Skip to main content

Full text of "Historisk tidsskrift"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's hooks discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history. culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http : / /books ■ google . c om/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultiu' og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind. vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google-"vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 

hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http ; //books . google . com **• #lfiPriff mb§iltift lit ^» et 

' *■- . ■ tuen "banfke ^iftøvxfke /urmitø^ Øifbiflfret 

ben ^iflprtffe Sorentngé Secretair. ^nlict liltn^. 3rv(t-i SBiancotuno« ©ofltTftrferi. 
1841. >ftS» UBSAKT 

^^ 11 19^5 Se K c es I 

V. ^ 9 r t a I e» nbnu titrbc bcr tD«! Bære ®runb ti( at gtcatadc, ^oab fovj 
noget 09er et Sar fiten Hc» (agt i S<'i^^l(^n ti( forfie 9)m% i 
af nffrt>xr<nbe S:ibd)Trift: at faavel ^ette ^ovetagenbe fch), fom ' 
Selflatct, fra ^viiUt ttt u^gaaer, i fommeé SiXcn oeer^oi^c* , 
tet, maa anfcefi for atioære i en Ubvifltrnjdfymobe, ^oorfor fccflgc* 
frcmtitigeSfiffetfe og frugter fprp rfter fn firugcrc 3^icd SorIe& 1 
funtte betemmefi. '©en ^tiloriftc gorenin^« 9?cfl9rclfc, og Sittf« 
ffrifteW iWefcoctcur, ^aoe tinit>lerti6 beflrtrtt fig for, efter befefte'] 
Sone at benytte U ''VlitUt cq Svie^Ut, foin flote ti( berc« 
Kaabi's^eb. X^et tilfommer ith bcm, at b^mme om ^rugtcrne^ 
af benne SSirtfcm^cbj 3*'f^"i"il<^'i f^^"' tilhorer bet nccrmcfi at\ 
flfgføe en Dora ot>er, §oor»ibt ben finber pg tilfrcbSflillct or 
bet ^ibtit opnaaebe ^oscbrcfuftat: at i et^ibfirum af libtoueif] 

tto Star ^fl&e to ©inb af origittote ^tjlortfTe ©itrag og Jlfbanb* j 
Unger, ber titfammen ubgiere imetlrin 70 og 80 Tivt, funucij 
fortabe ^reflfca og tilbeleé Selffabeté "ilRcblcnimcr. S5eRv«,j 
rdfen (an bei^od tfEc anbet enb beflage, at ben bcrtil moiri 
f«ic ben 95eniÆrtniitg : at af be 12 Occrbe, bcr i Sorta(t-n till 
ifle^b. @. XII noEDncbcd fom faabannc, ber ^arbe gtc c t ^aaV] 
og ?efte om iSibrag ti( tibefTriftct, ^ar ^ittil tuii cf» oi>»l 
fylbt 3:ilfagitet. ^i finbe derfor ogfaa ?lnlcbning ttl \'an 'jiig 
al (ringe i 3)leblcmmrrned (Srinbring, at bet oif vcrre umite«! 
ligt at tilfifhc en regelmoiefig ^afeaarTtg ^ortftrltclftf af betj 

tVfloripEe 2:ibdf!ift; lUen at ntan, t ^att en faaban maatte ubc« 
btise i . et ^a(oaar, oltib nit fege, og, fom di ^aaU. ff nbe llb* 
»ei til pao en anben , til ©clfKabetfl Gtemcb fporcnbc lT?aat>ei 
at benptte be inbgaaenbe ^J)?i>rcr faaftb«}, at foreningen t»if 
finbe fifl tilfreb« meb fommta 2lH»cnbcife. ^wixVtxViX i&"\\. v\\.* lifle tibaj^nftetS Jrpfning og UbgiPcffc uaftrnbt fortfffifcd, 
faa fnart ofi faa ofte, fom ^orraab of antagelige 03 paiJfenbe 
{Bidrag btrtt'I ifa^ti i^na rebe ^aaob. 

©elftatet tar, fom man niaattc ocntc "jig, i bet cinbet 
5(flr uf fin XtlDcerelfe, ifff »wnUt fa« pcrrf en So^PflcIf« of 
'9D2ebIemmer, fom i bet fcvRr; 05 iBcfh^ciren ^ar bolbt btt for 
^asJfenbc og rtgtigfi, at af^olbc jig fra »ibcrc umibbcltar 3nb* 
oirtninf) tcrpaa. 3n'"bfcrtib ^ar en vebUgct^oIt't X)eeltitg9tf< 
for bet« gormflol 03 ajirffom^cb pttret fi^ (»00 2)?flttgc. St 
SSrDiid (ifrpaa oi'I man ogfaa finbe berC at ^^['fcblemnicntciS -Hn* 
tal, fem ben 15. OTdrtS lS-10 »ar cmtrcnt 550, uagtet ben 
Slfganij, fom nclciifor »il tli'oc &crort, for C^ictlittct ubgior 
omtrent 630. 33i inaae antage, at et faabant Slntal til [iet}c; 
oee, ^oié SoTeningcn oct> egne firctftcr ffal fiiiinc »irfe nogtt 
af ©ett^benbcbi og ba ber, of nnturh'gc ©runbc^ maa gtcrciS 
Stegning paa en aarlig ^tffjangy maae i?i VKpfe, at tenne £)m« 
pænbig^cb ei maatte blive ooerfcet af bcm, ber af fiiffrltg^eb 
tt'l ^Rationalfaiftoricn 03 ItifiotiiT K'u«fcffaté og ffiibenpaM Slemme 
i ^ffbrrlanbet, enffe "Sclflabct en ocboflrenbc og tiltagenbe 33irf* 
fom^eb. 

ZH ^tint 'iØJrtflt ^ar SBcjlijrelfeii ogfaa troet at ffunncmfc, 
»eb at bringe bc Deb ©cliTabcW ^larSniobc i 1840 (Jpit- til 
tfbfipfr. Iftc Sfe. ©. XVI) i Sorflag fatte »ibe nftabeltge 
gorfantlinger til Ubforelfe. Den maa bcflage, at ben tff» 
ofte no! ^-»r feet fig untcrjlsttct af J^iflorien^ cclbre etter yngre 
©grfere i J^ o »eb flab en mcb be tii fanbanne (Jorfamlingec for* 
ttobne ^ij^ovifTe 3)?i'bbelelfcr og j^orebrtig. 3>"it>fcrt»b ^orebog 
i et SMarS !Ittb fem etter fer tDlebcr af ben 3(rt funnet finbe 
€teb i (Selffatet; og ti tor |aabe, at en 3"brftning, ber ei 
^ar monglct S3ifalb, frcmbflcS tit Juiine ^olbe figi maaffee 
enbog i J^temtibcn, fom enfleligt oar, bltuc uboibct ti'( en tegel* 
mceéfig ma.nicblig Saimiienfomjl. 

Scfl^fretfen I)ar bcviniob ^ibtil enbnn ei »ar«t i Stanb til 

At funue fætte bet m^ti^t ^oretagenbc i ©ang, ber i ben fii^ 

fivrijtt gorentngø Sebrjrgter er opfliflct fom rn ^"JOPebgienflaiib 

fpr (BcifTabeta ^irfctt: Wb^ireJfen of et bouif 03 norft ^ifto« 
viff^btOQrap^ifl !t!e):tfon. (Sit^nii er brn tilforn brrpirtc 
Uotd^e^, om et fai3t»ant iBffrf vii funne utfetc« rftet ten lagte,] 
^lan, og ttiet) ten lilfigtebc guttftcrnbig^fb, (f. ljie99into gort.rj 
©. XIII) iffc ^it)j«t. ScftpTeifc« i)ax bog fcoerfeii o^giott 
^abct ^»om, etler £^]?crbeoiiéningt'n om 'Arbcioctd ftorc 3n* < 
teredfe og 9?9tte. 2)en ^at faaicbefi trort, i bet minbfie at;| 
buTbc fiffre toe foriiobne ^engemibUr tii en^jang, ^uit belbt^cret 
^etingclfer inbtrffte, at beoynbe ^(anend Utforelfe. i£n bertil 
)pa4fenbc Sum af €clflabet$ Øo^ftbrbolbning er i bette SStc« 
mcb inbfat i fii'obenf^aond ^iparttai\t. 

9If onbre oib en flabelige ^orctagenfcet, bet fanne onfee* 
foarenbe til ®fl{Tabetd ^ormaal, ^ar ^cflptclfen bejlemt ft^ 
for Ub^ioelfen af en €amling af IjiOotifTc Sforbøgcr cOer' 
^aanbbegcrj i Siig^eb web bem, fom unber 2ttd af **An- 
imaire.s historitiiics", fro 1837 af, ere »bgione i ^arid cf bet 
franffc ^iffoiiffe ©clf!ab (Socielc de rbistoire de Frsiice.) 
^nb^olbet af famme oil bitoe en cfter^aauben anlagt @anilinø 
af faabonne ^iel»emtb(er, Dplpflninfler, Unbcrfoijetfer, 2abefler,» 
@l£r{)treøtilcTe, m. m. fom funne tfene til :^aanbbrnt), eQericeoo« 
Itfl Seni^ttelfe for eijfcrc af be nortiffc Mtgerfi, fatbelefi Dan* 
warf« ^iflortf. 'jffion oil tog ^od o4 ilfe aarltijen, men 
ftttt af og ti\, naar €tof brrltl er famlet r ubgioc en faabart. 
liben ^6g} og bet før f te SBinb, fom bf. a, tt bcflcmt til at' 
inbe^olb« en gcueologiff»^iponj! Ubfigt ooer be banffe Konge*, 
fiffgtcr, fra ©orm ben ®anilc inbtil oore ^^agc, er bcjiemt' 
At ubfomme i nve|le |)oIi>aai:. 'åt cnbet, oeb fibft« Siarfimebe 
omtalt $D retage nb e ^ 2:r9fningen af en nb):a(gt SonUiug afJ 
feAnfTc SrevfTiiber ofl :I>(^>(omct fra bet XV. pg XVI. 
Slar^unbrebe, i^aahe »i at funne i bet minbflc fce be(ji?nbt unber 
en paOfcnbc ^iDIcbt^irfniug af ©^IfTabet. 

(Snbelig ^ar ^cfl^relfen onfcet bet for ooereendfiemmenb«) 
web et af ©eJffabctø gprmaal (t^tix 23ebtffgterne^ %, i: „at 
ficmntc ^iftortff Ronft og 3:aUnt, og tjiftoriff« 
Stubier og Strbeiber") ot ubfcette en 6ifiprffT ^rttø« 
opqaue, af faabani^lrt, at ben fcerbelcø moatte Uwu« axiW^t^ VI (om Opfprbring eg OpuiBiitrina tit ai fittocabe ^oremngew of 
grunbigt 3tutium meb cl mobnct fiUi|>(fI Jolcnt paa ^iftorifle 
af^ntiblingcr og dprnpofitioner i bet bonjTe ©prog, 2J?an ^ar 
berfoT ogfaa ferfte ®ang aafcnct en Wfijct »ib fircbs fov Cp« 
flouen, for at gioe cn^iocr (Soncttrrcnt, 03 iftrr bet ^n^re 2a» 
Unt, tn fflflmeget flerre gn>tb i (it 3@mne5 aJafg. ginb« 
man SInIcbning og 'iDiiMcr til oftere ot gientage ^rffmtend tlb« 
fcettelfe, ba otf ber ogfoa gtoed l'eilig^icb ttt at foranbre btnd 
fireb<^, cQcr inbfEiceufe faiiimed Omfang. 

Befiprelfen ^nr mobtaget flere Sibncflb^rb om, at ben ^i* 
^leriffe gorcningd Drgonifatten og 9?uffom^cb bar »unbet Op» 
mdrlfom^cb og SPifalb ^od onbre Ugnenbe Samfunb. ©aalcbea 
^ar i 18iO bet f( c8B ig<^oIf t enWa uenborgffc ^iftoriffe 
©cUfofr tilfenbt o« en ©aoe, bcpemtfor gtjreningcn^ ttlfom« 
menbc ffipgfamlmg, af bet« ^iXit ubgicMftjifionfTe ©(rifter, famt 
bet X'itmarfiffe, og Ifte ®inb af bet fle«oig4pift*n*laufntiorgflc 
t)iipIomatartiim. 3 9i*cg9nbcffcn af 1841 ^a»€ ti ligeUbcé mob» 
taget fra ,/goreningcu for tWef tcnborg« ^iftorie og 
Dlbtibéfnnbffflt" be ^ibtil ubgisnc, »eb mange tjffrbifutbc 
©ibrag ubrnterfebe 5 23inb of Sclflofcetfi ©frifter („3<3&Tbu(^er" 
og„3a^refi6ctid)te")famtipe®inb af bet« aWclIenborgjIe triplo« 
matarium. ^f banfTe vibcnfTobeh'ge Oainfunb ^ar bet fpenff e 
liternire ©elffat) oiifl foreningen ben Opmærtfom^eb, at 
tilfenbc famme ben n^Itg nbgii^ne Samling af .^^rtfl^tCer til 
Dplv«ning af JJonmorf« inbrc go^^"*^ > »tbre tib." 

J5ra be atlerflcfle af be ubenlanb(lfe ?«rbe, ^uilfe i ^orc« 
ntagenfi SlarSutobe ben 39be januar 1810/ i Solgc SJebtceg« 
terne« §.3, af fficflprelfen forcflogeS, og af @tlf!a&et oeb 
©temmegtDning oalgtc« tit bet« correfponbercnbc IDJeb* 
lemmer, ^ar SPcfl^relfcn mobtaget ffrifttige Svar, meb ZiU 
h'eitbegivelfe of bere« 3ntere«fe fur betfe Samfitnb« <Stiftelfe 
og Sirfctt og af bere« 2ilfreb«^cb meb bet paa bem fatbne 
SSatg. %xa tocnbc af be »afgte corrcfponbcrcnbc 5WcbIemmcr, 
^rpfe«[or (»eiicr i Upfafa og ^rofetJfpr SS. ©i>^mer i 
^teetia, er inttt Star inblobet. iict af biéfe 3)?cbUmmer, VII jfrofWfot ?. (Ui«ff$tfi^( I ©tfth'n. ^ar btrimct, formrtelH 
Waitgcl vaa lit og gfilig^rt tit a( mebmrfc tit Cpnaadfcn af 
©eifffltcW ©icmeb, iintjiaact ftg f« at mobtagt et faatant2Jati3. 
Sigctcbe^ crc fra tre af bf, »eb fomnu ?éiIiV(^eb, til ©<U 
ffa&rti} correfpenberenbe ^Weblemntcr valtjte ^olftcenfTe firrbc 
|)tiionferc, ^rofféfor 3- ?Umudf€H i ©egebcrg, fftdtfiraab 

'og ^Jroffflfor m, J^alrf cg ^rofcflfor a. ?. 3. ^SWii^cIfett t 
Slirl, ©friuflfcT inblelMie, ^fon be teffage, itfe «t futinc mob* 
tage bet yaa bem falbnc 33Alg, paa (5^runb af bet princip, 
(Selffobet faaocf i ftne ^.^ebtirgter, fom beb obennitt>ntc S3alg> 

i|oabling formenes at pifle giere gielbenbe, oeb, i ^enfeenbe 
til be cortcfpouberente '"rieblrmmerd 9iiirg, at beflemme et for* 

'pienigt gor^olb for bc to ^ertugbommcr, ifelge boilfet fcia« 
bonne ^P? eb lemmer Funne optaget t ^^olfleen, men iffe i <Sled' 

, w'g. X!ct ^ar olbrig barret ©elflfabct« ©tiftercfl etter betd 
SWcblemmcrC Uante, at oiHe forbiBbe noget polittff £Jiemcb 
meb en ^cOemmelfe <. ber fun grunber fig i^aa uomtoif)elige 

l^tftoriffe gor^olb. 2>a nemlig ^crtugbemmet Sle^uig, forticn 
m ^rooinbd af X>anmarf, for florfie T>eti Uhott af XiaBfTe^ 
meb banft ©prog, banfle tooe, ©aber og ^nf^ifsi^'OiicT, og 
fencre et banft Zt^a, lige tif bor SEtb ^r Ȯret og er nei'e 
fnattet til !t:atimarf, ocb ^^iftoriend, 92ationaIitctcn(3 og ©pro* 

' øetd 33aanbi ba, fom en f^elgc beraf, betd ^iftoric iffun fan 
fhiberc^ grnnbigen i So*^^i"^^lf^ ^^^^ Songengetø^ og tilbeelA 

l«feA af be fammc fiitbor: faa maattc et banft ^iflohft ©am« 
funb ftnbe fig opforbrel i>g berettiget tit, at inbEemme t fm 
egentlige Sirfetrebtf benne Xicel af ben baniTc ©tat, fom. ^»ab 
man enb »i( bomme om be beftaacnbc fintdrcllige gor^olb t'mel« 
lem Aongerigct ^anmart og ^ertugbommerue ©(edoig og ^ol« 
ficen, i Vtf*brifl ^enfcenbe uncgtcligen Ijorer til Danmarfi 
tmeben^ bet maatte erficnbe, at ^olfieen, ^otd ^eboereø IHa* 
tionalitet, ©prog, V^ovgioning, gorfatning cg ©trfccr ere og 
fra 9lrilb« Stib ^aue »æret t9bf(c, i ^iftorift ^enfcenbe 
^orcT til Tpbftlanb, uagtet bet t 1 Slar^unbreber ^ar ifavt iRe* 
genter tilfccaeb« meb fiongeciget S^anmart, Xta %rc^Qx titu Vta 2Ute 3onuar ISMO »rttSQ/ ot Drtcttc i fioacncé Hte § 
ffulbe »flcrc at forftuac faaicteé, al corrcfvonbcrcntc 5Rcb» 
Inamcr (^»ié Olitageife iiærmcll « tftragtet fora «t ^ot^Ert« 
Kviid fra €cl{Tiil?cta 6tt<0 Hot funite pcelQcé ntcnfvr ^onge« 
Ttget Z)onmarf ot^ ^crtcg!boramct Skdm'tj, troebe fcrnd n^Irb* 
(fmmrT »ijinof iffc, ot benne Scftcmmclfe (unbc nsext paaful^ 
tcnbe for Sffanoe, ener i {«>) [elv muibre naturlig, (tib ben al' 
bded tilfcatenbe Scfiemmclfc, foni bet ^æbctligt tch'enbtc 03 
}>iiffowmp ^ifEOriff« ^amfunb, ber ^ar ftt @vbe i Kid, ^ar 
iHbfert i ftuc @tatttter ($ 2), ^boreftcr corrcfponbe« 
reiibe iDZebleittitier fun o^togcd ubeiifor ^ertug: 
bemmcrne <@(e^Dig, ^cfftccn 03 !i^auent)orgj t^i 
Wijiie bicfe 2} e (lem melfer fiabfccflc eflcntUfl (uit, ^oflb ber er ^U 
fbtijT RieitbCflietninjj, at ^crtugbPiiimct ©Ie$l^t{^, »eb fin ^tfiorte 
og ?torfatm'nfl, erncic fnvttctboabe til Danmatf eg til ^otfieen, 
Een ^iflotifTc Ji^rening fan faalcbc« mcb 9tcttc erffoere 
fig fri for ben ^enfitit at viUc, i n^^enfom^elfl ppUmifl 
9?ctiuin3, Hanbc fig t inbtiiflebe ^ifiorif? * i>oliti|fe gpr()oIb 
imencm be uubcr ben banflc^onged 3?Eflieriuij forencbe fionbej 
ofl »t tre foroi*f«bc om, atSelflabet, foin faobant, f^ebfe om« 
^Vfl0f**3* ^'^ of^olbe fig bcrfra, om enbog betd 2ib^ffrift »il, 
og maa flaac aabcnt for grunbiøc ^ijlotifl-ftatgreHiQC Sibrag 
Og Unberfogelfer, fra teggc mobfottc @9^v^^^^nftcr, (il bi^fe gor« 
^olbo D^\f^mn^. ©cjlprelfcn ^ar, gicmiem ©elflakte ©ecrc^ 
tair^ beflrtebt fig for at ^ernc ben ^DNéfcrflaatlfe^ fom f^nc^ 
at ^:>e frcmfnlbt be tre nÆi>nte ^olftcenfTc $«rbciS ^vrgring 
bcb at mobtage et SSalg^ ^oort>eb iSeljTabet ^r ønffet at giuc 
bcm et SSibncétvTb om agtclfecfulb Srficnbclfe af bcree ^or« 
tii'iicflcr af ^ifloricn og ben ^ifloriffe Stteratur. Xai t>cttfTa* 
'bcltgc, og mcb ^enfpn paa oort (SelfTab og betø ^ormaal 
meget uetoiflige og bcfttagenbe S»ar, Scflvrelf«« » fi« ^i^ 
ntobtog paa biafe ^Dicbbelflfcr, ber norrnte[l rettcbcÆ til ^r. 
C^tatiiraab $al(f, oor faabaiit, at S^eflprclfeii ^elfl oil Wlragte 
b*nne Sag fora enbnii uofgiort- irtutm Urt ©imnitiflrn af 9arrt 1840 rilgebe for Sltflancrr i ^rofrtnt' 
fcrnf cmtrcnt 40 3ibrlT. 

3 bemelbte 'iDIebr, ^9or a^crcttting ttfljjjc afUigtcø om 
@d|!a&eté 2tlftan& 03 'HiitUn i bet forlc&tic Slår, anmdbtcd 
for €clf!at)et: at ocb ben i SSebtcrgtcnte forcfTrcDiie aarli^e 
Sobttflffiting »ar ^rofcdfor og Slcfliprator 91. "SK. ^eterfen 
ubgaaet af ^eji^relfi'n. ^an oalgted pan u^ mcb 2^1 @temmcr 
flf 31 Silpebfiuffrenbc t gorfamlingen. ©ennc mobtpg mcb (Jt- 
Kcnttlia^eb Unbcrrctninjj 9m ben oct»arenbc Om^u, ^»oniicb 
©elfla&ctd £|{c)>rQrfentanteT 03 (Sorref^Mtbrntcr i ^rODinbfernc 
unber(}e>tCe bctd 3Jirf fom^eb ^ og ^cflprelfen anmclbk 'Salget 
flf (o npe Sorrcfponbenter i ©tffHanb: S^animcrraab ogSttfttf* 
friuer 5. ^anfcn i JRoetffitb«, Ofl Cand. Chirurg. ^. (£. 
SRellcr, proctiferenbe fiifjic i ©laflelfc, famt iSector ©cnbt* 
fen i ^reberid'a/ t fiantmeriuuf^r/ (^apitamlicutenant 3i^tniiu 
øer tf ©teb. 3 ©ep^rclfen fanbt ben ^ibtilocerenbs gptmanb, 
^rofcSfor Sar fen, fiij iffe Ixnøcre i ©lanb til at forcflaae 
benne aScptffing i og ^rofeøfor 93clf(^cw »ol^tetf 1 ^auC &teb. 

T>cti ^ifioriiTc goreniug ^ar fiben 15te '^laxti i 840 ocb 
©ebSfafb miflet 7 orbcntlijje 3RebIenmicr: '■pofiot 3. ®. S. 
^a^n, flammerraab d. ^cilmaun, (SanceUiraab pg (Stifte* 
Ixge UKatjcu, Jtanimcr^ertc iPIoItfc^Siofcufranp, Stat«* 
raob 8. aWuufi, ^roofl (5. ^IcSner cq 3ufliMraab ©. SI, 
©tabfcibt, 2lf ©ciffabet ^a»e fetgcnbeaJJcbUnimer ubmetbt 
fig: Stud. iheol. 3. 6. iprc(^ner. Cand. thcol. e^rifttnd, 
^ol9te(^nifcc S. 3)?. Selb, fa(tor S. ^Di. fa^iE/ C»et< 
Iffrer Dr. ftaltfor, 9?Joior fletfe, ^oerfccter Dr. SJattge, 
^ifioricmaler ?«nbbV/ Cand. Ihool, <Bmit^, ^rofeéfor 3. 
C ©u^r. 1£o SJIeblemmer cre ubgaacbe i So^se S 3 i ^eb' 
togterne. 

Jtiobenbavit, i :93eflti)rr(fni foK ben batifTc (ifitoriflr 
^Dcrnittø, ben 31tc tStdi 1941. ■f 2m fint. 61X 
I. Om be fcngeltge 9tat(olb^ SSorøcIeicr eg ©fffffrri 
{ X^aitttiarf, unbrr CT^nfKan ben Srebir og S^^( ben Xnben, af 
aéfe«for p. V. 3««bfen I 

n. €ftenetninger om SbmbAm te^n, ben SIngTe, 09 (ané 
©tofiJv af Cand. theol. 3. Qifyabt 89. 

III. Oibrag tt( Serritøgaarbtf ^tfbric; efter ortginate Sreve og 

30Tbe&eger i ®aattm6 HxifyUo, »eb €. tHoIbec^ 123. 

eua«. 1. et entbtWrv »f ncrfvarft y«r(«. isai. cm 

8. St tMtfttt* sf 5re«mr I. 1539 — ita. 

3. 6l««t«»Ir »n Clcgrn f fff« (Prr Vflfl' . ■ ■ ■ — »4. 

IV. Stbrag tU Seile 9|»e« og %mi ^florfe i bet I7be 9ar(un> 
brebe, »eb Cand. pbilos. 3. 3. 3. Porfaoc 17.5. 

V. æiøag og Semcfrfningrr til Srt. V. i Zibéffrtftet« ifle l^inb: 
»dt^ttogtap^ift @N)3e af en jybø ^e<«gn.' S50. 

Yl. Om Soneoanbtingeme« 3nbfl)^belfe poa bet gamle ©lanbino« 
oiené (na&nligen Tianmatti) 9Ie[fgion og as^t^ologic, af Dr. 
®. C C^. ^ancfe ^79. 

VII. Semoerfningev ongaaenbe ^overiet^, Sorneb|la&ettf og ^erregaar« 
bened Oftrinbelfe iS^anmatf, ntermefl jHnlcbnfng af (Statdraab 
BffttuD'« og ^rofc«for % STO. ^etetfcn'ø gttringet ol>er 
benne ©ienflanb, af C tHoIbec^ 398. 

(UbfTgt »er dtitii^clbeti €. ØM.) 

TUl.Dm {anbdt^inget »orSbelend atminbengeStmiet^tng paatE^ri* 
fHon ben arebieø og gtebertt ben Snben^ Siber: af Overretd' 
3Ufeflfor p. V. 3««bfen 516. 

IX.. Cm Komnmc« Solonei:, eller gceflebenbcr, i ben ffftigere 
Aetfertib, tilbeeld efter ©aøtgn;^; meb et 6Itt iwa be alb» 
romerfie Sanbbofor^olb, af C ttlolbec^ 587 X. Sr obdig Ocrtfenlf« i GMniar, i bet fcrtmbe Sar^brebe . 553. 

IX. ^PorfØ Sttcratnt oq Anttfl> 

11. C. P. PaUudan-aunar Gbaårmmas critics de foedere 
loter Daniam, STeciam 4r Norvegtam, auaplciis Mai^a- 
reue Regiiue icto. Hafla. 1840 • 565. 

12. 3«u^ 3t»i»o»/ et SSibtoa ta SffbrelanbeM ^tUtori i Ste* 
fonnatiiniøttbfii. Mb ^. Xnsbfen. jtb(n. 1840 576. 

13. 9ebet ^kdlabtitf, ©teOonb« fn^e tfoaa^tH^t 9t|Iop/ af Sf. 

€. 8.^elierfl. »^ 1840 581. 

14. C, e. JTnmAu, Antiqaorisk och arkitektonisk Resa i Sve 

rige år 1838. Land 1639 584. 

15. Sttft. 9aøø<f(ii Ua banale etat, cOer ftonficrigct San* 
nnnf, mcb bvttf ^ttonbtr fnnit ^eTfngbøuiiimne SIcøoig, 
Møre« «g Cimciiboø, tctKtøMflCoeioii&i? og flotifKfl. 
ifclift. 1840 587. 

M. actflylfer, fn fftr^ SOccI libU mtvtt^, ttt O^ntttø «f 
%attmaifd fnbrr Bor^ølb i cAbre Sfb; tfbø. nf Spmd Mi^ 
roire @eI9ab. Obntfe i84i 591. 11 æf te ri i jDanmarf, unfcei* e()vif!tan ten 
^rebic og grcbcrif ben ^nbcn^ 

^cn føfflfnbe Unbrrfisgclff Jcnl^enT til Un Slæffe nf Kftantliitflpr, (rfl j 
^lavtc onflet cftetjiaanben dt ubnrtcitc til ni greiTifiilliiig of runmartt 
intsortcé f>iftortc mtfcct fft^rifbcin Un Jrrtic ofl grrUrif ten Sliibfn; rt 
gorttadcnbc, om \>XfillH tf^ maa bciivire lj[ ^iM't^fri) til tnit i $Iar<( I8<'i8 
utaitmc ©frift oin »gfotffVÆfciiel uubcr te iipSnaiMitf iionflcr. 9l<t0 ^fr» 
fer nt btuiorfc, at Tlaw t tcmclfctc Sorli^fc »il fmbe (ymiibcr.c ubtiflrt« 
til at ]fg ^ar balgt et faa (orl XibSrutn. frg til nt jcii fim bar fugt nt 
frnn^iøc (vab bett£ fclv tiltob uben dt Ku^ltc iSftcnclntn^cT em Itbllgcn ^ 
eller fcnctc Jibcr, (lal jcg ilUin lilfstc, at, ba mine gamlinger tii bni ^w ' 
te^fanMebe SJIoterlc wrc ntinbre bctybdigc, cnb til bf flefle aiibrc og vig« ] 
tigere, ieg Jnvbe tftaiilt at giprc til ©icnfinnb for br cv'encinmclbre Sf» 
tunblinger, er brttc Jlarfagcn til at jeg bog Ijct f}av taget 9Iogct meb fr* ' 
t* nÆrmcft fer ben ombflnbfrbc "pcriobc« ©egpnbelfc fortotne %ij, l>i>otJ 
nemlig obftiOige Unberretninger itibebe fig, foiii iimatte victe ofiijjig^j 
ligt>eb tcb SPcV^'it'linscu fif min ^tcnflanb. Ilet er bog !un ftiibenf, (AA 
itg faoicbcd Jnr tpcl til (J^rijlian ben SnbcnS og grcbcnJ bciii50Tftcd3:ib.T ™Ikrfrt oftcvc (»ar SKiin gicvt opmffrffom ^aa, a( ffenflcr«i 
0(6 3iifc(iXgtEr i fcc fflbrc SiCcr for fn ftor Xtcl btiloti, eg 
efter ten %ité minbr« *:pcngcmaéfc maattc bfflaac i '$latmaUtv* 
X(dfe mobtege bt paa fDrfJieUtøe SWaabcr; f)tx f7uUr Mi 

■tJiUfrriff 3tb6fftift. II. I ^tciiAtligc 91attiolb, S5orgclcin og ^UifUxi. pm^anMc <n of be efter »or Æfti? SliifTiiflfcr mttfi tcfvnbfr* 
liQCf ^Dcrtvb .^L^ngcrnc pfl fccrfé ^of umibfcflbart neb gebt 
flf ti6\c 9latuxal'^rcf^atic-\\CY, iUt bc iifmltfl biog ?nnbct 
igfemicdi eg (jat^fcf, fem en MfKijjIjtfb, frft llnbfi(;clb ^^aa U 
forfftfOifiC Srcbfr, ^vox te tom fvrm. 

^ft rar ea fra be albft« Xlbcr iicbftammoibt; €fif, at 

bc nctbiiTc ^ongcv icvnlig bvcgc omfring i Canbct. X'eniu 

@fff (»atbc ferf!iVIligf ©riinC«; en af bem, fom tel (fofr 

niaatte tjære tfgh'g ( ben »Ibfle Æib, men ti tjfttcr ^a»be tabt 

fin ^x^t i bet Jibérum, ^<v omtjaubteé, var netop ben, at 

be fpngelffle ^Wnfle*3ttbia;gter iffe xmxc bctybelfge; ellei* 

bpfl (iiflciiluiite foa ftcre, at *<!onflernc, fpvubcij alle be anbrc 

Ibgifter, ^rlg cg Srrb gforbc fcriiobrtr, eiibnn jTutbe ^wt tja»t 

rebe ^Vnge nof ti\ bermcb uben *2]anj¥el%[jeb at [ønne cg 

unberl;elbe be mange ^Vvfotier, bci- I;pclc til bered |)of. 

I.f)erti( fom at 3)ian, fetv cm ^Vngebel^brt [}at>bc vieret paa 

ebc ^aanb, bog iffc altfb »ilte (?at)C ^avt let ?lbgaiig til for 

j^Tfbe ^^enge at ffaffe fig bet Sornofcne \iaa en Sib, ba ^wr* 

len Sfitøfavtend ellev ^"»anbeleiié Sitjlanb tiUcb, nben meget 

I^JcfBOfr at famle paa eet Stfb be (Icre ^onaab, fem bc^oBe* 

\lté tit ^offctO Uiibfi-ijclb bele Slavet (giemiem. S^et biet) 

»erfcr atlercbe af bi<$fe ©ruribe ititflen en 9Iobt>enbig(|eb for 

t^oHgenic, faatel at benytte Slalural^^^rofflaKotierne, fom til« 

|l(gc al brage cmfrmg, cg paa feltjc ©tebet at niobtage cg 

! bruge eiibeel af i;aab ber ( benne ^eiifccnbe tilforn bcm. ^el 

tar bet iicppe aluorligt mcent, ba Svebevff ben ^crfle unber 

Sor^anblingerne mtt WigSiaabct i Statet 1526 vttrebe*), at 

(jan iffc inctvfcbe, at 9iaa.tct \}{i\>U i Siiibc at an*(fe Ijam 

onbct til ar Kwe ffi Uiibei^clb af, enb be faafalWe ^olb 

L;eUer ?Iat(jclb; men fe(be ^aué tft)itge ^tvinger \>i\t beg/ •) 'Siv 2?a»fre aSaaojiKr & Sb. 0. 116. 
Scnot%£ %at(olb, SDrgrielrr o{) (£)i«rOrn. flt fcWr« l>pr& utgi'oyfce tn tct^jfcclig Xff( af Ijwab bfr 'oat 
fcrO^tnt ti( b«n fcnøtU^c ^iimébelbmiig^ $orueben^cbci-*); 
efl naar 9?aabf», uiibcr be famm< Sctljaiibiinger, fi?r at for*' 
nwflt iSeuflfn, btr Kbiiligft f>pi}citt fifl i Sl^doifl/ ril at ^olbc 
at |)of .cfl mcftc ^vTrcIfr ( 9!(ifM>rfl, anfertf«), at nianflc 
libligcre boliger, fom bat>b< vfatfrct baabc 9?igct cg ^vriiig« 
bemmct, i;at)bf gtevt iiQt^aa, famt at ^ongfii fuiibe .fra aiie 
('anbctd (fiibcr" føirc ^vab bfv bc^cvcbc^ tU 9Ivborg: iasi 
tiiU betle fibpe neppe ^aw locerrt faa (rt gfort fom fagt, 
rxaax j^ciigrn frobtgcn fTulbc f^ave cpf^olbt fifl mcb }~it $)of C 
97pborg; (igcfom 3)jan ogfaa vl(!nof ^ar mrgcn @nnib ti( at 
bftuwfe, at bc titligef« Stcgcnter ^abbc ^*)t>t ^ivbp^g* fH« 
noget anbct ciiFcIl @t(b, tfl jlabi'g 9tc|tbenté/ faaicbcé fom ^an 
nu lager bette Di-b; ()øorri( SWau eiibnu maa fe£e, ^i>ab 'fclve 
Sftgéraabctd \\tt\\)t t\)\>t ifoi ^iaa, at Wlenln^cn ogfaa fun , 
fiabbe tisrel, atiiotigen ifoei- ffiifbc op^olbe Hg, l.vttw mcetl"J, ( 
9?pbot:g, men (ffe, at [}an aitib fuiibe rcfibrve bcr. 

SNen ber gabctf ogfaa anbre ^Ititcbndigct- ril be banffc 
iPongerd ieonlige SHcffa gicmicm ^iget. "Som een af be i>ig« 
rigfle in«a narunetf ben orlbganik (Sftt, fom Sligéraabit egfaa ' 
tirb en antcn Erilig^eb unber be ovenfor umnielbtc $otf}anb« 
tinger bcrercr, al 4?ongen feb brog omfn'iig i f anbct og &o(bt 
9iettertt)ing; bet bU lige, meb 9{ig($raabct eller nog(e af betd 
SKcbteinmer, faml nu og ba ciifelte 9Inbre, paafienbte be Gager, ') fan fifler fclanH antn (f.inimcfl. ©.-Ti>) -ftt, RtutiM ^aii tocl IcfiiifrEr, 
ai tct fttfrliiifti gipTf* bctev, ai l?aii fcl» pttfonltflni Tommrr inb I 
Mtflet 0(1 tilfcCT mcb 3([(, fii« finb« ^fln fig bofl fctri Icflwirrt, al, 
war tt>" fommcr inb i Eanmarl ofl ingen ^olb mcvc crc for« 
>aanbfn, nobcft ^an al tiflge cfl tave paa fin Ctjrii ^ung; 
fpm (ab Ian tcvifc, ot ban for et Slår fitcn fortnctc i JhobcntaiMt 
08 anbciiftfb« i Daninart (jtxx) ®pll«n, fom ^in forte mcb fig fra 
^olfifcn." 

•) ejmmfflft«. ®. 48' 

I« I Jlcn{)cliec Sldt^olb. ^orddrier ofi @ia11m. 

'tfr iii bf«c Sribunaf font en |)p(ff!crf* fifcuc (itbflnTcb«: i 
Kcgdtfn cUtxat Xcm tJflr affdgt tjcb be uiibtTcvbiicbf 3i>nant* 
f«, iiifu frunbom ogfaa ubfn at©agcnbfr ()aobc»»Trct paabcmt. 
Ticmicdtft i^olbtffj ifff paa ncftcc rngaiig for oUi; bertlKvRemt 
©trt; men ben 6IfO, fom cftcfl efter en npgct fonib foran* 
fialtft aliniiibclig 5?cfic nbtgie vel fe om, at kongen nu tiilbc 
^olbe 9itcttcri(jing i bcnii« cttev ^tin ^^ro»iitbS, fat )paa bc ©te* 
brr, (jvoif ifoiigen fom fvcm. 2)en Cinltofnbiglfeb/ at egentlig 
^ngcn maiittc fiætined ubeufor fin ^Mc^^tnbé, og at Grnt^rt 
fTulbe bommet efter ben ^rototnbfe^ fopvegite Cooe, ^»er ^an 
var befat — 97?an eriiibre, at ^iQct itU Ijavbe nogen almjnbe> 
lifl ^otjfbteo forenb 168.3 — &f»iifcbc, at kongen maatrt 
rctfc. cm tn ethvert af be «nfclte ^anbf!a6er/ for at ^ovc og 
paabomme Sagerne ^ bfi jlunbom i Ror SDIangbc') Ucot fnb* 
anfcbc for I^ani; men SWan feer fi-embclcé, at Ølettert^tngct 
berljod iffe ^eUcr aliib biet) fat ^aa et en<fle, bcflcmt Stcb £ 
^ro^fubfen , men at jfongen r^tfie om f benne for at affige 
t£>ommr ©aolcbeé finbei- HRan f (SaneeUietd Segnelfer, c97q. 
1) fcruben ©rtvocter af enbeet — omtrent 50 — Sloeijnin* 
ger til ben Mienble ^errebag i %laxct 1536, mibl (blanbt 
biéfc cnbwibere Cfvtrnctev af mange anbrc@tflc»niugeV/ Ivbcnte 
pMf at Sagen ffulbc foretaget irnar itongen fom til^vUAnb^ 
til ^olbiiig, lEI Viborg o. f. ». Ot anbetSteb'O forc?cmmec 
en ©tcpvning til SOiobc fotr Sengen, naar ^an fovfi femmer 
til 9llé tUcr ?(JrM; og atter et anbet @teb*) at møbe for 
kongen ,?Waaiiebé bagen cftcrat ©tortjningcn blitjer IwR, ^t)or 

Isengen ba er." ©cfifmlevc l;cbb(v bet ( enfcltc anbre SrøtJ* ») 2il Aongciid 3itifc i 3Ii>Tte<3i?nanb i 1546 ftnbc« i Canceaiet« ^roM-- 
foUcr tXefliiclffT 2) <J)rtracter af ©toDiiinQCT i cl Slmal, mi iWert 
octiftiflcr I0(). 

«; IfSttcIføT. I, 23S, b og 236. ») legndfrr. 2, 42, b Itongefiør 9?at^ol& , 9i>r(]e(net Ofj {øtaflrri. ninflS^ff rtracfcr ») M incbe for St. aWaifftoft ( M^e nu ^an 
Ciiébag noeftfcmmfiTbir*; „al mebc i Cemotg uu @fi«ttoi-^bag 
nafifommcntc; ,at mobc i ^vbdirébagc« iiæfl cflcr judicH" 
til itxtiiten fibfte^ag*) bcr alene (tnbeé fijt> ©tortiuingn'. ^aa 
fammc WlaaU finber SWan enbfcl fongdigc a>ommi: affagk f 
6fptcm6« 1550 paa .^eiigenfS WctWril^ing t ^|>ab, ynnb- eg 
SWalnio^*). 5?i:l maa bet ficrtjcb crinbreé, at bet omljanbfrte 
eiajjd I)omme affagbeé ( Sengene 9?aon, af ^iigdTaabcrnc, 
ofr« om ^an cnb iffe felo »ar tilfifbc*), omhcnt foni cubnu 
i |)oiffierft; mtn i bet inhibfle ( enbccl of bc ownfor Cerorte 
Silfcribc fan bet antaget, at hm felo fob SRettcvlfiing paa be 
forjFielltgc gtcbcr, 5Jrc»<nc ommctber, eller at fjan bog iffe 
f^M »»ret ttibt fieinet fva bcmf*), og at bféfe 9tettfvt(^tng5 ?lf* 
^Ibeffe ^ar tocerct ( bet mfnbfie en betybclig aSebgtnnb tU bc 
9?eifer, kongen forelog ftg i bidfe?(ar. 

?icttcvt^ingciie vart tJi'flnof en af bc bfgtigiic SoiTehimgcr, 
ber fovflnfcbisfbc ^otigerneé Omi-cifeu i faiibet; men ogfaa 
flere fitgc 9lutebuinger funbc gfveé. 3^ ^^1 '"" faatebed 
fom noget meget fpeciett, men beémerc (l)avaftciri(liff , gi'ere 
opuifftffom i;a\y at faatjcl G^v[fJ(an ben Siebfc, foin Jrcbcrif 
ben ^Inben, nu og ba afgtoibe 3(72ai-Ief?icIé:^roFttcr \>eb ))erfon' ») Xegndfer. I, tVi, b— .»7. 

«j 3 I.'jSG »ar tc«c len iH SDrili e(i«rwr«baij tcu istc f. «H. 

») 2eflnelfa. a, i7ii, i.— »i. 

<) t'cttf \tcé bUnH anbet af en ©om af LWa i a?pcf* ^^^ ^"é 
icoa« ©. 70. n^clltl}i^)l antyfeé gorfficnfii T"" >-'ct te Ittttvf. ter 
fetefomnit cUct ubdnbcé i bommene -i ror cgcii 3i«ri>irrclfe." 

*) Kf gTfbmf ben Snbcné ©frii>catenb«r fc^r IJ84, fem cflbnu Rnbe* 
^^a bet flonfteltgeSibHut&cf, ti[iiflrmf& iem fot Ifias pfl 1587, Ian 
tfmairfré, flt Sengen unbcr 2t>cn 3i»H bet fottlntriMilc %o.x bar oiifert. 
at tan og Drciiningen og flUc JRaabcW <Kcblcinnicr carc tilftebe i 
Spborg* cg at 3iaabcrnc fab Jficttcrrtinfl ter. t)en Itc f. W. 
>?Tte t*" bcrimcb fcio ©agtr vn« Stnbiocrflof . Q Aøntjctigc ^al9ol^, ^»rgclrlcr cg (iHflrftni. 

Hfltn at Ufcitt na^tUt, CØ« -i-fteSWarffllW- O- røm oioer^ovrtct 
tttTC 5?yngcrnc btngang tjanlc til at fovc rt mcrf iimtbbedjrtrt, 
HJcrfonltflt Jilføn yaa ©tcbet mrt ^vab ^ijjtigl bfr ffulbe 
forrtflgfd, cnb nuomflunber laber Hs gfo«; ^ faalcbrtS »ar 
f. ©1-, bft Opftjn, btt fJufte foKé nirt ©ygiiCngen paa ©lotte, 
font ifolbiiig, ©fanberbotg, »^troiitorg og 5«btfiifé6oTg, ft 
KnKggrabf/ bev laae Jfongcme faa meget paa ^tcvtct, at be 
oiifaac bfrcd cgctt 9Ic»Dvrvclfc hevoth KV)iillg foriioben. 

Crnbctig falbtf gcrnefclfn og Wbfvrrtclffi:, faafom »eb 
B*ftfg og i @a?rbc[félj<b Vfb 3nfl*/ ^ongcinc ofte fra ben 
fnc til bfti anfcrti ©gn af Migct. 

^^aa te 9Jc(fcr, v*lengernc faalebeé fovetoge ftøf "pfce b« 
natnrligt)i{d itU altib fritUnber^olb; ofte httaltct bette, navn« 
Kgm nnar be ^elb , fortil Unbcrfaflttnne iwrc foi-plfgtebe, 
ttflerebe bct?Iat "oaxt bttt-^ttttt abbcn^ci, Wcffen fotetogcé.*) 

O ®ec rt 5?if»> af ytc ^Scpt. IJTO intforf i 9?v IJanffc 3}?ag, 6, 167 
— fi8 itict ben tilV^rentf llrnitaTfiiiiiB. 

^) 0«, forubcn bet fer^ra, ©ibc 3 Mnm. l anforte af goTGanttm* 
Iwøernc uutcr grrtcril tenJeTfle, tt.iifaa ffbriihflii tcnlrcbiee^pfcrt* 
ning af 1.j38 \ gip r,ini!c 5!i?iifl. l, 2-i:( p^ jrrr. S^rifiian tciianfroi* 
Onfhuj' for Stegnucflacn cg flere 5'"'^P"f'^» faminefleté 3. 310. 
Untcrtitcn prfffterrtt ?ft"^*nffnt' cllcr Kiøtflixt'er ^l^l^ ubraf^r t«e* 
^liflt, men foa fl(i1o^J tcm Crftfitning berfer. ©notcbc* firitOflcd Brt 
et, 3JeiIc lirobiigen efter a'^Ttciictag 1551 batcrct, Stcp (Segn- 3, 
4-18 b) 3Jctlc Sv fer fin Mtliflc S^j)(Tal i bc(tc ?lftr, for bet ^olb «be 
^olbtil. 3JIa). bc! H^xi IRaaic brog øieniicm ^•^cv." 3 ^et fcnørliøe 
©c^cuiic^arctiD fiabefl abiHnigc, frtrbclcfl iil-forliac 9?ia*>3le3nf(ater, 
afUtgte af Scntcmeriernc for ncqlc 2Iar eif benne ^criobe, og i bi^fe 
forcfomme nu og ta ttaiibt Ubfliftcmc ©nnimer. iibteMltc til en cUcr 
onbeitÆiffbfiab fetS^oIb, foiu iRvcn — iibcTifcr DTbcncii, fommflnmaa 
ontdise — tooie prÆftcrct fiwiøcn fci» tUcc ^ané ^lofftnber, 3olf cg 
|>fflc. 3 3rrøm ^JJcbcrfeiié SRegnffab iif l-Vin fi^ci faalebed rtfleb«: 
,t>7 iJatcr fliget S^orgcmcficr ca 9?aab i 5BclIc for «. g??/é Iccrinii 
feer mcb b«"« %iabetf golf og ?>fftc een 9tat cflcr berc4 9f«iificT, 
fcrla posi (xaudi lålc.« Stt^Uigl i bet Sfl^citbe (au ogfaa Vruicb 
*(*nforrt. AtfUf)(tigc 9Ial^a, ScrgcUirr og Sitr^cri. I frftpbcligt iicf, faa at bc, (jMt enten 3ian f^fi- fjcii ril ben 
3orB«l, bc ybcbf fl^ongfii, cUtv bfit ©ijiCf, bcv urt bcm part* 
^Dtilie llnbci-faatKi'iic, Ml foxtktu en \<xt^ilt Sremftiafng. 

Umft)De(t)<irt paalaac '^llQtcn til at mobtage og frir at 
trtntc ^on^cn, hijab bc» ^cv omljaiiblrtc ^^Jci-iobc anflftiur, 
i ©ffrbflcéljcb tc^n(Jmipnbcnc cg 5te&|l*Tborne; ftunbont, mon 
iif^em, føncd i Uttt Xxtivam ©ttfltigfjrtrn og ^eiibcvtic 
Drb SammntfTub bi'iccte at ^at)e li'lKirtiragt E^ttab <?oii(jrti 
tJifb ^ipfft &c(|et)tfbf, naar l)an f«[v breg omfring f ^Jigct. 
^»pvlfberf berdiiob iknibernc q\U maatU niobtagc »Qougené 
^ofiuibi'v, pe^c eg 5clf m. v., iiaar bc fwriTilre frnbtcd nb 
paa ®iitilnU, og f^Dorfcbcd tt, faat)c(foin ^v^Ocnic, iVonKg 
gave SIfgtft i @trtct for C^3(fr{icrie in nntntJi, bcmffvfed t^ev 
tun fovclebigt; bet Ubfi^Ugd-c wi'I fiiibe ^Mab^ i bf tt)C»b< 
fotgenbc 2lfbclmgtv of ntcrboercttbe Slfljaiibd'irg. 

Øcvfaatx'bt €el>némffnbcnc ovenfor iiwncbe^, er XaUw fun 
em b< faafatbic mfnbrc ?c^n*). Unbcr bmne ^eiioronelfe 
(nbbcfottc^ icmiflt becW be Cfl?ti, |?»ormfb ^cfalfug ebcr et efler 
fl«c ^cvicbcr cKer fiorre ^frfer tiår fortnmbPii, og beclé bf 
tnUiic minbre ^ongggaarbc og Ælofrre, ^vortfl bcr Ocl futibc 
l^fttligge iffc blot 3orb*r — |)ooebgaarb^ii>rbrr, l)»ié 9Ivt breoeé 
ti[(8aarb<« — men cgfaa nieer efler mlnbvc bcti;bi'(fflt ^onber* 
gobé, frit fUcr 5«ftegobcl; men ubeit at ?efjndm»nbenc lja»be 
53efaliitfl owr ^errebcr eUcr ligncnbc (lore XiftriclerO. 3 »»viflt •) Sorubfit^rttfeDlB, faftfd fcf cg 9tatte(eicr, famt rntflieiibt fielt^ 
nert, fra bcltc «9n«v«»ct Wtrajilct, &iæiittit. »polt' P3»9Iiih 
(olM bruflefl bog oflfaa flmiti'i" p'" t" Uutcr^olb, bet iRe ptcbcé 
frir, men bclaltc^ 

*J 3 Wobfartiuna til bc f tore, fvrficlige ?c^n, nowiilig Sonbcr-SvUnnb 
cUcc Sleø^tfl- 

*) 3t>fr. init ©frtft om ©Tattclpfffciict iinber 6trifiiftn bf« 1"^'* Ofl 
jtoH^elit]« 9Ivilti>(0, Sl^i>Toelcur o<) ^iec^xi. flaM aHi b{éfe €f^ii faa gobt fom flfbfc i bfit ^cthU, 
iø( ^cr tiai?c fin- 5?i>, paa £(udtib cHer .nd pruliam" .>: inbtil 
»tbc«. Sif ^*^iitfm«nbciiÉ nøbe ^Ic^U oKc S^"^''^ ^itbtÆgt« 
«bc» bcrfor at fiøarc nogtt licberlag f ^enac riter anbcn Jlf* 
gift; 2iubv* evpf&flr ^JnbtagKn, cUfr ben ffcrftc 2)cfl ifapr af 
ben t)téK 3>ibl<7gt, imcb at fvm-f cu t 'Vennebrevet beftemt 
oatltg Sifgift; cg atter Slnbve (Fufbe gtøre 9)i>guf?ab fi?t l^nb« 
toEgteit, men crtfolbt fer bem feio og doiUac pan ^ong ggaa vbcn 
en vi* Xeel af 3nbfpinflcn, ber ifar fenete (albtetf ©enant, 
pg iffe ottib funbc fTged at ubgføre et foriib beftcint ^dab; 
nai^ntigen naar, fom ^fPP^df^ ^<^^ ^ilfcflbet, ber iblanbt mere 
var tilRaaet ^c^nénianben m JDvota'Xieel af ^<^mt^ uvi'dfc 
3nbtopgt*J. ©nbelig maac vi vth benne Forte Doerftflt oWr 
€e(>nenctf 5?e|7flffeK^cb cnbnu narvnc be frtafalbte^antcle^^n; 
faabaiinc lumEig, fom man forunbte ^Ibeltge, ber i^a^e taant 
jJonge« ^Vngc, for f^vilU bcv blett ttlOa^ict bem 6iffer()cb i 
eet ener flcvc Ce^n, fantcbeé at be, og ettentnaKtcr bereé (Jn* 
fer og ?iri>inger, fcrcflobe Ce^net og ncbe betd Snbtagter, 
enten ubsn ellci* mob Slfgift/ eller .paa MegnpFab", inbltl ^on* 
gen ittblcflc ^^antet. 

^er ^ubcé vth aiic tiéic fovffiellige (Bia^é Cc^némcenb 
GxempJcr paa, at te ^auc vcevct forpligtcbe tU at mobtage 
kongen cg tex>cvte ^ani. (Sti aHfleugbc i>rcwe/ ^»orDeb Ce^n 
meb ^icvvcbev og iibcn fnabnune, mob ^Ifgift og iibcn Sifgift, 
fovunbtcd ^Ibelige, iifvVnc benne tilanbt be ffeve anbvc beui 
paatagte -^tfgter, og punbom mobcr oé benne SorpKgtelfc grtfrciif ten Stntpii ©. a'i— 3fi, Tfti Pan oibini ttcmærffS, at (Sti eg 9lii= 
ten tbUitibt bo tiuiicre ^ofbctitnle flmit'pnt ble& forIctiHrt meb tnitUc 
IBDiibcroaarbc eUer rette« i»et> bcit adrligc Æt)>tt, ter flil af fatt^ 
bannc. 
•) 9b«r(l fielKnt forcføinm« cii flltcka bcflcmt ?i)it; i fa« ^Jlt fuiitc 
SnibvHiHaiircti cltclc* ilff (.ifn-s ^ftiiidjuaiil'. : Aoiiodise 9Zat(olt, Scroeleirr ug @!<rj^rt. flf 

oøfaa i ©rc»e, ^*or Se^n gatJcé paa ©cnont 3mfbffr*fl 

fprcTommcr bCv beg (iflfgc (t iffc rfn3C 3tntal, cg btfriManbrf 

natnUg tnUti 4?rcvc i>aa ®«nanW> cUcv Utfgnfla&d > Ccfta, ] 

§tjeri benne ©(nbc iffc omtaleé, og ba bféfc 53rf»f bpg (wvffl 

o^jrfflue, fom oftfll meb tcmmflig Om^yggcKijIjeb, i'clmémanb«^! 

rtrf Sovpd'gfclKry tv bet iTfc ufaiibfiJnligt, at et aKc tc^n^mflpiib/i 

m<n fu« cu nieøet flor :t)ecl af bem, ^aw maattct ^Jrjftcrej 

^ail^elD. *^el fiattå ber cnFeltc Ce^ii^&reDC/ i ^ilfe ^cbfoni«] 

nicnbf cnbofl ubtryffehgcn crc fritagne for benne ^Hgt, t>»aS 

bet alifaa funbe tpbe paa, at 9or)}ligtelfcn )>aa[aac <fnt;DerJ 

naax ^vdagclfe iffc fpeciclt uar tilflflact; men flige 5vttagclfcif| 

fnnne bog ogfaa fcirflart*^ foalcbcd, at -^otbcnc cBcvd fra gain* 

mel Stb pltiiU at foatrd af bet tci}n, ber er ^ale om, og 

at bet fun er ben 2?!ant>, ^ucm Segnet nu fovnnbeé; bcr^ 

er^olbt en 3r(tagelfi\ fom eUertf iffo tiav tdtTviact benne 5or* 

ledning ; ifipv ligger bet ycgre bet afScgnffabétctjn meget nirr, i 

at Cel^némiTnbcnc iffe fhi(be bcttjnged meb flige iJyi-ber, og (j 

aimfnbclig^eb evc tjiftnof be ^olb^ l'e^ndtnffnbcne ^aa be faa*J 

foIbte9iegnffabé()itfe fecé at (jaoc ybet, iffc Mctine fccfofieb« 

af ?elui^inaiiben fel»; tivovimob bc fiffcvl cve ubrebtc enten' 

af \i«f)nftd egentlige ipengc« og 5KiimvaKes3nbfomner, cotv 

^Wilfe ber fcrteé 9legn(fa6, etter teb ^iefp af be Ce^net unter* 

ligguibc 33onber^ @}(iifflci-ie in natura. Sllbeleé uforeneligt 

oar bet imiblertib iffe meb S3egrc6et nf Sflcgnj?abéfc^n, natnlig 

naar enOwota^Xeet af^efjueté utji^fc ^nbtagt »ar Ce^iiéman* 

ben oocvbragct, at Æoiigcn »eb et fort Op^olb }fiaa Sto\i^$» 

gaatben ^olbted frtt af benne. 8aa(ebe$ feei SDZan f. &;*. i et 

8e^n^&«» af 1559*) for 9?iclé Cange paa 3l(6er!juu^ Sefjn, 

jwa ©enant, meb Otjcrbragclfe af* Slvien, og en Srcbicbeel 

of ©iorpcric, Sagefalb, @aavbfar(lning, m. x>. at bet v««^*3' 

•) 9tf<j. 87— 8S. * iO JtonøcU^c 9lAt(»o[t'. SBorødeiCT cg tøiøp^cri. 

QC$ ^am, i "Sortnln^ mcb ffHbt ^^t, at ^oiU J^iMtgcti mVb 
^ané Solf to ^lofttrr om ?lar<tO. 

5i?ttffl<n *)ille »i iticb pftifvn til Cc^n(SmÆnfccnc<* ^^Hjj^J 
at .^Dlbr gøngen, ^cr tnbnu fun bctitcptfc: at bet fom oflcflf 
f ee^nøbret^ciie ubtt^ffcligrn tiiUtnte^meé , \)wv Iccngc faaban 
SJfttcvtiidig iTuIbc fiiibc Stcb; fccbMiiUøfl »ar bet mi tUtt 
to SJæltrr, llclbm tre, (J.(Sx. i i*ct|né(>rcvct for J?nub (^iplbdi*^ 
ftKrnc af 1559 paa CJrum og ^cficrvig Æloftt'r) cø fuii t^cbfl 
eiif<Ue t'f^n, f. <Si\ ■J>flHiiflborg, jire Slo-ttcr. ©icn uiibcr* 
tibcn ^Jrtafoeøfl«^ bet »fbfemmrttbc er^itétiuTiib ganiTc ub^ 
(?cmt^ at ^Ibf Æoiigeti ..( nogen Sib* *IIi'r .nt tjofbc ^ongtu^ 
Dg daiié mcb^atxiibe ^olf, itaar bc fommi; ben %Jci"0> *) -3 ct?cMfctcDflf l07->, (©i(?ff.SR(i. II, 1—2), tvcrvcb eanMbeiiimw 
touflcScd Hf 5erlft>"i"fl ^a SioiTilb^aarB o^ Stiolteiiicd, tuniraoD., 
atnr$icItc'^i}IcncGf"<i$oa(I>dt)l&en „M er ten lOt^c^eiigc flf aflj 
Sflflffkitt pfl ©attrtfÆflninij," itc( (it-ffoitQen (fuitc ^a^c ai Un efrigf | 
Piifc cg »riafc 3nMoinft, figc« bmmot': at naar rn Gntctt of iSfpn«" 
øend gc" tom rcifrate V(<i> 'n 5lnté lis Hl i^iciartcti, inaaltc ®e»j 
IcfJrtiiigfii ci beregnet Åonnc« (mni S?frf); men lom Scnfjcii felt] 
cKfr ^on« jÆiicre efter ^iiiié :|^c*l! cg &lcy ter lififlfiitr, ffiif&c S3?fI&|Sl 
niiiflfii iii6f?riDcé i S^ecfé 5tic»iTiffcib. SJcgfe flere Tfln^nrtip Sfftfiti* 
mdfcr ftsrcToTitme im cg tii, men ^dfrcn. .^nt Iati tct cg tcm«r» 
fefl, at ^Mififcti til flt moMatic ^oll' ftunti.»iii i IV^uåbrcucnc fpiirti 
lun fltarøaiiejfoiiSfud-f'tiJc; fkialftciJ Hflf* i ct^ctn^Tfl? afl.ilSfoT] 
Siler ^'•aibcnburg paa^iicStpJoi^cb t^ein (Diej. 4, 83) at tan - 
bet fif C?cnant pq Slplin^cn, — ffiilbc ^oltc ficimen« og tmnd J^ciW I 
^cfVCf naar bc fciit bcit ^ci, mct ^oc Cfl Strficlfe; eg faalebeS cftcre. I 

*J ©ec t. Sr. ivimébrett af 154« fotOTcgciiflØf Ibfnfttcmc paa^afc] 
jiioc^iui« i9lfg,i,iU — !5) pgcl flf IMO forS3citii(ef SSc&iøcr bi<« 
S^gaffclcc (fammcflcb« 19T). jr-fr- Oii flere af3?dfncwteriic, f. Swj 
i en af 1036 (Icgn. i, HH ff.) «fial(cc: ter Mb« Gri! SSanncr 
KiMigeii faalicnijc l/aiiiJ Slajbc ril ligge bcr*, cg en af I-^m [Jegn. 
2,-t4ff.). »iSJaiibcrberg, bcr ^elber ^ané ©tvggc 1 Slat ellfr 2^ 
cUcr IffngcTc efter j?. OTaicficcté naactge aStflie og Sf^iig." Sntt« ] 
i>g eranbcrborg ttarc beg utcnttlbl 3tegii{rab«Ic^n. A^ngeiisf 9Iai^o(br Sor^dcicr og @i«f)cn. II 

!l;ernoefl paalaae bet ogfaa J?io6ft«betnc at (Jrcpflcrc 
bfime nrt |>ofbO. Tttié i bc 9?f(ferDuMr, ffj^ fjav eptrgnct, 
&g bccM ( Qtibre ilrcvc, forcfoinutc famrfi'ge i»fciTe 5f(obOocber 
fom pi'opflfwibf J)i>lb, nt«b Uiibtaflclfe af ^ofbfnfl, Sfonbfrfl 
borg, ttv beg ferft ^mfmob ^cnVbeiié 8liitii{iig Hco ^(ebfiflb, 
cg Wtc cg ?P3Roiv l^vUfc fibfif bog ncppc ptia bcii Xib tre 
bttvagtfbc fom i?tobftofbcv, ?lf ftjcitffc iUycv norvncd SJiibbcU 
farf, Hdfcné, 5aa6org og ©tjenb&org;^) (©tcllanb fun5f(oge; 
( ©faane 03 b« eUrfge f\)eiifff ^roviiibfcr finb'-*^ aU« ^(ob' 
{lorberne aiitcgncbe fev ^olb, naar unbtagcé p(lfiiig6org/ i?aug« 
feotai, (Sa^plm) Si;loité&org og C?iigf[t)oIm. !tiMtOmnoenb(g^eb, 
at abfliUigc iiiebiliebcr i bc faatfbcé iioewiitc ^^roofnbfcr, eft« 
^vab i'fg f)ar funbet cUtt opregnet mfg, fffe eve anfovu tft 
^elb, ubcluffcr imibfcrtfb iUc SWuIigl^cbfrt af at ogfaa be (f ulbc 
mobtrtøe og hrotrU fl^ongcit, ba bcr ncppc er nogrn 3:«M 
om, al iiigenlunbe $t[t ^t^ab bev ^ørcr ^cr^fb er bctjaret tt( 
»orc Sibfr etter i al( S^'b f emmet mfg for Øie, ft at ta(c 
om, ot Kg muligen fan fjaw otteifcct *lb(!if(tgt ^t>ort>ibt bert 
omf)anblrbe ^M(gt ^ar paaUggct Aføbflcebmie f 8o(tanb og paa 
golficr, eller be anbre mfnbre Jper, ^»or ÆiøbRffber alierebc 
bfngang fanbtct), fan ieg, efter bet otjcnfor Sinfcrte, itU mcb O Saor bcr imitilerttb i Rcrc Jliofcftnfcfl?fttcr og ^riPitriiier, faafrffom 
i mange cmbrc 8>ret)c talrf omJ^ol^, Fom 55orc\cn»f oarc ptuitigc nt 
ftwrf, menti beturt i tct mintftc itfc nlitb, og Ofl «n^p{\faa fielbncft 
bctfcnflcIigcSIat^olb, i]ien$>p[b nf ilaiibefiicgtc. JScéffPptter, SQuati* 
mmib c. f. y., Eller 3nbi^«tT*lfriri8 flf flrigdfolf. 

•) 3f(Tr ferf bet tpbcligjl ,if (ifffitligtr Srey>c af l-Vifl (il Sl^fen« tPTagt* 
fhrnt (legn. 3, 84 og 101—2); i bflinc »y ffiilbe te mrfbte 'Rar ^tU 
brt flt |»crrcbag, og Male« Sorgerne »eb ben Seiligfieb at uitber* 
^otte jtongcn og paM nicb^vcnbc golf mcb ipl og B!ab, faml ipbc 
^, |!a»rc cg ©ttocfobcr til ^'dlcnc; berimeb ffulbc bc baic for^jcrtbtc 
tM tt gorraab af fammc SlagS tit at f«lQC for ^Jengc li! Snbrc, 
fom fom bi& unbcr ^errt-bagcn. 
AcudcUijc 9tiirbolt, Sorøtlcta c^ &iafKXi. 
nogen 3.URcnir^(b ft^c; men Wmcligviié E|ar ttt to^ Vtfret 
Silfcelbet, ba fcb ubcttfbcltgf ^^cx i aitbrf Xflc af t'anOtt 
maattc fvare ^olb. 5errc(Jcn er bet oflfaa rncb |)cnfijii lU 
J%io&|tcetcrne rimeligt, at bet^ om cubog fun )»cb gammrt 
Sofbuane, ^ar vorrct fafifat, ^»or mange ^age, eUer, fom bft 
tengang falbtcé, Slofttcr, (jver 53yc ffulbe ^olbe Sengen fiit; 
aUaebe '^Inalogkn fra l'e^n^mcenbcne taler ^erfor. @i>m ofufr 
var bet fun een ^latj uiibcrtibcn onualeé to diverter/ i \}\>UU 
itongrn ffuibc mcbtagcd og ntibe 93eviertning/ ftclben tre')- 
©tiiiibom prcefteretc ogfao tvcnbe 23ycr £ forening eet ^olb, 
Ifgcfom ogfaa en Aiobtlab og cit £e^ii(^matib iuibcrtiben,vare 
i SffUebéfFab om cct ^icIb'O. 

$tt @eiftttg6eben, bcr ( bet mfnbfie fenerc \ benue 
f^ericbe ovbent(tgt)iftf gatj aarlfg 53etalmg iStfbct for Øioffteri, 
lunbertibeii ijax \)Ut eUcr (Mbrnget tit virfcltgt ^lalholb, fan 
iinaafVee fluUré af en ^Vmceirrnfng i en allcrebe oivnfor omtalt 
ISVoufe for I.i;j6, ^oor bet ^ebber, at kongen 3Kanbagen 
1 efter judita fFutbe ta^e fra Wbe, og om 9Iatlen (tgge t 
Ffflrviibum ^oé C^^cefiaO ^r.|)a:id,^»J0T5Rie[d Cange^) (Tulbe ^olbc 

'J ©aalcbcé ?IaIbeTi:( oj HibfT^ 2 3?crtter i tn SRcutc for lo-K> C3^cgn. 
I, 3t:i, bff.} pfl i en cintcn of ]iiii2 tJcgn. -), 7*3 ffO lirtcfcmcøfaa 
Slarjmué oft Slile i ten fitflc erc cnfatte Hl *-? SRartfct. 3 en ffaanfl 
SRoittf af I J15 finte;! li ^aitcT for Sfiab pø for tØ?a(mee (Zcgn. *2, 
JH), Oi^ bm pbflc CT enbofl oufdt ril ^ ^Fttrtln: t m anben Slout« ftf 
IViO (Scøn. :J, 172), ©rvimob er ?ktE)org oø ^Bibcr^ i en SRpulc 
for l.>1G (JcflH. ■^, 41—10) run aiifal (iDer tit een "iRtit. — 2Jeb 
Sii!lclat>n«tiber i 155(1 ffuibe etcntboTfl (ipttc itenficn cg tciii« gcll 
tre 5Iattcr (Iran. 3, 121). 

^) 3 Siputcn for i:*)1fi ^Iv^wfriiø l>aa SWbi^ fog ^tiifleb, SbflWft os 
©rciitjoe. 3 bcii of InOa bcrimob finbcé faniTft^c btéfc fwu S^-per, 
V»cr anfat for (en 9Ji3t. 3)ct »ar tf«t minbvc jttMigSøciarbf cg 5lc« 
^e, ber nu og ba finte« forciicbc meb en Siiobftab til cct ^lolb. 

*) Ttt ifer pffllalteSJrønbHtn maa være b« i ©fiibéterrcb bellggenbc 
*Ken g^icW Sange »ar i LVMi !ic(»n«manb iffe paa Stibcvfruiifl, men i 
9l9borø Ce^n. ®cr maa ba oct Vixte iiibløben c» 3cil. I Acnflcfide 9tAt^l(, 9orgr(ctrr c^ ^iafttxi. 

Sten^tn mt\i ^tce^ttvneé^ltip ttu ^lat; mtu Uttt ex 
ofifaa bel cnedt (Stciw^cl, jcvj ^nr fiinbel ^aa dt '^Vttilcriic 
Kbifge llIlI|■^^flt^fll■t til 9?at^clb<t, og bft er topiiFdfgt, fffenbt 
f ftrv Ubtrpffcl ifU vimdiQt, nt ^rorflcvin; fwn »eb bficé^^cngc* 
bfbrag, om t^t^ilfc SDicre iinob <21utnmgcii af beniK ^^IfljiitibHnf), 
ffulbe ^fcl^c €auge tt( at prcrjlrrc ^olttt. 

^vab cnbclig tøønbcnie angaaer, ta ftnbeti brr i brii 

©t)fnHfrtjnr<: Sioute af 1536 ^ulflcnbc: ,Xrrti> Xag ^^aajTe — 

[fra yedfrufg Stioficv — til S()tflcbO; bet tfoltev S^vcn n«b 

Lfce Sifnrrfé ?)ff[p, fom I.'jjgc til *53ffp*gflarbfn, ctn 'Stat' Xa 

I ter m »eb bc .Xifticn;' , b»id ^if lp omtalfé, « mccnt ?5onx 

bcr, frembJ)bcr allcrcbe bcttc et CFrcmpel \iaaf <xt btéfe ^W 

tecltaget i bc fongelige 9Jat^oIb. 3 et Ccljnlbrctt af 1538^, 

^t^oorvcb borgen ^[ingen&ecf fi( Xretntitgf^clm c^ ^aléiiisé i 

I ^f^n paa l'ivéiib ubcn Slfgtft, ^iQté ibimitt aubet, at 5?voueii^ 

I ©eiibcr og Siencit paa paléiicré ffulte efter gainmi-[ S^tb* 

'vane ^clbe kongen og l^nné Solf, naar ^aii iagcr bet- \iaa 

I Sanbet ^erti( Fan føfeé^ at bet t et !)>i-tDi(egium fra (Sbrt« 

I (lian ben «nbené $(b for 2(?oeetb() pg ÆobbcUjffc aJirfcr«), 

flgeé, at ?ionbevne jTuIbc »orre fii for al @iieflning »(berc 

enb at ^»er to aJtanb jlulle ^o£be tre $)efte een ®aiig om 

?lttrrt een 9?at til gober, og bem, fem fplge ^eftene, mcb Cl 

og aWab: unbtagen naar StoaQtn etter ifdué SobeNr fommet 

bit, ba ffulle bc oUe ^olbe Stc^ cg Scertng ttl Srøab, £?l cg 

^eftefobcr, fem anbrc ber i Canfcct giore-*). 5 bc f^viioi-untc 

SSeifercuter for SpHanb pg ©faaiie forefommcr ber vigtignof *) Srttc Orti cr-wfijet ut^bcHijt ffrcvct; men frct fan ncp))c læfc« 

onterlctc^. 
«> æcQ. 4, 135 b-Srt. 

•) ea^mfi ©amtinflcr, 2 ©., 2 f-, S. GO— 61. 
•) ffnlina fan fcetnicrfcé et ?r&iitfbrf» uaa Saaet, Ba^mé npe ©amL 

^ ©., ©. ttl ; SScniitgcn er bog iRc *er gaiifle (vbclig. lik_ 14 ^nsrtiec 9tat^lt, ^prgdctcT oa QMofNri. Dflfaa f!frc@tfbfr, ati^onbcrnc cg m<n(fle?ilmuc ffulbf .fliet'c 
©ttfnfllfvb" eg fjolbc Sengen v^fl tcUc fflcr ^iintStfbO; of) 
»el tntbfcrtc tetu, at ^eixUrtit ^alU fore bc fiM'uebiif 5»be* 
! tarrr tn. 'o. fanimrn til eet @ti'b ; men ba beii ^^xl^c ^etijb* 
' nfiig af bette Crb ev temmelig mfleribc, og bet netep et el 
' €pøvg^maal/ em man i(fc nliib^ eller bog ^Wigfl t>cb®(eiu 
[ 5 i e r b fprflob, flt Sllimicn (Tiilte frcmfpve Vavcx impb ^Jrbcrlag^), 
[ faa fan maii iffe af le t;er berortc Sjcmffi-fuinger mcb fulb 
[ %>iél;cb fluttc til, at ©enbeme i b«fc Silfælbe ffiilbe forge fot 
\ bet ^ornøbne tit ^Dtigetid og Ijand Solf^ ^eoerttiiiig uben 
\ bcrfer at ertyotbe ncgeti 'iJetaliitg/ jTiDiibt bet i corigt i jjg felt) 
I rr nteefl fanbfi;nUgt. 

@tcbet, l)t>or Stenten fcg Silattcleie og |)clbft fFiiIbe pbcd, 

|l»ar fcebvanifgcti et fongeltgt Bfot eUer en ^ongégaarb, tuSii&h*' 

Pab, og cUcvtf en *prfpfteganvb ; i ^loilfet jlbrtc Stifcelbe, faat>el? 

fom ofte naar ^an lagbe fig i»b paa etSlot, enbeel af^olget 

[onbiitlcj C»arleer i bc iiwrmcfle a?onberncbcf. De ficfie 

i^iobftorber praftcrcbc ^>plbet i fetoc 539en, og unbertiben (igcé 

l{ Se^nétntoene , at £c(}udm«pnbeite ffulbe tolbe kongen pm 

bet til Zc^ntt hotenbc 6lot. pUn SKan feer ogfaa, ^Vab ber 

tiUfgc følger af fig i^^^f ^»1 ^cijertningcn tit maattc bliw 

I flt fbc paa et aubet Steb eub bev, ^toorfra bet Sornebac 

(etjcrcbfé; flunbom i\Qté bet cnbog I 8e^nii6rcrcne ubtrijrfelfgt, 

at ^elfiiémanbcn ffufbc ^clbe jloiigeii ^^tx ^aii bleo tllfagt. 

Unbertiben »av bet enbpg temmeUg frernt fra, at ^^etocrancen 

tnaattcf!ee; for blotatncet^nceet Giemvet/ faafl'ulbc, tførgcben O ©a^tcfcoS 6cn af loSfl ^Om Onfitoflcn til ?cnf* fcoé ^Jwftcn; ter 
(tuUc 9?ontetiie pq menige 2Ilmue i $iantjerret giocc C^ieiigicrl) 
Ofl ^oltc a. ^. mi 91at", i ten af JM5 »9ia»Iu«&; ter (lal Dtto 
©mte lafrc giOTC (SHfngicrt af Stenterne rftcr gammel SflÆ-- 
Danc* 3før i tcniie (itflr fintetJ flere Srciiiplct tcrpaa- 

') 3*fr. Ofl mitSfrift om eiatlccfffcnct unbcr 5tiT.8. oagnDS. ©. IR. AoRflcUge 9tatMfc' ^oi^eldrr ofl Økrftrri. 15 fommm ^elfce ifpiigcn cii S^at i ^^itorg 33y/ mfbfntf ban 

^aa cnCccI of fci^fc Stcifnr, eUcr fnavf« i 3l[inintfliflfjcb, 
forte jtoiigeii et ftort Selgc nub fig. Xcttc fan nHcvfbc flut* 
ué ttf fce betybff/gc SK&frrttflfcv, bcv agtcbeé foviicbn« foT at 
flpttt ,'5a^cbuvcr, fem f^cie ten fcugfli^c ^iiuéljolBm'ng ba 
falbfftf, IjopioHi 2We« ( bet Jelflciibc. ^hav bet bcvf^oé i (Stjru 
fiteti bfn Srcbicd ^cferbning af 1538') Ijcbbtr: .Og naar 
tf 9vt paa 1f(ti\tv, v(U« vi, at^WQtn fFal vibe cUer agf fpran, 
nbcii Ijaii fvffliflfii bcrlt'f er forpvbne!; mf« [)an (Tal fctblivc 
Ijoé ^ipbcn, filtr fei^e baQ efter ^lobeii* o. f. v., faa t»bcr 
cflfaa betre paa, at Soldet ifU vor ringe. Srembcfetf flgeé 
bcr f SRclfcrouien af 1552, efterat furfl SRclfcn fra Viborg tit 
|»(prrinfl cv omtalt, fiben: .^cr fortetJcr ^. 'Sfiaj. cUcr (>an^ 
Self eg ^cfie i tre SWcriter; — — biéfc tre '^lættti brager 
Si. Wl. fcl« meb iiigeu $>c|}f cg ringf %o\i til Sfagen"; men 
bftte ftbfie er aaknbait omtalt fem en ?t(t)igelf< fra ben for 
5(oiigen fcybt>anlf)]f a)2aabc at rcffe paa. X'tt fan ogfaa ^er 
bemoerff^, at Siebevif ben ^orfie imbcr bc fonmtnttc 5or()onb» 
lingec nieb Siger aab et/-') i 5Snlebm'itg nf et ^'aata?nft Sirran? 
gement nteb ^enføn til ?MtljoIbft, ter ilten nirrmerc »il blive 
oml^anblet, »ifte, at ban cnbcg aufaae bet fornebent at rcif« 
meb «t flort ^elge. Vtgcfom Ijan nemlig bev berører, al (?an 
iffe rcifJc alene, men ,meb fin ficerc |>iifivue, pofllnber, 3o'»* 
fruer 03 Solf:" faalebeé tittrer f)an libt efter, at Ceilig^cben 
nu fffc er faaban, at Iwn fan brage mcb en ringe ^ob gien« 
nem Sanbene C-PiPtt^ubfevne), fom ^an* SJrober — ^ong 
J)ané — giorbf. — 53Ianbt be ^evfoncr, kongen til |tn Dm< *) W? Danffc 3Hafl. 5, &. 1 10. 1« Xonøellgc SlAt^lbA Scrøelcicr og Øiccflcrl. gittflfe maort« fe« mcb fig, Ijcttt |>pffinbfiuf, cg, fFtenbt 
I tC/ ^Vfé 9liUaI «av bct^UU^t, iffc aftib fUa- t?;! cnboø ficlbcn 
qQc m« titftcbc, folflcr bet beg af fig fdo, fftev ben Sibé 
' $)oforb<n, at i JUminbcIi^^cb fnbfcl maattc tceve om ffongoi, 
felo paa JHe iKrn« ')■ Cflfaa »arc bc ft»"bcrii aKc nceiDcfwibf, 
naar c« 5lfi!*e af focrbcleé ?iigrt*gt)fb Rulbc forctageé; faaicbcé 
fecé b(t nf Sicbfrif ben ?lnbcné for pmmclbtc "Sfirocalcnbfr 
for 1584, at ^aiif efter ben 10bc3nnt i Øfanberfcorg at Ijaw 
»m^nilret* \)eU 9iaahtt og allc ^ofluibcriic, ben 12tc brog mcb 
bcm, Xronniitgcii, fine to otibfic 2)oltrc, og ftnSon Cljriiiitiu 
ben Sicrbc, ttl Xiflc, og bcrfra ben I3bc til ^((jorg, hvor 
C^rfHian^iybn'c^ylbing forctogÉtf. 2)ercftcr brog ^ait, ubcu* 
tbfvl n»b Un flørile :£)cc[ af beite Søfgc, om (Ffe mcb bet 
(e!e, tit Obenfc, terpaa til SHtugf^cb og ftbcn til 6unb, for at 
mcbtage be ouiigc ^VovinbfcvS |>ylbing fov fin Son. 3)ct 
Sipéanfevte »ifcr og, lj»ab bcr vberligeic »i'I f«é af bet Ub* 
trag, *i flbcn »tUc gtor« af ben o»cnnÆ\>nte Shivcalenbcv, at 
cgfaa 3)ronntngen og bc fongeligc *^orn ^vVP^d^" f"^fitf "^^^ 
kongen itaar Ijan biog om i Sanbet, ^»or be maattc ija^t 
tt gplgc af Sruer og ^omfvuer i et (ffe ringe Slntal'O* 
©tunbom fulgte Ii'gclcbcé, fom alt ooenfor bevært, 9{igdraaberne 
cUer nogle af bem mcb Aongeu. X'eéfcruben lebfagebcø Sien* 
øen af fin Cantéicv og ^cle SanccUiet cKer en 2!ccl beraf. 3 
en gammel Ubfig* otjcr (SanrcUicté Silflanb, blanbt anbct unber 
grrbcH'f bcu Slnben,^ berctteé bet, at (SanccUiet befiob, for* 
uUn af iSantéleren, rnbisibrre af en oberfle @ecretair og en 
Stclfe'^ecretair, ^t>ilfcn@ibi}ncevntca(tlbfuIgte^ongenicg O ©CC cgfoa diriflictn ben Sliitcufi Onilrtircr t ?Iv Uanjlc IKag. I» 
311. SSm ^crom t tct Qalgenbc. 

2) 3Wf r>>ltPii rciftc ogfaa JJronningcu cUcr ^ernfiiE ab een SBc(, 
mcbfit« j^cngcii trpa ob en antcn. (Scc cocnanf. lltbrufl nf (S^f^^ 
ri! U. eiripca!.} 

3) 3 ©utro« n|?f ©aml. 1, 4-«. 
Sengdige Sai^olb, Sprflelrier 09 (iJutSm. 17 tia!mfigi>(itf maaitt han ^nwSfvtefre famt flere unbcrcrbtiebe 
iVli<nt< met fig. 3 "<*9t< ^nftrurvv fer SofrmarfFcn pg fler« 
an^rc i^fti«nto, fem fiiibfd i (3f^cimc»ilrrf)foe|, eg fom bcr 
ere VifcrM til Ghriftiau bfii ^^Inbriié Xi&')/ Oøc^: at 3oec« 
martTen jTal ffaffc ^crbcrg, "SHiaQ pg €ta(brum/ f;9or j7cngcn 
fcunner ^cn, eg at l)an {fal fipc GanccUtct brt bcbfie liWa«), 
-fotbt b«r falbfr fonflC(ifl< 8(Sriiitfr mcefl irib*'*). 3 *t of b« 
fothen ointiiUe Bbforlige ^eiitcnKtler^iRegnfFa&er, for 1559, 
o^lfljt af 3MK()(m ^rif, bfinoFrfi'é unber 9tu^r{fen: llbq^tt« 
iiinger of ^wrbcvgc m. m., at, ha Srrbcrif ben ?(nbftt bet 'ilat 
rar i flpcnrabf, (^»rr kongen i porigt betalte Optjolbet) »ar 
Gdiit^lerrn 3o^an ^rft^ mcb bet batif^e SanceUie tilftebr, 09 
oiifere^ fer ^am 9 ^eiJc og 20 ^crfoncr. 3 et ^vcv tii 
Cc^mfmanben paa ^olbingtfuud, baterct SlDev IT Ocr. 15^7'), 
figc* ogfaa* at ba ^ongrn rni »il (»aw lit ^ele ^>ofIi-ir tH 
^åbttiic}), jpaa c« Kb at ffuttc t(i»c ('cUgfleiibe*, fhilbe ber 
f?ajfc^ ^cgnc, faamaiige ^ofmavfcfjaUeit aiiferr foriiobue til 
$)ofimteriie.e(l}beg8evore6aitbjelIteS^ogoc(}$eruauUt' 
Cformobeiitlfg baabt htt bau)Te cg bet tt»bf7e (SaiiaUiO, Ifgc« 
fem og til S^ratantfrne. GnfceHg fef<J bet ifoer flarHgrn, 
^or fiabigt GanccUict eller en S)c(l af bcite Irbfagebc JFongen, 
bfraf/ at ter oftere i nti^no^nte ll^efiar ternen tiJ ^rotoceUer 
finbe* SJretje erpeberebe gtennem bcitc .paa ^^ifl'ew". — Ogfaa en 
Wcntemefler — meb ^aii^ ©fvfeeie cg Jolgc — ffufte Icb« 
fage kongen; i et ftJrew of 15720 til 1)eber Ore figev 3«* 
beri! ben ?Inben, at bctte forben f^aebe Dcrret 8rug faat)el i 
f^aaé egen, fom i (Jfjritlian ben Xrebte^ og tibligcre ^en^evd ') I>t eilfc MiDe trvTtc i Iftf^t. af bca n^t ««Ife ofCanffcSSagojw. 
*i ®iben tU .Jjofmcfiercn, ^Korfffn c^g Jlabrc, ^iKr eficr »errt iRaiifl- 
») UanfT« a?Ja8. 5, I li- 16, 
*i enrHfiiibd? lenwlfcr 12, 8«v b. ^ 18 Jlenflfliiic 9tat^oih, IScrgctncr og majtni. 

%itf 09 at ^an t>flb( brttc fhilbe fagttaged for Sremtibrn ; ffoTS^ 
i Ptjrtgt iKppc flrar bcrfftcr fclcw SilfiJlbff. 9?laitbt be mange 
aubre Foiigcligc ^cttcntc fccr^an, at cgfaa ^oiifjené illppt^«^ 
fer fufgt«: mcb, 03 ber fan bettfter, Ifgcfipni ffolgc aiibre Duifloeiu 
biflbebct/ SU XKtvt Sttføl om, at ogfaa yivtøflcn bar »apict tbionbl 
Splflci'). 5««ibc[cé bare fem oficj} |^ofvrc?bitan«n, ^oiifltti 
ffopmmcvpcv oj3 l^ai»J ^amme rttcncr, .XvvtncQtin'OQ ti prr(fl 
r[ii(jcvi; ^clicntc^ ht^oribfaiibt bet lU Stiettcixct 03 Serucdiige^ 
Ijwciibc itu ubrtybcliøc "fintal Scff, mt*b paaSKciferiic; (igclebc 
i bet miubjle paa en ^c(( af bi'éfe ^Drabanterne'^). S^ati 
ligbiiø mafllte Socrmarffen 03 Sourerfriic »are nobVfBbffle ^ofi 
paa ^((fcnic. Snbclig ^avbe $)of|mberiie, ^o|frui'rue 0^ 
SrDfiiei-ut', faaiøelfom be cvn'ge fetere ^erfoneiv bereé talrig] 
^etfeute mcb ftg, tiUtgrmcb et flort fintal ^cf^e. ^<ia beniH 
SWaabe funbe ^clget let femme tfl at bcOaoe af flere t;unbreb ') 3 rtSrrtJ af 4 9?di>. I58r,;©|(ri(. ■Jffinelfcr 1.% 579-80) n^flfrftoii 
ncn oDcr bered S&rfoiiimcifr, fom ffulbcage Qabir&um-, (ivorvcti ibtaittt] 
Sliitre ogfiifl t>an4 2liMj(^cIcr car blcwn forfmlet flere I>agf. 33« I 
Acii^tii i 1670 tacfc anlagct Sntoiiiuå ?5reufl fem fin avcr^icTeij 
oFcm bagltflcn flal t-arc paaOaofiiMtret'CdOf beorSJicrr: paoUig 
bc«lietapof(iefmi;3i!i(bc(m»caUntia t BiabnitifliMi, fom ffultc 6«lb 
en apot^flet fiotift ^i>i Æctignu « brtalc <^'rciiiS'd aariigc SJffotbii«! 
w. ». 3 cti SVitaaiiifl of 30 ©rpt. »•'J5<J fer OTcRec Snfttai! 
SSartfAcr fem rciiflcliij SBjiaKtr^t (ben finte« i ©e^cime^^ri^fbcl 
figcf at 1fan jfal (,feigc Dé, ^oi>t a?i rctfe*. 

«) 3 l'^»so iiib(Tririi?ctc8rctcrtr bfn 3(iibcn 3()Uoflct af flirffcnbeticiiten 
fec 9iv Dflndc aWiig. 6, liil — 5rj. 3 Crbrcn tc^fltigaacnbc itflce] 
Songfn blanbtCTcre, at ^an ci deller fil IjolbcXJcrDOflter iSæftc«| 
net, «Ucr ©Ugcocnter; mcti antager, et fiiagf mcficrcii cil hitiiie finbéj 
fllac 8on /rtir^or ^M. tcm ^cn.* 2IItfaa fulgte ftT&cn ogfaa flige goK m* 
"iiDor flongrn Tom (»cti". Unbci gtcb. brn 'ibcn bjt 3)M&antcnwri 
Slnlfll f)i>; fcc 3Irtirtctnc for bcm flf 1501 ; 2>. 2)?ag. 5, 17 ff. EiOft] 
UriiUcr, ifffr ben iftCr forubfffrte, at bc fulgte Songcn paa bMé\ 
©(et!e, ( ©tøberm, glttHft 0^ aiibciifleb*. * «g 9te1trrf. Ifl ^frfoncr; bftk »ar tjtUn fffc ftftbcn Srtfcribrt*), og cm fitb 
natonliø v^^^ ^< inmbit Scifcr iff« aøc U ferUtotU ^rrfoncr 
^Ibc Ifbfaøc ^ciiøcii, ^atibc ifan beg cfiffl nmnge af tein 
nwb Ua- 3^9 ^""^ '"*^ Slib ubfurt t>ttU noget ttibHpftigcre, 
«nb bet t>cb førflc C^icfaft ruutTc fitiii^é ucbvcnbfgt, for at bet 

. fautbe bliM citb mrrc aiiffuelfgt, t^vilUn %5t)vbe bet maatte 
t>ate for tern, fem ffultc mcMajjc f)tk b<ttc ftiilat tUtx en 
Por 2!fcl bcraf; cg ^tfftftt l^cttclfcfc<t igwn »ar for 5fongen, faa- 
kbeé en Siblang at unbgaae at ubrebe bet ^oniøbne til faa« 

I mange SiKcnnefffvé Unber^olb. 3 ^^ftø* erinbrc SKan ttel, f|tJ<ib 
(cg alt flere CJatige Ejar ub^crvet, at kongen naturltgioiié ingen« 
lutibc altfb ticb frit Unber^ofb for Hø oø flue $oIf (»t>or ^an ■) 3^0 'pif tctaiUcrc cct (Excmvfl. iSeb SiMiøcnfl Dvktt i ^t ©Ic*piøflf, 
eg naviifiø i Srmratc 1560, t*or ter iWc Mr nogrn cUfrerl-ftilffl 
^tilcbntttn.til ot fcitttfe I>i>ffct fla'iiM bet meb^ctifpn tiftettitmarfiflc 
^iiJiwr er bcflnbclifli, at ^cdcr iflc furrc 5^' "!& fatijflnliftt fulgte 
fionflcii, IftfaflcMd trane (fptii man feer af tet foran omtalte SlcflU' 
flab) fvnittii of Kn Mrmcftt pcrfeiifioc Dmaivclfc, ber fer ftorfle 
T'tUn Øel ifle novncd/ on fontbrn tSantéfcrni nicb bet banffe (Son: 
ccUic, cnbvitocre af |)0fmarf(^(iQcn ^zixo 2niibfrn (Utfdtanb) mcb II 
^cflc, antcrtf ©iubvc (ten iptfTc Saiil*[fr) ineb i>. aiifl^raab ^plflcc 
Scfcufrant« mcb 10, (TcrfiO Ulfelb cg WielS Iruibfcn, (nwr mcb 6 
t'efte, 3i>*im Sed (Seiitcniefleren) meb ©fri&cnic 7 ^epe og 12 
^rfoticr; bcrc%c 19 ^cfSiibcr bc« mcD ;"> ^cflc (hin een af bem 
batte ilte mere cnb 4 ^etfcner meb fifl), Ctto SPanner mcb G ^c(le, 
flan« ©Foipflaarb ineb t {^efie; I 5>offItiteT fantt «3;t)clora:beoboTW«* 
cifl Viccntiai ^afefi* b»cr meb 3 ^lefle, G {^oiftiibcr boer meb 2; og 
M anbre ■perfciier, ^»crof S faaf affctc ttenfwcnberc, buer mcb I pt^. 
lJemffiificn3cna,®iubcT*fet»trebie, Sgolatcr, 2ScrggefellCT, 28 
l8ogn» og 8lcifc»03ii*^citc (i'C onbre vare iiQlucIigWié Stbcffffe) meb 
enbeel ilarle; ^i^eficr 'JlicM ^ticcifaiit, og flere. ^c^Tigt betalte«, 
fom alt foton bcmcctfct, Cr&dbet b"- Itgcfom tcttc utcntuiDl it«j 
mmtf}c oftrf) ^r iMcret 2(lfalbet i eir^oig og ^olfleen. 3Ren bet 
anfortc »ifet i alt gatb bog gelgeté fi*re SIrial. SJcb Sroninger, 
®ri>UiMH>er og tctflige otcrptbrnlioc Xeiligbfber unr Sninlinficn flf te 
fiflurereutoe ^krfoner Botuiliøouc Unftt fterre; bct øif ba \ Xufinbbii^. i Jtonadtflc 9Zat^ott, SotqcIcwt »o @i(rftrrt. 
SO fom f)tn; mm at fjan ofte paa Btdfemt fcte maattc bcTefl 

$)vab bcv j!ti[bc i>b(d Hi S(on{\<ii cq ^ané Søfgcd ^c*\ 
txrtndig maatte for en £er( vtifre ubrftcmt; men nogle 9te^^ 
[er hinbe tog gived/ vq vaft Qi'ont beb gammel <3atboau( 
eUer ubtryffrligc 93ci}(nmic[fcr. i^ii faabati finbré foran eaj 
Wciferonte fva IJ36 iD?orrc*:3i)aanb'), f^»or bcJ liebfcer ,Xm 
ffftcrfTveunc jfuUe be rcite bcm efter at ffwc til ^»crt aUaal«] 
(Ib, fom ffuUc ^clbe Sonfll. aKaieRffi; f<v(f A?eefieb lå Ctt*\ 
txvpf 8 S^arefroppe, 30 ^eui, h Senbe fattet %i\f, 30 torttl 
^abltau, 300 ttne Sl^nbere, ^ ?onbe faltcl @(lb, 1 3fer«{ 
bing ©mer«), 10 ©(bet glcf!, 10 Soubev Øl, . . . X»nbfr| 
^aotc«); bcvtil fer(f Sif?, ?<Sg, fog, ©ryn, Cyd og SJrsb,] 
faameget fom te^ob gioreé 9Iat og ^aj); ©talbrum, ^o ogj 
Straafebcr til 280 ^lefte." |)cr er miiblertib ubcntbiol blotl 
Sale om tct 9)obbenbigfte; bet er oicnft)n(t9f, at enbeel ?lr* 
tiHer evc wbetabte, fom »ave albcle* fornobnc,.f. ffr. ©all/l 
@uffer eder ^^oniifng, ^rpben'er og ^Btffnbfel. ^txtjoi \)at\ 
bel formobenlig uopvet obcvlabt Kl »cbfommenbe 5tøricr felW/j 
uben nocrmcre Soiffrifr at tit»e(cbntigc ben finere 2)cel af bet 
SOTaatiib ofl bc 3)i-(ffc»arev, bcr |?u(fcc forttcé for kongen ogj 
f^anø for en flor !X)eei iffe til maabeltg ^ofl bante Sefge; ogj 
bet [;ar bel !un, iiaar ^otbet ffulbe pbcé paa ti ©teb/| 
()bor SOian iffe be)femt tiirbc vente ^elkateéfer, bceret Xilfffl« 
bet, nt kongen felti [orgcbe berfor. 3 c" f>»r allcvebe berortj 
9toute forSi;en fra 1536 eOer lo3T fl^ed faalebeé: .SDMnbagen] 
ncrjl efter ©onbagen Xrfnftatfé t^olber ^^tn øbllfen/ noKuef] >) Sfftneircry 1, 26i. 

^) ^an brugte paa ben ^ib langt mintire @møT »)> nn; fi>fr. ogfaq] 

©. g. ©aben« af^onHingcr 2bft 53K ©. 337. 
^} ^iill<t pod doanhimct af f}aDrc er (øtfl ulvbrligl fTrrørt, maafTec^ flc 9Iat&olb, ©orflclfkt og ©wcjlfr. £1 å.^ai. fammc 92ar^ og ffal htt jhfocé til f>cbcnf torp, 

|(u^cnrv(tl( ^c^n^manb paa paQt^co) at ffan f!ifFer ^t(&bra& 

Ofl ferPf SifF"; ^»ciDcb bet cnbba lunbe txnkå muligt, at 

benne ^Vorfiation er belrogtet fom et f}am paalagl Xt'Uoffl til 

liebfiabctié ^ofb, fnarere ciib at bidfc ©icnilanbc requircre* 

bc^ ysaa S'i*nflcné fflcn Wcgning. 3 bet ^ele fan bet, bKtnbt 

mbet ftf afeffittifle ^iycftcmmclfcr og mtt\?t i St)rift(ait bt-n «ti/ 

[tcné ^ii^xnxcv foriliogenicficrcn m. 51., fra ben iicrrmfil ©o« 

Uxiiitt fovubflongnc Xfb, formobetf, at biéfc Slnwtiiingcr paa 

teifcrne {Ttilbc »ortT alteltå af famme ^cffajfenl^rb fem i 

fongcné $>uué^oIbiung, naar t^au fcto gfprbe SJefprtinngen*). 

SorvcRcn bai bet, fom ovenfor f|«ci|iccietictf, tun ^oab 

Iter \)9tU til eet SD?aaItib; men fy^ex 9Mtd ^olb ubgtorbe to 

I faabannr. ^tte regnebeé nemlig ti[ et !l;Ggn, orbentIig»iid fra 

I SJJtbbag tU 9)!tbbag, pg jet>niigen omtafed i 9ioutcrne ubtrpffe« 

[{gen to SDJaaltiber: SRibbag og liften; bet fprfie bencet>ned i en 

cnfelt af bitffe Mouter .aKoigenmaaftib"; bet funbc ogfaa ret 

llKl faibetf faalebe^, baman nobf&fibbagémaaltibrt taitgt 

[tibtigcre enb nu, fccbvanlfgcu ^(oFfen 11 cUer enbog ^(. 10 

I om ^ormibbagen. 

^i ^aoc aKcrebc fcet, at ber paa ^eifcvne ffulbe ffafffé 
i€lalbrum, Sober og €troc[fe til ^ong«nd og ^aii6 $oIgcd 
[4>f(lc; SIntaUct nf bféfe bar, efter ben obcncitereb« 55efiem* 
; luelff, *JSOf og ballet ^ar ubcnt^i»( ofte t^cn-et flerre. 3 et •) e« iførr ©. 310 t gip Danffc 3Siifl. ifteS9fiit, ^»oc bet bcfictiime«, 
at ter bur fcrflrt fct ttt ?ftin?mitiitcnc oø ^liit-rt, fom ffuffc (jcftt 
Xongcii, iffe bcf^arci infb ftcnc Scfoflninft, cnj »eb ilonflcii« fyirt 
^of fanM ©teb, og flt SoiigciiS fioffc t!fc fare aubcrlOeJ mcb Dinc$ 
IJlofl, cnb mfb bfln* CQcn o. f- » 3t)fr. 03 ©ite 311. 3 avrfgt fan 
^SVait »icb tcl b«r gi^cnifiiUirbc fiimiiicnliane liPob bcr i btn faafalbte 
SSalbemanJ OortebPø (Scripton-s rcnim danic, 7, r>:j:i} tcrcttp« om 
b< SebcmftileT n. d., fom bfnøang ^»rtc tit 2 ^Iirtter^ ^olb- 

(■Sf* t«s OfD eiiitnhi;fn rtf tfno? 7lftt.iiiN. lilfrtfN' Ttnrnnrfnnia,) ses ^engcliflc Xat^olb, Sorgctrier og @i<rfl(ri. ^rn) af 31 anaf 157S *> ftgeé faalfbcd, at ter f ^orfi^f 
tun vatt faa ^Jorgcrf, fom ^olbt ©tatbf i bercS ®aai-bc, faa 
at J7oiigcit, naar ^an fom bcr, inaarte Uggr paa 9lnbt>orffcO 
inbHI ^ofFct cg Solfct »ar fommft pwr, Ijxjoiiofb ^inUn fhm* 
fcem forfemtré; I^Dov^oé bc 33or8er«, fom I)at)b<@mlbrum, Iffetnre 
foifyntb« mcb ^d, ^wrc eøer @troefff tt( ^ongfnd pg ^ané 
•jppfMiibcré ^cRc/ fom Unberfaatteme i U anbr; j?febflffbne' 
(j(f(cbc og tore jiligtffle, SXon^tnbet bcrfor, at ter jTulbc gfer(# 
6talbrum tU 400^rflc; Sc^némanbm fFuRir ubfcf b« b«[e(ltge 
@lcber bcrtn, cg borgerne b^QQt Btaltitm tiibcn tn bcfrtmt 
^tb, famt »crre forfijucbc mcb |)e o. f. to. imob ^ongrn* 
?lnfomfi. Steve ifguejtbe 23vfbe fiubcd oftere, og (Ftøttbt bet 
fffe altib figctf i bem at Æoiigené egen 9}crrbvvrelfe giorbe faa# 
banui* ^nbrctnjngrr foriipbne/ fan bettc bog flutte^ efter ^toob 
bcr forefommcv i be flefle. Slige ©falbe fJiitbc faalcbetf I 
1S73 Inbrettrd af borgerne, pna bUlfeø egen ^efcf^nmg, i 
BianQtxnp for 350 efler 400 pc\ie, t^\>im Jlutal i 1581 
for^øiebeé til 500; Ifgekbed 15N1 i^ragelfe for 500; IStMT 
og 1581 iStishint^a'onfiit 1200^cf)e (et Sengcfammrr fot 
en ©talblarl fer ^ttcr 4— 5|)eR0; og Kgetebc* 1580 f itot- 
bing for 800 ^eRe^. Det fan ogfoa ^ev enbnu UmcerU^, 
ea 5rfber(f ben SInbeii unbcr 6 3mii 1583«) foiunbte Seit* 
brvne ( ?lagaarb .for vov (Saavb S'Itjegaarb' kt^bcftge Sn'ta«^ 
gflfer ( tre $lar, imeb at be .forbcbve bered ®aarbe mcb53ygning. '^ ©iallantfif Xegnelfer. 

"J Sialt-SRfø. 11^12; 12^ IRI Ofl 196, fantf ©(fftl legnelftr 1«, 132— 

3.1; It, S49, b — 50; 8icfen'« jur« civitAtam @. 142; fctnit SP*!'^ 

gicg. .% 118— 4*f. Ovfr. i>flfaa Jeøn. 7, 3 cg 3i?i(Ic9ic8. s. :,fiO^ 

61 annaaenb* ©!ftu^cTl»t^rg. 
3) 3vbf!c Seg •*, •'ii3; (vfr. og be injgct Ufliicnte i^tcuc for SRue cg 

fot SBcpcDSBamferup fomf SBonthup cif I58:J cg IA34 (3l>bil« Scg. 

S, 451 og £.72 fantt 608^0). I Aonø(i(S$ 9tat(plt*, ^orgcfmr c^ iåusjSttn, 23 faa ol i f^txr ®aaxh fan ftnbeé gobt @tatbrum til a eUrr 6 
f>c(lc, cg gcfc« beqtjcmmc ^onrftfcr, faa at vore ^■»ofilnbcr 
futtitf {tøgc i)c& bon iiu'b bcreé ^oR i>g ^cftiV naar ui fommc 
^it> til @aarbfn' c^^^gaavb). SionQtné ^(ntcgnclfci* i be før« 
ncrt>nt< SfrføcaUnberc Wfc, at ^an font bcr iffe ilefbcn, ont 
enbca Ijané Opljolb ^t>rr @ang iffc warcbc nrnng« a^agr. 

2)rt Soranfcrtf •oil ^aioc øiort bet iiiblofcnbe, at be\t(t 
far en iffr ringe Sftnrbe^ fom ber^oé maatte wre fi.n-lninbcn 
wrb cnbeel aitbeii Ulciitg^eb. Xxt tx berfpr begribeligt, at bc 
^^ebfoninieiibe iffe faa ganfTc fieibcnt f^gte at unbgnae bet, ueb 
At bV^e *SftaIiiig bfi- i^^tebet. 3 GanccUiVtd SReflifireO firtfc«* 
faaicbcé fra ftarct 1512 eii D\}fttei(tig Kl ^V-bcr ^bbrfoa, te^nA' 
manb bl. o- paa ^unbettffé^ for lOO ^pactiim^baler, (omtrent' 
lOla @)?ccicé) fom f)an (^vbc givet fov ben ^lat, ^n f!ulbe ^aoc 
(joibt kongen og bctincé Jctf i l^iborg; af te flere (n'tijoreubc 3?oi 
ticfv, ber infcetjolbeé t be foran einmelbte Wen tern e(ier*Wegnff aber 
fra (S^iifiiaa ben Srrbteé og Svrbertf ben ^tubené %ibf t>{l jeg 
fa«/ af Sodjfm 5?ccf(J Kcgnffab fra aRMjaelié I560 tt'l fammc 
Sib 1561, brmoprfe, at ber unber 9Iubrifeii .O^pcbaaret for 
S. Sro. |)olb' — i SuHanb — anfore^ for ^"iiorting 80 Da* 
Ifr, for Stjifieb, liemDfg, S«bvf Pfl ©fagcn boer 150 Daler, 
fg for et $)otb, 9KaIrt?e S^néfeii »ar pligtig at ^clbe Smigen, 
ligelebcd 150 '^attx^). — ^n fpneé bet 03 at »ære ©tcbet, 
noget ubfprltgere at omtale bet oUerebc fortjen berorte ^Irrangc* 
ment, fom 9iigétraabel unbei' Sreberit ben ScrRe paatcenfte, 
ba I^ati ^atbe befx>a;rct fig oecr yanfFeligfjfbcn for (jam ( at 
opf^olbe fig ^er i ^i^ct meb ben efter fjaiid Stifling fprni?bnc 
^ffcftnfng; uagtet benne 8ag egentlig ^en^orcr tit m 'XCo, 
ber var forioOen for ben ^eriobe, ^i ^er omi^anbfe. Staabet «) ?ta G&rifHrtii ttn ?riitfii« Zib fan fftcrf«« CviUcriiiaff * øuljiii« 
npc ©amliuger ^. U2, i:>8, *2(M, !V17, 348 cfl % i-VT (sj l'il. S4 Jtmgdigr 9Iat()o(&, SSorgdcter cg (ihørlni. forffltUrtc ^flut nrmlig O , at famnif uar Wnjrt enigt cm , aT 
fiUe 5?tf?epl&fiv '^iMatfr, Øfibbcrc eg gobe SJicenb, fom ^ttb« 
gcdn eg ffuibc ^clbc ^ongm SJattdricr, ffuibt aarligfn gioc 
^m ^ocv t<N» arøarf { eølo'O ^antf ^ioétm fer ^m 9Ial^otb, 
^tab rnttn 17011 t>ar i STtgrt rUer fff«; bvg at bc fan maatu 
t!i»f fri TOV fammc $>elb ofl ©tXlcWf, eg (ffc bcifor btføvfiré 
mcb flere 9Jff«cré ^olb, rnb bf gierbf i ^oiigfrnc ^anéV efl 
iS^Tttlioné 2'fb; brvt^o^ [itbtliUcbe ^aabct til Sengen, t}Ver« 
Ifbfd ^(in »iibf ^atje bet mcb itisbflflftenif. |)cr^?aa fvarfbe 
Jteagcn^), at ^aii i'ffe funbc fiibqaar ^erpaa; inen bcrfpni 
S)Ian mlbc giwe ^cim 200 affarf aarlfgcn for ^vcrt 9iat()oIb, loilbc 
%m alitb ^clbe ilg fcl\j; ba ^^aii meb (lu ©emaliiibey |>ofrm* 
'tiX, jomfruer og $olf ff(r funbe belbe %% ren 92at meb looSO?arf, 
Kgcfcm SOJan og .nu iibf 3vUaub bebenbcd ^avbe bubt barn 
200 SDiatf fer ecu 9?*ité |>e(b.* ^an tutrer fig bercfter 
cm beu 3}Iuligt»eb, at '^Xoax irruu vffbe bclbe [)am — fvin 
^an (igtfc, tiav Vffrct Sccbcanif — Ijuerl trebic Slår 4), cfl tfl* 
ffler, flt ^an beg fcrbcfjefber fifl felo 5]a(flet (meflcm ^\ fcrbre 
|)oIb ilt iintura, tUcr ^^engc i @trbct berfcr. 2Ken Wg^raa* 
bet foflrebc ^erti(=^}: at, naar ^eug ^laué breg fgieimcm Uan» 
bet fer at fittu* 3?cttci'lbing, ^loert Irrbic, ftevbc, fttmbem bbert 
femte ?lav, ba gat) bc, fem øbebc ^Vug< i ©tebet fer 3Jat' 
^olb/ ftfuri 100 ^arf; I^ucrfeu mere eller mtnbre, fom mangen 
SOIaiib I Staabet vel var vitterligt ; fnmt at øtaabct ^aobc gtert 4 

^ ») "Siv ©iiiiftc 3Vafl. -% ItKJ 

-J Ubcu rtl ^vit: mciiré 6cr li>i) 37!dtf ©«lv i 'ppnflc; 09 *iéfc iibfliare 

fii OTiut @el« i CoKnfT 'itøgt; fii ^(urtt af cmtrrnl 57^ @i*fder. 

aciiflcn ft'rtrctc bf* teWtlte, \\'> specier cllcr 3cA<()>indUlere( (f. 

^) ØamnicOcKJ. 11.1—1«, 

^) atmiiilMiiflt ^ar brttc i oU galt firtcrt iffr IStret, tiUilfrt alkrcte 

f«tf af fim flf dijvifuan tcii atitciid Srccc, t. (£r. et Cc^nétrw af 

I5l(>, I Subitid ni7C SamliiiQer I, I£i0-51, 
*) 3lv fanflc a]?ag -'>, *207— s. 
iton(|elJ(|€ 9Iatfrort>, ^^lijekter pq (^ocfleri. 25 ^ifnt 5«6ub af SlUia^b for kongen, eg »flbc benne ift< nefrt 

bcmub, ba •oilU bc glci'nc helte f^m Kgefom i 5tong.5>niié'é Xfb. 

Saafvcmt bet »irfclig — ^toab brr fi>neé antntct * b< 

cwnomuiflbfe Sei'^flnbt(nflfr — tftltgcrc fFuIbc ^attc tJOpret 

©fif, flt kongen (ffc fjoeri 9trtr rn'fle om ( Sanbrt cg Un^U 

Ule \ii\ af fin 91« ti\ 3?art»i)Ib, maa bfUe ( alt 5alb ' beiiii« 

!|>cviobc (ja»c foranbvft ftfl faaUbf*, at ^onfim funbc (abe 

1^9 ^S ilt ^plge paa ben ^er cml^anbU'be SDiaabe Vn<srtt 

ft^»ert 3(ar. Cigefom nemlig eeljnSbrcMn« fia bettc iEft^rum 

^9Pt)fgt ubtvvffdigen inbe^olbe, at bet et aarfigrn bet f)oJb 

lal t)beé, fom i bent betinged: faalebeé )>iTe bc titnorvnte 91cu« 

oftere, at ^ebfommenbe (!ti(b< føarc to |)oIb/ -bet ene 

[for fnor, bet anbet for iaar". 3miblert(b fimbc Hige i «* 

flår forHgaaebe ^!)>Iat^olb vel fnn forbrrd in nutura t bet paa* 

ffslgenbe 31ar, men neppc 23etftling Uwcé — af ^fobjlæbernc 

9g ?el)némffnb«ne ~ ( ©tebet for be^olb, Æ^ongerne fffe feltj 

ftenuttfbc')- S^ft manttt berweb, og ba kongen ofte i jlcre 

|Wflv (ffe brog l?en f en etter nnben Deel af Wfget, ^ttppigt 

'fnttrccffe, at be Se(^n og ^ictfiivber/ ber fanbtetf i en faaban 

Cgn, litngc tjave fritagne for benne betvbeli'ge SJprbe, mebcné 

I anbre 2)cle af 9?(gct tvpffcbeé ftabigcve. 

!j^e 3lar, fra IjDtlfc jeg tiar optegnet mere fommeii^om* 
[^be for C^rijlian ben Srcbieé SReifer befJcmtc Wouter erc: 
1536, { ^bUaitb/ htpnU 8oubagcn juUic;i, ben 2ben 91pva, 
*eg beregnet for ^em'mob 2 SU^aancber*); 1536 cDer 1531 ') Vti^ maa niwtrci, ^vai xti fitcn femme Kl at omtole, at floiidcn 
ftmbe fcntc fmc ^cffintcr m. c. cmtrinfl og btitottc ©iccftcnct, utcn 
ol (au fc(y fulgte mcb. Scnpttctcd ffliccficriet itfc in natun ifAa 
nogen of M«fF Wdattr, maattc — (»Dat ©entente angrtacr — bc 
(Mantt bcm, (jyte Oiiofftcricpliflt iffc alt »ar ftratitrcl til en aartig 
Sfgift, bft.ilc id im VftfltMfnbc (iltÆflcric i ^eii^f cUct ®«b. 
tcTcm t trn fibjlc ?lfbclinfl af teiiiic Slf^'anMing. 98 jtonfltlige 9tat(oto, Sorjjelein og @ia9m. 
fgiennrm 9pen, fra SOSanbagm cf^ ^riniiatié paa en UQCé 
^ibO: 1545 i Wvte ^ijfianb, jcv cii 11 t^afle, cft« ©r. 
|>atté l>ag, og i Sfaatic og titgrcrnbfcubr i^i-ooinbfcr, fot 
ointtvnt ^aloanben aKaancb, uvi)! naar^; 1516, i ^Oanb/ 
fra aWanbagcn efut |)eUtg tre ffongor og beregnet for omttent 
^alctrebif SWiiancb^); 1550 i Sfaane m. »., imob ©lutuhtgeti 
af Jluguft, for oratrmt fjaltjanbe« SWflancb*); og 1552 i^^U 
ianh, uUnVoml fra ©lutnuigcn afSlvriltil Srøibtcn af ^uiiiu^!^). 
3)et er iinfblertib t'Ffe mitibfie £»tol unbcrfaHet/ at flige 9tetfer 
bictte foretagne langt oftere*). 

3eg maa anfce bet foruobent at afiTrftte et ^ar af bf^fe 
dtiMiter, fffonbt jeg (iflfgc bor bemocrfe: beet^ at neppe ticgeii 
af bcm er fulgt note, faafebed at iffe mav eUer in(nbrc bet^' 
fceKge Woranbringev ere foretagne/ enten inbcn Meifen bcg^nbte 
eKer unber bennet UbfiM-elfe; og bceld at bet, fom libligere 
^er foran berort, er mud'gt, at cnfclte af |)olbcnc itU ^aw 
weret frie, naontig forfaawibi MegnjYabéleffuene ongaaer. ') 6mftfc«. 274, b. 

^) Seflnelfer, 2, »—10 og 18. 

3) ©mftM. M-m, b og 54 -fifl. 

*) Segnctfer, 3, 173, 

*) ÆcgiKlfer, 1, 8i, 86-87, 02—03 og m. 9i09Ct fown folio 7Bff., 
fiRbcé en ^PTtcijnclfe, fom hm otigiecr ^jptbciicd 3lnUI nl-di Sit« 
feiclfc af Uaflcnc, tu Songeit ffiiltc inbtripffe lJV>crt ®tfb. Cct et 
tti aUfaa fim en Occrjigt oficr Jibilfe f)!}!^, ter oi^arbeoetct fiol; ttl 
itpngcn« ©iépofition. 

,*) SrcDc og ^loticcr i 2^ egn. 3, l'H oife faaUbe^, at ptifaaSpcntbpvg 
cg ficrc fijcnflc ^iobfiæBcr (hiltc i^iolbe Æongcii, fom font fra %f- 
torg cfl ffiilbe til SRik, i S&cgv"tcUcn af Sarct 15i(); Itgefom &a« 
utcniviul ogfaa fenerc [ fnmntc Slac far reift ntn&t om i 3pfia»t. i 
©ianutib og I gpdant. Icgn. 3, 12«, famt l&Z. Sfioticcr fra 
1417 pg 18 (Jcgii. 2, 188 ofl 270) ttife ofl frcn pflrt {lolb tit fongc 
lige dktfer i Mdfc Sfar- ficngfliflc 'Jlnttoft-, Sorflclcicr pj ©iffftcri. 97 fiøHAl. maicftæté Søg iIl^ ( 9^øt•rfe3t)^l1Ut) (fru 1536.) 

gra ©rpnbom om lirétftav" tif Satbc; brc Jotbcr 3?pcn it W, 
1 9tat 

Og om Ctiftnflcn forfWer R. 5W. ber, oø ^oftcr Srif Jtrumttfle ^ 
»aobf I glat af 3?cfttr^errcfr. 

Cm SorSMgcn fia ^^artc til Suiibe; tct 5ottft?>crrWoont9©ift'e 
St. Vi- I 9Ivit ni 9?»nc- 08 CRpT'?cncb. 

Dm grcbflflptt bcrcfwr tft dunten««; fccr Joltct ^eter (SbMcn «f | 
tdfntt l 'Slat. 

Om Sepwbageil fil SHngliefring; bcr JeTber SBuni I 9?at 

^alm^eønbag tfl UlbboTg (UHsbotg) ?««: J^m; bn ^olbfT^rtt 
3o^an giiinpoD I %\t nf ^ing« og lllMiorg^crrcb. 

Om 5'?olI^a^Kn til^olftebroe; bet fortovet 5. 9)?. i 2 9I(rtlcr; og 
»VOi tolb« I 9ta(, 

W^bcbfn flf tEpi«floffEr ^C'ttcx St. 3?. ben fluben Wflt 

Cm Onøtagcn cU Vcm^ig; ter fortwerft-3?. i 2 31*«^, og ©fen. | 
kolber i gial; 

Og aSogcn« 5Wmif nt*:n 9Iat af JBnnfcfoir C^JanbfuIb) ^tnct. 

gang-grcbag til ©cfletctg^ftlcflcr; bcr foTtc»« Sc.Vt, til omaJIaitf 
bagen i ^off^n, og ber (otbct SlOtcbcn fia ^xcia^ Hflcn og til ^aafT« 
Mftm til aftcnmfliitdbct. 

Dg OJabricI (^vlbenflicnw bet fammcflcb« ^clt« St. 5W. til ^Borfloi* 
maatttb ^ocifTebag/ og ^ftmmaaltib, og anben^aaiTcbag til ^orgmmaal« j 
lib, af Cnini ?e^n. 

!Jrebic^aaf(cbaflliIX(iiftcb; ter ifotoezByen mcb b« Xicncteé ?>icfp, 
fom ligge til SPifFopgaarbcii, I Slut 

Om Itr'Jfcagni lil ?5cn Jfnbcra e^riflcnfen* paa^«nn<t«, ber btflbct 
^r- 9Jvcttiorii af fit Sctm. 

Om Cn^ogen til\!erup bo^^nd^m; ber ^Qc^oiibcrne og mcnlgf j 
Blmue t |>ait^crrcb glore C^fngiert), og t)oIbc £. S)'!* 1 ^t. 
33vii&f1)«fcl om ^atUUitv, fpm ^et^t jOoe Ifavtt at XaH 

UHiUt. 

Dm ^bao"> rft" ^afl(Tpc fra 31 a ga a ib ;>g tiI3 n g f t r a (? ^rctficgnarb ; 
ber fPfll erif Sanncr af atte Rroncii*. ©ttftft« og ftlofltet« 5yonbcr og 
Xlenerc tfOltft St- 31?. ^rcbag Sftcn til Sftcimtaaltib og ^^erbagcn tit ^ 
Worgmmaaltib; og (Tal ®rll cD« (»anfl Rogeb bcfHUe a^o Sogne at vocre 
falftcbe ber fammc ^tetag 2tften, til S^oiglum, 

tø&erbag fta 3ngfirup til ^orgUtm. 
fton^ligc 9!att»»lb« S^rgclein 09 (Bueftrri. UWfSratMfcl og Hl^dtborij, ler Volter S3;>cti 2 9?««er. 3tnti^r. 
0»c af %a^xttp ?c(tn ^ %^ttit; item af lOrelwf lofter I %it; Øabriri 
(iSipltmfltfme -af iJancWlefcIrftpr* 1 tRaf; af 3lalbi:rij Stct 4 gitrtter. 

(^ra aalbotfl til 2efltup; frw froltcr $icrr ^tctbiflrn il. M. I 91ftt 

af Stnbf^cn'cfr. 

3ra lefmir til ^i^ibcrg; ^ititerg ^yt 2 Mffftft; Jierr ^rrtbtøni af 
|)it*« Cfl ^véflaarb^crrrtes 1 ^iat\ ^tct glM af ©élloPfr l Sot; (S^ri' 
(icffer SRcfcH »if ©licrnf ofl twn« ^frrctn 2 Slatter; af SWuc Srtii 1 
3lat; Hiiogcn« jtaa* af ©tuMierffpftcr; Sitffvltncficr; ISmtloftcr; 3iocr» 
floflcr; Svilumnoftcr (l^ru (?oi>tiO; StflinøUctlcr; 9tinfl((oficr; ©(. ^11* 
floficr i |>i>rfcn*; ^^gVclni ?ftin; alle ^wr 1 9Iat 

%il Æ. SI. fi^rtøfc lÆngere i SSibcrar fan ^. 9Iaat<c ^avc UnbrrtoCb 
af $*oIt. 

?5ra Si&erg tii !!J?«riafler, fccr {oltir 51btetiefeii S. OT- '^ 3Ja*(cr. 

Sftanbcré; ter tclteriSym .tf.aff. 1 yjat; of T^iaanip ?ctn I Slat; 
?>r. S^'idjlm ?9!fe af ©Snip ilebii 1 9iat ; af 3lcfifefter«fr I Viat. 

SfllUe; ter bolter CiK ©oniicr S. OT- faa [ffnflc ^anfl 'iHaaic »i! 
liflflc fcrr. 

!Dfn flnbcn SJlout«, jcg Vil mcbbdr, tr oWrffirtJft faatc* 
reb«é: .ff. SWai. 9Jattcl«cr paa b«t 2og mb I ©faaiif, ^aU 
Tattb 03 ©Irøi'nb ; og cxt (93cbfcmmcitb<) lilitrftjiic at f}a\>t SWab, 
Øi, ^Of $)avre og Sttøcfobei- ( Sorvaab at ^oiU p. tHaa^ 
hté ff. 3Kaj. b<rmcb/ naav f). 9?. JT. SK. fomm« bib (nb ( 
Sanbcr; bat: fliobcn^aon @. 55art^otome( Slftcn 1550')." 
2)«rfftcv fpl^cr Sloutctt faakbc^: 

?>cKtiiflbeTn, Jolter ?^m ^cbcr ®ham 1 Slat. 

3 Siivtbcrg i ©v^i"9 ?>crrcb, ®atmiie, l Slat. 

3 'Sierfclaiifl. 'caniinr, I SRat 

3 5fo t 5l«bor^cTrcb, ©amme, I 9iat. 

Gngcl^olm eller SPoftcW Samme, l g?al- 

^pfteK ©amme, I 9IaL 

3 ^eUiiifltors- naar ft. 5"?. t-ragcr Hlbaflc, ©ainmc, I ^at. 

^anbdfronc S^y, Vilter S^urgmic, I 9Iflt. 

i!untcfa9c, liflclctcÆ, I Slot. 

Cuiitcfliiarb, ©liø ^orci, 2 cffcr 3 glitter. h ) SPartfroloiiiÆi Cafl uar ben 21 auguft. AoRfjefiftc Kflt^olt, Sorgdetn 09 tSHoØrri. 80 giilftcrl'cc cfl ^fatiøcr, ligdett«, I Slat. 
IicUcborg, Jiflctrtc^, 1 giat. 

Bfiet/ ©PrfiÉwe, 8 9tottcr. 

&iinjtictbi(raon, ^orgcmr, I 9Iat, tf>i t^oltrr Otte IBntbe fattimt j 

Son lunt, Crto S^ratp, i 9Ial. 

•9Ianetf(e at bcfltlle mcUem ^oloti^bccfl 0(i ^tl?tlttl:l^v.' 

Splifitét'L''rg, 9*cnieT 'J^nrébcrg, 3 Slittcr. 

S^datt os Slaffrr, liflelctfi» (vn I ^at. og Mt'rt Stsbc Ulfiefb 1 
faminc ^olt mct ScTficnic. 

^r!!cfIpi?rioft(r, 3ni« ^H^f, ' 9?at. 

f)erri&d»«t AliHttT, KHeb CauriW, 3 9Iffttct. 

p. 91. Tomuicr lilbaijc fra UiarittTjj. 

fittlmrie^ 2f&rømie, l dtat c^ {Tal te Itsdcbctf ^cltc Frfni c^ 1 
tifbagf. 

galfenbeTø, Sctijfnif, I ^at 

Sarbtcrø ©iot Vauflc Uif^tanb 4 9lættcr. 

Sartbcre SPotflcmc paa ®Iettft I 5Rat. 
Sf fla€!loftcr Jngc lett, port ??iirtbfrfl 1 9Iat 

3(9 tninbcø iffc at ^at>e feet flige SRcutcr fra ^retcr^j 

ten 9tnbrné Stb/ eg l^ar t alt ^alt ittc cptrgnet negm fao* 

bttn. Smiblftrtb fr b« (ITfcrl nof, at ((an farlxbed iffe mi\i* \ 

ttt, men fnarcrc mfcr «nb un 5ati«t 09 liflfjaa mcficl fornj 

(in €eu, (S^frifltøn Den ditttit, ruiibt omfrfng i Wiget*). 2ff, •) fftriflion fccii Srebie cvt«tbt fifl »et i bel ^tU flabiflere paa cnftlt« 1 
©trtrr, mtii jjiorbc beg icvnligen 9?rifft cmfri»rt i Sfinbrt. 1^a3re•j 
wne fra fcanfl lib iHc falbe i ben OTÆn^bj, fem fra 5rrtfril ten 
Slnb«n# Sicgicrlnij, cg I'atfTuigcn eficr ^cUig« og ^clgenS'Sagc, bec 
ferfi pi>børte mob ©lutningcn af Jano Scgimng, mcbforcr norrc lltcv 
lig^fb »eb at fammenftiffe bc ciiWte 'Cagf, ^rcuenc ttt irbflrbtc, (for 
K3 ilfc fra &ané Jib foretaget faabannc Ubbrog, foni bc i Xcjrtcn ^ i^ 
ftOBACbflc 9tat(olfc. SorseUiti ofi Oidcfim. 
83«(M fftnpaa ffal fffl anfp« ht ffmfelgenb« Ubbrng, iVfl i 
fm Xib ^ar giort of ncgk af (SauccHifté ^roteccUcr , fom 
vife, ^tjor b« SrttJc fra 1579 tii 1582, bfr cre inbfrrte I 
biéfe '^rolcceacr, «u batcrcbf. ^lOr^t en bttffe 91« )»( 
valgtr ubrn $>cnitgt til at fege bctn^ ^ijoH ^*f pnøcn rtifie mcefl 
cm i 9ttget; tnrii jrg moa beg htmctrU, at bc ^cr om^aitb' 
Ube 9tar ubentvivl ^erc til Um, i ^ctlfc ^an og ^effct tctitr? 
g(b( fiø mtcft cmhing, (fionbt t}an bog tngenlunbe i tern fom 
^en f aUt ^anttté ^rot>inbfcr. ^crTcftcii maa kg ogfaa fnb« 
remme SJJuIlgV*'*" ^f eafflte 5fii »'b bt'ttf temmelig trc«t* 
teiibe Ubbrag; men biéfe, bet i foa $alb maa ocere meget 
faa, ^ar jeg nu iffe feet mig i ©lanb til at rette, eUer 
engang til at foge optaget, om te i alt $a(b tHe fiiarere 
^flVC bereé ®runb i Scilffriftev i felw ^VotocoUcrtie — 9tcgct 
^t^orpaa ber naturUgijiid nof finbeé ffrempUr — cnbiUagtfom« 
^eb fia min ®ibe; jeg ^ar beb be enfeltc @trber, ^t>or ieg 
^T antaget eller tcfr^gtet flige $ril, gicrt ^emctrfning berom. 

1570. 

3anuar 1, 3 til 11, 1!> ^clbinQ^uné; 23 Jtrtm^n; 29, SO ^Uni* 

borg- 

gcbr. 3—8, u— 22, 24, 26— 9s florbing. 

SRortfl 2, 5, a, 10, 12 ftpitmg; 12 ^tpgaart; M- 17, 10—29 
Jtolbing; 31 Cfrcnfe. 

april 1 ^iptorg; 4, 5 (£or8c; 7 Sistcntotn; 9^ontorg; 10—14, 
17, «», 21, 23-2fi grctmWterg; 27, 20, HO ftronfccrg. 

gifai 1. 2, 4, ii Strenbwg; 7, 8 SrrtmTébotfl; 6 fiwufrcrfi; 9, II, 
. 12 grrtcritéberg; 15 iicfccn^otn; 18, i!» grrtmtéborg; «^ tø, 96 
AronKTfl eg iJClfingMr; 28, 30, 31 grcbrnMorg. cmioiu fra t»«nS SensJ Scflictitiij. Soi^r'flt hiimc nalurlift»iid bt i 
2cncn nicncclic llbtrag cntnu fuppUrca ncijft tc6 ^ttrlp cntpg af 
oDerctc trpltc Srroc, faflfem Wb flcvc af bc i Daiifle ^agajin inb» 
ferte S^rctc fra grtterit ben Mnbrn til Ctriftcffcr Satitcnbprff; mm 
flii^ ©uvplctcn, bcr bog iffc let Iimbc bltw gatiffe nilbiiiinbig, laac 
ubenfor min ^lait itengcfiflf 9iatH**i »orartiin cfl Øwflm- 81 tfo\m C^irrit^clin). 

3 u I i ué 'i— fi, B— 1 1 grrtcriMcTfl ; I a— 17 Slc^hftcfloorb ') ; 20 SPallc* 
Tup; 21—24 StfiTup (Sffflcr^bPTfl); 21 Sauibnip*); i'>— a« ^tcfccriW. 
borg; 2H Stxcnboxq; 2!>— ai gtctrrif^bctfi. 

?t«s. l-i> grrtcriKK'r^; I()— 11 atcfTilU; 11 Srpflflrtcltc; V}, 13 
SJprttngborg; l:i epJJtieVtMm^); 13, H, 16 tyicbfacr; iH Weben^.ivn-*). 

September 7 »cifeltt SU^R" (i -Mfl«"!; 2t— 28 aplptng. 

Ocrofccr I Æultrng; 8 tiJamft; .»-7 givflaart; y— i'J, :il-'J6 

gtDttcmtrr 1, 2, 4—8, 13—15, 23 øfffnbfrtprfl; 25—30 ^aurc* 
batlegaflrt. 

t)rfniibcr i ^aurcbaUcgaart; a, l lotbnrg; 8,i'?>aurebolIcganTb; 
9— }:j. 10, 18-20, -Ål, -A 2G— 31 ©fanbcrbetfl. 

3anuar l—l efanbcrborg; 0-7 Obcnfc; 9-IS, 16—18, 22, 23, 
5Sfi, 27, 2y-3I flolbirg. 

gfbr. 1 fiolbrag; å ^borg; 9— lOAiøbfntfaisn; 13— 15 Jlrortfcorg; 
15 Jhebctibabn; 17, 13 Srcicritsborg; 19 Æiøben^aM; JU— 21 grcberiW^ 
borg; 24 Obcnfe; 26-29 iEcltuig. 

IRart« I— 3, 5, fi aolbing; 9 ©elbcrupgaarfc; 11 9rvcaatb; 12 
— ifi, 19, 20, 22—25 flotbinø; 27 ObfKfc; 23—31 jeoibing. ') Ct SreP af 15 er botcrct fra grcbm'Wberfl; bette fan wtrc nt 3rfl; 
Dim bet tMFttbtciJ bog ofle, naar jtongett famntc IMg oar paa to 
StPbcr, at fccr ba ogfaa nc ffrc»np Srctc pao begge. 

■*) ^?x liggrr et ^ambrup i 3l?0anb, font ^cbcr 3tait&0TO b. ITbcOct. 
1579 ttijttsbrtc Seagtn imob Irciburg og cnbctt aiibet ©obtf C^. 
»g. 2, 0*22, b — 17) og JtorJlongcn rit op^olbt fig ; men ncppe noget 
i SleeUanb; ^tt er bifl adfaa cii ^dt 

*> Stabagcrgaatb paa Satflcr. 3 "> 3orbcbog cbet atte Sebnnic i 
2;anmar( fra 1574 i @f^cimc=3lt(§i»ct n^Wncfl og ©optic^olm -fom 
tilforn falbtc« ©tabagcr — fom St.^- na fil af Sange aBfnPcnnanb*. 
3 Dluffcné <5oUertanca anføre« iRc ben b" forctoninenbf Sencd)« 
ncffeafStabagcrgaarb, men figf^. at ben cgfaa t<bte aiabflosgaaib. 

*) 9Waaf?cc tcttc 35rc» bog (un er iibflrtt i SEongen« Jlabn af be 3 
aigaraabcr, &an t>cb?rci>of28 3uIÉ(©iflfD-Iffln. H, 229-30)baob« 
iutfal til at toge »arc paa Siobni^abn ogSiiget« ©aon, mrbené tan 
forciofl sn Sleife ub af ^anbct, fom ba paatænrtc^. SS Jtonsrttgc ^Rat^oit, '^i^redcicr og @UEficri Yipiil l—s, 5-7 Xolbftifl; 8 @anter4l«t)^o1m>}; 9— n, Iff, 17 
f^ttina; 2a-2l, 27-30 Ctenfe. 

S?Qt 1-8 Ctttifc; It?— lo, *i, 22, 24—26 ^oltmg; 2a gipgaaife. 
3uni 3 «93aart; 6-12, 11—18, 2«-22, 21-2.3 Æolbtiig. 
3uU I, a» 4 AelWog, i HBbMnfcn>«); ft 11, ISSelfring; II Sam« 
trup; 18. 10 tofting; 19 ^t^aaatt; 2i, 24 StittBerifei* ; 25, 26 SReftei«; 
27—29 epMc ; :^ atonet ; SI >Si?r«. 

?liifl. I gTrtfritebcTg; S firotilwrit; 4 grrtcriWbprfl ; SSlangmip; 
» »ter«; li 2i«iNtHe; n— 1:> ^aliH«: '« Scfllmfle; ai-22 eB^ 
(fcOTfl; 2S, afi -^cntte-'); 27, 29 grrtfriféberg. 

erpt. 1— -1, 4, 5. 8 gntrrifstoTn; H— II ^tronbeTg; 17, 19, 30- 
|«» SrrtrrfWborg. 

Dctcber 7, 8 €««; W. 13, 15, 16, 18, 2a, 25—28 aBfct>erfro»; 
^so Ctenfc. 

Xoftbi. 3—4, 12, 15, 19, 21. '>2 Øfanboborg; 26-28 $Murc^ 
aVcgadTt ; 28 3ar$nué ; 29, 90 (f faiibfitorg- 
Xircbr 1—4, 6, 7, 9, 16— IR, 91—31 eiatibcrtorg. 

1581. 

3au. 1, 7, 8, la II, I», U, Ifi, IS, 24, 26—29 ØfanbfrboTg. 

%tbx. 4 Ssronningbcrfl ; 7—9,12-19, 21, 24— 2i>, 2« Sfatitcrborg. 

«KQtt« 2—1 øranbcrborg; lo givfl««*; 10— I«, ai, 2o, 87, 29, 
[30 JtDibing. 

april 2, 3, 5-10, 12 ilolbiitg; K, 17, 19—42, 26. 27, 29 SJaw- 
[ftnip- 

aSni ^ 6-9, 11—15 itclting; 18 Okeufe; 21 anbWTfloo; 24— 
[ »9 grrtcnKborg ; 30, 31 aronborfl. 

3iiui I, »-C, 9-II »reubcrg; 13, 18, 16—18 gtcbcriWborg ; 22 
^Jpcbentiawn; 21-27. 30 grcbcriMbptg. 

Sult l-B, 9 SrrtcnM^org; lOilrpnberg; 11—17, 19—21, 25, 27 
[grtbfiif^bOTfl; 27 J^rciibprji; 29, SO grcbfrifébprg. 

Sug. S C'iifi^tolm ; », 6, 8, 9 grcberiWborg; 12 flbrabaméborg 
N3æ8"^pnil); 14 ©aiilsfe (paa 3«9tM); n, 18, 22, BS— 27 grrtra«. 
ftorg. ') 3 SictUant; fiffcrt m SriHagcIfc; i 1579 cg 1585 »ar j^cngen ( 

3iprtl TOaancb i ©taOanb. 
«) ?iflclebc« niaattcc urigtigt. 
3) ©rcrøb er eel SSrcbfrcb i ftrcficmc Segn, ^'crlCtc ubenttMiM^ar 

ribeM cQcr -g-anilMboi i Xififib Sogn. ©rcwne fra 1 1 tit 26 »ug. 

cte batmbe »paa 3agtcn.* je^nsttifl« 9Iflt^oI(, ^OTgcIcin cg ^utftnf- 3» ©ept. I— ft, t— 10, H— 16, 18, ao, «l 8rrt<rif*borg; 23 Sttm 
texQ ; 21 — '29 grctctil^borg. 

Cct. 1, '2, 5, fi, H. 10, 11, 13, 14, 16 iSrcbmWfceTfl; 16—19. 31 
-fironbcTjii; 24-29, si grttetaéfcorfl. 

3lon, I grttcriféborg; fi, 8, »•), 10— 14 Obntfc; 20-23, 20 g«, 
fccritébcra; 28 jJietfn^attiu 

©ecfcr. G, 9, 12— 19 aronbi?rfl; 21, 22, 34, 30^ 31 grefecriMbora. 

1599. 

3an. I, 3— fi, O, 10, 19-21 J5rcbmféborg; 23 J(iøten^i»n; 25, 
27 Jironfeorft; "ii* SrctmWboru; 2fl— 31 fironbprfl. 

gcb«. I— % 6, 6 Bron&ors; 8 5«b*tiMbcrfl; 9, lo, 12 arpnborg; 
16, 17, ly grcbcriWbora; 24, 2S Jlicbciijaim. 

Wtaxti 1 »iøbentiaun; 4-0, 11—17 grrtmffibora; 20^ 30, ac, 28 
ftTMtb[^rfl; 2», 30 grekeri!«bpr,-j, 

apriJ i, A i>— 8 grctcnEdborø; 10, 12, IS, 18 »vnborfl; 21—38 
grcbmWborg. 

Vt^i 1 SrrbniWborg; 3, 4, SÆronborg; o, (i. II, 13, 15 SrcbcriM« 
bMø; 19, 20 Jtronborfl; »8-25, 27 grcbmfåborg. 

3unl 6 i^rrtcriWborø; 13—21 JliBbciitaDii ; 25—27, 29, 30 Jtrum 
bprg ofl l^flfingpnr. 

3iili I, i Arpiit'crg; 7—11, 13, 15-18 grtfccrtfeberg ; 20 lubfe; 
20-40 auntfec; 2r>, 28—31 Aanuntbora. 

»ug. I ^.inunbbprg; 5, 6, 10 aretmWbDvg; II, 13, 17, IB, 20 
Jlronborg eg ^clfingpcr; 23-27, 31 grcbcriWborg. 

Seplbv. 1, :^ 7, 9, 10 grftcriWtorg; 14— 10 flroiiborg; 20-28^ 
30 grrtfriWberg. 

Octeber 1 Seffilbc; 2 SiiiigpebMoflcr; 4, 5 ©owc; 5, 6 Moprt«; 
fl JterfMt; 11 Cbcnfe; 13 itolbing; U Sfanbcrberg ; 15-18, 22 9t^ 
ganrt; 23, 24 Aolbiiig; 26-28 ^Bamtntp. 

non. 6. 7 patmM, 9, 10, 12-15, 17, 18 ilofting ; 23-27, 29, 

30 ©foabcrborg. 

2)ccbr. 1, 3, 7-m, 13—15, 19—22, Sfiy 80 ©rmbcrfcorg. 

aHon f unbc ment, at flfvc af bc ^praiibi-fnflcr flf Opfjelb, 
fom fvcntflflac flf bi(ifc Utbrag, fun I^atje \>a!ict wbct^bcligc 
©maafou«r, fomSongcn giorbe mcb faa (Sawlci'cir ; mtn forutc « 
at SSi'ciøme bpg n:c )7rcvtic uuber bt^fc fortf Cp^t?Ib/ i*o at •) tiix forcrwiimct cgfan et ^Hcv tater« 9 3loy. 5i'fbct(ftfbcrg; men 
bet maci »el ChXTc en 3c\lflrit't. 
^(iou^ aiMflrifl. II. 3 Jl tåt^ nt Xfd af ^orrflitt ^t naaltrt earr« i ^cngmé "S^^Qt, 
faa va tctSriøoite »iji^ at )Ma ro ftpr X<d m bcttr eiagd 
A(^|t fw fli gK ri^ftflirilrr wffaa ftca wrigc fougcli^c %(mi* 
Ut tMT n^, rin fsl^tc rfirr. f>cr fN ks bvrfgt fun «nbnu, 
B/b Ixnf^B tø t« oofvrtc Uttrog, i ^erbfgaarnbe gføre 
ppmTrffcn )^aa, at Vlia af bm faa fUirtc tit at Jfcugen 
iU —yfri bt i ^ 4 SUr U19 — 82 t>ar t ^aanc CQ tt 
bMtraibe ^fim^bi^HTf H |tlrr ipiA Qmiaetrue, naar unN 
tage« 9al(lrr, tt^cfaa Od fia i Un oprMigric X»( af 3^1« 
kub, cfl nitdig hm mfget fert i 8l(di>{g. 

3fg bfrfrtc tit( cwofpT, at l<a fcngdi.q* ?atmlf« ofte 
falgtt art i^cngrn fdv poa bf fcrtrrr 9t(iK'U&i!ujtrr. ^cttc 
fwd i ©Jfrfcdfébcb df Srtfrmf Uti 2Un.i fg<ni?ffn6tge Optc^y 
ndfrr i ^n^ SfnvcoIcnWiv , of bvilfc bcr rnbnti, fem fcr^a 
hfnrt liatté t« — fpr 15W, isai cfl 1587 — Ipaa bet 
jfcngrd'gf Siblier^rf. Xa te fdnbfvnltg^nd ant>nf?rt>i bl(rc 
mebbffitf in ^\tiMi>ii, ^ar jfg jaa mfgci nurc irvtf fftt at 
barb< føbiTrflrnfc mi'ø td iftan at gtvc Ubbrag om |}vffcttf 
tJfrimbe Op^clbéOfbfT af ttn ifclanbt bfm, ^tscrtiJ jfg f^at 
tagrt ben for 1584, i ^vilfet 9tar tetngt n'gtignof (SE^ciftian 
ben dittUé |)^[btng f be forjTtraige Xelr af 9^ct mcbfcvte, 
at ^cffft i ft ¥ar SDVaoneber breg mere omfn'ng cnb fUevS 
fanbftjnligtoiié »ilbc tave blevet Sflfalbet. 

IS&I. Sannai: I fionøen mcti XYcnningni ofl trrrt 9ønt pao 
eronttrtcri;. 8 Sengen *tt ^OlfT'), 4 tiiefanUrterg. « 5?. mrt-Dr, 
W ^auTcbaØcaaarC; 3?»ninic fclttr paa etiintettcrii, 13 lU Scrleff"); 
^TcmnmafnrtltStantfrbora; H jtcngcntil^orft; ISrtlSeéfenVaU IRtil ') 3 ^abtrtfre amt. 

*) 3Hnaif«SficT«Ioe i^'culfccrg^fnrtt. Jtcnøend ttmmriifl ut;)tcltflc 
^aaiitffrift eg finte Crt^ofirat'^tf gier tn ofte fnVnu »flnMiflcre at 
fli(rttc fig til Bttttxnti SRoiw, enfr t« aRrrrbc maa wrrt paa Ortinb 
flf Sctjitdtfn i tiik ^'iwH ycfiftflfcrinj tcnaoiia ^ nu. itongtllfle Slflt^otb, ^orgetdet »g (SloEflrri- 35 

Stue*); ^renniitgo! fom bih. Ifl nicb Ctcaningf« igitn til Sfantcrtorg. 
1US ilonflcn lil Ger'-') i etantcTboro ^c^ii. 21 tit eiaubcrtctg. 28 tU 
»ontt^olt (?) faA 3agr. 30 d( etctittrrborg. 

i^cferuar: i lit^ANcr. 5 til ^aUtng i^aM^errcb. 7 £Rub if>QM« 
^errct. 8 ?ot>TU|j»J, tfr fom Iirenntngcn cgfaa frcn- 10 mrt Croniiin« 
flcn lil atlcr. 12 tcgge til et.iiitcrfrcrg. 20 Wiin. 21 ^etim. 22 
Sygiiiirt. 25 5clbiiig; ©rciiiuiigcn fom Mb; Sørncnc poa ©fantcrborg. 
HO ^eUura"*). 2fl igtctt tii Aoftmg. 

URarté: 2 i $iabfrtlrt). 4 3*nmbruy; ^rpitntoflfn tit ©tanbertorg; 
fAmm« Cag »« Jtcngnt paa »SocbffAclt"*). fl tiromiingfli og bf to 
flflbftc ©«ttre til Aplbing. 7 til ^abertflett; DTonningcn og le to aftfle 
?>tlrt !cm Kb. Itf til '-^alrf'. 20 til "Cflcl"«) paa ^ober^ldj ^iot*. 
21 tit|)ater«lei\ SO til »Sofi^o'. 2« tU Qtram; famme X)a£) til wStcU 
f^ftbl""^). 30 til ^rtber^If*. 

april: 7 til .»oft- (foa Sagt tO Hl^abfrtlrtJ. 24 til .Oamft«. 
25 .SprB'. 27 .amtfr'*'). 2« Slvflaarb; bfr fom ©rouniugctt og be 
IP fflbfic X«ttrt &cn. 

^ai: I til 9Iim meb t^renttingtn; bc og bc to nlbfle ^øttre f^tfle i 
niSro* jmn falli« foUcnibt "'J. 2 fciintliijf til ©frtnbcrborg. 4 .S^n« 
B^ntlj' •**) at ifc^bc -UThxfe*. O til Æfaiiberl'Org. 12 tit Biborg. 13 
tit ©fønbnt^org. I« til liattx. 20 til ©fanbcrborg. 

Snnittd: 3 meb iStonniiigfR, G^rifiian 0(j be to æltftcUrttrc, fomt 
dlle ^oflfiiibtrnc tit {»aurtbnKcgftarb. 4 «3Ji*") til Stanber^. S Songcn O StcéfcRbAlmaafTccSRce^balt^iM^emb; 31iic er t>cl bet beficnbte 

«) aVaalTte Gifr i Diifleb Sogn, Scor ?>mcb. 

=») gpftrup i »imc ^crrrt? 

*J 3*3 bccb iNc ^»ot bctte Stfb ^t tigget. (Jt^otlumgflatb fowfottt* 

incr vna ben bcfiligc ©ibc af 3pllaub I Icii foran norome Oortebog; 

mcii bcltc Itut bet, efter Sieifctid @aiig at beminc, ucvpc |}at>t vsrct 
*) gobirici i apfrrup ^emb? 
*) -^alf eg OcfJbp i ^bnfilcv ■^encb? 
') Aolfnap i OJram 4'*cn(b"!' ^Soft^o* maa vel »art 2pcf(tau i 

Sattbn: ^errcb, lenb« Smt? 
'^atoft 1 ^tbing ^neb, f)abcrÆtcv ttmt; bc onbrc 9pn er« wf 

øamft, Stcerft og Habft i anbfl pmct>. 
•) (icrmobfntltg Jtollcyup i Ipriib ^errcb. 
") gormobfnttifl Sinbtng i lurfliiig fimcb. 
"') aitfaa (»e tiet Sioaqm; ^ii falm (tg oltib .jrg*. Sin (éJcmnlinbc tHSSfturn. CSécnic«, ;>:©fia"ii, fammpTflflKlSHnntftd. 7 !Krtiiwr*, rttn- 
©faiibcrboTfl ')• 8 jDtcimiiigborg Cfoni bet fpixcS)^. Vi mcb I)ri>n: 
tiingfii, EtrifHnn on te te altftc Dottrt i>mt &clc Sftntfraatet Oft nQc 
l'pffiiitcrne Hl Xifle. 13 »??i" til Siborg Ct'ii>">r fTJleiiigcn [foa ^^rffliO. 
iU 3ii til ®(aiitertcrfl. 20 iiicfr ©rciiiiiiifleti cg oUe Sonienc til Kim. 
21 33i fil *R930«rb. 23 -Si til -&intSfiauI. 2* SBi tiJ 8lvc9«atfc. 45 
Obeiife (^plbiuaeti). 30 iiu til Slvl^urfl. 

3iUiiid 2 mcb I>romiiii3cir, SSeriinie Ofi alle 3?anbcniei9?i^bprø. 3!Bt 
hl Swfccr; bcrfr*! tit SinWctiTeu. 7 til 9lingftrt. 8 (^vttiriflcii). do«» 
niiiflcn Pfl J^oTiicne lil Sloffiltc O jRcngcn til (^tebcriWbcrfl; »min ©»b til 
aiorthlbC. 10 til ftronburn; Sbriftian til Srcbmfsborfl. II lom Xiron* 
uingra Cfl ©on og fcc to ælbftc S^ottrc tit ÅnMi&or^. 13 ^i til^flitiig' 
borg. 10 ©i (ti ganbpfr^iie. 18 iSi tilJiitib (ftvteitigcti). «3 til Awii« 
borg; Drcnningai til l'antt^eiic. 24 2>tciintiifleii on bc ttlbftf S^ra 
Hl ^ronbotfl. 25 til SrrtcriWborg. SO itifb Uroniiiiigra, S&rifiian og 
bc to albfle Dcttrc til ^ibilnip. 31 SJi til ®or«. 

21 ug. 4 evciibfinip; troniiinacii leoroc 5 t^ix til Soffifbc meb 
bt *e (tibftc ruttrc; e&tifiion bleb i Sor*c for at pubprc. « Bronnin* 
flcii tit »TfbmWborg. 7 Songcn til 3"t«"^^t<*f8- '*^ n^^^ XJioiiiiingfiU 
OQ ^ønicne ))(ia (Jrebcrifi^boig; II til icrciilorg. 12 ^rDiniingcn foiii 
bib. 13 jtoiigtn og X^tonniitgcit lil ^''irffb^olm. 14 hec^^^t til Xiebctu 
^wn. 15 bcflge til tf^ttrubt". 17 bcflgc tiUSbtrubt"''). 21 .-Si til 
ftjllcfoaf. 24 fccflflc tiri*)nnl(jfc. 25 begge til QtrteriWborg. 2«XDm 
flfii til firciiborg. 29 gtctctiléfcorg. 31 iioiigcn og ©ronuingcii til 
Sifltnp. 

©cptbr. i .Æi lil -ffiofic*; famme Ta^ tit ^rpggcvclbc. 2 flcngcn 
og Xiroimiiigcn til wS&nbucbelt^, bctfi-fl tit *Kmitté S^iir"^). 10 Son' 
øctt og 3)ronniiiøcn til 58orbliii)iboTg; 11 ^an lil »©oift«* (©aflgoej- nOTti« fiati albrif^ i,l>roniiinfl*. mfti onUflkr ^ctibr tiffflcii ottib fom 

«inin <£ovl^ic.'' Dm '■priiibfcnif og ']>Tiiibfcéf«nf ffgc« „min ©øn*, 

*mitic t>ø\tw, »©onicnc. 
') É,?)bii(^ rcar icg m« mint fcffvc odt ørifluni otft tiif a^ mine clfTtf 

betttcr c* bvc aiitcr Viie fdjimbctbor." ©ftft »X^ottrc er iibfii* 

WM glemt i Stanbert. 
*J »?)T''tcti fctol (f(^ot?) icg ben j^arnic piif ftam^m fmit fcfcal forrip fdv 

mint fiiril b« ;>aa ©romumfebDr." 
*) 3bfirup. gormobmillg ct Jet cii gcitti^gelf« i Saleiibcrfii. 

-*) SJinbbvc^ott i ^orac ?ifrrcb, og Simb«byc i iPaatfc Iwmfe; 
cUtv bet foui ligger i {Mminet $>vrTeb> Jloiigrfifle Wiil&oft, ^ergcldfr og (dtffflcrt. 37 18 til S^cTbfugftorø. M jtond^n cq ^ronnuiQfn K( SioQt; fyan brrfru 
til ^itlcruf^. IA :E)rtMimngcii lil S^ctcrifijbcio. hJ jd'n^ni til -Xubbc*! 
Tubl"')' '^ O^iniPi ^rpiininiien pq ^c to albiic T>oivrt tom bit. l»i 
' fioiiflcn met fccm ti( Æiofccntattn. 22 Aotrgcn mcb tern til^retcrifrtorg. 

Øclbr. S Aoitgcti til Jtioben^oVB. 6 tit Aro»l>crg. 7 SDronninscn 
biV. 10 b« to fflbftc XiiRrf og ?>rinM lllri! finfleb«!. 13 itcngen til { 
•^MrfFfef*^). 10 tii ilroiibor.i. iil 2.1atft>;jf i ^oll^oe ptrxtt. Ii3 jiroiu 
borg. '27 Jlrogcnw vcta O^'tgt. '-^^f Mrciiborg. 

Stoucmber: 4 Aongen til ^^Irf^i^olim 5 grcbcriWtorg ; 3)rMniiv j 
ø«n FOM tit. tt Soiren til ©«««(«» fan Ortgt. 1 1 gretfriWbora. ! 
IC jtciigw ti( ftiobcn^aon, 17 Æroiibcrg. I« XTciiningm tum tit. 
Sa lil ^iifttbolm; Eroiimiigcii til gtctcriléboTg. 24 Kongcii til ftiobem ; 
^oDn. 2* Scllfronc. 2U grcterirol'org. 

©»ccHibcr; u til ©iftrup. »EuMiiiinacn o^faa tit; Ssrnwe b!f M ] 
t SRoffilbe. 10 Jitongcii met !Ctoniuii^cii og 9?ernnic til Stiiigfi^'t. i I 
?Si til Sorec. 1 4 fcmgcii ntct X^ronnitigcn og SPoriicnc til ?lnti^orffoo. 
SI •■S^offgar-^) v««3tigt. 22 tiI»Inbooifrof. 20 tiU?aiibcnibt Iotd'V 
paa ^Agt. 30 til SnttoTthit?. 31 lil eo»c og famrae £)ag tilbage 

X(t fJaaer ^aa tctte Stet cnbnu fim tUbciQt at 
omtale ^ffovbrfiiflcn af Songc« eg ^aiifJ Sc^flC JJoa ^{vifcrnf. 
I:ctiiic v^i^lii'if/ (j*J*ifc foi'fl SRcifcu til Paiib^ bc tiof jftr , faatjrf 
it(ij6fl«bcinf fem ^unbcrne. X'cn'iiiob f*c6 bet (fff, at ?c^ii^s 
mofnbfiie jTuIbc bccltogc t Unm *p(fgt anbciicbcfi, cnb wb at 
bcorbirc bc i bevfd ^c^n bocnbe 53enbcv bcvtil^ ?ir bm ^fi* 
omtalte SovjJligtflff paa^tjirttc KtoOf^ocbenic, »flbf aHcrebc fitmie 
fluttc^ bcraf; at bet cnbog v«ofit«f ^(^ <»t bcforbri; ^eiigmd 
€cnbÉbub*), naar bc fom (gicmifm »Byen; men (fopv fteé bcr, ') 3fa 'wcb ttfe, ^uor tcttc liøg«r. 

*) JigtFom ?iari()c b«t fornn, fomiotEntig ^attib^V^t- 

3) SfoeSgaarb i fficftcr Siflffebicrg ^cncb. 

*) ?anbbpctotp t i^tagdfc ^frrot; (mi SrcbriWdint,) 

^) OgftJfl fccmic OTaicric (laaer i ttogeu gcrbiiitclfi: iiicb benne Slibcmbi 
ling« Ultfit filt tit, mtn tcg tf(e fna ii«r ot i*g Mr turtci utftvaFfc 
mit aibribc bcrtil, bBottfcb bet toiltc tæve blfDcl iffc titct oiftlofti* 
gcif. *n.in f*i« u^^^^gt faac i\;gcn Jlnnb(I.ib om tim Sl??atcvic ifar 
fl(eb»orbf«ii griitf'tf @Iicl(TJm-<J ©vffritelfc ©. 73 ff. 

Scnflriige 9t<irt(Mfc, SPfrgeWfr Cft (Siitftcri. ' at ogfaa ^Jergrrnc f?ll^^e .f»rf ^abcturcr, nf tt ©rev af 23. 
?Juø. 15180/ bvpmcb ^i>crø 33cigrrc fvftcg^iJ fer SG^t« eg 
at age 9Io^cii ubcn bcm, fom ^aobe ^ongen^ egcittfffiiti(}c ^aé; 
— ^cv^p^ Øoité, at U ii^tU'hci f¥u[br, naar t^en<)«ii fcl» 
jjcrfonlfgfn fom bcv ( ©flttfti, Wflnrf JJHgtigf, faattclfrm anb« 
llnbcifartttev, at flurtc fjam pg hawé Sabduitir. — ^ ^fiiffftib« 
til '2?LMibmK maa Ut tctnccH btmtstUéf at t(t itU blot tax 
Bvontné 53imb«r — fev^tQnt, fanvflfom Sifflrrr — mm 
cjjfaa Tlbrlcn^, bn* fra gammel £fb af vaxe ^jligtigc at age 
^tongfnd og tvonnfngrné 5abf6imr, ^t)or bc pnfoiiligen brpgr 
(gu'imirm ?anb«->. ?lt benne ^ligt mcbferrt en ifU ubetobclig 
iJyrbc fer a3enbcrnc paa bc ^cfc, ab WlU ^^offt't V^VP'flt 
Tcijle, er, efter alt ^vab ieg forben Ijar anfurt, begrtbeUgt; 
SO^ai) ml faalebcé aUevebc ^ave bcmcn-fet t ben foran mcb^ 
bfcltc 9?milc af 1536, nt bflr omiafeé en Si(|tgelfe af 230 
Inegne for at fe»*c kongen cg \}<nii Srlf dl ^^ovglum. Xerfor 
fcgte ogfaa i^unberne, iftr 3lbflcné, tflbcelé efter brveé |)etf!a' 

\Uxé egen SilfT^nbelfe eller befaling, at unbbrage ftg ben 
pui^anblebe ^Ifgt faameget fem miiUgt 3 et ^rew af 
IH 9(iig. 1511 3) td ^chnéRKinbcn i ^olheH ^tl)\x, (Stfriiloffer 
Sefleiiberg, falbet^ar cUei-^atifd^, ftge^ faalebeé, at ba 5teit« 

ken ftbR brcg gienncm bctte fta ^aUnnbborg ^itf\i, maaitt 

^cnbccl af Sabebuvct bliue tilbiigc, forbi bfv iffe vav ^cgne til 
age bet, og at 5?cngen ^a»bc erfaret, at flere Slbcligc 
|a»te befalet bercé 53enber; fom »are Hlfagte, iffe at mebc; 
af ^vii 9Iarfag kongen nu, mcb ^i'ul;oIb tfl ben førnørvnte ») 3vtffc sSffl. a, 160. 

SQ {^riflian neii 3tebicd ftiUTttfttihitmj, Srt. 7, giniwiici i 3t«e5frn af 
1547," art. 18 cg ( brn Af ij^jH ?lrt.2. grcbfrit tfnftiifrciT« f'aant« 
fiTfliiiiig, 3ltt. 6. 3 grcbm'f Vtn gfjrftcé ^^iianHitftiiing tilieki »beg 
cit ten JiJiit bliwr iimatfiig cg gaflnr xtt omUing utcii SWb*'. 

3) Scan. II, 3flS-fi7. Jttageligc 9tal6o1t), ^viflMeier ce ©itrfim. 3» Scflfmmclfc i .Wccftffen", bcfa!« ^ox at tUtak ^enhmic, o§ 
forfaa^ibt tacci ^iidHMiter t>(Uc t>ccrc ^icmmct fer bcm, bu 
at iu)>Uxcttc btøfc^ SKaviic tU jfongcn, for at bcr funb< vtb<< 
ffUiob brrtniob. Sif et <23rct) af 13. ^an. 1517') t{( tihU* 
terac i Sorøc 03 ^liiigfleb fan man {l>itt<: t>f HQiitnU Sor# 
[(•aimelfc fda ben Xib; tg Vfb rt aubct af 22 ^urif f. 91. fif 
(Sikt ©rubbe, Wi^écanjlatn , gulbmagt at pante tt 3tbc(ea* 
ftJaiibnv fen unbilogtf flg for 01 afl« ^ongeué Sabebur, alt 
m^ ^entielb tii 9tcccøfcn ej efter gammel ©orboanc , uagtet 
be ittc i SoiDcicn vare .forbecUr, bet er: beintc'O. Xet fan 
cnbnu bem^rfe^, at ^^on^eii i et '^rcb af i ^lo^. 1385 tUffie^ 
Ifcl^uémanben i?aa liRofFilbegaarb, Sauge^^etfr i meget flrenge 
Ubtrv^ i 91n[ebnin9 af be ibetige ^anfTelig^eber veb iBeforbrui* | 
gen af Sabet^uret/ [;vorveb [)an blaubt aiibet berørte/ at enbi^etl 
af (Saiinifrrne cg 9liibre (Slbelføe) c^l^plbt bereé !25øitber ^em« 
uieUg i bered ©aarbe ( ^^m, og at enbeet eUer^ forflaf fiflJ 
1}oé ^øTQcvttCf (iiblH 9%ctfen bar forbi, famt at abfft'Ktgc af i 
?tbe(en(J 43øiibcr paaffob bcre^ ^uébenberd ,Sub og Sorfalb." 
^fcf paalaggcij nu at ^cenbe I^om faaijcl obcr 53eiibernc foni 1 
og cbev bem, bet (ja»bc ^ofbt ^Bønber ffiuUc i bevcé 03aavbe,l 
eammet)ag bteb 3Ki:flei-(S!»rift(ana3Iad)ab<euéi9^iiigfIe& 
beorbret at tiltale be Q^onber, fom ber ^a^U biifl Hd utti^'g^j 
ligefom enbclfg enbnu famme ^ag ubftebted et aabent $ret) I 
til ??ønber«e i ^'iingileb og SKeerfofc ^crrcber om for 5rem#j 
tiben bebre at iogttage berefi ^Vigt, og af Sogben tage ©ebii*j 
for at be opfplbte benne; ^botljoS bcttc 6rct) »ifer, at ogfaaj 
5honené ^cnbcr va^^fl^c^ Sorfalb i ec^némanbeng S(Jrinbe 
for at unbbragc fig fra biéfe 8(fgter=). 3 tfbrtgt forunbie*! ») etffiL aefiiL 18, m. 

^ Vtat Oemmct faalcte^ itfe uicfcb«taf 1071, ^Mtrfur 93ønbenic {lutte 

tiltaleé. 
') ^i«U, Jefliiclfet l>, 576—70 og 680, K 3 bet oabnc SBrfV tatf* om 4(1 itongcKøc 9lat^ofti, Sorgelciet oø Øtff^. 

flnntom^ mfti t^bcrfl flrlbnit/ %ritaQAft for 9t%tai tfl at 
aø( ^Ateburct. 3 et^rev af 1536 dier ISSIO tfMG^rffKan 
tm Srcbff, at (Stit banner« Mønter i eMifnb Mntte ixrre 
frf for at age (Her føre jfonøeué og !£)ronnfng<ntf SabebmH^ 
naar bc broøe omTvfng ffix i ^ro^fnbfen, uoM^øoi brn iføkftt 
Mob forbrebt Ut, faa at be rUcré iRc ham fomme affleb. 
Ot onbrt 6r«tt, af 15^9^, brf^cmtc, at Sttnøflfb i>fmb< ^imbrr, 
< 6tcb«t for fom ^fbta at føre Sobebnrct fra 8ttngfleb tft 
9iofh1be/ (Re fllilbe age bet tengere enb fra SUsgfliø og/^tt 
Oflcb, ^«)or kuberne i fJoIbtorg og Slonifoe |>erreber ^fbe 
tt^c bet og fore bet ta Kofrøbe. 3>eimc 9Set wtr < ^g frio 
fffe foa iaug, alt t)*nberne berocb ^nlbe luAc fig Meget befb«« 
rebe; mca hctii gi( bMfe og I^nenbc KSgter (rørrt meget o^ 
1Ma>)i bed« ^ iKl ofte tlffioabea fra »onbené pm ta — — — ^ *: .*^v qe: 

^traf cftcT Sftcéfn; men ^rtni i Slctc^fin dkr ^oonkfi^riaACti 
f(nN4 Gnaffint faftfai 3 "t^^t ^ ^ tJbligcrt Songrrt ^ala^ftfp' 
iriM^. %9ts iOké» fcrrfcnmcc Kn»cfc6traf Mbtxfttcfigtn belånt 

"*) 8lc^ ^ l%>i k.m ti^mTfia h, ti— Tjl 

*) ^j^ Uantt itn ^dsfiKnit c*it Siitir, ar%, fMi rnSe giot 
tttm ^aw«t. tOi^Kri t<ttt ficff af kc t?rriet ttMilltr, £«ogni 
{istt t rt tHw mii N^ MitAftn^ i^ t JttfN«ltf»f eg StfVUtfgaaiH 
Vctiv em at buMoN' ft^ lln'^^ (A((t<t. gc iLU— i Mi g nbtdrrgntnit 
^^t1lll^nl^« ci:S^nr ^* ^t^^ibr. Ut3|ll1V»TicBStBftcTmaiib, 

tVr '^fK^vniMuit r<K*Vii:^ ¥Nt4 I^ukcO« Isatte— IXt^^a^B til 
^u^Nii af ^ '^^■^ ^VitNTW 9 at tent. tu afbBni taHOlW wgle 

iVilM'Vu I :2*«^Kifo. at K:« H^Atr Ui> 9e>$M «t w»c c« foat 
Hl(v^t i '^U ^M ^"^fe^ iRiN^ni tcl ^tt□ni^ts. at finr SL Vl^ 
t'tXt UxitA ^ hl Ntt KV Xix*r M^ ^JlVt fMlc. <ft 9m ni Ctte 
«#9lN«4icnt< at 10« MdU-T ^)i> ^>^m o: iue lOnfc« M^ to 
•t* »iK K* *a*l* ^.- NM a^RM^ MTSMc* ^Ki&«^ at fiere i. 
^,<9ttt v>) $jft<tat t<t«c« *$ r«2 ^S^tiwt :d <? a m crt«t»* mr«! 
iMiiK^ m «wfc ufc«««!«^: ,«)Httm.Svi^ at Mx K<MtT tt «ttct 
1^*^|Kft>kt MM t^c«M MMt«^ $^f«^ Mia IICifreNua tft gidkVicc Aenar(ifl( 9{.it(vlb, il^eiQditfr eg (Sutftrri. 4| 

mcb at Dftite paa (ifrprbftfourn/ famt, maaffcf/ l^c^anMmgm 
untcr flfge SlSfltct bct>trfc(, at U ^<Mommciib* fefl'c faa mcgrt 
muligt cit unbgaaf bnn. Xt*t fotgrr forr(f!en af fid fffv, at bor 

ktnafitu iaQtta^d cii i?fé Crbcn cQrr Ouicjaiig mcilem ^mttmt 
til b<nm ^iorfcl; ubtnilWigtfn tv b<tt< fim fagt i Jn-tfrff 
ben SørHcd |>aanbf>c(lning. ^i^l^ridt )T<iI i^'S l^aa bcttf Bteb 
tntnu mbføTC en .^ogitfdibfC fra ^^riflian brn Xvttité Zih, 
^m, beg ubcn ?liiglvclfe af fiar, ftnbcé f (9c^c[mc«91rd}io<t 
)ctine Si-bbel — maapF; e brti eiif il'/ foni Xilfcritrt l)ar bevaret 

^fra (>in< gamle Sibcv — Viifcr5»>rbcliiigeii af ^iognenc meHcmbem, 
fom bfforbrcbc^ paa3abcbiivé'?icifi*r, pgbefiprfcr (iUige bbcrKgcr« 
fft cg ?tnb<t, jeg i ttt Sorcgaaenbc dar anført. Ttn løber 
taUbeØ: .kongen 6 Vo$n€, Xrcnningen meb bet unge ^tt* 
fah 10 i'ogne, SSarcué 'SiubevO o ^ogne, |)«nrff Selopop 

'», OttoSKalerl, ©wgeré Xevfiofnb 4, Slppthefereu .1, SWefrer 
Wlidtl-y 2, Sfcitmev ^arbcer 1, ^oHenc VI, ÆtWbevfociibenc 
5, 9te(attb^ 4, ^rcnniiigciié B\a\\> 3, |>ofmeflerinb(n meb 2)2øUc cHcr n))gcl jw« tennc iSitc, ai faimnc ^u^nc fuimc føre 5^t 
Itt Hl irfftntfrterg.* 3>ct ^vir, øg ifør eictfrm-^ g?«»ne, er norflen 
ulxfrli^it; men iDIaii feer io^, at rer paa Strifen fra $etU til <5faii' 
tcrtora tvir irc ©(iunii'bcr- 2tf'^^^Il^elt mi-Hciti SJeilc 0;i Sfantcrbcifv 
naiMiIig flt t-ni ^i, Mclfrn fviic« at &.iw fliiaet, er u^e»t?i!?f omfrnit 
7 IRilc. giittbrot IWdUc li^^er iecriat lenimrlig not teb Slanter' 
tora; iDfr.©'"'"* 3111a« 1 i:ome, 3. !«»• Mafflc^nle er ft>nnPOen' 
Hg bni „gijusl^ialc.- ellfr aiaifcOToUc- i 5iiiii*^cncb, fora fiateé nount 
fammcftct« 8. l:W. Gftcr Æ^iirlcrnc ot fcemmc, lifliier i?C(iballe 
omtrent 2V2 3RiiI fra iSeiU, Otj fra tcmic fiioMVab ttl SRaMc&ale 
maa Kfflonben være omtrem lige faa .lantj; terimob fan ?taole(ra(« 
»g Søgbdlle ncvpe Itgije o)>cr en ^iilé 3)ri fra ^inantcii. 

') 3*9 »«t> ine |)5CBt fcfl &ar oæret. 

'} |tim nar itoiigcn^ .arei;* ©reger« ^ri>ttBc Mr Xurftcnb i 
1537. lÆprnelius MpctMfr* C&iimdforO rnionc« i »ar« IMI. 

^) 3rfl »ecb ci liciter ^win t«tc dot. 
I itcttg(tia< SlAt^lb, ^('rdcUiei cø Øwfien. ttUic 3, Xrabftnlrtiit 12, Caufle 53vab<0 1, ^oTdjavt t>on 
S&omtlbtx$f 9{enit»i/ SOJauH^ ^u|,^oV og i^ijr^en vou -^ubt 
1'), SWefl« «nbcré ^r«bicant 2, Dugfwcnbcu« 1, .Gufler' 1 3). 
(3 au II 1.) 3 o»rffl( moa be( erinbrcø, at (jcr tav Xalen om et 
mtnbrc talrigt ^tctfcfplge og fctvrt Vogue, tiib tUcxi bar fæb« 
panUgt; bf l^ave ( b<t cbenfcr ^nt'ortc fcct loO, 200, 250 
Wognc tfRiltc (« al flptlf gabcburtt, forubm bet «nral ^e{tt, 
ifcrr ^tbef^ctl«, fom, tiI(|orcnbe kongen, Droniuiigen og bcrcé 
golge, fort^ mcb ^abcNrrt. X^ft ex i ttm\< ^cnfeenbe 
cgfaa at mcrrfc, at bc )jaa tjortcgnehcn n^njiite ^ftlnberd 
€vcitb« cg 9o(f, bcr aUnc maatt« ubgi'or« ta ^mti ^<i:fon»v 
iUt crt anfextt ()aa Ciftfn, fanbfpnltgbW forbi be iwiw ribciibf. 

SarKn ovcv %tonb(t bcforgcbeé foriirmmfligen af Slieh* 
(Jffbcrnf, ^»ilfei ligclrtrø bar cu c?lfc(jammc[ ©fif. 3ffl "oH i 
ttinit ^riifcciibc af bm for^fii nccontc fjjfiijTe 9{oute aiifmo 
at 92(cld eange ffulbe .labc bcRfU; 6fiibcr-} at brr ffulbc iTW« 
»cé til ^iffrtcmtnb«, ^^orføcv og 6fifI(Tocr om at |!iffc ®fu* 
b<r til ^^wtovg, natiivligbiifj fer at foit ^">cff(t og 5*»bcburrt 
obcr. ^aa famntc SOJaabe afgff i lHiO SSrcve til 9!t)6org 
Stmttmin^c, ®QciibI>org, ^oifor og Qiti<i^9v om at fenbc 
3*rgfir og Sfub« (f( Sorfcr, ba kongen mrb bet forf>c bilfce 
lf( ^Ipborg. Ogfaa bet, at ^an faatcbe^ maaiU fam(e ^ax' 
toicv fra flere 5?ucr for at beforbrc kongen cotx feltet, bifer, 
fom fflrtniegct 5tnfcct af bet alt Slnførte, ^tjor b<tpbel(gt gcigrt 
og 53agagcii »ar pM biéfc Seifer. 

Cfiibrtifl l)av irg mcb ^enftjn tii benne Jlfbeliiig af min *) «ii Vfl»?f VvflM toflr liiSOSongtndgcbnmiflfT; om fcct er feeu fanunc, 
fpni fttfii bl(w mKj^rflat-, er mfg ubtficiitt. 
I>i«f< flif ttflrt tJtfffiiibcT. Mom^n ^oi>te til 8prti"0n graiit*. 
{'»^»t trr Ha ItUt ©tcb flfal fctftnart ort? *Sii|!cr »ceb (rg iffc. Xonflcftør Jtat^ttt, Porfjdetrr eg ®fffftm'. 43 

?atfnV fun af tflfifr, at h<t tav ^t>t(rmeit^n, t<r unhtr f>pf* 

itarf!aH«iié Coeibtfatmg ftflubf at |>aaff€ Orbfnen vrt SRdffB/ 

[famt at fprgc fer at ?l[t bar tilrffc« ^vor kongen fom fynu, 

vrbnin^, at (Sn^ofr fFuIbe paa 9l<ff(n fpfge i eUn mrb ^obm, I 
^ inbrfl — fom fcfr tfflaggftf — ,f^an forlw^tf af t>or 3?;ar|7df 
I cUcT ^>Iogni givr^ (mm til at felgc ^am I .^rgcrrr, og ^ané 
l^vrbrig antifetf ^ani, f)»prmfb 6an pat (abe fig n»if; ri brCfr 
I— fiflté b«r »(bfrc — fFal 9lcQen fclv tage rn ?Jcgn fUcr 
ffere, filer age foran ubcn ban ^r Sobermarffattfn* tUtt 
^hcmtei ^iitbmiTOitigd ^evfott. ^bfanbt G^rfiiian ben ?lnbeni 
ligelfbcé fijrnxbnte^nftrurer finbf* en fpr ScbermariTen, hvoraf 
^ toi ^er funne {»emffrfe : al han paa Wcifcrne ffulbe labe beflftt« 
^ogne og 5«»'fl«>'/ forge for at 3ngcri fif tSogn uben be, fom , 
turbe ^»e bem, faafem Jilcngcntf og Xrodofngené 6plt>famr« 
og be, fom bagligen fulgte Æoiigen og JSronnfnge« ; btjortmob 
Ijau fFulbe afolU -beStjrcéfer fUcr ©feer"*), fom maatie 'oifit. 
folge meb Soget. — 5Jarme(l foriib feiibteé ubennjivl Sonre* 
.rer; men ietjvigt afg(( ber ftebfe ncgU Xage, en UgeéKb eØet ' 
tCf ferenb Æoitgcn fclo rom, ^vcot gfennem GanceUfet tfl bcm, 
bet flulbe mcbtage |)offet. gfgefom ^^longen og I-ronnfngen mcb ^offet felt> ^t»p*>tgen 
brog omfriag i Canbet og v^a enbccl af bf^fe 9leifer nob frf* 
Uuber^olb." faalebc^ fenbte 5^olI9c^ ogfaa ofte ftne^offinber 
ttfcne ub/ fer at U enten mere cnU[tX)i\6 jTufbe er^olbe frft 
Unberholb for bem og bered golf, fom oftcft ijoi gc^néman* 
bene paa Jtronciifl ©lotte cg flloftre C^Jorgeleier); etter for at 
be i florre $>o6e, meb fortere Dpt/olb }iaa ifvcrt <2teb, f!u(be 

•) ©lor, ©Ur« gert o: baorligt Srlt, ^eM; vulttus: M Imifcit, 
0. ft. (f. I^oftrti)« ©teffflr. i. ten flannncl^ »ibelcmf. &.6n. (»ft. 
©lobtft. 3pvf8 ©toffjr.) ' M99^fWlflt jiMplwt V^^flflV ØS 
rrifr om { tanbrt^ eg paa ea 9taati^ ter Brac Hgnebc 
itMtgrraef <g(i ?tdtf)p[b, nv^tc fri SScvcrtsaij) f« bm filv 09 
lrc«l 9HV/ f^unt 3ota bl o. la b(rf< |k$c ^rcaiMcø 
«i>n'trpd ^ag» HunDptn fin 9ttt Ifl @iae|kcrir cicr 9t9m* 
n{øgffi, fom foorrtr^ bcrfor af Scnbctae^ til ¥<^B4n«» 
bene; cg rnbcHø Icb Aongcn finr Bioltteticftif met: in^t, 
H 3*fl'f( ^<^ |>uab^ beupite m&eel df t^aé tftt cmifoai* 
k»c SRct. 

rr fe« (forr ^rffinberncé Cmrf(f«, bnr cmtaW i be JhU«r, 
fem ^arr fiaarl til min Xiffpoftn'on; og irg ^ar bnrfor tx^ttf 
oøtaa tit benne S^aterie at turte anticnbe en færgen 9tfbej 
ling af naprtJflfrcHbe ftf^anbltag. Cm ben wrige 4?cinittclfe 
af ©iflfftcriel in natum, fom ot?CTbrpgeé til ^f^n^motnbcnc cg 
te flnbre fømorvnte ^erfcncr^ f(^rcfommer ber fffe faa mrgcri 
fcbiisiibt}) tliibrrnetning f mine ^ifbcr^ at jeø ^ar funnct 
frrmfiiUc SWalerien bcicin fcrrfTtlt; brrimcb vil bet, ]cg i beuii^ 
$)mf(enbc t^at at Hge, ftnbe en padfenbe ^(abd i beuiic ^u 
^anbtin^é iicrile ^ifbeUn^, ^t»ei Kg f!a[ om^anblé XetatUm af 
@ifff}ci:i'9er|>[igtrlfen for be enfettc ringere Unbrtfaattcr, og 
navnlig for ^onberne, ^vortil ogfaa t^iia fSflaÅtrit i flere SDIao« 
bcr normcil flutter ftg. 

Soreictig maa jeg imiblcrtib, mbw ieg gaocr bibevc, meb* 
bele 9Iog(t ctn $)offiRberneø Sunctioner cg @ttiling. 

!t:c ^^erfoncr, bcr (laobc fpedflt befhmte ^ftfentngev beb 
fioffet/ falttciJ flflbcnt ^^cftlnbrr, men ^obbe bcnmcb fffrcgnc 
t^ciKTbiielfer efter bevc^ Sunclienrr, faafont ^ofmarffdO/ ») ©fnnt, ttx hniflc »dr Cwrflf for ^offintcrnc, hæouc« fciJg oøfaa 
nmibuiit IMtintt ti^ff, f. (jr. * bf ftrH.xpmr SijisirciiiiiliibcT, {iwr 
Oflfiirt tflti (rPnUrt fv)ivIonimfr lul^fr 9iul>riffn; Vomurocr til ^offiii' 
ttxnt- awifirtlflc Wailclfc, iPcryifrrifr ca UJitcftcri. 45 

jfamnicrfrv cUet ^ammmantetf Stammcrtttmv , StoxiQcnS 
5;rciiflf C'V^flf') D'- W' 3^f f}]fntlf(jc ^icftlnterf gcrretiiiii« 
ger fpnc^ ^rdmeb M f}a.w Uiiaatt i fti mtu Qtmrti oq 
mfnbre bcf?cmt OpVQvttiing, ^»W X'tk i te fnffltf Xilfælbe 
dnoifti'é tm af |)pfmiirfTaUfn»); tfUige tfctue ^^ »rt btfrcé 
fgne *iV'rfoncr, fom »rt bcrc^ Jolgf/ tif at fliOf ^offft ?liif«lfe 
9Q inaafFce J^ongeii pcrfonltg iieificvai<\U , \tlonlt UtU tlbfle 
norrmcfl ^vrtt tli ^rabant^med ^^eftrafuø. SOIen bréubcn 
nbgicrbe bc mpb bered SiMt^ffa^ (< ®fagd mflftatrt (^or^ø, 
(^offanrii, Sltvfanen, tibIf{)ci-e.^piic|eiU 3)2ir rfc) i;uii9 
BKcbincation, ffd'nbt (ringere Jaf, af btalbganitc XiitflHtlj 03 
$)uéf arie, c(I^, mere CQcntliQ norM)?«, |)irbm(nib mrbSvrnbt 
og Xrcngc. Xr »ave ?lbflffle, maatte ccrrf ovcbc i bf ribber« 
Ifflc SoM'bifll^rbrr, forutfa(»cd ffl» at !)a»c $>c(i<, cg t^atbc 
^vrr et ^Igc, fom [igcIcbcS t>ar bcrcbcnt'Or ^vorom msx< 
ticbrnfpr. 3c»rtgt pobc be, fom alt hmavUtf mtbfr SWar' *) iJcrtblftntt f^ncU at (mm »(crf(, ot bære ^nVra frem for Aongcit. 
3 rt SPreb. t»it. grctcrirsterfl G Jljprit 15«« (Icunelfcr 10, 3— 3> lil 
^rtfr Cjc 09 Ool)*iii /Iriw, fiijer gtefccril ten aiibcii: ol tiatt af ca 
Sfiioelfc fra trm bar mcivct, at ilcifttmé Scnbrtut ear femme« 
tU jiiobciibaun , men ni \fatt — ^etigett — tTft for Sittn ciiiTcr at 
nive Qlffoubtrn ?tiiWnM, blaiibt ati^ft af tpnSninl-: «« Si crc ^ct 
fna geVl fom ciie, og aDc »ore ^sofRntcr, fom Sfcor er Diticrd'iit. rrc 
forlowtc yoft n ctvv '.i »ar, faa at »orc Urtnflc mda Voirc OTaben 
for 0^, pfl fiimmc tore -foffinter iffe femme Hl(!ebc for efter ^aa« 
Pciu — — (gfrerat fflcfanttni tt \}9xt, mao3?t (law {Mm lilQJiefl, CQ 
fcfl fan bet iftc tt^cre au^ct cut ni Si maa V^ltc ofi fom «oi iSwt 
C@tiKtnø) utFrjocr."' JDflfaa nant Stca^tn git til fiirfc, fvncd bc ol 
baw &aot ^orrctiiiniicr ; fcc G&rifHan Ku Srrtic* ^ofortntng i 9Iv 
X^anjfc 5Vfig. I, 2.^>0— ol, efter tttilfcn bc og tfl>M "t tcftic fiø til 
^am, nnar ba oar S'^tod tfln Optob. Sttfr. ogfaa grebeiif tm 
9liibcné CSJaarbtfrd art. 19, t»ot bet fprtrt fenibfat at bf boIbtSagt. 
Ss^Jngt fficfned fttinbpm, men fiflbent; imellfm fce ban|Te eg t)fti^e 
?;offinbcr. (®. f. Qx. t-. 5i?0iV anf. St. S. 24«.) 

"; 3t>fr. egfaa grebnil tcii »iibcné Qiaarbétrt, Hit. 2«, ftaBcné SJcfaling, eg, m<xt ^an iffø wir tiiiittt, unNr (Som* 
mailto df (U an^(n bcrtll bcffiffct ffilanb. Soalrbeé Mcv ticb 
«, Sfanttfrborg fceit 15 Sfpt. 1518') batmi 4?rfO en of 
$»of|liitfrn« 6lau<» IIikc fcfprbrcl at forbliw i Æfctbing St» 
og i •^ofmarffoKrné ^vavvfrelf« t}aiD€ ^rfølinø oorr pofim« 
Umt CQ Uvtédcit, [om laae tci-/ [;t>orf)cf$ han fvrnVU fTufbc 
^ve Cpfpn mrb, at bc 09 brrc^ SienajTab (ffc e)>fortc ilg 
utt(berlig(n ruten imcb l^ergeriie fUer i aabre SNaaber; rg 
jTulbr i;an lab« Solfcne flraf c, naar bc forfaac (ig/ mrn evtb« 
fclt)c ^enuibernf nogen SUcbDiUigl^eb, ffulte t)an unberretU 
kongen bfrotn. SotrtfKu fuube enfcUe poftlubcr tillige tirre 
Sel^ii^mtTnb'')/ f!ienbt betle |lelben bav Xilfxlbet Crt C^rant^ 
jjjel ^erpaa frrcfcmmer t et ^e^ndbreo af \Bll^) , ^orveb 
|)ofrmbm mtU ^Sirébierg forle^nebcé mrb ^rrgetøv Æfofter 
i l^ctibfi^fel ubm ?lfgtft ad priitiam, bog faoicbcd at ^an 
ffulbe tieue JCcngea ^agtigen i ©aarben' t. e. v<b pevt mtt 
4 gcruil ^cfte, cg altib felD fin« fig fct pcfteilab«/ O^viiUt, 
fom SKati fen af 9{enteme|ler<9legtif?abrrn^ tax noget uf«b« 
jwnHgO, cg fig fcl» cg fuie Stenb* fer ^fptbiiig meb |)ofs 
fltrbning cg SarW*); ligelcbcd jTulbe ^an felo fiertc paa jln 
(gtn 'i^iloRittiig uteb ^cfie, ^>arnt)T cg €b<nbe cieac Æcngeii *) Cflfaa anbn SPcfrfluigfr fpnr# orfcl« SK-xst at baw Mt mrtrné 
b« »o« |^efntb«T, i Willm fttnt tlgrnjtab te tca faa nryj« aifrtc 
ttrtcltfi Zirnrftr. ecwlrtftf ^i<i i ^ttitmt^tnn 3«lim 94di fer. 
lurvnu Slrjtnffabn ^an Ulv Ma flrrr ftfta rptnt ittantt |>offin> 
bmie; n>fr. cgfaa cm Oc^u» ?ntf ^ bogmn £■ 

*) »fj. o, 14. 

^ <S» Xcignule af ^øfHatnivftni asm OiifttM boi 2xc^ finbrd i 
Can«r 3«a^ ^ I, cfl v«a te ftlgcuH æitaK atfOl^ Orm om 
t•^m*^ftraJ^1t 3tÅ. cjfoa 9. 1 9Qt«mt »^ 3 Sb, ©. AS8— 39 

cm ^'ffaiTcn. Jh)ug«(ifle War^pft, S?pr^rtcin og Øitrftfri. 47 

(nbcn 9{fgftO/ naar Ve^oio gførbrd, fctn onfcrc ?rfin^ot«nb^ 
bcriiiicb jTulbc ^an f>ai>e Unbfvftolb fil fig fett) cg flit«@t3<nbe] 
titSKabogXrCffc ti(|>pi9«,og fri Sobfr og 8WrtaI til ^ntpt^tt, naafj 
^n tjav bagligtfit mcb bciii t ©aarbcn, hViffom anbwi^oftfn 
bfr. 3 bet nt>éit(W»nte lilfcpfb« cr^Ibt ^MrtfttVrg, fom b« 
f»nf<J, i'R« ^en, moi bcttc ^abbe i fna Sa!b fin ®runb < (tf j 
^n fif m Sorlfftniitg, pg bet tnbog ubrn ftfgift Cfttnré ^aub 
$>eff?nbei'tie aatlig Cffii ^, b*v»ar ferjffellffl, ubennj(vl ffoet efrtr bet 
tliitof 9cIT og |)ff1e/ te ticaU meb. SJIen beéubcn ^avbe ttfi 
fom ofl Srewet for ^arébferg »tfer, fri 5«Jb< og 3)rfffe (fl benttj 
frit) 09 btrcé Solf, faa cg bet Jornobnc tU pt^mt; bttti 
toar itafarlbct unbtr (S^riOian ben Xrebie*), og en Sibtang af 
Srebcrrt ben ?lnbf né 9?fgifrmg. ^miblffNb f«é brt of et ©rett 
t. 25 SWarlé 1512 fra ^cbet Cre til ^ofmeflercn »eb bet( 
d)urfDr(}cIi3« fad)|ij?e f)of*)y at 5?ongcn ba flBftcbe f nogle »^ *!f ffl ^Wnnorial for Oarcb (Jfppi, tat. fl Sanuar l-Wl (Tpgnclf«' 
!^ uvi^ffT') fceø tlM^ (an ifult« forebringe ^Ffinbcrne, b» vart 
famlc&c i åtit'C, cm ^o«ttnegci Jtongen tilte %ite fcem, naat ban 
tilbt bnige tcm ubetifoi dltijei. 3ovrtgt t>ai ben ^Itgt; fom tuoljdc 
¥(^dmcnbcn{, inbtn St^ct nt Ncnc meb gfniftc S^eile, gonifc fer« 
ffcflig fifl ^offtntiffiic«, at licnc itk biet i SRigd, tiaat JBe!|øtt 
øiotbc^ men vbaglignt i ©aarben' nieb bnebrnt ^Igcffab. 

5) en ©ttiro ?^pl(f (if i lo8fi (®tan- Srg. 1-2, -'ifH) Xilfafin om ino 
IJfliK ai»rli,3 ^en. SiDfr. 09100 9lv I^anjle OTflg- 5, 34. 3 te titcm* 
talte ategnilabec finbed oøfaa Sønnindtr for t^^fRnbfnte- 

^ 6«e ban« ^ofoibmng I fl^» JDanf! OTflg., 1. 250 ff. 3»fr. Ofl (S^ri- 
fWon ben %nitni 3nftrur, fmftb«. S. 303. 

*) SlPBf* l^ft" Cre« ?i» ®. -2(>0— 61. 2)ct fpnrf imiXrrlib cl Stttt= 
gffl alt ttbligere mi cg ba en 2iblang bar giwt ^effinbnmc Sofi» 
penge. 3 et Ubfaft HI en Ctittering tit SRentemcftercn Qiltr Ønibbe 
af BBHii- 1570 (bcT fiubc« I @eM'"C'-?li^*>P*0 bobber brt, at@riibbe 
$flr Hbgloet 48888 gjjnrf banf?t ^cngc .tit »orc $>offtnfceT« og bere« 
%olH Jteftgiclb for I3 fulbe ^aancbcr, fem et rt flonffe «ar, T(g. 
netibe4 fra " Hug. 1569 til 6 Kug I67n.* ^Raanebtn tcgncbcfl 
fflfllebeS for 4 Jlgcr. 
jiott£jcfi3C 9Iat^k^tr, ^rgcletet cq @utfførr. 

Bffaanfbfr ^aiobc ghwt |>pfftnbernc aWaancbépfnøe i Stcbct for 
^cfKii ro. »., ^vitfrt ^an agtfbc at vcbbliwc, af tfvi^ ?tarfag 
Or« foYcfpurgtf, ^tcvincgct b<( fa(f))lffe Jpof fla» f SUiaaiteb^* 
?>*"8'* Si^fl miiibeé ifU at ^a»c fcct Un 23cflenimcrfc, bcr 
faaIcbctS (Tal vxtt Qiwa i J512; nurii Uq l^ar truffft )}aa 
f[fvc ©pur af bcu. ©aaU'fccé inbfliy(bfr et S^vco af 1« 
3?ccbr. 15T2 tn Sart, fot (^»ab |)cfimbciiic ffiUb« fli« 83ot' 
gftnc og Sonbcrti« I)o* Ijwcm bc Icgcvfbc') og \>ct flifre, til 
forlTielltgf 2tbcr ubftrttc i^fviaiiiga* tiflcbcé bel Jlbilittige at 
følijc jtongciié poflcir cUer opbolbe fig i fammcd 97{rr^eb, for 
at ^►olb« .ffiaifocfen' for |5oftlubcnie, cUcr for at ubfafge 
Sram, Silfciot cg 3liibcl lil btm^). 

3icg »enb« tilbagr tH min o«pfor ftfnifattf ^emofrfiii'ng, 
at Æongrrnc, joaa ben S^tb be enbnu gav ^ofnnbemc ^oR, 
2:t(ffe m. c, attfaa fiiiibft)nHg»ii(( til 1512, iewiilig frigiorbe 
fig fer beii umtbbcftarc a^flcrming ^cr»fb, fiiort tcb at labc 
htm mere enfcltttid F[>nime i >23orgelei'e, fornemmclfg paa bc 
fcngeligc Slotte; fnart ocb at feube bem i famlet $)Db gitmidn i') 59Mlc 91^0- '« ■'i?-'*^- 25c ffnfte giee cit faafaltct nifcH^aler fer 
Wtit PsCI cmUøen for wt^crføn, pg VM* >« *rdf mfUctnWadl* 
titrrnc ffiiltr bctdc« fanTilt; for -J-o cg €tr»clfc til H>ct |?fft om 
9ta«fH »y»0; fer ciiStc^vWrr l'ATOarf m. m. 2>a ^efinitenie »eb 
tcl fliTt røcte ir*8i) i Ctcnfp Kafle^f o»cr, al tcrc* iietier trfwc« 
rcti* bcm mrt opffvufte '•pnfcr, paalagt^rf tct aXviaiOralcn At fcci« 
CH MUifl Jfljt, fem fltfii^*« — %ctf fter — ^avtc giort i aolbinfl 

ft»c CII S»*iu« OTciJci at fcltjf itongcn paa o'^tcr ogStcifct i Oi^Uiinb 
Mift cl OUuMfH fer Jletigtné gcll; Oij tct fitfle fut en (iJert .^crf 
fli Volte et føataiil cinfcVuu* for -^ofiiitbPTnc og bcrctf ijoU i ^c- 
tfTtfVotfl, iiKtcii* ^ciiftfn laac (paa Soifi«. 3^fr. ogfaa^iætl. 
StfiV 1'^, .>«) cfl firti« ©ftclilicr^ Pf^iP. ©. 616 og 017-18. 
edP <£toiiuigirc fit amab<lfc tU faalctetf at folg« mrt $^offct JtønSdiar 9t•ltftol^, ^orsrtrier ^J ^oAm. -10 

^(anfert for at nvtt Uiihctiic^ for bem frlv, Utté 9*lf t^ 
^^tiit Wb umfbCffbarc gtplffr af lIn^frfaattfr^f. 

9orfaao(br2>orgcUicrangaarr, m^a brt imibEcrtfb morrfcé, 
at bfnnc 53enapt>nelfc brugte^ ifff blot naar ^iof|tnb«r, mm cgloa 
naar onb«, »Impk« j^rig6fpIf, faafom ^anHfvtQtt, *^ef fofpitfr 
pg ^aafcéniffnb (aSatrcfcr) lagbfé irib h\>é ^chnémiriiVcnt jptn 
^ong«n^ ©lotte cg ®aarbf, eller — mintrt owreenfjftrmmfnb« 
mcb fftpBiologien af Ctbet ^crgrleLe — ( ^^tfe&ntTbcrnc 
rttcr paa ?onbct^ ligefom bette Xlbtxpt ogfoa HatKi bragt vm 
cnfefte anbrc; rrcntcfvtlr'^rrfcncr; ifrr faabannr, ber blro til» 
flnact Unbfr^ofb for ttvétib i be fra brn cat^cljTe $ib enbnu 
tilcvcréblfvii«/ men i 9iaiur flibelrf foranbrcbe Jl(o|hf. 3 te 
aUerflcfle f!e^nébreve forefommer pligten omtalt at (^olbe 
^orgeleter, fom oftef} 2, 4, 6/ 8, fhinboni nog(e flo^ej eg 
unbcrtiben — i aribrt ?cbn*brfw — fuibe* Ce^némanben 
paalagt at ^olbe et oiil ilnial ©orge(eieI)erie/ uben at bft 
Ipbeligrn fon U^é, om ifevot^ aUit er meent £Saiib|1'a6 meb 
^erte*>. 3 evrfgt n:et>ned fom oftefl ff^r i Vennebrevene blot 
^ovgclcfer t ^(miubeligbeb, uben at bet ubtrvFfcIi'gen figeé, oni 
bet wr for ^ofimbec efler for itmplere SrigéfoK; men jc^ 
Var HU ^ibtxi fect mig i @tanb til at faac bet afgiort, om Vian 
i faabanne Xtlfatbe brn?eb ^ar mcent bet ene eller bet anbet •) ?W(gcrtvplHgt (lar brt i oltgalB wrrrt, at 99an ortatrnroncf'cfte. 
i U &cr omt.intlcbe 3'?>iteTieT pax tanit % ?ttftfolt 3 wrijit rr 
fcrt maoflf« itTc cUnfleMflt, cntmi i 5t'ft''fl'''''cntf o* aMfarc mcb at 
forttiinte ^ngtcii til at ^olbe S^crøcUtrr rflcr Si^OTgcIttebcfle mct bn 
i Sc^nétTcbciie faa ofte forefommrnbe "piifiU »at ticiir met faa og faa 
tnangr AcriifY ^cfte*' (£i bfOrr Mr ter bcb 3t>br^ntngfn af 
SPcTøelricr, fiijiei til at brhyggc betle ellnr ^iini (?[ei fom »fb cii (^cit' 
nifoo. ØaaUbei paalæfifled brt «b cl Se^iiibrfij, tat. Cnétagcn cficr 
euiidi loifi, Jetm«ma"bcn paa ^ibbrrg ,at ^Q\tt bt) flarle til at 
fprvare Slottet, 1)oU^c Åpngcn mcb golt oq i'^e^^c Utottrleicr, 
ea IBorftelrter cftct gammel ©(cbbaitf." llt^n. % "Jn.*^ 

^Bar^ ;iiMirrJft. IL \ ©lag« af h< mj^ttortjiitir »^^cvfcnfr; UntfrfcgcIffJi ^erftf i»"Ibe 
cfifaa fure mi^) ti( at l«cf)antU fii fror Tfcd af SBatfritn om 
Srfgéfplftfté 3nbii»flrKTinfl , fem bet t(fc turtit lab« flg gicit 
flt »ctrow Ijer, faaincgcl mfnbrc fem — efter (»oab icg fov* 
mottv, uUn at jeg ^cr fait gaac ciberc fnb f brnn«, en (cingt 
tfbligcrc Jib til^prcnbc ^tciillanb — felw ^offiiitcYncé cflCH* 
Itflf '2?pifle(eic i OJrunbcn iffe Ijar Cpriiibclff fffUcfcé m(b 
9Iat^c<lbct cg ©(vPfierifl, og bet alrfaa <r en mere tflfa?[&ig 
Sorbfnbclf«;, \)vou \}Utt og b[<jfe SWaieifer ere (omne i bm 
^Vriobf, bcr f)cr fr bore Unbfifogclfcr^ ©icnflanb. 2fg <»^' 
fficenfcr m(g faulcbcé iH al \)ttvc ben (Siéiimg, at ^orgelnVrnc 
tibltgcrf/ og eiibitu i 33cgbiibrlfen af benne ^pertob^ oftefl ^ab( 
Vc?ret Ddlcnite for ^ofttnbet og Utté $plf, nUb betøfmteb, 
bev at ^ave Rabigt Unbrrt^otb for bem i nogen £ib, iiaar {fle 
nllc ^^cfriubcnieé Stenefte bflr fonteten omfifng kongen; mm 
at ^^orgdetcinc fcncrc Ijen { ^ibcn mcie cg ntevc beiivtti-beé af br 
fimprei-e^rigéfolf; ^Joget, fem i £a'ibdcé||eb maattc blive beretf 
naimcfte cHer ene[)e ^eilrmDidfe cfrer ben forbcrerte i 1572 fiib« 
ft>t-ie $cranbrtng af ^ofnnbcrneé 'Sefpttdn^ng in iiiituru ti( 
^oUvengc- 3 obvigt bt[ ieg enb (ffc i bet Scfgenbc forføgc 
paa, ^arpt at abffitte SJiaten'en om |>of|mberncé i^orgclctcr 
fra bercé ^Bcni)ttc[fe af øltctjleriet; en faaban betafUeret Ub« 
f&relfe af ^vrr af biéfc arøatcvier ui(be ncppe bæte mfg mnUg 
ft^iincbelf) bet ^aflrnbe i ben Xt'Dé Sprogbrug, og i alt 5^Ib 
tvot'r jeg itu, at Copferen »ilfce »(abc fynberltg fiurrc ^lar^eb 
t ^InfTnelfen enb beb ben ^vemfltllutg/ jeg, ubcii faaban fFarp 
SIbjIfflelfc, nebenfot agter at g(be. 

kongen ubfcnbte j]ne |)ofltnbcr tU 23cnotte(i'c af ^Maiit* 
viet paa forfFfeUfg ^ItiJ. Unbertiben bfroe be, naav Ijan begat> 
fTg paa Stcifer, ffiffebe ab ocn Vd, racbené l^ati bvog ab en 
anbfn, og ffutbc be fca mobetf mcb ^am \!aa et bfllemtStfb. 
aWebeué &l,uiflian bfn Sicbfe f|tcr en Woutc, »i fjaw emiaU Ston^tti^t 9lnt6elb, yorgclrifr pg ®ia|lfri. 51 [< tct 5p"gflflcnbf, ben n ^auirav 1516 ffiilbc vrifc fra Stclf 
ting p»fr $)oifciié, Sfaiitcrbovg (>9 6i(fc[)org til ^iOovg, og, , 
efter et OptiplC fammrftcbé af II Sii^c, »ftfrf bcrfra, fcc*, 
Ut af fn Cwfvngt') oocr pefiitiUernfé Sog fra ?tib(, brnj 
la^anaar f. ^, tit Viborg, at bc ffufbc bragr gffiincm €ra&^| 
^Ifncb t(( ^arbc, fcer^ft<r gicnncnt HcRcr*, aiorrc*, og Øll«« 
^"»crrcbcr tit fHfiigffBbmg, bcrcftcr i ^iutéf, UIwborg og l^iinb' 
fii(b*|>frrfb«r og til ?cm»fg, htrpaa til ^^oHlcbrce, i^froe og 
Viborg r paa ^vitfet fTbOc @ti;b be fhilbe mobr «^ongrti. ^| 
^fn<bcrnc ffutfcf bf, fom bfr iTgcd i Souicrne, ^otbré af i 
tc^iiéincrnbnic, i StkbiiaUvtic af 'Spfriic, m«b llnbtagelff af 
«n af fce SfJcrttcr, b« fTuIbe opf|c(br jTg i |>oIitc[no. gra 
famme ?Iar finbcé <ii 5ort<gncIfc*) oVcr Ijoorltbcé ^^ofllnb^vn« 
(!ulb< fra f uiib brage ,i ^orbrdig' (Sobring , ©iaflcri'O i j 
Sfaai«. Xi'nne bfgttnbcr eftfr Cofrltrfftai mcb .^rc» til 
3cfpcr5riW/ at ^vin (Fat ^elbc 150^i-»c paa einbfjolm SDMit* 
bagfn efter ffiiiri)fle[i (o: I Ccto&cr); bcrcftfr .lorébagcu tfttx 
i)M)<iti Srfltfborg^ og faaicbeé fr^mbctcé bc^trbcr, ^»or b« 
tjfoer Xag jlutbe tigge, og ^130 bcr ffulbc ^olbj brm; b< laae 
UitUcv fnart, eii eUcr flcvc ^Jofttcr, i ^iobnofbcv, I^or be 
bicoc Ijolbtc af 'Borgerne, ene etter t" gorbiiibelfc mcb €t'|)ii5s 
manben, tUct af benne alene, fimit f ?dnfc£(inier og fnavt ^aa 
©totte etter i ^tofhenc, ^»or »ebfommenbc Cc^némopub fjoibt 
bcm. 3o»r(flt ffutb« bcreé Slctfc gaac fra Sunb mob 91cib(n 
lige ep tit Barbberg, og bcrfra titbage til 5>cIimgborg, fa« 
Otier liflftngeer, ffiJroni, etelfjolt, WofJitbc, Siitgflcb, ©oroe 
og ?tntvor(Tott tH ^orfocr, og berfra ober ^Jyborg tit Obcnfe, 
^er be ffulbe anfommc bcu I3 9Iovemb<r, og varebc faalebid 
S"oget omtrcHi 6 Uger. 3 'S^3*>nbclfcn af 1519*), fom ogfaa *) Zefliiclfcr -i, 47. 
^ ©ammrftcb« 106— W. 
^ Scsndfct, 3, 2-3. ■(• 5'i MiMigcliftr 'fl.ii^clt, Vor^tfhR e« ^»Hrftcn. 

tUt i aubre 3lar, Ijatttc |>Ltf|^I^cnt« ttiiv tiittel af t(m tjcvvcl 

fprtcfUtf pfta pait, BliUhcxQ .^c^an ®cfmcn rnrt ^. SH.é 

egne pciV) og SJalborg, fra ^uilf< Stfbcr 6c, 2Rartbngcii 

'ffter itpntfrmiéff, ab forittcKige ??of ffuO« tvogc, omhrcnt i 

(tfbct af en Ugeétfb, ti( 92^gaarb t %peix, ffvorrftcr Cri^fcr 

^iomiot), Cf^némanti i flere fycnflfc ?c^n, (futte ,Iabc ttnt 

(a?ggc i iierbcrfje eg unbcr^elbc bfm til 2Wab eg Ol, famt 

I give bcm ^lec, ^avrc pg Stroefober tit |)c(}eiic paa »iberc 

• Ceffcb'. ^ittfblertib brcge ^lofiTnbernc aifrr Sctibagen efter 

SWovtcnébng f. M. C" 9fø») paa ©itrflerfe t 3t>«anb«>, 

efterat aRarffaUen ffiif iPcbbiij? ^a»bc befect bercé |)c(l« ( 

, CbcJifc^. 3Md« Woutcn f?ulDc be: 

,t!fn førfic 9lat til StuiVtart; tet i^)(^^^ 3øJfica 2*ra&«; 
ten nnten Sat til OTittelfort; ter fcoiCtr ?vcn; 
tnt trrtic Slat til SclPtng; fccr ^PlKr 3i'cr Sl^cAU; 
hwcanii Soltinfi cg Sibt flal 31?" STabbc R;>f tcra een 3JaM ^lolt; 
9t» tU (Elaud Sejlet, at trou flyer SL Vl-'å ^c^mttt Uutcrtclbimtg 
)i SRihe D{) S.irte mctocnd QMjHlcrict tan tilTÆffc ei;n ^clc Stibc Sc^n; 

3 lige Waatc 31ie(5 jtieltfcn ^^oltcr af OJiccitcrict i Sin^Iiffbing i 
[^l'tntKrTrt, i -fpIflrtTce of Wlfbcrflfcerrrt*; 

3 U(\c gp/arttf lil giiintfl SWre*), at M uiitcrtielta tern flf @i(C* 
|rtet een Hat i jlaniv; 

Slem ^■'err 0\tc ittumv«» af ©wilmrt i ^Sifrerfl, mcbcit« bet Fan 
ftilraffe; 

') {■'crtet crtpg, u aiitct bet er fiil i i^orfrintf Ifc inft ^offiiitcrne , nbentvivl 
forfWiKl frc Stcngcii ftb rtlljpreiibc ?>cfic, fom J'ionv3«i brteiyrtc i ifte 
ringe 3IiiM(. ©nitletc^ irttfr bet Cij i 2egnclfer % »Vi fra IM8: 

■■iJaa ©iireborg 3o^on Sirffuii mcb i> af St, OT. $>cfte 3(cm 

part ?laKer finne 'iO af lE'rcnninfleaé ^tfit i a^ervideiet.«' Efter Xn* 
iCiiiirlftT i 9?f ntftneftfriSegiiftiibenu' pg flere onbre X5aM f^jncé ^ci)m 
©øfeucii ipvrifjt at JaK twret f ofputer; ban »ar ubcuteiJJl lilligc 
StaltmcfJer, 

2) :iegncIfcT 3, »:, ff. 

») 3cfr. e^. b. 3* 5-*oforbiiinfl i gi;i ^atijlc !Kafl. I, 2M, ^vwcfta ^lof« 
finbcrne* tefle allib (fiilbc befec^J af IKarflnden Inbcn fc« brogc paa 
Øianlerit 

*) fepttéman't paa Sillcberg. I É itongdldf 9{altQlt, Scrucliirr es tøiÆdrri. y4 3 li^e aSflflbe til aalborfl ftf ©wftcri« mrtcn« trt fan tilr«Tfe ; 
|?fn Ctto ilnimperi iintcrtoltcr tern ttn Jia\ mfUrtii ^ibeva og 
^ Slalbcrg*. 

Soran fccnnc Cvtf^nclfc ftaact eii anten, ^nornf fccé, at 

, tcttc 2o3 ffcctc unfcti- ben fornortjnte (Stit 'ipobtufTtf Jlnfcrfil, 

rfl at ^an fclti ^avbe 8 §)c|h; af bc aiibrc 3 1 JlbcMmopiib I)aubc 

trn, 3crg€n Wub, 7, 21 fjavbc ^t)fr 5, 3 ^vtr i, 5 ^wr 2/ 

rg 4 \}V>cx een ^eO; berpaa anføre^ .X)ronntngf nS ^cfte' (bet 

rr nbeumtcl bcr: XrcunfngciiS |>ofiTiibev mcb bcved pc^O 

, tg nort^rtcé fcfmnbcr een meb 3, cg 3 fjcer mcb 2 f)eilf. Xet 

tjilt 9tnt(i[ ubgiorbe aftfaa 155 $>c(l7. 3^^^Ic>^^^ vai' SaDct 

|<if |jofflnbei-ne mcb bcrc^ Wf ubentvhjl florrc; t>»ab ber 

fvned at freuigaac af en aiibcn, foran bc ^er ncrciuc 0\}' 

tegnelfer furcfcmmenbc Jcrtcgnelfe, bcr icttvtijt igicn tv p»cr» 

(hrcgcn. Sicnnc fibfJc, bcr otjeifFnoeé: 

,jFøng. SKaJ.d ^ofjmbfr og $)cf}e at foiiHffc oofr t 
fflorflfIf(et i 9?orrc'3yflanb tjcé ?c^M(Sniirnb paa ®iÆRcrfe at 

op^olbc^, aufpcciT 

ttt ©faiit^rbpra ?c5n, 30 ^cRc, UnVrr^oft' i 8 Ugev; 

ai ©ilfetoTfli 2c6n, 20, i 8 Uiicr 4 9tøttor; 

tif ^a\t, 20 i 6 Uøer; 

til ^albcrg^uii^ at tti^ge i Slalborf), 40 i 12 dier is U^er; 

til SoRtii(t>mi^. 40, ftt Itfløe i fipltiiig cg 3?eilc, i l« clKr l^llgcr; 

til aiiit'tm^flciart'« tc^ii') — 

tU aafiflpc ai». at Itga: i ^otfen«, lo eller I-i U^ct; 

m SKaiitcr« Jf^n, :io, i JRanM«, lo cHcr 12 Ugn:; 

lil »itcvVuii« l'eVH, -iO, i 3ltbc Ofl «arbc, 1:2 etter 13 Ufl«; 

tU SicJé mcltfcn, ttf ^tioM' rg «I«&crg ^rret^r^ ©ioifletif, K-, i 
6 rUft ~ VøcrS)- O 3ntct viberc tr onferl. 

*) 3 Jcgiieffcr 2, 301—5 finte« fro IM8 to ^ortcflitrlfer ^aci ! I ^opr 
finter, fom tarc lagte i iPorc\eTe;cT pfta {""tilb, ftijor Crtc» iKtit ^wtt 
kern ) ^cfoliufi, ci:i fax \'\ fom iinl'«' 3ørgcii ^ift-fø SPcfaliiifl fare 
togte iaalborg. ©e ftcfle fsaetf »»rr ft-f'pflp. I>e*iitni fanttcé pan 
€ll(ei'cro. fem HMigcrc ^^cr futan lieiiia:t(ei, oota" (*)o«rucn inrt »'» 54 Kfiiflriiflc iDIat^ol^, ©orfleliwr o^ (^iajieri. btijfc Xeg og bciuie ^^ciilopggt'u i '^orgctfic gi'f f)ijpptgcn for 

|7f), It^cfoni 00 at &tt itU ^ar tio^et t-ttitje ?Iuraf, Uv faal^bcd 

itri^g omfriiig. |>t)or ftort 9IntaUi't af famtligc cgcntige ^of^ 

I finbcr »ar — t^i itU aUi Uxnti paa cfiiflaiig &Tflgc Dort fra 

, J?onQcn ofl ^renmiigcn — ^av j'cg ffft fuiitct ct-Hcgnct; i (ig 

fdo ^aijc biT, faayibt [cg bar futiitot fJicmic, if(c utigiort 

mi'« cnboO ft(rt60 0j uteu (>»« af tern ^iii&te, fem allcvcbc 

omtalt, fltxi e»mlc og Xrcnge famt ^cftc mfb fifi r og aUc 

ffiilbf bc (tatic frit lInbi:tl)o[b , fem pftvfi paa bcrcé 2J«fofl/ 

iiing, bcv l7ult»e mobtage bcm^). 

S^^Ic iHcBir flf 23 Cctobcr ISaO^) — ter, (bet fcc 
finbfé Ifge fftcr ttix i en foregaaciibc ^iiimcfrfniiig ommelbtf 
Cifl« af 1551, fouc^ at ftao« i m-^gcti goit)inbclfc mcb ben — 
tir Otto 5?'iiimpon, Cluf '^limt og ^ttav 5?i:tbc, gio« oé 
abplige Uiiberrcttiiiigci- om ^cf|uibcinfé Cpl)oIb, iiaar bc 
(aac i IVvgcleiV paa te Tongdigc Slotte eller ®aavbc. 3 
tié\i ^veoe cUirr t^rttere formularer fer bein figcd, at kongen 
nu ffiff« ^im |>oftTiit)cr 31. ^. ^. ^uer mcb 2 StavU, 2 
Xi*<!ng< og 5 ^cftc, og at ^c^n^manben &cbc^ ot uitbertjolbc 
bcm ber ^oa ^aavbtn mcb Ti l^8 ^^ab, famt meb pU/ ^arjre flf jtoiiflfna Jicffc Vflfl €i(W»urfl, og 20 (if 3>viMmmÉjcH« ?»cOc isa« 
3la!ter. S^f^ Scntdttcn efter jmlica lO-jI fiiitciJ en lignnit'? ?ifie 
(fmfitd 21.'j— Ifij; tfreft« tom 9 mcb 37 -^efle til SartjuuS, 9 raeb- 
SI ficjlc til 2iaIl)oii|, cg 9 mcb 41 ^cftt til ^a!l. gorrcftcn fiiiK« 
ler, faciijel i Gane. ■^roiPcoIICT, fom ioinigt, t. ©r- i 3initeiiifficrrtcfl 
9?ctjiiiTatcr, fta ftet« anfcrc ?tat Xttenbetegii pan at tigiu'nte 3tcif« 
etc forctiifliic. 

') ai>fr. cgfM SRcfcntf 5refceri( ben ?liiteiT, e. 3i>8, &cmftct oWc Ixjf* 
fiiitcnie, ba fcfnnc Jipiigpfi Sitfl t>rtfS ftrt 3tnteey(lp» tU aiingflft*, 
tcbc «trc 0(1 tre tiiftitnmcii i« ilcct;"'. 

*) UnterritcH fcfé frct imiMcrtie af 3tciirciiiepfr*9?cfln|ta(jcritc, ol bcc et 
McT&ct betalt for Hxti .-Ut-qoitmnQ" af eftfeiic Jiusbi'tæter. 

'; j£-i)rif(f« a, 216— n. AxQC ^ottfclt« JBonjctrifT ^ &w^i. 55 og Strørfotcv hl Ixftrar, til €f(fUlgf)rb, (nbttt han niobtøf)erj 
ifongc«* tifber* ©frivclK; bfr^pél jlultc her ø(t)f4 tcni ogj 
te«é Sclf ^amrc og 8ciigc bcr paa 8(otrct, ^oflTiitcni«! 
ITutbe O^^e tn&orttf titcD t'ct^némanben^ og b<ir(é 'SoH mt^l 
^an«@wnbf; bf ffulbc ifU mtbiTljelbo* anfccilcbf^ eiib ?ri)itiJ»l 
manbfn btiflU^tfn t;o[bt »13 fcio c.(j ilnt Surntc, Solf «>£l |>fR<ij 
^rcmbclr^ fcvln^bctf bet Se^némoiibeii at uitbnijclbc brni mct^j 
flere $elf tUtv ^i^c cnb fom aiifort, e\ (jcHct mcb SKynbcr, 
€(øtifre, ©r^bcfjunbe, cDer aiibre ^unbc, cUcr at tUilebe beut 
At jage nogfnflvbé otten paa ^ongeit^ rUci- ©ctftligcé ^obdJ 
09 (?ulbf, ^vié SJpgen C^^offiiibc) brifleb« fig at inQC, ^anj 
ba titor af ?c[)iiéinaiibcn fovoifcé tiUi^cntcb flite ^df \>^ 1 
|)<f}c; for(}olbt iiogeii af ^ofiTtibcntcd <£t)eiibi: cHci- Soff ftsj 
utilbprngrn, ffutbc tJc(>nømaiibcti f^raffc fjam cfur (Saarbévcttrm 
©nbcUg bcMIc^, at naav nogen af bcm vil bvage anbtnftrb* 
^n af Sorgclftft, ffal fjan tage Iti"^ egne pefte og Solf, men 
(ff< Sruge ?lnbi^eé |)c(ic og [obc fine egne fiafl« og forbcertttA | 
tfnbnu mevc fopregnc ffftcnctningfr finbe \>i aiigaaenbe nogtc j 
af biéf« ^unctcr ( <t 5?rw fia ''Bi'gljnbftfcn af <J^vi)Tian be« i 
Xxtticé Ølcgicring*) tit SIDbcb ^JiVté i ^>CTrfb6oab .^lotlcr; 
t^<ii figeø, at Jt^ongen E)ar erfarrt, l)ooi-[ebcd ifnti cg ^c^némoeR« 
bene < anbre ørenene Stlc[t\<, <Biottc og (^laatbe, fom pldt\ 
at ^olbc 53orge(f(cr, befvopicg meb unijttig 23efof}n(ng og ffl«* 
fpfi^nfng, ((gctebeé meb aobne JJfcIbere, JQo^t 3(b og CvS" 
9iattcn igicnnem. |>ain 6efa(c^ beifov, fuii at^oIbeflne^iJorgei 
Uvg«re, vore |>of((nber' mcb 4 ii)fltgc^e(ic, (iigen^unbe, 2] 
^arff/ 1 ©maabreng eg I ©tnftibrcng for ^txv, famt gføe' 
bem ^e, ^abr« og ©ttoefob« ti( 4 |)cfte for ^ber, cftL'r 
gammel ScebbauC/ faa og SDIab cg ^l tH bem fcto og bered 
€venbc. ^e niaottc itU fibbe (angeve o)3pc enb tt( ^I. 9 om •) ae«. 1, 477-78. 50 5it>nntltfjc 'A<itt»i>lt, 9«Tflel«Ur oyi (Slaflcii. SJitfW (Jpbfr ^oiigfn, at, naax U firlo tUfr bnreé 8t»cnbc mc& 
1, 2 cOcr 3 ^cft< rite bort f^oiigmd cllcr brrtd cgucSGrni* 
ter, fFol ttt fun gfoeé Uiibcr^olb ttl faamoitge, fom blive 
tf(ba$c. (fitbcKj t^aaUgge^ bet ?(bt>(bcn, ai t^a'ot bcm ti( 
S3crb(J mfb dg og mcb Ijané 5clf, og ot g(»< bcm en Stue 
til Utt€ pami]iex og Sliibct mcb <n ^Ibrfcb C^n 3tb)'). 

^tx fpiicd tffe ot (atjc \oiertt nogrn Scrmin f>e|lemt fom! 
mii^inium for ben S£b, f ij)3i\Un StcnQca funbc labe ^Vrfoner 
t)<nl<XQQC i ^crgclcic. 9taturUgvitd var tet i ^llmtiib^ltgl^cb 
iff< l<vnge, be fnalcbc^j funbc uiibvcrre^^ fra f>of(t. ^ cY>rigt 
4at>e bf aUrrcbc foil^cn bcrert, at nifcltc SJJornb logtcd f >l^orgc« 
Ufe ^^Ola m fiongégaarb tCcr i et ^loRa for Uvc$ t*iiu(Jtib;-j 
oft<(J Ijar bet »cl varet ^eticiite af luigere Stnnb/ ber fjavbc I 
iibticut, og fuagclifgc SWænb i mm u^b<lif^crl var bcttt* ttfc 2i(a | 
fo-Ibct. €aalfbe6 fif (152^-) ^o^nn i$rud, bengaitg J?ongcud i 
Secrctfli'r, fiben foiigclt'g 6aiij(cr, Ctoébvrt) pca 33orge(c(c ii 
iDaluin Sfoflcr .cnbog fjnii itk cv i SieneRcn', formobenh'jJ 
fom egenlig $>of|n:be; \iaa IfgiKnb« SEWaabc tfHobcd bet i 
13313) ioofiliitctt i^^^.^J^^. 53rorfi'n[)uå at tcEjoIbc Sorgeleiet ( 
<^oImcFIorter meb 4 pc^c og ©oenbe^ bog fun faalcrngc ^att 
var ^ofHnbe og i foiigeUg Sfencfle. 3 fitge Sitfætbe maa 
bet ^avc intercSfcvct 93cbfommeubf at ev^olbe et af en efict , 
anbcn (^iruiib bem tcljagclfgt 'JJorgelcic iTffrct fer ftcftanbigt, i 
eller for faa lang Xtb fom nmligtj men bet maa bog ilk for«| 
ftaacé faali'bcS, at be jiabigcn laae i fligt l^orgclcie: fun O OTan faimiifiili/tnc fermeb flere af iPcpcinmcIfcrae i GttriRian tm ' 
arctk« ^ofoTbiiiH3 i 9tv 1?.inff OT'ifl^jiii i ©t., iffft ©. 2.'i1, fomt | 

•^ 5J!cø. ^ 131 08 fic« etebcT. JEoRftdtoc 9Iat$ofb, aor^fldir eg Wcftnrt. 57 

naar Urcé Sicncf^c ri( tiiUUt Kba* iff< brl^oobcé omfrfiifl 
fongeii^ baxibe bc ft syprgeUfc, fom bc foalcbfé engang fer 

'Gi ftaof aflcvcbe flere ©augc cmtalt, ol ?e^iiSinopiib«ie 
Ipulbe mobtag* SJorgcWer, og at betle ofte »eb ?el;nébret)fne 

fnhfé ubtryffirligct! beptnit tiKigemfb bet Sliital i^pigflcirr/ be 
|f ulb« ^v\U, SO^ftii fan fporge, om bev ffulbc l^plbcij SJorgrlcie 

of afle Slagtf lic^n. Wcglc Ubtrpf uiibcr gor^anblingernc 

BieUem Srebcrif ben gerRe og Wigøraabcl O hiribe flive Jlnleb* 
knt'ng til at antage^ at bet blot \^av ^ongent^ Mt^n^aH^'Biotttr 
[(Bc^n paa Wcgtiffiib cUcr ©eitanO fom turbc (|oIbe SorgcIetVr. 
wHUtt Hgcfom Orbcne beg i jig fcft) erc langt fra at worre 
Itybetigc'O/ »ilV flcve errcmpler, at "I^cvgcrfier ^olbtetf ogfaa p«a 
[te anbrc SlagfS Pc^ii^). ^nifblcvtib b(ct>c |>ofr"ibcvne bog 
|ubcnttiol, naar bc ( (Jpitc ^tobc ubfcnbké i ^anbct/ og ( 
j lirngcrc %it ffulbc l^cnla-ggcé i tclincnc, paa ©lottcuc og 

DHirring btéfe, ^Ppptgfi fcnbti: tU 9?t*gn[fab3't^^^uene. 3?{an ») 9lp I^nllil ^IVaa- TI., 13:1; jipfr. ©. l-il, ^)»aa Sengen? Grintrliifl m nt 
Vati^ i 3;iv£laiit utvTfiibr ^''offtnter, ificr ^fab ^an Ijattje V*rtf '*i**^ 
i fttctrntiatii cg tATctc fer icbc ^cngc, cfl nt Slantft flultc forgc 
fet al fuTliffjgc tcjn ( ^cTgckipr, ttor be fuiibe li^i^e uten faa pot 
SefoOntn^ for Sonden, fvorrr Sitgd'TaAt'et, dt «tfrci Hi( ti inngra 
Slaatt of^uct thtc fom liollc 3?cr9elevo&f bcr ivti 2au&ct ent at t^ec 
forfar iffiiciS liU ^. '3)1 gtcgiiffaffd SIoiic, fom giimmclt Setuanb er 
PC plfjjæ oc ter ni ^ctlc ©urflclcvgcr*. 

*) tJfriinob utftnrcfi (liiii ©(tmiiift Hfltiflitof altclcs ttart ( flong ?>flti$'* 
^'nantfaftninfl f^rt. I.'/); men en tilfiMtfiibc anifcl flufrrt ifTe i 
^rebcrif ben J^erflcg ■f>aaubfcrflinng. 

=0 S« f. ey. fra IS^riflian ben Stnbcnå 2ib ©njm« ©amrftiøfT 2bft 
©b„ 2 $t-, 8.49/ 2a 033-2; frn Sretcril Hn JsrM Sit ?!;> Van^t 
S?flg. fi, «r7 ff., tbor bcr oftfaa ®. 385—87, finfcc^ lifter. ffuMibt 
(H« nw'fløriflc rllcr fulbfia'ntifl«, c»cr be Srtn Oii Sloftrc, fwn vare 
anFaUc iU ^orgclrier. gta mi ^criobc taii .Tfiin , f. Gr- frciiuxtfc 
tfbiiébrewiic af l-VJ/ paa ©lefle og af tM( paa XJr.irtolm for 2lU aongeliøe 9Iat(oIb,. ^crgclcier oø @i<rØTn. 

fan ( bmne ^cnfecnbc atinett htmcttttf at enUd af bc ?<^n, 
btr f«é anfpiJc ( ti fcvnii mebbcelte Scrtcgndf« fov ^i^Uanb, 

\ta\-e paa ben SiD 9tognffat'é*l'f[)n'). 

VSm brrnflpf) er bet i flere af be ntjébcrørtc Xttiaibc 

ffeanfTch'gt at afølcre, cm bet ^ar be vaa SortcgiKlfen anforte 
Krhiiguia'iib/ eller Seiibcnic t ?c^itef, ber iinitbbeiljart pra'fterebc 
gernebne til $>oftuibernc rø bcved golf. SS?iebcnS Ubtrijtfeiie 

|for bet me(le gaac ub paa, at Cet)tiénia'nbciie (fiifbr f)olbe 
Spfimberne, tijbe nltcrcbf cnfelt« UMcibdfer ^en paa, at bet 
tjar wb 'Bcnbcrtti-^ ®iffftcrfc at bft *iJc^ori^e i^ulbc frcmffaffctf. 
grembcleé maa jeg, ffiPiibt jcjj fjcrwb forcgvfbcr 9?ogct af 
^vab ber l^cu^over unber bciuie ^Ifl^aitbiiiig^ t^bflc ^Ifbeltng, 
giere cpuiffrTfom ]paa et Srett af 1549^) tit be ^errcbft/ bcr 
taat tii *lal6org^uufi, t ^»(Ifet 33vfD ^*?pngcrt (ilffcnbegtwr , at 
f}an »f( fftffc eubeel ^ofluibcr iiib ber i ?c!)iiet at o^jgiæffe 
tfané @w(Jeric, fcmit at ^an fiar erfaret, at ftJunbcrite bcf»ve? 
wé ttifflct af famme §)ofHnbci-, ifofr af Strenge cg 3^voiJ, font 
fulgc meb, 03 at be — SSoiibfrne — bevfor ba^ott ti\b\xbt, fov 
^ber ^tit, be ffutle mpbtage^ at øc 8 banjf, formo^ 
tentiø fpr ^Der ^tiig; bette 6ifatber ^^onjjcn 03 befaler, at 
53LMibcrne f!ulbe betale bléfc ^m^e til ©letéffv iver en \ina JlaU 
()org!juuS ; i)an ffutbc berefter .ubqvfttc" ^of(Tnbernc of ^er* 
terfltrne, ubcutvivl i ?(albprg SSpe, pø bcrfor giote SWeciujTab^). *) 3 3l>"'i"fc ^^^^ nemlig i IMS ^løfittc ?e|)n giDiie paa 3ieflnffab 
Cfec iHaiifct anbct Ætenelfer 3. 07) SRikrduué (SUiué eefJcb), Aot* 
bing (Cifcr Arabfre)« aiflTbuiiU Cpcfcci- mtt). aatitr {gffcrt ^ilbc)- 
CiKelorj} Qxam ^ittc), 9Uin6criJ (gjanfi ®il)3i3c), |?alt> (Otlo 
Srurapni}, Saltorfl (2IreI 3h«I}. 

^) SeSiiclfcr .% fil. 

8)' 3 »t ®tf» af sy 3flimar 1550 (SfflBclfec ^ 180) til 6toué ecReb, 
fige«, ar ??orgm)c i »iite (ifivbc ftflflct pyer, at bc, to iioifirtetne 
nieb fcerp* ^rfte pj^ %oH iaae bcr, iftim fil S fl baiifl for cii iiiitct' 
^olbf |>eft i>a Ai^rl en «ar. l:a Aotincn iiu Ufbc crfatrr, a( Se- Aonodlge Stat^olt, 9crQclmt 09 @taOeri, 5» Wflflr SD?Qii fcfrnicb fammfnKgiicr bf fer anførte Ubtrijf <j 
»outcn af 1549 .tit Jl.itborg, at t}f>lbti i Jlnltpvfl af ®{«f 
ficrict mcbcnd b(t fan rilwfff: ftjnrg btt albclcd tøbcKfli, at 
brr f bet mfnbOe paa betle Steb fffe er Safe om at ^c\}tti* 
manbctt ffulbe Ijolbc ^offtnbmie, m»i at bet berimob i>ar{ 
tu'nbenie, fum bet paalaae at tdtjeiVlicing« be Sieleb, bet 
fcletJC an»fiibfe paa t)inté Uiibfr^olb '). Unbev 12 Oct&r. 
i5iM> afgtf ^Srcve til enbecl l\-^u(Jm»nb, &t»oi((>lanbt Oluf) 
SWiinf, Otio krumpen og ^aer ^iibe'^, at be tf fe (lul b c flutte] 
itianbd mrt 23cnbemc i bcrcé ^icljn em i^iofftenet, ba Soit* 
gen ogtfbc at fcube fine ioijfitnbcr til tern. 2)idfe ^^rcbc ftao« 
ubeiitvict i gortfiibclfc meb be fovctn acevntt af 2.1 f. SK. tUJ 
bemcfbte tre ^c^némo-iib; men biéfe |iib|lommeIbte 35i-irve fvne#] 
tvbeligen at vife, at bcr fnmmeOeb^ er %aic cm eseiilfgt] 
©crfldfie, ^tjor^p^ SWunf, krumpen o.q^'ilbc omtafe* gan(fO'cw] 
bc, ber flfnlbe fliorc »^cfofliu'iigfii t)cb »Buigekict. Set ei* bcrr] 
efter (ffe let At ubfiiibe Samment^octtjjet. SMan funbe narrmedl 
brfiige^ til at troe, at uaav |)oftniber [|eiila{|bc($ i i^ot'delefej 
paa 9lc9nfTa66'SIctrcnc eHer U pmfmbtt:* i ?ct}iune, tjar bet! 
iffc Ce^iiémanbcn , bcc fcv cgcii Dlci^mng ppoffrcrcbe bet 5i>r*] 
nebne, men »iJuiibcriK, ber urb ^Sinfrcriet vbebe aJiibkriic tiCJ 
^offinbcrnefJ Uubcv[;clbj ri at tale om at ?tft)njTa(}S'^e[^iié^] Reb ^avte ta^ct 10 ø taiiff nf 5<entenic fer bva ?i«fl f C^: i ®t«^ 
Kt for) diioriicric, bcfølrtr« (jtin nt Malt ©orgfmc ^»at lt^fIiflt og 
fficUiQt fuiitc t?«rc. 3 2?f99iibc(ffn «f Sarct lasi bUD ten ba&(& 
rente Ccftiitfrnfltit i 9flibc Sf^ii, jffv« Srdiifc, fcffaler, ot ^nn fFultc 
i-antu mrt Sentcinc i Vctiiet cm ter« ©ucflcric, og bcruict ^pl^e 
i^otntitfmp. 

O 5Ni i&tfMtcnic« ©flfftnif rf(er« Klfatbl SpnsK". »ar bet iotriQl i faa 
S^lb romlig &<im> fiMii tiifrirccfe l^aube *.9c[oftimi(}eii; men brtte 
(iiiibe ogfaa figc^ mcb iJcitfijn til tanfl eget giat^tflt (i^^ ®?ntcmt. 

**> atfii. s, 2(ri. S>e «ttriof loarc Grif Arabte, Wield Jtidtfen, 3«« 
AreiU^e, ^ané StUQse cg 3cfver Sraufe. 

Aongttigr 9Iatbc>ib, SoTgcIricr i?5 @i<cRrri. tnanbrni! funbe f ?i?fgnf?a6frnf evfovc bft^clot, fem an^jfiibtfé 
((( ^^pflTntmi«. Xet w i ftg fcto, 09 efter bc attcrcbe hevoxtc 
CmRcenbia^cbir, ifff ufanbfynU^t, at faabnnt ofttvt (jar »Oftct 
mforlbrt; mfn V^fl bm anbtfit Sibf fiiibcé bcr Sc^né&vroc »)/ 
bvor»fb Cc^n paa ^tcgnffab, mob ©cnant m. m., overbvaflrt 
m^bfomincubc, og i \}\>iiU bet ubtvøffcligen <t bcpcmt, at 
£fl>n(iHitrnbcne jTiiIbt anrlig ^olbe rt »ifi 3lntj( 5?orflelcicr; 
9?i%grt fem (ffc ttf( fan fja^jc aiibcn 93oi9bnmg, cnb at biéfe 
fhilbc tjolbc« ubcii Ubflift foi- Jensen. ©ii taflratfcltg ?lf* 
^(ptrlfc af be ^(b^i?rciibe ©pcfg^maciE fiiiibe ^au tFfun 'oentt 
»eb at (iibbrage flere iinbrc 9JMtfricr, tilbede af meøct »ibtfoftig 
Cmfaiig, iiavnd'g Unberjegelf«! af l'cbiicneé ^ict^tn i bf mie 
VfHob«, i et 'X)(taU, fpm icg ^vevfcn nu for Siben feer mig i 
©latib til at mebbefc, e((et fem finibc cptageé i benne til 
fticvrere Orvvnbfcr beRcmtc Jtfijaiibtiiiij. 3)et maa bcrfor Ijft 
iwrtc «oF/ giciitagriibc ot giorc opmociffcni ipaa, at |>offinbcrtf 
até p»frtfor omfjanbicbe Omrcifen cg ^prgcleier ^^ppigcn iffc 
biet) &c(pfiet, eder i alt Salb iffe birecte^ af St o n g e n, men fnart 
af ?*'6'i(J"'»«nbene/ ftiavt »fb i^cubemeS (55(«f>ert. Sorfaattibt 
tVfjnémcpnbciie angaaer, frifii^ble biéfe jig ilunbom for ^orge« 
(eier, enten fci bcjlanbigt cHcr for et bcftemt %ax , Hgefom 
cgfaa Giifdtc Vfb felttc Ifel^iKJbvetJCnc cr^ofbt Sritagelfe for at 
f»are be 33oigf(eier, ber ettere ffulbe ^oibeé af Segnet*). ') eaafctc^ Itciibc af 1550 pg l.w-2 pact Scrbinfil'CTfl (ffliQ. 5, ->35— 
lid). tyooT ker i ^ttrtgi er 3:alc em ©praflcim^Aarfe". Gt gc^nijbrc« 
af r5il paa ^a.xt)\mén<:axb m. m, C9tc)V h 335-37) fur ^ta 
CEfcbcffii (©ilte?) bcflcninicr bciitiiot, nt fevtib J'orgeidfr, ter Mrt 
Mioe ftt iipffec pflii ^JarfruHtfQiiaTt, ffal intfrred i 3ii:flii(Iabet, aU\aa 
ti befoil:« af Selinoniaiibcn. 

«) ^no Ctriflian ben 5(iit«i6 lib fpnc« tfsse ajcte ifær at ^aVr funtel 
etet; fcc hl exfiiipel ©»iiméi npe Saniluivjcr ific !Pfr. ©. 58, .VJ, 
i)rt_9I, 157, 104. |,,j^,^ grcterif ben gprfic anfldiwr, Mr- 9?V 
5>fliifle SK.ijiajin «, 286, 387 pg flere Ølctcr, faa ofl cl a^rcW flf Aong««flc flatpmb, ^rgetcirr Ofl @iflrO«n. Ul 3et ?3enbfrnc var bet, om t< ciib ffff i pcnmfair |>ciiKcnbc 
tyng^fé ^narbcrc »eb ^ofiuibcmcé Op^o(b ^oé bcm CHb urt 
fPfiigcnc , bc tftalte for at ftUd fev faaban ^nbqvaytcring, 
bofl en fcclDbcIffl UlciKijljcb, at mebmgc ^frfoncir af ro faa 
mvHbijj G^aractffi:, fom i^pftmbcnic, 03 Urcé 5i»I(ie maaff« 
cnbn« mrrc «nb bc Tdu, t ?UDitiibf(ig!;cb fyncé at (jiittc ^aot 
:9t9dtc for. 2)«n umfbbclbare 55prbe og Uftiftg^cb af 9?a(^oIbcnf, 05, 

• i Stfbct for bcm, af ^oflliibcrnc^ S'ibqvavtcving \)t$ Unbcr* 

fanttcrnf, faibt, fom »i ^atjc ftct, fom oftcft paa 6r(>néma?n* 

bfrnc cg J?fo&fl(Fbcriir/ fiflbnnc/ i bet mmbRc t^t^ab Æongcn^ 

(gnc 9Iat^oIb «ugif, poa ^LMibenic 03 (^jfipjitjjjjcbcu- Sot* 

f(iat)ifct ^tobfivjbcriw bctiirffcr, er bet natuvltgl, at SovbEli'ngc« 

af23yrbcn iblaiibt5?i>cné 2?orgcrc ^at »ævct kflcmt »eb almm« 

, tieii^z, mtct cUcr nimbre fafic dicv^kr, f!føiibt (rg (ffé ntfnbc^ 

at ffaw feet faabaiinc ?(Orntcr atigictte. 'Slaav ^d}némantene 

fiicvbc bf fotan bcvevtc ^efofJningcr, ^avbc be fii ffritatning 

bfrfor i bc Sovbctc, fom *^ct|Ktfitc ^bcbc bfm, og t Sotbdfé^cb 

fif bc ofte mere tigcfvcm ?>cbcrlag for ^tnc 2)efo|l»inger, naar 

bft^ek, eller cnbecl af 4?Dnbcrnc^ fnafatbtc ©toffierfe eller ©i'o* 

I ficric»2lfgift »ar bcm oucrlabt. ^Ittcrrbe bcimc flbtlc Omfiffn» 

■fcigljcb maattc bringe o& til ogfaa otbeiort 2D?atcWi'ii om ©om 

IberncS ®iaftcr(*), I^utå bi:n iffc o»cr^o»ebct liobibmaHcr« lOif Oteg. 3, 3<S) tcijrMb ai?i;r(cn 2t(Abe fritog«« for «t ^olVe 
ffioTgcIeict af Sommerliv Stlofict t Sfaane — em ^cffiiiKi iiiei 4 
Ør«iibc og ^fflc — imot aartisjirii paa (^ctterp at Icoerc 3f)f) 2bT. 
Iiaorc paa Cflfn SBeloftnina. 5ta btn <}!eriobe, ti faemltgcn ^« 
om^blf, ^nr (eg IWc optf^iwt migtercmvlcr Jcrpoo; lucn faabanne 
put cd bOfl. 
•) 3}el fait«; ftiintom '@t(rftfl>itb ofl ■ffiiæftcbufté*>eiifte'' Cf- <Sx- 
S»S>aiil7r5»a3 f„3(K'>). «DMdfl(c er t«tf fitftc bet iamvxe, fom bet «a 
jtondcligc ^lAl^ole, S^or^clcter o% (åliffficiri. ubgioi-frc — i)i>a\> ganbct anflt'f — htn fgcnligc SJaiié fer 

35« f)ax foimobfiitUg fra be aUcrcflbfJc Xi'btr pattbl>ilrt 
ffiøubcrneen 5o>■p(f3*f(f^ fpn» fclw ^lobcenfcfgbfbcn beb, ot 
tnobtagf Sfcgciitcii, naav Ijait maattf bra^qc igu-niicm Sanbc(*). 
Sflcn bftte umibbi'lbare, frieOp^olb (>oé fdtJi; ^yonbmic opførte 
(ftfr^aanbrø/ fo beqvrmmcrc Dpt;clbøf>(& JTcngcme fimbe finbc 
eiitcn paa bc foiigflifl« ©(ottf og ©aarbe, fem ecfjnémopnbene 
UbeeUf ffler i ^ipbflffbcrnf. Xc( er berfor, fom 'ei ( bft 
Sorrgaacnbc ^avc bt*m(trfff, ot bcr i Un ^Viicbc, tti om^anblc, 
lun fiitbfé faa (Sicnipln- pflvi at kongen m«b (it ^P^fl« bfrcctc 
fccnyttcbc ©fotftcrfct f}oé '45onbcrnc, 03 fi'fø Wottocggdfcn nf 
|>ofMnbcrnc !)oé biSfc gif, fem t>f f/grfcbr^ aUcn-bc ^attc 
berørt, t b^mu ^^criobc otter tii Siibqttartcriiig i ÆtPbPcebcriitf 
imob en betaling til bi^fcé Q3ovgcrc, ber ubrebebed af bet 
f!J)(|lr(ctd ^enbcv, fptn {futte bawe mobtagcr |)pf|liib«ric ; SWo^ 
gct/ ber føttrigt fanbf^nffgttd'é niaatte ophore, ba, fom SKart 
kjnaa antage, kongen fra Slavet 1572 af go^ ^offinbfnif fafi« 
S?iaaiKb8pcngc i Stabilt for fri ^ofl. igien laiifcti ben paa SPctcfinclffn ret ciifeUc 3^»cr pfi Jtiotflccbcr 
e. f. \>. -at earrc |jciilaf\| miUr gnbfburtt-; cfl bcr er tcl ncjpc 
noQfn 3:»icl om a( trttc fiPtlc (jor i altgamlc 5ifrr fliW« i m etter 
aufccu ;^ovt)iiibeirc mcb @liorftcriel; men i fccn ^friotif, ol Jet bf^flnble, 
rre Spornic iitnitfit)! itfc lil ai giciifintf. 
•) T>tn imIaMc 9?altfiii(ira otMtebpg Ux manfic Gvot ftf tenne 3n» 
ftimrior i t-pt !:'*€ ?Inr^iintretc; men, liflefcm ttt foiisriic^c ©ircfteri 
(>p9 ©ontcrne enfflte (*Jcinfic (intr? mcgcl tibltgerc bcrcrt, faaicted 
^cn^jjrer bet« a^tgipiifcclfe MVanftiMcligcn i bc flnrrccltfJc Jftcr. 3 
ten iiPifTc ^illoric fvfnitr(rbct bcttc eticcileri — fom cg &f(c -f offetf 
aiibrctnmø og Waabc at im fM — tifcligc« meb 3:i)tclig(iel> enb I 
U banjlf Jpmiiitrgcr. 
ApngrUfte 9tot(ct^, 9cr(iclnn oq Ofisftert. QS Jtn cm^anMcbc ^Higt til al mottanje Æoncjcii, tUtv itntre 
i ^ané Bttbf }?aaiaat ^onbcnie ( aUt 9?(gctd forfTiVIltg« '^vi}' 
toinbfer')- 3W«i ta|>ofF<t i'ffc aaili'gcn funbc fonimc attt|i<b<i 
^en t gantct, og iE!c engang i-cgdmcpé|1gen funU forbfle 9{c(* 
frtnc faalebcé, al j et »til ^^rebélob af ^av aUc be forflict« 
It'g« SUbcr Kftof feffegtc, ligcfom bcr iffc ^cttd alttb var ^d* 
iiøljcb tii paa anbcn 3)faabt oHe Stcbcr at tviiyttc (iSJicefier«! 
in n«tijrfl til ^ong«né Sorb«t*)/ maattc pgfaa tidfc Om* 
ftffnbfghebfr aiiixebt libligt f)ci\>e ht\iixUt 23ctlva6clf<r for at 
orbite Siugnic faatcbrd, at en ligcKgfvc (^orbCi'I for JT^ongen, 
fovbuubfn mfb ^igfltg^tb i i'tjibcn for »iJunbccn^ nogfiifuubc 
funbf cfinaacé. 9t*lgcu ^eraf »ar, al bet blev bif^fe paalagt 
tUtx tilflebft, at eircegge ftabfge ^Ifgifter for ®tÆ(!criet, fovfaa* 
Vibt foni \}tttc itu bleo at opfulbc in natura. 

Soriiibcn vi gaae »ibc«, paatrofRgcv jTg et ©pergémaaf, 
fem beg — efter (jaab vi fcrub inoa ttlfJaae — neppc vil 
funne befvave^ paa iicgen tifftrivlfclig SOIaabe. £)et ev bette: 
om ogfaa alle 53euber vare imbergfvue ©lÆftertiforpIigielfm? 
%jel er bet vijl, at ben finbeé otnmelbt i X'ocuinriitcr fer aUc 
91igerd bavcerenbe 'ProVinbfer; men, mebeti^ jeg ( (!tanccUiet$ ^ Cgfaa pAQ Scrn^clm. 3 et, Aotbing^itU'^ STorét'Ait rftn S^tføfle 
Sontng 1-^lH boterct ^tet) (Tedn. 2 2Hi — J7} til ©cfltiptnanljfnc i 
€t. StiittcÆ St'iiii. ftflcS, at ^'crmrnin ffoiicit, tf Vv^ffcé ^cfaliiigé' 
ttionf paa iBonifcol'" (tcniic Cf t>ar b<nflaTi{( ijiinlfat tit l^bftlrtne) 
baobc tili!trt)rt Jiongcii en S^crctJiInt}, font tcnne nu fciitcr lipflitf' 
mteit&cue, angancnte Hvci (iXæilcrtc o« JPefb«riiifl. S}« paolffgfle^ 
bcra nu ot flicnncinflaflc tciinc Scn-lninn, Ofi, Wii Urt tv rifltisj, 
gtørc cg gfipe fom nf gammel !Jiti men DttScticti brfWTc ttm mrft 
Wcrc, »il flongcn ^iffljjc tcm fna mffi« fem m «. — QTjan crinbtc 
Dflfaa Knuc ben J'cUuirf fMiæftcric Ijotf iJUob'tegil paa iPernljolm. 

') 3 (Sc^eiine^Slt^ivct finfccfl ci» ODcrfiflt &»er tet-Di>erl»1>« (D^crfluW 
fem tiUcm SciiiV" > *■"»■''** nf t)dii3 Cc^u i SyOaiib; tcribtanM ^i^tci 
egfac @i«fierieMc af Stanberborg, ©rotningborg o^ flere ?cbn- 
Bet |)e(e anfercd til 2022J $iofmanté(icfif dq 448 ^agcr^cl^e. fl4 .ftoitgrligc 91iit^olb, Sorgclcin tq Øiccftcri. ^reteroHcr ^ar fert benne ©i>rbc nwnt for f!frc fnflnbe ^øn« 

btvilcber, ^t»ia Sorptifltclfcr oprffliied i U ^rrtjf, m. tt./ 6et 

an^aac tcm, er SliitaUct af ^c (Btebciv foin iMntalré^ nbcn at 

bi'unf »^liji« fr anført for itm, entnu langt florw. 3eg ttti« 

^er ftff faamc^rt om faataniic S5rct)c^ Ijbcri te cnttitt Ben« 

fccv^^c^fvé Scrplijitflfft cnti'ti (Ift fffc ftt! ntwntc, cU<r ^Vot 

Jlfgiftcrnc cUcr SJprfccnitf itU flvciiflt crc fpccifTtficbc 09 fon« 

brcbc fra ()tnanbfn; ^vab navnitgcn U fib|7e aiigaacr, funbc 

V2an fcrutfvvltc, at 03ta:nfi(ct aRcrcbr tJbliøcre l)a\>tc vorrct 

foranbrct tfl en ^ati^ ^if^ift i 9Mr»ra(tfr r^ ^f!r\Qt, fom (nN 

fcefattfbcd i U nce^ixtc Ocanta; ffionbt oj]faa bette maatte 

fyneé fteftmbcrlfgt, ba 3)?an bog faa ofte «eb ^onbergaarbe, 

«r prJFilevebe ©iffftevi enbeg (tfiin ( ^Ifgfffer, ffnbcr bféfe 

flbRe ubti*yf feligcn bctegncbe fom @ i « f t c vfe* 5t fg ( f t »eb @fbett 

"^af be mange anbve fcrfffeUigc Slagfl Qorlig (Sfi)(b; faafom 

Canbgilbe, ^hbcibé^cnge^ fcbing m. O. 9)?<ii bet maa enb? 

»(bete btm<fxUif at JWan fl»VP^9*/ "A^^ fl^'f 5?enbfrgaarb< 

^)ftf faniDic Sogn eKei 6v meb bcvc^ fpcc(c(Ie 5oiptigteIf<r m 

krpreijncbc ( eet og fanimc Xecunient/ fcev loeb nogle anført 

©icefrcrfe, teb aiibvc bcrimob i^U. Ofte »erlev bctt« faaicbefl/ 

at ffli'an nceflen iiobcé tit at antage, at be Stcbcr, vtb I)W'Ifc 

|@ic?fter{et fFfe ev ncront, t>frfelfg itfc ^eUev t|ave tiffret anber« 

laRcbe benne Sijvbe. Cgfaa finbc^ ber t <5Jcfiftmc«3lr(^ft>et 

jlcvc 3ovbC3 cfift SRpgnffat^^begev , (foei' fov fvenfTc ^creeber, 

i fra ben førfte JSed af bet 16bc 2lail)unbicbe, i ))^i\U ©ioi* 

I flen'c iffe omtaleé for alte be %3onber fefv i een og famme 

ftoy«, fom fced at Ijave f»nvef ?anbgi[be og anbcn faaban 

ffl^rbc. l?fl lob bet fig enbnu ftge, at faabanne ©tebcr mufic 

gen altcvcbc i fienierc Sfbev tjave Henne fritagne for benne 

1 Sor^JligtcIfe ; men SDJcpugben af be 53LMibt!r|>cber, ( ^^enfeenbc 

tii ^utife IjKn Sfludf^cb mobci* c€, ifofr i 6anceflic*i^otoceKernr/ 

er alt for fior ti( at bet fan anfec^ n'uiehgt, at fifge Jn'tagctfer, £onQcUøe ^ar^olt, S9or>3Clcter 03 (Biftften. 65 bft DoB atcnc funii* ^ave fimfcet Stct fom Unbfnflrffer, ffulbe 
tioere 5iarfag til UCcIafccIfcu j Itflcfpm fcfii fommc Dmflanbig* 
^cb giov bet ufanfcfvnltflt, at benne Sorbigaacn af ©icejldi* 
Scrpligtclfm altib i?iilbc »wrc ff<ct af Sorfllfmmclf«. ^Va beii 
anbcn iSibc fpncd t'ntct imtuvtigcrf, enb at ben ^er pm^anb' 
UU ^Migt fra fovft of f)flr poAijoiIci alle S^onbcr, 03 bet ijil 
:(]tb ifCc Uf "ocsxe miuUQt at ubtcfiifc en fvlbcjigioreiibe @runb 
t(l at i}iia ^vrbc fTuIbc vcere falben paa faa mange ^nFeltf/ 
pg itft paa SlUc')- ^un i tct ^ocumcnt, ta ^oni af 1551^, 
L^ar ieg f«t en ^nnflanb fiemfat cm at en 5?onbcflaarb 
\ftn\U »Cfrc fr( for ©iccftcvi, cg en ©runb bcrtil anfoit. 3 
henne Safl (jaiobc Slbfceben i BCbiTylHofier afforbret en SWabé 
©meb, fom bccbe paa ,^roficvet« ®obé i |>ttlé, ©lOffteri; cg 
ba benne i to 3lar iffe ^awbc loiffet pbc bette, ^awbc Slbbeben 
labbiifi ^am cg labet barn fvffrøc l^olb cotv reb ©anbemornb. 
ffabé ©meb flagcbe nu cx^er ben fjam tilfi^iebc Uret, cg 
anfprte i benne $)enfeenbe, at ben @aavb, (»an beboebe, iffe 
bnrbe ^be ®la:Heri, *bet ^lan frcmlagbe et 2ingd»ibiie fer, ai 
SB^tgningen paa ^aarbene paa palé tfl^ortc»i3c6ocrne, faa at 
be hinbc frflgc bem fil ^»em be Ipflcbe, Tun ot be fotfl jTulbc 
tilbvbtf ^uébcnbcn bem; fjvoi(;c5 ^an bog tilftcb, at \)an i 
fvti 91ar ^atjbe fvavet &ix{ttti, og fun t bc tvenbe f?b|le 9lav 
miblabt befte. bommen gff ^am Imcb, men uben at bet 
lubcltgt af 3)ombret)et fan ^immé, af ^»(Ifcn ©runb ©ageit 
fif bcttc Ubfalb; benne (^nnib hiubc fmibfertfb fiffert (ffe 
føgcø i ben nb^orxjebe CmRirnbfg^cb/ at t}ai\ i f^t) ?lar ^at>be O Slicnt Ccmtfen fiflet c^fan. i X^flrniflrlé pg 9Iorgc5 fnigtbore $>cr(irt 
Jrt, 9tnt »eg, 2icn ^axt <B. 1)7, atdJijcflm er ciiUtflifli^cft — 
pK\a tiantf Sit, I IWiMm af tcl I7^c 2iaT5iiitttrrtc, »ar bet ctoctalt 
bln>rt en ?lfflift — fom QxXfié flf t'jft ta\)'cex IBaaHb i X^atnnarf. 

^ Ten et trpn i ©oiipc Vla&. Iflc 5Suib S. 2(W— S. 66 Stfv^tti%e 9tat^c(t, Sorgeldrr tQ @iÆflen. ^brt Cliixflrri, ligrfaa tittl fom Ut paa ben anben @ibr 
funbc »Ofre iipgf ti tiliiraffdtg gotfcar^grunb fer ^am, at 53v8* , 
niiigcii »ar ^aué fgcn. ^ 

3(g feer Difg faa(tbcé ittt i €tanb Ifl at UfMvc bet ^crM 
rpfaflrtc Svprfl^moal. Siwi faamcgft a »ffl, at ©ia-Rfriet" 
fffé at borre ^roffl^rtt, ^fcl« SHigct cbcr, af man^fplbiflc S?eii# 
brr|)cber, og at bci' (r mtQ<n ^anbfvnli^^rb for at et Qcrt 
91ntal, fov ^ilfc bciuic ^Migt iffe er norbiit, beg ^ar t^betj 
ØicrHeri til kongen. S^vri'dt rar tti iHt alene SarRerc uabnj 
^rpneii, mra ogfaa meget t^^VP'fl' iorbegue S3rnber, fom 5or<i 
Vlt'gtclfcn ^aat)biilte; b»crimob ^Ibclené fonter aUciicfuiibegtcr«] 
ftcd af bcrc^ fgfl ^vrffab. Stfmbclcé ffnbctf ittt blct@aflrbe/l 
ntrn cgfaa miiibre (Siciibpmmc/ faafom ^eclfleber, \a enbcfl 
©abe^ufeO. forpligtebc til ©i^rflrri. 

*yciiberne« ©ixfterf re^ncbed iibcntvirl o^rinbcltgen, %t«! 
fom tti Ijaoc f«t bet »eb CdjiiiSraffiibcnc og .Siolftorteriie, cftef 
^IntaUet af flatter, i ^»ilfe ^»^oiigfn ofl ^anégolf ffulb* l^oU 
bed; men ba aiknfngcn fffc fuiibe 'oiciXf at en euFcIt ^onbe 
fFuIbe, fom Si[farlbet var picb ?ct)tiétiiv7iibene og ^tobRceberne, 
mobtage Jtengcn cg ^elc l;an^ gclge, maattc bet vore beflemt^j 
^oor Hor ?lnbfel Ijané ©tcb ^atbe at tibe i bet eflcr be SWat« 
^olb, ber ).'aa^»iilte bet t)c[e X^ijhict^ ^»ortU ^n i benne i^eii«! 
feeiibe borte, tjvilfet ubeiit^jiol ( $llmfiibelig^Kb ^m »tnret r( 
fjerrcb etter Cyirf*). ^ei (lebber faakbc^ i ben Obeifigt fifl* 
I ål I, fom \s{ nvKgen ^aue omtalt, teb liliéfetiberg ^irf .©ro-* 
Peri 45å pjatter, beregnet ^»cr Mate ^olb fev la 4>e(le.*| O 3 et! ^etfl itiarTclis Cffrfigt fra 1574 tiwr altc ?d'nrnrd IJiit-ta^tft 
i tftf 9lifi(l- cimalc« et ifiirt i Stiianc „fi ©otftmi^r ^ctrfgiaftnina 
1 9W«Tf», Tcnnt Cf cxfigt, ter utøiur et tpft goltohnl', finbetf i (JJejKiiiift 
UrtWtfrt; oi tille cfte i bet Relgciibe (wabcraiite ben. 

^) 2)hii (an Hniicb jtvnfrre ^»ab bcr i Salbonaré Sort^tog 
mer veb ^ere $'<euebet om scrrkium aociiuni. I 9Q forefoni'H 
ftongcliøc 91at^l^, ^oTodeicr 09 <3urflfll 67 ^crtfb cr naturligtjffé iHe forflaoct, at brt tt\)ér\oeontc ©itf 
fhttte tjolbc itongfn cg ^<k ^ané Selge, fom maattc ubg(uM 
Jaiigt in<re en& 12 a)Ian& til |)cf}/ ( tvt Anforte fintal 9Zcrt« 
(rr, men (ffun cit ttn ^cfc ©toncrf'Sor^sIifltelfe for 93irfct 
bcftcb i at (jolbe 516 i^rfon« mcb -jKfie «u 9?df, b« »ffi*e 
fig nu at famtlige tidfe S4G ^Vvtioncr, om Kg fna lov falbc 
ttm, tiroe ai j;ra|iciY famlctc paa wngan^, fUcv forbwlt« paa 
flere ^c^n, maa^tc fnbog til forfTicUige Xtber. 2)ctti.' Duati* 
tiim t>ar nu iQicn forbeelt paa be rnfrlte ^enbcrHcbrr^ ^^p« 

[IJfgctt, ©9 ( 3»rtfHitio"f"<S tibd'serc ^^eriubcr formcbentJig altfb, 
rfter ^rf!rantaKft, fftittd, ba bfr ffirr vov !JaIc om Wibe^cfJc, 
orbcnHifl»i(é maatle falbc fflmnicn mcb ^^crfciicnwé 3lnta(. 
©aali'bc^ er btt i Syretene fra ben ^crfobe, bf t^ev 
pml)flnble/ (^bPV»8rø anfprt web be forfFfelligc aSonbeiilebcr, 

L^ormonge ^cfie, bc ffulbc ^olbc i C^SfÆflcri '). SWcn ^twb 

'ber nu fra ferfl af ^nt 6c(lcmt ©tBrrrlfeu af ©(flfflcrict for 
^crt Xtflrict, tjwrt ^mcb-) 0. f. U., ofl ^»ob bcr ^ar b«ret 
»ormen for ^wer cnfert ©aarbé ?lnbeel i S^ijhictet« ?)elb, 

i^n^erer til Unterføgelfer angaacnbe Xib^nim, bev vare for^ 
fvunbnc longe før ben^erfobe, vi tie^anble. Ogfaa føc^ bet ») 3 et S9rc» af 1558 (Keg. 6, 423) oratolrt W* ctt »ontcgdnrb 4c 
®UTflfricr cm Sar«t mcD 8 ftorlc cg ingen ^eftc, et om Sont^ 
ttifren, og et om 53intcrfn.* 3 et anbct flf t515(eutimé@amlmi!tet 

2 ©b. 2 ^. ©. 6Ji) irtjorwi' attfctfl og SrftcrbcTii« ©ogti m 
rrig iib fritage* for fctrc^ ©inrlicri. inteb at te ffiitbe gh>f 8 isHgc 
3Sflrf, jigcfl og, at tf ffulte ^ol&c embcbSmanbcn poa eni^clbcrg 
oanigcn om afinlereii fm 9iat mcb fi ficfrc og Aarie, og 0111 Som^ 
mcTCB met B Karle ubcn ■f'cflc- 3cW"for ogfaa Jittab tct til 6l(oc 
(infort limgerc Ijcii i tet gelgcntt. ©tig en Duijjlfcclfc af &iot\tm' 
5)ligten In natara, utcn at bet rar 6crcb«cgolf, bcrflutbc mottagrt, 
(at imtt'lcrttC' Otrrrt ftcltcn. 

3 SclbnimrS Scrtctog iiownc« fanicbcs fiiort 4, fnnrt et mintrc 
»ntai Sot&olt« for bc {»crrrtcr, »eb ^oilfc bcimc ^ligt bn fiwbc« 
omtalt 
fm »a i ff«r%t a fiilfti^y, ar Oiiffakf frr K« nf 
Ctaoitf f tct V t r 9 m1H $ r |er 9>m BRBms cfEcr hta wrigc.^ 
et$ti, U^m kamfer, faakM %e« iMe|IU^ i H S<«» 
totcnb af U Ung. 1^6*): «lr te g wfcr iac fcOasctc f^ 
ØMT tf bc iifoøetcé Hb i^iituolim ObPm mtn mb bc 
fra ftnM«^ ^otfbe »tnrt |fiøl%r tfl, ^osfec Avqgm OBfe 

^lUøfnuAct ftciimi, at ^ «Mbc fbdbc ta CMbtC, ffvtbt 
2 iMftefbr ^Dm¥BBti€i^*), (mi gi af ^otf fiaaib, .M 
MErf ns 'CtujQrfbf vHVifn^/ ^!€9^ cwr mA^A^ foBi er 

! rigict for rci ^OJitsObf.' ^niMaElib ttfticé Mr bf^, at, ^ 
QtntAi iff « inl ^«Ibe ^krftcn — fmBctmlftg efter ^ea a«^ 
osonK 9Ionn — .^lU^ ^on ^^ati Ui t tf^oteaatcs^ IRtebr, 
bMfl Qi mrb vort clfTdigc Taamatlé Wgd 9taåb ^(ått o 
onbcn €rø Knrvaa.' £<ttc fibøf »a vri ilgc, at ^ <Sdi<n* 
melfe tun fhifbf brtrogtctf fen inurtmipii!. 3rg vcA teMti« 
tSb itttf at ncgen anfc« imtrt Hev tjg<iu 3 rt Sr« af *) 9taallisff^ftt9IatuT3UrT.9hlg,9•ør^avrrfEUMfNrl9[ll^rtn^»e(re> 
Mø, iflCT DiøfcStcølrr, til ta ijfd ^t^U- fcjn n ^rt frnof ^^artfom'. 
3Bct 9anft fotftobrf d gon^r onbct 09 langt ftrm 3Saal cnb ^rWJ 
fipni lu betr^fø Mt bfttc9tdMi. C!t)$!*fl B>iVCTt>«— i ui latntfie 
i noølc Dele af ^anw —i Stag av t 5*59 -V, c^ i tarit HO Xcr.; 
« Soft »or 12 ^nb C«* iSont Suij altfaa -»o eiVr.. ?*vg -^X etf^^ 
C\wrc 40); CO Cnug nc^wrte ,>, af cii 8ccft, cUci « ftaltl ^unt. 
Scftrné &teTntn cac imttlraft'. fem att bmrt. fcrøirlitd i trt 
mintfit i afcffifligc Tdc af gontcl; men ter fril kfl iR« B«« i^i^"^ 
inl^ )Ma trunc ffairric; it^ ^r ton eiUtt øHM rt øonff^ left 8ciarel 
om tfn cm^uitlctc. o4 nu frnwnct« ^aundfrt Sctptatn^. ilongeHfic flal^jolb Sorg^W« og ©Ktflcri. et> fitori tciiSfiT, l)cr ffultc ^olbcS pvcr fjflc ©iofUanb; at bcr of f|«c« 
«Punb Sf9lb ffuffce gfocé 2 |)cf?e*®(opnci:(c; mnaffcc bcr fjer 
fr Hiltct tfl bfn I ^vctfcl af l.'i36 omtalti; ^cficmmetfc, fom 
foaIc&f<$ fvucé at lja»c xxivH nicvc almitittdiVj. SWcn utcntviol 
loat ben tog fun en ^ronipctfe af ^vab SNau aUdtbe for^rn 
^at>bc ttntagcl. l?fb en ^om af 1516') t en ©ag fmetlem 
Slntct-* iyarbye fom *pioipfl ipcb Set. ^anrcuh'i Sapitcl i 3?oc*r: 
hibc pfi Gapituié S?pubcr i @fiilfcclptt og 8ffbit, angaarnbe 
©tsrrelfcn af b« ®(oeflet(, biéfc !ja»bc at \}U, fienbtctf for 
9itt, at Sonberne fTuIbe af ^Mit iHiub @f])(b aarlfgm x>9vc 
pKgtfge at ^o(bc bcicd ^a\fnh een ^at<$ ®farflcr(e mcb to 
$»ffie 1^3 ffarle; eg Vfltt&fi^fl*!^«^ f benne Xom, ^vab ber ud 
er at mofrfc^ en tibUgcrc af Æong ^antf affagt Xeni af 
ffloimc Snbljolb*)- ^i Um<tvU enbnu ifhin, ^oab Itv efter 
bet ?ryéanfor(c er feegriteligt, at SlntaØet af be .^cPe*, fum 
finbf* aa]ai i ©iacficriet fer S^unbcrficbt'vne, er ()off! forffieU 
Kgl. Jjift fprcfommer faalebt'é inblil 12, famt 24, 26 og 30 
|)criegi*(lci(c i {)Vcx bc flbflanfortfi 31ntal finfceé, bar bet bog 
moafTce »«rct fionc ©aatbc cub bc cgciiUgc 23enbcr(hbcr ; 
firbvanitgf} var bet 4, 6 eller 12. 
W ^ortnbeii loi forlabe-^remf^tningeii af ^i?nberned $(igt>j 

^K il) niittira o( bccliage i ^latfjolbene^ maac vt ntcbbclt!/ I^^i^ab t>t! 
H 1 b(t Soregaacnbe ^oe ubfat tit benne ^fbeltng af vor ^f^ 
^1 ^nbling, angaaenbc Ubfenbcifeu af ^ongetnJ ^efie eg Ovcr» 
" bragelfen af ®ioe(levtc*9?ettcn til Ce^n(Snianben, m. ra. 

^tabforfl Omfcnbclfen af iS'ongcn^ ^e(lc angaaciv ba fFeeté^ 
benne oftet 5i>r&inbetfemeb|)ofiinbevncé^og, faa(ebcé nf fan' 
Ui btffe fom ^ine meb tft^orenbe ^elt fenbted fgfcnnem en I p 
O 3 3Iycnip« tiiflcri(If natiftiifc Sfittriiia o-Co. 19« ©• ©.374—75. 
») Om SUiftttteKcn af G)iflcflcit*2lf9ifren i 9?aturflticr citer ^mfle, »il 70 fionac(tf)e 9t<it(oIt, Sorgclctn Ofl Øitdlm. 

!E«l af 8anbrt for paa »oflcn 2;fb at ^cnlcrggf^ ( ©orgrfriar; 
tiifn iinbcrttbcn fcnbtc^ bc fpiiflclifle ^efie nub Sotfene alene. 
€aat)cl 5?ongrn fom XroiiBuigeii maattc cflcr bcii Sibé Sfif ^nw 
ctifferfRg«91ntaI$)t;f)ei3n(^; mm naar bet ^w at fcrubfcf, 
atSNan )?aa l<XT\QcttXit i'ffc ^at>bi: ^ru^ fer bftiv fogtcSSaa 
cit nnbgaaf ^cfoHnnism og UtcfUg^cbtn meb at fore bt^t 3or' 
nøbuc fammcn tit bcm cg bet til^orcnbe SoIT/ beiroeb at Wlan 
ffiffctc bem ub i fc^ncne for at opgiceftc enbccl af^pnbcrncé 
@{ai7ni Sorbelmgen af fejlene j^^tc ba ligefvem o^mtn^f 
pemmenbr mcb bet Ovenanfoi-te^ og mcb ^enfpn til Solfetzf 
ftnbeé i bet ovetifov ommclbte ©ret) '21 Slug, 1536 ubtvpffc* 
ligcn tcficmt, at l^Diibernc itte iTulbe ^clbe flierc 5oI? .enb 
fom i-iOfr |)cflciic.' ^i funne ogfaa ^cr btmarfe «t anbct, 
It'gefcbcd t bet i^oregaaenbe nævnt ^reo af 5 Slug. 1369 foK 
9?aocné&org ?e^n (©iciUagelfc af rtoflbvc fra 1532), bcr, efter 
fine Orb, bog i florrc SUminbcKgticb ongaacL' cliyont ©iirflcri; 
bet bcflcmmcv/ at (ngcn af itrcncné *i*enbcr fRiIIe i noget 
©foffirrf bcfooereé mcb flere ^efle enb bc af Slrilbétib pleie at 
^olbe, og ti Eietter mcb flere ^nxk cfler 9o[{ enb $)rflenrø 
$(ntal, »ben een ©talbbreng. Om biéfe JoKtf Xractcment ftnbetf 
en aJciJcmmctfe i et 'firet) af lo4T tfl 2?pnbernc i ^Jcgl^crrfb *) j 
bereflcr ^aobe ^ter Sonbe, fom f!ulbc ^olbc 12 |)ef!e til &i^ 
f}eri, at uuber^oibe Solfenc, bet fulgte meb |>encne, meb 
SetaHc tit ro SKnaltibcr, nemlig til ^ocit maaltit) ttt Sab Q<iU» 
mab/ fom 12 Statk tunbc btffi'Oi til et SDJoaltib, tre ferfTc 
SRctter og eti$ab SttQ, fom funbe rocffe til bem aUe, og cnbe^ 
Ijg en -Icnbe Øl til begge SWaaltiber. Xc^uben ITuIbe b«r 
(everetf 12 Sfpr. $>a»re, 12 Ænif})>er ^«, 2-1 f)aiDrcfiarrt)C •) SRfg. 5, 300. ©aaoifct røan nf Uttrpnet i Srcwt tim fluttf, er bcr 
lun tttnlt paa (imptcTe ^afoiicr. iff« poa ^ofRirtet; men efter ©c« 
ftenimclfctnr i Kttc 59rctt fon man formobo, ^i&orlete« $>of|interuc4 
^rAcinncnt ftoø SBenbenic (lar maattrt oæ« bcilaffent. 
JIOBgdiøe 9tat^oa, IS^rGflcin eg Gtiaftrrt. 71 OQ fomobftt "Streflfe. .fwab SKab pfi CJ(, font loOrr bcroeer, 
f?al 45onbcu bf^plbf, og brrfom fntfit a^otibtn fdo cUcv tjan* 
Solf CviQc fpifc mcM tiltv dq ^an k>[I bi'bc (Bic{|lcr, pFal (}an 
tcfi^rge b(m mcb aiibcii Unbcr^olbniitg'. %Jj funne cnbuu 
tilfete/ at bet faAOct i Sct/uéotbiuiigen af 1557 fom { 9i«i:i$» 
fcTM of 1557 P3 155>* famt £ pcrciSreW} er fuiibct foriio* 
tcnl ubtvørfcligeu at tilFifiibfgicc, at IWribcrnc ittt jTutfcc Voptc 
npbi« lif at fiebc frcmmcb Ol fUfr Xiviffc til tyJicrrtcvifvnc. 2Jicu 
multscii er |)rrD«b t^rnft paa famtltgc ^Blag^ (^i^iticr, og 
iK< paa nogen tnttU ittt af brm. 

^( ^u ogfaa attfoi't/ at cgfaa Cc^némanbcn nu og ta 
tcupttcbe 6iffftcv(ct iti natura ^od ftt XiiivktA IJpdbcr. ^cb rt 
SJrrt af 5 ^Ipvft 155S') for Jllbcrt ©f cft, fom tjav forlc^uft 
mfb ^ovltiifl W)n ofl nu cnbttibiTC er^olbt^^cfad'ng otter |)inbé 
cg Uloborg ^rrcbcr, paalorgged bet ^atn at gi'ovc 9i{egnjTa& 
for a[t&iii\laietf faatebc* at bft fom J7ongett tifgobe; men 
bcr^oiJ unbtagcø 50 -pclle, fem ^a» ffulbe be|;o(be frit at 
gioiflc paa, nuar tyku ^aobe 9?oget at ubrcttc paa jfongend 
^i'giie ( p<XT<Uvnff aU (igefom 9Jielé 3»<l f^^M ^''^bc ^aW. 
Hcb et Cetjiiébrct) af 1519 for Cfrit ^robbc paa l'uiibciiocé='), 
tililobeé Ijflm cnbog 566 ^f|le-®(vffleri, og i cl anbet af 1555 
for Otto ^ritmmcbige*) ftfnc* JiiUaUct af bet ^am oocrlabt« 
$>efl<»®iirrt<ti enbcg at (jaijc vcerct »00*^. Sllaar, fom Ijpppigcu ») jfefob SIiic^cTé \aml. (UTibiflc ©friftcr 3, 443; SlDfcnttinflc« Ubfl. af 
»ccrtfcrnc ©. *W 03 £7o. ?cbiiékel> 22 aWai 1557 (Seg. 6/ 263 
—85), pg fect fornownte Sico af :il Sliia- I.**«*. 

•) »eg. 6, 414. 

«) Kcg. 5, 86-88. 
«) Wffl. G, 359— TA 

*) 3*'fr- og Wfnbc aJtcW af UU fur^ebcreukfcn pa« Slar^uu^nn^irt' 
og for ^tLceb {>attiatbcrg i>a<t 9I(c^&v^ooeb m. 0. (iHcg. 4, sao og 
373.) 7% ftcn^figc 9la((en , Qngefcia øg Øteffnl 1 vor Xilfifbd/ 9eFinéinanbni fif Stifvign om m totf 
Iwl af ertnfKm)i^f<3'>fc^nirtfT, ug fccriblantt of ©iitftfrict, — 
fnart ^al»fcflm fnart cnXrctirt«! — !Baart«^«,^t(J®(jpfl(r(rt 
|>TJrf}rrcb(é in naliira, wett berettiget til at tenptte fin Slnberl 
beraf paa famme SWaobe; men Wr &et U^tmt til ^^^ift, ^ 
^n fin Xeel t be ^enge, Un pctoxc tn. o., fpm ifUbté^ I 
€tcbet fer ©utfierfft. >(t Cehnémanbcn ^ofre Snbcel i @i»« 
ftfrfel forubfoftteé eflfaa f et ^xco af 12 ?Re»&r. 1558 pw_ 
IVtfentene paa ^artberg €(ct, ^tior tet Hgeé; .9?aar Sef^nd^l 
manbm eller ^cgbernc ere tflflebe p&a Qhtttt Meb brrttf 
|»fie, (futte be fc^re^ af 8(ettet, cg noar U trt ube 
i ^c^net og gictfie ^<4 Sonteme, fftiUe be iffe febre« O: 
gcber bcregnef) paa ©lettet paa be f>ene, fpm iffe ere ber 
Iflfiebc' ffnbflig fan Wan meb ^^eufpn ta bmne 3Katerfe ■ 
beiR<rrfe en ?.V&iflmg ofl5WO/ ^crveb bet Un tiffabt npgf« 
??rpbre ^anfen at bebolbe ft Var ??tfnbfrgfliube ( Æctbfng* 
^uu* ?c^n bfretf ?ir^iib, blanbt anbrt meb ben Serpligtflfe, 
At bclbc ^e^ndmanben neb ^aiid 9oIf rg |>effe een 9Iai om 
Vlarrt tit Cf pg aWab, famt |>e, |>abr* cg etrpcfcber ta É 
$>efleiic. — 3 Sorbfnbelfc frermcb fan bet ( pvrfgt crinbre*, at 
SHon finnbcm, tf"^ i r(?cumenter, ber rebfemme Sfaanc eg 
te anbre nut^reiibe fwnjTf ^vobinbfrr, trirjfcr paa Ubtrpf« 
ftnt: txttf* pgScgfb*®i«fter(, fom^uwnbenmebfaitea); f 
maajTre ber fnaretl t^b bet ferfie Ubtrpf t dclbre -Stber ^ar 
VOfret meenl tct ©ifffJeri, fem fvarcbeé til i?cngen efler Cfrfe* •) 3 "PiUc ffvwnfff ?^T«M fprrfemiiK S^rnccendrrnir«$e(rmarfT-@{a> 
f1rrt*0t>.JXI(tI(cr'øffir0^r'' t^craf trt fftiif aaMbtirt tnr fin 
CrviutfUf frahSiIcMiVviifi lit<T. irfr. 2Nini?c Wafi. «, 3r.i->. ^fflid* 
Kvvii* øUftf n* ^M ^it!^nil^cr^^ cnitatf^ i rtSrff af i:>38fot<|(pnQC 
^a^f^ i«f,i. .% *ft»-eft); t^ttt ffwfbc Mtw fow ((T^riftuw lengor« I enfiOK ■ Jt#flgf«flc 1?»HkIb, 93cttKtctcr 03 Øl«fltiri. 73 tffpcn, tjcb ttt ftbde brt, fom ?*Ijntfmanbcn, bet bmgang 
ofKK tcnoft>^cbc^5o3^Clt, [;a>Jtit ?Ict tfl ; t\)i cubfTienfct i bm 
^H'rfobtv tJi omtale, €ff?nt?moiifccii^ Unbcvtclfcnk, og bcrfHanbt 
<Slctéft>gben'), ogfaa fiunbom ^ai?bc Xccl i ©iopflcrict, (pnrt 
^inc $lcncrt>Tidfi'r bog (ffc at ^aéfe f>aa (lam og ^rlinémanbcn, 
ttj nattnHg bcnrw ncpi^e blco falM -^ci-rf. 

Cgfaa bet faafalbtc ^(tQi v^® i tvf t c i i bH»cr ^cr at omtal*. 

2?«t fanbl ©Kb i fim ©giif af SRiget, og maaffce ovcratt, i 

t>tt infnbftc ^Doir bci- ttar SKuHg^fb fortogt; men tclragtebttf 

tilbcelé fem noget n^t, bfr xmv »Sonbeinc poatagt, og ^vorfor 

te betfaarfag unbertibcn blc»« fWtagtic. 3 et Srco af 3 Xec. 

1574-) t(( 3fn6 ^rtfl^, fom bfiigang var ef^némaiib p^a 

etlfeborg, flgetf t. @r., at ^unbcnie i Ctvfelciigc ^avte ^cn* 

V«nbt f!g ttl kongen aiigaaetibc bet 3agcv*®iaftcri, fom b« 

Xlb^f og foT ^m'ffet kongen f)a\>\}c fritaget 9Inbre af ^and 

Utibetfaatift, 6aabe bev f Ccfjnft og anbcHJlebé, og eftergav) 

kongen bevfor uu ogfaa tern bemclbte ©[itfterf. 3 et anbct 

af 1 3ebr. 13753) bcmitrfcé, at Sunbevne ( ©fatibcrbotg 

?ffjn ^eiKgcii ^aobc flaget otier, at bcr nogcu %\h i lorteten 

j>ar paalagt bcm noget ^opgcr^dJiffflerii^Jyg, forubcii bet rette 

Gfcrfieri, fom bc ^atibe gi»ct afJlrilbétib; bet« ^aaltt^ funbtf 

be itff ctJcrfommc og bcgierte f?g be^arfag forfTaaiiebe bcrfor. 

^ongm tiUob nu, at Umetbte 3opgcr*®[(5f}cri>25i)g maatte ') ©CC ttonbt aiibet ttt forben iiavntc ©ren af I*i9lp». i5o& 38re. 
iwt af 1000 for JRafciiibcrflfi'&n wictf og cm 3Friver:ffii<rficri; 
naar ©tttiilritcrcrt trp^l ub i i'ctiicl cfl (nbfræi>ctc ^lefiaiiccr, ffiiftc 
(an tiin vtrre fcfo ontcn, cg iftiin (oIt>c^ af tern, fom ifficrctc mcb 
Santjjilfcc. Dafna J>cTTeC"^fo3tcii nob flunljpin, mm ubcntuiul vbcril 
fiflbftU, tilbed i ©iæftcnct. 

") 3vtiffe ^fjjnrlfer I, ir.i; oiibrc «f *22 ?l?arté IJ73 og lC3flB. 1373 

Oufcilc Sfcg. I. y& eg 3vb. Ico"- '. »"^)- 
^) 3- Mcfl. I, 3o:i-4; trt flaflcr i Jorbtiitelfc mrt tn af ifiSait f-W- IA Xonfltliflc 92at(oIb, VorgcMcr ofl (£Nffft«J. 
tortfalbc, ^oovfmob bféfc 53wl)er fremtvfc^fFuIbe ^jtofftftc bc(©(«* 
fttfri af |)oftffte ofl S^crj-Oifffttfrf, fom t?<>abe iorbfguc ©pnbet 
08.^iJorbiHg^*Xifiuvc'(5fff>cw) altib ^ai?bc^olbt i'it^wtt, 
00 l^oorfor bcr nu gavcd 37iaU. Unbcrtibfu forrfcmmcr omtalt 
•3atgcr>^<(}r'@itr|}frt'; riibdig møber ogfaa Runbom ben 93e« 
flcmuwlK, flt Mbfomawnbf ftJonbc ffulb« gi'Vf en Xonb* 01 
.tn.^ScgciagrO cUctiiL^yofiagfO". 3 SofHnbcIfc l^^rmcb 
fraatr gori>liflteIfeu xii at fpbe i-vuubcne i negeu 5(b. 3 tv^nS* 
orbningf« of I55T (igté, at ^\\%i\\ flal ^olbc flfrc Solt, IwfJ« etter 
^unbe ii(@ivrfierC mb fom b< vare plfgtfgc; be famrn« Ub' 
tryf forffominc i flrrc tc^iidbwutf af famme Siar, faakbc^ i 
tx for i7on3fné Sltcnt *Ktcl6 Ulfétanb paa ©tfflc; cg i brt 
ofkre noroiiU ^ret) af 1569 for S^aoen^borg ^^oubcr Uh\c$, 
Ot btéfc iff< (TuUf ^o(be fir« ^>unbc i OJicrRrrf enb et 'ipar aSou* 
trr cg 2 ^^cbbel ^tevere. Veb abjfiiltge ^enbetReber navnet 
enbrlig i et SKobc af 1560') ,eDer en ^unb ai febc"-*). (3i»ft. brt wtfit Ott boge i ') :69Arjagt, formøtmtttoAl<ipl>øt. 
f^ol&ntd b. CtdI. Ser. ^ 44.) 

•) SRaflcfliftcbrrtJ sf 1380 (3. fflcg. 3, 69-81), og rt aitbrt St« af 
lO'iTI 3?fiv 2 C2; juft. 08 H * brt galgcHK. — 3oi>rigt fan VtoXL 
pfl. m<t» ^»rvu til Sflpafr-økcftrri fdml ^tnt-. 03 gi>geb»®f*rflcri, 
f<ainn)rnliAUt Jtrcnl ^rrntfcn 2 C. 2 7. @. 98 ff.; men ^cerrbrrne 
Idnrtft 3}fau ittf tcraf bctie at ficabc. dnbclig Fan (et bcr bcmonrfcd, 
at brt ( S^rcD bat. anbPcrflot 20 3unt I->87 (ffiirll, Jegn. 1«. IW 
— SjJ^I) tit @crt 9lan(ct> i^aa Jtronbctg, an^rr«, at fionQcn bacbc tU 
^nl fcrcft«Wf»bc 3iVV i O^Otin^ t-ia" <" ?p^ 9?claMmarll^ (OTatrefrt) 
mrt flti, Pil at Stanpw, — brt brt imt frmebciit ol bcft^f »Wffli-- 
iwntf* ptvr b«n — ffulbc fnibc •tflautitoi- (^rofofffcn) ven til 
]ldt^ui)<>; Sin jfulbc wtrc lilft*bc mcbcntf 3''9tf" ftob Jhjo, eg ffulbe 
Wan^ ftiw Ntn ^f flponfft Sapt*« (OTantlfT) mcb. JRaiHjos flutbe 
ffaff* bemribtt fflaubit mcb fc* m ftW E tt Ue ©traffc«KcbfIabfr « ^tf(b 
iSp.in. 

«) Wcfl 7, 10 ff. 

*) (Jnbuii b^nWb loo Har bntftnr — (yi maafler fmcre — fante bflinc 
^llDt @»b. 3 9tcfa^ lU 9toc. KsrJ tU 3tejratc. atin^flcb og Gottfc 
A«nge(ioc 9Zal^olfe. Scrfjctttet og @iaft(ii 75 I lSni<\{Q ma&t uf, i alt ^aSb for ffnf^ffjrnMflVtfw* @Mb, 
ogfaa Ijcr temtrrff, at fccr frnbctf fliri-e Spot til at ©forflfrirt 
iu natura ^r prcrlicvct ccngang om Sommrrni 03 cciigaiig om 
^intrtcn. 5)« crc ^aaicUé f!rvc Srciof'J, ^twri feer forefom* 
tticr Sale om 2 ®iflejler(«r »eb 23ønbcigaavb<, fct i IjBer af 
bWfc «avét(bfr; 09 ( et aWiigciTiftf&rctJ of 16 SWartti I3«0^ 
finbté veb flert af te ter nævnte 33onbergaarbc, fem j^citgftt 
of^imbcbc, bfclé Sommer* bccid ^intci-*øltafifri; tjcb anbre 
(t ^mmcr^@tffflfTi raobfat ^cflc^^iffPerL 9taar SPIan faau 
mcntigntr brttc libffc mcb ttt ofte« norttnt« Srct) for 5?irfct*| 
p3 3Bfrtifi*6or3 35ertbci*, fiborcft« bféf« om ^Jinteren jTiiIbe 
^otbe ^e^uémaabm mcb 6 ^eflc, men om Sommeren mobtage 
l^am ineb 8 StatU nben pt^a fvneé bet noget rimeli'st, at 
Vtntcr^tirRrnet a(tib ^ar iDorrct $>cf2c<@ffff}erO bet om Som^ 
mcrcn bcrimob i bet mtnbfle ofte uben ^efrctielb. Jtnibfercfb 
forb^tet- SSangleti fiaa Uitbrrretiitnijcr 0^ at finbe 9{ebe ^eW^). 
iWéfe Cintcr« og Sommer søiceftertcr maa fiffcrt Ijawc ræret 
brt famme fom be nu e^ ba forctommenbe.Spmmcr* ofl ^uu 
tfr»|)oIb'. 2!er role* faalebe« etftebé i et aWaflefFiflebrciD af 
1578*) tofb en SJunbcflaavb i ffclbinjj^uu^ Sc^ii, bcr vbcbe 
m mcflct ^Dt Mfgi'ft, om, 4 3Jiar( lytf! (5Siæ|7cv(, 10 Sfpr. ^a»re 
(fom er) baabe Sommer«, ^mtcv* og 3ffger'|)oIb*; benne amter ftged, at ^enbrnir fht&e t>rt pltxi 09 nn^crttofb« AtMt{)cit4 tc4 
^em til Opbtagelff eg Untcrdcll) ^tcnritte ^iirforci;()iinte, eller fcnfced 
til Stabfii fer, atittr til Crempcl, at flrfiM. SSc^lc i'uiitci ftjnta 
vcnilig at fyM« laUt ^unbtne fultc ifiirl. 

■) 6iialrbc* et for^-a n«i>nt af lu.08; et ontft of \oi7 (3lfg. 1, 97 
og 4. 360). ■ 

*) Spbffc Mcg. 3, 61-63. 

*) 3Dfr. i ffOriflt e,ifaa fcermct ^Irciit ^cnttfcn I, c ©. Irto-J, ijt^v 
ter fcriciim rigtianol tale* baabc om ^tntcr> og <5cmiMcr>^ffle- 

*) 3?b. Slefl- S, 332—36. 

I 76 Aon^dific 9I^t^(>1^, Vcrgcttirt cø Oteftal 

irftcttrltf $(igt tliVfT tUteé ubfnhjfel fcctfgdft Vfb bf UbfrJ 
,3 ^oft", bfr nu eg ta tre auferiÉ fer Scubfrgaartr O- 

3ffl ^ar aUwbe cfttr« fcxatx b<rert, at ®i«rt<rict in 
natura alt før bcnnr ^nri'rbe paa mange €tcber oar dlroet 
foraiibrft til en aarh'^ Stigifr, ^oifftk ifcrr fi^netf at ^ovr fnn^ 
ttt Stfb utibfr ^cng ^"»ané-). ffnb fifrc 8tcbfr fortjanblt* 
bctf biin iMigt til en fiatig Sifgtft i bf pmtrcnt ^ah3^^m^rfbc 
ttar, »or ^m'ob« ubhjto«:, ligtfcm t)t af tlitnt 2?crntfea f«, 
at <n faaban 9lfgift cVfraK )9ar traabt i €trbct for bet tir« 
friigc ©iarflcri, ba ^an fhrt> fit Ratimifc Scrrf i SWibten af 
b« nbc flarbunbrebf. (3T?f- il 5?og S. 98 o. fl.). 

£fn ?lfgtft, bcr traabte i Sfcbct for ?2atural'@icr{}rrirt, 
tcffob efteji i '^Jmgt, ^aorc cBcr 9KaU, fTctbnerc i S^g eC« 
Wnbrt^. Saar ?lfgififB »ar fat i ^rage, fcrffommer bcr fl 
^9pVid" 1 Xalrr, mm pgfaa cftc 1 aWarf, 21 §, 2, 4, G aWarf, 
2 ^akr, ia cnbeg, t<t rn ()}aarb, brr beg maa^tc ifU ^ar 
SXrrrt neget egentligt 3i>onbeftcb^ 10 3(>acbiinébaler; fhinbpm 
fiiibed flufcettrlK til iffe nmbe @ummrr, faafom i rt S)?age« ') C^faa tUa* fcrfffaimti Kb Swttfrilrtnr ^-tflr. kft ftuntom fvnrf 
ol atfftDri frat^urfrni; faalrWiø i tni fenwwite CtYifidt fra 1571, 
axt SlaMoMore «ftR »øUri^ttb 3lt», 9latMb :£4*. ^ cieiietr af 
1261 (Se^. 7, 4,W— *>3) iigetf -2 $ ^-»eltéixngt , • ^art OJtÆftert*. 
^ett non tur(c tTTf^TUfra; — men (an n tfh altit at BcU po^ 
— froi^ ><ttf »^IMpniae- inift^lfnte <n 9<b^ antro Srtptnrog. 

■) 3 rt fenw ?«W« Srre af 1^27 Rgrf, MonM mm, «t U* 
^MøidEltoit« Vk^ ffufte øiM 5 tl^orf ^yen,^ c^ I 2fr. JDl til 
JBpOejaflf oafttcn. faa^dfcm >m« Imnørr, wn fn før 9£sftai 
»fem antn 9«iit<T» in tai'tt tMt l^j fn df Hi^Aomc gyr^ 

^) £erfr iJbltM ogtKttikta^t^i; Cl ieian^n^rra «(bn; f(«' 
cfraawte OMrfist i 9t|«inH*«n^fl^et cwt ^ff^ocnr« out««*« fra 
|j'»- — 3 nctVf Srrtr rilrr 9^f,v""t'5*^*^e>lnr fer f^enff« J-'crrrtTr, 
figctri^ i C^c^cimr^ntifa. cnlaletf (sf<» nu eo ta tct faaUItte I 
fiongcliflr 9t(it(pl%, IBorQdcicr og @utflcti. 77 fttfté\'C\> af 1384-») tteb toa^cnbcrgaarbe: 1 SWatf 5 g 1 H(6. 

i $unb |>aorc, Dcb en trctfc 10 ø., v<& <^ii f^ibc 10 6 

?lft. cg å Dvtug patjvc, og »eb en femte 10 n 2 3lft. 

?if |)a»T< finbctf 8, 10 Spubcr, men ofte mfiibre, ttfe n«ft>*K 

blot Sficrppci-/ anfait« font ©iffficri. Unbertftcn ftiibc^ 

©tofJerfv^iiflfiic i bc" fybKfle Xeti af 9?orre*^iiHanb bcflenUe 

1 I ^jfeffSKijnrO. X« t»ar ^yppigft, at StnfaEttelfen tit Sifgift 

fnubr ©tcb cftcv gammel ©fif pg ^riig; men negfe ?3efiem* 

mclfcr Mcwbcg cgfaa trufne i betXibgrum, »(f|ev omftanble. 

^aalebe^ titbct^olbn: et 33reb til ?lbNbrn f Soroe af 31 Oc 

tobcv 1577^), i ?lnlcbn(ng af nogle Slager fra Cvélo^ofler 

^ønber o»cr at bc maattc gt'BC 2 Sonberliavrc ©toffJeri )>an 

^ert '4-^uiib (Sfplb, at ber tibUgere t>ar gtort en ^anbd ouev 

^ele fioubet C^Vovtabfcu), at bce fun {Tulbe gioeé i Sbe. 

^atjre f ©fcpftevf af (itert ^^uiib €fvlb, ^tjorfor (jinc to Son* 

bcv ^ia»re nu ffulbc fovanbvcd i ^ovbc&ogen tH een Soiibe, 

faafiemt Ut »irfeHg »nv (5Jtveficvi. gorfjolbet tlc» Ijeieftcr, og 

efter be ))tx i bet Soregaaenbc (©.68—69) ommelbtc iV'ilem* 

tnelfcr, for eet ^nnb ©fylb 2 ^tcRc (iSiOEfleric cøei* i Xb. ^at>«. 

SRen i et 53rctt af 2 3aHuar 1552^) tt'l Oluf SKunf |Tge<J, 

otlVnberne f SlefFum |>ev'rcb ^avbe 6eHaget (Tg ovev aiSKuuf 

Wite ^otoe en Xbe pavxc af bem for Ifrxx |)efl/ be ffnibc ^olb« 

I ©iieflcTf, ofl at be berfot (javbe an^olbt om at maatte tilit)« 

toeb bet 0>ia;f}enV be forf^en ^w^c ^otbt; bette ttUabeé ^a iubtd 

ipfbcre. 3 nogle tibti'gcre ??rc»e tif 3lt6er^mié, ©fanbertorg, 

Silfeborø og ^atb*) befalet, at ^uer^^onbe f!al give iSfpr. 

O Svrafff 5Heg. I, 390-94. 

"O 3*fr. tfriHiDt ci 5*rrt af lo7.'j, 91vctihjJ tiR. Pat. 5?fflr. Iftc S?^n^ 
©. 3T6, ^rorcftnr iJantflKti: cg ©iffRm itfc ffultc beuMc f9H 

») 6icU. tegn. 13, »iJ. 
*) a^giiclf« 4, 1. 
■) ijgn. S, lai-ai. 
7n Avndrfisr 9tdt^øl(. ecrgdtuT og diftfttrt. 

$)at)r< fer ^bfr ptiié ©wflfri, bcfl at 2 ©fpr. fem pt^e 
at folgf mrb, ttfligr Mok frarct«. 9lt 3 6Fpr. 9);a{t t)ar 
txPemt f«r ^trr iDrtug Jtont @Fptb, fcré af abfTtUi^c ^rcocO; 
t<tWQ9cffifubrw flf SWartf 1519") fotffommcr 6?)fft«®f(t' 
flni rBcr is SFpr. !L^aU, Itdefom ten litaoronie OvcrfiQt afm 
1571, tifcT, at ^ctln( Ummc Stnfcrrtclfrémaiitc t>or fulgt i* 
Gfantttberg tt^n mtt ^>crV(ic, ^vcnmeb ter fer ifvet Scpgn« 
' ^ liiu var anfat 2 8fvr* Watt. 3felgf negle af bi; ^rcoc, 
tÅ i &at»inyti af Wn 'itcn ^ifbfltng enimelbrf, gaoe tøcn« 
ibertK s (Urr lu p t ^rbrt fer t<a ^c^ i ©iorftcri; ten 
l-fR#B«n>otr 6da[fng, af ^s ø, fornlaard egfaa fer ^onbrrnc i 
rStamltffr ?clja ut tt i^ro) af 2» januar 1550"), ^©ertjet , 
tklgrt cMrlabetf til bem. ^^crintot) Rflonrrr Aongnt i en m 
ehiwlfe af 1» 93c». 1551*): at brt iffc lob fig gterc 
hin ^t tage 3 g banff fer t^vcr ^rtt at ^olbe, eflerfem Sf« 
ten nu er V'^a ^tt<ilit cg Sebring; ferbi at bengang 97Zan 
gav 3 g for al ^rlbe rn pc\t, gau SHan tun 1 ^[bum e&cir 
a fw en €fp. pattt^y. I 

3 b<n eftere nittntr Opcrfigt ot?cr Bnttofgternr af att« 

r^e^nenc i 1311 anfercd wb en fler Xcel af tiéfe Sefebet of 

'©lirfteriei. Xenne Cwrllgt er iaiiblfttib iffe ganfTc fuibllofnbigi 

\>eb flere ^cl?« nccvneé intet ©laftm, og, feniben at bet bog i 

>) 9arniig k Stbt 73 anm. 2 oafvrtc 

"O 3VK »tg. * *i2 ff. 

«) Stdncircr 3, ]^--Sfi. Ofifoa i »artfr<rg ?4d, cg fautfyntgbit* 
fletf tSicbn. Jrcr ^n^e flaw« fer Øtæfteri, bl« 8 % anfcrt fct 
JgquiwlcnL 3 et ?ftn*br« af 7 »iMftr. 1573 fer ©ri! Stut mj 
aaifrcrgtun« ftftt*: .Rer te 961 ^^fttoiiffnen. fem 3?#ntfnie cre Hg* 
tiilt -at Wtt«, f!al gril »ut git*c c* ^cngt cUn ^We, eficrfpni td 
eptoTrt e^ betale* efter Xaini« ?vt«lfc-» 

<) Ifgorifet o, 296-97. 

i) 3**nø« «an SJan mce Ut ewufer Snf»rte fammniligM XitiMamH* 
frn em ban*Zit, fCr. *(?e9S<96— lOl IT^ 39.e.al5o.fL6(. 
i^ouQehae ^ffit^ol^, tdorfirimr og <Si«9txi. hl I 70 ftQ ftflt) itfc fflti tjffvf X»(i[)t iiribctTon*^ flt Ut maa Wsxt fw* 

ret ©icrfifri i cnbccl af ^i(Jfc V'f^ii, t)fb fjvitfc Cttfrfiøtfu iffc 

tfar ttUt 92u&ruin , feer man cgfaa af anbrc '23cvctnlnger, at 

betle f}(it XiCtttt i£ilfirlt«t. ©aalcfcctf anfercr tfmclb« Ov«* 

ftgt iflc ©iflffJcri fer Obfnff^nflvti cg SJitéttJc^oocb C^^n, 

^agcfTob, ©tcgf c fl., mcbftig bfr ( bc Oplfgiiflfcr pm l*c* 

ncnc »jaa Srcbcvif ben gorfHfJ Sfb, frm fiubc^ i Sy ^^anjTr 

aKagOiin 6ti' 23iiib, cmtatfd ©i>tifrffttf Stomlfc f. Cfr. netop 

for @tfg« ofl ^agcf!ot>0; liacfcm bet cg af et trf)ttgt»reo 

af 12 3l|jr(l 1512 for ^lacf Ulf(itanb paa Obfuffjjaarb 

cg ??æfl(jpe^oDcb') crfareé, at bcmclbte i'efiné 93onbfr foaicbc 

CSli£r|}»'rt Xet tjflbe bcrcfter iffc tjorc tft neøen tjcrfrntUg 

SWyile, om Kfl (jer anfertc aKe be i^cleb, ber i ^i(n a?cg crc optfg# 

«cbc for be forpEfcUigc Pc^n, fftcrfcm SKau aUigtvel if!e ber* 

reb etl)o(bt Æunbjfab cai, ^tjor nicflct (Swficifct \}ax ubflfort 

for ^ele 91iget. ^miblcrtib tiocr jeg beg at burbe mrbbelc 

ucgfe af Dtjcriigtcné Jlngwclfer i benne $>cnfecnbe, og 

trlger ieg bcrNI be Vc!jn, web MU ©icrfleriet var nogrnlunbe 

ctybrligt. 

ger Startiiuégaart fintcé onfort 34m4 ©itcftcritefhr- 

©fantcrfecrfl. S'vg') f« Wtæftcri cfl 3æ9".@iotfteri Ifti ?ffft 

i C^. I Sfpr; ©iirftenfjoi>rcn fr {lanti fammrti tiifb Vantgiltf^aprftt til 

28 (Jflflfr fii Crwg (JJ ^fpe ; ^'cf^cHf 2210^, Hregnft fer Jocr i>ffl 3 

6tpr. OTall, er 23 fatftcr 21 ©rt. 4i 6!r. tWftU; 3«flerMe "^^h ') 9Ij> Taii'Tc aSag. VI., 291 og SOB, 

*) Bjenfff Slcg. I, 11—12. lUfét*int fif» fptutcn ten tfllw t^cct of 
fcfn uttéfc Snttitgt, eg fccritraiitt flllfaa fantfynlifltiiS af ©iicRcrict, 
cntPitcrc ^oxicti flf tttic G gafl" t'avrf cg 2<W SJIarf 4 p Mnf!. 
— 3 t'C" i ^crtfii pmmcft'tc Ctcvfrgt er bcr cgriiti p«ia flere St*i 
tet fun anfott (.©ifffteri' wtcn at aiiibriffii nr ucrnnac iitfplM. 

*) Vti »or fonnoleiillg SPvfl^®iccflfrf, fem ITiitH l-onfartc eftrr bei ^rre 
nf I.i75, t?t ttrtigcK tfuve emtalt. Se^ri^t (tor irij i!lf.rtcn fltcng>f 
Waimfai^'tctd DVaabc at Vctcgitc bc fcrfliclltgc £:»cinta )>no; ivfr, 
fcmftni foran @ibt G8 ^nni. 2, 80 Jtongriige 9latto&, Sorflclricr oft ©iæfterL 

beregnet fw $»cr ^tfl 2 ©T|)r. SHalt, er 5 gtepct 11 J5)rtiig 3 ©Ipr. ; 
øiæficri Spl li Æønbc 

Saliær: ©iæfleri^cfic 21391, krcgnet for »toer |»cfl 3 ©fpr. SWoK. 

2)Totningborg: @iæfim$cfic 3200, ^eoraf fragaaer 65 fom otet- 
btagnc |>emb«fogfcen; beéubcn for 4135 ^cflc: i ^cnge 356 SRarf 15 fl 
1 aib., 3?9fl og aWalt 34i S(cft 3 ijttug, f)a»re 1 goffl ^©rtug 3 ei^jr. 

SaU»c: |)ofmanW()cftc i8C3i; 3ccger^cftc292; ^cngc 24 f; ©iæflc* 
rl>3Jlatl 19 Soflec 6i ©rtug, 6 Btpx.; @;æ(icr^?)a»rc dj ?æfi 8i Sprtug 
6 ©ft)r.; ©tffflcricÆorj! 1 Sbe. 

©ilfeborg: |)ofmanW^eiVc i;W3; Sccgerjcflc 675. 

©^g^olm: |)cfie at &otoc 1860. 

©t |)aii« aiofter i ^orfcn«: ©iffPen^epe 257^. 

Sliberljuué: "®iffftm)jcngc af nogteSenbcr, fom iRc crc flrwnc for 
|)cftc 39 a'lati 6 ^; ©iffilertpcngc efter ®iffifieri=giegi|ler« Spbelfe bclofcer 
Pg i banjl ^pnt ll93i 2)?arl 5 ^, tpbflf 3»9nt 3 2)1«! 2 g; ©iælim* 
|)a»re 10 Soeflcr 4 iprtug 17J ©fpe.; ©iccfieri^cfie 178«. 

ftotbing^uu«: ©iæfleri^cfte 6200^. 

SunbcnæS: OiæilmtePc 2579. 

Søolittg: ®iæf}m(e[le 1636. 

^ing^ og UtiDborg^^erreber: ©tsflert^efle 860. ^tin'bta anfø« 
xté fom obelagt beb ®anb, af @tccflett^efle 44. 

©ubumflofter ©iffflcri^efic 156. 

^alb: ©tæPeriJefJc 1390^; ©iæfieribenge 18 SSarl 2 f ; trenbe 
©aarbe, (»»otmcb Srif ?aiigc »ar forle^nct, foarcbc bcr^oé 24 ©iæflcri^cfie. 

©tiDc^uuS: 1531 ©iffJleriHc- 

®iélum|)errcb:519i@ifffi«i(ieflc; »©iccflcri, fora fffe et ^oé (Irc= 
Ket ^»ab bcrfor oppebæres 13«. 

Slalborg^uué: ©iæfienpeiige 1544 SRarl 3ifi; ©iæfleri^awc Sffsiu 
ber; ?icflcgtø(ieri 4492^. 

Slaftrup: 406 ©iæilrri^cfte. 

SSørglum Sloftcr: a^flcr^olb 49. ©iæfleriHe 1232. 

gSreløu Sloftcr: 450 ©iæficri^eflc. 

©egclftrup: 747 ©iæpm^efic; — obelagt af©anbl33. 

Sprum: 888 ©tæficriH«- 

ajefterDig Sloftcr: 1052@ifffieri^cilc. 

©tarpcnbcrgø ©obfi pao STOoréo: 216 ©iccflcri^eflc. ?Rogct 
@obd paa ^annccd -©iæneri 37«. 

9lpborg ©Iot») ©iæfiertpengc 526 Srøart; ©tfffleribabre loj ?æp 
&i ^unb. *) SDet er i ®(m>eleé^eb veb be fpenffc, fteOanbile og foUanbfle famt ilonflcligc SalM*'. ©prgelein rg ®iflrflnl »I SAlum Afofter (SMten^r« U tafler '2i $t. 2 ®tfr ; ®i»j 
Bcripmflc in snart. 

2ranefi«t ©{æftttiptnQC 715 <Rart; ^vte 8 e<t{kr 1 ^mt r-ij 

^tøfenbeig Sitf «QKff1leTt 46 9tÆttrT, (mgiut ^wt 91attf ^oD 
for 1-3 $>cfte'. ,j 

318; 5liiitoIb 21*. 

aatf^olm (iMaflcripcnflc 367 t^r« I Cit II 

63rJi abc. 2 atpr.; .©iirfhiingéiXoril fti Itc-. 

©ptøe Ælofter ©ifffiningé^alsrc 9434 Æt«. 3i Btpe. 

R170 |«Rf". 

Xastéfrone ZeH •©iocfieri^^ena« 47ii 2)?arl SJ M ^J^gc; 8o*JJ 
flfbsøtflrihiuigé l^ffte 8II». 

??arlibetg gcVn ,Sintcr*@iæperi 3417 30art; @pmran-!Øi<r|lcrf I 
I6B2J Warf; 3a:gtt.e»iaRm 9U4 3Karf; et uti ^efte 13030, beregnet | 

eplBii«borg ?e&n ffliaflmpcngc 1021 TOart 2 5. 
? pif au ScM ®(aftcripcnge 17.i Zkiler. 
«attgV»lm ©iaificriVeiic 2«82. 

groftt $>crrc6 *(frc ubi famnic ^errrt 124 T?cmb og twr txf^ 
tcm ffal iiolfcc Een 3Int inet 6 $>cftc cg Sarte'. 
eiu^olm eet" ©iæfteriVfftc SSO, 
©ncbfttup ©tttftcrHiefte a^l. 
Qoge Cefrn ^Tjlcri^cfte 138. 

Vi ^aw aflcrcbc forfra , i ben føiilc 9tfb«ling, omtalt, 
cgfaa^rorftcrnc fvarcbc ®{(r1im, (hinbcm tnaaffce cnbcg in 
niilura. Oftere ijbtbc bc i an Jalb be«e fom ttfgift. 3 en 
93ffiaBing af 17 ©cptbv. 1508*) for Sfjiiftcffer 53ang fotn 
@tfftd{TriQer i Sv<>i^ 'Stift, {^aalÆggcd bet ^nm ibkwbt nuxi ■ falftnnTe !c$n, at bet i ^aaubfTriftel er ubclabt, ^vormcgcl QtUcfltri 
bci ftorrte«. 

O Eet anfece« ogfao fom »SJerrc^jkiige* 6Ci) SMarf 2 M ^nbinge; 
mm Jetueb er iicvpc tnccnt Øiaftcri. 

^ Stg. 10, 158— TjJ). 
Xenfleltgc 9I.it^o(», 9or(iflcin p? @(«ftcri. At eppcbccTf alt ^^raflt*®iitncrfft; cg ( rt ^vcjj af 15il ') t>rftcsi« 
med fcft, forubcn anbct, at Seflntprffjltrne paa ?anbct t fft)cn 
f!u[bc tn ©lorflcrt Fun give 4 SJiarf ^Vns«/ faolctc« fom U 
fliorfc« i ffiii!op itarW Sil), rg iwrre fri for te 3 aSarf, fom 
Wm laQtt Hi i »:SiiTc»> ^criéV SiD; ((gefom pgfaa f 1355«) 
tn fva^r ^<^^^ ^L>cø, nf ^ritagcife fer 4 SWarf, fom ^an 
p[ci(t!( at give til@ifff1frf af.^fcrnaré'^iÆRrøaavb (ubtntvføl 
Xerniéfe i ©attfng^errtbt. fforuboi ncglc anbrc 93rnjc m<b 
^eiiftin til forfficUia« Stftfr, *fbnfr et af 154G») om, dt 
^Moeftcrnc i lifiibclboc Stift f»avfbc ©tæflcri ; t^t »eb bmne 
Sfriuclfc paalagbcé bet bcm, fnbcn 8 iTagc cftct ©vcijcitf 
gorfynbdf^ cit Irtcrc bcrctf ©iffficrf t« en S^aému« ^eerffu, 
fom ^at)bc Crbre at mobtage bet. 

aUercbc \>aa flere ©tiber f btt Jeregaaenbe tvt ^i Icttig' 
^rbfjvii^ fomne til at omlad: fritage) fer fer fUcr SOIobcrotiVner 
i@tffft<rf4W[gten, fom^otigen fi^runbtefiiatt et»tpS)inrfct 
fnart en eller anbeii eiireit ^Vrfon; fom ofteil ^abbe bettC; 
forfaavibt ^ele Xtfirictcré Srftagelfe angaaer*), fin 05runb ( 
at biéfe maattc boere Porre 5Jt>rbfr, iiaonligcn «cb Æotigcrt4 
jebntige Dpljotb btr i Slofrfjebcn, men unbci titen ^ar ^egun* 
ftigelfen bel Ⱦret grunbct i blot Oiaabc 5r(tagelferne for 
cnfclte 1D7snb vare ubentctt>[ ffcer foianlebigebe toeb at ^eh* 
fonimotbed ^oficb laae jpaa en ^i, at ^tiiUa bet ^ax fior >) gftfg. I, 46—47, pg flrrc eirtff. 3tfr. Jrrnicb JiPUfftb e.fiOO ifm 
cm H'^Irtc* ^rcrfic • ©iaftmet i SVR* ©tift tibfiøere oor blf»ct 
fcrpflcr. 

4) aeg. o, 208. 

5) 3:cflnclfeT 2, l.ll. 

*) Jtl bf fn\}en duførtc Grcmvlcr tunnc oi cnbim frie JBtco 17 B«. 
ir>86 (©iaU. 3:egn. ll,12Gj at Scngcji Mtc fcr|Tnanrtflronfné3:i(« 
iifTf t Srsiitprg Idrtn forOia:ftcri'''Penflc igrcmtiben. 3 IfiTSOvbHf 
S?fg. I, fi«) friTpflrt 3acnip ©oflu* S^tnbet, -fom anbre Ugcbag«* 
nwtub til ©taiibcrfcovg <£lct" . fer ©iffflcri. fiouøritse 9tAffioIb, ^r^dtitr cg Qttfffltn. 03 ^OTbfcf, 03 ^»orwb ^fln ^aa ^fnc %ibex, ha @(CpiTfli»cr( og 
Stforbrlwøéooefcn fun »ar (itct fknbt, ifcdiflcn Wc\> nobt tjl 
at niobtagc fUci^cntt 09 f?aff( bcm SCrgt, i $Um(nbcIfj)^cb uben 
at ft^olbc noflft, etter ttllhorffvifgt SJcbcrlag bfrfor"). 

^cr fcrcfommev ^eUcrtffcftclbtn j^(ager eVcr @fcrfUrfct, 
aofinllg cvfr at ufvrbvaiid'gt @tiftlcd )7arp aatagt mere mb hct, 
(om fta gammel Xib t^awbe \jvnct®fif*), ^i ^aw i bet 5ori*» 
SMtiitf aUerrtf omtalt flere 'iJn-oc, c fjvtlfe bet iigeé, at fliflc 
Æliigcr vare fvcmfontiiey cg at be fcranlebfgebe be $3et>(mmcU 
fer om, eU«T(fuergtt>eIferaf@(«ner(ct, fom berifinbedommelDtf. 
aSa af bf fiafrfc|7e flager oWr en cnfcit ^^erfoné ffremgaiig^* 
maabe I htiine $)enfceii&c ombanbleé i et ^vev af i) 3)!artd 
1531/ for ^23ojiberu« unber |)t}[mc ^(oflcr, tit ?rue Sop^fc, 
3acob ^arbfiiberg^ (Jiife, fom ^acbe bette Seljn 1 ^ant^). 
^ert fige^/ at fire af ^i'ite ^^i^nbev bat)be paa egne og be 
onbre^ »Segne \><xv(t ^oé kongen O' Slené&org) og eiibiiu 
bcfAget bem, (fgcfom be forben t)avitt gtort paa 92i;borg 6fot/ 
M ben menige 3[)?anb var ^oé oé', ot>er at ^un 6efv«rebe 
bem meb iiiilborligt ®(«flcri, og forbtcbe 9 SWav! bauff af 
t)'o<v SOianb i ©icbet for be for gatt 24 p, m. m. 'Xet for* 
()i^bed ^enbe tiu, at befooere ftionberne faaUbed; ^vor^o^ ^an 
feer af brevet/ at ^ong«n faiibt ftg foranfebiget til ittax at 
tnbføfe pantet. 8lige ^(ager t}aw t>c( og gioct ^Infebning tit 
%e(iemmc(feit i 9ieccf}fett af 1511/ 9Ut 380 gientagcn i dte« I ') eee faatcbcfl Sr. 2« 3onuar I&7o og 2 3au iftso (3. 9Icg. I 2iH 
09 S. 5.) 

^) C^Uii Wv»tc"^ 5<>Tanbtiiifi iintcr gtt^cri! ^c^ 2(nbcii foranlrttflcbe 
Alaacr« ibo ©ijflcrlcl Urffter iiinnric Steter btcip fortret met betl 
ffunme Stominalbclob t ben tipeW^ipiit, (boh tct libligcrc ^aobe værctj 
cTtatft i ben gamtc ^piUfDrl. 3cfr. oftfaa ^t}itfelb* II. ©^ 000. 

») legnclfcr 3, 297^98. 

*) >€ruUe Jtongciid Scgbrr cg (^mbfbiiiisitb cø atlc flnbre. ©eljKiflr 03 
Æcnøfligf 9Ia)Mt. SeTgrieirr cg ©fapftfri. 
crtffn af 1538, ?lrt. W; (fgffem og Sefaliiigcn ( ?c^ngorN 
wixiQtn 2 ^uni 1557 i bfnnt ^enfccntc') u&fnt\)ml ffav f^avt 
fammf ©vanb. XxUt fitUt ?o»bub bki> ioovigt, (irar efifr at 
ttt ^ax ubfiioet/ benyttet af Sønborne ogfaa mcb ^cnfpn tf( 
S5ff)cniinelfen cm ©icrfrnfet paa ta SSaabc, Itv (ngenlunbe 
fanbt ^Icaitringcité %jifalb. 3 ncflic b. 18 5?ott. 1557 batf* 
rebe .?Gvi»ifc« og ^ivcrt)", fem Stnuh ©i^Ibfnfiierne og Otto 
5Jrabc (Tulbe foiepUIf ^enberti« t *i?fnbfv*ff(, bcfairt nijénapvnW 
ffliffnb at begitÉ fig tnb i bcmclb« ©gn til ^errfbétingfnc og 
ber fcrfa« ljt>ab iJenbirme mtnt at vare bem paalagt fpm 119 
SJcfwÆvuig; meb|>cit|'vn til ^liccflerict bcmoerM ta: at bfrfpm 
©OMbciiif figc, at bf itu tiUt gi»e mtvt for brie* ©tøfftrf 
cnb bc ^ab; erlagt fra gammel Stb, fTulb« ©t^lbeiifKerne og 
93vabc fcore bem, at be ul maattc \>ibc, at bc »arr pKgtfgc 
at ^olbe @iAPert (in natura), og at itt fun \jmU titnt til 
bered fgct 2?eb(lf, at bc i mange >lar [>at)bc tJffrct fov(faancb€ 
og gi'vjct ^cng« eOcr ^orit i Stebet fot ©lÆfleriet^); og 
ffulb« be — tttfctcé ber — fdu UUaU, at, ^ié Æongcii 
birb tflfirtb^ at labe fine pt^lc tva^« i t^obrfng, oflbc bet 
femme bem tfl ybeiUgcre SJeftarv; men bilbe SJegeii »>*ri; fii 
fer ©iflffleriet, ffufb« ^an berom tomme oi^creen* mcb Cc^u^* 
maitbeiis). — 9lt nu bi^fe?3cflemme(fer bavc fomnlebigebe ber* -^crMIige, fficUigcn cc\ tsUUc\tn giicftc cflcr giirfic Icbc bercé Sienfrc, 
*og fccm, foni te taoe i SPefoltng, ci bcguTren^c* frciiimet ^ri( cllct 
»Qlitrt fligt, men lobr fig nøie met &^at Sonbcn til StetcUg^cb ton 
cfflrtfemmc- p. f. ». 

O ».?if flVnt^'lffii " »ÆCitt ff ran @.7l eg 74 ; ©(utiiinfim Ipta fnntrtc*: ©n> 
ffoitilliitcrfiiattcmcer noficrS&pt paaltiflt, t« »a-K fig Xflit^fiiltf eOcr 
»©iafieri, cUtx Hnt-et, t-a fTiil tct hTcitt-d pé, ftia ville l?l tciTfta fli»c 
^effrcb ^b emfcct^imirnURC fhillcfigtmcbUntcrfaflttcriiccHttt^ltc* 

«) ^prcfla fplflct b« forben atifrrtc, at a 9 fpr ^frr ^ffi »«c en fllfer 

^j tt flrtbrc ^ttcr anaif ©fcurviin, etaltCKn 03 Sccrnob. 4 Songflige 91ai(clb, ScrgelneT o^ ^i<tfttri. 85 Wb at 9?ø«fcmtc fortolfrte te Cc^ndmflpnfcenr ( fftmme *lar | 
tflftniet« 95ub (tf^néortrtingcn) iivfgtigfn, flgr* ( be anbffi 
^i&l)(jrcnfce 33ictjc, l?»priHanbt eit Orbrf t(( Otto »^nim»)tn 
af 29 SJow. f. 91.'). at ^nn fhilbe be^itie fifl t« .©nap« 
San beting (^fborg* cg bft- erflffve, ot tet itU tyn'oU '0!ntt\ 
Sten^tiié a^Jrning at eftergive 9Iogct af ørenene ^itt. ffnbnu { 
unbev l Xwbr. (gewrbagfn nafl cfttr S. ?l»b«a Xag) f, ' 
a. inbfpm »Senbern« — ©elveici't'pnbcv, J?vonen5 og Stfftcttf | 
Zkntvt — t Wingfjcrrcb unbci- tlor^uuégaarbé Ce^n meb ^«* 
ftceringcr Ifl kongen. 3 bcttc ©fuft'^, ber er fprfyntt meb I 
$)ericbtffc8bentf og tre 9Mciriifcg ©egf^ tnen ubflebt paa alle 
^unberne* 5Jcgnc, tnffed ferft for oøe ifongcné ?3clg(erniiiger] 
og ifffr forbi ban (ravbe vcerbiget at bct^nfc 'X^ontcrne^ ^(bf>e 
,fom bc SlrnTlcr beuiclber, fom tfbcré 9iaabetf i^ongeI(ge SDMfe*) 
ftfft fibfi nu for fcrt flben ^ar (abet ubgaac Hi aUe G- 9?. 
?e^n«mflfnb ber ( 3?orrf*;3unanb\ o. f. ». ^evncpfl berette 
syenterne, at be, ofercencftemmcnbe meb SefaUiigen i bi(Sfe 
?lrnf fer, \)a.tit>t ffenufiibt fig til 3e"^ 3«c( og gfocl ^am bcrc« 
Srpfl tfffif nb« i faa SWaabe, at bet af '^Jcbcr ffbbcfe« »ar, }>a t)ati 
battbeSorlf^nfngen^paafagtypnbcrnc — . fom forben f|oIbt ?ff)nd« 
.manben paa j^ongeiid @ffft)crt bet aard'ge &i!x^txi, enhver 
.faa mange ^efic, 12 cQcr 16, flere eder fffvr«, font be picfebe 
At ♦clb«, en 9Jai og en X'ag t(I 2Wab og C!l cg ^eilefcbcr, 
.ea<r og at gføe paa (iber ^cO, be iffe ^otbt, 3 g cfler 4 D i 
.bet^efcjlepaa ^^cr|>efl ogffarlom^Iattcn', — fjerefter at cvlipgge 
jpaa t})>tx ^c(l og 5larl om 9!attcn 6 Sfpr. ^a»re eKer 3 
.©fpr. 3)?a(t: .^\>iiht fyar \><ertt od fattige 232arnb faa flor en 
Æynge cg 53ef»*«ring over al anben fongelt'g Iijttfl* "3 ^efbffrfng >) Jegnelfrr 5, 29H-39; f« o^ 296—98 Ortrenr cg Juttmofiien for 

ølvfcfnfticrnc pø SPrabc. 
*) ©ci finbrt 1 ©ctrimcStretittct. 86 Jtpnsetis« Sat^ote, ©otg«lcict og ©tøflcri. [■jit mangj af oé tcrcntr tre Wrønc forarmfbe, (fcw f tt 
'»ferflflngne Slår, ba ter fan var I(bfn 5?orn»cer(, fiijptfor t)( 
.inrf}(rf)artcn maattc fiobe fUgt .17orn tfl »er @tæfl^at)rC/ forbf 
,mangff!cb« Ijcr i $>frrfb<t, eg f)c((l ubf tfb Stvaiibflten, l^ooir 
^orbrø rr faiibcbtanb/ faacg Iibtt ^atirc om flarcr. 3<t^^ 
kSurI ^avbc (mfblcrtfb fvaret ^l^øitbfrnc : at ^an f)t>rrfcn t brnnc 
'tUer atibrf Sager turbc gipvc nogen 5ot^anb<''nø » bft, ^an 
^aobc funbct fov ffg, nbcn *'?ongfni ^iU(c. X^a nu ben X(b 
»ar ferljaanbcn, ba ©itvftcnforncf ffnlbc Ifberc*, btU br, wfb 
tr flcrrlcne Sorfiffrtugrr om iinbcrfaatlig SrofTab, at JFongni 
»fb CMrdringerfn af Srrttft, en af te ffiønbfr, ^»(é ©egl 
liitbeé paa bctte, dU tiliTrioc Ce[)némanbcu cm fin ^(DteO* 
iJort efter, 21 Xfcbr. f. «.«), hUxit aCc ec^jnémcrnbenc i 
f)tU Stfget nnberretteb« cm, at 53enbern« forftarrbe PeJjn^orb* 
nlngen* Ccftemmclfer urigtfgcn, cg fUigebc cDer, at niie ©i)r* 
ter 'oave bcm paalflflte; ^uiSaarfag l'e^nSmo'nbcnc tforbrebrt, 
i Sia^b at fcge ^unbf?ab om bféfc JtlogeifJ ^nb^olb og 
gfoe Sengen ItnbciTrtnfn^ bercm, for at ^an, naar ^ønbeme 
^cnvrabtc fig Ifl ^am, fJrar futibe gføe bem tftborlfg %e{Tefb, 
og (ffe fftergfee bet fom tflfom ^am cg Dronen-O. 

3rg ^ar i alt betSoranf^aocnbe i'ffim omtalt bet ©(aftfH, 
ter tilforn kongen, fffe 9Ib e U n i5 ® i ci f tn f n g !)oé bene ©»nbcr. 
Jlarfagen ifttHi tv fotitcmuieHg, at 20?atcrta(< bertft ^ar møng« 

O genit'ni C^iaftcrict Kage S5røben« i ttttc 5rc» lun o»cr tA b«it fot 
2 %cix ftt« fliipHf ^aalæg of ^tictjjeføii«; bc anføre i tciinc-?>ni' 
fcentf, ot ter »fe ere ftrc jctbegnf *«ønbcr, fom felB Jatc 2(<M) eg 
€toi>lob ; men m u maa tcic bcreé Dtua tnben cUcr uben ^ctrcbet 
(Dor b< luiine. 

•) affl«elfer b, an. 

») 5t ffir« af 3 aijril 1558 (Srcgnpir« s, 356—57) »ifcr, at Otto 

Rrumlrn« ^cTftnrinfl« pao SanMtinflct iffe ItavU friiflttt, i bft 
lll:Il^fJe tfab Viintnia;« ei) 3laflnip Setin ongtti b« bln> bcrfor (aget 
flTfngcrc gorttoltercglcr, otiPenb*tnr flfulbe rtltaW og bemitictfm.m. JlongeHfle llat^oft', ©otget«« iK) ©iajleri. 07 l«t mig, cftfrfom bfttf ®i«Rcii faa gcbt fom aft<(cé (ffe 
omtatfS ( be 5Mbcr, bcr f^avt ^aaet tii min 'X^i^poHtioxu (Sn 
Oov Xffl af ttt Jlnferlc »ft imiblcrttb upoatvtolclfgcn ^a»« 
fuiib^t ©tfb oflfaa mcb ^fiifijn til bc 2IfccUgcé 23Biibcr*). 3 
BVrigt attfaae kongerne (tg ingculunb« i bet ftdc tibcrcUi^fbe 
tii tt Bla^é Opfvn m;b ^bcUné Sot^Dlb fmob bcnd (^c<tib^, 
ofl niibfobe btvfor ti I^cKcr gfliifFe, vcb bc almfitbctige »Scftcm* 
meffff, oflfaa at tage ^ciif^ix ti( be attii^e &o':>éiktc6 ISiof* 
flcri (jcé ^fn« bcrcé .Xfenerc". Xc oDcnfor norntc Mrtiffer ( 
93(ceéfmicaf lollo^ 1558 cm at ^tigen niaattc gt>:7c cUciIabe 
gforfie ujttcUitjrii/ angif, ^t)ab bcr tilmcb ublri^ffcligrn \i^<é i 
ten fib\h\ceoaU 9{(cré, ogfaa ^bckn. Wien bcv funbe ^iiinøt 
ittt vhxtttti dott beb flf()£ altnliibcli^e Sovniaiutifjer o^ Umpt* 
fifl« ©ffafiiifltr; be Stbflfge baie fom ©obéficrc ntppi milhtvt 
(nb i bmé ØgcnfTab fem €c^ii6mcviib; cø Xauétjebm i be 
talrfge i?ftbfr, jeg (jav tvn^jttet, em aKtsi&rag t>eb Jibelpné 
©ficncri lab« fnarerc formobc, at 33ciibtrrnc paa bend ®pb' 
fer t @t{ll}cb ^avc laalt bet, fom fffe Fuimc afoenbfd/ mb at 
ber albrfg f?u(bc tfwe -ocexti noflcn ©runb for bcm tfl j^laø«. •) 3®et>fini«'31rftMeftfint(^fn(emnwlifliit:forIi(vnicumi'jcttcf!abiflclSP3tt» 
(TaMbpg forSnl'erSSitr'CiUSot^ iS^boltn i Siættant. 3 fccim*. 
fom ter nr antaget a( (tc'U'i'Tc ti( I'i.">~\ inoi muifli-c er altre, næwieé 
blantt anforilcnK oitt en flor I?«I nf 5?cnbcrnf-3 ^rarftcitiuner, (Riin 
— faafitt icg tac bcttionrfet — faa ofl faa manflf Jtr. f rtWf i 
øurrtcri. D^iaa i be i 6anccUic=^volocpncrnc forctoninttute a^rojc, 
f. er. em OTiificiTiftet nicKcm Aonflcit oo ?lbf[iflc, n«Bncé (luutcm 
»rt te fibflc« Senfcergaiitt« Owftrri fom 31faift. I Xlttfvg nf 9Ie». tii 'HnmctvU. e. 31. 

@nb«cl gDtfr«, bw ifff ^awe 7bf 26. af Scriptorc« R. D. vti 
.^aan^trn, pil birl nUn luiol ci Mrc utiffvf at funnr giort trn iitfcr^ 
(Mantf € iini Ulf n lim Ring ""& Irt, fi?m i 2?fll^rmar II. 'Ji^r 'H'r 
i fflrfif .J}fllDCfcI «f \^U ?(iirt)KHfcrrfcr, pac anfftmrt (il jftfnariw 
CB JtfiHAdtnc 9talMb. 8cTQ:IcifT eg @t(r9ni 

SBintrT>J&oIft itoVtætttr, fnfHttt kaltbti t\sQim: -1^ (alot 
Soter ^tfnninfl. (llci: 5 ^unt- ^aure til ?ietrr, 6 OKorf*) 

3 ajvarf. Vor« Ifcm truflt« ti(?>(, i Ste&rt foc .&umir] 1 3KarT, 
.'Didalt faalrtf« fen ^ai«r( maalr«'. 2G faltrtt Sriin. 13 
Imsbe €piin- 16 fattrH J^rrr. 26 fattebr S a a r. U S^øtlrc 
6iiur. iS^f tt(n# Størrclfr, cmtrtai Ten en ^ff^^an[t^ €Nnt, as^' 
Prt tftrr cl td tmgcligt IKadL) .160 rf(r, fua ftorc at af ^wr 
jCft fan ^siH 5 ærtfffc (Iler Bfitti-. (ScutellæJ ISiibvitrcc: 
3G0 ^ønf. ISO @««. 2 i^utiD $rbrr og jTomnifn. @t 
VuntSiilL8rriC?niesa)@Ub. 360 -Slo kfiskæ.- StcmSSKarf 
€«!» ril dt fiflbf (ftrfT) SifT. 3e Vfnninsif ril Xraflcrnr (Portitores). 
3iema)Urfrdlf«i(flIci-2Karfffii) oi iXarf ^jlr ; Untfntwrffalffn 
CSubmarsralco) ^ SKflrf 5^fn Orfrftf Ærjf( (Dupifcri majoH) 
1 9Kar( 3*l»i t« rinflcrt i^roft § aJTarf, Dpcrftifnffn ofl 
Unbrrfltfnfeii [iøtlrtel Jftngrn« ^drrllao (Cuslodi capelli') 1 
S^XK -BMo. 3il JoM'nrft {Wistbus) 1 ^rc >2flU'. 3tfin Jticl. 
ttrntffifrfn tn C*rr 2cIp 3 Jtiatrfncf (toqiuua) fni;rf©ri». 
-Diskasvcoie eg DukæsKenc (i?fr(ri*rn&r, X^Udforntr) 3 
efHIina. 3 Bt&ibtn iFolhærhws") 1 S^rt 2eiv. Jil im, Um 
fortfU Spftne: tn i>rf ®o1p. 3U iflmifiruttflrTf« <E!eino8inario) 
I Tre ©<l». 3trm lUO Stddie; 400 »rifffr tUcr JdUfrfrn« 
(Sculellæ). 3U 2? et: rn ^olu SDiarf »SuIp ■ SKantt rntccl Sif 
mffrtnindrr, fem tcnnc ^orKgnrlft Fan giet ^nlcbning til, fnnte bl. 
a. Frcm^oré tt vK^et ri^rlige Sportler, fem ber finN9 difatie for 
.ffongfji« fcrnfmfic ^efÉertfnrc; Itflcfcm ten egne SKaulte, ^uorpdd 
r^nrned €tørr(lfc angive«, cg ^rcraf feftf. dt Ut mad bure »trrt ^rug 
dt ffff« tffli a6 i nnU Stivn, emtrent af cii Srifft« (trataUer- 
fen«) ^erm og Sftfrrelfe; fdalrte«, fem oøfaa »rstri inbn« bo« 
?r(muen uCffffres. Xft li^e ^ntal af ^rn«, C^fie og atcffifC 
fan eøfaa bemarrc«. 

♦) t^T'CAi b^T i tcnne tw bc fclijcntc Simiwlfnr mene* »eb en 9Rarf 
om flonroatcr, er •ow not cntmi Minicll. iSftet ®ubmé ScrRarittø. 
(Soipi. T. VII p. fi(«) ffultc btT vtt en OTarf fcrftaaf« i '^»UHb; 
men bcttc 3??aal iffc, fom cUvr« i njjcrc^iitcr, ter ubiiierc 4 S'tr^ 
men lao; oq faaletetf 6 gJIarr=3<k) Jbc Sit 12 3tt. ftatrc »ilte 
totte for til libt 2 Tv^nå ©lÆftcri, ci liflcfaa Tlart; fom at 6«) 
atr. |)i«bemcel pfl 60 Xk. ^crd Diltc wcrc e« owrtreuen gRanøbc. 
89 QftmctnittQit om %hva\)am ^c^n, ben Slngre, 

i'anci. theol. SCct rt fø^^MnHflt, at ten ^ifloriffc ihitif atiDcnt-c* pen røi'cnftanbc af j 
flflrre Oniføtig og ^ctptmng, ent ^priMlmcrnté teunct, fen iffe taw (cigctj 
flrtitt S)eet i fcen j^otttiflc Scrten« Scfotgclfcr, og (juerfcn i SMt^ricneftalf 
cUcT i ?ltcratiit^iiioricii vunbct noørt uftlmintcligt 9iavn. ©03 fan t^' 
(I«, at ogi'aa cit ftiiiDan OTftiib« SiP i^g llfOnd freinbptier CtnflOMtlig^rt«', 
fDiti tnten i fis fclW ellet »eb gorbintrirf mcb oiitte ©cgtUfntebcT, himie] 
fcU»e o»erIfV<rttc til (Sfterfcmmerc* (Srtiibring ( tt f,ilffi tUer ullart ilv«; 
Cfl cnV^pr SBeftrabcIfc cg gorffiUng, ^PorBct bet tvfte« at ftrlte faabaiinel 
CiTiftflfHbigI«ba i ten foHbc, ^if^oriffe SPctpSiiing, cil 6fl»e fin I^prttenefte, ' 
cm benne* ^cM cnbcg ifle ffiilbf iincic ubcnfcr ^erfctial^ifipricti. TH \ 
tv cwrtoDctct en GgciiffatJ, foni re tøfle* for al 2iIociebnngclfc af tifto* 
rt(I ^anbbcb, fer en(HJet ^tfpcrtng flf ben iifcrtinit ^ffUbcbe gcrbcm, etlet 1 
ben fcTVlantebf Sirbfarctfp, at bett tiar en tilfrebtfftillcnbe ?on ( ftg f«I»i 1 
rg naar Di blit>c rMiin'bc i)cb bet 3'itf<c(br, fom ^cr frcmb^jtcr ftg, ba 1>U 
Cn^WT rigtigt tpmmcnbe ?«fer !et foinme Kt Oberbmiémng cm, at bet, 
(rt oipWare pg mobbctife urigtige tBctetningcr eg falffe gombffftningcr, bet , 
( mrrr oib to 33?enncffcalfccre bate »ccret antagne for paalibclig ®:iiib^ct), 
b«t brt, faaicbe* fom bcr, giclbrr en bra« og babetlig OTaiib^ ?evnet og 
■^rfcntigbcb: er ctScretagenbe, bet iffe manjter fin gortienefle; fflfimeget 
mmbrc, naat beiDcb tifltflc Qivié 2Iii(ctm«g til ncermcre at o^Jlvfe anb« 
biograj*bifTe 2Mta, bcbtommcnbc benne ^onb og ^an« ©lorgt. 

Det CT befienbt no!, at fibcn ben upaalibelige S. ^. MctbciS mmu 
flrifulbc gconet^bfiltiioclfc «f ÆorbenlKotb fprfirgang ublom (I7&0) —^ax 
Om l^ro^on ttin c^ (ontf 3Ucat 
P MM Mttøct Ml før <t (iftoTHf f amm, ot Vbrniralrti, ta M i 
hn 17S0 føtiM Conmarf, fer at giøit rn Ubtnlantydrcifc, t<a«tc cii ung 
^anb i 9«1or mtt fij, trr i?ar wtntUt 3øn af Zcrtcnfliolt^ $crt , kcii 
lige flferabam ^efro': at^citcrfn ^tte anmotdSU'mtTOlm cm at tå^t 
lam mtocr Ru Opfitit; c>fl ot i^abrt af ni untiiatrltg ^engcfum, fom ten 
BHøe ¥c(d [et t ^dtntord. 1^c^ at femme i Sail mct SpiUcrcn irtaél c^ 
\ftm$t SrljM, bt<« en mittribor ^arfAg td brii pwfj &iwi Sta«! 
trat'tf- fflcT fiumt mprtctt JerTfiifbelt. Ttnnt afffotbr, efter feff og 
lin-nl« rmit agnuibfkt ftvdtrc. ao Sot rftrr ?«rferu!lirlb« T)«t cptagnr, 
fralvfiintf. eOn mrb ZUfMninHft utfmpRt&c gccialling, er fia ^anø 
S^ øaact mr i ntrm filttgen €frtft. ^cch X?rtcnj!icib cq ^ani 
^tnait^^iTBHanlttnioi cDer X^eHmodt« en binne fertalic. D9an ^i 
^l^c{| t>ra^ ^ti>cn(rtm. iR»'t<enl c^fdtfteogtillKdteteCini'i<rnHfibcbrr, 
Caa Sfufplatfcn, >Mr tot ^ogirttntte rr Mtinti ftrmjiiflrt i fret 
ufertetlafltisfie fy«, cg fem w altrtr« Wptfattt af ^wb ^aii« ?ei)aet 
wffT, at ban i Sirtcttg^ften Mr yjra 

\Xtta ¥>ciifipn tfl, ot cgfoj er ^^sntt f tntrnlTicIfr^ levnet er hWM 
oplyf^ kø MOR Cl fnw Mfctt (n^ iRtcrrdftre tig fer U bic^iap^qlc (£ftt^ 
Rtttingcr. t«T nctnfcT mrttclcd om i ten aUt trlnftrT ovn (itn nuvufum 
tiøt €«frigCT fcrrfcmmrnte it^n; bixå (øné Qiicntlaba cø sble G^ 
ivfterr frrafiair« ( ttxH riøtigc ty«, es (Mci fc« fiffte biitf'nffe <'<! ^c 
rftKbfvnliftc DnftdEoMs^cbeT vtt (an« cg |4nri 3<^^ gcitclto tilXoD 
tenili^tt at^KOcd fra w af Styltet cgSadiict rptigtctc. C«crVoeebct n 
X<i Wfln iRr Kjmrrr^fanr i tctte (fronpcl ot crfort, (1^ctIcfrc(} et ^agn 
i en faa npZit. fem i ten f«r^ |Nitt>t«[ ogSV&tm af bcf IStcSartun* 
bVH ton bam^ antKc fi^ 09 tasc^labéi^ftorien. 9toget (cfvittcrUfl 
maa tcR OslMMstcfr focrTrmmc, at u ic^a ifte tiet incU ta Sct^rd 
S^ ntfom. mtn rtitna 7 Sar kOi^i:. &an tc^ ifTe funtc foac i Sintc 
cffcnilia at mcfcfige Kt Sal8e i u ^rtatte Cmfiornbi^frrt", eg eplyfc ©a< 
ØfR^ foctiflt 3amnirn(ÆDs. Cet fcrRarcr fig ufcn XiNfrt tccU af Sllan« 
tné S^aratttrr, ta ^n c&atcM^tt fynr« oi ^oot ucrct nictt Slftcr af 
HbemoTTfet SittVft'f mb af nc^ci >£lagdCp^; bcdé i ten fct tram ^citl 
utefragtlifle Gtmtnii.3 em ten ttrfcltflc C^onbeire. fem Cy^^i^ tet gerf. 
ABtftAcr at Kctt c^rgaart Scfrit i {>ainbcra. cg cm gcTbinbelfen , (l^cn 
bcs tiIfa&>t^iSi4 lem ttl ZcrbenjKoIH roafetgenbe €Hebnt, * 

Xa paT no»jU. af ft. &rcretati X (S. »ov* i 3. 1839, mcfc ^v 
fvn til ru S?earbeitclfe af lortcnihclté tetncl, i tct Seff nem - Je^nite 
3amilic*Sr4i» fertladiic UntcnV{icIfcr, ter >apc fltt« Jr. C*iiii- i£(tate 
tca fcnlc ^liiUtniug ni at famle te &rr metrctllc hCAUVtffFc ^iirfTteniiiu 
ger. Diifc nfrfom* utgiwe af f^. ©cye. 1839 i XtvRcii, men lun foui 
Stanujhiyi; (b»cr et ^r uMatt ItOjrg tnbe^clber en neget emjtotntorft* 
gett ^enegnclfc esa Hanujlripiemc i tei ^cnt^aaitSt CitCtct^rt) L. I Om Stra^om %c(n oa (und ©ttrflt. M ^ f rtwfommf ttflftGftfrrrtnins« pM nv ftlpnnmrrtte of Wftttwii, Ofi 
mel) tttc fiXfl Sifmifcr, iiUccfl Ofl goranbniiflcr. Z'tt fan cntnu tn-niicrfrt 
nt iiegit Slffiiltatcr af ^clt riatiiicrc Cpli^ning cm ^orftoft-ct imellem 2lbr. 
?e^n Pil Zet*cnfRpl^ fpnca ot Uvcrc mctbccltc ^r. Cbbi!. ^. ©oJt, ^or* 
tottfT af m i839 ubfommcn ^reneiébeflnvclfe af Jorficnflicfc; ba (an bn 
®. I&l Cji 166 bercttrr XDibnifTtolCd cø Cet)^^ S^rtiolb, og f>c{tgeé Ov* 
betb i ?>fliiibbrø, Ma ccn fro ben ^Qå 3?ot^c pg Miibrc forclpmmcnbc Jot* 
tfflling, noget forilietlffir Waab«. ^ 

Z>ra asftf Wat iMO. ^rn tftr^sfle $ei'fon af brn Cr^iiffe 3iitiif((e, om ^vem fTffre 
tffttvrfmfnger hiniie tiixckbvin^d , ev ^e^an Cft^rt. 4^an 
fffli, tifligftncb en 3^ te o fa ( ^biiigcr, unbcr Xrcbftjcaarfltti* 
øen »cere ubtjanb«! fra JJ^bfJfanb cg braget «( 3)anmorf, 
^VOT b« bcøc{C ncbfcirte Hq fpm Viinfjanblere f ^fcbrnf)a)9n. 
fflaat bette er ff«r, fimne tf (ffe bi'Rcmt anøfwc; men 3'^^<»" 
?r^n bar aUercbc borger oø ^ftiil^anbler i Atøben^abn f^e&r. 
1610, ba tjon Ffpbre et ©rawftcb ( ©t. ^H-tri ilirfc til fiit 
€rfgerfabcr Wolant v, 2)*(felcn, (om maa lotrre fomnien 
t^ena fra ^oCanb. ^lUclai QtittQtt blcD fiben mi^t 
9?aabniQnb, ^orflaiiber og berpaa „Sloltcftcr Vfb i£t. ^VtH 
Åtrfi;. I>ett 2brn ;^itu' 13S3 ^abbi* tfan i Tlmflerbam gtftct 
fig meb ®ara ». I)fcfelen, cg tiapbc mrb (fenbc 10 23orn 
^Toorof be 6 (3 ©enner og 3 2;otttc) bøbc *(blifl(; af be 
Bvrfge 2 @oimcr 03 2 Xvttrc rr fuu beit n^llvptbrtc @oii/ 
Stbral^am ge^n ben oetbre, fubt ben 20 ^ugiiR 16U 
( ^(obenljattn, cd neferc Ocli'cnbt. pan lagbc Rg førfl efter 
Stuberlngcr, men afttubt ^eif beb Æfvigtfaarenc 1658—00, 
t}engai> (|an fig til fin ^abevd ^^cfliUiitg, 3?iint)anbclen; eg 
eflerai t/an, fpr at I«rc benne, i flere 2Jat ^aube op(|olbt fifl i 
^oflanb og Xt>bfTIanb, og bevpaa fl(ovt flere ^anbddrcffer, 
»enbte ^an 1672 for bcftanbig tftbage til ^(o&en^abn, (jbcr 
^n j ^rg^nbclfen bceltog i Saberené |>anbel, inbtff ^an I i M Om ft^ 00 Mé Bim- lUtfaMf flg firfv fom CUn^bfcr ofl .^fiotnwnK ^»anMojftben 
tfCfge !l)fr(cteur VfD Nt ofhnb((?e Sompagnf«, Sorflanbrr cg 
tcrpaa .^UUfflef veb @t. ^etri i?irf«, pfl en af etaboié to 
Dg (rebfoc SHcrnb. X«n 19 3tbr. 16Y5 ^a^bt ^an crgtet 
jfaren ^letffclbcrg (ft?b 2H SDIaf I6i7), brr bobc brn 28 9tot). 
f. Siv fftriat f}un ^avbc febt l^am (n Xdttrr, fom biro taltet 
Siaun*) (ftcr S^Iobcren. 3 Ht anbct SifgtciTab mcb (Sa* 
itfxint GHfabet^ ^rcv<t blci> ^an Saber tfl tr< €otinfr, 
af ^t>ilfc brn (cEbflc, ?l&ra^am Sc^n ben ^ngre, til ij'oié 
CPrmbring bitff« ©tabe cre famlebe, febtcé b. lOb« SKat ITOI, 
gorcn^ S«tjn b. 2 Sfpt. 1703, og ben ijngftc, 3ol?an 
Cf^n, bm 4 Xtcbr. 1705. 

Jibh'g miilebc SJørnenc begge bered Jei'flribrc, i bet So* 
berrn aderebc bt^be ben 2ben September 1709, og SEKcbercn 
ben lile februar 1710, be^gc t j^tcbeul^aon. Q\ttt ^otaU 
brenrd Xob blcoe tié\té f}ore Crtetibomme tagne unber S^efifr 
reffe af tt berttl ubnffvnt Sctm^nberffiJb. !D( manftfotbige 
^Tiobmonbéwrcr, if«r ?Jinc, Weve efter^aanbcn bortfolgte oeb 
flere ?luctfoner; og a^ be rebe ?|Jcnge, fom inbfom bcrfor, bleioe 
omtrent 200,000 Siblr. 6our. inbfattc i Un fcngelige ifatffe 
mob ubflebte Cbfigationer, og meb Softek om Silbogebetaltng 
oeb J7r(gend Silenbe&rtngelfe. 2^a bertmob bc mange ®aarbt, 
@fi6e og anbie (Stenbommc iffe uben :Eab Funbe affoette* 
L \)aa en fer flige ©alg faa ugunfiig Itb, ba lEanmarl n^^Kg 

I ^avbc brgunbt ^rig meb (Soerrig: faa hlfot tt fvembclcé 

I befh)rebe af Sorm^nberne, tnbtU Nonnerne bleoe m\}nbige» 

I gorcclbrened eftcilabte © ienbomme t>are faa betybelige, at enhver 

I af bc tre Sønner veb bet enbelige @fiftc, ber fluttebcd ben »et brt ofhnfcifle, guinciffi: Cfl vcilinbifh Uempflflni, og bl^efl Dattn 
Om SI)r.i^ ?f(n og pan^ @r<rgt- 93 

6tf !J)cctr. 171S, fif en Copftal af 136,000 9lblr. CouranJ, 
btcM f rct< ^cngt/ trWé f fafle ^'cnbommc, og benne Sum 
WfV, «cb Sorcn^j ?f^n5 i fammc 3lar fnbtrufnc '^ob, for b« 
tbcnbc eftfrlrocnbc forpget Kl 211,000 Wblr.'). 

Ita SKobften i ft« -f»bfic ?3iUif ^a»bc ftfn<tnt/ a( aKe 

[©rcbrtne ffulbc opbraflcé Hlfammfii, for at ittc — fom ^un 

Itiicb mcbcrUg Oiiil)ii fefcv til — bfn troberKfle ^(arfijjl^fb 

mcUem bcm fTuIbe tabc^, nattv bc abffitted f en faa nng 91U 

[berr og Xo&ct af berré ^ovcrlbrc cnbnu hlivc brm fmfrtcd'grrc: 

faa b[n>c bc alle opbrague i tcxté 'B'ooQcti, ten omtalte Siich' 

(manb ©djupp'é^uu^. ^crfva Mf» ?ltr. ?cf;n, ben 22bc 

iS:cc. ni7, alifaa cnbnu iffc fpttra ?(ar flammcl, biinitterct 

(ti Un(verfltetct i ^to&cn^aon af Mog. Phiiosophiæ/ ^etcr 

SJcn^on ^\fiia$, mth tt faa ubmori-ret Xcnfmonfum af 

bnincy at, om bf enbog bffle antage, at enbeel af beCobtolrr, 

I ^rormcb i)an t»cb benne ^cifig^eb lebfaged, maa tiliTrfoefJ tedé 

I !£[bga[bei-end noget lobtafente 9iiituiv beelé Scererenø naturlf^e 

1 43ef]i-orbelf( efter, Tpaa bet bebfle at anbefale fin Xffcifjet, faa *J 9f ^et^eti ^retibc ^at)itcr erc følgenbc cntmi bcvanbc: a) Stifte* 
gorrrtnfnDé'^'irctcccacn rftrr fat. $>r. iSbrci^ani Ve^n pg ^at(. 
Slifob. Jirci^et. 4<i« p«g. in folio, meget jiirlfg ^n^bu^^m ( fort 
ZicUx mcb fcruvltt Snit. Titn iiiUift^lttx, femten ni nDiaQtifi Qpt* 
Irgitclfc Od Xaratioii coex It cflalaMe tSdpitalnr, fafte (Stcntommr/ 
Sam 0. f. P., (itfTifliflr tirr|irn (jflrcntc XttycumfntcT, blaiiM doilTc ȣ 
tlot ritlc n«!Pin: ^otcrfné „fibfir SJtUte," nttffrcwn ©agcn f«cnb 
^un frcbe, PQ fttcit ccufinnfTct nf "srctcrif t. itf, ^»pri ^im, mcb 
intnrlig Dmtu og fønb SPc^^mritIg for fiiic foralttflefc ^exi\4 frem« 
tibiflc 'SKctnc, ftcinfittter fme ©nder for terrd tilforn mctitc StiUiiiff 
i>fl DptMflcIfp. b) ©(iftcformniiiflé^^rotL'cMlcii efter Vurcii^ Vc^it, 
(luttrt, Uncfom ten forcgaaoite, b. C Uccbr. i71.\ c) gonit^ntcruf« 
ffleamlat for abr. Sie^n^ eieiibommc fra ©Kftcté ©lutniiig iiittit 
Wail7I9, fra fcait bieu myntifl. dj ?lbr. 2e&na ©cmarifninseT \}exvth 
m. nu, fallit banfl. faatclfom ^axii Sorator«, ?Ibr. Slotfcr'é nitc« 
liflf 0»itlfnti3 (wrfoc. 04 Om ftfeta^am U^a o<j ^oaé &isQ,u føncé \>i tc9 fffc ^(Ro mfntrc at terre fultfommen bcrcttf^rW 
ai ten Slutning, at tov ?f^n i olU ^cttfcfnbcr har \)ert tU 
fcc mcgft ?3efiatJctf(J JJntal, (ifl<fpm ti l?fU<r iffc funne mi^ 
Kcnbe U tvbrlige ©4301-, fom bet $)clc fjcernr af SiPvcreiié flore 
3titf rféfc 00 JTiorrlfg^b for fin !l)ifci>i*[. l^i tiHc i Cvrrfffttclfe 
nicbbcli; ©lutiiingrn af bfttc '^fbiuébiirb, ^ooviM.i^. 3ni)(fué, 
eftfr nogfc alminbclt^c ^roiærfiiingev em ^JifccnfTabcrncé SJct^b* 
ftt(rif) for SPicnu((7ct^ omtalrr Sct^né^Pcrfcnlig^cb pAA fi^l^fnb« 
SDIaabc: 

" — 5'l^fl, jffl attrddfr fntrt, ntcn ^oflft 5 fclu — UriPcrHtc« 
ttti Vrpfceferrr — enffc rn lilncrrt of (ftcrS Itrrtc ?Ifl'«Hif, tit 
MKoi jrfl, ri>r at btin^t rt tinrl £:?ffrr, frnbcr Uniit (SuntiHl. ter 
ht^avtt mcb tr forlrinligrir 'Mittru snfTrr at in&fTrii>r$ bidnbt be a(d» 
btffliffe ffiprij(rfé 9InlaI. 3rfl ti'ergiutr til C^trr tit ?]iifllinti. 'iH'ra» 
(lant i^r^n, ter, ffltl flf (la^cvli^Jf ?fcrcrlM*c, fcriw* frnn af en 
umotttrlig S^cgirilto^fb rftfr 2'i^fIlffd^^l■nrf Stubiiim. ^ani Tiattr, 
%txaham Srbii, mx (n Ulln^Tr^i^^ ffianfr af pnn'ft 'Jlftflighrt cg 
ben briftiiiftf flictniant bfr u^ftr(^^tf fin ■('»antfl liftc Itl JiiMni, oø 
^anø SOiCttr ^iitbviiK @lifi)t<rt6 Svt^tr. vor en ^rtitrtfr for 
flt .ftifln. ^lan ci' Utt 17IM, tni lOtt ilini, Ijvilfcii 3)Ufillc^ H^ 
Oirunfc rtf ^clt gic^l^^It^c^c Slatur, mcb 5irttc faltee ten ftiennrflf i 
Sliurt, fijicfcm cm ^laiurcnd -iicrrc, ftttfe uii9 og rctfcrrfeig, &avb( 
pillrl, flt tfnnr ^Ingliifl mcb bc fficnitcRf Slnlttfj fFlll^f fcbcs pan 
3fflrcl« ffijJtinrRf 3it- SJicn, c i\.nifcnimf cficl'nel caa pift feitt ict 
tr iH'trc af fiibra^e« vt\, ritb at futrfl pfl, ftve brnflacr ta iffc 
btnnc ?|tifiliniié cftc&nf, ttt ctf( 3far gammd miitftr fin* ^crd&rf, 
Cfl hriift titlliie fn omfiwagdifl SM?JiiiflrIfe^ Sjrlai^Jminfl, ^i'ilfcn \>i 
tog tilftaae for tn ^ttl tv frpatlcl trt Surmtntcrrtf cfl Siffijtnin' 
fl(i fcrtrinliiie jt-mliu »s ^fflrfft'ftf'r, ter, Irbrte af ben fimnultc 
JlicrI^l\Bf^ lil 2}iDnMinfifitr ifte hU ncflrt a)Ti^^(I unrixnM, (ipursrfc 
kn flintr Ictcs i te fretntne SiM'fflticp ?jl^bfl^l^r. -Cn^aS ter fici^te 
Pffrft ftuttiMnnirn? 't>fn11g[ mcb rer i'thn ctnac^tci fct. -ijfln riftf 
fra ten titliiiflc a^arn^cm en faaban ^romlJrb, ©cbkfi tfl ^fftrillifli 
^th dt ^an l^dT fundet 'Saa, In rare (lam ligCr 3ni|(n, trr cvergif 
Om 9frra>am l^cftn pq ^on^ ®læst 95 Bflin 6frl. -Sxin fr frfm ubrn ?(crfi(U(irc, 6an nHvn 'S^vltn utfii 

aKaitflUr. 00 fovttiKtta ^uiitffabrr, fom bri ttøitQt UoU fct allt 

t£t«ttt af (ShI& uo 6«li>, i>rl lli^rn^c, at ben UlM^(Il^c ^;)liflmanb af 

gpnitcrfii U{M tt Snar mrt (i^]I^r« Ult. ltn^fr frcnimt eg »tmpflc 

2>ffnnfr til (Swt, fw eftc ^an Hev fig ten ftcbfc porcntc IiU»etfIid. 

^c( (il 3!tt(Tif!ab(ritc btviH. t<f^Ilttr^t biin faH tic$ fl«; Trfp nt pill( 

Uvt Dfl ttff fer 'lUbfnffabfrnr Jln, cmrntfCicnM hun* ?iormfll^f^« 

anfaar trt fer m IjfUifl ^-^tiflt ot pffnnc horn, tnrtf fem iTfnfl 04 

^tRdlinø, ril ^dRticlrn, *} faa tiiltc fiiin beg altri^ ffiUc fifl fra tf 

SDiufrr, tix f^nr^ lidrfora at rcrrr vitit tit tKtnt, efl faa ofte jtg 

I:>aaT^t^^r^r &am em, at iDiuKrnrø licncftr fertccCr Urtirt^c, og at 

^an&flfn ffaffctf fcetrt ^prfcrc taatf mfrf Stiljfb og iitxt '^tn^<. 

^^il^^^'fn^tf Nn mfi) SIlpci-: -jjj fttfrrf 1Irb«t, Jo ftcrrf @llV^f.'■ Jer 

[at 3 ifff (Tude rrcf, at jf^ «f ^InNft for Un tiitre Xitrircl troft« 

€ant^(tcn for tsj, faa frrvibnri' ]tn l)øii oj ^cUijtf. At oor £r^R 

w ten, fom han funf« af i'ccrc; rn ^hiiiling, trr ^'^^ ?(rom^r6 09 

lejt&cr« Wffiijrt, vtb iiuMfltieb mot ^erniuntrrf cg ifarcrr, prb 

BfiiUji^fb fflot flUe, OU pct te« lurfffiiiftf (?i'nf fiapfl ti( •»( opfiittc 

fom til at tcMvt fcet Sarrc, 09 ciifcdiii l^f^ ten faa oflc rcfff Til> 

fcoictlsjfict for ^Ititrnffflkrnf, fcraiitr allM .fiiffil^^ii't ti! Rtl, faa al 

Jt^ ntrften iffe rrc^ at ncronr ttoøni (let (^atir, fem ^orfpnet iffr 

i^ar ffirnfrl barn. 3^9 imI Utc flnforc mere tit &nn? 9t0(6* Det er 

|nof. itaar jrø finfr, at por S<l»n * tr fo 'Mar, jfti bar iintcrriift 

I |am, i}&x opnaaft Wt, ^^a^ trr fortrrc af fn trap J'ifeiprl. 9Kot.- 

! taarr brrfor trnnr ?|iiflHiit). trr er rt^ p«a J'pter eg jlunb(?a6er, •) X'iéfe 2JttT(iio« isatte ^^ciifpn til fcfacntc I OTofcercn« »ftbfle iSitlic« 
f«mfattc Cnf!cr: »at bi^re mine ftcre iSunner tilligfmrt fcete« ?a;ret 
Ofl ^'igc maa (omme i f^ufei to« en frem Ofl rctclig iPoTflcr, ^oot 
^c, forut'fn al vxxmii til røutéfrvflt fiJ birficrligc Stxtix, lunne 
JaCf Vcilig&fb til at fee iieflcl af ^antcl t*g 2^aiitcl 03 traiifi Sor* 
U«l bnraf, to bet foawl »ar tnti folifl S'iterS, fem brt er nila 
^9iDie, at te ffiiUe opIa:vcd ti( kautelen; met ittiiibre bci (od c» cUci 
antcn fTuite &ifc pg ofcrctbcntligc 9Iula:g, tseraf man timtc flitttp, 
'at ©db ^Mtc gipri Jam fremfor moiigc {Tifrrt tif ØtutcriPijcr; tti 
ta maa man iffc mcbrattc ftg ®ubd SiUic," 

Om Vbrd^m Zelfn o^ ifatié @lffgt tq fMi 3 rittncf vifit fln^t ait\\tt rigrrt ^rrpOA« nior finn, un^rr 

UnNM %U[." 

aicbmMn, ben 22bc Xccbr. ITI7, 

Mat;. PfailusuphlK. 

Xm 30te X(ct>r. f. ^. tog $Sbr. £(^n førfic Gframcn 
rllrr txii faa tolbie K^amen artiuni/ og blev bcrrftcr utbfhe^ 
«rt fo« ocabrtnfff Berger *^. ') Uafltct brtte »ri fftrtJne Jfflimonium iHftnel i ftfi frie bffrcr brt 6etfte 
Bitnrfbptfi øm Rn Sanbtct, fon tog iiidaflce Vccrtrcn^ frnittitige 
gie cfl Stilling i Stattn Wbragc til at Qm trt cnb mere SBtrgt. 
Wogiftet ^. SP. 2»9liufi bUs? filen (Jaii«Uicf«rrtair, i Såret ITW 
SIdftffoT i ^tfretlfu pg fort berraa i $»cicfleT«, og tilfitjl i Sfaiet 
ITiWSanbtftommct i SiaUaub eg 3uftil*Taab. ^an ^ar cflfaa ubgi« 
»et flere Sfrifter, troiibt onbet: »Gon atclrrfl ?tb ofl gcrntf (f. 
SBotmV Ver. o^ct \atie TOirrb cq 9Ivfrupé IJtter. i!er.) 2>fl ten ^er 
omtalte abr. gc^né Sou, gjoul Mbra^am Se^n, f Håret 1752 
biet? bimttlcrct af Ma^. barrataurfus 3^^ ®r<3a^, finbe v( igtcn 
wr ?etnT omtalt paa en lijjc faa babetltfl "^aaU i bet i^ønnen 
fltwie ScfHmonium; tPoraf w c^faa bille anfcrc nogle Crb: 3ouI 
9br. ^cbn er feb ben ^c Ccrbr. 1732 of agtvsrbige og bcb bered 
Qat>tTi Sleen^b ubmtbTfjte geralbre. gabcrtn abr. £e^n, ^ftre 
til SPerripitiUirb m. m., og ^Kcberen, ecpbic araalic Sbinger, 
^btc nicb ben ftpific CmbvaflfliflKb fnrgct for ban* Dpbragrife, Ofl 
beflantig lagt 9^iRb pan at inbgybe foni Syfl til ^ibenfabeme. 3bt 
gabcren, bcr felv er larb, fcrfuinbifl, from, retfintig og gai>nii(b, Wr 
fra ben tibligfic Ungbom anbefalet ^m Sibcitffabcrnf« ©tubiuin fom 
bet bebflc SlagéSrbcibt, og uaflabclig fiillct ^m benne, fom cn^Kr 
anben gob ffgcnjlab for ©ic. Cg ©enncn, I« iffc ranflægtcfce fra 
U bcbfic goTccIbrc, anfaoc bet for en Sanisittig^cbéfag et ftrabe efter 
S?e1ittclffn af SaberniS Sicrbom og anbre Tvber, for ogfaa bcb fit 
eget Grempct nt funnc »ife, til bbor flor ^r^bclfe Sibenf!(icme hinne 
wcre, ffio fer ben abefige."— T'tt er benne 3*e. ffiraab, bcr i 
aarct 1731 ubgflu „^oetif! libSigorbriis 0. f. ».* i 2Iomer. SPlanbt 
be fotflirfligc latinBc cg banffe Xigtr, benne S3og inbctolbcr, finbed 
fjcre til ^crfoncr af ben XebnfTc gamiltc. 
**) Of'fge en mebbeett nøtagtig Ubfhift af ben oeb bet p^ilofop^iftc Om Sfbrafiam itbn pø V^nd StdQt. »7 ^fah »iir op^ftuct i SWai 1719, 03 Don vav ttUcettt ntynHg 1 
uiifecr Cuiatcr, liltiaattc Iiaii i ;^iilii tDiaancb 1120 btn Mcifc, ! 

|)ifipnfu til iTorbcnffioIbé. 

S^ft fpnctf imi&[fi"t* Iwift vimcliijt, at t<n Sorbmfcflfe^ 
mrltfm kggeé StetfiT 0^ Xorbciifftolbé ulpffelfgc Gii&di^t, : 
fom fei-tl cv frcmftiUct af K. iV 9lot&c*), og (ibcn b*nSib| 
(r bUoen aJinJntclt'd rroct, ifh i ^ixUUQi)ttcn Ijax fuiibrt @tcb* 
SWiiii Utcé iifmlig fr« flcvc S^tntUataiitagivattcrfUtingcii | 
Sorbiiibflfc ^av »ffipt imfUrm bcrc^Stcifrr; cnb(Tge.^ 
<ii faaban, fom 9totf^e anta^cv, n^mtiø at l'e^n var ovfibro'i 
flfl tii Sovbcnffiolbé Cpftgt og ^c^udU, og at benne! 
}paA ©runb ^eraf inbwiflcbrf i ben Xufl, bfr bktt Warfag ttt 
ffnwå !t)cb. S'tL-Lifii fra^iof?cnf)at)n ti'f l^ambcrg ^c<U iKmUg'i 
jffc famiibfg: 9<4it vcitle fiA ^ieboii^aoii b^n 21be3ultufJ 
1720, pg brog oVft Obfiifc, Slfiiéborg , ^atitOiMfl, ^i»orf)«i 
f)an atifom mob ©fututngcii af ^luguft, til •^anne^xv, ^tyor vi} 
aUtxtU fiitbc ^am i i^cgynbdffit af Ociobcr ; (mcbtné iXurbciwii 
ffielb fpill ben 7bc i^cpkmta' rfilli: fra Hiobcii^aDn oVCbI 
?luguilcnborg til ^■»amborg/ \}\>t}xtil ):}an anfom i ^iulniHgen afl 
^tptemhcvf og forbln? lit ben Obe ?tot}Ctnber. Ønbfh'onbtj 
allcrcbe benHC 2ibdfoifflcU(sl?fb mcb ^cn\m HI iHcifcn« SJc* 
gpnbclfc iffc Tabcv fovmcbf ncgon 5oi-&inbcIf« imenfut bcm, fa«l 
tob bet fig bog tirnf^, at bcrcg 3lbffiUdff funbc »ccrc fovaiuj 
Icbiget v-eb tilfoflbig ijibtvufncCmrraiibigfjcbtr, bcv f. ffx. (»aob« 
f 'i 

garwitct« tiiOOTcntc ©ecanii« førte 5l?atri!el: A. 1717 d.30Dec- poi 
examuD slyli Mqae artium iiilrr cive«: Rreix Untvrrs. natu- (i)o 
Uluii esl Abrahamns l.chniiis. f>t pri\aUi infurmnfidiie- 
•) 3 ^ané ©ftift: ©en banffc ^s-'t>tU, Sicf>^frmiMl ^eirr XorbcwJ 
ffioIbiJ ScPiKt oe S^rtriftcr ttrt G. ^. »otic. 2&cnUtflflW. 9il\ 
borg I77i 

■CIftoriff SiWffrtft. 11. ,7 .fpr^tnbver lorbrnfffolb* Wfrdfe fra ^iuktil^ft»n, og at 
I bcrfcr l^aDbc tfl ^cnft(it/ pna Ttrffcn t'gfen at fn^ttc ben 

afbvubte Si^rbinbelfc; [a ai KtU iimafF« aflfretc fuiibc Dffvc 
^fhel i ben Sib/ ba t)f itU Ixiigfrc mcb Vlé^eb futm« bcficmmc 
^8<^n^ Op^olbéflcb, iKBilig f €Iutningfn af Cctober ofl ^c« 
l^tJnbetff« af 9Io«cmbfv ivm. SDIcn ^eHcr iff« bcff« jinbc toi 
\tea mtiifcftc ©ruub iil at anta^f. 2()i faa»c[ SWaakt for 

bm otjriflc ^cfi af Weiffn, fom bc tnUltt ©ienflarifcc, bw 
\jpaa benne tiltraf Hg bejflf é Cvni«vtfpniljcb, ^a»c »iflnpf »Ofret 
faa fpriTiellfge, at ^er oiocr^ooebet tffe fpneé at funue fare 
'£ale cm nogen fovenet 9tet(cvlaii. SorbcnffiDlbé ^enfigt 
»ar bet nemlig, ot reife fra ^auncDcr otter ©criin og JCretJ* 
ben ipaa ^vdfet leteb ^an tJJIbe brfoge fin libd'gere ^etgu^rer, 

'Srei? Sobeubai;!), til (SngUnb. ^erljeu Mr ^an jnb» 
&ubei af bf« engflf?e ©cfanbt, terb Carter et, ber fort 
ifoi-ioeien ^a»be vant i StieUiéMii , eg l^erl^en maatte Xor» 
tenfffolbé floit ^Mfg^eb tj( ®»tn og @cvfbenfFaben 
^rage i^ara mcb ol ^raft; ligefom ogfaa alte til SoOfffenet 
^rn^orenbe SWai-ftto-ibigV^^'^ waattc iwre bet, ber fornemmelig 
fflbvog fifl ^<>nS Cpmcrrffpm^cb, og bictt (Sienilanb for ^avi 
ft3cf?udfe. 3a3iot()e bei-etter enbog ubtruffelig, at bet rgent* 
Itg t^ar ^orb Sarteret« ^nbbubelfe til (^nglanb, ~~ {f)>iifa 
&inb »i faafebrd i enf^ocr |)rnfa-ubc funne betroøtc fom bet 
tetic fiWaal for ^n^ 9?eife, — ber forfl Uaftc ^\)^tn t)?$ 
l^orbenffiofb til at rcife ubenlaiibé^ [fgcfom cgfoa^ atftané 
Weifir i S^bfFtanb, i bet mfnbfle pan ben Sib, ncpvinefi var 
foraniebiget bcrveb, at ^an vilbe gioe @reo Sarteret £fb 
til 01 fomme tilbage til fit ^tem. ttlfné SRrife gi( berimob 
i eu gaiifFe anben Oietiiing, og [igcfaa for(lieUigc »are be 
enfelte ©icnftanbe , ber paa benne tiltraf fig (;aii^ Ovmcerf* 
fomfjeb. f)ftn vcif?« nemfig fra ^^aiuiot?er, o»er IDre^ben, 
fOIen, ©tra^burg til ^arié, ^oorfra ^an ot)er ^oUanb tenbte Om ^brotKim Vc^i o^ ^tnø 6Urfii »O tnt)flgc ttl ^anmarf, 05^ norf) rflrr m(b (gne ^int at U^uti 

figi — Ijvab i}i fcc ftf ^f paa tiiinc fpitf M<ii«|tab(ir , (pm 
vi Httn ittffcvr f!uUe pinraU, — foriicmmfH^ uh paa at jnb«| 
famk %5o{]cr, SDfalcrtev c^ anbrc fiiMiftfagct-, tfwvaf f}an iUU$\ 

Gnbnu ttitubve fan ter tMrrcXaIc om nogrn faabait^cr'' 

Wntfifr, fem WoKje antager: atXortcnffioIb ffiilb« »cer« 

ten, tU l)«i* ^fiUbuing og ^<^}ttci\e ten wnge erf)n »ar 

cvnbragft paa !Kd|>n; en ^crniobii(ug^ iwovtll 9tet\}e \(me*\ 

((gvtié (r foranIrMgel t)cb Scrbenff icfbtf 9orf)olb incfe] 

^'>cnfvn til ben ul^ffriigr Saraftropbc, t<v tnttt ^anø Vf». 

Stfi fovubcu bt f bft Sorfgaaenb« fliifwU Øvuiibc: (U Sdfni 

fra ifi«bfn|^a»n ttt ^lannowr tfff (Iccif faintibf^<n, cg at bfg« 

gcé 9Haal fcv ben wjiifle 3>ri af Sciffii eftfv al Sanbnjnlifl« 

heb »ar (igcfaa forfftflligt: faa i\)n(6 bet bréuben (i'gcfaa librt 

al ftentaie mcb tJ(cc*ftbmira( Xerbcnfficlbé S^aroftwr, 

fom meb ^ané €tanb ng ^tilljng i @tatfii/ at ^an itben 9ji>b« 

Wfnbfg^eb ffulbe bclu»ri»'ggtoi:e cw Sfifr, fem l^n ferctog a\mt 

fev fin Sotneiclfcé (Sfpib, og (|»oreficr i}nn loingtré mcb faa 

intgcit Utaalincb{gl;rb, m^b tt nof faa tinge Cvfvn af bette 

Slagé; fjuilfet bfeutcn fer Sevbeufh'elb, paa ©riinb af 

Nn nbmcprfebc SWebtagelfe, fem (jan ctferalt funbc »ente (Tg 

cg loMeHg egfaa fanbt, maattc Miw cnlcn £ \)ei Ørab befuccrligt, 

filer (iitctfigeutf. — ^aa bcii anbcn 6ibc oav, fom vf tfWc 

btmetxUt, bet i t^ebndSKlnbreaarigbeb ncbfattr ^erm^nberjYab 

aflfrebe t^orott fer et Jlar fiben, og tebu rar fefgeHg i ta 

faaban bergevfi'g ©ttfling, at ^er ilfe !untc Mcett ZaU etn 

ttcgea, tjwrfen af homilie t-flcv 5crmv«bet"« ebcrbraget Opfigt, 

( bfttcCrb^ almmbfligf 5?cft)bii(ng; nicn ( alSalb Um em cu 

»ttftatflig pccnTtiéPpmfi imcKcni Xorbeiiffielb cg 6e^n 

fflv. SWen nu Ijatbe benne aUercbc en ^cbfager paa fin 8?e(f< * 100 
Ctu Sbra^om Ubn en >and Slcrftt; ten fcvtjcn cmtflUe Maj:. SSt^Hué, t<r, cftfM( (joh (lavbT 
Winrmm^c^ii til Umvcrfitfttt, cnbnii cftcv t>en\it$ C(?i'ii ?iii» 
nwbm'iig fcvtlfV i flcit ?Irtr Ijod I>am, eg fan(ctc5 cgfcia kb* 
faflcbc ham ^aa (;cle DfciTcn. -^»ié CmftofiibtVjljfbcvnc bfrfpr 
I;ai'bf ocnr^t faalcbfé, at niAii tunU txnte Hg ^rljn fat tinbrr 
DJi'jjfiié CvMgt piia ^aiié Ubfn(anbiJ«iK, (uiibc bft i al Snib 
mc ^iU^f i^a-ift anbvc, ciib 3)i^)IiuiJ, |)»cm bctte vilbf ^awc 
vofvtt cvvibioflft*). 

^i finb« frcmbcictf tfftf, at XcvbenffiXbtf utpfffKgc 
fifabfligt ()or gioit ncgfii gpvaiibiing i 2<f|n5 Kctftf, eg bci' 
givfé ( tjané Wcgtiffabcr pg ovtigc *4'^<ipiicr iffc fii ciKfif ?*t' 
tring/ bcr labn- fovuicbe iipgcu|>ut()riri Soi-biubclfc iiiicUcni ttaiié 
9?rife oflXovbcnffiolbé, ^»ié 9?a\jH (ffe cngniig neflfnimfcc 
fiubcé nartjiti't, Ijvilfct cUci^ »paatw'»l((iø Vilbc vat« ffect. S 
9tot(icé pflct^Sopif fiiibcfS bcéubfn/ — (jtwb bfr i ttnne^tn* 
f«nbc iff« er uwigrigt, — gpitvTlIingcn pm Sprbtnbclfcn mtU 
I<m bcicé Sftdfcr, fiHcnb ten prbrcttf^crftiiiiig pmXorbcns 
ff iolbg Xot, ttv ffplbcé ^ang ^^ammmicitcr Ste\b, bcgvnbtr; 
f)^ilfcii iVrfiiiing Erti'tljc, fccvofget »eb be mange og fi>r|tit'I» 

V jetter iWc btiuicÆ gortfolb til ?c6n, Vtctfcn tMcmme cllct uaaSlafra, 
titvbe t?aa iiPtjeii ^iiatc iS^arartfteii af c( ^onnvutcrfTat ttiet iidjct 

(JJriuitc, fcin nf et ©lef I te omWitc Kegnilab«, tfpr »i fiiitf fol' 
flciitc Utgifi^voji iinKir »cii ftfrc iiauunr (altfaa et ^ol^t JKur infccn 
Srcifcn ttltrflflM«); „et Svi ftcm^'Iet ^*iiviv, fcyorpna ^r. ?(tr.ScM 
tar bfl'iitifl nt Rriiv tni ■Tt^iiaticii , fem L'iiii fer rmn 3it fivcn 
M>*c forfiffrct iMifl (^». a*. Siiijlmti) em, faaftcml jcfi iffun l?ll^c 
Vlirc mct tilbcTli^ Owi^n i}oi (aiit t;«f) t)i.in<? afTnircs iiiMit Dit^erc - 
5lrrct fcfiftc -i« SHb. — CigÉfaa Ubt aftvTn^iijl »sr gprfroltct i tnb'oa 
fa.i^nn ticiifrcntc lil fennfi eurator, 2(br. mUHét. St cic eiitnu el 
Uecumrnt af ie\)n ftW, tiJori Ikiii, M.i<i^runb af at ^an i flctcaor 
ofllcr at reifc ubcntaiib^, oVErbraacr tciiitt fin Sunitor JiuttmaQt til 
inMil »ibcic at bcfiTi^t afic baiitf ftorrftnirflfr: frffPf Stenter nf DbM* 
floriotifr, Ceie .nf pufene i>- f. b., ofl (tfftaofr (»am Énrfor 8im iRb. ?Ct»U Øii tKIII« dUc^t. lai Ti'gd WijgUr, ter ipaw f Omfø& om bttinc ^cgiDcn^cb pg 
i&(anbt f^vMtfc ^ait iffc frfo vav Iflanb til at ubjirtbc brtSatibc^ 
baxftt forfliikbigct 5? pib li( at mebbrlc. 3 tcmcIbK 5?w 
rctninQ fiiib« toi nemlig iffe &[of f^ftn ^oi'&fnbdfc albcU'd u6c« 
tørt; nun ^ci)né cg ^and 9?«fcff(iTaM %ll\>iiv€\^< omtateé 
(tU ntcb « rmrpf Cvb, ^ttitt« »iftiiof dlcvtJ, pan Wrunb af 
ben fliifTiicIigf cg aflc ^iomflirnbuifjfbcr tcievcitbc IViinbf, 
bVPiToa Jffolb forlirllcv bf^fc Scgttcntfcbci/ iiÆften umibjaaclig 
(jrttJbc maaftct v«t« SUfdbct. 

SHcii/ ubrii at antage uogeti faabaii St^rfffiibelfi; mrdcm 
berfiS Wrifeir, fmtiic »i fffc bcHo mitibre mcb Sfltjeb fortKi« 
oå, akXoi'bt'iiffWb, ber »av cii libenffatu'tig ^iexibc af Svffl 
pø ^iimfRjfb, fuiibf, ifcfgc jiu ^cftigc 6I)avafti,vr, eiucn blot 
^a £aiib^maiib|fa&ct^ %Jcgiir cUer jpoa @rtinb af itbltgcre 
%Jeliciibt{Ya&, bd'uc h-agt til paa en foaban t^aabc at fprré 
fnb i benne Sag. ^t finbc nemlig tngeii ©rimb til at beioføle 
bet gactuni fefø, bcv, efier et 9?yg(e cQee (Sagn, fom \>m 
ben S(b, badtott^e )!rett, maa ^a\?c vxret i Ouileb, ffal ^at>( 
giWt ben for(>c ?ln(ebnmg til ^iiii ulofdlidi" ^Cflfwcii^eb. 93( 
jinbe bet iffe urimeligt, ai €e^n, for ^vem alte 3Iatiivenø eg 
Jlenfiené ©ieiiflonbc ^a^be iicv ^nteredfe, fan liavc oniTet al 
fee en faaban 9MtuirmffrfVirvb(g[jeb, [om eii iSiaiige mcb fyo 
^owbev*); og at fjan »eb ben ^eilig^eb, ^>art enfvaSiaérs ') Si maac ncm(it3 itfe ttcitfc 
fiitiDte ©ebragfricr, ter fiin 
!lat bcreftnr (cKPiftcS bcmie 

krnticrict, i t>tt f}M\ farte, ol 
©(aiif^ctitb; en Dl)*>(iflcli>, 
fer rtt utitsionc tcii ^(fliite 
af fil 1)0 II I . oiS I^ordfiiéiiinsicn (tcvof font et af te 
iL'rte ten mc(iEt ^rttrocnU. Siitiut 15 
©loniic i ^HibiM-g, indtil i »året 173-) 
n^c (om (tltcmicStat H t^ytiine'cc ^c 
man tfiiVtc otcrtniTfrt t^ifflilntbrr inrt* 
tnr nettf bom til iil fmlot« JE'fliiiK'rg 
■?avn, ter (»ciVfC lactc niiflct 5Ja;rt>icii 
Om KftMlcnii ¥(tiii Oil P««a aifffit. ®i>e flprlfg ctlw ucwlfg Wflrtbf, fan ha^c tatt fn @Unt 'pfiigr, 
fomff beg *ff< antast fov fA*r»rtf56fty»rf<8, cg tn^ijct unbcr Wn nf 

Ijeb/ f(>iuanfftt »rt WBgtcr pg, (f%Tr (njab ©uintiu'né ©tprreff* 
aiigartfr, i ^et (Steab pvcvtirrtjff, ^Fatt tofl (nbim ftaw »cptrt 
en fllmittbdi'jj ©leiiflaiit fer Siimtakn i ^ambprg paa fcc« 
$ft, ba Tcrbfnfffolb, foni V( antage, omtrcne en Wl\\a* 
urt bcvfftfr fom til b<tte©rrt; cg ben titrta i ^p< ^rab ^n»f 
Mft ^ané 5c>(>i(trclfr, i^<n bfiTcm ft ritlfgirc ®cWenbfffa6 
^ftr fuiibft ©ti'b tmi*U<iii Ihim cg Cc^n, eg b*nnc »iifclfg e\' 
bfctjcn tcbriigct, ^tjilf^t flbftf iff# cv iiraitbfi>iilfgti (^( b*H/ bfr 
ffln bcctWflf i 93fbriigcrlft mob at fcuvlff en ©Irtitgc, fan 
ojjfart »flftf en ^ebvagfT' ( ©pil. 

?(gefem »i foQifbf«, ubfn at antage negen faa ntrt ^er* 
Wnbflfe tmcttcm bc 9Jeiffnbe/ fomJliM^e atigfuev, twc fSor* 
fcenffiolbd fifle Ghavaftccr at finbe tflRi\tfM(g ®ninb til 
ot fcrubfveUc, at Itv bi'iucb Fan ^aoc robforftft flg ^oé t)am 
*t pat ttiob ^rtragercu , fom , naar bet atter ttartcd tii S(t)r 
f bftuiefi 9f«rttcrvcl|'i', madttc fpv^ til fjeftige llbbrub: faalcbetf 
fjncé pgffla lorbenfftotbS hele curige ^crholb t ©agen 
fffun at leibuc em en |ievnc« gorbinbclfe meb ?lbv. Seljm 
Betragte toi iicmltg neietc Xevbcnfftolbtf ^e(e ^rmtgangtf* 
maabc, føni iffc mv af bet ^fag«, ber foret MI neget egent* 
ligt ^laaif men fiui in( flvaffc icktlicbeu uben at fperge, cm 
be« Sonirettcbc bciVcb gaonc^; ba ItfVicv ben ganffe ben tit* 
becM Uvcbfoinmenbcé Si'emgangémanbe; ber paa 9?elfflcrbfg* 
Rebene ?jtcgnc (nbigneretf occv en flet ^'»anbling, men ifPp 5or* 
mijiibereng. ©i finbe nemfig iffe, at Xorbenff(olb t)av 
giort ncgenfom^elfi SyriTiftnftntng for at Ijoctte 23ebragertet^ 
9J(rfn(ng, cg rebbe 2c^n ub af iTn fforuifling; cg bet fønctf 
aUcnc at ©arc ben ganfFc tilfalbigc @aniriicnti\Tffen mcb 
©tael i et Sclffab i ^annouer, cg ben Uge fan (ilfivlbige Om ttbrcVant ^c^n cg ban« SdcQi. |03 

t^fnbfug, 6omfft(fn ^w tog, paa iSrunb af be fra ©u« fow 
i'a^cbe @V(^<^i^^/ ^^'^ <^^*f^ ^a^'<= Soi-brnfriolbd Xanf« poaij 
benuc Sag og ^ané ^rebc bcvotsvr, og fom, f Soibinbclfc metl 
fcc omtalte CfgcinTokr i Xtubf nffiolbé 6l)ai-aft«r, foc 
anUbigrbc, at Ba^tn tog en faa u^dbfg Henbmg. 

Vlt ^totfjc, paa i)))i6 ?(utor[tct bm t(Mtgct( ^xcm^tiilittQ,] 
af ©agcit allcnc ^av weret gvimbet*), Ucmiiiiitv 6ageu patlj 
en anbai 3)jaabC/ Tati, uagtet ^an ubgao Htt '^og tffc mcgftjl 
Icritge efter, at ^egfvai^eben var po^ffrct, albclcd itte ^rcl 
»ccrc nofift afgiørcnbe 55ct)iié; t()t SRot^c er i bc faa C^ftcr<g| 
retmiigcr, ^an mebbelrr cm Scl)né vtvfcnlt'ge Sor^olb, foAJ 
uiiinagtig, at ^aii aah'nbar t)ifct ftg fom ben, ber t benn«l 
|)enfcenbe t>ar flet unbcrrettet. '^an fan beifov g(erne, cutcal •) l!c filttfliTTc baiiffc ©fribciitfr, fccr feriKiiimetKi ^am bibrflgrt til at 
utbrcte ben aliiiinbeltgc ^emn^ tifrom, ticmliQ gr. £tiee&i>rff, (( 
^Qiié trpHc gordccamitflfr i>Dcr J^rbrrianbeW ^ifloric) 2. SKunl^e 
og ^. %. S.o^ot> (i tcxti alm£Titc(i(3 bru^jtc tifloriffe Jirrebegcr)^ 
iicct flan(Tf fiitgt 9lol^e. 3 ^»fntann'tf eprinbcligfii paa gran 
flr«ne Ubfafl. til lerbenfliclfctf ?«nrt (AlHinoires du Vice-Ad^ I 
niiral TordcDsktold. IT46)^be^upaiitPiPtrlJgiffcbcpi ømtaltc SorbUl* 
tttfc imellem ^mi« 03 ?(. Sctii*3icifcr berørt. 3 ben baiiffe C»f rfættctfc af 
bfttc Urtaft, ber er lagt til CBruiib for Srcmfttllmgcn af ^nfl ?ip t 
»&i|lprifrc eftetrrtainflcr om PcIfPrticnte banflc lilbcWinænb' 0. f. ». 
veb Zvt^o ^e f:ofmaitit, liL. p. 191—210, ftnt^cd ben t brt,{ 
mititfte iRe Pitttali i Xcrteii; 03 iinbcr ©jTiiWtcu iiicb ©toi'l fifleri 
XoTbenfftDlti inun: at en af ^anS Scnncv et bleocn ffrfflfcli^j 
eptniffci iif bitffe eptfcébiitct. 3 ni, riotiflnpf nf SPtfaHnen frU^i 
filbtgcre lilfaiel anmcrrfniiifl til Icrlen i ben banffc OuerfttttelftJ 
ftnbrt bctiJtiDb ben alininlclifle ^orta-Uing flienfliPet mct faa Drfr, 
rimriiøtfit« ogfaa optaget efter !ftot&e, (»pi« S^pg forf^c ©ano "Mcm 1 
1747—50, altfaa rftcr bet forften nttiMitc franffe Ubfafl, men forcnWl 
Mmané Det (llhW 3 brt fpenlTe iBflert: Tcssin och TeaKtDiari»l 
(Sifickliciim iSin.) fiatci tftilcr Hk omtalt, at bet bar noi^ea 
faaban gorVinbelfc meUcm 5orbcBf!ictb cg Vc^n, fom almtntclieeii 
antftiic«, ber fpraiUetigcbc ben ulpffeliflc ©trib meKcm ?ibn,tita(e«j 
ag eta«(. Ift4 Om ^raf»aiii Ytpn Oj) faRd €[ÆQt. ban fcl» jigfr, ft( bfv gatxé mange ty Dicgct fpvffifUigc), 
fjcve (liijtU't e» 5orb(»Nfc mtUcm tcggctf Jovljolt pgSfiebne, 
bcr M( funtc fpnf* vdiKlig, nuii i »UirMigtjrtcn iffc fanbt 
@tfb, 9!aar Sot^e nemlig (2bcn UBflfltic V^j). 2(il) bfflV"* 
bcr SortflfDiiiitfii ^crom mcb bc Orb: .^"xiniS tilforn omMUc 
^uugvirrt, beu rige *lL>r. eei^n, i^wU ubbebct lig ^pfl'Xov* 
beiiffiolb, at l)ané enefte@LMi moattc folgc ^^nm ya<i tjand 
Ubriilaiibéretfe/ et; at ^JfcC'^bmfraU'n vflbe ta^t ^am fem et 
unflt UiCiuu'Iftr uufccr (tn Crfigt/ c f. b. : bci i'nbcbclbctf M 
bi*|V faa Crb i bft mmbfte lUfnbe aabenbare llvifltigf;cbev^ 
bei* oVfr^eVi'tct fvvTffe Siotfied ']>aa (tb irUgljcb meb i'»enf^ni til 
bigfc perfonligc 9t*r^oIb; tifi Råberen var, fi?Di ti ^aoe feci^ 
aUcrcbe beb fer II Vlar fib«"/ eg ber Ce^n bat t^<\Ut itU 
^iin$ etieflc <2«ti. ^Jaar 9}e(^c bt'Wmeb taler om et tiblfgcre 
^cfu'nbt(Fab iiteHcm 2orbenffieIb eg Scfjn, forantebigft__ 
beb ben (^aavb, Xorbcrifffolb t^awbc fcfet til ^etoelfc, bojfl 
inbe{)oJber bfttc iSa$n i bet niinbfle intet llfaiibfbnUfitj t^i blaiibt 
be betitbclige (Sieiibemmc, fem bcii cclbve ?l&r. fieljn cftcrteb 
(Tne SenniT/ »ave ogfaa 10—12 ©aaibc, foin i 'Bonncxnei 
SCHiitbrcaaris^eb blcbc ubCeiebc, eg blaiibt btSfc vare flere paa 
(S(rr(Piaiid[;avu. ^ en af bfdfe @aacbe (9{o. 35 i Siranb« 
gaben), fem tiifaibt ^to^it €e(;ti, ^av man egfaa beb (tljfl 
iKbiive ^ancfel t rt ^ofielfe fmibel -Jejpiiiigev af ©ftbc, ber 
mcncS at bwrc fevfffvbigcbi' af So rbcnffio tb, fem flat ^ace^ 
bebect bette ^lanelfe. ( 

lil (levre ^iéljeb em SlbiTfdigt i bt'nnc Sag, eg na»n* 
(igen om ©terrctfcn af ben @iim, fom 61:^11 ffal Ijnbc tabt i 
|)ombovg, eg fem angtyjed meget fovpficKigt, (af *Hotf)e t(i 
25,000 Wcir., foniben bct®ulb eg ©ølb/ f}an ^abbe ^0^ |Tg; 
i Tessin och Tcssininno til 3a0 l^ucater) vrtbe man toprc 
femmen, berfom xti iffe blanbt bc megi-t juMagtigc SegnffabefA Oro aibro^ani it^n eø M^ dtøat- i05 bin bfdfé Cc^n fefø, bcrf^ ben omtalt« Mn;;. SWi^riutf Me 
'cttcv Ijaii^ Ubgrftcr, eg fom »t uifb cnfcltc 5lfht)bclfcr ric fva 
^SPJaJ 1718 tii l)ani Xob, iictcp fa\)itebc b( ft^cdcUc dtc^tifTa« 
fov aieifcii, mrt Unbtngdfc af bet »firtft, bn* iiibbffattn' 
Ikc 3 aRafliu'bcr Sart.— 9Kaiid 1721, eg gaacr fra Dp^olbft 
li Xrcébfii I« ftnfemftfii tfierrflébortv 8fienbt fjalcbeé "££1= 
lUt (if bc fj-vcitrltc SJfguifa&ci' fet Optjctbct i |)am6or(j ittc 
[gii9r brt muehgt neiagtig^ii at ^fftentuu' ben rctbti; i3umd 

;torrclfc: faa hmne Vt bog af (loné <Sui-atcr 9tbr. •RU« 
Jrferé MirgniTab owr bc \>aa ^Hti\fn tflfcnbte og foitrugtc 

pcngt* flutlc, at bcv f intet XiJfopIbc fan \)<s\'i Sale 
Ivm nogen @um af ben StoriedV/ fom 9)otf)e angu 
|lDer- <Sftev bette alminbelige 9fegit)7ab t}aoe famtlige Ubgtftei* 

na f}c[f 9ltfjfcn fffun belobet f)g til I2~l.-t,00n dtbtr., ^vi(' 

ifn ^o»<bf«m for bc I i iOIaaiieber, Meffen uarebe , fainmen' 

i?Ibt mcb eii Ubgiftéfum of 2200 9?Dlr. fov be cVcnnwvntc 3 

i/aaneber, ba b( bellbbe Ce fpetu-Ue 9(egnfFaOer, iffe labet 
formobc nogen faaban ertraorbiuair Ubgfft }^aa bcii øtøvfge 

?wl ftf9ieifen. Slcéubcn, (ja^bcSe^n tabt en faa Rov ©um, 

[at ^fln ifTv* fiinbe betale ben uieb be ^eiige^ ()an fov Cicblifs 

let l)o»bc Ijoé fig ^3 fiitibe unboarve, men »ar (;(coen nobt til 

lat flittc en faa ftor Sorffrittumg^ I;aobc «i upaatoiblelfg fuubet 

laiangc Spor til bend Slfbctaling i be t^tbigere 9iegnf?a6er. Cr 

aobet ?.Vuiitf for b<nnc ttor ^^aafianb troe wf at funne hente fva 
l^c^nd egen i^-Vrfoiiligljcb; tiji ben Rrfrige, fjaitbcIrimoiiiHgc 

}vben i "iVngefager, ^ttori tef^n mv opbragcr^ og font bragte 
rt(, fra ben tfbligRe Ungbom at optegne og gtpie Hg ^^^^ 
[for enb)?vi- llbgift, fi)ncd fffe nt fuune forcnef^ mcb en tit ben 
l©rab letiiitbig og uregclmo'éilg ?ln«enbe(fe af ftorc *lpenflc« 
[fumnier, fom ben alminbcligc $orta'Uing angiver. 

ffftcrat Se^n, fom »i ^a^e bemcrifet, ben 2-lbc 3uliu^ 
1.1720 »ar afrctfi fra ^toben^ami, i Selffab mcb ben omtalte tou Om Abraham ic^u og boirt &ia%u af Stugufi ^atjbc »otrct i ^amtprfl, fprtfattt f^an Sttifcn pocr 
^anuovcr til Xrcébm o$ 'iHitn, ^verfra ^an (09 otocr ^rfd« 
bnrig ti'f 9iaab i Itnøant, og bcrfra tUbage til ^leii. 9ra 
fccutie grab veiiit ^an e»>ft Mfginébutg, Slurnberg, flugtfbuvg, 
©tultfltlrt 03 Straébiirg tH ^arié, eg bcrfra ttcnbtc l)an o©cr 
|>c«ltanb tdbage til Jtfebcri^acn, bvortti (^an tgirn (mfom bfii 
30te €fptcmbcr 1721. ?if bc paa 3?fifm fevtc 9?cgii)!abcr, 
Ifnaoibt be cnbnu rrifirre, ffc )>f, ot ^ati fi«bfc bcfaac eti^ttt 
IStebd aTIifrhjorrbig^rbct:, cg giorbe aitfcrlfgc ^nbfiøb af %^tf 
gfiV SSalcricr, eg ferfTiflligc Stonili cg ^laturgieiiftanbc, ^Dors 
tocb (jan brrfgcbc bc bctvbctfge 8ainlfngcr af btéfc (>)icn(laiibc, 
fom ti fib^n ffiittc omtale. 

%?i ^atfc frft/ at ^c^u ingen SilbøtcItgV^ følte fot ^an' 
Ibrlcn; bet f^neé fjeflcr tffe, at f)an^ fortfatte @tubiVr ^Ave 
[Dflprft af ben Wrt, at ijan ^ar tcenft paa at bruge bem fom 
*8Wibbel til nogen befteml SJofiingébei; 09 ^an fogtc berfor, 
efter fin Xiltagcfomfl til Xantnarf/ teb fine flore ^tigbcmme 
at forfTaffe fig en Stilling, ber, veb Bitm af en betvbrlig øg 
inlereéfant ??itffombeb, gat ^am ben enifellgile Ceilig^ til al 
butfe be 'ytben(!abcv, fem Ijaw liblfg ^awbe elpfet. — 3 ?laret 
1T23 Icb Æong Sreberif ben 4be, efter en i goiteiai 
trpft Sortcgnclfe og 3nbbi>belfc, Wb offentlig ?lucticn cpbtbe 
|>etTegaarben $otbp))aavb meb till^orenbe ^enbergobd, 
tittigemeb fem anbie ^evrrgaarbc i ^ollanb. Tel paa $)ei* 
bijgaarb giortc *^ub biet iffc antaget; men ben 3bic ttpril f. 
ti. fteblcSel^tv ber (nbnu iffe ^atbe faaet ubbetalt be ^Vnge, 
fom i t^ané 3)2inbreaangl}eb tåre ttibfatte i brn J^ongeltge 
Aadfe, for 75,327 ban)7e i^roner benne ffienbom af 5?cngen, 
ber, femten ^otebgaarbcn meb 166 Sbr. frit ^artfoni *lger 
cg GuQ og 3 Sbr. Sfctflplb , Inbbefattebc af ufrit ^artfern 
1019 Sbr. Sgcr og «ng og 5 Xbr. Sfct^ 09 SWoDciTijIb, tfKi'grmfb 153 ■jt»uf<, bft UinUt i aarKgSlfgfft 296 3?bt. famt' 
Rirfcticnbcr af ^in^^cMc, Sofbing«, Olfliu^) cg XorélunH 
Sogne, bf regnet tU 31 Sbr. ^avlforn. Sonfcevgobfct »ar 
A^fp^r^t i folgenb« 18 $5t>er: 30 @dar^e laat i (Snimn, 
13 i ©iVWtoffe, 4 ( ©fotJbtj, J i Saarpe, 4 ( ^oaøfrup, »i 
f fJyl&eriM'te, 3 ( ^[frnréfc, 9 i Jléfcn&onf, 21 i 2c^éa^l^e, 
II ( ^"icmtm, 5 i 9?itigfd>i'Iti-, 1« i ^o-tinge, I ( liUc Bce» 
bfnge, 5 i ii?cbt'eliinbe , pg neget e^f Sp*^* * ??erw pg^ofif, 
C^ottfc ^l^iixr alle U%e pa<i Un ft)M(ge Siant af ^oUanb'); 
frembeleiS '20 @aat-be t^trtiortf og 12 i €oedmarfe, beltggcnbe 
paa t-in novteftlige ^ant of faimne C. ©fiebet «r wbftfbr i 
ben 'i^ibf Jlugufi 1120. 

^et følgenbc War (Sfiebet er ubflebt ben II. !3?ec&r. 
112«) r(o6te Ce^n ^obferne ^Uf^lfiiit<| c*g <|>ricrfFpo 
of jft)mnter^i-e(iif)rfftiait Cvar( v.^abel, ^efaftngémanb 
ewr atlbfrf Stift, t(f bvein Sougen fort ffoi-vefcn haobe fofgt 
. bi'dfc (Stcnfccmnu*, htv inbbefattebe 99 Sbr, fr(t cg 812 Ibr. 
ufrft^iartfcrn Jtger cg Cng, cg 8 Xbr. ©fott« cg SPioKeff^rb, 
tfQfgemeb 93 ^nfe, tev betalte i aaiKg Slfgfot 216 Stbb., 6S 
3br. ^Mrtforn Æengrtfeiibcr cg 90 Sbr. .^avtfoTn 5t(rfft(cnber. 
5?cnbergcfcfel laae I felgcnbe 1 ^^cv : Xljcretip, Suiibbt?, Waf* 
fcoflf, |-»telm, SHntinge, $Wrfct cg 9Jagrf(lfe. (Subeh'g feiebc 
^an b. li DMbr. 1129 tir biéfe ^cflbbelfcr ^ovrbgaarbrn 
Slerri^!)(i(irb, fom cicbcd af CS^arUtte Sophie pat* 
ftall, ©nfc efter efter 0\)er<JitWg«*Sfaeta(r ^e^. CS^ri* 
[topper JfSrbi^, i ^^fé SamtKei} OSie benne C^aaib i Ian* 
gnVCfb |avbc wtfret. |)cT)cbgaiirfccn 53er t i^ g aa vb fe(o«ar 
atifat lit SI iTbr. ^rtfoui, men ttlligcnirb ben nrbfogte ^^ram* 
tcftirgaarb, ^onerftcbgnaTbcn, cg bet ^^iMibeigobé fra 
Xubernp, J^Uerup cg ^ar^, bcr ffotge 9{cfo(urfcn of ri^lprlf 
1691 »ar logt tnb unber $>ot)Ctgaarbcn , lt( 66 ^r. frit 
$)atlforu agtv eg ©ng cg 3 Sbr. |wilfcrn ©fc^ffylb. 93»ii* 108 Om Vbntodi ttfm c^ ^cat ølcgt 2J t ^otttt, 3 j ^iibcTuv, 5 i £a[lø, 1 f aRaibtfOc, 1 
|Mf(m, 1 f Siffrfor cg 3 i ^angrt, var anfat ti( 311 Xbr^ 

■^artfcrn ?Ignr og tfng, cg 1 Xt. ^ariforn Sfevffplb. X<dubf 
fulgtf nifb (J(ciifc ommen ^cngctiVnbcn fer Saaré, ©lat'&oK« 
yfi-nfftf C3^*?cttingf gcvjnf, i air l20Sbr. i>artfcrii; eg fiirfc 
ticnbcn af Xaaré og l*irnaftf, i ftfl 5f» J^r. ^^artfrm; *^io6c*^ 
fumwfii var 37000 9?tr. (Sourant^ ofl SficNt Hw iitft«br 
23 3nn. 1736. Sc^nd famlrbc fficnbemmc inb^ffattcbr fac 
IfbffJ 1 ^rtfflaarb* mfb 531 Itt. |iiartfern, 03 2N5 Sbr.l 
ufrit ^^artforu , abf^rfbi i 34 ^cnbrrb^ior, forubru rit '£>ery 
Siciibcr ofl bfHiboIigt iSfoVflrirfnuigfr. ©fioiibr^cbiiifftMitigcii 
bro$ cm v^^ c^ Ofrcloi'té opllcg |m ^o^Mcl paa be forffirflfgø] 
0>aarb(, cg rflf beéubcn ^avbc fitVtiircrcp^pIb i ^itfbcn^a»n,J 
I^vcr han riibiiu nVbc Hcrc (Qaarbe, faa Vleo bo^ fra nu af] 
^cvrf^gaavb, K'fitjgfnbf h ^iH ?fovb for ^Sarfiofciiig,] 
{^aué t^cntUQc piem cq f^abi^c Cp^clbdflcb. 

?lf ^(rvføgaarb? gomtc^^tjgningfv tx hin ben CQeuUl 
lig« ^>oVcbfc9gning rilbagc, ba cii i'inbiiigévacrW Sibctijgiu'ngj 
til benne, tiUtgcmeb bc gamle Cabebygnmger, blerc iiebrewiic (] 
©luiningeii a\ fprrigc ?lar^inibvcbe. Xen enbnu eiiReitiibe) 
^ovfbbvgning , ber ubenlt)i»( i bet ?3ocfentI(fle tcfinbei; Hg ij 
ben Sililanb, fj^oti ben er cpfcvt, htiiaan fun af een 9tof^j 
bcr er 06å ?U. lang, 16A ?I(. treb (uboenbigt SKaaO, og l»| 
ti( 1 i $U. t)vi fra forben lilSagf^torget ; ben ^ai- 2 Qrtaget- fetubeit ] 
^iclber, mcb et Saam patt beu fvbltge €ibe, ber tiViier til i 
0)>gang; Xaarnet, bcr er 6 fantct, i^olttv 9—1 %l i ©fen* 
nemfm't/ og er 2o5 $l(. fjoft fm forben tit bev, ffw>\' ben 
fctberbvvEfcfce duppet tcgimbcv, er forfpnct mcb bc i «fbre( 
Sjtjgm'ngev alniinbeltgc Sucgli'trappcgange af maéfrec tfgetloffc, 
f»»oi' Trappegangens ffltibtpiUc banneS af 3:riiuieiicd fmaUcffc 
(fnbc. 3lf fltetbetne, ber fircrffc (ig uiiber ben norflc 2:eel 
af ^iigitingeii, Ijanc ubC)Ut>iv( (let ingen VÆvet ^»oelvebe/ men Dm Stbrofiatii Vftin r^ 1}mi Slægt. , ati<, ^vab citbmi tv S(lfvt(bct mrt bc Reifff 5ticfbffc, fiaoc t*ccrft 

iforfvncbe incb flcic 9J*Efcr af ffgcbuffc fov at ftettf ^ufct; 

be iivcFlviiigcr, bcr nu fiiibrd { nogle SiUibcte, maaffcc incb 

Uii&tagflfe Af t<, htr nu fiiibfd i eu fmd JSiVtbtr^ ^bpi'tU 

I Stft^anflcn w fva Xaarnct, bcric S^^or of at bcwc tiUyggcbc fpr 

liffc n-t lofiigc jibf«; rimclifltjifé ^abc pøfiia oKc iCiVIlicriic i 

bifrcé e^jrinfcvliac Sfrtfflfc fun fanct Cpediiug iflicuiiciu <ntcUc 

fjlabningfi- imeUfm |>ufc(i5 ©runbfJenc. (SWuvcn« ertf vcb ^yé* 

[aatniiigcvnet ^ictbeicn 1-1 tfl I4 ?U. tv^^i { anb^n (fta<)c b;r« 

Ifancb fun «n?Ufit CncmI(fl^tncvn<(mi!nrm^ytnbiicrnO i>g 2 311. 

lunbrir bi^fO. i^ygiiiiigoi ^ai', foiioitt »ibciS^ i!i^f»)7ntc bJti'Ct 

l^anjFe omgtucn mcb C^rabc, f!iL*nbt bi^fe ciibnu mcb Slutnfu' 

gen af bd forngt HavIjUHbrcbt; tjaubc en bclijbcliø fioir* Ub* 

fiifetnlng, cnb be for ^icbiifUt ^abc '^Ma en eccr ^ubgau' 

gongen i Taarmt inbmuict Saiibfleen ftaaci-: Jiicolj II\i(t- 

fi'ldt os Lisfbot Frit armo 1586 tiUigt'tneb bercij »BflaMi. 

^aa @aarben gfcmmcd enbnu ^entieb 150 Qamlt ^tx* 
gamcntd* og ^apiinJ^Xccunicnlcr bcbfpnimeube ©cbfctd pU 
pcWf/ ^bcraf bet crifcfie er ]t<i 1502, tiUiacmcb 5 Qamk Sif« 
Inbélncoe, gimic til 53cbr« fov ^hornorS (iiu 2^^aav(*> 
StkU af @tiftet^ ^tjTop; cHct af famtUge baiipfe eg aiibre 
93i|?pvper, t^Iatene 1362, 1417, 1431, lllT og 1302; famt 
(I ?3reb, ubRfbt l3iM) af Sognfpropften fettv ?lnbevfen 
tfl 9IcftenéI?oi c3?e|1e(fO i SfÆflanb, ^bovveb ^ati t^fuibiicr, 
at rn »i« ?lnbcve ^ngbavfen vaa H' Sbevfle ^av ffifnfct alt 
(Tt ^orbeøcbS i edlanb til Slioinoed flirft*). 

©om Giet af faa betybelfge ^orbegobfet hUv 21 bv. 
Sf^u b. 27 3uUi 1131 no&ilitci'et**) tiKigftneb ^ané C») 91cgle af fcisfc afiob^rftot naiMirt , ntrn tittccl* mrt urifltigc 5ljr^ 
tnl i ^.SR^obe^ Siimlitigcr lU fce taiiflc ;peTg, SaalaiiM »ggalftcrd 
^iftoric J. p. 503—4. 
••) 3 »Ccricon eucr atcllgc familier, ufrg. cf brt Jlonfll. fcauffc gciieal. 
L ^ : . 110 Om iiltratKiiii ?clpn oa> Itatti ^agl. |t»flvc 23vet«r 3oion 8e^n, b« havtt Ji»6r |)ViOKIbe og 
|:€jiibi!oo i Sv"i/ ^d (»ni HbfR (ni*J)/ vrb ^tftomaal nub 
rSbU aWarflarttljrt ^oycHlucIm, febt 30 «lpri( UO«, 
Ipg 6[ifL* efter ^■»i'øcii C?rnft D. ^obcn^ tiUiflc Hft> (Fkr 
of Sliclftrup ( 5vf II *:j. (roiif, iwtaflc c^ fterfic ^flK Srli?, tcti <n bloa ^ctl, bflcflt mrt 
et flet. fciI«R{irt ®MDf(>r^. ^aa $)iclm(n to (vibr ^^ffrl^orn." ^o^ 
tfon gc^iia tiuif iit-Mbf mrb Siamfrtlrrcn. abratiam gt^niS 
epn, ^. a. ?etn, fif, t-« fian ten 2f)bf TTfrtr. iTtio cp^eirtcfl I t«i 
^tnflc gritcmii.iiib, til tfl gfftrtti^^fl.-tbtfn oitnii cii ?'iclm, (itw» 
vad tie @iilt'?ranbaTti^r, (ivcr mct tii fim jlalt Cnic^ald, famt tø 
^iltitiÆiit mct ilffllcc til Sliolb^piccrc (i. c n- sal). 
*) 3W5C et gifnfitiflt Jcnomnuc, currtlct t. 12 31pri[ I7'2->, imcncin 
3ersfn (Srnft p. f obftt tM WcWtriip cg C?tf(e ^Riirgtctftev. 
?e\)rn()ifhii iTull'C, H tf Inrtcn IPi'rii (»»tf. fccn Iaiigftlrt>fiite 
tcfitcf rttlf tacé forllftiS ffiiratpnimc tiiMil (iit 2?e6, efter (»vilfcn be 
putte bcteé mellem be^gf ainsiiiflcr. CJiftcbe bcii (Sfterlcreube fig 
teriniob Iflint, hi Tom ^miic i fuIthJinmeii 5?eftbl?clfE af9l(f, (iiu^t at 
ubbdalc ax) 8ftib. Henr. tit ben fprfl afbobetf «ii>iitoer. ©a 0. 
$!cbc« botc 1747, blfu ^anditowe f(Uilc*e«<Si(riiU'ea'9iieItiTup, imo* 
at utbctdic btii ovenfor Uitttiieeiiui til i;if uieiiant ftjiMf Coiirat 
t. ^obcn. Ofolge et »gclcbe« gienfibigt 2c|lamentc af ifi ^iigufl 
I7IH (oprettet fw »Sgieflnbet'j mrtletii Oo^on Ve^n til ?>tfibtiltf efl 
tiiibilcc i>n<gbe(f3»flrgi-eltcu.£i?»eM>iclmfa5I[elilnip. bfft«t(» 
ÉP*. ftl ttUc bc f.ifie (Sicnbcumic floite i etl?»fri Jtlftfll« foTl'litc fain» 
(cbc i ben ictfnnc J^amiltc; bobc tun t'orji ubeii Sørn, forpUgtcbe 
Vctn Tki fWii" lil nt ubbrtalc ben Sum ISOOO 3?br. (Jciit. til tcnbc* 
nn>infler fpm tUøtiifatcnt for bet, (fm ^n biW» raebbniflt til bel 
fffUcté iPc; Uibe t*^n tcrimob førft, cg bet ingeii 5^ont mh CV^tlfet 
blcu ^iJfatbet) fTiiIbe ^n ft^rutcii be l^OiX) Mrr,, enbwu ocirlig bare 
2u»o gitr. fellcr, ^pi« tun igiVn (jiftebc jig, KHNi 3Ibr.), fri iPol-fl 
ytio 9lie(éftruv ttfligeweb flere Umolumcntrr, fem 8?rOTbc, »i(bt, m. 
in., ^-pilfe bog fibeii foranbrebe« til et Itl'ag af m) 3tbr., ba bun 
ØVttctc ril Cbenfc, (luor bun bobe b. 19 3uU 1707. — Su^an 
tc&n bawe i Slarnic iri'j— 27 fii*tt {>inb(i:bc oj 2tubffp», og 
bfb ^eRvimcnte af 25 3uli 17.^H lubf.ittc tan i*u »tcbctfM, ^out 
Slbta^nm ?r(n tU fm UnivrrfaUrving. Om 9bra^(im ^cfrn c^ ^mé Stogt. III Cfft(vat Ccfin fanicto* var fommfn i SJffibbcffc af bc 

tvfufor iioctoiitf tfimbcmmc, fclrtc bidfc, ber alle bcftprcbci af 

t^am felt), tm »ifltfgftc ©(cnRaitb for ^ané lifrffomljcb, pfl 

1 1)^ov umi^&clt>ar cj) Dctvtclfii Xccl Ijaii tcg ^ert, vffr f^autf 

Ifllriøc fficriabte 2Jic»f/ Xagbpgcr, 9?i'tiii(fa6er, 3nbUfl i flrvc 

Strt^faøer in. ni., alle ffveOiK ineb ^ané rgrii ^aanb. 'SUtc 

^nnttttc af ^inc Sc^né IMvtJC rrc enfcnii i 5?cl;plb. SDim 

I te cw HOfften alle, for bet mcfie uubev ^and finter »Cpijclb 

i Æicbcn^aon , (freunc til ^ané fovfTieSigr ^crsaltrvc, 09 be 

[fliignae bcrfor iifffieit ubcluffcnbe blel (Jnfclt^eber ^?tfb I)nnd 

I©aarbc3 cfl ©obfcré 5JeflyrcIfcj (j»orfor biiJfe 51reve, mrbeng 

[^f »el fra benne <£ibt I«te oé at fieube og a^tc l^ané ^ivV 

fomf^cb, [ anbrc ftcnfceitber give od faa faa IMbrag til fjané 

\4Sf)axaUcvi\iif. Crt Var ^.^rubftpffer of bttffc funnc bog maa* 

ffcc ijoéfeubc luebbcled Ijer, for mcb Ijmé egiK Oib at Qhc 

^xtvt i(^(k(i ben ^n'fi'f^f«^ Pfl åretag tifll>ct> IjVcvmeb ^an omfat* 

Itrbc rn^vev af ?løcvb5rfnin£|ené cg @ebé&ef?pveIfen(J ©fcne, 

[rg »i vcelgc tevifl npgU ^Stebcr, bev maafTcc tiUtgc hinn« fju'oc 

[iioøen l^iflovi'it^^agvcnpmiff Sntfff^fe*)- 3 c* ^«c af 7b< 

(^uumi$ 1155 jliivcr ^an fra ^^lobcii^aon til fin 3oiA->a(lcr: 

"9lr .fllørrri Arert er TadCt vaa uritlliii ^'aatr, Fan jrg fer af 
[^^^rioU^ft i Seurndlrn. ^an U nu fiiAtl ^røet ftni S^iiø. lø trap 
l^rurt tr( ti^bi Q(t), fiiii [)aaf'tr jro, at miin fdacr al(ri{3 mrre teraf •■J 3 rn SRcceiificii i ^aanrtåffr. fer SiU. SIX. G. '^3fi nnf£Citc4 SRobllo-- 
tHrnté liHtiific 2>vi^clfc ^ct i ?attbct til 1780, {^atlcrftc 17ffli tDr* 
TcbfS 9leMlM)fTni 1 3pf«-") Si ?cVti Jor t^jrfrt ten cntiiu tftltsicre 
i ypUflnti, frrmlufcr of ^,in« ovenfor <infwftf 3>Tct*; o^ at ^on (>« 
tprirt ftlcviT (men iivifi cm ten t&ifre rtlcr wtr) inccr ctifr Iti ^ar 
fst ren iit, fan fe«) af fclaenfrc glltniårr I rt af V'i"^ !^rci>c, bat. 
3 9Xat 1749: »Salwljaugfii pet iBcrri&daatt ftal i aar tefdiied mrt* 
^Vg; frlflntt ^cttc taii faaefi filovcrinj, iiwv ter fra te forticn crii. 
nrtetc eiffcer noiiet bliocr tilowré." 118 Om ^bn^am ^c^n og ^and Stegt. 

at f(c; 00 Uvt tt fddtt fect ovcnpaa farvningen (føm bet Hxlt 
f7(ct, boø førfl eftcmt S3t)øoct var faart, cg faa farvet tt $ar @ang( 
Mfr), faa Pfnter jeg, ot -Sulen fcrc^n^fr fect op, faa jcø boø inflcn 
St^Ut faaer fccraf ; t^i tcrfer ffal bet foaeé erenpaa SV9 fWfr -^avre, 
fer at ffaffc tftSfitøøf. %tt ^ar ifff fcUct, at jeg ^ar faøt ^fef 
b(t, oj ^an pert) te^uben, ^vcrlrbeø M nu aUrrtbe tvenbf Sanøe er 
Hevrn faart vch SScrri^gaarb ; men formebeift ben inbtrufne ©pdboin 
er {lan unbff i^lbt. '■ 

Oq i et anUt Brct) af nU fbpxil 1756 fh(t>er ^an om 
b(n famme ©frnflanb. 

"Jtan Slevn^'Sia faaeé, faa ffal bet aOene vttrt af bet rebe 
©lage; bet ^vibe fan iffc betale \\q, naar bet \tal Haaté, Sixa 
bet ffal i be klaringer, H SKarfen, bet femmer ubi, er i 
ajanø. 3)et f efter Pift 10 g. ^b., eg efter @en« ©igenbe ffulbe 
ber faae$ 8 ^b. paa ^ver @fieppe Ubfab, eg faalebeé 64 
$b. paa en Sønbe, fem ril giere 6 S'iblr. 4 SKt., Mfet Mep 
fer byrt. ©aamcget ^at jeg beg Icrrt af bet, fem Mee faatt 
vtt ^crri^gaarb, eg ttU fem forben er faaet eeb ■&«t}b))gaarb, piU 
Ut MX tpnbt faaef, at bet ffal faae^ t^ft, em bet ffal blipe $øit; 
og i ^øiben beftaaer Avantagen; tl}i em Itt enb fpreber fig ub til 
©iberne, naar bet er tpnbt faaet, fem anbreSrtrer, ber floaer langt 
fra ^inanben, faa fan tet bog iffe blive faa tienligt til at \laati, 
fem bet tcctte, og, je Icrngere ber er meUem ^per Sujf, jo for og 
mere tager ttt crbtnatre ®xai S^vnHani, eg forbrieer ^leper>®rit«= 
feti t^i jeg ^ar remarqueret, at ^løeercn iffe fpreber fig anberlebrd, 
cnb fem kuffen paa en ^ebcrfiltierob verer ep igien, naar ben afffff' 
rti. eg, naar Øleben, ber i Serftningcn er faa tpf, fem en Uben 
Singer, tager af eg Mieer til mange fmaae 9løbbcr, fom anbct <Bxai, 
faa bliøer j(ljøueren fort oø ringe, inbtil ben enbelig gaaer reent 
bert. 07u &il jeg »( ttot, at be, fem ^ane givet mig ben førffe 
Seregning, &aee regnet fer meget; imiblcrtib er min egen Sørfaren^eb 
Pi«, at bet nemlig ffal tiffrc f^ft faaet. 3Kcn ben rette ^røportien 
»eeb jeg iffe. derfor fan jeg iffe determinere nogen vH Sttgf i 
^enfeenbe til ^vat a3i)g ber ffal faae« imellem. %tx fan berfor fiø» 
beé for 10 Ølblr., ^piffet ba faaer rffffe \&a langt, fem ttt fan, 
eg faae« paa 2 eUer 3 ©lage SDiaaber, famt tilpeie« cg opffripe«, 
t^aa bet man fan tomme efter ben rette Vropertien. ^t AljøDeren Oin :jlbta(ain !^t(ii da ^9 GIOfiL H3 : I fUrr* førft iaaté rr ^or IntU fftfr fflog^ic« evtnpaa ^cJ^^f. fg ifftin 
ntrt rn Jr<rl;arpr tfitgang a&ti ppcr, tct prrt 3 prt. Dfi, ^f^f^)ln 
cnt ^iparvtnøtn iffr fem U:tH, mrnrr jrg tc^. trt tunbc pæk li^ 

ffnlinrt fftit t)cl fulgeiite Ub^rfl5 af et 53rfi> fra ^iB&cn 
^atn Caf 22 9?o». 1755, .n'l aWonér. "Sefrtn ^elfJ, $)»(>* 
b9gaar^') titnt tf I ^^^rcve, faavcl paa tca S02aabe, frtcn^aa 
^iin cDcit^evobft cptrefpoiibcrftt* mcb fiiK ^JcbåfovvaUcrc; fem 
paa bf II Sorftanbfgbcb og diiM'agtig^rb, ^votntcb ^att ttarftog 
en^Dcr Saj^, t;vori I]an aiUøg, at en ^orpUgtcIfc pao^oUebr (»am 
cUcr «i 9{i'li(fll)tfb (((tom ^am, fom ©obéffcr og ©talfSberfler; 
ligcfpm cgfaa ^aa Ua tcmmfltg djaTaftniftilTt; Strfofmaabj, 
bcr finbed ff{» i biéfc ^aiiS fmiplc ScrrftitingiJbretJe, pfl ilfe 
er ubrn "^r^^ af ben flubevcbe SKanbé 2>aitnelfe. Solm er { 
tmt 41«o om (n umijnbifl 5Jonbffou fra Pcljnø (Sot^/ ^«tø 
^ingcmaal Si;)fpgcbfu f 9{ebE)i} af en cUcr aitbeii @runb Vt'lbc 
fraoeiibe ^am: 

•Jt>ni^ >£tfrpbDrn i 9løbbU angddtr, ^ll rr (rr iRtet Ptb 4 
giørr, føf Sfiftrf rr flurirt; cm brt ia fprltfocr øt inbftApnr«, vil 
man førfi af ^rt» ^luliiin^ Ut. 3niiM(rttb faacr mun la^c H^ n(je 
mfj resenalioner; c«! ciitffwntt lift maattr bdiagr ^?pftf9^c■ <xi- 
afpffr gJtc »fb iHfiftffatnlinftni, og fsrttr en arttm aJtrrflr for Sdr« 
urt, fTal 3 ffraf iffc lait gNr fTrffffr; mcn^ (Ujcfem 3 trrpaa reser- 
verer ai lerlifi Jillrtlc til K^)fo^i^r^, fao ffiil i Oflfort Cduftoar i Pro- 
tocollen. alt ®^b«, £«øørr Pn ^prt# 3nbr9apr ti ^crntur fat pAA.. 
Auclion. Jet rr irntcli^it, at Æ^hfofitni iffr admitterer i?bfr Hl 
Protoeols, naai' Hti ftttirr rn anUa t^xr^t, oø tri rr iffr rrntfUgt, 
At 3 Af It lUfl(^(pffrnl^c faarr itegrn (il at pibnr om, i}vnli Nt 
MSfrrrr. aKrit? fcrr &Ut fer, at !Pi>fP9^"' 'ff' ^P'^f^ ®tff ^f 
Finte, eg faarr Stifift Ijeltet eg (il (Jntr, infcrn 3 rtnimrr, cllrr 
lufTrr X«Tfn til fpr ^?^rr, faa Iffngc 3 fitft« lilfffl&r fan 3 piI 
diere rp^en ttUarm ^lf^ ^iiltrrn, claacn pg *Rirt(jeil faa Verrt* 
fBfc ^prtcn, ja Paa allr 3n^pll9f^ei tofl at 3 frr^brr fur, at 6r 
iftr (Tdl tunnr gijrr (it a^olb^fag trraf, og i brggr ^iifftftr fan ba 
4>IOaHff :x>Mih-irc. II. 


m 114 Om 3lbra^in Cc^n pg intti ©Ijtf^r. Gtldf: a( Xroiørn rndiu itfr tr ^^ritrl, repliceres simplemeDl: 

Vt trr NU ingrn iBcrn<^rc mcrt tr til, i drer somlf tr parti mrnø 

brrfor vat ^cébontrn iffe ttfriri for a( br<iø( iCmrorg ft^r alle fecit-- 

Hrm. fom vart ftia Dans (SeM, oQmnrFfl ^r fmaa cg uml)ll^igr. 

Snfør, fntfficntt fcfnnf 3)rciig (nbnu iffe ^dpfce cpfijftt fit 9tf 

^iåTi 3(I^f^, faa rar ^ft tofl £fl)it« ^It^t at far^' for ^an? »ctlVf; 

eg ffulte ter femme liften noflen ufDrmD^ctll(t5 ^anfctlff, at Strengen 

web iHttlf trnibc (emme fra ftJoftfet, car2(t|n ade lifter ptéfere QKanft 

al giøre banntm ^}{ig(i^fieft fer ^odft dan t)arfte art>rt, enft rnten ^r. 

SDffigeft ScU', cOer fcpem ban maatte Pille fortie t\\ ^xrQt. Stf}n 

var fterffr resolveret at dBtage fljl 3^renf(en« 9lft, tU ^nn »efc -Ocieflf 

iWet Mfi' fraftiimt at trfatte fig ftcrmeb; ttii fta funfce ^n fctfl »are 

rltften ^nfear fer ftcn Umonftige. naar lian fom tit lÉ'aDal&er; mene 

[ingentunfte par ^an ftcl, em ^an loft fifl ncie mrC ^r. Spfageb Sier^ 

IfitH topfti'itii!« ;Dmganfl. Siaar nu oUc Jntpenftingtr itfc fan gielfte, 

(fart faaer 3 Pel at rige af, efterat fereftaoenfte er pro tocol leret, 

Hvi« 3 ellere fan faae ftei, faavel hval reserv aiioneme an^natc, 

I fem ^aaftantcn em Aciionen, cg Svaret paa l^crneftrenidlicftrn ; fte^) 

ffal 3 farfi ferlanse gfifcetireuei bffEreprt, for at intftapn« fttl til 

Unfterftenftelfe. Ixt er mig eUerfl forncftenf at Pifce, faapfl 

(perlede« Strengen er tefloegtet lil ften )tf^øftt, fem bcør mange 97ieft< 
arpingcr fte erc cg ^perraeft fterea claglffab fcerife«. t^enfter niifl 
fcerfcr en accarat genaalngisk latieHe fcerorer, fom Éegynfter peft 
len ^fftøfte« ?fcrirlftre, eller fetere op cm fo^10^en gforeft. eg forflfl* 
Irer mig fter^o«: ffttrø Jrengen? Jerdftre taper potrft, &Por fte Oare 
I iMt og fteft, 5pa& It ^avt nctrti fiij al item ^o« dsem Xrenge« er, 
eg &Por na;r fte ere ^annrm tefKrgicftf, eller af tipaft ?(arfflfl be (lapt 
|t«set Øg af ^flm.-*j. 

UpaatvitJietig mbf!)olbc bon fiorc ao?foiiflbe*if Cc^ntf entnu 
bttjarcbc ^rcijc mange for Vort ?aiibvcvfonei cg funb&ofprfat' 
nittQcné ^i\hvit tffc usfgtifle eKev uintcrcefanie Xv<st og ©(brag. 

•) «f et fcncrc S^rco fro gbr. ?ejn (13 ID« I7.Vi) feeé ut. at ^on 
af t(t tam tilfnibte eiagtreaiiieT ^ai erfaret, -at iJrciiqen ter fFa( 
.antt« eal. 3la(Jinud ^cficrfen t ^t9t■^, er en ©en af ten affatte 
"©aattmanfc Saré 31ie(fen ( ©otbiBge; at gabewn le»ec eiibnu, og 
-fi^^ilcteé maaite wrri fin ©m« frt-te ?3atgc.- in. m. Cm Itbra^m ^r^n ccj t^tiii« Slcr^jt. 115 ©II npfcvc ©Wbrfnfl af ban« ^ifvffcm^cb fom ©etérier toilbe 

I imiblfrtftt time tit en paa tetU iSfeb for »(blleftig ©filbriiifl 

of ©nfcK^fbftV fem i en Hegrav^ifF Sfi'jje et »i(be faae almin* 

bflfg ^ntfvf^fe. — SSaar vi ticmfi^, uagtci of nisfien bagfig funnc 

folflc Ce^n ( ^ané *8cfTiirftif|flfe fem Canbmanb eg ^ottbrot, 

otemlt iffun gicnfirtbe ben f}ei|} forftanbtfle, »frffonime og »eU 

loenTenbe 2)ianb, men iffc finbc Spor af faabanne omfattcnbe 

©lunfcfeirbcbringer Dcb Spi^begcbfcrne , fom be, ber iibmcn-f« 

feønnen^ ^oul JUra^am'é Sti-fetib: ha fan bctte (ffc for» 

nnbre oé. Saberend ^irffom^eb Inbtraf nemlig paa en Xib 

(1723— 37), ta man i bet mintfie (ffe ^cv I Conbet, fanbt 

nbbrebt .^Tunbffiib cm cg BanH for be flore Sorbebringer i 

Ciinb«Cfftiict, Iiw'fi ^Vriobe fjer furfl (nbtraf i bet forrige Hat* 

^unbrebfé llbfte ^alvbeel, og bert>eb gat) bettc Sfbérum en faa 

Ror ^ett)bi)ing for ^Tanmai-r. $U bet fmfbUrtib for eu flor 

3?eel »ar Siifcevené forffanbtgc fliob, faaDcIfom ^ané fToge og 

oeconomifTe iBefivrrlfe, — en ^Sirffom^eb, bcr ^cv bleo af faa 

I Biegei f/ørre 93etybning;. fom (Sobfernctf $tI(Janb ^)tta ben $ib, 

ba Celjn fiubte brm, upaatvitticlig uar meget flet — ber giorbe 

I tet mueligt for ©unncn at foretage faa flore og foftbnre ^or« 

Ftcbringer: er ubenfor al Xvivl; Kgcfom bet pgfaa er meget 

fanbfvnligt, at Saberen bcéuben ^aa en mere bivccte Srøaabe 

I (ar forberebet flere af benneé ^oretagenber. l'igefom vi over« 

Wt jtnbe, at en Hog og utrcrttelig %tirffomljeb bar ubmsrfet 

fCe^n« giv, faalebeé )\m6 ogfaa Setflnbig^eb, Ø5at)milb^eb 

Ug en flreng^Ioor at f^aoe tiæret |)ovebtroef i fjanéS^aracteeo 

Migefom (jan liUige ( Ijoi ©rab befab be liberé icligiefe ©inbe* 

lag. poab naonligen ^ané, faat^effom tiané ^ciui, @obgførcn« 

fftt angaaer, ba fiube oi ogfaa ^od ben omtrent famttbfge Se^ 

^jfWoer af Cottanb, ^larfrcu S^obe i Utter^loo*)/ ber blanbt 

•j eamUnøet hl te Vflnffe Ccré, fafltdtiti pg Salftcr« |^iftr>tif. »f % 116 
O« nralMi ICetB «fl Ion« &tt%t. icUanté &C'ticifx< fortrinlig« op^BKr Umt %ahcr og Sen, 
« l'tCncé&prB ^«cm: .Web Janicie— ere 9t\)ett& Crt — 
varf tf U BDtracll« @iwrt; og bf* (ififé til ^aué cui^f $ic» 
remmrlfc, at faa øiattr ^aii ^ørtr t)( Sattt^cé flager, faa 
t>itf var man paa l^nA Sffftrr; br vare font ra tinglcrft Cbli* 
gation.* ^M 

ilt Cf^n, ^»fcr giuct b*n tilfjpfbtg«, ffienbt \i<rnt, ftn« ^^ 
Ubning ril Sorbrnfriolti^ Xob, Hd'é iffe ar ^ao« »arret 
ubtn 3nb!lob«lff y«a hane fifmiibig« l*i»; og «n 2i(boidig^«b 
tif Snr(an(l)clie, I^vorom ogfaa ct^ortraif, brr blrt> malet paa 
Sififcn fort efter Ijiin ulpffdigt ^egmriibrb f»nr^ at »ibn«*), 
{fol vavt om iffe foranlcbigcf , l'aa beg nxttt og forcgct Deb 
bftiiic. Ciibim nnbf* t<v }iiM ^<Yti^MTt tt, forreftcii ^»riv g 
fen uiorft rllrr ut^i>gg<Itgt; %$ffrrlfc i Xaariirt/ ^vorpaa ^br. ^| 
Bc^Hi efter et @agn i Saniilwi/ ffal i?at)c inbcflutlet |lg meb ~ 
firt 3?ieIand)oIic. @fiønbt bcrre alminbetige Sagn om .ben 
mcla)i(t)o(tf^ Se^ii* etibnu fffe er gaaet fgicititem faa mange 
l^nerattoncr, at man tor antagr, at intet uben en blot $eil« 
tageife hmbe (igge tfl @runb ^erfor: faa funuc vi bog iffe 
ubcn megeu llanffeligbeb forene ci faabaiir «£agti/ i bet minbOe i 
ben igfiffelfe, Ijoori bcr er cé oycrloierer, meb »or ewrige, ^aa ^J 
langt uffrere @rnnbe ilottebc, JfunbfTab om band ^Vrfon. ^^M 
ai 5nlb fijne^ bc f/oppfgc 9t(iftr, ^an foretog til |lne fovffid» 
lige @aarbe, bane jorvniiiic %{nterept;olb t ^tob^nbavn, iian$ 
talrige %ret>C/ ber tffe inbc^olbe bet minbfle @por af nogen 
faaban ©inbéflemning**), og fremfor alt hane uafbrubt virf* 
fomme Cio (^»ilfet iffe pleier at lebfaged af nogen faaban *) Gt out« ^crtrait fra feen futilere Kttcr tcrcr terimpb a\UM tdtft] 
©rer tftaf. 

••) enbnu fra ten lUc, I4fcc, ir,tf og 16>f 3iiliu« I 7.j7, altr<iaiirttil Uj 
Tia^e fer fiand T>^, de ot (ané intb egen ^<iattt! jlrrvne S9rcvr. | 
Ux i ingen ^cnfcctttt crc førflieUIgc fra U tifcligcrc. Dm Stiraftani l^c^n pg ^ané &laqt 117 Qialitii^atit , tti^n at vart tet Ut^c ^(bncdbvrb bcrimcb), 
tilllrocfftWg at funnc gotitfliprf, at ^cv inflcnlunbc fan \}XTt 
Sale om noget uafbvubt Cvtrolb eller flabtø ;3nbcj1utlcn, fov 
ot iK'iigiM fig ( merfc Sanfcrd %ioIb; men at uiati i ethvert 
Xflffftbc fun fan antage, at (;aii niaajTec ifl eiifelte Xiber iraf 
ftg tilbage t(Ut faabantflflfggcnbelaarnvvfrelfe, naar mueKgviid 
et ilnt>ob af en pcWpbfjF ajielaiicfjplte iiibfatibt fig tjoé l^am. 3Ken 
vi erc unegtcligen, efter bc mange i\lUUi ftffre 53ct?if«r, vi ^a»e 
i^iritbe tU at b&nime om ^an$ %}irFen i^g iS^oralteer, langt 
tU&(»ie[igerc til at antage, al iffe nogen Sinbébeflafffiit^eb af 
ben ctjennofttntc 9idtnr, ^vertil hane ^ele o»rige ^it) ftoaev i 
ben fulbfomnefle 3}?obf<?tning , og ^oormeb ^nantfammeretø 
i^elc etiamcteer ^cUer iffe fiMicé at tja'oc f)ariRL'nerct, men 
uieget mere ben Om(lofnbig^cb, at bcitc ^opretfe meb ben wibefre 
og fmuffefte UblTgt forencbc ben hct\1e Otjerilgt oVer ®aaib 
og 9)?arf cg ben Rørile 9to til ^Irbclbe, t)av bragt l^aui til 
uubertlben at »celgc bet til fit Cpl^olbøfteb. ^KirU-bcø \\nU vi 
bet ^cQev iffe urimeligt, at en nieei- enb alminbelfg dllvor i 
fytné (Sliaraiteer Ct?«ilfen ben onttalte uUiffcltge 43egiucnl)eb »el 
man ^avc giort fit !3iibtvvf paa, men fem ben ufcciityi»l iffe 
Ijar funnci forpijrrc) i Scrbtntelfc meb t)an$, ifisr i ben ^til' 
ling, t^eibnc $lrbeibfom^eb, cg ben maaffee noget fceregnc 
ffilaabe, l^votvaa ^an paa fit Saarnfammer fogte at tilfrecø" 
piac ben, fan \)avt fcranlebiget et, baobe meb ^enftni (t( fin 
Dprinbelfc og ^c(!affenl;eb , beg altlb uWRemt Sagn af ben 
omtaiie 9!atui. 

2)rn 25 3uni( 1727 ^Wbe abv. ge^n ctgtct ©opffie 
ttmolie ©bingev tfebt 21 2)?are 170(0, m Xattet af 
ftiebmanb iSflf^cIm 3oIjan(eu (ybiugcr og (Klfc 2)iar# 
gvet^e ^iganb*), af t|t)ilfct S®gtcf?ab fun een Son og •) So'itilicn SfikBiib ffa(, ligefom tclfumic og iStinfirmr, »ffte totiinuii 118 Cm aiTalwm Zt^n pfl fran« SWtflt- mfftft Hti ff(l>ffe ©»«/ ^o^aii SSil^flni (f. 16 ©cptbr. iT2H 
P3 b^b 7 3«br, 172*0 Ofl h>cnt)C Xotrre, Sngcbcrg iJorotljea 
(f. :io 2an- !'•*</ bob ^3!*"i- "51) efl (Sopl^ie %maMe (f. 
4 3uuiutf nai og b. 20 5cbr. 1T54>. 

pooK fJor cnbpflefl)tié3nttrféfr fer fm «trffom^«b fom 
SpVbbrot e.q l'anbmanb tjar uorrct, faa glemte ^an bog bcrotwr 
flibtig bc 'iJfbciiffabcr, fom Itbligen »arc bUviif ()am tiofre. ^i 
ovcr&rotfcé ^frcm, ifft Wot iJcb ^né tcilaiibig foregcbe v>ibcn» 
ffiibdigc Samling^/ btr HttQ til en for en ^vioatniaiib btV^* 
bclifl StDrrcIfc; meu f!cr« af ijané cnbnu (xnjnrebe cflcnlioeubfgc 
ClPtegHclffr »ibiir egfaa om, at baii mrb Cmbwggclfgbcb bcntjt* 
tebe, l;t>ab (}aii mcb flore »^efoflitiiigcr ^aobc famlrt. Xiblig 
fanbt ?f(>n fin CJIffbc i at Ocgvnbe faabaiinc ©amlingtr- 
flUcrrbi; ( ^ané 16— 17be ftax mibe »f f be meget neiogttge 
9?pgnfFaf'fr, fom baglig ferted, iffc ubetvbeligc Ubgifier foi- 53ø« 
ger, ffliynter, ®(aé cg ^pivitné tU 5Jc»aving afXnr, og flere 
Katui'gienflanbc. '^aa han$ Ubeiilanbéreffe , Ijver »(, fora fra TvbiFIant. (Sa 'oii SBuiAiib Viiåftiicdet, Bea af tn 3taab< 
mani' i ^^arburg, 03 feM I7 3aii. ir**?, ffal f»rfl fem ^aSbiiitcrfDcnb 
tctrc (cnimcit i ?ffrc ^ffd 3olfan ?cbn, og fibcii ^t3 Scingcr, iiibtil 
tan Ififi2 nrtføttc Rg fcio (om aiiinbanblct i Æii»{>cntaon, ^ttcr ^an 
ffal ^Dc epbpftgri Sifinnbéi^aten eU«- en flor X^ccl af faiume. $an 
giftebe fig Hi62 mcb %xina Sutciouj, ffltler af ben Scngt @ctcira^ 
Aanimerrrn-etaii Sutcttig, og ^xie mcb tf»tc I7 ^^ern, b^oraf be 
8 bebe rnrflrt tibtigt. af bc eongc fatttc nogle ftg ^irfctbcdcr, 
anbrc Siganb; Wantt biéfe »at Glfe ^arøtctc SBigonb, bet IfiSfi 
agtebeAiobmanb30. 3. CÉbinger, ogføtte^am^i ^ørn, ^)>oraf iSMbe 
fpatfce. gioar ben famtnc &aaiibifrripHC Sftetretnfng, ntcbbcclt I7S8 of 
b«i bcticrtbte filoTTer ©letffino i Koréfilbf, Hlfmcr, at 3ofean tt^n 
(ben ælbrc) ægtebc faUfaa 2ben ©ang) lltinc ?«tcoiiV« t^efter, Do* 
rot^ca og batte mcb lifnte (n enefif S«n, ?lbratitiin Sctin ben fflbrc, 
fca er ibet mintfic b«(tc, fom obfTilliflt anbet i be fammc (Jftcrrctniiu 
gn, urigtigt, ^tilUt ogfaa fitør bc eorigc SRcbbelelfet fra fammc 
{)oaiib (»iolforamc. 
Om H^ra^am U^ cg (mi« islagt. 1131 hcntttxUt, { be ttxiftn fjoreiibr 9{rgnfTabcv i&rliø finti: omtalt 
li^ntnbt Snbffob og en ^opV'tJ ^icmffnbeii af faabaiinc iSa* 
ger, foicbe ^an rn bctt)bc[ig Xtlvcvrt tii biéfc omfattenbc Sam« 
Ifngtr, font l^an, ff«i- ^oab '•Biblfor^rfet aiigff, bcOanbig i>fb< 
ble« at forøge og ftilbftariibbfggleic til mi tDob*). 

*lMatibt WU @am[ing<r er ^ogfamliitgen ben b<^> 
beli'gftc; ben finbeé ciibnu i albeled ubeffaMget Stltlanb, og 
bciiaact af 4— 5(KM) ^mb af trijfU ISogcr, ifotr af t^eolpglff^ 
cg ^Ifiorij! 3nbl?oIb, foruben ^etit)cb eoaSauufciipter*). 8tf •) abr. Ve^n« Utgiftcr fra lo OTaf 1718 emtrnij HI iKcifcné ©favn' 
fcelfr tOuIiud 1720 ^aw utgiorl fcen mfgrt betvtedi^f ®iim af lj,»fi7 
SlbU; di bWfe n: fæbuanlig mcUcm KM) og 2(»0 Sti., unfccrriben cnbog 
oiocT :ino 5iW. maaneilifi aiiPrtUt til 3'i5fwb af ©ofler, 3ff?nteT o. 
f. ».; og ren errigf XiccI tx for florfle 'Cclcn iitj;itK>(T ti! ^anS cntnn 
lalnge 3nfCTitiationcr, 03 til ^aiié og (^iltlé t\ncv^ Olp&oI^ forfi bi>« 
(ané 3Rctbroter ^uOttøraab ^rrycr, og Rben $oé lian£ Clurcitor ^1. 
Alédcr. ?If te :J284 Sti., t(t ifalge te omtalte 9legnffiibcr creJ 
utghitc paa Sieifcn i te .1^TOnancbcT3amtar — OTarlé i7-^l, er cgfa« j 
ait, brnb ter iffe er tnetgnaeT til te nctfrentii^c 9t:ifc:DmfoftningirT^ 
anisftitt til at tff« U fotiKf(lf,ie Stetet« ^octfwrrtifltcter og ttl 
flige 3nth»&. (<5flalftc« er untrr et iO— l-i-DagrtC^jNb i 9I«ni» 
fccrg intfiøbt ifiw iBøg« for omtrent 2;«) mtl), f)an« filbigcre 
iRegniTaber oibiic em ben f.imme SfflriebiMfe efter ai foioge ifocr 291« 
Kiotlfcfct, og cntiiu i cl ©ret? af l*» 3uU '757, ultfaa ffretet faa 
Eagc fer ^anfi fitfie ©pabora, gibcr Vati Otbre til at inbfiobc nogle 
^ger paa en Sliutisn. 
••) ©cm be vigtigftc af bl«fe funne nflconrt; tre ^prgamentS-Sobiccfl of 
Ciceronis Kpp. aiJ Hcreiinium; Satltuttui og V'alerius Maximm; 
tt $)aanbf!hft af Vulgiia. i golio, og to I OrtoD; (looraf bet ene 
itu aDcnc ubmærfcr Rg oeb Sfriften« 3t(tttgticb. men ogfaa oeb be 
inct fmuffe tegninger fctfi^nebe 3i'iHa(er, fom i Sibler af fao liben 
Sorinat ilte erc alnitnbclige; et fuibftccnbigt ^crgamem^'taanbiTrift 
flf 9ItcoI. be gpro'égcTnoriiia ooet SBitf len, 99?inb t j^olio, irttxt 
ifaa 6—700 ^g. me^ en!eltc 5)IiniatuT^SOTalerier t.l C»jli?^ning flf 
bibelfl« ®ienfianbe; et lalin(! Brcviarlum pixii ^pergament, omir, »iO 
^ag. i Ouarl, mct 18 IDttnioturer , og roeb Stanb^^rvbclfer af 
{ovt^trrt, gugle, Splomflcr, m. m.; et (atiniT Brcviariuio i Oelfif, IttO Ost aiTiiftiim U^ CQ ^n« ®l«s(. te cvrige €ainfingfr rr( bc natar6(ftor{ff( ubcntvM tt, 
tCT ^at)c Kftt tnfcfi oq buoraf tffiin faa^a^^c ^nin^cr err 
tilhagt, fem 5fbcn< Otda-ggclfc etitfii flf( iffc cUcr fim »an« 
^tliQta ^r fuiiiier faae Siigt mcD. tfn t^etl Sorfiuningtr, nogit 
6on(t)t>Ifnr, abfFi'atg« ubflcpp(b< 'S>Dv og lerrfbc 907( mrb 
fUrf foabannc XUtQ, fr bet ffnnie, foui tr Icuuct af fieimc 
©amiinfl. Ur fngang maa Ijai?« »«i<t liinflt ftorrf. Sf SOIont* 
fa Dl lin 9 c 11, l^vortil Ot i)>i' i ben rfbligrrc iKDtr i 9{cgnilabern( 
finbe t^cnlagt br brtpbfUgnf Stimmrr, rr fomio&fntlfg a\t (Bult) 
09 ep(» i Xfbciié tfob fonhJiiblei til 'Pfiigc, eg bcr ftnbcé Ijaof 
tnlnu hin en Xfcl liienccr9Ji(baiUfr. WU^ct l'ctt)bel(gcr« er ber* 
iincb enbmi8amlingfn af 3Walfricr,Æpbb<rfivffcr eg ^Hf 
teringer af trremtf Sncflcrc, f^iønM naturligviftf C2,\aa meget 
l^raf ^gaact taf?t. 3^(antt bc cnbnu tHhaQthievne jtnbed orlgiV 
naic Dlicmalerter af CtatI v. 9]yaubern, nan bcrSneOlen^ 
»lemper, 5Jé^m<, X^m, Carlo *?otti, SUbani, ». 
Sc^alfen, 9(obeviné ©attaro, Ottomar v. tfKigci-, 
»au bei' ^ét, ©elton, Man 3oucn, ^ergf^cm og flere 
ubcficnbtc, ifitr JjoOanbffe og ncbeifanbfTe SneHere; og bemie ^~ 'pag. ntft 17 Miniaturer; GrBgnni Papæ Libpr pastoralis, 250 
yag. Sto voa ^ganient; 5*'^*'^^ ^twcton, cvcrfal Da»i Sr^nil af 
abbeden 3cfln tf ?urcmbeuti( , ft>r .Mc.nselitneur Ic Duc d'Orteao, 
S. granj tfn g#rflf« treti« een. afearle«, b. IM5, paa ^crgamcnl 
oinirciit 100 ^ft. Cnarto; Jfacer de tirtuiibus horbanitn. *|lcr5a> 
inciilficotfr, 9'l^g. ^olto, ^ar til ^luluind Har^taUcl llf^; Franc. 
PetrarchtB »iror. illustrfum bror roniprndium, mrb fil Softf^t* 
triff intttl I3a5, PS JoA. irocrncmf df niuljpribas rlari<(; rt fniuft 
^flarafnW:?»aanfcfftift, 17^> ^g. 4te; m .gammel gabelbeg paa 
Svt)(?, emtrciu 4no ©itft i gc(ii).* [©en iiite^olbcr en tpbff Decrf. 
fra bft lotc 9arJ. of fcc faafalbte ^il^ii'tf fllfr ^ttpnt'é ^nblrr, cg 
BiaaiTre anttc 3 perten fre Ijifl eg ber ^rttfnit fra en ncflft 
filbigm Sit intHiffrebe.} ^0 -&aanWTnfter af »t. Sraiigtt'« (?am> 
borflflc firøiilf, tet ene (nblil (Sntfii of H- l-wT, bet antrt ferifat HI 
10u:j; ft ^taaiibihift af 3aceb .donigSPfcr« Srpnire, fertfat fra 
®(utntngcii af bel VA>t aaiti- inthl biblen af bet ifrtr m. ff. o. 
Oiii Stbra^ain it^v og ^nø @teftt- IQf ©amUng, i ^orbdtbelfc mrt U omtalt« Atobbcrf^yffer og 9tahe* 
ringer, fclanbt tmilfi: t>( hiet »itU næenc <n bftvbeiig 9)I.Tn.^bc 
9lcmbraiiWei', Ijovcr efter ^imbigce S)om til be »arbifuibcre 
^rloaie Samliii^tfr af orlbrc SDIakricr ^er i Sanbet, og vibanr 
»rt fin Wgbom og fit llb»n(g om @amtcrcné ©mag og 3ntfv* 
Jdfc for itoHfrnid 5?ffiTtr*). S^r hiéit ©amiingcr n<sveU 
i^an ogfaa en fjicgcn Joid'ffrligbfb , og ftan ^afbc bcrfov 
bcftrøit, at bc utccltc {tulH gaoc i 9lit> til tian$ €on og for« 
ttm paa ^errl^gaarb, ^voir bc ttlbeetø rnbnu, forfaaotbt 
$ibfn bar ffoanct bcm, finbc$ og bfljflred. 

2)en 3 1 te 3ultué 1757 bobc Wbrafiam Cc^ti paa S?ciTf5« 
' gaarb af en fmiifom iSt>gbcm, fom ^erffebc ber paa ^aavbcit, 
og ^ati begra«ebcé i ^laitjoiie S(ivU\ ^ané (Snfc H))Uett ttl 
i5iobfiif)at)tt, og bobc bet b. 2H 3aii. 1708. ?Jfb ^ané 3)Db 
aiwbc Xattfrrn, (5atl)riiic SiKargarete, bcr \>av fobt b. I« ;Jan. 
n»l, og b. 9 9?oubr. I7.VJ giftebc |Tg meb Æanimciiuiifcrr 
jibcn @e[)eimcmab og @tiftamtmanb @eorg 6()r. x>. SQaUmo« 
ben iict 6 3mitud 1730, og bob 23 Octbr. 1793), lyobferntf 
Suglfung og*|Jrierffot>, ber ( Sfiftcl tJurberebcS til (iO,(MH) 
9Jbb. Kour., og paa WiU ber livifcbc en ©iclb af omtrent 30,OOO 
9ibb.C?our. — Scnncn, ^^oul Slbra^am Sc^n, bcv tav fobt 
b. UCct. 1732, fif ©obferiie^øibpgaarb og ^erri^gaarb, 
og oncrtog paa bl^fe fficuboiuDie, brr vurbrrebciJ til M(»,000 
9?bb. 6our., fil ©to-Ib ai HO,i)00 »bb.; »eb 5arbrobcirné, 
^ol^an l'ct)ii<J Xob ( klaret 176«, ble» ^n tillige Oricr af 
|>Oibfi(bc, eiiibf!et> og IJiicIflrup i 5gen. Da OurebygaatbS 
@rt« ( ?!avet 1775 (HUebeé til Jluction af ®vn. * Cicutcnaiit 
Øveo -polct'é StrDiiigev, fiol-tc ?c^n beite, ber iffe blot (aae 
op til, men for en Xeel tiflr fprcbt mcUem »iSerri^u^aovb øiobø, 
for 39,000 9ibb. Denne fficnbom inbbcfatteb«, foiuben p9' 

•) ^loglc of tiéfc røfllcricr, ^voraf (»»er »O nijlifirii crc Mcfiiw rrflatt« 
rerrtc t iKotm&flt^n, taw iwrct op^iigte i fioni^for ruin geni! ?OMle, 
og titnnti i Jlonflfrtabrt 9lo. 12 for I KV. 9 I8S Cm ftVrobaro ftttn cg ^M iclctgt. 
i Mbøoarbfn Otmhv^aarh, htx t>ar onfat til 37 Xbr. |)artforn 
9lg(r 0$ (hig Dø 8 Xbr. ^artfcrn <3foV« oø aKrQcfh^Ib, 12 
®aarN og 26 |>uf<r i CxiubHf, IT ®aarbe cg 14|)ufc f J7aUo 
og 3 obrø^aarbf t 9l?rbtf, tbct |><[r anfat (il 219 Xbr. ufrit 
|>artfom tl^tt eg (Jng, eg 5 Ibr. |)artfoin ©feu« og SHeUf^ 
fr^Ib; ligcltbr^ fipbtc ^(^n 17H1 eungbolm ®oté , btt laat 
Biibt i |>wbDgaarté ®cM, af©rfc JJrocntlev tilGl^nnfanéfwbc. ^y 
|>an gif»t( fig bnt 22 SKat 1161 m^b (Svita <SI)rifHnafl 
GiciguonCb. I8@(pt. 1792), blev Hben (Scnfm'ittdraab, jfom« 
mfrbftTc, og b. 29?Jo»bt. 1780 tillige »Baren. Settncn levet« 
fem Saberen, gatif?« fer fuic vibrlefn'gr ©ebfcré 53cilorcIfc, og 
Veb en, aOerebr i Aaret 1771 i gaalanb, og 171-1 i 9vcR 
begvnbt, bentigtémiténg UbjFiftiung og Ubflvlnfng af Sønbcr« 
btffnif/ i Sorbinbelfe meb ^nbfprelfen af et i flere |)enreenbeT | 
forbcbret Jlgeibrug, veb Opferetfen af be fortrinligfic ©ygnin* 
ger overalt pda |uie Cienbomqie, »eb Slntorggelfe af be ferRe 
gobe l<etc i goUanb/ og veb forffietlige anbrc SoranRalt* 
ofnger til ^gerb^rfntngend og ^"buOrtené Opfomf} paa fint 
©obfcr (faafom veb ?lnlcrggelfen af et, e«bnu beftaacnbe, Segl* 
bvocubcri, af et meget betvbdigt @piiibcri, og en Sabrtf for 
ulbne og littnebe Xoier, begge bengang bc eitefic i fit @lag^ 
i SoDaiib, o. f. v.)/ vifie i^an fig ittt btot fem en af fin 
Xiti inbfigttffulbef}e ^ob^ciertj men tillige fem en S^anb, bcr, 
(Igcfein ^au felv var forub for |Tn lib, ogfaa iibjlrafte fin 
Virfcu langt ub over benneé ©vofnbfer, til ^el|TgncIfe og ffrem« 
pel for be femmcnbe 8(crgter. •JL>ati bobe b. 21 Ccibr. 1801, 
og ^on* flore Qfieribemme — ^voraf ^an opretiebe 2 Saronfer, 
Se^n i $pen (b. 1 5ebr. 1781) ogSuIbborglanb Cb. 11 
©fptr. 1781) i ?eUanb, og et €iamljuué, ber ftben efter 
(b. 13 a^artd 1819) (IgcEebctf oprettebed til et'23aronie, unber 
Wavn af ©onberfarU— fif ^antf tre 3)ertTe i^lrv, i ^Vié 
ff fterfemmci cé ©cfibbelfe be enbHU jinbed. p 

I 

^^ S8il>tQg tit Scrritagaorbø .^ifionc* 
I (ffter otifliniilo ^rfW og ^Prbft'Piifr i ©aarten^ ?fr(^iP. 

Paa ©frriWflaflrb httciTCi en b«vtdifl C«I erigiiiflic ipr«flabcr, »«-• 
fcniiiicnt-f C^aartm Oi\ bnitf tilturcnbcScTtdentom, fra brt ICte og I7t< 
tt.^^Ou^^rc^c ; furuteii iioalt fja trltrc. C3uf. Pt-nif. 6. los). Xnéfe bouf, 
Ort Sicrmø, ^r. A*imrantcnc, Se^ndbaron 9tofenøtn'?ct»' (3t^tlbf 
ixCTCt tniji mrtbfcftf, tecl«, (rt>or bet bf^ctJrtr*. i Crtginalcrnc, Icda i m 
fult-ftantin eg nctaglig dcpictcf) ct^rr eii ftcr Deel af fammf. faa biøfr 
faintitt^c Jtiltcr ctc iiftfnfia.icntf Gfterrctninflct flruutrt'«; i fctUfc man 
»U finK ifff faj (lut^fiiliert S^irrag til ttt ifiK cg ITte Jlarbmirrftc* Santbo* 
fftcié ^tilcnr, m. m- Zil at famle p{i ubarbrtte t>em ^ar jrg tidige ^trt 
«i nottia Vrtmaflt i tt mi<^ mcttccU forterr Ubfnft HI 5cTritégaart* ^i» 
ftorU, af gorfisttcreii til ben nafl fcr^'gaafHbf SiliM i 2it«ffnftft, S)r. 
Cand. ©4abc; bPilfct Ubfafl H. n. et bfovtttl en fulflt i bel, ^tx mcltc« 
»m @«flrbcn« ©hcbnc Ofl Xitfiftiiti i ten fenffie 'Jif- 3ffl fon iff€ unb= 
tattc, «t bwitnc min ttrricnbdifibcb for betir ofl flrrc ©rtifn, foin leg ^ir 
mcttagcl v<i<^ &r- Scbiibrd cmbVOd^^iS'' cs »irÆttrlicii' IRcbcbon&rb Hl at 
frttroge Itl be fict eni^aiTbicbe ©tfnflanbr* ^ttlpniTf Cplv^^tifi ; liflHom 
jeg Pflfaa maa taffc ^r. ffanb*SegtriHj for f[txt flcncalo^iflc CtjIv** 
ninger, (toroeb ^an iax voirrt mig ht^iti^tli^ lil al ubrebc abjliUtge 
bunflr rq it^flre Slagtforbolb* 

Set be i bitffc »ibrtigd Xcrt forefommcnbe »emfrtal foran «3?atn, 
ftrcr bet forfi naunrd, aiigtoe* ;TlÆtfcii af ^rnitiQaatti Gtctc ecfc ?Ire 
dl« Stiet} ^vcx Spotteren ^ax arocti fiubed 2aIIct »rb Ixntc«, itfc Kb 
??aiibfitø 9Z(ten. SSfrrftégaarb (Rarilzgon!, 1502. 1315. Bpirilzpord, 
Baridizpordt 1551) i %aaré Sogn, SWuéff ^fitrt, i ?pttanb, tT 
ut<n S»ittl for ben fiorfic Xccl opllaatt af ifftfrfjaatibfn ncb» 
lagtf Senbergaarbtré Serber ( ©pen ©errit (Rærith. 1502) 
^Dié fibflc ^twitiQCv forfoanbt { brt 16bc ISar^nnbrrbctf forjTc ^t^Tatj til ^nrlM^aatt« {^iftttic. 
124 $>fll»b«l'); mtn ^»omf cfn eller ffere ®aavtt fnbnu ^art 
tiiottxi loO'j^). ^^o^^c^gaal■b?Il fønfé (mibUrltb aKrrebe at' 
toc frcerer til, i bet minbfie i ferftc ^>altJb«( af I5be $li»f^.^ 
3 (t Xhtgbrro, 1551, Cnøbngm før @t. ^art[>olomi'( ^ag^^ 
anforfé, at (Jff rtnbcu af ©crrft^gaatb k»iftc mcb iipflic SftMtges 
trcttf, .fom oar honning CEriffJ ^icD (af ^PommcnO, cg 
^aoiU ifoiuiiitg (S^riftiaiié (C^rifttan I.) og Æonning 
^aiiffcø ©iflbfffficiff, at ^un ^a^bc .fvir Sfovliug til ctjg 
<S(c i 9?ovbcfÉ[ ®fc«, eg b< anbveSfoWi: bcrwnfrdifl liggenbrtf, 
fom tv Hiitncé ©foD, Æalle Sfc», ogSl;pnice<i (Saartf) 
6fot);" ra. m. — Xcn albflc, af S^ccumeniirr btficnbte Gier af 
akrrilégaarb, cttcv i bf( mfnbf« af ^orbcgebé i Jf^otuoed 
(Saaré) Sogn er Ci.) ^urttvif ^tjofFe, .it-ntTabilis vir^ 
bcr nactJitf^ ( ft "Jlflabébrct)/ git)ct S|jprna(! ^frfc tjfb cxi ?lltcv* 
XJicIfc, ®t. @ccrg(( Xag lin^). |>eraf fcf6 ogfaa, at ben 
SingitJcIfe, at benne Samfltc fcrft tt tommtn t'ub iV'anbct meb 
e^nfiofffr af33aicrn, iffe fan DCEte Hgtffl*). Cn (f fierfcinmer 

') 3 nebenanfprtf t;oc. af 1551 ncrønrt Siu ©artflra eriMtiattet«. 

@ocirb ^'Bæritzgordl, och saa en fry, bleff affbrott, som laa Ibr lien 

dis gordt." 
") 3 tct iictciifor L^m^fliittcbt 5*rct) afuParquarb ^Jeffe, I.Wrf, na 

nOflic ©aflrtc i -itiglcnip", tillige "en Gard i Ha-rith, Hniis KnÉ 
j bor, |ii(ru«r iv jiund bj^h, tv ^ grult, va gues, r» sk. lialTK." 

3) SBrfUet rt Utflcfct af Frater Sei'^nm«, vicarius in f>r>n(ificaHbu 
Dni Johannis episcopi oUonJfn-ii^; eg t^ct brtS ©Iiiriilnfl er tilfwct: 
Noslra Isia lilera est |iruciira(a a voneiviliili viru ITnrtiico Pyfiska^ 
in honorcm Sancli Andrcc »posloli , |»rti satiiie ommwiH paretitun 
Morum. 

*) ffgni 3nflfrl>, ItrcnflcSRifrfccrSr. ^oilé «l>oiftcfi«iI3atteT af 9?€t 
rcfc, fom fem t" iiit i fanmntf met A. tfbnftL'VlJcr af ^cvcrm.* 
ISJtaH Scn«fen a7?ctftfarÉ' \.'iiflpr. oper?ni Scatn ■f'Oitfflt. Jtt»^ 
ie-2y. f. cgfaa f. 2ltcl*tet. 2^D. e. 78. — ©eggc te i æcrrit«* 
ganrt'« ffttftc ^iilorie fcrefoinmeiibe g.imilier, %<>it;fTc Cii^laa. b^itS 
til te litrf bcfirnttc, litligt iitbpbf banfTc ^ttelefl'-Tfl'ct; "^0 t« ÆlMc^ 
gcntfllofliftc ©tcrrctmiiflCT ura tern, f. (Sr. i fllcvcufcltttf M"** ;ct: 

J ^ Stitiao til S^crriKtgdiitrø {».fienr. IS5 I of 5amil(fn (og formobeiUh'g 6prt af frfmetbte ^aftwsif, 
pm benne ci var (*lfifi(ie) Wat* (ii.)l^and ^offe, b« 
UDebc 1162, Ii12, cg vd (jcnfmeb Slutningen af bet ]5be 
Starf^unbrebc- SPIeb bcnncé fenner er ^ontflieu ubbøb paa 
©WTrbfiben. — 93t ffenbe iUe ^Q^cbQuaxttn^ ©(orrelfc »eb 
bemclbtc Sfb, eUcr mob iSlutningcn af I5bc Star^nnbrebe; 
beriinob nnbe vi el tllbfgere ^tbrag til nogenlunbe at befirmme 
tarrelfcii, faavcl af bf« oelbre fiooebgaai'b/ fem af ^yen 
(vrft, rUev ^oab ber af brnue ttlfibft er fagt unbct @aar< 
tf«. 3 et nebciifor em^auMel Dcciimenl af 15H2 anføred 
nemKg, i SIntcbning af en ScpdebéifTovd Webnfng til ht en* 
fcUe CebSeicrc, i 5olgc bercé (*)aarbeé ©tovrclfe: at SJcrrité" 
gaarb i ©Bb|!cnbeffffte var onfat if( » ¥unb 5?orn, og be ber* 
unbcr fra ^errft^ ^p inblagte @aarbe til 5 $b. eg 10.^ @fpr. 
pané ^V(?e l)fl»be, fem bet Ume^/ I Senrier: $)avtwig 
'(fom ma« »wre beb tiblig eg ug(ft), go (mer, ©iler, eg 
(III.) S)7at(|ti(irb (af t)t)ilfc be tre førffø maae ooere bebe for 
ben fibfliioronte); famt to ^øttre: Slnna, ^fft mcb Sl^erten 
^^enHermiinb ttt Stabager, og (ivO^nf^erb, fem car gift 
mcb (Sxit Oluffcn ^Ua lil Cuicb()goarb. aJIarquarb 
Voffe, ber »av Simuit i Kecéfflbe, foigte eg (!iobebe 1502, 
aSarIc Wenfclfe^bag (Synbe(m(«fe b. 2. Jebruar) til fin hefter 
.8ru 3iigerb ^ané Xatter, bocubc i aSavibo/ frt ©obg i Sol* 

fItcfiK i3ainltnotr, erc ufammenfetcngentc og uRffre. ^an iitrtncr 

»^r. ^an$ Vofc(e SRittcr, ter l Ifi^ ear uM'taont at oOcn>a:re 

Ml eiiclforretiiidfl imclltin 5Varibo Jtloficr og |>r. Svfle tunge; og 

M72 fcrffjvUiif «i SStcu Hl Itittrrliftfert-. I^anfrol, efter «lct>cnfcicr, 

ifavc WEtrt gifl iiiet itaren ?iinfic, cc^ maatte uct, efter litcii, 

t^n ben røcnfer navnte JOi"^ Vioffe (^flrtt>lgfcn). JMevciifelbt 

^anh^rrr ^tim (^dfaa Tom @m Af $>(trtiMti ^ieffe D^ 3ii(ter J^at« 

fif r, og giiJr Jam (liflfiom tcii anf. ^Jiu^t-^rÆtifcii) lil atitter. 3m(6« 

flerlit fcrcfcnniicr V'iii i tet niiiitftc I47--i fuiii 'J^and ^>oifcfe/ 

'^siDcpiiiant pfla Slrtle&cI'H"' ' «t Soc. jifla ^crflamciit (Ani. Aiagti. 

€loiiil.)r {worDtb tfon inaQCfTtftcte en @aorb i Steontf |)crr., -{»dc* 

btnge 6e3n«, fn: no(^et (9oi;s paa Qointr. I2({ 
Vjfefoe lil øemiégaarM ^tftoric. 


lanb; nemlig ttn ttd^ (an antU f tSrrrUégaarb tftrt f!n 3iitfT cg tUtr ^rotenn (Sflfr; faml ten X«I/ fom fjau ^a»b« 
fJet>t af ilt e«fciTcnbfbarnSni ?3ir(^c Grif^battft (.m|>n^ 
gaSfrd foftfr battfr 5ruf 6(r(trf (Snféba(tfr') forub#n tr^ 
flønbet-gaarbr i .Siglrrup', 03 »n @aarb i ^«rtt(. ^tt 
$ru ^xfifc V^nébattcr 'ippitfc fom paa brii 9?aabe %5frrffd« 
gaatb, mrt bft af \}cnU famffbf ®s»b«, ( CPrit ^laa'é (SiV. 
a>fnnfd mffic 53arii (vo^arbdra, fom arccbc yfrrittf*_ 
gaarb ctQUtt Otto GUudfcn ^v(tf<Ibt Ctf( jfrumDrup} 
fom bat>be 11 ISorn. stenne ^ru Barbara (Stiti ^attc 
bar cft« aSanbfn« 3)pb (fer 1520) i nogen ifcb ftVt «er*^ 
nt^aarb, i,m[irct b(. a. fc(é af rt ^rct) af 1538, ^vori (un 
fhtvn figf .^^d ^^arbvab Oricfébatter til €m[^ gaibr, 
00 bcvibniriv at ^r. SRabé 95ølU la Surrbp, 9ttbbcr, ^avtt 
,unbt ofl forlwtr bfnbf .rn ffng, fom ligger tfl Crrbngaarb, 
,ubi Crcbv 3Watt 03 fdUjcé eubé;3JUbr, cCubfc, j: ^udf, 
Wa rllrr 9?iab 0: Øiig) ^oilfcn ffng, (fom bnr Hbrn meget og 
Icriigc biet) tviflet om) .^un felv nu af ^am \)awx i ^3crrge ub af 
et ri(nli'gf ^aan', i ^enbe^ ^ioétt^; men at ,naar ^or $ierre ttfl 
fftlbe \)cnU f)er af IVrben , ba fitnhci hun eller ^enbe* ?lr 
»inger (ngen Xcel etter 3?cnig^cb at lfa\>e til fornævnte Sng;^ 
aitbeilebe^, cnb for et ticnlrgt <?aanj' ba ^r. ©Ubtf S3oKe 
bavbe faaet fftigrn ttl Srøagelorg for aiiben ^ovb, fom ^n 
bavbe affiaaet ttl Orebngaarb. J 

Orto ^oitfclbté €oti fvi.) G^viftoffer |)tjitfel6t," 
berfif ^errit^gaarb efter SOioberené X^t, »ar 1529 3rebert( b. 
IReé .^efuuber% 'i^efadngémaiib paa Stccnttigél^olm 1538—41, 
paa ^ergeii|;iuu(f 15J;{— 53, paa @u(lanb fra 1557; ^an^ 
maxH Ktgfé Saab fra l5->:i, bob 1559. 'Xit i}am oplob ff. 3re* 
bevif 1. vet ilt »23re», bat. SWanbagcn efter $)en. tre 5?ongevé 2)ag 
1529, en ©aarb i Milentp', SaariSogn, l^ollfen I^anéSabet 
Otto eiauSfrn tfavtt tiebt af SJiarquarb '^eiifc. ?lf 'Breoet ' ar 

lar" et feetfÆ Sitrag til ^cmMgaarté {»iflortc. 137 al pwcnnorontc 3ru ^ixtlft tUn ©irgfttc GFrifébnttcr 
,9©uimffc ^fttftcvmant)^ eftfrlctsniTf, l}9i$ SKobcr tar en 
^pftcr til pan& ^'ei|7c^), I)a»be [ja»t civ ©rober, ^mé Son bebe i 
.tS-foiIanb: .od) tf}a bln alt \)ané ®i>bd annammet unber Jtrmeii, 
,09 tbianbt fammc @ob($ b(ev cgfaa annammet tcnian>nie <^aarb 
.i 5fiterup% fem Gfjrfftoffer ^tjitfclbt ^a»bc bfoufr al iffoerc Ijané 
(ffeubem, cg fi>m ^an l^oDbe I'rgierrt, maalte unbeé ^am, .uben 
al ubermcrc Srcetle cfl 2>clc;" ffViiUt ^cnflcn \>eb bcmelbte 
?Jre© (mcb Ijangcnbe ©egt) &et>ibncr'^). 

@«m Giet- af ^erritégaarb ftVDle G^rlfToffee |)VitfcIbl, 
ligelebi'é i flilcrup, .en cbe fi?ttggfflfb% bev tiisene Spené ©t< 
i{fot:bcnime/ 09 f?Qibei: tt( aarltg ^anbgtlbe otte ^^unb !5øf) og 

I SftUing @i'Ot (|aa(cbcé formobentUg en bobbelt^onbegaarb.) 
!£)enne Crienbem tihliøbcr jfnub ©plbenftlerne, .(flechiø 
rtl Svfii* ^iffevbonime;" 6()iifJofffr |)t>itfelbt tcb iifSJvcvmcb 

ebljiingfnbe Segl, Sor&bagen nffft efter Scnb. Sfftare 15:U. 
im tilt>i>»efce ^»itfelbi tig fra ©|7e tøiee og bcnncé ©eb|7mbe 
en @aarb, font bc eicbe i Sturbef, Sarfiobing @cgn, bev (fpl* 
4 '^>unb Simi og i @fifl. ©rot, for en ©aarb i (Joee 

Veerfe, faninie <3ogn, font gttier aarlig 3 ^^^unb ^orn, 3 @f{U. 

5r, og en ©oclgalt. — Cfnbim ^at>e^ efSogneWbnc, bat. Senb. 
$it\l efler ^iicobi ^ofrofi 1515: .at (St^riRofFee |)Uilfc[bt td 
.^orrf^gaarb lobeltg abfpurgte jorbegne tBønber og menige 
.Sognemcenb (i .eftre Soréfe ScgnO om bel »or bem imob 
^t ^an lob ffftte en ^anbmi?Ue f (S^fcer ^ornge ^vaa, a^ bet ") HtfPfnfpitt laber Wcberra »«« gift mct' Stil ©Ua; mm Jor 
rimcligoii« fowcrfct ^cntc mcb ^enteS ©rofrcrtatter Snfler ^ané> 
battitr, flift mrt €nf Dluffcn »laa. 

•j Da en 2>ecl af bc inbtitfebe ©fæatfcr^oifc, fem obcnftt erc flnglviic, 
9aUc opltfff* Wb bcmelbte Docrnneiucr of 150*2 og 1529 (le æltfle 
banilc, ber enbiiu finbrt faa fflfrriWfloarb), ^ar jeg In>erct bcgøf 
Srebf aftipHt fem 33ilfløf ofl bcdutcn tilftftrt en »eb $>r. ScflttiH) 
rrtlrl dq fuvplcrct Stamtavle. 
188 «iBrag hl S^erriWgaartiJ {-^tfieric. 
Æanb, fom lotcr af ©tpding« ?3æl*); tum pHc til ^Uip 
.pfl ©aon"; og QWt otte ©ogiumanb ^citil berfd ©amt«!fc. 
Cft anUt @eflnet)ibnc fra ©fliffebiiiø {Oiw:*i ni(i<i» peiitli 
Seiibag 1519) behafwr: at -menige tRexbit ^mænh »nrc 
Mfowe forligte og oi)erefné »ortne meb (S^iiftofFfr $)»irfdtt 
oinbL'^llminbingr, fem ligge i SicrfceW ffllarler, iaftUbeé o( 
^'>viMV[bt (TaI dvbe og betjolbetU^irmtégaavb.bett^iminbiiig/ fom 
tn\Ci6 8oge(uitb'; 89orbrfé 'SPiisnt bcrimob alle bc anbve 
5ttlm(nb(ngcr^> 5ra famme Slat (jaweé et J?oiigebve» af U49, 
®Dnb. mbcrinordio domlni Cmcb (S^rffrfan Itl. Unbevifvfft 
eg ^orngenbe Scgt} t|»crwb ffongcii ffienfcv Cljrtfl ^»itfelbi 
.tucnbc mcv pc frpiund ftiicfe 3bvbt mti SWiiffe l)crvit, Satfioff 
bingé Sogn, f ©icrre^ wegger (?) liggeiibe', fom ffylbcr aarlig tit 
t'anbøitbc ri ^iiab ©yg ttl 53irna!é ?Jii'f. — Uubcv benne fficr 
brgViibte pgfaa bc laiigoat-ige og t7ibt(oft{ge @tnbig^cber fmcQem 
^evrcmanbrn til ^ervttégaavb piia ben ene t£tbe, jfrcnend 
©Bnbn- iSWoibeltc, bcrloac unbci-?Ia(^o(m5V*i-|jn, f.imt iMør* 
bef* SJenbcr paa ben anben ©(be, om bercé Sfoip^ug i 93«r* 
Ytt^f og 9lorbefd Sfove, ligefom ogfaa imeUem famtl/ge Sob^ 
eiere i 9?ei6efé Sfo», cftevat ben var bletjeu vcbet. ^(øfe 
£fcvtvtniø()ebcr afgibe flere mffrfrKgc ©ibrag til ben !5ib* 
€anbtio«9Rft, ^^roccé og ©fow^uuébolbning; Ijoorfor »i af bem, 
<nben ®aarben(J p»rige ^ijiori« fortfoptteé, i ©oinliiig meb* 
bele efterfolgcnbe Ubbrag, fom i ((»ronologff? Solge frcniftitle be 
toigtigflc i I^ocumenUrne fovefommeiibe Iiata og Wcté^atibHn* 
ger, Sfcoftviben ttfbfommcnbe. ") .gomtpfccnlliji ten \ammt SPccI, ter fitni er foltct ØilUnne Sort 
«fl fem gicnncm Statlg 8?i> i Zaaxf <BcQn lebcr itt i Strautfn.« 

3. ©(^Qbe. 

^ 3nliMprtit tilføictf: «Tlia mtip thrris <tgc m- rjuog gas ^mincn > 
boctlt, Chrt^olT^rs que« paa Rrir^c^h?« mcndls oc ROrbccks mendls 
pai Chriitioirers gniod, ubcfaiodrpt y aUe modr.'' Btonig ttl fflcmlS^aarta ^ifloric. 129 €cui brt »[bflc af l>ine iUi^^titt, fTføntt i @«vbcr^^ 
^ct> Debfommi'ube Cfbdifuttii i bcuuitJe Sfeve, tnaa ubcn 
SvMDt iiffiMU^ ft Jnifiévtbiie fra Ulfi, i (imlfa 3litr, Coufr* 
fcng tffii'r tMM' 5riu'd ScblVl^bag, -I B^biifrf, (Slti'Iéniocnbl af 
£)i}erb9, S^uéfc pg Ugcflrup, cg 4 ^enUv af iStcmfngc og 
9larfl«b, aflaf^bc ^tbitcéboib yna bemclbtf Xmg: 

„Bil Itticrlifcks iiiriiil <hIi Uerrilz iiivik) ttic lialTur saa m^sen 
skor riiiodi wiifu^s aWoT, atti liiiad hclder tlu-r er olden pan wisncs 
sKiiof cIUt jtfifl Uucrl>Of!.s skiior, iliA I lir llierif; Stsitin nictb reltc 
»r Rucriipck m-li lifrridl ut «rnr fnj iMiind wiiiicss." ") 

'^ttU Xirtjéuffcnc cv blevet brfvipfirt »eb et ^frflamcntdbrct) af 
tCijriftiiin I./ ubtlett paa Sengetid ff{cntvth\Q i Haribo, 
SSaiibngcn nap rfter St. ^cbtrfi ^ag ad vinciihi 1151/ ^oor 
.lU»nbcr pg ^orbnebe af Mcrberf efl af ^(xtiQ ^mib 
nicbtc mcb ^rco pg l^coiiéning,' af famnic ^nb^olb fom oticn« 
onfort crj cg ^tjctfftfr ffongeii „tilbemmcv te feiiiffDiilf 2K«nb 
tfti fcviiorviUc CIbcng(c(b It'I codib^lfg Sti; at n^bt' og benpibe* 
C^TestL' iuslilinriu imslro, .htliaiini Torhorni, milil«,"j 
Xftic 33rcu var ciibnu til I5'>.J, 30. 3un. ba bet fifmlagbwJ 
^af ^cbcr55raljc til ificiiferup, pg conrirmcrpbcé af C^rtftianvi. 
Cmtrcnl til fammc ^VWpbtf ^enljerei- M gammcU Wibc* 
brttt, fem 16 atibbcrnitftibé 2W*iib efter Æcng ffriU 4}efa* •J Sif bfttf 3"in9trrt>, ubftrtt af »^fniiirfc Jtorp, ?>OTibfpflit, ?>fiti 
tiUtg .Habcll, Wr<( Slntctfcii, 8^t^^^Cf Ouc Vuiigf ^ciitld 
«o!pf. l&fT faItiti©toffucrffu(>f, 3»a(j ^Plolcfc ijg I^orfteiui 
akutte af ip.ial'cn- titptrå en 2randfiimt, i|it>ct pofl tpllaiiM ?anMi 
ting 1-Wt, @t. Sntoiilt Tnq. af ^IR i^ fl f n d^ Si^Iftcr, ^aiit^bcmtnn 
i?el(rtnt, taitripeiællflntflfvit i.^arUbV' SinoSioriiia til ?ollanW 
ifjitietiiifl, oacpb ?{iitcrfcii, fip^ct i '■I'iaiibo .Hloflcr, Gilbert 
?>iiiifcn, ^vfpfl« lOTaribp, gtaémué 9Iyc iæicniiin^c, lindfOiic^ 
lU 5Kii&fe ^(mbetiii^, 3iicob aijjnii, Diibtfeae* til Slalc^oim m. fl- 
^nttc 2Ydin5fuiiii?t l*^ "SlTuib |)uUfcIbt tit ÆmiHartiiTbt" atter 
Ijfc viiii i-iCipbrn^aPné Staalljuué for et (it^b['nbc^taa^" l-V(*2 t. Sbf 
X'Hbv. pfl Dcraf urflcbc iiciaatifl SJibiéfc 

^iflfiiff SjMffrift. II. i| ISO SMtrdQ m SmitØgaarM ^(lohc. lixiQ rcbft pg glprt ^atJ< ?lar U3«.' *) !l:rttc fønc« at fja 
tontt iil cntnu 1511 oVui ftrar nartncre fTal Icii^vré^; i^~ 
ISTO var i Ut miiibfic .et td trfi-glrl ^^ngamrnld l^rco' til, 
utgivei 1199 .ffur j?png ^^anfeé ajcfali'ng* af 4?ifrpp Carl 
I Cbruff, ^fati^faé Saurf^rn, t'aiitdbcmmcr f CoUanb; 
Oluf 5alf(ei*, A*aiiMbemincr i /alfltr", 3oIjan ^cn* 
ftfrmanb, tfuibtb^manb i?fla ?IaI|jofm, pgOluf ^lolgfibs 
ffn, (ymbfbtfmanb paa SJyfiebing i^let, Ijberi be .bcb SiilC* 
mogt fagbt* bcmclbU gamle 9lib«ba*» fra *<foiig (Svifcl Sib. ") 
Siarrcbc 1311 ^avbe ^ru Barbara t^ffiifébaitcO taber ficm^ 
Icrggc v^a ?ottonbé Canbétiiig <i 53rcv af ^ong (S ril (af 
Spcmmmt), twfb SiabfcrHflff^bvrvc af .&amic 5ounfiig(^ 
C^iffriavn' (ten Serfic*') ogffong^an^, l)vorcftfr ^an 
^o»U .frit @fov^ug til ciDlg Qic i 'Uorbrth« Sfoo og 
-i be anbr« Sfowc, trv pmfring liggenbe^i fem er Virntre 
.©fcv, ^ixiiø @fe» pg ^l)orrfs Sfov lii ben ^rtfrlegaarb 
-og Xegnrgaaib, pg til bc atibie ^øubergaarbc, fum ligge til 
Jeriiotcnte ^Vaficgaarb i ®ftre €l)dfrfs, ti'I Slbebranb pg 
.tf( $>uuéb^n{itg uieb (Scq, $pg pg paéU: fl 

Cprinbclfeii til bc ucbeiifpr pmljanbtcbeStrfbfg&cberfiavfaa« 
lebeé upaartittlcttfl »cpret langt ffrbve enb be foifrc -Spor til, 
at i SA'aibpUc "*) pg 9ierbcf !^pnbcv ubcnfpv ©pbfet tiilbc tiltage 

•) ©. STrtcrit II. ^cnrcboflWom of 9fi. ©nrt. 1570. — ^r maa ubcn 
l5>if I mme« et nntel Slag« 9Iibcbr<»e (nemlig iPtcf faa et ^JRar« 
fcfficl, "tntrctct ' af 2ltelémtr»t' nit), K3?itcbret)f , ter cmtiantUS 
* etirift. IV. Siflen« Siet og a>fU 1621. g. 29. 30. 41— 18 cWofen. 
»fngc« Wcceafct ic. y, 3«>— 40) 
»•) Delle ^frgflmcitiibrrt) af I4!)9 fremlagte Snge JroUc for J^>l1gnI^ 
Kcttcrtiiig paa 9I»heHiifl €lot I&70, 2fi. gevt. f. weimnfcrte Dom 
of gretml II. 
") (51 faatiint ffircp af tS^ripian I. finbrf eHeré ingcnficM raateraiitt. ^| 
»*J Jlirtebvett 9JlaU»øae liflfict Cflet for ^aat« ofl SBcrrit^gaart, (cra*™ 
trcnt i OTiil fra QJaarSrit) eg ikct Mb ®iiicborg ®unb; 9{orbff litrt 
CPcr 1 3)fiil Senjen for BJerritflsaart, nat ver S^irfiobiiifl og ten ?lft, 
fom nw bctiafiics efter i^i^cn. »f ©foKji, ftr baote 91aon af KørbeT, er 
i bel raintiftc ncer pmTring æi?cn for IcpnflC fiten intet mere til«»erd. »itraa Ilt SSmitSaaaiM ^iftotte. 181 3T*r til at ^uø9< i fR^xU'H 3orai-td|!ot), ^»«fc SJocu« ^om af gcné SalfU'r (i'l 'iicUing«, PanbUbcmmcr i CoHaiib, (Oiié# 
bagen fer SJniHioIomci Xag 15 il) bcv enbojj Vi'fci*, a( a^oiibet 
t Kovtcf (.foabaiinf ncntlig foiti ben Sib d (jørtc unbcr i'er' 
rft^aavb) {fa'oc txeict itU mfi^bic ^aaf^aacHge og uf^pvlfge t 
bcvf^ Sfoti^uflft, ciib SWaiti'Ilc ©onbcr. ^rt tcmclCU' !Bem 
bommcé ,9iL'ibcfd 93t«nb" til at .bebe ^locv bcrcfl tre SO^av^ 
iif ,5ru^arbrab til *3arrib$govbr feibi bc ^awtf .rane( ^rn* 
bed £tcncL-( i bctibcé cQtii 'Sxlct'Bhvr o. f. t>. !£)e f^abbe 
nrmlig .paiurt ^rii 5?ai'Kiia<S Sicncrc \)aa ben Cob eg [£fcl 
pg (Sicutom, fem I^iiii ^\?bc inbc mcb bcni i ^ovbtH Sfeto"; 
pg ??orcbcrnc niccntc mcb SRcttc, -rficvbf at bft pat Ubr icvc fom 
l)un!?flvbc lovet Cnb i fornironte ©fov'; I)»primob bclillJob, 
Al ^mtn mcb bcm I>at>bc ^dd 03 ^erl f 9{ovbecfé @fet>, iicmlig 
ferf} til (lenbcé e.qcii ©aarfc, *yÆri'iti<gaarb; Uuuxfi li( 5?pcn,. fum 
Ittac fer Ijeiibcé ®aarb, cq Wct) aftrubt;" betfliflc til cii ©aarb, 
fom l^uii f^n'oU af |)v. SWogtru^ @iøc, SWibbev. Siu »Barbara 
lob fcfrfmob (»eb fm Sogcb borgen pfortl;) ficmlægflc bc o»cufor 
130) omljanblebe gatnic kongebreve aiigaaenbc Barrit«* 
^aaxH Wct til efo»l)ugfi i Dluvbef SfoVV m. fl. cg fob Jivttc i 

Scttf, (giorc *4>aa|}anb) om tjun maatte iffc unbe fjeiibeé ^ienbom 
brugt/ ^ticin ^un t>i(bc?' ^emuicn ga\> benne ^^aajianb 

Bfbl^otb; pg tilh'cnbte, (om alt er anført, 5?i»nbcr«c at betale 

Solbébober. 

^fb en ftlbigcrc Xom af fammc Canb^bommer SDJogentf 
galflfr, offrtflt paa ^oUanbå CaiibStfng 6t. (Mcrttubé Sag 
1537, unbciTctted vi om, at ha (i^ri|loffer |>t)ttfelbt nu fag» 
fegt« 9?4dibolU ©onber for uloolig Sfowé^ug ,iub paa 53eni^ 
cg Worbefé 'Jang owcr bet rette SfovfTiel (mcUem 9tisrbef3 
©foo og 'liiflibeUciSfot)": lob ^an iSRettcn locfc et 'ipergamenli 
JJrco af 1499 (f. oxieafor), ber (eb jpaa, .at 16 »elb^rbig« 
IH3S s^ttf^n tti akmttfn^Atttf ^uhiit. 

SV«ut>, riltagnc af SoUantø ^anteitnj) rfifr ^pn<j (Srit^ 
^irfalirig, I^a^tc focrct ret i^fpv^d rairilfm Wertcfé og aWai» 
bcUr vcfov; og ligcUbré rt antct bcfrglct -^rrv af Si. ^'>aiié/ 
af ?1. 150a, latente paa, at ^ailcUr ZHient jTulOtr t>flrre 
fammc €fi?vftug a\ttieé ubcvatri.' %?øiittnie foan'tf: .at bc 
gioe tctfé tsfcvlrfc, balo ctttntc ^arf ^Vfrt dUr til ^lale« 
bclm, fer frfmclbtf €fpvl,Hio"; i>9 faaictfé mciatt* Cf^:iéiiianbfii 
paa ?lalf^clm, 3e»'flfuSu^, torrf bfrcrf^icnimcl for famnif. 
^t^iiéiiiautcu fDrfl^arf^c ^enbcrnrd SVrt brnneb, al ben cm^ 
talte ^foolric fra ganimd Xtb Mr bctatt til ^lafl^elnié £lpt, 
eg fliSrcnm cgfaa Ijavbc ?eb cgXcel i 9Is*rbffé Sfct?, ^»or* 
tcb ^Viitrrned €fc»^ii8 (uubc ^iVmlcd. 2Ncn ba bi^fc ri 
funbc .bcrrc nogen 53rci?e eUer 55antéiiing i 9t<»c* imcb ^png 
$>aufc6 Jcrbub, eg K^jrtttcffer ^^viifelbt jjaaftob, fom ffiet of 
.©eirité Sang* og .llerfie gob^eiet ( 9l&tbcH Sang*, at 3n* 
gen ll^eM band SXinbc hinbe t^iemle negfn .Ubeier* at ^ugge 
t biofe »cfcuc: gif ^anb6Iingé^cmmfn 5?cubcrne imcb, og fpr^ 
bob bcm derefter albetcé Qt ^ugge 1 ^errit^ 8foU, eg i 9?er* 
brfd SFl^u .iffe bibcre, enb bet Scrllfg fan taale', fom Sobti' 
eierrie i Worbef (jaube i i7b(lna?t)ntc Sfpw. — 5iie ?iar ber« 
efter (l,*»fit) falbt atter en 5?em aflSldutf ^vUfclbt tformo* 
bentltg ba ?anbébomnter i ^uilanb) ^oori i)an, „efter rt ^ong 
'jbanfeé SorDubébret), bommet SDtaibi^Ue STIivnb nb af 
Sfoben." 

^»or libt bféfc ^omme frugtebe fcté beraf, at fp» ?Iar eft<r 
SRogend ^alfleré 'Dom (lafil) umatte^orgeXrotle til mc, 
fomliarrge for |me Seilcrfonner, Jlrilb og 3acob^of tfelbt, 
6enner af S^riftoifer ^^uitfelbt til 53erritégaarb, labe ftn 'S^i^cb, 
©regere 3"be, ^?aa iU'rritégaarb, ,ubi 1 famfelbc 2ing paa 
CoUanb^ ?anbéting", fertvbc SD2ai&pUe IWnb at ^ugge i bt* 
inclDte SfotJe. itettc IcWd'g fcrh)«ble Jorbub Ijialp iiniblertlb 
(tgcfaa (ibt fem Sanb^ting^bommen. l^ønbcrne i SKaibcUe PL 
IBibrag til S^cmttf^oarba |)ini>Tjf. 133 be itu agte brt „giinilf 6fo»ff(«I", fom .gcfcc SWopnb 
(j: 3lbf((imDenb> (laubc reber imcUein bfic^ cgeii *SfoK) i*3|?ct* 
tcmanbcnd"); faa (tbt fom be gamle ^cngcbrcvi', cHcrbcntjc 
iJomme wb $)eiTibétiiig og Sautering, Ut .ubbemte bcm of 
©fpiofnc', 'X>tv fidgfbfé ba af ^crrftégaarfc^ ©ifr fer Æ. 
Sreberff II. pijcr, at 2?Dttbcrnc .tmgtct qKc fprnorotttc I'omtnf, 
.og fmob al Ccu pg 9?et, unbevfiaac bcm mcb ?OJagt at 
.fiibbragc ( ^^ixviti og 9?ertffg ©fott, og b« borlfceligcii ar 
.ftuggc og afføif cfKr bercé cgm 93ftt(f; ja bfrrtTmrb o«fr* 
.fa[bci- og ftaacv bcm fem paa fammc €fo\)ej 
-ffullc {)at>e Xflfyii, og bcm Urvctv. I^cttc niiftfrciJ i 
SCottQci'vcott, Ijwilfct Sffberif il., fra SfctcriffJtorg, 10 2^n. 
1570 (eb ubgaac umibbcl&art tii .^onber og menige ?Umuc 
fom 6t)ggc og toc ubf BDtavboUe f t^oltanb'; og ^oori St^n* 
gcii tiliUf? .fircrigcd'g bybci- bcm alle og tjMr foerbcleet, at be 
.rette Bcm cftei*, olbclcé at »«ic foritffwntc 53crrit^ og 9iør* 
.btU Sang ut»c»avct; og bcm intet bcvmcb befatte, ciitcn bcrl 
M bugge / citer atibcn 33nig at tilffolbc, ubcn U fuiibc iwb* 
.vinbc bcm bet mcb ?ot) og Wet.' ©futbc 5Iogen of l'enbem« 
beéiiagtct .tclifflcé paa, fornoi^nte SfoBc at ^uggc^ uben rette 
&i<v$ Stflobctfc, og fattgc bcrovcr @Fab<, ba ffullc 
b« ^atoe bet for |)iemgiclb.' 

STOcn i bet I6bc ?Iar(>uiibrebc, ba man fctfci&auKgeii topitfcv 
(ig l'oiibfriic i 1)aiimav( ovcrf)owebct i eii foitryft og unbcrfuct 
Sillloiib, »ar bog ci engang et faa altJovIfgt ^ongebreo nof til ") ¥'cn>d' (i(ticd ut*nnji»( (i iieteitfpr ciiibaiitictc jRonflcbrn) of UKi 
3un. lo'O) enicii til bet gatitte Htbet^rco fra Crit af ^tMtimmné,. 
3ib (H-18), flltrr fimtcrc til brt efot^iticleteg , ^tJiTtit »fer ncficii 
Sar forlcbm-, ^ItcttinKiitrnc Grif ©tubte, 39Tflcn Stub, Steen 
ffiiftc, $'>artv:fl IPilbc, Uti SJfiincnnaiib cg OTpgni* ©flic, rfter 
ScnQCiid ESefallng oarc lilia^^nr, for at iibuifc brt rette 8tifl imel> 
lem bc tiblomtallc ©rotte. Xict vaabcravit'c« i Subcnf II.^Krrebaø«' 
bem af -26. Srvtcm&cr irjTit. 
Stfrtdd ttl S<ntlf^aarbd fiiftonr- 
134 01 trtng« 93ijmofnbfnf I OTaftellc HI at frafat&c, btofifcn lOrb' 
clUr Ojicrnkig, bcreé ganiU i^aaltaiib paa ^rbcftf o^ ^cxvitS 
©fo»f. Xa 5rfb«rif II. om (SficiaÉirct fem til Joljlcr, og 
(oibt 9{cttci:itnd v^A ^Ipfiot'tnø @lot, inbria^ctx a}Iai6olle 
SKortib U tibligcTc tanbétingétoinmi^ cg Sfid^fprrctitfiigcr for 
JiJongrn. XrrctJ v^Kigf gif ub v^fl' -^^ eftcrfom bc ewn* 
iifrviitc r> øbbi:m;riib ^vbc uboiift iSroDlTfcUct, rg givet b<t 
U^toct, Mart WlaiHUt 93ønbfr bfcvne ubduFte fra brrttf 
8fs>»I?ug, Sv-fgaiig og anbcn "i'rngiiing, og bctte y>ax bicvrt 
brm fibrii foviiifcnt, fom bc mccntc mfb Urft," 3?u frcmftcb 
for ^ongctitf i^^ttcrltiig 'Btan ^Siitc, paa rgtic eg bc et>rige_ 
^iibemixnbé ^CQntf frfuilagbe bc før anførte Tcmbrcvc affl 
1499, (S(aud ^vitfdbtd Xoat af UGI, mrb fim anbrc Xo« 
cumentfr; og gierbc DIcbe for, ^worlfbcd bc uiibcr bcti cintaftc 
Sorrctiiiiig .ferfl Ijacbi fulgt be 'JførbcfiSmccnb, efter bet gamle 
Ærct>é Cvbflfe fra ^(irnifé Sfct), bcr bc tre Stene ligge, fom 
,^lbed for at gi^rc €Fic[ imeUem ^frnced; SP?atC*eKc og 'SHtx* 
MH @fcce; og ^aa ^tlen i}in vcb @tccnI;ofcn og tnbti'l |>el]^ 
.Wbeé^^f (fttcr Mt foric $>nl"), paa ^iMlfet <£Eie[ bcr ime(* 
Jern fornowntc @tebcr fanbted gamle ffger, een efter ben an« 
•ben, meb SHofrfer paa'; ligcfcnt be bcveftcr pgfaa fulgt« bc 
SKaf^eae 377«Tiib ^aa et anbet 8Fot>|ftd/ fom bitJfe ^ilbt [)olbc 
bnw ti(, men (jwilfct .paa ingen SSaabc bet gamle 9?ibe* 
ferct), fom be J6 Wibbcrmoenbé 2Jiaiib ^avbc giott, (113«) 
uboifer"; ligcfom l;i-llev iffc aKaibuHc ??onbcr [jaobc noget 33reo 
cKer ??ewiiéntng, tjyortjeb bc funbe betife bet Sfiel, .bc bcnncm 
lilf^ofbc ttilbc, ret <BtU\ at \)<xvcr — kongen bomtc ba oebfl 
fin ^crrebagébom af '26 . <St\>t. 1570 Cnæm-crcnbc »are ^c* 
ber Cvc til @i(ifc(fe(bi, Sigeté ^cfmcncv, ^o^an "Sriitf tit 
|>e^fcfager, Aongcn(S (Santdlcr, Cfvif ?iub til guglfang og 
QJiorn Siaai til €iflnipgaaib, Wig^raaber) at efoDiTfeHet, Stirofi tit Smii^aatfrd ^ifloric. 185 

foakbftf fom bet tifforn oj) nu atter wr .ubttHfl', (fufbe ^eetc 

vQ hihc »eb |m $i((bmaDt. 

Cfftcr tcnne X>om i ^pd'ilc 3nf?anW fynf^ bet locl, fom 
^ønb«rne f ^ixibeiit i ncglc 9ttir I^v« af^olbt Hø i bet minbfie 
fra aotciibarc %3rub f>aa bcné d^etéFiVnbrlfe ; m«n ^t»or Kbcn 
^aWg^cb fcct ^fltttc, at bc ^^clbt |7g Xpmmcii cftcrrettflig, ©itt« 
ip( ftrar nfaic ^miblfrtib fcesi beéubcii/ at Wprbcf^ 5«t* 
IcbéffoOr ^løi?rt fli'rr til|l(*bi-iibc ^obdc(crc ^atibc^cd'*)/ Uvs 
Vcb fbcKgcit løaa flv-rc SrøitAber vor ubfat for uloutig tUn 
Pabflfg ^viig; og at brt »ar ?3erritdflaarbti CftVre w«ft maat* 
paaltggciibc At raabc ^ob paa faabaii S)ltij6iug/ faavcl mcb 
ijjfnfijii til ben o»eniiirvute, fem til (Sa«rbcn5 p»rigc @fo»^ 
(fienbom. ixxtH maatH to 3)2tb(cr fuitne tienc, al tage ®fo» 
wn i 5rfb, ofl rtt rcOc eUer ub(?ifte ben. 3afo6 |>iBitfe(bt til 
%3fTriti(3aarb lob bcvfcr foift paa SKuéfc^erreb^tiiig b. 19. 
3un( 1578 flbfporrtc ^Wor&fftf 3W(Enb og (Sievc-, om b« 
.»ilbe ffolbc bered Sfo« i Steb, eftcrbi b« i bcttiic 6fott f)Ufl* 
fled mtflct tfl Upligt?" ?Jebfommcnbc erfloerebc fifl tJiflfge (^ertfl, 
03 man (nbø(( paa Xi'ngct fclgenbe ^Bitfaar: .al ^»((feii fom 
,1 bemelbtc Sfoi) ftugg« cuteu gvøii Cfeg, ^eg elter^aéfel, 
-pfl bft Mbcé at v»rc©fot)ffabf; ^a« jfal 6pbc «t V""b 
.€ølt> ta Ht {vrflFab, og tfl €iierne tn Xciibc £?I; beéligefl« 
.^vfd Sommci: d?ogeu af SI2cenbeitc ^axte ^e^oD tfl bered vuu^> 
■tijflnfttgy bet f?al bem fovttifcd (iibwifcd^ af tre cUcr fire af 
JSi<rnc', naax b(éfe forft ^owbe forfarct, om og ^»ortii ^em^ 
meret bc^ewebcd. ^(gelebed fFal ogfaa forvifed bem ,Ij»f* U 
}favc ^tffoM til bercé •^ai'vcr og ^Iot)c; uben om nogen 
.trcengcr 1(1 (I ^Iové^ot>eb, bctte maa ^ati »el ^iigg<; '*) «f fflc^MUlI(^^fo^r^ln^Jfn 2f». Slpril trm fpftf *ct, at *tMien ifOt»U 
Søntn i Ssrbef, cq af ti ^artcfliftc af 28. ;imu 1.^73 (f. nrb«n» 
fer), flt bl. a. ^iinc SRofnirriiiip. Slbcrl ©tjjcé ente, rietc 4 Øaar^f 
l»*Tter. 136 ffntxiiQ lil $P<rrit^aatt>é ^ifloric .t^i mrtii tan itft to<I latt ^Hovcn Ifflge for et ^ti.»t)é^o»fb/ 
3 bciiiu Søiciu'iij) fanilljffi.-&c paa "XiriQct tiUicjc .^Ulcrupd 
og Sutcrupd 2Soen&; i>^ efter ^Jcgicn'ng af .crrUg ofl »cU 
foriiunrttg SRanb J7crt ^Mfcii, ^uvueincnd' f Saif fobfng% 
i )3aa 3acob ipi3ttfc(l)(é Hegne, gav ^"»crrcbdbpmnicrcn ft Ifiig^# 
»ibitc Ijcrpaa tcfFrrtft. 

Src ?lar bcrcfUr (b. 29. ?lpvil 15S1) tU9 cftevfolgenbc 
nue Sfe» « forening inbgaaft paa ?lal^plmd Stot, imcflcm 
Cc(|Rémaiibrn $>af Ltlfétanb, paa ^ongi'iid og egne ^^cgne^ 
ofl 3flcob $)t)ibtfelbt: 

,?U eftctbt Sfieitcfé Sfctt florligeii fprl^uijgefS og obc« 
,Iv?gfl<é, ta ffal fanmtc Scpdebdffou nn ftrar (vff* ofl 
Jommc i. Cvfftrftab; faa fugen Sebéefcr bci-t nma l^uggc, 
.inbcn ten lot^Iigcn fclioee {Tiftet og beelt; uiibtagen ^terbfel, 
_fom jTal forUifrtJ bcm af Sogben. 

gicmbcleé tiet) inbgnaer, ot 3iurbeM Bto'o bercfier fTuIbe 
rebel/ og .paa J?iMigcl. a)7ai. ^effag' (o: om kongen vflbc 
bem'Igc beO famiyffet: 

,%t tjtcr epB^ct'er paa eet 6tcb (fal for ftne 5?onber tage 
.en famlet 92ebnuig; ffia at ^ongel. tUflai tager for alle ftne 
.^onbev i Wovbef, tffe efter ©olffiftc i 5Jt>/ men pAa 
,ttt Buh, atligcucl at f)'otv ^onU tog tieeb fit 8foVdinaa(; 
■cg ^acch ^»(btfelbt og be aubrc Ccb^eiere \)Ur for bem ofl 
Mvté 5?onbcr famlet paa eet Steb; cg at 9?cb6mcenbenc an* 
.feer ffn(}»cré eeiligdcb Dei'ubi, foa fom bet bem for 5«briU 
.og ( anben SJZaabe fan vcevt ga\>nIfgR^ ligefom ogfaa be 
.^^oberubd SWarnb, faa oel fom anbvc Cobéefevc, fhiHe n^be 
M\t& |>(p»b, fom bc ntalU't cg »Topret t^Wc \)<i\>t i 20 3lav.' 
— (Jnbuibere faintylfcbeé, at ber for|"i fTuIbc gt'oreé Sficl 
imcUcm *RorbcFé Sfo» og ,ttaIlo ^enbevffott, for at 
Stebémo-nbenc Fniibc vibe, livov be ffiilbe begimbe. — 3>iéfe 
mitaat unberffico .paa J^engcl, Wiai. ^Stabfopflclfc' pact ISibCAd ttl øcnrit^aarti« ^iftorit. 137 ttlfétanb, fi>m Ce^néiimnb paa ?la(^plm, pg 3aco6 |>oit* 
fflbr, fom ©ia- til »Scmtct^rtaib ; [iflckbfd fem tcbécicrc i 
©fcWn, i->oininø <^\oe pfl Caud ^Scnftcrmant, mcb 
9IcfaD«^ifoii f |}rtifivntc tif S^etnimgfn: .at gaae faa tjfbt fom 
?o© eg Wtft cv." — 3 5elgf oofitaiiføitc Jerenuifl Uto bci» 
cfrw/ bvii 8t)e 3untf 158l, jjaa Itt fifrbc Stng (j : fiabe 
©ang) veto aJiViefc i>cnrtét(ii3, »aa ^acob ^oitfcffcttS l-lcfltif, 
.al S^Brtu'U @foi?, »iJcvribjSfoo, Sf^obfv«p<J 03 éliillc^ 
tupi ©fpo Iij(i ar t)«r« i Cl»ærfub, efter bc flpbe 
liSSoriibd BetmiiiQ, uiibtagcu bcivg ©lerbfi'f, Sotn Dg 
tprt ^fÆnbe.' 

^nictai^ 55i'n'ité3artrb^ (Siet faaU'bcé føgtc, wb (oVli'a 
Srcblyéiu'iig ofl fcvbi'vfbel Srcbiiiiig/ at jiffre fine Sfoof/ feer 
nuiiT, at ^Vaibpltc %}pnbcr ligcfaa (fbt agtebe ^erveba^dbcnu 
Btcii, fem bl* ti&(igcrc Xemme cg Sorbub. 2)et moa fliuc e« 
fpnbcrUg 5i>vci7iUiiig om S'Ifgii'rnigi'nd ererutftjc 9Wagt, og IjfUcr 
iffc iu\if i telte Xilftielbc, fccfiijrfc SOicnuigcn om 8lbcl(Jmv?ubeiu'3 
0)}er(cgtic SDJv>ibi9^cb f bet Ifibe SUrOuiibrebe^ anben pal-oe 
htti, naar »( tof« it ^ongcbret) af ^rebciif IL, gioet paa 
Cbcnfc ©aarb ben 2. ?Oiat 1580. Sndreie tuiibc bet *>orfftf 
f£anfeii om en enbnu i'ffc reeiit aflagt mbvovtetf Ufiebétiinaub 
imeUeni ^>i'vrettia;iib og il^oiibcr/ bei Fan gi'oe et Xvtst mixc 
tit Sommcnlar over b< fc(» i bciiue '^eriobc f^VPV'9* *^p^ ^^' 
iextt, meb XaoTn«, Sftjbel^uQcr, ©rauc og ^inbebroer befo:* 
flebe -J^erTegaavbc. ^ bemelbte *l?vctt ^ebbcv ttt, at .^oiigeii 
.er fommeii i Spvfaririg, at l^eiibi;rnc i SOJaibeKc ttbt og ofte 
Jiuob kongelige iTomme, CaiibétiiigÉi&ommc og 9Ribemorub5 
.tørevc mbbragc paa 9torbef QU'&Cf o»ei- SUarfe[ftel, ^uovf 
,be irtgfit i'ob, Xeel eller 9Jcttfg(jeb t)a»c, og bcr offlbcligcii 
.opNggc og obelagge fammc Bfco, faa at bon er 
.mcbfaret uffieHigeii, fom fvnlfgt er; og enb tamcb fttlU 
,bem til øMeiiwærge, naav 9icgc» bcrfor vfl pointe bent." 
188 fBibrdQ til Scrrit^gaotbd ^ifioxi«. 

kongen forcer altfa^ atUv 9ine oq Sn^vrr ( ^aiboUt 6o' 
tntt, at i)\i%t \lt>t tUtv meget t UmtlW @fov; oq .f!al bet 
.VOPTC Sobéctcwn frit fere, naar be fan paatrofbc bent (©en* 
aberne), enten at IceQQc brm paa @tebe(, 05 ba 
,^a)K be @hbe for ^(cai^felb, cQer og at tiltale og fogc bem 
.berfer »eb Cotoeii." — ?U bcitc ^engebitio, efter en ^aateg* 
niiig af Sogneprcrflen Xa^ib Xawfbfen (21. ^an. 16.16~) cubnu 
otjcr 50 ?tar bevefrev er hUvct locft paa ^o^n<{ic\>nc fov »rac* 
nigr a»af6»nc SKænb,' er jufi iffc bet fttfrfcfle SSfbne for ben 
Sr^jgt etter €i)big^eb, bet i ?oengben fan ^aw bewirfet ^otf 
95onbcrnc. ^miblerttb ftnbc Mi bog i I) ocu men tern c ingen \)(« 
beve ©por fra bet Ifi. Slar^uiibrcbe til volbfom etter ubolig 
Jlbfærb af WlaibeUc iloiibciv ^»ilfeii formobenilig ogfaa beu }(ia<if 
folgenbe SfoVrctming, ber ovIjÆVcbe 5*ffcbé6rug af @fo»cn, 
fan i)aMt bfbrftget til at ^fnbve. 

tien ferfie Solgc af otienanførtc fforenfng em ©fotoene^ 
9?e6ning, bar at ^atob ■^ttfclbt, nieb famtligc ((Ifalbtc Cobé* 
efer«, eller be, fom ^abbe ffulbmagt paa bcre^ IJegne, ( ffle* 
bem6fr 15SI lob iijcrrffcpttc lo\>Ug ,Olbingegang paci fSfoo* 
fficl" imellem Worbcf^ og Æallo/Sfobe. Jfng(Jwbnct af 3«. 
^0*0. T581 inbe^clber: ot be nbnoebnte 13 Olbiuge af for' 
f!iett(ge SJpcr i ffgncn p<xa Xtngct tfbnebc: .al be ^atJb« 
.fbotet vet Sfobfficl og fat ©tee« og ©tabel paa 
.bet BUv^iei, fem ^ac. $)»itfctbt t^a^he taget bcin paa, imtU 
.lem ?3cvri't^3flarb og Wurfcefé ©fo» paa ben ene, og ^aHoe^ 
Ælrfeffoo og ?3onbcffo» paa ben anbcn ©ibe.' 5)erncpft 
.affagbC bc SfieHct fom fofgcr: .iJorft be 3 ©tene, fom 
ligger »eb JKaibøIle Ore; ben ene gjorøficl Imellem ^irft* 
jTfo»cn, be« anben mctlcm Berrit^* og SRortcfd ©foW, ben (rcbic 
mellem aHafttoffe Sfot). — Derfra gnaer ©((ellet niencm 53irfe» 
ffooen og 9lexUU ©fott ab ©tenen til, fom fJaaer paa SWufc 
^olt. S«otteIe3 f»Drc bc ©fiellet ab en ©teen, fom fJaaer 
p^cr .etcenbvéfir til cu @t«n, font Haa« i?llmf»[i)ragct/ 
fra ^orfcsSUtifit (rtiigé iifbcii ab ^aitcftcsSvagct, pg 
tf( bc tvc (3tfuc { ben nerbpflrc Cfnbc ))aa ©irttflimofe, b« 
gio« Sfift i'mcUcm 3 ©foce; Un t\ie mttiem ^ivUtQioMcn, 
bfn anbfii mclli-m *BoiibciToio<n , ben ticbtc nKUcm 55crv(té 03 
SHprbcfé ©fett, bfifva ,l;itov cii (fcg fJaacr i @iVbf|limofc nifb 
fiam(<©rfin<r 03 Stov^ paa', og (Iben ab bet gam(c6ficl 
mUn ab ^^Jo'Ffen, ®ønb«i( for 9)aéinud ^cTfeiié @ttj flaacv 
(II fiDr @tcni/ cg bcrfra ficmab ^^fffit itl cti GtQ meb @ri' 
nifi- og ÆFcvé paa, font .'(laliccd SWanb og Muvbefé SDJoiiib 
yaa 6fgge 6(bcv fiaube (;etbt for et gamuKlt encltro?; og 
fibm frrmab 53a'ffm I« ^loes ©tenen, fom fJaaei- ^eflc" P*w 
SRosJieifiij ,cg ^oije d( faa forfu(gt q£Ic gamle Sficl og fer* 
nVel beni." 

SOicb ben tocb Jorcnfngcn af 29. Sipr. 15»l ijcbfagnc 
Siebnitig af WoibeW ©fou ftob bet ^c» til ncf|7e Slår; ba i?. 
Svebcrif II. fcrft Mb aat>ciit *8rc» af 6. 3»art 1582 bct>ilger 
9{ctn(ngtfii/ faml befater og bemDtibiger (Silcx @rubbe tØ 
tyilrup, Migetg 6ati$I«-, Steii ^ral?c ti( Cuiibfirup, Wi^ft« 
Saab, Oluf !l:aa til 9Iawnftrup og Cfdcv 53rocfeiibimé 
til 9?affcbone, at vene tilRebe vcb boiiie^orretiung fom^olb« 
gift(JnuTiiB , ,oin ^xsié 3»'i"i"gc |Tg beiubinbe« om feritiroiitc 
9tebitiiig lun ttivhc, at bomme og forljaiiblc bent (meUem, 
t}tii 9let fan loorvc." Xa 8obéeiernc til ©fouen tillige f?nobc 
Anbragct for Al!oiig<ii: .at bev ubi ^oHaiib iffc ffal 
»flfre nogen ^»nber, fom ffal funnc mcb 9?c(Jning'; 
cg ^avbc begieret at maotte bcfommeKcb^motnb fra Syen, 
fpm bcitii fuiibc bruget: pan(a?gger kongen (unber fammc 
2;aium) Q5r«tbeS>iantjau, Gfmbcbémanb paa Cbcnfc @aaib, 
at f!afe og fenbe tern, paa beve^ egcu ^efu|)ning, faa maitgc 
91e&émffiib, bc brtjove. 140 Sibrao til Serrit^aotbø pi^tit. 
fl?ftfrat U af ffcngrn nbnof»ntc ^Itcl^mopnb (etter Wct 
nIng5»(5oinmWfioncnD b. 26. Oct. 15fl2 ^a»bf iiibfiintft Um 
Viiii 53crrité{jaftvb fer at ubfere tsn Sorrctndig, .tntcii 
SKfiibc etter 9?i'ire at fcr«ne pg forbragc Cofcéeiernc pm I;i)i 
3vrfiig<, font bem om 3tcbiu'ngcii/ og fer 5?cb ffal gauge, funbe 
fiibfatbf : brt .mebtc fer bcm i Wcttc, paa ^ac. ^wtfdbttf 
^cgiie, ?lrvilb ^loitfelbt ttl ^ittpe, .meb flcic Sobåcfcrc og 
Worbi-fémcenb." SJIanbt b< ^Vftcr, fU<r ,3ningf/ fem McDC 
for^anblcbe for 9Ie6ébommeriic eg afgforte ^t\> forlig, vare 
bc tigtigfie: 1, .em €fo»cn ffiiltc rcbcé efter ^eiiberneé 
©flfb, etter efter ©fvfb eg Caiibgilbe?" ^vn'lfct nfgfovbeé bev^en : 
at 5iorbff(J eg ^ivxitå 8foV (Tal reOe« "efter 9iece6feii'i Cybclfc." 
2. Cm Sfjoberijbd anæiib fTulbc tilficubcé ben 9«ett(gt»eb i 
"SfeDen, for d^ttfeu bc forbrebe fReb ? — 3)ctt€ paaftebv-« veb 
bcvfé gerfwav paa fl^voiieiid Inegne, ncmlt'g eefmémaitben ^af 
Ulfétaiifcg to .fiilbmcegrige 5pflber\ faaoel af ben ®rmib .at 
!£^obcrvbd SRoFiib Wgge i <8fo\)en'; fom og forbf be .f?ulbe 
^a»e Sorbcr (' StfvbcW Vlavf, og i^ittit bcr hiX^t firttot ^ntg"; 
.jetter fffe funbe bc fommc til ^(ifc»©fe»cn, mcb minbre 
fliitte igieuncm ■Mertefd <2fow/ m. m. '*). J)i'r(mob fiibvenbte 
?lri-ilb ^^pitfi'Ibt: at Xfjebcvi;bé aOioinb ^ere til ^ivfet eg 53ir* 
fe(Te»cii, eg at bc (Icbfc tft ben Sfb ber ,\}aw ffarit Uxeé 
^rug meb !l)rtft (Ccægbrift) eg £)i-e^ug fnbttl ben ofirc 
©Ivanb'; bc fimbe, cm 9?iife|7e»cii engang fTuIbe retftf, ittt 
baabc f^er eg t?itl tage Sleb (o: faae en Sfeoleb l((i?iftet 
t)eb yiebndig); f;cab 55nig bc I;[blil l)awbe ^vt paa 9ierbe! 
@fot), ftar ®iengic(b for .ben SæUeb, 9?erbcf(i 9Ko?nb (gfert 

'^J^ciiiic i^v, 2'obertjb t\kx %ntev9^. (ttx egfaft ffrior« fno rt , 
Sftobcrvt, fnart2tebcrii(> (^cTl^^er^H)) tfcirfaa tcfttinct af |^H 
@aartc, rf. nciM-nfor B. in-i> laae iinbcr li^afirø €(>;]ii, p(t ftiiccdH 
eiiMiu t I^fltiflc atln« iri. ©. -^77, iiicii blco ncolagt »cd UtfTiflnin. 
gm; eg btn« 1 OJaarbc Cfent ferii ixb iWagciTiftc inrt X. ^priflian 
IV. af li>. ©fptbr. 162:1 fom unbcr SmiWflrtarM taiibr« inibrt 
Spcriic Xmv«. AitUcTUp et) Slørbet. ?te~ 

^iiraQ tU ærnitégaarbé f>t{lt}ric. III ^at>^r ^atit fmcb b«m eg f!cre ^aa ^*(rfc|!e»f n' ; .Øn-^iiggcr 
C^ct tit nt (;uøge i ©fnttcn) toar tilfcinmct tettx fpibi ?rl)né» 
tHornbi'nc, ^l■r I^auc raobet fov ^iu-fct, cgfja I)rt»e vord l*ot*# 
c(«c lU 9ievUf', pg .bcr af faobaii ^eilia^i-b cg ®u'iiiifmf«I|'f 
Ijar varet gbct 2aci[ bcrtfl." m. w. — ©frcr (ang SLutjaiibling, 
cfl .pftft bel oi 3M) (ffc Iccnflfrf jfulbe fovKitfii', blc» tcg cm* 
fiber afijipi't: at X^obcrvbfJ a,Va?nb ffiilbe .ubdTjjgi'S 3tc& ( 
!Ktfrfj<ré ©fe© fer bcvcS ©fylb cg tanbgi'elb"; mcii mcb for^ 
ncbcti 'Dtefctvatføn, at ^om ^o^en t)it bcm brv ubvfnbc, ba 
gaac Ijcrcm faa meget fem \;oo cg 9ict cv' "^). 

^tt bc tiltagnc fire .9?el)émQfiib af Jyrn" •'0 (brr fdt) ub* 
fiebte beué .aabitc 'isret)', ^aa ^frganicnt, meb fivc Iwngcnbc 
@rgl) bU\3 ©fot>rebn!ngeii foretaget ben 29. Cct. f. Si. ^eb 
benne Mev fn^rfl M^^tt eg afiiuTi-fet et ''ZJrifbt eller |)cubi'') 
M SfoDcii I beu beftrc Cfiibf/ ubeii for alU ^auQtv cg 3iib* 
„tjgtcv , fem iffe funbe vcbcé meb efo»eii , fra Siafteb Sffel ' 
-iiibtil IVvtitégaavbd ^cgiieb paa |)(eriiet veb fia(»t*^a\)eiu' 
X^crpaa .etieifleg" We&^mo'nbene^fptJfi! fevfl fvo ©yb tH 
9?prb^ obcr ,bcn tJeftcvfte (Siibc, fra ^iabftcbi'SffcUet til bet 
©ffcl imellem 9IerbcféfTo» eg Sialio 9.iBiiDerf!ot) veb Vinbe« 
mofen', l)uer Cibinge Ijawbe fut Stenen; cg fanbtc^ ba t3fo* 
ven ot tKrrc paa benne vcflre Æant lo.i 9Ie{>, J2 ^iivnc i 
^uert ?leb (-1708 mm) ; li'i^elebeé .overilog" be ©foueu .i bet 
onbet SSaal, imeb ben oftre <$nbc, af ©cnbcn fra Sabfieb '*)X'«lc bnatt i Rcmi og oncin^l^ iutcrcéfar.tt StctéÆonimcnt fra Ifi. 
Slar^M (iPci:afVfrfunU&ti>i\crmctKi'l{ i €amiiicnbi\iii — OQ fem (irtt 
VÆTcl liKciiit faamciicii t^ gtigtiirc', M cftcrat bel fcrlX cftci itu liqclcbcd 
cntnu erifierenbc ferfte Gciicciit, tax iiebflrctet og bcfcglct ^aa ^a p i r, er 
t« jTtm liijelijtcntc uifartfflft paa ^crg-imcnt inct (lOTflftite Segl, 
— taabfr jeg antcnftcM iit hiiiiic l(^^c oftrvflc i giilbfltfiittfljjet cfttt 
Criøiiialeii; liltincmefc Siftcttreuct fclU. 

")©f eare of 5'vcriic Jiacjntruv, Jtorfciitnit? 015 Sopcrup. 

■**)^CT«cb fcrflftacd iitcrt 'StM et froniT.ififntt- UTcflcIiniT^fiflt ?>iornc af 
ehM>fn; cgDrti't tf pfl tct fammf JJmib cUcr J^cvb, Kr bruøc* 
i 3Dcn Pfl :^¥Uant. (f. mit. ©. UiiU. ^cjc. ©. 2I:J}. 142 $i&T(ie li( Srmldgaortd {Nftvrir. ©ficl, tuffrt cvcr i ^Iprir og tit @ U f n f) o i tf n, fum Kgger noibc 

©fifl/ ^^fla ti'imc S?cb faiibiué Sfeocn at uarc I(»3 9?cb, lil 
16 da'oxie i "^cbct (49U ^IfiMi). 9Iii tftrcbrtcd foifl i ben 
t>cRre ©iibe bc eiifi'lte ©onbcrgaarbc, i Sorliorb tit bcvfd 
Cniibgilbf*Sfylb, Iiwcr (it 8fet[tiftc cfUr 5<itue* 03 Jlkiinmat; 
nemlig i tct ^cle omtvent '2i ^oatcxQaatU c$ te obc 6$aarb«; 
bcriblonbt 3 i'crbfgnc 2?ciibct (©eføctcrc) t iNprbcf, 8 
^roiugaarbr fammpflcbtf, ttUtijfnifb i?ivfe*®ac(i'b«n, ^roe^ 
l^cgaarbcn cg .6avcllan«@aavben;* cg 4 (^iiarbe f Sobcr^b. 
3^iéK ifroiiegflaibiré cg jorbcgtic ©anvbcd e(^>Ib tilfamuicn, 
beregnet i jrpvii, bclob ftg til 1 fæftcr cg 2 £(ieppev; og 
^erfcr tUvcbcbcé bem .ubi en <3«mmn" 12 9?cb, 12 3a»iie ( 
^vert Ølcb. SidlbfJ liUebcbcé 3ac. ^»itfetbt tjatig Sfoorob 
fer iUrritégaarb, .fat iibi Spbffnibfffiftc, for » ^^unb 
florn,' pg for .^crrité 53ycé ©fvlb og (ficiibcmV (om b(cD 
afbrubt og lagt til (^aarben, 5 !:)5unb loA @hVppe; ^crrit^:: 
gaovbå 9 35oiibcrgaarbe i Ij^rbcf, Saucrftcbgaarbcn, og 
fiibflig .et ^unbSfylb, fom Bal Æcngcl. ^M. gat) (SljWftof* 
fer ^»(ifctbi i»Bcrvitébp;- (f. c»enfoi(£. 12«) ait tiKjobc » SaH^er. 
2)crfi>r fif |)»itfe(tt uiibcv cct 41 9Jcb, 12 3at)ne t ^»ert 9?eb; 
bog .bi-ifiebe I^am 3 Hitb i ben »eflre fftibe, ^vdfet ^an 
,miftCTforbi92cbct i!fe fuiibe ti-effc, pg forbi at €rpveii 
.[Fob (ig »eget Icpngcve op i beii vefiit (Snbc fmob 2l)obcrt)bt." 
■Jill rcbfbcé ligclcbcé .paa ben »ftvc Gnbc, fva 9?aftcb' 
.©fictten tit ©tccn^oien ; og tiar @fo»en fjer bveberc, faa bet blev 
•regnet ubi fjbert Web ICjawic/ !Kebn(ngcn Mc» forboIbé»iid 
i famme ^laal, fem )^aa bcu tocflvc (fnbc; paa 3acob ^uit* 
felbig eob faibt bev 42 fftch til 16 Sattne i \)\>txt 9?<bj .og 
ber fif tjau fit fulbe SD?aat, for Sfoven (Irtrffcr fig ber 
noget ttibcvc ub paa en Obbe.' iEil)lbft vebebcd paa famme 
aO?aab( t to ^aai el anbet mtnbre @fot>Rt>frc, .fom tigger i 
SiHflfl til ©crriWflnartS ^tfterit. HH oUenfor ©røbeu, og lebcr ttf 53i-pbc»Panbé ©off, femte Ijolb« 
fer iOiavfefKel ;' cg tciiiic Sfo» bico ffifut eft« fammc Sor* 
(;ptb tit ^PilJffytN'iW font brn Ruvre. (Siibeltg .blcto bcrfoi« 
uben to )maa SicQt U^QenUi, fom itt< tuaU forf* i 9Wafll, 
bfn ene i Slerbtjcft, cg ben anbfii ( Syboft »eb SJafleb 3fif(/ 

3 t^wpv orb(!«iI[(ii cfl no(agrfgt, i 5i''flc bet tjiv i Ubrcg 
nttfbbeelte 9{ebébre», bet fviieé at voevc titgaaet veb ^ortetnfit« 
gen, ttarc beg iffe alle ^i^Viitev forneiebe. l'e^n^manbeii paa 
?iall)oloi, ^af Ulfdtanb, lob flage veb fi" Soflcb paa SKiiéfc 
Stng b. 6. I)rcbr. 1582 (jTerbe S(iig), .ot ben SRcbniiig pa« 
Stprbef« og '^enité ©foo et i(fe gange« faa loolig fem bet 
(ig bor, bbcifen ^jaa ^ongené, cUer I)nnS rgiic Hegne'; lige* 
Ichcé riagcbc 9{erbefé 3K»nb: ,at ^cbømcenbetie itfe ^at>b« 
itbet, fom be gobe S)i«nb ^avbc befalet bem'; Qt ^@t(U in? 
øen, fum bc l^atJbc ftenef htlitv iffc var vigtig; m. m. ^aa 
tettt .3lt>uigdbi'eu og ^^tiigcbi-et)' t;at)be Drøn tmfblertfb fun 
gføct 3acob ^"»ijiifi'lfcf, fom p<xa ben Sib bav ^e^nømaiib ( 
Ironbi^iem, 8 ECagcd ^arfel paa l^evrft^ganrb; boorobcr 3n* 
gen tteb ^iilbmagt funbe fvare for ^am til Sfnge, fem ^antf 
Prober filirilb fibcit efter beflagebe Hg ebcv. 

Sacob|>bltfelbt varuemUg initblevtfb bøb i eniing9l(« 
bev (36 ?tar gammel) t Srcnbl^tcm, Ipot \}an var ^e^n^fmanb/ 
Ua 16. SDIarié 158.$. $)and Gnfe (irlifabet^ Sriié raa< 
bebe ftben i mange Slår, maa(!ec paa tine ^Hmii^ lleguc, 
for (3obfet; og ?U£(b $)oilfctbl »ebbleo, fom i)cnUé ?>a?rge, 
M be|?Qie @ebfet, cUer at gaae i ^ettc for ^enbe, inttU Ijuii 
efter 1625 Iffc forefommer mere i3;oaimenterne*). — 53eb ben *) -Ovicob ^tttfcfbt tffl Glifobctb ^tlid (dflc bfgrciww i ©arfifr 
bittfl« flirfc. $>cr fdiittcé texti Vitflftccn, uiWi! ten for nuale Sar 
fiten wb en snanbfiTttcIfp af RixUw, moattc bortiagcfi fra (in ^Ia6ff. 
^et> benne {dltgtir^ f^^ Scrrit^ciiuM niirørmbc (Sier !£iUabelfc til at 
fere bctt, tilligcmcb en mUn g^raoflcen, til TOaibflUc Æirtc, t^Jor beflge 
inbfflrtf* i ten inbrcÆirtcmuur*. (f. *Jicntopp. Mflrm. ilmi I. 2fi6). 

3- ©t^abc. 144 W&rafl ni »crtirtfloarM p^orit. 
ownfei" omtalte Sfbning fjatibr, tdlfgcnicb U fpfiiffc Mc&é* 
m(lftl^/ ofjfait 5 SVofitb af Xf^oicbV/ Sl?udfe cg Sliittiii^e txrrt 
tdllcbc; men ba biéff (tfc fiJrjTilt (lavbc g(vct nogen 9iftøfor* 
vcmiiifl tcfficvi'i; flfoufbctf bc unber 29. Oft. lj«l (cftci- 53c* 
fl(«(ng af Jlrilb |)tirfflbt ni Silloc, paa 3vu giébclf; 5rii« ifl 
^iicniWgaavbtf ^ji-gnc) of eanb^bommcim 9i«bff^pr<J til 
Øiin^épf at .^iVnit< cg fiinbgiovc \ian "iQhiéU ^cxvclétinQ, ^vab 
bc cft«r Kf&émofiibfiK cg tncb bcra ^awf fitiict 03 gioii.' — 
?(gcleb<d lob n, |>»itfflbt tin 3. Si'pt. I3H6 »aa giicnbo ^ 
Ifanfcdtfng fvemtivcjgc 03 (tcfc bet ovf^inaU' dtctf^tncv af 2fi^H 
Oct. 15K3, cg teb bt't (jifmff cg befvift« af be tre fiibnu" 
Kwciibc fpcnfPo 9?ct^mopnb; ?IIt iibcit S»(oI mob ^>fnfyn til 
bc ^tflflciv fom Dflvc rctfic fnipb iRcbinngfii. XȎfc SllaQtt 
Qxoc ogfaa ^Infcbnfng ti( abiTtttig ^Tii^forflaactfc {mcarm "Hxitb 
^vftfi'Ibt eg f>af U!f(Jtaiib, bcr (jatjbe cr^vciwt fongdig ^f^^l 
t)(Uiiig ^)aa at foretage 119 9?i'biifng ; men Icb en temmcltg Sit*^ 
gaai' Itcn, ubcn at 3:igen fom tH C^iibe. |>bitfelbt lob ba 
^A-oc «cf tiljovdtev ofl SUué SOiogcnfeu t(( yiamt^vff« 
tymUU .at »(Be obcrvopr« (naar) ^an tiltalte ^af Ulfétanb 
ebcr ben Scbning paa 9li?rbefå €fpb.' 3 t)i'*tf pxixiatc aSebc 
b. H. Xecbr. i5Sf>, bUvc. be, cftevjt ^»(tfclbt I^aobc labrl 
abfft'Uig« Orb falbc om ben, fem ban meciuc, iffe biRigc 
SJaflbc, ^borpaa fflagen »ar bpprt af $>af lllftftanb, omfiber 
faa fovligttf, .cg ftngc ^»emnbre ^"»aanb", at bf ben 'iO 3uH 
næflc Slav ui(bc inbfiubc bem i Woeéfilbc, og bfr .niibc og 
mibgidbe 9?entemcrieven ©bvU'toffcr 'iWalf enborff^ cg 
anbic gobt Sclfd Sigrtfc' — Wla\i bar paa ben Si'b temnicUg 
emlji>ggcl(g fer at Ovinge aUe, ogfaa ll&enrcté*3er^anblliiger, 
pvivatc Sovcnhiger, SevUig, ^clbgfftoficnbelfer 0. b. i 3orm 
af et ictégijlbfgt ^rCD eller Xccnment. (St faabant ubfiebie 
ba oijfaa Ca»c 53ef cg Cfaug SKogeiifen i 3Wav(bo b. 8. D«^ 8i&ra{j til Vrrrttégonr^^ ^iftorif. 145 I 1586 o»cr Jliift inoitfctbté (finifvfng, og ben bcrpft« fiirø« 
gorc»fitg. 

^iniblcrtili lobc b« abfKøe Gommféfrtrer ( Wrtiidifldfagm 
ffrfT fpRflClii) befaling tn ©tortJiiing ubgaac (bar. SHocSfilbe 
b. 13. 3an. IJM) til bc fvenffc Sft^nio-ub, at mobc i PoU 
Iflnb nofftfpmmcnbc SJiibfaficfLinbag^ for at (abe bircS Vi<H» 
fomtnlufl oBcr ^lorbt'f Sfcu ^jna tii) unbcvføgc og paafienbe. 
^tx fan »cl iifppc »«rc 'S.'oivl em, at bWff bat)c »laattct 
jftcrfoinnn; StJFVniiijjciié ^arfd; mm t)from er inlet ^pcumeut 
tfuaret. Xi'rfmeb feeé, ot foruben ^at IHftftanb pna ?IaI* 
^p(mé i^enbcvt^ SJcgiie, fevte ogfaa ^^ontfru Xovt^c &i^<, 
^attcv af Gilbert (^lii'c tit .^mifmtp (»eb henbcé^vrrgc 3 or« 
gen Wofcnfionø lit Siofenbclm^ cg »IJcbcr ^t-fll)« til 
^rog^ohn, gift mcD ^enbré @i?f}er SDforgtet^e ®(or, foai 
^obéciere f SRorfeff @fpt), Ælage nieb Jlvrdb ^»itfelbt »n« 
^lébet^ ^rifcd Vegne, otter 9}fietligt}eb t 9{eDntnc)ett; nemlig i 
®afrbeleél)eb cm .nogle ^Oibtorgtcr, fem inbtagnc ere (af 
©fotjfu) pg fem ber (ffe bawbcé tv»e 53(nhe{J ^wb paa.' 
farterne f benne @ag enebeé om at tage ^tuberé Xvté> 
felberg tf[ 'ULiflnRrnp/ Cantébonimei" i ©i«Kanb, ffrif ftKo* 
geiifen, fanb(*bommcr i l'oUanb, ^icnning <S5ioe tintielb« 
flrnp cg ?lrel »Sra^c til iSlx^at, til Wcgift^maiib, og bet 
Bbgif fongclig Stevning inibcr 20 ^tbx. 1590 til bem, ,meb 
tet forjlc" at foretage et Jlafrebémobe, for .at gvaubffe, om 
„Jtrenfevuptf tienere ^avf, efter bcre(S Sfijlb og Caiibgtlbc, nbi 
.Webttiugeit paa 3torbe(ei SfoD fanget bere^ fulde £Rcb og 
•Vlaal; og berfom bc iliibed btcfibotbnc, at bennem ba maa 
,ifee UolJeg — bcølfgefic at bc cg granbff« og ferfaie, ^oflfe 
.^nbtcpgter iffe b^^wcr pwret (nte i tyve ?3intrcé ^■>«Db, og bor 
,at ublirggeiS, eller inbragcé." o. f. ». Omtrent paa famme 
Sib l^ar Srit ?té&et^ Jrité \eQt og ei^olbt fougelig (Scnfirmas 
tion (»eb *4.V*rgamoutébreD mcb ^ængenbe ®fg(: Sryggcvcplbe »o. i 40 JBitrag til ©nrit«flaarM Ptftoeit^ff' 3an. 1390 .testo Arnoldo Huitfoldiof iiisliliano noslro 
tlilpcto') paa ^. ^uUxif II. S3cviIIfng cg IVfrcpftflff paa 
©fpVrtbnfnflen af 13. Sebr. 1j«T. aJiaajFcc I^av bet i)*rct 
en %9\qc af ben otxnanferte fenøcdge @t«t>n(iig af 20 Se&tr. 
1590, at ncefte tSommct, b. 24 9lu^. 6 SttxténiÆn^ mebte 
.paa 9l*rljrf ©foo% fom bcr fi^eé ,en ^^avt rftcritoiiflfl. SWai. 
5?ffalmg, <n ^>arl <Øcr^ owibfbiic" *"), fut at forfavc, i 3ln* 
Ubtiiii^ af XrortUn imciitm fchit Sral^e og 3Ir(Ib ^-)t9ft« 
fdbt, om bfit fcrfle ^avbe .fanget f(t fulbf ^laal pg 
Stcb', cUfv iffc. £>c bt'og< ba @fo^cn ruubt omfiiiig^ oQ^i^ 
bi*r ^ta^c maattt fcl» tilfJaac, ot ftan ^avbc fnact fit fulbc 
aWanI; mtn b<HaQcU lig piocr, at ^an l^acbe faact bcu tocerile 
@fp». .Cmfibfr — (ilfoftr bet af U 6 JlfcfWmofnb b, 21 
!luø. ]a90 ^crotxv ubficbtc Documrnt ~ fovnigte ^Inflb ^Dft« 
fc(bt og ^fbfr l'rafje fig fclw tnfcbvrbeå; ^njpvltbcé og ub( f)ttab 
SWaabf, vtc^ be K'bfl iVlvj." 

?lH(b ^vdfflfct fanbt ncnUig ©fffl tt(, ocb fainmf Cctlig^rb 
atinbgao« JoWiig mcb o»fniKPUiitc ^cbcr *i3rabc ,tf( ^rrnfcrup" 
Ctjan I;aobc benne ©aarbpaa fin ^luflrucé ^e^nt, f?lønbl®ortcren, 
3)ortf)e ® iee, rnbau fcvebe I6ll, cg 3)?avgrftfic l^i-al^c btbe 
11. ?lpr. I39t) angaacnbc tmut^ Sfoopart, n)Of(fcn I}aii flagebe 
,fig at ^mc brcfi^olbcn i diibninQtn, cftcrbi ia^ ingen 6fcv fin« 
,b<d paa bcu Gfienbpui, fom I/am er tilvebet." 53eg9e fom o»etif«utf 
CDI/ at vide foge meb StettCM at vtnbc tUE^age bc ]0 d^eb, fom \>axt 
iiblflflte til 2?enbcriic i Xober^b, meb 5orbc()crb af Wcttené 
flienbelfe, cg fom b* fovnuvnte at btéfc 55isnbcr fffif burbe 
^»t/ .(fit^bi at @fot>m ftnbeé aUcnc iHbfoorct at ^(ttt Hi 
Wcrbff cfl ^eir(b"i (jvorfor bc nw »Hbe .varrf ^»cranbrr 
biftanbfgC/ at forncrmUe 10 3teb fan beleiS tilbage igfcn"; ( ") Sf t« i ben fciigel. ©tutniitfl ubiiocvnte 4 abcligc Spft!gtfMm«nb 
bare fim to riffh-tie blanbt te fer, fom lupble; nrmtifi Grif SWogcn« 
ffit til ^Mmolptfc pø ^rniiing ^iac tH ftifrflrnv. Ctfrwg til ^tnittfrtrtiirt-O ?>ifitjrif. m f}\>i\Ut irtfofltc %V^Pr 2}ra^c ffu(bc fcffomme eg fcf^plbt 3ru 
€i3(>c»^ ffrfffé anpart i fnmiiif 10 ^eb, pg bcvmcb al Si'oftt« 
fmcncm Uqqc cm 9lc6ntngcn paa Merbff ©fe» tJffvc fetUigt. 
SOIrn bcrfom ^fmc(brc, Sobcryl) titlagft Sfoi>ptti1 lUe tmite 
»(nlJfé tilbage, ba flfultc to af begge ^^artcr tjfllgtc ^plbgifta* 
mcriib ofgtcrc, btjab ^l•^frIng 5ru ijidbvtb ^J'ifé ffu(bc finU$ 
plfgtfg ol gtvc ^eber S?raljc. — Doaimcntet ^ciom er ubfiebt, 
cg unbctf?rrt>f t af begge !|3ovtcr fammc 35afl, fom bc fer ^oIb» 
giftémccnbtS ^tbneébvrb: b. 21. Slug. 1590. 

«(vifb J^vitfcIW lob bet bog tffe b((»c tcb bette Sorlii'g, 
§»iét*ilfaav fib^n 'ff<: forefom ^am tvbeligt itcf ubtryftc . ^lait 
ubllrtte b. 1. 9icttbr. 1591 fii ©iflartng, cUer et .aabcnt 
?arco' tU at fortdfe jin i Sorligct iiibgaaebe Scrpligielfe, cUcr, 
fom ban ublrbffer jtg; Ji^aa, i\ftt famme miti røreff 
{(fe t)bi fi'cmbtl>(bcn ffall bragié vbi ncgen SWffis 
ferftanb." |>aiié CFrftcpriitg gaaer ba ub ^laa fclfifnbe 
ipnnfter: 

.?tt om fammc 10 Web fan ig(eiivinbe5 fra Sbeberubd 
.SWflcnb, ba ffal ^Vbcr 'Braf>e benpibe Sru ^iéUt^é anpart 
.bmibi; men anrøvetibeé ben l|)unfr, at om be iite funbe 
.igteiivinbetf, ?iébetf| Srfi'é ag mtuc 5?riibre6evH ba (TiiUe flieee ■ 
Ji^am iioget Ubl»g/ bet vii i'eg l;er»cb faalebcé ^a»« fcrHaret, 
..fffe anberlrbeé at ^ave meeitf/ cnb om t}un funbe fOtbcd 
,^am noflct pU^ti^.' — 2)me mener ^an fmibferttb iffe 
flt BCfic SilfÆltet, ( ^enfccnbe ti( iVbcr 5?val}eé ^lage o»cr, 
at ber iUc ffulbc »oere faa geb Sfcb *>fla Ijaug 3fo»part/ fom 
paa^enbré; .tl)i ^t^ev maa ftaae fit $alb og ^\>Uf ubf 
Wfbning.' gjbermeve ^ar ^rcnfcrupd Jpgeb vebgaact, at 
©aavbené Solf og ©cabcii« nu ^aioe brugt famme bereiJ tiU 
rebebe @fe\> i 9 $lar; og bet var ba intet minbre enb billigt, 
at ben ©fov, fom gvu giiibetlj %tiii ^bbe beguet og frebct i 
9 9(ar, (luibe ubtceggc^ ti( bem, ber tjatte fov^ugget bered 

10* f 48 a^ipvafl til ^nit?()aarM JMftcrir. 

©fevv m. nt. — iStttnu gi'f 8 Jlar ^cn, i ^tiilff %x>ii\ct\ imfUm 
^cxrii^MvH oq ,^rfnffriiv^ ff'«« p»i» bcii Xcd, ter ffiittct«? 
fommc Um ( JoDcryb^åFfÆiibciicé Sfeiolofc/ ^fiiftob uafqiort. 
33cb ^i?ngr&rctt af 2jtr^uni 1598 ut^it nu egfaa en nplVtalin^ 
ttl 1 ?(bcIdmQCiib, |)eitn'r t\>ttt til Cvcrgaarb, CT^rjftcn 
$> o r f til |)c(flaavb, Daumarfé ffli^té 9laab, S a » c *B c f Kl ^øré* 
ftft) pg ^ill^ctm XrcfJfcttfifj til ^Jfnbfngc, om at uiiborrpge 
CQ paaficube Siigm imctU'm *lnb<v5 ^rcéfcf^bfyg, paa 
^roncné og ©ntcbrcnninfl Scpbicc ^rgnr, fom ?c()néintiiib paa 
Slalom ©lot^ paa ben ene, 09 ^Irilb ^>t)ttfr(bt fcimt ip. 
SBva^c paa ben aiibcn @ibC/ aiigacicnbc be li)9ti'b iSrcii>cn/ 
fom »ai'C iiblflgtf lil Scbctybé SDioenb. 3 bcttc 'Bio» anfu«S 
ubfurliflfn SUilb ^^^jiifdbtrf cq »peber 5Jvn^cé ^Vaaftaub faafcbeé: 

.?ll ffmbi 9ieil>ore ©fp» « i nb f»o ren til SHprM og 
.^3*n:ft, ba bor C ) : Iflfonuncr) SfjeberVbé SWcrnb / fom Hggc 
^ ?3itfet, og Iiaw bm'd Sfeo iiibvocngct ogXrift paa^ir? 
.fefTcijfn, iitflfn SRcb f iWoit'ff^fTcVi mcii fmiiffOiUc 10 ditb 
.bor igi<tt at ublojggcé til 9i\>ib<f og S3fvrtt(Sgaorb.' 

Cigelfbcé: .at X^oberybé SOiccitb iffc bov (tflfonimc) iftcb 
.for ©ofviovb ubi SWavfen, uben bc f}a!ot( ^yggcfirb i 
,9?oiKf; t^i @tuf bor iffc at minbffcd, ellcv merfa." 

|>ctimob Imvbe StiibfiiJ 3)rcéfe(bfig paa Srcnciid 09 
^rontiingcntf ^egtic anmofrfet: ,at efterbi Xl)cbcrijbé SVornb 
J^Mt Utté 3orb mfb Ølorbff* SDfofiib i alle tre SHarfc, 
.(l^aiige) fom (ffc fan vcgiicé for Stuf^^orb at \>ave, ba 
.bov tern og ^e\> at bawe i 5 or tt c ofl 5^11 eb meb 9?pr< 
.beTé ajjofnb og 53frr(Iøgaavb; og ber iffe af SofUig for bcrctf 
,?lnpart at ubcluffe^." — Oncnno-ontc ?3olbgiftémiritb jlfftnebe 
berpaa unber Ibc ?lugu(l familtgc tiobéci<rc al mobc paa 
Jiflfffbrrnc ben 4fcc tScptbv. ^aa bettc SKobc gicrbe bl a. 
Jtiiber^ 2)vféfflbcvg giclbenbe, og bm^c tJfb Dlbiiigcé ^*iO' 
ncébprb: ar for mange Slår (tbcn I;at)be ber iwret I «b( Sifcrofl til ©rrrit^flflfltt« M^nt. 14t> ©aarbc i fRovUt, fom bu fire 5?enber ^>aa6pcbf, 03 fca 
famme (^aartc oar eU, ^avbc te S^obcfv^é SDJÆiib Icict tf[ 
bctn ben 3t>i'b/ font bc nu bruge i SKorbefd flJZfirf fra fatnme 
utt Øiiavbf. tigtffom tn af bcmribtc fire 23ciibcr, ^it\é ®i» 

fmonfen bercttcbc, at tfan i Sal. ^af IKfotontd %(t> ^avb( 
bcfommrt ccn af btéfe ebe ©anrtc t ^fff^*'/ ofl fibcii forben, 
fem laac (il famme @aavb/ rc} nu en X(b lang bav brn{)t tt( 
S^obcryb/ for ^viifcn ^oxi> Ua 9?oc6cfé Wlavt, \om l}aa Ijaobc 
Uitt CQ Mct fra S^iJberpb, 9tcb var blevet ubfaf^t tf( ^ni, 
ba €Fi>t)en blev vrbet. ^^aa @runb ^eraf blev, veb Commt^ni 
farierne^ aøior^Iing, jarlerne i SDJinbelifll^rb forligte bcrom; at 
2^obfvybé 3)?0Fiib/ for bereé ^Inpart, fom bc fjaubc (iibe i 
MørbeW SJiarf, (Tulbe n^bc og bcljolbe 7 S«eb i ©fowu af 
bcmclbte 10 97cb; oj) be evri.ge 3 92e& ftben ffifte^ imcttem 
Sobécievnc til SWovbff og Scvrft. brevet I^Cfoin ^^^ ^Vrgas 
ment er ubilebt og unberjTreoet af te I (Sommi^farier b. ibe 
SeptOr. 1598. 

Jltben faalebeétaSuberob cHerXoberob ublaflteSfott^ 
bcngang, og cnbnu 25 ?lav |ilbigcrc, Iffe ^ar »cevet ubftvbflig, 
fan erfavctf af et Sinflbicb, ubllebl ben 2yte "Hilai 1623 af 3"!* 
Smibt iSorup, $>crrebefogcb iaJiuéfc^evrcb. ^^cri bevibneé, 
at iJ^omafi 3enfen, Jiibefcgeb paa ^lall/olm, ^avbe .mbcni 

\%inQe fnrniofflfct 8 uoflbigc 2lafMit^inivub% fom ffulbe ft»n« 

09 beilgte 1 »Bunbcr i Siibcrob bcveiS ©fovc^ (SnoinofrFer ofl 
.SWarfeffo«/ Ijvormaiigc eiMiiiSOlbr« bc fan taale at fcbe, 
naar ©fooen oocralt boir fulbfi.>mmen OlDcnj ligdcbe^ i famme 

li^iemfb at iijm berc^ 5«llcb^ftov, m. m. ©ynåinoeitbene 
.fremfiob for SRetten og affagbc, nt efter bered 5£arte< 
3nb|)olb" cg bet fovctogne Syn funbe bemelbtc 1 5?onbcigaflr* 
bcé Sffllebøff ov, naar Sfoven vav mceft fvngtbar, fiin fcbc 

10 SoKn. Xcriniob funbe af ben ()wet ©aart ifcpr tilI>oreiib« 
6F0V \it<i, i ben fertic 39, i beit anbcn 41/ i beu hxtit 14 
150 9ttr<io (>f ^cnit^aaATtø ^ifltiirt«. PQ i ^c« fierU 25 ØioHn. la«ring«i er (Rf ff«t unUv frt^ 
meii for ^ocrt fufelt-tttiiigr, -|>aDc* fUfr .SWarf" ifier"*), faa 
at man Fan fluite Hd tU/ at biéfc 4 (BaavU {ff« l;a\)e ^avt 
føntadjt anbcn ^orb at trugo mb SfoWort; fjoovfor bet 
ogfaa Cf. oi?rnfoT ®. 110) ^cbbcr om ^obtrvbø "^otiber: »o^H 
b( la« i ©fovcic Om .3W()»f(Sfo»^ |)cfu(>at)e, fow^ 
U Ui SWjtiib ^atc Æonipart t" Ijebb« bet: at te vti ^aobe 
flanet b«n, .mm be funbe fffe ffgc nogrn @vffnd Clben 
bfr(iib% ba bet tav un<j ©fov, mccfl af ^aéfd/ qq .(ffnifg 
ti( @i<rbfe(." SKan f«r, at biSfc '^enbcr ^cUjv ffftf flanffe »ar« 
ubfii Omfcrø for ©fo^cné OptJorit, ba bft Itcbbcr: .^crforuben 
ti i ^»cr af bfw($ ffncmoprfcv fmiit ung O(b<n(fo0/ baabe Cfg 
»0 $>aéfcl/ fom iffe riibnu fan borre Clbcn." — Om ben iftv 
i>mf)anblebe ^lø^Sfot) ^a\>cd et Smgém'bne fra OrebVfiaarbd 
aJirfcliiig af «bc Sctr. 1640, ^tJoraf eifareé: at en 23onbc i 
Xaarfe ^aube »ttenbe Stpffer 3orb, fom ^ijbev pna fflJp* 
©feto'^'), fom fat. gvu Pfd&ct^ ^xUé ^atobe inbtager; liflcfcbed at 
to anbvc ^l<xnt, .af ^lemmmg Ulfelbtf Sjenerr, < Xaarfcfl 
.(javbc 03 3orb, fom [?tjbcr pa« SWp^@fo»'; at ÆiUcnip 
aNffiib for 6 9tar ilbcn t)a»bc inbtagct et @t\>'K' ^prb afj 
famme @Fo9 fmcUi;m ^lUernp og Saarfc SNarfer, ^viffet 
nu ^ave ( 'Bvug, og fom .^aobe Ifg^et Ifl fri So^Ueb ogOtter^ 
bvPb tt( a\ ^aarfe $b of^ ^iReritp' m. m. '^er fee vi faaicbeé 
ffi-empe( paa^ bvor langl ncb 1 Xfbfu ben gamle ^rug, at' 
Inblage 3ovb ai 'JllminWng etter SteUcb ttl foprffilt 4Jrug fot, 
eiiFelte 2fionber, f^ar tebKge^oIbt |Tg^ ligcfi^m o»enfor @. li 
fovefommer noget om at ttfnbc ^crtob paa flige .^ubtopgtcr.' 

"*)ei3aU'tcfl f. ex. na:»iica: »3 JctiiCii Cliriftfiifen« Soiincstefl f( 
fcbfii la etiin, i fuWetft^^a^tn tre ©ufin; I Ut 9ienfÆan 
tn ^St-in; t 3ge.iyængct 7 ®»ltn, og i Icfte»Sa:ngrt 8 øviin." 
•^od tn Altten ^^I^oiitc feictcmiiicr Ut (oUantiTc ;StJøVl 3: ^StaT, iH 
9tdiMiet »^Stiofflc^Sciiijc.- ^^ 

'•Jgormetcnltig: gtffnfcffr infe paa, meb ccn cHcr to ©itrr af Kgerm 
(.3«f- J!)»n i^*i&aflcr, ni. fl. i mit r. ©to(. ger- e. t23«). j 
Sibvofi til ^crru«t]aort4 {!tDi>rif. lai ■ fihtbitii ffob iilbaQt, at Srllb ^ftfolM ffulbe ene« nteb 
'^tUx *^ra!)e om X'ctingfn af bc etJcvMcvn« 3?if6^ men ^»pr 
libt bctv^flid ^"itii^ ^>id ^nb imui, hmU bm bog iff^ (tffjtVrrft 
uben at brggc ^^arlrr omilbcr ]o99 maatte romme evcrceiid 
om at tage nvc ^olb^tff^mffnb, $li-((b ^t>itfe(bt nrnilfg CT^rU 
floffcr ?3airenborf, 09 iVbcr 95ra[je ?jaa fin ©itc «re( 
S5ral;( til i$[\)cb; til tf^ilU utibrr 26. Sicvbr. 1599 (Sfmftiaii 
IV. lob iibgaac ben fcrbt>aiil(ge ^efaKng 03 ^ulbmagt til at 
flsvnr ^^arlcrne ni Staftcbémobe, og berpaa tnUti forlfgc bent/ 
etter bi?mme bem tmettem. ®t«n)nfngen fra bcm ubgif beti 
iibtf Dfcbr. 1599; ben Sbc 3nnuav ncefl beveftcr (jaategnebc 
^ebcr 5?ra^< famme, at bitte (.om ieg ^ar uiii ^elbicb") nicbc 
bm 3bicSWavtd; men formobcntlig et intet SMobc Webet ^otbt, 
^orowr 8lrflb ^»itfctbt, efteiat ^fiweb et Have Sib atter »ar 
forløbet, bragte Sagen for Wiui\< pcrrebéring, og bevefter ben 
ott 9!ooI)v. 1601 fif et Xlngécibne, at ^an fovtigen ^avbc MU 
.ftubet og ovbiibet, )paa jTiie ^robcrbornd %{egne at oifte ub< 
.lorgge fra bem og berc^ til feUv ^m^e af Uw Scb eg iDcel/ 
.fogi bem fan tijfatbe, og faabibt bcni fan tiircbeé cg lobne 
.«f bf tre ©fovéicb, fom er tfttagt 9?orbeftf eobécicve.- t'lge' 
lebrd tob ^an |lg (i ^tobcn|^aon, b. 22. ^^Ipiil 1602) give Ct 
Vibneébi)rb af l*at)e lim« til ©eltebterg, eaiibébommcr I 
Sfaanc, og SDtortf^en SRonfen Sanbdbommer i tJoIIanb, at 
ban »eb bcm ^avbc giort ^^eber l^ra^e famme ^((bub; m<u 
.fff flf t)am (ntct anbet Svar, cnb at ban tn'lbc fov^olbc fig 
berom cftcv ?lr([b ^vilfelbté ^i3rcv(* Cvfcdfe-' — 2>ft fyneij tjct 
(^eraf, At bet l)ar oaret ^lUb ^»iifelbt, en ffi?anb, b« fom 
Wigcid <5antéler tor »cl ^iemme i ganbctd l2oi3 og Wctéffiffe, 
og maajTe« noget fi(ctf i at paafcc Sormalitcieme, meR magt* 
^oaliggeiibc, at foae benne nctfic« uenbcligc Sfob'Sag bragt 
ta fulb glfgiorctfe. 9Hcrt om bette fcben er ffeet ( ^Vber 53ra^etf 
Croetib (Ijan bobc 28. 3un. I6IO) fttn- (ffe: b*rom inbet;elbe ^ *S((bcrne inttl 'X>tt pmtatte «t»nc^IJi>rb af 22. »Iprfl I602 et 
fctt lllM'øllc bevarebc J^Dcumcnt, ttctlcmmcnbe te %vatH(v og 
£vi|lf3l)cfce»r em fftoxbeté Øfoo, b« ^avc fpillct m 9ioUe i 
^riitø^aarbé $)f|lotie fra <Svit af ^emnurené til Qi^ii' 
ftian IV. SiegfeWtigéHb ; cq ^\fié ^cjj^mbUtig og fnbcl^gr ^f» 
flfpvfffc fl(\«v p^ et ret naturligt ^UitU af bet IGU Jlar^un* 
brcbfé pmtlirnbclfge, (angfommc, fra »or iCibé Sovmcv faa af* 
rigtfiibe :?J<téfovfatu(nfl i iJanmarf, — Oi vrnbe tiu Jrtbaa« 
tit be øvviøf, Bcb originale »Srnsc og StcifJijtffr o^ilvfle Om* 
(lopnbigl^ebfr, Ijorenb« lit ©aarbcntf ^ifrorie. ^01 oornfov C@. 126) omljanbicbe iS^riftoffcr ^bit* 
fdbt til ^mitdgaarb »ar gift nirb ØKegaarb Xrolfe, 
en @»flfY til bcu berømmelige l^bmiral |>erhif SroKc. ^tb 
fin ^Bb Cbeii 7be 9Ioto[>r. 1559) tfterlob ^ati, forubeii fire 
Xøttre, ttiie to ^cniia- i eii umt)iibtg 9llbrr; ben ttlbre %t* 
rilb ^vitfeibt, brv tlbeii, font 97igetd Gantéicr unber Æong 
(S^rtfiian IV. gioibc ftg faa uforglemmelig t)<b fine t^ortienefler 
af X-anmarf^ ^ifioiie/ var febt paa ^ergen^und ben HU 
@eptbr. IMO, og faalebeé 13 ttnr gammel. iUen »iigrcSøa, 
(VU.) Sacob ^tJiifctbt Viiv fcbt I51T, fclett ^icljnémaub ( 
ilronbljiem (1571—83), og bebe ^er b. 16. SWartd 1583.— 
^ei-rittJgaai'b beflpvebeø berfor (irnge, unber bi^fe ^rebred 
SWiiibri'aarigL'rb, af berfd SKorbrobcr 35i3rge Svolie til^iHo 
i ^tamic, cg {om bel fvneé, lige til ^ané ^?b 1571* Crii 
Sib long fptu'i$ bet, at begge ^lobre ^ave eiet @aavbcn f 
xSoflleéifab; ba be norone« famiebe i abfTiUigc €(iøber og Wios 
gejfiftcr, inbtil 1575, efter ^viffen %it> 3flcob ^witfclbt 
allciic nctmité fom fficr,. iibcn at noget ^ocumcnt op(i)fer, 
Ijborlebe* Sfiftet imelicm 33vpbvene er fotcgaoct. — S5Ianbt 
flfeic Cfr^oeroelfer, ^tjonieb SJcrrit^gaarbé ®obé efter (S^tU 
ficffer ^wtfelbté 15cb nboibebe«, oar cgfaa 5lipbet af toSøn* 
^l&rag til JSemtégaarM.^iftohf. 153 btrflanrb« i S^jcrae Wpr&cf og Cangit (nemlig S^otre* 
Sangil, i Mabllfb Sogn) fpin ^ctxx ^»ttfelbt bcu l(le 
SKail51l folgtc til |inc "^vobci-fenn« for .^olti ficrbe l^un* 
brcbe gobc gamle ^aUrc." t^anbgilbni for b^n ene 
©aatb i atl'rbrf »ar H ^^b. ai>g; for ben aubcii 2 ^^D. S3yg 
og II ©f. ©lot; cg »^iotcfunimt« »ibiicr om en ingenlimbc 
u&ctobeh'g ^(stti, fem »^ønbi^vgob^ i l'olUinb pna ttn £(& ()ar 
loarct (. — ^cb ft aJiagcffiftc, uiibcr 28tc3!a»' 1313^ mcb 3vu 
%nDa 5iof<iifran&, Gnfc efter Jllbrtt @(oe til ^renftrup, 
erl^ccrtt<be Sirilb |)»itfclbt Uget^beé 1 ©artrbc ( 9iertcf og 
«n <5)aavb i 9Ionc l'angit, tmob nog« @trogobé iBiceU 
la nb/ nemlig 3 iJonbergaaibe i Sfipvingc pg SWcfilpfe ^>cr^ 
reber, faml 2 øiaavbc i 3?abPcb 8ogii f ?oUanb. JlUurcbf ^r 
fee Di 91rrilb f)t)ftft:l&t fom en om^uggdig ^orrge for @aarb 
og ©obs i fin 'Brobeifé gcaocrvelfe. Cftev bfnmrS 2;ob, og 
mcUn^ tjané eiife, (VIII.) eifi&cll) 5r(fS cf. oVfnforS. 113% 
fom i ^cn»i'b 50 ?(ar ott«lc»fbc 3WaiibcH, efebe etter befob 53cr* 
ritégaarbr >jcbt>lra Sltttb |>v(tff(bt, fom »t aflcrebc ^aioe fcet, 
i bet minbfte til klaret 1602 (maaf!re itibttl han traf Og tU# 
ba^c fra gorrcmmgcfliwet, cg bcgat) (Tg t(I $>tjile paa per* 
lufé^olm, l;ttor I)an bi?bc I60S), at gnae i 9ti'ttc for Snfen/ 
eller tjarrtagc l^enbed Sager, h'gcfom *Broberené. 

2)ei »ar i ben -£ib »anjffligt at efe ^crrcgaarbe og ®obé/ 
uben (crvnligé og laiigwarigc 2»ifVig^cbev* mcb i>iabocrue. 3orb* 
fatUebffab i 'B^'rne, SDJangcl ^jaa $">egn og Sficl faa»cl fom 
paa flovtfr, 3orbIobberucS Ubfryfnuig og fpvebte ^cliggen(;cb, 
maaltc bfbragc meget til at giove faabanne Xvortter \i\}ppiQtve* 
^mcbeiié ben o»enfor bercttcbe gamle og ofte fovnycbe Sfoo* 
trcftte enbnn fov en 3)ecl ^cnflob uafgfort/ nf Sru l'iébel^ **J ^HH xrar ru V^iiitv af Un gamlr ^cnrif griU til SprbcHunN', 
tnr &a5fce H S3orn mcb fm Jtoiic 5)iargrct(je ©ilic; Pfl brsa* 
twbc Iu7l. e(ifobct(j Srii« fcotc fprfi t. 2. O«. i(«i. 
9<bia9 Ol SlnrutfgaarH ^iflerif. 
%viié tn flnbcn Cf(intoméftf(l meb t« Wafco^gruc, 25Irg(rte 
SJolle, CFnf< ffur Cfcrifteffct ©(*« ttl CurcbiJflaarb'^. 
ftiiUtningcn »ar lang) ringere, enb <Sraiitff * a5tft<mm<lfctt af 
*^errtt4gaartd 8fot?eiVnbom; mtii &txibcn fprtetf trrfor ith 
mintit itviQt, og vaxeU i Ut ptlt omtrnil 20 $lar. IDcn 
angif tffldnbigfn ben etcnfcr f@. 126) navntc ?ucfaé, cUtr 
BubfisSKa, fotn i goffle b« bfr ont^anbicbe Xocumcnt t>av 
cvfrlabt Sru ^ar&ara for I^eitbc^ gftidtib af |)r. WHaU ^cUc 
tfl SurcbtJ. t£)a ^n b^rfmob var bøb, og eficrat C^ngcn C 50 
?lar tfom rt Singévlbnc b. 13. Xfcbr. 1570 ubfaflb« a( funnc 
minbre) iffc IjavU »^rrt fjeftct til Ourcbp^jaarb , lobc bcnnr 
©iirtrCé .Sulbtn^nbigc' , cfifv 5tu 33ar6a»a'é ^Ifgang (Sitflfn 
^pfif, cg (Srcbrn fere til Ourcboflaarb. !t)ct famme ubfagbf* 
paa .5i?flcr»X|^orfc' 6pgnefievnc 1570, S&nb. iwft for @t. 
9Jicp(of CfFiffppO af SD^ffnb, fom minbcbcé 40 cg 50 Star. 
8tgfl«b<tf Mbftrttf* tittom b. 10 3an, 1571 it ViUtxU^tii^i* 
%[bne af to borgere i Slpctføblng, at .9Kid)cI dtcmfnibtft/ 
Sjorgrr f ^Iprfiobing', tiet>tbncbc: al tfM i '22 famfcelbc 91av 
^ax}b« oorrct mcb a( tfoftt .Sub^mab^ (SnQ, fom ligger iicbcn^ 
for JJortlobt l)oiJ ^Scrrtø ©onbcr« ^^aa (tf &■(?)*); og meb brt 
frtrømc oibiifbe ((ttigc pané ^orgenfcn, .fotn tifiicr i 9?»)rffB» 
bfng*/ ar ba [fan t(rnte ( ^iorfr, faae ^an atbrmcltu (^ng .bld» 
flagen paa bm cncDag, og afførl ben anbcn !Dag mtb 
^aabcn og ?3avgc' af Sogcben paa Oureb^tgaarb. 'Wu '■") ^an bp33ftf beniic -fimcgaarb 1587. © camjiicit OTaCcti. ^BcriMa 
t)ati fertfiilictcé al lutr til Jtirtc inet fin Sruf/ Od et cibeiibe 
i^ofjc af ©ervjtrftuefccnbf forflii Cfl cficr So((iiciv fantte« fjct 
fiil'tm i iiiitcn ^'iilPtcEl of iHtc ^lur^. CX). SI«. m.®.32tt; Vt. ©. 
&t'n), mcii cT nu iffc mere rit 

•) "5ii6fctiicib« Giifl liiifiet (jaa pmilrc ©itf af bfn ?*(rt, fem foter 
fr« Sltfrroiicrf i Ætraiitcn Prti ^vlltbuiié, (9to«iifnf c« ctitnu at« 
liimbcltflc) tffl fom tiitxi efK'ttt Shcllft inuUem Diirctv cfl ^aar*.- 

3. ®($abe. 
^briig tU VvttitéQMttt {)iflcrj& ISA fiinefi Ut »fl cfttv otJcnattferU* SJrrt?, nbftrtt af Sru ©arbartf] 
©itfébarwr U:)8, fom ^un bcrf efter fin ^cb frajifjcr fig »ft 
eftfTfummcttlJC ffier« af SJcnit^aarb al ?lctt(flljcb til benne ■ 
&ng ; nirn btéfe, 03 natMtltgen ^lUlb ^»{tfelbt, vcbblnie at poo« 
Oaac C^irnbeméi-ct til ^geit; ellcf en 'Xxti af famme^ iSofd^ 
et WinvU^iiU -font Clbfn^r ttat)be gfort tmrftcm Xorfr Sang o^j 
Orc6\> Saiifl"; 09 lobe b. 19 SWarttf 15S4 fUgc til SWutff*' 
$)crtfbétiii9 oi&cr at Jpflt^bcn paa Orcbpflaarb ,}paa ftii |>ué< 
boiibcd C^rffiofei' ®iot$ %(j)ne' fob f)øft f)uf1c og aførc af 
Cubémabd ffng ot}ei' bet rette !d)Iartrf?(e(, foiit Clbfnge ^at)e 
glort; uben at ter fra CvcbVfl^arb ."oav fort cUer Dcbgan* 
gft iipgeit SIbfommc, ben 2^tb S'Iarfeflicl cv giort." (Sn 
fongclig ^cfalfng it( ®obc SWcenb ubgff c?intvpr)Tov 13 Bcpu 
1380) tn Vlnbertf 3)verfelbierg, CaiibiJbommer i ©iofttaiib, 
Catje ^ecf, |>cnnfng ®ipe, Subfief *4Joré, ganbéboni* 
nier t tottanb, ?attc ?Sciiftcimatib og SWerteii røen* 
ftermanb, om at ^elbe ^aiJebémcbe og afgfore XrÆtleii fotn 
Coftgifiémoenb. ^ere^ ©tiTvnfng tflfagte ^^arterne at wobe 
ti 21 iWpvH 158T; men enten er a)?obct iffe (jelbt, cKer bet 
fiar wrvci forgievcd; t(j( bfu 13. Sioo. 1589 lob Sru ei^&ft^ 5vtt« 
atier paa ^l\ié\c |>crrcbéting fore et Kng^ofbne af ii Olbtngc: 
,ot atten @faaT Qrng i Cubémab^ ffng ^a>}c { 40—50 
Hav Ifgget tii ben ®aarb i XorJT, foin 5iu Cpfatett nu ^aoe 
( Jorfbav;" fom fortjen ^fliøbe ligget unbcr .^ifpend 0"'^). 
©ogen fom ba nojfleJlar forft for ^evrcbé tinget, og Mctt part« 
bomt b. 30 91pri( 1590 af $)an« Sf^tte i ^alboHe, ^iu 
rebéfogeb ( SWuéfc |)crrcb, bev ^av ubfojrbfget 23omm<n rtiegel 
ubforUflt, og berf fnbfflrt tiaabc Orebogaaib^ 5og«b* fhfftKge 
3nblag Caf Jbe ^cek. 1589) og bet oftere anfert« Sveo df •*3t!cttc wr let Qiimrc <)ftaton fan ^c-attQanittn Ulrtt^t>ftl ( tSobftcb 
Sosr, 1} OTiit e?t>&fl(. fra 3^atibo. 35fn tilførte i ^e ratK*l(Te 
215(1 Sijlupvcii oiMT CtcnfcStift ; 1^,5 tioacr mi til (Jnflf^toftc SwinjjoD«. 156 9i&Tao lU ^crriiddOdrH. fiiponc. 

'^ru 23mfcflra (SxiH 33amr, af 9t. 1538, ffocvpaa ffoflrtm 
ifffv t>rgruiibcbc ftn jiirnbclfe; (igckbcd ^rii ^ffébctt^ 9tr(f(d 
■ffriftltgc gorfocr, fom \)\xn int^w vcb '^V»d ?l&vabam i 
ffl^jfiebiufl. Xtttt gif fornf mmcly ub V'^a, at SIrilb ^vitfflbt 03 
fal. Sac. ^Diifrlbt t)at?bf tiiffiftct brm en (Saarb i C^flrc« 
Xtjoré C-bftt (SttftTb (ti £5 en") af S'. Srcbcnf II., pg t« 
benne ©aayb, Jpui im tnu^cé uubrr ^flWÉvfUb ©aatb/ 
^avbc fra iivilté Sib, ba ben ti(l;ertc ^tronen, [iggct cg virret 
t>KU£t atten eraar CPnø ubf ^ubf^^B^abi^ Gritg, fnbht nu 
fcv tt ?lar eller to fibcn/ .ba Sf" 23entte il5DUc mcb ^olb 
og ^jflbc wb fine Xfeneve {)nv Hi flfi taflet og affort famme 
©faav Cfng/ 3"i*blfrlib ijatjbc gru 'iifSbetl^ 3rué bettc iinv 
(1389) labet flaae bctnclbtc Grngpart .cfkr fjeiibcd rolige ^orøb 
Og ^rug'; men ^ru Siébetl; IjatU labet poet borttage, og 
.fpilbt ^eiibeé og ^enbctf Xieticrctf SD^oic og Uniagc"; ubcn at 
bemelbtc 18 Sfaar (Swq iiogeiiunbe ^ar .fulgt ^enbeé BUøU, 
eller ben, foin €fiobet ^ar ubgivet; men altib fulgt dronen 
og ben @aarb til Øen.' Sru ^irtl^e lob cnbutbere fremltrggc 
i Stetten Ut Xtng^oibnc, Ejiai ^avbe iattt optage b. 13. ^00. 
I5S9, jjaaf^cb ten omtoiilebe (fngpart fig tiibomt, eg gru 
iiivtljc at boiiniic^ i *Uo(bs* cg SHanébubcr. Txn jTbfie '^Jao* 
ftanb g(f ^'>ervcbJlfogcbcn forbi; men ttlbomtc 3vn Cfgbet^ Srifø 
at bel;olbc be 18 ©faar (Si\Q, ligefem t^irgitte 23ellc ben ^cnbe 
lilfcmmenbe S^eel af (Sngen. ^cn iTbflnaDiite inbflcrtjncbe p(t* 
vebéfogebeiiSX'pm til Unberfieiibelfe »eb V'anbdtinget, og inbgatJ 
Cl meget VibKofttgt, i !l:omincreiié .fiffigt" inbfort ^nblofg, 
bev fornernmelfg gif ub paa at fo-tte gru ^^avbarafi >3rev af 
IJ3H (otjenf. e. I2fi) — ^m'l(et5?rctt, .mebgcbe ^cent>é Sor* 
fegKng, er a-Ibrc nb( 9Iav og ^altim enb neget ^ibneébytb, 
ffivu Vitfbeil) Ijaoe labct fiMe" — fotn ^mi$ for 5ru ?ifi^iite3 
(Sd'ribonitfret Ifl ^ele CFngen, -fom X>a \aa nbt Cxthp 9Karf, 
cg t(( famme SWaif er inbluft og inbgicrbet, fom beu cnbnu 
g?i>Mg til SSerTiWfliiaifr« Jfiftorif. 157 finbrf meb goniU 9trilbd ©icrbcr;' ofl bft (mob ben fcncit 
fotetagtic Btklé^'SoxuininQ af Clbiiigc; .t^( I;»cc bcbolbcr 
fnb ba cficr feoscn otjcv SJi'arf i'ffict lj»(é mfln f)aver 
3lft til/ t'anbtffcemmmn ((Jiif aiJogfuflifcn tiPl^raniélytfrt ^i>Ibt 
fig imitlcrrib til De Hlb^giri-f Sitigøuibno- fom *J3ct)i(d for, at ^ii 
Sarbara a\tvi^ t)avbc bc ISt^faar&ng t'25iui)/ men at bebabe 
tcvrct trufli til ©aarben i Xaaxé mere cnb 30 9lav; og ffeiibtc 
faolebeé $>er«b6fpgeteiié Xom veb SP^agt. (10 3uu. I5t>0.) 
ffnbna f?ort>iii-be $ru ^frrbe ogfaa be 10 Otbfiige tti ^aii&t 
tinget, for at faae brrc^ liibneéOi^t-b fcvlbet; men Sanb^om« 
mtmi ffciibte ogfaa bette vjcb Vla(it. (b. li. Jlprft I59i.) 

goiinebcntliji ^ar fartbel benne Xrivtte, fem te fcrljcn te* 
rerle @fo\>|liribigljeber, ittc voriet wbcn ;^nbflDbclfe ^aa ben 
ajeflutnmg, font Jru eigbct^ Jiiié bar taget i ?l. Ij8y at 
(abe fit 3ovbegebtf, fom bet falbetf, .forfølge tfieaai'; etter, 
efter ben ba brugelige MetSiTif, er()t)er»e fiougcué ciibelfgc 
Stabf«|leireébom paa JlbfcmfJ cg Gienbouiéret tH ©obfet, 
^mcb alt fvcmmelt Str<iX> paa nogen !l^eel af fomnie for 
Sretntfben blei) magrcéfoR; (etter, fom bet ^ebbev { (S^tffHan 
IV. .Wgcn^ 9ter cg Xeif af 1621 om eaafe&re«: .at bet 
Jorb^ber aUc cg bvev paa ©obfet efter benne 5^ag at ^mbre 

McUcr !jiiibre labe; fo-ttfube^ ben @ag og bet ®obé eoi'nfccUg 
Kfelfe paa.' '•^aa ben (^rle tjibtleftfge ^vemgangémaabe i faa 
bifoplbe ^at man et fulbfroenbigt CSrempcI [ SJcm'tdgaarbé 
bccumeaier. t^mfl nemlig lob ^tu ^tébet^ ben 21. 9lpri( 
I5«9 trebic ®ang (iife ti( ^crrcbSiing, at Ijun agicbc at fov» 
futge flt ©obtf ii( ^aaé, paa Ijvilfen Cijéning ber af ^ommci' 
ren biew .gifet ?3atfel (mob (j; wb) Sfngrfbevne III atU 
Sogneftcmicvnc i aWnSfe |)crreb.' 3 bet l)crom ubRcbtc ijing* 
brev (((gefont i attc folgcnbe StabfoiflelfeS cg Xjcmbrevc) ep* 
regnet (^obfft faaU-bcé: 'ycvrftdgaavb, mcb fin ©fen* 
boiB/ ofl Sittiggelfe ubi Sfo« og a)?arf, .fat ubi ©obfTente« 
CHbrag tii Scnitésaarid p^xit . 
ffifte for 8¥unb5fom'; 15 ©oubergaatbt (ØfUrsS^aartf, 
(jvorflf eta var etc*^); 3 ©aarbc pfl en pbc ^orb, ffvlbfal 
til 1 yb. 23v3, i ^tnUoe; 5auf rftcN^aavbcn, flplbfat tfi 
1 Søiibc ©mer; T ^aarbe ( Æidcrup; 3 @aarbe i San« 
get; og 10 @aarbe f Størbcr; i 9l(t 39 93ønbergaarbc. 
@amm( VarfrI Dg XiUl>ém'i)g i?frtc f>aa .^aoliinbéfarg ^anbé« 
(ing", ben 22. Oct. 1589, og Æin^^oibnft bcvom er ubUcbt 
af ^anbébommcren Grrtf SI2agnudfen til ^rnTnéfpffc. ^er))aa 
fulgte (S^rfjliaii IV. Confiruiatic« af 9. Xfc. 1589 (,Jn'^'- 
grveldiæ, .sub ftigillo nosfrn ad cniisas, te<ite Amnldo lliiit- 
foldio, juslitiario nostm dilecto'':) ^Vorttcb Umtittt Singé* 
»ibncr paa 3ruCi(Skt^ 5rifc^03obé, .fom tjun ^Q»cr i ^aanb 
og ^avcntrtt ^^orrge*, af -.kongen ,flabffff}eé og bønimeé ocb 
Uxti fulbe SRagt'; bernarft ^ongcnd lfl<, 2bet, 3b{c og 
4be 2)om&rcio, ^tjoiaf b«t l|?f ligcicbeé er batcrct 9be 2)cc6r. 
1589, cg U to anbvc blot — die dccembris A. I5S9; fnb<* 
Ug bft ftcrbc og iibftc 3)pni&rci9 }faa aJcrritégoarb og ®ob^, 
bfltfvct Sryggc^flbc 30. aWdf 1590"*), SiUigfmeb bctte «b* I ^»)3^niiic ^i> »orVflben fottsanltaftt gcmbflilK 3^t. S?i?g 09 I9©flcp» 
Iper ?a»Tf, Oji bcrtO fem cftrR « ^ir Sfillfnfl (5rot (-1: ?isb Sole); en tn< 
hU^cntc fT^)l^tf s fiinrS^vn' 1*3 1 ?o^f ^avf; toft^anccr, fonibfn 
Sotnet, IHSriUing "(Srrité^Dcncic •. Siwlctfé o^faa, tofl mcb <nb«t 
Utiiij&rt, i te rørige S^v"- 3 SRørbel f. fir. ffiJlbtc ccn ©onbc 4 
^t. ?59fi, •id ©ficipprr ^laprr pg 2 Still, ©rot; m oulren tcrimob 
iffe mere cnb 15©fifpprr Spg I tct ■5»clc; 0*3 en trctlc fim aoQfitL 
(frritépenfie cjj f> t>i)ntf. I'cle ^ittotflteu af »onbcrgotf« i Stoxn 
Bar 160 ttT. ©pg (^unbrt beregnet HI 4 Tbr. cg Xeiibp« til » 
©ficrm), 2^1 Jbr. ?)at)rc, og « *pfc. (24 Sbr.) !P?ecI nf cu ^cir» 
meHf. 
M)^!?^!! Fw, flt be tre Domfcrei??, bet cre utfiebte tillifleineb 3wbfirfrcU 
ff^lret>el paa SitigcioibitEt fun (folJc tæret bcnafltelc fem cl '^laflé 3iclo* 
fcrnulitet. (3 dtirii^iaii IV. Kigen^ 9tct cg I)ele, 1021, $ GO Rge« 
bft cgfaa: »al ©tabfa-firlfc^brfVrt cg be 3 X'onibrebe !an tage* ilts 
liflc, bi>fl (JPcr flri l«Iifl Tib og Cafl foifv^f^-") 3 ^f^ forft« 

9Jtraø til errrit^saatM ^tftohe. 159 fflprbfgfbfé mibfr famntf Xatnm fpg ligefom bc e»rfg« flf 
Gantélercn, iiitbcr SioiiQcné ©fgO btn fcmfleKflc ©tcojiiiiifl 
n'l ?(Uc cg eKt>Vfif 4 vort 3itge I)aitmflrF, fom fovmcfiitc at 
i)aw noget @lagd ^va)) paa Oht^t, at frcmTomme bcrnwb 
\fiaa Sion^enA ^Hcttcttin^ ,tnb(ti et $Iar cg fa' Uger.' 3)rtnfff! 
fulgif enbnti 16 SJIaanebci- fdbi'grrr bfii aubcn tcngrKgc @trt>« 
ning meb fer Ugeté^arfei, unbcr IJbc Ccteberl591; cg 
oibeUfl fluCfto^** ^'»"S SSflcffc flf fonflfltgc ^roclamata iiicb 
e« a fr b ve»« t frio, ubflcbt i Æie6fii^at)n Un I fis ilpiil 1592 '■% 
aSen { brfte ^aafebrcv og bcté ^oméhaft bltxt tittige, nsfl 
fftcr bet owcnfcr oprcgnebc ©obiJ inbtagct nogle of 5tu tJi'é* 
bcilj fremlagte .53ret>e om ben ^crfig^cb til i^ci-ritdgaarb, fjcnbe 
fpfger; nemHg l) et ©Dbf?eiibeffifie*5Ji:ett paa famme ©aarb; 
2) bet af ff. Svfbcrif H. confirmerebe 9?<tébvet> \>aa Skubef nf ©cmfrrrecnc ^cbbcr fret: -^tt ^il^cmm« ci nu forflcftute fornocviite 
gru ?iéffbct^ i^rii^ cg ^fiitfé ariJiiii\fr fcriiffsnte (Srtrtite tfl (SetJ 

, p. f. D. fan I (rust (t'-O ^ioflpn fpnimer for e« mr> brtre 
IBeolUntns paa v&rl 9{cite[lii){)-" X'nnif Slfrcmittcii gien 
tage« eftet Siltominelfcn eiibnu i Ui 4bc Doinbrct), 03 bortfal&^ 
ferft i ?afl[fl)wbet. 

'')t:eii lifT !r»89— 92 M(\\c ^roccturc 6fon>iia iiicin i ^cnHto^nat 
Slr*i» tiiT et praclift (Jjrcmpel i ten fuI^fil■cnbi(!e Sa:ffe of actflijHiT, 
et nowativjcn ten famine, 6<r pmircnt -W 2lar fittigcre (_UWI) foTC' 
ffriucé t iilteflflet til ©(fnfiiaii Un gicrtc« ftiafatttc .Stiacii« SRft eg 
Crte-i ^»iIfttS:i0a!fl(8<>W— 8l)^nnbler rtllpiic cm ,flt fotføtflf 3otte» 
ftBM tfl ?aa3.« Sif ben (ilfoicte ©^'prteltnrt feer man, at ?rtiifcbrc. 
ec( mft bc foreaflopnte rcciiinfiiicr, cfrcr brnne Zait, maflttv ^aw« 
fofrcl i5ru Ziii>itt) 3rii5 tf I^fller til Gaiiolcrcn, forutcn I 5>iiUT fot 
^crt ^pnnfr Koni, t^fortil Ootfct o^ir anflna« i eetffeubcjTiftc for 
?aafcbTcPrt felo; 03 II t)arec til StTi»cren. ©en i •JHiflfn« 3?fi 
«g UclC twafcutnc SRF flcmmpr i alt iBfffentligt obemiitf mct (£f. 
tmctninøtn om Cao« 00 3nfcferfcl, fom er nftr;j(I i tm^ 
SSdQ. 1. .'J6. 37. ^en tcnue er itTc, fom ?anflcliet \)<ix mrciit, iTro 
0(1 fcTSIteformationdfitcn; ben er, efter eprcjj pjj efrjScmaabr, utm 
iDiVt nerpe ffft"« ent ©(utningen af Ifitc Starliunbrcbc. '©fciø; 3D Æing^tftbnc af SHuéf* ^cntbétinfl paa abf?fffifle 
Slut)*3orI)er, (j: rnfcltc ^Pi^'i^btcr, ubcnfov ISncmcpvftrnO 
(om .alle ftnM tit octrc iubftcttcbe 9t. 1575 b. 2i.$l^i-a*; 
00 4) .abfliUigc ^}ixcve, vcttntt 3us patruiuUus paa Øfire 

©ftant bifSfc 5pr(>anbl(ti9cr cvc tciurtc, fan Ux ciibnn 
erinbvcS, ^»ab oucnfor ©. 109 er ymialt, (StlUrn'iégaatb* 
^et)cbbvgiifu9/ faalrbté fem ben cnbnu fiiibeé, cv cpført, 
cUtv i bet mfnbrtc fulbcnbt nf gru ^iébctfj griié. Stciieu 
p»«r Stibgart^cn fjar ^atch ^oitfctbté (tUigcmcb (jcnbré ^iavit, 
pg ?larétallft 15«6i mm 3. ^^uiffelbt \>ar allnrbc bpb 1583. 
ajygniiigen er paa anfortcStcb be(fi'c»et af ^r. @rt)abc, og 
(cg t»fl her attciic tilfoic, at ligefpm ben ( bet Ubowrted ganjTc 
^nv bccarel (Tn o^srinbcligc gftffclfc, er pgfaa ijnbrctnrngen ( 
bet 3"bvc Cntfb en flcr (Sal, 21 $I(cu lang, i beii eiie tfnbe 
af ttnben Gtage, fami SJitUpitjeféooeicIfft pg 3 4?ffi*elfer ttl 
9?ahiralicr, Guriofltetcr cg SOIalevicr i fanmie 6ragc) pmtrcnt i 
fantme Sfiffelfe, fom ba P)nnrtcn fuv ^eiiVfb 9t) ?tar fiben 
bcbpebeé af ?lbrabam Cc^ii. 3>eii l?av nu i 36 ?lar (fiben 
^ammcvIjeiTe ^. 3lbr. t'e^nd Xcb, I80i) alfceleé iffc ijcrrct 
beboet i og Iigefom 55i>gnuigcn, bcv iffc I^orer t(I te meget 
flere cQcv fowrc ^"lufe, fra Opvmbclfen af ^ar l;iH>t mere ^rag 
af ©impliiitv't, enb af *^)ragt og '^infeclfe; faakbfé tjil man 
iffc ubcii ^LMUubving fcc, at cii rig ©pbéeier i worc ^iber, 
ellev lige Ui IMtl, funbe noii-g mcb en \aa \impti pg tarvelig 
Cciiigbcb, foni ten, 23fintégaarbé ueDic fflagc frcnibybfr. 

Cfnbflig flaacr tilbage fortclig at e))vegue, t^toab bcr enbnn 
tocbfommer »IVvvitdgaarb, faml ffipbfcté Xilllaub og Ubwibclfe i 
bet Ijcv ouUjanblcbe XiO^nim, cUer i tfébeil; SvtfciS (Sru ^■>iDif'' 
fclbt^) rg iKiibcS SoniJ ^ciirif |)f itfclbtd @ie; ba efter 
beniieéXcbCi WiHtcii af ntt9\at^.)&aa\ttn fnartgif oter itn 
gan)fe fvemmeb Slofgt. — Cnbnu mcbcné Sli-iben ptn SurbcM fflitriifl til SFcrnt^floartS ^flotte. Itil SfiM) pfliiftob, tUtv fer ten tav femmen til nibflfg Jlfgførdff, fm- 
man, at $tii (*iøbirt^ fanti bei fornofccnl at flffrc rti aiibca 
af fiiieSfpuc »fb Sr.cblyénfng til Xi'ngc; og Xccmitcntct 
(jcrpm fan, f»immc»ilifln<t mcb Srfbl^énfngen af 8?ev6cffi Sfoo 
»fb Cffcrne 1578 og 1381, (otcnf. ©. 135 cø 131) vbcrligercoplyfc 
Måbe bciuK ^r( af 9?ct{J^anb([iig, t^ ^Bh'iXlcvtommtné oeb* 
tontcnbc Untfev^fb. 2iiifléttfbnct, ubflrbt af ^ifrrebdfpgtbcu til 
aWu^K ^fv«b b. 3. 3ft>v. 1586, (nfce^olbcr, at gvu eiébci(^ 
bfn iBaø veb Suibmagl ipaa bet ficrbc Xmg lob aft^fe og for* 
&5bf: .at fngm ffat ^»ggc 5}y9i«nøétismmer ^^aa Xortffe 
,©fo»/ og tffe ^cller 3lbfbvanb, cjj »i ^fflnfngéiTcW ; eg at 
.^tJilfcn fpm fittbefi ^erimcb, fPal giuc fi" ^ué&oiibc (■'■ *Sobé» 
•et^ren) et ^^av Stubc, faa gebe fem lo Xalcv, cflev lo 3>a* 
•(cT/ ^timaiibene ett Xønbe 01 uieb Xtceet, qq ^oQctcn et 
gobt ^\ir etetJie/ 

Ui finbc ( 5ru 8itfbct() og ^ciibcé ©t)ogci: cg 'HxxQe, 
Slrilb |)t)itfelbt, altib øobe |)imdtfoIbere; eg ^luon fattcé Hh 
^eiige, f}t)ot ber giucé Ceifi^^eb til at fermere eg afiunbe 
®obfet t>eb Silficb. (gaatcbcé lagfcce 1592, foruben iUram« 
flrujj ®aavb i Stjorfe ©egu (.SUbnt Sriitf nu p^abeet'), 
CII ebc 3o»'b ( fainmc So/ og cu ©aatb ( ^iflm, SKaibefle 
Sogn, tit ^«ntdgaaib, ccb S^ieh af ^l^aibaxa ^t>itfelbt,' 
iDatter af ^cber |>BitfeIbt til (Jugeétofte. '*) 3 j^iobcbrcurt 
finbe^ inbført: at tftci-at E)uu \}ixvt!t .cuctpnget nieb fi'i %^y* 
.brober ^ou( §>tjftfclbt eg fit <£cbf?eitbi'barn SiriEb ^n^iifelbt — 
J)\ii€ @cbé ofl©icIb, ^eubcd gaber ()at?be cficvlabt fjetice, ba 
.befinbeé, at tjciib« er mere (Sielb eftertabt, enb ©obfct, ^un 
=*) Denne ^ebet ©»itfcIM til (fiigc^tofte torifetgic atfcrcfrc i.»7l ». 
I ?JIai ti( fiiie S^rolfrfMHfr ?lrl3i^ eg 3actfb-S'UiMfeIt(, til 2?«^ 
dMQoatt, cv-n (.Ijaar^ i Siartcf c{i ren t Vandel' tøjé ^aiibf^iltc tiU 
fanmcn t>ar -21 ^pt. iPVi] eii 2 Bf. Or.; mcu filPtcfiimmm na» 
nté tflc. 

•^flortfr ÆiM^rift. IL I I Jtfav fltDft, fan ferrc ittr; ^ttorfpr f^tm, *f(er Urté ^a&\>, følflcv 
pvvnnaionte ^karb for tn Stiobmm af lOOft Dater. Cigflc« 
tté giiMtS fHiU for Sliircntflffii af bi^fc ^Vngc, og Salget 
famtv^fiS pfl ftrtbf«tTfé af bfindbte bcnbfé Srffnbfr: .ffter at 
(efKrbO foabant er (Irrt for jomfru 55artrtiaé 9?eb cg Xratig 
@rti[b.' $)alebi'lcn af .9^{cf>(fummeii toar ntiiilfg an»fiibr til 
berfor at i'nblpff 53raind(oftc ^aarb, og ©aarbfii ( ^^iclm, 
fra gru Gitffl Crf, ffiif *^Jobe&ii|!cg; og tt anbic 5(M> !i:aitfr 
bfftcmtfd til at fnbfHc .^ngftftcftr ®aarb for; fom attfaa 
Ugclrtf^ ^at y><xt<t panifat fer benne ©um. — ^ao bcltc W* 
fiobtc ©Db* tog Sru eiSbet^ griié 1594—95 ?aafcbrct>, lige« 
fom ^un fertjm tjavbe giert ;.^aa ©ftrit(Sgaorb6 oelbrf Ocb(J. ~ 
IJi baDL* faaicbeé i benne 5^ieb|luming flere inicreSfante 5?(brag 
Hi at fictibe Mentcfoben i Sorbolb til ifcniprifcn, famt ^orbe* 
gobfelé l*iTrbi (?oannb*') i anbcii ^aføbeel af bet I6bc 9lar* 
bunbrete; fernben ot bet giver o* et CFvcnuiel pan, ^»orlebetf 
©obéficre ogfaa paa ben 'Zib i nil^Hge occonomiife Oniflcenf 
big^eber føgte at ^klpe ftg faa [oengc be funbe veb @ielb vg 
^antfixtin'ng. 

ffn anben, for ©obfet iffc nbigtig Ubbibelfe pg Slrronbe^ 
ring "car ben, at 5ru Siébct^ Sriié, negle ?Iar for |m Dob, 
veb SKageflifie cr^eercebe be 4 Sfcttgaarbe, fem ubgioi'be SiO" 
bet-eb Si>; ^tiié 33cl(ggeii^cb i 9?i!rbef 6fot) ^at)b« bfbraget 
nicgct til at ferto-nge X^ifreu og ^roceéfe« cm benne Btc^$ 
SRcbuing; cg ^tifi Woerbi, efter Sovbffylben, »i wb ifongen^ **) S-JTtfTvlfccn af tei folflk ®ot« »or: uf 93ram«toftc ®flftrb Ccn 
ptrrc (3iaat6 i Xdcir^eogn, ter cntim iicEPiie« farffiH i Z5. Sti. III. 
p. 27T) 54 <jjunb SSpø; af ten ctc 3oit i ^Pb- ffpg; flf ©flarlni i 
^iclm 1 ^b. »9(3, 18 eitU. ftn^£, i>ii tiL'flen ©maarcbfel. ®naU» 
Ud i tfl ¥>clc 2a Jbr. jtcnt, forutcn bf ctxiQt fiiKia OnMccgtcr; og 
^tnieb tmU fSitxinttn ifft forrnitc en bvpot&clmt @iclb of lOtK) 
tialcr. eitrag til SSerritéfinaittf ^fl^rir. IG3 I TOo3«(?iftfl>rfD CIO ©fpt6r. 162.1) fr^plbe Oprv^niiig em. "Sjette 
flitflivfv n*m(ig te f?rc ©aarfcriS SfiWt, fom "oat i ©mor fiffe 
i 3rø, føalctcé : bcii fcvfrc ©afirD I ^oiitc, Kit cinbcn .1 Jie rHti« 
ger, ben treb(e h ^initr, ben fierbe iSoiibr; tréiib(>i21 ©fiUin^ 
Crrlbépenge af tfvtr ©aarb, og .Sfotj t« otte (tre ®a«rbe ti'1 129 
€»«n(S Olben.* (3»f. @. 149 cioeufor). 2?e«ubni ntjoitt 3rn 
eiSbet^ »eb fflla^if »Tifrct negel @rri'gpb« ( ben »eflrc 3)ecl af eante r, 
nemUgen©aarbi.Wu6ier.9'''") i .^^iUc* (3:2(aibfe) ©eflii, 
fem fftjlbtc 3 *^>unb »Sbfl, 3 SWarf »V'"fl< ^9 -I Xenbc tfr* 
ter for pcocti,' og Ijn»)bc6fpi3 iil 16 ©»ifntf Ofbcu; fanit 
en ®aarb ( .6cbfo/ SeReiffev Scgii, ^uig i£fi.)Ib »av I ^^b. 
©yg, 12 @f(fpper |»avre, en Xonbe Grlfi- fer ^etieri, 
21 €fiU Grrritépeiigc, 2 ^axt ^eiigc. cg @foo tU 10 
&t>im Olben. — 5or bf«c ®obé ( ?cUa«b afllob CWberl) 
grrt« ftt (Re ubeti)be(ige 8tregobg paa ^alftcv og SHwn, nem* 
lig i efgcufe paa 3alf>cr 3 ©aarbc, ^»i'é aavligc <2fylb trt« 
fammcn ubgfovbe 9i *putib ^\)S, feruben I SO?arf erribfitpengc 
og 2 a)Mvf Soerncbépfnge af ^»er ©aaib; i SlaabijKUe pa<x 
fiHøcii en i^aarb, fem fFt)Ibte 11 ^onber ^|)g, 4 SRavr ^n« 
bebubépenge," l SWvirf err(rdpf uge, meb ©fotj til 23 Sw'in* 
Olben; en aitben i Srcnbmip, W6 Sfiilb fffc ban mcer eiib 
& .9?f3<JmflvP aarligen; faa(ebc^ i HU 49 5br. ©ug aavltg 
€anbgflbe, forubcn 14 9Rarf eg 5 Jifgémarf ( il-Vngc. 

Uubev Sru ^lebctijé 33rrtbbelfc af a>enittfgaarb iiibfalbt 
cgfaa en iffc umcrrfclig ^Vpccé, fem Ijun i Serciiing meb 3 as 
coJ> Ulfclbt til Ourcbogaarb og Urup, ^cfaliug^fmaub paa 
99bborg Slot, fcrte meb ^orgcmrfiirr eg Staab i QaxHvi 
6ing, ber i October 1620 ^a»be faibct 2liibcré JWertcnfen 
til @pgnepra;>2 i ^\)en, uben at afyotxvt ^cq\> Ulfrlbtd cg 
5") (5ii Si) af t«ic 3?aiMi f.ll^f« tm ifff t liUicft Sogn; ffitmtb M^f 
ga ta tmeflftarbni atubblcifliiaflrb. n (Sii^aUt^ 5»-(ff^ ©rtmtijTfc fertil. Xiéfe frcmfcm mcb 3«^ 
Hficlfe impb '■^Scrficné l^alg , paa ©vnnb af al ©avfiobiiigé 
SoiViffkilb iffc fuiibc flrtf^fJ fom biet .^leOfu'tfalb, cfttibi bcgg« 
J>i'Bt*bgaaitc nifb tctcé 53pnKrgcbS, foui bfbvog bet mcflc til 
^Vitfli'nd Unbcrdcrbning, laa^ ti( ^uciié Sogtt. @aa[cb«d 
binbc bi'tte betragrcé itnfgc fom SfiitbfJ^iifi^ti, cq bf^gc $)ct}eb' 
gaortcé fftVix fem U bfbfrc SKornb f ©ofltwt, ubcii ^tii<J 
9Bfiibc »Vrofflfji itu funbc iibijoptgf^. SibcffiKj Sfttigljcb , at 
falbi" '^Jrorncn til bet Spgn, Ijvcrf bc ^aubc fccrcé Scpbi'ganrbf, 
iiiaartf \^U(r ti ftjoffcé »eb 43yené ipn'uHfflfcr; mtti bWfc 
maattf fnavcrc, ^cor tcggc fpm i Strib, tsfge for SlbcktiS 
9?cttigK't(r, ^^w^cmffifveti i Savftebing, C^rtftian Ænap(J, 
bcvanMc fig beiimpb i fil SnMi^fi "<tpp J>«a ffi»tt|Vbcnif(J 
^^ritifcgier, fom tilRcb ^ovgcine 89(1 til aUruc at vælge bered 
Spøiicprafi; pg fertc Wbneét^rb om, at (ugen tifclfgerc ^Vcffl« 
5?albøbreto ^awbe Vitret nbflcbt cHcr uuberfTievet af ^IcQta 
Cuubvgaarbé cfler ??ervitégaarfc(J Gf[er. ©agen ftfftiiu-be<i ferfl 
for Cv'I;iiémaubeti }^Aa ?lalt)c(m, Chif ©rubbe tt( ©amuicl^ 
gaavb, og ^<nS Qxit^en ^ang, tpvoiøfl i 9iorve |)crrcb; men 
ba btéfc ei «(bilc at ftge nogen enbelig Xom i ©ageii; forbi be 
et ftenble neget afgiotcnbe Co»bub i bet cmtviflcbc 2tIfof(bc, 
ble» Sagen fnbftocunei fev fioiigend SJctrerffng vcb Snub ®yN 
benftieinc t(I Sfmm, jsaa f^aiié ©vi^rmobet ?ru ^{(^bel^ Jrffeé 
^egne; cg faibt ba en faaban Tom af (S^riflian 1\'. ben 
9 Sutt. 1621: nt ??mtv\f)cben ti[ at falte SogiiejjisTRen i©ar» 
fiobi'ng frembrlcé iTuIfcc tiifcmmc »JSctrgcmeRcr og SKaab i bcync 
©tab/ og fngeii 9litben; meb tninbre (bierne tit Oureb^gaavb 
og ^crrlttfgaarb tiibrn 3 9)2aancteré forlob betjfOc: at be 
^flvbc [fwt X>cpl i be tfbtigerc ©egneprainfi"^ ^alg, ofl unber* 
fhwet bcrctf ^albébiw.^') 
^^) -Scfnofftlifl tnr tcnnei&cigd Ubfolb olwi Sdilctmng til, ot Scrrité* 
åMbrao til ^nriujijaarfr« ^tfttxit. tG5 3i'u ?i^6et^ 5iiié »tfbblctt , ogfaii efter (Jr^Wfruelfcii af 
SobfiDft »et SJiagcfFtftct Ifias, at faml* 55oittcrgo6^ t>mUi\^Q 
fiu ^■>oicicb9aaTb. 1624 fiobtc ^ini C 18 3«in- '^n ^vtt^ts 
gaarb i .Otlci^^aaré* af 2?urcf)arb 9?ub af Ottndko, cfl t, 
.H ^lug. en autcn af famme 932anb f fanmic 6^; bm trrbic, 
ficif[<*bef} i Xnard, f(ebtc [}im b. 2 ^uii. ifi^t af SlViircuØ 
aJiUc tt'l ^•>Dtbfiibe. Gn ffcrbc ©atttb i fnmmc a?y, tilligcincb 
fH ©aarb [ 5orct»i;i, t(Iff(obc<J Iftntc b. 31 '^au, 1625 af 
9V\t\i SfcTtcb til 2J<{fpmifj og cnbelig liebte ^uii b. 15 Stfo». 
162d en @aarb t a)JafbøUe af ^odjum @raabo til ^ttt\ha\>, 
3«tft af bi^fc ©fiobcr n^bncr Jf lobffiimmcn , bcv c1l)el*^ott*^ct 
i Slltninbrlfgl^cb mandler f bettc @lagé ^ocumentcr/ men an^it 
»eé i ^icbebrevenc/') — Gftcv b. 15 9Icti. 1025 fovefcmmor 
§vu gtébctf) 3rtid t(fc I nugrt I)KuinciU/ 43crriiéflaarb tjebfom* 
menbc ; men (Saarbfn, fom ^uu forniobentlig ^ar boiibbet Ui ^v'nbctf 
Xi3b (1631), fatbt bcrpaa til f^tnUé cncilc Son (viti.) ^^v. 
igenrit S^t>itf€l^t, tii Stm, S«ibber. ") Om ^am lige* natttti (SicTC (tog KOtfl max), cr^olbt fcnodig ^tnabdfe til at (en> 
Iffilfte benne ©nfttt itntcr Saor« eo<^ii, tn>inti1 tm (iftfii bcftanfig 
tKti dett. ^aalcted v^nt tcit nmeligx>uø Cijfaii ^mfat^ni, (DerfL^r 
C)wrct¥8*i*'rtt* pfl SJlaftoUf^ folacnt'c @icrc, glcmming Ulfelbt cg dli- 
fabftt 0. b. OrictTfii, oprcttcte et Cav^ Pi^'i Ourcbpgflarft (f. Mar- 
itmra ilnn. I. p. 31«.). Ten ter oiutolif aitcttatte, iilCft ben an. 
anfertc ^paajTiift, finbefl nu t SWaibeUc Ritfe. ■ 

3. ©(tot c. 

*») ^«r fan »eb tcuiic Vciligfrcb anføic^, dl i5reberif fiiclbfcn «©»«» 
maiib i dloxUh (@clocicr> b. ■> Det. lf>l» ffistcbp til ^itlbrbtfinbj 
$)eiiTtffcn, aiiiatmanb i Sa.rfiobing, fin ■•Gicubuinégdnrb« i SScibe' 
mtb al ttni 2iflu3Qclfc, tit "Citiitbeiig fri C^ienboiti/" foc -HM) ftctle 
Daler, en Isnt« ©tib, en ipnbe Sorff; -iieni ( Sorcering til min 
^nftrii ctAlæbcéSUcrt, faa gobt fom 10 flette Ealcc-- Ven f.iminc 
(i*aatb foløtc ?>tlbeb. ^ciiriffcn l(>r>2 til en S^crgcr i ©jrfipting 
foT -AH) aSig^b.iler; (efter Siul-cbrcMt.) 

») ^au »ae febt t. « VliiXti t jH;J; bleo Scfaling-Snuinb paa ^anb^' t)cé 91 () otte (^oU. Pfl 3air«r. I- 569) at ^a« .tog (tg ftov 
aWijiibifl^cb trt oucr flUc omfrfng flø. C3 tMUflebf flg meget af 
(1t Slbdifab.' 2)« fortfommev fra Cm lanqc $i&, ^on eiebc 
^frn't^gaarb, fun ganffe Kbt om ^am { ®aarbmé tocumtnr 
ter. ^erta ^crrr bog, at ^an 1636, efter lovlig XfngMnlng 
tJcb fl .?lafuiiém«nb* (eb fovnyc SfieDet fmettent itiie ^otiber 
i Worbef, ^iflcrup cg Saurfteb, og JJroiioné iBifiiber ( Siorbef; 
rllcv, fpui bet ^ebber, (ob .fovfrfffc faaime Siebm'iigdffid, 
fom for nogen ?lar fiben af mvtlbtge 9Je<bdmcrnb ev inbftc* 
iict tit ^^rnit^gaarb/ mcb nt>^ ^^<vlc og @tene;' famt .rette 
(fovbebre) Sfieflct meb ffcrc Stene og SUI^rfe fra ben ene 
©nbc til bm anbeu, ^t)or ©e^oV giorbcé.' XttU fPcete |3aa 
ben aUaabe, fom bet ^ebber om ben forfte @teen, efterat 
ben t)eb forte ^ibneré fbch'ge Ubfagn (btanbt \)Xt\iU tjar .fln* 
berø C^vlfJofferfcn ( Orretij , fom ^avbe »cerct ©fot>fpgcb tfl 
5?ern't5gaarb , og vogtet SfoWii i 33 ?lflr"), bar bcoiffl at 
tJirrc „vel 9icebéftccn og Øffclfieen,' at ©yndmoenbene .op* 
toge (£tenen, og Ingbe unber ^annem ^ul og XiQtU 
,og fittc en ^«1 ber^od mcb ©eriittfgaarb^ Srccnbe 
paa.' Cigclebcé fattcé i>cb .©fkttrceernc" (to G^c og een 
*Bog), ^cm ^aubc 'tSlxvU, men ^»or ingen @icne fanbteé, ligcfom 
og i (t ^jr |>uner, ^Dor ©tenene »are borttagne, nvc ©K«f* 
fieuc, meb ^ul og !:£eglf}een unber; og paa ben SOtaabc .for« 
frifTebciJ' alle 7 Sfielmcfrfer. — ^aa lige SO^aabe (ob $)enrff p^iU 
fcibt ben 2H aj;artéJ6.VJ pAa n^ .ubrebe og ubftene' ftne 
.tienere, S^ubervb($ a)2<cnb' bc ooenfor tibt omtalte T 9tcf> i fronc ©let, 03 oar IMantt te laatfl^ittanV, fom C^rtfnait IV. ten 
•i 3"!. IO:*:i ficfl tit aiieterc af Ctcfarttfn. (©(fingc ®. 7fi7.) IfiH 
forfbarete ^an i fil filt? sIat yaiit'^fj'oiK i flcr^ Uger taw"1 iinot 
te ©WTijTc unfccr (yiifiac p6v:\ [famnifR. ©. l-iVi, (ftcr ban, l'cfvti' 
bertiflt tii?f, faltcfl "^alpr.-O -^nn »or flifi nicb Worarrt^e SHufcn« StbraA ttl StrrildQaart« ^ijtorir. Iti7 fRoxUU @foV, cfrrrat i ben 2lii{c&nhi3 atU tr Qamit ^eU 
bvcoc oQ aiibic X'ommcntcVf ©agcii tjcbfommcnbc, xtaix ivtnu 
tog« pg ti'nflloeftt. — SKfb 5?. (Sl)vt|}fan IV. magfiliftcbc ^v. 
Ixnrif ^tiitfclbt 1640 om to ©aarbe i •ptcim, fom ^an afj}i>b 
fer to @aarbc i ^aax^. — fS^tcv ^and ^eb I03;i aitcbc 
tftmi cnfRc ba Irtxitbv ^arn (ix.) ^Ue^aavb ^t)tt: 
fcibt (f. 16 2Wai 1622) aSfrriiégaavb. ^uii var t gabfvcntf 
^nortib (1611) bicotn gift meb ben f ocr ^^i'tlcrtc bcrømu 
3oarf)(m ©cr^borff t« I^urr&y^olm oefaanO, 3:ait< 
marfø Stt'gcS ^>ofiiicflcr og 3)roft/ Scfaldigémanb paa ©orit« 
(fo(m, ^Patron for ^iubcn^aond Unft)erfitet, 9iibbcr af C(cfaii- 
ICH/ cftrr ^ouvcratnirctcu i^i-isfcd t ^BtcU(}'($oUcgtct m. iii. 
9ru ©cråbcrff otxrldocbe {In ^aber fuii to Slår/ og bobe 
eftcrat l^atx febt 9 clta* 10 >6cm i (it 33te 9Ui', ben u 
aSarté 1655. dlUcrcbf klaret tafoiu (bcti 22 ?lpr([ 1624) 
bAVbc C>}er£!bor{f bortfolgt ^Pof!cvncé og ^oitfrlttcrur^ gamle 
9aiii((icgob($ ^crritégaarb tit tn t^bff ^belémanb (x.) ^itnd 
9S$i(f)c(m )»oii ^aritaU, fbm ffict) jig t^l @cl)red)é(*a(f^ 
Qi-cu<3terg og S^fii^Icii/ ^narfdjol og €ta(biiicfler t}oé ^riiib« 
fc^fen af Sa(^fm?3Uti:ntmrg/ og fibcn "Smtbmctm" I?oé ben 
ubvatflte »Vriiibé {Si}\i\iUm V. (X. Mbflél. I. 225). 3 be» 
^nlcbnfng finbcé hen forflc orbcntlige 3»i'be&og at vcrre opto^ 
gen o»er ©obfct, ^uilfct paa ben S^ib ubgiorbc omtrent J5T 
Senbcr ^artforn, pg befiob, fmuben ^ovrbgaarben Gf*it og 
tareret i forrfge ©eblTrubeffifte for h ^«ft f>artforn, i aarlig 
fReute" af 11 ©lUrbe i Xaaxé, i i Subciyb; gaucrflcbgaav* 
ben, 5 ®aarbe i ^ilterup/ 95ramétoficgaarben , 4 ©aatbe i 
ffafloe, S i SScrbcf, l i SRcevfoc, 3 i f^aMgct, I i 9Wai6eUf, I 
j $>te[m og 1 paa tJangeranb, foruben enbeel @abe^ufc^ ttU 
fammen, fovubcn be to florre ©aarbe, 45 iHmbergaarbej bed« 
nbcn ©foven tit %aaT6 (8 Xbr. 2 €fpr.)^ auflaaet til 200 
6t)fmd Olbvn, og tU Xubet)>b (5 '£br.) til 120 @viui. Tmnt |)r. v. par^aU Si^n var (xiO ^htiitian UU 
rl<f> tt. ^arflftn, fum ferflcgang ferffomrm-r i tt Xøcumtnt 
flf 1680. ^an ffal txerc fctt i 5?iyRetM'iifl paa galficr (^wor 
bfn ubwafgfc J^ronfelflfr ^olbt ^ef), 1045. (f. 3?^ebcd eoU. 
pg SaliVr I. 569.). 3 f»n llngbom jTgeé ^an «t ffutt« ^at>i! 
rcfft mfgct ipfb fwmmrtc Jipfft-t/ tom fiten i 'Xicndle l;oJ 
(Sljviftiait V. pg ftffl Hl ODei-floItmcfier pg 3Rit>bcr af 2)ane* 
hvoQy mttt gff af 1699, formp&enl[ig t)Ct) CS^ri'flian V. 3^eb, 
og Itocbc (Tbfii ^»a 6ert-(tetgaarb tfl fin !DDb 1T19. (Dli^obe 
©. 510). 3U ^aii ^ar ftoit til bcmic ^oiigeé |)of'?JnbUn9Er, 
labfi* fifl fl«»f fci-'raf; at G^vtfikn V. »eb Sfiebe af 5 ^avtø 
16S7 jlffiifcbr f^am aU tct fougcltgc @obd, bcr cnbim (aac 
imeUcm ^JcrrdégaarW; nemlig M ^enbergartvbe pg 5 ^uf< ( 
giorbff, h'Ifammcn 103 Sbr. |>flrtfovn, forubcn ©fottcfntifb 
paa 3 ?lar fer G ©aarbf, pg paa 1 ?lar for bc omigc ft«>; 
^tjilft't ©ebS (?iciif«be<* \)am ,(ienf«cnb« ti( ben Xro og gobe 
Æifneflf, fem ftau ^iMtl allcrebc ^ar ticDtffl, eg fttmt)tUi 
gfcrc ffulbc.' ?jtcb fammc ^fb Dctiifgcbc Si'on^en fpr @(afti* 
mffter $)arfiaK og tilfommcnbc Sfcrc af 23ctritdgaaib Oprci« 
tdfdi af f( frit SJdfcting til barben, og til bet 3erbc<' 
gobfS, (jan fiebc, dUv maattc femme til at ric, fffc o»fr 
2 SWilc fra $)oocbgaflrbruj af ^»(ffcn ®vunb ftbf« [1131) 
cgfaa ''B^exne BirncrS og ©ectfrnarFe lagbfd unber fammc 
53irl. — enbDibcrc ffifnffbe (Sbrifh'an V. tjcb ft i H, 1689 
ubfJcbt @at>rbri:», .af foprbclrii TongcKg 2iaatc og allcrnaa* 
bfgll^cnf^n Hl ©upplicauttfné (!) flittige XicncRv @ta(b* 
mt^ct ^arfiaH og IjaiiiJ ilr»ingcr til c»iribeiig (Sit aKaibellc, 
%3frnff(S pg Kettinge ^egiieé ^ongftitnbe/ og bfn tjaføc 
^ongctifnbc af 'Btnbcby, anfat til 97 Ibr. ^aitf. , eg en 
^irrbi af 1886 9JDlr., fmnbdcé Zaaré eg ^(rnoeé ffenge« 
ticiibf, anfattc tii 60 Ibr. |)artf. og 33Ærbi af 1512 Mblr., 
og abffiHtgt ^cnbcrgebd (il en ^^oribi nf 1300 ^tlr. ^en 
Sifetaø til ecrritøQaort« ^itterir. 169 

fjtlt ®at)f* ?Jflfvbt bctcgnebré faalebeé Cvfft iWc fer ^øfi) t(( 
1698 MDlv. — Den U 3an, 1693 tiitiøhu |)avflaK »19 Æon* 
flcticnben til Xaaré, beregnet cmti-ciu hl 24 Xbr. 9iug, IW 
Stor. aJufl cg 2 $br. ^nt)re, af 5ru aKargr. ®cbbe, ^oI<jcr 
SBfnb^ &n(e. ^an bebe b. i ®eptt>r. 1T19, 09 em af f^ané 
itiettrc (XII.) Qhativtie ^vp^ie ^arfttitt, bcr Slar 
noo baiebc oegicr Oocr.-Sccrftafr »eb flriflé^eaiiccaict, &in. 
SDJajor 3ofj. GtjWiM- V. ^crH^, cg Ijavbc tilfiobt fifl t"«« 
©ofiera, eitecn efl« SlrmicviesOberfl gr. gutjc" »it ©am*^ 
Tnrrgoarb, 3DorPi^rfi SWagbalena^ JliDcbccI i ^enitéQaavb, 
fotgtc b. at Xffcbr. bcttc (Sobé for 31,000 9?bfi*. fcuraiit tii 
(XIII.) ^iira^am !^ci>n. (fee oi>cufor S. loi. lOs, i^xfor 
©obfeld 6t&nt(f« og ^tntoUet af S^ønbergaarbc m, m. paa 
bcii Sib fiiibcd atigtoeO* ^Deniie (Siev foreiube du nicb ^cv 
rU^floarb^ ©obS bc 1125 meb ^oibpgaarb fiobte, men btrfra 
meget afliggeiibe 'Mycr ^iriiffå og ©océinarfc, famt bc 
ferien ttl øSaarbeii Suglfaug cg ^ipiierfToo (foin €e^n fiobt« 
1126) ^erenbc ©per SWaiboUe cg ^fclm,^ bo: afle ligge 
i naturligere SorbiubcEfc meb a3erv(téflaarb. pan »cbblcv egfaa 'f **) T'iiU JPvfff tiai>c ten OTarfdig^cb, at U tcggc, &ver meb et Hnt^t 
af over at^cHbrT, efter ciofcfJ cgctijiiffr, ciitmi lit tcimeX^citl l^flflc 
I fuItPÆnbigt SortfaUetiTab; et 3:ilfa:ice, tveTpcta yirmo! faa Gxcm« 
pift giijcé i SoHant, ofi i (iclc Damiiart. Ch'O bur favilcbeS, teb et 
SJcfeg I 3(ar (lsii>), (ler i icUant ^axH SeiUgtiet hl cil finte ^a-Ilet. 
(Tabet i bew tele ^anilc gotfatnirig. ©viftrtciif Itqjie tvmiiiflig f.im* 
menbygg^be , titter meb fin ^asc eg Zofle^aijcr iiæfl ep til ^ufct. 
ftt>rr SPv frar pit« flonile aictt^gt« (om ifle jufl opflrconO, eii aar» 
lig (lifieirtc Oibeniifint) meb ftue SJIettiflpeiv (S^vc"* tre 5WaiiO^ 
©ammenTcmficr ^na (Uatcflariict m ni. Sun tet øfiniie IrcMnflS« 
brag fif ilatnuKr^inrc ilcM ^'flirterne til at foranbrc, faa!c^c5 at te 
nu triDc tcrti agerbnjg i fex ©fifrcr og inHcgncte ^iinQc- Ucr 
bcrctletcO, at titffcSPpet cøfa.l cntnii crc IfcffetKlfc af gamle ffrcte 
eg 21bfomfler, fom S^cntcrnr ^ollc meget paa, eg flfc let foreeifc 
fDr uDgen grciiimcE'. ff<mbtici brb Stieb af tnttUt @aarbe og $>uf: ttib^nfor Æret« 
frn af ^ané i^ftTbbcIffv at afrunbf 03 ubsfet bi3ff. ©oiincn 
(xiv.j ^oul ^^fbra^dtti Ke|)»t fortl'attf tft« gaberend 
!£;pb (1751;) bciined ^tctlrcebclfcr, pf) {føbK bm 30 33;di IT73 
Ourebt)øaarbd &oté, fom beelé grcrnbffbe op til, het\é 
laae fprebt fiiKKcm ^crritégaarbé (StenbcDiinc (f. otienfor @. 
121. 22.)* |>frt>cb fovmebc ^an {^irn to (Haaibf, ber ^m« 
Dfb 250 ?(ar tiblige« fyned at ^avf oofvet fam!cbf en fort 
!£tb iinber ren tf ter; og ubv(b(be faakbcé flt 2(ovbrgobd tfl 
benfrie norbøRIijjc ^eel af SoKanb, ber, jnbgrvnbfrt af 
@arfiobingé ?la o^ anbrc ^anblob, ubgior et @Iagd |)a(bo 
for tTg fciT); (?t)oraf (jan, meb fongedg ?JevilU'ng, b. IT Sept. 
1781 o)}ve(tebe tt Scl^iiébaroniC/ fom t^on ^q» G^ntni QamU 
9?aon: ®u(bborfl(anb. ^an^ ^n^vc ^atttv, aSargret^e 
ffrabbc €e^n, fcbt b. 4 9i>»&r. 1760, bIcD b. 8 Octbr. 
1785 gift mcb Æamtneriunffr ^. ®. ffl arner til Btbbp? 
ganrb, men bebe Unge fur Sabcren (26 i?lug. 17«9). ^CHi* 
bed eiicRe &3arn (xv.) (SibctOidn^ $enriettc Partier 
(f. 1786) biet) »eb Sarfaberend 3)ub, b. 21 Octbr. 1804, 
?trtting til Baroniet ©ulbbpiglanb, oq mcb bcttc til Berrit** 
gaarb. ^>un t^a'ott ItiOk ce^ttt J7ammert;ci-rc ^aron O. !D. 
^aad'Ce^n; oq intQit ni ?tar efter I|aȎ !Dob/ uben^crn 
i n. 1811, anbet SfffltcfTab (b. 1 ^1. .1820) meb «ammer^ 
f;erre ©arpn |?env. 6f)r. 3tofenorn*e<^n , nw»«venbe 
OJejlbbcr af Svi^crffabet ©nlbfcorglanb. 
^rtrafl tU ^mttfgiiarbd pi^tørw. |7I 
Silas. 
1. 

©tfflii) til [in^Sonct grue '^n^tt ^nxii ©atter. I.>02. 

3efl(> matquarb(j pipffvc, tonidj »uti StofEiilbe, jjiur aUt 
ritttlicft oc ficniic« met() tbettc miti) opnæ ttfff at^) jtiji) kffuec 
nii> øifnflm a(& . . . . folt fCii't oc nfftejit& ftaa migb pc dUe 
myne arffiDm^c til ^ett()fc[u];b yctt'jjfMJi qummx ^ruæ ingprblj 
drttiff 3* atter mon futre vSiMttft o...*) boer i 2)Tanbo oc (h-h* 
nré arffininiie tt)ctt« cftec™ mit^ go^ liijgmbfi? i (aafdiibtj i inuifff 
tifcrdt, fom ec fj^cft i 23ocvttj sjorbb nll tt)cnn S'ecK . .^oc) 
9imii)()fbi) jt'ij erffucbe cffrber mpn tuxxe mbrr ^an^ pi'ffrt oc 
inyii h-obcr gytci feffcc ^nucss ficci ijubd mibr, oc tbcn '^td 
jfijD ^affucv fii'pl i ft'r"* tocri^ ijorbti aff mpn fobcrtJiVpcr Xattct 
ffruff bftittÆ ccicfiT bflttci*, ittm 1 aaitrb i .ftpterup, -Stafmué 
lauuffen i baar, gijfufr ti punb tMij(», ii f[ gr. en jjocg, i ffii'jjpe 
tidffcc, item 1 ijpcbl) ilMbcm k^e tkuef[ni i iMiir, tjiffucc ij vun^ 
*i3(>/ ii 6- ^S^'f i fip4/ 1 ffifPP*-' t^*#f/ 'tt'n i'" 9Pf^l> il^t^€m 
laije ftflffcnfcu i boer, giffuci* 1 ijuiic bi^O, ii ©f. ^rot, en i^Of^, 
1 ^ticppi Iwffre, item fa florbfj i bÆrit^, ^^n^ fnabt i bor^ 
fliffucL- i] jjunb bti]; ii §. tjrot, i fEii-ppc bflffri', 2iH otuinbclii^c 
rpit frii cufcfful(i'iibf3 mft() alle for«' ijorbc oc ijm^t^ tiflciiiiclff, 
Sfj«, ciiijl), ffiMD, mnrcf, fifUfHiatn, fittjan^, iutftlift uinbi-tuQctd i 
vo^n mobe. Ccfj fennen icfl mi^i) «i() ()fl(fiie oppborct fiult lucrb^ 
tbtr fore titl mm futte hpiJC. Jbi bfpIicftiT k^ mi*j og mønc 
avffunnge dtO fi'ii oc tfmiit fi^r"* ffrmt inijrtb^ myn fiitre friler oc 
bennet Mrme iirffivinije a\ie fpt"' tjorbe oc tjoti af tiUe menlj t)iubci; *) <£i {>ieTiie af ^onmuntct rr afrevet. 

eibraø til Smitøgoaitd |#ofic. 

oc riitre, oc att) mr^crir^jtc faa ^otfy gog iitcn i fon OKrtYlft oc 
l'Clrvili;jbfMj innen fff »tjcc itwcnrftO cffiiirr, om Ibct Oi^rtrr brnne 
ctUrv i\}(m afftrunnfrt) mott nOtjcU loiib, 0{i t>pltc t)fnne Oij bmnc^ 
arffnnnøf tbnf ffa^c^!^>6 t alle \mt>( m^|>^n «(! timilcliV t()er nnolt^. 
Sin PiWfOivM) aQf for™' ortd ofl flrticfel^ Ucnjjct if^I) wfOcU^r 
mitt' inifjwifU iktM?'" fon t(>rttf mitt) opniT brtff m«ti ftrit brt« 
Ifi'lijif ti^rrtiiU mmfj inrficjrH, fom jci^i) t^affupr brMli brfrglÆ 
Rtrtl) nimb, 3pm crw iulwn ycniVnnan i SDIflrifbo, ^JTmttré Ume^s 
fftt i JCSrlftnip, Iim5^emmfr i ltldIan^t), (jcminoi) omilfnnan i 
U\iAn^\} c% ifp barii(frfii C?> i l'rainBtoffie. Uatiim Amw Doi 
Ud. iccundot in prorcsto puriflcattotiis maric Tirginis, 

(^ia ^crgammt; (ar ^t;t 5 (mtgcnbe @cgt) . 2, 

Øntcdf II. ftabfttflft C^riftofFci ftottfclbtd ^rftbtclfe af bnt 
©*wrt i Atlmiv. Icrfc 60311 i Si^Oaiit, fom SKarquart ^eifele 
frflWe fitftt flf ^ru iPttflilk eriW ©atter 15iJ9. 

JMlItV Il'^mol^ .Uoiitiij^ rill STit.K/ '"oertug i»bi iSIcfuiiV ■C't'lftf""/ 
©tonnarnn ve MtmariUrim Witfuc l'^i elfcnnluivfl oc S^flntrnlioril 
iMuTC alli* imitlH'riijjr, a« p|T olfffl' (^'Ijrifroffcr »^uitfclb, 
mx J^cfiimUv, ^llffuf^ nu tetnt tm* (jpff pfe otb t'crctt, at 'Jni 
Mi'ilittlic Prirfi^ batU^fr* (?mi(fe m^nilfniianbé fftVrfouftfPr, fofte 
.i>rr aVdriluPVb ppytUff^ (Sannirf \}^i rofEiI^, en (^tirttb ([^» 
lU'iibn'' t'^t Ailfriii' i toriTc foi_\rn, i muiTc In-iTft, fum nu ^lhtu 
.VNiin-r i^.iii iH^rr oc frvl&ei iiarliiic m i^D. H)^ oc Itiio ft. fir., .^mU 
fen flrt'irl' i^KI>? Cflftuffcn for« (fiirifloffcr .^iu>fclbd fobi-r Rupie 
o| foV" .i>r, SPJiirtiiiprb Pi^ufffe, ©cm banft for o|j (teuinf meb 
(iiiiid f^ll'^^^l■c^T, r^cb bcrfttf Ijanb ol !lli^^d^r H^ l'ffff for"' ^^ruf 
*iMi"i\itH)f ^virf^^^l^rtl)flvt tTotaSun Oi'l) t'Di 3foRlant, Cct) ll>a 
Hrri iilt (kiiiø iiiuK^ unnaatet mttx trontn, 0(^ eDlaniit famme ^aaH (jicff oc for"« gaarb i filerup annumct Dnnbec fronen, oc^ 
taifuer foir og ctffel' (f^riffoffer bobetf feg tf)cr om aitiXf »bi 
rette. iOt^ ttjor nu aff og begeretibe^ at toij mille bnnbe pannom 
fammr gaacb igO^ bbett all ptt^ermere trette oc bteUe. 3^(}ij |)af ue 
tvtj aff iDor fsnbcriig gunft dc() naabe, gaa oc() for troffab og mil* 
fig tienncfle, fom for" C?()rijioffer .^uibfe(b off oc riget ^er til 
giortt oc beuifl Ijaffuer, od^ b« efftber trotigenn giørc loc] beuife 
maa oc ffatt, ^affiic (sic) bnbt ocb giffuit ocb nu met tbctte roort 
øpne breff i?nbe oc giffue l^annom oc i^ané arfuinge alt t^entib ret« 
tigbeb, pm og oc fronenn fannb tilfaltc i for"' gaarb, Sft ^affue, 
npbe, bruge o(b beboUe tilUeuig tib bb^en all ^inber og forfang 
Dbi noger maabe. S^ij forbiube hJij alle njore ffogtber, ©mbi^o 
mennb oc& aUt anbre, for"* og ctffelige ^rijtoffer .^uibfelb etter 
l^anné arffuinge bcr emob paa for"' gaarb \}iribti, binbre (abe eller 
»bi noger inaabe forfanng att gtøre, tttnnber Wor ^pKeiT og naabe, 
®iffuit paa mortt ©lott ©ottorp, SJianbagen neft efftl)cc Retlige tre 
^onngerS bag Star Stbmr mnnber njort fignet. 

Ad mandatum Regiæ Majestatis proprium. 
Cgjaa pergament; bet fongcUfl« ©ffli fatte«0 L^dm, bcr f^AVbe ^a^tct Ærcfltureitc, cg befalede ^am at txftattt 
[SJenben bet Xab, I?an bci-vrt (javbf libt ■^'). 

Xrt tøv iff« fovtiaaaftf ^cr^ at bet »av i Unm «rfg, 
^^Vaftcn (SfUfngc ^r. ©creii ©tep^anf<n QJtrfr, "**) pn* 

UU^tn tom ai !Da,qe ri6:£8). ^(rrt»{»scrne (»m ^anft Xehéf 
.manht cxt )aa forfftfftiflf, at Bfl iUe Ut mrt (Siffnhcb vil 
tluiinc fi^fé; paa l^vab ^aabe 'JtViibmic tiaoe t>d>aiiMct ^am; 
knicn faamcgct fr »ifl/ at bet far XrofTalJ nicb Jffongc cg Sir« 
l'bvflanb, fom tragte t)am Xotxn. *Wan fortopHcr, at ^aii fTal 
I ^aoc vrrlct *^vcvc mcb ben baiijYc @cnnral i S^crt/ l^oitfct Sicii» 
[terne fiibch'i) opbagobc; pg ba 5?iibrt, fem pkiV&e at brferge 

bi^fc ilvnjc, blo) itntcifeflt, faiibtcé bet, at [}nt\ Ijavbc bel 
hpfuft i )ln l^anbringjJiia« '"). 9lf Sor&illrcirc ^erower faftebc 
1 gienbernc Ijam i ?opnf«r eg førte Ijam, efter 9Ipgletf ©igenb«, 
I til $>ab<r(*[fO^); mm at Ijan l)cr, faolebeé fpm ber fammc* 
TfJeCe lHMettc(J, iTulCe ^ave taget l^iuct af fig Kiv, er (iigcnlunbe 
l'niiKligt **). ©aauibt bet efter te fovffieUi'ge Ubfagu (aber ilg 
FtOMiTe, er bet beruneb fanbfønfigt, at$ietibcriie før|l ^ace p(iiit ^am ^3a) 3>fniic 'iDTiiiib, {MS Wintc SfUTtpmincrnc met Safncmnifliøticb bcr 
bcMTc, tar (ii ®eii af |it. Steffen iScrfi WCGoftiiifl. IfiH M03 
(aii 9Iceti>r Vet 9atinfIoftti i $(([e 1)3 tint<}e (^avcUan famiiieflc&é. 
3 Sar efter, KJlii, bleu l^aii ^JJrixfi til Oeninac cg ^x-vcr. ((Scc Gi., 
eprcnfi,'!! lio^ OJnarmiinn cm ycili'®. 7'*. pø Hmra -Valvai schola- 
ritiit apcTiK' r«put oclavum. .SRfript. ytta Uiiioerlit. ?iblii)t>.) 
*) ^cntpppitan Slanriorn Dan. U. 79. Sbicfrf gclfcfiiflit II. m—9, 
^ ResDriii AUasDaiiinis VI.Tll>. SKfcrvl. paa^oiiftciié ©i^Itol^cf. Liber 

daticus. ^fcrpt i 3ftltngc ^^flfaaar^« Sticttio. 
38; 2[mva mVaU» scliol. fliiprtic* fiflfr; „aium iniO (rclesiBnini Jrlliniir 
ei. flover pasictr facius, iitii mi)<rnibili nxirie pt-riii alt ho.stitms 
inicitlaiiiN.' (51. SerciifcnS Orb tm ^am ((iJaflrmann ©. TB) cre: 
•^jn omfom flcnl>ig of øiifclig imctfiitf te «ctfcrf(^ (»afftc tcnncra 
?iinri! bcmciltriflit." 175 fdiUai til SBeile S3pc6 09 ^fmta ^ifforic i bet' 
fijttcnbc 2Cor!)itnbvcbc, 3. 3. n. ®orfa<ic, 


•Qurcnb tti flrto« ot>« (il at bcixa^u tt \ttntteUQe Ulpffcr, 
fpm unbcr fiMrffiVlWge jTciibtlige ^"fcf^'t * ft Xfbérum af oru* 
txtnt 50 ^ar bienifi^j^U %}(f(c, ))i( b£t l^el ci tJtrrc upa^fciibf, 
m far?r et fl^at'd' '^I<' VtiA bmne Itttc ^^^ Si'lRiiub, eg 
fcpti^cké paa abffiKitjr Ut-clfg^cbrr, ^tioraf btn f ^(gbtibclfcn 
af bet fvttcnbc ?Iaitiiinbrfbc cmtmnlcbeé. XctJoccrrc c« be 
fra Utmt Kb Wonete ffHftd'gc eft^nOnfnger ærflrt faa cfl 
ufurbfrænbige; og »i maoe bcrfor &ebe Cafcrne fJaanfomt U> 
bemmc fftcrfefgcnbe Sfnier, bcr exe tt fort Ubbrag af abfprcble 

(Sftevat «3cag 33^ i tct fcrtenbc ttarliunbrcbe tre (Sange 
(132.1, 1530 og 1595) t)pb foocrc 3(b«6ranbe, og ceii ©ong 
(1584) ocb en ^eftfg ^:pcfi, ^atJfc« niij}<t cu Ror Xcfl af tm 
?3clftanb og S^^f cmccngbi* , trucbcé b«i i ^c.qunbelfcii af bet 
fyiteiibe meb at Utencé abfliUtge bct^bcHgc SWaifcv cg Sfowc. 

^aa ^^r^xébct toitt bru uuvgtfge ^Ibcléiiuinb 2^€v Q^n« 
ge, tneb ^ticm (;cft(ge ^trfbtg^ebcr om SfiVUct nicKcm ^ci(c og 178 Vdlc ^f i Ui ryttntt'e Var^itrctr. f(flmff Sciigeflcebc cflcr ?Inbct, pg fpr ^crtfnben efter 
Cefttflbcb, cut bfi rarf .Jlta^foir KllTfbe.*) 

^tjorlcbi'é i wri^t 'B).viié mfcicSililanb vor meb ^enft)it 
til @fa»fr og anbvf Jlffliftcv, »(bc Mi bcécflprv?, af SBongcl 
|}(ia ffriftlfgj (SftftrftntngiT, afbclf^ itfe; b« Hflcé fun om be 
lo ^f^némofnb Otte ^^ra^e tH .flfietjliolm (1617— HWa) og 
@u«b« eatige til ©rening (I62:i~16»0, fem fulgte efter 
Øaéipar S^arfbanner, at be vare gobc, retjtnbige ^iriib, font 
ViUe ^^^en \?el og iiigeii bcffattebe/) 

3 fflbte Stb »are $>ufeiif i ^iik temmetig flet buggebe, 
og ofic laffebe mcb Straa; at botte »ar (Snmben Kl be for 
^))tn faa obclcrggeiibe ^Itebraiitc, baube ^cl;uémofntcne cg 
fficvgtfineftreue aUevebc tibti'g inbfeet, cg broget Cmforg for at 
anbre faabant, i Ut be CJ53I) forbeb at t<xtU bc ^ufe, fom 
l)a»be efovftciie, meb 6tiaa.') Cfnbf^ionbt Otte iUahe 1621 
fornwcbe benne iVfaling, *"! ablobc »iHorgerne bog iffe aliibi 
tivUfet ti bl. a. maae tdjTviue/ at ^))e\i i ben ^itg, t>t nu gaae 
over \ii at betragte, ogfaa oeb ^iMvaabc leeb faa flor Sfabe. I. 3)?cbené iErebfoeaaréfrigen rafebe i XiibfNanb, ^nvbf 
(S(|n'flian ben Sierbe »mbeiflottct bc« lul^erffe %icié Sorfwa* 
me, og bei'Oeb naturligtju'ij paabraget fig Øliervigei Sienbffab. 
Cf^riRfan bea Si'erbe var perfoiilig tdftebe mcb en ^vv i 
Jyb|?lanb; men abjTilligc Xræfnfnger fafbt u^efbigt ub for 
^m, ^vorpaa ^Rcrvigerne i iSlulimigeu afklaret 1627 tro^ngte »3 9ta.ibfliipr«tMc(. leani 18 auguR. 
") S(. ®prctifcii, ©anrnuMiji cm SJciIe ©. 7a 
') rric). Ccc incUeni ^:ii>U:girtne. 

«) SHoatifluipi-ot^ffl. Ii>2[, 23 «D?flrté. ger nem at ^nx fitcn fanbtr« 
tvr ciiHUl tnUUe flraatviftf l^uff i fteilf. Sieil« S^p i tft fvttfiitr aar^uHtKt«. 179 CFftrn gicnnem ^ptflccn og ©Ifétii^, og ciotrrbe i foil 
Stb bi(^K ?aiibf. 3"3cnfti't^ flicrbf man pi'boiUigc Sorfwavtfe 
aitfViiUci: mct bem ; nyglc baiijTi* l)tcivcbe krepper, fom ftobc 
»eb 6o(bfng/ fov at nicbKyttc fijj bi* fii-mryffciibf Siciibcr, fli.tg« 
trtc »fb SRygKt em bi^fcé 3?*imclf« pp i 3vllaub, pfl ubbrfbic 
©frorf og Som'rring b»pv bc brcgc f^<ii, ib«t bc JJlynbrcBe 
(i'gffaa fiiibt, fom om bet Ijiittbe »oprft StVnbcnic fcto.^) 

SJU l'eitc anfcm biéfc l^uertjcbc 3oIf cUcr, fom bc egfaa 
fdlbf^.' .bctt tvbcnfanbd c^vig^folcf* fvrftc ^ong 'iivi* 
fcoflcn bcit I8be Sfv"'"^'^'^ IG27, og toge Ovaitwr iffe aUnc 
i ^pcn, men ogfaa i bc ubnifor ^i}tii liggtnbc (^aavbc; cg 
frfl ben %ib af funbc 3ngi'ii mob Siffcrl^fb xiiU mcUfm »yderne 
web nogrt @ot^ for Ui\c ^ti^SiolH "JJIu nb vinge vé Bt^ib. '") 
Sit ©orgevne ogfaa ^owf Hbt Overlaft af biéfc fnbfiilaubfft 

rddigéfolF, og i brt mt'iibfle txe bkmic tu'foofri'be veb Øti'fiut'il^ 
tfoner i 31tilcbnfng af fammf, ftcmlpfrv af abffiltigc ©tcbrr i 
Sing&cgcruf ") 

3niib(crtib ryfffbc bf feiftrrffgc 5icpi>cr finn, og iicprmcbf 

I fg i ©luhifiigcn af ©eptrinkr aRoancb til ^3iiU, ^»ov ^\ib* 
fcijggernc alt (iat)bc ninattet forbcrebc ftg tit bc farlige ®i<s* 
Peré ^ommc. Xc foftl'areRe Sager af tSuIb cg @dI» »arc 
mbgrafebc i 3p'ben cUcr mbfaflfbc i J^ronbcne. '^) (Snbccl 

[ftf 3lnb»aancrnc felo tar« mcb ffonev og 93ora f?9gtebf wb I *0 Om bni i'pbile 2tof!« Stiigt til £iæUftiife fer b« bariffc ftxigiJfoff, fec 
ten J^4ill{lc 'I^rnTtfanifiiig Ito ?Zr. 435, 'paa bet florc føngelige 9i* 

"O ainflbi>fl for ittsi. 

*0 aingbog '»ao: '-aiebenS iefl min gaarb »ib ^tcffb oi^ magrt ^affuet 
tcllbtl i b<nne farlig oc^ wltcbelia (ibt, mcb rebe penge eU og onbit 
yrbuiaiit, fi^m icg bobe til Aong. 31?a(t«. fold oi^ til Stnbcmt 
^ffucr cpiinit'iimi • 

'") 8« Rfrnn<t( ^i^^Pin Stnmirrtit. 20. 
I 6nl( 9v t m fpttrntf SaituifeiAc. Un ncirUQQtwU ©runbet Sfott**) cg anbrøfifM V/ f"^ <»* 
(Wulf fifl i»tt(( te feifie ^pinnbrtnj^fr t>a« fcrbi. 

Xcn 2Un Cciobcv mbte^f Jicnbcrnc 'SeiU ^9, vq UUttt 
tru baafcc mcb SH^tter« eg ^ptfolf. Wottctict ubgierbc ro 
Gompiignffr nub SOO^fflC/ rg rommanbcrebc^ af ObcrRHcuu 
itaiU "^o^an 5h:fl)n, uiibrr Obcrft ?yittcnl>DV|Vé SfgfmfiU, og 
9lilmcftcr ^unbøbrod). ^obfclf«, btt Ifgclebcé banntb* to 
(Scmpcignfer poa i alt 600 SHanb, fcrtcé af .^ppuiofnbfnr 
®wrg ijou SSoftcrf) og ^né ^afot^frn Brod). 

@iTar eftfr at bc tjarc fomne noget i 3io[(flhfb, tcriiftc bf 
paa a! fovjTanbfc fig ^\tUxt i S5vfn. ©corg von 9?pfipc^ fnb* 
qoavtcrcbf |lg oifb cnbcd af iTne golf paa 9iaabl|ufft, bet 
for()fni)ffrcnb< ©otlcbrobrc*^Icftfr '*), fom ^an fatte i 
fpnncKg ^fltfrfngéftanb/ ( bet ^an tf fe alene omgao bc( meb 
igfnnbffv- og *|?aUtfabcr, mcii ogfaa mcb tøvvc ®vaijc, ^»or* 
ot)cr ber gif en Itinbcbro ub tii Soroet. gor at tilocicbrtngc 
benne ^^cfciriltiing/ neb&robe be en ijttl Xed pu\Cf og anbragte 
Xommerct af bfdfe tf[ ^fanbferne og ^aUtfabemr 

Xcn anbcn f)øv(bénianb pané ^acobfen ^rodv fom fub« 
tog fit Ot)arteei- i ^^e\i, fi^rfTanbfebc paa famnic Wiaate nicb 
fine DWrigc Caufcémcrnb^ ^lu'Ip, ffivfcn mcb V>i>ltt, tsrve ©laoe 
og ^\iUifab(r. Hitb benne \feiltg[)eb ncbt^uggebe be ben [aliiii!c 
©foleti 4Jvgiif"gr famt©fokmefleiené P3$>eifemc6 »i'o% tiflige* 
mcb .bet ^uu^ »eb ®ammc[tov», fom J^Ioffercu og Sirfctienercn 
ibofbe% fotuben ben ijele SWuuv, fom gif runbt omfTfng ^irfcu '^. '**) liiiflfcoR lfl--2» 10 J^ecbr. Jirg^ipttnf «ntt mtHi 3ctiii^on o4 ^nnn« 

bufiru GfliJc 3ciigtnaUfr »nnbutfllte i ØtuhKH ©leuff off tm 

tu6 tp ibccbc." 
'O Cenne flamle 5*pflmna* fom nctbrebcS 1780, laac 9?o« fn tcl nu» 

uaretitc Stiiatbuin*. paa et (SUt, )fvcx ter tiltecld nu fintf^ |>owt. 
'*) ?lf en flammcl ^tctp^pl fra WUI, fioeti S^^jcnd Stttægter og for« 

flifUtgc aariS itÆiiuierrcgniTnl'cr crc int^e. got. 9?r» 2. Een 

omtalte (atinilolc ueblagbed I7R0. Stite SBv i ^€t fpttciite 11at(nmtrc&r. tut Tcéubcn opførte be tt ^agt^uud )>aa 'ioivct, ^vovit[ ^a* 
UtiaUtinc logcé rtf bc ncbbuggrbe |>ufc '*), og b<t [aber ofl* 
faa til, at te web ?Jonepert nii6M}]te en »^Jdibcbro', for fra 
bwtK 5tant af al fmine »»« volig« for pUibftli^c ^Iiifalb '"j. 
i?ftcr nogen fort %M Sovlob, bo ben fovftc BUcet ^aobe 
fat fig , t»o««b( Ud abffilligc af ^jorflfrn« at ocnbe tiltage til 
bcvnJ^ufc; men riiMtC/ t)DoiibIanbt ©ognevværtmMii;;;. 3IieU 
Sranbfen, xtiii( bort til fremmebe (^tcber, eg fom forfl tt[ 
bered ^^iem igicu, efterat Sieiiberue »are bragtie of Sanbet "). 
!£* ulvffelig« 3nbvaa»er<, fom ^aube tarrct borte, forefaubt 
nu bcreé ^lufc, ^»id be iffc aficrcbc ttare ncbbrubte, futbfom* 
men beivvebe HU "'3/ t^oab ber funbe bringcd af <Stebet, ja 
enbogfaa af »Inoiibenc og 3»vben vavc hc nebfaRebc cg ffiuttc 
©agiir eftc optagne '^). ÆJlcgefl ^aiibube »1(1 be af ^Jorgcriie, 
IfoQi boKbc at bfiDC vet bereé |)ufe; t^i rimeligt er bet, al 
f®i<nbevne^ 'pUjnbvelpft mti{i \}av gaael iib ouer bc af ^if »6) Sitiiibog ItViit. ■> 5?uf. «■£}> fitlf. [cm vor tiet* p^ia SJogtttumrisotitcii 
1)« Jjaa lorffait, bl:ff tcrgcii nff pfVcv SDifni'^>?nti ^unifTis l«iiu& iw^ 
^(oRritt (filer 3tflab5"fft'. vn^tngfn nvøt fmaae l^ieriie ftcfler, fem 

»") ^rct. 5pI. 9Ir. ^J. liUintt Rom crintlÆfl terne fer I6'm nÆvneé: 
'Hed} it Itirptl ftaal, fom føm aff frtrnii UiimiM?roc tfifct 3latri: ^ort.* 

**J Petænfntnii cm Sicitbc tilSi^flticprÆfteit, t^p^itffii: «,.*titf(ii cfl Sfolen 
Ofbfommnitr fra 1M<> — ITiw)-: •ft'i fflatiin Ictrpffucliij fivrb ^affuer 
5P(. iWietlS, fjd Ktf f\>m fliititre, forlatclt -Wcniti&el'cim. •■ 

*•) »©er ty out {iiitfiin tafl (cimnc tilbage inb »li farne Ijuufiiflicnn, M 
ttoer alle Stifin oc (Sfrdic cpflaflitt cd) fluetfitl borlagiH, Unnttagcnn 
en lidcti flametl brcifiH Wf^ing b«fcnn, fem laa fafi pan flulffuitt.* 
Sin^bog lfM>. lo Iiertr. 

'") lingbooi !«*>■ »^uiaguobé.'ittmbic'cffrinÉcmi^afft'f tu'^t■rfaft Wi ti'mi 

kflifltc CC brpnfc i flanrtcii, (lanb paabpctc, tc(f blcff atll uiminel ajf 
Srigidfold fbi irnne frrmfarne ofrrtetifl tibtt ovtnf^U." ibfe. <St nnl-ft 
©tet: ■9Ic,ile Srijj^fctcf cpK'fl fire iliflfr mcf gucttf WPi, fem OTar« 
rfiic ^idieU* l?ai!tc Incit iicteifiraftnc t CJi^i^fii*' étt^ Walt ibf 1= oct ipitRiiK SasOmtntf. 

hotTM ftfUltU Srtttfv- ?ea onB^ dosexr tenttctf icr jtt 
^itntfmt f«j}ir at fønusc "^absaaamse åi or -arsnlOE 3ndr 
ttJté f9tvanli|f fMoBttcnni^; mbe tfi yUq et Msaiqnii^ 
maabr jliibcé tfr tater Øwe c Sdie. Saarcpmri BaUiaif s« 
f»rr foA UuttU^ «9 Mtofe^BtttBlif . ae ar Ar Smflr tndr 
(»da Al >rfv< Btøfli SIsrtaf, ftlit cimsr . Sher Mrr. )Ma 
infr(r< ndrr, t«r IvtiUr »ynrtfy rfi«r lerne "'*•.. mvsOm 
mrb ColMlff^ f»« t<feiTMftf ttaå SKaer «u iix CBmBC 
Iføfir ttVMtr. 9f^*<n< frrwiyfjitir «;; wt irbst StazsAau 
mrb afl ttt Vø^ovT/ tor nattt« i fcou ai^Mitf ISacarv [fft 
ffllP^ii måatU ii^ 1^04 tferérrac, vna «Mdr Zaxr&w €<tc^ 
ftfftrr *')/ 00 øvaUf[»M H«ec atflaHcc« ^ i^e«« Uaktf 

;,Vf< iief mrt at ^rgrrnc fnltc nU U €(ftaltr, rim 
Varf U\t<]^arttxtbt t^H Um', U maattc ogfM fr^^r^ maajkt 
^Ptr Ufif/ iibølo( Vranbflat cq anboi GontriNitiea^ fvr at 

(•UV bttfl foni øftrfl al(tø(»rl Xflfflrfbet; t^ bet vor mnatigt at 
KlfrfbffllUf <iUt bc Sorbringrr, eotbatrra« fer ^ Xoø 
D(^Vb«. !i))pfllf of ^(»rgfrnc breM br fonndig nb af Urt$ 
(Mifr vrb fbrUnr ^|3Aa(«ø^''); Jlnbrf/ iforr b< mere fvtaaunu. "M 4llnt^i*rt l'l"'. "Tlrrl« JilH^Borfrie for rvtto: ot^ fcttotrr, t^ ttrfot 
Ml'itittr (MII tf(Kii iipglc Vi^r prnnge, fom nei^fem h«K^ Tani^ 

**) IbtMt tftiMi, ..HH fumfdriie iHrcbfttg Hbtt ha faa ^nnø^mnanfrn 
Ptli Oititø IlUjltiir ttili) fpfftct i;»ow SVonrterd tibtt l^ia noølt rimtt 

**) ' 'M\t\M\ ^Mptfii PI' Jrtntf tufinie ^olbt foriKWntc ©olbaoHnr HH mab 
Pi pH, Ol' \tU nu'tirn trtbukrinn aff bennem; be floø oc ftott M""" 
pr Hull« liitnviii'« fita f^itn Ut efter ^bbe ftt naffnle^ barn.' StngK 
l'l'JU. 'Hpfl Kl'io: -Panntf 9lic(Ig«nn bicff »bi fremfame »frebelig 
IIMI flff niniibrnir idbr flaf^ttt Pt^ forjagin aff ^uu^tt ^tnnb ibecbc.« 
«) ffr, »iniiffrf. II. atiiflbpø IrtiiJ; „»om »bøtfftiin tiø eotrtrtbution.* 
'*'*) (fv. 9(ttm«rt. %'«. Siiiftbpø Hi^i) »{»aniK ^erman^ øid i^baff bcnn Sci(( 1^9 i Ut fyiKntt Sl^u$ull^Ict^ t83 fiatre be f ^^ngfct, foaUn^« inbtii bered familie og ^ciinn- 
6f<|y)cmmcC< |lg tit a( iiftfvic tern »ob at fflmmciiffrat:« ^<i(- 
gene '">* Cgfaa 'Jjpubcriu' fra StauUt tcgc te iiib tit ^ycii, 
pg al•vci1erc^c bem i Sictbernc faalaiige i'nbtii be gtovbe, ^oaO 
bcr fi>rbrcb<iJ af bcm ^}. 

'Paa Sa^nct^mtCfiT, ^Icrbft eg attf aiibre Stng^ fom iSpI« 
baternc lliat eg rpvcbe, rar ter nat ur lig »ild unbcv faabaiinc 
Omftoeiibig^eber meget gobt Siiob; fom Cficmpcl tun tiene, at 
en Æi> enbegffta af bi*t tebre Slagtf fæbuanltgcu folgretf for I 
f[etl:aterj men @i'miben ^crtit oar, at ^^eiigcne att vare iibe 
af Saitbet''^). 

U. 2;et er owiifor berettet, at ?3eile bieu befat af 2 ©cm* 
pagnier ?li)ttcrc pg [fijcfaa mange Sobfolf; men tet »ar natur« 
Kgt, at $i)en iffe vd Fitttbe rumme faa flor en 9)2xngbe @ot« 
batfv, og ifcer bc 300 ^cfie, fom 9?t?tterne ^atøbe. iBe btevc 
berfev abfpre^te i Omegnen, ^voi- »t fee, atSftplterne ofte »ave 
^onberucé .SalDegaibcr". 3 bet i&ete »ar Paiitboenicé ©fictine 
iUe ftort bebre, cnb »^orgerne^ i^iobftcrbernc Wnw Veeb faaUbcé 
mcb Siffcrtjcb, at ^cnegaarbmc ØJvuiibet, |)elgaarb og (uufJ ec ^i?tuii3 ^ann( mi tbccr mcb ni tirp vfei fut ^aaub D(( 
fagtf, l^mtiit fiiiibc icfc Miffiu' cti iinii Ijuur^ for »t^iffi font *v Set« 
trtatrrr bt-flicrtif ott »tltf (»itffue, Fom tii vor »bi fLiinc ftatis tinufj.i 
^) Sitiabfiuprei. 18 ©ec. lC2a. 3c(i3cr 3enfcn SPpfeget cg ataaMiiiiiift 
^aHt nfcx vtgifff litt cc offttc tcritt fcngftcltgcn vmVL'Itcit. biun- »iff 
^ant* ide fimb? tfii'ici forint- t''"!!^ ^ufiru« txii gctt fclrf bffoin 
penge tit! lanii« ott vtgiffiic tor t^iuneji.* Zwtxc fige^ ligcktcd at 
(dve iMiret • farngfcligen cinfiotbcn cå} Ktt megen mbulertiig."' 

**) 3fr.Rarftrup3 ogSrclfond'I^agbogS Ifi: .XitfgtdrfrergotJWeb 
Va«» Som pg geibfVArc faa et 60em fem H^U ^nigc fuiite hoU I 
©fifVVv ffi"g for « fi, 1 £(icppe ©pg 4 9, I Sf- f^awre 2 P, eu Or« 
for I 310., I So for J SRt." o.f. w. Siiiflbog 16W; »att pan H» riter 
fuMbe ber ttn&if oi befcre flo fer 1 fici ©iiler." 1 af $>umU^(itfrnf, fpm bjiigang fanbtcé i mfget (for SKofrtflb« 
Vrt 4?ci(c "). ?l»Irn »ar af faabnn l^ctHtciiljfb , at Uv 
orbftitKg tifbtogcri, Jpaa l)uab Ta^ ^■»iimlcH (TxEbc pIuFfcé nor* 
bcH cUcr ftfnbfn fov 93»fii "*>, pfl fsiffiltc CpfitiKJmaiib vare 
ba nnfatre fpr at t)tbIi3fI;DH)C Oibfturi '*>. eigdcbcé fonbtfrf 
bfr i llcbtopgici'iif m fijfn Straf for bcm, foni vowbf at ep« 
famlt" ^umlc^ fpvtiib ben var ^jiluUit pjj affcrly fUfv pflfao 
iibfri SJt'iibe berripg ©topiiflcriic *') i |ia»friic. 3)^ii ftflo biefc 
9i)}tné ^nntUifa'iitr 'oavc cbdagtc af Sfcnbcvu^ [fViiUt tSCng* 
bi^gfruc {f<¥r omtatcd at Ijaut fuitbrt @tcb i 3)7p|f)olm '''), 
©Ufilvott, paa .©algcbicrg" "), |)urpb cfl i Ølom^^iilf. 

Xfii egcntHg« Jlgcibvvfiiinfl ^awbe t^fbtil fun flaiirt ^jaa 
el mc^ci [aut iTi'in. ^larfagcruc brrtti uare fontemmclig, at 
te flfflf SWarfiorbfr laa« ottnfor ^øie fvoerc SJitrge, ofl at "J (fn OriiiiWiJitfrrTchunfl af 10*13 fiifrr, at i ben Ift> a«'^ b" S'^ 
5>uinlft>aVfr tc6 9*ven. 

f-3«) æaatfluprct l'tw. 2i) Srpt.: *3 toQ crtc t-flflr ITflfl »Iwfii tcmbU 
fonben ©penn, ocft wn lillffmmrnbf SRantag otif bfldic nortcn SP^om ; 
(uo tin: tiiioI> giør flall (affuc forbxuM tUI ^^tm (mf^ (cmble (»nt 
orrpfccfit »crtcv.* 

^»} 9t>iatpuvro(, H»39: •^enti« S^atfinuflfcn »et i (ific t<?i»Hc ptctfme 

tilpHd iitl Vflffiif Hlfltuiin mct (icinHc;Viarfccitc." 

p*0 ^jpt. Sol. 9ir. % f. II. etraffcn rar; »te ((tnO fwiitc i ^1& 3cT' 
nitt. Kb inicfle (lui^ bl ^affurr mcD ab fane." 

1 *') Dette ?idrii li>»v R« Dfriiilrlff df en StiiMmoni:, fpm nHcrete livifl 
Ijaote tiåret rvtla^c i niaiifie Sur. 3>et (tetfev iifinlig i linftboflen 
*. b. ?l. om rt ©tv^fc 3oTt i WsHoIm, at M itebtr f p til « (Sud^aue, 
•fpm ten gamblr ArucmoUc Jofftier ftanbcii." 

f"; ■©(Jllibiergc !.ilbtf# nogle nf fce S'anfcr furben fbr S&V«n, fem 
iitl unbrr cel (jebbc ©(crbierg. SPnin-Viiclfen ©alficbicrg fem af 2 
fflolgtr, bet Ibetmtnt'fic cnb(m IST« hicifetc pja Soiffn nf Sonfcn 
(Oninfctcgii. af Itcilc ( ffctb. til Slcfcné Stlaé. Utii9er(ltbO «ciffl 
berub tit T>ilMfd -ØnlffflVfei". (^yiVi'^bPii H^tf). — Hf be nnfortc 
Stebfi ligge bc 3 hjrflc foubeii Cfi bt 2 ftbflc norbrn for Sven- $eile ^ t ttt fvtRiice !l(lr$un^r(t^ 185 forben Xib mføcr fccii)bcl(3®umr l(M) SRtgébalfv i rebe ^Viigc, 
ttUiflciiifb 20 gobc jDnit; bféiibfii nmaltc 23e»b*u forbinbc 
Ild til Qt labe alt bet ^oni, fem fanbtcd i [;aud Sabe, af# 
tariTc, ofl bernaf^ Kore bet tnb til ^cik til UKtmeftertn ^^). 

3tf^ rielben ffctc bel, at tt »^Bonber, fom Xib efter an« 
ben hm tfl 539en fva Canbet, ble»e an^plbtc pg forngflebe. 
Sr« 20!ofnb fvfl Shiugé -^erreb vove u(|c(bifltti[d ffllbne i-Jiivn* 
bevuc ijaa Obcrfilicutnant 3o^an i?rumfl (^re^in?) og inb* 
fatte t 9taab^uuétaarnct, ^oor be blevc trucbe paa ^(vel, I)vi(J 
bc iU< nblovcbe eg ffaffebe eiffer(|cb for i !Riø(Jba((r 03 en 
flob Ore af t^vcr (?3aarb i (je(c ©(aug^J |)eiVi'b. .?lf djiitlelig 
SWebonf" øif negle af Øoifgfjcbépcrfencrnc i CctCc f ©orgen 
for be flcngitcbe 53enber, ^tev»)aa biéfe fif bereé JW^eb. ^i 
fee bel flf Uftcrvctningeinc em benne Sag, nt 'Sonbernc fenei'e 
betalte ben forlangte Summa; men bet fyneé af anbre Oms 
llflenbigljebcr, at be tre ffliænb for en X'Ccl tja^c maattet ubvebe 
ben af egen Ci^mme "). 

@fii!nbt Sienbernc faalebe^ ofte ø»ebe ^olbfoniftcber 
mob IHMibcrnc, iinbeé bog egfaa GfrejnjiCev paa at bcied 
^fcrtcr iffe altib »ave tilluffebe for eti^oct mcitntfiTcIfg Solclfc. 
Cfn banf? Xxciiq, fem tt'ente i)oé .f}t>ymanb bvocfté feUtDogfcv/C?) 
og a lybiFe Xvcnge fttal f. Qx. 3 ^oer ^va m flatWé fattig 
©(ropber ( ©anbiuab, ^»cifel ©cgit/ og folgte bcm til en 3iib* 
ijaaner i ^cile, fom lob bem pugtc X'a ^onbcn ffagebe lin 
SIfb fov .^epmaiib ^rocf', fenbte benne \tvax en Sieutnant til *0 ^ingéuit'nc i Sinflbe,icn 1639. 'iO Octfcr. 

oi^n( ocir/ nt 9tog(c tffc otttic beialf, ^oab btøfe ^trnt« (avtc iitMgt 
for bcm. 


•:v:: til ; ..:; :im 


$tcilc 99 i frct f^ttciibe Star^untcete. 187 paa htn ffinrrc faafalbte .^^vffftc(;e(', pjj trtfibd/ 'ftf>' <i cix'bmi 
tcoentc Sofln^";), tft €pct cg ©v« op^a^flt tjun^ afilflfUbc 
gcflcmc ( sEficpget, ^Jaa bcti ^fvnhcg, bcr til fofgciig 2lniia« 
ttiU tjcrom bcii X'flg i itiflg fcc* ptm ovcv3cI*^ngcSirfcCov ^. 
Cm klatten, tUf^ké tev, iii^btog ifo.né ilvnt Ctgct, 03 bcgra' 
ti'bc bi'l ucb fiirfi'mm-cn. 

III. $>»ab bev foiø^cbi: Ciinbctd Ulufft i bfiine furgcligc i?jig, 
var at b< banffc Sroppcr iiunbom itU vpfortf (tg bcbve 
^^cnb ^teiibcntc. (St {Trocffclfgt Crrcmpcl ^crpaa afgiver fi^lgcnbe 
^H $>vinbli[ig, feoi (filig L>3 *J^d6, .j) ar tv 13 'Bat ti unXxxtjWcnU 
^■Sotf ubøucbc mob ^mié ^Iwf i pviiébcrg, fem bet fiHicd, 
r ubeit al nnben '}liikbRing cnb ctt falil 3);i^taitfc. ^i viUc 
^Klabc be SJIorøb, fctn afgnve cbclig SorHating bcéatignacnbe, 
^^fcfo tale, faaU'bftf font SiitgOoijcti for 1630 beretter: „'iJiattcn 
^^nictffm Sancti SHicfjacti og ©aiictf ©cvcriiii Xag 1628 ^i'iu 
^^imob ^ag, ba fem bet nogle €oEbater meb ^ufFcttei' og 
tfl?nbtc Biintcr I Jxrnbfrije, bcflormcbc |>iifct/ flogc ^tnbucrn« 
fta, Ijycrpaa ffnfctt« gif (nb bcrfgidmem cg aabncbc X^vrcne 
for be S?oi-(gc. ffii Sclbat Ocb %wn 3Jic[é (^xiié bar meb 
bfm, og fogte efter ^^anø 37!tinf/ eg font f^ait font ifl ©engeit; 
^cor benne taae, fatte f]au 9J?ufFetten paa ^ané Sio og fagbe: 
,®fcrbe jVg bet iffe for bin j^dicg ^abevé <3l^Ib/ fTulte bu nu >■) OTuntdtfl mcttecU af en (\aiiimct ^mti i OcUiiigf- 

■W) Tleb temie Sratition er Manbel en an^en, Tom fintet anfortiJ^ifU* 
^plfernjinlV. «l. tboreflcr tei*rfiirfc ftultc (>aPt ep^ængt ai 'pnrii 
Pet 9i^vii S'ifot ^petaffii *5crfl vaa Sfnitrcflcn. iWcii tit ttnnc 
SorKcUiiig er urifliiii, ffpij fcril bcrnf, at "JJrffficn paa te ©eciijTf^ Jit 
i!fe tceb Otii'^t ^JJctcifm SJcrfi, men 3^rgcn "^Jirbcrfen ^cmPii) (,ti6. 
daticas iScaiuflc), btr IcUcbc i OcUiiiøf fra Ifi2i> tit lfl*'-9, cflbcniæfi 
af liliwimctSerft, \fvi\M. ffm owiifor fojjl, ^r. €ercn ®tfV^anffii 
(wiofrc nf fin gebcbp Ci-fi (ioltiiia. faac Din $lff?«cb.* ^ani Wlunt h(tt> ^am fer Ø^uH iSfi?(b 
Pin at ffitnfc tjam iitKt\ ^\n tjilbf gierne folgc Um, t^vort^rn 
te Vilbc ^avc ^am; men faafiiart (}an var fommrn op afSetu 
gfii, fToø <n @i'lbat Ijam f ^loioebct mcb en SDIufftt, faa t)ait 
faibt om, ^verpaa be pf^nbrcbe oq ^aitbtebe mrget ugubctt^t t 
i^ufct. te foubfrfleflc Jftificr, Sfrmf, @fat)c cgl^one, borU 
trge (Sobfct, cpbrofiibtc ^ifgnfTflbdB^iH'gfr ofl ?Jrewc, »ttftcbc 
f^atié fattige ^"mflni, fom Ijavb« ligget fyg af ajlebfcr, af Xy* 
iicn, ^un laac paa, n(btf)a(iiicn, i>g bortrog !t;yncn og anbre 
^engcFIoeber, f)iiti t}at7bc i ®cngeit ; bftSlfgcfte aDe [)cnt(^ fTaarne 
^(crbcr; ficm fire ^i\it, en Hor banff ^'ibfl pg f[eve i^i^ger. 
efbcn efter ferle U f)aiiø SJinnf ub af ^ufct uben for tj.ind 
©aaib oieb Hetret potteb og bare ©een, og ubcn anben 5?e* 
[(oeFning cnb benSriorte, han laae (; og faa itjlelffob bc ^am 
ilag fra, faafcbeg fom bet vor fieiibelfgt paa \}ané ^inneb' *\ •*') Eciinc flviiiimfliøe QJiernirfl flif tcg ^cUer Iffe upadtolt ten. Cfttt 
ot grrtcn »ar jluHet tot ben Wifrfrfte« ®Mfltr f>r. SJerin i^rtaen« 
tamp, 6iJfliic»)r«fi i ^ctfift, fitrPttc iiei^lc S?en&ei fur SrtnM'iitgct 
al te ffultc eitnc: ».Cm Hv er iic^cti fpm ttaffiiCT tanné affflanflii« 
Æuofler, fiMti Hcff iticIIfluM iiff ■^axVoi<\ •Bnxci PntfrfcafiiicuM« fclrf, 
ncglt ttfTltgi OM bcffulte cDcr paafige, tatcn c frrt elt-cr ufrctétitr, 
cé om noQC« )}&f(i\tt ftctt &ettt elbrr foTimmmit, a\t (anb ^affiicT 
t>cTit mct |:ii:bcrne an $ien Slimi^iiing ^ucr SJagU ffuUe fatKd 0$ 
(trlbt?, cttrr cA fictt citrr ()ert, 6ant iicflcn aff Soiig. ^i^ntrfl. folrf 
font foiiimc (jcr offiicr i lantcii alt fcvfiinbifobc *), cl^cr o^ angiffiirt 
iicflit bcji finbfnie tentifm tiU fln!?clte!ec db« ferljmfcrinfl. yttcm 
cm ttant ftfc elenbtg oi$ v|I|»!bif} bUff itiitUfTutt, o^ ^an^ fiuu^ m( 
boc fliiiiøe fvclcrct ocfi pfcuttilt." Slllc be Clntflffi^iite f^<-'Tc Dcb bcrcé 
Si(rl<J ^aliabct, CII Stjiié OTmit citib if^vu opfort fig fow cii (crlig 
I>aiiiifmatib, o{! at Hn uffpltig var vlpntret pg brabl. M TJagc i 
gprbcien oat '^inbiungcn fcrf|?iibt fer: .Srlirt oife SclK ^«tib 
^ailuig Eflrc tti ShigbaUiflaarb;* men t'Jtib gagens fnbcli^c Ubfalb 
fclcv, »ibc t^i iffc- (liiiobpQ !«»».) %itc ^9 i trt fpttrnb« SaT^unt»&r. iQf) SJeUe ast) eftee $reticii leso indtil btn Sveiiffe Stvie 
1643-45* ©libelig ubraabtfé Jrcbcn loia'bi'Itgt bfn Ib« 3nni( IC29, 
S^fiitemc bi-o^e bcrpaa Sib efuv aiibfii 6ovt. 5i»nlc 53y »ar 
( citbiiu ionDiiIii)cii ubfat fov Ot>i:rfa|l af bc ^fcmi>anbrciii;e Xrop^ 
|}rr, bcr aUt ffulb« bfrigtenncm; utcn ertfdtc ^Itrtnfi^i* ( ^tlberiie 
Ubc bog fcvmobe, at bctte iR« alrfb (^ai* ticerrt Xiffiflbct '^; 
ttjcrtimob fyiKd bet cnbo^, font om i'orgcriic i)a'ot faact ©obt« 
flicrclfc fov Un Sib, t^olbntcrne ^jvia fccrctJ ©ifnncmmarfd) 
ppl^olbt jTfl !?fr ^^- Sttor «ft« ftt OficrrfgfvtK \>Axe bortf, 
bfgtjnbte ilorgrnie at ovbnc Uvt$ forfiprrebc JlnUjjøcnbev, og 
< »eb krigen (iaiibfcbc SovfjanWinfifr paa ^itifle »arcloflc* 
otter (20 3ulii) ^>. 

^yen var eftcrlabt afSfcuberne ( bw pnMfgnc SitfJanb; 
famtibigc 5*fictnnifler fige, at f)enoeb 200 ^ufc »art n«b* 
brubtc, afbtcftibte og cbfUgte *^, ^»oiibUmbt Sorgen *) ^rot. ?oI. giT. 2. «C(ti tieff ten rtlc S"t igicn fccr obrct't ben 
4be 3«nii Slimo lf'2J'; ct& fitm cfftcr ^'aaiitcii er ^ctte Srigéfold 
igien tt aff Sontrtt rotfet, Pbcn alt fufrt flnug, «t ^^oTtinbring^.« 
SI. SeTeiifcn fiod (iJtiarmaim pm SBetle 0. 70: »fre fem igim flf 
VaiiUii Ilten 3)iuptb oc Srant.- 

■j 2iiiatH>g I62l»: «3cn« ScTlillpcmi iPorgcmcficr (icbtc {loS «i Jovmant, 
foui rcor fcmuicii ciff Sccty iPti ucntfp^ffl, ter U tro(\ »t nff ?nii- 
Itt, fire exen, pc ^nntt gaff fciijie tcpnicnt for ^lur (sar XI aiigtf- 
l)al- fom bflnfc farne titt fbi flultt oc rctc ^fujjc tetaltc (loiiiicm, 
tuild« blcffuc fibcn Dfcjitffuit tiU Unni mctfraffutnttd Seltaaitcrff 
Onbert^olbuig XI tajj tit, ^aiiti bcr ti'or.«' 

') linfll'Oflra oa MctatftiH^riM. K>2J>. 

*) ^rot. gol. *Rr. y. •Dii) inaiiøc ©aarte otft fjuffe vti ©vf netter: 
brutt, frrciib «b ole, ten Wft -iDO/ — Saabftuprotecel l(»S2: »iSn 
190 SeUr 9p i tet fvttenbc Sai^bfftx. 

meficr (S(. @ørenfnid ') oø abfft'aføe af be meefl anf«tc $or« 
g^red ^aanfngrr faubted ^\ Sit E^efe ©abrr 03 ©troeber (aac 
albeW Bbe, frf^ beraf, at ©aberne« Stefnmfl fra np af W« 
bcpemt '). 2)en fenbre ^ro »eb S^C" »ar neppe at befare, 
og trængte faalebed tf{ f|urtig pielPf ^r>iiUn borgerne ittt fof 
maaebe at pU ^X Xe ofentd'gr ^^nixi^tx i ^^en »arc enten 
fcrvncbe tneb forben eUer ffrcrftelig Ube mebE^anblebe; t^i, fom 
»I oijenfer ^atje feet, »ar ben lotfnfFe ©fcle ®J , Øicctoren* og 
|)ørcrned ti(l(gemeb ^lofferend ^clfger fulbfommen ncbf)uggebe 
af ^icn^tvntf Ifflcfom ^ert^ufenc **) og (far Æirfen og SRaab* PorCicO affSSj^en, ^en »tb 200 Slbftefccr, erc aff finbcmc ncbcrbrcrfit 
eåf flfcclagt." — 3S( fcc ^craf, at SDjjcn bcngang ^ax ^ast en tftc 
ii^etpbelig ©tørrelfe. 
<^) 2)enne 3Xanb »or nnber ^le Ufrebdttbni ene 3orgemei)eir t Seile, 
ba ^and kollega SlicU SLnnt^a Mat tøh 1626. pan maa foTmi}> 
bentlig ^a»e giort gicnbcmc noget imob; t^i i SRaabftuprot. 16-^ 
ftgeé; "©en bag Stcmcnt ©cuerinfcn borgeraeflcrå ^uug oc gaarb 
(bifoerrc) Meff affbrcnbt-- pané @aarb laae »eb ZoWet, og fom 
bet fpneø faa ^iømet af StxTefhræbe, Itgeo)7erfor ^Cpot^efct. 

«) ©tror efter Ufrcben i augufi 1629 ubnæonteé en ©orgemeflcr ^tni 
©ertelfcn i ben (1626) afbøbe 9lieté SnubfcnS ©teb. »3en« ^rcHU 
fsné gaarb tteff nebei^uggcn oc ncbertrott aff finterne, 
forbi at ^an ide oilbe ben forfric meb })enbtnge etler 
)>routant i nogen maabc- Eltngtiogen 1630. 

') ,3mcncm ©ol. |)er »nbcr« SræbaU« arffuingerS Svøøcflcb »ib 9Iøri 
report oi^ Stnub ^cbcrfen ©oftrup ^an« ^uff, ^anb nptigen ^affuer 
labett fctte, ff^an werre ®n gpbc neber til ©eden 0. f. ».« .^rot 
gol. 9lr. 2 f. 1. 

*) qjrot. gol. 9lr. 2 f. 29: »boria ©øhnbcrbrou bor megitt bpgfclbig." 

■} ©enne Spgninfl laac 'paa bet ©tcb, (ii&or Spcné ©pgejuu« nu finbe« 

(Resenii Atlas: ©ninbtcgmng af Seilc, paa UniBerfttet«btbIiot^.). 

©e »»rige ^er oratolte neb^uggcbe fwfc ^ooe ligget ta:t »eb ©(olen- 

«») 3laabfluprot. 1629: -Suge e^rificnfcnn ffaa ferbigc®aulenc paa atørre 
porttjuuø.* — ^rot, goL «r. 2. f. 76. .14 ff. 5Dat, fom m fitax 
ft^U forbrugi« tilt bpcn« ©snberport att fulbfirbtfle" (1639). fvopBcbc mfgct tfUjfcetigc 5orl"*rbn'!igcr. 3 IfUltUn ZiU 
fiaiib bc to u^^^e »Jjijgiiiiigci- fnnMcé ( ^laxtt ICIO, vil foU 
QCiitt Ubbrag af be optajjue S^iK^forvetititigcr bct^ fuiinc »i|V. 
■3 ^ii"f«n t)ar bcr foifl i Xaarnct ntU i ^aabcn(jufct 
^uggct 3 Slvt'c^unei' giVniiein ^urcn; (i&c" ctienfor ^txvlmiu 
flfri i Jaanift t>av bcr 6 @f»bef>iillfi' , 3 paa ten vcftrf, 1 
|9aa bcii foiibrc cq 2 paa tin tierbrc Qibc, fom Siciibcrnc 

ftrugU Iil at Ivrgøc pore SiyUcr i; be 1 »arc to 3Ufn og bc 
2 f9» OwarKcv »ibe i Æanlfii inbcntil. Slerincb ttar ber 
fliort faa fiuv €fflb«, at Soarnft flcb mcgrt fbagt, og ^»i^ 
Ut itu faafiiart tnutf^t tlc» iRnnbfat, tmtc man befrugte, «t 
bft tilbc afilcbfommf mcflfn Ulyff«. Xerncffr »ar ben ticbic 
fpttl« fra ttn bcfn-e JTirfcbør/ tjcb beit iiorbvc Stbe jmcb a^Iibt^ 
gang<it/ ganfFc og albdré ti^bfalbcit i ^utib»i ttUigctiu'b 4 
|)»of(»(ngfr, fom ^•oiiite pna ben. Svcptiavfct cg .^ygiiingfii 
uiib*t Sager bar ciitcn iicbfiilbct ctin- rcbnct, og mantrc iipb« 
ttciibig muvf(J af ny. 16 Stofc vnvc albolcé fenbcrflognr, cg 

^bt lange 4?tclfcr, fom laae t»«vé oucr Jtirfen ovenfor bc ncb* 
falbnc ^»oeltiingcr, fTuIbe ogfaa inttÆggr* paa, nt)- ^<n fievbe 
^M'Ue fra ben bcftre ^trfebør tnv funfeit fra be e\jerfte ^utv, 
og bcn^ ©luuboolb »ar faa baarffg, ol man ^wcrt Offblif 
fiinbe »ente bend ^lebfiyrtning; Ij'oiiUt t)ilbc bli»e faa meget 
bfflo farligere, foibi bf to ^^tsiielDinger, bcr ^tjtd'be paa ben, 
aUcrebc loare fpiufnc, cg bcrfor vilbc fiilgc tneb '^X>^Uen, naav 
benne falbt. Orgelet var albefe^ obe, cg ^VOcvne for bet nicfte 
bcrtiagne, (joilfct ogfaa Var St(fflcl&ct meb .^cieruercfit." ^e(c 
ben fiore ^^frfeqaavbémuur, ber var opført i Stalf ranbt om» 
fring og foroven belagt nicb Sagftec«, var atbcleg ncbbrubt 
og SRateriatcine borte, nnbtagen en ringe iDeel SD2uur|lecn, 
fem fanbtc<J i (Sfanbfen; KgelebeS mangfebe be 4 opmurebc 
3nbgange ti( ^(rfegaarbcn meb 4 ^cninTrer til. (St nbt ^uu* 
|9aa (Øeve ^ag, fom ^irfen faa 9lar i Serveten ^avbe tabet 
lOS Snie fl^ i bft fpttrnte Sattunbnbc 
cJftDøgc og inbwtte tfl s JamiHer, tar albtlfø ncb^uggff, pg 
^aa ^la&fcn^ ^ocr tttU Dg brt ligrlrbcé ncbbrubtc @foI<tfuué 
l^fltbf fwaft, »ar bfn oftr« Xecl flf Sfoittfcn giort, ligcfom 
ben foiibre Xccl af famnie var o)?forl paa bet @trb^ ^t>or 
©foknietlaftié ©aarb cg 9l((?bfnce tiblfgcrt ^autw Ifgger ">. 

dtaabljufet »ar omtroit i famme iCflHaiib fom 5?(irfrn. 
.©hireii, ()»or ^»bgnngfn til 9lflnbljuuér@aarbcn ^a»fce t^arrt, 
laa< albdré tmbtrffffet tiUtgcincb ^(Ucrne, og ter paa €t(bct 
var opfpvt tu iSfanbff, fom flt"?« futbførieé tuiibt omfriiig 
brie ^pgningen. X)rt murcbc ^uu«^, foin f>øbte fønbeti pp til 
WartbljuuétaflTnet, »av ( tjoi ©rab trcflffflbigr, og Xaariict 
fdu »ar »eb ben fenbre Sfbe ncbfalbe*. 3 be« e»evfl« 
€al f)a»be i^fenberne ncb^ugget og for^mribt 5 ^feffer; ben 
Dfflve !l3eel af Wtiab^ufct/ fom »or bijggct af SinbtngSttctrf, ^»b< 
be beljatiblci paa fammc SDiaabe, pg bc^ubcn boritaget 11 ^(u* 
bue^favDie meb i ^Jfnbiier i E^»ei- ^arm, faavelfom 6 IDorvf. 
©pcné geferowrf ^a»be gicnbrine labct epfmebc' '"). 

SNpUen Hl^L^rtr paa ben Sfb^ongen, af ^»em ben ftrflebe^ 
bovt. 2)a S'fnbcrnc brogc af Canbft, eftevlobc bc ben ncpfJeit 
albelctf Pbe, og ^Un efter tle» ben »e( iglen cpfciiggei, men 
benS Sugnfng »ar nadu'Kgvifé langtfra ^aa ftor fem forben, 
ba ©v^n »ar f ^elfJaub "'). ^ert(I fom at en Ror !DceI af 
aJorgevne ittt lobc bered Spth mn(e ^m SWuUen, men brugte *0 Drig. ©CC. i ^JJafltu: ^Aiiffii^ ©IMtn og be 5*>tHge MWoinmmW 
1140-17011. ofllingbog IWW. (Synet tar optflgct cfterScfaliiifl af 
ffl. ©prfiifcn, ter titlige oar «9ifocn|Iaff^'^rcuftci)ti3cUiii8e(3fl&tU.'' 

'*) eijnéfoTTctniHgtn et iiibfert i Sfiiflbog. 1630. 

'•') Iinfl«»ibuf t JHaafcfiuprot. Iftli, Srøftt: »Cer finbctne frrcfle t« off 
Ifinlcn, ta ror foiiime OToUc mcflcn otc — o* ftfren ten et b!c^>cn 
^rfertiflclt, to fcaffiirr ben iifc ^afft[ ben fogninø enden nfF bex^ttt 
elbCT flnbK, fcnt »bi fermere tibt." %Hlc ^ i (Cl \9H<«^t "^Ai^mue^t, 193 |)aaii%q^>i]rrii( ^nnrnt i pufene, f^vUUt ogfaa ^vfi^d^cn nrN 
(rtfltc goibtib (mot C!) "). 

11. (SfUt (iViib tJi tiblfgftc ^ave faijt om Sionbcnu-é (aiifj* 
ttiiTigc i»fl obdorggciitie C|:^elfc i 'Ikik, er btt let at iiibfrc, at 
bc flfftf rtf ^Sovgcrnc »ait ii)eb ^i'i'bi'né Sluiiiing t'cn^ucbc ■?IU 
^ttab N cirtc "^. 9ipfl(c vare bebe unbcv Ufrrbcn, Jliibrc 
ta« flyttrtc bort af 5?ycu, ^Dilfut foraavfoflcbe be Sdbagc* 
blcouc faa meget beé fiorrc 53cfpa'il(gbfbfr. 

Xet fynetf rimelfgt, At ??a'v[ngdoricne iinber Strit^tn tiU 
bede oare fianbfcbe, iiiflajTcc naar nia« unbtciger |)anbclen, 
fcer bog fun var ^cifl ubctijfcelig. ?3f funnc flulte bctte af 
ben* 3^ilftanb 1g;JI/ ba bet fuu trtfjorte 25»)fn eti Iiben ©fube 
Tpaa i ^icflev, en blto ipaa -I tafler og eti @e(Uitgd»%5aab paa 
1 t*ffft, fom bruøteé ffarr til at føbe itibeii ?niibci nu'b ofl 
forfianblc forte 9cerpot(et '*). 

Sovuben af |)aubeleu leWbeSnblyggeiuc i ojlbic Sib ifiW fem ^afntcr £Mntf|farn »bi titrli &uu&f, ott t9 id^' la&»'r ter p.ia 
itidfllc maltt dber. iiiteU, incniid tci iiicb iilt fønir tiU J^onuoié ^ol\c 
(jcr for ii^vfiiii." 
'*) 5- (S lioiiiuitni: i 3l.lo^0HV^ot H'3rt. «ari 3ocob i;et«fen Wi, frfin: 
faritc tfrctdifi tit cf aff ^itiriTiie krofTuit cé fraWflcii oli ^i\mi 
rttinnbié gtieMJ tj* fpnmre: ^amié tn»5 P* ^^*iiinfi l?aiit itccbc er 
af tciinmi rucnerll Dt^ tiftrr^n^idrt, {aa (lanfc ttx cifucr 6'iifitn; tiu 
3iilf(t iptl (in oUcTtLMH mt fcr&idv>c fig mcc, 5>bcii tmip <^^»6 Øem^ 
Wfflhfipc odj fiptt fdlcf tflnncm mcbMclc l\ll.- — 9t.irtKliiifn?t. i*>3:i. 
8OTai: -foHfennc mifflc pcirt forarmit Gn v^Jrl totf- >■'* ciintirtSuff 
^Vcnn bcmflctt.* — :Cf«ut'fn p- ff. ©tcter gorrcfliulfcr owr tet 
tOTtrrørtc (3i>b«. 

L 3Uabftu|.^rot lOiU. K) rionuor, &ODr tct tilfoic«: »pet bcvtlU* farne 
, fcUt, fem erc l'DcfWte SfdllcborgCTc, atx tp fiellffucr forte farne 
fmoa etiibcr qA fcflliiiflé SSciat, faa ^t^ irff taffu« ctln: fct» 
l>»ffucT noficn antcn Ut tiU, cd) ide (wt fot Sptnn crc ficrc Ølufccr, 
Ciib foHi fotbfcebvt ctn'." lof fximlt^avrrnr, fom bcngaiig fanbtcd i mrget fTcr S^otngbe 
bfb Vciic '■). iivUn »ar af \aat>an 53chjbcnVb, flt bet 

[orbciUlig WbtogitfJ, v^*' Ij^^ab 'S>a^ puuiU-n fFuIbt' vtuff«:«* "p«^' 
^cii eder foiibtn (ov ^»cu '">/ 03 fiTi-ffiltc Cpfynømaenb va« 
nnfatrt for at tcb%(|olbc Orbcmrn "*). ?fgdrbf^ farittc« 
brr t ^ctlÆgtcrn« en t^tn Sti-af for bfin, foin vowbe at ep« 

Kaiii[i' ^umlc, ferciib ben t>ar plaffet o<^ affort, cUcv cgfiiA 
HbtfH aSinbc borttog Stcengcrnc '■^') i pawiiif. 2Weii Kfø bioftf 
Svtixé ^>umle^avrr »arc obclagt« af SiL'itbertK, Ijvilfct tSfug* 
ftøgi^rne Uwr omtale^ al ^at)c funbct @i(b { 30Qo((jo(m ^'), 

f6ufrtt!e(t, )}aa .OJalgebierg' "j, |)urpb og i 9?oiHé^ulf. 

1)in egciitKge ^Igcrb^ffntxd ^atjbc i)ibti( fun finact paa 

|(t mcgrr laDt Svdi. ^(arfageinr bcvtU tiare foriicmmdtg ^ at 
bc fl(|7r S)2arfiorber (aae obcnfor ^ci« ft}«?re ^itx'Qc, oq ai >•) ijn ©runbtaytferrcmmfl flf lfiK2 »ifnr, at f ten Sit flfltr^ ter B5 

I***) 91n.ibfhii)rj*t. iftw. 2t) ©cpr.: ,3 bng ettc fcagc i?all vIcrftS tomKc 
fpntcn Sprnn, cti nu ttllfi^mtiicnt'c SSanfcog rtle tag« norfccnS^ycnn; 
tiio tier imcb fitør ftaU (affue f^TbruH tiU Sji^fnn tiui^ ftomblc fom 
flffvlprfit ttorbcr.- 

, "J JRaotftuprct. ifiiO: <.3rnnd SRadinuéfm »ror i fiftc ^ciiiMc plcderic 
ttlptict att (»affile ttlKtiiittt itieb boiriMfitdnrbenr." 

'«^ gjrM. Sol- 9Ir. -2. f. 11. emiffcii rar: ,.tc fidll ftantc i ^fllp 3«* 

nibt* M^ micflc bitid bi ^ifurr meb at farre." 
*') 2>eitc 9?afii tor fin Oprinbclfc nf en ffrnbruisUc, føin nllcrcbc l*>26 
1}avbe i>a:Tct ncblciiit i man^tc Star. I}rt ticblcc ncmUg i Stiifltogcrt 
f.b.a. pm et etvrfc 3«b i Wpl^olm, at bet flebcr ep lileu (EugVrtOfr 
wfcm ben gamble ÅrubmoKc tx^ffiicr ^aittai.- 

"*) -.Sallibicrfle" Ulbtrt nogle af bf SPanfcr feiibni fer SHwn, fem 
im mibcr ecl K'^be StoibUrg. SniffVnrlfcn ©nlgebievg fem af 2 
ØalijcT. brt (bclminbfte oibnu I«79 fiietfebc pan Seppen af Sonfcn 
(®nmbtegn. nf Iteilc i Sobb. til Sefrnd atlo«. Uniwrfitb.) Syrien 
brrub til Iciltico •QlflUia^bf. (Jinfltwg Ifi-'K). — Xf bc fttlfettc 
<Zuin iiQQC be 3 førpe fønben cg be *i fibfie rorbeii for Spett. 1 Scft« 9v i trt fttttenbc Startninbrcbr. 195 ettnt m »eb ^}otn t)a« i m fiw u^fcl 3orfatii(ng, at trt 
lubfrofVcbf incflft Itciybeligt cg fpftbrnt ?lrOcfbo olciic at fore 
[@i>bitinøcii bcrL'p '''^. 3 i?vrigt mcta man ioiQ<\e WlfctU til, 
^ftt €(Mibfvmviif(tt tctij^iittc] t>fl f;eyte tif 'l^p^ii/ mcii var fcrUcbd 
og oftfiuutebté mceft tit ©rcréflangr, og at 9ii>iTCmarteti faa 
LEangt tilbage f Siben iffr afgau faa meget ^Mdelanb, fom nu, 
luicn »ar fer en (ivv 2)cf( beucict mrb Stat. 

Gnbeg pere^lar efter oi 5ifben »ar gienopretiet (16.15)/ 
^frf!ebe bcr faa |lot- 91riiicb meUeni l^oigeviie^ at bc iffe for* 
maaebe at ^olbe .Xieiief?ebvenge' tfl bereé aTIarfavbeiDe, men 
wiaattc fel» iiben Slnfcteé ^iclp forrette bet; »eb eti Unberfo? 
gelff, fom anfiillctcé bi'tJaiigaaenbc ^^J, fanbtc^ berfor i Ijclc 
I^Jeile ^i) Fiin .ti Xieitefte^^tienne', og bet »ai ncto)} (;oé 
I SJorøemefireuc, iii>g(e Saabmofiib cg enfeite »e[^a»enbc 5olf '^. 
3 ben lange Sib, Sienbcvne op^clbt fid i %^ei[e/ brugte 
te et meget betijbeligt Ouaniam ^ra?nbe; efter en Synéforrct* 
tiing c»cr Sfo»ene *'') »ar ber fsugget i ?abcgaaib^f!p»en 913, 
i iøQCt €fo» 240 og i 9(Orre|!o»en Itf.i (fge< oq C^cgctrvxer, 
følt 1315 Srffer. l^eéuben l}a»e^ ber efterretning cm, at 
Sommeret of bc iiebliuggebc |)ufe brugte^ iffe alene til fticlp 
tii Sfaiibferd cg l^agttjuU'é Cvfi'velfe, men bcrttogeS egfaa af 
<Sommié(}agentc cg Sotbateriie, fem brnpttebc betitl ^iSrÆubfef*"). '^J SPcicciifning om Sicnbc ti! Sogncvrirflcn. Orig ^c. i ^f!en -S^T* 
Ifen og 2fvitn DstrcmiiKiitf lil(»- I7tnt.- 
'3 3liitcttiiii9 af rt aciiflclTCD ornet*«. »aiitiluvrcl in^Vx ISXrc. 

**) X>fl trt maaf!fc ittc »itbe tjcrrc utrn 3"*n-(^f*' at fi^i'^c ©atitenS 
llonivrifcr. orfort'B tt ter: Hi:i2 oar« 'Jon'cprifcnw t Sftlc for I 
2^.Sug 2 flefU IJiilcr 09 3-2 §, I Ib. flcM^pti 2 iIctteEfller cg I 
Sd. $>aerc I flet Calcr. — Sltcftc Sar ir>:i:J foflttf 1 2t. ©røiriig 
3 n«. EL, I Ib. goU iPw 2 flt't CI. cg I Xt.¥)a»re 9 flet. OTt.; 
fer tingbegcriic f. t. St. 

**) 3utfeit i Jiiigboflfii for K!2H. 

^> ^itigbeg in^iJ.-att C9 fclbaaucr fora iaa vbi ^annd Vuu9 ititførbctiU 

\9* Bctitrnt nare Mt boi (angc Scvle^^, ter tobe ^ 
fht i Cantoer, uten Sttiol iff« Iftrt fert«rtrte. I^rpptsni cm* 
tuM tfobfgc ^[ag^mool; ja cutogfaa Tzah fanbt fhinbcm 
€tf&. 3cm (l^nii)?Ier ^rriNia viSc «i afXingtogrn for 1629 
anfirre fe(g«itc to £ilf<rlbc: ^rn Ifte Cctobrr 1629 fanttté 
tut itittn for ^pfreben S^ft af en SRanfr, ter var ibtVliloact, 
(ftrr Scnnctning af en utrficott ^nrfon, ter 1*6 omfring 
mtt et braget $«rge og bonbebc foTJTr^clfgt; ligefebr^ trr 
llgcr før WlitttiéHa^ 1627 f^xfbt pcmé ^admnéfrn $ibrr bt* 
gaaet et SSorb paa <S(aué SKurmanb/ for ^ilfcn ©icrning 
^an fl^gteb« af ^^m.' 

Slbjh'ttfge af U ^entimre, bcr ^aobc ført rt ntugtigt 
Snenet oieb U fremmebc Stolper, Icbfagebc btéfr, ba be broge 
bcrt ^ ; tnrn anbre hieot tilbage, og brcix brrré |>aanbtcr(ng 
foaf^nge fnbri( C^orig^en ubf^ebte 9orbub benmob. ^ 
8tutnmgen af klaret 1629 ^ f}«n>neb(é 2lof S^cmaébatter < 
3f jTergabc, forbi bun nogen Xib lang ftben Srrbcn (^r i San« 
bet ttar forf^nbt, ^avbe f^olbt et flcmt ufKffcItgt |>nué meb 
løsagtige 3olf, og bet blev ^enbc ^olagt af %orgcmef}er og 
9Iaab, at berfom ^nn fmerc f^obe faabonne eller anbre tpv 
agtige a^cnnejfer i fit f>uué, fhitbe ^un rømme %9(n.' 

Xena(minbelige9{aa^b, if«r i ^aanblwrf Madfen, yttrebe attifilltgc tibct farne ciammca tcntmcr, fom tp tiøbe ^f^e brugt tit 
iTenfcc- — Sbit. »bp gcmmiéfe ®Qflgm fom ferieben Sinter laa 
^er obi Spen, tog to» leø brt aif.« o. ff. €t 
^ !?ingboa Ui-29, 17 ^ccbr. cmtaled et SruciitimmcT, fem fulgte meb 
Slatterne »ber be broge bortt e<b fem ^ffbe frembragitt itt gonfle ont 
tøfiagtig (ejfnttt, fom ^ua tneb Krcne ^ffbe fabit ftg bruge l>bi meb 
b9 FrigéfDld fom tom (a i lanbm, oc ^\^t bicnd Suqvartering ^ec 
i ^9cnn.» 

'») »aabjhipret. l'^n. Srile 09 i ^ct fviicnte aaitmiKrtP. 197 fifl i iBruFftfiiffflt* pg Cpioicr paa ©rtbfiiic '*"3. ^<?ort før^uul 
1629 fainmcnfalbte jt^urfgE^fbcu bcrfor oIU' ^■>rtaiibVÆvWmci}rcnc 
Vaa Waabl)iifi'r, eg bcfjffbe bem, at U i b<ti tiffpmmcnbc 3u? 
Icufl, pg Mbeii cficr deilrtiibifli-ii fhifb; (|e(bf tcMiS Sweiitc, "Xyfij 
tiibc 05 55cvii til 2(fDnie[())t)cb, r(;i bcv^m te bcfnnblftJ i Svuf#' 
ftfiiffrtt> at fircife om paa (Sabcriif mcb Waab cg QtfUj, (Tii(bf 
fc« fivaffciJ mcb 5a?nfl|'cl ojj ^fi'iW 03 Rb^n Rrtbcé cvvv tt( 
^(ebeii^.iun/ ^vov U ^aiitt foninic t^ at libc cjj iibflaac bpq 
©traf/ fom ben Ijpif £J»rfflt;cb bev faiibt fer flpbt ai »?aa(.Tggj 
bfiir "'). 

HI. (5frer b« forte Omvib«, fem »f Ijcv l>ii\>e fcflt at gittél 
flf ^i'f(u' ^Bvf3 laftattb ncermcfl efter ^vetcii 102«), ci* betl 
flart, nt bcr fornciuntflfg nirtatlc »ccrc SpcvgiJrnaa[ om, ^»cvlcbcS 
sycrflcrite ffiilbc runnc ubvcbc, iffe alene be ftftwaiilige ©fattcrj 
og afflffter, mfn cflfaa |)fc[p tiT ÆivfcinJ, øfcten^ cg DIaa&«' 
T^iiffta 3ftaiibfoettcIfe. 

©fattcrnc, fom paa bm %i)> af ^ipORoPtmie fFuR>eJ 
utowCcé/ ti'Robe^ fcvubeii negle indtbrc, i ben faafalbtc Mai'l 
onfJaf ofl 2fiit .til SD^fcfrvttcr 03 53acib(Jma'nb4r] 
1^0 Ib", eUeiv fom bet ogfaa Ijcbber: „ipeiigeffat til 23aab^mtf nb* i 
|>vei'ttning"; unbcrnfcfn llillebetf Pøfaa yaofcérnjnbcnc fclo ni i 
Sirtabcu. SOIen fer nu at [ifftitunie, Ijvoivibf •ytilc frtatselftnn 
U wUflC Stisba* efter Srigen t>([be Wirvc t|}anb til at ubrebe 
bidfc ?lfaifrciv bcfaicbc ilyngcn, at Cel)ii£jt»anfcen ^aa 5?iber* "} Xiitflfci'fl Ifi-SO: -Mofllf iiwnb ^<i%AH til fag, att >v 9Mi^fn(le foiiMg 

ncflfcrfft'CHOiii^lffjt'm'n (jofftit i-ffiifrfti^it od> niet flfualt l«rtffiit( 04 
fratafitt nrftlc icnH b\ay aff npfilc S^olcbsvué bcuter, isr t^9 

gate fi?r y^eU* fw:m09ii« ^uiip, (juer bnilcu ll^'fT ill^fi;lIivt, att br» 
l^icne (id ^tnbU ^vuUfciift.' 

^'j Slafl6ftiivrijt«cl HViiK 
Srile 9t i t<t f^^OenH Vav|«nMvtf. 
(^olotngbuué, <frl. t*^ VelK (5$uiibe ^nngc, (Tultc fammen« 
troebe t(I (it Gctnmfétlcii. Sen llbc Octobtr 1629 tibfjav« 
t<«fe aRomb f ^»olRfbro et ^rtv .ang.iarnbe QtfU 9)oc^ 5or« 
ffaanclfc fer 6fat, faa cg fer ^Sedfeffpttfr eg ?3aab<JminiM* 
(frfb" **); mcii tiDorf JpTfTaantlffn fnfflitii'é bqlob, toite »i 
(tU mcb Stfferljcb. Tct uuicé fuu fom rinicliat, al ^))tn 
ferft b^fnVbf« for at httaU U ^IfgiMer, fem uaUr Ufrrtw 
»ar« forffllbiif til ^roneu, c^ bfrnorfl at .Unieiiffattcn' i Ua 
forfie XiD ncbfatttd li'l Itt ^flltJf; ligclc6c(( fi>nc* U-t fem U 
C (« » ©aafcémcrnb, ©yen ^vcrl ftar plfkbc at ftiltf ril glaa* 
b*n, ( ncflic ?tar iftc binjc forbrebe^). 3 ^Jf^piibfiffii af Slarct 
1010 paalagbcfj bcrimcb ^Sci-gernc en €fat, fom br, uagtet b«tt 
8eitflfe, bcr »ar n'dlaaft b«m, iffc fonnaacbc al ubrebf. 3)e 
flffi'nbtc bcrfor Stibcfogbcn i iSo(bfnj;ljuu5 ^it)v, "^ex^cn ilnubfen, 
Ifl iliobriiljvitjn, fer at tale 'Soentf iSajj, oø ^an renbtc vfrfeKg 
ben 3bfe Wlaxti f. 9L tUbagc meb et kongebrev , fem fritog 
Kergemc for ten paabubne Sfat **). ffn anbcn Sfnt, bet 
jjaabcbfé enbnu i Cfteraaret 1630, af 3(K) @p«ffbafcr **J « ^ 3 t( Scj^iflcr mcllpm S'yWé ^rtJilfgifr ttrfc^: -Gnn ffppi.i fe«i 
ttrlij ot^ vclli. gjJi-iiHti $>fr aitrilt <£ffcU pc (tJiiniibc 
tannflc fcflftucr gioTtt vti ^^pllflcbrmv cfftcr SL W. befaling t>ea 
1 1 Octbr. lOi:*, oimlaH9cii>e om fcrilonnclft fer ©Fart faa ot^ for 
i?p&c1Tettcc pc^i 5lpb«mfniotolM,' Ceyirti finte« i'd, nifii Sfriflfli 
et øfliiflc iila-fclig. 

*•) 3 tn Sfriwlff fra 3tcrSitib, .AirTi*n pfl Otolcn Dcbf. lMf5— I7(in-. 
Jcbtfr l»ct ifolgc cl ticWflgt.ftptigcbrrt): ,nir3tcntbi bym faavcl fp« 
Mi ffottiiirt nirtii itcrt frt fer MiiS fTancr Pdj anbtt 3 "ftcrcr mcb 
efFlcr ben pn-iiuui^ fpin GcmmiiJfjricnic øiorK (»affucr.* — \£cc ciiN 
ttifeerfi aiiinitrrn. 37. 

"'*•) Seft ©liib "Jlirrfn cg efolni Pi-bf- nir»-i7<K».: p^ tiifuicd bcr: 
"Slfff ftannfiJi Piin fcrorrit I Slpfcucbd, er o Æ^kr.« 
^) Singbeg. !fi:w. ^åit Sv i *ct frttcnte SflTiiunbrcte. i99 f«nbf»n(ijjvif^ (jlttwii bttatt mcb bet $)aføe, ba b«r itft fliocé 
nogen eftcricimiifl om, at 23pfri flflnffc er bicvcii for|!aattci 
toerfor. 9?iiefli iUr 1631 ben aibe 3u(« (arcvcbc^ 53cilc fpr 
208 ®pi-c(cfcalcve Hi ^iclp tii topfnfnfl af %clé ©fclb; men 
tot« 2*Jbc SJoOÉml'cr f. ?t. fom Der oUcr IVcto til 53i)vgfriic, 
ttt b< (Tiiibt; v«rc fritasiic fot actalirigen beraf ■'^O. CFnfcmi 1632 
nob ^y<u Siubrfiig, ibft fim piitwpai-lfu af ti frorwcbc 208 
©pccifbnicic bIcDc tctaltc '^'} ; mcu Dintvciit fra ben SCb af tifc 
tog Uiiionjtattan« libt efter (ibt, cq ubatorbe tnbtil 1639 fccb* 
vanligcn cmtrent 280 <2pfciebfllere; 1639 bclub be |lj} tii -iTj 
pfl 1611 tii 570 *Speciebo(crc. Sit imibievtib biéfc ©fatter 
langtfra altib cre betalte, feetf af et Jtcugebrei} bat. Jtie^en« 
^aon bon Ilte SWai 1642, paa ^jvilfcn $ib bcr rcftevebe: tre 
UmctuTattcr, foifalbiie fraS[12art[m inio til^lifUliXn^ 1611; 
tø ^engfiTatlcr til i^aflbéniopnbd ^x>i;ii>Ciig, fprfalbnc til ©anet 
|)anéba3 1639 cg 1611; pg beéuben ©orgcvnetf aarligc 5?»)jfatter 
for flcve »ar '**). 2)a imiblcrtib iffc lange berefler iTrigen mcb 
©ocirigc ub&rcb, cg ^cilc efter Srcben »ar i ^el ®tat pbe» 
lagt, crc biéfc bctpbcltge SHeflanccr ximtUQ'^iié albrtg blevue 
betalte. 

3 fi^iiUti fovgelig l£tl(lanb Æirfen og ©foleu bc «) ftflcmnmcpffab C ^xoi JpI. 9lr. 2. f. 25: ♦©amr oar benii 22 
Sloucmb. &affitcr cfl frrjjucTffmt JReng. OTaK*. 5Wi«|mc HQ »»rid ficre 
?cn(imatt %ilb. Grnft 9Icrniimf, att »v 'JlaatigfV mcttc forftaaniiJ for 
fct«< paflbtitcii ©fntt." 

") Æt. f. :«>: -?t!ino l*w-2 firiiige vi\ Stw^. 5"?^««. ©rrff tatcrit Sio* 
fcentaffn bcnn '2? ^m\l oU i:li ^cr af? ^vtm fftiHo iot>giffuc 208 
©Vcdf X'fllrr tiU Vkinul-ftnit: 'Ttq crc Pij cfflCT term Ri>Yorbtmifl ffiji 
Wib. (irt ?llbr(it€!rtll M (yiiiinte Vaniige Ijaffucr gicttt cffHcritcii{j. 
STflpUci. 9IaaMiift bcfaliimg ttfci JfipUficbrcu foiflaiiuitt fer ^(itTvattt 
air ii>rnc Sfatt." 

«») Otiiv 3tattcb«tfc i »Wilitnirtarcn cfl 3tib(|MrtcriHfl Hi.K>— Uiao- 
tn .atdiitiflat cg atibte SfaluuialA-d ItiOi— 17U0.*' 200 l*rilc ¥9 i tct (l?tten^c aar^nntrAf. 

fattbtré, nuirt tntai flicnucm VV^n^mfliibcii fflrv i'pi-gemfUrfnf 
i l^i'ilc Wvtr^ Ipiiim*!! Æongfii fer ^vt ; tl^l bcii 2fibc Si'bi^iiflri 
1632 Mbllfbt« I^an fix ©efaHng 1« l'et^némanbcn evnft Sior* 
mflrib ^) paa (5p(btng(;uiié ^ M I?aii nicb 5lib fhilbc ftaffc 
Unbcvrctuing cm JtirTcnti'/ ®fc>kné oj) ^Jroerncé l^ililanb, ba 
boligen l)a»bc brafli i ffrfaviufl, at 5?Vfn fcfø mflng(cbc eone 
1(1 nt i|}anbfop(re bféfe.' ^cgU SO^aaiubcr ffi^f, bt-n I9bc 
3D7ai 1632, fenbtc 3v<r itinb et roitgfltgt røiéfTt)ir Hl ^ori]e« 
mcflei: Glrineu €oirfnfien i ^UtiU, an^Mcnbi bm tilOaacbe 
^kip, fi>iii ffutbc ubvcbcé flf be BWiiøe 5?lifcr t ©tiftct ^"). 
?lllrrrbc I6;J3 »ar bf« n<bt*rubtc SMi; i^fcn cpbijflgct ■*') tg 
ncrtlcii fiTvbi^; men bet grf langtfra fR< faa l)m'rigt mrt) ftir* 
fcnø ^Vcparah'eit. (Snbitu 1636 flagfbf 8ognfpr«fitfn i(t £9o» 
vigOcboi cetv, al "iJlbmgcn« af bc uOrigc itufcvé iJnbfcuMftcr, 
H*m favtf iTiViifcbc af kongen, iff* UtMt horvcbv mcb ben 
tilbpvl'flc ©tvfiigljfb; SiixUn forfalbt bcrfci* mere pg mere; 
^(iFegnarben flob ciibnu aaben og laac unbfr Sfffob" *% 
J6.J6 fjrtvcd b<r l^rUfr ittt iiegct Orgd i ffirffii *^). 

Uffgc ^urtigftc gft bet fcfitmob tiKb9?ftab^ufetd;3i^^nb* 
fcettdfe. Som fitbwcmiigt Wrtr i forbumé 2ib, (jolbteé bcr 1G;W» 
atter ©rplUip poa 3a(cn "); men ?3yflnin(jcué ^Runl'fofttclfc vav 3") Crt. DO ?*clb. (Sriift yiprniiinl) til enfø Mo> Vftmtfmanti »j.mGoU 

KngM« efter tMinitc Vange ^l^iliypt 3fteoH ^flfl l«:?). 
*") Dvcø. ajoriim. ^Airfcii og gifeloi vrt^t. iMfi— 1T(H1 • 
*') ?(ura: "Volvae sclutlanmi ai»rrUi'" ■■Kfcrpt. UmtJcrfitttétit*. 

^^'i filflgcit, fom et Ut. b. 4 Sefri. imh ec ^^l^før^ iSiaabfrnpret. insfl 
ntc S<br. 

•»■■') itæmncrrcgiiflcib for wm^, ^ot gM. »v. 2 f. -W: "Itn 8 3"ni| 
fiifniii efficr SJcrgcmcftcr e(t> Si.idt? bfiatiiiji m verfoii, iViii WuUc 
^affiic oicrtt 3tf orivnicrtl> Sti i ^icrdra. :i Cr.-. 

«) «(cmiicrrwinfMb lfi;((>. ^rcf. Sot. Wr. 2. f. ai: ,g?ort) er ovt'aarilt 
fi>i« erlio ec Stlb. Stfinfvu tieunc 3uU lU aUftcM tafniet fontrill. %ilc $p i ^ft fvttni&c Slat^uiiKcbc. 201 R^fnbnmTfv fcrrbif); tMi?IflrfH6;n (t'gncbcéfiiSffltof 6©fif* 
Hiici CaiifFL- paa l}t>ct' ^laxl Ø^t-uub til ^aatf;ufct(^ o^ Soiibcvbrccé 
fiiltfpmnc Cpbyggclfc ^'J, og i iammc ^lav i\thctaU( Siamnrw'n 
omtvcni 120 X>v, til tlvhtftict pna Wanbtiiifpt. ^fb turuiicXib 
tiebtc iyycii cqUih et Bcitvcmf ^oé .iyi»Ujf i^avtti^cr vbi !?lar* 
bmiB" for 60 X-alcr ferubcn b<H øwiøc 5Jcfot^n(ng, bcr bclefe 

Af Sfatmi HI dtaQb^ufi'tfi vQ ©onbcrbrocttd ^Datib^ 
fcrttcifr, »bbctalictf I6;JI af Sfamiicven 46 3)r., foiubcn 20 
2>i'., fpm Oli iVfgev 3»mt '^onm ^o»bc forflraft, for at Si'«* 
bcrbvpcn cabdig gAii)Tc fiiiibc b\ix>i icerti^, ^uilfct Dat' af f^efcfle 
^ifltig^tfb for '!l3ueii "). 

ftibt efter libt fotbcbicbi'fS faalcbcd aU< te offentlige 55yB* 
nfngcr, fom Siciibcrnc ^aVbc Dbrlagt; men eitbiiu flob brr en 
1019119 Kng tilbage at crtr.e, og bettc »ar SovniKlfi'n af'^v'n^ 
^SiDilegifi- 09 lilbfomOtutue, ber iitffleii oHe ttaie ttcvnc for* 
baciDvbc unbcr »^Jrtgeii. klaret fer Stcnberne^ ?lnfomft ()avbc 
nemlig ben tra»e ©orgcmcfler Glemcii Soreiifen (abet inbrcttc 
to 119c Sfabc ^aa SXaab^uutJfateii , ^oori *Bycri<S SIvrf)i» bWo 
erbnet og inbfagt. S)?fii faafnarl Jiciibfnie (jaube fin(Tanbfet 
lig pan 3iaaM)iifi't, fcorttoge be Sfabciie, cg obdagbe toeb beiiue 
Si.'[Itgl)cb l^pciié .57iiap[>ogf^', ^Oor( ^ebto-gteme og anbve 
»(gtfge ^itig for bc iit^< 2()(» 31ar vare niDfovie, tiHigemeb 
WegtijTab^togerne, ©ftfte*, 3(»b|TyIts og i^ovgcijTabébogeriie, føc ticiiti^ ^(flte ©reCu^ foiii Wff flicr« jpoa SRatiM'Uuffitt, ^fonsc 

XV iTr." 
<*) ainfltftuprct. Ki-^J, I VHsrtr. „SpUff aff S&rdcmcRcrc c((t Stiiab ("aint* 

Ivdt atl (VtTitié 0(ti rvtrrffuiO i,ifF V»''r A fttilt liU raatVup bv.iiiii\{i 

pc^ fcntt'rbrcu iitt Irtte f(rt>i(jc VI g kiiiifl, forntcR OtgifTt flffGicn* 

tomiiinr." 
^"j J(a*miicviffliii!ab K!3|. ^rcL gpl. 9lt. i. 
'•> Saitiiiicfltte. 3SciU Sp i ter fvUcntc SUt^unbrrtc. 

forubm en meget licrvbelfg T^«I af JTirfciii og Syend oelbRe 
ofl nebocnbiflftc Xocumcnttr ^. UcrftatteU'gt ttilbc tctte S^ib 
^avc vceret, fpiit fffc (Strmcn iSørcnfcn aUncbc in^i ^avbe 
labct iiibfurir Jlfffrift« af b< »ifltiflD« S?r«f i m "Protocol, 
fpm ban nu cfur .^riflen (Ifi.U) jTicnfcbc tii '^vcii "). @eltt 
xd\i< \)nn fammc^lAr, fom ^rcbfti var gfciicprftt^t, til .^iøbfiK 
t^auit, faavibt v( ruittic fliLMiiii;, fov at ai)fi>sc pm br ta&te 
^Vi«i(C3(fr^ cg Jlbfomflbvcucé SoniDdfc ""); maaiTc« oar b<t 
rgfaa ^an6 ^cnncjt/ at gfcrc i^ongai i?g 92t))éraabct oV"i<'^t'^'' 
fomnic pna iipcnd iitMffctige SHtiaiib; ntrn om i}an utxtivUU 
Slo^ct ocb bfitiic 9lc(i*«, er od iffc bcfieiibt. Sirar ei'tcr^icm* 
fDuijlcii bcgvnbtt' ^att t Sot-ciimg mt'b ^taabet at arbctbe poa 
m ny ©amling af lUbhTgttr, itUigcmcb en Ubilgf ovci' 4?0<ntf 
(Jfenbomni* og ^orbrr .eftei* otte JCanncm«nb6 bercm cr^uer« 
»cbe iSiuublfab." 2)iéfe »ifltigc '3)ocumfntcr inbfuvic^ 1631 I 
rn ftor 'ipiotocol, fem eiibiiu ^nbcé i ^^nxå 9lifljio ^') og fom 
aføtocv mange brugbare Sftrrretninger om bditte ^eriobe. 
SWfb 5ortti)f!fcn af ^rti>{lc3ifrne gif btt im(blcrr(b noget i fiang* 
tvag. 3 «0;ar((J fflJaancb 1631 ccfdc 6li'mcn €orfnfcii «(» 
ligcmcb ben atibcn ^ovgCDu'|7ci: t^auiibcf i'aurfbffn til iSfanbco ") ^]>rctccc(. gel. gir. 2. Jinflton. I63>. 

10) ^amnicflcMS: -C* ten Hurflc 3fabc c^ir, ait Xa Hcffiif manfle aff 
IBvrn^/ Aicrtfcii« o* ^fipfloflrbtn* Srcffne borttafluc, fpHt SP|j«t 
tnac itocrliflcn madjt Vttar Oc^ l^tfe *cii løfal« Tout furuinbe, ^»i« 
i4»c XBcxié (lopc øfTriobcd naoMgfl »iU bcm Stciiovere cfftcr €o)>i' 
crnc, fem xti ^orqciucfln- Sleutent ^cufriafntS ^^o^jt« fiiibc^ ric^HA 
intrpTtc, Ed; b»iiib mt S^v^n nicf fordre« ^liiffitt'r." — Sec ipuriflt 
(Jl. ©ørcnfcn, (»od Qjacirmann um Scilr ©. .»H — W. 
»p") ,^ri> ilrgtrrne- : iPitg v^^'i ft StciVRft er f!rctoct rrirt S(. ©urfiifcns 
tgcii ^aiitit: ■T^ciiiie 3lC)Vfla er niifl frnt fro SSctcl tit Siobrnbnffn 
3lnno 1C2!>, ^a« tc^ycii« fcrcjfitf, fcinetibta wore t bc^olbing offiict* 
Mefnicii \fo^ ^^en." 
?') ^rotccol. geL «t. 2. 

Scilc $9 i tet f)»tteRt>c atat(u»bntf. torg, itoor iTongcn pg Wfgdraabet ta vore, eg anfpgte unbtfv* 
brtuigli; cm ^ocné iVimUgicr og Si>ngct>vftjc maalti' blitJC fot* 
nijcfcf, eftcrfcm 6f ( Ufi'ctéiibcii »av« ffamfcrcbc og foi'&Æi'veftc. 
Bibtn efter var eaiirt&d ^auribfeu { fanimc StSniibc paa Gol^ 
bingbuué og i Stibc; mcii te fif bog (ngfu aiiben 5?cfFccb, nib 
et ftitgdfgt 3)2ié|lV(' tt( ^x. ^Ibvcd^t Sfecl eg ec^néiiiaitbeit 
CfniU Slinmanb, at br ifjfr ffulDc |Vgc Unbmftniiig om, Ijcor* 
»ft>t33vfreb<n ubciifor *yi)en »IvafK (Tfl, ^»<lfi'( enfcnu iffcuar 
ffeet ( 4?f9VnCelfcrt af Jlatet 16.15 ■•'^). ^Ittigcwl conjirmcvcbe 
Æoiigeu ten 2Tbc SOiarlS 16.15 'Byciié albfie, of ^oiig ^Jalbe* 
mav (1-121) ubllo'bte ^Huilcgter, tiU(geuieb fptfffrlKge Xib ef' 
ter flnben af ftciigcrne ubgiviie ©awcbifuc m. ». "3. 

Xet 6ov i(Fe fortigaaeé nifb Sauébeb, a( bcUe ffftc iiero^^ 
ta 93i)en<J (»»^ntje ^orgemefter Glcmen »Sovenfcu ^ebfl, efier i 
51, ifcpr ( @[uritiiigcii »olbfcmt brcofgcbe ?tar, o.t fjatte fivvft 
HJrifciS t^ltiU'ggetibcr, fovft^tu-b^é itl l^augittaiib^ftclcn t £ond« 
berg i ^Jiot-ge. Sli gfoc en ubforltg SremOdling af Ijané ti'O 
og ^(rfeii, tillabcr Siunimet oS iffe; »i ofKc Ijcr fun Um<xtU, 
at bet iFfe »arebe Iffiigc, fur ^an atter tcnbtc ttll^agc til fitt 
Jafbrfiieflab, for at riibe fine [tage f Jvcb. ^t gtfiif^itbr t^am 
1G41 i l)aiié forrige @aarb t>eb !lort)et; meti fbelige ^iibv|Var« 
teringer og be bcrpaa fetgenbe firlgdurolig^eber bragte ben 
^irberlige Clbiitg fra ben £tb af (])>ppigea J^itenfetfcr cg Bcx* 
px, fom vifrnof bibrcge ti( at fvemjTynbe ^ané 5)i)b ■**). 

IV. Cfler ben Tetferltge ^<?rig jTiibc vi ( eitbeel War mgcii 
©vor ti( ^nbqbartcviiiger i ^cfle. 5»>vfl ( Slaret 16.1S fore« W) ^rotocel. Sol- gUr. 2 f. 3fi. 

*») »'pri»ilf3teriic" Cfl (J(. Sercnrn* ^'rct Set- 9Zr. 3. 

«j SHiiQtPiipri't. 1635, 6 ^ixiiA. (iJaaruianH ow SJeitc ©. 8t. Ong, fpurgtf« tev i)c6 ^prgcrof, ifcfgc €fritx(ff fra Æoiiflcn: ,o« 
bc ^d|l otibtf ^avc Soibatcr » Ovavkcr, fU<v bcl^if* for at 
biftf tcm qvil.' ©oaret loft tocl, at bc ^clrt »ilfcc efter berré 
fattigt Sormuc I)tta(( en &(Hifl IpciiflcfuHi ''*^); mfti itfc tcflo* 
iiittibre frc vf bog, at i klaret 1639 vare en I^ec( Xeel S^tO« 
tafrc tnblaflte { "JJijfii. (Jl iU'wiirf paa, Ijieor telDbcKg bcrcé 
SPiopHflbc »ar, afgmcr ben CmftkTabigI)cD, at ecu enfeU SKaub 
bdutc ( Cwavtcer en .(Faptem t?utcitflnr felt) li'eiibe; mcii ba 
^nn Kaflebe bercver, nf (jan ogfaa llnbcvnottelfc af ^yen ^>. 
9?aabfl«prytt>roHfrne fra benne Sib berette Ijoppiat, nt Si\am* 
mcrtVr forefalbl imelleni ilorjcrne 09 ©olbatanr, |a ber H^té 
enbogfaa, cit biife MH^* ofte boVvtm'be ■'^'). »Veb et ^onge* 
tx(\>, bat. 0)[t)fflab ben I7bc2ept(>e. 1(KI9, befalebeé betfuben, 
at Scrgerffatct HU mantu tabe ffienfe; eller txit ubtappeé 
enten til 9lt)iierfet etlcr ?lnbve i beieé ^nfc Kl Otffiilobig^eb, 
(ffnfjere cnb ti( Sti. 9 cm dtfteneit cftcvat l^figten var fat; og 
(;uor faabfln ll|7fffe(fg^fb (Tete, fTnIfcc 'l^evtcn give ^Jagten bet 
ttlfienbc **). — 3i[ funnc enbnu bemcerfe, at bet f^netJ fom ^Jor* 
gei'Vorbn ingen i ^eflc førfl paa benne Xib er bleven ovbcntlig 
(nbr^tret. JUlerebe 1636 fiinbe^ ber vel ©per lil, at i^prgerne 
vare famfebe til el (S^rpi ""); men bc vare beette ( (Sorpcrat' 
ffabt'v og ^avbc ingen OffTccrev. Xiéfc blevc veb en ©friveif« 
fra ee^ntfmanbi-n .røogen« ^iile', af Jbe Mugnfl 1041, bcfo* 
lebe al (Tune Uflnat af en .©taby^ppmanb", en .^yitenantr cg &a) SUifltfniptotPf. le.'W. 2» CctcK 

f*) a^aa^flllV^ptI^c. 1(W;>. II Octcb. 

*") 9ia.;l?fluprrlec. Jfito ji. fl. €1, 

W) SRvicitfltyproli'c. ir.l-2. r 3«niu 

*itt t.iHH vtll i>6 ffati tliicHiu ?SrtU' ?i>e T>r fcn 1rcm» 
ftdflcr, et MTTc nUitctc oc meffcUfic cm 9Iisiitt nH■■^ fold ocfr Mfrnb 
•pna teiii.' rpciim : ^.lifiiirtiæfm oa ^ntti^Mrtcr. 1600T-ia50.* en .Scnbri'd)", og btt 6cf!fmtcé tiflige ot be ffulbc f»cprgc Sro* 

3nbqtiarteHngcrnc tscbOIcioc (mibicvttb at fovuroHge ©or# 
gerne t ^cik; 1611 t)ar SRitmefler ^clb. pinvid) 3>2an$on> mcb 
fin Cgffabvon fnbtngt ( Syen '^'), og albrig faafnart »ar ^an 
borte, før nye ©favcr fnbfanbt fcg. SWcb bigfc forcfaibt bcr 
fbelige ©tribfgfjcber, fom fffc (ifJbcn ubartebe tii glagémaal, 
l^vorfor bcr ubfcm en fougl. 23cfaUng *'^ : at bcvfom 33ovger' 
^ahet flogeé eKer uti'lberffg fffenbteé mcb Slatterne, ffulbe ben, 
fom @fQ(ben fanbteé meef} t)o6f eller ,^t)or bet gff Ifge op, 
begge farter firaffcé paa ^rof^fjen, efterfom Sorfeelfen »ar 
tfl, uben toibcre ^roccé." 

9ra ben 22be ^unii 1643 laae Oberfilieutnant ^riebvfc^ 
ij. ©uc^røalb til S^fbevtjof tneb (it (Sempagnfe f 93c(Ie, ^»orfra 
l^an rimeliffoiié førfl beb be @ven^cé 92cermc[fe 1644 er bro« 
get bort **). S^rebic Sffbeliiiij. inDtil lé57. I. ©nbnu engang ( (S§r((i(an ben 5«crbeé €e»ctfb bift) Stjl* 
lanb ^ffrget af et øbelffggenbe ^nbfalb. Cffterat benne jfonge ^) aioabfhiprot. 1641. 

«') Orig. ©oc: i-røititairtæfen og 3nbqBatt. 1600-1650.« 

'^ &onQehxei>tt, fom er bat. Slcnfc^org^uué ben 1 ^arté i6i2, ftnbe« i 

Slaafcfiuijrot. f. b. H, ben fi 3un»- 
«») Snbnu b. a ©ecbr. 1643 bar ^an i Met ^o« SI. ©ørcnfcn, meb 

^»em M ^*>bc tefrtflc UentgVctet. -SHilitairttæfen Ofl Snbqbflrt. 

KJOO— 1050.« itfmiig trt Srrtftt f efi&rtf 1629 ^atjbc forlabt bf ?ut^fr|fri 
^^nrttf pg flitlft (Tg ncutrai, ^avfcf tSccrWflc tmti^r ©uftat) 
?lfcclpb inbiagfi Ijaiié ^M^ib^ meb .Ufifcwn. @uftat> Slbotplj 
falbt Dcb Vuøfa 16-12, nirn HU ^(flcm(ntrc Vfbtlruc ^ané 
Xrovpct at fffmp« t ITtibjffiinb mob ^flerrlgtr fftcnbt mrb 
afvcricitbf ^^ffc; cg lo 91av vare allrvrbc faalcbft^ feilc&uc 
(2om f(cø State^manb iiibfadc (Sl)r(ntaii I., at bet hiiibc Htvc 
fflc miiibr« favlifli for Danmarf, l;ocd bf S^cnffc, b«v ( ©mn» 
ben tragtcbc mttt rfur fgen 5ovbi:c(, cnb efrer at bcfeibre bf 
tpbife futtifrancvf^ Ufl, fif rn afgiprt OCfrraagt: cnb ^oitf 
Silfctlbcl blett, at ^vffcn'u »cinbt tn fiifbfemmfrt Scfct c»fr 
adc lin« 9Hctftauba'f. .gongen fegte bfifor mer« cnb ccngang 
at mergle (mcUem bc Oribfnbc ^^arlcr; cg Itflbebe i fin ^oUtff 
fnavt noget mere til bet <nt, fnart t({ bet anbet ^artf. 'X>t 
<2wiiiTe jjaa ben anbcn ®lbe (nbfaae Ifgefaa gofct, at fjalcenge 
(Sbrilltan IV. enbnu [)avbe 9icget at f(v|e, v(fbc be Itte fnnne 
opnaae nogen forbcelagttg 5reb mfb ^^Tetferfn; og bc bejluttcbe 
beifor l^emiueligt at ^"oxftt Danmarfé Ærafl. ^lc$U meget 
u&ttvbcliijc eg fnfbfonimcnl ugylbige Sfiiigviinbc ttUobe fig; og 
ben foenjfe ©encral Xorfteiifoii ryffote pliibfclig i fffteri^arct 
IfilS, ubfN fcregaaenfcf ^Wgécrdorring, inb i ^^cinecii, ^t>ot 
3ngen a^nebc en i$i<nbi'é ^enmtc, cUcr fogtc at gforc nogen 
8Wcbflflnb, mcb Unbiagelfe af 5«ftningcriie ©Iv^trab og Æn-mv«, 
fom iffc Wfve crebrcbe. 6ftcr at berpaa »Sleéofg »at l>Ic»en 
befat, forbccKt'é 9?cgimcntfnie runbt cm i tanbet, og Cbcrfl 
2)ougIfl5 fif Doarteer f |>abiTéU*oIj«ué ?lnit, for, naar ?3(u* 
te«n »ar til ffnbe, at biage »ibere frem. 

^cnne ^iftnr^fffn ffctc ( ?3egi)nbelfen af $laret 1614 
uben nogen fnnbcvlig SKcbflanb fra te iTanfFeé Sibf. ©« 
3)ccl 9iu«cvc, tinbcr Obcrfi 2?ucf)«)albe ') i^efalfug, fom flobc 

O aiitiiflifltutf t«ii fiiimne Woitb, fum fra >. 22 Ounii UU9 iiiwil tetle 
Slaro Utgang iciac roet fine 3l?ttm i Scitf. «r«f ©p t M fvttcnte Mar^nfcwbf. S07 *fb Solbfng, Hf»f forbrfunc af bf ©vrnpFctf pwcrlcgiic SKogt^ og 

23ud)iratD maaitt tvcttU flg tilbage til Sttf«- ©ammf Sficbnc 

I;at)6c ^iigctd SJtacff Jltibfi*«* »iJtlbc efter abfTilligf Smaatrorfndigcr, 

_eg Sviiaiib var faalrtcé atur cverlabr til bcii formelige SfidMi«, 

ta<}cd [ 3}r|[bbclfc af en Sfctibc, bcr bctmgtebc f^anbet fom 

Skotte, ^coraf ^an nmatte fi?ge at giurc tig al ben 3prbcd/ 

bm funbe cptiaar^, ^aa (o^ngc bet var i [;an($ 9}?agt. 

U. ^( futinc (ffe f[gc meb Siffe iljcb, ^»erfeit naav Stenterne 

h aiifomiic lil 93ciIC/ ci ^ellei- I;\>or flovt bercé ?lntal var, 

^m bicve iiiblagte (jcr. 9taab(iuard}ivct i ^eik inbctjolbiri- 

inavzc fiin meget faa og mangclfufbe fffteirctiiiiigcr om be 

Bwupfcé Op^olD ber 1611—45. Singbogernc og SRaabftu* 

toiocoHctne, fom eUeré eftet ben feifcrlige Sei'bc eiibiiu ftitbeé 

finmeltg fulbflwnbige, opfiovc gaiiRt fia 1013 til i6i6tiOige* 

beb aUc vigtigere ffccmiietiegiijTabeiv Sfatreiiilci o. f. v. 2)*aa* 

ite cre bc forgaacbe veb ^Ibetnanb f^cft en cUex anbeit ^vrig< 

^cbévevfcn, eller ogfna borttogne af U ©vciif!c fe(». fflicn 

j (igcfoni forfien be feifeiligc Xvoppcr, faaU'bett toge iiti ogfaft 

^^ fvenjTe IHaab^ufet til et €lagd povcbqvavtcev i Staben, og 

^Bfcrficbe bet btanbt atibet vcb at I)nggc Sfvbe^uller i ^uU 

boprfet, bev gif vunbt omfriiig ©aarben. (Sn (lor Xee[ af be 

hiufc/ fom lovie paa Xci-vct, omFiing og ocb 9taab^nfet, bleve, 
ttigemeb abfftUige aribre, nebtn-ubte, for at Sicnbcine fuiibe 
l^aMC fri Ubfigl til Sibctne og bebve (jolbe »^agf. 5or ^^cf?en 
btevor font naturligt, ogfaa '),Vvtl)ufeiie t>eb Siønf' og Sotibrc« 
^ovt ombannebe tit ^Jagt^ufc ^}, 
«) t)e flcflc af Kv^fe Gflcrrcintnflct om bc evniflr« Ilt-fart' i Siritc cre 
uttraQiic iif en epnéfoTretiutig otifr ?»cn^ Xilftaiiti tftlfv 
ter bcflviiKr faolctf«: -'SeMle S^f« 'atiiitffiiPiitie for ti (joebeBclK 
^. (^Qtnmléftirler, aulanflcnti« fcuoC ©Tube c* SJtfliffl fcriinc fQltlge 
8^9c formctclfl ttu eueiitlfc 3iil>falb er litt 6é} HU fer ojrfajjctl/ 
gaffen "3uflilfl ogXinflfagcc ifilft-iH).- SB08 ^fllc ^ I ttt f$tttxite Stvtittinrrrtr. 3>ct fceé aa^e^bal1 net af ^Hbcinc, ^t)er faa bWfc c nfco 
erf, al %?<(£< a?prgcre tc^anblrtod mcg« ^aai'bt i benne ^^»3/ 
JI>en fterfti: Tid af Um nc^\a^tbcé tU, fov Stfnbcrufi 
©f9lb, Qt fcriabe f>uutf cq |)ffm, pfl ppljplbe ftg pna frcm# 
mfbe Stcfcrr ^) mcb |>unrucr pg ^ern", mcb^né bc Soenflfe 
t'ordog illt, Ijttab bc bavbc ffieilabt Od« 2;< ajoigfic, fom 
Kfttc tilbage i 5t»cn, m/Rebe aOe bfttS rorHgc OricnbcU', <nb* 
pflfaa trm, bf baebe iirbgiaoer ( ^t^rbcn, 03 vare ibcltg ub* 
fatte for tctbfemate llbpvcénttiger faat)cl af *^Vnge fom a^ 
?Piov)[ant ^). Cft niiTrfeligt ©icmpct \i<ia iiorgctiie* Jrang« 
jlcv ( bcnii« urotigc Kb, afgfvct en CptegneJfe *) af be Ul 
g{fier eg 2ab, fom en enfcU ^nbraanvr i ^iiic (nianjTe^ 
SWabé X^omfen, ber Dav anbeii Borgcmener) uuber flrfi 
gcii ^ittBbc ^flvt; t>( tage berfor (ffc ( 5?etafnfnfiifl, futbfiocnbigj 
at mcbbelc bene 3nb^pfb, uben beg at fofgc Originalen^ jlctti 
i3frf»cinaabe. 3)?anbcné egne Oib ere folgenbe: 

..^aci Sierbgaarb ") og poa mit eget 5ob« *) ©er fiflc^ iftc, t»iH« biéfe frfmmett ©tcbct worcj m« tct fvneS 
urimeligt at antage, at bet fornemtticlig "oat %9cu og @ia(lant< 
givflln'tc ft'Qtc tit. Eer fortallet fnalcbe^, nt eofliievrffdcH i HoC 
biiifl, ^r.?infcr Sorfiircit, fennfbclfi ^^itntnniftf ^'iH^iIt \<'^^ tcfl 
(iiiXilffiiiit itLfticilcmititc ii^Si'cn. <ccc „fflil'cr ©lift« ^rrdfrvtfrotegié 
StrtUffc SWffrpt^nilma 4te &<«; t bet f[. aøi. ipibiuMb. 

^) S« brn ouciifor naontt • et»'3f orrctninfl" joa R. St. 

Q) 5*ft fflUib I ^atfcn: -^tfilalnwfcn pq 3iibq»arteriiiø I6i0— 1*15 
mcb ^^.uiflrift: -©rttacl. 3.*t(iifFl 2il ©ucnbtTcnS Suntiitutton I64.\« 
©cm *prptc pafl Dvlcj\nclfi.'nø flette OrttjoflravVic, ;ii&fiTtto fi ©s 
OVnteireu: "AnsirTucs VmU'rsk"«- Skaadt; alT lij Svciiskc Ehr sked 
Sli'ili RoulTm'ri, oih ellers MoHc lil Doiiiioiii iiil^iITuc Uiid rdlef* 
aiiili-ii som htciT iiauljigf; og Ittugcrc Ijciiiic: „>'nili Blell niift cii 
liniin/ UdUi'iiiiL-ridi vor Uioue luum, bftj^c, oili Ni^jiHgni vur Med 

lOUlTUT logi* Q. f. 0. 

«) et ulafcliflt Orb. (einlbrum?) J Sdit 99 i m fpttcnpc aar^unbrftf. 900 N m^flTtfrciocI 180 Crtic')^ ^^arrct n 30 Difrb. cv 2,100 Mb. 
Cr^^IllI fi- mifl fmtOiji'ii 5 ^eftf, foilcbi* mig felo 150 — 

18 Sviiii fna gobc [om 3« — 

ffg<« t>a Svnci2emmir for 10 — 

15 Z\)U(r gvni'»l:c«cr; u 9 3Kf. er 22^ — 

Stibiui biet) Uv rufncvft for mig et ^m\é, ber 
var 2 hefter l^oit og n^jligcn forfinet mcb Coftcr 
09 2)orre, (i»i(fe Mcw (>crnagMf, forufccn ©(ene 
03 Sfaitf jffl ^avbc liggciibe i famme ^uu5. $>«•* 

toeb er giort m(j) Sfabc for 250 ^*- 

CPnbim Icfb Uq Sab, ba @t»eitffcn g(t om« 
{ring i 23t)fn og opffrctt ^»ab bcr fanb* 
eé i |)ufcne; ba imiblcttib fratpgcfi ber m(g 
( einflocbcr, ^or og ^amjj, og anbct mcvc for 150 — 
tticéiibcn gittet tit Sontrfbiitioutffat^ 
proviant* og $)ummclffatter, 31*0311« og 
|>cileé Ubvcbniiig, forubcn fccn ^iibflttavtcrfiig 
an bagh'g maaite ^oEbe, 03 eUeté t anbre ^aa^ 
ttr, fom f benne lliengc £ib pao bereé ^aarbe 

Sliifovbiing ev mcbgaacf, i ^Viifl« 6O0 — 

S'Cttc er mig faalebeé fnitaget og ubgivet fom for* 
ffre»ft fiaacr; og bc^fovubcn Ijavjcg moaHet for* 
lab« ^nué oj |>tcm og meb 20't^cifonei- ojiljolbc 
mig paa et fremmebt ©tcb i 22 Uger, fitjflfcn l!ii* 
bCY^pIbitiiig, faawelfom Srofltiiiiig ftf "Sfib ogSReif« 
^frem og tifbage, iffe er gfort unbcv 200 — 

^K Xflfammcn SfaX>c 1,1 i2i 9ib*- 

^H ') & iaa oijctoitnitliflt Xntn! ©rnc funke en cntelt "Slant i nt ffioN 

^^ft fl.1t ncvpc (lavc, mrt miiitrc fcan cntcii ^irotc SaiitdciiliiMiimc, bfittit 

^H U to ot^tditic ofi itr)}pc lafclific Dn fviicø at iinKrrrttc cm; cUet 

^B At t>^n ogfAd t>av^c Nota^^rt fin m cU(T diitni Vt-vcron». 210 "StiU ^9 i bet f^ttfnbr ^rtfunbrr^c ^<nne @uin, htv }paa iiUti S(b tav mcQtt Ut^ttU^, 
niaii ktUlxQ ixi^<é tH at anfcc fer oticrbiciucu, I?oi(J ter ifftf 
f lilliljf »ar fcrtJrtrct fii fcrt Cptcguclff *") otcr bc« Sfabtf, font 
l)Vri- borger fer (tø ^av^c It'bt, E^ueraf man feer, cit attfFiUigc 
tliibic anfleflc bc«d Ubgfft« (igefaa ^Pi't. SBorflemcfiei* ^ain$ 
evaiu aiiflat) fit JTat cnbim ^eicvc til 1,500 *Hb. "); for* 
vige 53prfl<mcflcr ^fiié a?£tr()clfciié Crnf« mfflcbc 3,5 00 SRb. 
pfl ;3pv9C" @*fla*f«»/ bfi" Hbcii bin) aJcrgfrniftcr, 3, iOO Wb. 
3 bet ptlt b(et)e i^yené Ubflifur og 'Xab iinbev bc ©Denffetf 
Cpl;clb anfotK til »8,ooo 9ib. '"). 

Optegnclfcn er i «?rfgt forrbclfd inoFrfeli'g, ba ben (ffim i'nbc* 
I)clbci' ^laWHcnc ^aa. 5lSJovflerf, fcrubfii bc fir«, »i otJcnfor cm* 
tal«; ^uilfct f(?nfé flt »ift, at biéfe varcbc cncpeXilbagc&tnsRf, 
l)vcn'mi?b fltlc t)C etirifl« 33orfl<i*e vare braønc bort til frimimebc 
Btita. Tctte vinber 2^tf(li)ifclfe beiDcb, at ben Sum, fom 
ubfiMnmer »eb at optcrtle t'iRcti, tleinmcr ganftc oocreenø meb 
bet 33iieb, fom el aiibct ©Ifb bctcitcd, at ^atie ijffrct ^eh 
ajyené Ubflift unbcr be ©»cnfTcd ^cfisftmiig .efter cn^vtr 
borgere Jlnflitclfc bcrom" "). 8lf bi^fe :il 53orflfvc 
angavrd ©faben omtrent faakbeé: * * 
I **) -■Jtiitfujiiflfc fom Rq toffiinr aiifliifiicn nicb onberffr"' iPculfcrS 3n*» 
twulb til ©fcniTciiO eentributicn, faa i^tfe flaaCc for ctfii Ile taf 
iicr fom følger.* — ©en er (htocn aicb fainiiic ^flant-jfrifi, fom 
torn cwnfot mettccltc ©tabc-?(ii(cgnct|"c, og fintet ifanimeflrti* foni 
bnmt. 5)Ia<i(Ic( at Hok "-i 5Blatc Ceuniiiflcr af ti utforligt i>c\t om 
feVct cnfcit Sorgcni llbflift- 

") Sfier bfniic ©um frfger I Sifteu 35?abiJ Stoucfcnd Tab 4(K-M) 9(b.; 
()VilF?tS?>clob ie(i antaQii at Offtc bet famme, fom bet, (^oorom Xctlen 
c«fiifor sar. 

10) ©ce ogfflcc • ©ifntffonetningcn l(U5.- 
*') SamiiicfirtiJ. ^kiU 95'; i ict fvtinitc It.nJiimM-rt*. !2I1 I ^flvtf mi\\(t 2,5or) Wb. 

1 — — 1,40(1 — 

2 — — 1,000 — 
I — — ilDO — 
i — — 700 — 2 E^avbc m\(t<t fi(N> 9It. 

2 — — 5(M) — 

10 — — 10« — 

9 — — 3<H> — 

10 — — 200 — pfl tc evvitj« 12 miiitrf ©uiiimtr uiifcer 200 Jibt. ?lB«rrte ( ^ulfi STOaaneb lOll ivaf Joiftcnfon fig rcl iib 
flf |)cl|}«n; tiifn (ff« Utige rftcr, nrmlig flbft i ScKtcml'cr, 
fcnbic (fan C&crR ^clmutl; tjraitøcl mcb 20or» SIntii-rc 
ofl 300 Scbfcif ovcv G'fh'ti itib i 2)aiimnvf. igaafnart bcime 
ttUbf Ætrigcr ^avbc fiiaet 5piP*i'i»i>9 f>*a bfu fcreiicbe ftfiifTc 
ofl t)uUanbffc Jlaabc, crobrcbc Ijaii ^iibaélcuhiiue! 03 ^Ittv, cg 
ryffcbc bcrfra op i 3vl'"»b t<l Wanbi-id, Ijuov Ijan afftaf 03 
forffaubfcbc en Sciv. Mfmcd'gvfitf bav tnii paa tcttc Scg ua's 
Kt C 33«itc og ubfuct Snbbyggcnic, fficiibr bcr iffc gføfd iic* 
grn ffftcri'ctniiig bcrom. ^miblcvtib fjawbc ben banfFc SKarfT 
Jlnberd 23(Ibc t 5orenmg iiicb (fvFcbifFoppcu af SJmiicH/ 
^v(nbø Srcbcvif af Xanmarf, fom »ar ubiiÆDnt til &mt\<\liéf 
(Imu? i ^v[\icm, {amUt tn ^æv »eb Snpgtict, ^tpi* bc ^atifcc 
forf^aiibfct lig; og iffc Icrngc bcrcficr 6vcb ^liiibffu op fra 
tcfren fov ot tdbagccrobrc SH([)f, fjijflfft ogfoa (øffcb^é ben 30tc 
(Eeccmber Ifttl '^). ^Htubfciié ^fan glf bcriffkr ub paa at 
angribe 93rangel i f^anø fcrfTanbfcbc ?f(r »eb tftaiibcré; mtn 
UtU tn'[be 8lnbcr(J 5:ilbc (ffe »ooe, og ^erowr opflob bcv 
Uenig^eb tneUem bem, faa at SDIarffen traf jtg web luie Srop< 
per til&agc til S^c"- 3ff« faafnart fif l'rangcl Unbcrretnfng 
^vom, for f)a\i v^ffcbe ub af )m ^orfFanb6ufng, cg t'Iebe faa 
^urtfg foiii muKgt g(ciuu'nt SyUanb tilbage tii ^otftceu '*). '-•) Hblcr Cftnr. cm iXibc i ftrificn 1(U3-15, 8. 17. n« li 1 2 ScUc 9?9 i bet fyttmtc Starjuntrebc 

eftcrat 93ci[c tocb benne ©icnnfoimarfrf) atter formobentKg 
fja\)tc maattct ubvebe en f»ær ©ranbjfat, »ar Staben »cl be* 
fn'ct fra S^enbcrne, men (bclfflc 3nbq»arteringer »eb&Ietie bog 
at paalopggc borgerne bct^bcli'gc Ubgfftcr. 2)e førffe ban(?e 
Svop^jer, fom anfom i 3anunr SWaancb, »arc 70 It'ragoner, 
ber maattc unbcr^olDcé i 10 3)aøe "*); bcrnoEfl beorbrebc^ 
f)c\-tii ben 30te januar 1GI5 6apfta(n ©traué fraSlJcn, ^t>or 
()au meb abpfitlfgc j^bffc ^olf ^a»be Ugget unbcv Ærfgeu, men 
nu (Ffe lofngcre funbc cr^olbe nogen $ro»fant. .iSfterbf ben 
(^od'fle 9Iøb ubfrcsDcbe ber, ^cnlagbed ^an ^ertd meb fit <Som' 
pagnte, ber bepob af omtrent 250 SWanb, foruben D»fn* 
ber og 23orn '^. Gfftcvat btéfe dropper ^at>be Hgget i 
^t;cn til ben 7bc SO?art^, fenbteé 2 (Sompagnfer 9tj}ttcre ^ertfl 
ben 1 Abc SOMvté unber SInfovfcI af SRitmeflrene 3cné ^ueg og 
Sorgen SWarfoin; men fra Ubgangen af noefle SKaancb Wft) 
ajyen befriet for »ibere 3nbq»artcrtugcr. Ubgffterne til biéfe, 
fem ben attevebe Ijavbe ub^olbt, belob fifl/ ^ft^i^ ^^ berover 
gimw SRegninger, til 11T7 S«b. 4 aSf. 14 @f. "). 

Gubnu »ar ber een Omficenbfg^eb, fom foraarfagcbc SSefl« 
53^) nmngc 53eft)arlig()ebcr, fremfor be anbre ©tcebev ( Sttnbet 
93eb SJeréobbe, omtrent bet @tcb, ^»ov bet nutærenbc 5te* 
bcricia fenere bleo anlagt, »ar nemlfg i benne j?rfg opfaret eu 
©fanbfc, fom i 53egi)ttbelfen af klaret 1645 ^olbteé 6cfat af bc 
2)anpFc. 3ffe nof meb at SJorgcrne i ^eiU (belfg maatte giwe 
^Irbcfbc berti't, een ®ang enbogfaa 14 ^age f 9)ab meb 6 '•) «G'5n5fcrretningcn 1615.« 

") gortpflitclfc oucr Oiitqtart. 1645. Drtg. Orbre fra ©reger« StxMt 

cfl aWogciié ^ccg. — »HWIitairtxefen og 3nbq»art. 1640— 1650.* — 

-Spnéforrctningen 1645.- 
^6) ^ortegiiclfe oter 3nt£ittartcr ingen 1615. — 3 ©vnéforrchutigen J645 

ftgeé: »Oc^ cffter trg ?lifrcigninfl^ fccleffner offiier Ætou 5tu|tnb Sp i tct lyttcn&e ijlai^utibrctc 213 Bognc ^ts«^) JJagj men hc maatte ofifaa, cftcrat b^ (@Iiit« 
ningcii af aipnl I04a »ave K'fri'cbc for ^iilJ^lu«! tcn'natfi"/ iCoeve 
"l^routant til H '£oI^atcl•, (om tiavc i iSfanbffii, ^ui'Ifet iJar 
nicijct btfooerliøt og fpfibart '">. 3foIgc SWarfFciié pg taiifcs 
commiélaiifrnfé Orbic fhi(bc SoigcriK frn fltc SWaf af IfUcre 
uflcntlid 12 'loitbfi' i?I, 1 ii( Cfftcfi-mtc c»g « i(( 9ii}ttfrnc af 
fc( Scinpa))nic itittcr C6v*rfllicuhifliit ^ciivfd) ?^a^^ol^^S (JjTa* 
bron, pg titlfgc fc(» fovc dli-l iicb til Sfaiibfcn. S)?cn bet 
ftnfé af en Dptfgticlfc, at 53ori;Ptnc locngcrc tjrn pjjfaa maatte 
levere ^rocwiit til 9?vtrfrne. ©aalcbed figeet, at ?liU' i(il5 
ten a.lbe SJiaf IcVcrebed til l?i'Il>. ^P^flfn Soffl■[bté6omvag!lic: 
8 Sciifccr li^f, lOf) Sfcialpmib a?ri?b PiJ :i(M> Sfaaivimbgleff; 
fvembcli'g ben 29be ^ni G Soiibev CI 03 200 Sfaalpmib 
^TBb '*). Ubcn be«c Dflbe ^vociantcriinjeii (ii 53erJobbe 
©faiibfe ^cBcr iffc [;at?c fiiimet anflaai'd til I soo flette 
!5)aUi- '^)f om nmn ciifcogfaa Wil antage bette ^cli^b at tjopvc 
noflct ooei'bvcoet. 

?lt '23ciibeiiic t ^cilc ?lmt I bciiac fcv Xaiimarf utyffeli^c 
^^lig iffe ^avbe bet ttcbvc, eiib 53orgeiMC I ^i^bftocCcnu*, er let 
at inbfcc. U^elbigoii^ givcé bev iffc iiogcii Utibcrrcliuug om 
5ienbemv*i$ Cpfovfcl paa taubet \)tv; fan foitirUc^ ber, at et 
foeuft (Jpvp^ unbiT ©(iilc&ufft), felu cfrcr at Jicbfii »av flutter, 
rtfvebe og plynbicbc ( ^^tiovvaiigiS Jicrreb'^'), faavclfem tit be '*0 Citø. Crtrc ^at.; *!Iiicteffat)r*t ic« :J !P?flV Mimo 1M6: .»taff 
(Stcrli ?9f SSrvKi-, fiTitirtfUil tcii fpr SntqVrtrHfriiig Miffiicr fovffanj 
nttt, ffall iViiJaffi*" p. f. v\ — -.^ililaimTfni o»i gnbqPartmiig 

"*) *2ec tag icaa fret i JliuUiTnliniiii s onttnltc (pfi- 51[ah 

^') fliitMflciitc frvt '^t^Tilmlc L*m vil Is-fjoDr tm-i? 'jyrlyiff.vcr. — *3"» 

RiM- 03 iiiiijf^cifr Kilii— rct^i." 
'■*') 2lt»Ut om Stibc i tcniic itvla, t?.Aj. — 3 S'Tct'flfii borttotjc Si"" 

unic KiUIcii iif fiittcii; fcc i:. ?ltIaiJ V, iw.». omfrfiiø $fUt: It'^gcnb« Ggnc og ^e^nct { bft ptUf ^voraf 
^V^n f!u(be l|at)e jtn %iiMti oq ^ftraf, t>ar efter ^qcu 
meget fooeffet eg mange ©tcbcr reent »be **). 

U. !£)en 7tie ^ugufl 1645 ftf enbeUg begge SO^agterd anførere 
Citre til at ofj^ere meb Sienbttfg^eberne^ og beniabe i famme 
SWaaneb fl»ttcbe^ ben for SSanmarf fcrgclige Sreb til ^rsmfebro. 
3ffc længe efter, ben 30teOcto&er 1645, af^olbteé ffolgc 
fongclig ^efaltng en ©^néforretnmg ^ ot)er ^at> %ah og 
@fabe ^ei'te ijeb bet foenffe ^nbfalb f^a^U libt, ^'oovaf man 
feer, at Syen \)av cubim mere obelagt, cnb ba be fe(ferlig< 
Sroppev 1629 broge bort. 3We alene Slaab^ufet ^) og 
^ovtE)ufene frorøebe bet^beUge og foHbare Sovbebrtnger ; men 
^oab )?cevre \>av, ^iVnbevne ^avbe nebf|ugget og fovboeiDet faa 
fior en 972ceiigbe ^ufe, ,at ben fierbe ^art af ^^en laae eU, 
tftttgemeb bet, fom tflforn ( ben fefferlige Ævfg »ar bleven 
ruinevet.' 5Jroernc og ^efene »eb ©pen »åre nceRen cbe og 
funbe itu paéfere^ uben nieb Citt^fare, efterfom' f»en|!e ^ar* 
tfer unber Ærfgen ibeligen meb ftKvre 9luf)\>ogne »are bragne 
gfenncm 93efle. 3 @onberfl?oWn ^aobe Sienbcrnc ^ugget til 
^aUtfaber 600, og 1 9>2pvve|fo»eu 620 ^rceer; altfaa fait 1220 
(Sgc? og ©ogetrcpcr. ^^) S5rc» fra 5?orftcnic til Scmmijfairemc Ifiiii. Cfcptc i •SoTøCTflab Pg 
yiffviug o eb Eo Ilt ment c lotl— I7(X),« 

**; ^erom fec anmccrtiiiiiø S. ^»or ^iRoriflc @fterretmngcr 1}€X uben 
tfibcrc atiforciS ere bc tagne »af tciine gorrettimg. 

**) -33efinbcé føril »bi ©pen SRaab^ii^ett mcgitt i(bc art tterre mcb^anbe* 
(itt, SSinbiter ganfcfle »bflagcii, c* Soeflnier! mcb fliett^effct igien, 
Snbbwgning neber^uggcn, ©øer ot^ anbctt borttc, ©uaU trapper (©Hhfc 
Ictrappet?) mcb t^agftieti foiiber oc^ øbc, ^tflncfwcrd meb^orttc oi^ 
Vaagcrebc, faabcHirfc vbcn flcer ^cfaaRning igien fanb frrfcvbige«.* 
StUc 09 i Ut \9iUnU tAx^imUatt. 215 ©»orffrbc ccb U mange oq fiore Ubgiftcr, foni i Svi^ca 
hlcV( paaMgtc, baie ^orøi'itK tcmm i tun itiXQcliQ^e 'BtiHUiQ. 
32ogIe tjMU liUt, ^Uitxc inttt atbtQ\)nUUxc6^lxnnQmti>'^)y 
ja SRange Vare ctibogfaa notifo^cbc tH mct Sdtclftavcn at 
fegf ixxcé ^røb paa frcmmcbc ©tebiru €tor @fabc ^avbe 
I gicnbemc eflfiia tilfoict (Sovgfvnc »rt at ubflioprc en 3o V»i* 
©runbct 9)trtrf ut »eb boi nuDOfVfiibc ®aarb Cittc^Quiiibct; 
for ber at fuge ffter "Bytte. »tJanbet ft-a boimo ©o Ovvtrtc 
nu ufb (mfUcm be f|o(e, foterc ^afftr, bcr enifltee 5Jijcn, ofl 
^f^Kfbf meb faabaiiSWafltSaiib, @tcnc cg Xrffrr ub owcr ab« 
ffiUtge f ^icfrrtraveti I(c|gcnbc (Sn^t 09 $iiiii[c(>ii>civ al biéfi i 
fittc '?4ar bftcftfi" \)Ave gaiifTf ubnigcHgf '^'). 

SO^cb ^anbclcii i ^\?tn f)A)>U bet egfaa fuii m<gci baar« 
ffge Ubftgtm ^^onberac i Cm^gn^n ^aDbe ttfc Gfonc til at 
fiebf, og tmtc Kfc enflang brtalf f^'oat be »a« (Fplbifle, ba 
Stvi^tn ubbvøb ■''). fertil fom, at fbfligc ?*aubIob fra bc 
(føtV omKggt-'iibc 'Bicige (^avbe fpibt X^Ut i «8cnbrraaeii m<b 
@anb, faa bet iFfe funbe flpbc en $aab tiib eder nb, .ubcii 
naar i^aiibct var t}eit af ©tranbeir, ^voroeer ^nbfcvgflcviif^ 
9J«riiig mere og mere fcvfafbt. 

Uagtet bi'éfc fergelige OmRopnbig&eber »ar< SJergeriif, fc(» 
ffier gicbeu; ingcniuiibe bcfviebc fva al foarc temmelig bfiyfccligc 
Ubgifter til @olbateriie. daglig Oreifebe partier fra iSfanbfeit t ''^> ^xn tit (SonimiifaiTcnic; fcc llnmofrfiiinQ i^. 

^ (Sn lifinrnbc ^tcm3ano^raaa^( ettt>e ^olflffcrnc H>'>^; man Uct bfT> 

fot pflr.w, at tSaiitfeeieiic i ^cnc^otcn, bcr ftifcnu crc mcgrt ficiite; 

ligf, bflc fig i 2 tyrene ©iignct fottwH«, at cngana ucb eii llMitv. 

ring af ©ccii iTvflctc bn fiifluioiiflc gi(l net, at bc utfliortc flftjliUiftc 

«0 S3rrt>et tit ffommtøfaircntf : mdnHi^ ^uor SJoracnie funbe fur bcittic 
tib Oaffiic tofft en ringe vbilanb o* Qielbfforbciitt], boffntr bi fifl libel 
cå) maiiQC ftcbiv inttitt ati forincbc- w »eb Sri-éobbf fr^iti 03 tilbage gtftuifm ^ptix, ot) nf Eja- beité 
Soriiobcntjcbcr, utJv'ii at bié\t fwiibc fvnfrc blt»( 'iiotflfviie gobl« 
Øiortc; ligffom bcr pgfaa maaik Icvci-cS '^^etjfant tii be SWi* 
litaire paa aiibic tSrcbn:. ^ Gclbing var faakbcd (^riicraU 
niafer 9t^Icfc(bt tiiblagt i Octcbrr 1615 mcb 01 (jf^abron til 
pt\if fom ^ovjjctiic i Ccilc ffulfce unbcr^eltc vftcr en Te\iQ» 
mtictt, (Sani'CUu'I ffolge fettgl. Crbre l)a«tc ubtvcrbi^Ct. 

!Dcii Ubc Ccto&ci' Icvcrctcg til Siimcfta- ^liigcljj (Som* 
t?aguic incb loi pc\lc: 13 &pb. 6 Sfaalpuitb ^V>voti, Zh Zoixtc 
£51, 1.1 tpb. 6 '^^b. i^ieb, 6A ':|Jb. Smor, U Sonbcr å©t(fpp< 
$>avv« 03 1 l'ic^ ^>LS Od P^'^ fnmiin; Sib tU (Sapi'tain'^gifut* 
imm Sliiflfl^ (Jompaflnif incb tii ^icftc: 11 l'pb. J2 ^^^b. Steb, 
3 Soubfr£)l, n gpb. 12 ^^b. ^(pfc, 6 »^^b. ©mor, »Spnbci- 
4>avrc ofl 3 €t"eé ^o '^. ffnbnu »optit blev bc( bog, ta 
aUcicbc i 5?o»cniK'r aWaaiicb famme ?Iar (Jopiraiii C«o ©fabc 
nicb et (Jcmvngnie Sclbatcr iu&q«aitcrcbc($ i '^tUt, §t)or bc 
blcvtr faalonige/ at Sltrcgutiigcii bclob jtg til oocr 1300 Siigds 
balcr^. 

att< bitJfc forfftcBigc Ubgifta, fom ?3orfl<rnf unb« og 
n(vvini;fi cftcv ^^trigcii l^avbe b^ivt tU baiiffc J^rigéfolF, ubgi'orbe 
owcv 1000 l!alcr, forubni omtrtfiit 400 I^alcr, \)\)iiU Obcrji* 
[{ciitnaut 3rfbH((} v. ^.^ui'Omalb vcb ftii %fvti}c i6J3 iMir blc^ 
t}cii ffplbii); ciiSuiii, Uv bUpcr ciibiiu bctvbcligeit, uaav man 
tiigcr |)fiifpii til 5?yciié vd)tU<\iQi Sflflaiib 09 *}!<ng<uf4 ^tVU 
fcfiitn'b i ^liiK iivcligc Sibcr ""). 

Om ftiycii no^mfinbc ^av faact @obt()i»rrifc (;crfor, fyueé L **) gortffttitlfcn Wtt bfunc Ifftcrattcc fflattcirom g^Tlfflnflfm ouer 3nt' 
qvarterrnatu Iii4.>. "SJlilttainscfcii 0(\ 3iit*ii?i»rtcriii3 16 lo- 1650.-. 

'O) ^prlfflnrlfcn otrr 3 »tlVM r(f ringen. 
og anbni ?Ianiig l^tl— I7(M»." a#ril< ^9 i tfl i'vtlinl'f Slar^nnbret«. 217 


Wivlfumt, *nCfRonbt G^rifKijn ten ^itrU t)cb et ^rcu 
tflt 5?iebfn^avu ten 13be SWa( 1616 lotctif, .at Ijwdb cnljwr 
iJiobftaD «irt rifltiij (*faviCfr(nfj og Slfrcgtiing haii\ii at t}avc 
forfhftft til ep[ba(cf?ct, |?ulbc cftci-^aanbcii, faafimvt Ærciiciid 
SillYanb giovbc tet muligt, af6ctalcé eg gctitgicrcé.'' ^i otte 
]ncb @iffci-f)eb, at (bctmfribflc 1655 Mav bctr (ffe foretaget iio» 
ø«®fviCit i bf ime ^)citfccnbC/ og bog (jatjbe Svffci'vif ben Svcbie 
fpvnpct (Til 3ovg«ngcré tofte ^'). III. Cm »Bycné tiibic $i(ilaub og ebr(ge Jor^oft i aKeaem* 
nimmct fra 1616 til I6.»7 ftnbe^ no-ficn afbefe* uigcn Grftcr* 
retninger iinbtagen i ?larct 1654, ba '^crgeinc bicuc fattf i 
^Cd itte ringe llrolig^eb. 

B <Sn ^c\l, b«r i bette ^av var ubh'ubt i Sfaane, ©iffOanb 
^M 3Vf"/ fpiMcbcd oflfaa i SvI^i^b, men, faauibt vtbfø, fim 
Vaa toStcber: |>o9en og llrlev ^Vojfiegaarbe, fjvov maiigfolbfgc 
?D;enneffcr bortbcbc '"). Xa faalebeé Smitten yttrcbe fig paa 
fee^gc Sibcv af 'yeilc, vav bet naturligt, at borgerne ^cr fegt« 
al ^iubre ben fra at ti-wnge inb ( ^ycn, og be ucbtogc bcrfor, 
at bev ffulbe fortte^ ^agt ( 9Iei*ic» og Soiibvepcrt, og at ^\u 
g<« niaalte (jufe fremmcbe Sotf eller bciciS ©obé '''j. ■ =»'J eauinic)ict5: »©om CtSf flff n>crié SWIcnwatigflc ^errc Oc^jfleiining 
onlofniet ctr." 

I »■''> Orion i, 2:y2. ^c^i\\ ltfl<icr Tpiitcn or Uri« n&rbo(l for 5iici!c. 

*0 Drig. X'cnim.: „OTcfriciiuilOfffcii Kiil— 1700.* — «3Inr efftcv ftitCiJ 
bmrb 2tnno Itøl »Irctdani ten "il 3iill!? — tleff riiinbtofit ec^i wcn 
t&aQi'ii aj? J^crgimcfii-r edj dtant', Um\it iiiciiiijc i^rrdcrffrtb fom ta 
ttUl Octf it>ar, at cfftcrfom t^v'iJ^pm mct '»pvft nu (jn: i ^tiinfiCiT* 
Ifliifl graiTcrer, at ter nu fttiiflr fl'iU tiottifi Siiflt botc th fnitct 
t^ nerc 'JJt'rtf, t|?i>f ttfdtii^c .^atUc i ^uct *JJortt: odj bi foiii icfe ^a* 
fFu(r iiciicii ^iinuic fem n flOt tcrfor, tua (I*iU bi Icpr for bcm cw 
ftft faiU i fleCcH tcrfor- tifrfLMi yEoiicu t^r liuol fl!t&i9 furfomiiU'tig Sfleppc t>ar Srpgtcn for benne 'pcft flanbfft, fer bcr i CPft«* 
(larct fva cii rtiibcii i?ant vciftc (ig ft U»cir, fom txutU l^ym 
mct) fiUbfommi!!! Unbcidaiig. ^rrbcnt ten Srcbie tj((Dc giore 
ten nijliø anlagte Sxftning greben' f^obbe, fem fenerc 
iaU>t<å ^x(ttric\Q, td Ha ^teflbenl^, cg toUbc ffaffe bemie 
€tab Sorbele paa te nocrligflcnbe ^^cté SJcfoflndig. |)an 
lalbtc berfpr ilorflomcrtreuc cg SRiiabmccnbene fm Vk'Hc ben Kl 
?Jfborg, ^»pv be Me»e unberrcttfbe em, at f^an \)avU i <3inbc 
at forj^vtte ©cUabfen fra ^effe ti( S^vebciffdobbe/ ha^tUt »ar 
en aaben $9 cg ( ilbfte j?rfg ^avbe i>orret Sietibcrne ti( megen 
9?yttc^). ^oer ftor Sorg benne Xtbenbe. cp\)aftc Uantt 
^lorgerne. Fan man (cttchg fcvefiiUe fig; bc mbgif Rrav meb 
5i.MrrtiUingei Ijfrimcb til *)iig6rnabet, 03 f(agebc o^<y, .at bcvrt 
^i'iwUegfev fffe btewe otcr^olbte, uagtet »Rougen fcltt ^Dbc fci** 
nuet Um »eb i»n Xl)roii()ertigcIfc. ^ellci' ifU tcg man $>ctifvn 
t(t be betvbclfge llbgifier og »Bcfvcfrligljeber, 93orgerne i 'Ufrte 
fremfor aitbrc Stebcr (jaubc ba»t mcb 'iJcréobbe Sfanbfc, ba 
itte alene ^Vooianteringeii, men cgfoa SIvtcibrt in noluni, og 
be af ©faubfeiié !?i*i-f)eb futgenbe ^nbqbarteringcr fov e« ftor 
^tti f^axitc bibragct ti( i'yené u(i;ffc(tgc Silftanb' ^). 

golgcn Ijeraf t>K'» ba, at ben forarmebe, baaU i ^vi'g cg 
5wb ^iiarbt ncbtrvfte ^^ bc^olbt [Inc fl'imU' 9?e»igf;ebci'. baa at fltalffé fur cti Qalff SJirtlr. 83teff oé wtbl^agcn aff ^orgc* 
rurflfrc c(t SRaiiV, nt fccfcm tl)iii\cr neflcii frfinmcl ttcn b*>e(i SeW 
tnt, cntfii *CTant dkr (ruiiiK, cUtt noflctl (yiMtt3> tilt Wtrelfc, ^l^ 
Icit ni &iifTc fllcr ^cllr, mct iniiitrc bi tr ferlrffiicl off iPi7i%trts 
$^i>ffoni tcc fllcr i m^^^ cdj trfiiibi^, ffall jhaffi* cifttrfctii fotfeclfea 
er au, Siii'r ortj ftraflr (Jati fcrwifpcé yfeaff byen, »te« n^gm ger. 
fciitlim) fieiif m« ffri« (jotiJ." 0. f. i>. 
^*) Crif5. Smiioi. -.Jufiirfi pg Jmgfrtnft KViO— IfiGO.^ 
**) ©ammcftcté. Copic flf ?tntriiii«ittt lil gti^^raatct IfiV*. ■ S?H(jcr' 
ffob i^fl a«tcn Stccrtit.^ I01t-17(KI.- SkUe $v i Ut fi^ttcrttc ^ar^uatrcic £ISI 


1. Srøcbmd ben foenffe j^ongf (Sari ten lobe @nf!av < 
klarer 1657 fcvtt ^rig t ^eUn, betragtcbc i-iibccl af Cruropaé 
ewrigp SDiajjtcr ^arié grCDi|fr(br b" n»tJb inrcr fUcr nifnbrv 
aRidfDrnoit'Ifc cUcr t^i'pgi for gorgcviie. ^<:?i-mrfl maatti ^aiu 
marf tjcntf, at (Sari ®itf)av, naav ^^olm ijai' itnbcrtvuiigct, 
tji'lbc fertfiVtt« (Tik ftigcriTc cg <?ifl(crrige ^Haticr fcb ^lii^icO 
jiaa bcttc ilt "iJIabLnigc. Svebcvif btn Si-cbfi; oav bcvfor nllc* 
Tfbc Icrngt tffe ufovfctrebt ^:aa in ffvig mcb ®ucrr(gcj pg {^an 
fiavbc S^jabgivae, ber bragte ^eti^cn paa bm %anSi, at bet 
n\if ba bm fomffc ^ongc »ar itibioiftct I ^^frig langt fra 5)an* 
marf, »ar ben xttK Si'b tf( at føgc at vinbc tdtmgf, Iiuab tit 
Dcb Srcbfii I G 15 »at tat>t; ligcfom ogfaa at flfenbmbc Grfc* 
bifvcbømmrt ^23r«mcn/ fjDoraf kongen fi?r ^a»be voiut i ^Ih*« 
fibbdiV, men fem ( ben ve\lpija\\ft Srcb IfiW »ar owerbragct 
til @»frriøe. ;5 et u^flbigt Øiffclif, ubi'n at »Ære tilflrorffelfg 
forfvnet entm meb ?anb* cKcr Si'magt, crflÆicbc grcbcrif Hl. 
©»crrfgt Srig IG57, og begynbtc Sicnbtlig^cbernc tneb at Inb> 
toge be ^olfJccn'gottevpiFe Sffftningcir, og meb et 3»tf*il^ * 
(JrFebifpfbemmct 53rcmfn. 

Weppc ^a»bc bog 6av( (Sufla» f spolen faaet Xibeiibe 
^eroni, for [jan i ftorflc Sfynbing ticbc mcb fi" ^i*r "'Pb te 
banpFc ®roenbfi*r, cg anfom gaiifTc u»cnti!t f ^uHt SMaaneb 
J657 til^ambcrg. (Sftaat ^an Urpaa ^a»bc inbtagct 3&>^Ijlv 
fovtfatte i^an iTiic erobringer (|)D[ficeii cg Slcé»ig, og lefrebe 
Hg (Syttaiib iibeufor bm nyUg anlagte SæiIii hig Srcbevfféobte, 
bcr var befat meb en tffe ubetybelig iStprfe unber ben banfTe 
aSavf? Slnberd ^ilbe. 3ffc Iffiige »avebc bet bog, før ben 220 SJnIc ^ i tct filtrate Star^uit&ie&f. fiwnjFe Wyéabniiral ®rrt> Wraiigcl flpirmctK jÆfftitrtgtn eg 
ne^tc bm if( Oocrgiuetftf efrcr ck ^aarb ^nmp, (juoiri Slitbci'tf 
^i(tc fif fit i^rtncfaar. ^elflcn (jaaf tlc», al Stciitcvntf oBCE^ 
fvommcbf og inticj) bfti Ijde ii)bfF< paiw. J^^ 

lii moae tifflagr, at fm klaret 1GI8 op^ei-c alle £(ng< 
og WaabfiupicrijCDncv i l^cilf, faaoftfcm fulbfrflfdfcfflo 03 net« 
agtigi: 9?<:gniTrtt'irr otter 5li)«iiS llbgifU't*. Xct er burfor fim 
mangrlfulbc (^ftcrrctndijjcr om ^<Heé %il{ianb i tenm ^ri'g/ 
^ Ijcr Ftiiinc mcbbele. ^ 

9j;an i>r(b vel, at baate ben fvciif7c ^ongc (Sari CIiu 
fla\.> fclu, faatclfcm 'Urnngd, jjnalagbc ^nbtoiiaiicriie t ^cik 
efter ijbcrfic ffvnc ptj Scrinuc at »bi-cbc ilranb|Tatter og am 
ben ©onhri&uttou '); men \})yct fiore Summer bcitc ubgiorbe, 
,cr ingeitftebé cptcgiiet Xtt cv bog ubenfor al Soitl, at bel 
^ai- vofret faa meget mcvc befwjtrligt fer »JJorgerne at lilocie« 
bringe bc furbrebc ?ltgifter, fi^m be i Sommeren, ber gif forub 
for bf SweiiflFcS ^»t'f'ilt!^ tia'otc »opret i f)oi ®rab plagebe 
mcb ^nbqttarleringcr af banfFc ^rigéfolf ''), og nu frcmbele^, 
faavcl nnber SrcberiféoCbed ^eleiruig, foni (enere efter gafl« 
niiigenéCficbrmg, ri'mcIfgviifJ mMttt uiiberljolbe en l^cetSOtccngbc 
f»en|fe Sclbrttcr. Som fcrbuanligt ( ^ligétfb b!eve i^ovgerne 
ofte ^'»»i'vrbe/ ^re^fcbe fer *:pengc og be^anblcbc mrb megen 
9?oIbfeoi^i.'b ■'*), Ij^crfcr pgfaa abfliHigc, »cl (fopr of be meefJ 

') i'IiifPiinii't) ni ^vangrl; »^u fttcn (ivitié ^s^igrcffurltgc ^mtt tiH 
3uCtIanb (T imfoniiueii, Wimicr fi^rtf bj^cij 93£*r9crc c<^ 2)T«iiial'flj 
aff ptcrftc (Sffiic cify formoiiffHC utgiffuet SrfliUftai 
våf iintcn Sontribuiioii, foiii GV Hcffucii paalagt ciSt utlpfni^ 
til ^cvfttfinctbt« J^on^L OTa;>fl. aff Siierig pc^ Gtcv? Srpcflreffncliaii 

'"*; ©omiiicrtctd: t-Ttimc ringe fattige SBcrrtfiffab ut>i ®fVf! 1>V« 
miflrltl tciT mfvieit tefucrioB ccfc 3nt.i^crtfrin(i, fem te flff fre tau|Ti 
firijji^fotrf uti fpr{iaii(ini et'minn: imr irc^ ljctini3ft." 

^) 3 et ?lll^^Oi^cllt< fra SPorøfnir Ml i^TcJnif III. fccttfT Ui inv) cti 
tfime ftTiø: ■etncrfpni wi incgct ilte er nu*tti"itlit 0^ fprett, {Xfltd 
"Skiit Sy i ut ^fUmc Slaittmtrttf. ast ^ ?JcI()aiDciitc, fugte at er^fittc ^\if)cHbiToe, bfr fmibc 6i*i?(cirme 
taftbc fccni og bcrc^ C^otd. (St faabant, mcb ^rangcld fgc«» 
IjopribiflC Unbcv[?rift fevfvnct tctbcbrc» C.frt)riftiiff,i (^flfirj for 
ajcrflcvcn aW^iii^faé 3enffti, »eb ^(clp af ^»ilfct ^an, .for at 
Tnnnf fortfættc (in SJjriiig^ funte rrife oDcvalt emMng i ?an* 
b«, beg fdtt at (jait af^olbt (tg fva bc af Struben t'cfaltc 
©ttffccr", tcearcd ciibiiu i QJyentJ ?h'rf)fv *). 

3 Sinteren 1657—58 fattebc (Sari ^.Juto bcu fciDoDne 
^(an at føre fine 2rci!i3er ^aa 3f<it over bet IfUc SJell ttf 
'9?!!; og ubfortc ben ufrfflig f t^egyiibetfen af 3aimav SKao* 
neb 165«. ^crcwer cvflob bcr ben bbcrRc ^icftijrtelfc i ^dU, 
ba mange af »borgerne forenb Sfcnb'ruct* SliiFomfr battbe af 
gvijgt foc ^Myiibrtngcr labct bcvcé fofibavi'i^e Sager flv)ite oucr 
til S^en, { ben SaufC/ at be ©veiif^c vilbe blive (jiiibrrbe i 
at flicre Canbgaiig ^cr. 3 bcietS flere ^leb fenbtc be et ^}^en* 
(!rift tH .betl Vt'Il'aanic ^oiorblc ©revc og tlrcugc $)r. Jelbl* 
mflvi?alf ^raiigciv ^»or( be babe (^am om at i:bftcfcc et Sii* 
^cbébrev ti[ ^ It^bflceberne i 3>)eii, for at beveé &ct6 fuitbe 
bitvc bevaret. !Det er bog iffc rimeligt^ at bc ifaf>c f)avt nogen 
9?ytie bcraf, uagtet be meb levenbc farver ffilbrebe beie<S neb* 
tryrre »©tiUing % 

eftcrat 6arl ©uilab imibleriib i^ar^U fortfat SO;arfd)en 
giennem ^mn, patSferebe f^an €aiigflaiibébeliet Jigelebeé over 
Sfen, eg i-ytfcbc nu iige mob^ie6eii()avii. Xa bcr fra beniic 
Siv feiibteé tiam (5)i,'faiib(cr imcbe, [luttebed ben 26bc ^^bvuar ut-air Siciiccriiio ®eii>al6t mcb flocrc lltfliiftfr. ^prcffur ott U^vIeRi 
tring," c. f. », 

. *) •^litiOfffcn IfKK)— Ktfjii." iPivDct er untciffrct^rt: „iin SdMcigcr 
tev SJff^ti^rff' p: Sarebftniy, en ?an6?b9r omtrm fn 'SKiil fra 
grcterifcottr, 9f^ 5Kdcn t,l ^Jjctle) bA -itif (cfpttr. 1057. 
i«) (Supie nf Siifefltiinflcn i gatten: -?Wilittitrttfffrn i?n 3nffli>arrcrtn3 222 Scilf tfi^ i bet f?ttrntc 3lQTt>int>tebc. IfioS ben ufpffcKgc Srrt f9Ice^fi(br/ ^loori^cb iBanmarf maatte 
afftatif uc.glc af iiiK frctfl« Ca«tc t(l Socrrijjc. — llngtct ^rf* 
gfii fiia(cbf(J ijav cnbt, ttilbe bog bf fttcnlTc S^ro^ipcr tffe for* 
labe bcrcé €tanbqoartc» ( 3i)Uanb^ mrn ocbblrøc at (abe fig 
unbrr^olbe l;cr. 

3 l'cttc fyiicé bft fnbpgfaa fom cm 93i?rgcrnc cnbnu 
maattc ubvefcc mcgcl bclt)bfligc ii^fntltge ©fatter til b< ©Wiiflfe, 
faaui'bt man fan ffioniie af nogle fra ben Stb bct>avrbe 
SfalteHfter. ^i)en \)a)r bengang tnbbeclt i 4 Slerbfnger: 
9lorregabed, Sorvegabef}/ Sonbergabeé ^ ^{ffer« 
gabeé; af ^xnTfe be 3 førftc hlfammen maatte fvave emtmit 
130 SMr. i nacntlig (£fat, forbcclt paa ^cn»fb im gjtcre. 
3 cf ilar bclcb benne ©fat (Tg faalebcS of 3 gtcibfngev t(I cmti'cnt 
7800 Wbtr. 3:cr jlgcé )><i iffc ubiryffeligt, at biéfc »fgffrer 
twvc til be iSccnfff, men bet fpneé gnnjTc rtmeligt; i^t beeW 
brngtetf Orb for Orb be famme Wtt efter at 5Ji:igen »at 
ubbvubt paa n*) ">; og beclé »ilbe bfl be ^anflc albiig paa* 
(ofgge en fattig ubfuet 2J» faa tctvbeligc ©fatter. Saameget 
er fmiblertib t)l|!, at 93orgfrnc ( IJefle cnbnu ferenb Swbra 
wir brnbt, maatlc ubrebe betijbelige ^ro»iautIe»erancfr til SWgS» 
flfcmiiaien ©rcD 53rangcl. 9lf et gantmcit 9?eøn(!ab '), fom 
nu bc(S»arre lun er meget fvagmentarif?, feer ntan, ^loovmegct «) ?;c fcT^aonbcn vattnU eronctifier for floret 1058 eie for Tlawt» 
bcmc SKvirti?, 2(|.tII, 3ii(i, Vliifiiifl cq September 03 rnai\obtfom ccit«^ 
Ivtciite- ^c k^piibe alle cmlreiil iiiet ti^fc Crt; ■Stiiiio 1658 ©m 
— %^aa U'ctftlc SRiifltfhiff cfftfr fjcDC C'ffrigbrtS brfalling McfF aff 
^(yrflcmcftcr SHaat, ctfe loflrfcr SScrgerc lafil <ctait titter ti^ cf^tcr 
3?C3iiin{i i^gcnttlij] at fl.ill ttgiffiieS.' ^{ÆrkUgt er bet at fec, V»ott 
Icted ©(iittcutfrncé Slnlal aftager, cfinrfom firiften ifticn narmft pfl. 
5>ni Hte 'SJiart^ »ar frer is.j g)fc«rc, ten ('te arril IK7, ten b^«3uU 
177, iJtic aiifliifl i>9 atic ^ejjKnibn: 173. — ^aReu ..itamucrDafen 

1611 — KiBOi- 

') ■•^iilitrtiruafen oø Ont'ciVviTterJnf^ i(i.-»o— ififin.« »ril« »p i M fyttcntc llnr^OTibrrtc SS3 NI M hm Hg i»I for ^i^er Uge ^3. JiffltiffaWfwfrcné Crb 
frt feljjcnt*: 

.165S, 26l)f3ulii. $)vab bw ffal Icwcvré ulti'ii for4*ci(c 
til 872ibbclfari i ffberd f;Digrc»e(tgc 9Iaabftf Æiøffcn, 
og ^oab Kø ^ar mcbtogct for een Uger 

2 £Jrnc cW(iibcr), 21 iiflut, 5 Sam (lifbcifer 5 ffftlw, 
4 Senbe iSmor, 6 Sfbcr Sicff, 1 2onbc (Sbbrtf, 2 ^enbct 
SWerl og 1 Xcnbc ©alt.' — grcmbelcS f!nlbc bcr IctJCicS 8 
gamtc peai — 40 %, 16 unge |»eud = 1 9?b. 16 ii., 100 
8©g = 2 »b. 4 ^., 14 *^'niib e^é = 1 9Jb. 8 g., 6 2øn* 
ber £51 =* 12 !Rb., og !6 9lb. i ¥f"9fj fovuben en ^«l 
!e( ^rtjtcticr/ til ^cleb 10 9?b. og 16 §., ialt 4:J 9ib. 
f . "). ?lf bet fanime 9?egnffnb fee »f cgfaa, at Sfgéiibm£* 
ralen f^Mte 45 S'Zibe^efl^ og 6 Æicve^ef^c, fem fva 26be ^tid'i 
til 2fibc September rtmehVjtiitå ftobe f 5?cffe, pg i ben Si'b fev« 
l«rebe 360 Xcnbev 3 ©hVpper |>avvc. 

2)ct er beficnbt nof, at ben cgtntUgc 65nitib til at be 
ftteni?c Sroppcr iffe brogc bort af Sanbet, War ben Oniflten* 
Wø^ct, at 6avl ©ufiatj foitreb ben fluttcbe Jreb, cg \}<x'o\>t i *) 6ciw tft føncs at regne fra ten "ifitc Sulii. 

^) SJigStalcrcn ft fciT rcijucr for is ©(illing. :Ca tct maafTcc d oil 

»ffrc ncfn S'itcrféfr, at Kcnbc (iin Æit« ^riffr i Oyllanb paa ^rv* 

btricr, anfereé te ^er: 0-2 pmxH ^cifer . . ■ 
[« — 3mt>(r. . . 

M lobt gifpicii . 

U — galjneU . * 
|6 — aSufTatcn^ 

$(onicn . . , . ' 
h IcM affuffatcn« 

9lug 

3 &ate A«tf" . . . » 
3 vmM flTOpeSRu« 
9iiKU SRt. 40 f. 

— 32 - 

— 20 - 

— 16 - 

— 32 - 

— 12 - 3 punbt (TeTinlcn - . 3lN *^1 §. 

3 — !PIaiitcncn < — ^ - 

•H ?imiiionint . . . t — 24 - 

3 tmiiM Sapriø . . > — 3fi - 

1 9??a& Cliiiai ... — 32 - 

3 puubt SRofi ...» — I« - 

1 ftru* 2^0111 oH -- — 34 - 3»ilt 10 3tf. ifi 8. 284 aScilc Cp I t*t fpttctibe aar&mifrvcfcc. zinte at brljbe ben, ^^iiUt ^ait fnart aatcntmrt ^i\ic, ba 

Uaii É 9lugu|l ^aaiict) famntc $lav 1658 ou^di &ai\Q gt'erbe 

gaiibflanfl ^laa SUTKaub Vi'b Gpvføcr, og rptfcbc paa ny mob 

Aiotcubavn. Ærfgeu vcnbte tiiba^t, Icbfagft af aUc bend 

.9?Æb<S(cr, ]}i>ilUt 5?iM-3crnc i ■Bfilf fnart fif at føU, 3 5Jes 

LflVnbflfcn af ©tptfmber SWaancb b. 91. , fnbnu forcnb ^va\u 

[flflé manflc ^^ffii; »arc bort«, anfom Gapiiaiu tii(3i()uin mcb 

fmoflk bragen«; (jati ^fl»be ii ^icRe mcb fifl^ bcv Mcw i 

\9}\)en intiii bCii 21bc Cctobcr, fjttorfor ogfaa Ubgiften meb 

$>atit/ olene ti( l}ané oq ^tanQilé oocitemtalte ^cftc, anfattc^ 

Itl 720 fftbt. 

^pwifgt mcbforte benne 6a)M'ta(n ^?iøt^umg DpI)olb U» 
tåbelige aubve Xafs for $or9ci-nc, ba bc cgfoa niaatt« Ivotxt 
(oevreb og ®ftnb til f|ané nicbf^atenbe Xvagoncvé ^(cebninger. 
Cu SDiaioi-, bcr It'gcUbfé paa fammc 3:ib mcb fin* S^ragoncr 
Ijar ooptct il^eifc, uble»«tbc6 til ligncnbe Siug isiefmb"^. 

II. 33t)cnd ft?rf£|c Sffcbnc unbcr be ftenfPc Xrcp^fi*^ ^<* 
ffflndig flifc bc fparfommc cg abfprcbtc 5fifbcv o(S (ffc CcHig* 
^fb tn noermevc at ffilbre. eorgctig »ar vel bcng Siljianb 
adcrrbe; men eiibiiu langt værre biet) løbelcrggclfen, ba lu^ £fc puciianfBTtc Slceiiffab, 3f>tc September. i-Snf fur Saplatn 
Rifct^'""'? ^ciii(n ^raudicn ifV aii6Anwl)incn ivorbcn bc^ Slnt-rei^ 

3fii|icn: an Vciiitfflntt *w»i cflcn. 

yiedj on grt& *j.j — 

iPctrafift (li^ iiii gcitt 126 9ft. 16 |i- 

aiOR SJffncT ^lullfen »or tie fclbigc Srafioncit: 

2(> ctQcn ?ft{fien Xi — in - 

n-i r^tlcn Rriern U— .- 

Sjcr bi> fen>tiic Jrngoncn bf? tic fc^lfccrctcrs 

2IKI fctUf, lll.l$t .-jo — > ' 

9lcdt ter \e^ |5crm Waioré [cinc Sraflonni 

181 gt^Uc, mat^jt 46 — = - Scilc Sp t bd fptteiibc 3<ir(untrcbc. 225 Srantciit'org mcb iTiu* pol\fe og In-rtiiboii&oigiTc Jicppfr n^ffcbc 
I)anmiivf tii Uiifcf^tniiifl mob U SvÉnjTtr. (Stfuifiitfifnfi ^rop« 
ptr tJorc »el te 2)ani"?ci* Sevtmiibuc; men U opferte ftg tiub 
faabani Barbai-te, at be vare ciibnii (angt frt^gtelf^jet-e fcv San« 
btft, enb ijti'nbcrne fclo Ijavbc Vflerrt. ^e ©»cnjTc flygtcbc nu 
inb ( SifbenTécbbc, efterår be ^at>be obeIfl((t ^eteOmeflnen, 03 
inbrjluttcbe Hq \)iv i (Sai^cUct; iticn iiøbfagebctf bog tH^ ( '^i> 
gQiibelfeit af Slarct 1659 at vcninie ^^labfcn for be foreiiebe 

©trar cficrat be Socnfle ^a»be fovtabt ??ei{c "^), blcu ber 
efter bléfetf Jlfu-ife inbfagt i "i^yeii 2 ftocvfc SRcflimentcr 
of ^olaffernc til •?>c("t, forubcii 1 Compagnie Xragoiiev. 
3ffe faafiiait »aic bi^fe anfomne, fer bc bemorgtigcbc fig ^c\1, 
9?V og 3llt, ^tjflb ber forefaiibicé ; gfotbc fet» Ooattecr, cg (nb* 
(agbe id €?nfjtter faamange foni be lyjicbe, faa at naften 2n^ 
gen funbe »(be, (joor mange 3i>(f be ^a»be i beieé -Jjufe. 
SlbjfiUigc flcge cg pd'nte bered ^l^erter for ^^enge, opgravebc Dg 
fcortiogc 3Wt, ^»ab ber fuube finbed enten unber efiev wjer 
3crbcn *% ^»orfor fattige 5p[f maalte renioic bered ^ufc og 
hhc fra bem, og bcvoucr b(i*u i'i>cn forebf. (5n 5)ef( af bc 
feebfte |)ufc og ©aarbe (jle»c opbropnbtc og ncbbrubtc, en 2)ccl 
rulncvcbf og faalebeé obclagtc, at bc i'ffe funbe tcfibbcd af 
Sloge«. — ©(ben 61e» »cl ^yen ftefriet fra en I)cet of bidfe ■'0 Snføflniiifl til i'^vrtcTiF Kit Jrcftic ^a frciiiplct 'paipiir, Kat. ten 3I[e 
Cctcbct tofio, iiifUcin ..'pvioilrgimic . Ttfttc aflftpfff, daié ^ijIiCc* 
ligbrt et brtiitiift af toH^cligc dcuniiWfiiircr, (Tiltrcc !Pvcnd lilflanb 
fro ^olaflcriicS Snrumfi indtil ^ioMiiib« lC6t>. ^Enføgningtn« cønc 
UttT^i tre tcrfiH' tiltrct? ortrct fiilgtf. 

'^ ©(onttSnbPt utptitr bf fccu i ©crctniiigeit om bftt fowgrtocnbc frcp.jle 
Srig IfiiS — 45 ciiiwltc 80 PcV eiriiiibct, fer ol opf^e 6Mb bc 
formcbebc at cotre nctfaiifct i ^Aiitct. Svpppov; men i tivié Stcb anfcrn C?f)urf9vf}cn fpt» tfttfgemcb 
bfit fcifi'vli'gc ctj pplilf ©ciifvvit iiiL'b biMCé ^^cfRatcr, cg btctjc 
Kflgi'iifcf l)er i 1 Ugn-, mclifiié fccrcé ?ctr flob fov ^rcbcn'fé* 
ebbe, cfl iiibtil ben gif cticr til 5i>'n, ijMiiUt x>av meget tiijfs 
fi'nbe for ^cvgcrnc. Sil benne Cccrgang htco SKagifTraten 
( V'dk cpfoi-bvct i en <2fvi»clfe fra Stjuvf^vften af SJranben? 
borg, (.fm ^dblagcr fiiv Snebifc()éobbe, b. 18. SWaf 1659"'*) 
at f!affe to gobe cg (Jore ??aabc (3?otfje) mcb be fovuøbne %o[f, 
lilt^cic. -- Cffter ben Sib tjfcmfogtcé ?3ctle fbefig af 3"bqtiarj 
teringer, og bet iffc alene af SoIDater, fom Ijatobc bereé »iéfc 
Ovarteer Ijcr i 23yen, men ogfaa boabe ^at og 2)ag af 3?es 
gimenter og partier, fom brogc frem og tilbage, fnb og ub af 
€aribct. SKange af bcm toge fig frlo Qcartccr og i^'oab^ ?ln* 
bet be be^agebc; ja bc tvang enbcgfaa flnnbom be ffaffelé fat? 
tigc, ubfugcbe Snbwaaneve til at Icoerc ^S'ottiant, noe(Ten SWcre, 
ftib be funbc otjevfomrae. 

UIi)ffen naacbc fin ^efcftc Spibfe veb en føvgcKg ^efJ, 
fom ubbrob i klaret 1659, og bortrijffcbe HU alene mange af 
ffiovgerne, men ogfaa cnbecl ^enber, fom fra Canbet af »a« 
flygtebe inb i SJpen "). SWcb ©anbtjeb funbe berfor bc faa 
oucrble^ne borgere ftgc: „at be tiare fjaarbt bicmfogte af ©ubé 
93rebe og ©traf mcb ^rtg, ^Vflilen^e og Sii^rtiD.' — 3 I)\jilfen 
elenbfg og be!lagclfeé»cprbig Silftanb SJ^cn fanbte^ ticb grebene 
©lutning, »ilte vi i bet Selgcnbc ncprmere betragte. ") Ctiflinalbrcijct finbcg blanbt «^ilitatrBcefcn og 3nbci»artcring: 1650 
Hl I0(>0." 

15) ©ec ainfegningcn til Song grcberiT ten Srcbic, tioor bcr Hage« oBcr, 
pt wfcl^ci: cre bortbøebc". — »X^gc 9iiclffii fom i forlcfcenn gctbetit, 
i ?anlfliictig^eb for ^rigffolf^ct, »bifficplle bortbcbc" — ^olinanbé 
^crrebé tingbog 1601 fol. 8">. 33ei(e 2lmtflucat4li». ©ec mcre^crom 
i bft gølfl«nbp. Seilc ©9 i trt fv'Hfn^c Kar^uittirrtr. 227 SraC af SJeite 9(int« effcbne i fanime StviQ 1657-60. Cf(cr ben Sililaiib al bemme, (ivorf S(tfbila?bfi*»f »atc 
eficr bc Sucnffi'rf ^iibfalb : 6 13-45, fyncé bc( rimeligt, tit 
tøøiibrnicÅ 'Btitbat paa famitic!ltb (ffe t}ar ctrref mc^et l*cbr(* 
^i mangle bog Cftcrrctm'nflct f)C»xm, ba Xfngbpgcrn« for $)cvs 
rcbftii*^ af IjtJilfc nebcnftaaciibe Jrcpf cvc laante, forft bcgiDnbc 
mcb3iavct ItiCO '), og faakbc^ iffc oiiitafc bfn tibligerc, mm 
alfnc bt'ii iiÆvmiTi fpvl'i'gfliiguc Stibc- ^lUf b< folgcnbc ^(abe 
(nb (fF( tiærc |Tif(cbe til at give «n fulbfl^rnbig og notagttg 
©ftlbring af krigene 3nbRvb(If< >;aa Cfgneue i IJcile Slmt, 
faa fuiine b< bpg (cterc et eflcr aiibci: l^ibvag til ,ffuiib|Ia6 
om ^onbevncø '^^ctjanbling , foai maaffce et bil 'o<x\-c ubcii al 
^utercéfc for ?anbcté ^ifloric i Sllmtiifccfigljcb; li'gcfout t>i og« 
faa ()ave froct, at bf (£agn, brr mcbbdcé, foi-faat^ibt viUe 
t)ffrc mJFvfdfgC/ foui br vifinof ofU' meb (|ittori(T Xroværbi^^cb 
ftilbrf od pcrfoiUigc Sov^olb/ bcr gioe aujliicligc ^ittvbcr af 
iEilpaiibfii i bet |)((f. 

Sorenb Jiciibcviic anfoai til bi^fc Cgnc, føgtc ogfaa en* 
(ccI iif ^^ønbeinc at rebbe og bevare bereé @ob(f. Sfogk ') 3 ^file 3tmlftnci,ir(i)ii> fintfd omtr«nt 04 Jingtoget fra ^rrre« 
terne i tct forrig« t^olbiiig^iiiiS Vc^n, fem alle, incb llnMai^cIfc af 
ttnbft ^irrtH Singbofl fiT lono, bfgvHbt mel- aarrt Ififil og 
foTtfvCtlc^ til kniiiipt) 3la«t Kra Cc t« fom ^itfc« afbcnpttrte 
m: g^ruff ^crreté Imgtoger for 1661. (W og m (v[to^. ItHJi, 
5)olfflaiittf ^. l«U, fl-i 00 (i;J. 3ertcio |). I(i<i2. 5lijr»iing« 
t. IG(« (31r. 1-2). 3cniiigc S^irtC'Xinsl'Oflcr l(!6a; fiS og 61. 
Jerrilb ^. 1662—63. ©uug« ^. ifitn og 63 eg Snbft ^. 
for l'K»<>. ?(iitn« ofl ©IniHi« §>ertrtcr bDVt nu itfe til Beile ami; 
tnen i bcrté @nb Pierre og {riittmn {>fn'cUr. 

15- »rile C)> i bet fvttcnbc aot^mtbrcbe. 

førte bet oticr til SK(bt)rifatt og anbre BteUv i 5t)cn \ ba 
be trocbe, at fun ^ijHanb ^jflbc bli»e befat; IjiJovimob enfcUc 
9lnbre tpcbe ta ,(SvUq og loelagt SRanb 6aurfbé 92idfm f 
SRørup, ScrttflUer ot)er bet fuenjle ®obd (jcr i ^anber % 
(»»or be mccnte bet »ar fulbfommett fiWevt. 

@om bcftenbt ^atJbe be ©ttcnf!e i 5laret 1651, mcbenfS 
bc belefrebe ^tebcriféobbe, bercé ©tanbqiuavteer i ©rebfirup 
©fo», omtrent 1 SWiil fra Syeti, ^»or man cnbnu feer Ceo« 
nfnger af cptajiebc ©fanbfer *). 2)ettc ^at)be en meflct jfa* 
belig 93(rfning paa bc nwrlfggcnbe ©ogne og eanbébt)er. 3ffc 
olene Uro( ©fo^sc titbeelé omt^uggebe og ©aarbc nebbrubte, for 
at Ceiren funbe Wfoe befoeflct; men ber' ffulbc ogfaa flfajfc^ 
^rottfant til ©olbaterne, og berfor ftreifcbe partier baglig^om* 
frfng og ubfucbe Sønberne *). ©anbfpnIfgttiiS ttar bette 
©vunben til, at faamange ^ufe og @aarbe paa benne ffgn 
bictte Bbclagte, ba \>i af enfelte gjttringcv funne formobc, at 
©aarbene Tun bleve bevarebe faaltvnge fom beboerne bare ^ g. (&. Sruil ^. Singfceg 1661 fol. 28: "Stnc^aanbc gobc Sa^rc 
D^ SUbcr, fom ieg tillige mcb mit eget ©uebp lob offucr føre tifl 
gScbbcIfart 1657 føtinb bcc ©ucnltc tomme ^cr inb i ?nnbct, bet att 
falocrc, fom bog ajf gicnbcmc ber fammcilcbS Meff borttagen.* 

3) eibo f). Siiigbog 1661 fol. 44. ^»ab »goruatter offUer bet fuenbffe 
goeb^' »il fige, er iffc ganftc ftart. ®et maa bog ^e »æret en 
banfI?OTanb, eUeré ^a»be bel Sent eriic iffc t>er.ført tcrc«@ob3 til ^am. 
iTogberetteéber, ot bette oUigebcl ,bUff bortpfønbret offbeSuenbjIr.* 

*3 ©aitfte miaé V, 965. eibo $. Singbog 1661 fol. 13: •©rcbfhrit)) 
Sfoiiff 1 SRtiltoeficn fra frebrit^^obbe, (juor fuenflen ^affbc fin Icpcr.* 
- @t©agn, for ^bid ^aattbelig^eb bog tffe ubetinget (an inbeftaacd, 
figer, at be ©Oenfle ogfoa (jabbe en ?eir pfla giflc Si^me OTarf i 910« 
nip Sogn. ^tgefebeS finbeé bet »eb ^eafclbaOe i ©tamp ©ogn nogle 
ijorboolbe, ber rtmeligViié ogfaa ^ibrørc fro benne Jtrig. ^oit »ibe 
fun, at be erc opfaficbe i geibetib. 

*) Orig. ©pn«fonctning oeer ©foBenc i ffotbing^uu« ?f^n 1662. .35eile 
Smtfhieart^iiD'. fiolmanbd ^. tingbog 1661 fei. 5. iflaiib tii at ubrcbc bc bet^belige Gontcibutioner, bcr Heti< 
fi'dfwbir "). ^^aa be jicftc StcDcr fugte 43onbcifiic at ffaffc Hg 
^cfficrutclfe »eb bc faafafbte .©alvfaarbcf; cg '^M-itfifrne 
tkw ba flfcnie brugte fem aWægicrc mellem bfvfé ©cfjiicfutt 
og ^triibrnie. ^ @aucrd(iiitb f)at>bc f. ffr. ^r. 9{aému(^ er« 
Ijulbt ncflte SRpttcie, for at befare ^^rcpRcflaavbcn og Q3peii, 
imob at ^ari ugcntd'g maattc glt^e bidfe eit @obtgiiM'CIfe berfcr; 
men fcncvc nobfagcbcS Ifun ti! at fenbc to af fccm tfl 53n'f« 
nfng, fer at benm* 3Ji) itfc gaiif!« fFnibc blive obe '). ?ii)e» 
Icbed [;a»e^ 'Xfngéijibne om, .at f Starei 1657, ba br €ucui7e 
fiobe oeb (Sclbmg cg vilbc hibtage Saiibet, toare alle ^cfliiigc 
Sv«tv»ub fovffimkbc ( Si'Uiiigc ^irPe, og ombab bei- meget 
»eitUg -^r. ^ox-^cn ipebevfen, at ^aii i>ilbc giovc fin 3lib cg 
ubreife tii €o[bing og fcrfFaffc bem Salttcgarbcr; i)-oat> Ijan 
befoflebe bei-^aa^ vi'Ibe be betale Ijam igfen.' |>an opfvlbte 
ogfaa bcrcé ØiiffCy og toeiibte tilbage iiieb Æongebre»c )aaa 
Xi^t og 4 ©alwcgavber % 

^ooWgt jiiibe bi biéfe omtalte i mange Canbdb^er; men 
bi fee bog ogfaa, at be iffe altib be^anblebe ^onberite gcbt. 
3 ©aucr^tuiib tvang be f. (Sr. ^oubernc til at fiarc meb 
iiorn baatc t(I ti^eii-en veb ^^reblliup og %Jef[C; >t}voirVCb mange 
fattige 5oI! niifrebc bcreé Sceffc' ^), og i (Saaréteu pryglebe 
be *Bc(joerne til, efter 5yentf ^"btagclfe, at brage berovcr og 
I|cnle gouragc til ®reo ^rangelå ^eflc '"). 

SHtn om nu enbogfaa ^aubéb^eruc vare forføncbe meb •) 3*rtc» t>. 'Jiiiji&oi^ ifio-2 fol. 101: -t>ciinf &mx er eiiiiii liflsietig 

ivct ntaoL &L\i ic^ nuia giffiie fiocc SoiiUibutiort teraff." 
T) folmanba £i. ifirti før. ft. 
') 3«Q"i9c S(rfciIiu{ilH''S t6r>-» føf. «. 
^ i■^^M.llalI^3 ■?. ZilitltOB UKJl fol. -'j. 
"O ©iwnmcftcM. IG&'J fol. oi. 
SWite Cv i brt fvttmtf Hor^itnbtrtf. faatatinf ftjcnff« Salecgarbcr eg »eb brm ftffrcbe for (slubfclfi 
©bclorsSflK/ funtc bog 5?c6ccriic af bf ffnligt tdtggenbc Øaarbc 
cfl |)ur* iffe brage iicg«i 5or&ecI brrnf, 03 »arc bcifor ub* 
fatte fer (bcliflc 'pivnbringer og C»frfalb. SWaiigc, baabe ^rct' 
flcr cg ^^pribei* maatte fortabe pwaé og |)ieni, og begjve (iø 
tfl fremmfte ©reber, nieben^ ^Ifiibmu bortfurte alt ttvié 
C>Jobtf, og ov&^'''"^tf ^f'** l^aauiiigcv "). (Siibim Icocnbc 
€j)gn btbc berfor cgfaa at fortortte oui SlKié^aubliiiøci' , fopt 
bfcve begaaebf f benne fergeltgc '5ib; i IJanbel, 9la»bbol 
Sogn ocb ^<i\<, fortxIIeiS, at bc ©venf?c uiibfr bfvré Cptjolb 
bev ffare 3t"tii>oIb(ii< itb af en Sange, og banbt ham meb bem 
til in ^xi, ^bcrpita bc pibiTcbe t)arn faalceiige ttl ^an opgab 
9laiibeR. ®i)bm eKet .9uortteit% f}bor bette (Tete, ffat enbuu 
til SOifnbf ^crom falbeé .S»arltcgi)bcn' ''^. 

3f?un llelbm jinfcer man Spor tit, al >:Sonbcme uovebe 
at giore 5WobI>anb mob bcveé Unbcrlrvttere; i Srclbe, 
93cilbv Sogn beb Srrbfiicia, bl« ^cl en fociipf Slilbvagt flubi 
of 93ebocr«f; men til Straf ^cifor opbranbt« be ©ben(Te 
^e(e SJrrlbc V^"). 3 ben cbenfov iionjiite ^anbel 23p, fige 
be gamle Sort^Qingcr, beebe bcr ogfaa uiiber benne .ffrig en 
meget rtig ^cnbc, ber ^emmclfg Ijavbe ncbgravct fiiic ifeilbar« 
()cbcr ube Vfla aOiartcn. (Sn foenf? Ofliceer Ijaubc faact ^yé 
^erom, reific ub td %?otibeiv cg truebe meb at bræbe f^am f>aa 
Slebet, bbté ban iffe aabenbarebe, ^oor ^pengene bare fTfulte. 
Sbungen af 9]obvenbig^ebea, lebfagrbe brit rige iVaiib ^am 'O ^»tmaiibd ?. lGfi-2 fcl. 2ti-i7. om 'JJrafltn i euiitftrup; t« M» 
•føtft t forlffrcnii gcit-ctib forjaget mct C^'cftru «b ffol* i v™b'li3 
?Vfl.itir fra &up etb biciiifc." itt. fi'!. ■'>"■ ^nif! Jv ^inflt'Ofl p. ftSt 

■'') rette, fawid'cm te cvriflc ut-en intm S-icnimcl aufert« iragn cte 
miniMliii raf««lte. .5=»(rUc'' bcnhufrr Kl fflmnif fem: -al o«i* 
tcmmc Ver m ijitniig X^nt." 

") »Mer uni »it>f i6.>7-6n. 2. 77. aSeitc S5p i fcet fpttciite Mar^untrrte. 231 

b«rfor ub tit 5<ifli*«foIben, og bob ^am tmbc inb ab ben latie 
2)ør; bcttc »tibc tjaii ifff t Scgi^nbclfcn, men ba Sonbeii fagb?: 
,3 S)aumai'f er bet altib Sfif at Svcmmebc foifi gaac mb% 
bctoenttc Ofticicrcit fig iffc længer, men bøicbe ftg for at fommc 
gicnncm ben fnctovc Slabm'ng. 3 famme |2)tfMif brog 5?cnbcn 
m ^(Hol frem, og i^ti:I[!ob ben ©ocuffe paa ©tcbet '*). 

!Den forte %xeb, fom t)Ic» fluttet t februar SKaaneb I65S, 
fecnvttebc abfTiUigc af bc cpngticbc 53onbcr til at »cnbc tiltoge 
til bcreé ©aarbe; og bc ncbbroenbtc ^nfe begt;ubtc pan mUUe 
Qtcbcr at rcifc ftg igten. SD?en fel» i benne %ih maatte 5?øn 
bernc ftunbom, ligcfaawel fom borgerne i^fobftæbcrnc, erlægge 
Gontributioner til bc@oenflc; i bet minbf!e ^at)cé bcr (Sftevrct* 
ning om, at Saarupgaarb^ 4 ^aiicxc i 53reb|Ten ©ogn <Ji>db. 
Somfru Slnnc S^ottcé St'cnerc til gorupgaarb") blcujc an* 
fatte til at ft)arc ben foenffe O&evfi ©teen ajjclfe 100 sRb. 
in specie i Sontvitution for SWaanebcrne SKavté og Slprif, 
uagtet Srebm luar fluttet i Sebruar. 2)a 53ønberne itfc funbc 
ubrcbc pengene, bfctie bc nobfagebe til at gi»e Obevpen en 
Sorpfrioning for benne ^engefum "*), fom bet fpncé, fovutcbelft 
SrubjTcr om 53oIbfomtjefccr; t^i i ben gamle tingbog ftgeé, at 
»faafrcmt famme 23ret) iffe ta fJrar tiår blcben ubgioet, ^aubc 
iffe een af SaarupgaarbtJ Sæflerc longere funnet ttcpre »eb 
^uué og ^iem, ba bet tsar paa ben %it) ©oenfFert »av ifo-rb 
tneb at brage otier tit Syen, fom ogfaa jlcte"'"). Si^'blertib 
tiarebc greben og SloHgtjebcn fun fort. Slfierebe i Slugufl 
SRaaneb forni)ebeé Sicnfcttig^ebcrue, og iffc længe efter, ba be 
poljle og branbcnborgffc |)ieIpetropper anfom, naaebe i^anbcté 
Uløffe fnflrt j^n l)Dicflc ©rab. 2)e ©tienjTe p(}gtebe for .be ") Gftcr unintttij^t i£agn ter i (?ijiirii. 

^^) Scvtrvioiuuticu ev intii^ltct t lurvitb ^. iinabcg HiG7 fol. 18. 

«) eninmcPcfcé fol. 48. S31S !Bcilr 3?v i ^ti fpttmtr Var^unbrctr. nfm; Itlllbfl fciftcbf bc fig iiib i Srebtfriféebbf, cUcrat bc paa 
bft grvflti'ligrtc Ijaobf tant, plijnbrft cg hflriiM ( U cml(g> 
flfubf ^cvicbfr '"). (St fprgtfligr ffmiipfl paa tanbbpcrncé 
garcr 09 (Slfiibiflbcbcr, Mr ^•ir^btffoflbcn i i>elntanbé ^cvrcb, 
^gicbct 9?(clfi'ii, b*i- bofb« V'i'^ ^frri'flattvbfii .??cM)fgflarb'. 
ilUei'cbe fcrfi i ^rfgrn t^ar f}aii bf^orn forjngpt fra ^iiué og 
!)u'ni, 03 ©aarbcn, ^an ^abocbf, atbtké ncbbrubt, afbvflfiibt 
og øbclagr; fxttn, efur at ben forte 9rrb t>ar fluttrr, ff^rtcbe 
\}an fgicn meb fin SamtUc til ©aarb^n , \fwx ^an oprei'llc 
nogle puU, ofl bfgvubte at bn'tie Slolingrii paa ny; incn ba 
bc SwiijTc retttrrebe til ffrebevfféobbc , ble« fpcber SJiiclfcn 
atter tfcnt ubj>Ii)nbrft, faa at ^aii meb ^iiflru 03 5olf fao* 
gcbtfcm nogen maattc fovlabc fin ^oU<i, ber anoengang HUi'gc« 
incb aKcflfi! og ^oéliggenbc 53pgn(ngcr gtf op i gufr. ^ t^mi 
Gkiibtgbcb fogti; ^ait tii ^eilc, I/vot ^an [f»cbe nogen %ib i 
ben florftc ?lrniob, inbtil Xobcn bortfalbte Ijnnd ^iiRru '**). 

Simibtcriib ^abbc '^Jolaffernc ilaacf Cefr ( »Srovene incDem 
Svebcriféobbr og (Solbing'"), ba br fffc fubtogc ffaffniingcii 
fer iS^vaatet 16j9; og bortfovte nu meb fFrcrffcKge ^olbfom« 
^ebcr ?llt, ^»ab be SoeiiiTe ^avbe levnet. Sfionbt be oar« I »^ SlJnéførreliiin^ ott« »tc®aarVc cftet Ifi60. Drifi. 1 2tintnufar(^iv>«. 
liiiflbpticrnc paa fl.Sl- ^oa ttn antm 2itc cif SJeilc v'V'^irtt'* ** I 
eocHflc cflfaa. .-aiiifnom ©. iP?ictcf^ ta(j ^(fc 3ucU fijrirU) ^ola($«rne 
bcr iiibfoni, tua ©iifufTtnii plpiitrit I 9?.irTQC Vmit ^luio IKiiH', 
trtbcr bet i ^--elinaiib^ i\ 2ini?bo3 Ifi«! fp(. 21—25. 

'»"J |>i!liHviiiKJ -^ SiHfllog iGG.i fc(- 100- 1. 

wj @fc i^xx orifl. SDn^forrctiiinfi oiXT ©foeftic i CElbo fjcrrrt, ^Ot>T tn* 
Hanti nntct (tflcd; j,Cc^ tiinb idjc iritcre cOcr ficrc fiiin fct-c^ Vflii 
Sfoufhieiii:, cffUTfom bc fcefiiibc* at wcrc mcflct fcrbiiggcn, 06 en 
aaiitftt bfri Sr«r foibveiibt, fctii tr giovt off bc ^ueiibflf, fiUitctfcm 
aff ti tdfrrligr, ^i^Uadjcr odi braiibnii6urgei!e jtrigéfolrf, fem tciubi 
cttj oiittnng ^affiicr fianben meb btrcij ftantflc ilriflomaittcv.- 


. Sdle ^ i ttt \9^tfibt flar^unbrefrr. 833 W |)(ffpflrpt>per, frftføge ht, Iigcfaa t)el fpm SiVntfrtif, vXtcraU 

»ar bcr i Xaugaarti en ufarbcaiilfg ftcrrf SWanb, funi efter* 
f^aanbfn mfficbc atU' fint SivtMuvtf unhta<^tn tn ung Qt>le, 
fom t)an toQ mcb, naar ^aii gif ub at jjtoiV, for at ben imfb« 
Irrtft) ifft fFuIbc flkTlcø af ^*o(nffmic. !l;a ^on engang gtf meb 
ben ucb ^oatibeii, fom en ^^clnf Ijen cg grtb Sot'vct, fer at 
trccffc ben bovtj 2J?iiiibcii bko nu faa cptragt, at ^aii meb 
fin ^(otigflav floø f|^c(arfcn if)(cl paa €lebet. X)Dg Rrar (lebc 
anbte ^^olaffer % cg ffiob 3?onDcn )icia ©tebet, ^rorpaa bc 
toge baaU Ooien et) ^nfrcne meb Mg'"')* 9?unbt omWng, 
^bor i\»Iaf(ernc cg ^vaiibenJ'orjierne brcge frem t)ev ( Crgncn, 
borhevebc bc alt bet (>5obé cg 3"bt'P^^)/ f^'" enbnii fanbted 
i |)ufeiic; ja enb ifte Aivfernc fFaanebeé for bered fftienbige 
^lijnbvingci''^'). ^»ab bc faalebeé rcvebc, feer man, at be 
uiibertiben igicn fclgtc til SJenberne; cg man fan bcvaf flutte, 
tioovlebeé ftunbcm GPen ^ar »unbet tjcb ben ?Inbciié Uh.jffe. 3 
SJrufF ^leircbd Singbcg, ifiCI fol. 163, fcrtÆlIeé al eu Sianb «•) ,?lr IGo!> tufl bj fcijfiTlige o* bifant'fribor^cfli; tify jjclarfn- bortroffu« 
fiicg ort> fvf \)t:x nllc irrgiic, taa IMeff "CTatiP 'J.Vter'tini i 6iI(!eborig 
flis (i.iiig fiica o{^ (re fcfle c* ^cjjcr c* aiitct gcfcd et^ fcrmiimit 
^aiicm fra wgjl.- ©Ifltigé^. Jdigbpg Kifia fol. &4. Sccwbvibcr« 
aiibfl ^. liitflbos !(«;*> for. l-'». aini(I ^. Sinfi&cg l«(U fo(. Ol. 

"tlHni^ alb brrt^ fDrmujfue off £uciit{Tcné fru:^^fo((t fifl VXi Wm aff 
branbciibuvfl oc(j trficrtiii, fiiiiipt pettadjcr bleff fra bcmicm tOntinf"-" 
Storpaiig« Sp. liiigbpfl l»i;i 31r. I fol. « cg :«. SPriiil |). tingbog 
lOtil fcl. 16 pQ iti cg mangfclttge aiibrc Steber i Singbøgerite. 

Sljn over Cft'irriKbf Sirfc, t« mt meget ftfrf.Tlbcn, i 9lonjnnøi |>. 
Stingbcfi 10<J3 9ir. i fol. I*: „ffiitortiri^i fcinb allfii fen Hcbc, fom 
ttjor « iligllebf, tuiltfrt blrff boitrnit fialoggcii o<ft bort roifutt ebaff 
1)cU*i(fernc.- — Cm Jliifcn i Vii^ncbflllc, fccScrrilb ^- 3:iiiø6og Kw« 

fOt 61. i ©tanbcrap 1659 UøUt noget SWcri af 9lvttci'ne i €ilb6afff, 
Clrang Sogn, C^ttor ^olaWcvnfé ^eive fiobc i DIceiljebfn) faa^ 
tjclfcm abjIiUiflC $)cPc. ^U biéfc fffe ^au« ttc?rct i fønbcvlig 
^tiié, fceé bevaf, at ^Sonbcn fi'øbtc cit Ror bruunfltevnet 
|>optJC for 3 aWavf, ligcfom ^an ogfaa tibligcre ^atobc cv^olbt 
fn fpit »rinj! ^■>cft for 10 SHiirf. SKange Stcbcr, ^t)or 5pos 
lafferne fom og Sntet forcfanbt, blctJC bc onbc og gi'ovbc mange 
Ulpffcr. J$n ^«t ^eel SRyttcrc fom f. ©r. engang til il^^r^s 
bæf ©tranb, og forlangte af en bciboenbe ^i^cv, ^eUv Wlah' 
fen, at \)aa fFuIbe foømmc t>cxt$ ^cflc. 3)ette giorbe ^an 
ogfaa; men mcbmg tjan t>ar borte, ()cengte be ^oncn op i 
©fovftcnen, cg rogebe Ijenbe it|icl, og bet af bare OnbfTab, etlcr 
forbf ^un jffe "oilU bofrc bem til ^iiiic. ^a ^auten i)øxU 
Ijcnbcé Sfrfg, blc» I)an bange for, at ogfaa ^an (fulbe miflc 
€i»ct, og i SortbiiDltife faRcbc tjan fig nfb af ^efJen og brul* 
ncbe"":). 

3 State og Støvring SWcixfg^cber, paa ©rcenbfen af SSct'tc 
og ©fanberbovg rimter, t>ar, faa ftflc^ bfi'/ ^J«** benne urolige 
JEib en Sogncprcefl, ^r. SHaénméfcn. ?lf 9lvfltet tjabbe tfan 
(jørt, ^t)or libet man funbe trce bc fremmcbe Sroppcr, og f^an 
flffulte berfor alt flt Seictøi og fine rebe ^enge i cti 53agcvo»n, 
fom £jan tilmurebe. Utyffcligviié Par bctte Mcoet bemoerfet.af 
en pol|1 ©pciber, bcr Kflcbc jTg omfving foran fin^ ^am? 
merater. 2)cnne ilcbe f!var tilbage, fortalte bc iigubetige 
^rtgéfolf, fom ftjivebe i 2lale ^ro, Ijttab i)an I)at)be feet, og 
lobcbe at gipc bem SlntJtfémng paa ©tcbet, fjpor ©olwct bar *") ©afin fccriSgncn. ^ermcb pcmmcr en gammel Sortælling oijcrccn^, 
fom jlrieet ftg fra et længere borrtiggcnbc ©teb: "Gii cclbgammct 
^ræftcciile i etoering, SramfcD ^crreb, 2lar|)uu3 2lmt, bcr na:Øcii 
git i a^anibeiit, Ijautc cgfan, af gr9{it fer ^Ivubring^ ncbgrafet fi'iic 
faa ©ager af ^Sisxti; men (jun Mco til ©traf berfcr af ^olancrnc 
røget i^iel i en Ovn.* SeUe 89 i bet f^ttenbc %ax^m\reeU. 235 

(nbmuvct. @oIbat«ne forbofcicbc nu bereé ©»((r unber fbclfge 
Ubraab: ,at be ncf |lu(bc giøre fig betalte af ^vaficiié ^a* 
gcto»n/ Joi^ubcn ^otaffevne fabc bcv cnbnu i ^roen nogle 
aWcenb, fom »arc |)r. SSaémuéfcn af ^i'evtet ^cngi'wne. (Sn 
af bem fif Ceftigtjcb tfl ubcmccrfet at jlfppc bort og gftse ^vce> 
flen Unbci'vctnmg om ben gave, bcr tvucbe tjané ®ob^. 3 
ftørflc ^afl tog t)an bcrfor alene ©ølttet nb af Oancn, og ncb* 
gratjcbe bet ganfle Ijcmmetigt i gatten, tjuorpaa ^an fagbc til 
fin ^uftru: .^Ticerc ^one ! for nogentunbc at fiffre bfn ^rcm* 
tibf ^ar i'eg ffiult mit ©elw for 5po(af ferne paa et ©teb, jcg 
«u iffc »it »ife big; jfulbe jeg imiblcrtib biftte bropbt, ba tjar 
jeg, -for at gitie big Unberretning om, ^»or ©ølttet er gicmt, 
,ncbiagt en ©ebbcl unber et 53væbt bag 3lUeret; men 5)u maa 
ft)C?rge mig en t^ellig @eb, at !X)u i intet SiEfælbe Vi( føge at 
ffafe big Sunbffab ^crom, før Sienbcrnc ere bragne af 2an* 
bet." ©nart anfom ogfaa 5)3oIaf ferne ti( ^rælTcgaarbcn; men 
be opbflgcDe jlrav, at be foflbarefJe ©ager vare borte, ^np^ 
fenbe af ^arme fobc be ftg bog iffe mcerfe meb 9?ogct, men 
))aéfebe paa ^v. ^aémnéftn, ba ^an en ©ønbag fiørte til 
Jøtrtng for at ()oIbe ©ubétienefte, flæbte I)am ba af Rognen, 
og ffrucbe |)iernePfaUen fra ^ané ^ot)cb/ unbev ^uilfcn bar* 
bari[!e |)anb(ing ben ulyffclfge ^roefi opgau fin 2lanb^). 

^aa enfclte ©tebcr, f» @r. i Setliiige, føgte 25ønbcrne at 
flfaffe lig ©aiBegarbcr, men fom bet føneé ganife uben 9h;tte '^). '^) ©ctte ©flQH Ian neppe fraftrioeS ^ifiortf! ©atii'^eb. T>et er itemlig 
mebbcdt of en Ⱦrtifl gammel ^one, ber nebfionimcr i lige Sinic fra 
ben iil!p!felifle ^røfi, og ^anblingcn felo er ith ubcn (Jycmpel. (5n 
^ræfi i ^aéfing og SiUeréleff i Slatborg Stift, ijiinfe be Stienfle paa 
en lignenbe "^laaH »eb at binbc et SRrcb fiitbt af itiuibcr cm IjanS 
|)i)t)eb. — ^adi^iHé ^^reét^rcvclogte. JE.iliiTc ^faniifcriptfamling. 
golio. 9?v. 11-2. (aougcné SSibliotjjct.) 

") 3eninfle Sirfe tingbog 1662 fol. 6. S80 Scile Oy i bet fvUrabe Sat|imbT<b& 

H^e fattfg« CanbébpfoK fmibt nu fffe mere nti^olbe Ut, ^oerfen 
f ^øbl^Æberne eUrr i ^ant€b^txnc for ^rlgéfolfeneé %olD og 
Si^rannfe"). 9Jaar ^olatterne ^aobc pl^nbret og borttaflcf 
f^vab ber fanbted i pufene, fatte be meget ofte ^(b paa bféfe, 
pfl fon'oge faalebcé ^cfcocrne fra |)uué og pUm^}, SRogle 
flygtebe bort til ganf?e fremmebc ^tcbcr**), 9lnbrc til ^tob* 
flcrbcrne, f. Qx. ©ogncmotnbene i ©fefJ, ber flygtefce tit (SoU 
bing**), og atter 8lnbre maatte op^otbe jTg f ©fotoc og |)cber. 
Stjmarnbcnc fra Srelbe boebe ( ^orb^^Wer ( ©fo»en^'); og 
paa @føfTub ^ebe, ^oeffel @ogn, veeb man enbnu at for* 
taUe om et ®teb fom fafbed .StoUen' fo: Stalben), (^Oor 
cnbecl ^»uber f benne 5trfg f!mltc fig f Sorb^uUr. 2)e ^a»be, 
fortcrUe^ ber, ogfaa bereé |>ef}e ncbc ^oé fig, fftooraf 92at)net 
@talben fommer, og be bef)øt)ebe fffe at trceffe bem op for at 
toanbebem, ba ber fanbteé %}cr{b nebcf forben; hin om 9?attcn 
ipo»cbc be (Tg op, for at ffaffe fig 92oget tfljobe. — ^ræficn 
i ffl^tivU, |>r. 3entf ^ercntfen galencamp, f>a»bc ubfJaact 
mnbe ^aarbe gefbeti'ber unber be ©cenj?«, og t)an biet) nu 
omftber af ^olaffern« jaget fra |)uué og pitm, og titfibf} af 
bem berooet Cfoet ben 6te ?tugufl 1659. |)an5 Stonc »ar 
bob af ®org famme Slår i 2ianuar, og ben forrige ^roefld 
C^nfe, ber i trenbe ^aarbe Seiber (}a\)bc ubflaaet megen QrUn« !") ^olmanfcg ^. Æiiigfcpg 1662 fol. 2C-27. 

^ ©ijtiéforretniuøcrne oocr øbc ©aarbc i bc foTificIItgc ^encbcr ififi*?, 
iiibe^oltc en flor SJiiingbc Optconelfcr om, at pufene earc neb^ug* 
gebc cllcr opbrcEtibtc af ^olancrnc, ligcfom ogfaa 3;ingbBgert!c paa 
mangfolblge ©teber berette, ot golf bicve forjagcbe fra ?)uu« og 
|)iem, og bereå ©aarbc opbrænbte. ©cc f. (Sy. 3ctle» ^. Æingbog 
\mz fot. 68—60. 

®; gcagmciit af iSlbo ^. tingbog I6fi(3). 

3«) Slnbfi |), Xingbog I«')« fol- 56—57. 

3') Stblct om aiibc 1657—60. ©. 77. ^tite ^9 i tet fyttcnb« Slor^unbtett. 237 bfflfifb, U€\> emftbei' Ilgclebftf faget fr« fit l>««^ af Spofafferne, 
og IjciifoD i Mti éinib bcii lObc ;3u>'ué IfiJO '''). 

2:ct fan neppe »cere tip^cii Svbl un&tfifafrct, at bci- 
mtiitm fan raa« og barbaiiffir ^rigcif, fom iVlaffmle bcngaufl 
»arc, pgfaa Ijcrftcbe løndué ^cUyil; Ijwilfet ^fUer iffc fattcrf 
53cfra!fti*lftf tcb cnffltc ©agn ofl *J? c n-t n fuger. 3 ©aarékiJ, 
^oliiianbd ^ciTi'b, (,>(«» eii Raffclé ^iJwibi'pi^e, SJiarflvctljc 
^andbiitrcr, fcrfulflt Uge op i StixUtaarnct af cii polj! dli>rtcr, 
bfr Dilbc t>o[btagr tfcnbc. ll)a ^tm ingen an&rn UbDct faae 
tii at fi'Clfc |Hi ?(Sri:, gau ^un jig ®ub i ^ctb og flortfbt ug 
nfb fra Xaanict mcb bet fafic Jotfort, ftfUfi" i»t boc cnb loie 
WlTcnnnKt. ^{gcfoni Dcb et Unbeivo^rf foin ^un ilU alene 
nffatt ncb, men unbgif ogfaa *),VIaffcn(J ©ftiTOrffklfcr, 3 
©lulningcn af bet fpttenbc Jlar^unbrcbc, foiVé bei: tit, If^M'bc 
^nn fom (Snfc i Srfbcricia ^'). 

Sfiigbpgen for 2lnbl> ^errcb 1660 fort£?(UT piu en «tugt(g 
Oioinbe, at I)un opt^olbt iig ( lang Zib i}oé en pclflf 6oin» 
manbant paa (Solbing^uué og (tben cftei- i)oé forftiVUlge ^2ln' 
bw, ittttil tfun b(ct) befatngt mrb en i)ix^UQ ©vgbom. SDJaaffce 
er benne ©tigbom ©runbcn tit et 3agn, fi>m enbmi Runbom 
^oretf blanbt 43onbernc, .at bc S^'W-'iit^r:, bcr |lobc i '^cx* 
flaaeffe tneb delafferne, tffe funbe leve ret litnge.' ffnbogfaa 
abffiUigc 8lar cficr at Jrcbeii »ar fluttct, funbe uian (fte bnige 
noget Viervc ©fietb^erb mob et Siuenitinmer, enb naar man 
falbte ^cnfcc: .rn ^o[(l ^orf'"). 

Sit '^olUté {^orbitivclfe niaatte venbe jig mob ^Vlalferne, 
ber^ f!fønbt be {!u[be uorre ^anbct tH |)telp/ opfcvte iig fom 
betø »cerise Sieubcr, vat natnrligt nof; og man Ijav ogfaa ^■0 Sammcftcts. 

3^) llrsi-nii -Alias Datikus.* OTfcTipt V-i'"" trt fturc AcTigl. WbUotM- 

**) Bet en »Liflc ictfaiiflaflcntf. $>oIiiidiiM ^. 2mgt?cø HiH3 fol. 17. $crtJraiB9cr cm« at S^^rrne frunbcm {loge bem f^fel, ^«or bc 
traf te« i miatrc ^rticr. Cfn |)uulwf ImcUcm S^Dr^bof 
c^ ■lH".itf Ki;« mtttu at bJtie ?ia»n af ^olaffer^uUn, forbi en 
Ircc HtfidKrt ter tluUf tTW ibidjlagne af 53ønticni« i Sri* 
^'■.ii» i;? ^ ^Ja ?5c5:?<«brt mfb tn *4>i3f , ber tkntt ^oé 
tJ'.x'Ttu : llru-r, ss; fi?nt rrtCcb* baabe I13 fcl» og ^r<rfien^ 
cv-wstti, 0»i3 5c?te Hi'Jit t<t i ^iKxtt, ^oorfra f^an jibcn lob 
'Cit;ctt ^ctLCc Cct :;ona> reb at flaac ^rl&atcn i ^o)?ebct meb ttt 
t^Nirt oik^wt* »aaU"Cc# dt butt Ttviubc bcb til 3orb«n, er n^ 
jjjv't s^M -t ittct ■coC rectiU ''*K 

i^srcC >K cirJtKt fc:ip$<b* !!autfté grffnbfdefe UI^Rc i 
5«tc ^.^^iaa^- ter « iJcti, tff utbicb i Sarct 1659, og 
r- Aiiw X'vCttjaiCtf «ia^* af t* rrtmmrteSroppcr^'), m« 
^N-^ii Ntt "itfi*« S"«i. af iS^ntni, wfc faa mange Sibelfer 
i';^;ivN c^ iCc^ux JLstar. ^autf?nUgi>iié bibrog SOZangel 
Kdu ,N.^-u;Lt{^ ^aoi^s ls 1^i>e'-c cl» at Spgbommen greb faa 
'i^iH Ml •v*^ ^ ^ ^^"^^ xCCE CrcCnttftfe ax hume paaf^aae, 
a: iMK ^i^ ^ jtKKC tcct^tfCc abffittijc tufinbe ^eno 
b^-. ^£ N'T utÅbci^* ae Accf bcic 3«>^nt efter greben flobe 
SM ^"^ »cw tfCc> .ftar li^6tf. ba var ber nsften im 
^c:i i'ia:t> abi ^^cu^a^t <Jp#«. fe« »ar ouerbleioen 
i tc:t:u* Sctc^^fU^c :Jtb. brerfcr 'Sognet, faa»cU 
»if:ii ittbtc : ?iab^'Laajtft, fteb itJrften cbC^. 3 
JijutNri 45ufc ^icv b« tJRt vrMbÆtt i 3 Hav, ^fterfom ©og* 
ucc brtT s-iit'^ ^*^ *^^ ^cURerBri :Iiber, cgSelfene af fmft. ;* MMcu* JcN ^'cjjcnux fem 1*>:A} tatt i3?K*»nt ">{( ^p^c i ftorSHang* 
KM^,U'»^ iVm S^c^ at Ntrc ffcrt af en ftørf ^. Danffc ^<u aSeilc S9 i bet f)>ttcnbe %at^m\>xeU. 289 

femme ©oger tortbøbc'^); og enbriig f Xrclbc »eb ?5rebcrfc(a 
fanbtcé bcr cftcv krigen fun Mn cnc^c 3Hflnb tilbngc"*";. 

Oflfaa maiigc af, b« 2?ønbfr, bcr 'oavi fl!i;gtcbc fm €anbet 
fnb i ^iøbficpbcvnc, blctic bcv Djfrc for ©^gbommen^ SWafcrt. 
®ogncpvæf!eti i ©ccfJ «cb Solbing, |>v. Slnfcr 23uf, beret« 
ter*'), ,at ba Ijané Sogncfolf meb ^nm »ave Pygtebc fnb ti'I 
6oIbing for ^rigéfoffcté ^Ivnlivfngcré @fi)[b, ^olbt ^an ®ubé* 
tfencfte for bcm f Solbing |)ofpitaIé ^i'rfc, og bev bctientc 
(lan meb |)evreué 2f?ab»erc iffc alene bc Sore og ^av(?c, men 
enbogfaa be ©yge og Sfvobelige i ben flore og langvarige 
©oagfjcb og Sygbom, fom ba graéfercbe i 6o(bing, og bet 
baabc bcm, bcr bictte i Sioe, og bcm, bcr bebe af fammc 
©ygbom.' ~ 53cb at omtale benne fovgelfge ^cfl, bor tot tit* 
fibfl ti forfn'gaae at mcbbele, fiioab bcr hevcttcé om eu SOianb, 
bcr meb ficlbcn 3»ev og Uforfagt^cb fergcbc for mange af fine 
aøJcbmenncfferé 93el; nemlig Sognepræfien ^r. 9?icU Caus* 
rfb^en i Smibflrup i |)oImanbé ^crvcb. 5ør(l f krigen tiår 
fjaa, ftgev et Singéttibne, meb |)uRru og ^ørn i ynfeUg 
SKaabc bleiocrt forjaget fra paué og |)iem og bcrooet bet 
2Wc(le af 5ovmuc og ©obé. ©iben efter, ba ^an »ar fom* 
men fdbage tt( ^rccftegaarben fgi'eu, Uco ^an mecr enb een* 
gang paa nt; p(i)nbrct og iibc beljanblet, inbtU bc ©»cnf!c 
enbch'g flygtebe ti'I ^febcriféobbe for bc allterebc ^rfgéfolf. 
•iDa føgte haatc tjané ©ogncfolf, faaoclfom Sønbernc anbrc 
^tebet fra, tii ^am i ^rccfiegaarben, fovbf (jan blett ttlflebc og 
ubftob, ^»ab |)aai'bfjcb ^am af @ub bleo paatagt. Dgfaa 
ba igøgbommen og !l)obené Sorttagelfc graéferebe haaU bcr 
og anbvc ©tcbcr meget fJcrrft, for^olbt (jan fig meget cevli'g, ™) a?anf!c ^Ratiajin IV. 333. 

*•) %)>\ex 0111 atibc 1657—00. @. 77. 

*') Stnfcfi p. tingbog IfiflO fo(. 5fi— .j7. c^riilrlig og M( åncb foamc fattige, f^gt/ ({tnbige 3Sniiir{!er, 
fem vare i fter SRjrsgbt bcé ^am i @aarbea, btticntt be 
€9S(f foaeiet mnltgt ear, fcefcctc bc Xetc i |>eMaI tii ^cx* 
t<n, cg viitr ttg rBeré i aatrc SKaattr faoletxé, fom en ^oe* 
trrlig ^r^lrmaiifc pg tro ^urUfergn for Sintre fan oonre bf 
Utntt, Xercver Ireb cg ufciicb ^aa megen ?2el) cg fflenbig^eb, 
hiet tUt cg ene ntplpntret, flagen eg i pnfelig SRaabc tribiu 
lerer, ^tUet ear ncffcm tMtterligt fer fUUr*% 


3 ten fertc ?ib af Shin 30 Star ffavU SeSe 3 ®iinge 
utuaaet ferffteflige eteli^genbe Stri^ci SVorbfler. JCel er fao* 
Iftcé inret Unter, at Sven efter ten (itfle Ærfg, ber enbte* f 
^eraaret 1660, firembct entnn fcrge[iger( Segn, enb tilforn, 
)Ma ten itvrne (Renttg^b. 

^rctge en famtitfg trctKrrtig 9?eretntng oare be fiefie 
^aarte cg |)ufe T^a ten ficre ®ate nebbrutte cg afbrcrnbte, 
iffe alene fer ni ^ten, men egfaa tag i 6aarbene; be obrfge 
iMTe faalete* etriagte paa Xerre, ??ocgge, IStnbuer, hofter cg 
al ^nttttgm'ng, at njrfien ^n^tn funtc bce i bem, ^borover 
cgtaa tfTun 29 @aarbe cg l^aanfnger f ^ptn bare 
betcete, cg te flefle cg betfie borgere, pna faa Unbtagelfcr 
norr, tåre ubflvttete fra Spen til ganbébperne. Sif SnbbVg* 
gerne tete mange unber Ufreten, cg be ^aa, ber bare blettnc 
tilbage i S^en, maatte meb ficr SRete ^ente be noboenbfgfie *^) ^Plmontd I«. Stngbcg 1662 fcL 26-37. gpfccmiblcr 10 til 12 iSUk tortc, eftcrfom bc ( t>cti laiigvnvtgc 
^vffl iXlUk$ Wc (;avbi* faact cKcr ntilft Sloget; ^evtrt fem 
enbuu, at abiltUiflc Ofiiflc vq ^um(f^awcr (laobc^ tiflcfom i 
SixlQen mcb bc Svcnffc IGl.'i— 45, Ifbt De(\»bcIiB Sfabe \)<b 
©aiib fra bi'n fer omtalte <Bo, fom ^claffcruc ubffar for et 
fog« ^pltf. 

Ungtet alle bi^fc forgfltgc Cmrtopiibfaljcbcr, iibgat) bcii 
fongclige ^Iri'ijéconimidfatV 93iccliiug iiiiéfcn en Orbvc, bat. 
Viborg bm sbe Cctobcr 1660: at l\'i(c 53y ffulb« unbft^clbc 
et (Sompagnfi.' til Sobd, b<Oaaciibc af 19 Oxat* cg Unbcrof« 
^iitm og S<i ©olbatcr. Xe faa cttevMcvnc ^Bcvflcvc (nbg(f 
bcrfcr nu'D cu ?hifegiiing til Æpiiflfn, ^»ort bc, efter at ^a»e 
onUa(t ^>i)CMd Sficbnc unber spolaffevnC/ hcoiilc incb $Uti'fl fva 
b( foiigcligc Gommiéfitfra' f^cbcr tiangc og (Sf^vifliaii ^itib, at 
bpt tar bcm uamligt at mobtag« @o(batev!if. Commi^fai* 
rcnicé Jgne Orb civ* blanbt attbic fergcnbe: .Xcr er ^vcrfcn 
^ufi: ri (jcltcr Sorijcvi", fom fan l>oIbc nogctt ^»tqvavlcring 
ciitcn mcb ^iwuiS, *UÆicIfe, SKab etter ©I; fa« at bcvfom bc 
fattige faa ^orgciv, ber nu erc tilflcbe, iffc bcrfor maac for* 
ffaancé, ba blt'uer ben ^elc ^t) (itbeii rn SDIaaitcb, eller og 
lorten", aibcleé ebe". *) 3 Mt ®war loyebc SftMigen od faa» 
fnart muligt at giore ^UiRalt tii Siabring i ^pciié ^pvbev og 
^>aalÆg; men atter i $larrt 1664 trcrffe "oi rn n^ SInfcgnfiig 
fra i^orgcrnc, fom vi Ijcr 'oiilt lab« feto (alc: „^i fattige 5o(f/ 
.ter toc i (StcvA .ftpngcligc 3)Jafcflirté fliotflnb 53cilc, for* 
.aavfagcd t<ia bet alleruubcrbaiiiguc ^oiligcu vor ftore 3?ob og 
,?lrmob ffageligctt at gioe tilficnbe, cftcifom bedttoprre formebelfl 
Mn (tbfle ^oarbe, langvarige cg bcfuffiligc ^vig ^pcn iifffteu 
^ blcoeu cbe og ganf!c ruineret^ cg 5c(fciie me(leubcel^ bovt» C O Scc bc o»ciifi)r omtaftc Sdifugnitigcr tU J^retcrif fccn ^rcbic of '*ttc 
OttotcT ifvsn. 
99 t tct fysntc Satttmbrctr. 
''^ at Mla^. pø m ftNn 9i<ntfrnc of ?aiit(t brrtfom, rrc 

M ^Mif/t, bctniMttf C9 ll^a^t^^t( %1cr^rT< jtfli'grn bdongf^c 

•■rb dHRBør Ø»ft Snb^Mrmrngrr, Sfatttr cq a^^rc UCgiftrr 

aft »ver Mr Om« 09 Sormue. 3)téfr vorr rlrabfgc %(iraar 

o^vcr bcmttl%5«n(c ncffcm tfViDft, cntcgfaa floCc SJtO'nb 

%^n 9ta^e 09 Iklb. (S^n'tltau V-inl, Sicn^. 9)!djc{}. 

ievvttwbc Svntttffarinr* ^t>< vm fiKtig« tcilighc& t>tN'W 

iont pø (cfMt. Ca cftrr Utté ^dution, tt tftom fiior( 

«g ktMøtrt t»cr b«trfft>([f9r liHlaiib, ^aof vf beg f)C< 

J^asKt V^ni AoBøfC^ STtaiVftiirté naabi^Or mttbc @tar, mcb 

gftr ae laU g<nf ftnevbndig til gorbebi(«g, (jioilfct beg 

tt Mcora ^coftanbcn, c^ brrcftcr c^et (Sutt cg t^ormtte 

|ftR« «ct ^tqvartning cg ^fiittrr at t»irrr bctvngft. 

k$»t*mwcn^«{aftmring<SV<m*gbfb, (cm ^fr beebc(^»cn, 

|jnnj|cf(>r paa te ?lar? Xib, 10 2?orgerc cg borget* 

Lff(r, rrf gattfFc benfli;)(t<bf cg VA>> Vonbébt/ane 

r.fjø oy^otbf, pg nibuu flcit af bc^orgfrr^ (ter cnbmi bo«r^ 

.ttt {l»tt(fcrrtlør ^rrfro, fer at bfg(»t |Tg ^tn paa anbrtf iSlf« 

I.bcr: foa at brt er nmuWgt, at bc fattige faa 5clf fom Ij« 
.fvt i t^l^tti, fan fermaac etter afrtebfcmmc bc« paalagbc mafl* 
.tKNtø* CoutnbuticB at ufcgioc, cg ben ulibflfge ^nbqvartcr^ag, 
•tfvcnnrb ti ctt betvugebe af et (Sompagnf« SRyrtere, fom meb 
.Cfnrierer e9®emfnc teftaacv af 13 SDiaiib foruben IS Kvt* 
■tftviriiiber, 2 l ^orii og unge 5clf, fem tilKgc nub 
.famnic tScnivvig"« opbolbeé. 2^cg bviige en X'ccl af bcm fter 
-Ufcnieieligljtb mcb beretf herter, fom Imw bcm i beTC«$)iifei 
>totr bcbrfveé enbogfaa af bem et(crd abfft'Hige 
.flrcvf Helbfcmljtber cg ^^M^tnbti'ngeiv ^»(Ifct for ®ub 

• "Jfl Cvilflhfb ivl fi- at l'cHage. 
Mi (iibfliic b^ifov meb aflcvunberbaiitgft SJegtÆi-ing tit 
.<»0M» flciigl. SWaicftv «t t)^« fer ®ubtf Stylb flig »or fioic 
ShU ^9 i tci fi^tti'titc 31at^uttt>rc&f. 243 r iftfb og Srang af ^øffongflfg Sf7iiabe og 3)!((M;rb entiiu naa« 
^bigfi »ilte aiiKi*, at vi ( fortfuiclbtc uMalfli'gc ^iibqvatteiing 
:.fart»clfi)iii occr ©tuu' 03 Sovmue paaKifltc ©fatui- cfl Kontii* 
.[•ulioiKr ntaattc |7c£ 3oii{ii&riiiø/' o. f. t^. 2)at. ^citc ben 
2Sb< UiÉa'in&er Jlnno 16<>t. — ttn fongl, Wefoliificn finfcfé 
paafhmt im6ci* *i4tc ^fliiwav 1605: .at ©cucralsCcmmt^faiif* 
fCeUcijfrt fFulCc crilafre, |)t>pr ^ntcftjavteiingfn bqs^mmt'Itaca 
fuiibc (^fulffggi:*/ ^) ^crmcbcntlfg cv ba ^yeii fciicvc tlcwcii 
befriet fra nc^U af fuie ^prtcr. 

eii&iui 20 ?ltu efti'r at Stfben »at (luttct (jcuflcbc tctt^bfligc 
aKaiiglcr itafbiulpnc, foin en Jotj^c af ^rigmcS ©tcfceggdfer. 
3 Vla«t 16H\ oav itoiifl (Sj^rOliiiu ten gemte i 6c(buifl, pg 
©orflernc opfatt« ba et 3lnbragcnbc til t}am om at beforbre 
^Vcné Opfcmfr. 3J?an feer af bettc, at abi?tUtge af53ovgctnc 
fiibiiu paa bi'ii Jib fcoebf ubcn for 23i)cn, [;oovfor ogfaa mange 
^iife RoCc ubc&oete 03 obc; ^irfcti eg i£fclcii navt meget for* 
falbiie, og bf 4 ftore S3rocr i og ubciifor »Byen bctioucbe 5or» 
bcbvingcr; fem ^nbeaanerne ifff fptmaacbc at bcfollc €*fl<' 
(cbeé car SNcKcii, ber paa ben ^i'b ttKjoite j^engett, i faa [}d 
@rab forfalbcti, at ben uce|}en oar obc, cg fuavt vilbe blioe 
bet, b^<^ b^" tt^*-' "'^^ ^*''^ Si^rilc biet) ifianbfat. panbeleti 
fiob paa famme Xrtn fom efter betl frenf?e ^rig 1613— U, 
.ba Sobct veb 35t)cn, ^doH Sfibeiie t^ulbc (i'gge, var cflertobet 
web Sanb, pg faa c^jlylbt, at ter nfppe funbc fl\jbc en 'iJnab. 
iiettclig laber bel jlg berfov fciflare, ^vab iKorgevn« i ?inbYO» 
gcnbct til Jtongen fotegat), ,at ^ijeué Sil^anb fflebetfcr a< 
forbebvctf, fnavcre mere cg mer« fovriiigcbeé" ^. 
^) Oriaiiial Slnftjgumfl pfl« ficmpict '^kipitr: -Si'flit*' tffl Zinijfagct 

•^ -GcVip »iff TOcif'9 Tlntraftrnte fCT 6- S. ©. ^fraff ©ycnn, fem f!crtie 
W( Geltinji 3ttino lOfiU mellem -^riPilcgicinc-, fpvutcn nogle Gom 
cepur Veriil i^atfi-n; -fli-.TcH eg ©folen wtfemmcnbe ilUi— I7(W." 

Ifl' 
%ilr 199 t tct Tottcntc Sat^unbrctr. ©flv roffr «tb 100 ?iar efkr tentie ilfti ^avbc lUcfle 
CH^IUI (Re iiaart ten S(i>rr<Ifc «Ufi* ^pl^niffnfitc , fpni ^C1I 
l)flubc i i?larfl I6-.J6 fcrcnfc Itt fin|}< fitntntgc ijnfcfalb ffcrc. 
SntoUft af ^uffne ubø^ortc nemHg 17 93 iait IGQ @aarbc 
ofl $>uff *), ^wrfmob bc feffrrligc Srcppfr 1627—29 alene 
cltliiQte pttcv 200 ^nUf cg beg lonrf bcr nmngc lil&agC/ bci 
btf botttfdlc. ^aa fclo fammc 2Wa(ibe for^elbt bet Hq mcb 
Soircnicrngbcn: 1620 op^otbt bcr fig i ^ctlc 258 ^aiiifliVr^ 
tfUcv mcb aXibbfUallct 5 Snbwi&cr H\ <r Samirif, 1290 f(v^ 
fpiicr; lO'JT, H Slår cftciat b« fcifcfligc '2ireppi*r twrc bragnc 
bert, fattbtf« bcv fim 182 5»»niiHft cUcr 919 3nbi»ibci' ^; 
1665/ 5 ?lar eftft te 2 fociiiTÉ iUi^c, tjax titte fintal afta^ 
gel tit 125 SamJti'fr (der 625 ^^.Vrfoticr, forubcn 30 ^S^DCgriC/ 
bfr bpfbe paa ?anbet ''), cg 3lar IKK) var bet cnbnu fim 
125 5iimilicr. Sra ben Sib af tdtcfl Splffniffn^beu libt eficr 
libl; faalebfé tJar ben i7a0 fleøcn til II2 gamilier eller llf» 
^Vvfoiicr, oQ 179^ til ifi5 Samilier paa 550—60 ^:pcrfiMicv 
c»cr 12 ?tar ") eltcv til ialt 925 Sinbitifccv; fi^rfl 1801, ta 
bcr befaiibtctf at »oerc 1.1 10 aj?cnncfFev ( ^ctlc, naacbc SefTe ma-ng* 
ben ben fammc Stcvvetfc, fom bcii tibligcre 1626 \mtt ^ant, 
|)DDrIcbcé '^Dcii fcuci'C mttrftiigcn er ttitagct, fem til et €lagi$ 
CPrflatning fer teiié Uljjffer i oelbrc Sib, tilfcmtncr bet (ffc ncer* 
vcprenbe Unbcvfi^gctfc at »Ife. Saamrget bille Di fun gterc 
ppmrrrffom paa, at t«b goltctccttingcii i bettc ?tar 1810 var 
Siibbyggfiueé ?lutal ileget ttl 521 5ami(ier, eller 2105 3nbi/ 
bibcr, pg faaicbed bicoct meic cnb forboblct i neppc io 9Iar. _*) Cidarmann wn 'Stilt ©. So. 

etaltcriftc fer tct« aar: .3ufliid i^ linfjfagtr lfinn-7n.. 
*) OJaflrmaini vna niifortc etfb. 
*Wlc 8v i Kl f^tteiibe aart»untritc. ^åCt Cni Soti^erHP i 93cite 9tmt i ^areiir 1660— 65- %i ^b( aRcrcbc tUbU^trt omtalt, at ablFiUfgc af Boqu 
norbttcft fov 5?i!iftf, f. ©r. Skubbet, 3cll(«fl« cfj aubrc f 9iopr*J 
^(b<n, eftn: ^vcbcn 16G0 flobc ganf^c øb(, ba faa gubt j 
on« 3nbtt)sgi:rnc va« bortvyffcbc af ^'Jri^cntf ^olbfom^cfcoirj 
og fmitfonime ©Dgbemmc. 2)cv figc<J vel iff< b^ftcnU, at Cfl* 
ntnt fpiibcii fov 53i)eii, dtct Ut bauoficiibtf 5?vo««it5 CSotd '.V 
^eorpaa »i fornfrnmclig ^ti' vfUt' fofftc »pv OpmÆvffoinljcb, »ar 
{ fammc C$rab blottet for !3c6ocre; men af te li^p^iQi llb« 
fagii fSiii^bcøcrnc om .9[nÆiib, ber t fovicbeit Setbe bortbobt'Vl 
Uté bofl at golfcoiffiiøbeii »av i mcflvt Ijof (5Jvab forniiiibfTet/J 
faalfbf^, at en ftor S)eel ^aarbe 03 ^ufc niaiifllcbe Svrfievfrj 
SHeb ^eiifyn berimob tU ©vøndigciv »ar iJroiiflobfct maafT« 
tt^^et mere Pbelagt ciib (fgnene \}aa ben auben @ibc af l^'if^/: 
^»crtU ?Iar jagen forncmmcd'g »av, ni be SucnfTc I6jH »eb^ 
bered Slugt til Srebeiitéobbc fov be afticvebe ^rijjéfolf, oø 
fenere biéfc feltj, t}a)itc uebbrubt ofl btffnbt bc ficflc ©oarbe 09 
Jiufc ber i Jlffi^eben. 3 ffilbbo ^cvreb »ave I66O .aUc 33yfl« 
nfnger ubcn Unbtagetfe af Sfenbcrue 09 ^vigéfclfet gaufFc 
af&VÆubtc, niinevctc og »belagte, faa ber i'ffc faubted ni^geii 
S3»gntng enten i ^\)cx, paa eeii(icb?(5Jaarbe, ^oele ctlcv Jpufe, 
men be »«vc aUc obc ^). 3 Siuff pcrrcb »ave .en t}cci^tc\ O Wnn bcinærfc ^cr, at ®cU)ctci*i)nbmie i bft nitwii-cnbc tkilc Jliiu 
KMio fer tc( mcfic alle fatc gtcftae. ^otmanbø«, (rlbbo^ S^nift^ 
i*fl 3 erl cl? ^ftrcbcr utfiiorbc, fontbcii ciifcltc ©tyffcr af at'vritb ^^crrct, 
tit cflcntlioc SroBflOtiS; tttfcrimot tcii ftorflc 2>ccl af 9li>nMiiii3' 
SotrUb^'aTctcTSitfrtc til te mnnflc forfficUirtc ^crrcgaacbe i b« tt<^ii, 
fem bciiiirtiifl oUc ^<kh iSuiiKrgobS. 

*) Otijj, ^vndfi^rrctiiiiifl af "»(i- i amtflucirå Sr^fe tt4e bfi fpttcnte aaitunbri-tf. rufacrcbf og fjaniTe cbr '), ^lPorpaa fnii ai\hxcé fpm Cf rcmpcl, 
at ^tcnbcrur ifdvibc aftrvrnbt cg a[&rUd pWfagl f)tU 92eb(( 
©cgii, mcb llnbtiiøftfi' af I giÆcr *); pg i bcr ^flc fa« 
man efter te fpr^aanbcn tjvnciitc >3yndfprrftiifnflet antage, at 
'Snrtantcn f}av »oerct Kgrtan f bc cori^c ^ertctcr. Ten fawme 
Sficbnf, bcr \>ar ptjfrgaact 53cnt>frijaarbcne, fiavbe p^faa rammet 
^roffrfgaarbene pg 2HpUerne; te fleffe wre afOr^nbtf, cg be 
faa pverticviic faa fuIbfpDtntent ruiticvebe paa Xorre, %Sxgge, 
^fnbuer pg ?pfter, at bc aflfgcvel oate u&et^pcligc *J, 

aSarferne i ^etc (Sgtieii vare ubi>ifebe, Sfpvenc meget 
ferljuggebc cg for en flpr "^eel ppbrffnbtc, ba Sicnbernc mcb 
bered *<7rigémagt i faa iang 2fb ^ovbe ftaaet pg Ifggct ber i 
Cefr, og ^reatureiic tilbeel^ aOc »are t»prtfprte. 9Iaar mon 
^er bcéuben ermbrer^ at 5?pnbcrne ( ,<frigcn ^^a-^U ubfroaet aUc 
tnuKge ©icntjorbrgbebcr meb ^Hynbringcry finitfomme ©oger og 
^uiigcv, pg at be flefle CoerMcvnc nu fpm betlere wnbte til» 
tage (ti bcreS ebe cg af&ropiibte ®aarbe : t)il man lettelfg in\>* 
U<f at bereé ^aar, iforr ( 23egunbelfcn, (Re »are ftprt fcebre, 
pm fffe enbnn Offrrc enb iinber krigen. 

2>a bet ifirr var af "ytgtfgljeb fpv ffpngeii pg IJanbet, at 
be mange obc 5«Ri'gfl'irbe funbe lUvc bcfaltC/ ubfpm ber ben 
2Jbe 3uui 1660 en ©frioelfe fra ?ef)nønianben ©ten ©(Ibe 
(Jan Gptbing^uué, ^oortteb ^an crfl^trcbe, at .bcrfpm ber fanbted 
nogen af be ^prtbpbed ^prn eUev @lcrgtningc/ fpm 6cg(erebe 
") ^-Ingtoiini IfiOl fel. 1 18. 

*) Sammrftct* SiHccfl fpt. 9. 

*) ©iJiJfforrctntiifl ofcr ^rfEftp<iff>'^fHP' ?>oIlIlflll^« £». ■liiigbog IWW 
f. m. 9?Tii(? 5). lingbpcj 1603 f. 8'>. — Om gSeamic; f« Crifj. 
eV"5fprretiiinfl i ^réitct. Smil ?>. ainøbcn lfl6I. XiOffg ftf. Il: 
■ cfftcrti te ^lajtiicr taiicnn w5 lommen fitfl fprgonafii ft>raaT fUl rb« 
cd) (iffbicntic OTcKcHftcr, frrPtcnlJcn^moItc flllcwc ter i ftcritct." 
Vrile ^p i bet fviictite 3[ai^unbretc. 247 df Wt antage cg &«iT&bc te ©aavbc, ^ufc, ©od og 3Koflct 
j>aa i^roiioiiS <jiob^, fom eIl^IUI »ave (ebigc cfl fff« antagne, 
ba tilbc i)an forunbtf fccm bet, fremfor nogen Sluben, f>t)ié b< 
^avbe Qvne til at opbpQQi og fceilc bet; eKn-^ faae f;au fig 
ntfbfiiflct til al oocibtage bet til ?lnbvc" % (SaUltc ©tcbei 
paa c^rcngpbfft, f. Grr. ( Sefltngo, »are ber fffe a?!oenb ncf 
ti( at bcfxtte ©aarbene nicb; ber inbfom bevfor ,?lnno 1661 
nogle golf af ^enfpéfer og 2ijO/ fom fffflebc negle ©aarbe i 
Scllfnge igogn og33ij; men bereé l^efc itoi itibl?icenfebe lig tU ; 
noget -S^e." ') 

Cn ^fcl !l^ecl af bc 55pnbeiv ber enbnu teccbe, og bi'iitf 
^avc ©elocfeic, beelé S^ftere af Alrongob^ cUer, fom be ogfaa 
folbeé: .Gront fenner c, ^'^be iffe venbe tilbage ti( bereé ^ 
@aavbc, men op^olbt jlg paa frcmmcbe Steber, og lobe ©aor* 
bene figgc obc. 3)ct b(0) beifor Cebtaget i "Sflavlé imi, at 
bc Svefieie, ber enbnu ifU ^awbe antvigct ^e obc ©aarbe, 
fTulbe ^avc tabt bcveé Stettigfjeb t)( bem; ^oorimob ber fffc 
funb< ftgeé noget mob ScfoeiernC/ ba Jtonge:i ftbm Ufrcben 
au f}at7be paabubet noget, ubeu bet io bar blevet betalt % 

CiCt efter Iibt YCtfre S3L>iiberued 'iJoHgcr ilg; men bc t>ar< 
i ©egijnbclfen fmi cUnbfgc futter. .Xommevet toge« ti(bec(é 
af be afbicenbtc og obelagbe ©aarbc, ??»rggcnc vare af 9?»^* 
og Cdu, forubcn nogle faa <2tebcr, ^»or be »are (lagnc meb 
tiecr, og Soffningen bcfiob af ^o og ©ræd, faa bet bar let 1 
at ferubfce, at flige ^ligninger (ffe fnnbe »»re af fynberlig ' ') Sfninge ©itic !Jinfi(jOij l«fi.'J fd, 7. 

8j gføfco ^. Singbog ifWI fol. 2^: »?tiilaitgeiiM 3 gjmefettcffc om 
tSietffcyet, ta dftcrfom ictc bftiifeé Wflei flt wnta paal'utct off $. 
«. T(. lircu bamc vfrcbéut, Ijuct otf £;. «■ a^i- l?affiicr |?aff( jl'itc, 
trt witflc iefl iiiacn Ipufliurtal oRwcr tcmicin 6i urflgc.* &48 %ilr 9p j ^et fvttrnbc ^rfxmbrt^r l^rig^«fc" '). iJc« bev ifft fertfflflncg fcfv, at a?rffc|lcn ©egn, 
93cpen for ^ctlc, v^i^ ^f"'" '^'^ Viiv meflct ubfijt for ^olb« 
fom^|ebfr *if Oc SclDalcr, bcr cfta- .^fiiflfii Mtruc afffcbiflrtf. 
,Serfl ( ?lar<t 166« (l^cbbcr tfO »ar bcr alfccieiS (iiaeii Srtb for 
faiibfté f^jiK SJutter« cg 5Jti86folf, font ebrioijbe ^ocbfn paa ?DIar* 
fane, o>3 ticfftf ^>^r tifv bet ciibiui Mxxve. Stcxatt »ai- tici tragt i 
|)uftfiif; atcii noøct ffrtv ØJiiffcI^bog anfom ablTifiigc i 'Siborg 
afffcbiflfbc 9Ji>Kcr«, fem foriflgcfcc aCc Sognfmopnbfiic fra puuS 
og $)(fm, faaitbtf o«) f(og bcm, faa fcc maauc pygtc mcb ^o* 
nti-, 33orn, itrfaturc cg a(t Ijtiflb bc funb« fere mcb jtg, til 
ffiigcléfjcliti. ■J>cr tcfbe bc iiIyffeKgc lioiibcr i ncgcn Xi^, 
mcbniS ^t^itcnie toiiiogc bet liiba9(tbc J7ovi), ^o og ^alm^ 
ubfrtfrrtc bft og ncbtraabU bet uiibcr ^ifftefebbfr, fan bet »at 
f« giiif cg (SIfubffltjcb at fce fccrpaa" '"). — Sormobctitltg er 
fammc 8fiVbiir cvfrgaart be ^'ovlQt »eb ^i7»fb[aiibe»eirii fra 
^ibovg liggende Sogne. 

lI[pftcI[gvit(J var tfnige ?Iarct 1661 faave u^efb^gt for ^anb* 
manbm Ijer i (?gnen. ^">oct blev »el ttlbecIS bierget; men ba 
aj&iiti'nu cntt;u ^a»be ingeK, cUer fun tJbcvfr fna |)ufe, laae bet 
og raabucbc for bem "). tcix ubctybcKgc :l3ee[ ^orn/ be mrt 
Vberflc 3Iob og SHcie ^acte faaet ncblagt i 3ovbcn, t>le» bem 
pvenffiobet tun Ui titen ?I))lte, ba en forgeltg ^iiéViett inbh-af. 
9Ittc»cgiie fva flagcbc be faltfge $?onbcr o»er, at bet H)?efle »ar 
forbofvvet nf Sorfc og Sotené t^ryiibe, faovclfom ogfoa af 
SKuué og eti fror 3)f<?ngbe Utcf. 

3l2ivnbcnc i ^^piVup '^V/ ^eréleb ^ogii, fimbc tirppe faae 
bcic^ ^ftltJi; »ScrbcfovH igteii, cg hornet »eb ^il|lruj> i Sfibet ») Diia- ©vueferrctrting lOfJS oi>n' eibto ^tfrrcb. 
»•O Sonitb ^. Jiiiflbog ICrf?? foL 13, iJo, m cg 45. ©on^ten af 

Oscwfiartciitc er bclræftct »eb manijfolbiiic 2tiigfit)itner. 
'O (Sftbo ^. Jiitflbeti uun fei, 49. tSeite @v i ^^ fyttenbe aor^imtrrbr. 249 ^ofln »av faa U^ohlQtt, at cnt^wftcraf ncpp« funbc ^ef?cé, 
cg (angtfra ot(Cc gtuc ^alwpartcn af Ubfvtbcii Kltagc. ;3 
SSiiiff/ Smutp, 9Icbcl, tilbbaKo a)?tfvDraac, 5?rftiiibtup, ^-»o* 
flriip og 'XijvfiÆi' funbc ter (ffc «it^p(bc6 mere «ib Ubfojbcn 
igfcn, og bcft« fammc dlcfttltat af^a^c bc forffirUigc optagne 
©911 fra anbvc ^^cvifbcr '"). 

^iffc bcjio minbrc frcettcbi'd iypitbcnic bog for tcveå ^anb* 
gi(bc cg Sfaitcr, og i*f(jn(Jmanbcn fTrciD (.6te Siugiifl ififil) 
til .$)crrfbdffgbcn i 5?ru|f prrrcb; at ^an uop^ofbelig fEuIbc 
opfrcrec b< rcflcrcnbc Slfgffta*, ftl^r i mobfat tJalb fdu iiibf« 
paac bcrfor, ba ^aii U^ (jaubt 9?ct til at fritage bcm for ^Vs 
tflliiig, font vare fovannfbe eller Ijiblil fn^eii Sl»I tjaebe nybt *^. 
^enberiie tnbgatte nu fra aUe^cntbcrite^nføgmngcr tn £7vr[gs 
(^eben om at maatte ferffaaneé for Panbgflbe, ,t\}i iffe nof 
.mrb at be i Ufrcben mange C^aiige »are pli.n>brebe og ubtcv« 
»rebe af ^"»iinger og Cffcnbig^eb : nu niaatre be fømpc meb ben 
.IjoicRc t^rab af 2limpb; ^wovtft eccntficbet a)?i黫ilen fem; 
MfOi be ittc tettebe for bcreé ^i)rbcr, frygtcbe be for, at be 
.atter maatte fortabe be ni^ltg antagne cbe @teber og |>i)tter/ 
^rg brage bort til anbrc (Sgne." flUfgcijel ttowcbc ^^crreb^* 
fogbemc iffc at mpbfartte (Tg 12c!)némanben8 iiv^n^e Orbvc, 
(loorfor bc DefalebC/ at Sfatten fFiiIbe 6etafcé {ubcii ^oxlobct 
Af 15 !£)age; men (jbortcbeé ^onberne i)Mt bmgr ben tilmt, 
beroitt fiiibed {ugeti Sfterictiung '^). 

3 3laret 1662 rctfie abffia{gc fongeUgc ScmniWfarer om* 
frhig fov at unbeiføgc l'aubeté 'Xiljlanb; for ^olbiitgtjuu^ ?lmt 
ttbiiofbntefi 33cUi. ^enbrif l'iubencu og ^cl6. SRi'elé 5Janncr, og 
efter bered SnbfltUing ere ©fatterue rfmctigt^fté blemie Kgucbe. ^) »rufl ^. iinabo,) iWil fol. U7-IH. 
ScOe ^ i tet fvttcnbc atar>unt>rcbe. Sorubcn eanbgilb«! maatte ^eniant feaw 4 Wlg^balfr itlt' 
Uitéptn^< fpr tn ^ccl ®aar&, p^ 2 Sigébaler for en ^ab 
(SaavD**>, ofl lofiigfff Ijcii cnbnu ttt faafaifclf .©ficppc 
forir, fUcr rn SdVppc iforii af l^vcr 2onbc ^ailfom. 3felgc 

SKaal', fom alene funke mottogfé fer Tlt'&e (Stift J(SoIbmg cø 
Srebcriféobtc; t 5ilfjc(&f af llDel>li»*If« ertoflbrt for ^ver 
eiieppe en 3?ijidort '"). 

'^i$ie afarter i?ai' bet ^ciii tefocrrligt for ^onberue ol 
ubrete, ta bc t ^Irmob pg i^attigbom t}avbe antaget ftg dIk 
(Saarbf, fpm tt fun meb ntcgcn aJitne \\tt efiev liDI funbf 
opbyøge; te ^aete fctu iffe Gvne HI at utrebc bered ^Moug, 
men vare 2, 3 eUev i om en faaban; mange af Dem i^aWc 
itu roere cnb I ^0, en ^cc( 2 og (ffe flere, pg $»eile ligefaa; 
ia Sngen ^aobc faaet over en ^(erbepatt af Ut, be ellenJ 
pfcfebe at ncblcr^ge i 3»^ben, og be Slelle langt mtnbre; cg 
bfrif( tar Starfagen ot ©Æbcfoinet oar fan byvt, og at be 
^ocrfen f^aobc %Vtige, cDer vare bet betroebe/ ligcfaa Kbt fom 
te ^avbe ^cflc til at brføe Jlvlingeu mcb "). 2 '•^) -GfFffr S. ^. brcff \}\icx manb fem bcffrbrr Gu ^td. flaort, bcct an 
fltfnic ftr<!»ixMr. ti! Wurningfi fcnnc e* njf «« balff gflart te 
Wijrttlr. — (Sfbo 5*. '^micQ Ififll fol. 12; cfr. |>olmftiit« {i. tingVog 
liua fe). fi~. 

*") Ortfl. acngrt-tto i amlilurarttittct- 

*0 a^oitfccmcS Jtlrtfle HI Sengcti. — ^olmcinM p. liiiobtfg IH63 fel. «(?. 
— ^nrrcgflfiTtMDlciiPiir ^ijfaafimbaavltQ: >2till SngcIfKfoIiiirmiC 
faa:e9tua sa l^cnbcr. S?ab :*o i^pnbcr, autc»0 tr.. 9?tfC3tiirt H n., 
Unt awf^tå w^dtift t« 8(K>Ic^ — 9lu Rnfcié trr Irfc faarti obcn »»* 
ftcfrtft 27 ir. Slugt ; o(& bnfhm itfc ircrrct fjoct furfrtni fommer offii« 
10 ir. btii<i, 2i) tr. aurc o* 1 tbcnter boijljuft. 3(*c ^ctJ« Hen flufftct 
»trn mio if§ frec: ^uUdet V^ifHfr ivm't ten ftppffte diiffiicU t n«(l 
forlfPcn l^rcwe (laririntr rfftfr ^iwr aiiMc, ortj »rt fpniictc Ift loHtrrnf 
m borftetc, te faa fum igicii leffucr rVr flviutiTc fervinnit- Serrilb ^dlt % i tti fj^ttrnbe Sttir^unbrcfie. fi&l ^.ifl @rniib af fciéfc cfcnbfgf ^tlfanr »oVfbc innngc ^ciu 

©narCc pg $>ufC/ (jtjerfov W}c ogfaa ftiii (anjjtfonit t(c«c 6p« 
tijgg^be. Ser at v( funiic baniir c6 en ^onHitLin^ om brt 
Sorljotb, ^»ori bc Wcoe bcfatti;, »fl bet maajJcc itU »arf »ben 
^titeri'Sfc Qt Utia^u ttm, ter i ^{utnmflcn af 1662 rg Sf* 
giMibi-lfort af 1663 paa fovflfrllfgc ©ti'ber t (${)n(n cnbiui f(tnbti'6 
altekå cbc. 

3 91nbft |)fn'cb ^aebc Øbctoeggdfeii cfteWabt 0.9 bc 
!it;nbfligi]<! Spor, ( bet fuii 2I9(55aflvbc og ^uf« 'oave bffattf, 
mcu 115 cnbnu ganffc obc '*J. 3 ^ovbadfc So^n i 
©(augé ^crreb fnnbti-ti bcr 17 ficfe, ;( ifaUtt Øiaavbc o\] 
ct?3cti iilbc(eé! obc, iibcn IV&oclfc pg wbfn fl(@jb cg 9IpI "*). 
3 3;ijrr((b^enrcb, ©abbcrgSogii, »av fe« npUg befat »4 
@aarbc og IS^ nebtnibtc, afbrifiibtc og (^br, og i f^iimfbatte 
©egn vart' 5i (Saarbc bct'ccfc« pg lOS pg i enbnii pbc^. 
3 3''^^'"3f @pgii faae bel (i'gefebeé hm meget baailigt ub. 
^V'f^it« Siy»fl, Ijoer( bfi' fur boebc ^ SKoenb/ SfotboUiiig mcb 
6 aWvtiib, Stj^^l'iJ^iiee, 3Jcfier gaarup og $->orup, ^wovi ber 
boebc 6 SWcpiib, vavt alfccleé otc pg ubefalte. Xc^titcn oar 
fcer 2 obc ©aavbc f 9?iigbaUc 53^, og fltbbegaavbcnc vnrc nyligcn 
&<fattc og faa gobt fpm cbt^'j. ?liuierct |)p»trv wat vel uogei p. Jmabos infi-2 fot. I. — ^xia ^errfgaflrtfn ©vntfrfloct« ^art i 
(»i»c SDiju oar ba ififw ftiii faart I X^tibc iKug- — 5?øn>ang« 
$►. Jingteg UV« Sr. 2 fol. 13. 

**) Orig. Stméfprrctniiiø 1603. 

^j ©diufl« ?) 3:iniiVofl 1«(J3 fol. »S, — Oinent(Iijøitbt 3liibft eg eifiitg« 
^mcbrr iHc tt»c til bet iiuvonrcnbrSctle^mt, (^^^Pc »i tcg iftc villet 
uicUU ti^feSmmtningn-, irr gi^jc OylP^iniifl om ^cfC'diiiiciic^ xa^ 
tarcHCciiJflanb. 

•*) 2o^T^l^ ?». 2iiiøbog i(K!3 fol. U. 

-') OeUiHflc ©irfe ^tugljofl ifwa fol. 7. fi5S SeiU Sp i tet fpttnibe Star^imbrete. 

Mtt t)tb Srøagt, ta Ut fun fanbtcé 8 øbe^aarbc i ^oQiitt, 
tnrn be øt^rige befatte t)arc bøg f en fummerlig Si'Iflanb^). 

%J«nbe ))f oé HI ^errcbcrne f>aa ben anben @fbe af Sei'fr, 
ba »arc bWfe »cl f fforl^orb mere beb^jggcbe; men bertfl Mr 
C^gnencé ^evvc %vuQtHtf}c\> ben førflc og vfgtfgf^e Slarfag. 
|)o[manbé $)erteb f)aot>i fait 62 ebe ©aarbe og $>ufe, 
faalcbeé forbeelt paa Sognene: ^fnbfng 9, ©auerélunb 19, 
®aarélrt) 5, ^icbfieb 13, ©mibflru^ 9 og ©flcerup X **). 
GIbo ^erreb ^a«bc 204 bebocbe @tebcr og 42 øbe, 
nemlt'g : 

93eflb9 @ogn 60 befatte og 4 øbe 

S3rebfirup . . 12 — — 4 — 

ÆongfJeb . . 11 — — 3 — 

Utterup . , . 14 — — 2 — 

CFrrteo ... 51 — — 4 — 

latole .... 50 — — 25 — 

??ruff |)erreb ^a\)be 269 bebpggebe og 18 ube 
Gtebcr, faalebed: 

$>crdlet} @ogn 26 beb^ggebe og 6 obc 
©oubtt ^ilfJrup 14 — — 10 — 

CItang 64 — — 15 — 

^rambvnp ... 9 — — 3 — 

^art^ 26 — — 10 — 

?Umlnb 26 — — 6 — 

9Ic6cI 11 — — 11 — 

«lf Starup . . . 2T — — 5 — 

aSiuff 22 - — 6 — 

Sif ©raibfirup .44 — — 6 — '«) 2«rr(tb $). Xlugbofl itm fi>I- T. 
Sitile &v i tct {^MnH ^atifnvitxOfe. fi53 tc'rlct) ^cn-tfb t)n»bc 155 be\aitc 03 36 pfcc 
©aarfce og |>ufc, nemlig: 

9lf <£tarup ^ogn 23 &(bt)j)gptc oj) 1 [?bc 

epØt»L'b 32 — — 1 1 _ 

Cbfli'b 3.1 — -. 8 — 

3«Ic» 21 — _ 3 -^ 

^cifu ao — ^ 1 _ 

?lf ©tibct S. mitrup 9 — — * — '^. 

^rocfrfj^aiii-bciK og aJicUcrnc »ave ciifcnu langtfra aUc 0^ 
bVfldfbc cUcr bc&cfbe. ^^roprifgaaibf« ( C^iaufitftunb U\ac t. iSt. 
cnbnu ebc cg upoabyggct, og ^rofficn ^v. Kaémuéfcii brw 
il\j(cti uiibcr en af ^roiicn^ @aarbc, ^t*cr I?fln I^avbc tpct 
ftbftt llftcbétibfn, ba (^an anlpg bfn ruincrft eg fovbcvi-Vft^). 
SWangfoIbig« SWettei" uarc i famme ©Mnb fpm »eb Jvcbcud 
©lutmng; negle cnttltc tja-ott fuii et Sfful oMi-Oucruen, mm 
fngcit tibci-f ^^gninger, .forbi 5?eiibcnieé ?lvmeb »ar f«a tloiv 
M fce iffe ffawbe neget at (ab« mafe"">. ^anfFcdg^cbeii, t>tt »ar forbuubcn meb al faac faa ntaiigc 
obc ©aarbc og ^ufe tefattc, ub»(rfcbc, at Jtongc n lo»cbe bcm, 
ber anteg cUcr ffffrcbe ebc ®obé, Sri^eb forSfatter pg anbrC 
Slfgiftcr i to ^Inr"). SWeii Ijertjeb forogcboé paa en fcrgelig 
SWaabe Sifgtftcinc for bc 53ontcr, bcr allcrebc f>a»bc fcrftet cg 
tflbreld Dptpoget be afbrccnbtc ^laarbe, ba kongen, uagtet bc 
mange obe S|>lobfei', fem fanbteé l^ev i Gfgncn fremfcv anbvc *") ^lolirant« lp. 3ingbc*fl I('(13 fol. 113. 
**) Ori|^. 3&ii6forretiiino leria. 

'^) (Sltp il. S. UiM fer. »: -a. 17. trtff fpi" fi>nitc!>cr, al bitciri it. 
W. i?rcflpfr^ niiMgcr o* ftfflcr, fTiilIc U'crc fri 2 Jt^r fi^r Acimdifl S54 3$nl( S3y i tct (janter aorMntntc 

£rcbcr, fffc bilte tiUatc ncgcn 3oriniub)TrIilE f be Segnet );aa« 
lagte Sfatter. (Scm en ^el^e tcraf maatte ^cnbcrnc itte 
alene brtalr Sfat fer bem felo, nirn be maaite cgfaa ubrrbr 
for be forarmrbc cg cU ©aarbc, t brn @rab, .at ben 
ftcrfte Xeel af iSønberne maatte gioe ncrften bob« 
hcit \aa meget, fem be ellerd {unbe fomme til efter 
^orbebogen'; ja bet fpneé eubegfoa, at Siifteme maatle 
betale €Fatter af be cbe €elveiergaarbe ^. 9iaar ^»nberne 
iStt firår tf( ben beftemte i£ib ^aebe erlagt be frceoebe afgifter, 
biet) ber uben ncgenfem^rlj) Cpfffttelfe foretaget fFarp Qrreciv 
ttou ^Q$ bem af SKtlttaire, .faa be HU engang maatte n^bc 
ben Ølaabe at faae faa (ang %xi^, fom be htnbe ^aoe nøb% 
for at lomme til ^iobftdEberne og giore bet ringe Sorraab^ be 
funbe ^"ot, til $enge/ 9Jilbe be befEage fig ^od bered Øor(g< 
^b over bereé Cilenbigljeb og begiere nogen ^inbring, ^eeb bet: 
.at bc f!u(be gtve faa [(vnge be ^aobe 92oget, og naat be iXtc 
^at)be aWere at gii&e, (hilbe bc paffe jifi fra ©teberne''*). 

£pbt nebboi'cbe af benne ^aarbe ^e^anbfig, fnbgabe S3i»n« 
berne i bc forffieHige |>erreber Slnfegmnger til kongen om 
8ettelfe i be )}aabubne ©fatter, bfanbt ^odfe dtnbragenbet fra 
|)oImanbd $)errcb ifofr forticner nofrmcrc Omtale. 

fffterot ^ønbcrne nemlig { ©lutnfngen af 9Iaret 1662 
tfabbe i^cibt en Sorfamling, .og t benne o)) fat en ^itp i 
forben, ^borom @n^t>er ffulbe tage meb ^aari' 
ben og fbccrgC/ at ^an t>ilbe bcbfienbe fig ?lnfogn(ngen"*')j 
affcnbte be en ubiøalgt ^onbe, ©øren ^eberfen i ®aavé(et>, tH *•) «Dm tit mette npte fcctin Woabc, at bcc ©ciffeiger motte felff fuarc 
tiK fccrig gitot^' Senbemc« Stage til ftongcn. ^elmanfc« p, 
Singbog 1663 fol. 67. 

W) ©ammefiebé. 

»O ^olmanbS p, aingfecg 1663 fol. 32. 50rilc 5V ' ^f* fvttcntc TTiirfriinbrctir. S55 ?liibrflgi'iibct fFiftrcbc bc fpift tit'Kd ulyffdigc Sililniib faalc« 
Ué, fpm vi pticufor ^nvi: f«t ben, 03 gif bcruaft over t(( at 
omtale bc ^of« cg fer bcm bobtvlt bofoÆrligc ©fatter. Mav 
bcr cnb ingen ^'inbring i btéfc at ventf, babe be beg .fi'ciigcn, 
at Ijan tjilbc labe ^i3cvt ©ogn fuavc til fine Sfatter efter 3i>ir* 
bcbcgci! pg Sfattcbrevctd ^Jnb^clb, cg at te maattc forunbed 
brn Sitiabe, kId at Kgne bi'reé SFaticv inblnnberf i ()\)ert 
©ogn, (felge .ffongcn^ ©fn'ieclfe, efter ff«(;Mrd CF»ne og 5or* 
miie: paa bet at ^lané SDIaleflfft felt) maatte fTec9{et, pg bcii 
fattige 5Jpnbc iffc weterfarcé nogen Uret, pg for at ber i'ffc 
ffulbe begaaeø noget UnbcrflÆb mcb ©fattcriie, ftMn ^ib efter 
anbcn fei^eiebed Ijer/^') 

4?eb fin Sliifomfl tfl 5?iol>en^wn fif Scien ^cberfcit Or« 
bre tfl at aflevere Stiifcgndigen £ (SanccUiet; men ba ben 
{nbcljelbt abiTiUigc f?ar^?e ^Qlagcr mob Cvrigbcben, fenbteé ben 
^erfrfl til *?f^nérnanbcn ^olff Ven ^ucf>ivolt^ ^") tVtwnfniiig. 
tDet fpneé iffe, at benne ^t^cnigang^maabe af ^^onberne ret 
bel)agebc i?fl}u(Smanbfn; i bet miiibftc lob ^an @oren ^eberfen 
efferfhofb« »eb ^and Sil&agcEemft i fefgeiibc unbcrligt inb* 
»iflebc Sag. 

9{irn c[ig»i{<i maa benne f!3onbc tibltøere paa en efter anbcn 
SRaab« ^ave flaaet C^ortgdebeit i ^efen; thi alferrbe nnber be 
rSvenfTeé $)uferfng i ^vil^nb liavbe man formaact 2 @alve« 
øaiber i ©auadliinb til at ubftebc en ?lttefl )!aa, nt <Beven 
^fbeifcn nubcv et Cpbolb Oycu, ba ifin mcb bc aubreScg« 
uem^ub Ijcntfbc Sourage til ?3rangelé ^eRe, \)a'obt me'o 93plb 
borttaget fra Ufifb^ ^Mcrftegaarb rn ^ccl Tetl @ob^, fom til* 
herte pt, eauribfi ©ruftfen, 6ognvT»'fffJ i ©tonb^ i SSIcrr« 


S96 Scifc IBv i ^« i^nentt ^M^mtme- Pentt. ^aa i^vant af Uimc 9atcil cv^wfrtjcbc iprflrficn ben 
jGU SRartd KJfil et Aoii^dncu ifl ?r()nømatl^cIl paa Qiof' 
bijijj^un^, ©»«« 5?ilbtf; al ^an racb Slib fhWtc afviibiøc ug 
om fcftiu« ©agé ^lifffafffii^b 03 tube »J^etibcu flraffe^ bcvfom 
bet fuiibc bliue ^aui ovrrbmittl^ faacdfem ba at f!ajfe |>r. 
SaiiiiCtf erndfcii fit @otd tiltage ■''') 3 2 9lar lob man 
nu ©iigcti ganjTf ^»ilc, (nbtil benne fctrviufmiiic tcilfgljcb tilhat 
fig, for ai Unnt Rvric loé mob 5.H>iibfiv fom ftrar bIctJ ftct?» 
net t{( ^^fiige. ^an funb« fmibfci-tib nof vfbc, af tfoilUn Slar^ 
fag bcltc ?lnfatb ^cu, og ^an bcoiOe ba forfi mcb JUtrft, ot 
^>on \iaa meniQC ^>cricbépianb5, 09 fffc paa fgnc 'iicgnc Mr 
rcifi occr til iUioDcnfcavn. Xmiafi frcmla^bf (»an i Sletten 
Bibnc^bVib fia 24 iDannemffub, bcr ^aubc »opvct mcb l)am 
i 9t)cn, at f^an albdc^ fffe ^Qt>be forrtagct fig nogiirom^clfi 
©tagd 9?p»cr( i ^eiib^ ^Vapftfjjaavb; og gpbtglorbe cnbflig ipcb 
foifficUfgc 23c«ifcr fva (Iiic Sogiicmofitb pø gratien, .at ^Qit 
„altib baabc i Si'fb og 5^rIg ^attbe cvfort fIg cljiiilflig og y>tl, 
.faa at ^iigrn mcb ©anb^cb funbc paallgc f}am 91iibct/ cnb 
•bet fom ffvligt og tilbørligt er i uogcii SDIaabC 

3 (It eget iTriftligc 3nbIoeg flagcbe i^ati oocr; at ®(ot5* 
og ^libcfogben 3*ifot> t'auvib^cu tvagfcbc ^am cftcv £it)ei i Stf 
t<t for at fovfpiuc .Qoitgcné ^onbe, fom l>aii cftci* fi» ?3cftaUlfng 
buibe; og at mon ijilbc regne paa ^ibncébijrb, fom »«re ubflcbtc 
^aa ea S^ib, ba ber f^'otxUn Mav \tc\> eller 9tet i ^anbct, og 
fom vnre gitjnc af fanbeliS aabentare S'i-'iibcr, b\>ii Ijcmmcligc 
^cvofggrunbe man naturltgt^ité iire fiinbe fienbe. pixn iiib> 
ftiSebe faaicbeé Sagen til ben jfongl. (Sommtéfari'ud og £atib^^ 
bommer ^^Vber Sange ( ISolbfng; men benne SMaub Xio^dc 
fffe at fcclbe nogen X^om, tfvorfor ^an fnbfenbte ben til ?aubé« 
tinget ■"), tjbié cnbcUge 2ifgioielfe »i beéi)ffire iffe ^ai?c fuitbet. 

=»1 ^Dlmaino $•. amflVog irAT f. 71— Ti. 
■") eomnicflet^ fpl. 73. ECp i bet (»Kflibc SlflrtHiittetf. S57 ilØfrn for aittt at vmbc tftbaflt til Senbmicé ?lnbragf nber 
og tex<$ fprgolijie Sfiabnc, at maattt, uagl« bficé Slrniob, 
Utak iffc alctic Sfattcr foi' bcrcS egne, mcii cflfaa for bc cbc 
pg abcfatte ©iiarbc; tm »ibc »i wr (Ifc mth Siffcrtjcb, b\?ab 
i?ongm foevffilt f»ar<bc paa |)o[mflnbd ^crrcb(J Senjhifr; 
nteit noflcn 3".tb cftcv fnbfjatieé Ifgnciib« fra Sii'uj? og ?lnbft 
ptrrcbtfr, ^ttorjjaa ^ongditf @»ftr feb fom \e\Qfv: 

,f%xibm^ bent 2:tetic met &aié S'Zaabc T)anmarfi^, 
Sflorgi«, SSeitbtd ot^ (5>&ttié ftom'ng d. f. d, aBor Gunfi tilforn j 
l^aa bc tucnbe af IJtanfU^crrit o^ ^ruffejjerrit til od 
giortc 0(^ af big unbcrjTrcfne Supplicaticncx om forflaan^cl 
paa (^otitnbuticnernc af bet obc tjccbtt, faa od) brtt )>aaBubett 
*5^tcvpcforn^ Sr »oriC Snaabigftc Sifiic c^ bcf adling, at bu 
famme »orid Sletrig^eb ot^ ^aatub foflkbi« (wctlum tcracU« 
uorc unbctfoattcr ligner ot^ teggcr, faa fom bet tennem bcp 
forbragclig vccre (flnb ot^ cfftcr worid ©fattcbrcp uib^ofb, at 
t>i, fem er icft ro eb magt, ^telper o^ ubreber fortet 
fom (unbe »ere etc ot& forarmet. I»og at od ubj 
famme boti« ^ntrabcr till fin bcflinercb« bnig C9 noget afgfiar, 
mebcn(S faabant til alb biCorbre« forcfommelf« til rette 2ib 
c^ fVct faa fora i>antubcn er, fulbfommen 0^ tiltorligen toor* 
ter Ifjfucrit 0^ tiib(ommer, ^uor efftcr tn tig ^afuer at rette, 
befa^Ienbie big ®ub. ©!rcffiiit paa yorf<3 fonngt. tUtflbcn^ nbj 
ftiobenfjafa bcnb 14 Scbruarj 1664. SJiibcr tt.>ort 3tgnel. 

gribcri*. 3. 

Oe (Stfll. ©rltg 01^ aBctfc. SBuIff yon 23u(^ttJoU, oor 
9)Ianb, t^ienner, 0(^ 3}efaf)ltngd'2)Ianb offuer vtxt am)>t Qøh 
bing^uufi"^'^). 

dn faaban i$remgangømaabe mob ^øtibentc maatte na« 
tiirligioiirf i ^et ©vab forfiiife bered OpTomft. Sfcerbefeé^eb 
i <Sognrnr mob %Jcfl, ^Dor bc «be @aai'b^ 91nta( var flørrc 
og 3orbcrnc vingere, følte bc mere Svi^ttet of be for^eicbe 

I ») DftfiiJiftlcn i amtfhiciid 9xéiv. 

I «l|)OTlfr 3it6(rrfft. IL 17 258 9rtU 99 i tet f^ttmbt &Pt>Qtccbc. 
€lattrpaaJirg, »S b(*f< Cfgnc fif h«i>rb rt Stct, ^vprom maa? 
f?« rnbiiu t»fii nftuonttttt i!tb b<stet SRintr. Xct fvneé iftt 
urintfltgl at anCigr, at rn ttor X^<c( af te ubprfetc ^cbtr, 
Ijocrpaa man aabcuMrt ten X^ag t Xa^ fnr 3vor af '^Ipfr 
nføg/ iKn>c bnt^ CpruiMfc fra fccnnc iVrtcb< ; I bet abi!tUi.^c 
^arbc i mange ?lar erc ttebMcvnc at iif^}c obe, cg anbit 
iftt (Tc breunc af bc npe t3eflbbere meb ben Æraft, fem bo* 
amjenbtc^ Tpaa bmi, fer be fcrf^tellii)« ficnbtligc Snbfatb f!cif. 
SDIan funbe p^foa ben^eb forflare ftg/ at ^Mougfureme ^na 
^bcrn« cnbnu fiunbcm ere Dcth'ge^ctMc; t^f bel ctlbe ufctn 
%vix>l b«re (cmmeUg ufiHert at l?iblfbe bcm fra ^ita Xlb, ba 
bcii forte Xob ^erf!cbe ( ^yflanb, (Iben b»il(«n oUercbc 500 
91ar cre forlebiic. ^cn fer eoeitaiifertr (^^idnin^ ijMC b< 
fer evrtgt jffe neget rgentli'gt'l^iiiertl! ^roiH, niibtagfn bettc 
at »i fee enfcfte (Sange ( Stngbugtrne, at Serber i Ufvctéttben 
Ucoe øXKx^xottt uub ^Juug; faalebeé f. CFr. »eb ©^nberfiecb, 
rn fer^entjorrenbe ^icrrcgaorb i ®ive Se^"/ tiar ber 1663 ,fn 
(SiiQ fpm falfctetf aifflingd SDJofc, b« Wr gonlTt cftcrflro« 
meb epng eg iffc (T^flf"^ fitc" Sifnbfi^"« fpvfi fem ^er i 
eaubcr'*). 3«J giflrtanfl« $?. Sitiflbeg IttW 9lr. tt fol. 13. SiHoeø 09 SScmcerftiinficr tii litt^ v. i ^ifJoriff SDet i fcft ^iRo«)!c XiMfhift IfJf S5b. ©. 165—201 inb^ 
Wffcb< 5?ibrafl .ff*ljnpf)va)3l^ifl Sffij« af en ivbfl! ^cbc^tfgn' 
(t Spdgaarb ptiTcb) ^av J .XibéfTrift for Citcratur cg ^tff 
3bK 3J&. (1810. I. ©. 407—24) funb« eii i Svfianb iiib« 
fcbt, i dcmdbU pettet bofflt, clUr beg, fora bft fyiicé bcr 
)}(l bcffeiibt, mcii tffc fcerbfled vcfviUig ^i'benimfr. ^m 
fibf}< OmO^ntfgljcb fan for faa m'bt folbcé (igrgvlbtg, naai* 
tcné ne^atfve %Jtrfnfngcr (ffc i>\)cvt>nV ben v^Hift^tf ®anbl)cb 
og 9{tg(i^^cb i ^bømmclfcH; ^oflfet ti'd cv faa langt fra ol 
forubfceiic, at }cq meget mere antaget-, ^crfatteien af benne 
fflcbommclfe \)av bvRiorbt |Tfl fur, at gicc (in forte ©filbr(nfl 
'df Spéøaarb {^erreb i lanboeionouitff ^enfeenbe 
a( mulig 9i6iagt(g()fb 03 ^Vialibrd'gf^eb , for faamrget f^vtrfere 
at frcm^Æoe bet minbre rigtige ellt'r uiiøtagtige i ben etf;ni>gra« 
Vl^if!« Sfiije. Scg *ro"' bi'rfor ogfaa at f!y(be Copfcrne af , 
benne eg af bet ^{ilori|7e XtbéiTrfft, at mcbbclc beni bet Coe» 
fcntlfgc af ten fritifFc S^vfattcr^ Crfterrctntngcr om bemefbtej 
^eircb; becl^ fer at l}c(be bcm fTabcdlofc for ben Iltete be tia'Oti 
Ifbl t)eb at bebi^tbed nieb en cUcr anben urigtig rUer unpiagtigi 
9}otice; beelé fer liUige at f^ttc bem t ©tanb cf(, t>eb ©aov 
menUgnfng at fliønnc, ^vorvibt €am(ereu af ten et^nogrnp^ir ■ 
f!e &i^e og ^vit^tné forfatter ^ave gaaet een ^ci, eHer UaM fanime ?D?naI for ^It. X'crom hat i bet mtnbflc fcttt 

ISf'i'P^/ ^(^ »u ■d''^'^ ^' gteniirmluk ftii mcbbcdu* 3Fi^.;C/ eg 

[famnKn^cIbf ben nicb tct Uili\fi Bup^tUmtnt i .StMjIrift for 

[■€it«Q!ur' ti fuimet eucrt^cuife fifl. '^tttti forfatter gaaer 

bcilanbiflcii ub \}aa bet IjcU So^^aarb f)errcb/ c^ vxfpnilføm 

Mfla bl* ogvoncmffTc cg lanbofcoiipmiffc ^pvljrlb; tjt)oi(mob en 

hiogct ppmotrlfom cg ferftanbig S^fcr af BUiitn let »il titec 

Ftoacr, at brii ot^rfjovcbei og forncmnulfg futi l^olber flg til m 

ptié Cfgn t {vmbrtj men at ben bcr()oé niebbeler en IMam 

biiifl af forfFfeKigartebi: / fornruimclfg ct^nograpliifT« ?Ieticfr/ 

.^Upriblanbt b< aqvonomiiTc mbtagc faa utftvbeUg en ^U\H, 

fat man meget gierne fan betragte bem fem revnt mangtenbe. 

[jliitifend Sorfaitcr gaaer beiimob nete^s forlrfnKgen ub paa 

rot epipfe eg frcni^froc Siger&rugeté $?efTaffent^eb, attfb meb 

|;|)cnfvu paa ^elc ^errebct, eg paa bon 5ovubfvTtu(ng : at 

nait i ben et^negrapbiffe 6fi^jc fjavbe fiiiDt bet Sornmal^ at 

bifle give en lanbcecenomiff ?3effrioelfe- 2U im be faa eg 

[»bfprebie Xr«f til at (^araftcrifeie Sgerbniget i ^>errcbet« 

k^geutfige ^ebe^^gu Cbeeté fem bet er, beelé fem bet neget 

jfwngere tilbage i iEibcu oor)/ ^bi'Ife ben cr^negraplnile Sftjie 

iiebbelcr \>a<i et ^ar Siber, (171 — 72) efter 9lffeufentcutf 

?ening enten (ffe ere fevbeelagtlge nof, eller ( anbre ^enfcen« 

ber urigtige: er en ^Viaflaiib, fom jeg overlaber ben mere 

[leb* og fngfi>ntige i'ijfer at Ifenbe web 3J?agt; i bet jeg gten« 

itogenbe t)ciibpltcr ntig til t^vab allevebe ci- bcm:rrfet, at ben 

etbnegrapt^fffi' Sfi^je ( noivcævenbe ^ibéjTrifté Ifle ^inb allers 

minbf) ^ar ^certt anlagt paa at laU^ af ^3anboeconomer, etter 

^iOt tilfrebdfifne bitffetf Serbringer lit en QieffriDelfe ober ^ele 

^ervcbct(t Sanbbrug. 2)a bcmelbte Sfijje imibtevtib ^av givet 

Weccnfenren Sliilcbning tfl fclo at iibfvlbe, ^x>at> Ijan Ijar be* 

tragtet fom en pæfentlig SL^fangel i bend ^nb^lb, cg faafebed 

at levere en famnuntrffngt UD|Tgt over Cpégaarb ^crrcbd L^-l^ liUffg til en cH»t(igrQpJi{l €lijje. 261 cfconomiffo BmiiiiV. web jeg for SJicbhfffr hxUt bcbrc 2Hft)» 
bel til at aflju'Ipc btt (Battn, fptn maoj?« flcvc ?»jfci'C funne 
|ave funbfl vcb berndbre €fi^c, cnb at ubbmgc 03 f^rr afi* 
tr^jfff 3?rcfnfemcii(J forte 93c|Fr(uclK o»ev ^">crrebet: 

pfiudgaarb ^erivb bi'ainibcr I SWiit fpiiben for^yiboi-g, og 
Jtjat fra 9ipib til ©yb en ^ofiigbe af omtrent 3 SWitl, bcnd 
,tJ: 6«t«) "^ rebe ev 3 ©iiil c.«ic). |)crrcbet inbdtclber U Segne 
^eb en ^^efolfniiig efter en O^Jtitttmg 1831 af 6240 2Wcn< 
.neffer; ba Slveafct I bet ^>o(fflc er 6 Oiuib vat in (le, bliuer 5oI» 
-fcta«et \^M f}'oev Daabraimiit ( bet aHfnbflc 1041 ^nbfciber, 
J&i »illc nu betragte fj-oevt ©Pijn for tig. 

,^pif>erg S. beftaaer foi* frorfJc 5)i'Icn flflccrblaubetiOIuIb* 
jorb, bog ^r ^peii Sange, &eltggenbe t)eb ©ubcnaaen, fan^ 
.bebe 3ovber; i ^c^iitt teiinbcfi nogen ^ebeiorb, ttcnitg Hi 
.Cpb^rfning. ?tf Sfovc finbed f bette Sogn foniben ben ??oii* 
\bcrnc (iKjprenbc |>o(t'erg Btco, ^oid ?tr:a( c( noiagtigt fan 
,c)jg{ve<}/ be ttl |)erregaarbrn ^alOvup ^errnbe SfoUe 09 U 
.meb biéfr faminen^cengenbe 'parceUer, ^orenbe til ^aarbrne 
,5tiev^aarb 09 SRottcrbam, af Slvcal talt 32.^ ijønber Sanb. 
.^anrbene i Segnet erc »c( byggcbc, og »Bvcn pefberg fuiuft be» 
»Uggenbe. (.Solfcmmigbc 37:*). (Slétorg ©. ^ar omtrent famro* 
.^tf^Qlfentjeb ; bete Sfo»e, ber e(cé af 53cbcerney (;at)e et 9lrcal 
,af omtrent 2(H> £b. C'anb, men frcbe^ fffc, og inbetjolbc fun 
.faa fteve 'SvaeT. ciSoIfcmcengben 200). ^ironbef ©. i ben 
.f^bofllfge S^ecl af ^errebet ^ar for ftørfle ^clen @anbiorber/ 
,bog fiiibeé »eb ben [icv^e Sv i Sognet, Stier, ogfaa gobc 
,8ceriorber. Sognet l;ar flore SorWcinofer og en I^eel ^">ebe« 
,jorb, ber ci er af faa gob 53ejl?affen()cb fom t bc 2 fornoront« 
•€egne. ^f Sfoo jinbcé en Seioning »eb ^né }^aa 12 ^ 16 
Æb. eanb. (SoKem. 663), ^ingc®. i ben f^)blige Deel af 
•fxrrebct [jar for fiorfte Delen gobe ?ceriorber, men ogfaa 
.nogle Sanbjorber og ncgcti fjcbc. Det Xf(6agct>c?renbe af ben 
^KløcrJtara«, Var 

Jitfr »m. «(» «mMA iB*ci »ff fi>r ^^^ »er C Mi 

jÉiffr Øg OMnWbig. 3 ^'if' f^'' ^m" ^^'^'^ f9ilBRto> 
.15«). £«■ !£cd «f HMtitw, »er Vw li Ntt ^oHt 
/m Øer X«c( af f^l^tfta ^ttr « «Nis €1^ itbfj^ 
jKB pfv tfUbc wto fB tvfVMt§l|| SvfMofr« toer M( SVcifn 
jNEbc finsf gCrrd MmKl^fliM%f ■ntaHtfcifeciflfrbcr. *) 
aØB ptr X<(( øf 3''i'^c ^ cffefiwt af dlMiPitsc^ ottn <■ 

jTiMoøc K Kø«9(%r eVpMalBf Af OMe*, Sscfc vg ØniS' 

.trarrr, ^oeraf ffar N ^b^t iMir vSfgt, f^ alm^ ma o«^ 
jtfgfipf Møct 9vø3rfBø|tmatfr »g {fere ^itfiitrr af teøMr. 
/Da Mc i Cy^BArt |>mcto bqrfavMc UraI tibgivr øimtat 
J«OOXtr.^Hb. C§PtrnH. 242). 0^ for bc 2 litofbiariraic 

pføftwdbft Kart cg ra Xttl |xbe af fumc ^Taf rabrb; 
JbcB vøllgc Xfd ^ar t^rfoiDb got« IrrnmilNN 3('rbfr og nirgd 
.tat flf $)rtf. ?!aa ^»girtaaart ( trttf 60311 « ^»^ pffwlffl 
^f^nfng cvrfttrt er frRrnb^j? Stgntvrfntng^iiiOtlut, cg orb 
^iunrnf &aaxh finlcé m 1 gcb Dtvat tsrraibf €rce paa oim 
jtTfnt Mi Xb- ^anb. Xt^ubm fintU i Sognet nc^l« Aral^ ■) 3 *fl «f 3^'^- »rto"«r riirrrtf €fnft: ^emffrfiringcT eSftlK^rttn 
cfl bnrf edcnia- *if *Paitcr '^ - -■ anffrft tcmt IJag. 87 mcB 
£in^ hl trt ^ttfrflémaal. i nnw* t:>«a 9U>cbni' rfltr (flr: 

-om DU c.jf.ia rcnnc o^rt'.u: ...: ,:. intcé ^n: — ^sij Slhcbfn — 
i WffBøtf, foLi rtfe t;'*\ flerr Strtrr, ot ten fintrf fcrr cttrofl If^e 
srt- 3«''«* CiffrJarr', i Mi (wn tcitc* mener, at tee iflc ttlfh«f» liSfcg til CII cT^ogrop^tfC SHjic 263 ^ttt* ©ferrclfc cf fon ppgiw«. (3elf«n. 960). $lm 

.it«m tilX^orninfl fvSyégaavb "S., bcr ligger en SWiil ncrb* 

4<6Cfc> £(tte Segn hax i Ui ^eU vtt gobc ^orbcr^ men 

Bonfll« n«ri«i ganjfe flfng og ©fon; f ben »cftltfle X«( flf 

fammc ffnbc5 abfltfltfle ^-ittclhopfnrngcr. (Soffcni. 218J. Xcr 

.norfcligPe i^cgii i ^cncbct er 'JUinUb. 3ovbcnw bcftaac af 

^kfanbblanbrt SOiuIb, brctg mcb @niud til tlnbcrl^ig. ^ ©c^net 

Httinbrd mcgirn |)cbe eg ingm 8foi9c. cSoIfrau .itjO}. ©iibcf^ 

^Kfpr Sllmfnb ei- 3fer^((v €., bcr for en flcr Xecl ^ar gobc 

^Klccrmulbcbc ^orbcr. 2l bra norbligc ^kI ligge nogir ^tte* 

B^rofiiiitger, bet grivnbfe (ti ben floie %anbfi>SOfcfe, fom gicr 

.Sficttft i ca tier ©Uorfning mcftcm Ppégaarb og 2D?ibfcclfem 

^^J>eitrbtr. 3 bdte Sug« ligger $)errcgaarbcn ^unébifrg og 

^ptliølégAarbcR ^uclunb, I^Doraf bcii foille t^ar I2J Xb. ^anb 

' Jortciitlig efpt), bni fibfre omtrent 50 Ib. ?Q«b. XciSubcii 

^Ji'Sge t famme negle frafTJllc parceller af Slundbtcrf) €Fdu, h^i& 

|(,€iøn:elfe ei neiagtigt faii angiueé, nicii fom anflaaré til 10 

.$b. ^anb. (gotfcm. fiOfi). ^(um ©.»eftlig fer fibftncrøntf, 

^M^ar fpr ficrfie ^den meget gebc 3t?tber; i ben bi-niige Xcl'1 

^Paf (Segnet ere be beg af ringere ^effaffenljfb/ cg [)Cx finbed 

^^pgfaa eu !^eel |)ebe. goruben eii 3?eel af plantagen »eb 

.Steenbalgaarb , bet ligger i bettc Sogn, frnbcé i famme en 

.©fctt ttcb ^aarben SDIarfuindhmb paa 20 £t>. £anb/ eg veb 

.tfifelunb en meb 9lun<Jbiergé BtoMc uinibbelbavt forluiiben @fov 

>paa 70 Ib. Vanb. SlUe biéfe I iiiiim og €iorélev Segne 

.beliggenbe ©feoe beRaae faalebeé af een fammen^t^ngeiibe 

,<Stvffrning af Slreai iaU 23ii %t. Sanb, cg 2 nærlfggenbe af 

.?lveal lilfammcnlagte lO 5£b. tanb. (golfem. ICO). Om# 

•tvent i 9W(btcn afpcrrebct ligge C cv ring og ^orup @og>ie. 

I »^iéfetf 3erbbunb er af lige ikfTnfffiiljcb, nemlig occinU gob 

.leerblanbftSWiilbioTb meb ItJecimibcrlag, eg \^aa flere Stebcr i 

.begge Segne funne Spit^^in« fætie^ »eb Siben af be bebfte f 

.'PvoDlnbfen. ^^artfemet er berfov ogfaa I)ett, (alminbcligt 1 

pioubcfor 8 il lO^br. Canb) og ffal enbeg t)eb benmjeSWa* 

ricul blitjc e( ubctvbcligt feif>oiet. *) Wf Sfeve ftiibcé i CeB* I *) ifci'riiifl ©e.iii* HvriWIcarrrte S>lt efter Ven gi. TOalricul Ml Zt. 
I «t. 'i g. i 5llt. et cftft tcii n^e SMotricul fot^oict tit lo7 Sb. JUtea rtl tn titrujgrovtiff ©tisjc 
264 ^oll cg Ccm-utg, ter tnfammfrt ntppe fuiine auilaacé ^»(cre 
mb tt'l cmtivni 30 Xb. l'anb, og { |>orup 3. ru fmuf Ifbrn 

^Sfo» »cbXaWgaatb va« l<> 2b. Canb famt nogen Æmtflco 
•paa ^jfDcruy SWavf. ilt><n i^jcUcrupé Cfcnbomni* tve ncFticii 
.oHc (nblnrgncbe cg Xigtrnf brplantrtc. (Sol'fni. i €«rinfl 
•®. 510, ^>Drup 8. 110). 

.(Jficv faalcbeé at (jave i ^ort^b befTretwt (jvcrt rnfelt 
.©ogn for fig, t)fl ?lnm. fnbnu fun bfinofrFc, at mrt Unbta« 
.gtlfc af 5«fc«if(i, l*^)^gaavb eg Sllmiiib Scgiic ^qv ^arebct 
vcb bc flvvc ilacv cg ^xfU, bcv fccfW bcgrvrnbfc, bcclé giciu 
.ncmicbe fammc, tihhirniitgc (Suge; og ticvi; >^9fr, t. (£i-. |)ø« 
.nip, ticvdng, ^fngc og ^orup ^aoe rnbcg mrgi-t gob 1)0« 
.Wcignfng. gatter mnn nu bft ^tU i en »Sum, ba fcfv man, 
St tEFun ^>fritbclé C^rønbfrr til aUc @ibcr Maac af faiibebi; 

^.3ovbcr; at I^rlc SD^ibtcu og faa at jtg^ j^ion-uen er gob oø 
•frugttar 3ovb; at bet iffe ^arSJiangel paa <2fove, og at bft, 
»nteb Unbtagelfe af ben norblige og iffvr o^lllig): ^fcl, n t^ar 
.^rbcr af ftor Ubf}r<rfntug, men iffitn tnUitc abfprrbte '4>^letter, 
.bfv ?laT for Star oeb Opbyvfning fovmfnbfTcd. Sammenligner 
.man bettc -^erreb meb bc leflen fer famme tcd'ggenbf ^am* 
.mrvum og (^iubing ^crrcber i Øtfngfiobing ?lnit, ba t)il man 
.flnbc, at bet t'ngenfunbc fan fatbet^ tpnbtbefoifet, fa fnfcltc 
Jiieie bcraf hmnc fnarerc iTgctf at Dcevf ooevbffo(fcbc. ^lerom 
.Vibne br mange jcrblofe ^ufe, bc fyvpp'S^ UbpavccUcrfngcr 
.nagtet <3aflvbcnr(f ringe Stenclfc, (be flcfJc cre fun paa 3 Sb. 
.^artlern) og bc f^oic ©ienboméprifcr. Sflifnncm ben oRtige 
.X'ccI af |)crvebct gnaer en ?anbettei fra ^iboxQ iii JUir^uué, 
-og en fra famme ^\) til Sfanberborg; giVnnem bfn tJcfWigc 7 ©r. 2 ^. 2 fllb., eg Uxaf tr alene OTiblhup iPvc« gt inf, 18 

ab. 5 et. 1 ,v i aib. foitictct hi -m i. o ei a g. 2} a:6., aiu 

fon meb cmtrcnt | T.cci, ligcroiii alle J?!)« i fcfttf Segn Pcb ten 
npf Waiticul \}<\t>c fanct et fferre cUcr miiitre ÆiUocfi t piittfpni. 

^"'Vrtb J^prup ^c^n angaacr, ba er bctrc ©ognij Sm!., bcr cfi« ten 
fli. 'if^airtcHt iifflier llfl Z- 2 @f. I 'i^. od? ren iive i^*itnnil onUt 
til I*J I. 4 et :t S- 1. ^ aib.. frriitcii litiJÆrt fotbcr pa« *c 3 
99eT2)<iI9gAarb, 2l(mloftc t^f) iUc(Ienit), baC*criip Spcdf'Xf. «ct> ten 
nve Watritul neget forrninbffc^. i ,fn ^ovpbfrtitbevri fva 53i['ovfl t(( ^oTbing. |)clc S»a-rfbct ft 
.bfSubfn t flflc SRcttiiiiflcr QU'imcmf!aavet meb inbfaftcbf l*<iV, 
»btr ncrdfn aUt evc lercbe, eg til fy&li ^flanbfænclfc bcr pad 
»maiiflc Sttttt nmiiøfcr ©riiiid yg Sanb. ^<\a biéfr 6iucfc 
,fr flcbff en itvmU Sofvbfd, ifav fva ^crtcrcgnfn til l-nbc« 
.pfflbfcK ?liié »rt ©ubcnoacn, ^ttorh'( ^eto<rne af en flov X^cct 
,flf ^iimmfriim ^">cr«b bringe bcicé ^robuctcr, pg igicti rifji^Ibe 
.SJ^jgiiiiigéU'miucr eg oiibrc Ularc lil&a^c. Sin-mfbcltl ^V-am* 
.farwii paa ©ubcimncn ^attc ^Jctcerue ( ben pfittge ^t*«! af 
^^^errcbft cii let ^onimumVaticn meb SJonbcré, ^Dottil herfra 
.fcvfenbré Sere, 23rflenbc, SOiuurHccn, 9la^é, fiovn pg aiibr« 
•^^rebucter. ^t^arafierinif! fof benne (Sgn er bet ufabvAiiIfg 
.ftore ?lutal af Samid'i'r utenfov iVnbcflanbcn, ()vf(fc ei alene 
.6e&oc fniaa iVarceKfv af pcvcbgaaibcne, men enbog mange 
.^onbergaarbc. X>et er vel cgfaa ttlbeeld en dol^< ^^raf, at 
»Cgnen er faa \>c\ forfttnct mcb ^Manboiifcre. ((ffrcr en 
.OjJlcgneifc i 1S;U »nr 1>lnraUot af paantvitrfevc i *ymnt 
^©. 17, S^oruing S 15, |)evnp S. 18, |)[nge ®. 20; d. f. ».)*). 
.^oOfptbinbelfeii cvcv Viborg »cbftgebclbeé 2 ftange iigeiiKfgt 
.vcb 6 gaacnbe '^Joiler fva fDi'iKcIlige 3^ele af ^evrcbet." .9U 3Wevgc[ anwnbt paa vigtig 3Kaabc et et fortvinttgt 
„SKIbbfl til at frcininc ^>cgctationcn^ cg iTæv »eb pebere Op* 
.byrfning nffftcn et uimbDorrlig, tv bet of 53cnbc» overalt et*, 
.fienbt; t(ji fTiuubt ^an iffe vecb, otifalfen fem et 9UFa(i neu* 
»traitfevcv Syrcu i |)umu^, ber adtb ^}xU€ i ^^ebcjevb, eg 
,ber*)eb frembringer mflb ^iimué, tfentig lil Vevt for anbr« 
.'Vlanter cnb iHi^gfiii " (jcK^i' at ,^a(fcn ev et ©ioermgémfbbel, 
.bei bringer be i forben »a'rcnbe »egetatM'IjFc Xcle Itl gienn<fm 
.en ©iffvingépvoccfi al forvanbua t(l ^umu^ (SWuIb), famt ' •) X:ctlc Uv Xfti mere til(!riMfl, at te fTrftc S>9er i ^crvcbet %(ic tctn. 
niclig Iniitit fternctc fra .*iicbftiil'fii: ot tfr t^iA fT:rc 3tctcr fintrf 
©fevp t ^Trrrtfmc, rc^ at tiofc flotc (it te jToflofi' f'.iinmt'ntiii eg- 
CØiutiiiti ■S'errcl'er; (iijcfiMn oa, t-en Cinncfntial"^*. at SRcIsbcticntcu 
b«t pfl 3Vi»fi»t (fcl^ClJ i Mvc verrttfi, mc6:otrt et iniucre S(Uii» 
qttntr mrt ten iKcrracOc iticbfliib. S6ti 2tD«s ttl RI ct^noftravfeiit Sftu'. ,^ler Sortni mtn y)orøJ: faa feer ^ait bof) veb be mange 
.Gtcmplci'/ bcT gii?cé barn af 3olf ubcu for ^icntcilcinbcn, at 
rt Dcrvrb forøgfr fin ?tv(, eg bclte anlvornr tfAm rd Sficr« 
f Jffliitiig. Tcrfcr Itltagrt' p^faa 'Bruvjrti af tcntic 3t)rbact 9iat 
•for ?tJi'; t alle Sojjiic (aU'uc iiicb lliibragclfe af ^rcbnifd^ 
,^Ber SWfrflfI f(te l^atJrt.) n*« niouge 3Jiarfer nicvglftc, p^ 
;matidc ^(Ccilv'f^ vi^b ancrgicnd |)iclp fert>atiblebc (i'l 91f)cr« 
•lattb, ber fitmbriit^i'r ti alene ^orn 09 Alootr, men vnbog 
:^ap4; og Stiim. atimgcr, at man, uben at gfrvc fig altfor 
[.fanguiiiiTe Sort^aatjiijngei-, fan forubflge, at fnbrn cl itfc mt^et 
'»(angt Xit>évuin mH ol til Cpbt>i'fntng ticnliQ ^(t>t i ^pé^aart) 
•|>m'(b verve fotDanMct ii\ '^Moiclanb. &)^c& al bvaEfe og ub« 
i^veftc (ti'e 3ovtcr cve i^unbcrne ^r fom ot)ciaIi neget tilbage; 
*bc9 bcgpnbe nogU allcrrte nu at felgc bc gljjne Crcmplcr, 03 
.Ut ev at t)cnte, at bet bermcb vil frcm&eleé blive bebre. 9tf 
,tc mange bannebc 3orbbiugerc, bcr boc i ^eirfb«, brugcfi 
.ffobbcibruget; ^lorten braffi'^, giobcø og fiunbom merglejj, 
.bcfaacfj raeb 9?iig ellrr 3?apé, ^»oreftcv tageé 2Jpg 09 2 Åiomjc 
»^laijrc. (^biflUfgc mgc ogfaa Æfartoficr og en bvcbblabft 
»©nb fom ^pgbvfbf, ^i'ffft cUer JCSfriet* mcb inb iDtotationcn, 
'•cg giobc ba fofbvanlig^it ogfaa bertiO* ^orbcrne ublo-ggcd mcb 
^JUvocVf ftimbom blanbct mcb Slolt-fé« og Sljimot^cigiffé. 3)iangc 
,.43(;nbcr bnigc ogfaa benne 'Drlfténtaabc; men atffilltge ^olbe 
•fig cubnu rfl ben gamle 3)2aabC/ at tage foiil ^l^^g, b^ottit 
~;o»bfn fielbi'd om CJftfraarel, ptofcé om Soraarct I cUer 2 
,©angc og giobc^; bcrncrfJ 97ug (gfobct) og bcrcftcr 2 a 3 
'^io-rwe ^ax>v€, 3evbcn ublacggeé enten uben SJcfaaentng ftlcr 
t^cb flover, ter pan mange ©tebev groer bi'Uigt enbog uben 
\.©;ngcl. ^'eldbrift f\)nc<i ^ev felo (blanbt bc Xannebe a\ ^at>e 
.^©tcmiiingnt imob fig, og nufccé fom unbforligi bm brugftf 
,^er fuii af ffnfclte, fom bcrfor ni)bc Unbci-Hotielfc af bet fgl. 
,Canbljuuél}otbningéfcliTab. iJartoffcIavIen nbbrebcv flg tfisr i 
[fcteu tocfiliflf 'Xitil af ^errcb«/ og ^avtoflerned Wntjcnbclfe til 
,4iT^ainrfebe n* i be t^bfte ?4av bleuen icmmclig alminbcltg. 
.^loraolni er oj^faa llocrf t i 'XiUa^tiibi, og 3 i Slordlev @ogn 
»boeiibe, ocb iraitbi^auøljolbuiitg^fciffabfté Sovnnrtalrning oplærte 
.^nfuingere l}aoe fulot op at bePiUe. 'IH 'IH'f^luing ^olbcd Sillag til en et^neflrav^ill SH^r. ^i»f ^tt ffftm bf fcrtfrbn« WibcftSftcftc , eg faa f>ffJ< opbrortf«« 
,tn Sfllfl. 0»(rj)bi!f«tn(nf)fu bcftaaer p(ia ncglf af b* ftorre 
»®aarb< m«fl af Smbf, (^&\>i* afrnfiitrHge 5ar\)« Kflffaalftt 
.^cr fom antenftfté i ^tytlaiib er ten iftfitt, m<n bftimob bfii 
.fettc pg mprfcgraa) paa anbre of i7o<r; eflfaa Ijelbctf pao 
.bfm alle en Saaveflof, ber beg ingcnfJrbé tx ^loipebbcfffhu'nfl. 
.^»nbtfvncé ^"^owebtÉfoftnfng f ben fJcrftc cg Ocbflc 3)rri af 
,^fr«bct er Seer; af 5aar ^plbcé fim fnaniange,ffcm fiinn« 
joaxt lilftrafMig« til at ^jiobuccvf ben ti( eget Sotbrug fcrnebiie 
.Ulb. Salget af Snujr cg Cft er bovfcv en iffe ii&ftybclfg 
.^nbtflpgiéfilbc fer benne (fgn, pg 9lnm. fienbcr a?onbcr, fom 
.ed' (?iaftvbc \i<x(i 3 ti 1 S&. ^^aitfctn, pg fpm wb biéfe ^tp* 
.bucter Ijatte en ^nbtoegt af (n&iil I0(» SWbb. aorfig, ©mei-rel 
Jojlgeé et Ijelici-, fom ^ovf. onfprer, l(H3maapvangcre Iju'nirae; 
.men bringes Irttoroéi i l*ibprg, ftvpr bet fp«tia?ffei3 fer og t>e* 
.taleé b^)rere enb bet, fom tilfere« fra benne 4'i>e« oioifge Cp« 
,lttnb. ;Slun i ben Mfilige iSed af ^^eirebet fnn Saavct figeé at 
,i9<?re 4?cnbené ^otjebbefoftnfng^ og fun om benne '^tt\ g(e(be 
^tilbeelé Sorfaltevcné iKinierfnfngev pin SIgcrbvuget ( Cijégaarb 
»$>erreb. 9ia;pen a\Xt ©aarbmcenb Ija»e neget ^^oru at af* 
4<vnbe, men fun ?ibei beraf bitiigeé til fffebfiabcn , ba be 
.mange ^"iiiniSintfnb og 3"bevi7er ti'ptte cg cpiifunKve bet ?D?ef!e. 
»Xc flovve ^laarbeé ^cxn og 3)?ctcriprob urter fenbeS almtnfceligen 
.meb^VammelilWanberé, og fa: (g c tf til benne a^yeé^anblenbe." Uben ot Diflc nare nogen Xvivt om Kigttg()eben af 9?e» 
cenfentené Ijer mebbee[(e ^effriwclfe, fan bet ligefuibt »are mig 
tillaCt nt tviric om, (xi mange of Sibéffvtfteré ^o-fere x>i[H 
»>crret tilfvebé uieb, om blot en faa ban ©ftjjc af |>crrebettf 
Slgricultuv ^at>be u«ret mebbecU fom ^Jfbvag til ten ir>b|f€ 
^ebC' CfgnS eiljnogva^ljiffe @fi(brtng. ^»ov ufiUbfommen og 
iifulbfiopnbig benne enbog er falbet iib — og at man el niaatte 
bente lig mere, i>av forub betnibet (f. SlnoKvrfn. @. 165): ix\<x 
tx ben bog, fom jeg ^ir erfaret, lopft af SPiange nieb en 3"* 
tercéfe, fom bet netop cv mig fUrrt, a^t ;Jiibl)oib og 9(fmnf 
mere ville ^jabe fremfaibt, cnb lie^anblingen. — iJet mm nu 268 2Utog hl ai clftnoørop^ijl Sfiiic. 
itcip« mi^ enb nwrf tilfrrtéffifffitbf, ar ax 9l«cnffnt, b« ^ar 
fiiamcgct iinob ^rn Ijtr onit^an&lcC« SirtiM, ar t)ai\ ,b<t la* 
jc»/ ben fr !ommcn for iitagfii, (aiiferre @t. 3. 423) ftiv 

I jtVfr bm bet litCnf^twrC, .rtt i5ftlb»mgen af ftlrniinitf ?et>f» 
inaattT, ^[crbrbragt/ ^cilullclfcr* in. ui. (aUfaa onilrcnr I Jjctl 

[af \}ti< ^rtirirntf ^nb^D) f|OaD Sgneu t ^vl^iinb aiijiacKr/ 

f-fr, .om ciitoj] ^fuI^^^^f^ti9, bcø t ttt ^">d« iicia^rtg.* — 
Web betl«, ^itiifsb^rb af luni jybffÉ ^icccnfcnl »ii jeg 

[iQbe nitg nøfe; og troer if(( ar vcve inegrr veb ar forubfAitc, j 
ar mail vel omirem Dil futtiie give ^UK'ffciid i^vrivjc abfpiebrc 
Cpreøiidfer, Bciwfcren: e(^upgrapl)t|ff fiprl^olb ubcufot 3vl 
lanb, el ligiteiibe SFubØmaal; ba jeg i)tt cv ligefaa langt,! 
fom ^i\l, fra al giore nogen ^aaflanb paa ^uEbftceu* 

, big^eb. 

3nitb[erttb bor bet ti forbfgiiae^, at Slk'ccnfenten fefø no« 

' get liffoin l^ar iiib|Tco?nTct fd *I{ibiti'ébuib om SFi^i'ii^ rt^Mio^ 

I grap^tjlc ^er(, iaaui ocb ot tiUcfgv|c ben, ut vcrre .( niaiigc 

l^nfecnber alifor fulbftoritbig, ba ben 1> tiUirgger benne 
Cfgti (^v^fl'Wrb ^errcb) mange Xiiig fem fofvegiie, b«' a 
fffUcb^ for ten ilorfte XccI af ^vUanb; cg 2) cfÉcve bevoter 

I pet- fon Hg c $orl)olb.' ^vcib bet fcrf)( angaaer, maa ieg 

ibemoprfc: at en faaban 53(fTvifffitbfb maa ben omt^antlcbe 
©fi'ije bc(e meb ei^t>eri cI)orcgi-aplii|T og eiljiicflvaplui! '^Irkicc 
Ducr eu IJbfn eUer (nb|horufct ^rebd; og bet maa netop regneø 
til cnbver faabjii gcogvapl)i|T og etbncgrapf^df SWonograp!)ieé 
»apfeniligc SuibfommeulKbcv, naar ten bcl^anbler |ni ffiienllanb 
jfoleret meb al ben ubiommenbe Sulbftoeiibig^cb og bet nofag> 
tige XeMil/ fpm ffal gioc Jppegriiptficn og Specwl(|ifton'en 
bere^t^Ærbi fom ftalifttf^^iT'iMin'eÅlilber. ^ ourtgt iiubct bctte 

[Ifbcn eUcr ingen anvicnbelfe i nceroarrenbe Silfcelbe, Ijtfot tit 
(tfe !)aitMed cm et gtenucmfort ^Irbcibc, men Fun om en frag» 
meutarift €Tijjc; cm en faaban cgfaa Ijaubc noget fov meget 

\3paa ben ene (Sibc, eller neget for Ubct paa ben anben, vt(be| 
Sflregnelfen ^erfor d tumit blive betybeKg. Itet er berfor 
bl. a. eufiiui niecr enb bcfvnberligt , naav ^rcenfenten incb 
bablenbe taibcbliF anfoi« (@. JI6), at et Jlffnii i ben er^no* 
grapl^ijFtf SFtijc tegi^nber meb en S^ecapttiilatfon af .tfgnend SiOitg tH CII rtfeiipflTap^iff ©fisjc 260 femTcnflfflf ©ocrf(c!ibcr; ntmlfg ()ofc, ffovlcfc Saiib* 
Wruuébiiffcr mc& ItiitgbcgrccC« !3;<ilc cg fiovf ^cCcr p. f.w. 
'^ctte iiit^tofé alldt^ fffe fem C^ijncné uh'IuFfcnb« Sc^rFictib^r, 
utcn font Srtff af bfité iVaturlu-fFiiffcnljcb, ^»ilfe fc^n naturlifl' 
[ Viié f}<iv tnfffUcé nit't) mAnjtfolbiøc jitbtv ^i'bf'Cr^uc i ^pltaiib. 
i 9orf> funbe bo«; itU, iiaar ban vilbc ointaU (ii vfé (fgn, 
^K CFr. ( Pyé^uarb $">i'rvfb, iieffd mob at fi^f Cctfcrt«: .egiieii 
^^ar en fvbflf jiebt' « Cfgtié (Sljavaf ic ti- ; pfl I)»oi-(ei3eé bcnn« fr, 
r fan man, cm uiau itU ucfb bet af rgeii Grrfavfii.q, fitibc hcø 
^ fTi-coiT i ben eHci' bon ^03 — eUix wnte (19 bcftrctxt * en al« 
^jntnb(Iii{ ØJcograp^tc oocr l^yt'^^nb' o. f. 10. 

pvab ben anbcn, ovtriifor bci-ørtc Ot)etfuIbftarn< 
^ig^eb aiic(aacr, fpin9?i*c, tillirggn- ben f!^nograp^(|?c ©fijje, 
St pcrfpiiliflf 3t>r[)o(b t>eri cCilpar ©anflc bcverc?/ ubcn at 
bog '^>crroncr ntrtncé: ba ere biéfc Silfalbc i (Ig fcfø faa 
jfoUTfbc 03 [ibt t'ctDfctrube, at be Difnipf inlet afflierf, pfl fliVnie 
unbc tJvpvct fprbigaacbe. Omiblf^'ib er iicJop bft ttfWcc. fom 
upadfrnbc freciil,>trDcbc 6rcni))fl, at eit ©aarbmaiibécnfrf! 
Hferr ©eniifr, »eb nt (ovlabe bcreé Si^be^fygn, ^a»be \>unM 
Pftf»rt>ei pg bpi-gcrlin ©itllrng ubenfor ^Senbeiltiiibcti/ faa langt 
fra al nicbfore np^et ufpibcclagtigt fer ^BcCfommcnbe, at bm 
ttgtebc Sjonl'f/ fom i evifgt fnap vtl "q^xv: bcEicntii iibt'tifpr 
'}ivx(\i<t, ei \>ii funiie ^at»e noget itnob^ at et l;t|}ovt|T Sactum 
ben ?lrt bcretlcé. ~ 3efl toi'l for tfiiiitn Ijeller HU fprbtgaac 
?eci'nfi'Htené ^l^fmccrfiimger: ot ^anbt'cUifi, efter Ijané Sormc* 
rtng, itu ii\iUé ov>craIt f 3>>tta!ib/ og f,iiilebe^ t^i-Her sf i 
OSgaarb ^"^erreb ; men fan i enfcllt* ©gne, f . ©r. »eb 'l^arbc 
"*g S^ibc f^ittilfet uel turbc wa*ie noget for inbffro'iifi't); lige* 
I fom at ben ^I-jpi-tngSfei/ at t>fi>ngc mt'b -pefle og Sfiibe, Jffe 
( ^tfrcr ^ienimc i bemcltic ^meb, fa« (rt>i fom ( ben ^elc oik> 
\ Kge Titi af ^y^'inb; bvorfmob ben ev eicnbomnielig for fjete 

NSJef^eilanbet og t^cnbfy^fel.' liette ^ovcr til ØJettelfer, bwortlf 
k antager, SJec. iiiaa beftbbe ben foenebiic Soraltniibffab, og 
fom ieg IjenrnHcr til anbi-c Sagftinbijjcé 'iVfriyftclfc. 
^^ !liCvimob maa jeg enbuu beiere en fpeclel Omftwnbfg^eb 
^Vben et(;npgt'ap(]i{Tt BU^t, fpm Stce. iUe uben bablenbe ^t* 
^Kaginlngec fremtoer; ncmffg ben i (ji'fi. Sibéffr. ©. l«l~85 tM ZOttaii I - --^' - • ^mmt mtu ir/ 03 faa fffc førftort H^ ^fugrUHé tn M' f>DA(t iJc 

i boi n^egrap^ efiue. Smc tfl lig Wict I« 

r Mkttt ^am, mat ^, wb ai%, |«ft<t lllnbc« t 

Ion« ^ 9«vt, l^'ifm es C^rorim f» ft Uim^Kiat ^(^ 

I tumtn. Hl rt Mototf Mtfoltf (<fMr taBifr—i« podtibd^ 

Itilfrcr} ba, tfan ber ^ooUcé o« <■ Q^, fi« Mtep er ^ta, 

tUnM ^ 6(tvrrt SBAnbm i foa øosøe il^ bootf loet 

fMi< dalere atra $«col iisbc adt«rligi vs lf< fregriMij^t; 
^orincb Kg trpfr, iaa tOU nwct rnigr mb S<C. f at €n£< 
trt S>;(tc«di( cm Ub nogc CSaab 99ll4ib4 Scii All ^r ob* 
ferligf ; cm maa rnbcg t!fe »il .iuijbur bnne SRoaM AvoN 
fTatcr csermaabc if»it, i^iOtt 9Uc liBorggfr &«n rt^nc 
^opl^i^c <8fij;<. aXrø t;!<zfrrrn af fannc ^ nstr, at t<T fra 
tou €tec c^fiiilig iff; ttlLvggf^ ban aii&<( 4-rib 'X'p^tfg^cb 
og |M(b tU at i^ibxtbt i>ii\t d^irurgiifr €»gN>Bim< (@. 1S3) 
eg .tfa for ^anj Stanb bcti^trntc 3)2(nn<|T^funM?ab cg %^r« 
tocneticgifab.* Cm ^<t. tan afbmfc nc^d af tii\< U^^agn 
om WaH i^ti^, tr oiig ub(h'<nbt. — ^ »vrigt maa bet bt* 
mwitU , at ttT i bi\ier. Xit^tlr. €. 14 1 ?. 19 maa Ifff<^ 
{mrUcm ,9Itng{iebtdg cg ipolfifbrp' i ^itbet for ^>cbre. 

(Sataa finUt jeg mjg fcrankbfgri til at omtalt et ^r 
af ^KtuUatené d^eiielfcr, fpoi igiVu Finitte ntcbtjgr en ^« 
rfgtfgelfe. €. 4«>9 cg liu antVrer ^ait nemlig ctmcb ?)(tr(ii> 
gen t t^iHtyr. Stbéfh*. @. 168 pm beu f^lige og »eulige Z>ed 
af Sv^gaarb ^errcb) at t)cl ben fi^tHgc Xecl af ^rrrbet 
forbum [»ar ^avi flere cg flcrrc Sfcce, men ben veftligc 
Xee(, nicb Staxwp Segn, cu Xecl af ^UlKben, af Xf^rntng, 
Uium cg fl. ©egne, ^ar .tngenfinbe (jaot Sfcve, cg (ati bcr* 
fpr ei ^cUer jTgcd, at ^at>e niiftct tigfe." 3lnicb benne dtcceita 
fenlend ^aaOonb Vt'Ibc ubcn Xdi'dI flere ^"bvenbtnger funne 
tegntnbfé; men jeg Mil aUcnrficIbe mig Kl et enfcU mi^ meb* 
beell Siictum: at netcp ( J^orning ©cg«, »eb (jiaorten 
^ictréf}o\m , re cnbnu for 2 cHcr 3 *?lar (ifren af ffgtien* 
SKpfer cpgmDct en brtvbeltg 3)eel meget flor; Srcerobber/ j WOfi ttl tn d^Ttogtaff^ifE ®K^e, £71 ijKiilUt fr et/ efter eigente, nlbflc^ (Re ficlbcnt 93fbnc6bvtb 
om forbumé @Fobe t ti^fc (fgiic. 

3 Siiilebmng of l)oat> b« f Ijfficn Xibéffr. 16T, IG8 er 
fa^t om ^^iicn Mtb pai^t^^Of oq cm beit Jangc ^ab af 
mcgcl Ijot'c m»rfe gyngbaffcr, mcb en pberll vilb 3Jatur,' 
ber fitibc^ (angé irnrb @cetté fonbre ^reb i ^icd 4>(L'>'i^t/ ^Q 
^vor man v^a (me <3rcbcr vci funbc troc ftg ^cnfat t en 
SJicvgcgn: antager 9?cfciift'uten benne SWbring for et blot 
?)31)aittariefpa, og forfiffrer; .atbc foicgiunc ^ierg« (ber iffe 
ucc\>nii^ iaalctti af mfg.) cve ganjlc almi'nbeHgc ^cbcbaffcr, 
t>ci- ingcnPebé tjceot ug bctpbeH^t o»ei* bet omlfggcnbe Xcr* 
raiiij' pg at maa ^cUcr itit npgcnt>eb<J ^ev d(( ftabc 3i>rbi1veb 
fUn- jtlrficr mcb npgnc (^Sruu^tjcrgge o. f. t>. 3fg ^^^bc meget 
gicru« gioc Wcr. Set; og tornftc nifg fcio aKu(lg(|cbcn i, ol 
efrtbringcn, om ben enb ith mt fFret»et f}cn i XaaQtt, bog 
maiifJce vav for flcrrf, eller C?gncn fortiertft meb en anbcn. 
^mibicitib maa l'eg bog mobfopde ^nd gorjlffrfng folgcnbc 
(frfUrfng, fom i'rg bar mobtagct fra en joaalibelig ^aanb^ og 
mefcbelcr efter iibtrt)ffclig 23egi'cn'ng af ?3i'bFommenbc, fom jeg 
antager for Ijer at nstt ligefaa ficCtynbig, fom Jtcccnfentcu; 
.^e omtalte tfvngbaffer paa ben fonbre Qitt af ^enge^^c frem« 
.(KUe upaanjtulclig en ^berfl »ilb 9fatur; te cre t^eic, moirc* 
.brune, lyngtegroebe, og paa abi!iUige af bctn finber man intet 
-@por af 2KeiniciTeré |)aanb etter 5ob. Seer man bcm fra 
■€ocn^ mobfatte 33rcb, ba ^ævc be tig for øi'et betnbcligt i 
.Vrireii og at Vanbet netop ^cr ^ar anfceltge ^oiber, fan 
^gfaa erfare* af 3Kaior Olfend >>byfif!'3eograpl)ifre ^Jort 
•Ætjer Xanmatf^ og ^rcf. Scl)ouTOé ^^em^vrfufnger over fammc 
.©. 3. ^ev »ti man finbe angivet (SWr. 615 .Sanbffoo 
^aunebøi/ Sonbcn for |>cngcf€ø, meb en $)ctbe af 32'i 
,9ob. ^^aa abffidige Stcber ^ar ^vngcn )iiaa bitffe 'kaffer en 
.pvibc af een til ^alcanben Slien; og veb at arbctbe t^g 
.igi'cnncm g^rngtrattct, fan man »Irfelig |)ift og ^r trcrnge ncb 
J betvbefigc ^toftrr ^Oer gorbvbiiluger , fom iffc cre 
^(SJvuujSgratJC/ ba ingen ^(orcocf, og fnap nogen ®angfK 
.forer bcrtil. 3 ^^htt af en etter onben faaban iJloft, imel# 
.lem (leile, alDorrfg^morfc 1*vitgbaTfer, ^»ov man intet feer ubfti 272 ZtUffs til rn rtt^nogrov^if} ^b^t. yjti^fe cg $>imiiicU'n vMtx il^, tan brt tjfl tiKobeé en Hanbrrr 
f.nieb nogen ^^l^^antaile, at tsnfc ftg f m S^tcrgrgn; og at 
\mtittt, fom iumé fccune Siarl«t>n(, i!fc fan mottagc cUfr for* 
lilflac SeU'Ifi'n ai en faabrtn Citg^cb, (^inbvcr itU, at ben bnr* 
[•for Itgefulbt fan »vrrv' til; ligefom t(t for Slcficn gierne fuiibe 
I.Vicce niuUqt/ ot ^tcceufentcn , ber rinbev 6^^nen mere tam, 
,*nb »ilb, bog iffc Ijavbc »«rc( paci, bc Stcbcr biflnbl Scv'rujsd 
[♦Cv»'9t'*^^ff^ fom Ijer )lgtcd til.' 

(Snbelig i>i[ jeg tilfibft tcrovt m ht'ttil ^emortfnfng af 
I Kcccnfentcn , fom af ^<\'c Slarfager, bl. a. efter @tcb(t^ ben 
f)od t^am l)ai' faaet, cg ben *Betpbent)eb ^ ^ar I)ar tttlagt ben, 
fnarere allcrforft burbc \jwe bxrct bfft>av«t. 2Hfn — jeg 
lunbc t^ave gobc ©runbe til at ubftettt a>ef»arclfen; ll)t ()»or* 
lebe^ ffol bet forfoaved, at jeg uil mebbclc en 8ff^e af en 
$)ebc*(Sgn i et ^eireb/ fom beu intfoblc 3vtse fi cngong 
fieubcr af 9?atn, og fem enbog en bc[»illig 9icccnfcnt for# 
gin>etf vilbe fogc, ci aUene paa .^ImiéFovtenC ot^cr ^gUnnb/ 
men ogfaa paa be langt bebre j^btTe stovter, fom jeg tfaaUv 
»i fuunc Wfiitc oé fra (Sapiioin SJianfaé |)aanb? — 33ft 
forffpinmer mig bog, at Oiecenfcnten funbe ^aoe fpavft fig frit) 
pg bc a^ ^vitifenfi Cæfcrc i !£ib&|Tr. for S*itevatur, bfr tf fe 
lieiible ben ei^nographiffe S'ijjc, ol Umage og forgieoed Q\f 
ierfogntng paa ^anbfertct, ligclom 0Q}aa fffcnfet bem Hn paa« 
.folgenbe .Soniii bring', beb fivar at mcbbele SffiijfelUn 
Ttttet. 2:et er oift nof brfynbcvltgt, at en faaban fimbc 
wnbfalbe mig to (Bange (ja ufjclbigbiié enbog i D»evffrtf» 
ten, S. 105), (igefom at ben funbe obcrfecfi af to af dcvc 
lærbeRe ^iftoiifvre og ©talifiiterc , ber begge l)ave gien* 
nemlafi Slvtifcicn , fiiben ben oplogcé i XibfSfFriftct. Witn 
bel er n«ften Itgefaa beftinberligt, at en SRec, ber i ovrtgt cv 
filttov lig nof, bil fpogc mcb en Sfiiufeil i et |)errcb^ ^Mn, 
og fcregitJC; at jeg .frcmbeleé bcnciwucr bet U^ftvup ^lerreb"; 
ba Ijan beg frrar obcnpaa ©. IG6, 16T, 168, 169, 17.1, oø 
faa frembeled, finder S^Sgadvb $rtreb. £)m golf etxinbringerticS Sn^Pv^elfe paa bet gam(c 
SfanbinabienS (na^jntigen SonmaxfS) JRcdgion 

of 

Dr. m, 6. %^, Srancfc, 

GoittccloT veb bm fxtbc Stole i glcnet^orQ.*) og ^(florif jfvittcrc, at It dfFe mere at \ct< i ben Itcriuilc 5or* 
tib, cnb at &car&«tbc ben itijcre -^iflonV. ^cl jØnfTc er Hevet 
frcmfal/ at U ta<tc udbi* ^(uveiibe tcv<é <l}trFfom^eb lil ben 
(Tbd^ og eiigaiifl enbelfg labe bel Hobe \}\>UCf \)X>i\Ut aUatU ^cr 
mttt, (»& i ant>ve Saiibe, er (^cart'cibet. 3lf mit ^ek $)icvtif 
ffitmmev jeg bene £!^n(ftf/ naar bet i-fgtig fovRoaed: .l!ab be 
3)ebe ^m'te!" (jebbcv bel der mcb Stctte, Ugffotn i ©angcn. SWen 
f!fe 9Ut er bcbt, ^tjflb ber er forb(}jaiigent; naar citbpg Cegt« 
met ^etifalbt t (Stco, faa Icvcr bog $laubcn eiibnu i (ti-rne ^•) Jcn DiftDrirfc Sorciii iiti* IBfflpre/ff Rnkc brt fernsj 
tfui, i Slulftnina af tcnite illf^diiMind, ciiøartd for ^iKc dt 
l'cniffrfr et hn evcthtvticl, rc& aiibrftiji iDyMiJflft i XiH^ 
(Trifiirf, fuii la^cr fifl l'fllniiiiK rc6 M*f(« JBrffafffitlirt , I ^cw 
UtiiU til ^fll ftum efftr m'inltf Serbritig Ufla fifffern« Opmorrt' 
fumlsvt og ^ntcrréfr, fem a^ifcrdficnf, rfttr SBcflljCflffn* ^fiutiiKRtr, 
vrt trrc« 3nM}Dl£i cd il^cItatiMiudJiituaN, fra rn rllfr aiitcii >Si(c 
futinc bdvf Six^v |.>da; ubiii at (tn inMater Hc ^la <it forfuace 874 6t(mbtnaviff SIcIigicn of} fifvl^cToQn ©lofgttr, bflrfpin ncgcntib en ?tan6 ^ar bc^wUt Sclfft. Dfl/ 
^vo btUe vd lofggc et Si'If til Cafl, at bet cpfrger ?latiben, 
bftd egen ?laiib, btr faa ilcfbeit i bet nofruffrenbe 2to frem* 
trorber i fm fu(bc ^raft, ber, ^»or ben ^av tit S^r'ge? 3 
£>aab6lioct er 9(Aiitisi tofrffom; beg flaarr bend ^irffiMti^eb 
ifolerel, cg ben, bcr tun vil opfatte Stanben i cii^ioev 3Iutfb/ 
tnobtagcr fun et tJiatigt ^iKebc. SJJeunefTetø 9Ianb [aber fifl, 
Kgrfcm bete ^^Mc, ta ferfl bcb^mmr, naar bet l^ar fulbenbt 
fit ^anbUtibe 9iv; ern 37!eitru'j!i'alDcr i bet SDtitibfle maa bet 
føvfl l^at>c gfciinemicvet for "ocxt C^tne. 9Iationenieé 91ar cre 
SUitjunbreber; ofl forfl efter forlob af ^Plfealbere laber goU 
fcne^ Jlanb Rg opfatte, ^"»t^orfor Ie»ebe ben fubh'me ®roefcr 
faa flain7e i Hn SWpiIjc, Dt^pvfpr faa fllbigt, og for^olbdoité faa 
Hbrt ( fin ^iflor(e? — gerbi ^an ^a»be en SDiptl?«^/ tct 
toflf^e ^am ^elfeid ^anb i eet ^^i'Qebe — Stanbrn, fem ^at 
fun fl^ffcDlfé, cfte fun ( e« »anftctbet 3orm Icefle (tg til af 
|)ifiDr[eu. Wonicrne, bc 5ranffe, bc Æybfff, be allcrficflc ^Ha*"^ 
ttoncr — ^»ovfpr Uvc U < Jjifiorien?— gprbf beiuflcn 2W»jl^u*i bf eiitagiic ^ifcruijé JIl^6p[& mob en mwrfi^ 5rttif, citrr i ftbrm 5il. 
fi^l^^ fiiri i'illr infaltt el(rr prtfiniti' |lg ^c forfTwUiae Si'rfflt« 
ttreø (^ruRtftiiningrr, a)ttniR8cr i^ø ^ppot^^cfer. 9>rt bff htx mrttcrfff a^iftrdfl bar 3*:Mrefti«tifbfn uf noolr 
flf ^erfdttmii« tiMiiffnbc 'iiiimcrrfningrr Cjj Urfuiia, iiicrt fc(t 
umudujtr at aiil^riiiiif tcm un^cr Icrliiii iiicti te i'illf fiitfr? l'dg 
fftfr ffliiuTif, mrb ftfnpiiriitc iHumfrwL — Sntn« nm« tpniirrrrt, 
at bf df ?fi;rf mtl rniiitiffr, fuiuifl fom Wfb IiitinfTe ^ogRoi'tCQii 
anforte arabiffr, cd anJK oftfrlan^ffc S^rt, fim pOtUc« fifrfl^ 
nitpiitf 9}lall^(^mf^ »orfnttmii« Sdiiirofff) tiai'f fuiiiid iifiryffn ; 
bo(i mrt rit fflTffleit ©rrift, lii«orw& te mere rillr frfmOctPf«. 
3)<K i IjiU fårai) fercflrte Ul^^IIfT(lifllJf^, fom Sryfnintini cf fua. 
ttidiiflt JLitt t tcrcé orifiiUilfff Jioriii, mitt In&c t Sietcrnftf tdilffe 
3frt, Dilbf nictfurc, fffr>clrt M Officin« fottcfi It fctrtil for« 
n^'^nf orifntiitfTr SWftcr, $ar øiort brfte ngtrenbigt. 

gi<b. 
©(anfcitiatilf! aieliflion CQ OTvt^ofoflif. 275 ^ftDf at fprtn^t'c ftfl i, fflfi* f}Mt>ti U fimbc otterffuc f|{int hiU 
Icbe af Solffaniifcfii mcb cf( 2?lif. S(^( fitJo \>iltc talte Hof 
Uxtt>t ^tiUfa^tt CQ ?lmme(?ufrCftif»ri;r en SKijtfjcfrcbé '? — 2)c 
crc fuu SRuincr af en ficni Sortibd (!feiiiic ^Dgiu'iij); cQ ^Dor 
gfcvne botplrr beg btt doit, fooi fugen 997pt^tt^ l)at, etrbog 
blanfct 9?uiiKi'nc af en faabun, Ugefpm uiibcr 9?uiticrnc af 5or* 
fcpbveneé ilngiiinøéfnifi ; fovbt nemh'g felt) ( bcm iibtaler ?lan« 
ben^ ^SicnKaufl (ig tøbeKflere, ciib f ^iilcWen. 

5io bcnnt ©iCc bcivaglct, »ffbc Uq altfaa iffc tUcmnic 

^(in SJebtcibflff, man tjar gfort bc baiijTe ^i/Rfrfeilriuei'e ; ^(« 

' ncWc iibcii SKytljug fafbcr ica et l'Ciicme ubcii Jtatib. — SWeti tx 

ber ba Jlanb f SJ^yt^en, faalebcé fom ben faa ufte ojjfnrteé? 

Cr ber Jlanb i Joriibené Suibium, faafcbcé fom bet iettuHøcn 

I bvføeé? — ^ctte er et anbcl SpDigéuiaal]— 3lt famle ©tene, 

fpm till)eve en ubefienbt 2tb og et ubeficnbt 3oIf j at famle 

eufelifiaaciibe aJIytljciv pø at fammciifiille, ja (bfntijJccre bem 

cftei- be fvogeffc Ciigbeber; ot fp^e Ælongenavnc 03 flLMtgefram* 

mnr i ^ipt{)txm, ja enbogfaa paa bem at grunbe (S^nniofegier 

pg @Vinrf)vcm^mcv ; at fanfe 9KytIjcrnc, fom Xigtcrne bruflle 

fnart faa, fnart anbcrlebré, tjift 03 Ijcr af forfftcUigc <5tammer, 

I ofl forene bem Kl eet m^i^oto^ifT i\^\)\-c: bet te er tf fe at Icefe 

] SdfetéJlanb i SOJi>t^cn, i ^»ov bifltfge eubog faabaniic 5ore» 

I tagenber uiibcrifben funne oonre fom Joravbcibc; betle er at 

I mVtbe ?lanbcn, ^ftf man bert tjt'tbc fee |>irioricn5 ?3arfen. 

\ 3)en ^a\ibf fom Icwer i 3Hvi^en, cg »eb ^»oilfcii aOtijt^en 

' felw lever, ben fammc Stanb U'oer eiibnu, levcv i tet 3oIf, tfviS 

^ ffienbom SWijt^en »ar; og f 3J?9t!jen fccRer golfeté ^(fiorfc, 

ja fcft) golfeté ?f?utib, bereé 9?obbcr. ^oorfor fctVcbc De[ Sud)^ 

I fcvncé littc Sfare etcr Sfottcvnctf og iVctcrneé (alt'tge ^otber, 

I Kgcfom otier be enbnii talrigere iJrlttcr? — Soibt t)inc fortcé 

of berctf ØJuber; ligefom forbnm Stbfrøttcu og C^ernbim ^aa 

jagten« ?lrf uare 3érafIé5Jprué5o"vc. ^»crfor blew©ad)# 

U ^_ U 

etanMoAVtfr IMÉgiffi oø n^Hiliglr 

icnif frncrt ^ra ovfrtunbnf ftf bf Xanff« ? — ^t*t b« t>arf terrt 
gomU ©ubrr tebc , t% tru ntic £ro var (nbim tffc blrten 
Irambc ^00 bcm. — *l};ir Wl vri ant)fTlr&fø ^péØrcrfrrnc cSnr 
^e< ^tcmfrttf? ^ar Xiti \tit Sro )Ma ®Dtcrne, fom gat) $tf 
flOratué |)crtr(pmmrt, cUcr funbc 9{oiii(rn< ^dxt, naar bc iffc 
lja»»e gior» giVnbcnwé t^iutei: til Xittt^ <flii«?') — Xcg, frrø* 
ntf bf Wubrr a^trbc man cttfrl?c»fbf ( fun rmgf , fnalorngc Xrof« pM 
te egne tar fafl cg uroflelifl. 3«*nfllo** Xempfl hotf ^cnbcrnc 
blev be taprre €(aiituiavcrtf ^^xu, cg ^itfi^^tflctie, bcrtar 
faa fjflliijl fpr Upp»2wanie, »ar ben brififfle l^orébprfer iHc 
baitjte for atbaanc pg føiibf rpaac meb Ungbpinmené vifb< Orer* 
mob^.). <Jtt|Ufrt ^cl! bar fin fgcn Sro fer fig felo, Iigefpm 
Hu egen ?taiibj cg b<^uagtet fpurgu tilfcrn ncrfien ^ngrn efter, 
^Ddfen 5ro bev ferbum ^ei-fFebe tiif?, pg (jcfffcn ^r ( ©fanbi» 
iiavirn'^). €nart meentc man, bet Pdrnof, naar en Corrrro/ 
fom ^irfTer i'nth'l benne Xag, en Ipcal Sfif, ^ ?lmmf|hif* 
(fwnrpr, eller negle Sreb* cg *^^cifoiiénapnc lobe fig fcvflare of 
@norreVGbba; fnart mcentc nian, atubrcluSlIt, »eb at ^rn(c 
(fclerebe 9)it}tt}Cr fra frcmntrbe ^lationcr, (|Ver noget lignenbc 
trofbeé. Og hbcrfoi alt bcMc? — gorbf enbnu iia-flc« 3"gcR 
l)avbc gipft |lg bcii Umage, fulbftombigen at fprfoIgcSolfcnc^'Haiu 
bvingéteg; Sngcn fpgt at pplofe ebbalorren, benne pibunbet* 
Kgc ©fabuing, fulb af ^of ^^pcfle eg fu(b afSWobfigelfe i bene 
enffltc Xfle, pg beraf at g(»e (Snl^»er, ^vab ter tilljorer ^jam, 
^pab bcr fem et ^ce(t er $am ffenbommeligt, pg frcmfKIler O Dm Slrairmr« nocaUo deonnn, (• H a- MarrobU SalariuIIMX 

") y. C. 2)?uIIer ©aflafeHn. lU. ©. 2(i3 o. fg. 

^ gor foa vifct ncmitij, fom tm* Spcrgémrtnl i?ul^c ppfatte« i tcW 
fultf ^ctybninø. cø nieb tørtelfi! ^riifvit lit tfii gellcaant, t« 
utiÉiICT fig t Xrofn, og til U ©ettfi«iipnet i Zroeii, \tx Ktinflc* 
t)«f goUtiifJ ©laiiMiig. 9Iu CT tct fot en JJecI aiitcrirte« |»crmf^ 
fiboi ^Æiib, fom ©cijcr, ©runbtPifi, OTaflnuéfen, yctcrfen 
c. p. Va»c fomagcl ftg at arbcltc tU lirt fflmut« 2)Iaal. 


©rcmbinaDifT Steltolon cg ^Dtvt^clogte. 277 run Wanb faalfbrt, foni (ttgcn $)(f?oWc af tn ^tiqh ^ibé* 
fortnflacr Ut — tn ?lanb, Uv flicnntfrntoanbrrr bf I tftit 
I?if!oii(Fe €tt>, og fptn, iiaar man ferft fitnber ben ret, frem* 
firaatfr »fb rt^jjot ©fn'bt i Savaiclfm. So(fct)ftnbit'n9cn — 
fun tfi*t SWaal er btr, fom Sevflfcrtic picic at KIbcIc ben: bet 
pmcvffe Sttjje; eg bc(» er bet utvirlfemt, at ben fiin bertteb 
9v\i opnaacv Samuieiitcvng og national »Bct^bning, naav man 
gfaa ( anbre Cr^tie forfølger brnd ®por, naar man Ivrgger 
SD^crrfe til, at bet (ffc blot t)flt mob Svbcn, men cgfaa mob 
9?erb, at Jolfene^ ©farer trængte (Tg frem. 5?el cv bet ra 
»anffcltg, i nogle Jfffcelbc niaaffee wmueltg Opgawe, faaCcbeé at 
forfølge biéfe Kanbringerfi Spov; bog alleiebe *3e|iraebelfen er 
linneiibe. Sh( ba forfl^ naar t>i t>ibe; ^tn'tfe ^olfeflammcr bev 
fter, og ^m'lfe Ijijl fogte »Tg et piVm, ^wrlcbeé be Mnnbeb^ |«g 
meb anbre Solf^), ^»orlebcé bered So'ber cg bcceé Sro fan« 
^brcbe meb bent: forfi ba Wit>« bet fyft i be npere Sibev, og 
^Ba trcrber egfaa ^cr T$o(fene$ llanb o$ fniebe. 
^K S)2eb benne Svante, c$ i i>aab om at (nnnc tWnge mere 
[^;é mb ( ^»iftovien (iffe for atlene ni t)anfe om ibc bunde 
2iber, ^toor et Scilgrdi tffe er faa tiatiffcligt, og iffe faa let 
^^opbagcé) »otter icg et Sovfog paa at ubfor(?c ben Snbftv 
^heffe, fom SolFecanbringetne, iffe blot ben ene, bri* 
' fovtrinligen fører bf tte Stavn, ^a«e ffatt paa toortSvebvc* 
^^anbé 2 ro og 2)fQt^e. langtfra at ^^abe, at (cg fufb« 
H|l(enbigen (Tnibe funne lofe benne Cpgaoc, irocr jeg i bet 
wlnbfJe Iffe at forticne Dabbcl, men enbog at funiie gaune 
^feb bel blotte Sorfi^g, naar jeg ^ieiper ttt at aabne eu ^ei, 

•*) 9)?Ci>'i CT tiet tift ncf utrdtct »eb lærbe ^orftne i 33flnmart cg Øtfs 
' ri^c — fpr CII T^ecl Pf\faa t nntrc ?qiiI?c — tvid 9tviiMic Hcii crc 

bcficnfrtc ucf, Utli nedenfor tJiUc forcfomitjf. ^cii entmi ftaae bcrc« 
flcftc UiiterFcflclfcr ifelcrctei 03 fcct tuvtc vel ber[iw ci fccre ovcrffO' 
Vif(t, fngatis oøfaft ni tctr»ijjtc ten ^mmc tøiciifiaiit fro en aocca 
Øibc. 

løfanbinavtjl 9(rttgwii ofi It^t^olootc Fer cntnu tv faa Httt bttv<iaU\ 09 Mw b< fra ?Inbrfi mrefl 
flfioigaibc ^nfFndftr (uiinc itU Uggerf mtg ttl ^aft, cftfrti ^cr, 
(om ct^fralt/ Siinbfycb feiR fan frrmgaac af j^ampen. 

9]7ul(gl^cb(n til en fiiaban Sorffning er gføet i ben 9)2« 
l^obc, fom, efter ©cauroi"*'«* ffrcmpel, 3iichibr, 5?arl Ottfr. 
SDIfiUer, l'avvvibc^a ^3 abiTiUigc i?lnbre -meb fflomegct |)eft 
^avc braøt t dliivenbelfc, cg fpm ogfaa ( mange ^elc allcrrbe 
^elbfgen er Hc))tn anvcnbt paa vov ^amlc ^>(f)or{er naiønlig 
mcb ^enf^n tH Sti\tcn\(é StxHit og t([ mange Sntell^eber. 
SWfflct er cflfart beroet fer^artelbet, at ic itflanbj?c ^agn^ilff'' 
fcer aKcrferfl rtfltigeii evc mirtevcbe tcb ^. (S. røiilUr, ©ox'o 
»eb !t)a^(mann, ofl begge »eb bWfc^ Jlrbetber ere fade 1 
tet rette ?yiS; ffionbt unegUligcn ben ©ibfJc cnbogfaa l)od2)a^(* 
mann fffe ganffc fTeer lin SHet. ^vp ber forftaaer @aro, 
fan itf< \)ntt Ijain! — 5cr bc angelfad))n7e ^tlber fcaW »( 
?flppen6ergé meflerliflc ^vltif, fom beéwceire bog iffe turbe 
inbUibc fifl paa bféfc iTiIbcré gcv^olb HI vort Canb cg bete ^v 
ffoWe, i tene (jelc ^ulbf?a?nbffl(^fb. JEe franftfTe ^((ber trangcr 
uagtet ?ili, ^ivab ber ellert i ben ^"»cnfeenbe et ubrettet af U 
SranjTe og af Sclffabet for ben XvbfTe ^ffloric, tilbede enbnu 
Hi en meie tteflemt '^tuvbcaug, for faavibt fem bc funne vart 
StiiUx fer »or ^(florfe. 2)et €ammc giefber i enbnu ^oicre 
®rab om i^^bfflaubd ^iflorfj!e ÆllbefPrlfter, blanbt ^onfe 
nacniigen ?(bnm fra ?}iemen, fe[i3 »eb be nijefle Jlrbciber, 
enbnu fngenlunbe er }at i |lt rette og fulbe Cy^. Cgfaa nicb 
^enf^rt til be groffPc og vomciffe efterretninger er bev enbnu 
eniwct tiloger* at gi'ore, faavel I |)enfecnbc H\ Uxté ^ur* 
beiing^ fom til bcre3 Kcfultatcr. ebbacnicé J^erftolb til \ii\x» 
antnif ligcfom tit filbigerc inbcnlaubfl'c 03 ubcn[anbf¥c @agn^ 
er for en !5)eel fortræffelig uboiflct af '^V Cf. SWiiUer og af 
aifeltc tvbfTe i'ffrbc; meb ^enfijn til ©ubemytljcrnc i teggc 
(fbbaer, faaoiifom ^c^ 8aro, ^oé ilibigerc Sagaffrioere, 2?ia» 
©tantiHAOift 9t<Iidii?ti cg ^n^t^olcfite. 279 icvc 09 i 9Wt)t^ern*é (jngrc ©por, tv tacQet gfort tfl at famle, 

fammtnlignc ofl tclfc ^nt^olbft; og ^n- foriiftte »iflnof 5(nn* 

SJiaflnuéffntf coloéfaf« Slrbtfbci* (fcev at naoiicé; men nwrtwe* 

rnibe UnbeifogrlfcS Scnbcntd er bog cnbnu, naai* (jaiiflc fart 

?lrb«bcr lnl^^a(^cé, noeftfn bleven rccnt upaaagtct. 3>er gfocd 

^—Wbog enlellc ^ ilb«c af iffe rmge 3?c*i)bning, bcr enbnu flet ittc 

^Kftt bcFfeubte, eUer fffe tilDøvlfgcn bem^rfebe. 

^■1 •^uab Kø ^er agter at mcbbele, er ^tcfuftatet af mange« 

^^oarfgc SorfFningct f be oprfnbcligc é?ilbev fele; tt^i, at b«t fun 

fir \paa btéfc, fjtoor be nnbcé, og atbvfg paa aflcbcbc Æilbcr, 

man fan b^QQC, bettc ^ar mangen ubet^agcltg Srfari'iig Uti 

mig. ^if?nct ^tor man tntet ^alg f^ar, maa man f}cnev iffe 

prfmaae ben aflcbebe ^t'Ibe; men ^ev ev ^ctbigviid be cprin* 

iiiQC jtilberd 9)igbom faa flor, at ber (lefben eUer albn'g fan 

re Sa(e om Salget (niencm bt((fc og ^inc 

3 ©toffct^ JrcmfttUfiig ofl Jtnorbning funbe jeg gaae 

en fammc ^ef, fom jeg er gaact i mtiic Sorffiiuiger, og faa» 

Deé fem jeg, fra bifJfeé ^egpnbclfc af, ^ar fulgt ben i bet, 

)cg bragte ^aa ^^aptret; men benne ^ei Miitc »Ofre nitfor 

^troelienbc for Ccefcren. Seg ^ar faaIebc(J fovetruffel, fun at 

remlcegge 92efultatevne, tflltgemcb bered %3evffer, i 8ammeit' 

Jffng; cg navnitgen be fibflc, tjwor be fHe ncbftenbtgcn (fure 

Bcb tit ©am men fænget, i JIumocrFningcr. 

Slft^anbKngcn belcr ii$, i 5e[gc beug ©afen, i to ?lfbe* 
nger, af ^»ilfe ben ferfle ^anblei 

om Cfbbalffiienff grabbife Ubt)<fl(ng »eb ^ortf* 
bene Solfcvanbringer, 
ben anbeu berfmob: 

om ^nbfliibelfen, fom 3)2JbbetaIberend $oIfe< 
vanbrUg ubø)>ebe paa vove SovfÆbvcd %el(« 
gionéforeftillingcr- sao Glcmtmaeifl ificUgicn aj ^ttM^tOA«- Vlrb ^mftin td gffrfti om flanerne/ txtr Uq nc^et 

ritWraabffl, om iffl |^tI^« trage ten iii6 unt« furfl« 8lfbf» 

Jdig/ cUcr ^ciirrønc ben t(l b<ii anbfn. ^pg ^rtlcmte iVg m(g 

for bet iitdty bccW (orbf, om cnbog t/iin Sfligionéiwrcé 3»b' 

iflpbflfe ffulbr ^oc brgpiibt attcrtbc i 3crtib«ii/ ben bog i bet 

l^ftuibpe pflfvia naacf (U iKbigcw "Xib^alb«; tetié og fomfm* 

melfg, fovbi bm er merr pAxM og bcgrcrnbfet til oifeUe ffgne, 

I <nb mfltt (Iler<J for SRctlen »i( finbe briie i beii ferfte Hf« gføtfte gifberin«. i3fnfrcbe oftere ftntoe flere Sorfattcre (?7i)erup, 5fnn W^ 
nudfcn, 9i. aS. ^cterfen, SWolbcd) o. a.) gfort e|>inflfrffom 
ipaa ben ftorc 3ntere5fc, fom bet gamle (Sbbabfgt ØKgdmoal 
'taaa i)Mt for t>eti, ber føger «t f.Ttfr ftfl <nb ( ben fJan# 
tmaiofire ^ortlbd 3orrf}tfl[ng^maabe og ^crboone. 1I)( tre^^l 
©nTnbci'/ ©laoerne, be 5ric og |icrrcTnc, frcmfHttei, Rgcfom^^ 
r^eralt, (jtcr en ftreiijiere Stnnbrfforffi'ct ^er(TcT, faa ofl ^, 
fom tre forfftettige ©tammer, tjotffc bog iffe ^r oprinbed'gtn'f* 
tefiiibc fifl i en ubttortr6 etiaiiig, ber ftjarcr tfl bcveé 'Uaefen, 
men foiil gaac o»cr i \>ié\c pbre Sov^olb, ( bcf ©ubbommen 
^jrorer pM, af bem atte tre at bannc cti æblerc ©(argt. Stun 
of ben fibfie Stamme U)tU$ bet (^Jiibbommen (nemlig ptirti' 
ta(/ 93ogifien for 6ffro|l eUer ^fmmctbroen) at frembvfiiflc 
en nv, ti'ollUn ben fan erftrnbe fotu Ubfpring af (^ttbeme og 
en »«rbig ^crffcr (lamme. (Snljtjcr Staiib og @tnmme afleg« 
iKé ( Øovii^t cfler ben^ djarafteriftiffe itfcnbetegn; pg bitffc 
fvare ncit til be ef^araftcertrtrf, ^»iffe tji fonnc fWcfiie ^oé 
be iTanbfna\jii7e Solfeflammer , bet tabe ftg ^tfloriff paawife. 
^UU ©iClled ^i\loviitt DpH^éfubcr, ligcfom bereé ^orljolb etaitbtnavjl! Kcligtpn 03 ^pitclcgte. 281 mtbrc^tflmmfr, ftJtc V" pa« fanbannc Sflrijncr ofl ffimhtf* 

iferm'ngcv, bet nmar h'ggc til ©runb for ben SrfinrtiUiiig , tif 

finbc £ StigémanL 2^el■cé 6iUturt(irraub, bcrc^ ©ijéltfy bfw* 

p^^flfFc egcnffatirr, S»t padfer tit bc ScffnVtlfc^ Pfl $)ent9bs 

Bitigcr, fem $iw$ i tJi^Kt; faaicbcd at bev <R< mttc Ian 

EtoivUé om, at ^«nt ffbbobigt (ffc inbc(|plb«r «pgeii blot ©pe* 
tulation, mrn gtiuibcr lig paa gamle i^agn cg paa f^iRcrifFe 
Steiibéginninøirr, opfattcbc ipaa ben SRaabe, fom et- S?7^t^t-n 
efrnbonimclig. 3^/ ^rubR^ffcr af benne portffFc (Saga fore« 
lomme cnbpg ubtvi}ffr(tg i nntve ebbi(fe ^ilber. 
3 SfaKtina^iené ^ofeftc 9/ovbcn, paa udcboctfge ^tefbc 
^g Siéraarfei*'*), og i bc Sumpe, ber abfhtie Sarmaticit* 
©rffubfer veb be mørfe UrfFowe fra be mflbcre ^ijfll^nbc 
»eb Øftevfoen *') , finbe bf aliercbe »eb ^eg^nbelfen af ben 
^((toriiTe .^unbfTab et ^olt, fom troligcn frarer til bet ©iffebe, 
anber l)W[Tct Kif^smal (Filbrer ©fanbiiiauicnd unbcrtnjfrc doU 
'eftammc: Sinnevne')- ©oaban en pfcmflavn ttælger otcr* 5) »kTMiéfirtcrnf frc margc og (olie at finte. iWan (wnfcrc M. a. 

Pracopii tiolli. II. il O. fig, (14), Jordanes GoUi. I. (^ctferS 

llrflcftt- ©■ "I- fifl. @onii!ic^ Sv. nist. i. VJ3. e. flg. 

[^^ctfaltetoi Anfører, tmtn Xilel af -UrgcfitiitStc* en tptff 
Doerfattclfc af ©ciictfl «Svea KiUs }luricr"', bvUIcii Ovcrf. bcr 
tITc ^aDcéi eø Citaterne fiinne fiialetetf iffe JÆVufotrd itttb (Qer 
DScrfOTf^ til l^cii fccnfTc UtgaiM!.] Scti. 

*) Tarimi <icrm. Ah. PMommts II. II. 

"O 3of. fcet jjppertiflc S(if»it fyoé »peterfen: C So(iiit>i|1. ! 33 flg, 
gtnn 3)Ia9iiufen ?Icrb. 3lrc^(eol. ©. l!'2; oji rige fitrrofrc ^en« 
BitSninfler (loé 'JJcterfcii anf. St- I- 81. — ©et ferf\aacr fig, nt jeg 
^cr Seb ^^•""cr'' '"c ntcncr ben mi faaMfctc fiimfTe, fantfunliflm 
of finnet og (iiot^cr (clUi (i cl ter) Hantebe, in«i Un cgcntfiji fiiu 
ntflc (nu Ifltififff) Stamme, ^emfttt »i madjlec luiuie »ure bei 
witiflefe til iit tclriigte fine nii fanfalMc Ruiner fan et eelriff, tlUt 
ctltiff'fiaiufr fielfcftrrc; (trificv icfi mig iffc tit at aigijyrc. Om 
fcct, bet lotcr Rg onfore for tertne i>g ligiiciibe ^vp^i^f^'f ow t'"'* 
3t*lf, flirt Tiittii cficrf«e, foniben '5'flcrfcn anf. ©tcb, i icattcldijcb 
^iefenbflt^e Ci'Uic« li. (<»- ogfna nebetifur Smn- «i) 
S8S r Mb Sone; hin rn finifctiig 2Sagt øg ^t^toM cm at 
i^eibt Mg i^oa letterne, ton fetaalt^i^t et iaaiant %Jaf^^n 
I Ctrfclig fcfr nutt/ at tn fgfcanrat 9!trtené ^k tiiltgm |>4«^| 
I :^DTif Og fdv (gffnnrai bnié @u^emoI^rr, fipngnr fig en roig ^ 
ifamp og rt auHluffed'gt ^ab (mcb SEnnrmr ^od bc vorige 
5fantfnaT>fT. Cfn^Dcr bctragtnr tnn fom Srctlolc uTligcmfb 
\ktrti CHmbom, og Itfg et opiaget Silbt tl^tr Smnrrne, foa* 
'^Tt nogen Stmbc natzma fig. X'errd nidlc ^jliVnnclfe 
fr tctf^ Slippfr, Stranbcné ©rantinJifr, cg ^irrgftcrmfrt, 
^ttz farer fnart fra ttnntf fuart fra ^iin €ibc igioinrm St[\\if 
U^dlsfttraCf og bCT Ugefom meb rn cVcriorbifT SKagt, i Scrc 
' jiføg m(& b( t^ffe Saogrr, ^nbrcr fimbttigc €ftbc fra at 
(.ticmnr ffg, edrr ogfaa bfrrbcr brrré Unbrrgang*^. ffn ©c* 
LfHmnrlfc af ben 9rt maaite fnart bringe bem [ 9Zq fomj 
[Ærolbmofnb, om enbpg Jrolbtoméfonficn enbim ffie f^MM 
»faaet ^bgang \fc$ beraO- SVcn «cb d^attcttb, naar berrtfl 
' Unbertrtiffcre i ©letterne fot), ba fnege be ftg nd ttt bem fraj 
berrf $)urfr og ^Elsfter; berei ■^arongierrig^eb obelagbe ?U* 
tfng, be borljlirbtc SHcnneffer cg Qoorg, cg fnart oare be 
[ten forfoanbne uben noget Spor, iiibett |)flroncn funbc na«^ 
«>n'^ ■ 

aacvebe bette Sor^ofb foneé tafiricReligl SfttW for. At 
f finnerne er« blexine fortrængte fra Sfanbfimviené ^aulanbc, ^ Ulans^tbifle Grcmulcr fiufcc« tfitf ©ate, (f. Qtr. p, 9a Ed. Supb.) 

og (0^ ^ddxntcme. 

•) ®tt>en blro ben, fom tcRcntt n, foo almiotclig, foa i«>l ten iitben« 
lantffc ^iftorit naaer, ot eiitpfi 9ia»nel }p<xa en ginne og en 
Xrolbmanb iiÆtirn ctc itcnrifle. licraf cflfaa fcen mcset gainle 
gonwrlinø racb 3«tiifrnc. (f. nebcufor.) 

'") 3of. Adam Brtm. de silo Dania: c. 90. m. Olath 8, Tiygg. c. I 

4 
©tanttnaVilT Krligton cq 3)l)^(olog{e. sm3 ?P3, 'oi hinnc cnbim noffve forfølg« teni Sficbnc. 3 ben 
filfcigfre S)iibfcfla(bcr fiiibf »i (ffe mtxc iicflen fr( 5inn<»©trtmm« 

^tofat Siinten for U ffgiic 1 ©faiibfitaDtcit, i<fl l^ar bftcgnet; 
nm eiibnu i bet lire^larf^uubrebc bocbf $fnucv i |>e{|tiig(aiib 

JTeg »«b røfi'nwlanbé ©rwubfer; ja i bft 9bc cnbnu ( bet f(jb* 
lige iHorgc"). ?lt bc f en tibicgfrc ^VWobc ^flix boet fnbnu 
f^jbligert o\)cr f)cle ©fanbfnavim, Xaiiiicmavf mcb inbbefattct, 

|io maafF« ^nbeg i en Xtei af XijbfFtaiib: bcttc ^a»c 9?ofl(c 

pfttet bcBiff, bcc(é af ©tebiiaviu '^J, btcid af «n »ibtflraft Ub* 

brcbclftf af bm (tiiffe iJJiibeloEic; fort at fige, »i funne mcb 

siffcr^cb tcira.ijte gfmicme fom et ( ©faiibdiavfen oprfnbcliflt 

t%o\tf bcr t illbigfrc Sibfr tctlé er b(e»ct imbertr^ft, og faa* 
(fbfé nebfflt til Xrotlbom, beeté ev blevet forbrevet, ofl fom 
I fun veb at foge €f{ul bfanbt uvcffemme ^tVlbc ^ar funnet 
rcbbe (7n Sri^cb '•'). 5ra f)ti{ten S^ant tettc 5o(f opvinbe« 
(f^cn vat fnbttanbvet, Ubcr fig faamcflct minbre mcb ©iRcr^b 
ubjinbe, ba ^tk ben norbttgflc Xecl af Qruicfia og SltTen efter 
al Similigtjcb ^ar tJffrcl eflet eubnu er beboet af gtnnw; 03, 

rnaar ciibog abfTtttJge ^^^oenometter fvtied at ^irnti^be paa et 

f toebvareiibe tvungent 2eø af Jinncviie op (mob 9Jovb, og fllt# 
faa (jaa et mere fybligt f)icm^ bcr oprdtbcKgen (?ar tilticrt bem: 

[faa Fan man bevfmob tnbveiibC/ at iffc aUene fmnugarerne 
tlluiiu^ari) i ben mobfatte 9tetning fTuUe l^ave unbgaaet 11) SuorTC SKir). Uar. S. O&rt. 25. Ot&nré SRcife. ©pefmannd Hbg. 
p. a()6, (Kd. Langcbek. S. K. D. II. p. Hi), 

i-^») 3«f. ©dier Urftcfcfc. 315. Sv. Hist. I. fil. KM), ^lerrtl l?ore fouM-- 
bcnltifl oflfaa ^orbaiic«' Ort, (c. :i) iiant Vccfemaabcn faalfCf* 
rcttrt: Ui-hiiic (neiiilifi mifet iiHctleiii te ferfliftliBe get&ifleøtaniiuei:) 
roiili Kuagcrx OtliinKis, t'inni mitissinti. lli omnos cxesis ruiii- 
bus quasi caslcnU inhabiuiil, ritu bvlliiino. 

") 3»f. bt- «• ®ci|*r« Sv. Hia*. I. 93. flg. 204 6hin&tno«ifr Sldigiøn og tP^i^otoate. 
tCIttWnct"); mtn at oflfna ^otjfbfcpbft for bfii ftnitf(Tc ©Hbé* 

Ufcnrlle fra De wfDfic XiDcc af bciidrgflcd til Cfui-i>pflø lacrntue 

l^orbfn, nemlig tH ^mruielattb '^). Xog f}t{iil £ppr^^niaal 6c 

l^te t)( 1^ tfFc at &«fvarc; Ut tv nof/ at i>i vi^t, at Sin* 

llteme bfiiø rvc uiibttrtvim^tie co braste i Xralbctn Dcb ntjc 

^^a&oaiibv«ie, ttcié cxc fiHttÆn^tc ep til bcnerb(ij)rtcSi<Ibcgittf. 

SDi'cii bci-fé (^itbci:, cnblTioitbt t>c itU fodobc bcvcd jjainl« 

J^yrfc«, hkw bog tiWgc tflbagc i bet fovvfgc |)i«n; ofl nu 

ppftub beii marfVffrbtgc Kpntraft, \}to\i <n ftov I^cel «f *lfa* 

ilffrfiitf Syjobfl^clfcr l»ar |ui ©luiib. «t J^or« og ec(c'd 

)t)rfclfe t>ai' til i tSEanbtnatiicti fubeu ^faixlfgipncn trcrngtr 

i ^oxUn, cg fetenb ^artbeiie^ cpriiibeli'd« Solfeframuif 

fortraugtcé af bcn^ ^^epi^fi!, pg at bc i berrS Cpviubdfc Matt 

Siiine^Oiubcr: bcttc Ivttifcr faaVfl berfé ^«fcn, fom tevfé 

UiUinQ ttl ^fafC^3ubcaie oj) ttl 3i>tucriK; ciibotbcvc Ubgarblt^fcé 

tog 3lufai^oré?j<3afbCi cnbeUg ben X^otebyvfelfc, bcr »ar \x\lti I« **) Jordanet Ggth. 2, fortarflcr, cft« fl iMfrciidiiitfl Sotrcfdon, at te CM; 
flnufl pftfl eti 5^' * t« nCTtliflc Occiin ijatc bierne fliertc tit Staftr, 
03 (wfieHc før pn ^cft. Cfr«é SlfføHTab mc^?(inlInnlc er lM!He1l^t. 
Dijfiin "Sfl^uet om •^unncnic. ^ci d'inffc VeQriné Icni gtKiwr, tfl 
Rgrt ilt Vicre c^'fenitie .if S?(aiibm(jcn af tt i^tt Q3i>t&er. uMjanrrctc 
fro lEfiirrtimnjicu. fctfrrrene IroIt^flVinbcr mtt te f.iniiati|Tc ijrtc 
'. luté UTCiic ^tiDDcr (ibii). r. 21) fan ticiifor«? ^rriit. Lliroa. de Rcst. 
Komianii. Pcrtz Mim. Girrn. I. olli, fntea uUrvReltg gtiincrnt 
€ta nhiiavintø Uuimi. 3Qf* ogfaa ^i^Icjci i&iaU ia bie uotb. 

©Cff^. ©. 301—15. 

10) Stelerne cm Sumola'd cf) Utgnrfe'Sefed Zemipel i 8}taniit(onb 
\)ci eoro O'- ■''^- IR3— «-'J. I7ft. cii. sifiih. II im. i-ifi— •*». 4:»7. 
efl. I'. E. >IiilUT) pg tjcé ^^Itrntcnie CI-:*!«!" Rpscn. I»irm. «*. W. 
atnfre Ubfl. p. ^S. 1)5. m. flO cre tolrigc ofi trtifnttf. Jpltet fclo 
fcTcfcitnner faiitf^riliøfnf llipiitt i en fi>rtaTi>ct 9fai>iiercTm, allcrcbc 
\}i>i 'ploltmxai {Ji'uQiiunréf, 1. Itiip/tiovte) (v^ \}v^ ^LtiiiiiS [^OaiiiiQ- 
niiiiiiiia, 1, iiarniaiiDii) i tt fantmr (ffliic. fom ti Trnac ben be« 
bøcte. (Om ginucmeé 5<>rMaiitiiio niet' O^lnrni^ f. ticbcnfcr.) 6tanbinaoi(l Steltgion ug S^vtMegfr.- S85 €fff f)o$ abffiHffif fin(Te Stammer fnbt« njjeit Xfbcr""'), mrt 
flfrc fliib« Om^ta^n^lc^I^fbcr. iJuii ft 'Jclf, fem, UM purtvuiw 
tifl ttcb 2lantdp\3i'vlcgcnl)fb og brifttgt ^■>t'I[c|inb, fuart toiiftc % 
^bm^gt ft-Vb(nbe [l^di ^lat^e af paat>>n]tgiie |)ertcr, fnart bt* 
n^Uttt l7g af E)cmmclig ^ifi 03 fnigraorbfrfTc Sonftcr, fur at 
flfafft ftj) Sriljcb (Bi'r fer at ^it)ne tig; cg fom for eii 5)fri 
^aube rfbbet Ru Svt^cb ttcb at ppc til ubfrrtøelfgc Sutrtifrgf, 
()ii>or brt tjflnnebe be Roltc S'^nbcr, bfirijggct vtb ^omipciio* 
turcii t bet n^c £t(flu9td|1cb : fun ti foattant Sotf funbe tiegge 
^fnr @ubtr opvinbrltgcn ti'l^cre. 

9lf bi(Sfc to (SSuber »ar ttcmUfl ben ene en faaban, fem 
uben 21nnb og ubcn Saubétrafl fun rugci* oWr ^cmmt'Iig ?if}, 
fmcbbcr forbofrvelige ^ianfec, og otb et^tjcrt SOiMbtcI fegcv ai 
cpnaac ftt Øtein<b ; (iguenbc ^^Ibcn, ber (criige uhncr f Btiv\, J5) ^e« faptirmc untcr Wa»net Ta'-an etter Tiermes; ^0« be c^[hi((Tt 
ginnn- Tårn; toé Stoøiikr Ofl OftwfnrTorom; tcdlft^uwnfrffTorai 
(cg mtiaf!cc3rttcreiiufTcnicé KoiJorl^rlin, tU, Ko-Dortscha :^; AuWu- 
ThfiO '"■ fl- 3»f- ©cprfll Strifcn (m SiiifT. 3^. l. 816. 854. 
Sliunmann IIittrrfiiA. p- :i71- ^cfji^r. <£. '2tl. o. a. fl. 3{et 
ntcgpti i^Æflt fan tog tRc Io^^V3^^ff bcrpiiaj ba man ogffla tan (>aai 
oifc Jitt:*? rvvtofe te« ittanfle anHe St'ttcfaitb; nobiiligen ^e« Wcr* 
maner, klaver 09 'JciMrn. (fi?fr. ®ciier anf. f8t.)- ^cg ftaac 
aUc bisfe ?iPlfff»trl> i faa nær Rorbintclfc mct ©raiibinapaiic, at t« 
incflet iJcl — pm mnii enfcpg if!c sil ubfttærtc giunancfi Øfffre \aa 
latiflt — hintf ljn»c mo^MflfllCortJb^rfclfcn fra bififcfl OcerPin^cre. 
SJitcrfvccrbig er bffrimo& CfKflterneéT^irym, fom bc« bw'efJc iifpn« 
Itgc (S5h* og 5<c^erfTcr ppnr Gprbfrrtfen: Onin, fem fcané OTcbbieb 
prr, Vffibnff incb Stxrrb og Sanbfc, og I.ong. Ortin's Sflabrnbrii-^er, 
og OWibnnf!? ecubetiib. (^Taa Slii^Ianb" 1833. 18 Oft.) ipiem 
fjjiiltncn iniitbc bc p3 om Æfcor, Obin og ?pfi; og tigcfom bon ferfic 
og fibftc uavf opriiibdig fiiiitiffc (Miitbommr- bcr gi( ppnr ( Stfarc' 
tigipnen: foa fan maaflfc Obin Wft 03 b", &i>or SfatiMiunM-ru«) 
|Kmtclc)>«' gif igiemifm Siniiiffe iJaiibflrtfg, tfare birten ppkgct ( 
?ilnnfaubcmeé ftrcbtf. (OTan (onmitr (jer ogfoo tit flt liciir« paa 
Sarpå Tliorus longos (fOtr Tliorus, Lungus) og Piitior, ^cfitnflcti 
nei 09 gavpctKc^ nu p. CctcrjTcre. cd. Sicph. p. ttM.) 
fiSC eranhnottiff Striigtoit og VfytfrofOflir. 

jfnhtU ten nftjnltge ^itffl Mu^frr ep ( en morgrf^ <?ttr; ten aiu 

I bfn berimol) en ©ubbpm, ter farer frem fom ^^inimclfiié Si>n ; 

tev flirter n<b mcb uttncbflaadtg a07af)t, fom C'am'itm fra 

6n»ficlb(t; bn f faa pfctlff fra et luntet vorer Hl eu u^ijre 

tttadfr, fem fnufer 9llt unb^r fin %crgt; mcb anbre Drb brn 

tlæmpcficrf ^htvx, Ur \>c\ for Ctf&Iif fan flanbffé Mb ^fofl* 

,^ah eUcr ^raft, ba, naar ben betrffber en fremmeb (fgn; 

, tnen altib bcfjolbcr Seiereu cg ftjetlcr fine gfenber faa ofte 

I fee VetJe at augrtte ben f bene eget -^fem. €Hge @uber 

maatteSinnerne ^at>c, eg bcm ^avbe be eflfna; men fcttj berttf 

I Doftwfnbfre turbe iffe foraglc faabanne ©nber, i iBctxteieéfjth 

iha enbnu mange af bered ^t>vrcre bleve tilbage i Vanbet. (Sn 

|ftf bfm, X^er, e^jtcgSlfcrne fdo i bercé @amfunb ">, iaCbiiij 

[cnbog, ben (love 9lé, antefl Ijam i SentfStcb'^: efl foalebefl ^ 

W^ nu ben fravfe Sienbc, fom 5?lfa*Xhov, til ben mcrgrigfle 

MOch"^. ^cn auben, U^pret Sofe, »ar og biet) et frcmmcbt i^3cft navntr ptx imt 31* tun Sferne; t>a bi«fe« iWcblfftnma ttt] 
finnerne er olmintdiii crficntl. 

'*)©cm Dtin« ©øn forctommct fcati alttb i te ckMft« ^Byt^er, faa 
tibl ()?r er ^alc om dand £I<xgl{Iab; men efter ©tamtavtei) i ben 
j)tcfaii!e (tttc'i gormle (ttngclfarerne tave flet ingen S^erJ et (os , 
terimob en af CtuiS ficrne gorfattc. en Snøiorlff, ter, uagKl bet 
uriiiiclige SammcuIjænG, foTticncrCpma:rfriMn(iet, netop for brtOTob« 
figciitc iincb 3<Jl<V'nti:rtif« fabiMiiIigc anffiielft- T^ct fiimnie fliefber 
om Gftcrflrifteii tU9it«rt'm( Gtta rcrni. ■!!); efter toiHcn Aaluihur er 
tctSIarii, fiMiiS^or naonetcfl mct, in ten &d» tUo beticntt for ©!att< 
tiiiaotcué S^c^jciilcte. 3 Olaf 3r))øc. ©ago, JiiDbfn^. Utg. 2rti. fore* 
(omm(r i£()or (men vifl ncF ceifao Obiii) tiorfnm fom ginne'^ub 
i ©taiitinaWen; cg fonimcft. iis, fom ben fibpc XUfiuot for fian« 
(ibtilotircnte fenner i :RaiR))en mob @9gteme. 

")©flcilcbca fremtriTber ?fiii oserati, faa at ingfi: i^eoiidRrtft be^ooe«. 
■SnorrlOiiibifll fr bet men fulblommcn paéfenbc tti ben fr?mfattc au* 
fTuclfe, ot 1 6 or ifTe bréminbte i nbjWlioc^'^cnfcratrrfit-taer i rifrcm« 
mcbt Si^i'W^lb til Sfcrtne, f.d. foin XrÆlIcnct} ^ut, cg fcin txlei 
lullentc is^iiobom og S?cflvrtcr for moiige dnkitt ^oé bc gomle 9Iortbocr, 
bcT fcrafltebc alle onb« Q?uber Cf-bciél Sagaer d. mangc©t-©aro 
^.23.) fiertillforerogfaa beiiSrygt, Sote bixia for ^iiiaUencm.m. @fantinaotft StdiQion ofi Dfj^tfiofosic- 287 9J*fen ( ©iitfrncé 5lof. S^n mrt) 9lff!9 ^ctragtcfrfé ^an af 
ffit^tjer; frog maattc (|an fffe foitifcé, cfli tft5icrn< trutmcb 
gortweiDilfc fom en *Ucii af ?Ifat3i)rfcincd Sicnbet; men t^an 
maatU, faRfiii>ttct tflSDafrcbffn, cm nibpg fom cu ^cmmdtø 
gfcnbc, fcf ftii cflfn Cibclffflgclfc i Slfabvvfclfcnd Unb^rganfl. 
©aalcbcé oppob Slfa>?ofc, taalt af ^IffriK fom et nobweo* 
bi(\tOnfcc, og btnpttft fpm 9?cbi7ab*'), faaltbcé fom altib bm 
Vtff fpdtrr at anvcnb< bet Onbe, bcr ei (an fovanbre^, tiliicgct 
^obt ft-^vgge ©ubev maattc blm ft Sot'Mnbmgømibbcl (mel* 
(eni bcflflf 5olf, Svier^cn-frnc og bc DwttJunbne ; tf}i Snge« 
af be^S^ Tuiibe, iStxiQ mob bcit SlubcH/ vcnU (ig nogen ^iclp 
eflcr 33f[lfieimc(fc af be fcpllcé ®ubcr. Tctte fync^ at Iiggc ( 
©agcné 9iatur, cg IjcUcv ilfc niinbeé Kg ncgcnpcbd, btooroftc 
cnbofl (>5ubfrnc, i ©ceibeleé^cb bog Obtn, itiixé tage I^cel i 
Siam^ta, at ^aoe fuiibct X[}ox fPev Sofe, tofrfciibe ficnbtHgt 
imob Sinitev fUet ?lfaticiierC/ i nogen m'i-fcKg gammel 9[)?y(^e.^'). 
3(fe bcéminbrc »illc bog ©emtfcrveinc ingenlunbc t}ai>e 
Crb fpv, at be af bet obcrbunbne, Ifgefaa fovagtebe, foni for» 
^abte %t>\t ^at>be mobtaget bercé l^ubcr, ©fcnflanbcn for tttti 
^cttlgtle X^rMfe og Ut<é cengfleligtlc Svøgt. 6aakbeé baiu 
ncbc fig nu Sorf^iellen miellcm Jlfa^S^I^or og 3lfa«Soff^ 
fom @cict^er«rnc(S; og 3lufat(^or og Ubgavb-^ofc, fom 
b< OtJcrttunbnrrf @uber. ?3eb ^i'nc I;oIbt (Sejcvoinbevne fafl 
fom teb beictf egne ©iibei:, og S^crfi Sieiicf?c naDuIigcn tiar *')©aalfte8 wtraU i Un jpoct 03 prefaijlc Sbbo (fæiDdctf Ægisdr. 

Edda Resen. 27, 3H. 43. 4fi. 47. 48. 'ol. 6'J. GH, 70. 7.>0 Uttrvl« 
Telifl tilla-fliK^ tam ctt ftcmmcb Opriiibcirc i Eilda Resen. 27. I)cr» 
^cn ^Prer pcI cdfna ©tctct ftos ®<3io om Soler, Guretcrncd (s: te 
cVfhiiiTc S'fiflcrfl.. .flppfic (»toAejo, Ciireium ijranno, bcUum drniiitci- 
ånt- Ed. ftlullcr p. 40.); fom ogfaa bc otfcnfor aiifcrtc ©tetcr om 
Wf9art=?ofc (%nm. lir>). 
*') Om 3$or3 Sffn*'l'*'»t' Ht OiMncTiie f. «efc«iifor. IDni encftc Hlfjnc« 
Intcntc 5JanfIcI^flbe^ fpm©trt(t (IHisUaiiga, Fragm. II Mi(Thorlacii 
Obss. Bor. VI. p. 44 Comincaiar. p. 80 sq.) huitic mctftf te , max 288 tSBanbiaovin Slrliftion øg Whtftdo^it. (Qfr E)Ict) faa a(m(nbc[ig, at b.in cDbog < manøe ffgiie fattfø 
fom ben bofeflc (5ubfcom oser Cbin fflD*"^'.!; biéfe bcWmob Utot, 
cV'iiibdigm ud begge, feiDantltbc ritcnbc ?3ciffcncr^), og for* 
ipiillc til bel fierne ^abrKanb, ^i)or bere^ ^rUtgbom t ^tarmc« 
Unb, rføtbrgaort af Sinncrite, fib^n Eitct? rt SDJaal for be fon 
t)ovnc ?IfAb^rfcred 9ltft)lvfi'^. SKen at t^e^gc bc^ hin Witt man. mrt ØHifty ©."JSH, Wei airteg Flonrtilji for •ten ftnniSf 
WiVPf^erff*!*, »ll^f ud UH fig fcrtlAre paa fammf ^aatc, pm; 
ten Hccii it(Iti)t fcTcfoiiimcntc f^crvcrltng (lOd Sdlfcitteni^ ^oo rt 
tfnite Si^fflarinj unotwnMg (f. Hnm- S"), (rn mtorwfant ?lna(e^te 
fKfflb^jtfr Sttfmmirt rtocaiio Dconim. Jlogct linnrnt'e ligger ogfda 
til t>)run& fot^Mpltm (jp* k*«"'- l>"oc- d' gCJU. Loogob. I. 8. C«i# 
niot tcrcGiiwr ©taalagloin« Crb M^BPne, Ol-lrrøflO.©. ^16, 

") T^etle iMc noirtifigfn 5ilfiscftft i SRerflt, * ttt SBtntfle fer t«i ftow^ 
fle led, (encm: Olaf« S.TrrpB 7^. ">l«fe S. II. 118) oft ipflo 3«. 
Unt CFimii Joli. llisi. toeres. I. 8. ©cticr. ©. 2:12); fantfpnti* 
gen t!flfl en flcr Teet flf ten rimbriffc ^jIpø, naUHli^fii I JTntieln og 
bet fsentfiflc SvOnnk' (fcworem mfTf i anben HfttU af benne lift.) i 
og efter Sltam fra ©rcmni (de sit« l»*n. 91) entcg i Ufdla* 
toeti \)an iinitlmib fetntctcntlig t^igcr fcil. 3 Sctalanb fjjncl tct 
fammc nt gcH-e (eflcr oi. Trjggv. Saga ptl. Krninelin- p. 50; m« 
iffe efta ten fiabfnj). llbg. c. 71, faa lifct fom efter Snonre; OI»r« 
S. Tr. 28; tigcfcm cgfiu v<'^(^ ecu af ;C;flcrfocn5ip« (mwflceøott* 
Tant) efter Saio, p. 2:«. fd. SU'iili. 1>txtH (jflrc oflfoo te cwnfor 
dcrerte JilffflW, t*pr mange Unfelte forT^tftf^e aUc an^^c ©uber, 
unftagrn It&or. — Om e^faa Cfliafcrre« Torjniy ^ani BtiHin^ 
tmot UDffdOnim er itct min* (le ccii foniine, fomj^cr« mobOtiit. 
— SKcn uben Jpiitl ftaanr ^mneb i B'^r&inbelfe ben nu og ba 6o« 
be QJamle forctpmmrnbe foragt for Dbtn (f. Cr. t SSJarfcmaoO' 

*0 9Ietcv faalfbeé gtl bet mcb afle ^etcn(Ic@uber, tort eflcr at <E(ri|len« 
bommer ttaobc bcflunbl al faae Onbgang; og Obin tiarbf, fom fagt 
flCtrcbc i bci: (tcbcniTc 3ib af og til benne ©Rebnc (ji&f. Sijo p. 37 
ed. Sicph. og ^. G- OTfiHer« Stnm. til ©aro. p. 107). 

I i") Cm Ul-garS^cff, f. oWiifor?ln:n. 15. Om aitfiit&or laber bcttc fig 
tcl itif tccifc, men rpfl fcmiotc; ba benne øJurtomd oprinbelige 
gorilidligbcb fra UlfntVcT sift nof er {\xvn oofv enljber 5»loI; e^ 
enbeg aiityte« af 3^I<f»bcrHC fctc (f. (Er. SHefen« Qbba Iiaanis 4». 
tpil.). Sien ftir&tlcd latcr b« flg meb ^iffcr&cb nnlage, al begge I 

@tantinaoi|I Stcll^jwn og 3)tpt))0lc>Qie. U»H ®(Æ6c(h)affenrt- f 9Jawnct, og efter bc 9?rtHoncr, fom bijvfcbc bcni, 
t>aie tccltc ; ofj at U cpitntfligcii »aic to inbiuftufKf 33ff» 
fciKr, tcttc bcvifcr bcettf éiig^fbm i bercci SUtnbiiici-; bcfW 
btvfé ubtiDff flige SorwWtiig*^); bcrié ben ^u'iibéøirrnmg, at 
imfbdié be frfc 8fan&(tiavev efter Xøbcn af Obfn Metie tp' 
tagne t 'IJiifi^jn, bare Sfa^erae t>rl ubeliilfebe berfi-a^ men fanbt 
berimob SOiobtagcffe \)Qå 'Xi}ov tfulaelig 8[fl\3cnicé ©ub!'"); 
beelé enbeljj] enbcø ben Ctntlisnbtg^eb/ at (fnfelte af faabaime 
(fflnc(S ?3c^cvffere, ^»or Slfabyrfclfeii »piiatotDleKg ()fli?be ^ienime, 
opfi?9tc Ubgaiblofe i !>aH^ eget |>iem, fem Ubebeliøl;ebeiié 

Dette, og Ufjoré iTyrfclfc ^o$ en iEeel ffolFeflafl afjinne* 
flammen, ere be ^ovebfliunbc, cftci [}\>iite. jeg troee at fuiine 
antage bet fpni flfgiovt, at baabc Stjcr og goTc ere C^uber, 
ber liflefrem ere gaaebe ober fra Sitnicrueé ØtetigiVn i beretf 
©cteilierrcid eg llnbertrpfferctf Sro*^. i^uneen betptenbe '^an* 
fTcligl^rb ilaaer i ^^iticn for benue ^^pot^efe; bel er neuiHg 
ben Socmemng, Mi ^ave arbet fra ^ølivnberne/ at Sinuenie a^OTlilré Sieifer CSnro p- ifiiv— 05) i ten evriiitefiflE Tlvt&c 
(aoc øQctct ii( teti (di'^fiimiiit C^^it; fa at ^R fclD tun rr en foT> 
VflnM« SftHflfc al :«fat&?r. 

''^) 3l>f' f- @r- Hiltla R[!scit. DffimiH. Ifl, og rllcr« ofte 

'») Harbarftsljrii^, ^. Lamlii&mabdk. p. 73. 

*^>@orni, M 3wo. Ed. Sipph. p. UiS-fi.'). J^orftH er, fom ofle« 
rctc ournfet l'c maitctc^ , iiNH Jp.vl opfmact Af a^ov. ligefom 
2&oib i ben gautfc Solf^uirr otii »^crr Xtrcrb fra {rafdgaarb." 

")C*mie 5*vppt(;pff er mflfnfunt'e n&; men Imr tS'erhmot« pnfn« WonW 
nvcrc Cittitéfcnifie manrige ifftcnimft fur fifl. S^f- ^IJuntcr 
ftircbcmWcfct). Xancui- I. <é. l't. *1 flg. ©eijcT Urøetø- ©. 'J<». 
gleve 35crit*ftvtfr f. opeiifor ^nm. 15. Jti. — aii ov-crttouEtcl 8»»toø, 
©ittcr pg Xrc lettere flftoe o»cr fto beOvcrvunHic ni ©cicr^irncnte, 
enb onn>mtit, oilbe ttcrc (rt at iMfc of olie ^aticnrrd oq Xtbdnl&rcd 
fHfiorte. 290 efantiimvjl Strllgion og 3KytM^i^ 

ew rtcnthfcmffc^øtnetne ( tt pFantincitiiiTc SKyt^cr; Jtflffem 
^Dtunf^cim mcb bf gamU ^Jorbborrtf ^Urntrlaiib. %}ar 
tcnne 2J/fning rfglijj. tft »t'^^ »ifliiof bft \)Clt 9?rtHø, fom 
pwnfor er fort, bcrwb pmtluiiftf, forbi bet netop er ^chicrnf, 
»mcb l)t)ilfe eit>»crt 9lnflrcb, rnljDfv Sann? er rfrtet, ifff aUent 
^lUtMé, mtn ogfaa H^cti cg ^cFfé/ faalebcé at bc^gc biéfiE 
umticKflcn funnc fcctragtctf fom ^otncrncé (Siibcr**). SWen, 
i^HJotmaiiøc Slutoritftcr ber enbeg fan anforcé for ^iin ^aof 
fJanb'*'), faa falbfr ben bog fammcn, fom Kg trocr, x>cb ncrr* 
mere ^dijøning, cg ^tiiit ©cvi'ié bc^olfccr ba fin fulbe ©ylbifll)cb. 
5?aar Bi nemlig betrogte ^otnernetf ^cffen og bereé Sor^olC ril 
afcrne, uafhængigt fra bc iilbigerc 5t?r'[iivingfi' i ben v>'<?f»»^ff' 
CEbba, ligefom ^otS be ODi-ige, ijngrc ^^i^Htcre; og berimofc 
i ben lienfeenbe fun ^olbe oé til ben albrc CSbbfl og til faa* 
banne SrcniftiUtuger, ber oUcnc cfrcv bc albve fiRyt^cré 5ot» 
bificbc cre outagnc i ben profaiffc <Slta, Kgefotn M ®aro fif 
Solfetroen og Sclfefagncnc: ba cvfienbe t)i upaatuitlelig \}ci 
^Ptneme et 5olf eller (Subefvftcm, fienbriigt finbet mob Jlferue^ 
ligcfcm ben oprtnbclige S^ov eg fiofe, og forfaauibt funbc b| 
»el ibenlificevcd mcb Sinncrnc. Saaiebeé -fremtrorb« bc ogfna," 
ligefom finnerne, mcpgtige i Srolbbom — te Cmfioenbig^cber, 
bcr t)eb Evfrlig ^betragtning fuiibe ccere tiijlroEfelige tt( at unber* •■)itl oiiførc fiifeUc S?«ti5flcber til tfffte ooprflrtfgt, in Ux flifcé f* 
(ior cri OTffiii^fce flf Um. faavel i tfn iJMtiffc, fom i ben prcfaiff 
Ctta. ?Kotiiflclfeii, fom i}?tctt mUrccfccr ratb faa incflcii SturfL 
imcb ^itn iéUintffe C»iJl''"l'fi*' maalte, fem bet fvncS, for lange fifco' 
tavc fremfaltt Setfogct (il en np g^rf lartiifl ; mtti Kn HlfpiicIafreitK 
eilfcriiffc Cfl tifn fliiiiin>cllg« Slntagclfe af bemtlttc ^øtftefc, (wr 
^iHtrct ft faoMnt Sorfsfl. 

*0 5>m profiilffe €Wci oocraft, Og antrc fiftigne iélcintiTe ittltn; 
enbo(lfoa giiorrf (^laratt ^mxf. ©. p.*25, i frcn, wft ne! iftt fra 
(fiim fclD iibflaaftcDVcrftrifi); ja maaflccenbog I^ioboff fra ¥»wii 
(f. oV'fiifcr ?lnm. 91). «Wcti tn^icnftcbé ttn poniftc C?bba. 
éaro taltcr cnlcb^Octtcn Rosthiot en gimu. (cf. Ed. Mulltrr. p. 120.) 
tøffe taxaer mui-ltg ^vivl om brn iélanbffc pijpot^ffciS llfriU 
feaif^tb. aJicn il^c^l;lItf at Sittncrnc, faatibt U tirfclifl ficni* 
tvffte i te Qdmk Xi^tni%(x , allt'b fun n(ri?iie^ mcb en vt^ 
Soraflt, ftiavt fi^m f)al»« 2)yv, fiiai't fom Sricfltf cUor t'iinb* 
fl(>St*9^ ftarl fom lumffc 9?etii;rc, ffltfr fom fraftlufe *13opfcner, 
^»itf etitffie iBmU bfRaacr t Siolbbom'"): faa »ifc baimob 
^otttfrne |(3 flirib fom ficlrcy farmpcilcprfc S^vTfcnciv fvic og moiQ* 
tiQt, fvOflU'bc, bfifoi* cgfaa (>abcbc tmcn iffc fovflgtfbc) af 
Stffritc; itu beømiiibvc oftf af bcm fatbt« til ^iff^/ og gob<« 
moblflen pbfnbe bcm *fi(Riiiib, faahbt TioQct ffal foictagf^I, bcr 
pticiRigcr JUcrncé ^Vijftcr. iSibcre ffc »i bum ud i ?ift at 
(iaae tflt>aflc for JlfirrnL-, men (Fff ( natiivttfl Jovftaiib; langt 
at ovcvgaac bcni i i.'ffl<miSfraft j cg fuii at oocrtjfnbciJ af (lu 
UUe Jlfciv »eb ^iefp af biéfcé tSiubigljcb ctt«r af bi'rcS SrpHc 
»aabcn^-). 

iJmcbcné Sinncmc i ^Jirfclf^bebcn ci'C m libcn, mere »an* 
f?iibt, cnb Uflbann«t ©Jcimi!fTfra«'% ere^utiitnie Æoemper, og Urgcfcti. e. ^^a o. ffl-, fffrtrle« ©- 3n o ffl., 6»ot tfl" netop tcraf 
tommer til famme Stcfuttat, fom 3*Iffntcrne (nemlig at 3utiicmc ere 
finner), i®tctcr for al fcrllarf, l;eorlrfe43$toii»ttic cre fomtie 
til tcime OTciiing. 

*^JCfttc er Ut !PtH«tf, i (nMlfct Vi, Cfb en mcb Upartifr^rb ferctagm 
Sædnirg ni ben pPctifTc (£tba (be Rtfte Songc i ijtc :^(c( af ben 
SW). OuoTtiibg. bote Vcrijib), ovtraU cicnfimbc jctnvrnc; og bet 
ffU) paa mange ©ik-ber i ben ptofaiffc Sfcba. Siu^ Saro fjjncd 
te, ffi«ii6t i brt ^eic Ofifaa fDOTcnbc til bcttc S^iflebP, log ^ifi ofi l?fr 
at optrabc i en noficii foiraitilct ©htd-lft; fiJilfrt deller ri fimbe 
Carc (inbnlcbcÆ i be XanftcS gcrriiilliniier, (fViiS Sicnbcr be fra 
Strilb« Jib frtisbc t?a«i, iibcii cgciuitg at »itrc bcm mie bfRciibte. 
I^crtil fem, at bc fer eti Iifcl ubcn Ii>ittl borbc, Manbrbc mcb Sin- 
nn; fem bceld begge ^PltcflagsS btpu^lig? y-icniflcbfr, bcelP ogfaa 
€agnct cm be mcb @oit)ernc ubvaiibube (iiniu|le) StDlbqt>uib(t Cf- 
9liira. 11) (lentpbc paa. 

*>) ffufelte Unbtagclfer, foafom ben fmuHe f?tnnei|D!nbe ©nccfrib (Snorrf 
■t>at. ^naxf. <B. 2'^') cg ®u(inHlb (fammcfl. -M) fiuuic ligefaa 

19* ft&S etont'lnat^ft 9IcItdt(Mi es fR^t^cleflit- ttxti OoittUr tiltctlé btflfg« frm »frrne*. 5mrtfn3 ^i* 
rrmc gff tlatUt i raat 2)^rrtubcr, cfl iicpx>f !)if}pr(ff rvbc Ut 
wfntfJc Qpcr af Tannfifr, rUer neg^nftnb« ^wt r»l'tft npfjrt, 

tneb glnncrnf, ^cnfflpttfd Hl bidfc* |ifonflat)n efl HI Ubgait? 
totte ^of, fem rt f brt 3J?(nbflf fcrljotbéui« d»«tfa« gdfr* 
flag, bcr fopttfr ?lffriic frlo i J5otu"brfng'^*>. Cnbclig, mfbend 
9(iiticrnr ntaa)T(r alDHg ncgftiHb t)at>c riet rt ubbatttift 99df» 
gfonøfvOem, 09 Vfl aOft-mdibfl af alle 9t>lFef)ammer fnnbe 
fere 0^ tfl&afie Hl EKenneffrflorgieiift pprtiibrlfdC ^itm i peU 
^iiim, faa kbeé t)i betimob ucb ber ietmfTe Sfllsipnéf^firBt, 
ber enbnu temmelig flort tJi'fcr fig for ed, meget tvbeligen, ja 
i^belfgerc, enb t)cb be flefle anbre, HI ^maué ■"**). 3)enue$flra» litt ofoisK nDfio iinob ben aliiiintelffic fliifTuclfc, fom cnTelie ffrfoi« 
flet ifaa ^ligc 3«ttcr Dfl 3rttf(it>inl'cr (t. Cr- Slcfend tStta I>*m. 
8); cm nmn rntog ild tlfr Piicc l'vinac t ^mgninfl, at i fitftc Iil« 
fttltf Mt e^fafl ?»ot« tnrtfomt; cfl i tct føtftc brvtrr otttt ben 
^orciliUiiig frem, ar 2rotttcin bar Wtxti mtt i^piUet; u(cn l^&tltni 
fcct func^, ai man ilte ^ar fvimu-t tffnie ft^i iioflcn fiital SinufffilWf«. 
SRaii tctotfcr fiiaictfé f/tlkr itic ot tænlcpaa E(Itfr(o»aif. Stum. 7) 
unbnr ^maiMicifcn Sønner. 

»^Edd« Rcwnii Dam. 39, iavnfert mcb be i^ntflc rai?tti(Ic Sagaer 
(f. <p. (f. 3JiiiUcr« eflflabil'l II. inj-. .-ics. ciw iii. æjs. 217-51. 
ofl ©iiio p. Uio M|.). at tct Sibfn tcraf Oflfna forclpiiimc BrftrU 
»elffT of mobfat 3m (f. (Jr. eflro p. m-t m. fl.) tan t^f' mibrc 
Slortcn. »nat: iiinn tanler iJOfl, at éotVcrUnøcn meb gtniicntc iMtr 
blrvcn faa ain^uibrlig. 

^} KitpMcnbc be iTtinbinauiflc Slcfiflicndltrrbcmmf* SIccgtfTab me* ftU 
aiflni«, maa jeg i e<trbclfBtcb t»ftt»iff til^ittnSJIafliiK^fcnd ronrte 
Serfcr: Gbbnlarm cfl Lpikon Tnythologicum. S'fl *''l ttrM hm 
øiprc ppiiifftffcni paa, at ncrcv* te torbommc t ben ff«mbhivirijTc 
Stctidicnøfarrc, brt flane 3nticti3 nærmefi, o»crtn)Pttct bannc et S'fclt 
for ffn felt), \f-Di\ttt ittt aUtnc, fom ftjnibpliil 9IaturTeliflion flanffe 
pa€kx til 3tfln«iif* (J^iraltenr, imcbcnfl tet for en 5>fCl flnoer i 
flarpDlobfirlninQ lit ben tfccTf, bcr aføicrt tilljijrrT 9frnic; men nbtn 
for «! 2;M (f.(fr. ben Hfrrarmpbe OToiitipflcfrp^v Snm St^pli. p. inS) 
ubttvltclia iillfffluciJiiotnetiiE. 3efl maa i øcrigt fortffiaae, V*>a*> bcr 6tanbinat>t)I Stcligton OQ ^pt^oloQit. 993 ^/ fom icg ^'ocv; foet(c bet ubenfor al Sio(»l, at Setnctne 

il(gfn funbc »cnc Siniicr; naax to( cnbog flet i'ffc tif(be 

■■ .J^cnføn bcrpaa, at Sari> me^tt i^tcli^t abfTiUcv beiUiiwb 

ftfenic fffmpcube Stamme, fi>m (SJoi^irv, fra tJiniicriic i Sfa* 

vavfrn, i 55(armclanb og ^latogalanb^'O. 30?tfii, ^oorltbeg 

tvotn paa bt%<€ ^tcwtitet funbc opfiaac, pg libt efttv libt 

"iioc faa alminbcfig , bftte vit oplyfi'é , iiaar »i fomaw lU 

€pprgémaalct: I^tocin altfaa 3ota^v'nc vavc? II. 

3 bc ffgnc, ^tjorfva anbrc ncrbiflc ^oITcflag f en fffrti 
SevtJb fortvoenflt« gmncvnc, fiiibe i)£ alfcvcbc ( be albf?« ^tb«, 
^»orfjfii et ftjagt ^tftorifl tijft fan iiaac, jit 3Sflcitgbc golff* 
flammer bofattc tfb Siben af l)Wt'rflnbrf; og betfyticiS faaffbPé 
at »«v« bet fcrfle Spergémaaly fom (jcr frcmbpbfv iTg: (;tn'f* 
fcu af bcm bcr ubgiur ben anbtftt, og ^Btlfcn ben trebte 
i^tamme af bcm, fom lti<>.snijil betegner? — SRcn betteSpoi-gS* 
niaal bcfwarer fig aUercbe i Sovucfen af ng fclo. 2;eii aiibc« 
<£tamme er nemlig ben frie 93oitbeftanb/ ben trcbie et 
^tttt* elter f>crff ct^Stammcn. ^cn (ibl^e fremtrofb« 
altfaa (ffe fom et \}c(lt Solf; men enten fom ;^ubbegveb af 
be ^erfllLMibe gamilicr Itlanbt be frie Solfefliig, ber baniie be« 
onben Stamme; eller fnoreit/ ^vab ber fyncé t^belfgt at Kggc 
i 2??yt^en, fom en fremmeb, i Jlutallct »Inge ©lamme, ber 
inbtianbrcr i ©fflnbinat>ten, og »eb perfonitgc Scrtrin, »eb 
Xannelfe, 5Iunbffafccr, fllogiTab, og nawnligen »eb at fere fin 

■ — ^ 

^m cnbiiu funb« bære at fTge om Ttlimemcg (Futtud; ta tct iKe er cflcr 
^m fan være min |>ciiftgt, at fcrf^I^c te fDrntcUigc ©laniiitcri! SIcli<v'cn 
^B i ut QnUUti men fun at 9|>lpf( Urd {icvcttcn^rnlfrr og infcbvrte^ 

»«)3of- bl. o. earc |i. !>. 16. 40, Ofl flL ©t 
Stantinwifl Slcligioii c() mvlttolPB''- 
. f)«rfomR Hlbogf Hl (^littrnt, cpføiiigfr Hø til ^if^rebemmfi; 
fpvt, bai fan iffi; tJcerc nogen anbcn nib ftfcrncd Stamme, 
faalfbf^ fpm U\mt »ifcr |ifl ( nU< ^l\)t\itv f^eiJ 3(Sr*nbfrHf eg 
l^oé Saro, naat »( lobr bcr<d nyLn-fUbtttbnfrtgcr uccrc borte. 
3 Selflc ^»fflf funnc »* *>f^ antage mrt @ifftfr^b, at attf be 
Siationcv, fem »i, forubcn Sinncv og ?lf«r, fortfiube t ©fa«* 
btnavtcn, i bft mtiibfte for faa vibt fem be allncbc vare be« 
fatte ^er, inbrn ^Ifab^rfclfrn Inbferic^, tiltjcvf brn aab;n *3tamme. 
»iMnnbt bléff fremtiÆbri nu ferfi et %clU\laQ, feer, fao* 
Iffiige fom bet er bcficnbt, <v betragtet fem cl af bc btgrigU« 
cg mrcd inbfli,ibelfcértge 5oIf i ffuropa; (^Joltjerne. Gfret 
inbenlaiibfFc 6agu^') f}té be »rrbcneevcbrcnbf ®oi^er, t)tjW 
$)i(}orw Scrbanct* fortofflcr, og \}oé ttt Wh \)(b ^tiié ^fl« 
be llbttanbrebe^ fovRe Vanbgang |?al tjatjc funbet(Breb''***^, toor 
Sfanbfnawlcn SUmmcIanbet for bet ^olf, ber oinflvrtebc bet 
romcvjle Wige. Xc Soffeftammer, ijvUU »E fiben ^'yt^ead' 
Stber nnbc befatte i ^yfilanbert« af ©(ierfwn, unbcv Senflrø* 
nelfe af Gotliones, Gothitii, Guttones, Gutæ, Gytoiies^, 
tiKfgemeb mange anbrc af ©eficr i>^ flere iJorfattere anførte 
Cmfra-nbig^cbcr, baiffc i aHe S^iffoflbc i bet aJ?(nbf?c et ©tamme« 
fltrgtfTab imeUcm ®ctJ)Crnf paa begge Sibev af Øderfoen. 
Gnbog nogte af 8fanbi«a»iené inben(anbf!e JSfrenffer tale om 
ruUboanbrfng af @otf}erne^"); og en pan €Iofgt)!ab grunbet. 3t>f. ^ant Stfiolosle ^ ^Jordams de reb. Colh- 1. 8, 4. o. fø- 

©ciicr. Urgcfi^. ©- 70 o. ffl. 

*s_)rerM" rfe Dunburtj Cliron. T»ru.ss. II. "; i cn ((tttfrtig ^i>rwaiiffnfng 

eflfaft t ^. 5BaifTeUt .dtromtfl ftttcr^^miffcii." fibiiifleb. iJsw.l. 

fol. B 0. ffl. • 

*)PKnfi TIJKL. Nat. tV. 11. Taeiti Genn. 43. Plo/ømofi geogr. IL 3 
Cfd. Sickler. p. Il>.). 

*0<^tfT en (fcpor?) (jismmcl fccnff 3olfciPife. ©fijfrp. 88. t^ra barn 
fif ^^circtjife (om man vtlbe folte ten fiia; [vf. ©nimin« Sum. tU 
attcUTfiué p. 84), ^ooroeti I bet mintpe $ontaoa« Ub fifl (luffc 
©fanbinai^ifl ^tcligion og HPtvtVotøaic. 21)5 mk Sorbfnbelfc fmeltem @fattbfimviené ^cSocre oVtr^oocbei 
ofl bc golfeflammcr, bci- H^vtcbc bon romprjfe SKagt, fclw I 
ni (tlbi'g ^Iflorif? Stb, lob Hq »fl enbog b«(fe af Sortwaiugm 
^pé ^Hocopmé POT J)crulirrne*'). SWen cnbnu tugtigere 9tcfu(* 
tater, enb alle l^inc ubvortct^ ^Ingtuclfcv, funnc \>i tannc oé af] 
bc Sluttiiiigcr til altxc %itex$ Soi-^otb, fom Mi funitc giort af ] 
^Ttciibégicruiiigff, bcr fanbt ©Ifb i aKtbCctfllbereit. Sit foo* 
(cfccé ©ot()crnt'/ cftci* 3i*I«iibcriic(J ?iit|fui'Ifc, engang ua« fj 
^fftbbctfc af bet l?c(c i!anbiimtti|Tc 9Iovbcn, meb Unbtagclfj 
af bc Gfgnc, bcr bcbocbfé af uic ffinnn*: beltc k»ifer blanbt 
91nbet, bertd ben tiod bem foiefpnimenbc .^nbbeltng af €Fan< 
tmaoicn f Kj;;olhiiland oq Roid^nllinlniid^'); b»M bm neifi 
ogtige Cx>er<méftcmmcffc imcncni ?3cf?riyf(fi'ii otjev ben anbcn 
gplfcfiamme i Uij^smal og 93(fTr(Vtifi;u ootr ®ot^tvne*\ 
li'gcfpm ogfaa bet almuibeltgc <3cigii, cg bcti fom ^ubcrnré 
Ubfagn bctvngtcbe ^^aafianb/ at Dette Saub i gamle Xhqc (Hisi. Dan. p. sc) er bcKciiM nol, og et ®cieiia mere paa, ^Mt 
meget man maa rofttc (ig for 119c Slnn'ciuitftcr. 3 wrfflt »ar tct 
maaff« bog, uagtet 3:crfai, (iJrammi c^^i ^ktei lartc Unbcrføflcdcrr 
iffe nlbcles unmciiftt, at ''^ifen iffe (jeel 09 polten »ar Mot giction; 
mcii bctte \)ota iRe \)tttf\b. 
♦•JProcopii Golh. JI. Ifi. 3Df. nrtenfoT. 

*')Scm ubfrp!fclig gntbrling i enorrr« Gt'ba, JUafK UVg. @. 105. 
3Df. 2i>rfÆiSi*riesp. Hl, ©ctlanb fem Daniimrfé gnmtc^IaPn: 
Resenii Edda Uæm. 66, Uyinbegla lU. I. 3;flrfa:i Srr. p. 2ftj. 
Wfib:@s)tlanb forKvirca I Scfeii. Qtba 5">n. uttrjiHdia u.'b 3ot> 
lanb; af ©norrr ?lngl. ©. ©. '^1 »eb ©ctlonb. JJe m|?tbif!c 
eagafr btuae 9Iai?iict fnarl fpr be rpftlige, fnart for be fpbllg« 
»pftlanbc »fb ©ftfrfocn, f. dr. lifrBcrv^ cg ^cibrctiJ 0. ®. 18. 
BUcrrbc i StaftfcTutiufim. 12 forefommcT iRaCnet nd^gotar DtJcrbot'c>et 
for SPcbccrc af Jafllanbct. SlioKiiict Ian c^^nn i !5'JT*'i8''<ie"bc miiibc 
om 3i3rbdneé I. v. "gens Suel/itiru, cjuæ >\'liil Tliuni>f?l rqdis 
□((intur eiiniiis;" Iigrfom ovsr^ptctet om bc b^ftcflffcRte cg tibenb« 
golf af banft ©taiiijiic, i SJtcbfÆtning tit be ifle ribcnbe @aret 
(f. nrtfnfor li Stfb.)- 

*=i)proeopti Vanjai. i ;øcgpnbclfcn (j-of. ba« ?lu»laiib. 1889.8.Xecftr.). ftoe (S<fanhndoi1f 9teligton cø ^t^ofogic tii6tt>(é flf Jitarmpcr"), ubrn SviwT rtgff^ft' ftiWe' flénftfrté 
til Ijim 5evnttoi(nfl om Oiot^criu, fem fcct ^Hi BfwtiU 
navicné ^tboert. — 3 ten IJiOriiff^ Sib itiibf ti bem bcrfnipb 
fuii i Un mcflcmftc Xecl af b« fvblfgc Sofrrf^e cg 9?oT9f, eg 
( bft miDEncnbf 3t)tltJ"bi n«n tjfr ba pgfaa cwroft C^ b«l 
mfnbfft irimobjlgeliflcn i SvcrrigO fra br aKrtsIbflf %U 

?Kfn ^ÉtTagtf »( nu bf^fc Cffjiic t\tit bCMé DJaturbfffaf* 
fcnftcb, faa ftnbc t( mscralt »ifrnof tffc^ntf jjMifli^e Wifppffflne 
eEcr ben fifcncbc ^Jt^e^Iaiiir, f ^»ilf^n vi fercfoiibt Sinnfrnc; 
men tcfl tntcn ^itvQC, cltfr IcitK' ^unipfgne, omfFyggcb« of 
f^ffc llrffpiic, folbc pg «^08Sf''3'^ ^ »SnffinKiiIifliiing m*b b< 
€lctfcr, bcr cmgtvf btm; fer bet mcfte egfa« ftmtrte fra bwi 
ihfb ^a5?ne oe( forf^ncbe Sltjii, fem eaiibcié frie iJcbofr rijFfr**). 
{»Cl* letJf bc, vifr nof fpt en ^i'f( iinber ffliic J7oiig<r; menpftt 
oflfaa uflftioeiiijffle af iSfetleviieé 3"bbijflgfi*f, ^uilfe, fatibfvn* 
Ifgcn af en mcb bem bepcrgtet Stamme, bog ere m<QCt langt 
fra at viUe (abe bcm gl^lbe for eet og famme golf, etter 
(nbri*mme bcm t(fle Wctttgtjebirv mcb »Ig. 5v<rttmcb ^ofte 
biøfc fircngt p»cr, at ben af bem uboalfitc ^ciige ogfaa **) 3wf. Olof SrpflQi?. 0. 213, 8a«o ed. ^tejih. p. 4. (e*!. Mtillcr. p, Sfl). 

*^)©. ©eiicr'a Urficr*. 07. fg, S-jW. fg. gormptfiiHifl Ime i euriøt 
pp| pjir»>a I.L'voiies cUct Iljllc^inties, liflefcm tQ^aa Cimhri, dcrtili. 
OTcb f'fnfvn H( 9lorgc, la tx tctte ?ant^ oolOifte SPcfoKninn, ( 
bet miiit-fte 9Si«!lCiliietif*r faa iiictT-'t meff fantrvnliiV fom ^efæiitifnie, 
bcr for tct Jiiofie ftammc fra tiiU Gfiiu-, fTemtarc bet flptttfle ^JJitvn 
fa^iiiiegct. (Dm 3vll>in* f- nctcnfpr-J ©iftang for a(Ic maa (cø, t 
gcnfcfiite tit Sllt ^^^*^^ bet DcCtercr 9a»lInel:ffo^l^maDiiI ©foømpblc, 
(icimfe ril ^ctcrfcné Uflcraa inicrcflfanif, fom Urte 5*a:ir; men et 
fVccieU ^eiifvn til ijfuiiifiite Slniluclfcr liiiflirv utfiifer bniue ^ftrailb* 
tingd C^jTorntfer. 

*')3^^- M. a. jldam. JJrtwu dft silii nnniK! c 74. 75. eg ffftt. @eii>r 
Hver. Ilisi. t. fi(i— fi7. 3It SPcfIn»clffn nii, tn 3cl'cfn:rtnic fer en 
f)i>r S^crE rre forfbunbnc. ifk goitfle nicrc poéfn, Ian ri unfrrc Dd. ffiilbe evftVn^cé af ®pth«riif. SWangm fjaarb Stamp opftadft 
tcl (mcncm bf to ©tammcr; mcii bog Uiwv ^orljolbet, fom 
^<t var: CH iiicKcmtinj] of Svffjfb p^ Uafljofiifliglicb paa 
©ct^cineS (Sib«; en fiolt Otcvlfgfnftctsfofclf«^ fomiol mcb 
angftdtfl aW(tf»ro, Ijod efetwnifé beboere""), ©rb Wéfr 
Sittbofré ??aVH f»nf<J at (ifnn.>bc prnx tt fanbant Jorbolb. 
I)ni)h\ barnet pa<t ben %oiU^^mme, ter bcbocbc Sfaiibdifli! 
tUné ffb[fge SkUfr og bf layiiinbcbc S^fr cformpbcnttig pgfaa 
ben nnbcr Wawnct.liigen' bfficnbtc 2)«Uf9Zorge), b<m(trUtf 
tUcr tete Cvbbftybn(ng, otevl/ooeb« S^tvvev*^). ©oft^cntcfl Sv. nisi. c. III. Utficfi. ©. y<io o. fa- £«« p. *iv>. Snom 

DIaf >?n {JcUigciJ ©. J>r> in. fl- 3ff. ogfaa em ®ot^cr og 
©UMT, S. ttydhertj "Sveamas ocli firtirMins Strid om Konunga- 
vaieC. I.iioil. IKio. j>. IH— *2I.) Qt Uci,nente ^T&[^1^ flirnfieiib« 
fei i tonmarf i ten rtc»'«(e affoiitrina iuicUcm fcd ivtilc (Skiturs) 
IU13, f(t eiaIliiiJt>fIc pji tot 8taiiiiffc 3iitg; i l'piTffon{jernc& ælt« 
flomlc ^ncirmiib pflo S^Hnnt, m- m.; i 9(orflc i iSjt^beiiltcrnc* 
Sflttrinøcr, tSferrf^, i\ttcn b. t^tcb. Dg Snfjcfl^. (Qnonc fiV^ U^J. 
IV. (i- ^f'*); i ''t-ni gottiffc^ ■Siaralt -fiaarfafieriJ Siccbc o»cr fin Kor- 
biutelfc iiict rn X^attcr af lew taiiflc (3If.v) flcuflr- w- m. 5It nu cg 
la flOttiiTc Jtonflcv Ofifaa ^crflctc ova ©lettcnic, ffln føn mcsct miiX' 
brc Cttne imcb oPcminfoTtc; ta et ncbaruct ^crrrtommc af ten ?trt 
(^0« Steiifit? 3£5t £ ©i>«i'ri9P, fiaralt Jpaarfijger« t iRor^e, @CTin5 i 
ttaiuJLirlJ forft Hcu nitiplffit vct (fliftcrituial inb ( Jlf.iflcitnmfii. 
(Wcre (m-om ti( fintcd i J^erfattctcnfl fnait iibfcmmenbf *@cfiti(btc 
I>cniemaTfg unt 5fr X^dnen-). 
*8)ailcr(tc i bc oElMle Sttaqeab, ug anbrc flaiiiU ©anflf, forefemmet 
bft, I Samiiifnfittniiifler, i tewnt S^ctv^ning, tf. K<ml*«|iii>>a 17. 
Hansitauua. Fragm. I. 5, font Dfl i f-ik^rfrapa (i fflnmie iPcl?ibmiifl, 
fem bet i Uge Waabc fammcnfarte 3flrO- S^f- <iiossar. i':<ui. 
8»m. cd Hflfii. I. p I2i'. MHi, l)icx fcoft Sclaticiifii flfe er rigtig 
OVf.ittrt. 3 fainiiif ^piBbning forrloiiunrr trt i Qiicilonb, fiDor 9lat>« 
ncnc TAonw*, />f7ntt«, I'rincitps og tct ^Iiiflflffl.r. (»efjeii, fji-ot «ii5 
S'emffirfeire. iWilh. Malm. cd. Sa^ilr, f. 3i>. Ai. 43, iuf. Clirno. 
Sai. cd. Oibson. p. Ufl. I "»I. 106. .Sim. Diiii. oit. Twy.iacii |f, I8(). 
Rad. (Ifl Dii'. p. 'i?;?. Broniton p. 932 o- fl. (2lf[rbiiiiigcn af Ortcnc 
Pegen, Than, Jhain, ^prcT iftc fttr^fø (iVf Spelmann vita yT-lfn-df 
p. 118. Mormii Uon. p. -.itj.^). Dm famme 3'cti>tiitiifi litjger cgfaa 2SNI ®(iint!iiiavift StcIiQipa ^ ^vl^oløgie. Sffa^oer ^wa be uorMig« Sletter, ^cbfcf fccrimob Srif>f6S^ 
Sifthiina*^; formobciitffg f Stfbet for SvL'il-|)jo5, Svcit-j 
Danir: Ut ep^oifbc goM (.5j'*>ft)r etter herrerne (T^nniOl 
otocr 8«nbet, oo« ben ovbnebe §t>IEetubbeIfng, oWr Conb^* 
bVernr, Svrit) i S)2ebf«ttim5 til be abfprcbt Iri^eiibe ©ctfjcr; cUcc^ 
Oflfaa, POT man vii fclgcSciicTiJSorflarmfl: *<Tr(flerfo|fet. 
^It bcttc tUfammcntaget, i Sorciuii]) mcb ben ubtrvtMi'De 
Srabition, Ur aCercbe fcn'fomincr i be oplbf!« fceiiff« fo««" 
bøger: at bet fwenjfe Wiflc i $>ebeni>Ib |>ar banuct jlfl »eb en 
^orenin^ af <B^ca*^\Q€t, cKrr S^ealanb, meb @>6ia« 
9liQttf men at CSJpiljcrncd Slige »ar cclbn' cnb *3tJcarncS '*J : 
maa fere e^ meb en hct^UU^ @rab af ^iffci^cb ttt ttt, 
bflftt« ofØeiirr antagne 9?efultat.' ot bc fiofffe 6JoiI?er, tilbage* 
rangtc af np^inbioanbrebe Solfcfiammer, nemlig ©»Ionerne, j 
-©»earne, cg Xanerne, ^Q.y>c maattet inbromme bi^fe ' 
^bcvcé bcb(re Canbéegne. Tette Wcfultat btiucr oé faamegtt 
fipigtigerc, ba ^cvaf fsrfl UbVanbrtngernc opcr ^a»et^') tunnc 
mobtage bereé Sorflaring*'^). til Ønmb i Crbfiie t^iinncfir og Pana-arr (juf. -?;»ltfc[bM ^orTIa« 
ritlfl I. ©. 2.V>; ^»(jriraeb OfterffRtJ gortcllHing, Glossar. Jur. 
p. 120 fpnc« iniiibK rifltig. S»f. ffia^itcT^ Gtoss. t. Daii-Eri)e> 

*P)Jon)8re3 C*L c. 3. Augustin. Conini. in EcdesissL c- '13. v. 2. 
2buiiinann ©. SIS. Oflfaa ^ctjcr, Sv.Illsi. I. 33, triltnn fig 
for tfnnc fil;jmolL>fltc af 9ia»nctSvl|)J(ifl, 03 famruenl»ijn<t Sormcnic 
Suiuui'us og Sin-tlidii!. mcb te anøclfisriffe Svmtimd eg Stieodlandr 
Stmu for SLWjrfon, af (3«(.) Stfi/, Jliificlf. Srpo/. en einrc, Sngcr« 
fljol; men oflfaa: gaub, ^øtflcfte, »ftcling af et Soli, Soiflb, 
$antébt>. — Om @otticnied abfprebtc Sctiøcr, enb^ t ^yllaiib, f. 
©010 p. IB6. cd. Strph. 

»OLandzlag. Hon. B. I. f. @cifet*d Urgefi^. e. 360. 

»O ®"(pr llrnpftt- I c. f. ogfofl Sv«r. Hiai. I. p, 431 117. Cfl fl @t. 

*Ken ncvpe tofl tit SinmorTcn. eller cnteg Siarmeliiut. 

") ai ®Dl6cnie iffe for ( trt onbti Stailj. cftcv Gftr. iiffViio* i ©iPfTrigfc 
men titltfjere btb be lige o&crfoi liøf^cnte ft(»itlant<c, fuiite let foci efantinovifl 92c1igion ea Vlvi^^lo^t. 299 Sffnar faaUtté a\t{a<i I)(ne ©tammer, bfr otoetijantt pg 
fwtrffngtc ©olierne, U JJonfTc cg Siufnffc utcIuRcnbe fere 
SRami af /)an/r**) 09 Sveii-Dunir n: ^cncr, ofl fjcrirei' 
ot)er Satibet, ncmUg brt f{abe, f ifaubéb^cr hcbcttt Sanb: 
faa ^Qr man bcvimob nub 99ctte givft be tff Stcrgrgncne t(Ix 
bagctrflpugte ®o(^cv Matoii af Jierfj-Danir o: 53ifrfjcnfé ^ec* 
rer. ^Jirfed'g cre ogfaa t Un ptcti^c &bba og f he ælbllcSFfalbc« 
fange ^aMiwne Bor-j-Daiiir, FIofi-rifs-Djinir^^ (^mcv o»fr 
©(raitbflippcrnc, Stranbrffffnc) , Fiall-Gnulr (SiVlbgub cK« 
Sfcfbgortif") pg Ber';-J(irl'*), foucnljmo pg gangtare ^c* 
noFtjnflfcv pna en ( (SfaiibiiiatitVn tjibeiilanbff Stamme — m<tt 
Vid noT en faabau Stamme, fpm man flet tffc er vant tU at 
tcrnfc ^>aa, veb Sfamiel ®oi^c^ bet er ^moruneffcr paa ^ct« 
ner cQer^ohiei:/ ber i ^^ttfcvnt fitmtrcebe fpin ligefaa meget 
fr^gtebe, fom afffyebe ?lfa«^5^i:iiber. Uben Xvvoi Mii enijocr 
93cn af ©otfjentc, »eb fcvfte Øii'fyii/ itt'cttnget forbomtne Sin«" 
tagelfeii af faabanne 5otubfi?tninger, faaicbcfi fpm be 9Iprf?e 
og 3éloenbcrnc^ * Søfge ©ciier, oUerebc fia Sf^iobplf ben $)»in»cr* 
ff«")/ »fl »(ftnpFfTlbfgere ^flwcgiort; pg fanbt er bet, attfl^ané flarf^ rtf bfn rinflctc ÆimMtab ^d« fcc flomle ©eCflrai^tcr til ?niib«if 
paa ^tin ©ibe af tct fcaliiffc ^ac. SKen telte er «i engang for« 
netcntr ba rontfvTtltgcn LfiunicR ed llillrvioncs fic4 ^luitué eg 
^(Mcniiciifi ntic\> exe ^tttftrnc. ^^vf. anm. 4o. 

"J Ubtrvfffliflf" figf^ bcttc aHrrcte (icé yorbancé, fl»r. ®t- "TJnnt, 
411I inter uinDcs Sianziac naiioucs namen siLii ob iiitiiiarii proccri- 
latcm DlTectant pracipitum." 

"]®. bc ofrfiianj. Steber uf H jmisqvlB. 17. Hausilauga. ^rsdr. e(c. 
^••j*lJ*t fibpc, naar iimn flntQfier, Oautr al tccce ffrcDrt fer Gnvfii 
{i»ab bcT laber megft faiibfpnliat. 5>i''fl er bette ti eiiflang iwbuen. 
Wflt, ttflflr mau mcb Mcfcn- Sbba [Skfilila p. UW) anMgct el n«« 
GSlætitfEab iuicflcm ftiint 9Iflun pa<i Ctin og bettc cyptVerncé 9laiMU 
(3i5f- cgffla mrimni(} 'iWyt^ot. Xilcgn. XVli. p. 219. TLn^. xwio 

^ <ilos»or, Edd. L p. 43«. 

*')3 HaasllauRa, n-agm-li. 13, PMrfcrttcr GJ ci ( c r Urc|cf*. ©.229 (iof. 
iQ. !)i.S) Orbciic: kleif ntinnis lirti h Qnlla Fiitnsiilja »foill tloott 300 Stanbmautft Stcfigion oq StptftologU. 
Slfatorfcrc, fom man funbc ftiib* ttm i Sfanliimvien ; om 
eiibofl Ux'<$ Giiliué cfl tcMd fc«w maattc (|nvc (jaot man^ci^i 
CiuubcmnKltgljct} fcv fig fclo. 3?lcn, (^crrogtc vi nu Sogc^H 
gflnfffi ubfii ffovbein, 03 bctcenU tjf, at ihiaaht aUc U 'Hi^ixcr^* 
toi finnic fpevgc ttf Wanbé Dttcr ^otuf"!«:* tjiftprijlc ^Plubiiing, 
\\ttUé tiv itu et eiH^tf bc fflbOc &bbttbigt( e$ €ArQ uiib^ 
Iftgitu, btoitf iffc^got^ifftf |>ctfomR »t fuun« fx'oiU, fttn* cnbpg 
fun antage nub cvcixcknbc 8anbfvtil<df)^b; at frrinbcltf^ (£aro 
er altfor nt) tfl ai g()>; cri aut^fnt^iT CpUiéniug af et ^pøTg^||^d 
t»aa(, btv iiaaci- op i ben ficviic|?c Clbtlb, brifom brt itU Vd^^ 
faa, at t(an (>(ti og ^cr l)d»bfi fcrtiartt trtMbigc Sf mintfcriUffr af 
^oKcfagnct, bn- i Ut WUuh^c faimc foi« paa Heicn tii^an* 
(et; fubdig at Un ^é 3él«ubfnie giribtfnbc ^orftarmg af 
Splnctne vct ^inntvnc iiibeljelbcr en faa iioevt inboovUé 
aSIobøgetfe, at hin bc m»R afgiorcnbc ^r}i\(v og aut(|(nli| 
%J(biifé&utb f HKbe formaae bcnUpar(i(!< til i bettr "Eflfoplbc, 
toge SovflauMn fangen uubcx 'Xv^tnø ^^^^et: faa ofUr i>f 
f brt minbt?« iUc funnc 6cft>are b(t @pcigéniaa(r cm tct itU 
Dfrfclig cv ©otfjcrnc, bei- fiatc afgtVtt SØtobcUfn fov 3otncra«i 
23lllrtc? mcb en ubm »ibcr« fovfaRenbf Dom. 

betragte »1 forfl9?a»nct, ba wbclgaKfFebctfammc* 
— ©« Ul ^cn tii Fomjots (iodar Cf. ^or^bropa), til fe OTinbctS Sro vaa Un fimiflc SifrgfinfeT*; i ©tcbet for, mrt 
S.5tor!afin« at fliw fcfn litiefoci nmi>If, fom riflfi,\f CTfrfflcittlfc: 

Xtorlactiie ppperligi af i^nncrncd Uiibc[tt>ineclfc Dcb ^ntrnic hx' 
tlaxet!t Offatningj er tci faa langt (ra> at tct anf. €tet! TmMt imob 
n<nv(etmt)c Sninnillnio, ot UnxK fnarm feni fiutcr ra af &cr< vig 

fiflflt^Bcflprrrtfcr, 

^Jtitnar forfcOlKr fifl (il Cofndt. ilctOfi fem •'"<tm(i tit Grittf/ftnrf (trtt 

GOltand). De« ItOi: af^jicirtfc i einijtitari« Ian frct liflefao Irt isrrc tit 
fa:ll»iø, fcra i faa mange anbrc Ort>. Dm ofoiticntc etrioctwaiibe @fanbjna9ifr Sietigion og 9)SpttiDti>gif. aoi gammel^ietutffe 6ubcfoficm: la fintt vi te fiR"f?e ^?» 
»(fer fov, nt tift iimiictiøcn fan Væic en iiiibfrfuft, fortvo-ngt 
©tflmmc, er \)<ei laat pg l;fll» tvriff, ligi-føfl fpi-agttt fomfor^ 
Ijobt Sc^^'t^pflg' hm'lfct ma« funbc titto-ggc en, om cnbcg »ftw 
uneerlig, bpg fiilbftanliifl ubftanrift og fti'tvfg ?(ei« — en ?are, 
t)er gaiifTe er inbjletiet i 9lf(i'@i)f}cmct, cg fomict til ctt peelt 
meb fainntf, til Svobé fi>v bc 9Kob)Tge(fi?r , bev fnbc ©reb 
imfUem begge; en ?tvre ciibeh'g, i htjilfeii 91U fører oé tilbage, 
itu til SD^oiigpfcrncé «epfci;rfcDe J)p(*@Iciirr, men tf[ SHcnnejferi 
flopgtend wlbfle ^icmftatjn , t(I bet frugtbare 09 bet fublimc 
$>ot*9inen. Cdtigt fer, ftge »(, niaa bet utrre et 5ct?/ font 
^ot^ernc, I)ttilfet fel», eftev nllefi'ieitbftegn atbeuime, frem* 
Uifle et fFioni 43iUebc af niennefTrHg ?lnubéfraft, eg (lob i 
ucpr Seroring meb bc fra 3*"**«^ ubgaoeiibc 3b*cv. 

3ra bet vberfie 9f?orb^)/ fm ^ulbeiié ^km, ben rtjfge 
SidtJerben, fia^Mfl^eimg C^adgel^femmfté) ©icrfe, fra |)»er* L meb Ti cg meb J, er ingen SDrflieUiat>cb. 3We ntlciic i fcet 2liiflclfarf(?e 
bnii\cét;polliind forOpUanfc, ligcfaaucl fom Giflland i e»crrigc foc 
©etUnt (iff. otiiiir. ©Vflmfl"* H^Ø- !'■ "-2^); i'Q I tct 33foiibff^, 
f.(Sr. ®ttt>nc Yiigiinya S. 'il. 3^i» t" fcrefomiJtrv frtpfi iibtrvHe« 
lige SrmrluiiVr. Fundinn Norc^r. cd UiCmcr (f- (^eifer Utflcfrtl, 
©. Xiib): FonijiUr rc3 fyrir Jofftmdi^ er Kallol er Finninnd ok 
Ku'iiiiiatiri. ^aralb i-aiirfagcré SomitføiincT59?(bn'Iag tviltcr Ciiiat 
©fofllaQlvtrn: VpgJwno ((jw 8n(»rrc, OlafSryggri. ifi) rifl ncl tffe 
fer bered af Siniicr olsbrogebc (f!fc frvi bcm iirtfianimcntc) ^Jlober* 
Qf^tb. (Jiibuu mcTC yaafaltnibc biitcc bcjjg: S'cflxcVfr'* Sbciititrt 
(J»ié bet flf ©eiicr, Urgcfrti. €. 31^, itieb nogen SviPl, aufortc C^ itat 
af 9!(iFter »li; Tmll tx rigtigt) 5)fb ku iPeflertinrelfc i ben SlprjTe 
|?irbftraa: otbc, foin crc of Itrolbflccgt, Ingai SSreécmbcbcr »tb 
|>cffet maottc brlla-te — fani men lignet mcb te norjtc 5Jalgbmtcr5 
tWcbbobclifltcb imofc en ftongc af go l Hf I ©tiimmc Orgf« ©. i 
^ 5(aiiflfcn8 SfdTbflb p- SiW), SBanflce terer ogfan vaa en si« 
SVoiibe t>CTf)ib @tcbel i Va(|irul>DJ$m. 4:2. 43: trh Jfiinu runoin oc 
Allra Gn\ia. 
<*)3eg itibdTcmfcT mig (ht til bc ^I^vtficv, i}ton 'ilfrmc cnbnn iffc ft-'iDc 
»ugen SJpHf. OtiiboiiDfl cfu-r afolarcn, cptrctfctr ben fflmme SWv'^"* J^ so» ©Tonbinaøtft Strliflim ofl affpt^oløflic. 
^tlmtxé Sumpbijb, flrommer CHoagt mob bprfTe ^Jower 
meb epbfii, eg ^lijlbfdn* Wift fcringfr bcrc6 ^anbe til at 
fiørfne; Sfobeu ftanbffr 03 ftiou« til ^i*- SWcii ficvnr mob 
€vbfn^ i SRudpcfU glcb^nbe ^icm, er ©urturd 6t)^r(ø^ 
3ro ^am firommfr Harme ofl C^f«*^ Hart ®Ianbé 3i^P<^^fn 
I Snøbr; cg i}t>er Xiraabc, fem vrb fjand 9)2tigt affonbrré fra 
ttn pptpfbc 2i^/ bliver tU broorgrftgt ?(v. ^ (^tnn 11119 ag ab, 
9Xi0brlpimftft($ ^tfgrunb, epilaarv af tié\t ^anbbraabcr ten 
gamfr ^rinii^iu^Fr, Bi^ni^ftifø Stantfabcr, ^mcr cUcr Hut* 
gelmCT, fom $)r(mit|uéfi:rnc falbc ^am. Unbcr ^ané ?(tmr 
og af ^an^ Sebber frcmtjcrf Seiiner pg Xpttre: ^Ptnrrnfé 
(Stamme. Cg af ^Jiueré ^ieb bleo ^oi'ben tii, af ^aiié^cei 
Alffjpeme, of t)ané gierne |>immelen, af ^ané ^{cb -^at^tt 
— 91f ben famme Httbc ubfpiang fiiart ^(Kefoeit Audumbia, 
flf ^tt^ ?)t3Ct ^mcr noprer fig. -^u" bruger ingen SWab eg 
ingen Xriftc, fun af Saltflcnen fliffcr t;«n (lu 9J«ring, 
cg, alt fem ^un fliffcr^ fremooKr af ©aitfJenen SWenncfftft"*^. 
i 9?cfe»« (TtM Dirmis. fi. 13. afaffCTcn nifli.i man ogfaa tilflriSJC H 
Silfittnimicr: at ajfaket var øflrtct cvcr fta ^rimm^fmic til 2W< 
flflart Cfainitifli.dffKi. .1); ijtcxi ^cr Uggcr en paflfattfntc SPcfrcrftclff 
of ten i Icxtcit ubf-iflrte 2tnfluctfc; liflctcte* ftoné J^Pi^'rlinfl met 
Clin, il>. 1'^, at ?1mcr ci vat iiffflcn ©ub, mcii et onM i*tifcn, fem 
tianS dele 3tomnic, ib Dn-tn. 4 nt.m. 

«)V8f]>ruJSni5iiiAl Str. 20. 21. aS-33. Grimnistnål 40, jttf. Brafpa- 
g»l5r. 2.'). Edda arsfo. Dæm. 4. Ilyndluljrtft :n. jDm 9IaiMict 
l'mer (Ccd. 1'h(«, ben 'ficm\, tiv freiiitrccfrcr i lmw-r«ir, be(SflW» 
lefl 3niaué) »: Sncf, lififfom cm ^iia»ii«iiiti(]cR nf ten ^e(e j«|mfTe 
ac«nioflonie veb Smaué, j»f. g- 9i?<jflnu*fen^ Sbbfllffre I. B.^79- 
C- fg. H*.» p. fg., nicb fl.©t.; iigcfom OrbfcTtlatingcmc raobSfu 
af bcrnic Wftel. Cm ^ursjcm/ir f. r.Ioss. Kdd. I. p 427. r>|f.. 17, 
j»f. met Vftr[inn'^u. 32 ojj *). Dcimc gorMnfcling af 9Iavn(l 
^uryf/fiicr, fer n( fa<ic tct til at tetvfcc ;,ticn f^aiiilc 3orb", Ian jeg 
ilfc bcqi?rnmic mig til, ^cr af optage. $liu '^lening otn hetå $clpb< 
ning ( afnfproijct forefommcr net-cnfor. 

6'j Edda Ilesoii. niciii. 5. ©nnflc fcrflicnig fra benne ?(n(^r(»ipe<ionie 
er Slfcttic^ i Voluhpå, sir. 17. IH, fom, i en neget fonmtrct ©Rfc 


,ffe 
t 

I ©aalcbfd Mc»?llfrtl!evtf(, Sptiicrnetf (^ub, ^immeUné, Ser* 
btiié cg bc ubcbfligc Wwbcré ©fabet"). 3 Sctun^cim 
(ewbc iMorfp. en 3o*"n^ ^^'^ X^'attfr A'o// ( «t trfbobfccU 
SCfllepfab a\>lcb< trt 95orn; Ntujelfuri »av ?lubd, Jnar »ar 
3erb«, DeU'mgr »ar It^agé ffaber. AviM (9Mtten) og Da4jr 
VXi^Qtti) fif af ?»lfabcif to |>e(le 09 to ^cgnc, mrt ()»tlfe be 
bflfllifjfn fferc omfruifl ^yvbcn, A'tV/ foran mcb Ihhnfaxi, 
^»(0 igfum om a)?orfleiifn tcbngflcv forben, bcrpaa Datjr mcb 
Skinfoici^ tfvlé aWan opl^ffr |)mimcl og ^prb. Ogfaa .Srf/ 
og Måui {Wlaatitn}, Vetr (^inttrcu) og Sumar (©ommcrfn) 
ctc 23orn af ^etnci*"« Mundilfmi^ Vituhrafr (ffrofbOibm) 
og Svnsnår (*ct liflige ©yb"*). 3Kfn i bet fierne 9Iorben, 
»fb ^immtUtt^ CJnbf, fibbcr 3cUm Hræg%'etfjr. en ^crmpcortt, 
I)»(S 93ingfflag mebfore ben if^folbc 9?orb»inb"). 

JDi^fe tfrc bc 3becr, ber fciD i ben (»ng« ®bbaV Srem* 
fitfling cnbnu »ifc ftg fom rcciit jotufpfc, »fbt fovjTiVlHgc, iffe 
allcuf fra Wfevncé ciVnbommed'g^ V'oercfaitofnøer, men ogfaa 
fra ben »eb biéfe mobijtceicbc 3ctte*eoEve. ^»or tDbcIigt biéf« I fclfe Wntfr IiUmi^c i Rlgsniél, oq, fi>rt>anffct Vcb {^tvnioIo(iw 
fertntii ( 9tcfciw tSttii Djem. 7. ^'i^n JPtniftf ?<rrc tcnpttffl mtnu 
fun i St-trt, fot <it gi»c affriie fclD en Dptiiitclfc. JJcrcif tcnne 
aWebfiflclfc i ben ctnfcrincbc Slfalicrc ; C't'iii, foiii bcii ctig* ifllfabcr 
Ofl Swbciiotlatcr fn*iii. 12, cf. 3); og ttx^M ifiKH fom @øiincrjeiti 
af bfn KtppcfoMc finrr, et 5Wciineff« Ilipmi«. ;>. 
Edda Rpsni. Dxitiis. :{; j9f. GrimuE5ma). Str. 46. IIrafkiSK«l<^r 1. 
©em 3'(^'cnie« Sut er $an adclcfl ftcmtfT mcb ©iirtiir, for 1}i>em 
Jlfntjiibftnc flicrltc, cg brr enflcinfl fl«tl cbrlffggr 3(fernf<J, cUcr bet 
CntciS iiprrcbPiiimc, cg ftiftc et ii^t Jlifio ^»cri 3tet Ofl 9tctfaTttg» 
5eb tcrjTc (f- itcbciifou). $^»r>rtcteS t.in beb Sfemc gv! obft (U en 
Vatpmur (Salfabrr), i?g bcr;*aa til Oil^in fclo (rolospÅ str. 1. 28) 
»[( lincUbe^ ncbciifor blive tpccIigcTe. 

•3) Varfimaii. sir. II — 11. -^2— 27. Edda Resi-n. litemj«. 8.9. J7. 
Slauncnc paa ^lott'd ?(r"fom tiltøre foniiobewtig Sfalirreii (f tietcii' 
ft>r i anm. wb eiiitn. af benne aftcl.).' 

•*) Varl>ruaii. str. 3G. :V7 . ^ Hrndias. 17. KJda Hfscn, Demls. 10. 
Cm ^lavnct gicl^er bel famiuc fom cm bc forrige. 


©bti^iiflvtff iXctiflieit cfl fKytftpd {otufjTc 3b(er feic od tilbage tfl ,^(ne ^wlaftcné ppWnbrlfgc 
5?iipmv'«*SMmnicr, ( ^t>id S3i'|Triwlfe t)t »rt ct^iH'it %rott trin* 
brfé om téiofljcnie: tcrem tit'cv iog 6*t otn'i flobigt \^x at 
flge OKrc, ba Smn SOlagiiudfcii^ oiTitaifffii&ff ^Irbctbcr og 92af!*tf 
9oi-(7nmgcr aUcrcbe [}AVf gtort (jnbc paa enhver Suiol'^^. 

t^rrnmub {iaa<v bog fbcnn<^r(b(S af iøiiifflctWot^t- b;n 
ufydbttjtigciibf £ofc*é Stamme. 9crg(n)ré i>i\te bet v<vre, 
om man fogte at be»(ff, At ^aii flet itfe tilljorte 3tft* 
uerne (Ij; mrn Kgcfaa olll et bet, at Ijan fftc oprinbelig^^n 
er inbflettet i Utcé ©vKfm, m<n at ^on et optaget fro en 
frenimfb Sclfctlamme, og foniiobcntlig inbfat ligcoPerfor ©Ht* 
tur, font 3Jiflbciuiå 23c^£rfTiT'""^'). 

3Jieb ^tnfvn til (SJot^emcé fanbfbnUgeii oprfnbeHge SJeb* 
flammelfe fra ^efafteit/ tør jeg vel bciaabe mig Tfiaa frcmmcbe •fi}®. tfli fetfliKrt>ntf*Ctb(it«T?, f(icmifm Me^^ortfct, 1 6i.it dcKigfan 
Blafre Unteiføflclfct, efter i)&\\4 IdiaiifrflKOne Oprcanclfct , cic bc» 
nvttcic. 3Wc Ua øvI^i3f fi^'cé *e fflruiitc nJ VÆtf, fftcc l)t>tlfc (jmn 
^agmiifcii ogfan »il iittcbc afalærcn fra pine Cflif; tiwlfct tan 
imtblrrHb Del maatte ^iørt, faalæiigc beu ine Doe fhlt fra ^cttdtiTni. 

"»^^an faltcé tiijcfaocel As, fem JtiiuD. (Æ«iBdr Itf. 25 o. f. »)• 
^aa n ligcfoa Ocl fi«iit<^ imDt ScttC/ føn' iniob Sfcr (jirymsiiv. 
18); fft, tand JRigc, flipnbt bcriixviu Uil.'iiiis-Akr, er uiibciibvirt tntrt 
antft tnl 9liilticini mcb ttti (Hift. (jcf. £aro pra Ucflart-^otf* 
$C*lig- SicplL p. I(i4 p. fQ S[?Tvn)ulf ®Den^fe^^ gfibkr, faolebej 
foni bf tinfurcd af StcpJ^amué, til Sato. [t. oCt, Nol« ulier. p. I(M, 
fccfcwe i?el »cvpc ncgm Qiicntri»clfe, ta »c ikae i SWctfifirtfc ttlSlU 
yoat: Di )7it€ af OriøiniilFiltcr.) 'jD^cti ODdntcIiøcn fan tellc itfc^dce 
ectTct ?o!ri SBcnftniiwKc i gslj^c ttin« tt(c '^rtfcii; ta fran « mfflrt 
for Iti^ifl Dfl foT fraftlø-S, for nrtrifi, cntpt\ før el cntt ^rindv M 
Setterne. 3 »»riiii turtt tct ciitiui »itrc ■Spcrgém.ii.il, om Udåiiisakr 
initclig bcmofrfcr IlbPfrtlipt'ftcn* ?anb; eller t>m teiinc SBciuccrfcIfe 
ferjl i en filti^crc Sit er laflt beri. ©tamme t^ol^enic »afelig 
fra ?'»t-21ficn o»f. Jcrtcn, c(i fic fclg. ?.nni.), fa« fcrlieiiti: tcl iiiaa« 
ftre Opmatrfoiiiljcb, al Udonc t 3tit>tcn bE-tf^ncr taiUe oorn og 
Slorbfn cf- Siciiiflflninn (ifcfttt. ber erfcc u. VfinKrjcittimitgen bci 
tni aiicii. lK«lt. I. ©. M}; men b^w^^' 6c« ^inbiieriw cg <3fanW* 
noterne er Soibrn bel Onbcé 3abc 0*>f' ®cicT, e. fi- nrtenfor;. Gtaittinatrip! 9kIii)iou o^ ^yt^ologir. 905 f^rffer (IL); berimob at ajTrtc Jinnevnc Tpaa anttn 
^iaatif enb fra ^iiic Sgiir, »0 bet Ifgcfia SviibflobcniJ XCb, 
er, l;of(J U^ ifU feiler, ciibnu albri'g fonim« Siogrn i Xaiu 
fcvnc; 09 faalebc^ turbc \>fl cflfaa ^otncrnfé 09 ©ot^rrncé 
Sbentitet finb< rn ((fe rln^e 55i!fti)ifdfe i otcnflaaciibe ^rcm* 

33t foinmc nu tii at ^envcnfcc »or Cpmcerffomfjcb paa 
brii SercfliUtug, Di i)a))e at gier« eé Dm ;3i?tnci'nc. |3cv fiiibe 
»( nu Dfflnof mangen SJfftrtDdfe, bcvforbpbev o(iat tanfo paa 
©otiicr; men bcrtc labev lig I« forflare, noar »i Utxntt, 
at i nævnte SWeligiciiénuuf)« crc ^i-'tiifrne ofte \lct ifh anbet, 
enb ben colo^faU 9Iatur fclo. S)«fra fommcv faabaune 9?at)ne, 
fom Æj/r cUcr UUr C^a^O, Vindr ('aiiitcn), EMr tUa 
''«.'/' Qlb fttct Slaiiime, eg tcvaf forniobfutHg CoffS Dlattti) 
o. f. ». ^er ere alifaa Sotncfiw iffun altegoriffc Smnflil* 
liiiflcir af bcii 9iaturfvafi, fem t)i »eb ^(egjTab og ^on(l loel 
i'nbtd en vié @rab Funue ant>cnbc til loeie Dicmceb, men fom 
cnbclig engang beg mebilaaer ot menncffcHg «^vaft. ^Jerfov 
^auc 3o*"t^>'nc ben (Sone, at fuunc cmffabe fig til ferflielligf 
gtubcnbe 3?i)t, til ©tmi cg i*Jli|jpcr, m. m. !j>ei-for toife b« 
ffg enbcg, nortv Jtagen be[i;fcr bcm, fem flipper; tre betfet 
Ivérorbbf, og to« om 'i::ia^m i Sietbfjulcv, ^»or intet €y<J og 
ingen 5^armc naact f)en*'); eltcv b« I^aiDC, i bered Sielbffif* 
felff — bd flffrfeftc ^iflebe paA gtganlf|T gjatuvfraft — flere 
^eueber, cg (3yrte, fem Sfioer i ^atjet, cUcv fom ^U^< Storme, 
baabe BHbc cg SEib^foIf i Sorbxtuelfe, og f^aiae bercé @lcebe «7j ilrafnag. 25. SUirnisr. -22. firyrosqv. 5. 23. nvm. 17. :W. Ægisdr. 
5«. Varl»rui^n. 21. Ifarb. 10. H. q. I. 15 2«. -"O. Sajo rd. Slrph. 
[1. IKi. (^. \i. WaUcr. 131.) giftL'p ti^fc grcmffidinact ^itf utrti 
Ift&I bitrciflct tncfl« fil at beftttrc øaittmciifhllingctt mcb X'dcp 
gcitc p^ Krvcb cgfiia itift Sim'crne. 
S(antinat?tf[ 3IcltQtcn cø SD?v'&t>I(di^- 'AOG flf ^iig >. 3Wcii, (Iflcfom uaflfii cnljvfr rfli^ie^ eflrv pf)i)jiif 
aKinhtié, hiv fcliMv til ffDlfcniiJl^c''^ netop brnjcb la-ijgcr 
for Xflflcii, at en (^iftorfff SWijt^c fiiyiter ilg til fcm : faa 
foi(jcl&fr bft jTg t)i|} ogfaa ligdcfc^fj mcb bciinc, ofl bft fao« 
mcørt m(Uf fom uitiui)c $lngtt»cl|Vr iffr iibrn ^vang bfot labr 
iig fiMtolff i CII Cif l)inf 'iJctyfcniiigcr. *y(|l iipf lotcr bm 
^iftoiffc SDJyiljf yi^ ilfc fFarpt abjlflle fra bfn rcdflio^sp^vftfFc; 
\ncn beg tov vi mrb <8iffctt}cb antage, at bfn v^ffiitKgile 
SorcftiUtng 1 nofrborrcnbc a)?yt^e — ^cr nemlig iypgrcbft cmj 
bftii|^i>vc (yigaiitiffc cfi 3)?flegtigc"*>, ligc|cm pgfaa cm 
9iigbom \im cpbic SKctallcr cg anbic Slaturfrciiibn'iigflfcr '') 
— ligcU'bi'^ c( fflii fjviic t^a 9lii»ciibflfi,' ^Mi en (jiftov iff 
^rtvbni'ng: fmrbrnd trt ticb aiibrc ^^artiVr niaa blive ubetlcmt^ 
om bc tilhore begge Slagd ^h)\{i<t eller tun be ^ftlerljlc. 
^i-li( maa uben al 2)>{\oi ^eufercé, naai- 3^tuciuc fuarl fore« «) nyin. 7, S5. Harb. S7. H. q. I. IS. 18. 19. 2% 5« VWnspå. 41.*' 
Oiti odfaa 3clifviwnternefi ^ti^fIl vati lUuc, ©laiiamic, fom Urne 
fctu lil Scmrric, i^.'vijiuriic, trr f(^^c Ultr (f. rfcnfor. og iljndl. 6, 
U. q. I. HT).) (jorc (inltt ; filer bc nuifl tilfTriscS ^atct til tt mrn»"j 
tieffcKflf 3PMicr, og frcii, enten Prt Krefl isonpcttirg nift- Sinnerne, 
flkr br flnnflc ItoItqtintfrS Optcit iHmH bfin, pprw'>'''-'te3:Tcpaa 
^'€rrt arcltHMm'^varter i Slatten* SJforfe (U^nntlt:): ter ic{i iffc 
flffiicrc. J-eor afflVfrtetfe fiiibc^r rr tct, Tia (Itt mnn fcrrjintrt 
ncfiet ^cifni, titiit f^inneqtjintft, cUer i let niintflc r^iimei? q1^in^^ 
lifle Vonrlintir, ter ure Ir&Ittom (Sri^ c^ ilun.). ^c5 Sflfc er« 
naftcn ottit f>iiii!eiiic-? eller ©ctteriiej U'ovfflc »?ecticn for fotiVo 
Ji-Vlfwoffen (f. Gr. |i. C\ o.fg. 22, o. ffl. om ©oHH-riie ; omgiinirrne 
piia Hi.ini(fe:tfiic efcter.) ©hilte i(te bel fainme ft'clte oin te fft-pe, I 
fem Kya ?lfatvrfernc'i? — Den -fcrlptnirui, nidn fiiitiT ^C'i ^cxi{mc^,\ 
om Aticnimiiac Cf- Pi^fnf ) fuiie« beiVint Al fifiU &:rlil. 

"•J 211 tcitc \m StlfiTlbft »irti 3fftc'a??i)i()rn , tftifet mbog b(ol brj 
fiwnivr, tiyiilc eaxo (»av besatel. 

''") 3t)f- f- (Sr. Iljm. 10. rx si. lirimnisn]. U. Saxo. p, 9. JO. m.f1.J 

") Skintisf. ti). 22. thiynsqy. 5. 2a. tf. f. 0. ©fflnWimwf? Stfliaioii en SWytbplOflie. 307 fiiHctf font uflffjlfrie cg ontfTabéfufbc'*), fnairt fem fliVflmflfcc 
og gpbmobigc"^; mtav ^^t^^i-' »>9 ^irUcqtjmtcr fnavt ffiltrftf 
fem ^cEéltflc, fiuirt fom ffefbfy bctiige, gy(^enl)aal•f^H?) web 
l)»tMobnc ØIcbnm "■*>, og alti'b fom ffarjjfijncbc, Efcge og ei-* 
fatnf i SWcgct, fum enbog tv frcmmcbr, cHfv mfnbie almfitbc« 
Ifgt fer Slferne'^. Ogfaa bcvf^ gulbprybfbc ^e^c og 
^unbc, fait mjojTfc Ijniforcd i^cxtil'% 'Drttc cv vi'O iiof fim 
faa Xataj men altib bog tilOræffcI'gt for at bcgiuiibc bcii 
^^aaRcinb: at tiéit Cfgcnffabcr ci fuime padfe paa %iniieVf 
men ^cl ))aa ®o(^cr. 

OJaar oi ^cdil foic ben Srabition, at i cplbgnmlc 'S^qqc 
bet [|c(e 2)nn»iaif, Iigefora ogfaa 3Jorgf, Ijar woeree beboet af 
3?ifer cHei- ^armpeiv Oiij^'Ti'«'^! •/''"'nar) "), fanlebe^ fom "^it 
Ifrnbcnie f Sllmfnbeligljcb jjaaftaae let om ©otierne ^ (Siifeltc 
ogfaa om Ktfcrne"); at frcmbrIcS i be ^oé £aio bettftiebc 
©»enttjr mcb OJtgnntcr (J*"»!ti<ir) Sf ueplabfcn , om jeg iffe 
feøer, af i)am altib Ijentøg^ed til ©i^ificnie^SÆbe; at iia»n* 74) 75) 
7C) 
77) «J 5"?r Sx. Iljmi5ip."9. 

Ityinisqv. S. M. lu. $ft. 5)»f. oøfatt HymtttilfAiy. 

^an trilttvc fig Ot^rnr, SkoAi, r.ri^a. J/mi^asn, llarlli^cpe. m. fl. 

3vf. Hjrj. 8. ®n 3otiin frcmtrfftcr cflfaa fom ©cfiou'S Glffer; 

(_E<l«ln Resen. Dæmis. I. jDf. Ægisdr. 20) ?o!c fctV, filtPQ VlJM 

ffan maa fcetroflU« fem 3otun, (føm gatcr tit tUum geiirir t>. f- o.) 

et (»oib og flipn. (Rusen. F.ililu- 27.) ^igcUteiJ Scttcn WSflir'« 

liwtre. Hurk Xi. o. fg. Waii(TfC ftni^prc ent-OQ iicfllc af bc 

finnffc ©tion^el-fr tit 3^lotiitcnic3 gortcrltng af bcflfic S3en«*>' 

njlfer. 3^^f. HJJuflniiéfcnd hn. myth s. \. Hymir. Tyr. 

3l>f. JClC Il.vndlulj.n. VBf[)riiOn. 8j. «. o. fg. Hjm. o- l'f 

SklrDi<^f. li. {>r]-m6()v. 5. 

3»f. fre pecnfcr C?l"rti' "lO flitforie ©trter. Ccrtil fbarct ten paa-- 

fflltcat-c ^cic ^fiicmiJttcrt i}c<& attc Atltcfatt, ter fwinme fta ©U' 

teerne; itfc allenc i ©pmiflc cfl Vl^rflc. men i 3pUanb, i Swnfrtgc, 

og ff. ©t. Oii bet liije til 0«c Ctiflc. 

Olaf IrvflflV. ©flija. 213. 30U ^rdtitinartfr 9tc(t^lcii rg Dlyl^otostr. I Kflcn .1?ami>tn (nicllfui fiUrnt pg ^fttfrnc, (juilftn »i Krnbe 
faawl af bcii perHfTc/ fom af Un prefaijff iJttA , ^ei Saro 
ublrtifffUgfii , cg bet cifitf^nh'fl tfttv tn gammel Xrabitiou, 
fiiibfr Sut (mfflfm ^lUnxe og (Sethcrne ( ®wrrlg<™);cnbf* 
Kg, ftt tre ufceftenbtc 5clffiia»iie, Ij»iif« »* foreftnbc i &i>' 
t\j<rnU Socbe: (jriilin. Ldionc-i cg llillovioiies, ubcn Kau* 
fffUg&cb labf |lg forfLlvc {cm (i»npni>me mfb Jo*ii:ir, (|||0 
(mebciié bc ettere »ifi nof for flebfe maae b(æc uforflarlige ~ 
iaa troer i'eg, ^aa ^runb af bet i$oregaacttbe , at funtie au< 
tage ben SÆtiidig: at bet netop ingen anbrr et cnb 
(Sot^erttc, bcr f^ave niaattet afgfve bet (^{fiorff'c 
?J(I(ebe for be m^jtt^fffc totner. 

?ll (55ol[;frne, efter ben 2ib, ba be Wc»e ?lfabi;ifn*f, 
fffc nieve oi'fbe gfelbe for Originalen til et *i3tflcbf, fem tereé 
M()e Weligion fremftiUebe ( tt faa f!et ojj &iibefulbt Cv^j nien 
t)ffle belte ^illcb tilbage i bet ficrne ^aOeUanb, b. r. fnatl ttl 
t^jnmarfen/ fiiart til ^larnielanb, eller paa i}\in (£ibe 
af belte; fnarl enbeUg mange ^agéreifer paa l^iln ©ibe ftf 
bet flore Ocean — ja cnbog paa tjiin Sibc af llræsvclgur cq 
af $>i*mmelgranbfen: alt Bette, trocr feg, bcfjctcr Itgefaa lifct 
»Ebtlcftigcre at anfiMeé, fem vibere at forflaretf. 

III. 

Vth Soben af ©ptalanbébicrgene , teb Wanbe« of 
®elaf!rt>ene, jiubc *( Sritpjoå (£cea*,5ijlfet, Sveil-Unnir) 
og Danir Cl'aiiernf); I;(nc mob SWotb, biSfe Sonben for 
©etalanbene , tu-gge ^errer otjcr Sleitcvne, ^"»eirer ot>cr ^an« 
bft"^'^; begge vimeligijfi^ fiibvaitDicDe \iaii. een og fammc '») Sno. ed. Slopb. p. ft 16, 39—46 o. 5. r. 

■*0 ® ciwflfer ©. 29T. anm. ^e. ©fant'inflW'ff Sfffgtttrt efl ?)Tijt^eTpg(r. tf tf 
tf" Xib ")/ fto bc famntc (Jgnc, 03 af fccri fflminc ^clf^jlammc **), 
SDIeii fffe bfémfnbrc fan mand »fffc rtbflfiRc SuMr cg ^iincr 
fra ©ot^criK/ fom^^tf af en (j«lt anCcit Stamme, cnb bt^fc; 
f?fonbt iwQtn ScriTifl t Sprog cg €ixtcx fanbt .fSicb. 9/i-tpp 
jSprogi't, Uv fi'cmOijbfr f.iamcjicti grammatifalf! o^i Icricalj? 

Ifufgrlfe, tcercr bt:3uagtft b< l^)bdigfl< Spor af SlÆ^tfTalJ o^i 
faM Opr(nbe!fe; btrijijc c« ©ofir« ( fammc ffulb, ftler (ben 
pore SamfKc af ben fnafalbtf pcvRff^flfrmiiiiffTc, eller ^cUure ben 
fjiMfaftatiffc Spvo^Ramme. OV.) 53ffl9i* SoKcilammn- fcto bwrc, 
fra bc Qflbfte Xibcr af, om iffe ganfle bet ftimmc, faa bog et 

leget Hgncnbf ^i^roeø ( bfl2)bre: m i)M »Bflprt, btaaCJfne^ fyfe 
'$>nar, m. m. "Te rcli8ii>fc Sbeer f)o5 ©uiUjiob pfl 3)anit 
iabe ftg iffe (trticjorc iii'fagtigcii fffcliic; beg [fbcr beti fom 

ubboitt bvitebe ^0 i llpfala"'.* eg paa ØgoatbéuveS i 

iprg«**)/ ^om Slubum6Ia i ben jctiiifl« 9ieltgiciiélc?re, cg be !*) Om betle itfc Jwte wcrcl, bo funbe nwn itte vel ^orMrtif, tttotfor 
©ot^tTiie nftep ».irc h\tvr\<t faiiimcntTaHiiw mib( iradlcm beMc; 

I (tøffcm pgfaa eet af ttgci* 5'-^I'<fart flUmc nciiye tilfc tave earct i 

^K ©tant til nt fortrÆitjje (i)t>ttiernc, eg tnxn^e Hc tiib i tidfc? £anb. 

^V*) tictte bcicifer a) tct i be cctrtc Siber, faa (anijt vt fimnc flaac til« 
^V bflfle i Xibcn, fitKe^ ©profl: />i>n*4 »uni/a, (f. ©none, i Sort. Ol. 
^B 2rvM». @. 2fi'*. l'pf. ©triuntotm« SJilingtfjiigr, libeif. P. 8rifi(f. 
^^ I. ®. a'.i4. p. fg.) fcncrf l;cti ogfcia tenarVtit yonn-na. h) ©fl 
F gamle ©o^^ii om Oprinbclfcn til ijcii SjAland [^olanb, ©iaflntib). 

I ©no;re. J'.Vigt. 8*13.1. -J. ateffu« (Sbba. X)itmif. l. c) Den tlgnenbe 

Scflfm^batiiielfc. H] timelig bi id fan bet i>ttraa (rraf forHiire^, at %a» 
citud. Gt*rm. 44 p. rfl. (un b<" len ene iPenabnclfe Svioues; ^»(c. 
inæu?, II. U. berlmbb fun ^at-xituf/« (mt'>*ii'ee^eitJ»'/M»'cr); eg (fin 
maafftc b^r regnet ©anerne til Sv»ii-l»anir, bciiitc bcTimoi inlbci 
fottct bc fibflc ll^^^T te ferflc (Dm .'v.^oiim (jeiJJacituijTunbc weie 
opftnnct t;cb ttan^ SJtisJforflRCflfc af en bobbcil Sluuiicfcrm . manjTcc 
S\iiIioiiL^a, Svitlrans, jt^f. Jord. Get ;). maa jec^ litbe i^rc uaft]iort) 

aicflner Cobbrofé @. c, 9. 

*) Olnfs Trypgva?. Sags. ititftcn^. tlbfl c. IH7. 190. SDorre.OlafsTrygs*. 
S. c. 71. Redige Siccv fpm 9Ifrt^nt(, ( Selgt Xaciluét, l^t)Cc paa bf banffr 
Øer^i od upaaiv[vU(f{|cn tilbaøc til cra og fammc A((be, 
neinKfl iil yifrgciic ^"»mmale^ cHfr ^l'"*^'** i '?l|lcn'""); imc* 
bcnd tcx\)c6 Ut liHtf fem »i ribc em biTcé ©.Tfc<c eg 6fi(f( 
I forffifUfør (^øtic, igftn Icbcr oé Itl SurctltUingcii em en iffc 
rinflc SorfliVdfgl^fb. ?ir ^t*!«**"«/ «n6ntt 1 (ifbfflc« XiDfr, 
for ttt mcflc Iri^cbc abfprrbtc, faatcbriJ fem bet paéfcbc for ri 
Seif, ^»fé Dlorrdig var Ot>vrga»l — 03 fem faabont fn-m^ 
trabtf 3p*»fvtic i Sagnfji'Ocricn — bfttc er aUcrebc cmlflU 
i brt ferfflaacnbc (Snvitrl. ^ci Sofoncr eg 2)ancr btr»iu»lf 
(iiibc tti aUcrrt« i bf fflbflc Sibcr ©tcebn*^ en »ié Dergrrlig 
gerfnlmUg, ©(itr o(j gUabcr, J)anbcl og Æenftflft) '^j. Xct M) Tnciii Ucrm. 10. Om V^tffmartfrftt fo}. (3rimm'« Kutft^r awptfref . 

*0 3«f- S'"« *Wftflniiffii. ©»taltPTtf. I. ©. 27fi. o. fs- SjJ-I. 30R. 
©amme* In. ^lyihol. p, 677. »©fltf auétanb.« it>32. 5 efui, — 
Gnt-efl te ranftc« 9larn vifcr c« tvtfligt l?cii til Cncvlaiitcnc. 
tiflcfom i trr SvMiinM!:, ttori t^'fl 9ZiiiMiot3 S^eiVMunfi frciuirjtcrfaa 
tVtfliflt, (i'Pf- ^Jim- 17) ^ct■3 Stot futtet, e^ ligcf.iii t Jlnrtclforenirt 
Snttn, Ifi« Spion Jctlcr iffc frcriibptcr nugcn Jci^'iniig af famme: 
fan ^ctf9lln: tprimpti Onn cllcr Than rcl luiflfii I ^rlf Drfenten 9t' 
f^TtUi ^crrc. f. ttr. it-ftaraHfleOnn (rex fuU) Uinn (jegnum)\ 
hun, atcldmant; Tli«nyj«h, ?hifprcr, o. f. »- 3 tct IJcrfiffer 
tiAitn. CII S!ii^, en Sccrb; t bet øiamcftiTc: TKnn, cn^trre (f.-M 
ffliKilanb. I&ys. M. gebr.) m, (1- ^ 

") «:r. 7«n7i Gemi. 41. Einhnrdi Aiiii. a. 808. Sf/tt. /^tra/J. ^Od Cam- 
tlen. 741). Vita Ao^^arii. c. *2(>. FttrcjiiiKtt R. 2. I!>. ^fl. tircmentia 

du siiu l>in. 7-1 sq. 90 sq. m. p. |)ermcii PiWer uten Zi?i»I Cijfaa 
Wiiilfltié 9laifii Si/lemH ((>i,Mé iPftstnitifl jeg antiiiier ni rærc bf: 
niV|itrt mct .^(.■tVAfoit«)i5crbiii^£"lfc; og at bet »ar auflclii, fom (iiul 
9Icifn titlagbciJ, (au iffc ciiili?ivU'd. 

**J 9iv-tep af tcimc SP^r^fictmnji &iICe mon onfaa tunnc forflaie tcn^clc 
evroflunlliellis^cb i AlWsmél; og ua&ulijjcn ogfaa gDriTicUrnimcKcm 
Ut eJoibifft Bfl •Eaiiitc — OTuntcr Ctan. Æiicfcenflcf*. I. 71) frat 
oflfaa mlep paa ©ruub of (^>fnrtuferte fliitaft«! ?lfcTRC for en ©*a-- 
maiiifl ^nTficroIcim-} oi SIuiTuelfc, fom Ov-b fcrfic Cicfyn liax tntnl 
fur fio. ca K. a. uicgci uci ruiibc t.cnc tii at fcrfliirc Otia* (Sfro^ 6fflnWnn*iff MrHgicn pfl OTptftoICfiie. Sit fan ffltilctefi MiVf et ©pcrg^Jmaaf: om iUt tt 3)anffc 03 
©uctiffc netop crc \)iin trcbfc Stamme i Uigsmél, 
|)errfftamiitL'n, cltiv ?lfci'nc(S ©tamme? 

SWfii frtantfgct bcr ciiSojj fan iTjjcg tfl at fccRyrfo benne 
SWening, faa ftdbei' bojj en tflybiMibe Oin|>tTiibii)hcb (mob cii 
fflrtban ^•)i)iJotf)cfei ben nemtffl, at Wfcrtu albn'g i bc gamle 
a?iOtl;ev fvemtrffbc fem et tf<eeU Scif; mcji alfib fiut fem tn 
libi'n SL^Ionie, bcv bfrnop^ttger i7g ^^ervfbømmct over 932 en* 
ncffenc, tSD^obf^tning til bc af alferne uafJjiTngfgc^ctna''*®); 
Ifgcfom ogfaa, at i Alvis-mAI iffe altenc SDJcinic ffeite 
O'irtirO / meb bercé gammtlbanlTe ©preg, mobfvsttfd 
3totnn-nc, meb ti6\'c6 Smigcmaal/ bei* er bcpcrgfet meb 
\^it\ci\ meti bc mobfædftJ pgfaa ®ubcrue eller ?l ferne, meD 
et ganffc fronimi-bt og fovffieUiat Sprogø"'}. Saalebed fyiictf 
bet meb fievxe ®ninb at fuinie antag^'tS, at '^anet og 
i^Oeat tDariflPe og Svcnjfe) allercbe for Stferncd 9lnfomfJ 
ware i iV|Tbbelfc af ^'»crrcbommcf paa Sfanbinawieiié "Sli-ttc^ 
lanb*'), pfl iiibtffattebc f bere^ SoIfe^eenOct'cr altc ^tue 
©tammcr, l)Uilfe bc ®am(e, unber focfTieUtge 9?attiie, (abe op« 
trffbc paa temelbtc Sletter; meb Unbtagclfe af bc Stammer, rattccr cfl bet t^cpfiMtlfTe ^Jrindp. ©og troer jcfl, at »en faiumc 
govfcffl fan cpimacii evt ni Sorrtaring, l-cc fiiibcr bebrc ©totter i 
be ^ifiorifff T'nta. (f. ncbenfoT.) 

*) SWecc om bciiite tiitcrc^fomc iicviiiiig fra cri (rttsomincl gmit» (fci« 
btar-iTrr« ciiMm lurfrni ^.n foirct ucciibfct af SlUf, met UiittOiielfc af 
bfti ffavpfviicbc 'JJetfvfcn) vil foifFoiinne nrtcntcT. 

*") De niaiMfoltigc ^iffudfcr o^ iFomL-iiKitifiicr oUpt tfniic iSicnft^iiib 
ofl otct ef.mtinaiMciti! S^cfiMfHiiia owct^oeebct, famt bt^fe ^lon^c« 
fiititif gremirortcn of ?>auet, foin i ælbre Jiba i Taa indnflr 2'Hf' 
.IflffT, ?a mfb et Ov\'niKifll rtf l'icrbDm, erefrcmfjttc: fuimcW&frci 
gane inb paa. t>t fleiic ctc OPcrladfcbe incb faa niviiiflc inbborKø 
^KobUflClfcr, eller ^olbc iaa frtftucb1Witl?clalt>erena7taMcr, ot fclvbct 
meget ©farvfinbifle cg Sanbc, fem f. i5y. ©aliH, f« fim flt navne 
«n of flcTfr frcmfortter, ^ar Wniibrt fifl tiieb frtameget UiHaJTliat ot^ 
Sflttcrliat, ilt bet ei fan unbijafle at I'(i»c ppcrfcet. oi ^avt ttttQtiti fpm finnfffc og got^iffc, oq voqU 
aiibxSf af cflcntlig gcrmanif? ^Jfrfomfi "'), SIji, at ogfaa 
fifne to {>cvfb flammer imtUem (Ig fFulbc ^ii»c I7<vrct t>arfcntli9 
fcrffiVIKøf, er faamfqrt mere ufaiibfvnHgt, fem brr tffc f6laittt 
bem laber i?9 tJaavife iicgen varfrnlltg ^oifficl { dleffgton, 
€prpfl, ©flpbrr fHer Serfaintng, og fom U fflbfif, »hfflifl 
^iflerifTf, faaiofl iubentaiibffe, fom ufccntanbfFe ©ftcvrctintigcr, 
ubfrrcfffc ©vcainctf og tt XanfTeé 92atm , noetlcu ubf n 
UiittageliV^ ti( faintlific o»fnfoT bctcgncb« Snbtyggn-c of tjint 
tutter vaa S^Rl^^bct, faavelfom paa Øtrrtir. Uagtet altfan 
U !l)anf?e af ^tcicmaui^-), fom bet (aber, fun uoetonrd 
fom beboere af S fan ef, faa troer feg beg mfb Sjette ol 
futiiK t)ciucgiic be ^iJeboc« af ewnmelbte Cgnc, om tjtoilfcbet ") 3^d ''ifi'^'f <>"n <>f ®f(inbitio)>t(ti^ @liimincr gernioi)(fre nfCKiti' 
tclfc, Ut eflcr trlM>4l■^i3c St^l1C6bvT^/ Eller aviu^ Øpltigc l^cWfcr, 
tOTc iMt i CMmiianIcn, ©eiibcn (ur (literen, fprcM be icflc tRtptsi 
i txinmorf, yiurtje ctlrt ©vcrrii^c; ffnntinaoifff (alter jeg lem, 
om ^tilfc Ut *r mcrt frttiCfpnligt, ctlcr i tf I niiiitftc ((flc faa muliflt, 
ot bc frt ititoiuifrrt&e fra ©ofitcn. XJiflinctionm er il!« fpntcrlifl twi 
bctininbcl; mtn cii bctrc er ttte let al ftiibc ©proQCt allenc (ati 
iffe utfliorc 3on1ic(lcti j ta tet ene ^Jmift, inan ^ibiil bctrotjtcte fpm 
tafemlijji affliercntf i ScnlifUigtetcii, artifUna ©ttlliiiij for.in 
cUfr tag rftet Crtct, « af alt for (iJbifl aiber (entiiu i Vitt 2tar» 
Juirtretf finbcø Urtiden iE!c i bet baiift« «pr»fl; ' f. for er. et af 
fcc Æibfte ©vrPomoiiuHKnter, t^n 5lcn3bcrflffe ^i. SmiM ©tlbcffraa, 
i Viibfrii Ubiv flf len C^len^t. i£(.it«ret); rg let aiib« ^^uiift, ben 
pa^fiCifte énbelfc, fceller intet affltcr, ba^pnéfioct er tabt i flere 
!^ijle(ttr, fem ttclijicre ftaubc et fflct ^afifivum. JScnafnelfeu S«mi 
CT alt for iibcfieml. ©eriiiciriien Var for en flor IiccI ubfenbt fin 
flrrnianifte 3VfeIfiittifl til git^nfrisK; ®^imcii t>. f. f., cg i bciiS 
©teb oplaget <Bln'ott ofi % — Stmte bet atifecé fom afgiort, H'ob 
VflVVfUbcrfl cfl JXefcn&a* {^C.clikå II. ©tiittgart. 1810. 6. 
na c. fsi.) ineb ftor Varbom !?aobe fp^t al be*jife, at dimbrerne 
OoTf ffelter: faa tilbe inaii (ba bctie c^ifaa tiirfc fliclbc cm anbrc 
ff.nitiuiivifle (Holger) ma.iflcc finbc et bcbrc SfieliKmarK". TOeu 
€tro(\ OR Stilioioii ftfueé ter al SKtre altfor fterrfc ^Xobflniribi*. 
©. pwnfor 'Jliiiti. tf-A 
8f(niMRQV>i|T £Rc(£gioii oi^ h 

BWotfatK itft laUv fi3 pMVifv, t(t ben fcttnfTf Selffftftmmc 
^tt nctvmcxc t^rvom til bcrfor mtu \^a6UnU funite uicbtcictf 
^via et aitbet ©trt. ^<?un fnfcft« ^^crhf^ ^mrnbe ©(fiifJanbe 
\>ii t(t blive nøbcciibtgt laixQtvc ()cii at bcverc, tiaar jrg 
fontmcr til bcii aiibcn $lfbrlt!ig af iioervoerenbe UubirvføgrtK. IV. Xa bH tfbliflfte, noøft no?rmcrc ^icnbpPaft HI 9Ievb«t 
laaebe til Ørfffi^nfanb o^ £Kom, vare be ( bet forcgaaetibe 
|[m()anblfbe 5oIfc»aiibiinflev aDcrcbe tileiibctrflfltf; pg efter a( 
5aiibfviilifl1jcb ^Q»be be (rtbuaiibrebe Solf allcreb« )aa Iccn^t 
rret i 33ef;bbelfi; af Utcé baijotrenbc 23o»>«Ie, at ^nbvanbringen 
cnlTeel ^ar maattet »vei-e glemt; ofl (un be ^anbringer fra 
5ermanicn, fom Icvngcre hen viOc blive omtalte, ^a»e ubcn* 
bføl ente« t}avt tn u|iaiibfet Sretngang, cftev ere beg fiuiit 
ter jjaa ny begijnbte. SWen cnbnu uar, efter ai Sanbfyn* 
IfflVb, uijjeii Grfti'n-etiit'tig om bet tieincre og ijberftc 9?orben 
femmen 'i'ebocrne af ben claéilffe ^orbbuiib for ^Jrcn '") ; ofl 
ftibeel af be 5oIfef«rb i »ore ©gnc, fom (^roefere og Womcre 
tcengcre ^en fif Æunbffab om, na^nltgen germani ff c, turbe 
t>el ciibim ^atte op^olbt jtg i ftevnere o{>l[ge ^anbe^ eller (|Vor« 
fomf^ii)} man cUcré vi( føge bered o)»rtiibc[fge ^icra, paa ben 
Xtb ba et ni)t ^^IjÆnoniea ( (3faublnat>{en frembragte en moer« 
feHg S^letotntion. — C?t bunfelt 93tl(ebc af JUmagten !;aube 
^ibtil forefuovet bc fraflfulbe Slovbbocr — maajfee lignenbe 
C^llané t5uftaanb — og bcrcé iScItgion tJflt for bel mefle en ^ Om (Sxatcxne cg Stomtrne ov<T^t.>t>rtct ^aOf ft<^)ii en ni>{icn(unbe til< 
fDrlatrllg JtunUlab om ?loTt<it? — Tittie Sporgtfiiiaal er ofte, fct« 
of tortc gcrfattcrf, tcitcgtcL (Jfier ©ciicifJ gcifoatlrcer jeg tofl. 
ot en lolttTc GtcntTiMtrc af ben bcnrgteiibr Dlcntnii mnatie Tønrtf 
ooerftettg. 
314 ^ranfcditiwiT Steligton oq V9tM(^^ taa CvmboIi'Kring af ^taturFrafifn. XcvcS 9lanb vat ftcnrf 
0^ ubrufrct mcb (Sviicn tii ad ^tort^ oiimi Den t)ar raa pg 
iU< iiCbaiintft; birrcé totiib vmi* frii pg flolt; men paa fopb^Iij 
6uUur cg torj^fi:!!^ ;3>i^)^<tiiinj) (o& ter tiø oi&nii fti:tp titiife 
t^od bent, cnb|!iøntit bO}) v()faa ^^ir9rfbi't em rgeiitligt 'l^iirtaHc 
rfuirliøoifd aUfvrbe itte lan^tv funbc ativentrø ipaa brm — f 
bft minbtle iffe part bom, bfr vare ©Uticrufé !3"tt'P99tff* 
Sfjor p^ l'ofc vaie aUcvfbt: gaacbe od« Ua Jimicnic Kl 6c 
iiue 53ir&pfrc af liiergcnc 03 Sfotjciic, ligrfijm af bcii aabue 
e(m<; pfi l^at>bc, fom Xcrtfneiid pg ben forlÆrfnbe 3'^* 
<3t)uibc(i'r/ amaf^ainrret flg mcb (^rpbrrrncé efcitbemmcligc 
Wf((fl(e», faaicbi'é at S^pr frfmtraabtc fom ^(Ucbct paa 
iJiaflfii; tof* fom SWobbiUfbc til ^Surtur, bcii optjarmciibc, 
ppltocnbc 3(b. Om bc nijcrc *ycbccrc^ Scutict^ifif laber figr 
fem alt tv brøtarfcr, l(b(t mcvt fi^e, mb bet/ fem mucti^cii^^ 
fra bc lllbigf« 2fDcr (abci: (Tg |liittc tilbage i ^ottibcii; ncm» 
113 at ©ptbcrne for bft mcftv' Icocbe fom ^ofgcvc oq $)i>rbcr; 
€»cariie cg be Taiiffc fem Slgcibyrfac cg Sefaii'iibc''^); 
ligcfcm at f)[fnt ))aafalbfiib« (S^araftccrtrfff \jo^ Sfanbiita' 
t)cnie, ber aftib ubmofrfi'be b^m fra aUc aiibrc ^afø*cfvnffcrcbc 
5otfcf*rb, ?tfltclfm for ODinbffioitnet, iUc ubciifra er fiib« 
}p\AttM ^oå bem; mtn i)av Vvrrct biéfc 8tammcié oprmbcligc **) Titl fftfle i tot mintfU t^t ti atlcrrt* ftn trt Iflc Kortiinfcrrbceftff 
. C(>Tiiiaé. (Tac. r,« rm. ■14.) Ilet ferfic tuiinc »t fliitte :é ttl af M 
nKffcbc i 8arcfl 3ie æltijaiiilc Sjjcr lil en tiMigcrc 2^yr(ning <i(^h 
iKtcIaitl) cg ffoi-ibfiirofK Sanbfturfmnafr (p. iflo)i litjcfom af triu^| 
anffetff, ^wxi ?lflctbniiicl fra ?(ri(t^ 7it uor i ttéfe Scnitt (f. fo<^^ 
iix. ^iiro ]t- 112); nf IDllctfl cg Jtcnicl* ffttivmilt' ®ru9 oø fet= 
ffirlligi- g^flmc (f. Ahi^iniit 31—31, cø a. St.) ; af giviunciic Sci- 
\]j,i\ cg Siflendi, i OveHciidilciiimclfc nitt tft, fan^fviilisifn allercfce 
fra tct tanjTc ^iiQcln HI »PriMimtcn ppfrferte, 1 ttt mintfle fun i 
bf^gc bi^fc San(e CElbgomle jtobbelbrug og JtobbdinfeKUud, m. hl iSfanbiuavtfr fftcltøioii c^ ^irt^otoøte. 315 tocti Sigevfcrug 03 Sofart, Siut'IiUtionctiiJ ftM-fic Spivrr tcgtjtibt 
at \>i^c (Tg — aKcttbc i}ci\>tc, fom bet la&cr , bet patvfarfalf?« 
gcv^olb ^0$ tjiuc Splfcrriimm« ts>)V>ibt at gaac ewv td gov* 
ijolbct (lUfUcm ^tcncr cg Uiibcifaattci*'): ba fii in>, en tre* 
bie etamuit* fva bet fitvM Ø\tcn iiib»aiibrcbt; I SJuvbcn, fem 
ubfii SJJiigt, iibcn ScrbinbflKv, aflcm: Wb |tn aaiibcligc Cuijr« 
Ifgciil;cb; »fb (jeivrc Ubfcaimflfc ( Si'obvné ^pnRcr, »eb -fi'mib* 
ffiil) og tjcb iJlpflffat), crl)JJcrtJi'bit \~iQ 2faubiitat)icn5 n'OItgcvc 
3»bbyflge«é ?Ii)U*lfc; 09 fuart cf rtUi:iie fanbl 3'ibfl^»ii8 i&Ianbt 
bi^fir, men, li^jcfLMn ticb et lIiibiTiJÆrf, cifienbtefi af b« ixie, 
fwfft- pg fifgtrrfTc (Buimma- fout m 2fa« nf I)otci-c ^<t* 
feiicr; 03 fprft fom Siiiabgiticw, bcijjaa fom ^citer, ia 
iiljlbft fom ©Hbcr. 

SRijt^cii fovta'EIcd ^M forflicttifl aKaobc. 2'fn opiore 
^^M labfr od finbe ©ubernf, ()alut tcgiifbc fom gubbpinmc* 
Iff|f ^Æfi'iter, fjviliot fom SKeiiHefTcr/ ubcii nærmcte at ytlirc Og 
em bfvf* •Jxifomil. 3 SfidiaiLHiém^t^fu (»mber ©atigcntf, _?*J Gn SBiitmc. tit iftii DpTv^ning tc(e 5Bffrtct tre inMrifb« (f. Cr- 
(SngcHicft cm CuinteftemicM Aanr ^ ©tanbiitawmc. ilb&mt. 
ITIW) trjngcv itfc til at tcRiJrfcÆ »e& nye ^iwticiier. 0^'c tf^mtntre 
flflacr ciiMiii llfyntifl^cft i Sil^ei!^ftp^^e 03 nyere ?(rrticS ?lrt>eibcr 
6t>o *Roiilc fai! i?ii»f, at iroii f. Gr- »ytiflcn cntpfl i et iiibenfanbff 
©hift oVfv RfftretiiiitTiå -^iilcnc, t«t liUagl e^nflciitcnimctiiJ 3nb* 
fijrclf« i 9IiMtfit -GPuitctiiMUu'tiS Hiterc &aai-,' faiiU »agcr&ruflct« 
(ea iJauttvrfiiinfltiirf) fiMi^e Opfomn- (O l'w" »i^fllc ftf b«t^ ger« 
ticncncr. 
*> 3*8 frcinrliaer tcttc fem rtnbfi^nUBt; forti man i bfnnc ^eiu 
f«ute, af 9}?aiwl t-aa iiiltcr, iltt mct !Si^(?iM' tet bcftcmmc: om be 
epcminfeitc ^lomciitcr i bc altfic cfjnbin^Bcré Silflaiib ftiiUc tit 
rcgiiCiJ ?tfctiK bUntE bered gctticncilcr, eller bc fer en T)cel t-are 
altre, cub beros 3"bi3«iiibriiig. S^cg fpiief tc( fitfle at amivtcé Vit 
SRVtl'^"^^ ^'" ^""t og X^any, cm ^vU'' t^D ^'U l^llfliintcit af 
ben aubcn ©taiib i Rigsrail. 3vf. odUa ^ctcvfcn« ©cogr. l. isi. 
o- fg- ®UnRantfn« for mfnticfJdi'jj S^urfclfc frrwitrrtabte fom faa» 
taimt, ©anmføct frniilufrr (miMfrtiI> t^itctfgl nof af a?i(M 
tiftxnté i^Ht tlcrnt, at Ut var tt ciJfiifor angivne C?gcn« 
ffa6fr, brr ffaffeb« ttm ^n^gang, ^^crrcbommc cg T^t* 
U\U, albeW fem beter btfrvrftftf vcb Ki;;sniiil; fmcbtntf 3et' 
ncxnté Stammer nibnu (ffiiije vcbHct>e at borre ftrnbtl(])(, eQtr 
t bet mfnbfie, bii be (ffe unbcvfancbe Ilt] fum Slettelanbftd 
2?ebocre, cg Ijcder ifU berilpgc i ben in)e t^ubébyvfelff, maatl« 
fcHtje mfét»-en(c(ige, fem et 3clf, btr tar farligt for Slferiicé 
^errebemme, cg maaffre t Xfbcn funbe oiife til tcU Uiibfr* 
gang. Gtibrel Xegmer, ^uilfe ©leltfnicé 53f&pi're tibi-n Tvii>l 
^a\jbe tdfflfUetf nteb Soterne, f. tfr. om ©urtur, cm -yerbené 
Cprfnbclfo cm S^cr cg ?ofc, m. fl. blfue, fem Scrcimigé' 
punftcr, optagne i $lfalcrrrii; ia, cm t»{ ter troe ben (Køre 
(ftba*"), faa »ar ber mange ^f(c af bc« gamle SiiltinJ, ber 
pptogetf fim meb fcranbrebe 9?a»ne; men fom ba Ui'fl ncfogfaa 
mcb bitffe 9Ia»ne ttlbcdS fif oi ntj iVtvbning. Sifenie fcfø ev» 
flærfbe (tg fi'r be, for en !l)ec[ alt fra ofIbgaut(c Siber byrfel« 
@3uber, friart unber be gamle, fnart unbcr anbre 9Iaon(; og 
bcictf ^iiaflanb beoi(lc bc »eb bered ^nbjlgt i 3?atwtonJ ^) Stf- CNniWftrii til njpmis. 49. t>m oOmfpv meb^wlt: Unffuflfr 
a iff« npi HKti i tct Sirfcntligc oUcrcCc frcmfiitlct af Shunter- 

HiVH'ntf, tigffpiti 6ncrrf. ?)nR[. S- r. fg. ©aro ^.ir utcn aoiiel 
befaret gpur af Saøort, cn^nu iijfiirrc fprvaiifTttc t;c6 freminrt 
Iilfatiiiiig, i fcet ^an latci ffctc af Slfogiitcmc vMt i 5KcT>cn, 00^ 
ntt Iffnge inbta te opttÆbc bcr pn-fonligm, riter fom ¥i?«nnc(lfr. 
Oflfaft ifn, lijicfi^m iifl-flcn ptrtalt, tifcr (?aii fig fom en tro OT«^ 
IcPcrrr af St^ltemvUcn. ^crtbcftaacr netop 1}ani rirutommcUac 
S^ortieticflc vetr Siben af 3SI*iitcrnc, ber for bet mcfic rateii tun 
QiM oé be gamJc Cvab itiv, eltfi ^n^^Jlanfcc fencrc UCiijbnmgfr fra 
^Kuntctiben i Uxtt grcmftining. ©Inntiinatifl SUctigicn og a)?ptJoloflif. " 317 

5?rafrtél:; tiRifjf t?rt abpfftligf (SJfegkifonfiei-"*); mrn enbnn 
mer« urt beii af aHf laacre t^clfcfoprb fom et ©(ag^ Irolb* 
bom bflviifllfbc Sfri'ocfoiij] CSHuncmc)/ »eb iibttorkS ø51aitbtf 
ofl ^va^tf og »eb ^^imbfTabfr om X(ng, bcr maattc forefomme 
©fijubdwvidifi ^iil't'fflflcvc fom ?3ifcHnbc«. Saokbcé cVJiob 
ubcn Jwi'vl 3lfafffreiié 9?cIigiongfyf!fm; ^^(Ifft •o\\i not »fb 
tcté ^cic 9liilo?3 vpbcr Sttftcrmré 5t[cg|Fab oQ IDanitdff; men 
bog, uagtet ben 5'i"V*'' I^uormeb !l)t'Ieitc, f. Cfr. i ben V"9^c 
ffbba exe bt-o^tc i Sovbmbclfe, for en no^enlunbc opinoprffom 
3flgtiag(v €\ tan flfi'ul« be paafalbcube BHobftflcIfer, fom <2y« 
ftcmet inbctjolbci-, «Itfi' bete U&fjjHiig fra ferfficllfge ^ilbcc og 
elementer^, ^icb bc gfliiile 9?oi-bltciT»/ t Ijoi ©rab poeti)t€ 
og, Kg funbe fiiM tit at fige, ^^tlofopfji|7c Slqnb, c« Ijine 
aWobfiøflfcf »cl opfpne I en ffi'oii pijrmciiie; men bcitnc fan 
beg iffe bittfc be Spor, ben jTanbtnauiiTc SKy(f;c bar af en 
^etcrpgcn ©ammciibiaiibfMg. 1)ct cv fanbt, wil man tage •^ at faiibanne floiifletr ter i?(r(c faa mugt'gt ^efl aflc (wtvraae 5otfe» 
fært, erc fliiwiifcte i frim $ifr ^pé ©fiiRtinaticné fltlb^f 3nt'>vflflftt, 
hinnc ti fiinincfirt luinferc iDirlc om, naar v\ (ti bcrctf Slnfpntelfe 
DO 5Kitfii(iia cntmi i cii Icin^it ftl^^crc 'Jit, »eb Gtriflciitcmmené 
3ii6fcKlfe. f- 6l. af 0[. 3rpaflcfcii i giorgc Ofl 5*T«fteii ^opiM) i 

*•) (St ■^tu faatJflnnc 2)?etflQClfcr rtc atlerfte owiifcr bcr^xtc i 31iilrtniiig 
af 3et(('?a:rcii. <St '•Jlar aiitrc »il icg ^er mim anfi?ve fem GrcinV' 
ler. ©urtar, Hn 51I( opKoente, ben olprmtcfioc Slfat«, (f. 
«enf.) ftaaer fem et totJ SJiPfcn, lige intHI t^n ferfl i ai.ignnroTr, 
fom 3ø*n^TTic« Snfcrer, irtiigcr afagutcrnc tcrci Uiitcrganf^. 
Serben er rmirt et Sorrl af Måber, fnjrt et ^Bixrf ,if ^uxc'é 
ni>reba«irnc ©ciiricfuiiiict ; fnart fiiiibc mon figc, en bliM 9Ia(infrcin» 
bringc[fc af J^itierS Axof. ^rraf opSaacr ben, Cji beg er JJmcr et 
- onbt Strfcn; ciib(IieiiPi ban albrig, ciibeg fun bcffulbc* for nogen 
cnb ©ternitig, iiiictcns* ^fertie bc^^pnbc tcrc3 Ctb meb et ?Vctb, og 
banitc bttt <iobc ISctbcn of beti Trætte. So!e er iflc allcne 3Iben4 
@ub, men tiUigc et £()ii!boI for bet Oiibc i bet« failigfle ©fiffelfej 
tan er baab« afern« frijfotcligfte gicnbc, og berctf uunbtaTUgftc 
9en in. m- ©Tanfrtnfliptff fflcHfjtwt oq ^ffvltrfrflif. aWvt^crn« ^iot fem Spfculcitii^nrr pttfv 9kturfn, ta fundf 
pgfaa mcbfigfiitf St^mt'elcr iittrpff« cvcrfcnpfifimnfitfcf £an» 
ffr'""); men ^ctJ Solfcforrb, fom bf (Tanbfnat^fiTc/ fuI^c af 
?lanb, ?fø eg ^MjantafiC/ <r Un blctt« ^ifltuifpcculatfon iUe 
tcrnWig i Solfcté SK^tfier. 3 bft mintfif Ui'I mrt [}\in ferene 
itfl bfn ctljifff SWyiljutf; og vvb en (joctfff ^li;rtcni!ifln|THfir<, 
{ l;i?ilfcn fn!)t>cr fipr ^atiMfng, en!>vcr ualiui'nt'fKg nuTifporbig 
4?fgføetibrt fclo blitjfr tt[ 2Ki)(ho, flutter nfr|lai ubcn Unbta* 
gflfe ben ^(ftcrtffc Srøpt^e |Tg non: tfl brn p^ulliT * moroItTr. 
©fanbinavicné ©ubclopit er, f bcné ^pfcb&eDaubbfle, 
ingen 8amling af prorftfligc SHotf^cr ""); 3?cItgfencifvfJcnict er 
(ngeti bipt ^JrcrOcIare; men ben er en Ubflremnfng eg et 
IMIlebe af Selfct^ egen ?lanb. ^fg tf(jc»er iffc or I)ciuybe 
paa ^(n< talvfge 55«ffer i |)(ilenVn, ^\>ori Sveené Slnnb 
ubtater f!g tigefaa frafttgt/ fem f ben Sit^alber af bet enbnu 
ufonontiiTfte, ^uetfcn fieUciiifcrcbe eller t?eb a|uU((T S)PV'86«^ 
cg ^cUyR Icvb^rUebe ^f>mf ba en Guitiué ejfrebe lig for 
Solfet; ieg bcl)øiicr fffe at anfere mangen Iffitge ulnienbe 
®niii af Solfi'frpen — f. iSx. i «(fer fom benne .2)et t)ar 
2f;orb fra ^>afégaarb* ""j^ fttev ( ben (nbtagcnbc SKvt^e om '"")aifrb -f-nifijn til ten p^yfiffc 09 aftronomlffe Ubtv^'ninft, nuu 
icfi (jfnvifc til 3. 3)?afl«iiffiid VrfifiiMi' Sorfer: Cttolirmi, Lejicon 
inTtholugicuin pg ColoDdaritini, foml til (iicijeriJ pvP"'i<3f' ^f "'ffl 
fflfi pfte niifwtc ©pg. (Sveriges nsrdrr, ctler „Urgfft&lrtilc--) T;« 
liflflfr ubrn fer mftCJiemrt, at inbljtr mtg ^nn biérc'niiiinfOflfUrr, 
fpin i ei&pcrt Silfæltc erc bktm frntimrtc for ?olf«te 2(.i»& pg 
BtdigiPLi. 

"*') OTuntcr^ SlnfTiicIfc flf en praftellg^Plcnte (fKMbl icø iffe UU: 
ten)' flitacr tpjj iffc iiPtwibigcn i OTpffficlfc tcnurt. 3f{l t>»ln: 
iwiiilifl ?m ten aUeictc fuIbftÆitbigf uM-nniicbc 9J?vt^e, l-cr 
»el (im^e pijRaac »c^ Sotcniii.^pn af bf flftnt(e1Wi?iti(Tiucben yrfffle« 
HVprVii-S; iiicii iUt Uitro brite flUenc. 

ifti)^. @yv^ llt>fl, <if iiampcr. i7:iiJ. !. 0. i 15. 3 ten nvt (Sflnttc^ 
■Jlprtupjlc) Utg. flf (jrtmmcltftitfrc ll^ifcr ^ar nwn ubelnbt bcuiic. ttt 
i pftr Jjciifeciibct er rn nf be iiitcrcSfautcftc i Sdititinflcn. etanbhiciviff Slcngion og STOutdtjIogw. 310 93«mt "Sfffd, Ua fnh'r* ofl mcbctloffé, Slitbmfi til ,^(i' 
t\)aha'"'^; og f maiijjt et Orb, mangen, Sftf, bcr fanttcé 
f U x\Cixm<{t fcrbiartiigiie Xtbct, ia ciibiiu cv tilotitr^ i Un 
næi-»cerfiibc *"*) — SftinbinnVU'ué fjflc tjiRovijTc S^flraflcct* i 
Olbtibcn Cl' tct 53fii)iié, jrg (|'»r ttit ti'roa&e infg ^aa. — 
^»ab ffliij(()cnic iiibdjclbc af SJaturfpf culatfoii, bctQien^ 
fintt »i, fom alli'i-cbc er fagt, for fiex^c Dci'I aU i bH Hk 
^ntkii, c>g, unta cii inccv cUcr minb»-c mpMnceict Sfiffclfe, 
noeflfii ottfr bcii f^clc ;3[M'b!lobi', faa wibt rn ®n(ft af (Sioi(i|a* 
thn i Olbtibcn Ijav fuiibft fin *yci; men bet, fom er frfin? 
gaact rtf SoIIc ftanim criif é '•IManbfng pg af bfvfé %cx^ 
bmbelfe — bcitc cv bft, fom er eieitbcmmcligl for I)»crt Seif ifar. 
SDicit netop benne Sro vi'fer fig tilceeli* ganffe forf?ieIlig fra 
bel, mott i ?Uniiiibf[(g(>cb onfeev for Slfolofrc, [fgcfom ogfaa 
fcvfficHfg fra bet, ^vati bciiiic tceve x>a\: Ten nye ^elij^ionS 
Otiftcrc (javbc, fpm bft fimeé, mcvi.* ^'tcrrebisminct ocer bercS 
nye Sonb^mo'nbct Stub pg "^UUc for Øie, cnb Opvo?ffc(fc eller 
^eoavtng af en vfrfelig vcligfcd @anbd og 5lanb. 3°ifb^ii^ 
ben gamle Sto etibitu tetlonbig (ctcbc i)i>i t'anbelé 3nb&ijg* 
gere, i ^fcric og i ?njne(, eUcr bi^g fim ffter^aaiibm og 
bcelDué foanbt t^cit: tlco Religionen i @fjfrevncé ^aitnb mere "") Virte/m. atalmetb. ji. 21. Jofl Soirffc. Sim. Dun. %oS Twytden, 

"")^crHl (»PiTt f. Gr. ten allcrcfcc af SSJonii, Mon. Dun. p. 13, eg af 
S. ^^ntopvitniv i hi-n^ wEverriitutiim riTiiu-uLi vcicris,'^ llafn. ITaci, 
p. 14. ftiifsirtc rorf!e Gb -itorc ©uli!" fom ogf^a cntnu i a«. 
fl«tn, tU(X flommcl tøilbflTif, briigrt, naar Sen trifftr tru atitni 
til f et Qjiicftctiil' cKcr @ilM. Gnfcuitciv H itfc fielMif ifctmiiiflcr af 
a'YCcn v^a 2lUcr (trlivr, iJtlcfolfj o^ Unfcctjortiffc (f. Gr. paa 
a^erii(jeimX liQefom pviii fc^rV^ttetc S^orn (ørifttng«r), fom ct^Bsrf 
af U UiitrTjortlffc, w Overtro, fom ma« ciibnu i »orc ttrtflc liin 
finpf, ciiM^ijfaa i c» ©tab, fom gleiwt^^rn; ja fclD ^cl i l^iflr'« 
Solfcfa^n omtnitc SlTIitbcl tcninot: dt tistti Ht ftioelioc, fotmceni' 
Mgcii forbpttctc 3ani uiibcr en ØrrtÆtoro m. m. SranttiiAVin SSfliflicn oft Vtft^^U^tt, 
3M til «n $ifn«rinb* fot Cføet, \>fx ftiitbe fnugv« bene Sil^orngci: 
ØiijTcr, cnb 'iJt^erlTcriubf ottfr SKfnncjTcté inbrc avinbcltge 
Srang. 3:icr, font i a\ie Wcd'flipiiéfpRrincr ^avbe gtttct et 
|>cmbcmme cver ^t'vrt/ blet>/ faam^tt fem muligt, trængt 
tilfibÉ i 53flggnmbcii, ba bet, for gaiifTc at fuiinc ubr^)bbrf, 
^at)b« fltwcl fer tobc Øtebter t ^clc Selfcté Xopnfcmaabc, ofl 
tfC mangen CciHg^eb ifliVn bln> fiemfalbt ( tfnfritcé «amttU^j 
ttgt)fb. — @9nb(fiilbe @ubcr, fem Slfcine vare, (09 for 4^f 
fii-nbe bem fem faabanne, Defaeve t)f fun at t^c tti ben fim* 
(jcllle Ubfigt et)cr ©bbamiit^cme, fem ntaii naturligvuiJ \)(\- ti 
fan iprnte jig '") , maattc ogfaa fcerettigc bereé :Syvffrf rfl 
niangc^aanbe ©vnber. ©n Øiengicrbclfe; faaban, fem bet 
ntfommenbe V(t> fFuIbc bt)be bt'éfc 2)t?tffrc i Haihalé @a(f, 
fy»or enl^ucr 5<^i^aawn, ber »at falten i ailig ^am^) eg rig 
paa erobret ^u«c, f!ulbe tinbe Jltgang tii be ?lybclfeiv ber 
allcrebe t?cr »Joa forben ware tjam be florefie "•*>: funbc iffe 
anbft, enb ttoere fulDfemmen efter et fi<xft, taj>pcrt, be farligft« 
ftrifløetjentttr elpFenbc gelf^ Smog; eg bet faamcgft mere, fem 
netop »eb SorOcvetdfcn til 'yalljalji ®lffbcv, »eb ben i .s?atnpoi 
»unbne Seremmelff, eg »eb <5iricrcné v(ge 'Svtte, ogfaa U 
jerbiffc Ønfft'i eg Wtcv fmibe tilfreb^ftide«. 9?ien tiOfg« 
funbe man bog ti beige for Hg fd», at ©fengfelbelfc af 
Onbt og ®ebt/ faolebe^ fem ben »ar bebubct eg lo\>et af '•»jaefi »il t" ^iDt beiii)if« til Ægisdr. i ten voH. Gtba; fnrrt(I©ftr 
Sprtdfliiis Pin Jfiinfca, p. 4-1 sq. ligcfcm til SlfcrnrS Sltftrrt inicl) 
jjotncmc ci?crljct)ctp(> pq til ©oroi? Ott, p. 15: IHi OLhinom — di- 
viniialis glnriam moenlnssc cernentps, siiinnwvcnilum duicrunt 
(Uf. Otifaa p. 13 er; fl. <Bu 

""Joi^i- ®ciia é Utjjcf^. ©. 247 mcb K bet anførte iSrtif«. @tankinavtiT Stcliaion og 'SRptficlOQ«. 3Sf JiTrtnr (Alfn6irV"l, ofl al ttnnt 9t[fabcr fftt), bog ffob 
BcnbrU^t ^icrc, cnb ^ffii ovenfor angfone Q^Utu^iclbd^e i bet 
anbc! eré, tfUtj^cmcb fcc ©ubcr, font ffultc ybc bfn. Xofl 

Rn m«b Ul9f} fcrnam man SomDittio^cbcné aboarriibt 9toft. 
e^a bico brt Snrtut mfb bet ffarpe Sofftb fat i ©aggnm^ 
b»n; cg i ^ané ©icb fattctf Obtn, ben lillijje (Seiiotrbe, 
^toié <3ncbig^cb, Srolbbpm eg SRuner gicvbc I^iim frygtelig for 
^ané Si'enber; Hgcfaa od fom fian teb brm m'bfie at ti-øfie b( i«7)^fftf frenitTtttcr fulbfonniicn tvfreliflt i VarjuTiSnismJil. ©uttur tv 
tct, i 3"**!^ fcn af Slfcmc rrficiitte 3cttr=?Ærc, (str. 19. M. -13.48) 
(ipi'? ?uc ti(iiifct(\wt %itx\K cg iScrten, tiUii]cmcb U U&prer, feiw 
IKrfoniftffre bet Onbc Csir. 11. ji&f. sir. 17. IH. meb Viiiu^pa, fom 
fcriiftnmclia " bflwnct eftci: tcnnc itlbrc (^tcmftitliitg.") -fian« 2uc 
ubflufff*, mmr Jan t>ar firaffct cg filiiUctfliort ten f^ntcfutfe'J^crbni cg 
be finifcific tøufccr (»tr. .'io o. ffl.); i«cn fdP forhaner bon ilfj; lt>i 
^an er 3)i>mnicrfn, yf/tiiri (Vtiiusii^, Rcsfn. if<), føticiipmt rart 
ValW^r, Airb"^ir; c|tCT l-cn fainme Slniilcgie, t>icorcftct ben (iorc %é 
SigtiKi (Ægifiilr. sir I. 2) o^jfaa 1)tbUr SJKrodr cllct Sigfa^ir. 
(,<irimni<im. 4(;.) eiialftfS labfT tt\ fig ftM'Unvf, At luiflr i iftiift' 
naTcfr alt ccrtQt fL^rn^acr, Sa bliver allenc tct glaniéfiraaUnbe 
fiimle (Vti\as^k. oH. Sflcfcn^ <^H \'0 ittevcr« t bet »ucubc Syt 
(ut)aoWit>lrIiq i Dhiffcllirtni. f. ^(^ru'é Erlda. I>mmis. 4, 4«. jof. 
Ttilusp. 4s.) ZH Surtur, mcb fine Mvrnipcr fici a}?iifpfl5icim, cg 
tnrti fine ?p3alfer fra tct flriialcnbc Jlifbcim iStcfcné Gbba 10) n 
ecicvfrcrrc i flvitnpcn. ^an^ ^<tx1 f,.Vol ValiKar,"' VoluFp^. sti-. 05. 
Kd. Elarn. ipnté paa benne UUaiibc at fyitu en Un^i bebre H^enino. 
cnb cft« ben ficbranligc gbrltariitg) er ben :m himmel ofl Sorb - 
fcennt ^ott. bcr uben ©æb, Pcb Straaicmc of ten rvc, glabenbe 
©pI Ccn ©atter of AIfn>&ulI: ben rsMiQe Sllf? Vflr[>ru.>n. 47 r.liiss. 
Edil. I. 412.) pbfr en rig -f cfV. 5?a leper ogfa« ben noe Wfnucffc* 
flfffl* ' fal'8 Xtlfrcb^bcb miber 3Ilfabcr* ^fffiiermplfc, Rrcb Vefil« 
(Vol. .11) cg CimfM ØlÆbcr bclenne ben 3:roc eg ®ob(, Jmrbené 
^oftronbé 3i« p^ ^bcr brini^r SWoTberen, ben 5Vccnfpi:nic, in. fl. 
fu reiftfTbig Straf, f V(tl. 37. W,) Oafw lljmllul. sir. :m m. :»■». 
4i>. hmnc blot fprflciTCis iiaar Wiin i be lo fi'rfle, (irttfoni i ben JJbie 
<£tr. mttfliict bc m»ilifI»iMiihft<"frcbc ^'rincper for Setnertf og Hfe"^ 
SlrttbrepcgbHie ffl Ho^nioflCnie (Ymer = BiTRclinM- = Mptiiidfll — 
Riz) 0^ scr. 41) lioelcbed Surtur i ben otJcnfoi anftione i^t* 
tv*ntng. 8Stt Slaobincmifl Strfigtpn 9Q SIIplfro(o<\ir. 
9?fnncr, ftan web rntf ^afforfer faft>(c tf( ^a(^al, naor tf 
Ittt (oengcrf faiÆt l^fh'crmclfc I ^ani SWaør. ^an traabtc i 
©urturd Stfb fem Italfafetr, ja cn'io^ fem ^llfafcfr. 
S^og t>ar bet fun br 9ri&aarnr, ber cpiogc^ ^oé t)am \m 
Rinh(!rj.ir. Xvalitm bcrimob fanbt tfcé te iiolte ^fft 
inflcn OTfbwnf; atfii bog )>art kllcr ifff be ubfn ^'cfTtilf«. 
Xfter, bcii ftoprff Xorbrngub, fpm alferne ti funbe fovtrffngo 
og fem tt bcrfor eprp^e f berrd (Samfunb fem en mcrgHs 
SJef!(eyaier eg ©tnbéfømpc, i bet be fitart lobc ^am giclbcfer 
en Ben uf Obiii, fnavt ubgavc ^otn for bcnncé Sabcr, 03 
fnart (gicii fun for fiaiiS rrof "Ueii '**) — 2^pv »ar bfn^ 
fem foi'barnifbf fig c»fr bc gamU' Sfciiere cg gao bcm Jrc 
f!aW ?oii I S^rubtilcm.*'*) øJaniTc anbcricbcé »ar tele 
optagm f Tlfrriir^ RttH, og norfltu ligcfom tilforn i bc^| 
fetniffe WubrrS Samfiuib; ncmfig fom en ^frnfcc , man tt^* 
fuitbe flille fig af meb, og fem man btrfcr »ar »el tilfret^ 
mfb at funne ^olbc i ?l»c »eb t>ic\v uf £(;oré Cucrmaflt; , 
ja enbeg flunbem at funne beni^tte f(g af f^&wé fncbfge ^:paa*H 
fuub til at fremme 3lfernctf egne |)cnugtcr. Som albcfed ^ 
|ienb((fge ^*fener, ber fun »et) niTgelig SRoie (nbtfl »(berc 
^elbed fJemme, fremUffbc bevimob (igelcbcé cvrinbelig jtniiifte 
@ubbom^magtcr $enrJ^uI» eg 372{bgarb^orin, eller 
JitrmntijiJirftr — (jiin bet (Jeifonificerebe Cnbe i bet* offfpc 
ligflc Sfiffelfe; benne, en cbclcrggrnbc 91aturfraft, bcv ont« 
flanger ^o^bend Sioprne/ briuer, »rb eiif}»er SnuffeltriTfnfng, "■^Sor td ff^fle, (iftrrom cvctfcottetel fw U^ort CPfrganci fra ten ftm' 
iiiffe til tøcr^crnc^ Ptl 'Slffmf^ SRclijiicn, ftf |>ol>ft--2*rt>ii8firtcTiic 
Olofs TrygK*. S- cd. Ilafn. -21:1. j»f. *20l. 2>c*«Vcn ^f aWtttU 
oftere Cf- Gt. Slinii. IS) anicitc ©tcbet af Stefen'^ ettJ, Mn jél. 
B jiiibcRlPi, te angctfiiriiTc GlfUfaloginr, nt tn. 

"»)e. fcl. fl. Ocijer Urflcftl). S. iOJ. ®f«ii&malpiil 9ieitøii>n ofl STpt^cfogtf. 323 

€>cwnct o?J owr fcrW ©rcbb«, eg flaaer, trfianbigfn hucnbe 
meb ffoibtrnscKiié fOlaQt, U^fouer for Jlfcnte. "") 

XoQ, ^\>ox failigt bf fiibog Um, bi(Sfe moffltfgc U^ptcr, 

irt vcfb 9Ifa(jft og 2l;oié 43i»Ibe bog ot fue bera — til m 
5Eib. 5) en Sieiibc, for ^»ilffii Wfcn« (hff(»e, bofr Ijcicve og 

ucr mcb margtfgrrc l^aaben. 2)ct er (Suiluré Sfiige, 

prfrrt 5oibv?i»cIfeti ffrtl ubgoiif, btr |7oI rauime bc fpnbfg« 
Slfagubrr, ^t)ornicgcu SO^etc be oib gierc flg for at afveiibc 
^ariø ^rcbc. SoiinpbcntUg tre SWu^pcU "Sonncir Cmuflfgcn 
en ^errc*@tammc iUanti 8uvtui-d '^tjrferC/ og maafffc netop 
Xaneriie fUfr Sttfitbaiicruc fdi>, fUcr en l:cel af famme) 

igen onbre enb bcm, man unber SiatJU flf ?Uf<r'") fogte ""j^crutifn te ub(ri(>(tfhfl em ^em tonMwbc ©tfbcr t 9lcfen'« CEbM, 
S^Æitirf. 37. 28. *2£>. i'ef. famtliflf ©trtcr om Rflf5iiarotir i tfii ælbre 
c^ npcre Stia, m- ni. 
")5?cTfor talrr tcclfl ^cii lign rate 95cf!riPflff cucr tcrcfl J^opctl, Mu- 
spclhrimr ofl Ainiftimr (|5jf. M. a. tc i ?lnm. anfcrtf ©tctcr mcb 9flc» 
fca'd SMtfl , gort. Jwr aifpcimé S?cbi>frc utlr^Hclin falbrf 
■•SRiferl'O tccis at Kreir, ter paa en Uié *EVaabc (an tcrrafltcS fom 
©irrtur* SRcprfffcntatii Maiim ?Ifmtf, (tcnfo-ttc« t SKf^cim; dq at 
totc (ittiiaflcc forbi (?<iii i ©urtur'é gclgc fltigribn: ^fmie; t*f. tCfl 
«nin. Ofi) fffø tcriorVttf« en ailf CFJOl-i»v. S(r. .%.) Gntelifl 
pgc* uttr5?(c[tgi9tcfen'9 Stta, Xram. »: ,X)fn (tlbfte nf aUcGJtit« 
rrallt'é AlfaiVir. — ^an bjjflflctc ^limmctcii og 3pTben, og — naat 
i-tctKmet brotntcii ti( ?t(fc, ta vrtbKoc bc^fl flilc be SftcniicffcT, foni 
»taiitlfbeurtrarTciiflt, at le&i mcb tamiøimU. — ^Qien fiu ^'immd 
»og 3prb fFabtw, ba bar ban ^oé fiTinittiiiSfcrne.* 15« t>ifc* ftanffe 
tpfcclifit, btcl«bfb ben fibfle Jlngmclft, becW bcrpcb, al aifabec (lal 
Wtre uifb i ®vml^ iincbtni Obiw iffc ^ctct til bc afaflubcr, fom 
paa nv ffullc lr»e do cftcc SRaflnavotr (Vaff>r. 5<i-a3), ot der ri 
Ton bÆTc Jaiifc om Dti«, ja oDnt>cbfbcl ittc om 5io(jen af 3iffrne| 
men fim ont ben ftcrc UnccbndiflC (nynrfliil. iO) — ben famntf, 
bpr (i Rplge VMa Rfsi-n. Itæm. IS) ffter ?lfcnic* Ofi bc onbe ^<c 
ftiieriS nntcTnniui i JHaflitarctr, ffal toiiibc 3ettcii i S^raiib Ofl ovtrønb« 
tru Mc 5ierbcn —nemlig Surtur. Dm i Eoridt ?llfcrnc Cfftcr 
bfniSrttcn »Itrrbc Sofi^niHfl) '^»i" brflo-fllcbe mcb X^ancrnc, cUct 
bor fcclfce« for Celtcr: ran V« d untcrfcflcJ. 3ef. ifa:r ^eter* 
fen'é eseoor. I- IH-i. 
tSfar.t'inavilT Sfcfigion Oft ^tbrl^fiif 
.324 tim \}ox<v faiibiviiligctt liiayif ^iiélommtné cQ^iQUten{icni 
^}ub; e^ upaaiinulclij) l^ané |)utli'u hittn, il%ton\6 fTiønnr 
©ubiiibf. ^tU fcc^nidibrf tmflk Samoi'Hffl^fbcn* Mufr Jlfcrw 
fitbim flftib til/ nifb iiibvcitf^ SrtJflt og 6frfff at Uc fftn 
til Surture vftfcrrtijjc J'^'nmcfo^rb, nbcn at mi\n tPtcbe, at 
ireeU tjam riiriibtliyt i aJicbe, 'iirb Siben af bf vuubne, »en« 
fTatrli'øt finbc^c 31 1 fer fltiac trifor i SPiVt^c leg trit cgfoa 
anbve SDlufpclé'^tMincr, bcr (vue Slfcriie, fem Surture 
SJetfjcttig^rb^ Sd'ticic, fta ttmité Ipévigi- Jffiufpei^rim; 
liflffom man, reb SiPfii of Slfa^Cofc, fiibnu aiilog cii JlnbciVj 
fccn mob ?IferiK olbcIciJ fTirnb|7e Uitjaråa-héi Cbrn ubfnla»b{?l 
?ofO, brr Ijavbc fit ®»»be l>Kiubt Siiiiifiiic. i2anbfvnl(gcii, 
fom ttflerebf evciifpi- tcmi?v!ibc(J, Hro i'flfaa Sliifa«Æl?Ln- op* 
rinbeligfii^ fem ben t)i(bt\ ftcttbtUgc ^\)ov , ab|fiU fra ben 
tianbt 'IJal^alé l^uber cf)tagne, nieb bcui foibunbiic $(fa« 

V. 

$aa tciitte Sl^aabe fuiibc alferne, i bet bc bccté føicbøl 
fig efter eg flultebe fig Kl be relfgicfe ?lii|!uclfer, fpm be 
fcrefanbt I 9icvbcn, bef(é eftcr^>aanbca fcvtianblcbc beni, fiiib« 
^ubganjj og I)vffelfc M bc forilfeUigue Sclfefferb — og 
fniibt »frfrlig begge S^ele. ?.'e»(fet ligger I be« ^M(lcriffe 5Me»ibé* 
gici'itiitg, Qt tnaii ffiiber Cbtni^bDtfelfi-ii og ^Ifaifligtoiien iib< 
brebt fra ^ié^aVct inbiil 91It>ernc"'''3, og fra 6aritiariené 
©rornbfrr t{( paa lyun €tbc af bet atlantfffe ^av (I (SJren« 
lanb f. (Sr.); men beiljod fcnticUlg i eiljvert ^anb, ja l)od^ 
enl;t)er {Jclfeilammc i bet fammc Canb; fnalebeé en ganjFc^ 

'")Sk nrtrn^>r anmærfniiigcn, tDcri I&er*é 9?avn fccrcrrf. 

*'*)3 trt 3«tTc af ?airtcn( t^ii forfl ftlfcifl!, ofl forfl Pcb ScUcftantrEn« efaubinolHff Jlclifjtoii eg *Wv(>oTi>S*' 325 anXxn i ten Rovjltf Xttl af 9(prge, cnb i ©»cvryej f^tr atttt 
a\it>ct{tU$, tnt i Xanmarf; i X'rtnnmvf (gwii aiibcr(cbcé paa 
Øfvnc — i'a maaffre rnbcfl paa fjter cnM( C, fer |ifl i'f* 
ti'agtit -- CHb paa en bctobeUjj X«l af Saftlanfcct; og )fiM 

fc|be»g tgt£ii ubbaiiiKt ( bet mtnbf^e i tre for{T(i-tlij)c €fiffflKr. 

f Sa^ naar flfa-uc, bet i>t( lljje 3lfabt)vfflKn; foiii til Den famm« 
(?gn, titcu ![( forflicUi^e Sibcv cg fra fovffiVUige kanter: fa« 
t>ar ben n^je Ctin iffe 1% ben gamte, eder »ar en anben; 
ofl tn twfolbig ?lfabyvfclfe forencbe (tg ottce foni to forcncb« 
Meiigioner. Øaole bf tf twb @iben af rø o b a n kifTebe O b f n (?) 
i be Canbe^ t)i nu falbe aJ^ccflenborg"^); <llcif bfn ene Obfn 
rtrofngte ben auben, fcni ( gtjcn. (V.) 

Smiblcrtib fanbt Slfern« bpg iffe ottevalt S'i^gt^itg; ineit 
cnfette @tammcr og rnfeltc ^anbtfegne tebOfeDc (ornge at t>iTtr 
feommebc pg ficnblTe tmeb bc n^c^bccr, cg mob ben Stamme, 
(nbføvic bem. Jfclatibt tiéU Sienber »åre fornemmelig 
oKjcvne faiKgc 93Iobfla«bcvnc, ^uilfe, fonibcn ben aanbe* 
Itgc og pt)yfii|Fc ffiaft, fom be forub bcfabbe, tftlfgc vcb bc 
Sorfefgelfer af be nuttffvenbe ?lfobyrferc i SU'tfanbene, for 
fjloilU te (jaiPbe »arret ubfatte, og tdbcelé ciibitu uare bet, fom 
og »eb bcceé paa ben Stb itmilbc Op^olbtfReb, tjare tiet)«« 
cnbnu toilbere. 3)iéfc ®o(l)c»" l?i»vc loengc meb Ævaft »»rget 
(ig, faavel fmob ^Ifcrne^ Cift, font fmob br ?lngrcb/ Wk 
ka S(b til anben forfcgtc imob beni, "*) ©aaUbe^ ticot bc »'■*)^frcm og cm te nÆnnril ferffi'irtrnte ®æliuiig<r, viHe 0(>li?8iiinijcr 
fcretominc i anten Slftcltng af tciine Ilntcrfogiifc. 

"6; Dm CciiHc fiftonflc Setvfcnlng nf OTvttni om Sifn'Snmvpn meb O^t* 
nenic, 111.1« ifg tfi'»ifc til Ciieijcr'« Uracfct. B. 3<>& c. f. v>8 
yetfrffii« ©flgii^ini-'rif. I-X). fra 5pe{)9i«)t'lfcn. eamnicdgamnict' 
BOTb. ØfCfir. I. 3. K%'i t. ffl. X)i6fc yocr^fd vPVcrlii^c lItiMfItit,i af 
brnne OJienflnnt' bctovcr (fg biet al tilfieic ??rnf(iauii 11^*11 (il tn, fem 
c»eii|or er fciQt cm gorliolbct imcUem Siiiiirr p^ Wotfrcr, fot at 
ase CtaMMff KrtiglHi øA DHH ri tflH . 
ba fer afnrnr, Pg riffige fer hlé^ti X^rfn«, tS ^ ^fff» 
Oammc af .<7orm)>cr pg ^roCtm^nb , MVnM irabrr fHooa <f 
3ctncr etter 3«ftfr; fccr c9faa «(&6[n»e at iaJb^v^e Rw* 
tvrffrtic en faaban 9rt)øt, ai frtxi fftnot ^(^(rn« for t^n^c 
fiticn vare fcmnc i nonnfrr 09 nure l9ciitE(|l 6an4Vmi 01^ 
trm, ia ret rntcj^fja rftrrAt hint for ni X eet fcft» t>virc6in)n( 
nfat^rfrre: veboarfbe mtnn brftaHbi'gen ttn Qhaf, fyi>cnnrD 
man brtragrcte ten gamk ^ttt, ^a man nu tog rnntofr 
(ffe mere fantt benne realtferct Hantt øet^rmc , forflpnet« 
nan ^ctrné pien til neme, norfien ntefirabfe 9jnc, ^pr ben 
fncfle, enbnn betlanbigen fienWUaf Splfeflanime, finnerne/ 
l)ax>U bcreé Cp^olfcftcfccr; eg bfl tfltifcft ^eller fff* b(éfe ( 
Virfed'g^eben rfgtlg fvarebe tf( Sfttrbet, fom man ^wtt baourt 
ftg om ^etfernr/ raaatte 3^^'" enbeltg ubvanbrc tU bSM 
fabelagtige ^aiibe. 

Wlc\i, 8porgdmaa(et vil ti funne ubebftoe: ^bo vare ba 
bfdfc bet gamre €faabinatientf ^f^r, fom funbe frembringe 
faabanne CmfTabningrr og ^orDanblinger, pg fefø funbc hit 
fg efter faa forf!(eflige efiffejferl? — ©uåret l^erpaa Vd^ 
jwrre tei ncf, naar man btet fagbe: .^ab anbet vel, enb 
cpbigtfbe ?J^fener, ©ienftanbe for SScengbcntf iSyrfelfc', faa- 
IfbeS fom 'V^iint^n«' ©pcculatfon , ^rftner* (gnilb^cb cg gift 
vare ( @tanb til at fTabe bcm ?' — ^i'gefoa Ut pfpper mon 
fra @ageti, naar man nofe^ mcb at fige: .Stben Ugger foc 
langt liUftge, til at noget i\tU\t i)CTi laber |7g ubftnbe." — 
%ii]i nøU bcrfom man f Sorføgrt paa at forFlare a)29t|en * k førte be ficfle, fem 3« tuer, i be ferflcéStcb, faalrte« fom aOcrcM 
€tirc paa maiiflc Stctrr tUyiQt fcar fliprt bet. ^ftrrfcn fraxfulat 
en IfRneiibe (S<ivq, icm ben af mig valotf. SKcl- ^riirtrn Hl bet lit' 
berid afoicicnbe i fean^ Stefuieatcr, maa ic^ tcii&ifr faard Hl t<et 
cpmfcr ubtJiMebf, fpm til ben i eiutiiinflcn fttTtitriEbenrf, jcfl ^aober 
tilfrfbijliUfiibc gprtlflrins oicer Wptlfrrnr* iaa ben >ct betraabtc "^ei. • j ^fQiitinavifl Sleiigipn i>g 3!i(Vi|iolrQir. 327 i'lavbe ^aiQtt imtUtm ben nbftnflptjntc CfiicmfriémuS og 
I^Uii fovfic2lnf?ucI|'c: iaa »tlb« ogfort {cq, bii bciiiic cv befunbcri 
Rtilfrcb^tliUfttb^ maaj!rc miattc tage i ^ctantnin^, mtt tn 
af wpre Ecfrbeflc |)i|loi*(irffiittci*tf at KUrffbf bt'it jlbtl anfoite 
SJIciiiug *'*>. SJImfaalfbré maat t>\, fiaa ben (^ifroiifFc JJoi-fl« 
»inga iiÆtJjoEicnfce Smnbpunft, tffc fiiKc ©pei'fldmaaict. Sa* 
bt fom CH fpib SpecuUticn fan itbgfevc ffolfcmyi^ené 
3i¥f<n: Hgcfaa libt, øg enbnii tninbre/ fan ben cnbnu (olbrre 
mere ti^ive (Sucmcriøuiu^. |>tM>i-Ieb(f} ^^tf)cn oifcr fifl ^^^ 
, et ovenfor ant^bet; tfvals ^iftovien fan tilegne fifl og 
Dtbie af ben, ex: @t((br(ngcn af bel %o\H Qxtcv og Qijat 
vafti'fr, foni SW^ttfcn ttl^oi-cr, og ?3cf»ar<lfen af bel ©porgS» 
Riaal: ^uorfra, og ab i^^iittn ^d ben er fommen 
El Slorben? — 'Xan forflnaonie ®filbr(ng fiMcr fun pM 
^tn ncrncre SKaabe til ffl^aalet for nopr'oa'Tenbc Unbcrfogclfer; cg 
^JaalebcS »il b« ^cUev ei »Ære nobvcnbigr, tjtbere at ubfore bc 
^Mjeufor glune ^fnf og $tntt)bniuger. ^ct anbct ©pi^rgémaol 
^Hf/ fom bcficnbl, tlbl nof opgtoet, og tibt bcfoaret; men attib, 
^Bftcr min formening, efter nrtgttge gorubfofiniiiget. Set et 
^^oboeiibigl, at ipt fcehagtc cn^oev SiiU, ber fnn ^at)c 3nbc 
53ffvarelfen, enfell og færtTilt, Xen ælbee 
aubcn ^(Ibc fi gaw fem iuge give, nemh'g lfal«vcn, faalebed fom ben »ar fremgoaet of ^Tamp og m vi nit ((ycfit- fon Xirtdcm. i. ©. 31 o. f.) nlibcr V^'n t>i>n be tiib 
tentwtcntic ©porg^incial. iJca, fem bcficbvr nonet af banil %\tiO' 
uaiiM, fdii bo;^ ntpvt, txcet jeg, br^anble ^bbod ^øipceHffe ^9t(iué# 
og Sol'^M'Vttfrncd ipcf£if!(; i^cmircr, Snro, incb ten ?iflcfl9lbig&*b, 
fpm bet ^ft er iTcEt, 3*1- Uii> ubni ^fnfv't *'I ^Jiatipnaliltt, manUt, 
fpneé mitj, trt blotte Snibium af !Dl9il)cnic i br originale 5ilbcr 
Ⱦre nol, for at fpore til liiterforfliuiicicT om bere^ Setvtininfi, Ofl 
bocrtcbrt bc i bc« ©titfclfe og uufctr f»iab(«;nc HJJcbfiacLfet luiibc 
iibviflc fifl. etonbinaoijT flirligioa ofl SVpøofegic 
3ua gr«t(Jn"*niiig fmcflnn forfffffligf Jrcrtfoftf nirr ; (?g fotgd'd 
angav &cit ogfaa bel Jpr^olb, ^t)crt b(u var rraabi til ten 
titU^tvc ^cU^i^n^cultné i te tanbc , ^vor ten tog Mt tnx 
6ivbc. 977(11 (Sporgtfmaalet, icm ti tv yiQtt^ til, maaut ttn, 
iføl^t iTt Vcrfeii , paa fiitrtrr ^^cnfpbntagcr ncrr/ labc t>crrc 
utcft?Avft5 rficrfci ?lfcrnfé tgcn iro, om bc Irovte ncflfn 
faaban, alt for mrgct er traabt i '^jggruutreii mob bered bc 
rcgnntfci 'Votittf, eg mob 4?f|irirbflf«ii fer at »labe Uv<6 nijc ^ 
^atibéntfiritb, til at man »11 funitc ttnU fig noget umibbcUxtrt^H 
tiltrcbeflittfnOc iWfl'uItat af en Sammfnifgninfl tmcUrni ftl'a«™ 
l«r<n cg aiibrc ^tailoitrré Xrcc^fvucmer* 

2)a brnnc ?crrc Ifrngece i^tn i Sfben ^vbe maaitet 
Vtgc for 6(}rf|7eribomraen, og l;cé be mn< Xanttcbc fun (ttbnp 
var et ^ctjffrl for $oc(ieit, hk\3 brit en @fetif7anb for Itrcb 
gorffiiing eg ^vcfulation ; nieb<ii(J (?od dolUt eribmi mange» 
^aiibe Vcvuiiigcr af ben gamle £ro blaabcbc Hg meb ben 
nor, eller fom ^lubfioffer af gamle <3agn og ^tflcrier gff 
tva Stuub til iSlutii}. '■^fixa^tt og SQituiife bertinob/ tiUigcmcb 
?IUi;, ^>aa ^oem btéfe ^avbe en mere betpbcnbc ^ubRpbrlfe, 
giorte be gamle ^ubfr tit iittct aiiber enb Xi^le og onbe 
ilanber, Saaicbed cpfiob ben trebobbelte ©fiffelfe, fyuori \ji 
foreiiube Tlfalæren, naar vt otilrabeve fra bc ebbiffc og bf 
(rldfte 6f (al be fange. VI. 3 ten iTbftuxonte Sfilfelfe (fom oiibe Manber) fremtrffbc 
?lfngiiternc, fornemmeltg Db(n, fom ^aiiblenbe ^perfoiier, 
eiitim ( fllbfgcrc %i^cv temmelig ^V|>P'gi i be tfllaiibffc @a» 
ga'cv m. ff. ©t. fa enbog iiibld »ore 2)age ^aw enfelte €por 
og ifconitiger af tn faaban SorcHiUincjSmaabe vebU'geljolDt ftg 
1 Solfefagit og €tebiiaune. WUii for vort ^i'emeb ba\>c bet 
&Iaabuiiivi{{ Sldiøion og ^^it^rlc^ie. 312f) ©(flflé Bpov Dø 9?cflcr af en arifcvc 2ibé Solfcuo fun fer 
faavfbt iiof)i't 'IJiTrb, fcnt ti uiitcitftoit ftiiiiie bl&vaøc til ot 
DplvK oé om, ^oilfc Solfcilammct tet paa bettc eUt:r f)ftnt 
Stfb l;at)tf 6oct. fiangt »(gtigf« c«, i wi^fe ^mftfcnbeir, b« 
kfrbc Unbwfegflffr eg ©amniriirtiliinafv, fttalebeé fom Mi nnb< 
bfiii i bcii nycve Cbb« t»fl i ©norrr^ ^nijtingasSaga, oinfnb« 
ffieiibf vift nef ?ofrbpm og Sortolfntiifl paa tc.qflc (»(cfccv ( 
cu fiiaban ®vab bare ^iprafltt af btn Sil), ^»ilfcrt te tilljore, 
at man, 'o<b for(2f C?l(fa|l/ let Uiiitt frfilr« ti[ at fiiibc mcrr 
@ref tit ^atra-, (nb til ^klcvriug. :Dcn ^tingragt fer natfo« 
nalc ©jBbcr, ®prL>g eg X^nfcmaab«, tffligfmtb ben nbcgrn?nb* 
fcbc Serbpbigtjcb fov !?iot]i og 3llt tjtjab Ijcrmcb jtob f Sor" 
binbtife, fom ben ubcn(anb(!e ©ciftKg^cb fogte at (nfcfevc, 
og ot frtfmftitte fem tjoefcntltg 2)«t af bc« nVf/ i ^Jcg^nbclf« 
iifppc ganfFc iibcn ffeglcricv og fonfi(ge SKfbkr *nbfprt< 
^tjriilucitore ""), (unbf »el (ffe (Irav cg umibbclbavt finbc 
Snbijang f|oé be nationalftoltc Sf anbinatjci ; meii albdctf 
hmbc ben iffe forfo'le fin 53nfning. 2>ct Siationale fntib« 
iffan ta brøare fin ©plbig^cb, naav bet enten ovtvoabte i >"39ictfiMn fcficnbte tre 5ciM'iéfirter(if, fom »rtfemittf ^opfo cfl Ni^ 
Srrte^n. nftmar ftlei-sfburg. I II. (Leihtiiiz. 1. ^HS.) Wiductiidil. 
I. III. (McihoiiiiiSrr. I, a>y. sq.)og forcflct nlC^ CDcnlprltflC S^geiitcr 
(»>e AilAin. Brirm. II 36. ^iflclctc^ ttvait Ut hntUii om Olftf 
, SrygflOcfcn, poa Rcrc eiefcer [ fcjnfl 6flga, ftnrrle* c. 2il.V 
ilipfcciit- UtQ. ; om $)erigar'C3trml'm. c liv trnigcbctfl s. R. I>. 
I. 4&8. Pvrti ^tftii. I. 75i;. sq.) m. fl. a. -tcnnct flartct i 5orfcirt» 
Cflfr. at tr (triftn? ^'rccftft en lit lang iffc foaiiieget fyiif* et (laM 
tæret «rrte «f Soli«, Umii bcltc tcrimofc frpglctf ton foin ctiSUifl* 

tivirf.-r (wa at te titliflflc jiitfot'U gcrfpnfrcrc af (fbriRciiti>iniiim 
tarc fwt'le lilaDcr; (Hi-:ulicri. c. 7. U. S. IL D. I. 4-41. l-Vi. 
Pert«. I 6i)7. 7(Kt) flUfaa førinoferntUg gtnner; t^i frie Bfltiflc, 
®itffa, griicr, fofglrt iHc fom 'ixå:\k. 330 eiiinbiiiavrfl 91clidi«n oø 1)tM(ologir- 
rptnrrfl! ^rflgt, fflttfom ^p* ^aip'"^; fflcr f bet 
bUv fat ( 5ovb(iil>flfe utcb Wemé e^i Ut hfUiB« Sclftf piiiorit 
09 iitiklt't of cti meb bi'øfø firllcd Tlirtatninrlf« cø CprtnbflU. 
@aalebrf gff brt I?cé ^^lifnbcrnc. Wfcrncé 9Iwn, og Sflgnct 
cm i}cn e^U^e Opn'nbdftf af tlfatlammen, b. v. f. tfii f>cr^H 
fferflanime, fom (;at)bc inbferl ?lfala:rcrt, Ijrugte man for at" 
Pfaff« fifl ?lf(fltcr; SijUhiob pierb« mau til @fotl?»fni 
S^or biet) fpi-n fervaiiblet ta Sror, bcvpaa tU Sroé; 
Srfflg maaUc banne Cvfrgangcn til ^^i*i>g(<n; og enbcKfl 
fanbt mail ogfaa bet fcrflcd ^imftf f^oifra baabc iificx cg 
Slemrr« maant ncbftammc: bet tcrbtfnébcvemte $v*ota- 
SWfu af SMartianué (Japi-Ua, cq ((gncnbr Swfailcrc, ^atb« 
man pft enbnu aubre ^uncf!abet. Womé ©iibcr maalt« bliue 
t[[ ben fitUcd ©tammcfabfrd ^crf^br«; mebcnd man tiUig^H 
Ijovbe lofrt, at aUe SKfrnu'fFfr, felgcKg oflfaa ^fnc 5>ctifniTatidtf ' 
f^uttt, W^Qdmué trn blot fuiibc rfbbci} fom ^Unnc^tcr, 
nebflammtbc fra 9ioa^, cg faaUbc^ ogfao fra ?lbam. 
92a(uvli^\>if6 t>tbfte man ogfaa ^er I(t at Ijitlpc {Ig ; cg fanUbr^ 
cpflob brn fra flere €iber mærfelige Stamtavle, fem ti finbc i '''J3C3 bft»»cr ntppe et erinbre ora S^jretf Cunteg for (IurIa:nt(Tc| 
om Uricfiiis i(ii)>;Tiun) Cf) Bjisiitiiiiii ftT tr o^HHf Zaxitt i 3Im(n 
bcligjct'/ pg l-frfcr fnart fot M oftetlantfTc Scifertemmf, fiiort fol 
GHtliJnl'. rtlei cPer^oi&ctct (jipt fer ijftcn; pm tmié »iigame 
Fiiuui, Satjri, c f. b. for 3''"icr, Jrolt-f, cg anbrc ^^afcncr i tei^ 
flQiibniaoiffc gcrffliU'.ngéimaabt. f-ait pUrfr fig fcltt tybcligt net i 
ten ^cnfcenbc ( fin fortale: Qui;« futm res Dtiiiis tj<>stfl» Nlrril 
proscquerclar ? qur, iiuper publicis inliUia sacris, u( rvltgiouH 
iti iathijn tiuoqitc vocis fliienø, torprbat ^c. STIeu ^clbtøctid bt 
Hie t;>f) ^awi ?Iati«nalfoldfc, at bet fiin t>ar ytberflÆbniRQrii 
fem (inn laaiitc fi-a ?ahiim; 2lanKn, ja tix'tcn ten inbrc S'focbtiing/ 
tOfl ban i ^iemlanbct. ^aii flicnficnbet jo fcli) i |>an« Inhnffe ^a 
ptofaiflc CnillabmiTfl cbbiff« ©aiiflfs! ^mn og ^tailcrationi CijN't 
oibcfl bcr, tJ>pr Criflinattn fcl© er forfvunben ; f- Gx- t lOT^ft^cn oitt_ 
(Stir ben Sclial«nbc. ®f<inltna9ifl 9ieliQion og 2)7vt^QlCQt^ 331 tjprtoltfn id bm ^itflrc Ubba, »g fom aUtm 'oat iiof, f}i>ié toi 
tiibpfl injlfn anbrf ^ilbcr tijfrttbc, til ot cplpfc Ubtaiibcttt 
^3nbfl\>bi'lK paa ©fanfifnauwii eg paa t>c af ©faiibfnattcv be* 
ocbf Sonbc. 

^cmic @tamta)>Ic b<gt>nb(r tncb 9Ibam og (Sua; gaacir 

' bfipaa pucr tf! 9?oa^ cg ^aiié txt Q^micVf og btrpaa t([ ben 

boH'IonMTc Saarnbijgntng, fom fl^rebcé af 3<^<^paf*c»^r -bft 

_ loc inbeit i^an gr«b, og inbfortc Jlfgiibcré Xvvfclff, t bel fjan 

fflw bico byrfct foin fSn.iI, Ucl, og mittr mange pcnr^Iaone." 

^crpaa felgcr ©atuniiié paa Greta, ,bcr fmcftcbe ©iilb af 

reb Sci-b,' bortfort« Europa, og bUt) tprUt fom (Uub; mett 

jciicrc Ifcn maatic flygte t([ ^talicn for )m Son ^wpitcr, 

bcr i bet norbiffc ^ungcmaa( ^ebber Xifov,' lob fig bcr 

falbe 9?tovb, og Uco Æongc. Qn CrfttrFommci af ^npttcr 

i 7b< 6cb »ar ^n'amntf, .fom man (jolbcr for Obfn, 

Owrfonge i Xrou'borg, fom 12 ^ongcrtg«' »arc uiibtrg(»ne 

_eg ^Dor bcr taltcé 12 Sprog/ pan$ p\i^xa var Sr^gg, 

If t}XKm ^^^r^gCcn fif 9?avn. $>and !Sat(er ^roa (tQttU 

m troi'anff Uitbcrfongc SKcmnon; og bfrc6 @cn »ar %xoi, 

.fom »i fatbc EE^ov/ 2)fniie ifciclflaa^r ^crtngen i X^racfcn, 

i^tJoricué, og (nbtngev Wfgi't Xrana, .fom »i falbc Stub* 

fcim.' ^crpaa unbcrtvingcr ^an Stiffjctm, og alte ^evferfcr 

og 9tifer; ftnbcr forben for ^tlf^eim m @paaq»fube .@tj* 

bfll, fom y>i taibc ©tf/' <Jfl cegtcr ^Aibc. 3?h gaacr ©tam* 

tacUnraff fn-mab: ?oribe, |>cnrcbf, ^nigct^or o. f.». gfcnncm 

11 Ccb inbiil Skialduiin, .fom t)t falbe @ffelbi' bcrpaa 

fommrt JJial, .fom »( Ia(bc ^lav,' og nu Vo6in, Jorn »( 

falbc Obin.' ^and St^gtifirllc »ar Fri^idu, .fom »( Falbc' 

Srijgg." — Siomernc, Ifgi'tfbcé (Sftertommert af fjinc Sro* 

Jttucrc, ^a»fce ogfaa bauuct (ig efter bcm. ©n af bcm, ^ o m^- 

1, unbert»ang Orienten; cg Obin ffpebc for ^am fra 

clanb meb m Bhvt af ftne Xii^tttiQtte, og meb flor^ 332 etanttnaiMfr Stcligion Ofl W^t^Dlogtt^ 
9f{f)bømmr, tfl Slovten; fcrft tit ^a^lanh, ^or ^an lom; 
pptjoltt f% c^ tciUt ian^ til Miic Nonner; [^cgbcj] titml 
PO^SonIaub; Srtbegg, .f^mvt talbe ^aibcr / 'IJcOpl^ialrii; 
©*9flc^ -fra ^wm ^elfungernc* QtitQt fJammfr/ 3ral 
tant]"*) brrufpfl til 9ieib(|0tblanb^ .^rcv» l^an fatte 
.ftn Son ©dulbr, frii ^vrm Sliclbun^tr fommc, trtte rr 
Xanafcuger, pb ^^^^ benj^an.q falbtf^ littcib^jetAtanb, brt l^dln 
.nu ^Pttaub;' cnbclig (U ^bit^tob, ipor |;an becltf |)crri 
bommrt mcb @vU'/ fc^gøcbe • €t^mn [eg tnitlc f(g 
i^otigc StJiortJ, .pg tcrfiM* fiiibcr man ffrfvct f gamle iBcflfr, 
flt tfn forft« Sofaf(>ngc ^rt 9iiovbr.' ^er inbrftrcbe ijoii mi 
'?1U paa farnnt« Sob, fom tilforn .f XroiA cg i %))xHtii' tg 
tattc bfrpaa |m tSea ©emfng Itl ^crw ot»fr 3?org«. li^i 
9?pb»gflfrnc <ftfr()aanbcn giftcbc ftg ( gnnbct, .faa Wio fnart 
?lfiai9}iiie«bciicé Sprcg bet fjcrfTcnbc i aUc tféff ?antf." ^d 
afiiiibrc iDibt brcrcn tft bet ifatteidge, men bog i (Srunfi^^ 
trcrffen« af fclwfamm* iSf^axatUcc, er Snorrcé SrrmftlUfng "*); 
bcrimob er bet engang faa beremtc Lnnjrrrft^n-tJil '") noileu crbret 
pvrreenéftemmcnbe ineb \)i\n laitcrHge beretning i Cfb^a ; fun at 
bet er fortfrc i llbfovelfcn, men cnbnn fulbft^nfc'g'f* i b' forRe 
?cb af Sfamtawlcn. — l'titl nof Vil bet tcb fovfle Oktant faibe 
ben Sodlanbige tjanjTerfgt ar uubertriifre et nublfbcnbe 8mitl 
— ith faameget over at fee, at tn<iu unber SKibbclalbei-fnd 
og Wunfeafbcrcné 'SHetft og 3kvbarfe f;ar hinnet fammenjlrltie 'Hi— i 

M 

ilt I 

IC er I 

'm 

lin 

'^ '"O^ilføtiuHafnic i tfiinc ^AtciKtté. liflff^m fim of te fprcflaaoitJ 
crc ^iriflCTc, af cufnu ringere ^itrti mb tft tfsriflc, O)^ RiitctJ iffc i. 
flttf ^taant-ifriflcr af tcmie GWa, frrifi afetgelfcr cPn■tn^»c^ft »ifc bm 
t(l CII fiicccéftv UcMiiiiflfc Cii Cl^^allncl^e^ af tMtte ©lii^rrcgiflct, 
3i>i. bl. a- ^pcterferie ©ofitibift I. Ilfi. q. f. 

*'^)T<t er atjljciibart, o: ^ai» fil kiiforeSvi|ijoft til ©t^tfrernc, Vém- 
tfnlsl til "JanoU, 3lfcnirt ^am til "Mf i en, o. f. C 

"'O gaugcbcid S. R. O. I. p. 'i npflct faa af|7uWgt %oi:, fptn langt mfrc bfi-oiocr, at td af 
iavU 05 cHci'S ferftantffle SWornb f te nt>fl for(cbne 2lavf>mi» 
brcter rr (l»(t lAgct for øobc ^arcr, Pg tittagt ca ^ei 
SllDcrbom; fa cnbog er iaQt til ©ruHb for en rccnt finflcret 
eijronoloøir. 3iii(blcrtib »lE t)c^ bm foibcméfric ©mnbjfer 
en al»crltgcrc 5?rtvagrnt!ig fjiart vciibe ItitjflCi i btt (jan o(t 
fwnnc tiiibc len CofrtcDiiéuiiig, at lil £ri»btf fer altc bc 
Baiiffabfifrr, fem SD?9lI)ea t bc«n< 8fiffcl|"c ^iir inaaitct libc, 
ijfUe tattltc ©ulbforn for |>ii1ovicn bog funne opbcigrø i 
famuie. 

Cctragtc •oi ncmtig forft ^iiti SviJitifliUfng i og for fi^ 
fdiD, ba »ille X>i fi fiinnc cufvfce btii (»rige Strabrn, iff<fftcr 
at »ilt« paabijrbc Iftfinbigc ice^tvc m vetn %ahci — men 
fnarere efter at vcbbe bet Occrdvcrcbe, en national $ra» 
bftioii, ber titbnu bfrraiibfg »ar i>tcrbboi*n beUig (om fu( 
itu mere fom rcligicd SWyihe, fao bog aliib fom et ©fclct af 
fceii flpfbrie fcebreUmbf^c ^liilorte) fra et frcbobbclt, truenbe 
U^elb; nemlig fulbfommcii Uiibcrgang cg Sorglemmclfc; 3or» 
b»mmelf< fom ^cbetiil Ugnbciigl^eb, i utiiDeiibc ^Væfwré og 
^rJileticnerciJ £?(tic; og Soragt af bf ni, bcr fuii fanbt €pffe 
og Snligl^eb i Siem og i Det romerffe ^lixUn.*'^'^) 33 er for i**; m m faoMn JcnbfiiM iffc blot er inttilbt, men pfifaa tiflonff, bc 
tifcr bl. a- Sjioé Crl? i ^ottatfii (fainmeiilic|iicte nu-b tct ostnfcr 
anfortc^trl): (^uantuiu ~ in^cnii iltitis lii>mincs hlstnriaruin ediliiros 
pulcinus, si sciilicnili sitim LatioJLalis pcriiia pa\is<iciil? o* f- V. 
Dctben titter cflfiia cntnu i filtige« aJIy^icr, ben fpiiicge @tri:rl''en 
eft« ot famttKiihiuttt tern nttt (l>rifictiae Cfl remrffc 3l>cer; ttdot 
f. (Sr S^Iiintcriie iitcn »itere fsrc grotctf grct lilbajjc til3anu*« 
SfinpK'té ^utuiiig 00 tSlirifti Sctfi*!; (jPurimob >£arc4 Jwtitfiialc ofl 
pccttflc Selclfc lattr ft -©kgiJ ivM om ttn prpfaiflc ^rviitbrcnisiiie 
Puiiie iflicnnem ten mtxc btgtcrffc ^pfvitmn^ af tn aUerrte flfniitt-* 
[ bclifl Slmalflninmiig af Ijetcroijenc SertæUiiigcr. Crødiium mt, lam 

L prnrusa: pacfs ampliUiUiiK-m u6iijiiff (prpinlem — rum adea icrreiiiE 

I prinripaliii, quam divjiin urdii rAtnniAlain tliissc- O- f- O- 
Sra&btnaøifl Strl^tsn t% maåttt 3ct!(hrabftføncn , ((}t>crban t<i mb gff , (lattt flg tU 
Komtf «ø tU btn IjcUige f^tfrortr. Stfl/gc moonc ben gpbe 
C|rffhié I Ui l-Uc og Ub< flarhuntrctc Ifovt brn UB«8r, 
at forvaobU te gamtc (^Jubtr tU 9)Z(iiu(j7rr; Dg ^crtfl g<«it< 
fftonplcøira, faalrbfé fem ttn i f^Hn Sfb var, trppcrifg £u* 
wfie. "^ — Srabrage ti nu fcrt, fom ^(in bcHd« etrcrbni 
bar ttlføtft ^TftnftiUtngen : faa &lto<r t>ttt nof tnkt anttt iilovrrø, 
(nb (n ppsen ?Iat?nrtort(giieIfc , fom (nb ^btrmere^ ba b(a 
rr Hot m^t^i^ff er ubrn cUt^Jarrb mcb Ixnfpn tCl ar banitc 
rn (S^rpnefcflif fer bfti cflbflc iib^Ibfr; mfn fom (mfelerrib 
aUcnc bcrvcb mcbtagrr en itfe ubctvt^elig l^orrbi^ at fTwnbt 
Sorfarrereii eOer (Samleren af ben ^nQvc (fbba meget vel 
tfbfir, at 2^or i ii{a{eeten fremtrøber fem Obin^ @øn^ faa 
forefommcY ^ati bog, faa cfte E}an noronetf t ben ^er om^anb« 
Irbe Scriale, (nentlig te eUer tre ©aiige) ^er b(aubl Cbiiié 
gcrfoebre, altfaa fom @ienftanb for en tiblfgerc 'X^r* 
felfe, enb benne @ubbonié. Wlatx fan ffTc tvføEe cm, at beite 
ti ^aMtt funbet @tcb, berfom iffe bJtfellg Soirctmu^CR, i 
aWobfactnfng til ten pTJffteHgc iRfd'atpnémtjt^e, ^oube nifbf»rt 
benne Cmfcetnini}. Xenmob maa naturltgOiM :$ro(a, mel "°) Øeni Jtnfttpflirr ttt U ewnfor anførte ctvmolefltile ^ortotftiinø«, »if 
Kij Hol anføre, at f. Gr SBitftclm af IHalmcdburv (wl. S»'Mt 
f. :*.) ublrtcr Gcrtnania of yerminare, C{\ itffCX <mftti brt fCT 
erl Cfl Kt famnif føm S^-uiiIinaviB, ta man ^ar faltt bede v»gini 
ficniitun; at Z^ttmar fra 9IcTfrburc| (Lcilmii]. I. KK^ utlcbcr 9nfl' 
Uxmi 9tasti »ob angelica fscir,« (maafTee ffufrrt »t) rn mieføriloact 
et;e<l flf ^aYcn-, f Rromton tuj* Tfrys<lcn. 72. l>. TTiO llfl^fM" 
Eidora af Hegge W) Dwr (-Ki* -^-frftbor*); ot ?ttain fra SSrcm« 
([. 47) aflft-er ttn tanfTcitong /To^TJuSatn af ^^t tvtfTe -SSBim,' 
tct teficiiNe Ot^ffunb i 3»Ilant af Kii t. Jtciffr Otic, %'fein 
Thcod. Up Niem af tifliicnbc yiruitt, neniltt) for at fot&crltøf Stt^ 
feren ril aflrtt Ctifoff ^OtMcwry) of »Dtto* Cft »Øte.'- {Mri- 
Lciiu. I. (565.) gjicri ^i VcV«f ci at gaac faa laiiflt ttlbftfic; enMiP 
i ocTc T^ajic finte Hi t»cremtf 9lavnc »rt PvPot^'ff" o^ ©ini^ 
ninflcr, I-pt (iettc (ig lil liflcf:« taltcrtiflc gcrutfatiioigfr. @faiibiuQVi{! 9Z(lt(^ton og SUpt^efogir. 335 ?1It \mt> htraf er af^flpnflfgt '^*>, ^alU Urt font itiopi-niiflfitnf; 
oøfaa ^Janbrinøen gicnnem <Bad}\<tt, o. f. o. hii\iet t}øi{t 
|)rc6lcinatif7, ja fiutoer cnbcg i benne ^In^i'uclfe, om ben fftc 
paa anben tD?aabe lau beøtunteé, flet ftigen vfrfelfg ©tt^tte; 
ba ben aabcnttar fun ei* anbroøt ^er, for at ti'ene ttl ^<vU& 
for Obintf bfbt ubbrebtc 2)»)rfelfc, cg for f)au^ ^bi'nii'ft mcb 
røpbfn føcr 23oban, SavcnicS pg oubve gcrmaniffc 5oI' 
fefarbé (S5ub. 3^ ^nbpg Slebftammclfen fra Sijicn tjilbe »eb 
benne SIuctoHtet fffe »inbe nogen 5)efræftcJfe, bcrfom b« i'ffe 
fanbted en SOIoengbe onbre ^evffer^ font tUflrÆffed'gt gobt« 
giorbe, ^eor gammeft be»c Sagn et. ""^) — SJZcn, foruben 
ben paa Min Xit eiibnn erifrercnbe fTanbin<i»ii?e iTigter« og 
So[fcjaJ?j;tl)uSf foruben €i;(icn til at ctt>ntoIogif(rc, fovubcn 
ten l^eUigc ^littorie, og £5nf!ft, at bringe SRom, S^rofa og 
©aren inb i ?lfafiamincn: maa ber, «cb SflinmcnfirtningcH 
af DOenonforle ©tamtattle/ beéuben uærc benyttet enbnu en 
flnbcn ^ilbe, ber feliiftofnbigcn obffilee (tg fra bc oiorige; 
bettc bcvifer l?(fnt: .fom ttf falbe" — ber faa ofte »enber til* 
bage og forcfomnier bcb faabannc ^Mione, ber Ȍre frcmntcbc 
for bc anbrc ^ilber, font »£ nijHgen ^atte ijentøbct til. 5Ji finbc 
\}iin Slibe n^iden fnlbfiocnbigen bcbfltet ( bc angelfar tffc 
4?rDntfcr.'^') Sige fra Allira til Bclileg:^, og fJere af beune(i 1«)?. <Jx. ^ompciiid, ©Wftnj, bet rortc i>av, aiMrcgtiiiigen, ten ^clc 

Srcmfiilling of Sfcmcfl log. m. m. 
'*')3«f. ®dier. I. f. p. :l->7— !i7H. aJJaflnuéfen^ ettatarc, x^o- n\anf\^ 

fOlKgc ^£!e^eT; cg '-*"- Myihol. v. ^j^arJr. ^ctcrfené ©aflii&ifi. 

I. ©. gfi. 0. fg. ©. IH. og ffl. 
'*')t>c ftnbeé nccftcH fulfeiliriittflcn ftiøebc fcb ©itrr of ^iimtitrn i 

6ubtn« Jabcacr t. ten !cit. ■f'ift. T. xvi. cfl iirit. ^ijt- i. -ifvl. 

510. 0. f. ©mnic* fammenfrnfUctc i ?aiiBcbef<J Ser. II. D. I. p. 

7. st| 9li«MiIi,ifn tfii ferniiffViitf ^^rcmftidiiig Ictfct fcctvtfliflt Civcxt 

figten of ijor^icltcnc; tog et tct ftijfdut iietociibiflt, til Cii fiiltfiæiibig 

Cpfatniufl af tiafc gor^olb, ligcfom af bereé UWifling 03 Ombfliti 
einMaavlt IMIsim eø IW»i^<c 
Qfttxftmmtxt, (fffe v{ i trm brtt fammc Stamtat^f«, aUetéb( 
fra bet 9tr >?larbiiiibivbe af/ i'a tiUrdtf (iiti?^ alt ^od 9Icii' 
ni ud; toQ ]n<iUUé, at tre l)Vov botbcltc ^Jlai?nc tinbrd, 
forcromme f^o^ ^Ingdftirenit fon ht, font mon ( ^ortalrn tfi 
Q^ba forflar«r, cg iiéie meb ncglc, mefl bec) ubdvbeUge 
ijai'tfltipncr ( Sfrifcmaotfn, oq cnftltc Jiir^tm'nflfr; et afgins 
Ktitc ^^i*t)li(} paa> al ogfaa fyetr (Iig^fom &eb CSt)ixiioli>dt<itø 
Bcficmmrlfc for te filbt^cre SibcrJ ^ar maii tciibttet bféft 
angrifariff« ^rBiiifCT'"); og brt i brt mfnb!« tilbwW 
paa rit £ib, ba bcr adcvcbc faa lan^t i 'X|)&tT(aiib gavcé et 
Itfftftirftt 03 Cl llcrn?I)alfu, at ffiouiplojjffm'n futibc Ipmw« 
paa bcii aJIfniiig, at ffitfllaiibd l^cfifarcr fMuimfbc ua ^eft' 
farctne ( Spbf!lanb. 

snen [fgcfaa vift fem tcttc er. Uge faa frdastfgt ^iitt 
bft vorrc at ontn^e, at incjcn egcntHg ffaiibtnnvifl 
^t'lbe tidige {?at>be vcrvct tcn^ltrt i^cb ben efte cintaltc ©Mm« 
taok. SlUrrrbe ^iin !l;obtcIt^cb i t>i^fe ^U-ont, 09 U eUcvé iRe nclfd at bmajitc fccm ril cnb^cr Ji> af tcmie IftmtUnOf »fl 
mct afoigclfETiic i ^c førflirUige ^■>nanbflriftcc af bc origii 
naic Rifter; faalcM fpni ^fl ti\ict\A atievtH tr fftet af ©ri mm 
Cl^nitfrfjc JWvit-tfl f 3tntO X^ro« trortcr f. Cr- 3Xl>ttfu cm SrKf, 
fmit »i ftrai fpmnic til at bcrerc, frem i ttaé fufte SSftptnitifl; 
liflcfpm ogfao ben bcjlantigif rigere StTÆ&cii ener, faaoitt muli^f.at 
fere oUc JiEoiiacflffgtrr i fcm* OprintcUe tiibagc til (3ubcflainmeTn(- 
^")9Woti (iinbf »el pflf^w toriife fifl, al ber maailce, J>cb fcinc Savnr, 
tciitpVetcé paa en fatcjini, f. Gr. fvfcbanff CftrfPiflff) Srafcitton. 
HReii (iflcfom ten ctfcnfor frcmfoKc SlnfTuclfc ciUcrrte bliWT mnc 
fantrpiilig Bcb tfrt cBrifle g«iiffc uiLWlfciniiu Sn^'flutclfc af 
andPlfarernc uaa bc« (fllaiibtlc ^^iftETtcffriiMiinfl. faa' 
trtfé Miscr brn fiti^c bcriiiicb iitrfkn uaii!ai,iclii.i aticne afben Ørunb, 
eic ipaa ben lit, bfl ben vi^fire Sbba, Lan2re>pti(») i UK niiiearcntc 
€tif eifc, ni. 1:1. en* Mernc til — irt oHcrcbf fra S^cfl. af bet Ilte 
SlflTt) , »arc ubcii al Ji>iH b«i i\'V\\lf, ntfic ^prMnbelfc tttsb Sarcr 
Of) Slnfiler, bi^fcsi Jofl fil ^rittannicn, o. f. to. I genbciivnanb faa 
flObt fem nt-flfttrtc af firinbrinfion. eranttnai7iff 91clioion o^ Wyt^oI&flU. SS7 forffarlffle 9lft)(gflfer fmfUem tcgfl« ©(»gtrfgiRcrc i ben tibK« 
gere c^ nibfg^rc S<&/ mcbh*t>ifcr bctk. Æun tette laber (Tg 
iffc antciflc mrt Siffcr^fb, at ben ffaiibfnaoi'jFc Srabttion, 
»flfatt-abjTilt fra ben angelfariffe, ntteicbe fyaube funnet 
mrbbefe eit ligefaa fulbjicenbfgt famment)cengenbe ©tamtavle. 
(Sfæstrføtnreiie i ben poctiffe ffbba ere ogfaa aKc frafl« 
tnrntrtvifle, foalebed fom be egenKige SHijrijci-^ Slatwr maattt 
mebfeie bet.) Scrimob befræfter Sammenliflnt'ngen af fffbre 
og n^ere angelfan'PFe ©fentaserfer af (Slagtrcgifieret paa 
t\fi Øinc ffllbenbc SWaafce bet, jcm oWnfor er fagt om Ub» 
bannclfen, etter fnaterc Gorniptføncn af ben (Tfliibfnatti|!e 
Xrftbition. fiigefoin (jet, faalebe^ ogfaa ^(ft, har SDiuiifeoof* 
fenet ijttret fin uforbeeJagHge SnbPobelfc. Scef, Jlt^raS ©tam* 
faber, aabiur bet natt'cnale €lorgtrcg((3er; men aDerebe fra 
bet 9be ?lav^unbrebc af maa ^an ^er vanbrc fnb ( ^Ic-aifi 
$lrf/ cg labe Hn SØt føre t[(6agc tft ^tbarnj enbfTioiib^ ^fne 
oioevbrevent cventijrKgc Silfffmiiiger, fom »f fanbt ( Jprtalf« 
tii ben tjngrc (Jbba, toaie fremmebc for ?lngflfareriic, hgefom 
dfffJcn otjcr^ooebet for ben ^e(c tibltgere iJJcriobe. '*) CVl.). '«)9IcnntUtf (f. Gale. p. 105. Lcibnil!. I. ^') flaa« frft ^Ctigfi Pfl 
^orft tilhaQt til Wodcii; fro ^lam tii ¥rr»\T, Irfiliiir, Fuin, Fole- 
pald oft Oval, „i]tij fuit, ut aiinit, filiu-i Uri." I^eba, (I. 15. 
CDiDmcl. p. 157) ItgcfDm tct Sraflincnt, tcx tiflæggfé Ælfred fcto 
(bflfl i ©pElmoutté vin Ælfr. p. Irø) (jacfT iffuii tilfragc tit 
Wodcn, forinoCertlifl fcrbi bf (jatc iiimit, at fCit (9«t til ©tamfab« 
funbc i^n•r^ ncf- ^f ligncntp ii'ixv.nt Ifox ffl c^fn« Jitnr. |)uii* 
liligton (Sji\ile fol. *-JI1) pfl fAron. Saj:. n. .'ilT (eil. Gibson. p. 
19) utclatt XilfiCTntni^cit ..qiii riiii Tilius Dri;'' forfet (au iimaflce 
oUercte &qt aiifcct Gtut for en iSiit, lififfi>in 11 fTfr iiMrvndig fur 
fliovt, 05 rftcT tiatn Siincon Rmi. pfl Onh-iiuMs Vil, 2)aniiofc føtec 
(Stticltvert (S«\ilr. fol. 4^17^ attfr (ieut, og bft uMTpffdidcn t 
?e(ge inrftilaiitflf i^.ujii 0»f- ^ofa« tyrtmm'tf IRvttoI. IliiV- P- 
XVI.) ti\bai\e lit ^f^/ (Scar, Sce«0 i bet lj«n 'Hliøe mrtteln* ^o- 
DeKTict af ben friiiinc ^WjnVc ter, titcrc ubfett, forclcnim« ^o6 
SOSit^elm ftf gn«lmctfb. (Stvile. f-SaO^r-x Anglnrnm Oironiea." 
S3B dhrøtinøv^ 9tftisi9fi ea fBpl^øflic 

VII. efter allc i Ut ictt^aatnU berørt« (riltre JlnfPuelfcr tg 
SrcmftfUOigcr fuiiiic «i faalebré enbnu itU fontnic ^a^[et fot 
»ev ncefte UubcrfBaclie — nemlig ^»p «flvc alferne? ca: ^co 
bragte tirret ^^vfelfe lU Sfaiibdiavien) t;t)orfra c^ naar 
fora te ifl Morbeit? — OeipbcKflt nffimere. 'Sjcq gioe* ber 
rn IrebU ^remntQmg af Sagen, nemlig ^olfempr^en; 
og beune er af flor %SigHgl)cb for ^tOcriegranbffcvcti, naar 
man er i Stanb tt(, ncgeiiluiibc at fiinne forfølge teiid lue 
ccéjioe Cmbaimelfe. ^i erc fuaicbcé i €tonb til — naar vi 
eabog inbttl i)ibere labe U Secninger af ^itii ^^tf}e, ber ^aoe 
Uebligel^olbt |ig Uge l{( beu nijeit 2ib , _vcEre liOfnbffbc — 
meb €iffer6eb abf!tUe tre forffirUige ^V-rteber i beiid %i\99* 
rclfr. 3 ben tre bie pg tKbtgllc, t^vié ^lemftiUittg vi antage 
at finbe i SOtibbeUIbevené Selfevifer, iffr fra bet Ube til 
]3be ^lar^uubvebe, er ben gamle 9{cltgtc>ndiii^i(^c gaact obcr 
ttt at bltoe et Cceatpr. ''-'^). X«n njpfl foregaaeubc, eUer «fl l)(fé Simpon Dun. (T»j«^drii. Tbt ©itc) mcfc M fatnmc GlMt. 
Cm (vM^t frrmtrccbcnl'c ^fntcnté af benne Støtte, at afrmcd 
€tainine og Sfatprfclfcn er lonimcu ocff ^avct og ubcfFirtmct 
Herten — tel ^iflprlefc ^arn i ten flntne ?Saab utcn Stotrr cg 
SRoer — brt tcrmpB funtmcBtantvnt'C 9iaen (Sccf. f. nrtfnfor i en 
frtgoitf 3(nm.) fviicd at mctferc ten Rowftilliitfj, at trfnQ« , Ut 
inaUiti luii HiibrT gubtomiiiflitj^tVKlfc Iciii frcninicntr rtcr ^flWI. 
ligefiMii ffrtiira 9ioal)ø Srf, ma^itic rart fctl Vna ?iirjotrt felu. 
Siref Hev im til 9lM&tf esii (Chron. Sai. a. &>4. GidMii. p. 770 
pg tian« StamtaoU fortie nu tittrc tilbaflc inttii Slbam. ^fninw 
Un$ faalete^ tn: tni lærte SortcUnuig tår Kcr(t ttrtfcm . Iflgtt 
^Itcmvttien en ^eicic S^etvtning i <?a()ncl, faafctré fcin bi finte bel 
utfeiliflt fovtrtlt af tfn tiiirtcliiuiffc ©cro, t<n pmbvfl*^'I'øe SPraati 
Af 3<?lfrm^tV(-n pf] €cigiifri)lcrini , $il()clm of '^Ulineddu 
(JB. nctciifer VI.) 

'")3 golfcvifer (f. gr- t«t fw emtalte: ,Dct Mr S^prfc fro ?s)«. 
fiaart') f«d benne SJiaraftecr lytcligl; (Kantt iHe nrintrc tfttdigt 
aabcn ^Hpbe, fem tt bet ilU cq 12te 9larf;unbnrbc^ , og 
fom frcmtrocbcr for oé M Saro,'^') famt ^(fi og Ijcr I 
Claf Sr^ggucfond @aga, 05 tiogle onbrc oelbr« ©aøafpitcel« Sifen« Cprinbclfe af GttdqtfaM«; (a «^^cg Sifrcit for kca (rttfit 
gcnti, toi>ntinrr opfiaact. (iftcr »et fpotlcnbecitcblifjjaabcff&rifhte 
V. 12. fan bcHitc gorm iff« cærc pttnrc/ tnb omtrent fra tcll!f^^ ba 
ben fBtflc ftunbffab uin Sl^rifteiiboiiimrn er traitflt tnb i 6fanbina» 
elen; faalcbrd bet 8bc, %c, cHcr filbinfi brt in^c Sar^. 2)(n nivr* 
tdicnbc ©fiffclff er bcrimob f cl ilte aibrc ciib ^et I Ibc cUcr I5&c 
flar^. X^cn famme ^"^''■■'"blino af bcbcnfr Xro til SvciiipT, 
frtmtræber i mange iioitiflc SoWefagn. Ulicn bet tur iiiflcn Siine« 
lij^l^eb, b«r, t^or en fnaban C«erflaiig fra ^ipl^cn til (focntvtPt tf 
bdigt laber fifi l)a<ii?tfe , (f. Qf. i Sagnet cm Sccf) at t?iUe netop 
flip« bet Gwntprlifle til bet Dprinbcltgc; faafcm rtaar man ^lijiatc, 
bet cmialtc ©dnn til eii foranbret i^onn af Seaentren cm ben ^riL 
^m ©enoDeva, ftvørmcb bet intet tar tilfixUed (faalete« fora iivligcnScii 
^V ( ^aii# ©trifl om Bcowulfsil^igtet, bex i øvrigt Inbc^olber meget 

wj ^otfebfteberne ^ti&aw, cm Hfoflnberne fem fnabanne, (cOcribet 

miiibtle fom Sftcrgiorcre af @iiM-oninien (diviuitaiis rapU)rts, præ- 

stigtiilorcs, aiagO crc pag. 9. I'-!. 13. JS. ir>, 2:*. 103. I(>1. ^M 

oiibre 6tcber (ar \faa ttutfet brm, fom ni(rgngc mennefter. mtn 

^^ fltttb mcb otJernaturUee Arjftcr, inb i ben titf|»iieIabenbe{vijloricl 

^P flreb*, ligefom tan oPcratt iv'ør meb 3ftncrnc ^lasnligcn \}en 

ttcrtil ittaar man fprbifioacr be talrige ©tebct em 3ølnerne} gortopl« 

linøcn M Soro om ^obbinfi, p. in, o. fg. bcr Ugeicbed er ffp* 

Pooet af Mtorb; ligefom grobc II. III. cffl IV. (Saiol. a.4.*. cgfi.) 

of grciTi fom 3boTtin(®are p. I(3<t) og (Sureterne« (fimiRe) 

»enge 5)otno (p. 'i«) af 3boc; Salber Ofl ^otber (.Saxo. 13) 

^v af Balber og ^cbr; »tJevanis- (fammeft.) og Suretcrfongcn ?pfcr 

^ft (pap. 1-2) af 9Dli, o. f- »- Unbertiben trcebe @iibcme op enbnu 

^^ flonlTc ligefom i £^e^enfTabet , fom baiibtetibe ^erfcocr; nicn uben at 

forneptc berc3 tioiere 9?atuv. ©aalcbcd Bruno-Oihin {^h <?aro p. 

H2. 145. M4>.) fom bet ialanbflc <?-ign (Sf>Kubrot) gior til Mct 2)?enne(!e^ 

imcbenø et 3tlfalbe ^et bar betarct o« et fHlbflffnbigt SBeviié va^ 

^fc flt Garo netop giwr ben gnmie, ffgtc Cpfalning, ba I Scfcn'« Ctb« 

p» (Niifn Ojiins) Bruno Jufl foreK'mmer fom et flf OHnd Slaone; 

Ugefpm bet btiPVigf^n finbeé i <?tebnabnc fra faabonne @gtie, ber 

beboebr« af Sfabprterc, og bog i(fe (fem onbre ffgne) fienbte C*in» 

9ta&n i Steber. 1 940 ©tou^inaelff Strttgteii cq ^jftf^eløgif. linger, er oHfrcbc tjctffullig fevffiVllfg fra (»ilii, ©ubcnir ere 
fer fil flor Xtel i'iiUim llcrfcncr af oWfrnatnrUgc ©gi'ri(Tflbfr 
og ^rAficr. ^ifliM'ijI vrcb uiaU/ at tt })aH Vvtrrci t^iciifiaiib 
for gubtommclfg Xyrfflfc; og om' be cnb iTfe I<rngcre tn 
(Subrr, faa rer« bev flg bog fiibim tn t}<mmtliQ ^i^Qt fer 
bfrté 2rc(bbontginagt, og cl Stagd ?>Tngfc( cfier ben fJorc, 
I maui;« ^cnfwnbfi- faa lyffcKge Sft>, t \}\iiiUti tt bcrffi-W. 
Slatioualfrafttn , Sril)fbciw i*cc|(cit cvf fibcu bfn £ib bort» 
I9ignc; men € agn cl gfrmmcr bet cnbnu f ^ufcuim<Iftn/ at 
cngaitg t Sortibcti vare Dp(]aVénia'iibuic for ben ganilc fTan« 
binavi(?t; Jorfainfng, SWagt, ^anfcd o^ Sigbpm, Ugcfom for 
9?orbfntf Sro pg Xigtffonfr , fcmne fjcrdib fra Cften'""). 
Ciifcnu t'ccb bcii 2)rtu|Te at minbcd bc trolbf^iibtgcr mm fcigc 
^iiiixtr, fom fffnipc|}irvfi; jetter i Swcriigetf og 9?orgfS 
f^bUgc ^tcrgrgnc, og ( ^V^anb^ 6fe»f, hocr bc niaattc Outf: 
untci' fer U Xa\\\hé og StJfiiffcé fia;fJc Xappfrl)cb; mf n bet 
fr mtnnefftlig Srolbbom, bcr er rraabt t <3ti'b«t for ®a» 
bcritcé SRagt. Xcvfor ogfaa fce v( \}c$ ©ar o be gubbont:' 
meligc ^vt^<^r t«t fammciifli,uigcbe nieb be mcniuffeHge ; men 
@iibrnie fcitt (oérconc fra JToiigc flam men, fer bocm bet cngong 
»ar en Wtt — jn, ba ^on^ciiic og $)crrernc tillige tåre 
^lopficr, eii 9?obUfiibtg^cb — at nebfioutme fr« ©aberne ^^% >»*)iira Xtyzaniitm figcr B:(j^\ mcit oifi tffe i Un iWradig, ot Dy«iir 
fli[lte tirre Tr«in, cUrr fo,icé i l>rmic Ggn. Srf ften&rr (kui ret Pcl 
baa»c S^itjauj o^ b« gwflp «riffrtonimc, m. m. SPcn tog fcniø« 
(an ©tct>nal7ne/ fem Byzaniium, Orienlis imperium, Rclle«poaui5* 
Gnrria c. a. if(c blpt ( bfrcfl egentlige ?letptniitg; men ofif fim i 
*mi«telig^cb fot ofiiigf Ufjiic, ^ayc Cd ffiificrj dlnr ligcfaa oficfct 
fftfl^rtnnp, wr onre belidflfnfrc trt ClIRtcn of JJftcrfDcii (f. cBfiwr 
Slnm IIS). ?u tragt wtcre S^Iutniii^cr bcraf, »ilfcr rarr fcrgirt'ffl. 

iM)ghrti«rnc to« 3iuo, f. wcnfor mnm. l:«>. Om ?r«ftfciué ^cr. 
rrmafit, pg em l^rirfJciTtibpt fem lierrcftamme f. Ol. 3rv8G»cfen* 
©. e. «*. Om Wofc»cnHfl6rten af at en IcgiKm Syrfiv*fI»vot maftttc 
ntMlainmc ftci ttfrrnr, f. bf [ ?lnra. 47 iiKbbcrlif ■anlpbiiinflcr. ©fanbinaviff Steligton og tD^ittrølDgir. 34« 3éli?nbcvcii trccbc, en&e^ font CT^viflcn , eiibnu eii %\t (aiig 
gicvnc paa iTne ganilc @ubfr; eg for at ritbe bcni; gforbe 
(jan fccm ^yppycn ril blotte ^^ongcr. Xcifor trccbe ^an ogfaa 
at funnt h%Q,^ en ^iftorff! (S^rotiologic paa bem 05 paa |tn< 
tSliføtreflifiwc; om enbog fel» ten rfmt mv^^otogiffe Wn« 
f!uclf< cnbnu ingcniimbe ganffe var forfwunbcn ^da S^Iaiib. 
5or bcn-l^rtnffc bcdmob, fom var blrcrn C^n'nrtt paa en 
anbcn ^ci cjj 3)!aabr , ciib ^élÆnbcriie , 09 fotn forfi tirnge 
efter bet tiblfgfle ^cfienbtjfab mcb 6^riili-iibomincn uaaebc 
beroet!, rtt Ijan frcmIjcpt>L'be Skrift ud af fine gamte ^nbei-e 
^i^i, foni nttfuc »avbig ti'I ^^yrfcffc og Xitbcbdfe'"") — for 
btn iCaiiflfe Uflrc kuberne btfelé cti »didg, men bunfcl 9tcmi* 
nffcen^ fra gamle ^A^t, uben nogen Stamtavle; be^tø en 
(SJIenftanb fer Overtro. 5)erfor (iaac bc for ^and ^^antafie 
uben Sfbéforholb; og bet fatber ^am fffe fnb, al ufUc 
tvinge ©angeiKJ $)f(te, bet txxxt nu ©ubcr eKcr tKcnncffev, 
ixCo i ru c^ronolcgifF Sorm. ' '^> Gnbogfaa ^vab Ui^smM 
. ■ j '*'';) Widuchind \f III. O'^-'itiom. Ser. I. 65i>0 .,''""*' "nUqiiiUW i'raot 
Clirtsliaiii, st'd iijhilomlnus fÆoffs K(u gcntUx servietten. Conligfl 
autcm aUercaUonein super »tUiira dcoruni Heri in qiiodBin convivio 
rt-'gu jiræsiiiili?, Daiii.s MfTiriiiarililms, Christum <]iiidciii esse dRU(t), 
scd alios CO fore nmiorcs duos" *<:. 3l>f- ^E 311111. 117 aiiføWc 
^oiaKcliitber. -f-fraf latc en 5D?cnigte ktciiilc S"J"ftit((n(jcr og 
éwfc flictinrm &flc ^ittf Itiltercn, (a ftl» iiibttl tootc ©aøc fig for' 
tlacf. SRoget Itønciifce fortaUcr HHnwhl. It. 12 (moiiftcc fcog hiti 
i Solgc m rti>iucIogr(! Sp"*^lfn"'8) 0"> 3nfr^'9flfl"ne paa Sivgen. 
3*f. Snton lib. fic alten ©laracn. I- 44. ffiuij^ote ^ft*^« »«» 
©ranbenb- l. -irø. o. fg, 

'**) ^ra betfc Svriøn>i»iitl Itctmgtff, moa brt forcfcnmic ué Itgffaa imnte« 
ligt. naar inati in( tcflvlff Saro fer aiirttbroiutfiiicr, fciii naat iiiau 
»ti l'vggc et Aronclogtf? Sp^cm paa (jam. f et *renoIoflifl!e ??Æfm 
, — Eller Uvæfcn — tructe mcb at (|tf«lc te titligcr« ©eflcrd 3anfc, 
cg Donmflrf« Stilling i iiin XiMalbcr, »et affinbigceprnbliwiioncr, 
fom hin Uailciitct, en bcrcgnft ^politif, cllcr litcn« ^ant hinbc f»r« 
inrt (ifl — ligcmcgct, oin aUcnc Sttom frn SBichien wt SortU^ I 

I &setbtømft Slrltgiøn ^ snpt^toøtr- 
Mft gfdor 00 ( ttmmtitQ tt}UUQt ^tfltbcr, ftctatt ^rr aQrrdf 
Hjicfom trpQct I en £aflgr, fYtønbt too9 cnbrni UtnUU^t, forbi 
»cri »Kf. 

2)fn flflbfte 9lffl af 3olf«not^fn, b<r (aber cé foftc 
rt $l(f i tn rnbnu itbligrrc ^rrføbtf, pg ^pff) faitbfvnUgen <r 
langt cclbrf, mb oi bctlfmt fimtir TpaavlU ben: trcrber ferfl i 
Ut lobc Slarl^unbrcbr mcb (Tfrrc Oniribé frem for oort Sfif, 
fom tt €agn om Afaftammené Dprinbrffc ( 6fanbit 
BOVUn 00 i Qriiølanb. Xtttt ©agSj. ber fantfyttdgoUtf aSt* 
rebe mcb dingler pg €areT/ og iffe f»rfl Dcb be !£)an1M 
^rifløtofl i bet Sbe og 9be ^lar^uiibrebe, var tMRbrei over tfl 
ffuglanb — finbe &1 forfi fulbflcrutfgt i)o6 bcii j^amle Crt^el« 
»erb, ber fe(o ^vte tU jfoiigrcrtten'^; berncefl^ uafj^jrugfgi 
af l^ani 9ort«Dfng, cg neoet mere bcfiemt, ^oé ben trvt he* 
irører af be nationale Srabttioner, ^il^ctm af Vla\meif 
buTV; eubctig ^od 6fmeon fra Durham''^, cg nogit 
Slnbre. Xtt fortveDee: 3 ben fierne Sottib fora en i*aab 
brfvenbe over ^avct tH ^iin 0, ber vibt og brebt omfn'ng 
^ar gfvet ^3forbeit bete beboere (til Scanza^ Scani, Scaridi- 
naviii) ; ber, ^^cv &ammeU'2iaQtln h'ggei' fmeQem @ot[;er o^ 
€arer, veb en ^y fom Ijod be !l)aniTe falbed llaithaby, ^o^ lebd fbt brnne ©trticben; cfltr ora f. <St. ben fxafalbtc (Frttø^Amife 
(ar (aot orltrc Ailt>ct af ligucntie Slrt Klfixtlcd mcb ^am. C^ff 
fition mob CII faabau (ji^iiigaii^émaatc i ^tationdlUetro^ 3(ant) , n 
adbcnfcar en flf Sart'* Povct'Icntatfcr. 

'M) ptf* 5ai'i7fl p 480 cf. p. 473. Dm OT^t^ii« frefrrc Kfter, t ncbmf. 

138) |>ijotDilt benne taiibftrafltrtfømfetDitønbtgÆilbr, taber (13 iffc afgtøn 
mcb ^U^cb. {'an beraa&rr frfv lioefpm ^il^clm T^Id^ ^ia ..^nxlo- 
ruin Chronica," Cfl noiTMicr fclu p l'i.'*. Villi. Malm. fom Xtlbc Ri ea 
V<t\ af fin Rreniti'; men Jar bofl flfuigc Ifer fra benne. @ranbincit>ifl dlcligion oq SSyt^oiogie. 34S 


flrerac Sliosvic. '*"") 3nflf» r«6f aJaftbenj men/ mrt er 
3?cg uittift $)ot>cbct/ (aae i bcii eu flumrcntc ^rcng, font, 
uagtet ^an« fpopbe ?l(btT, uar ifort ^cel ^aa&enruftning. 
Sitlr«. ttv faae bet; bIciM flagnc af Sotunbrfng; m(n 3ngeD 
vibfle (rorm barnet »ar, eUer hvorfra bet fom. 3)cttc ^fb* 
unber fpntcé at nmattc Varék nogft @tort o^ ^ett)biitugé' 
ibt; ■§)fbc6vf* 3nbbi)8flcrc pkicbe og opfoftrebc ten lifl« 
renimfbe nub fiorfif Om^u; 03 ba Scef C^aaUhe$ tultU be 
^am) var Hcoen voren, valgte be E^m tU brrrd ^ongr. 
^aaé ©on var 5cfW '^) (0: ©fiolb, be banffe Sfiolbunger* 
©tamfaber.) Sva (^am fJummcbc (/>«/ '*'"); cg fra benne 
Woden, en Stamfaber for SvfOejlffgternc i mange tanbif. — iSt&elipeTb ftat (rr bfot 5ciinf. tBtfVcIm ^altncét'. tiorcnec 
„oppidum qiiod lutic C/mwtoA, nunc Vera Eilheiti (al. fjurthabt/) 
appcllatur" Øinicon I)un. ^ar 5/cuw/c cg llaUhaby. I;en i 
Æcrtm gt»nc rigliacrc ^ffictiiJiieiff er tagen af Kihflwcrd (Savlle f. 
471.) at Srani iifr l'lot ct ©hdtic, mm pflfaa bet ramme fom 
Scanilinavijt, er bclicnbt no!. 

^) SaalcbfØ M Willi, ntaltncsb. , Sim. Don., Alhcricus Od Klt^re. 
BeowulfeEigtct og ICtbelwprU IfV« Scyldf &ajt>:kTmiitn og te 
glcflc, ter m ^rtW Scff (beg ogfaa Stcgle , Kr ^iioe Hm) A'ceW- 
veOf Seldvea, Setdva cg nogle (tgnriibr 8triveiuaaber , om t/'nå op 
rinbeligc 3**«*"« brr ci fan »ære Iieioi. f3vf. Grimm p. XVII.) 
SigefeN^ bnoifer iDmflidiiigcn af nogle ?co i SttJintnHco (i bet ^ni 
9?0flte abfrilligc af Sci*r» mvl^iffc Borfttbre cre tHbfattc imcUnti ^am 
og Sr4-ld, for at benne funbc fctivc fobt i 9IoaV* Jlrf) 3lifltig&cbcn of 
fcm ouenfor Snnt. 1*^8 gtttne gorfloring. 

I Geat, Eaty Jat, Gel, O f. t. cre ferffictttgc giatfnefcrnicr for et 
SBfffen, ^Ifciiitet ^rbnitigcnic længe b;)rtebc fom ®ub,* eller -fom 
»or ©iibd een i" (f. ©teberne ^ofl ?otigcbeT, Ser. I. 8. Grimm. XU 
—XVI. cg il) oflbcnbort en ^entvbni'ift. om iHc |?aa ben øotbiflc 
Gapt Cf. Crinvni p, XXVI.) foa ^aa Obin^nawet ^Vii/r, for faoribt 
fom Obiii fnart felo er ben (>9(efic Øub (cg fom faoban ^gfaa fto^ict 
i epibfen for ©tflm(awlemc); fnart c« ©en (©fterfommer) af beuaej 
berfor ogfaa cii Son, eller Sfterfommcr, flf2|ior, (Seat, 6cef,o.f.i9.) 
X)cl famtne bobbeltc ?ior|?olb »onbct ogfaa lil&nge tiofl Sccf. 344 SMigtoii 09 
Ilt Unnt SRpt^ (i Ut ntnbflr ( Ua ^onn, ^vød ^B^ai 
fra 372alinr<frun) gtt)rr o4 bcnl tlammfr fra &eM^ pg fammc^ 
Cntr^n, \attv tig t<l tfff tvtvle om, (ratihøn&l firtt^tltvcrb 
au uMrvFfcti^ noronor trttc 8t(^) fjoa Qninb af 93(It^clmd 
%{(tn<éb9T6 Tinan vrrb, f^oor Cro ^art ear i al btwnc ^clfc< 
fii^nct pg $olfci'dngfH) ^ Ifgffom c^faa tfcixé iffrnfrlgrrcé 
UCfav^n om Sirtrt, ^»crlti S« «'f f»rfl onfem "*). *ll aV^fl^ 
er flrlDgamnd, cg ( bet miittiie tU^ercr |>rbfu)!ab(té £ib, 
bcvjfcr ten Simpcl^b cg 91a(Mtrt, font atjYiUa ben fra a&e 
M^aenU Wvttjet; faalcb(^ fem cgfaa olUrrbe ^ammrafni« 
h'ngcn af 9!avnrnr fffx> tptKr t;fn paa rn ^et ^l&rrbom. 
"SUre af te «lbOc Stllttt, natMitigcn rgfaa bm, for en ^ct 
Xrcl famtfbigra neb ^cgnprn^cbnnc fcrtfattc '^ortfroaitc 1>cb 
flarrt 8»i'^*), og bet fcrmcbenllig i itt 9U ?tar^unbrfbc "^^THnrfc ffal iftc 'oart fagt, at OTytftcn hm ppftot i Baithab^f fflfi 
tnn ttrfca ^r utbicti fm- X^e maogr SlfviQelfn i mfdte Sing, 
faatMlfrin, albmnr 29vt6r,r[Icrnfrrbcfl«^tr(e, niibCT forfTicQidr klovne 
faa titt ttntf tilbage, ligrfcm tet fiimtnt %^\\é rtronfomfl i før" 
ffieOi(iP ©j>reg e^ i lifif ©ammcn^ccna meb anirc ^vtbcr. ipife nctPP, 
« bwv te fammc i?ennafl(fr faifrt ©trt, t-rr t-anti^e eg uMjiflctc 
IBptdcn fifl pan fammc Wairtc ; n) at ^fn fammr *Kyttnié Wrftft 
funbe (ilteif fciffifUige etrtrr. ?ct er hm Xalt cm tru «!WVft<n« 
gorrn, fwortbrn (ptfligft ficmtratcr, fer faofibi Tern beri bet gao 
tum Inb^clbtd: at Haitbnbr ^a)>fee @<mnrt cmUfabi^telfen^ umib* 
trlbarr. frrbelioc 3nbferetfc fra ©efibrn, iibm jhrifl Cti 
Xri{|øraagt, i>fl aben golfcBanbritifl. — gjiuriiflcit (unK cnbeafja 
ben iélaitbfrc %ii.U{ cm afmie^ OHb^iinbrmg fra Svbfflanb 
lj( Vanb* flaac 1 SJinmeii^crnø meb bcttf ^ca^n; ftfrfaai>ibt nemlig« 
fom t bet mttibitc ^li^in^cii blbet ten famme, ^pab cntcii man an> 
Iflflcr, at 2lfabDrfc[frn er btctcn iibbrcbt i cu ©cel af iSranttnasi«. 
eittcit fra 3pbfRanb« rKn fra @enbcTJi>Uanb- 

"O^iit op' 'wn i »-<"'• Cantntir. Ummob &ar \t^\ p.ivii?ufl ©(»r afbfii 
fammc flytte nffflen i alle .^ilber, fom w^ fenic Ciffflfi ittc fv»** 
ai ftcribe bcti, tilbage inbtil Weniiiu*. (f. 'ZilkEflMnm. IX). Om 
6nro« totner iliftc bctvbcnbc tncb Scrf; fom Stiolbé gobn. f. 
(ti rimgcre ntbenf. fi>rc(i>iiimenbf %avx. 
^tonbinoviil dtelioioii pq VtH^ieg^t. 34A JigtÅe ©coiouIfé*3;riH)a'"), (iflcfom entiim anbrc'""), nottne 
oDfrtbc Sctjf, ©fflb^ Sflb'i^^ ffl" "" iif (jand tjf^^fffbw, 
fom Stamfflb<c fer be banffc pg ongclfatfffc ÆCongcv. ^a nu, 
fom man fan tm\U Hq, natinUQ^iié ogfaa tii^t fflwnc maatte 
fn\»ttcé Kl brn {jcUf^c f^ifloifc: faa ^ov ten H[ Caiibet trt« 
»cnbc a3aab giuct abfTitlffle nf bi(Jfc gnmlc ^tlbcr Jinfcbnfng 
tU at gføre @ccf hl ^loaf)^ @?n cQiir ^ouncføu/ cg ol labe 
tfam fpbeé f Sirfen. Gitbogfaa for Saroé gorttrDing ligger 
ben fammc SKtjt^c til (Sruub'**). — 3Kctt iffc «ttene benne '*J(Jn langt ^eicrc Sltcr filttcc Ve^ bc«c S^igt (i ^iii* 183a »VgiiPiw 
©frift ptcr famiitr.) 9?(ig[c gipre bet cntmi ættrc ciiti ^oii : ^nbrc 
pnøTc. OTiie (iJniiit:, bvorf'er jtfl fccticr SwinilfiilDistct i bcté nu* 
»ærcntc ©liffclfc t®iigiicttc, tct iirtetitflrcr, (tt uiinotfigelifini 
laiiflt (vltrc) i Ui iU MaTtmntrcte, bnrcc tccto v^a ©Vf^M«* ■ f^*"* 
aUcrefcc er aiifleUariff (3: tujerfcn tentt fnrff!, cUct onflUff •>; 
bfliiflO 00 flltfciit r«bfr ta lib, ia &« i Qxiten eticr i biblen af 
GiigUiiib inbuantrcbe goilcfærb allcreCc tiat?bc blantct Rji, ffl« M 
btr gaPfiJ et Aiifftia i S?nttaiinieii; Hii^ tfrct bc pisa 3ntboftet. 
I3eitc »ifcv nemlig brcIS en *?tanbuig af (J^nnnitoin cg ^^cuniffnb* 
ber i bet faa l<ci:3c alt ériflntbe Krglanb blot lunte finbc ©Irt j)aa 
teii 2il) Ofl i be Gflnc af ?anbetr &i3or bc ^ctenjTe 23oiif(e |>ai?bc 
5Ragteit, og ttt>or be iietcp bart tcgpnbt nt ectitc fig ttf CtTirtmbem« 
wcn; tfcliJ gnaer IJigtct oabcnbaTt ut pan, ot^æbrc en Eanerlvngc, 
flff blot bcc- bele SlJiitnct, ipcn iiaPiiIigea i?cs bt mange ubtrvncligc 
f>mfpn tU iKobcrlaiibÆt, Ijoi« niatiotia[c aviitrunclf« paa mfclte (S^m 
2)tgtetd Sorf. bog ilfe TvufS nt fcatfc fieiiM- @r Xiigtct Wctrt til i 
en fjrflilt aiilctiiina, i?«b (cg inflcii, fem bcbrc (uiibc fcrTIore bet« 
Gicntcmmdigbcbcr cnb Outt^oriiié Da^ib. 3 SWobcrIaiibct fatt 
tct itfc »iTTP ppfliiftpt; ffcrbelf* fort-i ifsr albrifl tjar rarcttalitU^rr 
ffttsct aingrlfiirtfr. aJejl'Sflncn tar, fibcn earmic« 03 3«' 
ternes (^iterncé) Uboaiibring, for en ppr UccI blcPen frififf; om 
ber eiibog mob 9?i>rbcii erc blcviie cnbcci ^etn tWtx ?Jilec 
og oMralt nogle ©nrer tilbage; og fajlc^c« ben tticHcinfle og ben 
iiorbtiøe a>ccl er blcVeii jottff eller »ilifl, bm oftlige banff- <Snbnu 
i l-^tc Sart), par Sproget i glcnflborg, nctpp Ørantfevunflct 
Imob aBetleinlanbet, ganffe banjl. 
3of- 31nm. lt». 
®.%ini. 141 og IX. ^ot^er'd <gfilbriiigto4@Aj[Oumain<uibi:e o« 
Gtanbinaviff Stdlflion og <røvi|>ol<*fl^^* 
846 Zaftttnfng, ogfaa ti^ ^iibffub af m ^rel 9{crrre @tog(leb 
CmcQan €cef t>9 €cclb, fom bc flcflc ^ave an&ra^i, beoifnr 
fc«i ntt^iJfrt Jlltfr, ca<r i tct mntii* Un fciflictlifltr Oprin* 
((Ifc af ffint ÆJlbcr; {ntebcnd ubcn 2ob)( @ctfé ^obfej I 
9?oa^ø Strf fiibf[;c(bfr en SlUufiou Itf f^iint attrt @a£)n o« 
Iti til Ifanbrr brivciibe ^attoi. 

Qua mfgrt mcvc mofrhjcprbfg er ttn 3Sobfff)fIfe, ^»orl 
teune Saga Raa» ti( bc flt-Rc ftlbføcrc ^^(ffiiberc, og ti( ben 
«f be ^l^ext almiiibefig antagne SD^cni'ng; neuiKg, al ^SfioU 
tungerne^, X^anefoncjdrnrd eg SlfciDCff gamle SC^tmmib løarr 
inb1?anbr<bc i ^anmarf til Saiibé, gtVnnrm @arrn. 

Xet fpneé Imiblertib ganjTc tlaxt, at naax ifft mt^a i 
C^iiie falbenbe $3i:fr(rf»lfer fommc bm laiigt fllbigcre JélonbfTc 
$(nfFtidfe 1(1 pMpf maa ^(int ^ortib^radti, aliewt for Slibe 
vcn^ i3!t)Ib/ Ifa'ot Sortrdmft; forncmincltg ba ben iéfanbfTc 
<$>t»pot^efe i ftg fdt) f1(l Iffc ^ar ^rcrgct af ct^clfefagn; men 
ftiaitt'c af en (xi-b (Spccutatioti corr en tnørf eller ulu-fieitbi 
©(cnftanb/ eller af en ferføgt llbtpbiilitg af et @agn/ fom 
man (ffe lomgcre forflob. |)erh'l femmer, Ijuab ter er enbnu 
tlgtigcre, at benne ^injol^efe fcptter Cbfn f:(o i Spftifen fer 
€fioibungerne; tmebend ^ift Skold eller ®tiolb, mrb |}antf 
Sabev eUev Dlbefaber Scef, er ©fiolbungerneé/ fa ©uberned 
©tamfaber, Xil ^efhivfetfe for ben iélanbf?« Jlnjtuetfe fan 
mon »in nof anfeve, og ^ar ofte nof anferl Ubfcrcbdfen af 
Obind (eKcr SScbaiiS) Sljoré og Srigged ^^tUlid Kgefom 
»gfaa abjftUtge diaone i Omi-gtten af bet forte ^a)b, ber 
![(ngc lilgt meb aiibre, fom forcfomnie i ?lfaIorren*, cnbelig Eet rr ben afiit^ehiiffe S|»»>u« fer IWj^fii, laanl frii tct inuMKIe 
@iUeW af ^ciflelmer, allfaa^^tUcM af bc forbabfc ^prncr. 
("fKin Oar onb, fom fin ^elc ølamnK." \i([Qr Stefcn'tf Edda 
Vvm. i. «m ^mcr.) 6fonb4iic)Viff SRdigtou oq Vl^\^ij\i>^ie. 347 f et ^tf vt'tl nof mtQtt ^amk ©agn cm Baxcvnt$ 
Ofl 5ranfern«5 Snl'iiJontJnttg omtrent }paa ben famme Cri, 
ob fujilfcn ^étcenbcvne laU ?lf*rne (omme t(I Slorbcn, ^loiltt 
©flfiti man ta Bvingcr i 5orb(nbrIfe ineb ttttbrf omtrfnl famt(# 
Wgf; ter (abc Soi'crofl ^ranfer nrtfiamme fra bc 3)fln|Tc '**). 
iEitn førfie Oinfifftibfgi^eb bn}(frr {mib(frt{b fntri ; ba \)iin Ub' 
brrtelfc, faa »(bt ben eiibcg flrcpffei fig ub over Safifanbet, 
(ffc (aber Ofl paavifc fcrcnb efter eller uiiber ben frore WUf 
uanbrfng; og berfor (fgcfaa t)cl, og meget mere fanbfpnlfgt, 
labev fig forffare ^eb be fra 97orb til B^htn vanbrenbe 
®ot^er, Banbaler, Pongobarber o. f. ». eiib Vfb ben , fanb* 
fijnligttitS mange ?Iarbunbveber tibltgeve 3nb»anbring ( 9?orbfn 

Kf 9lfenttf feiiD. 3lt bertmob ^Ifab^rWfen, fra be aQerorfbfle 
KbCT af forefommer tvinbt omfifng veb $>fl\)ert Æ^flev, og 
itb Sfoberneé 5?rebbcr ***), laber fIg ben'mob lettere eg nfl« 
arKgere forflare »eb flere Sclonfer af et og famme 
%clt paa »ceflen aUc Øfievfi^end St-ø^in og t>eb ^rebben af 
be feU&ave Sli>bc^*/ ««b »eb een cufelt 5olfef»cerm, bet 
fTulbe ^a»e braget Canbene fgfeimem. Dertil femmer cnbnu, 
j Qt ogfaa ( be mange, meer etter mfnbre (ignenbe, ^tf flere 
I af aKibbelalbcrend Solfefcerb forefommenbe ewentijrlfgc ©agn, 
I ter aaben&art er« ubfprmigne of SWpt(ferne om ttferneé *)3uf. em tt«i« Otttftocnttfltcb« ©leijcr, Urgcf(^. ©. 305-17. 320 
—78. '■peterfen^ ®a(;ii&ift r- og Iflott'. ®effgr. for tfle at tale om 
titlig« Sotfatfcrc (liaJin. ©»tin, aBcUf.3ar[Bittcra, ni. flO 3 csriflt 
^ar (eø tjjBcligt not crKtvret, al jeg ingenluiibt tcnegter (^oitfcntrt, 
euforiTfiJ, a^aiicmcé Oft Sifcinc« Dprintclfc fra ipftcn, og naiJnlig 
te forfici fra -?>oi<2[ficn. 

I itiin f fnnbanne (Ffliie finte* ncmlia atlc ^Ifatprfftfcntf brflcnt'te ^o* 
OttjfflCbcr, f. Ær. Methroy tlaithaby^ Othinaty ^ Ltirt (form et' C II llf g 
ogfaa Haleire og Sciriiitistieal , tct bcfii\c i tct Riinbfte \>flre tctV« 
belige -^antctøijlfttfer i ben tibligc SSitlclalter) Birta, Btaå«j (As- 
cJbiirguin?) o. fl. 348 tfflifliffff M Wtflt^tKtii' Mtmmt Id 92Mt<m, (ptRrr wntn altit ltan^f^ og m finfcmfi 
i$ttH, tUcx racr på9Ci , rn pcwbrotU frto &ct , 4i>cr ti«f( 
€dgD fetrlutM ntbt inbr i Iclaabrac. 

3)ni aobcB af tt pocnanfi»rtc Ørunbc for ben oioD« 
fatte ?lnf!uflK fan cu^ar man cnbog (ffr vil tage t)iin %w 
ndiig^ fer l(ltflrI^t3, ^orfpr frDg mfgft tdlrr) t Ut ^'iVfr; 
^fdpe til at ((^ruiite ?Iiitag(tfru af tt €lxgli7ab imtUm 
Koftoncmf/ ^eé bctire biefc iftigbcNr ftntré; men ttigcnluiitc 
m gientittg ^eOuamnwlfe. £}friil » AutaOrt pna tt Uge« 
lybeube, eller tilfrcrié fun Uguenbc 9?at)n( ale for ffbd; 
fer ef at tale cm. At Mb nogle af Um er ben fern^bne 
Sliber af b< afiaiiffe gcrmcr, b<r (Tulbe f»ar< ta U 
ffaubinai»tffe 9Iavne, ^cifl probirmatl)?. ^, om mon 
(nbe^ oilbe inbnimme bet ^aa at (Ige Umuelige, faa oilbc bDø 
bcraf (t fplge anbet, enb ^a^ beéuben er unMVlfomt nof: ot 
nemlig be Solfefdrrb, blanbt ^^ilfc CbUiéreli' 
gfonen Meo fnbfort/ ^ave bered Cpvfnbetfe fra 
ttfUn. 

pwih enbelig beu t reb fe <Srunb angaarr, foa for« 
tiener ben Vi|l nof, om rnbog t anbrc |>eiifeenb<r, mere Cip* 
miirffom^fb. 2)rtltf atøioer ben fra en »i^ ©ibe et nyt 
SStbiieébOrb om ben ^eftrabclfe/ man ftnbrr \}o$ 3)2ibbelalbe' 
rene djn'finebf Solfefarrb, efter at ublete bere« Oprfnbelfe fro 
Jtottt, fom SWomtf ffllcbcrfiab'"); beeltf moaflee fun&< *") 3i)f. M. o. FrKulph Hisl. II. 17. (irogr. R«r. I. c 1 1, IV. c 17. OfttX 
bet tør Ifffcé quæ nomiDStur Sa-ronia, I ©t fOT Daf*ia) Widw 
rhind. I. (Mriliom. I. |). fiit. 0. f. O.j Tin 2ti>ia f. Gr. Qiroo. 
M'ciiig. Leibniu 1. THI. Gervas.Tilb,\t.^.V\^ Gesu KrHiic.(Kr«- 
her. p. o7.) Fredegarw. it>. p. 93. ^inwm. ib, p. 254. Sa^m. 
mt. iift. I. isw. 0. fa gSafcctt. I. @. H»4. Sijnau I. aw. 
Spener TioUL (ivnn. L 3-'{3. SAertnvAam tic Aiif:!. i; p. Ml. 
SappcnbetQ« (fngl. I. H(t. c. fg. 3(1 i »vri^i, i Selgc ^int ®agn, i 
€f(ntbfnat}({I Sleltgion t^fl Slpt^ofo^ir. 340 bfii^føc pé VitQUn tU at opli^ff ben (((aabe: at ^éfcrrtbmie I 
lilbigcif 2ibcr iiftop Vfllgtc benne lUi for ttvcé ?lfcr; Jljf, 
at bc, forubm oiigi!(fari(Tc ^flber, oflfaa ficnbtc tybffc ofl 
franriffc, hi bct-cé Si'cmtKUfng af 3);^t()crnc baniiebe fig, 
er ligcfaa v(|), fpm at \>t alt fra gammel ^Ib af Qxmu fi?gte 
?filigf)cb til, ^vpr bc fuiibc, at lopgflc bcrcé ?Ærbem fpr 23agfn« 
(5?aon(i9fii tifcr bet fig pgfaa afierebe ( bc ovenfor »eb ^a* 
rent^cfct abffdtc Silfoftm'nflcr , fem forefomme i fitbigcre 
$>aanbffr[ft<:r af Soiorbct tH hen profaffFc @bba.) 3)?eti vil 
man cnbog labc ^iint fianKffc og fariffe 5oife*@flgii giVl&c i 
tete ©runblag, nemlig for faa •oitt fom bet angiuet en Snb* 
toanbring fra bet ftcrne ^ik:n, og i faa ^enfecnbe fnbromm« 
bet nogen ©vibtgfieb (bcr maaffcc funbe faac en neget fafJere 
(^runb, naar tt( i bet anbet iSagn vllbe antage Dnni, og bet 
tllfvarenbf Normanni e. f. x>. at toopre fat i Sfcbet for Dflci) : 
faa tjflbe bet f tthvext 2ilffflbc tjffve moerfocEvbfgt, fivorlcbeé 
begge ^tnc ?Iationer/ naar bc vfirdtg ha\>te tiibecit Sfuitbi' 
naioevnc bered Sffeligion, bcveé ffyrilcjlorgt, ja bel enbog enbecl ^runrftiif c{\ Gajemc fflitbc nefcftnmmc fra 3>ftnffCr lotcr pjt 
beg, (iiaiir man cnbcg iffe til airtage injgcn DiilorifT ^iciitSgierniiiø/ 
foin l^riiii^ ril Sagiteiic) ijgfan ujt>grafiid* Ijerfra, fiMrflavc paa fer« 
(li«t(ig 2)?tiat>i:. *l'?on (tiutc f. <Sx- fiUeii aniaflc, at mciii \)in t>dtitift 
fig eii faatan ©futntng af ben forUcS C&inébijrlcifc, of fcct iiæt fc*-- 
fkrgtcbc ©ptog, cg af poltene« aiaritrinc|; filer at en 3:raMtipn t}av 
ulltUi 5r«nfct og ©arrr fra Dnria, fijm t 1Wl>^claI^crf» »at bet 
ffftnanliflc 9laon for Donla (i Jiiflbcb mcb ©arc^ itjEBiiLium) pjj 
feiii cnbcfl tn^til t« lOtc ?(art>. af bcrpmlc SUinaliO« oø |>ifiDrie» 
flnwre er forftfrift nieb />f»im. (3»f. bl. a. Pocia ftmo- V. (l-i^lh- 
niiz. I. Ifi2 c. ft- <St. Dari) Fredpgari Eji. (w. (I)anubhis.) Ho- 
vedet! r 23*2. Forduii. p. 607. Ct>Btmt>)a , llnriubitis) gn fxQeet 
Sieminifcftit? fra £)ftcn, et ©UiflfJ Umfel ilÆiiflfft fftfr!Jrpfa, 
©ritf€nla»t eg ^alwftma , fan uci fQ.iaa rate fiø i ^ine faUUflrfflc 
6agii. af tttti ^eVtt^ammer , nrfcp emixnbi ffnlbf ^ve 
lig fcio fem liiaei (SfUrfoinni(r( *^. "1 VIIL 

6aalcbfé fpnf^ d aDhk trn t'éfanbff« @agnfprtaCin^ 
^øm tlfoldrrrné og flfabprMfend Sntvonbrtng i €faiibuiaV4cn 
fra Ut ioTtt i>av, giVnnrm ^S^biTlanb, c. f. ». i iig felo ol 
wrce rttnt ut<n fi^t ; n<n ento^ at vonv htttntt tØØrafft« 
1^1 tcOvrfrnbc (Sninbr, fom ffufbc ^(ntc< aubtnficbtf fra. 
XfTfnicb er ifU biet OJcibcrnré, ^•otaxnté pg bt S)aniftd, 
faml biéU doiti cprinbrlttjc 99eItgioaé Ubfprt'ng fra |>ct' 
flflrn, men cgfaa Jlfalffrenø ^ibicinfi fra Htxrit f^tvftffsf 
Vcrbendegnc, fer lotige (ibrn uføiobfigdigt bo»uf>; faafcbcd at 
bcr, ^»ab ben fitfic Cmftcfiibig^cb angaan*, fuu flaanr lilbaflc 
at paattjfc cg vpflarc: at boillcn %jd, cg fra tfoilUn ^cd 
af aften, <Utt oVer^p««brt af Un fvbefiHge ^crben, bcnuc 
92flig(cii^crrc f}ar funbrt 3"bgang i ^faiibinavfni, — 9or at 
fcrfoge }^aa, efter (fviie, at befvarc bette Spcvgétnaol, moa 
U<^ allrrferfi g(ere cpmcrrffcm paa: at i ben ViVfcltge Solfc 
trabttfpii, bcr fngentunbe fiaa« i SWobtlgdfe meb ben poetijTe 
Q^ta, ia iffe engang, i bet »offentlige ©runblag, meb be 

I ^Dani og Danai erc i 9ffftbcla(*«rfn untmibfn ftfliHfft; f. <SX- M 

I Tbegwus C^r^ II. &i»:t) aoD. N15. (fantr^nttfifiid WiilucluDil 

I III. (Merbnm. I. (W2.) Vjui Slathlldr, c 2. (LftbtiiU. 1. 195.) ni- 

B fl. ®t. Oanai ti uiitcrtit'cn i^ittt brt f- f. Grad, og itotmlicen 

^^^^^ ^rbocTitc af trt f^Mif^if 3taUrn, fctti biéfe lorii^c ntdlorbc bri groile 
^^^^ft CTaictiat. (r- f. Cr. Dilnrnr. Slrr«. o. V70. M Vt-il>iiie t- ^fy- ilff> 
^^^^^L Indpx. rffrcjt Mon. Ocnii. I. v. ZMrui*) ^mit[(rtil> Ofirc fttitrc 
^^^^V istrn d ubcticnttc mr& bnt faatc !£^ctptning of Oitct />anai (2rD> 
W lancrnf nrmlig;) oti faaictcd funbe flidc @a^n og goreituidnr let 

P cyHnac; (rvob entrn nu granfccnc ten £it) oitbr uticbe t<tf4 Ut' 

Vring fro Xacicn, fca ©rafcrnc, cllcr fra bc Danfle. k. @r<»ibiRaDiØ SIcIigiou oq ^Enpt^ølodie. 351 fé(an^f^ 9lngfvrlfcr ( ben profatfTc ffbba, o. f. to. ftntc ti 
itu faanirgct ten ^orcflftltng; at Cbtndb^rf<Ifen toar fnbføU 
af et fjcclt 5p1^ fpm ben: at bet jlcte »eb eu liUcgotomc"®), 
@(ia(ebcé tf(t>er ber/ mcb ^cnfvn til bem, bet maa I^dte iat* 
bragt ben, fun tre SKueli^^eber at antage; nemljg/ at te 
enten f^Mc \>onit en (fprbrcDen?) Svrftefft; dlrr en <'^trcr<' 
ftcftamme, eflcir eiibeKg en ^anbcr^CDlonfe, betr gforbe 
bet f ©fauDinavieii, cnitfciU fom bc 2)aiiffe 2'oav, ©ibraf eg 
9lin(af ( bet 9bc $lar()unbrcbe { 3r(aub. ^en mhM faub;> 
fyiilige af bitffe ^Mjpot^efcr er uben S»itJl ben førfte; ^»cr* 
for ogfaa 3^'ifiibemc, fom tid t}a\>c folt bette, ba be MalQtc 
Jlferne ttl padfenbc Stammefirbre for bc f!flnb(nat)()7c og 
anbre g^vfteflccfltcr, tuertimeb Srabittcnen/ mebgfwe bem rn 
mce^tiQ .^tiQéijcv paa bevetf ^nbvanbrfng. ^e to fibfle $)^< 
ijoiljefer tjttle »i fcrclobigen, fom lige mueKge, labe ftaae »eb 
©ibCH af Ijumnbcn. 

V-i iffiKe imttlfrtib fcrfi fjcnwnbe Opmiprffomfeebcn paa 
folflcnbe Cmftopnbig^fber: at t)(, fra be oftbHc Sibcr, fjwri 
©por til Obin^bt)vfcIfen fovcfomnic, iffe finbc ben ^crflfcnbe i 
eet faimncnl)*ngcnbc 3!P''bftfOfl ^ «Mev enbt>g fu« t^oå eet 
9oIf, faa libt fom I;o6 fleie Sclfefærb, ^ttié ncrre Sicfgtffab 
Dar fulbfommen hex>iiéUQt; men at vi fuiinc paavife bentf 
Ufcbretelfc »eb £)f>erfoeiiS Sijfler, c$ veb SJrebbeu of fcilbare 
Sfobcr Dø Vige { ^aumatf, ©octiigc, te lubffe Saube ueb 
CSfievfoen, 03 »eb SRf)(nejii enboibere, at ubtryffetigc eg meget 
gamle @agn tabe 91fare[igicnené Stamfabet anfomi^r til 
6fi6*, baa^e fom Seer til lliiilhahy, fom Cbin^Obv^fead 
(Utis) ttl SI g borg »eb 3^t)in<n, og tii b« ©arei> fem i '*>) ijctte flicftcr ligclrtc« em ben i StHjfftairtt bpiffbc Dt(»in, fom 
i 2ctcltié , Germ \ , 0^ flc« Serfattrrc i aijibielatlcrca, fllOTC til 

L Ctv^feud. (Utis.) 36f- aicitci-5 Urgetø. ©• 307. S58 GfaaHMttf? SMlgicD oø 3V9(tele^ WorbtpblTlanb burfcbf Ob(n **); mrten« oflfaa bf Mrffi« 
©trbcr, boor man ttiibcr bane oprdibrtigc (U(r cclbf}( 'D^tfclfc 
tnbfort nrppf funbe naacd paa aittru SDMabc tfiib til Q^iH^ 
%ftnil hmmtt tatna, at ogfaa 9Iunfrnt, Cbfn'^ @aør, 
^t)ppi9fl finbrtf E ^pfilaiibt (?) ; oj). cnbeUg, at ben famtibEge 
IDW'Wf« af b<» fTaiibuia»(ffe Cbiii og Ben fariflfc røobOB, 
fmcbcnd ht^^c &i\ttx i frg frio paa en vié SVaabe tiarc 
ibfntijFc, b<viffr en fdtJllirnbtg ^nbfprrffc af Uttn« ^)ubtom 
l;cé begge 9Iaiicner/ og mobfis^t ben opriiibciige Overgang af 
brnnr Sultne fra eet af bléfe Solfefofi-b H( bet anbet — 9lf 
bet bcr aitffite tør ti faalebeé flntte: ai ^tfobvrfelfen (Ffe paa 
ffanbttcien er fnbvanbict i ?iovben, of) iffc vcb en enfcK 
Gofpnic er bragt til en tié Ggii, ^toorfta ben fiben ^ar Ub* 
brebt fig Diberr; mm at ben er tommen til ^anbtf, fpvmr' 
brlfl forffiellige (Solonier, maaffee omtrent faniticigni/ til fop 
ffifUiije Cfgne, itavnliijen til ?lngcln , Sven, (SiceUanb?), 
©tjerrige, til be fpb'balliile V'anbe og til W^inen; en StUii^i* 
gterning, ber allene f^ncd tilfirorffclig til at gienbrfoe tlntd« 
gelfen af en ^raftecolonfe. 

Srcmbeleé moac Oi bemirrfc, at ?lfabvrfelfen^ ^tjié vi meb 
Oputcvrffomlieb agte ^aa be cé enbnu til.qomgrlfgc StilUx 
ifom brdt>2rrc for be flcflc (Sqm fun fll^be fparfoiut og fo^ 
tJlrret), ^ »ife ilg for oé i en onben SW og 5o"n i ®ver« 
«%r,i'fab i ^lorge, i begge biéfe ganbe anbalebté (nb i "*") Widuchind. I. I. (i S^covn^clfc«) Ru«l- * »Ippinli. transl. Alei- 
Srr. Aer. lian. II. p. :^. IVrtz. Mon. II. p. (>T4. sq. X'o^ maa 

KiT bfiuaTle, o( ic^ fer Ra■n^ff^^n^f JilfælM (Ift itfe Iccdfl« nogen 
t*a:flt paa tcHc fitftc 3?IcmciU (tft famle Sagn); bii ieg lt«r «t 
kMe ti(f)r(£th(tne Øruntc til at aiiMgc, at øaTernc otrtelig 
illfi ^fttfc boet paa ben fojibre cq »efttc ©ibe of eiberi 
libligrrr ciib Itcobotlt* Jie. Dcji ^arkflflnfort brttr&tigtt, 
forPi rtfppe UK« ionrt wUt -mwi m&t vact lUft i;cTi>m- . ^fAiibinaotjI atdiøion øø 9l9tbPlogir. 353 

9JorbtVbffIanto ofl vct Øfievfeca (iNljctva) o. f. v. Hgcfom at 
vi c»itti)oi>fb<t |iii6e, at ben allcvf^iu ()ar flutW (ig tit Un ( 
^antit titiiQtve forcfmibnc Sidigtou; t>fl at, i ^plgc bc ©por, 
font eubnu cre Icvtiebe, upafltoiulciiflt bc for(!ictt(fle Mai(cn<r, 
fora b^rffbf Otiih Sfjov, Srføga^ ia oflfna cnbecl af bc oorigc 
?lfagubfr, Vavc i googra^j^if! ^ciifeirnbe meget oiDt ficrnebe 
fra ^t)erattbre/ cnDfFiVnbt t)t maac HUirg^e bem ben fanimc 
9icI{gion. dammen lig ite t)i \)cxmtt} bet iiijfig funbtte 39efultat, 
[igefom bet ^l^iUebC/ vL af ben poet(f?e iStta funii« banne øi 
af Slfcrnrd (Sf)avalti'cv og |)aiib(emaabc — tfutiren vi troc at 
funnc antag« fom iBcntifTe mcb bevc'é, ber fLMfi iibbrebte 'Jlfa* 
Icfven i be norbligc Canbc — fvenibelcé l^«f?aff«ii^ebeii af ben 
Sti af ^cnftOQiiiietfe, »f fpvcfiiibe tjoé be gamle ©fanbinavcr, 
og (ttbclig bat tncQtt ttblige ^anbel/ fora i ti$U Ggne ^ar 
funbct ©tcb: faa antagcv iVg bet for laiifit fanbf^nffgew, at 
et ^anbc(^foir, paa alle \)int foifTtentge @ii-bev veb 
^fJeifpcn^ Slp^ti; o. f. o. I;ar anlagt |>anbeIéco(onf<r og 
iubfort ny (SuUur og ntjc ®ubcv, enb at bcttc f?ulbe ioæ« 
bet^ii-fet aUeiie veb en i'n&vaLibret ^^i-(vneco(onte. !£)e faaEebed 
fra ^tfnt ^anbcléfclf ubfcitbte 9Jyb?c!gcic haxtc ba funnet bc« 
iiytte bunffc Sngn i Slorbeii om ©uberiic fva bet fternc^iiMii; 
pg em be norbiffe Solfefarbé Oprfnbelfc og Snbvmubring fra 
Øftcn, for at fatte be uficiibte , eller narfien glemte éJubcr 
i en ni) og fri|! '^elyénlng, tiUæggc bcin n^c l)cUige DJaVne og 
ffgeufTabev, giorc jlg fflo til tivi$ ^^vce^tx, eller »el eubog 
til ©uber i mciincffelig ©fiffelfc; og Mch en ^ofere ^annclfeé 
forffieUige SOJibler, formobcntli'g (jellcr ifU uben $tn»enbclfe af 
©loglevfoiiftcr, at jlafFe fig tiltro og ilnfcclfe. 

9?aar t)f bernopfl "ol&t unbcrfogc, ^vflfei 5olf i ben gamle 
53erben ber maatte ^aoe vcrvet i ©tanb til at anlcrgge flige 
|)anb([écolenfev i bet ffonbfnatiiffe og germaniffe Slorben: faa 
rr bet loel i ©aibeleéijeb tre forjKcUigc ^^unftev , ^qto -ftt^ w. 
faabon lliib(vfp<)«Ife maatte fomnte i %etraf)tnfnj) ; nrrnlfj 
1) ti\ I)ttnfi* SpI^fJtl) |)tnt>r[ené ribliflfie |>anbcréoc[c, 
ben Ijci- oni^aiiblfbf Wclnfug, tunnf fcv« eé? 2) Om ^»flfw 
af btélV stationer bet ftiarcf} Ian anra^cé, at Un )?cb Gcføut« 
fer(ng fanbc jticnfc rt rnat og uclt)flif<rtt JJoIf, l;t>ab $(ffrnf/ 
cfliT bc cbbt'iT; pg anbrc Srabftienrv, ffuUc bave inbfort I 
Sflpibfu? 3) %i\ ^oilffii faobaii ?Jaiioii bc incft paafalbcnbl 
Dfl tpbflifle ©per i fcføe 9torbrn fviuø at tjvnviiV eé? 

3 ^fiifwnb« til bft fprftc af bt^K ^^unft«-, ba finb« 
v( aOcrfbr ( en nic^rt ficni 3ortib Spor til fire ^otxb'^on 
bfléttcic, fom \){t fiiniic fcinine t S^fttagming. ^tii f»rftc 
gaacr fra Sȣt^(ob og anbrc fTaiitinatffffe Sgnf owr 
£?|lfvfi3CH, gifnuem Xiiita i>3 anbrc Gffilanbf?« (j: BfJJanbffrt 
Slobrr i'nb i Xtifrpcr og bci foitc $>au paa brn en« @ib«, h 
^o(ga cg bet Ota^pifTc pao paa ben anben. Xieime |>ati> 
bcléct'i fuiinc tti fovfpfge tiltage i fpibigangnc Siber fnbtf( lit 
9bf Slav^mtbrebe '^"j* S-iiudi^)! er bft, ar ben ogfaa fprtfattei 
enbnti viberc, eg finttebe ng til ben inbiffe ^nbef^vei, 
fom gif igiemKm SJaftiien fjcniinob pg (nb i bft forte ^ai)'*); 
cg ufanbfDiiligt ev bette \?el iffe , ba mange CintlÆnbig^eber, 
fomoUercde feitien er omtaCt, t(ttabe c$, at ^mfore ©»(ener 
(eller ©tcar) og SJanffe frit), i Cerrg Cprinbelfe, til biéf« 
aftrttiffc Qpgiie"*). — t>m an ben ^e( gaacr fra '^Sannonfen, 
>»)@. SRttlcr'S ertdmSr. II. «17. e. fifl. ^ciier'* Ilrgeft^. ©. 332. 

'"Jfft rtiibff brho-ftcnte ajitmrtt^rb (iinbf ^entc* fra bifife /»id(, fom t 
gélgc PJin. Hist. N. II. tTT. Mpla. III, 2, „ci India commerrjj 
causa nuvigonlcs," Pcb ®rotnieblc»e benfaflcCe paa ben germanifff 
.^Vfl, bcr blebc faiifinc af cit fbevifl 5fonflr, oj^ fcnbtc til Q. .Mclellus 
Cfler, fom »fin bpn lib »at roinrrf! 'pioronful i (^alliftt. OTen ri 
g^^prvl«maftl a — i galb b«T obci^cbcb« er nogrt fanbt i fortal' 
Itrøfn — pm b« tff« i ©rebet for Indi tøt Iccfe« Vmdi eU« x>fh @»'niaiuVué ©raiibfi'r, lan^é mcb cUm- ncb at U^rul)^ 
fricn inttii S?j7crfcctt/ cg tcvvna pijcr Uth' ^wo til C^en 
ISallta tUtv Osfirclfi 0"0rt|7ee Asorik i ?)'"") Denne ^aa^ 
Uté'oti ga<icr faa taRst tilbade i Xi&en , fom t{t tct Me 
?iar(junbrebc of hen djriiitlQC ijib^vcgnuig, ofl »i fnnnc mcb 
ttmniflig ®anbfi]n{ig^f&, cUit nopfu'ii uifb ^(iéiifb, aUcv«bc i 
^iin ncrtie 'Sib, fom bftié ^^cv^bmaal , paatife to ^anbfld' 
plabfcr i 3Jorfccii, ncmtifl liuniiium OBuifta? 'iiincta?) "^') 
pgfaa falb<t Jumne, og nib(fl«rc Som^tnjtg, »fb Øflcifocutf 
©ttbf^ft; iSIocrfxbcn af ^»ilfcn, t)cb SWfjcira, mnn fjarfunbd 
mange Clbfugcr, ^vW Cpn'nbclfe nebijcnbi'gcn maa ffnvv fig 
fra bet tjebfnjfc (S)io?ffnIaub, og anbrc, htJi'é Sovarbcibdfe 
fpnctf at fore oé td&agf til ^J^ocnicffn rllcr ^gpptcn; allfaa '«")Pl*nii Hisl. nau XXXVli. 2. 3. Ccrfoni tcttc iffctaW€»ætrtni>ii(n 
ott^ntU^ $:fliit'cWVcf, tn tftlbc uinucligcn en cnfcit rcmeril 31*tcr 
ÉQpc tiinnet ral^c tciiiic Uici iiict Rn (favtmiiic, fcv ot ficnU Siau 
»et SJftfifufri. *^aii UM(>bniitgen af Slatiiet Oserina lofflftcr ]ti3 t 
wjrigf liflcfaa Iib«9iitir6, foiu ^<y\i cntifEr ifcIcTet, paacn blot5liipi 
ncUigtcb bercnite ctymelcfliil 2clEmmi. Øfal cii faahiR toPf 
«ei3fii *^<crbi, nirtci ten ctitni fiutlfi' fIs til Hc Ortil»l>aningeii, 
cUer i tct mlittpe til cii jieel itia-tc af S^cfliebft. 

'oi)ptol. |I. II. 3f!£ adrne giflVnelUg^etcn taler (fctfor; men cnbnu 
mrrf ^cliflfifii^etcn. Gfter ^UpIcihæb«' 03rfibt'i'flcimtidfc laac ti't 
»eto llblobct af iSau-q^oc, fr"^ ^'' ^*^f ""* lemiiiflifi -æitferljrt niiitif 
(image for t>m eflUgeOtfrimmtinii; IffcforOTunbiniicn af Ouiafio;, 
%»iitciT, naar »i (\aae ut fra et faft ^hitift, f. ffr. (Sm« oq talt>cn4 
fiilbcr, Dtl rebuccre Vænfltfflratcnic, titfic fait« fammcn iiirt Sfiei(t= 
felcii« TOimtinfl. 5P?cb ^enfvn til ©Tcrcflrfltcn, tfl latcr en om 
trenilifl SemrKcn fig ivitrffttttc icct 'Jilclcmcctié' Ørnfctcftcminclffr 
for SlcCmuutitiflfnie vc& s:fterfeoii4 Mpftcr, naar ci fægijc ^i^ til te 
pirfcliflc ©rcbcf^rnfcer. ©aatcbetf fuiinc «i rctucfvc ^lelcmæufl' an« 
øiyclfc for Bo'jvitiov, &»ot tcl irtc tommer an pna ben vbcifie 
9I«o3(i(^l)rt> , ottilrent til »H« ?. cft '•:*" ;«»' ®t., eller ointrciit tit 
©temné JBelifificii&ct. SRcfitnimclfcn afutøer fao liSt fra Jtt-mnrs 
uirtcli(ic S6clif\ficiilet, fem man Uxn Fortrc frct af ten bnuffrcnte 
gcpgrap^iitc .<nuiit-ffab. 

SS« efantttomff Stcliflwn cg Stvt^Ioøit. 
356 ^aa ten'trcbic ^nbelévcf. ^tn aiiNa af ^emclbte $)ai 
beCévMbffr er fanblpiiligviW bft bcftciitic Itirra, ter fvned 
t^\>€ virrer^en ^avn eller tfabepla&6 for ttt ^amle ©igtui^ 
Ctiai rUer ^faEpiigerueé crf&lle >2<be, ber iaat ittt langt fr 
Itvfal oeb SRvvlarrn, cg cnbnu t bet Obe ?taT[}unbrebc ooi 
SHeiTbfiiid for Uppfocftrne« ifciifler; men bfrefier lletj fa 
rernt cbelagl, at ter t Dci Ilte ?laibtiiibrebf fnap var no^c 
©ppr tttbagc flf bentie tatab '""*). 

!!^eD trcbie 9iei er gaiitTe eu iSoisei; og brné (^bc 
punfter ere mob €vb(ti ')>l}pciiicf(ii (<Sartbago?) cg SKa4 
ftilieii,(\.> mob ^lorbcu fauttlige gamle ^aiiDeléplabfcr. !Deri 
t^xe, for en m<^ei fiein Sib, bevtiøligen i bet an bet ftai 
i}unbrcb(, ja for en Xeel vel enbnu libligere: Jnmne, Biro 
CCalmar?). lluilliabji, Trenn efler Treona, cRibe?J bettwnj 
Marionis, (Odinsci?), (Ilalciri?), Scirin;:pshii('l. Asciluirsuni 
pfl maafFee enfcnu flere '*^*). Cm nogle af tiéU Stcber , i 
maa(Tee om bem a\lc, tft vi meb temmelig 8tfferfyeb antage 
cit b< frplbe ^^oenUUrne bereé Oprfnbclfc, tUev i U 
m(nbRe bered 92a)?nr. 

Xen ficrbe pf temelbte ^anbflé»e(e niaae ui, ^m 
ifint fclbfie Xtber angaae, mere flntte ci til t Solgc iSingene 
Watur, enb »i funne beioife ben »eb tybcKge ^tbncdtyrb f)0 
tt piamie. 'Xitn ^ax, efter al @anbft)nligtieb, gaaet fra t 
toef^Iige ^anbcMpfdbfer t^eb ben ctuibnfFe pal»o tit rHsioneJ 
(;alli, m. fl. Solfi'flag ijob ffurcpflé vefKige ^vtilonbC/ o 
brrpaa til Sanb^, tUct cpab 92^fnen o. f. v. inbtfl SMaéf^Itn "^'')3vf. liembert vita Ansctiar. tO. 16. '23, 25. Adam. Br. de sU 
Dan. 75. HO. 94. SuJ?(). p. 190. S. R. Dan. 1. 444. 0. fg. ] 
3nfc«jituig«, mon i f^^iflCT« Sitrr 6ar giort imob tmne 6(4 
Criftcut^, fpiie* ai fccroe poa oli fer ftjage Qtrunbr, til Jer at fomi 
i ©ttr.igtntiifl. @fatit[iia9i{I Strliflioit 09 3Kt»Voloeit* 357 3 tet min\>fte har man \)o^ ci, i (^giien tx^b ^ellfngfubr, 
i gamle 1)aQe f)a\)ncp[abfcii H^liiif^ssljid, (fgefom ogfan i 
Xsitmaiffcn, fuubct romfrffc 3}2^nt«r fia bet Ifte cg 2bct 
Slarljunbrcbc, f tfn iffi: ubÉtybdig SDIiingbc, eg ublanbcbc mcB 
anb« frcmmobe SUhjnlev; ^woraf cii faabaii ^niibfdJfoibinbdff 
mcb bf Bvn'gc i?v(lIanBc ort ^lorbfofH/ i bet mmbfte i bft 
vonitfrfff ^frrcbommcé 'Xit, taler |Tg brtjifc 

^t fonmic Itl bet anbct (Sp^vgémaal: ^nab tit l)ar 
Wirvct fov ft 5clf, fom fmibc iin'bfijrc Kl SHorbcii bc(, bev 
tiDctggfé 2lfcvu<? — ttt bcii fibfliiÆBitic af U fire ^anbclé^ 
»etc ^fv et fan fommc i SJi'traghting , faibcr Ic( f CJincn^. 
|)cOer iffe bi'ii aiiben ^ci fan man ret »^i tcenU )ian , &t)oir 
ber er %aic om SlfcnictJ Opimbclfc; fcrbt, butå aUertbi" i faa 
gamle Xtber Sorbiiibeffen tmi'Uem bc cuvopflftfTe ^olfeflag paa 
benne ^ci Ijawbe »»vel bcføbdig — tjtab ben i bettc Sflf^lbc 
maatte ^auc »æret — ba iiiaattc i^gfVia uben Sti(»l ®rcee 
levne ^avc Mceut i iaefibbc[fe af iieierc ilunbfJab om 9ipibeii. 
!l)eéuben (aber ii^ilcn ingen af be for ^Ifatæreit eienbomme« 
lige 3beci, cg cnbnu iniitbie Jlfagubernc^ Slaune, eller onbrc 
?3egrebciv fom Ijoenge fanimcn iiieb benne ?æce, (Tg forflare 
ai tit træffe, eller af ucgct anbct befienbt 5olf3 ©prog 
og Xofufcmaabe^ \}\>i$ 4?optrl ^i funnc fcgc i ?Ia:Tliebert af 
|)iin ?3ei"^. ^cr bfwr faalebe« fun lo ?0?ufl[gfiebev ti'ltnige: iiM)iurt pmm til eprpf\f( *n« 1^3 > ®<rrte(f«6fb («eTa.■^^e mifl p.ia 
©[oéfciricrnc li( bcti Wagn. Gomm. Hf^aoe af ©æmunt'd 
Sbbo- ^c mcflft »tjctfriiic Stviwolofiict , fom (>cr mctbcleJ »ffncii 
tU cii^wr af bc Slrtitlcr, fom i tetl« ailfffltc fuiiiic tomme untcr 
5?ctra(itnirii, flfi^itc ft luntet ftærliTc 53rtMié paa, fll man fra ten 
gra'ffe 2ite ingeii Cvlifsmiig tPT rnitc fi^ cm 3irii[iTicn i>^\ tni* 
OVTirK'lfi-, cii^ iic.ien Wrcclc (iiicnttiMlfe ville fuime *c(. I5n!k'lle 
pfl ifolcvftc ^iiflfct'fr iOrtfurmcr fuuue nfllurli(jPiifi V« ft tomme 
i S^rtragmiitø. Saiitaiiiie f.iii man ttt:n 5Biin(Tdiflfreb ftiiM i alle 
Sprog i Cfj om man al^cg :« '.'(t'-citc. fem jeg cicrac otevliilct 
"ttm. t« i((e (iiirc noflel bebrc »it gierc) lunte wcrc i ©lanl til, af 358 ØIontmoMil SRdision øg VfiMlicIegic. ^ttffcne maa enten cfom bet af entttl xi^cxt Sorrbe Oiitagrd) 

\tcete mbuatitrfbr fra ^pfatlrn, (Iler be maa vavc femnt 

Tra ^^bpcnicint. ^xa leggc biSf« ^etbenécgne laber bet aWeftc, 

[fif l^tjab ?!f«ttc Hflcé al ^aw hva^t til ©fanbfnatfen, flg ub« 

FIcbe eg forflave; faakbet^ at man vri Funbe •octu tiibeidi^ tH 

at antngc, ftben »i fun ufulbfomincnt ftcnbe tH beg.qe be 

omtalte iSQnt, al i 3alb bor ^unbj^ab bav ncirrc 03 fulbfcm« 

ncre, t){(bc t}( ogfaa af beg^ed fftrnbommeligtjeber Funnc forriare 

bet mefle ^od be gamlf ®ranbtiiaber, foin nu rr anfrei for 

inforflarlfgt. ptxHl børe frfinfor anbet be egerttlfg reffgiofc 

tel^cff' f^"" tf^'I^ fovc p* tilbage tfl ^ei'^lficii, fet faa bftt 

^fom ben ietniffe, 09 ben ubcn SvitJl Ijevmeb iiffrbcflaratetf 

fwcnff'banf!e ©ubelcere Ugger t(I ®runb for fammc; brrW, 

[fov faa btbt fom ni ^t>(be e* til ben efenbommcligc SlfaUtre, 

[til SpvcftiHitigen om ?Ioi'bcn, fom bet Onbc* og SKorfrtft 

8arbf, meb flcvc Hgitcribc ^PveiliUfngcr, mere bife ^en ttl bf fii^e ©rutftvncr ot faninicnffnve et Vmlcn oBcr *WenticfIffI«gtrti* 
almmtcligc ^anicfprog: faa oiicr tcfl nf rt raabantSi- 
fccttc ifft nofift iiccrmoit <5la'i;tfl.tl' imellem goHcflagcne latc fig (!> 
Iftf, ciib fra Sfabclfenfl tUct SynbflrtciiÆ 2ib. Siefuldilet viltt 
altiaa ^iioc Itiicfaa Utcn SSæiti for geKeiicfl -^ifioric , fem fer m 
■J»ifioric (tf ®j>roflcne og Un lucmicilfligc Slaiibé UM)iniii)i; fanletr^ 
fom fcen timbe titwictritiflcS vct en tiflttii Unfccrfuf)clfc afeprvgenc* 
fV'iitanifFc Scrtfott. — 3 ofti^it er jeg Uingl fi\i ilt iiegtc ten flort 
srvereciigUfiiimelfe i maw^e oiercrtiUtiiticr C(i ©tiffe, ter finte gtrt 
imellem bf ^cMnciiffc (ilra-fcie 0() Glaiiluuiwnic. 2Vfii ii«i>p al 
cmtie Ooerccii^ilenmiclfc læiigrrc ben i ^itcn fctfi?intcr. bo?ifcr, ai 
Ctn ilfc pcfcrerei tct ricnbpramcligc ^ellciiiftf, moi bax fin t'^ 
tcKirunt, bccW i bcg<ic gclfcflacjsJ ciiitreut lijic Giilturirm; fc«W i 
bm te* bfgfle riftfiiitcutc oii^flvtrife af ficmnKbe Slatloiic:, og bet 
»ifi iie! ifar of ')J(>oenicicvne. Satxletc^ ftnlioltcr tct fifl, f« 
fim at iiæi?ne ed Grempel. meb 3ltvtiibetct, tn Kiatc bc orlDftc 
furier, cf^ tct ffttfie flraiTc llp(>abef, erf p&ociiiciffe a^cgftaMr. 
l^'^i- Bnjnjiiffint |(crip. riinulvg. 09 Jappcnbcrg, ©rfttv. (?TiflIauW. 
I. £.. 80.} 6fantitKiW|I SRcUgioii og røi^ttiologtc. 3SU og t>c(1furo»j«tffc ffønc '*^>. SKcn ^cvvcb er at niffift-, 
at mdit^en txn, ter f\}iicd at funne tale niere fev bet ciic 
cUcr bet anb« SfopfltfFab — for ($r. Coficn om (yubtviic* 
3ncetpcrat(oii cUcr 3iif arnaiuMi , oø aubi-e liQiitiite, utcii 
SEufol fff« »IrfcHg tjavc ubgfort en !Dci:I af ©DbaeSyficmct, 
men hin exe l'Ut>nc mbfattc i famme, tfl gorbi'cl for beun< 
cUtt tjiin Sor'Iaringémaabcj Itgefotn bcrimob vinbrf ^articv, 
foi* (Sv. Stampen imtHtm bet &che oj) bet Cnbc p. bcél. 

ret>i}«nt>fscit maatU banne fig og ftcwronimc t)Cb ben inb> 
raabtc ^amp tnicUetn te iWcIigfonfr, en fl?(bre ocj en nøcre, 
cHcr iibenfra (nbfert. ^ctre er bcrfor et ffli-mcnt, foin man 
ju-cfieu giVnpnber i alle aKijifjofoviter; ^»on'meb ben ffanfci'na* 
i\le ©bbaloerc ubnicrifci- fig fra oUc- anbre 9lcIigfonéfii|lemcr 
— ene nieb UnbtagcEfc of ben ri)ritielfge ?ta6cn[javing — veb 
Oplotfningen af !)(ia Xtamp; ^Oilfct ( bet fct^jeubr of 
penne UnbcvfegclK ncrrmeve »il fremtrofbc. — '^eftmbtjlad nicb 
iwlbct, meb Sffbelftenc, pra;gtige ajijgntnger, 2;i>r og 
anbrc IJfbunbcrc fra ben ^ebc Qont, m. m. fom forcnnbcé 
l)cé Sfanbniaucrni\ flKcvebc i ■^cben)7abeJé SEib'**'), fabe flg 
ligflebeé tilfJrffffeligt fovflarc »eb ?;fernetf »Dlebftanimclfe fra 
|)imntaIaia''Pnnbenc , og fra ^hocnicicn. grembeletf paéfcr 

tgfaa 93cfPritteIfen o»er Slfcrnc, efter bered (egemUgc @f(f* 
elfe, ben ^ufbe Savoe, bc lyfe |)aar 09 Øine, m. m. Ifge 
Dbt tt'I begge (Jgnc(?)""). ®fanb(tia»iciid Sprog flaaet 
Itflribi'gen t langt mere Samutenl^Æng meb ^oiajtené, eiib meb ^m I. 176. e. fø. l»l. 0. i^. l[. -ii. 

^W^®. b(. a. % ^Q^imiUn* ^tcbcpDl. ®. 172. o. fg. 

^^«'; (Siifeltf niD^fflrtc erilbringcr, f. Sy. ©nto, p :t7. cd. Sicph. (2?JiiI- 
ler. p. 107) fjoxt iRc tcrVit' >nfi> *il U*irtiiuijifn iif B.iiiH)fr uucUfrti 
tf fotiRctliflc 3tf(if|triier. 360 @laiittnavifl 3{clt8(i)ii cg flpt^Ofo^i«. 
bf! v^crn{rifFe Sprog ; i'a tv faa ar fige ctlUUé i(U ift^ccQUt ritfb U 
fitifliiarvntc. Witii faa titt man rnbotj^ar anført ^ifn <£prcglng^rl 
fom 'i5«u* paa iubfff iJIcdftammcIfc: faa turtof ben, ffdrr æCi 
VknitiQf fnarcrf tale imøh, cnb for Slfcrncd CprCiiMfi 
fra ^ntfrti. 7^{ bi'dé lorrcr ^ffloricn oé at (ffcnbommdf^ 
1}(trn i €prc9bannr(fi-ti ^oé et Solf ubgaacr altib fia ^rfcif' 
mngnié ^■»pt>cliftaininc, iffc Mot fra bcu l)fr|Tfiib« Slargti 
naar btniie er fremmeb***!; beeW flitlner ben pocrijfe Gbba *** 
ubtrpffcligen fmetlem Mfamaalct, pg Vaiierd, Sllfcr^ 
•Dvergfé, ^otneré ofl aKennrffer^ ^pioji; cfl bf» itt 
Uot i ?lluifitbe[igl)eb, men ( en t)t<i SDIcriigbc (frcniplcv cflci 
tnftUt Ubtri)! og yeiiotvnelfer. 2 biéf« ere nu b« Crb oj 
Ubhtf/ ber tiflo-ggetf aSenneffern« O: Canbct^ ovrfnbeHfli 
^nbbDggevO oliib faabaime, fem tilhore ^Zorbend gamle ^um 
gemaal (bcit baiiffe ::tunge, Non-jrnamAI); Ifvjelebctf giVnfiabn 
røan bt llbtrof, Dei- aiiforifé af ^etnerne^, ^Ilfernc^ cg Xwr< 
gencé ^laaif i be ffanbinaoffTe iDi'alraer, cg ^.^ncrnrd { bi 
egenKig flermani|T< ©vrogarter; eller fan for flcrfie 1>ui ubrr 
tJanfTeUg^eb af btdfe forflare bent. Xerimob erc n(top aEU 
bc Ubtrvf, ber aiifered af ?tiamaalt*t, ganfTc fremnifbc for 
bi'tjfe Sprcgrranimer; t|vilfet \>i fameget mere cg no(er< ma^ «»)©aalebrf bico evroflct 1 1« fijHigc S^ritannlfn fiiriif, ettttHoiibth 
fcanffc Sltiglcr, ciitojj »et ^tiiitct^ 9fa»ii, bet crfifntte« for ten ter 
((cntt golfcOiiiiniif ; ofl tft uc^^(fi? i td SÆfnirliflc at Virre faiilt 
uflfltft te X'anfTfå cc\ ^lormannrmcfl fcitcrc Srobriiiflcr. Æaalet*^ 
bffcpltt 3i(ilicii* £prog, uagtet f^i'^ltccaiifcringcrne, jtt TpnieriTc (Fie 
ment. Jtuu I;«>t*r ^crfTerfoIfft i m iKa-Rc af 21at5!iiiitrctfr yct alU 
^uJttifcit« itonfifv (iva'bc at imPertrpffc 2^prpc(ft, Mn tcttc for ni 
S^fcl gjaf fur Ru, ufccn ^PtletS llbrjtfcelfc. Saalctc« bice vni^tcx 
ffitfnteifprpgrt til ?anr«g Jungcmaal i ev*tincw og en ftor D« 
iif fflnllicn; cg tft Pctlifli'btlct fi.\ Ijci- i fine {Jlrmnita, iianU 
tril mauriflif, ten frdiiKffe eo anbre G'rpt'rirgrr. @Ian^iiMV(f! Sleligltfn cg ^v<t>olof)tf. Stil (trggc 9W»rfc K(, fem oflfaa ?lffvneé *Hattnc, og UM«;ffcn« 

fcv aUc bc ^^flvfber, bcv ftnac t ©ammi'iitjÆng mfb Ccrctf 

2)i;rfflfc, for tct mi'flc Iigi-faa Ii'Dt fuimc fordarfd paa cii 

rttfi'CbéfrfUfnbj SHaabc af (nbiffc, fom af ffimbittflVijTe Sprofl« 

rebbcr. CXIO — S.-liibc man bcrimob, tit ^cflyrfrlfc af tifcnicé 

Icbftammfffc fra ^oiafittt, cnb bibcre anfere 9Inbnf/ fom 

s[)urfria!ii, £5)l«n fer but 6afpi(!c ^aw, bcr aUcvcbc fore* 

fommer (joé &ttabo^'\ Lhns'^uTf i ^iopr^eben af Sal f, et 

locrbfoebe for ^^ubbljafétnfn''^'), og ni>j)[c flere Ifgncnbe: faa 

fan ieg (ffe anbct cnb eidibre / at fifge (folerebe ^nfelt^cbci' 

let funiie vorre rccnt tifforlbigc; fanit at ^vfd man enb (fte bfl 

{abe bette gt'elbf, faa ^ar bcr upaatt>[v>(elig ogfaa funbet faa^ 

baune ^orbiiibclfer <3teb (meUem $(}ocntc(en og |)øiaflen/ bev 

i funbc fiiorc gicnfibfg 3 nbtJtv filing muclifl. 

^^ ^cn cncRe llbvrt t(( at fiiibe en no<)€nTunbe fiffev Op^ 

^^^nfnø om 91frnii:(t »irfeltgc Stammclaiib, tuibc bcrfov vof« 

t>en: at »f fogc at befrare bet ticbie nf bc ovenanfovte 

iSporg^maal, til ^•oilUt $oIf bc i ^lorbcn forrfommenbc 

@pcr lebe vé i)m, vcb at opfoge C^foningerue af Slfamaalel, 

eller Jtfcrncé ciciibemmclige Suiigrmaat, og forfolgc famme 

tit bcre^.SvMogfilbi*. 9icfiiltaict ^evaf Vilbe Uiil nof bliw 

t(inmcl(g {iibfTvfvnfftr naar te i 3airgcii Alvi<jnii'il i (Stta 

forefommenbe (frempU'r toarc be enefle ^etminger af 9lfa« 

inaalet; mm t)t fitiDc bcéubcn Uiibcifleitclfe i ben nyli.q vaa« 

beraabte Omftotnbtg^cb, f^uovvcb bemclbte <3proglO)niiigev iffø 

libet forøgeé. ^ bet man nemlig meb 8iFfer[;cb fan antage. ^>StralKi. e«l. Ca5aulioiii, XI. 4!>rj. XII. -j Vi. 3ttf. Datiii'é fv J^iH. 
I. IH. @ci]cr. llTQefi^. e. »31. 

) ^taf^uøff ité Stt.ilÆre. ri. '^1. 

i{T Stdiawi 06 SUH^toair. »3 fcrbvanh'gen antager: at 9Iavuf pna (^imQanbtnt fer Itn 
rclifli^ufc XprfclK ^'>é Ut ddt, fow bf \fplU Urti Cpriii? 
tfliV, t)at>f <a ^et])tnin^ (tncb aiibre Crb, at be ifft cre 
primitiva, men aflcbcbc Orb, bn- ubtroffc ben h<t<$ntU 
@Un\ianH ^æitn): faa laber fcø PSfaa^ fom for er fafll, 
nirfiiMi all« fcc Hl ftfafuiVutrt hernibc Øubfré 9)avne, eg 
bp^ubfii mange, mcb beiiitc ?If|[g[im&I«re famniru^ivugeitbe 
^(Qtebet, tnttn al^tUé (ffe, tUtt tun v<b «i mcgci toungen 
fftpmofcgi^ fotflarc af bel )7anbmat)iiT^ rRfr af bc mcb bdtc 
bcilorgkbc 'BpxeQ. dlQr biéfc 9IaOn<, faavd fom ficrr ^f 
niwndfer v*id bet fttfnbtUgc "^arti, m, fl. '"> mi»a alifaa ttrr« 
fnbfoinnc iitcniaiibd fra, 09 faatcbré folgdi^ nub alferne. 
^citt UUceHtS f>Q\aa hitxnt, at felo t @Fatibiita»icn ^abe 
^afjnrne cm @ubern(é iivc ^^cncrtMutfrr vcbUgcboIbt fig faa 
tijbfltøl 00 fia [uttQe, at ntbofl (Kbf^cr« SJIunfetørbemø Ser* 
brciflur i'tfe gatiflc Ijare fmiiict utjleittf tern '"*). 2)f»ne 
%)ctra^tnii[g tilbe tmtbUrttb Ut funne forlrbrttf cl Di'lbt og h(ii= 
figlé(o|} <Bit;tlct)orrF, berfom Vi iffe alt f^abbc fuiibct ^buiaticii 
og ^^^cciifcifii font t< to ^cvcbpu lifter, ^»or ot i bette XllfcrIJe 
tifevmci} bet foge Dvlu^miid' ^^ ^'^ ^i^>i berimob fore od 
umiobclbavt til S)2aalt't, cftevbt aQe ^inc iVavne, nirflcn ubcii 
Unbtagelfe, mcb Ror ^ct^eb funne fcrflareé af bet p^oeni« 
ciffe ©pvog, cUcr, (ba bctte bféoorrre nu blot ffenbc(J ufiM 
faa Ccbningerl af b< mcb ianmu l'aa na;r beflo-gtcbe femitiffe 
!l;(alecter, navnlig ben arabiffe, fom ben tigeRe af biéfe; 


''^*)£fta hX fem Jicificben i Uttrvf for fnfcltc, tfolmbe ffltfltelJcr i fi)^ 
fTifUt(ic i?prcfi bcPift terc3 SlvCfltiTab, (anni- I^O fa«! afdiercntf et 
bmniot PcWK't fer et faatftiit 8^I«fltf!tib af Ctjcrfciiøriemnielfen i 
llMr&ttfnc fur ]}elt 55eflrfMrff^^^T, on iiaVnlic|fii faabiiime, trr, i golflr 
tcrfé %iiiir, let limnc cfcrferci* fi;*i cct Rolt Ht rt anCrt. 3 icnne 
fe'atfQoric bcK iiciop ^^^5f.^a te ovcnfov iiiWnte ©ifitftiintc. 

"') 3»f- »JrMtilcrnc tfl Xilffftiiiiiscrnr ti( ^ifsn'i Stto. ©«iii. 3. 4'.». ©rflntinfttfifl fflctiflien OB OTl>t$«IPoie. SUS ^»ab tncrc fv, b f n n e @proøforf(aWng 'oit, fom je^ m^ncr, 
prft r^ttc flere af bc norbiitc SD^iitfycv i bct«S ftiiibe ^x)9, ($n afflive ^»orpaa o^faa be ncbcnfor mcbbtfcftf 
93cuifi:r. jetter cl fan ben Cmfiopiib(fl&cb tt«rc ubcti 93«gt, 
at 9?aviiene ^an te fiffic, cm ilfe aUe SDotrben^ albfle ^aiu 
^tléplabfcv aabciibart fore oi tii *PEjDcm'c(cn. 

^crtif f om mer enb »iDcvc jiaa ben ene Sibc beu oioenfor 
om^anblebf/ megt't fanbfi)n!!gc Ubtrcfcclfc af SlfabijrWfett/ veb 

[txe ISoUnfer fra ©iifijflmic eg langd meb ^{(^bfrne: fiaa 

<tt atib(n ©ibe, en pnafatbenbe Ctfghcb imfl!cm ^^t^penictVme 

pl^penififf baiincbc ^pEfrfxrb pg Sfnubinatjcviif, f ^fiiffciibe 

p bfreé Siilturé ^rt eg Svelning. ©iib5?(birre bfmcvvtc »i bm 

5bfn tidatjtc O^^ft^brifc af SRunernc^ fem efter nyere lin* 
terføgetfe nteb uie|l ^aiibfunllg^cb ublebed af bet pf^ttnif 
ci\U ?l(p^bvt'* ); frembelcé »JJi^^ftaminicnc i Sfanbtnauevne^, 
cc\ alle incb bcm ficjlcegtcbe Shtioiicrø ffltific ''}^vciic, Ux faap 
meget Ii'giicv ?iflitfnufcncn i ben tjctnafiTe *]3oetle — imttnligen 

tn paafatbenbe eiViibommcIigbcb, at atlc totaler ( ben ^"»en^ 
"fccnbc ci^Ué for Kjjc gfrlbenbc; faolebcd fem ogfaa i bc fcini* 
ttfTc (Sprog 'yocolcrncd ^»»^ff'c'^ffl'j'Jb ([(totggcé en meget unber* 

(»rbiict ^'en;biifng; cg oprmbcttgen flet tffe ^ar tjavft ublryft 
\ €friftfprpgct. Svben of Tli ([i) og K, famt aWangel paa 
!*f?i)bert(?J er« ogfaa (?geit^ebcr, Ijuilfe man, meb Ihibta* 
jclfe af bet gamk ©fanb(tui»if?e og *?Ivat>iffe, fun finbev ifo* 
erct t aiibre Sprog. Crutcd'g maac »( enbim trfnged til at 
tffnfe paa ben Eioé '■4J^ceniciernf, eg a\ic nicb bem ( Sovbin* ^*) aiOrrcfce o&fufor (f. 2Inm. !«•!■) tciiiKflc jeg fi( ®. SBrviiliiIffenfl 
Pcricnliini Ruiiolo|(. {(ititf SicfiiKiiter jcfl i eDn'iit innrrlimfcf fan' 
»cbiicu^c mifl) oji tit iavpcnbcriv Ec nUctnvcftc Uiitcrffffidfcr 
»cMiMttiiiif mere ^c fpnTt*;Uige SJuitaiIftit!i'tct>s inrbprtrfl J^erlielC' og 
tStøgtilfll', cllct fitiac fovrcften tflc i nærmere ootbolr lil ver Uirtn« eiantmovta 9trlif)tca pfl DVvt^elesi«. 
»if4 Mit iiaatnU ^c1X(\iaQ, crtbgamfr cg afminbrifg ub^rrbtfihi 
al ifCiTte Hobhttct t(I SftaWn oq nntxt florrrnbf ^nøzq 
menter, Kgcfom )}cb ^rgrHngcr at bannc bci ht f7<re €(09) 
@uibrt Itøtirnbf, eUcr ^aarbrrr Q5lanbin$émrtaIUr'''^; fem c 
)?aa bfn 9lfabt>i'fn'nc cønr ^otrbtg^rb i man^r^aanbe ^cnfrn 
00 AoltOfa■t^tgf](^(r, tfViiUw t;f ftiibe, faa langt ^rf^orfr t{ 
Gogn gaac itltdj^c, eg ber^eé paa brii, ittc mintre d^araftri 
ri\Wt Pd ubmtnfriib« DriOfgflfb ' Sfibérart DOfr flor« i>{i9e, 
foui man ( brn gamle l^crbrn fun linbcr f^cé ^^oentcianfi 
\}ci bc fra brm n(Mlammfiibe (ttrr vrb bfm cclonffrrebc ScIj 
fcftrrb (Sait[)Aøo; Sljitbcl^oei) , cg E}oé br ffdnbmacJlf'gfr« 
nanftfe Sclfefirrb, rUrr brin, t^od ^flfe ^tfabprrclfcu titbfort^ 
— 6ainmriifatt( vf aU bcttc, og fammen^olbe bet mcb ^Voll 
ooeiifer « kniofifrt om *?JIjocnfrifrncé ^unbffab li 
9Iorb<n pg bf iiorbij?« SiatiUå ^roBucicr, ligcfom mcb bf 
Ijpfi Siorbbccriic forrbmmfnbc 'iirficntMTal' mcb fiibfcl af 61W 
bentf grfinbrfnflfiur eg CicnbommfKg^fBer: tvccr jtfg, at » 
fffc vinge &vat af Saiibfonitgheb, ja I7e{ ciibog ^Ji'é^eb niofl 
tjinbed for ben SWeniitg, at ingen anbrc cnb ■^^^ocuicieriii 
funbe vcrre bet Sdf, bet tibligfl ( ^ifOcrientf S^aggrt) paa 
bered .^anberøfarter (^atx vu'fl ftg ( Sfanbfnavien , (^ver bc 
fnart »anbt 3nbgang fom ^errev, ia enbcg f(?m ©uber"*)] "'0 %i benne, i ØfanHntiPtfn cg i br til^lrff^l^^cn^r Spiltant-c fnd tfi 
Ficntic Jicnn (n^riiluntc i Cltlitcn ^ir dlmtnt'Cltg, rg nixttu 
liflcn bed !Bc^pf^l!c af fc« tyberc 3ntlanb rat ubrlirnn, bmfo 
bl. (t. Pouliit Diac. fif (:t-<iiis Lnii);. III. f>. f'Vor brrtmot 
^tctnicictnc friittc fiiiitcuScif« Ifcn mrt bcrc* S^oiibrl, pt^ bfr 
for ubfn fll Ivivl cf^ina to* tf (cltftt Wraffrc, (f. jernet) w 
tcii aUfcegtir li^-irfaa bcHciibt fem t @Farbiitaf£rn. 

"'O ocfl bfraabcr mig b" ittc pafl ten i bc ifliflnt(!« ofl oWc nubre ffan« 
tiudbiflc t5(rifter fattbflnlitic eit;mch(li|1e 5ln|Tiifirc af (^tibcKTTcn, forbi 
bcii intet bfiMfcr; mei\ ^cllcrc yon bc i (Saqen fe(b lifl^icnbe uittjorw* 
tøntnbf, cg i?(ia SnalBflicii at le X>oi»{W (Soloiucr 09 $>err€tcmm« 
'l^rlattb @tant)(ndQ4{I StdtQton 09 Styt^ologfe. 3UA l\. eg at M faaUtti er tern, i ^flfe t)i maa f« Originatdi til 
bet ^3iUcbf, oi unbfr Wl^ti^etueé Xrcifjt bliue »afr i Stitbvfn* 
gen af Siorbirné ?lfcr. 

^f 91 1 ubtiiflc bc toibft'i Scl^ei' af belk McfuUat, maa woere 
forbf[)i>rbt ben o nb en Stfbelfng nf ncerycfrcnbc Uitbcrføgflff. 
Smibkvlib ^olbfv Kg bft fov iffc uva(*l'cnbc, allercb« i)cx i 
fovlfattfbc $>o»cbrraf at x>iU, tjOortcbcø Jlfalorcnd 3Kijt^cr frfni* 
hropbe ict anbct cgflarcvcÉijé, naat Uf Iffgge bc ovenfor meb« 
bedte 9iefultatei' til ®rtmb. 2)c i benne mytfiptogifTc Sfijje fere* 
fommcnbe; 03 i 2vi>ffcn ubm^rfebe ^Ippfllatiua, iiibbcfatte for 
bet nufre en ovbrct 3i>iUi(fjilng cUei Oi>crf*tttclK ai be (jofi" 
fjaacnbc m«tl)tf?e 5ia»nf; ofl ^cnvtiéntngen tit bcrc^ fcoii* 
tt)f«p(lerliinbf?e ^ilbe, famt, f)»ct bft be^eocé, en bibcre Op^ 

j^riyduing af famme, vft ^^vfercn nnbe i iflniitotrfnitigevne. 

" S« Jtngeln, ben w(bc, ftabc @[fttf'"), tit XaU 
,ftabcn (Haillinbo)'™) fom en ung Ænøé briiocnbe i et Sar* 

Ultef, eUcr ©fib, ubcn ©tib^folf cfl SRocv'"^). Srcf Taibtr ') awb. Aiiycl, en tit, brrt ^laté. 
fls) «vab.ll«it. et lov* Onfcftrofi- "•'». 8?«?/ Sdifl, ^frberg. (3«I. /»«> 

'») arab. N«I»ir«, nt ®(i['éplanrc, fvarcr f.ialctrt til 3^1. S*fp: bet 
granf. Steff ut Qn^. Shi/f, fcrfIit?Lli(jt fra Ship, m. fl. font alle 
bfinfcrfe : cii SPiiot, et Sortei; tnm ciitiiu nattiierc til 3^£. S'Ai/a, et 
tpiitt Smi [Ijtonif cjifoa tct jytjlc ©(i»?c, et 2*et&, ciig^ort-platcj. 
écutfci for at itle Sie^flr w'fii bcit oarc^cfe iøaati, Cfl ten ^reim 
metes ^^raf krocll^c pttimtcrliiif ?lnfomft otfct ficrnc ?tfli>e, er J'O* 
uetfaflcn: iiar jefl Qllmte biift. (fce ^iOfffl^atim. VIII.") Sltcsfaajlpltfi 
fcto ijar fordaaftIWvtpPii Vi.i'atcniie3?Ii.iat£', »irer fifl terafot ten, (iliib 
met lijic g^etDfcnlnfl, ^or bewrci ofl ufc&amiel fifl i fcrfficUigc Dr& 
Ofl SlaUTie. ©aiiU'bf« iixVoti ©tiolbtf gattr, fom ber tet*"" ^«/" 
(j: Soab), (loé ©Ato, Sicph»tt. p. o. Lother. SK« bfttf er netcp 
Fil dtøammd baiift S^ciitttneifc pau foinme Øienflanb. (oax o^W\. 3Gtt efanbinoeifl Sleligion og fVpt^oloeir. 

!l>rfnfl<n ftfl, tn Sen of Hrrcmod, tUtt ^eUi'flbommen"^, 
b« ttor en gpn af Slormoii, ben JEapjjr«*"); benne en 
@en af lladrti. ben @tffrfe'''^Mun var ben trofbfpn« 
bføe Guala's een**^), ben opl^^K Bedvig's©ønnef»n'**). 
Xalftaben« Snbbyggere tcge meb ©tøbe mob Scef, og tciinc ScmicrFclfc forctiMnmcr i VA(|iru&nisniål str. 35 om Bergelnur, 
fivcm ten cttifTe ^9t\)e aaUn^^art ogfaa i anbre ^enfeenber ibenttp* 
mer met Sre/"; nemlig fem etamfobcr for ben n^c @locgt; 3^«' 
ned cUct |)nmt^uérerricd Ciocrti^tteb, følgelig Stifter af ben jøtni^ 
SUcltgton, ter (fom Sccf) fom britcnte allenc i en Saab. 3tt ber ri 
fon tarre Svitl, cm Lu^r O ?imen: Var å lujir um )agif>r) ^er ht-. 
marfcr en ^^aat. (3«I. Lot, »eimngen af ©Kbctd gorfibe; 3»f. 
GloBS-Edd ogecmmentar. tilSæra. Edd. I. p.20) eUcr en SWøUe, 
en ?fftcrfæf, et Jiorn, en ?ut&, eller en ?uur, m. m. beiBifer 
beelé Varianten Skip, fom aabenbait er en @Icdfc; beefø Crbetø 
Opfatning i ten ^rcf. Gbta, Da-m. (', ^for ligclcbe« Orbenc "pwa 
kalla Joliiar Bcrgclmer, han r<ir å bit sinn" etc. fbrftared Deb Sa^ 
riantcn Ludur til bål. 3 fn jitKgere Sib fpneé bet forfflbebe Lu|ir 
fom Scefs 9Iabn itfe at t>Ære forfiaaet; og faalebeS ot 'Mcxt gaaet 
Dber i Sagnet i ^olfunga @. om Sléløg og Sutten etler ^arpen 
(Luiir); ligefom scyphus i Sagnet om ^ncuUå (Slacrob V. 21) 
er gaact oter til et S?ægcr. ^aa famme aJIaabe fan raaaftee ben 
bunlle Grinbring om Lu^r »ære gaaet otier til ben »eb ©tronben 
»anbrcnbe, inttagcnbe og delbfcringcnbe LWur (Vfil. 17. 18;) berfien« 
bcltgen fun er en anten gorm af Vile eller Ve t Stefend ISbba. Dsm. 
6. 7, og fom meb fine Srotrc, unfcer bet alm. Segrefe af bet @ub* 
bommeligc og SWægtifie, er fammcnfottet i Stig, eUer ben flærfe S«, 
|)cimbal, og ben tieb Stronben banbrenbe 91tg i Rigsmål. 
»S) Slrab. Harem, |)eOigtommen, ben hellige 3nb^C9mnfl. a»an funbe imtt' 
lertib ogfaa forfiare Heremods ©en, bcb en ©en af ^palabfet (ll«r- 
moii) af ?eBinbcn (lleriina), eller af Siiétommcn (Herim). I;og 
ligger ben førfie gorftaring cé nærmeft. 

'*') ^rab. Zarini, (efter ben norb. Ufctaic Starlm) ben S'apisrc; cOer bet 
ffar^c Sbcerb. [Unbcr gorub fatning af/ at af bc to forelommenbcgæfe. 
maaber af 9?ai?nct Uermon og Stermon, ben ffbfie er at foretraffe. 
fbf. Orimm ©. 5Wvt^ Sn^ e.Xll— XV.] 

>*') %x. Iladir, en fiærf iKanb. 

'^ ar. G-wal. ©en fom »cbSrolbbom fan paatagc ftg ^»U!ni ©Wfelfe, 
^an Ijit^er, m. m. 
O STr. Bedicb, vwetVift, v^tivA. ©fanfcinartlT Mcltgioii cg 9)fp(&et(»gie. 307 gievftc f)am tit tcvcé t^oiigc. ^^b l)antf @oit, bc ^aiifTfé, 
^crvrfolfctd"'^) ©Iio!&, ncbllammtv fva Sf(;f, giiMuitm cii 
lang ^crilf«natfc Frea^in eUcr FrealC'*") o; 5>^cird 9Jen, 
ff-oié Q^R FriJuvold (SiMincrneé ^Uife'") bico 5atcr til 
ben ^øfbaarn«'**) (fHtr ^oifcntå ^Viift 09 Sover) Olliiii. 
ter b(b( og brrtt cmtrfng opnaacbc ^crrcbpmine cg tin ^eiefle 
®ut!tpméti>rfi'Ifc; mcbcné ^n i nnbvc &qik, 'oct ©ftcvfccn^ 
fpMfgc ^Dftsr, fpm 'Sreivé 5Jéii, fun (rciiibic (nb i øJubebiUe* 
bcine^ Kæffc fom Wodan"®). 3a ( (jantf egft go»f'**), 
i l'jon CS^fiO tibfle cii falff Ct^(n'"') tMitolbin), en fo«« 
given Serer og ^luft, cii Xib lang at tnbfnige Hg- ^Dog, »») e. »nmarfn. 48 cfl 8C. 

186) 3>ct(f ft ct rtf b? intPTf^rantc Sitfa-ttc, Ci!i>PT«f ncjglc flere tilte few' 
(ptiimc netenfør, Jocr ten epnntcligc Panff.fTaiibinaDifle og ten 
afifl^pfjcnnciiiff gorm q| et Diaisn iccuiifii-c* ffMt ttbcljplM fifl, 
flflnCi' fem i^cb rcgfc appetlaiipcr i Ahis-mål. 2(t Freavinr (nf 
Vinr, 9Jen) temflrrfrr gvcitd Sien, Jar ott Crfwtm bcmættet (X^. 
SIEptti. Stnf. XI); liflcfcni biiii oncte ten liflnciitc 3?fli>Miitig nj 
tfl i ®t. fi>r Frt'avinr fijrefiMTiiiIcnfcc Frciilf tUtt Frcalnr (frnp. 
XIV.) 9I(j3fcit fertil ET b« arab. Ahf, cii fflen, ^uuépcii, gortimt^. 
»i-u. f>cbr. TrVfij. 

**') ar. Kwd. fn loftbar 5*me. Vold, ©en, fSficrfpmmer. 

'*0 3(r.A(liiii, ten irtarff, ^eitiiamc. AcUin. ^r^ft, Jiorer. Jil ten fit; 
fif 9?cmcprFflfr fyn«5 JrfjwjjT, ^od ^ortanc^, (iei. i-i. at tent^tc 9Voii 
antflfifT betle fccttanligcn, uicn utcn aeirl urigtigt, for en 5*ifcrnt 
af Mfcrncg 9lapn (Æsir), f 6irtcl fer et iiairoiiymicyu af Cbin. 

'^) ar. WdiIiI. ciiajpii; tneii Cflfjo cl ©utcl'iUctc (af Srcc); >V«thmi. 
©utcliiUrtcr; >V«iliiin, øiita« Zifiure. (Gw tntfrf^faiu aiialegte 
til ©ftvtningcme af Ottin tQ S5otan, f. ©fiicr. @. 241). 
I riiin. |i!nr. i Ul llrnb. ^olfcfarb, Starcr. gormerne Phconin 
cg Pliinni tf. ØliitnirgsJiitim. V) bcé ©wc fOatc tcrimot til Sr. 
Fcu.OTenig&cb; for et al tale om fin. en ©tubnrcntc, cnrøTaiibiTct. 

^^1) SlotRadsiii (parlicip. conj- Y.) ten fom ub^jivi^i^ ^g fer eit Adshi. 
^B (f. Snm. IHHX atm QfanMuaDlff SteUøion oo !ni»tpoleglf. 
uagtft monflfn ^avb 5?flmp racb U ftoUe ^i^fii^f'''^/ wrt 
tct ftorc 5otf "^J, ©Dternc, m. m. lyffcé bet (jam bog, 
tofb Sorcning mcb Svcir^ Xyrfcrc, b« labf, cPcr borfft 
^ner"**), og bo ^n giorbe fig SUfetue tU »nm er, og 
t(Uig« jluttcbc jig iH €flnbctd ganilf 3»btpgø«rf« SorffliUiiiflfr, 
at Ijclbt fin ?lgU'li> i ^ortJb, pg nieb fit Selgc at bfire «' 
fienbi for bc (lore og mctgngr ?Iffr"*'). Cgfaa f be wnbcr» 
jorbfffe 2'»frge"'*') fanbt Ob(n fmaa og lave'"), mw «( 
ficrffe pg bpgrigc f)<clpcv* (unb^r 9?at)n af Dock-Alfar). 

|}ni*cfo(fcté, be !£anffcé Xxo, let ^ar ^9tn(tn(é Kfg, 
(Vitt beg ttar bcflflrgtft mcb benne, (igefom tf'oab btdfc allcrcbe 
f^ai*be optaget af ^iiuicnicé Sro, tilcgnebc i^lfcriic ilg ogfaa, 
pg inbpettebe bet ( Itrté egen V!<rrc, tilbeelS mcb npe iffaunt. 
@agiiet om @cef wnbrr tiltage t ben abct}tercbe3c'temt>tt}ué: 
Yttier, ©ievgto^jpeneé Xmi f t e r '"*'} , ubfiromme becilbe. '!') ?tT. (>Aiiil (laud; isl. Wfl) cQrt Gavmlnii, en ftclt ®*infl cOrr Srnn 
flribcii. 

'") Kt. Gat, en ftct @tare. 3nau htnbP Oqfaa ttcntc DOii brt fuiRP>ge 
(5clfaiiN Cnui, rftrr telantfP Utwlc f.'«, en ©ump. 

"") tmh. wan, lab, tcrft ftaftHntet; KiKct fianffc er ^cll tSrtvbninj 
fom 3or6rtiie8, fii?L I7, tiiiffflgcr UJcpiterncB Slapn — wgclf, 
Kt Timeligtiitf iwr Itfrtift inct' 9}ont)«Icrnc (aStUimif). (n 
Jord. €. 22). 

•■S) 0. iiEtcnfot øltitniniiaotimarf. X- 

'*0 3(r. I>arl(. l)«rR. Utibn&frrnifii. Ogfoa UifR, fii »el tifltirfrt" 

ftt\c> tUn Siny!tf-?GiTf, rtiiitc anVciiucé vcta Drercicne. 

'^) ftr.ib. Dpili, Uttn. f^infrl, (egfaa incft næfteii lifl* tDetobtilri 
l>"iil!. J>«"'0 ffftcr «r. i)ocA, et laet ©icrg. Alif f. Stniii. IWIJ 

'•^ ariil\ AiBfl. S^icrgtciJpaicé Sfiicr eller tluiifler. ?tgeleteé i gormei 
Cijwifif, (tcT nccnnffi fwiuer tit ÆRir; mai mibcrlitfn cgfna fpne« 
Qt pære eu spifenn flf Tiwer, ta i bcøfle a?cfirrb« em ^uøngtJCb 
bcrfTcrj fem fini beufpveé til j;.iin, at t«rc tTVftt (^Aim, til. «;uiiiii) StanbinaiPiff 9l<1if|iDR 03 ^^c^clogk. 309 tmfcittc ^anliflober. ?If tern pvfftt^f^'tcrgfbfrrrnt i aScnnc* 
fftflcbcii, .\iirgolmer(?)mci*e (gfftiKXID; cg fra fci^K fltffr uN 
vinbc blin l^aubflobé cnbnu ti[bfrc, mere bvufcnbc ©trom: 
ThriKlgf.'lnior (:?turf)rltiicvé ©eu'^*). ?lf ^e^Itc Strøm ctlcr ^ant» 
flob rcbbfr fmi en (JikR? (13 i fit liiit ^ami, cl"?'r. sltfp**), 
iifinKg bcu paa iJtiflcn af bc c»«ftronimfnbc ^anb« fciifomt 
tcenbc Cer-iolnior^"'). ^an toar ben fitflc afben jorb* 
baarnc ?(St™'), af |)rimtljuéfcrnf, og fra fjam neb« 
ftaniin« atte bc fi'l'iflfTf SiCcvS f>vimt^uéfcr. — ©aawibt Web 
benne tee cnbnu ganffe i ODfreciiéftrmnielfc mfb ben gamte 
3cttcnintf)c; men nu banner ter fig en Oucrflanfl tit 2I|'fllorrfn: 
Jftoen ftubumbia fliffebc ealiilmen; og alt (cm ben fiiffi-be, 
toorebe ber et $icbeb frem af *3tcncn, ojj, efter t« 2)a<je4 
3orIo&, et ^eelt aWenncpfe. Burt! fatbteé t^aii :i : bru SHaae 03 en ©!v. fcfttfle^ fpin befraflcr ^timmclen, ligffom til flere goniicr of 
brnnf Crffla'flt, f. Gi. Am, Samar, 0. fT., ter bftc^ine en 3"ft''8' 
^t, en naunligcn Siantct; t'^ortrt Sldcgrfliibct imcUcin Ymer c^ 
l^jmrr cn^^u incrr ovlvfcé. (jpf. tinm 2lfi) t!J?flftitii3KiiiJ Serfla* 
rinfi oKr 9t«tift Fniflr of fccl SrtttiTc, hvorefter fret Ral betegne 
Snccflettct, fan (Ftc beliagtcø fom DæfenUig af^ioentie fra o)>eii> 
oiiføTte. 

«») Sltflt. Tir.i.I. angrrt: Cail, OUfrTrøinmcIfp; Mer, SWauMKemifftf 
(fom otcnfcr). 

w*) Varljriii^ii. 2H. jcr. Brsi-n. FcMa nipnH>«. fi. lujir, mit SrtriaillOI 
lifif ; Ital, nict :i!atiatttcit ]u\.rt CQ I.uSiir, me5 tUriJlltCil OoJur. 
(f. opcnf. anm. I7»). 

""O »rab. Hpf,;il! ('Sammcnf. af ^rab. Ker, bri faftc ?nnb, iJorbrn, eg 
G«il. Cf- oVdifor) ctlcr Gil. en Dal, bVcri altit f);jtcr*Bftnt) 'Virio, 
pro[>Uiqiiti aqux, vnl niHia iriler haliiUitos pagos Si dvsFrtiim." 
€amud if^å i&oliiié. Mit, f. rvciifor. 

««) arab. Iliiiiiy. 3eti»ctt, Vanb cg SJanb, 36rbeit4 epiter; Tu«. Oi>. 
rinbciff, SRafttr, etonntic, ©Iccflt, 03 To»us. ben laeerr, riiifler« 
©tflttime. Ttnne ^jlctning fpf^ 1«»S* S'ftrc ft( piief< M bet befe 
©ammcnbffiit], oib brn fabwiiliflc af 3^1. lirlin, ^liimfrofi; ifar 
eflcrfcm jniv« tUn I>iir» ba flet iftc flntcx v\«^sw "J^-iii.WwiN 370 &lfintmavifl Dtdiøion øø Vh^i^loøic- 
Uvorne'^. 'X>ti\n<i ©en tav Bor a: ben gobc, ten tcttt 
©en**"). SWfb CII ^fttftiit'*^ atlrtc ^ati tre ©cnncr: Obiii, 
ten ^oi6flarnf, ^icrffac«^*), ^Ht, Srttnnicrflaacn'**)^ cg 
llf, ^fOigtonimen*'^). T*etK cv ?lfcrncé føtfte Sre^cb. SWcb 
tcrcé Scbfrl Orgijubcr j^aniprn mct 3fttmi(, cBcr br mtt 
bi^ff, fem cprinb^fgc 53ftc<rc, ibcntifFc$>r(m*^u*frr; pg attcrfbc 
SJitnbfUbcit ([ficnbt vcb benne lo ben mcb Skef (brtiiifu 
ccrfbf SJfrfldmcr, altfaa Dbin^ Slamfabcr, blev ^tnbvcDCt (fl 
forben) of}f}aacr itU mcxt , fom i ben crtbtc ^^t^t, af fflu 
isigr*^ pptpcbc 3»é**); nt'it 5? er' tf ©pnncr maac f^iVin**« 
^mcr, og ^ané fiJlob ovfvfvenimf ^lorbcn, (fom cnbnn d 
»at lil*"). akrflclracr moa cubnu engang )^nU tiiba^c fom 
i^ocr;''"^i iincbcntf fuvjl af ^oi-d ©onncr ^<rbcn bannrti; *w) Bur, @pr. Biiro, Ku fom er utannct fortær&cr (ogfaa: at'ptttt 
ilaut) ; ganpc It'tfl i ©ctptninøcn trt 3^1. Jh/rf. 

«w) Hap, Bero, Sjr. cn ©cn; Ban-, »mb. ben Mrttc, ?<trfcfiøc, ©p^.- 
tiflei netop Itt ^il Bnni, ler ogfati tnigrt mcb famnic SPifceørfb; 
f- Qt. i RigsmAI. 38., ^li^ ^i^flie &fT aat'fnbart n ln^t'cbct Na 
ten jctnifTc. Itnrt ftjoirr tit IraOpn, fi/>r tit ben Stic. Offti« nici> 
tvin« JBrebte lit ^tcrrcftainiiicii- Cfifaa 3i'ttcbatttrcii, fom I/ai't 
$^u(lrii, frarer ganfTt til bc pfcnfur yuaBific gor^olb. 

*») ret fpncé Hart, at V«« fwrct til fimr t Rtgsmil. GtvinDtoøicn f. 
wcnfor. 

««) 3dt. ttf, 3*immpr, ?lnt; flrab. Wiiii, S5« miø.' 9»an maa t>d 
bptt-c (ift t(( bfnnt (Jorilariufl, ba baabc bet gamte ffJiibfnntiiTf p,i 
te fcmitiflc €prcg ere i>»fr«n^ficminfnbc fren; cUcr* bifbc fii anbcii 
^ocHarmø Kb »jtcnflcttst ^crtebømntC', (Srab. WaU) bfbtr 
padfc tit Sammenklinet. 

^*^ Crt 3dL r« er albcfe« tine brt^jbenbc mcb bd Arab. Bit. Vi». 
■^cUigbcm. 3 »unflt Harte bc to^Æfener, Vt/rcfl IV. "flawffe afrevne, 
ofl uKti al Qorbtnbelfc mcb bet OTtiflc. ©r iRc cn X)ee! af 'iKvtben 
^aact tattf maa begflc rcl c^rc optagne af ben j^intil'banfle 3){)»t)ir. 
fpr lettere at In^lte Obfn tit bet Mriue- 

»^ VAr]iruAnUni. »I. jvf. Kilda Resen. Dstm. 4, 5. 

=«!») ^■.^rjIr. 23. Om gmrr eg g?cr5 (Soithct KJda llrsni. Drm, rt. 

^'") e. wenfor antti. iTii. (3tf. aitiii. 210. efflnbinauiiT Stcliflioii ofl OTi^t^Moflif. 871 cnbfftoiibt UUtv bm ietriijfc 3W»)l^c) Alfa&ir^ o; gdfciicé 
gaber'"), bcii fammcfcm Siirfur'^''^) (bcrlTarpe StJCsrb"'^), 
a(t fer lofiige ftbc« Ijnr Råbt ^crtfii. 

Cigcfom im biéfc 9iJ?pr^er, fprciKbe ttfb Wccommobarioitt'it^ 
lufe 33iinnb, i)aMC ocbltgc^olbt ftg tjrb ©iben ttf (^»oaiib«: 
fartUbcé frtnitvopbcr ciibnu en trrbitf Sfrtbcffcaf tWettncfFct, vcb 
Sfbfit flf fcc lo foromtalte/ ben oiMmbcIige jo tn tf te af gjmcvd 
Srop, cg ben fotniffsofiffe af SiiTlflcHen; f bet 'oi cnbim 
engang, efl atter i en anbcii ©tiffetfc, fornemme en ©(eiiftang 
af SWytfccn Dm ©fef 09 ?3evflelaier; bette er ncniKg ©fabelfcn 
Wb ?lfernc. ?3cb |>aueté *Stranb »anbrebc engang be tre inopga 
tlge 09 milbe Sifer^ Cbin, |>a?ner cg fe»br'*'*» — Slfcviicé 
anten Jielieb. ^i hm li( et ^utiéf ^»or be faubt el 
aScnnefFepar; Askr (iuberljg iti»3evlcfl()cb''^) eg Embla (^aab**'") «iO Xiflb. Al, (t golf (3«^ offr.ol t«I, mte). %xa\>. F.dir (piMtrenl 
(igc betijtlicitbe mcb Pxiir) ten (Saml«; cltfan gatmn til Rtaiii^c 
©øiiiicr. 3øf. ra5ir. goter. 

MS) Kdda Rcst-n. Dæm. a. 3of. Ilrafnai;. I. 

°'3_) ar. Smati, bet ffarpc EVÆrb. Zurat, frrt lanflc Spccrb (frijflicfiflt 
for StftrnO- 3>?f- Vaft)r. 17. 0. ffi. M 0. fg. Viilusiiå I.4H. (J. ffl. 
Edda Rfseii. i. og llrafii. 1. 

«i4j DbcTccnéflcmn-cIferi tmcttcm benne WjH&e Ofl ben, fem foTcfonimcr 
t Rigsmål, CT tjaflfaltenbe. ^erueb. ligefcm timttbclbnrt »(b SirtWiet 
/.fider, flaocr ben igicn i ©anuncnbiTiuj mcb a!?ptVEVtte pm Hugcl- 
mer, Skef cg Uihir. Cf. C»cnf. if«r Slnm. 179), 

3.A-SI0) gtab. Aaik, at bffTe tfnfli»cn} Iacl>*lt, intcrng ÆiccTtffl^cb. — 
liula. ^aab. ?li ttane Opfatninfl et ben rigtige, freuHiaacr tybeliflt. 
of Volus[iu 17. 18} (far iiaar man faiiiinrnlignct bet ^1C^ ^aralet« 
Pcbft i RigMiiiil, 21. 'Åj. Jigcfoi« Ijiuc .fttbe iirirffoiinrte t$>uf(t-, 

(al liusi Ask or Einhra iirK)glati>ia) faaIcC'ce tc\{an Faf^i^ og 

iM.i^i^ i Rigsmil. S>en larterliqc gofljcinblinfl of ^^tte SJfcnncflcpar 
iil trxer (Kdda Resen. l>«m. 7} tater fig let fcrdaTc flf 5Ia»» 
neue« bcbtelte S-'ctvbninfi» n*wT »i fcc t«i ''I røitbcialberniii, cg 
iiatnligen Sslirnlrrnf^ et9nioli*ai|le C-Vftc- Ul^earibeli^t rr bet, at 
etibcKi brrcmte ^ffrbc -ott biiit i'ctvMiirfl baUf lafct fui iVrlcfc til Nn 
at baiirtrlr Jra'fruc t ben Vflrf* itte'iDtcun\:^«fti: ■\'6«^\«\^l\t.^'t4■ L 
37S GfatitiiMDift 91rli{ilen rft ^t^tiit^vt. X)Mt ttxté 9IaiDUf. 3)( fafctf ttVf utirffpmmc eg iiNnflt^aw 
©fif paa lig; ba ^)ntfbfé bc vclgtorciibf ©iitcr otjcr bc ?lniif, 
bfr ^»crfcii ^df>c i'io cUcv 8lanbf, ^verfcn ?3i»rwr, S?cOflrgc' 
lig^eb"^) fUcr ?i»^farw; og Obin, b(n ^efbaariie {txviltr, 
f(nw bcm 8i«, fcfri brta-iiffomnir'*^ i>aiu< SlowD, cg b*u »fii* 
lig* ?»fcfi:4w) ^mti ^arec. 

?lfcvnc t^rDUfbe nu i Jl^gaotb, ?lfmic*, \>e SWcrgifflctf 
oDifliVvb^be ^^L^Lifl ■"*'). Xen |Tfl ihTrmtntc Sarc falfccv bcm mi 
bfreS firaalfiibc Soligft; bet tofgc Sett*") <;hiftliHmr, tJlffl* 
bcré ©ffbe, cg frn >'inp(>lf, (^dnfiflbfrfii'^ t(l ^liclfcn« 
Samringetftcb Iftji*^, fer Uv at ^olbe !Naab. 5ra fm 35clig 
Hreiftablik, bet prvb<[(g« Silfctcll^**), fem ogfaa iialbcr, brn 
fiKHc ffylbfr« blfltibt »(ferne, IjtofiJ Xeb faa btiU'vt fmcrtcr 
^ané ufi[\>i(lige SRorfccr, brn ftngrnibc $>»b<r"*^ 

2)(n af ^Aiirrnré ^Jubrlcrrr optagitr mffbc ?lfi>rb, CXIII) 
"Smgt^fli^i'bf »^ eg ®ulbtilb«cn6 @pniboI, 3Je|7i;Htcr fer SHigbcrm «":) "Lr nic Iric": VoIaspA. I. c. -t^ft fcrftfOit' fpiiré tra jjTof.CtVa 
(tfmm. 7) Qt tfnipbc p^a I al en. 3Scn ^rrisifl ffln nrVre (ffflftf* 
^^ftt, ta ^clc C£nplt(ct iiierc intrliolt'rr en l^ictninti, ent t\\ nriadtig 
Serfclfimig of i5(«>|>^cnii: i VWuspA. t>m (icr grtnc ^ortloiinj) ct 
(CII, foiu tøiitm, 3IiiM:<:ii oivrr. 

""O St. Jods, Dmltij, viitiij. at !ffatjnct, cfl 5g,inbriii9fii Web ^a'crt. 
mlntcr em l.oUipr, i.u])r cg om sccf^ er olU-rcbc oocnfcr &cinArfi*(- 

*") %x. Cordi. tiflffrm 3«l. g"r5r. cl mb^canct Strt; fn ®aorb. 

"'} Hr. »ti^arf, al rærc roiø; Cliaima. et trit ^arflbneHe ^tem). 

*^^J Mr. W«in, ntcbnciitc T'tucr; r.iir, pi. Cnluf. t| **ikmmfilcb. 
ipftpbniiifltn « i tct 3*1- ø'^nfTf ben famitif. (Kfiitt mau plcicr at 
fOrdoK ^aonft nnbctlfbrt. 

«»j 5(r. Idn. f^irfr. (3t>f. Edda IlMpn. Drm. I«.). 

"W) 3)r. bTid. y>cl orbnet, prybet; U'lfk, e» ©itlrttfU. 

»»J 'Hx. lUud. anfl«. iStunCtniit^ifl Stcligton 0(i ^j^l^togk. S7S ^1 mm t)fb©f[&(ifatto3$>anbrI, foWanbtrtcé [)o^ alferne tii Halu 
^tniUiié rfgc ^vlMgnclfc C^oltn** t^bfagcr) fflcr (^ati(J Son 
^^abing. 3)ennctf [»nfiUifidbt enfTcbc S^olig'^^) »eb ^a\><it 
ftr Noalun i^icnlanQ^ti, ^icmoeej eller CtjiigfeW 33oIig'""). 
Men mcb famme ^itngfel fem ^liovh fyi<\tv efter 92oatun£t omt 
6p(gebe Siraiifcbofig, fuffcr tjané jclniffe ^'>ufiru Slinfti'^'^) i 
bcr gamle Cf&baqvdb efrev ^eiibeé llngbi^niélfieui og ^tclbbcUg, 
Xt^\-i)tt\t}cim,c2t\)i)ittt\m<t'^}, fom ^uii Iiav arwct cftev (jeitbetf 
flf ?iferu« ibielflagne Sabi'r Kjiadfe (ben ^Drabk''^'"}. 

3 iSaarnct paa ?légaaib^ Wingmuv, i |)imin&prg'"') 
ber |>immeIlnoeiid *yirg(ei-, ben (IvVife ?lé ^ctnibaKSerereii 
tii ^iemmei'^') øq glofbci- fig »eb ben gobc SO^iob OirinnMMii. i;j>- 
I u^/ocTr (bc @amred StlfKiigt'^''^ frtlber \>eb ^alfyricrnr^') til 
©al^fltg OJlffbei- etter ^ut'le'^") ffiul^crmvne a: be f rette 
Sib ll|idflciflne'^'*j. 3)eg fcriuben t>c?(flcr ^Janabifeii, ^oiia* Ke^ «nj «» LgMT) 

Ten finuflc ^plfc ^crcm er fcffifntt ncF, ligcfom fcet UamAtijtr 
DOQb l r.yifaginri. e- Staifé lltfl. vif ben pref. ecbo. p. 'i7. o. fg, 
neecp. Dæm. 21. Saio. Stejil. p« 17. (ed. Miiller. |>. 03.\ 

ar. N»u, ?ffn9fcl, etrccbcu ; Ti«, 1?plig. (3«l. run). 

»t. S'knl. ?vWc, ^cliTgiielfc. 

«r. Tirim, en toet Sfp. 

9(r. U'fwf. at emrcinme. (UUetaf rcjra^ en UUc SIj?) 3*>f- Grim- 
iiisri). str. 11. 

Sr. Ilitnjaa, IJUaima, et S^a;Itet llurj;, en 9otq< et Sorgtaarii. 

2Ir. tlaiiiu. f. cvrnf. Klim. fi"22. Dal, en gerer, 5S«ipifer. 

Sir. Wal, Stlf^itjit. (Cm Fot^r, FaiMr, f. oKufpr). 

'Balf;)rier .» : U fi^m fnlbe eller fante til ;Ki(j,-t (SilflUiiWftctrt). Wal. 
f, forrige ?liint. ^k» ^Vafa, « SHiflei kar eller U.i. faarc, faiife, 
fiilbe. (3Kct fiuiinte fcobbclie ^j>rm, fcin i tet 3^1- *»'■" UQ 'y'J««^ 
bet Z. liircn, (icfcn, oi faate, Urtlflc). 

SqIIwI af Wala. et SHiiie- PØ llolUi, ©liitf, Srpb efter iSortjrni 
eller af ^Val (f. anni. •■iss) pj llaJl. l^wic etter ateifeu. 

Sr. eik, ttl rette Zx'tn berai^ ol tfttcffUtae. 
374 @!uifciiia»i|! 31clt«tcn eø 9E9((«tøgic 

mctf lYn 9 r e 1 a'^) for |tn X»l |>alobf((ii af be i Qla^tt Softac 
(ffip^iarnr) og forn bon til Folkvångr i^effaxté, SRennc« 
^ffljrgt<né ^vflfftfb). aSfn fnn frie aR«nb nobtager bn 
fioltc 9té, Itgefom b(n firaolcnbe ^nabid. Oocr Sra&nu 
forbarmer fig bcrré JZIippe^^) eg SefKmncr, bra fra bnn til 
Urd |)crrrr, 09 fra bi^fe til Slfeme obergoaebc S^or,«bft 
l^ctf brm fra Aiikii-!&ur (bm for^bte S^r"^ fbrtKUblrtMé 
til Akc-^ur (bfrt h'erenbr). 9Iu borr ^n ba i bet ^ige 
Sanb imcUtfm Stfcr og 9llf(r, ^or ^an t^roncr i Ch>^^"^, 
»g (|t>or ifan i ^n':d!ieini (brl folbc ^fem*") aabncr b« for< 
ffubtf 2roctIc en Xiljlugt Obiné f)uflru, ben ufybffe Firyj^ 
beboer ben ^jr^bcbe @Utte, Senfal'^)/ i 92dtr^(ben af Viu- *") Om Waii. f. JInm, I9t. 5(r. Dals, mamma. {T«, origo). Cm 
SSrtptninfieti af ^avntt greia (ifccntifl meb Sreir, tim mcb »nK 

ftiftrt Stitti) f. ^iaaødanm. XIII. 

«*0 Z^»x'i 9JaBn er ubni al l'o'.vl oijriHbrligen pnnfl CTami> ^it 
tm n^e dZeligiond ©tifter itte ^att noqet at Tnptte tit benne @iM 
9taiDn, ta &tlte vel (Ugcfom ^eb fl rc@ubbomme) et anbet %fe>9taBn 
(ave bannet og veblige^olbt fig »eb @iben af bet gomlf finnlh. 
fJlm nu finbe bt hin bette 9Iavn obcralt, (bor 2(orøbpxfeIfen fon 
baabife^, eUer enbog hin formobed i cg lige til bore 2)age 6boi^ "f 
famme i Stcbnabne, ^anbénavne og Ubtr^t i Slmuend @)>Tbg< ^Oea 
^nnflc Taran er fantebed Mesen til ^ferned £lip)K » : @i^ri X^or. 
(%vah, Tiir, Sierg, girib). 

«») Hrab. Ank, bet fom er for(obt, mobb^beligt. ^emf bet Hbligete 
Sfanabn Auku-^(Jr^ font finnerne oberf^rte pcid bered Ajcke-Tarao, 
Ucc«>-Taran 3: jjaber 2^or (f. M. «. ^eterfen ©agn^ifl. L 63), 
eller ombenbt. ^tin ^elpbning (ar ogfaa bebltge(oIbt flg i bet téL 
augr, fTtffRcIiø. 

^ 3bf. £Refend gbba. Dæm. 19. GrimDism. 4. 

«0 Arab. tliarid, folb, fugtig. 

^^ Arab. Fcrij;, nndata semper pudenda habens. 33et fborer i be Itg* 
nenbe Orbformer f bet ©pr. og $ebr. til »dpbningcn af bet 3«!- 
/^l/S'^ SfUpft, fr«!, m. fl. og faalebc« ta grigg« »æfen. Om 
(cnbcé Sctvbning fom forben« ©ombol, f. Sinæga^anm. XIII. 

«") Ar. Faun, ©mvtlc, Hllfttibm. SaX, «& Stetf«, tø«tt ^tob«. V ©Idiibinaoifl dtrltgton oj) SVIj^l^øIoatf. S75 


f. — llipg fprmnacr al Jlfemcé ^va^t cq fjiridg^cb fffc, 

t3«6 Sitni af Si:IvtH't>ibfff)cbc« om tcrcfJ fyiibcfulte 3!arur, 

,ftt nrtboratpe Xaufcii paa ©urhird Swcrrb, cOcr v**« Rogna- 

dAt, Dpregnclfcn f ben pbcrflc T^onié ©fijlbbcfl"^), eflfr, 

ftcr ben fabijanfig* SorHarinfl, »©ubcriieé 2u(Jmovfc"/ ?lfW' 

'^)aa (i'ge SWaflb« Inbe familigc m\>t^i(fc JcrcRittmgcr og 
iUcbcr t ?tfal<xreii |lg forHare, ^oorom jrg, veb en gicitncms 
fort UtibeiTogdfc af ttn ^elc 2Vi)i^ffrcbé og bcntf ilegrebcr, 
r o»ci:bct)(((l mtg. ?lt mcbbclc_ btnne (?f[c Uttbfrføgclfc ojj 
fné aiefuItaUr, Vilbc i^tt foit mig for tjibt; eg Uq vil cnbim 
!uu tafoitf npglc faa Srcmplfr, (f*r paa faabannc ®ivii|laubir, 
ber ^ere tit bc aboptcrebc fventmeb« ^tdigtonci*, pg fpm, ba 
b< optpgeé ( ^Ifafofrcn, cr^plbt n^c 9Mon(, ttx tiiUa \><lliQO 
^ofbt fig aUenif etiev \>tt Bibtn af bf gomU*. ©aalcbré f. ©r. 
fif birn (ccltiffe?) iciiil(Tc |>at>cté &ni> lUcr cUcv /KyiV bet 
ntjc a^aon Cym^r o: ^aocté ?lfgviuib*"^). ^xwtn, fom i 
KD jPtiiijTc SK^t^e fra bet t>bcrf}e 9Iprb t>eb fine ^iitgcpag 
tnebfisrtfr 3lprb»fiibcn, er Urmvelgr"^^}. M6u (Sjatten) ^t 
<ve SCgtcmofnb: l) .Xaylfari ipantHcixé ©ym6o(, pg fcerfor 
' cgfaa bet florfJe BUb i SWnfpeO ^: Op^aiJdnianb trt »(gtige 
I gprretuirtflcr''*); ^atid ©»n fr JM(fr i>; ^raft pg SWagt""^*). 

■[ 

^B affTriuc ^c)iii{^1cnr« ©Icniingn tU ten v^^c ^om. 

^«J5) ar. Raup, Sle. Itxuk, ten tiMific 9tai, aften. 

«w) SlT. (iftiiir, pi- *:""r. |)ai>et« »fgnint. 

JM7J ar Ris». en flcni Srufcn. ^VoUg, tn ung Crn. 

») ar. Wabl, ©wmfatcr. Fary, »igttgc gonetninfl«) frcofc bcr »drtfcr 
Seunbrin^i. 

«'-»J S(t. Aid cH. «<f, Srnft, ?ips(raft <P?aøti ft>nrcntic HI tcl 3«l. oH^r, 
SiaSeni, ligpfora til 9Iiiwiet ^wd, fcct er fæUc« ^ox fet^^t ^\\^^ ri 976 etanbinaviU »elteion oa ^9^tietjx^ 

2) Amr o: ben ©fionnc, ben ©limrenbe*"; tytni battet tt 
Jord, 3orben'^'). 3) ,2)en føfe, beifige ?W% Dellingr » : S»* 
reren, ^Jeføifcren, ^eUeberen^; f^ané ®øn, J^é 03 filen fom 
Sobeven' ev /)a</r, 0; ©lanb«, ©fiøiiljeb'^. 3)e ^rc$>forte, 
fom gnave paa ^erbenétræet, g)øbraftl og true bet meb Ur» 
bergang, er Dåinn (Døbcn'^), Dvalinn (U^elb, SWobgang**), 
i)wnnm (trubfct'"') og Duraprér (en »ibt ubbrebt Ul9ffe*=*), 
SIIetm{f!cne^ |>iem og ^Hg er Mtd^gar&r j : bet ubfirafte flabe 
eanb'^**) c. f. tt. — 2)et maa »ctre nof meb bt^fe faa €fo:emp(er, 
fom bille soofrc tflf^rceffelige tit at overbevffc ben forboméfrfe 
fjcefcr om, at en faaban Dttereenéfiemwelfe imeUem Orbbetpb« 
ningen og ^^tiicmté ^anb og ^Enb^olb umueUgen fan tocerc 
blot ØcttHQf ber, -^vor netop i eorigt intet SloegtfTab ftnber 
6teb imcUem be Solfeflagé @prog, ^ttid SRt»tfyer ffuØc tptti, 
CQ bet BmSf af ^ttilfet bi^fc SPZ^t^er faatebed funnc m^ 
tage bere^ Ubtpbning. MfT) gr, Anrar, fftøn, MomPrcnfce af Hafpn. 

as') gjr. Copd* (Jorda), et icttMit inbjeflnet «anb. Erd, 3eTb«|. 

»^ S(t. Dall, en gurcr. gebet j dall, at »ife. 

aw) ar. Dow«g, @tonb«, ®twn(iet>. 

«M) at. Dain. ©sbi fom t bet 3«Ianbfre. 

»5) 2lr. Duwala, 3)?obgang, ur^Ife- 

«M) Str. Diin, SrubfeT. 

»W) ar. Dup. plur. Ulpffe. thorup, plur. »ib( Og ircbt Hbfttaft 

aw) at. Med etl. Mett, Ubfirælnina. Gorda, f. awti. 220. (?igefom 
3«, garUr, inb^e(jnet 3ijtb> 'HnmanVn. ©e ifcniJifcnbe Sat VH,VIII og IX ere »eb geiltogetfe ubeUbte 
i ScTtcn @. 339, 342 og 343; men ©tcbCTne^ (ilfor tiiU ttUflefl«« 
anm- Jcn^we, finbe« wb famme angiune. 
Øftmtmaviil Sttlisipii Dg Sfyit^dogic. S77 XiH«dd(tnm<evf itiitQer* I. 

"" (e. aw.) 

Ubiri)Ki(ig tdtbcé ton l^orbauiir's, en 3otun8 @en. Stcfcnft (Sbba, bEiiies. 
37> 28. ^an$ 6«n> Feurir, te en 3orun (famincfl. J&uiB-heUe), Cdr^a 
MgisåT. Btr. 5ii f«n(d at fl^te frfrtitn (ivf. oi^raa str. 8). 3lt ^n tun tt 
Qtopttxtt of Iferne tiftr, fcruben ditUni (^btii, Uxmcs. 28. o. f{(. 
oflfaa Æ^isdr. Sif . !) (oj |/i?j lianom t»aii6 tele RmbUf^e gMbolb til bem 
(Hyiiiisqt. 37, og ^It .Cgisdr.) tnbcligt. iPefifocubtn ftooft ?of* 04 
t)dn6 '2I?( t alt før nøie gDrtinbelfc mel> SoitftfUTnjrrni om Kfii^nbcrnci! 
Uiib*rganH ueb Surttir/ cm Surtiirt: ("IJtufjJCtéi) Sonnccne 09 om 2ft- 
Mtnt, for flt lEK o^faa btn gorfftilling, at bciii i yiéfe fienrKnbtr til« 
tette bt fib(!(, becocb maart* faae ©ifraftclft. Sa* flJormS C^rtmpfl tiofl 
©flro/ ©. IW) o. fø. fi?ne« ot øifc/ ar o^faq ®ot^frn« uirftlfg tVf 
tfbe UtjarbiSott. iTcvrit funbe be faat fa« nKgct ntre Vniebnin^ i 
<S<)nc, l>vot 3otb« og Øtocbriinb enbnu I ^itiiltre Sibtr oftere fraot rafet 
{ rn frDgtrtf^ Cftrabi o^ bvor bc i (jamle 2>(igt talrige Uluc o<( tunbe 
inb;.ijl« ©fra! fcrgrnriVé Øi«,itffab 09 for ©D^Kcnrfi ©rammf. — Tm 
lidt Gjgiur \vU Volu^iia, 38. E.Wn Ri-sen. Ua'mas. 27. 10. f. o^fia 
UraDxg. 8&. Si^lQrl. 51. Uirmbtitt. H. (?) 3 évxlif ut Gy^wr, mb« 
ffi>nbt tetes 9Jaon uift no? ^ar fli«t en Jtntebninfl me« HI at foroate 
Joiiiar mcb GiRaDirR (»ofi.Saijro og 9./ bog neppf oprJiibclfgtn ic/nriffe 
mcb Jatnar (Gigantcs); mei) bt ere fovmobfntlifl Dtersar, ellit DukL- 
Alfar. 3 bet minbfle maa bc Giganl«s, fom man i Beowairs Urapi 6. 

II. IIH. ^^7. mtb et latfnifeccnbe 9ta«n tiac g(ort of Ojgiur, ubeii 
Zn{y>\ faalebf« forflacf«i 09 8o(^ felc falbe« (Fiol-Sv. 35) maaffcc foui 
fltft mtb en Gjgia, .1//V. (jof. bo* anm. Hl). Tctft, lifltfom &ans D»= 
bolb efter l^ane pjorftobeife^ i Iliinalaiid (Viiliispa. IW, 25. 0. o.) far«. 
e« iiiien til Rfnntrne, til &t)i"l(t fiftert ^oergene (D<)kk-.\lfar) ^arte Cf- ^f' 
Irrfen. 1. ©. 4:2). ginntfFe Gjgiur »art uben Smat cafaa It Alioruinji« 
fcir, ef«t Socbane« [fifl. %\, iil. Groiii. cd. Lindcnhr. p. 103. aun. 
p. I.V)) bltDj forbccotre af ©olfjetnf/ 03 uare ©ummabce tit bc j^inniff« 
liunni. g^oonet Gygiur for»anbIrte Ob*n aUt gfnnci: til Giganic«, tiBtif« 
f^ien, focmtbetp ben faUcS ^orc^iilin^ for beg^e Sdtaotulicr om ufcri-i 
eanlt'g 2rgemf|t»rrelf(, (@a)CO p. U) ligefom af flfre* ncbfnfor ubtnElrbc 
'J(ar(o.Kr, blcDC ibentificfrcbe mcb 3otnerne» Jjjcrpaa brnttlbe ii&rti aotol 
Wotintne »^tlnengtd&ec', C 3oflanb Jyn-Ovoc, (jof. SKcl&id)« Pial. 
?*X. €. 2.>4) i ©ferrige ojfaa GiKn-rgu, fijiton^nie meb Jtam>'<r*n9« 
C*»fct<n&etien"), t^uIKi; SStncevmlfCT man ^ac tillagt bc foc ginner ans 
ferle 3a(n<T* @;erngrat»e. 3tjf. ffinn gSagnnfcné Vnm. til S«in. VA^A^ 

III. p, 48(>: M^efcm o^fa^ Grupen Obss awtt, %«Tm. v- '*^\'»- '^"^' 
etonbinavtft 9tcUdtoii oø Vyt^Iøgi«. 
II. 

SMjnbt fodmangc Bttiftn oonUnat C9tcnK«)nb, oil jeg fotrnntt^rn naont 
W aUtrct^ (>ia ofte anfrrtc of ^eijtc c^ S?.99aiinu6fcn (ntniii^ if« 
6rn tffrf1r£ Ur(irf<tr{4tt ftap-^O o^ ten f^M »^b^atffrc« poa mdn^fob 
Mgr eicbrci ligerom o^'^as ^tterftn t bcg^e tfoat KrMbrr; . men fon 
&c(r< t 9t. Qkojrop^ic. Tiérc Strrfer gtot et tlttfnltatane af tet B^tn, 
0,3 ne^rt npt. Jliin cft maa jfj bcmxrfc: ot cntfflffRbt brc cnbnu, til 
gcrbfcl Tor ^Qpcr^-fen om Sorbccnt« Sttbflamnirtre frd rfrcnr, tanbe 
anfttti aiftia^Qt tHibthtv imtUeni br^^e (f. Qx. ^tfttijvoAtt , oipfat p^a 
rn Øtong fom ^r^Otmibbct imob ^itnbtr — altfaa ganfTe ben ffanbiiU' 
Dfffc NfAstøng; Slct^cronra f JDtbcftftn m. m. frai mon finbrc beé 
Stcinrg^), faa cc boq t>ift ncC b'in Slutning, anMnbt paa CScttimir« 
«arr cnbofl paa Kferne, oUfor fp*cicl. Ttt finbca inrtt ©por ril, at 
Ost nogrnfinbc fxioe bo^t Bo^ffaDfTrirt« mer oRbdi 6ul{uc, bo^rdf ten 
ftanbinaQilVf lob fig forftart. Cm btret Strligionébesrtbfe tt, mcb Unb' 
ta4<irc af brmtlbrc @rf! mcb ^tftcpwebccnr/ nff^rn tntct betfrnbr^ bn 
hinbc ^rnoifc tit ØfaRbtnfivicn} nxn benne Btit tunbe li^efao ^obt 
ffom nattfMre oH bliee bertfrt t anbsn affe.) tringe o« ttl at t«nfe paa 
ØarfT/ Ctsrvec og Bonbakr. SnFttit Wasnliigttbcr. f. ®r. As«, A*i, 
Anses, Osi, o. b. beoifc librt eSt-r (ntrti ba nogrt TaiibanC (an finbcA 
bot aUe 9tationrr. H b<t t}»it^e funbe man, ganffe i Vlniinbttigbtbf 
(lutte tn tn oifl ®nb of eicrgtffob, fom imioirrfib fnare« dIi fun« 
ublebc« of Wflboffobft imellem Golhones, Gulhini, Osi, b« i ^»Ige Sod- 
ta« (Germ. 43; jcf, -0^) boebe i een Jtiab* fta JCfltrften til be Jtorpas 
tbifP( fflirtflt, enb of bio« Waone« giigbeb. ^enne ran fa« let f»re paa 
Sflbfper. CeSuben (lentribfc Dfcrnefi lS«tie i »iergcgncre paa en 5«* 
bricelfc fra ØIcftrrilCt >I(c paa et morgti^C ^olU Sramnicfirbe. CSnbc:ta 
maa man funiie fporge : om mon ooerbombel fan ocnte tnbnu ot finbe 
epor til te nocbilfc ^oltefcctbé oprfnbclig ncibttgc l^anbnng, (fom irg 
f »ongt Itu bcaget I auføO telD bo4 (StÆftrc og Slomertr enb 1ig< i 
OTi-tElalbtren, tUct i ben n«'cre aibi naar bi*fe ffuffe bcflaac i noget 
onbeti mb trabitloncUe SRelijionCf&rcfiiili'ngcr eg SproøflaglfFflbf tfoiltt. 
begge, mtb Jftcnfon til ©fonbinauicnfi ^etifbfolt, fnavere fare cé tit 5n= 
bien, ent tiJ rferne. 3 ber minftfle forefomme 1}&é ^tolemaufl, øg for* 
mobrnMig cnbog oHcrebf boS 9?liniiié/ (Sotb«rn(« CipSotbfiHebec oOereb« 
ligefom I filbigcrf Sibeti faatcS«« at ftlo tfreS UbMObring fra ©fonbi« 
napien ollerfbe lijiger (iernere fiifcogr, crb alle b'ftorifTc SJtlnbnr — for ri 
at tdic om bcii fittcrt cnbnu tntgct sttrr 3tibt>antrini^. (fnbog TffcrncS 
3nbranbring i 9Iorb<n bor ubcn 3.oiol fælted meget libiigcrc,. ciib man 
fatvanti^tn picicr at antage btn. ®tanbina»i[I dlcliQioii cq 'Sft^t^eicQit. 37i) III. 

Cimber n^fl<^^C->y: 9?»Der, Jtrigtr, Plat. Mar. CcdWec1t«).p.4l1). 

fSi''f- b. o. boé geftu« 0^ ©u ^rf«i«i kommen ^og 95Jn(^tet; Champf 

r^e« Øtijittcr m. fl. Ttf frarec, fft« b*nne J?or([aTin(i, tit 3tfl. Kémpfl, 

|tn .ffampc, altfaa 3cttc. — 3 eocf^t oiltc fteHcr iHc Mfrtbningen af 

Itémbeb-, comptiis, (tf^ifom ^od Don« Oj JfonPer, faa er fatibfpntigtn 

pgfdd (}og @or^ern</ bet (on^e, abffttte ^aax tt Jtiinbttrqn paa ^crrr« 

ftaiibtn') (Il(C oafag af Sémptnur, tn [anj^lTta^^et ribing (fiynn5;i)v. 10. 

ligsinAi 15. 21) pQ*f( faa ilbe. I'tn fibti« oifbc rnitibe o« om ben Hit 

QC ZrobiHon om Consotacbtcnefl Ubrog af SEanttnaiM'en (Jullaml)« f. 

Pauli Diac GesU Longobard. (, 2. 3. 7 — 9 of) i 3ntttpo[ationcrn( af 

[Prosiicr Aquriaii. ad a. ."iOO, Fred^gari Ei>iL c. 65; faamcgct mere, ba 

rb(t ubtrftPtlii; bcmarlfé, at (S$ott)ec o^ Songobarber oarc af ren 

'SStrtinme. (Pauli Hisi. niisc. XIV. p. *M.) ©ieftnbarfj, 1. c. og ?ap= 

f^enbrr^ (ffinijl. Ciiffctf- I- 8. fg.) m'Hc QWt Cimbwtne til et C(It{fF 

^ulfcfarb) men tigcfaci Seborcne af bc JS^flerføcnS rijbetllfgc ^nfllanbr, 

fom Dåre Sabet fer ^olbifCe @taniTncr, cUcr brrcS Rfftrmcfle 9!abocrf (f. 

abttiimann. ©. lyT). Sfulbe moafTee JorlTicKigHben irasUem bt ctotbfffe 

gcttrfla,! (f. S;. Sonflobarbi't 09 Sianba(er) ffritic fi.i fro bere« iPlonbins 

mcb Pe(ta? — ©erof eitbe me^tt tabe fi^ forfiarci mtn neppe tit no^et 

LflfgiBi-enbc 9?efultaf i ben ^enfctnb« Offte (it opnaoc. 3 bc Ælbfte ffan' 

fcincmfre Stammere Steli^ion ^nber jeo libet, ber ftmbe f«re oS ttlGel* 

itrat, Bille»ioncs, meb bereé 500 pngi (»©oiien«) bo8 ^lintue (Rist. 

Val. IV. Ift) tre uben aoi»| tnt« onbet enb Asvwvot to* ^rolemaii« 

((•eoRT. 11.14) meb ben ftanbinootfle Jlfpfrotion/ Ulcvoni, Ulevones; cQrc 

iBMft Leif, lev, mcb btn bortfafltbe grafFc gnbeJfe (liflcfom Sai-ones, 

IYcuUoiip«, T«iiUoiii. Si|$ul-unps, Semii-ouBSj o. f. O.)* Tit ®taUrnt 

og 9?omrTnc imeHtm fo Sonfonanteo fum bereé Stinge (jatbe onbt wb at 

4ibtal( efter bin>iiib(n, -pUitbt itt inbRDbe et i^ <Ocr en anben ^iclpctiocaf, 

brbftxr neppc at erinbre«- 9}?rn Leifi tt t bet SiCanb^e netop fpno« 

nvmt meb Jiitun ellet Hémpa. 

IV. 

te. a».) 

©ammen liflniufl en imttlem bet ®otbtf!e ©prcg bo« UlpNlaå Oijtet 

TSélanbffe^ cQee cgentHi) ^ammeibanfee, faltir tette ubenfor ai 

Soiol. (3e9 &eb*t)er blot at bencife til ben bsifi}rticnte 3f)i^e'< 2£rbeibo i 

refl 3. ®rimm*é mtftecUge ®ramma(i()- Snbffwibt cnboet ©ammcnlifl^ 

Ititn^ df {folereb e Drbformeo ^vid Ciigbib, naar iCfe b^Ie Qebs o^ fSti 

gnt)«familier brie b(n< cKcr ben er umibbelbart af^nqig af @pr4)ge»td 

egen £)aiintlffémaabe/ i 2flniinbclig£;eb maa fttvta^ti \« \\\.\«'ife\%'. V* 880 etonbinotif! dteligloit cg 3)Iyl^oIoglr. 

btiorr M altib inrcrtefant, {liønbt ti af |1oc Sktobnfng/ at bc Crbfljm> 
mer, t)T}i\U man e^'tip"*'" U^i>il i bet ©ctbifTt 09 fSJammclbanfTe, fem 
i 6ft OJrsffe Ofl SiomeiJJe, cfl i be fcinttifrc ©proq, oi(b -^enføn til ben 
Itcrftin« Crbbaantirf, ! Ht (^Jottfi^e (o« UCv^ito^ mtct nanae fi^ bc grcfT* 
romttfFc/ i bit @amtn{It}aiiffe baimct) bt frmicifft gorøer. 2>cC fer|te 
cr i tn Si!ielootcfdttt(lf(, poo f}ctt(<n Oci^inalrn rUtr Srunbrproget nøba 
vrnbujcn nuiartc ^oe ftoc* SnbfliijbelfC/ tf fe mcdtt paafalbenbci btt fibftc 
tui'bv 0([ (taor ( Jotbinb<Ifc mcb ben flerrt øimpciticb i Sortncrtic <Uir 
bt«fl 5?dnnrlfe i bet flbllntcBnte ((TaBbtnaoifTe) ©prc^, &9 maafFfe bfn« 
tijbc paa btttcé Iiøirre 3(tbcc j; pan fn ttn^rre Sntflottlfc df fixmirrbc 
og bqttnebt Sprog. Vn^daentt {^»tolbet af bt^^e^prcg til SunfCcir; 
(nu jfft, af tOTangfl pna tilflrÆEfflia JtuiibfTab tit betre, itU qrtrc no^en 
tgcn iOtiittni,;! i 09 ttibflra-ntu mig Ml ben a^cmsi'fiiiiit?: at SilnÆrmrlfrn 
af ben Sct^iffe 03 Setnif?c Spt»gart f Ahlsnial til ©anfrtU fonefi p^a: 
folbenbcj [igefora bet mobfoitc gør^olb { bet Zanftt, 09 (Scntca^rn i 

V. 

[6. «n-i 
Jtun faalcbeS Idbti- &atoå ^oitaUin^ om 3!Cito(bia (p, 13) da 
forfldrt. S3el cr ^. S. blider (p- -13) af ittben ^tmng, og ontiijec 
Pheunia fot bft fammc fom Finnia, fecli Suen tfft Mr noget paéfcnbc 
@teb tU 6fiui, og 9{(iDn(t i''tVjniu mddtre oore beljfabt »af foc (S^jtoi 
men netop bcrfoc otaallc man antage bet Snobfaltc, ba Pli 03 I* ittt 
lielbcn focbi;tlcé af Sato (MbQtigen naac man antagtt/ di riiirmi |i. H. 
ii. ulcfelig f7uUe txrce Finoi); og gortnernc Fcunia og Fioiiia bo^ umuii 
({gen funue bctra^tei fom usfeiUIracn foit^icUigf. ^m firt tnbog, at 
9{ot>nifornicn vicEelig {[fe vac ben famme, faa tunbc ui bog i intet 2iU 
ftttbe antage, ot <S^co/ lOei: ifani Miltt, ^r fPulbe Mc mtent Sini).'rs 
uci Canb — et Canb, bev &cboebeé af ^ferneS offagte Sitnbtt. VHan 
maaite ba fnarere antage, at Øagnec tavbc naunt '^x)tn, ba bttte Canb« 
ffabt beboet baaU af got^ifTe og banj?« iStammci:, oijl noC (unfce ofgiue 
et me^ct pasfenbc ©Fiultfltb/ paa tn ;Iib ba ^[falceren aUcctbe ^aobc bes 
gt)nbt at ffa|Te ftg ani^tngere btanbt bf fibftnattnte i maa|?ee ogf^a for 
;n Vttl boé bc føtttc 'be gat^. Øtammcr). tNrn ®aro, ber af iglanbffc 
JCilber, eUcr af inbenlanbfF' ©agn, Eienbtc ^■^in fom et ^coebfcrbe foc 
Kfabijrfetfrn, ftinbc bet raabeligft (ba boi bet' tiifi^nflabfnbc <Otcbfig.-i{e 
fpntcd ticplefe(ig) at catge en Stdonrform, fom lob t^o-ffrcn gietft Øags 
nets oprinbetige SrtEfclfej men, fhcngt toget, iffc bctrgnebc noget vfrfr> 
tigt Sonb. 6aa(cbfé (an tjau paa fammc Øvunb paa bc to anfafte 
etrbct l^oe fPrewt /'Amni, tuer formobcntlig iélanbflfe Stiiixt t}*iV^ 
rinni, fom f'in fclo ganffc rigtigt fijne« at b'i>( Utnit fom 3ilactf VI. 

(S. SOT.) 

3 Jtolf f mo(ttf TI oar Serf — beitf m'fer Ut ()fl( ^R^ffiu« — rt fi)mMff 
9lQPn, bn ttiVtUbt lil Ttfflbnttctfm 3b«n om Gen, fom Ifbllgcrt rar 
touimrn ovtt ^attt, bcr frtbiligt katts narmet Hd« ^d ^^^ ti'^d't unttQ; 
nrllgt baoSe banft ftg fflti ({( SSenncfTfnrS |)ifrtcc 09 (il ^(rrtbsmmff 
OMC fcfiR. SKctbcn fi]mbolifrreb< itttt cntnu Dttere xttb en GramtciDlc, 
foro /?Mi7. lUatmetb. og (maa^n cfrrt ^am) Simon Dim, ijaot hf 
oortt. Stil l«n n""'f Hd b« 6«rf'« engong ontogne Protoijpus, 
9Ioa^t og tiltig« otfrr røvt&cn ft^ ^rr cibert ubmolct: tB<irnc( fovenbe, 
tt JCorn^^Ieg unbn ^ot>fbet (bctigt iDcU ^ac (Stl^tlto. itrr). iDc 
ijngre Jfrvni'frt girntagr raten btttt, rUer b« inbftptit nt^e So^^'^iiindOf} 
bet ntjte tfcr ^n iéUR^fCC/ allercb« ooenfor Dinfalte Sef^dnMinj. 
aSlanbt angelfawrne tillob« tun lUattkctui W'tstmon. (p. IW) og J/6#. 
nno J/on. (p. 187) fig at tilføfc rn ^orfUring af rgct ^cbtibtj ! bet 
be in«iit( <xt funne fortollc Sidwnet Sceaf {Soct, Ijofl Stbeiwnrb, og t Ubs 
taltn) vtb garba, ft-umcnti inoDipuluN; tn Ubt^bningf fom, ^vcc urigtig 
ben rnbog rr, i uoref^one ^ar funbet en ivrig Siltangec i Seo. 2(Clei-cbe 
ben ^grvDcbc S^rimffidtno af bcttc Øtammctrsci biHonfEe UbotfM'ngCi S^alb 
man Ean (albc tn tftalU af aacgonjf-'irnjt^iffe Stavne <t ©tammcltct) 
fan ourrtevtTc ofi cm. al ben uti^iige Sorm Sceaf tjti: itfc maa (cbc oéi 
men at brcEmob ben acgte og aiUi Sorm Scef^ (btc aUerebe forctommer i 
!Bcoitiulf<r;&ig((t) mna tngeé i bette Crb< egentlige/ meb SOfm^rné %tlt 
LvOtang oocreentflemmrntic fSel^bnlng: et ^artei, en ffiaab. (Snbnu 
^^nitbRffnbtgrre bliscr Scuiiet/ naar man fammenltgnei: br øorigc i^oraicry 
^Kbori ben Tamme Wt>t^e forbinbe«. @. bt. a. %nm. 179, Stutning^amn. 
^n ofl2e;tfn e. 312 0. fg. 

^P SnbfPiønbf 36isnbcrtie, fem ooenfor cc fagt^ ntur man unbtagee 
Sbbafongene/ for bet nifftc (un Ijare betjoret o« be gamle fflubenii>t^fr, 
enten fom poclip JXtocaiion, cUic i \xn iSeictm onf»r(« G^oraÉteer, nub 
fu[b|l(Fnbfg gerMnblIng af ®uberne til SDlenntfTcr: faa forefomne beg 
ogfaa (joS bem enfeitt ©tebtC/ bror ben populaire gforifliUing fremtrabcr 
9M famme CSfaabt, fom i be anførte Sttbec M <S^[o. iTertil bønr 
hi. a. b« oftere onfffrte ©feber af Olaf. Trjggv. S. c. 313. (jcf. c.20r.). 
SKcQ for bet mefie er bet ba £>faDrlen, bet maa give CJ^ubend Iio(«fe 
SBiUebftwttt fwh f. ffr. fanimrfJ. c. M5 03 150 i eUer be liolof^ »iUebcc 

^Ure blotte dtebffabec i '$>raflctne« ^trnbcr, fammell- c. 17:1. ^tn bette 

^Ipbfl« \t!M& bu fun at gitlbe om Ublanbetd <>^ubcr} foafom t)(i^ om greir/ 
bet ntrRen oar gaiiffe fremmeb foc ^orm<rnbene (og3étanbcrne)t imcbené 

^^c gamle fnbenlantfTe (Stibcr^ om be enbog foTeEommef btroocbc beret 382 eianbitiflVifl Strttø^on og StpKotogU. ^bbomtncligc SJtrjcn, bog bcijolbe bm« SruIIfmactr 09 ^rrmron i tvn fil« 
fommenfee SiM f. Oc fammefl. c. 1R4. Jomswk. 9. 44. Jomsrlk. Ur. 
Bl. 0. fL ør. 

vnt 

iXit e. «3. s. IT: „9i BiiU ttntfc.-) 

On VVPtrtig 6amtncn|IfUing af JCiltcrnc fiobtr man ^oi iSicimm/ 

\ tC Wi>ttioU ^ntl- p. XVI. c. fg.) foffl rfUi^f fifnslfec til ©amnwnftirn« 

gct ImcUtm ficte tvtffe, frdnftfTt 0. 0. aSoi^r 09 Qvrntpr 09 bmnc 

1 slbsamle »Wiit(nit]t(ir.« Set ^ac rS)rtmm (iqctebeB of 3fIbcrUtif!f p. 

1S7 lobet Ug feriebe til at antage Sceaf foc bfn ren« gcrrn, 03 of ben 

I fommt Ofl Mtitlh. Weitmontut. p. 166 (feer Icrftr Scaf) til ot fii»rt 

9?avnel ttt <t 9it%, i ®rtbtt for m(b Stbelwcrb 1. c. oq Stowulf« 

Ot Iirff Scef. ber 2. edjfff, (nnt. Scoff: Shef, 9(ol[tr cfl 5arian) V, 

ejjr. Skjp; 3«l. A'ATfj ligcfcm be( bo oflfao (an Ijinfarc« t(l 3«t, St^/ij, 

it t^tibt St«r, i*tf/li, Skeppa, O, fl. Ctbi b<t gr. og laf, Scyphus, tt 

I u^ttutct Srgcmti Oj brrof: et fBffgtT/ en JBaab, m. m. X>og bar ban 

tiflttvit *pfflt((t set^tbfn« ^OBtbbtHobnfng, bcc liaanr i btn oncr ^awt ( 

fBaabtn ubcn fftctt 09 3(artr foømmenbc JTrtng (S. XIX.) og fom ti}ti'< 

ligt f«mtr(I^fr i olie beflæ^trbe SDIptberi f. (Jr- cm 4)fr(mt«'6 Knfomfi 

*j)oa (D scyplius til igpatiicn (Macrob. Sal. V. 21), om Tlnromfien of ben 

^d^tfleliflc 9ieliBi(">< f^orfDnbere C^odo, fOtart^o, &f. 3ofrp9 0. fl.) f 

[©aUkn Cf- ^('f^i*^ de S. Genovefti p. 9) m. p, CfgmbfC og (Svtnnci 

(jof. £«» pm ©Miruiff. Coerolt tx ^oo(b»aenbcntfen: bet Eub.- 

'fcommdiflf. brr uben fijnlin SBcfficrmclff, altfao unber tielere Bnjrdfe, 

ovn ■f)flt?tt brfngeé ttt et onbrt 6onb^ cg l(ntrrnbttfrn paa ben noe 3it* 

I KgienI 3nbf»rHf« frcmbober fiS lifleltbrt ollecegne 5"« SRijfbcn gfcnrogrr 

fg. ^t ben i Øtanbinaoftn fcto ncnbcr (ilfiage unbcr forftuQigc ^omur, 

« occnfot omtolt. (3ft. fvtgtnbc Sum. IX.) IX. 

(lii ۥ M% Ht eiuin. Af Iiiirn* r<tpc einft.) 
Chroi). Sai. a. 4-10 ^tii. Git/$on. p. 13) bar btnne $em(rrfn{ng i 
Cod. Land. Zlcrimob labrr Brdi og LÅiiH:rr.t>K)ilu1 ?un mange Banbe« 
Aonfifflonimer t)49c btre^ Ubføring fra €^ccf. Grtmm giør &. XV. brn 

[gruiibrbc l^tmttrfning, at Scef Itte forefoinmrr t^^ iLnbcc, cnb Diron. 

iSns. etbrltvrtb, Hibtvicui, SBtlb. aTIatniEfib. og ^atttf. IBtftmonaft. 
(€tmcon Bun. og Tfiius KoiTensift i^a«, maaffce meb ^rftct'f ubdabt 
tom). Ski laber brttc |tg tilbrclfi fccftarr nf f)oab i Xnm. 1^ er b&> 
matPctt men ifre fulbtlornbigen. 2>rt ec nrmttg tvbriigt nof, ot bianbt 
bc Ul. <3}cncalcgcc (lar L^ri^re^gatnl bf^m ojfia unbci: 9iaQn of Starrf. 
og i Wrfcnft Sbba fom C«sphf^th, begije fom Magi's @øn/ Atlras {^n 

(abtt^ 0. f. 0. ott[aa mtb ii \aw\mt (a\t<rtoTOTOi«. C^laa naar man QtanMnalDifT !!tctif)ic>n 03 SRpi^oIoQte. 383 gaacr tltba^t rtlrr epob, et StamtoeUn ben fammti faa ot bcc itigfn 
aot'vl fan voTf om, at Scsfcr og Cr^prieili tre etn ^nion. Itt (cørc 
erc ibtntiffe mcti $c«r, oircr Samraenlidntngcn mtt> Chron. Sat. p. 77. 
Øammen^oiber mon \>\iU mrb be ssrige Stamtaultr* bcc ftte bcvt Scef^ 
faa fint-fr man fnart, ot bf tun ifwc omboltet Slaonct. Scef n bc< 
Asser, Ordcr. Vit., Mallh. Wcslinrm., p. U2, Sim. Dun. p. 11». IS8, 
B(ig. Jloveden, KUielr. Riic«., Rad. de Wc. og Wallingf. tUvtn til 
Såm. S^cn ogroo Scefs rctC« ?Ia9n bnot/ fom Ut fi)ncé, biéfr ©enroEo^ 
ger i(U oiUet [abe fcrgaac} men f)2Vt, mcb tipgrn ^ctrcnfrning , inbfut 
bet fom Cethva (ifocxi man gifnttenbec Ccsplicih), ellir i tn omtrent (igs 
ncnbe S^"" imtUem jBen^ (Uiar. Bi-o^ Beav, licov) og Jut ((;&t, Geat, 
Gel)} fjooc bc »cngc/ btr nacnc Seer fom ©(ioCbS ©tamfabrr/ toof 
Téetiusj (Tatwa, *"c. oiaoff« ijicn b. f. f. Cethwa). <Sn atibcn, meget 
forbirrOit ©tnenlogfe |)oé 9tenniu JE fijnej ot forvanble Sci-f ttl 3ona^. 
(Baih \rtnti ^tx ot OÆre Bj-dwig, /irnti Ailira, Fira Itemionn, Ha 
HercmoU, 0. f. v.). 9Scre iiifcreéfont ec bit, (oj el fflcBit« mere »aa, 
ot benne ^ut^e ofcfelfg i bc focffieUige @gnc ^iir Icoft unbec trt noget 
Qfofgcnbe SEtFfelfe)/ at^ fjalcbe« fom (9cimm ffarpfinbtgt ^ar forni»btt 
om 9?oi)i;et Freavin og Frealf, (boat [(tnflfw (»en oit blioe biviiP) fan« 
Icbcj ogfao oeb anbic ^tcune, en Omb^tmnfl fcar funbet ©ttb meb onbrc 
of ligf i8et«bning (jtif. 3lnm. 18H, 179 cg XIII) efterfom OTrftljcn tr biforn 
beoorct enten bo* ben ene, eller ^oé ben onSen golteflammc. 2>fnne St* 
marfnin^ la^^n itfc blot for tDagen^ ot faabanne ?Ia»nc ftnbe« brugte 
Ipmbotff, fom oitf^lig,e 2fvpeUotiteri men ben fon ogfaa Bare oigti^ tit 
gerftocmafn af maiiij^n SSptbc ^oé Bato, eg benS gor(wlb til ben til» 
foarente ^pi Sélanberne- 

X. 

le. !«i.) 

Ttt fø« et opobictilf fflfoitfl for ^Ijoenitierne* ^onbel pao 9?oitfn 
og ffi(lcr[oea. er oift nol ranfFcIigt, forbi bette gotfS SSogt cg ^(snbfl 
allfrfbe oar gaact unbtr/ bii @t(rFcrne cnbnu ei engang b'^'^be nogen bcf 
fienit Knttfe om ailoacclfen af biéft Sgnej og man Fon herfor itte 
unbrffi oper, at n«)ere ©ronbfferc af bfCfc fforHbeng gor^olb tre romne 
til bf(I< mcbfaffe 9fefu(tater. ØanMpntigbeb ollbe bog allcrebe 2tntagetren 
of bemdbte ^nctum i'inbc, om m enbort («n loge J&enfon til ben ^omcs 
riffc gforePiain^ om ©fuggrriget, faminenliflntt mcb bin gamle gores 
flilting om 2 bule (begge Cdginnlet til ^rotopiu« Driltin); ligefom ogfoo 
ti( bft albgjmle S3eCtenbtf7ab mrb Storbeng mav, og ^b'^rnicieirnce fum 
bel mtb bet nartiBgente ffirtKanntcr. SBettaftilfe faaer Dor ^'Bpctbefe 
iffe blot af ben (Sftcnetntnt) om 3bule> bec ffal Utfre funben i Tyms, 
\ t)fb benne Stab« jE&^eIi^gftfifei men ogfaa berrcb, ot Wnonet Thuh' fclu 
^^n tabet fig foitlfl« of be mcb b*e ^l)ocnicl(Te bcpffgttbe Sptog. (pf. » foa S84 etantinaiMII Stdigleo eø 9ff94M0A(<- N ITod^ict*^ CsnBon. rip. 3D. 40). VUta inHU%iti)eb brfn^r« b«n, rfrtr mfn 
gørmenfn^« Unt'b, at b*t iammt, fom wb ZtvUt QitUtr om 9toi}tKnt 
pAd aUc br bonlTt ^antxHvldbrcr ocb IDftrrkni. tSMalrbe« <r N Gr. 
lumttr aal^tnbdtt fdinine 9Uva fom Jairmo, brn pbocnkijTe Sfob im« 
SJlinprra (Boclnrl I. r. X>}, (>cf6 DrbbfWning i tft 3iraH|fe er PlofK. 
SclFtgnrlfe (Junin*)i cQcr Jumn). Utant €ftvib6 ittai^n Biiniinim 
(bnocoff (^ t(fr, f»m T'atjiinann antdgtrC 8T, af Jumnr, brt forbffrixh' 
Vtnfta er cpftaart) fimnr oi lEgrltbi« poavirc fom pbocRittfC i to rtitqtt 
Ngntnbc Sormrr/ t btl minbftc of arobiffc 6;rbnaonr. Ilippo 1 Xfritd 
brbbt« b^ Irnbernc Itiinali, oj Biint et btt anbtfPe Waoo pua 
<n Se i Jtoti^ctfgct Vårcncii. (|. fiolil Ln.). Uirki et bet oratijft 
llrracab. bfbr. Rracliacb* btc boc li^c Setobnfng in^ Jumtic. UiU 
ttioba. bca cprlnbrdoie ^orm af IxififfstOf cOer BUiti^t et tt Qonpf 
fitum of Tfr. Halt. er loot Sonb (faulfbe« fom ttc^it, men ubcn Seiul 
urigttflf, viUr forflart brt Siiilr>nili, bec brtr^nrr oort Vngcln) 09 AaoA. 
^tcbertif, Eolijt/ btHTct flonffc ftsorec til ©rebets Scltdflentcb. Sririii- 
gc»<>)«et, otb ^Blommens dTIunbin^ (f. Cttjcr« Sttifr, S. R. Usiu 11. 
113. 115. epefman. 207. ivf. Ønorre ^nqU @. ii>) ligefaa of Zahir, 
ben fom f)>Iirter mcb to tung 0^ fpibC jammer, og llall. Ub^otlt (frec 
tReifen — tt K^cfaa betearenbr 9lo«n til ^«eb|(ib<t for 3(|or*bi)rJel(a 
fom Li'iro og llilcirl fot Cbfng €ab(4 bc^ib tafcit m^in v(t ontoøe bt^gc 
Vicnat for cct, eller bolbc L i bet ferftt for ^Crtifdcn (ol), 09 ]lsl i 
tct onbet fer een^tetqbenbc mtb famme Stooelfr i Si-iringeshiel ; S(ob> 
crbct for fccflfle er ubcn aoiol »vir, at »irre eenoiet. Cigf foa fan OJIHnwi 
tibubcø of CtÅai 9?don 0^ Anit>. Ki, Sclia. — 2!<tt fomme girlber om 
be nteb bine i gorEitntelfe floornbe @p< cg ^nnbtleptobfer reb 9torbffeR 
ofl D<b 3[obniunbi[iarriie. ^attboba^d ^jnbcl gi't unbcr ^rlc tCIitbctalbrrrn 
»efllig oeer Hjliiigtitail dtoHfngflebt) ogTrcia (?) neb obTrvD-ai. ^itee 
[angt beriTie ^onbel guotr tilbage i Siben, taa aUerebe flutiefi beraf, at 
for noqtt cvtK 'tO ^ar (ibcn faabr nun i 9Iarrl]ebrn af bt^fe £ttibel|>lat>f( 
en 5Korn^tc romfrffe ?OIcnter/ ollc fro Æibfirummet imellem SScfpation 
og tfflarc. 2£ure{. (©diUétti. ^clft. gjvoriniiolbr. 1788, 1. 377.) 4)oE 
^roltttiffuf ftnbc tit unbcr fomire ffirebe fom Uuoitium, og i £oeiigbrgis' 
ten nerop »aéfenb« ril aUibten of ben /imbri(Ie ^alue. Staben Tpwvai 
TpTjova eUtr Tprjova (boiifet tr Cccfemoiibcn i be tee bebffe ^orilet 
^aanbffrifter: @itfleré I'Uil. Grrm. p. 15); oUfaa netop bet ooenans 
f»t.*( Wcrn; og be&re pcéfenbc poo bine ©tobelftobetft »ttiggenbeb, enb 
paa noget anbcc Stebé. {^an maa neirlig beroeb toge .(>rnri)n til benne 
®ep(jrapf)fl goreflilKttg om Sotbiloben« mob ^cttttit ftjcCt flobtnjtrebe 
©fitfelft, b<3creftrr I'o6 bom, og ftTgellg unbcr bele ^i^btlJllbt^en/ ben 
eimbeifTe $alo» iffc l^^er SJcflcn, men Kciben for Merfsen, Srianb Wor- 
bcn for a?ritannicn, 0. f- 1).). 3fg t»r antage ot ben Iffrbe Diefenba li @ranhiiat>ifT Slclt^ioii Oji OTvt&Pfi'fl'^ 385 ^■(Ccllica II. p. JO'l), bfié te crtn<iiif*rtf Ctiirtiriitfflbctfr/ rcrt fl^lrt 
lånt« t^otholb i ben gamte 3ib sttfomnKnbr, ^aQbe Cixrct ^am ng\tte bc: 
!ienb», iff« af iwn urigtige Sffremaabe Tp^oua { ro^Ic ^tacntffriftcr, 09 
af tn leå 9totice cm. a( Ætjmrerae i SJadé fFtiKf fatb« 'Staben v£>ainborø 
Trevaj i^otbt WUt ftg fnltht tit ai fwtte fctt fotfipibeoitS m S^amhov^ 
Cf i ^telemffu«' 3it>* og bcéuajttft, for at gfc< 9Iacnet noiicn røirning, 
at tatih voa Zta-otn (foa fTjnrfi t»ct i ber minbflOi Unicom tn, bn 
tibtigtre i famme 9liipn Dilbe finbe b« beuii^li^en langt m:e« tiitef. 

JBibfre bdegncr iHibe— ben mtrcnorblij paa ^^oloeniSiBcpfibf be% 
fifnbt .g>gnb(ie-»lab$ i gjfibbelatlcrrnj en tKcéngbc af iFtcd'^icr. (Arab. 
RiU'«}. ^ØbOfA CA-'^fihiiiitum) ort Seinen, er be UKæatiflc« (^ebr. 
«8, Mt. assa, ol »crrc ftor^ itftr^tifl) ©orfl (.Kr. Il«ir«). Kalmar er 
(ommenfQt af Mr- coll, 3(IK(, ^Hmccnlu-btn, 03 mor, tn tOtcnb, — ^trtil 
tommer enbnu« at enbfFu>nbt be ff^rtttnof iffc ©^rog t bcrcS bele {Bconina« 
i 7((mtnbt(i<tli«b cgfja fra ben lerfcoiffe QIU, ftct fntrt ©(cgtffab frems 
»ife tit bc ©einitifft Bpco^: fao batt tiae bo^ foabanne Ubtri)! paa Ses 
grebet, [om tim oeb ©amqpcm mrb Qijieng Sijtioner (unbe bUce fcci 
fienbte for ©fanbincitirrne, 09 br^ubni paa (ufelte rfjaraEtmPlffeSSe^rtbS* 
rceffer, EjoilFr for ^øtftt 2>cei bi^cifen (abe fij forflave af ^anbcncé eget 
SLUngemaaC, (Her af bc ttl^rffnbrcitbe 9Iationti:d; min oUene af be Scmi* 
tipe @pro3. (f. ncbcnforj, iSaalebes lobtt bet fig »el af tnbuotte< 
Qirunbe teoife« b^ab bec iftct Ba^tnS ^ituvt iitz !>3n 8CbtL3iarcJ ocb ub: 
»otrtc« S^eiMfcc/ o( ^^jjoenicicrnc ci alltiie niaa ture brcctt <Søi)anbc( paa 
IDfterfaens £)mlanbe;' men at be ogfaa i biéfr, li^cfom oocralf/ f)Uor 
.^anbcUn førte bem i)ta, tavt anlagt $anbeléco(onter. COm ^aéfttierne 
09 ^pt^eal maa je^ i øon'^t E^envifc ti( be alminbelij ^cfirnb^e Uribtrføi 
gelfer af ©^tSaing, ©rfjlojer, ©eijec, Pelerofl (»'J^o'^'faé", literf. 
son .t)ofmann. @. ;t6. 0. fg. @ammf6: Sntbecfunøtn ber Sart^a^er, 

Iibtrf, een SRitter* ©. 41. 0. fg. m. fL). 
I 
I Vingftdr, fotn i trtte Sbbacivdl) ubfyerøer brø afftclgilne X^uerø 
Hvf'ø, og fSiller fjam baobe oeb SBrubrn oq 9cb Siret, bcttener fig unbrc 
tjane btU Sramfn of be fomme Drb, t)-oHU Ahiss i jiue ®oor angloet 
■ fom fiiabanne, ber er« bruqeti^e i 9}?eiineffeneé QSijro^ (."im'ji Mfinn- 
um." Sir. 10. 12. U. 16. 18. 20. 24. 2G. 28, 30. ;f2. 34). «un m 
enrfie C?nnfl, str. »i, truger Ejan J»/«rr, ftrer Crbe t, i gelge str. al, &06 
aSinnefPene tebbtr Sot; af btflfe bet fevRe er ben, naften f« atle orft* 
og ncTbieurov^atfTe Øpreg fcrll<é SeinrDnilfc fer J^avct (OTftr)! bet 
|bP< terimob b«- gammdranffe Crb («2ø). Jigtfaa bruger ban str. BI 
almtnbflige 0rbSa|i(3ab), Ijwcr t«t blnn>it ^Wenntflcr (niet>M6nn- 
^lUenff afw«tifr. ir. 25 
<5lfln(inavt|T Siclifiton OQ ^|ilK(()åiC' 
nm) sir. 31 [»Kridt ifthUt Bygg. fifl'fom »ttte, faalAc« ere aUc wn^ 
ae Drb, fUtfT buié S^crubninfl f anfcrf ©ptoa SSingtb« fpnrger, o^ fom 
cftci- ten plb(»nbii(( XloiiS* Suar* trebtuflclisf iiicl» Mniiimm, liQtithft 
tt mvivUAt UMrpf i brt ©ammtibJnffe ill« 9tottlt?M ncmd'd: i- J"r|» 
tSortni). 2. niiimin (|>inilcn). 8. Mani CrøaaniR). 4. S6I c€jo(«i). 
h, 8kj (©f5«n). H. Vindr CSUuibcn). 7. Lopi (Woliflbrt. 3 gM« 
ntfcnu: l.««i. L/iin. gsclbfrf/« b. JTifll. ?rc. ©• 34t(. ©o. Liign. jrf. 
Skinisif, »O- 8. Sier CSe). 0. EIMr (3It>). »O- Vijtr («rt, Jra). 

11. NiiU {9(amn). 12. lljKg CS'il'^ ®**/ ■«o">> *'■'• '^"' fUcr Cl 
C©0- iTc goifcffammtr, of ^of« Sprod «UU« mrttrl« Dcerf«(tri(< 
biéfc Drb, err: 

1. 3Btit*r«e, 8« nltib fpretcmm« ttnt« Ntrt Sloen { oUc W «n» 
f»rtt ©trcptitr. Ce oocnfpr cprfgnrtpe »fgrtbtt U^bt ^iX 3»tn«rnf I 
famme rrbtn: 1. IgrHn (>ft ©reon«)- 2- »'ppheim'' (W oi>6ir(rbc4t*fni> 
3. Srjndi (ben 3(«i60* 4. Ey(:l«l (rai«t»ic). &• Unan. (OToafht Ur- 
tom, Sanbtti Dvrintilfti (Un: tn SBiform of Onmn, y. Bantftrtml- 
Hroftiag.ri. e. Æpi (brn *i)(enb(). "?• Of-hl^.CCunffn^ft'K). S- Ålhohiir 
anarcKctl: XlU« ^icro. *nb: XaUnt« ^km). 9.rteki(Ut(MrQahiit, , 
»ilbf, ffroHcS). 10. Eldi (3lbf6ranb?). II. UU<^ Cto« « ubtnfnd). 

12, Æ« (3©b(, Spfh), 13. llrcimi l«ui,', (*(n rene SJitbffO- ^H« H«fe 
I «i gocrorr. btr ogfoo tUcv« fiiibc« i &ft Q^imle ffin^'Ofl^ifff @P«El/ fUrr 
hertcifa »unnc forflarcé af famme. ^t tnh\tt of bcm o\\aa Tunpr fun 
|»a«« of bet 6e(tiffe (f. bl. o. ^eterftnS notb. @fogc. I. 188 o. fg.>^ 

foaii minbre et funne femme t Jøerragtninft, cnb Siia^tben/ ^oorroeb bi«fp 
I 90 b( 9o(bff7t ^ctmtx fluttt fig ti( ©jnfPdt. 

2. X*p«fs3I[fcnK (Bocb-Alfar) forffomtne sir. 12. M. I«. 
24, 2fi. 811. nnber Warn af Dvcry«; str. IH. 2ii. 3-2. 34. fom rtrrcnb^ 
1 ndjii. 3 ben libfle ©troplje moor bojj bc UbttuP, fom y, fi. ttltoartfi 
bem "i Helju", og fce, fom v. 2 liUcrggee^lfmic, embptttéi H Bjurr. fttVJ 
netop et ben celtiftc a>ri( ug 9lat>nct (i: t^dtiff tcf. Sffijtijtcr'S (Stoefar^l 
V. Vier) og faalebe«, for faapfbt fom yeUrtnC/ tiUt^tmeb gtnneriie, niaaue 
pate tt of ©fanbinaufené UefoK, otlbc paofc foe tupcr^encj ftoorimobj 
SWieb foitiinlfftjn DarXftinteBril. ((, M. o. Rwwn. Kdda. O. Si. 50] 
3fltfQ0 t'ot ijtc lofcfii En mo|i Asom Miiiji .... Kii » Hi'ljii Itj'lirJ 
((Snbnu to ©ange forcEommrt llbtrDfrct i Htljo- str. 20 (om e««olfer)( 
cfl 11 (om 2Joncc)i men paa begge ©feber focmobentlig fecbatpet, ba 
ber i »»ridt n Zalt om rotrge. (^Moaffte bo^ ot \. » monttf lafc« 
Vauir for Dvcn^nr?). Cm bet maafPec pac bet ftcfic SSlcb, lUec poa 
bcdflc, fpiilbc Iffff« Hcli-'ir? — ©afllebeé Halbefl Sanevne eUa ea*atf<m«| 
iffe Xfinie, (ra btJilEe be tijbclijt ob|TUIe«i Vi.liispA ar. n (jof. str. 
»0 ^ (iof. str. 17) rcjEin Binnhdlog goA {(igrfom ^tnrcftin og holgir IQ ©lanbiitnotff SRcliaion pg IKyt^cleflie. 307 lifle). fforu^m oocoanFarfc ©enfftnrlfer paa retfatfrr foreTommnr mhna 
str. 28 nniir ofl Hr. 10. v. 5 Åffar, Zt Ultt et rerfalfcr, men iTfC 
bf V. 2, feiloglLiert, og itnob ^nanbfTrff terne, i ben tiøbeni). UigflV^e fit 
Mfer fotanbrcbc ttlfar, frc pi af be iBrtiaoncIfet paa Soibcn, fom liU 
({cøgeC begge: gr^iandi, (groetttc/ Eit«; (er :>orfO barnier en va^Unbe 
OTcbfaftnuig tit frinc* uiiberjorbiffe Soporle CfHJot infet uoj:eOi o-? Itdf« 
Ifbeé F(il<l, (cii inbljejnet ^labt ctlcr OTarO fomtKcbr^'m'n^ Itl b« fibflefl 
^imnicirPe ^iJltg- — X'e Ubtnjf, fora tiCIffggeSIiscf-Mlftnie, tre: 1, p«*- 
andi. (f. otjrnfoc). 2. driupan Sal, bet bropptnb« ^wii. •i. Skin, 
SJfinnet (ellrr, f)Ot< man v. 3 bctiolbrr i Hclju, og berfmob v. 5 Itrfrc 
»nir: hrcrfanda h\cl (bet ^iJirrenb*, brctenbc |>tul). ©a otlbe Skin tiU 
fdlbf SSoriecnO. ■', Dvalins leika (X'palm* fiicic 3 : lige \aa ebrlirggrnbe 
fom ©Dolin, en af bt i ^iorte, bft gnoue poa 2iet6ciii!frirct ^J^brafit, da 
(rae bet mrb Unber^ang). 5. HjÅlm Imliz (Jaodchtrtten'). 6. Dalfttif). 
Cm benne J^orm n&i^enRebé ec focttJwt »«b jeg (Cfe. 3. DIaffen« g^cs 
Flaiin^ er foa ijob fem (let ingen. ffllQafPee tan brt fore el Onomalo- 
piiiL'Licoii, bcflægtct mcb ^uil mcb ^^ecerneS Hniber^. meb bEt btClcnbtc 
3obute, (i fSqntn ^etomtttng brui)c£ bet Ubraab: Juue tnte nci!) bet 
fitfUanbffc 4>t jal 0. a. 7. Dags vera (Dagirj SBolig? — buorfoc fH« 
fnatere ;Xdii$Uben$? f> SBad}trr8 ©loéf. s- v. tngm. 8. Djiipan inar 
Cbe( b^fce ^jo). 9, l-'nrbrrniiir (^orbrcrnberen). 10, Illii-Jtång (SagrffS, 
JtlippeiSEflng). U. Uranm-njiirun CCiwnnnctobccenj eller fPutbe bcttt 
CtH |^^fte 3>eel maaffee Raae i Sorbiiibflfe meb Nj'irvi, NiSlis Sabrr? 
f. nebenfoc 6, n> 12. Hnipion, bet9t(b^etcnbc, 9tiFPenbc). 13. Bjiirr. 
Cf. oPtnfor). Dgfaa bi^fc gorraer eic ntrflen olte aabenbor ponbuweijref 
Pmcnbffienbt mfnbre ouereen^ftcmmenbc mib be fabtonlfge. 

S. €ll^:^lfcrnc, Lj.js-Alfar. sir. 10. v. '2i (bi5or be aflerebc 
V, C. fom Uppregin foretom mcnbe 2f fer urii^tiflen fubftitueree, t ben fiabcn^ 
^attnile Ubg.) v. 12. U. Ifi. IH. 20. 22. 21. 28. ao. Hi. blot fom 
Alfar; Sir. 26, efter en fotf! Cfffrmaabf, fom i Htlja, ^wurfor rfoiclftiun« 
bar rafcfi ITeliEir; str. al/ fom SuiUingssrnir. (^atncrnc fareEomme brt* 
ubcn ubtn)(((Ugen v. -1). De af btreS Sprcg anførte Drb tre: 1. Fold 
((. openfor). 2, Fagra ræfr, ben fKannc Wing (en celtiff go]^). 3. Ar- 
lali (Xareb<term). 4. Fagra hvel {bet fagre ^iuO. 5. Vefir mcfrin 
(bet ftavle Beir, UwireC). 6. DvaFari (ben torbenfarenbe). 7. »ausaiU 
(©agfeoneiiT 3!au«&(bfnj Bonn? f. ooinfor). 8, Laga-SlaH-. (forrfom* 
inec enbnu engang sir. 3-2, v. 5, fom et Jllfr^Ubli-^E fer Jiorn. Qt af 
©teberne er u6cn apicl eornipt, maafTte begge ?)fb bet ferfie Punbe 
maaffee bet tettipt IIucU a: lat-as» biflcrfitet mtb Ut Z> Sac^jc, 3*I» 
l'i^r, ligge til ®runbt t>cb btt anbct øtammefcritien Sagc* beflsgtft 
mtb QtU. lech). 9. nraofmj), CSbcIffsgeven? — tjei« bet maaffee iffe 

2.>* ^a ClanMnatiit »difliwi eg 3i?i?t»Ple^if. fnamc ^an^n fammtn mrb Uuilm)). f. ovenfor. S. (3). Cm tun \M\tt 
farentaabc 1 HcU>i (t foc&rn talt. 10. Fagr-llnii (ben faørrgrtnrbt), 
U. Su'fii - Kaman (Eøcaijammm, S^vncnt (Sita^f). 12. tajii-Sufr. 
<f. octnfcr B). 13- Siimbl, (J>nf((toj). Cflfja l>fr flirttn »et fcmnie, 
font ovnfoTi bog tr IfcigrEfcn i^tt CSnfcttr mcrt paafalbcnbc. 3(g bo 
riaarr« af SJtdngft paa tilfttttttdigc ^^tflpemibltr^ HU ot taant unbcrfiøC/ 
om tf afvfjoibc Orb, fom \ti formobcrr fulbftanbtji Iab< Hd forridR af 
bet SdtnnlfTe (eappifTr) ca Gcttiffc- 

4. Svanerne, Vanir: fortti^mme unbrr bcMc Øiaun str. 10. 1-2. 
IB, 2a, 21. 2C. '28. 32. 34) roaofT« p^fao sir.U, na« mon ttt v\l \(t\t 
Vanir, { SSt. foi; Dvcrgar (cUerfi fccmobfntUg Ilclgir, ( €t. fot ttn H 
urigtige Suftmaabe llrlju )i)i str. 16. Cop: (bfttc tun ber tun betndrrCt 
Bontt, ffi#nbr bet »Uert er Xfer; ba tiéfi (lUtrtbf ferefommc v.« fom 
Åaa »rnir) ^tr. '2i>. 3)>. fom tiinn-gia (li^cfcm focmobcniUg i Vtilu&pfc. 
6. 9.«cftn). ©cCrb, fom tiHitflgfé »aner«, f«: I. Vegar(a3ae, Qian- 
prff). 2. Vinfloftiir (Sfnb^Con, eQer QinbesCon/ ben fiB M^ncntc OonO- 

3. Skin, SStinnrt [tUtr: llicrrauila hvel, bet f^icofrnbc .^inl? f. ninf.]. 

4. Sutina, ^otrn. 5. Vind-auL (J3i>3b bcr brtDtrf fli>btr ODtnpdd SJnbetii 
fiUnbflobb. iof, Ffot. SBac^tftfi W(o«fflr.). 7. Vinds-fldu, (Binbcné glujf?). 
B. Vågr, Øalge, Sjove > .^avrt. 9. Vagr CaaUa &anq, tr ubm SDtDl rn 
P((il tK)< Vfftrivcrfn/ for bgr, ben rcnftnb«, rtnei (brflcegtet tmb Ut 
fronfiffe rniiari, bet iBl fagr, o. f. v.). JO. V6u<], maa Ptl< noorfafe: 
mooben et rigtig* fottlarté peb bft of bet Sar. i gsibbelalberen« Satin 
ootTflaaebe Venda, et ©fo»n»j(fe, ubuiifl ttl .^Hflfl, etlec vib Wendus. en 
vf« 2)tel eonb (f. jTu greéne« @loef.)- D* Tirtmn, ben trimme, ben 
©rfféftliae. 12. VatiTy 5J»jf, plante. 13. .\>is. bet ©crb. Wcgo, glcb, 
Wagi, bet ^[^bcnbe. (aQoge, S^oor, fSøldO* ^^^ ""^^^ fo^be ffntcec 
iob, vcb at (fffe biSfe Drb. at be ittt, fom bc anbro ovenfor an^øvtt, ert 
ffanbinooiftcj men ftucere, faotrfbt gocmtrne ert fiffre, tcbfte. 

&, lE»en fibfte ©tamme/ af IjeiS ©prog bet anfereS Drbfocmer, fom 
ffuQe føore lil be ogenfoc i forfFielltjC SSernxonelfrr opre^ncbe Segrebct/ 
tr SlfetRC O&fr), ttmXtt unber bette Otaøn forcfotnme sir. M; fom 
Asa lymr, ^. 16; fom I.)>prfffii», sir. 16; tnUl'iQ unber 9Iat>n of Gop, 
str. 12. 14. la 20. 22. 21. 2H. »). .38. sé Otb, fom tiUirsjeg btnne 
©tamme, ^nr m^n for en JCeel prvoet faa at uMrbt af fTanbinoviilc 
Sttbberi ^lo^U f}we trobfei ct^i>ect ^orføg ^erpaa/ 03 ftio l}ine (ooc 
!an æcb me^cn Svang paa ben ^aabe (abet jij fortelte. JDcrimob labc 
be I19 nerien alle meb flor tlett^tb 09 ©fmptllieb foctlore af be femittf7c 
Spro^arterj o^ faaltbei} ogfaa ubrn iZvluI, (igefom {)iin>el« placer neé 
9iaonr, af bet ?)ljoe nicifCe. I. 3orbenS Ttfanorn er ^Iwr. 3fTob. 
Anr, 9torbfn (eUer maafPec teUei'C Aura, i ffocbmbttfe meb Solene »<» 
8teb: Dpj cfl9l(baang, røcrgen og Jtften). 1. ^fmlen Falbe« ilfynifr. 6rabinaoi1t ^rltgioo «(] Sffvt^Ioflie. n^ Vnb. i ®jmmen(>flfng 'lirin, Xrtie, Mrntfleft, fivctpaa Sfb anttrnbe« (en 
gorf låring » bet naunlijm ogfad paifrr paa SSIrbtt HrafiiBje:. II, ^r 
kt^rnir U^tUUi ttQff^^rt Ucljsrhrimr. UnbfrwrbetKn. 8. røoancR 
tftVbrc Slytin. jfor ot fotflntt tttlt (lac men (aget fin Jilflii^t tit bet 
flf. tl'^Xov, 08 fa.ilebc3 giftrt lOtoancn tit et V^hit. 9?(rrmrrc ligcjfc bet 
}(rot). Mil. tit StfiM'fer/ fom bettt ^fmmetltiieme ifPe urafifrnbe fiinbe 
taitti af et noTnobijf ^olf. 4. ^Selens Stavn cc Aiskir, &^ bette bac 
mon foc^teocfi forfv^t at bi-ingc tiibait tit nogcnromt)<l|) tfanbfnacifCSIobi 
men Ijar altrrtbe tiblige«, (ligefom Minpl. eAirr) oillet fcfnfere bet tU bet 
^tbr. (Jfl e^otb. Cf. Glosar. Eilil.). 3 bet Krab. rr 7."krr. og bet fijne* 
nome S»kir, (mrb 3(rti(r(cn Al.««(iir) ben glebenbe. meb fldtrf Si:« bcorni 
benbCy et 2>Jnacn for ®i>[cn. o. Sf^cn btbber Sair-van. Z>tt ®ot(r. 
Scur, en Odtitj, fNe^n eQer iSla^ af en rriofFi^ (f. Gloss. Eiia.) t)oc 
megen eiti^Ijeb meb Ifr. S-ciir. ©tide efter btftig ©totm. ^cg font« 
SMCur. nojtt font er futbt, opfpibt (l;i>oraf Soer», rn futb S3alg cQer 
eaberffff) bebre ot pjjfc tit begrebet om en 0(p. v»o, b«t Benf, 
S>cr|fti 09 bete Otbet Dttbe ba betegne en langfoatC bnscnbe Øfijj men 
T»n !unbe oflfaa l>fr blot cerre en Sn&etfr) 6. SQtnbenS Waon Vaio[ir, 
til Gloss. EJd. uWeb« af t.*^a, eingere. ffiebre c^ rwrniere er Vr. 
tia{;ui (ubt. n«j;ut}( ben fom Ft^mntci ptubfed'gt, fommtr facenbet en 
iBctnbning, ber cgfaa (an paflfe til £>bin* Ugcl^bjHbe 9taoii, (Closs. 
Edd. s. V. Vo/U[ir) ber muelirttn forholber ff^ rit Vognih fto« Sorbonr« 
(tiet. 3.) poa fommt Slfctobe fomCbinrnaonef f!;aKfr til Gaiiti. (f. Snm. 
&t)> 7. ettlle Selr (cbbec la-fji. Xr. legia (Icdjia) at tage fin 
Silftu^ti Lcga, ailfluflf. **. ^aoet: Sitøigja; i ben Jtiebent- Ubg. 
"perpptnnni æquor; Ld & Lirgi, dicitur mare." 3 bet tCi: tv Scil en 
J?lobj l'ieR'Jt bet bipbe, vibe ^ac, Dceanet. SaoUbe« Scil lijy^ij, bet 
oibf ^avi @tr»m. 1). Siben ^ebbci Funi, fom iffe ^ar no^en 9tob i 
^t Bfonbinaciffe. 3 bel ©ijr. er Ft-neoØfin of tn Eampe/ en Øtinrne* 
3fr- Fsnus. et ^nrfaani. 10. ©PcpcnS 9tacR er Vatlarfax. ?Kan 
oil, bolot af bet angelfar. ferfiare b« reb: smarfen« <iJlan Ot^fr9Knnfc> 
Kt bet i Fa.r( Ugger et Scgrcb« bet t^ar ^cnftjn til <&eften/ feej af 
9{ai7ntnc GullfBii og Hrirofaii. jDct %t. Vul tt 2{(flust) og ba bf 
pcfte 4'^anbffriftet bfltic VaSlarfar, lunbe ^ev entrn t«n!c« paa Farh. 
Slierfltfp* SraetS 3pp riter JTronci eller pa.i farili. Ijtrtigi nfluntig om 
J^eflfr. Q}?cii SJananterne giøte mi^ btt ootrboocbtt u(tCter. II. 9{atten 
bebiitr t Siamaatel f*jdl (taAbc i Alvfsni. og Hrnniag. 2(t)' ^ tenbet 
gaber -Vtinu', AyrtV, ?far/i, fom baabc (jer, (" Vur[»riidn. 25, og f ben 
prof. (Sbba aititi frfmbiDn« fem en 3eturT. .^Tctube« man omfenft f)ar 
plaget fig meb at finbe tn etrmotcgiff JoiKoring ottx biéfe S?rn<runttftr, oi( 
man b(. a. f unne |ee of ®(o«fc.tiet tit Gbba 1. 62i>, fiSO. jijf. (W2. 3 brt Ttcab. 
(r>atrab (ubt. >iiir«v1 onb, btt Cnbtj >VI (rollcirn A>Oa3(oinb. 390 ©tontHnai^MI 9teliaioii ofl Dt^t^Iogii; 

TiiU SttubntDdfr paiU ganfEe t{( bet oornfoc nboiflAe. 12. &tth, 
Jtorn, bcbbec ^od ^fftrnc £ar. 3 9t«ben fiat nan ørc6et tl^ bc^ <&e^' 
Pri; men langt narmere liggec jo bet ^cbc. Du} Xr. Barr, JConi/ 
eptU, ^vtUi fom i bet Ur. unber bciUrøtebe former oøfaa anvenbe« 
paa SrafruSter, liscfom Jarr i Fj«lsr. 20. 13. Xfrøirt 01 er 
(cftn ben ooenfoc mrbbecCtc (Smenbatton) SS {tb (3IJ0^r}j ^ofifet hud 
(cnftrec til btt OJr. (J-^h). 3 bet 2rr. ec Mida (fom foarci: tU ffonnca 
Xi^ (Hrafti. XIX ; f. GI08S. Edd. v. JUaf) ætob/ eacc et nub Kcttev 
battet Sorbi kviltet minber oé om bet 291. (MaO "fl banffe Otti liøe« 
fom 3if(cbn{ngeii af Jt.l.'C, bcofføe Øg» Hald, Sci»rødfe, t^ber paa at 
bet acab. Ccb oprinbcligen (^r bemctrfet S>rt(y eUer {»anblingen at Mttt, 
eg (iben er ooerført jpaa €fp(i8ntng, fom bet ®r. ffupLTCooiov. — fftt* 
fnltatet af ooenanførte tRtbbctclfe blioer — for faavibt man tn nbbragc 
eiutmnger af faa faa Sjproglconingcr: I. Zt »9Senneffene« bcmorler 
ben bønfCe og foenfle goltcftammc, bcr ^ar ubgiort {tOMbmaSf«) af 
eCanblnaotenC (nemlig 6lrtterncé} SefoIEnfng* 2. Kt 39tnecnC/ en 
anbcn ^anbinacfjV {looebflamme/ { galge SSobftrtningen og enirtte Otb* 
former/ aben ZvM bemarfe Øfonbinaoirn«/ tUbeelA mcb bc onbre 6tanb 
mer blanbebe ®ot^n. 3. Ht £)»ergc og Vlfcr (igc(ebe< ere 6fanM* 
na-otr, men af en onbrn« formobentlig ffnnifl og celtjff gfi^l^ftomnif; 
at berimob 4. JBanerne ere inboanbrebe Sqbffei og enbcIfgS. TLUvat 
Gemiter (f^^ornfcterej maaffce fra Aartbogo?). Ttngaoentw AlvfsmU 
maa Jrg enbnu ^nD{fc til $tterfcnd fntfccffante Sommcatoc (9torb. 
®eogr. I. @. 174 0. fg.) fom fmiUertib gaaer ub ^;a en ^rl forPeDig 
Xnfeuclfe- 

XII. 

(S. XS.) 

3 ®tebet for Sfaunene AargeliDer, f ra&gelmer og Bergelmo-, tv 
man, for nebterftigeu at funne forflarebtm af bet gamle norbffir Gprog, 
ciUct antage gormcrne Auigemlir, ^m^gemlir og BtrgemKr, enten for 
be ene rigtige, eOec bog for be oprfnbcUgc. @aa(ebes fortlarec man ba 
bet førfie £)rb beb «bcn gamle 3orb'/ af Xfanaonet Aur C8fer?) for: 
Sorben} ^r^å^t/tmlir oeb »ben ^orrCe @amle«/ forb{ ^riifir anbertBxn 
foretommei fom SJentevnelfe for Z1)or og SallpriernCf og fpned at inbCf 
bofbe {Begrebet om @tor!t> BergemKr enbelig oeb »ben nøgne forioMc 
®amle« (af berry nogen). 3Dm enbog benne So^ttøi^fna *t »OflCt ^c^' 
cnb ben i &loi\. til @bba/ fore!ommer ben mfg bog (igcfaa ^aarb i gor* 
men/ fom libet paefenbe til @<immen^ocnget ) eg ganffe ntKlbig f ^S'ta 
oanblingen af gftmer til gemlir. Sigefaa libt (an Stoborbet gtbn, galm 
Csonitns) i bet norb. Sprog gtoe nogen SJtentng, naar man oilbe anoeobc 
bet T^aa biéfe 9taoneS gorClartngi ^oorimob benne finte« meb QenfeqacnM Øfontutcrtjifl Weiioton og ^Kyr^Ioflic. 39« 


I frnif, fcen ffl&c« i>Kcnn([Ct;(Tffaté Stommcfjfcrt. [Aura, |»l. Btcra?Ujfr«i 
I tinil, Diicrfyommelfej Bier, aJiont/ gJIcnncfEEj. 

^^ Snttt fcmffiff ØprDfl fjoc cl eitntomnwltgt Drb of fcennc SJobi og 

I ffVah Ut fotrcfommtE af t>tn 2frt, cc laant af cinbre Øpro^j nAQnligen af 

' bet ^trHPf. ^er pnbc b( f. I5r. I>'ovar«I, »nbt'g, fortrajydig ; bPormtb 

' ttt i ftrf. 03 Kxab. fDrelommfnbt Cv* N'fnl C^cniføf, JDabtrttoO < *•'* 

fijr. Nurlho, ffilomft, Urr, maafF«« egfaa bet ^trf, Wer, inas, nwmlKun 

I genitale, fiotlftt M.' a. foreFdumfr i roaminge ^ammenfiitninjtc, llaacri 

' Jortinbtlfe. — 3Ct txut Sjfen, iVjorJ, gnigibar&tbcna ©inntolj ligcfom 

n<rtica dHc 4^ubet i ben {iibo:pci'fijTe og pfi-fo:a«Tmaii[ffc ^i;t|)D(Ojie, ocb 

iibea of ben manblige/ ogfaa fremtro'ber i qoinbclig So^ni« fom 

rr(Aiw fiHe Hertha.') beii motjcrtiae 3otb8 €h>mbi)l: Ijat Wrimm bc* 

KU. Cf- 5on« 2>- aXiittjot. ©. Io2. iuf. S. 110. 206. og gott. S. iX.)- 

aS(n itfe noE ^ermcbi bet fremUffbcc, otb ®(bcn cf ben pcrforgtcmoi 

nifF< QtiiUlit, ogfaiif lii^cfom Seer oii JCgir^ uuber forffirtligt Vtavni i 

2ffa:(^ocin fom ^abing, i}Oi @a;o p. 10 o. fj. iTtnn« mcia nemlig ri 

atttne bcnf^rtS til 9{iorb, mtb ^cnfi:n paa ^anfi SJerclfans mcb ®fab< 

CStcanilb. 0010 |>. 16) men cgfao paa ^aiié gocbmbdfc meb g t c tt (Fro. 

Ban L c) og rem Froihu's Jaber, bet (oobenbart tbentiff i OTijtben 

mcb be felgttibf grober) HH tt anfiet cnb (ti ^ntropomorpdofe of Frfl 

C5re(r), en ?)erfonifi(fn>fl af Ub&ttbclfrn af ^ané (Su\tvi, og ben g^lbiK 

aib unbet Ijmi ^tttbemmc. (3of. 3Cnm- 130), Sil fflroiiS titipaa er 

I bet noP ot fomtiunligne Saw^g cg ae-ltrnberncS 9J?i5t()e »^m Frode, Frid- 

I froiie, 0. f. 0., nub ben UpfaJffc omFreir (i be fijbCisc og ctftlf^e ff fterfes 

Sanbc Frii), 3itn gt;lbne 7C(^ec/ ben velftgiiebe i^rugttar^cb og Oorrfl«' 

' btgbcb — 3fft ft(mmei: o&crecnfl. Ogfoa 9Iooixene cte ibenliffei og i 

be fcmilifPe Xifoltcto: fnnonijme meb bfn ovenfor givne SSel^bning of 

' fijord og iVerl/ij ncTnliij ^tbr. Fri IJ*ti) •»•is, Jcugtj 'Kt. Vro, JCimt, 

I ©pi«j fra, ot fpCrci bceaf :?nB (Pi'ra, Ffru), bet langt »oitnbe ^ooebs 

t^ati beorof bet furffelig« ailnaon »ben (angljanteb*« (taorfagcc/ coma- 

f lus), ^cbt. ni?*lB, (Faroh), Ijootaf plur. Fraolh, C5i'>*'0 bruge« f&ffl 

cppEtlatio fflcnoruiitlfepatJcngDrflcj ogligcf^m fo8 ^^''''fs^' JPonfEfO) 

' @oc^er, oofuait (;doc ^f^rne bI(Dc J^tcnr, og fom ^o6 Qixxlttnti 

(aotcbe* »or ogfaa i Orienten bet longe ^aat (coma) et acgn poa Som 

gebtjib u.j fcnftclig SBÆrbtgbeb. Cg(aa I bc ffanbinofiffe ©iJtog cv Jor- 

[ men gaoct oucr iiforanbrtt i .feioovblrb og ^t:t«buin,!. 3^1. Frte, Frioi 

L 2>an|r gi-B. semcn (ganffc (oilfkUiøt fvo grugt (»Jrurfjt", beflagtet 898 etantinavtff StcUsion oø 9V»t(o(ofl{(. 

mtb »Srac^t«) a: 6t)ab b<r bringe«^ fccmbrlud^* <&Mr ncøft 9l(ocb og 
Frcir i b( Oaml« (SuUn« git oecc i tiaanbcn, n btHmbt nof j og fa« 
mtitt mire bt^riticlidS ot bctogfaa fPcetc i Slot^cn. Gpircn, €Sdcben, 
f^rugtrn (Frti) blta Srugtbor^cbtn« €t«n/ Iføtfom bcn6 &iitabiA 
(Njuril, Nerth), oø 0»n af Iladd. bn riQC J'OØtba^^i l><°nt fi>" 
ilfift', 6«nncB rom Hadimg (Had-lng), foan beøøc tfl Ifjord 09 iVinIk. 
QXcn »ben riøe SilfiøncIfC (Haii) var tn Sfrfning, en e(*n af 6«leif 
S;rbtn<»fct« Bro9\itair. (f. ettbcrnc i Gloss. I. p. 589 o. f. itU 9n> 
rtarfnqtrnc). {lan øaoec forub fov ØabcrtR/ er bon* XfbfKebe/ (oil 
enmbot, Øoluloen { GrimnUni. 39. 9)trB bo Kfafprogtt oac binet frn» 
mrbt f 9torb(n og fOlQtl^n« Sctpboinø forfDanbtf ha fDanbt ogfaa Solen 
«f Haii's SiUebe/ oø af ban< Waon. 6oIen felo tanfttt ba font qefn* 
belig i enUto fombtiø eeb bra forff løcnbc en onben (flrodvOnn', ittemtrt 
eoltni @»n) foran ben/ fom forfatøtc aXaanen' og truebr meb at op« 
flugc ben. iTcnnc otflc fig nu fom et GfenbiOebc af Feruirs oq 9tnm 
foroanblebe {pateren fcio (f f}cor tiar ^ftn Øetqbning enbog oar) til es 
"rainosus lupus" (f Glossar- Edd. I. p. 545. 590. og Inlerpr. cann. 
Ægisdr. 39. m* fl. Øt.)- )&a ^oS 6aro Hading ec traabt i BatCt 
eteb/ faa forvanbler en ifgnenbe SoKning (men fom.oip er langt telbcci 
ciib ØJioJ ben noe flati (^abing« gaber) til Gram 9: Srebe« ^ab. (iof. 
om benne faboanltge gocfUring oocr 9IaDnEt Halt 3trreø ®loif. 1. 756. 
Gloss. Edd. I. 515;. 2)a goctfliUingen, fom man giorbe fig om benne 
beU (buhtiHåt er ganffe utoiolfom (f. bl. a. Adam. Brcm. de &itu Dan. 
c. 2S3. Olafs Tryggv. S. 173. Edda Resen. Deiq. 21.22.) maatte man, 
bois man antog/ at@aro tier^ fom oeb Sot^er, i &t. f. Skef, iHe^ebt 
btoatct ^fafocmen/ men ben gamle banfCe Socnt for bctte 9taw, i bet 
minbfle tirgge Wachteva gorElartng af Bat^ »ben OpMcbe', til Qtnmb. 
(Glossar, p. 675). — Efgefom t »Dit'gt i yjord og Nerthus ben manbltgt 
0(1 qoinbtlige @lubbom, fom forfttcQide former of een 3bte/ fiaae eri> 
6iben af (ifnanben: faattbe« ftaaer ogfaa ben qotnbelige Freia orb Stbea 
of Freir; i SKi^t^en (etegnet fom (lenbed Sroberj uben ot dun bog, faa* 
vfbt man cceb, nogtnfiebé Ijar varet bi^rfet tiUtgemeb t>am, men be^o oftere 
i fjané ®teb. »Oa Z\txmé og Banernes Seligton fenere ^cn meer og 
mere fmeltebc fammcn, maotte ogfaa neboenbigen ^pUcIfen of bc faft 
meget lignenbe Sbeer om Freir og Otliin, om Freia ogFrigga, fnart taU 
fis i og vtt be fibfit, ^vojc 92aDne[iigt)cbcn ogfaa mebotrtebf/ tienbte nan 
fnart ttfe mere no^cn ovfentUg ^orffttl imeUem Vferne« Frigg (f. 3Cnm. 
212), ei;mt)o[et paa 3orben (3(ra&. Erd) og æanerne« Freia og JVerttw. SSemæifntngcr angaaenbe ^oXftvkt^, SornebfEa^* 

^bctå 09 ^em^aatbcneé Spcinbelfe i 2?anmar(, 

lloermeil i 2tnkbnm9 afgtatSraab gftrup'å 09 6. 37toI6c4i. iiflcn ^3il Ictkti'g U\U i iEvføl, at til te wfgtiflfle og fo» 
tcrcdfantffif/ nioi o^faa til be mmbft opfvfic ®tetif}anbc 
t SJovtctitf 0^ ^tianmarfS inbooi-teé ©tatg* og SoIfi^fftoHc, 
^QYtv UCviflmgcii af be forflkttigc ©icenbcr og bcrctf gknll« 
bfgc 9orl^o(& i fternric ^(bdAlbeve; na)?tiligtn Sanbalmiien^ 
tUcx ^onbcftanbcné Sorfatnfng og ?3i[(aar til fotfTicUfge 
$ibcv; og fimr i^ien ftyrbdcé bet faafalbtc ^^orticbffabd 
cg 8m\)n(Sbaanb(J UOfprOig, KKfgcmeb ^^pocrirt* ?Ubfr, 
CjjfeniR og 3^iffbntng, SevJ^oIbct imcUcm ^erremanb, 
cøer ©runbciVrc, og Ji^rte&onber, Ifgefom cgfaa ^Olavtf 
^aUcéiiaUté og bc fammcntygflfbi: CanbéHxré O^ffnbclfe; 
mcb flcvc anbvc bcflflegtcbc SWatcvfer, bcv aUc i et €anb, 
fem Vort 5ÆbieIaiib, IjiM'é iiatui-Kac eg bebHe ^trlRaiibSfUbfr 
?lgevbrug og Sfibéfart fra 9tri(b6 £(b (^ave Mxvct, nuatre 
frciiifalbc Ifociibe 2)i'ctiagf[ff ( bcrcé Unberfogclfe og l?(ftor(pf« 
'f[)aiiblwg. 23fnnc er Ijotf oé »o( tn'Ki'r iffc gaiif?c bJrocn 
ivfomt; Dicn ^tjab man bcri ^ibdibn'I ^nr proDct ojj ubrcttct, Ijnr 
j^unbffab m ^(ai^cb cUer ^ié^«b. SOJari rnaa 
fl titftaac, rtt ?lflrfagfii hcrttt for cti 35«! Fan fcgcd f ben 888 Øtantmafrt? Slclløicn og ^ftvttrDlc^ie. klPf^ »Sia(^t^) 3: fcoab bjr fcrlngc*/ frcmferin^r«. ^J^of meflft Wtorb oj 

fj<'rrtr i t>c &aniU6 Gultué gif øcir i bitianbcii, tv bttitwbt nof > oø fd4 

mr^ft mtxt fcr^ribfUV/ ot fc(t o^faa ffem i asptben. Spiren, ©«ben, 

l^rugrrn (rrO) bl» t^ru^tbacbcbent 6an / Ifgrfom (en£ Øpmfrot 

fjCNjor«!, i>'orUi>, oø 0»n of ll«J<l. ben ri^e Jrugtbarttcb i bcanc (cm 

lif"fV, @9nn<R fom Hading (Had-iDK), foace bcø^e til yjord øg A'n-tt, 

llKcn «ttn rige Stlftgnelft" (llaii) nar en SSirfning, en Ban af Bclta, 

\%abcat»ltt, llroAvjtnir. (I 6ttbecne i GIos-s I. p- 669 o. f. ittc Sør> 

I tiarfRiifTnr). 4>an da<if>^ ff^iub f^^i^ j^strren, re (}an< 2lfbiU(&(^ (anl 

GiimboL SoiulDcn i Grimiiisin. ^. 9Sfn ba Hfarvrogct unz bttoct fnrnt 

ircbt i Stoirbin Ofl SJIutbentt Sdqbntng fcrfv(iiib(# ba foonbt ogfaa SoUn 

I ftf llati's Stltrbt/ og af banS 9taon. 6oUii fflo tanttei ba fom qoim 

lbt[ig> rn UId fom bag oeb bfn forfølgenbt tn anttn (ITroArirnir, tftc mtrc 

I eolciié ^»n) foran Uni fom focfut^te fOtaanen »g tcuebe in<b at cv- 

pu^f ben. J'enne oiRe ffg nu fom et QliriiMlIel« af Fenrirf og Wpefe 

forranbltbc gatncn felo C» t»Dc flac biin fflttnbnin^ enbug oar) tft ta 

'^fainiiRUS lii|iiL<t" (f Glo&sar. Kdd. L p. 640. iiUf>. o^ Imerpr. rarm. 

Ægisdr, .19. m. f^ 6i.)- it'o ttoS &axo iladinfi ec iraitbc i Harft 

I Clrti fod forvantitee en lignente SclFning {mcu fom vifl tr langt arnrc. 

mb Soto) ben ncc ISati (.^aMng« gober) (il Gram y. Hxtbi, ^ob. (|»f. 

^fm tcnnc fo'btanU'ge gorfurfng CBfr Saunft //aW 3hrc« (Siioéf. I. 7.S6. 

lilos5. Eild. I. 61 jj. X^o giicelliUiiiiifnt fom man o,\Qtbi fig om btnne 

6rte <?iiibC'26t er gonfTe uteiotfom ((. bl. a. Adam. Drcni. de Mlu Dan. 

I c. 23^. Olufs Tryggv. S. 173. Eddji Hc^cn. Da-m. 21.22.) maam man, i 

j ^oié man antoa/ at@aro %vc, fom otb VotCer, i Øt. f. Sit/, IFCc^opbcj 

bioacet jifdfotmen, men ben gamle baiifFe gocm føc bitre 9{at?n, i bttl 

minbfte Isrige Wachter'* gorflarfng af /iaf, »ben rptwltbc'/ til (Bcunb.j 

(GlosMn-. p. &75), — tiflcfom i sDiiat i Hjord cg »riAi« ben inanbliatJ 

' 0^ qcinbclifie (Mubbom, fom forfCiiQi^c former of een 3bee/ ftaae Qe)| 

E:iben of binantcn: faaitbtcé ftaarr ogfna ten qoinbtlige t'ma wb 6it4U 

af h'rtir; \ STI^ifjcn teiegtiei fum tmtcé S5robtr> utKn ot ^un bo^ fao^ 

pibt mon Mcb, rc^enfltté fcor nttret bnrfit liUigemeb (jam, men bejlo oftcc« 

I tians ©tcb. iDa Kferne« c^ SJanfrnefi Sletfgion ftn(rc ben merr ogl 

' ttievt imelfebf fommcn, vnnaMz ogfaa nebstnbi^en Kbffillelfcn af be faa^ 

meget Itijnenbe 3bcec om Frrir oj OUiin, »m Kmia øg Frigga, fnart labe 

ftiti og pet be fibflf, fctjej: Kaoneliigttbtn oafaa mtbfirfebr, Kcnbtc nanJ 

fnart ifE« mere nojrn »(rfentlig g^orfliil imeQcm ^Iftcne^ tvigg (f. Vnm.] 

i 31^, et;mbo{et pan 3orktit (Xrab. Erd) cgS^anrraeØ/VeiaogArrtAiu:! ^mrtffat 09 ^poni i XJonmoct SM gcrf, dier fcrubfattcbe aWcnfngeré mere fuW«ti\)c Vil, cnb 
gffnncm titn rene ptn'eciirc 5iilti'fci*f!nfng. fnfi |)Cvof L't ba cgfaa jonjnligcn opflaaet nHavC/ ufomincn* 

tjcenflciibc og «^iilorif!e SorcflilKngcr cm bftie eller Ijiiitt ilatt« 

[fe (Uer jur(bfffe ^or^olb i Dor ffanbborct pg CaabbcfDrfat" 

nfng. S)(nii tfav itU aUene Cog nautiUgen veb ^eseH og 

I 93orncb(Tab) oucrfevt t^Ibigere Xibcrd Ubartelfer ea«- ©Hé* 
brug paa 5oif)oIbcned oprinbdfgc 9Inmr og ©rfffclfc; m«n 
man t}ar pgfaa t @cerbclcdf^eb tcb |>ot)«r{et/ ubeluffcnte og 
adene villet giorc til en i be fibft forlcbne to StarE^iiiib/ebev 

I formcbelfl Jlbel^magten opfommeit Srwlbcm cg Unberti-pffelfCr 
\f'Oat bvc beg ^ar tJtxvet en (flbgammcl, t :i£ingencé 9Mtur grunbct 

, ^vrbe cUcr Slfgiftépbelfe/ font ^oibbrugetne maattc v^^Atage 
flg at foare til 3orbe(ctn«, i Æiber, ba rebe ^Viigc »ar« 
fii'lbne, og owetflobfgc iJ.Vo^i'f'f'f af SoTbcii langt »anfTeliger« 
!unbe affiTttcd. ffcxtU l;orer ogfaa faabanue f;iflovi)!e ^ilbfa^ 
rclfcr, foui naar cnbog |)ot6erg antager og beretter, at 
?Lbe(cii, i Stnicbiitug af bet unber dlami af Sfipper ($Icmentø 
geibe fcefienbie aJonbeopror i G^rlfJian ben S^rcbied Sib, I)a»be 
fiinbet l'eiligt^eb til at britige aile t'ovbegne S3onber cUcr Qcl^ 
eicrc i ^^Uau^ uubcr ben-^ |)errebommc; faalebeé at en^eer 
@e[t}eier til €traf for bette Oprcr maalte erfienbe ben nax^ 
nieOe |3errcmanb for fit |)erfFa6/ og tU bctte foare en aavllg 
^ieubelfe af ft" ^txavt ') — noget b<r, fom bcffenbt, er en 

I ^ilbfarelfe; ^votintob bet »cl af |)iRDv[eii fceé, al be j'orbegne 
^loiibev i i)igfe ©trvrfninger af ^pKanb, fem i)aX)U beelragct 

I ^ i Cpflanbcn, t)eb (Triftligc SWeverfer maattc oplabe beftS ®ien^ 
bomérct til kongen"), 

E>) r .111111. -^ift. '2. Utcjauc. ir. ©. P.OS. I)flnm. og 'H. Øtat. 3 Utp. ©. sno. 
»O S. bfri^m 3iicpbfcii. Ourit. aiteflr. XVIII, e.245— 4H pq aai). 
aiian i'ccr rgfno t»cr, at brt tav ©pntcr (lUabt, at fiebc t«« for^ 
Snitte (£iciit>o)uddotd (l^vilfct te 1 ol^rtiit fur flerpe J^ai Moltl 
fora 3fff^0 (i/t)i»iir of JlriMicn. 9?etep i tttx nucflf 2(b i^nv ^o* 06 Utt, tfttt ^tve for* 
fi'^tc ^orflariiiflfr cnt)nii ( bet I^uHflr, cHcr i et ufiffeit |>alD' 
morfc fttanxnbe 9?Inifr(< om tiernrtffatcté, ^oVtfiiVtd cg ^e* 
t)rt« tJltt ptivtQaAxtxttté l^itloriffe Oprfnbrifc, fuiibci nij Om- 
tale (^otf tt ^av ia^f^n^i^t cg Ijerbc Serfattcie, l^vig ttfrnnwKji 
ctjerffiiiJiTfmmfiibf $>t)pott;crf , bctmc Sag ocbfommfiibe, om 
ben rnbog ifU tv girnDCmrVrt t fulbftanbige llub^rføgrlfrr, 
bog forti'citcr færbrlcé CpuiÆi-rfpm^cb. Dcii vU < cil^vert 
Siflfcelbc — f(lv om (ngen af biøfc ^orfattcrf, ^oab bpg 
inaajfce ter ^aa&cé, t)[l (Ticntf ^Tfatrrfen en b^bcrc og fiilb« 
ftoenbigcrc UbUifling — funnc fiaue ben gcb« ^ivfnfng, dt 
Ijcnlcbc fictt banjTc |)((}orifi:rc«t, cQfr mcb i>ifloncn fprttoKg« 
9<ctdl<vvbfi5 Cpntvrffotn^cb }i>M en faa almmbdig inUrcéfotit 
cg t)(gt{g <Bi(nRanb. 9or at mcbvirfc noget fertil, er bet 
t)cr min penfigt, at mcbbi'Ic en SeTetmng om bc »irfenKfgf 
»^Junficr, tjVcrr^a ben om^anblcbc ^vpo'^efc gaaa- ub; mcbeni 
i'eg bern't i t^orbigaacnbe ^i\ fn^tte en cUcr anbon egen ^c« 
m^vrfning og cplofeiibe Sammenli'gRmg, et cQer anbet $[tif 
(Uer (Sporg^maal/ fom uiaofTee fan foranlebfgc nirrniere ^ 
teagtu(ng og Overtoefelfe. Sovub niaa jeg eriiibrer at ^»erfen 
fvllemalii? Oiben, eHcr fuIbfJopiibfg UboiMtng maa ventetf i te 
^^emffvfninger, jeg, tilbede fom 9?cfercnt af ?Iubre^ SKcninger, 
fan Itlfoie. ^e t)fUe iffe btioe niecr enb abfprebtc S^rubRøT* 
U\, bcv mucligcn noget bcbrc fniine fammcnfeie^ eUer ufcfijl« 
bed i CII tilfommeube Stb. 2:c^ttbligfleaf be toSfriftcr, ^»ov{ o»cnncronte ©ag er bragt 
paa ^aiic, cv bcu i ^v. (Statévaat Cfftrupé 53cffriocIfe cxstx 
,S^t>gfjl-rup, fum bet »ar og ev, (^6ft. 18.38) @. 135—153 (nb* 
forte ^rcuvS om .^ci5a(et(J og ^oniebiTabcté Opr(nbc(fe, ^ffto« 
riff betragtet " Scfuttatet af Sovfattcvcué SRening om bf( 
forft« angiver ^an flrat i 53egt)nbc(fcit af (it Sovcbrag at $QTnrb((ab oq i>e'Qtti i Vanmutl 307 Virr« bctte: M bet fffc bov anfcerf fom et Soficr af (filbfflcrf 
SiBcré) ?lbcléi)flpI6f, eftcrfom b« er meget cplbre cn\} 
^\xiitofxatiet i uerl gt'belanb." i^ctoifet, 5orf. furer Ijci'fpr, 
gruiiber^aij ferO paa ben, oncrcbe af ©tenb SUgefen i ©orm 
ben @iim(e<} £f& fliitKerrbc ^^Dngenieé ^effbbelfe af ol 
3oifb i Sigft nieb ffiViibtMntfrct^); bcvnopfi pna (5vi>brm« 
gene 9let. ,@eriH betl (Samle ^a»be toeb Suofrbet »imbet 
.elicr famlet bet l|c[c Wfgc. ^an tflegiicbc fig Obel nieb famme 
,3?et/ fom |)aralb ^aarfager og ^illjclm ©rofcrereii efter Uii» 
.bertufngflfen of 9?oiøc og ffnglaiib.' — IDeg ofl man neppc 
meb Ijiftprtff (SJiunb fuiinc antage, at ben i ®orm bcii ©amietf 
Sib fulbfertc SDrem'ng af be ban(fe ?anbc tii eet Sige Ijar 
været af ben 9Mfur/ cKer ^aot be famme i^elgef/ fom ben 
normaniuiTe CFtobvtng af @ng(anb. Sicbrrrnc uare ()er et 
fremmebt $oU; ^ong ^iltjclm niebfevte ubeiilanbff $tbel, cg 
uben at l^an, (fem man unbcrttben (}av tornft |td'> kcm;rgtigcbe 
(Ig alt St'vbcgobé/ &elpnnebe ^an mange af fine Siibbcrc mcb 
(lerre og minbre Cc^n. 3ngen Cel>ntffcrfatnfng, Ii(g ben nors 
mannf|Te, forefinbeé i Xanmarf efter ©orrnS ^it-^ men »t fee 
bevimob, fli 2— 300?lar fiibigerc (i fLMpc ^>aføbeel af bet l^tc 
Vlar(;mibrebe) ^avbe be bauf!e konger bctvbelige ,3iibfomtler 
og S5e|lbbe(fc af meget ifronøcb«/ abf^rcbt o»cv bet ^clc Sanb. 
efirnp angiver fcio (@. 137^ fleie SWaaber, ^oovpao belle 
®obø fnn »vtrc ci(>bert)et; man funbe tilfoie een, fom maa« 
|?ee fan antage* for en af be tigtfgfJi;. ^a.ve be ban|?< 
Stammer i Sfaane, paa Øtvne eg i SvKanb for ®onn tjreret 
affonbicbe ( pcve Solfefamfunb — (jauc cnbeg enfeUe l*anb' ^ Ture temporis universam rcRiii teHuicm Rcges jurc doininii possi- 
debaiii. (S. R. 1). I. p. 4«). 'SJiiVx Bert, ^iPot forTficttijit ter er 
eomntcti teret owr tmt 'But. Del tår cQcmii{\ Rn OTirrfcarM'fl^rt. 
fem CII i S». 3(OAcfeii3 Jit futim ijicfffiibc eller bccaict tjidcrii! 
anffuclff; t^i trab bttvter i eirrigt teimf ^crfntleré, iifffieu all tifltf* 
riff ^nt^t^Jib l'crcvctc SPcrctninfl cut (iJcnii pfl 3tv''f? 


L 8oniftffa& 00 fwxn i Danmor!. ffatfr I9<rrd b«Ik tnifllein abflNlHgc felfcflorfnbc $)o»bingn*, 
cUet foafafbtc Smaalcn^cr: ba maa enhver af bem ^aM ^avt 
Scrbfgobd til ftt Opfjcib; Pg bf (tf Webé maa uaturltsoiiiJ, 
tilligfmfb 3?igft, WTTf unbrrlagt ben rnc Cvfrfcnge, fem faialfi 
jitrouftfnbcin. — Wien f}frt at gaaf faa Vibt fom C^tlrup, fcfr 
men«, .at ^engfrnc ( l^lrffNøIjcbfn Miibfbc owv ben mcflf 
3orb i Sftfgft, filten fom ^atnmoiiialgebd ctlcr 5fonungrfcf 
(XomafnCr jfrongcté): fan fcg bog ittc finbc Sntebnfng tit; 
*g ffff fycUfr, fom ^erfattfrfn mfitfr, finbf bcniie SWcniiig 6« 
fiprfrt »fb tlalbrmar II. ^prbcbcfl fro 1231. 'S>tme tiigiigt 
^i(b« tn 5?mibifab pm 'J^anmarW fnbvcrtf* forfatning i bftt 
førfie $)aliQbcd af bet Ube Slarhnitbrrbe^ er MiH not eubttu 
!un !(bct unberfogt, beupttrt pg c^>l\>fl i Icxié egcnirfgc ©fi?af' 
frn^eb og 9{efu((Ater. @aameget fpncé bog flart, at ben 
ganer nb paa, owrticDebft at opregne ^citgentf ^nbfomfler of 
eonbetiJlfgtftcr pg?anbi?vlb; men er bet ganjFe afgtort, atingeii 
leelaf biéfc ^ibrortc fra anbeu fongeKg SUcttig^cb, cnb uinlb* 
b e I b a r C i e nb o m af be oprcgnebe 3^cl< af ?anbf t ? — ^tt^fé 
WQM 91 itu glemme, at bette ^fatteregijler aHerebc er fra ra 
fovMbéotié jltbig Sibéalber, flere ?Iav^unbreber pugrc cnb bra 
Sib, ba bet banfTe Stige fanilebeé til een ©tati at Srongel*' 
frrncé ^crngbc og SilRanb bar unbevfatlet en uopf^crlig Cm* 
f!iftn(itg t>eb Silebf @alg og ^lagcfTifte; og at ubcn Xt>t9l 
jfroncti« Gicnbom netop unber be moegtfge l^nlbcmarevé fjd' 
Wgc STegiering ilfc ulu*tt>beligt fan tarre foroget. 

.SWen", »ebMitJcr SorfiUfcren, .ffulbe be t)ibtlpfiigc 3?c' 
mainer, ^Oornf meget bar ^enlagt til jtongend ^abcbiiiir 
C^: ^of^olbningen) og bvitgteé tintibbett>ai't, funne brn^tted: 
fna maattc 53onbernc gicve fcrrfig Sienenc til ^Tongdgaar* 
bene; be maatte bygge paci biSfc Øaarbe^ cpforc SWefler, 
i^amninger og Æirfer, arbiibc paa Sffbc, fonem !?iigter og 
Æiovfder^ gforc Ugebage, mpbiagciJpngcupaaWcifcr, p.f.». Soni(t<^at CH ficDni i 3!)anmaTt. 399 [tfnne (rrbgnmlc SJriig af ben fongch'gc 20?ftgt liggnr 
maoffcc b(u fovftc Spire itl $>o»citVt, og Mtiicbning tU ølooitct." 
^jetiiK Svcmdillmg af ©agcn i ftg fetw maa tofft tiof fet fa« 
»ibJ »CFvc Un rigl(flC,fom bet nøbvcnbigciiljf^ottcteé meget Stvbei'be 
toeb be nmngfolbige, o»ev (|elc Canbet omfpiebte i?ongégaarbe; 
men bermeb er bog ciibnu (ffe fovtlaret, paa ^Bdfcn SWaobe, 
og meb bvab StelHg^eb jfciigen forbrcbc faabant 9lrbetbe, eller 
af ^oem bet profftcvcbeS. (Sn a3ntg af ben ,fonge(ige SOtagt", 
ber fFuIbc ^aaltrgge ben frie 3)ecl af Solfct vilfaarlige pg 
ubcftemtc 33prbcr, fan »cl mmbfl fnlbeé .cetbgammel"; 
t^f ic lorngere man gaaer tilbage i Xihsrif jo minbre ftiibeé 
kongerne i ^cfibbclfc af e« faaban SDiagt, ^tJortteb be efter 
©obtbefinbcnbe futibe ^^aaOpbc nogeti iifoebwaiUig €fat eller 
Stange. 92aar tiu Safen er om ,^ciibei:% fom tnaatte gføre 
foti-ffUt ^iencjlc (o: ^cocti) til ^oiig^gnarbene: ba fan bette 
bog ncppe opvinbcli'gcti aimenbed paa be forbegiie ^i>nbcr^ 
©clwciere etter Dbcfébonber, for tf'oilU en faaban ^^rtt i ben 
orlbile £fb eUer ben ^tb; ba ^^onbe demoerfebe bet famnte 
fom en fri 3orbbrot eller ©runbeier, (ffe (et fan antageéO. 
2>er maa altfaa ncernieft tanTe^ \>na ben Glaéfe af ^orbbni« 
gere, ber noget langcie ^cn bcmwneé i^roncnS 53onber, 
pg ber i bcreø iJcrfoulfgc SliUing moa regtictf til Sorftebonbcr* 
ned (^tagfc. SOIen ^vorlebcé ^ar benne, ben baufFe tllmued *) (Jiitnu I tr* Ifibc Sartiunkicbc f« »i, ot l>eb ht fotiflcltfic SlatlC' 
paaix<\ »at fcrt efter SRciidcn ©clioficrboiibcrnc, ber falttdMffl 
I ©frtt, Ofl bet upiiatr'ittlplis af bm ©riiiib, at bc iffr firiibtc lt( f>f» 
ttcricté ©pTbcr; Guf. ^. 3J. 3acotfen tft b. ©fattrtÆfcn unbcr 
ff^infifnn *>'• cfl 3i'<^^ril II. @. 22. 27. o. fg.) ti^orinicb ?lbflcné 
»Uflcbofltf mænb- fum fct, ber Da:c meft bcbptbcbc iiicb ^ctrri, 
i aimiiibelio(;fb vacc flibeied fritafliic fot EVtraorbiiiaivc ©fdttcr; 
Cib. S- 32.) (ificfcm c^flfaa .Ugcbafl^nKrnbcnc (»; be touerifliomibc 
ffioitber) for ficngcntf ©Iptte oq Cfliiflrbc« orbcnUiaoii« hin btflalUbes 
^lot inwb gfffieb«nbcr. C«. 3*0 
8«rn(t9ab oø ^oMri i X^anmaTf. 
»alTiflft« 5pff«Mdff * tnt liWt(|frf 8Ri>briall)et banner (rg ? - 
$aa trtir Spergéoualé tVtVarrlfe, rUcr jfiaa UbwUiu^ca af 
3orl)olCct imttlcm ^cY\>tvctttn cg ^wbpnbfn, bf reer upa.v 
IDtplflifl gpoiøéumalrt nm $iewiifié Qpfomil. — gerfaturtn 
ferubfirtifr, (®. 139) at paa ben Xib, Jta aUe ^prblcbtfr 
»arf fmaa, cg bm*o 'Uffibbfrc BtlMcittC, ^tcvrri fun 
»ar tffnfrlfjjt .til J7ongcn og ^^rcncii'; nirn rn tStni^maabr 
(cm brti, at Acngrrite f gamftXiber, aUtnc fem faabauiK, 
funb« paalorggr fr(f Cbfl^bcnbrr egentligt {Lick)cr< (X'agdvcrrf 
cUer SSrtrfarbeifcc), Ijar neppe ^ifrnme! f ^tftoncn. 9?fgrf» 
bmic cm fti (Sienbom, cUcr Cbd^obg, cg ^^owcri, hmnc 
j((e fcrdic^. Xm frt> ^l^unbeé 3<^i'^ 'unbc JJciigrit Icblig^n 
^»erfcn |Ticiiff bort tH \ittt 3)iOfnb/ cBer Hi SixUn. 3ffc pna 
@i-unb af |m %J^rbig^rb cg SKagt, mfii fem fficr af ?1tv^ 
icrb cHer JJicbcjorb, fem tcljnoljcrre fUct *Jif|lbbcr af ^rcii» 
gofcé, funbe 55cngcii fcibtc Sfytb og Xflg黫rf af bc ^ea» 
bcr, fem \ia\>t>c Itt @lvig6 ^oi-b til ^rug cUci: t Scrilr. 

nt Itu faaboiit .^agét)iirr{' i Xanniarf maa ^at>e varm 
meget gammelt — i bet nunbrre aHcrebc l}av v<t\it i ^iwg fra 
gammel 'Xit>, ta bc ferfie Slioiivc fliftebeé i Xanmavf, eller 
fra Ubgfingcn af bel 11 le cg ^gunbelfen af bet 12rc ?larf)./ 
bettc »ifet t)cr Soi'f. bl. a. benoeb, at bcr (tU blot i gamle 
*i?ve»e, faa tibligt fem biéfe Sov^olb i Xfplomerne ferefcmuic, 
naviieé JMoftreiieø Xieiiere, eHer tlenenbf tanbbocr paa 
berctf JlcI^gaaTbc (lioinincs ad scrvilium monuslerii coni- 
mornnles. 12-14. TiiorkelinDipl. 1. 121 .o. b.)/ men at cQhi 
aUerebe f et beh'enbt ©avebrct) af Suenb @rai^e tit 9{rngflct 
iticfiev af lU« cvebrager kongen fllefirct, mcb anbre ©a« 
wr, Xagdtxerf i ^cjlen^ 2(b tH be bcoi fTienfebe ^prber, 
•efter ben rette og gamle Sart"*); foruben oobrc K '3 "rum laborlha^ melciwli, diclis Dagmmrte, in anliimnn, scrundnm 
antjquuiii iH' u-itiii) tavuiii." Tlif»rkeliii l>ipl. I. |>. M. '^ornerfTab i?g f>P9fn i ^nmATf. 401 ©tAer, ^»or ^lovftf cflnr S^agétærf Oi'oiitct i ©faanc eg i 
©tjervigf (>• ten ciibnu brugfli^c SJfiiftijiKlff) omtalcd fom crlb* 
gamaic[ Qtit otj 'Z^fbiocgt. — Sildigere, mcu tcéincrc «;bc» 
Uge (fxYitiptfr fordomme ^9ppf<]cii i fftotétiltc ^^ifpctemmed 
SorlJC&oø (af l Jbc Slai^.)- £flaIeb(S f«r man f. ffr. at i 
Ivodiirup c^aeU ©. S'luigflt.'b ^.) ^abbt ©lifte)-, forubcn 4 
»bf ©aartc, cii -^yiDbc ener ^Ivléfevuallci t^tj 10 5*f^t*^unbfr, 
(col(ini) fjrcraf fiiljuer, fonibfu ben i ^V'iigc aufattf ©f^ib, 
gforbe ?)ovcri til ©liftelé Sobcgaarb cKcr ^^owbgaarb iamn 
priiioipnlis) i ^aøit, een ^ag om Ugen ^clc klaret igicnncnij 
men fccrimob f ^ornljtJilcné 2tb tjvcr Uge fire 2?aøe (in au- 
jl tumiio qu.-tlibet <;c|)l)m;iii.i bborat — in metoiitlo ctini IV. 
^t/fltcviro Av) og Kgelfbe^ i |)i?^pfJeil (in falcaslrando foeiiuni) 
^■leb to t^AgéDcrrf om Ugen. 3}?c?vfelfgr er Ut tiflige, ^vab 
r bcr tilfeieé: at bféfc 23tjnbcr Vf^fffrfti« bcttc |)o»cr( i ©tebft 
for ^alwbflen nf ben eflcid befteniic Slfgift for ben Stovb, bc 
I h*ugle; eg faaU'bcé i o»r(gt fim pbcbe bet |)alve af ^fin ^orb* 
(Tijlb etlet 3lfgiTt«). ^isclebeé eicbe €rtftet i ^?cbbi>eonbit* 
ogOttcRrup (Slogclfe $>0 21 (Saarbc, alle paa tt gfcibingi 
loel, tjwrof enljwcr i 5ornI;eficn fFulfce meie en Xhq I Ugen 
itb i SxdvU CniPli'l '» niihiiniio qiialibi^t scplimpna tiim 
. homiiiilms) og i |>o!)i?ftea gierc ^Ubcibc meb te; famt 
^^(etc til 9iug meb een *\^\f>^, og til Spg meb to.T) — (Jnb* 
fTionbt ber nu oel ( benne ^»rbcbog, ber omfatter faa flere 
©icntommc i ftllc SicsttaubS ^erieber, enbnu paa cnlelle 
©reber forcfommcr fpvlc 9lngi»e(fer af J>pbe»i »eb *5onber* "De dimldlctatc terre prfprriptc (juam habtnt, & 6c dhnidictate 
[jrcmissaiii pcnsitincni." t^t tcttf ijaaer paa (jcU' Jioicrictf oø if!« 
faa Slrtcittt i fcojjofteii, er oel b« rimcUfljlc) S. R. D. vn p. 5a. 
^ S. U. Dbii. VII. p 15. 3« t 402 iSomrtjTat eg i>twi i SJanmorf. fiaorbf, femtfw talI^3(Ib«II**): ffbffbog vanfFcHgt at fc^rflflrf, 
hwxfor biøf« fln^fvcrffT i Ut fuk txe faa ncltnc; tQ UQ<f<m 
t»anf!f ligt al titnte |Tg, al bf faa fprefonimciitc Silforlte \fu\bt, 
Manbt faa flor m SKimgtc ^ptibrrgaarbt, vccvc te cnrfte 
llntxagrlfrr, l^tjot: $')oi>rrl in iiatiirn foairbfø af t^ffftcbotitcritr 
ffllatrtttffrbfgt t>(l bfi cfifaa »otrc, em ter if. Cfitrup S. 113) 
btaiiM b^n flove SDiJfngbc ^awbrfVtf cg SLVagcffiftcr, ubflcbU 
af»crbøltg<^»ctébir|lbbcrf, firfclifl iffc fFiiIbf jiiibcd tt tnfflf, 
^»orilagétffrf af en Canbbc cU« Sceflfbpnbr paa ®aar* 
b«i ucroncé fUfr fccfifrnrnr*. Scrfaturt-n t>U brraf (lutte, ot 
^opflrl'rib« I bfti tibliflCK Sib aUfiif Ijar uarrt vbet af .5roii' 
gene, ^irfcné pg 9)iunfenf(5 Sienerf (j: Scrflebøriber). 
!t>cr ^abatmeé ubeftcmte ^)ot}i'ri/ eg bet Sr»ffenbc i btl^ 
llbftfVflfe, er bet rgfaa, at ber allrrrbe teb ^arct 1355 flai;^($ i ro 
af tcre bebrc Jlnnaler"). gcrfatteren inbiTropnfcr uniblfrtib 
fffø flrar efter bet faiibfynliflcn alt for alnitiibfKge i bcti 9We» 
niiiQ, at ^"teveri ffulbc ^iwc »vvret aiUlcé uficnbt »beufor Stteni 
gobfet cg bet geitllige ^Icbti fnbtfl SOIfbten af t}tt 14be Slår« 
Ijunbrebe; i bet han foiftarer bvii berljen, at bet paa faabant« 
®obfcr \)ax "oxtct oclbrc og mere tibbrebt. — Xct fibr« 
er cgfaa bet vintcHge, og forf laver ncicp ^"»obcrieid finipe(fit 
og iiaturUgfle Cpriubdfe. ^xg^" ^il&< meb nogen StfnuUg^cb *) ©atilctcé finfcrf Mb fibflUltgc fonter tU ^JoMtgaorten ©ocnftruv 
tilfetct: cuiii labore — (ti-m el Uibvrat— XX srossos, vel laborai — 
p«nuni Inborat — & niodenttuni laborftn, drc. ib. p. ^<K 71. 

•) ^rtfflfttfTfen af bfn fanfaltte fia-UaiitfTc Srenih, i*« er Pflfao 3d< 
om ^eueri af vrioiit ^''rtftipitf hl Aengcii (""' siiK'Hi rfe fnmstid 
åintintontm XIV. dicruni laborcs cj|tL'lMlcr«il pro ttege in hjeili* 
dr v»lai« in pro|>riis eipriti^is''). ^cn (lOilfe m»ie^ t(r VCt ¥ØfC 
/innJ/fd! itnjjif/ortnu? — "Scil'*, tilfoicfl fcer i ^etfirtning tU te fvw 
Qaami't, "rmnjlfa RcgiR, Ki-clcsiv & Monachtiriim irt laborando 
Jetfem non lialicbSDl, dS vix fcssU dnhatur rcqules." Ser. R< D< VI. 
p. 0-^1. 
SornctfTal' di. S»e»cri i ^fliiflmrf. 403 falb« Vrtfl, Qt iatt fin ^ovb t-i^tU web f«mmcb ^\<lp, iiaar 
tmii vav { <Btaiit bcitil vcb jlnc rijiic Xrofllc, i bcii orfbt-elZtb; 
cHcr »eb fme gr^gionc, iliw 55rDbfr, mc Jifncftffolf i ben 
filbiflfvf. S^fn ftLM-re aJio-ugbc ftf faintft Soibi-gobtf i cm 
CPtfvé S3c)lbbclftf giovbc bcvtmob Utte cfreiljnanbcn unmcKgt; 
cf) bf frorfJc Scvbcgobgeicrc f Datniiarf fva Wvifb^ Sib bare 
ilpng«"n«i nocil bcm, fvci 6biO'fentp:mnciié iJnbftM'i-'Ifc, bc 
gcillligt 'Stfftclfci*, cUfv 5^t^>cbommcv, H^ixUv CQ Ric^xt. ^en* 
gem« ifntf, fom ffrit>t)cr iiibfct'r, til ingen Zib, \aa lan^t vf 
fnbog bcb uoflct (ji'i'iovii! €ué g«ae tfltmgc, mcb fgne S^cnbe eUct 
unbcr bcrcø St^ficbcré uiiiibbcltwc ^flfvn, tuunct byvfc afte 
bcvcé vibt(oft(flc, i (ule ^anbct cmfvn'btc iJvoiigobfcr. 2)fttc 
fFcctc fun pack bc fltnrc ^icnflaavbf, (.filbigcic Sibcr^ Sovge 
og ©Ictfc) cUcr fongelfgc |>owcb<jaarbc, Ijvov ^bngevne ogfaa, 
Mubcr bcvfé uopfjovligt omflafftnbc 2it), flf cg til ftlti cpboibt 
fg'. 5or at funiic bvage ^nbrav*;! «f ©iregpbfct, fllcv cnfclu 
9Jy«' og ©flrtrbc, fpm uavf fficngcbé, niaattc ben Ubcci Cw 
n\)tt($f at owrgføc OJaavbcncd 5Jnig til ^ceftci«, (Coloiii) 
imob flartig Efulb, l'aiibgfflb (Her ?anbgilbt\ fanUfced fem 
egfna bc gciftligc Sriftclfer ^hvt(. 9lt bet »cf ubcii i?w*»I 
opimbeligen cgfna pna S?rongobfct, cUcr en [tov Ted bcraf, 
i ben ^cbcnffc, pg i ben fflbflc tfjvilleligc Æib, l;flr bofwt fongcligc 
%v<xUe cg 5ii'tg*bne, ber bare fottc til nt btjvfe (Snarbene; 
og at fnabanne effevt^aanben fra en Stlding/ fom ^i^bcr og 
gæUfétu'iifccv, (SlvIiJtarle, ?lu(dfon>artevc, gcr^jogicrc) eie gaflcfc« 
ot)er tit pdii egen ^tuanb, fom fdoflÆnbige taiibbocr, imob en 
faftfat CanbgHbe al byrfe fongelfgc ©aarbc: foranfcrer iffc bet 
agrarlfTtf Soiijrlb. Xcitcé ^oocbforanbv(ng Kgger bcrimob 
netop i Ooevgnngcn fra ©anvbfuetf X»>rfniug for egen umit* 
belbar Siegnfng og beb egne Scif, til bered Coerbrngelfc i 
Slcrbfffl^c rUcr ;3pvblfie. Scrac^flob og ^wrri t ^.iimmtl 
4asft ^fifiartf, fovwbifii ^antfldbfii'O: « tfl beg wnfffKfit at fprf/ar* 
|iVcirfL>r tléU MngiuclKr ( trt ^clc nc faa flflbiir; pg Iigicfnfl 
tanftfKgi at tartifc (Ig, at bc foa forcFomincnfcc 'iilforlbc jTultr, 
(laiibt faa fier fii Sncrnf^be 'ZS^nbrrgaarbe, v»re te catfit 
Unbtagdfcr, Ijter ^PMrt iii pnturn ft>ai*cbfé af 5«ft<tptibfwi<: 
aKaerftJcerbiat »(I bet ogfaa »oerf, cm Ur (f. ffftnn) S. i i.'i) 
Hanbl ten frovf Sivriigbc ®aV(&rrt?c t^g 9??agffffi'tfr^ nbftfbte 
aftterbéliøc Wcbébfftbbfie, »iifcUfl tffc (Tulbe fiiibctf et encftc, 
moir(2)ag«t»a!rf af en Saiibbo cKci: 9;eflcbpnbe paa iSaar« 
I ten noEioneiJ cUer UHtmmté. SmfaMeven »ti bcwf fUiltf/ «< 
^jotjarkibet i ben tibligerc Sfb aflene i)ar »(evef vbet af ,Sicw 
$enér StixUn^ cQ SKunfene^ StVnciC C: S^RcbBnbeOtj 
Over Saabainicé ubcftemte ^epcri, og bet XrijHcnbe ( tete 
llbfcnife, ex bet c^faa, at ber aflerebe iieb i^Jaret M35 fdiged i i 
of vore fccbrc JUumler"). 3 yifatte ve ii (nbf?t2fnfcr imiblcrtili 
fcl» fimr fftev bet faiibf\)n(tj]cn alt for alntinbeKfic i ben 2J?f*^ 
ning, atjipocvi j!ulbc ^aoc vtercl albelcrf ufienbl ubcnforÆron« 
gobfet CQ bet geJilIige ®oH inttii ^imm af bet Ilbe ^ar 
^unbrebe; 1 bet t^an fcrnarerbenbett^en/ at bet paa faabanne 
©obfcr \)ax »3Ptct fflbtc og mere iibOrebt* — :Ifi (ibpe 
er Pflfoa bet vimelffje, oq fovflarcr iictcp Jpotjcrieté flmvclfte^ 
og natuvUgRe Cprdibelfc. 3ngeti l^ilbe mcb ticgen diimelfgljeb *•) eaalrteé (Uitté 6«b ntffiUiflc Cenfcer tU |)p»rt^Mrtfn ©»eiiflnij 
lilfWvt; rum Uibore — Itcio et Inborai—' W sro&^Sf veltatorat ■ 
pnrvuni Inhorat — tS: tnoJeittaiu tahorfmy &c. Ib. p. 70, 71. 

^3 iljortftrttrtfen af ten faalcilbtc fiæUaiitffe Srentfc. ^cr er ogfaa 3"cle 
0111 i^cWti af prtDiK Oottitgpt^ til JHoiigeilC""' slndnili tt« ftimiiiii 
fingulunim XIV. ilirrum Uliorc-'« ci|ipndi'ri'i)l pro itrtjn in hjciria 

&' .TsiaU! ilt propriis eipcnsis"). ISttn \^ti\lt mciif* ^cr l'cb 
famiUa tingulorum? — "Std", tUftUi tn i2Vctf(rtm«g tit t>c for 
gnocnbc, "raniilia Houis, Eiclp^iw & Mniisciiorum in hborantU 
legem non habet)anl, dr \h fc»(»i9 dabatur roqiiicB." 8cr. H. I). VI 
ji, 52J». Scnicbllab o^ ^ooeh i Sannurf. 405 1148 talte bf rom, fom prbnet »eb gammel Bcbtirgt; cg at 
blaiibt Jtciigctncé tfbligflc &a)icr til StkUt eg Stioiive, finbctf 
©aarbf, fom f?(euffé meb bet tH^evtnU Xiagéwerf. — SWcn 
vf maae bcr^oé fffc glemme, at en meget frør X>ed af fao« 
banne ©aarbe »arc enfelte, obfprebtc, eltcr ^oilc tit Sromné 
pg 5?oiigenicS ©ttpgobé. Sflbccld t>cl ogfaa nf ben (^runb 
ffnbcd bo fpm oftfft at toere bortflionfcbe, iibeii at Uv i ©atjc^ 
breDcni* omtaM ^agdocerf. ^an iiibfcer (et, at f!Mebe^on« 
gen f. ffr. I« 9ipcdratc »Sifpefroer, cUer til el ^loficr ( ©iopU 
(anb, en ^Jonbegaarb C en anbeu *^>rp»tnb(J, efler b(pt i et nnbct 
^evreb, fuiibe CaubDoru jo intet ^agé\)oerf ptafl^re; men 
maatte ba t>cl fluiibom t>bc faamcgct meit i Sanbgilbe. 

Xerimob forcfommet bet mfg (hibenbe mob Ofbtibeaé 
^ele 5»vfarning og Statsret, (om vi tor trnge bette UbtrpO 
at tafnfc lig ^^ovcvi ciicr iDagévofrf fom en pcrfonltg ©fatte* 
bi>rbe, kongerne, fcaabc efter en gtclbenbe Metflgriinbfoftning, 
og efier Gic&ireicné Stct, fra ælbgammel Xib ftmbe paaiopgge, 
og »ilfaarligcti ^avbe paalagt enbog ganbct* fvic Sonbei'. 
%aW6 ber nu om, at .®orm ben ®am(c »eb ©tJffrbct I^atibc 
»unbet cUer famlet bet tjelc Wige', og at t}an .tilcgnebe fig 
Obel meb famme 9?et, fom ^flvafb ^aarfager og ^il^elm 
CProbrere« ( 9?org« og Snglanb" (©fh-up ©. 136): ba faWic 
W i bet miubfle i t>ort Jcebrclanb bet (jfRpriff bonimcntcrcbe 
^tx>li$ for en faaban ^aaflanb paa tfienboméret o'otv Sot« 
ben, enten i nbtvoFfiiige Cottlnib, etter i Spor og eettninger 
af beraf f[^)bcube, berpaa grnnbcbe ^nbretnfngcr. Q 9?orge 
ftjnc^ ben f)cU agrariffc Jorfatning, Cbclérctten, ben ffote 
SWoengbe af bebarcbc Sclttcfergaarbc, Uf»c(icnbtf?ab meb ^>oUcri 
eg egentlige ^eiTcgaavbe, enbnu mere at flvibe imob ^Intagi'Ifen af 
^ncttolbéfongcrned gienufmforte ©tcnboméret otier Caubet og 
Sorten). ?lt vjiflr tit faabaiine Snbretiiinger ^cnregnc bc fiU 
bigere fongelige V*c^n, var at foiiserfe forffieflige Xibcr* ferihcUigf Sctboft; cg U h'bHflfre Scvlf^tUngcr til ^ongaitrf 
Scflftfr, Cmbutémcrnb eller Vci^jtémiTiib, »at« tun cit 3??aatic 
at lømif biél'f paa, ffb at cverbrag« tcm fcv Uveé {SmbcH^ 
t(b 9Jotw »8 Srug af enfclic ffongégattrbe, (mob Vféfe gor* 
;:lfgtrlfer; .)øaa @rinib af ^utlfrn ^ønmit^dmaabc (t^t>(it fao« 
bant (SmUtt, ficrt fUrr librt, Uittté tt ec^n"'"^. SJIcn 
bieiV eg ttiibv« ()frf;eii ^øreiite goiljolb i aKfbbfialb^rcrt firofff« 
fig nalur(%vji^ fuu til Ævcngobfft/ l^t)E.n-ot?(r ^en$trat 
^aobe ben naturt^e ^erfig^fb^'es ^^cfibbrlfrilrel; ^^ilUtt U 
bog iirppc i $l[niinbdii}hcb cllrr retnioriJllgm ^avc fuunct ub' 
rtvofffe ti[ reent at ^icnti b(t bort, fffoiibt bctt< vel itU faa 
fiflbf« i?fftf. 3inK" *>'* btrfor (uibic cm, at i^cIl8crne pAU 
bcrc* egne pg iltoiiené ©aarbe, eftrt^aanbcn fbm bt'dfe 
fcffflttfé ctitcii meb ^ri)b«r cHer meb ^a^nt, (^anbtper) 
Ijabc luim« tiibfrvc ^obcriplfgt, ffler ^iagtftorrf tfl faabannt 
af bf ncrrmffl liggcnbc iievvt i^png^aaTb«, fem be ffl» fcf 
iii>ttcbr; cUev bel egfaa til anbre, brr vare givne tn Ombut^ 
tnatib i ?efyn. I^ermeb er cnbnu intet fagt om ^ongeriKé 
9)ct til at f)aa6vt>f |>overt over bel ()cle ^anb, dier for bet 
frie iyeiibergeté ; ^vertmeb citbog ftlbigere 3?etéfer^oIb og 61* 
ftcrIfFe Xtitt fync^ at Iffgge fer iDagen^ at tiKiflemeb anbca 
Itervdcd Crieitbom, ^ar ogfaa al urpbbct og nbcbi>gger ^crb, 
Jllminbingcr, ^leber cg ©fobC/ for faa vibt bléfc ingen 
(ftcv ^vbc, optinbriigcn Varet behragtcbe fom kongerne* 
^ (Siciibom. 
^1 ■^'^frveb bemftrfer (Sftvup (€. 131), ak M ^nbet i 

fe '"J 9Je(f(to»v om iPr^bente. gifter. JiMffr. I. 128; eg fammciicW 

mantcii n^tttU ten &aiu af Arotiiiotfet liUnstc (Smbrt^gaorD, tq 
S«ttcticl, ^iDori b.in jii^b ttE ^iMii^cti, fom Sorttrcl; ii^cfcm Oftftia 
fflEtifcrtie fov, Qt 'Sengciifl SPripbC" iiifla ontoflri ai Umtcite tei 
fanime fom »flonijctifl Vcbiu^^ntnnl'-" (tb. ©■ i-i8— i:BO- i SKoriKbjTAb c^ ^oom i l^aumart 407 


av &c63pffcr mcb @fo», ^ebcr cg ^anbc, faa martM« 
Jlrou* og flon^cijofcfirt, i getgt bcmic inbf?rffiifcbc Gieiibomtf« 
ut t^ave ^iivt et Tiovt Omfang." — SWcii, for at iiaotf ep hl 
et faabflnt 2ib^punft, ba en^»« ubtJrfct 3ovb, cn(;»ci SlliiiiiiJ 
rfug og 5a;flc«j!o», wr Dcttagtct fom ^vcngpbd: iiiaattc »i 
'lij)«attti»Mig gaa« Ifl&age fiJ Jibcrnc fer wcrc Canb^btjeviJ 
Stiiljpg, ^»oraf en fror, og »ifl nof ben flprfie a)iOfitgbc «w 
altvCf cnb (S[}ii(lcnt!ommcii; t^{ at ogftia bidfeé ^Imiubingct 
og a?yffo»c tUet 3oettcg(?oVf, faa langt aSinbcté cg ^itlortcn« 
©pov vofffe, f bet pcU tdgft ^dttc »Æfct bctragtcbe fom ^Sycr* 

(eé, »fft fom ^vpncnii fficnbom, er bffiVnbt nof. 
3cg fan i}(x iffc anbct enb bci-Pit bet, for »er (tlbi'c 
»uttnr« og Sotfc^illovie faa tiigttgc ^unh: ^anbébpcntcd O^' 
rtiibclfe og cclbftt St^i^fatnin^ — fiwnbt jVg nofrmcfi fun bc* 
voviv bet meb ^>cnfi)n paa ^otciict. ?Ut t^bcv tjen j>aa 
SJpcrnc«, eaubébyfoifatntngmd, St)iavEf(tKcéfFa&eté, Sveoang«' 
bi'ugctd, Sltmfnbingevd og ureE)cbe ^ocUeéfFot^fé tfeU Sllbev i 
'X)!inmaxt |>^ab enten man t}i( tvcnfc flg, at be fccrfTiU« ^t>i-*fd 
Cmraab aHerforft l^av »cevet cnffltc ^^cilbbercé, enTeltc d^^ntU 
(t'eié occiij:crcbi: Cfic, I)»i(fen eftev^aonbcn, fom mere 3orb op» 

ti^xUt€øf hU)> Sorbet fov flere af ben ojjrinbed'ge ffieré ®fter* 
pmmev«, eHev af ^anéSvfftte, 5r(gføne, SJr^jbcr, ©aarbfæbcr, 
L f. w., ^"oiiUf efter Canbeté tibffge, oilbgamle BUi, byggebc 
>ered SSoffeber og ©aarbc fammcn i 23t)", cg bijiJcbe bcit i 
^^maalobbev til Ijcer (Saarb ubbeelte ?(gci-ioib t SællctJpfofe; 
^her man Vft forefliile Hq nogen anbctt SDIaabe^ ^tor^aa fleve, 
fovjliellfge SamfHer ^atje fiinnet cnc^ om foalcbré at ffDttc 
fammen i ^ycr og fg^KcéfTabr faa niaae oi t>ifr nof f et^rt 
Klfoelbc, faaCoenge »i beftnbc pS Tpaa fjlftoriff (^runb, fore* 
^fiiHe 0^ byernes eiifcUe *5Jaavbc og ©aatbbrug i bcrcii »Ibfie 
^beriobe fom privat C^Unbom, fom opri'nbrligt Obc(^gobtf 
^[t>ffrc (ig at ©icren var 5tongc, ^obbmg, eller friDaaren ^Joiibe), 
$i>tnrHlat o^ {«mi I ^AMUttlt p<l at Nrfcr ^Toa.qernf o()faa 1 IKbigcrr Sib ilt< hai>U (Sitn* 
fcemtfwl tit t« frl< <SoM, ctt« anlxii 9?« eg fOU^t lii fli 
)walflfg9e DbcIébenbfR fU<r Stftocicrm »ilfrtatltgc ©orbtr 03 
l^iiialiT^ ftMfl itu \fQtU tU brm, brr fra uminbrlfjir Xibfr ^t* 
txa^Klti fem f(rD<tf for Un l^k ?llwuc. Xil fdAtaiinf |}ertr, 
fenibfn ^cDmg^vlijit ofl uiéf« oflb^anik ?5prbfr og Mf^ificr, 
(OWocftfri cg tHtriigicrb, ^nn«"), Stub, aHibfomintfvégicfe), 
pgfoa ft 8(as6 paa en SKaabr nøbocnbige ^prbcr, fem 
fnnbe rcgnrø til ^opcricté Q^laéff/ nemlig StcnQt^Qt, cQer 
ScnsKgtcIfcn ar bcfcrbrc Sengen«, bcrcé |>of og faafalbu 
$abet'uur, poa Ux<i upptjintig« iHei\<x ^itantm Sanbci. Cm 
^rtfl rtibcg nicb X(brit tx tcmmtt atibtt fcrScé ^pcbcr df 
Ifgiuubc Statur/ faafcm at arbdbe patx a(mfiibri(g( Cantø&c 
fdrftiitiigfr (f. C^r. Xanroirfc), at ocMtgr^oIbc Saiibcié foof 
falbtc SottQCVtit cUcc SUfarorl«, in. m.^ faa t)ar im 
beg ^Ut iicgct/ ber maartc rcjjnrtf tCI offentligt Strbcibc; 
frwrimeb bet egentlige ^otjcri eUer Ttag^uarrf i fin 3Jatur er 
<tt prioat 3er)>Ugtdfe, en ^^rbr, IjiDilfen en 3orb&røger/ (er 
iffe er Gier, paatagcr fig for (^runbcicreii. 9tt uu rn mejitt 
fior aH««flfce 'i^onbfigaflrbe i be iititt l^anbé&vcv iffe aKeof 
faa langt tilbage t Xibcn, fom bi funne p<iavi\i €por tUpOf 
vtri, men meget ftlbtsere, t»arc ©Mociergaarbe, cg ol 
bi^fe fanbted bianbebe i fammc Sogn eg fanimc ^.l^j, befW 
meb fongelige. Udi mcb anbre S^flcgaarbe, ber efterø aaitben 
»eb Sii^b og SKagcilifter toare fonine i be SDIijgtigetf eller Slbc« 
figc8 ffte: be^oDer intet ^t\>iié, |>er maae vf altfaa uben 
^anffeligbcb fnnnc tcenU «S bel 5orl)olb/ n( ^rpnc&onbeTnf, 

") 3tint nteone^ itz ibicmtt faabonnc Bprfc«: eg Hffitfrtr, meb injillr 
tct fiia ln'pv'iørn i te fl.uiifc fflTCi?e fprtintci; iirtglct, fom bcHtntt 
Orb«t(J Cijeiiiiiiit JPfmcrrlclfc cntnii er leielfetti, Cfl Wcgle »illc ^art 
bet forftnaft em yi^fcSIoi^aCaflSCÆrl cUft ^tottri («i iKi'mitrt. feai 
bl. a. 3^rf, Giossnr. I. mi. fcclcr, i>n mf fltiititc »afl 9cma:rrclfcn 
af et, bofl tf!« xi\ tflitnm Sw^AommmU ««b. (nn«. openrl). ^TRfbiTal) 00 ^»tvtt i ^attmarT. 409 be foiigctige ^^onfcer i en ©t), funbe ttierc ^otcvigfct-cnbe; 
^^pit'bcu^ BrlvetVnic iUc fmvbc nog^n faaban t^ovptfgtcffc. 
^B SD2m Mer iUc bi'éfc Sdocferc, eller iovbegne ^ctn 
[ bw (f)»i(fct er bcrcS Ofltre ?3cnorøm(fc i brt IGbecg J7fcc$iaT* 
^unbrebe) ^c«jc, imbcr Ub»ibc(fcn af bon fongcliflc 3Kagt, og 
1 unbcr ben ppvcbforaiibnng i Stanbdfovfjolb ofl (5)vuitbc(cn» 
bpinmcé Sovbcliufl, fem |)cn'Cflaarbe og aiDtlfg 9ibdfianb nicb# 
fcrre, fiinnet tfuare bcrcé gamle StiUi'ng cg 9?ettigl^fbcr. ^( 
pnbe bem f ben nopionte ^^cri'obe i' en Sorfatnfng, bet ubcn 
XuiW er langt fra at (ignc ben cpviubclige. gorubcn af 5?on* 
gente fccffaUcbc bcm mcb oberorbcnflig ^enge?5lfglft, bwcrgang 
en almfnbelig CnnbcfTat btco ubf^reven, cg bet enbog, fom 
pccnfoi- bcmarfcbcé, ^øltxe cnb ganbbcei og 5oEfieKMiber"*J: 
()awbe le jorbegne ^enbei cgfoa flabtge 2lfglfter tii årenen 
af fuyffieHig 9Ut og 53cncr»nelfe "). 3a biéfe 9lfgiftcr alletebe 
i bet lObe Jtailjunbvcbe »ave afmtnbeligc fer attc jorbcgiie 
I aJonbergaavbc, antager ben lÆvbe Cotfynbige pg $)iftcr(fer, bet 
^^r giort STIaaberiie, [}t>oi-paa bc i bemelbte ^evtpbe foranbrebed 
"(I SffRcgcbé, til ©imnaub for en egen vetéI)i(iovfff Uitbcrfo* 
flclfe. Gfulbc bctte enbog fffe •ocsxe mcev eiib faiibfviiligt, faa 
ev bet bcrimob Kgefaa jitfcrt, fom bet ev paafalbcnbe, at enbeel 
I jerbegne 25otiber i bet lObcSlar^nnbiebe enbog t>eta(te Canb> 
^blbt af bereé (^aarbe'^)/ og beéuben ^aa anbm S^aabe 

^^') 35Jf. % S. 3«ccbfcn* SremRfaingafbeUatiiTc ©Taltcbæfen ©. *?• 

") Sflcobfcn ,pm ©clcficrflcl'* ofl te gSaatcr, ^oorpaa tct nntcr S. 
Sljrifliait !M. ^ rtrrtcrif II. ovcrgif til gæflf." Ourifc. XNifr. Ibfce 
591. 18.11, ©. 19«— !W. 

"} 3imMcrtib crS^cnrctet oin ^bab bcr »eb fanban gaobgilbe cgciUTig 
fprftaat?, ^vor latcti ct om iorbcgne ©ontcr, iffc fultK'-mmcn tlrtrt. 
Cf. 3«cpbfm 3ur. StbSflr. l. c ©. 213-2IS; t>»or gcrfattctcn og» 
foa bcmarFcr, at itrcncntf Sctflfaofc« ilte ^cl^cn Uet oi-vrtraact til 
Canbbwrc og gitftew til fn Gicttteut; og bti er bet limeligt, at bm 
fonigc afgift cUcr ^iiTibgitbc er bcbblttcu mcb ufetanbret SBcRÆvncIfc. 

k 
Sonubibb og ^m i CtitiiiicirL ' MTf (nblFrflfnffbf ( Uué hit ^m^évtt. ©rtafcbcé tmxU Ui\ 
ioxUQne ^onU itU ]cc\^i f\n @aatrb, uboi fcrjl ar lovh^lt 
ben til ncpftc 5rcfHbfr"^J. Xciiuf Sorplifltcffe »ar faa gam* 
mc\, at bfit aUcrcbc t:aAlcFj;gc^ i 3*>bfT< Sov, pg b^n (t i et^iigt 
et tpbtfUgt ^SftJiitf paa, at €cltnrfaflaavb< opvinbcliflcn i tian* 
inarf have barret f^tiab man pU'icv at falbc Obcf^gcb<$; fT(oiibt 
iiUci Spor \)o^ o^ ftnbf* tW tf" lange Obdéborob etter ^ntf 
ie^nhtc^étibf \>tv fulgte Cbeléretten i 9Iorge. ^rcmbclni forbø^ 
ftongcrncé 9tcrcdfer { bet Ifibc JUirf;unbrrbc be joibcguc 69tii 
ber^ at aHjafnbe neget af bercé (^aarbc^ ^orb, t bet niinbflc iffe ai 
fovWiigtf (^iaarbcn C.itU ferfomme noget af (f ienbpinmcn") ; o^ 
fferc l'otobub fva famme Jtarl^uubrebe faftf^tte bet^ttU^t ^nb« 
fFrornfnfnger ( ierbegnc iUmbcrtf frie ©fcV^ugft paa bevrtf i^oxt 
— en 3"b(?r«nfntng, fem ^a ben vti for en fior Ijeel glf ub 
^aa faabanne ^enberé 91nbcel f ^crneéffov^ l?ar (f^cfaa EtiUfg, 
fom fornuftig. 

S?Icn vcb alle bf^fe 9ovt)oIb, 6fattct^rbcv, 05 anbre ^nb' 
fTritnfmngcr ( ben frie i^onbeS ffienbpaiéret o»er ^and pprinb^* 
(ige Obeléjpi-b/ maac t>( tsnfe 01$ en Ijeel auben Æcngeniagt i 
bet l(ibe, enb I bet ilte pg 12te Jl.ir^nnbrcbe; eller »i mW( 
tcrnfc øå, ^Dortebcé Sorljclbet imellem Sion^i cg ?Ibel paa ben 
ene og SJonbcf'anbcn paa ben anben Bite, i loo ?lav (jaftbt 
fomnbiet lig. 3)en jorbegne S3cnb< eller Selwlcren i bet I6tf 
bar neget langt anbet, enb CbcIéSonben i bet lObe Slarbuti' 
brebc; ogi?engemc ^n\>be efiei|jartnfcen baabe ocrret ncbfagebc, 
og piXa flere ^<(c 'coivct t@tanb tfl at vaaUgge Selveicrjorbeti 
Spibcr, fpm maafTcf iffc 'oavt meget lettere enb bc, eanbbocirRc 
03 Soefifgobfei mnatte bare. Smiblcrtlb er bet egfaa l^cr Sil' 
fælbet^ Iigffoui i a-Ibre £fiVber og ajibrc fflretjfFal'fr/ ber Deb' 
fommc OiDerbragcIfen af Sprbeienbom, al Uag^wsrf etter |)0' 

") ^ptffv Som gorffrift ^ftoin C'- S-*) er ciiVeg øaart pwr i IStnflian SJorncbflftb øg ^oVert i :Cvitmiacf. 41« Wtaa 1 ^f«S< tfcvfiStifcitc itdpflon ftlbrfg foicfommer eUcv nwtJneS fom en 
SflDffevgobfct ptifl(;vifcubc *y»rfc^, uagtet bev «( fan t>OFre 5t>ftil 
om^ at v^^oiigcrnc ( filbfgcie 2tbt:r cfteitiaanbcn have paa« 
(aflt be jorbegiif 5?(!iibcf Jtfø'f'^^ ^^^^ 23ytbeir, ^wrtil bcit cclbve 
Sib filtet tfcnbtc. 

^cnbc »i c5 bcnmob i'gicn til tiéU cettvt 2(bcr, og o))' 

Bgc aticr bet Spprgémnai: om ^oVerut, nnnr bavcb for^ 

flaaetf bcflfint ^Vigtarbctbc til X'ijrfniiTg af ©vunbcicrcnø 3^1^*/ 

cg anbtt 2;ag((w«i-f, fom ubc* t(( bcniictf Soibfcl, f. (fv. 'S95' 

nmgéarfJcfbC/ ^Øgtav m. m., fan mitagcé at Uivrc Ifge gammelt 

mcb ben ttbUgftc Oprfnbflfc af 3prbUt< eg Sceftefor* 

^olb: ba er bet »cf c^fvia mui 2)2eiUng, at bettc werffof 

toebet maa {nbrpmnicd; nicti unber SorhotE), ber i maiigc pe\u 

fiibcr »an- afutgenbe fra bc fKbigcrc v<?oiTgerne tintte funnct 

fnbførc bet paa fl'vpiigcbfct, ^voraf io ffplge ©agcné Slatur, 

ben aHcTfierflc 2>i*cl cftcr^aaiifcen, og i et iffe meget langt 

^^tbSirum, mAattc gaac pwev til at bli\>e Sofftegob^. $)ttab be 

^Btf bettc DVerbrcge til SiiiUt og gcifJHge Stiftetfciv ^av fyrmo« 

^ftcultlg be^ofbt bet engang @i>bfet f^aafagte ^agévoeif. !t^ct 

famme itav Sitfcrlbct meb en SWopngbe ,<?rongobd/ bev cftev* 

fjaanbeii, »eb ^iob og 9J(iigeftifte, bleo ^rtuat (fienbom og 

fom i ?lbflni^ -^iTHbcr. SJJcn almiiibeltgt ^o»crf t{( 

HRbelcnd ^"lotJgaarbe eUev |)errcgaarbc ev en fTlbfgere Ubviflfng, 

^fcec iffe funbe uibtmbe fprrnb meb be Scvl/olb^ fom giorbc 

L^etd S3rug ønflfeU'g og foibcefaglig for faabanne ©aaibcé 93cs 

^pbbcrc. Xd er i »ovc Xagc temmelig oplvpf at fefø vige og 

mcpgtiflc ^critr eCei' Slbclémcenb i ben tibltgcre a)itbbelalb«r 

for bet SWeflc fun ^a»bc bcreé ©fenbom f Sirogobgi af bcre* 

egne (iJaaibc, i IjBor flove Xaiifcv man cntoQ maatte gføre 

flg om55orgen og bcné ^ygnmger, ofte fim (uiwbe (o cUcrtre 

foeb»anIigc i^onbergaavbeé 3orb umibbelbavt titliggcnbc; og at 

naar man enbog uirb al 6anbfpnlig!)cb fan antage, at hoa, 

Sontcbftatr 03 lioMrl i Z)onniaTt. rfflc ofl mflpgtfflc fflftccr af en faaban |>o»3aarb iflwiifigrn 
^ar fift flfrc mfiitrc '5ec( cUer <Saarbc i ^tcer^cten^ fem fejn 
\}ar txi^tt t>«b l^rVbfr, cHcr "ott Canbtcer og OaarbfiTbcv clltr 
0!>aarbf[bb<re : faa forfcb ber bog et Xfbérum af { bet mtnbOe 
l)rimeb tre f^unbrebe Har/ cfta ^føi>nbWKti af brdibe til€lut* 
niiigfn af bf» l«tc 9lai^unbi'rtf) (itbctt ?lbctcn, t'fofr wtb ^iiVIp 
af 5?ielJ PS "o»;^Ptl(gc SKaflcfhftcif mcb JJronen eg lorbcanc 
Sløubcr, men ogfaa Jtlbcdé t)cb ©tftcrDiaal tnbciifor ben af« 
fluitfbc €tanb, fuiibe faml« bc port Sotbflcnbommc, b« 
cpflobc vcb at jlaac ftere ©aavbe fauimeu, cg foaUbcé g(m 
en ^eei af bet fanimenfip&tc 03 famlebc ®obé til en \iexxt 
3otb»ffen^cb, eUcr ^enrflaaib. 

Unbcr ben fammc ^eifebc bonnrbc fig CQ^aa, tiUi^cmtt 
be ftor« ^frrcgaarbe, for R bet f(Ibiger«|)ot)erv ^vitfct, naar 
bet ffKfJjaanben vax fclevet-tn ^cbtargt, ber fra Jffrongobfrt 
gi'f obrr t(I bet abcKge &oH, bet umatte falbc 91belen let 
efter^aanben at (nbvettc paa bered Strilegobé omtrent fom bc 
bflbe. $aa benne arøaabe er ogfcia bet { ben <rlbrc £fb upucn 
ivtwtelig affercgne efter en ti$ gammel 4Jcbt«gt beftemtcpo* 
teri ^aaet over til bel ubeftcmte, fem e((entlig »av ten 
Ubftrluiiig, ber mcbforte bet ITbe og 18bc ?larljunbrebeé trpN 
fenbe og utaaleligc !D2(g&rug af en i- fin C)3rfnbelf( na« 
turlig, i fin flflbre Ubferelfe o»crIjot)ebet (empeHg ?lfgifté6intf. 3<g gnaer otjer tii bet anbct ^owcbpunft i benne 5rcm» 
fJitting, ^orncbffa(>cttf, eHer ben ufrie og fJawnébunbnc 
^pnbffranbS Cyrinbelfe i S^anmarf; i bet jeg, Kgefom teb 
ot Ijanbic om ^>oben*et, forfl »fl gfere 5Jcbe for, bvoWebcé 
brite ^('tloriffc 5or(>eIb, eg bctS Ubvtflmg ( fcrffiellige Sliber, 
t|o5 o<S foiicfi er betragtet af bc Iq ouenfer anforte forfattere. 
5?cgg« ^aue bet tflfa?Ueé, at be, omti-cnt mcb fignenbc ?tn» 
ffuelfer, ^euforc ^erncbffabet tit Sioibend IrffWellanb i ben ^orncbffa^ cq ^oiKvi i 3>aniiiaYt. 418 ^cticnf?« 2ft, og (atc ^iint pcvfonifjc !R«érovf)olb bnniic fig 
(ftcr 6l;vf|]fiibommcn^ 3nbførclfe, eller cnbcg tibUgfrf, af bft 
Sort)o(b/ [)t?ort fvigtvne !Srv?IU maattc fommc til bcii 
ffienbc, t)t>(é 3i>tb be byrfcbc fem ft SlagS gojRfrc; en 3Sc* 
iimg, bev i bet iJfffciiKfgc ogfaa af flijfcrc Sorfatterc '*) tfblu 
ge« « tf\){tcf^ ^ijodmob bm ( bct$»plc itU cv antaget af ben 
bfliiffci?(i«bbo»9?ct^ grmibige Sortolfcv "). — 5?aar im Sftnip 
t>eb ben Vcid'g^cb tiUfgc Jjttrer cm ^onubffabct, .bcu fovbav^ 
tjcligfie @ni}[tep[ante, bcr fittUtif "och ^ottxiHø €tammc', 
at ^{(n .rfmcHgDué er fpfret frem af beittte ^tammeé 
?lob*: fyitcé en foabait ^erfflifttng fffc ret at paéit ti[ 
ten ficvmcb forbuiibne SWcnuig, at be tiblfgile ^SLMucbe tjare 
fvfgivuc, miber bcrc^ ocvrcé 33ffTi)ttclfc optagne SrccKc. 
^^ornefcffabet maatte ba fnarerc Ijwrc bet tfbifgerf, ppvinbc« 
Uflcgor^plb. $)Pto£ri, b. e. SovpIifltelK »fl ft ^iR ^'cvfonltj^t 
Slrbcibe fyr ©runbefercn, dibcr fig »i(i ncf til eiitjocr Sifc, 
Kgcfom cnbnu i ben ncervævcnbe, tofnfe uoftioeiigfgt af pevfon* 
IJ9 Ufiff)eb eUcr @tat)n^baanb j men bet er fjeller t'ffe meer enb 10) .p>e^ c^ f, <?r. nf CtnfCroat Ftr. ^f fccl^©imcnfcn (Bni frmtlTc 
SlCclé pg 3UtberftonKJ ■J'ift. I. I. lai«. p. 2iifi). 

»"O 3. Won^tr tanflc ?rtoti;ffif(n«rct. i iltg. I. "S. 71- Tieiitie gorf, 
flutter nemlig bcraf, at man iffe fiiibcr firrert ©VP^^ f" «5l>prnfbftab 
frjm iStavnépligt" furnit' Iffngc tftcr at Jnvltein Wflr ppturt, 
III. m., at l)e(te'Pi>rne^(Ia& «ifle ^ar haft fin Dvrmtcire fra fcUii gamle 
Ætitltom." Dcii fflinmc ^Keiiiiig (lar iiftrup (-Cm !JrcPlbom i 
Slorbcn." eor^e IH'2^. ©■ 1*2) fpr&ni Bc&ticntt ftg. "Eet er bc 
ttiljl — fiflcé (itr — at SSornctffnbct er af langt ^ngrc D^rin^ 
feclfe, fiifcbeii egciiHiijc Srffltom, cg tnfor iRe Ian <infccé fom en 
umibbcltnr t*g firqr tMaWfifnbe Udartning (?) af temic 5?Dr» 
ncfcffatct yar Offfcnllig fDrfttcUigt fra Sroilbcm. ©c 
SjLUiictc lunte l^cl Irtc udcii $>utftenbcr3 "JJIintc fortate bttcs 3øtc= 
PalMi — men fcc lunbc iftc fivlgce titen ineS ©ruiifren, fom 
fcc t'(>r(ffcc-i'o. f. 0. 'Q^ox tittEemct-iTabfl fi"bfr man bfriraiiJ 
nmrt itfe f« i »rt 16te aatjmntresc C?) og bet er eVnjnan V. tev. 
bcr furfl ^rcttbcT bet fem en IRettig^el?,- c. f. v. i 
419 Sontitflab e^ povcn i Daninart 

t(flc ofl mcpgtlgc ^thocx af <n ^aatati |>c»gartrb ioreiififlrn 
\fA\' tiet flere iniutrc *iJoc[ cUix (BaavU i ?IiTrljcbrn, fcnn ^iin 
()nr brwi »eb Srvbeiv cB«r ucb tanbtocr 03 ^aavbfirbfv cUor 
(Soarbflbbcrc : faa forlp& bcr bog et Jffc^rum af i bet minbOe 
^entjcb tre ^unbKbe Wrtr, cfto 2?efl\)nbclfeu af bcnibe UiBUiu 
niiigcn af bet 16bc Siarfjmibrebc) inbm ?lbe(ert, i)ocY wb ^>ie(p 
of Stiob f}Q uop^MJrlige a)?cifleififter mcb Ærcticu og lorbegnc 
$5eubcr^ men o^^aa tUbtcli beb ©iftermdal Inbeiifor bea af* 
fluttete ©tanb, funbe famle bc flow ^crbefenbomme , bcr 
ovf^obe veb at ilaac flere 0*Jaavbe fanimen, og faatebed g(er< 
en Xcc( flf bet fanimenfiø&te pg famicbe ©obé til en frerre 
3oib»C?eii^cb, eflev ^crregaarb. 

Utibcr ben famme ^eriobe bannebc ftg ogfaa, tiKigcraeb 
b« (lorve ^»evregaarbe, fer fl bet filbigerc ^cWvi, ^ilfct, naar 
bet cftcrhaanbcn bov blcvet-ru ^cblflfgt, ber fva ^rongobfct 
flff over til bet abcNge @obd, bet umatte falbe 9(bcfcn \a 
vfter^aanben at i'nbrette paa bered SAfjlegobø omtrent font be 
ipilbe. $an benne S(2aabe er ogfaa bet i ben opfbre £ib upaa? 
tsføfelfg aKevcflne efter c» »W gammel 4Jcbta?gt beftemte$)0' 
»eii gaaet owr tH bet uOeftcmte, fom egentlig Mav ben 
Ubnrtniiig, ter mcbfi?rte Ut ITbe og l»bc ?lav^unbrebcé tiyf* 
fenbc og ntaaleltgc Sffféhng af en I fin Oprfnbclfc iia> 
turlig, i fin otlbre Ubforelfe o»crliowebet lemjseKg ?lfgiftei6v»'b^ 

^^ 3eg gnflft o»er tii bet anbet ^pvebpunft i benne ^itm* 

I fHQing, ^orncbffabetd, eUer ben nfrie og flaunébunbne 

I ^onbefianbé C^rtnbelfe i I)anmar(; f bet jeg, Ugefom veb 

■ ot I^anble om ^toveviet, forfl vfl gforc ølcbe for, ^»orlebetf 

I betle {jfflorijlf gcr^olb, og betg Ub»i«ing i fovflielKge Xtbcr, 

I l>o^ 0^ feiK|t er betragtet af be to ovenfor onforte goifatteie. 

I ^egge l^ate bet tilfcelieé/ at be, omtrent meb Kgnenbe ^n^ 

I ^Fuelfer, (jenfore ?3orHeD|Fabft til ^lovbrné XrceUeftanb i ben Jl SnnctiTAt 00 ^L'ceri i ^aninort. 4I5 

tvii>lfomt, at fflin cflCHtligf ©ruiifcttctijfciu'Hfl ma<i »iMcbcé af 
^oFv-H; i^cjftjrtdff, cUfv ^acirt, Cmfovfl, Jorfuftr, ScfFicr* 
iiiflfc, (jvi'lfi'ti ^Jorbtrugcrcii i ^oriiftéfov^ottft (Tufbc fitibc 
I)oS CH aJlJffliigcrc ; fom at bc tibligcvc ?«orncfcc ( Xantnar! 
oQ fitxe l'anbi; fjauf ^aot en ntilbew og friVri: StiUing, enb 
bcrt, ^»ori fovanbrcbe Wct^fpvfiPlb, t)fb obfligc ©rutibftcrcé 
flfgcribc Sffiagt { etaten, cftcv^aaiibfn bragte bcm. 

9Kfb ^icnfpu t(l ^ifrovifn af Scrfielbet man Ut ccngaitf) for 
?lPc hmflfvffé/ at naav tit ^i^é t*c flcnuaniffc cKcr iijbiTf Wolffs 
ftcrb, Ijttor bet pttcraft ^at luVmmc, flaae {aa ^cit pp i Siben, 
fem diplomer eg ^orbcbcger, bcr attcne gføe fiffre, famtibige 
5Jc»iffr, ftinncfurceø: bo jinbe t)i et l*prncb(Jfov^orb ctibnu 
veb Siben af Srcelbom, eg begge meve efler inuibve abs 
jftlte fva Ijfiianben; UrccKcflanben ubmoEvf« web afgføvt per* 
fctili^ llfri^cb; 53erneb(JfoY()i>[bet berfinob, unber ranngc 
©rabatfoncr og forffiettige ^enopttnelfev, fotn en mere ettce 
ttiinbrc af^teugig 3J?eKemti(riaub, ^^u(é®runbbcgte& bog fffe tt 
ben (jeifgnlfge Ufrt^eb; meii 3Wangr( af©cf»etenbom, 
cg beifov ^^bfTrffnruing f Srfl^eben »eb Jov^rnglelfer tii betl 
uaf^ociigfgc ^^riTC eUcr ^pvbbi'ct. $>i(nt alntfnbelige ©runb^' 
begreb ubtr\)Ifeé nirrmcfl vcb^bc Sybfte^ 4^6i:(gf etf; cg tj( 
fede ni>'pe meget »eb at antage: at be baiifTc 53oinfbe, i bcrrtf fiflinlc frøifTc 03 noTiTc ^otc, fem t te fcsnITf, C3»f- Wameth, i 
S^tfle ?ctt- t. ■^J'O ^^'^^^f ' objcriiw SJcmcn'Mfc, fer: DinfoKi, 
Rctfcar (npfrc @u. Omnirrfuad); cg f ten futjcrlifc, cm tcji, fora 
er uiiter en Siibcnd 5<'i'f''*^i'' Tix^ ^^'i' tit (" ^niciic {'^uu^/ rtlct 
|)uudfnlf, ^alriiuis pi rHiiiilJn." (Srtfllrtc* ^ctti'V tti i X'p\. Lag. 
K. B. XII. nciflt ScnOi'n flicfr ^piarften Safl "fon- irarntefi (filer 
vcnrptiap) sio, al hun æi rcl)sliap UK*^ (dl ^iiii ei bktj frcrctlcl for 
^ati totc) Ci) Jor{)iF B. X\. ^Q-IIer h&n li^rivirr ilo[>a*D warpnmp 
fore donim." (ftlct (jan trtr iicflfu flf Ri i^miafcU, fcni ligger ?ttg, 
^ar Siifl ferUorc a: i S>ufct.) 3pf. ©Alvtcre ©Icffar. til ^ciiiie 
Sod p. l'^l. 3 t« 3^I' fptcfcinmer faatri gotnien Vamsdr (Sinjr. 
RrK- p. 159: ^Ji likiinia Johs, ok huIIoiii h«ii« i'arna((\'-,"\ ^tTAN«c- 
ttAihrmndr, E}rUyiim-i<åv.A p. li'ifi. i ^ammc ^\\\^\\«\W Itftti^rTC p^ cl?r{nb(ltgt BtitHnQ, emtrtnt foait tt( ^fgrctct af U 
ftvtfff .|>or<fleir; naar mait meb en t-eremt npci*« SHetéItrrb 
fontfiibtr ttnt ilttxpt fom olmiiibflig >3cuot»iu'If< paa te fer* 
fjKtUigf filadfcr af milbfrf Ufiibfb, Ur flaac imfUcm ?ic« 
[^fn(!ab cg og Hc( efattcvl(flrisljfb'"*J. 3Ffe mdibrc flfgferi 
tft, at Vere 3<rfirt>Piibcrd tJoraebfFaD i fUbiøerc Slair^uu« 
Itrcbcr, »ubfr ft fti'n-f Sn»* af be flfcctfgf (55ru»fccifre, g(f cio<t 
|tfl en UfrfE;(b, bfr ganfPe fatte bcm i Glaéfc mcb t< X^biTci) 

Sof flt fl'pi^f bet Cvcnanforic nitcliflerc, m'I jrg, iiibm icg 
gaacr ov« til en ncp'nncrc ^Sctraatnfng af bnx banffc 
53onbfftanbé tfbUfjcrc 93ornfb|Tab pg anbvc ^ifJonfFe ffpr^joft, 
i Sovbfgaafube fafJc et ^Ut paa ben iorbf*rugtfnfce d^lfcctaéiti 
^ilfflfir pfl Stiniiig i aJtibbcIfllbere« ^cd bel tybffc 5oif, ^t)or 
€anbbofocfjcIbfiK Cmcb famnKnbtJgaebc Sanbé&oer, 3ovfcfffB*'J' 
flab, |)crreflaavbf, |')pwrf, m. m.) pucr^ovebct mcR Ifgnc U 
banffe; Cfl ^p^ U fra bet norb(fg(Jc (Mermanien ncbframmfntc 
Slnge(favei', I)V(é 5orfatnfug ( flew ^cufcuber ^aobc mcgm 
Ciifll;eb meb tJerc SorfcrbreiJ i SfnnbinatiVn. 

<Bci'o i bc afbfte ^ilber, ^ijcrf »i fmine opfpge og fur^ 
folgc bemelbtc Selfectagfe« Xdftaub i tpbffe Canbf — 
lige ttibtil i be fffbi« frnnffffc pg angcIfarifTc ^Jiplomcr, i bf 
oflblle paa ?atin affattcbe fraiififTc, alcmanuifTe, farif!« pg l^fi« 
vingffe l^ebtÆgter, 09 i bc franlijTc longere (SnpKuIaWcr cUer 
Sorprbniitflcr — finbe bt be« afgiotciibe StonbdfprfTi^I tmellfm 
frie Ofl ufrie Spfbbruaerc oUcrebe fem et gammelt uto(b(fomt 

**J •f'orifiicfl (fl tic f((jt(f(i(ttfie Qllfifmeiiif Sfnennuno Wv pcrfcbietfiini 
QtafTcii Ut Uiifuieii. wcI((k jwif^cn txn Jci^ctficncn imb tm 
Sindpflitfrtigen in tct 9Wittc flf^.« CftrtJticrn t. ©taotfl. 11116 
!Jtf[J;t?(lcft^. ii SluiJG- I- S ■*-*• t^uf- t(» fortriiitidc UMMffing af 
^rtiflticftenS fotflcftliac gormcr c^^ Utttdinse r (jfÆr t SBoftv&atoi) 
i % Jtintlingcré «<ilef((|. ter temfctcu J'pri.jfrir, in^bcfontcrt Ut 
foflcnannicutnl'eigrnffbaft.* fflerltn 1819. % a— le. ©. 12—17.) I StoriMt'ilab c^^ ^eccii i Danmarl. 117 ^ffloWj? Sor^olb. 3 lin tfbHgftc ©fiffclfc taber betle 3i*r^olfc fis 

t>civ fom t)o^ SfanbmaocrnC/ i Xrøltcinmcn, faaicbcé fom benne 

faiitt Stirb ^e^ aUc gcrmttm'iTf ^olMrevb; oflfptnti*n allcrcbc i 

noflic ^oocbtifff (filbro* af Xacitiié*^). 2;« ci* ^eUcr iffe tlot 

^koé bc farlffc $olfc|}(immci-, at man fan paay^i^t hiut po* 

^Brbtripf af brn Qnmk gcrntanjffc Sorfatiiing, faakbetf font beu 

^^mcviT« |>ifioiu(Tvivcr ^ar opfattet bmj men cgfaa boé be 

f^bKgcre alemannfff« Stammer funnc vi, ntatrge Stav^unbrebrr 

eftevat ^acttud f(r^)ø, gtenh'enbe E)and ^fiTbring f aicmaniitffc 

Ceue og 1)ipIomer. — 3cg fofgcr fier (for en af bf tt>bi?c 3?e(é« 

Iflprbe, fom i ben nitellc 5;(b ^ar beb«nbkt btåfe Suvbolb ^i« 

Ocrifl*'"); liUigcmcb bet St. WaDcnife il^'iplemotarfum, ber 

ittbc^olbcr ncfllc af be oflbftc StiiUt af bcii Slet, fpm gtwtf 

Bbc ben tbbffe ^iilocie^. 

Hl !t)en nfi'ie 53piibe Ocflbbei* fopbcanligen et ©t^ffe ^Pib' 

^Kein ©ruiibniicr) fom ^aii byvfer; og boer meb (In familie i 

^B eget f>uué, forft,met meb @ta(b og €abc. $)erren paalicg^ 

9er ^am »iéfe 33yrbcr. ffn Xeel af ^vab l;an a»Ifr afgitter _MJ »Sraflcne 6rugf fcc iRc< fom »i (Stcinernc). ttl fetfTtcUiQ og tfficmt 
^iiuéticnefic; men [iiifcycr tar fit eget ?Miué, fin nifn 5>ift"fi^^"' 
^crrcn paalccgfler b»imf fom om tct par en ?cintbP, (cfiUmus) at p^e 
nojjct »ift af Som, OiPffg cdfT Slorbfmon; og for faaoitt maa lian 
l^ft fom 2rtt'I. J^ufcrt oijrigc ©icrninii Htrrtfcr £>uftnictt og 2)^nieiic.- 
0. f. 0. Tac. Geriii. c. 20. — ^itgtebca mct be iiortifTc 2rittlcé SJiU 
faar ctiipinc faltenbc; men Jnctm« ^at tL\i fort-ififlart S^uutftritt« 
lenf, fom OJcrmani-'Tiie iieppe goiiffe (»aue manfilcl ?cr tcrimoD 
ffiltrcr ^fln IEra:l(cnc næpcn grniffc fom SoTnetc cHcr 3cr6faflctf. 

3. G. 93IuntfrtiU ®taat3= u. JRcÆWgcf*. ttx etaet u. SniiKAaft 
3f:ri*. I. iKW. ©. 3!>— 47. 3vf. bcrmcfc (Sftltrinfieii i bet v^per. 
Itgc, pfla tet gruntløfic itilCcfnitmm bDgaclf ^iftcriifc Sterf: ^tiU 
ttcgcré ®ef(|^. b«d a^peiiifUiftVcii linilå 1 2^1- lh3a 3. '20—21), 
4a 68. 

>>) Iftugart Codei diploinal. Alcniannic d* nurjtmtdiir Trnos-jtiranm. 

1701. 3 roll. 1. 
«m«hff ZiUilrifi. II liT •IIO 'atcwfefab 0« ^«i>rn i ZMuoMnl 
^^ lUlxrrfn; Ut rori^t htffolttt han for ftQ fdo. V<1 tfat 

r^n iff< fgfntlig (ficut>om(tr(t til Ut, ^oii trtibbrr; brtfcr 

^^cr ingen Xrd j Un jrifé 9trth]iVb ^Iall^t ^i>lffi u'^l^^inl)) 

'\ttt ittita'}, Od n<iA>^ ^xrrcn afflctarr b<a €iv(ga< (^cii ^ 

M^B')/ forlDnr ^an ^am 1 nimitibdig^ct lOiifieuicO l^atuf Gicotes. 

^vQ ^ar ^^fiTcn ifTc faa att<\té uinDjlrdrnrct dTIagr n'I at bi<> 

Ijpnne owr Ijam, fem, «fi« ten romfrffe 3?cJ, ^"»crrcn l)aip^ 

»txr fin Srffl. Xcti ^mrgue (Kfi&txr fio GiVntom faat^ngr 

r^u lco€fy forft vrb ^nd Xcb fan {>crrcn, (firt &e altman* 

nffFc ?oD(/ gtort til vi^ ^aafianb paa ^ntf CfftrrIab«Jii?ab. 

3 omtfli CT Ijan eflfaa forplifltrt til ^ovttitiencitt paa 

iperr(ué ^^aart. T>ft f^bi^anlfj^c rr, at ^ii arb<A(t tre 

^a$< om Ugrn fov fi^ K^v« <^ ^^ ^^S' ^^i^ ^rrrni. !t<nnr 

Imtt ffflge Hue livegne af b^ggc j^iøn; men iftr ub af Soik 

fc«, (Lei Alam. til. 31). 3 ?IImmbflifl^cb folflted t«, bft 

l?at»be cnfftt« %<c<I fUtr ©aavbe t.$)ufcirj til Dtnfniug, (lir 

barii) HUigrincb ^orbrn; foui Unbtagclfc forrfomme Ijl' 

firlbc, ^tjor ^fiT<n af^anber forben, men fovbc^olbct (lii 

.fnfel« etoegne til ^tn egtn Sieneft«; ctUr I^Bor ^an bortfKmhc 

[Ctofgne meb tcrcé ^tti, men unblagcr «t eflnr flere af ©«» 

urne, fom ^ii (jar frtgioct^). 

CDcnne forte ©ftlbrin^ af l'tbegfnf!abct ()oé ^Icnianncruf, 
cg i ©otrbeU'é^eb i ben ©reen af benne foeOlfT« ^olfcfiamnf, 
bcr i Seg^nbelfen af bet 5tc 8larl;unbrebc ^at)6c bemopgtiget (?<! 
en ftor Xed af f>e(i;)et(i>n, gaacr enbog efter I^iplomer tiU 
(age til bet 8be og 9bc Star^unbitbe; og ben anføre^ ^fr 
fom et meget tfbUgt &rempel paa, ^øovlebed l'toegenf7a&^ eQtr 
^ørfg^eb, ubbfffcbc flø ^i>^ &< tptfTc ^olfeflammcr efter bc ^) Tnsafju dims rum omnibas adpendieJls enram ; sed unum infantem 
inde inøpnuuiM (ocat^tmuj.- rulUiui Vflro »icul superiufi diiiuiai, tvornct'iTab oq ^ccri i t^anmart. 4åO 

fbrf 93aitlinnficr, txt gate (gurojja tcfé ©fiffdfc f aWitbflal* 

Xet \>i\te fer« mig for loifct fia mit iioevm?fi( 5crmaa(, 
fotfefge tfit ufr{( ^onbefiaiibé iXilfianb tfoi tt ttjbffe 
Solfufærb i aUt te forf?icII(flc ©fiffclfn*, ^»oif ben tiifer fig 
gicnncm ^clc SOJibUIalberrn. 3i>iit(crtib fan /cg fffc uublabe, 
til m cg Qnfcni Cply^nfng af bcm 3or^cIb£* »ytfTafFm^eb ( 
92orbcn og i Vort Søebrctanb, at mctteU nogle ^lot^cbtroel af 
ffloim«, faaUbeé fom bf^fe tibligfl frcmtra-bc i ^ifronVn i)o& 
SvauUrne, og ^o(} bc i C?ng(anb fomCFrobrcre fiibvanbrcbe 
Saicr, cUtv ?lugclfarctne , ba tié\e i toercé iWbRe, opiin« 
bcliflc »iJixfcn mcb ©fanbmawcrnf faa uoei- beflcegtcbc Stammere 
Sor^elb/ og ^tvrøbcrned ^i'ifaar og iRerttg^fber ^otf bem, frem« 
OiQc jig t et langt fu Ib fiocnbtgcr c |i|}onjT ^illeb«/ enb vHunne 
banne oé om vou Sorfcjbrc, i U St'bcr, ^cr banbltd om. 

^ct er fanbl not, at ogfaa t;oé fffne gt'rmau()Te Solfe« 
;aaimcr, <t b?r, ligtfom i 9?orbcn, cnbcci ^aiiiTi-Iigl^fb i^g Uotd^ 
!b vcb at ubrcbi; ben afgiVrcnbe SlbtttHclfe imellem ^egre&ct 
af ben tralbaavne og ben feneve ufrie (litjegnc, loornctie) 
3orbb9rfcr. SDtan Mil hinne bemofrfe: at be faa ^pppigt i be 
ætbfie ^ifJci-fffe i?ilbcr forefommcnbe »^encwnelfer Sorviis, mnn- 
cipium, ancilla, m. ff.'*j i)o$ Sranfcr, Sllemannn*, og anbrc ™) ailcrfbc før OTifctcn af fitc S«. ifMt« ©ivlomcr, ttoori l-cn fictticni* 
llfle gormet er, at @tttacn eUcc Icflfltot ti( locMommeiifrc filefter 
ctlcT Jtirte afftncicr og f!icnfcr tft iiBSiifltone SorbegoM „cum servis, 
åc auciHis pccuUarihaå — <-iini doiiiitius, a'difi<:iis d: maneiptia do- 
meilicis t^liuStraUOr cuni curlis claiisis, c«inpis, pralis, sHvis.'^ *c. 
(744). „Cumilomibus ædifitiis, crøis, casalibus, »lanripiu, wrwii 
aneillit, acotabis, camjiis, (iraiis.^ d:c.(744.) o.f. fr. 3 ^t (titnii nMfttn:e 
Eiplom (imellen 716-720) flien!« en (Jrfpinu« cg bane ©øiinct 
ni iTIoflr« øt (SaUcn en (SieHMiii»(ort (i airciSivnO ^XX iuehos 

&' uiiURi iux-hum dv viiit!a" — ^^ ilc cohnis mcis Krfuinuiii (tion 
•oax niiia(Tce Ol>lolbt efter $'frrcn) Æ nlinm senum noinine Wandol- 
Tuiii, fiirii casa, cuiii tcmi'', åce. $»{r fi)ncij ciitC\1 fti^tmui ^o^mtmma ^S'^**^* At B^iBBr ^*toarr; at aa« bog « fan fkjo 

mc»« (V^MB p u p ia . .c^irar emtr , p. f. t.); o^ 
MMfetfaiftk^i*i*i9pA0^4en frrfirmi Øronbfc, 

i**^K fec«æ ifl Rar CiXTbnMi^mnj 

vCMRMMlKTt fra &<l 

.vfvlelij aUr vare jaaebc 
rT«v fT« Wb jaaU Sr<Ucfr«ab til falbfrdrabif 

$ HNNvØt^a« »*K«i«<l«f A^icn^niiib til o 

i I«« H S«I9^ «id» a rftr »r oMolt fMV^ 

BB Hl frtr KEbCB sfrUetulb; N({Øt^€to 

r — talte U<l4if, gww i dier ^leOKUntf 

><g »Utytit < jbe i — > > tfm » Mt t g ^ofafenifl tf qh' 

.jHt iJU^BK-^. >cite^« ■>« mtm it K w^ ewW c« 


5crnrt|rapcfl$ewtiT antnarE. 42f imot faftfalk Slfgifter. 8Kf « fcc(tc glagiJ 3orblvug tJav bPS ^cUcr 
i'ffc iibcluffoiibf og n^bociitfgcn foif untet meb en aibeUé ufWe 
Stiinb. ^au feer iføé be Spbffe, feft) t ben titU^^c SSibbeU 
nlbcr, at pgfaa b«ii frie @ranb ^orf ^otbbrugcrc funb« 
Vffvc fprcRCt meb ®fa ttepligtig^eb (U^efput ^o^ bc bauf?« 
iorbcfliic ?3eiibcr etter Seføciere) ; cBo: at ^libaartie, 0>l o. 
iiiibtT S3enÆvneIffn Coloni) ((flcfaa \jel fom Ufrfe eller SSrceKe, 
lja»be gfffrfjoirb i l^rug. SlHercbc f bc flamle aleuianitiffc Sotje 
fprcfomnur baabc .^firfcitS ofl ^eiigené frtc Caiibboer eller 
3orbf(rrterc T). 3 ben gamle bQtut>ari)7c eller baicrjFc Spo 
itiflnci ubtx^tUliQ fmettem Servi cg Liberi eccicsiastici. Om 
be fpi'fte llgeé, at bercé '^liQt er, cftcv Conbeté gamle ©f(f, 
at gforc lHagéiJffrF :i Xa$i om Ugen; bc f\t\it$ SlfgJftcr 
(?lgfrf!t)Ib pg ©iigffpib/ apuriiim og p«scu«iium.) ©maa# 
rcbfft Ci i>^né» 15 Wq, Xlenhc af ^ur og Sier) og |)ocevi 
teOeinmer ?pocii "-^ gaiilTc ncic; oq bette er faa betobeligt, at 
bet iffe lab«' tt(', at frie ^orbfarjlere ( bet ottcnbc Slav^un^ 
bvebc, i |)ciifccnbe til Sfattcbtjrbcn/ ^a^t \)a'ot meget forub 
for be troflbflorne ctlcr »fvic. 

Unberfcge »i nu ©iaaben, ^»orpaa be minbrc, fribaarn« 
^orbeiere i Xt^bfftanb (^Dié @tanb fom frie Srøornb f oortgt 
altib i bet W«fentlige berpcbc paa uflf()ffngig Scrbete«'), tUev *') y,Libert autciii eccimiutictf quns eohttot vcoaiil — sicul éc coloni 
retjiå ita rc<i(tant et) ercl«siaiii." I.ci Ali^manii. UXXII, I; ttgelebeé: 
^Qutcutninf iibervm fcelesitv iincm coloniiin rocanl, occiderjL" t. IX. 

«) Lei Baiuvar. I. c. H g 1—5. 

«•) gri^cti Pcb gettfcl var iFfe bet famme, fwn ^waMfritifb ellft 
griW^ Pftt <Stiin%. Tstn fitflc alene gav borB^rftfj (^rif^ebt o^ 
benne bcrocbe paa (^(nmbctrntoni , ^poraf !febin(| clici anbte ØtattJ^ 
bprbcr fvarrtc?. Dfn Srifroariic o»K''>»""Sj iiisenue naiua), t« 

iffe ^Vbc ©cli^ricntPni, (r''''*'''» *l'" proprium nnii halicl, lihcr (it'f 
M," Cspiiular. LnJ. Pii, Baluz .1. (»71) jliwibt lian vtt« I^Mi^i W»^<. 
fliivi Ho til aoåt'ti p^nc, (amct Rg i 'Sotvwt^aVi^ \ote« "ctV ^^ 'w SJemtb OS niaif. ^Cftt^HflU af Ctfl^iVrb) trt goartf ctcr ( fjiint SlRjæiigtg^rtrffpr* 

, ^Dt«: ta finte vi Ut aUcytU fra Sari Un €torcé !StD af tt)Mfg( 

nof aiigivft i Gapiruliiiicrnc, at mange Siifcaarne, for at fpge 

^en lV|!(frmeIfc mpb bt SWoratfgeifd Unbtrtroffclfe , felo ^ave, 

[bi<D ytfftaaclfen af text$ fSitntom^rct til ^otttn, 

[.tu\é flivft Hfl wnbcr br fefferlige embebimcEiib* (©vctoemeé) 

|Bcrrn og ©eflfpttelfe; btfe(e fjengiect fig til el Itflttcnbe $lft)ofn» 

► giglicWforbpIb (netev faaletefi, fem man fan IcrnFe fig be <xltte 

Vovncbc i X>aumarO enten til geiftHgc ©tiftclfer, eUer til 

anbre mcrgtlgere Sribaarn« af $»erreflanben clkr Slbelen**). 

!tene ffeete bog iffc aliit uubcr tige ^((faar. 3)Iaiigen fii^orb* 

(ier cUer ^onbe t^aobe t>t\ tun fot f(n Civettfb ipaa benne 

JWaoDe gft>ct fig unbct ben SWa-gtigcé ??0Ern; men f^ané Bon 

rUer SltDing fanbt bet taabclfgf}, at tnbgaae ligneiibe ^i^rplid" 

, telfe; oflfaa )i<ia benne 9Kaabe g(f ( mauge 'Silforlbc ?Joraeb» 

fFabft, ener, |)prlg^ebcn', cttxtH at biittearMlfg. 0»f. @. 433.) j^etfclérct, men tctragtrtc^ ^tflfr iffc fem uirf?!!;! Slat^^crflfT; cfi 
\}Wi taii (latt 09 i en Slntenff Iicntfte (bicp homo aUerius) . M« 
i!tf fom fii SRant. Co^^f ^oiuag (iIcfÆitbte t. bcutfd^c« grci'tftt- 
1. © 4— fi. 8—10. TOoffi 0«Ra^ru(f. ®cf(t. 1. 43). atten 
faninif @nintf«mmø ^erffebe Jofl te giimlc ^ottbccr, naDnfigen t^ 
3iH<tn&crnc, fee ci bt a. af @riirtc\aaff «. "PIt'tio jnre ciiiam 
modo ii (iiiRi-niii) poudcbont, qui protirium randiioi possidcrctU, & 
tributiim comiUaIc sojverent." St^leflelé ^i^Mctn. tU tcnne ?C*. 
p. CXVI. 

^ Cm Un ftcrc OTmiflte ^ric, ter i Ivbftfant bcg»ii>c (13 i kni, fe« 
Oiiiiligen til tn ^c^nmxbiat'Zlft fcTenbc^cfticrmelfe af en ^ffgtigm, 
fer i ^om at cTfrcltic en SeTfravcr imo6 DilfauTlig UntertrvRelfc 
f. M. 0. ©aiipp %-å}t u 5?m"ciff. ter aitcn i5a*fcn. 1837. ig.'^ia 
3tf- Cham divisionis imporii a. »Xi. c S. ''Unasquisqur Wer 
homo , posi moricin ^ommi tut, licenciani huhcL .*;e> comntf^ndioAi 
inlcr hær trio repn« " écc. i'erti Mon. Ed. IPKum. I. \). 149. Si 
onfaa 9bt ofl gi>rarniclfc brco monflc gric til at afrwoc terc^ eientciffié' 
flOM til s«fl% 6tifte!fcr, cUcr til at fi>gc tcrcé Cp^lb fem 3orr. 
fÆftere og^^onvrtc. tia« "c? m^t^ mtwwc^i". ^vfc« man tiMtgcSt'or Siontctflat) cg ^■'cstn t Daiimait 49S ^craf cpfom oUcrrtf libligt bc fotjTiVlKgc (Slaflé flftja-ngige, 
afgiftépHalfge, ^atofxie, uiiCtrr eit ^lotcrfié 'J?fftiVrmclfc Irtxnbc 
Sorttnigcre cUer 2?oril«cr i SpMlImib; ^toilfe aCc ^aofce bet 
optinb*l(fle 5JUfaar tUfffflfg, at bf«d tiovncbpfab — om cf 
loiUc brug« bcUc Ubtryf — i'ffe var nogen Overgang fra 
Svoflltftonbcn, men fra ben tfiiflcrc Sribaamcé eller Cbrl^ 
bonbeé @taiib, fem be iffc lorngerc fuiibe (folbe fig w li'l et 
meer eKer minfcre afl|ffngfgt ifor^olb til en pøUtc og SWopgtu 
gere — bet »iric nu Cver^crren, SEcifcren felt), flciftlfge (Sor* 
porationer, en anben abeKg, eller blot frfbaaven ©ninbj' 
^crre. goruben beuc Sfagé frbitlige afi>aae[fc af ^orbcgcu* 
Ijcb, Cbel(Jret etlcr Scbcfeubcm, I^aofcc bcéuben bt meb ^hd* 
llcnbominen* ^nbfovelfc, ^JifpcbiMnmeré, (Sopitlertf og S'loftcvctf 
©liftctfcr bcgvjnbciibe, cg ))c[c SDiibbcIatbcrcn tgirnnem »eboa* 
rcnbc &wer af Sorbegobé tii gc(ftlfge (SoviJpraKoner en nioeg* 
% girnnfrngribcnbr og adninbctig nbbrcbt Snbflybclfc paa 
Sorbbrngcrené og ^oiibcRanbeiié ^ilfaar. (Sn tjlled aKotncjbe 
frie ^ovbbcfibbcrc |!icnfebe tit ^loftrc og ^irfer mttn en Ted 
af berftf Sorbeienbomnie, cHer bet^eic, enten efter beve6^eb, 
eller * Ic»enbe efW; mob 55rugéret rHer betinger Stfgift. 3)« 
Ærcrtte og CiBegne, ber meb faaban ^oxy> tom nnber gefRligc 
<£tiftdfer, ntaatte eftev^aanben gaae ouer til at bliue beeté 
Sorpflgterc, beelS iScrCftffieve, utiber et milbt *Borneb|7ab 
C^oraf bet gamle tpbjTc Drbfprog: .tinter bent ^rumiiiflabe til 
gut n?o^nen'). 

(St 8lffK?iigig(jebéfor^olb, fom bet otoenfor angivne, ban* 
nebe i ben cribfic ti)b)le V^aubbuforfatuiug, en afgiitrenbe 
€tanbéfor|fiel iunllem brn abclige eUev I<iot frie ©runbijerrC/ 
Qorbbrottcn og ben jorbegne ^onbe, »ber eble, ber freic 
f)ofbef(tjev') og ben ^e(e eorige SlI«V]tgbe af .^i>rigc' ^evfoiier 
0?euten', Fanilliit, \}o^ uovc Jorfocbie .^ion", og *^ornebe), 
bet KWre uben ©runbcicnbcm, ocj btx^oi: \ V\\\\\ 'S-to ^a^SlV^ 
Ttoncbitat oa (*ø^<i; i Zamitatr. 
€(føp«nb(øl}f&* Sil faabannc rcgiictcé ifU aUetir ^orbtrøff^n^ 
|)uu(}foif, bnAU V-iitn øQ SDcntc; nicn ogfaa tfaiié Ui^i\>ac 
XxaUt, eg IiVncftcmanfc. i^Ult ()at)&< bcttc tilf«ttcg, at b( 
ftin unrc SRebiemmer af en ^amiiit, men fffc af SKmfg^fbfn, 
i f^vié ScrfamKiig«, etter i>eb Ijttié Xinafloftjncr be fngeu etemme 
l;at)br; mcii maattr^ om be ciibc^ ^t^bc |)uué eg rgcn 91rnt% 
labe fifl rfi)i«f<ii*^f af ^^uébonbcn, nnber ^m'é Sorfcar be 
fiobc^')- Opvfiibcltgfn »ar Ijc« bcii t)c(e Glaéfi; af »^eriflir, 
eller af^ffiifiigc ^clt, imtUcm bem fclw inflen anb« 55etf!trf, 
<nb ben, fom ubranbr af bered frfe, rUer ufrfc SøbfrL 
SrccØeii/ om \}an enb itU timtt fin ^errc ( |7urcr, men font 
9lT3léforI paa cii fraligflcnbc 3"-*i'b, eller ab|7ilt ©aarb, t>ar 
vcb itn Iitelte Søbfel en dluben uubcrgioen; ten Srigivnc 
»ar bet ineer cUer minbre for fin ?cDeh'b, om cnbog i ringere 
(SJrab; Un ^rfbaarne funbe aUene blme bet, t>eb at l>cngf?( 
Hn unber en flnitni ^ocrn 05 23effottclfe O: blive t^oo^ 
l^mneb). Sjette funbe |Tee teb at trcebc ( c« aKa^itje* 
tté og Sorncmmcreé ^of- eUcr ^uugfienefie, ittcb feetingtt 
Søn; t)cb at obcrbrage Oicnbomøiorb (ti e« aiibcn ©nmb* 
^errc, faalebeé at beime fom ( '^cftbbelfe af ^erli^befieir, 
(fienbomtfrctten, ofl ben forrige <2fier, unber fin nye CticrfarrrCé 
^vvrn, noii-bftf meb ^jvu^cn af fin Sorb for?(t)élib^ ell. beél.; 
cnbellg t>(b at tage ^orb i ^adc, t\kv fom ?anbbo trabe f 
et ?1fl^ngtg^(béfor^plb ((I en ;;^orbbrot eQcr ©vnubefct. (Sab* 
fTiLMtbt vc[ vaa benne SDIaabc ^Segreterne om Ufribcb 03 
^ffrigl^cb meb Siben mercgff oVer i dinanbcn: var Ut berbo^ 3') tit ^oTiqtn ttsircn imr ©licbcr eincr -PMUdfdiiinic, fciner (»JcmcmM 
— »jnrni c^iif OTamiifliiiimei TrrattiA mir vcriiiidclfl dnes ^ef\!t* 
p^c«, tnr iuflteidj itfr 2>crtTctcr bci im ^rrfiimiii lunden iiiib Por frcn 
^crid^lrn ivar, tm^ gcl^diifn nur Hxåt ibn iint mil itin jur {'*cf' 
prcT ^urfifficiitfuiti'« 11. f. it>. Atnfrfiu^cr @ff($. ter BniKdtrn Senwfrflflb pg |>cwvi i Eaiiniarf. «i5 tfttige en Selgc, at ben )fnvpt $tbf!ine()V fmetlcni ^vi^aarnc og 
Siælbaarnc tnantt« antage tn neget fcvanbvft Sfiffelf«. Sovb' 
brug pg V'anbtoetrfcnct, unbcr cu tdtagenbc Cubprfntng af 
Sorbf"/ hmU iffc anbci cnt bibragc ()fitil. ©cnncr af ftiV 
gfønc etifr tnbo^ frfbaame Sprtcicrf, ber itU aBc funbc faae 
Slroeiotb, traabtc »<( ofte, fom SorbfoePere, i et ^cWfifjcbdfor* 
^Dlb (il en flCtlKtg Stiftclfe, en abclig eflcr fri ©runb^erre; 
men et faabant friwiUtgt liorncbffab bie» berfet ifte til Srxl* 

Ibom eller perfoiily Ufithcb; faa libt fom ben, ber for flu 
^erfon bico en SDjÆgtfgevcé ^afal (miiiisloriulis^ .$>aué^éTfgei'', 
.tE/ienfll^orificv')/ etter haabte i ^aué ^uuétieneriC/ berfor blcD 

jÆrffL 

\ Savhtlté \>i\n bet fig ^^bclig( af SKaaben, ^ttoi'Vfla frie 
Surbtiere t ben tibligere aKibbelalber overgaDc bcrcé fafte 6fien» 
tom til geffttige Stifte [frr, at tftv oprinbeligen t en 
aK^n^bc Silfcclbe Iffc hanblebeS em nnbct, enb at ben »erbé* 
lige Sier afjiob fierligbeben, Qrienboméietlen til Slofirct/ Slff* 
tet, cUct J^ivfcn, og beiueb fom unbcr fammcd 25efFtPvmeIfc 
eller V^itrpnat, (mob at ^be en ringe aarlig 5lfgifl, fom ofte 
teftob i nogle 'tpunb %Jor (t)i?oraf ^entvvneifen ceroconsualis, 
.?3acf)éjinftgc") i unbcrttbcn cgfaa en u&ctybclig, friDiHig tt'U 
fiaaet ^otJticttcfle, i ^oilcettcu og iJornhøfIcn. ©t faabant 
gctprigt ^^ornebfFal) c@dju&^(^>^<Sf'-'iO »ar i ailminbeltg^eb ^cUev 
itu fotbunbct nicb Jhucrct til ©tcnbommen, ^vié ttni ^efib* 

^bei' bobf ubcn fiitJ^arvingcr^'Oi ijtilUt bcrimob ottcr^owbet, . *0 ^inbcrUiig (I. c. $. 27) amager fcettc fom atmintclig Sorflicl 
imeUem tfii vettét^e *?>i>ftfUcrfaFfimg* cg bcii gciilliae -®d)ii(ib6, 
nefctt-, ^Poraf bf ti [Me pjr Uiaut nf ten førile: -init fcem Unttr; 
fitiele, lap fem 3If*t jiic Gi'bWflc in «ii tønintlliHt cincfi o^ne 
(Jt&eh vcrfiotbcneii 2Satt)éjtiifii]en ©t.Ut fc.inc.* C3»i- S- '»• ©• *'»■ 
Ofl S- SI. 6. l-^>— »7. Si iiwa ipvngt ogfaa ^cr frintre, at ftantf 
*5K(»rinfl olHrrtoifcbct ticcrmcfi øoacr ut paa gorliolbcnc i Sc(t= 
ptialcn- 48M 9«ntctilab cg {^ovoi i Cftanarf. 

oirb forjTfcQJgc ^olcminclfrr, gfalbt om ^roen efter autic 
^erigc tUtt Votuttc i 'Xt^bjTlaiib. Xfbrrtic tnrbiVrre ogfaa 
bfri mangen Scraitbiing. Xct geifJHge ®obtf^ (^»orflf en ftor 
Xrel paa anbre aJJaatcr, tllligfmcb Celcncrite fHer t'an&tocriic, 
fem bvvfrbe brt, umfbbrlbart fficnfebctf til ,^frfer og Sthf 
fhc^, ubtfbebe fig (ffc btot i et utnaabeligi Soi-tjotb; mrii 
bdrfgeb«* faolcbed mcb Wiiitigf^cber cg Siiwgclfcr, at bet omil< 
ber norruicbe (ig til at Hine uaf^orngigt af ben verbdligc€taté' 
ftptelfc. — $er vd l'rg enbnu fim tUi^it ben ^emo-rYntng : at 
man bl. a. feer, ^voHebeif ogfaa bel geftJKge %}crnebfFab fjar 
lji«)t fi" ^«l » iliobfi«bcrnetf Opniifcelfc; cg at ^irferf 
og 5Ile(]rf^ ,S(J)u(*^6rigc' cUtx ^erncbc, bcr befatte »tg i ?3t>er, 
fom Wb 2?cliggenfyeb, ^antcl og 9Iflpr(ng ^cttjebc (Tg tfl gtaa 
bcr, faalebed gif ooer i en SJorgerftanbf ber efterl^aanben, 
om enbog ben gciOligc Stiftclfe »cbblcD at twre ©runbder, 
ertibertjcbe |lg Ijolcre grit^cb og ©tanbéyet""). 

liiiber faabaime l^ilfaar oj.'fieb efier^aanbm i ben Ipbffe 
iStat, incb mangcl^aanbc ^Icbificattoiier, ^t>(^ ttximcre llboiHtng 
t^r maa foibigaard, enSJ^cllcniflaiib tmcnrm ben ^nbaarne *0 Tit to ^cijetfonncr, ^iponnit'cr i ^sbfnanft, ^ro'iW^c Ofl ffcrf?ai*f, 
*c gnfttiflc Siiftflfi-r ^rt)l^Itt fiifte (Sifntemmc, vatt rntcn a) nicb 
fule SicntonnSrcii clIiT b) ppr mutlum pri-tariac, mcb Docrctfii' 
^cmécct, ^crliftfrcbiJrct, iiitacn« S^cfifrfccrtii enten f« fi« eiD^Mfc, 
tiitr oflf.ia for fine efttYfommctr, fotbtfrolbt Rg SBniflffrrttcn. (f. dvcr> 
^^^_. fer). -^ODti^itt i ø)?rtQl i fprftc XilfiTlte Atrtcnd futte Qicnbpittf^ 
^^^^Hr' rrt flniTie ftc^: Ian »ccie t)>jvlfomt. 5ttiiM{n<)cr nntafter m tun 
^^^^H om ^ci;et(}fiarbcnc, itTe om ^oetrnr, rllcr gotfic^aarbenc, tt^oraf 
^^^^^^ ten ge.fllige iftiftclfc iHuii fjæi'ctc fkimuK t^anaiitc cg 3{c!^3H^ fi:'m 
^^^^^r Hlfern. -Dlan trirti c^ne niein tSrinncrn Icid^i bcmcrfrn, tti^ bit 
^^^^V Qcmetncn ^o^e cbcr |)itfen &ictur(ti (^iirtf) hc ^t^ijaten iinb 
^^HV T-it-niii) fo iveitis t-a^ CT i s nit Mi ni tcT Stifter uxi^ &\it^cx q^vox- 
^^^^^ >en, affl fic cS subcr watcn, c^c ibr alt« (ftbtcfrictil« frincn Dbn« 
■ 6of cinfT flcifitit^cn ©liftuiig iibcrbfTi'n.« e. f. 0. ®. 41. 

I ^') Cflfan »ort f^ÆMcKiirt frmibvttr i Ætebflfftmifé ^tjlotic itli faa 

K (frrinpl« (jervan; faabw SLVfl\jt\\\iai)\\, '4laL^\.^st^. 3iinflftcb. 

rV . j Scmrtflafe og ?ewri i ©(tnmoif. 497 og ^vffltaanif. X'trtit ijmu aUtvctc i ttn ffavelirtgiffe S(b btclé 
tt faafalbtc Littu Lili pg fJlonea^ ^»(Iff S^pglc »fUc bctrofik fom 
en ^cirit (Slfléfc af Coloni (,|)of^ijrigc/ Cffcf)^Drn I. c. I. § 49^^ >&) t^ei et ItUenti, ai mim Ucb ing«i 6Ia«fc af ^e ti^bfle ?aiifcto« 1 5I?it>. 
bclalterrn et mere I Ui:itJ^fl> cm ttxtS tc^ent%t Wlfaar øg Øtifc 
ling. eub tiet biMc LWi, (^LUm. l. Ripuap. (ii Vtflefvia L. Fris. og 
Samii. Pfl if>x CCI mcfif i te franf. SdpituUritr) eOcr LiUi. iJ.idua. 
I- Sal. 11, fi. 30, 1. -2, ofl fl. Zirfa. L. Siil. 15, 4. øfl Oortcbpgcii 
fra &i. (ilcrnirtin). Ilf friiii!. ?liinnlfr t^afc fiiart /.i«/i. fnorl /.ft(. 
(3»f- ©rimrn ^. K. «Itcrt^ p. -iafi). 3 ^amborflé ^risilfg. af 
S. Otto I. af 2. y;«"; Wui. C^gftja: Irto, £«onej f orefomiucr ; 
if. Qr, ^ci Alh. Stad. cg Liiiti i (I X)\ft af Cirl SJ^artcl), aWati 
fintPT baal-c i I,i'i Frisioii. cg Savnn. Srøiitcrne frtuletetf aiigibne: 
nobilis, Liber, tittis, serrus; (^igvfcm cgfaa ^acitud (icrm. 14 
naenir botf SDionernc bc fire Stænder: nflbilis, inpeDuus, liber- 
lus, sfTvus). 3 iinbie af te ortbfic lvt(|c fow O- Anjjlior, f, (Sh) 
finbed bertmob: AdalinKiis, liber, scniis; 1 Capitulare de pariibus 
Sfison. nobitis, Ingfinius, lUiu; i L. Sal. ingcnuiis, lidua, scnus; 
L. Alamaiiti. 95, 1. iiigvniia, lita, aitcjlla. £)eDne ScrfFiel Tvtic^ At 
JaV!e (in (?niHb beri, (i\ man iiiitfrtibeti 6«t laflct ^enfyn til ca 
tØkUcmrlaafe iinelfcm ben ftnipte gribaaTne og IrÆttcu, unbertibeti 
iFTe; ligcfom unbcnibtn be forftc abftlUc« i 2lbclbaatuc og gribdanie, 
imbcrtircn irfc Kt Lili eller fMi bcfeijiiiCT en faaban, friere 5?^Ii 
IcmcliTiJfc, fvncé afgiort, cg antanc? af cnbecl JSIbre. (^"oU -Mwa- 
tnri, tod Oti Ckesne. Cilossar. PoUgiessør [. c- p. 24y— 56. Uet- 
ncccil AiiLl. Ijitoi. T. III. p. 64-00) /. F. Schannat Corjius iraiJiLiiiii. 
FiiUIcns. ab an. rundat Koel. Fuld. Til usi|u(> d<l fin, <^i.>r. XIII. 
Lips. tT2t. Fol. p. iSiO. 31. ^<t onfureé ej-cmpcl ^na en MbeUg, 
ber (fflSbe eii Sen "« prnpria ancilla", og frigiuer fjam, famt »il, 
"m optimo liitorum utstur jWe." — X)mmcb ere ti^ftfen ælbrc eller 
nvere tijtffc^iirbercleiitgccni, ^DiKcnStiUing, ober eller unbet (.Wkm*, 
man bør lilkgne tH'i cUcr b^njibt benne (atinffe S^raæiMKlfc (Lili, 
*!eut«? Lftiii. f. cwnfor) rr bf« fammo fom b« t.1^nv\ett, (Edhi- 
lin^i, Frilinsit Lazzi: nohik^^ ingfnui, 5>«rvilr$. Nitltenli Chron, 
I. VI.) cfl Vatcn (iSatbfcnf^f.). {*»aup \p)(é »el at fttitage bette 
(SHetbt u. Scrfaff. ber oltcii ©atbfcii. ©. 107) j men tiWaaer, at »in 
fcem 9ie((>t ter allen ©cbiirt^ftaubc bitict baS 'JJerVnltnip pet l'itcn 
nptfr immer einc ber biiiifc(|1fU Sciten.« fili. @. Ifli'>). ^fcft tvbe* 
ligt f^TicS SorifOlbel tiltieutegiUft i l-e^ nni. Smon. (^ptS 3ic6iic(i&n 
er fra Carl ben Store* Jib;) i>cb OTanbebi'bené ©t»rrclff. Gu No- 
bili.>i b'ir "PJirlifl ber en ^rtuti'bob a^ \\W 5)o\\A\s ^xv \\NSj«wa,vft \iw. !8orn«t>{l(U> cq Govert i Canmdtt 
'ttft 3: ffaiKplifliige 5»if^ÉDi!Hbcr; het[$ .yinigteriafn j: owriiitflig 
frie Suurflrmstit, Uv ciiUil hwU forvliglct flg ({I p^rfonfig 
liixi^étitn<\t<, cUtr til ^ofticiicf?« \}oi Svtflf n, eUer nogen anb<n 
5Mafltifl pfl Slbflifl, unbfr ()i3té ^Bcn^ltflfc bc liobc; 03 faa* 
lette ^atJbc ^fitgiijct (ifl **t rt ©lag^ ^jcrfonlfg »Jjprigljfb.* 
Sa <n faatan 3Kt;Uemtlanb maa ta o^faa ^cnrt^iicé be oven« 
for nttotttc frU (j: fvffcaani«) ?aiibbocr, O'l'*'" coloni, 
mnnsuurii. i^c.) forfaatjtbt (em brt antagrd, at bc iglen hinbt 
tiffbe ub af Uveé ti\t}XttQi^^<t>i* (Ji<t 93orHCbéforl)oIb, efter 
opligeog forlabc bered SoplJejorb^. Om faabaiine, .bet olie« 
nf93øbcg Jrang paatagc fig at bpvfc afi(llig;3oib% (igcé i en '^l»i litM VU); Scnoi 3fi SolidL (®£lu»Jl). I. c. ©. 911—101. juf. 
tand U^^. of »Ituriiin. ®cfe^ 6. 144. 0. fg. cfl -TKfccUcn tt« t. 
SRcditfl-- S- ow. o. fg. fflnnim t. 3lcd>MaltrTt&. e. ao:t— :»iih). 

' Cfimc anfcrfrS .anj^tctct af ci Z)tL,'L of Ditc 1. J'-'ia ("præjium iu 
]irrt|>nfUlfiM damii'4 nim faniilt:i IrtKiorum XVIII. <:ert<>nini \K. 
Lilorum VIII. rolono i>tiani nuo" ^or Liti 0^ Saurn tptcligt a^ 
ffiUcé. (Siitnu i >ct l-jbc aartunttCbe fintciJ -^aten, Cfrfflaicn-, 

' i æfflv&fllfH Kt gicter-Sbin fem frit i:iIllt^Ol'r, ^t'loiu'V, gccficb«. 
>cr, mrt PtPéficflc (LyfTgcwinD) 09 befUnir ?anbgilbc til ^cvit- 
gaartcn (Sallioir. SadeihiifO, ^»orunttr bf ittgtore en {lutitt HWcny- 
frt (Lwucliap), mrti cøct SBirl cOct iing, en "Uwnvii-htcr" c^ a 
»aigu ©IRt>tcrc. (I »t>ie ?<atenrfc!jtc am 9Iirtn:=fR0rin" og "Rfttv- 
len ind (^ewopiiien di-s Riftdiop^ Hulls i«n Xanirn" (oii r>3<3f(ilbtt 
"Liienbock", ncbfTrevcii I KW) m. fl. ^Ir*. f. bie @cf*. b«J 5«tcbfr 
R^mn«, tJi3iat.;j.»:acomblct.I.^ii«fErD. I8'W. 0. 1(W, ITS. p. fg.). 

^) *'/7tnR4 4« mnntnfo, qui esi bomo (SoYilcb« $a^al) raiiooe pon- 

sr«siniiititi; per^otM tariirii piuts lilx-ni t>§t scciiitduni ri)iisu»tudi- 
nfm Reiiiii Frartcla*?, « d^mufa rmmiato affo »e transferat." Du 
Frtane T.lftSs. v. mnnsntn. ^OiJTT>iM eil fiJilban CviTjlflfcdfrlbeb { 

noflfiiUbftrælmnfl fantiølcb 60^ bc franfifff Sdener: eil Kn iftc af= 
, (liere, ©vw hl let mcbfatw ©tncnebaanb f^Hietf aU foT typpti^p, 
ti( ntninnfan ftiUagc Kiuicgufrcb for almiiibrltn. 3a fc[t ars c (1*11 
SJurnrtJtwbolb frcnitTÆter bo* (5clonerni;. G^f* Siintltattetttffpnntu 
Ifircit bO^ Bdlti/iiis. Ttipit. II. p. t-V2. "Ko qtinil (icniUir snus, niit 
tK'uHril sn3, roUini sut riii>i»i-tit, dr i|>>A illn iwii eolni>HS (ssn dc- 
l>eh«i, rdiiidiKirdiiicdr jpsqcolDuaUcoseabstruliebaL' &i'. cf. p. Ktr2^ 
p^ fialiizii ^ctc p. ^JJS. Sornrtjlftb ug poucri i X;anniarf. «• 5ofor^ufIl3 af Gart bon Sto« 9t 801 ^^O/ at tv MU fTuUc 
liM'ngf^ til pffontlist ^e)?crC (scrvilium pnljliciini). ^lan 
biTtltf biéfc ^aiibbpfviJ ^vpftffloatbf HttiijfFelijit fra I« itæU 
aavnt Sorbfaflcre*, eg bctvagtcbc tfni (em tcbrc cg nf ijsUxt 
Bffrbf; men bog feer man <8pornof ti'f, at biøfc lilinri colniii 
aa flctc SKaabfr »are mbflrcrnfebe i bcretf »jevfentige ffrihcb 
j ©kubpmérct*^; og at, fom oBenfor CS. 421) <v bcmffrfei, 
aHibbcIalberen c»cil;DCcbct fuu bet fvfe (5)Dbé, bni fn« 
JcrbciVnbom, gicibc ben fulbfommcn fri«aRanb» 

SKan feer vel ogfaa/ at efter^aanbcn fem ben e^entfigc 
Croflbom ubb»>be, opljpvte ben gamle $>ottfb s?lbff iflflfc imcflem 
tn fribaarne og ben ufvic etter troeUiaarnc SKaiib ; men fao* 
lebed/ at ben n^cre^lbcl? eder ^tfbberftanb vaa e» SDJaabc 
ifui'vctebe ben ^e(e frfcStanbé^obfcI^rct; og at €anbtccrnefi 
Jtanb, ben feriere 2tbé ©onbeftanb oticr^ptjcbct (fffcnbt 
!fc ubcii Uubragclfcv^')) i Xybfflanb mccr og mere tvaahte 
tn i et Stflnb£ffoi()o[b, bcr, unber ^e\m a\ ben nvevc ^f 
|<g^cb, cHer ^itjrgenff abet, fan figeé at ^abc fnbtaget ben 
M\k Ufrfl^ebd, eUer Sr(?[bommen$ ^Mab^. S)rt ^ar berfcr 
»Ofret en ^iJVP^S (Sienflanb for bc SRetélo-rbeé Unberfogcffcr eg 
Ucm'gljcb: em ottcvljottcbet ben tybflfc ffitnibeftanb nogcnimbc 
tjar Voprct fri fer tiPcgciiffab? — IX, font ciibog (iigriilunbc 
bencgte, at meget aftJigenbe Sof^olb i ^>eiifeenbi: til gjcfiebon* ^') "Qiii ppf stilaiti ncccssilatfrm liirani crcleHiapiicBin vpl ootuiii, tri 
ci>1i-nilan)>iisci|iiunL, non a roniitc... ad scrvitjum puhlicum rom- 
(icllutUur." CapiU A. 801. c. 20. Baltu, I. 9^2. f :«) e. bl. a. gSoniag I. r. y. 272-7fl, 

O 3»f. Gittiioni b. @t. ii. JKftJl^scfcb. 3 3lii*g. U. $. M2. © 483. 
»ton frcien Jantfti^fcn" o: faatnnrc "^m, Uv ifTc vnrc ittdigc 
(r i 1 1 f V l> ii vt i o.) miMi ticUet iTTc »arc 5^ in t c r fa é f c n (3 : »ailc '■perfsnni, 
wdrtic fincii ©rinipljfrm babcii, ter fic in ber biiriicrltitcit (^'cfcllfctfhft 
ucnriti, obnc JHutfiidjt nuf btii Unifiant', vb fic frci otct unfr« finb;* 
ailta«! Uioriwtej. 4S0 ^ructjhib OQ ^ofcfi i 2>aiiinart. bcmcjJ Stffling cfi .|)ortg^cb" finbf ©ttb og ^Vf funbct Strt 
i foriTicllfflc tvbifc li*aiibc, pg ftt futofcnmf Scføeicr« (.3rci/ 
baucrn*) i vi^it (S^m cg tlaittffabci* af Svbjflanb cnbcg f bet 
Ittbf Slarhiinbvfbc iffc.Darc tlclbiic^): ^avc beg ccb grunblge 
og titrtc Sortfning^r et funncr bringe bet ^iUttf cnb al ben 
^ele M)tt€ tpbjTc ^oibfftanb i bcnd Opvmbclfc frammcr fra 
bc alttt %i^rci 5r(givnc^')/ iSoIoner, .Ijovigc ScutC, ,$)mUr' 
faffen", pg IjuorlcbfsJ man ( ecrigt til fovftieUigc Sibcr ^ar be# 
ncettnct ben ^cle Claéfe af tobffe^onbbvugere, ber, efter goHc* 
»anbringeriie eg (S^riflenbommeinJ ^ntferelfe, fem ^orbf^Here 
cUer t^ffOebcnber ubgtorbe ttn egeiUIige, umibbdbarc agerb^r« 
fenbc Stanb. 

Xxt f^ned tmib(ertib beg Rart, at man, ligefom i !^anniarf, 
cgfaa i Xvb|1lanb fan fKelne tmcQeni to |)e&ebvertebcv t ben 
agcrb;?rfenbe Selfcclaefed t^crfatning; em bet enbeg t^cUer \Ht 
bcT er let, mcb ©iffeiljeb at ubfætte ©ro-iibfernc imcflcm begge. 
2ien ferfte er ben, ^oeri fiie ^pnbet, enten i fammenbvggetc 
^anb^bøcr(vil]«e), eller t fcnrtfilt briiggenbe, men beg tffe tibtab« 
fpvebte (3*iarbe etler 4JpcI, Cinnnsus) ^avbe bannct bf ^^v*SWeii{g' **) er. Doineceii Antt German. II. "i. p. VXi. "Passim io Suevia iw^ 
nistiri ditCi l^rcibaurcti^ liheri a iloinhiis jnunritialis, uer. tpitd- 
qimm pne^iaiilcs , nisi qand coininirtiis exigU siiliji^iiJo." FtUr 
MaUeolxa (^amincTlini Mier ogfaa t tct Wtt %qx\). (ric nobilitaio 
* rusiiclmte r. M) em **Rusliri liberi" t Sifprtsmmcrne flUflffbUTg, 

<Iofii«^ Cfl SBafcI, font nøk »ogtrtc ftg for, at te t€b @iftecniaal 
mcb ufrie Ctiiitfpif (lultc (abc tcrcé Scttiii^cbcr. {Om be fri* 
^onbcr t I;)t(TIaiitf, iinter OTibfcrlalbcrfn, f. cflfaa .t>rt(lniiiitn 
®«fct. bc^ Urfpr. ter Stanbc in X5cutf(fe(. 2. Sluéfl. IHWi. ©. 4W- 
65; temmelig fort og ufulbtlixnKgi; V-^ilf« fiibnu mere Qteller ow 
fcctt følflftibc S- ^: »Unfrcie SPaiirrn«). Dm frie »snbcT t Scft- 
pbfllen, r. Sinbcrling 1. r. @. tiy. 711. 

"^ Cf. Hoehmer de jure siata £ conditfone horn. praprior. • serrU 
Grnnaiiis diTixaodo. Scctio III. $. 1. p. 41 m). neérumrius I. r. ^cmcb^ali øfl |)OVcrt i Sanmairf. 431 »ter, Wé 5(pUcé*Qr(cnlipm, i^V'?3JaiEcit, tcb 5orbmaaIing(Mrbp 

^iig) x>ax fclO>cn foibwlt i ^bbcv cUtr ijorfcftiftcr, ublagte til fn? 

^cr^Jaaib; mcii bcrfor Ifacfulbt b^iEebc unbcr cc(, cUtv i l?angc. 
cnnc ^»bbcling, faa»<l tmcUfm bc fotificKiflc il^^mftiffl^ 

\tticv, (om Sogn« er ^ct cnbnu iffe Siale)^ bev faoilebe 
bgioibc en, ^a»" (|«i{iiis; ^06 oS tt ptvxtfif fom t'mcU 

Sem tt cnfcUc ©aavbf (.$)ofc, J3u6cn', ^oti), Itgcfom og« 
Ra pcrvcbébclingcti , ttt i fel»tf bcrcii (JriftcnKJ ^iftoritlc 
ionuOTcntci*; mcii bitte Opriubrifc cv fov^itlcriff, cllcr ^ar 
Mct Uiimt Sibémomnii^'O. ttt ©por af cti flifl Sprfotiidifl 
I Sorenftifl af ^ymopiib 09 Sogncmoenb (.2HarfgciioiTciifri)afr) 
gfaa l^oé cd f)at)e løetltgcf^elbt fijj ril m mt^tt (ilbfg ^tb, 
[ler lige t([ Ubffifmdigeti og ^otbfocUcéfTtiOeié Ci>ijiieuelfe: er 

Jcfieiibt nof, ofl anbciiftcbé freir^aoct. — |)fltcr HU fatteé i 
L^aiimarf tibtigeic ^ifioritTe <Bpov til U f tørre frfe 3i>rt)^ 

tienbomme i ecii SOZanbtf ^Olbbelfe, t)t?ilfe bi fcreftiibe (}od 

(e Xvbffe ligefaa tibligt fom l^^imcutg^ebci-ncj og uben at 
»an, faa libl fom for biéfe, !an anflioe ncgen bcflcint Stté* 
ilber for bere^ førfie CpWnbcIfe. ^i trccffe aQerebe i beu 

{for^carolirtgiffe %(t> famlet ^orbeøobS, ^ti$ ^^mavUr og 
Sange (.SelbuiarfcH*) beelé ^entjpre uiiber ^otogaavbc cUa- 
^ovebgaarbe (tnansiis domlniciUus, ,@iiI^of', Ober^of^, .$roit« 

jjof' m. m.) teeM <re forbccltc til i^oelene (mansi, .|)ufcn") ; 
faabont 3orbegob5/ ifongertie^, fornemmf ©ninb^crn'ié 
Ker Aivfeué ^tenbem, b^vfeé paa |>cvgaarbeRe veb en Scr^ 

Iftaltct C^Siobc, .SWaicr', Mnior): paa fodene, uiiber forflfief« 

ngc Sov^olb af SovbfcePe, »eb JwBe eg Srigiunc, eUer web k tetié fdCMIfltc Serftonbcrc (»^rafv 21. ®. Gerefat 5W. ?l. tat. 
ørano, tlrcutii4») Vift Pi bl. tt af tet gamle 5Iiimi paa Knnc Kdiil:- 
ftng: Olt>crmaiic>, ber ciictiu ei cv vcewt vV^ti«'«. 
8rau»ffab oq ^cmiI 1 Dåmaatl- 
4^12 tan^tprr eg Hornet*, (OlonJ, .f»inlfrrai7<n') **). til « 
'Kgnrnbe ^nbrrtning, t bet minbfte ^vob tet c|fttllldc (^obé ait« 
^aarr, fan fjaavifrri f Tiaamaxtf iitiontt StUtemc exe fra 
angl (llbigcTf ifter) w'l rtrteafor Mt« ncrnnfu bftcrt**}. 

loi flaben ^esjebprttobe er bf«, ^xi U fr(< ^|^ 

Jicntg^fbfv eHcr SfltfiffSKfnigbebCT, bn* baw C ictflté SB<« 

fibtfif« af fcfn ^>f(f *i?9marf pg bfntf (fl^crenb« 3aarbc fom 

bfifé tfimbem, ffierbaanten fomabrcfce en »afmtlig X«l af 

brrré 91atur og ^rfatning; 1 bet flere og firre af iSebefef 

Pwlene, wb <2alg pg 3prtffift<^ S^f owr i fremmebe eOcr 

^erre Øranbeffreé ffenere ?tbfluifø) ^cmbtr; cg faalcticé be 

=jprbfgnc i'pnbfr eller felvrieiibe 'yoclénwnb, ber »ave frie SHeb* 

hrtnmer af '23^[ié ©amfnnb, ^vlougri, (Gfcriaugcc, ftia 

bel \fi>é ctf falbte^ i ^pllanb);- omflb^t foaiibi inb lil ol blive 

llnbtagelfer*^); ^borfmob Ipornebe 9«f(ebi>itber blct>e ben JMn^ — tcren $>cfc ron ^éttøen grtaiwr æurtcn; rtcr to* n«^ 
^oftcdrt QO Situp^pritic 64 u^pflikilt^ic i't« grctc erlafT« 
wortcn,« CK^j^ctn ^. ©mqW> unt Kci^jtfgff*. l. S83. (SSirfft.] 
**) 3n^^dillfleu af Wccafiltc QMM Wulrfriflc owtfflcté i Øottu? 
rifer, ate*^ocrt3*tiet.I^iilrici;eiaftio)taMc en ?!OPcfcflaar& («*■ 
(irinripalis) mct flere ^iclc ^pfl« 3«««, Cfl IvØigjjentc ^opbont« (Cn 
ttnirtntcnt (iniiuilinl) f. OcTtcbogcn. S. R. Dan. T. vn. Hl (aa« 
>annc Cieurtgaartf ^i»t pæt« tit iiifrfn ©cifft bln> fiftfiligt, ^ 
mcncn Simftirtbcl'. Xci et im:tlcr(i> itfc tcrfor 9?Jfiiini-\ni, at m 
ffuUc gii'iifinsc alle te ivt(!c gor^ote »eb ^otetijaarte cg Santétpr 
i X'aiimftrf. Ocf. fcl. fl. jiiitblingcr ®ftø. b. ^rigfctt*?. 1»» m 
Sefipfralen: -Z^a tpc X*6rfcr brnetcn (j: ftimmcnbvggctc S^cr) <S 
toutøac^cnté ncij) cin Gtelbof (itfjitar, vctlHjt bcr altc Obcii cter 
groiinf be^ Corff^ war — 55fl reo ^Pauctftbaffen rSvmcnigtift« 
meb obfrrcbtt ©tiorte) fntfiittitfn finl«, geiwitrt mon cbctifnl« in 
jfter fccrfcftcn cin Obcr&uf, ber cnlwcbcr tic(b bicfcn 9larneii fu^tt, 
Pbn atiijof, ©(bultcnjof (»eifTt, cm gat ais cincn UbcUpf 
erfdvcint- Dflfaa Ké oé Ptfcr albrc, eller rnbrm bcnaiienbc 9Iarn( 
ton cnbc«! ■^etrfgoaTbc, ai be etc onlaacbc tcb cUcr af en Sa^^*bp. 
' **) Sft bfmic Ot>«9an(j toft ^k "wst«. ^oc^'iQmtncre, og er inbrrfloW fil« J $ontctiTii& 0^ p&otxi i IMntncnt. 433 ben of fxie 3;cvbetcrC/ ber, unber mflngefiaanbc Sh'Uiugfr og 
^^orfjljgtclfcr, f}at}bc maattct gioct (tg unbcr S)2(rgl%crcé ^cfTpt« 
^BtlK'^'O Var tfUfge faaUbcé Mebcii foreger, at iTfrfcgpbl'ct eg 
^Bp flort 3oi^b^^'<>'tci^^ Gtcnbomiiie nu optoge norflen alt bet 
"b^f^« €anb, etter ben Oebflc Xeel bcraf. 2)en $(b jwr 
forbf, ba Srf^cb atlene *)nr CbctéRonbciié Ubmcnfelfe, cUcr 
@fI\)C(ersS?pnben funbe forftjarc fin fulbe Uaftfcpiigigtjeb og 
5elbflcenbig^eb faa gobt fom farten etter l^eituøen. ^aa^ 
e»b*)gt(3^cb og frfgerff Wve Uco ba SKccrfci paa ben over 
tratten, ben frfgfønc etter »ornebc ^orbbruger op^oiebcStanb; 
ben egentEtge n^cre ?IbcI eUev 9t(bberf>anb meb ):cifonlige 
1 avDctige Sorrettigljebcr, ubcttlebc fig tittigemeb Cc^n^tJttfcnet, 
%U at opIi)fc be ælbre Ifbff« Panb^ofcrtjolb, og »Igerbtjr^ 
rncé 53i[faar ^té Sranferne crc ^ onjf bf itb er ne (foruben bc 
JbfJe ?o»e etter ^ebtægtcr) beeW bc franft(Te 5longcr(S Gap(ru(a* 
er, tctl$ bc gefjltigc ©liftclfcr^ iStU>(txiS og 5}ifpfbDmmi;rg) »or bl. fl. en 'isøl^c af mange 8lat«fort>ofr3 langt filbtflcrc Utttlf* 
ting i 9?crt>cn; fKflnfct eet Itllifle vifit ftii, at diiimdrt« aflratific gors 
fioft (W>cr|>wctfl mcft jja&c baiinet fig i iliis^tb mrt Spfcffliint-é. 
**) SJIaii fiiibct ilU fifltcn ^cle Q^yct cfl ^r?cn({i&ctcT, ter foaicte* 
oSftgaee ffg i ^iornebflab; og eet tixcmpcl inaa Dccrc not til a( ttifc, 
at be iffe olta fanfct ten »ciTvttcIfe, te fofltc. 31f ni Jilonrr^^crclntnfl 
(fraXl. SlartJ feer man, ali?cmtdbpcn OiaiO-^olcn" i ©c^Hfei^ 
iattt bf frie ©anbcr i bcniif 53v eocrgicct ter:« ©aarbc (prædia) fom 
ita(le|>It{)tt(ic (fttib censii Icsiiimo) ti( (guntram, en uiÆstlfl |;crrc, fccr 
twbe t iPveii, unbcr bel Silfaar, at te flirit ff^t^c tcvrc tr^^ggc unfcr 
(and (S<^^f^tI^. (^cq conditione, ut sub irmndiburdio lIHus sciiiper tuti 
vilerciii rssrj. OTeti ilcfpc l>a»tc fan faaci tern unter lin 5Kaflt, 
fpr (fon bcflpiiMe ot rnitcitrvlfe tcm og ot fcrbrc ^oocri cf bent, 
»fom iMtt le fare (loiiS SaRclJeiibcr." o. f. &. (staliin nd oppressio- 
ncni lllorum iocuhait, roc>pi[([iin mifi primum pelitionittus a^gredi, 
dvitidr — pctiv (jiiaiti nisti^uarli stii es<icnt, Ju*ssit sibi scrvire in 
agrirultura sua, iC sccando focnum. S: m<!tcnd», d* in omnibus 
relms qiiitiDs oppressil eos," Tlerrgon Griiealutfin diplom, dom. 
Habsburg. I7:t7. I. p. 3'^. aionMtut »oWbt ^Vo^ij^t \«x ^-a-^^w , ^'S' Somftffflb Ofl ^øvmi i Catmoit 3ffTtc5i>Scr pø ^(plemauirin: *■). 3fft fM wt bennr ?ffliøj 
^ (ffc j^anfh fertif^aaC/ tit nffrmcre Opl!?éDmg af SO^atrrtm 
cm ^erbffrjlf eg 'Bor^r^éfI>^^pf^ i bcti ttbligfk fDtibbcIolbcr, 
at DmraU en af t< ^i^ti^^t cg morrfeUgftc ^(florijYc Jtftber af 
ct»rnncrt>ntc Slrt, fciu, veb ben i Srauftigc t>aagacbe aloorUge 
3veT 00 ^cgeiilring for 9IatJena(l)^tlDrfcn, npUg rr 6ragr ftr 
e^fft 5^ft er bfit ^(fct« u(rvft(. ( Carl bm Stor«« 5ft, 
tUtc i ^cflV"bcIfcn af bet 9bc ?lartjimbrfbf, eft« ?ibl)cbCH 
^rmfno'é SoranRoItnfnø^) forfattcbc Sovbc&oø viotv alt 
bit, ^lofrrct St, ©frmafn b<é ^rod t>eb ?Jar(^ tiftji'renbc 
©obé; I)Doraf ma« for rt ^ar ?lar fibf« ^ar ubgføft Xcrtcii, 
foni bo^ nibnu mangler bcu tM'gtigc 'Xtt\ af ^cgrn, bcr f!al 
(nbbcfatte ben cplofeiibe ^nblebnitig og (SommeDtar. Uagtet 
6aipnft af bette umibt>orrIige |»(e(pcmtbbel, »H jeg forfuge, ^er 
at ufcbrage negle af bf, tior ^ienflanb ncevmcft tJcbfommcnbf 
|)DVfbvuiiflcr og ScfuHiiter, fom ^ovbebpgeti, i>g be af Ubgiwrw 
i et XiU«eg mcbbfclte analoge ^tctfipRcv cg Xi^Ipmev^ fremb^bt- 
^Btit t>fl ieg g{øi-e cpuicerffom paa beii forbaufenbc 9^'g• 

fan ciifivinfl fcm til Sofot^uni} mcu (unfce ifte (emme til før SKiXi'fl' 
fccti af fcmcmnie ptner, forficte (ftc ai tale b«cd 3ag (iihicilt 
ipsorum slolida verbn^i pg uC>rettct)C intet (cum oiale illuc vcirirfnt, 
ppius inde rrdicrunt> tSuntrawi cftci-ftffc Soiltcmt, fem fine Bet« 
nrtc, tH Rti Ctitlcr, cg benne iflicn '^diraisii fiUo niHl.>lplio lirmll- 
tAti^iii t3iii injttst« acquisium." IKlfi tieblr^ Ø^cn til Jttoflrct 197uii. 

*'J Sil tf vigtiflfic af tifife ^»rcr kct af 3- g. €i*aniiflt utii^iftnr Cor- 
(lus tiadlliunuiti Fiildrmsiuni O'M'^- l7-i4Fnl.), t^rt (t(i>m ^V t^itcit 
iil 3JIitteii af t>ct Hte ?:artunbTtbe} Cf( jwortil flutlct |!g Ito-ifvcmi* 
^pHtrimoniam S. Ilonifarii", <ii SPcffntclfc cCcr ©tifttt gnlbfl* 
(Jicntommc, eficr X!tvk'mer ofl øomtc ^i'^itofln:, ^a iomporibu» 
Pippini Rrgis ad fnitiiim S«c. XIV," 

'*') Ptilfptychum /riitjiioiiu Alibntis, s, liher ccnsualis antiqiiDS Mono- 
sLerit Saiicli Gvniiftni PnKritsU. 'Irø p. 4U>. ^tinlno (Slbbcb i 
et. ©ermaiii omtrent fra BU— 817) »ar ^nbrt of Sari Un ©tore, 
Cfl»arcnaf tefirc?lbb«er, fomunfrcrifrrtilciferfnélcfiamente. (3i>f- 
BouUlart llisl. dt' l'Alihajp Uoy. dr SL Gorrtiaifi d« PiTZ. Pirio 
1734. fol. p. 23. 24. (St "^ax 55rw?ii)H€r ftf ^cttJctoflen ere ©er af' 
trvftp p. IX- X. (Piéccs \tt«\&c."> 3Jonlft(Ta^ c(\ J'owri i fanmarf. ^5 om paa Sorbtcfibtclfcr, fom Uttt ^hUtit atltxtU cmtxtnt 
'tialutrcbic ^uiibrcfcc Jlor efter bete ©tiftelfe lfa»bc ipam i 
S(anb til at f rfnjcrijc *") i en Sflnbilioefnrnq af Srflnfrigc, bet 
mfii fuiibc vcgiifg til bfn næviiifrc cg iTcntfre Omegn af tlbbcbiet 
oflaf^^avfé. !t3et, fom er tUcvn^ af^aanbffiiftet, bcr fattt^ 

KiQk, bog fffe ret mange i^Iabe, cpregner flloHttgobftft, meb 
Bnberneé, bered ^uftruaé og 45erné 9?awne, enljwcré firr* 
ne Stanb 03 Stifting, C^Saaibcneé Spvbmaal af ?lfler, ffng 
09 ??iiiilonb, lUlbcrn■^eIl cgfaa affSfov, famt Sifgift, Bh)lt og 
I 2;agé»<?vf; faalcbcti fom ©obfet fanbteé fovbeoU i 25 3)tRric» 
ter, Sogne og ©yer^O/ ber enbnu afie, «fter mccr enb tuftnb 

Korfl iVoiIsb, tvt ffcnbetfg« »eb bcied latfnfTe 9?a»ne. Saa^ 
bl 3lnta[lct, haa'Gc af ^eclgaarbe c^joet, .Mansi) og anbre 
flcrre bebtjggcbe ;3orbIpbbcr, angiiicd, etter nogcniunbe fan H^ 

^fgnc?, ubgiøre bc tilfammcn f}cnvi'b 1800; fitJDraf jeg [)or 
ilt omtrent bAO, ber finbcé ubtryffetig anfortc fom ovrinbc« 
gen fri ©ienbcm eKci- ObelSgobé, (raatisi inyemtHeO og 
omtrent 220 fem ufrie 5?ocl (mmisi snrt/cs). Jiciinc 3cr* 
bene i'effaffcnijeb funed bog at bawe loffret oben egentlig ^nbf 
Pybclfe paa trbfommenbc ^orb&rugcré ©tanb eller 3crf)olb. 
Det foeb\>anIige er ijel, at cohni finbcS pna be frie »l^oel 
sent pna niansi serules. SJfen (jtj^jjjigen finbcr man 
gfao, baobe Canbboer eKcr SoifJcre unbeif liovnebpaO (i'u- 
bnu Homilies), og ^onbev af ringere (Jlagfc (Liiii) fem beboere 
inansi servilfs; og omtenbt pnbcé Srrvi, ber (jaoe frie 
Soel i SaRe '^O. — Slntaflet af 93oeI eKer ©aarbc (mansi) 

'■»•J) @tlftctfcn af abtcbict St, øJerraain er pmircnt fr« '^-'it). 

,«») «tt b«ii Rcrm, &soit Mbbctict t=l. ©enntiin'* 3'^i^«'">a « Forføtt«, 
»flr &ni foiuyanlige, frer bniflteé i 62 frartiffc Xante uct liftiinitc 
Decumcnter: fcciJ af bc i Ællicsflflft (). -i«:)— Æ«i racWceltc Stafl> 
lucntet af Folyiiljchiim FossaU-me, Reiiien*ii> og SitJiicii«. 
*') 3- ^^- -.l-ai'ln<^a* »'^mw — li-nel maiiMim infjetmlfm."' p. 108. 281. 
Oilrerlus jert-wi, df «\«r cius aneiHci — um^ TO»u%w(ft V«^twv\\«ft. 


^Sernrtllab eft ^owiri i asonaaif. HtstrvWfv tcfl lanjit fm ffff Safltfi af J>uutfi(tlb cUtr ffrtmificr. 
SoalcM ang{»ed f. ©r. i en ^p (Bmjdum j: Boiss) en 
Drtiiiiii.s. p. Ml. 119) ftl m/insi. men 1A2 nrnrOfbrr (fnri). 
S)tr fetffpmnKir oflfaa fifw €Iag^ minbrc 3ortIebbfr, f. tfr. 
ftospiiritm^ og perlka. Saabomic minbrc ^Ip^^lobbf 
(hospiliiO funbc ( pvrfgl r^faa, (f^rfom bf flerre, bcbor^ af 
rolnni (f. f. iSv. p. 259. 60). 3 ff))cv S3i) l}a»U Siio^xct 
titUQt en bclvbcti's ^etjcbijaatb rlUr ^^crrcgaarb (mnnsits ito- 
minicatus) ofl for bt't mrftc ttn etter flere ^(rfcr. Sorbftogen 
noraner t>cb |;oei-r Xtjlrlct forfi •^looebgaarben^ meb bend li'Hfg« 
flcnbe JlflCr* og ffngjprb, ©Fot) og SMpner; bmiaffi ,^(rfeii 
ellfr Sfvfcrne, ljt)or faabanne ftnbeé, meb itirfejovbcn , og U 
uQbertibeit til ^ra'flegaarben etter tl( £tirfcn ^orenbe hospilfs 
Cjiim^niffnb, meb 3oTb)«). Jierpaa fotøer ?It)[dforwaIiertn* p. 380. ^igdctrd om 3 anbn scrvt p, 361. — „Doiiiinicas wr- 
vvs, A* uxor t!iiis colona, if-nrt ma[i*ium ingtrtuilem." p. ti. — Jjrfti 
mct; v^RafEPnulfhs foføriHs S4in<-li ricrtiiiiii, d: iisor ritis cnttma — 
Bngcrabuliius eohnus — iMi ilao toiicnl m4n:^un) tsrt^iitm." p. S. 
B«l(lrfcus coføniM dr uxor cius colona — Icm^t mansuiii climjdiuni 
«rW/rtn. p. H. ©pc Coloiii, fom alle frft«f mansi seniles, p. Sfi. 
0. f< f- Cct, man f(rbt>on (ingen antagrr ((• Snton, @>cfA. ^t 
teutf^fn ?anH0intff(b. i- 'i-*^), at minsi infcrnuiles og »rnUfS 
iittiMicbcø >cftcT ^cfittcnird Srflaffai&eb«, gicltet faaictcd itTc otoi 
Uiittafltlfcr. 

*'; jDcHc forniircé afllPfiiDfWnMb: "prørfio/wm cam babllatione, oc«i- 
patum nou Jarc hcrodltario sinat mansus, sed patfiiUo, vel ad åo~ 
mini flrbitrium." aitfiia ^ficVtifc tlifb 3pit« 3»Vrigt fintrt te 
.(ligffom wre ©flatifa^er) ncfpcti »rt dik fiitfcmc« og ^'niflff 
f flaorbcacfi Oorb. /*er«ca (fr. perche) t>«r (Ifc Wct tt Va;iitit<L-iiiaal 
(f. nrtfnfor); ^ttt c^faa rt Sortraaal- 

f""*) IX^fcfl afsiifl tr fætWHiIiticn I Stone, noflte røg, og en IV-trtas« St. 
bribc. Knfrcrttecn n Sirffjortoi fao bclvtelitV at ^ni ilfc (iin bilPC 
^orl ollftif bl fuTftciiaiirbcn; f. Cr. Breve de VillamUl (Villo- 
nifoi) p. Tfi. ,.\spi(iuiil ad ipsoni eccleswm de tnra mdomim- 
niM C<3ltfoa fri 3ort, $ioffMflflatMjort>) tiiiiiuaili XXIV"; tf^uirtl 
l» mansi mrt) Id Slnicfiebfr cUer gamilitr, 71 iiumiaria Sort*, Ofl 11 J ^oiiirtf|at> Dg pvfmi i T^anmaxt 497 ®aarb, ^vov en faaban ftnbtø. $>an er olhl) en coloiius 
C^rmiior *S: ru>loniis"') pfi ^flv unberKben to inaiisi (p. 71). 
XrrnÆfi ojjrtgnfé (Joloiterned ®aatbf, og bet øvrige &oH I 
SfnHciet; CQ i be fteffø Zilfatbt an^før« ti( ©futtifng fjcle 
Slntottet af niati!)!, bcied 95e[faffeuljeb/ cq Summen af 'iavL^i 
gdbcti etter ?Ifij((tevnc. 

3)et coerocienbc Steertal af ©oiiber eHer ^prbtrugere, 
b« opiefliied ( iJorbcbogen fom ©cbonc af ^loftcrgaorbenc, 
«re frfc Sffftere Cl^oloni), Soar ieg falber bem faalebeé/ fors 
ftaacr jeg bcvtwb, at be, i SWobfcrtning til Xiorflcne, (servi) 
i bet nu'nbfle ^aoe vcnrct af oprinbeUg frfbaaten ^erfcmf?. 
35téfe 0)/or»* bcncrone^ oHcocgne: homhes Sancti GenuanI, 
f^iiUt Ua ot)ev)>tteé t>eb bet S^bf?« .Seute*, cg Oort ^or« 

Inebe. 3)c twrc unbcr fl'Ioflrelé ^rn, og ^loPrctd ^ntroii 
fcrragtcbfd fem bereé ©fpté^crre. 3^pn fammc 93enÆOnc(fe tiU 
micé f{rbt>an (igen ogfaa fcb be iangt flelbitcre forefommenbc 
titii; meb berimeb iffc i aimiiibcligfjeb »eb SrceUciie (Sen i) , 
Iler be Jremmebe fativcnæ) «). 3 oDrigt finber jcg ingen 
&OFfentIfg ^orfliei paa U fibfletf og bc førfie to (Slaéifer^ ^H* 
^^ar fom ^^rb&rugere, og antager, at ^enfrcnclfen af £r«( 
^^Ucne f^ax |)cnf^u tii ^ebfommeubcé 5^'bffl ^^f^ pcrfonlige 
^Soi^pfb. 

^fe Sti ($L'em))el paa ^t?ab 3('i^^tl>od'n anfører fom @fplb 
^■g ^overi af en fr( &aa\t (mausus iu^cnuitis) Mil icg tagtf 

hoKpUrs. Em ^mU tilliflc cii aniicxfirf«, inrt libct Sorb Ofl 2 
Mrvi. .2RcH i>eb cii onKn Jtirle t fitmme Diflrict (fiiJo/idwrri, Bou- 
l»y) nicb t> hospiti's, fe« man uMtpffclJfl, ol tctié bctvtcUji« 3orb 
Vdi ^rffflirftflOTt: „habeni inu-r ipsum (iresbiitriirii * i|>s«s tios|fi- 
tes <lc teira arabili bunuadaXX. de pa!>Uira bunuarla [II. 
^) 'Stixax bcrimob cii Sral (scnus & luor cius co/o*w p. -^^'iil A-cJ 
(at>bc ffotct en Cnlono; cUec naai m ^rcnimtb (Ad>rna. ciuaneiis) 
»>ar i fomRic Zilfitltc: p. 2r>6. finbft mfln lotnliflcn ot TOonb e^ 
^Reu uiramuicn bciitcvncd: humincs s. (knnaiu. 438 Sornetflab og pvøtn i 2}anmotL 

Un førfle, noH! |>ovrbgaAit(n, i Sipm BiscoDcella, (fir. fié- 
coHceliO ^løttf Sefibbtr ''Teutliardus colonus et maior^ ") i 
Ar(géf!vr (ad hostcm) ^oert antrt itar^brbO @fifUngCsoledos) 
00 ifoext anttt Hat een; famt aorlignt 3 $>«d< og 15 SCpg. 
£(( Vintcrfcrl) ploitt ^an 1 91 a f t e r (Perticas ; Ut fr. perobe s«) 
t(( %3aarfixben to. $>an gfør @)Ktnbbaøf (Corvadas, fr. Cor- 
vée) { beøør ©aaetiber ^oer Uge meb to iDragerc, (cam dno- 
Ixis animalibus) forretter Æforfeler tfl Orlrané eOer tØ 
SRan^; (rncit curro|)cra, af carrum, en ^arre) og gtor 2 
^agcé $lr(efbe (dies II operatur; formodentlig om Ugen), 
men, naar ^n fngeu ©pffnbbage gfør, ba 3 ££)agc; bfbere 
luffer ^an to ''porticas'* $tfngaarb^@{erbe meb Høvebe ^ 
eller @tavre (pavillis fissi.s), famt to 9lafter eOer "perticas" 
91g(rg(rvte (ad metispnOi W^ f"d^" ®'»>> ^ < 91cer^ben, 
men 3 9Iafter, bcrfem ©foben rr nonr; enbe({g flaaer ^ f 
Gngrn et SRaal af to perticjio (sccat in prato perticas II). 
Om 27 anbre ^onber (Coloni) i famme @9, ^\}oraf ^ 
^avbe en ^eel 9)2anfud, fh'ønbt l^genlunbe meb futbfommen 
Ifge 3orbmaaI: ^ebber bet toeb bem aUe; Solvit similiter. (p. 
210). ;Den famme formel ant>enbc^ ipaa (fgnenbe ^aaUi 
en flor IDeel af ^or^'^og^n. ^en fulbflcenbige ©fylb m. i. 
anføre^ veb ben førfie ©aarb i ^oer ^9; foalcenge ^oi^P^ ") røiiartcné Oorbniaal af 3[flcr, Giifl cg Stintanb angfoetf faalrtrt: 
^hntii'iis de Icrra arabili btinuarios X 4r jornalem 1; de vioea di- 
niiiJiiim aripcniiuiii (fr. Arpent), de prato aripenoos V." 

W) Pertica: i ben fabcanliflfic Scmffrielfc, et Hg«* eHcr 3otbmaat af 
forilicUig gtrngbc; bog oftcft paa 10 gob (pertica decempeda), mw 
ogfoa t?.ia i'i, l.>, ifi, 20, 25 og 27 gob. Értuben ^refomm«: 
PrrtJca nrpeniialis, agripcdalis, manualis, jugfalis, 0. f. V. „i>«rtltcaf 
Tacvre o: agruin ad tot perticas coicre." i.DuCange. Gloss. ar. t)tt 
banffe #9iaft'', ber brugted t »01 ælbre Slgemtaaling« og bet 23pb^ 
»SlutftC",. jbaTc uben ttiiKsl ttarmetl til pera'ca, percbe. SoTiicbilab oft {>oom i Sanntarl. 488 1*^^ '^en, fom bet fpne^^ Uiva ben famnt</ ffcbber bet: solvit sU 

ff iibjfiønbt man t>tfl nof af i^otbebogen \Ht Ut vil von« i 
Sianb til at fw, (^»orfor 3prbj?vlbcn 03 ^J^rbfinc 'ott een ©aarb 
cre i-iiigfi'c, cnb veb en anben: feeé brt bog ovcr^cbet vtb be 
ttitnbr« 3ovbIebbei-/ fem foicfomme, atSlfgtftcrnc i bet ^clc nogen* 
lunbe maa ^oi?c rcitet |lg efter forbene Hicrrbf «'). ^ttc ftclben 
finbed to, cnbeg 3 etter 1, ja 3 SamiUer paa een @aarb, ja felv 

a et ^aføt ^cel (tlimicliiim mAn.suni), !l)et fi:7bt)anli3e er, 
at t>aab* SOianb eg ^pne erc Coioni (Colonus & uior cius 
colouii) ; bofl forelcmmcr temmelig ^^ppigt : Senm Æ uxor cius 
cohtia (f, (Sr. p. 299. 210) j og ba bcuietncé fvcboanligcn begge 
homilies saiicli Germaiii. (^igclebcé: ServM 4t uxor cius 

fa; 2tl9. Lidus S: u\or cohma p» 3. C'ohuus <& uxor 
TWo p. 25. 26. 29. 30. 36 o. fl.^). SKan pnber berimob 
tiøifl ftefben (maaffec Fun een ^Ung, p. 250) en Coluiius, 
gift meb en SixitUpinbc Oincilla)«^. lEcrimob forefommer n 
Si Golpncrnfé 'afgift i curiflt Ttttpfrp fig efter gammel ^cttægt, („per 
tiriclum, (?)n;lppr irigini« atiii(.s~') cg anfoaiS for lo»Iifl, i\ac\r ftfn 
ifte oMrlTtct tcntic: frer mon M. a. ftf ben p. SM mrttccHeSom af 
S. ^lp(n i 3lqu;tiinicH. • 8^. 

3mittettit cve ^itcmalinmc ^n foa mange og tctvMige, flt man 
nevpc toil tjffrc i ^liint til at forflflrc trin. 3 ^jjeii PuUiiieuu (PaU- 
lioluni) forefemmer f.Sr. p. 10 «n(5kiarb mcb 3 bannaria »ytoielonb/ 
en aiibcn me^H himnaria, )fvtt »icb ca cnfiitt-olonasj p. II tfrimob 
en Qiaatb mct> S biinuaria, cg 5 Colmii, 1}tié jjCimiliErt t 31U utgiøre 
25^nfDner; bog pntcé bet fccbuaiiligc „solvit siinlllUT" »eb bcm afle trf. 
%Uxt TlarUr fpncS, i {Jolgc bninc S^'rbct'Pflr nt ^enfvbc piiii, ot en 
Lidus i StanttfbilfaaT ftct rtttflcrt ciib en t-oiomis. Gt ®ie& fcr^ 
femmer cu lidiw fem irbiret;ntc: „Eusebius Uilut & mor eiu» 
Wdo — ipse non t«ticl, Sfd jirtgviilet poreosj" p. 11'2. (iH). *i8.>). 

af €t p. 37B mebbccit XJipIfim fcc8 b:n »el btHctibte %ax\&^ fertil : 

jykntilla In uicurni cliicta. viniiii stiutii vtiicuto ••rnilutis ubli^'al," 

Jiid. ]i. 409. — ©. 7.j forcfsmmcr tog cgfoa: ADsogis & mur cius 
Anriltit S. r>ormaiii, rii<;leticrga , biimines S. (lOriiiBitL ^cn tan 
bcntetnrd l^ortfcii culniiut« tUn i^ertus. 

440 Secnr»9at o« ^Mdl « ^mmOt a. \t. 10 toWaitgc: rolonus ét u\or ciiis libira rtttflfrt 
faalrtcé t)ifcr en goriTiel paa btggf« 4Mf4at). Xiå\< btam* 
m6 »el (He homines S. tirnniiiii; mm afgift og ^wri 
<K beg for bem utru Soronbritig. ^fgricM \i. IJl /./ Jtu S. 
GiTtnaui, A u\ur eiiis /(6na,- ja mbog Cp- 2I> ^^Servtu 
iSr n\nr eius /lAer« — li«nniiies 5. (icrraani." 3)(éfe 03 
f!erf l-.idi (;ai?c en innii.'iMs /i(/*V« i %x\tt. (^«iMi/; brt fartM 
vanltge UDIrvf; om 5?Iof}rct cg brté Qrienbomme brUQté habvi\ 
(Ft ffrrmf^rl forcfomniCT ogfaa piSa frie ^oa&er (.coluni iii- 
f^cnui), fom »eb frcgtu Sor^plb Mre bl0)«e for btfiaubig 
L fritagne fro 3orbffpl& ofl ^eri, imob en Afgift af Olie elltr 

I Vor (VIII. .Hctlariris ole), uul XVU. coræ libras) t<( Jhri 

■ frn*'). ffn egen, men fi^l^^n foreretnmeiibe Gfa^fe af Stk* 

\ Rreté 3o(l vare be Sremmebc c^'xtranei, adven&O, l^ooroeb 

I ubrn Xofol overbe&ebrt fcrflaacé faabantic, bcr tffc Vare føtiie 

F paa ^ItloftcrgoDKi; eller tffe eubnu t>are optagne i et egentligt 

I Wornebdforljolb "^O. - 3ngenficbé xwowci noget om Xpeube eflff 

I $r«Uel?o3®aarb&rugernc*-Oi (un l^ornen« opregneti vcbSiatjn; 

^^L **) *^Colimi vrro qui IpsNin inhabllant villam ita adhnr saat i'njnml, 

^^H KJi-uU fucruul le-riiporibus »oncli Gcrmani; qaaliiius iiullj liomiDtnD 

^^^É ant ti, aiU Toluntnrie, "inc prrccpto Abbtlis aui Arctsterii, atiquti 

^^^^^^m eahibeant iervitium. Naiii ipsitm atiiduin coiituilt S. tipnoaiius ad 
^^^^^H lufninaria cct-Icsi« S. Criicib." jTc- p> 117> 

^^ Rstraneui tfr uxor cotuna p. *ilO. colonna A uior eætrauea. HS, 
WUbLTliis Lilllis dr uiur trius i^^fronea. p. 11') f,rrofticrtus IJtlDS. 
A: Qior eius extranea — quorum iufantes non aunl lancti Gtr- 
mnni." p. 113. ^hcT\o Brtmneus. cuiuifuxor Æiitfaiilcs non suiil S. 
Germoni." p. 99. Senus Æ mor cius advcna. ((0@ftnflc) ^-W. €r 
tujni af A. ffori ben ©laltebf, (t*77'0 mcM«ctt p. »46, tifn f 
evrtgt: at miar Puucntimtc t^tobc fiiftrt fig tnt pan Jt(cfiTrti6 6IdM. 
(untc t< iffe fortrré tilbage af notaen anttf n |>cm;, eller benne fnxvr 
$io»et*(»[,it (capitBliiiutn) af faabatinc 

**) at bf tpbffc ellrT franHile Coloni baaftc fimbe de og Viubiccrc fifl 
JriUf, feer man af A|ijiond vctu Formril. ad ^rnrcuirtim, Buituii 
CupttiilnT. II. i*. AtW. 


S^rnAjIab oq f^ovcri t JKmiitnrf. 441 ^\}é iSnUUc ugifte ogfaa SWober eHiv ©oncr; moi albrfg 
23rpbrf. ©tibfficnlif ^pvcrfct wb be forftictligc ©tagS 3«ft«* 
iorb fcebt)an[ig«n et bcflcmt for ^vert Stage Slib?(bf/ forcfommcv 
bog jetter HU ganf?« (iclbcu Ubtvpf fom biéfr: "facit man«- 
pcras quatitum ei jubelurJ'* Cp 3.> caroperas, maiioperas 
quantum ei juLelur." p. 10. maiioperas qnanium ei injtiii- 
gitiir p. 3. uhi ei injungiliir p. 38. 41. 44. a. f. V. Si:fm)»I 
paa, ^Dorlcbcé ^i^i^Jt^arne oMrgottc bcwé 3orb unbcr ffloflrct, 
forcfommcr p. 31/ ^bor b<r ^anblcé "de -Ifodo sancli Ger- 
maui, .sila in pago lyfadriacensi." Cpais de I^Iadrie). f><t 
ntwnca 15 (Sim i Si;ett (villa^ Nidaffa (9?caufl«tte), fom 
Ijavbc fHfiifct Æloflrel bcité SiÉnbonimc lil .ffirfetyd (ad Iii- 
minaria): fcrbi be iffc Funbc ubrebc bfn ^plbiQC StriQétmt{it 
tit Æoiigcii 6*). 3)c rcfliubcé faalcbfé fDvmobeiUli'g mcb til ben 
(Slaøf« af getftlfge ^orntU, fom (foibf be fvavebe en afgift 
etter Sienbclfc ( 93 o v} paa S^t-ff fif 3?atm af .SBad)S5tit3iflC/ 
at antetf men (llbigere G^rempct paa, ^vorlebed to frfbaarne 
DngUnger, fom fiafagbe (Tg bered t^ri^cb, ''dt dcvcnemnt 
s«n>t lieati Martini d£r omnium monachorum monasterii" 
(10990 forefoinmcr blanbt 3;fp[omcriic p. 3T0. 

Qt faa fulbl^opubfgt ^iUebe af Caubboforfatnfngen, meb 
^enfpn tfl bet batncercnbe %}ornebjTaE) unbcr ^lofivcned ^crs' 
(Tabfiret, f^oé %vanftxn( fer og unbet (Sari ben ©torciJ 
Stb: t>(I mcin fnap af nogen anben famtjbig ^ificrif! ^ilbe 
funnc baniie fig, ^et loifev 0$ aflcrebe tgbcUgt otle ^runb* 
træf af bet aftfcengfgc, etter .tjerige" Sor^olb/ fom efter^aanben 
aflofle Srcetbommen; cg fom titttge \}oé ben talrigfle (SlaiU Af 
§o(fct/ be ringere SorbbrugcvC/ attevebe i 55egyn&clfen af bet 
>*) ^Isti homiDCS ruerora liberi d: ingenai -j sed (|ti!R milUiam regii 
non vaiehant axerceref iratiiAfnml aloilos suos Saiicto Germano. 442 Sornefrildb og Røveri i X^onmut *'af 5nt|<b. 

3oH;pIb«ie ( J>rniVcnfce til Stopnbfrnfé ?ib(Rficlfc og b 
ttciicnb« Canbl'ecladfca Jlftj^ngislicb af J^erffat cHcr ©runbcfi 
f^L^é^lngcIfarcrnc, i tit 9be— lltf ?lav^unbrcbe^ »arf Vfl 
lJi]e]Vn(Ufle fffc meget forfflÉlii^c fra Sranferufé. 3*0 trfi frøi 
Utttb i Stovt^tt ntioitic, ^t>ab Ut ntfb ^(nfvri ^(rpaa ifi 
tf.ir fffiibcmmfligr fjoé f|i7n gevnirtniiTf, fciiwf fer en Xfd mrt 
baiifTc pfl anbrc dorb(j!f ^nbipaanere tfonbcfcc 9»ation. — ^i 
flifufintf allcrrtc i bf HbKgftc angclfariffe optfflnrt)« ^ebtapgifr 
bm famnte Sobbcitifeb 03 Xrc^fb j t^clfetd StcrnUr (Her 
Gfa^ffr; nfmlfg, fonibcn bc ^erfTcnbe ^ongcpffgtcr, t<n aU 
niiubclfflc ?lbfFi(IcIfe i Sifbaariie og StæKf, og be ferfifS 
8tanfcdbctmg i ^larlbaavnf cUcr ?ltc(^baariie (EorI, Thune, 
ThaneborrO, og rfngevc Sn'&aarne, cflri* >3ønber (G 
Villoin «=')). Ogfaa bié\c abfTiTt* rt gifunemfort ariflefrifli 
^^rindp; IigefiMn ciOfr^cVfbcr ©tanb^ eftfr GafiC'SovfficI rWff 
fig ^D^ ^iigclfarei'itc fultromnicii ^aipt ubprcrgrt. ffiibt)£|1a& 
Doergaiigeii ( ben fleifiHge Stanb ubpertebe l^er fffc (fem inan 
feer afSt. Cfgberlé 2c»e) ben opifnbelifle 5ubfctS» efler@tanb^ 
3avlen agtcbc* i ?3tbnf^tvrb oq Ctb^wcrrto alrib fer 

"^■©ange fan ^e(t fem i^onfcen. ©b af fer Senbcr fom SWebecb^? 
inoFnb gifllDt hm faa meget fom een 3arlé; for bcinicd '^ia 
betalte^ fer ®angc faa ^øi SWanbcbob, (VVergeld) fom for 
9.ionben^j og aUc U otjifge ^øbrr for ©aar, €cm(cpflelfe eWer 

.anbcit verfonifg ?3o!b \>att i fammc gorticlb. ^ier*3cb man 
bog bemorrfe^, at ligcfom beltc (Jauefortrdi, om jeg faa maa 
ftgc, ubgif ancne fra Sebfclen, faalcbeé fivafte bet jlg fjeftet 
*^) "Cft fvnc« at ogfflrt feen norbiflc fflcnovnclfc JBcnrf« u^.^c^ncfu pjr 
fiiiitrt ^-Utj for CuqtIs: „Aonrf« or Buitda, e tjeuominniion, hnv 
iliKiiUj a|)plictl lo Uio- Oiori." F. PfiJgmve niKr nnil progrcss of 
Siomctflab ofl ^cocxi i Sanitiarf. 443 1 Un^ fffc Xittatf eiib til be omtalte Steftig^cbcr. S)m JattfraarHctf 
Dttiige ^rbiflffcb, $oi'tvfii og SOIagt eMr Hngnrc UitbcrgitJtit, 
beioc&f allcite paa f]atid (»runbrfcuboni. ^un toeb benne, etter 
Js>m fvi C3 fulb Sovteicr, (H luiord, LonJ) funbc l)an Oybe 
ttv fine SWoEiib (Men, Vassals). edev faabanne ringere gris 
baariif, Ccr t^a^ln flbct fig uubcr gorbentf ^erffab, enten fom 
jji'ifoiiliijt tiiMienbc, eller fom ^orbfænere. !l)eii ^arlbaarne 

Iubeu Sanb ta&te 'ocl itU H" Sf'tfelérrt, mm fieg tog neb i 
m 3}2eUeiticIa^fc imetlcm KorI og Oorl ; ^tjflfet jeg, for faa 
pfbt fom 5>'cmffttttngen af bcttc ffor^olb er (iffer, betrflgtet 
fom et af be itiTcrcéfantefle og eiciibommeltgjlc *|5unfter i bet 
angelfariiTc 5i>[f<* Organisme, ^iéfc faafalbtc ,.Sixhæntlrncn" 
Cforbi be ^Dbc fer 538nbfvé *13Ærb, cgfaa: Sokcmen, lesser 
Thaoes) l^a»be, (tgcfaafuibt fom ben mægtigfJe Tlwne eUcv 
^Hfnrd, bered fuibe pcrfonlig« $ri^eb. !De ijaMtc t>ef tngm 
^Tlnbr« at raabc otcr, eg ingen fu(b ©ijlbiflf|fb, cKcr ©temm«* 
^ttt meb ben abelébaaine Sorbeter; men bered ^^erfon var 
^pereé Selucienbom, b»oro»cr bc funbe vaatc efter eget Syffe «*). 
^c tnnbe/ efter eget ^Jalg, fvrviUigc« ^cngiiøc (Ig {cominernl) 
fom ^iafalter tit en Sari, ligcfom benne til ifongcn; bc funbe 
tage 3orb til Ccljn cKcr ^mQ af farten, meb aifglftcr, Hge* 
^Jbm i^onben; men be funbc oplofc Sov^oCbct, imar bc oilbe; 
^btet iStavndbaanb, ingen pcrfotilig SBprbe eller afgift/ 

' •*) „By rortiinon n;,'hl de SiJ'ka'ndmfm wa« tiHl lo lu* aniieicd !o Uie glcbe. 
(3 Wonicsaajbouk ^rtbct bet ciii en faabaii, at Jrtri bar gri^cb til at 
,,g(i With Iiis land whiTC-siirvnr he (:lirjnsr."j riassL'ci »mong Ihc iitf- 
iillJlT, whencvcr thc Morl and Lhe tVor/ ai'c plnccd in dirtct oppo- 
sition to coch othcr, be isalwaysconsiilf^cd bclow ibe ffrri^ortaMrf- 
itocrarv ; but di<:lin);iiistird troni Dir vUlainofie bf ihn iti)|H}rtant riglit 
orsclri'ling lii.s Hlarord al liiti will and plcasure." Palgrai'e l.c. p. 15. 
„The predifil labourg ot thcVillain vere nol eiactcd trom th« Sokc- 
nian." Palgmva an\ ©t- 
øs PØWB I 414 iKdl antfrlcM Oar ^cf^CM mA ben kt>fec% I 
«f M^cifarijlc 3«ité«i«m Hkr &uMfcr, tebiciiBlttc bsM 
gkiiwmi frit Omrk: mtm wfe fbit fUb^cre ^ieeeot poa bc 
fbffMcUge UatcrOTtrr af <SIa4fai*>. ^ moac ^rfoaviM t<SM 
Um tH H drfboMnti €<tut5, fom U ittt Mzt Xrafic, da 
trofbaorne; mm N vore betteob afrif ^^rbfrnigfn^ ØaraU 
banbnf ^drff rbf nb<T *) , Bcb fUb 9tM ni for bc^big ftt 
bra^e og nifU ben 3^b, br ^9tr i ^n^, (teoebaDi) fjd^ 
Uen^t U itavtU tra lovtolontc 61^15 09 ^encftc^; an 
ubnt ncgfn C^ntcmérct ((reehoM) til 3orbra, ha tfl^trtt 
^ninb^cn. X'<iui( funbe, rfter bet angelfarijfe ^ofproj, 
børtfffrnfo cUa forigc og boriffiete |in CeurI cIU:t 3?tfntc; mn 
alCrJg ubrn hUigem^b forben. 3 ben aDgeliAhiT« Ceori gkn« 
finbe v( faatebrtf t\<nmc\t en Dtrfdtg ^t/oniu. f>an var l^jut 
ooer XritUeilanbcn Veb jin (clrfijnitige ^tlfianb fom ^ffA* 
firfter, »cfc im QcrrncpHflt, Retriflbeb tii (fb, famt ti( tU oi 
gtoe og tdge 3Ranbebob cg anbre 'Seba efter bet bobejtemtc 
$or^o(b''>; Iigefpm ogfoa vcb Stettfg^ebeo tit, unbcr ot'éfe^ 
tjngdfer Cf. Qt, ben i en beHcmt Xib upaataltr ^ettbbclfe (tf 
et otft SMaal af frie 3orb^-) at ^aroei til flbelfranb; buh •) 3vf. //. £//ij KMi. IntroducUon to Domp.^»i Dook. ToL L 1 4 
SecUl.Pfnofu. paf[.6H sq. p.74~dA. (CUfnni Bordurii. CoaarS) 

") flTbe CeorI or liiUin, hovever namcd, may be dctiui'd os ■ /mani 
OMcribed to the gtgbe, on«, who prrrorniing |ire«linl senJces, (fwøl) 
W.1S anabte lo dcport rrorn ihe Und utiicli hc held. So long 15 
the Villafn [iirronned his senices, he vas nol to hc rcmored froin 
his loDd." *c. PaJfjraie 1. c. p. 17. (Ocf. £«w I, c. L 74—80 
(eftrr Btaeknone) Cil p. SI. 

■"O (htbrgfaa ©ittfim etobrcrcn fr»b, {T-fB« Vilh. Coniju. g. 33} 
at ingen Viilaniis maatte fæ«rf fra fin @aat^, cQfr &am panlitgflrf 
toicrc afflift ttUr 3>a^Si?fl:rfi txib bwb 9lct ^3 ^fHocat (linnlcb«. 

■') t^\i en F-orI blfiD ibielflagcn (if 01 Oiwl. bclfiUc ttriiiiir fi @aits* 
foa bot ^antcbot. fom for en af fine 3ævnlt{ic^ men bcnnct> isu 
tcii^cti Uflcfaa ud af^iort i ^liot Jilfaltc, fom t ccuc. 

'^ 3»f- "ptjilU?« ©cfdi. te« a^t^^clfatif. 'flcdjW. e. l-i<». Patgrovt 1. 1*. 
p. 30. „Fiv« U^iies ol U<tc\wi\4 \w\ *vV**' ^ ^*-'** ^** ^c n.«*- Somcbftab 05 fcweri i ©flumitrt. 449 ^n tortt utifhiffft fra ^clttfff X>«ltaflclfc i ^ctftm^^fctnc, 
ligtffaa tofl fom X tællen. ^tnne Mav ^pé 91 119c (fa rerne 
uiit«' fammr ISilfaar, fem ijoé tf ewrffle gfrmaui|!c og f!aii* 
fcinavif!f SoUcjlag. ^'an btttagUé i Revene ganfFc fom |>crs 
xeni Gffnbom; eg bet er ufontøbent, vfbcre at ep^fbe od 
t)cb bcni« ijpl^'claéfe/ |jw*é Sf(f!anb tti f(fnbe nofe nef ^oS 
Wic ^erfflcbve ( 5?erfcfn. ^tUcv fifc fan jeg ^cr qam iiib 
paa bet omttjipebc Spergémaal;' ^vilfi'n Dprinb«Ifc matt bet 
M(7t(oc ('cggc biéfc Solfcclo^fer ^cd ?lngclfarcrnc? ?l( o^faa 
ifcé ttttc Self Xraflbom eftc »ar en Selgc af en bcgaaet Wéf 
g(crnfng, ^»orfor ben ©fvfbfflc tffe funbc ubvebe ben lovlfge 
S3eb, »ccD nian"^); eg fevubcn benne eg anbrc ©nuibe, 
lunne »el cgfna cnbeel Srcrflc l)oé ©oicrne ^atje txnct 9tffem 
Fbritfiffe ^rfgJfanflCt. SSen, flfienbt unegteltfl mangen ^iigtteb 
finbeé imcQeui be unbertvungne ^n'Keré eg bcrré (Sctriden-rrd 
Veliliffe Serfatning, eg bctibfaiibt ogfaa i ^enfeenbe »fl 9lf» 
fjoengtgtjebé* cg 5?orneb^fei(|olbet fmcflcra Cc^né^crren eller 
©runbfferen og ^enben: ttilbc bet beg, efter min SOJening, 

tbffre fer bnOtgt, ^eraf at {Tutte |7g ttl, at ben ^ele Sclfccladfe 
af Ceorls Ijc^ Wngelfarernc flfulbe nebflamme fva ©rflter, bnr 
iMt-c fatte i bette ffor^olb af bcreé Cucr^inb«re '*). 
r Sil bf oBcnfot mcbbceltc (Srunbtrocf af be angelfariffc 
©tænberfer^olb/ t)([ feg eubnu fun foi'e ben ^emoerfittiig: at j to 

9*' 
^Jun Ifncatlnn, whith ptaccd ihe Ceorl in ihe rank oF thc Thane:' ?Wcn 
en faotfln Giciitom (iHlt-c fca øaac i 21rt) i tre ©teiitcr, cDct ftii 
gaterm til ©pRncfunncn. Den fi^Re rcgiirtc« forfl for flteWbaarcn. 
O) Pfllgrave. ). c. p. 29. 

") (JJalrttattc M titfcetdiB til oi antage fcct (I. c. p. 26. 27.). Wan 
niOfl i?ifl rot foruiifttltc, at Oflfaa cti ^cel X^rcl, i ?anlTf fvrrtte 
brittiflc 3crbl?riiacrc flf rirgcte etaiib crc blevne teb Uxté ^t'fitbel« 
fer; men ben cnaclffc Vccrbc« Slrgumcnt for bcii briHifFc l^crfcmft af 
Ceorls, taflet af ©Vf^fi^*' *'**'^ ^"^'^^ **•" 'l'<^ Antito-Saion is 
Belgic", ofl of fil inEb bet ^liiaclfariffc nær bcflagtrt ©ialcrt, C«w 
flUmbf for bii^ff^ ?(iifcm|l talte« i CnftlaWb, maw^v^x V^w.^ v*it.>asss!. SenuMtab ofl C»ofrm i 3>(uiinart. 

fficnbt bttffif ;$or^en) vifi nof ( bf Uair&uiitrcba, fem Itg^e 
imtiltm be gamle farifFc Pctcé Cpicgiiclfc pg bcii noi-mantiifF^ 
(^lebrftiii/ tfMC mcbtdgft manfjfn mebfjicercnbc Ubttifliiig cg 
Ombcinn<lfe f iVcctcIif 5«?riner: ligflfr bet beg flavl fpr 3>agcn 
ctf Kill^rim Chcbrfrciié i^bcrf} noiagtljir 3orbc6eg rUcv 8ratie' 
regifieT/ brn bciTintc Domosdav-ltook, at bfit 3i>Iffi:Iadffr 
fom t)i fonicmmdlg ha«« fer 0\t, be benbtfcbtf, t)orncbe ?anb* 
bofr, \illehts, MUutii, ttiiintlt i ben fainraf/ niuclfgcn tog 
aOrrcbc neget forrfitgebe Silfranb, ba ^il^clm af 9?oirmaiibiet 
flQricbe bet atigcIfaLiffc 9tige, cQcr ( anbcn {^^al^bcct af btt 
IKc *Iar^imbreb<. Uben ^<nfwn til br ferfKellige 5?cnæ»n«lfff 
^aa Unbci-afbelingcr af britiif (Sfaéfr, epfemiic t>cb en rOer 
anbcn 3Xebificatien af ^cnbcrneé Stdlfng til bevc^ ^nrc: 
finbc »i b«m cgfaa ( Domesilay-Book gon(!e fom (Fatteobenbc 
eg IjowfripKgtiflc, ntctr pwr Jrffllrfianbcn ^ortjcbc ^orncbe"). 
Sif gflmk i^Jitbcr fffr ma\i, at bcicé Xagéuoeif hav OÆvct af 
foiffifdtg, mecv cCcr mi'nb« byrbcfulb 9iatiir; men at ^>ooe* 
net ^oé Tlngclfareriic i bet ^cle ^ar ^a\9t faininc Ubfli-fffntn^« 
og emtrcnt famme Stnmaal, fom ^oet Sranfcrne, f bet curfge 
SEvbfflaub, og ^oS oé felt); nemlig at ploic, ^efle^'iij cg ©»b, 
luffe ©ievber, bpøge, gierc 2(Jgter, gaae i 53ubfffrb C'" nirii- 
<^iiini irc, longe vel prope quucuiujuu dicelnr '•=) c. f. », fc ") rJhvj Bppcflr (nemlig VitfrttU) to have inswcrcd (o tlio Sftx<» 
Ceorls"; (tuen fccitnc ^cuttVncffc fro tf itlbre flnflrifarif?c So»)f fett> 
fomntrr iffc intrc i Dumi'sday BO whlle thi- Ssn-t ansvrcrcd ta ilio 
fteocaå <n Esncn." II. Kllis. I. c. I, p. 81. 3tJ te bctrRQtebcd føn 
ffte, f« Bl Cflftia bi'Mf, at tct i tiDcr S3p falgti*« 6 Viilnni fem 
Santciiiiinb iblantt te ^krfoiicT, ter, efter inHmirt icuntfTab »ja 
^t^er^ Æut oyfatie 3eiÆefcogcn. Ellis I. ]>. 21. Siappciibccg >r 
tTflflter Ofiffta Ceorls fom -fcte Cfoéfe let einfacfcen grcicn.* 
©cf*. tjon iEnøl. L 573. 

■""O 3 tf ficimmc!, fer faa ^ar fibcn optaget t50rnarins paa ?atin ewt 
te forjIheUlflE ftuftc\\ai:v\\t ^awUotloSfcrt iPvrt" og Slfftiftec efter h æomctffrtb (fg ^cpcri i X'asiiiiarf. 447 ?lt Unnt Solffcto^fc fjxii ^In^clfiirrviic ganffe fvavrtc til 
fflpf(fl»ij(ib<viic M cé, t)(fcr tillige bctcé ?lnml, ( 5of' 
^c(b til ^c ivrige Srcrnbcr cg (Slaéfcr. ?lf 283/242 ©ioenb 
pø ^uébonbcr, (Xallct jjaa ^uflnirt og ?3orn forrfommcr iffe) 
foni Domosdny - Book giver SWaitbtftl obcr i f)tU <Snflfiinb, 
Ctneb Utibtagclfc af g|ovf«S^iic) ei'c 10S,107 IV//aHi, ffwn 
tli cnbiiu maa vegnet 82,U9 Bordarit"^) og (unbrr to 3?f^ 
norøiiflfer) 6,803 Cotani (ringere puuémænb); faalcbeS ^eiu 
Jmcb 4 af ^clc Scffcmffngten. Xerhnob betobcr bet ^clc Sin? 
Bl af ttbeWmomb jtg hiii til noget owr 9(HK); (nemlig onu 
ent 1100 af be ^éictc, <ncr dronen« umibbelbarc ?«f)né&c* 
bbeve, '^Teiiants In c-npito", ^uoviVlanbt aUt gcifKige ffot^o* 
»Koner; cg af '"Untler-Tonanis", etter faobanne, fom igiert 
ftictbe Sorbegob« tii Cc^n af Tcnants, 7811). Jlntattet af 
be ringere 5ri6aavnc, uben e<f>n etter 3ovb >oax I0,09T; og 
faabanne af benne (Siaéfe, ber ^aobe givet fig unber en S^Iorg? 
tigeitiS 2?eff^>ttetfe (''Liberi hominos cowimeii(/«/r) vare 2,0 11 ; (Jomt'ritgc fintti en fliigcrføjfiflt Dfeifattctfe af Utit ^oairtiflrifi. 
C/7. Htih g».'iicral Introductiun lo Donifsd. B. II. p. 427). XaplDCiI« 
bcrg \}ai aftrptt bctfelc, tit OvI*j?iiiiig om ten anpclfciriflfr botcri* 
glereiibe Soiifccfiadt/ pg ttiii^ forfficliiiie avicr, viigliflc StctftvR« 

(Ulltcr Siti'l: rl>" diBiiilat« lioiiiiiiiiiTi Airf^io-Saioiium') flf CII 

?intciibroøi? StfiTrift (i Ht ^aml*. Stbl.j af ajigelforenifé ?cbc i en 
gammel tatini! OtierfæMcUc K^elnifite« 5Wu|. fflr 3uri*prutc«p vi. 
Ib83. ©. 147—15;). 

^''J J?i«fe finifé Mtttroit fli baoe ftaart iSiigbc^ mcb »frrcMniTcrøaorfcs 
fttbet. Cr2* Bordarii scrvttntes curiac." (E^eshani.) Doniesd. I. 
175 b, ^Lll liordnrii, a quilms ahbus p«]tf-st halKre&lM)iiiilatljuiorii 
Ib. II. 372. fortar«, Cojc« (S- fiptfalcn) Corc lifleleteé ^uuiniffnb 
fom bet fvitfé in«b mintrc 3*1*. iElHt l. p. W4). Crtct fticn* 
ftcnbc ))i fra oi^ fclv. ^Koturter iiina'ti ImiKlii'iis RartJizlfili." ®[. 
eutU. ¥pW. III. 12. t-et unterritcrv i U^ictclalbften fcrcfommpiibc 
Jtotforle, CT bH fammc. (f. Ser. R. l>. I. 168. ii,"*. 290. X^cit 
foafalbte K. (SriH iiren. «9 D ^JJIag. V. 11>0 o. (I. Spcc. Kcgole 
p. Wil. m. (I- ©to 448 SotiKtPat 00 pwm t S>ansuiil- Sorhtimmtn\ .S«rmff«, C«n onbfd (Slaéfe af frftaarnf 3prb» 
fitRfvi;, cDcT l^tflfattcr) 2.%012; ©ergcrc * Qtoehcrnt CWiip- 
gpnscs) T,9eM; Jvoflle 23,Ufi"). 

Sif bf cvttifcr mffc^fclte Oplv^nfngff frcmflaac ittc nvi^« 
t^gc 9?«fuliaefr fyr »prr Uuberfcgdfer. Xxt cv faalftcé bL o. 
of ttn fraufjffe i?lof}(viorb(bog fra Sari bfit Slorcéi Xib (£« 
ttiifl, btiiir urffjtiflt bet 5cr<øi»nibf ^r, fom cnbofl f bfn inicfte 
Sfb tyb(!e i'cDfpiibfgf I)fli3f frfmfat: at c( attcnc ( Carl bm 
8tort*é Xfbéalbcr, uten f«ltf unbrr ^tnxlf K, 6rf)cb ben t)jb(?e 
?anbalmuc fun af ObfI(Jl>pnbfr, ,b<r bcfabbe bercé ©aarbe fom 
fri e(eiibpin, eg itU Mot ^atbc Brug^rfttcn bcraf, (mob fn 
faflfat 2)bflff, fUcr ^ntbc dnniiiiiiim ulili''}"'0. ^(finbebfiiV 
mob «t fvanfifl Stbbcbi*, fom »eb ©eg»itbe(feH af bft 9tc 
>lar^«»brcbe , ev (Srunbfjerrc eOcr Cicr af i bet mfnbfle fjta» 
^b isoo Hørige og ntinbre ^^onbergaarbe, bcelj af faafolbte 
frir yotl, beelé af faaban ^orb, ber bcnfftJnc* ■TrjOcgpW 
(mansi i*(;nilc»); men altc i ^fiffelfc af Soefrcgoba, tff 
brufleé af ^lofrercttJ ?3ovncbe (homincs, 09 CoIoni>, oq tfcotj 
bcfletnt, tiUrcfé ogfaa ubeflcmt ^»ov^ri er alminbclig iit^\ 
tcrgt. ^et finbcé »el I)fr ffft ligcfaa ubhrtjffetifl angiioft, at biéfe 
Slbbebiel^ 5?oinebc tfttige »are jilrline ailscripti, etter ftawué* 
bmibnc; men at te i bet mi'nbfle tilltgrmeb bcrr^ 'Sctmiiia, W) Eltii Inlrod. to »omcsil. B. II. p. 511—28. 'Tolal of wonlril 
popuUtion." 

™) 3. 3r. SBeiitfd rcÆtétiifior. UntfrfiHtmofltc« n"t*l>'>'rrli**&aucrli(tfn 
aJa^dUnifå in a;«uif(^(aiu>. ^xm. IK:«. g. -^i. ?iflcfaa utl 3. t?. 
SlciTctibauer, i i)ani (vcb en af t>ft A. bcnftr %■&. ®. is:)« uKot 
^ritafpoTftimflfll ffem!albtf)©rtift: -35aé guW^mli(t>'M«ctli((w "Biu 
^altttifB in I^curfdit." 9ieufta6t. 1837, ©. 46: ni fprft iintn (Jarl 
ben ©terel (Sfierfølgac cpfittb, bcb?fbrt#Wtfi"iict Ofl M* mé= 
ixu^ be tvtffe S^DUbcrø jlti'jn^biinbne ?hMgcitffa&. S^uincbtToi 
K'M CT)(i>i«(i (■Sdiiii.vUiilcnBiirfiflfnO »il Mn tflfffisc t cnbnu fencct 
%iHx; •irnprniti bcr Jfitcii beé gaujlrctidé.- 3. I7. Sioriirtiliib ofl ^cvcri i ©oninnrt 41» anfaneé at {iaat i et faafcnnt 5i?v!|plb tfl iTIoftvtt, at be fffe 
ubfii ttfroé^it'ijTal'éaJJinbc funtc fcrlabc ®cbfct: fpncå Kart 
of ben Oiiifpig ^ l;t;ermcb ^amflietncé løicblcinuifr ctc of^teø^ 
iirbe ( 3crbrtpgcns«). 'j^ct U^l^xUi vcb tnUlte ©por til 
gvifEotflfe eg SnsitJflfe, fcfi* fcre!omiiie i bc ^i>øen tiffpicbc, 
npgct fTfbiijcri; X'itJlomer^ Hgcfom »rb et (Ifrcmpfl, bcv tjifrr, 
at rnQii ctibej) tnaa f)at)e furt fcrifatte SPZaiibtal 0.9 ^tatiitaV^ 
Ii'r oloer bcm, bcr llobc i c£ fUcr atibct ^oii'ijl^ebéfoiljofb til ?lb* 
bfbi«^ @t. (^ermattt ^*>< 9lt citfdtc Srnninebe (iitlveiiaO I) S5cf er ni inlméfant, ffieiiM ifff t't'E'fii t'^wn^'C Sfrnocrfitiitfl, man 
lait t^iiHi- i:t:b ttiine (rantiiTc Sottrl'cvi: at ciibiiu i S^CjV af tct ytc 
Bart- finbcS tiiitt i ^•■'■■'i' Trige beé a^nitcrnc (tct <£lten of enfclte 
Ifltinffc og (t-Tificligc) for fiorRc T^wt ItiHcr agte Ofi flniiilc 
tDbffc, (liPuM i i^onn cfl HattUt tWtteU loHnifcreH I^£ibc=9ta»M 
OWanbfolfcucd ftiESftnl^di mrt 2ntc(fcn i«j grucntimuicnicé \^aa 
o eOcr /j). I'cnfrlai