Internet Archive BookReader

Historya polityki narodowociowej rzdu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeskich do ustaw wyjtkowych z r. 1908