Internet Archive BookReader

Hē pankosmios ekthesis: dēmosieutheisa eis tēn Amaltheian, kai Aphēnan [sic ...