Skip to main content

Full text of "The history of Josiah, the young king of Judah"

See other formats
m .\ >^/ :^> ^5» 1^ •»s» ii,T Ci. 


:-# M :>? :< . i'r^jsikir Ji Z'^-^t'^; > 


;.^ 

•^y^==-~^ 
="^^ 


in 4:3 
•^ 
00 -M 
>. 


t 


rH 
$L, 


y 


1 ^ 
CC 
I^ rC 


00 03 ^ 


1 


C 


• 


r^ -H CO 


^ 


•r— 1 
rH 0) T3 


s 
'-0 


;3 


fi 


^ 
^. 
I4-1 Mh 
. 


k; 


■1 f-H 

3 05 


P3 


O 


o 


IT) -P 'H 


•1— 1 


^ 


CU ■»-> Ai 


H 


.no w 

;3 -H t)J3 


^ 

CL 


LO CO ,c! G 


'""' 
<J-rH ;3 

,-^ CU 

Ct^ CO ^ >^ 
^ 
pQO H 
h 
^ <J2 ^ ^ V)\Vi,h 
•hUnM«»'i' 


♦MJIM"- If 

fj^l^mX J^*^ ^Y«H^ ^^ti^f ml^ftV* fV ^ ♦t**^- 


•MJIM"- 1; 


M**«^ Ci.«»»i»l,l« *M*1******4*^ t?_t_t^ftt j**********f^ ♦♦•», 

**.«*•!««* a2*'**^j**f* ^^ t*^***1* ^H***ff- lf*_f_J***^ • 
^VXW^t-ti ?•"•'• ^L^V' 113=- •MJIM" W- 

Am^S ♦♦♦t»f*|» t»'^V* |'],'M'^*«»'^*^|»*»»**t*|»V'' * !(>♦♦'■«' 'MUM"- <1> l'««-ml»«» T^jSmV^*^* t»*i_OS***l* J^*^!"}* L,mSmH ^m*^*t^^ 

«!{►• : * *«*/«M«*»0*f* ♦l»2H««f«**»tH^|t.|»fc-*» it* *H*^0\ 

^o«,(m>.l»J-[t.^l«: ' 143: Xmm ^t"t**n**4 1V*****^^**J <'rV^''^Vf**^'^ *l**»»^ 


}m^t» b'^^tlWtL r*-f-'-^-J j^jN«M^«;[m^ 
^mSm^ : 174: «MJIM"- «KI > J ^M*« f V. Im M*m4*1««*J JtM^MbaM t*ff***f ♦*t**t***Ttt • 


*MJIM" cM/- ^^.j.mj^w^f.t.mi^tt {f "^j Jtr ^*v**«^ *iJ*^!' T^t!*» 


t!!V **tr ^**tk''* IJ**^?* ^•f***'— »|»^''» mt^m^^ 


W^mm^m^^^ \m^t^yn*^ «^^ (^^>» jH^^^ 
t^tl'^ 4m/m|» ^m^4jSn^X^%\.^ t 264 f r.<'ir-r>r-i'r.r>nG-:j' 'MjiM"- r.= 1"^]]^ Jinonhlj pLtunhl^iitifUh-pu iin luu 
lbp.PP Lp^iupf^nju 5 Ltuu npnhn np 
Lpiubli mil lljnph" utupnujaiJujo^pp ? 
Liuptrili I; np Ij^ni-njrb Ijt/lubujf /54* h^^ 
<nL. irif LUU ^fjp^p "h^ '^P ^P hp "^P^ 
nnap ^hui ruouiuLuiiLfd^hOb pbtrii^L. 
Liu[iilfiilp Iiuiu£ijjjj^ pf/bfrp trip I yuhLuJ 
tu ppufrnh^ np p.ufu p l^JJrio^ ^ujTCItjIi 
l^^uiplrliiuir fhth I ♦ ^ujL. Lpfunp^hiT np^ 
utu l^^b-puj^ni^ l^ilbi^ rfjiLn^'u '^"'"^/^J^ 

^jiUiuj uiU putphujut^ui l^Luthp ijjP^ 

fuouml^gnLP[ii^^lrpp Ur^k ? ujk^^ k 
q.fimUut^ > np ufu^lpu puitn ufUt^miT ^p 

1 ft 

uthn lunoP-^ kl^^P * ^ t -PP. kH.^'^im 
Jtiu^hp^ "/» *"*^ inrjui^^ tuJl^fi^ {\fiunL.u 
^^\njiuuinuh a.uiphLutifLlrpp ni. ^tr^ 
tmlunnulrnn nnjl*^ J \*u Iflibufun uflinifutt 
^\\ujifiunliu l^n 5 h. '"Hnup tuLnultuh-nb 
i^hu *^\'*nbl"P uitui^lrpLnL. inuipJutU ) 
\^qltuuj^ filtp UiutpilutU > nt. yy^ndnt^ ijt^^ 
tnujpJiuu X 

l^^w IfhLufhn UfufnpnLlp^jjLlfu l^p^ 0a 
hp mnnnp luotumnLfd^htfu LnLihujp hp^>^ 
^trm puttn ^uiJutp^iuL luoutrini- . /l lu^ 
^nbo tu I ujuufuL Lp'ltl;hu j npni^fruiL^ 
ahm^lfb ^l^ lipyuJt tJuinh-plJ^U qjipt/lj^ 

ll^pufjpl^p ? L /("i-qhr t^^P^ "C bu^^3 

Jhh u[hifiufbb JiupJ^ni-P^^iLb Up ineuj i 

At'^'"J hP^"1P!^ "P luJl^kfi' '^ptL^ 
'"tk^ ^P ' "kP"^3 IP'^-d^L * \y"b^ 

iii^ujiP pt* /»^^ "it^'t pu^j ^v^n^b 

Jj^rtti utiuiuptutupkip Ipu 1!L$^lJl * 
j^pl^uii/ft u ^pujJufb^n. bii^lt luu p.uiU,jt^ ium p.ufhhh JpuMi ptuui gpnt-uutC' tru Xlr^ 
«/r imll~bni-fr i ^ uimnUaJjiUl:^ hit uinohu 

Luih Liunnn nniup^ lUuti^iun- Ltrnajnij^ 
UL. Lujinmnhiiuufl^u ^lUuLnUiuinL. uhi 
yuiiu^luiunh 112^ J f3^li h ItKLnu^iubiuljl:^ t 

ptuli^hU ffbi upiuLitjLfrifi * nuhi l^ 

^uiUnuiUjl^u JlrliD utuh^u tut ahinlrliD i 
l^^ujjff ^u LnLniuhjufhuiiT nn^ \^nirhq.ft^ 
tuuinn ilpujinJ uonii ^mnunLiJ » huirtL. 
nn tru lubuth npnLqhiT nn ptuui tubqtuu 
ptT JpujintJu ufbufhu up LhtTiuliuJir nn 
mtuLntL.hu <^ '^luuLp iiujofi tiil^u fru tuu 
^<> n^AiiLty^i/ LiuiP ujufiupfuutpiuu^hTj fju^ 
Mpufhuiuh-ip^ : 

l)***Jr * IVA' t]UJL.Ijf^hnu J p_ninpni^u 
iumkLtu ^LuuLp^tijjip L. ff^S upuhiiuqtr^ 
ip^ u^infrn'hnL.n. J^fp hiPiu^tuip /^^L^/^r tLujnlrufujpin ulunnhLufrnu ut i luuiuUlr 
Lnnpnt-nhu ^Irqji * \]ni.n^ ^nahf/h hn 
Lutnombup^ ubh^ nn iflrnp ^luuLn ant.^ 
%l; It- ^iTui^iitfuli /?4 /'^'^ h 7\2^'"\}\^"^ 
<) nPnLun x \^l. ^ufbh nn tru l^p ^ufhiuu 
3k.lrn[i win O-iuun wn^L up ^wuLnunL. 
^h f ) y*^uhuujLuinnn yuuinLuul^ hi tiU 
rj-hn^ hrujlru x^\nbuuinuli i/jp P^miAini.^ 
P^irimPp-n^ nn Xhqj} ^n yjni-na. ^nqbu 

miuj 9 npuil^u q^ 4"'7""Z_ HUJ"-^ "* 
i^ n2_pi-iJlfii Lujuyjnutp/iJiuntijij^hu b"^ 
P/LfilL ^iuuinimnni~U nL. piuui uin^u 
Ifb'pujni^ up jiifujUuji ? Ipj^^pl^ulMni-r^ 

^hp upmf^ "hPn. I^^U^'L. '"^ .^^ZfT-w. 
^nt-iTp X 

^ huiutl/ hu At/iOi \^nbuut ? np tin^ 

Jlrn^lrpunLU t/p^ uipmnLU PIU" I * 
l^^unQ 1"'-^ ujtfl^^t[iq. uMj^ t^-jimgl;^^ np 
^pmiTni-^ht-U p tpuUuinufu uih uuilpilrn 
nLUfi X 1)^^^ "lk"ip k np^ ^[1 i^q£^^ 
pnLU ilpun mpmdnLlp-^i^ t^k-inL. ^Il2_j^ Jiunliui ki^P^H ^^J^ nifitlrUufu^^hrii^ 
uhrikiiftu ♦ ^.ufuqh '"-/'/'2_ "^^"^k "^C"^^ 
JnL.f3^ltifUnil_ ip' kv^^V [L"4pL "V^ ^'L^ 

1/4***** • \V"{)V^ "^""Sl k"'-1^U ^Z^- 

ntuiPiiihobn j nn //huinn mninnL.u t^ft tru 
irnnnn ttfugiu^ pujp.iu[3^ ^VtL "'"*^/'"- 
Lni-autn^l^ ? nn tHraMnabilru uhi anL.tt. 
tiiuil~U^ nnU nn "^niuJu/b^r^ Jhqb ["""^ 
muialrn hf^l^ ^ 

^/rn nL. huS^b ^P^P kp ^ 

uininunL.fa-huMlin qufUiuouw ink-uiulfUu-^ 
pnt5j Jl^lt ^ufltbtfu dpuMi 5 L. mh-uuiuU^ 
P^l^ ^^> ^^ u/^miD J 1^ npuiu J ""^ 

n^^tPPjI^inL. uh^p ^"'p ^ ' "p "^"^ 

Uihaiucr puju.ujP^ **PP //" k.PH"'^'^ (fnLtu 

l^t^MM* • 04" '^"jph^ • \\uuini.iuo^ i^n 
ftp uiU ufu^nli^n P-b'P^ I inpLiut, : JxiT ^imntrit^ tllrq[i qpni-ijhijftp pi^ j u^^m^p 
^ np i/b-u^ unnnnrjifb^ p.us n Lufu ufu^ 
lpuirq.iuUq.iuin t^trUp * ffUyiL nn ^u 
awi-uj6^ hu^iql^u nn fi^^n ujq^L Itputr^ 
tut; J ulrn[t luuuiUL hniuUiuL iPn LnLinujj • 

|]m«** • ^htJlui^ ufhutliL 4^ lif; uihtnh n 
utrli^ nn j ujuhLtn I; "h^ inhuiuL uinm 
uni.[c±^Lii Jn^ nn JJrU^ LnUiuh^ nifuh^ 
uut^» ^uiUnji ufUinmhulM lui * ^Pf^nn n% 

ulrU^ L. ni "^Php ^klL '^k "t""' L 
B.mh iin nnnouia niijui 5 Lnbiulip nn 
inniniljiu^ U. nLonhn ntt* luU tumuitu 
^UMU niifbn uiuinnfrn frnui^ PUJ^V -^U i- 
Jp t 

wniniPftulp^ltifh hit ilpiuu hutnutui luliuj^ 
Wtl/Un ? li nnnn \\niJ}tnbiJ nm^p umn-pU 
Jpuiil^U ULU^frnivL} L. qtrmhun huLuiL. > 
nL. luiijisnih JiiuuhrnujL. hn ujuXn i W^ i^ni-rL. iLiuj l \\b^h piutrt innittiJnLphtJt 
hniuL. trnarin luttnn ^ui^iuu uiuLp mhr 
Huji y II. in-ohuh^ tin hpfri* J^iiiiu iPn h 

ul^lfii uii ItP^^U V1IIJI httSb luu inhuuili 
tnji in uhlP irujiJ n "1^1/ "^php onhliwb up 
htutl ItpuiU tip : 

I^^m/h*. ♦ \^ u in I lilrpuhtihu ihpuiiFnL 
PpLlt puinijinj uiujp J hpp.np uinn-hu 
ijpniitfu ntrinhlip fuiljuil * ^hifini uhih 
bin upinou hjljiaint. lumhup uipmifnL 
ja^jiiJti I^pnq.ujir ^hyPp : ^friT ifinJljiiini 
np hu ilppm pninp hiT Lh ufb^hu Jl^Qp 
aun-in^nt-Q ^h^mi^ mutithL ti^kp ^^P"i"*i_ 
jTiLuuuIrpnL. ^luiinpuJui^ i^h : 

iupq.frtuior P/U"jh^ np \lrpf3^iuu cfpLO. 
aiuu inutpml^nlfu Ji^Pp * lu u/huiinlrh luut 
p.iuUp o-ijunLri tLtutnL. luml/hp nniJi hu* 
l^k-pu^ q^tunnt-iT uihinh nLUj/Ainj^p'i/fru^ 

"b'lbi * 8 

fLutinu jtiP iuii-2b" [j^ilujL. ftu uini5b ^^^ 

ll^if ♦ \\by.L. Luui ufli'^uuinufunnL.^ 
P^hifliiT^^ni-'hLf^iulir^jifl^ ijtuL Ij^iuiP input ^ 
iPni-lphifli nijiin^ u^tuinT^iuti-l^p : 

^iiujli Iru Pk ^pujiPiuii^tj. fiu uilitnfi 
iuiuindhu : 

mhuuiL ui n in an lP h tflj mi l^mj hnfrn t 
Vu mU uininilni-PUtflni l:^ tin imU^ /'A 
irtuUiuh^ 9 hppnp jufhgttfli^ iPp ^np^ 

^m& ^mu^^^^ "'- ^' rt^^r p-ufu tp^ ^m^ 

pfr/nL. l^p^pufu^ J IpuiT path iTp ^w^jr^ 
itiL. i^pfil}^1_ liniflMl/Unih^ Jlrp [[^m^ 
nuiinuili^fiU lUiuinTi'iun-iuL.p X 

infrb lumlrU in n ui iPn lP ji lU l^pgtn^iPj 
J^ Pl^ tin hu jufutjufu^ iPp pnm^ IriPf mhu Ph n-nifu ha Jhrji J^^^Jl^l^ * 

faou^n^ tin irnp.onq- Ij^ftqpni-ijtiU q.ni-U : 
Y^ftl^iu ^IrqJl^ nL \fiiiriiti.l^ us^ utr& 
if » L. p/f nn Ifi'^n ^^P jufUijUiU^ ^^ 
pia^ uiinlrbn ^hq l^njufUtLJiaLublf nff ^ 
lainlrU nn hu ^Irn ^nt/[i h-qut& ^^lunl^ 

t fiplrii lai^ nn ujinnif^ jufisrj.fiuiiMbl; i 
1^11 If^m-nuMtuLoUutir nn uthuiiLuiT fd-l^ jiu 

*nqnnJJ^u iH^lm inpuiJntP [it^ kLP^'Zf* 
Jl^liutptb-pnifu jufiiuufb^ iTn pputa^ ui^ 
tntrUn X J.|*i5ro^ ujl^ui^ 4 utJl^ t'^bV 
innuidnLPhi5li ^ujplri j hnpnh tntra^ 
^ftflr^ uh^P nn jufunuiit^ iTn Lnq.nn&^tf ^ 
II, tiil;tn^ 4" i^p Pufitu/b^ S^'SP^^t ^^ 
^utntinL^^ /?4" f^ pnutS- p-tuUp wpdutU 

2 10 

ihp liptr*ii nil p'hkii I yunp ^ujiTuiit l^p^p^ 

Llrnuj uininunLP^hifu iTn'h I; i 

\^^iiUl;n '^ qiutn 9 utinh% imniru Jbuaf 
^Ir'^^ till mnirn/^n^ Jlrnp lul^ino IrqiuS 
O-ufbti nn uihinh tnilrho ? qufhu P^^^ I 
TjnLU ^ujifiun : 

|^^»^HM* ♦ I' in ^niuuhniru ii^t^tP • 
upin^u Lnt-tfitij^ nn ufuuiu^ pwuiPnL 
/rpp.np ^niuuuju^gUhn dni-n- qjuini. h^P 
P^ujjji^ ? fnsob q^nL-uirnhn nn hu tun^L 
uJn^Jiil up P/U^" ' "'- '^LUufiLunin unu ^ 
uihiP^ L. ulrnLnhirhiT ^uiiPutnu : \\U lum 
nuiu^ri ^Pph ' "^ ^btjb uiIji^ iJiijnuWn^ 
hniuj • «_ ^nujifujUon innilU tLtuil^ ui 
n^iuP * uLnuhuh uininiTni-P^huij nt-blr 
uus^ iiHi fifiijjo^ p_ufuhu ilpun ? pLiniu 
us I lumhuU in I uiuqhii t^n -^uaJlupu _^^ 
uhpmhinL. i 

1 ^^/h^V • ( )/» i^P b-ti in I innmuni-fp^liLJi 
^'"^bub^ nn Xkrn fuou^bli uinjil^ ipph . 
iTtutP ) b. Linuii/_iL.mnL^ tuibi/^li ^ 

V"n:V^d"u ^up"u 'hpti"P '^t'-'^^i 

l^n J ^nuiiTtuU^bn iffiut^n bni-tiujj^ na II ^pu miiSiilrir[iiiirp op * ni^ ufhfiliui fih^ 
^h puiin uipiniTnLPliiSij ^^J^tL "^H'-^^ * 

dnt-Pfiifu ^lu^lrijlili \/qb"^^ ^UF"V 
ij.ntfu Ifl'^l] ufh^'TjLuqufurinL.Pliifu [l[i[i[i^ 

hu iiLuunu </» uhninfriTljl^ ? ^irinlt-lruj^ 

onn ^fi'P ^frutn </i inhmb hrpP^uju (rni-n^ 

atuirtL. Liun-nni^ ♦ /»/_ hu trqujajiu ^ijt 

ihiHuniti-PbjLij nnh^ nn uuj wqLnji cr//i_nL. 

PlriuU J}i l'puhi l"oufif t Y/ii k ^^4 

tflrq^ uiS^n^ 'r-^mt^ nvtrutL BLufun qiultg 
piitrihin.O ^utLUjn* I'lUiT ( nn unju p-uni 
4r ) iilrn u/uinuiutLnpnL.[~*ltLijp ^ 4*"^ 12 ^b^l'^i- ^phb^n UniJblrbtuU^ lull auAttis 
^ujuujn : 

nn nt-^ji^hpn [tpfi^'Q u/iuninon nu/iiu 
pnuio^ inlruliLuilinLU lumlrUp uinunJnL. 
P^htJj Li/iiuflio pLbhuiu I J TChpm buinnit 
LnUtuli^ mninup I ^PP-in LnuitruuutU^ 
mltnUn nn tiuUuuili^ up L pan pot, u t 

ll'**jr * \'^puJL. 4* inpqtuu J L. ujunp utt 
LpUutliD p*i^I P'h "hh "^ph? iriifUuiLr 
ifinmunL.p^LU iPpli 4" J W^lfj u£l;ui^ £;. 
jo/i* qufliu ^l^t'"^ '"^ unih cfuiUmUuilip 
ntU nn *^n ujiupin^pii 4 ? uult^ It h put 
jiupJutn THuuiTpiubfrpnif^ 2l"'^'P l^'^L. 
jnp^rfpIrraL. nL.pft^lrp'it w^ tU^U 
ufutnuiuiLapni-P^lruiup^ i 

mk-uaiL mhuuilt nrpmuht.pbLb'^irnnijii 
npU t* nf; uib Jkql^ u^hmg k "LUhr^ 
*bu£/ i^P tutuu^uutpir ijfL. utuikitp % itiniiiJhL^liUi t |] *44 ^P^ ^P "P HPfL.^ 
9nt.u LiUii^^ djiiufu hn Jhripb-nnifu Jp^ 
nuij ^nQ^_2f"J ^ (1^ ujuttfliLnij ufuhLut 
^t l^nUusn ""-php "^P1"fJP "if^fW^PnLU 

inninUnLid^lii-li LmJihUiuj^ nn nL.nhpUhrnn 

lufliiiiuli^^ pnuio irU Liuu hnhun ujutnin 
^n 7"/z#w nniucf Irli ? pLutin uiubLiu ufU 

nin-U ^l^/'/'^wn J riiiLU y^ n^uut ? nnLlf 
X^nui'tt ? uHimUlt a.unthn nntuu iti^hc^ 
nn luiUqutli^ tru • II. u/UuiuL tuiiUk'n 
tjiuuu nnui^ nifuhp^nnU nn ^Irn uiuinin 
^/»i/ l;^ pittr^nL. x \fL. ^ /?4 '^^^ ^t*^ 
mh nulrb^ nn^ luju ffi'} aufun r^tr^nLU 
Liuil* ^jnihr njni-a ^mJatn 7^^."'^/'"^ ? nn 
Uiiiniio Jb'tW up tij-Ir nj ip4^[!^4l!- 4""^ 
iRlL'tL4^ Ul4l^ * Vm" k^P'H PLuHitrpnuiir 
lIpuU I^PIU*U "/' utnuiiIhL.p^ht5t nifbk-^ 14 

uni J nn hni^L ^\^nb*l'^Pp ^PP-^f' >/"'-"-/' 
LnnmUiun j 1 ^aunap ^ini Lutiuuto^ pi 
jujinJ^ nnL.n-.p tuUnn aifuriLAJ nuspLiuL. ? 
tiL. uiUufhh Jjjujulrn utUnn nn LuiUk 
Jpn-innt-pniJ imi uLputra x ^Kiuiu 
H^pb^l'^P f^^ pufup tnthiniJli ^luiuun 
ijirnuiaph'ili ihP * h"Uii- nn ufunp up in 
op si^n np J^puntip tuiuyiiih Join Ifuti 
^h^p hp rin~tijup : |wy^/? pium inpinnt-u 
irnujL. niu pptua^ p.iuUph ^uiulup ♦ /^"'/7 
u/ujinpiuTC ^ np puifb fyh^ ty'^PP /^ P.1—*^ 
PnuP ppniL. ujli pttfuph Jpuii : J' luufl^u 
bru lu I \t;h abmlrp ifpliiL^ umu ujii.mnL 7 

plfpp t (c)*4 "P lun^ujQifiiusl^ Ira trhm 
um^ PlWlh w'* 5 ujhmh nq.ujib^ np ha 
upupin^u 4 ^ply^/ *^"*I[L * "*- ^naittf 
ufUhLut t X^pqiuL-btP np ^[ttfiuqiuj ulu 
unpi dutiPiuUujl^p J np hp^tuif^ ^/f/ Wp 
hplrU ^utiTuip u£l;in^ huiu^p^ P^hh * 
^xtuj^ tua pu/b^'h ilpnjj i\n2jiL.ir ip-J* 
fkUitriiiup • jw^L. np UMiHFbL-pU j^h Lpp 15 

4iuin Jb' nuj nn mlj^ I • /t- inujuiTCiun. ^i-^ 

k[i till t 

^huujt JlrJjD nuin tLUii-UMLufUhU fuo 
ulrnufUo Jhuilt. luu wmlru uju uftLid^bu 

^b-fiu nuii X Yphhih^ ujqop^[fb diu^ 
^l,vSl,-MM'.l Jpt'f'-'^lL 'I ■«"^"'f f - 

uiuLgnLJa^hLb ljrUjh;hU y^uftup^utpni-^ 
P^hitfu tjpuil ) huiiul^u hnklta unJnnnL. 

'\\UiJiunhu UfhLhun jpJnuunt-a uiu oa.^ 
miuLiun ibL.fp^h'ij dp in in J nprtLuiriPL. bn 

inL.uuiU nn utrp Ptub^ nput^ luwtrUn 
npb pnu'tp TCptlu/phut nil ^J^LUp irinitiu 
^nL. ^luutnp > pnfnp qpnLuiJiuo^ tuouoh 
finifu ff-PLp uij^uil^ufb^l^pf^l^^l^np i {f)^/; 
L. luu ktou^hpp ik-qfi qpLiupTCnLpbi^ 17 ^HLid^lriuU an ppui^hh utl^u j umLiufij 
luunlio '^luuuinsubonl^i p hin uihinaflih 
^rb "hn ujiitinirm^P^hiaJj up luhmujUJi 

TCpiTiu p h ui iJjit:flih 4* "'^ ^hinU^lrui I 
Lujp^C ni. jsunihiji uJiuinliCujiL.ph ^ujJujp* 
<8JMjm2(]iiit-Ti np 9 ''Pk n-nf-M t^^n,p-yp 
lbnL.q. ^uiuutp 7fpJ:upfitn nq2j^L.tr iTp 
^q^LU^ isppmlrphni-ri ilhPji * ^ "'^ 
qq^^nuPp f^nt-pulfli X!rp ifpujj uii qnL. 
^pljlr^t. ^llz'i,p ^k 9 luJlrhlulih ^n 

D^jr * 1* '^L p-"^t 4p"iJ "^"ij^ «/^^ 

tj-iup J np hpl^li tcbk"'^ ^^qtj [lufi P4* 

Jkim ift"!/^ bu ^lit^ ipt^j iiifi'uy 

qri^nLiP p^iri^ i <|.ui^^ np^ X^cklf^-^b 
^2^ ^pt^^ujliijlrpp ujJlriiLlii Jlrrm 
^Ifh i^.nphhp ♦ II. luUnp ^uuiTwp ^'u klLP^ 
^wp qii^ni-tT l^iri^t XYftiuJu ilbq^^ 
3 ut 18 

Jlrn npuior uhq^h-^inifli ^tuiPiun j Jjiutih^ 
y*uinnLunj nLqujo^hl/ uil^u titrn unLnn 

inmnino \hiinio^ ntuun piJtriunLU ^lu 
tJiun ? liitJ" ilLap ufLunmo krnui^ a.ufun 
\ffbh- junL.u ^iinliijn j 

Lni^qbil up '^ujuLpnnL.ul, u : 

nnLqhp nntM nimhLtu ♦ piuph j ^/ufiui 
np/it-tjh u luuinp ilpi'^l • npnJyirmlL. luu 
Jlrqi f{P^'"iJ oi^tf 1^ ? npni^ JItTj^ lunl^L 

Jp ^uiuLphufb^ L-in^l~ii ^4 l^^^h ^np 

uuipbin tpi 2j]^"P ^ ( )p['"'"^"'l_ uibmb 
^lUulipqni-Ulru * *j^i///4^ uui tTiuiftunniuu* 
Ll^u cfiuiP trphjd^l^ tutuiu^ 4^ • trpl^b ufb 
unjlJiiuJt Luiinun bhpP^iupunp * put 
p.ujP^ tlpu i^ np ujuufuL ufuuii uhpfd-tui* 
L. KhiP lip^t'^p^ni' ^ftuiijujj^ Pl^ /'^jL 
4r uiunp upuui^Ciurup : 10 UiUhLiu ) tin cfiuiTutq-nfi^li^ inuMlifi X 

nt. ^/bujiPgnt-gi^lri^ [tptrb ftfi uj^iuf^^ 
mu£i.nnnL.P[iLfijfT^ nn ^uiwli IrpPujj t 

|^i.j,JU<^ . lyiujp^ [jUuinp tuinjiliuj Jl^li 
^ttniul^ niuh iPn b^^ftnJI^ kv^^U tL^ 

n^ U4I ufuLutp X 

\)^JV * 7\P^"nh"^ h mpqiJju tuin qpni.^ 
giu^ff. . jiif^L. nn diuiPuttjnjijii n^ klLU>^ 

luU^lj^iu p.iuUiul^uflJ ^na.^ ^Sm^ x ['TjI^iu^ 
pt*[b P-iuh 4r ufUnn ^luuLnuniJUlrm [ctq; 

pufb Up iuhinb ^ajnanLUfiT* (* utin luU^ 
ILiuu I^lrnL.uji nn ^nifu up hinn^ni-pr^ 
Ht^h nuuJiuqitfu tLufhtrnnL. Jp^J/ * ^^P^ 
Ipu ^ tj.fiinhp iljt^ *^^JP ' ""/^4 [y'^l^ 
nt. lhp_ [^^IP. * uLphifb lip^^j '^ "^"t*^ 
l^ui q/l^uj/ hp PP*^^ *^k pufltjili ifpuij^ 20 

nnLh ^ntJbh iPn Lnuiuu nn ^luuLnunL^ 
utru Pl^ lUiU hui p.uthp uihuib <^"s > 
IfuiiP ni^nhp "hlf P-ujIm ilp ufhuib nUl^ • 
II. tub n tub nil {3^1^ nn pbop ufli'^uuinuhirp 
tLinhnij^ *iil^'^ Ij^niummd nijj* : [()»4 "[> ^^ 
^nilU up uimh'h muinU ^/tct nL.mi^ H^^ 
mni. dp ^mimoh inilU ^luutitp nnU nn hn 
^/ruip II nn* miuUp uk^Q HPf^^^Hh ' "'Z 
ijJ^nPn nftihLtu UUM a,ujhp plihil^ hut 
Lpl/truuji 5 IL. ufUnp ^trui ^bpnij ^P'/j^P^ 
JJi : }^^^p tjuiL. up LbiFuuiuti ftp oiru 
Llrpujor uimhlip j II. ufu ohohb ijiujup 
Lpqq-nL^ujnnifbl^ npli^p liutmni-b ^uipu 
^irit,u I j^\ujin luuhLuj hp ppuio^ nu/brr 
ilpufop phpmo ujuilrbp ut^lf uipurJnL 
Phifb iPp yuflihuuip hp ulrpuhri.h*b t |'^ 
uhLiu KjiiTeubujp^ np bp ppusup lutb 
qiub^ t;p J U- tub np h"^p uh'nujn.pp 
JhinL. tupcfiubh l^ t |^t. tuu p.ufbu pbiu 
Liubiupiup 2Cpinupbui 4" "^ph^ tut/l^u us 
^utunt5iiiihpnub ijptujnij* hb^i_ np ut 
Jtrtb^ Ltunwn ^u np ^luuLiUiutU ^^ 21 

^tuuiun tin/nnnJpU uhfUnuuib iru tuup 
tinq^ Inihlfijtrnnifu^ U- inniu^pUtrnni-U X 

W// nn LuMnlrltiuo ufUrUtn unnJtrqni-Urrt 

^iuuinL.f3^hifliitlrnn uiujniuuM IfU J Y/^nb^ 
p.iuU uttihu ahmtrn Y^uinnL&nj Jpuiini^^ 
Liuu uJiupiniiiL.nnnL.^irunM JpuiinJj \^P^ 
kb^-^b^ 4""^ 'hd^nfu^ft ilpiujnilj Y^nft 

uk-fj II. ^/rinL-Luujl^u \lrh lu i LnUiun 

rt-MtP ^^ Juiirnuimqhn utu ll^puinijji^ 
Uiiufip.hp hr%^ iifUtuunifliUhnl^ • ^ufuq^ 

|,^ti***** * ll^'^JP ' ujuiuuL LnutLiuj fy'^ 
^fi np irpp.lrtfii ifriLul; piuut ^h^ '^'"P^ 

fbV'^^Pll Z!I^b ^C ^^"^ PJL^L 'Hb^b 22 U*^jr * b^^^ utMtuL^ l^nLt^-iuj ^lfqt> 
|^ik.^wm • ^{Ku^qh "h% dutnnnifis hn rt 

LtrpL^tuj fd-l^ ? ufUnU^ nn pujui nkp p-uut 
up Lnutrlj ul^ Lain hi ft ^ nn ufbinh nL^ 
nlrli luuLuuntJjn un uil^u n ifju i 9 nn h 
nlrij.p bp^"!J uninhnUnifu Jl^PuinmJnu^ 
Jnt-P^jiifij ^qtj-ufh 5 /l ^ npq^JuU jiplrU^ 
jufUijufu^fi^ ijputj I 

ulunnhl/bfrn luinitfbL nuiu^hn. ufh'^ P L^ 
[Ui I "'-'Jp'^f}^^ "P ifb'q^lrnhnifu 1(0 ^^J ^b 
hinn^ltU 5 P-i^jq ujiunimu inhnp X \\^nu^ 
np iflrn^ l^nann^hV u^l^in^ 4 "P tC 3 
iIlnLphn'Uni5i ijpun Jul Jj^m ufu t \^l. [d-^ 
nn hnifh^ luu uiplutun'^bu UhP ""* [^^ 
piu^ Jb-rijphpiitih ^ iPuiiPpuiui^L. L. lu^ 
^nOu dptuj ufu^ntL pjjminL. 2Cujup.iuj Up^ 
q.mhiuh ti L figl; 4^/"^^/""/_ ' F"(J3. 
^utitq-lrplh-uj^ lu^^tnp^ffit ^b^P. i^U^ 
LujL. ufu duttTinm-^fi^ 'tt^^t "^^^^^ t*» 2S ulrfipk-nnLU ihiuil sb qn2_iuguj^^ L. h 

thmil Sp ffPi^o^ uhn-ut^ tr'ij ul^ ? tui ufh 
tnh uinuninahj nninn huhiin dhn^hfUini-U 
Jptaj ? II. uth ilhn^lrp p lipuhilnM uta. 
IttfjhnLlt UJatui'Siiun^iuL. hnhuii ihuiup PL. 
lujbuiai-np p jitujUniJt dpi"J t Y^i^M 
tuu pmuhu ilpuji tuiH^iJ hd^hp ushmh 
tltu up ui lulj I \\ifip ilpuii lulunh siuiup 
tnufb^^h-puhfLlfuffu i^Jirio^ liul^^iS t^'"^ 
uuiiniJt ^xphun ppujG piiuibrpiit-ls dpuji 
u/huib niutifhttfli Itiuihu uiiio^nij nt. nn 
iwJ* IJ- ufh hpt/Ua tLffufiLM CLunnL PL. 
^ujpfrinL. pufuh pnifb ^"(J ^^"^t' ^'^t 
ttiliujajinJhi[i irn-Utw^iuinni-ld-hLAin^ up x 
\}^inupuiuuil^o nrsL-o tuu piuith pni-U 
iJpujf uhplriti nujL^Lpuirpu * ni. t^Pl'f^p wu 
Lh poind JlfJj^ uju-ujP [r^![3^uj^iP ujqj^l^ 
Jp "tCufli^uiinL. lipnjdh^ tllrrj^^iJ fi U^ 

ani-^ JlrqufLnfi h^ * np ufuljl^ hinL ^^ 
lH^ijujp ilkq^lrp'ijnL.q. ijpujj fun^i^lr^'if 34 Irui LhrUtui • tu (d^l^ np nnL^ wppimmh^ 
nn luu Llru/iioh^nUnL.n ui^9ujU Jlrn^hnn 
tfnn-uniJjilJ j /l usiUiul^u [d^i^ nn u/h ub n 
ohfjUnurL ilpiui LUilbuLL-hu nq PnL.u \[i 

dhiiiahnnifli tjp.itj .liniPnin/tL.^^ ^2-JH.b^ 
uib n/U"^ ^hh ^ritr't-nn mnmUnLP^hifbniJ 
dp J np^ifu jiU^i^l^u [^JLS"[U_ '["'-^ '^I'^^l 
i^^o iipi^uip biPiithujii 'jxAi/-^ "^hiTuti }h,p 
LnUiup h'^P^l^ l_ lyh Ijiiuinp wnhiniui^ 
U- li^iujitiu uihmh pjU^J tuu umupmnL. 

iflfljp piuin itiLupa.lrn bru^ luUujunLliltb' 
piyii • IflJini. np iJbli^ Ij^pUahio nbmUuii 
npb luql^l^ t* L. npp t^2^ k ^ *[fiuL- ^nin 
tmupo-b^p b^Jl luU.iUufih^ ? np iHrl/p m^ 
^tuhl^ "^nq-li tT^ nifh^U^ j nfi ilhq^jiU 
Uiium'SCujiL.iuL.p itui-bmbuMhu P^pni-iurL. 
piljuinL. ifu/LnifUiul^ 4^* L- l^i^h ^o^ """^ 
LuMjb ^tb^ipiLjp^biflfuhpnL. q-jjihuUiuinL. t 
V*ljtuunifl/hb-pp bpULuu nhinuuiui uho 
i/lrS iPinpifLiuLnp upturn ^d'lth^inL. j us^ 25 

UHi BufbtuaiuU utupulsiuL.nn u irinn lP^ h i-U ^ 
lihpn FLbtuL. ^irli Lnlttitn ^ lu uh uiti inji f 

^ufhrrhnXhw I tw^fiJiup^n hnJfttuiriL. 

ztA-// pnuiL. ^hn ufhiuiini-UUli nl^U • ^«^" 
4* nn ^Irafi tLufuuiLiuh ^ntffj injU-iuL. ♦ it. 
^"^ 4* "[' PP'^'- '"^ ^"1^ ^q.mJjuii^ 

"/'/** ^^2 * ^ tlhinliiuinL. • nn lrpPtuu^l£ 
ij^^mli piU"/^?^ ^Pp^P ^'l^k[!. l^'^-P ' "- 
ftrpni-inrL. uihuih ni[jun} frnann Q-hpP 

flk^ ni- tfh^P TCiuhpjuiinL} tifu knpLu 

•i'k 'pl'"Q"t-'^^'pnLii ^htn tH^Linhn nn 
Iff-^ l^nLJbtrliui^p^ ^ti p ojn^b khp^^^P^ 
unt-n. ni. nniuoltfrNijnLa ijp'i'f ^tinhinL. 
tumhuhjiq. H^ > U. u/b ppnL.tjjn.ujIju/iM 
4iq.iuijnL.nhk-ii1inL.ff ^/rint^ npU nn LnL^ 
ItbuLu^ ir^ip.njt al^^ l^p^frnhnLti. L. 

4 «^ 26 

ulrnh tu I ^xtn^iltn mho ntlift ii JJi : 

IJmjH • ^nnuju piuin ncrnt-iunhu 
OLiiflt l^ trbmbtiii TCfipin u/u diuuufUui 
Ln 9 trnnnn ufhnho luhuin ujfi-iuP HP*f 
aiiiu Pl^ hnfrUn nnuio^n l/iuu lun^lf^ l^ 
Liuii trl^p : yuufjiL nq^iuunLifltirn LtUMiuU 
niJjiruujt ufJUnho* hntrUn ih^P^P^ ^P^"l 
iijjiisiljh k^'P^i"^ ufUnh^ anLurfbhi^b 
pivui lun-iuV : 

VKtttjn Alrqli lu 1 h"^h "'Z i^PH,'"^ 
Lnn ^ q.^mijuj^p.ninnni^'h u^^qm^ '"/^^ 
nnun tu n^Cthn mh^^tr nn i-U JpuJI t 

{d^h nn trii LnhmiT ^utuLnqnutik- § 
iArn^* /34 /'^'^ h P-ni^ ^^P fyrj^iPfijnufu^ 
on J II. iifu nn fLnL.D \*umnL.^ni ujn.pji^ff 
Jhruui^nn iPr^ 4^ J [Hi'^h f^P ^" Atrqj^ 
Jhlfuh-inL. pii^uiT^ pi^ h"^ ^ ^"^iTuinhin 
qti_^nL.Jp J II. ujb tfri^^nL-tPp unwiruunuf. 27 

Jfl LnhiuiT ^hqlf nnt-unulri ^trp J^" 
qiubon^ tiL. tLilijniIlJnL.n auiint, Juiiuu 
an ? /l 3i.trn innnnphinL. njijuu can 
iniuh-pUhfi ^^\nbuuinuh ^^/» ul^I/^iumhL 

Kb luhifih niU"!^ Ph ^nuuju ufLuinmu^ 
fuufb U1LUI *^\^pb^"pb" huo^b nnuio 
^wpuJhlfUnhh Ufk" p.ufub iTp j (p^k ^k^ < 

iXninp luuufhL hthum nL. ttcf n l.lu n hU 
^hi-lP^hnn Pt/i/i/zi.^/iy Ln^airu^ nn b"^ 
on uinhn^hu utqinh m nn u p ^ n tipli tr n ny 
Zl- b^'pp lb"^h b"iJinp anp^m^hip ui^ 
^tuJD Jh^ tlh^ nnnpurn-P^bi^uhlrnnil L. 
utn-iuLtri ^bpH ujp/iLupni-Pbi-lJnil^ i 

1^ n[iULu 5 hu ^b^qb ib"'"l "'^ uibmh 
^lupqnifuhu ♦ ffnifh ufUiuuitrUp hna.nn 
tfiiSb ujh'^'hutquiUiLni-lp-bLJli ppbp^ r^^ 
dutpn. ^ uhnmhinij^ ^h ^ ^^['"t^t^^ 
uiinufub qq.iunni-u up nijjbljuiint. L. lu^ 
^nil ufu^^tuqujiift.nLlp^hi3j r^hmL. ui^tp^ 
uiuiLnpb-uiup lift b^^bptfl^l J l/*- ^""^ 28 

Irin^lfh :usn lub'^UiunntlirifiLld^hiuUn. ^u*^ 
Liun-uiL uiiun^sirn i^frpis^nij^ "^ftZ. Vt'"-^ 
nnt-J^Jp L-uh-ptinnO^nLphLM up Lnqiup 
Jh nifuhliiui iiirnuhrihn ? nnnJ L. '^fi 
*iftiintuhrt 'un2J'^ "[^ [LIL^'L ' ^ ^"^^ 
nujnm bhlnui nt. ^'"P^jb^L S "'"'"/' 7^ ^ 
1 ^fAuH* ♦ {jusnufrutfuiin j mm frmok 
nuujShn. w/4" [y^ nn nLohinL. PliJ^jh P 

m-ohnhn /l. hinnnn nn lOfriunh-fiiiin p 
ulri*ht^^ pppp Itnjb n.u/hp ♦ LuiPfp^l^^ 
phahpJl^n rini-U ujniumiup.mn Itfrptrnp 
^ni-lp^hLli up nLJthniup ♦ pLpIrifL muL^n 
LtrpL-iuj np^ rrnihi ut^lj^ lunntuiuhpnnp 

tt/j/iCTrf// upU bit I 

^tru ji'ij^jf^l^u np ^frqlr qpnutjhrjfi i/^* 29 

^'ijtunnfUq-nL.PltLU [^^^ [_ * 

iPuJIP * f^iuiPufUiulj^ ^^ifj^i' k "['^ ^fisJJiPufij^ 

n[L ^fiiPuj iui_nL.qh^L. HfU'ijt' ' klLl^'"^ 
lb iuJi^^Lucjiifhn. n nj" I ^^jifuihuh^^n : 

^^aji npnLuhitiL. pjli"lh^ "P ^nub fli^uf 
^h iprn XfriintfUn P^ii-^u ? linuuiu J^ p 
lifri ufhhLiij z 

l^^-^/rtii. ♦ Oi^ "^"IP • h"yiL. nn hu 
ihhrmni-n imJjhu i 

ll'**Jr * \f'^ "it'^t l}*"U'^l' ^ n.ni5it 
'Llr^iultq.^l^q} np mm piuUn \jfljhinL.tf 

^luiPutp u^ium^dji Ij^iuiP JluUnhlPuJUnL. 
la^l^ani uj per lull h hu : 

D^Jr * V^"iJ!J P^ "P -P^qb qpnugk^L 
PJUuiT^ np Irpjuu tlfrpft ut/b/rujlip hp^ 
Puiu J q.ni5t lu^ IP^^'l"*- PILL"" ^t u^ ? 
u^/rm/ir funp^fu ^frpu[ifi(iq} np rj.nLU 
Jh-qiurj.ppijh^L. wpdiu*hfi hquip t so 

funn^btP fru * bu^ni. nn Lnuwu JJfn frn 

iirtP LnnUuin fdl^ nn qnJhioD u/# ^us 
TjutiP nn nth tLUjUn nuhrut 

Ij^j^ . '^\L.nhuh*lmjil^ innutu > nn n^nub 
uti nt^b ,ptiJ^h fLiifuhnniJlJ "h9 ujnujin 
uhntrnn^nn iPnu fru 9 P-^JlJ ^h [yh "^^ 
php k^n^l p-iuhtrnni-U uI^P : 

l^Jtrioo^ turn ^bn uiqtuin uh-^iq.n^io^n/^ 
•MJIM"- T' intruuiuu nn rini-o utul^^ti luamin uhn 
anno^nLpbt-U nifbho i | ^m ^hnfi npnt-nh 
ah nn luu lart-innL. cfiuun hplinLDJTli wu 
tairn hu^nJu tfujo * II- fini-o pimn ^na 
Mntupho uhi unfit diujjiu ^nu ninhndli i i 
^ftuiui luuuiirn ptuin Lhnui^ tlh nnuo t 

y^^SnO^ • ^xiT uhnmu ^h} ifh "'-7^5^* 
viujp > np flip mirqu l^tr^u/tT ^ft^ ^h u*^ S2 wlru } fiL. mhuuiau uhi uiiuinLhsfUirn'i 

|]»t*tt» • ^uiujiu h^'>^^ ^uphn nji^fjiih » 

ly^k rip q.ni5j nt-o^fip tub uufup p^^^^ I * 

U**vr * \'^^y'^ ^Luuujp >p^i^ ^bp '"^ 

I**t*'^*''t* * \]^mupinnjnlt np ^putuuibori 
u^pmli upr^nn^u ffu^h j L. np^ hu iiif 
hin^i^lj u^fiuilj lunp^hiP 'bfrpuhnhu^ np 
^h^ p.nfh iFpU l^p ^puiiPuiii^ha ^uijj 

uj^i^in uliptnu Lnuq^p ufu ufiumLhphtrpU 
*^/ uilruhiui > ptuin 'yiuui nLohun *>/'"/ 
uuiU^hn hjoupp iFinhL pi^tr I * 

I)*"Jt* * Y/^iu luunp uji;u rj-fi'-^ ujift^lJ^q- 
^ifii^ luUniuiP Lp lU^I np hni-Diy^^ atiut 
tip ^h i» L. %ni% d lutriifliatLp t/piiuiirp^ 
uiat^ Pl^ u^l;mpp i^/'* "/» ""* P'""P /^^ 3S 

tiLohn rfnL.jy tubLuhL dJ^li p.uib putrj 9 /l 

htn^p 4Z'/""£*'>/'-^ P^^ "^t'"^ hp nfi tub 
fLu/Ln nltl^hp^ : yu p-ufulrnn uinJpuiiu 
ii/b frin^n^ JJriiPjjJUjl^u l^n^uu/uiutml^o 
iifli hnLrtL. litrnuj n^ufuhntflt nirU np §nh 
inh piil^,^ ^h ^ ft)*4r "/» ^ih^l p.iifUn n 
^thini. njitusi ufbhuin nnuio^ luintrlfuhn 
hn0iuULnu^hi-U up I^huiul/uj^ ^frpufj 

J3^pnLUjrL.ni.p liifij iPp ^l^tj^^^ 'hhpubtib 

uhp iitrpuh nq-wunLmthpnifb JptuinJ 
inirfjh/£nL.P[ti5i nifujiu x yui ^piudufliohn 
Jhqp npni-ijm^^u Uj^h" ^C^pui fru ^lu 
pht-P luhtfuiu tjq.utijnL.ir nifblrqhp friT t 
<|«mIC-««m ♦ Yjtufbb ui I tru x 

pntfit pnjiip J iiL. q.fiml^[t np ujl^ui^p <j^ 
wu p.ufhp ^Irj^j npnij^hinlL. tPujipu 
^puiuluU inifbh x 

n^Jt * *h"^^ ^ujnfii '^ t^hp frnup t/[t : 
5 "* t4 

|^ik»./H4. ♦ 12^/"i/ ' ^ u/bLl^ huiL. 2}^Ui 
nt-piuhjnLlp^hifu ntf-tvuh ^thnuhq.^u n^t 

pinm atuuirnnL Ji^P ^'"-'^ ufh^i.uhplijujl' 
tiL. luqujmujLujir /^n : 'jkf/z_^ tihtni^o npu 

pliiujt^u nn PLol^p Lpbiu^Lnn phtr ij 
P^l; Lun^L^ L. /34 ^hp* -I«/"^/ ujujinuju 
hi ma innL-l^p nU^h luu pptu^ ^lupu 
uinJb^jiu X \^pp-np H-^'-B "^'pu hnhUtii-n 
lui^m^ IrnuiopU ujI^u hinp'^huuic^ II ut 
fjhhp PPh^ ' "^ luOLl^ IfuiL- ffpPsulsLnL. 
fP^ht-U np nq-inuh^ ? Lusil pL^ujl^u np 
uji^in^ l^p ijI^ ^1 jiinp'^litjiu^ pL. pu^^ 
aujli^ PPP^ 9 "- UMi^Lki b^mpp P^pttLUj 
n-ni-fphi-li np nq-iunho^Jil^ 5 nni.^ ijiifiij 
QUJP J}^ fip Tshpui ^/rn upinhu nLniuSffif 
luljiU l^p pptiiouhn. i 

npu^liU pi; Jl^l^ i/iiip/i- i/^ /puiPJl^Ii fL'.tfli 35 

sPn ^h-q uituninuiLnnlrinL LtuiT umjiujh-^ 
trtL. lip I" I hp^ "^""/^" [^^L. 4""^/^Tw- 

u.lruh plto^h LlrnL^uji^ nn pium ndnLuinhh 
4r Ufl^ui^ h-qus^f/ii ufh" [""P^b I *^^P^b 
'Ppu ? tiL. luUiuUun nufri t 

ulri uinjLnnji up nuhfu l^ x 

*l'r^^'*r * n *"'//'* win h Liu ficrni-iun 
-^ us II tj ah 1^.1^ iPr/ij 4 : X^pp-iip ^w '"7^4 

mqt iQf^ "z^" kpb^"u^b^^ ^ kp"bp^^ 

Alrq 9 uL. Lni-nlrtP ^trn LiuiP^n p^ir ^ /l 

^bp^' L Xf^lb"'"^ "^ X^P^'iP ' "^ 4"'".- 
nrru nn luUnUu uj i UMnt;b nuhiP ^ luhut 

uifru UJ I puim nfuLnnLi i^ hu^b wnl^Ln 

p"b-i J i\ijjin h n p.lruL ujiiufltlj ^hu junn 

^bP * hni-nhu nn hiT LuiiPou Liuuiuj 

P^"* iL,f^1 }bu r^ifrn uji/J/bL-f/h ni.nbp 

ijrrnni-b ifpujinJ* L. ufUutuiirU nb^b putui 

ilatiLujn [^ u/ni^ijn puiri x 

y^jM • Oi^ u umunuiiun nn ? hnnnn 

suuiiuub funn^^k-inL. nifjnu ^4^* uh ntun 

P^ '^b wpJ^^^b ^" ' 36 

U^Ju (p^prtL-iurL. LniiiuiT iru x 

IJmjM • Ynl^L uipnuipu . nni-P utuhyUn. 
IP^h^iinn nL. LbJuiuuj^ wi^ nn n-ni-^ 
Yjjujinujl^ujir 1^^ X 

(lJ"'/^^/rt//'ff uj I un^aiuuhLnn pujin 
p.ufuhrnnL. IjiuiIt inij [3^1^ n nb l^ u/ni^up ? 

L n pU k lh2E ^ W*t np r^ni-^ /^"/''>/'#* 
nL. utfi^Ln nn pUt^n ? wm nufup Ah-nul^ 
Hl^h^kfip luqium Liuirpnijx \fi- fd^l^ nn 
hinp^h^ nL q^hp pufu tip rHjl^^ 5 wu 
lui ^hnJt^ Lphl^D utnuiin Lutirpnijx \fp^ 

p.np fini.,p iitLl""c^b'P' "'- "'nhk[i kiL^ 

ul^^ ? ck.hp jun^CuinufliDp nutph^niZC 1^ 
ujUiuuihu ♦ iL. ujU ufuiin^utn-LUL. nni-o mi 
Irp2u/U[,li (r^ J {\ujjtj hppnp ^^^ p.utb 

Uinuiu^thfi nwuitufuuin ^[^[U'lJ ^^qb 
ufUniuitrU ♦ II. luU lUiuinTiCuitt-ujL. nnL^ 
P^pnt-wn. upifjup X 

t^huini LpinhuUtupLnn np tinL-n dlr ^ 
nutL-np i^D^ ^nJlV ^ ^*uinL. np ptum ufu^ 
tLuiiT junp^k-qiu^ nL. i/lr& iHr^ J*^^ 37 

^riat& ^iuh[l f^lriP, [unii^hgw^^ pl. ^^ 
pfi^ . L llrtjb u^hin^ irqui^ ^iJUfi^ ^^ 

fimt-n n 4r '/j^ * 

Jhq^fftj iIp'iij tiq^jifit ? /l J'U"^U^C^ 

Jhrnj^hnnifu (p^nnni-lp^hifii [^lU^J "- usul^l^ 
IrmL. Ji n Ln L-lp^ h ifb i 

(\ujjn hu LnLnjriP np^ q.n l^ 5 "['['^^ 

uninuin uiu uiuuf/u ul^9') Jjiiuplj (crt^ h"^ 

nn^ nni-p^ iPm iPn m w ^* tiL. huiuhut^ [3^1^ 
tllrtnuLnn l^^ * hu<nL. nn Ir^h uju p.uWfi^ 
ak.hn iIp^^ sh uuitrntniu^ ^"'-^ ^ ^ "'~^ 
qhp Jlrq^triihni-r^ 4C"il 'J^^P'"/ ' '"" 
i^pl^nL.(3^lruth ^luiPiun <^\nbuinnuli ifpuu 38 t^nnomo^ hu^ II. ufunn ^lutUun ui i tnb 
uip n.ujinujujujnmpJjiir* uiuhiujU^ ^^JP 
flu J Ij^m-qhiP np luq^L iPn hiT ahmutu^ 
6^ku kil^[_ ^luuli^fftiuiiP Pk^ l^^l_ ^ 
tllrq£p i 

|] •*«**« ♦ y*mhLuj hu Afrnh f^JJrio^ Llu 
iniunlriuiujl^u inbmh nuiuiuiiuimfru ^h 
UMil ♦ B.UJIU hjouujG^ uiinhuu^ LnLatru nn 

nn hu ujhmh njini-ufi iP^l^ : 

Uluiuiiw^h Jk-p luquijilf^ rrhpniuuinLuUluM 5 

13-1^ np Iru ^Irt^Ji^l^Lui^ inqiu^p nL. I]*"*^ 

phiuiPp Ip^nn inuiu np ni-niuulibfi p 

^'Hm 9 ^ ^^P '[P'tJ ^" ^k iniruiiji^ ^'"^ 
n^iuiluMpni-jd^bifu tip nn iftinihUiuiPijl^ : 

^liiifUiM ufbmfi p jU"l h^sujh^' "/' "^'' ®^ 
pp IfntiiL. 5 np op tfniLD ""P "onuipni^ 
phli \]'"P'"lh" ninultp atunhp hb^ ' ^P>^ 
pnp ilhliji iiijhituilt *^ujuiniL.iul/nL.[(ThLJU 
pph^'£. *L bp'up luuuujhp^ nL. iniulfUnL. 
]jlp:uj hipJii^ X 39 

aiuUhnn ufunn ^uiuiun irqiuL. np r^ntlU 
thijndutuilrui PiU^ I '"-iksbU ^ 

\^^L^ * Mi^* imntuill ^quiL. \Jq^uiu* 

i/|/#^ '^niuiTiuih I • L. ^\^nbq"pp 1P"^^ 

tffj-ij ^htj^ Pt; win l^ir^Tin ^niu^ p.tvuq. 

^h^ np b^u mnifb tiujfnL. wiitirhu ^^P 

up piuntuP- ujit-ui9 niuJihh hu< Plil^/JL 
huiunJliniuL. : *\^l^inon <4^ np Unnl^ uw 

luiLnp np frnuo uiiuLuiLpU lum puiUnJi 
tipiuinJ ^luLuin-tuLnt-fa^jiifu phkinL. lo^ 
(tiupm-fd^jiiflt dp nifiibn : ^huuii luui 
nufltp Ijpnni-upul^ luu usuiiruli w i [J-t^ 
pJiinnp ^uipLiuLnp ptuU iTpu /,* np iJt^lj^ 
inn Lit Up apjt-hj dp niflilriUiui 9 L. np^ atlt 
^int-lup u/i^ui^ l^ np LwiuuMijaipl; ufu 
mni-hp^ L, tJLupahu luiw^l^ usUhl^ut t 40 

LnhihniuiT^ nn ^imnrujU^n. LnLtuiL.ut^ 
Jtunhii uon wuh^t^pu x /" nnnnil_ ulrli^ 
kultrjon hjfi-nJni-P^hiLl/ luhuih niJUlrUiu 
i/»^,^ ut^ph-fiuliu^ Jp-h^ nn ^niuiTiuhDn 
Jho \ji LuifL-tuihunl^frn lii^ : 

Il***Jt* * ]^ ^^ P^^^P ^(h'^h utium'Aiu 
n-hp 'W hjrt-niJnt-PbLJjn : 

auinuto^ onn lUiu inTCiu n-h u ul^ '^Ch'yti 

upuinuiUni-fd^hiSlj phhUo * hUyiL. nn ul^hp 
u^jiinji ni.q^ i/^i^ a.iuh iPn 1^^' IJ ^ ^^ 

^"'IP "h^l "'-ph? piuii ifp • Mp'l^t"^ 
uvuu nn luJt^i ift^Ln tuhuih nt-n/^^ nn ll^J^ 
ri-tnihttnl^ nL.nh'* ffbiuninS^frnp ♦ "- >w^ 
uiuULnil Lujnn Lufunh ifi ufhuifi piU"j ' 
*yinujuj unft^li uj iiuULujntfni.^irunj ul^p 
uj^^inh nifjuU x 

IJmjM • i}iut-Lnljfrnu ? iiiu nufljfni 
2C^liij^i^m uj^ujin'SCiun^n utu uffimh pHJ^JI 
nfi^ tuJl^ Jhllp Ij^nuq^l^nn ift'^p nqffb^ p 
lun-tu^^ r^^l^ k^'^ tU ^p2l"^^'k"^Pb'-^ 41 

mJIrhL till '^i^lp lI^ll^"Uk"P ^ 

lufu funii^/r/nL niijutT ^il uniAfiU c^^i^ 

inh tnujinut^h wnnlro^ ^hn^ luutpJULq. i 

«5^^«' nn Lnifii^afu^ wii-mnJu/lJ ^iujimum^ 
TCiuplilin^ LutiP annlfLijiifb "^us^^^ l^utu 

tnli ^l^^ nij_ «/^'^/' ^l^l^h 'tfbnii^ : 

Ptrniiha firLtui riL. KniiqniJUt^ : 

nuiinntflM hjpLl^ j nL. dhnfi ^niULun tj-pp^ 

pnLli^^ ihtminJ mhnjfLnL.ld^liL.Uuhp 
uihiiih mm I i 

6 42 

^hnj[t fd^nn inuiuy nn luul^ tlt^Lh-nuhfr 
A^-n nLniuo^nh uil^u pul^o * nL. »/i uiiu 
^u/upirir XtrqJ}^ /?4* i^P P-Ujjfb nn ilhn 
iLninn iihinLuhh-uju uiuilr i^ni-^hnilip nL. 
lunt^linLla^lTiultn Lnliujib iii^ ? utubuiu p 

*l*r^'l"**r * 1)^'"//'* ^" l^pihuhfiiiuu np 
uItUd ^huuiuJiuh IrnuMOlinLU blrpujlflt 
ptuin iniupnhp ui^lf pUinufuho^ up hP/^ 
ituli^ iintutintrU t 

|)m4*« ♦ ^-ipwunpuki uiUitjUlj^ Lpnufu^ • 
ujliujinhlj pnLuinil LhiPufUiiJo rLiiL^ t"^ 
pbinn p ^lupLtuunp i^* np ul^h uiiuUp 
Jijuih t^iLP^hufh p ^utump uil^tnpp ij^ np 
luiH^ utyLp hp utu^hu onnnnhu ifpuijU 
'ijujib i (^ nLinniJ Lp^uiuLrUiiu^ nnLp^ 
np luJt^ iH^Lntfii Pt""^P 'V^'"*^ ^ "P 
P-ninppU mnl^bni-ld^lTufUp ^uiiTiup PILJ^^I ^ 
Vi/ uj I utbinb uibuiimp^ np Ji^b ptuJU Up 
[J-l^ np iH^lnt np ^ph^^Pih hpbu ifuiu^ 
*hiui-np p.ui p n L.P h ujU p ^ujifujp ? np nfli 
aiifitp p.ninppU ujij^bnLptruUjp ^inifiup 43 

Jklj^Lu^hnn ^iuhnt-PlrujJp. ^'^^/_'^^"'^ 
uiiuit hpirh iifii p.iuiun : ^l\hui^ miruutuft 

etn^ tnk^"^ k ^^[^ ^k '""^^ *^P, "hP 
biuii-ujJiunnL.p^huU PltJ"/ "^ l^suunUijfr^ 
l/ujir onl^,plifTn • nn nihihiu inn inn 
^^hiunnfhrtffb luJipj^n . L. ujujmbcf iv i 
suhinh pSU"! ^^rfliij ^luJlup 9 //^ ^['k"^ 
^n ifrh niifbhn » L- Jklf ^[f^^f^ '^P i^k'".g 
k PIU"/J "P ^"^b P'k opIi^^pU <f^a/^ 
niifbn n iijub 9 /l onnliiunnfh nhh-pn inujin^ 
ifpi/fiij ? ni- luuiubLnij nliuiunjiruin hn 
PufuLni-^hifbp II. pmphLusptt LufUnhp 

^l^rl't**? * IP"///' ' ^" iuii~mP pnjjip 
luu pufuh-pni-U ijjp'^Jit luuhliU-pU ikh 
junp'^trp • '^hiPuti hpmiruliiuulf^np^ np 
hus "kh uniAiiUJukp riL. ufu^li at nafu ti 
mnuii up hnuio iru hu putm lubaiuu ^ il. 
npyuJt ^puiutuuohfi ^uhtpii-P^hi-li inp^ 
i-tu^ iriT ^iT tj-k^ ijuipiTnifb^niJu : 44 

uiUu/LIf hjouohn luirirtLU djii"! * b^'t IfP^ 
ntuhLiiiU tin tfni-p uMul^^fi tu i H^^ 
I'ffn n/U'^^ uifruUiuiPL} II. i^JJriop bJiu^ 
^uiiiiL. ^frn ahmniu^l/u iulIt i^* /?i^ 
ujljXuujunpnL.p^bLJjn II. uflJ^uujnujIinnL.^ 
PbLha ji ^i^ lk2_ p'"^ i^ nL. J1rij£ h * 

tjuni iiujUn ? nn frnn |^Tk/i/jt7jii/^ ^hqut^ 
iitnnn uji futt^nn nLofrn ij(^ nnifli tuUnn 

PA o«Af bn ni5[jtrniu&l^ Iitnnn up i[r 
innt-ujL. jfh^b % 

tuUXuiuul^n l^^ ^7^/' ' ^ ^l'k"^^1 '"L 
t^^tnl;^ P^l^ utiiufuL pi't^lli h"} ^PH"^^ 

drill inqj^l^ piuU iPn [^It I JfiujjU A^^/»^ 
qbu^tk-plinLq. ^luiPiun j limiP JjiLujii ^frp 
Jfufip^uifinLP^jiLiith PL. ijjujh ilnL.pfiifii n qiuhl^ui^^ nnyuih nii Lnuuto ^4* 4'/^*"/*l£' 
utfiU atufim-ffTfjiJ/n nL.ph4lihnnifu lu i n 
"fi^t ' "- ufUnba lut ^h n iuii^hrnhnL.n 
nniudrnlt tijl^u oamujLujn nu hn9LifbLiu 
L-i^in p-uififi^ P}'^ I ^'^ ' nhuiuiuS^ trilby 
n^i^ rf-ni-p luli^iuul^p ^^ : 'j»/7L^ wifl^j^ 
^pJl il[iyuiuIf^f/U!!t^p utu n[inuqnt^*ijh-nu ♦ 
p-ftijtj frit I^ni-qfrtT iiiu niifuj/it JfJiutniJ 
Ah-qlj t^ijjr^^ p-iunuiinnm-P^hifli iPn n 

Jk9i 
'MJIM.'- 'h MM I a»|»»«k— 5-HJ I»^ jMHti^Mi— n-U»Hl»«« ♦f't^J lj-*«H» H^- 

U**vr * Sp^f^'P'^^ ^f^k *-- "^ "''"^^ 

uiuunnnLph-u/b JpnJ/ fuoulrnntlio • P-'"jQ 
^puiiMi ujl^ino i^ /in tw^luiiiinplio hfj^l^^ 
Ujqi^L tin ^njhjnL. iiniXuiuulinnLid^hriitb 
t I P/U^JtlL ' "/' ujuij/uLpiJ h^fj^ib 

l^UbVU ' ^" p.iuli up npnLQUJO^ 

uujir nnuiO' uimfrlin '^luin ufUniuiP^lf u up 
hjnn^hn^ fj^l^ /i ^ i iiisuin^sun-h ^luiPujn 
luh ntuhn LnnpnLuhu hatiP LpuhuLnn : 
Y^uhl^iu fuou/rfni/q. LiuiP rnihituhi- itr u 
up nt-nhp np^ "hh piu^ ifp utnSuhu 

UPV ^"Z' <^ 4"* ^^fib ^tuiPuip LiutP 

riLpji^hpnifii I 47 

lUtt-innL. luU ahnphnn LiuntLiuL. ifP'-^ 
inriLUnli Jl^pfi^ ^'"P'"^ luinhUu MjU^iinji 
pnt-UintJ^ Ltupliiuiini^b ^4^ ? luUminlrlip 
^nujinahohrL ph&fi npnt-auio^ funuui^ 
unLJbon LnJimrnmujih t '^{\iiJlit^b ^P^^ 
iPufu^n ffh&h puhp ? P^h "P ^h" cfujunt- 
iPn Jh^P p^iitrinL. njiiuu unihltus 5 ^u 3k.h-p 
^irmn ajhin'rs lutiful^^^ Liun-^nij_ inlrq^ 
hnf3iuinL. : \f.L. hiP ufbufliL pnL.innil 
ann^h-inL.u lUium'^iuiun luu l^n ? nn hu 
'^uiin ni-qfruh luh np^i-iu iTCmi^ l^iun-^nh 

^ujutun lufijiuiJt pni-uinJ ^nLu/ruhp 
tLni.niifufb luu op^uiuniaLhlJ : 

|^i.f^^M»H • \\""P ^iiJf'tup t^P ^pujtJitjlj^ 
-PPl: l}"^t QpriLnhuhn n^t^ ufu uj^qmfi 
tunpium lun^Jb^P^ nnnifu ^tunfiun nn hu 
Lfi^riLul^hLnn luU > pLum pntinnij^ h,"'~<^ 
tjhp h"£p *"" anLniniifu * hu ut 1 nL-qh^ 
uh nn Lnniu^hu iunh pnnnnij^ l"'P^^3"'~^ 
uhu uflthLiu % 48 |}miM ♦ (\i-n/rifU luU iLufulrnp npruni 
^luihup nn tLiifb iPn Liujh^Jio y liuJiT m 
unUg ^luiPiun nunt iln r/lifrit/b hm Ln ^ 
l^huufh^ ^4 ? k[l"4l^ ^ ujpdutn-^P^ihn : 

[11" "^o luuifri/hhu nhinhiiiliD nun^^ PI^ 
l^ljl ufb pLufltlfh ^ ujpdiuii-hP^hnn 'jjl^j 
/[pt-pni-P^Iruji-rtL t^ihiuii^ ^h-uiL-nnifltfr l 

iiwu /^ -^ "*" i2.ii/w/» kiouh inij^hu hm" 

|0*4' nn luu ujmuiTCiun-ltlrn p Jputpi 
hu^pnplJ^pijfrp^inL.u Jl^ll oanLUi iPp Xlrn-^^ 
p.lrplrinL. ^miPiup piijifu ? L- Jp 1^ np 
mfU^ LluiTp yiiSUlrhufup^ fjuju luulrnli-Lii 
^nahpUhu ^H/U"/ ni.pb^hpniJb ii/r 
lUiikltni-PhtSu p^hfrint. ^^T ? luliuiuihu 
jyito ufit^fuujul^p hun X 

\.^.^ . {\uijij iPujjp^ uikin^ ^ np 
imp luUj^hiJ oant-inp nt- hp2uiljl^ni-^ 
Phifup JflMinpn-lrhD x 

luui > np nnifii uMUufulj^ uil^in^ 4 np ^l/A^«* 49 pul^ J s^ /?4 ^hpiJi *hnpJ lumlrhn ^P 
9iuhljli^ "^lijintu up'yin nt. iljionhUiuL 
frnQufbhli^ * ^ ^ P^ """^ "'^ "^pb^^^P^ 

itui.hmtriiiUu trp^ufhfilf : ^Ktuitj [3^1; nn 
nntfb ^tiL. lrn2jifltl^^nL.l3^litfhn. ufu Urn 
^nJ nLnhinL. nniuu nn pjLnbplj/rnntfb 
lun^l^ni-P-lTUjU n u/nq.k-rp pijiuu j l/ujiT 

luij^nn ""-[^b^^l^l^ lujU^iuih p.iunnLf3-hi5ti 
nifulriituh^ nL. uMjU^ihlrn2iuhLni.phtSs 
i^WijTrfe-i/* n^i^tjt np finifu If^nihujiiru j 
iiihmini/u fl-nifu ^nt. uninnJn. hl. tinn^ 
^nJji ijjhAbiuul^n fru t 

utu ^.u/hh-pn dhq^ p.ujqiumnirnbn ImI^ > 
Iru lujb^uiji l^^juhufuhiutP^ nn Jl^L ufuX 
^tuul^ji mqsuj Jpi^ ^^^J * y^ftiTiuhiuir 
Ph l^"^ llft^tjnug^irb wit ^ncfujn.pp^ 
PH. * "'- ^Vp-"n iipjynii^liir uflM lutum^ 
2CiunJMirpnLb t^iuj^ nnnUu ^utiTiun nn 
7 ui 50 

pMMb tP^ qpnL.ijhgft l^iutPpfifi ? wl^in^ 4 
np lunumnthubhiT /?4 nLph^lih pnifu 

J^iujU btP lun^LnL-P^hifUu Jir^uintuhnh : 
l)**Vr * 1^/'""" ^" niuLiuLu • hu lu I 
'IPJt^lyi'UMUnn utul^ t^tv ^"^-^ luuiublf 
'l[j}*'y£. • tul^uip 4r nn hu ^Irn ^ni[[l piuin 
^u/JlunS^iuL nnjuir^ uinnut^u j L. ^hqjt 
qpnuqlru nn uiiuLiuLhu ^u LnltutpLnn 
inhuJUuti Jklrntfi^ ul^LnLU Jpuji uiuiuuL 
pJtuiLnnnL.p^hi5lt tin ni-UlrUiu i j npnUs 

\\uinnL.iu& \]nLiip. *h/r^^/i^ ^2M^ kH^ 

uhnp lUrp uui^lrpunLU ujl^u uhplr%^ t 
1^^^ ^* fiiT "ftpfi^lb' qniLl^pLkpu J b^['p- 

mltinli p/uy^ "/' 1"^-P^ ^"'^ '"" "hpp^ * 

^hn ^CpJtuphm bp9iubLnL.p^hi5up ? ^iiilr^ 
r^k-inij^ nn nt-ph^hrpb ut i bp^uihftli 
p^k^ t 

\lpinlruiiiUD ft/iL.^* nn tmiSk%uiulipnL 51 

/?4 "P utJl^ i/^i^^* iPiifb^ LiutP utn$Jil^ ? 

uihuwhu tLiupiumni-lMlfb IrnunL, hp^^ 
ifmiP nn ^lrn-nL.uuML} }hM ahuilrn ^niu 
iPuMh^htL Pl^ h*^l_ [uujnJijujI^nLlp^hi^ II. 
jun-nilnL.Pjiifu bniuL. u/binlrn x Y^ 
opp "h^ pujui uni.nin on iT^ HUr^Ul^ 
uinut^n LpujLuinujubu ^nJjl aninnhn 
l^tlh J PL. Jl^LnnJI^lj uflMufuL ^/^7/"^2_«^ 
uinljl^hu ? nn iJbpPp ^P^P^h "kp^^sh^ 
LiL.hL pub- 1 : Y/* p-Uiitu lu^L ^ufupuhpp 

pph" tip sh P^h hp^"^ kp"^kh^ ptum 
Join piW/ LnL-o^jfu > ^luujLu Jjiiufb pi^ 
uh;L Au/UA^pni-PbLlj up inufu : 

l]***jr * kSP/P"" ' "'^ luJlpi "h^P "/* 
il^ni-q^n t^ilhioo LpmLf/ij Join piU't^^ 9 
^ptrh iriuuuuiL.np JlufiPuipnL.piruiUp 
k[^"iJ^P^ nt-pft^trpnifib ^ufbtj-puinnL.^ 
Phufiip^ ^ujJlup hp '^nap MLlU"[l^*i_^ 52 

Liuu ^uiUujniuI/nLptrujlin wnl;L n/[uf 
inLJj «/? uiijjirini^t y^L. lu^iu ufu in nut on 
uihciuujul^n trnufu hpfi^Q ihuniPnLhDnJfi 
nL i^^np^^lrpnt^ ? L. utU infi^^lrnp n 
nhU hp^"Q JlriJtuli ^jjj t^iuli nbuji^nnpL 
P^hifbrt PL. iLunujul^n n.LuiJ^ufu^n nhnb 
nk-qnLJtlr ini. ^tniTujp t 

u/h^Jjujul^n p/U^lh" ' "- onl^^puhn tr 
nuj& ^PjU^P fP uflif>"^ O-iutiirLuipanL^ 
P/ru/b ilk2_ uim^ilklfi' i 

^V%hnni-o if^h ujunhp lui ^wLiun-w 
Lni-phifu HL. l^n-fiL. pUhinL. PUJ^h ' 
nb\iul^u np ufu innuion LpmLiupunjpU 
p-ffinpmbop liUtniuo pph" "h * u/i/i^ 
"hkp P'tujuip np pujU up hdj^ l<*-P <^t^fi-p 
fttrpl^ hp uluhPiunni-Plrufu p ul. ^uth^ 
apumni-Pfrujup pupil tup ? Inutlnp pp 
iuip li^".pp ''^iu'SChuntful^ J II- ^nnp 5^/^ 
iwp uiu p.iuUpU ul^P nt-phplth piiLb ^w^ 
tftup Ij^ ^ ripiiMJih ujpnlro^ uiuniJut^uiui 
OUuiuiuifutrpp PpnLUJiL.wLuiu kp[lM(jh"^ 53 uih ni-ql^lt inuujuL mhn un Ll/biu i * 
^ufunli LuJjhLiu piuui ^hp "h^ mlrq^u^ 
iuhuih niiutn f/bS^h Jbn nuJnujuinultt^lJ 
hJJrili^ nn lumlrU nn Jtuncrujujlruin ^"^ 

iuu l^^hrnui niuU iTp 2CpJiuii^ui trqiudr l^p 

YjJinni-^nj LutiP iTiunrLnL. iJjjj jii n ijjl tuUA,^ 
^luul^n tiL. JhqailM^l^iuU ^^pd^iuii-fiP^ 
^lrnnij_ onlfutulfuhn ^L^tutjnifliiri^ [ift 

fifi ufu^fth ^uitPiup uiJl^ifu Jh&[i^ PL. 
piutn lunl^lin 'hmih inL. 9iuUuti^u 5 luulr^ 

riliLirnliirnn : 

^qui& onp Jfi^^ ufUtLiuiTdhfi '{^"^pfj^ 54 

nnKiuJt fuuiiiSlruiLnLphLJj hl. PpnL.Lun-nL. 

pbi^ lu^m^ piu^j lupb'^n'^b" ^PcL ^ 
l)-;r • r^'^5 "ft"*^/^ ^ nil li^uju^'ii^ 

ubuiu^ uim fuouohli dputi • hiP uui n 
uiucfUhnu JinbL p pi^ J Yj^ cfnnnJnLpn 

UP. "U "'^ ujplitujp^fiu ui^Pjl ^PPP^ 
^tul^fhi 5 YumnL.^ni uinhn^ut^ pninp 4 
mlntlrpnifu Jl^L luquih Juit/h trU x ^^^"'^ 

lh "PM"^ "^PtP '^pb^'^p^^^p ^"^" "p 
ajUiuuhOifrpniJ itranifu IrU ? npnbn ^lu 
Jujp np Y^uiJini-uj&^ Jlrqli \^ aptiLahp i 
^l^ftml/u^ np X^pllffl'pp uni-pp m. hp^ 

€rnpjDp ytip riL. ^pni-utii. pUiuLhOilr 
pnux y\t. ^lULufliutLujU 4 /»/»* "i" "^PhP 
luppjiup^u/rpni^ ul^Pu lui ^utniupiuLnp 
tiL. t/piholjLULnp uinhn^nt-iu^'ijtfpl^u pujui 
ujlItiIi Lufu X 

^hJtuj nhnni-o /54* P-^/np ufb luptu 
piuctuhpn np trtpuS trU ? lu i luuLi^ trmL. 
YjJuinL.o^ni Liutv.ujJujpm-P^hujlip miuLp 
^1 IjlrUufu J ^luiuiu tmJl^ ^^P (^"'1 55 uiuimjidh iTn iluilu ^ ^tn^intj^t *^yfUtli. 

prtLU lun^L piiutinifu hl ^luuiuniuLnt-^ 

[d-Irtuu pLiunni-13-irimip ^ uutjh inil* n\ 

«// i^lP P/WJ^ P^ t 'PP luuufuLni^ 
nLnh^k-pniStt uiilihnmL.nL.f3-hi-U nnm^ 

t^n^uflinuiLufu f3-pnL.UMn-nL.phiJi up 
tuhmh piWI ufUiuml/h x 

*l^rt't"**r * l*/""^ "/' ni-piu^ iriF np 
uiu llirpuip ^ 'it^'V * 

l)mj|« ♦ 'IxrtLlM uiuiin^CmtL. mJ/fiu tpu ^ 
L.wlpi^ nt.puj/u PILS"!"'- • intHj fjp^^ 
Lni^^ nifufiu rtLpiufuufitiu^iL^ np yu^ 
mnt.ui& dhp Jpuii LpPtuq.uiLnpl^ • n^ 
^Ar^'if t P-"I"P l^P umhq&ui^ l^iul^lrpnUt 
lin^-hp * It- np^ hp opl/u^k-pp unLp^i 
A-V lupniup L. P-wpfi : y/iifilpu ^iJtip 
rfl;^ ilkqiuU^ulptiit ^nLPftifit iPp* L. n^ 
.^'lil'buiu[tpni.pliLU i r>f 4"* ktld"^^ 56 

tiinn (f^KpH p-w^hnusp 4 * 

jnil_ ? np ftp Jkk ^^'"tk "bU^lh \\V^ 
nfiu uipi-iuL np uhqli ^muatp uhiifuh x 
\xL. np^uih Jb^ l^p y*yhunLM ^^^pjiumn^ 
uhu ul^pp imp Jpuii J np h"^p ^p^h" 
^l/lt bPujL. ? PL. uL^ll uipuiuu/iliu LhufbD 
tPp Jiuplrq ? «_ iwpiusuip nt- luUmptLgu 
Lufu uui^nJ lip utrit-uiL. j np uninJ "bq 
fuw/pul^ uih ufiumhcfl^Tj^ npnifu np «ip 
tfiuiib hh",p ^p inTfLphpnifu ^ojiPiup i 

y^ppnp «/cr7/o ^i\phuinniih luuiifhL 
uhpnfu dp HI I np junp^hiiL. pUJiflJ^ 9 
mi mil "bp nifubnuj^ nfUAUuiiibpni.^ 
PhtJip hUmnp luUwpq tiL. uiuibi[i b. ub^ 
quwiuibiuli puui up luhmh bpb-uii "b^ 
nb J V^^IH >f^"^ np ilbqti ^luump 
•»'^\phuuinu Jbn-ujL ) ^p/^^p^h"^ Jb p 57 

nL. Pi/ilip Lphlrljo nn ub^P p.ujnnL.[d^hi-Un 
auinaujnnLljfrlJ^ nt-nhpljlrnniJj lun^L 
n ifjjuinifu </i uuj/tririJ ? It. uffb^iL. ufu 
nusiT LnLtjlrU^ nn ni.nh2^lrnn lihnnL. 
Phifb ^wptru ♦ II. piuui l^JJrio^ uk nnL. 

ntflihuut^ Jh'hP^ujpnLld^k'iuUp pl. Jiu^ 
jtri^nL^hufit ifhk JuMUp ^ ^qtrU^ ui^ 
UfUjn "^uiJiup : \\L. luuLt^q 'Ar qtutn luU 
np ujulpjtpj tfhp^ h^ ni-phplilTpniJb ufuh^ 
piuLnL.f&hi-li Lputrli^ itfuujlilj p.unih up 
^luulup ? npnd ""P pntSU Irp9muunL. 
^jiLlfu ut I ^y^^ Lpbutp 3kfrn-p ^/flrii 

y^^^ui uhphjliljlrpu J wu uut^JUiuuh 
pnLpbuuh l^p np wiUituJi (dpnt-utn-nL. 
f^hiSh uJtnin2Cujn-lrn .( hihKUji^u np *^\^pb 
ifnpp utrnfi npnLutrti \ "b'p in tub p ul^9p 
ufu opp^ np hu ^hn-ni-ahp l^h ^trnJl^ t 

S « /« u>hA.uujuhpnLfd^liii3jii l^p inp 

uhtuijp UhP nLbh-nuj& (3^ ppnuiur^nL.^ 
P-liLAwfrpni^i i/lr^ iPiuu p ♦ ufu /^p ^bp h 58 

up nL. Ln-hifuk-nnLU lUiuuiTCuitun j Vi/iA-^ 
up utin uwX^iuuhnnLfdhLjip Xirn[i u/ 
n^iu^unptj. hnuiL. 5 nn uiUiuhL qtyuanuP 
nLhl^ft^ nn ^hf}^ '"-^/' t hpb^ufuni.^ 
P^irufhu ^*huiquiUrL pUJ"/ ^ X'j^ ufu^fuiu 
ujinnL-fS^hifup ^Irn^ inn-w^J^npnlrn uti^ 
ftp huob ufb^utunufUfi njijuo uiU pufbp 
l^tri"J np hu ^Irnfi Lp^piuuiuilrir iji 
iihinL J iluiiT >[l^^["'l^ "P" f^p f*" ^Irqb 
u^ujuinLhntruh np plik^ ^ 

1^^ hi ? umui ufu^fhiuuhpni-ld-htfup Xha^ 
lun^ui^ unp tj.tr ij u/b^^iuqiuuti p/U^IJ^*- 
ujf hJpul^u uML-hift uiit ^UMjpuitLnih hp 
luuMUnL.[3^hiulip Y^uuinL^ni i 

y^^umnLuj^ LnLq^^ np H-nt-o nLpb^tr 
pnifli Irn^ufubni-lS^hLhn nnub ^Irp ufu 
SkpU lrnPujuLnL.f3^lrufhp ujk^ fLq^^ * 
l^njL^^ np nnL^ nLpbpbirpp pnifu 3itrp 
ujU3k.bu ufl^u uhnl^o : {^^ninp uju wmin^ 
nL.q;pbh-pn npnhn np pit an uipLuji. uhq^ 
\]nLpp ^i^hP'Ph" ^Pd ' ufhtuip unL.pp^ 
^pffutp nL. P'Uipb l/ii X Ynchut'h 4* np /'-' sd -IKuAqb t*^^fl umirq^irg Jhtj^ , „l. Jlrqt' 

PH nt. piupnLPfjLl/b/rp^ , „l. [ip jmmniAi 
niinpirnL[3jiifu^lrppx \yl/h^ lipuimpmui^ 
i.npffu^^ np fiplrb tTujuinLijufhk^^ Jlrp 
upmhpnifu nL. Jlrp iTuMpJlfu^hpnifu l^uj^ 
mwplruj^ ^^uttpuiq.nLPfiiSiip t 

Y^pp Jlrp ilpujj Iiujn-Uiiliup„LPf,L% 
lll^h "liutL. Jhp piupnuPlrufUp ^u/Jhjp^ 
Pk np Jl/U^ i^t^^p ufiph^ni. pii^ufu^^nu 
tplA. ^^u^iiufUt^l^^^ X ],^ opk'u^^hpp 
fipl/u umhfj^tu^ iupmpm^^hpniSj put 
pni.p/rufbp <;ujJhjp f^piluj^ h^ : f,),^ „^ 
Jlrb^ L PLpfi^ uaJl^ lupmpiu^^lrpf^ ^^ 
pl/ii ^'Uiuqufhrj.lruiL. pjiufu^ , «,y_ a»Jl^ 
mhq_ ^iuutnuiUjniHi nL. limmuiphuj i_irp 
luful^nLPl^tfu Jp uiftrnf, p^ujj i 

"blrpu , „p q.„t.^ \\umnL&„j iuu oplfu^^ 
'blrpp ^ pnJhlrg[j^ , j ,L ^^ ^^i,^ ^„^ 
llrp ufiiliujuppni.p/ruij'^p ppf,^ , 
t^L"ikunp TCfi^ Ij^ uiusinni:kpUpu 
*^L "'^ "luim7Cuin.uiL.p tpuUg pp[t^ t 60 

niiiwo nn yumni-uj^ iJlrnti W^^PP- 

uuinn iPn hn tLUutLiub int-UnJli uii HP P 
uuii buiuUui j ? luUruto nufbu pi^iriH nL 
^ p.nflihiii_ Jlfn^ l^ : 

^hiPiuj uji ut^Ir nu b n n.hnl^D ufu bnhu 
hpLnt- ulru ujiumni-l^nu/rnn j nnnU^ nL 
nhp ujJlpJ ffUiuiJUi^'blrnp bnlrUu Uh9[L 
LnuiiunntJJinLh% * ut^iiTn nn 5 ^^\nL 
^kp \\uinni-iuS^/i. luhmb ubnhu ^ni. pn^ 
inp uppmnihji. nu ^nL. p.ninp ^nabnJq. j 
ni. ^nu pninp qopnt-IP^bifljnJif. y nt. ,pnL. 
p-ninp uifi^niJri i XfP^P^^P^ *[\'''- ^"^ 
Lhpn. ut I pnL. wu3i,hff ujI^u luhinb uh 
phu ; 

yXiuLuijU 3k.hp luij^TJtuul^p nL. iltrnui 
Lap ubptnp A.bn^ TCiuirpiui LpnnLuput^* 
np ^^ "^7^/' ^uiunufunbi utu iJ^w'^ 
utnL.lipUh-pnLU j L. ^huiL-ututl^u ufb Jl^^ 
««"/ ujutmnL.^puh-pnLJj^ np utunba ut^ 

2p_ lipupfpflfu I '^hp /iiutFpp ^ ^uiTCfip 

utb ufuttnnLliphtrpnLU ^^utqufbn pi 61 'MJfM"- b 1im1*h*1« Je'*t^ f* t****^ t!_l^r**r **♦♦♦♦• "^Z [^C ^ *^***^ 
im^yU ^•♦Hl«of^»»^fti|»»-1» /m "1» ♦«♦♦ 4«w-l«LXml« 

I M«f*Mh.^««J <|t****t * 11 C"*t!lt!_ ♦♦^♦♦^'^ 4jH»J»H|» MM 

iBrqjlt fuoulrqujn nn y*jimitL.oni onl^p 
rH. 'U^B f^^/E ^fW h * 

ualrn Itl^ % 

nn nnL^ uninnhn l^o pfimiuL TCiuuo.I^^ 
k. ut^l^ ub'qiuL.nn iTn hrqui^ 4".^ ^trn tun. 
lb ophphl^q. ^{i iljrp . L Pk^ khp uftp^ 
m^ tljth^ np \f nL.fl p. ^ntL^nthi^ «/» %n^ 63 fiitupLlrp.utj tiL. ufujnju ^^t iTpi I; x * h 

\jVP-"u 1"^-^ 2^w» "iRirt uiqui^ ^b-^ 

uijii^ifi uiquiftli n^i^ifi np l^^l^^C^ 

"^PP 'Uf^g z^^^'/n 'ft^qp k ^ [\i- mujlpu^ 
LJi^ Ifii^ft ^pl^uiplinp^ Pk t^u^k" 

l^plMufh^ Jhij^ q.np&lr£j hpp.np uhi o^ 
pl^h^hpnifu ilpujjntl^ i/IrUp^ pufbft iTp 

ll*^JP * 1^," p" bpl^Ltlufii nnriLuutou 
"^^lupjiin 4* np pufi pi^ ? yumnL.&nj o^ 
pk",pi'fi-pp^ npnu^ fihKUj/^u np yuinnLuti^ 64 /^lr^iu£ni[^ lujujflJ^ ^ivLufu tnLuni^ 
iPiufit^u li^^fUuij ftiPufUuii */it ? ufhnU^ ^ 
p.nfljtri^ tllfq^ l^ t 

<j^J'i/#/iwz.uy<T ubnirlJ^ 5 /7i_ luuI^Ij p.iuUh 
"hP hnbu ^'bujqiubti niijiiUD j /l pl^ 
ut^^Cr '^^^i^n^ni-U ujl^u ubntrUo : 

||£.//i/iA aufbiuoMU "^ufUiuiUiup^uirn 
liuju J nnnhn iH^Pn [\uuinLwi^ tnTqli hn 

]\pMi.gpil^ fflJ^p iltrqb U'"-/'/* *^htV^ 

tunl^l^ LlrnufniJ hioukuiuL. ^p ijput^ 
inJp ' ^ "'^ uiul^ p.iifhhpnihi ^'"'Jf'*J_ 
np ilb'p lUwpinuti-npnLla^hijUuhpU fru : 
\^L ui^iu iuU op^^htriui *h/'/'^A" "hP^ 
4* npnifit JI^Pp Jlfi^ ai^uii-npuju^liu 
be ^Vb 3P *lr'^l"'L. uik-nhLnLP^pt-U 
uibuih umufhufb^ i 

^ iii/u* hplrU pl^uj& pufhhpntfh Jl^p 65 

j»n l/nijuin-LuJujnl^ "h^ ^'^"A onl^^pUlr 
pniljf nnntJuut^ puiuilrnri imb^ LnUuuio 

11^/rXip uiU nufuknti trMiuh^^nn iupL,n 
Lfriijuj PL. LnuinUiut nnnplriuiffiuJu/ijui 
ilb^ > /t- /y/j* luuiun-n ///_ Xiurn-n hn cftu 
^atUiuLpU LtuUnUiuLnn ppPunfuhrpniJ p 
Lntiiunfuiuj : '^y^uufhujuji^u inl^uio i^* pa 

'^ml^ft^ ^uijfih^ : (,)>4 nfi iTuipfiftl^ nt.^ 

iH^^E uirpiT mbl^^h 1^1^ j ufUnti^ u^ nnn 

klLUJ ' "^tuu^ui 'jJutL. ^intjtyon j V^tu 
tuu l^kr^ii^ p.iubh^iniJb ^latfijjn nnifui^ 
YuuinL.6nj opl^^ihji^ pi; up Jlrh^ 
^ufuq.tuptrh^'hl;^ Jhq^ llp/Uuj j ft^^l^u 

9 «« 6€ 

Itmi np ut^L tPujubsuLnri a.utU tin nt-inlr 
["i/jl 4'"" htulrinJji hnhli li^uiu inbinh 
piU"/ "44 (yb^i^i-nn nlrn[i iPn n{^u j nn 
bn ujiunn^jft-[cflrujljn ///_ nonm-j^lruiUp 
Lpjjjujul^ ? ht^Mp LpO-UiUwi y uuini-onj 
Hiuiuliu ulyQ opi^Uop np luh puuUp putr 
inL. uipah-i^ trmndr PIU"! ^ \f^ &k "p 
ho Dp luu tfhuiUmiiinlp * unijnpni-ld^h^U 
p^hl^ utU nufup anp^ui^hini. 5 ix/# h"S[L 
YumnLuni ufu il^^p^l ^P^^'RP tinuiptu&' 
Lpifjni 5 iiL. ufhnp Q-h" ""H^ trnn^iucf 
I^piiujj I 

*l*rtt**r ' \*"^tk^ ^ ^ uiiuutTCuin-rr 
ui^ip ? npnuU ^luiTutp np uun^ uihinh 
PiU"/ iJopnjLnp puuibili^pUlrp anpo^iu 
^fy/P ^luutuputL htulfjb^h "P 'V^" * 

U**Vr * Wj" qujL.uiLu ♦ tru mini-puifu 
tni np tuu hil ^Irgh iapnLuiu^ p.iuUa 
uiiUKuiip uinl^li ^luuLpuuip J np rinuU 
tuu tUJnj^afUnL.p uljnp.ni-Uo Ir/pJt^ Z"*"'^ 
^4" ^fjhll ^b^inlL.nL.lP^hifbntlirp umuUui^ 
Lnpiuiul^u tJJiin^n. ufb tutlhib^^ 'ip^U 67 

|;i.*^Hm . \y"(J[1^ If^i?'- ^f^lf^^P Ji'fJ^ 

t/tunjji^n ^hi-ufUfLnui nL. inlj^utn [IIU*(J 
^4"* luijinJ i/lrn ifftiji^li mi ^/'"'^"'{'"'^ 
«/«# : y^L. ufu inLuinnL.fp-lriiflip uj^uiin2iui^ 
tL.iuL. *itnjUKiuib ^hs /jujnnnnLP^t-U i^ft^ 
tnh nifuL^iutlMD n\\umnt.ut^ uhnir inL. ub^t 
pLPinn ^nabnJn tiL. no n ni-P h lm ntjp^ nL, 
tl^inonJjt ♦ L. PLiibplilrnnLij luq^^^f^^^ 
P^ifii p'hhniL. I y^Llinjli^iiili ^f ^ ^t'^b 
LnUufb^ uirn intunuinn bunnuintr i pujin 

nhuxiin yuinnt-^ni onl^^pJbhnni-U ut^l^n 
Lnuintriii 5 nnh nn pi^ ^jni-np. ^j^/?/'^ 
^^i/ Jl^p Jbij[i npni-ijijiu^ i^ ? l^iuiPPh 

2!kujua.uji LnniuUnii ut^ Lw i o n i^^f^ ir ^tu 
luf Lntnnh ini, ? ^""^ tUr n ^^"P^Plk 
uthnhn ^uajqiinjfitrinL. lui^ino hnui^iuM C9 

tL.nL.pfttJjp Jji pm TCtuiTauii hnnujUujf 

ontfu^pUbnU lu i upLnmnt^ j HUJU (3^1^ 
pni-UinJ ujujuinujum hpili^f ujUnU p linm^ 
pffinL. : yumnLS^nj onl^li^k-pnifu ul^lf^ 
^uiufw ujntn-h mntu^U uji ahuflru uh^lll* 
uti ufhnUn <p unpJhunLUirtnJji : J*"^ 
^bai^uutiLJj ptuut piifulrp lunl^L bnlrp 
1-hp ^^l/^P ' LntipinUutlt u^nli,p x (" ni.^ 
'^"'L. klL^kH^l'*^ inhuhiu I * pp ^plrbu 
qpni-quio^ /jujil ppu/^ '^luin piuhhpp 
LpUitfh nt-phpltirpp Irp^iulihL p^bi ij:uu 
fd^pnuuiL. t ^\phh^ LhiPitfUufu np utn^l^ 
pLum 4 "^['b^*^''PP b-p9iultliL P"^^IP ' 

PL. ^hP_ pLluIj 4^ fd-ptlL.lUtL. pt'^iP "' 

utui^p : 

\\pinlruuujh luhifftc^ np Jhh ^"'IP "P 
l/ujii "^'IP "}' "P hpfi Ittpfl^ ulr& 4 "^ 
hiflutiuintJi ^ hphuij p Umu^Jrittij p ap 69 

P/i* untnUq ufb^^utnuiiiri P/U^/"'J 'Y"'*- 
in hah mnaiuhh unifjufu : \inuih'uutuib 
lrnp,Lujn^hu nt. ^"/ph'/iuhu hnhliq P-n^ 
IJlP^l}£.P > I*- LhJtubu/u nn^ ui/f^L l^ luU 
Inm^ujjnhhnn nt- ^fUP^PP "bp^lCL ' "" 
U.UJ n h niu n nj PIIumi luUnhn j /u rnjn.nu^ 
uh I uiUnU^ jfuunl^u nn hnlrU^ ufunltu 

%uth^ n^t q-k^ au/u t^ luu Lk-niu mq^lj^ 
u.iuUh-n 5/»"^//^ hnh'btJ ^onU ni. ifopp 
PL. hnp.utjnUhnniJb /u Dninhnnifu X 

^L.uuih YumnL.ui^ l~^ nn ^tP^UP ""* 
tLuiUb-pn TCiub yli m I n L. pun^nubmL ifpui^ 
^^P Ifnt-uiiuj J ni. luu tLiuUhnp n^uiinu 
r^n.niJUujL uhnuihn Lni-mujj • f^'-PbP 
^l^puinil_ juouhiT ) yuinni-m^ l^ nn ui^ 
pnhu hjn^uuiufu^ihn LnLinujt t 

^ luiL. hit^n utfUuil^u Luina.mn.nh 1^1^ 
pp inqin^f^ lt[ih%ij ilpiuj liiuiT ni-/*^^ 
uiunnnun Jpt"/ uthutu^ puuiUhnl^ "'"^ 
pn'-pui unniWii ni- q^u/u lun^l^n PL tfh^CL 70 

^hiul^iub inLunJ t [\t.uuih mnuijnu ur 
uufhl^ unnij^l^ II. luu OLuiblrnn qtluti[t 
YuinnL^nj frhtuLufu onl^'b^plj 4 hp^^ 

^nn&irinL. nn niituU ? yuinni-^ni onl^u 
^P LnLninnh^ • u- tubujinirJj Lhuufbiuh. 
np u^uimhdh uincfu/hb trh hnlrUo j 

|^^w*/i/7£,iii<5^ luitnho iuuiu*JtL umhri^ 
^trtj" np fjlilrh^ jufUguiLnp [^[U^'lE t^ 
Uiifbu/b uiu Lhnujnd i ^hiTiui luu lumtn^ 
TCuiii^lul. jiumLiuinl^u LnUuti nuJpildi^ j 
S^^'P[!_ ^'W hptf-nn^lrl^' yutnpLSnj o^ 
ph",^fi'nP Lninnhind > /?4^ /u tnuil^tu^ 

%iu^U I^iunnq^ ui j ^nufb : yu p.ujuji 

Tfujutiuri Lnnu/jjuji l*uiJinLonj nfi u~ Quh 
^['h^^P iinttintriniL j ph "[> [t'JujUiu^t. 
/£tunnn pili^fff^^ nn yumnLiu^ jipiui^ijjt^^ 
%^ u/ii onlfv^p uipLiu& 4 ufbtflJtj ^ II. P^ 71 

pliiia LaiSphu iiL. Jiinh iJnLM^hU nt^tP l^ t 
au/h^fi npnt-nhujin %l^^ uiq^l^ 4 J 1*^/ ^ 

Il*^Jr * ViJ" ' ujilt^ tnrjujj uMin nufi/n 
q-fiuil; ♦ L. lit ml; tu^ ? tip ftf^i ^uMjnb nu 
uiuinn iL. iftuncTajujtruin ^luin luUtfiutP 
hpiiu tiuemub Lbifiiinnifblrb^ P^i; nn am 
^^ ujq^I^ l^ J L np p.uflip^ 1^2^ ^ \?^ hn 
hi n^tun LoU^^ uti u/h hnlrUM npnuiutS 

nn miul^iui-hh YjJuinL&ni ilpminJ puiw 

a.ufu iljiujjli t 

IViipff LnmkrtHJiui nn hn ^luinp nL 
uuMinn II. iluinj^uiujiruin hnul^ ^ujjnut 
^ifii i^ ♦ /t- ftii^bpiH^ l^huuujuij nn^ 73 

utti^lf 4r uiUtutn ^*U ui qinli 0L tLinunJ^tlf t 
I \L luu <[njlTiniljbnU tub onhlJu/L.nn ^hr 
n[ihuMLnL.f3^hufyn Jt^L t^n.nhJht-[3^hi^ iTn 
l^panLu nljlru j nn luhnJ LhpL^uii ^l^ 
sjru lod^ujnhn untli YjJiiinL.ijni tfyluut 
unt^Pfrufitn ^UujniuljnlrinL. ? /?i^ nn 
hptruu ufu^liutul^n uufuLnL-jphtlbulrnni^ 
nL. atunXiitU^phlrnniJU fil^u p.uju un hmuo^ 
nn p/ijuj ui^ t 

I'ftLM II. tliutufutuilrLnUlrnni-U uint-iu^ 
diunfrniLfd^htfltUh-nn r wUh mtrn <Ji nn 
lihu nL. i[t ^^ujnufhnhb ufUnbu ? wncriuU 
l^ pnfri [31^ ufjUnUo VumnL^nt onlfUo 
Jjlrnnifu nt^iPtui Jlrnp Lpanp^lrb j [3^1^ 
tut^ui ti-^hi nhinUutb y^uuinL^ni Jpui 
ind 5 LiutP pufu tPpu mi </» nhuiuu/h t 
i\LptrtIb LptnhuutuD najLupulrpu j np 
Jhirpn TCb^in yjfuinLtn^ujpnLbK[tU puui 
^h% uji^u yjJinni-Snj oplfu^ph qiuUnui 
tuni-P^hi^iU 4 • I'^i/iii/ii-^A/i opt-bpffu fll^u 
anpSfrtu l^ ♦ VuinnLSni nl^ututnuiitutu 
p.nL.lp-hi5t iTt^ 4 *^/' qq-inanLifiilrp nJjt ilit^u nn ilhrqiJl; If pu^m^u/upk ' uAufiull 
Xininlrubtujg lui ? nfi ui^inli "^'l^'^P, 

tjuio^ n iijutl^u till lutuuiP : 

1 ^ Z1//I/0 pujin Lu/lmLfu hntruq thup^ppb 

^^^uiih Jlrrift PL. [3pnL.ujii,nLpliiJlt p-^^ 
P^/ri'- uiU3in2(ujtt. hnutL. j hnhan iJpujj 

ttl^n^ tiL. YjJLnnLSnj onl;U^gbiritnifb ^*Ijuj 
tumirtlr inL. io(rtnnnL.[d bifb KntJjhu ♦ Ll 
tin ujOiiiUqnJ hnhuv inupnLmihu an 

tnp pUmuHilruaup Jhtnithyin ^opp pl. 

00 pp utrquiLnp qujLLpulrnlj hu x 

\\ufUnL.^l^l^ll^ l^nunLui/utrlJ^ np fiptrlj^ 

bpti"Q "h9jl nifhifh ufu Jh nnfu uu Lutls 

10 ^ 74 

ML. luU onnUiuL.nn hpJuujJjnL^tru/h ^^^ 
i/turuujLnLP^hiJiip ? nn yjJutnLuni Ltua 

tnnL.iuStupmfi/ili% Jh9jL ^^b utnLiu^ hp 
opi^^^k-nnifu ilh^pp, liuiuWpJuto 4" * 
I \£. utu ubrniuU\iuLujh tLlinL.p^lrufUp |'i» 
(nnL^ni tuul^i opi^^pbhpnifu ^luLiuii^iuL 

E/L^'ICL J^U'"^!" k^V^"(J^ H.'^"" ^[L '^Z!w 

nufb ii$U opi^u^lthnnLU ut,9 oiuUojct hr 
niuopli uii^u * /l luuiJiuLnJ pttjpnL.hiuu 
ufiu tLliUjL.npni-l3hiJ[jp li h n Il.iii iHi p upmhu 

"h9[L * i^jf^lJ*- f^p ^nq-t-nJ {JPP-"^ ^"w 
pnaJfriPL. pifjui ul^ uhi x 

pLuilt upU 4 ^n^n * ^^* tLUtUL. iuiuiu9nL.Q 
uiuufliL ij^h [unp^hrp j np utjiisutip 

|Jt*jM • ^luiuu'i * /i i/i lipuhu nniJt • 

TCpiIujpliin 111 u lull L 4 J W^^^I'BP ^VPb 

utnnnp uh^pii uii puiui V^hp pufu l^ • 

t^tiL^ III/ ahinl^^ P^k^ "ni!^4^ I^Z!]''^ 

^hifu Iipu£ujui2!uuiuf^ lull hum t 1]*^7«- 75 

lip. ^pnutuiL. llf^h * ifirfLpp Ifplinp^ufu^ 
ui^L inufu ifp lun^L Iv^piP "f- "["^J^/ 
int-lP^bLbp t XY^fhBP "*>"///'^ "*- ifujjpp 
lutqnt-Ulr I LnLuitiij bp^"^ ^fp^Qp ^h? 
ilmp^fib tlputj : [yfrq^p itU^^'-P^ 'L"^ 

ly"'L ktLitu"^^ ' ^pp^"p ly"i'^l}^ Ph^ 

uimu^^jiU iHr^JjuitnL. pnufu ^4 Ithinnp 
utuptthL whtuh pi^ij/b J 

tur^ path piiJi'inLM unul^ujili uiujuiTCujrup 
UJU 4"* np ^ufb^ ilh^^ufh^ hplrhu oA^pni. 
Phij/b uii ^irinirpblfu. Ijm2Cfi t 

fd>t np S'ii^[i% ilpmj P^riln'-J^lPi_^ 

luiy L ufufilpu ^ J"'^p^'lb ^k 9 /^2f" 

1^"^^^ u£qm[j mTjnth^np jiai/iun-nLpfiLL 
lll^k^ L lip l^mJ^p k"^1^ {^^^ "^ kU.^ 
^pujdtupli fjhhr^:i^p ^pujJafuliii ^'btu^ 
qufuq-hj^ j t^ vJZt £^h^ pttfbkpp np ^p 

%nq^p ll'^p^pih £»^^^£.* /r%^ klLt"!^^ 
&k%k y ti^l^ vifbphtu S-f^^ Jk^ ^^^ 7Q 

%k \\utnnL6nj \]ni.[ip. ^nqlinijji : \\^ 
mUnn luitfiutunLP^hubn II. Lujuiuujlu^^^ 
»finL.[3^hifbn ujbi/tb ujTCh t y^t. ^IffP^J^t^ 
ufh^ bp puinni-bwL Lhuut-Up "hP iJuju 
yuih ubn^b ul^9 anLul^ ufhuih ^tiiu^ 
uiujuiiJp J nn uii yuinnL&ni m. Jajnrinq 
onl^^pUhnn luhuib uiUujnnl^ j It. unuLiu 
1^ ifi^L Jhrrhp dp uihinh qnnaly- ? u- mU. 
miuin2CiurL.iuL. hn uus b n lu L.n l.[3^ Ir utU n lUut 
ipbifp inbtnb ^piupl^ "hn uiuold^iuitji H-^^ 
uituaiiupinnL.l3^bijUnJ iln x 

nujDU J pi^ humnn Lnunnnn^ luU ulru 
nL luimUuMUnLnp. y^uuint-ut^n ^b^p iJp^ 
hnnnn uhn^ ^{P'l'^P^^'P "k • 

opi^^hnn Lnl^ninpl^^ 5 ni. jip f^^k'"'*^ 

nl/Uhnt^n. LnunLnnul^^ ^hn luu^bpiujum 

^hqp lufUMuib p.iunnL.p^^iflfuhp ppmL 9 
k- if^SP ^^7_ tujJU^dt ufiph^^ np iIji^^L, 17 

hntrii nniua^ p.ufblrnniJb ^iuLuttL.iuLp 

nLnhpIilrnnifu frnPujljbif n iituini-U tjituji* 
«- nn ^ni-n luhiiuntntin l^p luu ul^buii 
mpfuujn^n hp^iuinL. > iLn nn uiuh^ptr 
hrpPujbhL //i} n\\uijimLiu^ uhnbrinij^ nu 
ufUnn ^luiuwihinJ 5 iL- f^P^^Q -^"^C ^ 

fwn^^pp uMt^^pp "hn^l"'l_ ^ 

Wpquj^u ♦ L- /»/L"// "/' Xl^^np- '^"^(/^ 
^k-qfi ijjn^inPunpff-l^ lujuiulju h/np^Irinu 
ftL. tm-iuiriL} luunbq ijp^l ^"^^ rptlrinJf 
pn hupuuj&ljlrpu ^hn^ otiinutlpup pi «MJIM««- .".' q[i ul^lj'ijnn iLutU iTn qpni-qb- inu ul^nufr^ 
ll;ft uifi-iuj^ ; pujin bn uufhliiau npuf^^ 
nl^U ^niuuufborL ^/» 5 linU UJ I fuouhu u$U 
ill^L ^utUh nufUirnntfu ijiiiujnij ? nniW^ 
nn ^ niii iFuiUon^ ulrn[i unniUrunt-uhn I 

^triT^ qufL-iuLu * jfhyiL. fin Iru LnunhS^ 
an ffni-^ utJlpJ^n utuij^iun- bbnujntl 

uufhLnJ rfni-ji uujnnn P li^i£i huiulnsstmL *)4//L^ tuhujhl^ iHtin^hp ntfuf^,^ np Ijp^uju 
ahtnUiui /?i^ nn p.u/u ujq^l^ l^ ^ L. n^r 

niStb^ nn l^tunnq^ frb h n^utiilini-PftiA 
qq.iu/nL. irneLnn luq^l^ p.iuJt uj^ [^k^ "> 
L. p^pni.inn.nLP-lti!ij qq-iuini} hpp.nfi ^h^ 

mJjfjD nn fi^pis- f^nhh P-u/u tin pbi^ ^trp 

nniu&Mi Ij^n^iuifuh 9 nL. ufUniJ^ 't"'~'^ ^P<^ 

Jfiuliljni-fd^JiLU iin hnatf^iu^ ♦ L. hpp.np 

^Irn n^nnSoirnntfiJ ? nnnd '}"'-£. fyP"^^^ 
n^ni-P^biJlj /[ppq-u^o LubutinlrlJ ; 

1^1. tuu aninn lrnuj& nufufrpni-U ij[t^ 
ptuj^ H-ni-^ Urnuhnf/iini-n. LhiTinltiu^^ nfi 5 
^ [31^ JI^l^ p.ufu iTn ^Ln p.nJiji-uq.iu^ 
inlrinL. ilpnij lip [U^j wq^lip liiuiP t^h^JL 
rnjlrinL. 5 ^uiujtu nn^ ^"'-^ A.hnJi^ V,^U^^ 
inLup.ujn l/Pffnn^l^o mrit^lfii nt- tt-hpC ' *'' 

nn uial^ui nnuj^ wnl^lfb nL ^kpE "/'" do ^^L fllr'^ie^ uffiklllfli fit- iik^b^ "^"U^^ 
1!1H-} \ PP ufbufuL Lmnah nniuL j /»#t 
^uiui p-u/bhrpftL "h9 ^/'^"'4? auUMiui 
^hqut^ hn onl^^plihnniflb h^^ PJi^'lH t 

p.ufbp uj^l^in^p ^ f^^fj ^'^^P ^^^ ^^^ 
n^ ^Luuiup ujuiinpuiuinhrn ^^nn^Tjfrp nt. 
ijinptfwujhufuhp j np ^hnJ^JhiO^ '/"'/' 
ti^irnnLUlrh ^hp uJajpuiLUt-tipnLphi-ifijtr 
pnt-U Jpujj t \^i. np ufbtU^p wi ffnLn lu i 
ili^h inhn l^tHt it>^ ujivj^uiiu. nt. LminuM 
phjUiUjtfU huuiULUinL. ^ujulup hp ifujii^ba 

"tf^ Plu"La ' t'^^p ^qb ^"'-pp ^htp^ 

^ffu ifk^ "'-pt2^ tp opkf^^f^p^ utl_ /'^ 

JufUmi inpt-u/L. t 

\\u opt^upUh-pniJU uiTun ^"hajnufbtt 
PIU^I^'l ' pujin lutnut^ni] TCiuupuji uih 
uib amuutu^ np uiu uj^luujp'^hu ul^9 
jfii^ptiti^^l>hu II. nL.ph'ihtrpp k^p'/o^ 
hp^ufhhb r^friPL. l^iuppn pniui/^ . nL 
ufu ah phoJiuUl^ hui^p Jhp jmL^mh- ^ 81 

\^^uinni-iu& inn LIU L. hn onl^^^h-nn 5 
fin hn LiuJjpn qhinunulil^ hn lunmnuiG^ 
%hrnnifh • II. npLur^l^ /^4* fy'^P (f^^ 
vt^L uh^^ huiuuuinifu p-'^ph unLnn. II. 
tunfiiun I ^tuL iTnU [^ t y^L. np mh ftn ui 
niuniiiOu'unnL.U iL. hn uinh noujo^ nufblr 
nniJj ^Ip'^ hp^rh ninLJu p/WJ/p "^P^^P 
PL inul^l^lj luni^L piuU upU l^ : 

\^^uinni-ut& npuiL. hp opl/b^phtrpp j 
np ufbrsltu ^uutniifurr pi[juiniJ hp ujptu 
puialthpp luhnp ul^p nt. uiuiinhL nnLiip 
iiirlJi * np hphli utpiTntlMuiiul^u LsuJinjil^ 
iPuiUinLnuilih I j 

1^ «f#i/ii.uiCT hp opl^^pUlrpp npiut- ? np 
iifUnUn ^ULUtjiuun P/U^/"*/ bp "'P'^ 
piuouh pp Liuphliutli hph% ujl^u wnl^lt 
nL. uni-pp p/U"/ * 

1 ^ /y<7if/i_uiCT bp opl/b^pith-pp npuiL. 9 np 
ufUnun ^UtuniirUn pifjufnd hp mnui 
puiouh-pp^ ujtfl^i eR^fjhp'hlfu ufb luJl^ilfli 
ulru h- p P luU If ni.^ fi Lit p^ npnuU np hptrbo 
11 '^ 82 

^q-PLhtul^ l/h J ^hti-g lafri ^[iJluj nt. 
luiLJiuih ufhu lu I % 

LuUnhn ^UwniuhrihrimJ bn lupiuniu^^h 
lip l^iunhuuiU uiyb Jh^ "ti'^l /'^4^ 
pnt-[J^Llt iTn LuiqJIri . L. ufUiifuLnil pLn^ 

mUlL ^p2j. tk. r_l^^^'^ uhnhindnL. ^ Uiu 
aufUrihinij \^nlfbuii.nn ^onn j nn h^^P 
pniuL. nu. aniLunnt-n nL. utia hunni lu 
nnl/D • IL. tiLnhfCilrtUJ uj i uhnh inJ ni. 
uflirrU^ tunt^L L. frnPujhfjL inhuuiv inil x 
y^^utntiLwoi nniijL bn onl^t^pUh nn j /711* 
^(yh hp uiniuniuCfUhnt^ ut^Ln j nn bn 
p^ninn ntunhniunnLP bi-lfljhnnLU nl^u 
u/tub'niubjiii p njuiniJ luiUiXii ^lunlut^ usu 
op^li^pUh pniJU ^uwqniUnb I ul^ ? t 'PP 
ani-npui^ ufiinhn /l pn§np t^iul/blrpntjs 

*"/ ' "/' "'^ tp hp^'^""^P^t^p 'H^^b^ 

anil in j uibuin ufur^lri inuit i 

*.fi.t*itiqli Jl/h^ mfruutiip /^4* A^/ 
htmn^tubnLPfiLfj nL Ppni-ujn.ni.phiA 
Ujhvth pfW'J ' /^4 "/' WumnLfuo^ ^1 l^iu 
'iuutJujpl^ P-ninp hp umhnoiua t^iulfuh 83 

hn hp^ufuni-P^hufhn ^^uiqujJtq. ^/(J"" 
LiuiP Kdiiufu J blJtnnn nn l^nt-qlrbul^ i 

lliu/iiuji yamnLiuS [i^i ^^u/hnLP[tL.^ 

ffh^uil^u nn p.iitnh 4* ui^ufiil^ uj ^lu ^i /^ui jl 
a£[tui[j fijituj t 

l>^^/i hn unuLmi^ unfLnqlinL.(3^liuli[i^ 
lubinh unt-unul:^ pininn luu t^uil^h^mt-U 
djnui J nnifuo nn ^tnt ni-ahn hn opt^u^^ 
%hnniJU ^^uttnultn. PH}" I ^ 

\^^P ufhuih lutumcit; ufUnJi^ f/l^^ u#^ 
n-uji-h-j hpL-hi^ nL. lunjrtniuili l^irniunij^ 
tPn^ hn hnhul^ tll^lf^ f^p t^^l_"4- "'^""^ 
luiLbinhruilJU j U. fynn utminJ ufUnfJ^ 
(d^pm-iun-nLfp^ht-uUhn oiuphint. ? nn n.niJb 
hnfrun hlrliniuniuijiijnnLJahiSUn ujhinh 
ujiuinlCiun-l^ nL. luncf^itiuh nui^ luU (yP^ 
^nLtun-nLPhiflibh-nnifij i 

|^i_ lu^in rini-o ^hiPiuj mhuiuo tJ^'- 
Lphh-nu y^ULnni-^ni Jhqli fjJjuiL. ^uiJlun 
trn rfljpU L n miuin ljU ^ athh iTn luiuui^ n 'hlr CHL 84 

^ Utuniulj/i Irnnj^ hV^ hnl/bo immiiLpn 
tJL. uHiXhujuljn uhnmhn nLiihuiuniai-h 
^fUiTiun X J*i/ oni^^pUhnn hnutLif^l^ 

Ptru/bn : y^^^nii^ L n tutu^ ufu ^Jf" ri^i 

lt"^ljL "*- t^<ipnL.P^iiflini^^ PL. iPin^niijl • 

u/bXh-f/l/fju Lnuhnh*iu^ *yl^ X 

1^1/ p^nfim J!jnntL.nnhlt iihtAliiuui^^ 

ftp iriuubujL.nn lu qi^ l^nL.p h nib p ^/^''"^^ 
uib Lfrniunt{ji ^np m-pji^bpiiLU p^iupnu^ 85 

h"'^P ^ *^^lbp ni-nhpUfrnniJlJ uiq^l^ [^l_^ 
lUJinLb J LiuiT rfbn^^ufbni-n uinmniucyl/lr^ 
npLh aujnnL.p^hufljn dpuJI > "P^n ^t' 

i^Lumh Jlrniu!-nnn </i ^ui^fifi Y/'^ 
Uint-^ni luu opl^^plthnni-li ♦ Z*"^/^ ^ 

nniJU X /^yu/h3k.n KnjiiSutrn yumnL^nj w/*^ 
ntup nL. a.uinh LmiLAuduinnL^lrtulrn ^[J^ 
liujatunnh t t 

ff}*4" "/' "'W uiJlpJ n.uflihnp utuufUi^ tfb 
ul^ J ujt miupiuLnLuho nuji-upliirpu nn 
tin up iIhrjjiiL.np l^,p : *\y.ni-^ ^jxiPutj llf^^ 
^luuLp^Jiw^ /?4 /^^> pLutijh ^ojuuip 
tlhnuiunp puJIfinL, 4^ ? ^ t t- k^L"H 
Jhijuji-nphlrp 4^ t \^i- Lnjat-umiT np^ tua 

Xhnh luni^L nU')!uripnL.jp^t'^ P^^ I '^^V/ 
lufiinh tub uhp hjouhinL. a.aihirpnLU np 
(} q^J^i-iIlfh Jjiiiij h% X •^[^y^tifbn^ uiJlrulfu 
t/hS ^[ii-P^p utu l^ y np nnL^ "'^^ "[^ 
t^ftufUaj^ Pk Ij'h^ k 2C^ujp[:ui P^nL.^ 
iTp J L. np ufii inhuuiL uipuiiPnt-PjiUiit^^ m 

q.nLg ^h^i u^iinhnUnLfi Jh9[L nifhiriiiu^ t 
"yu 4 hi^uin ^wnLujLnnn . huuiL. nn h^ 
Pl^ uhrj^^ muufuL Ji^ll f-hp P-^*^ Jr^ 1^ 
jili^u^l;u nfi Jlih^ mhruufh^ tuuiuLL P t^ 

uufbliujlJ^ uwLi^u uinujin pi(jut t |x£_ 
YjJLnnLiu& Jhap mnl^L ^luuLpniiLuhn l^ 
hn hjou^ml[t j nn lun-iubu i) n2j"-"P 
nnLo nUiuL- uhn^pl:^ lunium }h^ kp^'^P 

^hJuti imh^ luhinh Piuuo nuhu^ ? 
nn ainliuilio (yh niW l^ "^A^uuinnin 
<) n^it-un I \fi- luu puhinL. ^uiilutn 
i/i^h jitulih tLufbhn n nn uhn luti-^b r^^^ 
U m LunL.jp if ufun if^P q[int-iJtl^UtiJ^ 9 '"^ 
^nhp ^hn ujiuinp ujfiinb nhphuunpl^ x 

nuiliuinufli LniruiuL inptnunLphLuljlrnnLh 
ilpttil litouh niJjUo ul^ J lulthLiu 4 "P P^ 
tiui^n t 

uijjp dhmptriuihfi ptrp^r t ufu qpnLUiiujo 
hplniL. inhuuiL inninirni-Phifuhhpp t 87 

ulrhD lufUuiultD nnnCfiu^ IL. ufUnn ^"'^ 
uwn ^trnni-[3hifu ouipiuS^ luuitrlfbhu j 
Ifuju tlhn nntu^ lu/hnuiUphu ^luifiun 
utrnnL-f^jiLjU iln otu'^hint. h-nLbi.n nUUtr 
niuo ujinlruUhu ulrnuhnpUhu LhuinUiulJD 
uiU nuiL.n : y^L. Jt^LiUjii^ uiU mnuiunL. 
P^huLiu t; nn imbp Ln^iupl^^ uk n 
uhfihuhu luf^uip trniuor nafb n if^h^l 
Tint-U ^tuiTiun ? II. nfh CLujiipb uiujijiTCu 
n-UtLlih/jni-P^hi-lj iPn ^uipt,- i^hnLU ^uiJinn^ 
Liuu^hnni-PjiLU ^wphinL. ^P^h^n "/- 
ulruiuiunL.u "^Luuiun : 

ufh utunnp ? nn uflihLtu u/bnui^ UMilhu 
""[I ^b-n-jil^u puuiiul^ tjLtiiJjgtuL. : Y^ihLiu 
^jiiPutj p.ufhm[ih 1/1^2^ h * PL. hu lip^ 
uinuiJiLuu nn tulibl/iii piuui niuL. tiL innui 
iPni-P^^Llt pq-iuj lubinh ; 

l]'**Jr * SlL^^"* l^nbiuir niih I nn j ufli 
^jtiFiuj uipmJht-P^liifit Lnpujpl^Lnn j |' 
ujtl^ut lubpnt-pm uinuiiTni-P^hLU uibuih 
tHJUlrJUujj^ nn h"^P p-iuhuijiU ifi^P'Ji ki > 88 

L till 1*^^11 Jkli"*- '^ '>^"' iP kc^^'V 

hoapl^ mUmhri^ x [^pfunp^lPu np ufuft^ 
Liu uiniuL nnfUiiu^nifli i^nwj uinintTnL^ 
Pfjifii nLhfi I 

*l*r^'t**t* * \\^P^^" h"^n htnumtiijiii^ 
'UmS 4 P^ ptum ufhtfiuiP ppb^p h ""^ 
nuiUu * tLUJia lult nnuioulrn n lutt-tuy 
tLbcjiL. nnLnu shh" ^I^P ^ 

D^jf * Xt'V^ ^^ ' //rti-" Lnfiiunolr u nn 
hnfrli uintub qnnjjtuu luinhlnihn n mnin 
urU-Pbi-lJ ^lupuMO^ n iijuj j oufbh nn hn 
lunii^l;^! /?4 ftp jTi^iitu^^lrpp^ ^ ujpuih 
I'.unnh ntjjiU : 

l/r^'t * Wnhk l!^"^ tl[iinirp iPiujp * 
fLiujrj hi[fr/o^ lipJiujii^hiP, np ^ntip^ ^^ 
qujL. • ^lifUqb Ph nn itinijitfiuS^ P/WP ^9 

sitnujLn annjgLUL. > /l u/lt uinuil^^ ^ii ujW^ 
innLLffu 1^9 H nn aufo n ijjr ij ut l. ? L. trp^ 
p-np bn Jpuii l^utulji^tu^li h-pP^ivinij^ tu^ 
*bhLus jiuhfLhirufuhijIiO u^ j Ij^pl^iunoir U 
"/'* t^'BP iitiiuiinlrlt hn npLuohb Jpn^J 
IJUIL. ^iu^& [LIU"J ^ 

^uninjt u/ijLuinf/b hu^n uLnufru ijiuhi^ 
uuj I ^4" tinL.ul^ nuiUmn ^P^^l^ ^ 

inpmiTns^l^hiShnijp * ifiniT ufu inniniPnL 

pniuo nnnnL.jt±hufli p niihsnuhuhli djitui 
pniUL.nnbl^ inpmiFui^ pjlJ^f'J * 

{Itujun^f, IlpfuSj, np lip nftpmptini.^ 

q^ jisijuinnihiibh I priL pfrn^hhei hp ppiu^ 
^ipnLlp^liLljp^ nsIiL^n pumuiL nnnJuuin^ 

ijp ? /l jipJt^ IP nnnLPjiLh h/hnplr ix 

t^pjoo Lup^t P^nrptLphifiJ h^^^p^ I P"["P 

12 '^ 90 

^tuifuin ? u/h luul^ tuiuus^*Uh n n IbrtntiU 
irin qut^Xnifuh-^i^ "HI"*'!' "/' uj'umh^ 

k['MJ"J ' "U Ir'-PtL ^J^^"*L. t"^^Pll^ 
fj^^kn^ (yh ffp uJtumlr'^nLP-hLlb nifuh^ 
uuti J U- [cTt^ nu Luinoh^ ^mJUhuuti nn 

nn hu luhiih /?^* p.iuliin\ui Jh^Ofi frnuj& 
ujinhlib in I niitUiuli tin anngfrn i^ * nn 
uilinn ^^tuiFuin hntrh UJuiuibJ tniuinJ 

|]mjp ♦ WL^lrifb ftp Hl^^^ mpiniTnL^ 
P^hulip p.uflth itudt^n • nnnijyhtnli^ ty'^ 
^n irnuLutLJiU ul^L ff-f^H tPffu h ^ j'''^/^ 
ufiLufh hn ujujtncf nJh iniM i/puff uipn 
innt-ul^ : |»"^/y i[f hinsi^hn nn nLfih^ 
*jbhnntflt uinl^hni-P^hifb plti^ X \\plru *^n^ 
qp ik f>pl{ff^ljU iljiinjnil_ i W'liftlf^iu 'hn^ 
pl/u uihinh fjnmpl^ tub opl^li^p ? /f?^ nn 
LtfUiui P"^ I m unfit L ul^L niuU ujt nn 
juij,n^u[, IpiLU'lt : Hiupnni^ rii-blrquju^ luu ufhuiuli mnut 
uhi-fd^hiJsn ^pJujphtn C) ti^ttJ-i/Ji ^htfiuU 
a.mU iPn ^ x 

|)mjM • ^njP**** > TChpm Iru uj^i %nju> 
^lalt^ hiouhtnu tj^iiij 4/' * Ij- nL.niuhii 
hit nn ntiifb hu^hnui^n funn'^h niu.n lu 
Jihlfui uifuufbu hu npni-utrinLU : 

1^^ /If * .ppL. pum&hn ujl^a 2Cpiltunhur 
i") ii2.nLurt iH^L ^ujtn uiiunp.h-n unnmiTnL. 

i^^h "P "'^ utninirni.l3^hjLbp^ nn nnL^ 
lifrfiuhnf/bbn Lntfuhuu/^ yuinnL^ni tun 
Rn iiuu^ a.usUn rfbh hisii-n. ututT uJiuinnL.li 
pmo^ iLUjlin ^fshhr fhnun ^uitfiun j uhujiU 
Vumni-O^nt ufli onl~h^pUtrnp LnuinnijUh 
nniht ffh" UiUiun-biuaiuCf uiiumherhu at. 
tiaiuiu£muipuinL.id^huihp thzshuni-U ^uiuiun 
t^ tj^ J n.ni.,^ uiijuimkiip mtn^hpbnLrt 
Jp uii M2^ Jli; fik ft J ''1 >' f j^WiL-aT < pfifuhp x 

liS^p Pl^ firiL.^ pnujS^ imliEjtSil!^pbnL.rL 13 

tpni-iu^ ftp uiunnnLl^nUhnmfu ^iiuinmlitf 

LuiJhnnn h^^ nt-iiiufuni-P^fr 111110. loawn 

unt-fp^hiuhn i 
♦I'KHM"- Ir • j««1«M»*«*»/ 4^ *««^««4^M*« ♦♦♦♦♦♦♦^♦hgf-t;.** «I«#»«|Hfc^«*f*« 

mrO^p inhutijitn nn* ^^ mhuiub inntn. 
UriLl(}hLli tin liphmibnn P ilju / ? nn x/Ir 
nhli lilrn^ nL.uiriJujsljni-U il[iiuj bnni^imioj 
pLUiiu uih intulimLJiit tl^P utimfih ill^Pff^ 

Ifm-ahiT^iupiini-Ub- 1 *J>/'/"^''/»/'" ^,mhh 

|)m«14* • iy lu U lu n m li cfiuuuiUnjliljIrn h 
qiuar t^ nn nnifu ffu&h iifu^'iiiuniuUn 
q.uwpijLinL.q. "^imTiun inninJnL.(3^hifu ^ui^ 
:9^'jbp ♦ uflsujhu i^T "I' • fp^bifun niflilrtJiun t 

aii^ hjMuuij Ip-l^ jitfUuuili^ l^n nniuou • 
L~ Jiuhitiuti nn ^nuiuluunn kp^Pn-f^nb** 
fttf/Jpuju^ L- nnuui^ hu LniiJLuin€rlru i 

tul^u uihuiun^ nn hu jpirqli ^P't"llm'"J * 
LiuiTh-nahim hiP ^tftfti uuitun-UiunujC^ 
WLumbcTU nnt-U Pujpfrnhn .pni. usU^utu^^ 
qu/UiinL[d irnfUfL ^utuiun • ni-Uinb b"^"'^ 
qb unrrniih il^u nu lumuihcf uiiuil^u hui^ 
o/i* utbiuinlru buiiui^u nq-UjunLU nLUtr 
tfinn nnifh uhnuhnb/i : 

*j>j.li.«- ♦ \\/ nfhLuurfrh biP uinLnUrtL^ 
f&hiliiu lu I iifhumL. * /l hnu-huh pium 
^ni-innij unn-uuji hu wh^uuiqufbrrnL 
^hmhu JjnuiniJ^nL. ^hn unn^nnjinLP^hiu 
up UL. uiininbtt tni iJ(iminJ hnwi^ na.ftitfi9 
ntuuhnp t \^nmMuli ut i hfuii& ^ :in tu^ 
%nuu djiujj ^h}_ tfh ui»i*L% penn^uifj Pl^ 
lUMiPj L,'hnni^ luZttJitL u.u*ta dTj^ JLjutui 
S^hiuL. ^uitfiun utnLiuQutnnm^ nf[iuu t \ 95 ^p If in a ujuiinticfp mhinh ^ajpfj^iT i 

llmjM • y^uiin p^fJ/fin uju ^tuutrpniM 
*n^P lunn^hnian lift q.nt^^ nfy fiU&fl 
ufu'^'b lu qufib n^ P lljJttrtJq. nnLuni-n^p [cri^ 
nnifu inujuiptuTCujt-nn ^^/"^''V. "/' r >^ 
nf/iiijjLnn hpluutLni-P^irujitu ^I'bujjfryuip 
nnujl^u ^4 uiiJhn q-ini-fu^u ? «_ lul^ufuy 
jp h,'"h'^BbV ^^ LiuhnuhhrpnLh [^iniF 
onl^tJnhhrnnifb^ nnnii^ nn ^utni^mLfip hit 
tLiiinn pit in ujJih lu I] lrn9tuiiljni-[(rfruiun 
fiL. p.m nh Luj n nnL-Jd^htub p "^uttnup t \^u 
uiUstfuhnJ h"i^h luli'Cunmtijlift UP'^"n^ 
iJtiitl Mfi^ti mninJIrnni-ij ifli i 

<|^«|.i.H^ . X^pihuhtUuitr i^u'jp^ np "^^ 

l]*"jt* * V*"p'i^B"^'P "I' ^^p "^"7 ""'^ 

tjujhnni-P[ii-ljn SntP nL. t^h^ putU t^p > 06 

^b^fj uininuhqn i-U up nn wb^uiuqufua. 
iLinhntlhijUsp, jfb^^ x 

nn umuimijnb ni. tauufbu q^ujnb i 

D^jr • V/i^k * "'-L't^^ F"^ 'V^' '"L 

^lan unifblru^ t'tnlrli luinhlt nntJj h"0^h 
u/b^Uuintjjun hnsan j ///_ ijiuhjnnin luh 
nu JunuinLUULUO^ LUiuinhat^u • auiin iint 
luu Lhnui hniu^ p jirun j np ^nt. luU^iJUt^ 
qwUnnLitJhLUn nL.pb^ ili^LnL. up jniim 
^piJiuS ^p^ Jit u J hi [3^1^ ^jjippqjuijj'prj. PL. 
y*umni.&ni : j«i^/ up Jminuliujls luUnuIr^ 
ll^u hi nit. fuhi^n ^luuuiL. '^utt.inujuhp 
ftp utb pptu^rr uiJkuh^pb nni-pu </i 'J^A 
uih frifjui • uj Uumilfb nnifli inpinuni.[crfiL.h 
Dujpfrnli p ^fJL. ppuj^ \uipnL[cT[rujbfi tiL 
ufU^Jiuinufhryni.fcthufbtL ^uiihup t 

"^Cni-PhLJj nqtuiih • f-'"/'f "^h'"^ h "P 
tunuiniulmbhu /3/r ^/''/^'"v/' uiiUiiuip 
uipinuni-lirhtJi lufliijujltn plih inLU *>'«^ 
Jujp npiutui np f^'pp- funp^frniui P^^ 97 Hahmh huuiuijli ppm&u j b- mhn^ ^uiihup 
tjjhmb lUutmcfniJliuha x 

^^pf'Sbl' ' ^uJuiujlinili n,ujlin onni^u n 
Phn ^uluuJtririLb ^uiifiun j It. /"I" "^ 
uhlJujinLn. ^ujulun^ np itnnlflt ujhuib lu 
>nLUin^u ji^piuo p^ufhri. jufiinbh n jiiuii^ t 

if^fJ^f^piip^ujjlip hu [Jqliuuj ni. yf^^iiTnt^ 
"U 1"^'P "^i_ mfhtrijuj^ ULIU"^ '^"» 
k^P"i p^tu^irp^ : 'l^/i/.^ qiuhtiiqufh diu^ 
iPufUiul^hii uifiuiirnLpltLb qtnutjfi^ fthSft 
u/b^%ujqu/ijfi [i^lljuj^nLq. ^taiPuj^j ufb 
uiutinlCuin.wt.[i^ j z,^, ilwfut^uj^ t^"[LC 
tinqh^u^ ni. ItitXtrqji [unumiuijiu^ u£iu^ 
mfidku . L qfjin/riP nfi^ mu hquM& 4^ 
tiiPujLnii l^mtP iJ-nLyl^ il[i Jfiujb muMin^ 
'^ujn-[i^ ufb Ihfi inpiniTni^Pljifij qq.uj^i.'b i 

13 «s- 9B 

uhliiui ? /l inwLuiLhlt u^ipin hboh tmt^ 
^uujq^u/ijn PlU^fd nLqfr i^ hnn.nn hu 
tuuiuini-bnujo niuhu ^^b^n ^ mT^n t-f^ h utU n 

'^Kni-^p LnUiu^ luu intruujL innmifnL 
^hifu iPp ^luplrt ? L. uiml^iut-jih ^Lqki 
'linnl^U %njl$ ttiuup plih i • JiuliutL.ufbrt 
P/^ nn ^^h^^P'^l'^^ "P ^" *"" ^^P P^ 

ftriLo Lninhuhiu^Lnn ? pu/m intiinn.hn l^ 

ilji yuinriL-^rti nujnlnii_l3^l/jil^i L- hph'h 
tlhti^h H-h" htnuuiuiuut^ uiujinbdl^u 
ijuih/Uini^ X 

4p"u kpb'"P^^bk"P * 

\'^^h f^p jtifiiijtifit^ iTn pnj'Ji' niuufuL 
^htP-Pb*^ '^Z- "U'f^J^'t tbP 10"*-d^P^ 99 

nn lrin,pn ufu ^ht^ ^^^^h/'/'^T ' -P^^l^ 

Lpiih jniLhmk-tttUu I X^^^P ^lrq[i ^H^u^ 
mhiul^^ nn Jlrn^t^ frui l^lrhiu^ j lE^l^}"'^ 

Jh-n^fr^fbnt-n ilpiuj * Jll^^P^tt '^V'^Vt">-' 
innub Jpujj lyUl^o j nnli nn ^miniutLnjU 

Yn~iu2^npfj. nt- «J>/»4/'^ «^^ t* '^^'^^^^ 
nnifb luufiu^luutpni-lp-ht^ti nt. lp^nrinL.phiJj 
uiuiinL. ^mtuun • "- /r/i onpUiuLhU ^h 
uiL,^^ yuuinL.&itj l^mifpp [^^L"4^tl ' 
nn l/tunlrunjo bpLnibDn hpfpuii j II. ufb 
Uth-n jiuLhiniruwu irnPuuiihL p jiiu i i 

ykb^p hpiuLarujl; luuiuUL hjptumUhp 
ihn hiniup ? P l^ np luibnuwo P/W^P 
3k.irt^ ulfn^hpUnLn ^ujtfujp inpinm-iP b'^ 
nuiu PL. ufUnliu ilptuj aq Pnt-iT ppiu^ 
UMinlrjfh ^ q. <khp '[o^fjntJ h^P'^lUPL ' ^^/» 
Itirnnt-lp^i/iul^b hjiyipuhinifu iIp*^"iI^ nt. 100 

VK^titju fiit^ a.ufu 0n hu 3ilrqli ^Jj^fuiu^ 
uh unnJJrupiJjlrtj wu 1^ nn^ uju l^hnuf 
nufulrnp funn^lrinJ tnnuiutii-P^hi-U ifn 
nLJjirlJUJtl^*h '/r bwiu j "h^ ^'■/'/'2_ iP'H 

id^h up ^hn npwS iUfq^hpni^ '[Psr. 

n-p tl^ujju utiuuihj^hlj ihukiU l^ ut; y 

niiim%h ^ ftn nnt.^ TC^uiupinuiujl^u 

^<)^PVri_«r ^^ Hpiu& Jkn^lfphnur^ ^^^ 

np ni-p^p LhptAj lu h^ lb ^puji-tip 
uiujin7Ciun-Uh pi; imn-ui9 P-t^'J * 

ul^L lun^Lutn ujaiiih innuii up qitmuij lu^ 
%oPb nL. iFhum^ 5 np "^n'jp »*- "'"JP 
LuiiF p-ajplrltiuu tip in^hhlitut hp ihtujU 
^nq. miuhh inL. : "y^L. nhnnt-^ /34 ^'^ 

^\^l'b*l"ft^ o^///_uA^i/ J ^n b "^IL *" "TP" 
innufb ujtiful; ilh p uinLhp A^/*4r ' ^ ty^ 101 

^^ lultnn Jputj ^nn mufbh^ L. ^luinnL. 

ttfi^ tu i^htuhh^ hplrU intn^m^ umtulj^jpi 
ul^ll uuiun lutt^tl^ ) nL. uht uftunh innph 

"k 9 "- ftninn ufh inq[ili lun^li k^P^nd 
qiupq.utbutinLb nt. tIluh[3iunnLj3^h-u/li[t^ 

Uttil ufh ufiutih uinuju puttn frn^Uxtblil^ 
PUJ^U ? ^P ^huip pULuLhint/jt J \^L 
^\"^Ubl"V^ '"/ dh& a.irnLnnt-PhiJ' nt-^ 

i/utuL plUt^l hp luUniJUp) lun^L i[^p^ 
ni-UnUiuinLU Jtiuti j U, hn qpnLUUJ^nU 
^uuiBiifhfi nifjainifb t/piui : 

Ij " *'\^Pbl'*Pt^ npttL-utriF np 5 Itinj^ 

pnup J L. luu iVuMulfii Jl^ P w § uftiop S^P 
pjliut t ^I'PA^"/' "'Z ""^ qnpoplt "^luTCpy 
/l ufu p.ufuhu Xhri-p tpupUh ^i^^ ulror 
4^utuinujuiniJb ulnujnpnt.l3^irutUp. up t 
^\ujtq diuJluhwlf piiju§ np > ^]^PPt"P 
hinuinujnujo^ PJU^J X^nb^^ufy* ^*^ Xff^"^ 102 

^fi" li^ utU ^()^nnnuhu j nn h"^p u/hnUu 
tuJlptnLM ut^Lunn uiiuinLk-nutqninrL tkbp^ 
tin lubuin unt-npul^ tiutinL. tiiiu.utP- onn 
Ll^uonl^u Irui^n j nn uiiuniuiu (tiuu nt. 
%nlM * II. uiUJUujnl^ nn ifpU^lL. uilt onn tu 
JiruL-hu luU abn^bu ftfitrlM^ ^hn.o </i 
nnujijnifhlru : ^\L. nnnJybuiL. h"^n *l^^ 

^nonni-P^btJj iFn nubh ujtuinbh-n inhu 
ItutinL. 5 a, ^uiin lulsautu us i JjUutu nntua 
4r ufuruiu * It- nn h"^p ujh^uutqiuun. Ir 
nut^ 4" ihP'pbpp Xlrruo mn-Uh inti np 
gfiuifinuuib np bpfrlt luntihrituo l^n ? jA^ 
tTtiJj ^l^ptn^rtp ^nplfii l^pqpnLifl; lt)-npn^ 
uhfu /54* '' I/' unp tituMtnhhpiunmpri 
tfbp^P >A uibmb uiti-lil^ tipiuinnLSbl^u • 
/l. (p^l^ np utn^ihinL. p iiiui it I:; itth opp 
hpiflt hnbnL. luUtf-uti/plt trtimu If^frputl^iiL. 
nn i/jtuipt nutjuto ^uin nL. ^nt-p titbinb 

^^luii^^np ^liifitjj ^()xnpnti uth ^^*J^ 
^trnnifij iH^b opp tlji^iub hqiuiS PJU'U "'*' 
iUiuinLh p luipu p n tfbp-pb" hiptiCf inknn. \ 103 

frujifiuijujl^ iln l^nUusj nLjUh*hui i ufit 
u^ujinl^lrnbfrnn uihuuutinL. j "butL. piutn 
ihutdtiu^h nn u/hnuo inhruuiui X \^l. iuU 
turn hit puan Jininnw/ nutuluji ^lUqfih pL. 
ynLpph ilpuij^ np p-Hinp opiJafh bp Llr 
puiiinupp ui^mfi pujuj Pk rip ufh i^jip^ 
^.ffli ^frn.p tpup'bi^ %k X yutubl^ funp^lr^ 

LU'L. t^'^P "^" pi^p IT^lb l^^L. ^t^^ 

L"4^ "U ti'tk'll uhipitUp uitfuhL, 

Ltrpuibnt^pUlrp luhuih piijjJi LiupLiuli 
n-utli IL. uiUnL.phni^i B.uhilrp ? np H^'^p 
^luin lld^hph * |,^'^^4" ""' "'Z fJtniluitui 
[(Tt^ tthp.pp ujn3ih inilp luittnujUo q.np 
^luu lubuih PIU"! ? ahutuusiniJ rtp h^^p 
iun-ui9ni-ij JiiLuii Ppf^p hp '^'-Php ibp-ph 
up lUiuuiLhplthpnLU > II. Luiplri[i i^ np 
^bui/ij luu tj-hpph" uj I JjJiuu bp^jl^ * n 
pnt-U ^luutup h^^p tuiiiS^ UJ I Ppj^l P^h^ 
ufu ll'PrPP puiifi uinuil^h ujpcf^o nlfhh t 
|>l_ uiU p.uiiib^pl:^U kruian tl^uipp nlrpl^ 
/?4* h"inrip ^l^phl^P hp^^ pLutpb^pUhrt 104 

uthnn ^ULuqtuun. PIJJ"! t 

frm </i LnUiun LhlJujix ^[Knihn^ %h-nub 
nbh" hp ftJ n^uin ufu^ n lusiuiub ^ptipriL^ 

u/jj ihn^p hp^" "^Ulbl^H^ "/' y^i^'h ' 

U. nn^ pium utii^L uibmb piU"J ' ''/' A w- 

mhuuiiii nn uiinhij nn ^'X'^phl^p ^ IP^^ 
niijinnhr inL. bniijHi bntrun uju inuiinuh n^ 

on m{rulJtiiinL.Jj n.LUnXtith^nil [i^ x 

^Luuib uji ^n liMq^tPiniuh^bu qpnt.^ 

nn *^\^pb'i:"pb^ ^^ujtjjijbnb i ^uiuj^ut m/l.^ 

^nJ[l Jl^l/bL Jh^LbL ufu UJujinl^^h nbh n n 
^luiif inL X ^l^bf'P^ ^1 '^^"^H ""O^ 1^ > 
nn If^^p '"nhll '//' utuhbiu OLiiJUbinLt 
TCiunuihl^nt-PliuU ^lJj^ t 105 
^futuij iftpj^ji ^^"-^4^ t^Ji^uu kv"'^ 

hb^ Jh9p ' ^ iifiihLiu n^nLtiu ^uujfrinL. 
Lnuui/l/b iuiuta9 piuui iPn hpb ' "'^ '^" 
tutuuiLlrpUb-ni^O puy//i« mLfinJji "'"'V/'^ 
tnufu pfijuf • li- JhuinuiolthnnuU uti 

*^J^A 'Pt'L 4^"*" [LUJV ^ 
duiUtui X 

ihnjdni-P^ truth nL. jun-ndni-fa^irufu ttl^ 9 
PlfJ"l * bp PP'"^p r^'PP hj"''^"nijiiihb 5 
II. bp lUKiJ^pUhnl^lt luniini-iio jdiuihhinJ 
ja[ini-nl^ (3^1; b^yij^u mninnLiP l^ ? bum/.n 
pium mnm J 11^(3^ bull niflib b'^^PP '"" P-^ 
lip ujuiiniu^h intfu ilpius : 

tlbifiui ribnnLp [yh a^pniuou ? tub 
V\xnpnu p upiufu u/hnp ^ujiiuip inpinunL. 
[3 bub nubhuiui np bpmiruuuii jd^i^ *'\"^P 

pb^"P bp ^P"'/ "/'ff'T"^ I; * L. np^ fih 
^p Jfih<di^ bpbbnihj iljiuifb niuiPcuo ^lua 
riL. 2j^i-p uj^fiin^ nLbtrhiuj j b^ ^ inbinb 

%L "ij ^li'u^i^L bpbk4i"^ '"^' ^t^'b'- 

14 "^ 106 

l^k-putLnLnutrnn Jl. ufUnLphnl/h p.ujbtr^ 

m ^h^^l^ ujutinhirltU ^uiuiun nifjiii * ufu 
t/puint pfijiJi hn mnUiJsii-P^bifb niAihuiu 
int-U uJLUin2\Lun-n i Ixbon utunn ^ujiJlun 
innmnLiP i^piljiJi^ nn lufuuiith^ tLnnohij 
uhi^Uiunufun auile nijjr iniljl *^\^Ubl"VlP^ 
ul^L uiiil^L PL uinrrutn tuujinnLl^n^tJ 9 nft 
hntuL.nthto nubl;n luh ^nuiiluiun plshinL. 
hpbTj J tt- m»* UMiJiKmih nujphpiupfiL.^nL.U 
uif ppui^ Igp hpffu : ]t^yp/» ip innmup 
tub hpbTt anp^iu^ ^pnLujrL.nt-[cIIriijbp 
thiuji* np ^I'^ph'f^p ^h'^h nUiup ujuiubl^ 
Jl^h ulfSuttihu txhpph iPp J^uju bipuop 
uilruuiuiniJ i ^\liop inpinnL-tl \pjiinj uht 
A.tuhinpnnL.^hiuhp It. ml* nntnp ^f^fWUP 
jnjuhpUffu qplipilh^nifls ilpmj L [tpb'itj 
pLiun'XiuU^p Lnpu punpLlih pini-lM t/puil 
np LnLni^hu luU ahnfrufiL iniumLhputr^ 
pp ItiuibinL. X ^xbop utpinnLiP Mliil"J 
ujuufuL hii^pupJj^fjit uji L- ni-pji^hr^ 
pnuU unLur^irinifu tjpujj ^p lil^l^ '"^ 7j^^ 107 tiuiniijUri nhuti-npnL.l3^hiJj nifljhliuji/i nn 
uofip iQui 4 ♦ nph nn h"^P iutL.ui9 ufh^ 
tLiutP iFn anuqnk.q j L- LnLutn^nJ{i nn 

t -PIL ^"l}h^' "il^^^t [^'^ utuiubL ufb^p 
aittqnUJrLnL.l3^hiSihhn x ^^lon laninnnC 

Ijiulj^ mjU-ntj^ iTii^ hqujL Jl^I^iuf injjnnn ? 
U- np Ij^iuph^ 4 Ph ufhrflj^ ui j^ u/iul^l^if 
u([itn[i unpiltth luuijii}^ Jhripphp t^np^h^ 

[P. ' "^ tV U "^['P_ "^ ijiupdtuujhinlfii 
mujmnL.i^pUhpnifh iuU'^%iiin,ifun pfiju 
^ t ^luuj^iu [ihpH '//'"W^ nflinp ^lujlnp 
uipuinLiT p^ijj^ np pn^np opp hph^ Lh 
pml^ni^p ijiuiPiU^ ^ijjiji/b rt. ^Lpl^'b '^ 
qujin ni-pli^ piub uj^liin^ Hl[U."j ' ^ i^b 
ui^ linpup*TjijnLbl^ tsfu Iiisjnlj^tubt^suljp nt. 
tuOni-pfrnt^lj tLisjuh^pp : 

^^uflJ^ np^ "^ItiHuj ^Irqb ^usptjnifuhiT 

*^Vvl"t"U ' t^ni5i /Ti/^ ^[""l^ t^"r^ 

^[lu usuiuUl^ Ji^li ufk^liasqufhrj.nLpirulu 
q.np^^ft rPp -Jp^U ? L uiuufb/^ JI^/^ 

tfinp krqutS luu mlruuj^ inputiTnt-Pkiu^p 
4ff"U ^ 108 

uuthpUiL uiuin . fru lilnUulJUJu nn lu § 
tuutitUL inntui tin nnnLlt ^ujiPiun nn uu 
tujUKuiih usq^LnLlp^hifltulrn pph ? utltbhut 
^ujin ul^lj ^'"P innitji unlJ 1^ U. pium lu i 
uiUilrpiuhjin t; pU&h hnhli ihnui nniu^ 
tLPinn hu tLus pirn tun ni-P^pLJiu hrnni-U rii^^ 

iPfi : 

I ^mJU(1. . 'y^u luUnp iJiuh uhyb '^lup.iuld^ 
up Lh'piuLnLph uilrn upuiiU uiuuiu^ 
^uiu PL. 9ni-p Iftn-Uisuu t 

y^>^u*H * \\U uju Lhpiu a.ujh up ifriT 
r^h p * ^utiuuj hulp'ijb uthhLut mniJjl^u 
nnt-pu Lp^mljfrU^ L- tut tuhnp Jp^J 
^nn <frtr nltfrp : 

H."P "P t"^-P f"nh^l tuiiuL.npni-ld-hiJb iTp 
\ntfli^^ *hlrpkjhnUijhn. : 

l^^T; luqnfli hiP opjfUtuLh ^lUtPiup n^ 
uiuS nhupiL-Lu^niju^ utru^lruo np ? tfirS 
I iti It ti lulto pptuL. • aturti uujplri[i 4" up 
utbLl^u lUf k^/ P"Ji-i ihp p^^ "P P^ 109 

^4 i I ^^ hiT luu lihrniu u^uiinifnLpfrufuu 
^ujiuinuiLn unul^ ufh tnq^ itU-P^tL "^""w 

inifh ill'uii ? /t- lull irniuo^ ifljuiuulrnni-b 
Jpiuj ij^n > nn 1"'-^ ifj^ui^b^phjir^. luut 
p.ufhh-jintfb tJjpuii P-fi^pj^^ ♦ ^luujiu hu 
tuu Llrnui uisuiniPni-jp^hifiM u^ f^^l"^ 
Ah-ijli ? m-ohuh nn ^ituib^ rj.nL.^ fd^l^ utU 
innnib /' "5 LnfruuiL itj n in iJsii-[(t h i^ riLUir 
uiuL. ♦ tip ujunJ nnLp buiphuuio mhu 
uuj ! * (31^ hlimnn tLninnniJjih ^^u3uiuj 
tikn ^ninJnL.l3^htflj unli l^p ufhnn tiLJUlr^ 
aui^p ♦ U- trhimJiu^ jyh^ W" 4^/"^ 
inniniTnt-la^hLun hn ijhpub nq.iunihiiun 

nnul^n X ^11 m p uj un t.fr h ifb n <Ji nnL.an 

iniiim!r*yni.phi-b nifuhljiiii^ L- k'pp.nn 
l^ajpS^i^ ^i^huujj nn ppuiSp luhmh 

ufh^uiul^p uipminiLp^lrufij iTp ufLiuh 110 

TCnL^hifii dp ijHLijnij^^ uiu/tp *l^'"J * 
y^L. lupffiunL. luncTu/b 4* 'W *h"^^ win 
Lirnat nufbh ifp'^'l iir^wi2\nL.[d^hub Urti.^ 
tiffbl^D : ip7.'i;/o nn LnJuthiliuju P^ 
y^nilnrfb nt. ^xntiuiit^t ujU uJBmh mqlui 
^hrm hiuuini^f(}lruiiFn. ujhinh ijiunijjtb j 
P^l^ nn rnhhltiu hnhhu ^nannni-P^iriuUft 

a.njnn luu nppLuujo^ hjoii^frppLU tlp"'j. 
npLp uini^L up utmunutut^^ ? U. <^mu 
(jflh^^ "P ^^P ppiu^ ui p ui tin i-f3^ h lU p 
"y^X^iiusuhpiulpuh l; ? ^tL; np dh'nphp^ 
linurL ^luULup §nntnirni-[fThiJU ^uj^luo^ lu 
inhrUbhn. uhiuili V*uuinL.oni tub ilhn^ir 
pnt-h /r/^iJ hjnuintnuiuo^ uiuimha hu ulu^ 

nni-uphl^p ? np Z.hp ^slypU'inl/b Kenk^l^ 
nniiifiiujjni-rJl^b ihntfin^JKL^ht-lJ ;.p lliin t Ill 

10it^unn(r funuinuiuiuS S^H/W^P ? Itiuu fd^l^ 
fin ^Irn[t Liunhili Pliy^P ^wL.iniu i pi^ 
h"£P tLUiuL. ulrn^lrnhhrL </i luhinh huiu^ 
uiui 9 ui I uju LfrnuJ VliXuiuuhnuibunt 
uinmdffLPbifbn Xfrqli Jlrn^ ann^/ri^u 
ip tn limit riq-ni-puaunLbl^n t 

1^^ /w<f/y^ Jlrn hjouwLunLfd^hLMii ui i 
itnilnniuLajblfii pwui Irnhtun frquiL. i 
ij lunji /inbljnLli unnl^li mu uhLfd^nU 
Jniuinij Lnfuouhlf^ t 
'MJIJ^l"- (V *^*M^M ZklJ»«««»I»*f» Xf tt^Jttt** ^M**t^ It*_tlr**J * 

I]*^jr • *^\^Pb^"P ' "'^ inqufu^ npnifu 

tauon luJibiMui ^nu h'siuL. on^uiuntuLhli j 
riL hin p.hniuL. tub nmi i[ihn : 

I]***jr * I'* /" ' funiiuinihubh iimL. X [* ^ 
iiiuL. np fiu.pn '>iain injiinirnL[cthL.lj ni^m^ 
9 P ^P ^^hliitJ tintHJiiiini-lJ ^luifiun j L. 
I^fijnLUtup nn hu P^nnni-(phLh inujiP h 
f^^u > /i_ ul^l^iiL. iPn </? njinL.iih'.r tuii n.ui 113 

H^L Pk tt 1!i-2j^3 ' B'^JU 2f^'^ ^Vk^ 

mU hn dhn^n junumnJufUnn "'"PfJ-P 
tru uju innluj hn iiuUuwU^p hjiiumnihu^ 

pni-u /' "i ^y^"4^ bp 4.0^1 ""'y^/'"- 

l^trpu^i/b l^jiJ^ifUiuj (p^ii hn dpiujnijhuiU^ 
Ltu^ niJbnU J it. hutu hn nniu^ pLu/ijhu 
jiujtnU^ PlLp^lbjti pujtn ^luLuaUajhufu 

h ' ^P^hp^b "'/ '"^ p-ufiil^ 41"^ h"P 

^bL P^ b^L "ib'^b p''k * 

l?/'^^^* l^i^^k" ahuikiT tru ? ufifi 
i^ui l^p^uiuiniuuil^ fip Jui^nij^ Pl^ P^**^P 

15 '^ 114 

nninnnijliU m-nufhiui • L. lu'u h^n^lnJ 
Lnjni-Uiuj w^i* h^i uinnL-fp^'ntfltn n[i%pn ui 
UJsu^nij_^ fll^*k i i\'-p['2^ luinl/u mi hp^ 
Jiijhjunn Pi^ uiU h'^l'^^fifj ^PIL1"P ' A/' 
uinni-P^i-Un LrjutimlJnJ[i • ufunn *>»''/^ 
iftun hn lujhutuhon uptunuuitiJuilip > 
nniiit^u [ctf; inuniiiu uMuiuijitrl^i Jiiukii^h 
iiiL. "fiV ^"'iifi-tnf lip Lnjijuj bpLij J 

^fiihiji ((tI^ nn luiuiul^u liinn^h ]i:uL 
HL pq.!uij hnuU uiuoji ^nu niumL.li imnfr 
Op li^ ? II. luhiuhbnJ hinuinnij uililr fnuL. 
nn p^^Ji ill" quhrijihn anng ul. 5 Xhnh ut^ 
ifl^lfuni-ri itiijinnji t; nn^ uilihlj^iu fin ""^^ 
o^iii t![iii'l ^CMluJiihin () n^Jfi-U p niua^ \i^ I 
ym ^b-pujni^ lulmp ^[p'"J ^'[^^{(^ ^"[^^ 
tlhiiiL. ^liptuis up ^fJ^"- * luUnp ijjtini 
ifrpL-!paL. ujIjujuL ihrtilinfunL^^i-O Jp J 
np hpli^U oant-in pul; lu ^ luhljl; hmli^ 

*hh inL. X 

iILrnlt unpJhijnL.ij^ip np^ pUuiL. iij^^in^^ 
^ Jb-qb ni.pufUui^ilhp ppiu^ jmlttjitftM^ 1|5 

Op 1 ^miuiu uj^l^m^ l; tip ufu^ilj^iu ^i_in«^ 

tfiu^O /^ nn uiiiu/uL f^h^ 1"'~'P^ ^ W'L^k 
ppiuL. mli inniith j np utuop hutui- op^ 
^tuupiuLlfu 'hnfbujliu hsnumnJujuhruujL. 
ftp jiuhju/b^p X 

Y\vfuiphui i^n^LiPp lUiHyii luuihu 
3^lrn[j lubinh lun-iuP^inpnl^ jn/hnuiu^pjjpq. 
funumnt/ufblrittL ufb uuiptyniZb npntlu np 
ttnt-o iJh^lbuinmhrL hniuo 5 Ifiuu npni-U 
ni^ifu n\i flfiL-n Jb fip I^P^^ut'^ lil^ t 

t\uiiu Lpjijin np nnL-o luu kinuinmjju^ 
*ij n l(3^ h iS p Lp'bf^p^ /u TCpiTtiipliui /\jP7_^ 
PftL-tT ^y nifbh^ujp 9 f/b^j^l^u inu L^hpui^ 
plltui "^uLufhutLufu l^ ufu uiqjuj j^Mnumn^ 

tlafUni-l^l^iLUp J npJi np muop /^l^iiopjuj 

^nu hiiJUL X 

\^^ pupcfmn-blp^^h pp l^uiU uj^min^ 

TdjitfiifrpT^npnifb ^luJiup funuinrjt^itlitijli^ 

^p ^[^ILf^lh ' k[LfJ"^3L'^^^ ^^* uspq-fro^ 
ttfu htniMnn'hsfuni.Pftiflip '^2"'"l^t ^ 116 

1\U ^huiui upiujb ffft^ uipnuiDU luu Ltt 
mnn^hiF ^ nn nnuo puiin linsnuju iiuiut 
uhnho ftUoh ^t>P nntuu tuninuWon ut 
un n ^iitifiun nn^ /tnJutfuJtwjb^ ^l; trt* 
nfU ttujutt u/UpitLpm uihinn ndufhiuu ^ u-. 
luhnn ^Luutan nn unLnt^ho nnLu fd^l; ufh 
nnujioubn. funuuiniliiJiUh intJ ut^L wunus 
uhn ufinnciuth^ tin nt-Uhibut^ i \Kinp^b- 
Qiu.p tuj uiuL- ? nn imi tunuinnuaflinip 
putm P^trl^fi^ ufbtnh n^i; ^fj-p luujtn^tt p j 
LunTaptrp^t: pniapnif^ uituin^fl^J ti/^ 
UMOiuin tnbuth p^t; Khqx | >i_ trpphiftt n/^ 
hpnnp ufli puUJpb tiunttoh piijutnLli uh^U 
Jiufup np KnLltt;h^ j jun^^ilhiuU pbhn. 
^b-q uflt^tuUqbum ppiuL. x *|>/''"4^A^ "/* 
lufbumfhD qnpoiuo t^^ ) L. ufh uiiuuiTCuj^ 
n^tuu {p^nLtun-nt-^btlj kPR^^'jb'^ P>^ 
uhpltbn I i^pbinp'^l^ffa np ^br ntJlibtjuiS 
Ppnt-iniL.ni,pbiJtp uihinb un,iunp [^h 
np iiuUntuU^libn btnumnJufuhinL. piU"^ 
^til^ X I >L tipbfp^i^ J^inohplinL.n l^ufUipii;p 
np pMiU n uWoU b rt utbmb ul^b '/A hpfd^nit 
iuUbbin binuuinJtuhhinillibn^ U. /"V 117 

nnLiP iTn LnifulriiiujlT^ fiumnfi nn ^Irp^ 
jufhnufu^ KHpui^ tutnhun LniJUtrliiuli TjI^I 

^CujitfiilrnnLb ^lUiTiun junuumtjunik-^iu^ 
3iirn nniuS- lu/ijuu/hpp ^il^ > ufh ^'"'^ 
inniJuihnL.f3^hiflin iH^lj TC^iPiun^m /^^^"^^ 

iPufb^n iHrn 'itlrnuh n^tuijnL.nUfrpnt-h 
*Ip^"'J ^ii'in tunl^L inlrnhLnL.ld^LjU ni.^ 
*h^u * /l. If^r^ifjihtflinn »"/ 9 np 2C^>uuj p ^ in 
O^q^nLiTp l^Jtrioo JI^L hpU-lr^ p^imi 
iQ^i I; b^il^p : 

n***jr * l^/'"*^ h """ inprpuu • IL. ^1^1.^ 
qfriP np ff"*-^ ""^''^^ "^/_ ^JuUtM^ np 

p.ufUu ^hnfi qtiLupiitr I tPt^ t^p > "['^ 

tunuinnilufuhn YumnL^ni ? L- lutt ^h^L. 
uiinfri/b^q. l^nitw^ np hJufumn Itrp ju^"^ 
^uiunp miutf^p yuinnL.&in u*n.^^ft 5 U* 118 

UiiuiiujL.hU ^piTmnfiui i"i n$jiL.u \^o tiL 
Ithuiun A.hn unmlrnnifij ifl^9ll J 

\lujnk-3[i 4 nn HnL^ uiJl^ luu nufuh^ 
pn a-ninnniljih Lnul^o lub lUturnhJ^jUM 
ihjjfut^u npu nn V^uuini-tuu tunumuiiihn 
h ^rwf}^ nf^iTi 'jk/iz.^ LnjnLuuj^ nn 
ul^l^ LfrnuJnJ Un Lmu ni-nhp ^^P^^'J 
iln Xhii hinuinnJufbuWohli ujuiinlCiun-n 
uji^ YjiiJinL.cfni ^h^n fJp'"i niJlib iim& ^PP 
nnnlinL.phi^n ujftuib ^h^ujj j L. ^l^ 
tulint^ hnhu ^hqli uipluj^ lUiumhdu uji 
(if^^ui^ ^h^'tui ? LluiT qnhpi^ luJlruL-htij 
<^ iq^mji inutiJiJl^ Afrq l D^^n^p* nn 
'yumnL.o^ni UnfunuinnJiuUhn ni "^/'Ap 
iUiuUTAiunJUhnnL. ^iuJujn^ ^luutiu i/pniiu 
utu aufulrnniSU ^ujihun 7/i^ 5 ufu funuinn 
ijujUni-fd^hiJU n </i nnLqpul^n nn ^frnufrn 
iin oq.tujni-Pbi.Uhfrnn tunt^L ih n ih n lu n l. 
P^^it-U iFp nifu^li yumnL^ni ^'"V"^ ' 
I^.'iju^^ niiL.n y^umnt-uj^ h^ll^/o^ ujbinh 
ulip!^^ J LtitiP lui iun-2b"^" ""l^^ k^C^ 
ii^//ij^ luUnn ujbinh <^%iuntulin^^ : yu 
tnni-uia^ 3iirn uhninfrnni-U HP"'^lh * 119 

h"MP ^h^'h ^^P tjjut^ kinnntfuL h^nn^ 
^nLnrpihnn nL nq-uinni-uhhnn : ^\^ni-o 
pLiuU ifft uHiLl^M ih^ ^W P "^"'^mA-# t 
J()»4^ nn ub n^frniihn hpbu Lnlunuinnihu 

M^.p IfnUiun fl''*-R ufhhLui jjjiunh i j 
V clH.^^ /I// turn lib luinirU hu Lphjutpil^o 
lit; : ;t ^l\iu^iljiinhinL. inhn Up «/» hiui 
ujunun npnhp np ufhhpuii-nL (d^hifu bp 
tj-np^h^ " : ( (5^^ . 27^ . 22 ; )u \\ uiifb q^ 
qb Skpp ujill^ u^pinhpp l^p^^i^^^ t 

1^1/ kiouohpp ffnt-P upuiohpUhrt ph 
phj^ ^bpb^lb inpiptj,pu J a. uiU in I /t^4" 
Jhn^b fiMnuinniliiiTbuMli^p np y^jJinnLuni 
bpul^o^ npiuith luufd^hpb It- ufljunubiuil 
hniuo^ pfljui J /?4" np ufhhbui unuuut 
lui^u lUiuinhffpIt JuitunLh ^muujp i; ut; 
luU lunuinniluihnLfd^hLJb p ul^L TCpiuupbui 
^^n$ji'L.ill^ iTp b-qtudr ^ i *^\h"i^ k "p^ "'" 
kinuinnJu/bnLpbi^p Jhk '"-/'/'2_ k^l"H. 
jtL. hpL-hib uJiuinTiCuin^thpk b^qujo H/^ 120 

unt-in nrl^JujU uilruiuLuhn Liui Jfi : 

Irit uJtumujuhjuiU uimil^u ujrL.iu9 ^b^Pp 
O-ttth iPn ujhmh ^iunnni5ubiri *^\^huilru nrt 
jtbtnnn ^hutuun khp H-riL-U wunujO mut^ 
ith • U- uhuo utul^ou Ln kinn^l^jWp nrt 
nniJU Luhtnh uhnJUhu • nniSU ui i h^^hp 
ill^n uiuiuuL linuuiirniniujhn x |J^^I//p/^ 
Lni-tLiaj up^ nn itnub huuir.n innmunL. 

^nj nh" unfW^ annSiu^ pifjuinLn ^ut 
uiun t 

wu UI I Jd^l; hUinnn hu ujhLuinl/u Yjj 
uinL.o^nj ^unuintPnifh^ pnh hiPmnojp^^br 

pni-u Jh2_ ' "c ^Pk If^^n hiP Ilfru/ij^u 

Uj^fimji Iq.Irir^ L. u^fiuifi uftptriT ffu^t^ ll'l_9'iinh • ^ufbqli nonuii-nn utrt-iuyuj^ 
.^/riy Jh9 a\\uinnt.iaS^ uhtitrtP tiL. tuUit^ 

snpniuu X 

<ji,^l^H«« • 1*^ hi Jut In ? np^tih 2J^ut 
tsfliauiu/ru uilt nniuS^ fu numuniJjou L.oin^ 
pb^n biPi \\ mh/hujir hu nfu hininnilnLAi^ 
^n ifliiuiU uflinn ^uiJiup nntuo irnuii 5 
tin ptuin Lmjijub/Uutihltnn [^l^^ u^Jimlt 
4flr nJji b iPir u x 

|)mjM • \(\*h nn u/h l^n illiiujti u^iuin^ 
2fiurL.n^ nnnuU ^luiPiun nn nniSU ujU 
^nuiniDiifu^p p/'bp ) nLpbuh ^ pb.ujp^ 

16 ^ 122 

'7\'^itnn^in ^^^n^rtL^iFn mninahn p.itiit 

P^liiJbl^ cPn hiutr nhinniLnnnLJpjiLhi^'^ nnlt 

di^ahtnL. /l q]\usnnL.ia& uhntr i nLnuh i/il. 
tiL. lulinfj '^Uuiqu/bnfr/nL. ^luifiitn : 

ku^'"U UlU'^L "f^rf^t^ l^'^L [![L"'i(l 
uriiiaiuiL. nL. bniuuii^u <[] inhuhm ini! lu i i 
l^^ti iLunnn nn LnUq; itfb lun-iitPttiij fini^ 
Pliifh^ 5 ipts^jfr^ 4r iff i^[i"f[' H!h'"J Pk^ 
hUirmn t/L,L iiitli niHL.nn lib n'.uLnn ilnu i^ 
I'umriL^nt iufL.9u-n : Xiianlr ([i i^ nn en 
uhLiu \[i ai'unh inhulhui nht npTjjyn tim 
iniuuj'.udinnn (f['^,"J?h^ tirii-ntL lunnnjp 
PL loj^lj nilji^ld t UistnfriJ} 4 nn utU^jf^iu 
</; mh'nh IftPtuUiiij hn nnasO ulfn^hu 1^^ 
'> n L-ly h i-li n ) nn fii^j^n n.nn^uta^ 4 luif'^''^ 
uhJi ] ^it*hh ifp nh^^^ nnU nn finiuL.ni-li^ 
nifuh uiiu^iuliph ifjL. ufb fin Liuiniunhtn i 
^knn l^ l^^fh A/'"^ hmjua "^^lujqtuhnnL. 123 

^pifb PL. It n l^ 3IJ fii irinn i-lp fs iSb Q'^L.upijh^ 
4r ufUnn : Xyunhjli i^ nn fib.pn lb i^^b'"c 
aq-fiii P^i^ hp uhniftp y*innnL^ftj ^hjuuj 
ti-isjfi 4^ : \^nsplri[j I; np sstlshlpu </j inpinft 
it 1^11 u III i bp hiupoinni-la^hiSltp ? itiHinmho: 
eiLhhhut I p^ /l i)nnnL.uinp nt. uinpttiTjiit 
Irt'^nL.titn^tuJ^hifi! p 5 sulmftilj fip^ tnl^ssip i^n 
tip b .PP^b^^PP utniL ^\iinfii.&ni 'fhnp^ 
^h^ ^""! ^^h {>A"^'^" ^^Pj umnuh 
C^trn-nni/ji ^ II. Jji lIJ^iiijIj luu ijiphbs^l/b 
BJpiUj uiutuiLhl/fr/inJp fin uhn^hnnuu (J^n 
nni-PhiuItp 'yiijuajp L. y^uutniSni "^hin 
^iiiMnifilhtnifli ^tuiliitii : Xituphifi i^ nn 
"h^ ^nj^b nLpfj'y nq-iiinnLilLihn ? f/^^ ^w 
J/b iiLpbp pujn€r!itci-b[cflJtlrn bnirli TCihiT 
P-^tiJ p-ntabit tiih usn-iuPnjfipni-P^hifiin 
^iir^L. np l/^^p ^nk'^iJ^^ ^^ "^ Pj^ 

qtjjliq.ni-^hLJi cLq.h-^(7Z. uhhcm. t^ hnu^t^ 

jni-[3^liiflfuhpp P-£^ :yp 'pnlrlia «^^£^ UiL 
iiiruiuu uili Jhp m//i>P/» nuiu^ artist int. vM 

^ h ififu h ft ji^ PL. ptufKfum-frP^iifi'nn i/^ j orb 
ujtL.iu9iiintini.phLljn 2Cpifujnhin i} n^Jit- 
tPnij Irimio ily : y^L w^ui uiu ^/hi-lp^hu 
lliniil fuLuaLlfrini. tluS Jiniultn Un LluI 
thjjnnna : '\^ntjU linutLniJbo niflihu *K/» 
phtinn J nn Lnijujhjiiiuu /?4* /"'"pV^\_ 
ninn ufu ujn-.uj9ujrLnnL[3^Irujlsn iiiuihinuf 
nifu nn ^uiu utitimh n h n '^hLuhiri hnnsoi 
luinhlin t 

1^£- ujn-nn^iL.fcthutU uimlriifi ui i bu 
^pulnipri tunl^u un pUuhinL. imcr Lin no 
Lnnt-fc^hi-li nLUhn j nn Untihu fd^l^ ujinmri 
^irq ib hiup.1^ : ^[*^iifuq^ yumnLui^us^ 

^ Lb III tflfqb J^"J^"^'t kll.'W."'~3^ Pk* 
<,i\*j!l^j n.tifbl^ l^tHr^(^irinpr^nifti'^ nftpmp 

|t./ii//;/e* \fU li^nLqhiP ^[iifitij ,plrqb 
h^fll'P '^ ^tupijnifhfrU l^pp'fifU frp^ 
nnn rinLh jnfbijujit^ ^"L^^^Sl'C ' '"- 

t^lsc/v^hn. ^ifisijnLtj^ p ilji ^JfJi ^uju^ 
mujtH fl'-nuinih nn ^J^'*^l_ ^^"^^ q.nuk 125 

Qutjj nntfu luutuuL ^tuuinwin funn^nLn 

\^,^S»:l. . ^ luui if^i^ip lUfinLlp^ifit nq-iu 
uh hhrpuhiifm * ^'ifltab A""/' '"""/" A b" 
pu-uiuL. J nn hu nninnni^u «i/ iII^L lu 
nhh uinuMi dp ufhinh pijjuu^ nt. ufuLl^ 
hinh-. Jl^h ^4'* p.iuU up €p ufhmh pTIilriri 

r^nifb ilh,b pinm uin^li pufb up ppiu^ It 
Qfup wuiifub uh^b ujn-iu2juripnL.ja^hiJj up 
pJihinL.rL ^uitfiup t 

I >j.;,^ . lyujjp^ ff^imnp fjirujgmit ^pui^ 
siiuii^n J np hu uiu hhpui nq.ujnnL.ir uL 
utruiui uirnulinbu : ^^\ujUnli hu ^pui 
uiuh^hn wJhuh^hli tuinhbsu npnL.uiu& 

IJmjH •'^[fU pj ilujifu/hujup 2Cpuujpmuj 
SL^i^u uipmiTnLfp^hifu ,pujphij[i p Jji rj.nLlM 
juWnuiUp ann^hiuLfi ^iiiJlup t 

\p't^"^C * Vm"-2I' phnu/l/p uipuiJhl.^ 
w/iL.7/ ,puiphah uujip^ utupjIiuJiitLU ^lu 126 

ilutn np ^niuutuU^tr LhtPiuhutu utishLut t 
l\ujin Luii-uiPiunnni-fd-hLjU ruihil^u trin 
on Lphtn^f^hu ttn ui i iiti%KinJi mnm 

ttnifu It w 4 LhnimiJ tifb ^rtL ninudt lu 

!l**'Jr * Vmt' qujLiiiiJu J LnjuLiiiuiF an 
nni-U iL. ul^liui I innui^nU in i >Jy,p untt- 
"iiin A"/ np n[inL.ijh irtL. hiF luu hphlpl'.tiU 

UtWa Irli X 

IP^7#^ f/^/f nh LtfJiiuinL. PL. ai^Ji^ 
mnL.iu^ uhpir inL. hl. utUnp ^iJiutiujlifih' 
ini-Jt luii-iup iurj.p nLpfi Ll/bfrpp ? ^L q[t 
oaininljiup <ji ujhinh piijuU* t^4^ fp '^^ 
mn"^ jiufuujP <fi qiuli Afi"/» Jl ctp'fmnLfif 
t^uijnij^trrpu^ ii n:.tutii-nL.ciill^l' ^^^n$_P'^^ 
m^ 'Ip^ > u^inltiupyi^ np juihuiuiio tinp 12t 

ptrniiin VuinnLO^ni ifl^un : 

^nifiiiiLiup Sp uihinb niijult > pt^ np 

^^\fifiuinnuh Jpisti^ nrfu nn ^^P '^} «^_ 
uijlt i^iitLfiiSi 4 ♦ ^ [^h nn ufhnp 4i'"iJ 
uuuiiuL-liIih^p^ (c^pnuniL} nuiJuiuLnn ff-'t^ 
tnLuu^iupmhilt JhfpuL.npltiriini-li uj^i^u ? np 
Liuptrbujo uhthplrplini.n vhpnnnLlfrpilU 
ninhiuj^ II. \*jJuiniSns lui^jut ^uilS If ^ 
PiU"/ ujUnp ilji2"npnnL.ld^hL.Uni!p X 

I^^Ti uirL.uj9iuffpnLPfiLjJuIrpp A.hqfi 
oainmLiup <[§ luhmh pifjiflj j ^i; np ui^ 
U/jli^ ^hp hj^/^nJn b^nuiO^ fill ui^ t 
*Hh'"^ h f^P^ '<^\phuijinuji JjiP^inpanL.^ 
P^^iLUnijp yuinrnLd^Jl^ hj^'t-ph^ ? np ftp 
\jnLpp ^nq-hb 3<unh inuti ? np tuUnij 
"npntLsJJio 9 PL. DOpiuliuMo utu <^^/» lutein^ 
Yui n p n L.[d h i-uh h p p uiui^'r nil. : 128 

finuPfjifbrnlci : " (l,4L« • ^- lO) » t,-*^ 
uti LnjnLiiiuni/ti^ np ufu ^^[i pfim& p-*"^ 
ph iU[t.'it9uttinni.Pliiflfhhpfi ^,*^li *ij Sufb ji p 
lutL-uini/ti/ij iPynLpl/ij^ /l l^ufhnLJis hl^iua 
*MJIM*'» W' lJ*^Jt * Xf^P^t ' ll}"ii*^u nil luilftu iPn 
q-l^tuinnuuiib x l^iup^/rJ^ Jl^jiJuj/ nnub 
\^*^****» * {^^"Ijn ufhhLiu luuon tfPpiu 

^ir^ ^Irqni.PltLitblr[f ^lu^gfi ufUpli^ 
^ujpq.uiU Jl^l^ tl^l^nL. tipiuj t^lr^iL lu^ 
ml/hu X \\pjnLutuJ* nfi tinifii uhi t^^iumni.^ 

n uT 130 

ntuL uiu u.utlin • ^ufuq^ ufunltD luJl^n 

^hp^^P • "P u/Unu^ innl/u LtuniiuiL. 
^utnlrini. ^mihun ^ui dutiTufbtuL tu^injt 
tuhunifulru ^nutJuHi^tf % 

IJmjM • \\ptfiia J httinnn ^uiuiui nnLu 
Lnutun tuu aufun f^k- ly nn tuiutu9nLQ 
h^Sh IPf^^S^Rbp Ph puiiti tnnuiJhi.^ 
^bt^ nUistratrn hhp ufbauttT iPp uiU 

tnt-ti* A- qUo^ iuii^l/usqu/Ln qtnunJh^ 
inLn. ^luuiup t 

ih }}**P*lbl^3l^l* ' "C' ^" uunSuhiT utit 
pnLnpffpp^ I 

^Aro '**Plhl^3l' "P "*" uiwml^b nutquifir^ 

tCtun^trn Q'"-3[^3lj' ^^qb 9 "p "*" A'*'"*. 
otrnnJu iLttLU ^ip^^ljl^p jtJu/hm^^ utuL. 
kJi Jomh^iui^ luh t^ptuuiiiLbftii J^fb 
PnLqP^trpnLls t \f,u qpnL^kgft ^irqb J np 131 

i^/iLj^i^^ p-l; iIuiubu/LnntuiuiiU aptumnt.^ 
^ijiu t/1^9^ uitll^ p.tttU mlriflthtniinp^ Lutn^ 
^ni[^ u^iu^iUiu • L. nn^ turn ^nL. ni^itratu^ 
^k-inui^n^nL.p-ltuUf^ nn l^nLnhu tuJl^ 
U-uiitk-nn fuiunnt2mpLlr/^i.lrn^ qiunblr 
intjjl- 5 kru 'l^'l^g'^ Ph^ fih&^ 3*"^ uthmft 
uiutm2Cutn.l^ tljtiuu up rntlrinJtt. t 

np iru utU P-nL.q^hpp t^nupu ^ufbk-qh • 
^^iUL. tip inpinni.ulrir pputS^ha Jputj : 

||mjm • ^\iujn ^nt. utm pu/uhls ^uiJiup 
nUMlrtjui& inptntTnL-f^htfun. ^i*!! uthmft 
t^ttt^^utufiiJslj; t/jt ) np Mi/ 3iirtt.o tjt 
tjutp'olru q.piuuiu/up ifl^P^ hiuu& a.utbh 
ptitfit X 

If^r^^i" • \\njtu.uuiu tip tfiujp^ uihuih 
tiq.in.^tjtii5ili X 

(l^j^ • Y/jh^l ' uibmh mhtihutb^ • P-wja 
fnpqti tnpipuu turn ^nt. ppui^l;ti. j np 
"S^ utuuliiuL-tip tf^trpuinJ luiitnufii^ iPp 
f- ih ^m l^pitiuuLnp lihrlMui I > tiL. mtu^ 
limulfu TC^tupfiut i) ti^Jii-iT ^$u uLbfr 

ItUM^ X 132 

fa*4' "/» ijf^/ii.^ uflM iiimtnl^lrntuDutnn 

tnh-q^ f3-nLq^k-pnLJb i 

UuiuUiuLnp Jhrrpi iPp tj-npUri^ yainni.^ 

q.ni-^ utU Jhn^h^ *Ip^/ • V^'^JS ^^^^ 

nn ffnt-n nLnhp^ Llrnuj p.iuijirnni^ itnjU^ 
i^l^u Jhthpfi Jl^P ^ fiutt-utPmhiufPL. [ll_^ 

{d^k ftp '"T'Y/ ^[L "H'l'Z. "^^""'^ 1^^ 

^uiqtuh p.ufuhnnL. dh^P hn ^opp ^'"" 
uonn itt^iT ^^"P"'^^^^ ufb^uiuquiUr^ 
ainUnJli ? P'^f't hp unJnniuar ul^ll "Ui^^ 
*liutL.nn niuli^tTb Jt^f pntu^ uth^^iuqtuh^ 

ik-pL.uip mil ^njfi* *^'}p* ^fiuuuiuLnp ^"'„ 133 
2(pinuninwujl;u i}n£jtLtr nifutfUiuiniJM 

up ifl^/f .Piifith pLufhk-nniJi ifp^U ^P't"I"»^ 
lip I i^innonfihiuL j ^jiJujj y^piTnif.^ 
^uiui ncftunn LnJLqttti fin jutuntuiplnthnni 
3ia.k-i[i J [()»4 np iru iH^li uiuumTCutn-nil^up^ 
tunahilrir ufhhLui np ij* fuwnwj ufbnltq 
^hinp uk; ? h^'^PP ""^ p-"^P uihuih V"^ 
uutnh uljls fuhutn luwinnt-l^p up • u~ Up^ 
ihuh/hiuiT nn k^ijk-ioo inhm^ t^pq-iuji itfu 
hu uJujuinL^pu LninnhiPL. X 

[^"IJQ um/jujj^^ Pl^ np ifffb^ hplpup 
LbrufbM ni^jfruLuinL p iijuHt^ UpU^lL. nn 
hu^p inuiuUpnLJd^p intunJufb p IIS*'! ? "- 
w lujptrhihuhntrU np ufu hjiumuiplQtcr^ 
pnifb ^frin \[i hiiuniui 5 lubtuuiklj uiub ^ 
uL-hu hp u/h'^'ijujqiuOn ainU pijh ini-U t[p^ 
uiuuja up spiipip • buiriL. np iw / pp 
uhputp jOffujpni-Phifb sntJUh uw p-^^ 
uirpnLh i/P"U ' 134 

ujiuinutUJthhnb lu I '^^pb? uihtui$L a.tu 

l^npLUin^uW u/hrwu 9 "n}^4' "/' \fP*^"t 
^jtuiuj ^puhnk fin juuiqtui^l^k-pn • L. 
ani-ulf uthiumhu \fPuniL uii "nfii p.ufuh 
nn uihmh uhnl^ ^4^13^ ' ufhuthL nn hn 
"onn ^niuiTiuis pntu^ utmlrun nn ul^l^nh 
aXii utitiib^ 9 n<fnL.tun u.ufii uft^ ui^mji 
PJU*U "'^ hnir^ > k. %/rnuhn.hliU mltinlt 
Jf^P1**n*lb h^o^h u/u^'iiniqiuitn p/L!*'/"^ * 
i\Lumh uipnut^u j luinn^ i^ nn Ubra^ 
^/iq. ni5il/Uut^ > nnujl^u n^* unnlrli 11^ 
X.hnh i/lfftp t^P^^I uinLnn ul^b o-uilift 
un ifimihiuon trnann LnnunhqniJUrrinL 
^PIW^ » II. Lrniiujh^ nn ufu a.uihn 3ii»^ 
Liutl^nJjt_ Jl^linh Xa^frinL. uftumpiuum 
4^ > fP/iy'J i'^h w'^' tftuinuUiul^p "^f^^ 
uhnhbnt-n [unp^h^ np^ nnL^o ui 1 ^^iTiuf^i^ 
miuutt^u J^^ n^'fi-J* ppl'^ uili Xfrn ^f^l'^ 
^fMCr luihniittinfiU i/piii/ : ^[K'tninfi mu 
Lhpiu nhuinLtu^^ ^9 ?*"'" ifinjiqlilf^ 
nn t'PP^ ^^f»/»l_/JArii/if i/i^^ l^hjbufu f 135 

"h£__ J^ll ihnihnlutiL.I3bifb iPn na f/f'lLlf'U ' 

tnl/Utlufu nnnStui^ tlhih^ffi' jodtuntiL^ 
[Jhtfiin ^hutiti Lnnut^qnifuIrtnJihu^ «i # 
tuuiut^^uinhqhU utU imnphU iJpujj J P-^U 

11 h^uuio uiunnhlfUhnn 9uiut uwquiu 
bpifuu thuithiu^m& aufuhnp 'iP't'^t' 
ihpluhli uipiyuJi^ nnuuih nn ^n^£P 4/'— 
itlru J qiuUiumub wnuius^hlt uituutTCmn.^ 
^hpitL. ^lutltnn t 

hp ut/iilriul^mi "hP ^f^V*"^ P.UJtJ ' ^ 
qhuutun np h"^p }b hpiiuip utnLb^ 
qnL^u l»(iui^ J t^iiL^k uifiutft funn^fi np* 

^utn^uiit^hpp \\hp^flb op tth^h-utni^^ 
%lrnp b-pfp-utini. y LiUiT up'iCiupu^Akpp 
^uutlr^if^ %uinm hiutnutinL 9 L. fiLp[i^ 
ifiuftiflituLnn qpLwp^nLpht^iblrp f^^^ 136 

i/j'^P ^piJiunbtn inniniPiiLlp^hifu l^iuu 
pffn^ nLhh utUtiiuu un lua auiuhnn p 
%k-int-U ^utiUun lub ^tipnuUuiLuiU ||/ii-ff/£ 

^htJbn unpl^ Jpufh tfiui ♦ ufUiumlnt uth 
inh miruunjp fd-l^ luU hn nnma- input 
JnL^fiifltji TC^tptupfi m l^ illi /?4 ^ i W",^ 
Lhu b tjiitin nhmnp bp^iuuuinA.uiLh lu 

uufuli t'"P^tL. P^ t^'^lL ^i^'^pb"' 

<) n£_nLir nniu^ 4" ' b-pp.nn uj% utinl/ifu 
uti bp ^hi-utUn brniu^ {TiuuutUutbpupu 
mm& uhuhujbhu "h9p pu/up anpS^p 
^uipm fyutrpnj^pjiiuj "h \\bpn't^fi ^PIL ' 
np mil unt-p^ ^PlL '>4^1P'P^ lupdui^ 4 
YamnL.^nj opl^^bptiLU '/puijnif^ fuo^ 

i^uii^t 

l^^i/Zririu/rir J^ UnnSiiain uipnui^u > np 

ufliU () n^^Lir tuikini. pjiiuo %^ 9 '^iP' 
ujliu pninp inrnpk-pni^i i/ptij SK^j£-"'~'^ 131 

1-b ^'t^n^^ '^iiiil^mp^ i^ {'uinni-S^nj ^^q_^ 
Ji^ ufut<^iuhpiuS pninp pufulfpp fOtlr^L. 
^luJuin fu/Jj^ tPp nt- juhf^pnt-ui^^ iPp 

Xah^fjq. i\rj£jiL.^ ntfuh^ui^ [llU"^tl 

1^ « biT umnnun^pw& qq 2j]^'H^" 

t ? npb np Pk iHf^lrpntfu L Pk *^^^Z^ 
tlfiy 2j^tn Ipsij . Ij^gjnLUiuiT lip uiu f^" p^ 
niuhu iQiin^h-plMfirj. tqm^h^Ji. iqjita^ ^Z.^ 

*l"*ct'l"*r * W^P ' luinhrh winlrU ka 
MmiMuiuh^ pbh-il;a frinpp ly'^prw^^p'* 
ihptujl 2^^^ tn^ut^CnLPhifli LniJjhutuu i 
l^pfj^np^fjiP fjhpfipl^a P4 ^w l^l_ jt^ 
ihup nt. SiitP mnust up frntuar hiPx | xt. tua 
hanp^ni-prip hu ilpiuu [3-pni-uin-nL(3-ht-lt 
qq.iuf l^nt-miuj "^hpm injltufi^ti^ JTh^^l^a 
ap ^piuiPutii^hsL hiP JjtiiJinJit tn^iuTCni.^ 
Pbifu PLblrnujS mm frit p ha fd-^nL-iuo-nL 
P-hifu Lnnr^tuuut^ : 

18 « 138 

f^P^^ ^ \%tq^JuTu^^gblin. ^lrq[t mbruliiui 
itL. I^tui LnLinmi 3ilrn lufUuntUpp j L. 
ujlinp ^utJiun ^rtL^ t*^^ P tifi*,plib tf- ^IP^ 

"h^ "'-ph^ "^"["l *^P ^^n luthuutfi^plf 

<|«^^^^ • yjn TCpipvnh ut J^\n£_nt,tr i^ 

||m«M • |'«H uiJl^ ufbtnlrn kpi'^n*/^ 
nt-p nn TC^Jutnhui J^^n^Jf-'f 4*^/ * V^"tJ3 
UiUt LhpuM ntf.u*uni.u bpUiui pniui u/lr^ 
ut/rn* nt-putlrn np TC^Juiphin i) n2jii-.up 
uil^u nutb iTplf utf tp Liui t 

Y^^Jl^ Jiupr^ np iUffiplt Ji^P I^P'"^ 
Vut^ i4 ' "*" uni^uiuiiutkstutnmt^p h*>*^ 
pntHili liirpuinil_ Jp kp'iq:'^^ /rppnp ftp 
ksn^dutiuU^tth lupahim^ pufup pjbhnft. 

l^^uf luh^taMUuihMutmftii^p mpdmli 4^ Ida 

Wfintl^hutL. turn l^p^tjnt-^r^l^ Pk '^IPJ^ 
^if^ ifl^L unul^iui^ usjutn iP^ k ? "^ /'"^ 
^^nul^ JkriTusi-nnn luuiubL P^prtLsun-ui^ 

utUnh^ nn uiti-utUq i) n^^'-'U? H.P. '^'^ 
^hu > L. jfiLUtu^tuuinLplrufu wp^tun^p 
Llrnfp^ufu J hpf^"3 ^luputo^ t^Vt^V"^^*.' 
*lthnnt5u hshum Jh^ iftuun hnlrb^ ly'-PP.^ 
tAfb^^k-nhntfb JpufJ uthmh alrnlt^ J |T» 
^pnni.ut^h ^h Hi'inn n unLna} tunnutft 
tiL. P-wp^ h yumnLSnj on^^p > nn $tu^ 
tnui-nnijtrnp^ Lnnuitntuuftunuii^ t ^[Kuwq^ 
uiU op^^p ufunn ^utJtun irquio^ 4* "/* 

ilh^ inuipp.lrnnLP^jii5li tPn If^un i |^i. tun 

nnt-P^htJip^ uirnuii.nnjiU hphu hiq^umutU^ 
on l^^uuiUwj nu lipQ^"*] ^ Y^ luit^ui^ 
^tufuiuuifiiM^lt^ flpQfLQr^l; Pk Ifbtnifa 
uiptfu^ h tfh'qtuLnnh'it an ittrry^k wquiut q.l^^LP^^LJi inbuuuttnL. P/ll"J ? nn ufb 

^Ipu^ tniP^^nLl^liffti if^ ^"U ' ^ ti^ 
usypjiU ujrt.plL.ft Hh^PJl^^^P lulturna uh^ 
uil^ ^il^ 5 ^uiatiu Yj^innLiu^ A^/ t^h^^ 
htnn^h luntiho^ hit Jpiuh x ]* ^iuil^tf 
ajbmb htfiL-utt h"^n uthutUb. "^6 1 ^'"^ 
Lh un tun.piL.tt y nnu nn Lufiniuptr 
[luusl^u uiunriLn nt. uttLrra. ^ j L. nn tu^ 
uhLui uputfu unt^uuinhb tuinb-rnLpirwiifL 
iTn ll[^^"jh *J^q^lfb Jpujt I 

^l^uil/^ ////* luu ufli^uafUuthjutUfnb^n 

pjlHit iTutntinLU ijp^ ) uutl^utjb l£pltuij 
pil}U[nn utUnn ^irut TCpmunhui ^^npni-U 
tU-UJ^J ^Pp^^ JusprrnLM' uitut^l* Jt^pC. ^ 
^^ nn onh'itml^ '\\ul^ui^^pni^ufUf^fr S\nL.^ 
/loi* ufb Uun nt. taurlririufuuf tu^^irl^trp^ 
mn 5 nn ^^\nhfrutnm: JutmUh^ r UiUiifhlj^ 
luuX^ufbutfumurfiii^ Jji^ nubhtjmSt ti^^fj^ 141 

P/U^J ^^k ^^^ P-^^P^P laUmhTCiuhh lift 

uiuujUlf mIil.utMUiufuujinbl/^ tin nt-lth 
QUML. • nnnil^lrinL. b^PP-nn ufuhLui uilr 
utuuhii ^kpf^Pp "^ l\ UMnntuuih inhli w^ 
i/tuttifufu ii.uinl»nL^trufu JiufuTCiuUn ? nn 
ufu y-l\nhtiinnun Sut^ni.tuh rtiumiuiniun^ 
oiA"/j J uhiwinnU ff^^bph^'P ^/lPj^H ^ 
^UJ^nliirnuhnhu fiffujijcuL} nn hn pniu^p 
^ujtn tfhp ifnnS f^fi • ff^'^P 'W p.iuUh!s 
^ujihun inntnnLtP f^n 5 i*- k"^^P ll' 
iiuiinbiuS p/tjup '*\Knhainnaip i f^^^^fj u' 
if^i^u/ JI^I^ 2CpJiunhm iy n2s'*-'P ^p ^4/' * 
*^\uiubIi ^4" "/' cfurJli/hujif nt-Uh'huij^ j 
fl-liLprtLP^kmifa. wbinh uni-nnhl^h Xhqjr 

k f rrp ^»? 'iiL-ptifcqlt'i/ Jl^lf wq^lf^ ^lutuUui^ 
niL. ihai^funLphLfii iTn ^quj£,t J'^/^iJ^ii» 

t/fiujju uthiiji ^ntiiiup^ rrn h^^puw ^/"*^ 142 

'bh-pubnh'b j L. unul^tun y*uuinL.Snj utn^ 

^ P^k "/' /'^'^/^ fiptu^ Jlrrj^^ ^iiMu^lia 
utmtrn uui illrnphu p.nifb huohnul^ /ii.^ 
lihuiut^ ttti^nt-jp^hiJUn h uiuU lu i n ill \\L. ii^ 
P^l^ nn h^J^.P V'uuini.uj& uhnhu j nt. nn 
iuUnn uJmuini-l^nijIrnnLb ^uwauthnh i 

|]^/r/.w inhuiuL nq^^ni-irp^ npni5b ^ui^ 
tiutn y^uinnLUJom'^niJlJ i[ilJ ui^9 p htoiiJiuo^ 
4^ ? ufuhLiu 4r npU np Irui^p Xhnjt luhmh 
p.uiuiuinphu • pujiu ^huuti ujrL.9^ '^^^ 
utuLhu ilp"*] ^A> ut^i ujt ujbinh hjouhiP 
f\nt-nujihii oppUiuLntlp x 

I \nL.nufu unpl^ ufu hpuniJb Ipnnp 
utpoiufd^p pJrpujL. oiu^ufUuipuHlhinlttf^ 
pnt-u PL. dnnnijnL.prLpli nijuiui^nryUhpni-Uj 
HL pmuiL. 5 \yirrpuj^ np iru ufuJhq^tujinL.^ 
itp iJujtnulrqh t J'^ir/iX/o iu§ puh' ^ \]^^P 
^"IP. ^ ' utin^lpu nnt^ tihulru i \\[^ 14S 

uuiL »//»w h [^'BPll'"'Pn 'ituihjuimh inL. 
imnphit uftum'iCuMiL.iuL.n i 

(Xtuiu ^^5 oanLui > inutLuML.hu TCpJtu^ 
nhm On^nt-tP tPn <p ^"'P "^ ufhX^ut^ 
liuj/uiuuif/itol/ii ^hui Lujuii/iu^ t y^P^l^ 
pnj^P ^^4* ^\ni-nua ufu hn pnujo^l~b ut^U 
ptuin uimnnlrn niin& up wfjuih plthp < 
J\nlrl/ ufi^uion il^n np yuuiPL-Oifii nnut^ 
UfujuinL-i^nu/rnnLU ul^ltp jhuitinuja.utH 
^UiUhmL. tjiunhn k-nfa^tun^ h"'PP*jt'"-Pn 
inrn-QtiLMfr/nifp : ^mujui uii^tn^ l^n utuj 
Ppt^'-lL'iJ fp Lutnlrisujn hn ufuXnIt htn 
uutn^nL-Jd-jiifun qni-ur^hri Yuutnij^nj nL. 
tU l^fl^l/^hpnJLU utn-^Jf-p ^^Jl£j"-'^P^ 
^h-^i£p * L. np^ b^Ph ^'^pb/t* kp ' '^4 
'ih'pufni^^ up hpiiuip utit \^\phuutnuh 
^h" "*- uwnp lp^uiii.iuL.npnL.f3-k-ufup nl^iT 
pput& iJTiUMU^'ii mhrnp ^[Kphumnhl^utLuiii 
l^hufli^nij^ L. utii ^^pllfflb^ utLhrnuipuflip 
^MupnqhijTiiJl^ utlMnp ufitnLUp thutn..iuiLn^ 

^^uiuj mpqiu^u^ im& iluiiuhq. Ipui y 
np 1^^^ uhjuji ^pk'^P^^-^ Pk "^ 144 

luhtxbufhujiaujinnliap jinrtLlt ^limi f^P 
ilhun hiouhnitfUp 9 TCpiTuinhin {"in^J^uiP 

1^7/ mUcfbuthiuhiminhhop ut^L d^mui 
it PJl'unnLa urflJ 4" ^ "/' ^"^^ uflinil 
P^^LMjiuriL^jiiSu l^pqq-iu^ x ]^^,l riniLul; 
nr/i.^ ujhifih hnp^h^ /^4* ujiiufuL fP'P^ 
nL.ujtL.nL.phi-ifbirp ^lu^i rnif wn-wnj^h 
mntu^ liP/U"^ * *'\^ni.ul; ^LiuL. luu lu 1 
J^uinhrpUin-tf LiithnnLMho ? nn uiuhLtu 
tnrq,ph <^iuifutp uiuiiahcf puipkinL. ut^li 
inhuiuL upU t; ? nnnLh ^miiph ph ind 
liirn^p I^iuL-ppij^ nt. lipfp'nnilji : 

VKiiiin up unnJUuio > up luu nw^Uta 
*htufuiumpli^p i/pbiuL p^^bp^'Up 2(\tJut^ 

pftm i\q2jfi-J^lp ^il^^l^ [llli"iJ W^ptc.. 
funp'^nL.pnlJ^p pl. nq-ujiinLiUshp lui 
'^LupLiULnp irb : |\/ p.ufiilfu JlrP /Z?/^ 
ititi np fiJtupJt'P ff"^^ • *^nh^ utujhnL;^ 
ittU f^TtLn.ujihu ophuiuLjui ? np h"gP hp 
ilpinnhh ift^^p nopiuLnp LfrpuinJ uiua 
inhL luh^in/hiukjiuinhii^ up mJjfri/ujin 
Jp^ TCpiTiuphin O q^j^t-iP Jp yn-Ul^p : 'MJIM"- iJ |^«^*m'}*«^ 2Q_Jm|*|.»^ t^^t^Stnl* J^M^Vlt 4«** /***«• ^H*^ 

I]***jr * W^lj^'^^ti^ p^nun. luhmh lubqnL. 
**h^ in^qui^u > nn uiii %^i.pn^ nnnifb 
flpun n^ Jlr^^ l^^tuluijtrqmUn j krnLulh 
^lupuib niult un trniuL. t l\uiin hu Lp 
jni-uiuu np luwlil^iu 3k.lrnp <p uihmh 
^uuJApainniJjl^ I 

liiutP Jli2niji ni^lrbuti lulihLui Xhqb 4*^^ 
Hiiupk-iutp.iunuiuinlrinL. *^uflin[i Lhufu 
^^u t^piujaij^ uuinjq. tPn ^hiT nhmkrn^ nn 
^ifr "Z/**^^ ujuf^pfiiri \y.L. ^fttPuij tru f/l/^ 

uhguio iUiunuiuiunnen.^hLb*hhnliU ui 
Jt^lfit "^lUpt^utLnfi^ luu i^ ? nn hu ^^qh 

19 -i^ 146 

uni-U *\*['^l^lb" ^^ui jiuL-hmlrhtuLufu 
p.ujphl^utunL.[d^hifu Up nuUlrliuii j 

nnnJ ^^'-p lipump^ ttiu a.ut ph Ltu un l.(3^ h i. 
lip uinuiUuj I I <lj4£no 4 "/* ujunp Irp 
fd^tuv^ l^y^fi^n "*- ^uiLujuiutuIrujt 
uh ntu L.II pU It p n L. uJt^u : 

iiLphiflj npiuJip ^ujpuuiLnp a.iuh 1^ ) 
np ff-n^^ ^uwl^^iiu^ /3i^^i/< 4 ^pifut 
phin <) n^LiPj^ * nft ufuhbiu Xhq^ Ltu 
inutplriiuulliU uJiufiqajptnuirinL. inhuifr 
^[isUuiu X 

l>'n/;tiui 5 y^puhq.p ^Sji qpni-nfrq 
iip^ nntfli priLlj^^^i ^^^^^/'^ ttV-P^^V^I 

fuhum ntupLujuiua^ Luuiklin. luiinp nftpnh 
Ltiiti-pp LnitipfrinLft- uJyl^ ^ujinnL-unLiT iF^ 
plilfjnL. ^Luuujp : 

I ^^^«««« ♦ \^'npl/iu ^lum mfiuiuhrniui hu 
tip bfifrit p.iumbiuifHJi PL. finutpfri^^ lulinjt 
Liuit-pp J '^*/i hiPupin^u loefuj^nLict^iL^ 
*htnjji tnpL.fl itfii nfip^H [il^ifrlJ * /l [ipiflfl' 147 

iHrq^fi ^tutPiup ilTCujp^ iT^ [^^L^ "'- "'w- 
'^/i/y ^tuiTmn 'hh-pnuiP hfhfinh i* L, p-n^n^ 
nniUfu nt-ph^ p.ufu 4* "/' /^"^.Ti ^tiL. ^^ 
nutS lu/hutuuohn thiiui TCpuainmiuu^tiU 

tnpiniJni-PliLJift tu i TC^uutphui uiutin^ 

\^>^*****^ • ^\iuiu uujjp^ P^l^ np iru ui^ 

'ihk p-^^ *^n pHihiP'iih 9 ffuutL. ^UiUtup 
uiju^ujJi hUopaltii^u inhinb ^nabh-qnt.^ 
tttru np ainhmufd^l^ np p.unthpU lih hu 
npwur nnp^liu pujp(fiun-b[^uh-pp i 

IJmjM ♦ \\"np •^ntuiup np tunl^L aufu, 
up pp"'^ nniJi ilru LpUtup pfU*'/ ' ["'» 
np ^nt. ppiuar n_unthrL MiumTCutn-Uhpp 
lh^ lltrpuinij^ krh ^4 « 

|0*4r np finuU ufu juOt nutU^^ ri. ^iniltup 
np piuplf^nt-P^^Lhrnf ^hl. hnpopri Ipun.^ 
^p l^nmphrij^p ) ui pintJnL.p^h i^ ^luphinL. 
p^uu Jjiutjii ^u^iH^ tlujfulbujint.q. *>"'^ 
1^/7 np tra ^trnb uiuiinhd Lni-Uiutu y 148 

J^hpm uifiutiTni^ltifutt ip UnLurhifrn^ />/■ 

ipnpJt^ii Un uflitah PUtuj ? LumiT ^ H"^^ 
Ul^hp fin nnijM Jh^jiPtiti 'hntUiul^u <^ 
u^pmh niunutuUiuu u. ituUutuUpt ^"Z' 
abu 5 ^^ fin nnLAM Jjiinpl^n luUunifutru 
"P ^b^'^b ^/'""'*' luhufliL a.uHJ up tujlr li 
nL. utqiutn nfijui utU ftuUiiiinfohU dpiu 
jnJjl inhnhLni-fdl^hLAi nOibutui^u : 

tntuu ) tiL lubLl^tj uh pni^iT luUrLiibu tlpiujU 
uiUnp ^Lutrtup^ np nq.iuu [3:1^ rtniJU luUnn 
L MIL. Dp Lnuiplr§nt.n ^tutPiup ^utinnt-nni-U 
Jp ppiu^ hnutp J lulimtnffu ^nt. inppui 
urn-fd-htuli tuiutfiZCiutun ufuXuiuubpnu^ 

lyblL ^H"^^ kP/^'J P^f*l"pfiilb" ^ *\\nih* 
hinp^hu np^ luu ^ujiPpntJ ufhmh l^pltiuu 
kiiuipuhi futj^iPLaufUpha. jiuUr^jiaiuUnL.^ 
P^lrbl/ii J L. np^ ^nL. ppiu^ jufui^iuh^n. 
nninpnijjfu ui^tnli iPnu-ij^i^ ^ L- lu i 
^bqsb ujhinh miuU9k ? npnJ^hrmli^ ^"'^ 149 

ufiinn ufiiufuli^ pU&utj iT^ uifU-jifi ^ l*- l^^ 
^ninn luu n.uthlrntfu trm^ft^ j ^.niJM 

v^m tf^^b t"41^ L "//"^^ '"^"j 'P^tj "/* 

^b-qb utn^l^ mn^JiL i^uA^biTj nt. p-f^lfj^ 
pniWlj bu iPntuliutir afu luJl^ bqut& jtuu^ 
uutU^^bnn x 

1a£. uiutifbli^ntl^ rinifu^ jfitinnp np ^"^^ 
Lffb futpCJinufu^bn. ntuuiujhjutqni.^blil^TA 
htiuj[iubuutn *hl^ r uthinh hiuiijiujiu ^u 
jufuq.fitrtuUni-Pb^l;"^ "L .^^^ ^tn^ft 
cftutTmuiuLn lunt^L p.iuUbn ruAbint- ^lu . 
ihun inmini^ funujuii^u X 

i^f^J^^uj uin^t^^^ Ph «/» ujupii^ b% 
Win uiTCuj ii^bn n 5 np ^^qb *^"</_ "'Z**-^** 

pnt-iF b/bnnbi ^4" > afimuiM^ ^l^p "P^ 

iy^q^jTut'u junn'^nL.nffubn ^ l^un muir 150 

|^^*>Mi qutuLjUik-nu j "^Php H-huinL. 
tuinutrnnL. ui^9 uiu uttfUiuL ufu^'Uujuh 
PplP^ItujU uJiuuiTCLunfuLnn qni-ul^ ^trqti 
TCmuaiitj ufhuib p.uiUuflt j nn ^frn nnui& 
lufbniuU phli ^utJmn iT^Ctun^ tPn put^o > 
IL. [\uuinL.^Jt^ uji 'b trnnL.tr fu^nn hi ^f*^ 
^Uih ^LUtfiunXiulfho^ Jlriipk-nunLn ijim[J 
tmllrlili-b'u TCpJlunhin <)n^/i£.i/* ^ifuh^ 
"Uiuinii X 

rnjirinJ^hfL 9 4""^ P^ nLnhybhnnt-U 
UiunntuuhnnL.p^lrufu TCmifpLntJ "hn *" 
nh^ pu/u up puhrinjiihn. 5 H*"" Xfrp 
uiptntunpU lupwpnnm-Jd^bijUntlji |'iy«n//L 
vni Dufufi lip ujujuini-l^pblrpni-lj ^ittu 

&nj J^trp thiujj nifhbuiu^ upi^nqlinL(3^^L.^ 
P 'VA'^A 'Ph^'"J ' ^ uiHlfUfl^u cifrqlt 
tniuinuli ujujinhJ p ufbinh ^h^^^l * 

^\^nnjti ^[il"rtp^[t^ fii^ > nil uiu 
"SuuJpnJ yumniSni qncapquJCr uibuitu^ 
innLni-f3^bLlfhhp^nL.rL L. ppiuo lult^uiu^ 
nufUrinL.l3^hiflfbhpUnLtf ^luiiuin ^£'""^^ J^Ciuno iTn p"^/ ' ^ hnkli ^tuiftun 

»ghl_ 1^1 p-iuli P"^"iJ^L!^'L^ "P "V ^^P 
uty^hJi pinm LhpL-wj j Liuu ^hn uhniuo 
Jl^I^ umjnnnLf^^liLhp Jl^lj^q.^ ^ahinij^ j 
Liuu ujbuihL pufu tin niihinJ j nn A^lrn 
utTL.ppU nthnL-iunnLfdlTiuutL p Upij^inL 
p.utU LfrnlL.u/1^ ni. uho- lupliimuiufuph 

p"b^ I hplrU a/t/i ppujcr luUhpuiLnLfa^h 
^l/li h^ I ^h uinl^LnLP^htfli iTp t 

Q^nL-ul^ HpftJftp^bp J nn luu ff^p^ff^if 
Xlrp kin2CJuiiulj^hu ut^P nht-priL^hi^ 
up lipUuio tJt^ujt J L. ufbLk^ hinlt- h"^p 
qlflJ^liftq. 'uhqnL.P^h-ujb tlt^p t^^ hjo(3-k-n 
Xhp uhnnfu^iJuLuilM ttn p^^h p nifu ^ujifutpl 

i^"U3 \\"^nL.&frj nL.qm^ i} ti£^nL.tfp 
luuhlnu kI; X 

\il^ l_ ^p trujpq.jil^hp uiu fl^^pufP^ 

uhinuttP utiuKiuih tunp^huufu y np uiJI^ 
ul^li juhum ncfni-iuphu ni. ^ufltXptuili tr 
fpitfj piuUp pufrinJliliu ? LimP bptrliq 
iub^hphni5li ijpuij %hnnt.p^htht nt. Jppw qnt-iP iTn Z'"^/ ['win/jL.^ny* luhnn oni^^ 
^h" u/U'^lJLuniuU/i qufbrnlJTihnifu ^lu^ 

Hutlt ttn luu TCiuutirtiJ Lnuunj t'uittnt- 
a^ni y^f^P^^P uuiLuUtu I 5 ufu tui * bp^^^H 
uin(TiifUuiL.nn P /U^/f^Jd < 

^huiui nuJLlfnufrnu ? biHnlrili ^T rip 

^nL-nffbtrn niJUiruui^ ^^ * F-^13 'P' t 
nn ulro^iuinL. iJpuji 1^0 j l^Jhilj ^ujumi^ 
liu$Lufb 4^* mi uiUmuL hinn'^nt.ntfbhn riL 
qtl.tuuni.nUlrn^ nnnh^ nn hu uj^iu uinn 
piuqnhuh ) ujhuib ntful/ltiUD ^bnuhith^ 

l^^m Lfrrluf funn^nLnnhtfnn Oni.ru 
iIltmontJ2ii\Jtunhin C) n^Jii-Jp uihnutn^^ 
%lrrUni-q ^utiPiun JhS^ thniuUqIt Jh;^ "it^ 

dinnnL^hufu JftiulnJu L. ^frn ulufUn Jig 
P/j hniuntlL^hm l^h'itijutquiJusrinLP^h-iifUrt 15S 

%hrn nt. nq.mnnL.uUlrn niJihuia^ ^"'-^ ^ 
X^pJuifubtniT nn lua Ltrnuj hinn^nLntt. 
tPn \\nliuu/i/ bn 'iilrnubn.hu nifb hr u uj L. > 
^ufitati liujinhji LbnU-uti ufu tuuj ui2!uu it-^ 
uhnl^ ) nnnliuUniJ nn jy'^p 1"U1"V 
ijJrnutL. hn trnp-onn ffk*^ /'/*"'" t/"'^»- 
qufbohh ^luuiun JTCtuno un pitlrinL. Il, 
ufbLl;n P-nnnLpbuli bjunnirnit, X 

^bJlut utntiuj^u ujl^ino l^ nn n-Ui-o ufh 
UjiuuiTCuinfuhnnLJi uiutbo 5 nniiUo nn 
^bq Lnjnnnnnirlt uJ^b "^uimnL.uni^iT iTn 
pbhifiL. J L. P^nnnt-^btfu b/btinkinL. fp^l^ 
^bp phl^hnlihnl^ lu fp-l; yuinnL^Jl^ : 

ld»4 f^h' '^" uiujinTCuinflihnn UMtilib hit 
i»t > ufUnbij ulifttie-p Ut/'Zl '^b'"t I'MrV * 
\\L. tuuiuinfru nnt.^ Ij^/' ^h'J^h nAl/Uujo 
u- yumuL^nj Jpuit 5 L. uL.nb'ytihnntfu 
*lpiiU : ^^[iinlt nt-q^^ YumnL^ni ^^ut 
IJr^UL. "^""l' mpjynJt btPtuumnifii nt. 
tupq.iup utiLjipL 11- nujnb nnjuinifh ^tu 
"^[1 J ^^fiuilj uLq^^ nLnh^hrnniSj uin^ 
If^rtLP^Iiuli pyb-t * nn luumJ LmnlrUuto 
liJufufil^ yuuinL^nj > nn [jb^n flp^^k'^ 

20 '^ 154 

anp^tu^ 4^* hnfrU oni^^pblrnnLb ifhkp 
l^ninpfrtni^ j Lujunt-nbpUfrnntfh tub h nut ^ 
L-nLpjiiflt iTp nbk inil^'ul; 5 uhi \]kpp "^ 
nni-h thiiui nn fru ^bifiui bjouh-utui ? ^^^ 
q[i Aujuniui lubuth p.iubuii ithi nniuaUni-rt 
'Ip'"/ nri_2'uinL. 9 L. iifh tiq^9nt-J}t fU(J*'^^ 
Ir^ unLnpb/rinL. tuu LfrninhnnJ ♦ t^jufju^ 
^^£1* yuinni^^Jl^ II. ^.h-n r^Lk nlihnl^ 
fli/ PnnnL.(p^hifb fu^nnirfnt/ j- L. ^trp- 
l^uinnnnL-P^trtubn ^'^tlt ^LUuinLnnL.u utt 
rUftrrnt/ : | vL. uju nuiu&u LnnnLunJil^ 

P^l^ hhinnn '^lunLiuL.nn 4 ''/' «^^'"/' ^^tf^^H- 
^ntiLnif y\npLnil unnnnilfi x 

\W-h ftp U'U Lhniu y*uLnnt.o^nt ni. '/'w/* 
//no d (tut I uhnn I nti.ujiinL.tr un s^nifuhliujvt 
ut^ y uih luillylt BLutulrnn nn nm.o t/Irn^lt 
^tuifutn utjL il^utn^ iPn nhhinL. ^utiPrirr 
iJjt bnltl^^uh, 5 uthrntnTCjLTujnhtn <) nn 
^nLiJQli tlutuntJl/^pn <h*b t 

liki/< L-hijl^ Xfrn i\iunhnnnoni-(3^biZU 
nuiuS^ PLu/itfrnn (3^1^ nn lutrt-utP ^ aiuU 155 

jPrnnlfuhrnnifh funl^iuS^ uiiL-2b P^nLtj^jfu 

fitfli/rniu^u ujn^uMinufrnnLJi LfrfitinubfriPj 
ai. (a- 1; ftp hil iriunJfiuu Lniulih iniutP j 
PL \]hp fin irtLMlrlJiuu (uuiir yuinm-^ni 
ijpujj Ltuu uuinrtnu ijpuj j\ ul^ j tut/ hU 
0"/r oannii un Sf^hp * 

^i^umh ujl;uig 4 f^P ^^P ^bp'^P •l," 
tiLni^ \}pp^ff'[_ 'ijnnnq.iHi^ nn H-ni-^ umu 
ml^nn nL.utfUiuD X 

wrqJTi /?4 niUt 4 ^C^iinphtn ^^n^jiL-iTn l 
D^jH • ^hifiui L7tutnpajuin hiT lutnh 
If^ut jUihjjiL. « L. kili^nt-UaitP fin wufhtpu 
21UU1 ujqh^ l^fr^rwn^ -^l?^ '^0_ ^«".^/^ «/f ^ 

^tj^ tr ui ilujliujj^ (fU ^h^qii tjnL.qpnh Pl^* 

lip pjuUh-ph l/u tuUnb^ npn^^ iflrn^h 156 

%hrnuhn}fu t 

^l^irll lip ufUtjiu^ ^fi/^^ iPn h nhLtriflfhh n Tt 
Ahqb pnusij pLuttnuinnnL.^hiflfbtrnn'-U- 
^ujjl^lt tui^in^ 4 nn ufhifbhiT * nn luh o 

unLlffrini. ? nL Xhnujtuintiutuui n^hinL. r 
nn u/i k^iJJf^lo^ luni^L Lnhuio ^tuul/n 
uui I A^> nn uiiuLutLJjh fru ^hn[i ufhinh 
mnnJfruniliiru ul^ : 

iD • ff}>4 "p "'^ inntnUfTL^hLbp nn 
n-ftLo Xtrn %irnuhtinb LniJUhitiu^ |^i/ 
utnL-Gnt utnahttif^ L^tuhn p"^ t unt^n. ^lu 
iPiun J L'uS uiitnp u'tuiunt^LputS a.ujup 
iphhfuoi^r. ^utiuup ? il^swih tz^ ti/utttl^ 
TCiuiuujl. hniui PSf^^it '^&' '^'''^^ ijujJultuM^ 
Y^uinaLcrs-^ ii" onifu^pblrpp LntnpnrfUB-^ 
nnuh tilieP Istfwcy. 'tuiu^ ufLum^i^di^u Ith; % 
ajjtnuiotS^ irn[i^ /j'j* itfbiuiahli ^"^^ Z_w 
^hpUnt^n. 'Ip"U ^pJiuphtn Orj^nLU ^^^ 
'^Ij.B ^trpuhntiiuhrL t 1st 

p: * rc)»4' f^P WatnnLMjS' autiunfutuuiu^ 
Ifllll^P ^^ uj^iuuijjd- iP^ Jhrr^h nt^iPr 

htTiubun J L. tuhnfi ^ujJuj^ ffni.^ Jhripn 

uhnhinL hmlt-l^ [LUJ'ilb'P ^^ ' '^"ktS 
LlrnL.uit tin tinL^ ulrn^h-ininL.n Jpiuf 

if • \\l^u!i^ nif q-HL.^ Jkq^hffufiri l>- 
mnL.^nj funuuimju/Lh^ L. tub f^f^/ffJ^hv 
ani-ul^ Lhuuntui^ ^hrn jitfUuiuLifn pfU^ 
ipi^ hit iutt-2J^n > «- irtiul:iuL.!fu tutMiuhLnJ 
anuifrnutit-ff i^9jl ^CpifLunfjirt O n^J^i-iP 
ih.^ titfthrUiuji X ^^Kiuitq^ attLul^ tuu atultn 
a.niJJp till pit tJJutuiht^bh ifiuhjiiifu ^tuifuttr 
l^tni^^ : \\utu aaLui; fp"^^ J"J" '"ik."^^ 
lifrltut^ np sum Sk.hn ktnumnijiifuiifuon 
upuuilCujiu luhmji PUjut 5 nn y*umnL^fts 
4^t^P ^lu^J tiifuhraui^ unrLnrilifiL.P^hifuiT 
tU^uiL ^l}^*^J ? ^ "/» LtfitufuLniL ftpt^ 
3ilrq^ liiiuiftL lutumht^n uthtnb ^^^'"/ ♦ 
^ujiT tftii-ijl^ luimUL-hh Kp uMiuuidtrn t 158 

hi nu tn PiluiiJ h inL lUiuuiTCiuiLJjfrnn J^ium 
iuiinho IrU ijI^ j ufunhuut^ \hnlL.iun nn 
tiPLo utU uhirphnunL/t Jpiui 2C^Jujninti» 

ujbLnb pjutii tli^If unuL aoniuLnn lun-ut 
^lUfLnn 1.(3^ hill; up tfujiP fibiniuLnnnt-fS^h 
*Jji^^ nn hr^h^ '^apk ^frit-pL. LhAtminL. 
^aiuiun 9 nt. nY/Jinni-UJO ^bp^^ I uLnuh 
int} /l luUnh '^uujnufhtLlr int. ^uiuiun t 
V*u hb'nui tun-utPuin-Pni-P^htSUn oanLtn 
up \[j luhmb mJUh^uii pi^ nn u/u pu 
n-iu9 ib tLUJi "hb inpmiriunq.friun upins^ 
tTp Jiffi^hnhni-S^ ^iniPajp j npnU^ "h^ f*^ 
iTmumnifu^ unLpoL utpriiun f:L. ii.uiph ^J^^ 
mni-ornj nl;u9 I^P^^^b^ * \\'' iun.ui^ 
luifipnLP^Lbpoq.inintiiup ^1 flf^u^t [ll_^ 

tumpq-iuju jnjm iPp l^bmni.a •<f\n^4iuinuji 

n-iu2utn.pnL.l3-bt5un oanL.u§ tTp ^ u-^jimjt 
tiLblrUuij^ (^l^ nn iLtrn h^^ifff^ ^/""-^ 
PhLLni/ll JJiiUjU lrqi^6r PIU^J ^k * ^uiUim 159 inniSJt; fifurj-iil;^ ^\\f^i[iuuinu^i ^uMiPtun i 
nn hn \]ni.np. ^nq.^ Xhtjli mtui * nnnJ 
LnuwD no n ufU lu iiuli iutfu.iiiPtunnnL.[3^hi. 

uiuuhuiLnn ^k^ unihipnL.[3^bifu iPn tinn 
&hil:^ yuuinL.^nj q.kiJ* ? li- iJhufiiLnif 
funp^fi^ np TC^LTiupinnju^l^u i^i^^J^nTn 

[^[U'^P ^^ ^ \\'^ ^t"^l* [!M^"J '^"/y^ ^^P 

tfi^ll Jlrij^t^ lip 3^uj!i^pufijiu/hhn} nt. lu 
vjil^ui tiL-ji^^hpntfli ^hm Jmftjhi^hbn j 
Xyhqpfi tlpoij Pq^jiL-iT fiblrip * ^^ np 

V^J"i. S^^^lZ-"^^ [i^fr^Lb ^hin uifimff 
p^llfrpujTjujj : lyk^l tfb^fl£ lip Jh^ ^t? 
^I'^IP iiiunp ^Ip^^J ^'yJtupuiiijuft^u qpn 
2^u^uU ^^ulip ^ . ^luuf^tu tub 4 J]^'ufr 
Tj^^^P ^ np JI^l^ ^mumtuui ^i'^-P ^P ^ 160 

3k.irnJt^ nLouia^ aurblrnn L turn tun hint, ^um^ 
uiun X 

if* K//L.O Liunlrili l^ nn tpl*^^ OiuL. 
uhct PL. niui-UJtihu vuuX*iiiulMitihjuMmhu^ 
iln Jhth^h ^luiJlun^ (^\ni-tiiuiblJ ji^nui^^U 
Utl^u ) /l muMlimL^ ufbutblinij_ TCptHun^ 
atiuujl^u ii/ii JIrnp[th i/piui i'> n^PLu ^^ 
t^hn J YutnnL.^in^ PL. Xhn r/bLh ifufrnl^ 
Liunfrilj i^ nn ufrnnLU huinnl^n 9 /l pl.^ 
ph^lrnpijit nnm^ ufhbnuii-nL.lp^hL.ul/h n^ 
UPLti ^luilujn iJTCtunn up pub^ I p'^IPJ* ' 
u. Lutnhj^ t; pn luu TCujuttntl pl. uth Xfrn 
pnuj^ p.iuph npp^ nL.^tH_uhh pptj p ipl. 
uui^ pp Ahp ht n2Cihn uil/p p bphjuinimnu 
qpLht^o J II. VuinpL.^ f'l yi*PP^.pP '{p"^ 
tnuiUiuo J L. imuLiPLbu laJl^t wu piu 
^trpp phhipil^hn. Jkp^hphpi-rj. ilp'^ ♦MJIM"- ihV. iiiuuin h-tPak^lrnli tLtuiiujiuinlrinL. iPuntUui 
£.rtpiijii^l^u TCpJiupliin J^\n£nL.tII/u np*b 

\^^u [^f*'ini{_ J l^nLqhtT np JJtuipfrn 
funp'^ni.pf^Irf^ip ni. tiq-uj^ni^ffb/rpp ^hpit 

21 '^ 162 

iniuu^l^u i)q£[nL.U f^inr^hnn ujhijili nL.^ 
uhuiifu : \\f*nun luU luJl^U nq.;uunL.tfLh-np 

^ktHP^H. ' ^""^'^ hin^n (3^1^ nn hnlrbo 
unijnhu I/l^ niU Lhrnat nq.ujnni=ifhfrnuhn 
"l^lt^'t^* "ll'i"h tuLbtfhufli iiu/hnLliJ h^ 
qfr^i^ /34 hL^ ? It. o/i4 <*/' uii k'H^lJ' 
qonuiLnn lifrnuifiJ t *^i^nL.nl^ nuiijUp uflt 
nq.iunnL.iJbh n/itJi nL hunn^hLnqlthpniJU 
ulyL Diulihli hnhuu ihuli Ln l.^ rf ni U Luju 
uJujinn/ufrLni-ld^Irufb ^nwiuLhu iIl^P ^h^ 
uib niJbhuufu * II. nilnjli,^ tv^ U ^CUu, 
tnutu in n qni-ld Ir nfu Lusir^lrnhL.fd^hiuU ^lu^ 
uiul^lfu Jh9E "//'^"/' niflitfUutU I yul^l;^ 
^ji qnjin* ntPnili^ Jl^l^ k"'C1"'i- ' ^ "-^ 
iPnfh^ ilhyli f"-p['2_ uiiupp-frp ^"'pq"q__ "H 
uihinh rttfiifrhnfu nfu qqnttjnLuhhp p nL. 
/unm^nLnr/hlrpp : f]i/rt///^ iPiupqfilj^ l"'-^ 
tit; lApinb i^iflii/Unfu uiu jbnn'^nLfir^h^ 
pttL'L nL qq.tu^nLifhlrpnLit Jh;!^^ ^ufhfth* 
ftLffi^frpnLii hLbhijiu&lih k^lj^l^^ ^H*"* 
uJujj&wtu PL qopuiLtip ll^rpuinq^ x 163 

^ np oppUiuL nuafUo uiun/LbL hph"*! 
uhn^hnn nq 9utinL. ujmlrmih%^ uiiniurt^^ 
S/r lutumhcffth '["^h'P nLp^^hnnifu ni- 
^fruiu^l^u h*ljj^lb u^liui[i tiLUl/Jittfii J yu 
L It nut* itiiiiuujm^^uMn uhtuliniutirnnifu 
dputj aiuitiL. Yuinni-oni m^uinLpL. piun 
Lm-fp-lrlil^ PL. ^ufurilrn^lrmi lu^bj^jp 

intfu iJriuJtiuon ijujniri[t ^T nn piutu no 
iiuit^nn piU*'j nuutUa Jjiuji^ nniuf^ nn 
2CpJuinuiuiinl;u <) n^jii^iP ntflth^ hP^"N 

%lyp n^ l^l'^*^^ /^T^'"-*^ 2C^ai^iliui ^ I 
*[KuWqp piuin ujl/tiufu7Spifu4nhin (> nn 
ynulp ^btn LpliLtrnuwuii j L. hitunfun 
th"^ h '''-/'/'2_ hjup^nk-pnUb finifii ni- 
nq-iuunLUutrnntHl/ ^hutn^ pniw^ nn hm 
»pt^ a. ^'^-PP wbinh umnntuanhtrx 

||i/Iii£/^ UifjntihL uii nn muituiLAth 
tuiuufhef^hv Jujkip ^h> ^Tp^ LutiP mtlh 
^L-IJU nn ^ifutflt *hl^ 5 bP^R t^thp^PP 
Muuitup^utnh-inL. uiinlrlfujiU ufu X^plfh" 164 

WpnJ^ljtniL. uibrw^ hutuqiuo hu nn utu 

rfl>/^# : \\phliD luui^ hu yuMUL^ni uhm 
P-'JJPP ni- lUutuinLtuLmh ^niui.hntulton 
flkftf k h/iff'ii tLtuiniSt^ jtnhuu Jhtutiun 
ilpuij nil ^i^fnil^b^ nt. ^kp {\fiunt.tt 
^y^nhuinnuhu ^uiLuttntuinJ^fih : ] utu^ 
til I nit hn DiuYiitih ntrn hinuuitTnijb^ablr 
nn y ittitinli^plt tttlt utifl^nn ttn tuu Lhn 

"i"'L bp^ LnLauflt J H^^P ufhinh P^ 
nntJbh uftttut^ L- Ltuintunh nituil^u trn 
Qufbtil/ ufhmh nit I;; hn ^hnhitiint-^huRi 
Jh9[L Jittt-huihuiitu : 

\^i- itt^iu utu p.iulthnn luhtnJ nt. itth 
h n^ nth hnuP^h lull n thiuthutohinJ <> nrt 
Pnt-tP hnlthu itfunlto : 

^htfiui utu Lhnuj luujuta-lth hp^iiHt 
Lni-PhutUn thtughuton titi/hltk^hlt ^ 
^nLtjifuhp^ up [iph%ij p^qlnLiTp t""P^ 
tiiuhj t; X Wpnti^huih- u/uhhtu iJfi^in tlb'^ 
Ltuu ujqtnh utuinh2Cu,ith up ul^9 2Cpifut 
pfiui utujuip^tupnLfp^h%iii^ ^h^n LpltLh 165 

pufUiuj J nt. l^nfuiuitSuiult' "*" "^VUZ^ 
ftinit^nLfir^kfinLli L. qq-UJifni-ifLhjinLU 

iH^Pjl LniuuipnifuuiLjlfli : 

tlfiinujLininL.PftSfb ni. tft^^-PO. '^b"iP' "^ 
Uiiniunfuh Ppni-mn.nt.pf/bi^^ i^ii*fy^lC. 
l^utiT utiniuiifuh hp2^^k"^Pt'~^*tL "^"'"^ 
%ujifi ^ X 1'^ ^tn ufu^uil^ufli ^"'/'/'^^ 
*ijfrnt,'u uiLunn.hfi L- ktljj lb ^^ ^^fj^P^'P 

qfinLPftLbn L. hn lULh ^ qofiiuunf^i ^^^"'^ 
anL-uUhnp Lum pP pliU ithi I 

^"i^^v t^np^^p^ hcl^'T^t P^ y"^ 

5i#"o J nnli nn il^ipm qlih^n If^Irut^u/bnt.^ 

ptru/b ilh2^ "l"*^^B ' ^ "P b^-P^ ^ '"H'^ 
L.hp utJlyU fin nLbhuui^ ni. ijuMjh^iuO 

p.uMhtrpp X [\L.uinfi ufhhLtu 4z!^T '^ "** 
LfimlrifUutj /?4* yumnLiui^ ^piuLniJ^^ 116 

tttJUh hnin^ Lmmuinhut i ul^n tiL ^Isut 
qn/hnni-P^LU ufiu^u/Lphf nL X X^hilufl/iuj 

^n Yumnt-um djtuii ul^n nt, ^^mniifb 

UitfUutj tin luu p.iultii puk-inJ(t^ ['"'PP }tf 
l^nUujn qtiit^n uinrLUtniuupuh i : {^bjas 
l/iuj nn* anifb hn dhnmhyuLuthnLfd^^iAin 

P'^iJ P-^3^V *" *'hpP /"- ^ hutqnjU 

tini-fd^hijbn |'iiiiifi/.cF/>y Jputi unLunUtr 
#4" ^"» LlihutinL. : X^nfunumnJiubh fy*^ 
^n hn ^luujnui nt. LiuuuiLnn unuihu ilbvf 
iiuUuiuU^n X |»"^/» ufUnn ^uiifiun ^P^ 
uiunuiiuiul^u nL.junnnL.ljL Llfnufniluinin 
Jnt-^hifiu Lnhl; t |^*i_ uiftnul^u A^^^ fjn 
LujiJ^n Ln htnhutn^huifiili yuuinLO^ni 
l^njtrp^Tj ^^Jnuqiifunh inL. • L. utu ^4 P^h 
^^iunufhtLnLfp^hifhp tH^lf pLnfUnL-P^fiLjini^ 
up lipli/^* bUKiul^u hnpnn utyL ^n"U "P 
hn Annniunp Ltuu^p ujiuinhd nU Jiuj*il^ 
Liuiniuph I Lplnuih ul^ • ^luujiu P^BP 
waiuunua.uin Lutununh i mutton U- nLnui 167 

kH'i''^^ /i/5/iJ4^ ot^nL-pfii^ luhq.phinL. ) 

If^ftLq^^ np yumnLiu^ f/hinnfi nn LnLn^ 

inc. HL. u^ip.nL.phufu il^T^Ciul^jfu Jk2_ ^[^"^^ 

kct""V^b \\""inL&nj i/ptuj* Ph '"ii nfi^ 
^ifi p-tu^fhf^iutpnLpliLh (t^lftrii h [tp^^ « 

k[^'"jb ' "^ lijnniruiMUij p^ n p^Jt 
JfuliPiufinLPftLUhhfi nL. ^n^i^^^h^i^ L 
iPujuUiuLnp nqnpJfU-pbi^'ijtrn r^rLnifbhrt 

qtiL pl^ itt^lj^ tPmup lun-lffi l^j/L t (^'«ia 
/»"^/» ufbtiUtj wn.mSk'it iniunnhn Lhn 
"l"'l_ l^rf-titfuh^L. ufii phnn^^irpn wn 168 

Oui n iPtuU Hi 1^ nn uHtnh^ul^ t^ijhi^ ^^^ 
au/iifrn pbrLnifbtucf \t; • phyiL. nn luU 
tJujnnbl/blrnl/ij "sairnhnp bntrUg uiatp^ 
uiiuLnnnuld^hiflin >hh" ^Cufltighn^ //«< 
u/hu nn h''£n hn ufiuniniuLnnnLlJ^fiL^ri 
^u/l/igfrn l^n nL. ihp Liuuiwnhn t 

Xlnmhuhiui nn^ |'^Mm//iLiiiCT hn ih>"(J 
i/hS^ ^tuJtLfrnni^P^fuflj hl. hnLiujhuuinL.^ 

niunnLPhi5lijtlrnl^ i[i tjlil^tr inilp nnnu^ 

nn h"^n luu^nJ'^tuLnn ^^P^"'l_ I^P^ 
uiu^h-p l^n J L. ufuhinu hn uhn^hnnLU 
uI^Pp i[i LnnuruJtini-Uh-iniJjl J 

i/b"0" #i£_ aiunULuuujjh ul^n nni-apuhn l^p 
y*jJuinL.uji hp Jpuji^ /l hp Jh niuL.np «« 
l^hpUhpnuU Jpujj 5 hp Jh^lp^iuuihL uh 

V^lh Writ''' l"l'k^L^iP^ lum^'u ijpuMj 
mrn^hinL. ^utiPuip j npiul^u q^ unJl^ 
luhnp jnuuiiitjnrflihpp PnqnL.phi5j ^/»"»^ 
liu/ii nL thpkpiW^ * 

Uiu pnuphptup nL p.tuphtLnLp- ^^pkhsfit 160 

j^l/b haiuinunn iuJkliiiia.uMt.iQl^iuU ttL. ua^ 

iunutunjtu^ i^p J np fiplfb tj.u$j ) jff/'^" 
-^lULoiutj J II. hniTnJ ufbnn Jipl^nt-P^LJi 

ElU"i/ ' ^ hpfufufili IUJl}"J ^/"%^ "^ 
uffUxLu nat.builruilt I 

'^frn l^n t %y^n bum null nniitp mu tiqinfi^ 
dnL.f3^bLlfbhnnifh ni^iT h"£p tHrnnjU^p 
i^ti : j\rt UMiUKuiih luiuijutli^ihnn uiUiuUl^ 
vn Isnmhuuuif nn bli^p U)tL.uj9 lUuuhU-.^ 
ifb u/h liff^puinij >hn tnlruiu^ x X^buttHiiuj 

iiq.iiiu PL. uimhrniufuni iHrnuii-nn un h 
fjutci t; : I' / bn uju^nn^ni.^lr tulip 'JjL^ 
pmj ilfi^ut Iinq^.uj . [ip jufbijufh^p I^p^ 
^ntimnijjub^ YumnL^nj l \Yh^l t^quift 
Oirjji lip ufl^u bnt^nl^ bjrfbiup^ nL. Lump tack 
iipmnij^ unpl^ii riiuufiiiui hp p.iuphpiup 

22 « 170 

tl^onn ^nJn nnu nn Arlipn ftiunlfiuanL 
unL.annui& 2CujUfinJ[i LnnutnJl/itti hrtL. 
ff'-php ^^r"H"4- iP ufbinh tfitriniflift y 

mnuhu ^LULnjtnufinJ[l ) /l aninftnilfit 
int-UutinJ Uih u.itftihrnni-U Jpiui nnruto 
^^\nliuinnu nniuL. uh-nnL-fp-hulJ out^h inJ 
"u n y*jtinnL.^ni ^hm ^lu^inhnntfbhinL. 
^ujtftun : 

o/?i_7/ P liit^inijil Ln'^iitt.ujuttiji yuuint-^ni 
tunuiniPniJi^niuhnni-li nntfhn ^i\nfjttinnuh 
Afrn-^nJ hniu^ nli : |;ȣ_ hh^nqliU^n lu 
urfn nnnntffiLpfrttiUn ^qfrini/ bn tnntn 
uni-P^hiJtBn tut 4^"/*'^ lunnnLlilt Lni ^ 
iiuj y ^nrf^frintp nn bn Jhnj^lTnU 4/'^* 
nniuiu ^Uiihun itfu ^pUhsv^ ?"Vt ^ 
muL. yun \iu ntuli^ niu^ht^ nL. utriiJbb i x 
I"*/. bninLnnut^ bn nttUuu/lt^n tJoar 
LhnU-iiii bnhu • tt- pinm luUiunn bhnu,iat hn nniu& u»uilrniuluinni.pfiLiin y Irnnrrn 

i^n J^pin J L. yuuinL^nj uiti nnnnJtiL. 

h"^P ujii uitrn at I lUiuin'SCiuiLlth n Ln 
nuihiuj i^n^jii-UpuhrinL. 5 lunnniJto jp-iu 
iph-ini. 5 ^tun-iuyjuU^pbhn puhinL. x 

\\l iuii '^C^ihattnin luaitupluiiinnnii^ 

uinJ un^ nn fy'^P uni-iup uiliujiiL ihn 
hinn^trn x {^ninfruuujj nn ufh onf^u^^tr 
nn linju ['uinnt-Onj ujh" ""^PP^ vunnutn 
fit- pLcunn hu ♦ U- nn 'yiuin ijuiilr 1 hl. lun 
iTiult t^ 5 nn ^uuini-iuG luuiuhL onl^a^ 
ulrn innjLtrn 4 • nnnb^ uil^ui^ I; nn p.n 
inn hn uinhi^cfiuo tuniunmo l/Lnn ujui 
mnt-hii nL. ^liiutnuUnhb ufbtuju x \in 
tnhuUuit nn yuinmL.im^ pmia ffjph h ^ 
qb n luu ont^u^uL-pp fp^^inJg^ * It. np^ 
trfd^l; tuuijli^n afUnUq ^*busutuUnf^ ^4* liUMtftfiuo "h^ Jb^ mJuntuUfip dp* uttlt^ir 

itrinJ r L. ni-n^^bnU lu t uhnhinti^ nu 
luUnUii tuql;i/nL.I3:friulMn ni. lrn9nMUltnL. 
l3h'uA>n i/pLui nufHufuiubtutnil x X^lium 

Qn^%pl*tfnfjLh: ^Ijtunixtbn ^[l/U'^/"*lCL' 
ptum hiuuiuutiu^ui nt, ^hp "h^ unit t^ h 
nfj-n t yji^uiQ hli^n luihufi^u Liun&frn 
l^n P^f^ ujU ont^lt^phlrnn fuhuin ni. ^itfun- 
nu/Lfrn trlt y nt. Jfipi" hp u^h^uinnL. 
^trtuhn IL, B.frnLnnL.[criru/ljn ^luLutn-UsL. 
Irb X ^\uj4if ^hauit Lhmifutsji h^'^P^ rtn 
uth opl^^uUhnn ^Cff^tn tutiufub nufhhrn 
hV nn hn iifb^hls /rn9uUjLniL^hi.Un nt. 
nh'^h nnifb hn ^lult Ln l[3^ h lub it ^Ifui ul^[f 
inh n ^ittumiiiinh int. ^utinun ? L- hn trn 
^iitJiLnufp^huflin iil. hmjiuunnt-^hiuhrr 
TCuuPrLnLli ilh2CL tU^^^ ujii-iuP^n/iqh-/nt. 
^mJsun luinmitn Lu : X^hiFiubuit nn hb 
on hntuL.utp.ujn nujtJtujuJiupinnL[cr', tub 
uiiuti tihl^iu^ 4 "^^ op0J,pbtrpp l^ninph^ 
ini^t ^luJiun . L, LhuutliUMj wi nn lutt wb<^^ujqu/ij/inLp/rufL^ ilfwj I^ntj^ujj . 

a-iuUtiiiLplitfu tTp IinLq^ujj 5 npnt[^ l^n 
i^uiiliiu^ft P^* uj^ trui^fi dujiTufljuil^^ 
fttPufUtuj li'lJ^H ufb uti/I^ \\uuini.6nj ftp 

[ik lultrflt^ dl^li JodiUfiujIi^iuiraL. ^*iiui 'MjiM"- <i«r-' ^ n ui iTmUph tL uhati u.ujauiinnitio fuou^l^u 
LfrnL-uji nn^ "hk "^^ ihadrnhjaLP^UiM 
Jn uil^mp l^ nn niijui ul^L uuinnnL. funn 
^m-nrhUhnniJU pl. nq.tu3inL.UbirnnLJli t/q, 

mtuLiuLpU hu npni-nh jlin nLbhu ^hqli 
uiu ihnihnhjni-Plrujh thf'ttj ? "^"ktS 
iinLp uthinh mhuUiuo nn hniuLnnu^ 
piuin utrS nL. nninuufuuti^ p.uth unli 1^ Ir 175 

rtn iutuiu9 ujJI/bL^h'ii ufhuful^ ^p l""l^^ 
^h2_ Ifk'ntLiun J h^ lf^''Pn_ "^"P 'Ir^U '""^ 

t^pjuoul;^i J nu ufii Jlfrf^fi^ ^P'"J ktL'W'-^ 
L.iun'iCufliuin Ml illTnniL.nn uutnn.nu unijjr^ 
linL^lrufhn ujl;u : XymT hP^l^ ujijq.tuir 
i/nTi tut upinh iPinoo tunn^lrn l^p I'h ' 
tuiJtujl^u }hn junp^hn tin ufu utrrj^ft^ 
unt-ntL PL. Lun/iuin YuinnL.^nj ffh" J"'^^ 
quiu^ tPnU l^ 5 ^luuftu nn ufu hl'fi^l^ 'll'"(J 
$iJujuibcf un ufbmb afrnl^ t yrutvP "t^ 
tttfu hpbu nilunLjU O-iuili^ulrnn [t^^f^ 
LninhuUuin : ^\uiin ^hiTiuj ff^^[[ "h% 
put in ujtuppLhn uhpuinJ up lipinhuliiu i t 
X^pinlrtiuujt np tifu infn,^p piuui *lhp 
u.ufu tPpU I:; ^ L. np tifUnp uipUKutih ^h^ 
piljutnLJi aifutuLnp ujiuin2dnn-p yuinni.^ 
^nj q-l^iP nnp^pihu^ pnujih 4 i l'*^" tl' 
iRrq^Irp^ [ip/rJH ljhplL.ufu pi; yuinnL.&nj 176 

^^\tuuqp tnJlfb tub Jlfn^hnn \*uiiiinL.&nt 
*lpujj L. jin trhhhnibhninfb Jfttui hrnu^ 
tlji^injlt hnLriL. JlfS onl^^pbh-nni^t l""-^ 
c^nL.uU hit > nniwo nn yuinni-iit^ imnji 
dn^LtuL. ) /l ujiit/itu ilh\p mJlr^ mmtru 
^utuntaUn. piijuint- h$uuiijatcf bu^ X 
yui^p Ifhoijiljitti nn bn nuliuiubofi f/£.^ 
^p^itrnniJj fit^tP tflrrip tfnn^ia^ tuinliup^ 
l^iutP iiiltnUn lun^L nifjuifi ^iLqfrt[i fyh^ 
uihui Jh^ B.iuU 4 5 P-'"l'l ^fl'^b J'""^ 

ittL. hn J iifinj tuijD fju ^htnp pLiunrf-tiiinh-^ 
jni^l \\lipn Lninhruliinj fp^i^ /''''^ unii/^iu^ 

uiut^t luntunutOlitrnP hfi PP"^^ t/"' « 
tjiuli^lib uj^l;u yumnL^nj nh'P q-np^hjib 
lil^ * /l ^mn null III L mm ^^'"/"'/'"'/ J '""-'" ^ 
^ufiiiujfiU ^4 ? A- /?4 ufiiiuinfAi yumrtL^ 
*uS huinr.n luhinh tun^iutnun^fiilb ) L. 
utUiuiiLnJ P^^l'^P bp ujnuiniuulitrpniJi 177 

L- [J priLiun-ni-lp^hifli lubinfi Jlnutuj : {jh 

%l; y lUjbuiiih tub Kiu p h^pb Ir n niJb ui^ 
pjiuii^ iPuunu I tJiiuinL lil^U lotruiniiL 
jd^jiLlt tPn nnL.ujnuh-n i; y L. iifUnil Y^^ 
innLCfni hpfuiithni-idlruflin fil;u ^mltuj 
TJ-iuL pjiiuf L- nL.ph'fishnnOlJ ai^pnL. 
j(rpL.n p"^/ lodiuph p l^ x 1'ii pufhp 
I^^^J^P htnpnifuL inpinufiL.ld^liLJiniJ hpi^ 
^ntfbl^ * ^p illrn^frpntJp Yuinni,^ni nk^ 
ppiua^ l^4uiiiirnL.ld^hufhp thiuji LnnpLuii j 
^\p ppui^ iflrn.phpnifli nt-p^^hpnifu in p 
I.LU& ijjsiijup Lnnp.t)jj : ]*"^/» pium l^ijh 
po,p Ij^pijjjnufijiuj^ uiniPinusinJ np hupp 
m-pji^hrpnifu iHrnp anpSfrinL. Juinuj 
^fiLPjitJlj Up mpLiuo^ 4 hp ophUiuLnilji^ * 
L. t^nuijl^ jip tlji^^npf^ni-lP^hLhnJp lu 
Ijnun oaUh-p I; pui-hmlrhiuLiuii Lnppu 
^nlriaU '^uiup.ntAt "h9tL lujtL.iuPiubiu 
jnL. t 

ykli^p pninp uiu hjnp^m-piiUlfpniJjt^ 

23 -^ ns 

lit 1 Mism f^iisinlj t/Is rr.ep i \^,L /c?4 f^f' «"^ 

uliL. tnhinh luinirn utU tHrn.^n^ M3snhpblr 

1^ / hpfrii i^Ji nt-itilip Lhi-tj-imi hit itsn^ 

nr<!iiuv>Ji tityli t \^^h ^Ji ufltnhu j/^/w/ tFjiui 
iliniisi'L. pfU'^f ' ^iiinliiisiL. ujh'.nli tuilpUi 
ls:fii nu h%nprihl/op Ufhuih ti.isinitjinc^ % 
X^hihsiliusj [ct^ hisinnn utin.pp l^'^^'PP "'^ 
limpet psiKUL. 9 huinnp uiUu^hinusli il. luli 
///;f/ ^ijl'/ ilbiuifitiLusp ui I i^n^l" h h^^l* 
YtsmnLuni ns piii pmohh p ni-Li ur^Pfi t ]*"^ 
inrjp h^'^P uhiiupcTiijh hnlrp k^ tufuujpnhh 

HL 1/m.pp. hniinUhpnL.b ^Lin /"'/'^"'-^ 

P^htM nifuhliiuinL. : 

\kliinnp uipd itfbh hnhp I; h^^op fupp^ 

H.Ph1^ 1"^ ' "Z' bpPii}j hhiuii'ji iiui-b^ 

tnhiiibn fiphu ujl^u luusL pwlum pl. iu^ 

iiiupcriuinihpnLb ^hinp x 

lull on pLph'^uhpntfu Jp'^^lh hniuoi 179 

umtp isfli ilh np!^iJ lun-.mn pjinw : \ip 'ptfh 
IfujJ nn Lubiui/u a tu uuju in h fl^uj 5 nn lu 
intrii uiJl^Uon bn pjiiu&hls iiit^u tUfn^p 
utinhu J tt- LuU utuiirhp h^^p nL. ufhnho 
at I ulh illr/r^p lutqfp^hu ? It- stipmilgu 
yumnL^nj lltuiT^p pujiij lrpiip[j ilptuj^ 

"yKpi/uiphiJi tuujujplijujiinn ulitpnp ujl. 
(ihn hp pptuG JhrLplrpp ftp hjii^uinuili 
^4^ Siij^I^frit y^hlfiu Lnt-fjh np hpf'*^ 
phiniip lufhuLUL-np pffiuip puiuhuti : 

p.LUU i^p^ np ifi^h tPp hp tflr/iph% 4p"'I"^^ 
ppfrJi hioun qpnLuhirH- pffjiW i V^'"JU 
^^aiuj uiutuiptuutn l^ kI; \^i^ iljiuifli ip^ 
uh I hp luninpuihL uhnpp yumnL-oni nt. 
hp phl^hpbhpnLb /il^up ppai0 j ^luiuui 
liiulL. uh& Jk& JhrrphpU mi ; ^xli^pp ^[i^ 
uujj ^hnnLfp^hiuiTp. Lpbrrntfuh fuputui nu 
jiuu nh iTii/li ni.phtfii X {ippufri^mi uihu^ 
Itiurnt- qij-tui hp uiJh^ Jh u^h p ntJb h"% 
CUJ"lJl ' ^ ""l^lPs itpi'fy yumiiL.^nj' nn 
l^-PH. k^pnnwnnuUli uth JhtLphpp h 180 

ti.iiUuiinL. : yhLI^ kuiL. ftn pnuiSr P-nin.n 
uotLpknn VuinnL&nj funuintuJiifbufOo 
hpiLi"! * "- '"*' funuuinJujUnji/np Lnhl^^ 
iflyb p-iuli Jh Irin <jfi ^tihinJi J'l/ hjnu 
innJiuUsitlJon pi^^P /f/'"S "4^ hnuTiisua 
PL. nrf_piuniuo unmnJiTp • funnniAiL fun^ 
uiun^nL^bi^nilnL uinmunL-jd^hLUnijltn 
ul^ luu nttfiin X \^'^P ^[""^ fyh^ "*" hi' 
hihiiuiniliuUiuliDP hULnnii "hb uutont-n hl. 
UPLnn l^LuLb iPn iun_pL. ^[^J- k^PP * b- luP 
twhinijp bn uninfffi ul^pJL ilf^Puj lui Pk 
uik»n^ h fipb'Tt np p.P[npptlfB^ f^^'^f^qt^^ 
-FP Y/'ifnL^Pi ^ipn<^gbu ^til^ ^{Kf'l^"^"^ 
ub 3kbp-DniJ[i ? pn %bnnnnL.{irb^ujlt pl. 
aJpni-fd^hiuU ^uflinnuib l 

j^^pJiunbiP ujujw>luuinprij[l PPp k^l'^ 

P-'i'ph PI- ^uiTCnj i^n . nn^-u^ Z^ptlujpptn 
PL utpntun 4/» • ^f^i-^h hn B.uipbl^utu 
'jjhnp PL. bn ouibojduhnp upl^pp p'ttii^ 

ufiph.jlfu I ^{.pi-ifk m%p%^ fiQ ii^yf^i. 181 

Liu I tiL. Lfi9iifliun ^^itrltij J^u^fdiu^tnL.^ 
p/ru/Un riL. ijiush i lnL.p^biub n ot^nL.fd^L.U, 
nlihtnt- : 

hliinnn ^A 5 ^nti nniu^ 4 uwnUu "2_ '"w. 
phin IrnPjul/tjni.pfriuIin ilptnj i l*f '"-.^ 
upul^^ hUjQn LhiiujlJtJti nn luuahtL-nh ^ntf 
ihp PP^n "'" aiiibfrnn ruthiaL, * nnnij^^ 
^huiL. h"^p djiutjU luu iw^fuuin^hu ilp^ 
ptui ufbriltu irnPtubhu pitJ^/H ^pH'^P ^ 
^hp ? II. /I < uiiHrhL-hu ^lulintrnXtriu I 
lup^ujn'^hu uh,9' upLpu. nu kp9uj"hl£ 
nnujnjttLJt Jpuif : 

nnJliu tLnfr[d^i^ i/jiucuL hn p.n§.plrLutuUlr 
pni-U tilyhPujnnL.phi^fLi ni. ^"I^^l^^^ 
Pht-Up ^naiuu » L- uui lui luUiin ^lu 
tJujn nn luUnbu ^hut hp /rnP^tifblinL. 
P^hiJbU lui I^u/iUiIm^^ l;n t^iUr lo^ i \f.k.. 
fuJhulLtfu h^^p >4/' hmp^hn^ np ^fi ni. 
%hnm^%hpl^i ptuinp Jh,tf^ aft ^^h^ L. fy'^ 
^BPll^^P ^k tlh&LuiL ndtVLiuHnL^hu^ IB2 

2Cuiuit_nn \hnnnutrnnL.U : 

hUmnn aninn imi iiwUfrntiLb dl^9 t^^P 

#i^4'' t^^P hp [^^l^rnhlrnniflt ^trui ^'"^ 
qnpq.ujI^nnLphlflj t/ilrtntfi/ tll^9p ^""-^ 
N^P hp yuuini-iu^^ nu i\»phhl[l * ^ "'^ 
UJiuautj iw^fuiun'^n • /l pUinnn P-f^I^P^^ 
Jliu pujUn pphp hp f^p hp P^t^^^P"^' P P_ 
hfiPufufjL pul^ ufhnb^ i^SP wii-w^nf^ir^ 
p/lj"/"ilp q\\umnLuiS uhnhint- L- uWnn 
^uiuntuibnirinL. : l»''.P/» ^htliai Lninlru 
uiuj nn yumni-m^ tjb'^^p ""^ ujp(uiun^pu 
JhP npuii^ nn nufih^hnnuU put^ifi^ p^ 
vh > n^ i/jiuijii ufUnUu iTmnJfiifiulrnni-lt 
^uiujui l^pfi^y ^ntffiljlrnnuli ) n^ '^"[fr 
fua iu^(uLnn^lt$j %ujih-inJ^ ^uituiu ^^^ 
phqJuful^ iifbntfu um 1 h^ [b tV^^S 
jiuL-hinhutuLitfu linn aniiunnLph uilin 
%mjLinii t 

1\L /'V/! ^/'^"y^ CifiunLU -\Kplju^ 183 

ihnu[flt iIp"(J * kl^l^^Pil' IP^k ffiitnnn tit 

jihtnnn uuthl^iu luu Ij^hpui pLafhtrnnij j'm 
inm-^nj ipusFpn pnitiL 5 «- Jhah ujiJi^jnL.U 
Onhuiuij [a^rnni-q bp ppujGp np uuinn 
^huiii-hUn Jhun 111 ji \\^uujliu3j^ np '^jiuin 
iuh'^ntf trmuA k;n hli^n jin uja$piniuL.n 
hni-^iruilip dptui ^^\npuinnuh ophliiu 
Lh" ip '^iTsnL-h snilp ♦ It- p^^n uiu n.uj 
*j!hu ^utiTujp hjnpniJjIj mpinuuLfc^hitalM 

iJjiuitJi hp afbixfib piu piiL^bi-l} p dflsinp 
n-hinL. ilt^2_ ti^^ijni~n^ fi hp • ^i- iph np 
nt-pfi^L-pnifli hp^iisbLnL^huflip ^luiPtap 
p.ujlJ iT^h ui^ PP^V ^V ^^ ' p'lJin Jibs. 
n.tuh hp ufh hp ppiao^p i ^\ninp luu p.tu 
^bhpnifu uhP bbuluJiuji^ np b\pp ih P^h 
JjtiujU jip tUjl^frpuh-pnLlJ hnnt^ Uiuiptnoh 
puhi^h hrm l^lrijh p hp 9 ^ujujuj np ffhop 
yuuinL&nj q-h*^ ujulhfj^ tj.n^^hp hp % 
\*uinnLiii& [i"^p uthnp ^wiTaip Lb^snut 

*iunL.phufu ifhy ^*"^^p hp ^ "p bp 184 

Lhuibnp nL.nh^hpnLU auji/hp phh tnii 
luliunillil^ X |^^/_ YuinnL.uj^ hnb^U Ouinn^ 

nnL^hifu riL. '^j^2j]lr'^ U "^P^^P hp ' "P 
litUfiliuund nL.nh^l'lfnni-it piutn mni^^iini- _ 

niiijinnt-hnirn t^p nL.nbplihnni^U tuni^uiiL. 
[irnLli thih IP : '^t-iulL- anifli hp htti^CiPp 
uiiuUpli at I hphh iirrpiitr nni-ulrp t^p ? np 
nt-ph'iLilrpnLu n/nq,linL[cthi-U plihindp 
ffli^p hp u/hXhli h p9uthhnt-fp^ht-U p puiui 
luni^h uihmh jiuri-m^ninrn-hl^ : y^L. h^^P 
hp hi n^n tn utb^ l^u pmm iiihtimu 1th nni. 
(JhiJli fSL. luiunhihuItnLld^hult o^uiphp l^p 
fjfsijh inil iiJit uuipnnnp Jpmi 9 npnJip np 
HLphplthpnt-li autpho phhitiL. hinh-t^ 
h !i ifjuihlt • h- h"J2P inlfuhp l^p nittpihu 
^Um inJ(ttl^ hltinnp uthnJto ptittn luni^li ni. 
^utin lunupL. It^ piiim hp^mlthh lutti-UJ 
^iitrthihii-lcthiht up Lnt-Lih Itutihit hph*hu 
niuphpiupnLphuiltp ill^9 I 

\\ hpPiitujl^u h"^P Lpinhuliuij utlt 
ittiu9jt pputu p.utlthpnLAt PL. anp^nh' 
pntflt ul^9 hp hutuutututpuinLphuitp^ hp 185 lf^fruf!t^[/b t^2,E Jb^^li [^"'Et-^ phhinu 
irinLi; EUJ"L tV [^'""^^^*"gE "*" tC 

uih luJlfUntfu^ ni^nl'ij b^^^P kl^^'U ^k 
h^i pi^nil_ iT^ p.iu^ifrputfini.Plii3t /^"^/_ * 

Jljujiii tulitfiiu 9 nji bV^^ iufjhll"t-Pb^^ 

^frt 5 ^luiutu ^njhu^h" ^tuLiutiiuii jip 
P'^tsjJlfijhiinLU t"l^Ph "P P^tui^b '^ 
mflih'hl; » w'h Jluitnhi^bfrnnLh^ np pjbini. 
^h'h hifbiun tf2Ciuntrt jip ppui^ P'"P"^^ 
phufun ihnfuuinl^uri • ufhiiuij^ //|? ^^lulpi 
ufb pnnj^pU ^latfian ^^inn^tuLiu 1 "*/ 
^Irh nilS^p ♦ "UJifji- ufbnun 11/ # nn pn 

24 '" 186 

^luuint-tJiiibhu : 

ahiip luul^iDU luu Lhniu ni^iunni-uUhn 
ntful/Uufuo ) ufbiuuinU 'yminul^L trppu/bhu 
pituiufbho iPn luhinh ntfuhuufu^ : 

||mi»* ♦ y I" qiut-iuuu^ ^Cpiftunhm l^ 
turn . p-k; an luJl^ ntiji.Lni/hn nL. ujiIh^U 
ounn^^lrn luu LhnujnJ funn^^frinL. n i 
nuU %l^ > art inn niJUntjUhpUfrnn hnpm 

ulunnbif luutifuL uhnin nt. funn^ni-nti 
nt-UlrUiuU ht; j lu i Ji Iti irn9u/ljfjL nn 
ntnnlinL.phLnt LmJih^^iulto ulfUo . hu\ 
h-nQiuhhlf affnlrn tiL. ^ujnin^^h n 5 h"f 
frnQjuhhlt uui-^itsUn up 5 pL. /?"> hiiOiu 
ulili lU'^luiun^ tin X 

\^^ht^ htP uhntri^ nuiLLnhhnu ? f^"*-^ 
ujuiuuL ntf.iunnt-ir tin Xfrn uninhnhni^n. 
ul^P p xntflihiitun x *^y^n§ihijl^n utli t\irn 
ufliniuo Lhtuli^hnUnt-n thttui ? Pl^uJi;ut 
nfUnlio wntKiui/i Liun^ L;nli x *[f"*J^''lih'fl 
Pl^ ufu 3k.frn luJl^ onijitfu LhiuUphnUni-ft 18T^ 

p'^l_ P-iitU Xirn-^ i^alrniL. hiut^ ihpliinrr 

uJrn^fiLn Ir/iu^ lutnl/lihhn. /»*''> ifuiiJmut 

uut umitntniuuujo^ aniiUhnUhfi. I'l^i tutum 

^K«i_o4^ pninn ottJiuU Jl^9p '/o^^ ""* 
LtutP uali aiultn pli/rinL. junp^ttLprLUtrn 
nifuhuiua^ l^^ I [\iupb ijt l^ np nt-pb^/r 
nnifb otfUnL-P-hi^Mp tpU in p rt-h aha uiU a.ui 
unrpp pUhiriL. ^iuilu$p i [^luu anLali 
Juiipl_uMU ^lutuup hMiip^prtiuont-^hi^ 
ppbp l^p J 4^^ i'^/ 2"*p^jp' pfht*t* ^"* 
uujp J uiuil if'J^/ tuuupJiuh ^UilFuAp X 
It tun ant.ql^ Jl^Liut laiupdufu ^luiPutp t 
Wbl*^**bpUhn. tuu BLiuUhpp lUtUianLblrtnL. 
tjp,uj fiptrp kt^ * r>"'^4 J^** ni5r/r^ 
gbp 4A^* f^P tuUnbn nTrflfltiu I nu uimirhp 
^luin bpPniuhli ufhuth p/iuj^t^ l^t 4^^P 
Putujf^u uhtnlt^ i^ l^iuttHtHfirtinf*' ^ujtfA 
%hrjnL.l^htfii ^tu^jjp Hf^^ * hinn^frn tiL. diainniuiihri sf^P ? l/md* Lio 
ULuLufrn ni. ttnnShn hh^ 1^^.B ^ V.P 

nnifh ^luJufiP - Xlrn uhtXhU JtifuhutLfttt 
br n 9iirU Lni-^h utlt tt ^tttinitn r Lmil OL 

Jut It f niT hiiuiL.nnlil^ tuUnUn bn^u^ljlint. 
jp^hiuhn LiuuJi/sucIt f^it S 

f(J*4 "/^ l^'-P ^pipu^iifnnL.f3^brafua. luir 
kfUrthplihnntJti 'tnakutiniuuftiiinjl^p luJljU 
Jl^lihniilitp fju^nph^phknUnLn. ^luuturt > 
u/hitth irtlruuiup fd^l^ nnuuin Ipufiotn i^^ 
qq^PminL. ^hn tnru9lt Liuutuuiiuyinni. 
P^hutbn tiL, tlltn^nl* tJjturj % IL. hrrP^iu/nL 
nh^l V' '^[KfifiuinnuliU 7 n^i ^^ |j/?£.^^ 
-«»'"?/'A^ ofl^*/?L/3Ai-T//ri/^ niJlihUui^ ut;n 
up turu yumttt-HfG^ L-. lutu. unjlt <J»p4A//? ^ 
/t- u^p ^b-p nuLfrplilrnntJls tlpiitj j It. ul^lf 
D»piuL.nn OMsii^iuUn dp ittiU^ bhpui lu 
q^Lnt-Phtfltp rn^hmL np^utih trp Ipupn 'I KHM"- <h*h' ^t« M***'i4^t*»J Jm^H*-«« ^{t^^ ««t«»tM.«Jtt • 1'*^ p.l.«#l-^ 
it*. I ********* I L* * 

ll*^jr * Sd^u^P" ' ^c^k butk" i^ 

luouujLani-Plriuil JfrnQluj juou^hnn ^^^ 
q[i unLqfiLu ^4* "L^t'"4! u^ptnuni-P^hi-U 
llptJti.tui TC^uustfhin ujiuui2(ifLU[tnn[f ^ilt 
^bhifblrnntfu fiulfiuLii/u frpPujuljni.^ 
P^htJlip iiun^uj^ujuni-UlrinL. ^Luulun lunt 
yiith ^h^ "^"1 nihiirhiuiniJU ilpuu s 

funp^li Pt^ rinyjuth lubbnutLni-p^hi^ u// 
nnujc^ l^ h^^P annSnqiupiun hn f^^^H^ 
uknni-U X ^fijon Lujnlri(i S^ nn luliriba 
.tun-PU^n uiUufuL auuttrn qpni-uutu IftJJU 
ppuicr ^ np J uftiufbLnJ hphruu lutL-ui^ 
unpq.nLl3^lii5j ppm^ PlUtl "^^'^'^Q'^^'f 190 

\jt > iL. ulrripnU Tituunufu ^utpriLUutL itu 
tuiu2 niUuti tiL. t 

|la//» /ry^ i^T "T* P^^P tuUbnuiL. hntua 
pill"! ^^f^n ^frin ilutnilh inL.U ul^9 ft^ y 
tuiutth inij luonbo ujrL.nt-in/iL.nh tin ill^9 

fji /uiuairn lu i lil^^ armi; lub ^^P*MP 
KjlfiiuL. uflmlJU > hbyul^u P^^p lim-oh f^P 
uiiiuiuc^u bithu pbbii uuiufuL nhuinLiucf 
'hhnnLU Jh;9p i 

\\utnbili /^ ///I* uUiiuUL nuju tin hpbl* 
luUiinLtiiu^ pllj^^l > rirtU nnU bnbun ^p > 
ant-ul^ u/u p.uflin anrwujintj^ 5 l^iuu hin 

ijjiM^ duiJiifUiubliU t WLnji^h^nLU pu^ 
intunnt.ut^un Liunhift 4 ^Z* hp^tpJ ifp^ 
i/LUU oujpiuS pfiufh^ Liuu hp Liuu^nJjl 
l^tuif ^n uhi^n tin L^ bull nJp ni. tpj"^J p^ 

\\iunfrip 4 "p h^^P Ht.p^^b-pniJ» 191 

^piriuninnLfp^hiJlin^ lubl^f^u tuLtrilt hio^ 

iiiiuuiTCuin- up ^[i llMii uju pLujbp juoulr^ 
itiuU J /l Jfttufb hn Lujuiuuftwyin nu ^J^l' 

\\uiphi^ l^ np f/^4*[l m-pft^thpniflM 
nl^tP hp anponnJp ujjpiunnp^ hrpucf 
i^p J 11. nth nil a ^hm ptitpunt-PfiUJtfpL nL 

pLpinni.fd^lruiirp 4l"P41^C ^V "'"A*"'/"'"^^ 
i^itunLpbtfbniJ nu uip^uiutup^nLlcThL^ 
%nij^ : 

Xliuphifi {^ np h"^p hp crunnutnp It. 
iliupffiiiuffrinljirpntfb nu bpul^ Jlr^hpni-U 
'^hin lujhujl^u %[> JijjpJhutuL^ t^HH.^" "U 
titpefutlt l^p lii^ X 

\\iupfrifi 4^ np h"^p luiinltn ^frm tu^ 
itutptLni-P^hiuirp. ijuipiiiu^ PIlS^^I ' t"'" 
liLuhtiuinuiUo^ tut t Xyuphili L, up h"^P 
iiiU^ltujnujijn trrpiiS I; ittbnhn * L. ul^li 
mrC^ utrrpiL.f3^hiflt iPp mpnuS 4 ufbnhu : 

j-«>f7/n/7 luu l^irptif put^frppLlt i[f^*(J 

p^^n "i'"^li ifuio^ kfLb'^v^b ' ^ "'~vtz^ 192 p.tuUhnniJU Jptut uti 5 ninhjiiuntj hn pb 
Lh-nUhnnifii q-t^tfal^p a.ufu nniu^ t;n X 
K7/D/» Lpinhuhtui P^l^^ pLinnn luu a.iulih 
pntSb Jh9 h^'-PP puliijuiL.nn frniu& l^ t 
X^bJlultLuj ^hnuhnhi^^ nn fy'^P i^fh^ 
atip&h n lj;n 5 ^ fJl^ il^usjlt hn pbljhp^ 
islrnnihi n/^u^ ^lutnm ^'uinnL^iij ni^un : 
^^\uMhnli YutnnLu$^ hnlfU ujiuinni-hnhn 
i^n ) nn hn nuLhnn hn ufbXpli uil^u t^h 
nt; • nt- huinnn LnLnl^ nn f^^nhp^^PP h^ 
pkrb p^mWJj* ufUmbli p*hl^ h".R^ "'/ ''^^ 
nh'^bhpnifu x 

ySjiVipnphnp Lphiruimp'^k MttLltt^ Y/^^ 
uinL^ni lun-PL-p • hp Jhn.pn I^pfnnuitin^ 
tjiuuh • utUnp f/f'"'/ LpinpiniJp I'^'^P ^ 
l^Luqo^l^^ np ut I utu pufuLpp hm^tyU 
pp pUnp')onijp }P^h ? ^uiunii ^nn mtu^ 
uh ncph'fblrpnLU hpPuiUljnL.((Th-$tihp o^ 
ani-inhu^ iuiutnht.fih nt. nq.utunL.ubh pnt-U 
*Ip^uj 9 /''''j^/4" np hph^ihpnifh ^nr^ klL*^ 
tnufuji %i; x 

t-^utiu pb^p lu I luuinhn </i hhuuip 5 
^ujiutu LpiPmuif!^/^^ lun-uip^tnpnnLpifuni 193 

qnL^ltl^ jiiPtuumni^ pl. ^lu^iruJiupm iTatn 

ifujn uut funuLnnJiuunLP-fjifbn LiuiTiuL. 

Plti!b ^Z'^^^r^ * \\"k^3 ^b 111'"' kiL^ 
fuaiiiuj [fli^l^ np fiji lj^iupnqnL.ptruihp 

fO*t ffp b ^IL "'-pb^^P"^ tTiiuu n 

UhP ' If^'^H i^"P ff^^p^p klf^^ * P^ 

pjitu6^ k *iik ' kll.^!^"U b'^'^P^ "P ""^« 

^ni5i junuinni^ufhli /?4 b^> "SCuidp.nJ p 
piuo- l^p 5 II. np^ b ^P "^ pufun lutuufitu 
muim2Cuiiu.fl pplrp l^n 5 L. nn^ ufu pu/bhit 
^uiuiup fp'^p ^i^Jutpuiuttt^^u innutnLiTln 

25 '^ 194 

ul^Lnh XttlrinL. luh bn nnuia iljUiuun j nit 
iiLnh^hnnifu ^ntLhUlrnntfu ^luunLutrn 
l^n hn yjup onjuiiuLn Lwu nnnon t ^'l"*^ 
piuai uiintruUhn LpJtuinnn-l^ nn tubnUii 
Jini/d ffpPtJti J PL. iiihnUii puLfrnnLpinuh 
uTyP hmu^ utml/hn hn pniucf a.ufhnli 
uL n.pp tiL. ufuiuip funuuinJujuh luUnuu y 
it. tubnbo jnpnnpl^ np hplrUn uh n ph p p 
qrj^PiuU > yjuinnLoni nujiuUMU j ^\*n^h>b" 
dp in I bp fruit iniuh iHtliU rthnh > ni. pit 
•^/"/^ -^ / "'^'7' cftuit-iuthntu nt-himlrU t 
^pnujou ? Ltii.tifru ftp uptnh iTuio^^ 
2i\ilLuphui ujuJiitpluittpnt-P^Irtijl/ luu iFuiupIi 
tjptttj ("f^l'^h^ ' f^^ mhuhiu^ np ^fiL^ 
biupoinni.jp^hi^b nifiifi^ Hrpitliq.hii^q. 
im-tuinL. Il ImIi panpcf piUr inL. 2Chpui ftu^ 
uinp np hu Jifrntt fuoufrunit ^l; ^*ii^ijt;ti 

^ turn utittftutr Xhtpn^ tjtifl^ ul^l^hpU^q. 
Okhp ophuiuLnifg^ nu fuputi/int/jl tutt-iu^^^ 
unprt ihtpuD i/jt lupnfro^ Xhp iH^L ^H^ 

^opp Liuir ^pnPji 9 1^ Liuir ui^i^ "'-vbz 195 

la^-UJg^Lt^ nLhtruuti} ilutiT jnhigufb^ p^^ 
mqinh utn-nunnLnjfu tfl^^C!. "'-Vb^'"^9[L 

'hlL-fih Jl^l^ fumpLtrinL. u^h" p.ufu </^ ICLl'l^ ^ 

uh^irnnLb nutihuuion uutt-h ^ nt- Suml.^ 

l/uju <^ LnpunugnLn/iD ufi ufuhLuM I 
^ntftrnhhn hnutL up tuptiho^ j np //i.^ 
ph^hpriLM utniu qni-in^\phU tljJiuu ip^ 
"h^ flhuiilujjp. LiuiT ufw^nanl-IP^hifUnJ 
at. mimgwn^ni-iP^hiJLinJx \^yul^u np utp^ 
€funt k^p ul^ luifl^ lumbrU pLph^trpni-U 
JpiuiniJuflJujuL hjoutruuj^ i/Ji : |]*/rijf 
^^P"hfl- lb il'up lip ufhuiUL (TuiuufUiuL 
uhp ? np ufUnhu ilpiuinijunLin pmUlrp 
hioumo hi^ ? k'^^ pn^U Irntu&l^u lui-lrt^ 

bU 3 pj^ut^ 1"r^'^^CIL I^Z- ^C^U"^^ 
QUiCf h^ J {* ujin u/bauutT ^frp fuou^hu nu 
anpo^tpt ul^9 nt-ph^hpnifu ufbutnnniu 196 pLiunl^iuqw^ i/Ji J L. ufutwq Jpun Hr&h 

piuui itfuaiuiP^hn ounqiuqn liutu tjuin 
triuiuhmmi Ifuju "'-php uiiuuini.iuL.nn 
diunnnq ^huin uiujiujlr iLIrnufnJ '[^JP 
Jiuu Liuu kiouiu^ Inuu p.u/b up nnutu 
M^^ ) nntntq ^irui nn ujpcfiub l^p juipanL.^ 
P^hutua. nL. ^uutqiuhfint-PlrujifpL fuou^ 
Jpl* It- utuiuuLnJ "P^"*/^ uhnni-P^hLU 
wpLUJor l^n nnLjp utUtntq X 

^IjitPuij tfhuiqm^ t^fjtlf ? "P p-^UfP ""' 
pLUUshrpp YumnL^nj nl^iT Jhn^hn bit l 

Wpi^^h f^P 1"^^ jufhquti-np i^^ 9 
uifb^iuih l^ilbio^ utl^ui^ l^ cilrnli^ np uui 
Jhti^hpnifu ijlpuj nrj^nt-iT p^k^ \y^ 
innLunj usn-9li-p > /l. h'i'Uph^ bP"^ "/' 
^[Kp^uuinutth ^uiJiup ^Irqli 'bhrpntptL^ 
P^Hlm uiiui t 

y^-unij luu 'u I ^k-p uJiuputplJ k ' "P 
u^[iui[t ju^q^pl;^ ^iuIl. uflMnU^Jk nprW^ 
np ffff^^ ufuhpuiunLphtfu LtuiPijJtutu tip 
pP'Uo h£. ? np UiUnh^ u/y Xbo^ (ynqni.^ 197 

fp-hifit uiufii J ni- ^h^ l^ujnnqnLpiruwp 

^tumnL-uniLU un tuj^^ t 

IKninn tuu nufuhpni-U i/puii uinuuius^ 
gH^ uiptfuj^u J PL. ufblf^l^g "npijh^ijk^ 
/?t ^C^tunhui On^JtLiTp jihinnfi Jl^lf^ 

i^'-pl'P ^k ^25"^ ^[^ ^L. k"U ' "P 
ftp TCpifujphui ujujujpluuipnnp hn ut^^P. 
lift pin LtiLUlrittuj • usjuf/ii^pU^ 

"TV Wtii/'A''' ujuimpluujpnnp Lpintru^ 
uiuj np^ IiTj^jI^u fuou^b tiL. tf-np&^fi ^1_^ 
^b-p l/uji ul^ J ufUufbL tut h'^Pi^'-Pll^ 
riL. upuih Jhri^lrp Ltifh : '\\pujL.qf^l^ bu^ 
^p ufu uji Lhilujuuji^ npnifu Jputi np ui^ 
ulrhL-pU ujn.Lu 9 tflt^p Liuuljtn^ sniful^p • 
ujjupU^^ luh hp hioum^ nL. anpo^uio 
pufbhpp \*uuinL.^nj lurt-^L-pjip Jbrrj^h^ 
pnifu k/H^/o^ illrS iPutup ^IrU x 

Wh^p lipmlruutui np VumnL^nj o^ 
plfi'^lrpp ilffiiiL (tp "intifilfh ijjiuij tip^ 
utnjfi > ni. l^piutu^ufupt;^ np hp fyrip^ 
^nupt^trpp nt- *hhpuhnhl^ ufhuiu^b pp 198 

J/ujj i^l^ nniiuih ukiiu i hinn^iiLnnUhp 
PL. gq.iuQnLultlrn niJUhuhn l^n j nL. lu 
unUuJl^ /inujuih IiuiIm nnnUn f^^P >4/' 
nLtjhn nn ul^L iTiunn. iTn abinUtui 5 L. nn 
i^iuUp^iun h^^p qpni-qirinL hp wbuut 

""ihk, p^p^k^^^ '"/ * IV' '^'*^'PP ^^w 
plrpl; [31^ npiwiJj junp^nLpnUbp nu 

aq-uiunL-uhlrp ntflthntrp l^p hu^p j npnUp 
hjou^nJ nnt-pu ^utbh ipl. s^p ^muutp^ 
A.uil^lrp 9 LiutP hp anp&^nJp jiujuwp 
p^^ I * ^ Pp uWiihu ^luuiup hp h^pfj^^ 
umufu^pU iu I qlfl^^p yiuui uuiuuihL puj^ 
jumsphp 4/' J 

Hi-n/r^ Ay///i<^/i/./#Ai./>A-/i PL n^tPtjPLU^ 
Pcrp ut I LtuU • ntiuphDlM 9 hp utdputpiput^ 
L.ufUnLf3^hLbp 5 hp nifliujjiiPL[3-^ifbp > ftp 
piuhjiuuXtiLip^hifltp J hp nluuihiuini-P^L^ 
^P. ' tP "pn-P/llinLphAp J hp Ip^l"^ 
^ufu^p J /!/_ luuifUn ^iPufu piiiphpp j p^ 
prwu Jpiuj [tij^p uiUiuiph% pipip ^p 
iipwipiuuhp J ppini ^b"^l fy'-Pp hP^^^^ 199 \^[nnhuuiuj tifi Ifit^ll uiuufuL funn 
^niL^i/pifrpnL. nt. qq.uitjnL.ifLtrnnu Jpiui 
^luTCni-lp^hLAt nLhhuiijiniJjt^ htJ^/oo 

L nfi Irpk iflfi'^ P-"l!'[* l^nfi^nLiirLUlrnn 
lit. q^uitjnL.ilhhfiii^ Ij^iihufb^ "'ikt/ uttu^lr 
int. 9 ut^l^i^ tritiL. Jhfi fuouuiLunLphLbn 
PL t^npS^^ lu^ ^iniul^ lll^iUJJj X \\[nnhu^ 
^luj nfi lujUtij^kiU IiiuinutpirtutiJujfjnLn nt. 
utiLiip. k^^li t/^* nji 4 \\uuinLuj^ j tlh^ 
uimfri^LP[iLbni[_ ^[^"'jl^ luutuhL ujhn& 
funii^nL-pr^hpntfu rtL q^iutjtiLifLhnnifu 
ilOiuj * nLfihifb n^i^iji It. ^^^ y^'f' tl' 

fjinbmit^lt {tij^p^ nL lunfmLhl^ innmJnL 
Plrufu tJl;2_ ^iPJU'lJ ' llliiPufijutj p/^ /^ir c 
w/4" J^3'^'-f^[^ bqut^ l^fi Ifii^n \\umnL. 
&nj iurL.2Jf-[^ > lf[ip.nii nLpfi^hnU tui h 

^^trpllf^gnLUtrh^ > ftp /i[iui6r qif^^^L 300 

hp t^PtL ^1}"'^ uiJhpt ^ui&pLf^ ty^V^ 
^nLnnitb^nni-U rtL. nti.utunL.uLlrnmJU j hn 
Lutn^h^k-pni-U J hn a.iun^ufu^pUlrnnLb > 
hn niuUhnL-IP^^ulfuhnnLU j hn ijj^ultihr^ 
pntfu J hn jnjuh-^niJj ) P^UJP "'" 1*^'*V"^ 
"bh qnn^^hiinifJU^ ni. ftp upmffu ^pJ'^ 

iiuinL. untnnJji t \\p[*J^1ph np yuinnL. 
&nj \]ni-pp ^nt^fi'b p.ninp /r^, funp^ 
^nLpnUhnn nt- tW-iut^nt-Ulih^ipi^ "'-T^J^ ' ^ 
otfiili PL. qoppLiP^lti-U uiuii [iplrU ? np 
LnUuii Jt^Lnh Xo-h i hn ^nt^hl^ luh ut 
Jl^ luhn^ nujun* np \ntJbtfUuMi |'^iymn/. 
iSni tuU^Lu2Cnj h-qiu& junp^nL-prptk-nn pL. 
aq.utapt-ulih-nn j LiuuuAjuujI^ fupp^Pi-nn 
^^VIL T tU f^k^p^^P"^ ahmuptjUh- 

-y\puuinbui i^ n^jiL.u tfUppft LhuufUuMi 
np ^ufbh iPn ilhrhphn l^ufb upmnJ h^rih'p 
LutiP appct^ntlj) pn uWpUn utiuLp hjuui 
f|r puim njii-pl^ 4 fiptri' > 

***/_ ""'"'^^ k,"'~t"U ' *^"V oph^uil^ ah 201 

in!^^ /?t ^^^^h" r^fit-finLPlrujira. \^n 
iTntf fin hiutfjlfu ^uiuujp tjujUu f^fri Lnp 
'but I hiTfintrU qpni-ijuj& p.ufbu^ nn uthuih 
pILpjIhi' pni-inni^ imnhlt yifhuiu^ j L. 
nnyiidi r>iutn Jtuuiiwuii^ A •^7' ""^ pLufbhu 
^ludiun jutunhJufuk-n iriTh-u : 

Hi. \^qliuujjfiu w/jiubuLuU^n tub 4" J 
nn nL.nh^hnnulj iJp'uj 1"'"^"'"^ ttnin 
%uii ^[^"ut ^ ^\"^utl"vlf^ "'/_ "'^ ^* 

nn hn lrnp.opn nt. ^PP"9p_ u/bJiujlri 
Lhnujnt^ If^^^pujiuujl^ ? tiL. umU w I * Jhll 
iJh^ fi^uthni-P^fit^inil^ iPp ) npufl^u Jp^i^ 
tniubp aipjwLnpp hu^pb ^T J 

M^^cr uu/pr^^lfbh-pu mi utu Lhpui 
Jlrnpfrp ntJliffb 9 np ufbnbn uiwLp hjbut 
l^p ^ujm qliLfijiu /^ : '>.^\uflili np n-ut-n lui 
uhabuj^ uiu ^.u/iif/b TCpifiuphin p/ljnip 
iH[tin[t ^iPu/bw^ ^Ar^i 'll'"U ^'"/^/"V * 
*\\fimfi [iJufbuj^ nfi^ Pl^u^l^in L. TfCpJiup^ 
uiwu^l^u wii^iu^iu^t/rinL. puiup ufbufbL 
ulrrj^hpnifb tJpujj j p-"U^ pninpnijfiM u/^ 
'bnb^ jmql^f^Ul Jb^^ p-utb iP^ l^ • L. np 

26 '^ 202 

ufitnn ^ujJiu^ uj^t^ui^ 4 ^trqh^ rrn utdh^ 

'FP W*^^nL.^nj iuh-^Il-p LntunUiun^lr 
anLUl^ hn LiupL.nn Jlrn^frnnLb ^uiiPiun i 
'y%nb^ lutll^n LpjunuinnJufuh h"£P 
tunpniJuL uipmuriLphLUnd i 

\\pqiupJufbuij nn lun-ufQ A ^Z* "''' 
Jhrhphnp ^p uilruhp^ h^h^M^l^u np "^ft^ 
duMj Lptnhuuurl^np t l^'T^t^-^ k[L^^^ "P 
Luipl/Utut pff/np uibu/bL Jhrtptrpp 1P^^ 
*iiiui ? nprtbij miul^p np hp^^" t{J"'"IB. 

2uiin ^h*-ph" h • i^ np Lutphuiuj pi^^p 

tuU ulfnpirpp uiuticfiun^ tiL. ufrptrnputtL.^ 
Jd-hmup. tntfttUiui 5 lyh t^'PP luhnlt^ 
YjjmnL.^fTj nl^tP anp^hp l^ ^ Lu np luUnh^ 
hn ujh^m» ni. nL.p/i'UjIrpnLfu liltiuutuLmn 
a.iulihp hit X 

\^^utnnL.^ni tTopnt-P^huLtnilp^ 9 '^V'-Pt*^^ 
tnnub ^luLiuin^nJp^ ni. tuJl^ opijjuU p^ 
piu^ Ph-fi Jlra^iuli rj. lunofd^Dndp np jip 
Wfii-pp- 'L^^lhh^ oaUnLf^hLltp ^p[y^1^ 203 

'^Irm Lnn-bi. f^^I * 

4infU onp PL. unni criuun j nn hlJ^p Ijlrn 
uh/ihlt 2(\Jujnbia i^ n$JiL.up lintfuhliiui * 
ui% Lit-hun LnuLpul^ unni ijui i n Lh ufb n^ 
"0 b'^^P ^"/'^^ joJiunPLiP^hLij iTn t/h 
iliuhiui tuu uhn^h-nn iinn^IrinL. : j^^ki- wu 

h-fiUiSr tHrn^hnnifu nl^un : [<)*4' "P ""^ 
Lhttuj JttMiihatn up nt. m/ito/^o up nt. 
^ufUo up ujuujuli ulf/rplrpp luinP-lrini. 
"^luJutn lE/Uy "4" ' ^pipunhui On^nfLtT 
lb ku^utp piU^l_ t 

SZ"/!"*^"* «r/i-p upwu ffPhM hu puuj^ 
p.mhh-nnL.u j tiL. ujtIlruL-hu ufitiw^ Jhut 
otrplinLn. up ^ufbl^^ t 

1 j>ni/r»ir^^ /?4 np hu&^ pui^ np j ASr^ 
op hp uhn^hpnifii Jp'^ ^ujuuiujtn Lttp 
UfffJ TCyJmphui iin$jii-ir ppw& 4" ♦ 
p-wjg uiujlf^iui-hit ftp ti.np^p.1^ IjlrpL-uij 204 

Q"^'^[f^ "h^^l} ^l^i^inL} ^iT u^ullnnLl^|fuh■ 
nnL.u ftu^lfljl* '^uujnu/inlrinJji j uwLl^iJ 
uinnjn I; nn^ h -PP bp ^h^pubnlfb 2Cpifut 

gtrp : 

\ji- fyh fip \^nltuufu lu I qpnLql^ nit^ 
hn iun-2b unnJujS JlrnplilM tjuun TCpJuj^ 

unili ohuiLnnnLp^bLUn ann^uj^l^ ul^ ni. 
nhphlrnnLiU lufbuiuUDn nuutu/ftiL. 5 A "> 
t/hS^ ujuui I uihinh hnL^uti hn ut^PCL * 

i\L. [3^1^ nn *'\^pbl"P" ^1 ini-uun nn 
P^^P ^'^itmninuiuil^u <) n^uulrn l^ hn 
tRrn^k-nnifu thtun j P"UR lun-Pb *^h^ bp 
ufhtliuih I ^hniunJ h^b'unjni-P^b'^ mtk- 
inL. TCiuiTp.ufu 3k.h-rL.^ lunfuii^ ^^t hqp.o^in 

ntuLniu Lh-ntLuii nn b PP uiLuhiuLni/ 

ahuiuhn ltknnnnonL.la^irutua. l 

'7\pirwnbui On^nLtfb'i' ^hin ifb^ 205 

•^^UtL "n""if inuil^U nn hnnU hfiutiji 
piuui flb'-ph" h • "~ luuufuLnil lull qpn 
9nLiPn iiujinUh hnli.ujj bnhli "fi'n'ffip 
Suta.ujti tub utrrj^hnn jinn0-IrtntJ[i t 
^^\ufbati \\umnLuj^ ufh TCptpunbin aqpiu 
Qrtn "*"P^[l uUJ^L^ui t^nqoniuntufii^ j 
nn uiu jiun^ni-jd^hiSUn Ltunirltuji pith- 1 
•I-1JII«I"- ih'] 2ni-u puntjliu bn phni^P^lruiU ^uim uh 
puio^ ulrn^frnp iwn^frini-U JjiuijniJ an 
inn tub npni-nujouhnl^u '/r qujui^ Lm-nhiP 
nn wu ff^php ""^ ^lunLwLnn putuu uti 
Jftmotrifbhn p^t^ph^ • wpitih^pU 5 u/Y/ 
^0 n^jnunnp^ |'wmn/-^/ii qopni-jd^hifuntjp 
jip iJjiui^p lujiinh nul^ np P^inp "^H^ 
^pp Jhll it ^lk 5 rn. ftulinju ftp upp^ 
tnhu ul^P hminujpk-uji ^hpntinLfd^lruiU 
nnpa iPp ul^puh puir ii f]ri utuhLui 4" u* 
^Ui TCuTu/pbin i^n^ni-mM piiiuinifu pwm 

^ih^ «t. k4hl^^ j^u^b ^^f^ZI * 201 

'K/7£-^ mhuuiD J lyh ^puiuphm ut 
luiup^ujpnn^ fi^^ntj^^fi jfiimnp Jhd^ 
tlhnniL.nn iPn niiiui LhuuTbtuj uhnup^ 
nhl^ > PL. yuinm-^ni utn-2lL. hn luhS.^ 
Lnfunuujn<^iraniJjli ufu uiiuui2CiutL.iuLn ? 
nt^ nifltuiubobu ^uiifujn Lpmnmi/p : 

11^/ii/<iL tuu nq^9nL.iIji'ij onp itL. um^ 
uufUiuLn hn Jhn^trpn 2"^^^"^/"^ 4p^ 
^t * l*r l^nn^ni-fTirpilrpp > ftp ^u/^cf^ 
iPnt-U^hnn 5 hn juouiuhanLfa^hifb n j hn 
fjj^n^p Ju nufu KiuLuih hniuu l^hb t 

luu Jlrnph^pnifiu qonnLP^ht-hp l^ni-ifni^^ 

l^fiinp uiu nifumhni-l(thtfuhhnn ittp^ 
f^ho^ Jl^L opijnfu iPp ilh2_^ ^k. ^""^^ 

Jp Jk2_^ Jh\ ^jplihufufi iPp ilk2_kEL'^ 

^liif Jli Jl^lj^ qh nUh lufu q^2"^'V "V 
Pl^iui^m qopujLnp pl. 'ZC^Jutp^m h^qiucf 

'"L HbJ'U ♦ 

iluipnn pnt-mnJ mhinb [LufUuti nn luuutbq 
^4 * \\liiriuUuij^ nn hn luiu^h-P «^^ *yZr5" 208 

tlffpS up l^utj ♦ unuhu^^^ qoniuLun 
P'^iuup up ni-UJi J nn h"^n ufuhbiu luh 
uih jujqP-l^ J ^^^-PH '^^[^If^ ffk^ ^/?'^w 
l.trinL l^ ufih^L. hn iTtu^ni-ufb duMiTuihai 
Ln ) L, h'^^p wtt Lruhi-p LpuLpul^ t^'^ I 
huL L. huL I yuinnL-^Jl^ LpjnL.uwi bp 
y^nLppL -i^nahhiu otptni-P^hifUp • ^p21"^ 
uinj ftp hp funTdrpuiuji/np inniiuLnph^ 
Yuinni-ut&iu^ntfUKii LwpnujiniJp ) /u hp 

y ujuonJ PL. ptrpulrtuufua.nLJd^hifunil 
unp p-iuptrlf^uipa. anpSh Jp l^pulf^pu^ t 
\jt- uiuLl^u ^ h nium^ utilrfu tJlupnhl^ 
tP ^P"'J"4- l^t'litdib LptnhuuiuU fp^l^ hiJ^ 
^^ uju iJnpnnnLphifhp uLpufrp l^ : Yy^^ 
pnL^n ufbnli^ luhinh inhuuiuh 5 ^P^^J^ 
^huiiL. tub h Liu uj^ujjJi untiiuuttL. PL 
jutittUih 4r t 

K/i r^uiiubh-uiu iH^Pp ? hp n_P^"slP'^^ 
f^tPLb tll;2p 9 ^p q^pp^fih ^^^ ' tp p^"^ 
inp Llrh itiuniuiJiuppLldl^htuli ul^9 ^^'-ph^^ 
'iihpnLU ^hui^ lunJ^Lh rtujiifliiuiPL. "h^ 
hph-lfih ihpihphjPL.f3^hLh iTp jiujuui^ 209 

^irnli.utj jin ^hfiujir^^u 9 ^n juoautlj^anL. 
P-hrufUn Jl^^J^ nL ftp ^uui^t/b Ji^P^ t 

likf? lun-Pb tm-iuunL-ublrnnihi ni. trnpi 
^hpnifii iHjPh "^jiuiul^duful^ P^^ ^k 
iHutnnhrn Ifii nuinif^ up nq.uttntJ Ltuu p 

utpinnt.u 4" ufli iuur;U p.uiUhpnLM ^ui 
uaip J np h"^p ^nj]'P hp LutuuiUfuipin 9 
^lULupm 5 Q-hp^ luhnnnpu j tmi^uipui 9 
nfuuiiiiu I 9 nuMfTUiU 9 imihpiuL y utpuiup 
iih • JiuufP-iup t 

phi OIL. J httiUtap^ II, puMphpmp imt uiut^ 
hp ^n jp k-nniuthrpnifu t yuspp jip ll'U^ 
pnnnL.f3-lTttiUp yuJi nLph^hpnifu Jpuii 

irpp.np ^tupLiuLnptuufiiU uitupmiuL.npb 

.nniJj ppuiar uiuhpuit.nLpiruu/p up'^uiu 
p-b-pl^ J \^uMh yi-l^ t 'PH. "^*^R uiUJtpiu 

27 ^ 210 %irUi^ nnnit^ ^^itli u/b^piuLnLPhifb rt 
niuS^ IfU J nt- Lpj9tulinij luUtwtj luij^L n 
'hkr I I |*''^/» /'/' iun-.ni-uini^nU*h i[h^2_^uiUh 
niut-nt.f3 ^iifli iP^ lE^^C * P'^UIV tV 1"V»^ 
^luitJhnLlP^tfufuti uh2^ I^P oq.mlt'u ^lutTujn 

np l^'^'f[! linLtjj;^ np nL.pji4bhpp jtplrif 
tfutfu 5 ufUiu^L /^^»» Ifptit^ m.ith^h- 
nhtfu : 

\\nJnfri[f if np htin*t hnfLlrub luu nut 

Ithnnuh tJl^p P^"^' ^^'^'* ^h t. ^'"'^"""''-^ 
P^bifu LnLUfrhuif'ftttrr^ up utuutuiituft nn 
tuuiuUli uiiuluuUniJ^f^ ht^i: tip ptihrtfiL. pi 
iiuj ? ^Ur:phfl' pO^fip nr ^rti-tT ['ifli[; tub p 
ptu^ulrpiitfu ijj^inf * pii'pniTiituL ^'P^P'*-^ 
L.h^ np juiffJ3-nL.fdhLit rfitf^ [*^-l^P * tu^^ 
\[*^p^uu\noh ijjini* nifolri'u/S ^wnum^p 
tflfti^p l^p^iii^jj^pl^ uiu </iinPf:Llp^^[juUp 
^fr^ni. : j'^7/ ftfi pn*np ^Ifpahnbtfli nt. 

4l"L'-l-[^'^ '^Z_ ^'fjj'^ iiii}i^lj^ thnihnlunL.^ 
PjjiS/ip hmlul- hiuL. nunifbh pfijninL. 

iP"U klLl^'U "^^P'lk tniuph 9 tuJul; ut^ 
JpU J opl; op t 211 il^ujiiM ui^lf hituahnutj tiL. unL.in aiuU^ up 
uik^ k * SPV^-P"^ P^^ "P ^irqJl; "h^f^ 
huS^b qpnLul^ ^4^ 'l"'~P knj"'-""'^ "C 
iuTn^hnUnLn Jpu^l 2C'puiunu]ufUjl^u PP^^ 
Pnt-iT nnui& l^^ ) hu uihmh %iuihiP p.n^ 
inn ^k-p nq-utunt-uLtrpni^ nt. p piuolik-^ 
^nLU t^ujj /?4* luijniiit tlh,9 "^^^ ^"^ 
ihajuni-P^hLU iTp Luji Jjt > ^b:p uhpmp 

Mnpnq.ilhp I; JJt j npnil^trinlu il1_^^^ 
tlpb it^fltp uni I; X f()*i^ np hu <p infru 

^^utiPnp Uni-^ opk op kijjrfo^ "^7^4 P/_^ 
^IjiL. ^putj h^ ? ni- jiMuilirituLujjd^ nu 
t^-npnt^uiq-ni-f^- i^n pLphpUfrpntfij ilp"*! > 
U. f^i/h-io^ uuiliLiunnn nLpbphhpnA U- 
utqh^ bJ bp^u/iihlf pifjijinLU ^JP"'! ' ^ 
^4i'^l3P^ k^^^fifl_ nLpft^trpnifu bp^ 
9u/bLnL^hi5jp jiunL.uj9ujunLijk-inL. ^ut^ S12 

iPtmn ^irn mliOihu ^unjapuuirtLldfiLUn 
J^Lnh ^a.ifinL : f()»4 "/' i*^ ^b uihtihutJ^ 
tin fyni-o oni^ on k^/^^ ^'liuiqtuUr^ 
LpiIJud^ h^ P-'^U^n uiuiuinLhnusS'btfnnLU % 

ftp Ituinh^uj^ h^^jiq^t'^^^liq. b%^^ ^iul^ 
^huniSiitr/j II. tfu&h ot^tr i^ utntfltn mlr^ 
«/T ^natuintj^liq^ : \()^h "p ^** lb "'^"^ 
'UiuiP^ nn fini-P onl; on ntu nh ntunn lPJi iM, 
nhhinL ilp'Hj k^ Ahn Jouin fi^njjn tutfl; 

b^onqlili^pbhnltnLn. luhu uhnhtnt. iJp"(J 
l;o 9 tuJoUL-jiU <li ufhinb ^iiiLutuiiuir hu 
np 1"!-^ Jhn^hpititLH tlputj ^1f_^"-'^/^^ 
pujo t^,p t 

y^^Uiifhl^ lui 7'"-^ l^uiph^lt I; np "(^^ 
inh qpnt-ni;^ ^^^^ ufit Jh rhptr'^funLq. Jp^ 
put I nil Xfrp ntflifriiiu^ tlb'^ uipinunL^ 

Jhn^hpp H-'f^^ yuuinL.Snj /unutnnJiu 
%hp t^ 5 ii- fipJl^ fitbq.php l;^ Xhtjb 
pnnni-plhLij «^'«/ ' k~ ^^luul^u Jftm^h^ 
^tl lU^l^ ^* T ^^lb P^^i_ "/t"'^ 213 

irniuSn ttfttinh r^h^ * P^^l^l* *"" P-*"^^^ 
nn (3-1^ nn Jl^lf ^n^nt^ni-P-hifli tP^ ^ 
inhuUuid* Xhn Jjfun ? ,iru uf^mft iTmtu^ 
^irtT nn Jjiiiifli kin^uiniult^hlJ ^A^ "P 
Jtufu PL rinr^ 4 ? p"iJU ^ P^ TCpifmnltin 
i\ri£^nLtrir^ k I 

Wu ^hnft innLiuo LttfUnUu nnnJ 

Ln/iimnl^p 5 y^hunLU %^\nhuinnub *hnpM 
puijjo^ p.tuub 4 nn fi'pp^ r^'-PP 'u^in'un 
^hu ^lp*^l hn ' inpLiut. Jhaji nufrinJ 
^4* '^ \^P^'^ff uJtnnLfUthnl^^ tul;mg 4 "/» 
7Ciub\hiup ufUnh,p X 

Iw/^ otutt. pji^uift uiUnp p/rpitto^ uip 
intiLtji^ I^pq.iaint^p ffn'-.p ^ (ci>^4 "P 'V/'^, 

'^P I^Z^ k ^ M*^ "/' "i'""^1^ '^'qbk PL^ 

nui^ i^put;^ np Sutii-p uni^l^ 4' t 

7\l!p"Pt"^ () j^/i£.i/^ «/4w^ k "£» w^ 

$iuiI^tjni.Pfrtufip Ji^P J nt. tinp^^jih Jl^ 
2P- * I *" 'PL-9"^*^P h^'lj'ik*' ^^ pufuhr S14 

*H.1'"bh P-ufi'ti^pnifu "hPjL ufhmh nifuh^ 
uiui t ^t^^ujI^u nn imn nniu^ ^H^fy^^ 
%ni.u tjh9p ' ^'"" yuinnt-^nj &uin-iujh 
int. ^lUiPutn nnujo^ Pufb^j^ nunuu ui^9p 5 

LnnnLPhtfbn ^nwuiujuiJhrtnL. ^luiftun 
nnuM& hfJUnhp^hnhtiL-U uhPH ' ufUiuIiL 
uti lib n an inn tuul^ opilufh ilhn pU 
LhnhhnnLh <^irui iJui n Jfr i% n lu luintrbn 9 
rUMinufuhiuu ut^9p ? nL. ^uiuuinuiL tinn^ 
^hiiUnLU ut^9p ufinnLfj uihinb m-Utr 

liUMI X 

\^niLutLnh hu nL.nbp outbh up tLui 
uhp ntJiha Xh-qb qpni-ufrinL > npnij 
nni-n Lujpkuiujp fiujinfri /?4 ppujoubn 

2(y]apliin i\q2?^irk 4^ Pk ^k t V.J^ 

iipli^pb ^C^hupbin IPL.^J'^S"^ ^V'lP 
ukl/ 'iibi-id- tPp inhinb nLUh%uii bp upin 
^^1/ ifkPjL > npniflt ^ujiPiup np bp luuXp 
tipubpt; nL. pill; luh j np iiilt p.tuUpli Jp 
pit*J iun.tu9 bpbu ^ftip skp * lUjUhb^pii 
k "p P-"l"P '^P^hk ^{Kpht'fniiljbujj 

p^liptii X 215 

\t\u/bq^ lyt^H lifiinlnfviuj ni^ uiu u/ls 
p.iulfU l^H ) npnijb ^utihun nn ^{KpHu 
mnu mpluuiti^ ItLujl. 9 tu tjn utu uiulin 
fllil"i^*IC. \\uuinL.ui^ uj^ltUtji ihiutL.uiLnnh 

2^ 4^ P'^mu *^i'*itk "'-^^""'^ ' ft. 

(3^1^ nit uiJt^^p uhnhu nL. ^^utqiuUnfA 

fi.trp Jl^li lu^ojp^ iTp ui[im[t piuuj ^fi^ 
Jiufp/iub Itniii&lfb : ^^limli ^Ju/hb Irrj^ 
pLujinhk-nnL. nu ^"JP^f^f'^ "h^ *^ ^ P^ 

mnu ntiuitnJ^ uiJl^li^rt ufuhLiu juipah 
uhuilrU^ ni. uhinn ^^itmoH/bfihu * /u ujiP 
ui~U t^IfP Piuttiifu^ nn iniiuniu^uh-nii lui 

lun^L nL ^pPj^h^ P/U^" ^ 

VkOon LnnniniTujUiui nu Ifpinnijiilp^ 
nn in rum 9 pUtut. uiujiLni ^ mtruiuL nL 

ip^^g » V-'"j3 ^/"% t'^-PP kP'"^"^ 

*huti nL. LhiPufibuij (3^1^ ^^l_ '^4 ^""^^ 
ui-upin nL. dhn^uunn uhnm nijulrijhp Ij 

If^-PP ' "P "*" '^^ "'^ thiun^iuLnp p^^ 21 a 

nnifu 4^nq.L.nn uin^i^nLj3-lrufu n PL jutt-h 
inifuiuLuilJ otfinj^ ^tuuusn x \\nlrU lutl 
hn in ui pin on aufbu phhiniAi L. hn u/u^ 
3^n uhnirinifu tJntuj Lninnuiiljt m/ h"^ 
*PIL * W^utniSiri Lnhinumntjufuh hn Jhar 
jufUifufu^p^ t \\i^ I^utpPi^%uy [ip uiui^ 
^fiL-P-ifhlfu^ Uinof^hmL, hl. <]>/'vA2^'" ""'^ 
n-iujfrinL. 9u/hminL ^imPiun i 

y^^P ^umIl. LnQnWuji nn hn utrquM^ 
tnhnjl ? LiutT hn nltmuihhmu ut^^d * nu 
BLiunhLtuifuhpni^ J nnniWh Jl^Pp ) tnul^ 
dhiiniL-ntfuhnn f\huni-U xOnhuuinuh 
tutuiuQunnnl^ ufhnn Jiu nn tutu h inn l. 
P-hiftfuhnntfu ^'Uiuqufunlrintl J ]»^'^/» 
Uffumlr^ J^iuJiuliiulfuhn LnnmUtui ui 
*liiwn ^hinn fuouhini^ ^tuihun j /l. tubnU^ 

YumnL.&Jli h/Urtnk-iniJ^ nn iMihifba hm 
\]nLn£L ^nqtiU uiun j L. luhnhu Rf^^^Hf^ 11^44 "*-php ^iunli^tuL.nji "iCiudp-n^ 

^iuiitaLnnnL.[p^hLbn p^jnp uiunnnu "pp^ 
•in jib i^9jl "^u/uuiiumfi ^ iijjuhU^gh^ hpiru 

up ^ftt-ij^t; Ph f^^p ''•^\^tjiuinnuji -C/i^ 
vtt/rii nifbh ? L. np^ t -PP kHH^ k''y "'"« 
vh^'^PP *^n}*k PL ' ufbttbu Jpui] 
JuiufjaiuLtuP PL. piuptrputp p lU^I'^^ PP 
uiJl^U optliith ppiuu lilfUatuniuiliupnL. 
Ptriukm t/l^Pp fiL nnp^^lrpnifli JhPp. ' 
\\Uop pufin ULuppjiuinb ? np pninp pp 
Jfjipci^lrptn-U uhy9p ^tuuinp^iuL p/U^ 
^ijjJtrum HL. lupn-Oip piijui x \^ni-n^ ^f/^». 
to^ np nt-phpbirpnLh 2*"* p"h ' ^"^ 
iyh hp ufbXhU ilirpuiphphiuipmujh • 
Jl. pujin uiril;L fun^ifimnVoniJ Ifpoi^ nL. 
pji^ifrppLh ^linjii nutUn^ ffUiufl^u np Ari/^ 

-PH. k"^1^ "U "'~Pt2^^VtL bu^ t^tlrii I 

I 'PIL ^'^"^P"J"'Ji h ot^tnL.p^btfli rfblrinL, 

28 '^ 218 

futrq^*/rnni*ij j ^ h Liifb njj h n n Lh mhu irp 
P^utinu ? fiL. p.uMnLljiuuuiifblrunnbhrnntfu 
a.LunhLiuH pujuinL. * L. XhiiJbtnnL. liP I 
nil I ^n miLhrtUlrnntfu luUultn 'i'"!^ I 
iin-jd^lruittn riL. piu^niJi nt. JluhP^utnnL. 
Plriuhn uiU uipluwn^hu ifi^P : 

lltuuuiiu fi^P^h qri_9ni-un uha LiuiF 
atninh luutnb'Suiflih tPn t/^P ? ifiunrinLU 
unuthu PL. tffino^hu Jjtn*/ hnmo utuuflilt 
Utrnnnn^m-Phtflflih-nnLb ^hui pi'll^H^"^ 
ijiuu \t;ut; ? UIU h Liu lun^L laffUiuuajin^ 
9nL.u ill Lnuujfi pUJuf^X 

\k.nhu ujuiuih^nu^hifu nLtihaiuo u/^ 
tnhUji p.ujnho nlifrinL. luu niuiiiXiuU^pti 

*j\/»/"'trt/»"/r ^luuhmtiintulihu on^lint. 
Ip^hiflfuhnn hn pULhifuirnnuiM Jl^P "f"'^ 
niuoh ini-U JiiuJtiu^n 2\piriiinnui uiuiuip 
ruiunnn iliJinnntfu i/piui u/UpuL.'yin utninh 
IrnU-uji ) /u on nuin onl^ inhiiib utf^uiuj * 

L. UIU iiuitiliii ut^p b^'-PP **/' /'''"" *^ph h 

i/Ji^/oo ujhmli ^iHi/iib '>^^\nhiHnnuh j nit 
t'/tp. iw^lumn^^liii ill""! hp iuut,U niub 
tH^tinh Aafru j nn yjJiiiiiL.Snj k'""!pn Z* 219 
S4 Jujn/tnit uuittiljthuhriini^U nL ^ff^ffj^ff^^ 

nnt-o uufi^hnhiit-n dpi^j ^punininmujlii* 

^n lubmh nuUhUiu^ unuilfnunuri dt^pH t 

itn ^i\nhuuinub ld-iuiruti_niiaL.li3^tiuUn lu-y 
^iu^<^^u Jl^p ^uiuiniuinijli : {\niiuiji nn 
Ln%u/o ^utuLpUuii ^h-fi pith iriL. UJLunm 
M^ly'b^ "ij^y*'^ if'h^ft iupluiumbo > 
UL ^nq. ui^ftiKJi phl;g tubnV^ ^luuiainlr ini. 
ap^iutji u^tainb'CnL.Pliifu un nifitfrbui^ 

p-uipji,^ ^Ir^et. ? ifp inbif^iuU /x?^ ^-"'-^ 

^'bujqaiibnhu tu-^nn t 

ILIL~"J l^k^ '["^'^ ilU"i-^uj^ np qq^L-tt 

P_piUO 4^ Jifll^iTnllinL.1^ 4P'^"J ' ^''"JH ^'^ 32a %truiu JI^P ^utuimuiuihinL. oanLin ihp. P 
%hyl^nfi^ ul^ ? ha Uj^fimfi ju^n^htT ufhiu 
$nkrh^ rtft r^nt.^ ^'[^13^ fytttp-thu^ h^ *' 
Y^^uutjthut g<;g_Pii/q»/T mupn up j nn 
hjfinniJiL: tnnuiunL.pht-i*^ ntfbt/Uuji hii' 
pnul/. tfh ftgrh turtu^ 4P'H3 ^ "^ luuh^ atu 

I tut h"£p ^"^phb } "h Q-ff^w/ntfu ^latfiupf 
B.IUIU miuLiiMt.hU ^na inLbhuuii hp hfj^ 
popp tfiuiF ^pn9fr 9 uiiiu hp piuphrlnu 
Jjfu ijipbnt.l3-hufup ^tuiiiap ul; r IL utim 
ulLplt lull tutu ^lumup lunoP^ ipbl^^f 
LiuiT luJbnUn ^htn i^ htouh^ np itfhiihn. 
*l\phuinnub TCimuptuh phpl^ ? mu ut^lf 
tnuujiutnfr^ Lu ^utljinrt-uth purt/ iipu l^ t 
\ljtip'^trnlyO tnpnu/nu iu» puJufrprtLAti 
ilp't'/^ fi- wu H'np^frip a/fb^ oa^i-in l^p^ 
^4* "P '^*-nbn an'tnrtLir p^'k^ jitPnihiatnLJ *MJ1M"- (M,- '**^ti tLtir**j ♦^''♦♦'t * 

ahu^ [fff^QfiLuh^^ Jhn luu ^fiL-lph^ tiff 
niuinJ hjouiuitnnL-fa^btJubhu : i\Lnujfi^ 

ifinuinhn htP fuou^^npLM * numtnh ^hy 
up uitnlrh lutujuu/hpuhn. hu^h utnL.I^D t 

mrqb qpni.qm& fuou^hnl^rp LhJufbiutT 
np ? "SY "^'P^ "P hi' P^I^^V hintfuohU 222 

ub J utjbyuih tftuuu/buju nq_P^L.tr rfbh 
^nL. tlfufj injimlt /^/O^/* '^^^ nn iH^li 
^uitn ni^truur^ JLn.^ w r uh^L nh Xah 
inL. pfU^'J * ^{Kiutiqb **^ lUujinTCiutiSuhnn^ 
nprfbij ^luttusn nn luu nq^^LiTn Lfflih 
■mjuon J *"^" uiuiin7Cutt:SuhnnLh ^mifutn' 
iifhinh lUmrttmuLnnft ^mnnifUujL qri_$jtt 
int. il^tuij [liuu^x 

wn.9lL.n^ lip Jlunnnun iJp'"] 1P"^P 
ijh HiL aiiiujul^ luU^ [3^1^ uiusmp^iunnn 
Ijfrnntfu u. (^[^ iuljiuU>uip(uuinuh-nnLlj ijp 
P'it' J !l. hUK uihuiuL punilrnnt. ul^9 np 
ELL'"/ ^^* ^/^^ iffr^ Ki. /i"^4 '^^bk ^ 

fa^t >^p ^hi^llh ^klL ^V^k i^^b '""^^ 
^ 11 Lunnfhn 111-13^ bifh ppmof pnuip y II. ut 

»/»|j ^u:uiup ^hiFufj l^piftupbtn ^^n^t-il^ 
p^hl* ' ^*- Ifij^dh 'ijLpnqnLP^Lifit hp^^^ 
pfririL. pjijutp ul^ J ufuL'iku ujiutnTCmn^ 
yP/ii"/ ^b "P unpl^tu kjiuiip ppmcf 
%nt.n. i/pufj utpimftiLpbLUb iPp iPLblfUiu^ iPiunnn h^j* l^-P^ uiuiinniuum hpjLi"! "^^ 

i'"L bu /^/'"'^/'^ *lr"u^'t'^i^'- "V b^'-pp. 

JjhJu/biui nL. Lnntiuif fpti^ nltyiil;u ul^l^ 

-Jh^ tl-hp P-'^' ^nfl* h Jitri^p * I/*- "'^ 2^-^ 
tinn^on nn l'i/«f/»i.aiCT hnhu unLanutru 

^v ^{\pb"'"""b ^^"-^f^^lbv ^'^9b ^n 

tUuuutiJt til^nn y^JinnL^ni nL. ^^^ntfhlb'l'" 
tWbp^n funnnLl/L uinintrni-[^h-ii/lj uh^9 ujfr 
inh rpil; j irnnnn h^PP inhuuuii nn ipnn 
^nL.pirtuh Jl^p f/Ltfirn l^n j /tL. luuufblf 
fLuifint-Plriuh nt. aP-nL-Plrtuilt ni^iP i^^ 

|^a#/u h"^n LbJafijiuj 'hhnuhnjfu^ f^l^ 
SIL bU Hl^nuU Aiz/rint. PILl^^' ? b -PE. S24 

li^n irpP^ujp : |*^^/» ojili o^i Jhrj^li ifl,P 
tifbmh Liuno nnJJiun > nt- iuii.builrUatLun$ 
LnnSiM^tJmu 2CiuJp.ni3i uh9jl ujbtnh up 

t^n nn bn in \il^nlt h it n aiauiuL. bn upm 
JPpu tui^_pbhnn y nn uikuuiui bn nuU 
attuton PL. Jvniubnn • uiub. MnfiJ /'"J?" 
l^n np bnlrb ian.in9jbnnfLlru ut^u uiuu 
'%mliutnnn aopnL.fd^bL.bnd nt. "bnanp^ 
K^m-P^hiAtnij lip 9 np ffiunfuuii b"£p uiit^ 
J'^wiiifii-mCT bp utrihpbpp lutniuplumpk-inL. 
iiL-bp iflJttp ^hp {\h"ni.u '>.^\pbuiMnu^li 

^nnbh t^ np labmb oaht; nt. qopnL 
J^biJj iniuj hphlt bp oiuipm op phtrinL. 
^[^P'ib^ i/^A ^lui-utinutpbil w2whhp^ 
inbu uil;u ; \^£p bbtfiubtuj 'hhpubnhb 
np* Jd^i^tul^ia it^binh ^ufb^ p^'h h^^hp'^^ 
iiunP^irint. laU pninp ul iLpb^pp 5 h- luU 
Jrbuto uiul^ Jinpi\Hi-{rtbtIltUhrpp nunfB^h 
jnt. ^ P-'*fJ^ bp tp^pnt-^biJlip utbiup 4 * 225 

niuuriL-O ) utility f^uiU li^iUuiiT ^^^^" ♦ 
V^^Jl^ hf^l^l^ tf^'^P_ "*" iuuinnLiu&ujj[fii 

funuiTnifuf, , p.mjg kpp. ^^li^^i/fr ^^^ 
aftfi hn nonnLfa^hrufun puiin h-pL-hifi^ 
L. LnunnSlitui hn yumriL&ni Jpf"l nifukr 
^utvf LiuhinLUft ) n^J^p uhihuuuji nn *ijnpt 
tuuiirbn iJtnn3k,ftLP^bLUn hn ilpwi tlh^ 
qonnLld^hifu ntfbh 9 L. ^i^* ut 1 h"4*l> 

iinpij^ ' ^ "Ut^'t "'^^ ^^pb^ k4^ 

10^ ph p lUrii-ufb fL IfpiWU be Pf"/""*'^"'4 
taqoP^^jT^ . np a yuinni-iu^ qopnLP[it5l» 
iniuj jip ^nq-jtm/ii ^ujuuiiuuiJfrinL. ^^p^ 
^Ifii uiupr^ntfb Jpiuj " J ( \f4j^" * ^ * 
16 * ) bv F"U!V Z""/'^'"-^^^^/"'*-^ 4j!L^ 

29 ^ 226 

niui 1 nq-tuunLuhtrnnLli it^nU 9 P-^^ 

uhnnuli tjfitiMi S 

\injb'^l^UiiuL. \*JfiHnLOrti lunuuiihiLMo 
%hnn hn ^tu^in^ ihnnXnL.[d^hL.lfli}rnntfli 
PL. ^hnnLfdht.UUhnnLjU criuuitWuiUn \ 

a y^ufh^ nil skr"la 'L'"'J J'W'^'L'^t^ 

nu$u^ nifuhli n btifrbn qonnL.[J^hL.ltri ^^jj^ 
tnh^liniitiful^^^ I \f"^"J ' i" * ^\ ^ " IlY* 
Juihfhiun ) h^'tr^ "A' ^^ -P"^' '^/rinq. 

y-uinpLiu^q. hil ♦ hu ^b^q_ kH^l'"'^ 
QnifljfriF* PL pbqji o t^i n l^^ ji tfii linuhriP 4 
HL. hru pb-n LnnrLJ/irir hu utnq.utnnu^ 

ifriF^ nn iIliMtl Tipiiainbui niaiiw^liJiiiiinL^ 
phtuU ^hin l^^lr^iPutj ? ufh h n^t ^{^H^ 
nbuinniifj ^m^ii^ ^.m^th^tnLit ^L""J p"^ 
inn utunuiJiij ifh^ iuiiiiUL.^ilini-(p^^L.lJ iQt 
['IU"J ^lit [^niint-Phufh ^^luiPitJit nL. 
\\umnL.^fj f^t^^nuUh^li [llU"lfj'~ ^lutHufi I 227 Jhrriphnntfli ^lutfm^t ^tuuiin-ijiH-iT li^ f^ 
^hi \\uinnL.^nj t h'C/?/^ i^f/^^t "/' tl' 

fmJn ufUiifuL p.uht tPn pnuiS hp^ "['^ "/' 
\^.pp uih%b n'innL.phrufUn wnjufbtu^ 

ufu^ hnb% Jlrn^hnp ujui^uj^^ijjphrinifii 
uinl;lj fxufis iTn n^frtnulj ujmui2Cusrt-uiL,n : 
^Y^iuhnti uiiutupliJiijph-ipi^ "^I't^ fLWU ^t^9 
Jfiuifij (Ji^ hn ujiunin'.uL-npnLPjiihiU i^ ♦ 
nn hlib'li tttndttib t; nn h^JlP u^jiinli p^ 

^4* Pk I'll fi'^i' ^"7'<^ it^ptj "'£^ \y^ 

Uiiuain!ui.nnnL.p huU^i k;^ /(?4 "P I'^-^IL Ul' 
^Itiuuuj^ iiiJl^ UJuiinbJ^ljffnn pU/^niflth ^L. 228 

nufu tfrt nntu^ PUJ.tjt ^^ qn/jnt-^liiJt 

im^ PL nnui^hh ^utuutn ufujutht^ up 
^lu^h nnU nn onl^^n uutiun-Uiuumcf ii, 
utuufuL uiiibntuLnLp/ru/u up ni^iP^ lui 
/nl^inpn \t^ ^ hph^*^ rip TCyiiujniniuujl^u 
i) n2.f^LU pli^ hp lUiUiiiuliahU Jputi J 

W/j/7fivpw ^luui utUaiuu nni~D ahutt;^ 
nn^ Iru uiuipuiujL.np trnhrn frtt a^/» p 
putcf pubuiubabnt^n ^uitltun a/to ujutui 
ahini} fal^uilim ffni-p piuin innutuluo 
pjU^ I lijr pL-Ui^ uflmp ^tuiltup ? nt. pUuiu 

ut^jiuut ufuufiiL ptuii tip Mi^f^t kp^ 

pinuufiubutD I Pi/» «i^/» inpuinLU piijuip 
^u uiu»uth(ft;u hMiuipuhinL hpun-titfu^ 
up ^ tnpLiuL. Xfrqli • It. ^f^^ 'V"""^ 
^Irpt JTiJ^fli ^^k I'^tfut-ftp /»/, uihhpuiu 

tnnL.u pity I" *"/ inhuuiuiiul Xlrn 
u^tuu^dtrpi </i nnLnnLu^ np hu tttliputph 

^yt^untn^ Lutphrilt 4 "/»* ^*' uifruujj /?4" 
pUinuntirutu utn^Lt^i-lpfrufUp ^ufifiup bui 229 

tntunffiwuj^u ^iupuiui.nn i^n tuU ^hn 
UfujuicfnilJii^ 1 P^l^u^i^m L. inL^ H*"^ 

ifUJg t 

nnt-u pnh ul^ uflihluu ul^L Liuwwnhuii 
2^f^n^~B iQi^ hi' ^^tjh J *al^P wninnt-U 
nnj^lH hnuiLnifltp^ i/» innLmi, ^trqti^ nn 

JlrnutLnnUhnni^ mil ^^tnp^^P S^^SP 
uu4c!^ M! Its'' I* 5 Jah^ innmnifliP rfUh^L, 

'j*/ii_^ inninnLbQ rfuh-inu, hnu$L.nL.U^ tin 
sni^^^ /34 np ^trn jiuliiiufu^ ann^ajo: 
tumhun ffu •^^7 intuinJiriT^l^ * ^u/liq^ 
q-fiLijl:; Ij^jutihrifUtuiC nn nUmitfukuitj f^'"^ 
^int-fd^hutUn ^unTutn "^mnLn Lniuiu^uiU 
9h n^i hu u^ a.iulin nliirtT x 

pytl^iuUnLn umhn&uiSf P-^IJ'P ujniuntuu 230 

TiL-nriLlj Jho afi-nnnminLulthu tnunnL 
Jp^hi%n LnujLU'^tuUpt; nn utiuiuUn ut^u 
ijh'nnnnt-ldfrwU up uittjtndntJjilj uhi iuulyli 
hn ont^hon LnuiniinUh nn ) unup utUm 
uitfU uiuhhu-hu </ri/,p Lnuujn umuamin 
pi' it I (ftl^* wu ul^L itfuhntui. PL. uflitLtunh 
nnn^ unli 4 hp Lttniuiflil^ : ^\iniu [fl'J*p 
y*jJuinL.uj^ ufUitfuL uh^L ^CnjUpiiii iPn tfP^ 
inuiL. J nnntj h^Mp up hjU a 11/ inn pi lu primp 
LpUiuj pllj*' I hp hppJuilinLlcrh luU noppL 
P^fjiflip uftu^hinJ* L. hp nnnptPfii-lJ^liijUn 
Puj!l tib tilt '}"i-[ipi^tf I* luu 4 ? ]*^ IItt!!^ 

\^^lnip iPiW^nLiiflip ^lUiPtup fll^""J IV^ 
wnt-ip^ '^hilsuj i/Lp dhfLphpp (Jnqni-i^t 
^\Iipp muttfuL bpiili ymnintu^iwynLii^tU 

pi; ilhhn ^ m L.IU in ufu^ lulinp tnt'iL-ijutfj^ 
TtlfpnUt J /l ^'yiPtMiptJitnujl:;!! tiipiniPnc.^ 
P^ht-U nuUl, liiulii»^h',piilinhhhii ulfnpli'p^ 
unt-u ^luiPjip ) L. ptiu/, pltfiu ^^>tihnmn^ 

uh Jlrp Jfi ilfiinjii <\*phh^b'^' ^l'"U fp*^*^'^ 231 

nn npnL.nl^ ' "/' ""^ ^ i/Jiutpf 'SCutua.tuh 
niinifli Jkl^ nil /»V/^^ Jhi^ /,^/ ^n^i^^fi 

\\bnn pittitl '^lunlnuL.nn uMiuin2\tuiLhihn 
hifub luutifliL /'"^/''^ < I*/' hiPiiiunini.^^ 
PfiifUp^ /i^ utfiil.>uitni.PliuUf^ [ill ui^ii^ 
p-UL-lP^htft/p* hn u.uinnL[J^hLbn ^P^l^^ 
<^iifu9i; ml* h'^.JPP Jftuijii utu LirnujnJ 

Inn uju tnut^in j /t_ /^/^ nn yuuinL.ujo^ ujf 
tfhrqji utiuinnL.hnh-n 4 ^hp {^fjunt-U *(\/^^ 
nhumnuliU ^luutuinm i nn ihnljnL.[frlii_li 
nuutiifb^jk^ rpnt-o inhuib ifihaUtuo mpnuinu 
nn ^pJuinhm J^^n^J^i-u ^h^ k,P^""l^ P^ 
'hh I * {3^h f^P nnfu (J^iuuLiiIiuiLn injufrn 
^hn- ^[\nhuinnuh ^b-n ilfi //[tujjilj <|»/'^^^ 
i^% J/iuij iji nUl^^ ii4 i \\Uinnii 1"^^ 
"^CpiIujnuiLuatl^U innuinL.u hqui^ I^nlJnj^ 
piitui Jktrn ufu^uujt]tijltfLni.piruJTj ///.^ 
nbp ann^phnhnL.ri ^luiiLuii^ nn ['/""nt.^ 
^nj ffh^ tiL. ufunn jj^b^unjni-Pk-Luu^ «32 

hn ^niuirufitjiU </i ^^luquthnh^^ II. hn 
h'^luiuiinL.jphnfiih ^ ^uitmhtuLjio anifu 
tuu iPiuu'hmL.nn p.uihtiU Jh,^jt : 

tlhk p-iuntAimpnL.Jd^liLb iHpL.h * nn Lnhtuu 
t/ftinofrnltnLfi ul^^CL '^wumtuuih ij^li ui^ 

piiii' I > [ftli nil iinL^ 2!i%ifiunfiin unuini/ 
iniiik-ifuhtL p.n § n ft n ijji^ '<^\nhuinnu^ 4^^ 
put J ^ nlth;^ Jh n^h nU n t-f^ ^hptiLiF p^^ 
linitiL. ^tuutiin L. yuintiL^ni tfu fin lilt ii i^ 
plUttiunLfi. ^uitltun X 

-rKpiTatrthin iituJiup^iunnnp iJfi'ym ut^ 
Uiuhlt ^^y^rthuuinuh iJfliiJ/ hn inj^n "//""^ 
ij^l^ t \yljnplih ^unnL.f3-htuUp ^T^U tV 
nulthniu^ inhnJTlinL.f3^hifiin hplrU l^p^ijnL.^ 

np^iih "/»* uiuufuL Jhk *\*vk.b}_ "P bp^ 

^lupl^iULnp l^ I y^.L. nt-php LnnJtflJ ) wu 

f/ijinnp ^um H^hp ptuU iPnlt 4 *^'ihPp_ * 

Krt lujlinufbpn huiuUujip^ hplrl/ 7\iuu 
P-^n kPRf^i-Sf^kl^ mhulMminL. /?4" f^py*'^^ 535 

iTn • L- n^nlfl_ linqJl^ ? mw <|>/'^/'^* 
tfiu^n ^ipRf^^fJl^h hpfi^^ hp ^/"'^^"'"w 
^Uit ilh^nt-^hifup I |\« h*lj^l^^ ""^^^ 
pmhitn Jtn^^p^ npy np ^utut lujjuiu^ 
k^pufniJ hp upuibit ^tuiapiani-P^hiJjp 
nt. iUJULuiL.nt.(d-hiJ[j p qni.apulrp l^p > utU 

t* np lip ^piil^ia, Jhk lb ^1^1' ^v ' ^ 

«Jmt/^ ^t/i nSihyhp ufbnp i/prnj jnjup^ 
nith-inL. X ]^ ^synl^u hphiat jf^^H ^21^^ 
phif ,^^Jl2j^^^ *^P 7t'"/ * P^h "/' utt'- ^b 
pJrpiuup luu Jlrnplib Jptui </i tl'l_2j^J 

[il'.pp [tp tuju^uih ujuih% i/i^L fth Xitiuo 

A^pkbll'^ iP"U iP 4i"^^ ^ pnfnp upp^ 

utntljt utJtitp ilpiiij hp JffJ"p >/' fp^h '^h < 

^"^Ii uMUfiupluutpnnp luiiufhlinuiu i hp 

jnjup ufb i^plifilfi' 4P'"J kP'P'k • ""J"^ 
ph^pl^ liiTi *hnih luumnL-ut^utijib *'^PP^ 
•^ hiuDiuhq.fiL.(3^litfbp^ PL. mum nLiu6r ujiu p^ 
tnni.{3^hiuh pMtuLnpnLJp^bLhp^ npU np h'it 
^p uhil^hpp luuj^iupb'wphinifL ^2^uih 

30 -^ SS4 

UP^h ^ *[\"»"7^ ""^ pLittUtrnp uI,L^inbq^ 
LhnP^tuU . itfiyuJi nonnL.f3^hifh nii uljl^hu 

iikijuj^'h Jk2_fL "^t'^b niij'u • V" ^^V"^^ 

u$h luJl^h Jl^linLh unmfTlt iB^^fi * n^tnU^ 

H\\umnL.iijS uhnhinL. nu tulinn ^ liiuqtiiU^ 
q-h [ni- X 

nt^U inninilnLft^itLUn inii-pp ahnnilip tuu 

n^tlinp : I'*// inntnunt-liJhLljp iiiii ihffhh 
sfTli diiingnt.n nlil*pn 9 nfi tun "ZCtusrnnJ 
Lntiini l^i^p nnLnifhh I jip nhl*[^ «"*- 
yjiinnuiu^ L. ^^liiunuBhn^nL.la-hiflin tubnit 
ftpfuiifhnLP/ni/fin i ['*/ i\^'^hh^" '/'"'L^ 
nni-tj npl'^n ? nn iiiu l^hnuintj Ij^iflttuj 
nnLuphh I bn bnirrbjiniunbinnL[cfbi^n- 
uiUiiiltL tun.inin ^mn^^b Up ^luihiin : j'i# 235 

nni-Phifli^ nt- ttfUnkuJl; luqunnni-PjiijU ; 
S njU mninirnL.Pjiiflip ft^ tunuijtuai 
illrn^lrnnifu ^tuiTuin iw/ TCmUtLttij *l[^^'*'^ 
%UJJ TipiTiunhui nri ^iinnrjlih tuJlyh [jc^lfli 
an *-l\nhuuinuh ilpun tuaiiuL.mth * ^'""^ 
qti tthinl^ Ph^ dftinni bn lultrBiIlinilji nt. 

hn Jji^^nprinLPhifunijjt^ U^'^fP l',"""''-"'^ 
O^tuihu onUnL.phL.lin Lribnnthih 5 nn luu 
tupluajn^blj tfhP^ A/' UjiunimuL-nnnL.^ 
Phi3fuhnnilu hn ^iuhunnnnL.phL.uUh^ 
nnifu L. hn hhufUopU thnn^nt^hLlujif 
n/iL.U iflypii^ ufUijinuMun 1 m n-ia Piifli ut 1 i 

|>7/D/i wi unft^U ntnUn Lnutui puhi 
*-^\phuinniih apU^P nonuiumJUh jnijn t 

^\\^'hui utn-iu9 hnann b"£P l',"'""^^ 

"b-i : \f,ui^n hn ^phfftJi^P hnpininL. 
iCuMUp.niirj.nLPhiuU p-ninn nhPiuq^^t 
"hPlL ^p^'"pbui ^uiLminpnJ ^i\nbuuin 
ph Join PIIS" I k,P"'^jh * {>"/" li^LbblJtui 
pn juutnuinnLphifUnJ ifiu'^nL.u/ii ^ufu IlL^ib ^"Tp* ^^f*p^ ^luJiun* nir *f\/»^«r 
uinu fi^ ^tfut£^ "il^'^lf lf_lU^ * 1/^ uhitu^ 

mihhLut uw unLiTti nt. ^pPj^hH. ut^fuujn 

mJl^ hptrli ^lrmli,nrfLihpnLU ^uuuutp 
mhn ufujutniuuuih-fni. t. 
*MJIMt*- J>/>« utnt-^ut^ Mtnn^utliuii hS hu j nit tuiu 
^iiJt inuturh^nL.Jd'liub mflffrniwi* Jkrn9uA 
Uil;u Jhn htoUiulianLfp^ht^ntlff i) n^Jii. 

Lnuntfulr i t 

^l; ptjutn h^l^l^^ ^u^njuiLiuU f/Pfiufit 
^frqli tll^lf ptth^nu utaimtraL-P-hLU JW 
iuh I until iujip ifpLurtj x ^\uj,ia hu ifh 
u/iTi ^4 ttnjnL.uutu np 9 1"'-^ ufUnJ <ft 
uibmh IfnUujrft^ Lpmu^utt iln huufuut i 
Wju^uiih^ nn^uih nn uiu htT htou^frnmJtt 
hu cilrq^ I^^2^wt^nL.gh ^^ : 

^ luut ■^utnliUJL.stii t^^ nn r'nttnu/Lnhh^ 
pji nu utquj^^ ^ Qi; i/Jjtupt n^Liun 
TCuii^ utmmdhL^lrunt ^it^nJ 'fhp£.^n "'v 238 

an* oq.iniuLu$n ncriiutunUiPiuu ihp^^P 
%nlio ^luulirfbuiinL. ^LuiTiun funnni^lf 

^hn Jftuipn inL.utuLnnh I * Lwirujhinut^ 
'bh tibmni-l*rULh iPn uimuUuii : 

Y^^uufuii fthi't'^ "Z"'/'?, ^bu-p^vii 

^Cfirtunuini-PhLj/hlrn nultffli ? H'^l'l'"^ 
Ujl^u utnufliuti \\n€>ljpb q.limni.p^i-iJ^ t 

PIU" / Ml'^^'-Pb*^ ^C'^ihuninnL-jdhi-h^ ""['^ 
iliriiiL. ? IL. fu n n'^ n nujonL.{3^ hiJj tiL. ^/»" 
%nuia^hi-U P"^ I iMUnp Jpujj ? lupfitiu 

ufb 2CpuuMninnLl0^hL.bn : 

ub ufiumTCmnJuIrnn j nnoau ^luuuin nn 
bu tuu ujuJiup^:unni-Pkiut ubi-P^nlM 239 

tfu/^* nn pium ^nq.tu6^nt-P[jLU nt. JiniP^^ 

f^ntfli J nfi fih^fi^ tail p^^ni-illfu [fu^ C_L^ 
/'"IE P-Uitjunnnh- inL. XhrL.g 'IP'm^L^ 

funnnifuL bjnn^i^iri.tu^nL.PliiflJ m^'"^ h 
tiiSulrUiu I itfUnUn^ nnnlio nn ufu ^^^[^J^'-^ 
^Pp unniltrinL. iJ[i'ifJ ^ w l*h * 

V\fU '"-""'" "/' "} b 'Ul'fymp "'2,w 
JutumnuPfn-SiU /l ni ♦^^Z' umain^nnL.^ 
PhifUn utbinh ">/'''> PlU"! * 

\\niut-nnut; ahinlrJ tru 9 np bu mp^ 
L.ui^ iluind nL^biJ[ilihpu Xh n mnhli UfU 
lipt'i^p p^'^l ^ lyh f^P yuinni-iu^ ithinli^ 
^p y^ni-pp ^nt^hjitj *hhpanp^nL.pbifli^_ 
ahpnijp Xtrp auin^U nt. ^Irp upinf/it i^^ 
2^ ^ initj^tuunp!:; %i^ : \'^h^ nt-p h "f 

uitup J np ^iP Xfrnp unpJhnnt-uiu&Iju tu^ 
ffh^ ptitUhp Jiuum pLbpi • II. np TC^iPinp, t40 

4V"U ' ^ ^^V J"J"IL a^C i\liunLU .(\^^ 
^^1/ Jh^ ulrUtruMt^JTU Jk^ ^t^-P ' "^ 
^iWiui pofrt . A-i/ /xi* ufbnn ujutinuiu^ 

liuil^ tnl^uio 4 «/^^ iPiunnnL. iTn j /i^ ««^ 
1/^7/ ^ntuJufiiohn Jhqli frnl^tun p.ujpiulf^ 
^tuuiainniuS ht n n^ n Ln nh h p p^ nL qq-tu^ 
^nt-ifbfrnn hn itnmjth iH^Pn nLbiAtuij X 
\j'U lu I luu lihnujn juiin^hiiiuj X [^^'HJ3 
Jrnnnn mJh^oa t^i/friop irmiuiniuli^JJ*-^ 

Juou^ ppb^^ Jh^Luthq^ nn^ uiu ^p^l^nt-b 

^niuuufl'Dhq ^lunnnihjhlto ufli [^"^Pl'P^ 

|]mjM ♦ ^^Lnnifu kiF qiuLUiLuhnu ? np 

^"'-^ "iw h'^n-hpn h^^h ^luptjm-uh 1^ 

j^'nn^hp l^p . hu 1^ p ^ itflnutrX.lf q[i tutinp 
^P"il uputnmitluutlj mutt x (I'i'f piU^ltL 74"'/''^ jtUmhutinL. ^tuifiun 

^uiiuui uiii ^.tuUft^ '^nipl^uii.hfi k "/» > 
nni-g M/i/ LL-pui f^uiLnpni-P-ltLb up nL.^ 
^l/Utut^ CuijubUpb^ yjJthnt-^nj iIp'"J "'- 
'^^\nbuuinub ihtt^J ufuuful^ jtinp'^nt-pn^ 
*bb-n L- if^duiniii^^biSi/itlrp j\ np uhi pp^ 
%uiunpnLl3^btfUp nLUirhun "^^^''^Ifl^t^ 
^^ff-^ ^huiq^kiiil^ y\tuini.^nj l^np^^ni/p 
ufbijih nuiL.uj9u/bM^ uitllfu ^Uutnnput^ 
•appuM^ binp^nLpnbb-pu nt- iJi^utqnL.uUh^ 
ppu HLtilrUiu I : yiubu^pU^ /34 np ^^p 
hhufupp piupni^uibJp 9 u- jiupuitip up 
ynabhp tLnpcFiu^hinL. piLJ*'^ "h i 

i^'"J^ Pk np ftni-^ ufu ^2j?Q^^P[* }b 
anp^iu^l^p 5 uijuhu^^ y^umitLinStu 
2ntfu<p anpJJrtnL '^Pn^P ' "- wfj^jy^ P^ 
*TUhtnL. muipmuihip > /u mnl^l/ ll^P>B^P 
Liupntuip^ ? tiL. hihiuiah Ll. aiuphuJiu^ut 
^Mpq.n^ "^frtn uilrunL.p^liLU f^^/P 9 li» 

SI'S- jitfp »^pM(^ fit- di^^'^^^i^n '^**'^'^/^. ' ^ 

'i*njtq.l; . /3/^ /!/» i/ii/ l^tfnu^ '^t'P_!'"P'^PP 
""l^k. iP 1"P^'**^hiP "h ' uhiiumL^iJ tut 
^"1-^ ulfo JiniiJi.nLlJ^ nifhhn uiiunutLnL.^ 
uh inu (3^1^ nnL.o ^(pumnhin iy n$ nL-il 
hh nulin^iiliri. nq.u/cjiu^ i^^ J^ : J V h^P*'l 
tL^unitunpnL-^hLlintr Pl^ nn p'^l"P '"*' 
luftn^^frtnL nL. nq-uiinL. aiifl/hnn nhntt^ 
nn cJrnl^ Jlf n uitiu^b luouujlitjnL[(f}rut!trt 
ul^Q pLuinujinntf nh^ iIjiinnhnliflLrt yuliij^ 
^bffh ^4^ 5 Z^-/? kp^*"P I"/" nLlifrUiui 
nn nn- o ^CptFtuninuiajf^u 0/i2jii.uppiu& 

^'tl S^C (>/"""-" ^{\p[tui/inulTlj ilji"*/ 
nniu^ hniU."^ J *^\^ni-ijl^ r^nL^^linpt fiiP 
nuiu^ Luintindu L. jtil fiuin^ "^J^' '""^ 
infi^Cuflilflt Jk2_ ' lliuil^'liilfii /"/" ltuiu6^ 
ujuij^iuii-nLj3^tJini^ tiL qopni-iti^LJin^ 
tiji ^ uihinfi nLbti^iii^ ufunli^ : ^^^fiLtfl^ 
^mp.hUu p.nrnfnillfb hin uf[tin[i I^frhtu^ 2i9 

Uh^hni^^nitL ihnnXtun~ni. l^[lj"l^"l_l['"^^ 

tunp'^nL.nfiUhtin ? nt. qq-iu tj m.iw h n n Afrit 
ULnifu ^iitLJrbnL.n. tlh;^ ntH/UujfntlJi. uthu^ 
^uMintjpl; lulinU^ 3i/rqj*^^\nbuuinuh ^f^ 
4fu/b niitui itni^utiuh 3iffn Li/huutniuJui 

^VxiiL.^ Qiil^ on ufu jun^i'yni.^tptlrp^ 
gtLUh*hiitini. ujhinh iiun„iu9iuhiu^ ^utbh 
tin Lntllr^lfujo %l^ > P-"IJ'J *^^ "U '"** 

lj.*t*^^'"V * I)*"'//' ' Ln^it$uiirfiiiuin^nn 
t^hiiluutj [Jt^ J Xhn luJlfu qpnLumSr ntu 
'%hnn # P-'*'IU ^piuuttntjifL uiiulimLJili Jlr 

qb lb ii'"^U^3tv P^^ "I'L'^^'t ^""^^ 244 

hu ufu l""^hph" ^luuiun uiimnujujuutb 
mminL. tjpiuj l^h^ nnh nn ^jitTiuj nUh-inL. 
3J*n.P ujbuth qiunutrtPi 

turt-inni^ pnyuth p.uinlj mutual hhp ffnifu^ 

tikk lb kur^'^zbbuk^v ^ 

\fr^*>^ • \yhin^u LnL.q.ujj i^uitl' ' ^ "^ 
nniuxihtt ^uiumn mi ijiul. Ln^iupfrut 

(/*ti***** * \^" uiuhuL^hh hl*^n tun^ui 
9ni-U muuiltL aiunlimuiuar it^h mhuhn • 
ankp^t^ ku tJujtuuiui iiwiuuitrU nn pi'^t* 
^IrSlrinL. kl>^ [U^J J 

p.np tuiL,p [t p.hpuib^ #^^ '90"'^3^Hb 

nn ^ll^P^n ly^f'n miuu i 

\^^S^Ci^ « ^IriP ahmlrn uiuin X 
*l*rl"l"*'r * 12^*^ Liun^hn nn iuluq P/^ 

fiuj s ^tU^L. nn h^^p utUiuuL JI^I^ """'^ 

m-Jnil^ Hfilt^p ilhk lb -^'"ZtU^ "C k^^ 

pi^wp Ph lb l"^N 'P"'- twwiff ; 245 

ahniubn ^^ntuirawpbri. twrn-niuc^n '^hv^ 

hiuiu ) /ȣ. ufUtuhL wuiJjUp nbhiftL nlfP 

ijiu^u ftulj^nju [uhtj^ p Jp nti puh /34 % 
'|k/i/_X/ ufl^m^ 4 "P uju^ ppLu^k^ tuiPph^ 
uiuu tiL. luu ppmo puiUbfL ^luuiup uipp 
mnt-u pniuu . PL fy^h np iinpi^u lutn p 
puj&^q. u^i^u pUhinL., pnutu^ hu ^^-q 

D^jp • () l^^yth mwtr% u/uuuil} np 
q.nuU t^fip^p ^luphil^'u hm Lfruiup j lu 

^tU l_ p^^ll > ^ ""^ ^nL. pput&hfi Jpujf 2 id 

tin t^ uij'b fi^Q'tiJ wii iiih^ V * tr int. mtiL. 0(1 n l. 
yut6[tfi 5 k. n^i^ ^aii^irymj pi; ^»«/»^ 
*ntuLnn iriT rn*irinL luU ) L. mn f^M'vA Ph 

omphui 

i^f/iiut^ PL. /w"^'>/»^ Ph^ l}^*t. ^ ^^C 

lufUuufltpn i Ckhn nt-UfrnmO tlmiuUnn > 
/!£. Xhn iutuninwL.nnnLPfit~Un ? L. ^/»2_ 
iTutnhin i)n2^nLU nijuhuiua yumnL.^i'i 
fi#«_P/!u aninn uhtrphnUnLn ^uitiiun 5 II. 

iniuhiilthri ^4/' {l/"""-'' ^i\nhutnnuh 
Jpiui nUha ulrn,pfrnUnLrf Pnnrn-PlnuUn 
^iinhun U- YumnL^ni nlinnijUlr i^t n 1 
lutiuni^n ^luuujn t || /'>''"/' aiuumUusL 
kp.p^h ujubtioi puhiitL. I 

I^^m/m^ • h«iffcy^i/ * pi; nn 2CpJufnhut 
aa.iuijni-ir nt-Ui^iniihiil; j tnfftnh Lnlnuih 
fi/lt 'ffuui ^nLinnJ P''^ I < 

flPPhfl uj'ttintuuluiuUrt iBHLhn i U\*h "/# 
l/J^/f tfiun/f iln ^tuuLniJifii pi; A "> ki ^ U1 

ni^u^^iuitlfj^ ) L. \\uMnLiftJ 4p^"J"4^ ^/'** 

p^ninn jin $un.yli Jhtfi^hriinLli ^iuJuj^i * 

Y% iflrq^lrp[f^ uimhinL lunjjilf Jk^ 
UnL/tp. J Biitiq-tun nk. pL/'il'l^ yumtiL^nJ 
tPn nl^iP arina niJiii& nniuint^ ^0111111/1 * 
yuinnu^nj '{un^^^hh I^njni.uuji^ tin fp^n^ 
nnL.p^htfu P/U"l h/'^'" ^[*^phiiinniih XhrtL. 

nni.phLti plil^ nu nonuinnifbl^ ti[flijyn • 
u- ft^i ilfiin^p^U ^uiuinuiin hinp^Pn^frt/p 
k,P43^"~^ "U *"/_ ^'^h fi'inli^ luhmft uh 

l:b ' 

^t^in^ 4 tluipt^nL iP^ utu junn<^nLptiUtr 248 

ujjb^ih tfuttTtuUMl^ ml^ui^ I; hnliil} ntt 
^5%t/iii/»/riii () /r£fn.u ni5l/h^iui hn ^hrnub 

iXiuta /w^/ iQ^ uiinirii lul^irt^ 4 w*^ 
linn ittbh-nLaiuj np ^uttiLtHjutj TC^uat 

<'/"" P^'^^'^b^ b*^L UlI^lIL ' Pk nil 
/ri/prt ujtflfbL-nu ufhhhui tiuimuh Lhn^ 

^^ nnonnbutL j fp^l; nn ul^li tnainfi tnn^ 
iiujj iPn Jl^L ^b^ufUnuji Irhlihni^ iTn ilhn 
tnrtLbn iLtuinL PUJ"! nnh nn uitmuli.fw 
yuinnL.^nj nt. '<^\njiUinhutiU ilpitii nufu 

P ^h'^y^^ ^/L"^J ' ^[""^h^ nn^ <ii/ Iri/ 
htb-i up aiuiluiUtuL inhmh ufUumJUhiTj 
tjp uihnp u np JJr u n Liiff 11 |'i/i/i/i«-«T/7# lurc 
pu-p tjfrn^J' autinifh ujiupintuLhpnLpbL. 

V /'V^Z^'"/^ ' "^ S^P (It"""-" M*-/'^ 

ahinqiuOpu ujI;u ufuhLiu <[i LpUtup lu 
lk^ ^tiniLpUni I > luhmh puhiP hpbV 
/?4 utpcrtiiU 4" np anLb P-^inp Ji'ih^b- ^4^ 

*»// h"^p P-^I^P "'"pn-nij uil^ii JiTnfubyu 
Lujh pJsutLnntiLphtJi up ititJjhltuii I'w 
tnnL-Anj ihttujnJ'bl^ ^utth (ftouu/biult «/^ 
■u^limlt ^2^ np utii qq^^J^LtPn tfbl^ l}^^n_ ^ 

huytL. ^uiauip yisiiini.&ni ittn-Plfb tifrn 
^b 1"^l_ ^^-P tilf^pyihpt^ttp Xhp ^np^ui^ 
t/Irf^trpunt.q. t[p"n * ni- ttli^i. ^^ "klL 
■iih-pl^np JfJ^*^^l'^h^ '>-^\phiJittnub dptui 
fltfl'inil^ 5 li- ^p \]nt.pp. ^ntf-fiffti otfUhL^ 
^hifbp HI. OopnL.fd^hnLUp fiJljnpfrinil > 
tuituflih utn-iu^tiripnL.p^bilh tPp p^^'' I * 
t»fi lui mul^l; hinhu yuinni.iu& nbpk^ 
-nt- iifbftp '^'tiuiqiubnli^ x 

jfbtr I uiuop J uju lip^l^nlfb j ^huuti i 

*l^rl^^'*r * n *"///' ' fniifpijiu p.nfb Jp 
il'nj > n^ tain p.ii)ti^ r^hi^b htn t/pXp 

'uuijp I 32 Ul 250 

I; uiU a/^/i il[itn] hntnan ? nn Ck.h n Inn 
tjnXni^Lnn luuufuL "^6 Jh^ PL. B.iunh 
t^u^L iPn^ ijiiuj/ifo'lt YjJtnnLLU^ uhnhit^Tt 
tJL ^uiiintulinht^li 7 u. ixfrn l^/^'P '"^ 
uuufls utyh atunfrniun L. auttihanL.^ 

tLUhi^i : Yjn ^hn Liuthuiuiupm /i'_ ^ntn 
nq-iunni-ilhlrifu nL a.uinA.iuh^pUh iiU bb I 

A^/i tun/^^intlp^hifhn ilfiiujlt l^uijfiiinn-l^^ 
nn shp, thin ill it phn ri- uf^fiituinjin nn 
ni-nh'^trnh mi innf^ft nt. hn^^'li^l P^ 

LnL-fp^liiSlin^tni-innU l^inil i^n^iSmh^ ? ^"^['^ 
tinn ii/h Xhn nfliXffd il^iipP^iufini-tp^lriuh ji^ 
nt. tliujtri^nt-Phufup *^frin l^^Jntnti-li^^ 
ij[t I '|»^t-^ "'-fbz [t'^^^^^ClL \\"'""*-'"^ 

q.[iinfi^ nn ^h^t u^mf^im^}!' t; uji^il, j^ lu^ 
^bLiu Xfrn anin^t nfiinnifjl ) L. nt-^fj^lr^ 251 

ppli mi ph^nnpJi^ihifhnt.rL utf;ii uh 
nfri t *j\/»i-^ hn unum/n_/^nltfrnn ppn^^ 
itlri }h^ nL.nfrn i *\^nLo timinuLnn ik P 
hn hplutuuni.[€TfrniUri ^^imntuhrL pjituink. 
h fininn unmt; t Yj^hb'f h^ni^"*! nn 

unt uiri-Pli-fi hsfiUiun^h nntflih i j *J^n 
Pli I'-i*! 9 Yuinm-^ni niuiifUtui tt-hn n 
qnnuni.p^!tLljn h*^"PP^I ^^^nhuinnuh 
txrriupnJjt i j.\njnn luu pnuUhn n nLtrhfy 
p.u/u ifru tljiiujU fcfl^ ^hn LiuifiiiuJiiipin 
nt- yun nq.utnnL.uh hint nt. t*iunA.uhi^ikr 
Pfiu tr% X 

I \/ /' tnuLunlthnu 5 fra nttuyinh 
fiuiinJih Lhnuinif Alrn[i htouhntui • nn 
luU hil ujutnm^pu 4r/»* luuhjuL puLinL. % 
y^ni-qjru nn «n/_^ //i# 0^f/i.p 'hhnubnfi 
unn ok^trn lufUniuUnn nt- ^^/» iflfitntflf 
tj-inmL. tjiniuUqn x y^inJuiiij nl^\p nninnf, 
tlhp utu fjrl'^'l'"^ npni.niu^ u.ufulrnnLU 
tlpitjj X Yjbnbn Jpujj tfuiifintuul^^ ff"t-^^ 
hnp.nn |*t/i/i/7i_^/;y lun-Plfu tun-ufu3if/i» 
UMfjojp-,^ r^h-int. IjPIl^^ ^4 ^ ♦MJIbh'-^ <R;» utnub JpuiJ ujbtnh rfUhu dhnjuhil^u us 
%L.ut2_ V 

*l^l*^^**? * l/** ^*"-^^^ "p muinn Jput 
inif tltyll ^lunutiLiP iPn r^iriP : 25* 
trJ\uJl^ ltd- ,i„i,ii^hpn,^ Jl^^ , 

'^-f' ^"'-^ Jk& l„u.m, Jkth'^ t '|w4 
-pmn^f, j^f, u^pb^nu,i <""«"/' » /i- "«- 

et^'^cc ^p '"'^^^ 'ik" ib »i^pti2 254 

utiLri ^uiuiun x '^^P tiubutul^^ tui 
uh Siiirn iii2i Irn i^ aninn luu h^pui 
niulihrtnuli ^luiTun inninnLiI SHJIS"! 
%nt.tL uiiuin^iiuruutL. It- ^[\nbumnuh ^[i9 

uinLuma ^nn^^h nn ^ithnnifuh ihni-ri 

(d^h f^P \\ninnt-uiS 3ihn fp^nn intii^ 
ftp uhnph "hP iutn-iu9 hn[J^iuo ? ni. 
iulnutntu^pJ^tp ulfii-ljIiQ J PL. lutt-hinfriu 
Unu [cf'^ni-iiiH- p jijiiinL. n§fjun ut^ 9 lu t 

^L^Hu niifUtLti$in Un P"f''t ? ntlh inij^ /c?4 

4// */i4* i[inuiL. Xfrn[t x 

\\^U^nL nn h"f^P it' I ittiitmntnuin i; 
^trtj rflianifuh int. j pi; nn hnhu trn 
PuMinL p ji'ii^ lUrn^hnUnLq. ihfn/j qpn^ 
Pm-iT p^frint^ ni. '<^^\n^utnnu^ '/P^U '"^ 
iiJtuLt/l*frinJ^Ut^ X ^\iujtj rj-nL^ uiu TCiuiI^ 
p-nij_ hpPoj^ ^^ ni-qfrp/^np ♦ nt. u^p^ 255 <||4m^ 4 /»/» i/lrq.pJr^i'hfif^ 1J_2j"^^ "*- 

"b iP'^U *^^/' iuui,„l[i"Ij[,^p^ iqk'n^ h ' 

'II' U ' 

I \q'""u ? tiji ^hn limtriiiufuitin nL. 

L ftiPmijiu^ frqli^ , nfi qni-^ [uhqTC^ lin^ 
linuuL-tuj^ i/bquiLnr,^ ijbotiliiul^iuh ^i^u^ 
tnfrqnLiij^^fyp ^^ x 256 

^hq^ oaljirint. ujiunintui-nn «i^ . f-itJi*! 
ij^iuph^ 4r "/'* /f^ Jk& nqniiirtiL-p^hiuhh 

^fni upuijli l^^nUun jtut^h I ^hn ttpinf/ii 

iUmuhUhin*^ lifb loJ uinnLJdhL^i n x l|"'^ 
ptflb h "P yiiinnLw^ Luu \^nLnn ^nqbu 
la I mm I Xhafi : \^^n uitU-ui^ i^ ufu ^n 
tf-bu nLnh^hnnuh nnnlio nn htfrn^ ) 
hnnnL-uhui I 5 ni. uhnniLnn t;nU A.hnb 
ujI^u * hn trlfrfiL,p^hiJlJti ftL. nnnnJiiLphL^ 
%n put in ubar hu : 

likrt niupirntttn fmnuiF^ l^n ? tin A.h 
nb ifipLiUL. ul^L uijjin Un ♦ tit- 3k.hob ^(l 
%nn^hu tnminh-^ni-PhiJj 9 nn Ahn uiiun^ 
iniuLnnnL-fd^hiuhn ilpminil innL.tHo p"'^ 
uiuinnnLP^htfbn fnh^ • |V' U"'-/'/*- '^''». 
«Ai» 4" ' "/' ^^/' hi n^iittiuhi^ M uinfa rnt^ 
uni-ij^ nn JmiPnimuo Xlrn tuill^ jiuUijttiU^ 
•PA^ 'Ip^I ' ''^ ^trqb lart^iuylinnr^hij np 
ftnLp nt-qtrubp lunoP^^ tUitrinL. munp t 
VkpujL. nujt.ujLu J WuinniSnj q.uitjt;^ 257 
itL. Jiji Wtt'tpp. ^n^pffii ^luiPiup ly^'n-l^i^^ 

Pph^ * *(**^ 7^ ^^/» tunolp-o^hlrnn Lut 
£i^l[j h ffp uniiuUti uituin'SuunJbhn uihuih 
pfijau 9 ntf bnUiun mirubiui j /?£. tit^-iUi 
^i'JJ^[b qoptuunp k^' P^^'L, ^^P ^'WfL 

li»ou/z-* aujfjl^^ %"^'P Wuinfn.^ni j m. 
hn J|rtt./ii2. -!,"<?/''*' ^uiihun lantuyjitlio 

nhumnuh ijp'"J tuuiLUL.bltb^ * p-UMiij /ri/ * 

b-pptifi ufbnp lun-^Ji'^ ^[^{^"^"^P^hip > 
iif/ri# ftul^njb^ l^iuph-^ I; np i '^ntj.Jib Ln . 

33 «2r ; no[(rjjn ixlrn inner iiiutuLUn il/li linhiun 

/»Y///# yuinhL^ani tHyL '>i*nn<lnn p^JtnnL. , 

. uh int, : ^\\iifliqli [Jl^ tifi h"^p A-hn^ fiH 

'yltnp^on ii$iL.iniiij i uiJi ^t; P h^ hnhu 

, Xf'~p v(*"'/ "hk ^nh^ ainu tin inh{iwo 

■\ piijuinLh <fiuunin uihmh p/i^ui . ^uj 

iuiu iiuj uiUrip ^uiiJitJp 4* ^p P^'-PP ^1^ . 
, t. Ufi;u l^p%inpl^ Xfrtjji lip ^"P^^p '""'/_ 
%.l\pbuinnup ppUt^ iiipnfriiiUnp nu ^^^^ 
- ptuo \iupAujpujli^pbhpni-U ^unhnp I 

W^b^"-P^'^P^b^ #i/r/i4 o limL- 9 np h"f 

nttni np nm-o nLphp Llrpiu ppiuu 4^ 9 

yjJuinLtu^ juijunth unLiinLu hp hfa^h 

. . tlh rtp^h pU n un Jpujj ^jiu^iu^^mpl^^ It, 

^{Kpfiumnuft ifptuj jnjuhp'h(iif. lb qp^ 259 

pilifbffu tjjiuij JmiPujui-o ^h^niju : 

g^'^iibu ^t* 4"'y^ ^"tb^ \]"'-ve^ ktLV^ 

«/_ ^^\nhuuinuh Jpt"I iuiUiuL.phlr inL. *uu^ 
jodiui^ini.PliLhn : \\LftfrifL ^^^'1^^*^ 
LifUiitiP hu ffl'ohpJhu i^ff fitu^ iTf^ tl^^Ll 
tinnJ^hufL. ^nah^ \^ni-np. uj^liirtli um^ 
n-ut^^inpr^l; ^^^ qhq£ji q.$u^L. t \^if 
Ifu^hnl/Uu J^mL <^ luhtnh Lnhiuuaflfi^ 
fm-iTphhrj : Q^hmh uiuiuulrtP tlffu^ np 

wiui 5 nn ufhbljiuii uju a.iiiltp luhmji /y'4 

tii-iunni^^htJU tin ifi Ltui utunn ul^^Jl • 
^friP nufrn nrt^ hu LifhtuiP Lttntitunh nu 
tuku ijju ntultbu a.utitiutnnnL.fp^^LM mm ix 

«// LmnlfuJJt*"f* /tdfiiL.iUipnL.pjiStuL-^t j 2m 

nntfb^ itii/bulL,hu htTni-itfr uay '^tui^ttjinpt4 
tiL an.Uuju ^lutlftii^u ihu liitUiun juiutLtu 

^^ nn onhhinL V^uuinLiiio t^ ufh iin 
plruUhnnLJU luSClr iniJU inmm2iiarL.nn[l • 
fS-iuitj luh KiuiT^hn [crt^ nn itiunnu i^ 
inULI^^ t/i pnh uU^nn inlrn[t ui^ : 

ujivui2Cutn-n 5 riL. ul^li Itiiich up mn^iit 
aiuuinutrpp uut ^nijnij ih-nnLMnn[^ 9 tu 
TjujuIj np^ jtftujl^u pi; P^'P!* "J*^ uiuup 
LpjitiiL.ui^'iiuntjiil; fumnnpbtuljb mjlibut 
iinupli uly9 p ? p,ntni inptnu Lui/lrltinihpL. 
InuLiuujh inhli ijL.Uiiji,uuJijspUfrp/!Lb inl^in^ 
l^ np i/hS 2_^ulto p^iiiU *. fp^i; ap ^"I^P^ 
vpU sp/ijii/ "h ItiuLp iuuuuU.pli hp Ullf 
np ill inhuih ^luuuh i 

y^ iimnLtiio h^ np Jup bhiulipp up 
u/iu^l^ uti/l^ op • a 1 1 /I hp Ji^9p- ul'ti^ 
LnsutpiiUo nL. Iip^iupcfhltn j U. imp l^ 
nt-Phtfop ni-hhlt^ " . i\iniu Jbn^ ui 1 
uil^ino 4* np uh'p LhmU^hb uitw^ujii^jnL. 
^huiUp ^ijiuuip piuiii ^naiuoni-P^liiJj nit Lnhtuj J '^'10^^' I ^^n uninbu qpfl_^ 
9ni-J* pltfrinL} nt. ^^\nbuinnub 4p'"f 
innitr/iuhn nUlrin^ ujlJiotfntnnLpbiJbn % 
n.ijjiu lujUfiL. utuhitujjhnL. tuu u-iifuhnn 
^bn ufUixnlt a.ntJU fff^po^nJn nt. 9>t'^^ 
^nijjt inbinh PIU,"] i *|»aii/^ /»/»* tfuirinn 

inb% dl^Pll J liiuL. Xlrnb liutn-iu^^nnr^l^ 
annoIritTL. j luhuuiL nn luU nnut,^ ^1 

tnnub ijjii"! wiutnLbub-Zhbri TCpUiiinintu^ 
ujt;u Ok^hn antfu H-^n^^n ^P 111*^1 ' ^^ "*" 
^nPlnhjiup p.mi],uinplri_ x \\iujg mu q[,^ 
uib-iT Pl; ^nti^% WnLpp. ufu tl^JiP Jh^l 
t't-php Atuun.niJ up 3>.hn(i Lujuhnnn 
P ILl" I Lnnnuji mu nufhb-pp puhinL. X 
J]*Al>^ itpuinj utu abuibtiD np uiV ut, 
uuiUL uh^L Lb-puinJ upU t; j "/'" ''/' ^^/* 
lunuiin ijhpn.np^nL.^hufbp Lnpowunt-U: IE [j"^^lilih^lJnLq. l^p^l^u . k- nfi mjunt, 
UiilhrUuiJij^L. tih^ 4* "/' lul^ti^nn-nn^l; 
aIt^I uh^JL ' "[' ^"'^^ "'" p.iifukiifi^ [^k'P 
fw^l^ku yjcm^haiin iiput^ x i^ || tufunij_ 
til- qnqm^ ^nnb%frn^ni.n JiitlinLpbifltn 
q.np^fr/ji^^ . ^tthiqb Y/tintiLiu^ 4' "/< 
aA-^i uiriiuhnh% Ln^lrnann^l^ } nn I/um^ 

^iij2C/r^i pUJ"l»i- ^uiiTtun^^ ? ^Vtt- * /* * 

13 » 

a/<i Lhnuw h : 1)*/" ijzi^^^^n 7'"-*' "''< 
/ianL.iMjf$nL(3^hLU%fTtinLU ^iitJiun •> /^i, 
^'h^ji^u luitiufltL lihJuttjJb J •j*^"^ nniJi 
jfni. \\nlfuiui.nn ^onpri » [^fnfuiuiuu nnul^ 
Ulrnuhnhn ifh^L lofiiunni-P^htJU tin nnf,% 
hnPtui/tL t W^iu luii \]nL.na. ^nqlil^M ^ > 
nn luniil^ Xhqb hn otrUnL.f3^bL.Un ilf^^ 
^nn^t; : y^u on^inLpfriifiin Jpnjj «iA"p 
LiufunLtPn fnpLunl^o i yumnLf^nj "^^^ 
nh^ f^l* ottUnL-lp^hifu niJUl,%utp ) /l okbn 
^Jul^jiU qopnLP[itfifit uii attp6:[i ^^4^ I 2QS 

ulrn^frj/blirt ufltnn hjnuihniliifhiihi g^ ir^ 
flkp * Ji^ntf-ltli f] nt^pf^l^ p^qntfitfr^L. S"*^ 

hu^fi 3,frqli ^sdjiiPtLiuj nnLuniful^ q^n^J^ 
ttruiPL. rtL. ^i\nhumnuh ijiitui mu£iui.hhtr^ 
itiL. X y^uJtup^iiinfrui^o^ hl. jniuhnh^r^ 

piultniu iiihihh nmUtiin ufUnJhjiUhtuiinu^ 

T^^tuujtu luJl^nLn. lu i LpqpnLnhiTulinlr 
r^ mnruou X y^uinliu JpnH iTinUnuinjijl^o 
nnL.o iun-iuu3k.bu trnut^ luinhiiuhfi % I l«M*t«tM*Y|M«Afl .*HM«^«MM«t«f^ M^«f{^|» )^*«*t^U. tH**t^i^ 

ViuLnnuPjiLhn l^f^ H " ^ H H^''^ t/[fU^i- 
utuinhn : y^,L. LnJnLUufUn nn luu tt-hp^ 
^n y*^uinnL.&nj on^hinL^hmiPu-n oainut^ 

Liuil luunn LutnniuuJtn^ lumlrun imtn^ 

YsUI^^'^-P hi^'^U PIU"L "V ^k *^'"Ut 
uiU luou^hrnh LujnnujiniJ P^l^n itU^ 

^frnnifu ^luiPuin qtj Pni.iP nUhtnL. Yjl^ 
innL&nj uin-^lyp^ k~ ^hp {][iUfiLU *J\^^ 
nhuuinuhb ^utLiumiuinL uhLJa^lrnnL^ 
dpuii iPmtPiJiutinJji y u/vhl^tu hn tininhu 
Jl^P ^nq. riL. l^ui^fii tP^ t^H3^J ' 4""^ ^65 

nufbiut tmn utuifilrn ^u/bh ilfi^ b'"V<^ 
''^ni-firfuhn ubiunt^ui^^ p./r^lr^nL.ti iIp'"J » 

ithi yJlrUmJir^ nt. y*jltfltmp.iu[ift | ^lul^^ 
^l^iP^ ^Pfl^n^nd^ ' luliiiflilj^ ul^ll^nL. 11^ 
nlnPn^ titi h*Ts^n Liuinuanhiui jij^uti-nLJt^ 
^ifuh 5 nn hfi uijl^ luniuntB^^hji ft qty^^ 

^(L *^bC^^^'^ "'- bt}^^^ ^^atiuitUi^^li X IJiL^ 
pfrifb^ uiol^l; hitiL- itniilj^iiiL.fih i^fiui[i ^u^ 
ft n tSli tuLh a i/jt I tifu Alt iuiL.nL. <p nj» ^ \ \t£^ 
■innL-^ni bnfrh Jiitipa^n iniuinL. : 

^nni/ylrinlL. WumniS^n/ itfu IfuituiuijuipnL.^ 
^iruiUn nk. hpjuuthnu^lruihji^ q-l^tTl^ ^ n^ 26C 

hppjiultni^^frunj imuhn hniuo uiniuniuu 
uhpnLli uh^ alrnrttuuiftufhh*ii Liunatun 

autnXuibiainliU ^uint^iuLrtn h'ii x 

\di*h fff i^fip[' t^P itiifi^u/Piuiiuttnu 

Phutltn thrt/ttnt/s {^nLqfr u ifjt nrf uitiufliU 

• t^hp ufltSiinttuh nnt-Pli ufJb nuhuitflt^pU 
Jly9p tl}*'>in onl^ an pfttitilMutinL. 4^1"] 

• ffifjUU X 

ufUufblf luUiuna ufuilririitfufftni-Phifu n 
hh f Lni-initij umnftnt-U lUttutlib 1 ^ittuh 
tin nh" ffP £^ tjti iiijUKiuift unrtmL.^ 
P^ht-tnifrn ttL. ufiisnnli-lthn rrtnt-UiO^ c; t 
*y^mu^ tfiniFrnniu hrt imc^ frnfituilnfinnL 
P^hifun HL. *^uiatM.hnnL.^hLlrrt ? nn nnijb 
utuu*hli hnhu rft^il u/lf^'hit/qiijfjn ni. ui^ 
luh nuifum qtnunJfrtniJif^ lf*'-P[! ^"^ 
Lhufh^hn onfrnncit fph ift «/i Lntnnha 
tniuLiut-lfu t \J^inilftiniu hit nu$n,huUu>i^ 267 

^bv'u*' 4p"i^ T bv ^^^'"'"ftfi "bv^^ 

iinifb ^iutPut^t > n^ ut^iinjU f3mihli hsuttp^ 
tjjiuij J n^i u^ntj^ ^trqlt Pnqnt.[}fru/it tiL 

"^ bv -^""ISl'bk iPf'^P^'^^ll *ll"^ > 
bv 1^l*"^^^lb p-wntfn»unnLPlftuUn Jn 
^iiuj n^i ^haji ijnLifni.ij ; (' / nni^i ujut 
tuUtuntL wujkninfutnnLphtub ifi^9[l ujh 
tnjt l^humu Jji iniul^iut^tth mUiuuL Jh^h 

^iu^ifrq.ni.p ^\*vkblb *^V- 1^^^ 

W^wv ^^ ii^vb-p ^v t^ '^ ' "V 

i^ni. utfruutl^ upturn nuki^iiuh^ip^ Ij^nlinutnl; > 
a^iril'^ n^i /»^^/» Jhqli uifiulrii 4* nfi fin 

sJhii trfi2j^^k"^Pb'^V. ^"'""^^ut nnj^u 
fi^ffrU at-^lt^ mJl^ u^usmtiLl^^fulrnin^ «i/> 4!^liiua!u^a a/uuinb. "^iiutfaiui upp.utibu^ $ 
y% ujimwtt-l^nidrnrr tmuiil^u nnifu tup 
ahmhn p>mtn lUiununk^ ^uttn ufuit^'dtn^ 
Ifb : Jc)*4 fjtp w**!"*/ "«/ piium^ linUiuOf 

OLiu^i^ ui^mh u^nhu^ ^ni^ piPfitp ^H^^ 
m.ntjjL tiL. ,pjtt, aninn- ^na^ntj^ PL ^nU 
^"l^l* H^nnLfp^htft^mh^ pl., ^pl. p.pwn 
Jjp^pJri • L. ^(W_ ^l^h-pq. ^Pk. tuUAftq, 
ml^u uibmb U;knhu^^ : YupUg. 4jfiJ^ LH^^ 
MiuinpL-l^r^frn </r ^i t/jt . luupb^g tuJlylf. 
a^tuhtrnpL. Jl^^i pb^f*'^'^ ^ 'h J^ X \^^[L^"^ 
tlprnuj LUiJpun ilputi ppituih pn liPLahu, 
XfJ^ J pi^'jMUMf'i^ l^t; LnutudJ tlt^L uhuui ifn, 

fufri ? pn hmuSk^ luutri^ ""l^^l ILIL' ^ 
^/r u inhu%Uiit pn^ itflt ^hn'U "^ Pinf^tuih 
h-ifiiiuUpi^fp^huhi. <^%mniuU/iPL^k-u/lsp "^p^ 

juhpiunpi^PhwUp ni. kp2^k"'-P^'"^l!!: 26d 

trnLamini-PhuiU ) nn A/?^^ uiJlpt tPuin 
tthh ^uujnujunmt luu hnltnu uiimnnLh 
iiufl^pUhnnLU j imbo uthiuuitr%p tuhinh 
tiifuhumlt^ ptum irnPu/lthL ni^ ^uiZuijut 
LuflM rnitmufb b^ufr n j L. nniutUintL^hifb 
|i/*-^f 5 nt ahnhn > L. ^iu,nuj^^uh-n * L. um 
%iuhLntl p.ninn bnl^hnn l^nuLnuh iiJlu 

[tftiJj L. %lrnnt-ldthiJnih-nnLlj iuujm2CujrL.n^ 
y^uuinL&ni tuu hnLnL. iUininnL.!^nUknnLMi 
mlM'^Uiumifun. ainijntJlii[» ^t; '^t ^ l\ Py**^ 

JJiU^Il. Lhliiuunn uiU onp uju ' luium 
tiLl^nbhnn ^luLbinL ilj}"D ^nuip nnifu t 

ir^^tiiL ^* i^r^-f '^h L^ 4* "'^ 

utin ^luiuun nn ^Hahu Lphpi^iuyuiuiunL. S70 

mutU^ nuUtfUmu nniJU 9 tuhuih ai^tuu^ nn 

4 ) n^i immuLnnn t^ [34 '^/'"'/^ aiiLlji 
p^i uin^^U uttu9lL.n ufuiunti iif^k > V"' 
«i/#i/ |'Mm//*.^/»* mint, <|>/)([/'>/>^ ? ^ ^"^ 
in^i uui^nun nu unt-na. litulfuhnntjU ut 1 
qqjrtL./r^ nu tuuilr^ l^^i^t (,)»4 "/» ^^'7?1 
ihntitU^ nifbbu ^4 finLU^ iiiu u.iuUn uj^in^ 
qq.iuu . /u Liun^htP /c?4 -^/mi/i utl/amu 
nntJb $tiu ^^ n^"i[CL f7ff '7^/' "'Z ^^ ' 
utiuhljjUi hnpLnn ^Cyi/iunhin *|\/'/""^''^ 
ithiuUhnniJU Jftiui uutilrn tfu /?i, itfUnU^ 
uhiLj^n uh^h ah ^ahinilj iiL. qYuinni-iuo 
uhnhinil^ L. utUnn ^^hiuqmUn. niU^lf-^ 
hnffuu nltuhnbh ntiLM P-^"PP£. f*"^/f^L. 
t/liuii n njuinil uiUnli^ "hh *'*nhh ni- an 
ijb^ lb jiun-tuP iurf-bunufd^fitJU up niflilrnhn 
i^bu : 'jk/Ji-O huiuniun ) iL. inuiL iuL.hu b 
iPiuuhn nn lubnUu ni-Uhrumo tjuinrn <4 
£^4 i^fiiuiu lumuuiaL^hiuU nt- ufiunmiiiLn 
pni-fa^hutU LnJ/rninnhnh j ^lututu ^Pp 
Uuipjiin bumuuinL^hufii ul. Siuinujanju 
Miuwnunj X 511 

Pit Lb tiLhi/iiut^'ii Jl^ll tifi llfi<^tlk > ^ 
o/ririL Lpiltiiu X 

nni-P^htfu }p/l p/Jh ^h ' ufbhLiu iPmp^ 
q.nifu ^ntflth p^pnL.utn- tiL ttfftinJh-i^ kC^ 
"^#4 nuLhmkufliu t 

iXuiph huiiPu^ ifittirpmm rtniJs 9 up ^flL. 
^nahn luJlrUL-ffii \ji inhinh iIL ttStih * uf[t^ 
in^t luiifph luit i/jftiiL. lutLbtnhiifii . ^ni. 
'^'fi,phff. af/tnntihivptrinL ^1 Lpqiti^ ^^^ 
nfflihprtijp ttL. nmplrpnJp u/hitih uiu^plf tub t tnnLUlrpp piupiuL niLturunl ihuntlt 
hniuh pifjiflt ) nnUli tut uhpufru Jl^L 
UttiiUp ul-9h h-hiu& suL.ii$np nriLptt ttttL. tnuiilrutif^ Jl^!^ ufbnuiitti ^tl; ) />L iJu r^rtLU 

tL.nL. uilrq^ itn y L-uj^I^t^ frtrtL. Jh^L ^wtrt 
»/^Zr utf uinSitlrinL. iriti nian%iuu » nL. ut^ 
tuiuhlj^K^ tlf/'b^h- nn u/u mu^n Jl;Ph^p 

■>^pph ^nL. ujirt u.iubh r^frifin. 9 P^l^ n[t 
YjJirinL.iu& Jtftli lUihKUath hnhuin tfiuilui^ 
^*uiL Lhiuho ihuiinL nn p/lj^l * 

^^[ti^nLp Ph^ ^ni. Iji^fritfUppq. ufhiuhl^ 
^^nfitfbiub inhifth hnfdm'i » nL. nni-li ^f\j^ 
LirnuJnJ njbi'nb nnn-tu^uihiutt^ ifjili^u^ 
fin uiwnujhini- pfl^u uth tuJl^ thni-hh^ 
^inifu ili^j^t' b-nui^ uii-ivqp^ i \\L. atm^l^ui 
nn^udt itutuufltuiL inhuth ^p^ ^ 

i^ftd^uij Ph Jhk kmp tinifbin 1/^ ^^^ 
iutn J labufbL utrA ^tynl^u Jhp njjut^ 
huto^ hpLhnii h; > nifu nn amnutL utLiu^ 
tjIplM ^ininh-finjp pft^JtuO plll"P ' npnU^ 

Jkkbk '^ktk ^klb '"'"pilkp'i^fifr k^p^ 

iiinilii : 

u uiUL utLiuq^ IrnuiS ^u>nJiLninL.nn ^lu^ 275 

^tuniuLnn iiL. Jji ihoUtuLnp am-Umlrn p/^ 
1 1^ lift' ? ^ Jjiihoh tniunjfu ul^l^ ^mui up 
il^iufb ufbnbnill^ in^Lrih ujnJbpJlrinL. pi 
jujp ul^ J tljiibKlL. np luuh^lJ in i p.ninpn 
ijpU ^Lutnli/r/nL pi[uflj npiujip uiiupb 
uhp uthuih ^pph luptilroD^ np uui tuui^^ 
Tip Jl^ ^7 A 'J^'^piJb * 

^hifitii A?4r np huilL-i^ hjutult^ luu 
p.ufulib i/pLuj funp^lrinL ul^ ^ Jpin^hp^ 
'hhti l/p^nirbh nt. hp^tlirifp-h : [i\^nn tuu 
luuuthL tUiLui X *K//it'.p /in* P-"/"P "V"^ 
sutth pujquuta.iupn. anLumpUlrpnil ^^^ 
Liuciuo uitnphhhpni-U fd^bLnifji P^ 

ffnt-U ^nttffu uibpfiLpm tuhmh luufph - 
iL, uifUiinJj €TiuuuihiuL iiWuhlrilfli hm^^ 
uuti * TChpri'hnplfu utujphinL. uLpuiu^h 
iqI^u ufhtnh PII21J ^ \\ /^^"^'t "^"'PP^^^ 
pnL. Jh^ IP^h'-^'Ip. 'ijnpl/ij ^np uthin^ J"'^ 
n^iuPLuUini wujp/rintJp ^lunujp nL. up I 
b-oUiuL.np cfLuuuuJiuifUlrp ini i[p"^J ^"'^ 
inL. np pifjni j /l unJiuuihlJ lu i ujptnn 
pun^iuPufli LUj luiupk-indp j II. u^ftuijt ^^ 
pnLhtijl^l;^ win/uL.b^ luuifitri^ irin ^ 
3ii uJ >74 

^ifi'utj/irrifji : ^nabu uffjmft tuujnft liir^ 
uhmhufhu x 

LtuiT fft'ynLLU 11.11 Lfa- It unt aninnuslnuli ^lu 
pb^n 9 f^P ^ntLhli ujbiJtb ijiujhih h'"" 
^luph hn ufh Jut hiTCufu nnini-fd^huhtn 
i/h;^ ^ufutjJr n^hiu I lup^uin^f^U JhPu. * 
X^nUiuu Ufi ntiLb ujO ^lupb^l'^ "Utl"^' 
PlU^in. tfLunujJtiunlri : y*lj lujUKujih 
putui 4 ^nt. luu uipljJutn'^nU t/t P^ '/"'^ 
ihiuiu liuiu ^lupiuu p.ufuhnt;iL j nn 
lutJt nn ^PL jiuL-hinfrhiuLufu anjm-^ 
fd^^ifut^ putui hpLutn luhuih nil}^^ ^nt. 
luu /^Irtitlt^hn. ilhPtL l*nui& ^'"^h ^fh 
I^iu^TC uiiuplfuhnlfit I [\LnhifU^ ^U 
l^jutittn rtnifit JuitPtnniui * jpl; nnuuih 
Jutnf^nLU ^naf/it Jh^ utncfl^^ niflth x 
\\ It^ oq.ni.in ^[^[U^ ^^tjb ' IP^k nn q.ntfu 
Afi-/i_^ Aqfru nninn ^CnfunLp^hifl/ltfrnn j 
^utfiuutnLPfiifb'ithnn^ nL lupb^utn^hu Jh^ 
Cfm-P^jiiSulthnn j P^^^UQ ^ni. "^nqhtL Lnn 
ujnttjnLljhu J /u Yj/uiniSnj ni. t\}nltf}^*it 
hjrhulfu nL p-ff/nn unLna. L- trn^^fiibL iO nujui Lu ujtu nmpJliu^ nn jujLhuilruju P'P^^ 
tiL.ujtt-nL.[3^friuij Ji^Pn Irnfd^uiu aUiuLirinL 
pfrijli uil^u uhnujL.nn rtL ^nkti^lb mnm 
niu^'hlrnnLU ^Iruin : 

'>-^\nhuinnuh iIliP'hnfi//.nL.[cl^h-Luil)i.fi ^4 ' 

\^ umnL.ui^ tuuiuuL qpni-nfrn tllrri[i 

J^i^m luJlfu hdhn TC^JluninnL-lP^ifh Irh • 
ffli^P i/lftj^ ^ I^nijujp juuip-h 1^ . /'"•^Zl 
tllrnli hn tihuiuti.nnnL.f3^hiJUn lutiuiuh-n 
i^* ni. i^ ihnfufrn wUbliui : (£ ^^^Tiuil/^ w^^ 

'^^lumbli Wnn^h'i' mpLiuL. 9 nn' ni^_ np ut^ 
^nn ^uiLinujj *hi^ </i hnpunij^ 5 *yuju£ut 
jtuLhml/hiul^tuU ^hu/hp^ tiLblrijuij * /l 276 

luhinh uihuhiui unt Lfruiujitr . ^luuJuf 
\*jiinni-onj niunlini-PhLbn ufbnn iljiiut, 
\[Afhu,j " : (>„^ . ^ . 16—36 : 

jik u^u^l^u unuLiUjlt ufhtnh PI{J*'I "* 
uu/bl^ uluoni-n ni. uni-np} uiuufuL wntiutu 

p.iu n l^n i-P- h uh n : |^^/_ luu niunLitii.fphifint 
«// ufhinh fniit/i mu ^nalih'h ihtuii y L. 
uppin ujhtnfi lihuuii tub pLuinlint-P^hiflip^ 
nn\ujtp erutuijjutiju nn ^ntrjib Lutinnh 

1\/ "bP^I^ p-iunfrLiuiFti 9 frnifli lipp 
uiuu up ufltnhn^ uzrii-ljIrtnL- '^ivin::pAtu 
Lh I ? /l uju pLuinLnt-ionLlip io/»/_ ^n 
rihhn ^P'"l uhuti inujinj- : \\piiiuu ^'u^ 
iPiup XiuLh I iiflJ itiuiiu'i[ntuttfiL.[^fr tmt "*5 j^ 
Llrinu I uiuiLtuLhlt ^iisbh nn uiupnnt-U 
Lhiult^hu iJJ'p9p tuumUli iifuiiiiim i^ ul^^ 
II. np yjiinnLUiS^ ^hrq^ ^h^i 4."iJU^^'^^'^t 
iPp ilh9_ k.^n^lb h "p jiiit-hmlrUiulj^ui^ 

^utiPiup ? np JutprinLu ^nij-pb tuuujul^ 
lUiLfiinlrufbu Ij^n p^ ufli irtuU iH^f kc "J 277 

tljt^ nnnij^truilL. nnt^ ufjb i/lrn^ffu uiumui 

iPajj jijhiu^L. Join fru ♦ L. umni-a/iL. 
itj^jiut^ [ijUuju ufbnfi Jl^P 9 /?t nn PPutS^ 

^^\nliuuinuli ih'Luj nn </i nb/ru %l^ : 

dlrfhp^ ^f^ni-[^frujU iH^lt diuup mtru 
^tui X W^ly 9 f£ni^ uitJuLujLffi/ puim oh^ 
Il^nmlruaiuul^np ufu x |()»4r nn \*^uinnL.S^ni 
intruiu^hu uil^u nnifli uji Lnliiujhn mlru 
iiuii^ ^ifi niJbtrutu^ huLiuLtiflt ni. unu 

liujiji 'u^iiTjniJji *iil^ J Ax/A L. buL Jh& 

Suj& jufbguhiohr^ pl. ufuLl^n iiutumP 
hLuto iluimllJttb% ujujin2(iijn..ujun : 

np t^i^l^ iniuj^tutL. ni. wq^nL. ^^Z"^'*'/^ 
Jhrj^^ t^l^ppLPbi^n inlrubuja* hl. ^hl.^ 
lift" ^^[^'^ lib mifuyuLufu PUJ^iri- "h^l 
upLpp. PL ujnniun WuuiplSpj ua lun-PL-P 
n^huWiuu : '[y^uiiTninui riPLU uiu ^hpf^h" 278 

funn^i^ itfUrWij 4l'"U "["^h il^mo^ ttL 
tu't-tuhAhU uuiuUiui-nn in/rn iPn : ll'ii/' 
/iiu uiuIl. yuinm-iuuiupni-UK ^hPMP * ''/' 
uihnn i/h,P[t^ inbuUiuu Jhti^lfu nl^^ni-^ 
P-htflin X \*J^infrn[l whinh mlrtfuuju /?4^ 
li*JiyukiU YumnL.iuo uirn^n Liu in I; : Ym^ 
tnhnfl nth in h inhiiUiuu ^^Y^nhuinnuh qtuii 
iPtiihuti^ ul^nn j nn ,p^il_ iflrrr^l:^ nt. 
Jhn.ghli unuLiuili Jmnc^uhjo^lthni^ /""V 
ifiuhini- '^inJlun dhn-uiL. : Y^n^s ifl^^E 
uihinh tLurUiuu tub uiutpJ p-uflin ? nn ^h 
tjb i) n2j>^" nUlrinL. uin-hfd^ulrn Lnhiuh 
niU'n ' "^ JIJ"^ ^[Ki^i^iuuinu^i ijpujj 
nUtrinL. X y^inffqH uf^ltLnfi Ifwpqruu luU 
iMLhint/ltiubufu uin^inhu tuut^t l^trnuj 
b^n^fi'-ff^^^PP hilujur^nq^ ^niuinUhfip^ j 
nn linntinL-puinnifuIrlt ^trq^ r^iuj^L. p^'^['^ 
LnLpi/ul/u ^"^t'lPL * y^i"i^^ inftinfi 
Lujnq.uui luii b^l^lllf'^^ff^ [^"LHV P^^Uk^ 
iinL-Pfiuiiiilr^iji^ J nitnli^ ^^^l^^d^P^"'-!'^ 
ntri^ nn i^r^nifu^iu yuinnt-^nj ^np"^^^ ? 
II. wfiiujl^n utiumniuuinni-P jiiJU nLUhliutu 
tub ilin [uTCufu unp.nLPfiLijp nt. irf^i^^^ 279 

^uiiil^ujL.nii p.uiUhpnifli luqkll '^ ^'"g^l 
inwi </i inliin[r uli[iulru Jfi luu o^i ? wu 

iPn ^(i ui[iin[P ^w^JJ'tJ lilt J L. \\umnL.uj^ 
AiupnifbiH Xhn-^n. lunfuhu nL. l^M^iq-tuu ? 
L. Juijinuju ufii p.uibhpnLU tlpujj^ njinb^ 
nn ^tiL. ^nq^[iq. jtuL.jiinlrhujl^^ufu Ar^i J^7/^ 
l^ni-PhufUn If^pjlh ^i lu p.h ji fih : \\ ^^ fiufu 

a^A^ l/PUS"/ ufutlji^iuj^l^u yumntStij 
hnf3-ujinL. luqtu^inL. ? L. ^ni. uwA.q. ji^i 
mn-PU-p nlthmL} Jhrq^lrpq. pinUmfi"^ 
LkrniuniJ hn^ hinuuinihuiitrmtl_^ ^puj& 
lufuuu/ii^bn. ^mJlun uninuWu qfi^n'-" 

uuu^ phtrintlj nn ufUufuLn^ l^uspnq 
nniuu n-niflM uLpuirrni- ttjhtuUl^ "h% 
l^frtuii^ tPn ihupt^t yuinnL&nj i/p^U "h[i 
PL. ^'hiuqu/ijnnLPhLO nt5jlruiuinip u- ^lu^ 280 

lihrljtuiniJx 

*t"*'f ^tL ^t«/t"» P"'L 'PtL lLli^"J ' "'-- 
li^ u tiji luu nufbn t^lrmL. : \\^^ "bP^^ 
i/tu 5 nnifb UJU1 thiuihiuon Liumiunh i 

-^^Kphuuinuji l^uihu LpJi^nl^ imnniJj P-^J^ 
flfiLb luu ^ntffiU yn-nhilio LnUtr u Jp i 
Yj* -li^^A" ufhufh ^ufuXniuunifitlr u up^ 

"[t ^t*^iljjh ^^^l* ^~pP"U ' "'- ^^k ^^7_ 

nt- uninhn Lmn^nnL.[3^trufUn Jh^P l *\\niJb^ 
yutnnL^nj p-iunlrl^iutr nniu^L} nt- *(\/»^ 
nhuinnuh ^irui p.uidfiU nifu/ruujinL p-^UJl^ 
jy^P^ ^k H-h ujhuih Pnqni-U up : 
"y^nniih ^tiL. ilii'rLph^ ni. ujuut lyCiuupnuq- 
uj^fimfi q.ujtL^/iuu i/jt j L^ luu l^frpu^ntl^^nL. 
"^"tttl: J^^h^^'^w^"''^ Ij^nppuinhmUp 
^Imufunfr'it tllrfp iTinUiuini- uj^fitnfi ^w^ 
tnup^^iulf^ftu I \]^uiJpuiiu ultplr^u ? iurj^*l 
jJuttT^utut nnifu luu hMou^hpnifii iIp"U ♦ 

hhfp P"T"'L • Prmceton Theological Semmary-Speer Libr, fZ^ 1 1012 01032 1612 


m a^«»*«' .*^ 

" :r*»