Skip to main content

Full text of "Hymenomycetes europaei sive epicriseos systematis mycologici: sive ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 3 2044 106 392 871 F^ltt^ W. G. FARLOW 
aYMENOMYCETES EUROPAEI EPICRISEOS SYSTEMATIS MYCOLOGICI EDITIO ALTERA. ELIAS FRIE8. npSALIAE, 

TIF18 DES0B1P81T ED. BEBIJNG. 
KDCCCLlXrV. flYMENOMYCETES EUROPAEI EPICRISEOS SY8TEMATIS MYCOLOGICI EDITIO ALTERA. ELIAS FRIES. npSALIAE. 

TYPIS DBSOBIF»IT ED. BKRIJHa. 
HDCCCLIXIV. F 91^ 6 


\' 


PRAEPATIO. 

SexctgesimfAS jam volnitur annus post primitias studii 
mei mycologici (Nov. FL Suec. L Obs. Mt/col. 1.) pu- 
blici juris /actas. Ab hoc usque tcmpore Hynienomyceiibus 
et prae ceteris Agaricmis per divcrsas Succiae regiones in- 
dagandis et explorandis continuam fcre et diUgentvm ope- 
rctm impendi ; amici atque discipidi sirenui sagacesque siu- 
dia mea admodum suhlevarunt. At p<r longum hoc tem- 
poris spatium status et genius rei lierbariae perquam nm- 
tati. Sic, ut unicum tantum afferam excmplum, nec mihi 
Synopsin Hymenomyceium (Epicr. ed. 1) edituro nec alii 
cuiquam in mentem venerat sporarum metmira (quod magni 
haud dubie momenti), quare aliis relinquere coactus sum; 
meum erat sporarum colorem attendere et eoc^dorare. Con- 
siderenty quaeso^ lectores me esse generaiionis exstinctae 
superstitem. Post editioncm Synopseos tot novae accessere 
symbolae, ut nova cditio necessaria^ qua etiam concessum 
erit complura prioris dubia solvcre et crrores corrigere. In 
altera hac editione spccics dein descripiae Europa^cae inse- 
runtur^ quatenus mihi innotuerunt; plures tamcn omiticrc 
cocu^tus sum^ quum nec afjiniiates nec diffcrentias eruere 
successerit. Praecipue dolto mihi haud licuisse complurcs 
Cel. ScHULZBBi ciiare, quod te^nerarium fuisset haud com- 
paratis iconibus auctoris incdiiis; insigniorum icones debeo 
amico Kalchbremneb, quas suis locis gratus inserui. Quam 
arduum sit synonyma inter Agaricinos deicrminare, pauci 
Jingunt; saepe descf^ipiioneSy passim icones ita ambiguctCy ut 
aequo jure ad species valde diversas citentur. Paucae tantum^ quum priormh edUionem conscriberem, 
extra-europacae species erant cognitae, quare has simul com- 
plecti opus omnes suadehant rationes, Nunc vero innume- 
rae pacne in scriptis Berkeleyi, CuRTisn, Leveillei, Mon- 
TAGNEi, meis serioribus aJiorumque descripta^^ ad quurum 
recognitionem spcciaU opus est studio, ideoque in hac edi- 
tione omissae. Desideratissima vero Synopsis Hynhenomy- 
cctum extra-europaeorum , qualem solus praestare valebit 
Rev. Berkeley. Nomine omnium Mycologorum rogo hoc 
opus vclit suscipere vel saltem permultas ab ipso diversis 
Jocis descriptas in SyJlogcn recoJJigere. 

Ne nimis evaderet opus praesens voluminosum^ pJenio- 
res descriptiones ntccsse fuit omittere^ quas in Systemate 
MycoJogico , Elencho Fungorum ct Monographia Hymeno- 
mycctum reperies. FJurima quoquc vetcnim synonyma^ in 
Systemate MycoJogico ct EJencho pJenius aJJata, repetere 
superfluum duxi. CoJJectiones fungorum siccatorum raro 
citavi, nisi specierum novarum fordes^ quum paucis pateant^ 
triviaJes vulgo contineant species et Hymenomycetes praeci- 
pue a tineis Jarvisque sint destructi^ 

Gratias quam maximas dcbeo Summo Numini, quod 
mihi concessit fractis viribus opus ahsoJvere; dein nume- 
rosis amicis, suis Jocis Jaudatis, qui singuJari bevevolentia 
studiis meis annuerunt. Denique rogatos veJim Jectores^ 
excusent benigne Japsus^ qui forte irrepscrint^ caJami et 
memoriue senis octogenarii, cui^ duJci memoria servanti 
perennes voJuptates^ quas carum fungorum studium est 
Jargitum , gratissimum erit , si et postremis hisQC symhoJis 
ad mysteria iJJa mturae cognoscenda aJiquantuJum eon- 
ferre licuerit. PJeniorem dabit Jucem futura aetas. 

UpsaJiae, die nataJi octogesimo primo, 15 Augusti 
1874. HYMENOMYCETES 

Tastam Fungorum classem sistentes a ceteris differunt 
hymento extemo mbdtscreto y sporophoris apice sub- 
tetTTiuporis^ sporie spiculis suffultis. 

Gasteromycetes, sporaram genesi coDgraentes, non extos sed 
intas jfrnctificant. Discomycetes et Pyrenomycetes dignoscuntur 
sporis intra ascos natis ; reliqui fungi inferiores defecta hymenii. 

Hymenomycetum sequentes distinguimus ordines: 

A. Rymenio effigwraio 
L lameUato = Agabicini. Gen. I — XX. 

11. porOSO = POLTPOREI. GoH. XXI — XXX. 

m. aculeato 1. varie protuberante = Hydnei. Gen. 
XXXI— XLI. 

B. Hymenio laevigato. 

IV. horizontali infero = Thblephobei. Gen. XLII — XLVII. 

V. veiticaU amphigeneo = Clavakiei. Gen. XLVni— LIV. 

VI. supero; gelatinosi = Tbemellinei. Gen. LV — LXIII. 

Hymenii structura, a Cel. Leveill£ plene exposita, in quin- 
qpe prioribus ordinibus pauUum variat; Tremellineorum vero, 
interprete Cel. Tulasne, admodum recedit, quare hos> additis 
Laschia, Tremellodonte, Auricularia , Calocera et Ditiola, 
nt distinctam classem recentiores considerare roalunt. Quae vero 
genera a typicis Tremellineis et inter se adeo sunt diversa , ut 
aptias mihi visum sit analogis ea subjungere (eadem ratione ac La- 
thraea, Monotropa cet. inter affines inserantur) nec classem ad- 
mittere dignitate Hymenomycetibus et Gasteromycetibus parem. 
Genera analoga gelatinosa in unaqaaque fungorum classe adsunt, 
nt Bulgaria et affines inter Discomycetes, Scorias et Oytiaria 
inter Pyrenomycetes , Octa/viana junior inter Gasteromycetes , 
Ceratium etc. inter Gymnomycetes , Cheirospora inter Stilbo- 
sporeos, Gymnosporangium inter Puccinieos. COISPHCTTIS DISPOSITIOfflS. 
A. AGARICINI. 

L AGABTCUS. Lamellae membranaceae , molles (baud 
lentae), persistentes , facile scissiles, acie acutae, trama floccosa 
cum bymenio concretae. Velum uniTersale numquam araneosum. 
P. 17. 

Ser. A. LEUCOSPORI sporis albis albidisve. 

t SiipUe centraliy velo conteooto, manifcsto, 

I. Amanita bymenopboro a stipite discreto, velo universali 
ab epidermide pilei discreto. P. 17. 

1. Annulo manifesto. Spec. 1 — 29. 

2. Annulo nullo. Spec. 30 — 37. 

II. Lepiota bymenopboro prioris, velo universali cum pileo 
concreto. P. 29. 

1. Cute sicca. Sp. 38—76. . . 

2. Cute viscosa. Sp. 77—82. 

III. Armillabia bymenopboro cum stipite annulato conti- 
guo. P. 40. 

1. Lamellis sinuosis s. Tricbolomata subannulata. Spec. 
83-96. 

2. Lamellis latis decurrentibus s. Clitocybae annulatae. 
Spec. 97—109. 

3. Lamellis postice aequalibus s. CoIIybiae annulatae. Sp. 
UO-112. 

tt Stipite centrali^ velo haud manifesto L iibrilhso, 

IV. Tricholoma stipite carnoso, lamellis sinuatis. P. 47. 

1. Limacini pilei cute (uda) viscida, saepo virgata. Sp. 

113-130. 

2. Qenuini pilei cute floccosa 1. fibrillosa. Sp. 131 — 151. 

3. Bigidi pilei cute rigida, punctato-granulata, in squa- 
mulas glabras demum rupta. Sp. 152 — 168. 

4. SericelU pilei cute sicca sericella, niox glabrata. Sp. 
169-180. 5. Outtati pilei cnte uda, molli, guttata L rivalosa. 
Praecoces. Spec. 181 — 188. 

6. Spongiosi pileo compacto, ndo, laevi, glabro. Sero- 
tini. Spec. 189—207. 

7. Uygrophani pileo tenni, glabro, hygrophano. Spec. 
208—224. I 

V. Clitocybe stipite extus fibroso-corticato, lamellis decur- 
rentfbus 1. acnte adnatis. P. 78. 

* Pilei camosi colore siccitate immutato. 

1. Bisciformes pileo e convexo plano, obtuso; laraellis 
aeqaaliter adnato-decurrentibus. Subsolitarii. Spec. 225—261. 

2. Difformes pileo primum umbonato, dein irregulari; la- 
mellis inaequaliter decurrentibus. Subcaespitosi. Sp. 262 — 278. 

3. Infundibuliformes pileo profunde umbilicato; lamellis 
longe et aequaliter decurrentibus. Spec. 279 — 302. 

*• Pileo subcarnoso hygrophano. 

4. Cyaihiformes pileo depresso; lamellis ex adnato decur- 
rentibus, adscendentibns. Spec. 303 — 313. 

5. Orhiformes pileo applanato , glabro ; lamellis tenuibus, 
adnatis, borizoDtalibus. Sp^. 314 — 325. 

6. Versiformes pileo e convexo inaequali, squamuloso l. 
furfnraceo; lamellis adnatis, distantibus. Spec. 326^ — 335. 

VI. CoLLYBiA stipite extus cartilagineo, pilei convexo-plani 
margine primo involuto, lamellis haud decurrentibus. P. 109. 

* Lamellarum colore albo 1. laeto. 

1. Striaepedes stipite sulcato 1. fibrilloso-striato. Spec. 
336 - 359. 

2. Vestipedes stipite velutino, floccoso 1. pulverulento. 
Spec. 360—377. 

3. Laevipedes stipite fistuloso, laevi, glabro. Spec. 378 — 400. 

** Lamellis cinerascentibus. 

4. Tephrophanae cinereofnscae , subhygrophanae. Spec. 

401—421. 

* 

VIL Mycena stipite cartilagineo, fistnloso; pilei campanu- 
lati margine recto, stipiti primo appresso; lamellis haud decur- 
rentibas. P. 129. 

1. Calodontes lamellarum acie obscnriore, subdentata. Sp. 
422-433. 

2. Adonidei lamellis unicoloribus , haud decolorantibus. 
Color laetus. Spec. 434 — 450. 3. Sigidipedes stipite rigido, sicco, radicato. Inodori. 
Spec. 451—462. 

4. Fragilipedes stipite fragili, sicco, arrhizo. Sobolidi. 
Spec. 463—476. 

5. Filipedes stipite filiformi, flaccido, sicco. Sp. 477 — 492. 

6. Laciipedes stipite pileoqae fractis lactescentibus. Spec. 
493—498. 

7. Qluiimpedes stipitibus viscosis, lamellis dente decor- 
rentibus. Spec. 499 — 505. 

8. Basipedes stipitis basi in orbem dilatata 1. bulbilloso- 
strigosa. Spec. 506 — 515. 

9. Insiiiiii tenelli, marcescentes , stipite insititio. Sp. 
516—521. 

Vin. Omphalu stipite cartilagineo , pileo subumbilicato, 
lamellis vere decurrentibus. P. 154. 

1. Collyhiarii pilei margine primo inflexo. Sp. 522 — 557. 

2. Mycenarii pilei margine recto, stipiti primo adpresso. 
Spec. 558—572. 

ttt Siipite excentrico l. nullo. 

IX. Pleubotus pileo irregulari 1. sessili. Vulgo trunci- 
geni. P. 166. 

1. Excenirici pileo postice marginato. Spec. 573 — 606. 

2. JDimidiaii stipite definite laterali. Spec. 607 — 621. 

3. Besupinati sessiles, lamellis in puncto cxcentrico con- 
currentibus. Spec. 622 — 640. 

Ser. B. HYPORHODII sporis roseis 1. rubiginosis. 

t HymenopJioro a stipiie centrali discreioy lamelUs om- 
nino liberis» 

X. VoLVABiA velo universali, discreto, membranaceo. P. 182. 
Spec. 641—651. 

XI. Annulabia velo partiali, anuulato, fiigaci. P. 184. Sp. 
652- 655. 

XII. Pluteus velo nullo, pilei margine recto. P. 185. 
Spec. 656—670. 

tt Hymenophoro ctim stipite ccntrali contiguo^ lamellis 
adnexis. 

XIII. Entoloma stipite carnoso I. fibroso, pilei margine 
primo involuto, lamellis sinuatis. P. 189. 

1. Genuini pileo glabro, laevi, non hygropbano. Spec. 
671—686. 2. Leptonidei pileo floccuIosOy sobsquamoso, sicco. Spec. 
687—694. 

3. Nolanidei pileo glabro, tenui, udo, hygrophano. Spec. 
695—705. 

XIV. Clitopilus stipite et pileo praecedentis, lamellis de- 
ciiiTentibus. P. 197. 

1. Orcelli pileo carnoso, haud hygrophano ; lamellis longe 
decnrrentibos. Spec. 706 — 715. 

2. Sericelli pileo tenui, hygrophano; lamellis breviter 
decnrrentibus. Spec. 716 — 721. 

XV. Lbptonia stipite cartilagineo, pilei convexo-plani mar- 
gine primo inflexo, lamellis subsecedentibus. P. 201. Spec. 
722—743. 

XVI. NoLANEA stipite cartilagineo ; pilei campanulati mar- 
gine recto, stipiti primo adpresso. P. 206. Spec. 744 — 769. 

XVn. EcciLiA stipite cartilagineo, pileo umbilicato, lamellis 
decnrrentibus. P. 211. Spec. 770—779. 

ttt Stipite excentrico h nuilo. 

XVm. Claudopus. P. 213. Spec. 780—783. 

Ser. C. DEBMINI sporis subferrugineis l. ochraceis. 

XIX. Pholiota stipite annulato. P. 214. 

t Humigeni terrestres. 

1. EMdermini sporis ferrugineis. Spec. 784 — 791. 

2. Phaeoti sporis fuscoferrugineis. Spec. 792 — 795. 
tt Tnmcigeni lignatiles. 

1. Aegeritini pileo nudo, lamellis e pallide rufescentibus 
1. fnscescentibus. Spec. 796 — 803. 

2. Sg[uamosi pileo squamoso , non hygrophano ; lamelHs 
decolorantibus. Spec. 804—819. 

3. Hpgrophani pileo hygrophano; lamellis cinnamomeis. 
Spec. 820—827. 

ttt Muscigeni minores, hygrophani. Spec. 828 — 830. 

XX. Inoctbb stipite camoso, pilei cute fibrillosa 1. sericea, 
Vamellis subsinuatis. P. 226. 

1. Squarrosi pileo primitus floccoso-squarroso stipiteque 
sqnamoso, concolore subfuscis. Spec. 831—838. 

2. Laceri pileo squamoso- 1. fibrilloso-lacero (non rimose 
fiaso); stipite pileo pallidiore, fibrilloso. Spec. 839 — 850. 

3. Rimosi pileo fibroso, mox rimoso passimque adpresse 
squamoso; stipite fibrilloso, pallido. Spec. 851 — 862. 4. Velutini pileo subsericeo', raro jidpresse squamoso, non 
rimoso; stipite polito, glabro, superne farinoso. Sp. 863 — 870. 

5. Viscidi pileo laevigato, primitus viscido. Sp. 871 — 875. 

XXI. Hebbloma stipite et lamellis prioris; pilei . cuticnla 
glabra, viscida; sporis subargillaceis. P. 237. 

1 . Indusiati velo manifesto cortinati, quo pileus circa mar- 
ginem saepe superficialiter sericeus. Spec. 876 — 887. 

2. JDenudati velo nullo, pileo nudo. Spec. 888 — 898. 

3. Pusilli pileo vix unciam lato. Spec. 899 — 902. 

XXII. Flahhula stipite carnoso, lamellis adnatis 1. decur- 
rentibus. P. 244. 

1. Qymnoti velo nullo; pilei cuticula adnata, sicca, sae- 
pius squamulosa. Spec. 903 — 910. 

2. Lubrici pilei cuticula viscosa, subseparabili; cortina 
manifesta. Spec. 911—918. 

3. Udi pilei cuticula adnata, uda; cortina manifesta. Sp. 
919-928. 

4. Sapinei pileo vix pelliculoso, sicco; sporis subochra- 
ceis fulvisve. Pinicolae. Spec. 929 — 936. 

5. Sericelli cortinati, cuticula sericella. Sp. 937 — 940. 

XXm. NAncoBiA stipite cartilagineo , pilei tenuis margine 
primo inflexo, lamellis haud decurrentibus. P. 253. 

1. Qymnoti velo nullo, pileo glabro, sporis pure ferru- 
gineis. Spec. 941—970. 

2. Phaeoti velo obsoleto, pileo nudo, sporis fusco-ferru- 
gineis. , Spec. 971—983. 

3. Lepidoii velo manifesto, pileo flocculoso 1. squamuloso, 
sporis ferrugineis. Spec. 984 — 998. 

XXIV. Pluteohjs hymenophoro a stipite discreto, reliqua 
sequentis. P. 266. Spec. 999, 1000. 

XXY. Galeba hjmenophoro cum stipite cartilagineo con- 
tiguo, pilei margine recto primo stipiti adpresso, lamellis haud 
decurrentibus. P. 266. Spec. 1001—1022. 

XXYI. TiTBABiA stipite cartilagineo, lamellis decurrentibus. 
P. 272. Spec. 1023—1032. 

XXVn. Cbepidotus stipite excentrico 1. nullo. P. 275. 
Spec. 1033—1045. 

Ser. D. PRATELLI sporis atro- l. fnsco-purpureis , raro 
fuscis. 

XXVIII. CHrroNiA velo volvaceo, hymenophoro a stipite 
discreto. P. 277. Spec. 1046. XXIX. PsALLioTA velo annulato, hymenophoro a stipite 
discreto. P. 278. Spec. 1047—1063. 

XXX. Stbopharia velo annulato, hymenophoro curo stipite 
contiguo, lamellis adnatis. P. 283. 

1. Viscipelles pilei pellicula viscosa. Spec. 1064 — 1080. 

2. Spintrigeri pileo epelliculoso , innato-fibrilloso. Spec. 
1081—1091. 

XXXI. HiPHOLOMA velo in telam margini pilei adhaeren- 
tem contexto. P. 290. Spec. 1092—1119. 

XXXn. PsiLOCYBE velo obsoleto 1. nullo; stipite subcarti- 
lagineo, tenaci; pilei carnosi margine primo incurvo. P. 297. 

1. TencKes stipite calloso; pileo pelliculoso, viscidulo. Sp. 
1120—1139. 

2. Bigidi stipite rigido; pileo vix pelliculoso, hygrophano. 
Spec. 1140—1149. 

XXXm. PsATHYEA stipite subcartilagineo, fragili, pilei 
campannlati margine recto. P. 304. 

1. Conopilei pileo conico-campanulato , lamellis adscenden- 
tibns, velo nullo. Spec. 1150 — 1157. ' 

2. Obtusati pileo campanulato-convexo , lamelHs plano- 
a^xis, velo nullo. Spec. 1158—1162. 

3. Ftbrittosi pileo stipiteque velo universali primitus floc- 
cosis. Spec. 1163—1174. 

Ser. E. COPRINARII sporis atris. 

XXXIY. Panabolus pileo carnosulo, exstrio, margine lamel- 
las variegatas primo excedente. P. 309. Spec. 1175 — 1187. 

XXXY. PsATBTBBLLA pilco membranacoo, striato, margine 
lamellas fhligineo-nigricantes haud excedente. P. 313. Spec. 
1188—1202. 

n. MONTAQNITES. Stipes in discum planuro orbicu- 
iarem apice dilatatus, cujus roargini adfixae lamellae nulla mem- 
braoa junctae. P. 319. Spec. 1. 

HL COPEINTJS. Lamellae primo cohaerentes in laticem 
nigram diifiuentes. P. 320. 

1. Pelliculosi pileo deliquescendo lacerato, subrevoluto. 
Spec. 1—32. 

2. Veliformes pileo tenuissimo, secus dorsum lamellarum 
hiascente, plicato-snlcato. Spec. 33 — 56. 

IV. BOLBITIUS. Lamellae liquescentes , sporis sub- 
ferrugineis pulverulentae. P. 333. Spec. 1 — 12. 8 

V. COETINARIUS. Lamellae ai;idae, decolorantes, spo- 
ris subochraceis palveruleotae. Yelum araneosum. P. 335. 

I. Phlbghacitjh pileo viscoso, yelo et stipite siccis. 

1. CUduchii velo snpero; stipite aequali, immarginato. 
Spec. 1— -24. 

2. Scauri velo infero, stipite bulboso-marginato. Spec. 
25—48. 

3. Elastici velo infero 1. medio, stipite immarginato. 
Spec. 49—67. 

II. MTXAcniH pileo stipiteque velo glutinoso viscosis. 
P. 354. 

1. ColUniti velo in stipite floccoso-peronato. Sp. 68 — 75. 

2. JDeUhuti velo in stipite mere viscoso absque floccis. 
Spec. 76—86. 

in. Inoloha pileo stipiteque bulboso carnosis, siccis; cute 
in floccos fibrillasve innatas soluta. P. 359. Spec. 87 — 112. 

lY. Drbhoctbe pileo e subsericeo glabrato, sicco; stipite 
tenui, nudo. P. 365. Spec. 113—143. 

Y. Telahonia pileo ex udo hygrophano, stipite velo squa- 
muloso annulatove. P. 374. 

1. FlatyphyUi lamellis perlatis, subdistantibu/s. Spec. n. 
144—172 [et 177]. 

2. LeptophylU lamellis angustis, confertis. Sp. 173-^185. 

YI. Hydbocybe pileo ex udo hygrophano, stiplte nudo. 
P. 386. 

1. Firmiores margine primo incurvo. Spec. 186 — 215. 

2. Temiores margine primo recto. Spec. 216 — 234. 

TL GOMPHIDinS. Lamellae membrana mucilaginea 
compaginatae, sporis fusiformibus. P. 399. Spec. 1 — 4. 

Vii* PAXILLUS. Lamellae membranaceae, ab hymeno- 
phoro facile secedentes. P. 400. 

1. Lepista centrales, sporis sordide albis. Spec. 1 — 6. 

2. Tapinia subexcentrici, sporis ferrugineis. Sp. 7 — 13. 

ynL HYGROPHORUS. Lamellae subceraceae, succo- 
sae, aegre scissiles, hymenophoro immutato in tramam descen- 
dente. P. 405. 

1. Limacium velo universali viscido. Spec. 1 — 27. 

2. Camarophyllus velo nullo; pileo carnoso, firmo. Sp. 
28—44. 

3. Hygrocyhe velo nullo; toto fungo aquoso-succoso, fra- 
gili. Spec. 45 — 64. EL LACTABIDS. Lamellae lactescentes. P. 421. 

1. Piperites stipite centrali ; lamellis immutabilibus, nudis, 
kcte primitns albo. Spec. 1 — 36. 

2. Dapeies lacte primitns lateritio-crocato ; reliqua prio- 
nim. Spec. 37, 38. 

3. I^sularia stipite centrali; lamellis decolorantibus , 
demum albo-pruinosis. Spec. 39 — 68. ^ 

4. Fleuropus stipite excentrico 1. laterali. Truncigeni. 
Spec. 69, 70. 

X. BnSSULA. Lamellae exsuccae, rigido-fragiles; tra^a 
Yesiculosa. P. 439. 

1. Compaciae pileo compacto, exstrio; lalfhellis inaequa- 
Hbus. Spec. 1—7. 

2. Furcaiae pileo compacto, exstrio; lamellis furcatis. Sp. 
8-14. 

3. Sigidae pileo compacto, exstrio; lamellis mixtis. Sp. 
15-22. 

4. Heterophyllae firmae, margine demum striato, lamellis 
iDaequalibas. Spec. 23 — 29. 

5. Fragiles fragiles, pilei margine demum substriato, la- 
mellis aequalibus. Sp. 30 — 49. 

XI. CANTHARELLUS. Lamellae decurrentes, dichoto- 
mae, acie obtusae. Yelnm nullum. P. 455. 

1. Mesopus. Spec. 1 — 16. 

2. Merisma, Spec. 17, 18. 

3. Pleuropus. Spec. 19—21. 

4. Eesupinaii. Spec. 22—27. 

XH. ABBHENIA. Hymenium venis tenerrimis simpli- 
cibus striatum. P. 461. Spec. 1 — 4. 

Xiil. NTCTALIS. Lamellae crassae, simplices, inae- 
qiales, acie obtusa. Spec. 1 — 8. 

XIT. MABASMIUS. Fungi lenti, marcescentes, irri- 
^ti remiscentes. Stipes cartilagineus I. comeus, cum hyme- 
nephoro contiguas, sed heterogeneus. P. 464. 

f CoUphia stipite cartilagineo, pilei margine primo involuto. 

1. Scoriei stipite solido I. medullato-farcto, extus villoso. 
Spec. 1—13. 

2. Tergini stipite radicante, definite tubuloso, manifeste 
cartilagineo. Spec. 14 — 25. 

3. Calopodes stipite curto, arrhizo, insititio. Sp. 26r-37. 10 

tt Mycena stipite corneo, margine primitos recto. 

1. CJiordales stipite rigido, radicante 1. basi dilatata ad- 
nato; pileo campannlato. Spec. 38 — 43. 

2. Botulae stipite flaccido , insititio ; pileo mox planiusculo. 
Spec. 44 — 55. 

ttt Apus pileo sessili. Spec. 56. 

XV. LENTINUS. Pnngi carnoso*Ienti, hymenophoro cum 
stipite continuo, homogeneo. Lamellae membranaceae, lacero- 
dentatae. P. 480. 

t Mesopodes pileo snbintegro, stipite distincto. 

1. Lepidei pileo squamoso. Spec. 1 — 5. 

2. FulverulenH pileo villoso I. pulverulento. Sp. 6 — 9. 

3. Cochleaii pileo glabro. Spec. 10 — 16. 
tt Pleuroii dimidiati; sessiles I. stipite sublaterali instrncti. 

Spec. 17—25. 

XVI. PANUS. Fungi camoso-coriacei, lamellis coriaceis, 
integerrimis. P. 487. Spec. 1 — 15. 

XVIL XEROTUS. Fungi coriacei, lamellis dichotomis, 
acie obtusa. P. 491. Spec. 1, 2. 

XVni. TROGIA. Fungi lenti, molles, lamellis plicae- 
formibus, acie [canaliculata I.] crispa. P. 491. Spec. 1. 

XIX. SCHIZOPHYLLUM. Pungi coriacei, lamellarum 
acie fissa, revoluta. P. 492. Sp. 1. 

XX. LENZITES. Fungi suberosi, lamellis coriaceis, acie 
acuta. P. 492. Spec. 1 — 11. 

B. POLTPOREI. 

XXI. 60LETUS. Tubnli in stratum porosum, facile ab 
hymenophoro separabile, stipati. P. 495. 

Ser. A. EUCHROI tubulis laete coloratis. 

1. Viscipelles pileo pellicula viscida tecto. Sp. 1 — 18. ,. 

2. Subtomentosi pileo subvilloso, sicco; stipite laevi, ae- j 
quali.. Spec. 19 — 28. 

3. Subpruinosi pileo subpruinoso, stipite prioris. Spec. 
29—35. 

4. Calopodes stipite bulboso, venoso-reticulato, tubulis ad- 
natis. Sp. 36 — 42. (Recedentes stipite laevi n. 43 — 46). 

5. Edules stipite bulboso; tubulis liberis, ore concolore. 
Spec. 47—55. 11 

6. Luridi tubulorum ore rubro, reliqua prioris. Spec. 
56-65. 

Scr. B. TEPHBOLEUCI tubulis primo albis 1. griseis. 

7. Favosi tubulis amplis, angulatis, stipiti aduatis; spo- 
ris sQbfnscis. Spec. 66 — 72. 

8. Versipelles tubulis minutis, rotundis, liberis ; sporis snb- 
fenmgineis. Spec. 73 — 78. 

9. Hyporhodii tubnlis subangulatis, adnatis ; sporis roseis. 
Spec. 79, 80. 

10. Cariosi tnbulis minutis, liberis, albis 1. demum fla- 
ratibus; sporis albis. Spec. 81 — 84. 

Sobg. 1. Gyrobon tubuiis curtis, poris sinuoso-gyrosis. 
Spec. 85—89. 

Sobg. 2. BoLETiNUs hymenopboro in tramam descendente. 
Spec. 90. 

XXn. FISTULINA. Tubuli liberi, a se invrcem discreti. 
P. 522. Spec. 1. 

XXHL POLTPORUS. Hymenophoro in tramam de- 
scendens inter poros stratum proprium, vulgo discolor sistontes. 
P. 522. 

t Mesopus stipite centrali 1. excentrico, basi concolore. 

1. Camosi azoni, terrestres. Spec. 1—13. 

2. Lenti e carnoso lenti, lignatiles. Spec. 14 — 25. 

3. Spongiosi e spongioso suberosi, intus fibrosi. Spec. 
26-30. 

4. Subcoriacei suberosi 1. coriacei. Spec. 31 — 39. 

tt PUuropus stipite laterali 1. excentrico, basi nigro. 
Ligoatilee. 

1. Lenii excentrici, stipitis basi nigra. Spec. 40—49. 

2. Suberoso-lignosi laterales, stipitis basi concolore. Sp. 
5<)-53. 

ttt Merisma pileis numerosissirois, imbricatis, caespitoso- 
coDDatis. 

1. Camosi. Spec. 54—59. 

2. Lenti. Spec. 60—65. 

3. Caseosi subsessiles. Spec. 66—71. 

4. Suberosi. Spec. 72—76. 

tttt -^pus pileo dimidiato, sessili, marginato. 

a. Akodbrmei primitus succosi, absqne cuticula hetero- 
genea. Annui. 12 

1. Carnosi ^rimiius caseoso-molles, poris albis. Sp. 77 — 89. 

2. Lenti carnoso-coriacei, spqris coloratis. Sp. 90 — 103. 
8. Spongiosi primitus spongioso-bibuli, intus fibrosi, sae- 

pius hispidi. Spec. 104 — 113. 

b. Placodermei pileo cruBta contigna tecto. Lignatiles. 

4. Suberosi annui, e carnoso suberosi, azoni; cute tenui; 
poris non stratosis. Spec. 114 — 123. 

5. Fomentarii perennes, primitus aridi, Hgnosi ; cute dura, 
crustacea, concentrice subsulcata; poris stratosis. Sp. 124 — 148. 

6. Lignosi biennes, primitus aridi, lignosi ; cute vernicea ; 
poris haud stratosis. Spec. 149 — 155. 

c. Inodbrmbi primitus aridi, sed annui; cute fibrilloso- 
contexta. 

7. Stupposi suberoso-coriacei, intus fibrosi, pileo inaequali, 
azono. Spec. 156 — 167. 

8. Coriacei coriacei, intus floccosi, pileo laevigato, zonato. 
Spec. 168—175. 

ttttt Besupinati pileo postice substrato adnato. 

1. Poris coloratis. Spec. 176—204. 

2. Poris albis. Spec. 205—227. 

XXIY. TBAMETES. Pori subrotundi, obtusi, in came 
pilei immersi, stratum heterogeneum haud formantes. P. 581. 

1. Apodes pileo dimidiato, sessili. Spec. 1 — 14. 

2. JResupinatae pileo immarginato. Spec. 15 — 20. 

XXT. DAEDALEA. Pori sinuosi, labyrinthiformes ; reli- 
qua prioris. P. 586. 

1. Apodes dimidiati, sessiles. Spec. 1 — 10. 

2. Resupinatae pileo postice adnato. Sp. 11 — 13. 

XXVI. HEXA60NA. Pori jam primitus in alveolos 
hexagonos dilatati. Suberosae. P. 589. Spec. 1, 2. 

XXTII. FAVOLUS. Pori e lamellis dense anastomo- 
santibus formati, alveolares, a stipite marginem versus radian- 
tes. Camoso-lenti. P. 590. Spec. 1. 

XXVra. MERULIUS. Pori superficiales, primo reti- 
culato-plicati, demum subgyrosi. Mucidi. P. 591. 

1. Lepfospori hymenio nudo 1. sporis subtiliter pruinoso. 
Spec. 1 — 15. 

2. Coniophori hymenio sporis ferrugineis pnlverulento. 
Spec. 16—19. 13 

XXIX. POROTHELIUM. Pori in verrucis discretis im- 
inersi, distiDcti. Fangi resapiDati, membraDacei. P. 595. Spec. 
1-4. 

XXX. SOLENIA. Pori tubnlosi, discreti, primo clausi 
absqQe subiculo communi. P. 595. Spec. 1 — 13. 

C. HYDNEI. 

XXXI. HYDNIJM. Pileus caruosus vel suberosus, ho- 
rizMitalis. Aculei inferi, liberi, acuti. P. 598. 

t Mesopus pileo integro, stipite centrali. Terrestria. 

1. Carnosa pileo carnoso, subcompacto, fragili. Sp. 1 — 18. 

2. Lignosa pileo suberoso vel coriaceo, tenaci. Spec. 
19-37. 

tt Pleuropus pileo subdimidiato, marginato, stipite late- 
raK. Lignicola. Spec. 38—40. 

ttt Merisma ramosissima vel tuberculiformia, immarginata. 
Li^icola. Spec. 41—49. 

tttt Apus pileo sessili, dimidiato, marginato. 

1. Pileo carnoso. Spec. 50 — 55. 

2. Pileo lento. Spec. 56—60. 

3. Pileo coriaceo 1. suberoso. Spec. 61 — 64. 

4. Pileo membranaceo. Spec. 65. 

ttttt JResupinata pileo resupinato. Spec. 66 — 95. 

XXXII. HERICIUM. Pungi carnosi, clavariaeformes, 
acttleis subalatis, ex apice stipitis porrectis. P. 617. Sp. 1 — 4. 

XXXm. TREMELLODON. Fungi gelatinosi, aculeis 
inferis, snbulatis. P. 618. Spec. 3, 2. 

XXXIT. SISTOTREMA. Fungi carnosi, dentibus in- 
feris, discretis, lamellosis. P. 618: Spec. 1—4. 

XXX Y. IRPEX. Fungi coriacei, dentibus subsubulatis, 
basi plicis lamellosis 1. favosis connexis. P. 619. Spec. 1 — 18. 

XXXYI. RADDLUM. Fungi resupinati, tuberculis dif- 
formibus, subcylindricis, obtusis. P. 622. Spec. 1—10. 

XXXYH. PHLEBIA. Fungi resuplnati, hymenio in 
cristas plicaeformes corrugato. P. 624. Spec. 1 — 5. 

XXXVill. GRANDINIA. Fungi resupinati, granulis 
s^lobosis 1. hemisphaericis, obtusis apiceve excavatis, persistenti- 
l»w. P. 625. Spec. 1—9. 14 

XXXIX. ODONTIA. Fnngi resupinati, fibroso-contexti, 
acnleis 1. verrucis apice penicillato-multifidis. P. 627. Spec. 1 — 7. 

XL« EINEIFFIA. Fungns resupinatus, floccoso-collabens, 
setis rigidis exasperatus, sporophoris monosporis. F. 628. Sp. 1 . 

XLL MUCRONELLA. Keceptaculum nullum , aculeis su- 
bulatis, definite terram spectantibus, sporophoris monosporis. 
P. 629. Spec. 1—3. 

D. THELEPHOREI. 

XLIL CRATEBELLUS. Fungi camosi 1. membranacei, 
hymenio distincto, contiguo, costato 1. demum rugoso. P. 630. 
Spec. 1 — 11. 

XLin. THELEFHORA. Fungi coriacei, homogenei, ano- 
dermei absque strato intermedio, hymenio laevi costatove. P. 632. 

1. Ereciae pileo integro vel ramoso-partito. Sp. 1 — 13. 

2. Pileaiae pileo dimidiato, horizontali, subsessili. Spec. 
14—20. 

3. Besupinaiae pileo nullo, incrustantes , hinc forma va- 
riabiles. Spec. 21 — 26. 

XLiy* STEREUM. Fungi coriacei 1. lignosi, persisten- 
tes; hymenio laevi, strato intermedio a pileo inodermeo distincto. 
P. 638. 

1. Merisma pileis numerosissimis in caespitem liberum 
imbricatis. Spec. 1, 2. 

2. Apus pileo sessili, priroo resupinato, dein reflexo, di- 
midiato. Spec. 3 — 27. 

3. JResupinaia, Spec. 28 — 33. 

XLT. AURICULAEIA. Fungi coriacei, effiiso-reflexi ; 
hymenio laxe reticulato-costato, humectato gelatinoso. P. 645. 
Spec. 1, 2. 

XLYI. CORTICIUM. Fungi resupinati: hymenio sub- 
ceraceOy mycelio imposito, absque strato interroedio, humido vulgo 
moUi, sicco rimoso-partito. P. 646. 

1. Lomatia determinata, ambitu libera, vulgo e cupulari 
expansa. Spec. 1 — 9. 

2. Himantiae effnsa, immarginata, ambitu subtusque bys- 
sino-fibrillosa 1. strigosa. Spec. 10—24. 

3. Leiosiroma adglutinata, ambitu nudo. Spec. 25 — 53. 15 

Subgenus I. Coniophoba. Fongi subcarnosi; hymenio glabro, 
pnlTernlento. P. 657. Spec. 54—63. 

Snbgenns 11. Htpochhus. Fungi floccoso-collabentes 1. hy- 
menio tomentoso praedita. P. 659. Spec. 64 — 75. 

XLTD. CYPHELLA. Fungi submembranacei, cupulares, 
laro piani, hjmenio infero homogeneo. P. 661. 

1. Lignicolae, Spec. 1 — 9. 

2. Muscicolae, Spec. 10 — 14. 

3. Stipulicolae ei epiphyllae. Spec. 15 — 27. 

4. Species heteromorpha, Spec. 28. 

E. CLAYABIEI. 

XLYllI. SPAEASSIS. Pungi carnosi, ramosissimi, ramis 
foliaceo-complanatis, utrinque fertilibus. P. 666. Spec. 1, 2. 

XLIX. CLAVABIA. Fungi carnosi , ramosi 1. simplices, 
absque stipite distincto. P. 666. 

t Ramaria ramosae. 

1. Leucosporae sporis albis vel pallidis. Spec. 1 — 20. 

2. Ochrosporae sporis ochraceis vel cinnamomeis. Spec. 
21-40. 

tt Syncoryne subsimplices , basi caespitosae 1. fasciculatae. 
Spec. 41—53. 

ttt Holocoryne subsimplices, discretae. Spec. 54 — 73. 

L. CALOCERA. Fungi cartilagineo-gelatinosi, sicci cor- 
nei, hymenio tremellineo. P. 679. Spec. 1 — 12. 

[CBINULA. Fungi com^i, stipite fistuloso, capitulo ge- 
latinoso, diffluente. P. 681.] 

LL PTERULA. Fungi cartilaginei, aridi, filiformes, 
ttbiqne aequales. P. 681. Spec. 1, 2. 

LIL TTPHULA. Fungi subclavati, ex hybernaculo scle- 
rotioideo enati vel stipite filiformi a clavula discreta. P. 682. 

1. Phacorrhieae tuberculo sclerotioideo. Spec. 1 — 12. 

2. Leptorrhizae stipite discreto, filiformi absque tuberculo. 
^. 13—23. 

LHI. PISTILLARIA. Fungi e ceraceo cornei, rigentes, 
contextu subcelluloso , stipite cum clava contiguo, sporophoris 
forcatis. P. 686. Spec. 1—18. 

LIV. MICROCERA. Fongilli carnosi, clavati, velo mem- 
branaceo-fioccoso supeme in lacinias dirupto. P. 689. Sp. 1. 16 

F. TREMELLDJEI. 

LT. TREMELLA. Fungi gelatina distenti, immargi- 
nati, epapillosi, irrigati turgescentes ; sporophoris liberis, qua- 
dripartitis, e singulo loculo spiculam spora simplici terminatam 
exserentibus. P. 68§. 

1. Mesenteriformes foliaceae. Spec. 1 — 5. 

2. Cerebrinae e compacto pulposae, subpruinosae. Sp. 6 — 9. 

3. Crustaceae effusae, applanatae. Spec. 10 — 12. 

4. Tuherculiformes suberumpentes. Spec. 13—18. 

LYI. EXIDIA. Fungi gelatina distenti, irrigati turge- 
scentes, papillosi, strato gelatinoso, colorato sporophora tegente, 
quorum spiculae apicibus tantum erumpentes. P. 693. 

1. Aurimlinae pezizoideae, marginatae. Spec. 1—3. 

2. Spiculariae subapplanatae, immarginatae, passim gy- 
rosao. Spec. 4 — 9. 

LYn. HIRNEOLA. ' Fungi cartilagineo-gelatinosi, sed 
nulla gelatina distenti, irrigati coriaceo-moUes ; spiculis brevi- 
bus , sporis oblongis curvatis. P. 695. Spec. 1. 

LVni. FEMSJONIA. Fungi compacte gelatinosi, vix col- 
labentes, cupulaeformes ; disco heterogeneo, absque papillis et 
nucleo; sporophoris globosis, immersis. P. 695. Spec. 1. 

LIX. NAEMATELIA. Fungi solidi, immarginati, nncleo 
carnoso firmo, strato gelatinoso undique obducto, sporophoris 
undique tecto. P. 696. Spec. 1 — 6. 

LX. GUEPINIA. Fungi cartilagineo-gelatinosi ; bymenio 
uniiaterali, infero 1. rosupinato, heterogeneo; sporophoris li- 
n^ribus, longe furcatis, bisporis. P. 697. Spec. 1 — 3. 

LXL DACRYMTCES. Fungi gelatinosi, homogenei, intus 
iibris septatis percursi; sporophoris in apice filamentorum clava- 
tis, adultis bifurcatis. P. 697. Spec. 1 — 11. 

Tremellinei spurii. 

LXII. APYRENIDM. Fungi gelatinoso-camosi , con- 
textu fibroso-floccoso , intus cavi; sporis in floccorum apicibus, 
minutis. P. 700. Spec. 1, 2. 

LXm. HYMENULA. Fungi ceracei, subgelatinosi, ad- 
glutinati, maculaeformes ; sporis prioris. P.700. Spec. 1 — 12. Amaniia, 17 Ordo L AGARICINI. 

Hymenophorum inferum, terram spectans, lamellosnm. La- 
melhie a centro 1. stipite radiantes. simplices ramosaeve, postice 
rarius anastomosantes , e duplici lamina compaginatae , extus 
ntrinque sporophoris apice tetrai^poris et cystidiis vestitae. 
NuKuf» itfpuniy tnx quidem Synantherearum ^ in ioto vegeta- 
bilium orbe in ioi diversissimis formis repeiiit naiura. 

I. A6ABICUS. Lamellae membranaceae, scissiles, acie 
mUe, persistentes , trama subfloccosa cum hymenophoro infero 
eoBcretae. Yelum varium , at universale haud araneosum. Sporae 
e sporophoris secedentes, delabentes, hinc lamellae non cinna- 
nomeo-pulverulentae ut in Cortinariis. Fungi carnosi l, mem- 
hranacei, putrescenies ncc exsiccati reviviscentes. 

Series L LEUCOSPORL Sporae albae, raro albidae 
(sordidae L in rnbellum vergentes), globosae , ovatae L oblongae , 
siiDplices, laeveSy rarissime scabrae. 

L AMANITA Pr. Syst. Myc. L p. 12. Leucogpori. Velum 
uniTereale (volva) primitus contigunm , ab epidermide pilei discre- 
tatn. Hymenophorum a stipite discretum. Omnes ferrestres, 

A. Annulo manifesio, supero, 

• Volva apice dehiscenie l, circumscissa, limho lihero, 
persisienie, Totus fnngus intra volvam, cum basi stipitis 
connatam, primitus inclusus, at discretus nidulans. Piieus 
Dudns vel frustulis volvae latis membmnaceis tectus. Spe- 
cies 1 — 3 nohiles , australes, esculentae; n. 4 — 9 Phal- 
loideae, vulgares, venenatae. 

1. A. cAESABEus pilco hemisphaerico, expanso, subaurantio, 
loargiDe striato, came luiescente; stipite subventricoso , floccu- 
lo9o, gossypino-farcto ; volva annuloque laxis; lamellis liberis, 
hiteis. 8cop. Carn. IL p, 419, Syst. Myc, 1. p, 15, Paul, 
Champ, t, 154. Viviani lial. i, 30. Krombh, Schw. t, 8 
speciosa! Viitad, Fung. mung, t, 1, Harz, i, 80, Gonn, 
ei Rabenh. t, 3, A. aurantius Bull. t. 120. Aman. aurantia 
Ttrs. In silvis regionum calidiorum;' in Europa usque ad Bo- 
hemiam. Speciosissimus ("Fungorum princeps", Kaiserling vulgo 
dictus}, antiquitus celebratissimus (Boleius Romanorum), sapi- 
disaimus ("Cibus Deorum" Clnsii Esc. gen. 17). Pileus variat 
flavus, mber, cupreus. Historiam plene exposuit Schaeffer IV, 
p. 64, sed icon data longe aliena. (v. ic, et sicc.) 

2 18 AOABICUS. 

2. A. COGCOLA albns, pileo ovato-expansOy margine in- 
curvo sulcaio; stipite cylindrico, villoso, gossypino-farcto, volva 
annuloque laxis ; lamellis liberis , candidis. Scop. p. 429, Batf, 
t. 4, jD, Seyn. Montp. p. 108, In Europa mediterranea , prae- 
cedente rarior. Etiam deliciosus, totus extus intusque albns, 
sed variat pileo livido. Plane diversus a ^Coqmmelle^ Paul. t. 
153 f. 3—5. (v. ic.) 

3. A. ovoiDEUs candidus, pileo hemisphaerico-expanso , 
margine inflexo, excedente, laevi stipiteque solido, bulboso, 
squamuloso-farinaceis ; volva annuloque laxis; lamellis liberis, 
ventricosis. Bull. t. 364. Vittad. t. 2. Vivian. t. 34, Bri- 
ganti Neap, t. 1. Seyn, Montp. p. 106. Quelet Jur. p. 209. 
In regione mediterranea et usque ad montes Jurae. Yalidus, 
robustus, fere inodorus, esculentu^. (v. ic.) 

4. A. viROsus albus, pileo e conico expanso, acuto^ glu- 
tinoso (nitido), margine sublobato-repando , laevi; stipite farcto, 
a basi bulbosa cylindrico, squamoso-lacero ; volva crassa, annu- 
loque apicali , floccoso-fatiscente laxis ; lamellis liberis , lineari- 
lanceolatis. Ed. 1. p. 3. Sveriges dtl, och gift. Svatnp. t, 84. 
Quil. Jur. p. 28. Am. verna Secret. Suiss. n. 5. A. vernus 
Fr. Syst. Myc. L p. 13, Weinm. JRoss. p. 2. In silvis hn- 
midis rarior. Foetidus , venenatus. Pilei saepius obliqui , HygrO" 
phori conici more uno latere producti et lobati, vix umquam 
depressi. Annulus frustuloso-lacerus, lamellis acie floccosis ad- 
haerens. (v. v) 

5. A. PHALLOiDES pilco campanulato-expauso , obtuso, vi- 
scido ( jove udo) , margine orbiculari laevi ; stipite e farcto apice 
cavo, a basi attenuato, glabrinsculo, voha semilibera bulboso , 
annulo supero membranaceo; lamellis rotundatis, ventricosis. 
I^st. Myc, 1. p. 13. Sverig. dtl. och gift, Sv. t. 2. Fun- 
gus Phalloides Vaill. Par. t 14 f. 5. Vivian. t. 15. Barla 
t 4. Fl. Batava t. 829. Krombh, t, 28 f. 1—10. Corda 
ap. Siurm t. 55. Price f. 28. Paul. Champ. t, 155, f, 1, 2. 
Harz. t, 5. ctc. A. virosus Vittad. t. 17. Inzenga Sicil, 
t. 2. Secr. n. 3. A. bulbosus Bull. hujus et affinium nomen 
collectivum. In silvis nemorosis Europae totius , sed in Suecia media 
rarescit. Yalde venenatus sed odor minus fortis. Pilei color 
maxime varius , unde plures species propositae : albus Bolt. t. 48. 
Gonn. et Eab. t. 10 f. 1; virescens Fl. Ban. t. 1246; viridis: 
Amanita viridis Pers.; luteus: A. citrina a Pers.; olivaceus 
Krombh. t. 69 f. 10 — 17, Vidi quoque album disco nigro. (r. v.) 

*A. VEBNUs albus, pileo ex ovato expanso, subdepresso, vi- 
Bcido, margine orbiculari, laevi; stipite e farcto cavoi aequali, Amanita. 19 

floccoso, volvae limbo libero arcte vaginato; annulo reflexo, tu- 
mido; lamellis liberis. A. bulbosus vernus Bull. L 108, Yit- 
iad, t. 44, A. virosus Secr. n. 6. A. solitarius Gonn. et 
Rab. t. 11 f. 2. Pauf. t. 156 f. 5, 4. In silvis humosis 
verno tempore. Nnllos novi characteres, quibus hic ab A. Phal- 
loide distinguatur — et inventor conjungit. Variae icones v. c. 
Bolton, Friee etc. aequo jure ad utrumque citari possunt. 

6. A. MAPPA pileo e convexo plano, absque pellicula sece- 
dente, sicco, fragmentis rolrae eircumscissae vulgo squamoso, 
margine laevi ; stipite e farcto cavo, globoso-bulboso; anmilo 
supero membranaceo; lamellis adnexis. Ed. 1. p. 6. Batsch, 
ynUdenoWy Schumacher etc. KicTcx p. 129. Secr. n. 7, A. 
stramineus Scop. p. 41H. A. bulbosus Bull. t. 577 f. 2>. G. 
B. M. A. citrino-albus Vittad. t. 11. Aman. citrina fi Pers. 
Sifn. p. 251. Am. venenosa Pcrs. Champ. comest. t. 2. 
Ptatl. Ch. t. 158. Yaill. Par. p. 74. n. 4 — b. minor , abs- 
qne vemicis: Schaeff. t. 241. In silvis apricis totius Europae. 
Statara media, odor virosus, qualitatcs venenatae. Color A. 
Phalloidis, pro cujus filia a variis forte merito habetur (Curtis 
Lond. t. 32 et Soicerh. t. 286 utrumque sub eodem nomine 
pingunt), minus mutabilis, vulgo albus Price f. 66y quacum 
exacte congruit A. virosa Gonn. et Bahenh. t. 9 f. i, rarius stra- 
mineas Nees Syst. f. 165, citrinus Gonn. et Bah. t. 11 f. 1, 
Tirescens Krombh. t. 28 f. 11, 12. Maxime insignis et forsan 
distincuendus est A. irroratus Schuw. Fl. JDan. t. 2143 ^ Sccr. 
n. ij^pileo squamulis minutis nigricantibus eleganter varie- 
gtto. (v. V.) 

7. A. PORPHYfuts pileo e campanulato expanso, subnudo, 
odo, subfusco, margine laeviusculo; stipite e farcto cavo, volva 
libera ochreato; annulo distante, fusccscente; lamellis ad- 
neiis. Syst. Myc. 1. p. 14. Secr. n. 4. — a. major, stipite 
bBlboso, farcto, statura A. Phalloidis. A. sinuatus Schum. 
p. 249. Fl. Dan. t. 2145. — b. tenuior, stipite subaequali, 
fistuloso. Alh. et Schtcein. t. 11. f. 1 (annulo albo, stipite 
cinereo contra naturam pictis). Inpinetis Europae saltim borealis 
frequens. Inodorus, colore plus minus fusco, livido-purpurascente, 
bnmneo {Gonn. et Bahenh, t. 8 f. 2) absque priorum coloribus 
nitidis, quia pileus epelliculosus , numquam viscidus, sub lente 
quasi ftbrlllosus. (v. r.) 

8. A. BKcuTrrus pileo e convexo explanato, sicco, gla- 
bro, saepe volvae fragmentis squamoso, margine sublaevi'; stipite 
« &rcto cavo, attenuato, sericeo, volvae circumscissae oblittcra- 20 AGARICt;S. 

taeqne margine adpresso arcte vagpinato; annulo disiante, albo; 
lamellis striato-decurrentibus. Ed. 1. p. 6. Kickx Crypt, Fland. 
p. 129, Passer. Ftmg, Parm. — A. Phalloides Serr. n. S. 
Bcrkl. Ouil. t. 3 /. 3. A. Secretani Gonn. et Rahenh. f. 2. 
Bull. f, 577. f. E. F, — Var. gracilis. Schum. Fl. Dan, i. 
1958. Am. tomentella Kromhh. t, 29 f. 6 — .9. In pinetis 
passim. Ad praecedentem accedit, ut A. Mappa ad A. Phalloi- 
dem. Colores fere iidem, sed annulus non fuscescens. (r. v.) 

9. A. AUREOLUS pileo tenui, e campanulato expanso , vis- 

coso, nudo, aureo; stipite farcto, gracili, flocc^so-squamoso , 

volva adnata, circumscissa marginato, annulo supero; lamellis 

liberis. Kalchhr. Hung, t. 1 f. 1. In silvis montosis Scepusii 

in Hnngaria. Elegans, gracilis, pileo nudo 1. parce fragmentis 

volvae tecto. (v, ic.) 

In Earopa anstrali insuper quaerendus A. tmuipes volv^ semiLibera , 
stipite vix Iineam crasso. Expid, scierU. Alg. t, 30. f, 2, — Pauletii 
t 152, f, 1. sistit fungura, qualis in natura vix exsistit. — Etiara PauJ. 
t. 156 ter paradoxns, possit taraen sistere raonstrositatem laceratam 
A. virosi. 

** Volva definife circumscissa y hasi marginata persistente, 
calyptra in verrucas crassas pilei partita, Totus fungus 
primitns quidem in volva adnata inclusus, ob pileum vero 
supra basin discretam emersum pileo expanso volva adnata 
circa raargines necesse findetur. Omnium adest forma mi- 
nor, verrucis secedentibus nuda. Species eximie distinctae. 

10. A. MUscARius pileo convexo-expanso , margine stria^ 
tulo, carne sub pellicula viscosa luiescente; stipite intus ara- 
neoso, mox cavo, volvae adnatae concentrice squamoso-marginatae 
hasi ovato-hulboso ; annulo supero laxo; lamellis attingentibus 
(striis in stipite decurrentibus). Linn, — S, M. 1, p. 16, ubi 
syn. Kromhh, t, 9, Vittad. t, 5, Orev, t. 54, Sv, Bot. t. 
108, Fr, Sverig. dtl, o, gift, Svamp. t, 1. Viviani Ital, t, 29. 
Harz, t. 1, Hussey t. 1, Hoffm, Ic, an. t. 1, Paul, t, 157, 
Vaill. par, p, 75, n, 6, — Minor sine verrucis: Schaeff, t, 
28, Am. puella Gonn. et Mab. t, 7. f, 2. [A. nobilis Bolt, 
t. 46 ficta spec. ex hoc male depicto.] Vulgatissimus , praecipue 
in betuletis. Speciosus , valde venenatus (Clus. Pern, g, XIII, 
4, Sterh. t. 28 A — C). Color pilei vulgo e sanguineo-au- 
rantio demum albicans , lamellarum albus etiam lutescit. — Var. 
regalis , duplo major, stipite farcto , pileo hepatico , in fagetis. — 
Var. formosa, mollis, fragilis, pileo citrino, vermcis laxis fla- 
ventibus, A. formosa Qonn, et Bah, t, 10. f. 2 verrucis detersis. Anianita. 2 1 

-- Var. uiphrina, tenuior, stipite cavo, pileo umbrino 1. livido , 
disco fnsco (F/r. Ital, t, 26. A. ombrina Secr. n. t€l neu- 
tiqoaro vero cum sq. confundetur) , in pinctis montosis. (v. v.) 

11. A. PANTHEEINU8 piloo convcxo-expanso, margine stri* 
ato^ came suh pellicula viscosaalha; stipite e farcto cavo, 
glabrioscnlo , oblique (et varie) annulato , basi a volra separabili 
Initgre ef obtvse marginata ochreato: lamellis attonuato-liberis. 
Dec. — S. M. 1. p.ie. Fl. Dan. t. 19n.f. 2 }\xmor. Vitfad. 
Fung. mang. f. 39. Kromhh. f. 29. f. W—13. Paul Champ. 
/. 160. /. 2. VU\ t. 26. Sc(r. n. 17. Schaeff. t. 90. Fro- 
quens, praecipue in fagetis. Statura et colore , numquam vero 
hteo rubrove, nec non annuli situ variabilis, sed volva (inter- 
dom a stipite distante) mox distinctos. pplllcula, pro more, 
pilei jonioris (vulgo olivaceo-umbrini) crassa glotinosa, adolti 
teniiis. Yenenatos : Clus. Pern. gen. VII. 2. Stcrh. t. 16. F. 
G. (r. r.) 

12. A. ExcKLsus pileo convexo-explanato , molli, fragili, 
^«niposo , innafo-fihrilloso , V( rrocis farinosis , facile secedentibos 
obtecto, carne alba; stipite farcto, cylindrico, deorsum sqoamoso, 
iminargiDato-bolboso , annolo secedente-libero; lamellis ventri- 
cosis, liberis, rofundaiis (nec striis in stipite decurrentibos). 
Sffst. Mffc. 1. p. 17. Kromhh. f. 29. f. 14 — 17 optime. 
Letell. Suppl. f. 40. QuUet p. 30. A. pustulatos Scop. 
Aman. ampla Pers. syn. p. 255. Secr. n. 16, non Ag. amplus 
Ftrs. Am. pantherina Gonn. et Bah. f. 1. et A. excelsa f. 8. 
/. 1 sine verrucis. Paul. t. 159. (Bolton t. 47 pessime!) 
In silvis montanis, praecipue fagctis. Vulgo elatus, amplus, 
stipite intus floccoso-medullato, interdum ad annulum concentrice 
sqnamoso. Bulbos terrae immersus, junior globoio-depressus, 
majorom subtos sulco nutatus. Pileus albido-griseus, fuscescens, 
Terrocis seroper laxis secedentibusque peculiari ratione cavernosus 
et rogoso-papillatus. Exstat var. minor^ margine saepius striato , 
itipite e farcto cavo. Paul. I. c. /. 1, 2. Kromhh. I. c. / 
U. Sapor non ingratus, sed venenatus. J. Bauh. XL cap. 
^. (r. V.) 

13. A. sTBOBiLiFOKMis pileo e convexo expanso, pelliculoso, 
margine excedente laevi, verrucis duris angulatis arcte adnatis, 
came compacta alba; stipite solido, floccoso-squamoso, deorsum 
incrassato in bolbum subterraneum , sulcis (1, 2) concentricis 
Miie marginatum; annulo lacero; lamollis rotundato-Iiberis. 
yitlad. Fung. mang. t. 9. Ventur. f. 4. Inzeng. Sicul. 1. p. 50, 22 AQABICUS. 

BerJcl, Ouil t 3. /. 1 infens. A. ampla Viit Aman. p. 
27, A. solitarius Bull, i, 593, minus bona. Secr, n, 12, — 
Paulei Champ. t 162, Soc, Med. t 16, f, 2. In silvis 
montanis, praecipue Europae australis, sed simul lectus in Bri- 
tannia, Batavia: Oudemans. Amplus, ex Paulet odore et sa- 
pore gratns, deliciosns, de quo dubitarem ob affines mere vene- 
natos. Pileus albns, cinerascens. (v, ic) 

14. A. soLiTARius pileo e convexo applanato, pelliculoso, 
margine laeviusculo , verrucis angulatis secedentibus ; stipite solido , 
aequali, deorsum imhricaio-squamoso , huiho campanulato, ra- 
dicaio, marginato insititio, annulo lacero; lamellis attenuato-ad- 
nexis. Bull, i, 48, Trog, Helr, p, 10, A. albellus Scop. 
Am. pellita Secret, n, 11, — PauJ, Champ. i, 156 his, — 
Minor, sine verrucis: Baii, i, 6, A. In terra humosa Europae 
australis; unicum specimen lectum in Sudermannia Sueciae dedit 
Cl. Tamm. Amplus, odore et sapore fatuus, ex Paulet maxime 
venenatus, A. muscario propior quam antecedenti. Pileus al- 
bidus , rufescens etc. verrucis floccosis , facile secedentibus. (v, t-.) 

15. A. ECHiNOCEPHALUs pilco 6 convoxo plano, nitido, ver- 

rucis pyramidalihus , acuiiSy secedeniihus adsperso, margine 

laevi; stipite solido, basi bulboso-radicante , squamoso; annalo 

distante, persistente; lamellis adnexis, ventricosis, albis. Vittad. 

Fung, mang. p, 346. Seyn, Crypi. Monip,p, 112, A. strobili- 

formis QueL Jur. p, 30, i. 1, f. 1. Hypophyllum tricnspidatum 

Paul, Champ. p. 163. f. 3. Soc. Med. par, t, 16, f, 4, In 

Europa australi usque ad montes Juranos. Firmus, longipes, 

venenatus. Lamellae ex Vittadini demum virescunt. Ex icone 

differt Pauletii planta stipite gracili aequali , sine volvae indicio , 

quare inter Lepiotas in ed. 1 recepi, sed visa icone Queletii ad 

Muscarios referendum mox perspexi. (v. ic.) 

Hujus gregis insuper restare videtur species pileo citrino (Am. ci- 
trina Gonn. et Mah, t, 4, non aliorum) 1. e citrino virente (Am. vire- 
scens Secr. n. 23) , distincta carne sub cuticula flavente , at mihi ignota. 
Cfr. Kromhh. t 1. f. 6, Vimani t 22. f. 1. 

*** Volva ioia friahili, in squamulas verrucasque ohliite' 
rata^ nec ad basin stipitis, inde omnino homogeneam et 
immarginatam , persistente. Basis stipitis subradicata, terrae 
nec volvae innata, primo globoso-bulbosus et in variis ob 
marginem pilei impressum supra depressa; stipite elongato 
magis oblitteratur. Pileus jam primitus sistit globulum su- 
pra stipitem discretum! Velum plerumque tenuius, hinc 
verrucae pilei normaliter (i. e. jove udo) sistunt plagas Amanita. 23 

inaeqiiales, secedentes, floccoso-farinosas , sed jove sicco in 
Terrncas minores secedunt et adhaerent a sole in mucro- 
nem nigricantem adnstae (Ag. asper Auct. varior.)- Alia 
yero ratio A. nitidi et asperi; in his volva crassior, hinc 
normaliter, etiam jove udo, in verrucas polygonas induratur. 

16. A. BUBEscENs pilco convexo-expanso, verrucis inaequa- 
lilms £innosis adsperso, carne ruhescente; stipite forcto, conico- 
attennato , sqnamuloso , annulo supero integro ; lamellis attenuato- 
attingentibus (striis in stipite decurrentibus). S, M. 1. p, 18. 
Krmbh, t 10, Vittad, Fmg. mang, t. 41, Fr. Atl, Sv, t, 74, 
Ftr. It. i. 22, 27. Hussey 1. t. 23. Gonn. et Rabenh, t, 5, 
Leiell i. 667, Ag. rubens Scop,! — Schaeff. t. 91, 261. 
Le Eongeatre Faul. Champ. t. 161. Soc. Med. 1776. t. 13. 
VaiU. p. 74. n. 2. Ubique in silvis. Affinis A. muscario 
(Bolt. t. 27 certe A. rubescentis prava icon!), sed color pilei 
(adulti mollis, margine striato) sordide rubens, incamato-palle- 
scens , alntaceus. love sicco firmior, carne tardius rubente , ver- 
rucis minntis: A. verrucosus Bull. t. 316. — Var. insign. cir- 
cinaia, pileo applanato, umbrino-rufo, ^errucis adnatis, confertis, 
circinantibus. Pers. Syn. p, 255. A. circinatus Schum, p, 251, 
Fl. Dan. i. 2140. Fungis suspectis vulgo adscriptus (Clus, 
Pern. gen. Vn. 3), esculentis a Vjttad. (v. v.) 

17. A. VALiDUs pileo convexo-plano , verrucis inaequalibus , 
fitrinosis mucronatisque consperso, margine explanati striato, 
carne compacta alba ; stipite solido, flocculoso, basi immarginato- 
bolboso, concentrice rimoso-squamoso , annulo supero fimbriato; 
lameUis ventricosis, attingentibus (striis decurr.), vulneratis fusce- 
scenfihus. Ed. 1. p. 7. Quelet p. 31, Ag. Rieckii Rahenh. 
Fl. Crypt.? A. capnosus Letell. in Ann. Sc. Nat. 1835 p. 
86. In pinetis campestribus , Upsaliae. Compactus, jove sicco 
inaequalis, rigens, verrucis fuscescentibus , tum angulatis et in 
mucronem nigrnm porrectis. Pileus umbrinus, cupreus 1. cum 
sqoamulis stipitis, annuli margine vulneribusqne lamellarum 
foscescens; in adultis margo manifeste striatus. (v. v.) 

18. A. spissus pileo compacto, convexo-plano , farinoso 
verrucifeve minutis adnatis aspero, margine laevi, carne firma, 
alba^ immutabili; stipite fnrcto, firmo, conico-attenuato , sqnamu- 
loso, annulo supero integro; lamellis adnexis, striato-decurrenti- 
bu3. Ed. 1. p. 9. Currey in Aci. Soc. Linn. XXIV. p. 151. 
Quel. p. 31. Am. cinerea Krombh. t. 29. f. 1 — 5 optime. 
Secr. n. 22y non A. cinereus Auctt. A. strbbiliformis Gonn. 
et Rdbenh. t. 7. f. 3. In silvis campestibus haud admodum 
24 AOARICUS. 

rarus. Curtus , ftrmus , fere solidns , bulho priino globoso , supra 
depresso. Pileus glaber (circa marginem passim fibrilloso-laceram 
vidi), umbrinus, fuligineus, griseus 1. pallescens, verrucis sub- 
griseis. (v, v,) 

19. A. CABI0SU8 pileo e convexo plano, molli^ laevi, tna- 
culis farinosis inaequaliter consperso , carne alba ; stipite e 
farcto cavo , fragili , subaequali , glabro , annulo snpero secedente ; 
laraellis ex adnato secedente-liheris. Ed, 1, p. 8. Monogr, 
p, 16, A. aspor Gonn, et Rab, t, 9, f, 2, In regionibus 
pineto-montanis, ubi praecedentem numquam vidi, tam in pine- 
tis, quam betuletis legi. Proximus A, excelso, sed bulbi et 
squamarum defectu distinctus. Pileus marginem versus saepe 
striatulus, umbrinus 1. obscure cinereus, saepe discoideus. Am. 
cinerea Otto est species dubia; potius ad hunc quam priorem 
pertinet. (v, v,) 

20. A. NiTiDus pileo e convexo plano, firmo, verrucis 
crassis, angulatis^ induratis, obscurls obsesso, margine laevissimo , 
carne alba; stipite farcto, c^nico-attenuato , squamoso; annulo 
lacero, fugaci; lamellis albis. Fr, Obs, 1, p, 4, Monogr. p. 
12. Icon, t, 12, f, 1, Secr, n, 13, QuH, p, 31. Bulbeux 
a fecette de diamant Paul, Champ. t, 162, Soc, Med, par, t, 
16, f, 1, Battar. t, 6. f, B, Yaill, Par, p, 75, n, 9, In 
silvis umbrosis raro. Stipitis basis bulbiformis. Dignoscitur 
facile verrucis crassis, induratis, angulatis in pileo vulgo al- 
bido. (v, V,) 

21. A. ASPER pileo convexo-plano , verrucis minutis, con- 
fertis, snbinnatis, pallidis scabro, margine laevi, carne compacta, 
sub cuticula fuscescente; stipite e farcto cavo,. attenuato, an- 
nulo integro distante; lamellis rotundato-liberis. Syst, Myc. 1. 
p, If^. Vittad, Fung, fnang, t, 43, Seyn, Montp. p. 112. 
In fagetis rarus et nobis serotinus. Stipes variat curtus atte- 
nuatus et longior cylindricus. Pileus olivaceo-fuligineus. — 
Altera huc relata forma A. myodes Bolt, t. 139 s. A. aspera 
Secr, n, 22 pileo rubente, carne superne rubente mihi dubia 
videtur et A. rubescenti (Bull. t, 316) raagis affinis. (v, v,) 

A. asper Pers. Syn, p. 266 est species confasione orta. Fungus 
in Abbild, d. Schwdmme fasc. 3 sistit Ag. acute-squamosum. Hunc 
Persoon confudit cum A. verrucoso Bull, , unde ad Amanitas Ag. asperi 
nomeu translatum. Ipse sub hoc nomine iutellexisse videtur formam 
A. rubescentis. 

**** Volva prorsus obsoleta, floccuJosa, iota evanescente, Sti- 
pes priraitus exsertus, hinc basis numquam depressa. Veli 
universalis saepius nullum vestigium ; partiale tamen superum Amaniia. ' 25 

et hymenophoniin stipiti tion contignnm ab Armillariis di- 
stingunnt. 

22. A. SLiAE pileo e campnnulnto expanso , tenui , nndo , 
sobincarnato , margine pallido pectinato-sulcato , carne alba; sti- 
pite e farcto fistuloso, striato, volva oblitterata, annulo supero; 
lamellis attenuato-adnexis. Qu6let Fungi Jur, t. 22, /. 1. In 
silvis Juranis. Gracilis. Piloo tenui et margine sulcato ad A. 
vaginatum accedit, sed volva oblitterata annuloque supero abnnde 
distinctus. Pileus interdum in lilacinom vergit. (v. ic.) 

23. A. MAGNiPicus pileo e convexo explanato, tenui, sub- 
nttdo, rubente, margine striato, came rubente; stipite e me- 
dallato cavo, subaequali, squamuloso, annulo secedente, volva 
oblitterata ; lamellis attenuato-decurrentihus. Ed. 1. p. 10. Mo- 
nogr. p. 15. Fl. Dan. t. 214S. A. maculatus Schum. p. 258, 
- b. Ag. adnatus Schum. p. 260. Fl. Dm. t. 2f48 f. 1. 
fn fagetis Daniae et Sueciae meridionalis. Noster gracilis, A, 
rviiescenti affinis, sine volvae indicio, stipite rubente. In 
pileo passiro observantur flocci superficiales vagi , verrucas haud 
formantes. (v. v.) 

24. A. ARiDus pileo explanato, tenui, obtuso, griseo, 
DQdo, margine sulcato ^ came alba; stipite e &rcto apice cavo, 
attenuato-aeqnali , subglabro, annulo distante; lamellis attenuato- 
adnatis. Ed. 1. p. 10. Fr. Icon. 1. 12. f. 2. Am. pseudoumbrina 
Stcret. n. 18, Bulbeux satin^ et rayd Paulet e descr. p. 303. 
In betnletis; legi in Smolandia media aestate. Affinitatem cum 
A pantherino (= umbrina Secr.) rite odoravit Secretan, sed 
minor, tenuior, absque hujus volvae characteristicae vestigio. 
Descriptio Pauletii clare et probe hunc distinguit nb A. vaginato , 
»d eandem utriusque dedit iconem t. 150 f. 3 et 151 f. 2. (v. v.) 

25. A. MEGALODACTYLUs piioo couvexo plauo , molli,nudo, 
nifescenti-griseo , rnargine laevi ; stipife solido, hulhoso, fihril 
loso; annnlo supero, amplo; lamellis liberis, albis, rufescentibus. 
Berkl, Outl. p. 91, In silvis Angliae. Graveolens, sequentibus 
at apparet affinis. Stipes 5 unc. altus; pilens 3^2 ^^^' i&tus. 

26. A. PBEsooNU pileo convexo-plano , compacto, obtuso, 
Dodo, albo-cinereo , margine laovi; stipite solido, subaequali, 
fibrilloeo, radicato; annulo supero, amplo; lamellis liberis, can- 
didis. Fr. Ohs, 2. p. 7. Syst. Myc. 1 p. 27, Le grand 
coflet blans Paul.p. 298 t. 141 (incompleta). In fagetis Smolandiae 
raro. Est inter r^bustissimos fungos; stipes 3 — 5 unc. longus, 
Vi— 1 nnc. crassus; pileus 3 — 5 unc. latus. Pileus in disco 26 AaAEious. 

fnscQs, in ambita albus. Mire cum A. rohusto conftidit Secretan. 
Odor nullus; sapor acidulus. (v, v.) 

27. A. LENTicuLARis pileo e globoso convexo-plano, molli, 
nudo, alutaceo-carneo , margine laevi; sHpite farcto, bulboso, 
squamuloso; annulo supero amplo; lamellis liberis, pallescentibus. 
Lasch Linn, IIL n. 18. Fries Icon. t 13. Berkl. ei Broome n. 
1104. Price f. 88. A. guttatus Abbild. d. Schwam. Heft. 
III. Pers. S^n. p. 265^ non Schaeff. p. 265. k. Lercbei 
Weinm. Boss. p. 11. In pinetis subhumidis passim. Grandis, 
priori affinis , sed mollior. Jove pluvio in apice stipitis observan- 
tur guttulae atrovirides, quae exsiccatae maculas sordidas relin- 
quunt. Pileus variat gilvus et pallescens, lamellae interdum in 
olivaceum vergunt. (v. v.) 

* *A. VAPiDus pileo convexo-plano , molli , nudo , in ambitu la- 
cerato, carne albo-rubente ; stipite farcto, cavo, rubro-squarauloso , 
annulo dentibus olivaceis marginato; lamellis albis. A. excoriatns 
Secret. n. 24. Locis humidis ; etiam in Suecia legi. Priori om- 
nino subjungendus. (v. v.) 

28. A. LECciNus pileo convexo-plano, obtuso, nudo, al- 
bido, margine laevi, carne alba; stipite farcto, aequali, annuli 
margine striato rubello; lamellis adnafis, striato-decurrentibus. 
Scop. Carn. p. 434. Ed. 1. p. 11. In Europa australi. 
Minor, firmus, pileo albido L flavicante. Eecentius haud videtur 
lectus, sed characteres ofifert distinctos. 

29. A. scoBiNELLUs pilco convexo-plano, pelUcula in 
squamulas minutas, verrucosas, obscuriores secedente^ versus 
marginem laevem sericeo, carne alba; stipite farcto, conico-at- 
tenuato, glabro, basi albo-squamuloso , annulo supero lamellisque 
ventricosis candidis. Ed. 1. p. 11. Trog. Helv. p. 13. Lo- 
cis graminosis in pinetis rarissime. Minime Lepiota , licet velum 
verracas in pileo non formet; quae ad^unt, a pilei fuscescentis 
cuticula formatae ut in Am. irrorata Secr., vix Schum. (v. s.) 

B. Annulo ohlitterato l. nullo. 

BO. A. pBAETORius pileo submemhranaceo , e campanulato 
expanso, nudo, pertinato-sulcato ; stipite araneoso-farclo, firmo, 
ventricoso, exannulato; volva ampla, laxa; lamellis annulato- 
adnexis, coloratis. Ed. 1. p. 11. Fr. Fung. Nat. p. 2. cum 
descr. Oronge tannfee Paul. Champ. 11 p. 317. In Europa 
a Pauletio tantum lectus, forsan introductus; fauste vidi optime 
conservata specimina e Cap. b. sp. Adest quaedam, licet remo- 
tior, analogia pilei tenuitate, sulcis etc. cum A. cepaestipite et Amanita. 27 

Beiuonii; afSnitas cum JL caesareo, Pileus in disco modo 
carnosnlus, in roeo fiiscescens (in icone brunneus) et lamellae 
flavae. Descriptio Panletii clara, sed icon ut plures Pauletii 
personata. (v, s.) 

31. A. VAOiNATTJs pileo tenui) e campanulato explanato, 

sabnudo, margine membranaceo, peciinato-sulcafo ; stipite fistu- 

loso, attenuato, fragili, floccoso-squamoso ; volva vaginali, laxa; 

lamellis liberis, candidis. BulL t. 98, 512, Syst, Myc, 1 p, 

Ul FL Dan, t, 1014, Kromhh, t, 1, f. 5, t, 10 f. 6—9, 

Yiiiad. t. 16, Hmsey 11, t, 34, Barla t, 5. Ventur, t, 5, 

Gimn. et Rab, t, 7. f 1, etc. A. plumbeus, hyalinus, badius 

Srhaeff. t. 85, 86, 244, 245. Am. livida et spadicea Fers. 

S^. p. 247, 248, A. pulvinatus Bolt, t, 49, Veterum 

syn. videas in Syst. Myc. Ubique frequens, statura et colore 

omnino varius, unde undecim species Secretani n. 25 — 35. At 

dnae forraae ut varietates notandae: a) fulva, pileo volvaque 

Mvis: A. fulvus Schaeff. t. 95. Fl. Dan. t. 2142, A. tri- 

lobns Boh, t, 38. f 1. — et b) tota alha: A. fungites Batsch 

f. 79. Am. nivalis Gretville Scof. t. 18, quae ad sq. transit. 

Fongis snspectis jam a Clusio (Pernic. genus XI, vide Sterreh, 

/, 20. D. prima icon fungi ad nauseam depicti!) adscriptus; e 

Vittadini et recentioribus edulis. (v. r.) 

*A. CYGNKU8, albus, pileo tenui, explanato, nndo, margine 
leviler striato; stipito fistuloso, gracili, squamis fahulaeformihus 
rfstiio et ad basin annulo volvae arcte vaginali approximato 
cincto; lamellis postice attenuatis. Schulz, in Kalchhr, Fung. 
Hung, t. 1, f, 2. In silvis frondosis Slavoniae. Habitus pror- 
SDS A, vaginati albi, sed praeter notas datas differat sporis 
dnplo majoribus. Volva arcte coarctata eximie convenit cum ico- 
nibas A. vaginati apud Paulet t. 150, f 3, 151. f 2. 

32. A. sTRANGULATUs piloo campanulato expanso, vi- 
scido, e fragmentis volvae circumscissae squamis latis confertis 
obiecfo, margine sulcato; stipite e farcto cavo, a volva basi 
arcte vaginato, annulo spurio inforne cincto ; lamellis liberis, al- 
bis. Ed. 1. p. 6. Plenius in Vef. Alc. FOrh, 1852, Icon. 
i. 11, Saund. et Smifh t. 40. Oudem, Mat, Bat, p, 18, 
Qullet p. 27. A. Ciciliae BerM. Outl, p, 32, t. 3, f 6. 
Price f 112. In silvis Sueciae rarus, et jam in plerisque 
exteris terris lectus. A. vaginato major, robustior, pileo spa- 
diceo. (V. V,) 

33. A. URCKOLATUS pileo carnoso, tenui, ex hemisphaerico 
tandem depressiusculo , umbonato, viscoso, murino, margine 2ft AGARJCUS. 

sfriaio; stipite flstuloso, laevi, nndo, sohti nrcBohtsi lanieUisque 
adnatis candidis. Viriani p. 13, f, 14. f, 1 — 4. In silvis 
Castaneis Italiae. A. vaginato affinis, sed habitu proprio, volva 
urceolata firma et praecipue iHmellis adnatis distincta. Sed A. 
sertatus Vivian. p. 15 f. 14, /. 5— 9 vix dnbie ejusdem speciei 
forma major; hinc volva circurascissa fragraenta in pileo reliqnit. 
qualem duplicera formam etiam A. vaginatus oflfert. (v. it\) 

34. A. LEjocEPHALUs, candldus, pileo e convexo plano, 
nudo, sicco, sericeo, raargine laevi; stipite solido, brevi, firmo, 
exannulato, volva araplissiraa laxa; lamellis liberis. Derand. Fl. 
Fr. VI, p. 53. Serjn. Monfp. p. 106, (Ed, 1 sub Volvaria.) 
Species a reliquis longe distans, statura et habitu omnine Yol- 
variae, at teste Cel. Setnes sporae albae. Maximus, suaveolens, 
deliciosus. 

35. A. ADNATUs pileo o convexo plano, pallide gilvo, 
raargine laevi ; stipite e farcto cavo , fibrilloso , exannulato ; volva 
laxa in squamas pilei irregulariter rupta ; lamelUs adnatis^ albis. 
Smitli in Saund. et Sm. Ulusfr, t. 20, non Schuraach. In sil- 
vis Angliae. Species vere distincta. Volva ad mediura cura sti- 
pite connata, lirabo Hbero, rupta squaraas irregulares in pileo 
relinquen?. (t\ ic.) 

36. A. GEMMATUs piloo convoxo, expanso, miniafo^ vermcis 
angiilatis obsesso, raargine striato, carne corapacta alba; stipite 
solido, bulboso, exannulato; laraellis liberis , candidis. Ed.l.p. 
12. Paul. Champ. t, 158. f. 3. Soc. Med. par. 1776 t. 15. 
f. 3. In silvis Galliae, post Pauletiura non lectus, nisi cum for- 
mis purailis A, muscarii coraraixtus. Minor, firraus, absque 
pellicula viscosa. 

37. A. BACCATUs pileo convexo-plano , verrucis globosis 

obsesso, margine laevi; stipite farcto, aequali, exannulato, a 

volva circumscissa , obtuse marginafa ochreato; laraellis liberis, 

albis. Ed, I. p. 12. — Mich. Nov. Gen, f, 80. f, 4. Passer. 

fung. Parm. In silvis Galliae, Italiae. Volvae peculiari indole 

cura A. pantherino convenit et specimen huc referendum e Gallia 

recepi s. n. A. pantherini, sed humilior, firmior, prorsus exannu- 

latus. Color pilei e Michelio variabilis. (v. ic) 

A. insidiosus LetelL Ann. Sc. Nat, 1835. p. 89, Icon. t. 631 
oronibus numeris cura A, phalloide convenit, excepto defectu annuli. 
Hunc casa defuisse fingo, quure hanc speciem recipeie non audeo. 

Araanitae seric contigua transeunt in Lepiotas, ut genere 
raovere impossibile videatur. Evidentius hoc testantur Volvariae, 
quae cura Arraillariis et Pluteis intirae connexae. Lepiota. 29 

II. LEPIOTA. Syst. Myc. 1. p. 19. Loucospori, hy- 
menophoro a stipite discreto, velo universali cum epidermide pilei 
concreto. Laraellae liborae, saepe remotae, noii sinuatae nec 
decarrent^s. Terrestres (una excepta); phtres in vaporariis 
suh formis recedeniihus. 

A. Epidermide sicca. 

* Proceri, annulo proprio, mohili^ a volva discreio. Fungus 
jnnior totns volva integra inclusus, qua circumscisse rnpta basis 
in buibum evanescit; calyptra pileo connata, vulgo squaraosa. 
Stipes non a volva peronatus, ut in sequentibus, apice cinctus 
collario cartilagineo ; hinc lamellae liberae, remotae. Edules. 

38. A. PROCEBUs pileo carnoso, molli, ex ovato explanato, 
ombonato, cuie crassa in squamas secedenies lacerata; stipite 
cavo, elato, immarginato-bulboso , squamis adpressis variegato, 
annulo cartilagineo-marginato, mobili; lamellis remotis. Scop. 
Cam, p. 418. Schaeff. i. 22, 23. Fl. Dan. i. 772. Curi. 
Lond. t. 169. Smverb. t. 190. Bull. i. 78, 583. Krmnhh. 
t. 24. f. 1-'12. Harz. i. 46. Vivian. t. 8. Vittad. t. 24. 
Eussey I. /, 80. Sverig. Atl. Sv. t. 3. Syst. Myc. L p. 
20, ubi antiqua synonyma. In regionibus campestribus totius 
Earopae. Speciosus, amplus, odore et sapore gratus, edulis sed 
lentos. Clus. Esc. gen. 18 c. bona icone. Caro immutabilis. 
Lamellae variant albidae, flaventes, incarnatae, nigro-marginatae. 
Ad hunc pertinet A. exstinctorius Linn. omisso annulo. (v. v.) 

39. A. BHACODES pileo carnoso , molli , e globoso explanato 
d^ressove, cute ienui, reticulata, in squamas persistentes 
rupta; stipite cavo, laevi, immacnlato, bulbo amplissimo primo 
marginato , annulo mobili , fibroso-lacero ; lamellis remotis. Vittad. 
Fung. mang. p. 158. t. 20. Huss. II. t. 38. Berkl. Outl. t. 
3. f. 6. Price f. 104. Kickx p. 150. Quil. p. 32. Locis 
fertilioribus totins Europae, priore rarior. Statura prioris, sed 
sapor ingratus; vix edulis. Pileus sub cute tomentosus; squumae 
polygonae, fibris elegantissime radiantibus affixae. Caro fracta 
croceo-mbescens. A. subtomentosus Kromhh. t. 24. f. 15, 16 
fidetur fonna excoriata. Var. in vaponariis = A. tepidarius 
Weinm. in Syll. Batish. I. p. 69. (v. v.) 

A. BHACODEs puBLLABis est forma pulcbella , omnino constans, 
i typica recedens statnra dnplo minore, colore candido , pileo floc- 
eoso-sqnamoso. Copiose lecta in LidingO prope Holmiam. Mo' 
nogr. II. p. 285. (v. v.) 30 AOABIGVS. 

40. A. PR0MINKN8 pileo carnoso, e sphaerico expanso, nm- 
bone maxiine prominente, squamis in ceniro mhricntis ^ ceternm 
ot in stipite sparsis, adpressis, ochraceis; stipite fistuloso, a 
basi abrupte bulboso, annulu mobili lamellisque remotis albis. 
Ag. porrigens Vivian, Ital. t. 12. In Italiae campis. Sta- 
tura omnino A. proceri, sed umbone insignis. Colore ceternm 
facile recognitus. (v. ic) 

41. A. MOLYBDiTEs pileo carnoso, e globoso campanulato, 
cute ad medium in squamas crustaceas secedente; stipite cavo, 
rigido, glabro, fusco-airo, immarginato-bulboso, annulo aequali; 
lamoUis remotis, albis, caerulescentibqs. Meyer Essequ. p, 300. 
Oudem. Batav. p. 18* Pungus regionum tropicarum (vidi e 
Brasilia) in vaporariis ad Utrecht Bataviae lectus. A. procero 
minor, rigidior, stipite subcorneo , pileo sub crusta farinoso. (v. s.) 

42. A. KxcoEiATUs pileo carnoso, molli, obsolete umbonato, 
cute tenui in squamulas vix sccedentes diifracta ; stipite cavo , 
curto, cylindricOy immaculato, laevi, albido, annulo mobili; 
lamellis minus remotis. Schaeff, 1. 18, 19, Yivian. t, 49. Yittad, 
Fung, mang. t. 35. Yentur. t. 7. Letell, t, 610. Krombh, 
t. 24. f. 24 — 30. Sverig. Atl, Svamp, t, 18, In arvis et 
campis Europae totius. Humilior, vix bulbosus. Pileus albidns 
(raro fuscescens), interdum prorsus laevis. Affinibus in cibariis 
praeferendus. (v. v.) 

43. A. GRACiLENTUs pilco subcamoso , e campanulato ex- 
panso , obtuse umbonato , cute tenui in maculas adpressas . ^er- 
sistentes dehiscente; stipite cavo, elongato, subbulboso, annulo 
tenui, floccosOj disparente; lamellis remotis, latissimis, pallescen- 
tibus. Krambh. t. 24. f. 13, 14. Fr. Monogr. I. p. 21. 
Berkl. Outl. p, 93. A. Amanita Schuni. p. 268. In silvis; 
equidem in fagetis Scaniae legi. Statura fere A. proceri, sed 
tenuior, gracilior. Pileus sub cute non tomentosus, quare hac 
rupta pileus albidus fusco-maculatus apparet. Praecipnam dif- 
fercntiam praebet annulus tenuis, ftigax. (v. v,) 

44. A. MAST0IDEU8 piloo subcamoso , molli , ovato-expanso, 
acute umbonato, cute tenui in papillas secedente; stipite cavo, 
a bulbo aequaliter attenuato, tenui, glabro, annulo integro, 
mobili; lamellis valde remotis, pallidis. Syst, Myc. I. p. 20, 
Fl, Ban, t, 2144. Berkl. in Magae. Nat. hist. I. t. 2. /. 1, 
Letell, t, 610. f. B, E, Kickx p. 131. QueL jp. 33. A. 
umbonatus Schum. Saell. p. 252. In silvis frondosis Europae 
mediae et australis. Gracillimus hujus stirpis, totus albidus. 
A, mastoideus Vivian. t. 23 A. cepaestipiti potius accedit. (v. v,) ^^:^^ Lepiota. 31 

•* Clypeolarii (mnulo proprio , fixo , cum velo universali sti- 
pitem vestiente homogeneo. Stipes exsertus et pileus pri- 
mitus discreti, ille hinc infra annulum a velo universali 
vestitus, hic in floccos squamasve laceratus. Collarium 
haud cartilagineum , circa stipitem prominens, quare la- 
mellae vnlgo minus remotae. Caro mollis, odore et sapore 
ingratis, raphanoideis. 

45. A. FBiEsn pileo carnoso, molli, in squamas adpres- 
m Umentosas lacerato; stipite cavo, araneoso-meduliato, subbul- 
boso, squamoso; annulo supero pendulo, aeqnali; lamellis subre- 
motls, linearibus, confertissimis , ramosis. Lasch Linn, IIL 
n. 9. Cfr. Monogr. II. p. 344. QuM. p. 34. A. cnrioso 
LaHfT, litt. ad Morett. p. 7. A. couleuvre Secr. n. 40. 
Locis graminosis Europae mediae et australis. Statura fere A. 
proceri, speciosus, graveolens, pileo ferrugineo-fusco. (v. s.) 

*A. ACUTBSQUAHOSus piloo camoso , obtuso, primo hirto- 
floccosOf dein squamis ereciis^ acutis, squarrosis echinato; 
stipite subfarcto, valido, bulboso, supra annulum medium prui- 
D060; lamelHs approximatis , lanceolatis, simplicibus. Weinnu 
SifU. I. p. 70. Hussey IL t. 5. Kichx p. 151. A. asper 
Ahb. d. Schtodm.^ Heft. 3. k. aculeatus Vittad. Ftmg. mang. 
p. 308. A. Mariae Klotsch Linn. VIL t. 8. In hortis gra- 
fflinosis per maximam Europae partem. Humilior, subinodorus. 
Stipes demum cavus. Pileus fuscescenti-fulvus , variat furfuraceu^ 
(Krombh. t 29. f. 18 — 21.). Adsunt characteres haud leves, 
cnm priore tamen ita convenit, ut jungendos censeam. (v. v.) 

46. A. BADHAMi pileo carnoso, molli, e campanulato ex- 
panso, hispido squamulosoque , umbrino, carne rubente; stipite 
carOj subbnlboso, floccoso-squamoso , sericeo ; annulo medio, persi- 
stente ; lamellis ventricosis, demum remotis. Berkl. Outl. p. 93. 
Saund. et Sm. t. 35. /. 2s Quel. p. 210. In Anglia sub Taxo. 
In regione Jnrana ad corticem vaporariorum. Totus fungus vul- 
Beratus 1. tactus croceo-sanguineus. Stipes 2 — 3 unc. lon- 
gns, a basi attenuatus, e descriptione albus, ex icone umbrinus. 
Annulus paene mobilis. Pileus fuligineo-squamosus , variat de- 
pressus et umbonatus. Specimina copiosa cum pulchra icone a 
Qaelet missa di£Eerunt stipite inflato-bulboso, pileo albosericeo. 
Odor vir«>8U8. (v. s. et ic.) 

47. A. MELEAOBis piloo camoso , ex ovato expanso, mi- 
nate tomentoso verrucosoque , dein squamis minutis fuscis varie- 
gato, ca/rne rubente; stipite farcto, floccoso-squamoso, e fusi- 32 AaABtcus. 

formi aequali; annulo lacero, fugaei; lamellis remotis, distantibus , 
albis. Smerb. t. 171. Berkl, OutL p. 101 et in Mag, Nat. 
hisf. 1865. n, 986 *. Coolce p. 15. In cortice vaporarioram 
Angliae. Siccatus et vulneratus totns rubescens. Stipes 3 unc. 
longus, hinc inde luteo-tinctus. Pileus 1 Y, nnc. latus. Ob 
annuli defectum in icone ad Tricholoma fuit relatus. (v. ic.) 

48. A. HTSPiDUs pileo carnoso, tenui, umbonato, primo 
tomentoso^ dein in papillas squamasve secedente, umbrino; stipite 
farcto, fibrilloso, tenui, attenuato annuloque supero floccoso-squa- 
mosis; lamellis approximatis, ventricosis, albis. Lasch n. 407. 
BerJcL et Br. n, 901. Fries Icon. t. 14, f. 1. In silvis 
umbrosis. Fractus non ut praecedentes rubescit, (v. v.) 

49. A. CLYPE0LABIU8 pilco camoso , tenui, primo incru- 
statOy laevi, dein in sqnamas floccosas adpressas lacerato; sti- 
pite fistuloso, fragili, subaequali annuloque fugaci floccoso-squa- 
mosis; iamellis liberis, approximatis. Bull, t, 405, 506, /. ^. 
^st, Myc. L p. 21. Icon. t. 14, f, 2, TratL Austr, t. 26, 
Kichx p, 132, BerkL OutL p, 94. — Var. pratensis BuU. 
L c. infra annulum fibrillosum modo floccosa. In silvis variis 
frcquens. Mire varians statura et coloribus, pilei squamis fla- 
vidis, rufescentibus , ferrugineis, lamellis albis, flavidis. Plures 
recedentes formae in caldariis v. c. Fl. Dan. t. 1732. Loiige 
plures exstant icones, sed indumento stipitis characteristico de- 
terso, ut facile sumantur pro A. cristato v. c. Sowerb. t. 14^ 
PauL t. 136 etc. ; hinc novam dedi iconem. (v, v,) 

*A. FELiKUSy miuor, pilei umbone squamulisque nigricantibus , 
stipite subconcolori , laraellis albis. Pers, Syn, p, 201, Alb, 
et Schw, p, 146. In pinetis nostris tam frequens et constans, 
ut seorsim notari mereatur. (v, v.) 

50. A. METULABspoBUs pilco subcamoso , campanulato, sul- 
cato, squamulis pallidis omato, margine appendiculato ; stipite 
subaequali, pallido, intus citrino; lamellis approximatis , ven- 
tricosis, albis; sporis metulaeformibus. BcrkL et Br. Fung. 
Ceylan. ined. — Ann. Nat. hist. n. 1182. 1. 18. f. 5 (sporae). 
Fungus Ceylanicus , etiam in Anglia repertus a Bboome. Habitu 
priori similis, scd ob pileum sulcatum forsan A. cepaestipiti vi- 
cinus. Dignoscitur praecipue sporis, quae quam proximorum 
duplo majores, uno apice acutatae. 

51. A. CBISTATU8 pileo leviter carnoso, e campanulato 
plano, obtuso, primo contiguo, dein in squamas glabras, sub^ 
granulosas secedente; stipite fistuloso, tenui, sericeo-fibrilloso , Lepiota, 33 

aeqaall, annulo medio integro, secedente; lamellis liberis, demnm 
remotis. Alb. et Schtcein. p. 145. Syst. Myc. I. p. 22. Orev. 
Scot. t. 176. Krombh. t. 25. f. 26—30. Hussey I. t. 48. 
Berkl. OuU. t. 3. f. 7. Price f. 105. KicJcx p. 132. Seyn. 
Montp. p. 114. A. subantiquatus Batsch f. 205. In campis 
gramlDOsiSy hortis et ollis hortorum. Praecedentibus minor, 
odore et sapore gravis. Pileus colore varians. Boltoni i. 7 
si huJQS loci, tam pra?a ut haud citetur. (v. v.) 

52. A. KRMiNEUs albus, pileo subcamoso, e campanulato 
eipanso , Inevi , glabro , dein marginem versi48 sericeo-fibrilloso ; 
stipite fistuloso, aequali, glabrescente , annulo remoto, lacero, 
seoedente; lamellis apprpximatis. Syst. Myc. I. p. 22. Sv. 
Bot. t. 596. f. 1. Berkl. et Br. n. 1110. In campis graminOsis 
iiaiid raro. Fragilis. Kromhh. t. 25. f. 34, 35 potius refert 
A. medullatura. (v. v.) 

*** Annulosi cmnulo ^perOy fixo^ subpersistente , velo uni- 
versali pileo adnato. Stipes primitus exsertus. CoUa- 
rium nullum l. carni pilei similare. (A. cepaestipes, huc 
relatus, peculiaris olim sectionis typus.) 

53. A. viTTADraii pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
sqoamis verrucosis, densis^ muricatis obtecto; stipite solido, va- 
lido, cylindrico, zonis pluribus concentricis , squamoso-squar- 
roeis; annulo supero, amplo; lamellis liberis, ventricosis, cras- 
818, virescentibus. Ld. L p. 16. Huss. I. t. 85. Amanita 
Fittadini Morett. Bot. Ital. t. 1. Vittad. Aman. t. 1. Krombh. 
/. 27 speciose ! In nemoribus' Europae mediae et australis. Fun- 
gus speciosissimus, amplus, robustus, albidus, venenatus, medius 
inter Amanitas et Lepiotas. (v. ic.) 

54. A. FURNACEUs piloo carnoso , plano , obtuso , cute nigra 
radiatim rupta albicante, margine striato; stipite solido, albo, 
squamis variegato concentricis, atris, adpressis sub annulo an- 
gosto, supero; lamellis liberis, albis. Letell. in Ann. Sc, 
Nat. 1835 p. 91. Icon. t. 653. Ad terram Galliae. A. 
Meleagri videtnr affinis, sed non rnbescit. Stipes 3 unc. lon- 
gus, basi subatteBuatus. Pileus 2 unc. latus; cutem crustaceam 
wia ratione ruptam fingo. (v. ic.) 

55. A. NTMPHABUM piloo camoso, e convexo expanso, um- 
bonato, in s^flMmas concentricas laceratd; stipite cavo, aequali, 
glabrOf supra annulum distantem floccoso-farinoso ; lamellis po- 
8^ attenuatis, liberis, albis. Kalchbr. Fung. Hung. t. 2. f 
I Locis fertilibus, campestribus, graminosis prope Olazzinum 

3 
34 A0ARIGU8. 

Hungariae. Totus albus vel disco fuscescens. Stipes 2 — 3 
unc. longus, 4 — 5 lin. crassus, basi subbulbosus, in acetabulo 
pilei profunde immersus. Pileus 2 — 3 unc. latus. (v, ic.) 

56. A. coLUBRiNUs pileo carnoso, convexo, obtuso, squa- 
mie tomentosiSf imhricafis ohtecio; stipite solido, longissimo, 
aequali; annulo distante, adnato, reflexo; lamellis liberis, sim- 
plicibus, albis. Krombh. t. 1. f. 10 ^ 11. In Bohemia lectus. 
Ex icone species distincta , sed ab inventore non descripta. Sti- 
pes spithamaeus. Pileus albofnscescens, ratione stipitis parvns. 
Collarium nuUum. (v. ic.) 

57. k. HOLOSERicKUS albidus, pileo camoso, convexo, ob- 
tuso, molli, sicco, sericeo-fibrilloso^ laevigato; stipite solido, 
bulboso, fibrilloso, annulo medio, persistente, reflexo; lamellis 
liberis, ventricosis. Ed. I. p. 16. Monogr. jp. 26. Saund. 
et Smiih t. 23. f. 1, CooJce Brit. p. 16. In nemoribus hu- 
mosis Scaniae, in horti areis Angliae. Major, inodorus, totus 
mollis. Stipes 2 — 4 unc, longus. (v. v.) 

58. A. sGHULZERi albus , pileo camoso , e convexo expanso , 
umbonato, laevi, glahro; stipite cavo, a basi subbulbosa at- 
tenuato, nudo; annulo medio, distante, parvo; lamellis liberis, 
remotis, postice attenuatis. Kalchb. t, 2. /. 2. In vineis, 
versuris agromm alibique in Hungaria et Sclavonia. Priori ad- 
modum affinis. Stipes 2 — 3 unc. longus, 3 — 4 lin. crassus. 
Pileus 2 — 3 unc. latus. Sapor nauseosus. Sporae ovatae. (v. ic) 

59. A. NAUGiNUs albidus, pileo carnoso, molli, cute tenui, 
glabra, granulato-fatiscente, centro umbonato» laevi; stipite 
subcavo, a basi incrassata attenuato, fibrilloso; annulo supero, 
tenui, secedente; lamellis liberis, approximatis. Ed. L p. 16. 
BerJcl. Outl p. 94. Vent t 48. f. 6. Kichx p. 133. 
Quil. p. 35. A. sphaerosporus Krombh. t. 24. f. 20 — 23. 
A. excoriatus a Lasch Lifin. III. n. 6. In clivis et campis 
graminosis. Yulgo cum A. excoriato confunditur, sed annulo 
reliquisque notis abunde distinctus; a priore sporis globosis. 
Hujus varietas videtur A. leucothites Yittad. Fung. mang. t. 
40 lamellis mbentibus. (v. v.) 

60. A. RORULENTUs caespitosus, pruinatus, pileo submem- 
branaceo, cupulari^campanulato , umbonato, sulcato^ molliter 
gramlato-squamulosOf albido; stipite tenui, elongato, basi in- 
crassato, nitido; annulo secedente; lamellis liberis, confertissimis, 
demum in roseum vergentibus. Faniezi in Comm. Crypt. Ital. 
p. 172. In cortice vaporario Italiae. Medius ex auctore inter Lepioia. 35 

A. naucinum et cepaesHpitem , cui videtnr nimis affinis. In 
Italia hic forsan sub jove nascitur. 

61. A. CEPAESTIPE8 pileo submembranaceo , ex ovato ex- 

plaoato, farinoso et ftocculis plumosis secedentibus squamoso, 

disco camosulo, late umbonato, margine plicato; stipite cavo, 

bnlboso, floccoso, annulo secedente; lamellis demum remotis, al- 

bia. Sowerb. t. 2, — Var. A. A. cretaceus Bull. i, 374, Vit- 

tad, Fung. mang. p, 347, Orev. Scot, t. 333. Fl. Ban. t. 

1798 (forma pumila). Weinm, JRoss. p. 11, Kickx p. 134. 

- Var. B. Ag. luteus (Bolt. t. 50?) Wither. IV. p, 233. 

A. flos sulfuris Schnitz. apu4 Siurm 31. t, 1. Oudem. 

BaiaiK p. 19. A. flammula KicTcx p. 137. In caldariis hor- 

tonim frequens. Tota indole et structura ab europaeis recedit, 

proiimis exceptis, sed in tropicis terris phires adsunt affines, 

qoiboscum peculiarem sistit tribura, Hiatulis affinem. A. ci- 

trinos Passci'. in Nov. Giorn. Bot, vix dubie ad var. luteam 

pertinet. (v. v.) 

Singnlari errore Alb. et Schwein. A. cepaestipitem cretaceum ad 
Coprini et luteum ad Pholiotae speciera retolerunt. Ideo deceptus 
Qckx A. flammulam Alb. et Schwein. ad hnnc retnlit. Graviora dabia 
movent Secr. n, 50, 5i, in quibns sporae sint rubrofnscae. 

62. A. sTRAMi!)ELLUs piloo membranaceo , centro tantum 
carnosulo, e campanulato convexo, obtuso, sulcato, subtiliter 
floccoso-farinoso, fioccis ghitinosis^ secedentibus stipiteque fistu- 
loso, floccosO) bulboso stramineis; annulo erecto, sublacero; la- 
mellis postice annulato-connexis , confertis , ventricosis , coricolo- 
ribua, Baglietto in Comm. Crypt, Ital. II. p. 263. In terra 
liorti Genovensis, Affinitas cum A. cepaestipite manifesta, sed 
Dotis datis videtur distincta. 

•*^ Granulosi velo universali pilei et stipitis primitus 
contiguOy quo rupto formatur annulus inferus. Pileus 
granulosus 1. verrucosus. Hymenophorum a stipite minus 
discretum, quam in reliquis Lepiotis. 

63. A. TUBERcuLATUs piloo subcamoso , e globoso expanso, 
(uU (velo) crassa, in tubercula concolora secedente^ alutaceo- 
pallido; stipite farcto, subbulboso, fibrilloso; lamellis liberis, ap- 
proximatis, albis. Ag. tuberculatus Brign. Neap, t. 37. f. 
1—3. In silvis et campestribus NeapolL Statura, magnitudo 
A. bolosericei. (v. ic) 

64. A. VENUsTus pileo carnoso, convexo, margine tenuis- 
«mo, snbmembranaceo , crenulato, striato-sulcato, cute fidre- 
tcente, m centro fatiscente; stipite solido, sursum incrassato^ 36 AOABICUS. 

ad medium peronato-zonato, concolore; lamellis dente tenui ad- 
nexis, subventricosis, albis. Bagh Conm. CrypU Ital. II. p. 
261. Ad pedes Musae paradisiacae in horto Genovensi. Stipes 
snpra annulum reflexum , lacero-sulcatum candidus. Lamellarum 
trama sericeo-arachnoidea. 

65. A. PAULETii pileo carnoso, e convexo expanso, spinu- 
loso-exasperato , cute in annulum frustulosum continuata ; stipite 
farcto, curto, firmo lamellisque tenuibus, confertis albis. JSd. 
I. p. 17. Hypoph. Radula Paul. t. 163. f. 1. In silvis circa 
Faris, post Pauletium non lectus. Sequentibus iirmior, humilis, 
subbulbosus , moUis, virulentus, colore '^de noisette." (v. ic.) 

66. A. cARCHARus pileo carnoso, e convexo plano, um- 
bonato, granuloso stipiteque e farcto cavo, subbulboso, squa- 
muloso incarnatis; lamellis adnexis, candidis. Pers. Syn. p. 
263. Ic. pict. t. 5. f. 1 — 3. Alhert. et Schwein. p. 146. 
Brign. Neap. t. 27. f. 4. Secr. n. 56. A. ramentaceus 
Sromhh. t. 25. f. 21 — 25, A. albomarginatus Schum. A. 
granulosi var. Ed, I. — Var. alba, A. cristatus Harz. t. 44. 
f. 2. In pinetis frequens. Sapore ex Persoon amarus, nobis 
nauseosus. (v. v.) 

67. A. ciNNABABiNUs piloo camoso, mox explanato, ob- 
tuso, granuloso-fiirfuraceo, persistenter cinnaharino; stipite 
farcto, subbulboso, infra annulum inferum rubro-squamoso ; la- 
mellis liberis, lanceolatis, albis. A. granulosus v. cinnabari- 
nus Alhert. et Schwein. p. 147. Secr. n. 54. Fr. Monogr. 
I. p. 29. A. granulosus Fl. Dan. t. 1795 incorrecta quoad 
lamellas, squamis stipitis detersis. In pinetis montosis haud 
raro. Affinibus vegetior, pileo 2—3 unc. lato. Caro pallida. 
Sapor mitis. (v. v.) 

*A. TEBREJi a priori (ex icone) differt statura curta, con- 
stricta, pileo magis convexo, aurantio-rubro , stipite subaequali, 
lamellis latis , ventricosis. Berkl. et Br. n. 1183. Inquirendum , 
num a priore constanter differat. Saund. et ^. III. 35. f 1 — 5. 
Lectus solo arenoso Angliae. (v. ic.) 

68. A. OBANULOsus pileo carnoso, e convexo explanato, 
obtuse umbonato, furfuraceo-granulato , ferrugineo L brunneo- 
rufo, siccitate cano-pallescente ; stipite farcto-cavo, subaequali, 
minnte squamuloso; lamellis leviter adnexis^ albis. Batsch t. 
6. f. 24. Ha/rz. t. 44. f. 1. Schum. p. 260. A. granuL 
ferrugineus Pers. — Alh. et Schw.^ Fr. Syst. Myc. L c. 
Ad terram locis vulgo apricis. Colore pilei expallentis variat; Lepiota. S7 

itipitem rarins violacenro vidi. Pilens passim rngoso-plicatns. 
Caro albombella, ex Schum. dilnte nmbrina. (v. v.) 

69. A. iMiANTHiNUs pilco subcamoso, e convexo plano, 
subnmbonato, fnrfuraceo-granuloso , ochraceo, carne hiiea; sti- 
pite aeqnaliy gracili, squamuloso; lamellis adnatis, confertis, ex 
albo flaventibns. Scop. Carn. IL p. 434. Fr. Monogr. p. 
29. A. flavofloccosns Bafsch f. 97. A. croceus Bolt. t. 51. 
f. 2. Sowerh. t. 19. k. ocbracens Bull. t. 362, 530. A. 
muricatns Fl. Dan. t. 1015. A. fimbriatns Schum. p. 261. 
A. grannlosi var. Alh. et Schw. Grev. Scot. t. 104. Hussey I. 
i. 45. Harz. t. 4. /. 2. Krombh. t. 1. f. 12. Hoffm. t. 
t 13. f. 1 (anal.). In silvis et campis apricis Europae totius. 
Praecedentibus minor, tennior, lamellis adnatis et carne Intea 
praeeipne stipitis distinctns. (v. v.) 

70. A. POLYSTicTUs pileo camoso, e convexo plano, con- 

tigao 1. in sqnamas mpto, testaceo; stipite floccoso-farcto , deor- 

sQm attennato, infra annulum fugacem squamoso; lamellis ro- 

tundaiis, e candido lutescentibus. Berkl. Engl. Fl. V. p. 9. 

Saund. et Snt. t. 23. f. 2. Locis graminosis ad margines 

vianim Angliae. Pileo laevigato l. sqnamose rnpto a praece- 

dentibns differt. (v. ic.) 

Ut species distinxi formas A. granuUm oliro snbsumptas, nam praeter 
colores eonstantes insnper aliis notis gravioribus distingnantur. Sejnn- 
gendi necessitatem nrgent multae species diversissimae in bis quae- 
siUe. Cfr. Harz., Krombb. etc. Ulterius inquirendam, num distingu- 
eodos Ag. lanoginosas Fl. Ban. t 1248. f. i, transitam ad A. parv- 
umolatom indicans. 

**^ Mesomorphi, minores, graciles, sfipite fistuloso, pileo 
sicco, cuticula integra, nec granulosa 1. lacerata nt in 
Clypeolariis. 

71. A. PABVANNULATus albus , piloo camosulo, ex ovato 
campanulato explanatoque , laevi, sericeo; stipite fistuloso, gra- 
cili, infra annnlum fibrilloso; lamellis liberis, confertis. Lasch 
tn Linn. IIL n. 12. Fr. Monogr. I. p. 29. Icon. t. 16. 
f. 3 forma minima. In silvis major, in campis minor. Parvus, 
Tix uncialis, insipidus. In forma minore pilens snbfloccosus, 
2-5 lin. modo latus. (v. v.) 

72. A. siSTBATUS pileo carnoso, tenui, campanulato, obtuso, 
aiomis nitentibus pruinoso, pallido; stipite subfistuloso, aequali 
veloqne infero fibrillosis ; lamellis subliberis , adscendentibns, can- 
didis. Fr. Syst. Nyc. I. p. 24. Icon. t. 15. f. 3. Berkl. et 
Br. n. 1185. In graminosis, hortis Sneciae, Angliae, Bavariae lectus. Oracilis , velo fibrilloso circa mar^inem pilei appendi- 
cnlatns. Piteua albidDS, eed in flaTidam 1. carnenm transiens. 

('■ <■■) 

73. A. SEMiNiiDrs pileo carnosulo, campanulato-expanso, 
mato, Jloccoso-farinoso , demum nndo, margine a velo la- 

appendicnlato ; stipite flstnloso, tenui, farinaceo; lamellis 
gentibua , tennibua, albis. Laarh Linn. n. 17. A. histion 
. n. 42. A. oc«Ilati var. Montagne, dein A. actinorhizns, 
Vnn. Sc. Nat. VL t. X3. /. 1. Quel. Jur. p. 210. In 
i nemorosia. Admodnm tenuia, delicatus, pileo albido I. 
)0. Perperam , e apecimine commutato, in Monogr. priori 
mctus. (v. s.) 

74. A. MESoiiOBPHUB pileo camosulo, campannlato, sicco 
teqne fistuloso, curto, tenui laevibus et glahris; annnlo 
o, peraistente; lamellis liberis, ventricosia, candidis. Sull. 
16. f. i. Fr. El. L p. 3. Weinm. Ross. p. 12. Kickx 
'34. Seyn. Monip. p. 115. Passim per Europam, Gra- 
, pileo flavescente. (v. s.) 

75. A. DBNrDATVS pallide sulphureus, pileo snbmembra- 
j, campannlato-expanso, primo furfuraceo-floccoso , dcinnudo, 
i; atipite flnccoso-farcto , subaequali; annulo tenerrimo, fa- 
tsimo; lamellis liberis, approximatis , ventricosis. Rabenh. 
, n. 1001. Ad cortices Taporariomm in Bohemia lectus. 
itipitem nudnm hujus loci videtur. 

76. A. BBREiros candidus, pileo camoanlo, e campannlato 
), nndo, laevi, glabro; stipite e farcto flstuloao, bulbilloso, 
^ato, annulo medio integro; lamellis liberis, leviter ventri- 

A. confaaus Trog Heh. p. 11. A. mesomorphus alboa 
ter. Fung. Parm. Locia graminosis Europae australis. B 
bus locis vidi; pulcbram iconem misit Kalekbrenner. Gra- 
, 3 unc. uaque altns, stipes lin. crasgus. (v. s. et ic.) 
B. Pilei cuticula viscosa, contigua. 

11. A. SBHisAHNnLUs pileo carnoso, tenui, umbonato, laevi, 
Eo; stipite Enbaeqnali, nigrofibrilloso , meduIJa libera farcto, 
tlo pendulo; lanieltis liberis, confertis, albis. Secr. n. 48. 
roux collet^). In pinetis Eelvetiae. Sq. admodum affinis, 

stipes nigroflbrillosns , medulla rnfescens annntus adnatus 
ma. (Non vidi.) 

78. A. BEDnLtATUs pileo carnoso, convexo, plano, umbo- 
, glabro, viscido, margine e velo appendiculato dentato; 
te tnbulnm demum fistutosnm discretum rccondente, infra Lepiota. 39 

vehm infernin obsoletum squamnloso, sicco; lamellis liberis, 
confertis, ventricosis. Ed, L p. 19. Icon, L 16. fig. 2. 

A. illinitus Secr. n. 60^ excl. omn. syn. , hujus potissimum loci. 
— Locis apiicis, muscosis in Smolandiae pinetis raro. Statura 
media, colore candido, sublutescente, carne crassiuscula molli. 

(v. V.) 

79. A. GLiODBRMUs piloo camoso, e cawpamdaio convexo, 
laevi, viscoso^ rufo-yaccino; stipite araneoso-farcto, sicco, usque 
ad annulum lacerum dense floccoso-squamoso ; lamellis liberis, 
confertis, albis. Fr, Monogr. L p. 31. Ic. t 15. /. 1. 
3trhl. et Br. n, 785. Cooke Brit. p, 18. In pinetis udis Eu- 
ropae borealis. Stipes 3 unc. longus , 3 — 4 lin. crassus. (v. v.) 

80. A. DELicATUs pileo camosulo, e eont^ea;opifano, laevi, 
riscoso; stipite flstuloso annuloque memt)ranaceo dense floccoso- 
squamosis; lamellis liberis, confertis, albis. Stfst. Myc. I. p. 
20. Icon. i. 15. f. 2. Berkl. ei Br. n. 1186. KicTcx p. 134. 
A mesomorphus ATb. et Schw. p. 146. — A. pallidus pileo 
flayescente 1. dilute roseo, in silvis locisque incultis. — B. va- 
porariorum pileo rafescente. Tenuis, delicatus, uncialis. Yar. 

B. ad priorem accedit. (v. v.) 

81. A. iLLiNiTus pileo subcamoso, moUi, ex ovato-cam- 
pannlato expanso, subumbonato stipiteque e meduUato fistuloso, 
tenni, aequali glabris gluiinosis, velo viscoso obsoleto; lamellis 
liberis, confertis, demum remotis. Syst. Myc. I. p. 23. Lcon. 
i. 16. f. 1. Sommerf. Lapp. p. 250. Hoffm. Ic. anal. t. 
13. QuH. p. 320. — Linn. Suec. n. 1198 optime, sed sine 
nomine. In Europae borealis campis silvaticis minime rarus. 
Species nobilissima, stipite glutinoso ab omnibus distincta. Tri- 
uncialis, strictus, candidus, pileo margine striato, sed exstat 
var. argillacea 1. ochracea, pileo laevi , margine fimbriato. (v.v.) 

82. A. piNouis pileo carnoso, convexo-plano , obtuso, laevi 
armuloque medio cinguliformi viscosis; stipite solido, aequali, 
laevi, curto; lamellis liberis, confertis, ventricosis, albis. Ed. 
L p. 19. Ad ligna putrida pinea prope Lund Scaniae lectus. 
Hnmilis, sed firmus, stipite 3 — 4 lin. crasso, non viscoso; pileo 
1 — lYt ^^> 2X\iOj interdum cinerascente. Garo firma. A 
praecedentibus longe distat. (v. v.) 

t A. iNocuLATDs piloo camoso, convexo-plano, obtuso, re- 
pando, laevi, viscoso; stipite cavo, rigido, a velo infero a^i?^ 
vaginato; lamellis confertis, latis, albidis. Ed. I. p. 19. Bati. 
U 27* /• J. K. In Italia ad stipulas. Pileus uncialis, melleus. 40 AGABICUS. 

Stipes paullo longior, supra velum duplo tenuior. Affinitatis in- 
certae^ a veris Lepiotis forsan longe distans. (v, ic.) 

III. ARMILLARIA. Syst. Myc. I. p. 26. Leucospori, 
hymenopLoro cum stipite contiguo ; velo universali nullo , partiali 
annuliformi, interdum modo indicato squamulis stipitis annulato- 
terminatis. Colligit species ob velum a sequeniihus divulsas. 
Ob velum universale mox evanescens hoc loco facile quaeras 
Amanitas n, 22 — 29, 

• Tricholomata subannulata , lamellis sinuato-adnexis , stipite 
carnoso similari, (Nobilissimos n. 83 — 90 in Anglia 
non lectos miror), 

83. A. BULBiOEB pileo camoso , e convexo expanso , obtuso , 
laevi, margine stipitegue farcto, aequali, marginato-bulboso 
pallide fibrillosis; annulo obliquo, fugace; lamellis emarginatis, 
pallidis. Albert, et Schtvcin, Consp. p, 150, S^st, Myc. I. 
p, 27, Icon, t, 26, f, 2, Klotsch Fl. Bor, t. 373, Weinm, 
Ross, p, 13, QuM. Jur, p, 210. Ag. malleipes Lasch in 
Linn. IV, p, 519, A. cupreus Secr. Helv. n,' 67. In pinetis 
Europae passim. Bulbo distinctissimus. Pileus gilvus, rufescens, 
pallidus, primo fibrillis tectus, dein nudus, moUis. Lamellae 
demum pileo concolores, distantes. (v, v.) 

84. A. PHOENicEUs pileo carnoso, e convexo plano , obtuso, 
gldbro, viscido; stipite farcto, immarginato-bulboso , attenuato, 
rubro-fibrilloso t annulo fugaci; lamellis liberis, confertis, can- 
didis. Ed, L p, 20. A. putidus Weinm. Ross, p. 12, non 
aliorum. In silvis humidis prope Petropolin. Ex Weinmanno 
foetidns. Annulus tenuis , saepe cortinaeformis. Pileus ruber \. 
lateritius. (v, s.) 

85. A. FOCALis pileo camoso, moUi, e convexo plano, ob- 
tuso, cute sericeo-fibrillosa, laevigato; annulo proprio, medio, 
obliquo; stipite solido, aequali, lacero-fibrilloso ; lamellis subli- 
beris, confertis, angustis, ex albo pallescentibus. Ed, L p, 20, 
In silvis Sueciae raro. Spectabilis, 3 unc. altus, stipite unciam 
crasso, undique albo-fulvente , pileo nitidulo, 4 — 5 unc. lato, 
testaceo-fulvo. Caro fulvella, pallida, disci compacta. Singulare 
hujus monstrum, Goliath dictura, stipite 8 unc. longo decum- 
bente, in Monogr. p. 37 describitur et icon in Mus. Holm. ser- 
vatur. Cum A, focali conferantur Batt, t, 8, F. stipite bre- 
viore et A. pannonicus Scop. Ann. Hist. Nat. IV. p. 146 in- 
complete descriptus. (v, v.) Armillaria, 41 

86. A. EOBUSTUs pileo carnoso, compacto, convexo-plano , 
inaeqnali» glabro, margine stipiteqne solido, curto, deorsum aU 
ienuaiOy radicato fibrillosis, snpra annnlnm inferum albo; la- 
mellis emarginato-attingentibus , albidis. Alhert, et Schwein, 
CoHsp. p. 147. ' Syst. Myc. I. p. 26. Oudem. Bat. p. 19. 
Kiclx p. 155. Secret. p. 53. Genuinns major annulo amplo , 
pileo saepe diffracto-squamoso , lamellis latissimis. A. cyclopeus 
Lasch Lifm. IV. n. 499. Ab hoc recedit minor annulo la- 
mellisque perangustis, pileo laevi. Kromhh. t. 25. f. 15 — 20. 
lo silvis haud frequens. Curtus, robustus, gratus, pileo badio- 
nibro, fhlvo, spadiceo; magnitndine et statura varius, nisiduplex 
q>cdes. A. stibannulatus Batsch f. 17 varietati minori accedit, 
sed a typo diversissimns et indeterminandus manet. (v. v.) 

87. A. CALioATus pileo compacto, e convexo plano, muste- 
lioo, sqwmis adpressis ' sericeis concoloribus maculato; stipite 
snlido, infra annulum membranaceum persistentem squamis sub- 
tilibns fuscis zonato ; lamellis emarginatis , albis. Viviani Fung. 
lial. t. 35. Seyn. Montp. p. 118. A. neomartes Bel. A. 
cauaetta Barl. Champ. Niec. t. 10. f. 4 — 7. Sub pinis in 
Eoropa anstrali. Stipes 2 — 3 unc. longus, vulgo curvatus, basin 
versus attenuatus, supra annulum papillatus. Graveolens, odore 
Eaphani. Affinis A. robusto. (v. ic.) 

88. A. LUTEOviKENs pileo camoso, compacto, obtuso, W- 
moso-squamulosif, margine primo involuto tomentoso; stipite 
solido, cnrto, deorsum attenuato, innato-squamuloso , annulo 
iocompleto; lamellis subliberis, confertis, albo-pallescentibus l. 
stramineis. AU). et Schwein. p. 168. Fr. Monogr. I. p. 38. 
Oudem. Bat. p. 19. A. stramineus Krombh. t. 25. f. 8 — 14. 
In pinetis Sueciae, Germaniae, Bataviae, praecedentibus af6ni- 
mlos rarior. Ob affinitatem cum praecedentibus non potest non 
inter Armillarias poni, licet annulus incompletus, squamis sti- 
pitis et fibrillis marginis modo indicatus. Color, excepto stipite 
albo, stramineus, senior subvirens. Pileus disco pulvere leviter 
tectus. (v. V.) 

89. A. AUBANTius pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
innato-sqnamuloso , viscido, subaurantio; stipite solido, aequali, 
Qsqoe ad zonam annularem squamis verrucosis^ confertis, sub- 
concentris, aurantio-fulvis dense obsito; lamellis sinuato-adnexis , 
confertis, candidis. Schaeff. t. 37. Fries Icon. t. 26. Secr. 
n. 712. Quil. Jur. p. 211, A. roridus Scop. Carn. p. 433. 
lo pinetis Europae passim. Praecedentibus tenuior, haud com- 
pactus. Lamellae demum mfescentes. (v. v.) 42 A0ABI0U8. 

90. A. DBHiscBNS pileo e gl^ndiformi sensim hemispbaerico 
tandemque depresso , ochraceo-lutescente ; stipite cylindrico , sguO' 
fnoso, viscido, annulo perangusto, persistente; lamellis adnexo- 
decurrentibus, latis, albis. Viv. t. 49, In Italia, ut videtor 
e radice Ericae onus. 

91. A. RAMENTACBUS piloo camoso, convexo-plano , obtnso, 
albido, sqmmis nigricantihus variegato, sicco; stipite solido, 
inaequali, squamoso^ annulo infero, floccoso-contexto ; lamellis 
emarginatis, confertis, ex albido decolorantibus. BulL Champ, 
t. 595. /. 3. Syst. Myc. L p. 21. Berkl Outl p. 96. 
Kickx p. 154. A. ambiguus Lasch n. 36. A. ocbrolaniatns 
Secret. p. 607. Locis graminosis per Europam rarior. Hic 
et sequens praecedentibus non affines , sed Ag. terreo. Color va- 
rius, saepius albidus (squamis discoque fuscescentibus), in lute- 
scentem ablt. Odor ingratus. (v. v.) 

92. A. ciNGULATUs piloo carnoso, tenui, umbonato, squa- 
moso-fibrilloso , cinereo-fusco; stipite farcto, aequali, laevi; 
annulo medio, floccoso-contexto ; lamellis adnexis, subdistantibus, 
albido-griseis. Fries in Linnaea 1831. t. 10. Quel. Jur. 
p, 37. In campis salicetisque rarior; trequens in Scania. Priori 
valde affinis, at distinctns. Minor, mitis, cinereo-fuscus. (v. v.) 

93. A. scRUPOsus pileo carnoso, e convexo explanato, ob- 
tuso, glabro, e rugis contortis scruposo ; stipite solido , aequali, 
radicato; annulo firmo, angusto, albo; lamellis sinuato-adnatiSf 
albidis. Ed, L p. 22. Paul. Champ. t. 51. f. 3, 4. Letcll, 
Comment, p. 22. In pratis Galloprovinciae. Minor, sed 
firmus, odore et sapore farinae recentis grato, admodum deli- 
ciosus. Pileus subfuscus, stipes albidus. Ag. scriblita Paul. 
t. 94. f. 1 — 4 idem videtur sine annulo. (v. ic.) 

94. A. ALBOSERiCEUs albus , pileo subcarnoso, planiusculo, 
late umbonato, laevi stipiteque farcto , tuberoso sericeis; annulo 
remoto, deflexo, fugace; lamellis confertis, postice acutis. Bri- 
ganii Neap, t, 4. f, 1, 2, Fr, Monogr. LJ, p, 330. Soli- 
tarius ad terram Neapoli. Species videtur distincta, sed haud 
satis nota. (v, ic) 

95. A. coNSTRiCTUs albus, pileo camoso, convexo-plano, 
obtuso, laevi, sicco, pruina sericea superficiali alba secedenie 
glabro; stipite solido, subaequali, annulo apicali, angusto, de- 
ciduo; lamellis emarginatis, confertis. Spst. Mgc. L. p. 28. 
Elendh. p, 4, Lcon. t. 18. f. 1, Berkl. Outl. p, 96. — 
Batt. t, 7. f, B. In campis graminosis, praecipue ubigrameoi Armillaria. 43 

eqvorom nrina adnstQm. Species humilis, finna, odore fiarinae 
reoentis. (v. v.) 

96. A. VERBXJCiPES candidus, pileo camoso, e convexo 
plano, laeyi, glabro; stipite cavo, exannulato, sed verrucis 
fuscis nsqne ad zonam annularem exasperato; lamellis sinuato- 
adnatis, confertis. Fr. in Quilet Jur, p. 304. t 11. f. 1 et 
Vet. Akad. FOrhandl. 1873. Locis graminosis apricis prope Up- 
saliam 18V&70 a v. Post detectus eodemqne anno lectus in Jura 
a Cel. Quelet. Species valde insignis, vestitu stipitis cum A. 
tturantio apaloga. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2 lin. crassus. 
Odor farinae recentis, gratus; facile esculentus, ut plurimi fungi 
stfkte veroales. (v. v.) 

A. CAKRULEO-viRmBM Brigonti t 3. /. ly 2 omitto , quum descriptio 
ad iD£aein cum Ag, aeruginoso conveDiat, exceptis lamellis albis; sed 
ioter rratellos saepe vidi lamellas steriles persistent^r albas v. c. apud 
A. olfhiraium, udum etc. 

** Clitocybae annulatae, lamellis postice attenuafis, plus 
minus sine sinu decurrentihus , stipite solido. 

97. A. WEEiALis pileo compacto, e convexo explanato, 
obtnso , glabro , fusco-brunneo , squamis adpressis , ohscuriori- 
huSy marginem laevem versus fibrillosis variegato; stipite solido, 
osqne ad annulum e velo infero subsquamoso, annulo duplicato; 
bmellis longe decnrrentibns , albis. Fries in Ltmd Holm. p, 
5. Monogr. L p. 42^ Icon. t. 17. Qu4L p. 37. In pinetis 
siccis inter folia acerosa Sueciae, inque montibus Juranis et 
Carpathicis. — Species ampla , nobilissima , cum A. colosso et rO' 
husto comparanda. Stipes 4 — 5 nnc. longus, 1 Y, unc. crassus. 
PileQs 4 — 6 nnc. latus, 2—3 unc. crassus, valde durus. An- 
Duli maxime peculiares, exterior inferus a velo infero, interior 
propnns, snpems. Odor nullus. (v, v.) 

98. A. LAscHii pileo carnoso, e convexo demnm subin- 
fiindibnliformi , laeviy glabro; stipite valido, curto, solido, 
fibrilloso-striato , basi incrassato, annulo infero contexto; lamellis 
decarrentibns, confertis, angustis, albis. Ed. L p. 22. Fr. 
Monogr. L p. 43. Icon. f. 19. In pinetis Sueciae, Germa- 
niae (Lasch)^ Helvetiae (Trog). Major, vere carnosus, at minus 
conpactns. Stipes 2 unc. et ultra. Pileus 3—4 unc. latus, 
paUescens, sordide alutaceus. (v. v.) 

99. A. TUMESCENs pilco camoso , e convexo expanso , laevi, 
glabro, albicante; stipite solido, valido, a basi incrassata atte- 
mato, glabro annuloque fugace albis; lamellis adnatis, confertis, 
dilute ochrciceiSf demum pallide carneis. Vivian. t. 31. In 44 A0ABICU8. 

collibus herbosis Italiae. Habitus Tricholomatis , robustas, sed 
annulns adest distinctus, licet fugacissimus. Stipes 2 unc. lon- 
gus , basi unciam fere crassus. £x lamellarum colore facile fiu- 
geres Hyporrhodium , sed auctor ad Tricholomata ducit. (v. ie.) 

100. A. BHiOADiosus pileo carnoso, plano-depresso , udo, 
,disco maculis ohscurioribus adpressis variegato , m^irgine Um\ 

stipite solido^ curto, aequali^ annulo tenui reflexo; lamellis de- 
currentibus, confertis, latis, albidis. Syst Myc, L p, 30, 
Qu6l p. 326, Krotnbh. t 25, f. 31—33. — Batt t 10. D. 
Ad truncos Europae australis. Nunc solitarius, non caespitosus, 
albidus, squamis disci et infra annulum fuscescentibus. Ab om- 
nibus A. mellei formis bene distinctus. (v. s. et ic.) 

101. A. MBLLEUs pileo carnoso, tenui], explanato, squa- 
moso-piloso^ margine expanso, striato; stipite spongioso- 
farctOi annulo floccoso patente; lamellis adnatis, dente decurren- 
tibus, subdistantibus, pallidis, demum subrufescenti-maculatis, 
farinosis. Fl. Dan. t 1013. Orev. t 332. Krombh. t 43. 
f, 2 — 6. Vittad, Fung. mang. t. 3. Vivian. t 51. Fr, 
AtL Svamp. t 36, Hoffm, Ic. t 21. f. 1 (analys.) A. ob- 
scurus Schaeff. t. 74. A. annularius BuU. t. 377, 450 f. 3. 
A. stipitis Sowerb. t, 101, A. mutabilis Fl. Bat t 824. 
Ubique ceterum pictus. Cfr. Sgst. Myc. Per omnem Europam 
vulgatissimus. Solitarius, maximus inter folia decidua silvarnm; 
dense caespitosus ad bases truncorum (A. polymyces Pers.)\ 
minor, laxe gregarius, pilis pilei pallidis evanidisque, velo cor- 
tinaeformi in pratis. Color vulgo melleus, pili pilei vulgo ni- 
gricantes, junior saepe olivaceo-tomentosus. Insigniores var.: a) 
stipite valido, maxime bulboso Kalchbr. b) lamellis sulphnreis 
Weinm. c) ^olore fulvo Gonn, et Babenh- IV. t 3. d) colore 
fuscescente; in pinetis. Qui plures optant species conferant 
Battar. t 11. B — F, Bolton t 136, 140, 141, Secr. n. 
43—46. (v. V.) 

•A. LABiciNUS pileo camoso, molli, convexo, obtuso, glabro, 
margine laevi; stipite spongioso-solido , crasso, laevi, annulo 
apicali floccoso; lamellis adnatis, distantibus, angustis, albis. 
Bolt. t. 19. Ad truncos laricis. Secundum specimina et descr. 
a Schlechtendalio missa videtur insignis, at Berkl. Outl. t 4. 
f. 1 transitum indicat ad A. melleum. (v, s.) 

102. A. MiLLUs pileo carnoso, explanato, umbonato, laevi, 
subvirgato, margine tenui laevi; stipite solido, aequali, fibrillis 
densis adpressis squamoso-tpmentoso, annulo apicali incompleto ArmiUaria. 45 

lacero; lamellis adnatis (^in dentem recurvum porrectis'^), albido- 
griseis. Sowerb. t, 184, In Anglia. In vaporario equidem legi 
fiiDgum iconi citatae optime congrunm, excepta dentium corona. 
A. melleo sine dubio proximus, at facile distinctus. Pileus 
fdscus, innato-virgatus ; stipes dilutior. (v. v.) 

103. A. DKNiGBATus pil^o camoso, e convexo plano, vi- 
scidulo, glabro, at verrueis elevatis guttato-pmctato ^ brunneo- 
fssco, margine laevi; stipite solido, fibroso-striato, fascescenti- 
ptlhdo, annulo apicali secedente; lamellis subdecurrentibns , con- 
fertis, albo-fuligineis. Fr. Monogr, IL p. 285. Icon. t. 20. 
Berkl. et Broome in Mag. Nat. hist. n. 1187. In terra ad 
bann trnncomm. Stipes 2 unc. longus, Vs ^^^* crassus, nunc 
leqnalis, nunc napiformis, baud caespitosus. Admodum refert 
A. erebium, qui A. Leveillianus D. et M. — Num idem sit A. 
denigratns Pers. syn. p. 267 non liquet. Multa congmunt, alia 
differunt Est nempe caespitosus, admodum tenuis, siipite I — 2 
liu. modo crasso. (v. v.) 

104. A. MOBio pileo subcaraoso, e campanulato expansOy 
iittequali, rimoso-inciso, viscido; stipite solido, fibroso, glabro, 
aBnulo angusto, firmo; lamellis adnatis, subdistantibus, pallidis. 
Ed. L p. 23. JPttul. Champ. p. 300. t. 144. f. 1—7. — 
Batt. U 10. f. F. In regione mediterranea ad Moros. Sub- 
caespitosus, ob rigiditatem flexus et varie laceratus, e cinereo- 
fosco mfescens. Specimen Monspelii lectum dedit Montagne. 
Seifn. in Fl. Monsp. nomen modo afifert. (v. s.) 

105. A. viYiANu pileo caraoso, e spbaeroideo demum late 
coDTexo, glabro, obscure badio albicante; stipite elongato, cylin- 
drico, albo, annulo angusto persistente; lamellis adnatis, lineari- 
ellipticiB, dilute cervinis. A. piopparello Vivian. p. 6. t. 6. 
Ad radices populomm. Yidetur cum Ag. Aegerita confusus 
(cfr. Insenga p. 30 et 59), sed ab auctore relatus ad Armil- 
larias et sporae expressis verbis albidae dictae. Tab. 6 operis 
butdati mihi deest. 

106. A. OBisBOFUscus subcaespitosus , pileo caraoso, con- 
vexo, laevi, glabro, fusco-cinereo, discoideo; stipite forcto, 
aequali, glabro, annulo albo persistente; lamellis decurrentibus , 
ilbis. Dec. Fl. fr. VL p. 52. Seyn. Monsp. p. 117. Trog 
Edv. p. 12. Ad trancos arboram Europae australis. Stipes 
3—5 unc. longus. Pileus 2 unc. latus, fusco-cinereus , disco 
brnnneus. J 46 AOAftlCUS. 

107. A. Plrubotoidbs pileo carnoso, e convexo-plano, 
subexcentrico , glabro stipiteque farcto, aeqnali laevibus, incar- 
naio-albidis ; annulo infero, perangnsto, dentato; lamellis de- 
currentibus, confertis, albidis. JEV. Monogr, II, p. 286, Icon, 
t. 19, f, 2, Ad truncos vetustos Pjri Mali in Ostrogothia de- 
texit ron Post. Species insignis, ad Pleurotos accedens. Stipes 
1'/^ — 2 unc. longus, 4 — 5 lin. crassus, deorsum saepe attenua- 
tus. Pileus inaequalis, nunc gibbus, nunc depressus, 1'/« — 27i 
unc. .latus. Inodorus. (v. s, ei icon.) 

108. A. ciTRi caespitosus, pileo carnoso, tenui, convexo- 
plano, subumbonato, glabro, sulphureo , margine crenulaio aXhi- 
cante; stipitibus gracilibns, apice albo-flqccosis , pallidis; la- 
roellis adnatis, confertis, albidis. Inzenga 8ic, i. 3. f. 1. In 
Sicilia ad truncos Citri. Elegans, fasciculatus, statura A. fasci- 
cularis. Stipes 2—3 unc. longus, vix ultra lin. crassus. Pi- 
leus uncialis. Odor farinae recentis. (v. ic.) 

109. A. SUBCAVUS pileo submembranaceo, convexo-plano, 
viscoso, ad medium striato, disco carnosulo umbonato; stipite 
sursum fisiuloso, aequali, punctulato, supra annulum inferum 
lacerumque laevi; lamellis planis, decurrentibus , albis. Schutn. 
Fl, Dan, i, 1843. Syst. Myc, I, p, 28. A. mucidus epi- 
gaeus Alb. et Schw.p. 146, Ad terram in pinetis raro. GraciUs, 
totus, umbone umbrino excepto, albus. Lepiotis illinitis magis 
quam praecedentibus affinis, sed lamellae decurrentes pictae. 
(v. V.) Ag. vagans, licet candidus descriptus, est Pholiotae species. 

*•• CoUybiae annulatae, lamelUs posiice aequalibus, stipife 
extus subcartilagineo. 

110. A. LAQUEATus albus, pileo camoso, tenui, hemi- 
sphaerico, obtuso, udo viscido, margine deflexolaevi; stipite so- 
lido, flrmulo, infra annulum (interdum cortinaeformem) squamu- 
loso 1. fibrilloso, basi fuscescente; lamellis adnatis, secedenti- 
bus, subconfertis. Ed. I, p. 24. Monogr, I. p. 45. Icon. 
t. 18. f. 2. Ag. mucidiis epigaeus Secr. n. 58. — Batt. t 
10. f C. In Europae nemoribus rarius dispersus, forma pilei 
laquearis insignis. Huic peculiare, loco annuli passim adesse 
cortinam filamentosam. (v. v.) 

111. A. MUciDUs subcaespitosus, pileo tenui, molli, e con- 
vexo expanso, ruguloso, glutinoso; stipite farcto, rigido^ basi 
incrassato; annulo apicali reflexo, striato, tumide marginato; 
lamellis rotundatis, striaio-decurrentibus , distantibos, candi- 
dis. Schrad. Spic. p. 116. — Pers. Syn. p. 266. et om* Armillaria, 47 

recmt Saund. ei Sm. t 5, QuiL f, 2. f. 1. Price i. 14. 
f. 91. Faul. i. 139 bis. A. yalens Scop. A. nitidus Fl. 
Dan. i. 773. Traii. Ansir. i. 27. A. splendens Fl. Dan. 
t. 1130. Harz. i. 35. A. splendens , venosus et chrysospermus 
Sckum. A. sudans Wallr. Crypi. 14. p. 736. — Var. pileo 
olivaeeo-fiisco = A. olivaceofnscus Fl. Dan. i. 1372. Ad trun- 
cos Fagi totius Europae frequens, nec in alia arbore vidi; in 
Betnla indicant Swariz et Weinmann. Statura maxime varius, 
totus albus, sed pileus variat griseus, fuligineus, olivaceus. 
Cfir. Sysi. Myc. et Moviogr. (v. v.) 

112. A. PBACiDUs pileo subcarioso, convexo, obtuso, laevi, 
mieulato; stipite e &rcto cavo, basi attenuato, squamuloso, su- 
pra annnlam patulum, lacerum laevi; lamellis secedentibus, U" 
heriSy confertis, albis. Epicr. p. 25. Monogr. I. p. 46. A. 
raocidus Secr. p. 29 quoad descript. Fl. Dan. t. 600. — Baii. 
t. 7. /. E. Ad ligna putrida rarissimus. Priore minor, sed 
firmior, substantia et odore fracidus. Passerini notat varietatem 
pileo castaneo, cum prioris forma olivaceo-fiisca analogam. — 
Ag. piluliformis Bull. ad Hypholomata referendus. 

IV. TRICHOLOMA S. M. I. p. 36. Leucospori. Ve- 
ium obsoletnm vel tantum floccosum fibrillosumve margini pilei 
adbaerens. Stipes camosns, baud corticatus. Hymenophorum 
cnm stipite contiguum, lamellis posiice sinuaiis. Omnes ier^ 
restires (subsirailes arborei inter Pleurotos quaerendi), carnosi^ 
mamquam obconici l. vere umbilicaii. 

Grex vastissima , plurimos Leucosporos mtyores et nobiliores 
coltigens. A Cliiocyhe difiiert velo , stipite fibroso-camoso , haud 
spongioso, pilei figura vel, his omnibus notis in paucis formis 
intennediis vacillantibus, lameUis primitus semper sinuaiis^ haud 
aeqoaliter attenuatis, decurrentibus adnatisve. CoUybiaey sub- 
stantia et vegeiaiione subepiphyia jam diversae, siipiie extus 
cartilagineo diffemnt veloque nullo. Gaveant tirones, ne sectio- 
nee hnjus gregis natnralissimas negligant vel fingant pileum v. 
c. viscosumy quum jove sicco exsiccetur, minoris esse ponderis; 
bae nota^ a pilei pelliculae priva constructione pendentOy nuUa 
exstai in singularibus magis essentialis. Distinguendus pileus 
udu8, qui viscosus Schumachero. — In variis Tricholomatum 
^^iebus lamellae ab hymenophoro sunt discretae et facile se- 
cernnntur v* c in -4. cinerascenie , personato. Harum insuper 
sporae non pure albae. Bectius igitur ad Paxillos referuntur, 
sed quum hias in praesente rite seligere non valeam, pristino 
kco ad interim servo. 48 AGAUIGUS. 

Ser. A. Pileus visco, fibrillis, squamis pubeve tectus nec 
aquose-udus 1. laevigatus. Caro humorem haud absorbens, 
nec hygrophana. Stipes velumque universale adnatum (vix 
distincte conspicuum) fibrillosa. 

I. Tr. Limacina. Pilei pellicula humida viscosa, 
innato-fibrillosa L squamulosa, sed non lacerata, Pileus vere 
et firme carnosus, non hygrophanus, margine subnudus. 

* Lamellis haud decoloribus nec demum rufescentibus. 

113. A. EQUESTRis pileo camoso, compacto, e convexoex- 
panso, obtuso, flexuoso, squamuloso, discoideo, viscoso; stipite 
solido, obeso lamellisque liberis, confertis sulphureis, Lim. 
Suec. n. 1219. Fr. Elench. L p. 6. Gonn. et Bab. t. 13. 
f. 1. Brig. Neap. t. 6. Berkl. Outl. t. 4. f, 2 (forma mi- 
nor, obscurior). A. crassus Scop. p. 442. A. aureus Schaeff. t. 
41. Ag. flavovirens Pers. — Krombh. 68. f 18 — 21. Hars. 
t. 22. In pinetis a Neapoli ad Finmarkiam copiose, serotinus. 
Mitis, inodorus, in Suecia saepe giganteus, sed etiam minor, 
qualem ieones sistunt. Pileus flavorufescens, disco obscuriore; 
autumno seriore virescit. Var. pinastreti valde insignis pileo 
tenui laevi, lamellis angustioribus. Alb. et Schwein. p. 167. 
(v. V.) 

114. A. coBYPHAEUs pileo carnoso, e convexo explanato, 
obtuso^ viscido, squamulis fuscis punctato virgatoque; stipite 
solido, obclavato lamellisque emarginatis, confertis, albis, acie 
flavis. Epicr. p. 26. Monogr. I. p. 51. Trog Helv. p. 12. 
Ag. prasinus Lasch n. 503. Vent. t. 36. f 1 — 3 non vidi. 
In fagetis umbrosis, jam aestate, raro. Magnus, mitis, valde 
camosus, sed minus compactus. Pileus lutescens, junior squa- 
mulis fibrillisve tigrinus, adultior punctatus laevisque. Kromb- 
holtziana A. rutilantis figura hujus staturam exhibet. (v. v.) 

115. A. sEJUNCTUs pileo carnoso, convexo-expanso , umbo- 
nato, inaequali, viscidulo, fibrilUs nigris virgato; stipite so- 
lido, valido, deorsum ventricoso; lamellis emarginatis, latis, 
subdistantibus, albis. Sowerb. t. 126. Secr. n. 705. Fr. 
Icon. t 23. A. leucoxanthus Pers. p. 319. Alb. et Schw. 
p. 167. — Var. leucoxantha Secr. n. 702 tenuior, var. pi- 
nastreti A. equestris analoga. In silvis mixtis, praecipue pine- 
tis. Major, amarus, pileo flavo, margine tenui. (v. v.) 

116. A. poRTBNTOsus piloo camoso , e convexo explanato, 
inaequali, viscido, fuligineoy Uneolis nigris virgato, margine 
tenui; stipite solido, valido» subaequali, glabro, striato, albo; Tricholoma, 49 

lamellis rotundatis, perlatis, demnm distantibas, pallidis. Fr. 
Elench. p. 5. lcon. L 24. f. 1. Berkl Outl p. 97. KicTcx 
Belg. p, 137. Qttelet p. 37. A. fomosus Harz. t. 73. A, 
kridas Lasch n. 504. Secret. n. 701. — Pulchra varietas pi- 
leo sulphureo, disco fuligineo: Saund. et Sm. Hlusir. t. 32. 
Ib pinetis saltim borealibus frequens. Inodorus, sapor mitis. 
Pileos subambonatus et saepe flexuosus. Lamellarum color 
primo albus, demum in luteum 1. griseum vergit. (v. v.) 

117. A. FUCATUS pileo carnoso, e convexo plano, subre- 
pando, viscido, lurido-Iutescente , tigrino-variegato , disco ob- 
scnriore; stipite farcto^ molli, squamuloso fibrillosove, pallidiore; 
iifflellis emarginatis, latis, subconfertis, albidis. Fr. St^st. I. 
p. 40. Icon. t 24. f. 2. Berkl. Outl. p. 97. Ag. luridus 
Weinm. A. quinquepartitus Lund Holm. p. 7. — Secr. n. 700. 
Iq pinetis praecedente rarior. Species nobilis, pulchella, e novo 
examine ab A. portentoso distinctissima. Pileus nbn fibrillis in- 
natis virgatus, sed tigrino-variegatus. (v. v.) 

118. A. QuiNQUEPAETiTus pileo loviter carnoso, e convexo 
explanato, repando, laevif glahro^ viscido, pallide flavo; stipite 
soUdo, striato, glabro lamellisque emarginatis, latis albis. Ed. 
L p. 27. Monogr. p. 54. Icon. t. 25. In pinetis campe- 
stribus admodum rarus. Pileo colore variante, nullo modo vir- 
gato 1. liturato a praecedentibus differt. Caro fragilis, hygro- 
phana. A. quinquepartitus Linn. est species paradoxa, cujus 
descriptio in nullam cognitam speciem quadrat, quare huic prope 
praedium Linnaeanum lecto hoc nomen tribuere liceat. Hujus 
loci quoqne videtur A. qninquepartitus Pollich Pal. p. 283 
^ PauUtii paradoxa t. 50. f 2, 3. (v. v.) 

119. A. RESPLENDENs candidus, pileo carnoso, e convexo 
expanso, laevi, glabro, viscoso, sicco nitidOj margine recto; sti- 
pite solido^ subbulboso, glabro, sicco; lamellis emarginatis, sub- 
c<mferti8. Fr. Monogr. I. p. 55. Icon. t. 29. f 1. In ne- 
moribus sub Corylis Smolandiae legi; in Germania Lasch et in 
Hungaria Kalchbrenner. Odor gratus, sapor mitis. Stipes 
Dunc bulbosus, nunc aequalis, apice leviter floccosns. Pileus 
saepe hyalino-maculatus, disco lutescens. Habitus Hygroph. 
ebnrnei. (v. v.) 

120. A. spEBMATicus albus , pileo subcarnoso, e convexo 
explanato, obtuso, repando, glabro, viscoso (sicco nitido), mar^ 
gine primo infracto^ nndo; stipite e farcto cavo, elongato, torto, 
Uevi; lamellis emarginatis, subdistantibus , erosis. Ed. I.p. 27, 

i 50 AOABtCtd. 

BerJcL Outh p, 98, Hypoph. spermaiicum PauL t 45. In 
silvis frondosis Galliae, Angliae. Similis Ag. Columbettae, sed 
odor virosns et fungus venenatus, semper immaculatus. Ag. 
ponderosus Pers, Myc, p. 116 huic accedere videtur. (v. ic.) 

** Lamellis decoloraniihus y vulgo rubro-maculatis. 

121. A. ooLOssus maximns, durissimus, pileo compacto, 
crassissimo, hemisphaerico-expauso , glabro, demum diffracto-sqna- 
moso, testaceo, margine in/racto viscidulo; stipite solidissimo, 
primo tuberoso, apice constrictOy glabro, inferne carneque te- 
staceis; lamellis rotundatis, confertis, latis, albis, dein pal- 
lide lateritiis. Epicr. p. 38. Monogr. p. 47, ubi plena de- 
scriptio. Icon. t. 21^ 22. Cooke BriU p. 28. Qu4l. p. 38. 
Portentum mirabile supra folia Pini silvestris coacervata nno 
loco Smolandiae; jam vero plnribus locis lectus in Anglia, Gal- 
lia, Austria, Hungaria. Stipes 4 unc. crassus. Pileus aeque 
crassus, spithamam latus. Ob afQnitatem ad Limacina retuli, 
licet juvenilis modo et circa marginem viscidulus. (v. v.) 

122. A. AUBATus pileo carnoso, compacto, e convexo plano, 
obtuso, laevi, e luteo rufescente; stipite solido, inaequali, fibril- 
loso lamellisque emarginatis, subdistantibns, luteis submaculatis. 
Ed. I. p. 28 ad specimina . Gallica s. n. Le dor^ Paul. t. 
85. f. 1, 2. A. arenarius Leveill. ed. Paul. p. 40 et in 
Ann. Sc. Nat. 1848. p. 119. KicJcx p. 140. In arenosis 
litoralibus 'Galliae, Belgiae — et Kamtschatkae ! Ex analogia 
summa cum A. equestri in hac tribu recepi. Ob cutem omnino 
laevem et glabram fingo pilenm primitus viscosum. Deliciosus. 
(v. s. et ic.) 

123. A. NiCTiTANS pileo carnoso, convexo-plano, obtnso, 
laeviy glahrOy viscido; stipite farcto, sicco, elastico, subae- 
quali, squamuloso lamellisque primitus rotmdato-liheris ^ con- 
fertis, obsolete rufescenti-maculatis flavis. S. M. 1. p. 38. 
Bussey IL t. 46. BerJcl. Ouil. p. 98. Bull. L 574. f. 1 
(e char. , habitus sq.). In silvis frondosis apricis raro. Inodorus, 
mitis. A sq. certe dignoscitur stipite non viscoso, basi hand 
attenuato, potius incrassato, praemorso, lutescente, pileo sat 
tenui, hand virgato, lamellis sine dente decurrente primo ro- 
tundato-liberis , demumque (pileo depresso) stipiti obtuse tantnm 
adnexis. (v. v.) 

*A. FULVELLUs piloo camoso , convexo, plano, viscoso, 
laevi, disco obscuriore punctato-rugoso; stipite e farcto cavo» 
fibrillosOy albido-rufescente , apice nudo; lamellis e rotnndato Tricholoma. 51 

emarginatis , confertis, albis, rufesoentibns. A. fnlvns BuU. t. 
555. f. 2^ non Betz., qnod nomen antiqnius. Berkl. Ouil.p. 98. 
Oudem. Mater. n. 20. In fagetis Sueciae etc. minime rarus. 
Fide Balliardi priori subjunxi, ceterum sq. , cui habitu simil- 
limus, immo et, facie licet valde diversa, A. usiali propior vi- 
delnr. Inodoms, came decolore aqnosa, pileo gilvo-rufescente 
L alutaceo; interdum pnsillus, vix uncialis. (v. v.) 

124. A. FLAVOBRUNNEUs pileo carnoso, e conico-convexo 
eiplanato, discoideo, subnmbonato, t;ir^a^o-5^t^int<fo5o, viscoso, 
rnfofulvo; stipite cavOf subveniricoso , fibrilloso, primiius vi- 
scoso, inim luteOy apice nndo; lamellis emarginato-efecurren- 
i^Sy confertis, e flavo rufescentibns. JFV. Ohs. 2. p. 119. 
Ic<m. i. 27. f. 1. Leiell. t. 707. Fers. Myc. Eur. 8. p. 
177. Berkl. Ouil p. 98. A. fulvus Syst. Myc. I. p. 37 
nec BuU. A. viscidus Pollich Pal. 3 p, 292. A. trichopus 
AU>. ei Schwein. p. 163. In nemoribns frondosis, hnmidis, 
praecipue Betnlae, vulgaris. Odor fortis farinae recentis. Pi- 
leus mfofulvus, disco saepe gibbo obscuriore. Stipes basi atte- 
Duatus. Ynlgo tenuior, sed Upsaliae legi var. compaciam^ pileo 
compacto squamoso , stipite valido farcto , quae A. albo-brunneus 
i. dubius Pers. M. E. 3. p. 176. (v. v.) 

125. A. ALBOBRUNNEUs piloo camoso , e conico-convexo ex- 
planato, obtnso, viscoso, fibrilloso-virgaio , hrunneo, disco pa- 
piUoso; stipite solido, aequali, sicco, apice albidiore, sqnamu- 
loso; lamellis emarginatis, confertis, albis, dein rufescentibns. 
Ptrs. Syn. p. 293. Fr. Ohs. 2. p. 118. Weinm. Boss. p. 
18. Viviani t. 32. Berkl. Ouil. p. 98. Barl. t. 12. A. 
striatus Schaeff. t. 38 optimal A. compactus Sow. i. 416 ex 
Berkl. In pinetis montosis passim. Stipes curtus, firmus, non 
viscosns nec nisi senio cavus. Pileus variat spadiceus^ umbrinus, 
circa marginem tenuem inflexum saepe rugosus. (v. v.) 

126. A. usTALis pileo camoso, e convexo plano, obtuso, 
laeri^ glabrOj viscoso, badio-rufo; stipite aequali, sic^o rufe- 
Bcente et rufo-fibrilloso , apice nudo, sericeo-Iaevigato, albo; la- 
mellis eroarginatis, confertis, candidis, demum rubro-maculatis. 
IV. Ohs. 2. p. 122. Icon. t. 27. f 2. Cooke Brii. p. 23. 
Oomerm. et Bahenh. t. 14. f 2 (rite), Weinm. Boss. p. 
20, QuSl. Jur. p. 40. A. leucophyllus Alb. et Schwein. p. 
163, non Pers. Tam in pinetis quam silvis frondosis per ple- 
mque Europae regiones. (v. v.) 

127. A. PESSUNDATUS piloo compacto, convexo, obtusissimo, 
repando, viscoso, granulato vel guttaio-maculaio ; stipite solido, 52 iGARICtS. 

valido , primitns ovato-bulboso , squamulis albidis undique viU 
loso; lamellis emarginaiis, subliberis, confertis, albis, demnm 
mfescenti-maculatis. Fr. Si^st. Myc, L p. 38. Weinm. Boss, 
p. 20, Kickx Belg, p. 137. Cooke Brit. p. 23. Quel Jur. 
p. 39. Kalchbr. Hung. p. 215 — Sterb. t. 8. A. In pi- 
netis Enropae borealis et mediae. Species nobilis, statnra socii 
Ag. equestris, odore et sapore farinae recentis. Stipes demum 
elongatns, subdenudatus. Pileas badius, rufescens, circa mar- 
ginem pallidior, immo albicans. Caro alba. Clus. Esc. gen. 
XV. sp. 1. (v. V.) 

128. A. STANS pileo compacto, e convexo explanato, vi- 
scido, laevi (neque granulato nec maculato), rufescente, carne 
sub cuticula rubella; stipite solido, subaeqnali^ squamuloso; la- 
mellis rotundatis, confertis, albis, mbro-maculatis. Fr. Icon. 
t. 28. Sub duplici forma visa: altera campestris stipite brevi, 
obeso, in nemoribus frondosis, ambulacris etc. ; altera moniana 
stipite elongato, aequali, in pinetis montosis. Utraque circa 
Upsaliam haud rara. Ab A. pessundato distinctum censeo. (v. v.) 

129. A. RUssuLA pileo carnoso, e convexo depresso, ob- 
tuso, granulato, viscido, incarnato; stipite solido, firmo, sub- 
aequali , roseo , apice squamuloso ; lamellis e rotundato decurren- 
tibus, subdistantibus, candidis, submaculatis. Schaeff. t. 58. 
Tratt. Essb. Schwamm. t. G. Krombh. t. 63. f. 1—9. LetelL 
t. 616. Weinm. Boss. p. 21. Seyn. Montp. p. 121. In Eu- 
ropae silvis, at non ubique. In Snecia haud legi. Odor et 
sapor gratus; in Austria edulis. Colore incarnato, subinde flavo- 
maculato omnino refert Hygrophorum pudorinum (H. purpura- 
scens Gonn. et Bah. t. 11. f. 3, a quo verus diversus velo 
distincto, pUeo squamoso etc.), cum quo et A. erubescente saepe 
confusus. (v. ic.) 

130. A. FBUMEKTACEUs piloo camoso , e convexo explanato, 
obtuso^ viscoso^ glabro, pallido, rufescenti-liturato; stipite so- 
lido, aequali, fibrilloso, rafo-variegato ; lamellis rotundatis, con- 
fertis, albis, dein rabentibus. BuU. t. 571. f. 1. bona. Ckev. 
Par. p. 136. Kickx p. 137. Locis humidis in pinetis. Sta* 
tura media. Pileus albidns 1. argillaceus. "Adnltus primo ob- 
tutu non potest non pro Entolomatis specie haberi:" t;. Post in 
litt., qui iconem Bulliardi optime respondentem misit. Yix igitnr 
dubitem de identitate cum fungo in Berkl. Outl. p. 144 ad Hj- 
porhodios relato. Praecedentibus ita arcte cognatus, ut ab his 
band removeam. Odor frumentaceus nomen confirmat. (v. v.) IVicholoma. 53 

n. Tr. Gbkuina. Pilei pellicula mmquam (nna specie 
eicepta) viscosa (ne nda qnidera ob tomentum hnmiditatem ab- 
sorbens), sed in floccos subsquamosos fihrillasve lacerata, 
Pileas carnoso-mollis, non hygrophanus, margine involuto pri- 
Biitus snbtomentoso. Non confundendae species pileo e velo 
tantum fibrilloso, Odor non ingratus 1. nullus. 

• Lamellis imnmtatis nec rufo- vel nigro^maculatis. 

131. A. BUTiLANS pileo carnoso, campanulato-expanso, 
sicco stipiteque subcavo, molli, ventricosd tomento purpura- 
scente variegatis; lamellis rotundatis, confertis, luteis, acie 
incrassatis^ villosis, aureis. Schaeff. t. 219. S. M. I. p. 
41. Alb. et Schw. p. 167. Fl. Dan. 1610. Kromhh. i. 63. 
/. 10 — 12. Oonn. et Rah. t. 14. f. 1. Weinm, Ross. p. 
21. A. serratus Bolt. t. 14. A. xerampelinus Sow. t. 31 certe 
nallus alius, cfr. textum. Vix Buxh. C. V. t. 46. In silvis 
caeduis freqnens. Adultus maximus, speciosissimus , carne lutea. 
Pileus jnnior semiovatus, totus e tomento denso (velo Lepiota- 
nim!) obscure purpureus, margine tenui involuto mox campa- 
Dulatas, demum planus, umbone evanido, tomentoque in pileo 
stipiteque flavis squamulosus. Ag. dentatus Linn. Suec. n. 1206 
certissime hunc spectat; descriptio optima et notam primariam 
lamellamm fere solus observavit. (v. v.) 

132. A. VABIE6ATIJS pileo carnoso, mox explanato, sicco 
stipiteque &rcto, tenaci ftoccis ruhellis squamulosis ; lamellis 
emarginatis , confertis, flavescenti-pallidis albidisve , arie aequali, 
iniegerrima, concolori. Scop. Carn. p. 434. Schum. p. 294. 
Fl. Dan. t. 1910. f. 2. Ag. granulatus Schaeff. t. 21. Secr. 
n. 802. A. rutilans Pers. nec prior! Cum praecedente haud 
rarus et vulgo confnsus. Minus speciosus, pallidior, came 
albida. Macrior ad ligna putrida. A. rutilans FI. Bat. t. 1035 
forte h. 1. , minime verus A. mtilans. (v. v.) 

133. A. ALBOFiMBBiATUs piloo camoso, mox explanato, 
obtuse umbonato, fibrilloso, versus marginem squamis ohtecto, 
fosco-bmnneo ; stipite e farcto cavo, flavo-rufescente ; lamellis 
siDuatis, confortissimis, e flavo mfescentibus, acie alho-fimhriatis, 
Trog in Flora Ratish. 1839. p. 433. Schweie. Schwdmm. 
p. 13. In Hplvetiae pinetis. Stipes 27» unc. longus, 4 — 61in. 
cra^sos, in medio purpureus, superne albopminosus, intus flavus , 
sqnamalis nigris adspersus. Pileus 17^ unc. latus, carae flava. 
Odor nallus. (v. s.) 54 iGABICTJS. 

134. A. AE8TUANS pileo camoso, tenni, e conico eipanso, 
nmbonato , in fibrillas longifudinales secedente^ flavo-rufescpnte ; 
stipite farcto, aeqaali, glabro, striato; lamellis emarginatis, per- 
latis, e luteo pHllescentibos. St/si, Myc. L p. 47. Monogr. 
p. 62. In silvis abiegnis inter muscos raro. Extra Sueciam 
lectus in Germania a Lasch et in Carpathis a Kalchbrenner, 
Sapor primo felleus, dein mitior. Color lamellarum et stipitis 
pallescit. (v. v,) 

135. A. CBNTURTO amplus, pileo compacto, e glandiformi 
campanulatOj umbnnato, sicco, in fihrillas adpressas secedente, 
e fiisco livido; stipite farctoy laevi, aibofibrilloso; lamellis pro- 
fiinde emarginatis, vix confertis, pallidis. Kalchh. Lcon. t. 4. 
/. 2. In pinetis muscosis ad Olazzinnm Hungariae. Species 
nobilis, affinitatis ambiguae. Stipes ventricosus, 1'/, — 2 unc. 
longus, pollicem et ultra crassus. Pileus expansus, 3 — 5 unc. 
latus. (r. ic.) 

136. A. LUBiDUs pileo carnoso, e convexo explanato , sub- 
repando, sicco, glabro, demum inciso, in fibrillas innatas sece- 
dente, lurido; stipite farcto, valido, inaequali, glahro; lamellis 
emarginatis, confertis, albidis. Schaeff, t. 69. Brigant. Nenp. 
t. 7 (cute pilei integra). Ed. L. p. 31. Berkl. Outl. p. 99. 
Quelet p. 41. In pinetis passim. Pileus variat cinereo-lute- 
scens, pallidus. Ab A. saponaceo, sejuncto Misque commuiAiAS 
differt sapore miti, odore farinae recentis, carne tam pilei quam 
stipitis molli, aquaro bibula, numquam rufescente, cuticula pilei 
in squamas haud secedente, lamellis tenuibus confertis. (v. v.) 

137. A. GUTTATUs pileo carnoso, e convexo explanat^, cin- 
namomeo 1. subgilvo, sicco, in squamulas subgranulosas 1. floc- 
cosas diffracto, margine remot^ sulcato^ primo involuto, albo- 
floccoso; stipite solido, farinaceo, albo; lamellis emarginatis, li- 
n^atim decurrpntibus, confertissimis, niveis. Schaeff. t. 240 
minus flda. Trog Belv. p. 49. A. conspicuus Lasch l. c. n. 
508. A. miculatus Secr. n. 725. Ad margines silvarum subcae- 
spitosus. Odor et sapor amarns, subacris. Caro crassa, alba. 
Pileus 3—5 unc. latus, e spec. Laschii potius floccosus quam 
granulosus. (t;. s.) 

138. A. P8AMM0PU9 pileo carnoso, convexo, sicco, squa- 
mulis fibrillosis vestito, fulvesct^nte, margine laevi; stipite solido, 
concolore, basin versus cinnamomeo-umbrino et in squamulas ob' 
scuriores disrupio; lamellis emarginatis, ventricosis, subdistan- 
tibus, flavidis. Kalchbr. Lc. Hung. t. 3. f. 2. Sub Larice in Tricholoma. 55 

pinetis siccioribas Hungariae et Slavoniae. Praecedenti affinis, 
proximis minor; stipes V/^ unc. longus et pileus aeque latns. 
Odor nnllus; sapor subdulcis, demum acris. Huc forte pertineat 
Hypoph. lepidopus Paul. t, 93. f. 7. (v. ic.) 

139. A. iMPOLiTUs pileo carnoso, convexo, obtuso, floc- 
culoso, dein diffracio squamoso, subdepresso, margine laevi, 
primo inflexo, villosulo ; stipite solido, valido, fibrilloso, superne 
floccoso-squamoso ; lamellis emarginatis, confertis, albidis. Lasch 
n. 507. Gonn. et Eah. t. 15. f. 2. - Kiclcx p. 137. A. 
erios amarus Secr. n. 726. A. leucocephalus var. Auct In 
silTis frondosis gregarius, subcircinans. Sapor salsus, dein pi- 
peratus. Pileus primo fibrillosus , dein (explanatus) rimosus, centro 
snb^ranulosus , ochroleucus fnscoque varius. (v. ic.) 

140. A. COLUMBBTTA alhus , pileo carnoso, ovato-explanato, 
ndo, obtuso, rigido, subflexuoso, primo glahro, dein sericeo' 
fibfilloso-laevigaio squamulosove , margine involuto primo to- 
mentoso; stipite solido, valido, inaequali, striato, subglabro; 
lamellis emarginatis, confertis, tenuibus, subserrulatis. jS^. M. 
L p. 44. Letell. t. 625. Fr. Icon. t 29. f 2. Quil. t. 
2. f. 2. Gonn. et Bab. t 15. f 1. — Paul. t 58. Secret 
n. 665. — A. Stipite curto, difformi, attenuato-radicato ; pileo 
minns sericeo-nitente, flexuoso, demum saepe rimoso-squamoso , 
margine juniore evidenter involuto, tomentoso. Columbetta 7. 
Bauh. Chabr. Sterh. t 9. B. etc. A. albus Pers. excl. syn. 
ei sap. viroso. Alh. et Schw. p. 181. — B. Stipite elongato, 
bisi subattennato ; pileo flexuoso, inaequali, evidenter sericeo-fibril- 
loso squamulosoque. Vaill. Par. n. 34, A. sericeus Kromhh. 
i. 25. f 6, 7 (optime , quatenus albus). — C. Stipite elongato, 
cylindrico, fibrilloso, striato; pileo regulari, sericeo-fibrilioso, laevi, 
margine nudiusculo. In silvis montanis frondosis, A. locis apricis 
graminosis , ericetosis ; B. in dumetis ; C. in fagetis umbrosis. Fun- 
gos ednlis; odor et sapor vix ullus, mitis, non farinaceus. Color 
extus intusque candidus (non lutescens), sed tam extus quam 
intos in A. vidi subinde macnlas rubellas, in B. fuscescentes , in 
C. violaceas, Ut pilens ex a^ris constitutione (recens humidus 
ndos, numquam vero aquosus) et aetate mutatur, sic etiam la- 
mellae juniores angustae dein perlat^e. (v. v.) 

141. A. SCALPTURATU8 pileo carnoso, e conico expanso, 
obtuso, in sguamas floccosas umhrinas rufasve rupio et varie- 
gato; stipite farcto, inaequali, albo, fibrilloso; lamellis emargi- 
natis, subconfertis, albis, Intescentibus. Ed. I. p. 31. Cooke 
Brit p. 24. Quelet p. 211. Secr. n. 717. — Batt t 15. 56 AOiBlOUS. 

Jl In silvis montosis passim. Junior Lepiotaram more to- 
mento floccoso obdnctos, dein sqnamas latas discolores in pileo 
albido flavove relinquente. Affinis A, terreo. (v. v.) 

** LameUis rufescentibus l. cinerascentibus , acie vulgo de^ 
mum rufo' aut nigro-maculatis, ^ 

142. A. iMBRiCATus pileo camoso, compacto^ e convexo 
explanato, obtoso, sicco, innato-squamuloso , umbrino-rufo» 
margine primum inflexo pubescente; stipite solido, valido, apice 
albo-pulverulento (haud cortinato); lamellis sinuato-adnexis , sub- 
confertis, albis/dein rufescentibus. S. Myc, L p. 42. Icon. L 
30. Berkl. Outl t. 4. /. 3. Gonn. et Bab. t. 18. f. 1. 
Weinm. Boss. p. 22. A. rufus Bcrs. Myc. Eur. 3. p. 179, non 

p. 61. Fungi silvestres cervini J. Bauh. Clus. Escul. gen. 
X. spec. 1. Est e vulgatissimis in pinetis. Major, mitis, e 
Patribus edulis, pileo umbrino, rufo etc. — Schaeff. t. 25, ad 
sequentem a Persoonio relata, forte hujus loci, nisi potius Cor- 
tinarii species. (v. v.) 

143. A. VAcciNus pileo carnoso^ tenui, e campanulato ex- 
panso, umbronato, sicco^ squamis floccosis vestito, margifie 
involuto, tomentoso; stipite cavo, aequali, fibrilloso-cortinato ; 
lamellis adfixis, subdistantibus, albo-rufescentibus. Pers. Syn. 
p. 293 (excl. syn. Schaeff.). Syst Myc. L p. 42. Batschf. 
116. BerJcl. Outl. p. 100 et plurimorum Auctorum. A. rufus 
Pers. Ic. et descr. t. 2. f. 1—4. In pinetis locis subhumidia 
vulgaris, priore praecocior. Persoonii icon optima; Gonn. et 
Babenh. t. 18. fig. 2. anceps; Brig. t. 8. omnino folsa, 
licet descriptio mutuata correcta. (v. v.) 

144. A. POLYPHYLLus pileo carnoso, tenui, irregulari, ob- 
tuso, umbrino-rufo, squamis fibrillosis adpressis; stipiie solido, 
cortinato, albo, squamuloso, apice striato; lamellis subliberis, 
confertis, albis, subrutilis. Dec. Fl. Fr. 6. p. 50. Trog Helv. 
k. phaeochrous Pers. Myc. Eur. 3. p. 186. In pinetis Helve- 
tiae: Trog. Num idem sit Candollei in ligno coacervato Pini in 
horto Monspeliensi lectus, dubium videtur. Descriptio vero ampla 
Candollei bene quadrat. (v. s.) 

145. A. iMHUNDUS pileo carnoso, e convexo expanso, se^ 
riceo, sordide albo, nigro-maculato , margine inflexo, sericeo- 
squHmuloso; stipite fiBrilloso, concolore; lamellis emarginatis, 
transyerse striatis, cinprascenti-rubellis. Berkl, Outl. p. 103. 
Locis graminosis Angliae. Dense caespitosus, fractus ubique 
nigrescens. Pileus 2 unc. et ultra latus. Tricholma. 57 

146. A. iNODBBMEUs pileo carnosoy tenni, e conico campa- 
nolato, dein convexo, nmbonato, fibrilloso-lacero et sqtiamis 
radiantibtis variegafo, fQsco-rufescente ; stipite sub&rcto, al- 
bo-mfescente, apice albo-farinoso ; lamellis liberis, perlatis, distan- 
tibus, albis, taciis ruhro-mamlatis. Fr, Monogr. L p. 66. 
Ifocis graminosis subbuHiidis in pineto prope Upsaliam copiose. 
Ex Hungaria indicavit Kalchbrenner. Habitus Inocybis. Stipes 
sursum fistnlosns, tenax, aequalis, vix fibrillosus, 3 unc. lon- 
gos. Caro mbescens. (v. v.) 

147. A. FURYUs pileo carnoso, moUi, e campanulato ex- 
panso, repando, siccOf Jibrillo$0'Striato , subfusco; stipite so- 
lido, fibrilloso; lamellis subliberis, dente adnexis, integerrimis , 
€1 albo cinerascentibus. Fr. Obs. 2. p. 126. Ed. L p. 33. 
In campis apncis Scaniae ante plurimos annos legi. Major, 
admodum mollis, fragilis. Stipes fibrillis pileo concoloribus tinc- 
tosj basi snbincrassata alba. Pilens e badio 1. fusco lutescens 
1. cinerascens. Statura omnino Ag. phajocfphali Bull. (v. v.) 

148. A. UNOUEVTATns pileo carnoso, tenui, e campanu- 
lato expanso, umbonato, regulari, squamoso-foccoso^ viscido j 
cinereo; stipite solido, yalido, laxe fibriiloso lamelllsque emar- 
ginatis, confertis, perlatis sordide albidis. Ed. J. p. 27. Lcon. 
t. 31. f. 1. In pinetis siccioribus. Valde insignis pileo floc- 
coeo et simul viscoso, cujus perpauca novimus exempla, nullum 
aliud inier Tricholomata. Statura omnino A. virgati. (v. v.) 

149. A. GAusAPATUs pileo camoso, tenui, bullato^ repando, 
obtuso, fibrillis densis snperficialibus obducto, mar///n€ primitus 
involnto albo-lanuginoso; stipite solido, valido, laxe fibrilloso, 
candido, manifeste cortinato; lamellis adnatis, confertis, cinera- 
scentibus. Syst. Myc. L. p. 13. Weinm. Ltoss. p. 23. Quil, 
p. 211. In nemoribns graminosis. Sequenti affinis , sed major, 
mitis, inodoms, pilei forma insignis. Huc forte Paulet t. 89. 
f. 1. mala. (v. v.) 

150. A. TEBBEUs pileo camoso, tenui, molli, e campann- 
lato expanso, unibonato, villo innato-Jioccoso-squamoso tecto, 
murino; stipite farcto, subaequali, adpresse fibrilloso, albido; 
lamellis denticulo decurrente annexis, crenulatis, albogriseis. 
Sekaeff. t, 64 (atypica, cnnnato-caespitosa). Sotoerb. t. 76. 
Conf Fr. in Linn. 1830. p. 723. Veniur. t. 45. f. 4. 5. 
Saund. et Smith t. 44. f. 2. Gonn. et Rab. t. 17. f. 2. 
Kfckz p. 158. A. argyraceus BuU. t. 573. f. 2. A. myo- 
nyces Alb. et Schw. Letell. t. 663. f. 6. et Fers. pr. p. A. 68 ▲OABIOUB* 

nigro-marginatns Lasch n. 505, A. Friesii Jungh. in Linn. 
1630' p. 394. excl. syn. Est e vulgatissimis in regionibna 
campestribus, sed in pineto-montanis deesse videtor. Variat so- 
litarius et caespitosusj, subinodorus, nunc major pileo repando, 
squamoso fibrillosoque , nunc minor^ regularis, pileo papillato, 
squamuloso-punctato, margine primo infiexo. Pilens variat ci- 
nereuSy caerulescens, fuscus, unde plures species Secretano 
n. 715, 716, 719, 720 etc. (v. v.) 

*k. AROYBACEUs lamelHs vulgoque pileo candidis. Bull. i. 
443. Secr. n. 721. — Kalchbr. Hung. t. 4. f. 1. transitus 
ad vulgarem. In piuetis muscosis saepe magnam legi copiam 
speciminum candidorum, sed formis mediis, monente Bulliardo, 
in A. terreum transeunt. (v. v.) 

*A. cHBTsiTEs lamellis demumque pileo lutescentibus. Jungh. 
l. c. Secr. n. 722. A. holoxanthus yers. Myc. Eur. e Bait. 
t. 19. f. 11. Haec insignior varietas transire videtur in Ag. 
scalpturatum. (v. t;.) 

151. A. TBisTis pileo camosulo, e conico expanso, nmbo- 
nato, fusco, squamoso-fibrillosb , margine infloxo cortinaque mani- 
festa fibrillosis; stipite fistuloso^ tenui, aequali, fioccoso-squa- 
moso; lamellis emarginato-adnexis, subdistantibus , ex albo cine- 
rascentibus. Ed. L p. 34. et forte Sccp. Carn. p. 438. In 
saepibus salicinis Scaniae passim copiose. Praecedenti affinis, 
sed tenuior, inodorus, stipite 1 lin. modo crasso, pileo ^j^ — 1 
unc. lato. Lamellae numquam nigro-marginatae. Cortina in- 
solito copiosa. Inter hunc et praecedentem ambigunt Secr. n. 
715 et A. tristis Quelet p. 42. (v. v.) 

III. Tb. Rigida. (Tr. spuria S. M.) Pilei pellicula ri' 
gida, punctato-granulata l. siccitate in squamulas glabras 
diffracta^ non viscosa, floccoso-squamosa aut fibrilloso-lacerata. 
Pileus rigidus, in compactis durus, subcartilagineus, in tenuioribus 
fragillimus, margine (excepta spec. prima) nudo. £ velo, nec 
cuticula lacerata, specimina juniora fibrillosa obviam veniunt, ut 
etiam alia minora et juniora haud difb^acta. Odor saepins in- 
gratus. 

* Lamellis albis aut pallescentibus , nec rufescentibus ci- 
nerascentibusve y maculatis. 

152. A. MACROBHizus Bmplus , pileo compacto, e convexo 
plano, laevi, glabro, dein tessulatim rupto, ochraceo; stipite 
solido, valido, ex albido ochraceo, radice crassa^ carnosa, prae- 
morsa; lamellis emarginatis, pallidis. Lasch n. 240, A. ma- Trichohma. 59 

crocephalus Schulz. in Kdlchb. Fmg. Eung. p. 11. t. 3. 
f. L eximie! Locis graminosis sub quercubus Sclavoniae et ex 
Lasch in Markia. Magnificus fungus, radice sine pari. •Stipes 2 
onc. crassus, subtilissime granulatus. Fileus spithamam latus. 
Odor gravis, cadaverinus. (v, ic.) 

153. A. coMPACTus pileo camoso, compacto, e convexo 
plano, kevi, sicco, glabro, cinereo-livido ; stipite solido, glabro, 
albo; lamellis rotundatis, subdistantibus , luteis. Monogr. Hy- 
«en. IL p. 286. Ic, t 35. /. 1. Hactenus lectus in lucis 
amoenissimis ad Yreta-udde prope UpsHliam. Ex afiTinitate hoc 
loco recepi, licet hactenus rimose squamosus non lectus sit. 
Funps robusius, obesus, inodorus^ statura Bussularum. Stipes 
IVi— 2 unc. longus, ultra unciam crassus. Pilens 6 unc. usque 
Iitas, semper siccus (nec udus ut in Spongiosia). (v. v.) 

154. A. SAPONACFUs olidus, pileo subcompacto, e convexo 

explanato, difformi, obtuso, glabro, demum siccitate rimoso* 

sqnamoso, margine primitus nudo, carne dilute ruhente; sti- 

pite s^lido, inaequali, pallido; lamellis uncinato-emarginatis, di- 

stantibus, tenuibus, integerrimis, pallescentibus. Fr. Obs, 2. 

p. 101. Linn. 1830 p. 121. Icon. t. 82 fig. sifper. Wciflm. 

Ross. p. 23. Kickx p. 158. A. madreporeus Batsch t, 36. 

/. 203. A. argyrospermus Bull. t. 602. A. fnsiformis Schum. 

p. 318. Fl. Dan. t. 1729. A. murinaceus Kromhh. t. 72. 

f. 6 — 18. A. cognatus et affinis Weinm. Syll. Batisb. II. 

p. 84; L p. 72. Plurimi insuper huc perperam relati, ut A. 

Myomjces Bers. p. parte, Lasch n. 38 et Syst. Myc. J. , A. 

bridus Alb. et Schw. et A. frumentacens Weinm. l. c. In 

silvis, praecipue acerosis, vulgaris. Vix uUa species magis-con- 

fusa, licet odore saponaceo et carne dilute rubente facile di- 

stincta. Maxime tamen variabilis pileo albido, cinereo, livido, 

alataceo, ?irente, at numquam rubente, sed saepe rubro-maculato. 

Stipes nunc glaber, nunc floccis nigricantibus adpressis squa- 

mosus: Ir. Icon. t. 32./. inf. Variat simul laniellis lutescenti- 

bns, qnales A. albido-umbrinus Schum. p. 337 et A. napipes 

Krombh. t. 28. f. 23, 24. Tandemque ad hanc speciem spectare 

ndetur integra stirps Nitrosorum Secr. n. 681 — 685. (v. v.) 

•A. ATROTiRENs piloo camoso , tenui, flexuoso^, atrovirente , 
sqMnmlis nigris confertis varirgato; reliquis notis prioris. Pers. 
%». p. 319. Lasch n. 506. In fagetis umbrosissimis. Noster 
minor, stipite tenuiore et pileo minore (1 V^ nnc.). Hic adeo 
recedit, ut primo obtutu spcciem censeas distinctam. (v. v.) 60 laiBicTJs* 

.155. A. MicuLiTUS flrmus» pileo compacto, e convexo ex- 
planato, obtuso, glabro, grmulato , disco rimoso umbrino; sti- 
pite solidOy subaequali, fibrilloso floccosove; lamellis sabadnatis, 
planis, leviter distantibus, lacteis. Fr. Obs. 2. p. 12h 
Monogr. L p. 70. In quercetis raro. Lectus in Suecia et 
Bayaria ex Strat^s. Priori cognatus, sed diversus odore non 
ingrato, carne alba haud rubente, lamellis fere adnatis. Color 
pilei albidus 1. lividus. Conferatur Secr. w. 687. (v. v.) 

156. A. CARTiLAOiNEUS piloo camoso , rigido, subfragili, e 
convexo expanso, gibbo, undulato, glabro, e cuticula rimulosa 
subtiliter et dense atropunctaio ; stipite subcavo, brevi , gla- 
bro, candido; lamellis emarginatis, confertis, albis. BuU. t. 
589. /. 2. insufficiens. Fr. Icon. t. 33. Smith in Seem. 
Journ. Bot. III. p. 101. A. umbrinus Fers. Myc. Eur. 3.p. 
214. Locis graminosis, humidis, apricis in silva abiegna legi. 
Ceterum in Gallia, Britannia, Bossia lectus. Species nobilis, 
hactenus cum forma A. saponacei^ quae A. affinis a Wein- 
manuo dicta, confusa, a qua valde diversa. Odor nullus \. ex 
Berkeley farinae recentis. Stipes curtus, 1 — 2 unc, longus. 
Pileus 2—3 unc. latus et ultra, elegantissime et densissime 
granulato-punctatus. (v. v.) 

157. A. LORiCATUs cartilagineus, tenax; pileo e cam- 
panulato convexo, subundulato, udo (viscidulo), subpapilloso, 
cuticula crassa , cornea , discreta loricato ; stipite subcavo , 
aequali , radicato , striato-fibrilloso ; lamellis attenuato-Iiberis , con- 
fertis, pallidis. Ed. L p. 37. leon. t. 35. f. 2. In nemo- 
ribus frondosis raro. Ab omnibus diversus cute pilei, 1 lin. 

' crassa, secernibili a came s. medulla stipitis- inter hymenopho- 
rum et cutem centro intrnsa. Stipes 2 — 3 unc. longus, testaceo- 
fuscus. Pileus 1 — 2 unc. latus, sub lente punctulato-rugosus, 
umbrino- I. livido-fuscus. Odor nauseosus, sed non sapona- 
cens. (v. v) 

158. A. ATROciNBREUS rigldo-fragilis , pileo camoso, e 
convexo plano, sicco, glabro, demum rimose inciso, disco pro- 
minente et obscuriore; stipite farcto , aequali^ glabro lamellis 
que arcuato-adnexis , ventricosis albidis. Fers. Syn. p. 348. 
Fr. Monogr. p. 72. Icon. t. 31. f. 2. Secr. n. 762. In 
nemoribus graminosis rarior. Odore et sapore minus fortibus, 
fragilitate sequenti affinis, sed constanter diversus. Ne reroo- 
tissima quidem affinitas adest cum A. pratensi d. Fr. System. 
mycoL (v. v.) Trickolma. 61 

159. A. cTJTCKiFOLius fragilHmus, pileo carnosolo, e con- 
vexo plano, sicco, g^labro, mox diffracto, snbfasco; stipite cavo^ 
deorsum attenuato, apice albo-prainoso ; lamellis tenuibus, con- 
fertis, albis, antice latioribus et oblique truncatis, postice atte- 
Doatis, dente decurrentibus. JFV. Ohs. 2. p* 99. Syst. Myc. 
L p. 99. Berkl. Outh p. 102. A. cinereo-rimosus Batsch 
f. 206 (bona). A. ovinus var. Btdl t 580 a, h. k. nycthe- 
merus Pers. Myc. Europ. S. p. 213. k. dysodes Secr. w. 
763^ forma integra. Locis graminosis tam apricis, quam silva- 
tieis, frequens. Pumilus, uncialis, pileo fusco 1. livido, demum 
depresso. Lamellarum forma et odore farinae recentis forti di- 
s^ndissimus. (v. v.) 

•* Latnellis decolorantihus , rufescentihus l. cinerascenti- 
bus maculatisve. (A. Colossus inter Limacina collocatus). 

160. A. cBAssiFOLiuB pilco carnoso, compacto, umbonato, 
uodulato, minute adpresso-squamuloso , ochraceo, disco umbrino; 
stipite solido, aequsdi, pruinoso, pallido; lamellis suhliheriSf 
crassiSj distantihus^ demum ochraceis, fusco-maculatis. Berkl. 
(hdl. p. 100 et in Engh Fl. V. p. 16. Icon desideratis- 
sima! In pinetis Angliae. Graveolens. Pileus 2 — 4 unc. latus, 
demum depressus. Lamellis crassis in hac grege insignis. 

161. A. GKXiNOs obesus, pileo compacto, convexo, re- 
pando, obtuso, glabro, rimose rivuloso, rufo-cinnamomeo ^ mar- 
gine inflexo nndo ; stipite solido , ventricoso , glabro , concolore ; 
lamellis attenuato-adnexis , tenuibus, confertis, albis, rufescenti- 
bw. Ed. I. p. 38. Liveilh Champ. Paul. p. 19. Hypoph. 
geminum Paul. t. 40. In Gallia. Distinctissimus, deformis, 
pileo qui est "sujette k se gercer finemenf*, 2 unc. lato, sti- 
pite nltra nnciam crasso. Mitis et delicatissimus. (v. ic.) 

162. A. 8U0US firmus, pileo camoso, e convexo appla- 
nato, sicco, glabro, cinereo-rufescente , saepe disco rimose squa- 
mnloso; stipite solido, compKcio, Jibrilloso-siriato squamulosove ; 
lamellis profnnde emarginatis, subconfertis , ex albido subrufe- 
ficentibus. Ed. L p. 38. Icon. t. 34. f. 2. Queh p. 328. 
Kickx p. 138. Locis graminosis silvarum; lectus in Suecia, 
Belgia, Helvetia. Eximia species, sed facile cum A. arcuato 
eonfnsa. Stipes 3 unc. usque longus, V2 ^^^* ^^ ^^^^^ ^^^^* 
m. Pileus 2—3 unc. latus, came alba, immutabili. (v.v.) 

163. A. TUMmus rigido-fragilis , pileo e buUato expanso, 
luadnlato, subnitido, dein inciso, rimoso, cinereo, margine tenui 62 AOABICUS. 

infracto; stipite solido, radkante^ tumidOy striato^ candido; 
lamollis margiDatis, latis, subdistantibus, candidis, demum rufe- 
scenti-cinereis. Pers. Syn. p. 350. Syst Myc. J. p. 48. 
Krombh. t. 72. f. 1—5. Weinm. p. 27. Kickx p. 139. 
In pinetis subhumidis. Major^ stipes 3 unc. longus (sed inter 
muscos bumidos valde elongatnr), pileus 3 unc. latus. Odor 
et sapor fatuus. Hujus loci videtur Clus. Pern. genus IX ei 
Sterb. t. 18. E. (v. v.) 

164. A. MURiNACBUs graveolcns ^ pileo camoso, tenui, e 
campanulato expanso, sericeo, rimose squamoso virgatoque, ci- 
nerascente ; stipite farcto , valido , squamulis minutis variegaio; 
lamellis latis, distantibus, undulatis, cinereis. Bull. t. 520. 
Sowerb. t. 106. Dec. Fl. Franc. 2. p. 188. Berkl Outl 
p. 100. In silvis Angliae, Galliae. Species major, robusta, at 
fragilis, tota cinerascens. Duce Persoonio olim ad Hygrophorura 
nitrosum (H. murinaceum Kd. I) retuli, a qno diversissimus, 
licet odore alcalino congruant. (v. ic.) 

165. A. H0RDU8 rigido-fragilis, pileo camoso, tenui, cam- 
panulato-expanso revolutoque, sicco rimoso squarrosoque, cinereo; 
stipite farcto , aequali , striato ; lamellis marginatis , latis , sub- 
distantibus , albis cinereisque. S. M. I. p. 47. EL p. 6. 
Quel. p. 212. — In fagetis passim. Inodo^rus, mitis; pileus 
(primitus fibrillis evanidis tectus passim observatur) glaber, ab- 
solute siccus, luridus 1. cinereus, ob tenuitatem totus in squa- 
mas demum laceratus. (v. v.) 

166. A. viRGATTJs rigidus^ pileo carnoso, convexo-plano , 
Bubumbonato, siccissimo, glabrato, squamulis lineolisque in- 
natis nigris virgaio^ margine primitus nudo ; stipites olido, va- 
lido, striato, glabro, albo; lamellis emarginatis, confcrtis, 
canescentibus. S. M. I. p. 48. Icon. t. 34. f. 1. Lasch. 
Weinm. Ross. p. 26. Seyn. Montp. p. 123. A. atrocinereus me- 
dius Alb. et Schwein. A. fumosi var. Pers. M. E. In silvis mon- 
tanis, solitarius sed irequens. Major, felleus (praecipue junior). 
Stipes subtuberosus absque omni veli vestigio; pileus cinereus, 
junior quidem fibrillis secedentibus tectus visus, sed per se gla- 
ber, lineoHs nigris modo virgatus 1. squamulis superficialibus 
nigris glabris adspersus. (v. v.) 

167. A. ELTTR0IDE8 piloo camoso, e convexo plano, pbtuso, 
e granulis confertis minutis soabro, disco floecoso-leproso ^ mu- 
rino; stipite farcto, moUi, e fibrillis densis sursum directis reti- 
culato; lamellis emarginatis, latis, cinereis. Scop, Carn.p.i2i* iyicholoma. 63 

Firies Monogr. L p. 73. Icon, t 33. f. 2. A. lemnisctis 
P^s. 3f. Eur. ex Battarae t. 17. f. D. — Secr. n. 718. 
Locis graroinosis Europae praecipue australis, sed etiam in 
Saecia me4ia legi in societate A. cartilaginei. Species iusignis. 
Odof &rioae recentis, at debilis. (v. v.) 

168. A. 0PICTJ8 rigens, pileo carnoso, tenui, convexo, mw- 
honato^ laevi, mox sguamuloso; stipite fiarcto, aequali, gla- 
brescente; lameUis arcuato-adfixis ^ ventricosis, vix confertis, 
canis. Fr. EL L p. 16, S. M. L p. 43. Secr. n. 723 
non obstat. In silvis abiegnis mnscosis raro, Pileas (sqnamis 
non pilosis, sed A. saponacei similibus) et caro cinerascunt. 
Odor non distinctus. A. sulphureo e statura et substantia pro- 
xiiBos. (v. V.) 

IV. Te. Sericella. Pileo (sine pellicula distincta) pri- 
mitus sericello^ mox glabratOy siccissimo, nec udo nec viscoso 
nec hygrophano nec distincte squamoso. Fileus subtenuis, opa- 
cQs , bnmorem absorbens , sed caro lamellis concolor non hygro- 
pbana; stipes omnium carnoso-fibrosus , quo minores habitu Col- 
lybiis similes dignoscuutnr. Grex eximia, ob pileum saepe 
kevigatum, qnasi glabrum, non confundenda. 

• LameUis latis, crassiusculis ^ suhdistantibus. Graveo- 
lentes. (A. saponaceum vid. supra n, 154). 

169. A. suLPHUREus pileo carnoso, convexo-plano, subum- 
honato, inaequali, prinio sericello, mox glabrato, laevi; stipite 
farcto, subaequali, striatulo lamellisque arcuato-adfixis, di- 
siantibus, sulphureis. Bull. i. 168. S. M. L. p. 110. Sow. 
t 44. Fl. Dan. t 1910. f. 1. Gonn. et Rab. t 13 f 2. 
Tau\. t 85. f 5, 4 ex oecr, n. 852. In silvis, praecipue 
frondosis. Foetens, pileo sulphureo aut rufescente. Var. coronaria 
P., in S. M. exclusa, videtur sq. Larbr. t 12. f 5. fictitia, 
nt etiam f. 4, quae A. flavovirentem P. sisteret. (v. v.) 

170. A. BUPONius pileo carnoso, convexo-plano, subum" 
bonat^), primo sericello, mox glabrato, punctato-rugoso, opaco; 
stipite farcto, aequali, floccuIoso\ lamellis arcuato-subdecur- 
rentibus, subdistantibus , luteo-aZtt^acm paUidisque. Pers. 
Stfn. p. 359 (dubius, potius A. hypothejus exsiccatus, etsi non 
male quadrat; certe non Secr.). S. M. L. p. 88. In pinetis mon- 
toais. Pileus umbrino-nigrescens (Bull. t 545. f 2. 0), fusco- 
porpurascens, alutaceus etc. ; stipes flocculispileo concoloribus 
primo tectus. Odor mitior. Cfr. BuU. t 545. f. 2 , Secr. n, 
851. (v. s. et ic.) 64 AGARICUS. 

171. A. LAscivus pileo carnoso, convexo-plano, obtnso, 
stibdepresso y e serlceo glabrato, laevi; stipite solido, aequali, 
rigido, basi radicato, toraentoso lamellisque arcuato-adnexis, 
confertis alhis. S. M. I. p, 110, Icon, t, 38, f, 1, 
Berhl, Otdl, p, 102. Secr. n. 853, Weinm, Ross. p, 62. 
In quercetis campestribus. Pileus alntaceo-pallescens. (t;. v.) 

172. A. iNAMOENus pileo carnoso, convexo-plano , svj^ 
umbonato , e sericello glabrato , laevi ; stipite solido, aequali, ra- 
dicato lamellisque arcuato-adfixis decurrentibusque , distantissi' 
mis candidis. S. M, L p, 111. Icon, t, 38, f. 2, Berkl. 
Outl, l. c. Secr. n. 854. Weinm. Ross. p, 62. In pine- 
tis montosis copiose. Foetidissimus , pileus sordide albus. Sow, 
t. 121, ceterum valdo distincta, exacte habitum exprimit. (v. v.) 

** Lamellis tenuibus^ confertiSy angustis, Prima specie 
excepta, parvi, inodori. 

173. A. sTiPABOPHTLLus gruveolens, pileo compacto, e con- 
vexo expanso, primo sericello, dein glabrato, albolutescente, mar- 
gine laevi; stipite cavo, glabro, albo, apice albo-farinoso; la- 
mellis rotundato-adnexis, admodum confertis, albis. Fr. et Lund 
p. 10. Locis nemorosis Holmiae. Odor priorum, statura Ag. 
acerbiy ab omnibus clare diversus. Pileus admodum camosus , 
3 nnc. usque latus. (v. v.) 

174. A. CHBTSRNTBBUS pilco camoso , convexo-plano , ob- 
solete ufYhbonaio^ e sericello glahrato^ laevi ; stipite solido^ ae- 
quali, basi albo-lanato; lamellis liberis, confertis, a/ngustiSj 
flavis. Bull t. 556. S. M. I. p. 126. Quel. p. 212. Iq 
fagetis inter folia et ligna cariosa raro. Noster, 1. c. descriptus, 
A. peronatum quidem refert, sed distinctissimus. Unicolor, 
regularis, minor, inodorus, extus intusque lutescens. (v. v.) 

175. A. CRBiNUs pileo carnosoi, convexo-plano , obtt4So de-- 
pressove, glabrato, laevi; stipite farcto^ fibrilloso-stricUo , 
basi glabro (saepe fusco) ; lamellis adnexo-secedentibus, confer- 
tis, Jiavis. Pers. Syn. p. 321. S. M. I. p. 89. Icon. t. 
39. f. 1. Weinm. Ross. p. 56. In pinetis raro. Minor, 
pileo cerino 1. fnscescente, carne alba. Alia forma pileo repando, 
1 V2 iinc. lato; alia minor, vix unclalis, stipite fusco - A. SO' 
derellus Scop. (v, v,) 

176. A. ONTCfliNus pileo carnoso, convexo, plano, sub- 
umbonato, glabrescente , versus marginem purpureo-sericeo ; 
stipite solido, aequali, fibrilloso-sericeo, pallido, apice rubello; 
lamellis mox liberis , linearibus , confertis , hteis. Ed. L p. 41, Tricholoma. 65 

Icon, t 39. /. 3. In pinetis muscosis raro v. c. Smolandiae 
occid. Elegans, rcgnlaris, firmulus, pileo obscure et pulchre 
porporeo 1. badio-rubro. Caro lutescenti-alba. A. flai^tis Lasch 
n. 527 ad huncaccedit, ut A. soderellus ad A. cerinum. (v.v.) 

m. A. lONiDKS pileo carnoso, e campanulato-convexo 
plano, umbonato, laevi, subglabrato, decolorantey margine 
primitas flocculoso ; stipite farcto , elastico , attenuato , fibriU 
kso; lamellis dente decurrente emarginatis, confertis, tenuibus, 
erosis, albis, pallescentibus. Bulh t. 533. /. 3. S. M. L 
p. 107. A. purpureus Fers. Myc. Eur. 3. p. 22o. BoU. t. 
41 (minima forma). A. fallax Lasch Linn. IV. n. olL CooJce 
Brit p. 80. Kickx p. 140. In silvis humosis. Valde versi- 
formis et versicolor; quo minor, eo obscnrior, vulgo violascens 
I. lilacinus, minor fuscopurpureus 1. rubello-lividus , per aetatem 
expallens. (v. v.) — Forte plures latent species; praecipue nota- 
biles sunt: 

*A. PBAVUS fuscorubellus , pileo carnosulo, e campanulato 
expanso, nmbonato, sub lente sericeo; stipite e farcto cavo, 
floccoso, deorsum attenuato; lamellis dente adnexis, erosis, albo- 
palvenileDtis. Lasch l. c. n. 532. Berkl. et Broonie n. 
1191. Cnm priore, quo minor, tenuior, fragilior ejusque colori- 
bDs (fusco-purpureo , lilacino-rubello , livido) varians; statura 
prorsus A. carnei. (v. s.) 

•A. PEBsicoLOR pileo carnoso, convexo-plano , obtuso, laevi, 
glabro, persicino, expallente; stipite subcavo, tenaci, laevi, pal- 
lidiore; lamellis sinuatis, tenuibus, confertis, candidis. Fr. 
Icon. t. 40 f. 1. A. persicinns Lasch. Locis graminosis ad 
viarum margines ; circa Upsaliam frequens. Hic praecipue diver- 
SQS videtnr, at Lasch ipse suspicatur A. pravum ad hunc refe- 
rendum. Ab A. persicino vero caute distinguendus. (v. v.) 

178. A. cARNEUs minor, pileo camosulo, convexo-plano , 
e sericello glabrato, margine flocculoso stipiteque cavo, molli, 
fragUi^ apice subpulvemlento persistenter rubris; lamcllis ro- 
tandato-liberis, ventricosis, candidis. Bidl. t. 533. Fr. Syst. I. 
p. 130. Icofi. t. 40. f. 2. Berkl. Outl. p. 103. A. paeo- 
niusErf. I.p. 42. Monogr. p. 81. In campis apricis post largas 
plnvias raro. Stipes et pileus unciales; hic non ut prior ex- 
pallens. A. carneus Saund. et Smith t. 44. f. 1 . ab hoc alie- 
nu8. (v. V.) 

179. A. CABNEOLUs pusillus, piloo caraosulo, ex hemi- 
sphaerico convexo-plano depressove, obtuso, laevi, c cameo rubro 

5 66 AOABICUS. 

expallente; stipite subfarcto, tenaci, rigido, apice subprninoso; 
lamellis postice latissimis, rotnndatis, confertissimis, candidis. 
Fr. Icon, t 40, f, 3. Ag. carneus Ed. L p, 42. Monogr. I. 
p. 81. Locis graminosis silvarum raro. A priore, cum quo in 
Epicrisi et Icon. commutavi , certe distinctus et Collybiis accedens 
stipite tenaci et rigido, pileo tenuiori. Habitus Marasmii sco- 
rodonei. (v. v.) 

180. A. CAELATUS pusillus, pileo carnosulo, convexo, um- 
hilicaiOf flocculoso-laevigato , dein rimuloso-rugoso , e fusco 
expallente; stipite flocculoso-farcto , dein cavo, aequali, glabro, 
fusco; lamellis sinuato-adnatis , confertis, sordido-albidis. Ed. I. 
p. 42. Monogr. I. p. 82. Icon. t. 87. f. 2. In silvatis 
apricis inter Polytricha etc. In Suecia et Anglia ex B&oone. 
A vicinis longe distans. Pileus et stipes unciales. Pileu8 fn- 
scus, siccitate griseo-pallens , at non hygrophanus. (v. v.) 

Series B. Pileus laevis, glaber, nec villosus, nec squamosns, 
nec viscosus, sed jove pluvio udus, iu prima infantia (hoc 
vero raro conspicue) a velo universali pruinosus. Caro 
roollis, spongiosa 1. tenuissima, aquosa et hygrophana. 

V. Tr. Guttata l. Prunuloidba. Fileo carnoso, moTli, 
fragilij guttato-maculato rivulosove^ stipite solido. Fungi 
vernales , rarius iterum autumno obvii , catervatim aut caespitose 
nascentes (saepe iu circulis), praecipue exsiccati fragrantes, 
antiquitus inter sapidissimos numerati. Hi 6unt verus Prunulus 
Hermol. , Gaesalp. , Clus. Esc. gen. 3^ 4, 11 etc. , quibus J. 
Bauhinus addidit Mouceron (Hist. XL c. ic), Sterbeck Boletos. 
Apud recentiores scriptores vulgo neglecti ; Paulet plures species 
distinxit, sed icones miserae. E phrasi Ciusii Linnaeus sumsit 
nomen Ag. Oeorgii, sed vix uUam hijgus tribus speciem ipse 
ante oculos habuerit. 

* Lamellis albidis. 

181. A. GAMBOsus pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
udo , glabro , mnculato , demnm rimoso , alboflavescente , margine 
primitus stipiteque solido, valido apice flocculosis; lamellis 
emarginatis^ dente adnexis, ventricosis, confertis , albidis. Ssfst. 
Myc. L p. 50. Sverig. Atl. Svamp. t. 9. Krombh. t. 63. 
f. 18, 22 ochraceus. Hussey I. t. 83. Ventur. t. 4. Berkl 
Outl. t. 4. f. 5. Oonn. et Bah. t. 18. f. 3. A. graveolens 
Sowerh. t. 284. Secr. n. 676, non Per?, — a. vernalis. A. 
pomonae Lenz /. 13. — b. aestivalis. A. cerealis Lasch n. 
517 (lamellis demum dente longe decurrentibus , postice anasto- Tricholoma. 67 

mosantibos). In pratis aliisque locis graminosis in regionibus 
cainpestribus. Amplns, ungulaeformis , circulos saepe latos for- 
mans. In Scania color pilei alutaceus , in Suecia media albidus ; 
haec fonna cum A. alhello non confundenda, potius ad A. 
borealem accedens. Deliciosus. (v, v,) 

182. A. Geoegii pileo carnoso, convexo-plano , subrepando, 
sicco flocculoso-tnoUi 9 ochraceo, margine laevi, nudo; stipite 
solido, obeso, subventricoso , fibrilloso; lamellis attenuato-adnexis, 
confertis, linearihus, iransverse striatis, albidis. C/us, Esc, 
gen, 3, Bavih, L c, c. 5. A. mouceron Vittad, Fung. mang. 
t, 12. Fl, Dan. i. 1672. Secr, n. 675. Pers. Ch. comest. 
n, 11? In Europa australi jam Aprili. Priore minor, obesior, 
iminacnlatus , lamellis facile distinctus. Nomen Mouceron vagum 
et barlmmm. (v. s. et ic) 

183. A. ALBELLFs pileo carnoso, e conico expanso, glabro, 
udo, sguamoso-maculato y disco compacto gibbo, margine tenui, 
laevi, nndo; stipite solido, ovato-bulboso , fibrilloso-stridto ; la- 
mellis aeqnaliter attenuato-adnexis (edentulis), confertis, candi- 
dis , antice laiioribus, Ed. I. p, 43. Monogr, I, p, 83, 
Derand. Fl. fr. pr, p. Pers, Ch, Comest. n, 13. Smith in 
Seem. Joum. t. 46. f. 45. Qonn. et Bdb. t, 15, /. 3, A. 
aromaticns Bocq. A. pallidns Schaeff. t, 50? Tratten. Austr. 
t. 20» In regionibus frondoso-silvaticis admodum praecox (jam 
Aprili in Snecia). Odor recentis debilis. Pilens regularis, non 
luteecens, recens albus, dein griseo-fuscns, maculis subseceden- 
tibns adspersus. Duplex forma, altera major, isolitaria, altera 
minor connato-caespitosa , omnino ut A. albellus Sowerh. t. 122, 
Confnnditnr saepe cum iormis minoribus A. gambosi et hinc 
synonjmadnbia, sed fungnsa me descriptus distinctissimus. (v. v,) 

184. A. BOREALis pileo camoso, irregulari, subumbonato, 
glabro, sicco rivuloso, incarnato expaliente, margine laevi, 
nndo; stipite solido, elastico, inaequali, saepe torto, basi atte- 
nuato lamellisque emarginato-decurrentibus^ tenuibus, confertis 
albis. In lucis graminosis raro. Ed. 1, p. 44, Icon. t. 41. 
f' i. Odor et habitus A. Prunuli. Stipite elastico et colore 
primitns incarnato, dein vero albescente a prioribus distinctus. 
— A. monstrosus Sowerh. t. 283 mihi dubius manet. (v. v,) 

** Lamellis decolorpntihus ^ rufescentibus vel fuligineis. 

185. A. OBAVEOLENs piloo camoso-compacto , subhemisphae- 
rico, obtnso, glabro, siccitaie rivulosoj margine laevi; stipite 
feoUdo, firmo, aeqnali, fibrilloso; lamellis arcuato-affixis , confer- 68 AGABIGUS. 

tis , tenuibus , ex albido fuligmeis, Pers. Syn. p, 361, Sysi. 
Myc. p, 45, Trog Helv, p, 13, A. Mouceron TrafL Ausir, 
t, 19. Krombh. t. 55, f, 2—6. Bull, t, 142, Quelet p, 44. 
In dumetis sub Prunis praecox, sed etiam in campis legitnr. 
Pileus non guttato-maculatus , sed Talde decolorans, albidns, 
vulgo fnligineus, in fuscum et fulvescentem transiens. A. gros- 
sus Levill. in Ann. 8c. Nat, 1843. p, 213. t, 7, f. 1 Dulla 
nota recedit. (v. v.) 

186. A. AMETHYSTiNUS piloo camoso , convexo-plano, ob- 
tuso, repando, glabro, laevi, udo, coeruleo-maculato , margine 
rugoso, pallidiore; stipite solido, curto, basi attenuato; lamellis 
subadnatis, confertis, ex albo rufescentibus. Scop. Carn. II, 
p. 437. A. Palomet Bec, Fl, fr. VI, p, 49? — Paul, t. 95. 
f, 9 — 11. Monom. ametbystinus Batt. t, 9. G? In silvis Eu- 
ropae australis, etiam ineunte autumno. Ob varias specie^ in 
Gallia Palomet dictas baud rite limitatus nec satis notus. Cum 
A. Maluvio comparandus. 

187. A. TiGRiNUs pileo carnoso, compacto, convexo, re- 
pando , glabro , fusco-maculato , margine involuto ; stipite solido , 
tumido, prninoso, albo; lamellis rotundatis, confertis, angustis, ex 
albo fiiligineis. Schaeff, t. 89, Fr, Icon. t, 41. infer. Gotm. 
et Rab, t 13, f, 2, Cooke Brit, p. 32, A. camarophyllus 
Secr, n. 757 e descript.; saltim nil commune habet cum Alb, 
et Schw, et meo. Sub pinis Majo, solitarius 1. caespitosns ; 
legix etiam autumno. M^or, obesus, pileo in meo pallide 
brunneo, ex aliis cano, nigro-maculato. Icones haud parum 
differunt^ sed eandem sistere speciem non dubito. (v, v.) 

188. A. PEs CAPRAE pileo carnoso, tenui, conico-expanso , 
umbonato, f^agili, inaequali, griseo-fuscescente, glabro, mar- 
gine rimoso demum inciso; stipite solido, aequali (1. basi atte- 
nuato), glabro; lamellis emarginatis, latis, e conferto subdistan- 
tibus, albo-cinereis. Ed, L p. 45. Monogr, p, 85, Qwl. 
p, 328, Geiss-Klaw Clus, Esc, gen. XI, Sterb, t, 9, A. 
Hall. Helv. n, 2344, A. multiformis Schaeff, t. 14 lusus 
maxime caespitosus; illi ipsi Mouceronis species. Legi in Sca- 
niae campis ad solstitium raro. Ceteris tenuior, fragilior; pileus 
disco excepto vix carnosus. (v, v.) 

A. Pes Caprae Leveill, ad Paul. t 65, f, 1. est species paradoxa , 
in renira natura constans viz exsisteDs. 

VI. Tb. Sponoiosa. Pileo e compacto spongioso, obiuso^ 
laevif glabrOf udo nec hygrophano. Fungi firmi, serotini, ca- 
tervatim nascentes. Stipes validus, basi vulgo incrassatus, Tricholoma, 69 

fibroso-spongiosQS. Pileus hnmorem absorbens, in marginem 
osque camosus. Lamellae demum spurie (sed sinuato-) decurren- 
tes, ut facile pro Clitocjbis sumantur. 

• Lamellis haud deeolorantihus, 

189. A. scHUMACHERi pileo spongioso, compacto, convexo- 
eiplanato, obtuso, laevi, udo, margine exccdente inflexo; stipite 
camoso, solido, valido, fibrilloso-striato ; lamellis leviter emar- 
giuatis (demum adnato-decurrentibus) , planis, angustis, confertis, 
candidis. 8. M, L p. 87. El. p, 7. n. 35 (exclud. nomen), 
Weinm. Hoss. p. 52. k. pullus Fers. Myc. Eur. 3, n. 144, 
364. Alb, €t Schwein. certissime (non Schaeff.). (A. peta- 
sabis Goftn. et Bah. LV. t. 4 varietas 1. nova species? Ob 
limellas emarginatas non Pluteus; sporae in icone albae). In 
fi^s serotinus. Tota indoles et structura A. personati^ tan- 
iDin ob colores (pileum cinereum, nudum tamen) cum A. nehu- 
lari comparatus. Stipes omnino carnosus et lamellae primitus 
emarginatae Tricholoma evidenter probant. (v. v.) 

190« A. AMicus piieo carnoso, e convexo expanso, regu- 
lari, laevi, glabro, fusco; stipite solido, tenaci, bulhoso, albo; 
lamellis subliberis, latis, distantihus^ candidis. Fr. Monogr, 
I. p. 86, Lcon. t, 36 f. 1. In pinetis inter muscos, hactenus 
tantum in Suecia lectus. Species nobilis , regularis , solitaria et 
eumorpha. Odor nullus. Pileus camosus, sed non compactus, 3 
uoc. Qsque latus. Lamellae rotundatae, 3—4 lin. latae. (v.v,) 

191. A. PATULUs pileo caraoso, e convexo plano, repando, 
laevi, glabro, pallido; stipite solido, firmo, elastico^ aequali, 
ghbro; lamellis emarginatis, confertis, reticulato-junctis, albis. 
Ed, L p. 47, Lcon. t. 37, f, 1. Quel. p, 329. Saund, 
ei Smith t. 48. f, 1, pileo subgilvo. In silvis frondosis 
oanc solitarius, nunc subcaespitosus. Plane alius indolis, quam 
prior, nec cum A. decaste confundendus. Color pilei stricte 
pallide cinereus, sed abit in dilute gilvum. Odor nullus. (v. v.) 

192. A. Maluvium pileo camoso, e campanulato convexo, 
oMoso, glabro (punctato?), virescente; stipite solido, firmo, 
elastico; laroellis rotundatis, confertis, distinctis, pallidis. Ed, 
L p. 47. A. Palomet Letell. t. 657, Conferendi A. nitroso- 
virescens Secr, n, 686 et A. Amanitoides Kromhh. t. 73, f. 
1—4, — Maluvium Batt, t, 20. G, In pratis Europae australis. 
FuDgus sine dubio nobilis, sed nondum rite definitus. (v, s, et ic.) 

193. A. CONOLOBATUS piloo carnoso-compacto , inaequali, 
laevi , tnargine tenui, inflexo, subpruinoso; stipitihus soHdis, bre- 70 IGlRICdS. 

vibus, ventricosis, subtomentosis , e iubere communi stipatis; 
lamellis liberis, rotundatis, albidis, antice evanesecntibus. Vii' 
tad, Fung, mang. p. 349, In Italia. Valde caespitosus, sed 
pnmilus, pileo fusco-nigricante. Odor farinae recentis. Forsan 
potius Tr, guttatis adscribendus. (v. 5.) 

194. A. ARCUATUs pileo explanato, subgibbo, laevi, gla- 
bro, udo, discoideo, margine tenui, primitus inflexo, carne co- 
lorata ; stipite solido , firmo , fibrilloso-squarauloso , deorsum nigri- 
cante, bulboso; lamellis arcuato-adnatis (dente decurrentibus) or- 
cuatisque , confertis , albis. BulL t. 443 figg. stipite squamoso. 
S. M, L p, 109. Pers. M, E. 3. p. 174, Secr. n. 631 
etc. Weinm, Eoss. p, 64. In pratis graminosis raro, sed 
gregarius. Pileus mollis, "paene viscidus", rufofiiscus, expallcns, 
disco nigricante. Lamellae subundulatae, fragiles. Stipes inter- 
dum eximie marginato-bulbosus ; liic certe Clus. Esc. gen, X 
sp, 2. Sterb. t. 7. C. (v. v.) 

•A. coGNATUS major , extus intusque gilvus aut sordide alu- 
taceus; pileo obtuso, discoideo; stipite fibrilloso, a basi submar- 
ginata attenuato; laraellis minus confertis, alutaceis. Bull. t. 
589. f. 1. E descr. hunc pro A. cognato Syll. II. p. 84 olim 
babui. (v. v.) 

195. A. OREiNUs pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
laevi, glabro; stipite solido, cur to, aequali, subbulbilloso, opice 
albo-squamuloso ; lamellis e rotmdato liberis, confertis, planis, 
albis. S. M. I. p. 52. Weinm, Boss, p, 29. A. testudi- 
neus Pers. M. E. p, 218, t, 23. f, i, 2, In ericetis montosis 
solitarius. Pumilus, uncialis, inodorus, pileo fusco lividove, 
compacto, non hygrophano lamellisque in marginera asqne 
aeque latis excurrentibus ab A. humili diversus. — Fig. summa 
humillima Bull. t. 443 formam satis exhibet, sed vix hnjus 
loci. (v. V.) 

196. A. ALBUS pileo camoso, e convexo plano depressoque, 
glabro, laevi, sia'o, margine primitus involuto demum repando; 
stipite solidOy elastico, sursum attenuato, subnndo; lamellis 
eniarginatis, subconfertis , albis. Schaeff. t. 256 (insufficiens, 
forma tenuis). Syst. Myc. p. 53. Icon. t. 43. f. 1. Weinm, 
Boss, p, 30. Berkl. Outl. t. 4. f 6. A. leucocephalus 
Bull. t. 536. Pers. Myc. Eur. 3. p. 113. — Battar. t. 20. 
f. 1. In silvis frondosis et mixtis Europae totius. Statura 
maxime variabilis, nunc admodum robusta, nunc sat gracilis. 
Nunc totus candidns, nunc praesertim disco lutescens. Odor de- 
bilis, sed sapor amarus. (v. v.) J Tricholma. 71 

*A. CABSABUTUs pileo tenui, moUi, explanato> flbrilloso- 
sericeo, demam glabro; stipite tenni, fragili, apice subpruinoso ; 
lamellis subliberis. In fogetis umbrosis. Colore albo (pileove 
lutescente) cum priore convenit, sed ceternm haud paullum distinctus 
stipite pileoque tenuioribus. Hic vero pro ratione latior. (v, v^,) 

197. A. LEUcocEPHALUs totus caudidus, pileo carnoso, te- 
Dui, e convexo plano, laevi, udo, velo sericeo secedenie glabro, 
margine patente nndo; stipiie cavOy cartilagineo-ienaci ^ radi' 
cato, laevi, glabro; lamellis rotundato-liberis, confertis. Ed. 
I. p. 47, Icon. t. 43. f. J2, non Kromhh. Ad terram ne- 
moniin raro. Hic et prior et a se invicem et a praecedentibus 
admodum diversi; vergit ille ad Glitocjbas, hic ad Collybias. 
Odor fortis farinae recentis. (v. v.) 

•• Lamellis decolorantihus. Serotini, quare Clusii Esc. gen. 
XX. Lamellae in A. cinerascente aliisque ab hymenophoro 
facile secedunt. 

198. A. ACBBBUs pileo camoso, convexo-expanso , glabro, 
odo, snbtigrino-maculato, margine ^nui rugoso-sulcato ; stipite 
solido, obeso, flavescente, apice squamuloso; lameliis emargi- 
natis, confertis, e pallido rufescentibus. Bull. t. 571, f, 2. 
Ventur. t. 38. f. 7, 8. Saund. et Smith t. 48. f. 2. Vittad. 
p. 350. Berkl, Outl. p. 105. In silvis frondosis Angliae, 
Galliae. Major, robustns> odore ingrato, sapore acerbo. Fileus 
albolutescens, helvolus, dein rufo fnscove lituratus. ^tipesvulgo 
bnlbosns, sed in speciminibus copiosis a Yittadini amice com- 
municatis basi attenuatus. (v. s. et ic.) 

199. A. uiLiTABis pileo compacto^ flexuoso, glabriusculo , 
viscoso, cinnamomeo^ margine iaevi; stipite solido, squamuloso, 
fibriUoso, pallido, basi subbulboso; lamellis emarginatis, sub- 
confertis, albidis, demum lurido-maculaiis ^ laceratis. Lasch 
n, 490. Locis silvaticis sterilibns vnlgo seriatim nascens 1. 
caespitosns. Species mihi ignota, quare affinitas dnbia. Odor 
saporque ingrati. Stipes 4^2 ^^^' longus, unciam usque cras- 
sus, fibrillis radicalibus crassis. Pilens primo gibbus, margine 
involuto albofloccosus , dein planiusculus 1. depressus, 4 — 7 
unc. latns. 

200. A. civiLis pileo camoso, molli, e convexo plano, 
glabro, udo, gilvo-pallescente , cuticula separabili; stipite so- 
tido, moili, fragili, fibrilloso squamulosove, albido; lamellis pro- 
fonde emarginatis, confertis, ex albo lutescentibus , immaculatis. 
Fr. Icon. t. 42. f. 1. A. militaris Monogr. L p. 90. In pinetis 72 A0ARICU8. 

montosis raro. Inodorns et exannulatns, ceternm A. phoeDiceo 
proximns. (v, v,) 

201. A. JBINUS pileo spongioso-compacto, e convexo plano, 
obtuso, udo, obsolete innato-virgato , margine laevi pminoso; 
stipite solido, snbbulboso, reticulato-fibrilloso ; lamellis rotnndato- 
liberis, confertis, angustis, integerrimis , e cano luridis. JEd. 
L p. 48, Quil IL p, 328, t, 1, /. 5. A. personati varietas 
Lasch n, 494, In nemoribus (rermaniae et regione Jurana: Qd^lbt, 
qui monet definitionem datam in spocimina a se lecta exacte 
quadrare. Statura A, personati, sed colore e cameo albido, 
lamellis haud expallentibus, carne alba et odore Iridis florentinae 
clare diflPert. (v. s.) 

202. A. PERSONATUS piloo e compacto molli, convexo-plano, 
obtuso, regulari, glabro, udo, margine excedente primo invo- 
luto et villoso-pruinoso ; stipite solido, obeso, subbulboso, ril- 
loso; lamellis rotundato-liberis , confertis, latis, e violaceo sor- 
didis. Syst, Myc, L p, 50, Sverig. AU. Svamp. t. 57, 
Gonn, et Bab, t. 16, Weinm, Boss, p. 28. Berhl. Outl. 
t. 5. f. 1. (var. anserina). Ag. violaceus Sowerh, t. 209. Fl. 
Dan. t. 1133, Bolt. t, 147, A. bicolor Fers, Syn, p, J281, 
non alior. A. hepaticus Weinm, in Flora 1832, n. 9. — 
Paul. t. 91. /. 1 — 4. Buxb. C. 4. t. 11. Per omnem Eu- 
ropam vulgaris in campis et silvis. Ut omnes vulgatissimae 
valde quoad colores variabilis. — A. pileo ciiiereo Sowerh. — B. 
pileo lilacino Fr. l. c. — C. pileo lamellisque albis, stipite vio- 
laceo Berkl, l. c. quae var. anserina Fr. Ohs, — Fungus se- 
nilis totus fuscus , stipite fibrilioso. Deliciosus ex Qu^et. (v. v.) 

203. A. NUDUs pileo caraoso, tenui, e convexo explanato 
depressoque, obtuso, glabro, udo, decolorante, margine inflexo, 
tenui, nudo; stipite farcto, aequali, elastico, subfarinoso; la- 
mellis e rotundato decurrentibus, coufcrtis, angustis^ e violaceo 
rufescentihus. Bull. t, 439. Eromhh, t, 71. f. 27—29. 
BerU. Outl. t. 4. f 7. Price t, 5, f, 35, Eoffm. Analyt. 
t. 11. f. 1. Weinm. p. 29. Sub n. 149 hunc et priorem 
jungere videtur Secretan. In pinetis, rarior in Enropa boreali. 
Priore longe tenuior, roaxime decolorans, primo fnsco-violacens, 
dein rufescens, lamellis obscurioribus. Odor acidus. A. nudns 
Harje.j Gonn, et Bah. valde diversa Clitocybis species. (v. r.) 

204. A. viOLACEO-NiTENs pileo carnoso, convexo, umbonato, 
obscure violaceo-nitente , margine undulato-repando, ragnloso- 
sulcato; stipite solido, obeso, basi attenuata concolore tandem Tricholoma. 73 

tebniBsime fiitiscente; lamellis emarginatis, adnexis, confertiSy 
sordide albidis. Bagl. in Comm. Critt. Ital. 11. p. 263, In 
pascnis prope Genovam. Caro compacta, alba, sub cute dilute 
Tiolascens. Affinitate dubia, juxta concolores violascentes inserui. 

205. A. ciNERASCENS ox albo cinerascens; pileo camoso, 
convexo, laevi, glabro; stipite solido, aequali, glabro; lamellis 
roiQndato-Hberis, latis, fragilibus, obscurioribus , ab hymenophoro 
facile secedentihus. Bull. t. 428. f. 2. Fr. Monogr. II. 
p. 287. Vivian. t. 20. Pers. Myc. Eur. 3. p. 209. Berhl. 
OutL p. 106. In silvis frondosis. Statura admodum varius; 
specimina a me et Viviani lecta robusta. Stipes obesus, basi a 
mycelio floccoso , compacto , albo peronatus , ut videre licet in A. 
romaleo Letell. t 644^ qui colore excepto meum haud male 
refert. Bnlliardi fnngus gracilis est et meo longe tenuior. (v. v.) 

206. A. PANAEOLDS piloo spongioso-cotfipacto , convexo- 
plano, marulis griseo-pruinosis variegato saepeque guttato, 
margine inflexo, repando; stipite solido, brevi, fibroso-striato ; 
lamellis arcuato-adnatis , subconfertis , griseis vel sordide rufe- 
scentibus. Ed. I. p. 49. Icon. t. 36. f. 2. Qtdl. p. 45. 
Non obstat Ag. ectypus Secr. n. 636. Ad terram locis gra- 
minosis in regionibus campestribus , serotinus. Minor, sed fir- 
mus, tenax, elasticus, odore et sapore non ingratus; colore 
pilei fnligineo pruina quasi marmorato tetricus. (v. v.) — Insignis 
varietas est: 

*A. cALCEOLUs pileo spongioso, difformi, ovali repandoque, 
opaco, atomis innatis pruinosis griseo-variegato, margine in- 
fracto, nudo; stipite solido, excentrico, fusiformi, brevissimo; 
lamellis arcuato-adnexis , confcrtis^ fuligineis. Sterh. t 6. E. 
F. ff. In coryletis raro. Pileus griseo-fuligineus 1. cameo- 
griseQs, altero latere in calceoli formam productus, altero inci- 
808, disco supra stipitem depresso. Lamellae 3 — 4 lin. latae. 

(v. V.) 

207. A. ONisTA pileo caraoso, tenui, molli, convexo-ex- 
panso, ndo, margine inflexo, laevi^ subrepando, glabro; stipite 
solido, cnrto, glabro, subaequali; lamellis rotundatis, lati8,con- 
fertis, iransverse venosis, albis, tritis mbellis. Ed. I. p. 50. 
In &getis apricis raro; ad lacum Bolmen Smolandiae. Praece- 
denti similis, sed albus, non cinerascens; odor carnis assatae. 
Stipes carnosus, IV2 — 2 nnc. longus, Yj unc. crassns, laevis. 
Pilens 2 — 3 unc. latus, albus, subalutaceus , discosubobscuriore, 
carne sdssili alba. (v. v.) 74 AGARICUS. 

VU. Tb. Hyorophana. Pileo tenui^ subumbonato ^ udo car' 
neque demum molli hygrophanis. Stipes arrhizus, medullatus, 
totus in fibras fissilis. Pileus inaequaliter carnosus, hinc plns 
minus umbonatus, versus marginem tenuissimus. Golor pilei tam ex- 
pallens, quam hygrophanus, maxime mutabilis in unaquaque specie. 
Caro uda, aquosa, primo compacta , dein mollis , lamellis tenuibus 
non latior. Pileus subinde pulverulentus est lusus abnoVmis e 
velo jove sicco persistente. — Valde affines Tr. spongiosis^ 
sed abeunt in CoUyhias. 

* Lamellis alhidis immaculatis, 

208. A. geammopodius pileo carnoso , e campanulato-con- 
vexo explanato depressove, umbonato, glabro, udo; stipite farcto, 
elastico, sulcato, glahrOy sursum attenuato; lamellis arcmto- 
adnatis , confertis , albis. Bull, 548, 585, /. 1. & M. L p, 
93, Weinm, Boss, p. 54. A. tabuhiris Pers. M. E. 3. p. 73, 
In nemoribufi graminosis raro. Spectabilis, major, triuncialis, 
udus, demum mollis et fragilis. Caro alba, pellicula secedente. 
Lamellae pilei explanati adnatae , plano-convexae. Color e fusco- 
rufo lividove albicans. (v. t.) 

209. A. TUBBiTUs pileo carnoso, conico-expanso , umbo- 
nato, udo, margine inflexo; stipite e fercto cavo, fihroso-molU^ 
albo, fuligineo-fihrilloso , sursum attenuato; lameliis secedenti' 
UheriSj ventricosis, adscendentibus , albis. Ed. L. p. 51, Mo- 
nogr, L. p. 93. Locis humidis silvaticis. Primo firmulus, mox 
totus mollis, pileo udo fuligineo-purpurascente subtigrino, pelli- 
cula stipitis et pilei nulla. Lamellae saepius serratae, candidae 
L albidae. Affinis A. lixivio et furvo. (v. v.) 

210. A. MKLALEUcus pileo carnoso, tenui, convexo-plano y 
obsolete umbonato, glabro, udo, expallente; stipite farcto, tenui, 
elastico, subglabro, albido, striis fibrillosis infumato, basi io- 
crassato; lamellis emarginaio-adnexis , ventricosis, confertis, al- 
bis. Pers. Syn, p. 355. S. M, L. p, 114, Lcon, t, 44. f. 1. 
BerTcl. Outl. p. 106. Weinm. Boss. p. 661. A. leucopbaeus 
Pers. Myc. Eur. 3. p. 219. Secr. n. 644. Buxh. C. LV. 1. 12. 
f. 2. Pervulgatus jove pluvio in silvis, juxta vias, locis gra- 
minosis. Primo elastico-firmus , dein fragilis. Color plerumqne 
nigro-fuligineus, sed ut expallens, hygrophanus, varie varians. 
Praecipue ab A. oreino et stridulo caute separandus. Variat 
lamellis lutescentibus : Weinm. in Lim. X. p. 53. (v. v.) 

*A. ADSTBiNGENS pilco cxplanato, rigente, exsiccato piceo, 
subnitente; stipite nudo; lamellis albis, dein obsolete incarnatis. 
Pers. Syn. p. 350. Cfr. M, E, p, 220. A. melaleucus var. Tricholoma. 75 

jFV. Obs. IL p. 114. — Secr. n. 635 (n. 645 videtnr media 
forma). BuU, t. 443^ figg. nigr. — Praecipue in quercetis. (v. v.) 

*k. POLiOLEUcus pileo obtuse umbonato, e livido griseo; 
stipite subaequali, apice albo-pruinoso ; lamellis albidis. S. M. 
l c. A. leucophaeus var. Pers. M. E. — Secr. n. 632 ex ipso. 
Fml. t. 96. f. 1. In graminosis etc. (v. v.) 

•A, PORPHYBOLBUcus firmior, pileo carnoso, umbone obscu- 
rioreevanidoqne; stipite solido, subfibrilloso ; lamellis albis. BulL 
i. 443, figg. rufesc. stipite glabro. Secr. n. 663. Locis simi- 
libos. Nunc elongatus ut ad A. turritumy nunc curtus ut ad 
A. oreinum accedere videatur, sod certe distinctus. Pileus e 
foligineo aut fusco rufescens. (v. v.) 

211. A. BREVIPE8 pileo carnoso, e rigido moUi, convexo- 
Qpplamf4)f glabro, umbone evanescente; stipiie solido^ firmo, 
rigidOy brevissimo, subincrassato, fusco; lamellis emarginatis, 
coDfertis, ventricosis, e fuscescente albidis. Bull. t. 521. f. 2 
(junior). Paul. CJi. t. 44. f. 1, 2 (adultior). S. M. I. p. 53. 
Weinm. Boss. p. 28. Pers. M. E. 3. p. 217 iforma abnormis. 
Fl. Bat. t. 1095. Klotsch Fl. Bor. t. 374. Buxh. C. IV. 
t. 31. f. 1. In terra humosa ; Upsaliae etc. frequens , seroti- 
nus. Junior umbrino-nigrescens (carne pilei stipitisque quoque 
nmbrino-fusca), valde rigens, dein fragilis; pileus stipite Va 
—•/4 unciali, obsolete pruinoso duplo triplove latior, mollis, 
expallens isabellinus. (v. v.) 

212. A. HUMILI8 pileo carnoso, molli, ex umbonato con- 
texo-plano depressove, laevi, glabro, hygrophano, margine te- 
nui excedente; stipite farcto, brevi, aequali, fragili, pallidOj 
viHoso-pulverulento : lamellis rotundatis (dente decurrentibus), 
confertis, ventricosis, albidis. S. M. I. p. 51. Buxb. Cent. IV. 
t 32. Ag. blandus Berkl. Engl. Fl. p. 20. A. molybdeus Pers. 
M. E. 3. p. 218 et A. humilis p. 211 (lusus levis- 
simus lamelHs sinuato-decurrentibus). Secr. n. 692. Ubique ad 
terram huroosam. Priori afQnis, sed stipes tenuior, longior, 
nwllior. Pileus e fusco-cinereo varie decoloratus, saepe totus pul- 
veralentus (Secr. n. 693). — Exstat var. fragilUma pileo pal- 
lidiore, stipite longiore cavo fibrilloso, lamellis angustioribus. 
hi pratis. (v. v.) 

213. A. EXSCIS8US pileo carnosulo, campanulato-expanso, 
demnm umbonato , laevi stipite quesolido , tenui , aequali glabris, 
nitidnlis; lamellis emarginatis, confertis, Unearibus^ candidis. 
S. M. I. p. 114. Ic. t. 44. f. 2. Weinm. Boss. p. 660. A. 76 AOARICUS. 

myochrous stilbopus Pers. M, E, 3, p, 219. In graminosis 
pinguibus jam aestate. Parvulus, admodum regularis, murinus, 
interdum pulverulentus, sed numquam sericeus et ab A. curti' 
pede distinctus. (v. v.) 

214. A. suBPULVERULENTUs pileo carnoso, e convexo plano 
depressove, laevi, rore pruinoso innato, alho-canescente ^ mar- 
ginello excedente inflexo; stipite solido, aequali, gldbro, suh- 
striato; lamellis rotundatis (sine dente), confertis, angustis, 
albis. Fers. M. E. 3. p. 221. Husscy II. t. 39. Berkl. 
Outl. p, 106. In hortis et campis graminosis; Upsaliae copiose 
in Kungs§ngen. Firmus, scd e priorum foedere, carne hygro- 
phana; pileo (1 V2 ^^^- ^^**^0 recente livescente, sed e pruina 
innata canescente, non ut priorum subinde pulverulento. Stipes 
2 unc. longus, 3 lin. crassus, passim adscendens, sub lente 
apice obsolete pruinatus. (v. v.) 

215. A. PEESiciNus pileo carnoso, convexo-explanato, obtiiso, 
laevi, glaberrimo, udo, hygrophano, versus marginem nndum 
tenui; stipite farcto, cartilagineo , intus fibroso, aequali, laevi, 
gldhro; lamellis dente decurrente adnexis, confertis, arcuatis, 
tenuibus , albis. S. M. I. p. 52. Icon. t. 42. f. 2. In pineto- 
montanis locis graminosis passim. Ex icone Bull. A. ionidem 
facile crederes, sed abunde diifert pileo stipiteque constanter 
firmis, tenacibus, pallide incarnatis, haud decolorantibus, sed 
siccitate palleutibus. Pileus 1 — 3 unc. latus; majorum stipes 
solidus, saepe curvatus, apice albomaculatus. Lamellae nunc 
rotundatae, nunc emarginatae, fere liberae, lineares 1. paullum 
ventricosae, sed primo eximie arcuatae. (v. v.) 

216. A. JURAI9US pileo carnosulo, ex hemisphaerico con- 
vexo, obtuso, e rufo pallescente, alboftoccoso , margine crenu- 
lato, pulverulento ; stipite solido, fibrilloso, albido, apice fari- 
noso; lamellis sinuato-adnexis , confertis, albis. In silvis Ju- 
ranis ad truncos vetustos. Quil. Jur. t. 3. f. 6. Habitus 
Gollybiae, at stipes solidus, fibrosus, pileus hygrophanus, fiicie 
corrugi. Stipes et pileus vix unciales. Caro rubella. (v, s. et ic.) 

*• Lamellis violasceniibus , griseis, fuUgineis. 

217. A. URBUS fragilis, pileo carnoso, tenui, campanulato- 
expansOf subumbonato, udo, hygrophano, saepe tigrino, mar- 
gine recto^ nudo; stipite solido, bulboso, incurvo, fibrilloso- 
striato ; lamellis attingenti-W6m'5, adscendentibus , confertissimis , 
coerulescenti-albis. S. M. I. p, 48. Fl. Dan, t, 1844. f. 1. 
A. incurvus Schum. A. melaleucus Secr. n. 637? In humo Tricholoma. * 77 

silTarnm , praecipue intra tnincos cavos. Lamellis postice aequa- 
liter attenuatis, stipitem Lepiotarum more tantum attingeutibus, 
etc. distincttssimus. Pileus nigrofuscus, cum carne alba subcae- 
rulescens. (v. ic.) 

218. A. soBoiDUS tenax, pileo subcamoso , e campanulato- 
conrexo plano depressove, subumbonato, glabro, hygrophano, 
margine demum striatulo; stipite farcto, fibrilloso-siriato , sub- 
incurvo, basi incrassata; lamellis rotundatis, subconfertis , e 
riolaceo albidis fuligineisve , demum sinuato-decurreutibus. S. 
M. L p. 51. Icon. i. 45. f. 1. Berkl. et Br. n. 1196. FJ. 
dan. t. 1843. f. 2. Lasch Linn. n. 495. A. mutabilis et 
sordidos Schum. A. nudus praticola Alh. et Schw. Weinm. 
Boss. p. 29. n. 47. Buxh, C. IV. t. 12. f.l. In sterqui- 
lisis, hortis, pratis etc. Europae borealis copiose. A. nudo, 
etiam a me, olim subjunctus, at diversissimus, vegetus admodum 
tenax, junior plus minus fusco- 1. carneo-violascens , dein squali- 
dos, totus fuscescens, undulatus, saepe excentricus, lamellis 
snbdistantibus. (v. v) 

219. A. PAEDiDUs tenax, pileo subcarnoso, e campanulato- 
convexo explanato, circa umhonem conicum depresso, fihriUosO' 
laerigaio, udo, margine involuto nudo; stipite farcto, curto, 
sabstriato, basi bulbilloso lamellisque subsinuato-decurrentibus , 
confertis, angustis ex albido griseis. Ed. I. p. 53. Icon. 
t 46. f. 1. In campis sabulosis. Inodorus, subopacus, pu- 
milus. Stipes 2 lin. crassus, extus subcartilagineus , intus totus 
fibrosus; pileus V2 ^"^* latus, murino-fuligineus , vix expallens, 
carne tenuissima, tenacissima, albescente. (v. v.) 

220. A. Lixivius fragilis, pileo subcamoso, e convexo 
plano, glabro, udo, umbone evanido, margine explanaio, mem- 
hranaceo, siriatulo; stipite e farcto cavo compressoque , aequali, 
albo-floccoso-pruinoso ; lamellis truncato-liberis, moUibus, subdi- 
stantibus , griseis. Ed. I. p. 54. Icon. t. 45. f. 2. Berkl. et 
Br. n. 1107, A. compressus Swartz in Vet. Ac. H. 1808 — 
et Sowerh. t. 66 exacte representat nostrum, at diversum ur- 
gent Britanni autoptae. In pinetis campestribus Uplandiae, 
T. c. Upsaliae. Habitus A. orhiformis, sed pileus obscurior, 
unbrinns, non virgatus. Stipes totus fibrosus, admodum moUis, 
fragilis. Lamellae a stipite ad apicem attenuatae, saepe crispae. 
(r. V.) 

221. A. BAsiLis moUis, pileo subcamoso, campanulato-ex- 
panso, nmbonato, udo, fibroso-virgato, opaco, margine infracto 78 AGARIOUS. 

undnlato; stipite subcavo, aequali, fibrilloso; lamellis seceden- 
tibus, venoso-coiinexis, mollibus, subdistantibus , umbrino-fuU 
gineis, acie albo-floccosis, Ed. 7. p. 54. Locis subhumidis 
juxta vias in pinetis Smolandiae, Helvetiae. Leucosporns, to- 
tus fcicile in fibras secedens, pileo umbrino-fuligineo, carne alba. 
Stipes 2 unc. longus, 3 lin. crassus. subgriseus. A. furvo et 
turrito tantum affinis. — Cfr. Hyporhddium proleiarium. (v, r.) 

222. A. FAViLLARis rigidus , pileo subcarnoso, explanato, 
circa umbonem persistentem depresso, laevi, glabro, udo, mar- 
gine patente laevi; stipite suhcavo^ aequali, glabro, scissili , 
laevi', lamellis longe attenuatis, subliberis, confertissitnis , 
linearibus, albido-griseis. Ed. I. p. 54. In pratis montanis 
Hallandiae inter muscos serotinus. Habitus fere A. metachroi, 
siccus quoque albicans, sed minor, rigidior, carnosior, semper 
umbonatus lamellisque valde distinctus. (v. v.) 

223. A. PUTiDUs pileo carnosulo, hemisphaerico, umbonafo, 
laevi, moUi , hygrophano; stipite cavo, fragili, subcompresso, prui- 
noso; lamellis adnexis, yentricosis, confertis, cinereis. Ed. I. 
p. 54. Icon. t. 46. f 2. Quelet p, 329. In pinetis. Valde 
affinis A. ra/ncido, scd stipes 1 ^j^ unc. longus, 3 lin. crassus , 
totus fibrosus, mollis et fragilis. Pileus subolivaceo-griseus, sic- 
cus canus, hinc inde albo-sericeus. Lamellae 2 — 3 lin. latae, 
distinctae, apparenter liberae. Odor farinaceo-rancidns. (v. v.) 

224. A. HOSPiTANS candidus , pileo carnosulo , campanulato, 
obtuso, laevi, margine recto adpresso; stipite solido, fibroso, 
tenaci, glabro, apice pruinoso; lamellis liberis, valde ventricosis. 
Fr. Vet. Akad. Fdrh. 1873. In frigidario horti Upsaliensis. 
Statura omnino Mycenae, sed stipes solidus, fibrosus. A genu- 
inis Tricholomatibus differt margine recto. Stipes uncialis. Pileus 
unciam vix latus, hygrophanus. Lamellae fere ovatae. (v. v.) 

V. CLITOCYBE. S. M. L p. 70 (Subtrib. 1). Leuco- 
spori. Yelum universale pruinae rorisve instar sericei in 
pileo conspicuum, vulgo obsoletum. Stipes spongioso-farctus, fa- 
cile cavus, subelasticus, extus compactior fibrosus. Pilei margo 
involutus. Hymenophorum ex apice stipitis dilatato prorsus con- 
tiguum; lamellis postice attenuatis, acutis, adnatis decurren- 
tibusve, numquam sinuatis. Fuftgi terrestres, lentitts camosi, 
ut plurimum plano-depressi l. infundibuliformes, 

Typus a reliquis distinctissimus: a sqq. veli rudimento et 
stipite haud cartilagineo, a Tricholomatibus structura, sub- 
stantia et lamellis haud sinuatis, — Pleuroti medii constanter Clitocyle. 79 

arborei vol A. JSryngii instar epiphyti; rarissima Clitocybaftim 
indlTidua, aliis terrigenis, simul in lignis putridissimis. — 
Dispositio e colore pilei libiqne fallax et pessima quidem^ sed 
inter has maxime conformes admisi ut tertiariam, quum tirones 
solidiorem, sibi difficiliorem, vituperarent. Yalet tamen tantum 
de plarimis individuis. Agaricorum species e coloribus pilei 
novas determinare saepiiis anceps est. — Species in hac grege, 
quam mallem, saepe argutius limitare coactus fui, ut rite de- 
finiantur. Staturam Clitocybes genint Hygrophori , Lactarii, 
Sussulae et Caniharelli , lamellarum indole genera distincta. 

Ser. A. Pileus camosus, immutabilis expallensve, sed non 
hygrophanus. Caro firma, non aquosa, nec in laminas 
sessilis. — Siccitate pallentes rore sericeo a ser, B, 
differunt. 

I. DisciFORiiES. Pileo Rubaequaliter carnoso, e convexo 
plano depressove^ regulari^ ohtuso; lamellis primitus adnatis 
/. regulariter adnato-decurrentibus. Normaliter solitarii. 

* Pileo cinereo fuscove, 

225. A. NEBULABis pileo carnoso, compacto, convexo-ex- 
planato, obtuso, laevi, primitus nebula grisea consperso, dein 
nndo; stipite farcto, firrao, spongioso-elastico, fibrilloso-striato ; 
laroellis subdecurrentibus, arcuatis, confertis, albo-pallescentibus. 
BaUch /. 193 (var. minor). 5. 3f. L p. 86. Sverig. Atl 
Sr. t. 45. Fl. Dan. t. 1734. Hussey IL t. 9. Badh. L 
U 9. Weinm. Boss. p. 52. — A. pileolaris Bull. t. 400. [Paul. 
Ch. t 79. f. 1—5 6 descr. A. murinaceus Gonn. et Bab. t 
10. f. 2? nec Bull. nec Fr.] — B. lamellis Inteis. A. tur- 
gidns Grev. Scot. t. 9. A. canaliculatus Schum. — Fl. Ban. 
t 1844. f. 2 monstrosus. — Pervulgatus. Magnus, validus; 
pilens cinerens, pallens, immo ut caro albus. Odor debilis. Fa- 
cifis commutatn cum forma A. humilis lamellis spurie decur- 
rentibns (quae tenuior, fragilior) , non vero cum A. geotropo vel 
Schumacheri, si ad notas essentiales attendas. (v. v.) 

226. A. CLAViPES pileo carnoso, molli, convexo-applanato, 
mdo; stipite fercto, spongioso-molli , elastico, subfibrilloso ; la- 
mellis decnrrentibus, descendentibus ^ suhdistantibus ^ albis. 
Btrs. Syn. p. 353. S> M. L p. 86. Icon. t 47. f. 1. 
Saund. et Smith. t 31. Sommerf. Lapp. Weinm. Boss. p, 
52. Secr. n. 694. A. moUis Bolt t 40 (male fucata). — B. 
lamellis Inteis. A. obconicus Schum. e descr. — Vulgatissiraus, 80 AGABICUS. 

saltiin in Europa boreali. Caro alba; odor mitis, gratus. Pileos 
fusco-cinerens , albicans praecipue circa marginem, demum obco- 
nicus. (v. V.) 

227. A. coMiTiALis pileo carnoso, convexo-plano, obtusoj 
glabro, udo; stipite farcto, conico, spongioso-elastico , glabro; 
lamellis subdecurrentibus , planis y con/cr/t«, niveis. Fcrs, Syn. 
p. 852. S. M. l. c. Icon. t 47. f. 2. — Cum priore, sed 
locis magis humidis montanis, serotinus. Fere inodorus, minor, 
fnligineus (etiam stipes), ceterum priori nec A. melaleuco affinis. 
Baii. t. 16. C. staturam exhibet. (v. v.) 

228. A. GANGRAENOSDs piloo canioso, convexo-plano , ob- 
tuso, primitus albo-pulverulento , dein nudo, variegato rirga- 
tove; stipite solido, spongioso, svhhulbosOy moUi, striato; la- 
mellis subdecurrentibus , arcuatis, confertis, albo-sordidis. £d. 
/. p. 56. Trog Helv. p. U. Baif. t. 20. f. M. A. fu- 
mato-foetens (sic!) Secr. n. 641. In Europae australis neroo- 
ribus. Foetens, major, carne nigrescente nigrove variegata. 
Stipes curvatus, interdum excontricus. Pileus albidus, hinc inde 
virens, livescens etc. — A. nigrescens Lasch n. 521 pertinet 
ad Hyporhoditm mundulum. (v. ic.) 

229. A. POLius pileo carnoso, convexo-plano , regnlari, 
glabro, griseo, non hygrophauo; stipite solido , ae^alij glahro 
lamellisque aequaliter decurrentibus , confertissiinis albis. Ed. J. 
p. 57. Monogr. II. p. 344, Icon. t. 48. f. 1. — In silyis 
frondosis. — B. caespitosus, tenuior. Ab A. fumoso, cum quo 
vulgo confunditur, praecipue differt substantia carnosa nec sub- 
cartilaginea , forma regulari, colore diluto cinereo, non hygro- 
phano. (v. v.) 

230. A. iNORNATUs pileo carnoso, plano depressove^ ob- 
tuso, laevi, glsbro, pelUcula secernibili; stipite solido, subae- 
quali, glabro, firmo lamellisque adnatis, plauis, demum decur- 
rentibus, confertis griseis. — Sow. t. 342. S. M. I. p. 93. 
In Anglia. Similis priori, sed firmior, totus sublividus, came 
grisea l. griseo-variegata. Odor fere Ag. campestris. (v. ic.) 

231. A. Cardauella pileo carnoso, compacto, e conyexo 
plano depressove, glabro, nitido, pellicula crassa secemibili 
teci-o; stipite solido, obeso, aequali, glabro lamellisque decur- 
rentibus, arcuatis, confertis, latis candidis. 8. M. 1. p. 84. 
Batt. t. 16. G. In Italia. Edulis , gratus , pileo atrorufo, forte 
viscido. Hic et prior pellicula a reliqnis optime distant, sed neu- 
Cliiocybe. 81 

imm vidi. A. albescetis Viv, p. 9, qni Bomae Cardarella dici- 
tor, Tidetar Hyg^ophori (Limacii) species. 

232. A. AURicuLA pileo carnoso, compacto, hemisphaericOy 
laeri, glabro, epelUculoso, marginello excedente nudo^ invo- 
luio, concolore; stipite solido, glabro lamellisqne decnrrentibn^, 
arcnato-planis, confertis albis. Dec, Fl, fr. VI. p. 48, S. M. 
L p. 85. Dub. Orl. p. 168 plane qnidem convenit, dnbius 
tamen et forte e Tricholoniatibns gnttatis.^ Menm in pinetis Smo- 
kndiae perraro legi. Odor farinae recentis. Pileus non explana- 
tos, sed disco depressus, glaberrimns, cinereofuscns, carne sporis- 
q[Qe candidis. (v. v.) 

233. A. MiHBATUS pileo carnoso, campanulato-convexo , 
obtBso, laevi, glabro, margine ienui (hand excedente), inflexo, 
allKhpruinoso; stipite solido, firmo, innato-sguamuloso ^ basi 
sabincrassato lamellisqne snbdecnrrentibus, confertis, arcuatis 
ilbis. Batsch f. 65, 64 (var. alha). Fr. Monogr. II. p. 288. 
leon. t. 48. f. 4. Secr. n. 689. In pratis. Inter priores fir- 
miores et sqq. tenuiores ratio media. A. luscino duplo major, 
finoior; odor farinae rancidns. Garo sub cnticula grisea. Squa- 
molae stipitis demum nigrescunt. (v. v.) 

234. A. LUSCINU8 pileo carnosnlo, convexo-plano , obtnso, 
Uevi, glabroy margine paienie, «nido, concolore; stipite solido , 
brevi, dearsum attenuatOy farina alba pulverulento ; laroellis 
snbdecurrentibns, planis, confertis, e sordido albicantibus. S. 
3t /. p. 87. Pers. M. E. 3. p. 92. A. trochoeus l. c. t. 23. 
/. 3. In pascuis etc. Minor, inodoms, junior obscurior, stipite 
Danifeste attennato; adnltior 1 — ^ unc. latns, expallens (e fusco 
liTidus), stipite snbaeqnali. (v. v.) 

235. A. cuBTiPRs pileo carnosnlo, convexo-plano, obtnso, 
obliqno, glabrato; stipite solido, brevi , rigido , inaequali , /useo , 
swrsum incrassaio, suhpruinoso, albicante; lamellis adnatis, 
confertissimiSy candidis. S. M. I. p. 88. Icon. i. 48. f. 5. 
Lods graminosis raro. Minor, saepins uncialis tantum, inter- 
dum vero dnplo major. Pilens et stipes (normaliter extus ei 
inius fuscus) e fnsco expallentes, lividi, immo albicantes et 
macnlati, sed non bygrophani. Affinitate forte A. cameolo 
proximns et, si lamellae sinnatae legantur, eidem postponendus. 
Yidi enim etiam sericollo-laevigatum : A. exscissus Secr. n. 
^^, sed A. curtipes Weinm. Eoss. p. 56 magnitudine, pileo 
demnm infQndibnliformi nimis recedere videtur. (v. v.) 

6 82 AGABICUS. 

236. A. HiBNEOLUs pileo carnosulo, convexo, plano, lae?i, 
glabro, sericello-nitenie , disco*demum depresso, margine invo- 
luto tenuissimo; stipite farcto, tenaci, gracili, sobflexuoso, 
apice albo-pulverulento ; lamellis subdecurrentibus, confertis, ca- 
nescentibus. S. M, L p, 269. Icon. t. 48, f, 3. Quel 
Jur, U 3. f, 2. Weinm. Boss.p. 223. Pers. M, E. 3.p. 84. 
A. phacellus l. c. p. 112. Intef muscos , juxtaf vias , pervulgata 
species. Tenax, arida, e griseo albescens, sed non hygrophana, 
came alba. Stipes 1 — 2 unc. longus, subfiliformis. Pileus 3 — 5 
lin. longus, optime vigens quasi viscidulus, pellicula quasi e 
flocculis conglutinatis. Sporae sordidae. (v. v.) — Numquam 
separari potest: 

*A. UNDULATU8 piloo explauato, subundulato, subzouato, 
albicante ; stipite deorsum incrassato. Bull. t. 535. f 2. Pers. 
M. E. 3. p. 112 (non alior. et nomen speciei prorsus ineptum). 
Gum vulgari. Yegetus etiam griseus, sed demum explanatus (ad 
IV2 unc. usque) prorsus candicans. 

237. A. DOTHIOPHORUS pileo carnosulo, tnberculo mammae- 
formi elato gibbosOy glabro, canescente; stipite solido, curto, 
excentrico, glabro, deorsum attenuato; lamellis decurrentibus, 
confertis, albidis. Fr. Monogr. I, p. 102. Icon. t. 48. f. 2. 
Locis graminosis silvarum. Pusillus, stipite V2 ^nc. 1. parum 
ultra longo, basi 1, apice 2 lin. crasso. Pileus obliquns, '/4 
unc. latus. Nisi copiose legissem, pro monstrosa forma haberem. 

(V. V,) 

Nolui recipere vagas quasdam formas ex hac regione, cha- 
racteribus acutis haud definitas , passim mihi obvias , quales Baii. 
t. 28. F, A. subcaesius Pers. etc. 

** Pileo violaceo, rufescente. 

238. A. CYANOPHAEUS pilco compacto, e convexo plano, 
obtuso , glabro , fusco-caerulescente ; stipite solido , glabro , a basi 
attenuato, in junioribus caerulescente , apice abrupte alho; la- 
mellis longe decurrentibus , confertis, e violaceo expallentibus. 
A. nudus Harz. t. 30, Gonn. et Bab. t. 17. f. 1. Species 
elegans, ab A. nudo clare distincta. In silvaticis Germaniae, 
Helvetiae: Trog. Stipes robustus, 3 unc. longus et ad basin in- 
crassatam unciam crassus. Pileus 3 — 4 unc. latus. (v. ic.) 

239. A. TYBiANTHiNUs piloo compacto, e convexo plano 
depressoque, laevi, glabro, carneo-purpureo y pellicula sicca 
secernibili; stipite solido, spongioso, villoso, dein striato, deor- 
sum incrassato; lamellis primo aequaliter attenuato-attingentibus, 
Cliiocybe. 83 

conferiis, dein aeqnaliier decnrrentibus , incarnato-violaceis. Fr, 
Oh$. 2. p. 91. Monogr. I. p. 104. k. gilvns Fl. Dan. t. 
1606 (statns decoloratus). A. carneo-violascens Jungh. Linn. 
1830 p. 398. In fagetis raro. Major, speciosus, inter A. per- 
sonatmn et gilvnm qnasi medius, praecipue insignis mycelio co- 
pioso igneo-rubiginoso. Lamellae vix decolorantes. Sporae pal- 
lidisairoe roseo-lntescente-albidae. (v. v.) 

240. A. opiPABUs pileo compacto, convexo-plano, obtuso, 
lievi, glabro, subcarneoy nitido; stipite solido, valido, glabro; 
lamellis adnato-decurrentibus , confertis, venoso-connexis^ albis. 
Ed. I. p. 59. Monogr. I. p. 104. Icon. t. 49. f. 1. A. 
roseos Schaejf. t. 75. Locis muscosis in pratis silvaticis, olim 
igoe devastatis, raro. Major, firmns, odore vix insignis, sed sa- 
pore grato polentae. Stipes longns, ^/^ nnc. et ultra crassus, 
aequalis 1. snrsnm attennatus. Pileus 2 — 4 unc. latns, gilvus, 
rosens, incamato-alntaceus , primo flocculis superficialibus ad- 
sptrsns. (v. v.) 

241. A. AMARU8 pileo camoso, e convexo plano, obtuso, 
sieco, flocculoso^ivuloso , rufescente; stipite solido, tenaci, e 
floceoso glabrescente « albo; lamellis leviter decurrentibus, con- 
fertis, ang^stis^ albis. Syst. Myc. I. p. 87. Ic. ined. Pers. 
Myc. Eur. 3. p. 107. Weinm. Boss. p. 53. A. rivulosus v. 
iQams Alb. et ScJiw. p. 185. A. commistus Pers. Myc. Eur. 
3. p. 97. Locis silvaticis raro. Species bene distincta , sed colore 
pilei variabili ikllax. Yidimns colorem rufo-fuscum et albido- 
mfiun, circa marginem pallidiorem. Stipes circa 2 unc. longus, 
^'2 QDC. crassns. Pilens saepe inaequalis et repandus, snb lente 
iinpolitns, carae firma, sed non crassa. Sapor valde amarus. (v. v.) 

243. A. vuLPBcuLii pileo carnoso, e convexo plano de- 
presoTe, obtnso, glabro, gilvo-rafescente ; stipite cavo^ a basi 
iQcrasaata attennato, nudo, albido; laniellis acnte adnatis, con- 
fertis, angnstis, utrinqne attenuatis, albis. Kalchbr. descr. et 
iconem misit. Ad terram in Hungaria. A. amaro admodum 
^jimilis, sed sapore miti, stipite cavo aliisque notis videtnr di- 
tinctns. Stipes sesquiuncialis , sat firmus. Pileus l->3 unc. 
itos, leviter repandus. Lamellae pileo depresso decnrrentes. 
ff. ic.) 

243. A. sociALis pileo camoso, e convexo expanso, um- 
ib(matOj laevi, gilvo; stipite solido, subglabro, rabello, basi ra- 
\iicante hirta; lamellis plano-decurrentibus , vix confertis, lute- 
keotibns. JFV. Icon. t. 49. /. ^. Supra acus Pini coacervatos. 


84 AGARICUS. 

putrescentes. Stipes uncialis, 2 lineas 1. parnm ultra crassnSf 
basi hirto-peronatus more Marasmii peronati. Pileus uncialis, 
carne alba. Inodorus. Hujus lusus A. inverso accedens videtur 
A. irrufatus Ltmd Holm, p, 13. (v. v.) 

*** Pileo luiescenie, 

244. A. VBNEBTS pileo carnoso, mox explanato, gibbo, 
laeviy glabro, luteo; stipite solido, firmo, aequali, glabro, ela- 
stico, albo; lamellis adnatis, dein subdecurrentibus , confertis, 
angustis, candidis, In pinetis Galliae circa Alen^on: P. Ale- 
XANDRE. Species pulchra, statura A. opipari^ sed pileus minus 
compactus, 3 unc. latus, disco obscuriore. Stipes 2 uuc. lon- 
gus, % ^"^- crassus. Odor spermaticus, sapor faluus. (v. ic.) 

245. A. AMAEELLA pileo carnoso, plano, firmo, subum- 
bonato, glabro; stipite solido, tenaci, aequali, basi albo-villoso; 
lamellis subdecurrentibus, coukriis y pallidis, subnifidis. Pers. 
Myc. Eur. 3. p, 99. A. amarus Quel, p. 213, In pratis gra- 
minosis raro. Odor fortis, sapor valde amarus. Stipes cam- 
pactus, 2 unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus gilvus vel pallide 
cervinus. Lamellae dilutiores, subgriseae, passim dichotomae. 
(v. ic.) 

246. A. YERNicosus pileo carnoso, plano-depresso , obtuso, 
laevi, glabro, gilvo; sljipite farcto, tenaci, curto, glabro la- 
mellisque decurrentibus , subdistantibus flavis, 8. M. L p. 
90. Lcon. t. 50. f. 1, A. cerinus splendens Alb, et Schwein. 
p. 169. — B. pileo subinfundibuliformi indeque lamellis longe 
decurrentibus. Ceterum tam bene convenit, ut haud distinguam. 
A. flavidus Sowerl. t. 366. — Pers. Myc. Eur. n. 88. In silvis 
abiegnis admodum rarus. Stipes 1 — 1 V2 nnc. longus, tenax. 
Pileus circiter 2 unc. latus. Caro firma, alba. Odor nullus. 
(v. V.) 

247. A. VENUSTissmus pileo subcarnoso, e convexo plano, 
obtuso, glabro, aurantio-rutilante , expallente; stipite e farcto 
cavo, aequali, glabro, rutilo; lamellis decurrentibus , subdistan- 
tibus, concoloribus. Fr, Monogr. LL. p, 289. Lcon, t. 50. f. 2. 
Supra folia coacervata putrida abietis, loco umbrosissimo in 
horto botanico Upsaliensi. Species elegantissima. Stipes 1^/^ 
unc. longus, 2 lin. circiter crassus, basi albo-tomentosus. Pi- 
leus 1 — 2 unc. latus, margine minorum laevi^ sed majorum 
striato et eleganter crenato. Odor nullus. (v. v.) 

248. A. suBALUTACEUs lutesccnte-pallescens , pileo camoso, 
molli, convexo-plano depressove, obtuso, inaequali, glabro; sti- CUtocyhe. 85 

pite larcto, firmo, elastico, nudo; lamellis adnato-decurrentibus, 
laiis, sobdistantibus , albidioribus. Batsch f. 194: Syst. Myc. 
I. p. 90. Secr, n. 818. Weinm. Ross, p. 57. Ed. I. p. 
85. A. pallescens Schum. p. 311. In uemoribus. Statura 
prioris, sed firmior et stipes longior. Pileus expallens. Odor 
debilis aniscus vel obsoletus. (v. v.) 

•••* Pifeo viridi, pallescente. 

249. A. viBiDis pileo carnoso, convexo-expanso , obtuso, 
glabro, viridi; stipite solido, aequali, glabro lamellisque adnato- 
decorrentibus , con/ertis, tenuibus candidis. A. virens Scop, 
Carn. p. 437. A. viridis Wifhering. S, M. L p. 90. Bolt, 
L 12. Bull. t. 176. Larhr. t. 12. f. 7. Paul. t. 77. f 5, 4. 
Id silvis raro. Sequente magis regularis, minus tenax, odorus? 
Ipse typicum non legi; pro sequonte facile haberem, nisi Kickx, 
Tbog etc. distinctum urgarent. (v. ic.) 

250. A. ODORUs sordide virens, tenax, fra^rans^ pileo 
caraoso, planiusculo, laevi, subrepando, glabro; stipite farcto, 
elastico, inaequali, glabro, basi incrassato; lameilis adnatis, 
Imid confertis^ latis, pallescentibus. Bull. t 556. f 3. 
Sowerb. f. 42. Qrev. Scot. t. 28. Fl. Dm. t. 1611. 
Krambh. i. 67^ f 20—22. Fr. Sverig. Afl. Svamp. t. 85. A. 
anisatus Pers. Obs. et Myc. Europ. In silvis, etiam in pi- 
neUs ericetosis, totius Europae frequens. Odore suavi aniseo 
et colore sordide aerugineo, lamellis nunc concoloribus , nunc 
albidis fiacile distinctus. (v. v.) 

251. A. TROoii pileo carnoso, compacto, e convexo ex- 
panso, obtuso, glabro, cinerascenfi-albo , opaco; stipite solido, 
firmo, curto, basi incrassato villoso lamellisque subdecurren- 
tibus, confertis albis. Ed. L p. 59. Trog. Helv. p. 14. 
A. snaveolens Trog in Flora 1832. p. 521. In Helvetiao 
sihis. Came compacta et statura robusta a priore certe distinc- 
tus. A. suaveolens difFert pileo tenui, demum infundibuliformi, 
hygrophano , stipite subfarcto , elastico. Fragrantissimus. (v. s.) 

252. A. BiFUBCATUs pileo carnoso, convexo-plano , subse- 
riceo^ alufaceo-pallescenfe, margine substriato; stipite farcto, 
fibrilloso lamellisque adnato-decurrentibus, confertis, simplicibus 
bifurcatisque candidis. Weinm. Eoss. p. 85, In silvis mixtis, 
solitarius. Stipes 2 unc. longus, 3 — 5 lin. crassus. Pileus 2 
nnc. latus. Laraellae fragiles, 2 — 3 lin. latae. Ad hanc speciem 
etiam pertinere videntur A. solidus Lasch n. 519 et A. cor- 
nm Secref. n. 673. (v. s.) 86 AOARICUS. 

253. A. BivuLOsus pileo e convexo plano, depresso, sub- 
compacto, obtuso, expallente, glahrOy rorealbido denrnn ri- 
vuloso; stipite farcto, tenaci, elastico, snbfibrilloso lamenisque 
adnato-decurrentibus , latis, suhconfertis incamato-albis. Fers, 
Syn. p. 369. S. M. L p. 87. Monogr. p. 108. QuiL p. 
214. A. cupula versicolor Secr. n. 1016. — A. neptnneQS 
Batsch f. 118 hujus monstrum. Ad vias, versuras etc. vulgaris, 
sed jove pluvio tantum rite cognoscendus. Pileus incarnatns, rufe- 
scens etc., siccus albescens, laevigatus. Odor gratus, sapor mitis. 
Autumno seriore caespitosus, migor, pileo undulato-lobato e. s. 
p., ut facile pro sq. difformi sumas. (v. v.) 

***** Colore aJbo, candicante. Caute separes hygrophanos de- 
albatos et Faxillos albos. 

254. A. cERUssATUs albus, pileo camoso, convexo-plano, 
obtuso, lacvi, udo, glabrato; stipite spongioso|, solido, tenaci, 
elastico, nudo; lamellis adnatis, confertissimis , tenuibus, dein 
decurrentibus, immutatis. S. M. L p. 92. Fh Dan. t. 1796. 
Weinm. Boss. p. 58 optime. Fers. Myc. hur. 3. n. 195 etc. 
nec obstat n. 157. Yulgatus in silvis acerosis, nemoribus etc. 
Sapor mitis, odor vix uUus. Stipes deorsum subincrassatns sae- 
peque tomentosus (polyrrhims Otto). Pileus gibbus legitur, 
sed non umbonatus nec rufescens. Lamellae haud lutescunt. — 
Cfr. Bull. t. 118, ab Hygrqph. ebumco lamellis confertis te- 
nuissimis, stipite glabro diversa. (v. v.) 

*A. DiFFOBMis caespitnsus, saepe giganteus^ pileo undnlato- 
lobato ; stipite curto , longitudinaliter ragoso ; lamellis demnm pal- 
lidis. Schum. p, 335. A. dilatatus Fers. Myc. Eur. 3. n. 188. 
— Sterb. t. 16. A. Solo pingui 1. sub pluviis continuis autum- 
nalibus ; abunde quotannis in horto Upsaliae. Yariat pileo primo 
fioccis adsperso, 2—7 unc. lato in eodem caespite, stipite majo- 
rum unc. crasso et longo — et h6c modo fere omnes hij\jus sectionis 
statura in infinitum variant. Est ne quidem vera varietas, sed 
individua prioris luxuriantia, qualia exstant praecedd. (v. v.) — 
Ejusdem indolis est celebratus A. Coffeae Brig, t. 23 — 26. 
Inzeng. p. 14. 

*A. OBTKXTUS niveus, pileo contexto-fibrilloso , ^^m glahro, 
viscidulo, margine involutosubtomentoso; stipite solido, fibrilloso, 
tomentoso; lamellis subdecurrentibus , confertis, angustis, albis. 
Lasch l. c. n. 101. A. sordarius Pers. ex aliorum sententia. 
A. sericeus Weinm. in Xtnn. X. p. 52. Cfr. JRoss. p. 658, 
ubi etiam A. nauseosus Flor. Batisb. 1832 p* 449 huc ducitur CUtocyhe. 87 

ni var. glabra viscosa. Inter folia coacervata rarius. Veli in 
pileo persistentis Inxurie a priore tantutn differre videtnr. (r. s.) 

255. A. PHYLLOPHiLUs albus , pileo carnoso, convexo-plano, 
mox depresso umbilicatoque, laevi, sicco, velo sericeo circa 
margines argentato; stipite e farcto cavo, spongioso fibrosoque; 
laDieHis aduato-decurrentibus, leviter distantihus^ ex alho suh- 
hfescentihus, S. M, L p. 83. Fl Dan. t. 1847. Berkl. 
Outl. p. 109. — Pers. et Auct. ex parte. V;iga est apud auc- 
tores species, etiam Hygrophanis siccitate dealbatis conspurcata; 
vide V. gr. Myc. Eur. — A. hydrogrammus Schum. A. corus- 
satns Secr. n. 672 omnino. Inter folia vjiria, praecipue Fagi, 
basi incurva villosn. Statura, ut proximi, mire variat, nunc 
mioor solitarius , nunc magnus caespitosus , pileo undulato lobato, 
passim cum lamellis alutaceo, non expallens, uiulto minas bygro- 
phanns. (v. v.) 

256. A. PiTHYOPHiLUs albus, pileo carnoso, tenui, pla- 
niasculo, umbilicato, glahro, expallente; stipite subcavo, e te- 
reti compresso , glabro (basi albo-tomentoso) ; lamellis adnato- 
decnrrentibus , confertis, planis, semper albis. A. phyllopbili var. 
S. M. L p. 83. Ohs. Myc. L. p. 78. Weinm. Boss. p. 82. 
A. pithyophilus Secr. n. lOlly sed in nostro nil "rufescentis." Berhl. 
ef Broom. n. 1107. In pinetis vulgaris, serotinus. Hunc a priore, 
jam loco, constanter differre diu novimus, sed quum pileo de- 
presso, repando, undulato-lobato totaque statura et historia con- 
veniat, speciem in tanta affinium copia haud distinguissem , nisi 
ab alio proposita esset. Odor gratus. Pileus coloro puro, in 
adis albo, sicco candicante. Simillimus est A, Tuha, eisdem 
locis obvius. (v. v.) 

257. A. TORNATUs albus, pileo carnoso, tenui, orbiculari, 
plano, subdepresso, glahro, nitido; stipite farcto, aequali, gla- 
hro, striatulo; lamellis decurrenti-adnatis , subconfertis ^ planis. 
S. M. I. p. 91. Fr. Lcon. t. 41. f. 1. Berkl. et Br. n. 1200. 
Weinm. Boss. p. 60. Secr. n. 674 "lamellis demum virescenti- 
bus." — Cfr. A. sapidus Pers. M. E. ob lamellas distinctas (quod 
e terminologia Pers. = vix confertas) , sed reliqua, excepta magni- 
tudine, A. cerussati. In silvis raro, Parvus, eximie regularis, 
inodorns, stipite tenui, firmo, basi puboscente. Pileus disco pas- 
eim obecurior. (v^ v.) 

*A. 0PALU8 albus, pileo camoso, tenui, convexo-plano , ob- 
toso, viscoso; stipite subfistuloso, laevi, nitido; lamellis subde- 
correntibus, tenuibns, confertis. In silvis abiegnis semel a me 88 AGABICU8. 

lectns, affinitate adhnc incertus, hinc ut species propria haud 
propositus. Parvus, rogularis, jove sudo siccus. (v. v.) 

258. A. OLORiNus candicans, pileo carnoso, tenui, e con- 
vexo explanato, laevi, glahro; stipite cavo y rigido , cylindrico^ 
squamulosOf basi tomentoso; lamellis subdecurrentibus, confertis, 
subarcuatis, linearibus. S. M, L p, 92, Weinm, Boss. p, 54. 
Secr, n. 669 ex ipso. A. sepincola Fers, M. E. 3. p. 120 
quoad notas essent. Inter folia decidua, praecipue in fagetis, 
raro in pinetis. Meus iuodorus, uuicolor, udus albns, siccus 
candicans. Sq. ceteram proximus. (v. v.) 

259. A. CANDicANs albuSy pileo camosulo, e convexo plano 
depressove, laevi, e rore sericeo tenui candicante, nitente; 
stipite subfistulosOf laevi, ceraceo, nitido; lamellis adnatis, con- 
fertis , tenuibus , dein decurrentibus. Pers. Syn. p. 456. S. 
M. I. p. 91. Fr, Ic, t 51, /. 5. Saund, et Smiih t. 39. 
f, 1, Weinm, Boss. p, 87. Secr, n. 1014. Bull. t. 575, 
/• E. Ubique locis humidis silvarum inter folia. Parvus, tenax, 
morphosi Cyathiformium , cum quibus a fiulliardo acutissimo 
jungitur, sed udus albus, siccus candicans. Stipitis indole ad 
Omphalias magis accedit. (v. v.) 

260. A. DEALBATUs albus, pileo carnosulo, e convexo plano 
revolutoque, Jaevi, glabro, subnitente; stipite farcto, toto 
fibroso, tenui, aeqtuili, apice subpruinoso; lamellisadnatis, con- 
fertis, teuuibus, albis. Sawerb. t. 123, S. M, I. p. 92 
(sensu latiore). Pers. Myc, Eur. 3, p. 120. Grev. Edin. p. 376. 
Secr, n. 1018, Hogg et Johnst. 1. 10. Weirm. Ross. p. 61. — 
In campis graminosis. Parvus, mitis, stipitis indole a praece- 
dente distinctissimus. Pileus nuuc orbicularis, nunc valde re- 
pandus. — A. ericetorum Bull. differt lamellis distantibuB et 
longe decurrentibus. (v. v.) 

261. A. oALLiNACEUs albus, acris^ pileo camosulo, e con- 
vexo deprcsso, laevi, sicco, opaco; stipite solido, aequali, te- 
nui, laevi; lamellis subdecurrentibus , confertis, tenuibus. Scop. 
Carn. p. 433. Ed, I, p. 59. Huss. I. t. 39. A. dealbatus 
aggeralis S. M. I. p. 92 (var. excentrica e loco). A. peltideus 
Pers. M. E. 3. p, 121. Bolt, t, 4.f. 2 ob lamellas decurrentes 
hunc potius, quam Ag. Michelianum, licet minor, exhibet. In 
salicetis aliisque locis humosis muscosis. Habitus prorsus prae- 
cedentis, nullo modo mutabilis. Differt pileo haud revoiuto, pla- 
niusculo, semper obtusissimo et praecipue habitu alieno opaco, 
sapore subacri. Pusillus; stipes longus, interdum subtiliter 
flocculoso-pruinosus. {v. v.) Clitocyhe. 89 

U. BiFFOBXEs. Pileo disco carnoso, margine tenui, pri^ 
miius «mbonaio, dein expanso depressoqne, irregulari. Lamellis 
inaequaliier decurrentibus , hinc breviter , illinc longins , interdnm 
etiaro nno latere rotnndntis l. attingentibus tantnm, ut in Tri- 
cholomatibus. Stipite extus subcartilagineo , sed fibroso. Cae' 
spiiosi, saepe connaii, forma valde variiy interdum vero soli^ 
tarii. (Ag. fumosus medium tenet locum inter hos et Disciformes). 

6rex ita natnralis, ut proteas et meteoricas formas ad spe- 
des definitas difficillimnm sit, forsan frnstrancum, reducere. 
Proponam insigniores, jam descriptas, iteratis vicibus lectas, 
dubias quasdam negligens, sed etiam propositas vere differre 
ttJJirtMre non audeo. 

262. A. AXPiiUS pileo camoso, con?exo-plano, subrepando, 
fhigili, toert^a/o, bubhvgrophano, disco compacto, margine tenui, 
ODdo, niox patente refiexoque; stipiie solido, Talido, subrariila' 
gineo, nudo, albo, apice subvilloso; lamellis decurrentibus , 
sobeonfertis , latis, e fu/igineo sordide albis. Pers. Syn. p. 
S59, S. M. L p. 95. Fr. Icon. t 53. Kickx p. 143. 
Cfr. Secr. n. 819 , sq. magis accedens, in quercetis. — In sil- 
Tis montanis acerosis inter muscos gregarius, subcaespitosus ; 
in Smolandia haud raro. Yulgo amplissimus (pileo pedali, stipite 
6 poll. , nnciam crasso , lamellis nnc. latis vidi), sed etiam minor. 
Pileus subgibbns, numquam depressus, e fuligineo lividns, nunc 
gUberrimus, nunc virgatus, siccus canus, quasi sericeus. La- 
mellae uno latere saepe sinuatae, crispulae, serrulatae. Stipes 
apice subincrassatus, villosulus. Odor nullus. (v. v.) 

263. A. HOLTBDiiiius piloo carnoso, campanulaio-expanso, 
late et obtuse umbonato, laevi, glabro, margine tenui, recto; 
siipite solido , valido , fibroso-striato , sursum farinaceo-squamU' 
hso^ pallescente; lamellis adnatis, latis, integerrimis , planis, e 
comeo pallesceniibm. Bull. t. 523. S. M. L p. 49. In 
silvis frondosis caespitosus. Amplus solidus, stipite sursum in- 
erassato, pileo fuliginen, subexpallente, glabrato, disco praecipue 
livido-mfescente. Lamellae non sinnatae C^d^un gris blanch&tre 
forment avec le pedicule un angle droit:'* Bnll.)^ passim dente 
decurrentes; hinc minime Pluteis affinis, potius quaerendus in 
A. fumoso Pers. ic. pict. et A. pullo Secr. n. 821 (minime 
Pers.) (v. s.) 

264. A. coFFEATUs pileo e conico-hemisphaerico planiusculo, 
laevi sed virgato-subiigrino ^ disco compacto, nigro-punctato , 
margine tenui, subinvoluto ; siipite farcto , elastico , gldbro la- 90 AGARICUS. 

melUsque decurrefitibus , coDfertis, angustis, arcuatis, integerri- 
mis sordide atbicaniibus, S. M. I. p. 85. Fr. Icon. t. 
54. Trog Helv. p. 62. a. Quel. p. 50. In pinetis, etiam in 
quercetis, specimin. paucis conjunctis. Praecedd. minor, obscurior. 
Stipes utrinque 1. a basi attenuatus. Pileus udus fusco-cervinus. 
dein fuligineo-griseus , siccus politus, nitens, cervinus, glaber, sed 
sub lente fibroso-reticulatus et disco punctatus. Schaeff, t. 64 
non male etiam hunc refert. (v. v.) 

265. A. DECASTES pileo convexo-plano, undulato, subura- 
bonato, laevi, glahro, unicolori, expallente, disco compacto sub- 
umbonato; stipite solido, glabro, apice pruinato lamellisque 
rotundatis adnatisve, confertis, subundulatis alhis. S. M. L 
p. 49. Fr. Icon. t. 52. Ohs. 2. p. 105. Weinm. Boss. p. 
27. Quel. p. 50. — Secr. n. 695. In quercetis et fagetis, 
stipitibus circiter 10 junctis. Magnitudine maxime ^arians, larvis 
valde infestatu^, unde fragilis fit. Stipes aequalis l. basi incras- 
satus, apice obsolete pruinatus. Pileus lividus 1. canus, siccus 
fere albidus. Lamellis albis haud arcuatis a prioribus ceterum 
mox dignoscitur» — Secr. n. 696 vix differt. (v. v.) 

266. A. AGOREGATUs flaccidus, pileo carnoso, convexo-ex- 
panso, aequali, repando, nitido, demum expallente, subsericeo- 
virgato; stipite farcto, inaequali, subfibrilloso, deorsum atte- 
nuato; lamellis inaequaliter decurrentibus, confertis, flaventi- 
carneis. Schaeff, t. 305, 306. Secr. n. 699 excl. sporis 
caeruleis. In quercetis caespitosus, valde irregularis, saepe ex- 
centricus, lobatus, habitu fere A. ostreati. Stipes nunc longior, 
nunc brevior, albo-rufescens. Pileus e griseo-livido rufescens ma- 
culisque obscurioribns notatus. Sporae albidae. — Vere legi 
var. parvam tenuem, lamellis sordidis; cfr. A, plicatum Pers. 
M. E. p. 78 variis aliis simul accedentem. (v. v.) 

267. A. HOBTENsis caespitosus, elasticus, pileo e subhe- 
misphaerico planiuseulo, obsolete umbonato, fuligineo, subnigre- 
scente; stipite cavo, subundulato, deorsum incrassato; lamellis 
inaeqflaliter decurrentibus, subcontortis, ex alho incarnatis. Pers. 
Syn. p. 362. Secr. n. 697. Bait t. 21. D. In hortis 
Europae australioris. Stipes V-j^ unc. longus, 2 — 3 lin. crassus. 
Pileus 2 unc. latus, nunc nigrescens, nunc fuligineo-lividus l. 
subrufescens. Lamellae 3 lin. latae, margine erosulae. E 
Persoonio, mihi ignotus. 

268. A. ANAPAOTUs caespitosus, pileo carnoso, depresso, 
inaequali, repando, glabro, hrunneoy margine incurvo; stipite Cliiocyhe. 91 

solido, deorsum suhattematOj glabro, pallescente; lamellis ir- 
r^Iariter decnrrentibas , latis, sordide argillaceis. Letell. t. 
€43. Ad terram Galliae. Ex icone sat insignis, 3 — 4 nnc. 
altos, stipita unciam crasso. Pilens in medio depressns, 2-r3 
unc. latos, disco excepto admodom tenuis. Lamellamm insertio 
Taria. (v. ic.) 

269. A. BLixus pileo e convexo explanato depressove, m- 
aeguali, repando, disco umbonato^ subtiliter virgato, camoso, 
cetennn tenni, fnligineo-albido; stipite solido, snbtiliter floccoso, 
sordido; lamellis inaequaliter decurrentibus, distantibus, venoso- 
connexis, albis. Sowerb. t. 172. Berkl. Outl. p. 109. Cooke 
Brit p. 38. Fr. Monogr. 114. In silvis Britanniae; in 
SBeda semel iegi. Facies hijus speciei omnino Hygrophori ca- 
prim. Solus hujus greg^s non caespitosus. Stipes 2 unc. lon- 
gns, V, ^^' crassus. Pileus 2 — 3 unc. latus, expallens, demum 
habitu sericeo. (v. v.) 

270. A. FUifosus subcartilagineuSf rigidus, pileo carnoso, 
convexo-plano, obtuso, laevi, expallente, pellicula adnata; sti- 
pite farcto, apice subpruinoso lamellisque adnatis, subconfertis 
lividis vel sordide albidis. Pers. 8yn. p. 348. Alb. et 
Schwein. p. 175. Fr. Syst. L p. 56. Monogr. L p. 115 
(obi lapsn calami dictus A. nebularis). Jcon. t. 54. f. 2. 
Weinm. Ross. In silvis tam frondosis, quam acerosis, saepe 
caespitosus. Color pilei variat plns minus obscurus. Species 
litigioea. Icones partim dubiae , partim alienae. Pers. Lc. pict. 
L 7. f. 3 recedit a fungo in Synopsi descripto et in Myc. £ur. 
JQDgitur cum A. virgato. Letell. t. 669 justo robustior et facie 
aliena. Harzeri t. 73 sistit A. portentosum. A. nebularis Yi- 
ru^. forte hujus loci. (v. v.) 

271. A. EFFOCATELLUS caespitosus, pileo camoso, ex be- 
fflisphaerico convexo, laevi, glabro, '^livide castaneo'' (ex icone 
nmbrino-nigricante) ; stipite e farcto cavo, nudo^ deorsum ven- 
tricoso lamellisque adnatis, confertis, angustis candidis. Vivian. 
L 18. In carbonariis Italiae. Dense stipatus, e massa caraosa 
alba enascens; saepe plnres fungi aborti. A. coalescens Vitt. 
L 16 vix dubie hujus varietas mycelio terram in tnberculum 
amplnm» instar Polypori tuberastri, conglobante. In illo pilei 
color, qnalia in A. effocatello describitur. (v. ic.) 

272. A. TUMULOS08 caespitosus, pileo carnoso, e conico 
expanao^ umbonato, laevi, glabro, um&rtfio, expallente; stipite 
solido, Jlo€COsO'pruinoso , pallido; lamellis leviter emarginatis 92 • AGARICTJS. 

decurrentibusque , confertis, ex albo cinerascentibus. Kalchbr. 
Fung. Htmg. p. 13. t 5. In pratis silvaticis, praesertim ad 
radices Cirsii lanceolati, prope Olazzinum Scepusii. Tabula ci- 
tata sistit formas valde diversas, nt affinitas aegre indicetur. 
Fig. infima A. humosufn refert; figurae duae superiores sini- 
strae A. pedi caprae adulto respondent (hic junior similes tu- 
mulos ac supra citatos format); fig. duae superiores dextrae re- 
gulares^ pileo compacto, lamellis longe decurrentibus , speciei 
forsan typus. Lamellis nunc emarginatis, nunc decurrentibus, 
vegetatione caespitosa et formis irregularibus Difformium typum 
praebet. (v. ic) 

273. A. Huxosus /ragilis^ pileo carnoso, tenui, plano, 
obtuso, repando, glabro; stipite subcavo, curto, aequali, demum 
compresso Umellisgue planis, utrinque attenuaiis, adfixis {h^Xi^ 
decurrentibus) ) subconfertis albidis. Ed. L p. 66. Quel. p, 
51. — In terra humosa, immo congelata, caespitesstipatissimos, 
quasi detrusos, copiosissime legimus in Decembr. usque. Stipites 
basi omnino connati, vix unciales, 2 — 3 lin. crassi, laterales 
adscendentes. Filei numquam umbilicati, uncialcs, fusci, haud 
expallentes nec hygrophani. (v, v.) 

274. A. ADUNATUs pileo carnoso, flrmo, convexo-plano, e 
gibboso depresso, inaequali, glabro, udo, demum viscoso ; sti- 
pite solido, valido, torto , glabro, compresso, deorsum attenuato, 
candido; lamellis adnatis, inaeqnaliter decurrentibus , confertis, 
erosis, e rufescenti-corueo sordide carneis. Secr. n. 820. In 
fagetis. Amplus, connato-caespitosus , foetidus, pileo ex albo 
rufescenti-tigrino , demum rufo-corneo , putrescens glutinosus. 
Non vidi. 

275. A. HEBEPODius pileo carnoso, demum plano, depresso, 
inaequali, laevi; stipite farcto, valido, lanuginoso lamellisque 
decorrcntibus albis. S. M, L p. 97. Mich. t. 79. /. 1. 
A. polycephalus Pers. Myc. Eur. 3. p. 75. In Italia. Connato- 
caespitosus, pileo cinereo-pallente. A sqq. diversissimus , sed 
nullus recentiorum legif. 

276. A. coNNATUs candidus, pileo carnoso, tenui, e conico 
expanso, inaequali, nudo, udo, umbone obtuso eva/nido; stipi' 
tibus caviSf amplis^ glabris, tuberoso-connatis ; lamellis inae- 
qualiter decurrentibus , angustis, confertis, snbarcuatis. Schum. 
p. 299. S. M. I. p. 97. Fl. Dan. t. 1908. Locis humidis 
silvarum. Amplus, sed tenuis, non viscosus. — fSecr. n. 696 
potius var. expallens cujusdam speciei, v. c. A. decastis vel 
sectionis antecedentis]. (v. ic.) Clitocyhe. • 93 

277. A. OPACUS albus , pileo carnoso , convexo , expanso , 
ttmbonato, ropando, laevi, rore floccoso ohducto ; stipite farcto y 
sabfibrilloso, inaequali, fiexuof^o; lamellis adnato-decurrentibns , 
confertissimis , albis. With, — Sow. t. 142, Pers. M. E. 3. 
n. 162, 170, 190. A. cerussatus j3. Fr. Linn. 1830. Weinm. 
Boss. p. 59. A. cretaceus Pers. Syn., non Syst. Myc. A. 
canus Schum. In silvis rarior, nunc connato-caespitosus, nunc 
simplex. Maxime affinis A. cerussato^ cui olim subjunxi et a 
qno aliorum suasu tantum nunc separo. (v. v.) 

278. A. VABzuoLDs pileo camoso, compacto, explanato, 
sMepressOf laevi, repando; stipite crasso, curto lamellisque 
iaaeqoaliter decurrentibus albis. jS. M. p. 64. Mich. t. 74. 
/. 9. Cfr. A. obesum With. In alpibus Italiae "sub nive" 
Mirtio. Solitarius , pileo obscuro , forma obesa difformi insignis, 
aifinitatis incertae. (v. ic.) 

in. IsFUNDiBDLiPOBMES. Piho a dxsco camoso versus mar- 
gines attenuato , demum toto infundihuliformi aut centro pro- 
fimde umbilicato-depresso. Stipite spongioso, fibroso-corticato. 
Laniellis descendentibus, primitus longe et aequaliter decurren- 
tihus, — Pileus saepe decolor vel expallens, sed non hygrophanus. 

• Pileo colorato pallescenteve ^ superficie (sub lente saltira) 
innato-flocculosa l. sericea , hihula , non uda. (A. gigan* 
teus ad Paxillos relatus et vix dubie plures ad hoc genus 
transferendi). 

279. A. MAXiinTs pileo carnoso, tenui, subflaccido^ sicco 
scriceo-laevigato squamulosove , late infundibuliformi, disco 
eompacto, snbumbonato; stipite spongioso-farcto , compacto^ ela- 
6^0, attennato, fihrilloso-siriato ; lamellis longe decurrentibus, 
sabconfertis, albidis (vix lutescentibus). Fl. Wett. p. 329 ex 
Alb. et Schio. p. 215. Secr. n. 992. Weinm. Ross. jp. 80. 
Buxb. Cent. 4. t. 1. A. giganteus Legs. et Auct. A. infun- 
dibaliformis Hoffm. A. stereopus Pers. M. E. 3. p. 72. In 
silvis frondosis umbrosis. Praecedente elatior, olidus, alutaceo- 
pallescens albidusve, stipite 4 unc. longOy pileo saepe pedali 
et ultra, margine laevi. Sq. proximus^ ut ejus lusum luxurian- 
tcra facile credam. Cft-. El. Fung. p. 13. y. (v. v.) 

280. A. iNPUNoiBULiFOBMis piloo camoso, e compacto molli, 
prtwo convezo, umbonato, innato-sericelJo, dein infundibuli- 
foTmi, flaccido, expallente; stipite spongioso-farcto, molli, ela- 
stico, deorsum incrassato; lamellis longe decurrentibus, vix con- 94 « ▲OABICtJS. 

fertis, candidis. Sehaeff. t 212. Fries El. p. 12 a. gihba. 
Cfr. Weinrn. JRoss. p. 80. (Beliqnas ?arr. ad libitnm et in usmn 
tironnm separatas omittimiis, qnnm de omninm nexn nullnm 
dnbium). A. gibbus Pers. Syn. p. 449. Inter mnscos in cam- 
pis et silvis montosis Tulgatns. Odor graiue. Statura media, 
2 — 3 nnc. Pilens disco carnosior, margine tennis (nnmqnam 
udus, sed sub lente sericellns), colore nt plnrimae hnjns sec- 
tionis Tarins, ex mfescente in alutaceum et album transiens, sed 
non primitus albus, optimo monentibns Alb. et Schto. p. 217. 
A. Catinus differt pileo glabro, binc Secr. n. 99 potius hvjxis 
loci. (v, V,) 

*k. XEMBRANACKUS piloo oxumbonato stipiteqne aequali, te-' 
nuiore. Fr. El. p. 13. Fl. Dan. t. 1012. Saund. et Smifh 
t. 63. Paul. t. 66. f. 1. In pinetis. Inter priorem et A. 
squamulosum quasi medius. A. subcyaihus Schum. et Secr. n. 
993 videtur media forma. (v. v.) 

281. A. sQUAMULOsus pileo carnoso, tenui, obtuso, squa^ 
niuloso, primiius ohiuso, profunde infUndtbuliformi; stipite 
spongioso-fiEircto , sursnm attenuato, elastico; lamellis decnrrenti- 
bns, distantibus, albis. Pers. Syn. p. 449. 8. M. p. 82. 
Obs. 2. p. 197. Weinm. Boss. p. 82. In pinetis praecox. 
Minor, flaccidus, snbinodoms, pileo fuscescenti-alutaceo, squa- 
mulis evidentibus, obscurioribus, passim secedentibus. [Fide anct. 
Secret. n. 1003, sed h^jus lameliae confertae.J (v. v.) 

282. A. TBULLABF0BM1S pileo caraoso, obtuso, demum in- 
fnndibuliformi , floccoso-viUoso j margine explanato; stipite farcto, 
elastico, aequali, striato; lamellis decurrentibns, subdistantOms^ 
venoso^connexis, candidis. S. M. I. p. 174. Berhl. et Br, 
n. 1108. Trog. Helv. n. 67. Sommerf, Lapp. 257. In dn- 
metis Enropae borealis raro. Habitus A. cyafhiformis ob pi- 
leum cinereum, sed caraosus, nec hygrophanus. — Icon Kalch- 
brenneri t. 6. f. 1 a meo differt statura minore, stipite fistuloso pi- 
leoque plano longe tennioribns, lamellis adnatis. (v. v.) 

283. A. TNciLis pileo carnoso, plano, nmbilicato, laevi, 
opaco, margine sericello, inflexo, crenato; stipite cavo, curto, 
sericello, deorsum attenuato, demum compresso; lamellis ad- 
nato-decurrentibus , subdistantibus , venoso^eticulatis , albo-pal- 
lescentibns. Ed. L p. 69. In silvaticis Upsaliae, serotinus. Ab- 
normis in hac serie, sed sq. ntique affinis. Stipes dilnte testa- 
cens, micore sericeo detersili tectns, V2 °°^* l^^ST^s ^^ °^^' ^ — 3 
lin. et compressus 4 — 5 lin. crassus. Pilens orbicnlaris, lateri- Clitocyhe, • 95 

tio-raber, non ndus, mnlto minns hjgrephanns, 2 nnc. latas. 
Secr. n. 1001 vix differt pileo albido, stipite farcto longiore; 
nostri pileus junior subinde farinosus. (v. v,) 

284. A. siKOPicus pileo carnoso, tenni, plano-depresso , 
nmbilicatOy sicco, dermtm floccuhso-rivuloso ; stipite farcto, ae- 
qnali, snbfibrilloso ; lamellis decnrrentibns, confertissimis, latins- 
cnlis, e candido lutesceniibus. S, M. L p. 83, EL p, 14. 
Icon, t, 55, f. 2, Ag. squamulosus var. Alb, et Schw, p. 
217. Secr, n, 989, In silvis montosis locis praecipue adustis. 
Minor, Ternalis 1. acstivalis, odore farinae recentis facile di- 
stinctns. Yariat leviter l. pro^nde umbilicatns. Yersipellis, 
primo vere ruber, laevis et glaber apparet, qualis in Obs. Myc. 
descriptus, dein (eadem indiv.) evidenter flocculosus, expallens. 
(r, V.) 

285. A. LBNTiQiNOsns pileo carnosulo, plano, profunde 
nmbilicato, tuberculis minutis concentricis zonato^ margine 
(hnmido) striatnlo; stipite cavo, aeqnali, luteo-fuscescente; la- 
mellis longe decurrentibus, confertissimis , ex albido luleis. Ed. 
I. p. 69, A. ochraceus nanus Secr, n, 1004. In pinetis Hel- 
vetiae Oct. Parvus^ ndus, subelasticua^ pileo luteo-ochraceo (mar- 
gine obscuriore) et gemmato insignis. Non vidi, 

286. A. PARiLis pileo camosulo, convexo-plano , atojnato^ 
jloeculosOy disco depresso, margine deflexo, involnto; stipite 
£arcto, fibroso, tenaci, firmnlo, nndo, fuUgineo; lamellis longe 
decurrentibns, confertis, angustis, griseo-albicantibus, 8. M. 
I. p. 168. Icon. t. 48. f 6. Berhl. et Br, n, 1202. Trog 
Eelv, n. 65. Pers, M, Eur, 3, p. 81. A. cimicarius l. c. t. 26. 
f. 7 var. minor. A. obliquus Pers. ic, pict. ad hnnc ut A. 
undulatus ad A. himeolum accedit In silvis major aestate, 
minor autumno seriore. Stipes firmior, brevior, crassior, magis 
fuscescens qnam in A, parili; pileus e fusco 1. griseo snbex- 
pallens (non albescens), opacus, vulgo % ^^^* latus, sed sta- 
tura multum ludit. Forma undulata major, pileo sericeo-nitente 
tenniore. (v. v,) 

•* Pileo colorato pallidove^ glabrOf udo (jove plnvio). Co- 
lore et statura (pileus undulato-lobatus nullius momenti) 
variabiles. 

287. A. GiLvus pileo carnoso, compacto, e convexo de- 
presso, obtuso, glabro, udo; stipite camoso, solido, valido, 
glabro, subaequali; lamellis decnrrentibus, confertissimis , tenni' 
bus, ramosis cameque e pallido ochraceis. Pers. 8yn.p. 448. 96 AGARICTTS. 

pr. parte. SysL Myc. p, 80. Fl, Ban, t 1011, Weinm, 
Ros3, p, 78. Pers. Myc. Eur. 3, p. 58. In pinetis montanis. 
Bespondet PaxilUs; forma primaria cnrta, robnsta; stipite 
band elastico, demnm etiam cavo. Pilens vix infnndibnliformis, 
saepe gnttato-marmoratns. Lamellae non mfescnnt. Secr. n. 
1000 bniti proximns, forte varietas. Panca citavi sjnonjma, 
qnnm vnlgo cnm A. splendenie confusns. (v. v,) 

288. A. suBiNVOLUTUs pileo carnoso, e convexo plano de- 
pressove, gibbo, glabro; stipite solido, attennato, fibrilloso, zo- 
nato, Intescente; lameliis longe decnrrentibns, simplicibns, con- 
fertis , ex albo flaventibns. Saund, et Smith t, 36. — Batsch 
f, 204? Snb pinnbns Angliae. Ex pnlchra icone statnra om- 
nino seqnentis, sed pilens incarnatus et stipes macnlis confertis 
zonatis pictns. Essentialis vero di£ferentia posita est in sporis 
echinatis, qnae in sequente laeves. (v, ic) 

289. A. OEOTKOPUs pileo camoso, e convexo plano-infnn- 
dibnliformi, obtnse umbonato, compacto, laevi, glabro; stipiie soUdOy 
compacto, fibrilloso, snrsnm attennato, came alba; lamellis de- 
cnrrentibns, confertis, simplicibns, albis, demum pileo concoloribns. 
Pull. t. 573. f, 2. Hussey I. t. 66. Harg. t 75. Letell. 
t. 670. Paul. i. 112. Weinm, Eoss. p. 81. A. pileolarins 
Sowerb. t, 61. Orev, Scot. i. 41. Schtm. — Var. b. 
Pers, M. E. p, 3, 89^ 90, non BuU. In silvis, etiam abiegnis, 
rarior. Respondens A. maximo , sed firmior, glaber, colore ma- 
gis mntabilis. A praecedentibns notis datis, pileo tenniore, 
lamellis minns confertis bene distingui potest. — Cfr. El. I. 
p, 14. y. Pileus saepe obtusus, passim evanido-gnttatns. — 
Variat stipite curto. Cfr. Secr. n. 1000. (v. v,) 

290. A. 8PLBNDEN8 solitarius, pileo subcarnoso, plano-in- 
fundibuliformi , glabro, nitido, gilvo-lutescente ; siipiie solido, 
glabro, concolore; lamellis longe decnrrentibns , confertis, simpli- 
cibns, albis. Pers. Syn. p. 452. Fr, Epicr. p. 70 sub A. 
gilvo. lcon. t. 44. f. 1. A. gilvus Plurim. Auctorum. In 
silvis tam frondosis, qnam acerosis haud infrequens. A vero 
A. gilvo certe distinctns et A, flaccido magis affinis. Hic vnlgo 
simplex nec ut duo seqnentes vnlgo caespitosi. Pilens planiu- 
sculns, non flaccidus, A. g^lvo multo tennior. Caro alba. (v. v.) 

291. A. INVBB8U8 pileo carnoso, fragiH, e convexo infnn- 
dibnliformi, glabro, rufescente, margine involuto, tenui; stipite 
e spongioso-farcto ca^o, rigidulo, glabro, came paUida; la- 
mellis decurrentibus, simplicibns, pallidis, dein rufescentibus* CUiocybe. 97 

Scop, Cam. p. 445. Schaeff. t. 65 (epiphyllus, similis sq.). 
Berkl. Outl. p. 111. Kickx p. 142. A. infundibuliformis Bull. 
t. 553. Cfr. Schum. n. 1720, 1710, 1711. In pinetis cam- 
pestribus; Upsaliae copiose a me demum lectus. Minor, baud ela- 
sticus 1. flaccidus. Respondet A. infundihuliformi Schaeff. ex- 
statqae ejus more alia forma primitus gibba rarior, alia umbone 
destituta frequentior et priori proxima. Ab A. gilvo tota in- 
dole differt. Pileus testaceus, rufescens, dein alutaceus. Forma 
primaria regularis, solitaria, stipite sursum attenuato, concolore. 
Prequentior suhcaespitosa stipitibus curvatis, compressis, pileo 
obtusissimo, inaequali, subrepando. Hujus status luxurians, ipso 
monente, est A. lohatus Sowerb. t. 186; stipite sursum incras- 
sato, pileo subspadiceo undulato-lobato. — Odor acidulus, Clusio 
Pemic. gen. X. (v. v.) 

292. A. FLACciDUS pileo subcarnoso , tenui , flaccido , cx 
umbilicato infundibuliformiy laevi, margine late reflexo ; stipite 
&rcto, inaequali, subflexuoso, basi villoso; lamollis decurrenti- 
bos^ confertis, arcuatis, Ifitescentihus. Sotverb. t. 185. S. 
M. I. p. 81. Pers. M. Eur. 3. p. 58. Berkl. l. c. Kickx 
l. c. Fl. Batav. t. 1044. A. limbatus Schum. Secr. n. 999. 
Inter folia in silvis frondosis campestribus saepe caespitostis , 
immo connato-ramosus, ut in A. ozode Secr. n. 998 (stipito 
tnm, ut inter foHa solet, incurvo, basi attenuata repente), sed 
etiam solitarius, regularis. Pileus flavo-ferrugineus , rufescens, 
expallens, vetnstus fragilis. Lamellae nunc totae, nunc acie 
tantum flaventes, non rufescentes. (v. v.) 

293. A. zizYPHiNUs subcaespitosus , pileo carnoso, e con- 
vexo infundibuliformi , passim excentrico, glabro, rufohrunneo, 
came alborubente; stipite farcto, aequali, pallido; lamellis con- 
fertis, angustis, luteis. Yivian. t. 21. f. 1 — 4. A. super- 
biens Schulz. in Kalchhr. Hung. t. 9. f. 2. In silvis fron- 
dosis Italiae et Sclavoniae. Statura admodum varians. Pileus 
nunc centralis, nnnc excentricus, quare inventor inter Pleu- 
rotos collocat. Odor et sapor non ingrati. (v. ic.) 

294. A. CKRViNUs pileo carnoso, tenui, plano-infundibuliformi, 
obtuso, obliquo, cavo, glabro, margine convexo; stipite farcto, 
elastico, cylindrico, basi tuberoso; lamellis decurrentibus , con- 
fertis, pallidis, acie fuscescentibus (cervinis). Hoffm. Nomencl. 
t. 2. f. 2. S. M. I. p. 82. Nees Sgst. f. 174. A. ad- 
acendens Schum. Inter muscos serotinus. Cervino-cinereus , 
pileo irregulari, subzonato, ratione stipitis longi parvo ettenui. 
(t?. ic.) 

1 98 AOARICUS. 

295. A. GARiDELLi pileo carnoso, convexo-plano, 7>Ww«ft/^ 
umhilicatOf snbrepando, glabro, margine inflexo; stipite sub- 
cavo, curto, firmo, lnaequali| basi tuberoso; lamellis decur- 
rentibus, confertissimis , acie carneis. Ed, I. p. 71. Fun- 
gus infundibulum referens, carneus. Garid. Aix. Hypophyll. 
Faul. t. 63. f. 2—4. In pinetis Galloprovinciae. Curtus, 
firmus, totus extus laete sangnineo-carneus, intus vero et ad 
latera lamellarum pallescens. Deliciosus, sub nomine Pinedo ce- 
lebratus. (i\ ic.) 

296. A. PAROPsis pileo carnoso, tenui, primitus plano- 
depressOy obtuso, laevi, glabro, margine patente flaccido; sti- 
pite farcto, elastico, cylindrico, basi bulbilloso; lamellis decur- 
rentibus, coniQTi\s,angustis, candidis. Edit. L p. 72. In 
fagetis et pinetis ad terram subapricam, raro. Totus mollis, 
stipite 2 unc. longo, 3 lin. crasso, pallente, pileo rufo 1. carneo, 
formam coloremve haud mutante. (v. v.) 

297. A. VERMicULARis pilco camosulo, ex umbilicato re- 
flexo, infundibuliformi , repando, laevi, glabro, udo, expallente; 
stipite cavOy mox compresso, glahrOy nitido lamellisque decur- 
rentibus, confertissimis, tenuibus alhis. Ed. I. p. 72. Quelet 
p. 215. A. sinopicus Secref. n. 1006 (aestivalis). In pinetis 
montosis Smolandiae etc. copiose. Serotinus nobis, udns, sub- 
fragilis, pileo e pulchre rubro carneove alutaceo (fere hygro- 
phano) , saepissime undulato-lobato. Certe differt ab A. diatreto 
et A. offuciafo, vera Omphalia. (v. v.) 

298. A. CACABUS pileo subcarnoso, flaccido, infundibuli- 
formi, obtuso, glabro, margine late reflexo; stipite e farcto cavo, 
tereti, elastico, striato, basi incrassato villoso; iamellis longis- 
sime decurrenfihus , confertissimis y angustis, obscure cinereis. 
Ed. I. p. 72. A. gibbus fuligineus Alb. et Schw. — El. 
Fung. p. 13. Forte Secr. n. 1043. In silvis abiegnis densis raro. 
Habitus et odor fere A. infundibuliformis et praeter colorem 
alienum parum distinctus. 

299. A. stNiLis pileo carnoso-membranaceo, infundibuli- 
formi, glabro, concentrice cicatricoso, fusco-alutaceo y margine 
patente; stipite solido, aequali, glabro, albido; lamellis longe 
decurrentibus , linearibus, confertis, demum pileo concoloribns. 
Fr. Icon. f. 56. f. 1. In pinetis Smolandiae raro: 0. B. 
Fries. Gregarius, inodorus. Ut prior ad A. infundibuliformem, 
hic ad A. flaccidum accedit. Stipes pro ratione tenuis (2 lin.), 
basi haud incrassatus. Pileus 2 — 3 nnc. latus, adultus saepe CUiocyhe, 99 

nndulatus. A. conqnisitus Mont, ExpSd. Alg, U 30. /. 5 
nostrura rcfert. (t\ ic.) 

•*• Pileo candicante, fiocculis superficialibus adsperso gla- 
bratove. Cfr. Faxillum sordarium et Lepistam, 

300. A. CAT1NU8 albuSf decolorans, pileo carnoso, tenui, 
e plano infundibaliformi , flaccido, sicco, glabro; stipite farcto, 
ekstico, tereti, sursum subattennato; lamellis decurrentibus, suh- 
cm/eriis, albis. Ed, I. p, 72. Icon. t. 51. f, 4. — A. sti- 
pite liasi incrassato villoso. A. flaccidus var. alba. S, M. 
Wtinm. Boss. p. 79. A. suavis Pers. M. E. 3. p. 59? — 
B. stipite aequali. A. neapolitanus Pers. l. c. p. 73. Cfr. Bull. 
t. 286 et Hecr. n. 993. — luter folia Fagi etc. Affinis A. 

flaccido et infundihuUformi. Pileus glaber, umbo non di- 
stinetns, lamellae confertiores. Caro tenuis, flaccida, alba; odor 
sat gratos. Color hujus primo alhus nec ut in similibus per 
aetatem pallescens, sed sub pluviis incarnatus quoque demumque 
alutacens. Caute separandus ab A. phyUophilo. (t\ v.) 

301. A. TUBA albus, pileo carnoso, tenui, convexo-plano, 
umbiUcatOj sicco micore sericeUo candicante , margine laevi; 
stipite aequali, mox cavo compressoque , sursum nudo; lamellis 
Umge aitenuato-decurrenttbus^ latis, confertissimis, albis, palle- 
scentibos. Ed. L p. 72. Icon. t. 51. f. 2. Paulet t. 65. f. 
2—5 (basi nuda, sed etiam et vulgo villosa occurrit). Inter folia, 
praecipue Pini. Serotinus, gregarius. Udus albus, siccus can- 
dicaus. Simillimus ceterum A. piihyqphilo, ut pileo evidentius 
nmbilicato et lamellis longe decurrentibus tantum differat. (v. v.) 

302. A. BBioKTORUM albus, pileo carnoso, e globoso plano 
concavove, subiurbinato ^ glabro, sicco niiido; stipite &rcto, 
brevi, tenaci, glabro, deorsum attenuato; lamellis brevius decnr- 
rentibos, distantibus, latis, venoso-connexis. Bull. i. 551. f, 
1. B — F. Ed. I. p. 73. Monogr. I. p. 127. Berkl. et 
Br. n. 1338. Ad vias, in campis apricis. Odor gratus. Sta- 
tnra minimarum Hygroph. pratensis formarum, sed totus tenax, 
elasticus, aridus, flaccidus, nec pileus (1 unc. lat.) hygropba- 
nns (hinc vix Secr.). Stipes mihi uncialis, 2 — 3 lin. crassus, 
interdum compressas. (v. v.) 

Ser. B. Pileus carnoso-membranaceus , vere hygrophanas. 
Caro tenuis, mollis, aquosa, hygrophana. (Alhi, sicci modo 
candidiores , praecedentihus adscripii). 100 AGAEICU8. 

IV. Cyathifobmes. Fileo carnoso-memhranaceo (e larai- 
nis duabns membranaceis snbcompaginato), disco haud compacto, 
cum carne hygrophano, e depresso cyaihiformi; lamellis primo 
adnatis, dein decurrentibus , descendentibus, rectis. Bull. t 
575, P. Q. (eximiae). Color udi4S sordidus. Cfr. Omphalias 
Uydrogrammas. 

303. A. CYATHiFOBMis pileo carnoso-membranaceo , e de- 
presso infundibuliformi, laevi, snbglabro, udo, hygropbano, mar- 
gine diu involuto laevi; stipite farcio, elastico , sursum at- 
iermatOy fibrilloso-reticulato ; lamellis ex adnato decurrentibus, 
distantibus, postice junctis, sordidis. S, M. I. p. 173, ubi syn. 
Hussey IL t 1. Gonn. et Sab. t, 9. f. 1 (f. 2 monstrosa). 
Hoffm. Anal. t 3, f. 1. Bull. t 575. f. M. etc. Vaill. t 
14. f. 1— S. — Bolt t 145. Holmsk. Ot II. t 41. Sow. 
t. 363 (variae formae, nuUa bona icon). In campis muscosis, 
silvis frequens; etiam ad ligna putrida et minor (Secr. n. 1037?) 
ad truncos muscosos. Yulgo umbrino-nigrescens, sed variat di- 
lutior fusco-cinereus ; etiam ex incarnato alutaceus, dilnte cinna- 
momeus, e fuscescente argillaceus 1. alntaceus (Bull, l. c. /. 
F. H, A. infundibuliformis Schum.), lamellis albidis, fusce- 
scentibus, rufis (Bolt, t 59). Margo in exoleto expansus, immo 
striatulus. Plurimas hinc subministravit species Schumachero 
(cfr. S. M.), Persoonio (A. platycipitem , tardum, aereum Myc, 
Eur.) etc. (v. v.) 

*A. C1NEBASCEN8 minor, pileo tenui, plano, depresso; lamellis 
alboflaventibus. Batsch f. 101, Ob speciei notam essentialem, 
stipitem fibrilloso-reticulatum , priori subjungere debui fungum 
a me nondum lectum. 

304. A. BXPALLENS piloo carnoso-membranaceo , plano-in- 
fundibuliformi, laevi, glabro, fuscescente, sicco argillaceo-albi- 
cante, margine mox expanso; stipite e farcto cavo, aequali, 
apice albosericeo; lamellis decurrentibus, leviter distantibus, albo- 
cinereis. Pers. Syn. p. 461. Fr, Monogr. I. p, 129. Icon, t 
56. f. 2. — B. trivialis fuscescens, stipite longiore. BuU. t. 
575. f. I. G. A. expallens Albert et Schwein. p. 221, 
Weinm, Ross. p. 84. Fr. Ic, t. 56. f. 3, In silvaticis et 
campis apricis. Praecedente minor, pallidior. Forma B. , quae 
A. expallens plurimorum, differt vix characteribus, sed toto ha- 
bitu A. cyatbiformis. (v. v.) ^^vr Cliiocyhe. 101 

305. A. 0BBATU8 pileo submembranaceo , ex umbilicato in- 
fiindibaliformi , glabro, hjgrophano, margine demum striato; 
siipite cavo, aequali, tenaci, glabro^ fusco-cinereo ; lanwUis 
decurrentibus f disfanftbuSt primitus obscure caesio-cinereis , 
dein albido-pruinosis. Ed, L p. 74, Icon. t. 57. f. 1. 
Qu6l p. 54, Berkl et Br. n, 1200. Buxb. C. IV. t. 3. 
f. 1. Bull. t. 248. f. C. habitum optime exprimit, sed stipes 
albus pictus. A. tardus cinereus Pers. Myc. Eur. 3. p. 81. 
Secr. n. 1044. In pinetis campestribus. Stipes oranino glaber , 
sed mollis, argenteo-striatus , saepe flexuosus, 2 lin. crassus, 
dein complanatus latior. Pileus fusco-nigricans, in disco tan- 
tum scissilis. (v. v.) 

306. A. FBiTiLLiFOBMis pileo carnoso-membranaceo, e con- 
vexo-umbilicato infundibuliformi , glabro, obscurato, margine 
laevi, flexuoso, sublobato; stipite cavo, subfomentoso y sursum 
incrassato; lamellis decurrentibus, confertis, crassiusculis , pal- 
lidis. Lasch descr. cum specc. et ic. Larbr. t. 20. f. 4, 
ut plurimae 1. c. anceps, habitum sat exprimit. Cfr. Secr. n. 
1040. — In fagetis, inter ramenta lignea, folia. Kigidulus, 
sed tenax, sapore amaro et odore forti ingrato! Pileus submol- 
lis, 1^2 — 2 ^^^' latus, saepe rugulosus, opacus, griseo-pallidus , 
cxsicxratus fuscescens. Stipes 1 — IV2 imc. longus, superne 4 — 6 
lin. crassus, glabrescens. (jamellae integerrimae , demum venoso- 
connexae. (v. ic. et sicc.) 

307. A. CALATHUS pileo subcarnoso, e plano infundibuli- 
formi, laevi, glabro, hygrophano, margine mox patente laevi; 
stipite solidOf tenaci, striato-rugoso , deorsum attenuato la- 
mellis^ie demum longe decurrentibus , subconfertis, flexuosis e 
riolaceo mbellis. Ed. L p. 75. Buxb. Cent. IV. t. 12. /. 1. 
k. nudus Larbr. i. 11. f. 5. In nemorosis, hortis; Upsaliae 
in horto Linnaeaho. Statura A. cyathiformis (A. tardus Schum. 
e deseriptione huc penineat), sed natur aet colore gaudet A. sor- 
didiy ut ejus filium crediderim. Odor fortis. (v. v.) 

308. A. PBUiNOSus pileo carnoso-membranaceo, ex umbili- 
cato infundibuliformi , laeviusculo, hygrophano, pruina plumbea 
consperso; stipite farcto, subadscendente , fibrilloso, pallido; 
lamellis ex adnato decurrentibus, confertis, angustis, ex albo sor- 
didis. A. pruinosus Lasch e specc. et descr. Ed. I. p. 75. 
Icm. t. 57. f. 3. Quel. p. 216. In pinetis muscosis, seroti- 
nus; etiam ad truncos (Secr. n. 1037?). Tenuis, rigidulus, ino- 
dorus. Pileus 1 — 2 unc. , brunneus, cinerascens, interdum squa- 
mulosus. Stipes 1 — 2 unc. long., 1 — P/^ lin. cr., basi solidior, 102 A0ARICU8. 

incrassatus, flooculosus. Lamellao subarcuatae. Similis A. cya- 
ihiformi^ sed Hydrogrammis forte propior. (t\ v.) 

309. A. coNCAVUs piloo submembranaceo, ^«^e e^l^roywfwfe 
uvhhilicato^ laevi, flaccido, nudo, hygropbano, limho convexo- 
plano undulato; stipite farcto, aequali, glabro, griseo; lamellis 
decurrentihus , confertis , angustis , fuligineis, Scop. Carn. p. 
449 plene cuui hoc convenit. Ed. L p. 75. Icon. t. 57. f. 2, 
A. fumigatus Pers. M. E. 3. p. 79 non obstat. In nemoribus 
campestribus , Upsaliae raro. Vix odorus, ubscure cinoreus L 
subfuligineus. Pileus (1 — 2 unc. long.) siccus lividus 1. argillaceo- 
canus, laevis. Stipes 1 — 2 unc. long. , 1 — 2 lin. crass., totus 
fibroso-mollis. (v. v.) 

310. A. V1BEC1NU.S pileo submembranaceo , e plano infun- 
dibuliformi, glabro, hygropbano, wargine mox patente striato; 
stipite cavo, aequali, molli, glabro^ suhundulato lamellisque 
primo adnatis, dein longe decurrentibus , vix confertis griseo- 
albidis. Fries Obs. 11. p. ^09. Icon. t. 58. f 1. A. in- 
fundibuliformis Schum. n. 1747. A. aggregatus Pers. M. E. 3. 
p. 80. — Secr. n. 1038, forma congruens, colore recedens. Num 
var.? Inter muscos altiores, praecipue in pinetis, catervatim. 
A. metachroo senili simillimus. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2—3 
lin. crassus , basi albo-villosus , non cartilagineus neqne pruinatas. 
Pileus griseo-Iividus, siccus albidus, saepe facie sericea zonataque, 
1 — 2 unc. latus. — Habemus subspeciem odore farinaceo ob- 
soleto, ciim qua molius, quam cum A. ditopo convenit Secr. n. 
1039. (v. V.) 

311. A. QufeLETii pileo subcarnoso, convexo, umbilicato, 
fusco, sicco albido, squamis fuscis punctato; stipite cavo, 
aequali, flocculoso, albido; lamellis longo decurrentibus, arcuatis, 
subdistantibus, albidis. Fr, Icon, t. 57. /. 4. In collinis Jurae, 
serotinus. Minor, stipite 1 unc. longo, 2 lin. crasso. Pileus 
demum infundibuliformis, uncialis. Odor farinae recentis. (t* 
s, et ic.) 

312. A. 8UAVB0LEN8 fragrans , pileo subcarnoso, e con- 
vexo-umbilicato depresso, subinfundibuliformi , glabro, discoideo^ 
hygrophano, margine striatulo deroum reflexo; stipite subfarcto, 
elastico, subrufescente, basi incrassafo; lamellis decurrentibus, 
confertis, albis, decoloribus. SrJium. Fl. Dan. t. 1912. f 1. 
S. M. I. p. 91 (var. major). Weinm. Eoss. p. 58. A. he- 
deosmus Fers. Myc. Eur, 3. n. 121. A. psoudofragrans Secr. 
n. 1013, Inter muscos. Odor aniseus A, fragrantis et odori; Cliiocyhe. 103 

illo carnosior, magis depressus discoque obscuriore insnper di- 
versas. Albidus, siccus omnino albus, lamellis demum sordidis. 

(V. V.) 

313. A. BBUMALis inodorus, pileo carnoso-membranaceo, 
ei umbilicato infundibuliformi , glabro, flaccido, unicolori, hygro- 
phano, margine reflexo Z«c«?e; stipite subcavo, aequali, subin- 
eurro, glahro^ aJhido; lamellis decurrentibus , distinctis, pallidis. 
Ed. I. j>. 76. BerJcL OutL p. 112. QueL p. 54. — A. live- 
scens, stipite basi villoso. S. M. L p. 171. Obs. 11. p. 206. 
Serr. n. 1041. — B. aquose albidus, basi nuda. BulLU 278. 
A. B. In pinetis supra acus, B. in ericetis, uterque valde sero- 
tmas. Stipes firmulus, tenuis. Pileus siccus albicans, varians 
lutescens. Lamellae latiusculae. (v. v.) 

V. Obbiformes. Pileo suhcarnoso, extus intusque udo, 
htfgrophano, e convexo applanato depressove^ polito^ necsqua- 
muloso 1. farinoso; lamellis planis^ horizontalibus , tenuibus, 
confertis, adnatis vel denticulo tantum decurrentibus. Color 
sordidus L aquose pallescens. Species plurimae plehejae^ 
aegre et jove pluvio tantum recognoscendae oh colorem mu- 
iabilem et characteres parum acutos. 

* Lamellis cinerascentihus. Pileus primitus obscurus. 

314. A. OBBiFOBMis inodorus, pileo subcarnoso, convexo- 
plano (nec depresso), laevi, glabro, hygrophano; stipite farcto, 
spongioso, elastico, substriato, nudo, sursum aitenuato; lamellis 
decurrenti-adnatis, subconfertis, discretis, planis, griseo-albidis. 
Ed. L p. 76. In pinetis locis graminosis raro, serotinus. 
Analogus tnon afKnis) A. cyathiformi, sat validus. Stipes 3 
unc. longus, basi incrassatus, villosus. Pileus regularis, 2 unc. 
latus, griseo-fuligineus. (v. v.) 

*A. APPLANATUs pilco subcamoso , e convexo disco depresso, 
tenaci, flaccido (e lurido cano); stipite subcavo, aequali, deor- 
sum fusco , albo-villoso , sursum pallido, fihroso-sericeo; la- 
mellis adnatis, vix confertis, albocinereis , postice discretis. 
Secr. n. 1035. Locis et tempore similibus legi. Ambigit inter 
priorem et A. expallentem. (v. v.) 

315. A. METACHBOus iuodorus , pileo subcarnoso, e con- 
vexo plano, depresso, glabrato, hygrophano; stipite e farcto 
cavo, aequali, tenaci, sursum pulveraceo-pruinato ; lamellis ad- 
natis, confertis, pallide cinerascentihus. S. M. I. p. 172, 
EL L p. 22. Weinm. Boss. p. 84. BerkL OutL p. 112. 104 AGARICUS. 

A. dicolor Pers. — Secr, n. 1031, In pinetis abunde, prae- 
cipue autumno sero. Minor, inodorus. Pileus in prima infantia 
fuscus {Kromhh, t, 2. f. J2J2 non male refert), adultus lividus, 
siccus albescens; margo demnm striatnlus. Stipes, nt in ple- 
risqne cavis, demum compressus. Exstant plures yarr., alia disco 
obscuriore fusco, alia colore incarnato (non Secr. n. 1034), alia 
sordide rufescente (Batsch /. 102), (v. t\) 

316. A. PAU8IACUS olidus, pileo subcarnoso, e convexo 
plano depressove, laevi, hygropbano; stipite subcavo, aequali, 
striato, apice albopruinoso ; lamellis obtuse adnatis, semicircu- 
laribus , confertis , olivaceis, Ed, I, p. 77. Icon. t, 58. f. 2, 
In pinetis moniosis raro. Inter proximos medius. Stipes 
tenuis (IV2 li^^O» subundulatus pileusque uncialis, primitus sub- 
umbonatus, saepe velo sericeo obductus, subolivascens cinerei. 
— Exstant individua statura A. metachroi, binc nomine sua- 
dente Secr. n, 1048? (v, v,) / 

317. A. DiTOPUs gravoolens, pileo snbcarnoso, e convexo 
plano, depresso, laevi, glabro, hygrophano; stipite cavo, ae- 
quali, subnudo; lamellis adnatis> confertis, tenuibns, obscure 
cineteis. S, M, I. p. 171. In pinetis praecocior. Statura 
A. metachroiy sed odor fortis farinae recentis. Pileus fusco- 
cinereus, minorum convexus, majorum inversus et nndulatus, 
sed ad CyaOiiformes haud referatur. (v. v,) 

318. A. KUBiLUs inodorus, pileo subcamoso, plano, de- 
presso, umbilicato, glabro, hygropbano; stipite farcto, gracili, 
aequali, laevi, apice pruinato; lamellis subdecurrentibus, planis, 
subdistantibus , fuscescente-argillaceis. Ed. I. p. 77, Icon. t. 
58. f. 3. In pinetis campestribus raro. Stipes 3 unc. usque longus, 
lineam I. parum nltra crassus, pallescens, subelasticus , fragilis 
nec cartilagineus. Pileus 1 — IV2 "nc. latus, saepe excentricus, 
udus lividus, siccus alutaceus. (v. v.) 

319. A. OBOLUS inodorus, pileo subcarnoso, convexo-plano, 
obtuso, glabro, hygrophano; stipite fistuloso, aequali, tenui, 
striato, nudo lamellisque adnatis, confertis lividis, S, M. 
I p, 89, Secr, n, 649, In pinetis. Stipes politus, subflexu- 
osus, elasticus nec cartilagineus. Pileus orbicularis, e livido 
cano-albicans ; variat repandus et depressus. Lamellae etiam 
subdecurrentes. (v. v.) 

•* Lamellis albidis. Pileus pallescens. 

320. A. DiATRETUs iuodorus, pileo subcarnoso, e convexo- 
plano depresso, laevi, glabro, hygropbano; stipite e farcto Clitocyhe. 105 

caro, elastico, laevi, sfrictOy tereti, glabro apiceqne nudo; 
lamellis dente acuto decurrentibus , confertis, angustis, albis. 
S. M. L p. 83. Obs. Z p. 200. Weinm. Ross. p. 85. 
Secr. n. 731. In pinetis passim. Inodorus fere. Stipes non 
cartilaginens. Pileus quam ceteroram magis carnosus, junior rigi- 
dnlus, ex incamato alutaceus^ siccus albidus. Lamellae ut in 
2 subsq. postice acuminatae , subdecurrentes , Interdum incarnatae, 
panescentes. (v. v.) 

321. A. FBAGRANs fragrans , pileo subcamoso, e convexo 
plano depressove, laevi, glabro, unicolore, bygrophano; stipite 
e &rcto cavo, elastico, glabro; lamellis subdecurrentibus , con- 
ftrliusculis ^ distinctis, albidis. Sow. f. 10. S, M. L p. 

171. Pers. Myc. Eur. 3. t. 27. f. 5. Secr. n. 1012. 

Weinm. l. c. Krombh. t. L /. 34—38. Letell. t. 658. 
Brig. t. 19. Hoffm. Anal. /. S. f. 2. A. gratus Schum. Inter 
mascos frequens. Odor fragrans, aniseus. Unicolor nec disco 
obscurior, ex aquose albido albicans. Stipes subflexuosus. (v. v.) 

322. A. ANonsTissiMUs inodorus, pileo subcamoso, plano- 
depresso, laevi, glabro, hygrophano, margine patente; stipite 
farcto, tenui, nudo, ficxuoso; lamellis subdecurrentibus , an- 
gustis , confertissimis , albis. Lasch n. 523. Fr. Lcon. t. 59. 
f 2. In silvis frondosis inter folia, muscos. Priori similiimus, 
ex aquoso-albido albus, sed stipes tenuior, odor nullus. Margo 
patens, demum striatulus. (v. v.) 

323. A. OBsoLETUs obsolete fragrans, pileo subcarnoso, 
e convexo plano depressove^ laevi, glabro, hygrophano; stipite 
e farcto cavo, elastico lamelUsque obtuse (fere rotundato^) ad- 
natis, latiSy confertis albidis. Batsch f. 103. A. mustelinus 
Schum. — Fl. Dan. t 2021. A. sebaceus Pers. M. E. 3. 
p. 188. — Secr. n. 669 hic potius quam A. olorinus (= S^cr. 
n. 667?). In pinetis, praecipue jnxta margines viamm. Medius 
exacte in A. fragrantem et A. metachroum. Odor gratus, sed 
non fortis, aniseus. Stipes rectus, ipso apiCe tantum pruinatus, 
basi saepe villosus. Pileus junior subumbonatus , siccus lute- 
scenti-albus, udus pallide lividus 1. argillaceo-incarnatus. (v. v.) 

324. A. M0UTU08US inodorus, pileo subcamoso, moUi, 
plano-depresso , laevissimo, glabro, hygrophano; stipite farcto, 
aequali, curto, glabro lamellisque adnatis, confertissimis , 
angustis albidis. Fries Obs. 2. p. 210 aut hic aut A. meta" 
chrous junior (prisco loco evanuit). Lcon. t. 59. f. 3. Lo- 
cis graminosis, nemorosis raro. Pumilus, irregularis, saepe 106 AOABICUS. 

excentricus, inodorus. Stipes vix unc. longus, lineam crassus, saepe 
curvatus, adscendens, demum compressus. Pileus 1 — l^^^ ^"^- 
latus, primo umbrinus, dein spadiceus, siccus in alutaceum tran- 
siens, omnino ut Ag. stipafns y quem colore refert. (r. v.) 

325. A. GYHANs inodorus, pileo subcarnoso, convexo-um- 
bilicato, laevi, glabro, hygropbano , ^ war^/we late infracto con- 
voluto; stipite cavo, tenaci, aequali, glahro; lamollis tennibus, 
confertis, albis, apiculo decurrcntibus. Ed. I. p. 79. Hypoph. 
gyrans Faul. t. 66 f. 3 nostro paullo major. In graminosis mon- 
tanis. Ab omnibus valde distat, Stipes 2 unc. longus, 1 — 2 
lin. crassus, albus. Pileus disco carnosulus, uncialis, udus hya- 
linus, siccus albus. Inodorus, ex Paul. venenatus. (v, v.) 

VI. Vebsiformes. Pileo tenui, e convexo difformi, te- 
naci, plus minus squamuloso aut furfuraceo; lamellis adnatis 
(non aut denticulo tantum decurrentibus), latis, crassiuscuUs , 
ut plurimum distantihus et albo-farinosis, — Color hygro- 
phanus. Stipes tenax, interdura cum velo. Cfr. Schaeff. t. 13 ^ 
A. hellum etc. Species omnes nobilissimae, utpote statura, 
forma et colore maxime variae. 

* Fileo squalente vel squdmuUs ohscuriorihus infuscato. 

326. A. DiPFORMis pileo submembranaceo, e convexo plano, 
subumbilicato , glahro, hygrophimo, udo siriato, sicco laevi, 
demum snbsquamuloso-rimoso; stipite cavo, aequali, glahrOy 
nitido; lamellis adnatis, distantibus, albidis. Pers. Sgn. p. 
462. Fries S. M. I. p. 170. Weinm. lioss. p. 86. Locis hu- 
midis in pinetis montanis. Facies praocedentis, colore pilei udi 
livido, sicci albido-nitido, sed versiformis ut JL. totra/«5. {v.v.) 

*A. STYGius pileo campanulato, umbilicato; lamellis a(f«ea;«5, 
ventricosis; stipite longo, gracili. In paludosis sphagnosis. 
Distinctum crederem, nisi adesset A. laccati prorsus analoga 
forma mycenoidea, palustris. (v. v.) 

327. A. INC0MTC8 pileo submembranaceo, e convexo-plano 
depresso, fihriUis nigris adglutinatis virgato rugusove-squa- 
muloso, viscido (sicco nitido); stipite cavo, aequali, fihriUoso- 
striatOy cinereo; lameUis ohtusc adnafis, subdistantibus , pal- 
lide cinereis. S. M. L p. 171. Locis humidis silvaticis , etiam 
autumno. Species nobilissima. Pileus vegetus vere viscosus, 
pellucide striatulus, olivaceo-niger, 1 — 2 unc. latus, primo cum 
umbonis rudimento. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2 lin. crassus, apice 
subincrassatus. Lamcllae antice latiorus. Fungus in Ohs. M. Clitocyhe. 107 

2, p. 212 est status vernalis, gracilior, pallidior cum subsp. 
stpgia prioris comparanda. (v, v.) 

328. A. NiGBOPDNCTATUs pileo subcarnoso, plano, umbili- 
cato, inaequali, farinoso, disco nigro-puncfato ; stipite cavo, 
tenaci, nigro-striato , basi Incrassato incurvo; lamellis adnatis, 
confertiSy pallescentibus , dein lutescenti-ardosiaceis. Secr. n. 
1046. In pinetis Helvetiae caespitosus. Elasticus, aridus, odore 
aroaro. Pileus ex aibido sordidns , subnitens, margine reflexo 
striatalo, saepe lobato. Non vidi, sed sq. peraffinis videtur; 
lamellis tenuibus confertis differt. 

329. A. PACHYPHYLLUs pileo subcarnoso, convexo-planiu- 
sculo, ftocculoso-squaniuloso j demum rimoso, disco depresso; 
stipite subfarcto, tenaci lamellisque adnatis, crassis, distantibus 
ktteis. Fries Obs. I. p. 78. Fr. Monogr. p. 139. Ic, t. 
60. /. 2. A. absinthiatus §. Lasch l. c. n. 120. In silvis 
raro, solitarius 1. caespitosus. Minor, uncialis 1. parum ultra, 
odore amaro. Pileus sordide lutescens 1. rufescens. Lamellae 
varie adnexae, subdecurrontes et interdum secedentes, omniuo ut 
in A. laccato. (v. v.) 

*A. ABsiUTHiATUs piloo subcamoso , furfuraceo-squamuloso, 
ochraceo-brunneo ; stipite subcavo, deorsum attenuato, fibroso- 
squamuloso; lamellis subdecurrentibus , latissimis, canis , palle- 
scentibus. Lasch l. c, n. 120. lu pinetis subgregarius. Aa 
praecedentem , quo minor, accedit ut A. amethystinus Pers. ad 
A. taccatum. (v, s.) 

330. A. KCTYPU8 pileo subcarnoso, explanato, demum de- 
presso revolutoque, hygrophano, fibrillis fuligineis adpressis 
subtiliter virgato, margine striatulo; stipite subcavo, elastico, 
fibrilloso; lamellis adnatis, subdistantibus , pallescentibus, demum 
rufo-mactilatis ^ albofarinosis. 8. M. I.p. 108. Icon. t. 59. f. 1. 
Berkl. Outl. p. 112, In pratis paludosis passim, subcaespito- 
SQS. Pileus melleus. Odor primo gratus aniseus, demum foe- 
tens. Habitus A. mellei ejnsque more albo-conissans. — A, 
stramineofuscus Secr. n. 811 differt tantum colore luteo, i. e. 
ut A, melleus lutescens a vulgari. (v. v.) 

331. A. BELLU8 pileo subcamoso, e convexo depresso, 
aureo, squamulis obscuriorihus adsperso; stipite farcto, ae- 
qoali, tenaci, rivuloso lamellisque adnatis, subdistantibus, venoso- 
cf»nnexis luteis , demum albofarinosis. Pers. Syn. p. 452. 8. 
M. I. p. 107. Alb. et Schw. p. 218. Berkl. Outl p. 113, 
Don Gonn. et Rab. Cfr. Secr. n. 269. In pinetis, vulgo ad 108 AGAR1CU8. 

ligna carie consnmta. Pileus luteus, interdnm rufescens et pal- 
lens, lamellis saepe ramosis et anastomosantibus. (v. v.) 

*• Pileo laeto, unicolore. 

332. A. LACCATU8 pileo subipembranaceo, e convexo ver- 
siformi, subumbilicato, adulto farinoso suhsqiiamnloso ^ hygro- 
phano; stipito farcto, aequali, tenaci, fibroso lamellisque adnatis, 
crassis, distanfibus , laete coloratiSy demum albo-pruinosis. Scop. ' 
p. 444. — Si/st. M. I. p. 106. Schaeff. t. 13. Bull. t. 570. 
f. 1. Grev. Scot. t. 249. Krontbh. t. 43. f. 17—20. 
Bussey I. t. 47. Batt. t. 18. G—L Ubique vulgatissima 
species, statura infinite ludens. Pileus primo et udus sublaevis, 
tenuium striatus. Varietates e colore, quas tamen omnes acu- 
tiores Mycologi conjunxerunt, constantiores : a) rufo-carnea, piieo 
sicco subochraceo. A. farinaceus Huds. Bolt. t. 64, Sow. i, 
208. Fl. Ban. t. 1249. A. rosellus Batsch f. 99 (et 100 
stipite fistuloso); b) lutea^ lamellis carneis. Buxb. C. IV. t. 
30. f. 1; c) pileo luteo-violaceo, sicco ochraceo, lamellis vio- 
laceis. A. impolitus Schum. Secr. n, 1026; d) obscure violacea, 
pileo sicco canescente. A. amethystinus Bolt. t. 63. Sow. 

t. 187. In glareosis viarum vix A. tortili major, valde defor- 
mis. (v. V.) 

333. A. sANDiciNus pileo submembranaceo , e convexo 
plano, umbilicato, difformi, laevi, hygrophano, demum griseo- 
farinaceOf margine fasciato; stipite cavo, inaequali, glabro la- 
mellisque adnatis, confertis, ventricosis, purpurascentibus , sub- 
nudis. S. M. I. p. 157. — Cfr. A. bacillaris (ad spec. unic); 
Pers. M. E. 3. p. 200. A. janthinus Secr. n. 1027. In sii- 
vis, praecipue pinetis. Rarius occurrunt specimina, statura valde 
diversa, quae peculiarem, praecedenti proximam ejusque modis va- 
riantem speciem exhibere videntu;'. Color obscurior. Lamellae 
tenuiores, saepe ramosao. (v. v.) 

334. A. ORUMATUs pileo submembranaceo, ex obtuse eam- 
panulato convexo, glabro, rimuloso-squamuloso , disco depresso; 
stipite subtiliter fistuloso, aequali , tenaci, glabriusculo , pallo- 
scente; lamollis late adnatis, distantibus, tenuibus, planis, aU 
bis, Scoj). p. 433. In sabulo profundissimo, Octobri (Sandlien 
ad Femsjo Smolandiae). Solitaris, valde tenax, inodorus. Stipes 
uncialis, 2 lin. crassus. Pileus flavus, 1 — IV^^nc. latus. Af- 
finis A. pachyphyllo. Optime convenit nomen et descriptio Sco- 
polii^ modo filamentosus loco rivuloso-squamosus dicitur. (r. v.) Collyhia. 109 

335. A. TORTiLis pileo membranaceo, e convexo-plano de- 
presso, striis obscurioribus distantibus radiato; stipite fistu- 
hsOy toiiOf fragili; lamellis adnatis, crassis, subdistantibus; 
carneo-roseis. Boli, t. 41. f. A, Secr. n. 1024. Locis um- 
brosis ad radices arborum, viarum margines, raro. Caespitosus, 
admodum pusillus, irregularis, pileo stipiteque subferrugineis. Num 
monslrosa progenies? Non vidi. 

VI. COLLYBIA. Stipes fistulosus, cariilaginexts vel me- 
dullatns, cute cartilaginea , radicans. Pileus leviter carnosus, 
nec sulcato-plicaius , nec cormgis, margine primo involuto. 
Lamellae [membranaceae , molles] liberae vel postice obtuse ad- 
nexae tantum. Ftingi in ligniSy foliis etc.y immo fungis 
epiphyti^ sed 6b radicem aaepe terrestres obvii, haud crispi- 
cantes nec aresceniei. 

A praecedentibus stipite cartilagineo et a Cliiocybis in- 
snper lamellarum insertione mox difi^rt haec tribus, jam acutius 
limitata, exclusis CoUybiis Marasmii generis. Hoc genus lamel- 
larum fabrica^ subsianiia subcoriacea, vegetatione lenta sub- 
persistente , post exsiccaiionem reviviscente acute, sed non sine 
acumine, discernitur. — Stipes in quibusdam v. c. A. plaiy- 
phyllo, pullo etc. mollior, sed vogetatione, loco et habitu a 
Tricholomatibus facile dignoscuntur. — Species nobilissimae 
affines separari vetant. 

A. Lamellae albae aut laete coloratae nec cinereae. 
Caro alba. 

I. Struepedes. Stipite valido, cavo L medulla spongiosa 
subdiscreta farcto, snlcato fibrillosove-striato. 

• Lamellis latis, subdisiantibus. 

336. A. RADicATUs pileo carnoso, tenui, convexo-plano , 
gibbo, rugosoy glutinoso; stipite farcto, procero, attenuato, ri- 
gido, glabro, demnm sulcato; lamellis adnexis, subsecedentibus , 
distantibus, albis. Eelhan. S. M. L p. 118, ubi syn. Sou\ 
i. 48. Grev. Scot. t. 217. Krombh. t. 72. f. 26, 27. 
Hussey. L i. 15. BerU. Outl. t. 5. f. 4. Kickx p. 145. 
Paul. t. 97 bis f. 5, 4. A. clypeatus Huds. A. phrygius 
Wallr. Cr. 4. p. 714. Circa bases truncorum ubique, vulgo 
spithamaeus, sed etiam parvus et tenuis, colore pilei mutabilis. 
[Alienns est A. longipes Scop. albus, in tenebris candelae in- 
star lucens, ut omnes subterranei; a me omissus, quia e sexcentis 
subterraneis a me visis ne unicus quidem non fuerit status per- 
sonatus heliogenorum.] (v. v.) 110 AOABICUS. 

337. A. LONOiPKS pileo carnoso, tenui, conico-expanso , 
umbonato, siccOf suhvelutino-villoso ; stipite farcto, procero, 
snrsum attenuato, villoso, demum sulcato, radice longa fnsi» 
formi; lamellis rotundatis, subdistantihus , albis. Bull, t, 232, 
Larb. t. 16. /. 1. Hussey I. t. 80. Berkl. Outl. p. 112. 
A. snbulatus Raddi in Hoc. Ital. A. pudens Fers. M. E. 3. 
p. 140. A. macrourus 2 Scop. A. costatus Wallr. Crypt. 
Gemfi. 4. p. 709. Batt. t. 20. f. A. In silvis umbrosis. 
Statura et color fuscescens ceterum praecedentis , ut ejus var. 
olim cum Scopolio et BuUiardo dixerim. Krambh. t. 1. f. 31. 
minor forma. (v. ic.) 

338. A. ELEYATUs piioo carnoso-membranaceo , tenaci, con- 
vexo-plano, subfibrilloso y albogriseo, nitente, umbone evane- 
scente, floccoso-squamuloso; stipite e farcto cavo, longo, striato, 
praemorso-radlcato ; lamellis sinuato-adnatis , dente decurrentibus , 
ventricosis , subdistantibus , e candido sordidis. Weinm. in Linn. 
X. p. 52. Ross. p. 662. A. sitaneus Ed. L p. 82. Ag. 
livescens Kichx p. 146 cum optima doscriptione. Ad ter- 
ram in silvis Petropoli, rara insignis species. Descripsi 1. c. 
ad Weinmanni specimina sicca, quac non possunt non ad A. 
elevatum FL Eoss. pertinere , licet descriptiones divergant. Has 
difficultates sustulit descriptio Kickxii. (v. s.) 

339. A. PLATYPHTLLUs pilco camoso-membranaceo, expla- 
nato, obtusOf udo, fibrilloso-virgato ; stipite fercto, aequali, 
molli, nudo, striato, pallido, radice praemorsa; lamellis trnn- 
cato-adnexis , distantibus, latissimis, albis. S. M, L p. 117. 
Weinm. JRoss. p. 66. Secr. n. 750. Faul. t 97. f. i, 2? 
Buxb. C. IV. t. 18. A. grammoc^pbalus Bull. t. 594 came 
alba ("rufa" in Secr. n. 753) meum bene refert, quo excluso 
dubius Pers. Syn. p. 362. Ad et juxta truncos Betulae, Fagi 
etc. jam praecox. Major, sed tenuis, fragilis. Pileus aquosns, 
e fusco cinereoque albicans. Certe CJusii Pern. gen. VIIL 
Sterb. t. 16. H. (v. v.) 

•A. RBPENs pileo carnosiore, depresso; stipite cavo, com- 
presso, apice pruinato, mycelio loriformi repente (quod Rhizo- 
morpba xylostroma Ach. in Vet. Ac. H. 1814. t. 9. f. 7 ^ 
me lecta archetypa). Fries Obs. I. p. 14. Icon. t. 61. Berkl. 
Ouil. p. 114. Secr. n. 751. Inter folia dejecta etc. (r. v.) 

340. A. SBMiTALis pileo carnoso-membranaceo, convexo- 
plano, obtuso, gldbro , u4o; stipite fibroso, farcto, fibrilloso- 
striato , praemorso , cute cartilagineo-membranacea ; lamellis Collyhia. 111 

obtuse annolato-adfixis (denticulo decurrente), distantibus, di- 
stinctis, albis, dein iacinque nigricantibus, S, M, L p. 117, 
Icon, i. 62. Biixh. Ceni. IV. t. 14 (major ex babitii bona). 
(Cfr. A. Buxbaumii snb Pratellis). Affinis videtur Secr. n. 759. 
In Smolandiae pinetis rarissime legi pusillum, stipite basi atte- 
nuato, Upsaliae vero freqnentem prorsus eundem , sed statura 
1—4 unc. pilei et stipitis, boc in majoribus basi incrassato. 
Snbcartilagineus^ sat tenax. Pileus nunc lividus albicansve, sic- 
CD8 isabellinus, nunc e fuligineo-livido albidus, margine patente 
demum striato. Caro alba. (t\ v.) 

341. A. LKrcoPHAEATUs pileo convexo-plano , obtuso, laevi, 
imentosOy canescente-griseo ; stipite farcto, aequali, striato, 
fibrillosoy basi birsuto; lamellis adnatis, sordide albidis. Karsien 
« Flor. Fenn. Noiis. IX. p. 336. In dumetis bumidis Fen- 
niae. Stipes 2^!^ unc. longus. Pileus 2^2 ""c. latus. Fractus 
caerulescit et demum nigrescit. Affinis videtur praecedenti. 

342. A. coNCOLOR ex albo argillaceusy pileo carnoso, ex 
umhoniformi expanso, laevigato, rarius squamoso ; stipite solido, 
aequali, glabro; lamellis adnexis, quaternatis, pallescentibns. 
Del. in Seyn. Monip. p. 143. Circa Monspelium Novembri, 
Decembri. Species videtur distincta, licet incomplete descripta, 
ex affinitate A. fusipedis. Vulneratus colorem haud mutat. Sa- 
por dein amaricans. 

343. A. LORiPBS caespitosus, fragilis, pileo carnoso, e 
convexo expanso, flexuoso, laxoyjiavo-rufescente, laevi, glabro; 
stipite subcavo, flexuoso, fibrilloso-striato , pallido; lamellis ro- 
tundato-liberis , latis, subconfertis, albido-sulphureis. Ed. L p. 
83, In truncis arborum frondosarum Scaniae raro, sed densis 
caespitibus insignis. Stipes mollior, 3 — 4 unc. longus, 3 — 4 
lin. crassus, rufescens, Pileus laxus, junior infractus, 3 — 4 
Qnc. latus, flavo-rufescens. (v. v.) 

344. A. TABisscENs caespitosus, tenax, pileo carnoso, pla- 
niusculo, fiilvo, disco saturatiore '^^uamM/o^o, margine involuto; 
stipite e farcto cavo, aequali, pallido, basi rufonigricante ; la- 
mellis decurrentibus (?), rufescentibus. Scop. p. 446. A. socialis 
Bec. Fl. fr. YL p. 48. Seyn. Monip. p. 142. Ad truncos 
Qoercus Ilicis. Ob lamellarum colorem ad Flammulas relatus; 
ex Delile sporae albae et ex Seynes A. contorto maxime affinis. 

345. A. FUsiPBs subcaespitosus , tenax, pileo carnoso, con- 
Texo-explanato , glabro, laevi rimosove, nmbone evanescente; 
stipite e &rcto cavo , tumido , sulcato, hasi fusiformi-radicato ; 112 AGABICUS. 

lamelUs annulato-adnexis , secedeniihuSf \3Liis, disinnilhns, Bull, 
t. 106, 516. f, 2, Sowerh. t. 129. Kromhh. t, 42. /. 9—11. 
Fl. Dan, t, 1607. Berkl Outl, t, 5. f. 5. Price f 85. 
Hoffm. Ic. Anal. t. 4, A. crassipes Schaeff, t, 87, 88, A. 
ilicinus Dec. Fl. fr, VI. p. 48. VaiU. Par. 66. n, 37. Ad 
tmncos praecipue Quercus ; vix in Suecia media. Pileus rufescenti- 
vaccinus, expallens quoque. Lamellae submaculatae. Troo notat 
yarietatem albidam, e qua fingerem hujus loci esse A, c^Tfp- 
tarum Letell. t. 611. Etiam graviores auctores (Weimnann , 
Kickx, Seynes) 2—3 ex hac regione distinguunt species, qnas 
mihi non contigit limitare, quare subjungam. (v. v.) 

*k, OEDBMATOPUs subcaespitosus , pileo e conico applanato, 
rufo-spadiceo stipiteque valido, ventricoso, fibrilloso pulveru- 
lentis (ut in A. cryptarum); lamellis pallidis. Schaeff, t. 259. 
A. fusiformis Btill. t, 76, Weinm. Boss, p, 71 eoque leste 
A. bulbosus Fall. Boss. I. t. 9. f 2. Lamellas decurrentes 
censeo abnormes. A. daucipos Bcrs, reccdit pileo squamuloso. 
Ad truncos. (v, ic) 

*A. coNTORTus caespitoso-connatus , pileo stipiteque tortuoso 
tenuiorihus; lamellis confertioribus , albis. Bull, t, 86. Weinm. 
p. 74. Kickx p. 147. — PauUt Ch. t. 50. Batt. t. 9. f. 
F. Ad truucos. Etiam hunc vidi pileo pulverulento. (v. v,) 

346. A. LANciPES rigidus, pileo carnoso, e convexo appla- 
nato, umbonato, radiato-rugoso , glabro, margine striato; sti- 
pite farcto, striato, doorsum fusiformi-attenuato lamellisque emar- 
ginato-adnexis , secedentibus, latis, crassis, distantibus, venoso- 
connexis carneis, immaculatis. Ed. I. p, 83. A. fusiformis 
Kromhh. t. 42. f 6 — 8 exacte staturam sistit, sed color alienus. 
Ad terram Sueciae mediae raro. Nobilis, major, colore totius 
carneo-pallido A. puri. MeduUa stipitis e fibris crispatis. Fi- 
guram citatam ad A. crassipedem ducit Seyues. Pigurae Paul- 
letii t. 48 f 49. f 2, ad A. crassipedem relatae, quoad colorem 
differunt ut A. fusiformis et lancipes ^ et hinc hos jungendos 
censeo. (v, v,) 

** Lamellis confertis , angustis. 

347. A. MAcuLATus pileo carnoso, compacto, convexo- 
plano, obtuso, laevi, glabro; stipite valido, ventricoso, striato, 
deorsum attenuato, praemorso-radicato ; lamellis liberis, confer- 
tissimis, linearibus, albis. Alh. et Schwein. p, 186. Fr. EL 
I p. p. 17. Secr. n, 792, Weinm, Boss. p. 72. Hussey 
II. t. 60. A. rubiginosos Schum. A. carnosus Soicerh. i. Collyhia. 113 

246, Inier ramenta pini et locis humidis pinetornm. Major, 
firmas, acidulus, albus, rufo-maculatus pileusque demum rufe- 
scens. (r. t\) 

*A. scoBzoNBRBUs minor, flavicans, stipite longo, radicato 
(saepe flexuoso); lameilis ilavidis. Batsch f. 14 nullum melius 
refert. Cum priore. Pileus interdum rore sericeo obductus. 

348. A. PBOLixus pileo carnoso, convexo-explanato, gib- 
bo9o, /ojro , ' laevi , glabro; stipite solido, valido, subaequali, 
praemorso , sulcato , tesiaceo ; lamellis liberis, confertis , integer- 
rimis, albis, immaculatis. FL Dan. 1. 1608. S. M. L p. 120. 
A. megaleus Fers. M. E. S. p. 170 (expallens). Inter ramenta 
lignea raro. Magnns, spithamaeus usque, stipite firmo saepe 
scrobiculato; pileo fragili, testaceo-ferrugineo, expallente. (v. v.) 

349. A. DiSTOBTUs pileo carnoso, convexo-expanso, laxo, 
oMuse umbonato, glabro, laevi, expallente; stipite subcavo, a 
basi ventricosa, tomentosa attemato, subtorto^ sulcato, pallido; 
lamellis leviter adnexis, subternatis, angustis, confertissimis, al- 
bis, dein rubiginoso-maculatis. Ld. I. p. 84. Icon. t. 63, 
f. 1. Berkl. et Br. n. 1205. Qml. p. 57. Ad truncos 
Pini gregarius. In pinetis montosis Sueciae copiose. Hunc in 
mentem habui, cum de formis inter A. fusipedem et butyra- 
ceum mediis locutus sum. A. fusipedi proximus, sed A. 
bHtyraceo simillimus; pileo lato, laxo, stipit-e tenuiore, fragili, 
torto, pallido lamellisque maculatis distinctissimus. (v. v.) 

350. A. BUTYRACKUs piloo carnoso, convexo-expanso , um- 
bonato, laevi, glabro, udo, expallente, carne albicante; stipite 
sobfarcto, cartilagineo-corticato , conico, siriato, obscure rufe- 
scente; lamellis subliberis, confertis, crenulatis, albis. Bull. 
t 572. S. M. L p. 121, ubi syn. Weinm. Boss. p. 73. 
Berkl. Outl. p. 115. Buxb. Cent. IV. t. 5. f. 1. Batt. t. 
16. C. — Vulgatissimus in silvis. Color pilei mollis valde 
mutabilis. Cfr. Fr. Obs. 2. p. 123. Secr. n. 658—662, 
iDclosis forsan subsqq. Kormaliter badio-rufns, sed vario modo 
pallescens: A. lejopus Pers. Ic. pict. t. 2. f 1 — 3 (minime 
i. asemus). Interdum totus stipes villosus: A. irichopus P. , 
Tulgo nudus: A. leucophyllus P. (v. v.) 

*k. AUBOBEUs pileo tenuiore, margine striato, came rufe- 
scwite; stipite cavo. A. leucophyllus Larbr. t. 12. f. 1. Secr. 
n. 664. In Europa australi. Yidetur diversus, sed non vidi. 

351. A. PHAEOPODius pileo carnoso, convexo-explanato , 
lievi, glabro, udo, umbone evanescente, came fuscescente ; sti- 

8 114 AGARICUS. 

pite farcto, cartilagineo-corticato , glabro, utrinque incrassatOy 
atrofusco; lamellis sabliberis, confertis, integerrimis , albis. 
Bull. t. 532. f, 2. S. M. L p. 122. Secr. n. 663. In 
silvis. Priori valde affinis. Pileus brnnneo-fascus , fere nigri- 
cans, non hygrophanus. (v. ic.) 

352. A. EPHiPPiUM pileo submembranaceo , convexo-plano, 
obtuso, discoideo, viscoso, ad medium striafo; stipite cavo, 
cartilagineo-glabro> striato, sursum attenuato, albo; lamellis ob- 
tuse adnatis, venoso-connexiSj subcrispis, candidis. Ed. I. p. 85. 
In silvis raro. E priorum foedere mediante Secr. n. 662, sed 
tenuior, rigens, fragilis, pileo non hygrophano, 2—3 nnc. lato, 
disco fasco, margine albicante. Stipes interdum compreBsus. (v. v.) 

353. A. ASEMus pileo carnoso, tenui, umbonato, hygro- 
phano, margine striato, carne aquosa inferne corneo-grisea: 
stipite fistuloso-cavo , fere aequali, striato, livido; lamellis 
liberis, confertis, linearibus, integerrimis, albidis. /S. 3f. /• 
p. 121. Weinm. Boss. p. 73. Inter folia decidua praecipue 
Fagi. Pileus lividus, siccus albicans, hinc formis pallentibas 
A. hutyracei accedens , sed tenuior, haud rufescens etc. (v. r.) 

354. A. STBiDULUS pileo carnoso, molli, convexo-explanato, 
laevi, udo^ hygrophano; stipite subfistuloso, cylindrico, stricto, 
rigido-fragili , fibrilloso-striato , lividofusco , basi incrassato , prae- 
morso; lameUis arcuato-adnexiSy confertis, candidis. Ed. I. p. 
65. Icon. t. 62. f. 2. Ad terram minime rarus, cum A. 
melaleuco forsan confusus. Stipes tennis, subcorneus. Pileus e 
nigricante 1. fuligineo expallens. Affinitas A. comei Weinm. 
Eoss. p. 639 mihi probabilis. (v. v.) 

355. A. puLLus pileo carnoso, tenui, campanulato-expanso, 
obtuso, laevi, glabro, hygrophano; stipite subcavo, torto, stria- 
tulo, molli, nudo lamellisque adnexis, latiusculis, transversim 
pellucido-striatis alhidis. Schaeff. t. 250 (modo solitarius). 
Ad truncos Betulae, vulgo caespitosus, nobilissimus , sed rarius 
in Smolandiae montanis lectus. Stipes praemorso-radicatus, fis- 
silis, cuticula molli polita, non discreta. Pileus fragilis, recens 
badio-purpureus , siccus fusco-pallidus. Exoletus albidus. Bolt. 
t. 15 huic proxima videtur. (v. v.) 

356. A. xTLOPHiLus pileo subcarnoso, campanulato, laxo, 
dein expanso, late gibbo, glabro; stipite cavo, aequali, snb- 
flexuoso, fibrilloso-striato , albido; lamellis adnatis, perangustis, 
confertissimis, albis. Weinm. in Linn. X.p.54. Fr.Monogr. 
JL p. 289. Icon. t. 63. f. 2. In Ulmis vetustis cariosls, viUgo Collyhia. 115 

cMflpitosus. Siipes 2—3 unc. loDgus^ 2— 3lin. crassas. Pileus 
explanaios, 3 — 4 unc. latus, albidus, disco fuscorufescens. (vv,) 

357. A. RAMosus candidus, pileo camoso, conyexo-expla- 
nato, obtnso depressove, laeyi stipiteque farcto^ subaequali, 
striatalo, radicato glabris; lamellis adnexis, secedentibus , con- 
fertis, integerrimis. Bull. t, 102 (nostro mtgor). 8. M. L p. 
95. Paul. Ch. t. 111. /. 3. A. umbilicatus Scop. Ad truncos 
Ulmi raro. Insignis, ut plurimum connato-caespitosus; stipes 
gradlis, adscendens. Pileus orbicularis, leviter expallens. (v. s.) 

358. A. STRCvosus albuSf pileo tenui, conyexo, irregulari, 
sabflexvoso , glabro, margine primo inflexo villoso; stipite cavo^ 
aeqiiali, ftexuoso, crispato-bullato-undulato striatoque; lamellis 
seoBdentibus , conf^tis , integerrimis. Ed. I. p. 86. QueL p. 
58. Cfr. Secr. n. 671^ sed variis notis videtur diversus. In 
pioetis locis humidis, umbrosis, muscosis Jul. — Nov. , sed nnico 
haetenus loco (occid. versus ad Enapabo pr. Femsjd) quottannis co- 
piose. Nulli mihi cognito rite afflnis, olidus. Stipes tenax, 
tortas, 2 — 3 unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus vix unc, udus 
lacteus, siccus candidus. (v. v.) 

359. A. OLOBULABis albus, pileo camosulo, globoso, disco 
demnm plano, subumbilicato^ glabro, margine rotundato-in- 
curvo; stipite e farcto fistuloso, striatulo, apice flocculoso, basi 
tomentoso; lamellis adnatis, confertis, latis. Weinm. in Linn. 
1835. p. 54. Boss. p. 663. In pratis muscosis Petropoli. 
Tenax, firmulus; pileus '/^ — ^ ^^^- latus, stipes 1—2 lin. 
crassuSi radicatus. 

n. Yestipedes. Stipite tenui, acquali, fistuloso aut medul- 
lato, laevi, velutinoy floccoso aut pruinoso. 

* LameUis latis, subdistantibus. 

360. A. VRLUTiPES pileo camoso, tenui, convexo-plano^ 
obtoso, glabro, viscoso; stipite farcto, velutino, badio-nigri- 
cmte, radicato; Jamellis adnexisy distantibus, lutescentibus. 
Curt. Lond. 4. t. 70. 8. M. L p. 119 ^ ubi syn. et varr. 
BolL t. 135. 8ow. t. 384. f. 3. Krombh. t. 44. f 6—9. 
k. anstriacus Tratt. Austr. t. 7. Batsch f. 112 (var.). Rickx 
p. 118 cnm var. Batt. t, 22 C. (duae in descr. commixtae). 
y«Igatu8 ad truncos Salicis, Fagi etc. Serotinus, per omnem 
hiemem persistens, subcaespitosus, vulgo adscendens, subexcen- 
tricos, pileo fulvo. (v. v.) 

361. A. LAXiPBS pileo camosulo, convexo-plano, obtuso, 
ghbro, tf(fo; stipite /arcto, rH/b-t^/M/fno,Iaxo,longissimo; lamelli^ 116 AGABICUS. 

secedenti-liberis, distantibiis, latis, ventricosis, lacteis. Ed, Lp. 
86, Qu6l Jur. 11. p, 330, t, 2. f. 2, Batt, t, 9, f, 5. 
Ad frustulaMignea. Stipes rigens. Pilens parvus, lacteus. Exi- 
mia species, iterum reperta a Qu£lbt , sed specimina mecum com- 
municata quam Battareana tenuiora. (v, s,) 

362. A. ,DBCLiNis pileo carnosulo, e conico campanulato, 
umbonato, udo, demum rimuloso; stipite floccoso-farcto , aeqnali, 
albo, apice flocculoso-pulverulenfo; lamellis vix adnexis, sob- 
distantibus , albo-pallidis , acie flocculoso-crenulatis. Weinm. 
Hoss, p, 660. In pinetis l)asi cohaerens, subcaespitosus , sed 
rarus. Pileus dilute fuscus, 1 — 2 unc, saepe fissus. Stipes 2 
unc. et uhra longus, 2 — 3 lin. crassus. Affinitas mihi, nt in- 
ventori, dubia. (v, s,) 

363. A. FLOCciPES pileo camosulo, e campanulato con- 
vexo, umbonato, laevi, expallente; stipite fistuloso, stricto, ra- 
dicato, pallido, squamulis floccosis, punctiformibus, nigris ex- 
asperato; lamellis adnexis, ventricosis, subdistantibus , crassis, 
albis. Ed, I. p. 87. Ad terram et truncos in fagetis seroti- 
nus, rarus. Habitus Mycenae 1. A. plexipedis^ pileo nigro-fn- 
ligineo livescente. (v, v.) 

364. A. TBOCHiLUs pileo camosulo , convexo , glabro , um- 
hilicato-dfpresso, discoideo, hyalino-striato ; stipite leviter fistu- 
loso , longo , rigido , supeme pulverulento , albo , inferne subtiliter 
tomentoso, nigrofusco, radice fibrillosa aucto; lamellis adnatis, 
distantibus, angustis^ integerrimis , albis. In humo silvarum 
gregarius : Lasch , e cujus ic. et descr. valde insignis , A. lnpu- 
letorum proximus. Tenax, insipidus, inodorus. Stipes 27« — * 
unc. longus, vix lin. excedens. Pileus uncialis usque, fuscus 1. fii- 
scopallidus, disco sublivente. Lamellae ob pileum depressom 
passim denticulo decurrentes. (v. s.) 

365. A. vEBTiBUois pileo caraosulo , tenaci , e campanulato 
expanso , radicato-rugoso , subpulverulenio , fuscocinereo ; sti- 
pite fistuloso, sericeo, basi strigoso; lamellis adnatis, subdistan- 
tibus, venoso-connexis , albo-lutescentibus. Cooke Brit, p. 57, 
A. undatus Berld. Engl, Fl, V. p, 51, Outl, p, 117. Ad 
radices emortuas filicum. Pileus unciam latus, stipes 2 — 2V3 
unc. longus, filiformis. 

366. A. 8TIPITABIU8 pileo carnosulo, convexo-plano, triw- 
bilicatOf velutino-sqmmuloso fuscove-fibrilloso ; stipite e fiuxto 
fistuloso, tenaci, spadiceo, hirto-fibrilloso ; lamellis secedente- 
liberis^ ventricosis, subdistantibus , albis. & Jlf. I. p. 136. Cottybia. 117 

Lasdk n. 159. Secr. n. 740. Eussey L t. 68. Kickx p. 
149. A. scabellus Alh. et Schw. U 9. /. 6, non S. M. A. 
ouiticinalis BtUl. t. 522. f. 2 (var. insignis, non With., Sow., 
Sw. etc.). Ad stipites, radices graminnm gregatim; copiose in 
regionibos campestribus nt Landae, Lincopiae, Upsaliae, num- 
qaam in montanis et ailvaticis. Valde insignis, parvus, pileo 
albido, saepe discoideo, habitu Marasmii, y. c. per/orantis. 

(v. V.) 

367. A. 80B0LBW8KU pilco submembranaceo , hemisphae- 
rioo. obtuse umbonato, albo-puherulento ; stipite fistuloso^ tenui, 
obsolete fuscescente^ nitido, albojibrilloso gXahroyQ ; lamellis li- 
beris, Tentricosis, snbdistantibus , candidis. Weinm. Boss. p. 
98. In terra turfosa Petropoli, raro. Solitarius; stipes tenuis, 
tenax, 1 — 2V2 unc. longus; pileus fragilis, e candido dilute in- 
camatos. (v. s.) 

t A. ALUiivus albus^ pileo snbmembranaceo , e globoso cam- 
panulato expansoque, glabro, striato; stipite e basi incrassata 
subulato, deorsum piloso-pubescente ; lamellis adnatis, latis, 
distantibus. A. parasiticus Schum. p. 308. A. tuberosus var. 
Fr, Fl. Ban. t. 2022. f. 1. A. alumnus Bolt. t. 155 hunc 
potioB quam A. tuberosum sistit, sed lam. liberis ab utroque 
diflert. In fungis putridis. Minimus, stipite V2 ^^^* ^<>"£»^» 
pileo 2 lin. lato. Non vidi, sed notae ab A. tuberoso evidentes. 

** Lamellis perangustis, confertissimis. 

368. A. HABiOLOBUM pileo camosulo, e campanulato he- 
misphaerico, plano depressove, glabro; stipite fistuloso, sursum 
attenuafo, rufescente, lanato-hirsuto ; lamellis adnexo-Iiberis , 
sobconfertis , angustis, albo-pallescentibus. Dec. Fl. fr. IL p. 
182. — Bull. t. 585. f 2. S. M. I. p. 125. A. sagarum 
Secr, n. 735. Inter folia Fagi gregarius, subcaespitosus. Nu- 
penis etiam in Suecia lectus. Olidus. Pileus albido alutaceus, 
nargine striatnlo. (v. v.) 

369. A. CONPLUEN8 pileo carnosnlo, convexo-explanato , 
obtoso, fiaccido, glabro, hygrophano; stipite fistuloso, subcom- 
presso, rufOy villo albo undique puherulento ; lamellis remoto 
liberis, linearibns, confertissimis , albidis. Pers. Syn. p. 368. 
Ic. pict. t. 5. f 1. S. M. I. p. 123. Weinm, Boss. p. 74. 
H. Bat.it. 1083. Saund. et Smiih t. 30. Buxb. C. IV. 
t 20. — JBatsch f 104 var. In silvis ubique. Floccoso-cohae- 
renB, ndns rufescens, siccus albus. — Simillimi ex externa 
fide varii Marasmii, (v. v.) ^T 118 AaARICUS. 

370. A. iNGRATUS pileo caroosulo, e globoso campannlato, 
convexo, umbonato, laevi; stipite fistaloso, longo, forto, stdh 
compresso, sursum cUbo-puherulento j deorsum aequcUi, um- 
brino; lamellis liberis, Hnearibus, confertis, pallidis. Schum, 
p. 304. S. M. L p. 123. Icon. t. 64. f. 1. Berkl. Outi. 
p. 117. Queh p. 305. In pinetis. Priori valde cognatus, 
major, odore subingrato, colore subfhsco-alutaceo. Vidi tantum 
semel formam inter hunc et sq. amphibolam, longe minorem. 
(v. V.) 

371. A. LUPULETORUM piloo camosulo , e convexo plano 
depressove, laevi, glabro; stipite fistuloso, arHiizo, sursum albo, 
squamuloso-pulverulento, deorsum brunnescente ^ attenuato, gla- 
bro; lamellis adnatis, confertis, albis, pallescentibus. Weinm. 
Sgll. 11. p. 88. KicJcx p. 149. A. dryophilus y. Weinm. 
Boss. p. 76. — Batt. t. 28. f. X. quoad ic. optime. In lu- 
puletis etc. Livido-pallescens 1. dilute alutaceus, pileo circiter 
unc, stipite 1 — V/^ lin. longo, non compresso, basi 1, apice 
2 lin. crasso. Lamellae leviter ventricosae. (v. s.) 

372. A. ORBicuLARis pileo carnosulo> explanato, umbonato, 
disco papillis minutis viscosis nigricante; stipite farcto (?). 
rufescente , apice incrassato , albo-farinoso ; lamellis adnexis , cod- 
fertis, latiasculis, albicantibus. Secr. n. 648. Sparsim inter 
muscos in pinetis Helvetiae raro. Statura praecedentis. Pileus 
fuscus. Non vidi. 

373. A. MTOsuRus pileo carnosulo, orbiculari, planiusculo, 
subobtuso, laevi, glabro; stipite subtiliter fistnloso, aequali, ru- 
fescente, apice albo-pulverulento , radice elongata glabra; la" 
mellis liberis, linearibus, confertissimis, albis. S. M. L p. 
132, Icon. f. 65. f. 4. Wahl Suec. n. 1094. Secr. n. 
653* Frequens in pinetis montosis. Pileus rufus 1. rufofuscus, 
vix unc, sed exstat var. minor, tota albo-pallescens , pileosub- 
umbonato, ex habitu Batsch f. 95, ut citat Secr. , sed pileo 
sericeo, lamellis adnatis admodum diversa. (v. v.) 

374. A. coNiGENUs pileo carnosulo, planiusculo, inaequali, 
subumhonato, glabro; stipite subtiliter fistuloso, tenaci, pulve- 
rulento, pallescente, radice strigoso-fibrillosa; lamellis liberis, 
linearibus, confertissimis , pallescentibus. Pers. Sgn. p. 388. 
S, M. I. p. 132. Icon. t. 67. f. 3. Weinm. Boss. p. 76. 
Buxb. Cent. I. t. 57. f. 2 (optima). — In pinetis , ad conos etc. 
Parvus, variabilis. Pileus e testaceo- gilvove-livido expallens; 
lamellae ex albo concolores. — Yar. primitus pallens^ immo Collybia. 119 

Mus^ ininor. Alb, ei Schw. — Yslt, porcina sordide lutescens, 
pOeo striatnlo, stipite elongato, filiformi. S. M. (v. v.) 

375. A. ciBRHATUs pileo carnosalo, plano, sericello, de- 
wrnm umbiUcato; stipite subfistnloso, flexuoso, aequali, pallido, 
pulvemlento, radice torta, fibrillosa; lamellis adnatis , conferii8f 
angustis, albis. Schum. n. 1773. Berkl. Ouil. p. 117. Fr. 
Ic. U 68. /. 1. A. tuberosus cirrhatus Pers. Syn. p. 374. Secr. 
n. 742. A. ocellatus b. S. M. — Weinm. Ross. p. 99. 
Baisch f. 95 (certe, licet radix glabra picta). Inter folia, quis- 
quilias, fnngos pntridos etc. frequens. Parvus, tenax, albus, sub- 
rafescens. (v. v.) 

376. A. TDBBROsus albus, pileo carnosulo, convexo-ex- 
paoso, unibonatOy glahratOj laevi; stipite fistuloso, obsolete 
pQlremlenti^ , radice glabra tuhere scleroiioideo subrufescente 
insiiitio; lamellis adnatis, confertis, tenuibus^ albis. Bull. t. 
256. S. M. I. p. 133, nbi syn. Fl. Ban. t. 1613. Grev. 
Scot. t. 23. Quel. t. 3. f. 5. Weinm. l. c. Batsch f 93. 
In Agaricis putridis frequens. Minimus, pileo 2 — 3 lin. lato, 
stipite vero saepe elongato, interdura prolifero. (v. v.) 

377. A. RAOEMOsus pileo submembranaceo , convexo, pa- 
pUlaio, griseo-subiomenioso ; sWipite suhhrcto , pilis simplicibus 
capiitUiferis racemoso, basi scleroiioidea nigra; lamellis ad- 
natis, confertis, albis. Fers. Disp. t, 3. f 8. (Neesf 190). 
S. M. l. c. Sow. t. 287. Berkl. Ouil. p. 118. KicJcx 
n. 149. A. globulifer Brond. Cr. Ag. t. 6. f 6, 7. In 
Agiricis pntridis rarissimns, mihi bis modo obvius. Statura 
prioris, colore griseo et stipite capitulis SUlbum aemulantibus 
regulanter obsito paradoxus, potius monstrosa progenies. (v. v.) 

m. Labvipedes. Stipite tenui, aequali, fistuloso, nudo, 
glabro (basi neglecta) nec conspicue striato (sub lente vero 
A. dryophili etc. striatulo). 

* Lamellis latis, laxis, vulgo plus minus disianiibus. 

378. A. coLLiNUs pileo carnosulo, campanulato-expanso, 
nmbonato, glabro; stipite fistuloso, aequali, praemorso, nudo, 
laeviy pallescente; lamellis liberis, ventricosis, laxis, albis, pal- 
lescentibus. Scop. Carn. p. 132. S. M. I. p. 124. Schaeff. 
t. 220. Fl. Dan. i. 1609. Berkl ei Br. n. 1206. A. 
amndinaceus Bull. t. 403. f 1. \Paul. t. 104. f 7—9 ex 
Secr, n. 796, sed minus bonae]. In clivis graminosis gregarius, 
Serotinns, rigens, habitu Mycenae, sed margo primo incurvus. 
Pileus irrigatus subviscidus, striatulus, siccus nitens. Color pal- 
lens. (v, V.) 120 AOABICITS. 

379. A. VBNTEicosus pileo caniosulo, campanulato-convexo, 
umbonato, glabro; stipito fistuloso, laovi, nudo, rufescente, b(i8i 
venirkoso^ radicaio; lamellis arcuato-adfixis , ventricosis, laxis, 
subconfertis , undulatis, rufescentibus. BulL t 411. /. 1, non 
Scbum. In silvis Europae australis frondosis raro. A. dryophilo 
affinis, sed latior, laxior, pileo alutaceo 1. isabellino. — Var. 
albiis: Bull. 1. c. f. B. Non vidi, 

380. A. lANTHOPUs pileo carnosulo, convexo-expanso, suh* 
umbonatOy glabro stipiteque fistuloso, aequali, luieo laevibus, 
basi aequali strigoso-radicata ; lamellis truncato-liberis , latis, 
laxis, tenuibus, confertis, albidis. S. Jtf. I. p, fJ24. Weinm, 
Boss, p, 75, — Baisch /. J209 (var. stipite fulvenfe). Sparsus 
in pinetis, etiam ad truncos rarus. Teuax, pileo alutaceo-ex- 
pallente. A. dryophilo affinis, sed ab ejus communi, expallente 
forma (Secr. n. 734) diversus nmbone, lamellis latis laxis, sti- 
pitis basi. (v. v.) 

381. A. NiTELLiNUs pilco camosulo , e convexo explanato, 
laevi, subfulvo, nitido^ hygrophano; stipite subtilitor fistuloso, 
aequali, rigido, glabro, fulvo\ lamellis adnatis, tenuibus, sub- 
confertis, albo-pallescentibus. 'Ed, I, p, 80. Monogr. L p. 
142, Icon. t. 65. f. 1, 2. Ad margines viarum graminosos in 
pinetis. Statnra varia, color e rufo fulvus, sicci stipitis lu- 
teus, pilei alutaceus. (v. v,) 

382. A. succiNEUs pileo subcarnoso, convexo-expanso, de- 
mum suhdepresso, laevi stipiteque fistuloso, arrhizo, rufo-pallido 
(etiam basi) glaberrimis; lamellis obtuse adnexis, latis, cras- 
siuscuHs, serrulatis, subdistantibus, albidis. — Ed, I. p. 91. 
Icon. i. 65. f. 3, Schaeff, t. 45 terrestris pictus. (alius in 
Indice locus e syn.). Locis graminosis ad vias rarus, sed gre- 
garius. Stipes 1 — 2 unc. longus, 1 — 2 lin. crassus, breviorum 
basi attenuata. Pileus uncialis, rufofuscus brunneusve, expallens , 
roargine facile fissus. Non Secr. n. 738, sed n. 650 in hujos 
formam saltim quadrat. (v. v.) 

383. A. NUUMULABius pileo carnosulo, planiusculo, circa 
umhonem ohsoletum depresso, laevi, pallido; stipite e farcto 
cavo, glabro, pallido, apice incrassato; lamellis liberis, subdi- 
stantibus, albis. Ed. I, p, 91, Am. nummularia Lamarh. 
Bull, t, 56. A. gratiosus Lasch n, 141. Inter folia, stipnlas 
etc. Europae australis (Baii, t. 22 A.), Pulcher, aridus, al- 
bopallescens , luteo et rubello passim variegatus. Pileus ly^ onc. 
etultra; stipes 1 V2 ^nc. longus. Qir, Secr.n.745, (v.ic.et sicc.) Collphia. 121 

384. A. E8CULENTUS plleo carnosulo, planiuscalo, obtuso 
stipiteqne obsolete fisiuloso, aeqnali, tenaci, stricto, radicato 
gkherrimis, argillaceis; lamellis adnatis, laxis, albidis. Wtdf, in 
Jacq, Coll 11. t 14, /. 4. . S. M. L p. 131. TratU Essh. 
Schw. t. F. Lenz. /. 18. A. perpendicularis Bull. t. 422. /. 2, 
A. claTus Brig. Neap. t. 5. /. 4. VaiU. t. 11. / 46—18. 
[Jbique in pinetis primo vere. Parvus, gregarius, sed semper 
discretus. Toto coelo diversus ab A. dryophilo^ parum ab A. 
ienaceUo. Tubulus stipitis ut in A. Myosuro (analogo) an- 
gostissimns. Variat pileo fuscescente; A. dubius P. — Secr. n. 
729 videtur status morbosus. (v. r.) 

385. A. TBNACELLUs pileo carnosulo, planiusculo, subum- 
bonato, laevi, glabro; stipite anguste fistuloso, tenaci, nndo, 
fulvente, radice strigosa; lamelHs emarginato-adnexis , latis, 
laxis, subdistantibus , niveis. Pers. Syn. p. 387. Ic. pict. t. 
1. f. 5, 4. S. M. I. p. 131. Weinm. Ross. p. 98. Bcrhl. 
Ouil p. 118. KicJcx p. 150. A. griseus Schaeff. t. 236 
(minor). In silvis ctc. frequens, in biemem usque persistens. 
Pileus fusco-expallens , livens. (v. v.) 

•A. STOLONIFEB pilco camosulo , planiusculo, obtuso (sub- 
depresso), glabro, margine striatulo; stipite fistuloso, aequali, 
glabro, fuscescenie^ radice repente, suhstolonifera (parce fi- 
brillosa); lamellis rotundaio-adntxis ^ ventricosis, subdistantibus , 
albidis. Jungh. Linn. 1830. p. 396. A. longicaudus Schum. 
A. teiiacelli var. Fries in Fl. Dan. t. 2021. f. 2. Inter 
folia pinea, vere et autumno, non raro. Pileus fuscus expal- 
lens. Badix saepe simplex, sed repens. (v. v.) 

386. A. PLUMiPEs pileo carnosulo , e campanulato expanso, 
sobumbonato, snbtiliter innato-fihrilloso , fusco-livido , nitente; 
stipite fistuloso, tenaci, laevi, glabrOy albo, basi fibrilloso-stri- 
goso; lamellis emarginato-adnexis , latis, subdistantibus , albis. 
Kalchhr. Icon. t. 6. f. 3. Ad conos Pini Scepusiae. Mycelium 
ad basin stipitis IV2 ^^^- ^ongi omnino peculiare, fibrilloso- 
pinnatum. Pilens nncialis, margine dilutior, crenulatus. Ha- 
bitas omnino A. conigeni , pro quo babui , sed diifert stipite 
glabro, pileo crenato, virgato, lamellis latis. (v. ic.) 

387. A. PLANiPES caespitosus, pileo carnosulo, orbiculari, 
convexo-plano , laevi, subviscoso, spadiceo^ margine crenato, 
dilutiore; stipite fistnloso, radicato, concolore; lamellis liberis, 
ventricosis. albidis. Inter muscos in silvis Neapoli. Brign. t. 
^6. f 3, 4. Pileus 4—6 lin. latus. Stipes compressus. Pileo 
viscoeo et lamellis liberis bene distinctus. (v. ic.) 122 A0ARICU8. 

388. A. oussoNEi pileo earnosulo, convexo^ subuinbonato, 
striatulOj lateritio, roargine sordide luteo; stipite bifistuloso, 
compresso, ochraceo, zona coccinea insigni; lamellis adnatis, 
latis, ventricosis, coceineis. Imenga Sicil, p. 6, t, 1. f, 2, 
In agro Palermitano. Affinitas omnino latet. Ex inventore inter 
Collybias recepi, sed habitus potius Tricholomatis pnsilli. Stipes 
1 unc. longus, fere 2 lin. crassus. Lamellae ex icone roseae. 
(v. ic.) 

** Lamellis angustis, confertis. 

389. A. ACBBVATUs caespitosus, pileo carnosulo , convexo- 
explanato , demum umbonato , glabro , hygrophano , margine stri- 
atulo; stipite fistuloso, aequali, nudo, rufo, basi radicato tomen- 
toso ; lamellis liberis, linearibus , confertissimis, albido-incamatis. 
S. M. I. p. 122. Icon. t. 64. f. 2. Berkl. Outl. p. 119. 
A. erytropus y. Alb. et Schw. A. contortus Secr. n. 736y 
non Bull. In pinetis montosis et borealibus ad basin truncorum 
abunde. Proximus A. confiuenti^ similis Marasmio erythropodi; 
stipes vero extus intusque glaber. Pileus udus incamatus, 
siccus albidus. — A. repens Bull. t. 90 similis, sed alienus, 
ex ipso sq. monstrum, funiculari affine. (v. v.) 

390. A. DBTOPHiLUs pileo carnosulo, planiusculo, obtuso^ 
stibdepresso f laevi, glabro, expallente; stipite eximie fistaloso, 
glabro, rufescente aut lutescente; lamellis sinuato-adnexis (den- 
ticulo subdecurrentibus), subliberis, confertis, angustis, albis palle- 
scentibusve. Bull. t. 434 (optime). S. M. L p. 124, ubi 
syn. El. p. 18. Sowerb. t. 127. Berhl. Outl. p. 119. 
Kickx p. 150. Seyn. Montp. p. 144. — Schaeff. f. 45. 
A vere in serum autumnum vulgatissimus in omni silva , protea 
indole fallacissimus. Pileus badio-rufus, lutescens, argillaceus, 
albus. Stipes nunc aequalis strictus, nunc basi inflatus (Fl. 
Dan. t. 2019. f. 2)^ nunc laxus, decumbens, tortuosus (var. fu- 
nicularis S. M.). Lamellae variant luteae et alutaceo-cinnamomeae. 
(Fl. Ban. l. c. f. 1. Secr. n. 732). — Plures facile latent 
species, sed notae parum evidentes. Yarias separat Secretan, 
sed heterogpnae immixtae. Secr. n. 734 (pileo albo, stipite 
luteo) in pinetis vulgatissima forma aestivalis. (v. v.) 

391. A. AQUOsus pileo carnosulo, planiusculo, obtoso, 
glabro, hygrophanOj margine striato; stipite fistuloso, nudo, 
rufo-fulvente, basi fibrilloso; lamellis rotundato-liberis , confer- 
tis, angustis, strictis, albis pallidisve. Bull. t. 12. S. M. 
L p. 125. Icon. t. 66. f. 2. Sommerf. Lapp. p. 284. Collyhia. 123 

Seer. n. 737, Inier mnscos humidos. Pilens isuiuosus, ex 
ochraceo testaceove albicans. (v, v.) 

392. A. EiTUBEBANs piloo camosulo , convexo-expanso, 
wtibonaio, subimmutabili , margine subinflexo sttpiteque fistuloso, 
tenai, aequali, stricto, radicaio glabris, laevibus; lamellis subli- 
beris, confertis, angustis, albis. Ed, L p. 93. Icon. i. 67. 
/. 1. Bulla extuberans Baii. t 28. f. 1 (''vere et autumno"). 
A. melleus jSerr. n. 738. A. ocior Pers.Myc.Eur. 3.p. 151. 
Ad terram et truncos vere iterumque autumno. Tenax, eumor- 
phus, gregarius 1. subcaespitosus. Pileus rufofuscus, badio-pur- 
pttreos etc., irrigatns subviscidus. — Secr. n. 730 j apud nos 
baod rarns, medins intcr hunc et A. dryophiJum, pileo convexo, 
sed non umbonato. (v. v.) 

393. A. ExscuLPTUs pileo camosulo, tenaci, convexo-ex- 
panso, tmhilicaiOy immuiahili stipiteque fistuloso, tenui, in- 
curvo, brevi glabris; ^ne^Z/»^ subliberis (denticulo decurrentibus), 
arcuatis, confertissimis , angustis, sulphureis. Ed. I. p. 93. 
leon. i. 66. f. 3. Berkl. Ouil. p. 119. Ad ligna vetusta Quercus 
gr^rius, at rarior. Ab A. dryophilo separatus ob tenacitatem, 
colorem totius snlphureum, pileo saturatiore. (v. v.) 

394. A. MACiLENTUs plleo carnosulo, planiusculo, obtuso, 
laevi, glaln^o; stipite suhiiliier Jisiuloso, tenaci, nudo, radicato 
lamellisque secedente-Iiberis , confertis, linearihus luieis. S. 
M. I. p. 131. Icon. i. 66. f. 1. Weinm. Boss. p. 77. In 
pioetis montosis Europae borealis raro. Elegans, statura A. My- 
Mi»'i, colore A. cerini. (v. v.) 

395. A. CLAVU8 pileo carnosulo, planiusculo, ohiuso, laevi; 
stipite farciOy ienui, glahro^ stricto lamellisque adnexo-sece- 
dentibus,* liberis, confertis albis. Linn. Fl. Suec. n. 1212. 
- Bull. i. 148 A^C, 569. Fr. %si. Myc. L p. 134. 
Wdhl. Suec. — Weinm. Ross. p. 100. Cooke Brii. p. 60. 
Kickc Belff. p. 150. Quil p. 63. Paul. i. 97. f. 3. Vaill. 
Tur. t 11. f. 19 — 20. Ad stipites etc. raro. Pnmilus, pileo 
2 — 4 lin. lato, colore aurantio-rubente micans. Omnino differt 
A. acicula s. coccineus Scop. (v. v.) 

396. A. ocELLATUB pilco camosulo, planiusculo, laevi, 
disco depressOf ohscuriore, umhonaio; stipite subtiliter fistuloso, 
filiformi, ylahro, albido-fnscescente, basi radicato, fibrilloso; la- 
meliis adnexo-secedentibus , confertis, albis. Fries Ohs. I. p. 
83. 8. M. l. c. (excluso A. cirrhato). Secr. n. 743 bene. — 124 AGABICUS. 

Bull. t. 569. f. 1. H — P. Berll. Outl. p. 120. Kichx 
p. 151. Qidl. p. 217. k. Gflldenstedtii Weinm. Ross. p. 98. 
Locis graminosis in silvis^ ad vias rarns, sed valde insignis. 
Similis, sed non affinis A. cirrhato. Pileus Y^ ^^^- nsque latus, 
disco fusco, flavido etc, margine passim crenulato. (v. v.) 

397. A. FLORiDULUS pileo submembranaceo , e campanulato- 
convexo- umbonatoque expanso, obtuso, striatulo; stipite subti- 
liter fistuloso, laevi, nudo, pellucido, albo; lamellis adnato-sece- 
dentibus, confertis, roseo-pallidis. Ed. I. p. 94. Mycem 
Secr. n. 950 h. loci videtur. Locis similibus in pinetis rarus, 
elegantissimus. Stipes strictus, l^/, unc. lougus. Pileus primo 
3 — 4 lin. latus, dilute carneus, deiu 5^ — 8 lin., expallens, 
margine incurvo, ut certe non Mycena. (v. v.) 

398. A. MiCHELiANUs candidus ^ pileo submembranaceo , 
convexo-plano , obtusoj margine striatulo; stipite farcto, tenui, 
stricto, glabro, basi subincrassato ; lamellis adnexis, confertis, 
angustis. Fries Obs. II. p. 146. Icon. t. 68. f. 2. Quel. 
p, 217. — A. leucostigma Brig. Neap. t 18. f. 1? Mich. 
Gen. t. 74. f 3. Bolt. t. 4. f. 2 aequo jure ad n. 261 ci- 
tatur. — Secr. n. 747 a. (b. diflferentias ab -4. cirrhato saepe 
epipbyllo non video). A. epichizus Pers. M. E. sub A. geo- 
phyllo. In radicibus graminum emortuis seriatim sed raro. Sti- 
pes uncialis, pileus V2 unc. , firmulus. (v. v.) 

399. A. MUscioRNUs candiduSf pileo submembranaceo, con- 
vexo-plano, obtuso, laevi; stipite farcto, setaceo, flaccido, 
flexuoso, aequali, glabro; lamellis adnatis, subconfertis , iineari- 
bus. Schum. p. 307. — Syst. M. I. p. 145. Fl. Dan. t. 2023. 
f 1. Secr. n. 957. Weinm. Ross. p. 108. Mich. t. 73. f. 4. 
Inter muscos, ad bases truncorum. Stipes uncialis. Pileus 1 — 2 
lin. latus. {v. v.) 

400. A. LUDius candidus, pileo membranaceo, tenacello, 
subumbonato^ e convexo-plano ^ revoluto, undulato-difformi lo- 
batoque, laevi; stipite fistuloso, capillari, flexnoso, nudo, radice 
repente^ ramosa, fibrillosa ; lamellis attenuato-adnexis , linearibns, 
subdistantibus. Ed. I. p. 94. Icon. t. 68. f 4. — Pers. 
M. E. 3. n. 475j si definiendus, hic junior. Inter ramenta pinea 
in hortis Upsaliae locis humidis valde gregarius et caespitosus. 
Siccus riget, sublutescit. E mycelio copioso surgit stipes unc. 
et ultra, demnm compressus. Pileus 2 — 5 lin. latus, margine 
involuiOj saepe excentricus, forma maxirae ludens. (v. v.) Collyhia. 125 

B. Lamellcie cinerascenies, Hygrrophanae. 

IV. Tephkophanak. Color fuscus, cinerascens. — Affines 
ultimis Tricholomatibus et Clitocjbis, sed stipes cartilagineus. 

• Lamellis eonfertis, subangustis. • Primi quatuor olentes. 

401. A. EANCiDus graveolens, pileo carnosulo, e convexo 
plano, umbonato, laevi, tenaci, rore albido sericello; stipite 
fistuloso, stricto, rigido, exiniie radicato^ glabro lamellisque 
liberis, confertis, angustis cinereis. S. M, L p, 141, Icon. 
t. 69. f. 1. Kalchhr. t. 6. f. 4. Hoffm. Ic. t. 12. f. 2. 
Seer. n. 656. Weinm. Boss. p. 104. Wirfgen in Fl. 1835. 
n. 312. In pinetis, vulgo ad terram, sed etiam in silvis fron- 
dosis ad truncos, haud raro. Etiam Upsaliae. Nobilis, sero- 
tiDQs, odore farinae recentis subrancidus. Pileus plumbeo-niger, 
?ix expallens, nitidus, epidermide diu irrigua viscida. Yarr. 
plnres, etiam pileo bullato, undulato. (r. v.) 

A. PUTiDus n. 223, inter hunc et sq. quasi medius, sti- 
pitis fabrica diversissimus , omnino est A. nitens Secr. n. 554. 
B. C, a vero A. nifente (Pers. M. £. 3. p. 214) distinctissimus. 

402. A. coBACiNus graveolens, pileo carnosulo, convexo- 
expanso, subdifformi, laevi, nudo, hygrophano; stipite caro, 
rigidOy arrhieo^ subcompresso , sursum albo-farinoso-squamuloso ; 
lamellis adnexis, secedentibus, vix rtm/er/i^, latiusculis, albido- 
griseis. Ed. I. p. 95. Icon. t. 69. f. 2. Berkl. et Br. n. 
1207: Locis graminosis silvarum. Odor prioris. Stipes eximie 
carHlagineus , tenax, IV2 ^^^' latus, 2 lin. l. compressus 4 lin. 
erassns, exoletus fragilis. Pileus fuscus, dein griseus, non se- 
ricellns, IV2 ^c* ^^ ^ltra latus, circa margines subrugosus, 
came alba scissili. Lamellae demum venis connexae. — Secr. 
n. 657 y medius quasi inter hunc et sq., e loco epiphjllo in 
fagetis, ubi neutrum vidi, mutatus videtur. (v. v.) 

403. A. ozEs graveolens, pileo camosulo^ campanulato, 
explanato, nmbonato, nudo, glai>ro, hygrophano, margine siri- 
aio; stipite e medullato fistuloso, striatulo, gracili, fragili, 
sobflexuoso , apice farinaceo ; lamellis adfixis , confertis , e cinereo 
olivaceo-fuligineis. Ed. I. p. 95. Supra acus Pini silvestris 
Smolandiae, serotinus. Odor prioris. Pilens unc. et ultra latns, 
ndus cinereo*fnscus, siccus fusco-argillaceo-pallens, laevis. Stipes 
27, — 4 unc. longns, lineam crassus, concolor, basi subattennatus. 
Toto formae typo lamellisque neutiquam in coni fundo atte- 
nuato-insertis differt n. 223. (v. v.) 126 AOABICUS. 

404. A. MBPHiTicus graveolens, pileo carnosulo, conveio- 
planOy subumbonato , laevi, adpresse innato-sericeo ; stipiie fi- 
liformi, ohsoUte fistuloso^ tenaci^ cinereo^ floccis albis prui- 
nato-velutino , basi mycelio albo-lanato; lamellis obtuse adfixis, 
secedentibuSy confertis, albidis. E4* L p, 96. Monogr. p, 
172. Supra ramulos et folia Abietis Upsaliae raro. Odor pri- 
orum, sed debilior. Stipes uncialis, ^2 ^^^- crassus, longiorum 
tenuior, flaccidus. Pileus ^/4— % unc. latus, siccus, cano-albe- 
scens, fere A. hirneoli facie. (v. v.) 

405. A. INOLEN8 lividus, pileo carnosulo, e campanu- 
lato-convexo expanso, rigido, umbonato, glabro, hygrophano, 
opaco, margine striatulo; stipite e farcto fistuloso, rigido, un- 
dulatOf hasi aJho-strigoso, apice albo-squamuloso ; lamelUs ad- 
nexis , secedentibus , confertis , albido-griseis. Ed. L p. 96. 
Icon. t. 69. f. 5, 4. Berhl. et Br. n. 1208. A. zephirus 
Weinm. n. 183. Pers. M. E. 3. n. 382 (vetustus, lam. cine- 
reis), non Secr. In pinetis, passim Upsaliae. Odor nuUus 1. 
debilis. Stipes 2 — 3 unc. longus, 1 — IV2 Iin« crassus, sed com- 
pressus 3 lin. latus. Pileus 1 — 2 unc. latus, saepe repando- 
inaequalis, lividus, siccus sericellus, alutaceo-pallens. (v. r.) 

406. A. PLEXiPES inodorus, pileo submembranaceo , cam- 
panulato, suhrugoso, striatulo , glahro ; stipite fistuloso, aequali, 
tenaci, fihris implexis sericeo-fihroso , basi praemorso-radicata; 
lamellis liberis, subconfertis , albis, glaucescentibus. S. M. L 
p. 146 (non Secr., qui potius n. 403). Berhl. et Br. n. 1209. 
JFl. Ban. t 2023. f. 2. (habitum non bene exprimit). In fe- 
getis, circa truncos* Distinctissimus , prorsus inodorus, firmus. 
Mycenis rigidipedibus valde similis, non affinis. Pileus primo 
nigricans, ad marginem subalbicans, dein fuligineo-lividus. (v.v.) 

407. A. M1SEB pileo camosulo, e convexo plano, subnm- 
bonato, glabro, margine striato; stipite flstuloso, aequali, fusco, 
apice farinoso ; lamellis adnatis , confertis, cinereis. Fr. Monogr. 
IL p. 290. Icon. t. 70. f. 2. In silvis acerosis Sueciae, 
saepe copiose. Qregarius, tenax, inodorus. Stipes 2 unc. et 
ultra longus, lineam crassus, saepe flexuosus. Pileus unc. vix 
latus, udns cinereus, siccus canus. (v. v.) 

408. A. ATBAMEKTosus pilco camosulo , e convexo expanso, 
subumbonatO; ruguloso, e livido fiiligineo-nigrescente, cartse fit- 
gra; stipite iiu-cto, laevi, nudo, concolore; lamelHs uncinato-ad- 
natis, angustis, subconfertis, ex albido nigrescentibus. KalMr. 
p. 12. t. 6. f. 2. Ad truncos putridos Pini prope Olazzinum Collyhia. 127 

Hnngariae. Stipes 1— P/j onc. longus, lineam crassns. Pileo 
(Vi — 1 lin. lato) impolito et carne nigra insignis. (v. ic.) 

409. A. PUi.ioiNARius inodorus, pileo submembranaceo , e 
eampanulato expanso, striatulo, molli, fuligine flocculosa nigra 
deiersili consperso; stipite brevi, arrhizo, ^occ«i/o50, concolore; 
lamellis attenuato-subliberis , angustis, confertis, candidis, glau- 
cescentibns. Weinm, jRoss. p. 108. k. sericellus Pers. Syn. 
p. 358 cum nullo melius convenit. Cfr. Serr. n. 926. Ad 
truncos et terram raro, admodum pusillus. Odor et sapor nulH. 
Pilens ater, indnmento deterso siccusque fuscus. Non vidi. 
Nonne potius Mycena? 

410. A. ATBATUs pileo camosulo, plano-depresso , umbili- 
cato, laevissimo, glabro, nitente, margine convexo; stipite farcto, 
teBaci, curto, laevi, glabro, exiua infusque fiisco; lamellis ad- 
natis, latiusculis, griseo-albidis. S. M. Lp. 168. Icon.t.70. 
f. 1. Berkl. Outl p. 120. Alb. et Schw. n. 654. Weinm. 
p. 87. Ad terram apricam, serotinus. Distinctissimus si quis, 
in medio inter Collybias et Ompbalias positus. Stipes 1 unc. 
longus, 1 — 2 lin. crassus. Pileus orbicularis, uncialis, piceoater, 
siccus fuscns. (v. v.) 

411. A. AMBUSTus inodorus, pileo submembranaceo , con- 
vexo-plano, papillato^ striatulo, glahro^ hygrophano; stipite 
subfarctOy brevi, e pruinato glabrescente , tenaci, livido; lamellis 
adnatis, confertis, lanceolatis, albofuscescentibus. S. M. I. p. 
157. Icon. t. 70. f. 2. Ad terram deustam Smolandiae fre- 
quens. Pusillus, tenax, totus fuligineus, pileo obscuriore, primo 
laeviy fusco, margine involuto (hinc non Mycena), demum li- 
vido, striatulo, subdepresso. Stipes junior flocculoso-pruinosus. 

— A. anthracophilus Lasch in Linn. n. 534 tota historia et facie 
convenit, sed lamellis distantibus (ut in A. atrato) differre di- 
dtnr, et vetusiuSf ex Auct. in litt. , odore rancidus. (v. v.) 

^* Lamellis perlatis, plus minus disianttbus. 

412. A. LACBEATus piloo camoso-membranaceo , campanu- 
lato, subretuso, udo, fusco-virgato ; stipite e farcto cavo, 
firmo, torto, fibroso-striato, apice floccoso-prainoso, demum com- 
presso; lamellis adnexis, distantibus, latis, crassis, albo-griseis. 
Lasdi in liti. nec obstat Scop. p. 439. BerJU. Outl. p. 120. 

— Secr. fi. 758 (excl. syn. flcto). — B.? migor, pileo squa- 
muloBO. A. microlepideus Fers. Myc. Eur. 3. n. 348. In humo 
pinetorum, circa tmncos etc. subcaespitosus. Pileus IVi nnc., 
fDligineuSy demum expallens, rimosns, cum stipite 2—4 unc. -•-r-r 128 AaARICUS. 

longo nitidulus. Heteroclitus inter Collybias, sed A. platy- 
phyllo affinis. (v, ic.) 

413. A. PHALLiODORus foetidus , fragilis, pileo submem- 
branaceo, convexo, leviter umbilicato, deroum Idbato^ glabro, 
pallescente; stipite fistuloso, glabro lamellisque subdistantibus , 
obtuse adnatis albis. In silvis Galliae: P. Albxandre. Species 
prorsus singularis, forma A. nucei, odore Phallorum. Stipes 
3 — 4 unc. longus, sursum leviter attenuatus, lineam crassus. 
Pileus ex icone isabellinus, unciam et ultra latus. Lamellae 
insertione etiam peculares, pone sinnm gibbosae. {i\ ic.) 

414. A. MX7BINU5 pileo carnosulo, e campanulato convexo, 
expanso, umhilicato ^\ glahro , dein subsquamuloso mgulosove, 
•expallente; stipite cavo, cylindrico, arrhizo; lamellis leviter ad- 
Tiexis, latis, subdistaintibus , albis, sordide pallentibus. Batsch 
/. 19 (quatenus Leucosp.). Fries Obs. II. p. 115. Berkl. et 
Br. n. 1210. A. subdccidus Ters. Myc. Eur. 3. p. 349 non 
differt. — B. mittor lamellis arcuato-adnexis. A. rugnlosus 
Lasch n. 528. Locis silvaticis ad terram. Pilens tenacellus, 
fusco-brunneus, pallescens. Stipes accuratius inspectus subfi- 
brillosus, immo apice flocculosus, sed glabrescens. (v. v.) 

415. A. glacialis caespitosus, subaquosus , fragilis , pileo 
carnosulo ex hemisphaerico convexo^ obtuso, laevi, hygrophano; 
stipite fistuloso, nudo^ griseo; lamellis liberis, confertis, griseis. 
Fr. Ic. t. 71. In terra congelata primo vere. Adulta specimina 
frigore rigida, juniora sole nitente enata vegeta. Pileus vegetus 
obscure fuscus, siccus sordide canus. (v. v.) 

416. A. PROTRACTUs pilco submembrauaceo, convexo-plano, 
nitido^ disco carnoso, depresso, subpapillato^ obscuriore, mar- 
gine striato; stipite obsolete fistuloso, laevi, glabro, griseo, ra- 
dice longa fibriUoso-strigosa; lamellis adfixis, ventricosis, la- 
tissimis, griseis, subtiliter albo-pruinosis. Ed. I. p. 77. Icon. 
t. 67. f. 2. Berhl. et Br. n. 1110. A. leptorhizus a. (nec *) 
Myc. Eur. 3. n. 441 nil obstat. In pinetis Sueciae etc. ad 
terram. Stipes 3 unc. longus et ultra, lin. crassus. Pileus 
griseo-fuscus , vix uncialis. Lamellae oblique ovatae, 3 lin. latae 
et ultra, hinc subconfertae. Vix olidus, a n. 405 valde diversus. 
(v. V.) 

417. A. TESQUORUM pileo carnosulo, e convexo plano, ob- 
tuso, laevi, e fusco-nigro expallente; stipite fistuloso, tenui, 
fusco, apice pruinato; lamellis liberis, ventricosis, subdistan- 
tibus, cinereo-fuscis. Fr. Monogr, II. p. 290. Icon. t. 70. CoUybia. 129 

/. 3, In collibns apricis. Stipes filiformis, sesquiancialis , 
flexuosus. Pileus 3 — 5 lin. latus. (v. v,) 

418. A. CKSSAN8 pileo carnosulo, e convexo expanso, medio 
depresso , glabro , striato , bygrophano ; stipite e farcto subtiliter 
fisiuloso, pallido, apice pruinoso; lamellis adnatis, latis, subdi- 
stantibus, albidis. Karst F. et Fl. Fenn. Notis. XI. p. 219. 
A. aridus Lasch n. 583. A. stoloniferi var. Fr. Epicr. p. 92. 
Ad ramnlos et folia Abietis, serotinus. Stipes 1 — IV2 ^J^?- 
loD^us, basi fibrillosus. Pileus 4—6 lin. latus, udus fusco- 
paUens, siccus canus. (v. v.) 

419. A. CLUsiLis pileo submembranaceo , hemisphaerico , 
expanso, urabilicato, glahro, hygrophano, margine rotundato- 
inflexo striatulo; stipite e floccoso-farcto fistuloso, glabro, flexili, 
arrhizo; laraellis suharcuaio-adfixis ^ latis, semicircularihus , 
planis, albo-pallescentibus. Ed. I. p. 98. Berkl. et Br. n. 
1211. A. nmbilicatus BulU t. 411. f. 2. — B. minor. — Inter 
Hypna: A. circa Upsaliam in silvis raro, B. in pratis post largas 
pluTias frequens. Stipes moUis, poHtus tamen et cartilagineus, 
livido-pallens , IV2 — 2 unc. longus, 1 lin. crassus, basi albo- 
villosus. Pileus lentiformi-globosus , V2 — ^ "°*^- l^^^s, e livido 
expallens. LameHae confertae, denticulo decurrentes; sic ad 
Omphalias accedit. Secr. n. 1007 magnitudine recedit. (v. v.) 

420. A. EBOsus pileo submembranaceo , hemisphaerico-ex- 
panso, striatOf kygrophanOf sicco sericello; stipite e floccu- 
loso-forcto fistuloso, nudo, glabro, fragili, basi compresso 1a- 
mellisque late emarginatis, denticulo adnexis, perlatis (hinc 
subconfertis) albo-griseis. 8. M. I. p. 145. Secr. n. 647. 
In pinetis densis. Stipes gracilis, 3 unc. longus. Pileus ex 
subumbonato depressus, uncialis, griseus, siccus laevigatus, opa- 
cus, canus, ad A. meiatum n. 470 accedens. (v. v.) 

421. A. TYLicoLOB pileo carnosulo, convexo-plano , sub- 
umbonato, laevi, glabro; stipite fistuloso, aequali, laevi, pulve- 
rnlento lamellisque liheris, distanfihus, planis, latis griseis. 
S. M. I. p. 132. A. spodochrous Pers. In nemoribus frondosis 
raro. Parvus, totus cinereus, stipite unc. , pileo V2 unc. (v. v.) 

Vn. MYCENA. S. M. I. p. 140. Stipes fistulosus, car- 
tilagineus. Pileus submembranaceus , plus minus striatus, pri- 
mitus conico- 1. parabolico-cylindricus oh marginem primitus rec- 
tum, stipitem sursum attenuatum amplectentem l. parallelo- 
adpressum. Lamellae haud decurrentes (tantum denticulo un- 

9 . 130 laABICTTS. 

cinatae). Epiphyti l. radicati^ graciks, subcampanulati, vix 
umbilicati. 

Habitn mox distincta tribns , sed character essentialis a Col- 
lybiis diu latuit , qui positus est in margine pilei primitus wm 
involuto, quare pileus (ut in tenerrimis Collybiis quoque) non pri- 
mitus dilatatus. Species, sensu latiori sumtae, nobilissimaej 
determinatu et recognitu facillimae, sed si e colore staturaque 
mutabilibus proteae v. c. A. purus, elegans, alcalinus^ gale- 
riculatus, epipterygius e. s. p. in decades specierum et ultra 
solvantur, nullus specierum finis neque ulli limites palpabiles. 
— Statura eadem redit inter Marasmios, ad quos referendos 
A. alliaceus ct de quorum differentia sub CoIIybiis disseruimus. 
Omphaliae Mycenariae, artificiose separatae, lamellis vere de- 
currentibus, stipite sursum in pileum ampliato pileoque saepius 
umbilicato tantum recedunt. 

I. Calodontes. Stipes ezsuccus, in orbem basi non di- 
latatus. Lamellarum acies obscurior, denticulata, qua nota 
ab omnibus differunt, excepto A. sanguinolento , c^jus stipes 
lactescit. Longe nobilissimae species. 

422. A. PELiANTHiNUs pilco subcamoso, convexo-expanso, 
obtuso, udo, bygrrophano, purpureo-Iivido , margine striato; stipite 
flrmo,sursum fibrilloso-striato, aequali, pallidiore; lamellis emar- 
ginato-adnexis, eleganter reticulato-connexis , atroviolaceis ^ acie 
nigrodentatis. S. M. L p. 112. Pers. Myc. Eur. 3. p. 229. 
Berkl. Outl. t. 6. /. 1. Quel. t 4. f. 6. Batt. t. 19. f. 1. 
A. denticulatus Bolt. t. 4. f. 1. A. purus Secr. n. 659. — B. 
gracilior. Fl. Dan. t. 1911. f 1, quae A. quadrifarius Schum., 
vix differt. In fagetis, quercetis passim. Nobilissimus, major, 
sed inter Collybias et Mycenas ambiguns, sat firmus. Color ex- 
siccati pilei albicans, lamellarum vero obscurior. (v. v.) 

423. A. BALANINU8 pileo subcarnoso, convexo, umbonate, 
subtiliter pruinoso, udo striato, ochraceo; stipite radicante, in- 
ferne rufobrunneo, villoso, superne albo-pruinoso ; lamellis subli- 
beris, venoso-connexis , pallidis, acie nigropurpureis, denticula- 
tis. Berkl. Mag. Zool. Bot. L t. 15. f 2. Outl. p. 121, 
ex quo A. medealis Lasch in Linn. IV. p. 589. Hujus var. 
A. pristoides Fr. Syst. Myc. L p. 113. Inter folia et fructus 
Fagi. Yar. in pinetis. Minor, firmus , priori affinis sed eximie 
distinctus. Num Ag. denticulatus Schum. a varietate diversns, 
dubium est. (v. v.) Mycena. 131 

424. A. CRENULATU8 pileo carnosulo, hemisphaerico-cam- 
pannlato, umbonato, ndo, badio-purpurascente ; stipite laevi, 
glabro« basi attenuato; lamellis angulo obtuso adnexis, pallidi- 
oribus, acie crenulatis. Schum, p. 293. Syst. Myc. I. p. 
110. Ad terram in pinetis raro. Stipes firmus, 3 — 4 unc. 
loDgus. Acies lamellarum yix discolor, sed eximie crenulata. 
(v. ic.) 

425. A. IB1S pileo membranaceo, hemisphaerico, obtuso, 
sta-iato, subviscido, fibrillis caeruleis adglutinatis ; siipite fa- 
seiculafo-piloso ; lamellis liberis, linearibus, subdenticulatis, pal- 
lide cinereis. Berkl. Engl. Fl. V. p. 56. Outl. i. 6. f. 3. 
In fnistalis Pini. Subfasciculatus , fragilis, junior caerulescens , 
eipallens. Stipes in elongatis glabrescens. Lamellae subdenti- 
CQlatae, 8ed non discolores. A. marginello vidctur ita affinis, 
nt vii distingui possilit icones A. iridis a Berkeleyo ot A. mul- 
tiplicis a Gotm. ei Rdb. t. 7. f. 4 datae. (v. ic.) 

426. A. HABGINELLT7S piloo camosulo, campanulato, um* 
bone glaberrimo obscuriore excepto, striatulo stipiteque subto- 
mentoso-radicato subcaeruleo-floccosis ; lamellis leviter adnexis, 
distantibns, albidis, acie ftocculis obscuris fimbriatis. Pers. 
Syn. p. 309 ? Syst. Myc. L p. 113. Berkl. et Br. n. 988. 
Cooke p. 63. Quil. p. 223. A. multipiex Lasch. Gonn. ei 
Bab. t, 7. f 4. Ad truncos Pini. Pileus 3 — 4 lin. latus, non 
viscidas, junior subfiiscus, dein versicolor. Lamellae albae vel 
cinereae, floccnlis vulgo caeruleis rubrisve appendiculatae. (v. s.) 

427. A. AUBANTiOMABGiNATUs piloo camosulo , campanulato- 
eipan^o, subumbonato , laevi; stipite laevi, glabro, ventricoso, 
strigoso; lamellis attenuato-adnexis , virescenti-pallidis, aciefloc' 
cis aurantiis penicillatis. Syst. Myc. L p. 115. Fl. Dan. 
f. 1292. f 2. Fr. Monogr. p. 113. In pinetis raro. Se- 
qnenti admodum affinis, forte varietas, sed major, carnosior. 
Pileus obscums. (v. v.) 

428. A. ELBGANS pileo submembranaceo , campanulato, sub- 
umbonato, sfriato; stipite laevi, glabro, aequali, rigido, basi 
floccoso-fibrilloso ; lamellis adnatis, linearibus, lividis albidisve, 
acie croceis. Pers. Syn. p. 391. Syst. Myc. L. p. 149. Fl. 
Dan. t. 2024. Weinm. p. 112. Berkl. Outl. p. 121. 
In pinetis frequens. Singularem varietatem, hyperboream dictam, 
legit Kalchbrenner Enum. LL. n. 1039 , lamellis fumosis L ni- 
gris, acie subcinnabarinis. (v. v.) 132 AGABICUS. 

429. A. AVENAOEUs pileo membraDaceo , campanalato, ob- 
tuso, striatulo; stipite laevi, glabro, exsucco, fragili, basi 
fibrilloso; lamellis adnatis, linearibus, candidis, acie fuscis. 
Syst jJf. J. p. 150, Secr. n, 944, sed de acie silet. Trog, 
Eelv. p. 16. QuiL p. 221. In fagetis urabrosis. Solitarins 
1. dense gregarius, stipite 3 unc. et ultra longo. Pileus fiisciis, 
demum caesio-lividus. (v. v.) 

430. A. ATROMARoiNATUs piloo membranaceo, conico-ei- 
panso, obtuso, sulcato, viscidulo; stipite procero, «friafo, opaco, 
glabro; lamellis attenuato-adnexis , angustis, albis canisve, acie 
tenuissima nigris. Ed. I. p. 101, Monogr. I. p. 196. — 
A. solitarius, terrestris. Fr. Icon. t. 78. f. 3. — B. caespitosus, 
firmior, truncigenus. Lasch n. 181. In pinetis serotinus, 
Up^^Iiae haud rarus. Yarietatis A. duas legi formas^ alteram 
elatam, demum fragillimam, stipite 3 — 4 unc. longo, cinereo- 
fuscOf pileo 1 V2 ^Q^* ^l^^ ^^ 1^^' lamelHs e cano obsolete 
carneis ; alteram tenuiorem , stipite gracili , fuscopurpureo , pileo 
purpurascente-fusco , margine tantum striato, lamellis albis. La- 
schii formam non vidi, sed vix diversam credo. (v. v.) 

431. A. BUBROHARoiNATUs piloo submembrauaceo , campa- 
nulato, obtuso, striato, hygrophano; stipite rigido, laevi, ex- 
succo; lamellis adnatis, distantibus, albidis, acie fusco-pur^ 
pureis. Syst. Myc. I. p. 150. Secr. n. 911. BerkL Outl 
p. 122. Kickx p. 151. Fr. Icon. t 78. f. 4. — Var. fu- 
scopurpuream notat Lasch n. 544. Locis subhumidis ad ligna 
putrida, stipulas. Minor, fragilis, albidus 1. varie livido-ra- 
bescens, ezpallens. (v. v.) 

432. A. STROBiLiNus coccineuSf pileo carnosulo, campa- 
Dulato, umhone acuto laevi, margine striato; stipite rigido, ex- 
succo, laevi, basi albostrigoso ; lamellis adnatis, acie ohscure 
sanguineis. Syst. Myc. L p. 150. Fl. Dan. t. 2025. f. 1. 
Berkl, Outl. p. 122. A. coccineus Sow, t 197. Equidem 
copiose legi inter folia decidua in fagetis, Sowbrbt ad conos 
Pini, Seynes ad Pini halepensis. Nitidus, subfascicularis, co- 
lore persistente. Aptius dicitur A. coccinellus Fr. Monogr. p- 
200. (v. V.) 

433. A. EOSELLUs roseus, pileo membranaceo, hemisphae- 
rico, ohtuse umbonato, striato; stipite tenni, moUi, exsucco, basi 
albofibrilloso ; lamellis adnatis, acie ohscuriorihus. Syst. Myc. 
L p. 151. Fers. Myc. Eur. 3. n. 414. Weinm. Boss. p, 113, 
Fl. Ban. t 2025. f. 2. Gonn. et Bab. t 7. f. 11. Ag. Mycena. 133 

rosens Pers, Syn. t, 5, f, 3. In pinetis copiose. Pulchellus, 
laxe gregarias, expallens. (v. v,) 

n Adonideae. Stipes exsnccns, in orbem non dilatatus. 
Lamellae unicolores nec acie discolores, neque decolorantes. 
Color purus^ laetus^ non fuscescens l, cinerascens, Simpli- 
ces, terresfres^ caute a varietatibus albis et coloratis JR»^f(fij?e- 
dhm sepamndi , quorum laniellae ex albo pallescunt. 

434. A. PURU8 olidus, pileo carnosulo, campanulato-ex- 
panso, obtuse umbonalo, glabro, expallente, mHrgine striato; 
slipiie rigido, laevi, subnudo, basi villoso; lamellis late 5«>wa/o- 
adnezis, latissimis, reticulato-conncxis , pallidioribus. Pers. 
%fi. p, 339. S. M. I, p. 151, Weinm. p. 113. Harz. t. 
38. FL Batav. t, 1060, Paulet t. 119. Fl. Dan. t. 1612, 
1673, /. 1 (A. roseus). Batsch /. 20. k. collinus Larhr. 
t. 13. /. 4, BuU. t. 507. Schneff. t, 303 (quatenas leuco- 
sporus). Vaill, Par. p, 67, n. 46. Vulgatissimus. Odor Ba- 
pbani. Sat tenax, statura et colore infinite ludens, plerumque 
roseus, lilacinus, cae^ius, pallidus, sed etiam totus candidus vel 
albus pileo luteo. H. I. Secr. n. 856^658, 860- 865. k. 
caesiellus Kalchhr, t. 7. f. 1 recedit stipite apice pruinoso. (v. v.) 

435. A, ZEPH1BU8 pileo camosulo, campanulato-convexo, 
expanso, obtuso, margine striato; stipite striatulo, squamuloso, 
lilacino-rufescente , basi lanato; lameliis attenunto-adnatis, late 
linearibns, vage venoso-connexis , albis. S. M. L p. 147 c. 
syn. Fr. Lcon. t. 78. f. 6, Quel. p, 222. Secr, n. 592 
(odore quidem recedit Raphani, sed auctor ollactu praepollet). 
In pinetis, hortis Europae saltim borealis ubique. Priori similis, 
sed non affinis, potius A, afroalbo. Odor mihi obsoletos, in- 
difft^rens. Firmulus sed fragilis, pileo unciali, albo-incarnato, 
subdiscoideo maculatove, livido-roseo e. s. p. Lamellae haud 
definite reticulato-junctae. (v. v.) 

436. A. PUNicELLUs fragilis, pileo submembranaceo, co- 
nicx), obtnso, suhviscoso, cocrtti^o , margine striato flavo ; stipite 
tenoi, radicato, dictphano; lamellis liberis, utrinque attenuatis, 
pallidis. A. phoeniceus Briganti Neap. t. 15. f. i, 2, non 
?r. Inter muscos Neapoli. Species tenera, nitida, succosa, 
sparsiro nascens. Stipitis basis semper atroviridis, apicem versus 
primo croceus, dein flavescens. (v. ic.) 

437. A. FLAV1PES pileo membranaceo, campanulato, striato, 
diaphano, glabro, violaceo, disco fuscescente; stipite tenaci, ni- 
tido, pellucido, luteo, basi villoso; lamellis uncinato-adnatis, 134 101BICU8. 

yenoso-connexie, distantibus , ex albo roseo-incarnatis. Quilet 11, 
p. 419, t, 1. f, 4, Ad arborum truncos. Stipes uncialis. Pi- 
leus in pulchra mihi missa icone elegmter rosem^ siccus pli- 
catus. Odor Bapbani. (v, ic) 

438. A. ADONis pHeo submembranaceo , conico-campann- 
lato, glabro, laeviusculo, sicco, sabroseo; stipite tenui , laevi, 
glabfo, albo; lamellid uncinato-adnexis , angustis, albis incama- 
tisve. Bull, t, 560, f, 2, Fr. Monogr. L p. 202. Secr. 
n, 909. Weinm, Boss. p, 114. Berkl. Outl. p, 123, Locis 
graminosis neraorura. Praecedentibus tenuior, stipes filiformis. 
Pileus coloribus varians; equidem legi quoque coccineum. (v, v.) 

439. A. cHLOBANTHus piloo membranaceo , cucnllato-cam- 
panulato, obtuso, udo striato, viridi ; stipite brevi, glabro, vi- 
rente; lamellis sinuato-adnexis , ventricosis, albis. Fr. Ohs. 
Myc, II. p. 156, i. 5, f, 2. Fl, Dan. t. 1614, f, 2. Duby 
6all, II, p. 827. Kickx p. 152, Locis graminosis raro. 
Parvus, stipite unciali, pileo interdum caesio-albido. Cum boc 
conferendus A. viridulus Pers. Myc, Eur, 3, p. 261. Secr. 
n. 913 , sed A. Adonis virens Bull, t, 560. f. 2 dextra statnra 
gracili omnino recedit. (v. v.) 

440. A. L1NBATUS pileo membranaceo, cucullato-campann- 
lato, obtuso, gldbrOf toto lineato-striato ; stipite tenui, laevi, 
deorsum albo-villoso; lamellis adnatis, subdistantibus , albis. 
Bull, t 522, f, 3 (variet. obscurior). S, M. I, p. 152. 
Icon. ^t. 78. f. 5 (sistit varietatem pileo explanato, pallidiore). 
Weinm. Boss. p, 114. Secr. n, 933. Inter muscos. Tenuis, 
mollis, pileo flavido vel omnino albo. (v. v,) 

441. A. FARREUs pileo membranaceo, carapanulato-expanso , 
subumbonato, sulcato, nitide furfurelloj expallente, margine 
crenulato; stipite subradicato^ sericeo-striaiulo; lamellis adnatis, 
tenuibus, venoso-connexis, subfimbriatis , niveis. Lasch ined. 
Ed, I, p, 103. Icon. t, 79. f, 4, Secr, n, 919. Locis mu- 
scosis 1. graminosis. Stipes 2 — 3 unc. longus, subfragilis. Piieus 
flavus 1. incamatus, siccus albidus, 6 — 9 lin. latus, junior ad 
marginem floccosus. (v, v,) 

442. A. LUTEOALBUs pileo membranaceo, campanulato, 
umbonato, striatulo, sicco stipiteque filiformi, nitido glahris^ 
luiescentihus ; lamellis adnatis, subuncinatis, latis, albis. Bolt. 
t. 38, f, 2, (deest in ed. germ.). S. M, l, c, Alh, et Schw. 
p. 194, — Secr. n. 917 (excl. syn.), sed "stipitis basis rufo- Mycena. 135 

Tiolacea.'' In pineiis inier mnscos. Gracilis, firmnlas. La- 
mellae postice primo jnnctae. (v. v,) 

443. A. FLAYOALBUs pileo submembranaceo , campannlato- 
convexo, glabro, laeviuscnlo , dein explanato, nmbonato, subfisso; 
stipite rigpdulo , arrbizo , stricto , albo^ pellucido , apice pruinoso ; 
lamellis secedenti-liberis , demnm planis, ventricosis, distantibus, 
albis. Ed. L p. 103. Icon. t 79. f. 5. Berkl et Br, n. 989. 

A. stipite brevi. A. pumilus Bull. t. 260. Secr. n. 918 
(pileo flavo). A. terrenus Pers. M. E. 3. n. 463 (pile«» albo). — 

B. stipite longiore, filiformi. A. bypnicola Pers. M. E. 3. n. 
460. Sat frequens, A. ad terram apicam, B. intor muscos, gre- 
garius. Variat pileo flayo et totus lacteus. Saepe difficulter a 
Eq. distinguitur, cui binc in S. M. subjunxi. (v. v.) 

444. A. LACTBUS pileo membranaceo, campnnulato, sub- 
umbonato, ndo striato, sicco iaevi; stipite aequali, filiformi, 
iubtenacif flexili, glabro; lamellis adnatis, adscendentibus , an- 
gostis, confertis, lacteis. Pers. Syn. p. 394. S. M. L p. 152 
cnm syn. Fl. Dan. t. 1845. f. 1. Weinm. Boss.p. 115. Secr, 
«. 954. BerJcl. Outl p. 123. A. nanus Bull. f. 563. f. N. 
0. Buxb. C. 4. t. 31. f. 3 rudis. Vulgatus ad terram in 
pinetis. Sparsus, lacteus 1. pilei disco flavescente. — Cante se- 
parandae aliorum formae dealbatae. (v. v.) 

•A. piTHYUS minor, pileo demum planiusculo; stipite tenui, 
basi bulbilloso-villoso. A. tener Srhum. Fl. Dan. t. 2141. 
f. 2. Etiam tenuior: A. acicola Jungh. Linn. V. t. 6. f. 2^ 
forte distincta Ba^ipedinm species. 

Forma puhhella^ inter A. lacteum et gypseum prorsus in- 
term^dia, Fr. Lc. t. 79. f. 3, colore lacteo, lamellis linearibus 
adscendentibus . vegati«»ne solitaria terrestri cum A. lacfeo con- 
venit, sed habitu stricto stipiteque attenuato A. gypspo magis 
affinip. 

445. A. GYPSEUS frapilis, pileo membranaceo, conico-c^m- 
panulato, glabro^ ad umbonem sfriafo; stipite stricto, a basi 
birto sorsum attenuato, glabro lamellisque attenuato-adn^xis, 
Bubuncinatis , antice latioribus albis. Ed. L. p. 104. Kickx 
p. 153. A. fistuloaus Bull. t, 563. f. 4. Secr. n. 879. A. 
nchraceus Ptrs. M. E. 3. n. 459. A. leucopilus Pcrs. M. 
E. 3. ». 467. — Ad truncos dense caespitosus. In typo color 
byalino-albus, pileo disco 1. toto lutescente. Stipos 2 — 3 unc. 
loDgus. (v. V.) 136 AGABIOirS. 

446. A. GALEBOPSis pileo stibmeinbranaceo , conico-campa- 
nulato, laevif gilvo; slipite stricto, sursom attenuato, fragili, 
arrhizo , inferne ferrugineo ; lamellis liberis , ventricosis , albo- 
pallescentibus. Fr, Icon. t. 79, f. 1, In terra huraosa horti 
Upsaliensis. Habitus omnino A, Galerae teneris , sed notis datis 
et sporis albis facile distincta. Stipes 4 unc. longus, sursum 
pallidus. (v, V.) 

447. A. NUciDAE pileo membranaceo, campanulato, obtuso, 
laevi, suh lenie puhescente, intense ferrugineo, hygro^hKno; 
stipite sericeo-splendente , fragili, basi candido, apice albo-pul- 
verulento; lamellis liberis, lanceolatis, albo-carneis. Brig. 
Neap, t 14. f. 4 — 7. Neapoli ad dejecta et semiputrida Amyg- 
dalorum putamina. Affinis videtur A. cohaerenti, sed arrbizus, 
fragilis. (v. ic.) 

448. A. BEKZONii pileo tenerrimo , e campanulato expanso, 
umhilicatOf lineato-striato ; stipite aequali, glabro lamellisque 
liberis, approximatis albis. Fr. Elench. p. 20. Icon. t. 79. 
f. 2. Oudem. Bat. p. 23. Gonn. et Bdb. t. 7. f 14. E 
regionibus tropicis introductus in caldariis europaeis, praecipue 
in corbibus Orchidearum nidulans. Pileus pallescens, rubellus, 
fuscescens. Est typus peculiaris subgeneris Hiatulae pileo 
tenuissimo, epelliculoso, e dorsis lamellarum junctis formato, 
expanso veliformi-fisso, sed non diffluente. Fr. Nov. Symh. p. 
11. Multae sunt hujus species in tropicis, vix uUa in Europa 
vere indigena, quare inter Mycenas h. 1. reliqui. (v. v.) 

449. A. MELANOPs albus, pileo membranaceo, e convexo 
campnnulato, striatn-plicato , umhone fusco-nigricante ; stipite 
subfistuloso, gracili, glabro, basi incrassato fibrilloso; lamellis 
collariato-adnatis , confertis, postice attenuatis. West. Not. VII. 
t. 1» f 5. Kickx p. 154. Ad terram in vasis, in quibus co- 
lebatur Strelitzia augusta, in Belgia. Priori videtur affinis et 
verosimiliter exoticae originis. (v. ic) 

450. A. PBUiNATUS candidus, pileo submembranaceo, e conico 
campanulato, papillato^ margine deflexo, sulcato, pruinoso; 
lamellis confertis, lanceolatis; stipite fistuloso, hulhoso, nndo. 
A. pruinosus Vivian. t. 21. f. 5 — 9, non Lasch. In ligno pu- 
trido castaneo in horto Genovensi. Stipes unciam parum exce- 
dens, bulbo solido. Pilous uncialis, cujus papilla pingitur rubra. 
(V. ic) 

III. RiGiDiPEDEs. Stipes firmus, rigidus, subtenax, ex- 
succus , basi substrigoso-radicatus. Lamellae decolorantes , ex albo Mycena, 137 

griseae 1. rubenies, demiim venis vnlgo connezae. Pileus non 
hy^phanns. Tenaces, persisientes , inodori, normaliter lig- 
natiles et mlde caespitosif sed occurrunt simul individua 
soliiaria et ierrestria. 

451. A. C0HAEREN8 piloo camosulo, e campanulato expanso, 
obsolete umbonato, velutino-molliy (fulvo-cinnamomeo) expallente ; 
stipite comeo, rigidissimo, laevi, glabro, uitido, badio, sursum 
pallido ; lameHis liheris , distantibns , perlatis^ subvenoso-connexis , 
albolnteo-pallescentibus. Ed. L p. 105. Icon. t. 80. /. 1. 
Berkl. et Br. n. 1212. Alb. ei Schwein. p. 163. S. M. 
p. 253 (nondum visus). Secr. n. 880 nec alius exstat, ad quem 
Ters. Syn. p. 306. A. rigidus Lasch Linn. n. 531, A. 
ceretopos Pers. Myc. Eur. 5. n. 214. In nemoribus frondosis 
inter folia, sed etiam ad truncos; a me in Kongsparken TJp- 
saliae in trunco abiegno fasciculatus lectus. Ndbilissimus, ha- 
bita Marasmii v. c. M. alliaceiy sed lamellis A. galericulato 
proximus. Stipes radicatus, basi spadiceus, villo albo, hetero- 
geoeo quasi, cum vicinis copulatus. Pileus adspeciu velutinus, 
primo laevis, dein humidus striatus expallensque. (v. v.) 

452. A. BiBBORHizus pileo submembranaceo , ex acnte cam- 
panulato expanso, sicco , <7^a6ro , striato y suhfulvo pallenteve ; 
stipite tenaci, radicato, laevi, floccoso-pruinoso ^ pallido ful- 
venteqne; lamellis suhliheris, leviter distantibas , albo*paIIescen- 
tibns, demnm venoso-connexis. Lasch l. c. n. 539. Fr. Ic. 
t 83. /. 4. Circa truncos Alni, Garpini. Pruximis tenuior, 
subnitidus; in specc. ab Laschio missis stipes fulvescit. (v. v.) 

453. A. PR0LIPERU8 pileo carnosulo, campanulato-expanso, 
sicco, nmbone lato obscuriore, margine demum sulcato (gilvo 1. 
alutaceo-foscescente) ; stipite firmo, rigi do, ^Zoftro, nitido^ stria- 
tulo, radicato; lamellis adnexis, subdistinctis, albo-pallescentibns* 
Ed. I. p. 105. Noster fungus variis notis jungere videtur Sow. 
t 169, A. areolarum Pers. M. E. 3. n. 424 (cui Vaill. t. 12. 
/. 3, 4) etc. Secr. n. 870., ex quo demum pruinatus {nota in- 
constans), nostro ex omni parte non respondens. Jutta areolas 
ligneas in horto legi. Inodorus, demum tantum nauseosus. 
Stipes pallidus, sursum livescens, basi e fulvello badius. Pilens 
primo laevis, expansus sulcatus 1. siccitate fissns. (v. v.) 

454. A. Excisus pileo campanulato-convexo, disco camo- 
sqIo, snbumbonato, ruguloso (spadiceo, subfusco); stipite firmo, 
tenaci, radicato, laevi, fuscescenie; lamellis ventricosis, crassis, 
distantibus, venoso-connexis , canis, postice exciso-angusiaiis , 138 1GABICU8. 

subliberis. Lasch n. 538. Fr. Ic. t 81. f. 1. Forte Secr. 
n. 869. Ad truncos t. c. Pini caespitosus. Ad terram etiam 
legi solitarinm, pileo nmbone obscuriore rugoso, ceterum roembra- 
naceo, striato, spadiceo; lamellis subdistinctis , glaucis, postice 
maxime angustatis, denticulo tamen in stipite uncinatis. (v. v.) 

*A. FAQKTORUM gracilior, tenuior, pileo laevi, ad medium 
striato; stipite basi subincurvo, villo foliis adglutinato; lamellis 
postice attenuato-subliberis uncinatisque, in collarium junctis. A. 
galericulatns epiphyllus S. M. p, 144 (in Obs.). — Secr. n. 942. 
Ad folia Fagi , caespitosus aut vulgo simplex. Plures tales (for- 
san e variis ortas) olim in Suecia meridionali descripsi formas, 
Upsaliae non visas. Alia e livido albescens lamellis albis, alia 
fuliginea lamellis glaucis. (v. v.) 

455. A. Ruoosus pileo snbcamosulo, campanulato-expanso, 
tenaci, siccOy rugis elevatis inaequahili (cinereo, pallescente); 
stipite firmo, tenaci, laevi, glabro, pallido, radice brevi, obliqua, 
strigosa; lamellis arcuato-adnatis , uncinatis, venoso-connexis , 
subdistantibus, albo-cinereis. Ed. I. p. 106. — Berkl. et 
Broome n. 990. Quil p. 69. BuU. t. 518. f. K. M. Ad 
et juxta truncos arborum frondosarum, saepius simplex, major, 
nobis pervulgatus. Stipes brevis, crassinsculus , rectus, demum 
compressus. Pileus subobtusus, medio ut sqq. carnosulus, quum 
a rugis totus non obtectus, ad medium striatus. Lamellae ven- 
tricosae, integrae I. acie concolore serratae. A. galericnlatus 
Krombh. t 1. f. 81 subsimilis pube di£fert et potissimum A. 
langipedis status. (v. v.) 

456. A. 8UD0RUS pileo submembranaceo , convexo, umbo- 
nato, striato, viscoso; stipite firmo, radicato, laevi, sicco, gla- 
briusculo; lamellis ohiuse ei edentulo-adnatis ^ CTdiSsmscnMB, sub- 
distantibus, ex albo subcarneis. S. M. I. p. 156. Ed. I. 
p. 106. Ad truncos Fagi, raro. Vulgo solitarius, major, totns 
albus. Stipes praelongus, radice longa, praemorsa, glabra 
(num semper?). Pileus uncialis, diaphanus, saepe irregularis, 
non rugosus. Lamellae latae, primo distinctae. (v. v.) 

457. A. GALERTCULATU8 pileo submembranaceo , e conico- 
campanulato expanso, ad umbonem striato, sicco, glabro (livido- 
fnscescente l. versicolore); stipite rigido, polifo, hievi, glahro^ 
basi fusiformi-radicato ; lamellis adnatis, dente decurrentfhus, 
venoso-connexis , albidis incarnatisqne. Scop. Carn. p. 455. 
Schaeff. t. 52. Bull. t. 518. f C. D.--E. (pileo stipiteque M^cena, 139 

ferragiiieo-nibris). Weinm. Boss. p. 105. Hoffm. Nom. t. 4. 
/. 1. Price f. 55. Oonn. et Bab. t. 7. /. 8 (forma tenella). 
Pfml. t. 122. f. 7 (f. 8 odore recedit). A. galericnlati plurr. 
Secr. Vulgatus ad truncos et maxime proteus, caespitibus ple- 
mmqae stipatis. Non ita tenax et lentus ut n. 455. Stipites 
snbadscendentes , basi tomentosi, radicati, colore albido, livido- 
fnscescente, fulvo, spadiceo etc. (e succo ligni?) varii. Varr. 
nomerosissimae : pnlcherrima v. calopus stipitibus castaneis, in 
caudam fusiformem coalitis. Fr. Ic. t 80. f. 2. A. aestivus 
Pers. major, solitarius, terrestris, pileo rugoso-striato. Forma 
subterranea : Buxb. C. 4. 13. f. 1. Hoffm. Subi. t. 3. (v. v.) 

458. A. POLTQBAVMUs piloo submembranaceo , conico-cam- 
paualato, subumbonato, sicco, striato; stipite rigido, tenaci, 
ioto Umgitudinaliter sulcato-striato , splendente, strigoso-radi- 
eato ; lamellis postice attenuatis (liberis uncinatisve), albidis car- 
neisve. BuU. t 395 optime. S. M. I. p. 146 cum syn. 
Smerb. t, 222 (minus adaequata). Fl. Dan. t. 1615. f. 1, 
1498, A. chloroticus Jungh, Linn. V. t, 7. /. 1. Ad truncos 
ft^quens, simplex 1. caespitosus. Color fuscus, cinereus, flavescens, 
caerulescens atque praecipue in stipite. Variat totus amoene 
candidus. Tres species ex hoc distinguit Secr. n. 882 — 884. 
(v. V,) 

459. A. iKCLiHATCs pileo submembranaceo , e globoso- 
cemno campanulato, obtuso, sicco, ad medium striato, (undique 
fuscescente) margine primitus denticulato; stipite rigido, tor- 
tuoso, sursum inierrupte striato, pruinato-fibrilloso ; lamellis 
simpliciter adnatis, confertis, distinctis, mollibus, albidis, basi 
griseis. Ed. L p, 107. Quil. p. 70, Batt, t 27. A. — • 
HypophjUum spadiceum Paut t. 110, f. 2, Ad truncos, dense 
caespitosus. Inter proximos medius, sed bene distinctus. Stipes sub- 
flexuosus, albidns 1. fuscescens, dein fulvescens, minus tenax, quia 
inter digitos pressus in fibras longitudinaliter solvitur, apice primo 
incurvus, hinc pileus junior cernuus, margine incurvus (sed non 
involutus), demum vertice depressus, raro gibbus. {v. v,) 

460. A. PARABOLicus pilso submembranaceo , ex ovali 
parabolico, obtuso, discoideo, expallente, ad medium striato, 
margine integro albicante; stipite rigido, laeviy glabro, conco- 
lore, basi strigoso, i\xm\^o, praemorso-radicaio; lamellis simpliciter 
adnatis, adscendentibus , subdistinctis , albicantibus. Ed. L p. 
107. Icon. t. 80, /. 3. Berkl Outl. p. 127. Quil p. 222. 140 A0AB1CU8. 

A. atro-albu8 Alh. et Schw. p. 191. Secr. n. 922. — Sowerb. 
t 165 (pileo pallido) et A. galericulatus E. Pcrs. M. E. ad hunc 
quoque accedunt. Ad truncos, praecipue pineos, autumno seriore, 
per hiemem persistens, caespitosus, nobis rarus. Basi barbatus. 
Stipes e caeruleo-nigricante pallens, saepius elongatus. Pileus 
numquam expansus, disco niger, marginem albicantem versus 
livido-caerulescens. (v. v.) 

461. A. TiKTiNABULUM pileo submembranaceo, campanulato- 
convexo, subobtuso, laevigato, unicolore (vario), udo viscido; 
stipite rigido, tenaci, laevi, glabro, pallido, strigoso-radicato; 
lamellis denie decurrentibus , conferfis, planis, tenuibus, al- 
bidis. Ed. I. p. 107. Icon. t. 80. f. 4. A. galericu- 
latus hiemalis Lasch n. 536 optime. Ad truncos Fagi etc, 
per hiemem, etiam congelatus, persistens. Hinor, tenax, haud 
rugosus, colore maxime varius, caerulescens , gilvofuscus, albi- 
dus, plerumque spadiceus. Lamellae pallescunt, siccitate snbin- 
carnatae. (v. v.) 

462. A. LAEViGATus pileo carnosulo, hemisphaerico-ex- 
panso, obtuso, udo striatulo, sicco laevigato, albOt pallescente; 
stipite rigido, laevi, glabro^ ZwftriVo, strigoso-radicato; lamellis 
dente decurrentibus, confertis, distinctis, postice collariato-junctis, 
ex albo pallescentibus. Lasch n. 186. A. cucullutus Fries 
Obs. IL p. 147 (Persoonio, ut e Myc, Eur. patet, dubius). — 
Secr. n. 953. Copiose in pinetis udis, montosis ad truncos, 
aestate. Constanter albus^ sed ab A. galericulato ^ rugoso 
ceterisque albo-variantibus caute distinguatur lamellis, pileo magis 
convexo laeviore, stipite minus tenaci, udo lubrico, non viscido. 

(v. V.) 

IV. Fragilipbdes. Stipes /ra^fto, siccus, exsuccus, basi 
fibrillosus, vix radicans, non vero dilatatus 1. iuBititius. Pileus 
hygrophanus. Lamellae decohrantes , demum venis subconnexae. 
TenuioreSf fragileSy saepe vnolles^ vulgo olidi, normaliter 
siwplices et terrestres , pauci (graveolentes) lignatiles et cae- 
spitosi. 

463. A. ATROALBUs firmulus, pileo carnosulo, obtuse cam- 
panulato, laevi, glabro, opaco (fnsco), circa marginem albican- 
tem striatulo; stipite stricto, nitido, bicolore^ radice butboso- 
tumida hirta; lamellis attenuato-subliberis, ventricosis, albis. 
Bolt. t. 137. 8. M. I. p. 141. Secr. n. 921. Pers. M. E. 3. 
n. 426 excl. §. A. rhizogeus Ib. n. 425 (pileo minore). Ad 
terram. Major, simplex, stipite apice obscuriore. — Yar. mtiior, Mifcena, 141 

stipite apice prainato, non constans est. A. airocaeruleus 
Desmas. (v. v.) 

464. A. DissiLiBNS fragillimns, pileo submembranaceo , 
conico-campanulato , obtuso, ad medium lineato-plicato; stipite 
attenuato, suhincurvo, striatulo, cinereo-obscuro , hasi stri- 
goso; lamellis rotundatis, secedente-liberis, latis, mollibus, al- 
bidis , basi griseis. Ed. L p. 108. Icon. t. 81. f. 2. BerJel. 
Outl. p. 125. Quil p. 305. k. pseudoclypeatus Bolt. t. 154. 
A. metatus Secr. n. 938. Mich. Gen. t. 79. f. 5. Baul. t. 
122. /. 8. Ad truncos et terram inter quisquilias exeunte ae- 
state, subcaespitosus. Olidus, sed non nitrosus. Stipes brevis, 
crassus, compressus in lacinias elastice revolutas dissiliens. Pi- 
leos cinereo-fuscus, margine demum sursum reflexo pallidiore, 
reticulo et in umbrosis rore albido obductus. (v. v.) 

465. A. ATBOCTANBUS fragilis, inodorus, pileo membra- 
naceo, campanulato-convexo , su\c2Lio , pruina alba detersili tecto, 
ombone difformi obtuso; stipite stricto, filiformif glabro, atro- 
cpaneOf basi bulbillosa; lamellis attenuato-adnexis , lanceolatis, 
distantibus, albidis. Batsch f. 87 (pusio infans). 8. M. 1. p. 
147. Ad terram , supra acus pini etc. raro. Stipes V2 — 2 unc. 
longus. Pileus 3-5 lin. latus, unicolor, e fnsco griseo-cae- 
rulescens. Lamellae postice collariato-junctae. (v. v.) 

466. A. PAUPBRCULUs graveolens, ochraceo-albus, pileo 
snbmembranaceo, e convexo hemisphaerico , mmniQ innato-fibril- 
hso; stipite radicante, laevi, basi villoso; lamellis subliberis, 
albis. Berkl. Outl. p. 125. In latere inferiore ramulorum de- 
jectorum. Minutus, odore ilEirinae recentis nec alcalino se- 
qnentium. 

467. A. LBPTOCBPHALUs fragilis, graveolens^ pileo sub- 
membranaceo, campanulato-expanso, repando, umbonato, sulcato, 
pruinosOj opaco; stipite aequali, striatulo, opaco,sicco; lamel- 
lis emarginatis, albo-cinereis. Fers. Ic. et descr. t. 14. f 4. 
Fries Obs. I. p. 31. Secr. n, 898. Ad truncos et terram 
raro. Cinereus^ solitarius, odore nitroso. Becentiores observa- 
tioDes docuere speciem bene distinctam. (v. v.) 

468. A. ALCALiNUs rigido-fragilis, graveolens, pileo sub- 
membranaceo, campanulato, obtuso, nudo^ udo profunde s&i- 
ato, sicco nitido; stipite glabro, sublubrico, nitido, basi vil- 
loso; lamellis adnatis, subdistantibus , albo-glaucescentibus. S. 
M. I. p. 142. Icon. t. 81. f. 3. Weinm. Ross. p. 105. 
Wirigen in Fl. 1835. p. 313. k. sulphureus Scop. — 142 A0ABICU8. 

Schaeff. t, 31f 32 hnnc potius, qaam similem A. epipterjginm 
sistunt. Ad truncos (suhcaespitosus)^ folia etc. [non vere terre- 
stris ut sq.] , in his terris frequentissima Mycena a vere ad 
hiemem. Odor fortis, nitrosus. Nec pileus pellicula secernibili 
viscosa tectus, nec stipes vere viscosus. Statura et colore om- 
nimodo variat. Stipes luteus, cinereus etc. ; lamellae crassiu- 
sculae, subvenoso-connexae , saepe obscure cinereae, acie dilu- 
tiores, flavido-glaucescentes etc. Cum hoc et sq. conf. Secr. 
892—896, 899. (v. v.) 

469. A. AMM0NIACU8 graveolcns , pileo membranaceo, co- 
nico-expanso , umhonato^ nudo^ discoideOf opacOy circa margi- 
nem pallidiorem striato; stipite firmulo, laevi, glabro, sicco, 
radicante lamellisque adnatis, linearibus, distinctis albidis. 
Fries Ohs. IL p. 155, (A. alcalinus y), Berkl. et Br. n. 
1314. Quel. p. 71, Cfr. Secr. n, 897, 900, Ad terram ipsam^ 
in agrorum versuris etc. simplex, Habitu a priore utique dif- 
fert, sed odor idem. Pileus normaliter fuscus 1. nigricans, sed 
variat cinereus. Stipes non lutescens, firmior, strictus, crasse 
filiformis, circiter 2 unc. longus, Va ^^^' crassus. (v. v.) 

470. A. METATUs molliSy olidus, pileo submembranaceo, 
obtuso, striato, hygrophano, sicco laevi, opaco, aJbicante; sti- 
pite firmo, laevi, glabro, basi fibrilloso; lamcllis adnatis, te- 
nuibns, distinctis, linearibus, albidis. S.M,Lp,144, Weinm. 
Boss, p, 107, Paul, t, 99, f, 8 (forma incarnato-livida). 
Bmh. C. 4. t. 15. f, 3, A. tener Scop, A. laevigatus Pers. 
Alh. et Schw. etc. Inter muscos in pinetis copiose. Odore 
obsolete alcalino, pileo sicco sub lente atomato-subsericeo sti- 
piteque flaccescente mollibus, potius quam fragilibus, colore pal- 
lide cinereo (flavicante, incarnato etc.) albicante mox distinctus. 
(v. V,) 

471. A. PLicosus fragilis, pileo membranaceo, campann- 
lato-expanso , plicato-sulcato , sicco opaco, umbone camosulo 
lato obtuso; stipite polito, laevi, glabro lameilisque adnatis, di- 
stantihus, crassis, venoso-connexis griseis. 8, M, L p. 145. 
Icon. t, 81, f 4, A. oligophyllus Lasch n. 542 optime con- 
venit. Secr. n. 930. Ad terram humosam. Odor humosus 1. 
nullus. Stipes strictus, aequalis, subbrevis, griseo-fuscescens; 
pileus saepe fissus. (v. v,) 

472. A. PBLTATUs pileo firmulo, e convexo plano, obtaso, 
ad medium dense striatulo, disco carnosulo, orhiculari, laevi, 
plano; stipite laevi, glabro, deorsum villoso; lamellis dente Mycena, 143 

decmrentibiis, confertis, ventricosis, griseis, acie dilntioribas. 
A. ambnstas Secr. n. 927. Inter muscos in campis sterilibus 
T. c. SmolaDdiae. Sab&sciculatos. Stipes subfragilis, liyescens. 
Pileas % anc. latus, humidus nigro-fuscus , siccando pelta cen- 
tralis subdepressa pallens et pars striata elevata nigrescens, 
loodorus, valde distinctus. (v. v,) 

473. A. AETiTES fragilis, pileo membranaceo, campanulato- 
coDvexOy glabro, sulcato, hjgrophano, unibone lato ohiuso pro- 
minente; stipite inaequali, subcompresso, glabro, nitido; lamellis 
UDciDatis, subarcuatis^ tenuibuSf venoso-connexis, albidis. Ed. 
I. p. 110. Icon. t, 61. /. 5 (forma rufescens). A. umbelliferus 
Sciofjr. /. 309. A. muscorum Schum. Saell, n. 1704. Secr. 
n. 925, 924 excl. syn., nec difiFert Per8. M. E. 3. n. 438 
Disi stipite firmulo. Inter muscos passim catervatus. Odor ama- 
ricEDS obsoletusve, Stipes 2 unc. , albidus, inferne fuscescens. 
Pileus variat fuscescens, expallens, margine demum nigrescens. 
Lamellae lineares subdistantes, primitus postice cohaerentes, ad 
latera subgriseae. (v. v.) 

474. A. STANNBUs firmus, pileo membranaceo, campanulato- 
expanso, glabro, obsolete striato^ hygrophano, sicco laevi, se- 
riceo-splendente ; stipite glabro, laevi, nitidOy pallescente, de- 
mum compresso; lamellis denticulo decurrente adnatis, venosO' 
connexis, griseo-albis. Ed. L p. 111. Icon. t. 62. /. 2. 
Quil. p. 223. Vaill. Par. p. 70. n. 1. A. griseus Pers. M. 
E. 3. n. 439. In graminosis silvarum, rarior. Inodorus. Sti- 
pes 2 — 3 unc. longus, 1 lin. crassus. Pileus unc. (immo IV^) 
usque latus, tantum pellucide striatulus et ex apice stipitis ob- 
solete nmbonatus, griseus, siccus stanneus. Lamellae vix con- 
fBrtae. (v. v.) 

475. A. viTBEUs fragillimus, pileo membranaceo, cam- 
pannlato, undique lineato-striato , umhone discove camosulo 
nulh; stipite gracili, striatulo, splendente^ basi fibrilloso; la- 
melHs adnatis, distinctis, linearibus, albidis. 8. M. I. p. 
146. Icon. t. 82. f. 1. Berkl. et Br. n. 1111. Secr. n. 
923. Locis humidis pinetorum raro. Pilens livido-fuscus, mar- 
gine nudo. Hae tres species longe insigniores, quam e colore 
consimili crederes. (v. v.) 

476. A. TBNuis fragillimus, pileo membranaceo, campanu- 
lato-convexo , obtuso, lineato-striato, margine crenato-fimhriatO' 
oppendiculato ; stipite memhranaceo, pellucido, stricto; lamellis 
adnatis^ distantibus, distinctis, tenuibus, aquosis, albidis. Bolt, 144 A0ABICTT8. 

t 37. A. procerus Eljusd. p. 37 accurate. In duinetis um- 
brosis humidis; e montibus (^ottsundensibus : Akbhsnius. Totus 
aquosus, delicatus, iiii^bans. Stipes 3 unc. et ultra longus, 
sed lin. crassus, tantum e cuticula constans [quo ab omnibus 
differt], ut pileus hyalino-albus^ basi lutescens. (v. v.) 

V. FiLiPEDES. Stipes filiformis, lin. vix aequans (haud 
B\x]^er8Lns)f ftacciduSf subtenax, radicans, siccus, exsuccus, vulgo 
ratione pilei longissimus. Lamellae decoloranies ^ acie subdilu- 
tiores^ disiinciae. Oracillirnij siricii, ierresires, muscigeni, 
inodori, simpUces (nec caespitosi), pileo fuscescente subpaUe- 
scenie, non hygrophano, ultimi auraniio. 

A Bigidipedibus proximis differunt vegetatione, statura, 
stipite flaccido, tubulo angustissimo, lamellis vix venoso-connexis. 
Sed stipes filiformis inter reliquos etian occurrit, quare ad ce- 
teras notas attendetur; etiam Fragilipedium gracilentae adsunt 
formae. 

477. A. FiLOPEs pileo membranaceo, obtuse campanulato 
expanso, striato; stipite filiformi, flaccido, subfragili, glabro 
hasi pilosa radicaio; lamellis liberis , lanceolatis, confertia 
albis. BuU. i. 320. S. M. L p. 142 cum syn. Weinm. p 
104. Secr. n. 939. Berkl. Ouil. p. 126. Hoffm. Nom. l 
6. f. 1. A. pilosus Baisch f. 2. Alb. ei Schw. etc. VaiU, 
Par. p. 65. n. 33. In nemorosis frequens. Ceteris fragilior 
Pileus fusco- l. livido-griseus , raro albus. Lamellae attingentes 
tantum, demum basi pro more griseae. — Schumacheri, qui 
Fl. Dan. t. 2022. f. 2, pileo laevi utique differt, sed tota 
icon minus bona. (v. v.) 

478. A. AUiCTUS pileo membranaceo, conico-campanulato, 
ad medium striato, sicco^ gl^hro; stipite filiformi, aequali, /e- 
naci, villoso-pulverulenio , radice torta glabra; lamellis liberis, 
confertis, linearibus, griseis, acie pallentibus. S. M. I. p. 
141. Icon. i. 82. f 3. Buxb. Ceni. IV. i. 31. f. 2 (valde 
rudis). Inter muscos camporum et silvarum. Nobilis pileo vi- 
rente, caesio, livido, interdum pruinato. (v. v.) 

479. A. PLU¥BBUs pileo membranaceo, e convexo appla- 
nato, obtuso, sulcato, pruina albida consperso, cinereo-^pltm' 
beo; stipite elongato, pulverulento , cinerascente , apice hyalino, 
basi strigoso; lamellis adnatis, horieonialibus , pileo concoloribns. 
In pratis muscosis Upsaliae: y. Post. Stipes 3 — 4 unc. longus, 
aequalis, /ra^f7i^. Pileus 3—8 lin. latus, admodum tenuis, 
passim caerulescens. (v. v.) Mycena. 145 

480. A. lANTHiNUs pileo membranaceo, conico» andique 
Btriato, lilacino; stipite filiformi, attennato, flaccido, glabro^ 
siriaiulc; lameilis attenuato-adnexis , antice laiioribus, confertis, 
albido-griseis. 8, M. L p, 147. In silvis spbagnosis, raro. 
Nobilis, cum A. puro et laccato olim junctus, pileo toto mem- 
branaceo, semper conico, V, unc. alto, vix lato, violaceo-rubello. 
Stipes hand tenax, obscurior, fusco-lilacinus. (v, v,) 

481. A. URANius pileo membranaceo, campanulato, con- 
rao, striatulo, sicco coeruleo expallente; stipite filiformi, te- 
naci, fiaccido, laevi, glabro, basi subarrhizo, flocculoso; lamellis 
uncinato-adnatis f tenuibus, albis. S, M, L p. 144. Weinm. 
Bo88. p. 106. Secr. n. 915 (lamellis crassis). Qt*el. p. 224. 
EM, Helv. n. 2350. Buxh. C. 4. t 8. f. 2 (rudis). Inter 
folia, Jnngermannias etc. Junior obscure violaceus, dein ex- 
pallens, fuscescens. (v. v.) 

482. A. DBBIL19 tenellus, pileo membranaceo, campanu- 
lato-convexo, obtnso, striato, sicco laevigato, rugnloso, fusce- 
scente, opaco; stipite filiformi-capillari , laxo, flaccido, basi ar- 
rhizo, fibrilloso; lamellis late adnatis, distinctis, albidis. Ed. L 
p. 112. Lcon. 82. f. 4. — - Bull. t. 518. f. P. A. capillaris 
Fl. Dan. t. 1670. f. 1. A. saccharinus Sommerf. Lapp. p. 
256. — Fers. Myc. Eur. 3. n. 415, 466. Secr. n. 949 y 
937 (varr.). Inter muscos caroporum, jove sereno intra horam 
marcescens; diutius persistens in nemoribus roridis inter folia. 
Statura prorsus A. sanguinolenti. Color ex albido, incamato, 
livido etc. fuscescens. Umbo, si adest, obtusus. (v. v.) 

483. A. viTiLis pileo membranaceo, e conico expanso, 

papillato, udo profunde striato, expallente; stipite filiformi, 

UvidOj stricto, flexili, glabro, exsucco , nitido , radicato; lamellis 

attenuato-adnatis , subdistantibus , albido-griseis. Ed. L. p. 

113. Berkl. Outl. p. 126. Quil. p. 72. Price f. 9. 

Kichx p. 154. Bull. t. 518. f. 0. A. tenuis Sowerh. t. 385. 

f. 5. A. stenopodius Pers. M. E. 3. n. 427. A. pilosus Pers. 

e plurr. sententia; ipse vero ad A. galopodem ducit, snadente 

Fl. Dan. t 1615. f. 2. A. galericulatus tenuis Decand. Locis 

kmidis inter folia frequens et persistens. Stipes gracillimus, 

3—6 unc. longus. Pileus 3 — 4 lin. latus, nitidulus , fusco-livi- 

dos , albido-griseus etc. , papilla carnosula saepe evanida , siccus 

laevigatus. Lamellae adscendentes , distinctae, denticuloobsoleto, 

icie albicantes, etiam in var. pileo fusco-nigricante , lamellis 

atro-cinereis. (v. v.) 

10 146 AOABICUS. 

*A. AMSE0ETE8 pileo conico-campaDulato, ondiqae striato, 
umbone obsoleto; stipite brevi, crassiore (IV2 unc. lineam fere 
crasso); lamellis nt in vulgari postice discretis, edentulis nec 
venoso-connexis. Secr, n. 943. In pratis, ad viamm et 
agrorum margines. Inodorus, vegetus non fragilis, strictus. His 
notis tantum recedit Secr. n. 943, qui potius A. dissilieDtis 
forma. (v, v.) 

484. A. CANE8CEN8 pileo membranaceo, ex hemispbaerico 
planiusculOy suhumbilicato ; stipit-e filiformi, subtenaci, cinereo- 
foligineo, basi fibrilloso; lamellis adnatis, confertis, albo-cinera- 
scentibus. Weinm, Boss, p. 116, Ad folia dejecta. Stipes 
1 — IV2 unc. longus. Pileus V* — 1 unc. latus, albo-canescens. 
£ specc, siccis mihi haud clarus. (v, s,) 

485. A. C0LLARIATU9 piloo membrauaceo , campanulato- 
convexo, subumbonato^ striato, expallente, glabro; stipite fili- 
formi, tenaci, glabro, nitido; lamellis collariafo-adnatis , te- 
nuibus, confertis, distinctis, alhidis l, ohsolete incamatis, Fr, 
Ohs. II, p, 164. Icon. t, 82, f, 5. ^««^7. p, 224. A. te- , 
nuis Secr, n, 940. A. griseus Batsch f. 80 [vexatissimus ille, 1 
omnibus affinibus simul praesentibus comparatis^ hic ob lamellas . 
in icone alhas, tenues etc.]. In graminosis silvarum, Octobri 
Upsaliae. Stipes unc. longus, lin. fere crassus, sub lente stria- 
tulus. Pileus V2 u"^' 1* ^^^r^ latus, typice fuscus, sed vnlgo 
griseo-albicans , disco modo fuscescens ; eo expanso lamellae sub- 
distantes. (v, v,) 

486. A. ciHifERius pileo submembranaceo , convexo, stria- 
tulo, sicco; stipite filiformi, laevi, glabro, flaccido, basi fibril- 
loso-radicato ; lamellis adnexis, ventricosis, crocet^, acie albican- 
tibus. S, M, I, p, 150. In fagetis Scaniae raro. Stipes 3 
unc. longus, V2 ^^"* crassus. Pileus flavofuscusy 4 lin. latos. 
Habitus A. crocati. (v. v.) 

487. A. CLADOPHTLLUs piloo membrauaceo, campanulato- 
convexo, undulato, glabro, cinereo-albicante , nitido; stipite 
flstuloso, nudo, albo, basi fuscescente; lamellis adnatis, ramosts, 
anastomosantibus. Leveill. Ann, Sc. Nat, 1841. p. 232. t 7. 
f, 1, Ad terram graminosam prope Parisias. Ex icone stipes 
arrhizus, 2 unc. usque longus. Pileus vix unc. latus. (v, ie.) 

488. A. EPiPHLOEUs pileo membranaceo, persistenter acnte 
conico, papillato, undique striato, glabro, albido, apice fnsce- 
scente; stipite sul)setaceo, glabro, diaphano, pallido; lameUis 
liheriSf ventricosis, distantihus^ albis. Ad truncos muscosos - 1 Mycena. 147 

Salicnm AmeriDaram. Stipes uncialis 1. parum ultra, basi ob- 
scorior; pileus 2 — 3 lin. altior, quam latior. Statura fere A. 
acicttlae. Forsan A. phlojophilus Monogr, L p. 223. (v. 8, et ic.) 

489. A. supiNUS pileo membranaceo, campanulato-convexo, 
striato, obtuso; stipite hreviy incurvOt tenaci, glabro lamellis- 
que subliberis , ventricosis albis. S. M. I. p. 142. Lasch in 
Linn. Hoffm. Nom. t 6. /. 3. — Fl Ban. t 1551. f. 2. 
Locis similibus ad fagos etc. Habitus prorsos praecedentis. 
Vix uncialis, pileo 2 lin. lato, non flaccescente. A. corticali 
non affinis, cum quo confundit Secr. n. 948. (v. v.) 

490. A. SPEIREUS pileo membranaceo, e conico-convexo 
plano, impolito, strjato, disco ohscuriore denmm depresso; sti- 
pite filiformi, tenaci, nitido, fibrilloso-radicato ; lamellis planis^ 
dein decurrentihus y distantibus, candidis. S. M. L p. 159. 
Icon. t 78. f. 2. Berkh Outl. p. 126. Secr. n. 946 op- 
time. Pers. M. E. 3, n. 447 et A. epibryus n. 444 (junior). 
Dense disseminatus supra truncos muscosos Quercus. Stipes 2 
onc. longus, 7^ ^^^* crassns, basi pilosus, apice lamellis con- 
color, in pileum non ampliatus ut Omphaliae IL Pileus 2 — 3 
lio. latus, opacns, fusco-cinereus , iuterdum fibrillosus 1. pruinatus. 
(v. V.) 

491. A. TBKELLUs cacspifosus ^ pileo membranaceo, cam- 
panulato-convexo, obtuso , pellucido, margine striatulo ; stipite ca- 
pillari, glabro, molli, basi yilloso; lamellis uncinatis, tenuissimis, 
confertis, ex alho incarnatis, Ed. L p. 111 (excl. syn. Schum.). 
A. carneifolius Secr, n. 951. — Raji Syn. t. 1. f 2. Ad 
truncos vetustos. Omnino albns 1. li?ido-incamatus. Pileus te- 
uerrimus, V2 ^^^- 1**03. (v. s.) 

492. A. ACicuLA subtilis, pileo membranaceo, campanulato- 
conveio, glabro, miniato-aurantio y margine striato; stipite ra- 
dicaio, setaceOj tenaci, nitido lamellisque rotundato-adnexis , 
ventricosis, distantibus, acie albicantibus luteis. Schaeff. t. 
222. Fr.Icon. t 85. f 3. Berkt Outl p. 127. A. Scopolii 
Lasch n. 540. A. stipularis var. Weinm, Eoss. p. 120. — B. 
junior, lamellis albis. Lasch l. c. A. coccineus Scop. Cam. 
p. 436. A. Clavus Bolt t 39. B. Secr. n. 914 (a vero et 
A. Fihula distinctus). A. Fibula ^. Schum. n. 1813. Inter ra- 
menta, folia, in fagetis pluries legi; copiose in N&set ad Oden- 
q5. Stipes 172 — 2 unc. longus, apice subpruinosus. Piieus 
1 — 2 lin. latus, primitus subumbonatus. Lamellae subovatae, 
fo^ liberae. (v. v,) 148 AOABICUS. 

VI. Lactipedbs. Lamellae et stipes radicatas, siccos» 
fracti latescentes. 

493. A. hagmatopus caespitosus, pileo camosulo, campa- 
nulato, obtuso, laevi, margine denticulato; stipite rigido, aUxh 
pulverulenio, succo atrosanguineo scatenfe ; lamellis adnatis, uni- 
coloribus, albidis. Pers, Obs, 2, p. 56, Syn, p. 379. S, M, L p. 
149. Icon, t, 83, f. 1. Weinm. Boss, p, 111, Sonmerf, 
Lapp, p. 255. Berkl. et Br. n, 991, Ad truncos Fagi, 
Abietis etc, copiose in Europa boreali. Major, firmus, ex albo 
rub^cens. Mire haec aliaeque nobilissimae species apad Secr. 
desunt. Batt, t, 27 N, £aciem refert, sed alienus. (v. v,) 

494. A. CBUBNTUs pileo submembranaceo, conico-campanu- 
lato, striato, margine integerrimo; stipite stricto, glabro, basi 
villoso-radicato , succum obscure rubrum siillanie; lamellis ad- 
natis, unicoloribus , albidis. S, M, l. c, Icon. i, 83. f, 2, 
Berkl. et Br. n, 992, Weinm, Boss. L c. — Sotcerb, i, 
385. f. 2, 3 ("milky stipes")? Cfr. Secr, n. 910 (silet stipitem 
lactescentem). In pinetis locis bumidis ad terram. Solitarius, 
non flaccidus, pileo fusco-rubente. (v, v,) 

495. A. sANGuiNOLBNTUs pilco membranacoo, campanulato- 
convexo, striato; stipite debili, flaccido, glabro, succum diluie 
mbellum siillante; lamellis adfiiis, rubellis, airopurpureo-mar- 
ginaiis. Alb. et Schw. p, 196. Fr, l, c. Icon, t. 83, f, 3. 
Weinm. Boss. l. c. Secr, n. 912, Berkl. Ouil. p, 127. 
Oudem, p, 23, Gonn. et Bab. t. 7, f. 10, — BuU. t, 518. 
f. P. dextra, Inter folia et muscos udos. Totus tenuis, marce- 
scens, pallide rubellus, fuscescens. (v. v.) 

496. A. CBOCATUs piieo submembranaceo , campanulato, 
substriato; stipite procero, attenuato, villoso-radicato lacteque 
(semper) copioso sanguineo-croceis ; lamellis attenuato-adnexis , 
antice ventricosis, albis. Schrad, — S. M. I, p, 148. Fl 
Dan. t. 1550. f. 1, , 2024. f 1 (melior). Berki, l, c, Knapp. 
Journ. Boi. t. 7, Weinm, p, 110. Inter folia humida Fagi 
copiose. Nobilissimus f absolute inodoruSj sparsus, semper 
valde ]actescens, pileo olivaceo, cinereo, candido. (v. v.) 

497. A. cBBLiDONius pileo membranaceo, campanulato- 
convexo, obtuso, laeviusculo; stipite laevi, glabro, radicato, 
compresso luieo-laciescente; lamellis adnatis, albidis, lutescen- 
tibus. hd, I. p, 115, Quel. p, 225. A. pumilus Sowerb. 
i. 385, f, 4. Ad truncos Fagi, raro. Subcaespitosns, pileo Mycena. 149 

hiteo, disco Inteo-incamato , odore subalcalino. Forte A, dlca" 
Imo dffinis. (v. v,) 

498. A. OALOPus pileo membranaceo, campannlato , snb- 
ombonato, striato; stipite gracili, fibriiloso-radicato , lacte albo 
referto; lamellis attenuato-adnexis , glaucescentibus. Pers, — 
S. M, /. c, cum sjn. Fl. Dan. t. 1550. f. J2. Berkl, Outl. 
t e. f. 2. Gonn. et Bab. t. 7. /. 9. Batt. t. 28. Q, — Bqjus 
jam Tidit. Ad terram muscosam humidam ubique. Sparsus, tener, 
pileo stipiteque (saepe pruinato) nigricantibus, cinereis etc, immo 
albis, papilla fuscescente, Ag Hoffmanni Pcrs. (Hoffm, Nom. 
L 3. f. 2) in memoriam mox revocans. — Marcoscens exsuc- 
cus, qualem yerum suum A. pilosum Syn. testatur Pers. M. 
E. Talis Fl. Ban. t. 1615. f, 2. (v, v.) 

Vn. Glutinipedes. Stipes exsuccus, glutine vero viscosus. 
Lamellae dente demum decurrentes. Probe scpnrandae qnaedam 
species antecedentes, tactu tantum in statu udo lubricae. 

499. A. EPiPTERYGius pileo membranaceo, campanulato- 
expanso, sobobtuso, striato, pellicula viscosa secernibili tecto; 
stipite elongato, tenaci, radicato, glabro, viscoio, sublutescente ; 
lamellis adnatis, dente decurrentibus, tenuibus, versicoloribus. Scop. 
p. 453. S. M. I. p. 155, ubi syn. (Sthaeff. t. 31 aequo jure ad A. 
alcalinum.) Sow. t. 92. Berkl. Oull.p, 128. Fl. Dnn. t. 2078. 
f. 2. Weinm. Boss, Inter muscos, folia, ad truncos ubique. 
Colore maiime varius. Cfr. Secr. n. 887 — 890. Secr. n. 892y 
893 odore alcalino recedont. Nec novi veras differentias A. 
cbamaeleontis Lasch n. 198. Num huic referendae lignicolae, mar- 
gine denticulato (Sow.), et ad verum restricium terrestres, mar- 
gine integerrimo? Fl. Dan. 2189. f. 2 non differt. (v. v.) 

500. A. CLAVicuLARis piloo mombranaceo, convexo-expnnso, 
striato, sicco, epelliruloso^ disco demum depresso; stipite te- 
Dsci, glabrn, viscido, albido, basi fibrilloso; lamelHs adnatis, 
albis. S. M. p. 158. Icon. t. 84. f. 1. Kirkx p, 155. — 
BuU. t. 80. Locis nemorosis. Priori cognntus, sed fere sic- 
cus. Stipes modo jove udo viscidus; pileus albidus, flavidus, fusce- 
scens, primitus subumbonatus (Seir, n. 891). Pileo depresso 
lamellae decurrentes. Var. tenuior, pileo V2 u"c. , stipite filiformi. 
(v. V.) 

501. A. pKLLicuLosus pileo membrauHceo, campanulaio- 
cnnvexo, obtuso, lineato-striato, pellicula viscida serernibili; 
stipite brevi, glabro, viscido, livido; iHmelHs subplicaeformibus, 
distantibus, glaucescentibus , postice conjunctis decurrintibusque. 150 AOARICUS. 

Ed. L p, 116, BerkL Outl. p. 128. Ad terram sterilem 
ericetorum catervatim. Stipes apice subincrassatas , demum fu- 
scescens, fragijis. Pileus Y2 — 1 ""C-» griseus. Lamellae omnino 
simplices et distinctae. (v. v.) 

502. A. vuLGAEis pileo submembranaceo , e convexo de- 
presso, papillaiOf viscido; stipite tenaci, fibrilloso-radicato , vi- 
scoso, cinereo; lamellis subdecurrentibus , tenuibus, albis. Pers. 
Syn. p. 394. Ic. pict. t. 19. /. 3. Quel. t. 4. f. 7. Berkl 
Outl. t. 6. f. 4. 8. M. I. p. 156. Weinm. Eoss. l. c. 
Secr. n. 935, 936. Fl. Dan. t. 1678. f. 2 (erronea). Inter 
folia Pini catervatim, ubique. Stipes nunc brevis, nunc fili- 
formis, elongatus. Pileus fuscus I. cinereus; variat rufus et al- 
bidus papilla obscura. (v. v.) 

503. A. ciTBiNELLUs piloo membranaceo, hemisphaerico- 
explanato, umbonato, striato stipiteque tenello, viscido, basi 
villoso citrinis; lamellis uncinatis, albis. Pers. Ic. descr. t 
11. f 3. 8. M. l c. BerJcl. et Br. n. 1215. Fl. Dan. i. 
1614. f. 1. Batsch f. 88. In pinetis ubique. PusiHus, 
tenuis , expallens. Yar. candida , sicca sulpburea. Weinm. l. r. 
ex quo A. terrenus Pers. (v. v.) 

504. A. PLiCATO-CRENATUS piloo teuuissimo , conico, sub- 
umbonato, sulcato-plicato crenatoque, alboflavente; stipite fill- 
formi, glabro, viscido, pallide rubello; lamellis adscendentibus, 
attenuato-adnatis, dente decurrentibus , distantibus, albis. Fr. 
Monogr. 2. p. 294. Icon. t. 84. f. 2. Inter muscos in silvis 
abiegnis. Stipes obsolete fistulosus, intus flavescens. Pileus 
epelliculosus. (v. v.) 

505. A. RORiDus tenerrimus, flaccescens, pileo tenuissimo, 
convexo, subumbilicato, sulcato, sicco; stipite capiUariy insi- 
titiOf glutine copiosissimo limpido obducto; lamellis decurren- 
tibus, distantibus, candidis. S. M. I. p. 15^ (neutiquam Secr.). 
Berkl. Outl. p. 128. Qu6l. t. 4. f. 4. Ad stipulas etc. snb 
intensis pluviis. Nohilissimus , nulli affinis. Basis stipitis (ca- 
pillaris, glutine 1 lin. crasso immersi) arrhiza, glaberrima. Pi- 
leus albus, flavescens, 2 — 3 lin. latus. (v. v.) 

Vni. Basipkdes. Stipes siccus, arrhizus, hasi nuda in 
orhem dilatata l. hulbiUosa strigosa. TeneUi, solitarii, ftac- 
cescentes. 

506. A. sTTLOBATEs pileo membranaceo , campanulato , ob- 
tuso, striato, subpiloso; stipite filiformi, glabro, basi orbiculari, 
plana, villosula, striata inserto; lameUis liheris^ discretis. Mycena, 151 

veniricosis. Pers. Syn. t 5, f. 4. S, M, Lp, 153, Weirnn. 
Boss, p, 116, Berkl. Outl, t, 6, f. 5. A. candidus. — B. 
grisellas. Sturm Deutsch. t, 29, — C. caerulescens. Fl, 
Dan. t, 2025, f, 3, Ad stipulas etc. Tenellus, fragilis; locis 
sufiFocatis stipes 3—4 unc. longns, flexuosus. Hofftn, t. 6, f. 2. 

(v, V.) 

507. A. DiLATATUS pileo membranaceo, convexo-plano, 
obiuso , laevi , glabro , margine striatulo ; stipite filiformi, stricto, 
hasi orhiculari, canvexa, gldbra; lamellis collario connexis 
liberisque, snblinearibus. A. lignatilis, stipite breviore. Fries 
Ohs, I. p, 40, Icon. t. 84, J, 3, B. stipularis, gracilior. 
Btt/Z. t. 563, f, B, S, In umbrosis. Tener, albus. Toto 
coelo differt Marasmius torquatus, (v, v,) 

^A. CLAVULABis subcaosius, basi subrotunda, ''dilatata, la- 
melli» liberis" (e descr. Batsch f, 81). Ad ligna. A, stylo- 
bati in ind. S. M. subscripsi, sed distinctam, ei affinem sistere 
speciem in litt. docnit Berkeley, Differentias e Batschio eruere 
non licet. Habitus fere A, hiemalis. 

508. A. TENERRiHUS subtilis, flaccescens, candidus, pileo 
tenuissimo , e globoso convexo , granulia furfuraceis dense con- 
sperso; stipite capillari, disco applanato pubescente inserto; /a- 
mellis liheris^ ventricosis, subremotis. Berkl, Outl. p, 129. t, 
6. f 6, Oudem. Bat. p. 23, Ad Pini conos, frustula etc. 
Stipes byalinns, inferne pilosus, supeme glabrescens. (v, ic) 

509. A. Discopus pusillus, candidus, pileo conico, obtaso 
stipiteque tenerrimo farinoso-pulverulentis; lamellis adnatis, 
paucis, valde distantibus, plicosis. Leveill, Ann. Sc Nat. 1641, 
p, 239, t. 14, f, 4, A. subtilissimus Oudem, Bat. p, 24. In 
bortis botanicis cum praecedente, a quo lamellis clare di^^tinctus. 
Stipes bulbilio hirto insertus. (v. ic) 

510. A. 8ACCHARIFERU8 teuellus, albidus, undique ^rawtiK^ 
niientibus ohsitus; pileo hemisphHerico; stipite filiformi , brevi; 
lamellis arcuato-decurrentihus , paucis, crassiusculis. Berkl. et 
Br. n. 1216, In canlibus Rubi et Urticae. Pileus 2 lin. la- 
tns. Lamellae etiam margine granulatae. 

511. A. MAMMiLLATUS c candido albido-cinorascens, pilen 
membranaceo, conico-campanulato, mamiljato, ceti^rum suhnfo, 
glahro; stipite crassiusculo, inferne floccnsn, hasi in nrbiculum 
planom dilatato; lamellis adfinlis^ latis, distantihus. Circa Par- 
mam Italiae lectus. Pass, Fung. Parm, Inter A. stjlobatem 152 AOABIGUS. 

et echinipedem medius, ab illo lamellis adnatis, ab boc basi 
orbiculari et colore diversus. 

512. A. HucoR tenuissimns, pileo e conico applanato, 
plicato, glabro, griseo; stipite gracili, demnm torto, hasi or- 
biculari applanata inserto; lamellis adnatis, distantibus, a1- 
bido-griseis. Batsch /. 82. S, M, L p. 155. Weinm. p. 
117. Ag. integrellus Nees /. 187. Ad folia putrida. Subtilis, 
fhgax, griseus 1. hyaliuo-albidus. [A. platypus Nees Syst. /. 
188 est Marasmius ramealis infans.] (v. v.) 

513. A. ECHiNiPEs minimus, alhuSj pileo tenui, campanu- 
lato-convexo , subgibbo, glabro, striato; stipite crassiusculo , 
glabro, basi hulhilloso^ hirto; lamellis attingentibus, crassis, di- 
stantibus. Lasch in Linn. n. 193. Lcon. t. 84. f. 5. A. 
bulbillus Schicein. A. rugatus Secr. n. 965. (Batsch f. 94 et 
A. acicola Jungh. in Linn. 1830. t. 6. f. 3 utique simillimae, 
sed pileo tenaci rigente, lamellis confertioribus tenuibus, villo 
stipitis ad basin laxo ad Adonideos infantiles referendae). Ad 
folia putrida et in humo. Pileus hyalinus, tener. (v. v.) 

514. A. PTBRiOENUs tenellus, roseuSy pileo campannlato, 
obtuso, laeviusculo stipiteque flexuoso, capillari glabris, basi 
bulbillosa, strigoso-radiata ; lamellis adnatis, latis, distantibus, 
integria. S. M. I. p. 160. • Lcon. t. 85. f. 4. Berkl. Outl. 
t. 6. f. 7. Brigant. t. 35. f. 6. Gonn. et Bah. t. 7. f. 3. 
Weinm. Boss. p. 120. Pers. Myc. Eur. 3. t. 28. f 6. A. filicinus 
Spreng. In rachide foliorum v. c. Sorbi, Rubi Idaei, praecipue 
Filicum, frequens in montanis. Elegantissimus. (v. v.) 

515. A. TRACHELiNUs tenerrimus, fuscus, pileo convexo, 
fibrilloso-strigoso ; stipite villoso-squamuloso , basi bulbilloso, stri- 
goso-radicato ; lamellis adnatis, latis, distantibus, floccoso-fim' 
hriatis. S. M. L. p. 154. In humo atra, urabrosa, nda. 
Minimus, tristis, at nobilior nullus. (v. v) 

IX. Insititiae. Stipes tenuissimus, insititius (i. e. aliis 
plantis sine radice , tuberculo floccisve basi innatus), sipcus. La- 
mellae adnatae^ denticulo decurrente uncinatae (nec ut in Om- 
phaliis Lntegrellis vere decurrentes). Tenerrimae, sole tactae 
mox flaccidae (n. 505 solus inter priores insititius, sed valde 
glutinosus). 

516. A. coRTicoLA pileo tenuiy hemisphaerico , demum ob- 
solete umbilicato, sulcato-striato ; stipite tenui, brevi, incurvo, 
furfurello; lamellis late adnatis uncinatisque, latiSy suhovatiSy 
pallidioribus. Schum. Saell. n. 4689. S. M. L. p. 159 (syn. Mycena, 153 

plurr. inter huDC et sq. amphibola). Icon. 1 85, f, 2, Schniel, 
apud Sturm. Heft, 3, t. 2. Mich. i. 74. f. 8. Lasch in Linn. 
n. 203. Ag, gracillimns Syll. Eatisb. 2. p. 91. — B. albo- 
flavescens. Sommerf. Z^pp. p. 256. Secr. n, 920. Ad cor- 
tices inter muscos, lichenes. Etiam pileus flocculoso-pruinatus^ 
ut sq., legitur. Color (vulgo rufofuscns, cyaneus, cinereus) 
varius hunc et sq. ceriissime non distinguit. (A, supinus 
radicatos, tenax, non marcescens etc.) Forte Secr. , nullns 
alius, commutavit. Diversus porro Sotcerh, t. 243; ob pi- 
leum in icone convexum, obtusum, glabrum, omnino laevem 
etc. videtur status pnroilus A. TintinabuU, sed Secr. n. 928 
potius ex hac regione sit. (v v.) 

517. A. HiEHALis pileo tenui, campannlato, obsolete um- 
bonato, margine striato; stipite tenni, adscendente, deorsum 
pi^>erulo; lamellis adnatis uncinatisqne , angustis^ linearibus, 
albidis. Osbeck in Retz, Suppl. p. 19. Ed. L p. 119. Icon. 
t. 85. f. 1. Berkl. et Br, n. 993. Gonn. et Bab. t. 7, f. 
6. A. corticinus Scop, A. corticalis Bull, t. 519. f, 1 a 
(albus), b (carneo-rnfus). A. corticola b. S. M. l. c. A. ad- 
scendens Lasch in Linn. n. 545 (albus). A. auripes Secr. n. 
947 (rufescens). Ad cortices. Priore vulgo longior, nimis affinis. 
Pileus prninatns etiam in hoc, sed color laetior, vix cinereo- 
fuscus. (v. V.) 

518. A. sETOSvs pileo tenerrimo^ hemisphaerico, obtuso, 
glabro ; stipite insititio , capillari , undique pilis paiulis distan- 
tihus hirto; lamellis distantibus, albis. Sow. t. 302. Berkl. 
Ouil, p. 130. Snpra folia fagi. Pileus minimus, fuscescens. 
Cel. BerkeUy sq. proximnm et ab A. Hudsoni diversissimum 
per litt. docuit. (v. ic.) 

519. A. CAPiLLARis tenerrimus, albus, pileo campanulato, 
demum umbilicato, glabro; stipite insitiiio, capillari^ glabro; 
lamellis adnatis, adscendentibns , distantibns. Schum. — S. 
M, L p. 160, ubi syn. Ic. t, 84. f. 6. Weinm. Boss, p, 
121. Fl, Ban. t 2142. f. 1. A. lactens Bull. t. 601. /. 2. C. 
k. umbellifems epiphyllns Scop. A. acicnlaris Hoffm. Nom. t. 5. 
/. 2. Ad folia &gi etc. copiose. Stipes aequalis, non deorsum 
sed apice tantum fuscescens. Pilens ndns striatus, siccus laevis. 
Hinc non separo Mich. t. 80. f. 10, 11; saltim a. b. S. M. 
nulla alia ratione differuni Notae, quibus differat A. leucellus 
P., observante qnoqne Secretan, in praesente etiam adsunt. (v. v.) 154 A0ABICU8. 

520. A. STiPULABis tenernmus, pileo convexo, sQbambili- 
cato, laevi lamellisqae integris roseis; stipite insititio, capillarl, 
(sub lente) puberulo, flavido. S. M, l. c. Icon. t 85. f. 5. 
Weinm. Boss. p. 120. Lasch n. 206. Quil. p. 76. Ad 
stipulas. Statura prioris, perelegans. Cfr. n. 495, radice di- 
versus. (v. v.) 

521. A. JUNCicoLA tenerrimus, pileo convexo, striato, gla- 
bro, rufescente; stipite insititio, capillari, glahro^ fusco; la- 
mellis adnatis, distantibus, albis. S. M. l. c. BerJcl. Ouil. 
p. 130, Icon. t 85. /. 6. Mich. t 80. /. 9. Paul. t 
105, f. 11. BuU. t 148. f. D. Ad stipulas. Minimus. (v. v.) 

Vni. OMPHALIA. Stipes carfilagineus , fistulosns, tubnlo 
vero saepe floccis farctus, sursum subincrassatus , in pileum tubae- 
formi-ampliatus. Lamellae vere decurrentes. Pileus submem- 
hranaceus. Maxime affines Collyhiis et Mycenis, a quibus 
haec trihus oh lamellas divulsa. Statura et historia eadem, 
Beliquae Omphaliae Auct. stipite fibroso spongiosove nnllo modo 
a Clitocybis removeri possunt. Verarum Ompbaliamm statura 
insuper redit inter Cantharellos et Marasmios. Pilens saepins 
quidem umbilicato-infundibuliformis , sed boc neutiquam constans 
\. essentiale, nec lamellae saepe ramosae. 

I. CoLLTBiARii. Pileus primitus dilatatus, margine inflexo. 
E lamellis aheunt in tres greges eximie naturales. 

* Hydrogrammi. Vulgo majores, lamellis angustis ^ confer- 
tissimis. Praeter stipitis notam essentialem a Cyathifor- 
mihus p. 100 diff^erunt lamellis primitus vere decurrentibus , 
confertissimis , arcuati^. 

522. A. cHBTsoLEucus pileo submembranaceo , umbilicato, 
glabro, uitido, margine reflexo, breviter striato; stipite farcto, 
laevi, hasi incrassato; lamellis decurrentibus , confertissimis , 
subluteis. S. M. p. 167 cum syn. — Secr. «. 998., 999 
ad A. flaccidum propius accedere videntur. — B. lamellis Inte- 
scente-olivaceis. Secr. n. 1047 huc omnino spectare videtar. 
In silvis mixtis, subacerosis. Stipes manifeste cartilagineo-cor- 
ticatus. Pileus albus. (v. v.) 

523. A. HTDROOBAMMus piloo submembranaceo , umbilicato, 
flaccido, glabro, livido, hygrophano, margine pafente, striafo, 
subundulato; stipite fistuloso, glabro, subcompresso , basi radi- 
cato, hirto lamellisque decurrentibus. confertissimis albidis. Syst 
M. I. p. 169. Icon, t 71. LefeU. Ic. t 605: A. strep- 
topus Pers. M. E. 3. p. 82. — B. orthopus stipite recto nec Omphalia. 155 

compresso. Pers, L c, p, 83. — BulL t 674 ob marginein 
striatum. Inter folia fagi, locis humidis, 0ubcaespitosns. Udus 
li?idus , siccus unicolor, albicans. (v, v.) 

524. A. YENTOSus pileo submembranaceo , infundihuli' 
formi^ flaecido, glabro, carneo^ hygrophano, margine involuto, 
striato; stipite fistuloso, glabro, fragili, concolore, basi yilloso; 
lamellis longe decurrentibus , minus confertis, albido-carneis. 
Fr. Ohs. 2. p. 221, Ed, L p. 120, Secr, n. 989, In 
fagetis Sueciae olim legi. Est quasi elatior status A. pyxidati 
et caute distinguendus ab A. dumoso, Bull, t. 564, f. B ad 
A. dumosum potissimum referendus. (v, v.) 

525. A. DUMOSDs pileo subraembranaceo , e convexo pZawo , 
leviter umbilicato, rigido, tesiaceo-rufo , versus marginem stri- 
ato; stipite fistuloso, glabro, concolore; lamellis leviter decur- 
rentibus, confertis, pallidis. Fr. Icon. t. 72. f. 1. In silvis 
dumetosis raro. Colore accedit ad A. ventosum , sed statura longe 
alia, ut potius cum A. umbilicato comparetur. Stipes 2 — 3 
unc. longus, basi brunncus. Pileus 1 — 2 unc. latus et ultra. 

[V. V.) 

526. A. DETBU8U8 pilco subcarnoso, e convexo umbilicato 
stipiteque firmo, mox cavo glabris ei obscure cinereis ; lamellis 
dente decurrentihus , tenuibus, confertis, albidis. Fr, Monogr, 
II. p. 291. Icon. t. 73. f. 1. In silvis Ostrogothiae. Ha- 
bitus Clitocybis, sed stipes cartilagineus. Stipes 1 — IV2 unc. 
longus, 2 lin. crassus, sursum attenuatus, fere nigrescens. Pi- 
leus 1 — 2 unc. latus, subzonatus. (v. v.) 

527. A. UMBiLiCATUs pileo submembranaceo, umbilicato, 
reflexo, demum infundibuliformi, laevi, glab^o, hygrophano, re- 
gulari; stipite fistuloso, tereti, apice fihrillis alhis sericeo- 
itriato; lamellis longe decurrentibus, confertis, albidis. Schaeff. 
t. 207. A. phaeophtbalmus Pers. M. E. 3. n, 108. Ad arbo- 
rum radices, terram, iramo fimeta in silvis frondosis, in De- 
cembrem usque haud rarus. Subcaespitosus , udus lividus 1. fu- 
scescens, siccus albicans 1. lutescens, disco fuscescente. — Suh- 
similem, tenuiorem, pileo planiusculo, lutescente-livido, sicco 
alutaceo-lacteo , disco subgilvo, lamellis minus decurrentibtis , 
confertissimis, in pinetis, locis fimetosis, Novembri lectum, adhuc 
separare non audeo, quum Secr, n. 1042 utrumque jungere vi- 
deatur. Plures vero exstant Clitoc. Orhiformium formae con- 
colores, stipite fibroso, pileo haud priraitus profunde umbilicato, 
lamellis vix decurrentibus distinctae. A. umhilicatum Bolt. t. 156 AOABICUS. 

17 ob lamellas primntn adnatas modo, ex ipso '^distantes'*, ad J.. 
difformem potissimum refero. (v. v.) 

528. A. MAURUs pileo submembranaceo, convexo, profunde 
umbilicato, glabro, striaio, hygrophano, sicco laevi, sericeo-ni- 
tente; stipite subfistuloso, tenui, rigidOy stricto; lamellis vere 
decurrentibus , arcuatis, confertissimis , candidis. 8. M. jp. 
168. Icon. t. 73. f. 2. Weinm. Eoss. p. 82. Locis mon- 
tosis humidis, subadustis. £ fuligineo lividus, fragilis. A. 
atratus differt pileo laevi , stipite tenaci , lamellis vix confertis 
nec vere decurrentibus. (v. v.) 

529. A. LiTuus pileo submembranaceo , plano, profunde 
umbilicato , dein infundibuliformi , laevi , hygropbano ; stipite sub- 
fistuloso, gracili, subflexuoso, striato lamellisque longe decur- 
rentibus, confertis, angustis (linearibus) cinereis. Ed. L p. 
121. Icon. t. 72. /. 2. — Secr. n. 1051 sat convenit, sed 
minor. In pinetis ad terram, Upsaliae raro. Eximim. Stipes 
3 unc. usque longus, 1 — 2 lin. crassus, nudus. Pileus udus 
spadiceo-cinereus , siccus sordide alutaceus, 1 — 2 unc. longus, 
flaccido-fragilis. (v. v.) 

530. A. OFFUciATUs pileo camosulo, plano^depresso , ob- 
tuso, laevi, glabro, rubello, expallente; stipite fistuloso, tenaci, 
stricto lamellisque decurrentibus , tenuibus, confertis concolo- 
ribus. Ed. I. p. 121. Icon. t. 72. f. 3. In fagetis Sueciae 
australis. Facies A. dryophili. Stipes 2 unc. longus, 1 — 2 lin. 
crassns, demura compressus, apice obsolete pruinosus. Primitus 
totus obscure carneus, sed mox expallens, albicans. (v. v.) 

531. A. SCYPHOIDES candiduSf pileo submembranaceo , ex 
umbilicato infundibuliformi , inaequali, laevi, sericeo; stipite 
farcto, brevi, subvilloso; lamellis decurrentibus , confertis, an- 
gustis. Syst. Myc. I. p. 163. Icon. t. 75. f 2. Weinm. 
Boss. p. 94. A. inconspicuus Lasch n. 215. A. buccinalis 
Secr. w. 1021. Ad terram locis muscosis, graminosis, grega- 
rius. Variabilis, saepe flexuosus et excentricus, vulgo pumilus, 
2 — 4 lin. latus, sed habeo etiam regularem , unciam usque latum. 
Non hygrophanus, siccitate flavescens, ad basin saltim lanatus. 
(v. V.) 

** Pyxidati. Mediiy lamellis leviter distantihuSy angustis, 
utrinqne attenuatis. 

532. A. CHRTSOPHYLLUS pilco submembranaceo , umbilicato, 
flaccido, flocculoso, luteofusco, sicco alutaceo-cano, margine re- 
flexo; stipite fistuloso, aequali, glabro lamellisque longe decur- Omphalia. 157 

rentibas, distantibus aureo-vitelUnis. I^st, Myc, L p. 167. 
Icon. t. 74. f. 1. Ad ligna pinea putrida in montosis Sue- 
ciae copiose. In serragine ad molas ligneas luxuriat. Major, 
udus, pulcberrimus bujus gregis, pileo IV2 un<^* usque lato. 
(v. V.) 

533. A. PO8T11 pileo membranaceo, umbilicato, glabro, 
aurantiaco, margine striato ; stipite fistuloso, laevi, glabro, flavo; 
lamellis longe decurrentibus, linearibus, subdistantibus, albidis. 
Fr. Manogr. 11. p. 29L Icon. t. 74. f. 2. Locis paludosis 
in Snecia. Stipes 3 unc. longus, lineam et ultra crassus, 
strictus, pallescens. Colore pilei aurantiaco mox dignoscitur. 
(t. V.) 

534. A. YBsuYiANUS pileo subcamoso, infnndibuliformi , 
impoliio, aurantiacOj margine demum repando; stipite farcto, 
elastico, fibrilloso, concolore; lamellis decurrentibus, crassiusculis, 
angustis, albis. Brig. t. 43. f. 3 — 7. In ambulacris are- 
nosis Yesuyii. Parvus, pileo sub lente grumoso, licet nudo 
ocnlo glaber appareat. Yidetur A. demisso proximus. (v. ic.) 

535. A. PYxmATUs pileo membranaceo, ex umbilicato in- 
(undibuliformi , glabrato , radiato-striato , testaceo-rufescente , 
hjgropbano; stipite e forcto fistnloso, laevi, tenaci, pallide ru- 
fescente; lamellis decurrentibus , subdistantibus , angustis, e car- 
neo gilvis. BuU. t. 566. f 2. St^st. Myc. I. p. 164. Pers. 
M. Eur. 3. n. 99, 98 ^. Weinm. Eoss. p. 92. Berkl. 
Outl. p. 130. In campis, ad vias, frequens. Color varie ru- 
fescens, valde expallens, immo albicans; pileus siccus sub lente 
sencellus. Lamellae primo incamatae, dein gilvae. Ex Seyn. 
Monfp. p. 93 sporae pallide roseae, polygonales, e quibus ad 
Eccilias referatur. (v. v.) 

536. A. LEUCOPHYLLUs pilco submembranaceo , toto infun- 
dibnliformi, laevigato, margine involuto stipiteque subfistuloso, 
aeqnali, glabro cinereis; lamellis decurrentibus , laeviter distan- 
tibus, candidis. Fr. Vet. Ak. FOrh. 1851. p. 45. Icon. t 
73. f. 4. Berkl. et Br. n. 1217. A. Epichysii var. leucophylla 
Alb. et Schw. Loois humidis silvarum. A. Epichysio major, 
firmlor. Stipes rigidus, IV2 ^nc. longus. Lamellis candidis 
ab omnibns hujus sectionis difiert. (v. v.) 

537. A. 9TBIAEPILEU8 pileo membranaceo, e convexo ex- 
planato, umbilicato, glabro, toto siriato, livido-fusco, hygro- 
phano; stipite fistuloso, glabro, tenaci, fuscescente; lamellis 
leviter decurrentibus , minus confertis, albidis. Fr. Monogr. II, 
158 AGAEICUS. 

p. 291, Icon. t 73, f. 3. Locis graminosis silvarum raro. 
Stipes 2 unc. longus, lineam crassus. Pileus uncialis, siccos 
laevis, albo-pallescens. (v. v.) 

538. A. AFFRicATus pileo carnoso-membranaceo, umbilicato, 
dein infundibuliformi , exstrio, squamulis cinereis nigricanti' 
busgue undique variegatOy margine deflexo; stipite fistuloso, 
glabro, cinerascente ; lamellis decurrentibus , subdistantibus , medio 
latis, griseis. Fr. Obs. II. p. 213. Monogr. I. p. 183. 
Icon. t, 75. f. 1. Cooke p. 79. A. tigrinus Alb. et Schtc. 
p. 220. In paludosis vere et aestate. Stipes unciam longus. 
Pileus Vi""^ ^"C- latus, margine deflexo. (v. v.) 

539. A. EPiCHYsiUM mollis, pileo membranaceo, plania- 
sculo, umbilicato, udo striato, cinereo-fuligineo, sicco pallido, 
sericeo l. flocculoso-squamoso; stipite subfistuloso, glabro, cine- 
reo ; lamellis breviter plano-decurrentibus , albido-cinereis. Pers. 
Ic. pict. t. 13. f. 1. Syst. Myc. I. p. 169. Weinm, Boss. 
p. 90. Ad ligna mucida frequens, raro in paludibus. Tener, 
mollis, aquosus. (v. v.) 

540. A. spHAGNicoLA tenax, pileo subcarnoso, minut^ 
squamuloso , udo obscure striato , palUde ochraceo ; stipite fistu- 
loso, superne primitus squamuloso; lamellis decurrentibus , sub- 
distantibus, angustis, pallidis. BerJcl. Engl. Fl. V. p. 67. 
Outl. p. 131. Supra Sphagna in Anglia. Substantia elaptica 
et colore sordide ochraceo a vicinis facile distinguitur. Stipe^ 
1 — 2 unc. longus. Pileus unciam latus. 

541. A. PHiLONOTTS fragilis, cincreo-fuligineus , pileo mem- 
branaceo, pyxidato, hygropbano, sicco floccoso, margine erecto; 
stipite fistuloso, glabro; lamellis longe decurrentibus , snbdi- 
stantibus, angustis, albo-fuligineis. Lasch n. 226. Monogr. 
L p. 184. Icon. t. 76. f. 1. In paludosis raro. Ipse vere 
legi. Gracilis, nigricanti-fuligineus. Lamellae linea recta in 
marginem porrectae. (v. v.) 

542. A. ONiscus pileo submembranaceo , e convexo plano 
infundibuliformique, undulato, flaccido^ glabro, laevi^ cinereo, 
hygrophano, margine striato; stipite subfistnloso, firmo, undu- 
lato, griseo; lamellis breviter decurrentibus, subdistantibus, cino- 
reis. Syst Myc. I. p. 172. Icon. t. 75. f. 3. Weinm. 
Boss. p. 86. Cooke p. 79. A. caespitosus Bolt. t. 41. C. 
(e loco dictus). Ad terram turfosam, hand caespitosus. Stipes 
inaequ&lis, unciam haud superans. Pileus Y^ — ^ ^^^- l^tus., 
siccus palloscens, laevis. (v. v.) Omphalia, 159 

543. A. ABENicoLA pileo snbmembranaceo^ e convexo ex- 
pftDSo, demam crateriformi , subrepando, verrucoso-guttato sti- 
piteqoe farcto, cnrto, aeqoali umhrinis; lamellis leviter decur- 
rentibus, subconfertis , pallidioribus. Fr, Icon. t 76. f, 2 
(quinque superiores). In ambulacris arenosis in horto botanico 
Upsaliensi. Ob staturam et colorem simillimos cum A. retosto 
olim conjunxi, sed iterum comparans lamellas admodum diver- 
as vidi et A. arenicolam A. onisco magis affinem. Stipes vix 
imciam longus. (v, v,) 

544. A. OLAUCOPHTLLUS piloo membranaceo, infundibuli- 
formi, plicatO'8triato , glabello, murino, hygrophano, sicco ex- 
paUeote, laevigato; stipite farcto, firmo; lamellis decurrentibus , 
snbdistantibus , lanceolatis, olivaceis, Lasch n, 217, Ad 
terram in silvis. Parvulus, pileo vix ^j^ unc. lato. Cum hoc 
coDferendi A. anthodius Pers. M, E. 3, n. 98 (umbrinus) 
et Stcr, n, 1050 (expallens). (v. s, et ic) 

545. A. BUSTicus pileo membranaceo, convexulOy umbili- 
cato, striato, glabro, hjgrophano, sicco laevi, sericello; stipite 
sub&rcto, gracili, glabro, griseo-fusco ; lamellis decurrentibus , 
crassis, subdistantibus^ utrinque aequaliter attenuatis, griseiSy 
acie arcuata. Ed. I. p. 126. Berkl. et Br. n. 1217 his. 
Oudem. p. 24. A. ericetorum Pers. Obs. Myc. I. t. 4. f, 
12; var. y. Alb. et Schw. n. 663. In ericetis humidis locis 
incultis rarior. Stipes unc. longus et infra, V^ lin* crassus, 
Diinc aequalis fuscus, nunc sursum incrassatus, griseus. Pileus 
vere membranaceus, 3 — 5 lin. latus, e griseo albicans l. fusce- 
scens; ad viarum latera obliquus, excentricus. (v. v.) 

546. A. scYPHiFOBMis alhuSy pileo membranaceo, e con- 
vexo in/undihuliformi, glabro, margine striatulo, sicco laevi; 
stipite subfistuloso, tenui, brevi, glabro; lamellis decurrentibus, 
iemihus. Fr. Ohs. II. p. 221. Icon. t. 75. f 3. Seyn. 
Montp. p. 124. — Batsch f. 214 atypicus (lamellae ex ipso 
laxe disUmtes). Ad terram nudam. Simillimus n. 531 ejusque 
modo varians, sed lamellis etc. separandus. (v. v.) 

•** Umbelliferi, lamellis valde distantihus, latiSy vulgo crassis. 
(Hic quaeri potest Xerotus turfosus). 

547. A. TBicoLOB pileo submembranaceo , umbilicato, lae- 
viosculo, glabro, expallente; stipite farcto, tenui, sursum in- 
crassato, flavescente; lamellis decurrentibus , valde distantibus, 
crassis, aurantiiSy primo roseo-pruinatis. Alh. et Schw. t. 
9, f, 5. S. M. I. p. 166. A. hepaticus Secr. n, 990, non 160 AGAEICUS. 

Batsch. In versuris, pascuis. Eximius, tenacellus, pileo 3—4 
lin. lato, ex ocbraceo albente; stipite concolore, nudo l. deorsum 
nigricante^ pruinoso. Lamellae primo pruinatae, dein nudae, 
non vero ut A. laccati et aff. e sporis farinosae. (v. v.) 

548. A. DEMissus pileo submembranaceo, e convexo ex- 
panso, plano, demum umbilicato, striato, bygropbano stipiteqne 
farcto, brevi, glabro, nitido rufescentibus ; lamellis decurren- 
tibus, latia, distantibus, purpurascentibus. Spst, M. L p. 157. 
Monogr. L p. 143. Conferendi A. tricolor Secr. n. 1023 et 
A. rufulus Berkl. Outl. p. 132. In terra nuda. Ob habitum 
et plures characteres A. laccati huic postpositus est in ed. 1., 
sed stipes politus, subcartilagineus hic collocat. Pusillus, sic- 
cus expallens; pileus siccus obsolete pruinosus. (v. v.) 

549. A. HEPATicus tenax, rigidus, pileo submembranaceo, 
ex umbilicato-convexo infundihuliformi, laevi, glabro, cameo- 
rufo, expallente; stipite fistuloso, tenacissimo, carneo-fusco ; la- 
mellis decurrentibus , distantibus, venoso-connexis , angnstis, al- 
bidis. Batsch f. 211. Ed. L p. 122. Berkl. Outl. p. 131. 
Kickx p, 150. Ad terram nudam, viarum margines, saepe in 
societate A. pyxidati, cui valde similis, sed indole subcoriacea 
distinctus. Stipes uncialis , saepe compressus. Fileus siccus hel- 
volus alutaceusve, subnitens. (v. v.) 

550. A. MURALis pileo submembranaceo . tenaci, convexo, 
umbilicato, dein infnndibuliformi , radi ato- striato, ghhro , rufo- 
hrtmneo, margine crenulato; stipite farcto, curto, glabro, con- 
colore; lamellis deciirrentibus , distantibus, pallidis. Sowerb. i. 
322. Berkl. Outl. p. 131. Weinm. Boss. p. 91. Fr. Mo- 
nogr. L. p. 186. Locis incultis ad terrara. Medius inter A. 
hepaticum et umbelliferum. Icon Sowerbyana a mea recedit pileo 
laevi (siccitate?), stipite crassiore, lamellis sordide lutescentibus. 

(v. V.) 

551. A. LiLAciNUs pileo submembranaceo, e convexop^oiw, 
obsolete umbilicato, glabro, violaceo, expallente; stipite farcto, 
brevi, persistenter violaceo; lamellis longe decurrentibus , di- 
stantibus, venoso-connexis , luteis. C. P. Laest. Lapp. Tom.p. 
45. n. 156. Ad terram nudam turfosam Lapponiae Tornen- 
sis, frequens. Statura omnino A. umbelliferi, sed coloribus 
laetis, lamellis longe decurrentibus facile distinctus. (v. s.) 

552. A. UMBELLiFEBUs pilco camosulo , convexo-plano , udo 
radiato-striato , sicco laevi, subsericeo^ margine primo inflexo, 
crenato; stipite subfistuloso, brevi, basi pubescente; lamellis Omphalia. 161 

decnrrentibns, valde distantibus, postice latissimis (binc triangulis). 
Lim. Suec, n. 1192, Fr. Elench, L p. 22, ubi synon. Weinm. 
p. 90 . Berkl OutL p. 132. A. niveus Fl. Ban. t. 1015 A. 
Hediv. fil. Obs. I. t. 3. f. A. A. valgus HolmsJc. Ot. IL t, 
34. A. ericetorum Pers. pr. p.; var. a. Alb. et Schwein. 
A. hygropbilus, Merulius turfosus Pers. M. Eur. Ad terram 
nadam, praecipue tnrfosam, etiam ligna putrida, per annum 
^nlgatissimus in Europa boreali. Forma primaria aquose albida , 
sicca candicans , sed color variat griseus , flavus (ad truncos abi- 
egnos et in alpibus: A. cbrysoleucus Pers.), fuscescens; var. 
Wridem Fl. Dan. t. 1672 f. 1 non vidi. Exstat quoque alia va- 
rietas grisea pileo stipiteque velutinis in terra deusta. (v. v.) 

*A. MYOCHROUs umbrino-fuscus, pileo subcamoso, glabro; 
stipite basi strigoso-radicaio ; lamellis subdicbotomis. Merulius 
foscns Wiiher. Arr. IV. p. 149. f A. pyriformis Pers. Syn. 
p. 317 quoad descriptionem , sed loco in graminosis recedit.] 
Ad trancos madidos Fagi. Seorsim proposui, ne cum sequentibus 
concoloribus commutetur. (v. v.) 

553. A. RET08TUS umbrinuSy pileo carnosulo, plano-de- 
presso, udo laevi, sicco polito, glabro, expallente, margine in- 
voluto integro ; stipite fistuloso , tenaci , glabro lamellisque leviter 
decurrentibus , latis, distantibus, segmentoideis pallidioribus. 
Ed. I. p. 125. Icon. t. 76. f 2, duae inferiores. In silvis 
frondosis supra folia putrescentia. Pumilus, firmulus, ab A. 
nmbelliferi forma umbrina lamellarum forma distinctus. A. are- 
nicolam, quem prius A. retosto subjunxi, nunc distinguere non 
haesito. (v. v.) 

554. A. PSEUDOAKDEOSACEUS albidus vel griseus , pileo car- 
noso-membranaceo, convexo , profunde umbilicato, demum infun- 
dibuliformi, glabro, striato-plicato , margine crenulato; stipite 
£ircto^ gracili; lamellis longe decurrentibus , segmentoideis , di- 
stantibos, distinctis. Bull. t. 276. Kickx p. 156. Inter mu- 
scos in campis. Secundum expositionem Eickxii banc speciem 
recepi; a sequente dignoscitur statura gracili. (v. ic.) 

555. A. GRiSEOPALLiDUs pusiUus, pileo carnosulo, e con- 
?exo plano , umbilicato , laevi , glabro , e fusco-griseo canescente, 
margine recto deflexo; stipite farcto, curto, glabro, fusco; lamellis 
decnrrentibus , postice latioribus, distantibus, crassiusculis , pileo 
^coloribus. Besmaz. Exs. n. 120. Pers. M. Eur. 3. t. 
28. f. 3. Ed. I. p. 125. In maceriis, hortis. Minutie mox 
dignoscitur ; stipes ^2 ^"^. vix attingens , pileus 3 — 4 lin. latus. 

U .- *:*^\ 162 AQARICUS. 

Ceterum inter A. retostum et umbelliferum quoad lamellas me 
dius. (v, r.) 

556. A. scHizoxYLON pileo submembranaceo , planiusculo, 
umbilicato, glabro, cinereo; stipite fistuloso, inaequali, rtifo- 
fusco; lamellis decurrentibns, distantibus, afigti^tis, pileo palli- 
dioribus. Fr, Monogr, II. p. 292, Icon. f. 76. /. 4, In 
scintillis quercinis, per rimas erumpens. Dense gregarius, sub- 
caespitosus, firmus, irregularis. Stipes uncialis, 1 — 2 lia. cras- 
sus, basi attenuatus et radicatus, vulgo curvatus et saepe com- 
pressus. Lamellis angustioribus ab omnibus hujus gregis distat. 
(r, V.) 

557. A. STKLLATUs albus , piieo membranaceo, couvexo, 
umbilicato, glabro, striato, diaphano; stipite farcto^ aequali. 
fragili, hasi floccoso-radiaio ; lamellis decurrentibus, tetmilm, 
Jatis, valde distantibus. Syst, M. I. p, 163. Btrkl. Outl 
p. 132. A. integrellus Auct. p. p., var /5. Alh. et Schurein. 
p. 197, Secr, n. 959 C, Ad truncos et ligna uda, gregarius. 
Forma, tenuitate pilei passim excentrici etc. ab A. umbellifero di- 
stinctns. A. buccinalis Souerh. t. 707 ad huncaccedit, praecipop 
basi stellata, sed pileo carnosulo fursan forma juvenilis A. nni- 
belliferi. (v. v.) 

II. Mycenabii. Pilcus primitus campanulatus , margine 
recto, stipite adpresso. Mycenae Omphalariae Syst. M. Qanui 
Omphaliae partim ad Collybias, partim ad Mycenas accedant, in 
Monogr. inter has collocavi. 

* Campanellae lamellis lafis^ perfecfis, inaegualihus. 

558. A. cami-anblla pileo membranaceo-convexo, umbili- 
cato, striato, hygrophano; stipite fistuloso, corneo, spadicen^ 
hasi attenuafo, fulvo-sfrigoso; lamellis decurrentibus, arcuatis, 
venoso-connexis, luteis. Batsch, — S. M, p. 166, ubi sp. 
Schaeff. t, 230. Weinm, p, 88. Secr. n. 978. Ad truncos 
Pini in alpinis et Europa boreali ubique copiose per annum. 
Caespitosus, luteo-ferrugineus. Duae memorabiles varr. ad terram 
gregariae: B. hadipus stipite farcto, subfibrilloso , basi bulbillo 
fulvo-tomentoso. — C. papillata pileo acute conico, demum 
circa papillam depresso. Sporis alhis neutiqnam cum Galeris 
comparandus. Yarietas insignior est niyriadea Ealchbrenner in 
litteris, vulgari dimidio minor, densissime caespitosa^ truncis pi- 
nuum denso vellere obducens, dilute fulva, lamellis pallide te- 
staceo-cameis. (r. v.) 

559. A. LAESTADiT pilco camosulo, hemisphaerico, umbi- 
licato, laevi, hadio*fulvo, nitido; stipite fistuloso, rigido, ba- . j Omphalia. 163 

dio-rufo; lamellis decurrentibus , confertis, distinctis, luteis. 
Fr. Monogr. IL p. 202. Icon, t. 74. f. 3. In luco ad 
Nas Uplandiae legit C. P. Laestadius. Coloribus accedit ad 
A. Campanellam, sed bene distinctus lamellis nuraquam venoso- 
connexis et stipitis basi nuda nec floccosa. (v. v.) 

560. A. picTus pileo membranaceo, campanulato, cucul- 
laio, umbilicato, glabro, striato; stipite farcto, corneo, spadiceo, 
glabro, basi memhranula radiosa fuhenie; lamellis subdecur- 
rentibus, latissimis, distinctis, distantibus, convexis, pallidis. 
S. M. I. p. 166. Icon. t. 77. f 4. Weinm. p. 89. Ad 
Ugna in tagetis, ad quisqnilias ad terram, raro. Simplex, no- 
hilissimus, pileo fuscescente, disco subluteoy margine pallidiore, 
numquam cxpanso , quare lamellae multo latiores , quam longiores. 
— Yar. B. disco concolore, basi nuda; ad terram, habitu plene 
Batsch f. 86. — C. pileo conico, papillato. A. olivascens Syll. 
Ratisb. 2. p. 90. — Cfr. A. Phiala Fl. Ban. t. 1730 et Secr. 
n. 945 9 major. (v. r.) 

561. A. CAMPTOPHYLLUs pilco membranaceo , convexo-plano , 
profunde striato, sicco, fusco, margine griseo; stipite suhtiliter 
fisttdosOy suh lente piihescente, hiieo, basi radiato-striffoso , 
rufescente; lamellis decurrentibus, adscendentibus, albis. Berkl. 
Engl. Fl. Y. p. 62. Berhl. Outl. p. 133. Inter frustula lig- 
nea. Siipes 2 unc. longus, admodum tenuis, saepe flexuosus. 
Pileas '/j unc. latus. Lamellae distinctae. 

562. A. CYANOPHYLLUS pilco membrauaceo , campanulato, 
nmbilicato, striato, e livido 1. cyaneo lutescente; stipite fistuloso, 
aequali, glabro; lamellis decurrentibus , subdistantibus , laete cy- 
(meis. Fr. Monogr. II. p. 293. Icon. t. 77. f. 1 (forma pileo 
cyaneo , stipite luteo). Kalchhr. Hung. t. 7. f. 2. Ad truncos 
▼etustos abiegnos. Species pulchella; pilei color varians, sed 
l&mellaram constans. Pileus senio Intescit. Statura A. reclinis. 

(v. V.) 

563. A. BECLiNiB pileo submembranaceo, rigido, e campanulato 
convexo, dein umbilicato 1. toto infundihuUformi , livido, by- 
grophano, margine reflexo striato; stipite fistnloso, glabro, te- 
uaci lamellisque decurrentibus , confertis , crassis albis vel griseis. 
Ed. I. p. 127. Icon. t. 77. f. 2. Kalchhr. Hung. t. 7. f. 
3. Quel. p. 220. Ad acus et ramulos vietos Abietis. Coior 
pilei lividus in albidum 1. lutescentem transit. Cum hoc con- 
ferendi Secrei. n. 1020 et 1045. A. Phiala Fl. Ban. 1730 
!^vara quoque convenit, sed reliquae notae omnino A. picti^ 
quo triplo saltem major. (v. v.) L 164 AOABICUS. 564. A. UHBRATiLis plleo submeinbranaceo , e campanulat 
conrexOy dein umbilicato, glabro, umbrino-fusco ^ hygrophan( 
margine striatulo; stipite farcto, tenaci, glabro lameilisque ac 
nato-decurrentibus, latis, confertis fuscescentibus. Ed. L p, 12\ 
Icon. t 77, f, 3. Duplex exstat hiyus forma, altera majj 
lecta ad fossas Scaniae , altera minor et tenuior ad ripas lacuoi 
in Smolandia. In Hungaria: Kalchbrenneb. Stipes 1 — 2-un( 
alis, fusco-ateTj intus floccoso-farctus. Pileus uncialis, siccl 
canus. (v, v.) 

565. A. GRisEUs pileo submembranaceo, e campanuli 
convexo, undique striato^ glabro, e livido-griseo cano; stipj 
fistuloso, firmulo, arrhizo, apice leviter incrassato, albido-( 
nereo; lamellis breviter decurrentibus, distantibuSj latis, cra: 
usculis, albido-griseis. Si/st. Myc. I.p,158. Icon.t,78.f, 
Secr. n. 930. BerJcl. Outl. p. 133. Locis graminosis in 
netis. Stipes 2—3 unc. longus, lineam crassus. Pileus prii 
subpapillatus , demum leviter umbilicatus. Lamellae distincl 
(v. V.) 

566. A. SETiPES pileo membranaceo, e conico convcx\ 
subpapillato, undique striato, fusco-griseo ; stipite filiform 
stricto, basi pubescente lamellisque longe decurrentibus , su 
stantibus, venoso-connexis albido-griseis. Syst, Myc. I. p. 1 
Weinm. Eoss. p. 119. Kichx Belg. p. 157. A. tentai 
BulL t, 560. f. 2, A. variegatus Pers, — Secret. n. 9^ 
non Scop. A. hypnicola Pers. Myc. Eur. 3. p. 87. In 
muscos in silvis. Statura sequentis, cui nimis affinis. Uterq 
analogas praebet varietates v. c. pileo umbilicato et papilla 
stipite glabro et sub lente pubescente. Maxime notabilis est v 
acrocyanea stipite supeme cyaneo. Fr. Ic. t, 75. f. 4. (v. 

567. A. FiBULA pileo membranaceo, e cucullato expa 
suhumbilicato , striato, expallente, sicco laevi stipitequo ^c^oc* 
dehili subaurantiis ; lamellis longe decurrentibus , distinctis, 
bidioribus. Bull. t. 186, 550 f. 1. Souerh. t. 45, Quel, 
4, /. 5. Berkl. Outl. p. 433. KicJcx p. 157. Pers. M, 
Eur. 3. n. 100—102. Lasch n. 204, 212, 213. Locis 
midis, inter muscos frequens. Admodum tenellus, sed variat 
alpibus firmior (Fl. Ban. t. 1071. f. 2), ceterum pileo rari 
conico, papillato et demum infundibuliformi, colore fuscescente 
omnino albo. Mich. Gen. t. 73. f. 6. Seci\ n. 960. — 
lusus singularis notandus A. Swartzii pileo planiuscnlo, albid 
disco fusco, stipite albido, apice violaceo. Fr. Obs. I. p. Omphalia. 165 

Pcrsoon ot spcciem genuinam servat. Nec specie distinctnm 
renseo Ag. nivalera FL Ban, t. 1072. f. 2. (v. v.) 

568- A. BELLiAE pileo membraoaceo, cyathiformiy sicco, 
fuscescenti-pallido , margine striato, nndulato; stipite fistuloso, 
rifjido, glabrOy basi brunnpo, rillo denso inserto; lamellis de- 
correntibus, subdistantibus, crassis, venoso-connexis, pallidioribus. 
Joknst. apud Berkl. Ann. Hist. Nat. I. Yol. YL t. 10. f. 
1. Outl. p. 134. In culmis emortuis Arundinis. Pileus V, 
nnc. latus. Singulari forma ab omnibns differt. (v. v.) 

569. A. GRACiLLiMUs niveus f pileo membranaceo, hemi- 
sphaerico, suhflocculoso, ad latera sulcato; stipite filiformi, tenui, 
brevi, basi floccoso; lamellis decurrentibus , tenuibns, alternis 
dimidiatis. Weinm. Boss. p. 121. Fr. Monogr. L p. 193. 
lcon. t. 75. f. 5. A. menthaecola Lasch n. 205. A pseudo- 
androsaceas Secr. n. 958. Yaill. Par. p. 71. n. 6. Locis paludosis 
ad varias herbas putrescentes. Junior subflocculosus , pileo medio 
naac depresso, nunc papillato, 2 — 3 lin. lato. Stipes 3 — 6 lin. 
longus. (v. V.) 

*• Integrelli lamellis plicaeformibus y angustis. 

570. A. iNTEGRKLLUs albus , fragilis, pileo ex hemisphae' 
rico expanso, pellucido-striato ; stipite tenuissimo, brevi, deor- 
som pubescente; lamellis decurrentibus , aequalihus^ plicaefor- 
m/5u«, distantibus, subramosis, acie acutis. Bers. Ic. et descr. 
t 13. /. 5. Syst. Myc. L p. 161. Lcon. t. 75. f. 6. Se- 
nei. n. 959. Berkl, Outl. p. 134. In terra humosa, ligno 
pu'rescente. Gregarius, mollis, versiformis, 2—4 lin. latus et 
ultra. (v. V.) 

571. A. mcROscopicus minimus, diaphanus, pileo tenuis- 
arao, infundihuliformiy 4 — 6-sulcato; stipite capillarif dLequ2L\i; 
hmeUis angustissimis^ arcuatis. Wirtgen in Flora 1835. p. 
821. Ad ligna putrida. Ob pileum primitus subinfundibulifor- 
mem, 1 — 2 lin. latum notabilis. 

572. A. POLTADELPHUs minutissimus , niveus^ tenacellus, 
piko tenuissimo, hemisphaerico , sulcato, flocculoso; stipite te- 
Berrioio, basi floccoso; lamellis decurrentibus , rugaeformihus, 
Lasch n. 208. Secr. n. 961. Fr. Monogr. p. 194. Denso 
igmiDe nascitur ad folia putrida Quercus, Fagi, sero autumno. 
Pileus lin. latus , stipes pro ratione longior. g — Distinguit 
bsuper Lasch n. 209 A. caricicolam inter hunc et Ag. inte- 
grellom medium. (v. v.) 166 AOABIGUS. 

IX. PLEUKOTUS. Leucospori. Stipes excentricus, late- 
ralis 1. nullus. EpiphyU (rarissime ierrestrrs), irregulares, 
carnosi l, membranacei. 

A Chondripedibus (VI — VIII) Pleuroti facillime dignoscuntur, 
sed a reliquis hymenophoro cum stipite contiguo (lU — V) saepe 
tantum statione epixyla. Nam multi Pleuroti sectionis primae 
verticaliter nati, v. c. A, corticaius^ ulmarius-, spodoleucus, 
stipitem habent centralem et piieum regularcm, horizoutalcm. 
E contrario variae Clitocybarum et Omphaliarum species in situ 
obliquOy praecipue ad viarum latera, excentricae variant et obli- 
quae. — Inter Laciarios, Caniharellos , Marasmios omniaqae 
ultima Agaricinorum genera etiam adsunt Pleurotis analofri. — 
Duae species recedunt sporis dilute lilacinis, unde cel. Worih. 
Smiih illas ad tribum Claddopus, Pleurotis inter Rhodosporos 
analogam , refert. 

I. ExcENTRici. Pileus integer, latoraliter productus, ex- 
centricus, ut passim lateralis appareat; attentius vero observatus 
etiam in latere mutilo observatur margo tenuis (cfr. Batt. t. 9. 
/. E.), quo ejusmodi formae a vere dimidiatis differunt. 

* Velo annulato, Lepiotarii. Cfr. A. Pkurotoides n, 107, 

573. A. coRTicATUs pileo compacto, integro, villo denso, 
demum floccososquamoso obducto; stipite firmo, radicato, sub- 
excentrico, fibrilloso, annulo membranaceo, lacero; lamellis de- 
currentibus, subdistantibus, divisis, albis, posiice anasiomosan- 
iibus, Spsi. Myc. I. p. 179. Weinm. Ross, p, 122. 
Lasch n, 547, Pers. Myc. Eur. 3, n, 44, 59. Quel. p. 77. 
Berkl. et Br, n. 995 (non Saund. et Sm.) — Secr. n. 52 excl. 
syn. Ad truncos arborum frondosarum. Magnifica, ampla spe- 
cies; pileus tomentosus, e griseo albicans, interdum cnm lamellw 
lutescons. A. candidum Schaeff, i. 225, maxime fallacem et ter- 
restrem dictum, ad hunc pertinere suspicor, nam plura habeo 
exempla stationis falso indicatfie. (v, v.) 

*A. TEPHROTRioHUs minor, obsolete annulatus, margine sti- 
pitoque villosis. Fr, l, c. Secret. n. 1060. Lasch n. 240. 
Praecipue in pinetis , sporadicus. Juxta terram radicans. Facile 
propria species. (v. v.) 

574. A. ALBERTiNii piloo camoso , convexo, dimidiato, 
squamuUs pilosis nigricantihus adsperso; siipite verticali, 
firmo, ad annulum fuligineum nigricanti-squamuloso; lamellis 
decurrentibus, disiinciis , albis. Syst, Myc, I. p. 179. A. 
Lepiota Alh, et Schwein. p, 229, In disco trunci abietini se- Pleurotus. 167 

mel lectns. Cum alio vix conjungi potest. Pileus semiorbicu- 
iaris, nna cnm annulo fuligineus, postice non marginatus, 

575. A. DRYiNUs pileo compacto, duro, obliquo, glabri- 
asculo, sguamis maculaeformihus , fuscescentibus variegatOy 
rtlo fugaci, lacero, albo appendiculato ; stipite sublaterali , 
iwrtOj obeso; lamellis decurrentibus , angustis, subsimplicibus 
nec postice anastomosantibus. Pers. Syn. p. 478. Syst. Myc. 
L p. 180. Sccr. n. 1055. Hussey II. t. 29, 33. Vent. 
t. 44. f 1, 2. Qu6l. p. 77. A. dimidiatus Schaeff. t. 233. 
Ad truncos induratos Quercus. Minor, durior, stipite curto obli- 
quo, pileo postice marginato nec vere laterali ut prioris. Paul. 
t. 18. f. 3, 4, quas ad A. dryinum refert auctor, cum hoc 
Dallam praebent similitudinem. (v, v.) 

576. A. spoNGiosus pileo carnoso-spongioso , molli, excen- 
trifo, pulvinato, cinereo-tomentoso ; stipite perbrevi, arrhizo, 
tomentoso, albo; lamellis sinuato-adnexis , simplicibus, albis. 
Ed. L p. 130. Monogr. L p. 237. Worthingt. Smith in 
Cook. Brit. p. 46. Ad truncos muscosos Fagi. Rara et valde 
insignis species. Stipes vix uncialis, interdum nullus. Annulus 
albus, mox laceratus, margini pilei appendiculatus. A. pulvi- 
natus Lasch n. 548 (non Pers.) differt velo nullo, lamellis an- 
gnstis decurrentibus. (v. v.) 

577. A. CALTPTEATUs pilco camoso, molli, laterali-dimi- 
diato, horizontali, reniformi, glabro, viscido; stipite nodulum 
rillosum referente, annulo membranaceo-t7'5ce^o , dein lacero 
nipto; lamellis nodulo adnatae, horizontalibus, confertis, ex albo 
latescentibus. Lindblad in Fr. Monogr. I. p. 238, In truncis 
putridis Populi per corticem erumpens. Species mirabilis, cujus 
pieniorem descriptionem vid^as I. c. Velum Gomphidii glutinosi 
aemulans. Pileus fuligineus, lividus. (v. ic. et sicc.) 

•• Velo nullo, lamellis sinuatis vel obtuse adnatis. 

578. A. ULMAB1U8 pileo camoso-compacto, convexo-plano , 
glabro, submaculato, udo; stipite subexcentrico , deorsum incras- 
sato, subtomentoso ; lamellis adnexis (emarginatis vel rotun- 
datis), subconfertis , latis, albidis. Butl. t. 510. Sowerb. t.67. 
Vittad. Mang. t. 23. Fr. Atl. Svamp. t. 37. Pers. Myc. 
Europ. 3. n. 63. /J, 64—66 — B. verticalis, stipite centrali. 
A. inclosus Scop. A. ursipes Lasch n. 510. Ad truncos arbo- 
rum frondosarum , praecipue ulmi, frequens. Vulgo amplus, sti- 
pite valido, nunc basi , nunc toto tomentoso (A. dasypus Pers.). 168 A0ABICU6. 

Pileus livido-pallescens , ochroleucus Ci^ice /. 83) ^ maculis saepe 
variegatus, interdum tessulato-rimosus. (v. v.) 

579. A. TEssuLATUs pileo carnoso. convexo-plano , glabro, 
guttato-marmoraio , fulro-pallescente ; stipite excentrico, brevi, 
compacto , deorsum attenuato , glahro ; lamollis uncinato-ctdnatis^ 
confertis, albis 1. lutescentibus. Bull. t. 513. f.l. Pers. Myc. 
Eur. 3. n. 65. t 23. f. 4. Fr. Monogr. I. p. 239. Ad trun- 
cos arborum frondosarum raro. Priore minor, odore fere farinae 
recontis. Priori mihi videtur nimis affinis, sed species Bulliardi. 

{V. V.) 

580. A. PARDALis caespitosus, pileo carnoso, convexo, 
snbcentrali, glabro, castaneo, dein guttato-maculato ; stipitibus 
validis, solidis, basi connatis, albis; lamellis adnexo-secedentibns, 
liheriSy confertis, paliidis. Schuh. in Kalchhr. Icon. t. 8. 
f. 2. Ad truncos Quercus in Hungaria australi. Stipite cen- 
trali pileoque subregulari convenit cum Tricholomatibus» sed e 
statione epixyla et affinitate praecedentium hoc loco inserendns. 
Odor ingratus Polypori squamosi. Pileus 1 — 2 unc. latus. (v. ic.) 

581. A. DECORUs luteus, pileo carnoso, tenui, e convexo 
explanato, obtuso, squamuUs adnatis^ pilosis^ nigricantihus 
scahro; stipite farcto, demum cavo, fibrilloso; lamellis obtnse 
adnatis, secedentibus , confertis. Fr. Sj/st. Myc. I. p. 108. 
Monogr. I. p. 144. Icon. t. 60. f. 1. A. galbanus Lasch 
n. 526 f ex quo Ed. I. p. 41. Nobilissima Pleurotorum species, 
passim ad truncos Pini obvia. Caro tenuis, lutea. Variat cen- 
tralis et excentricus ; pileo olivaceo, luteo et locis inundatis fiili- 
gineo-flavido. {v. v.) 

582. A. ORNATUS pileo carnoso, convexo-plano , umbonato, 
squamulis floccosis^ fusco-fcrrugineis , secedentibus velato; 
stipite spongiosOy excentrico, glabro lamellisque obtuse adnatis, 
perlatis, subdistantibus luteis. Ed. I. p. 130. Icon. t. 86. 
f 1. Huic saltim affinis Letell. t. 699, sed robustior. Ad 
truncos pineos, praecipue abiegnos, raro. Stipes 1 — 2V2 nnc. 
longus, 3 — 5 lin. crassus, apice subfarinolentus. Pileus mino- 
rum regularis, majorum excentricus, undulato-lobatus , came 
luteo-alba. (v. v.) 

583. A. suBPALMATUS cacspitosus, rufescenSy pileo car- 
noso, molli, convexo-plano , obtuso, ruguloso, cute gelatinosa; 
stipite excentrico, fibroso-molli , incurvo, aequali, fibrilloso; la- 
mellis adnatis, confertis, postice junctis. Ed. I. p. 131. Berkl. 
Outl. p. 135. Secr. n. 1065. A. palmatus Sowerh, U 62, Pleurofus. 169 

Don Bull. Ad tnincos et ligna in Anglia, Helvotia; in Suecia 
semel. Specios valde insignis carne instar Fistulinae variegata. 
Pilous, praecipue junior, pellicula viscida tectus. (r. i\) 

584. A. cQEiiPELLis solitarius, pileo carnoso, rigido, gla- 
bro, udo, subspadiceo, pellicula crassa separahili^ disco com- 
pacto umbonato; stipite excentrico, verticali, rigido, fibrilloso- 
striato , albido ; lamellis arcnato-adnatis (denticulo decurrentibus), 
planis, confertis, albis. Ed. I. p. 131. Ad basin truncorum 
QaercQs, bactenus semel tantum lectus. Stipes 2 — 3 unc. lon- 
gQs, V2 ^"^* crassus, intus rubescens. Pileus fere nigricans, 
sed siccus cervinus 1. lutescenti-brunneus. Caro fusco-alba. (v. v,) 

585. A. cRASPRDius caespitosus, pileo carnoso, plus minus 
excOTtrico, crenato lobatoque, laevi, glabro, subtestaceo ; sti- 
pite solido, firmo, elastico, glabro, pallido; lamellis adnatis, 
conferlis, angustis, candidis. Ed. L p. 131. Monogr. I. p. 
241. Icon, t. 86. /. J2. — Var. robusfior pileo compacto", 
margine crenato-sulcato. Saund. ef Smifh III. t 7. Ad trun- 
CO6 in pinetis. Stipes intus spongiosus, nunc aequalis, nunc 
basi incrassatus, unciam usque crassus. Pileus interdum late- 
ralis, sed postice marginatus, disco compactus, sed versus mar- 
giuem tenuis , sub pluviis autumnalibus alutaceo-pallescens , sine 
pellicola secemibili. Paulefii i. 44. f. 3 quoad formam bona, 
sed color griseus. (v. v.) 

586. A. FiiiBBiATUs pileo carnoso , tenui , e plano infun- 
dihuliformi y laevi, hyalino, albido, hygrophano ^ margine demum 
sinnato-lobato ; stipite subexcentrico, e farcto compresso, firmo, 
bre?i, arrbizo, villoso; laraellis adnatis, tenuibus, confertissimis, 
subfurcatis, albis. Bolt. t. 61. Syst, Myc. I. 94 cum syn. 
Bfrkl Outl. p. 135. Secr. n. 678. — Sterb. f. 15. B. 
Ad ligna mucida fagi Sueciae, Angliae, Helvetiae. Species in- 
signis, A. lignatili affinis. Pileus et stipes junioros facile ve- 
stili, sed adulti (quales legi) denudati. Odor farinae recentis, 
obsoletus. (v. V.) 

•A. LACHNOPUs irregularis, pileo subcompacto, repando, 
fmco-cinereo , e furfuraceo demum subnudo; stipite farcto, 
brcTi, villoso; lamellis adnatis, crassiusculis, subvenosis, con- 
fertis, candidis. Fr. Obs. I. p. 18. Ante 60 annos hunc co- 
piose legi, dein frustra quaesivi. Lamellis forte monstrosus, sed 
proximis sine dubio affinis. (v. v.) 

587. A. LiONATiLis pileo carnoso, tenaci, e convexo plano 
umbilicatove , irregulari ^ primo flocculoso-pruinosOf dein glabro; 1 70 AOABICUS. 

stipite e fardo cavo, subtenui, irregulari, subvilloso; lamellis 
adnatis, confertis, angnstis, candidis. Syst Mijc. I. p, 94. 
Monogr. L p, 243. Fl Dan. t 1797. Saund. et Smith 
i. 6, f. 2 (optima). Weinm. Boss. p. 127. Secr.et n. 680. kg. 
Marklini Traft. Ausir. i. 28. Ad ligna frequfns. Singulas 
notare formas fungi maxime protei nimis deduceret, sed prae 
ceteris eminet var. tephrocephalus pileo magis compacto , disc^ ni- 
gro, dein cinereo, margine albo. Icon in Mus. Holm. In Smo- 
landia tantum in ligno fagineo, Upsaliae vero in abiegno legi. 
Vulgaris forma albida. Odor fortis farinae recentis. (r. v.) 

588. A. ciRCiNATUS albus, pileo carnoso, convexo-plano, 
obtuso, orhiculariy pruina sericella candicante; stipite farcto, 
elastico, aequali, glahro, radicato; lamellis adnatis, subdecur- 
rentibus, confertis. Ed. I. p. 132. lcon. t. 88. f. 1. Secr. 
n. 670. A. lignatilis Pers. Syn. p. 368? Ad ligna putrida 
Betulae, sero autumno, raro. Solitarius, eximie regularis, sub- 
centralis, tenax, totus albus, non bygrophanus, odore debili, 
grato nec frumentaceo. Hac specie nondum visa, A. lignaiHem 
ad praecedentem omnium censensu transtuli, sed in hunc melius 
quadrat descriptio. Res tamen dubia manet. (v. t?.) 

*** Yelo nullo; lamellis longe decurreniibus ; stipiie di- 
siincio , subveriicali. 

589. A. OLBARius caespitosus, pileo carnoso , subexcentrico, 
plano vel umbilicato, sicco, ruhro-fulvo^ tandem saturate bruu- 
neo; stipite solido, firmo, rhabarbarino-fusco ; lamellis decurren- 
tibus, confertis, angustis luieis. Bec. Fl. Fr, VI. p. 44. Vivian. 
i. 50. Veniuri t 40. f. 3. Barla i. 24. f. 1 - 6. Tulasne 
in Ann. Scienc. Nat. 1845. p. 338. Polymyces phosphoreus 
Batiar. i. 13. f. A, B. Dendromyces phosphoreus Paul. t. 23. 
In Europa australi in Olea aliisque arboribus. Lamellarum phos- 
phoresceniia maxime insignis et antiquitus celebratus. Plenam 
historiam et descriptionem dedit Tulasnb 1. c. Variat pileo in- 
tegro, laevi 1. papilloso. Sporae albae. (v. ic.) 

*A. CABPiNi pileo carnoso, convexo-expanso , angulato , sicco 
rivuloso-squamuioso ; stipite tenui, brevi, excentrico lateralique; 
lamellis adnexis, tenuibus, confertis, fulvo-ferrugineis. Ed. I. 
p. 210. Barla t. 24. f. 5 — 7 (optimo). Dendr. Carpini PauL 
t. 2i. f. 3—7. In silvis montosis Europae australis snpra 
truncos Carpini, Juniperi etc. Icon Pauletii tam forma, quam 
colore ab A. oleario plane recedit, cum quo tamen jungitur a 
Tulasne; distinguitur vero a Barla, cujus tamen icon coloribus Pleurofus. 171 

accedit ad A. olearinm , a quo dififert statura magis robnsta, pilco 
subfiiliginoso. Definitionem Cel. Barlae transscripsi. 

590. A. AQUJPOLii pileo carnoso, moUi, e convexo plano, 
subrepando, sicco, glabro, obscure alutaceo; stipitc exccntrico, 
verticali, valido, aeqnali, albo; lamellis decurrentibus, crassis, 
subdistantibus , obscuriorihus , postice annulato-junctis. Ed. 
L p. 132. Paiil. p. 132. t. 38. Sub Ilice in Gallia. Magnus, 
validus, ex Paulet admodum deliciosus. Ex icone distincta spe- 
cies, sed ut plures Pauletii dubia, donec iterum reperta. (v.ic) 

591. A. EBYNGii pileo carnoso, tenaci, e convexo expanso, 
demuin depresso, irregulari, virgato-scaibro, griseo-mjescente ; 
stipite solido, subexcentrico , nudo, albicante, basi subattenuato; 
lamellis decurrentibus, subdistantibus, latis, albido-carneis. Dec. 
Fl. fr. VI. p. 47. Syst. Myc. 1. p. 84, ubi synonyma. Paul. 
f. 39. Letell. t. 693. Vittad. Mang. t. X. f. 2. Ventur. 
l 45. /. i— 5. Inzeng. I. p. 10. — Mich. Gen. f. 73. f. 2. 
Ad radices Eryngii campestris Enropae australis usque ad Ba- 
taviam: Oudemans. Species singularis, antiquitus notissima, 
escnlenta. Pileus junior subtomtntosus ^ griseo-rufescens, de- 
mum flavescens, varians centralis et lateralis. Sporao in flavum 
vergunt. (v. s.) 

592. A. NEBRODENsis pilco camoso , corapacto, e convexo 
depresso, laevij glabro, griseo; stipite solido, excentrico 1. late- 
rali, brevi, adscendente lamellisque decurrentibus, subdistantibus 
albidis. Inzeng. Fung. Sicil. I. p. 11 cum icone. A. Ana- 
tricbes Beichardt et Ung. Cypr. p. 147. In Sicilia in radi- 
cibus Umbelliferarum ut Elaeoselini, Opoponacis, Prangos feru- 
lacei; sub Ferula communi in Cypro. More specierum bujus 
sectionis valde variabilis et priori admodum affinis. Pileus nunc 
expansQs, nunc turbinatus. Diarium a cel. Inzenga citatum non 
vidi. Deliciosus. (v. ic. ei sicc.) 

593. A. sAPiDUs caespitosus, pileo carnoso, subexcentrico, 
difformi, glabro, centro depresso; stipitibus solidis, e gompho 
camoso enaiis^ glabris, albis; lamellis decurrentibus , subdi- 
stantibus, albidis. Kalchbr. Icon. t. 8. f. 1 (plures valde re- 
eedentes formae et nna candida). In silvis vastis Sclavoniae ad 
troncos emortuos Ulmi suberosae. Species adeo versiformis, ut 
characteres aegre indicentur. Color pilei in eodem truuco variat 
fulvus, fuscescens, umbrinus, albus. Caro semper alba. Sporae 
in lilacinum vergunt, ut ad subgenus Claudopus Smith forsan 
pertineat. (v. ic.) 172 A0ARICU8. 

594. A. coRNueoPioiDEs caespitosus, maxime versiformis, 
pileo carnoso, e convexo depresso, glabro, ex albido lutescentC' 
livido; stipite subexceiitrico lateralive, in pileum dififuso; lamellis 
decurrentibus , minus confertis, albis. Fers, Myc, Eur. 3. p. 
37. Yivian. t. 7. Leveill. Comm. in Faul. p. 14. t. 28. 
Ad truncorum v. c. Quercns radices. Hic et prior tam protei, 
ut verbis vix definiri possint. Mihi prorsus ignotus et e Pau- 
letii figuris monstrosus. (v. ic.) 

595. A. LiNGULATUs subcaespjtosus , pileo camoso, nunc 
dimidiato, nunc integro, umbilicato, convexo, difformi, laeviy 
dilute ochraceoy margine inflexo; stipite solido, elongato, gla- 
bro, subcompresso, albo; lamellis subdecurrentibus, angustis, co«- 
fertissimis y pileo dilutioribus. Dendrosarcus lingulatus Paul. 
t. 21. f. 2, 3. A. sementino Yivian. t. 19. /. 1. Ad truncos 
Europae australis. Stipes pro ratione validus, 3 unc. longns, 
digitum crassus, passim ramosus. Pileus 1 — 1 Vj wnc. latas. 
(t. ic.) 

596. A. MELANOPUS pileo carnoso, excentrico dimidiatoquc , 
difformi, sublobato, glabro, pallescente-rufo (in icone alutaceo- 
pallescente); stipite solido, adscendente, difformi, glahrOy nigro; 
lamellis decurrcntibus , confertis, angustis, '^albido^rutilis." Ag. 
ostreatus v. nigripes Inzeng. Sic. p. 48. t. 4. f. 3. In ramis 
mortuis Ligustri vulgaris Siciliae. A nostro Ag. ostreato non 
potest non distingui stipite valido, snbverticali , 2 — 3 unc. 
longo, atro; pileo subintegro, borizontali, pallido; lamelHs sim- 
plicibus, angustis. (v. ic.) 

597. A. spoDOLEUcus pileo carnoso, planiusculo, subhori- 
zontali, orhiculari^ laevi, glabro, subcinereo: stipite solido, 
subverticali , glabro, pileo dilutiore; lamellis decurrentibus , sim- 
plicibus, confertis, albidis, postice discretis. Sgst. Myc. I. p. 
182. Icon. t. 87. f. 1. Qu^l. p. 78. Ad truncos fegi, 
quercus, raro. Optime distinctus. Stipes 2 — 3 unc. longns, 
pollicis fere crassitie, basi subincrassatus. Pileus 3 nnc. latus, 
colore varians dilute brunneus, fuscescens. Quoad colorem con- 
venit Faul. t. 20. f. 2^ 3, quoad staturam FauL t. 28. (v. v.) 

598. A. PANTOLEUCUS totus albus, pileo excentrico, carnoso, 
dimidiato, spaihulaeformi , laevi, glabro, postice subdepresso mar- 
ginato, margine integro; stipite brevi, arrA«>o , solido , adscen- 
dente, glabro; lamellis decurrentibus , confertis, simplicibus, 
basi discretis. A. spodoleucus albus Fr. Monogr. I. p. 
473. Icon. t. 88. f. 2. Ad truncos Betulae. Ob characteres Pleurofus. 173 

pamm prominentes hactenus •priori subjunxi , sed praeter colorem 
constanter album differt stipite curto, adscendente, deorsnm 
subattenuato , pileo sublaterali, postice depresso. (v. t\) 

599. A. POMKTi alhus, pileo carnoso, subflaccido, convexo, 
laevi, glabro, disco depresso; stipite excentrico, solido, tenaci, 
adscendente, elasticOf rilloso-radicaio; lamellis decurrentibus , 
confertis, postice discretis. Ed, L p, 132, Quil. p. 78» -- 
Paul. t. 21 f. 1. Ad truncos Pyri Mali ; in Suecia plnries lec- 
tas. Basi radicante praecipuo insignis nec non carne tenaci, 
molli, flaccida et pileo irregulari, involuto. Stipes 2 — 3 unc. 
longas, 3 — 4 lin. crassus. (v. v.) 

600. A. MUTiLUs albuSy pileo carnosulo, versiformi, sicco 
sertceoy glabrescente ; stipite erecto, excentrico sublateralique , 
brevi, tereti, basi villoso; lamellis decurrentibus , subconfertis , 
angustis, crassiusculis , simplicibus. Syst. Myc. I. p. 191. 
Icon. t. 88. f. 4. Lasch n. 253. A. putatus Pers. Myc. 
Eur. 3. n. 33, 37. Ompbalomyces mutilus Batt. t. IX. 
/. E. Ad terram graminosan haud frequens. Hic non prio- 
ribus affinis, sed A. scyphoidi. Vix duo conformia videre licet 
individua; variat major et minor, pileo spathulato et reniformi 
e. 8. p. (v. V.) 

•♦♦• Fe/o nullo; lamellis longe decurrentihus ; pileo laterali, 
sessili l. vel postice in hasin stipitiformem ohliquam^ 
hrevem producto. 

601. A. PULVTNATDS piloo camoso-suheroso , pulvinato, 
snbrepando, glabro, albido, disco incarnato ^^tiWido; lamelUs decur- 
rentibus, confertis, albis; stipite brevissimo, solido, duro. Pers. 
l^/n. p. 370. Rarissime ad truncos. Stipes V2 ""C. altus. 
Lamellae arcuatae, tenues, 3 lin. fere latae. Pileus 4 — 5 nnc. 
latus, planiusculus , rugulosus, non squamosus. Sapor fere Bo- 
leti edulis. Videtur affinis A. dryino. (v. v.?) 

602. A. osTREATUs pileo carnoso, molli, conchato, subdi- 
midiato, adscendente, expallente; stipite abbreviato obsoletoque, 
firmo, elastico, sursum incrassato, basi strigoso; lamellis decur- 
rentibus, subdistantibus , eglandulosiSy postice anastomosantibus , 
albis. Jacgu. Ausir. t 288. Sysf. Myc. I. p. 182 cum 
s^rnon. et var. Sverig. Atl. Svamp. t. 46. Sotverh. t. 241. 
Viti<id. Mang. t. 4. Kromhh. t. 41. Hussey LL. t. 19. 
Ventur. t. 17. Brig. t. 43. f. i, 2. A. dimidiatus BuU. t. 
508. Kickx p. 158. Ad truncos arborum frondosarum frequens 174 AOARICUS. 

per omnem Europam. Subcaespitosus, interdum paene centralis; 
color e nigricante expallens; pilei cuticula subinde squamoso- 
lacerata. Varietates numerosae: flavovirens Brig. t. 44. f. 1 — 3, 
welanodon Brig. t. 45. f. 1-3. Inzenga depinxit t 4. f. 2 
formam pumilam, simplicem , pileo nigro. Exstat alia insignior 
forma stipite distincto, pileo horizontali. FL Dan. t. 891. 
Yivian. i. 42. — Vent. t. 18 A. saligno accedit. Antiquitus 
in cibariis celebratus, Clmii Esc. gen. VL (v. r.) 

*A. GLANDULOsus pilco camoso , raolli, conchato, udo, fusco, 
expallente; stipite excentrico lateralique, irregulari, brevi, crasso; 
lamellis decurrentibus , latis, glandtilosis, candidis, postice ana- 
stomosantibus. Bull. t. 426. Syst. Myc. I. p. 182 cum 
synon. Kickx Belg. p. 157. Ad truncos subcaespitosus. Meo 
aensu ab A. ostreato non distinctus, sed est species BuUiardiana, 
ab accuratis observatoribus distincta et certe forma singularis. 
A. ostreato major, camosior, pileo obscuro. Num glandulae 
mucedo parasitica? (v. v.) 

603. A. EUOSMUs graveolens, imbricatus, pileo carnoso, 
depresso, nitido , sicco sericco , primo albo ct leviter caeruleo-ver- 
nicoso, demum fuscescente; stipite curto obsoletove; lamellis de- 
currentibus, ventricosis, sordide albis, sporis lilncinis. Berkl. 
Oiitl. p. 135. Cooke Brit. p. 98. Hnssey 1. t. 75. Ad 
truncos Ulmi in Anglia. Odore Artemisiae Dracunculi et spo- 
rarum colore distinctissimus. Ob harum colorem hunc et A. sa- 
pidum in nova Hyporhodiornm tribu Claudopode Sm. quaerat quis- 
piam, sed nolui ab affinibus divellere. (v. ic.) 

604. A. BEVOLUTUs pileo carnoso , firmo , elastico , convexo- 
plano, glabro, nitidulo, postice depresso, margine incurro; 
stipite curto, crasso; lamellis decurrentibus, distinctis, serru- 
latis, albis. Kickx p. 158. Ad truncos Fagi in Belgia soli- 
tarins 1. pauci juncti. A. saligno videtur nimis affinis. Co- 
lor primo fumosus, dein plumbeus et murinus, centro obscurior. 
Stipes glaber 1. pubescens. 

605. A. SALiONUS pil^o carnoso, compacto, spongioso, 
subdimidiato , horizontali , primo pulvinato , laevi , dein disco de- 
presso substrigoso; stipiie brevi, tomentoso; lamellis decurren- 
tibus , suhramosis , erosis , basi discretis, subconcoloribus. Ahhild. 
d. Schwum. fasc. 3. Pers. Syn. p. 478. Alh. et Schtr. p. 
229. Letell. t. 687. Tratt. Austr. t. 8. Weinm. Boss. 
p. 124. Kickx p. 159. A. brumalis Scop. A. corticatus 
Saund. et Sm. t. 4. /. 5 (variotas insignis). Ad truncos salicinos, Pleurotus. 175 

sero antumno, solitarius. Equidem tantum legi formam fuli- 
ginco-cineream , sed ab auctoribus alia ochracea indicatur. Est e 
majoribus et firmioribus speciebns. Var. avellana Dec. Fl. fr. 
VI. p. 44 mihi ijfnota. (v, v.) 

B06. A. ACERiNUs randiduSf tenax, pileo carnoso, tenui, 
inaequali, sericeo-villoso; stipite sublaterali, tenui obsoletove, vil- 
loso; lamellis decurrentibns, confertissimis , tenuibus, albis, dein 
Intescentibus. Ed, I. p. 134. Ad truncns Aceris in Rossia, 
Batavia, raro. Affinis A. lignatili. Pileus 1 — 4 unc. latus, 
non hygrophanus. (v. s.) 

n. DiMiDiATi. Pileus definite lateralis, posfire imnmrgi' 
nafus., primitus non resupinatus. 

607. A. GEMMELLARi umplus , sessjlis, pileo carnoso, la- 
terali, convexo, demum expanso, adscendente, liitescente, siriato^ 
strato superiore gelaiinoso; lamellis decurrentibus, latis , ^^^^^//rp 
anaMontosantihuSy albosulphureis. Inzenga Fung. Siril. p. 65, /, 
7, cV. /. 1. Supra truncos vietos Broussonetiae papyriferae iu 
Sicilia. Princeps suae tribus , nisi Paxilli species. Stipos nullus 
adest, sed pilcus spithameus et ultra, integer, ad basin atte- 
Duatus. Lamellae snbinde albidae, margine crenulatae, rufe- 
scentes. (v. ic.) 

608. A. GEOGENius ercctus, piloo carnoso, scmiinfundi' 
buliformi, laevi, glabro, margine undulato reflexo; stipite la- 
terali, hrevissimo, crasso, tuheroso; lamellis decurrentibus, 
confertis, candidis. Decand. in Ed. I. p. 134. Seyn. Monsp. 
p. 131. Mirh. Gen. t. 65. f. 2. Paul t. 25. f. 1, 2 (var. 
alba). — Pers. Myc. Eur. 3. n. 39, 67. Secr. n. 1061, 
excl. syn. Ad tcrram Europae australis. Sequente robustior. 
Pileus vulgo fuscescens, subinde lobis circumscriptis quasi in- 
teger. (v. ic.) 

609. A. PETALOiDES adsceudeus , pileo carnoso , tenui, spa- 
ikulaio, integro, disco depresso stipiteque exacte laterali, com- 
presso villosis; lamellis decurrentibus , confertis, linearibus, al- 
bidis. Bull. t. 226, 557. f. 2. Syst. Myc. I. p. 183. Ventur. 
t 44. f. 5, 6. Weinm. JRoss. p. 125. — B. spathulatus Pers. 
Obs. L t. 4. f, 1, erectus. Ad truncos vetustos passim; v. 
spaihulata ad terram. Stipes majorum canaliculatus , praecipue 
varietatis. Pileus fuscus, expallens, in maxime insigui forma 
ruber: Dre in Pers. M. E. 3. t. 25. f. 6. Lamellae ex albo 
cinereae \. lutesc^ntes. (v. v.) 176 AOARICUS. 

610. A.. MORicoLA caespitosus, pileo carnoso, sessili, se- 
miorbiculari vel in stipitem brevem, canaliculaium , suhius 
hirium producto, fulvo; lamellis decurrentibus , flavescentibus. 
A. Mori Liveill. in Ann. Scienc. Naf. 1849. p. 120. Ad 
trnncos vetustos Mori albae Monspelii. Omnino diversus ab A. 
Mori Paul. et Fr. Indumentum hirtum pilei versus marginem 
evanescit. 

A. allocbrous Fers., Lk-eill. Comm. ad Faul. t. 17 ^ 18. 
f. 1 adultus dicitur coriaceus; hinc Pani species, affinis P. 
conchato. 

611. A. PULMONARius horizoutalis , pileo carnoso, molli, 
convexulo, ohovato reniformique, glabro; stipite laterali, tereti, 
brevissimo, villoso; lamellis plano-decurrentibus , simplicibus, al- 
bido-livescentibus. Syst. Myc. L p. 187. Weinm. Boss. p. 
128. A. spathulatus Sommerf. Lapp. n. 258. — B. Juglandis 
caespitosus, minor, basi attenuato-sessilis , fuscescens. Fr. Leon. 
t. 87. f. 2. — Ad truncos Betulae, Sorbi in Europa boreali. 
Var. Juglandis in trunco languescente Juglandis nigrae Holmiae 
lecta. Forma primaria solitaria, pileo e griseo alutaceo. Var. 
Juglandis forte diversa species, sed communis est ratio indi- 
vidua solitaria majora et dilutiora evadere. (v. v.) 

612. A. OPUNTIAE dimidiatus, sessilis, pileo postice stipi- 
tiformi-attenuato , laevi, alhido, hasi glahro; lamellis longe de- 
currentibus, liqearibus, confertis, albis. Exped. Scient. Alg. 
t. 32. f 1. Lnzeng. Sicil. p. 11, Ad truncos Opuntiae in 
Sicilia. Vulgo imbricatus, 2 — 3 unc. longus et latus. Margo 
nunc integer, nunc repando-lobatus. (v. ic.) 

613. A. ALMfiNi pileo carnoso, tenui^ exacte laterali, re- 
niformiy postice in stipitem brevissimum producto, glabro, /«- 
scescenti-fulvo ; lamellis determinato-decurrentibus, divergentihus, 
subconfertis, pileo pallidioribus. Fr. Icon. t. 87. f 8. In- 
signem speciem in trunco emortuo Abietis in silva ad Sunnerstad 
legit Professor A. ALMfeN. Stipes 1—2 lin. longus. Pileus 
1 — 3 unc. latus, majorum margine undulato. Ernmpit e fora- 
minibus, quae Pici excavarunt. (v. v.) 

614. A. SEROTiNUs pileo carnoso, compacto, viscoso; sti- 
pite exacte laterali, crasso, punctis fuligineis squamuloso: la- 
mellis determinatis, confertis, flavis pallidisve. Schrad. in 
Ahhild. d. Schwamm. 3. Syst. Myc. L p. 187. Weinm. p. 
128. Secr. n. 1078. Sommerf Lapp. p. 258. Berkl. Outl. 
p. 136, A. stipitici var. IX Dan, t. 1293. f 2. Ad truncos TP^ Pleuroius. 177 

arbornm froodosarum. Nobilissimus, cum nullo alio comparandus, 
serotinus, hiemalis, pileo luteo-viridi , olivaceo, primo pellicula 
viscosa tecto. (v. v.) 

615. A. MiTis pileo carnosulo, tenaci, reniformiy laevi, 
glabro, siccOj expallente; stipite laterali, compresso, sursum 
dilata(i>y albosquamuloso ; lamellis determinatis, confertis, di- 
stinctis, albis. Pers, Syn. p, 481 (sed non icon. in Obs. Myc). 
— Syst. Myc, L p. 188, Bec, Fl. fr. V. p. 44. Weinm. p. 
129. Sommerf. l, c, Berkl, Outl. t. 6. f. 9, In ramis de- 
jectis Pini silvestris et Laricis frequens. Statura Pani stiptici^ 
qui einnamomeus, coriaceus, lamellis venoso-connexis etc. distinctns. 
Minor, totus albus 1. pileo rnfescente (A. laccatus Schulz, Starg,). 
(v. V.) 

616. A. LiMProus pileo carnosulo, obovato reniformique, 
lacvi, glabro, albOf hygrophano, postice stipitiformi-attenuato; 
lamellis linearibus, confertis, ad hasin decurrentihus , albis. 
Ed. I. p. 135. Icon. t. 88. f. 3. A. lacteus Scop. Ad 
tmncos emarcidos Fagi, Fraxini. Udus byalino-albus , siccus 
candicans , planus , subuncialis , stipitis rudiroento nec squamuloso 
nec villoso. (v. v,) 

617. A. EKNiFORMis pilco camosulo, horizontaliy reni- 
fonniy plano, cinereo, postice emarginato, cura brevissimo sti- 
pitis mdimento villoso; lamellis e tuberculo stipiiiformi excur- 
rentibus et divergentibus, tenuibus, linearibus, griseis. lcon. 
t. 89, f. 3, Ad ramos exsiccatos Pruni Padi legit H. v. Post. 
Exignns, 3 — 5 lin. latus, margine regulari integro, patente. 
Caro admodum tenuis, subgelatinosa , diapbana. (v. ic.) 

618. A. PLANUs pileo carnosulo, semiorbiculari , demum 
applanato , /ra^27i , glabro, udo, violaceo-carneo^ margine striaio ; 
stipite brevissimo, basi tomentoso ; lamellis determinatis, distinctis, 
incamatis, Fr. Elench. I. p, 23. Alb, et Schwein, p. 230 
{§.). Ad ligna Fagi hieme. Subsessilis, pusillus, vix unciam la- 
tas, e violaceo carneus. Ab A. plano Pers., ad quem auctores 
landati retulerunt, omnino distinctus. (v. s.) 

619. A. TBEMULUs fusco-griseus , pileo carnosulo, reni- 
formi, plano, tenaci, Zacri, glabro, disco depresso; stipite mar- 
ginali, distincto, subteretij adscendente, villoso; lamellis deter- 
minatis, linearibus, suhdistantibus , griseis. Schaeff. t. 224 
(sed f. 1, 2 stipite canaliculato ad A. petaloidem vergunt). 
Soicerb, t. 242. Syst, Myc, I. p. 191 c. syn. Sommerf.y 
Weinm, Inter muscos passim. Totus griseus, rigens. Stipes 
saepe gracilis, fibrillis muscis adfixus, solitarins. Habemus va- 

12 ■ «T 178 AGABICUS. 

rietatem pileo 1 -2 unc. lato, lobis circumscriptis infundibuli- 
formi, undulato, stipite unciali. (v. v.) 

620. A. ACEaosus pileo membranaceo, reniformi, plano, 
striato, sublobaiOj griseo, sicco albo-sericeo ; stipite brevissimo 
obsoletove, laterali, basi substrigoso; lamellis determinatis , line- 
aribus, confertiSj simplicibus, griseis. Fr. Syst. Myc. L p. 
191. Iron. t. 89. /. 2. Berkl. Outl p. 137. In pinetis ad 
acus et ligna cariosa, in glarea viarnm et in paludosis supra 
Sphagna. Maxime variabilis (conf. Monogr. Hymen, L p. 
251), flaccidus, fusco-griseus , expallens, facie CantharelU lo- 
batl. In Sphagnetis mycelio effuso, albo adfixus. (v. v.) 

621. A. DicTYORHizus candidus, subsessilis, pileo mem- 
branaceo, orbiculari, sinuato, basi reticulato-fibrilloso^ latera- 
liter inserto; lamellis simplicibus, inaequalibus. Dec. Fl.fr, IL 
p. 594. Fl. Dan. t. 1552. f. 2. Fr. Monogr. L p. 252. Ad 
terram, ligna putrida et varias quisquilias. Yalde tenuis, A. 
hyssisedum referens. Mycelium iuterdum deest. (v. v.) 

III. Ebsupinati. Pileus primitus resupinatus lamellis in 
puncto excentrico concurrentibus , dein reflexus, sessilis. 

* Pileo carnoso, uniformi. 

622. A. PORRIGENS albus, pileo carnoso, tenaci, primo 
resupinato, dein adscendente, e basi porrecta auriformi , sursum 
glabro; lamellis angustissimis, linearibus. Pers. Obs. Myc. I. 
p. 54. Sysf. Myc. L p. 184 c. syn. Weinm. p. 130. Saund. 
ei Sm. t. 26. A. abietinus Schrad. Spic. p. 182. In pi- 
netis borealibus vulgaris. Primo sistit peltam orbicularem, pla- 
nam, excentricam, dein A. petaloidem refert. (v. v.) 

623. A. piNsiTUs albidus , pileo carnoso , molli , primo re- 
supinato, dein expanso, horizontali, sessili, sericeo-villoso^ undu- 
lato, hygrophano; lamellis latis, distinctis. S. Myc. L p. 184. 
Weinm. p. 131. Bona icon in collectione Schumacheri. Conf. 
Secr. n. 1066. Ad truncos arborum frondosarum, raro. Color 
tam pilei, quam sporarum sordidus, sed pileus siccus candicans. 
Habitus A. mollis. (v. v.) 

624. A. nidulans pileo carnoso, primo resupinato, dein 
expanso, sessili, subreniformi , tomentosOy luteo; lamellis latis, 
subdistantibus, aurantio-fulvis. Pers. Ic. ei desvr. t. 6, f 4 
(colore squalido). Syst. Myc. L p. 189. Icon. t 86, f 3. 
Welnm. l. c. Lasch n. 250. Ad ligna cariosa Pagi, Pini 
haud raro. Colore luteo-aurantio , tomento concolore vel albi- 
cante micat. Mollis, neutiquam coriaceus, ut dicit Sbcretak. Pleurom. 179 

Novam dedi iconem, ut pateat nexus cum A. Jonqailla Leveill, 
ex Faul. t 20, /. 4. (v. t\) 

625. A. cABsiozoNATns pileo subcarnoso, resupinato, sub- 
sessili, tenaci, demum plano, postice depresso, villoso, ochraceo- 
branneo^ ^onis caeruleo-griseis tariegato; lamellis latis, di- 
stantibus, luteobrunneis. Rahenh, Fl, Lusat IL p. 228, Ad 
caules exsiccatos Lonicerae Xylostei et tataricae in Lusatia, cae- 
spites formans imbricatos. Videtur insignis species. 

626. A. sBPTicus pusillus, candidus, pileo carnosulo, te- 
nui, e resupinato reflexOy laevi, pubescenie; stipiie tenui^ in- 
cwvOj pubescente, evanescente, radiculis bjssoideis; lamellis di- 
stantibus. Syst Myc, L p, 192, ubi syn. Leiell. i, 706, 
f. 1. Weinm. Boss, p, 132. Berkl, Outh p. 137. Kickx 
p. 159. A. pubescens Sowerh. t. 321. Ad ramos delapsos, 
stipolas , haud frequens. A. variabilem refert , sed lamellae non 
decolorantes ob sporas albas. Pusillus^ tam versiformis , ut idem 
individuam in diversa aetate aegre recognoscas. (v. v.) 

*• Pileo camosoy striato, strato superiore gelatinoso vel 
pellicula viscosa. 

627. A. MASTBUCATUs pilco carnoso, strato superi(»ro ge- 
lalinoso, primo resupinato, dein expanso, sessili, lobato, squa- 
moso, murino-grisco ; lamellis latis, subdistantibus, albido-griseis. 
Syst Myc. I. p, 190. Monogr, I, p, 254, A. echinatus 
Sowerb, t. 99 (optime). Ad truncos prostratos in fagetis; in 
Suecia haud rarus.^ Sequentibus major,^ pellem tetram referens, 
supeme fuscus, squamis squarrosis quasi echinatus. (v, v.) 

628. A. ATBOCAEBULBUs piloo camoso , villoso, atro-cae- 
ruleo, primo resupinato, strato superiore gelatinoso; lamellis la- 
tis, albidis. Syst. Myc. I, p, 190, Monogr. l. c, Saund, 
H Smiih t 6. f, I., BerU, Outl p. 138, Lasch n. 549. 
Oudem. p. 25. A. alneus Schaeff. t 246. f. 3, «9, 9, Ad 
tnmcos varios ut Fagi, Populi. Pileus atro-caernleus l. rarius 
fnscns. Lamellae interdum flavescunt. (v. v) 

629. A. MTxoTBioHUS pileo subcarnoso, resnpinato, sessili 
I. stipite brevi instrncto, reniformi, primo viscoso, detnum 
spongioso^ albo-villoso; lamellis concoloribus , latiusculis, con- 
fertis. LeveiU, in Arm, Sc, Nat. 1848. p. 121. Ad truncos 
caesos Tiliae in Gallia. Ex auctore affinis A. atrocaeruleo, 
Margo pilei acutus, integer L lobatus. 

630. A. LKiOHTONi pileo camosulo, primum oblique conico , 
umbrino, dein plumbeo, furfuraceo, immixtis setis sparsis^ strato ■ ■J 180 AGABICUS. 

superiore gelatinoso; lamellis crassiusculis , distantibus , alutaceis. 
BerhL in Mag, Zool. Bot. XIII. t. 9. f. 1. Outl. p. 
138. Ad ligna Angliae. Lamellae interdum furcatae, leviter 
undulatae basique venis connexae. (v. ic.) 

631. A. ALOiDus pileo carnoso, primo resupinato, dein 
expanso, reniformi, pelHcula tenui, viscosaf gldbra, rufobrunnea; 
lamellis latiusculis, confertis, lutescentibus. S^st. Myc. L p. 
190. Brigant. t. 20. Lasch n. 251. Berkl. Outl. p. 138. 
A. subsessilis Fl. Dan. t. 1552. f> 1. A. lateralis Ibid. L 
1556. f. 2. A. cynotis JPfers. Myc. Eur. 3. t. 23. f. 5. Ad 
ligna putrida v. c. Betulae per m^gorem Europae partem, sed 
non frequens. Pileus caesius, umbrinus 1. rufobrunneus , pellicnla 
tenui viscida, junior saepe pruina tectus. (v. v.) 

632. A. FLUxiLis sessilis, pileo carnosulo, reniformi, su- 
perne gelatinoso-viscoso ^ subumbrino; lamellis linearibus, e 
puncto laterali divergentibus , distantibus, albidis, pancis integris. 
Syst.^ Myc. I. p. 189. Secret. n. 1063. Muscis in truncis 
Fagi laxe adhaeret. Hunc resupinatum non legi nec pellicula 
indutum, quare pileus viscosus. Ab affinibus tamen removere 
haud licuit. (v. v) 

633. A. UNGUiouLARis pileo camosulo, primo resupinato, 
stipite incurvOj dein adscendente instructo, pellicula viscosa 
tecto; lamellis determinatis , latiusculis, distantibus, albis. Fr. 
Elench. I p. 24. Icon. t. 89. f. 4. Quel. p. 81. Kickx 
p. 160. In rimis corticis truncorum languescentium. Statura 
mutabili cum A. septico et hyssisedo convenit. Stipes brevis- 
simus, in corticis rimis delitescens, glaber, albus. Duas legi 
formas, alteram pileo griseo ad truncos Quorcus, alteram pileo 
aterrimo ad cortices Sorbi. (v. r.) 

634. A. cYPHELLAEFORMis piloo camosulo , sessili, cupnlari, 
minute strigoso, cinereo, strato superiore gelatinoso, margine 
pallidiore , sgtmmis paucis farinosis consperso ; lamellis subdi- 
stantibus, linearibus, candidis. Berkl. in Magaz. Zool. Bot. I. 
t. 15. f. 3. Outl. p. 138. Ad caules emortuos plantarum 
herbacearum. Gregarius, pusillus, 2 lin. et ultra altus latusque, 
basi praecipue minute strigosus. (v. ic.) 

635. A. APPLicATUs obscure cinereus, pileo sessili, sub- 
membranaceo, firmulo, cupulari, e resupinato reflexo, striatulo, 
subpruinato, basi villoso; lamellis latis, dilutioribus. Batsch 
f 125. Sowerh. t. 301. Berkl. Outl. p. 139. Quel. p. 80. 
Kickx Belg. p. 160. A. epixylon Bull. t. 581. f 2. Schum. PletirotuH, 181 

Saell. p, 366. A. epigaei var. Pers, Syn. p. 484, A. stria- 
tnlus T. hirsutalus Alh, et Schw, p, 232. Ad truncos putridos 
varios, praecipne Salices cavas. Stipes nullus, sed interdum e 
dorso ponrectus. Pileus 2 — 3 lin. latus. Lamellao pallidiores, 
crassiusculae , acie dilatiores. (v. v,) 

*•* Pileo membranaceo y haud viscido, 

636. A. HOBSONi pileo membranaceo, sessilif dimidiato, 
reniformi, pubescente^ pallide griseo; lamellis subdistantibus, 
pallidis. BerJcl, Outl. p. 138, Ad ramulos Laricis. A. reni- 
formi supra descripto valde af6nis apparet, sed ille glaber, 
breviter stipitatus, latior; hic 1 — 4 lin. modo latus, margine 
involuto. 

637. A. sTBiATULUs dilute cinereus, pileo tenerrinw, sub- 
cupulari, flaccido; striato, glahro; lamellis paucis, distantibus. 
Syst. Myc. I. p. 193, Icon, t. 89, f. 5, Berkl, Outl. p. 
139. Kickx Belg, p, 160. Quil. p, 80, A. raembranaceus 
Scop. A. striato-pellucidus Pers, Obs. 2. p. 48, sed non icon. 
Versiformis: a) obconico-campanulatus, pendalus, in latere in- 
feriore truncorum prostratorum ; b) imbricatus, reflexus, in ra- 
muHs Coryli; c) irregularis, in stipitibos. Pers, Myc. Eur. 3, 
t. 25. f. 3, Nnllns horum nobis rarus. sed siccus mox corru- 
gatus, oculos fugiens. (v. v.) 

638. A. PERPUsiLLUs candidus, pileo tenerrimo, e resu- 
pinato reflexo , laevi , glabro ; lamellis paucis , latis. ^st, Myc. 
I, p, 195, cum syn. Weinm. p, 133, A. applicatus FI, Dan. 
t. 1295. }. 1. A. subversus Schum. p. 366. Buxb. Cent, V. 
t. 7, f. 3, Ad truucos, ramulos passim. Praecedenti maxime 
affinis, sed tcnuior, colore praecipue diversus. Junior obcam- 
panulatus, 2 — 3 lin. latus. Lamellae interdum lutescentes. (v,v.) 

639. A. HYPNOPHiLUs albus, pileo tenerrimo, resupinato, 
plano, subreniformi, sublaevi; lamellis simplicibus. Berkl. Outl. 
p. 139. A. variabilis v. hypnopbilus Pers, Myc. Lur. 3. t. 
24. f. 5 a? Ad muscos majores. Species mihi ignota, a Per- 
soonio cum A. variabili juncta; ipse legi hujus formas steriles 
lamellis albis. LeieU, t, 706. f, 2 hunc conjungit cum A. 
perpusillo. (v. ic) 

640. A. CHiONEUs niveus, pileo tenerrimo, subresupinato, 
rilloso; stipite curto, viJloso, evanescente; lamellis latiusculis. 
Pers. Uyc. Eur, 3. t. 26, f 10, 11. Berkl. Outh p. 189. 
Ad ligna, fimeta. Etiam hic mihi ignotus, A. dictyorhizo forsan 
affinis. (v, ic) 182 AGAEICUS. 

A. cEATBRELLUs "cupularis, albus, extus laevis, pubescens, 
margine integro, 1—3 lin. lato", Exped, scient. Alg, t. 31. f. 
5, quoad iconem A. perpusillo simillimus, secundnm descriptionem 
in Seyn. Montp. p. 132 cum A. chioneo convenire videtur. 

Ser. II. HYPORHODII. Sporae roseae 1. rubiginosae. 
[Velum partiale apud Annularias modo observatum. Sporae in 
Volvariis, Pluteis et plurimis Clitopilis ut in Loucosporis glo- 
bosae 1. oblongae, laeves, sed in ceteris (etiam in A. Pluteo 
roseoalho ex Seynes) vulgo irregulares, angulosae.] 

X. VOLVARIA Fr. Syst. Myc. I. p. 277. Rhodospori. Ve- 
lum universale liberum, persistens, ab epidermide pilei discretum 
(volva). Hymenophorum a stipite discretum. — Est quasi Ama- 
nita sporis roseis, sed affinitas cum Pluteis et Psalliotis major. 
Lamellae rotundato-liberae , ventricosae. 

* Pileo siccoy sericeo l. fibrilloso. 

641. A. BOMBYCiNUS caudidus , pileo carnoso, molli, e cam- 
panulato expanso, subumbonato, sericeo-fihriUoso , unicolore; 
stipite solido, attenuato, glabro, volva amplissima; lamellis li- 
beris, carneis. Schaeff. t. 98. Krombh. t. 23. f. 15 — 21. 
Fr. Sysi. I. p. 277. Brig. t. 34. f. 1—6. Barla t. 25. 
f. 1 — 5. A. incarnatus Batsch. Amanita Pers. Sgn. p. 248. 
Mich. N. gen. t. 76. f. 2. Ad truncos arborum tam stantcs, 
quam prostratos, haud raro, sed non in pinetis. Lasch n. 419 
notat var. paludosam. Speciosus, nobilis fungus; ipse semper 
candidum legi, alii fuscescentem. Idem \. affinis ex America 
tropica Plum. Filic. t 167. f. F. (v. v.) 

642. A. voLVACEUs pileo carnoso, e campanulato expanso, 
obtuso, fihrillis adpressis nigro-virgato ^ fuliginoso; stipite so- 
lido, subaequali, volva laxa; lamellis liberis, cameis. Bull. t. 
262. Fl. Dan. t. 1731. f. 2. Syst. Myc. I. p. 278. Fi- 
viani t. 10. Venturi t. 22. Barl. t. 25. f. 6—13. Fr. 
Nces in Act. Nat. Cur. XVI. t 7. — Forma recedens Sotoerh. 
t. 1. Berkl. OutL p. 140. In vaporariis frequens. — A. 
Cofifeae Vivian. p. *10. t ll^ excepta volva rufescente, ab hoc 
non differt; diversissimus ab A. Coffeae aliorum. (v. v) 

643. A. LOVEiANUs pileo carnoso, tenui, e globoso ex- 
panso, obtuso, alho-sericeo; stipite solido, hulhoso, fihrilloso, 
sursum attenuato, albo, volva libera lobata; lamellis liberis, 
carneis. Berkl Engl. Fl. V. p. 104. Outl. t 7. f. 2. 
Cooke p. 84. Parasitat in Ag. nebulari et ex hoc artificiose Volrarla, 183 

simQl cducavit Wobth. Smith. Conf. Seem. Joum, 1867 JDe- 
cembri. Subcaeepitosus. (v, ic,) 

644. A. TAYLORi pileo carnosulo, e convexo expanso, ob- 
tuso, limdo, ab apice siriato-rimoso ; stipite solido, aequali, 
glabroy albo, volva patula, lobata; lamellis liberis, carneis. 
Berkl. Outl p, 140, Cooke p, 85, Saund. et Sm, t, 33, 
f, 1. Ad terram in insula Jersey. Praecedentibus minor. £x 
icone volva extus atra. (v. ic.) 

645. A. BTPOPiTHTS candidus, pileo carnosulo, e conico 
campannlato , sicco, albosericeo; stipite solido, aeqnali, pube- 
scente, adpresse sericeo, margine laevi, volva vaginali biloba; 
lamellis liberis, albo-carneis. A. parvulus B. Fr, Monogr, p. 
261. In silvis densis abiegnis raro. Minor, stipite unciali, 
lineam modo crasso. Pileus 3 — 4 lin. altus. Ab A. parvulo 
Don potest non distingui. (v. v.) 

•• Pileo plus minus viscoso et (prima specie excepia) glahro. 

646. A. RHODOMELAs piloo camoso , e campanulato expanso, 
squamuloso, viscoso, subfuligineo ; stipite solido, attenuato, te- 
noiter floccoso-pubescente, dein glabrescente , volva parva floccosa ; 
lamellis liberis, rubellis. Lasch n. 586. Paul. t 151. f. 3 
(e descr. , sed icon foeda). In fagetis (Lasch), fimetis e. s. p. 
Medius inter A. volvaceum et speciosum. (v. v.) 

647. A. sPBCiosus pileo carnoso, molli, e campanulato 
expanso, obtuso, gldbro^ viscoso, disco griseo, margine laevi; 
stipite solido, attenuato, subbulboso volvaque laxa villosis; la- 
mellis liberis, carneis. JFV. Syst. Myc. I. p. k78. Fl. Ban. 
t. 1737. Kromhh. t. 26. f, 1—8. Weinm. p. 238. Secrct. 
n. 36. Cooke Brit. p. 85. Aman. incarnata /J. Alh. et Schw. 
p. 142. A. pubescens Schumach. p. 247. In ruderatis, juxta 
vias, fimeta. Albus, robustus; in meo pileus albicans. (v. v.) 

648. A. olojocephalus pileo carnoso, e campanulato ex- 
panso, umbonato, glabro, glutinoso , fuligineo, margine striato; 
stipite solido, glabro, voha circumscissa coarctata; lamellis li- 
beris, mbentibus. Decand. Fl. fr. VI. p. 52. Leiell.t. 623. 
/. 2 et t, 645, f, H. L Saund. et Smith t. 33. f. 2 (pul- 
chra). Seyn. Montp. p. 102. A. speciosus Kloizsch in Fl. Bor. 
t. 457. Barla t. 26. Berkl. Outl, t. 7. f. 3. Eisdem ac 
prior locis. Stipes fuscescens vel fulvescens, quam prioris 
vulgo gracilior. In pileo interdum observantur volvae fragmenta. 
Maxime venenatus ex Letellier in Ann. Sc, Nat. 1835 p. 96. 
(v. ic.) 184 AGAKICUS. 

649. A. viPERiNUs pileo carDoso, persistenter conico, 
acuto, laevi, viscido, sicco sericeo-nitente, cinereo; stipite so- 
lido, aequali, volva tenui, integra arcte vaginato; lamellis al- 
boflaventibus , dein carneis. Ed, I. jp. 139, A. conicus Ticc 
in Mem. Soc. Med, par. 1781. t. 12. /. 4—^. Faul. Cl. 
t 151. f. 4, 5. A. glojocephalus Larhr. t. 9. f. 5 (mutuata). 
Ad margines viarum in Europa australi. Gracilis, stipite sub- 
flexuoso, pileo pro rationeparvo. (v. ic.) 

650. A. MEDius albus, pileo loviter camoso , convexo-plaBO, 
obtuso, viscosOf sicco sericeo, margine laevi stipiteque soliiio, 
aequali glahris, volva vaginali lobata; lamellis liberis, roseis. 
Schutn. Saell. p. 248. FL Dan. t. 1676. f. 2. Larhr. i. 
9. f. 4. Fr. Monogr. p. 261. A. sericocephalus Letell. t. 623. 
h. Scbumacher legit in pinetis, equidem in fagetis. Medios 
inter A. speciosum et parvulum. Stipes vix 2 unc. longus, pi- 
leus 1—1 V2 nnc. latus. (v. v.) 

651. A. PARvuLUs albidus, pileo carnosulo, e campanulato 
plano, umhonato, primo viscidulo, mox sicco stipiteque «wft/isfw- 
loso, aequali sericeis; lamellis liberis, cameis. Weinni. Boss. 
p. 238. Ed. L p. 139. Quel. p. 81. Cooke p. 85. A. 
volvaceus minor BuU. t. 330. A. pusillus Pers. Ohs. 2. p. 
36. t. 4. f. 4. Syn. p. 249. Kronihh. t. 3. f. 20. Berkl. 
Outl. p. 140. A. venustus Vivian. t. 11. In hortis et va- 
porariis sporadicus. Num var. major Weinm. "pileo plumuloso", 
qui A. plumulosus Lasch ined.^ Oudem. p. 25, Secr. n. 37 y 
distinguenda sit, non liquet. (v. v.) 

A. regiam Ed. I. p. 139 omisi , qaam veterum 8ynoDyma Amanitaro 
leacocephalam verosimiliter spectent. Descriptio lamellaram ("coulear 
de chair oa d'an rose tr^s tendre'') apad Faul. IL p. 318 Volvariam 
saadet, sed visam iconem t 153. f. 3—5 tam pravam inveni, at haad 
citetur. 

XI. ANNULAEIA Schulz. Verh. Oestereich. Zool. Bot 
Gesell. 1868. p. 49. Rhodospori annulati, sed volva destituti. 
Lamellae liberae; hymenophorum a stipite discretum. Chahabota 
Worthingt. Smith in Seem. Journ. 1870. 

652. A. LAEVI3 pileo camoso, convexo, laevissimo, glabro, 
candido, roedio fhscescente; stipite cavo, a basi attenuato, laevi, 
annulo mohili tenui; lamellis liberis, postice attenuatis, ex albo 
carneis. Krombh. 4. p. 16. t. 26. f 16^ 17. A. cretaceus 
Seyn. Montp. p. 85. In Europa australi ad terram raro. Con- 
fusus cum A. cretaceo, a quo vero diflfert non modo sporis ro- 
seis, sed etiam statura, annulo tenui mobili, pilei cnticula laevi- Annuhiria, 185 

gata. Pileus numqaam instar A. cretacei squamnlosus et fibril- 
losns. Synonjma inter hos aegre distribuuntur. (v, ic.) 

653. A. ALUTACEUS amplns , pileo carnoso, campanulato , ob- 
tuse nmbonato, glabro, alutaceo; stipite subcavo, glabro, annulo 
laxo; lamellis liberis, confertis, ex albido incamatis. Pers. Syn. 
p. 265. In horto olim legit Pebsoon. Stipes 3—4 unc. lon- 
go9, 3 lin. crassus. Pileus 2 — 3 unc. latus, ad marginem ob- 
solete squamosns. 

654. A. FENZLii pileo carnoso, tenui, ex ovato expanso, 
obtnso, laevi, glabro, sulphureo-vitellino ; stipite mox cavo, 
snbattenuato , fihrilloso, sulphureo, infra medium annulato; la- 
mellis liberis, ventricosis, roseis. Schulz. in Kalchh, Hmg. 
t 10. /. 1, In trnncis Tiliae in Sclavonia. Praecedentibus mi- 
Dor, elegans, annulo parvo, haud diu persistente. Pileus demum 
depressus. (v. ic.) 

655. A. XANTHOOEAMMUs pileo carnosulo, convexo, umbo- 
nat", ad umbonem squamuloso-punctato , lacteo^ striis flavissi- 
mis subconfluentibus den^e radiatim striato; stipite farcto, te- 
nui, infra medium' obsolete annulato; lamellis liberis, perlatis, 
conlertis, mox roseis. Cesati Comm. Crypt. Ital. I.p. 58. t. 3. 
/. 1. Pilei tenuis margo subfissus. Caro alba, sed sub cute 
pilei flavidula. (v. ic.) 

Ex lamellis intense nibris hnc facile duceres A. haematospermum 
et A. eddnatum, sed hujus saltem sporae non mbrae sunt. Cfr. 
PsalUotas. 

Xn. PLUTEUS. Ed. I. p. 140. Bhodospori, volva et 
annulo destituti. Hymenophorum a stipite discretum, unde la- 
mellae postice rotundatae, liberae (numquam emarginatae) , pri- 
mitus cohaerentes, ex albo carneae, sed A. nani, ephebei et 
leonini saepe Inteo-tinctae. 

• Pilei cute in fibriUus 1. floccos secedente. 

656. A. cERViNUs pileo camoso, e campanulato expanso, 
laevigato, glabro, dein in fibrillas squamulasve secedente, 
margine nudo; stipite sojlido^ nigrofibrilloso ; lamellis liberis, ex 
albo carneis. Schaeff, t. 10, Ed. I, p. 140, Berkl. Outl, 
p. 141, KicJcx p. 161. A. atricapillus Batsch f. 76. A. 
latus Bolt t. 2, Sowerb. t. 108. A. Pluteus Pers. Syn. p. 
357. Dittm. apud Sturm t. 28. Krombh. t. 2. /. 7—10. 
A. Neesii Klotzsch in Fl, Bor, t. 459. Vulgatissimus ad truncos 
pntridos. Major, 3 unc. et ultra altus latusque , pileo fuligineo, 
expellente, interdum fusco-lutescente (IL Ban. t. 1067. f. 2). 186 AOARIGUS. 

ProteuR est. Cfr. Secr. n, 540 — 54J3, 504^ nec dubito A. pa- 
tricium^ A. eximium et A. petasaium ab boc originem du- 
cere, licet nobiles sint et facile distinctae. (v. v.) 

*A. HiGENs pileo cinereo, nigro-virgato squamulosove; stipite 
glabro, subnitido. Pers. l. c. — Paul. t 134. f. 3. Jove 
sicciore, magis rigidus. (v. v.) 

*A. PATEicius pileo ex albido fumoso-griseo, squamis umbrinis 
l. cinnamomeis disparentibus ornato, demum glabrato, sericeo- 
nitente et radiatim rupto; stipite laevi, albo. Schulzer in 
Kalchhr. Hung. p. 20. t 10. f. 2. Ad truncos putridos Quer- 
cus et Fraxini in Hungaria et Sclavonia. (v. ic.) 

*k. EXIMIU8 pileo laevi, pellicula separabili viscida tecto, 
mfescenti-umhrino ; stipite fibrilloso , deraum nigricante. Saund. 
et Sm. t. 38. In serragine Angliae. Maximus, speciosus; pi- 
leus junior repando-lobatus et circa marginem miniatus. (v. ic.) 

*A. PETASATUS pileo umbonato, gldbro, albido-cinereo , pel- 
licula separabili tecto, ad medium demum striato; stipite fibril- 
loso-striato, deraum fulvente. Ed. I. p. 142. Berhl. in Ann. 
Nat. Hist. XIII. t. 9. f. 2. In sterquilinis et straminibns 
coacervatis. Golor senescentis in spadiceum abit, lamellarum 
acies fulvescit. (v. v.) 

657. A. uMBBOsus pileo camoso, e campanulato expanso, 
lacumso-ru^oso , primifus villoso, umbrino, margine ciliatO' 
fimbriato; stipite solido, villoso-squamoso ; lamelUs liberis, acie 
fuligineo-fimbriatis. Pers. Ic. descr. t. 2. f. 5 (minus spe- 
ciosa). Byn. p. 858. Weinm. p, 137. Berkl. Outl. p. 141. 
Ad truncos arborum, etiam acerosarum. Priori nimis affinis 
ejusquo potius subspecies, licet babitu et characteribus admodum 
recedens. (v. v.) 

658. A. EPBEBEUs pileo camoso, e convexo explanato, ob- 
tuso, caeruleo-villoso , margine nudo; stipite farcto, glabro, 
striatulo; lamellis liberis, lutescenti-carneis. Syst. Myc. I. p. 
238. Monogr. p. 264. A. villosus Bull. . t. 214. Ad ligna 
putrida raro; in Fago non lectus. Medius, elegans, A. cervino 
valde afifinis. Pileus vulgo fuscoviolaceus. (v. v.) 

*A. DBBPANOPHYLLUs Schulz. in Kalchbrcnner Fung. Hung. 
t 11. f. 1, quam iconem ineditam non vidi , A. ephebeo videtur 
affinis. Difibrt stipite demum cavo et pileo umbrino. 

659. A. SALiciNUs pileo carnosulo, convexo-plano , subum- 
bonato, disco obscuriore fioccoso-rugoso ; stipite farcto, fibril- Flufeus. 187 

loso, cyaneo-dlhicante ; lamellis liberis, roseis. Pers. Syn. p. 
344. Secr. n. 545. Fr. Monogr. p. 264. Quel. p. 332. 
Ad trancos Salicam. Pileus uDcialis 1. pamm nltra, e cyaneo 
cinereos. Var. heryllus Pers. 1. c. pileo vittis ?irescentibu8; 
in Alno. Var. floccosa Earst. pileo floccoso-squamoso. (v. v) 

660. A. HispiDULUs pusillus, pileo carnosulo, convexo- 
plano, pilosello 1. sericeo, griseo, margine demum striatulo; 
stipite fistuloso, laevi, glabro, argenteo; lamellis liberis, car- 
neis. Syst. Myc. p. 201. Monogr. L p. 264. Cfr. Secr. n. 
547. Ad tmncos Fagi et, quod maxime singnlare, in bumo 
ollamm caldarii in horto botanico Upsaliensi. Minimus, pileo 
4—5 lin. lato a reliquis distans. (v. v.) 

661. A. PELLiTus albuSf pileo carnosulo, convexo-plano, 
Jaen, sicco, sericeo; stipite farcto, glabro, laevi, nitente; la- 
mellis carneis. Pers. Syn. p. 366. Syst. Myc. p. 198- 
Qucl t. 5. f. 4. Ad et juxta truncos in terra graminosa. 
Mollis, inodorus, mediae staturae. (v. v.) 

** tileo atomato-pruinato, subpulverulento. 

662. A. PLAUTus pileo carnosulo, e campanulato expanso, 
laevi, glabro, rore fuligineo afflato; stipite fistuloso, velutino- 
moli, fusco-nigricante ; lamellis liberis, cameis. Weinm. 
Eoss. p. 136. Ad ramenta lignea. Minor, fragilis, subgrave- 
olens, pileo ndo alutaceo. E speciminibus auctoris insignis 
species. (v. s.) 

663. A. NANUs pileo carnosulo, e convexo plano, obtuso, 
ruguloso, fuligineo, flocculoso-pruinoso-consperso; stipite so- 
lido, rigido, striato, albo; lamellis liberis, carneis. ters. Syn. 
p. 357. Fr. Monogr. I. p. 266. Berkl. Outl. p. 141. Se- 
cret. n. 543. Quil. p. 82. — Var. lutescens stipite et saepe 
lamellis Inteis. A. pyrrhospermus Bull. t. 547. f 3. A. leo- 
Dinus ^. Lasch n. 267. Ad truncos Fagi, Betulae etc. Pi- 
lens umbrinus 1. disco obscurior, ex quo saepe excurrnnt rngae 
yeoosae, radiantes. Pileus et stipes vulgo unciales modo, sed 
in Soecia media simul legi individua stipite 2 — 3 unc. longo, 
pileo 2V2 nnc. lato. (v. v.) 

664. A. MELATSODON piloo camosulo , convexo-plano , um- 
bonato, pulverulenio , margine striatulo; stipite fistuloso, gra- 
cili, firmo, glabro, nitido; lamellis liberis, albo-carneis , acie 
nigro-crefmlatis. Secr. n. 550. Ad truncos Fagi Helvetiae. r^— p- 188 AGABICUS. 

TenaX) stipite 3 unc. longo, sed vix lineam crasso, pileo ''au- 
rore mat", 8 — 12 lin. lato. Videtur A. LinJcii analogus, 

665. A. sEMiBULBOSus pusillus, pileo carnosulo, hemisphae- 
rico, obtuso, atofnafo-molli , sulcato, albo; stipite subtiliter 
fistuloso, pubescente, basi bullato-inflato ; lamellis liberis, albo- 
cameis. Lasch in Ed. L p, 141. In ramis dejectis Populi, 
Betulae; in Suecia Fagi. Specics pusilla, distinctissima , alba. 
(V. ic.) 

*** Piko nudOy glabro, 

666. A. ROSEOALBUs pileo leviter carnoso, e convexo ex- 
panso, laevi, glabro, roseo, margine nudo; stipite solido, atte- 
nuato, albopruinoso ; lamellis liberis, subdistantibus , cameis. 
Fr. in Fl JDan. t. 1679, S. Myc. L p. 199. Lasch n. 
555. — Num idem Seyn. Montp. p. 100 pileo stipiteque fistuloso 
sericeis, rubellis, sporis irregularibus angulatis? Ad truncos 
vetustos; Elegans, mediae staturae, firmus. (v. v.) 

667. A. LEONiNUs pileo submembranaceo, e campanulato 
expanso, glabro, nudo, luteo, margine striato; stipite solido^ 
glabro, striato; lamellis liberis, flavido-carneis. Scha^ff. t. 48. 
Pers. Ic. descr. t. 7. f. 4. S. Myc. l. c. Berkl. Outl. 
t. 7. f. 4. Quel. p. 82. Ad truncos putridos Fagi , locis um- 
brosis. Elatior, erectus, fragilis, saepe cum A. nano lutescente 
confusus. (v. V.) 

668. A. CHRY80PHAEUS pilco submembranaceo , e campa- 
nulato expanso, laevigato, nudo, glabro virgatoque, cinnamo- 
meo, margine striato; stipite siibcavo, glabro; lamellis liberis, 
ex albo caraeis. Schaeff. t. 253. Fr. Monogr. I. p. 266. 
Berkl. l. c. f 5. Lasch n. 267. A. moUiusculus Sowerb. t. 
174. Grevill. Scot. t. 173. Ad truncos Fagi. Statura prioris, 
sed colore constanter diflfert. Stipes ex Berkeley solidus. (v. v.) 

669. A. PHLEBOPHOBUs piloo carnosulo, e convexo expanso, 
venoso-rugoso , umbrino margineque exstrio nudis; stipite fistu- 
loso, glabro, subincurvo, nitido; lamellis liberis, albo-carneis. 
Dittm. apud Sturm t. 15, mutuata in Nees Syst. f. 202. 
Syst. Myc. p. 200 cum syn. Ad ligna putrida Betulae tan- 
tum hanc speciem legi, sed plurimi antecendentes Fago proprii 
videntur. A. phlebophorus A. nano proxime affinis, sed pileus 
non pruinosus. (v. v.) 

670. A. UMBBiNELLUS pileo carnosulo, e convexo expanso, 
laevi, margine fimbriato stipiteque fistuloso, radicato, fenaci 
glabris, nitidis; lamellis liberis, albocarneis. Sommerf Lapp. 
p. 259. Fr. Elench. p. 27. Ad terram in subalpinis Nord- Entoloma. 189 

landiae. Hic a praecedentibus admodum distat, sed statara 
praecedentis et lamellae Plutei. (v. $.) 

Xni. ENTOLOMA. Ed. I. p. 143. Bhodospori. Ve- 
lum nallnm distinctum. Stipes carnosus 1. fibrosus, mollis, in- 
terdam ceraceus. Pilei subcarnosi, margo incurvus. Hymeno- 
phorum cum stipite contignum; lamellae postice sinuato-adnexae 
secedentesve. Sporae in examinatis angulosae, 

Tricholomatibus in hac serie respondent, sed cautius ab 
Hebelomatibus separandi. Species nobiles, admodum distinctae, sed 
synonjma aegre indicantur neglectis sporarum colore, stipitis fa- 
brica, marginis pilei directione primaria etc. Plures Secretani 
species ad seriem suam aegre refero. In fasciculo decimo Jeo- 
ntim plnrimarum specierum figuras dabo. 

I. Genuini. Pileus glaber, udus 1. viscidus. Exsiccati non 
bygrophani. 

()71. A. siNUATUS pileo compacto, e convexo explanato 
demnmque depresso , repando , laevi , glabro , albolutescente ; sti- 
pite solidOf valido, compacto, fibrilloso, candido; lamellis 
leviter adnexis, latissimis, confertis, e pallido rufescentibus. 
8. Myc. L p. 197, Pers. Myc. Eur. S. n. 281. Secr. 
n. 577. Cooke p. 90. Oudem. p. 25. Saund. et Sm. 
U 11. Var. camelinus Lasch n. 553. In silvis frondosis Sca- 
niae et Europae australis. Magnus , speciosus , compactus , odore 
dulci, grato nec farinae recentis. (v. v.) 

672. A. LiviDus pileo camoso, e convexo plano, sicco, 
laevi, glabro, pellicula vero longitudinaliter fibrillosa, alu- 
laceo^livido; stipite subcavo, valido, gldbro^ apice pruinato, 
candido; lamellis rotundatis, subliberis, latis, e p&Uido carneis. 
BulL t. 382. Fr. Monogr. L p. 269. Quel. t. 6. f. 1. 
A. sinuatus var. cavipes Lc^ch l. c. In silvaticis ad terram 
raro. Copiose lectus Holmiae. Stipes extus rigidus, intus me- 
dnlia spongiosa farctus, striatulus, 3 unc. longus, unciam et 
nltra crassus. Pileus disco compactus, 4 unc. et ultra latus, 
haud repandus. Odor farinae recentis, quales edules censentur; 
hic vero ex QuSlet valde vonenatus. (v. v.) 

673. A. PBUKULOiDES pileo carnoso, e campanulato ex- 
panso, umbonato, laevi, glabro, suibviscido^ pallescente; stipite 
solido, inaeqnali, glabro, snbstriato, albo; lamellis emar^m^o- 
liberis, ventricosis, ex albo carneis. SysL Myc. L p. 198, 
Berkl. Outl. p. 143. Quel. p. 83. Oudem. p. 25. In terra 
graminosa, muscosa hand rarus, sed solitarius. Odor omnino il. ~wr 190 AaARions. 

Prunuli, Priori similis, sed admodum diversus, triplo miDor. 
\ Pileus variat albus, lutescens, dilute cinereus. Ab A. cervino 

toto coelo diversus. (v. v.) 

674. A. POBPBTROPHAEUs piloo lovitor carnoso, e campa- 
nalato explanato, repando, umbonato, laevi, glabriusculo , Jusco- 
fuligineo^ expallente; stipite solido, fibroso, a basi incrassata 
attenuato, nudo, purpurascenti-fuligineo ; lamellis postice trun- 
catis, fere liberis, vontricosis, griseo-rubellis. Fr, Monogr, L 
p, 473. In pratis graminosis juxta Upsaliam, autumno. Spe- 
cies major, nobilis, mollis et rigescens simuU fragilis. Stipes 3 
unc. longus, impolitus, in fibras facile rasilis. Pileus scissilis, 
saepe inciso-lobatus ; accuratius inspecta cuticula fibrilloso-con- 
texta. Odor haud nolabilis. (v. v.) 

A. phajocephalus BuU. t. 555. f. 1 ob sporas irregulares 
angulatas boc loco forsan inserendus, sed e colore sporarum ad 
Derminos relatus. 

675. A. REPANDUs pileo carnoso, e conico expanso, um- 
bonato, sicco subsericeo, albido ochraceove^ maculis obscuri^ 
oribus striato, margine incurvo lobato; stipite solido, cnrto, 
sericeo, albo; lamellis antice latioribus, carneis. Bull. (. 423. 
f. 2. BerkL Engl. Fl. V. p. 78. Cooke p. 91. Locis gra- 
minosis Galliae, Angliae; ex Bulliardo vernalis. Species mibi 
ignota, quare inter Inocybas antea quaesivi. Stipes IV^ unc. 
longus, 3 lin. crassus. Pilens 1-2 unc. latus. Odor farinae 
recentis. (v. ic.) 

676. A. BROPHiLUs pileo leviter carnoso, e convexo ex- 
panso, obtuso, venoso-striato virgatoque^ sicco, dilute cinereo; 
stipite solido, curto, aequali, pruinoso lamellisque rotundato- 
adnatis, latis, subdistantibus pallidioribus. Locis declivibns prato- 
rnm ad Ultuna prope Upsaliam mense Majo vastos circulos oreadeos 
format: v. Post. Stipes uncialis circiter, 2 — 3 lin. crassus. Pi- 
leus non hygrophanus, Vi — IV2 ^"^- l^tus. Num ab hoc diver- 
sus sit A. pUbejus Kalchbr. ined. (t. 12. f. 1.), icone haud 
visa non liquet. Differt stipite cavo, fibrilloso nec farinoso 
etc. (v. V.) 

677. A. PLACENTA pileo carnoso, convexo-explanato, um- 
bonato, lctevi, regulari, glabro stipiteque solido, aequali , fibroso- 
striato brunneis; lamellis emarginato-adnexis, confertis, cras- 
siusculis, incarnato-pallidis. Batsch f. 18. Fr. Monogr. L 
p. 270. Berkl. Outl. p. 143. Quil. p. 84. Locis hu- 
midis. Stipes totus fibrosns, ex Batsch contortus, 2 — 3 nnc. k ■I » Entoloma, 191 

longnsy 2 — 3 lin. crassus. Pileus IV2 imc. latus. Inodorus, 
sapore demum acri. (v. s. et ic) 

678. A. HELODES pileo leviter carnoso, e convexo plano, 
subumbonato , glabro, udo, livido-purpurascente fuligineove, 
saepe tigrino-maculato; stipite cavo, pallido, fibrilloso, basi sub- 
iDcrassato; lamellis attenuato-adnatis , subdistantibus , ex alho 
incamatis. Syst, Myc, L p, 196, Berkl, Outl, p, 143, In 
palndibus siccioribus inter Eubum Chamaemorum copiose legi. 
Pileus vetustus circa nmbonem depressus, expallens, sed non 
hygrophanus , 2 unc et ultra latus. Odor farinae rocentis fortis. 
(f. V.) 

679. A. BATscHiANUs pileo leviter camoso, ex umbonato- 
convexo plano-depresso , laevi , viscido , nigrescente ; stipite fistu- 
loso, tenaci, fibrillis adpressis striato, basi attenuato lamellisqne 
attennato-adnexis , planis cinereis, Ed, I, p, 144, Monogr, 
p. 270, A. murinus Batsch f, 19 ad hnnc aequo trahitur jure, 
atqnc ad A. murinuro. Ad saepes humidas silvarum. Odor obso- 
letus. Pileus fuligineo- vel olivaceo-niger, V^ — 1*/2 ""c. latus, 
siccus nitens nec hygrophanus. Sporae pulchre roseae. Forma 
typica in Smolandia visa maxime insignis; alia Upsaliae lecta 
lamellis primo albis olim forsan distinguenda. (v. v.) 

680. A. cuDON cartilaginco-tenax , pileo carnosulo, co- 
nico, acuto, laxo, laevi, glabro, umbrino-nigro , margine in- 
fraeto sinuosoque; stipite farcto, brevi, glabro, pallido; lamellis 
attenuato-adnatis , confertis, purpureo-fuligineis, Ed, I. p, 
144, Monogr. I, p, 271. Semel tantum lectus ad marginem 
viae. A reliquis valde recedens. Habitus quodammodo A, se- 
ricei, sed inodorus, tenax, fere coriaceus. (v, v,) 

681. A. BLOXAMi pileo camoso, compacto, campanulato, 
obtuso, sublobato, laevi, udo, caeruleo-purpurascente ; stipite 
solido, sursum attenuato, pileo concolore; lamellis postice atte- 
nnatis, adnexis, iatis, rubellis, Berkl. Outl, p, 143, Cooke 
p. 91, Price f, 89, In pascuis apricis Angiiae. Ex icone 
stipes et pileus caerulei , sed color variabilis videtur, sordide cae- 
mleus, interdum schisticolor. Caro alba. Stipes 1^2—2 nnc. 
longus, basi attenuatus, albus. Pileus 1 — 2 unc. latus. (v, ic.) 

682. A. ARDOSucus inodorns, pileo camosulo, e campa- 
nnlato convexo, obtuso, laevi, udo, chalyhaeo-fusco, demum cine- 
rascente; stipite cavo, sursuni attenuato, glabro, chalyhaeo^ basi 
albo; lamelHs liheris^ confertis, ventricosis, albo- 1. griseo-incar- 
natis. Bull, t. 348, Fr, Monogr, II, p, 295, Berkl, OuU, 192 AGABICTJ8. 

p. 144. In pratis humidis Galliae; in Saecia locis humidis io 
pinetis. Statiira admodum varius, stipes 2 — 3 unc. vulgo lon- 
gus, 2 — 3 lin. crassus. Pileus IV2 — 2 unc. latus, junior sub- 
nigrescens, non hygrophanus. (v, v.) 

683. A. MADIDC8 graveolenSy pileo leviter camoso, e cam- 
panulato expanso, obtuso, laevi, viscoso^ atro-violaceo , vetusto 
fuligineo; stipite cavo, fibrilloso, violaceo, bctsi clavato-in' 
crassata^ alba; lamellis subliberis, ventricosis, albido-griseis. 
Ed. I. p. 144. Fl. JDan. t. 2148. /. 1. A. subglobosus 
Schumach. ined. — Secr. n. 622. Inter muscos, folia coacer- 
vata. Hic et duo antecedentes multa habent commnnia. A. 
madidus vero mox dignoscitur odore forti, pungente, fere Bus- 
sulae foetentis. (r. v.) 

684. A. VIRIDAN8 olivaceo-viridis f pileo leviter carnoso, 
e conico expanso, acute umbonato, laevi, viscoso; stipite cavo, 
aequali, glabro, tenaci; lamellis leviter adnexis, subliberis, con- 
fertis, incarnatis. Fr. Monogr. II. p. 345. In silvaticis ^d 
Rey myra Ostrogotiae : H. von Post , qui descriptionem et iconem 
communicavit. Etiam caro pilei viridis. Stipes 2 unc. longus, 
2—3 lin. crassus. Pileus P/^ onc. latus. (v. ic.) 

685. A. BUBELLUS pileo leviter carnoso, e convexo ex- 
panso, obtuso, laevi, visriduloj ruhelh; stipite cavo, firmulo, 
subaequali, villosulo, albo; lamellis adnexis, confertis, crenn- 
latis, roseis. Scop. Carn. p. 445 non obstat. Fr. Spic. p. 4. 
Weinm. Ross. p. 665. Seyn. Montp. p. 100. Wbinmann legit 
in humo intra truncum cavnm Alni et, quod singulare, simili loco 
Monspelii Seynes. Stipes V/^ unc. longus, basi leviter in- 
crassatus. Pileus 1 — IV2 unc. latus, roseus 1. fuscescenti-in- 
carnatus. (v. s.) 

686. A. AMEiDEs pileo leviter camoso, late campannlato, 
irregulari, undulato, margine flocculoso^ demum glabro, seri- 
ceo-nitente, pallide rufescenii-griseo ; stipite ferctO| compresso, 
flbrilloso-striato , apice flocculento, albido; lamellis leviter ad- 
riexis, distantibus, rugosis. Berkl. et Broom. n, 999. Cooke 
p. 92. In pascuis Angliae. Habitus Hygrophori ovini. Odor 
peculiaris. Totus fungus exsiccatus rubescit. 

II. Lbptonidei. Pileus flocculosus, subsquamosus, absolate 
siccus nec hygrophanus. 

687. A. sAUNDEKsii pileo carnoso, e campannlato expanso, 
obtuso, repando-lobato , adpresse tomentoso, alho, senili fosce- 
scente; stipite solido, aequali, sericeo-fibroso , albo; lamellis Entoloma. 193 

leTiter adnexis, latis, distantibus, rabellis. A. majalis Saund, 
et Smifh t, 46. In terra nnda Angliae, hinc glebulis conspersus. 
Stipes 3 unc. longus, V^ onc. crassus. Pileus 2 — 3 nnc. latus. 
Species videtur insignis nec hygrophana, ab A. majali longe 
distans; potius affinis A. sinuato, prunuloidi vel sequenti. (v. ic.) 

088. A. FBBTiLis pileo carnoso, e convexo plano, obtuso, 
sicco, pulverulento-squamuloso j rufescenti-pallido ; stipite so- 
lidOy fibrilloso, sobsquamuloso , albo, basi bulboso; lamellis ad- 
nexis, carneis. BerJcl. Outl, p. 142. Fers. pr. p. In 
silvis ad terram. Pileus 4 unc. et ultra latus. Odor farinae 
recentis. — Recipio hanc mihi ignotam speciem e Berkeleyo, 
qui huc dncit A. phonospermum Bull. t. 547. f. 1 et 590, licet 
parum cum descriptione conveniant et certe difforant ab A. 
phonosperrao primario /. 534 = A. clypeato L. Mihi visae sunt 
priores tabulae potius ad A. sinuatum spectare. (v. ic.) 

689. A. scABiosus pileo subcarnoso, e campanulato plano, 
obtnse umbonato, fuligineo, squamis papillosis, stipatis^ erectis 
scabro; stipite cavo, subaequali, fibrilloso, fuligineo; lamellis 
liberis, ventricosis, albogriseis. Ed. I. p. 145. Monogr. 
I. p. 272. Batt. t. 9. /. B. Locis muscosis silvarum 
raro. Majusculus, fragilis, stipite 3 unc. longo et 2 — 3 lin. 
crasso, pileo 2 unc. lato. (v, v.) 

690. A. JUBATUS pileo subcarnoso , e campanulato expanso , 
umbonato, villoso-squamoso fibrillosove; stipite cavo, aequali, 
fnscescenti-fibrilloso ; lamellis leviter adnexis, secedentibus , ven- 
tricosis, confertis, fuUgineis. Syst, Myc. I. p. 196. Mo- 
nogr. L p. 272. Transact, Woolh, Club. 1868, c. ic. ex 
Cooke p. 93. Berkl. et Br. n. 1224. In pratis muscosis tam 
siccis, quam humidis haud raro. Nobilis, inter proximos medius, 
lamellis demura purpurascentibus. Stipes rigens, totus fibrosus 
nec nitens. (v. v.) 

691. A. BESUTUs pileo subcarnoso, convexo, obtuso, ad- 
presse squafnoso fibrillosove, fuscescente, centro obscuriore; 
stipite subfarctOf aeqnali, molli, glabro lamellisque leviter ad- 
nexis, ventricosis, crassiusculis griseis. Ed. I. p. 145. Mo- 
nogr. I. p. 273. Ad terram in silvis raro. Stipes IV2 — ^ 
onc. longus, lineam et ultra crassus, mere fibrosus, sed extus 
politns. Pileus unciam latus , squamosus 1. longitudinaliter fibril- 
losus. Inodorus. (v. v.) 

692. A. GRisEOCYANEUs piloo subcarnoso, e campanulato 
convexo, obtuso, ftoccoso^squamoso , griseo, in iilacinnm ver- 

13 194 AGARICUS. 

gente; stipite cavo, floccoso-fibrilloso , e pallido caeruleo; la- 
mellis adnexis, secedentibas , ox aibido incarnatis. Syst. Myc. 
L p. 202, BerkL et Br. n. 1113. QuH. p. 84. In colli- 
bus graminosis frequeus. Habitus Leptoniae. Humilis, mol- 
lis, totus fibrosus, 2 — 3 lin. crassus, junior albus. (v. v.) 

69rl. A. DicHROus pileo subcarnoso, e campanulato expaiwo, 
umhonato^ squamosulo-fibrilloso, riolaceo, dein livido-murino; 
stipite farcto, fibrilloso-farinoso, caeruleo; lamellis sinuato-ad- 
nexis, confertis, sporis rubeUo-fuscescentibus. Pers. Syn, p. 
343? Fr. Monogr. L p. 273. In silvis prope Holmiam. Ha- 
bitus Tricholomatis terrei et ab omnibus Entolomatibus differt 
sporis carneo-fuscescentibus. Statura praecedentis. (r. v.) 

694. A. SERicELLUs candiduSy pileo subcarnoso, e con- 
vexo plano depressove. sericeo^ demum squamuloso, margine 
primitus inflexo floccoso; stipite subfistuloso, lenui, fibrilloso, 
demuin polito, subceraspo, glabro; lamellis adnatis, secedentibus, 
leviter distantibus, carneis. Syst. Myc. L. p. 196. Weinm. 
p. 185. Berkl. Outl. p. 144. Kickx p. 162. Quil. t. 5. 
f. 5. A. inodorus Bull. t. 524. f. 2. A. sericeus Alh. ei 
Schw. n. 528. A. molliusculus Lasch n. 265 et A. floccosus 
n. 551. Secr. n. 612, 615. E vulgatissimis locis grarainosis. 
Tenuis, maxime polymorphus, colore facile distinctus. Pileus 
variat lutescens. — A. sericeus Pers. non Bull. differt statura 
majore, stipite subbulboso, pileo campanulato, lamellis confertis; 
num distinguendus nescio. (v. v.) 

III. NoLANiDEi. Pileus tenuis, hygrophanus , siccus sub- 
sericeus. Saepe undulatij difformes. A Nolaneis, praeter sti- 
pitem, differunt margine pilei inflexo, sed in n. 700 et 701 
rectus. 

695. A. CLYPEATUs pileo leviter carnoso, e campanulato 
explanato, umbonato, glabro, lurido, hygrophano; stipite floccoso- 
farciOy attenuato, Jibrilloso , paUesccnte; lamellis rotundato- 
adnexis, secedentibus, serrulatis, sordide incarnatis. Linn. Suec. 
n. 1216. Huss. LL t 42. Berkl. Outl. t. 7. f. 6 (var. 
pusilla). Kickx p. 162. A. fertilis Alb. et Schw. p. 171. 
Sommerf. p. 259. Weinm. p. 136, Pers. ex pari. A. phono- 
spormus BuU. t. 534. Bolt. t. 69. Buxb. C. 4. t. 6. Cfr. 
Secr. n. 589. Fung. clypeatus YaiU. In cultis, ruderatis, 
pratis Europae praecipue borealis, vere. Magnus, gregarius, ve- 
getus luridus ingratusque, siccus griseus, subnitens, rirgattis Entoloma. 195 

tigrifMsque, Stipes apice subpruinatus. Lamellae sporis obscnre 
pul?erulentae. (i\ r.) 

H96. A. NiGROciNNiMOMEUs pileo leviter carnoso, e convexo 
explanato , circa umbonem depresso , laevi , glabro, umbrino-ni' 
grescente; stipite cavo, subtortuoso, fibrilloso, griseofuscescente ; 
lamelHs mox secedentibus , rotundatis, distantibus, rwftcWo-emwa- 
momeis, Kalchbr. inedii. (/. 11. /. 1.) In pascuis ad Mag- 
Dovaradinum Hungariae, gregarius, serotinus. Odor farinae re- 
centis. Pileus 2-4 unc. latus, tenax. Sporae amplae, an- 
gulatae. 

697. A. RHODOPOLius pileo leviter carnoso, campanulato- 
expanso, e gibbo subdepresso, hygrophano, margine flexuoso 
primo infracto; stipite cavo, subaequali, glabro , candido, sur- 
sum pruinato; Jamellis ex adnato sinuatis, ex albo roseis. S, 
M. I. p. 197, cum syn. Bolt. t. 6. Fl. Dan. t. 1736. 
Krombh. t. 55. f. 17—22. BerJc. Outi. p. 145. Qucl. p. 
227. Locis humidis silvarum, copiose in regione Fagi. Fra- 
gilis, vnlgo major. Pileus junior fibrillosus, mox glaber, udus 
lividas 1. fuscescens, margine striatulus, siccus isabellino-livens. 
sericeo-splendens. Lamellae demum rotundatae 1. emargina ae, pileo 
depresso subdecurrentes. No.*^ter vix olet et vix differt A. po- 
litus Secr. n. .597. (v. v.) 

698. A. PLUTEOiDES pileo leviter carnoso, scissili , e con- 
vexo explanato, obtuso, glabrescente , hygrophano, udo albido- 
griseo^ sicco sordide lutescente; stipite fistuloso, rigido, cuti- 
cula Jibrillosaj "subtomentosa" tecto, albo, vulgo radicante; la- 
mellis emarginato-adnexis , confertis, antice attenuatis, ex albo 
cameis. Monogr. II. p. 345. Ad ligna putrida Abietis raro. 
Stipes biuncialis, vulgo curvato-adscendens, tactus hitescens. Pi- 
leus primo leviter fibrillosus. (r. s, et ic.) 

699. A. ELAPuiNUs pileo carnosulo, convexo, obtuso, gla- 
bro, udo pulchre cervino , sicco pullide fusco, margine striato; 
stipite e farcto cavo, firmulo, nudo, obsolete striato, livido; 
lamellis postice subtruncatis y latissimis, e pallido carnois. Mo- 
nogr. II. p. 296. In pratis silvaticis Sueciae ad terram. Stipes 
1^2 unc. longus, 2—1^ liii. crassus. Pileus 1-2 unc. latus, 
hemisphaericus, eximie hygrophanus, disco camosulo. (v. ic.) 

700. A. TURBIDU8 pileo leviter carnoso, campanulato-con- 
vexo, umbonato, hygrophano, margine primo recto adpresso, 
dein subfisso striatoque; stipite cavo, infiato-clavato , glabro, 
laevi, argenteo-splendente : lamellis emarginato-liberis, confertis, 196 AGAEICUS. 

ventricosis , albo-griseis. & M. I. p. 205 (excl. d). Secr. n. 
599. Alh. et Schw. n. 604, Quel. p. 85. — In silvis, snb variis 
formis. Major, inodorus, pileo subfdsco, sicco griseo. Lamellae 
subundnlatae , non pulverulentae ut in n. 695. Forte latent 2 
spec. a) Betuleiorum et b) Pinetorum mollior. (v. v.) 

701. A. MAJALis pileo carnoso-membranaceo, campanulato- 
convexo, umhonatOy laevi, glabro, hygrophano, margine expla- 
nato repando; stipite fistuloso, torto, striato, basi albo-tomen- 
toso; lamellis subliberis, crenatis, e pallido roseis. S. M. I. 
p. 205. Berkl. et Br. n. 998. In silvis abiegnis subcaespi- 
tosus, vere. Major, gracilis, pileo cinnamomeo, sicco ochraceo. 
Pileus, ut in sq. , tantum e laminis duabus scissilibus compagi- 
natus. — Exstat var. mollior, dilutior, aestivaiis, Sow. f. 174 
bene referens. (v. v.) 

702. A. cosTATUs pileo carnoso-membranaceo, e convexo 
bullato, planiusculo, suhumhilicato , undulato, glabro, hygro- 
phano; stipite cavo, brevi, difformi, substriato, griseo , apice 
albo-squamuloso; lamellis subliberis, integerrimis , transverse co- 
statis, pallidis. S. M. p. 206. Secr. n. 598. Berkl. Outl. 
p. 145. In pratis paludosis, saepe dense caespitosus, sed non 
quotannis. Fragilis, inodorus. Stipes 2 unc. longus, 3—4 
lin. crassus. Pileus 2 — 3 unc. latus, fuscolividus 1. sole adustus 
nitens. Lamellae subnndulatae. (v. v.) 

703. A. sERicBUs pileo carnoso-membranaceo, convexo-ex- 
planato, glabro, hygrophano, sicco sericeo, margine inflexo, re- 
pando, striatulo; stipite fistuloso, hrevi, fihrilloso; lamellis 
emarginatis, planis, subdistantibus , griseis. Bull. t. 413. f. 2 
(optime). Fries Spic. p. 3. Berkl. Outl.p. 145. Seyn. Montp. 
p. 98? A. pascuus Pers. Syn. et vulgo, non Comm. in Schaeff. 
In pratis post pluvias frequens. Ab A. pascuo, cui in S. M. 
subsunitus, separandus odore farinae recentis forti, pilei [udi 
umbrinij forma margineque involuto, lamellis integerrimis , a 
stipite marginem versus attenuatis. Cfr. Secr. n. 600. (v. v.) 

704. A. NiDOEOsus pileo carnoso-membranaceo, convexo-ex- 
panso, subdepresso, glahro, hygrophano, sicco sericeo nitente; 
stipite farcto, aequali, glahro, albo-pallescente, apice albo-prui- 
noso; lamellis emarginato-liberis , latis, subdistantibus, flexuosis, 
pallido-incarnatis. Ed. I. p. 148. Berkl. Outl. p. 145. Quil. 
p. 86. In nemoribus frondosis. Alcalino-olens, A. rhodo- 
polio subsimili longe tenuior, fragilis. Stipes 2—3 unc. lon- Clitopilus, 197 

gus, 1 — 2 lin. crassus. Pileus 3 unc. usque latus, difformis, 
rimosus, udus subcervinus. (v. v.) 

705. A. SPECULUM candicans, pileo carnoso-membranaceo , 
convexo-expanso , subdepresso, glaberrinio, hygrophano, sicco 
splenderjte, margine infracto flexuoso; stipite fistuloso, aequali, 
fragillimo, striato; lamellis emarginatis, latis, ventricosis, di- 
stantibus, albo-carneis. Fr. Spic. p. 4. QuSl. p. 86. Batt. 
t. 20. f, D—F. Inter gramina pinguia, ramentis ligneis ster- 
corata. Subcae&pitosus , fragillimus, inodorus, udus pulchre pal- 
lescens, siccus argenteo-splendens. Secr. n. 591 manifeste differt 
odore, stipite solido. (v. v.) 

XIV. CLITOPILUS. Ed. I. p. 148. Rhodospori. Stipes 
carnosus L fibrosus, sursum in pileum margine primo involutum 
diffusus. Hymenophorum cum stipite contiguum ; lamellae postice 
aequaliter attenuatae subdecurrentes, nec secedentes sinuataeve. 
TerrestreSy saepe olidi ^ pileo plus minus depresso uni- 
bilicatofe, umhilivo similari. Respondent Clitocybis; in S. M. 
etiam duae .praecedentes tribus adduntur constantius separandae, 
licet formae quaedam Eiitolomatis lamellis spurie decurrentibus , 
dein vero secedentibus , fallaces. 

I. Orcklli. Lamellae longe decurrentes. Fileus irregu- 
laris , subexcentricus , flexuosus , vix hygrophanus , margine 
prinnm flocculoso. Mouceron S. M. , quod vagum nomen , con- 
fusionis' mater, ubique omittendum. 

706. A. PROJULU8 pileo carnoso, conipncto, primo con- 
irexo regulari, demum repando, sicco, pruinato, albocinereo; 
stipite solido, ventricoso, nudo, siriato; lamellis longe decurren- 
tibus, subdistantibus , ex albo incarnatis. Scop. Cnrn. II. p. 
437 (e descr. et syn. sed non Prunulus Patrum, qui A. graveo- 
lens). Syst. Myc. I. p. 193 (excl. veterum synonymis). Sverig. 
ail. Svamp. t. 19. A. albellus Schaeff. t. 78. A. pallidus 
Sowerb. t 143. A. Sowerbei Krombh. t. 55. f. 7,8. A. 
prunulus Hussey 11. t. 47. Berkl. Outl. t. 7. f. 7. In 
silvis praecipue Europae borealis. Pileus semper firmus, num- 
quam viscidus nec zonatus maculatusve. Odor farinae gratus. 
Exstat varietas alba (Quel. t. 5. f. 3 et Orc»»Ila /. 2), quae 
sistit transitum ad sequentem. A. prunulus Viviani t. 3 A. 
graveolentem sistit. A. caryophyllatus Viv. I. c. cum A. amethy- 
stinovconferendus. (v. v.) 

707. A. ORCKLLA pileo carnoso, molli, plano-depresso , 
primitus irregulari, sericello, udo subviscido, albolutescente ; sulidn, turto, flocculoso, Bursnm incrassato; lamcllis lnnge 
Biitibiis, confertis , albido-iiicarnatis. Bvll. i. 573/1, 

Sysi. Mf/c. I. }>. If^O. Sferifj. all. Stawp. t. 30. 
l i. 12. /. 3. Veniur. I. 14. f. /--5. A. obpsus 
^ /, iil€. Hecr. tt. 558. Baft. t. S'J. A. B.? Id silvis. 
■iiis, farinain redolens, sube:icentricus , yriore vulgn minor. 
saepe undulato-lobatus, ut Cantharelhis , maculRlus I. zu- 

Ksculentus nt prior, cui nimis afflnis {jiinguntur a Worth. 

in Transact. Woolk. Ct. 1869 r. ir.). s«l spfcies an- 
s roceptns libpntius servo. (r. v.) 

08. A. uusnuLUs pileo carnoso, tenui . teiiaci, ptHno-de- 
, JDHequali, impolito, sicro, nlbido; stipite Tarcto, teniii, 
'ono-riUotio , intus dettiwm nigresrente; Isniellis longe de- 
tibus, confortissimis, angnstis. pallidis. Lascli ». 518. 
'. p. 149. BerM. et Br. w. 1114. A. alutaceus Batsch 

9. Bnitar. 1. 16. f. F. — Var. nigrescens carne tota 
sente. Lnscli n. 021, auctore ipso docente. In nenmro- 
nter folia etc. Pileus floccoso-mollis, pallescpnti-albus, 
:inereo-maculatus <Iemumquc nigrescens. Odor obsoletus; 
inffratus, amarican.«, qno a prioribiis Iwne distinctus. (r. v.) 
(19. A, PSEUDO-ORCKLLA pileo carDoso, e convexo expla- 
depressoque, laevi. fitscescente, sed sericco-canesi-enk; 

solido, curto, aequali. extns intusque fusco-cinereo ; la- 
decorrentilius, latis, disiantibus, cinerco-albis, Monogr. 

. 296. In cflUibus apritis sterilibus circa Upsaliam. Caro 
tenax, sordide alba. Stipcs ''j— 1 unc, modo longus, 3 

assus. Pilens 2 nnc. latus. Odor obsoletus, (r. t\) 

10. A. FOPiKALis piloo subcarnoso, Jiaccido, inaequali, 
ando, ^labro, cinereo; btipite farcto, aeqnali, nndo, gri- 
lamellis lon^e deciirrentibus. confertid, oi>scure griseis. 

Mtjc. I. p. 194. Motiogr. I. p. 280. Berkl. et Br. 

14. Coolte p. 97. In campis grarainosis, vulgo caespi- 

Odor farin.ie recentis, fortis. Pileus 1 — 2 nnc. latus, 

carne griseiis, non nigrescens. Stipes 1-2 unc. longus, 

crassns. (r. v.) 

'11. A. HiDBOioNiuES coriaceo-tenax , e violasccnte gri- 
demum expallens, pileo camuso, convexo, obsotete umbili- 

hygrophano; stipite eavo, curto, laevi ; lainellis adnato- 
entibns, aibidiorihu^. Cesati Crypt. Ital. I. t. 3. J. 4. 
npis cultis Itatiae. Statura prioris. Sapor et odor nnllus, 
> Cliiopilus, 199 

712. A. lONiPTBRUs pileo swbcarnoso, plano-depresso , gla- 
bro, violaceo; stipite solido, sursum incrassato, riraoso-fibroso, 
tenaci, pallidiore; lame)lis adnato-decurrentibus, arcuatis, cyane- 
scentibus, Cesati l, c, t 3, f. 3, Dna cum praecedente in 
Italia. Disco excepto pileus admodum tenuis. Odor et sapor 
nullus. (v, ic) 

713. A. UNDATus pileo subcarnoso, profunde umbilicato, 
uudulato, fragili, fuligineo-cinereoy expallente, sicco sericello- 
opaco; stipite cavo, brevi, inaequali, concolore; lamellis longe 
decurrentibus, tenuibus, vix confertis, obscure cinereis, Ed. I, 
p. 149, Monogr. I. p. 281. Berkl, et Br. n. 1000. A. bir- 
neolus Secr. n. 606. In clivis graminosis passira, jam aestate. 
Species distinctissima sporis rubiginosis Claudopodum. Stipes 
mollis, vix unciam longus, 2 lin. crassus, basi subattenuatus , 
albo-villosus. Pileus 1 — V/^ unc. latus, saepe infundibuliformis 
et subznnatus. (v. v.) 

*A. viARUM pileo membranaceo, flaccido, inaequali, saepe 
excentrico, glabro, griseo-cano, nitido, uiia alterave zona ob- 
scnriore notato ; siipite farcto , glabro ; laraellis ut in typo. 
Ad latera viarum. (v. v.) 

714. A. CANCRiNUs pileo submembranac^o , convexo-urabili- 
cato, demum expanso, inaequali, /orc«/o50, laevij exstrio, di- 
lute incarnato-albo , expallente subalutaceo; stipite e fanto fistn- 
loso, tenaci, curto, glabrOy albo; lamellis decurrentibus, distan- 
tibus, ex albo pallide incamatis. Ed. I. p. 150. Monogr. I. 
p. 281. BerJcl. et Br. n. 1115. Cooke p. 97. Quelei p. 
227 . Locis graminosis pinguibus et ad latera viarum. Parva 
et pnlchella species. Stipes vix uncialis, 1—2 lin. crassus, 
basi villo albo terram vulgo conglobante. Pileus difformis, senio 
vnlgo rimosus, uncialis. Inodorus. (v. v.) 

715. A. CRETATUS pileo membranaceo, e convexo umbili- 
cato, laevi, albido, nitente, margine involuto; stipite curto, 
iomentoso, albo; lamellis decurrentibus , angustis, roseis. Berkl. 
et Br. n. 903. Cooke p. 96. In solo nudo silvarum et te- 
squorum in Anglia. Minimus bujus gregis. Stipes paucas lineas 
longus, 1 lin. crassus, saepe adscendens e mycelio floccoso, 
albo. Pileus Y^ ^^^* circiter latus. 

II. Sericklli. Pileus regularis, sericeus 1. hygrophano- 
sericeus, margine involuto, nudo. Lamellae adnatae, leviter 
decnrreutes. 6. A. cABNKOALBi*s olbus , pileo Bubcarnoao, t 
orbiculari, keTt, sericello, suhdiscoidco ; stipite farcto, 
naequali, fihroso-siriato ; l&melliB adRato-decorrentibDS , 
i, subdistantibus, ex albo carneis. Wither. IV. p. 170. 
II. 150. Kalchbr. Huni/. t. 13. f. 2. A. leucncarneDS 
t. 610. Vaill. Par. n. (15. In silvis frondosis acetoeis- 
aro. Inodoms, gregarius; pileus uncialia, disco demum 
D, rufescente. Sporac Hng^ulatac. (r. s.) 

17. A. AsausTiis pileo subcarnoso, conveio-plano , sub- 
to, glabro, sicco sericeo-nitonte; stipite farcto, glabro, 
liasi incurvn, vilioso; lamellis adnato-decurrentibus, con- 
Bubincarnatis. Pers. Si/n. p. 34!>. S. M. I. p. 195. 
1. 609. Inter folia decidua sparsim. Sat ambiguus. Pi- 
lesio-cinereus , hjffrophanus. (v. v.) 

18. A. NiDus Avrs pileo siibcHrnoso, c plano umbilicato, 
Jlocruloso-furfuraceo , sericello, demum repando; stipite 

I, flrmo, fioccHloso . utrinqiie incrassatu, 1>asi nlbo-lanato; 
( breviter decurrentibn^, latis, crassiusculis , subconfertis . 
ido cameis. Secr. «. 605. k. riparius Lasch n. 289 
I nntiquius, sed spectat ad var. pileo sqnamnloso-fibrilloso, 
5 subdietantibns — in ripis graminosis). In pinetis. Priori 
os, subolcns, ptleo I — 2-unciali, griseo-fiiBca , uargine 
sto. (r. if.) 

19. A. TELis pileo siibmembrHiinceo, convexn, umbilicato, 
lo, sericeo-flocmloso , molli, hygrophauo stipiteque cavo, 

aequali, fibriUoso-striato ifl-iseia: lamellis adnato-decor- 
is, confortis, albidis grriseisve. Ed. I. p. 150. A. pa- 
Lasch ii. 565 nnn obstat (alienus n. '28f)). In pinetis 
nuscos, serotinus , rarus. HHbitti maxime trivialis, sed nescio 
uo comparandus. Stipes 2 — 3 nnc. longns, lin. vel parum 
crafsuE, aat tenax, sed tibroso-lissilis. Pilens uncialis, 

laevis, opacus, flocculoso-mollis. (i. r.) 
'20. A. CICATRI8ATUS plleo submembranaceo , convexo, ura- 
n, filabro, cxstrio, adulto riviiJoso-ruffuhso ; stipite farclo, 
basi radicato slrigoso; lamellis adrate-decurrentibus, 

subconfertis , pallirtis. Lasch n. 286. Inter muscos iii 
i et betuletis. Siibuncialis, pileo fnsco. Insignie videtnr. 
.) 

f2I. A. NBOLKCTUS piloo submembrannceo , e convexo nm- 
o, cisirio, fibrilloso-jiucco.io ; stipito solido, debili , sob- 
)30, albido; lamellis adnato-decurrcntibus, albido-carneis. Leptonia, 201 

Lasch n, 287, In collibus graminosis. Statura prioris. Pileus 
isabellino-pallidus. Odor farinae recentis. (v, ic) 

Species n. 720 et 721 mihi haud rite cognitae et ex 
ieonibns a Laschio missis tantum notae. 

XV. LEPTONIA. Syst. Myc. I. p. 201. Ehodospori. 
Stipes cartilagineus, tubulosus (tubulo farcto cavove), politus, 
subnitens. Pihus tenuiSj umbilicatus 1. disco obscuriore, cu- 
ticula fibrillosa vel in squamas obscuriores secedente, margine 
primo incurvo. Lamellae primo adnexae vel adnatae, sed facile 
secedentes. 

Tribus elegans, admodum naturalis. Species plurimae mi- 
nores, aestivales, terrestres, laete coloratae, subviolascentes. 

* Laniellis albidis. Pileus carnosulus, exstrius, non hy- 
grophanus. 

722. A. LiNKu pileo carnosulo, convexo-plano , Jibrilloso- 
rirf/atOf e nigricante-fnligineo griseo, disco obscuriore; stipite 
farcto, tenaci, glabro, nitido, fumoso, basi incurvo; lamellis ad- 
nexis, secedontibus , ventricucjis, ex albido incarnatis, acie nigris, 
Syst, Myc. L p. 204. Weinm. n. 140. Secret. n. 549, 
Ad truncos vetustos, muscosos. Species admpdum mutabilis, 
nunc major subumbonatus , nunc minor umbilicatus. Stipes ob- 
solete caerulescens , senio etiam cavus. (v. v.) 

723. A- PLACIDU9 pileo carnosulo . e campanulato convexo, 
obtuso, exstrio, fibrilloso-squamoso, griseoj caerulescente ^ disco 
villoso obscuriore ; stipite farcto , glabro , atrocyaneo^ apice alho- 
pruinoso et (sub lente) nigropunctato ; lamellis adnexis, latis, 
albidis, acie concoloribus. Syst. Myc. L p, 202, Secret, n, 
626 ct facile A. elegans Scop. Ad et juxta truncos Fagi. 
Species pulchella, major et minor, colore pilei varians. Prae- 
cipne insignis forma major, pileo albido squamis obscurioribus , 
passim concentricis , variegato Circa Upsaliam in Betulis lecta 
est varietas pileo contigue villoso, caernleo. (v. v.) 

724. A. ANATiNUs pileo carnosulo, campanulato, ohscurius 
umbonatOj longitudiiialiter fibrilloso squamulosoque, /usco-griseo ; 
stipite subcavo, caerulescente , primo pruinoso, dein squamoso- 
fibrillosOy apice laevi (nec nigropunctato) ; lamellis adnexis, 
secedentibus , latis, ex albido carneis. Lasch n, 56L Ed, L 
p. 152. Oudem. Bat. ^p. 26. A. iopodius Secr, n, 625 sat 
convenit, sed truncigenus. In campis graminosis. Habitus A. 
griseocjanei , a quo stipitis fabrica distinctus. Dnas notat Lasch 202 AGARICUS. 

formas: a. pileo hemisphaerico , lamellis adnexis; b. pileo conico, 
expanso fisso, lamellis liberis. Haec mihi obvia. (i\ v,) 

725. A. LAPPULA pileo carnosulo, e convexo plano, wm- 
bilicaio, griseo, exstrio, fibrillis brevibus, erectis, in umbilico 
obscuriore stipatis muricellato-punctato ; stipite fistuloso, stria- 
tulo, lilacino-fusco , apice nudo ei nigropunciato ; lamellis adnato- 
secedentibus , latis, confertis, albidis. Ed. L p. 152. Monogr. 
L p. 285. Berkl. et Br. n. 1225. Quel p. 227. Inter 
folia putrida Fagi. Pileus junior flocculosus, Stipes variat atro- 
purpureus. Lamellae denticulo decurrentes. (v. v.) 

726. A. LAMPROPUs pileo carnosulo, e convexo explanato, 
obtuso demumque depresso, primitus flocculoso, dein squamo- 
loso; stipite fistuloso, curto, laevi, cpunctato, firnw^ chalyhaeo- 
violaceo; lamellis adnatis, ventricosis, ex albido rosellis. Sysi. 
Myc. L p. 203. Berkl, Ouil. p, 146: Quel. p, 88. A. 
asprellus Sonmerf. Lapp. p. 260. In clivis et campis grami- 
nosis aestate, frequens. Pulcher. Pileus recens opacus, con- 
tiguus, non umbilicatus neque papillatus, e murino 1. chalybaeo 
griseus 1. fuligineus. — A. glaucus Bull. t. 521 habitu, stipite 
gracili, pileo striato etc. differt, sed ad alium non potui referre. 
Color non est glaucus. (v, v.) 

*A. CYANULUs tenellus, pileo membrauaceo, subumbilicato, 
floccoso-villoso , atrocaeruleo ; stipite capillari, pruinoso; lamellis 
adnatis, distantibus, e glauco carm»is. Lasch n. 562. A. cyano- 
fiiipes Secr, n, 627. In humo circa truncos Alni. 

727. A. AETHioPS piieo carnosulo, plano-depresso , exstrio, 
nitido, e nigro fuliginco, glahro sed innato-fibrilloso-virgato ; 
stipite subfarcto, tenui, glabro, fusconigricante , sursum nigro- 
punciato; lameliis adnatis, albidis, acie concoloribus. Ed, L 
p, 152. Monogr. L. p. 286, Locis graminosis apricis, saepe 
in societate A. serrulati, cui similis. Ad hunc potissiraum du- 
cam A. nigrellum Fers., sed himellae non decurrentes; Wein- 
MANN citat sub A. atride. A. aethiops Scop, Hist, Nat. LV.p. 
147 melius cum nostro convenit. (v. v.) 

728. A. soLSTiTiALis pileo carnosulo, demum depresso, 
centro papillato, ruguloso, obsolete innato-fihrillosOj fuscescente; 
stipite subfistuloso, glabro, epunctato, fumoso; Inmellis emar- 
ginatiSy latis, albidis, acie concoloribus. Ed. L. p. 152. Berkl 
et Br. n. 1226. Kalchhr, i, 12, f, 3, In pratis humidis 
Scaniae, Hungariae et ad litora lacuum in Britannia. Quum plu- 
rimis locis constans sit lectus, videtur species stipite epunctato nec Leptx)nia. 203 

caerniesceiito distincta. Kalchbrenneri recedit pileo (juniore) 
campanulato papilla obsoleta. (v. i\) 

*• Lamellis primiius caeruleis l. cyaneUis. 

729. A. SEBRULATUS pilco carnosulo, ox hemispbaerico ex- 
panso , umbilicato, subsquamoso, atro-caeruleo ; stipite fistuloso, 
glabro, sursum nigro-punctato: lamellis adnatis secedentibusque, 
laiis, segmentoideis , e caesio griseo-incarnatis , acie nigra ser- 
rulata. Pers. 8gn. I. 463. Syst. Myc. L p. 204. Holmsk. 
Oi. 2. t. 38, Weinm. p. 139. Berkl. Ouil. p. 146. Som- 
merf. Lapptm. — Var. expallens. A. columbinus Bull. t. 
413. f. 1. In campis et collibus graminosis Europae praecipue 
borealis. Rigens. Stipes niger, sed variat cyaneus, glaucus. 
Pileus primo atrocaeruleus, exstrius, sole adustus niger, nitens, 
sed jove udo fuliginosus, striatulus; in nemoribus humidis pal- 
Jidior, nigro-virgatus. (r. t.) 

730. A. EUCHROus pileo carnosulo, campanulato-convexo , 
oMiso, squamuloso-fibrilloso, riolacco; stipite farcto, glabro, 
epfnciaiOj violaceo; lameilis adnexis, ventricosis, violaceis, acie 
obi> -uriore iniegcrrima. Pers, Syn. p. 343. Monogr. L p. 
28'}. Berkh Outl. ;>. 116. Secr. n. 617. Ad truncos Co- 
ryli, Alni etc. Est c pulcherrimis. Equidem semper legi soli- 
tar.um ; ex auctoribns caespitosus. (v. r.) 

731. A. CHALYBAEUs pileo caniosulo, convexo, subumbo- 
nato, cxsirio, primitus flocculoso, dein squamuloso, o6.>Twrc rio- 
laceo; stipite farcto, glabro, epunctaio ^ cyaneo; lamellis emar- 
ginato-adnexis , ventricosis, caesio-albidis , acic subdiluiiore. 
Ptrs. Syn. p. 343. Ic. pict. t. 4. /. 5, 4. Monogr. 
L p. 287. Berkl. Ouil. p. 147. Krombh. i. 2. f. 
11. 12. A. columbinus Soiverb. i. 161. In collibus graminosis. 
Habitas A. lampropodis , sed structura , stipite tenui et coloribus 
distinctus. (v. v.) 

732. A. LAZULiNUs pileo submembranaceo , campanulaiOf 
obtuso, siriatOy primo glabro, dein rimoso-squamuloso, nigre- 
scenti-fuligineo; stipite fistuloso, glabro, epunctato, cyaneo; la- 
melli? adnatis, confertis, a stipite ad marginera aequaliier aiie' 
mtatis, pallide cyaneis. Ed. I. p. 158. Monogr. L p. 288. 
Berkl. et Br. n. 1227. In campis graminosis et silvis. No- 
laneis affinis et a ^praecedente claro distinctus, sed exstant duae 
formae insignes, altera pileo primitus atrocyaneo, quae videtur 
A. atrocyaneus Pers.; altera spadiceo-murina, disco obscuriore. 
(v. V.) 204 AOARICUS. 

*•* Lamellis fusco- l. obscure purpurascentibus, 

733. A. cALiMORPHUs pileo carnoso, membranaceo , conico- 
convexo, umbonato, dense sqnamuloso; stipite fistuloso, tenui, 
nigro-purpurascente ; lamellis suhliheris, ventricosis, purpureo- 
micaniihus , nigro-marginatis. Weinm. Eoss. p. 139. Ad 
terram Rossiac. Gracilis, pileo vix unciali, nigro, fuligineo. (t\ s,) 

734. A. GORTERi pileo carnoso-membranaceo , convexo , ob- 
tuso, velutino-squamuloso , margine alho-fimhriato ; stipite fistu- 
loso, purpureo-violaceo ; lamellis adnexis, confertis, unicoloribus, 
fusco-purpureo-micantibus. Weinm. l. c. Cum priore locis hu- 
midis. Fragilis, pileo griseo expallente. (v. s.) 

735. A. AQUiLCs pileo submembranaceo , convexo-plano, 
profunde umhilicato, striatulo, glabro, subvirgato, spadiceo; sti- 
pite farcio, brevi, subfibrilloso , epunctato, fusco^ sursum in- 
crassato ; lamellis profunde sinuato-adnexis, latissimis, subdistan- 
tibus, ex umbrino purpurascentibus. Ed. I. p. 154. Monogr. 
I. p. 288. Ad litora lacuum nuperias copiose lectus. Species 
distinctissima , firmula, tota spadiceo-umbrina. Lamellae ob in- 
signem latitudinem convexae, subcordatae. (v. v.) 

**** Lamellis pallidis. Expallentes, lutei 1. virentes. 

736. A. iNCATiUS pileo submembranaceo , convexo-plano , 
umbilicato, glahrOj suhvirgato, fusco-viridi y margine striato, 
sicco sericello et expallente; stipite fistuloso, nitido, glabro, fusco- 
virente; lamellis adnatis, dente decurrentibus, latis, subdistantibus, 
alhovirentihus. Syst. Myc. L p. 209. Secr. n. 630, Berkt. 
Outl. p. 147. A. murinus Sowerh. t, 162. Seynes Montp. 
n. 83. In graminosis silvaticis. Pileo planiusculo, rarius disco 
fibrilloso, colore fusco et viridi variegato facile dignoscitur. K 
Secretan stipes variat caerulescens. (v. v.) 

737. A. EUCHLORUs pileo submembranaceo , campanulato- 
convexo, exstrio, luteo-virente , fusco-fihrilloso, subsquamuloso, 
disco obscuriore irapresso; stipito fistuloso, squamuloso-fihrilloso, 
virente-Iuteo, basi aerugineo-tomentoso ; lamellis adnatis, subdi- 
stantibus, pallidis. Lasch ad spec, et iconem missa, Ed. L 
p. 154. Quelet p- 89. In pascuis. Statura A. lampropodis, 
proximis firmior, fractus aeruginascens. Pileus nondum expli- 
catus fuscescens, dein luteoviridis. (v. sicc. et icon,) 

738. A. FORMOSus pileo submembranaceo , convexo-plano , 
subumbilicato, striatulo, lu4eo-ccrino, fihrillis adpressis, squa- 
mulosis , fuscescentibus adsperso; stipite subfarcto, striato, gla- 
bro, nitido, Inteo; lamellis adnatis, snbdistantibns , flavopallidis. Leptonia. 205 

Sifsi. Myc. L p. 208. Monogr, L p. 289. Secr. n. 616. 
A. soavis Lasch n. 285 (var. stipito caerulescente). In silvis. 
A. asprellum refert et vix praeter colorem distinctus. (v. v.) 

739. A. CHLOROPOLius pileo membranaceo, e convexo ex- 
planato, striato, livido, centro nigro-squamuloso ; stipite fistu- 
loso, gracili, laevi, z\?(hrOj caesio-virente; lamellis adnatis, pal- 
lidis. Monogr. IL p. 297. Locis graminosis silvarum, raro. 
Colores A. exilis , sed statura A. formosi et aspreUi , a quibus 
c^lore modo recedit. (t\ v.) 

•*••♦ Lamellis griseis glaucisve. Hygrophani , pileo substriato. 

740. A. ASPRELLU8,pileo sabmembranaceo , e convexo ex- 
planato, nunc glabro, nunc fibrilloso, striato, umbilico villoso 
demum squamuloso, e fuligineo Uvide griseo; stipite fistuloso, 
tenni, laevi, glabro; lamellis adnatis, secedentibus , a stipite 
marginem versus aequaliter attenuatis, albido-griseis. Sgsi. 
Myc. L p. 208. Berkl. Outl. p. 147. Quekt p. 89. t. 6. 
f. 4. Secr. n. 621 (var. stipite caeruleo). In campis graminosis 
vulgaris. Stipes typice lividus, sed variat fuscus, viridis, cae- 
rulens. (v. v.) 

741. A. scABEOsus pileo submembranaceo, convexo-plano , 
primitus umbilicato, exstrio, squamuloso, fuligineo-fusco , hy- 
grophano; stipite farcto, firmulo, laevi, apice nigropunctato 
aJboque-farinoso; lamellis adnatis, planis, segmentoideis , sub- 
distantibus, griseis. Ed. I. p. 154. Locis graminosis in pi- 
netis raro. Pileus siccus griseus , umbilico similari. Hic a pri- 
oribas longius distat et ad A. placidum revergit. (v. v.) 

742. A. NEFRENs pileo membranaceo, convexo-plano , de- 
mum infundihuliformi, hygrophano, umbilico profundo obscu- 
riore; stipite fistuloso, brevi, glabro, fusco-livido ; lamellis ad- 
nexis, secedentibus , latis, pallide griseis, acie tenui, nigdla 
mtegerrima. S. M. I. p. 209. Kromhh. i. 2. f. 22? Cfr.' 
Seer. n. 604. In graminosis, saepe paludosis, raro. Habitus 
A. Epichysii; A. serrulato affinitate certe proximus. Pileus 
obsolete fibrillosus, fuligineo-lividus , subundulatus , 1—2 unc. 
latas. (v. V.) 

743. A. 8ARCITU8 pileo membranaceo, convexo-explanato , 
radiato-striaio ^ uniformi , hygrophano, in squamas fibrillosas 
lacerato; stipite farcto, brevi, glabro; lamellis adnexo-seceden- 
tibas, linearibus, distantibus, crassis, glaucis. Ed. I. p. 155. 
Locis g^aminosis circa trnncos Quercus, raro. Totus fragilis. 
Pileus subrepandus, demum plano-concavus, sed sine disco 206 AGABICUS. 

umbilicove discolore, fuligineus, siccus canus, stipitis longitudine 
latior. Non afBnis reliquis. (v, v.) 

XVI. NOLANEA. S. M. I. p. 204. Rhodospori. Siipes 
fisiulosus^ tubulo rarius medullato, cariilagineus. Pilem sub- 
membranaceus , campanulatus ^ subpapillatus, striatus l. interdum 
laevis floccis vestitus, margine recio, primiius siipiii ad- 
presso nec involuto. Lamellae liberae 1. adfixae nec de- 
currentes. 

Fungi terrestres, graciles, Mycenis respondentes. Sistunt 
una cum Ecciliis gregem maxime naturalem, a Clitopilis longius 
distantem , sed varia Entolomata maxiroe affinia. 

* Lantellis griseis fuscisve. Pileus obscnrus, hygrophanus. 

744. A. PAscuus pileo membranaceo, conico-expanso , sub- 
umbonato, glabro, striato, hygrophano, sicco sericeo-nitente ; 
stipite fistuloso, fragili, sericeo-fihroso^ striato; lamellis posticc 
attenuatis , subliberis , ventricosis , conferiis , sordidis, snbgriseis. 
Fers. Comm. in Schaeff. t. 229 (non Syn.). S. M. p. 205 
(latiore sensu). Buxb. C. 4. t. 21. f * 1. Bati. i. 25. E. 
A. mammosus L. (incL n. 703, 749). BoU. t. 35. Ubique in 
pascuis et silvis. Valde fragilis, inodorus, aquosus, colore squa- 
lido, sed vario: fuligineo (A. fuligineus Pers. /§?/».), fusco (cfr. 
Secr. n. 554), livido-isabellino, testaceo-pallido etc. Plurimis 
jam segregatis adhuc proteus, etiam pileo repando, stipite com- 
presso etc. varius, sed facile a reWqm^ distmcim sii2nte fibroso , 
licet gracili et rigido. (v. v.) 

745. A. PROLETARius pileo submembranaceo , campanulato- 
expanso, obtuso, laevi, disco obscuriore villoso (haud depresso); 
stipite fistuloso, fibroso-molli, fragillimo lamellisquc secedenti- 
liberis, subdistantibus , aquosis fuligineo-griseis. Fr. Spic. p. 
8. Monogr. L p. 292. Baitar. t. 18 D (optime). Inter rau- 
scos udos. Valde aquosus, inodorus, pileo subumbrino. (v. r.) 

746. A. VERSATiiiis pileo submembranaceo , e convexo ei- 
planato, glabrOy laevi, nitido, aerugineo-livido, sicco fusce- 
scente; stipite fistuloso, glabro, griseo-albido, sicco argenteo- 
nitido; lamellis leviter adnexis, ventricosis, distantibus, griseis. 
Monogr. LL. p. 297. Locis nemorosis in terra nuda. Memo- 
rabilis colore metallico versus lucem vibrante, praecedentibus 
firmior. Stipes IV^ — 2 unc. longus. Lamellae antice latissi- 
mae. (v. v.) 

1^1. A. L1M08U8 pileo Buhmembranaceo , campanulato, ob- 
tuso, laevi, glabro, fuligineo, opaco, sicco cano-sericeo : stipite Nolanea. 207 

fistuloso, polito, glabro, nudo, hasi inflato; lamellis adnatis, 
ventricosis, griseis. Elench. I. p. 27. In limo exsiccato pa- 
Indum raro. Eigidus, subtenax, stipite eximie cartilagineo , 
odore forti farinae recentis. Lamellae in medio V2 ^"^^* latae. 

748. A. BABiNGTOjiii pileo conico, carapanulato, spadiceo- 
sericeo, nitente, fihrillis liheris, snhfasciculatis vestito; sti- 
pite fistuloso, spadiceo-tomentoso, substrigoso; lamellis adnatis, 
Tentricosis, distantibus, cinereis, postice obscurioribus. JBerkl. 
et Br. n. 689. Outl. p. 148. Ad terram in Anglia (et Ame- 
rica boreali). Species valde singularis, a vicinis longius distans. 
Sporae irregnlares, uno latere ventricosae, subinde uniseptatae. 

749. A. MAMMOsus pileo suhmembranaceo , conico-campa- 
nulato, papillato, siriato, glahro , fusco , sicco isabellino-sericeo; 
stipite fistuloso, rigido, poUtOj glabro, aj^ice albo-farinoso ; la- 
mellis adfixis, secedentibus , subconfertis, griseis. Linn. — Fr. 
Spic. p. 7. Monogr. I. p. 293. Kickx p. 103. Batschf.5. 
Bull. t. 526 (sub A. sericeo). Vulgatus locis apricis, grami- 
nosis. Odor peculiaris. Stipes elongatus, nitens, fragiiis, apice 
subincrassatus. Variat lameliis roseis. (v. v.) 

750. A. cLANDESTiNUs umbriuus , pileo submembranaceo , 
hemisphaerico, umbonato, striatulo, glabro, sicco sericeo; stipite 
fistnloso, hrevi, nudo lamellisque adnato-secedentibus, crassis, 
ralde distantihus ex umbrino purpurascentihus. Ed. I. p. 156. 
Locis umbrosis in fagetis primo legi, dein pluries inter olera. 
Pnmilus, firmulus , stipite unciali. Odor nullus. (v. v.) 

751. A. JUNCfius pileo membranaceo, e conico expanso, 
radiafo-striato f umbrino-fuligineo, disco suhumhilicato sub- 
squamuloso ; stipite fistuloso , elongato , gracili , fusco ; lamellis 
adnexo-secedentibus, ohavatis, subdistantibus , e griseo fusco- 
purpurascentibus. Spst. Myc. I. p. 208. Berkl. et Br. n. 
1116. Cooke p. 102. — Conferendus Secr. n. 608. In pa- 
ludibus sphagnosis. Fragilis, inodorus, statura Ag. filopedis. 
Singulari ratione variat pileo papillato-cuspidato. (v. v.) 

** Lamellis lutescentihus l. rufescentihus. 

752. A. NiGRii-ES pileo submembranaceo , e conico campa- 
nulato, obtuso, exstrio, flocculis pallidiorihus tecto^ fusco; 
stipite fistuloso, torto, glabro, nigro; lamellis subliberis, tenui- 
bus, ventricosis, luteo-incarnatis. Trog in Flora 1834. p. 527. 
Fr. Monogr. I. p. 295. In paludosis Helvetiae et Scandina- 208 AGARICUS. 

viae, raro. Species insignis foetore piscis putridi. Stipes saepo 
flexus, tenax, 4 — 5 unc. longus. Pileus 1 V2 u^^c- ^a^us. (r. tc.) 

753. A. PisciODOKUs pileo submembranaceo , e conico cam- 
panulato, dein convexo, obsolete umbonato, velutino-moUiy ful- 
vo-cinnamomeo ; stipite subfistuloso, tenaci, tenuissime pruinato, 
e casianeo nigrescente, apice paliidiore, subvelutino ; laraellis le- 
viter adnexis, e gilvo incarnatis, demum fulvellis. Cesati in 
Crypt, Ifal. I. p, 61. t. 3. /. J2, Inter ramenta et folia putre- 
scentia in Italia. Praecedenti maxime affinis, odore similis , sed 
colore videtur diversus. (v. ic.) 

754. A. RUFOCAKNEUs pileo submembranaceo, bemisphae- 
rico, umbilicato, ohsolete fibriUoso-sqtuimuhso , rufobrunneo^ 
margine striato; stipite elongato, basi incrassato, pallide rufo; 
lamellis adnatis, ventricosis, venoso-connexis, roseis. Bcrkl. 
EngL Fl. V. p. 81. CooJce p. 102. In ericetis Angliae. Pi- 
leus unciam latus. Stipes 2V2 «nc. longus, sub lente minutf 
fibrillosus. Sapor acerbus. 

755. A. viNAOEUs pileo membranaceo, campanulato-con- 
vexo, obtuso, striatulo, nitidulo, rufescente; stipite fistuloso, 
laevi , glabro , flavido ; lamellis adnati^ emarginatisve , distanti- 
bus, subtenuibus, albido-incarnatis. Ed. I. p. 157 et facile 
Scop. Carn. 11. p. 444. Fr. Monogr. I. p. 295. A. rufos 
Lasch ined. Inter muscos in silvis raro. In speciminibus in 
Suecia lectis pileus paene glaber, sec. Scop. furfnraceus, nitidulus, 
1 — IV2 unc. latus et stipes 2 unc. 1. ultra crassus. (v. v.) 

756. A. CETRATcs pileo membranaceo, e campanulato ex- 
planato, obtuso, glabro^ furcato-sulcato , flavido, margine cre- 
nato; stipite fistuloso, fragili, glabro, flavido; lamellis subad- 
nexis, linearibus, flavopallidis. Syst. Myc. L p. 207. Mo- 
nogr. L p. 295. Lasch n. 563. — Sterb. t. 16. E staturam 
bene refert. Locis humentibus in fagetis inter folia. Species 
major, elegans, admodum fragilis, pileo subcitrino. — Variat 
locis paludosis pileo fuscescenti-squamuloso , stipite ad medium 
peronato-villoso. (v. v.) 

757. A. CARNEOviRENs pileo submembranaceo , campanulato, 
profunde striato, luteovirente stipiteque solido, glabro, aequali, 
obscure aeruginoso glabris, nitidis; lamellis liberis, latis, di- 
stantibus , e pallido incarnatis. Jungh. in Linn. V. t. 6. f. 2. 
In dumetis Hercyniae. Solitarius, firmulus, inodorus, stipite 
subflexo, obscuriore, apice cavo. (v. ic.) Nolanea. 209 

758. A. icTEBiNUs pileo siibmembranaceo , campanulato- 
conyexo, striatulo, papillato, viridi-flavescente , hygrophano ; sti- 
pite subfarcto, brevi, rigido, flocculoso-farinoso; lamellis ad- 
fiiis liberisve, distantibus, ventricosis, pallidis. Syst, Myc, L 
p, 207, Monogr, L p, 296, In areis hortorum subcaespitosus, 
in silvis solitarius; nobis pervulgata species. Distinctissimus , 
valde versiformis, pumiius, numquam vere umbilicatus, sed pa- 
pilla saepe evanescens et pileus passim floccis superflcialibus con- 
spersus. Color flavovirens , luteus ; stipitis vero et papillae sub- 
inde fnscus et fungi putrescentis foetidi croceus. (v, v,) 

759. A. HBSPEBiDUM pileo submembranaceo , late campann- 
lato, laevi, cerino, disco obscuriore; stipite fistuloso, laevi, 
cnndido; lamellis liberis, confertis, ex albo cinereo-violascen- 
fihus , acie demum nigricante. Briga/nt, Neap, t, 28, f. 1 — 3. 
Circa trnncos Citri et Aurantii in Italia. Stipes 1—2 unc. 
longus et ultra , putrescens odorem spargens cadaverinum. Prae- 
cedenti manifeste affinis. (v. ic) 

760. A. PLEOPODius pileo carnoso-membranaceo, conico- 
expanso, subumbonato, laevi^ lutescente (non hygrophano) sti- 
piteqne solido, rigido, albolutescente , apice pruinoso nitidis; 
lamellis postice attenuato-adnexis , subliberis, confertis, e pallido 
mfiescentibus. Bull. t 556, f, 2, Kromhh, t, 2, f, 17^20. 
Fr. Monogr. IL. p, 298, In pascuis gregarius, in Suecia ra- 
rissimns. Inodorus. Videtur A. verecundo proximus. (v, ic.) 

*** LanieUis e candido roseis. Hygrophani. 

761. A. piCEUs pileo submembranaceo, e conico campa- 
nulato, papillato, exstrio, glabro, piceo, sicco umbrino; stipite 
fistnloso, subtenaci, brevi, laevi, subtiliter pruinosOj concolore; 
lamellis emarginatis , denticulo decurrentibus , ventricosis, subdi- 
stantibus, ex albo cameis. Kalchb. Hung. Fung. t, 12, f. 3. 
In Hnngaria boreali locis graminosis , udis silvamm , ad vias etc. 
Odor cucumerinus 1. piscinus. A, pisciodoro manifeste affinis, 
sed stipes 1 — 2 unc. modo longus. (v, ic.) 

762. A. HiRTiPBS fragilis, pileo submembranaceo, conico- 
campanulato, obtnso, striatulo, fuscescente^ hygrophano; stipite 
fistnloso, gracili, fragili, glabro, concolore, deorsum hirto; la- 
mellis liberis, obovatis, roseis. Fl, Dan. t. 1730, f. 2. Ed, 
L p. 158. Weinm. p, 142, In silvis inter folia pinea putre- 
scentia. Elongatns, gracilis, fragilis, inodorus. (v, v,) 

763. A. iNFUTiA tenacissimus , pileo membranaceo, conico- 
expanso, papillato, nitido, sublaevi, hygrophano; stipite sub- 

14 210 AGARICtJS. 

fistnloso, rigido, glabro, nndo, fnsco; lamellis tennibns, an- 
gusiiSf confertissimis , e candidissimo roseis. Fr, Sp. p. 8. 
Buxb. C. 4. t 28. /. 2 (certe, sed male). Ad terram in 
montosis copiose. Maxime versiformis, nohiliSy inodorns. Pilens 
semper nitens, minomm densissime striatnlns, majomm repan- 
dns et difformis^ immo infiindibnliformis papilla persistente, 
subcervinns, siccus lividns. (v. v.) 

**** Lamellis albidis. Pileus non hygrophanus. 

764. A. VERECUNDUS pileo submembranaceo , campanulato- 
convexo , disco carnosulo , subumbonato , aquose rubello , versus 
marginem striatulo, flocculoso; stipite fistuloso, firmulo, palle- 
scente, apice farinoso; lamellis adnatis, distantibus, ventricosis, 
albidis. Ed. I. p. 158. Monogr. I. p. 298. Berhl. et Br. 
n. 1228. Locis graminosis ad terram catervatim. Pusillus, no- 
bilissimns, alii vix affinis. Sporae rubellae. (v. v.) 

765. A. coELESTiNUs pileo membranaceo, campanulato, 
obtuso, striatulo, glabro, caeruleo, disco obscnriore scabrello; 
stipite fistuloso, laevi, glabroj atrocyaneo, apice prninato; la- 
mellis adnatis, latissimis, subconfertis , albidis. Ed. I. p. 158. 
Ad tmncos vetustos Quercus; etiam in pineto legi. Color Lep- 
toniamm commnnis, sed statura omnino Nolaneae. (v. v.) 

766. A. ExiLis pileo membranaceo, conico-expanso , striato, 
glabrOj caesio-Uvido , disco obscuriore papillato; stipite fistu- 
loso, filiformi, tenaci, glabro, virente-caesio , apice nudo; la- 
mellis adnexis, subconifertis, albidis. I^st. Myc. L p. 206. 
Lasch n. 284. Secr. n. 623. Locis subhnmidis graminosis, 
inter folia etc. Affinis A. chloropolio, sed gracilior, tenellns, 
pileo V2 ^°^- ^**o> i° lilacinum vergente. Inter Sphagna legi 
varietatem elongatam, lamellis acie fuscescentibns. (v. v.) 

767. A^ KRETzscHMARii piloo submembranaceo , ex ovato 
explanato, e rubente albogriseo, umbone caraosnlo, marginem 
versus pellucido-striato ; stipite e forcto cavo, luteofusco, basi 
floccosa radicato, apice farinoso; lamellis decurrentibus, ven- 
tricosis, ex albido caraeis. Eabenh. Crypt. Fl. p. 503. Inter 
mnscos udos locis umbrosis montanis. Pilens marginem versus 
interdum floccosns nt in A. verecnndo aliisque. Ob himellas de- 
currentes forte Eccilia. 

768. A. RUBiDUs pnmilns, pileo membranaceo, convexo, 
demum umbilicato^ leviter sericello, ex albido-griseo rufescente; 
stipite solidOy curto, sericeo, apice incrassato, albido; lamellis 
adnatis, ventricosis, ex albido roseis. Berkl. Zool, Bot. Mag. Eccilia, 211 

/. t 2. /. 2. Outl. p. 148. In caldariis Angliae. Stipes 
IV4 — 2 lin. longus. Pileus Va ^^wc. latus, pallidus. Odor fa- 
rinae recentis. 

769. A. cocLBS pusillus, pileo membranaceo , primo cu- 
cuUatOj furcato-sulcato, glabro, disco umbilicatOy umbrino, sca- 
broso, obscuriore^ demum explanato; stipite tenui, glabro, li- 
Tido; lamellis adnatis, latis, distantibus, alborubellis. Ed. I. 
p. 158. Monogr. I. p. 297. In terra subnuda, silvatica, 
arida. Species valde singularis, sed pusilla, oculos fugiens. 
Pileus 3 — 6 lin. latus» nitidus, sulcis fusco-nigris variegatus; 
pileo explanato lamellae a stipite separantur. (v. v.) 

XVII. ECCILIA. S. M. p. 207 excl. specc. Stipes car- 
iilagineus, tubulosus (tubo cavo farctove), sursum expansus in 
pileum snbroembranaceum , margine primitus inflexum. Lamellae 
postice attenuatae, vere decurrentes (pileo depresso magis, 
nec priorum instar secedentes). Respondet Omphaliis haec ad 
earum normam reformaia tribus. [Num ultimi Clitopili , a me 
non visi, huc sint referendi, inquiratur.] 

770. A. POLiTus pileo submembranaceo , umbilicato, gla- 
bro , hygrophano , sicco nitente , margine striato ; stipite fistuloso, 
aeqnali^ livido, polito, apice subpruinato; lamellis decurrentibus, 
conferiis, ex albido incarnatis. Pers. Syn. p. 465 (certe non 
Secr. n. 594). S. M. I. p. 209. Weinm. p. 142. Secr. n. 
593. — B. minor, stipite tenui farcto. Lasch n. 290 (forte 
separandus). In fagetis legi olidum, inodorum in paludosis. 
Major, quasi A. hydrogrammus rhodosporuSy stipite 2— 3-nnciaIi, 
pileo quoque livido. (v. v.) 

771. A. APicuLATUs pileo carnoso-membranaceo , e convexo 
depresso^ umbonato^ laevi, hygrophano, sicco sericeo stipiteque 
fistnloso, aequali, glabro, laevi lividis; lamellis ex adnato longe 
decurrentibus, subdistantibus ^ griseis. Ed. I. p. 159. Mo- 
nogr. I. p. 300. In pratis silvaticis. Gregarius, minor, tenax, 
lividus, umbone centrali facile distinctus. (v. v.) 

772. A. PARKENsis pileo membranaceo , convexo-plano , pro- 
fonde umbilicato, glabro, fusco, ad medium striatulo; stipite 
fistuloso, brevi, glabro, concolore; lamellis decurrentibus, con- 
fertis, linearibus, ex albido cameis. Monogr. I.p.301. Cooke 
p. 103. Locis graminosis, ad vias. Lectus in Suecia, Anglia, 
Fennia: Kabsten. PatvuSi siccus nigricans nec hjgrophanus ut 
praecedentee. (v. v.) 
['212 AGiBicrs. 

773. A. ciRKEO^GBissus pileo membranBceo , conrexo, um- 
bilicato, deraam infuDdibuliformi, striato, griseo-carneo , margine 

\riore mieaceo; stipilfl apice cavo, gracili , laevi, nitido, 
lore; tamellis adnato-decurrentibQS, diBtanttbus, roseis, acie 
'rioribns. Berkl. et Br. n. 1001. t. 13. f. 1. In Anglia 

folia pinea. Stlpes sesquiuncialis, saepe fleiuosns. Pilens 

- (V. ic.-i 

774. A, ORisEO-BUBELi,09 pileo merabranaceo, prornnde nm- 
to, demum plano, striato, hygrophano, ex umbrim cano: 
B flstuloso, glabro, pallidiore; lamellis leviter decnrrentibus, 
stantibus, e pallido carneis. Lasch n. 566. Monogr. II. 
)8. In pinetis Germsniae et per nltimos annos variis 8ue- 
iocis copiose lectus. Stipes 2 nnc. longns. Filens uncialiB 

(V. V.) 

Mn5. A. MouoEOTii pileo submembranaceo, e conveio-nm- 
to it^fundibuliformi, fihrilloso, demum squarauloso, griseo- 
no, margine caeruleo; stipite aubfistuloso, elongato, jfftn7- 
apine floccoso , griseo-lilacjno ; lamellis longe decnrrentibns, 
stantibua, lilacino-pailidis. A. atrides Qu4l. Jur. p. 90. 
f. 3. Ad terram in montanis Jurae. Et icone pilens 
ilor, atrocaeruleus. (v. ic.) 

1776. A. ATRiDES pileo submembranaceo , plano, profnnde 

iicato, striato, nigrovirgato stipiteque subfistuloso, sursum 

ctato pallidis; lamellis longe decurrentibus, postice at- 

snbconfertts , paltidis, acie nigra denticulata. LeiS(A 

A. nigrella Pers. ex Weinm. p. 143 (toai. n. 727 

tt. 603). Locis nemorosia, humidis. Ob characteree 

^>^oco citandus, licot vix dnbitem eum esse raodo statum mu- 

'^-T A. serralati. Pileus Diger, fnscoB, pallescens, nigro-vir- 

(,.„.) 

1^^777. A, ATBOFUNCTUs pileo subcarnoBo, molli, bemiaphae- 
^^^S dilute cinereo; stipite subtenaci, palMo, nitido, squa- 
•^^S^ p«»ctiformibus nigris; lamelJis decnrrentibus , arcuatis, 
•i^^^ijtibus, alternia, incamato-cinereis. Pers. Sgn.p.353. In 
-^?5s rarissime. Oregarina , parvna , mihi ignotns. Vt prior 
-I'.''- serrulatum, hic ad A. lappulara accedere videtur. 
-■-"_':778. A, CALOPHTLLUS pileo snbraembranaceo , beraisphae- 
-"^'i; urabilicato, substriato, umbrino-fuligineo ; stipite sursnm 
""j^ato, crassinsculo , subviseoso, concolore, primo purpnra- 

nitido; lamellia decnrrentibus , purpureo-rvbris. Pers. 

464. Ad truncos putridos Qerraaniae oiim lectns. Etiam 

1^^;;^ Claudopu$. 213 

hie mihi ignotus, sed videtur admodam insignis, si quidem 
huJQS loci; multa tamen cum sequente habet communia. 

779. A. BHODOCTLix pileo membranaceo, umbilicato-infun- 
dibuliformi, udo remote striatOy sttb/usco , sicco flocculoso, gri- 
seo; stipite farcto, sursum incrassato, tenaci, glabro, cinereo; 
lamellis longe decurrentibus , valde distantihus, latis, altemis, 
ex albido carneis. Lasch n. 567. Monogr. II. p. 298. BerJcl. 
et Br. n. 904. Ad truncos Alni, Rhamni frangulae etc. Par- 
VU8, statura A. umbelliferi, admodum insignis. (v. v.) 

XVm. CLAUDOPUS. Worth. Smith in Seem. Joum. Pi- 
leus excentricus, lateralis 1. resupinatus. Sporae rubiginosae, 
in A. byssisedo sa1t(:)m angulatae. 

Grex exigua, inter Hjporhodios et Derminos media, quare 
in £d. I. cnm his jnnxi, indicata tamen nova tribu (Hjpodermi- 
nus) inter Hyporhodios. In A. euosmo et sapido sporae pal- 
lide lilacinae^ sat diversae a Claudopddum rubiginosis. Ce- 
ternm hae species nuliam habent afiinitatem cum veris Clau- 
dopodibns, sed maximam cum Leucosporis, ut A. euosmus primo 
pro varietate A. ostreati sit habitus. Nemini inventorum in 
mentem venit has species a Leucosporis divellere et inter Cre- 
pidotos \. Hyporhodios collocare. Numquam ceterum inter Hy- 
porhodios sporae lilacinae, tantum inter Pratellos. 

780. A. TEANSLDCENS suhsessHis^ pileo membranaceo, or- 
biculari, repando, pellucido, albido-rufescente ; lamellis liberis, 
inaequalibus , primo pallidis, dein lilacinis rufescentihusque. 
Dec. Fl. fr. YI. p. 43. Seynes Montp. p. 97. Ad truncos 
Salicis Monspelii. Pileus passim in stipitem lateralem productus; 
•tiam irregularis legitur. E Candolleo a pauperis comeditur, 
vilis sane cibus. 

781. A. vARiABiLis pileo carnosulo, e rcsupinato reflexo, 
laevi, iomentoso, alho, e centro exserente stipitem brevem, in- 
curvum, villosum, pileo rcflexo obliteratum; lamellis in puncto 
excentrico primo concurrentibus , dein basin attingentibus, la- 
tis, distantihus, ex albido rubiginosis. Pers. Ohs. 2. t. 5./. 
12. Syst. Myc. I. p. 275 cum syn. Berkl. Outl. p. 164. 
t. 10. f. 1. Hussey L t. 50. Hoffm. Anal. t. 22. f 3. 
Kickx p. 171. A. sessilis Bull. t. 152. Fl. Han. t. 1556. 
Ag. nivens Sowerh. t. 97. Ad ligna et truncos emortuos , prae- 
cipue Abietis, frequens. Evolutionem e mycelio exposuit Oeb- 

8TED. (v. V.) 214 AOAKICUg. 

782. A. DEPLUEKs pileo submembranaceo , e resnpinato 
reflexo, versiformi, svhsericeo, rufescenii-cano , vulgo cum sti- 
pite villo evanesceDte tecto; lamellis sessilibns, latis, ventricosis, e 
griseo rnfescentibus. Baisch f. 122, SysU Myc. J. p. 275 
c. syn. Hofftn. Anal. i. 15. f. 2. Pers. Myc. Eur. 3. n. 26 
et A. variabilis h jpnophilus ibidem i. 24. f 5. Berhh Ouil. J?. 
165. A. epigaeus Ters. Ohs. 2. p. 47. Ad terram, muscis 
vulgo adfixus. Maxime mntabilis, interdum cum stipite centrali. 
A. sinuatns Pers. Obs. 2. p. 46. Secrei. n. 1069 videtur va- 
rietas major ad truncos. Caro tenuis, aquosa!, fi-agilis. (v. v.) 

783. A. BTSsisEDUS pileo carno&ulo, e resupinato demum 
horieoniali, reniformi^ plano, villoso, griseo expallente; stipite 
iucurvo, villoso, sursum attenuato, basi fibrillis byssoideis 
albis cincio; lamellis adnato-decurrentibus, albido-cinereis , e 
sporis rubiginosis. Pers. Ic. descr. t. 14. f. 4. Sysi. Myc. 
p. 276. Monogr. I. p. 402. Weinm. p. 230. Berkl. Ouil. p. 
165. A. striatulus griseus Pers. Obs. 2. i. 5. /. 5, 9. Ad 
ligna cariosa. Admodum refert A. dictyorhizum. (v. v.) 

Series III. DERMINI. Sporae subferrugineae , in ple- 
risque vero Hebelomatibus argillaceae, in Phaeotis fusco-ferm- 
gineae, in Sapineis luteae. 

Inter Derminos nullae adsunt species Amanitis respon- 
dentes, nisi forte A. caperatus. Lepiotis respondet tantum 
A. gibberosus^ sed hic potius Psalliota, quas conferas. Sed 
Pluieoli exacte referunt Pluteos, quare juxta Galeras ut distinc- 
tam gregem illos admisi. 

XIX. PHOLIOTA. Syst. Myc. I. p. 240. Velum partiale 
annulatum. Sine distinctis limitibus transit in Flammulas. 

A. HUMiOENi. Terresires nec muscis adnati , raro caespitosi. 

* Eudermini sporis ferrugineis. 

784. A. AUBEUS pileo carnoso, ex hemisphaerico expanso, 
obtuso, subvelutinOy pulverulento 1. obsolete squamuloso, aureo- 
fulvo; stipite farcto, subaequali, laevi lamellisque adnexis, ven- 
tricosis pallidioribus. Maitusch. Sil. p. 351. Pers. Syn. p. 
269. Alb. et Schw. p. 149. Fr. Vet Ak. F6rh. 1851. p. 
45. Monogr. I. p. 303. (Vulgo cum A. spectahili confusus). A. 
Vahlii Weinm. Eoss. p. 195. — Var. Ag. Vahlii Schum. in 
Fl. Dan. t. 1496 pileo laevi, glabro; lamellis subliberis. Ad Tholiota. 215 

temm pinguiorem graminosam raro. Maxime speciosus, carne 
pro ratione tenui, molli, ex albo lutescente. Sporas spargit co- 
piosissimas, nnde annulus dista^s et stipites apex pulverulenti. 
Semel vidi ad basin terram in globum a mycelio conglutina- 
tam. Annnlus variat amplus , radiato-striatus venosusque. (v, v.) 

A. torosus Ed. I. p. 160, unice pendens e Fhr, Bm. t 1799, 
Tidetnr status decoloratus A. aurei Sow, t, 77, quae noo sine dubio 
dncitur ad A. spectabilem. Inquirendum, num exsistat distiucta species. 

785. A. cAPEBATus pileo camoso, ex ovato expanso, ob- 
tnso , floccis superficialibus albis incrustato , luteo ; stipite so- 
lido, valido, albo, ex annulo membranaceo , supero , deflexo, sur- 
sum dismpto apice squamuloso, candido; lamellis adnatis, sece- 
dentibus, subserratis, argillaceis, Pers, Syn, p. 273. Fl. 
Ban. t. 1675 (optime). Krdmbh, t, 73, f. 10—12, Qonn. et 
Rah. IV. t. 5 (pallens). Weinm, p. 196, Secr, n. 65, Cor- 
tinarius Ed. L — Monogr. II, p, 3. Berkl. Outl, p, 183. 
Sylvarum decus, haud infrequens. Magnus, validus, sed pileus 
pro ratione tenuis. Flocci pilei in disco laevi farinaceo-uni- 
formes, marginem lacunoso-sulcatum versus squamulosi, sunt 
veli universalis fragmenta demum secedentia; jove pluvio vidi 
ad basin volvaceo-persistentia. Exstat in pinetis forma minor, 
brevipes, pileo laevi, quae ex Alb. et Schwein. est -4. macropus 
P. Ob velum universale floccosum, partiale membranaceum (nec 
araneosa) laroellasque nudas ad Agaricos redeat. (v. v,) 

786. A. TERRiOEHus pileo carnoso, e lenticulari expanso, 
obtuso, adpresse fibrilloso-sericeo , sordide luteo; stipite farcto, 
aequali , fibrilloso et squamis verrucaeformibus ferrugineis va- 
riegatOy velo annulato appendiculatoque ; lamellis adnatis, e pal- 
lide flavo olivascenti-ferrugineis. Fr. in Vet, Ak, Fbrh, 1851. 
p. 49f nbi ampla descr. Monogr. I. p. 304. Kalchbr. Hung. 
t. 14. f, 1 (non vidi). In terra humosa silvarum. Stipes fibro- 
8U8, e farcto cavus, 2 unc. longus, 3 — 6 lin. crassns, pulchre 
verrucoso-squarrosus. Velum partim annulare in stipite, partim 
margini pilei appendiculatum. Pileus coropactus, 1^2 — 3 unc. 
latus. (v. V,) 

787. A. sECRETANi pilco carnoso, convexo-plano, obtuso, 
squamis obscurioribus secedentihus glabro ^ \\xieo; stipite solido , 
bulbosOy infra annnlum flocculosum squamuloso; lameilisadnatis, 
tennibus, ex aureo aurantiis. Ed. I. p, 161, A. muricatus 
Secr. n. 76, a quo clare differt. In pinetis montosis, graroi- 
nosis Helvetiae. 216 AGABICUS. 

788. A. ERE6IU8 pileo carnoso, tend, glabro^ subviscidOf 
luridOy hygrophano, margine striato; stipite fistuloso, aequali, 
fibrillosOy pallido mnulogue apicaliy campanulato-reflexo striatis; 
lainellis adnatis, subdistantibus , e pallido sordide cinnamomeis. 
Syst. Mi/c. I. p. 246. Sv. Bot. t. 584. A. Leveillianus 
Doz. et Molk. ex Berhl. Outl. p. 152. A. jecorinus Berkl. et 
Br. n. 328. Locis graminosis in silvis. Gregarius, subfra- 
gilis, pileo saepe ruguloso, lurido, sicco ocbraceo-argillaceo. 
(v. V.) • 

789. A. OMBKOPHiLUs pileo carnoso, convexo-explanato, 
lacvi, glabro, ferrugineo, hygropbano; stipite cavo, fibrilloso- 
striato, pallido, annulo integro distante; lamellis adnato-sece- 
dentibus, ventricosis, ex argillaceo ferrugineis. A. togularis 
Sgst. Myc. I. p. 241. El. p. 33. Cfr. Weinm. n. 377 h. 
Locis graminosis post largas pluvias , sporadicus. Sequente multo 
major, udus totus dilute ferrugineus ^ pileo (3 unc. lato) sicco 
argillaceo. Caro alba. Stipes firmus, 3 — 5 lin. crassus. (v.v.) 

790. A. TOouLABis pileo carnoso , tenui , e campanulato 
expanso, glabro, exstrio, pallide ochraceo; stipite fistuloso, 
apice pallido, annuh distantc medio; lamellis adnato-secedenti- 
bus, ventricosis, lutescentibus. ' Bull. t. 595. f. 2. Kickxp 163. 
A. Arrhenii Ed. I. p. 161. A. mesodactylus Berkl. et Br. n. 
681. t. 9. f 1. Locis graminosis, in hortis, ex. gr. UpsHliae. 
Proteus, gracilis, statura admodum varius. Cfr. Monogr. I. p. 
307. n. 9. Copiosa lecta specimina docuere, ut in Ed. I su- 
spicatus sum, A. togularem ad hanc speciem pertinere, licet 
colores iconis potius praecedentis. (v. v.) 

791. A. BLATTABius pileo carnosulo, mox explanato, sub- 
umbonato, glabro, ferrugineo, hygrophano, ntargine striato; 
stipite fistuloso, aeqnali, stricto, sericeo annuloque integro, di- 
stante albis; lamellis rotundato-liberis , ventricosis, confertis, 
aquose cinnamomeis. Syst. Myc. I. p. 246. Duby Syn. p. 
812. Secr. n. 82. Weinm. p. 203. Locis cultis, in hortis, 
ad pagos. Elegans, pusillus, distinctissimus, sed cum forma 
prioris minima lacile confusus. Statura fere ^. j?y^ma€t ; stipes 
pileusque ferrugineus unciales. (v. v.) 

•* Phaeoti sporis fusco-ferrugineis. 

792. A. DURUs pileo subcompaciOy convexo-plano , glabro, 
demum rimoso-areolato , margine laevi; stipite farcto, duro, ex- 
tus fibroso, apice subincrassato farinaceo, annulo sublacero; 
lamellis adnatis, ventricosis, e livido brunneo-ferrugineis. Bol- «^ , Fholiota. 217 

ion t 67. f. 1. Ed. L p. 162. Berkl. Outl. p. 149. Quel 
t 7. f. 8. A. molestns Lasch n. 434. A. obturatus Kromhh. 
t 28. f. 14 — 22. — Secr. n. 98. In hortis, vaporariis etc. 
A. vaporariorum Weinm. n. 376. — Sporae ochraceo-brunneae, 
fere ferrngineae. Pileus fulvus, alutaceo-fuscescens. (v. v.) 

793. A. PBAKCOX pileo carnoso, moUiy convexo-plano, ob- 
toso, glabrescente, laevi, pallido; stipite e medullato chvo, cy- 
lindrico, farinoso-pubescente^ dein glabro, annulo albo; la- 
meliis rotundato-adnexis , confertis, ex albo fuscescentibns. Pers. 
Syn. p. 420. Letell. t 608. Kromhh. t 55. f 11-16. 
Berkl. OutL t 8. f 4. Kickx p. 164. A. candicans Schaeff. 
t. 217. Locis graminosis in hortis, ad vias etc. admodum fre- 
quens ineunte aestate. Sporae brunneo-fuscae. Pileus albo-lu- 
tescens. Lamellae dent^ subdecurrentes. Var. w/wor, vix un- 
cialis, annulo lacero appendiculato. Batt t. 20. C. (v. v.) 

794. A. sPHALEBOMORPHUs pileo carnoso, tenui, convexo- 
plano, laevi. luteo; stipite subfarcto, hasi incrassato, sericeo, 
annulo distante, integro, membranaceo; lamellis arcuato-decur- 
rentibus, aridis, alho-lutescentihus ^ demum fuscescentibus. Bull. 
t 540. f 1. Weinm. Boss. p. 232. In bumosis; in vapo- 
rariis major, annulo amplo. Lamellae diu lutescenti-argillaceae 
[Secr. n. 66^ si hic, junior pileo simul sericello], sed ex Wein- 
manny cui debe'>, cum sporis demum fuscescoiites. Cfr. A. re- 
calvus Lasch n. 431. (v. v.) 

795. A. oiBBEBOsus pileo carnosulo, planiusculo, laevi, 
sicco, disco gibbo obscuriore; stipite fistuloso, tenni, aequali, 
glabriusculo annuloque lacero albis, hymenophoro discreto; la- 
mcilis absolute liberis, confertissimis, griseo-fuscis. Ed. I. p. 
163. Cfr. Monogr. I. p. 408. — B. dilutus pileo pal- 
lido, nmbone roseo. Fers. Syn. p. 261 (nondum a me lectus). 
~ Ad vias, in pratis in pineto-montanis. Admodum fragilis. 
Stipes 1 — 2 unc. longus, medulla laxa bombycina. Pileus planus, 
orbicularis, uncialis, alutaceus, umbone fuscus, non viscidus, 
qnia cntis obsolete sericella. Lamellae Plutei , sed aridae, ad 
latera albidae, sporis ochracco-fuscis. (v. v.) 

A. STROPHOSUS videatur sub Hebelomatibns , cum quibus intima af- 
fimtate junctuB, praecipue sporis a Derminis recedens. 

B.- Tbuncigeki. Lignatiles 1. epiphyti, saepius caespitosi. 

• Aegeritini pileo nudo nec squamoso , sed passim rimoso- 
rituloso; lamellis e pallido rufescentihus l. fuscescentihus. 
Stirps naturalis, prima specie excepta Europae australi priva, 218 iOARICUS. 

indeque species mihi haud obviae. Sporae accuratius obser- 
vandae. 

796. A. BADicosus pileo .carnoso , aequali, obtuso, laevi, 
glabro, maculoso; stipite solido, radicato, supra anuulum di- 
stantem farinaceo, infra cancentrice squamoso-squarroso ; la- 
mellis liberis, yentricosis, e pallido rufescentibus. BulL t 
160. S. M. L p, 24J2. Krombh. t. 62. f. 6—10. Secr. 
n. 88. Kickx p. 164. Berkl. Outl. p. 150. In regione Fagi 
locis umbrosis juxta truncos, subsimplex. Magnus, speciosus, 
odorus, pileo subargillaceo. Proximus, nisi idem detersus, Paul. 
t. 143. f. 1. (v. V.) 

797. A. puDicus pileo camoso, convexo-expanso, obtuso, 
laeviy sicco, glabro; stipite solido, subaequali, laevi, annulo 
patulo persistente; lamellis rotundato-adnatis, ventricosis, ex aU 
bido fulvis. A. albus Bull. t. 597. f 2. B. S. Letell. t. 
664. — B. fulvellus Bull. l. c. f. L. 0. Berkl. Outl p. 150. 
Hussey LL t. 31. Kickx p. 164. Quil. p. 92. Batt. t. 
8. A. Ad truncos Europae australis. Simplex 1. caespitosus, 
majusculns, stipite saepe excentrico et basi incurvo. Ex icone 
Bulliardi discus pruina alba irroratus. (v. ic.) 

798. A. LEOCHROMUs pileo camoso, convexo-plano , molli, 
laevi, fulvo; stipite solido^ aequali, glabrOy annulo persistente; 
lamellis rotundato-adnexis , pallidis, dein cinnamomeis. Cooke in 
Seem. Journ. Bot. 1863. t. 3. f. 3, repeiita in Handb. f. 2. 
Ad fragmenta lignea Angliae australis. Subcaespitosus , pileo 
2—3 unc. lato, ad marginem rimoso-rivuloso ; stipite 3 — 4 unc. 
longo, pallido, nitido, basi fasco. Accedit ad prioris varietatem 
fulvam. (v. ic.) 

799. A. CAPisTBATUs pileo carnoso, convexo, subviscido^ 
livido, margine involuto, leviter striato; stipite farcto, aequali, 
subsquamuloso , annnlo patente, persistente; lamellis decurren- 
tibus, confertis, pallidis, dein obscuratis. Cooke l. c. t. 3. f. 
4. Handb. f. 1. Locis similibus ac praecedentes , sed clare 
distinctus. Subcaespitosus, statura fere prioris. Odor ingratus. 
(v. ic.) 

800. A. CYLI5DBACEU8 pilco camoso, convexo-gibboso , laevi, 
glabro, subviscido, sordide luteo; stipite farcto, aequali, rigido, 
subsquamuloso annaloque persistente, apicali albis; lamellis ad- 
nexis, confertis, ex albo ferrugineo-fuscescentibus. Bec. Fl. 
fr. VL. p. 51. LHiby Syn. p. 813. Seyn. Monfp. p. 86. — 
Yar. attenuatus pileo irregulari, stipite basin versus attenuato. FkoUota. 219 

Ikc. l c. Letell. t. 6B2, Ad truncos vetustos Salicum cae- 
spitosus. Pilei discus obscurior. (v. ic) 

801. A. AEOEBiTA pileo carnoso, e coDYexo plauo, rivU' 
loso, mgulosoy fulvo, marginem versus albopallescente ; stipite 
larcto, aequali, albosericeOy fibrilloso, annulo supero tumido; 
lamellis adnatis, denticulo decurrentibus , confertis, e pallido 
fuscis. Ed, L p. 164. Brigant. t. 32, 33. f. 1—4. In- 
zeng. p. 59. Quel. p. 229. Champ. du peuplier Paul. p. 
301 (at fiilso citat t. 114). Aegeritae Patrum. Batt. t 6. 
E. Ad populos, unde nomen, aliasque arbores caespitosus. 
Caro alba, odor gratus. (v. ic.) 

802. A. BKiQANTU pileo subcarnoso, ex bemispbaerico con- 
?exo, albo, reticulatim sulcato, dein in areolas abeunte iyerru- 
eosas, polygonaSf apice iruncatas et fuscas; stipite solido, 
aeqoali, albo, squamulis spadiceis vesiito et apice obsoletius 
anjnilato; lamellis ventricosis, denticulo docurrentibus, confertis, 
rofescenti-umbrinis. Fr. Monogr. IL p. 336. A. strobiloides 
et strobiliformis Brig. t. 46. f. 1 — 3. In trnncis inter Her- 
CQlaoum et Pompejos. Species admodum singularis. (v. ic.) 

803. A. LuxuRiANs pileo carnoso, convexo-gibbo, dein ex- 
planato, inaequali, sericeo, dein squamuloso; stipite farcto, ri- 
gido^ subsquamuloso , ex albo fuscescente, annulo apicali, la- 
cero, fugaci; lamellis ex adnexo decurrenlibuSy confprtis, e ^ri- 
m-cameo fuscescentibus. Ed. I. p. 164. Polyiiiyces luxu- 
rians Batt. t. 23. B. Hypophyllum sericeum Paul. t. 146. A. 
sericeo-dryinus Secr. n. 85. Ad truncos Quercus in Europa 
aastrali. Caespitosns, valde irregularis, carne alba. Pileus 
primo albolotescens , laevior, dein rufo-fuscus. A. dryadeus Scop. 
p. 421 varietas vel afBnis species pileo laevi, snbviscido. (v. ic.) 

•* Squamosi pileo sguamoso, lamellis decolorantibus. Pi- 
leus non hygrophanus. Plurimi vulgati. 

t Lamellis e pallido fuscescentibus , olivaceis^ argillaceis 
nec pure ferrugineis. 

804. A. DESTRUENS piloo carnoso, inaequali, sicco squa- 
mis lanosis dHutioribus floccoso, albo-lutescente , margine 
involnto fibrilloso; stipite solido, sursum attenuato annuloque 
fagaci albosquamosis; lamellis adfixis, striato-decurrentibus , cre- 
milatis, e pallido cmxi3Lmomeo-umbrinis. Brond. Crypf. Agen 
U 6. A. serpentiniformis Secr. n. 86, excl. syn. — Batt. t. 
8. J. H. — Var. squamis detersis. A. populneus Pers. Myc. 
Eur. 3. n. 285. Ad truncos Populi in Europa australi sub- 220 AOA&ICUS. 

caespitosas. Est e priorum stirpe, sed ob squamas hoc loco in- 
serendns. (v. ic.) 

805. A. coxosus pileo carnoso, convexo, o\iimo ^viscosOj 
sqtuimis superficialihuSy secedentibus, floccosis^ albidis adsperso; 
stipite solidoy subbulboso annuloque floccoso, evanido albis; la- 
mellis subdecurrentibus , integerrimis, ex alho fuscescenii-ar- 
gillaceis, Ed. L p. 165. Kalchhr. Ic. t. 13. f, 1. A. vil- 
losus Bolt. t. 42? Ad Fagi truncos subsolitarius. Junior 
valde compabtus, durus. Stipes per aetatem elongatus, saepe 
curvatua. Pilous fulvus. (v. v.) 

806. A, HBTEBOCLiTUs compactus, pileo e plano-conveio 
expanso, obtusissimo, subexcentrico , squamis sparsis, innafis, 
adpressis maculato; stipite solido, curto, duro, hulhoso^ radi- 
catOf flbrilloso, albido, apice velato; lamellis rotundato-adnexis , 
latissimis, e pallido ferruginois. Fr. Ohs. 2. p. 223. Berkl. 
et Br. n. 1230. Hoffm. Ic. anal. t. 14. f. 2. A. auriveJlus 
Fl. Bor. t 386. Sub A. aurivello Syst. Myc. p. J242. 
Ad truncos Betulae solitarius, frequens in Europa boreali. 2>i- 
stinctissimus odore vulgo forti, acido, fere Armoraciae, pun- 
gente. Pileus albidus 1. lutescens, in squamas latas diffractus, 
interdum laevis, siccus, sed vetustus irrigatus viscidus, discus 
plano-fruncatus. Stipes intus basi rhabarbarinus , velo fugaci, 
appendiculato, sed ipsi apici stipitis adbaerente. (v. v) 

807. A. AUB1VELLU8 pMco camoso, e campanulato convexo, 
gihho, squamis adpressis, ohscuriorihus variegato, subviscido; 
stipite farcto, subaequali, curvato, squamulis adpressis, floccosis, 
fusco-ferrugineis adsperso, annulo subdistante; lamellis sinuato- 
adfixis, ex albo stramineoque ferrugineo-umbrinis. Batsck f. 
115 nec differt /. 114. Fr. Ohs. 2. p. 17. Weinm. p. 197. 
Alh. et Schw. n. 418. Saund. et Sm. t. 9. KicJcx p. 164. 
— B. salicinus, obscurior. S(hum. — Fl. Ban. t. 2074, 
Ad truncos arborum frondosarum. Pileus disco compactus, ju- 
nior et marginem versus floccosus, luteo-ferrugineus. Lamellae 
demum spadiceae. (v. v.) 

^A. FiLAMENTOsus pilci teuuioris squamis adnatis, cx)ncen- 
tricis; annulo floccoso-radiato. Schaeff. t. 209. A. flammans 
Batsch f. 30. A. rhabarbarinus Pers. Syn. p. 271. Sccr. 
n. 73. A. flammiger Lasch n. 573. — PraecipUe in pinetis 
ad ligna. Pileus subfulvus. Posset cum aliis separari, sed in 
tanta afflnium copia distinguo tantum primarios, ahsoluie di- 
versos. (v. v.) PhoUoia. 221 

808. A. 6QUARB0SUS pileo carnoso, e caropanalato-conTexo 
explanato, sicco stipiteque farcto, hasi attenuato squamis con- 
Jertifi, innatis^ revolutis, obscurioribus squarrosis, annulo 
floccoso; lamellis snbdecurrentibus, confertis, angustis, e pallidO' 
oUvaceo ferrugineis. MUll, — S, M. L p. 243^ cura syn. 
Hussey L i. 8. Weinm. l. c. — A. squamosus Bull. t. k66. 
A. floccosus Schaeff. f. 6L Sowerb. t. 284. Grev. t. 2. Ad 
et jQxta truncos, in Europa boreali copiose. Caespitosus, gra- 
veolens, croceo-ferrugineus, nunc compactus , nunc tenuis. (v.v.) 

•A. MtJLLEBi pileo obtuso, paUido, adpresse squamoso, 
ndo; lamellis fuscescentibus. Fr. l. c. Fl. Dan. t. 83L 
Batsch f. 114. Saund. et &». t. 18. /. 1. Ad Fagi truncos. 
(r. V.) 

•A. BEFLBXus pileo tenui, cuspidato-umbonato , piloso-squa- 
moso; stipite subcavo, longo, aequali. Schaeff. t. 80. S. M. 
L l. c. y. Ad Quercus radices in umbrosis. Annulus saepe 
membranaceus. Maxime insignis. Persoon Syn. p. 311 ut di- 
stinctam Gjmnopodis speciem citat. (v, v.) 

•A. vEBRucuLOsus pileo compacto, obtuso, luteo, squamis 
confertis papiUisque cinnamomeis ; stipite villoso-squamoso. Lasch 
n. 353. Secr. n. 70. c. Ad truncos Aceris etc. Insignis, 
forte separandus. (v. s.) 

809. A. suBSQUABROsus pileo camoso, convexo, viscido, 
brwmeo-ferrugineo, squamis floccosis, adpressis, obscurioribus; 
stipit« forcto, aequali, luteo-ferrugineo , squamis obscurioribus 
adpressis in zonam annularem terminatis; lameUis subUberis, 
confertis, ex luteo alutaceo-sordidis. Monogr. LL. p. 298. Ad 
tnincos, etiam ad terram. Tota facies A. squarrosi, sed notis 
gravibus distinctns. Stipes 3 nnc. longns, V2 ^^^* crassns, 
sine annnlo distincto. (v. v.) 

tf LameUis e luteo pure ferrugineis fuhisve. Non hy- 
gropfaani. (Cfr. n. 825.) 

810. A. sPKCTABiLis pileo compacto, convexo-plano, sicco, 
cuiicula in sqtmmas fibrasve sericeas lacerata; stipite solido, 
Tentricoso, subradicato, supra annulum inferum farinoso; lamellis 
adnato-decnrrentibns, confertis, angustis, e luteo ferrugineis. 
JV. El. p. 28 (non Weinm.). Hussey L. t. 71. Berkl. et Br. 
n. 904,* Cooke p. 108. Kickx p. 165. A. aurens Sowerb. 
l 77? Secr. n. 77. A. quercicola Lasch n. 574. A. rha- 
btrbarinns Krombh. t. 3. f 3, non Pers. Ad et juxta trnncos 
Qaercns. Subcaespitosns. Stipes curtus, jove sicco nitens, 222 A6ARICU8. 

annulo peronatus, glaber 1. squamulosus. Pileus crassus, fulvus 
1. ex aureo expallens, primo laevis. Caro dura, sulphurea. (v.v,) 

811. A. viLLOsus pileo camoso, con vexo-plano, «tcco, ti»- 
dique innato-floccoso-villoso sericeoque; stipite subcavo, elon- 
gato, valido, fibrilloso, basi incrassato^ annulo angusto integro 
lamellisque adfixis, angustis luteis. Fr. EL p, 28. Ad trun- 
cos vetustos Fagi, raro. Subcaespitosus, luteo-fulvus, haud com- 
pactus. Stipes 3 — 4 unc. longus. Caro dlba, latescens. (v.v,) 

812. A. ADIP08US pileo compacto, convexo-plano , obtuso 
stipiteque farcto, subbulboso luteis, glutinosis sguamisgue su- 
perficialihus^ secedentibm , concentricis ^ obscurioribus squar' 
rosis; lamellis adnatis, latis, e luteo ferrugineis. S. M. I. p. 
242 (non Batsch). Weinm.p. 198. Kloizsch in Fl. Bor. f. 471. 
Berkl. Outl. t. 8. /. 2. A. squamosus Schum. Ad Fagi tnin- 
cos vivos nuperve caesos in Europa boreali, copiose. Caespitosns, 
amplissimuSf spitbamaeus usque, luteus, siccus lucidus, intns 
albus, squamis adiposis, ferrugineis defluentibus glaber. Species 
nobilissima. Prima stamina sistere videntur Fl. Dan. i. 2078, 
Krombh. t. 3. f. 1, A. squarrosus Batsch f. 31, sed A. adi- 
posus Batsch (maxime mutilus, lamellis, velo etc. carens) non 
definiendus, potissimum vero n. 807. (v. v.) 

813. A. LUciFEB pileo camoso, convexo-plano , demum 
umbonato, viscidOy squamis obscurioribus, adpressis, seceden- 
tibus; stipite farcto, subsquamuloso , aequali, basi ferrugineo, 
annulo infero, distante, squamoso; lamellis adfixis, crenulatis, an- 
gustis, subaureis, demum ferrugineis. Lasch n. 356. Krombh. 
t 3. f. 2. Oudem. p. 28. A. tuberculosus Secr. n. 71. Ad 
truncos, ramulos, stipulas etc. Minor (2 unc), priore longe 
tenuior, distinctissimus. Pileus luteus, in meo demum laevis 
stipesque extus intusque ferrugineus, fibrillosus. — In pineiis 
semel legi affinem, subterrestrem , stipite cavo, lamellis emar- 
ginatis. (v. v.) 

814. A. FLAMMANs piloo camoso , convexo-plano , subum- 
bonato , sicco , squamis superficialibuSf pilosis^ dilutioribus cir- 
rhato ; stipite e farcto cavo , aequali , subfiexuoso, squamoso-squar- 
roso, integre annulato lamellisque adfixis, confertis, integerri- 
mis luteis. S. M. I. p. 244 (excl. syn.). Lasch. Weinm. 
p. 199. Berhl. Engl. Fl. F. p. 92. — Alb. et Sckw. n. 
419, certe e loco, non e synonymis; descriptio deesi In pi- 
neto-montanis ad truncos copiose. Subcaespitosus, elegantissimiis, Nioliota. 223 

$quamis sulphureis in pileo fulvo. Ab hoc plane diyersns 
A, flammans Batsch; cfr. n. 807*. (v. v,) 

815. A. jUNONius pileo carnoso, conyexo-plano^ obtuso, 
sicco^ glahro; stipite solido, aeqnali, incnryo, laeyi, supra an- 
nalnm integi^Qm furfdraceo; lamellis adnatis, confertis, e luteo 
fulvis. S, M. L p. 2U. Sv. Bot, i. 584. Weinm, p. 199. 
Wahl. Svec. p. 979. Saund. et Sm. t. 18. fig. inf. (pileo 
squamnloso). Ck>o1ce p. 109, cui optimam debeo iconem. Ad 
tnmcos arbomm frondosarum. Simplex, minor, luteus. Sporae 
fermgiDeae ut in praecedente. Ne commutetur A. hyhridus in 
bac regione forsan quaerendus. {v. v.) 

816. A. TUBERCULOsns pileo carnoso, conyexo-plano, ob« 
tufio, sicco, in squamulas innatas adpressas diffracto; stipite 
caTO, incuryo, curto^ &K^o50y fibrilloso, annulo submembranaceo, 
dedduo; lamellis emarginatis, latis, serrulatis, flavidis, subcin- 
namomeis. S. M. 1. p. 244. Wdhl. 8vec. l, c, Weinm. 
Boss. p. 200. Passer. Parm. — Schaeff. t. 79 (baud bene). 
k. curvipes P. (senior sine annulo), minime Secr. Per epider- 
nidem praecipue Betulae erumpit solitarius. Parvus, sed com- 
pactuSf flavuSy pileo luteo-fulvo. Sporae ochraceo-ferrugineae, 
lamellas decolorantes. (v. v.) 

817. A. ccTByiPBs pileo subcarnoso, convexo-expanso^ in 
sguamas floccosas adpressas lacero; stipite subfistuloso, tenui, 
incnrYO, fihrilloso annuloque floccoso-radiato flavis ; lamellisad- 
natis» latis, albo-lutescentibus, demnm fnlvis. Ed, I, p. 168. 
Monogr. I. p. 316. Kickx p, 166, A. curvipes Alb. et Schto. 
n. 471 (non Pers.) huc spectare videtur. A. muricatus b. S. M. 
— Batt. t 22. A. (stipite elongato subnudo). Ad lignaarbo- 
rum frondosamm, Populi, Bosae etc., etiam Betulae. Interproxi- 
mos medius; stipes uncialis et ultra, 1 — IV2 ^^^* crassus, aequa- 
lis 1. deorsum attenuatus, tenax. Pileus eumorpbus, luteo-ful- 
vus, tenax, tenuis, non hjgrophanus, nec ut sq. subdepressus, 
irregnlaris , fragilis. Sporae fulvellae. Variat lamellis acie floc- 
coso-crenatis. (v. v.) 

818. A. MUBicATUs pileo caraosulo, convexo-expanso, ob- 
toso nmbilicatove, siicGO, fioccis fasciculatis innatis squamuloso^ 
muricaio granulosove; stipite e farcto fistuloso, tenui annu- 
loqne fugaci, infero' squamosis; lamellis adnexis, secedentibus , 
Utis, tennibus, flavis. Fr. Ohs. 2. p. 12. Weinm. p. 201. 
Kidtx p. 166. Quel. p. 231. A. asperatus Berkl. e Ceylonia 
ct Carolina vix differt. Ad truncos putridos Fagi. Tenuitate 224 AGABIGTTS. 

pileique indamento ferrngineo in fondo Inteo admodum distinctus. 
Stipes demum fuscus, dense fibrillosus. Lamellae demum cinna- 
momeae e sporis obscuris. (v. v,) 

819. A. TERSus piieo carnosulo, convexo-plano , adpresse 
squamuloso, unicolorc; stipite farcto, elongato, aequali, deorsuro 
ferrugineo; lamellis liberis^ linearibus, e lutescente-pallido ferru- 
gineis. Fr, El, p, 28. In Scaniae fagetis ad folia etc. Valde 
diversus, flavus, stipes 4 — 5 unc. longns. Annulus fugax. — An- 
tecedentes omnes vidi et certe nobiliores species nullae. (v. r.) 

•*• Hygrophani lamellis cinnamomeis (nec primo flavis). 

820. A. PAxiLLUs pileo subcompacto, e gibbo-convexo ex- 
panso, laevi, udo, snbrepando; stipite solido, elato, valido, 
subattenuatO; glabro, annulo angusto patulo; lamellis decurren- 
tibus, confertis, latis, cinnamomeis. Ed. L p. 168, — Bati.t. 
IX. D. — Paitl. t. 148 bis. — BuJl. t. 543. f. Q. [sed 
colores potius A. mutabilis]. Cfr. Schum. n. 1666., qni cae- 
spitosus, stipite sursnm Inteo. Ad truncos frondosos solitarius. 
Maximus, 3 — 5-unciaIis, firmus, totus cinnamomeus, pileus udns 
expallens, siccus sericeus, demum circa centrum depressus. (v.s.) 

821. A. suBLUTEUs pileo carnoso, tenui, explanato, um- 
bonato, squamuloso, udo margine striato; stipite /arc/o , ^/a6ro, 
luteo, basi incrassato, annulo patnlo; lamellis decurriBntibus, 
confertis, cinnamomeis. Fl. Dan. t. 1192, Sommerf. Lapp. 
p. 260. Ad truncos Betulae. Subcaespitosus , mtgor, 3-uncialis, 
pileo luteo, squamis obscnrioribus. Non vidi. 

822. A. PHALERATUs pileo camoso, tenui, e convexo plano, 
glabro sed squamis superficialibus , secedentibus, pallidis ad- 
sperso, flavo; stipite e farcto cavo, fibrilloso 1. squamis piloso- 
fascicnlatis vestito, snpra annulum disiantem adpresse floccu' 
loso; lameliis adnato-decurrentibus , demum cinnamomeis. Ed. 
L p. 169 (ad specimina Rossica). Monogr. L p. 318 (ad spec. 
Suecica). Quel. t. 7. f. 1. Ad terram supra acus etc. Stipes 
3 — 4 unc. longus , 3 lin. crassus. Ut hygrophanus in hac sec- 
tione collocatus. Habitus A. squamosi Fl. Dan. t. 2077. (v. v.) 

823. A. coNFBAOOsus pileo carnoso, tenui, convexo-plano, 
obtuso, flocculoso-leproso ^ h^gropkano, margine striato; stipite 
fistulosOj aequali, infra annulum membranaceum patulum fibril- 
loso; lamellis adnatis, confertissimis , rufis. Ed. L p. 169. 
Berkl. et Br, n. 1232, Ad truncos putridos; in fagetis Smo- 
landiae, sed Upsaliae ad Abietes. Nobilis, fragilis, sabcae- 
spitosus. Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus, flexuosus, undi^ Pholiota. 225 

fwragineo-pallens , supra annulum striatus noc pulverulentus. 
Larbr. t. X. /. 4 staturam et colorem exhibot. (v. v.) 

824. A. MUTABiLis pileo carnoso, convexo-explanato , gla- 
bro, expallente, margine tenui; stipite o farcto cavo, rigido ^ 
squanwso-squarroso , deorsum fernigineo-nigricante; lamellis 
adnato-decurrentibus , confertis, latiusculis, e pallido cinnamomeis. 
Schaeff. t. 9. S. M. I. p. 246, cum syn. Weinm. p. 201, 
Lenz /. 20. Kronihh. t. 73. f. 7 — 9 a. Sverig. atl. Svamp. 
l 47. Berkl. t. 8. f 3. Hussetj 11. t 27. Kickx p. 166. 
A. caudiciuus Pers, Secr. n. 74, 75. — BuU. t. 543. 0. P. B. 
Vnlgatus ad truncos arborum frondosarum, raro ad terram. 
Caespitosus. Pileus umbonato-gibbus, cinnamomeo-expallens; va- 
riat depressus et rarius squamulis secedentibus tectus. — Valde 
mQtabilis etiam seposito sq. , in fagetis serotinus, major etc. 
' Stodschwamm^ Oermanorum non hic, sed A. melleus. — FL 
Dan. t. 2076. /. 1 media inter hunc et sq. (v. v.) 

825. A. MARGiNATUs piloo camosulo, convexo-expanso , gla- 
bro, udo, hygrophano, margine striato; stipite fistuloso, molli, 
haud squamoso, supra annulum fugacem pruinoso, hasi ohscu- 
riore alho-velutino ; lamellis adnatis, confertis, angustis, aquose 
cinnamomeis. Batsch f 207. Secr. n. 76. Bcrkl. Outl. p. 
151. Passer. A. caudicinus /?, y. Pers. Kromhh. L c. f 5, 
6. A. mutabilis b. c. S. M. — B. A. mutabilis Batsch f 
208f minor, obscurior (certe non A. mycenoides). Ad truncos 
et acns Pini, gregarius 1. solitarius, ubique. Priori affinis sed 
notis datis, substantia et colore magis aquosis etc. facile di- 
stinctus et omnino constans. Velum saepe cortinatum. Stipes 
sabfibrillosus striatulusve. (t>. v.) 

826. A. MUSTELiNus pileo carnosulo, campanulato, con- 
vexo, laevi, glahro, sicco; stipite • fistuloso , laevi, pallido, supra 
annulum superum reflexura albo-farinaceo , hasi incrassato et aU 
ho-mlloso; lamellis adnatis, subdistantibus, /?^Zyo-cinnamomeis. 
Ed. I. p. 169. Quil. p. 94. Mich. t. 80. f 6. A. xylo- 
philas Secr. n. 83, excl. syn. Weinm. p. 203. ^ hujus vide- 
tur varietas minor lamellis albido-serrulatis. Ad ligna Pini , 
rarus et solitarius. Pileus Juteus, ochraceus, vix non hygropha- 
nos. A Wcinmanno habeo tantum anonymum, descriptione 
majorem, stipite 2 — 3 unc. longo, 2 lin. crasso, striato, pileo 
V'2 onc. lato. (v. s.) 

827. A. UNicoLOR pileo carnosulo, e campanulato convexo, 
subombonato , glabro, laeviusculo, hygrophano; stipite e farcto 

16 226 AGAEICUS. 

fistuloso, subglabro, concolore, annulo tenui integro; laraellis 
adnato-secedentibus, latis, subfriangulis , ochraceo-cinnamomeis. 
FL Dan. t 1071, /. 1. Sommerf, Lapp, p, 261. — Bull 
t, 530. f, 2. Ad truncos, ramulos etc. passim. Subcaespito- 
sus, pusillus, e badio ochraceus, demum margine striatus. Si- 
milis stipite fibrilloso, pallido, basi fuligineo (Weinm. n. 331) 
mihi passim obvius. (t\ v,) 

C. MusciGENi. Galerae annulaiae, hygrophanae. 

828. A. puMUiUs pileo carnosulo, hemisphaerico , obtuso, 
laevi: stipite fistuloso, tenui, subfibrilloso, annulo cinguUfonni 
subfugaci; lamellis adnatis, confertis, latis, flavido-pallidis. Fr. 
El. p. 29. ' Weinm. p. 204. Berkl. Outl. p. 152. [A. pu- 
milus Pers. omnino anceps, hic exannulatus 1. A. pediades]. 
In campis muscosis, serotinus. Species eximia, subgregaria , co- 
lore A. Hgpnorum, sed carnosior, pileo 3 — 4 lin. lato. Lasch 
n. 362. jS. huic proximus, sed pileus applanatus, V/^ — 2 unc. 
latus. (v. V.) 

829. A. MYCENOiDES pileo membranaceo, .e campanulato 
convexo, undique striato, hygrophano stipiteque fistuloso, tenui, 
ferrugineo glabris, annulo niembranaceo albo; lamellis adnatis, 
subdistantibus , ferrugineis. S. M. L p. 246. Lasch n. 362. 
— Secr. n. 80. Batsch f. 208 habitum bene refert, sed ad 
n. 825 certe pertinet. In paludibus turfosis et sphagnosis En- 
ropae borealis. Eximius, tenellus^ vegetus ferruginens, siccus 
fulvens 1. pallens, stipite obscuriore. (r. v.) 

830. A. RUFiDULUs pusillus, pileo carnosulo, e convexo 
plano, centro depresso, exstrio, e velo albido circa marginm 
floccosOf rufidulo-testaceo , hygrophano; stipite fistuloso, laxe 
albo-fibrilloso, aquose rufescente, annulo supero, membranaceo, sub- 
persistente; lamellis adnatis, linearibus^ ramosis, subdistantibus, 
rufidulis. Kalchhr. ined. In Hungariae superioris hortis ver- 
nalis. Pileus siccus argillaceus, circa umbilicum plerumque li- 
vescens. Odor nullus, sapor mitis. (v, ic.) 

XX. INOCYBE. S. M. T. p. 254. Velum univer- 
sale subfibriljosum , cum cuticula pilei concretum, margine 
saepe liberum, cortinaeforme. Lamellae subsinuatae (sed occur- 
runt etiara adnatae et in duobus ultimis decurrentes), decolorantes 
nec cinnamomeo-pulverulentae. Sporae saepe scabrae, sed in 
aliis laeves, plus minus fusco-ferrugineae. 

Grex quam maxime naturalis hoc loco intruditur inter spe- 
cies nullo modo affines. Melius igitur Inocybes sine dubio si- Inocyhe, 227 

sterent genus distinctum, inter Cortinarios et Agaricos medium, 
sed desnnt adhuc characteres. Do differentia ab Hebeloinatibus 
cfr. Monogr. 1. p. 331. 

I.' Squarrosi plko xyrimiius squarroso stipiteqne squa- 
moso coneolore stihfuscis. 

831. A. HYSTRix pileo carnoso, convexo-plano stipiteque 
solido, firmo, sursum incrassato, annulari-sonato squarrosis, 
sqaarais floccosis revolutis; lamellis late adfixis, confertis, linea- 
ribus, e griseo fuscis. Ed. I. p. 171, Monogr. I. p. 334. 
In fagetis. Major, 2 — 3-uncialis, statura A. squarrosi^ muri- 
nus, carne alba. (v. v.) 

832. A. RELiciNUs pileo camoso, tenui, conico-expanso , 
obtuso, squamis tomentosis squarroso; stipite solidOj molli, ae- 
quali, floccoso-squamoso ; lamellis adnexis, confertis, q luteo oli- 
raceis. S. M. L p. 2o6. BerJcL Engl. FL V. p. 96. 
Qnel. p. 151. In pinetis montosis sphagnosis. 3Iajor, exi- 
mius, fuligineus; odor obsoletus. (v. ie.) 

833. A. CALAMisTRATus pilco camoso , tenui, campanulato, 
obtuso stipiteque solido, rigido, hasi caeruleo squamis rigidis 
recurvatis undique squarrosis; lamellis adnexis, ex albo ferru- 
gineis. ^S. M. l. c. BerJcl. et Br. n. 1234. In pinetis mon- 
tosis Europae borealis. Graveolens, umbrinus, came mbente; 
lamellarum acies crassa, insigniter albicans. Homonymus Secr. 
n. 315 laevior, pallidior, saltem varietas. (v. v.) 

834. A. HiRsuTUs pileo carnosulo, e conico campanulato, 
atuto , squamis piloso-fasciculatis squarroso ; stipite solido, gracili, 
fibrilloso, apice floccoso-squamoso, hasi virescente; lamellis adnexis, 
angustis, e pallido fuscescentibus. Lasch n, 577. Monogr. J. 
p. 336. Quel. p. 151. A. cervicolor Pers. Syn. p. 325, e 
d^r. exacte. In fagetis humidis. Pileus ^/4 unc. latus, fuscus 
1. fusco-ochraceus, disco interdum virente. (v. v.) 

835. A. LANUGiNOsus pileo camosulo, hemisphaerico-ex- 
panso, obtuso, floccoso-squamoso, squamis disci erectis murica- 
iis squarroso; stipite solido, tenui, squamoso-fibrilloso, apice alho- 
puherulento; lamellis secedentilms, tenuibus, ventricosis, denticula- 
tls pallido-argillaceis. BuU. t. 370 (lamellis rufescentibus recedens). 
S. M. L. p. 257 pr. p. El. p. 32. BerJcl. Outl.p. 153. Vaill. 
Par. t. 13. f. 4^-6. A. flocculentus Poll. 3. p. 288. A. 
horridulus Lasch n. 378. A. cervicolor Secr. n. 305 et ut vi- 
detur Pers. lc. t. 8. f. 4. Ad terram in fagetis frequens. Ex 
Qmbrino lutescens, regularis, vix olens. Quum Bulliardii nomen dubiiim visum sit, in Monographia A. Jioniilenlum. Poll. im, 
sed et bic dabiis preuiitur nl cum affiai A. ftoccvloso fBcilecoD- 
runditur, quare priscum nomon serfavi ut Setnes diique Galliae 
Mycologi , qui haud dubilantes huc refonint A. lanuginosum 
Bull. {V. V.) 

836. A. DOLCAMABUs piloo camosulo, convexa-umbonato , 
piloao-squamoBO ; stipite subcavo, cortinato-fibrilloso squamnlo- 
soque, apice farinaceo; lamellis arcuato-adGxis, ventricosi!i , e 
palUdo oliiaceis. Alb. et ScJm: ». 4S9. Brigant. t. 4j.S 
(eicl. A, lucilugo). — A. aestirulis sqnamis squnrrosls, lamellis 
obscurioribns. L. c. Serr. n. 306. — B. aniumnalis A. S. 
squamis adpre^sis, lamellis dilutioribus. Sait. i. IS. A. Serr. 
n. 307. A. uniforrais Pers. le. t. 15. f. 1. In pinetis. 
gregarius. Minor. pileo olivaceo-fasco, came albo- lutcscente. 

(V. V.) 

837. A. pniHOsus pileo caraosulti, convexo-plano , disco e 
Haccis erectis fasciculatis squarroso, margine fibrilloso; stipite f 
farcto cavo, gracili, flenuoso, fiocculoso-squamoso, apice mdc 
(non albu-pruinoso) ; lamellis subadnatis, vix confertis, subvenlri- 
cosis, integerrinus , albido-fuUgineis. Bolt. t. 33. Monogr. 
I. p. 337. yVeinm. n. 307. In pinetis humidis. Murinus, hand 
lutoscens nec intus rubens, reliquis molltor. Odor debilis, nnn 
ingratus. Cfr. Fers. M. E. 3. n. 3S5. (v. r.) 

838. A. ciNciNKATUs pileo carnosulo, conveio-plano, squar- 
rose squamosoj stlpite solido, tenui, squamoso lameliisqne ad- 
nexis, confertis, ventricosis fusco-violaeeis. S. M. I. p. 3oE. 
Secr. n. 178. Qttcl. p, 152. In nemoribus frondosis. Minor, 
pileo subfusco, cnrne alba, sed species admodum nobilis. (v.r.) 

II. Laceri piieo sguamoso- vel Jibroso-laceraio (non ri- 
mose fisso); slipile coloraio, pileo pallidiore, fibritloso. 

839. A. pyaioDOBUs pileo carnoso, conico-eipanso, um- 
bonato, adpresae fibroso-squamoso; stipite solido, firmo, aequnli, 
cortinato-fibrilloso, pallesccnie, apice pruinato, tntus ruiiescente ; 
lamellis emarginatis, subdistantibus, ex albo-sordido subcinna- 
momeie. Fers. Syn. p. 300. S. M. I. p. 355. Wcinm. p. 
185. Secr. n. 300. BerU. Eng. II. V. p. 96. — BkII I. 
532. f. 1, major. Ad viaa etc. praecox. Odor graius pyrinus 
I. Violae. Pilens e fuscoochracco-palloscons, carne rubent*. (v.r.) 

840. A. scABKB pileo carnoso, e conico-convexo obtuse 
gibbo, squamis fibrosis adpressis adsperso; stipite aolido, 
crasso, aequali, sericeo-fibrilloao . cortiuato; lamellis adneiis, Inocyhe, 229 

confertis, subfaligineis. Mull, — S. M. I. p. 255. Souf. t. 
201. Berkl. Outl. p. 153. A. erinaceas Pers. M. E. 3. n. 
321 (var.). In quercetis etc. Pileus fuligineo-pallens, nec extus 
nec intus rubens. — Var. firmior pileo fusco-alutaceo, squamis 
fuscis maculato, stipite velutino. (v. v.) 

841. A. MARITIMU8 pileo convexo-expanso, obtuso, floccu- 
ioso-fibrilluso , subsqnamoso, hygropJiano; stipite solido, floccu- 
lofrvfibrilloso , fumoso; lamollis adnato-ventricosis, latis, subdi- 
stantibus, e griseo ferruginascentibus. Fr. Obs. 2. p. 51. 
Eiggins Fung. Liverpool. n. 77. Fl. Dan. 1846. f. 1? 
A. impexus Lasch fin pinetis arenosis Gernianiae borealis]. 
Copiose in arena uda marina per aestatem. Vix olens, ex um- 
brino canesccns, carne sordida. Stipes apice haud pruini^tus. 

842. A. LACKBUs pileo subcarnoso, convexo-expanso , ob- 
tuse umbonato, squamoso-fibrilloso ; stipite farcto, tenui, brevi, 
fusco-fihrilloso y apice nudo, intus ruhente; lamellis adnexis, 
Istis, ventricosis, ex albo-rufescente murinis. S. M. I.p.257. 
P&s. M. Eur. 3. n. 330. BerU. Outh p. 154. Hoffm. Ic. 
i. 12. f. 1. A. cristatus Scop. Carn. n. 1548. A. vialis 
AU. et Schw. A. scaber Secr. n. 321. — B. gracilior, sti- 
pite subcavo, lamellis angustioribus. A. rimosus /9. Pers. 
Myc. Eur. 3. n. 333. Ad terram nudam, nobis vulgatus in 
pinoto-montanis. Maxime variat, sed ^siipes numquam apice 
pulverulentus.^ Pileus primo laeviusculus, mox squamosus, de- 
mum squarrosus, murinus, expallens, sublutescens. Odorpaullum 
notabilis. (v. v.) 

843. A. FLOCcuLOsus pileo subcarnoso, campanulato-con- 
vexo, umbonato, sericeo-squamuloso, hrunneo-fulvo ; stipite fibril- 
loso, pallide ruhente, apice pruinoso; lamellis adnatis^ ven- 
tricosis, ruheltis, demum obscure ferrugineis. Berkl. Engl. 
Fl. V. p^ 97. Outl. p. 154. Pass. Fung. Parm. In terra 
nuda ]. graminosa. Stipes 1^2 unc. longus, 2 lin. crasssus, 
Telo albo-fibrilloso , fugaci. Pileus unciam latus. Odor farinae 
recentis. (v. ic.) 

844. A. BONOARDii pileo camosulo, campanulato, obtnso, 
disco squamoso, versus marginem lacero-fibrilloso; stipite solido, 
ri^ido, rufescente-pallido, deorsum ruhello-sericeo , apice alho- 
fulverulento ; lamellis adnato-ventricosis, latis, e pallido.rubello 
cinnamomeis. Weinm. p. 190. Ed. I. p. 173. Kalchh. t. 
20. f. 2. A. epocbnius Fr. ined. Ad vias passim in pinetis 230 AGARICtS, 

"Mtarius. 0<lor gratus ("Bergamotte"; WeiDni.). Stipes 2— S unc. 
gus, 2 liti. crassua, non corlinatus. Piieua 1 — 1',', uiic. la- 
, udiis fuscdsccns, siccus patlescens, non rimosus. Caro ru- 
la. Lamellae haud confertae. (r. r.) 

845. A. OAPVciNus pilao carnoso, vonifo-canii)anvla/o , 
tto, undique fibrilloso-sqaaraoao , obscure fusco, circa margi- 
D pallidiore, carne alba; stipife solido, curto, aequali, fibril- 
0, fusio; lamellis adnatis, angustis, antice attenuatis, confer- 
, fuscis. Fr. Vet. Ak. Forh. 1873. V. p. 5. Ad temm in 
etis. Siogularis pilei forma subtriangnlari. Stipes IV2 unc. 
gas, 2 lin. crassns. Pileus 1 — 2 unc. altiis. (v. s. et ic.) 

846. A. AsiNraus pileo carnoso, e eonvexo plano, lcvitcr 
ibo, atJpressc fibriUoso, cano, demnm argillaceo-rufescente; 
(ite solido, e velo supei^o laxe fbrilloso et cingulato-anm- 
0, alutaceo-fuscidulo ; lamellis sinuato-adnexis, subconfertis, 
vo-cinercis, dein cinnamonieis. Kalchbr. in litt. cum ic. 
b Pinii silvestri in liico prope Oiaszinum. Singularis velo au- 
lari-collapso et fibrillis pilei adpressia, Caro alboflnvescoiis. 
)or e' odor miUi. (v. ic.) 

847. A. uUTious pileo carnoso, e convexo plano, obiusis- 
«0 denmmque ccnfro dcpresso , ■ sqnamuloso , albido , fusco- 
-illoso; sfipite cavo, deorsum attenuato, fihrillo.io, albo-sfra- 
neo et fuscescente; lamellis adnatis, confertis, tenuibus . ei 
o fnscescentibns, Monogr. II. p. 346. Ad latera viarum 
in silvis frondosis Sueciae. Species firma, eiimorphH. Stipcs 
j — 2 unc. longus, B — 4 lin. crassns; pileus 1 — 2 mic. latus. 

848. A. CABmis pileo carnnso, e conveso eiiplanato, de- 
?sso stipiteque caro, deorstm atfcnuafo laniiginoso-filamen- 
is; lamellis adfixis. ventricosis, latis, brunneo-fuscis. Scop. 
rn. p. 449. Ed. I. p. 173. Oudeni. p. 36, e descr, A. ca- 
inatQB 3esm. A. brunneo-villosus Jiingh. I. c. I. 6. f. C: 
evipes). In silvis mro. Minor, unctalis, obscure fiiscus, un- 
ne fibrillosus. Sapor dulcamarus. (v. v.) 

849. A. DEGLUBENS pilco subcamoso , convcxo-plano, obtusc 
bonato, adpresae fibrilloso-lacero, disco subsquamoso; stipite 
ido, adprease fibrillo.so, pallido, ajiice obscure furfurato; 
lellis adnato-ventricosts , snbdistantibus , c sordido cinnami)- 
is. Ed. I. p. 17.H. Berltl. et Br. >i. 1117. Oudem. p. 
. Cfr, Pers, M. L. 3. n. 330 (potins A. rimosus) et Secr. 
313. In pinetis cainpcstribus. Statura A. lacori , sed colore v^^ Inocyhe. 231 

et punctis, non albiSy in apice stipitis distinctissimns. Pileus 
spadiceo-rufescens , dein lutescens, fibras obscuriores squamose 
degiubens. Caro alba. (v, v.) 

850. A. OBscuRUs pileo subcarnoso, e campanulato plano, 
umbonaiOj longitudinaliter fibrilloso, disco squamoso^ e caeru- 
leo fuscescente; stipite farcto, fibrilloso, violaceo-fuscescente ; 
lamellis uncinato-adnexis, confertis, ventricosis, ex olivaceo brun- 
neis. Vers. Syn. p. 347. Secr. n. 312. Berkl. et Br. n. 682. 
Saund. et Sm. t. 21 fig. inf. Fr. Monogr. 11. p. 300. A. 
calamistratus Weinm. Boss. n. 396. In pinetis locis humidis, 
subcaespitosus. Odor fortis, americans. Caro albida, in apice 
stipitis Jilacina. Sporae laeves. Analogus cum A. cincinnato. (v. s.) 

iri. Rimosi pileo tongitudinaliter fihroso^ mox rimoso 
passimque adpresse squamoso; stipite alhicantCy colore pilei 
leviter tincto, fihrilloso. 

851. A. FiBROsus alhus, pileo carnoso, tenui, obtuse cam- 
panulato, sericeo-laeri , demum rimoso, margine infracto , flexu- 
oso; stipite solido^ longo, striato, apice squnmoso flocculoso; 
lamellis liberis, confertis, lineari-lanceolatis, albido-pallidis. So- 
tcerh. t. 414. Berkl. Engl. Fl. V. p. 95. Cooke p. 117. 
A. repandus Syst. Myc. I. p. 255. Ed. I. p. 174. Pers. 
M. Eur. 3. n. 280 /3. Weinm. p. 184. (Secr. n. 308 an 
A. fastigiatus?) In silvis arenosis. Insignis speoies, sequentibus 
elatior, virosa, carne alba. Variat pileo lutescente. (v. v.) 

852. A. PHAEOCKPHALUs pileo carnoso, conico-campanulato, 
umbonato, repando, squamuloso, hadiOy fuligineo; stipite solido, 
subbulboso, superne pileo concolore, inferne albo, villoso; la- 
mellis liberis, arcuatis, e flavo terreis. Bull. t. 555. f. 1. De- 
cand. Fl. fr. II. p. 186. Berkl. et Br. n. 1233. Seyn. Montp. 
p. 100. Ad terram in pinetis Galliae, Angliac. Species elata, 
robusta, sed hactenus vaga ignotis sporis. Hae e Berkeleyo pal- 
lide ferrugineae, e quibus ad Inocybas ducit, quod quoque con- 
firmant statura et veli indicia; Cel. Seynes vero indicat sporas 
argillaceas et polygonales Hyporbodiorum, quare ad Pluteos 
ducit. Num eadem species? (v. ic.) 

853. A. FAST10IATU3 pilco carnoso, tenui, conico-campa- 
nnlato, longitudinaliter fibroso rimosoque; stipite solido, valido, 
subtorto, fibroso-sericeo ; lamellis liberis, confertis, ventricosis, e 
luteo fusco-olivaceis. Schaeff. t. 26. Ed. I. p. 174. Kickxp. 
167. A. rimosus major S. M. — Lasch n. 383. Monomyces juju- 
binus major Batt. p. 42. — Clus. Pern. g. XII. sp. 5. Sterh. 232 AOARICTS. 

/. 22. D. E. In regionibus campestribus, frequens Upsaliae. 
Magnus, fragilis. Stipes vulgo curvatus 1. adscendens, mollis, 
fuscescenti-pallidus, subattenuatus. Pileus luteofuscus, sublobatus, 
statura exacte Hygropliori jmnicei, Sporae scabrae. (f. v.) 

854. A. HiULcus pileo carnosulo, conico-expanso, umbo- 
nato, fibrilloso, rimoso-squainoso ; stipite farcto, rigido, elnngato, 
serice<^-fibrilloso, apice albo-pruinoso carnegne albocarneis; la- 
mellis subliberis, vix confcrtis, latis, albocarne s, hasi obscuriori- 
bus, denium olivaceis. Ed. 1. p. 175. Berkl. et Br, n. 1118. 
Kalchh. t. 20. f. 1. Batf. t. 18. C. — A. lacerus Secr. n. 
318, 319 etiam li. 1. vidontur. Ad terram pinetorum. Odor 
obsoletus. Stipes 2--t^ unc. longus, 2 lin. crassus> subcurvatus, 
aequalis, basi bulbillosa. Pileus fuscus, olivascens. (r. v.) 

855. A. cuRREYi pileo carnoso, o convexo oxpanso, obluso, 
fibroso , subrimoso , fuscescenti-pallido ; stipite recto , sursum at- 
tenuato, subtiliter fibrilU^so, fusco; lamellis liheris, lufescen- 
tibiiSj dein briinnoo-olivaceis. BerJcI. Outl. p. 155. Cookc p. 
117. In silvis Angliae. Similis A. fastigiato, sed sporae cym- 
baeformes, laeves; in A. fastigiato scabrae. 

856. A. RiMOSUs pileo carnoso, tenui, campanulato, seri- 
ceo-fibroso, expanso longitudinaliter rimoso; stipite solido, fiimo, 
plahello, suhhulboso, apice albo-farinaceo; lamellis liberis , sub- 
ventricosis, argillaceo-fuscescentibus. BuU. t. 388. S. M. I. 
p. 258. SoH-erh. f. 323. Grcv. t. 12<^. Baisch f. 107. 
Kromhh. t. 14. f 10—12. Kic/cx p. 168. — B. pileo ad- 
presse squamoso. A. raorosus Jungh. t. 6, f. 6. In silvis. 
Odor terreus. Bulbus subturbinatus. Pileus vulgo e fusco lu- 
tescens, carne alba. (v. r.) 

857. A. EUTHKLES pileo tenui, e campanulato expauso, 
sericeo-nitente, subsquamuloso , cervino, umbone carnoso pro- 
minente; stipiie solido, subaequali, fibroso, striato, pallido; 
lamellis adnatis, pallidis, acie denticulata alba. Berkl. et Br, 
n. 1004. t. 13. /. 2. Inter folia pinea. Odor farinaceus. 
Sporae ellipticae, laeves. {v. ic.) 

858. A. DESTRicTU.s pileo carnoso, e campanulato expla- 
nato, nmhonato, rimoso, fibrilloso, dein lacerato-squamoso, e 
pallido rufe.scente ; stipite solido, glabro, fibrilloso, striato, al- 
bo-rubescente; lamellis uncinato-adnatis , confertis, ex albidn 
griseo-cinnamomeis. Ed. I. p. 174. Monogr. 7. p, 343. 
Passcr. Pa^m. Sub A. rimoso BuU. f. 599. In pinetis ad Inocyhe. 233 

terram; etiam in horto botanico Upsaliensi. Caro tonuis, alba; 
odor ingratus. (t\ r,) 

859. A. PERBREYis pileo carnosulo, convexo, obtuse um- 
bouato, fibroso squamosove, margine substriato demum fisso; 
stipite farcto, brevi, pallido, albo-fibrilloso^ hasi subattemafo; 
lamellis uncinato-adnexis, subdistantibus, albido-fuscescentibus 
argillaceisve. Weimn. p. 1^5, Hoffm. Ic. t. 14. f. 1. A. 
ereas Secr. n. 304. In silvis frondosis. Parvus, sed firmulus, 
e fusco rufovo lutescens, stipite vix unciali, cortinato, opaco, 
apice prninoso. Caro alba. (r. r,) 

8H0. A. DEScissus pileo carnnsulo, conico-campanulato, 
fibrilloso, rimoso-partito ; stipite suhcaro, aequaJiy nndulaio, 
fihrilloso f apice albo-pulverulento; lamellis subliberis, linearibus, 
confertis, ex albido fuscescentibus. Ed. I.p, 174. Batt. t. 1&. F, 
— Secr. n. 314 (var. squamosa). In silvis rarior. Fragilis, A. 
geophyllo tenuior, stipite extus intusque albo, piUo albo-fu.^ce- 
scente, margine saepe striato. Forma aurirenia pileo fusce- 
scente luteo-venoso hunc et Jicquentem jungit. (r. t\) 

*A. AUiacoMrs minor, tenuior, pileo lutescente, margine 
striato; stipite fistuloso; himellis adfixis, ventricosis , albido-fu- 
scis. Batsch f. 21, Ad terram deustara, ab A. (/eophf/tlo lute- 
scente caute separandus, eximie rimosus. (r. r.) 

H61. A. GRATUs pileo carnosub^ conico-campanulato, fibril- 
loso, expanso rimoso, umbonato, disco squamoso ohscuriorc; 
stipite farcto, nitido, fibriUoso, flexuoso, albo-rufescente ; la- 
mellis adnexis, confertis, tenuibus, ex olivaceo-pallido fuscesceu- 
tibus. Weinm. p. 185. — Secr. n, 311, qui Bull, t. 622. 
f. 2 huc ducit. Locis graminosis. A. geophyllo vel A, sca- 
Mlo potius prope accedit, odore g^^ato aniseo faciJe distinctus. 
Pileus albido- 1. fiavido-rufescens. Stipes apice obsolete prui- 
natus. (V. s. et ic.) 

862. A. TRiNii pileo carnosulo , hemisphaerico , obtuso , 
longitudinaliter rufescenti-fibrilloso ; stipite farcto, aequali, gra- 
cili, laxe rufo-fihrilloso , albo-farinaceo; lamellis rotundatis, 
ventricosis, cinnamoraeis, acie albo-fioccosis. Weinm. p. 194. 
In iiemoribus graminosis Petropoli. Rarus, insignis, heterocli- 
tos, odore caryophyllaceo^ Pileus vix rimosus nec squamosus, 
'j-oncialis, albido-rnfescons, siccus fulvens. (v. s.) 

IV. Velutini pilei haud rimosi cuticula fihrilloso-con' 
iextay laevigaia l. adpresse squamosa, disco lacvi; stipite 
poliiOj glahroy alhicante, apice farinaceo. 4 IGARICDE. 

Q63, A. SAHBUciMos albus, pjleo carnoso, firrtio, conveso- 
80, obtuso, flbrilloso-sericeo, laevi (glabello); stipitG so- 
obeso, glabro, sirialo, albo; Inmeliis subadncxis, coitfertis, 
icosis, anicoIoribuB, albidis. S. M. I. p. 257. Lasch n. 

Weinm. p. 189. Pers. M. E. 3. «. li>i. A. candidus 
Ohs. I. p. 8, iion Batsch. — B. lamellia deinum spadiceis. 
esus Pers. Syn. In pinetis montosis glareosis copiose, semper 
rius. Compactus, virosus, albns pileoque (saepe Qexuoso, 
infraclo ner. rimoso) lutescenie. Stipes validus, saepe de- 
ens , apice obsolete pruinosus. (r, v.) 
8R4. A. CAESARiATUs pileo carnoso, e convcxo oxplanato, 
, subfulvo, ochraceo-fibriltoso squamulosoque ; stipito so- 

aequali, admodDin librillo^^o, ochraceo-pallescente ; latnellts 
Inatis, integerrimis , pallide ochraeeis. Ed. I. p. 176 

tenuior). Momgr. II. p. 301. In fagetis raro. Colore 
ceo et Sbrtllis copiosis facile distincta species. Futigus in 
1. descriptus est varietas tonnis, glabrescens, lamellis sub- 
neis. (v. v.) 

8fi.'i. A. LuciFUQUs pileo subcarnoso, convexo-plano , aub- 
nato, adpresse librilloso squnmnlosove ; stipite solido, firmo, 
ili, pallido, glabro, apice subpminoso; lamellis snblrboris, con- 
, planis, es alhido-lafeo oUraceis. Fr.El.p.32. S. M. I. 
58. Weint». p. IUI. Berhl. ef Br. n. 792. A. dnlca- 
s Pers. Sgn. p. 324 (stipite glahro). Ic. picf. t, 15. J. 
Cfr. n. 83(i. A. reiicinus Seo: n. 302. — B. pileo ad- 
e squamoso, tenuiore, lamellis latinribus. A. nlbocrenatus 
h. /. c. f. 6. f. 4. In pinetis etc. Prioribus afSuis, sed 
I flrminr , cortiiia nbsoleta, lamellarum colore pure obscure- 
oltvaceo fiicile distinctus. Pileus fuscns, olivaceus, cxpallcns, 
r alba. Odnr fortis. (r. r.) 

866. A. TOMKNTKi.Lfs piloo carnoso, conveio, obtuso, Ji- 
980-foii/enfoso ; stipite solido, aequali, albo, opice pruinoso, 
annuhtii-cortinato , ceterum glabro; lamellis snbadnatis, 
s, argillaceo-cinnamomeis, E(l. I. p. 17ii. A. tomentosus 
'h. l. c. t. a. f. 7, non BuU. Bolt. In silvis Hercyniae 
3. Fimiulus, sesijuiuiicialis, pileo subbrunneo, facie He- 
(latis insignis. Non ridi. 

867. A. stNDONius pileo carnoso, teniii, conico-conveio . 
]-obtuso, velntino-villosa, cortina subappendiculato ; siipite 
iUu discreta dtsparcntc demwn earo, glabrato; lamellis 
uato-adnexis . lanceolatis, aibido-fuscescentibas. Ed. I. p. Inocyhe. 235 

176. Mofwgr. L p. 34fL CooJce p. 112. Berkl. Outl. p, 156. 
— £a(t. t. 18. B. — Sow, t. 365 optimo congruit, sed 
nostro duplo fere major. Locis humidis, umbrosis. Pileus non 
fibrillosus, demum glaber, siccus albidus, sordide lutescens etc. 
Stipes albidus, laevigatus. (r. v.) 

8t)8. A. GEOPHYLLus pileo subcarnoso, conico, dein ex- 
panso, umbonato, laevi, fihrilloso-scriceo ; stipite farcto, ae- 
quali, firmulo, albo, apice albo-farinaceo, cortina fibrillosa; la- 
inellis adnexis, confertis, ex albo sordidis, demum terreis. So- 
irerh. t. 124. S. M. L p. 258. — Weinm. p. 192 et Lasch 
n. 385 (uterque de colore variante optime). In silvis vulga- 
tissime, pileo (rarius rimoso-squamoso) albo (A. albus Schum. 
A. argillaceus Pers. Lc. pict. 1. 14. f. 2. Secr. n. 322) , lilacino, 
adulto vero albicante (A. geophilus Pers. Secr. n. 323. A. affinis 
Prrs. Ic. dcscr. t. 1. f. 1). fuscescente (A. pleoceps Pers. M. E. 
3. p. 1.96. Secr. n. 303 ex p.?), lateritio (irt/y?/;/. /. r.), lute- 
scMite (BuU. t. 522. }. 2, juslo tenuior. Secr. n. 324) ma- 
nil'ste varius. Etiam lamollae demum tinguntur, ut v. gr. in 
lut*scente argillaceac; idem in plerisque observatur. Caro 
allia. Odor terreus. Nec a speciminibus stipite decumbente, 
teiir.ijore, bulbilloso prseditis separare valeo Batsch f. 106. [A. 
infdorus Bull., a Pers. h. 1. primo citatus, lamellarum colore, 
si accurate depictus, differt. | (v. v.) 

869. A. scABKLLUs pileo carnosulo, e campanulato plano, 
sicco, in sqtiamulas fihriUasve laccrato, umbone ohtuso, laevi, 
glabro; stipito subfarcto, tenui, glabro, rufescente 1. pallescentc, 
apice pruinoso; lamellis adnexis, ventricosis, subdistantibus , pal- 
lide sordidis. 5. M. I. p. 259. Secr. n. 325, forte etiam var. 
n, 303. Berld. et Br. n. 1235. Oudem. n. 26. Locis gra- 
minosis in silvis. Prioribus longe tenuior, caro pallida , stipes la- 
mellaeque non albae, cortina vix uUa, pileus non rimosus, odor 
obsoletus. Yariat colore rufescente, fuscescente (lamellis tum 
fuscescenti-albidis) , lutescente (lam. argillaceis) stipitis et squa- 
mularum L fibrillarum in pileo pallidiorc I. albido; etiam stipite 
flexuoso et cavo. (v. v.) 

870. A. MAMMiLLARis albus, pileo convexo, mammiUoso, 
squamuloso; stipite caro^ aequali, flexuoso; lamellis emarginato- 
adnexis, acie alba. Passer. Lung. Parm. In Italia detectus 
a Passerini. Num diversus sit ab A. descisso, non liquet. Spo- 
rae laeves. Viscidi pileo laevigalo, viscido. (Cfr. n. 875.) 

A. TSE0HISP0RV3 pileo iiiibm^mbTaDBceo , conveio , 
joiisto, primo viscido, ilein sieeo scriceo, vmhone giho, 
pallidiore; stipite larcto, aequali, slriatulo, farinosn , 
ellis emarginatis, ventricosis, mfescenli-griseis, sporis 
Berkl. Oull. p. 156. t. 8. f. (i. Fr. Monogr. II. p. 
isser. Fung. Parm. In silvis inter Filices raro. StBtura 
ifUi. Sporae subreniformea , umbrino-fuscae, granulatac. 
^'pileo atbido. (r. v.) 

A. iMBECiLLis pileo carnoso, glabro, viscidulo, ex 
llaceo; slipHe solido, longo, cjlindrico^ aquoso, sur- 
'farinaceo; lamellis rutundatis, primo altiicBntibua, dein 
itginnscentibus , siccis macalatis. Passer. Fung. 
In Italia eirca Parmam. Caro valde aquosa. Sporae 
le. Odor debilia, non ingratiis; sapor nullus. 

A. VATRioosuR pileo caniosulo, e conveio plano, sub- 
, glabro, visci^o, circa marginem sericeo; sHpile Jisiu- 
itorto, pulrerulento; lamellis einarginatis, vcntricosis. 
scesceotibus. Sgsl. M. I. p. 359. Monogr. I. p. 347. 
p. lOi. lierkl. et Br. n. 1005. Ad terrain nudaui 

sed otiam ad fmstula lignea. Pusillus, inodorns. 
rvatus e situ forsan peiidet. (r. v.) 

A. TRicHOLOMA albidus. pileo carnosulo, plano-de- 
.iseiiinlo, pilis nlbis, ndpressis mnrgine slrigoso-ci- 
pite farcto, tenni, sursum sqnamuloso; lamellis decvr- 

tenuiljus, nrgillaceo-fuscescpntibus. Alb. et Schirei». 

Sl/sf. M. I. p. 270. Weitim. p. 18<J. A. gnapbalio- 

Bull. f. 576. f. 1 (Inmellis forrugineis)? Knhhbr. t. 
'. In silvis dispersus. S cbaractere pertinet ad Ftam- 
is vero nullo mndo affinis, maiime vero praecedenlilnis. 

A. STBiaiCEPS pileo carnosulo, conveio-obluso, dein 
, sericco pilisgue longis simul strigoso, rufescente, 

primo involuto pilisque elongaiis, drjlejris, crini/o- 
stipite farcto, toto villoso, atbo; lamellis adnal^)- 
ibus, confertis, albido-fnscescentibus. Ed. I. p. 18S. 

I. p. 3:>0. Oudew. p. 27. In fagetis inter folis 
raro. Stipes l'/j — 2 unc. longus. Pileus aiccus, 
unc. Iat'is. A. gnaphaliocejAnlus Bull. potius prae- 
spectat. (r. v.) Uebeloma, 237 

•A. ERiocEPHALUs albido-gilvus , pileo sericeo, circa raargi- 
nem villo albo appendiculato ; stipite fistuloso, demum compresso, 
sericeo-laevigato; lamellls adnatis. Mongr, L p. 351, Ad ligna pu- 
trida in fagetis. Forsan species distincta, sed semel modo lecta. 
(r. r.) 

A. Hookeri KJotzsch, Berkl, Outl. p, 154 vix ad Inocybas referen- 
dns. Videtur A. sardello proximus. 

XXI. HEBELOMA. Syst. Myc. l. p. 249. Velura partiale 
fibrillosum 1. obsoletum. Stipes carnosus, fibrosus, vestitus, 
apice subfarinaceus. Pilei margo primo incurvus. Lamellae si- 
noato-adnatae , acie plus minus discolore, albida. Pilei cuticula 
contigua, glabra, subviscida. Sporae subargillaceae. Fimgi ter- 
restres, olentcs, valde suspecti^ quidam venenati. 

Dispositio ex odore in Monographia magis naturalis est, sed 
sequens e velo systematico genio melius respondet. Species odore 
foetido Raphani et praecipue A, crustuliniformis Bull. sistunt 
A. fastibilem Pers. 

I. Indusiati, velo manifesto cortinatif quo pile^is circa 
wurginem saepe superficiali-sericetis, 

876. A. Mussivus pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
viscido, demum squamuloso; stipite solido, aequali, valido, 
toto fibrilloso, apice subpruinato lamellisque emarginatis, sub- 
confertis flavidis. In pinetis raro. Ed, L p, 178, Odor de- 
bilis, non ingratus. Stipes 4 unc. longus, V2 ^^^- crassus, 
camosus, apice interdum cavus, cortina fugaci. Pileus 2 — 4 
unc. latus, flavus 1. disco crustulinus. Caro flava. Valde di- 
versus y facie Flammulae 1. Cortinarii. Cortinarius sulphureus 
Lindgr, Bot, Not, 1845, (r. v,) 

877. A. siNuosus pileo compacto-molli, convexo-plano , re- 
pando, obtuso, viscidulo, laevi, glabrato; stipite cavo, valido, 
fibroso-molli, sursnm albo-floccoso-squamoso ; lamellis emargi- 
naio-liberis , latis, subconfertis, e pallido ferrugineis. Ed, L. 
p, 178. Monogr. L p, 323. Secr, n. 574. (Bull. t. 579 f. 1. 
etiam hunc non male refert.) Batt, t. 16, f, D. In silvis 
frondosis, v. c. Upsaliae. E maximis, 3 — 5 unc. altus et 
latus, odore grato, debili a sqq. facile distinctus. Pileus gilvus 
l. testaceo-pallescens. Lamellae detritae ad latera albidae, pas- 
sira albo-fuligineae. (v, v.) 

878. A. FASTiBiLis pileo compacto, convexo-plano , ro- 
pando, obtuso, viscido, glabro; stipite solido, firmo, subbulboso, 
albo, fibroso-squamoso, cortina manifesta; lamellis emarginatis, 2B8 AOARICUS. 

suhdistaniihns , e pallescenti-albo argillaceo-cinnamomeis. Ed, 
L p, 178. Ikrhl. ef Br. n. 905. Kiclx p. 168. Cookc 
p. 113. NiiUa exstat bona icon. Synonyma ambigua. — A. gil- 
viis. Svhaeff. t. 221. A. obesus S(hnm. n. 1785. Batt. L 
XV. D (ex qua Pers. M. E. 3. n. 186). Clus. Pern. gen. 
XIV. sp. 1. — B. pileo purpureo-brunneo. Paul. i.53.f.2? 
In silvis campestribus. Lamellae gniias aqtieas phrnnt. Odor 
saporque Raphani , americans. Cnrtina iuterdum peronata. Pi- 
leus gilvns, alutaceus, albicans. Cfr. Secr. n. 560 — 562. — 
Var. alha stipite longiore, aequali, subcavo, apice fibroso-squa- 
moso, lamellis distantibus — A. spiloleucus Kronihh. t. 62. f, 
3 — 5 — etiara Upsaliae occurrit. A. sulcatus Lindgr. h c. 
est elegans forma pilei margine sulcato 1. rugoso-plicato. {r. v.) 

879. A. GLUTiNosus pileo carnoso, e convexo plano, ob- 
tuso, glutino tenaci viscoso, squamulis superficialihns alhis 
adsperso^ luteo-albo, discoideo; stipiie farcto, snhhulhoso, al- 
bo-squamuloso apicequo farinoso, cortinato; lamellis sinuato-ad- 
nexis , confertis , e liavente argillaceo-cinnamomeis. LAndgr. 
Bot. Mt. 1845, p. 199. Monogr. L p. 324. Ad ramenta lig- 
nea in Vestrogothia. Stipes tirmus, intus demum ferrugineus. 
Pileus jove udo mucosus, 3 unc. latus. Odor mitis. (v. ic.) 

880. A. TESTACEDs pileo carnoso, campanulato-convexo , 
obtuso, laevi, subviscido; stipite caro, suhhulhoso, flocculoso- 
fibrilloso, pallido, apice farinaceo; lamellis aiienuato-suhliheris^ 
lancpolatis, confertis, o pallido ferrugineis, adscendentibus. Batsch 
/. 198. A. fastibilis var. Pers. et vnlgo. Klotzsch i. 387. Cooke 
p, 113. Quel. p. 231. — Secr. n. 503. In silvis raro. Sti- 
pes subclavatus, basi solidus, demum obscurior. Cortina fugax. 
Pileus 2 — 3 unc. latus, testaceo-pallens, subopacus. OdorRaphani. 
(r. V.) 

881. A. FiRMUs pileo carnoso, e campanulato expanso, 
umhonaiOy viscido, laieritio, discoideo; stipite solido, firmo, 
pallido, deorsum attenuato, ubiqne squamulis ftoccosis vestito; 
lamellis rotundatis, confertis, aridis^ ex argillaceo ferrugineis, 
acie alboserratis. Pers. Lc. descripi. t. 5. f. 3, 4. Fr. Mon. 
L. p. 330. In pinetis ad terram, raro. Cortina adest mani- 
festa. Lamellae haud plorantes, hinc immaculatae. Huc fort^ 
pertineat major et robustior, pileo pallente, cujus iconem in Mus. 
Holmiensi s. n. A. mitrati deposui. Odor debilis. (v. v.) 

882. A. CLAYiCEPs pileo e convexo expanso, disco gibbo 
carnoso, laevi, nudo, paUido; stipite farcto, aequali, ubique Heheloma, 239 

albo-farinoso , deorsum fusco; lamellis emarginatis, confertis, 
aridis, pallidis. A. Claviis Bafsch f, 199, non Livn, A. cla- 
viceps Fr, Monogr, IT, p. 346, Berkl, et Br. n, 123f), 
Qu^l, p. 231. In silvis, praecipue fagetis. A praecedente, 
cum quo s. n. A, Clavi in Ed. I conjunxi, omnino diversus 
videtur statura multo rainore, pilei forraa, colore pallido etc. , 
ut distinguere coactus sim. (v, v.) 

883. A. BiRBUs pileo carnoao, convexo-plano , discoideo, 
circa marginem fihris superHcialibus , fasciculafis, alhis squa- 
moso; stipite solido, fusiformi-radicato, floccis albis squamoso- 
imbricatis sublanato, apice farinoso fibriUosoque , cortinato; la- 
mellis rotundatis, dein truncato-liberis, confertis, punctatis, ar- 

. gillaceis. In fagetis umbrosis raro. Ed. L p, 324, E nobilissi- 
mis, sq. affinis. Odor debilis, minime Raphani. Stipes 3 unc. 
loDgus, 3 lin. crassus, tenax, rectus. Pileus IV^ unc. latus, 
crastulinus, disco ruguloso. (v. v.) 

884. A. PCNCTATUs pileo camoso, planiusculo, e sericeo 
glabrato, disco ohscuriore papillis viscosis puncfafo^ stipite 
cavo, aequali, e velo fibrilloso sericeo, pallescente, apice albo- 
pruinoso; lamellis arcuato-adfixis, angustis, confertis, epallido 
ferrugineis spadiceisve. Fr, El. p. 30. Weinw. p, 207. 
Berll. et Br, n. 906. CooJce p. 111. Schum. n. 1709, e 
descr. — Secr. n, 643. In silvis montanis autumno seriore 
abundat. Odor non Raphani, debilis. Stipes sat gracilis, sub- 
flexuosus, demum fuscescens, ne in prima quidem infantia farc- 
tus, ceterum A, fhelephorus (stipite solido) Pers. Syn, p. 
307. Pileus suburabonatus, crustulinus, in ambitu albo-seriteus. 
(r. V.) 

885. A. VEEsiPELLis pileo carnoso, convexo, plano, glutine 
icnaci viscoso^ discoideo, amhitum versus adglutinato-sericeo , 
dein glabro; stipite fistuloso, tcnaci, albosericeo apiceque prui- 
noso; lamellis roiundatis, confertis, latis (3 — 5 lin.), ex alho- 
cameo argillaceis. Ed. I. p. 179. BerJcl. et Br. n. 907, 
A. decoratus Lindgr. Bot, Not. 1845. A. lubricus Aman. A. 
thelephoroides Secr, n. 576, Sterh. t. 20. B. Locis graminosis 
ad vias, praecox, subcaespitosus. Ex aetate et jove mire mu- 
tatur. Serico e velo fibrilloso evanido stipes fibrilloso-striatus , 
intus fnscescens. Pileus tenuis, subpunctatus , regularis, cru- 
stulinus, demum repandus, siccus alutaceus, opacus. Odor 
debilis, non ingratus. (v. v.) 240 AGARICUS, 

886. A. sTROPHOsiJs pileo carnoso, e convexo plano, sub- 
nmbonato, adn viscido, crustulino, circa marginem albo-sc- 
riceo; stipite caio, curto, Qlho-seric^o ^ apice anmlafo : lamellis 
ex adnexo libcris, confertis, ventric«'Ms, carneis, demum argil- 
laceo-cinnamomeis. Ed, I. p, 101. Monogr. L p, 325, Lo- 
cis graminosis in pinetis, glareosis ad ripas amnium. Species 
eximie distincta annulo supero floccoso, ex quo ad Pholiotas per- 
tineret; quum vero nuUa cum his adsit affinitas, evidens vero 
cura praecedentibus, hoc loco inserui. Stipes 1 — 2 unc. longus, 
non pulverulentus , sed adpresse sericeus. Pileus P/^ ^^^- ^^' 
tus, minus viscidus. Lamellae demum remotae. Odor non Ra- 
phani. (v, v.) 

887. A. MEsopHAELS pilco carnosuh^, e row/ro-convexo . 
plano, laevi, viscoso, subniido , giho, disco spadiceo: stipite 
subfistuloso, tenaci, aequali, gracili» fibrilloso, ex albido ferru- 
gineo, apice pruinoso; lamellis emarginatis, confertis, tenuibus, 
argillaceo-ferrugineis. Ed. I. p. 179, Monogr, I, p, 327. 
BerU, et Br, n. 008. Cooke p, 112. Hoffm. Ic, i. 6, f. 2. 
A. fastibilis var. mesophaeus Vers, Myc, Europ. 8. p. 178 et 

A. hebeloma Secr, n, 566 hujus loci videntur. In pinetis, 
campis, ambulacris vulgatus. Ab A. fastibili valde diversus. 
Stipes tenax, 2 — 3 unc. hingus, 1 — 2 lin. crassus, cortina fu- 
gaci. Pileus uncialis, gilvus 1. pallescens, rarissirae circa mar- 
ginem fibrillosus. Lamellae unicoloros. (r. r.) 

*A. HOLOPHAEUS pileo umbonato, uhique ohscurc fusco, 
velo cortinaeformi sw5aww«?rt/o ; stipite fuscescente; lamellis leviter 
sinuatis. Cum praecedente. (v, v,j 

U, Denudati pileo glabro, cortina primitus nulla, 

888. A. siNAPizANs pileo compacto, convexo-plano , sub- 
repando, laevi, glabro, viscidulo; stipite subsolido, valido, ae- 
quali, fibrilloso, striato, albido, apice albosquamoso ; lamellis 
profunde emarginatis, latis , siccis, confertis, integerrimis, 
argillaceo-cinnamoraeis. Ed, I, p, 180, Saund, et Sm, t. 2. 
Berkl. et Br. n, 1287, — Paul. i. 82. A. grandis Fers, 
M. E. 8. n. 288 ob saporem virosum hujus var. regularis. — 

B. repandus, lamellis arcuato-decurrentibus. A. repandus Schum. 
(Fl, Ban, t, 1497 ad sq. recedit). A. flexuosus With. — 
Pers, M, E, 3, n, 282. Locis humosis silvarum, solitiirius. 
Valde refert n. 877 , sed odor Raphani , stipes rigidus , haud laxe 
fibrosus, velum nuilum. Stipes 2- 6 unc. longus, unc. crnssus. Ik. Heheloma, 241 

Pileus 3—5 nnc. latns, pallescens, disco snbgilvo. Lamellae 
fere liberae. Sq. admodam affinis. (t\ t\) 

889. A. CRUSTULiNiFORMis pileo carnoso, convexo-plano , 
subrepando , glabro , subviscoso ; stipite farcto cavove, firmo , sub- 
bulboso, fioccnloso-squamoso^ albido; lamellis ndnexis, confertis, 
angustis, tenuibus , ex albido aquose cinnamomeis , acie crennlatis^ 
guiiatis, Bull. t. 308, 546. Ed, I, p, 180, BerJcl, Outl, 
i, 9. f, 1 (forma obesa, inconsueta). Kickx p, 168. Sverig, 
ail, 0, gift, Spamp, t. 64, A. fastibilis Vulgo, Weinm, p, 
205, A. circinans Pers, Obs, Picromyces pessundatus JBatt, 
i. 47. — B. lamellis spadiceis. l^aul. t. 152. — Vulgatissimus 
Odor fortis^ foetidus, Raphani. Stipes subbulbosus, medullatus. 
Pileus lateritius, gilvo-pallescens, albicans, disco saepe obscu- 
riore, sub lente punctato. Lamellae jove udo guttas aqueas plo- 
rantes, siccae maculatae, quod praeterea vidi tantum in praece- 
dente, a quo cortina nuUa diifert. Mire statura variat, ut plures 
forsan distinguas. Cfr. Secr. n, 569 — 572. (r. v.) 

890. A. KLATUs pileo carnoso, convexo-plano , obtuso, 
laevi, glabro, subviscoso; stipite farcto, elongato, cylindrko^ 
tortOf adpresse fihrilloso^ apice farinaceo pallcicente; lamollis 
rotundatis, confertis, aridis, dilute ferrugineis. Batsch f, 188 
opt. Berhl. et Br, n, 1238, Saund. et Sm. t. 42, f, 1 
(forma curta). Secr, n, 568, minime Pers. Inter folia abiegna; 
Upsaliae legi. Odor Raphani, fortissimus , amarus. Stipes 4 unc. 
longus , 4 lin. crassus , fibris tortis contextus. Pilens orbicularis , 
3 unc. latus, alutaceus, margino tenuis. Lamellae 3 lin. latae, 
immaculatae. (r. v.) 

891. A. LONGicAUDUs piloo camoso , convexo-expanso, laevi, 
glabro , viscoso ; stipite suhcaro , fragili , subaequali , albo , apice 
albo-farinaceo ; lamellis emarginatis, confertis, serrulatis, aridis, 
albo-argillaceis. Pers. Syn, p. 332. S, M. I, p, 248, Sccr. 
n. 581. BerM. Outl. t. 9. /*, 2. Bait. t. 21. F. In ne- 
morosis. Odor haud ingratus, neutiquam Raphani. Stipes ob- 
solete fibrillosus, basi subincrassatA demum fulvescens. Pileus 
argillacens, albicans, subrepandus, carne molli aquosa, sed non 
hygrophanns. (v. v.) 

892. A. LUGENs pileo carnoso, convexo-plano , glabro, sub- 
viscido; stipite solido, nitido, fihrilloso-striato , subbulboso, 
apice farinaceo albo; lamellis subliberis, fragilibus, confertis, e 
pallido ferrugineis, acie crenulatis ohscuriorihus. Jungh. in Linn, 
V. p. 399. A. lubricus Secr. n. 580, A. cinnaraomeus PoU 

16 ^ 242 AOAEICUS. lich. — Sferh, i, 19, H, In nemoribus socialis. Odor fortis, 

sed non Raphani. Stipes 2 — 3 unc. longus, 3—4 lin. crassus. 

Pilens 2 — 3 unc. latus, brunneus, sublutescens. Lamellae 2 
lin. latae. 

893. A. TttUNCATUs pileo compacto, convexo-plano , undu- 
lato-flexuoso , glabro^ subsicco; stipite solido, obeso, aequali, 
ioto suhfiUier pruinosOt albo; laraellis emarginato-liberis , con- 
fertis, aridis, ex albo incarnatis, dein ferrugineis. Schaeff, f, 
251, A. obesus ^, Pers, Syn. p. 330, [Secr, n. 579 ad var. 
tenuiorem etiam accedit.] In nemoribus frondosis. Stipes vix 
uncialis, 4 — 5 lin. crassus, nec flbriliosus nec squamosus. Pi- 
leus obtusus, 2 — 3 unc. latus, vix viscosus, subrufu?, margine 
pallidior, carne crassa, alba. Odor debilis, non ingratus. (t\v,) 

894. A. NUDiPES pileo carnoso, convcxo-plano, obtuso, 
laevi, subglabro, viscidulo, margine tenui; stipite solido, aequali, 
peUiculosOy glahro, nudo, candido, basi fibrilloso; lamellis emar- 
ginatis, confertis, aridis, argiliaceis. Ed. I, p, 181, Kalchhr, 
t, 14, f, 4, In silvis serotinus. Stipes fibrosus, sed poUicuIa 
secernibili tectus, non vestitus, V/^ nnc. longus, 4 — 5 lin. 
crassus. Pileus inaequalis, 2 unc. latus, vix virgatus, alutaceo- 
pallescens. Caro aquosa. Odor debilis, non ingratus. (r. v.) 

895. A. CAPNiocEPHALUs pilco carnoso , convexo-plano , ob- 
tuso, laevi, glabro, margine demum nigrescente; stipito farcto, 
deorsum attenuafo, rufescenfi-fihrilloso-siriafOj pallescente; 
lamellis cmarginatis, latis, vix confertis, ferrugineis. Bull, t. 
547, f, 2. Ad terram Galliae. Proximis medius, ut cum utro- 
que jungere in anirao fuerit. Pileus gilvus, 2 — 3 unc. latus, 
disco obscuriore, ut videatur hygrophanus. Caro albida, ad la- 
tera tenuis (ex icone). Affinis 1. idem videtur Secr. n. 578, 
etiam mihi ignotus (pileo viscido, odore moschato). (v. s.) 

896. A. piFFEACTUs pileo carnoso, tenui, convexo, obtuso, 
glabro , subsicco , demum diffracto-squamoso ; stipite cavo , albo^ 
deorsum attenuafo, sursum albo-floccoso squamoso; lamellis 
emarginatis, ventricosis, latis, e pallido ferrugineis. Ed. I. p. 
182. Supra acns Pini in silvis densis montosis. Odor debilis, 
haud gratus. Stipes 1 — 1 V2 ^"^' longus, deorsum farctns, sub- 
fusiformis. Pileus mollis, IV2 — 2 unc. latus, alutaceus. (v.v.) 

897. A. suBzoNATUs pileo carnosulo, campanulato-expla- 
nato, obtuso, viscido, zonis sqtiamuloso-innaiis ^ ohscurioribus 
ornato; stipite medullato-farcto , aequali, bulbilloso, fibrilloso, 
apice pruinoso; laraellis arcuato-adnatis , confertis, angustis, ex Bebeloma. 243 

albido-carneo cinuamoraeis. Weinm. p. 207. A. fastibilis con- 
wntricas Secr. n. 573, Inter folia, raro. Odor fortis; sapor 
dalcamarus. Pileus albicans, subdiscoideus , 1 — IV2 imc. latus. 
(r. V.) 

898. A. SP0LIATU3 pileo carnosulo, convexo-plano , obtuso, 
Yiscoso, laevi, glabro; stipite fistuloso, aequali, radicato, te- 
mci, glabro, apice pruinoso; lamellis rotundatis, latis, con- 
fertis, ex albido dilute ferrugineis. Ed. L p. 182, Cfr. Secr. 
n. 682. Catervatim in pinetis montosis, serotinus. Odor non in- 
gratus. Pileus testaceo-alutaceus. Lamellae primo subliberae, 
dein attenuato-adnexae. Primitus sine velo et fibrillis in 
stipite 1 — 2 unc. longo, 2 lin. crasso, albo, demum fnscescente. 
(r. r.) 

in. Pusilli pileo vix unciam laio. Statura Naucoriarum, 

899. A. STERiLis pileo carnosulo, campannlato-expanso , 
glabro, laevi, sicco stipiteque solido, aequali, glabro, apice 
floccoso-pruinoso , violaceis; lamellis liberis, angustis, ferrugineis. 
Jmgh. l. c. t. 6. f. 8. In silvis Hercyniae. Parvus, colore 
inconsaeto notabilis. Non vidi. 

900. A. MAQNiMAMMA pileo disco camoso, in umhonem 
mammijormem extuherante, convexo-plano , nudo, testaceo, ex- 
pallente; stipite obsolete fistuloso, aequali, glahro ^ mAo , gilvo- 
pallido; lamellis obtuse adnatis, confertis, e pallido ferrngineis. 
Fr. Monogr. II. p. 299. Ad terram nemorum in Ostrogothia. 
Velnm nullum et pilens sine indumento sericeo. Pileus in 
ambitu tenuis, non hygrophanus. (v. ic.) 

901. A. ODiNi pileo camosulo, e convexo plano, obtnso, 
nodo, hadio, circa marginem ftilvo; stipite farcto, fibroso, fibril- 
loso, hadio-fulvo; lamellis leviter sinuatis, primo luieis^ dein 
falvis. Monogr. II. p. 300. In tumulo Odini prope Upsaliam. 
Gregarius, parvns, coloribus Flammularnm. Stipes vix unciam 
longus, lineam circiter crassns. (v. v.) 

902. A. PETiGiNOsus pileo carnosulo , e conico-convexo ex- 
panso, sicco, disco gihho fusco, amhitu cano-sericeo ; sti- 
pite farcto, tenaci, gracili, pnlverulento , testaceo-rufescente ; 
laniellis liberis, ventricosis, e fiavo olivaceo-spadiceis. S. M. 
I. p. 259. Lasch I. c. Secr. n. 326. Fers. M. E. 3. n.^ 
257, 263. — B. A. rufipes Fers. Ic. descr. 1. 1. f. 5. ? ab ipso 
dein neglectus. Ad terram umbrosam in fagetis etc. Alii haud 
affinis, habitu A. geophylli, tenuis, parvus, pileo ^l^mQAdXo^ 
demum lutescente. Lamellae saepe pulchre ciliatulao. (v. v.) 244 AGARicrs. 

XXII. FLAMMULA. Syst. Myc. L p. 250. Velum fibril- 
losnin vel nullum. Stipes carnoso-fihrostts , sursum haud fa- 
rinosus. Pilous carnosus, margine piUi primo involuto. La- 
mellae decurrentes l, sine sinu adnatae^ vulgo integerrimae , 
unicolores. Fauci terrestres, plurimi Ugnatiles in Pholiotas 
transeuntcs. 

L Gymnoti. Velum nulluni; pileus siccus, saepius squa- 
mulosus. Sporae ferrngineae, in n. 909, 910 fusco-ferrugineae. 

903. A. oYMNOPODius obscure ferrugineus, pileo carnoso, 
campanulato-convexo, squamuloso; stlpite solido, glabrato, ae- 
quali; lamelUs longe decurrentilus , arcuatis, confertis. BtflL 
i, 601, f, 1, Ad terram Galliae raro; post Bulliardum in Vo- 
gesis legit Mougrot. Species major, caespitosa, distinctissima. 
Stipites adscendentes , 2 unc. \, ultra longi, 3 unc. crassi. Pilci 
2 — 3 unc. lati. (v. ic) 

904. A. viNOSus pileo carnoso, expanso, demum depresso, 
sicco, ferrugineo-cervino stipiteque solido, firmo, basi sub- 
incrassato suhtiUicr flocculosis ; lamellis decurrentibus, confertis, 
simplicibus, angustis, ferrugiueis. BuU, i, 54, Ad terram Eu- 
ropae australioris. Species mihi haud clara, forte Paxilli spe- 
cies; synonyma dubia. A. propinquus Pors. vix dnbie Paxilli 
species. Bescourt. i. 7, f, D sl Weinmanno citatam non 
vidi. A. vinosus Weinm, videtur specios distincta A, Wein- 
manni Ed. L Spocimen A. vinosi olim a me visum bene refert 
Gonn. et Eab. f. 9, f. 4 (non descriptio). (r. s. et ic.) 

905. A. PABADOxus pileo carnoso, e convexo plano, sicco, 
iomentosOy rufo-umbrino ; stipite solido, subradicato, inaequali, 
fibrilloso, luteo subrnbcnte; lamellis decurrentibus , distantibus, 
venoso-connexis, e luteo aureis, tritis rubontibus. Kalchhr. 
Fung, Hung, i, 16. f, 1. Locis graminosis, mnscosis Hunga- 
riae borealis. Stipes variat fusiformis et bulbosns, cute saepius 
in lacinias revolutas dirupta. Pileus 2—3 unc. latus, se- 
nior lobatus. Lamellae variant morbose crispatae et anastouio- 
santes, qnod in variis speciebus vidimus. (r. ic.) 

906. A. TAMMii pileo carnoso, convexo, sioco, ftoccoso- 
sericeUo, obscure luteo, in brunneum vergento; stipite solido, 
sericeo-ftbrilloso , aequali, luteo-rufescente; lamellis adnatis, sub- 
confertis, aureo-f^lvis. Fr, Monogr, II. p, 301, Ad terram 
nudam per multos annos ad Tvetaberg Sndermanniae, jam mense 
Jnnii. Gregarius, snbcaespitosus. Statura varians, pileus IV2 — * 
unc. latns. Sporae fulvo-ferruginoae. (r. r.) Flanmula. 245 

907. A. ABRUPTUs pileo carnoso, e convexo plano deranm- 
qne disco depresso, obsolete umbonato, gldbro , nitide fulvo; 
stipite subsolido, fihriUosOj luteo-fulvente ; lamellis adnatis, 
dcnte decurrentibus , vix confertis, e pallido fulvis. Monogr, L 
p. 348, In terra siivae prope Upsaliam copiose lectus. Coloro 
splendido. Ag. aurei 1. Cortinarii limonii insignis, ceterum ad- 
modum varius , babitu Cortinarii , sed velum nullum nec lamellae 
puherulentae. Stipes sursum demum cavus, nunc curtus bul- 
bosus, nunc elongatus et attenuatus, peculiari ratione apicem 
versus rimoso-squarrosus. (v. v.) 

908. A. FLOCciFEu caespitosus, pileo subcarnoso, e con- 
vexo plano, falvo, fihrillis niveis adsperso; stipite fistuloso, 
e squamulis sericeis albo, deorsum attenuato, intus nmbrino; 
lamellis adnatis, latiusculis, ferrugineis, acie albis. Berkl. et 
Br. n. 909. t. 14. f. 1. Cooke p. 121. Ad frnstula lignea 
Tiliae in Anglia. Stipes P/a unc. longus, V4 ^^^- crassus, 
fiirfaraceus. Pileus 2 unc. latus, siccitate subzonatus. Caro 
sub cuticula fulvescit. (v. ic.) 

909. A. (PHAEOTUs) MUBiCELLUs pilco camosulo, e convexo 
plano, fulvo, ubique squamulis minutiSy innatis^ suberectis, 
obscurioribus muricato; stipito solido, aequali, glabro, palle- 
scente; lamellis adnatis, confertis, sordide luteis. Monogr. II. 
p. 302. Ad terram argillaceam compactam post largas pluvias, 
raro. Parvus, vix uncialis, A. carbonario ut videtur affinis. 
Sporae fusco-ferrugineae. (v. r.) 

910. A. (PHAEOTUs) DBCiPiKNs piloo camoso , convexo, sicco, 
minute sguamuloso, hrunneo, pallescente, umbone albido; sti- 
pite torto, striato, fulvo, deorsum attenuato; lamellis decurren- 
tibus, confertis, laete brunneis. Worth. Smith in Seem. Journ. 
1869. t 95. f. 5 — 8. Locis adustis ad terram in societate A. car- 
bonarii, a quo non modo lamellis decurrentibus , sed etiam pileo 
sicco, squamuloso differt. Pileus unciara latus. Caro pallida. 

II. LuBEici. Pileus pellicula contigua, suhseparahili , 
glabra, viscosa tecttss; cortina manijesta, fihrillosa. Sporae 
ferrugineae, haud fulventes, ultiinorum fusco-ferrugineac. Gre~ 
garii, terrestres, rarius lignatiles. Kespondent Hebeloma- 
tibus, sed lamellis haud sinuatis, pellicula magis viscosa sub- 
separabili, stipite apice non pruinoso, odore etc. facile di- 
stincti. — Secretan inter diffines Cortinarios collocat, aquibuse 
Terbis auctoris huc referendas iute segregare non licet. TT- 246 AGABICCS. 

911. A. LENTU3 pileo carnoso, convexo-plano, laevi, vi- 
scoso ; stipite subfarcto, longo, aequali, squamoso ; lamellis adnatis, 
ex albido argillaceis. Pers, Syn. p, J257, S. M, p, 253, Weinm. 
p, 213, Secr. n, 218. Berhl, Engl, Fl, V, p, 95. Inter 
folia, praecipue Fagi, copiose; rarius ad ligna. Totus alhidus; 
pileus udus valde glutinosus, primo squamis secedentibus ad- 
spersus. Variat argillaceus et livens. (v. v.) 

912. A. LUBRicus pileo carnoso, convexo-plano, laevi, 
viscoso; stipite solido, subattenuato , fihrillosOj alhido, apice 
striato; lamellis adnatis, latis, e pallido argillaceis. S, M. I, 
p, 252. Berkl, et Br. n. 1245 nec obstat Pers, Syn. p. 
307, licet minor. Weinm, l. c. Circa truncos et in graminosis 
pinguibus. Priore affini vulgo major, pileo cinnamomeo 1. fulvo, 
interdum pallido, disco fulvo, squamoso-maculoso. Caro alba, 
vix olens. (v. v.) 

913. A. LUPiNVs pileo carnoso, explanato depressove, 
laevi, viscoso; stipite farcto, curto, firnw, inaequaliy fihrillis 
adpressis ferrugineo-iinctOy apice albo; lamellis adnato-decurren- 
tibus, subconfertis , latis, pallido-argillaceis. Ed, I, p, 185, 
Locis graminosis, ad vias. Stipes nunc sursum, nunc deorsum 
incrassatus, V2 ^"^* crassus. Pileus 3—4 unc. latus, pelli- 
cula facile separabili, sed minus glutinosa. Caro moHis, alba, 
stipitis pileo concolor. — Duplex: A) odore fortissimo amarissimo, 
pileo e fusco 1. crustulino alutaceo, stipite ferruginascente ; B) 
mitior, pileo fulvo, stipite lamellisque flavidis. (v, v.) 

914. A. MixTus pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, vi- 
8COSO, disco ohscuriore ruguloso; stipite cavo, curvato, pallido, 
fusco-fihriUoso deorsumque rufo-squamoso ; lamellis subde- 
currentibus, confertis. albido-argillaceis. Ed. I. p, 185, Berkl. et 
Br. n, 1239 his, Ad terram in pineto-montosis subcaespitosus. 
InodoruSf carne firmula aquosa. Stipes 1 — 3 unc. longus, 3 — \ 
lin. crassus, subflexuosus, basi subincrassatus. Pileus 1 — 2 unc. 
latus, crustulinus, margine pallidior. Bull. t, 562. f F. 0. 
hunc sat bene refert. (v, v.) 

915. A. DECUssATUs pileo camoso, plano, obscurius um- 
bonato, viscoso, fihrillis innatis radiantihus virgato; stipite 
farcto, aequali, adpresse fibrilloso, fulvente; lamellis adnatis, 
confertis, angustiSf e flavido argillaceis. Ed. I. p. 185. 
Kalchhr. Ic. t, 15. f. 1. In fagetis montosis. Stipes IVi""^ 
unc. longus, 2 lin. crassus, apice nudus, pallens. Pileus IV2 
unc. latus, crustulinus, came sub pellicula lutescente. (v. v.) Flanmula, 247 

916. A. ouMMOSus pileo carnoso, plano, e iloccoso-squa- 
Hiiiloso laevi, viscoso; stipite farcto, sericeo-fibrilloso , basi ru- 
biginoso; lamellis adnatis, confertis, e flavo cinnamomeis, 
Lasch L c, n, 325, Monogr, L p. 354, Berkl. ct Br, n, 
1119, Quel, p. 97. A. tricolor Trait Austr, f. 38. — Est 
omnino Secr, n. 275 et 806, si velum adesset. Locis gra- 
minosis pinguibus, v. c. circa radices Fraxini. Pileus e conico 
depressns, pallide fiavus 1. virescens, margine pallidior, 1 — 2 unc. 
latus. Garo lutescens. (v, v.) 

917. A. spuvosus pileo camoso, tenui, laeyi, viscoso sti- 
piteque cavo, aequali, tenui, fihnWQ^o flavidis, decoloribns; la- 
mellis adnatis, e luteo tandem ferrugineis. S. M, L p, 252, 
BerJcl. et Br. n, 1240. Cooke p. 122. Lasch, Weinm. p. 
212, non Secr. In pinetis graminosis ad terram vulgatissitnus, 
raro ad truncos. Gregarius^ flavus, eximie cortinatus , carne>7a- 
ro-virente; stipes basi attenuatus, demum obscurior. (v, v,) 

918. A. CABBONABius pileo camoso, planiusculo, tenui, 
laevi, viscoso; stipite anguste fistuloso, tenui, rigido, squamu- 
loso, pallido; lamellis adnatis, argillaceo-fuscescentibus. S. 
M. Lp. 252. Weinm.p, 212. Berkl. et Br. n. 1120. Worih. 
Sm. in Seem. Joum. 1869. Cooke Exsicc. n. 401. Quel, p. 232. 
Ad terram adustam, carbones etc. vulgaris. Gregarius, tenax, 
nncialis 1. parum ultra, pileo subfulvo, carne lutea, sporis /errt«- 
gineo-fuscis. Claudit seriem naturalissimam, Naucoriis II** 
quodammodo continuatam. — A. ixodes Secr. n. 343 buic 
affinis lamellarum colore aliquantulum differt. (v. v.) 

III. Udi. Pilei cuticula contigua, haud discreta 1. se- 
parabilis, glabra (indumento passim superficiali)^ jove pluvio 
tida l, subviscidula. Cortina manifesta, appendiculata, Spo- 
rae haud fulventes 1. ochraceae. Pholiotis affines, caespitosi, 
lignatiles, inter se distinctissimi. 

919. A. PUSU8 pileo compacto, convcxo-expanso, laevi, 
viscidulo; stipite farcto, firmo, subconcolore , fibrilloso-striato ^ 
deorsum subfusiformi-attenuato , radicato; lamellis subdecurren- 
tlbus, e pallide luteo ferruginascentibus. Batsch f 189 (certe, 
sed pro auctoris more pusio). Alb, et Schw. n, 596, A. pom- 
posos Bolt. t. 5. Secr, n. 350. A. hybridus BuII. t. 398, 
non alior. Ad terram et ligna prostrata, simplex vel caespi- 
tosus. Odor non amarus. Ceteris firmior, pileo subtestaceo, 
velo appendiculato, carne lutescente. Lamellarum color videtur 
variabilis , griseo-virescens etc. ; sporae fusco-ferrugineae. (v. v.) ^"•w [ 248 AGARICUS. 

920. A. coBTiNATus pileo carnoso, convexo, glabro, di- 
scoideo , cortina appcndiculafo; stipite cavo, aequaU ^ squamu- 
loso, albo; lamellis adnatis, ferrugineis. Bec. Fl, fr, p, 51. 
Ed. I. p. 180. Seyn. Montp, p. 87. Locis similibus in sil- 
vis ilicinis Galliae, valde caespitosus. Non ridi, 

*A. CORTINPXLUS pileo ovoideo-convexo ; stipite basi albo- 
villoso; lamellis ex albido rufo-lilacinis , demum rufo-vinosis. Dec. 

1. c. — Duh. Syn. p, 813, Ad Salices; pileo luteo-grisco 
prope terram, pallide luteo ad truncos. 

921. A. ASTRAGALiNUS piloo camoso, convexo-explanato, 
discoideo, primo circa marginem superficiali-sericco ; stipite 
subcavo, flexuoso, fibrilloso-squamoso , pallido; lamellis adnatis, 
confertis, e pallide flavis ferruginascentibus. S. M. I. p. 251, 
Weinm. p. 209, Wahl. Succ, p, 939, A. flavidus /J. Alh, 
et Schtv. p, 100. A. Neesii Barla in Act. Nat, Cur. 1857, 
p, 245. t. 10. f, 1 — 4 (descr. omnino convenit, minus figurae). 

— Cfr. Secr. n. 277. Ad truncos Pini. Eximius, perelegans. 
Stipes elongatus, basi attenuatus, subconcolor. Pileus subudus, 
sanguineo-crocatns, dein margine pallens, carne concolore vul- 
nerata nigrescente. Lamellae basi pileo concolores, acie juniorum 
obtusa flocculosa. Sporae sordide ferrugineae, parcae. (v. v.) 

922. A. ALNicoLA pileo carnoso, convexo-plano , udo, laevi, 
primitus subfibrilloso-sqQamoso glabrove; stipite suhcato^ radi- 
cato-attenuato , fibrilloso, e luteo ferruginascente ; lamellis sub- 
adnatis , latis , e pallido ferrugineis. S. M. L p, 250. Bcrki. 
et Br. n. 1242. Qu61, p. 233. A. velatus Schum. p, 339, 

— A. amarus Bull. f, 502 (var. salicicola). Ad truncos arbo- 
rum. Odor americans. Pileus e luteo ferruginascens , raro vi- 
rescens, carne concolore. Lamellae nunc rotundatae, nunc de- 
currentes. Sporae pure ferrugineae. Velum nunc fibrillosura, 
nunc telosum (Bull, l. c, /. J.). Duplex mihi obvius, notis 
evidentibus haud separandus : A) pileo irregulari , circa marginem 
fibrilloso; lamellis primo sordide pallidis. B) saUcicola pileo 
subgibbo, glabro, raro primitus floccoso-squamoso ; lamellis primo 
lutescenti-pallidis. (r. i,) 

923. A. FLAviDUs pileo camoso, convexo-plano , aequali, 
ylahro, udo; stipite subcavo, fibrilloso, e flavo ferruginascente ; 
lamellis adnatis, e luteo ferrugineis. Schaeff, t. 35 (optime et 
certissime). Pers. Syn. p. 295. S. M. I. p. 250 et Ohs. Myc. 

2. p. 29. Weinm. p. 208. BerJcl Oittl p. 1.58. Kickx 
p. 109. Cfr. Trait. Austr. f. 14. Ad truncos Pini caespito- Flammula. 249 

sas. Stipes deorsum nunc incrassatus, nunc attenuatus. Pileus 
flavus, subaequalis; lamellae primitus albidae, mox flavae; spo- 
rae uti prioris pure ferrugineae [cfr. quoque Schaeff. ; nigras 
indicat Secr. n. 1^52]. (i\ v.) 

924. A. coNissANS pileo camoso, tenui, convexo-explanato, 
aequali, udo, glabro; stipite cavo, sericeo-fibrilloso , paUido; 
lamellis adnatis, tcnuibus, confertissimis, e pallido sordide ar- 
giUaceis. Ed. L p. 187. Berkl et Br. n. 1243. Kickx 
p, 169. A. pulverulentus BuU. f. 178 (eximie, non Scop. 
etc). Ad truncos Salicum caespitoso-stipatus. Prioribus tenuior, 
habitu A. fascicularis , non pulverulentus, sed sporas ferrugi- 
neas ("tabacinas" Bull.) copiosissimas spargons. Stipes alboflave- 
scpns nec ferruginascens, arrhizus, aequalis 1. basi attenuatus. 
Pileus alutaceo-flavidus, viscidulus. (v. v.) 

925. A. iNOPUs pilco carnoso, tenui, convexo-plano, udo, 
glabro; stipite fistuloso, tenui, flexuoso, adpresse fibrilloso, de- 
mum deorsum testaceo; lamellis adnatis, confertis, limarihus^ 
albido-flnris^ pallidis. S. M. I. p, 251, Obs, 2. p. 32, 
Weinm. p, 209, BerTcl. Engl. Fl. V. p. 95. A. ramoso-radicatus 
Bolt t 118 (exacte). Baii. i. 22. C. (exicone; in descr. mani- 
feste confundit A, velutipedem et A. spumosum). Ad truncos 
Pini etc. caespitosus 1. gregarius. Pileus jove udo viscidulus, 
melleo-alutaceus, expallens, ambitu pallidior. Caro concolor, 

.sicca alba. Lamellae subinde pallide virent, sed aridae; spo- 
rae parcae , sordido ferrugineae. (v. v.) 

926. A. APiCBEUs pileo carnoso, tenui, planiusculo , laevi, 
glabro, udo; stipite cavo, aequali, arrhizo, pallido, basi fibril- 
lisque fcrrugineis; lamellis adnatis, confertis, tenuibus, nitide 
Jerrugineis. Ed, I. p. 188.. A. lignatilis BuU. t. 554. A. (B, 
major). A. picreus Secr, n. 260. Ad truncos subcaespitosus. 
Valde similis A. alnicolae, sed lamellarum color subimmutabilis, 
caro hygrophana, pilous cxpallons alutaceus, disco fulvente, odor 
mitis. Sq. utique propior. (v. ic.) 

927. A. AUSTEEUS pileo carnoso , e campanulato-convoxo 
expaoso, <'btuso, udo discoideo, e fibrilloso glabro, /r^^r(?p/(a>?o; 
stipite cavo, aequali, arrhizo, fibrilloso-sericeo, albido; lamellis 
adnatis, subdecurrentibus , confertis, semper cinnamomeis. Ed. 
I. p. 188. Monogr. I, p. 359. - Ad truncos Pini. Odor aci- 
dissimus. Cortina nitida , alba. Sub velo sericeo stipitis mollis 
eolor ferrugineus; medulla alba, cava. Pileus nielleus (ut A. 
marginati), disco fusco. (v, v.) 250 AQiBICUS. 

928. A. AZYMUs pileo carnoso, tenui, convexo-expanso , 
obtuso, udo, laevi, hygrophano, sicco flocculoso rimosoque' 
squamuloso; stipite subcavo, firmulo, fibrilloso-cortinato, pal- 
lido; lamellis adnatis, subdistantibus , giJvis, acie albidis, Ed. 
L p. 188. Bull t. 530. f. 2. Quel. t. 7. f. 2. Ad truncos 
Mali exeunte Martio vegetum abunde legi. Mitis, dilute ferru- 
gineus. Stipes 1--2 unc. longus, 2 — 3 lin. crassus , basi albo- 
lanatus. Pileus uncialis, versiformis et versipellis. Fere idem 
Batt. t. 23. f. A. et Secr. n. 336. (v. v.) 

IV. Sapinei. Ed. I. p. 188. Pileus vix pelliculosus 
(carne vero scissili I. superne in squamas lacerata), haud yisco- 
sus, primitus subnaucosus. Velum stipiti fibrilloso-adpressum , 
haud appendiculato-cortinaium , fere nullum h in stipite 
annulari-cingulatum. Praecipue vero dignoscuntur lamellis 
e flavido l. luteo fulventibus, sporis ochraceis fulvisve. 
Subcaespitosi , semper pinicolaCf sed inter ramenta pinea passim 
terrestres, seriem maxime contiguam sistentes, sed bene distincti. 
Cfr. n. 817. 

929. A. STABiLis pileo compacto, convexo-plano, laevi, 
glabro, disco obscuriore gibbo; stipite farcto, valido, rigido, 
inaequali, rigido, albido cortinaque ochraceo-fibrillosis ; lamellis 
ex albido fulvo-cinnamomeis. Weinm. JRoss. p. 210. Ad trun- 
cos Pini, raro. Valde robustus, rigidus, stipite 4 — 8 unc. 
longo, nunc sursum, nunc deorsum attenuato, pileo ochraceo. (v. s.) 

930. A. PENKTBANS pilco camoso , convexo-plano , sicco, 
glabello (suh lente naucoso); stipite subcavo, e sericeo striato, 
pallido, cortina flocculosa fugacissima alba; lamelHs adnatis, 
ex albo-flavido fulvo-maculatis. Fr. Ohs. I. p. 23. Quel. 
p. 233. A. sapinei var. S. M. — Weinm. l. c. — Abundat 
ad ligna Pini, caespitosus 1. gregarius. Pileus siccus, disco 
camosior, luteo-fulvus 1. aureus, vulgo vero expallens flavescens, 
carne albida. Lamellae hinc inde fulvo-maculatae. Variat ad 
terram stipite fusiformi, farcto, flavo-pallescente, pileo aureo: 
Secr. n. 810 (sed in pinetis tantum legi). (o. v.) 

931. A. HTBBiDUs pileo carnoso, hemisphaerico , expanso, 
obtuso, glabro, laevi, udo; stipite farcto, molli, sursum atte- 
nuato, fnlvente, e villo sericeo adpresso striatulo, albicante an- 
nularigue-cortinato ; lamellis adnatis, subconfertis , pallide Inteis 
fulventibus. Fr. Obs. II. p. 30. Monogr. I. p. 360. Weinm. 
l. c. Secr. n. 130. BerU. et Br. n. 1243. Cum proximis, 
saepe ad terram inter ramenta lignea, Stipes etiam excavatus. Flammula, 251 

basi albo-villosus. Pilens regnlaris, disco (^ompactus, primo cin- 
namomeo-fnlvns , dein fulvo-aurantius, came pallida. Sporae nt 
prioris ochraceae. — Sow. t 221 utique ex hac regione, sed 
ex habitu A. inopus. (t\ v.) 

932. A. HABMOGB pileo campanulato , adpresse squamuloso» 
disco camoso aerugineo; stiplte floccoso-farcto, tenui, atte- 
nnato, glabriuscnlo , velo floccoso-radiato ; lamellis emarginatis^ 
latis, e sulphureo fulvo-croceis. Ed. L p. 189. A. fulvo- 
marginatns Weinm, Ross. p. 200 (spec. misit optima). Ad 
ligna pinea fabrefacta. Stipes uncialis, 2 lin. crassus, pileo 
concolor. Pileus subviscidus, marginem versus lilacinns 1. in- 
camatus, saepe sed non semper fnlvo-marginatus; sed harmoge 
singularis. Sporae croceae. (v. v.) 

933. A. sAPiNEus pileo compacto, convoxo-plano , obtu- 
fiissimo, .«^ubtiliter flocculoso-squamuloso ^ dein rimoso-diflfracto, 
aureoftilvo; stipite subfarcto, diflformi, crasso, sulcato, radicato, 
Intescente, ecortinato; lamellis adnatis, latis^ aureis, dein fulvo- 
cinnamomeis. S. M. I. p. 239. Ed. I. p. 189. Berkl. et 
Br. n, 1006. Ad ligna pinea in montanis, subcaespitosus. Sti- 
pes vulgo curtus, solidus cavusve, tritus fuscescens, saepe com- 
pressns, hicunosns etc Pileus 1 — 4 unc. latus, disco subopacus, 
margine niteus dilutior. Caro crassa, sed mollis haud scissilis, 
Intescens. Odor fortis. Cortinae lutescentis vestigia vix mani- 
festa. Var. ierrestris caespitosa, stipite fusiformi-radicato, elon- 
gato. (v. V.) 

934. A. LiQuiRiTiAE pileo subcarooso, scissili, convexo- 
plano, subumbonato^ gldbro, udo, margine demum striatulo; 
stipite cavo, fibroso, striato, primo albo-sericeo, fulvo-ferrugineo ; 
lamellis ex adnato rotundatis, confertis, (3 lin.) latis^ aureis, dein 
fulvo-cinnamomeis. Pers. St/n. p. 306. Monogr. L p. 362. 
A. picreus b. Ed. L. p. 190. A. sapinei var. Weinm. p, 668. 
Ad truncos abiegnos, subcaespitosus. Stipes 2 unc. longus, 2 — 3 
lin. crassus, absque pruina et cortina, basi incrassatus villosus, 
intus luteo-fulvus. Pileus 1 — 3 unc. latus, aureus 1. aurantio- 
fulvus, demum flaccidus, carne teuui lutea. Odoracldus. (v. v.) 

935. A. PicHEUs pileo carnosnlo, scissili, convexo-expanso, 
laevi, glabro; stipite fistuloso, tenui, subumbrino, sursum atte- 
naato, ecortinato, primo pulveruhnto; lamellis ex adnato sub- 
secedentibus, confertis, angustis, c luteo ferruginascentibus. S. 
IL L. p. 239, Weinm. p, 211. BerJcl, et Br. n, 1244, 
— Etiam Pers. Syn. et Lc. descr, e textu, sed t. 4. f. 7 T^i 252 AOARICUS. 

(licet longe minor) A, sapineum sistit. In truncis Pini frequens, 
subcaespitosus. Stipes facile compressus, interdum sericeo-pal- 
lens, sed tritus obscurior. Pileus udus rufo- l. badio-cinnamo- 
meo-expallens, fulvescens etc, subuncialis, carne concolore. Lamel- 
lae subinde vere dccurrentes. — Variat pileo campanulato, stipite 
gracili stricto aequali; etiam pileo rimuloso-papilloso, disco sub- 
squamuloso. (v. v.) 

936. A. LiMULATUs pileo carnosulo, e convexo irregulari, 
floccis innatis dense papilloso-rivuloso ; stipite fistuloso, tenui, 
fibrilloso, subvilloso, fuscescente; lamellis adnatis, ventricosis, 
confertis, e luteo cinnamomeis. Fr. Obs, II, p. 28, Weinni. 
Boss. p. 301. Karst. Fenn. A. muricatus c. S, M, Ad ligna 
Pini raro, sed abunde caespitosus ad ripus amnium serragine 
pinea tectas in pineto-montanis. Mire similis A, muricato (sem- 
per fagicolae), sed vix adest cortina manifesta; potius analoga, 
quam affinis forma. Tenuis, pileus fulvus. (v, r.) 

V. Sericelli. Coriinatif pilei cute sericella, sicca vel 
primiius viscida, 

937. A. AOARDHii pileo carnoso, margine tenui, e con- 
vexo explanato, obtuso, sicco , fibrilloso-sericeo , laevigatOy 
fulvo-ferrugineo; stipite farcto, aequali, flexuoso, fibrilloso-cor- 
tinato; lamellis adnato-decurrentibus , confertis, ex argillaceo 
fuscofcrrugineiSf acie pallidiore crenulata. Lund Fung. Holm. 
8. V. Sc. II. p. 291, MonOgr, I. p. 349. In pratis inter 
gramina. Stipes 2---3 unc. longus, 2 — 3 lin. crassus. (v. v.) 

938. A. ocHROCHLORUs caespitosus, pileo carnoso, convexo- 
explanato, obtuse umbonato, sicco, sericello, subsquamnloso, 
stramineo-viridi ; stipite cavo, squamoso et alboflocculoso, fle- 
xuoso, basi intusque ferrugineo; lamellis adnatis, confertis, ex 
albido virentibus, demum oUvaceis. Monogr, II. p, 301. Ad 
truncos vetustos salicinos. Statnra et habitus A, fascicularis, 
sed sporae pure ferrugincae. (v, v.) 

939. A. HELOMORPHus albus, pileo carnoso, convexo-plano, 
gibbo, inaequali, viscido, siccOy sericeo-laevigato, niarginenudo; 
stipite solido, inaequali, curvato, laevi, glabello; lamellis adnato- 
decurrentibus, confertis, ex albo alutaceis. Ed. I.p. 184. BerkL 
et Br. n. 1239. CooJce p. 120. Quel. p. 97. — Secr. n. 
887 vix differt. In piuetis ericetosis ad terram rarus , serotinus. 
Stipes haud uncialis, 2 — 3 lin. crassus, deorsum subattenuatus, sur- TT" Naucoria, 253 

snm sub lente sericellus. Pileus haud uncialis, subangulatus. 
Lamellae lineam latae. Sporae quam reliquorum pallidiores, (tw.) 

940. A. scAMBUs pileo subcarnoso , convexo-plano subdc- 

pressoque, floccoso-villoso , jove udo viscido; stipite subfarcto, 

hreriy incurvo, flocculoso cortimtoque^ albo, deorsum attenuato; 

lamellis subdecurrentibus, flavo-argrillaceis. Ohs. 2, p, 45, El. 

p, 36. S. M. I, p, 504, Weinm. p. 224. Berkh Outl. 

p, 121 (minime Secr.). In pinetis ad terram nudam lignaque 

putridissima. Parvus, vix uncialis, albus, pileo demum argilla- 

ceo-albo, l^'^ "nc. lato, stipite ferruginascente. (v. v.) 

A. FILICKUS pileo camoso, convexo-plano , squamuloso-fibrilloso y 
aureo; stipite lutesccnte, basi obscuriore, fibrilloso, cortina margini 
pilei adhaerente; kmeilis adnatis, confertis, suljihureis, denium cinna- 
iDomeis. Cooke in Seetn, Joum. 1863. p. €5. t. 3, f. 1, Brit. p. 124, 
Id Filice arborea in Angliam iutrodacta. Hic pro europaeo fungo haberi 
non potest. (v. ic,) 

XXIII. NAUCORIA. Syst. Myc. I. p. 260. Velum 
nullum 1. fugax, squamulosum. Siipcs cariilagineus , fi- 
stulosus \, spongioso-farctus. Fileus plus minus camosus, con- 
vexo-planus 1. conicus, margine primiius inflexo. Lam^Uae li- 
herae 1, adnatae' nec decurrentes. Lignatiles l. terrestres , 
svbrarJicati , rix olidi. CoUtfhiis et Lepioniis respondentes, 

A. Gym: OTi. Pilcus glabor. Velum nullum. Sporae fer- 
rugineae nec ferrugineo-fuscesccntos. 

* LameUis lihenis l, lcviicr adnexis, 

941. A. LUGUBBis pileo carnoso, e campanulato oxpanso , 
undulato, gibbo, laevi, glabro, e paUido ferruginascente, o- 
paco; stipite fawto, rigido, glahro, fusiformi-radicato , pal- 
lido; lamellis liberis, perlatis, confertis, c pallido ferrugineis. 
Si/st. Myc, L p. 254. Monogr. I. p. 364. Ad terram gra- 
minosam. Species insignis. Stipes 4 uuc. longus, 4 lin. cras- 
sus, basi dcmnm rubiginosus. Pileus 3 unc. latus, passiro 
tenaciter viscidus. In pineto legi formam insignem pileo bul- 
lato, disco spadiceo, stipite brevi (2 unc), quae Secret. n. 
812. (v. V.) 

942. A. FESTivvs pileo carnoso , convexo , subgibbo , laevi, 
glutinoso, vulgo olivaceo-fusco , sicco isabellino; stipite cavOf 
subradicato, versicolore ; lamellis liberis, ventricosis, confertis, fer- 
rnginascentibus. Ed. L p. 192. Monogr, I. p. 365. In tcrra 
foliis acerosis tecta. Species nobilissima, sed ob coloris varic- 
tatem aegre definienda. Stipes 2 unc. longus, 2 — 4 lin. cras- 
sus si aequalis, sed variat ventricosus et compressus, violaceus, -_£-_. 254 AGARICtf?. 

rufas etc. Pilcus 1—2 unc. latus, siccus olivaceo-stramineus, 
badius, rufus. Lamellae primo ex albido olivaceae 1. lutescentes 
vel sanguineo-rufae. Insignis var. stipite pallido, fibrillis nigris 
reticulato. In fundo nigro sporae sordide ochraceae, subargil- 
laceae, in albo ferrugineae apparent. (v. t\) 

943. A. cHRisTiNAE piloo camoso , tcnui, conico-acnio, 
subrepando, viscoso, udo igneo-cinnamomeo ^ sicco fulvo nitido, 
expallente; stipitc fistuloso, tenaci, radicato, cylindrico, glabro, 
i-ubiginoso-sangmneo; lamellis liberis, confertis, e pallido igneo- 
crocatis. Ed. L p. 192, Monogr. L c. Ad terram sterilem 
tam in pinetis quam silvis frondosis Sueciae , Fenniae etc. lectus. 
E fungis elegantissimis. Stipcs 2- -3 unc. longus, 1 — 2 lin. 
crassus, demum badius. Pileus facie Hygroph. conici, uncialis, 
expansus umbon9.tus, saepe rtigis elevatis costatus. (v. v.) 

944. A. HiLARis pileo carnoso, tenui, laevi, subviscido, 
aurantio-fulvo^ nitido; stipite cavo, fragili, stricto, niienie' 
flavo; lamellis subliberis, ventricosis, convexis, flavo-ferrugineis. 
Ed. 7. p. 192. — Var. B. pileo undulato-repando; stipite in- 
aequali, compresso. Secr. n. 805. Ad terram in pinetis, adrao- 
dum rarus. Priore robustior, sed fragilis, carne lutea. — [Ante- 
cedentes quatuor species sistunt gregem maxime naturalem, a 
sequentibus eximie distinctam]. (v. v.) 

945. A. suBGLOBOsus pileo carnosulo, hemisphaerico , laevi, 
subviscido, flavido; stixrite farcto, tenui, aeqaali, brevi, striato 
lamellisque subliberis, latissimis, convexis concoloribus. Alb. et 
Schwein. p. 169. In pinetis siccis raro, mihi haud obvius. 
Statura A. semiglohati, Stipes uncialis; pileus V2 ^"^* Jatus. 
Lamellae rhombeae; sporae ochraceae. 

946. A. HAMADRYAS pilco subcamoso, e convexo expanso, 
gibbo, laovi, hadio-ferrugin^o , vetusto et sicco helvolo; stipito 
cavo, aequali, glabro, pallido; lamellis attenuato-adnexis ^ sub- 
liberis, ferrugineis. Monogr. I. p. 366. In silvis ad terram 
raro. Species clare distincta, pileo Vj^ — 2 unc. lato. Stipes 
2 — 3 unc. longus, 3 lin. crassus, fragilis. Velum nuUum, (v.v.) 

947. A. NiMBOsus pileo camosulo, e convexo expanso, 
umbonato, pruinato-velutinOy rufofusco; stipite farcto, aequali, 
undique pruinato-velutino ^ inferne fusco, superne pallido; la- 
mellis rotundato-adnexis , demum subliberis, latis, ferruginascen- 
tibus, acie fimbriatis. Ad margines fossarum Sueciae: v. Post. 
Velum nullum, Stipes unciam longus, 1 — 2 lin. crassus, intus -jj Naucoria. 265 

albidus. Pileus '/2 — 1 unc. latus, siccitate in ochraceum trans- 
iens. Sporae ferrugineae. (r. ic) 

948. A. ciDARis pileo carnosulo, e conico campanulaio, 
laevi, argillaceo-cinnamomeo , sicco alutaceo, margine undulato 
striatnlo; siipife fistuloso, fusifonni^ brevi, glabro, fusco-ni' 
gro; lamellis ex adfixo secedentibus, ventricosis^ confertis, mel- 
leis. Ed. L p. 192. Monogr. L p. 367. In pinetis cara- 
pestribus ad terram circa truncos. Inodorus. Stipes 1^2 ^nc. 
longus, ab apice paDidiore ad basin attenuatus. Pileus unciam 
altus et latus. (v. i\) 

949. A. cucuuis pileo carnosnlo, late campanulato, gla- 
bro, udo hadio-fuscOf circa marginem pallidiore; stipite tenui, 
firmo, glabro, fusco-nigricanie , apice incrassaio, cavo,prui' 
noso; lamellis leviter adnexis, ventricosis, e pallido croceis. 
Pers. Syn. p. 310. Fr. Elench. p, 34. Berkl. Ouil. p. 
159. 8ecr. n. 809. A. fuscipes Sotccrb. i. 344. Ad terram 
et inter fragmenta lignea. Odor Cucumeris. Pileus unciam la- 
tns, sed occurrunt fonnae minores in humo hortoruro. (v. v.) 

950. A. ANGUiNEUs pileo carnosulo, e campanulato con- 
Tcxo, gibbo, laevi, gilvo-alutaceo , zona sericea prope marginem ; 
stipite snbcavo, dense albo-filrilloso, badio; lamoUis subliberis, 
confertis, linearibus, ex isabellino ferrugineis. Ed. J. p. 193. 
Monogr. L. p. 268. Ad terram in silvis. Priori affinis, sed 
major, robustior et veli vestigiis circa marginem insignis. Sti- 
pes 2 — 3 unc. longus, 2 — 3 lin. crassus, subflexuosus. Pileus 
2 unc. latns. Lamellae rarins colore pcregrino purpurascento 
tinctae. (v. v.) 

951. A. wiCANS pileo carnosulo, convexo, gibbo, laevi, 
nitidulo, luieo^ submaculato; stipite subfistuloso, tenaci, prui- 
naio, rufofusco; lamellis emarginato-adnexis , con fertis, e ^aro- 
virescenie ferrugineis. Ed. L. p. 193. A. alnicola Seaei. n. 
807. Var. b. Rosarum duplo minor, pileo aurantio, lamellis 
flavis. Tjpus in truncis Alni, var. in ramis exsiccatis Eosae 
cinnamomeae. Stipes uncialis et ultra, fibrillis adpressis laovi- 
gatus. Pileus passim purpureo-maculatus , carne lutea. (v. s.) 

952. A. CENTUNCULUS pileo carnosulo, convexo-plano , ob- 
toso, e lurido-viridi luiescenfe, expallente; stipite fistuloso, 
basi albo-villoso , sursum albo-pulverulento; lamellis secedentibus , 
nassis, latis, cinereo-flavis. Sgst. Myc. L. p. 262. Berkl. 
Ouil. p. 159. Lasch in liii. (egregie). Kalchbr. i. 17. f. 3. 
A. limbatus Quilet p, 234. Ad ligna putrescentia Fagi. Spe- 256 AGABICUS. 

cies adiuodum singularis, alii vix affinis, statura varrans, sed 
semper pusilla. Stipos vulgo incurvus, saepe excentricus. Pi- 
leus 3 — 10 liu. latus, etiam fusco-olivaceus, decolorans, sub 
lente sericellus, margine primitus sulphureo-pulverulento. La- 
raellae vetustae convexae, crispatae, acie flocculis hiteo-viridibus 
denticnlatae. Sporae ochraceae. (v. r,) 

953. A. uoRizoNTALis aquose cinnamomeus, pileo carno- 
sulo, convexo-plano, obtuso, laevi; sdpiie solido, brevissimo, 
incurvOy nudo; lamellis rotundato-liberis, latis, planis. BuU. 
t. 324, Soicerh. t 341, BcrU, Onil, p. 159, Ad cortices 
Pyri, Ulmi etc. Catervatim nascitur ut A, coriicola, bumi- 
lior, primo obtutu subsessilis. Pileus pro ratione admodum 
carnosus, 4 lin. latus, rufescens. (v. s, ex Ucrania), 

954. A. EiMUUKcoLA cinnamomeus, pileo hemisphaerico , 
umhilicnio, plicatOy ruguloso-iomenioso ; stipite subexcentrico , 
brevi, incurvo, basi subincrassato ; lamellis adnexis, subdistanti- 
bus, crassis, perlatis, albido-crenulatis. Rahenh. Exs. n. 1511. 
Flora 1851. p. 505. Ad caudices arborum. Sporao ovoideae, 
cinnamomeae. K characteribns datis videtur distinctus. 

955. A. SEMiFLExus pileo carnosulo, e campanulato he- 
misphaerico, casianeo, hygrophano, margine velo subiili aJbo 
ornaiOf carne alba; stipite solido, semihorizontali ; lamellis ad- 
nexis, distantibus, fulvis. JBerU. ei Br. n. 1246. Ad cortices 
arborum. Stipes ^j^ unc. longus. Pileus ^j^ unc. latus. Spcrae 
oblongae, echinulatae. 

956. A. PYGMAKUS pileo carnosulo, convexo-plano, obtnso, 
glabro, margine siriaio, ochraceo-aluiaceo ; siipite fisiuloso^ 
ienui, flexuoso, glabro, alho; lamellis rotundato-adnexis , ven- 
tricosis , ferrugineis. BuU. i. 525. f. 2. Fr, Monogr, L p- 
3()8. Ad basin truiicorum. Stipes uncialis, lineam haud cras- 
sus. Pilnis 5 — 8 lin. latus. Similis A. blattario, sed vehun 
nullum. (v. V.) 

** LamUis adnaiis, pileo convexo-plano, 

957. A. ENCHiMOsus pileo carnoso, tenni, e convexo plano, 
obtuso, glabro, disco suhiiiiier punciaio^ udo olivaceo, sicco 
alutaceo; stipito fistuloso, adpresse fibrilloso, e pallido conco- 
lore; lamellis adnatis, confertis, planis, e fulvo ferrugineis. 
Ed, I. p, 194. Lund Holm. p, 42. Ad terram locis sicci- 
oribus in pinetis. Stipes ^j^ nnc. longus, 1 — 2 lin. crassus. 
Pileus nnc. latus, velo nullo. Sporae fulvo-ferrugineae. Hujus 
loci videntur Bait. t. 28. /. M. et S€c^\ n. 840. A. (v. r,) Naucoria. 257 

958. A. HTPERELLUs pileo submembranaceo, e convexo 
planOy umhonafo, glabro, fuscescente, sicco canescente-ferru- 
gineo; stipite fistnloso, filiformiy sericeo-fihrilloso ^ pallido; la- 
mellis adnatis, confertis, obscure ferrugineis. Fr, Elench. p. 
35. Monogr. 11. p. 302. Weinm. JRoss. p. 221. — Batt. 
t. 28. C. In pinetis primo Petropoli, nuperius Upsaliae co- 
piose lectus^ catervatim nascens. Stipes ^2 ^^^* ^^^ parum ul- 
tra longus, basi terram in bulbillum spurium conglobans. Pi- 
leus ^2 ^^^" ^atus. (v. V.) 

959. A. AB8TBU8US pileo subcarnoso, convexo, obtuso, 
laevi, glabro, viscido, argillaceo-ferrugineo ; stipite fistuloso, 
rigido, glabro, ferrugineo; lamellis adnatis, confertis, planis, 
aquose ferrugineis. Ed. L p. 195. Ad terram humosam in 
nemoribus frondosis. Stipes uncialis, lineam crassus, basi ob- 
scurior. Pileus 1^2 ^^^* latus, ambitu tenuis, sed totus fun- 
gos firmulus. (v. v.) 

960. A. iNNOcuus pileo camosulo, convexo, obtuso, gla- 
briusciilo (sub lente fibrilloso-laevigato) , striato^ rufo expallente; 
stipite farcto, albo-fihrilloso ; lamellis adnatis, subconfertis, fiavo- 
ocbraceis. Lasch n. 398. Locis humidis in Markia lectus. 
Pilens IV2 unc. latus, rufns, siccus pallescens^ laevis. Stipes 
V/2 — 2 unc. longus, basi lanatus. Sporae rubiginosae. (v. s.) 

961. A. CERODES pileo carnosulb, convexo-plano , obtuso, 
orbicnlari, laevi, glabro, hygrophano; stipite fistuloso, aeqnali, 
nudo^ luteo, hasi ferrugineo; lamollis adnatis, planis, latis^ 
ochraceo-cinnamomeis. Ed. J. p. 195. Qu6l. p. 233. A) 
stipite rigido, recto, unciali, primo farcto. A. pumilus Alh. et 
Schw. B) stipite molliore, elongato, fiexuoso (Batsch f. 8) cur- 
vatoqae. Ad terram apricam, v. c. locis adustis. — B. major, 
inter muscos humidos, serotinus. Stipes 1 — 2 lin. crassus, de- 
mum totus ferruginascens. Pileus V2 — ^ ^^^- latus, e ceraceo 
ochraceus, vix striatus, sed in B. udo lamellae suhdistantes 
pellacentes. [Schaeff. t. 203 sat bene refert A. sed lamellis 
differt.] (v. v.) 

962. A. MKLiKorDEs pileo carnosulo, convexo-plano , ob- 
tuse umbonato , laevi , glabro , fulvo , sicco ochraceo ; stipite cavo, 
crassiusculo , sursum pruinoso lutco , basi albo ; lamellis adnatis, 
triqnetro-oblongis , denticulatis , confertis, melleis. Syst. Myc.p. 
266 (var. major). Monogr. L p. 371. Weinm. Boss. p. 219. 
Berkl Outl. t. 9. f. 3. Quil. p. 99. — Bull. t. 560. f. 1. 
F. tantum. In collibus apricis ihter gramina brevia rarior. 

17 
258 AOARICUS. 

Stipes Yulgo brevis, IV2 ^^^- longns, sed inter mnscos elonga- 
tus uti prior. A, ntelinoides Bull. est A. hjpnorum nec prae- 
sens, sed in tabula una irrepsit hujus figura. (r. v,) 

963. A. pusiOLUs pileo carnosnlo, hemispbaerico-expanso , 
obtuso, laevi, glabro, viseidulo; stipite fistuloso, filiformi, 
glabro, lutco, nitido; lamellis adnatis, confertis, planis, seg- 
mentoideis, e pallido cinnamomeis. S. M. p. 264, EL p. 36. 
Weinm. p. 222. Pers. M. E. 3, n. 274 et n. 272. t. 25. 

f, 1 (ex ic. , status vetustus). Ad terram et gracilescens , flexilis 
inter muscos. Stipes uncialis 1. parum nltra, subviscidus, citri- 
nus. Pileus 3 lin. latus, fulvo-Iuteus, ut praecedens nitidus nec 
ut Galerarum similium hygrophano-atomatus I. sericellus. (v, v.) 

*** Lamellis adnatis, pileo e campanulato expanso, 

964. A. NUCEUS pileo submembranaceo, glohoso-campanu' 
lato^ umbilicafo, punctato^ dilute castaneo, margine incurvo, 
sublobato; stipite fistnloso, gracili, sericeo-fibrilloso \ lamellis 
attenuato-adnatis , adscendentibus, subcrispis, cinnamomeis. Bolt, 
t. 70 (optime). Fr. in Linn. X. p. 57, Monogr. I, p. 372, 
Weinm. Boss, p, 668. Cooke p, 128, In pinetis inter mu- 
scos raro. Species omnino abnormis, sed specimina Suecica et 
Petropolitana cum Scoticis ad unguem congruunt. Stipes 3 unc. 
longus, lineam crassus, sat tenax. Pileus V2 — ^ ^^^^ IbSjhs. 
(v. V.) 

965. A. scoLECiNUs pileo camosulo, e campanulato con- 
vexo, piano, margine striatulo, badio-ferrugineo ; stipite fistu- 
loso, aequaii, flexuoso, rufo-ferrugineo y albofarinoso ; lamellis 
adnatis, subdistantibus , ex albo-carneo forrugineis, acie flocca- 
losis. Ed. L p, 194, Berkl. et Br, n. 1247, Locis humidis 
inter folia alnea in Suecia et simili loco in Anglia. Stipes 2 — 3 
unc. longus, lineam crassus, basi fuscescens. Pileus V2 — '/« 
unc. latus, opacus, circa marginem dilutior. Lamellae postice 
latiores. Sporae obscure ferrugineae. (v. v.) 

966. A. siDEROiDES pileo camosulo, e campanulato ex- 
panso, umbonatOf glabro, viscidulo; stipite farcto, attennato, 
laevi, pallido; lamellis dente decurrente uncinato^adfixis^ an- 
gustis, confertis, ex ochreo-pallido cinnamomeis. Bull, t, 586. 
Dec. Fl, fr. 5. p. 46. Ed. I. p. 196, Berkl, et Br, n, 1007. 
Quil, p. 99, A. hemisphaoricus Scop. Carn. p. 448. Advias, 
inter ramenta lignea; in truncis Pini Upsaliae. Stipes 3 unc. 
longus, 1 — 2 lin. crassus, e pallido lutescens, basi demum fer- 
rugineus. Pileus V2 — ^ ^^^- ^&tus, helvolus, siccus ochraceus, ni- Naucoria. 259 

tens, margine primo incurvns, dein striatulus. Velum prorsus 
Dullum, hinc vix Secr. n, 247. (v. v.) 

967. A. sTicTicus pileo carnosulo, convexo-plano , orbi- 
colari, Iae?i, granuUs minutis sparsis superficialibus punctato, 
hjgrophano; stipite subfercto, tenui, fusco-ferruginascente ; 
lamellis adnatis, confertis, dilute cinnamomeis. Fr. Monogr, 
L p. 375. Linn. 1835. p. 56. Weinm. Boss. p. 669. In- 
ter ramenta Pini detectus a Weinmanno, dein in Suecia. Stipes 
2 auc. longns yel ultra, basi villosus. Pileus uncialis, fiisce- 
scenti-ochrac^us, siccus alutaceus. {v. v.) 

968. A. BADiPES piieo submembranaceo, campanulato-con- 
mo, subumbonato, glabro, udo ad umbonem striato-pellucido ; 
stipite fistuloso, aequali, rigido, ferrugineo, ad medium squa- 
mis fibrillosis albis variegato; lamellis adnatis, ventricosis, 
subdistantibus , gilvo-ferrugineis. A. badipus Pers. Syn. p.3ld? 
Ed. 1. p. 196. (Persoonii descriptio in varios quadrat.) Locis 
homidis in pinetis campestribus , Upsaliae. Stipes 2 — 3 unc. 
longus, 1 lin. crassus, subflexuosus, supra medium dilutior, lae- 
?is, nudus, basi fuscus. Pileus 4 — 6 lin. latus, udus gilvo-fer- 
rngineus, siccus laevis alutaceus, margine fere recio. Facile 
Galera; squamae veli indicium. (v. v.) 

969. A. CAMERiNUs piieo camosulo, campanulato-convexo , 
obtuse umbonato, glabro, udo, margine striato; stipite fistuloso , 
flexuoso, adpresse fibrillosOy aequali, umbrino; lamellis adnatis, 
confertis, luf^scenti-cmmmomQis. Ed. I. p. 196. A. badipus 
P. ex Secr. n. 838 (reliqua syn. manifeste aliena). Ad trun- 
cos, praecipue Pini in siivis montanis. Stipes iVj unc. lon- 
gus, lin. haud crassus, sub pileo tantum pallens. Pileus V2 
unc. et infra latus, ochreo-alutaceus , siccus pallens opacus, di- 
sco subobscurioro , carne albida. Lamellae plano-adscendentes. 
Velnm nullum. Ne commntetur cum forma pusilla cortinata 
A. marginati. (v. v.) 

970. A. TBiscopus pileo carnosulo, primo e conico hemi- 
sphaerico, obtuso, dein convexo-plano, umbonato, laevi, glabro, 
bidio , sicco ochraceo ; stixnte subtiliter fistuloso , filiformi , gla- 
bro, ferrugineOy basi umbrino; lamellis adnatis, tenuihus, sub- 
confertis, obscure ferrugineis. Fr. Monogr. I. p. 375. Ad 
ligna putrida arborum frondosarum. Statura A. inquilini, color 
A. spartei, sed indole priori proximus. (v. v.) 

II. Phaeoti. Pileus nudus. Lamellae et sporae fusco- 
ferrugineae. Yelum potentiale, sed raro manifestum. I ^60 AOARICUS. 

* Pediadei, in arvis et campis nascenies, 

971. A. AMOENUs pileo carnosn, planinsculo, laevi, snb- 
viscoso; stipite farcio-fihroso , aequali, iaevi, fihrilloso, albo- 
nitente; lamellis adiiatis, confert*8, linearibus, ex albo-livido fer- 
rnginascentibus. Weinm, JRoss. p, 233, Fr, EL p, 33, 
Batt. t. 15, A» In agris Europae australis, vaporariis Europae 
borealis. Sqq. major, stipite *^ iin. crasso. Pileus sordide lu- 
teus, a disco ferruginascente expallens. (v, s,) 

972. A. VEBVACTi pileo carnoso, convexo-plano umbona- 
tove, laevi, glabro, viscido, sicco nitido; stipite e farcto cavo, 
aitenuato, glahro, rigido, arrhizOj alhido; laraellis dente de- 
currente adnatis, confertis, dein ventricosis, e pallido ferrugineo- 
ftiscis. iS. M, I. p, 263, Weinm, p, 234, Berkl, Outl, p. 
160, A. arvalis Secr, n, 833 excl. syn. Batt. t. 13. F, 
Pers, M, E, 3, n, 270*, 273. — Etiara Baisch f. 108 b. J. 
cfr. descr. In pratis pinguibus, vervactis Europae australis, 
Scaniae. Stipes brevis, crassiusculus , nunc sursum, nnnc deor- 
snm attenuatus. Pileus luteus. (v. v,) 

973. A. PEDiADES pileo carnosulo, convexo-plano , obtoso 
depressove, sicco, demum impolito; stipite medullaio, suhflexu- 
osOf sericellOy lutescentey hasi hulhilloso; lamellis adnexis, 
latis, subdistantibus , e fuscescente sordide cinnamomeis. S. 
M. I, p. 290. Lasch. — Weinm. p, 233, Secr, p. 260. 
Berkl, Outl, p. 160. Kickx p, 170, Seyn. Monip. p. 89. 
A. arvalis Leiell. f, 675, — B. A. pusillus Schaeff. t. 203. 
A. pumilus Pers, M, E, 3. p, 163, non Syn. Vaill. Par, j?. 
65. n. 32, In campis vulgatissimus fungus per totum annaiD. 
Statura variabilis; stipes vulgo elongatus. Piieus uncialis, e gil^o- 
ocbraceo alutaceus. (v, v,) 

974. A. sEHiORBicuLARis pilco carnosulo, hemispbaerico, 
expanso, laevi, glabro, subviscido, demum rivuloso; stipite gra- 
cili, tenaci, substricto, pal I ide /errw^ineo, nitido, tuhulum fi- 
siulosum liherum includente; lamellis adnatis, perlatis, con- 
fertis, e pallido ferrugineis. Bull, t. 422. Secr. «. 100. 
Fr, Monogr, I, p. 376. Berkl. Outl. t, 9, f. 4. A. longi- 
pes Scop. Carn. p. 446 hunc 1. praecedd. spectat. In marginibM 
viarum, ruderatis etc. Statura vulgo prioris, color in nfo 
fulvo-ferrugineus, in siccis ochraceus. Veli nulium vestigiom in 
hoc ["annulatum" Secr.], sed in praecc. subannulatum rarissimo 
vidi. Supra ramenta Lini stipes 3 — 4 unc. longus, lin. cras- 
sus, pileus IV2 — 2 uncialis. (v, v,) Naucoria. 261 

975. A. iBVALi^ pileo carnosulo, tenaci, convexo-plano, 
sicco expallente; stipite fistuloso^ ienui, pulrerulento , lute- 
scente, radice longa filiformi; lampllis adnexis, subdistnntibus, 
fasco-albis, dein ferru^ineis. S, M. I. p. 263. Weinm. p. 
284. Batt t. 28. D. [Bull i. 422. f. 2. c^terum aliena, 
staturam et radicem optime refert.] Ad t*Tram cultam. Mng- 
Dopere a prioribus diversus, ad A. antipodem accedens. Pileus 
udos luteo-fuscus, siccus ochraceus. (v. v.) 

976. A. TABACiNUS badiojuscus, pileo carno^ulo. planiu- 
scnlo, obtusissimo, laevi , glabrn, hygrophHiio, warffine involuto; 
stipite cavo, glabro; lamellis adnatis, confertis, planis, demum 
hadio-cifmamoweis. Dec. Fl. fr. 5. p. 46? — Vul^atus juxta 
Tias, subcaespitosus. Udus subnnicolor, habitu A. Cvrumeris; 
pilens dein badio-cinnamomeus, siccus sordide alutaceus. .3 — 9 
lin. latus, sai carnosus. Lam<*llae sublinpares, pnstic»» hnnd 
latiores, primitus gilvae, mox umbrinae, d^mum ferniginasc^^n- 
tes. Stipes nunc 2 unc. longus, aeqiinlis, fl«'xuosus; nunc duplo 
brevior, crassior, basi attenuatus. — Velum eximium telosoap- 
peadiculatum in paucis individuis vidimus, in aliis ejusdem cae- 
spitis jam primitus nullum. (v. v.) 

977. A. UNDUL0SU9 pileo submembranaceo, convpxo. laovi, 
nmbone carnoso stipitoqne solido, firmo, undulato, glabro, nudo 
spadiceis nitidis; lamellis adnatis, ovatis, distantihus, subconco- 
lorihus. Jungh, Linn. V. t. 6. f. 4. In campis apricis Mans- 
feldiae. Fnscobrunneus , stipite 2 unc. lungo. Potius Scorpi- 
oideis quam Pediadibus affinis. (v. ic.) 

•* Scorpioidei, locis inculiis, udis, silvnticis crescentes. 

978. A. TENAx pileo subcarnoso, e campanulato expanso, 
glabro, viscidulo, hy^rophano; stipite e farcto cavo, aeqnali, 
flavofusrescente , fihrillis adpressis striatuloy glahrellOy cor- 
iina fugaci; lamellis adnatis, subdistantibus. acie intpgris, al- 
bidis. * S. M. I. p. 290. Weinm. p. 252. Berkl. et Br. 
n. 1243. Kickx p. 170. In silvis abiegnis etc. Stipps e loco 
Dunc magis ferruginascens, nunc olivascens. Pilpus [interdnm 
rngulosus] udus vulgo cinnamomeos (margine aquose flavente, 
alii forsan dixerint vircnte), siccus ochraceua, sed intpreurrit 
fagco-lutescens. Lamellae e pallide olivaceo-fuscescente ferrugi- 
Qascentes. (v. t\) 

979. A. MTOsoTis pileo carnosulo, convexo-plano , subum- 
bonato, pplliculoso-viscoso , decolore; stipite fistnloso, gracili, 
pallido, fihrilloso squamosoque-coriinaio; lamellis adnato-decur* 
262 AOABIOUS. 

rentibas, subdistantibus , deraum brunneo-ferrugrineis, acie ser- 
rata alba. S. M. I. h c. Lasch. — Weinm, p, 253. 
Locis humidis, praecipue in fagetis. Statura prioris. Fibrillae 
stipitis locis humidis nigrescunt. Pilei color peculiaris ex oli- 
vaceo, h. e. fusco-viridi , flavescens. Cfr. Secr, n, 104 — 106 
(annulatos numquam vidi). (v, v.) 

980. A. scoRPioiDKs pileo carnosulo, e conico-convexo ex- 
panso, glabro, vix viscidulo, expallente; stipite fistuloso, gra- 
cili, flexuoso, sicco, pallido, alho-fihrilloso apiceque pruinoso; 
lamellis adnatis. denticulo decurrentibus , pallido-nebulosis , acie 
concolore integra. In paludosis turfosis. Ed. L p. 199. 
Praecedenti cognatus, sed pileus e subtestaceo alutaceus 1. isa- 
bellinus', circa umbonem demum depressus, lamellae albidae I. 
flavidae, cortina haud manifesta. (r, v.) 

981. A. TEMULENTUs pileo submembranaceo, e campanu- 
lato convexo, glabro, hygrophano, margine striatulo; stipite 
medullari-fistuJoso y tenui , tenaci , polito, fleomoso, glabro, 
apice puherulento ; lamellis antice attenuatis, adnatis, subdi- 
stantibus, e lurido umbrino-forrugineis. S. M. L p, 268. 
Weinm. p. 222. Quil p. 234. Batsch t, 7 ob fig. d. huc 
spectat. Locis humidis silvarum. Gracilis, pileo subumbonato, 
numquam depresso nec pelliculoso, ferrugineo, sicco ochruceo- 
alutaceo, exstrio. Velum nviHum. (v. v.) 

982. A. HELioPHiLUs pileo carnosulo, convexo, umbonato, 
laevi, sicco, aureo-fulgente, nitido; stipite fistuloso, impolito, 
pallido, punctis sparsis nigris notato; lamellis adnatis, cod- 
fertissimis, planis, pallidis. Ad terram mense Junii Upsaliae: 
J. G. Laoerorkn. Greparius, subcaespitosus , tenax. Stipes IVj 
unc. longus, lineam crassus, qnasi adpresse villosus. Pileus nn- 
cialis. Color lamellarum peculiaris, demum cum sporis fuscofer- 
rugineus. A. carbonario forsan proximus. (v. v.) 

983. A. REDUCTUS pileo disco carnosulo, convexo-plano, 
hyjrrophano, ad medium striato, membranaceo; stipite fistuloj*o, 
sursum attenuato, tenaci, 5ttrcjweo-/M5CO, apice dilutiore pruinato; 
lamellis subadnatis, latis, ventricosis, e sordide luteo ferrugina- 
scpntilius. Monogr. L p. 379. (Ed. L p. 96, sporis ignotis.) 
Locis humidis silvarum raro. Stipes 2 — 3 unc. longus, fissilis. 
Pileus 4 — 10 lin. latus, olivascens 1. fuscescenti-melleus. (v. v.) 

IIL Lepidoti. (Naucoriae typicae.) Pileus flocculosus I. 
squamulosus. Velum manifestum, Sporae ferrugineae. Confer 
Xubarias n. 1025, 1026. Naucoria. 263 

• Pilei squamulis superficialibus , secedeniihus, 

984. A. POBBTOiNOscs pileo carnosolo, e convexo plano, 
obtnso, viscido, fulvo, expallente, flocculis superficialihus , 
croceiSj secedentihus adsperso; stipite fistaloso, aequali, mol- 
liuscQlo, sericeo-laevigato, pallido; lamellis adnatis, integerri- 
mis, confertis, flaro-cinnamomeis. Ed, L p. 200, — Batt, t, 
19. /. E, sat bene nostrnm refert. Inter ramenta Ribis Gros- 
salariae. Ceteris bnJQS gregis major, elegantior, A. flammantem 
in memoriam revocans. Pilens hand depressus nec siccus seri- 
ceua. (v, V.) 

985. A. LAPPONicus pileo carnosulo, primo convexo, wm- 
honato, dein plano, viscoso, mfobrunneo, discoideo, squamulis 
pilosis flavis consperso; stipite fistuloso, elongato, cute secer- 
nibili induto; lamellis emarginatis, dente decurrentibus , serru- 
latis, ex alho hrunneis. A. eximius C. P, Laest, Lapp. Torn, 
P' 45, In Lapponia Tornensi ad terram. Praecedenti videtur 
admodum affinis. Stipes 3 — 5 unc. altos. Pileus unciam latus. 

986. A. soBBius pileo carnosulo, convexo-plano , visci- 
dolo, snbsericello , disco obscnriore, relo pruinoso, fugaci; sti- 
pite stibfistuloso , fibrilloso, basi fuscescente, albofloccoso; lamellis 
adnatis, confertis^ latis, croceo-pallidis. Ohs. M, 2, p. 25. y. 
Secr. n. 331, ex syn. Berkl, et Br, n, 912, CooJce p, 130, 
A. pusillus Lasch n. 399, A. dispersus Pers. M. E, 3, n, 268 
etiam h. 1. esse videtur. In dumetis humidis. Velum exiguum, 
ad marginem pilei et stipitem primitus furfuraceum. Pileus cir- 
citer uncialis, subluteus, non hihulus et hygrophanus, unde no- 
men. Lamellae denticulo tantum decurrentes, acie albicantes. 
(v. V.) 

*• Pileo innato-squamuloso, 

987. A. EBTNACEUS pileo carnosulo, convexo, suhumhili' 
caio^ hirto-fasciculato f squamoso; stipite tenui, fistuloso, brevi, 
incurvo, hirto; lamellis adnatis, subconfertis, integ^Trimis. Fr, 
Ef. p. 33, Weinm, Boss, p. 215 (diagnosis vitiosa). Sotr. 
t. 417 (optima). Berll, Outl. p, 161. A. adpressus Brig. t. 
41. f. 1—5, A. aridus Pers. M, E. 3. n. 327. Bntt, t, 
28, f. K. Ad ramos dejectos, raro. Parvns, aridus, pileo sti- 
piteqne VarO^c^^^^s, totus umbrino-ferrugineus. (v. v.) 

988. A. 81PARIU8 pileo carnosulo, plano, ohtuso stipite- 
que farcto, apice glabro, pruinoso squnmoso-Ianvginosis; la- 
mellis adnatis, latis, subdistantibus, acie floccosis. S. M. I, 
p. 261, Weinm. p. 215. Pers. M. E. 3, n, 258. Letell. 264 A6ARICU8.% 

Ann. Sc. Nai. 1835. p. 92. BerH. Outl p. 161. A. ve- 
stitus Chev. Par. p. 215. t. 6. f. 9 (brevipes, jnnior). Ad 
stipites Filicnm etc. Priori valde afBnis, mollior, stipite demnm 
longiore, totus mfoferrugineus, sipario tectus. (v. v.) 

989. A. coNSPEESus fragilis, pileo camosulo, convexo- 
plano, obtuso, laevinsculo, mox furfuraceo diffracteque squa- 
moso, hygrophano; stipite fibrilloso, cinnamomeo-fiisco , apice 
squamuloso-fnrfxiraceo ; lamellis adnatis, subsecedentibus, confertis* 
cinnamomeis. Pers. Ic. descr. t. 12. f. 3. Alb. et Schw.p. 
166. S. M. I. p. 260. Weinm. p. 214. Krombih. t. 3. f. 
12. Secr. n. 339. Berkh et Br. n. 911. In campis apricis 
minor brevipes, in uliginosis major. Pileus badio-cinnamomeus, 
siccus ochraceus; lamellae nunc lineares, nunc ventricosae. Yalde 
affinis A. scolecinus, velo squamisque absolnte destitutus; si- 
milis tantum A. tabacinus, baud squamulosus sed bygrophano- 
mm more solum siccus sericeo-atomatus. (v. v.) 

990. A. KscHABoiDES pilco carnosnlo, conico-convexo, ex- 
planato, obtuso, squamuloso-furfnraceo stipiteque fistuloso, flexn- 
oso , adpresse fibrilloso , glabriusculo pallescentious ; lamellis ad- 
fixis, iaxiSf ventricosis , pallido-argillaceis cinnamoraeisve. S. 
M. L p. 260. Weinm. p. 214. Lasch n. 388. Secr. n. 
332. Berkl. et Br. n. 1122. Qu^l. p. 102. — Var. est 
Schaeff. t. 226, locis siccioribus lecta. In nemoribus humidis. 
Gregarius, fragilis; pileo primo expallente, alutaceo-albicante, 
demum disco stipiteque fuscescentibus. Lamellae demum emargi- 
natae, laxae, subliberae, colore variae. (v. v.) 

991. A. LiHBATUs pileo carnosulo, convexo-expanso , ob- 
tuso, primo laevi, dein concentrice floccnloso-squamuloso , mar- 
gine striato, demum fisso; stipite fistuloso, glabro, ex alhido 
lutescente; lamellis Uberis^ ventricosis, confertis, ochraceo-ar- 
gillaceis. Bull. i. 563. f. 2. Ad terram. Stipes V/^ nnc. 
longus, lin. crassus, subadscendens. Pileus subuncialis. Totus 
demum argillaceo-ocbraceus. Omnibus notis essentialibus con- 
venire videtur Batt. t. 28. f. F. G. (Pers. M. E. 3. n. 
267), sed pileus subrufus dicitur. (v. v.) 

*A. suBLiMBATUs statura et plurimis notis cnm priore con- 
veniens, sed stipes solidus pileusque testaceo-pallentes, lamellae 
ferrugineae. Confer plenam descriptionem in Monogr. I. p. 
383. (v. V.) 

992. A. wiBSLANDRi piloo carnosulo, e convexo plano, 
obtuso, glabrOf fulvoj cuticula areolato-rivulosa, binc papilUs Naucoria. 26S 

verrucosis, siipatis, obscurioribus guttato; stipite fistaloso, 
filiformi, snbnQdo, nigricante; lamellis adnatis, latis, demum 
obscnre fermgineis. Monogr, L p, 385. Ad terram in silva- 
rom penetralibns raro. Stipes 2 nnc. longus , sed pileus tantum 
1 — 2 lin. latus. (v, i\) 

•** Pileo squamis destiiuio , sericeo atomatove. Cfr. A. ftir- 
furaceum senilem. 

993. A. SEGBSTBius pileo carnosulo, molli, convexo-ex- 
panso, obtnso depressove, sericeo, hygrophano; stipito molli, 
tenaci, fibrilloso, pallido; lamellis adnatis, confertiSy angustis, 
cinnamomeis. S. M, L p. 262. Secr. n. 835, Weinm. p, 
236. Pers, M. E. 3. n. 261, 264. Inter ramenta, folia, 
muscos, raro. Pileus Vi — 1 ^"c. latus, alutaceo-pallescens. 
Yelum fibrillosum, tantum marginale. (v, v.) 

994. A. PANN08U8 pileo submembranaceo , convexo-plano , 
fuscescente, pilis albis sericeo; stipite obsolet^ fistuloso, fili- 
formi, glabriusculo , pallido; lamellis adnexis, ventricosis, di- 
stantibus, pallide umbrinis. S, M. L, p. 261, Weinm, p. 
215, Ad terram udam umbrosam, rarus. NobilissimuSy sti- 
pite unciali, pileo 3 — 4 lin. lato, tenello, vix striato. (v. v.) 

995. A. CARPOPHILUS pileo submembranaceo , convexo, ob- 
tuso, atofiiis nitidis furfurato (non piloso, raro squamuloso); 
stipite subfarcto, brevi, tenui, e furfuraceo nudo, pallido; la- 
mellis rotundato-adnexis, subliberis, latis, subdistantibus, crenu- 
latis, ochraceis. Fr. Obs. L. p. 45. Berkl. et Br. n. 910. 
Quel. p. 902. A. dispersus Pers, ex Lasch. Cfr. n. 986. — 
B. A. naucicola Secr, n. 333, Ad pericarpia et folia Fagi, 
nuces Coryli. Pusillus, siccns pallidus, immo albicans, udus ob- 
scurior ; pileus 2 — 3 lin. latus. Ex Lascbio simplicissimus A. tri- 
gonophylU status. (v. v.) 

996. A. GBAMiNicoLA piloo submembranaceo, convoxo, ^a- 
pillato, hirto-tonienioso; stipite gracili, ienaci, hirsuto, fusce- 
scente; lamellis leviter adnexis, subdistantibus , ochraceo-pallidis. 
Nees Syst. f. 186. Fr. El. p. 34, Weinm, Boss. p, 216. 
Krombh. t. 3, f. 13 (speciosior, stipite ramoso). Ad stipulas, 
culmos graminum etc. Eximius, pileo 3 lin. lato, sub lente 
pilis sirigosis tecto, e fusco cervino-ochraceo. Cfr. Pers, M. 
E. 8. n. 260, — Sporae inquirendae; ab aliis censetur forma 
A. stipitarii, (r, s.) 

997. A. piTYRODEs pusillus, aridus, pileo submembranaceo, 
e convexo plano, umbonato, subtiliter squamuloso-villoso ^ ex 266 AGARICUS. 

albido rufescente, margine striato, denticulato; stipite fistnloso, 
tenaci, squamuloso-scdbro , fulvo, deorsntn strigoso; lamellis 
leviter adnexis, ventricosis, pallidis. Briganti Neap, t. 42. /. 
1—3. Ad culmos semivivos Agrostidis vulgaris. (v. ic.) 

998. A. EFFUoiKNs miniuius, pileo tenui, convexo-plano, 
diaphano, ochraceo, demum griseo-olivac^o , granulis crisiallinis 
nitidis dbtecio; stipite tenui, solido, arrhizo, incurvo, farinoso; 
lamellis skiuato-liberis , ventricosis, lutescentibus. Quelet Jur. 
p. 307. Suppl. t, 2. f. 3. Ad ramos siccos Pjri raro. Li- 
neam parum excedens. Stipes et lamellae etiam in olivaceum ver- 
gunt. Sporae brunneae. (v, ic.) 

XXIV. PLUTEOLUS. Pileus carnosulus, viscidus, e conico 
l. campanulato expansus, margine primitus rectOy stipiie ad- 
presso. Stipes subcartilagineus , ab hymenophoro discretus. 
Lamellae rotundato-liberae omnino Pluteorum. Ob has notas ne- 
cesse videtur Pluteolos peculiare subgenus censere, inter Hypo- 
rhodios Pluteis analogum. 

999. A. RBTicuLATUs pilco carnosulo, e campanulato ex- 
panso, viscoso, venis anastomosantibus reiiculato, dilute vio- 
laceo, margine striato; stipite fragili, Hbrilloso; lamellis liberis, 
ventricosis, confertis, croceo-ferrugineis, sporis ferrugineis. Pers. 
Ic. descr. t. 4. /. 4—6. Syst. Myc. I. p. 238. Berkl 
Ouil. t. 9. f. 5. Ad truncos vetustos, mucidos Pagi. Pluteis 
valde similis, sed sporis diversus. (v. v.) 

1000. A. ALEURiATUs piloo submembranacoo , conico con- 
vexo-plano, viscoso, striato; stipite tenui, puherulenio , sub- 
incurvo , albo ; lamellis liberis , ventricosis sporisque croceo-ocbra- 
ceis. Syst. Myc. L p. 238. Berkl. et Br. n. 1123. In 
fagis vetustis, saepe locis cariosis in truncis vivis. Priore mi- 
nor, tenuior, pileo caesio, livido, roseo. (v. v.) 

XXV. GALEBA. S. M. L p. 264. Velum nullum 1. 
fibrillosura. Stipes subcartilagineus , cum hymenophoro conti- 
guus , tubulosus [tubulo snbcavo]. Pileus plus minus membra- 
naceus, e conico 1. ovali expansus, striatus, margine primiius 
rectOf siipiti appresso. Lamellae haud decurrentes. Graci- 
les, fragileSf Mycenis et Nolaneis respondontes , quarum statura 
facile dignoscuntur. Character typicus a Naucoriis manifestus, 
sed in una alterave Naucoriarum specie margo vix distincte in- 
curvatus, licet ex habitu reliquisque notis inter Naucorias reci- 
piantur v. c. A. CucumiSf A, Cidaris^ A. badipes. 

f Gakra, 267 

* Conocephali pileo conico-campanulato , hygrophano^ laevi- 
usculOy sicco atomaio-molli ; stipite stricto; lamellis ad- 
scendentibus , in coni fundo insertis, std>confertis. Ve- 
lnm DDlIam. 

lUOl. A. APALU8 pileo submembranaceo, campanulato, ae- 
quali, obtuso, laevi, hygrophano; stipite procero, fragili, stricto, 
snrsum attenuato, albo-veluiino ; lamellis subliberis, linearibns, 
ex albido ochraceis. S, M. L p. 265. Weinm. Ross. p. 217. 
Buxb. C. 4. t. 34. f. Ij major, hujus habitum exprimit. In 
graminosis pinguibus. Major, pileo udo livido-pallescente , sicco 
albo. (v. V.) 

*A. 8PHAER0BASIS piloo campauulato, laovi; stipite breviore, 
glabro, basi sphaerico. Reliqua prioris. v. Posi in Monogr. II. 
p. 303. 

1002. A. LATERITID8 pileo submembranaceo , e glandiformi 
conico, laevi, hygrophano; stipite procero, fragili, stricto, sur- 
sum attenuato, albo-pruinoso ; lamellis subliberis, linearibus, 
perangustis, fuho-ferrugineis. S. M. l. c. (c. syn.). Fl. Dan. 
t. 18 46. f. 2. Berkl. Outl. p. 162. Bait. t. 28. T. In 
fimetosis, graminosis pitiguibus. Stipes albus. Pileus e gilvo 
ochraceus, udus margine dense striatulus. (v. v.) 

1003. A. TENER pileo submembranaceo , conico-campanu- 
lato, obtuso, hygrophano; stipite stricto, fragili, subnitidOy con- 
colnre; lamellis adnatis, confertis, adscendentibus , latioribus, 
cinnamomeis. Srhaeff. i, 70. f. 6 — 8. S. M. l. c. (c. syn.). 
Sow. t. 33. Bull. i. 535. f 1. Boli. t. 66. f 2. Brigant. i. 
19. f. 5 — 10. Kickx p. 170. Locis graminosis, ad fimum, 
truncos, vulgaris. Statura maxime varius, udus unicolor; in sicco 
pilens (udus striatulus) stipesque expallent. Idem omnino, pube 
brevi erecta in siaiu udo tectus, meo et omnium (exc. Secr.) 
spnsu est A. pilosellus Pers. Var. jove siccioro nata: A. gilvo- 
brunneus Jungh. l. c. t. 6. f. 12. (v. v.) 

1004. A. siLioiNEUs pileo membranaceo, e globoso-campa- 
nulato expanso, inaequali, laevi, haud expallenie: stipite sub- 
flexuoso, aequali, pallido, subpruinoso; lamellis adnatis, late li- 
nearibus, subconfertis, ochraceis. Fr. Obs. II. p. 168. Secr. 
n. 968. Quelet p. 104. — A, infirmus Lasch n. 581 inter 
bnnc et A. lateritium medius. Cnm praecedente, vulgo minor. 
Omnino separari potest stipite pallido, haud stricto, basi saepe 
attenuato, pileo subgriseo, magis convexo, margine saepe flexuoso. 

(v. V.) 268 AOABICUS. 

1005. A. ovALis pileo submembranaceo, ovali-campanulato , 
laeviy hygrophano;. stipite stricto, aeqiiali, striatalo, subconco- 
lore; lamellis subliheris, veniricosiSy perlatis, ferrugineis. Fr. 
Monogr. L p, 389. Berkl, et Br. n. 1250, A. campanu- 
latus Bull. t, 552. f. 1. S, M. I. p. 295 c. syn. In fime- 
tosis. Yalde fragilis, major, udus obscure ferruginens; velum 
subannulatum. (v. v.) 

1006. A. RABBNHOBSTii pilco membranacoo, ex acute conico 
expanso, umbilicatOy pellucide striatOj olivaceo; stipite sub- 
tenaci , fibroso-striato , albido-fusco , basi incrassato , floccoso-snb- 
radicato; lamellis adnato-secedentibus , lanceolatis, albis, demnm 
brunneo-rufescentibus. A. leucophyllus Rahenh, Crypt. FL p. 
472 f non aliorum. Locis humidis, nemorosis, montanis 6er- 
maniae. Stipes 2 — 4 unc. longus, vix lineam crassus. Affi- 
nitas mihi hand clara. 

1007. A. ANTIPU8 pileo campanulato-convexo , laevi , ochra- 
ceo, hygrophano, sicco atomato, disco carnosulo; stipite stricto, 
cnrto, striato, farinaceo, basi hulhoso, /u5f/(9rmj-radicato ; la- 
mellis subliberis, confertis, lanceolatis, flavido-ochraceis. Lasch 
n, 401. Monogr. IL p. 303. Berkl et Br, n, 1251, In 
hortis, stercorariis, prima aestate. Simplex, rigidulus. Stipes 
uncialis, pileo dihitior. Pileus ^/2 — ^ unc. latus, "nonstriatus^y 
udus saturate ochraceus , siccus pallens , fere albus. Sporae et dein 
lamellae rubiginosae. Cum sq. junxit acutissiraus Weinmann^ 
sed originalia specimina differunt. — Medius ex ic. est A. digi- 
taliformis Bull. t. 525, f. 1 , sed sporas nigras indicat Secr, n. 
975. (v. V,) 

1008. A. coNFEBTUs pilco submembranaceo, acute conico- 
campanulato, striato, glabro, hygrophano; stipite gracili, sericeo, 
nitente, nudOy hasi aequali longissime radicata; lamellis le- 
viter adnexis, subdistantibus , ex albo fxiscescenti-ochraceis. Bolt. 
t. 18 (cxsicc.). A. vaporariorum Weinm. Flora Ratisb. 1832, 
p, 431. A. antipus Weinm. Eoss, p. 235. Cooke p, 133. 
Inter corticem vaporariorum , per annum. Admodum confertns, 
subcaespitosus , fragillimus, A, arvali cognatus. Pileus fuscns, 
siccus fusco-ochraceus. Sporae fusco-ferrugineae. (v, s, et ic) 

1009. A. spicuLUs pileo membranaceo, e conico campa- 
nulato, udo striato, brunneo-ochraceo , sicco laevi flocculoso; 
stipite stricto, gracili, alhofloccoso, basi incrassato, fibrilloso; 
lamellis adnatis, adscendentibus, subdistantibus , cinnamomeis. 
Lasch n. 580. Fr, Monogr. II, p, 303, Qu^l t. 7. f. 5. GaUra, 269 

Ad tmncos et folia decidDa. Stipes 1 — 2 onc. longas, Vi ^in. 
). parDm ultra crassus. Pilens 4 lin. latns et ultra. Baischf. 
92 forsan hujus status abuormis. (v, v,) 

1010. A. 8PABTBUS pileo membranaceo, e campanulato- 
convexo expanso, obtuso, hygrnphano, sicco laevi, glabro; sti- 
pite tenui, rigido, flexili, glahro; lamellis adnatis, confer- 
tis, planis, cinnamoraeis. S. 3f. J. jp. 266, El, p, 34, 
Berkl, Outl, p, 163, Quel, p. 105, A. atrorufus Bolt, t, 
51, f, 1 (optime). Inter muscos, locis deustis etc. , rarior, 
sed eximins. Certe e grege A, ieneris, sed pluribus notis ad 
sq. accedens. Pileus 5 lin. longus, cinnamomeus, udus striato- 
pellncidus, omnino excamis, siccns alutaceus. (v, v,) 

1011. A. PTGMABO-AFFiNis pileo submembrauaceo , e cam- 
panulato explanato, sicco, exstrio, subtiliter corrugij melleo- 
tlntaceo ; stipite fistuloso , aequali , stricto , candido ; lamellis sub- 
hberis, tenuibus, confertis, ex argillaceo ferrugineo-ochraceis. 
Monogr, I, p, 389, A. pygmaeus Summ, veg, Scand. p, 293, 
Locis graminosis ad basin arborum. Similis A. pjgmaeo, sed 
differt stipite elongato (2 — 3 unc), apice pruinoso, pilei forma 
Galerarum, lameliis perangustis. (v. v.) 

** Bryogeni pileo memhranaceo, campanulaio , striato y gla^ 
hrOy hygrophanOy sicco laevi, opaco, subsericello; siipite 
ienuiy laxOy flexili; lamellis late etplane adnatiSy laHs, 
suhdenticulatis, Tenelli, muscicolae, cortina fxigacissima. 

1012. A. viTTAEFORMis pileo membranaceo, conico-campa- 
nulato , papillato , margine striaio , suhspadiceo ; stipite aequali, 
flexili, laevi; lamellis adnatis, adscendentibus , linearibus , ex ar- 
gillaceo cinnamomeis. Ed, I, p, 207, Quel. p, 105, A. cam- 
panulatus Schaeff, t, 63. /, 4 — 6 (stipite flavido). Cfr. Secr, n, 
960, Inter muscos, ad vias. Stipes rubiginosus, 1^2 ^nc* 
longus, V2 liD* crassus,^ sub lente piiis hispidulus, apice tan- 
tom lutescens. Pileus 3—5 lin. altus et latus, brunneo-ferru- 
gineus , disco lato , laevigato , raro in papillam prominente. Certe 
est ex hac grege, nec Conocephalorum, (v, v,) 

1013. A. RUBioiDOsus pileo membranaceo, campanulato, 
obtuso, undique sulcato-striato , hygrophano; stipite filiformi, 
aequali, tenaci, nitido, glahro^ ruhiginoso; lamellis adnatis , ad- 
scendentibus , distantibus, latis, opacis. Pers. I^n, p, 385. 
Berkl, et Br, n, 1252, Kickx p, 170. Mich, Qen, t, 75, 
f, 8y vix Secr. Inter muscos. Stipes 2 nnc. longus, fiexilis, 
inter muscos altiores longior, strictior. Pileus cinnamomeus 1. 270 AOABICUS. 

melleas, siccus alutaceus. Lamellae concolores, sed non expal- 
lentes, leviter modo ventricosae. Formis mediis cnm sq. forsan 
confluit. (v, V.) , 

1014. A. HYPNORUM pileo membranaceo, campanulato, sub- 
papillatOf glabro, striato, hygrophano; stipite tenui, flexuoso, 
laxo, concolore, apice pruinoso ; lamellis adnatis, subdistantibus, 
latis, laxis, demum planis, cinnamomeo-fulvis. Baisch /. 96 
(optime). S. M. L p. 267 (c. syn.). Sow. L 282. Bull. 
t 560. f. 1. C-E. Secr. «. 976. Lasch l. c. n. 407. 
Weinm. p. 220. Kickx p. 171. Inter muscos volgatus. Par- 
Yus, mollis, tntus subochraceus , sed color expallens variat ful- 
vus etc., etiam lamellarum. Pileus 3 — 6 lin. latus, disco car- 
nosior, laevis, etiam si in papillam non prominet. — Habemus 
quoque similem colore ferrugineo-aurantio. (v. v.) 

*A. BRTORUM major, aquose cinnamomeus, papilla subcor^ 
nea. Pers. Syn. p. 385. Secr. n. 982. A. Cum vulgari. 
Stipes in utroque nunc pallidior, nunc obscorior. (v. v.) 

*A. SPHAONORUM duplo triplovc majoT^ lutoo-ochraceus ; sti- 
pite elongato, sobfibrilloso, fulvente. Pers. — 8. M. l. c. 
BerJcl. et Br. n. 1008. Lasch et Weinm. II. cc. Secr. n. 982. 
C. Bull. l. c f. H. In pineto-montanis et alpinis vulgatis- 
simus per annum in paludibus sphagnosis. Stipes 3—5 unc. 
longus, pileus subuncialis expallens, disco lato. Facile species 
distiitcta. (v. v.) 

1015. A. MNioPHiLUs pileo membranaceo, campanulato, 
subpapillato, striato, fusco-flavido ; stipite aequali, flexili, Inteo, 
apice farinaceo, basi floccoso; lamellis obtuse adnatis, plano- 
adscendentibus , latis, subdistantibus , flavido-ochrsLcm. Lasch 
n. 410. Weinm. p. 221. Schaeff. t. 63 excl. f. 4—6. 
Mich. t. 80. f. 8 (e loco). Inter muscos, praecipue Mnia. Sti- 
pes 2 — 3 unc. lougus, lineam crassus, etiam fibrillosus. Pileus 
'/2 unc. et ultra latus, disco laevi , siccus fere argillaceus ; etiam 
lamellae sordidae. {v. v.) 

1016. A. AQUATiLis pileo membranaceo, campanulato-con- 
vexo, subpapillato, glabro, aquosoy hygrophano, margine stria- 
tulo; stipite longissimo, gracili, laevi, glaberrimOj pallido; la- 
mellis adnatis , distautibus, planis, triquetris, pallidis. S. M. J. 
p. 267. In aquosis, nemoribus udis, raro. Stipes 5 unc. Inn- 
gus et ultra, V^ lin. crassus, substrictus seu rigidulo-flexilis, 
ex albido lutescens (fusco-violascens in Secr. n, 983). Pileus 
Ys nnc. latus, nunc melleo-pallidus , nunc hyalinos, siccus mollis, ■ 1 Qalera. 271 

albicans, papilla iQtescente. Species nobilis^ Bi^m% A, paludoso, 
sed Telo nullo, lamellis haod decarrentibus facile distinctus. Non 
est A, sphagnarum Pers., ut e lamellis pallidis forsan crederes. 

(V, V,) 

1017. A. TENUissiMUs plleo membranaceo, campanulato, 
obtuso, glabro, striatulo, olivascenie; stipiie gracillimo ^ fiejWif 
glabro lamellisque adnatis, confertis cinnamomeis. Weinm. p. 
219, Inter muscos. Gregarius, fragilis, stipite 1 — 2 unc. longo; 
pileo 2 lin. alto et lato, udo pallide, sicco obscurius olivaceo. 
(v. sicc) 

•*• Eriodermei pileo submembranaceo , velo manifesto, super- 
ficiali, secedente, primitus (praecipue circa marginem) 
sericeo vel squamuloso. Cfr. Tubarias n. 1025—1027, 
lamellis decurrentibus. 

1018. A. PiTTBius pileo carnoso-membranaceo, e campa- 
Dulato expanso, glabro, viscoso, lurido, sicco alutaceo, velo 
marginali appendioulato fugaci ; stipite fistuloso , firmo , glabro , 
argenieo-splendenie f apice albo-pulverulento; lamellis leviter ad- 
nexis, confertis, ferrugineis. Sgsi. Myc. I. p. 268. Lund 
Holm. Monogr. I. p. 388. In nemoribus frondosis, subhu- 
midis* Species a reliquis bene distincta. Stipes 2 unc. et ultra 
longus, 2 — 3 lin. crassus. Pileus unciam latus, margine de- 
mum striato. Sporae ferrugineae. (v. v.) 

1019. A. BAViDUs pileo submembranaceo , e campanulato 
hemisphaerico , udo laevi, ravidOy sicco sordide ochraceo, sub- 
sericeo^ margine primitus e velo albo appendiculato-dentato ; 
stipite fistuloso, fragili, fibrilloso-striato , pallido, argenteo-splen^ 
denie; lamellis subliberis, ventricosis, distantibus, gilvis. Ed. 
L p. 204. Monogr. I. p. 389. Quelet t. 7. f. 4 (colore re- 
cedens). Ad terram inter scintillas ligneas. Stipes P/^ ^nc. 
longns, lineam crassns, subtortus, lutescens, apice subpruinosus. 
Color pilei aegre describitur. (v. v.) 

1020. A. MTCEKOPSis pileo submembranaceo , e campanulato 
expanso, disco laevi, ad medium striatulo, circa marginem 
primo albo-sericeo cortinatoque ; stipite longo, atienuaio, albo' 
sericeo; lamellis adnexis, secedentibus , ventricosis, subdistan- 
tibus, ex albido ocAreo-pallidis. Fr. Obs. 11. p. 38. n. 28 
(ut nondum clarus in S. M. omissus). Berkl. ei Br, n. 1124. 
Hoffnh Ic. t. 6. a. A. Bryorum Lasch n. 408. Weinm. p, 220. 
(A. Hypnorum /?. Pers. e '^lam. cinnamomeis , papilla cornea' est 
mihi forma inter A. Hypnorum et Sphagnomm media). Secr, 272 AQABICCS. 

n. 981, excl. syn. , etiam hujas loci videtur. In graminosis inter 
Hypna. Stipes mollis, 2 — 4 unc. longus, passim undulatus, 
villo sericeo secedente lutescens, fibrilloso-striatus, apice prui- 
natus. Pileus ochreo-pallens , 3—10 lin. latus, adultus glaber, 
haud viscidus nec depressus. (v, v.) 

1021. A. VESTITU8 pileo membranaceo, campanulato, stri- 
ato, udo luteo-fulvo, sicco ochraceo, margine e veli fragmentis 
dentato-fimhriato; stipite fistnloso, rigido, pulverulento , lute- 
scente; lamellis adnaiis, ventricosis, e flavo ochraceis. Fr. 
in Quelet p. 235. t. 23. /. 3, Gregarius inter turiones de- 
lapsos arborum. Sporae oblongae, ochraceo-fulvae. (v. ic.) 

1022. A. SAHLBEi pusillus, pileo membranaceo, conico, 
acuto, striato, castaneo-fulvo, sicco melleo, fihrillis marginis 
sericeis fugacihus; stipite tenui, fragili, fihrilloso^ nitido; la- 
mellis adnatis, e pallide flavo ochraceo-fulvis. Quelet l, c. t. 
23. /. 4. Mimimus inter Galeras. Stipes 1 — 3 lin. longus, 
capillaris. Pileus lineam modo latus, altior, quam latior. (v. 
sicc. et ic.) 

XXVI. TUBARIA. Worth. Smith in Seem. Joum. 1870. 
Stipes subcartilagineus y fistulosus, Pileus submembranaceus, 
saepe velo universali floccoso vestitus. Lamellae subdecur- 
rentes; sporae ferrugineae 1. (in Phaeotis) fusco-ferrugineae. 

Species huc relatae divulsae e Naucoriis et Galeris, Om- 
phaliis et Ecciliis respondentes. Pileus vero in paucis modo di- 
stincte umbilicatus vel depressus; reliquae huc referuntur ob la- 
mellas subdecurrentes , postice latissimas, triangulares. 

* Genuini sporis ferrugineis, 

1023. A. cupuLABis pileo carnosulo, plano-depresso , ob- 
tuso, laevi, glahro, e rufescente flavido, hygrophano; stipite 
fistuloso, nudo, sursum attenuato, albido; lamellis decurrentibus, 
confertis, fulvis. Bull t 554. f. 2. Dec, Fl.fr, VL p. 16T. 
Secret. n. 1052. Ad terram Galliae, Helvetiae. Haec species 
optimum Omphaliae typum repetit, sed sporae ignotae. E de- 
scriptione Candollei videtur Derminus. Stipes gracilis, 2 unc. 
et ultra longus. Pileus vix unciam latus. (v. ic.) 

1024. A. FUEFUBACEUs piloo carnosulo, e convexo plano 
demumque umbilicato , helvolo-cinnamomeo , hygrophano , velo se- 
riceo-squamuloso cano praecipue circa marginem tecto; stipite 
fistuloso, flocculoso, rigido, pallido; lamellis adnato-decurren- 
tibus, subdistantibus, cinnamomeis. Pers. Syn. p. 454. 8t/st. 
Myc. p. 262. Weinm. p. 217. Berkl. Outl p. 161. Secr. Tubaria. 273 

n. 330. A. squarrosus Bull /. 535. f. 3. Batsch /. 98. 
Ad terram, frustula lignea, folia coacervata vulgatissimus. Sti- 
pes 1—2 unc. longus, basi albofloccosus. Pileus siccus alutaceo- 
cauescens, sericellus, exoletus fragilis, Batschii f. 215 sat si- 
milis. (v. V.) 

*A. HETisRosTicHUs pileo subumbonaio depressoque , cinna- 
momeo, sicco ochraceo-pallido ; stipite subnudo. Fr. Obs. II. 
p. 25. Secr. n. 341. Ad vias. (v. v.) 

•A. TRIG0N0PHYLLU8 minor, pallescens; lamellis latissimis, 
irianguliSy magis distantibus^ subfulvo-ochraceis. Lasch n. 390. 
Juxta vias. Fnsignis, sed cum A. furfuraceo confluere monuit 
ingenuus auctor. (v. s. et ic.) 

1025. A. PALUDOsus pileo submembranaceo , e conico con- 
?exo, unibonatOj exstrio, heivolo-fusco , floccis superflcialibus 
pallidis sericeo; stipite fistuloso, elongato, flexuoso, flocculoso, 
ochraceo; lamellis decurrentibus , postice latissimis, confertis, 
aqnose ochraceis. Monogr. I. p. 397. Berkl. et Br. n. 1125. 
In paludibus sphagnosis in regionibus montanis. A typo hujus 
gregis recedit pileo papillato, sed in typica forma (stygia) la- 
mellae vere decurrentes. Exstat vero aiia forma (A. paludosus 
Ed. I. p. 209) pileo fuscescenti-melleo , stipite IV2 *^^c. modo 
longo, lamellis haud decurrentibus. In paludibus exsiccatis. 

(v. V.) 

1026. A. 8TAGNINTJ8 pileo submembranaceo, e conico con- 
vexo, obtusOy udo subviscoso et striatulo, badio-ferrugineo , sicco 
laevi, subochraceo, circa marginem omato squamis floccosis, 
concentricis, albis; stipite fistuloso, rubiginoso-spadiceo ; la- 
mellis decurrentibus, latissimis, ferrngineis. Syst, Myc. 1. p. 
268. Monogr. I. p. 396. Quilet p. 106. In paludibus 
spbagnosis, montanis. Stipes 4—7 unc. longus, basi albo-vil- 
losus, apice subpruiuosus. Pileus interdum disco depresso um- 
bilicatus. Species admodum nobilis et distincta. (v. v.) 

1027. A. PKLLUCIDU8 pileo submembranaceo , e conico cam- 
panulato, umbonato, cinnamomeo yhygro^hmo, circa marginem 
striatum sericeo s^amulosoque ; stipite tenui, brevi, sursum 
attenuato, niiido. apice pruinoso; lamellis subdecurrentibus» 
postice latissimis, triangulis, pallidioribus. Bull. t. 550. f. 2. 
Syst. Myc. I. p. 156. Secretan n. 338. Ad vias, inter folia 
Fagi. Prioribus affinis. Stipes junior farctus, demum fistulosus, 
qBam praecedentium multo brevior. Lamellarum forma ad Tu- 
barias dncit, licet pilens non depressus. (v. ic. et sicc.) 1028. A. MuscoRuif pileo membranaceo, e convexo ceniro 
depresso^ striato, glabro, flavofusco; stipite fistuloso, brefi, 
concolore, basi incrassato; lamellis subdecurrentibus , horizonta- 
libus, pallidioribus. Hojfm, NomencL t 5. /. 3. Fers. ^n. 
p. 470. Myc. Eur. 3. p. 65. Mari Erl. p. 431. — Secr. 
n. 979 (var. stipite longiore, medio tumido). Inter muscos ad 
truncos arborum. Ex Secretano Ag. Bryogenis affinis, mihi ig- 
notus. In forma A. cerodis olim quaesivi. (v. ic.) 

1029. A. EHBOLUs pileo membranaceo, e campanulato con- 
vexo, obtuso, lineato-striato , glahrOy helvolo-fulvo , hygrophano; 
stipite fistuloso, sursum incrassato, glabro, sicco luteo-nitente; 
lamellis postice laHssimis , triangulis, crassis, distantissimis. 
Ed. I. p. 206. Monogr. L p. 393. Berkl Outl. p. 163. 
In dumetis paludosis inter Salicem auritam. Est e nobilissimis, 
statura et lamellis omnino A. umbelliferi. Udus nitide fulvo- 
helvolus; pileus siccus ochraceus, stipes luteus, lamellae cinna- 
momeae. (v. v.) 

1030. A. AUTOCHTHONUs pilco mombranaceo, hemisphae- 
rico, obtuso, sericeo, ochraceo-albo, margine flocculoso ; siipiie 
gracili, flexuoso, villoso, albo, utrinque incrassato; lamellis 
dente decurrentibus, melleis. Berkl. et Br. n. 1121. Cooke 
p. 136, quo teste hoc loco recepi. In Anglia ad terram nudam. 
Minimus hujus gregis. Stipes '/4 unc. longns, vix V^^*"*^™* 
sus. Pileus uon hygrophanus, ^/4 unc. latus. Sporae quam 
A. furfnracei pallidiores. 

*• Phaeoti sporis fusco-ferrugineis. 

1031. A. CEOBULUs pileo carnosulo, e convexo plano, ob- 
tuso, exstrio, viscidulo, squamis floccosis, subsquarrosis , al- 
his, secedentibus obtecto, dein nudo, alutaceo-canesoente ; stipite 
fistuloso, tenaci, fusco, sqmmis floccosis alhis dense vestito; 
lamellis subdecurrentibus, confertis, fuscescenti-ferrugineis. Ed. 
L p. 299. A. inquilinus b. Llench. p. 39. Weinm. p. 236. 
Lasch n. 390 fi. Ad ramenta lignea. £st quasi A. inqailini 
status major, velo A. furfnracei, sed evidentiore et passim pul- 
chre annulato. (v. v.) 

1032. A. iNQuiLiNus pileo submembranaceo , e convexo 
plano, glahro, viscidulo, udo striato, hygrophano; stipite flstu- 
loso , tenaci , deorsum attenuato , spadiceo, alboflbrilloso ; lamellis 
subdecurrentibus , subdistantibus , triangulis, ex argillaceo-fu' 
scis umhrinis. S. M. I. p. 264. Weinm. p. 236. Pers. 
Myc. Eur. 3. n. 271. Berkl. Outl. p. 161. Secr. n. 839. Crepidotus. 275 

Ad ligna mncida in silvis frondosis, stipnlas, varias quisquilias 
commnnis. Gregarins, pusillus; stipes uncialis, lineam vix cras- 
sQs, basi albofloccosa. Pileus V2 ^"^* latus , demum umbonatns, 
siccus nunc fulvellus, nunc alutaceo-canus. (v, v.) 

*A. ECBOLUs pileo argillaceo; stipite radicato, aequali; la- 
mellis cimferiis y ferrugineis. Ad radices graminum. (v. v,) 

XXVII. CREPIDOTUS. Syst. Myc. I. p. 272. Statura 
Taria, irregularis, sine velo manifesto. Pileus excentricus, 
lateralis 1. resnpinatus. Sporae ferrugineae. 

A genuinis Crepidotis nunc separavi Claudopodes W. 
Smithii , sporis rnbiginosis inter Hyporhodios et Derminos medios. 

1033. A. PALMATUs pileo carnoso, compacto, e convexo 
expanso, irregulari, glabro, pelliculoso, ferrugineo; sfipiie ex- 
eenirico lateralique, incurvo, firmo, glabro, albido; lamellis 
eollariato-affixis f \euiricom, subdistantibus , concoloribus. BulL 
t 216. Decand. IX fr. 11. p. 137. Fr. Monogr. I. p. 398. 
Venturi i. 48. /. 1, 2. — Forma stipite centrali; Seynes 
Mon^ p. 96. Ad trnncos arborum frondosarum raro. Cum A. 
snbpalmato confnsus, sed sporis ferrugineis distans. Caro firma, 
sed simul spongiosa, bibula. (v. v.) 

1034. A. ALVEOLDs pileo carnoso, molli, laierali^ obovato 
repandoque, plano, glabro, ochraceo-fusco , nnnc sessili, nunc 
postice in basin brevem, stipitiformem , tomentoso-villosam pro- 
dncto; lamellis determinatis, latis, argillaceo-fuscis. Lasch n. 
582. Ed. L p. 210. Monogr. L p. 398. Berhl. Outl. p. 
163. A. bubalinus Pers. M. Eur. 3. p. 24, sed t. 24. f. 3 
ad siccum facta colore squalido fallax. Ad truncos arborum 
frondosarum. Sequenti valde affinis, sed carnosior, obscnrior, 
fticcitate expallens, ad marginem subinde olivascens. (v. v.) 

1035. A. KOLLis pileo gelatinoso-camoso , molli, obovato 
1. reniformi, flaccido, subsessili, glabro, e pallido canescente; 
lamellis ad basin decurrentibus, confertis, linearihus, ex albido 
aquose cinnamomeis. Schaeff. t. 213. Syst. Myc. L. p. 274. 
Sowerb. t. 98. Eussey 1. t. 74. Price f. 25. Brigant. t. 
41. f. 6S. Letell. t. 688. Quel. t. 7. f. 7. Ad truncos 
putridos, etiam in pinetis, freqnens. Pileus iu majore forma 
mdulato-lobatus , vulgo sessilis, sed variat postice productus in 
atipitem brevem, strigosum. (v. v.) 

1036. A. APPLAKATus piloo carnosulo, molli, fragili, plano, 
reniformi I. cuneato, alhido, in stipitem hrevissimum, albo^io- 
meniosum postice porreeto; lamellis deierminaiis , confertis, li- ^75^ 
276 AQAttlCVg. 

nearibus, ex albido dilute cinnaDiomeig. Pers. Obs, I. p. S. 
t 5. /. 3 (sub nomine Ag. stiptici). Fr. Monogr. L p. 399. 
A. planus Pers. Syn. p. iSO. Ad ligna putrida arborum fron- 
dosarum. Pileus aquosus nec gelatinosus, maxime hygrophanus, 
ndus margine striatulus demumque postice depressus. (v. v.) 

1037. A. scALAEis pileo suhmemhranaceo , moUissimo, 
effuso-reftexo j laevi, glabro, laete aquose-ochraceo ; lamellis ad 
basin decurrentibus ^ distantibus, tenuibus, ex albido cinnamo- 
meis. Ed. I. p. 211. In truncis Pini. Species admodum de- 
licata, semper scalari-imbricata , recens pellucida, sicca alutacea. 
(v. V.) 

1038. A. CALOLEPis pileo carnosulo, dimidiato, in nodulo 
villoso sessilif albo postice marginato, squamis minutis, con- 
fertis , rufescentibus 'eleganter variegato ; lamellis basi concur- 
reniibuSi demum fusco-ferrugineis. Fr, in Vet. Ak. F&rhandl. 
1873. In ramis putrescentibus Populi tremulae. Stipes in 
tuberculum sessile reductus. Pilens vix V2 ^^^- l^^u^» ^^^^ 
firma nec gelatinosa. Sporae fusco-ferrugineae. (v. sicc. ei ic.) 

1039. A. HAUSTELLABis piloo camosulo, flaccido, exacie 
laierali, reniformi, plano, laevi, subtiliter villoso, alntaceo; 
stipiie discreiOy sursum attenuaio, villoso, albo; lamellis de- 
terminatis , rotundaiis, e pallido fusco-cinnamomeis. Syst. Myc 
I. p. 274. Monogr. I. p. 399. Weinm. p. 228. Coolce p. 
126. A. flnrstedtensis Batsch f. 124 Cpessima, sed descriptio 
clara). Ad ramos dejectos Populi tremulae , nondum in societate 
praecedentis lectus. Multa cum priore habet communia, sed plu- 
rima difTerunt. Pusillus, regularis, haud caespitosus. Praecipoe 
insignis stipite subconico et lamellis fere liberis. Pilens veta- 
stior e sporis pulyerulentus et spadiceus, qualis A. umbrinus Pers. 
Myc. Eur. 3. p. 41. (v. v.) 

1040. A. RUBi pileo carnosulo, convexo, atomis crystah 
linis farinoso, lutescente aut livido-griseo ; stipite solido, brevi, 
incurvo, farinoso, basi strigoso; lamellis adnaio-decurrentibus , 
subventricosis, e griseo umbrinis. Berkl. Outl, p. 164. i. 9. 
f. 7. Ad stipites Ruborum emortuorum. Habitus omnino for- 
marum Ag. depluentis, cujus simillimam vidi formam, sed 
^sporis umbrinis" forte distinctus. Pileus sensim excentricus 
resupinatusque, V2 ^^^- «sque latus. (v. ic.) 

1041. A. CHiMONOPHiLUs candidus ^ pileo carnosulo, con- 
vexo, villoso, margine reflexo; stipite brevissimo obsoletove; la- 
mellis posiice attenuatis, paucis, distantibus. Berkl, et Br. n. ChiUmia. 277 

667. OutL p. 164. Ad ramoa emortuos Sorbi torminalis. 
Admodam pusillus, sporis luteofascis, pallidis, oblongo-ellipticis. 

1042. A. EPiBBTUs albus, pileo membranaceo, resupinato, 
sessiliy vertice adnato, serieeo-laevigato ; lamellis in centro 
concurrentibus , tenuibus, confertis, ex albido gilvis. Syst. 
Myc. I. p. 275. Weinm. Ross. p. 229. QtUlet p. 107. 
Supra muscos majores, rarior. Regularis, fere cupularis, pusil- 
lus, sine stipitis rndimento nec vertice porrectus. (v. v.) 

1043. A. CE8ATII pileo sessili, resupinaio, porrecfo, te- 
nacello, molli, albido 1. pallide gilvo; lameilis latis, pallidis, 
sp&ris pallide flavis. Fl. Eatisb. 1851. p. 564. Babenh. 
Herb. Myc. XVI. n. 1506. In exemplari viso restat modo 
cortex. Ad cortices Italiae. Habitus A. variabilis, sed differt 
pileo haud tomentoso, lamellis haud rubiginosis, sporis pallidis. 

1044. A. PBOBOsciDEUs pileo carnosulo, resupinato^ cam" 
pamtlato^ vertice porrecto, pedunculato, laevi, pubescente, ochra- 
ceo; lamellis in puncto excentrico concurrentibas , tenuibus, stric- 
tis, concoloribus. Syst. Myc. I p. 274. Sommerf. Lapp. 
p. 261. Lasch n. 583. Ag. resupinatus Fl. Dan. t. 1072. 
Var. stipite fuscescente, pileo candido, lamellis flavis : Fr. Vef. Ak. 
Fdrhandl. 1873. Ad ligna putrida; varietas in cellis. Caute 
separandus a Paxillo panuoide. (v. v.) 

1045. A, PEZizoiDES pileo sessili, tenui, e cupulari re- 
fiexo^^ farinoso, subtomentoso; lamellis centro concurrentibus, 
subdistantibns , ex olivaceo-fusco fulventibus. Nees Acf. Nat. 
Curios. IX. t. 6. f. 18 (infans). Berhl. Oufl p. 165. A. 
trichotis Trog in Flor. 1824. k. epixylon §. Pers. A. pon- 
ticola Lasch n. 422. Ad ligna vetasta. Sporae ignotae. (v. s.) 

Series IV. PRATELLL Sporae typice atro- 1. fusco- 
purpureae, rarius fuscae. [Observandum sporarum colorem va- 
riare e diverso colore fandi, in quo delapsae sunt.] 

Variorum Pratellorum leguntur formae steriles lamellis persi- 
sienter albis v. c. A. obturati, udi. Magis fallaces sunt spe- 
cies lamellis diu albis persistentibns et tabescentibus, demum e 
sporis decoloratid, pro Leucosporis facile sumtae, quales Ag. 
cretaceus^ pilulaeformis , Rabenhorstii, albineus. 

XXVIII. CHITONIA. Velum universale (volvaceum) a 
pileo discretum. Hymenophorum a stipite discretum. Lamellae 
liberae. Sporae fascopurpureae. 278 A61EIGU5. 

Analogi cum Amanitis et Volvariis. Species tjpicae extra- 
earopeae v. c. A, podileus Berkl. yolva laia, stipite exannu- 
lato , et A. podeces Berkl. volva circnmscissa , annulo amplo, habito 
oronino Amanitae, quorum ceylonicorum icones misit Berkeley. 
A. calceatus et ochreatus recedunt velo cum pileo concreto. 

1046. A. copRniUs minor, pileo carnoso, convexo, viscido, 
fiavescente; stipite fistuloso, nudo, albido, volva exigua; la- 
mellis liberis, nigro-fuligineis. Fr. Obs, IL p, 2, 8yst. Myc, 
L p, 279. Weinm. Ross, p. 239, A. involucratus Expid. 
scient. Alg. t. 5L f. 7. Unica vice (% 1811) legi ad latera 
viae; simili loco Weinmann. Qunm dein numquam repertns sit, 
delere in animo fuit, donec eundem exacte depictum in opere 
citato viderim. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2 lin. crassus, fra- 
gilis. Pileus semiglobatus , laevis, interdum volvae frustulis 
floccoso-squamnloso. (v. v.) 

XXIX. PSALLIOTA. Stipes annulatus, ab hjmenophoro 
discretus. Lamellae liberae. Lepiotis analogae. Syst, Myc. L 
p. 280, inclusis Strophariis. Cfr. Monogr, Hymen. L p. 402. 

* Edules, majores, magis camosi, sub nomine Champignons 
celebrati. 

1047. A. AUGUSTUs pileo e globoso-hemisphaerico expanso, 
obtusissimo, disco laevi, ambitu fibrilloso-sqnamoso ; stipite 
solido, valido, glabro; annulo supero, amplissimo, extus areo- 
lato-squamoso; lamellis confertis, angustis, e pallido fuscis, 
collario discreto a stipite remotis. Ed, I. p. 212. Sverig. 
dtl, Svamp. t. 38, Quil. p. 236. In silvis raro, saepe ad 
acervos formicarum. Speciosus, maximus, spithamam altus la- 
tusque. Pileus albo- I. fusco-citrinus. (v„ v.) 

1048. A. ELVBNSis pileo carnoso, e globoso hemisphae- 
rico, fibrilloso, in squamas latas, persistentes disrupto^ moT' 
gine verrucis pyramidalibus obsesso; stipite solido, fibrilloso; 
annulo amplissimo, subtus areolato-vefrucoso ; lamellis liberis, 
cameo-fuscis. Berkl. et Br. n. 1009. Sub quercubus Angliae. 
Caespitosus, amplus, stipite 4 unc. longo, 2 unc. crasso. Pi- 
lens 6 unc. et ultra latus. 

1049. A. ARVENsis pileo carnoso, e conico-campanulato 
explanato, primo floccoso-farinoso , dein glabello, laevi rivulo- 
sove; stipite cavo, floccoso-medullato ; annulo pendulo, amplo. 
duplicato, exteriore radiatim fisso: lamellis liberis, antice la- 
tioribus, ex albido-rubello fuscis. Schaeff. t. 310, 311. BanU. 
t. 134. f 1, 2. Secr. n. 95. Sverig. atl. Sv. t. 4. Hussey PsalUoia. 279 

/. t, 76, 77. Berkh Ouil. t 10. f. 4. Kickx p. 172. A. 
Georgii Sow. U 304. A. pratensis Scop. A. edulis Kronibh. t 
23. f. 11—14, 26. f. 9—13. Tratt Essb. Schw. t J. A. 
exqnisitus Vitt. Mattg. t 16. In pratis etc. frequens , vulgo ab 
A. campestri haud distinctns, sed snavior plarimisqne notis di- 
versas. Caro alba, immutabilis. Lamellae diu pallidae persi- 
stentes, aridae, nec media aetate obscure rubentes, nec um(]^uam 
liqaescentes. (v. v.) 

1050. A. CRETACEUs piloo camoso, e globoso convexo, 
candido, unicolori, primo sericeo-laevigato , dein squarouloso 
flbrillosove; stipite cavo, laevi, attenuato; annulo supero fixo, 
amploj reflexo iterumque adscendente; lamellis subremotis, an- 
tice latioribus, diu albis, demum carneo- 1. fusco-nigricantibus. 
Syst Myc. I. p. 28^ non Bull. Sv. Bot. t 596. f. 2. 
Sverig, atl. Svamp. L 39. Seyn. Monfp. p. 85. Quil. p. 
107. In graminosis pinguibns. A. laeti tam similis, ut ex 
ieonibus aegre discernatnr. Differt came moHi, pileo demum 
squamuloso, annulo aroplo, fixo, lamellis demum obscuratis. 
Sporae omnino A. campestris, ut observavit Setnes. (v. v.) 

1051. A. PBATEHSis pileo camoso, ex ovoideo expanso, 
laevigato 1. squamuloso, albido-cinereo ; stipite farcto, basi in- 
crassato, nudo; annulo medio, simplici, deciduo; lamellis liberis, 
angustatis, acutis, postice rotundatis, cinereis, demum fuscis. 
Schaeff. t 96. Fr. Monogr. I. p. 405. Kickx p. 172. 
Quit p. 108. A. spodophyllus Krombh. t 26. f. 19—22. 
A. candidus Schum, p. 253. In pratis et silvis frondosis par- 
eius. Statnra curta, robusta, pileo compacto. (v. v.) 

•A. FULVEOLUs pileo convexo-plano , obtuso, squamuloso-fi- 
brilloso, flavido, subrubello; stipite cavo, fibrilloso, flavescente ; la- 
mellis liberis, latiusculis, canescentibns , fulvo-denticulatis. Lasch 
n. 587. In silvis. Inter proximos medius, notabilis. (v. s.) 

1052. A. cAMPESTBis pileo carnoso, convexo-plano , ftoc- 
coso-sericeo squamulosove ^ carne subrubente; stipite farcto, 
laevi, albo; annulo medio, sublacero; lamellis liberis, approxima- 
tis, ventricosis, subliquescentibus, carneofuscis. Linn. Suec. n. 
1205 (inclnsis vicinis). Scopoli. Syst Myc. p. 281 c. syn. 
Bctrig. atl. Sv. t 5. Schaeff. t 33. Sowerb. t 305. Orev. 
t. 161. Krombh. t 23. f. i— 5. Vittad. t ^—5. Barla 
t 27. Tratt t K Hussey L t 90. Oonn. et Bab. 2. 
t. 1. etc. In campis et silvis. Odor debilis saporque gratus. 280 A0ABICU8. 

Caro mutabilis. Lamellae illico rubescunt. Jam antiquitus in 
cibariis aestumatissimus. (t\ v,) 

A. campestris varietates numerosae: A. alba pileo sub- 
sericeo, albido; stipite brevi. Berkl. OutL t, 10. f. c. 
Viv. t. 44. Harz. t. 9. — B. praticola pileo rufo-squamoso, 
carne illico rufescente. Vittad. t. 7. Viv. t. 43. — C. ruje- 
scens pileo rufo, minute squamuloso; stipite elongato. Berkl. 
1. c. f. 2. — D. umbrina pileo laevigato, umbrino; stipite 
valido, squamuloso. Vitt. t. 8. — E.? fuhaster pileo laevi, 
ochraceo-fulvo; stipite solido; lamellis e roseo nigricantibus. Tit. 
t. 45. fig. sup. Hic mihi non obvius et forte distinctos. 
Magis abnormes lusus sunt var. costata pileo sulcato, repando 
Viv. t. 45. f. inf; A. villaticus pileo squamoso-decorticante ; 
stipite squaraoso, e velo infero, subvolvaceo peronato annulato- 
que. Brond. Cr. Ag. t. 7. Hic locis stercoratis legitur, undc 
forsan odore et sapore nauseosus. Coluntur insuper variae for- 
mae vulgo fuscescentes sub nominibus A. hortensis , vaporarit*s, 
cryptarum etc. Krombh. i. 26. f. 14. Paul. t. 132. 
Secr. n. 94. 

•A. siLVicoLA pileo laevigato., nitido, alho; stipitc farcio^ 
elongato, subbnlboso, annulo simplici, came subimmutabili ; la- 
mellis ex albido fuscescentibus. Vitt. I. c. Krombh. l, c. /. 
8. Gonn. ei Bah. IL t. 2. Paul t. 183. A. edulis Fers. 
In silvis haud raro. Similis A. arvensi, sed annulo etc. di- 
stinctus. Caro demum tantum rufescens. (v. v.) 

*A. EXSERTUs pileo camoso, sublaovigato , glahro, albo, 
carne rubente; stipiie cavo, gracili, subflexuoso, laevi; annulo 
exiguo vel lacerato, appendiculato ; lamellis carneis. Vivian. t 
46 et A. pudicus ihid. Locis apricis in monte Garbo prope 
Genovam. Auctor ab A. campestri distinguit, sed characteres 
privos non invenio. In A. exserto pileus disco squamulosus, in 
A. pudico prope marginem. (v. ic.) 

1053. A. BiLVATicus pileo carnoso, tenui, e campanulato 
expanso, gibbo, fibrilloso squamosoque; stipite cavo, aequali, 
albido; annulo simplici, disfante; lamellis liberis, confertis, 
utrinque aequaliter attenuatis, tenuibus, aridis, e rubello fusce- 
scentibus. Schaeff. t. 242. Kromhh. t. 24. f. 9, 10 (ad A. 
campestrem revergit). Secr. n. 93. Berkl. Outl. p. 167. In 
silvis passim. Pileus quam priorum longe tenuiort fragilior, 
obscurior, primitus fusco-squamosus , dein desquamatus, margine bt PsalUota, 281 

saepe rimose incisus. Caro alba 1. paullum rufescens. Lamellae 
(nobis non carneo-roseae) etiam cinnamomeo-fuscae. (t\ v,) 

1054. A. HABMORRHOiDARius piloo camoso, ex ovato expanso^ 
rufotusco, squamis latis adpressis ieciOy margine primo tn- 
/racio, came fracia illico sanguinea; stipite mox cavo, fibril- 
loso, basi solida subbulbosa; annulo supero, amplo; lamellis li- 
beris, approximatis , confertis, roseo-carneis , demum purpureo- 
urobrinis. Kalchhr. Hung, t. 18. f. i. Ad radices quercuum. 
Yalde spectabilis , 3 — 4 unc. altus. Pileus et stipes albus tacti 
sanguineo-maculati. Hic junior infeme adpresso squamulosus, 
adnltus forinosus, glabrescens. (v. ic.) 

1055. A. SKTIOER pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
sericeo-laevi stipiteque farcto, elongato, aequali, squamulis pi- 
losis sericeo dilute umbrinis; annulo tenui, fugaci; lamellis 
liberis, iimbrino-fnscis. Ed. I. p. 214. Seyn. Monip. p. 89. 
Lereilf. Comm. in Paul. p. 73. — Paul. f. 132. f. 5, 4. 
In silvis umbrosis. Colore et statnra facile distinctus, sed e 
Paul. odore ceterisque bonis qualitatibus praecc. cognatus. (v. ic.) 

•• Minores, in cihariis rejectiy pileo fenuiier carnoso. 

1056. A. coMTULUs pileo carnosulo, convexo-plano, ob- 
tuso, adpresse sericeo glabraiove; stipite cavo, subattenuato 
annuloque mfdio, fugaci alboflavescentibus ; lamellis Hberis, con- 
fertis, antice latioribus, e carneo roseis. Ed. I. p. 215. Mo- 
nogr. p. 407. Locis graminosis pingnibus. Stipes 2 unc. lon- 
gus, 2—3 lin. crassus, intus primo flocculoso-farctus. A. cam- 
pesiri maxime affinis, sed habitus et statura sequentium. (v. v.) 

Ob sporas fuscas et afiflnitatem cum prioro h. I. citandns 
*A. suBOiBBOsus pileo carnosulo, convexo-plano , umbone laevi, 
glabro, sed ambitu sericeo-fibrilloso ; stipite sub^stuloso, tenui, 
eortina fugaci annulato; lamellis remotis, ex albo cinereofnscis. 
Ed. I. p. 215 y sed vereor, ut ab A. gibberoso sit satis diver- 
sus , nt in Monogr. I. p. 408 dixi. In silvis abiegnis. Stipes 
uncialis, 1 — 2 lin. crassus; pileus vix uncialis, flavescens. (v. v.) 

1057. A. 6AGATU8 pileo carnosulo, convexo-plano , laevi, 
glabro, fulvOj subnitente; stipite cavo, aequali, 2LX\m\o distante 
patulo; lamellis liberis, ventricosis, umbrinis. Syst. Myc. I. 
p. 282. Monogr. I. p. 407. Weinm. p. 242. — A. muta- 
bilis Fl. Dan. t. 1008. f. 2. In pratis humidis Europae bo- 
realis, raro. Stipes fragilis, 2 unc. longus, 3 lin. crassns. 
Pileus pelliculosus , 2 nnc. latus. (v. v.) 282 AaABiGus. 

1058. A. sEMOTCJs pileo carnoso, e convexo expanso, laevi, 
glabro, testaceo-rubello , disco obscnriore; stipite fistuloso, 
velo infero rubello et propo apicem in annulum patulum ab- 
rupto ex maxima parte vestito ; lamellis liberis , subremotis , postice 
attenuatis, pallidis, e sporis fuscescentibus. Fr. Monogr. II. 
p, 347, Lectus in montibus Gottsundensibus prope Upsaliam. 
Species valde insignis. Stipes IV2 unc. longus, sursura attenn- 
atus, snpra annulum 2 lin. a pileo distantem pallidus. Pileus 
unciam 1. parum ultra latiis. (v. v,) 

1059. A. DTJLciDDLUs piloo carnoso, plano, subgibbo, ^fei- 
briusculo, sicco, luride albo vel ochraceo; stipite fercto, fra- 
gili, subbulboso, glabriusculo , concolore; annulo medio, mem- 
branaceo, persistente; lamellis liberis, confertis, e cinereo nigri- 
cantibus. Schuher in Kalchbr. Hung. i. 17. /. L In Hun- 
garia australi sub quercubus sociatim vigens. Stipes Vf^ unc. 
latus, basi incurvus. Umbo pilei subfuscus, saepe sordide vio- 
lascens. A. subgibboso affinem censet auctor. (v. ic.) 

1060. A. RUsioPHTLLUs pileo carnosulo, e campanulato ex- 
panso, umbonaio, fibrilloso, pallescente; stipite subcavo, fibril- 
loso, albo; annulo supero, reflexo; lamellis liberis, confertis, ro- 
seis, dein fuscescentibus. Lasch n. 439. In silvis frondosis 
raro. Stipes IV2— 2 unc. longus, 1 — IV2 lin. crassus, basi 
incrassatus. Pileus 1 — IV2 nnc. latus, carneo- 1. pallescenti- 
albns, margine subappendiculato. Sequenti videtur admodum 
affinis. (v. s.) 

1061. A. HAE1IATO8PEBMU8 pileo carnosulo, e campanulato 
expanso, laevi, demum umbonato squamulosoque, alutaceo-fnsce- 
scente, demum nigricanie; stipite fistuloso, aequali, glabro, 
concolore; annulo mediOy erecto; lamellis liberis, e roseo-san- 
guineo fuscescentibus. Bull. t. 595. f. 1. Syst. Myc. L p. 
282. Batt. t. 10. B. Confer Krombh. t. 3. /. 21—25. 
Secret. n. 68. In nemoribus et Upsaliae in horto. Doleo 
me sporas haud examinasse; e nomine sint sanguinea, quod dn- 
bium videtur collatis proxime vicinis. Statura praecedentis, co- 
lor sequentis. (v. v.) 

1062. A. ECHiNATUs pileo carnosulo, e campanulato ex- 
panso, obtuso, fuligineo,primofloccosO'pulverulento, dein sqna- 
moso; stipite fistuloso, aequali, infra annulum inferum floecoso- 
membranaceum floccoso-pulverulento lamellisque liberis, confertis, 
miniatis demum foscis. lioth Catal. 2. t. 9. /. 5. Alb. et 
Schwein. n, 593, Secret. n. 91. Berkl Outl. p. 167. Ed. M Stropharia. 283 

/. p. 215, A. fumosopnrpureus ^Xa^cA n. 426, A. oxyosmus 
Uont. in Ann. Sc. Naf, 1836. t. 10. /. 3, Brigant. t. 27. 
/. 1 — 3. Id hortis ad humum, inter ramenta lignea; etiam 
Martio lectus Upsaliae in caldario horti botanici. Est sane in- 
ter nobilissimos et maxime singulares species. Totus primo densa 
fuligine flocculosa obtectus. De sporarum colore videas Monogr, 
I. p. 409; roseas nuroquam vidi. Odor Cucumeris. (v, v,) 

A. Hookeri, qui forte idem ac A. sardellus Ed. I. p. 230 s. A. 
monUmus y. coriarim Albert. et Schw. p. 307, his Tidetor affinis, sed 
ezanDalatus. Videas inter inquvrendos, 

1063. A. OENicuLATUs pumilus, pileo camosulo, e cam- 
panulato expanso, tumido, glabro, dilute hadiOy margine hinc 
inde fisso; stipite fistuloso, basi incrassato geniculatoque^ an- 
nulo infero; lamellis liberis, a stipite retnotiSj confertis, undu- 
latis. Brigant. t. 35. /. 4 — 3. Ad truncos et ramos dejec- 
to8. Distinctissimum merito dicit auctor. Stipes vix unciam 
attingens, sed pileus saepe excedens. Lamellae remotae latum 
collarium circa stipitem relinquunt. (v. ic.) 

[PiLOSACB. Fr. Nov. Symb. Myc. -p. 9. Hymenophorum 
a atipite discretum, sed volva et annulus nulli. Analogi cum 
Plnteis. Hujus subgeneris, cujus plures species in terris calidlo- 
ribos exstant, nulla certe cognita Europaea. Inquirendum tamen, 
nnm A. Phoenix (Michel. t. 73. f. 1) huc sit referendus. In 
Algeria obviam venit certa species, in Europa australi quaerenda: 

A. ALOERiENSis piloo camoso, compacto, laevigato, convexo- 
plano, niveo; stipite solido, obeso, sericeo, albo; lamelHs H- 
beris, angustis, nigropurpureis. Fr. in Quelei p. 351.^ 

XXX. STROPHARIA. Fr. Monogr. I. p. 408. Hyme- 
nophoruro cum stipite contiguum. Yelum annulatum. LameHae 
plus minus adnatae. Bespondent Armillariis et Pholiotis. 

A. YiscipeHes pilei pellicula laevi l. squamosa, saepius 
viscosa. 

* Mundif haud fimicolae. 

1064. A. DEPiLATUS pileo compacto, convexo-plano , ob- 
tttso, laevi, glabro, viscido; stipite solido^ aequaH, infra an- 
nulum amplum squamis albis, revolutis squarroso; lameHis 
adnato-decurrentibus , latis, ex albido nigricantibus. Pers. A. 
Homemanni 8. M. I. p. 285. Weinm. p. 244. Sommerf. 
Lapp. p. 264. Fl. Dan. t. 1191. In pinetis et truncis 
Eoropae borealis, frequens. Speciosus, magnns, vaUdus; pileQ dein cinnamomeo , jove sereno sicco. — Eet 
, C. 4. i. 4. f. mqjor, neglectis sqaBmis. (v. v.) 

1065. A. vEBsicoLOR pileo carnoso, conveio-plano , squa- 
sqttamis disci conferHs; stipite spon^ioso-rarcto, hul- 
albido-fnsco , annulo persistente; lamellis decomntibaa, e 

) rnfo-bmnneia. TPiffc, Arr. 4. p. 166. S. M. 1. p. 
In An^lia. Tenuior, pileo (viscoso?) virescente-brunneo. 

1066. A. AEBDOiHOsus piko carnoso, convezo-plano , anb- 
lato, MMCo amtgimo aecedenie «xpallante; stipite cavo, 
li, viscido, infra annalnm squamoso fibrillosove, caernlescentA : 
is adnatis, mollibns, fuscts, pnrpurascentibns. Curt. Lond. 
9. S. M. l. c. cnm syn. Sowerh. i. 364. Krombb. t. 

27, 28; t. 62. f 11—14. Schaeff. I. 1. Balsch J. 

Fl. Dan. t. 1248. Httssey I. t. 35. Klotxsck in Fl. 
t. 458. Fl. Batat: t. 617. A. viridimarginatns Schvm. 
erram ct tmncos silvarum frequens, etiam in campis gra- 
18, ad vias, maiime varians et cnnimunis. Pileua primo vi- 
dein lutescens etc. peJlicula tikcile separabili; vuigo laevis, 
I silvis squamix superliciEilibus secedentibus adspcrsns. Te- 
lassiui cortinatum. Omnes sane formas Seer. n. 101—109 
,tque etiam plures, sed limitos reperio nullos. (v. v.) 

1067. A. ALBOciiNEUs piloo carnoso, teuui, umbonato, 
viscoso, e viridi albtcante; stipite cavo, tenui, flesuoso, 
laevi, albicante, annulo incompleto; lamellis attenuato- 

3, «X albo-carneo fnscis, purpura^H^entibus. Desmaz. Cat. 
K Dub. Syn. p. 807. Pers. M. E. 3. t. 39. f. 2, 3. 
l. Outl. p. 168. A. pseudocyaneus Letell. Ann. sc. nat. 
. p. 94. Inter gramina pinguiora, etiam Sueciae. Friore 
ir, minor et praecipue mollior. Pilei pellicula tenuior, 
separabilis. (v. v.) 

1068. A. iNxiNCTcs pileo carnoso, molli, laevi, glabro, 
ibonato, gXutine livido-purpurascente, secedente, pallescente; 
I raolli, Qexuoso, candido, infra annulnm distantem iugn- 
^ericeo-fibrilloso ; lamellis adnatis, ventricoaia, dilute fnscis. 
El. p. iO. Berkl. et Sr. n. 1229. Saund. et SmiOi 
K f 6, 7. Quil. p. 110. Buxb. Cent. IV. t. 4. f. mi- 

In graminosis, ad vias per regiones cainpestres freqaens, 
irins. Valde insignis, moliis, pilei pellicula facile secedent«. 
IX forma: Lundensis pileo campanulato-eipanso, stipite 
i; Upsaliensis pileo convexo-plano, evidentiug nmboaato, 
B cavo; analogae cum sqq. (v. v.) Stropharia, 285 

1069. A. coRONiLLtJs pileo carnoso, ex hemisphaerico ex- 
planato, laevi, ochraceo-fulvo , margine alho-fioccoso ; stipite 
fiarcto, curto, baain versus attenuato, annulo angusto, striis vio- 
laceis radiantibus; lamellis sinuato-adnatis, ex albido violaceis, 
acie albis. Bull t 597. Syst. Myc. L p. 282. Quil t 
14, /. 7. Inzeng. Sicil. p. 61. Ad terram Europae australis, 
Parvus sed firmulus. Sporae fuscopurpureae. Vacillavit, sporis 
ignotis, inter Pholiotas et Stropharias. (v. s.) 

1070. A. OBTUEATUs pileo subcompacto, convexo-plano , 
obtoso, subsicco, demum rimoso-squamuloso ; stipite /(orrc/o, cur/o, 
deorsum stUnittenuato annuloque tumido albis; lamellis adnatis, 
planis, ex albo purpurascenti-umbrinis. S. M. L p. 283. 
Lasch. — Berkl. et Br. n. 1253. Seyn. Montp. p. 82. 
Queh p. 110. (Saund. et Sm. t. 25. f. 1, 2 multo minor, 
fortc sequ.}. Secr. n. 99. Per regiones campestres, utScaniae. 
Pileus flavus, vix pelliculosus nec glutinosus, cum stipite firmus. 
A similibus Phaeotis hic et sq. differunt lamellis numquam fer- 
ruginascentibus, sporis in fundo albo fiiscis, in nigro vinoso- 
purpurascentibus. (v. v.) 

1071. A. MELASPERMUs pileo camoso, convexo-plano, ob- 
tuso, moUi, laevi, glabro, viscidulo; stipite cavo^ aequali^ 
glabro annuloque membranaceo albis; iamellis leviter adnexis, 
ventricosis, confertis, e pallido violaceo-nigricantibus. Bull. t. 
540. /. 2. S. M. L l. c. Berkl. et Br. n. 1254. KicJcxp. 
173. Quel. t. 24. f. 3 (pileo albo). In similibus, sed aliis 
regionibus, v. c. ad Upsaliam. Yulgatissima hujus var. hrevipes 
in campis, in silvis vero stipes elongatus. Pileus luteus, pelli- 
culosus, siccus nitens, non rimosus, exoletus decolor, cum sti- 
pite fragilis. Lamellae plerumque profunde rotundatae. Sporae 
in meo fuscopurpureae (hinc phaeosporus dictus in Monogr. 
Hymen. L p. 413), sed ex Letell. t. 700 nigrae ; num duae spe- 
cies? (v. V.) 

1072. A. SQUAH0SU8 pileo carnoso, tenui, convexo-plano , 
subviscido, squamis fioccosis superficialibus concentricis ad- 
sperso ; stipite subfistuloso , gracili, teiiaci, infra annulum distantem 
villoso-squamoso, inferne ferrugineo; lamellis adnatis, confertis, 
nigricantibus, acie albidis. S. M. L p. 284^ cxxm syn. Weinm. 
p. 243. Berkl. Outl. t. 10. f. 6. Kickx p. 174. Quil. p. 
337. — A. stipitis squamis fibrillosis , reflexis. Pers. Fl. Dan. 
t. 2077. f. 1. — B. stipite strigoso-tomentoso. A. distans 
Vers. Fl. D. l. c. f. 2. — In silvis, ruderatis, hortis; A. i6B ▲QABiOUS. 

locis graminosis, B. inter folia. Pilens lateos; Weinm, l. c. 
babet var. pileo fusco^ ad truncos Alni. (v. v,) 

A. THBAU8TCS Kdlchbr, Fung. Hung. t 15, f, 4 eiacte 
refert A. squamosum v. distantem Fl, Dan. i. 2077. f. 2 
demtis squamis piiei facile secedentibus. Descriptio tamen rece- 
dit, quum fragillimus et bygropbanus dicatnr, qno ad A. alboni- 
tentem accedit. Species focile distincta. (v, ic.) 

1073. A. ALBONiTENs pilco camoso, tenui, e convexo ex- 
panso, gibboso, viscoso, glabro, hgalino-albo , sicco candido; 
siipite medullato-farcto, nndiqxie fioccoso-villosOf sicco etramineo- 
albo; lamellis adnatis-confertis, subventricosis , e pallido fuscis. 
Monogr. I. p, 415. In silvaticis circa Upsaliam, quibusdam 
annis copiose. Stipes 1—3 unc. longus, 1 — 2 lin. crassus, 
pellucidus, elongatus flexuosus. Pileus pro ratione parvns, ex- 
squamis, disco interdum lutescente. (v. v.) 

1074. A. woBTHiNOTONii pileo carnosulo, campanulato, 
laeviy glabro, vi8cido[?], luteo; stipite fistuloso, gracili, flezupso, 
gUibro, cganeo, annulo incompleto distante; lamellis adnatis, 
latis, brunneo-cinnamomeis. A. albocjaneus Sawnd, et Sm. t. 
29, f. 1 — 5. In pascuis Angliae. Statura et coloribus distat 
ab A. albocyaneo. Stipes 3 unc. longus^ sed vix lineam cras- 
sus, aequalis. Pileus vix uncialis. (v. ic.) 

1075. A. PALusTBis pileo submembranaceo, hemisphaerico, 
umbonato, subviscoso, griseo-fulvo, hggrophano, disco bmnneo; 
stipite fistuloso, gracili, albo, sqmmis transversalibus fulvis 
vestito; annulo distante, membranaceo, exiguo; lamellis adnatis, 
perlatis, e pallido brunneo-nigris. Quelet Jur. f, 23. /. 9, 
In paludosis Jurae. Stipes 2 — 3 unc. longus, vix lineam cras- 
sus. Pileus uncialis et infra. Sporae brunneo-pi^rpureae. (v, ic) 

** Merdarii annulo saepe incompleto. 

1076. A. LUTEONiTENs piloo camoso , tenui, conico-cam- 
panulato, umbonato, viscido, luteo, margine squamuloso ; stipite 
fistulosOf laevi, supra annnlum distantem pruinoso ; lamellis ad- 
nexis, ventricosis, cinereo-nigricantibus. II. Dan. t. 1057, 
S. M. p. 284. Weinm. p. 243. Sommerf. Quil. p. 111, 
In fimo, in agris. Minor, vix squamosus, stipite brevi, sub 
lente fibrilloso-striato. (v. v.) 

1077. A. MEBDABius piloo convexo-plano , obtuso, glabro, 
udo, hygrophano; stipite e farcto cavo, tenaci, znrio, ftocculosot 
sicco^ pallido, annulo lacerato fngaci; lamellis adnatis, latis, e 
lutescente umbrinis. S. M. I. p. 291 (stipite denudato). Weinm, Stropharia. ^l 

p, 263. Dub. Bot. p, 606. Berkl. ei Br. 1255. Saund. 
et 8m. t. 25. fig. inf. (forma minor). Quel. p. 111. Buxh. 
C. 4. t. 16. /. 2. In merda exsiccata, frequens. Gregarius. 
Stipes vuigo uncialis , longior flexuosus , demum laevigatus. Yelnm 
primo telosnm, t^m in stipite annulum tenellum, quam appen- 
diculas in margine relinquens. Pileus pelliculosqs, sed non yere 
Tiscidus, udus subcinnamomeus , siccus ochraceus, demum extimo 
margine striatulus. — Adest var. multo major (habitu A. aeru- 
ginosi) pileo gibbo e luteo stramineo , stipite subfarcto. (v. v.) 

1078. A. HAMMiLLATUs piloo submembrauaceo , ex bemi» 
spbaerico expanso, conico-papillaio , laevi, viscido, pallide ochra- 
ceo; stipite fistnloso, glabro, exalbido lutescente, annulo fugaci: 
lamellis rotundato-adnatis , subdistantibus , arcuatis, nigro-fuscis. 
Kalrhbr. Hung. i. 16. f 2. In fimo equino per pascua Scla- 
voniae: Schdlzeb. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2—3 lin. cras- 
sns, saepe incurvus. Pilei papilla saturate crocea. Sporae ova- 
tae, metulaeformes^ nigro-fuscae. {v. ic.) 

1079. A. STEBCORABius' piloo camosulo, ex hemisphaerico 
expanso, laevi, glabro, discoideo stipiteque medulla discreia 
farcto, elongaio^ infra annulum distantem flocculosoy laevigato 
suhviscidis; lamellis adnatis, latis> ex albo umbrinis 1. olivaceo- 
nigris. S. M. I. p. 291, cum syn. Weinm. p. 254. Berkl. 
Outl p. 168. Quel. p. 112. — Secr. n. 361. Bull. i. 566. 
/. 4. In stercore locis silvaticis. Stipes 3 unc. et ultra longus, 
supra velnm pruinatus. Pileu8luteus>1ivido-flavescensetc. Lamellae 
etiam fnsco-purpureae et, ut in proximis, postice latissimae, 
tmncatae et subdecurrentes. Cum seq. saepeconfunditur; Secr.n. 
362 et Sow. t. 249 hunc spectare videntur. (v. v.) 

1080. A. semiolobatus pileo carnosulo, hemisphaerico, 
laevi stipiteque fistuloso, gracili, stricto, glabro lutescentibus, 
glutinosis, velo infero, abrupto, annulari-terminato; lamellis 
adnatis, latis, planis, nigro-nebulosis. Batsch f 110 opt. 
Pers. Syn. p. 407. Syst. Myc. p. 284, ubi sjnon. Grev. 
U 344. Huss. I. t. 39. A. glutinosus Curt. I. i. 194. 
Tulgatissimus in fimo. Minor» gracilis. Pileus V2 ^<^* ^^^^^- 

(v. V.) 

B. Spintrigeri pileo epelliculoso, sed innato-fihriUoso , 
noH viscoso. 

1061. A. calcbatus pileo carnoso, e campanulato-convexo 
expanso, adpresse fibrilloso, udo, umbone valido, laevi; stipite 
•olido, glabro, albo, basi marginato-bulboso limboque libero ^88 AGABlCUd. 

volvaceo; lamellis subliberis, confertis, veutricosis, ex albo fa- 
scescentibos. Schaeff. L 258. f. 1—3 (f. 4 videtur Ino- 
cybe). Inter folia uda locis huraidis. A. rintoso videtnr pro- 
ximus, sed sporae fuscae. Stipes firmus, 2—3 unc. longus, 
2 — 3 lin. crassus, apice obsolete pruinatus. Annulus nullus. Pi- 
leus sordide lutescens, pallens, udus fere viscidulus. (v. v.) 

1082. A. ocREATus pileo carnoso, e globoso campanulato- 
expanso, obtuso, prinio granulosOf dein imbricaio-squamoso; 
stipite farcto , e velo infero , squamoso , vaginato-adnato peronato 
subannulatoque ; lamellis subliberis, lincaribus, confertis, cinereo- 
nigricantibus. Holmsh, Of. 2. L 36. Nees Syst. f. 168. 
S. M. I. p. 279. Locis graminosis in silvis. Priori manifeste 
cognatus, speciosus. Pileus e rubro gilvus. Stipes supra vagi- 
nam albus. (v. ic.) 

1083. A. MEDUSA pileo carnoso, e globoso convexo , laevi, 
siccitate suhrimoso-squamoso , albojlavescenfe j margine lobato; 
stipite solido, subtuberoso, fibrilloso, albo, annulo fugaci; la- 
mellis subliberis, ex albido fuligineis, acie crenatis. Brigant 
Neap. t. 36. f. 1—6. Ad terram in viridariis Neapoli. Spe- 
cies distincta, sed affinitas haud clara. (v. ic.) 

1084. A. CAPUT MKDUSAE pileo carnoso, fragili, ex ovato 
expanso, lacunoso, squamuloso, discoideo; stipite sursum cavo, 
infra annnlum superum squamis imbricatis, squarrosis^ 
secedentibus volvato; lamellis adfixis, ventricosis, ex argil- 
laceo paliide umbrinis. Ed. I. p. 216. Monogr. I. p. 
418. In pinetis circa trnncorum radices subcaespitosus. Jn- 
signiSf rarus. Yelum universale fuscum squamosum in stipite 
persistens, zonas concentricas, imbricatas, squarroso-recurvatas 
formans. Stipes a basi solida aequaliter attenuatns, 2 — 3 unc. 
longus, ^2 ^"^' crassus, albidus, annulo fero A. proceri sed 
persistente, ambitu tumido et fusco. Pileus vertice umbrinns, 
ambitu subalutaceus , velo secedente grannlosus et rimoso-squa- 
mulosus. Sporae fusco-purpureae. (v. v.) 

1085. A. 8C0BINACEUS piloo carnoso, tenui, exhemisphae- 
rico expanso, gibbo, sulcaiulo, squamulis confertis, adpressis, 
secedentibus , nigricantibus tecto; stipite cavo, fibrilloso, albo, 
apice farinaceo, annulo supero fugaci; lamellis adnatis , confertis, 
crenulatis , ex albo-rufescente purpurascentibus. Ed. I. p. 217. 
Secr. n. 89. Ad truncos Fraxini subcaespitosus , vere et ae- 
state. Priori manifeste affinis, statura eadem. Stipes a basi Stropharia. 289 I incrassata attenoatos. Pileus primo fuscos, dein ambito griseo- 
Tiolaceos, centro e Hyido lotescens. Udus et fragilis. (v. s.) 

1086. A. BATTARRAE plleo camoso , tenoi, obtoso, adpresse 
sqnamuloso, griseo; stipite &rcto, infra annulum fugacem squa- 
mis ftisco-rujescentihus imbricato, apice pruinato; lamellis 
sinuato-adnexis, confertis, e rubello fuscescentibos. Ed. I. p. 
217. Secr. n. 87, excl. syn. Batt. t. 28. f. B. Ad Po- 
pnlos Enropae australis. Stipes uncialis 1. parum ultra, subin- 
cunms, basi incrassatus, rufescens. Pileus variat albidus, gri- 
8608 et fuscus, squamis obscurioribus , came tenui succulenta. 
(v. ic.) 

*A. ACULEATUs pileo subolivaceo, stipite infeme tantum 
sqnamoso, reliquis notis prioris. Qtdl. Jur. t. 22. f. 4. Loco 
natali ad Populos plurimisque notis cum priore convenit; icon 
Yero Battarrae rudis est. (v. ic.) 

1087. A. PUNCTULATUs pileo carnoso, tenui, convexo, 
siccoy pallido, e velo squamuloso-punciato, demum nudo; sti- 
pite farcto, pallido, squamulis punctiformibus ad annulum su- 
pemm vestito; lamellis sinuato-adnatis , dente decurrentibus , la- 
tis, subconfertis, e pallido dilute umbrinis. Kalchbr. Hung. /. 
14. f. 1. In solo graminoso ad ramenta sub terra putrescentia, 
eaespitosus. Stipes 1 — 2 unc. longus, varians aequalis et basi 
incrassatus. Annulus tenuis e fibrillis in zonam congestis. 
Sporae fuscae. Aegeritinis forsan afQnior. (v. ic) 

1088. A. JEBDONi pileo carnoso, campanulato, obtuse 
nmbonato, minute rivuloso, squamis albis, superfialibus, sece- 
dentibns omato, ocbraceo, sicco fusco; stipite cavo, gracili, 
sericeo-squamuloso, albo, annulo sopero; lamellis adnatis, trans- 
verse lineatiSy e pallido bronneid. Berkl. et Br. n. 913. t. 
14. f. 2. Ad frustola lignea Angliae. Stipes 3 onc. longos, 
2—3 lin. crassusy superne albopulverolentos, infemefoscescens, 
sqoamolosos. Pileus 2 unc. latus, sine pellicula separabili. 
(r. ic.) 

1089. A. spiNTRioEB pileo camosulo, ex ovato explanato, 
obtnso, iaevi, glabro; stipite cavo, aequali, floccoso^fibrilloso , 
candido, apice nudo, annulo distante tenui, fugaci; lamellis ad- 
natis, confertis, branneo-fuscis. Ed. I. p. 217. Ad trancos 
caespitosns, rarns, sed insignis. Stipes 3 unc. longus, 3 lin. 
crassns, etiam floccoso-squamosus , interdum ventricosus. Pileos 
Bollis, fragilis, 3—4 onc. latos, e foscescente l. incamato al- 

19 290 AGARICUS. 

bidus. Lamellae lineares, 1 — 2 lin. latae, integerrimae , postice 
jnnctae, subliqaescentes. (v. v,) 

1090. A. HYPsiPus pileo convexo-plano , laevi, glahro, 
hygrophano; stipite cavo, aequali» glabro, annulo medio persi- 
stente lamellisque adnato-secedentibus, subdistantibus ex albido 
fuscis. Ed. L p, 218, In turfosis solitarius. Totus fragilis. 
Stipes 3—4 unc. longus, 2—3 lin. crassus. Pileus fere mem- 
branaceus, 2 unc. latus, udus fuscescens et marginc striatulns, 
siccus alutaceo-pallescens et omnino laevis. (v. v,) 

1091. A. coTHURNATus pilco camosulo, convexo-plano, 
obtuso, laevi (sub lente sericello-laevigato) ; stipite subfistuloso, 
aequali^ molli, albo, ad annulum medium augustum floccoso- 
villoso ; lamellis adnexis, ventricosis, confertis, albo-Aiscescentibus. 
Ed, L p, 218, In umbrosis abiegnis. Habitus A, geophylU 
albi, Stipes IV^ — 2 unc. longus, 1 — IY2 Hn. crassos, supra 
annulum glaber. Pileus, disco excepto, submembranaceus , V2 — ^ 
unc. latus, albus, non hygrophanus, sed caro aquosa. (v, r.) 

XXXI. HYPHOLOMA. Syst. Myc. I. p. 287. H^meno- 
phorum cum stipite continuum, Yelum in ielam margini 
pilei adhaerentem contexium, Pileus plus minus carnosus, mar- 
gine primitus incurvo. Lamellae adnatae 1. sinnatae. Plurimi 
caespitosi , lignatiles. 

* Fasciculares colore pilei tenacis, glahri, sicci laeio nec 
hygrophano, 

1092. A. 91LACEUS pileo carnoso, convexo, viscoso, an- 
rantio-rufo, circa marginem sericeo, albido; stipite e farcto cavo, 
hulboso, nitido, fibrilloso-striato ; lamellis adnatis, confertis, e 
griseo olivaceis. Ters, Syn, p, 421. Secr, n. 349. BaU, 
t, 22, E, Ad terram solitarius, sec. Secretan e tubere com- 
muni caespitosus. Pileus et stipes 3-unciales. Bonum vix 
vidif sequentis B. nimis affinem. 

1093. A. suBLATERiTius piloo camoso, convexo-plano, ob- 
tuso, discoideo, siccOy glabrescente , carne compacta^ albida; 
stipite farcto, fibrilloso, deorsum attenuato, fermgineo; lamellis 
adnatis, confertis, ex albo olivaceo-fuligineis. Schaeff, t, 49. 
f. 6, 7, S, M, L p, 288, ubi syn. (excl. Bull. et forte Bolt). 
Hussey L, t. 60, KicJcx p. 174, Berkl, Outl. p. 169, 
Secr, n, 345 (differt cortina in stipite subannulari). KronM, 
t, 44, f, 1—3, — Hedw. Crypt. t, 38. Ad et juxta troncos, 
subcaespitosus. Major, amams, vix olens. Pileus fulvo-lateritius, 
ambitu pallidior. Varr. plurimae: B. subsolitarius , pileo sti- 
Hypholoma. 291 

piteqae l^isi incrassato unicoloribus, rufescentibus. 8. M, l. c. 
PauL t. 109. C. minor, pileo flayido, stipite cavo aequali. 
Schaeff. l. c. f. 4, 5. (v. r.) 

1094. A. CAPNOiDEs pileo camoso^ convexo-plano, obtuso, 
sicco, glaberrimo, carne tenui alba; stipite subcavo, aequali, 
sericeo-laevi , pallido; lamellis adnatis, yix confertis, latis, ari- 
dis, e caesio-fumoso purpurascentibus. S. M. I. p, 289. 
Berkl. et Br. n. 913. Quel. p. 338. Sommerf Lapp. p. 264. 
Ad truncos Pini, nec alios, in silvis montosis et alpinis. Odor 
saporque mites. Stipes sub indumento ferruginascit. Pilcus 
unicolor, vulgo lutescens, cortina purpurascens. Lamellae in- 
terdum in eodem caespite pallidae, latiores, firmiores et minus 
confertae qnam in reliquis. (v. v.) 

1095. A. BPixANTHUs pileo carnoso, tonui, convexo-plano, 
subgibbo, laevi, sericello, demum glahro^ carne flava; stipite 
cavo, subaequali, ftoccoso-fibrilloso , albido, apice pruinoso^ 
basi fascescente; lamellis adnatis, confertis, albido-flavis ^ de- 
mum varie cinerascentibus. Ed. I. p. 222. Berkl. et Br. n. 
914. Kickx p. 175. Paul t. 107. Batt. t. 23. D. Cfr. 
Secr. n. 348 ^ 352, 353. Ad truncos frequens. Olidus, non 
liquescens, statura varius. Colore pallide flavo, pilei disco saepe 
obscuriore, cortina alba, lamellis facile distinctus. Minime A. 
ftavidus Scbaeff., cui similis. (v. v.) 

1096. A. ELABODEs piloo camoso, planiusculo, subumbo- 
nato, siccOy gldbro, carne lutea; stipite e farcto cavo, aequali, 
fibrilloso, ferrnginascente ; lamellis adnatis, confertisy tenuibus, 
e viridi pure olivaceis. Ed. I. p. 222. Kickx p. 175. — 
A) Paul. t. 108. Secr. n. 337. B. C. — B) Bull. t. 30. 
Larbr. t. 16. f. 2y sed stipes hirsutus pictus. Ad truncos et 
terram, caespitosns. Odor amaras. Stipes vulgo gracilis, in- 
curvus vel flexuosus, pileo [in A. lateritio, in B. alutaceo] con- 
color. Pileus opacus. — Secr. n. 357 est var. major, statura 
A. lateritii Secr. n. 536, qui Batsch f 29^ inter hunc et 
sequentem media. (v. s.) 

1097. A. PAscicuLARis pileo carnoso, tenui, subumbonatoy 
glabro; stipite cavo, tenui, fibrilloso, flexuoso carneque flavis 9 
lamellis adnatis, confertissimis , linearibus, subliqu^scentibus , e 
mlphureo virescentibus, Huds. — S. M. I. p. 288 c. syn. 
Boli. t. 29. Sow. t. 225. Fl. Dan. t. 2075. Krombh. f. 
44. f 4—5. Grev. i. 329. Hussey IL i. 45. Fl. Bat. 
1S24 ex descr. Ad tmncos terramque. Colore, tenuitate et i l#r 292 A0AR1CUS. 

odore intense amaro facile distinctas. Pileus subdiscoideus, saepe 
obtusus. Sed exstat var, robustior stipite basi iucrassato, ter- 
restris (Secr. n, 355; var. j9. Pers.), cum A. silaceo analoga. 
Alia nana: Secr. n. 3.59. (t\ v,) 

1098. A. AELOPcs pileo carnoso, e convexo plano, obtuso, 
glabro, rufescente; stipite fistuloso, tubulufn discretum inclu- 
dentCf squamis minutis lateritiis variegato; lamellis adnatis, e 
lutescente fusco-olivaceis. Fr. in Vet. Ak. F6rh. 1873. Ad 
truncos Abietis et Laricis in Ostrogothia. Subcaespitosus, fusi- 
formi-radicatus. Statura praecedentium. (v, ic.) 

1099. A. DisPERsus pileo carnosuio, campanulato, expanso, 
obtuso, laevi, e velo circa marginem sericeo; stipite subfistu- 
loso, tenui, tenaci, fibrilloso-sericco, basi fuscescente; lamellis 
adnatis, tenuibus, subrentricosis , ronfertis^ stramineo-pallidis, 
dein nebulosis. Ed. L p. 222. Berkl. Outl. p. 169. — 
Lusus elongatus: Saund. et Sm. t. 24. f. 1 — 3. A. margi- 
riatus Ters.^ non Batsch. — Secr. n. 358. A. fascicularis 
var. Pers. Syn. S. M. In pinetis ad truncos et terram, vnlgo 
sparsus. Stipes omnino aequalis, strictus, 2 — 3 unc. longus, 
lin. crassus, ex maxima parte fusco-ferrugineus, apice pallens. 
Pileus fulvo-melleus. Lamellae 2 — 3 lin. latae, obsolete viren- 
tes. (v. V.) 

** Vi^cidi pileo nudo, viscoso. 

1100. A. BUXBAUMii pileo carnoso, convexo-plano , laevi, 
gUibro, viscido: stipite solido, longo, aequali, albo-nitente; 
lamellis adnatis, ventricosis, subdistantibus, cinereo-nigricanti- 
bus. Weinm. in Flora 1832. p. 340. Eoss. p. 250. Buxb. 
C. /F. t. 14. Cfr. n. 340. In pinetis Rossiae. Solitarius, 
major, stipite 4 — 5 unc. longo, 3— -4 lin. crasso; pileo 2 — 3 
unc. lato, albido-flavescente ; lamellis V2 ^^^. latis. 

1101. A. PRKscoTii pileo carnoso, convexo-plano , glabro, 
viscido; stipitc farcto, aequali, elastico, albo, sqmmulis albo- 
rufescentibus obsesso; lamellis adnatis, confertis, e cinereo fu- 
sco-violascentibus. Weinm. Boss. p. 249. Ad truncos Pini, 
confertns. Stipes 3—4 unc. longus, 2 — 4 lin. crassus. Pi- 
leus rufescens, 2 — 3^2 unc. latus. Lamellae 2 — 3 lin. latae. 
Non vidi. 

1102. A. GiLLETii pileo carnoso, convexo-plano, laevi, 
glabro , glutinoso , circa marginem lilacino ; stipite solido, cur- 
vato, strigoso-squamoso , subconcolore ; lamellis adnatis, rufo- 
violaceis. Ad radices quercuum in Gallia: P. Albxandrb. Ha- Hypholoma, 293 

bitus Tere peculiaris, sed A. Prescotii videtur affinis. Pileus 
3 unc. latus, ex icone in disco ochraceus (in schedula **roux"). 
Lamellae in icone argillaceo-isabellinae. (v. ic) 

*** Velutini pileo fibrillis innatis sericeo L virgaio. 

1103. A. STOBEA pileo carnoso, convexo-plano, uinbonato, 
sieco, pilis longitudinalibus , in cortinam porrectis, fibrilloso; 
stipite solido, elongato, aequali, laevi, subfibrilloso , pallido; 
lamellis adnatis, aridis, livido-fuscescentibus, acie albo-serrulatis. 
Ed. L p. 22S. Ad truncam Fagi (1816 ibidemque 1833) legi. 
AfBnis Inocybis. Stipes firmus, 4—5 unc. longus, 4 lin. crassus. 
Pilens 3 unc. fere latus, demum circa umbonem depressus, e 
dihite fusco isabellino-sordidus. (v, r.) 

1104. A. LACBYMABUNDUS pileo camoso, convexo, obtuso, 
piloso-sqmmoso y sguamis innaiis obscurioribus ; came stipi- 
teqne cavo, fibrilloso-squamoso albidis; lamellis adnatis, con- 
fertis, fuscopurpureis. ^si, Myc. I. p. 287. Weinm. p. 247. 
Berkl. et Br. n. 1254. Hofm. Ic. f. 15. f. 3 (forma dimi- 
nuta). Quel. t. 194. Ad terram et truncos in fagetis, betu- 
letis, valde caespitosus. Sequente minor, sed firmior, vere car- 
nosQs, non hjgrophanus. Cortina alba. Sporae fuscopurpureae. 
Pilens et stipes primo albi, dein fuscescentes. Species distinc- 
tissima , sed cum sequente saepe confusa. A. lacrymabundus Bull. 
t. 525 f. 3 omnino sequens, /. 194 dubia manet. (v. v.) 

1105. A. PYROTBicHus pileo subcamoso, e conico hemi- 
sphaerico, obtuso, fibrilHs fulventibus^ passim squamuloso-fa- 
scicnlatis, subadpressis dense vestiio, igneo-fulvo, carne cor- 
tinaque fulvis; stipite cavo, fibrilloso, fulvescente; lamellis ad- 
natis, pallidis, dein brunnescentibus. Holmsh. Oi. II. t. 35. 
Fr. in Vei. Ak. Fdrhandl. 1851. p. 48. A. lacrymabundus 
BuU. i. 525. f. 3. Krombh. i. 42. f. 12 --16. A. raa- 
crourns Abbild. Schw. 3. A. A. ignescens Lasch n. 588. A. 
velntinus b. Ed. I. p. 224. Circa truncos arborum, in silvis 
frondosis ex aliis; ipse ad truncos Pini legi. Admodum spcctabilis, 
caespitosus. Stipes fibroso-mollis , saepe squamoso-squarrulosus. 
(v. V.) 

1106. A. vELUTiNus pileo subcamoso, e campanulato ex- 
panso, demum obtuse umbonato, laevi, primo fibrillis adpres- 
sis iomentoso, dein glabrescente, hygrophano, carae tenuissima 
concolore; stipite cavo, fibrilloso-sericeo, sordide argillaceo; la- 
mellis secedentibus , subconfertis , e fuscescente spadiceis, ni- 
gro-punciaiis. Pers. Syn. p. 409. Secr. n. 399. Fr. 
Monogr. I. p. 424. Inzeng. t. 7. f. 2. Berkl. Outl. p. 294 AGABICVS. 

170, L 11. /. ^. A. lacrymabnndus Sow. t 41. A. pnrpu- 
reo-brunneus Jungh, Linn. V. p. 404. In plateis, ad vias 
etc. Statnra varius, saepe giganteus, fragilis. Pileus non squa- 
mosus, recens luridus, semisiccus fulyescens, siccos argillaceo- 
isabellinus. Abnormes lusus Schaeff, t 34. Poulet t 55. 
/. 1. (v. V.) 

1107. A. MKLANTiNUs piloo submembranacoo , e campanu- 
lato demum explanato, umbrino, expallente, sqmmuHs pilosis, 
innaio-adpressis, nigris variegato; stipite flstuloso, fibrilloso- 
bispido, pallido; cortina fimbriante, fngaci; lamellis adnexis, 
ventricosis, pallide umbrinis. Fr. Monogr. L p. 425. Ad 
truncos cariosos Betulae. Eximie distinctns, solitarins, gracilis. 
Stipes 2 unc. longus, 1 — 2 lin. crassus. Pileus 1 — 2 unc. 
latus, fragilis. (v. v.) 

**** Flocculosi squamis floccosis^ superficialihus, secedentibus. 

1108. A. cAscus pileo subcarnoso, ex ovali expanso, molli, 
glabrafo, ruguhsOy pallescente, disco obtusolaevi; stipite cavo, 
aequali, fibrilloso, albo, subpruinoso; lamellis rotundato-adnexis, 
ventricosiSf aridis, perlatis, e griseo nigrofuscis. Ed. L p. 
224. Monogr. L p. 426. Bahenk. Crypt. p. 465. A. ma- 
cropus Pers. Sgn. p. 402. Cfr. S. M. L p. 296. Secr. n. 
384. Locis graminosis , sed in pineto-montanis tantum legimus. 
Gregarius, admodum fragilis. Stipes 3—4 unc. longus, 2 — 3 
lin. crassus. Pileus 1 Vj — 2^2 unc- latus, griseo-alutaceo-albicans. 
Lamellae 4 lin. latae, acie albicantes. (v. v.) 

1109. A. coRiARius pileo subcarnoso, e convexo demum 
depresso, disciformi, floccoso-squamoso, glabrescente , argilla' 
ceOy centro obscuriore; stipite cavo, clavato, substriato, sericello; 
lamellis late rotundato-emarginatis , ex albido incarnatis , in ochra- 
ceum vergentibns. Comm. Critt. Ital. p. 173. In cortice va- 
porariorum caespitosus. Velum fibrillosum, fugax. Praecipue 
insignis stipite sursum dilatato. 

1110. A. iNTONsus pileo subcarnoso, flocculoso-tomentoso , 
cortina membranctcea reticulata appendiculato y patente; sti- 
pite cavo, albo, inferne glabriusculo, apice fiocculoso, striato; 
lamellis adnatis, confertis, e roseo spadiceis, acie albo-crenu- 
latis. Passer. Fung. Parm. In Italia. Pleniorem descriptio- 
nem videre mihi non licuit. 

1111. A. ARTEMisiAE pileo camoso-memibranaceo , e glan- 
diformi expanso , fiocculoso , margine subinvoluto , albo-cortinato ; 
stipite fistuloso, crasso, albo, basi fibrilloso-fioccoso , apice atte- I Hyphohma, 295 

Doato et striato; lamellis adnatis, confertis, ex albo fascescen- 
Ubas, acie iniegra alba. Passer. L c. In Italia. Hic et 
dao praecedentes yidentnr afQnes. 

^** Appendicalati pileo glabrOy hygrophano. [Plares spocies 
mibi ignotae Anctoram fide receptae.] 

1112. A. coBONATUs pileo sabmembranaceo, e convexo ex- 
planato, obtaso, glabro, subisahelUno , centro obscariore et ma- 
ml%8 obscurioribus variegaio, margine appendiculis dentiformi- 
bns albis coronato; stipite fistaloso, tenai, glabro^ laeyi, albo; 
lamellis adnatis, confertissimis, linearibus, umbrinis. Ad radices 
Borassi fiabelliformis in horto botanico Upsaliensi V? 1873, cae- 
spitosns. Species admodum pulchella, sed facies peregrina. Sti- 
pes IV2 — 2 unc. longns, longitndinaliter facile fissilis. Pileus 
2 unc. latns, eximie horizontalis. Lamellae perangnstae, snb 
lente in carneo-parpureum yergentes. (v, v.) 

1113. A. LAKABiPRS pileo submembranaceo , e campannlato 
expanso, glabro, diffracte squamoso^ pallido, hygropbano; sti- 
pite cayo, subfibrilloso , albo, basi tomentoso, yelo appendicnlato 
fagaci; lamellis adnatis, confertis, linearibus, ex albido purpureo- 
fascis. Cooke in Seem, Joum. 1866. p. 63. t. 3. f. 2. 
Ejusd. Brii. t 1. f. 3. In oIHs hortorum. Praecedenti yi- 
detnr affinis. Pilens IV2 — 3 unc. latus, disco fuscus, circamar- 
g^nem purpurascens. (v. ic.) 

1114. A. cANDOLLBAMns pileo subcarnoso, e campanulato- 
convexo, explanato, obtuso, glabro, hygrophano; stipite cayo, 
fragrili) subfibrillosOf albo, apice striato; lamellis rotundato-ad- 
nexis, confertis, e violaceo fusco-cinnamomeis. 8. M. L p. 
296. Weinm. Eoss. p. 249. Sommerf Lapp. p, 264. BerJU. 
OuU. p. 170. Kickx p. 175. Seyn. Montp. p. 81. Saund. 
et Sm. t. 34 infer. Fl. Dan. t. 774, optima. A. yiolaceo- 
kmellatas Dec. Fl. fr. 2. p. 143. A. appendiculatus Schum. Ad 
terram in silyis frondosis caespitosus. Colores , etiam lamellarum, 
e statn sicco et udo yalde mutantnr, ut pauca synonyma abso- 
lute ernere yaleam. Cortina appendiculata et lamelUs primo 
violaceis haec species facile dignoscitur. Stipes basi solidus, 
snbincrassatus. Pileus albescens, yertice ochraceo, sed primitus 
spadicens, came albicante. (v, v.) 

*A. yiOLACEO-ATEB caospitosus, pileo camosulo, e conico 
expanso, nmbonato, glabro, atroviolaceo; stipite fistuloso, laeyi, 
albido; lamellis adnexis,"fuscoyioIaceis. Letell. t. 701. Ad ba- 
sin truncorum Galliae. A priore yix differt nisi pilei colore; 296 lOARlCUS. 

forte tamen distinctus , quam similem non viderim inter plures 
prioris formas. (t\ ic) 

1115. A. APPENDicuLATUs pileo camoso-membranaceo , ova- 
to-expanso, glabro, hygrophano, sicco rugoso, subatomato ; stipite 
fistuloso, aequali, glabro, albo, apice pruinato; lamellis subad- 
natis , confertis , aridis , ex albido incamato-fnscis. BulL t. 392 
(incl. praec). Sowerh. t 324, Berkl. Ouil. i. 11. f. 3. 
Kickx p. 176. A. stipatus Fers. Syn. p. 423. Alb. et Schw. 
p. 206. S. M. l. c. incl. proximis. Ad trunces, praecipue 
Fagi , stipato-caespitosus. Cortina praecedentis , quo longe te- 
nuior, fragilior, lamellarum juniorum colore facile distinctua. Pi- 
leus e spadiceo fulvus 1. ocbreo-pallescens, carneconcolore. (v.v.) 

1116. A. CATARius pileo carnoso-membranaceo , ex hemi- 
sphaerico expanso, glabro, hygrophano; stipite fistuloso, corto, 
tenui, nitidulo, albo, basi incrassaio et albo-floccoso , apicestri- 
ato; lamellis adnatis, ex albo fhscis. A. felinus Passer. l. c, non 
Pers. In Italia. Stipes jnnior basi cingulo fngaci e cortinae 
appendiculis protractis praeditus. (v. ic.) 

1117. A. LEUcoTEPHRus caospitosus , pileo carnoso-mem- 
branaceo, subcaropannlato , dein convexo , re«^050 , albido ; stipife 
fistuloso, deorsum sericeo-fibrilhso , apice striato, velo amplo 
hinc inde appendiculato ; lamellis adnexis, angustis, e cinereo- 
albido griseo-nigris. Berhl. et Br. n. 1256. Ad basin trnn- 
corum Angliae, quam maxime caespitosus. Stipes 4 unc. longus; 
pileus 3 unc. latus. Sporae fuscopurpureae. 

1118. A. EOBNULUs pileo carnosulo, ex hemisphaerico ex- 
panso, laevi, subrerniceOy hyalino-albo , sicco niveo, margine 
striatulo; stipite fistuloso, adpresse squamuloso; lamellis ad- 
natis, dente decurrentibns , umbrino-purpureis. Berkl. et Br. n. 
915, Cooke p. 146. Ad terram locis graminosis Angliae, 
Majo lectus. Stipes 2 unc. longus, IVj lin. crassus. Pileus 
IV2 unc- latus. Sporae fuscopurpureae. 

1119. A. piLULAEFORHis piloo submembranaceo^ e globoso 
expanso , obtnso , laevi , glabro , udo fusco , sicco sordide ochra- 
ceo; stipite fistuloso, glabro, albo; cortina telosa, prinw an- 
nulata; lamellis adnexis, secedentibus, tenuibus, albis, fusce- 
scentibus. Bull. t. 112, Dec. Fl. fr. 11. p. 201. Fr. Mo- 
nogr. 1. p. 428. Ad truncos arborum muscosos raro. Ob la- 
mellas iconis albas ad Lencosporos fnit relatus. Ab A. appendi- 
cnlato differt statura pumila , fere A. disseminati , lamellis nnm- 
quam in cameum vergentibus. (v, v.) PsHocyhe. 297 

XXXII. PSILOCYBE. Syst. Myc. I. p. 289. Velum nuU 
hm manifestum , saltem hand contextum. Stipes snbcartilagi- 
neus, rigidns vel tenax, tnbnlosns, tubo cavo farctove, saepe 
radicans. Pileus plus minns camosns, glaber, margine primo 
incnrvo. Lamellae fuscescentes l. purpurascentes, 

I. Tbnaces. Yelnm accidentale, raro conspicnnm. Stipes 
callosns, flexilis, saepins coloratus. Pilens pellicnlosus, jove 
udo saepins viscidnlus, snbexpallens. Color pilei laetns. 

* Lamellis veniricosis, haud decurrentihus. 

1120. A. sARcocEPHALUs piloo camoso, compacto, e con- 
Texo expanso, obtnso, laevi, sicco, ferrugineo-pallido ; stipite 
robnsto, e &rcto cavo, albido, apice alhofarinoso ; lamellis ad- 
natis, perlatis^ band confertis, incarnato-cinereis, dein sporisque 
subfuligineis. Monogr. L p. 429^ non Ed. I. Locis grami- 
nosis in silvis; copiose lectns Holmiae. Species nobilis, princeps 
hnjns s^ctionis, pileo compacto ab omnibus distincta. Yariat 
simplex, robnstns, major et caespitosns, stipite tenuiore flexnoso. 
A. sarcocepbalns Ed. I est forma dubia, delenda, potins A. ndi 
forma. (v. v.). 

1121. A. PEHTiKAx pileo carnoso, convexo-plano, obtnso, 
reticulaio-rugoso , ohscure hrunneo, disco laevi; stipite cavo, 
striato fibrillosoqne, pallido; lamellis adnatis, lanceolatis, con- 
fertis, ferrngineo-brunneis. Monogr. L. p. 429. Loco udo 
inter folia delapsa pinea prope Upsaliam. Species nobilis, 
sed admodnm rara. Stipes 2 — 3 unc. longus, 3 — 4 lin. cras- 
8U8, late cavus, pariete intemo cartilagineo. Sporae copiosae, 
valde obscnrae, supra pileos fere olivaceo-fuliginosae , nigrican- 
tes. (v. V.) 

1122. A. NKHOPHiLUs pileo carnoso, convexo, obtnso, gla- 
bro, Utevi, lateritio, circa mnrginem incnrvnm pallidiore; sti- 
pite solido, nndo, pallidiore, inferne fusiformi-attenuato, late- 
ritio ; lamellis longe decurrentihus , angnstissimis , pallidis, bre- 
fioribus, crispato-dentatis. Ad terram Galliae sub vetustis ar- 
boribns: P. Alexandre. Species typi peculiaris, habitu A. fn- 
sipedis, sed sporae griseo-violaceae. (v. ic.) 

1123. A. ATROBRUNNEUs piloo camoso, tenni, campannlato- 
convexo, nmbonato, laevi, subbrunneo; stipite farcto, longo, 
fihrilloso, apice albo-farinaceo; lamellis adnexo-secedentibus , 
snbdistantibns, brnnnescentibus. Lasch n. 450. Erh. Critt. 
Ital. n. 827. In palndosis inter Sphagna, in Markia irequens dici- 
tor. Snbtenax. Stipes 3 — 5 nnc. longns, 2 — 27^ lin* crassns. 298 AQABICU6. 

pileo dilutior. Pilens 1^/^ — 2 anc. latus. Lamellae crassin- 
scnlae, latae. (v, s,) 

1124. A. EBioAEUs pileo carnoso, tenui, e conico-convexo 
explanato, laevi, glabro, udo visciduhf sicco nitente; stipite 
subcavp, elongato, tenaci, pallido; lamellis adnatis, latis, pla- 
nis, e pallido nigris. Pers. Syn. p. 413. S. M. I. p. 291 
(non Secr.). Weinm. p. 254. Berkl, et Br. n. 149. (jooke 
p. 148. k. clivulorum Letell. t. 676. In montosis ad terram 
locis bumidis copiose, vulgo catervatim. Sqq. major, 3 — 4 unc. 
altus, pileo ferrugineo-fulvo 1. locis paludosis spadiceo: A. di- 
chrous s. nitidus Pers. l. c. [Schaeff. t 210 habitum refert, 
sed pileo squamoso valde aliena.J (v. v.) 

1125. A. UDUs pileo carnoso, tenui, convexo-plano , siccOi 
ruguloso, expallente; stipite elongato, tenui, tenaci, fibrilloso, 
deorsum ferrugineo; lamellis adfiiis, ventricosis, laxis, ex al- 
bido purpurascentihus. Pcrs. Syn. p. 414. S. M. I. p. 292 
c. syn. Kickx p. 177. In paludibus turfosis frequens. Pi- 
leus testaceo-fulvus, expallens, non hygrophanus. Exstat var. 
pileo submembranaceo, acute conico, fulvo, lamellis flavo-lividis i. 
e. substerilibus , in Spbagnosis. (v. v.) 

*A. POLYTBicHi pileo camosulo, e campanulato-convexo jjfoi- 
no-depresso, laevi, glabro, sicco, circa marginem albicante; sti- 
pite elongato, flexuoso, glabro^ pallide fulvente; lamellis ad- 
nato-ventricosis , demum decurrentibus, distantibus, albido-nebu- 
losis. Fr. Ohs. I. p. 51. Weinm. p. 255. Locis similibus, 
inter Polytricha. Prioris filius, sed facile differt pileo pallide 
flavo albicante, lamellis demum decurrentibus, baud purpnra- 
scentibus, saepe virentibus. (v. v) 

*A. ELONGATUs piloo submembrauaceo, campanulato-convexo, 
udo striato, livido- l. virenti-flavo, sicco laevi, flavescente. Pers. 
Ic. descr. t. 1. f 4, cui exacte respondentem legi. Inter Sphagna 
in pineto-montanis. (v. v.) 

1126. A. coBNEiPES pileo camosulo, e campanulato con- 
vexo, glabro, badio, margine striato; stipite flstuloso, comeo^ 
rigido, nitido, glaberrimo, hadio-nigricante ; lamellis adnatis, 
postice latissimis, subdistantibus , ex albido nebuloso-fiiscescen- 
tibus. Monogr. II. p. 304. In silvis densis udis. Species 
distinctissima , stipite A. cohaerentis ab omnibus distincta. (v. v,) 

1127. A. ABEOLATUs piloo camosulo, convexo, minute fi- 
brilloso, cuticula in areolas quadratas rupto, ochraceo fuscove; 
stipite fistuloso, fibrilloso, basi subincrassato, sordide albo; la- Psilocyhe, 299 

raellis adDatis, stillantibus, ex umbrino nigricantibus. Klotesch 
in Hook, Engl. Fl. V. p. 112. In bortis Scotiae. Species 
qooad affinitatem haud clara. Adesse dicitur velum fibrillosum, 
membranaceum. Stipes 2 — 3 unc. longus, 3 lin. crassus. Pi- 
kos IY2 — 3 unc. latus. 

1128. A. AGBABius pileo camosulo, e convexo explanato, 
^bro, aXbo nec hygrophano; stipite fistuloso, glabro, aequali, 
velo niiUo ; lamellis obtuse adnatis, subdistantibus, linearibus, aU 
ft*5, demnm fuscis. Monogr. 11. p. 304. BerkL et Br. n. 
1257. In agris argillaceis; ad basin truncorum in Anglia. 
Singnlaris in hac stirpe colore opaco albo , siccitate cinerascente. 
Stipes IV2 — 2 unc. longus, 1 — 2 lin. crassus. Pileus 1 unc. 
et nltra. Caveas, ne e lamellis albis Leucosporum fingas. (v. v.) 

•• Lamellis planiSy postice latissiwiSy subdecarrentibus. 
Deconica Worfh. Smifh. 

1129. A. AMHOPHiLrs pileo subcarnoso, ex bemisphaerico 
umboniformi; stipite demum molli, cavo, ad dimidium in arena 
demerso, basi clavata; lamellis dente subdecurrentibus, fumosis, 
e sporis nigro-pulverulentis. Expl. scient. Alg. t. 31. Seyn. 
Monfp. p. 79. In sabulo maritimo ad Monspelium. Affinitas 
hujus incerta^ sed stipitis basi demersa clavataque species insignis. 
(v. ic.) 

1130. A. coPBOPniLus pileo carnosulo, ex hemisphaerico 
expanso, umbonato, laevi stipiteque subfistulosu, sursum atte- 
naato, apice pruinoso glabratis; lamellis arcuato-subdecurren' 
tibuSj latis, livido-fuscis. Bull. t. 566. f. 3. S. M. I. p. 
297. Berkl. Outl. p. 171. Kickx p. 177. A. fimicola Fers. 
Syn, p. 412. In sterquiliniis et pascuis , ut sqq. haud raro. 
Stipes primo brevis, ut A. merdarii hirto-fiocculosus , dein 
elongatns, glaber, nitidus. Pileus rufescenti-alutaceus. Vix dif- 
fert Secr. n. 367, licetstipes, primo medullatus, solidus dicatur. 

(v. V.) 

1131. A. BULLACBUs pilco camosulo, hemisphaerico , ex- 
panso, glabro, demum umbonato, ad medium striatulo; stipite 
fistuloso, brevi, aequali, fibrilloso; lamellis ac/fwi^/^ , triangulis, 
planis, confertis, fusco-ferrugineis. Bull. t. 566. f. 2. S. 
M. I. l. c. Berkl. Outl. p. 172. Locis fertilibus, ad vias. 
Cortina primitus saepe manifesta, interdum circa margines ap- 
pendicnlata. Stipes unc. longus 1. parum ultra, lin. crassus, 
lutescens, basi fusco-ferrugineus. Pileus vix unc. attingens, ba- 
dio-fulvellns , siccus alutaceus, udus pellicula viscida facile sece- 300 AOABICUS. 

dente tectus. Lamellae per se liyido-albae sporas spargunt snpra 
fnndam nigrura purpureo-lilacinas , ut proximae. (v. v,) 

1132. A. PHY9AL0IDES pileo camosulo, campanulato-ex- 
panso, laevif viscidalo; stipite fistulosOi flexili, adpresae fibril- 
loso-laevi, basi spadiceo; lamellis subdecttrreniibus , confertis, 
subferrugineis. Bull, t 366. f. 1. (Secr. n. 971.) Lasch 
n. 446 y. Berkl. l. c. Locis fertilibus et muscosis, ubi 
aquae hiemales stagnant, rarior. Prioribus maxime affinis; in 
charta alba sporae purpureo-atrae , in nigra yiolaceo-lilacinae. 
Pileus fusco-purpureus , circa margines pallens, demum umbo- 
natus et circa umbonem depressus. A. inquilinus facile cod- 
funditur. (v. v.) 

1133. A. LiBERTATis piloo camosulo , e convexo-plano ob- 
conicOf unibone hemisphaerico prominente^ primo cano^sericeoy 
dein glabro; stipite farcto, flexili, sursum incrassato, pallido U- 
mellisque longe decurrentibus e fusco-ferrugineo umbrinis. Ed. L 
p. 229. Batsch f 62 est e solitis pusionibus illius auctoris, 
vix recognoscendis. A. pyriformis Pers. Syn. p. 317 in ve- 
tustum quadrat. Locis fertilibus. Pileus quam proximomm disco 
carnosior, numquam striatus nec viscidulus, primitus umbone ex- 
cepto planus, 3-~5 lin. latus, umbrino-fuscus, eiccus alutaceus. 
Stipes unc. longus, lin. crassus. {v. v.) 

1134. A. ATBORUFUs piloo carnosulo, hemisphaerico-con- 
vexo, obtuso, glabroy margine striatulOy sicco decolore, laevi; 
stipite flstuloso, tenui, aequali, pallide spadiceo; lamellis subde- 
currentibus, latis, planis, umbrinis. Schaeff. t. 234. S. M. L 
p. 293. Weinm. p. 258. KicJcx p. 178. A. stipite fibrilloso. 
— B. stipite brevi, glabro. A, montanus Pers. — Secr. n, 
396. Ad terram silvarum ; B. locis glareosis apricis per annum 
ubique. In optimo vigore eximie atromfus I. purpureo-fuscus, 
sed vulgo expallens legitur. (v. v.) 

1135. A. NUCisEDUs pileo camosulo, convexo, obsolete 
umbonato, laevi, sicco sericeUo; stipite fistuloso, pallido, (i^of- 
sum subattenmto, fuscescente, albo-villoso; lamellis adnatis, 
latis, planis, e fusco urabrino-nigris. S. M. I. p. 293. El. 
p. 41. Weinm. p. 257. A. montanus p. Fr. Obs. I. — 
Secr. n. 397. In pericarpiis Fagi ramentisque variis. Stipes 
gracilis, 1 — 2 unc. longus, apice, ut prioris, saepe pruinatus. 
Pileus flavescens. Habitus exacte A. inquiliniy sed differt spo- 
ris. Similis lectus in nucibus Coryli, sed totus umbrinus, sic- 
citate argillaceo-lutescens. (v. v.) Psilocybe. 301 

♦** Lamellis sublinearibus , adscendentihus. 

1136. A. TKOULABis pilpo carnosulo, e glandiformi cam- 
pannlato, glabro, areolato-rimoso; stipite /(^rcto, a basi in- 
crassata sursum attenuato, pallido; lamellis attenuato-adnexis » 
adscendentibus , confertis, fuscescentibus. Schum, — S. M. I. 
p. 294. Fl. Dan. t. 1958. Locis graminosis Daniae. Fir- 
mior, carnosior; color alutaceus. Affinitate dnbius, ob mar- 
ginem in icone rectum forsan potius Psathyra. (v. ic.) 

1137. A. C0MPTU8 pileo submembranaceo, e conico ex- 
panso, striaio, maculis nitentibus adsperso, e pallido ochraceo? 
margine subcrenulato ; stipite fistuloso, flexuoso, laevi, sericeo- 
nitente; lamellis adnatis, adscendentibus , distantibus, ro^eo-um- 
brinis. A. comptulus Berkl. et Br. n. 917. t. 14. f. 4, non 
Fr. Id silvis locis graminosis Angliae. Stipes 2 unc. longus, 
lineam 1. parum ultra crassus. Pileus 1 — V/^ unc. latus. Spo- 
rae umbrino-fnscae. (r. ic.) 

1138. A. CALL03US pileo camosulo, conico-campanulato , 
obtuso, laevi, glabro, sicco; stipite fistuloso, tenaci^ aequali, 
glabro, pallido; lamellis adnatis, adscendentibus, ventricosis, 
fdigineo-nigris. Fr. Obs. II. p. 180. S, M. I. p. 292 
(incl. sq.). Weinm. p. 256. Kickx p. 178. Buxb. C. ^IV. 
t. 15. f. 1. Pers. M. E. 3. t. 27. f. 3. — B. stipite elon- 
gato, flexuoso. In graminosis ad ?ias. Parvus, gregarius, 
tenax, pileo albo, lutescente^ livido etc. varians. (v. v.) 

1139. A. sEMiLANCBATUs pilco submembranacoo , acute co- 
nico, fere cuspidato, humido viscoso, striatulo; stipite medul- 
lato, tenaci, flexuoso, glabro, pallido, subcortinato ; lamellis ad- 
nexis, adscendentibus , purpureo-atris. Fr. Obs. II. p. 178. 
Sowerb. t. 248. f. 1—3. Weinm. n. 414. b. Secr. n. 365. 
Berkl. Outl. p. 172. Lasch n. 445. Ad vias, inter gramina 
stercorata. Pileus luteus, virescens etc, pcllicula facile sece- 
dente; margo primo infractus et std>stantia tenax a Galeris 
separant. (v. v.) ^ 

n. Riomi. Velum nullum. Stipes rigidus. Pileus vix 
pellicnlosus^ sed caro saepins scissilis, bygrophanus. Lamellae 
adnexae, rarissime adnatae. Velo partiali primitus nullo a 
Ptolliotis et Hypbolomatibus , quibus simillimi, differunt. 

1140. A. PHOEMix pileo camoso, tenui, campanulato-ex- 
panso, laevi, glabro, hygropbano; stipite farcto, striato^ sub- 
hulboso, radicato, pallido; lamellis liberiSy ventricosis, e pallido ■^T 302 AGAWCUS. 

umbrinis. Mich, t 73. /. 1. Secr, n, 372, — B. stipite 
brevi , basi ventricoso , snbulato-radicato. — A. yentricosos Schum, 
S, M. videtur junior. Ad terram fimetosam , rarissime. Msgor, 
pileo e fusco pallescente, nitido. Insignem hunc, ut videtur« 
fiingum^ sed mihi ignotum, diligenti examini commendo. Yidetur 
ad novam, hactenus extraeuropaeam gregem Pilosacen pertinere. 
(v. ic.) 

1141. A. CANOBRUNNEUs piloo camoso, convexo-plano, ob- 
tuso, laevi, hygrophano, udo suhriscoso; stipite cavOj curt4>, 
radicato, squamuIosOy albido; lamellis subliberis, confertis, ven- 
tricosis, e pallido fusco-purpureis. S, M. L p, 294. Batsch 
f. 105. Lasch. Quel. p. 238. Ad terram nudam apricam, 
adustam etc. , simplex. Firmus, rigidus, pileo fusco-incarnato , 
sicco alutaceo-pallente. (v. v.) 

1142. A. sPADiCEus rigidus, pileo carnoso , convexo-plano , 
obtuso, laevi, udo, hygrophano; stipite cavo, tenaci, pallido, 
apice laevi; lamellis rotundato-adnexis , aridis, coufertis, ex albido 
rarw^o-fiiscis. Ed. L p. 225. Berhl. Outl, p. 171. Kicki 
p. 176. Schaeff. t. 60. f. 4 — 6. A. stipatus Auctt. k. cor- 
vatus Weinm. p. 248 ad spec. Cfr. Secr. n. 933, saltim af- 
finem. Ad terram inter folia, ad bases truncorum freqnens, snb- 
caespitosus. Yelum, etiam primitus, absolute nuUum. Stipes 
firmus, cartilagineus (locis humidis ad terram tamen mollior). 
Pileus convexo-planus, laevis, primitus glaber, rigidns, scaber, 
spadiceo-umbrinus, siccus expallens, carne albicante, margine sub- 
infracto, siccitate saepe diffractus, praecipue *A. polycephalus. 
Lamellae demum nunc cinnamomeao (jove sicco), nunc nmbrinao. 
(v. V.) 

*A. HYGROPHiLUs major, pileo e fusco alutaceo; stipite 4—6 
unc. longo, subfusiformi-radicato; lamellis emarginatis, longe 
Uneatim decurrentibus, dcmum fnsco-umbrinis. S. M. L p. 
296. Locis humidis ad radices Fraxini. (v. v.) 

*A. POLYCEPHALUs donsissime sfipatus, rigidior; stipite te- 
nuiore, flexuoso; lamellis sublibcris, demum fusco-umbrinis. 
Paul. t. 111. f. 1—2. Ad truncos Betulae, Sorbi. Color ut 
in vulgari nunc e spadiceo ochraceus, nunc e livido-pallido alu- 
taceus, immo ad Fagos, Ulmos, Salices eic. forma gregaria tan- 
tum albido-fuscescens : A. papyraceus Bolt. t. 11. (v. v.) 

1143. A. CERNUUS pileo carnosulo, e campanulato-convexo 
expanso, glabro, hygrophano, sicco ruguloso; stipite flstuioso, 
flexuoso, glabro, albo, apice laevi pruinato; lamellis adnaiiSj 
subventricosis, vix confertis, cx albido-cinereo fusco-nigricanti- Psilocpbe. 303 

bus. Fl. Dan. t. 1005. S. M. L p. 298 c. syn. Schaeff. 
t 206. BerU. Outl. p. 471. Paul. t. 110. f. 3. Ad ter- 
ram, folia, ligna putrida, vulgo caespitosus. Transit ad Psa- 
thyras. Subfragilis. Pileus pallcscens, pellucido-striatulus, pri- 
mitus nudus, velo nullo. (v. v.) 

1144. A. sQniLKNs pileo carnosulo, e convexo plano de- 
pressove, laevi, glabro, udo, hygropbano; stipite farcto, subae- 
quali, arrhizo, apice striato ; ]mie\\\s adnato-decurrentihus y con- 
fertis, planis, ar^}7/aceo-fuscis. Ed. I. p. 226. Ad et juxta 
truncos raro, solitarius 1. caespitosus. Velum nullum. Stipes 
1 — 2 nne. longus, 1 — 2 lin. crassus, tenax, obsolete fibrillosus. 
Pileus 1 — 2-unciaIis, e lurido expallens, margine incurvo. 
Sporae ferrugineo-fuscae. (v. v.) 

1145. A. HURCiDUs pileo camosulo, convexo, ohtuso, 
striatulo, bygrophano, sicco laevi; stipite fistuloso, gracili, fra- 
gili^ stricto, nudo; lamellis adnatis, segmentoideis , subdistan- 
tibns, umbrinis. S. M. 1. p. 299. [Secr. n. 392 vix rece- 
dit.] Locis umbrosis in fagetis. Gracilis ut Psathyra, sed pi- 
leus carnosus convexus et margo incurvus Psilocybis. Pileus 
spadiceus, siccus alutaceus 1. rosellus, ex Sofnmerf. Lapp. p. 
265 primitus velo (hand partiali) fulvo-strigoso obductus. Ya- 
riat simplex et caespitosus. (v. v.) 

1146. A. HEBBS pileo carnosulo, convexo-expanso, obtuso, 
glabro, hygrophano, margine striatulo; stipite fistuloso, glabro, 
aeqnali, pallescente; lamellis adnatis, triangulis, confertis, al- 
bido-fuscis. S. M. L p. 293. Pers. M. E. 3. t. 28. f. 5, 
paullo major. In fagetis ad truncos, folia. Rigidulus, etiam 
himellaev pileus viscidulus, luridus, siccus parens, laevigatus. 

(v. V.) 

1147. A. FOEKisECii pileo carnosulo, campanulato-expanso, 
obtuso, sicco expallente stipiteque fistuloso, arrhizo, rufescenti- 
paUido laevibus, gldbris; lamellis adnatis, ventricosis (quasi 
late emarginatis), vi^ confertis, fusco-umbrinis. Pers. Lc. descr. 
i. 11. f. 1. S. M. L p. 295. Weinm. p. 259. Berkl 
Ouil. t. 11. f. 5. Kickx p. 277. Buxb. C. 4. t. 38. f. 1. In 
pratis pingnibus, areis hortorum vulgatus. Non e grege na- 
turali praecedentium , sed ex A. papilionacei , quo tertia parte 
minor, lamellis sporisque umbrinis diversus. Bigido-fragilis , 
pileo fuligineo-fhsco , rufescente. (v. v.) 

1148. A. CLivEMSis pileo submembranaceo, convexo, laevi, 
aiomato^ ftisco, sicco albido-ochraceo, margine striato; stipite 304 AaABicus. 

fistuloso, aequali, sursum sericeo; lainellis late emarg^natis, 
adnexis, subdistantibus , umbrinis. Berkl. et Br. n. 916. t. 
14. f. 3. Ad terram. Stipes V/^ unc. longus, lineam crassus. 
Pileus unciam latus. (v. ic.) 

1149. A. viciNus pileo carnosulo, e convexo plano, ob- 
tuso, glabro^ umbrino expallente; stipite farcto^ flexuoso, gla- 
bro, apice pruinato^ griseo; lamellis leviter adnexis, ventrico- 
sis, subdistantibus, obscure griseis, dein nigrescentibus. Fr. 
Vet. Akad. FHrh. 1873. Ad terram apricam inter muscos. 
Stipes medulla tenui, albida farctus, lY^ — ^ onc. longus, li- 
neam vix crassus. Pileus V2 ^^^' latus, hygrophanus. La- 
mellae postice valde attenuatae, obovatae. YelumnuUum. (t\v.) 

XXXm. PSATHYRA. Velum nuUnm 1. tantum universale, 
floccoso-fibrillosum. Stipes subcartilagineus , tubuloso-fistnlosus, 
politus, fragilis. Pileus conicus 1. campanulatus, menibrana- 
ceuSy margine primitus recto stipiti adpresso. Lamellae pur- 
purascentes 1. fuscescentes. Qraciks, JragileSf hygrophani. 
[Series tenax inter Psathyras deest, analogae formae inter 
Psilocybes tenaces obviam veniunt.] Statura exacte Myce- 
nae , Nolaneae , Galerae mox dignoseuntur, licet peraffines sini 
ultimae Hypholomatis et Psilocybes species. — Coprinarii mox 
dignoscuntur lamellis ex albo 1. cinereo nigris nec fuscis l. 
purpurascentihus. 

I. Conopilei pileo conico-campanulato ; lamellis adsccn- 
dcntihuSy adnexis, saepe liheris. Stipes strictus, velum nullum. 
Ad terram locis graminosis 1. bnmidis. 

1150. A. coNOPiLEUs pileo submembranaceo , campanulato, 
laevi^ glabro, pallescente; stipite procero, sursum attenuato, 
glabro, argenteo-nitido ; lamellis leviter adnexis, confertis, fnsco- 
purpurascentibus. S. M. I. p. 504. Weinm. Boss. p. 269. 
Berkl. Outl. p. 173. Eoffm. Ic. f. 2. A. superbus Jungh. 
Linn. l. c. t. 6. f. 11. In hortis graminosis, frequens. Mag- 
nus, spectabilis; stipes 4 — 6 unc. longus, 1 — 2 lin. crassus; 
pileus ex albido pallescens. (v. r.)' 

1151. A. MASTiGEB pileo membranaceo, conico, laevi, gla- 
bro, obscure hrunneo, hygrophano, umhone prominente mammae' 
formi; stipite fistuloso, stricto, albido; lamellis adscendentibns, 
adnexis, linearihus, perangustis, umbrinis. Berkl. et Br. n. 
921. t. 14. f. 6, Locis graminosis ad latera viarum Angliae. Psaihyra. 305 

Stipes 3 unc. et ultra longus, fibrillosus farinosusve. Pileus 
nnciam altus , siccus umbrino-alutaceus , margine repando. (r. ic) 

1152. A. Loscosii pileo membranaceo, campanulato-ex- 
panso, griseofuscOy radiato-sulcato , plicis demum granulato- 
crenatis, margine involuto; stipite elongato, tenaci, aequali, 
pallide fuscescente; lamellis adnatis, subconfertis , fiisco^nigri- 
cantibus. Rabenh. Hedw, 11. p, 82. In Arragonia meridio* 
nali. Stipes 3 — 5 unc. longus. Ob marginem involutum ab- 
nortnia. 

1153. A. coRBUGis pileo submembranaceo , campanulato, 
ombonato, subrugoso, glabro, pallescente; stipite elongato, ae- 
quali, glabro; lamellis sinuato-adfixis, ventricosis, violaceo-m" 
gricantibus. Pers. Syn. p. 424. 8. M. I. p. 296 c. syn. 
Weinm. p. 262. Holmsk. 2. t. 32. BerkL Outl. p. 173. 
— Humilior: A. vinosus Corda apud Sturm 19. t. 4. — B. 
statnra A. gracilis: Bull. t. 561. f. 1, ut "A. pellospermus" nec 
melaspermud h. l. In hortis et umbrosis. Praecedente graci- 
lior. Pileus subroseus. Caute determinetur ob pileum in multis 
rugosum. (v. v.) 

1154. A. TOKPENS pileo submembranaceo, campanulato, 
obtuso, laevi, pallescente; stipite aequali , ^raciZ^' , (^Za&ro , albo ; 
lamellis attenuato-adfixis, confertis, aridis, fuscis, acie albida. 
8. M. L p. 299. Weinm. Boss. p. 264. Quil. p. 118. 
[Fl. Dan. t. 2139. f. 1 staturam exhibet.J Ad terram gra- 
minosam. Tenellus, fragilis, udus nec viscidus, pileo i/, — ^ 
unc. lato. (v. v.) 

1155. A. suBLiQUESCENs pileo submembranaceo , e conico 
expanso, fusco-striato , viscido; stipite elongato, attenuato, 
stricto, fusco-pallido ; lamellis subliberis, subliquescentibas , al- 
bido-fuscis. Schum. — S. M. p. 304. Fl. Dan. 1. 1732. f. 2. 
In fimetosis. Stipes 5 unc. usque longus. (v. ic.) 

1156. A. STBiCTUs pileo campanulato, sericeo^laevi , sicco, 
pallescente; stipite elato, stricto, glabro, albo; lamellis denti- 
culo adnexiSj subliquescentilms , purpurascenti-umhnmB. Trog 
in Flora 1832. Locis umbrosis humidis inter gramina. Stipes 

3 — 4 unc. longus, rigidulus, sed pileus (cinereo-pallidus) 7^ — '/4 
unc. tantum latus. Hunc et praecedentem non legi, quare de 
loco dubius sum. 

1157. A. GYBOFLExus pilco membranaceo, conico-campa- 
nalato, striato, atomato, pallescente; stipite gracili, flexuoso, 
sericeo-nitente, albo; lamellis adnexis , xonfertis , mollibus, pur- 

20 ■ '■^ ■ 306 AOABI0U8. 

purascenti-griseis. Ed. L p, 232. A. pallescens Schaeff. t 
211. Secr. n. 398, ex quo A, digitaliformis Bull t. 22, 
Cord. l. c. t. 3. Cfr. A. amblycephahim Lasch n. 590. Ad 
margines graminosos silvarnm. Praecedd. minor, snbcaespitosus, 
habitn fere A. dissetninaii. Stipes 2 nnc. longns, ?ix lin. 
crassus^ Pileus 5 lin. latns, griseus, disco mfescente. Varr.: 
Batsch f. 90, Wallr. n. 3090. (v. v.) 

II. Obtusati pileo campanulato-convexo , explanato , gla- 
hro l. atoniato, lamellis plano- l. arcuato-adfixis. Velum 
nullum. — Hujus loci forsan A, albineus Monogr. I. p. 213, 
qnem invenies inter species affinitatis incertae. 

' 1158. A. sPADiCKO-GBisEUS pilco submembranaceo , e co- 
nico-campannlato expanso, subumbonato, gldbro, ad mediutn 
striato, hygrophano; stipite firmo, sursum attenuato, nitidd 
albo , apice striato ; lamellis adnexis , subconfertis , angustis, fuscis. 
Schaeff. t. 237. Berkl. Outl.p. 173. Kicl'xp. 178. Schum. n. 
1761. A. stipatus Fl, Dan. t. 1673. f. 2. — Ad et juxta 
truncos, raro saltem in nostris terris. Subcaespitosus, etiam sim- 
plex, aquosus, fragilis. Pileus e spadiceo griseus. (v. v.) 

1159. A. OBTusATUs pileo submembranaceo , campanulato- 
expanso, obtuso, glabro, corrugi^ hygrophano, subnifido; sti- 
pite rigidulo^ aequali, laevi, subnudo, pallido, basi incurvo; la- 
mellis adnatis, subdistantibus, subventricosis, e pallido umbrinis. 
S. M. L p. 293. A. obtusus Pers. Syn. p. 428 (omnino 
convenit). Berkl. et Br. n. 918. — Schaeff. t. 60. f. 1—3. 
— Var. major: A. fuscus Schum, n. 1807. — Var. minor: 
Vaill. Par. t. 12, f, 5, 6, Ag. papyraceus Secf\ n. 386. 
Ad truncos quercinos simplex 1. caespitosus. Pro forma pusilla 
A, stipati olim habui, sed omnino constans. Tenuis, rigido-fra- 
gilis; stipes 2 — 3 nnc. longus, 1 — 2 lin. crassus. Pilens ex- 
carnis, subuncialis, nmbrinns, siccus et margine pallens, sine 
velo. Proximus est A, spadiceOf cui referendus A. papyraceus 
P. s. A. memhranaceus Bolt. t. 11, ut e stipite validiore, la- 
mellis carneis, pileo convexo et praecipue '^margine involuto" 
patet. (v. V.) 

1160. A. FAOicoLA pileo membranaceo, campannlato, obtuso, 
striato, viscido: stipite aequali, fragili, fibrilloso, furfuraceo, 
pallescente; lamellis adnexo-secedentibus , subliquescentibus, brun- 
neis. Lasch n. 468. Subcaespitosns ad Fagi truncos. Stipe^ 
2 — 2^2 unc. longus, 2—3 lin. crassus. Pileus 1—2 nnc. Psathyra. 307 

latns, viresceDte-caeruleus, SQblividus, fuscescens. Sporae ut prae- 
cedentium brunneo-fuscae. (i\ ic.) 

1161. A. FALKii pileo membranaceo , bemisphaerico-ex- 
panso, pellucido, udo, bygrophano, sicco griseo-farinoso ; sti- 
pite curto, aequali^ albido-fuscescente , basi albo-villoso ; lamellis 
laxe adfixiSj ventricosis, ex ximWxm fusco-purpureis. Weinm. 
Eoss. p. 261, Ad truncos Pini, gregarius; in Rossia. Valde 
a praecedente differt, etiam sporis fusco-purpureis. Stipes te- 
nuiSy haud uncialis. Pileus '/4 — % unc. latus, valde fragilis, 
udus nmbrinus. 

1162. A. T¥PHAE pusillus, pileo membranaceo, convexo, 
striato, glabro, pallide ocbraceo, demum dilute umbrino; stipite 
fistuloso, nudo, albicante, tnycelio arachnoideo, membranaceo , 
suborbiculari inserfo; lameJlis subliberis, ex albido fuscis. 
Kalchbr. Oomb. p, 206. f. 1. f. 1. Ad culmos Typhae. Ve- 
Inm adest, sed fugacissimum. Sporae fuscae. (r. ic.) 

III. Pibrillosi pileo sdpiteque primitus e velo universali 
floccosis l, fibrillosis, 

1163. A. (PHAEOTUs) FRUsTULENTus fragilis , pileo mem- 
brauaceo , e campanulato hemisphaerico , obtuso^ striatulo, hjgro- 
phano, circa marginem albofloccoso ; stipite fistuloso, aequali, 
subandulato, flocmloso^ albido; lamellis adnatis, confertis, ex 
albo aqnose cinnamomeis. Ed. I. p, 209. Monogr. I. p. 
442. Ad glaream viarum udam. Abnormis sporis fuscoferru- 
gineis, sed structura aquosa et colore hjalino Psathyrarum; 
inter Galeras nullus adest affinis. (v. v,) 

1164. A. BiFRONs pileo submembranaceo , campanulato, 
obtuso, rugulosOj ochraceofusco , iiygrophano, primitus fibril- 
loso; stipite fistuloso, stricto, fragili, nudo, argenteo-sericeo ; 
lamellis adscendontibus, linearibns, adnatis, purpurascenti-nigris, 
acie candidis. Berhl. Engl, Fl, V. p, 114. Fr. Monogr. 
II. p. 347. Inter ramenta lignea tam Angliae qnam Sneciae. 
Pileus mox glabratus, siccns sordide ochraceus. (v. v.) 

1165. A. sEMiVESTiTus pilco membranaceo, ovato-conico, 
obtuso, laevi, fusco, a margine ad medium fibrillis niveis ad- 
sperso; sfipite fistuloso, aequali, fibrilloso-sericeo, albo; la- 
mellis adnatis, adscendentibus, lanceolatis, nmbrinis. Berkl, et 
Br. n. 920. t, 14, f. 5. Solo fertiliore inter gramina. Pileus 
altior, quam latior, siccns pallescens. (v. ic.) 30B AOARICUS. 

1166. A. FATuus pileo submembranaceo , ex ovato-campa- 
nulato expanso, rugoso, primitus fibrilloso, dein glabro; sti- 
pite gracili, fragili, glahrato, candido, apice striato farinulento; 
lamellis adnatis, confertis, linearibus, ex albido fuscis. S, M. 
L p. 296, Quil. p. 119, Fl, Dan, t. 830, f, 2. [Schaeff. 
t. 207 etiam ad Imnc accedit.] In dumetis, hortis, solitarius 1. 
caespitosus. Fragillimus, stipite glabrato, pileo ex argillaceo 
albicanie, sporis umbrinis. Oortina nulla. (v. v,) 

1167. A. FiBBiLLOSUs pileo submembranaceoy e campanu- 
lato-convexo expanso, striatulo^ primitus fibrilloso; stipite 
elongato, fragillimo, albo, fibrilloso-squamoso ; iamellis adnatis, 
planis, postice latissimis, purpureo-nigris. Pers. p. 424 (fibril- 
lis nigrescentibus , forte e sporis). 8, M. p, 297. Berkl. Outl. 
p, 173, — B. dendrophilus minor, campanulatus. Fr. Obs. 
p, 181 (squamis albis secedentibus diversus a Secr. n. 88). In 
siWis roridis, vulgo ad terram, simplex. Pileus lividus, siccus 
albus. Sporae atro-purpureae. (v. v.) 

1168. A. GORDONi pileo membranaceo, campanulato, suU 
cato-striato f floccoso-squamuloso , e cinereo alhicante; stipite 
fistuloso, floccoso-farinaceo , albopallescente ; lamellis adnatis , ad- 
scendentibus , cinereis, acie obsolete albicantihus. Berkl. et Br, 
n, 922, A. aulacinus Fr. Monogr. II. p, 348. Inter fra- 
stula lignea. Meus A. aulacinns idem omnino videtur, recedens 
modo pileo primitus rufescenti-cinereo et lamellis confertiorihns. 
In adultum fungum plene convenit descriptio a Berkl. et Br. 
data. (v. v,) 

1169. A. HELOBius pileo submembranaceo, e conico*cam- 
panulato mox plano, subumbonato, in disco jugo elevato con- 
centrico notato, ceterum radiatim rugoso^ fuligineo, margine 
striato, brunneo; stipite fistuloso, gracili, umbrino-rufescente, 
floccis albidis fngacibus vestito; lamellis rotundato-adnatis, sub- 
confertis, fulighieis. Kalchbr, Icon, t, 17, f. 4, Locis udis 
in pinetis ad Olaszinum Hungariae. Stipes undulatus, siccus ex- 
pallens, carneo-testaceus. Pileus hygrophanus, siccus argillaceus, 
subrufescens. Sporae nigricantes, sed Auctoris sensu potins 
Psathvra quam Psathyrella. (v. ic.) 

1170. A. PENNATUs pileo submembranaceo , campanulato, 
obtuso, laevi, squamis albis phimoso, dein nudo; stipite vil" 
loso, argenteo, apice pulverulento; lamellis adnexis, confertis, 
latis, e livido fusco-nigricantibus. S, M. I, p, 297. Wtinm, 
p. 260, BerU. et Br. n, 1010. Cooke p. 152. Quil t. J ■ ^ Panaeolus. 309 

$. /. 5 (minor, pileo niido). Ad terram deustam in silvis. Co^ 
prini cinerei facie, e livescente albns, vulgo curtus, sed exstat 
?ar. elongata. (v. v,) 

1171. A. G08STPINUS pileo submembranaceo, campanulato, 
expanso, Umentoso, mox gldbraiOj margine striato; stipite 
tomenioso, albido; lamellis adnexis, veDtricosis^ ex albo fusco- 
nigris. BuU. t. 425. f. 2. S. M. I. p. 310. Bolt. t. 71. f. 
1 (certe). Berkh Outl. p. 174. Kichx p. 178. Secr. n. 377 
(e syn.). Ad terram et stipulas silvarum. Subcaespitosus, fragilis, 
ochreo-argillaceus. (v. v.) 

1172. A. MOLi TANOBBB pileo mcmbranaceo, campanulato- 
expanso, ubique striato, bygrophano, circA marginem squa- 
rouloso; stipite fragillimo, subnudo, fuscescente^ apice laevi; 
lamellis adnatis, latis, pallide fuscis. Ed. Lp. 234. A. xylo- 
philns Sow. t. 167, sed squamae albaa desunt. Inter ramenta 
Quercns, gregarius. Omnium firagillimus, udus totus pallide^um- 
brinus, pileus siccus pallescens, laevis et passim spurie squa- 
motfo-appendiculatns. (v. v.) 

1173. A. viCBOBHizus pileo membranaceo, campanulatOi 
laevi, sicco, atomato-nitente, primitus luteo-piloso; stipite te- 
nui, brevi, radicato, sericeo, albido; lamellis adnexis, confer- 
tis, angustis, e pallido nigrescente-brunueis. Lasch l. c. n, 
468. Locis graminosis, in hortis, gr^arins. Primitus ubique 
flocculosus subcortinatusque , fragilis, minor. Pileus ochraceus 
1. rufo-brunneus , expallens; sporae e fundo vario fuscae 1. 
nigrae. (v. ic.) 

1174. A. UBTICAECOLA pusillus, pileo membranaceo, cam- 
pannlato, flocculoso, alho, margine demum striato; f^tipite fistu- 

Moso, curto, sursuin attennato, flocculoso, albo; lamellis adnexis, 
postice attenuatis , brunneis (s. coffeaceis). Berkl. et Br, n, 919. 
In radicibus Urticae. Stipes insititius. Pileus 2 lin. latus. 

Series V. COPEINABII. Sporae atrae, hinc lamel- 
lae inter se separafae numquam purpurascentes 1. fuscescentes. 
— CoPBiNi genus nMx dignoscitur lamellis primo cohaerentihus 
(nec separatis), in laticem difftuentHms etc. 

XXXIV. PANAEOLUS. Velum contextum , saepe deficiens. 
Stipes politus, firmulus. Pileus carnosulus, exstrius, margine 
ezcedente. Lameliae in coni fundum adscendentes , "papiliona- 
eeae" i. e. variegatae^ jove sicco juniores passim subgilvae. 
Yulgo Hmicolae, Clusii Fern, gen. XVL sp. L •■ /r 310 Agaricus. 

• PileOj cute gelatinoso-liquescente, Hscoso^ sicco nitido. 

1175. A. SEPABATUs pileo carnosulo, campanulato, obtuso, 
laevi, viscoso; stipite stricto, nitido, albo, deorsum incrassato, 
annulo disiante; lamellis adfixis, cinereo-atris. Linn. Suec, 
n. 1220. Fl BaU 820. f. 2. Berkl Outl. t. 11. f. 7. 
Price f. 39. — A. major, pileo ovato-campanulato. A. semi- 
ovatus Sow, t. 131. 8. M. I. p. 300 c. syn. A. ciliaris 
Bolt. t. 53. Pers. Syn. — B. minor, pileo campanulato-con- 
vexo, lutescente. Bull. t. 84. A. semiovatus Pers. 8yn. In 
fimo. Pileus vulgo argillaceo-albus , hand expansus. Vnlgo 
procerus, spithameus, sed exstat forma pumila. (v. v.) 

1176. A. LEUcopHANEs pileo subcarnoso, campanulato, ob- 
tuso, viscido, sicco sericeo, albOy nitente, hinc inde ochraceo- 
tincto, margine appendiculato ; stipite fistuloso, attenuato, 
transversim undulato, fibrilloso; lamellis aduatis, e cameo- 
griseo nigris. Berkl, et Br. n. 1127. i. 11. f. 1. In campis 
graminosis Angliae. Praecedenti affinis, sed tenuior et minor, 
stipite 2 uuc. longo, medio lineam crasso, pileo % unc. lato. 
(v. ic.) 

1177. A. FIMIPUTB1S pileo submembranaceo, conico-expanso, 
subgibbo, laevi, viscido; stipite gracili^ aequaU^ glabro, pallido, 
zona annulari notato; lamellis adfixis, lividoTnigricantibus. BuU. 
t. 66. 8. M. l. c. Bolt. t. 57. Berkh Outl. t. 11. f. 6. 
Kickx p. 179. Seyn. p. 77. Batt. t. 28. P. In sterqui- 
liniis. Gracilior, fragilior, pileo livido-fuligineo, saepe inclinato, 
demum expanso, inaequali. (v. v.) 

1178. A. PHALAENARUM pilco camosulo , campanulato-con- 
vexo, obtuso, laevi, glabro, viscido, velo appendiculato fugacii 
stipite aequali, firmulo, subnudo, pallide rufescente; lamellis ad- 
nexis, latis, cinereo-atris. Ed, I. p. 235. Berkl. Outl. p. 
175. Quel. p. 121. — Bull. t. 58. Secr. n. 304. Paul 
t. 121. f. 1. In fimo. Valde affinis A. papilionaceo , sed 
major, pileo viscido argillaceo-lutescente A. separati. (v. v.) 

•* Pileo (humido) udo, opaco, hihulo, sicco subflocculoso. 

1179. A. BETiRUGis pileo camosulo, e globoso hemisphae- 
rico, subumbonato, costis elevatis reticulato^ atomatOy opaco, 
velo lacero appendiculato ; stipite aequali, pruinoso, cameo pur- 
purascente ; lamellis adfixis , adscendentibus , cinereo-nig^icantibus. 
Ed. I. p. 235. A. carbonarius Batsch f. 91. Berkl. Outl. 
p. 175. In fimo cervino; in leporino legi var. minorera (?>. 
Pileus carneo-alutaceus , facie omnino A. corrugis. (v. r.) Panaeolus, 311 

1180. A. BEVOTUs pileo carnosulo, campanulato-conyexo, 
sabambonato , sicco flocculoso-ruguloso ; stipite fistuloso» tenni, 
fuscescente; lamellis liberis, demnm remotis, ventricosis, nigris. 
Sdiaeff, t 210, In fimetis Enropae anstralis» Bavariae. Sti- 
pes 2 nnc. longns, fragilis, glaber 1. villo adpresso sursumse- 
ricens. Pileus uncialis et nltra, fulvo-fuligineus, floccis innatis. 
Lamellae latae, demnm planae, aridae, confertae. Ab A. ericaeo 
certe distinctns. (v, ic) 

1181. A. sPHiNOTRiNUs pileo carnosnlo, parabolico, obtuso, 
opaco, laevi, udo, sicco subsericeo, velo albo primitus appendi- 
culato; stipite aequali, stricto, fuligineo-griseo, apice laevi 
pruinoso; lamellis adnatis^ confertis, cinereo-nigricantibus , acie 
concoloribus. Ed, I. p, 235, Quel, t, 8, f. 5 (gracilis forma). 
Weinm. n. 427 (ut apparet). — Batt, t, 27, L, hujus loci 
omnino videtur. In fimo passim. Sq. affinis. Stipes 2 — 3 unc. 
longns, lin. crassus, fragilis, basi tantum rufescens. Pileus 
ndus glaber, fuligineo-nigricans, siccus lividns, carne tenui nm- 
brina. In forma pnmila lamellae lineares: Buxb, C, V, t, 
48, f. 2. (v. V,) 

*•* PiUo sicco, glahro, nitidulo, azono. 

1182. A. CAMPANULATUS piloo camosnlo, campanulato, 
sicco, laevi, glabro, subnitido; stipite aequali, stricto, undique 
rufescente, apice striato atropulverulento ; lamellis adfixis, ad- 
scendentibus , griseo nigroque variegatis. Linn, Suec, 2, n. 1213. 
Wnbg, Ups, p, 447, Berkl, Outl, p. 175, Rickx p. 179. 
A. papilionaceus 8. M. ex meliore parte. — Bull. t, 561. f. 2. 
L. Secr. n. 369, excl. syn. Buxb. C. IV. t. 13. — B. 
major. Fl. Dan. t. 1959. — C. minor. A. equinus Abb, d. 
Schw, 3. Batsch f. 6. Ad terram fimetosam frequens. Fra- 
gilis. Stipes jove ndo guttulis aqueis roridus (var. stitlaris 
Fr. Obs.), primo apice albo-pruinosus. Pileus non expansns, 
nec rimosus, sed saepe umbonatus, e fusco rufescens. Velum 
fugacissimum. Lamellarum acies vulgo albicans. Linnaeanum 
nomen optimum necesse huic restituendum. (v, v.) 

1183. A. PAPiLioNACEUs pileo carnosulo, hemisphaerico, 
glabro, sicco rimoso-squamoso ; stipite aequali, laevi, albidOf 
apice albo-pulverulento ; lamellis late adnatis, perlatiSj demnm 
planis, nigricantibus. Ed. L p. 236. Berkl. Outl. p. 175. 
Kickx p. 179. Bull. t. 561. f, 2, N. M. Quil, p, 122. 
Cum' praecedente, a quo manifeste differt pileo hemisphaerico 
(fere A. semiglobati) stipiteque pallidis, lamellis latioribus. Fir- 312 A6ARIGUS. 

inior quoqne est, praecipue forma putnila pileo stipiteque (non 
mns) albo-griseis uncialibns; haec ad latera viarnm arenosa. 
(v, V.) 

1184. A. CALIQIN08U8 piloo carnosulo, campanulato, ob- 
tuso, laevi, glabro; stipite aequali, laevi, nudo, concolare; la- 
tnellis leviter adnexis, adscendentibns , lanoeolatis, fnligineo-ni- 
gris. Jungh. L c. *t. 6. /. 13. A. fimicola /?. Weinm. Eoss. 
p. 267 e spec. misso, in qno vidimus velum tenuissimum. Locis 
graminosis in campis apricis. Gracilis, minor, bmnneus. (v. s.) 

**** Fileo sicco, glabro, circa marginem eonato. 

1185. A. suBBALTEATUs piloo camoso, convexo, liygro' 

phano, cervino, sicco pallido, ruguloso, ^ema »iar^?tia/*o55a/ra; 

stipite' fistuloso, fragili, rufo-brunneo , albofibrilloso; lamellis 

adnatis, subventricosis , brunneolis. Berkl. et Br. n. 923. In 

Anglia, locis graminosis caespitosus. Stipes 2 unc. et nltra 

longus, 2 lin. crassus. Pileus 1 — Vj^ unc. latus. Velum 

nullum. 

A. cinctulom BoU. t. 152 omitto , quum iconem fingam incorrectam. 
Vidi specimina A. foenisecii pileo in medio expallido iconi citatae d- 
millima, excepto colore lamellarum, sed hic in icone Boltonii Tix 
genuinus. 

1186. A. AcuMiNATUs piloo camosulo, conico, acuminato, 
laevi, glabro, nitido, circa marginem linea nigricante zonato; 
stipite tenui, aeqnali, pruinoso, bicolore; lamellis adnexis, ven- 
tricosis, confertis, nigricantibus. Ed. I. p. 237. Berkl. et 
Br. n. 1258. Batt. t. 22. I. meum optime sistit. Schaeff. 
t. 202 stipite longo et obscnro recedit, sed lineae vestigia ad- 
sunt. Secr. n. 370 (e syn. Schaeff.). Ad vias. Stipes 1 unc. 
("3 unc. nsque") longus, albidus, deorsum fuscns, basi incrassata. 
Pileus pro ratione major, carneo-alntaceus ("fulvo-violaceus": 
Secr.), margine primo crenulato. (v, v.) 

1187. A. FiMicoLA pileo carnosulo, campanulato-convexo, 
obtuso, glabro, opaco, Cfrca fnarginem zona angusta fusca 
notato; stipite fragili, elongato, aequali, pallido, apice albo- 
pruinato; lamellis adnatis, latis, griseo- et fuligineo-variegatis. 
8. M. I. p. 301. Weinm. p. 266. Berkl. et Br. n. 1259. 
Kickx p. 180. Seyn. p. 76. Buxb. C. IV. t. 28. f. 4. — 
B. gracilior Weinm. l. c. A. varius Bolt. t. 66. f 1. In 
fimo, pascuis stercoratis, vere, aestate. Stipes molli-fragilis, 
obsolete sericeo-striatulus, 2 — 4 unc. longus. Pileus udus vulgo 
fuligineo-canescens, siccus argiilaceo-canescens , interdum discoi- 
deus. Lamellae semiovatae, denticulo decurrentes. Simillimus »■■■ F Psathyrella, 313 

formis elongatis A, callosi, sporis stipiteque tenaci diversi, 
qui omnino A. varius Fers. 8yn. (v, v.) 

t A. HYPOUBLAS pileo subcamoso, convexo-explanato , 
rufo-iomentoso , disco nigricante; stipite jfarcto, deorsnm atte- 
nuato, albocinereo; lamellis confertis, nigerrimis. Batt. t. 15. 
Ad trnucos Ficus. Est species valde insignis, loco vero incerta. 

t A. GOMPHODES pileo carnosulo, campanulato-convexo, gibbo, 
sicco pannoso; stipite valido, rigido, adscendente, flocculoso, ru- 
fescente, velo araneoso; lamellis liberis, nigricantibus. Batt t 
23. E. Ad terram. Non vidi, affinitas haud liquet. Ex ic. 
stipes 2 unc. longus, 3 lin. crassus, striatus. Pileus atrorufus. 

XXXV. PSATHYBELLA. Velum haud contextum. vix 
conspicuum. Pileus membranaceus, striatus, margine haud ex- 
cedente. Lamellae aeqnaliter nigro-fuliginosae , non variegatae 
nec fuscescentes 1. purpurascentes. Tota facies Psatkyrae, 
Sporae in fundo albo nigrae, sed unius alteriusve supra fundum 
nigrum leviter fuscescentes. 

• Siipite stricio, glahro, 

1188. A. suBATBATUs pilco mcmbranaceo , campanulato ,' 
obtuso, glabro, circa marginem striatulo^ rufescenti-umbrino, 
sicco rnfescenti-pallido ; stipite fistuloso, stricto, glabro, albo- 
pallescenie; lamellis adnatis, linearibus, confertis, fuligineo-ni- 
gricantibus. In hd, L p, 238 descripsi ad Batschii f, 89^ 
dein copiose legi sub tribus formis. Monogr, II, p, 305, Berkl. 
ei Br, n, 1260, In forma typica stipes 4 — 5 unc. longus; in 
media 2 — 3 nnc. ; in minore uncialis tantum, pileo subumbo- 
nato, udo fuligineo, subolivaceo; lamellis ventricosis, 2 lin. la- 
tis. Haec forte distincta. (v, v.) 

1189. A. GRACiLis pileo submcmbranaceo , conico, striatulo^ 
hjgrophano, sicco exstrio; stipite tenui, stricto, nudo, pallido; 
lamellis late adnatis, subdistantibus , cinereo-nigricantibus, orte 
obsolete rosea, 8. M. I. p, 299, El, p, 42 certeque Pers, 
pr. p. Berhl, Ouil, p. 176, Saund, et 8m. i, 37 a, In 
dnmetis humidiusculis vulgaris. Statura A. teneri. Pileus li- 
vido-fuscescens , siccus varie (alutaceo-, roseo- etc.) pallescens. 
Stipes basi villosus. Lamellae postice sublatiores. Huic ut vnl- 
gatissimo servandum flngo nomen Persoonii. Valde similis A. 
corrugi exstatque var. corrugata (Secr. n. 378). (v, v,) 

1190. A. iMPATiBMs pileo membranaceo, campanulato, con- 
vexo, obtuso, glsLhrOyfurcaio-sulcaio^ disco laevi; stipite stricto, 
debili, glabro, albo; lamellis adnatis, distantibus, linearibus, al- 314 AOABicns. 

bidis, e sporis atris cinereis. S. M. L p. 302. Secr, n, 380. 
In dumetis humidis. Gracilis, fragilis, omnino titubans. Pileos 
e livido lutescens, opacus. (v, v.) 

1191. A. HiAscENs pileo membranaceo, campanulato, gla- 
bro, fisso-sulcaio , disco laevi; stipite stricto, rigido, fragiK, 
glabro, albo; lamellis adnato-linearibus , subdistantibus , antice 
acutis, e pallido nigricantihus. S. M. I. p. 303. Berkl. 
Outl. p. 176. Kickx p. 181. — Bull. t. 552. f. 2. F. G. 
In silvis bumidis. Habitus prorsus Coprini cujusdam t^li' 
formiSj sed rigidus; etiam lamellae aridae, rigidulae, quo a 
praecedente maxime dififert. Pileus lutescens. (v. v.) 

1192. A. ARATus pileo membranaceo, conico-campanulato, 
subacuto, profunde sulcato, pallide brunneo; stipite fistuloso, 
elongato, laevi, albo, basi incrassato ; lamellis subliberis , lanceo- 
latis, purpurascenti-atris. Berkl. Outl. p. 176. Stipes 5 
unc. longus. Pileus unciam altus, Vs unc. latus. 

1193. A. TREPiDus pileo membranaceo, campanulato, obtuso, 
glabro, densissime striatulo, bygrophano, disco laevi; stipite 

• substricto, glabro, hyalino-pcllucido; lamellis adnatis, ventrico- 
sis^ confertis, tenuibus, fuligineo-nigris. Ed. I. p, 238. 
Fers. Myc. Eur. 3. t. 29. f. 1. In limo paludura. Fragillimus. 
Stipes 3 unc. longus. Pilcus fuligineus, uncialis et ultra. (v. v.) 

1194. A. HTDROPHORUs pilco membranacoo, e campanulato 
expanso, glabro, margine striato deniumque revoluto; stipite 
adscendente-stricto , glabro, mhrorido^ albo; lamellis adnatis, 
confertis, anguste linearibus, livido-nigricantibus. Bulh i- 
558. f. 2. S. M. I. p. 304. Kickx n. 181. Cfr. Secr. n. 
416. In hortis. Inter hanc seriem et Coprinos prorsus me- 
dius; lamellas vere diffluentes non tamen vidi. Pileus uncialis 
et ultra, rufescens, praecipue discus latus, laevis. (v. v.) 

•• Siipite flexuosoy apice pruinato. 

1195. A. suLCATUs pileo membranaceo, campanulato, um- 
bonato, badio, fusco, demum nigrescente; stipite farcto^ elon- 
gato, aequali, apice pruinato; lamellis stipiti attingentibus, 
latis, e griseo-fusco nigricantibus, subliquescentibus. Dun.ined. 
Seyn, Montp. p. 75. In pinetis circa Monspelium. Affinitas 
dubia. Singularem lamellarum lusum pleuius describit Seynes l. c. 

1196. A. CAUDATUS pileo membranaceo, conico-campanu- 
lato, striato, hygrophano, sicco, disco laevi; stipite elon- 
gato, a basi radicata subattenuato , pallescente, demum tor- 
tuoso; lamellis adnatis, perlatis, cincreo-nigricantibus. Fr. T^ Psathyrella, 315 

Ohs. 11. p, 187, Secr. n. 371. Berkl. et Br. «.• 1261. 
Paul. t. 124, f. 1 — 2. In hortis, fimetosis. Maximns hnjus 
gregis, sed fragilUmus. Stipes 3 onc. et ultra longus, 2 lin. 
fere crassns, apice obsolete pulverulentus. Pileus explanatus 2 
unc. latns, siccns, non rugosns, alutaceus, in carneum vergens, 
joTB pluYio etiam fissus et subliquescens. Sporae in fundo nigro 
fnscescentes, in alho atrae. (v. v,) 

1197. A. PRONUs pileo membranaceo, hemisphaerico , ob- 
tuso, striato, hjgrophano, sicco opaco^ sericello-atomato; stipite 
gracillimo, aequali, flexuoso, snbpellncido; lamellis adnatis, 
?entricosis, snbdistantibns , liTido-fuligineis. Ed. I. p, 239. 
BerJcl. et Br. n, 924, In graminosis fimetosis. Stipes filifor- 
mis, laxus, fragilis tamen, l^, unc. longus, apice obsolete prui- 
noso excepto glaberrimus. Pileus 4 — 6 lin. latus, fuligineus, 
siccus canus. Lamellae subtriqnetrae , acie subinde obsolete ro- 
seolae. Sporae aterrimae. (v. v.) 

1198. A. EMPYEEUMATicus pilco mcmbranaceo, expanso, 
aiomatOy hygrophano ^ e rufo pallescente, margine crenato; 
stipite eximie fistuloso, elongato, scriceo-furfuraceo , pallido; 
lamellis adnatis, dente decurrentibus , latis, venoso-connexis, 
crassi.«, distantibus, rnfis, acie pallidis. Berkl. et Br. n. 
1262, In pavimento ligneo lectns. Statnra et colore refert A. 
confragosum, sed sporis nigris clare distinctus. 

1199. A. ATOMATUs pileo snbmembranaceo, campannlato, 
obtuso, striatnlo, hygrophano, sicco rnguloso, integro, atomis ni- 
tentihus furfurato: stipite laxo, fragili, albo, apice albo-fur- 
furato; lamellis adnatis, latis, cinereo-nigricantibus. S. M. I. 
p. 298. Weinm, p, 262. Secr, n. 375. Berkl. Outl. p. 
176. Saund. et Sm. t, 37. fig. infer. In graminosis ad vias, 
pagos. Pileus A. gracilis instar e livido in albidum et roseum 
colorem mntans, sed fragilior; stipes haud strictus, brevior 
(2 unc), arrhizns, non glaber. Lamellae ventricosae, subdi- 
stantes, acie concolore l. albicante. (v. v.) 

•A. EXP0LITU8 minor, pileo conico , margine striato stipiteque 
nndulato glabris. Locis similibus. 

1200. A. CRENATUs pileo membranaceo, hemisphaerico, 
snlcato, atomato, hygrophano, murgine crenato; stipite subcur- 
vato, fragili, glabro, albido, supeme striato, farinaceo ; lamel- 
lis adnatis, subventricosis , e flavido-fnsco nigricantibus. Lasch 
n. 465. Ad terram graminosam pingnem. Fragilis. Stipes V/^ I 316 A6AK1CUS. unc. longus. Pileus % — 1 ^"^- ^atus, ex ochreo 1. rufescente 
pallens. 

1201. A. DissEMiNATUs plleo membranaceo, ovato-campa- 
nulato, furfuraio, dein nudo, sulcato-plicato, integro, decolo- 
rante; stiplte laxo^ subflexuoso, fragili, e furfurato glabro; la- 
mellis adnatis, late linearibus, ex albido-cinereo nigricantibus. 
JPers, Syn, p. 403. S. M. I. p. 305 c. syn. Quel i. 8. 
f. 5. — A. major. Sowerh. t. 166. Paul t. 123. f. 6. — B. 
minor, disco demum papillato. Fl. Dan. i. 1848. Schaeff.L 
308 (infans). Batsch f. 3. Buxh. C. 11. t. 50. f 5. Batt 
t. 27. C. Ad truncos vetustos ubique, etiam ad terram humo- 
sam in umbrosis, caespitosus. Primo lutescens, dein cinerascens, 
admodum tennis, mox flaccescens, sed non diffluens. (v. v.) 

1202. A. suBTiLis pileo membranaceo, campanulato, ob- 
tuso, glahrato, bygrophano, udo pellucido-striatulo, sicco laevi; 
stipife filiformif laxo, glabro; lamellis adnatis, cinereo-nigris, 
acie albicantibus. S. M. I. p. 302. Seyn. p. 14. Quel. p. 
125. In flmo ovino, caprino etc. Praecedenti cognatus, sed 
tenerrimus, non diffluens nec veliformi-hiascens, udus ochreo- 
fuscescens, adultior et siccus albidus, primitus, ni fallor, furfn- 
rato-velatus. Staturam refert M. E. 3. t. 26. f. 1, (v. v.) 

Appendix 

sistens species insigniores, iconibus illustratas, quas ignotis 
sporis suis loeis inserere non licuit, vel in Ed. I receptas, nnnc 
ut dubias exclusas. 

Apud priscos auctores, Scopolium, Villarsium, TF*/*e- 
ringium etc., plnres descriptae sunt species indeterminatae. Yil- 
larsii ita mance descriptae, ut vix determinari possint; Scopolii 
vero summa attentione dignae.' Plures ex his ad species cog- 
nitas referre periclitatus sum, sed in vivo ulterius examinandae. 
Larheri nulla attentione dignae et plures Pauletii dubiae mane- 
bunt. Etiam in Persoonii Mycologia Enropaea et Secreiani 
Mycographie Suisse variae descriptae , quas omittere coactus suoi, 
nescius ubi insererem. 

A. ALBiNBUs pileo membranaceo, campanulato-conico, de- 
mum plano, gibbo, alhohyalino; stipite fistuloso, fragili, laevi, 
basi villoso; lamellis attenuato-adnatis, ventricosis, suhdistanti' 
hiiSf albidis. Monogr. I. p. 213. Ad trunco Fraxini. Inter 
Mycenas receptus ob lamellas albidas, sed cum his nulla afBni- 
tas, maxima vero cum Psathyris statura, structura, substantia Appendix. 317 

aqnosa, colore hyalino et toto habita, sed sporae ignotae. Huic 
Yalde affinis videtur A. hydrochrous Rdbenh, Lusat IL p. 
210, inter hunc et A. laceratum ambiguns. 

A. ANATOLn caespitosus, pileo carnoso, convexo, squamU' 
loBO, flavo-rubescente; lamellis adnatis, confertis, luteis; stipite 
solido, nudo, seorsum albo, deorsum squamuloso, pileo conco- 
lore. Lev, in Demid, Boss. p, 82, t, 1, f. 2. Ad pedes Quer- 
cuum vetustarum. Videtur Flammula, sed sporae non indicatae. 

A. ANNULATTJs Kromlh, t, 28. f, 13 videtur Pholiota, sed 
Dotis datis vix dignoscendus. Citatur A. annulatus BolL, qui 
potius ad A. procerum accedit. 

P. AROMATicus gracilis, pileo camoso, laevi, cinnamomeo; 
stipite farcto, dein cavo, reticulato; lamellis rnbellis. Sowerh, 
t. 144. Post inventorem in Anglia non lectus. Affinitas prorsns 
dubia; vix Hjgrophori species. 

A. AUERi pileo membranaceo , expanso, umbonato, subtO' 
mentoso, sordide flavo*| stipite tenui, ramoso-racemoso ^ ebulbi, 
pallide flavo; laroellis flavis. Nees Act. Nat. Curios. IX. t. 
6, /. 19. In foliis Quercus Hungariae. Sumrhopere insignis, 
sed affinitas prorsus ignota. Persoonio distincta tribus Cladqpus 
dicta. 

A. AUREUs Bull, t. 9i2y qui fons nominis A. aurei, plane 
diversns tam a nostro A. aureo quam ab A. spectabili, lamellis 
angustis albis mox distinctus, sed affinitatis dubiae. 

A. BERTOLONii vclo tomentoso, albo-roseo, persistente, di- 
screto, pileum convexum stipitemque cjlindricum centralem te- 
gente, lamellis striatis, lanceolatis, einnamomeis adhaerente 
atque huc illuc inter eas penetrante. Inzeng. t. 1, /. 3 cum 
plena descriptione fnngi paradoxi. In Sicilia. 

A. BULBOPiLis albus, pileo subcampanulato, globoso, mar- 
gine lutescente; stipite farcto, attenuato, ovato-bulboso, bulbo 
pilis longis obsesso; lamellis confertis. Eaddi in Soc. Ital. 
Mod. 1806. t. 4. f. 12. In horto Florentino, iternm vix re- 
pertus. Pileus V2 °"^* ^atus. 

A. cAESABEUs Sckaeff. t. 247 semper forte indeterminatus 
manebit. Num Cortinarius? 

A. coPRiNOiDES Corda apud Stu^rm, XI. t. 50 videtur Co- 
prinos, sed paradoxus, cum nullo mibi cognito comparandus, vix 
typica forma. 
318 AaARictfs. 

A. CROCEO-AUBATUs plleo SQbcamoso , e conico expanso, 
sicco, glabro, ocbraceo; lamellis postice atteDuatis, latis, sob- 
confertis, primo crispis, olivaceis, deiu fusco-virentibus, sinuaio- 
undulaiis; stipite e farcto fistuloso, nitido, amoene aureo, Telo 
fugacissimo. Brig, Neap, t 40. /. 1 — 3. Ad terram Neapoli. 

A. DiFFUsus Batsch /. 111 citatur vulgo ad A. gracilem, 
sed babitu recedit; accuratius observatus facile distincta species. 
Ambigit inter Psatbyras et Psatbyrellas. 

A. HOOKERipileo submembranaceo, obtuse umbonato, squamis 
brunneis tecto; stipite nitido, purpureo, farina rubella prui- 
noso] lamellis purpureis, adnexis. Klotzsch in BerkL EngL 
FL F. p. 97. In oUis hortorum. Vix Inocybes species , potius 
A. baematospermo et A. sardello affinis. 

A. LOBATO-REPANDUS pileo subcamoso , e convexo expanso, 
sicco, squamoso, spadiceo, margine tenui, irregulariter crenu- 
lato; lamellis stipitem attingentibus , latis, lobato-repandis ,^um- 
brino-cinnamonieis ; stipite spongioso-farcto, subaequali, sordide 
albo, ad basin fuscescente, annulo obsoleto. Brig. Neap. (. 
29, /. 1, 2, Neapoli nascitur in societate A. sinuato-undati, 
cui maxime videtur affinis; hic vero leucosporus dicitur, A. lo- 
bato-repandus xanthosporus. 

A. MOLOCHiNUS pileo carnoso, convexo-explanato, primo pa- 
pillato, ttdo viscidoy cinnamomeo, margine striato; stipite cavo, 
e duplici tubo formato, cinnamomeorufo , sicco undique albovil- 
loso; lamellis liberis, subdistantibus, concoloribus , acie serro- 
latis. Ed. L p. 377. A. confluens var. Alb. et Schtcein.p. 
184. In pinetis ad truncos, ramos et folia putrescentia. Spe- 
cies distincta, certo loco aegre collocanda, optime intruditur in- 
ter A. velutipedem et confluentem, sed a typicis CoIIybiis longe 
distat mollitie insigni et nquosa. (v. v.) 

A. PiLiPES pileo carnosulo, conico, obtuso, laevi, glabro; 
stipite flstuloso, tenui, flexuoso, undique piloso; lamellis U- 
beris, confertis, pallide fuscis. Sowerb, i. 249. In Agaricis 
putridis, caespitosus. Yalde insignis, minor, e pallido fnscus. 

A. R0MALEU8 LctelL t. 644, Indusio albo ad basin stipitis 
nostmm Ag. cinerascentem in memoriam revocat, sed diversus 
videtur statura robusta, pileo repando-lobato et colore. 

A. siNUATO-UNDATUs piloo subcamoso, tenui, ex ovato-ro- 
tundo planiusculo, circinatim ruguloso et radiaiim sulcatOf ba- 
dio, centrum versus obscure spadiceo; lamellis subadnexis, di- Montagniies, 319 ^ 

stantibus, concoloribus , acie undulaio-repandis ; stipite e farcto 
fistuloso , radicato , aequali, glabro, albo. Brig. t. 27. f. 1 — 3. 
Neapoli locis aridis sub Quercu. Ne suspicionem quidem de hujus 
et A. lobato-repandi affinitate fingere licet. 

A. SARDELLUS Ed. L p. 230 s. A. montanus /. coriarius 
Al^. et Schu:. p. 307. Ab A. montano longe distat et annuli 
defectu ab A. baematospermo videtur differre. 

A. TABESCENS piloo submembranaceo , ex hemisphaerico ex- 
planato, obtuso reflexoque, piloso-hispido; stipite fistuloso, 
longo, nudo, glabro^ concolore; lamellis adnexis, latis, subdistan- 
tibus, e pallido rufescentibus. Scop. p. 446. Mich. t. 74. f. 
2y ex qua A. buxeus Pers. Myc. Eur. 3. p. 190, In nemori- 
bas Earopae australis. 

A. TABAXACi Kromhh. t. 43. /. i, forte Flammula, sed ad 
nnicum Yetnstum, rimosum specimen pictus, non definiendus. 

A. VAGANS albidus, pileo subcarnoso, e convexo expanso, 
obtuso, laevi, glabro; stipite solido, laevi, deorsum attenuato, 
glabro; annulo patulo, fugaci ; lamellis longe in conum obversum 
decurrentibuSj albis. Ed. I. p. 24 ex Batt. t. 8. f. C. D. E. 
Ad truncos Italiae. Species insignis, ob lamellas albas ad Leu- 
cosporos cum aliis relata, sed sporas esse obscuras edoctus sum. 

A. WEiNMANNi Ed. L p. 183, qui A. vinosus Weinm. Boss. 
p. 224, differt pileo nigro-virgato , stipite fuligineo-fibrilloso , la- 
mellis albidis. Species dnbia, mihi haud obvia. 

II. MONTAGNITES. Fr. Epicr. p. 240. Velum univer- 
sale volvaceumy persistens. Stipes apice dilatatus in discum 
planam orbicularem, utrinque laevem, cujus inargini adfixae 
lamellae liberae, nulla membrana junctae, radiantes, cultri- 
formes, persistentes, acie obtusae. Trama cellulosa. Sporae 
oblongae, laeves, atrofuscae. 

Genus summopere insigne, Gyropbragmio Lycoperdaceorum 
affine. Yegetatio subterranea. Primo dixi Montagneam, sed 
quum Decandolle eodem anno proposuerit novum genus sub eodem 
nomine, meum paullulum mutavi. 

I. M. Candollei volva stipiteque laevi sublignosis, radi- 
cantibus; lamellis primo cereis, pallidis, mox arescentibus. Ed. 
L p. 241. Montagn. Syll. p. 129. Exped. scient. Alg. t. 
21. f. 1. Corda Ic. L U XX. f 146. Seyn. Montp. p. 65. 
A. arenarins Dec. jP/. /r. VLp.45. In arenosis maritimis Mon- 
spelii (et Algeriae). Stipes 4—5 unc. longus, albus, siccns 
stristus. — In Epicrisi descriptaad specimina volva destituta, per- 320 AOAfilCIIII. fecta volva instrncta snb nomine M. Dunalii. A. ocreatus Delis. 
nnnc peculiaris Lycoperdaceorum generis typns: Gyrophrag- 
mium. 

ni. COPEINUS. Pers. Fr. Epicr. p. 241. Hymenopho- 
rum a stipite discretum. Lamellae membranaceae, primitus sti- 
pato-cobaerentes, scissiles, dein in laiicem nigram diffluenies, 
Trama obsoleta. Sporae ovales, laeTes, nigrae. — Sectionis Co- 
prini pars Pers. I^n. 

Genus distinctissimum, acute limitatum. Fnngi fngaces, 
velo plerumque nniversali floccoso 1. fnrfuraceo. Lamellae li- 
neares 1. ventricosae, e qnibus pendet pilei forma primitiva. 
Plnriroae species fimicolae \. loca stercorata incolentes, sed aliae 
ad ligna putrida vigent. 

Trib. I. Prlliculosi. Lamellae cute carnosa 1. membra- 
nacea superne tectae, quare pileus non secus lamellas hiascens, 
sed laceratus revolutnsque. 

* Comati volvafo-annulati, pilei cute in squamas laceraia. 

1. C. coMATUs pileo snbcamoso, e cylindrico expanso, 
laevi, mox in squamis latis^ sparsis, adpressis laceraio; 
stipite cavo, fibrilloso, bnlbo solido radicato, annulo mobili; 
lamellis liberis, linearibus, ex albo purpurascentibns nigrisqne. 
Ed. L p. 242. Sverig. dtl Bvamp. t. 87. Berkl. Ouil p. 
177. Kickx p. 181. A. comatns Fl. Dan. t. 834.^ Hare. 
t. 21. Qrev. t. 119. Kromhh. t. 30. /. 15—21. Klotzse^ 
Bor. t. 389. A. porcellanns Schaeff, t. 46, 47. A. typhoides 
Bull. t. 582. f. 2. A. fimetarins Bolt. t. 44. Curt. Lond. 
t. 93. A. cylindricus Sowerb. t. 189. Batt. t. 26. f. B. 
In terra pingui frequens, nec in fimo. SpeciosuSy elatus, pileo 
sordide albido \. in lilacinnm vergente, hand snlcato. Annulus 
interdum ad basin persistens, volvaceus: Bolt. l. c. Jove sic- 
ciore magis, etiam lamell», albescit: Faul. t. 128. (v. v.) 

2. C. ovATus pileo submembranaceo, ex ovaio expanso, 
striato, jam primitus squamis crassis, dense imbricatis con^ 
centricisque tecio; stipite bulboso-radicato, floccnloso, snrBum 
cavo, annulo deciduo; lamellis remotis, lanceolatis, candidis, 
dein umbrinis nigricantibusqne. Ed. L p. 242. Berkl. ei 
Br. n. 925. Kickx p. 182. Agaricus Schaeff. i. 7. Secr. n. 
409. — Bay. Syn. p. 5. n. 22. Cum priore, quocum vulgo 
commntatus, sed vere distinctns. Minor, tennior, diu persistens; 
pileus vertice calyptra laevi tectus. Color candidus, etiam la- 
mellarum tardius diffluentium. (v. v,) Coprifm, 321 

3. C. CLAVATUS pileo submembranaceo, ex ovali expanso, 
ezstiio, primitns in sqnamas comatas lacerato; stipite a basi 
vohaia^ arrhiza snbattenuato , flocculoso, sine atmulo mani^ 
Jesto; lamellis liberis, sublinearibus, ex albo mox nigricantihm, 
Ed. I. p. 242. Hydrophorus clavatus Batt. t. 26. f.C. A. 
cjHndricus Schaeff, f. 8. Locis fimetosis, clare distinctus. Sti- 
pes brevior, ut pileus junior basin (adpresse wemhranaceo-voU 
vatam) attingat, sed annulus manifestus deest. Pileus parum 
expanditur, deliquescens margine striatus. Color candidus nec la- 
mellae nmquam purpurascentes. fv. v.) 

4. C. 8TBK0C0LBU8 piloo disco excepto membranaceo, e cy- 
iindrico campanulato, livido-nigrescente, squamis floccosis aJbis 
variegato: stipite fistuloso, gracili, basi incrassato volvaque 
arete coarciata longe vaginato; lamellis liberis, Hnearibus, 
fttris. Lindbl. in Monogr. II. p. 306. Ad terram fimetosam. 
InsigniSy rara species. Stipes 4 — 6 unc. longus, supeme 1—2 
lin. crassus. Pileus demum laceratus l. integer, revolutus. (v. ic.) 

5. C. STKRQUiLiNUS piloo membranacoo, e conico expanso, 
sulcato, primo villoso, disco carnosulo squarroso-squamoso ^ 
sordido; stipite attenuato, fibrilloso, hasi solido, arrhizo, onnu- 
laio; lamellis liberis, ventricosis, purpurascenti-umbrinis. Ed. 
I. p. 242. Berkl. Ouil. p. 177. Quel. t. 9. f. 2. Agari- 
cns Syst. M. I. p. 308. Duby Syn. p. 802. Michel. t. 
80. /. 3. In fimo vaccino. Longe a praecedentibus calyptratis 
distat vertice modo squamoso-squarroso. Stipes tactus mox ni- 
grescit. (v. v.) 

6. C. OBLKCTUs pileo membranaceo, conico-campanulato , 
uhique sericeo, dein glabro, sulcato; stipite cavo, molli, sericeo- 
laevigato, basi vaginaio^annulaio; lamellis liberis, linearibus, 
cflrfi€o-nigricantibus. Ed. I. p. 248. Agaricus Boli. t. 142. 
In fimetis raro. Pilcus primo candidus, dein denudatus ruhro- 
pulverulenius revolutusque. Videtur C. dilecio affinis. (v. ic.) 

•• Atramentarii suhannulaii (haud volvati), pileo squamulis 
minutis, innafis punciato maculaiove. 

7. C. PBABGNAMs piloo subcamoso, campanulatOy exstrio, 
ubique squamuUs confertis minuiis tecto; stipite fibrilloso- 
squamoso, basi ventricoso, solido, fusiformi-radicaiOy annulo 
mohili; lamellis liberis, latissimis, ventricosis, primitus umhri' 
nis. Ed. I. p. 243. Ad vias Scaniae. Maximus, spithamam 
altos, sequenti proximus. Pileus cinereus. Lamellae nomquam 
albae. (v. v.) 

21 322 lOABICINI. 

8. C. ATBAMENTARius pileo subcamoso , ovato-expanso , ver- 
iice squamulis innatis maculato; stipite cavo, firmo, inius 
sonato, annQlo abrupto fugaci; lamellis liberis, ventricosis, ex 
albo purpurascenti-fuscis, demum nigricantibus. Ed, L p. ^43. 
BerJcl Outl. t. 12. /. 1. Kickx p. 182. Agaricus BulL t. 164. 
Sow. t. 188. Fl. Dan. t. 1370. Klotzsch Fl. Bor. i. 
390. A. plicatus Pers. Syn. p. 396. Vaill. Par. t. 12. /. 
10, 11. Solo pingui ad vias, pagos catervatim, copiose (non 
in fimo). Ex aetate et loco adeo mutabilis, ut pluros facile fin- 
gas species. Cfr. Schaeff. t. 67, 68. Junior obesus, caseoso- 
mollis, pileo rugoso-plicato , lacunoso lobatoque, micore sordido 
obducto, stipite ad limitem pilei nodoso-angulato (binc subfusi- 
formi); hic vero nodus pileo elongato evanescit stipesque ae- 
qualis, immo bulbosus evadit. Pileus adultus laevigatus, albo- 
cinereus, squamis fuscis. Jove sereno magis una cum lamellis 
albescit. Paul. t. 129. (A. luridus Bolt. t. 25 hujus modo 
prava icon videtur, hinc omissus). (v. v.) 

9. C. 80B0LIFERUS pilco submembranaceo, ovato-expanso, 
truncato, squamoso-maculato, albido-sordido; stipite farcio, sub- 
ventricoso, tuberoso^soholifero, annulo fugaci; lamellis liberis, 
ventricosis, e pallido nigricantibus. Ed. I. p. 243. Quel. p. 
338. Ag. costatus Krombh. t. 4. f. i, 2. Ad basin trunco- 
rum et in vaporariis raro. Magnns, albido-sordidus , squamis 
distinctus, sed mihi haud rite cognitus. (v. v.) 

10. C. FuscEscENs piloo submembranacoo , ovato-expanso, 
impolito, disco carnosulo, laevi l. rimoso-squamoso; stipite cavo, 
aequali, fragili, subfibrilloso, vix annulato; lamellis adfixis, um- 
brino-nigris. Ed. I. p. 244. Berkl. Outl. p. 178. Khtzsck 
t. 375. Kickx p. 182. Ag. fuscescens Schaeff. t. 17. Pers. 
Syn. p. 399. Ad truncos Quercus, Fraxini, Salicum. C. atra- 
mentario minor, tenuior, primitus magis aequalis, pileo griseo- 
fuscescente, disco rufescente, non atomis micaceis, sed pruina sub- 
farinacea primo tectus ; lamellae adnexae, deliquescentes a stipite 
in marginem attenuatae. Cum hoc conferendi Secr. n. 411, 
413. Paul. t. 125. f 1. Vaill. Par. p. 72. n. 10. (v. v.) 

••• Picacei velo universali flocculoso, primo contiguo, dein 
in squamas pilei superficiales areolatim rupto. 

11. C. CYLiNDBicus piloo mombranaceo , e cylindrico ex- 
panso, striato, longitudinaliter rimoso, squamis floccosis, super- 
ficialibus, raris consperso, disco carnosulo; stipite cavo, aequaHt 
longissimo, fibrilloso^ lamellis liberis, sublinearihuSf Kim. Ed. Coprims. ^23 

> 

J. p, 244, Elench, p. 43, Ad terram jnxta truncos rams, 

sed msigiiis. Stipes spithameus, fragilis, corticattis. Pileus ^ 

demnm explanatus, circa marginem leucophaens. (v, ik) 

12. C. picACEUs pileo snbmembranaceot ovato-campanulato, 
squamis superficialibus , latis, albis variegaio; stipite in bul- 
bum arrbizum usque cavo, fragili, glabro; lamellis liberis, ven- 
tricosis, cinereo-atris. Ed. L p, 244, Berkl, Outl, p, 178. 
Kichx p, 183. Agaricus Bull t, 206, Fl, Dan, t, 1499. In 
ambrosis ad terram. Major, mox deliquescens, pileo fuligineo- 
nigro. Hujus, ut videtur, legi formam sterilem, totam in lati- 
eem lacteam diffluentem. (v, v.) 

13. C. vARicus pileo submembranaceo , ex ovato campanu- 
lato, laevi^ squamis snperficialibus albis adsperso; siipite so- 
lidOf rigido, tenacissimo, aequali, glabro; lamellis liberis, ven- 
tricosis, atris. Ed, I. p, 244. Monogr. I, p, 458, Locis 
cariosis in truncis vivis Fagi. Nobilissimus, habitu fere C. ovati. 
Stipes rigidus, 3 unc. longus, 3 lin. crassus, e situ incurvus. 
Pileus 2 unc. latus, hand explanatus, albo-livens nec nisi mar- 
gine fisso striatus. Lamellae 3 — 4 lin. latae, primitus atrae, acie 
pmina albicantes. (v. v.) 

14. C. APHTHOsus pileo membranaceo, ovato-campanulato , 
exstrio, squamis superficialibus adsperso, dein nudo; stipite 
caro, aeqnali, torio, fihrilloso; hmellis adnaiis, ex albo ni- 
gricantibns. Ed, L p. 215, Berkl, Outl. p. 178. Ad Sa- 
lices cavas y. c. Scaniae. Stipes 2 unc. longus, 2 lin. crassus, 
mollis, albus. Pileus unciam altus, lividus, tardius diffinens. 
Hqjus varietas est A. domesticus Bolt. t, 26 pileo repando, 
olivascente. (v, v.) 

15. C. FLOCcuLOsus pileo membranaceo, ex ovato expanso, 
striato, fisso^ sordide albo^ squamis floccosis obtecto; stipite 
cavo, sursum attenuato, laevi, albo, basi tumido; lamellis li- 
beris, c violaceo fusconigris. Ed. I. p, 245, Berkl, et Br. 
n. 926, Agaricus Dec. Fl. fr. V. p, 45, Batt. t, 25, f, A. 
In arvis et hortis. Simplex, humilis, habitu C. picacei. Stipes 
snb lente leviter sericeus secundum Berkl. et Br., ad quomm 
descriptionem meam emendavi. (v. ic.) 

16. C. siHiLis pileo membranaceo, ovato-campanulato , li- 
neato-striato , pallido, centro obscuriore, hygrophano, verrucis 
acutis fuscis consperso; stipite cavo; lamellis adnatis, snb- 
Unearibus, ad aciem fuscis. Berkl, et Br, n, 1011. Cooke 324 IGlBlClNt. 

2>. 163. Ad truncos emortuos Angliae. Habitus praecedentis, 
sed vermcis pilei striati clare distinctns. 

♦♦♦♦ Tomentosi pileo floccis discreiis villove laxo secedenii' 
hus printo velaio. Annulus nullus, 

17. C. ExsTiNCTOBius piloo submembranacoo , e clavato 
campannlato, stricto, squamulis floccosis secedentibus primo ve- 
stito; stipite cavo, a hasi radicaia attenuato, glabro; lamellis 
attingentibus , lanceolatis, ex albo fusco-nigricantibus. Ed. L 
p. 24:5. Berkl. Ouil. p. 178. Kickx p. 163. Agaricus Bull. 
i, 437. f. 1. Paul. i. 124. /. 7. Ad terram raro ; circa ra- 
dicem Fraxini legi. Yicinis firmior. Pileus rimose fissus tantum 
expanditur (nec revolutus), pallcscens, disco saturatiore, a mar- 
gine ad verticem calvescens (0. fimetarius ad marginem a ver- 
tice). Bolion i. 24 videtur hiyus pejor icon. (v. v.) 

18. 0. FiHETABius piloo submembrauaceo , e clavato conico, 
mox lacerato revolutoque , primo squamis floccosis, squarrosis 
nbique tecto, dein nudo, rimoso-sulcato, vertice laevi ; stipite cavo, 
basi incrassato^ solido, squafnuloso; lamellis liberis, e lanceolato 
linearibus, flexuosis, nigris. Ed. L p. 245. Berkl. Ouil. p. 
179. Kickx p. 183. Hoffm. Ic. i. 9. f. 2. Seyn. Monip. 
p. 71. Ag. fimetarius Linn. Suec. n. 1213. Scqp. Cam.p. 
428. Ag. cinereus Bull. i. 88. Pers. Syn. p. 398. Fr. 
Sysi. I. p. 310 (cum syn.) et plurimorum auctt. — Var. B. 
macrorhiea pileo plumoso-squamoso; stipite breviore, submar- 
ginato-bulboso, radicato, villoso (saepeque guttulis aqueis irro- 
rato). Potius siiigularis junior forma, quam vera varietas. A. 
macrorhizus Pers. Syn. p. 398. Mich. i. 80. f. 2. — Var. 
C. pullaia pileo adpresse squamoso tomentosoque, mox denudato, 
fusco-nigricante ; stipite aequali, glabrescente. Status seniiis. 
Boli. i. 20. Sowerb. i. 262. Secr. n. 418. — In fimetis 
abunde, sed etiam aliis locis pinguibus et in silvis passim. Var. 
C. in fundo. fimetorum purgatorum Martio, Aprili praecipue 
obvius (ut jam Clus. Pern. gen. III), Major, subcaespitosus, 
sed fiigax. Stipes candidissimus, primo aqua refertns. Pileos 
disco lividus. (v, v.) 

*C. ciMBEEUs pileo membranaceo, flocculoso-farinoso, dein 
denudatOy griseo-cinereo ; stipite subaequali, torto, arrbizo, ad 
basin cavo. Schaeff. i. 100. Fl. Dan. i. 1195. Pers. Syn. 
p. 398. Secr. n. 420. Sierh. i. 24. f. A. B. In fimetis, 
mire mihi non obvius. Videtur sat insignis^ sed cum priore a 
plerisque jungitur. (v. ic.) Coprifius. 325 

19. C. TOMBNTOsus pileo submembranaceo , e cylindrico 
cmicOt airiato, tomentoso, dein longitndinaliter rimoso; stipite 
ca?o, brevi/aeqaali, velutino; lamellis liberis, ^/fie/in^u^, fasco- 
nigricantibus. Ed, L p, 246, Berkl. Outl, p. 179, Agaricas 
Bull, t. 138. Bolt. t. 156, Seyn. Montp. p. 71. Mich. 
i, 80, f. 5. Weintn, p, 276. Ad terram fimetosam, in hortis. 
Habitn peculiari a priore, cui valde affinis, facile dignoscitnr. 
Pileus anguste pyramidalis^ tomento subvelutino, diu persi* 
stente, albido-griseo. In Yet. Ak. FOrhandl. 1873 descripsi 
formam cellarem inajorem , stipite elongato. (v, v.) 

20. C. NiVEUs pMeo submembranaceo , ex ovnli campann- 
lato explanatoque, villo denso, alho, floccoso-squamuloso, suhper- 
sisiente iecto; stipite fistuloso, aequali, villoso, albo; lamellis 
suhadnatis , angustis , nigricantibus. Ed, I. p, 246, Berkl, 
Outl. p. 179. Kickx p. 184. Agaricus Pers. Syn. p, 400, Fl, 
Dan. t. 1671. Paul. t. 125. f. 2. — B. minor. Sotcerh. t. 
262. Vnlgatns in fimo, praecipue equino. Praecedentibus minor, 
indumento persistente, lamellis adnatis clare distinctns. Bulliard 
snb C. stercorario habet. (v. v.) 

t C. ASTBOiDKUs piloo squamoso, demum inverso, nudo, gri- 
seo; stipite gracili, elongato, glabro, hasi siellaia. Ed. I. p. 
247. Boffm. Nomencl. U 6. f. 2. Mich. t. 79. f 6. Locis 
nemorosis. Yidetur insignis, C. radianii analogus, sed haud 
rite cognitus. (v. ic.) 

***** Micacei pileo squamulis l. granulis micaceis secedenti' 
hus tecio. Annulus nullus. 

21. A. TEROiVERSANS piloo submembranacoo , e conico ex- 
panso, sericeo, mox sulcato, hiascente, rimose squamoso gra- 
mdosoque, disco carnosulo plano laevi; stipite cavo, aequali, 
glabro, apice sulcato; lamellis late adnaiis , ventricosis, e pal- 
lide cinnamomeo nigricantibus. Ed. I. p. 247. Kickx p. 
164. Agaricus Syst. Myc. I. p. 303. Seyn. Montp. p. 72. 
Sob A. ferrugineo Pers. Secr. n. 415. In pratis fertilioribus, 
caespitosus. Pileus quam sequentium caruosior, primitus non 
micaceus nec mox deliquescens, sed rimose fissus et revolutus, 
fermgineo-fnscus , disco. obscnriore. Lamellae deliquescentes ad 
stipitem latiores. (v. v.) 

22. C. MicACEUs pileo submembranaceo, ex ovali campa- 
nnlato, subrepando, striato, fulvo-ferrugineo, discoideo, granulis 
micaceis fugacihus consperso^ mox nudo, rimoso-sulcato ; stipite 
eavo, scriceo-laeviy albido; lamellis adnexis, lanceolatis, ex al- 
326 AOARICINI. 

bido ad medium fuscis, demum nigricantibus. Ed, L p. 247, 
BerJcl Outl. p, 179. Kickx p. 185, Agaricus Bull. t 2i6, 
Syst. Myc. I, p. 309 cum syn. copiosis. Fl. Dan. t. 1143. 
Klotzsch Fl. Bor. (, 376. Fl. Bat, t, 820, f. 3. Corda 
apud Siurm XI. i. 49, A. lignorum Scop. Schaeff. etc. Ad 
terram et truncos copiose. Jove pluvio subliquescens , pileo moi 
nudo, demnm spadiceo-fusco. Bull. i. 565. Schaeff. t. 66./. 
4 — 6. Jove sicco arescens, pileo expallente, micaceo-squamuloso, 
persistente. BuU. t. 246. Corda l. c. 19. t. 2. — Var. lae- 
iior. A. congregatus Sowerb. i. 261. Grev, t. 76. Paul. t. 
1. 26. f, 3. Vulgo caespitosus. stipitibus e mutua pressione saepe 
angulatis et interdum, more C. atramentarii , junioribus medio 
nodulosis. Clusii Pern. gen. XVI. spec. 3. (v. v.) 

23. 0. TRUNCORUM pileo membranaceo, e globoso campana- 
lato, primo dense micaceo-pruinoso, de\i\ striato, lacero, deli- 
quescente, disco laevi; stipite fistnlo.so, gJdbro; lamellis liberis, 
attingentibus, linearibus , e roseo nigris. Ed. I. p. 248. Kickx 
p. 185. QuH. p. 127. Ag. truncorum Schaeff. t. 6. Scop. 
p, 426. A. ferrugineus a Fers. Ad Salices cariosas. Cacspi- 
tosus, mox diffluens. Stipes ad 3 — 4 unc. elongatus, gracilis. 
Pileus nltra unc. latus, numquam sulcatus, unicolor, ferrugi- 
neo-ochraceus. Camellis roseis mox distinctus. (v, v.) 

24. C. ARATUs elatus, pileo canipanulato, profunde suU 
catOj micaceo, umbrino, disco rugoso; stipite fistuloso, a basi 
incrassata attenuato, subsericeo, laevi, niveo; lamellis liberis, an- 
gustis, spadiceis. Berkl, et Br. n,. 927, In arboribus cavis. 
Stipes 5 unc. longns, 2V2 Hn. crassus, intus umbrinus. Pilens 
3 unc. latus, senescens revolutus. 

25. C. RADiANs pileo membranaceo, ex ovato campanulato, 
micaceo, disco granuloso-squamoso , margine strinto; stipite 
fistuloso, aequali, nndo, hasi fibrilloso^radicante ; lamellis at- 
tingentibus, sublinearibus , ex albo violaceo-nigricantibus. Ed. 
I. p. 248. Bcrkl. Ouil. p. 179. Kickx p, 186. Agaricus 
Besmaz. in Ann. Sc. Nai. 13. t. 10. f 1. — Primum statum 
sistit Lycoperdon radiatum Sotverb. t. 145. Ad muros humi- 
dos. Parvus, subcaespitosus , pileo luteofulvo, subdiscoideo , ex- 
pallente. (v, ie.) 

26. C. PAPiLLATUs pileo membranaceo, ex ovato campHuu- 
lato, striato, griseo-furfuraceo, dein lacero, disco punctis mi- 
nutis papillato, livido-fuligineo ; stipite fistuloso, basi excepta 
{^labro, hyalino-pellucido ; lamellis liberis, attingentibns, atns. Coprinus. 327 

Ed. L p. 248. KicJcx p, 186, Agaricus Batsrh f. 78. Syst 
Myr, L p. 312. Weinm. p, 277 (major). Ad terram, etiam 
in fiino, raro. Minimus, sed sat persistens, stipite unciali, pi- 
leo circiter 3 lin. lato. Var. oxygenor pileo albido, in grisenm 
vergente stipiteque parce flocculosis lecta in sedimento ferroso- 
bjdratico acidularum ad Satra Sueciae. (v. v.) 

♦♦♦♦♦• Glabrati pileo glahralo absque squamuHs fioccosis l. 
micaceis, Velum nuUum, 

27. C. ALOPBCiA pileo subcarnoso, ex ovato campanulato, 
obtuso, striato-sulcato, primitus pilis simplicibus adpressis 
Testito, roox glabro; stipite cayo, dense squamoso^ bnsi incras- 
sato; laroellis adflxis, antice attenuatis, subrnbelln-nigricantibus. 
Ed. L. p. 248. Ad truncos Quercns, Populi in Markia: Lapch. 
Caespito^us. Slipes primo curtns, dein 4 — 5 unc. longus, Yj 
unc. crassus. Pileus 3 unc. latns, pallide fuscus 1. ocbracous, 
Diargine primo undulato-plicato, dein fisso, revoluto. (v. ic.) 

28. C. ALTERNATU8 pileo subcamoso, beroisphaerico, laevi, 
glaberrimo, discoideo, crefareo-pallido ^ disco dilute umhrino; 
stipite cavo, e basi incrassata attennato, glalro; lamellis ad- 
natis, linearibns, e cinereo atris. Ed, L. p, 248. Agaricus Schum. 
n. 1874. Fl. Dan. t. 1961. f, 1. Ad saepes Daniae. Sub- 
caespitosns. Stipes 3 — 4 unc. longus, basi 4 lin. crassus, palle- 
sccns. Pileus 1 V2 ""^- lat"s. (v. ic.) 

29. C. ERTTHROCEPHALUs pilco membranacpo , conico-cam- 
panulato, glabro, striato, cinnaharino, demum griseo; stipite 
fistuloso, nudo, pallidiore; lamellis confertis, fuj^cis, demum nigris. 
Agaricus Lev, in Ann. sc. naf. 1841, p, 237. t. 14, J, 3. 
Ad terram gypsaceam prope Parisios, vere. Gregarius, unciam 
altus. (v, ic.) 

30. C. DELiQUESCBKs pilco submembranaceo, ex ovnto cnm- 
pAnulato, expanso, subrepando, late striato, glabro, vertice pa^ 
piliato; stipite cavo, corticato, glahro, candido; lamellis demum 
remotis, linparibus, lurido-nigris. Ed, L p, 249, Elenrh.p, 
43. Berkl. Outl p. 180, Kickx p. 186. Afraricus BuU, t. 
558. f. 1, Weinm. p, 273. Sommerf, n, 1030. Klotssch 
Fl. Ber. t, 376, In silvis ad truncos et inter folia decidna. 
Stipes 4 unc. longus, firmus, attenuatus. Pilens 3 — 4 unc. 
Iatu)>, livido-fuligineus , numquam floccosus nec fissus, sed revo- 
Intus, striatus. (v, v,) 

31. C. DiGiTALis pileo submembranaceo , ex ovato campa- 
nalato, aequali, glaberrimo, udo striato, albido-siramineoy disco 328 AOARICINI. 

laevi ohscuriore; stipite fistuloso, aeqnali, snbflezaoso, glabro, 
corticato, candido; lamellis attingentihus , ventricoso-lanceolatis, 
ex albo brunneo-nigrescentibus. Ed. L p. 249. QueL p. 333. 
Agaricus Batsch /. 1. Fl. Dan. t 1371 (colore C. micacei). A. 
deliquescens Bull. t. 437. f. 2? Secr. n. 412. In nemoribus 
silvaticis ad terram caespitosus. Mihi debilis, fragilis. Stipes 
ab 1 ad 5 unc. elongatus, 1 lin. 1. ultra crassus, tubulum in- 
cludens. Pileus unc. altus latusque. Lamellae tarde deliqne- 
scentes, adultae liberae. (v. v.) 

32. C. coNGBEGATUs pilco membrauaceo, e cylindrico cam- 
panulato, glabro, yiscido, unicolore, ochraceo, margine striatulo; 
stipite fistuloso, tenui, brevi, glabro; lamellis attingentibus, 
UnearihuSy ex albo nigricantibus. Ed. I. p. 249. Agaricus 
Bull. t. 94. Dec. Fl.fr. 11. p. 15L Ad terram juxta vias; 
Holmiae lectus in vaporariis. Dense caespitosus, stipite brevi, 
tenui. Pilei expansi margo fissus. (v. v.) 

C. lacwno8U8 Pers. dubias est. A. hirtellus Ed. I. p. 247 ut af- 
finitate dubius omittitur. 

Trib. n. Veliformes. Pileus tenuissimus, epelliculosns , 
demum secundum dorsum lamellarum hiascens, plicato-sulcatus. 
Stipes tenuis, fistulosus. Lamellae in lineas tenuissimas tabe- 
scentes. 

• Cyclodei stipite annulato volratove. 

33. C. DiLECTUs pileo tenuissimo, campanulato, obtnso, 
furfuraceo-floccoso, albo, dein fisso, revoluto, nudo; stipite atte- 
nuato, rubro-pulverulentx) ^ basi squamuloso-velato ; lamellis li- 
boris, sublanceolatis , confertis, ex albido rubrofuscis, demum 
nigris. Ed. L p. 250. Olim legi locis deustis in fagetis ; nu- 
perius per plures annos in ollis horti botanici Upsaliensis. Pul- 
verCy quo conspersus, rtibro ab omnibus differt, excepto C. 
oblecto, cui videtur affinis. Stipes 1—2 unc. longus, 1 — 2 lin. 
crassus. Pileus unciam usque latus, in roseum vergens. (v. v.) 

34. C. EPHEMEBoiDEs piloo teuerrimo, e cjlindrico campanu- 
lato, floccis superficialibus squamnloso, dein veliformi-fisso revo- 
lutoque, livido; stipite in tubulo interno filum liberum inclu- 
dente, glabro, basi in bulbillum hirtum inflato, annulo tener- 
rimo mohili; lamellis liberis, ex hyalino nigris. Ed. L. p. 
250. Monogr. L. p. 464. Agaricus BuU. t. 582. Sonmerf 
Lapp. p. 266. In fimo per campos sparso quibusdam annis 
copiose. Pumilus, vix uncialis, subinde vero elongatus, filiformis. 
Pileus 2—3 lin» latus. (v. v.) Coprinus. 329 

35. C. CTCLODBs pileo tenerrimo, ex ovato cainpanQlato, 
striato, (semper?) glabro, spadiceo, disco fasco; stipite brevi, 
aeqoali, ha$i volvaio-annulaio ; lamellis albis, demnm nigrican* 
iibus. Ed. I. p. 250. Mich. t. 81. f. 4. In flroo eqnino 
Italiae, post Michelinm vii lectns, sed tam insignis, nt omittere 
Doo licnerit. — Mich. t. 81. f. 3 etiam nova videtnr annulata 
species pileo floccoso, ferrngineo. (v. ic.) 

36. C. HENDERSONit pileo tenerrimot ex ovali campannlato, 
glahrOy ad medinm striato, fnscescente, disco fnlvente; stipit^ 
filiformi, glabrescente , primitns annulo suhtilissimo fixo cincto; 
lamellis nigris. BerM. in Fl. Brit. V. p. 122. Outl. t. 
24. f. 8. Berkl et Br. posi n. 927. Pers. Myc. Eur. 5. 
p. 26. f. 1. In fimo hieme. Minimus, V^ — 1 nnc. altns. 
pileos vix 2 lin. altus latusqne. (r. ic.) 

•• Lauatuli pileo flocculis superficialihus secedeniihus ve- 
lato, Inmellis liheris, Exannulati. 

37. C. LAOOPFs pileo tenerrimo, e cylindrico campauulato, 
albofloccoso, dein fisso, radiato-sulcato, subrevoluto, albido, disco 
Hvido; stipite fragillimo, uhique lanato^ candido; lamellis libe- 
ris, demum remotis, linearibus, nigris. — A. nemorum stipite 
gracillimo, 4 — 6 unc. longo. — B. viarum stipite 2—3 unc. 
longo; pileo latiore, livido. Ed. I. p. 250. Berkl. Ouil. p. 
180. Saund. et Sm. i. 19 (eximie). In silvis umbrosis ndis 
et B. locis ruderatis. Utraqne forma inodora. (v. v.) 

38. C. NARcoTicus foeiens, pileo tenerrimo, e clavato ex- 
panso, squamis floccosis recurvatis albo-villoso , demum denu- 
dato, striato, liyalino; stipite fragili, albolanato, glabrescente ; 
lamellis liberis, atiingenfihus , ex albo nigricantibus. Ed. L 
p. 250. Agaricus Batsch f. 77. Syst. Myc. I. p. 311. Lasch 
n. 482. Pers. Myc. Eur. 3. t. 26. f. 5. In fimo locis 
silvaticis. Odore forti, alcalino-narcotico ab omnibus diflfert. 

(v. V.). 

39. C. MACROCKPHALCS piloo cyliudrico campanulato, 
squamis acuiis variegaio. disco fusco; stipite lana brevi >ffcm- 
^ longiorihus liheris vestito, basi strigoso; lamellis liberis, 
linearibus, demum nigris. Berkl. Engl. Fl. V. p. 122. Coohe 
P- 167. In fimo. Minor. Stipes 1 — 2 unc. longus, pileus 
QDciam vix attingens, fibris stipitis praecipue distinctus. Num 
huJDs loci A. lagopus Quel. t. 2. f 6? , V 330 lOlRICINI. 

40. C. LANATUS pileo tenerrimo, moz campanulato , pli- 
cato-striato , lanaio, cinereo-rufescenie; stipite bnlbilloso, at- 
tenuato, glabro^ albo; lamellis liberis, lanceolatis, confertis, 
pnrpnreo-bmnneis. Bong. in Weinm, Itoss. p. 279. Ed. 
I. p. 261. Ad saepes Bossiae meridionalis. Solitarius, fugax. 
Stipes 1 — 2 unc. longus. Pileus ^/2 — ^ ^°^* ^l^us, vertice ob- 
scurior, micaceo-nitens. 

41. C. NYCTHEMEEU8 pilco tenorrimo, primo conico-cylin- 
drico, furfuraceo-floccoso , mox hiascente, explanato, radiato- 
plicato, nudo, furcato-striato , griseo, disco fusco; stipite flac- 
cido, glahro; lamellis liberis, angnstis, demnm remoiis. Ed. I. 
p. 251. BerJcl. Ouil. p. 181. — Bull. i. 542. f. D (sub 
A. ephemero). Vaill. Par. p. 72. n. 11. Ad terram fimeto- 
sam raro. Stipes pallescens. Pileus primo 4 lin. altus, deio 
V2 unc. et ultra latus. (v. v.) 

42. C. BADiATUs pusillus, pileo tenerrimo, e clavato cam- 
panulato, cinereo-fomenioso , mox hiascente, radiato-plicato, lu- 
iescente, disco rufescente; stipite filiformi, hyalino, glabre- 
scente; lamellis liberis, paucis, pallido-nigricantibus. Ed. p* 
251. Berkl. l. c. Kiclx p. 187. Agaricus Boli. t. 39. f c. 
Sysf. Myc. I. p. 313 cum syn. Bull. t 542. f. L. et 
E—H. Weinm. Boss. p. 280. In fimo, vaporariis vnlgatis- 
simus. Omnium tenerrimns, fugax, habitu fiaccescens. Pileus 
1—3 lin. latus. {Bull. f. M. N. 0. P. longe distant.) (y. v.) 

43. C. 8PBAGUE11 pileo tenerrimo, campanulato, plicato, to- 
mentoso; stipite pallide cinnamomeo; lamellis paucis, angustis. 
Berkl. Oufl. p. 182. In hortis aestate. Dignoscitur stipitis 
colore et sporis angustis subcymbaeformibus. 

*** Furfurelli pileo micaceo l. furfuraceo., lamellis vulgo 
apici siipitis in annulum dilaiaio adnaiis. Exannulaii. 

44. C. DOMESTicus pileo tenui, ex ovato campanulato, ob- 
tuso, furfuraceo-squamuloso., fisso undulato-sulcaio ; stipite at- 
tenuato, adpresse sericeo, albo; lamellis adnexis, confertis, li- 
nearibus, ex albo-rubello fusco-nigricantibus. Ed. I. p. 25t 
Berkl. Outl. p. 181. Kickx p. 188. Agaricus Pers. Sgn. p. 404 
(non Bolton). Sgsi. Myc. I. p. 311. Alh. et Schwein. p. 200. 
Weinm. p. 276. In pagis, plateis urbium locisque similibus. 
Ceteris major. Stipes 2 — 3 unc. longus, 2 — 3 lin. crassus. 
Pileus 2 unc. latns, fuligineus, disco spadiceo. (v. v.) 

45. C. STERCORARius pilco teuerrimo , ex ovafo canipanu- 
lato, furfure denso micaceo candido obtecto, dein expanso, Cqprinus, 331 

margine striato; stipite pritno o?ato-ba1boso , dein elongato, at- 
tenuato, primiius pruinato, candido; lamellis adnexis, ventri- 
cosis , atris. Ed. L p, 251. Kickx p. 187, Scop, p, 427. 
BuU, t, 542. /. M. Locis stercoratis, ad vias, raro. Species 
in hac serie recedens pileo vix hiascente, ut C. niveo forsan 
nimis afifinis. (v, v,) 

46. C. cooPERTUs pileo tenerrimo, e conico campanulato, 
dein expanso, furfure denso micaceo obruto, lurido^ sicco isa- 
bellino-griseo ; stipite aequali, pallido, apice flocculis alhis con- 
sperso; lamellis adnatis^ latis, livido-cinereis. Ed, I, p, 252, 
Ad fimom in hortis stercoratis. Species rara, sed admodum 
distincta. Maxime fragilis, expansus uncialis. (v. v.) 

47. C. FBiKsii pusillus, pileo tenerrimo, subcylindrico, 
striatulo, pulverulento-floccoso , margine violaceo-griseo ; stipite 
gracili, pulverulento , basi incrassato, floccoso; lamellis liberis, 
linearibus, ex albo violaceis, demum brunnen-atris. Qu^let p. 
129. t. 23. f. 5, Ad gramina sicca. Stipes capillaris, unciam 
?ix atiingens. Sporae brunneo-purpurascentes , quare do afTini- 
tate incertus sum. (v, ic) 

48. C. EPREHBRUS piloo tenorrimo, ex ovato oampanulato 
et hiascente-explanato, radiato-sulcato , primitus leviter furfura- 
ceo, disco ehrato , laevi, rufescente; stipite aequali, glabro, 
pcllucido; lamellis attingentihus, linearibus, ex albido fnscescenti- 
bns nigrisque. Ed. I, p, 252. Berkl. Outl, p, 181, Agaricus 
Syst. Myc. I, p. 313 cum syn. Fl. Dan. t, 832. f. 2. 
BuU. t, 128, Weinm, p, 280, In cultis, ad vias aliaque 
loca stercorata. Nudo oculo fere glaber, sub lente vero furfu- 
raceus. Sub hoc nomine varii confunduntur. (v. v.) 

49. C. 80CIATUS piloo tenerrimo, ex ovato campanulato, 
mox fisso, radiato-plicato, farinoso, e fusco pallescente, disco 
nmbrino. demum umhilicato; stipite attenuato, glabro, albo; 
lamellis annulato-adnexis ^ cinereo-nigris. Ed, I, p. 252. 
Kickx p, 188, Quel. p. 130, Ad muros, terram humidam 
hortornm. Stipes 2 unc. longus, non pellucidus. Lamellae pa- 
rnro ventricosac, postice attenuatae, haud remotae. In meo 
tantum costae sulcorum furfuraceae. In Monogr, I. p, 468 
descripsi varietatem coUario haud manifesto. (v. v,) 

50. C. PLiCATiLiR pileo tenerrimo, ex ovali-cylindrico cam- 
panulato, mox expanso hiascentc, suJcato-plicato , subglabro, e 
fosco caesio-cinereo , disco lato, laevi, demum depresso, obscu- 
riore; lamellis collario a stipite remotis, griseo-nigricantibus. 332 AGARICINI. 

Ed. L p. 252. Berkl Ouil p. 18L Kichx p. 189. Agaricus 
Curt Lond. t 200. Syst. Myc. I. p. 32 (cum syn. , excl. 
Bnxb.) Sowerh. t. 364. Fl Dan. t. 1134. A. striatns 
BulL t. 552 ex parte. A. pulcher Pers. Syn. p. 404. 
In campis humidis» ad vias, vulgatissimus. Tenerrimus, fragilis, 
sed sole exsiccatns non diffluens. (v. v.) 

A C. plicatili separat Bongard Ag. diaphanum Weinm. 
Boss. p. 273 disco lutescente squamuloso, stipite intus zonato, 
cujus differentia haud clara. 

51. C. FiLiFOBMis pusillus, pileo cjlindrico, striato, griseo, 
miculis albis furfuraceo ; stipite capillari, subtiliter piloso^ albo. 
Berkl. ei Br. n. 928. In silvis ad terram. De hoc plura 
non allata, sed clare distinctus statura minima et tenui, Mucore 
canino vix majore. De lamellis non fit mentio. 

••** Heraerobii pileo semper glahro. Ezannulaii. 

52. G. HEMEROBiTJs pileo tenerrimo, ex ovato campamUato, 
flsso-sulcato , glahrOy vertice haud prominente spadiceo; stipite 
elongato, attenuato, glahro, pallido; lamellis linearibus, e pallido 
nigricantibus, collario obsoleto adnexis. Ed. L p. 253. Berkl 
Outh p, 182. Fl. Ban. i. 1960. j. 2. A. campanulatus 
Bolt. t. 31. Pollich Pal 3. p. 295. Ad latera viarnm. 
Habitus C. plicatilis, sed stipes longior (4— 5-uncialis), pileus 
persistenter campanulatus, collarium vix manifestum. (v. v.) 

53. C. RAPiDUs pileo tenerrimo, primitus cylindrico, co- 
siaio-sulcato, glaberrimo, expanso mox deliquescente ; stipite at- 
tenuato, glabro, albo; lamellis liberis, approximatis, lineari-Ian- 
ceolatis, fuscis. Ed. I. p. 253. Ad pagos. Valde distinctns. 
Pileus snbrepandus, luridus, explicatus rapidissime dififlnens, 
restante etipite. (v. v.) 

54. C. VELABI8 pileo tenerrimo, primitus glohoso, obtuso, 
costato-striato , glaberrimo, dein fisso, hemisphaerico ; stipite 
aequali, glabro, hyalino-pellucido ; lamellis apici stipitis dila- 
tato adnaiis^ subdistantibus , nigris. Ed. L. p. 253. In terra 
hortorum. Forma subglobosa insignis. Stipes 3 unc. usque lon- 
gns, lin. fere crassus. Pileus vix unc. altus latusquo, luridus, 
disco haud umbilicato. Lamellae 1 V2 ^^^- ^atae, scaphaeformes. 
(v. V.) 

55. C. scEPTRUM tenerrimus, pileo campanulato, umbonato, 
plicato-sulcato, glaberrimo; stipite sursum incrassato, hyalino; 
lamellis simpliciter adnatis, lanceolatis^ cinereo-nigricantibus. 
Ed. L p. 253. Jungh. in Linn. V. t, 6. f. 10. In graminosis 
Bolbititis. 333 

pinguibus. Stipes nnc. longas, pileas 3 — 4 lin. latas, totos 
pellaciduSy fagax, griseas. (v. v.) 

56. G. soLiFUous tenerrimus, pileo subconico, striato, gla- 
berrimo; stipite tenuissimo, fragili, candido; lamellis suhdecur- 
reniihus, luiescentihus. Marchand. — Ad ligna Salicis in um- 
brosis; Laxemburgiae lectus. Minimus, fugax, pileo rufescente, 
1 — 2 lin. lato. Non vidi. 

IV. BOLBITIUS. Ed. I. p. 253. Hymenophorum sub- 
discretam. Yelum universale nullum, partiale in plnrimis obsole- 
tnm. Lamellae membranaceae, molles, liquescentes (nec difQu- 
entes) , e sporis secedentibus pulverulentae. Sporae ovatae, lae- 
ves, subferrugineae. Fungi mucidi, udi, hrevi marcesccntes 
(nec reviviscentes) , plurimi fimicoli L locis stercoratis vi" 
genieSf lutescentes. 

Grez ezigua, admodum naturalis, vegetatione Goprinorum, 
fructificatione Gortinariorum , quare genus inter hos medium 
necessarium. Huc quoque retuli Agar. hydropkilum, afBnitatis 
an€ipitis,^et A. conocephalum. 

1. B. HTDBOPHiLUS pileo carnoso-membranaceo, e convezo 
expanso, subrepando, rugoso, spadiceo, bygrophano, disco laevi, 
margine sabinfracto; stipite fistuloso, adpresse fibrilloso, palle- 
scente, apice obsolete farinulento; lamellis adnezis, ventricosis, 
confertis, plorantibus, fusco-cinnamomeis. Agaricus hydrophilus 
BuU. t. 511. Secr. n. 401. Fr. Monogr. I. p. 4J27. 
Berkl. et Br. n. 1126. Saund. et Sm. t. 24. Seyn. Montp. 
p. 60. A. curvatus Weinm. p. 248 e descr. Cfr. n. 1142. 
Inter folia decidua^ circa truncos, valde caespitosus. Gortina 
admodum fugaz, saepe nulla. Pileus siccus fulvescens. Vege- 
tationis rationibus proximns Hypholomatibus appendiculatis , sed 
velum obsoletum, sporae minimae, ferrugineae. (v. v.) 

2. B.' viTELLiNUs pileo carnoso-membranaceo, ez ovato ez- 
planato, viscoso, viiellino, primo laevi. dein margine fisso* 
sulcaio; stipite fistuloso, aequali, alhosquamuloso ; lamellis le- 
viter adnezis, ochraceo-argillaceis. Ed, I. p. 254. Kickx 
p. 190. QuSlet p. 132. Agaricus Pers. Syn. p. 402. Syst. 
Myc. I. p. 303. Weinm. p. 266. In fimo equino per cam- 
pos sparso, vere, subcaespitosus. Statura prioris, sequentibus 
major. Pileus 2 unc. latus, repandus, unicolor. Sporae sub- 
ochraceae. (v. v.) 

3. B. BOLTONii pileo carnosulo, viscoso, primo laevi, dein 
margine membranaceo sulcato, disco ohscuriore subdepresao; 334 AOARicim. 

stipite attenoato^ lutescente, cortina fagaci primitus flocculoso; 
laraellis subadnatis, e flavo livido-fuscescentihus, JEd, L p, 
254, Berkl. Oufl. p. 182. Agaricus Pers, Syn. p, 414, Syst. 
Myc, I. p, 303. Scyn. Montp, p, 90, Weinm, p, 268. 
Secr. ' n, 404, Bolt. t. 149. Locis fimetosis, inter foiia coa- 
cervata. Pileus primo conicus luteo-expallens , demum marce- 
scens papyraceus. Sporae brunneofuscae. (v, v,) 

4. B. FRAOiLis pileo submembranaceo , viscido, pellucido, 
margine striato, disco subumbonato; stipite attenuato, nudo, 
glabro, luteo; lamellis attenuato-adnexis, e iuteolo dilute cin- 
namomeis, Ed. L l, c. Uoffm. Lc. t. 21. /. 2, A. fragilis 
Linn. Spec, plant. 2. p, 1643. Poll. Pal, 3, p, 295, A. 
equestris Bolt. t. 65. Sotverb. t, 96. Secr, n, 403. Ad 
vias, in campis frequens. Praecedente tenuior, fragilis, marce- 
scens, e flavo expallens. Sporae ferrugineae. (v, v,) 

5. B. BULBiLLOSus pileo carnoso-membranaceo , e campanu- 
lato expanso, exstrio, pallide fuscolutesccnte ; stipite fistuloso, e 
basi submarginato-bulbosa attenuato, glabro, albolutescente ; 
lamellis liberis, ventricosis sporisque ferrugineis. Sub B. fragili 
Monogr. L p, 471, Locis nemorosis raro. Bulbo distincto in- 
signis pileoque exstrio et coloribus bene distinctus. (v. v.) 

6. B. coNocEPHALUs pilco membranaceo, conico, hygro- 
phano, disco laevi viscidulo, margine striato; stipite fistuloso, 
aequali^ glabro^ nitido, tenacello, albo ; lamellis liberis, ven- 
tricosis, e fuscescente ferrugineis. Agaricus Bull. t. 563, f, 1, 
Ed. L p. 205. Weinm. Boss. p, 269. Quil, p, 235. lo 
terra humosa; in acervis e foliis et fimo mixtis in horto Upsa- 
liensi quibusdam annis copiose. Simplex , gracillimus, fragilis, e 
livido argillaceo-albus. — Secretan (n. 972) indicat in truncis 
fagi; conferatur cum Ag. Psathyra fagicola. (v. v.) 

7. B. TiTUBANs pileo membranaceo, ovato-campauulato, dein 
fisso explanatOy flavo, discoideo; stipite gracili, stricto, lute- 
scente, nitido; lamellis leviter adnexis, e pallide purpurascente 
1. incarnato fuscis. Ed. L p. 254. Berkl, l. c. Kickx p. 
189. Agaricus BuU, t. 425. Sowerb, t. 128, Secr, n, 402. 
In fimo locis silvaticis. Fragillimus, tremulo-titubans. Color la- 
mellarum purpurascens meorum speciminum ab iconibus recedit. 
Sporae videntur porpurasc^ti-fuscae. (v. v,) 

8. B. APiCALis pileo membranaceo, conico, obsolete um- 
bonato , e striato-plicato subfissili , brunneo , disco camostdo 
ochraceo; stipite fistuloso, siriato, albo; lamellis liberis, ven- I ^ Cortinarius, 335 

tricosis sporisque brunneis. Worth, Smith in Cooke p. 171. In 
pascnis Angliae, praecox. Stipes 2 nnc. longus, apice sub lente 
pruinosus (ut etiam n. 5). Pileus % ^"^- l^tus, disco linea 
obscuriore limitato. 

9. B. TENKR pileo tenerrimo, elongato-conico j laeviy udo, 
albo; stipite fistuloso, albo, basi ]e?iter incrassato; lamellis li- 
beris, postice attenuatis, rnbellis. Berkl. Outl. p. 183. t. 12. 
f. 2. Bolb. albipes Monogr. II. p. 306. Locis graminosis 
pinguibus. Stipes 2 unc. usque longus, non distincte bulbosus 
nt n. 5. Pileus in fungo a me viso ex incarnato albicans. 
(v. V.) 

10. B. LUTBOLUs pileo tenerrimo, caropanulato, glabrato, 
plicato-sulcato , flavo; stipite filiformi, glabro, pallido; lamellis 
liberis, ventricosis, e flavo lividis. Lasch n. 591. Fr. Monogr. 
I. p. 472. In bortis: Lasch; anno 1847 Novembri et De- 
cembri insolito mitibus bic et Copr. epbemeroides in fimo per 
campos sparso circa Upsaliam ubique luxuriabant. Stipes un- 
ciara vix attingens. Pileus Va ^^c. latus. (v. v.) 

11. B. pusiLLus pileo tenerrimo, campanulato, ultra me- 
dinm sulcato-plicato , viscido; stipite subtiliter fistuloso, undu- 
lato-gibbOy dilute citrino, squamulis candidis vestito; lamellis 
liberis, undulatis, ex albo cinnamomeis. Borsz. Fung. Ingric. 
t. 1. f. 1. In fimo vaccino locis silvaticis prope Petropolin. 
Elegans, pusillus, unciam altus. Stipes saepe curvatus, ad- 
scendens, striatulus. Sporae ferrugineae, fuscescentes. (v. ic.) 

12. B. puEiFLUUs pileo tenerrimo, explanato, flocculoso^ 
sulcato, luteo; stipite attenuato, farinoso^ lutescente; lamellis 
liberis, angusiis, e luteo subocbraceis. Lasch n. 487. Singu- 
laris species , valde fragilis et fugax. Lamellae in laticem flavido- 
fuscam dissolvuntur ; binc ad Ooprinos accedit, sed tota facies 
Bolbitii. (v. ic.) 

Yix dubie plures Agaricorum species ad hoc genus referen- 
dae, at nolui genere movere, priusquam iterum examinatae sint. 

V. CORTINARIUS. Ed. I. p. 255. Velum araneosum, 
a pilei euticula discretum^ superficiale. Hyraenophorum cum 
stipite contiguum. Lamdlae persistentes , aridae, decolorantes, 
e sporis tarde secedentibus pulverulentae. Trama fibrillosa. 
Sporae globosae vel oblongae, passim apiculatae, supra chartam 
albam suboihraceae. Fungi terresires^ putrescentes, sihatici. 

Genus, Agaricorum excepto, vastissimum nullnmque magis 
Datarale, acute limitatum, etsi characteres leves videntur. Pe- 1 336 COBTINABIOS. ritus vero primo obtatu agnoscit. Multae species admodom spe- 
ciosae,,ut mirandum plurimas ab auctoribus praetervisas , forsan 
ob colores mntabiles e vicissitudinibus tempestatis. Ipse studiam 
his dicavi peculiare per plures annos; in aliis provinciis aliae 
regnant species. Cfr. Monographiam Hjraenomycetum, ubi ple- 
niores descriptiones , et praecipue icones plurimorum in musaeo 
Holmiensi. 

Trib. I. Phleouaciuu. Velum partiale araneosum. Pileos 
aequaliter carnosus, viscosus, Stipes firmns, siccus, 

t Cliducrii. Velum partiale superum, ex apice stipitis 
subaequalis l. clavati annulari-pendulum. 

• Lamellis e pallido argillaceis, 

1. C. TRiUMPHANs pileo camoso, e convexo explanato, tI- 
scido, laevi, luteo, squamis obscnrioribus, adpressis, secedentibos 
primo maculato ; stipite solido, clavato, annulis plurihus concen- 
fricis, squamosiSy fuhentihus peronato; lamellis emarginatis, 
confertis, integerrimis , e pallido argillaceis. Ed. L p, 256. 
Monogr, IL p, 4. A. sublanatus Huss. IL t 22 ex Berll 
et Br, n. 1263, In nemoribus graminosis subhumidis Sueciae, 
Angliae, Fenniae: Earsten. Magnus, spociosus, squamamm zonis 
A. Vittadinii in memoriam revocans. Cortina supera, interdam 
contexto-annulata. Exstat simul forma minor tantum inferne 
concentrice squamoso-zonata, distinctius annulata, pileo aureo. 
lamellis primitus caesio-albis. {v, v.) 

2. C. cLABicoLOR piloo compacto , explanato, glabro, sicco 
nitido, saepe squamose diffracto; stipite solido, attenuato, primo 
floccoso-squamoso veloque aibis; lamellis subadnexis, confertis, 
serratis, e caesio-albido pallidis. Ed, L p. 257. A. muitiforinis 
claricolor Fr, Obs, 2, p, 65.' Secr, n, 142. In betuletis 
apricis asperis, ericetosis iu Smolandiae, Hallandiae montanis 
copiose, sed solitarius. Admodum robustus, dums, carne alba, 
piieo luteo (raro a velo universali irrorato), sed stipes primo 
albo-peronatus , et quidem squamis concentricis , adultus omnino 
nudus. (v. V,) 

3. C. TUBMALis pileo carnoso, convexo-plano/ iaevi, vi* 
scidO; glabro, discoideo; stipite cylindrico, candido, primitus 
velo lanoso alho peronato^ dein nudo; cortina supera, fibrillosa, 
aunulari, persistente; lamellis emarginatis decurrentibusve , con- 
fertis, subserratis, ex albido argillaceis. Ed. I. p. 257, Karst, 
n, 209. A. multiformis y. l. c. Secr, n, 197, In silvis, prao- 
cipue fagetis, inter folia coacervata, in tumulos vaatos vulgo sti- Phlegtnacium, 337 

patns. Stipes nunc 3, nunc 6 unc. longos, basi potius atte- 
nuatus, quam incrassatus. Pileus luteo-ochraceus, nitens, primo 
e velo flocculoso-sericeus , mox nudus, glaber (bbsoleteve virga- 
tus), non rimosuSy quia caro candida mollis. Lamellae num- 
qaam in caesium vergunt. (v, v.) 

4. C. CBAS8US pileo crasse carnoso, plano depressoque^ uni- 
colore, disco glabro, ceterum fihrillis innafis strigoso; stipite 
valido, obeso, fibrilloso, albo, apice albo-iarindceo ; lamellis ro- 
tuDdatis, confertis, integerrimis , e pallido argillaceis. Ed. L 
p. 257. In nemoribus humidis raro. Valde notabilis, curtus, 
robnstus, sed caro mollis pallescens. Pileus 3 — 5 unc. latus, 
sordide luteus, opacus^ non nisi disco primitus viscidulus. Yi- 
detur hinc ad Inolomata pertinere, sed affinitate cum proximis 
intime connexus. TJtrumque velum saepe obsoletum. (v. v.) 

5. C. BALTKATcs pUoo compacto, applanato, viscido, mox 
sicco, in floccos innatos soluto, margine subcaerulescente , se- 
riceo, inflexo; stipite obeso, soHdo, primitus peronato-tomentoso, 
apice velntino cortinatoque cameque albis; lamellis emarginatis 
decurrentibusque, confertis, integerrimis , albidis. Ed. I. p. 
257. Fries Obs. 2. p. 138. Cfr. Secr. n. 227. Locis sic- 
cis, praecipue in pinetis. Maxime mutabilis, versipellis, semper 
robustus, curtus; stipite bulbiformi, pileo testaceo-ferrugineo etc., 
margine etiam concolore. Primitus viscosus est et in hac ae- 
tate exsiccatus nitens; yulgo gluten disparet, lum opacus et dis- 

Bolutus. '(^K V.) 

6. C. sEBACEUs pallescens, pileo camoso, infracto-expanso, 
sabrepando, cum velo pruinoso alhicante^ viscidulo, came ve- 
loque partiali fugacissimo albis; stipite solido, valido, aequali, 
fibrilloso; lamellis emarginatis, haud confertis, argiliaceis. Ed. 
L p. 256. Quil. p. 133. Cfr. Secr. n. 145. In pinetis re- 
gionum campestrium. Stipes 3—4 unc. longus, saepe tortus et 
compressus, Y2 — ^ ^"C- crassus. Pileus 2^/^ — 5 unc. latus, 
nnicolor, alutaceus, carne (ut stipitis) alba. Lamellae demum 
latae, pallide cinnamomeae [numquam caesiae], sed ad latera 
albidae. (v. v.) 

7. C. LUSTBATUs albidus ^ pileo carnoso, convexo-plauo , 
aequali, laevi, glahro, viscoso, margine flbrilloso, cortinato; sti- 
pite solido, valido, subaequali; lamellis rotundatis, confertissi- 
mis, immutabilibus. Ed. I. p. 258. In ericetis raro. Maxime 
iosignis colore; lamellae albae, sporae tamen omnino ochra- 
ceae. Cortina in hoc et praecedente non stipiti, sed pilei 

2S 338 CORTINABins. 

margini adhaeret, BatL t. 7. /. D. h. 1. esge posset, sed 
velum multo deDsius. (v, v.) 

•• Lamellis e violaceo L purpurascente cinnamomeis. 

8. C. VARius pileo compacto, hemisphaerico-explanato, lae?i, 
viscido, discoideo, margine glabro, carne alba; stipite solido, 
cnrto, conicOj adpresse flocculoso, albido; lamellis emarginatis, 
confertis, integerrimis, e purpurascente argillaceo-cinnamomeis. 
Ed, L p. 258. BerJcl. Outl. p. 183. Quel. p. 134. Aga- 
ricus Schaeff. t. 42. Secr. n. 192. A. glaucopus ^. Bers. e 
syn. , sed potius forma lutescens veri. In pinetis regionuni 
campestrium. Stipes validus, IY2 — 2^2 «nc. longus, supeme 
Y2» infeme 1 unc. et ultra crassus, intus demum cinerasceD8 
nec lutescens. Pileus aequalis, 2 unc. et ultra latus, haud mani- 
feste virgatus, crustulinus, ferruginco-fulvus , circa marginem 
fibrilloso-appendiculatus. (v. v.) 

9. C. GTANOPus pileo carnoso, hemisphaerico-explanato, 
laevi, viscido, margine tenui, glabro, concolore, carne aJhida; 
stipite solido , e violaceo albicante , supra cortinam superam te- 
nuem nudo, hulho depresso chliquo; lamellis ex adnato emar- 
ginatis, latis, subconfertis , e violaceo expallentibus. Ed. L 
p. 258. Berhl. Outh p. 184. Quel. p. 134. Agaricus 
Secr. n. 174 (modo viscosus). Agaricus glaucopus Sotoerh. t. 
223. In nemoribus frondosis; prope Upsaliam ad Fredrikslund. 
Caro pilei non violascens, sed primo sordida, stipitis primo sn- 
perne obsolete violaceo-variegata. Bulbus amplus, spongiosus. 
depressus, saepe obliquus, subrhombeus, sed non marginatas; 
pileus enim primitus exsertus est. Hic ceterum 2^2 ^nc. et ultra 
latus, spadiceo-lividus , dein alutaceus. Lamellae in eodem cae- 
spite intense violaceae et fere albidae. (v. v.) 

10. C. VARiicoLOR pileo compacto, convexo-expanso, viscido, 
discoideo, margine tomentoso violaceo^ carne stipiteque duro, 
obeso, primo villoso e caeruleo-albicantibus ; lamellis decur- 
renti-emarginatis, subarcuatis, confertis, e caenilescenti-argilla- 
ceo cinnamomeis. Ed. L p. 259. Quil. p. 194. Agaricns 
Pers. Syn. p. 280. S. M. L p. 222. Alb. et Schw. f. 
153. Secr. n. 156. Krombh. t. 2. f. 26 (pravus). In pina- 
stretis ericetosis hinc inde tantum, sed copiosus. Valde daros, 
compactus, mitis; stipite solito magis in pilenm diffuso, colore 
primo spadiceo (rarius toto violaceo-villoso) , dein rubiginoso. 
Nuperius legi formam maximam , lamellis foligineis dubia toUeo^ t^legwacium. 339 

tem de synonymo Persoonii. Icones Krombholzii htijus et affi- 
niam tam abnormes, at vix citeutnr. (v, v.) 

*C. NEM0RBN818 piloo compacto, primo glabro, viscido, mox 
sicco, opaco, piloso-rivuloso ; stipite clavata, apice cavo farina- 
ceoque; lamellis rotundato-snbdecurrentibus. In fagetis monta- 
uis. Stipes 3 unc longus. Pileus 4—5 unc. latus, spadiceo- 
lotescens, circa marginem primo caerulescens. (v, v.) 

11. C. LABOUs pileo carnoso, dilatato, repando, subgibbo, 
adpresse sericeo-fibrilloso, viscidulo, carne e caesio alba; stipite 
solidOf fibrilloso, curvatOj e violaceo albicante, apice pruinoso; 
lamellis adnato-emarginatis, latis, confertis, integerrimis, e caesio 
argillaceo-cinnamomeis. Ed. I. p. 259. Quil. p. 339. Buxb, 
C, IV. t. 23, A. centrifugus Secr. n. 164, In pinetis. 
Caespitosus, amplus. Stipes nunc brevis, bulbosus, vulgo elon- 
gatus (4 — 5 unc), unc crassus, curvatus et adscendens, tritus 
saepe sanguinolentus , non villosus (cortina supera pendula). 
Pfleus 4 — 6 unc. latus, disco excepto baud compactus, va- 
riicolor, vulgo spadiceo-fiilvus, junior canescens, caerulescens; 
rarius ad marginem subsqnamulosum tinctura caerulea persistit. 
Sed exstat var. serotina lutescens, etiam stipite intusque in 
ejus basi. (v. v.) 

12. C. SPADICRUS pileo carnoso, aequali, convexo-plano , 
laevi, viscoso, pellicula separabili, fuligineo-spadiceo; stipite fi- 
brilloso-striato, pallescente, cortina supera; lamellis emarginatis, 
cyaneis^ dein cinnamomeo-brunneis. Ed. I, p. 261. Cfr. 
Jlionogr. II, p. 307. Batsch f. 16 (senio decoloratus). In pi- 
netis. Stipes basi spongiosus et lutescens. Pileus 2 — 3 unc 
latus, margine demum striatus. Caro albolutescens. (v. v.) 

13. C. BiEDBRi pileo compacto^ campanulato-expanso, laevi, 
ghttinosOf sicco nitido, came aquosa; stipite solido, clavato, 
Wacino-sericeo fibrillosoque ; lamellis adnatis^ crassiusculis, ero- 
sis, e lilacino cinnamomeis. Ed, I. p. 259. Agaricus Weinm. 
Ross. p. 161. In pinetis circa Petropolin. Stipes 4 — 5 unc 
longns, fulvo-fibrillosus. Pileus 3 unc. latus, obtuse umbonatns, 
odns mucosus, obsolete virgatus, ochraceus. Myxaciis videtur 
affinis. 

14. C. CBNTBiFuous piloo camoso , plano-depresso, glabro, 
viscoso, discoideo, margine aeruginoso^ carne stipiteque solido, 
valido, clavato-bulboso, glabrescente alhis, cortina annulari per- 
sistente; lamellis emarginatis, subconfertis, crenulatis, ex incar- 
oato-Tiolaceo cinnamomeis. JEd. I. p. 259. S. M. L p. 222. 340 CORTINABIUS. 

Lasch l. c, In pinetis Smolandiae centralis. Statnra C laii. 
Pileus ne virgatus quidem, fusco-lutescenti-yiolaceus, dein luteus. 

{V. V.) 

*** Lamellis lutei$, cinnamomeis , ferrugineis (nec primo al- 
bidis violaceisye). 

15. C. PERCOMis pileo camoso, convexo-plano, aequali, 
laevi, glaberrimo, viscoso; stipite solido, clavato-attenuato, fi- 
brilloso, supra cortinam superam pruinoso, intus sulphureo; 1a- 
mellis late emarginatis, subconfertis , ^(pAMret^, dcmum decolo- 
ratis. In silvis abiegnis circa Upsaliam. Ed. L p. J260. Ele- 
gans, 0. fulgenti colore similis. Stipes haud bulbosus, palli- 
dus, flavescensy siccus, fibrillis adpressis obscurioribus snbpero- 
natus. Pileus gilvus, siccus pelliculosus, 2 — 3 unc. latus, ob- 
tusus, intus pallide lutescens. Lamellae primo confertae, lae- 
tae, dein subdistantes , 4 unc. usque latae, argillaceo-cinnamo- 
meae. (v. v.) 

16. C. LATUS pileo carnoso, eiplanato, glabrato, udo, vix vi- 
scido ; stipite solido, fibrilloso, pallescenti-alhoy apice floceulosOf 
cortina supera annulari-persistente ; iamellis emarginatis. subinte- 
gerrimis, confertis, ar^e7Zocco-cinnamomeis. Ed. L p. 260. 
Agaricus Pers. Syn. p. 276. S. M. L. p. 215. Laschl. c. n. 
568. A. ferruginascens Batsch f. 1^7^ est hujus lusus, Locis 
humidis sphagnosis gregarius. C. claricolori et C. muWformi 
intime cognatus. Pileus 3—4 unc. latus et ultra, crustulinns 
I. alutaceus, disco obscurior, came molli alba. Stipes pro ra- 
tione brevis, 2 — 3 unc. longus, V2~l 'idc. crassus, flbrilloso- 
striatus, primo bulbosus, dein subaequalis. Lamellae inaequali- 
ter decurrentes. Non Secr. n. 64^ qui potius A. caperati var., 
sed n. 195? (v. v.) 

17. C. SAoivus pileo carnoso, plano-convexo, inaeqnali, 
glabro, viscoso; stipite solido, subbulboso, fibrilloso, flavescente, 
aprice nudOy cortina iugaci ; iamellis decnrrentibus, latis, erosis^ 
e pallide-sordido cinnamomeis. Ed.L p. 260. S. M. L p. 226. 
Jn silvis abiegnis montanis, valde gregarius, subcaespitosus, 
amplus. Stipes 3 unc. longus, unciam et ultra crassus; pileus 
4 — 5 unc. latus, luteus. Caro alba. (v. v.) 

18. C. CLIDUCHU8 pileo carnoso, plano, depresso, glabro, 
viscido, nitidOf diseoideo; stipite solido, clavato-bulboso, sub- 
curvato, fibrilloso, luteo, supra cortinam fugacem superam albo- 
sericeo ; lamellis subadnatis , serratis , confertis, /emi^meo-cinna- 
momeis. Ed. L p. 260. Secr. n. 199; n. 196 praecedenti Phlegmacium, 341 

Talde affinis. In fagetis, quercetis, sed nobis rarissimus. Caro 
alba, pilei sub pellicQla interdum rubens. Pileus 3 unc. latus , 
laete luteus, saepe obliquus. (v, v,) 

19. C. BUSSDS pileo camoso, convexo-plano, viscoso, circa 
marginem innato-sericeo-fibrilloso; stipite subcavo, molli, at- 
tenuato, adpresse fibrilloso, pallescenti-albo , cortina fagaci; la- 
mellia adnatis, latis, confertis, venoso-connexis , rufo-ferrugineis. 
In pinetis subhumidis rarissime. Ed. I,p. 261, Worih, Snt, in 
Transaci, Woolh, Cl, 1870, t. 1, Habitus C, rufo-olivacei, 
Stipes subadscendens, obliquus, non violascens, nec bulbosus. 
Pileus non repandus, sed saepe excentricus, 4 unc. latus, (upreo- 
rufus. Caro mollis, ex aquose rubello alba« Sapor non acris, sed 
valde nauseosus. (v, v,) 

•*** Lamellis olivaceis, 

20. C. cEPHALixus pileo carnoso, plano, subrepando, vi- 
8C080, disco obscuriore, granulis fuscis punciato; stipite cla- 
vato, pallescente, inferne adpresse fnsco-squamuloso, apice albo 
cortinatoque ; lameilis adnexis, tenuibus,, erosis, ex albo dilute 
ferrugineo-olivaceis, Ed. 1. p. 261, Trog, Agaricus Secr, n, 
297. In silvis mixtis. Non vidi , sed plnrimis rationibus cum 
sq. congruitf ut de loco non dubitem; citaturqne A, infractus 
P. Stipes rectus 1. curvatus, 2 unc. longus. Pileus olivaceus, 
circa marginem lutescentem demum bullatus et flexuosus, carne 
firma alba. 

21. C. iNFBACTus pileo explanato, laevi, virgato, viscido, 
disco compacto, expallente, margine tenui, iniracto, demum re- 
voluto, flexuoso; stipite solido , ovato-clavato , adpresse flbrilioso, 
pallescente; lamellis adnatis, laiis, conferiis, umbrino-oWyviceis, 
Ed. I, p, 261, Quil, p. 340. S, M. I. p, 223 var, a, et 
certe etiam Secr. n. 188, — Fcrs, 8yn. p, 283 pro parte, 
In fegetis umbrosis. Sat robustus. Stipes olivaceo-fuscescens , 
apice fumosus, raro violascens. Pileus primo aequalis, opacus, 
e lurido-olivaceo lutescens, demum circa marginem fusco-zonatus , 
carne e sordido albicante. Lamellae integerrimae , vix crispae, 
raodo undulatae. (v, v.) 

22. C. ANFBACTUS piloo camoso, inaequali infractoque, de- 
mum undulato, repando, viscidulo, sicco nitido; stipite farcto, 
inaequali, adpresse fibrilloso, apice violaceo cortinatoque ; la- 
mellis arcuato-adfixis, crispis , subdisiantibus , fuligineo-oW^ 
vaceis, demum cinnamomeis. Ed. I. p. 262, Berhl. Ouil, p. 
189. (^l. l c. A. infracti var. Pers. Syn. — B. 8. M. 342 C0BTINAB1U8. 

l. c, — Weinm. n. 269. Secr. n. 189. In silvis tam fron- 
dosis qnam acerosis, locis hnmidis. Praecedentd tenuior, primi- 
tns Yulgo magis sinuosus et irregularis. Stipes adscendens I. 
curvatus, demum basi cavus, e sordido albicans. Pileus ex oli- 
vaceo-fhligineo tigrinoque fulvus, nitidus, saepe scrobiculatus et 
circa margines demum lobatos depressus. Caro albicans. (v. v.) 

23. C. BUBT0BTU6 pileo camoso, convexo, expanso, obtuso, 
molli, glahro^ exstrio, viscido; sHpite inaequali, subiorto, pal- 
lescente, apice subcavo; lamellis rotundato-adnatis, perlatis, sub- 
distantibus, cinereo-olivaceis. Ed. I. p. 27S. Monogr. IL 
p. 15^ Agaricus Ters. Syn. p. 284. Locis udis in silvis 
abiegnis montanis. Stipes 2 — 4 unc. longus, clavatus 1. ven- 
tricosus, vix caerulescens. Pileus, disco excepto, tenuis, 1 — 3 
unc. latus, mox alutaceus, pallescens, demum rugulosus, carne 
molli, pallida. Lamellae snbvenoso-connexae. (v. v.) 

24. C. jASHiNEUs pileo caruoso-explanato , gibbo, undu- 
lato, lactmoso^ rugoso^ viscoso, carne ochraceo-lutescente ; sti- 
pite farcto, subaequali, medio e pustuUulis violaceo-punctatis 
caerulescente , apice albo; lamellis subadnatis, perlatis, subcon- 
fertis, pallide olivaceis. Ed. I. p. 262. Secr. n. 186. In 
quercetis. Stipes subrectus, fragilis, demum cavus, basi intusqne 
lutescens. Pileus sordide olivaceus, disco primo fusco, dein la- 
tescente, opaco. Lamellae acie albicantes, dein cinnamomeae. 
Var. stipite brevi albo , pileo lutescente-viridi nitido , lamellis 
subliberis. Non vidi, forte C. subiorto nimis cognatus, sed in 
meo '^color caeruleus in stipite obsoletus" i. e. vix conspicuus. 

tt ScAUKi. Bulbus depressus 1. turbinatus, marginatus. 
Stipes carnosus, fibrosus, cortina a bulbi margine, vulgo infera. 
Pileus aequaliter camosus. Lamellae subsinuatae. 

Bulbus marginatus est volvae circumscissae species. In 
multis cum indumento pilei primo conjunctum vidi, in aliis quo- 
que volvaceum liberum; hinc stipes numquam a velo universali 
peronatus nec primituSy ut in proximis, exsertus, vix um- 
quam apice farinaceus L vestitus, sed Amanitarum ** more in 
pileo et bulbo, duorum globnlorum instar applicatis, primo in- 
clusus. Impressio bulbi circa stipitem pendet a pilei margine primo 
intmso. Inter Scauros et Cliduchios exstant nonnulli inter- 
medii, Pansab dicti (n. 8, 31, 32), pileo stipitem ad basin us- 
que primo amplect^nte, quare bulbus fere deest, sed ipsa basis 
marginata. Pklegmacium. 343 

* Lamellis ex dlhido argillaceis l, diluie cinnamomeis. 

25. C. HULTiFORMis pileo carnoso, convexo-expanso , ae- 
qnali, glabro, viscido, carne cortinaque fngaci albis; stipite so- 
lido, attennato, adpresse fibriIloso> nudo, albo-lutescenie ^ bulbo 
subinarginato ; lamellis emarginatis, confertis, serraiis, ex albido 
argillaceo-cinnamomeis. Ed, L p. 263. SerkL Outl. p. 184. 
Quil, p. 135. Agaricus Fries Obs. 2. p. 63. Weinm. Boss. 
p. 162. A. turbinatus Sowerb. t. 102. Swartz. — B, 
balius pileo maculato. Secr. n. 215. — C. elevatior pileo fi- 
brilloso-virgato. Secret. n. 226. In silvis copiose. Stipes a 
bnlbo interdum obsolete marginato attenuatus, non viscosus, 
apice nudns, intus .demnm lutescens. Pileus ubique concolor, 
lutescens, argillaceus etc., ex a§ris constitutione valde viscidus 
1. snbsiccus, tnm saepe a velo universali albo irroratus, mar- 
gine tenui deflexo. Lameliae interdum caesio-albidae. Admodum 
mutabilis. (v. v.) 

26. C. BAPACEUs pileo compacto, aeqnali, convexo-plano, 
laevi, glabro, viscoso, carne stipiteque farcto, curto cortinaque 
obsoleta albis, bulbo depresso marginato; lamellis rotundatis, 
confertis^ integerrimis, ex albo argillaceis. Ed. L p. 263. In 
silvis; circa Upsaliam pluries. Parvus, sed compactus. Stipes 
unc. parum cxcedens, Va ""^- crassus, intus medullatus. Pi- 
leus IV2 — 2 unc. latus, argillaceo-albus, non expallens, mar- 
gine regulariter inflexo. (v. v.) 

27. C. NAPus pileo camoso, convexo-plano, glabro, glu- 
tinoso, margine infracio; stipite solido, aequali, glabro, e 
bulbo obconico et oblique marginato adscendente cameque albis; 
lamellis emarginatis, latis, subdisiantibus, crispis, albido-fuligi- 
neis. Ed. L p. 263. Quel p. 340. In pinetis cum priore 
raro. Compactus, intus albus, linea comea sub lamellis ad latera 
hjalinis. Stipes 2 unc. longus, basi lutescens. Pileus 2 — 3 
unc latus, spadiceo-fulvus 1. fuligineus. Accedit ad **. (v. v.) 

28. C. ALLUTUs pileo carnoso, conico-convexo, glabro, vi- 
scoso, expallente, margine obscuriore, carne rufescenie; sti- 
pite viscidOy albo, apice ferinaceo, deorsum rufescenti-striato , 
marginato-bulboso ; lamellis adnatis, subconfertis , crenulatis, 
tenuibus, ex albido rufescentibns. Ed. L p. 203. Secr. n. 
217. In pinetis raro. Minor, colore ("roussfttre") insignis. 
Pilens udus luteo-aurantius disco pallidiore, siccns intense luteus. 
Lamellae variant decurrentes. Non vidi. 344 COBTINABIUS. 

29. C. TALUS pileo carnoso, convexo, aeqoali, laevi, gla- 
bro, viscoso; stipite solido, aequali, cylindrico, glabello, basi 
marginato-bulboso, una cum carne pallescente ; lamellis emargina- 
tis, subconfertis , ochreo-sframineis (vix decolorantibus). Ed. L 
p. 263, In silvis Scaniae, Upsaliae. Bulbus parvus. Stipes 3 
nnc. longus, V2 ^^^* crassns. Pileus 2 unc. latus 1. parum ultra, 
sat tenuis, colore peculiari opaco, margine subolivaceo-lutescente. 
Caro sordide albo-pallida, hyalinis maculis guttata, sub lamellis 
linea cornea. (V. v.) 

30. C. ELOTUs pileo camoso, subpulvinato , inaequali, 
glabro, lente viscido, disco lato compacto expallente, margine 
ienui demum siriafo; stipite curto, fibrilloso, pallescente, bulbo 
marginato obsoletove; lamellis emarginatis, laiis, subdistanti' 
bus, e pallido oZtVacco-argillaceis. Ed. L p. 264. In erice- 
tis, pratis muscosis asperis Smolandiae passim, sed subsolitarius. 
Admodum distinctus colore mutabili, sapore acri. Stipes (ex- 
tus intusque) nunc virens, nunc caerulescens, nunc acyanens 
(nota in multis fallax). Pileus e fuligineo fulvello-alntaceus, 
margo obscure melleus persistens. Lamellae pallescenti-caesiae , 
albidae, saepius olivellae ad **** transitum indicant. (v. v.) 

** Lamellis violaceis, cyaneis, purpurascenfibus , demum 
cinnamomeis. 

31. C. OLAUcopus pileo compacto, ex infracfo expanso. 
subrepando, viscido, dein floccoso-squamoso fibrillosove , came 
demum lutescenie; stipite solido, valido, striato, e caeruleseente 
pallide lutescente, basi marginato; lamellis emarginatis, latis, c 
caerulescente argillaceo-cinnamomeis. Ed. L p. 264. Berkl. Oufl. 
p. 184. Quel. p. 135. Agaricus Schaeff. f. 53. S. M. L 
p, 224 Weinm. p. 159. Secr. n. 179. — B. A. defossos. 
Batsch f. 73 (fulvescens, ut C. fulventem fecile credas). In 
pinetis regionnm campestrium abunde. Validus, amplus, primo 
admodum curtus, stipite bulbiformi, dein elongato, recto, 3 — 4- 
unciali, semper crasso, intus primo dilute caerulescente. Pileus 
primo olivaceo-spadiceus, mox fulvo-lutescens, circa marginem 
zona elevaia fusca saepe notaiuSy ut C. infractus et C. pur- 
purascens. (v. v.) 

32. C. PANSA pileo compacto, infracto. repaudo, glabro, 
squamis innatis guttato, nitido, carne alha; stipite obeso, 
aequali, basi marginato coriinaqt^ inflexa luteis; lamellis rotun- 
datis, subconfertis , integerrimis , cyaneis. Ed. L. p. 264. 
Agaricus Fries Obs. 2. p. 67. A. pacbypus Schum. (non Fhlegmacium, 345 

Holmsk.)- Secr, n. ISO (var. stipite apice violasceote). In silvis, 
fegetis et pinetis. Yulgo curtus persistens. Pileus aurantio- 
fiilvus, nec zonatus, nec fibroso-virgatus, junior margine e velo 
flavo-tomentosus , primitns ad basin oronino stipitem amplectens, 
qui ig^tur tantum marginatus nec bulbosus. C vario certe 
magis, quam proximis affinis. (v, r.) 

33. C. CALOCHBOUs piloo carnoso, convexo-explanato , gla- 
bro, viscido, immutabili, came compacta alba; stipite solido, 
aequali , fibrilloso, albo-lutescente, bulbo distincte marginato in- 
serfo; lamellis omarginatis, confertis, serratis, cyaneo-purpura- 
scentibus. Ed. I. p. 265. Berkl Ouil p. 185. Quel. p. 
136, Agaricus Pers. Syn. p. 283, Fr, Obs. 2. p. 68. 
Secr. n. 191, In fagetis apricis raro. Stipes aequalis, curtus, 
acyaneus. Pileus vulgo fulvus, circa maginem luteus, saepe gut- 
tatus glebisque inquinatus; margo tenuis, involutus, passim fle- 
iuosus, non infiractus. A. calochrons S. M. etiam sq. am- 
plectitnr. (v. v.) 

31. C. cAERnLESCBNS pileo carnoso, convexo, explanato^ 
laevi, viscido, carne moUi stipiteque solido, attenuato, nudo e 
caeruleo albicantibus ^ bulbo marginato; lamellis adnexis, con- 
fertis, integerrimis , primitus pure et obscure caeruleis. Ed, 
I. p. 265. Berkl. Outl. l. c. Quel, l. c. A. calochrous b. 
Letell. t. 651. Ag. cyaneus Bers. Syn. — Schaeff. i. 34 (haud , 
bona). Secr. n, 150. Vent. t. 32, f. 1 — 3. In silvaticis montanis 
frequens. Junior passim totus caeruleus; vulgo pilens argillaceus 
1. fuscescenti-Iutescens, siccus subfibrillosus. Caro fracta et la- 
mellae tritae non colorem [intense caeruleumj mutant, sed hae 
in purpureum demnmque cinnamomeum tran^eunt. Odor vix 
ullns et ab C, camphorati diversissimus ; hinc potius Secr. n. 
150, quam n. 148. (v. r.) 

35. C. PUBPUBASCENS pileo compacto, dilatato, subrepando, 
tigrino, viscido, carne ubique caerulea; stipite solido, obeso, 
fibrilloso, bulbo marginato evanido; lamellis late emarginatis, 
confertis, e caeruleo argillaceo-cinnamomeis, tritis purpurascen^ 
fibus. Ed. I. p. 265. Berkl. Outl. p, 185, Quel p. 136. — 
Fr. Obs. 2. p. 70 (incl. n. 56). Secr. n. 157. Ag. umbri- 
nus Bers. Syn. In silvis montanis. Facies C. glaucopodis 
Isaepe pileus etiam eona submarginali notatus], sed pileus e 
spadiceo-fusco fulvo-olivaceus , non expallens. Caro vix purpu- 
rascens. {v. v.) 346 CORTIKABIUS. 

*C. 8UBPUBPUBA8CENS pileo teoniore, snbvirgato, expallente; 
stipite farcto, subaequali, caerulescenti-albo, bulbo submargi- 
nato ; lamellis cinnamomeis, tritis carneque juniore fracta snbpnr- 
purascentibus. Ed. L p, 265, Kickx p, 190. Agaricus 
Batsch /. 74, Secr, n, 157 B, Cum priore, sed stipes de- 
mum cavus et basi tantnm fibrillosus, lamellae primitus pallidae, 
nec caeruleae, nec albidae. Caro pilei demum alba. A, hadius 
Pers, Syn. p. 279 inter hunc et C. porphyropodem ambigit 
(v, V,) 

36. C. ABQUATU9 pilco camoso, aequali, laevi, glaberrimo, 
viscoso, discoideOf carne molli ex alho lutescenfe; stipite so- 
lido, pallido, bulbo obconico marginato excepto; lamellis sub- 
adnatis, confertis, e purpurascente cinnamomeis. Ed, I. p. 
265. Agaricus Alh, et Schw, n, 436 (ut var. A. decolorantis). 
Secr. n, 182, In silvis. Minor, regularis, mollis, sed non 
succosus. Pileus tenuis, 2 unc. latus, disco subspadiceus, circa 
margines lutescens, siccus politus et nitens. Stipes supra bul- 
bum (subinde volvaceum) 2 unc. longus, apice extus intusque 
obsolete caerulescens. (v. v.) 

•*• Lamellis ferrugineis, fulventihus luteisve, 

37. C. D1BAPHU8 pileo carnoso, e convexo plano-depresso, 
glabro, viscoso, variegato^ carne lutea^ suh pellicula viola- 
scente; stipite farcto, flbrilloso, nitido, luteo, apice purpura- 
scente, bulbo marginato; lamellis adnatis, subconfertis, integer- 
rimis, purpurascenti-ferrugineis, Ed, I. p. 266. Saund. et 
Sm. t. 10. Quil. p. 137. A. luteopes Secr. n, 250 (optlme). 
In fagetis Scaniae, Angliae, Helvetiae, Galliae. Sqq. duobus 
cognatus, elegans. Stipes 3 unc. longus, ^l^ unc. crassus. Pi- 
leus 3 — 4 unc. latus, purpurascens , disco luteus', demnm lila- 
cino-maculatus repandusque. (v. v.) 

38. C. TUBBTNATUs pilco camoso, e plano depresso, laevi, 
viscoso, unicolore, glahro, expallentey carne alha moiii; sti- 
pite fiarcto, subaequali, nitido, albido, marginato-bulboso ; la- 
mellis attenuato-adnatis, confertis, integerrimis ^ ex isabellino 
fermginascentibus. Ed. I. p. 266, Berkl, Outl. p. 185. 
Quil. p. 135. Agaricus Vent. t. 38. f 5, 6. Bull. t. 110 
(certe). Fr. Ohs. 2. p. 65. S. Myc. L p. 225 p, p, Weinm. n. 
162 nec differt Secr, n. 176, nam tinctura in apice stipitis, ut 
in aliis, fallax est. In fagetis copiose. Pileo glabro, st^hygrO' 
pham, udo subvirente 1. in olivaceum obsolete vergente, sicco 
flavo, bulbo turbinato facile distinctus. (v. v.) Phkgmacium. 347 

•C. FBBRDGiNEUs totus fernigineus, intus pallidior; stipite 
e bulbo marginato-ovato attenuato, nudo. Scop. Cam, 'p. 
4^3. Statnra omnino C. caerulescentis y color C. hiveli, Pi- 
leus opacus et siccus e spec. siccis a me tantum Tisis. Vide- 
tur diversa species. (v. s.) 

39. C. coBBOsus pileo camoso, explanato umbilicatoque, 
glabro, viscoso, decolore, deroum rivuloso suhfloccosOf sicco 
opacOj carne dura alba; stipite subcavo, aequali, apice nudo 
cortinague fibrillosa alhiSy bulbo depresso marginato; lamellis 
emarginatis, confertissimis, angnstis, primitns subfenrugineis. 
Ed. I. p. 266. Vix Secr. n. 206 y qui ab A. multiformi ve- 
stito parum recedit. In pinetis siccis montanis, acubus pineis 
sepnltus. Sqq. minor. Pileus e ferrugineo argillaceus, opacus, 
2 — 3 nnc. latns. Lamellae acie repandae, etiam rotnndatae, 
liberae. Visum est unnm specimen lamellis albidis, alterum 
carne intns zona violacea. Odor non notabilis. (v, v.) 

40. C. FUL0BN8 pileo carnoso, applanato, aequali, scrlreo' 
fibriUosOf viscoso, carne demum spongiosa alutacea; stipite 
ralido bulboque amplo, depresso, marginato luteis, e cortina 
concolore demum ferrugineo-pulverulenta lanoso-filamentoso ; la- 
mellis emarginatis, subfulvis. Ed. I. p. 267. Saund. et Sm. 
t. 12 (optime). Quil. p. 137. A. fnlgens Alh. ef Schw. p. 
160. Secr. n. 193 (lam. colore recedit). Letell. t. 646? 
A. tiirbinatus S. M. p, p. Wdhl. Suec. n. 1726. A. de- 
fossus Weinm. Ross, p, 163, In pinetis regionum campe- 
striuai; Upsaliae copiose. Speciosus, robustus, aureus. Stipes 
lannginosus, lana jnniorum jove udo viscida. Lamellae subcon- 
feriae, integerrimae , primo luteae, demum ferrugineae. Pileus 
2 — 3 unc. latus, interdum squamulosus. Persoon suos A, ful- 
gentem et turhinatum haud clare distinxit. (r. r.) 

41. C. FULHiNEUs pileo compacto, convexo-plano.. viscoso, 
squamis ferrugineis adglutinatis gnitato , nitido ; stipite solido , 
obeso, lutso, nudo, apice alho-cortinato^ bulbo amplo radicato; 
lamellis rotundatis, confertis, primo pure luteis. Ed. L p. 
267. Agaricus sericens Schaef. t. 24. A. fulgens Pers, e 
syn. In silvis frondosis. Admodum curtns, robustns, mitis. 
Stipes non filamentosus, primo viscidulus, bulbo pileo ampliore. 
Pileus fulvns, fere brnnneus, margine aurantio. Caro crassa, 
alba, in ambitu saepe lutea 1. tota lutescens. Nescio an priori 
1. sq. affinior; variis notis ab utroque differt. (v, v.) 348 COBTINARIUS. 

42. C. KLBOANTiOB pileo compacto, convexo-plano , laevi, 
glabro, viscido, margine primo in/racio; stipite solido, valido, 
fibrilloso, flavescente, marginato-bcilboso , cortina paliida [ferru- 
ginascente]; lamellis adfixis, confertis, serrnlatis, vitellinis, oli- 
vascentibns. Ed. L p. 267, Agaricus Fr. Ohs, 2, p. 64, 
Secr, n, 271, A. turbinatns Pers, Syn, p, 294. Alh, ei 
Schiv, n, 454 (var. /?.). Bong, in Weinm. Boss, p, 163. A. 
fnlgens Letell. t, 646 (haud bona)? In silvis montanis. Est 
quasi laetior status C, multiformis, stipite firmo, validius bul- 
boso, saepe curto, pileo fulvo, interdum macnlato, carne alba 
lutescente insignis. (v, v,) 

43. C. 0RICHALCEU8 pileo camoso, explanato, glabro, pel» 
lictUoso-viscoso f disco rubiginoso rimoso-squamaceo ^ margine 
livescente; stipite solido, aequali, fibrilloso, lutescente, margina- 
to-bulboso ; lamellis subadnatis, latis, sulphureo-virentibus. Baisch 
f. 184 (neutiquam charact.) Ed, L p, 267. Secr, n, 293, 
In pinetis campestribus ; in Eungsparken IJpsaliae aliquoties 
lectus, serotinus. Cnro nunc alba, in ambitu flava 1. virescenti- 
lutea, nunc sordida, concolor, aquosa. Stipes nudiusculus 1. 
viscido-fibrillosus, 2—3 unc. longus, V2 ^"c. crassus, bulbo de- 
presso. Pileus 3 unc. latus, colore peculiari. Lamellae postice 
latissimae. (r. r.) 

**** Lamellis olivaceis, Cfr. n. 30. 

44. C. BUFOOLivACEUs pileo camoso. explanato, glabro, 
viscido, expallente; stipite solido, aequali, e viridi lutcscente, 
basi bulbo submarginato ; lamellis emarginatis, latis, confertis, 
olivaceis. Ed, I, p, 268, Agaricus Pers, Syn, p, 285. S- 
M. L p, 223, Secr, n, 289 var. In silvis etc. Staturafere 
C. glaucopodis^ sed sq. affinis, pileo magis dilatato, 4 unc. 
lato, colore vegeti rufo, sicci crustulino-cinnamomeo nitido, la- 
mellis confertioribus, latioribus, unicoloribus insuper diversus. 
Stipes vulgo apice violaceus. (v. v.) 

45. C. PBASiNUs pileo compacto, aequali, viscoso, maculis 
squamaceis variegato; stipite solido, curto, firmo, basi margi- 
nato-bulboso cortinaque virenti-pallidis; lamellis rotundatis, ^h- 
distantihuSy luteo-olivaceis, Ed, L, 268. Berkl, Outl, p* 
186. Qucl, p, 137. Agaricus Schaeff. t. 218. A. turbinatus 
/J. Pers, Syn. p. 294. Secr, n, 292. — Sub A. scauro S, 
M., Ohs. M. 2. p. 75, In fagetis passim. Curtns, firmus, 
mitis, statura C. calochroi, Caro stipitis virescens, pilei a1- 
bida. Pileus nunc fulvo-fuligineus^ nunc aemgineus, demum lo- Phkgntacium, 349 

tescens, margine regulari, inflexo. Lamellae saepe crispae, 1u- 
teoTirentes, basi obscuriores, cinereo-olivaceae. (v, v.) 

46. C. ATROYiRBNs piloo compacto, convexo, laevi, viscoso, 
atro^viridi 1. olivaceo-umbrino , carne flavovirente ; stipite so- 
lido, valido, fibrilloso, bulbo subtnrbinato marginato excepto; 
lamellis adnatis, confertis, e sulphureo-virentibus demum cinna- 
momeis. Kalchbr, t. 19, /. 3, In pinetis montosis Carpa- 
thomm firequens. Statura C. orichalcei, sed coloribns distinc- 
tos. C. prasino forsan proximus. Mycelium subfuscum. Pileus 
non squamoso-maculatns. 

47. C. scAUBUs pileo carnoso, aequali, glabro, tigrino- 
maculato, viscoso» expallente, margine tenui demum striatulo; 
stipite solido, a basi spongiosa marginato-bnlbosa attenuato, 
striatoy expallente; lamellis attenuato-adnatis , tennibus, confer» 
tis, parpurascenie-oliyBcm, Ed, I, p, 268, Berkl. Outl. 
p. 166. Agaricus S. M, I, p, 223, Weinm, p, 160, A. fulvo- 
fQliginens Alb, et Schw, n. 440. In silvis abiegnis, bu- 
midis, jam aestate; in silvis montanis vulgatissimus e Scauris. 
Stipes solito gracilior, 3 — 4 unc. longus, sursum 3 — 4 lin. 
crassus, nunc virens, nunc caerulescens, numquam luteus. Pileus 
fnlvofuligineus, siccus fulvescens, came tenui, aquosa, insipida. 
Lamellae angustae, fere lineares, nunc purpurascentes, nunc oli- 
vaceae, immo fuligineae visae. (v, v.) 

48. C. HEEPBTicus pileo carnoso, aequali, submaculato, 
viscido, disco expallente, came e violaceo albida; stipite farcto, 
flrmo, fibrilloso, squalide pallido, basi marginato-bulboso ; la- 
mellis subadnatis, e violaceo-umbrino fuligineo-olivaceis. Ed. 
L p. 268. A. scaums Secr, n, 190? Locis nemorosis. Sti- 
pes primo curtus, dein 2 — 3 unc. longns, duras, sed intus spon- 
giosus, sordidus demumque apice cavus. Pileus laevis, pamm 
viscidus, olivaceus, demum sordide alutaceus, 3 unc. latus. La- 
mellae primo valde, dein vix confertae, 2 — 3 lin. latae. Etiam 
hic C. infraetx) facile subsumtus. (r. v,) 

ttt Elastici. Cortina simplex, tenuis^ fngax, media l. 
infera. Stipes primitus exsertus , subtenuis , numquam roargi- 
nato-bulbosus 1. peronatus,, sed rigido-elastieus , extus subcar- 
tilagineus , poliius, nitens , apice nudus, saepius demum cavus. 
Piiens tenuis, saepe hjgrophanus. 

* Lamellis ex dlbido argillaceis l, sordide cinnamomeis. 

49. C. cuHATiLis pileo convexo, obtuso, laevi, glutine 
eoeruUo violaceo-tincto; stipite solido, firmo, subbulboso, apice Tp^ *\ 350 COBTIMABIITS. 

8ubcortinato, epruinoso camoque compacta candidis, velo universali 
ad basin dbrupio volvaceo; lamellis adnexis, confertis, serratis, 
ex albo argillaceis. Ed. L p, 269. Cort. caerulescens Saund. 
et Stn, t. 22. A. personatus Secr. n. 163. Vaill. Par. p. 
67. n. 47 b. 1. videtur. In dumetis frondosis, coryletis etc. 
raro. Valde nobilis^ nunc simplex stipite obeso, bnlboso, nunc 
caespitosus stipite longiore curvato, velo universali membranaceo, 
ad basin adglutinato sed separabili, primitus cam pellicula pilei 
caerulea contigno; ubi baec detersa maculae luteae. (v. v.) 

50. C. 6EBAB1US pileo camoso, convexo-explanato , gibbo, 
impoUto, viscido, opaco; stipite solido, aequali, fibrilloso, ni- 
tido carneque albis; lamellis arcuato-adfixis [dente decnrrentibus], 
confertis, albido-argillaceis. Ed. I. p. 269. In silvis raro. 
Stipes 4 unc. longus, came tota fibrosa. Pileus 3 — 4 unc. 
latus, laevis quidem et glaber, sed facies impolita, quasi prui- 
nato-sericea , color alutaceo-rubellus , quo praecipue dignoscitur. 
Caro sub lamellis 3 lin. latis linea byalina variegata. (v. v.) 

51. C, EHOLLiTUs pileo camoso, laxo, subrepando, sub- 
tiliter fibrilloso-virgatOj viscido, sicco nitido, margine tenui, 
infracto; carne siipifeque farcto, curto, inaequali, fibrilteso 
moUibus, albis; lamellis emarginatis, latis, subdistantibus, ex albo 
ochraceis. Ed. I. p. 269. Locis graminosis, in fagetis etc. frequens, 
saepe caespitosns, versiformis, sed a C. vespertino certe distinctus. 
Stipes vix 2 unc. longus, V2 ^^^' crassus et ultra, medulla 
molli evanida cavus, vix bulbosus, passim compressus, lutescens. 
Pileus 3 — 4 unc. latus, ocbraceo-luteus. Ijamellae V2 ^dc. latae, 
laeves, molles. Variat minor, stipite tenuiore, plano, fragili ; pi- 
leo sicco rimose fisso, udo fulvo, sicco ochraceo-lutescente; la- 
mellis albis. — Cortina fugacissima. Sapor acris. (v. v.) 

52. C. CAUSTicus pileo camoso, convexo-plano, obtuso, 
glabro, punctato, hygrophanOy carne fulva ; stipite firmo, elastico, 
glabro, candido; lamellis ventricoso-emarginatis , vix confertis, 
latis, albido-lutescentibus. Ed. I. p. 270. Locis montosis hn- 
midis in pinetis passim copiose. Statura et indoles C. arme^ 
niaci; siccus aegre discernendus nisi colore pallido, sed udus 
fulvus, admodum viscosus, punctis in pellicala integra. A C. 
vibratili differt stipite -extus rigido, intus molli, velo obsoleto 
nec viscoso lamellisque distantibus. Odor fortis, sapor urens. 

(V. V.) 

53. C. cBisTALLiNUs piloo camoso, explanato, laevi, gla- 
berrimOf viscoso, nitente, hpgropham; stipite cavo, subaequali, Fhtegniacium. 351 

fnigili, fibrilloso, albido; lamellis emarginatis , confertis, argil- 
laceis. JEtf. L p, 270. Quel. p. 133, A. barbatas BaUch 
/. 11 (nostri basis non villosa). S. M. L p. 237. k. tobula- 
tns Secr. n. 219 e descr. In fagetis raro. Sapor yalde acris. 
Stipes 3 nnc. longus, 3 — 4 lin. crassus, stramineo-albus. Pi- 
lens 3 unc. latus, disco aquose pallens, circa marginem ar- 
genteo-nitens , siccus candicans. — Vidi formam pileo e lute- 
scente albo, stipite viscidulo, lamellis subdecurrentibus. (v. v.) 

54. C. DEcoLORATUs piloo camoso, tenui^ expanso, obtuso, 
viscoso, laevi, mox sicco flocculoso, decolore; stipite a basi 
incrassata attenuato, fibrilloso-striato , argenieOt apice nudo; la- 
mellis emarginatis, subconfertis, ex albido caesiove argillaceo- 
cinnamomeis. Ed. 7. p. 270. Quil. p. 137. Trog. Agaricus 
5. M. L. p, 224. Secr^ n. 200 (minor). In silvis sat fre- 
quens. C!aro mollis, alba, uda passim aquosa, in apice sttpitis 
leyiter caesia. Cortina alba. Stipes 3 unc. longus, V^ ^^ 
Tix crassus, basi passim lutescens. Pileus aequalis, tenuis, sed 
2 — 4 unc. latus, argiDaceus, disco passim obscuriore. Lamel- 
lae etiam adnatae, 3—4 lin. latae. Yariat pileo sicco corrugato, 
rimoso-granuloso, floccoso-squamoso et fibrilloso, exstatque forma 
lamellis demum subfulvis aegre separanda. (v. v.) 

** Lamellis violaceis, purpurascentibus, incarnatis. 

55. C. DECOLORANS piloo camoso, aequali, explanato, laevi, 
glabro, viscoso, unicolore; stipite farcto, elongato, attenuato, 
glabro, supra cortinam mediam subpersistentem nudo carneque 
albis; lamellis adfixis, tenuibus, exsuccis, e purpurascent^ mox 
cinnamomeis. Ed. L. p. 271. Fers, Syn. p. 283. Secr. n, 
181. Alb. et Schic. p. 155. In pinetis passim. Pro forma tenui 
C. varii facile sumitur. Differt pileo tenuiore, luteo, unicoiore; 
stipite graciliore, extus rigido, polito, ebulbi cortinaque subper- 
sistente excepta glabro. (v. v.) 

56. C. poBPHYEOPUs pileo camoso, tenui, laevi, virgato, 
viscoso; siipite e farcto cavo, tenui, subattenuaio cameque 
fracta purpurascentibus , cortina infera; lamellis emarginatis, 
subconfertiSy tenuibus, violaceo-purpureis, demum cinnamomeis. 
Ed. L p. 271. Berkl, et Br. n, 1351. Alb. et Schw. p. 153. A. 
purpurascens var. Fr. Obs. cum descr. A. calochrous Weinm^ 
p. 159. In nemoribus hnmidis, frondosis; nobis frequeus. Ad 
C. purpurascentem accedit ut prior ad C, varium. Stipes sem- 
per tenuis, passim aequalis, elastico-fragilis, expallens, sed tactus 352 CORTINARIUS. 

iterum lilacinus. Pileos argillaceo-fascescens liyidnsqoe. Oaro 
tenuis, alba. (r. v,) 

57. C. cROCEOCAERULEus piloo camoso, tenoi, e convexo 
plano, laeviy viscoso, Ulacino; stipite cavo, fragili^ aeqnali, 
glabro, albido; lamellis emarginatis, denticulo decurrentibus, subdi- 
stantibus, e lilacino argillaceo-croceis. Monogr, IL p. 32. A. 
croceocaerulens Fers. Syn, p. 341. Ic. et descr. II. t 1. 
f. 2. In fagotis. Minor, carne aquosa immntabili. Cortina alba. 
(v. V.) 

58. C. MAcuLOsus pileo subcarnoso, expanso depressove, 
viscido, alhido^ squatnis umhrinis maculato; stipite farcto, 
squamoso-fibrilloso , nitido, albo; lamellis ex albo-incarnato gri- 
seis demumqne cinnamomeis. Ed. I. p. 271. Agaricns ters. 
Syn. p. 288. 8. M. L p. 253. Secr. n. 202. In pinetis, 
raro. Caespitosus, rigido-fragilis. Ex Secr. pileus e conico con- 
vexus, demnm applanatus repandnsque, primo sericeus, nitidus, 
dein squamis concentricis pictus. (v. sicc.) 

**• Lamellis pure ochraceis , fulvis, ferruginascentihus. 

59. C. CORRUSCANS piloo carnoso, plano, viscoso, laevi^ 
glabro; stipite solido, elastico, acquali, fibrilloso-striato , can- 
dido ; lamellis plano-decurrentibus, tenuibus, confertissimis, ochra- 
ceis. . Ed. I. p. 271. 8. M.L p. 227. Weinm. p. 166. In du- 
metis nemorosis raro. Elatus uobis, pileo regnlari, Inteo-ochraceo, 
saepe fulvo-maculato , ob camem (albam) mollem numquam gra- 
nnlato. Lamellae 1 — 2 lin. latae. (v. v.) 

60. C. PAPULOsus pileo carnoso, plano, glabro, discoideo, 
mox rivuloso^ granulato-punctato ; stipite farcto, rigido-fragili , 
fibrilloso, extus intusqne albo, supra cortinam fugacem nudo; 
lamellis adnato-decurrentibus, confertis, postice conjunctis, e pal- 
lido helvolo-cinnamomeis. Ed. I. p. 271. In silvis circa Upsaliam. 
Stipes 3 unc. longus, \ ^ ^^^- crassus, nunc aeqnalis, nunc basi 
incrassatns , etiam cavus. Pileus 3 nnc. circiter latns, raro gib- 
bus, vnlgo disco demum depresso, semper obscuriore fnscescente, 
ceterum subalntacens ; margo tennis, laevis. Intns totns albus, 
qno mox a C. percomi socio et simili dignoscitur. (v. v.) 

61. C. iNTKNTUs pileo camoso, convexo-plano, molli, laevi, 
viscido; stipite cavo, rigido-fragili ^ obsolete fibrilloso, flave- 
scente, apice nudo; lamellis adnatis, confertissimis , angustis, 
laete croceis. Ed. I. p. 272. In pinetis. Stipes aequalis 
vel snrsnm attenuatus, 3 nnc. latus, 4 lin. crassns. Pilens 3 
vnc latttSy testaceo-Iutescens I. ochracens, non hygrophanus, sat Phlejfmacium. 353 

crassus. Lamellae planae, 1 —2 lin. latae, dente saepe decnrrentes. 
Sporae fermgineo-fnlvae. Sapor mitis. (v, v,) 

62. C. vESPBRTiNUs pileo carnoso, convexo-plano, molli, 
glabroy obsolete viscido; sfipite solido, elongato, snbtenni, fi- 
brilioso, candido, basi incrassato; lamellis emarginatis, perlatis, 
confertis, falvo-cinnamomeis. Ed. L p. 272. Agaricus S. M. 
L p, 233. Secr. n. 238. In Scaniae quercetis, statura et mag* 
nitudine varius. Stipes saepe decumbens, firmus, rigens. Pi- 
Ifus subrugosus, non granulatus 1. fibrillosus, luteus, interdum 
pallescens. '^Lamellae transversiro venosae, acie albidae**. — A 
forma primitus lecta separare non audeo: 6. pileo ambitu tenui 
infracto, stipite nudo, lamellis ocbraceo-cinnamomeis. Circa Up- 
saliam raro. Cfr. Monogr. IL p. 34. (v. v.) 

63. C. LiBATUs pileo carnoso, tenui, convexo-plano , gla- 
berrimo, hygrophano, viscido, ambitu radiato-lacnnoso ; stipite 
medulla linea obscura cornea Umitafa farcto, aequali, fibril- 
loso, lutescente, basi incrassato; lamellis emarginatis, confertis, 
dilute ferrugineis. Ed. I. p. 272. In pinetis [Upsaliae in 
XnngsparkenJ catervatim, subcaespitosus. Stipes rigidus, tenax, 
flexuosns, vulgo 3 unc. longus, 4 lin. crassus. Pileus 2 unc. 
latas, e melleo subocbraceus , saepe repandus, disco laevi. Caro 
tenuis, albicans. Lamellae 3 — 4 lin. latae. Serr. n. 201 non 
liquet. (V. v.) 

64. C. coMPAB pileo carnoso, convexo-plano, laevi, gla- 
bro, vlscoso, margine fenui; stipite farcto, subaequali, fibril- 
loso, nitido, apice lilacino; lamellis adnatis, confertis, cinna- 
momeo-ferrugineis. Ed. I. p. 272. Agaricus Weinm. Ross. 
p. 166. — B. major, stipite subcavo, basi incrassato; lamellis 
integris. Secr. n. 177. In pinetis. Pileus (in A.) uncialis, 
lutescens. Stipes 3 unc. longus, albus 1. lutescens. Sporae cin- 
namomeo-ferrugineae. 

•*** Lamellis olivaceis, fuligineis. 

65. C. AHUBCEUs pileo subcarnoso, convexo-plano , squa^ 
muloso-papilloso ., viscoso; stipite solido, subattenuato , pallido; 
lamellis totis adnatis, distantibus, ^ti^eo-olivaceis. Ed, I. p. 
273. Locis udis in betuletis paludosis. Stipes IV2 ^nc. lon- 
gns, 2 — 3 lin. crassus, non violascens, nec nitidus. Pileus 
lente viscidus, melleo-alutaceus, interdum gibbus, non striatus 1. 
cornigatus. Caro tenuis, aequalis, albicans. (v. v.) 

66. C. SUBSIMILI3 pileo carnoso, convexo-plano , laevi, vi* 
scosOy brunneo-fuligineo, came aiba; stipite solido, aequali^ 

28 354 oa&TiNARius. 

fibrilloso, fulvello; lamellis adnatis, confertis, e fullfnneo snb- 
cinnamomeis. Monogr, IL jp. 307. Agaricus Fers. Syn, p. 
284. In silvis subhumidis raro. Affinitate proxime conjunctus 
cum A/ scaurOy 2l quo distinguitur stipite aequali nec margi- 
nato-bulboso laraellarumque colore. (v. ic.) 

67. C. OLivASCENs pileo subcarnoso , convexo-expanso , gla- 
bro, viscidulo, expallente, wargine striatulo; stipite farcto, at- 
tenuato, tenui, argenteo-pallescente ; lamellis adfixis, subconfer- 
tis, tennibus, ex olivello-argillaceo cinnamomeis. Ed. L p. 
273. Agaricus Batsch J. 185. Locis humidis pinetorum 
sparsus, rarus. Sapor valde acris. Pileus ex olivaceo fuligi- 
nens, expallens, fere hygrophanus. Tinctura olivacea lamella- 
rum passim deest. Forsan C. plumhoso magis affinis. (v. v.) 

II. Mtxaoidh. Velum universale glutinosum , unde stipes 
simul viscosus^ vix bulbosus. Pileus camosus, subtenuis. La- 
mellae adnatae, decurrentes. [Non confundi possunt Phlegmacia 
quaedam fibris cortinae rarius viscidulis e glutine pilei defluente]. 

t CoLLiNiTi. Stipes floccoso-peronatus, floccis glutine primo 
obtectis. 

68. C. ALUTiPBS pileo compacto, convexo-plano , obtuso, 
laevi, glutinoso; stipite solido^ validOy peronato-annulato glu- 
tinosoque; lamellis adnatis, subdistantihus, fulvo-cinnamomeis. 
Ed. L. p. 273. Agaricus Lasch Linn. 3. n. 303. Cfr. A. 
aurantio-mucosus Secr. n. 114. A. obtextus Wallr. Cr. 4. 
p. 681. In silvis. Sq. robustior, statura C. hiveli. Stipes 
2 — 3 unc. longus, 4 lin. crassus. Pileus 2 — 3 unc. latus, 
flavo-brunneus 1. spadiceus, glaber 1. fibrillis adflatus. Non vidi. 

69. C. ARViNACEUs pileo carnoso, molli, explanato, glabro, 
viscido, margine patente; stipite procero, cylindrico, sericeo' 
viscosOy albo^utescente ; lamellis adnato-decurrentibus, latis, lae- 
vibus, e stramineo ocbraceis. Ed. I. p. 274. A. viscidus 
Scop. p. 441. Krombh. t. 73. f. 16 — 18. In fagetis. Stipes 
spithamaeus I. brevior, Y^ unc. crassus. Pileus 3 — 4 unc. 
longus, aurantio-fulvus, viscidus tantum nec squamosus 1. glu- 
tinosus, obtusus. Lamellae % unc. usque latae, crenulatae, 
subdistantes. Cortina non annularis. (v.v.) 

70. C. coLLiNiTUs pileo carnoso^ e convexo-infracto ex- 
planato, obtuso, laevi, glutinoso, nitido; stipite firmo, cylin- 
drico, e velo fioccoso-glutinoso diffracto transversim squamoso; 
lamellis adnatis, ex argillaceo caesiove cinnamomeis. Ed, I.p, 
JMyxarium, 355 

274. Monogr. II. p. 36. Berkl. Outl. p. 186. Agaricus 
S. M. I. p. 248. Pers. Syn. p. 281. Sccr. n. 112. 
(Sofe. t 9 ad n. 72 recedit). Bull. t. 549, 596. Ventur. t. 
32. /. 4— (? (abnormis). Vaill. Far. p. 62. 14. Buxb. C. 
IV. i. 9. In silvis, ericetis ubique. Stipes nunc caerulescens, 
nunc albus, molHs, manifeste simul cortinatus. Pileus aurantio- 
fulYus, glutine concolore persistente, siccus nitidus. Varr. plu* 
rimae: b.) pileo repando, stipite fuscescente: Batsch f. 197; 
c.) parvus, pileo pallide luteo 1. stramineo , . stipite concentrice 
flavo-squamoso , lamellis albis; d) pumilus» pileo spadiceo-fusco , 
stipite vix unciali. (v. v.) 

*C. Mucosus flrmior, stipite laevi sericeo, lamellis ex alhido 
ferrugineis. S. M. l. c. Bull. t. 549. f. D. — F. Kromhh. 
t. 3. f. 4-^5, t. 73. f 13—15. Secr. n. 113. Kickx p. 
191, In pinetis. Stipes vulgo albus, interdum vero caerule- 
scens. (v. v.) 

71. C. MuciFLUUS pileo subcamoso, campanulato-expanso , 
glutine hyalino secedenfe ohlinito, margine striato; stipite de- 
orsum attenuato, molli , e velo fugaci floccoso-squamoso viscido; 
lamellis adnatis, distinctis, ex argillaceo aquose cinnamomeis. 
Ed. I. p. 274. Quel. p. 139. In pinetis copiose. Inter 
praecedentem et sq. medius. Pileus livido-argillaceus, adultus 
vnlgo revolutus, depressus et valde repandns, siccus alutaceus, 
opacus. Stipes albus 1. caerulescens. Odor dulcis. (v. v.) 

72. C. ELATioB pileo e cylindrico expanso, viscido, disco 
carnosulo, laevi, ceterum membranaceo, plicato-rtAgoso ; stipite 
elongato, moUi, valido, utrinque attenuato, e velo diffracto squa- 
moso; lamellis adnatis, perlatis, venoso-connexis rugosisque, 
brunneo-ferrugineis. Ed. I. p. 274. Berkl. Outl. p. 186. 
QuH. p. 139. A. elatus Pers. Syn. p. 332 (descr. eviden- 
tissima omnem falsam interpretationem mox tollit), non Batscb. 
3. M. I. p. 248. Weinm. p. 165. In silvis frequens. Affinitas 
com et differentia a praecc. aeque manifestae. Amplus, pileo 
tenui maxime insignis; bic vulgo e spadiceo-Iivido ochraceus 1. 
alntaceus, sed vidi etiam spadiceo-nigrum , violaceo-brunneum , 
griseum margine violaceo, album; sed exinde varr. ne fingas. 
Lamellae semper obscurae, etiam violaceo-brunneae (in Sow. t. 
9). Stipes albus, varians violaceus, concentrice squamosus et se- 
ricens. (v. v.) 

73. C. 6RALLIPES pileo carnoso-membranaceOf campanulato- 
expanso, umbonato, viscido, laevi, hygrophano; stipite e farcto 356 COBTINABIUS. 

cavo, graciliy subflexaoso, fibroso, viscido, Intescente; lamellis 
adnato-decnrrentibus , distinctis, latissimis, subferrugineis. Ed. 
L p. 275. A. elatior Saund, et Smith t 27, A. heholus 
Swariz Vet, Ac. H. Inter Populos et Quercus legi. Habi- 
tus C, hinnuleif sed yiscosus nec taceratus. Stipes *S — 5 unc. 
longus, 2-^3 lin. crassus, aequalis, tenax. Pileus 3 unc. latns, 
udus fulvus^ siccus ochraceus, opacus. Lamellae non venosae, 
postice V2 ^°^' ^*^6- &' ^') 

74. C. LiviDO-ocHBACEUs pileo stibmembranaceo , plano, 
viscido, livido-ochraceo , margine laevi; stipite utrinque atte- 
nuato, subsquamoso, supra velum fugax striato; lamellis snb- 
adnexis, antice latioribus, cinnamomeis. Berkl, Outl. p. 186, 
In silvis Angliae. Affinis C. collinito. Pileus unciam latus. 

75. C. suBATUs pileo carnoso, convexo, aequali, luteo, ni- 
tido, disco rimoso, brunnescente, dein depresso; stipite solido, 
bulbilloso, flexuoso, lutescenti-squamoso ^ apice niiido viola- 
scente; lamellis adnatis, subconfertis , tenuibns, e violaceo sor- 
dide carneis. Ed. I, p, 275. — Secr. n. 116. In pinetis. 
Pileo (unciali) stipiteque viscidulis a C. spiUm^o, pro quo 
habet Secr., abnnde differt. Non vidi. 

tt Drlibuti. Velum mere viscidum, hinc stipes non simul 
floccoso-peronatus , siccus vernicosus. 

* Lamellis ex albido argillaceis. 

76. C. NiTiDus pileo camoso, convexo-plano depressove, 
glabro, viscoso, discoideo; stipite sublarcto, clavato, elastico, 
albo, primo viscido, apice alho-farinaceo ^ dein nudo, sicco; 
lamellis vere et aequaliter attenuato-decurreniihus, confertis, 
angustis, argillaceis. Ed. L. p. 275, QuSl, p. 138. Schaeff, 
t 97, A. flavescens Wallr, Crypt, 4, In silva frondosa 
[Hagnen ad FemsjO] copiose et saepe legi. Maxime insignis. 
Stipes tenax, saepe cavus, curvatus, 2 — 4 unc. longus, V2 ""^^- 
crassus, haud bulbosus. Pileus 2—5 anc. latus, primo [passim 
gibbus] glutinosus, laevis, exsiccatus saepe rivulosus, alutaceas, 
disco obscuriore, varians albus. Caro alba, disci sat compacta. 
Figura Schaefferi aequo jure ad Hygrophorum nitidum citari po- 
test. (v. V.) 

77. C. BMUNCTUs pileo leviter camoso, campanulato-con- 
vexo, laevi, glabro, viscoso; stipite farcto, molli, attenuato, 
glutinoso, pallido, apice nudo albo; lamelUs adnatis, subdi- 
siantibus, latis, ex argillaceo aquose cinnamomeis. Ed. L p. 
275. Trog Heh. n, 243, In pinetis. Color tam pilei, quam Myxacium. 357 

stipitis e dilnte yiolaceo griseus. Stipes 2 — 3 nnc. longns, 3—4 
lin. crassns, intus spongiosus. Pileus obsolete gibbus, 1 — 2 
nnc. latns, demum griseo-alataceus, opacus, margine declivi, 
carne ubique tenui, moDi, albida. Lamellae 3 — 4 lin. latae, 
breviores angustiores, postice connexae, acie integerrima et con- 
colore. (v, v.) 

78. C. LiQUiDUs pileo carnosnlo, convexo-plano , laevi, 
glntinoso, sicco sericeo, albicante; stipite fistuloso, rigido-fra- 
gili, attenuato, glutinoso, albo; laroellis vere decurrentibus , 
distantibuSf serratis, subargillaceis. Ed, L jp. 376. Secr, n. 
216, excl. syn. Locis bumidis, inter folia decidoa Fagi. Sti- 
pes elongatus, debilis, saepe decnmbens, non floccosus. Pi- 
leus 1^2 nnc. latus, fragilis, flavidus, muco defluente. Yar. 
pileo submembranaceo , remote striato, albido, umbone promi- 
nente Inteo. (v. v.) 

** Lamellis primo violaceis, cyaneis^ rubellis. 

79. G. SALOR pileo conico-campanulato, viscoso, dein ex- 
panso, disco compacto gibboso, margine tenui, innato-fibrilloso , 
violaceo; stipite solido, huJhoao, conico-aitenuato , glabro, velo 
glutinoso caeruleo ad apicem tecio; lamellis adnatis, subdistan- 
tibns, integerrimis , griseo-argillaceis , acie violacea. Ed. L 
p. ^76. In nemoribus frondosis, serotinus. Yalde nohilis, firmus. 
Stipes extus intusque albus, sed junior e velo (baud floccoso) cya- 
neus, basi 1, apice ^2 ^^^- usque crassus. Pileus griseus, circa 
marginem primo eleganter violaceus. (v. v.) 

80. C. KABvosus pileo carnoso, convexo-plano, subdepresso, 
helvolo-luteo , squamis maculaeformihus ^ minutis, confertis, 
ferrugineo-hrunneis tigrino; stipite solido, flrmo, glabro, 
caesio-pallido, glutine byalino-Iutescente collinito; lamellis emar- 
ginatis, latis, confertis, e cyaneo argillaceis. Fr. Monogr. LL. 
p. 41. Insignem speciem in Einnekulle Sueciae detexit S. Lind- 
6BBN. Caro pallida. (v. ic.) 

81. C. DBLiBUTUs pileo carnoso, tenui, convexo-plano, ob- 
tnso, laevi stipiteque farcto, elastico, tenui, attenuato, aJhido 
glutinosis; lamellis adnatis, snbdistantibus, serrnlatis, e cyaneO" 
pallido argillaceo-ferrugineis. Ed. L. p. 276. Quil, p. 40. 
Frequens locis graminosis in fagetis et pinetis. Minor, mollis, 
intns albus. Stipes 2—4 unc. longus, 3 — 4 lin. crassus, niti- 
dns, apice demum cavus. Pileus 2 — 3 unc. latus, flavidns, interdum 
disco fnlvus, glaber I. exoletus fibrilloso-sericeus. Lamellae latae, 
plaoae, obsolete emarginatae, denticulo decurrentes. — Var. 358 COBTIiaABnTS. 

pileo stipiteqne glaberrimis , luteo-viscosis , siccis nitidis (apice 
stipitis tantnm albo), carne albido-flavida ; ad ripas gramiooaas. 
Lamellae pallidiores et confertiores. (v. v.) 

82. C. ILL1BATU8 pileo carnoso, tenni, campannlato-con- 
veio, pelliculoso stipiteqne cavo, moUi, tenui, albo glabris, vi- 
scidis; lamellis adnato-decnrrentibus, arcuatis, confertiSy ex f«- 
carnaio argillaceo-cinnamomeis. In pinetis raro. Ed. L p. 
276. Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus, basi incrassatus. Pi- 
leus 1 — 2 unc. latus, Inteus, disco saturatiore, carne alba, molli, 
disco excepto admodam tenui. Cortina admodum fugax. (v. v.) 

*•• LameUis primifus ochraceis l. cinnamomeis. 

83. C. EPiPOLEUs pileo tenui, convexo-plano , gibbo, laevi, 
cano-micante , disco carnoso stipiteque farcto, bulboso, clavato, 
obsolete violaceo viscosis; lamellis decurrentibus, cinnamomeis, 
acie repandis, subdistantibus. Ed. L. p. 277. Raram et sin- 
gularem speciem Upsaliae detexit J. Abbhbnius. Stipes intns spon- 
giosus, demum cavus, elasticus nec fragilis, 3 unc. longus, 
apice 3 — 4 lin. crassns, intus albidus. Pileus 2 — 3 unc. latus, 
gldber quidem sed rore peculiari cano qnasi sericeus, opacus 
tamen, disco excepto fere membranacens et inter pelliculosos et 
scissiles ambiguus. Lamellae postice latissimae, 3 — 4 lin. latae. 
(v. V.) 

84. C. sTiLLATiTius piloo teuui , convexo-plano , subumbo- 
nato, laevi stipiteque cavo, moUissimo^ aequaliter attenuato 
glutine caeruleo primo oblinitis; lamellis emarginatis, subdi- 
stantibns, latis, cinnamomeo-ferrugineis. Ed. L p. 277. In 
pratis muscosis, nemorosis montanis raro. Pileus glutine stil- 
latim diffluente fuscolividus 1. griseo-albus, glaber, 2 unc. latus, 
carne hygrophana. Stipes 2, vix 3 unc. longus, 3—4 lin. 
crassus, apice nudns. Fabrica C. eJatioris^ sed velnm non 
floccosum. Cfr. Secr. n. 172, notis in affinibus variantibus 
tantum diversum. (v. v.) 

85. C. viBBATiLis pileo carnoso, tenui, subplano (gibbove), 
laevi, glabro, viscoso, nitido, hygrophano; stipite farcto, nio/^f* 
conico-attenuato, niveo, velo glutinoso fugaci; lamellis subad- 
nato-decurrentibus, tenuibus, confertis, e pallide ochraceo cinna- 
momeis. Ed. L. p. 277. Qu6l. p. 340. Trog n. 244. S. 
M. L. p. 227. Weinm. p. 166. Secr. n. 205. Vul^atus in 
silvis. Odore et sapore felleo insignis. Habitus C. armeniaci, 
sed stipes mollissimus, pileus velumque suhcingulntum jove 
udo glutinosi, color omnium partium laetior, pilei omnino vi- Inoloma. 3&9 

brans, adas falvus, siccas lateas. Magnopere yariat, inter 
mii8C08 bamidos stipite elongato, aequali, flexaoso, sed fragili 
nec elastico. Interdom expallens, fere albicans, exacte respon- 
deus Secr, n. 214, (v. v,) 

86. C. PLUviTJs pileo carnosulo, e globoso convexo, gla- 
bro, viscido, hygrophano; stipite e farcto cavo, gracili, suhae* 
quali f molli, albo-pallescente ; lamellis e decurrente seceden- 
tibas, confertis, ex albo ochraceis. Ed, L p. 277, BerJcl, et 
Br. n. 1267, Kickx p. 191, Agaricus S, M. L p, 236, Secr. 
n. 265. — Bafsch f, 190 etiam h. 1. videtur. In pinetis 
densis raro. Ad praecedentem accedit, ut C. decipiens ad C. 
armeniacum^ sed pileus V2 — ^ ^^^- l&tus, vix umbonatus, hel- 
▼olo-ochraceus, parum viscosus^ cortina jove sicco fibrillosa, te- 
nais, alba; stipes mollis, nunc brevis, nunc ad 3 unc. elonga- 
tns, 2 — 3 lin. crassus; lamellae demura liberae, pallidae. (v.v.) 

III. INOLOMA. S. M. I. p. 216. Pilens aequaliter carnosus, 
siccas, primitus squamis fibrillisve innatis sericeus, carne con- 
tigua, haud hygrophana. Velum simplex. Stipes carnosns, sub- 
bnlbosus. Species pernobiles; similes inter Telamonias differunt 
pileo glabro, udo, demum lacerato, fibrillis albis snperficialibus, velo 
duplici , qunm Inolomata glabrescentia. 

* Lamellis primo albis pallidisve. 

87. C. opiMUs pileo crasso, compacto, convexo-plano , in- 
aeqnali, sicco, tomcnto alufaceo adpresso rimose-rivuloso; sti- 
pite duro , obeso , fibrillis albis cortinato , pallido ; lamellis eroar- 
gPnatis, subconfertis , ex albido argillaceis. Ed. I, p. 278. 
Trog n, 245, — B. fulvobrunneus pileo glabro, demum rivn- 
I080; lamellis perlatis. Monogr, LL p. 45. In silvaticis ad 
terram, raro. Informis, ponderosus. Stipes 1 — 2 unc. longus 
et crassus, basi attenuatns. Pileus obtnsissimus, alataceus, re- 
pandus, margine saepe infracto, tum lamellae crispae. Caro 
albida. (v. v.) 

88. C. ABOUTUs pileo compacto, e conico explanato, sub- 
gibbo, sericeo-fibrilloso , ochraceo; stipite solido, ventricoso, 
fibroso-sqnamoso , albo-Iutescente , basi arguta radicato; lamel- 
lis adnatis, subdistantibns , ex albo argillaceis. Ed. L p, 278, 
In nemoribns frondosis; pluribus locis circa Upsaliam, serotinns. 
Caro valde dura, candida. Stipes passim peronato-annnlatus. 
Pileus primo late conicus, dein acute gibbus, demum explanatus, 
obtosas, glabratns. Statura admodum varians, sed alii vix afQnis, 
(v. V,) 360 GORTIMAEms. 

89. G. TUBOiDDs pileo compacto, obtuso, e Daucoso-ato- 
mato glabrato, argillaceo-albo , nitente, margine priroo sericeo; 
stipite valido, bulboso, rimoso-striatOf glabro^ argenteo-splen' 
dente ; lamellis emarginatis, confertis, ex albido pallide argilla- 
ceis. Ed. L p. 276. Batt, t. 9. f. C. (quoad stipitem, pileos 
non explicatus). In fagctis etc. raro. Yalde insignis^ a tribo 
abnormis, sed ob pileum valde carnosum h. 1. receptus. Stipes 
spongioso-elasticus, valde tumescens, extus rigidus, longitudinali- 
ter in rimas fissus; superficies variat undulata. Pileus 2 unc. 
latus, demum glaber, carne albida. Lamellae 2 lin. latae. Cor- 
tina fibrillosa, obsoleta. Olidus.. (v. v.) 

90. C. ARGBNTATDs pilco camoso, convexo, glabrescente, 
argenteo-splendente , disco subgibbo pallescente, circa warginem 
primo lilacino-sericeo, dein leucopbaeo ; stipite valido, albo, intos 
concolore; lamellis emarginatis, confertis, serratis, e pallido 
aquose cinnamomeis. Ed. I. p. 279. Erh. Cr. Ital. n. 535. 
Agaricus Pers. Syn. p. 286 (var. minor). S. M. L p. 218. 
Krombh. t 2. f. 27. Weinm. p. 158. In silvis [etiam quer- 
cetis] rarior. Magnus, validus, pallescens, subolidus, non vero 
foetens. Stipes nunc brevis, bulbo^us, nunc 4 unc. longus, sub- 
aequalis, cortina fugaci excepta glaber, basi demum obsolete lo- 
tescens. Pileus 4 unc. usque latus. In pinetis variat minor. 
(v. V.) 

** Lamellis cum velo stipiieque violascentihus. 

91. C. viOLACEUs obscure violaceus, pileo carnoso, obtoso, 
villoso-sguamoso ; stipite bulboso, spongioso, villoso, intus viofa- 
ceo-cinereo; lamellis adfixis, latis, crassis, distantibus , obscu- 
rioribus. Ed. I. p. 279. Sverg. dtl. Svamp. t. 58. Hussey 
I. t. 12. Kichx p. 191. Agaricus Linn. Suec. n. 1226. Syst. 
Myc. L p. 217 c. syn. Sv. Bot. t. 288. Eedw. fil. Obs. 
t. 4. Weinm. p. 150. Secr. n. 146. A. hercynicus Pers. 
Syn. p. 278. Iii silvis passim. Speciosus, inodorns, unicolor. 
Bull. t. 250 statura et colore convenit, sed pileus laevigatos 
apparet et glaber ut sequentis. (v. v.) 

92. C. CTANITBS pileo carnoso, obtuso, sericeo-laevigato, 
pallide caeruleo; stipite bulboso, laevigato, cacruleo, inius suc- 
cosoy sanguineo-rubente ; lamellis rotundatis, subconfertis, primom 
laete cyaneis. Ed. I. p. 279. Ag. cyaneus Secr. n. 147 excl. 
syn. A. cyaneus Pers. Syn. p. 276 "pileo glabro nitido", ipso 
indicante, est status jnnior exsiccatus C. caemlescentis. In ne- 
moribus humidis, fagetis. Stipes compressus succum sangoineuDi Inoloma. 361 

fQDdit Pileos demum glaber, livido-fuscescens. Caro primo 
pallide caerulea , dein sordide alba et saepe rubens. Yar. majar 
pileo stipiteqne compactie, tardius rubentibus ; lamellis subdistan- 

tibns, cyaneo-cinerascentibus. (v, v.) 

* 

93. C. MUBiciNus pileo compacto, obtuso, glabrescente, 
violaceo-rufescenfe f margine fibrilloso; stipite bulboso, exsuc^o, 
villaso lamellisque emarginatis, suhconfertis violaceo-purpura- 
scentibns. Ed. L p. 279, Mich. t 74. /. 1. Secr. n. 151 
non obstat. In silvis abiegnis. Stipite valido, sublanato, pileo 
crasso, spongioso, 3-4 unc. lato, lamellis ^/^ anc. latis, demum 
rufescenti-hepaticis , odore peculiari a simili C canino differt. 
Caro excucca, e caeruleo albicans. Variat pileo naucoso-granu- 
lato. (v. V.) 

94. C. ciNEKBO-viOLACBUS pileo carnoso, obtuso, e viola- 
ceo umbrino, squamuloso-punctato ; stipite clavato-buJboso , fir- 
mo, exsucco, violaceo-pallescente; lamellis adnatis, subdistantibus, 
purpurascenti-umbrinis. Ed. L p. 279. KicJcx p. 192. Sub 
Agarico Pers. 5^n. p. 279. S. M. I. p. 217 c. syn. Secr. n. 
152. Schaeff. t. 3. In silvis frondosis. Odor haud notabilis. 
Pileus junior magis sericeus. Lamellae demum cinnamomeae. 
Caro pilei e sordido albicans, stipitis pallide violaceo-rubens. 
Mutabilis. Descriptiones nonnihil divergunt v. c. Weinma/nni la- 
mellis confertissimis. (v. v.) 

9.5. C. ALBO-YiOLACKUs piloo camoso , fibrillis innatis se^ 
riceo, demum late gihbo stipiteque clavato, medio subcingulato 
violaceo-albicantihus ; lamellis adnexis, subdistantibns, serrulatis, 
primo cinereo-violaceis. Ed. I. p. 280. Agaricus Fers. Syn. 
p. 286. S. M. L p. 218. Weinm. p. 153. Secr. n. 155. In 
nemoribus frondosis. Minor, inodornsy insipidus, stipite subco- 
nico et saepe peronato-annulato. Caro succosa, caeruleo-alba. 
(v. V.) 

96. C. MALACHius pileo subcompacto, obtuso, e pallide li- 
lacino mox decolore, glabrato, primo albo-fibrilloso ; stipite bul- 
boso, caerulescente-peronato , intns veloque albicantibus ; lamellis 
emarginatis, confertis^ pallide purpurascentihus ^ dein aquose 
ferrugineis. Ed. I. p. 280. Agaricus S. M. L p. 218. Weinm. 
p. 155. Secr. n. 153. In pinetis montanis copioso ; in Fennia : 
Kabsten. Amplus, stipite toto carnoso molli, pileo aequaliter 
camoso, floccis fasciculatis canescente, e statu primario h. l. col- 
locandus, sed demum decolor et hygrophanus, C. armeniaco si- 362 COBTIKABms. 

milior. Inodorus. Vidi quoque annulo perfecto, membrana- 
ceo. (v, V.) 

97. C. CAMPHOBATUS pileo carnoso , obtuso , e lilacino-seri- 
ceo glabrato decoloreque; stipite bulboso, exsucco, hasi inius 
aU>o cortinaque caerulescentibus ; lamellis tenuibus, confertis, 
laefe caeruleis , dein purpurascentibus. Ed. I. p, 286, Berkl. 
et Br. n. 1128. 8. M. I. p. 218. Lasch. Secr, n. 148. In 
pinetis montosis copiose. Magnus, odore gravissimo. Stipes 
junior peronato-lanatus ; bulbus non marginatus. Pileus neuti- 
quam hygropbanus nec viscosus. Caro caerulea. Lamellae nnnc 
decurrentes, nunc emarginatae. (v. v.) 

98. C. HiRCiNUS pileo carnoso, obtuso gibbove, « fibrillis 
adpressis violaceis sericeo, expallente, disco glabrato, ferrugina- 
scente; stipite bulboso, exsucco, cortinato, violaceo-pallido , 6a5t 
intusque lutescente; lamellis eroarginatis, subdistantibus , latis, 
integris, e violaceo cinnamomeis. Bolt. t. 52, licet obscurior, h. 1. 
Secr. n. 170. In pinetis regionum campestrium. Inter proximos 
exacte medius, utroque minor, sed sq. propior, odore, praecipue 
vetusti, foetidissimo. Caro sordida, demum lutescens. (v, v.) 

*•* Lamellis velove cinnamonieis , rubris, ochraceis. — (C. 
suhferrugineus et armillaius hoc locn facile quaeruntur.) 

99. C. TRAGANUs pilco camoso, obtuso, e lilacino-fibriU 
loso glabrato decoloreque; stipite bulboso, spongioso, alho-vio- 
laceo , inius croceo ; lamellis emarginatis , crassis , crenatis , di- 
stantibus, primiius croceo-ochraceis, Ed. L p. 281. QuH. 
p. 141. Agaricus 8. M. L p. 217, Secr. n, 169, Weinm. p, 
155, Schaeff. t, 56. Copiose in pinetis montanis. Praecedd. 
simillimus, sed lamellarum colore numquam violascenfe, pileo 
snbcompacto, demum extus intusque lutescente iacile distinctus. 
Odor hircinus, foetens; var. finitima Weinm. 1. c. odore grato, 
mihi ignota. (v, v,) 

100. C. suiLLUs pileo camoso, convexo, obtuso, testaceo' 
pallesccnte, marginem versus primo sericeo, dein innato-sqiia- 
muloso; stipite clavato, spongioso, inferne adpresse albo-lanato, 
medio fibrilloso, apice sericeo-lctevigaio, violaceo; lamellis ad- 
natis, latis, subdistantibus , opacis, cinnamomeis. Ed, L p. 
281, In silvis abiegnis raro. Stipes validus, 4 unc. longus, 
sordide pallens, tactu obscurior. Pileus 3—4 nnc. latus, fra- 
gilis, carne sordida. Lamellae V2 ^^^* ^t ultra latae, fragiles, 
basi venoso-connexae. Odor mere funginus. (v. v,) Ifiolonta. 363 

101. C. TOPHACKUs pileu carnoso, obtuso, ochraceo-Julvo, 
villoso-squamoso f carne alba; stipite bulboso, villoso-squamoso 
reloqne fibrilloso lutescentibus; lamellis emarginatis, distantibus, 
fulvo-cinnamomeis. Ed, L p, 281. In fagetis raro, nbi vero 
adest copiosus, subcaespitosus. Spccimina solitaria majora C, 
violaceum ex omni parte respondent, excepto colore totius ochra- 
ceo; caespitosa vero paullo tenuiora. stipito saepe torto. Odor 
non notabilis. (v. v,) 

*C. &CDIM1TUS pileo tenniore, demum late gibbo, aureo- 
lateo, fibrillis adpressis obscurioribus variegato; stipite fibril- 
loso-striato , basi leviter incrassato. Etiam in fagetis, sed num- 
quam in prioris societate visus. (v. v,) 

102. C. CALLISTBU8. luteofulvus ^ pileo carnoso, convexo- 
plano, gldbrato, laevi innatoque-squamuloso, margine subsericeo, 
came albo-Iutescente ; stipite elongato, bulboso, fulvo-fibrilloso ; 
lamellis adnatis, postice floccoso-connexis. Ed, I, p, 281. S. 
M. I. p. 228. Weinm. p, 167. Berkl. Outl, p, 187. In sil- 
vis abieguis densis. Insignis^ inodorus. Stipes 3 — 4 unc. lon- 
gus, a basi molli clavata attenuatus, apice 3—4 lin. crassus, 
totus carnosns, extns intusque rhabarbarinus. Pileus aequaliter 
carnosns sed sat tenuis, non hjgrophanus, nitens, 2 unc. latns, 
margine declivi 1. infracto , velo concolore fibrilloso primo appen- 
dicnlato. Lamellae primo snbconfertae , dein snbdistantes, oblon- 
gae, planae, fioscnlorum instar Foae inter se et stipiti adnexae. 
Icon Saund. et 8m. t, 3, staturam et characteres optime sistit, 
sed recedit colore ferrugineo. (v. v.) 

103. C. BULL1ABD1 pileo camoso, campanulato-convexo, 
subgibbo, laevi squamulosove , rufescente; stipito bulboso, curto, 
firroo, deorsum fibrillisque cinHabarinis , apice albicante; la- 
mellis adnexis, latis, e purpurascente fermgineis. Ed. I, p. 
282, Berkl, Oufl. p, 187, Quel, p, 141. t. 9. f. 3 (rece- 
dens). Agaricus Pers. Syn. p. 289, 8. M, I. p. 221. — Bull. 
t. 431. f. 3, Seyn, Montp. p. 91. Letell, t, 689 anceps. 
In fagetis. Statura minor, sed robustus, olidus. Pilens 2 unc. 
latus, vulgo glaber, sed etiam totus fibrillosus. Caro albida, sti- 
pitis vero ad basin rufescens. — Habemus var. , C. muricino et 
C. canino accedentem, stipite snrsum violaceo, deorsum rubente, 
pileo violaceo-rufescente , carne ad lamellas caerulescente , lamel- 
lls confertioribns: Secr. n, 158. (v, v,) 

104. C. PAVONius pileo carnoso, convexo, obtuso, in squa- 
mas latas miniatas diffracto; stipite solido, curto, bulboso, fi- 864 CORTINABIUS. 

brillis rufls cortinato ; laroellis emarginatis, subdistantibus, e viO' 
laceo cinnaroomeis. In silvis raro. Ed, L p. 282. Sq. ad- 
modum affinis, nt primo varietatem fingerem, sed notis datis in- 
signis, yalde elegans. Caro firma, alba. (v. v.) 

105. C. B0LABI8 pileo carnoso, obsolete umbonato, palle- 
scente, squamis innafis, pilosis, adpressis, croceo-ntbris varie- 
gato; stipite e farcto cavo, subaequali, squamoso, concolore; la- 
mellis subdecurrentibus , confertis, aquose cinnamomeis. Ed. I. 
p. 282. Berkl. Outl. p. 188. Quel. p. 141. Agaricus 
Pers. Syn. p. 291. Ic. pict. t. 14. f. 1. Sysi. Myc. I. p. 
228. Secr. n. 253. A. hispidus Scop. Cam. p. 444. In 
fagetis baud raro. Elegantissimus , nunc solitarius, major, sti- 
pite valido, lamellis demum distantibus, nunc subcaespitosns, sti- 
pite tenui, flexuoso, subsolido. Caro compacta, alba pileusque non 
hygropbani. (v. v.) 

106. C. CBATICIU8 pileo carnoso, campanulato^expanso, 
obtuse urabonato, fibrillis innatis implexo-sericeo , lateritio-ru- 
hello; stipite solido, sursum attenuato, glabro, pallescente, basi 
tomentoso; lamellis semiadnatis, confertis^ e pallide dein obscure 
cinnamomeis. Ed. I. p. 282. Inter folia Fagi subcaespitosus, 
sed rarus, in Hallandia lectus. Odor Baphani. Cortina rubella, 
fugax. Stipites, ut inter folia mos est, adscendentes, basi rnbe)- 
lo-li7ida, albido-tom^tosa. Pileus 2 unc. latus, expallens, non 
hjgrophanus. Caro exsucca, pallida, haud crassa. (v. v.) 

**** Lamellis velove obscuris, fuscis, olivaceis. 

107. C. PHOLiDEUs pileo carnoso, expanso, obtuse umbo- 
nato, cervino, pilis fasciculatis , innatis, nigricantibus dense 
squamuloso; stipite attenuato, squamis fusco-fuligineis transversim 
squarroso annulatoque, apice laevi, violaceo; lamellis subemargi- 
natis, confertis, .e violaceo argillaceo-cinnamomeis. Ed. L p. 
282. Berkl. Outl. p. 188. S. M. L p. 219. Weinm. p. 149. 
A. lepidoroyces Alb. et Schto. t. 12. f. 1. In dumetis humidis 
ad terram, hinc (ut in Smolandia) vulgatissimus, illinc (ut Upsa- 
liae) rarus. Nobilis, subolivascens (est sane e serie olivacea), 
pileo sat tenui. non hygrophano, sed colore sensim laetiore, in- 
terdum cinnamomeo. (v, v.) 

108. C. suBLANATUs pilco camoso , campanulato-expanso, 
umbonato, alutaceo-fuscescente , squamulis pilosis innatis; sti- 
pite bulboso-attenuato, sursum glabro, pallido, deorsum tomento 
fusco squamoso; lamellis subadnatis, vix confertis, olivaceo-lu' 
tescentibus. Ed. I. p. 283. Berkl. Outl p. 188. Agaricus -1 i Dermoctfbe, 366 

Soicerh. t 224. S. M. L p. 214. A. conopns Fers. Syn. p. 
285, teste Schwein. In silvis rarior. Odor Baphani. Velum 
fQscuoi, passim cingulatnm. Stipes conico-elongatus , apice pal- 
lescens (violascens 1. acyaneus). Color saepe olivascens pileus- 
que demum fermginascens , plns roinns carnosus. Multis ratio* 
nibns ad Telamonias accedit. Cfr. Secr. n. 285, 187. (v. v.) 

109. C. PHRTQiAMUs piloo camoso, obtuso, melleo, fibris 
densis simplicibiis nigris hispido; stipite bulboso, fibris nigris 
taxis reticulato; lamellis rotundatis, subconfertis, sordide luteis. 
Ed. I. p. 283. Locis umbrosis udis in fagetis. Habitus fere 
A. mellei, odore Rapbani. (v. v.) 

110. C. ARENATU^ pileo camoso , convexo, primo gibbo, 
squamulis floccosis granuloso, helvolo-fuscescenie ; stipite cla- 
Tato-attennato , ultra medium peronato, fusco-squamuloso, apice 
laeyi, Jpallido; lamellis emarginatis, ventricosis, subconfertis, lu- 
tescente-cinnamomeis. Ed. I. p. 283. Berkl. Outl. p. 188. 
Eussey L t 72. Agaricus Pers. Syn. p. 293. A. psammo- 
cephalns BuU. t. 586. Dec. Fl. fr. A. cannabiolens Secr. 
n. 286 non obstat. In silvis mixtis montanis. Praecedenti 
arcte cognatus, junior etiam olivascens, a formis decoloratis C. 
pkolidei aegre discemendus, sed lamellae numquam violaceae. 
(v. V.) 

111. C. HBLANOTUs pileo camoso, convexo, luteo, sqnamis 
minutis, adpressis, nigro-olivaceis punciato ; stipite solido, firmOi 
sursum attenuato, lutescente, squamis minutis, confertis, umbri- 
nis ad cortinam subannulatam usque fibrilloso; lamellis rotnn- 
dato-emarginatis , subdistantibus, ventricosis, lutescente-cinnamo- 
meis. Kalchhr. manusc. cum icone. In pinetis ad Olaszinnm 
Hungariae. Statnra praecedentis. Caro olivaceo-lutea. Odor 
saporque vix nota1i)iIes. (v. ic.) 

112. C. PENiciLLATUs piloo camosulo, convexo, umbonato^ 
ferrugineo-fhsco, squamis innatis densis floccoso ; sivpite fyLTCto^ 
gracili, aequali^ sguamis adpressis fusco-ferrugineis vestito; 
lameliis adnato-secedentibus , subconfertis, obscure brunneis. Ed. 
L p. 283. In pinetis Uplandiae , raro. Stipes 2 — 3 unc. lon- 
gus, 2 — 3 lin. crassus, fragilis, ipso apice tantum nudus, seri- 
ceus, pallidior. Pilens regularis, uncialis l. parum ultra, demum 
folvescens, carne pertenui concolore. Lamellae planae, ventrico- 
sae. 3 lin. latae, acie dilutiores. (v. v.) 

IV. DEBMOCTBE. Pileus tenuiter et aequaliter carnosus, 
primo villo subinnato sericeus, sed adultus glabratus, siccu9 T^ 366 C0BTIKABIU8. 

nec hygrophanus. Caro ada aqnosa 1. colorata. Stipes aequa- 
lis 1. attenuatus, extus rigidior, elasticus 1. fragilis, intns far- 
ctus cavusve. Velum simplex, fibrillosum, in n. 120 cingula- 
tum. — Tribus naturaliSy fenuiiate et suhstantia nec non 
stipite ab Inolomatibus , pileo non udo nec hygrophano ejus- 
que indumento brevi^ floccoso atomatove, colore laeUore eic. a 
sqq, facile distincta. 

* LamelUs primo albidis l. pallidis. 

113. C. ocHEOLEUCus pilco carnoso, convoxo, e gibbo ob- 
tuso^ laeviy glabello, pallescenti-albo; stipite solidOj firmo, 
ventricosOy albo, apice fibrilloso-cortinato; lamellis adnexo-Iibe- 
ris, confertis, ex albido argillaceo-ochraceis. Ed. I. p. 284, 
Berkl. Outl. p. 189. Brig. f. 31. f. 1—4. Agaricus Schaeff. 
t. 34 (colore pilei etc. nonnihil recedit). S. M. I. p. 234. 
Weinm. p. 158. Secr. n. 239 non obstat. Species rara, di- 
stincta, in Sueciae quercetis a me lecta. Inodorus, sapore ama- 
ricante, non ingrato. Stipes 3 unc. longus, 4—5 lin. crassns. 
Pileus 2 unc. latus, sub lente sericeus. (v. v.) 

114. C. DECUMBENs pilco camoso , convexo-expanso , laevi, 
glabrato, albo, dein lutescente, nitido; stipite e farcto cavo, 
clavato-bulboso, adscendente^ glabro; lamellis adnexis, confer- 
tis, primo argillaceis. Ed. L p. 284. Agaricus Bers. Syn. 
p. 286. Fr. Obs, 2. p. 49. Secr, n. 241. Locis gramino- 
sis silvaticis, raro. Minor; stipes 2-uncialis, demum inaequalis, 
cavus, apice subpruinatus. Pileus 1 — 1 V^ unc. latus, primo 
saepe gibbosus, sericeo-nitens pellicula fibrillosa, licet glaber. 
— Fungum Alb. et Schw. n. 446 in silvis abiegnis musco- 
sis etiam legi: colore primo omnino albo, stipite nudo. — 
Secr. n. 209 sq. videtur proximus. (v. v.) 

115. C. BicuLATUS pileo carnoso, convexo-plano , gibbo, 
lutescente, micore sericeo adpresso, albicante, disco nudo; sti- 
pite cavo, laevi, glabro, recto, pallescenti-albo, basi solido, in- 
crassato; lamellis adnatis, subconfertis, ex pallido aquose ferro- 
gineis. Ed. L p. 284. In silvis acerosis, raro. Praecedentes 
cum sqq. eximie connectit. Inodorns. Stipes 2 unc. I. parum 
ultra longus, apice 3 lin. crassus, politus, cortina fibrillosa. Pi- 
leus 2 — 3 unc. latus, colore melleo, sed disco excepto primo 
floccis laevigatis (ut primo obtutu glaber) vestitus. LameUae 2 
lin. latae. (v. v.) 

116. C. TABULABis pileo camoso, aequali, roox applanato, 
e flocculoso glabratOf fusceseenti-argiUaceo, paUeecente; stipite Dermocyhr. 367 

forcto, tenaci, elastico, albo, adpresse fibrilloso-sqnatnoso gla- 
brove ; lamellis emarginatis, confertis, ex albido argillaceis. Ed, 
I. p. 284, Berkl. Outl. p. 189. Kickx p, 192. S. M. I. 
p. 221. Sccr. n. 166. Bull. t. 431. /. 5. A. ochroleucus 
Pers. Syn. p. 295 (var.). In silvis frondosis. C. anomalo 
major, pallidior, glabrior, lamellis primo vel omnino albidis vel 
fttgacissime caesio-albidis. Lamellae demum etiam subferrugi- 
neae. Pileus singulari modo saepe humore aqueo tectus et tum 
flocci in zonam albam circa marginem in exsiccatis confluentes. 

(v. V.) 

117. C. ocHBOPHYLLUs pileo carnoso, e convexo explanato, 
sicco, glabro, olivaceo-fuscescente, expallente; stipite solido, pal- 
lido, squamis adpressis, obscurioribus variegato; lamellis ad- 
natis, confertis, ex ochraceo subcinnamomeis. Fr. Monogr. II. 
p. 308. In silvis frondosis passim. C. anomalo affinis, di- 
stinctus lamellis primitus ochraceis. (v. v.) 

118. C. CAMUBUS fragiliSy pileo carnoso, tenui, gibbo, 
glabrato, inaequali, fusco-canescente , expallente; stipite subcavo, 
aequali, curvato, extus intusque albo, apice argenteo, nitido; 
lamellis subadnatis, confertis, tenuibus, ex argillaceo-griseo fusce- 
scentibos. Ed. L p. 285. Kickx p. 192. Bull t. . 431. f. 
4 (obscurior). In silvis caeduis caespitosus. Singularis^ admodum 
fragilis. Stipes 3 unc. longns, 3—4 lin. crassus, tortus 1. ad- 
scendens, deorsum longitudinaliter adpresse fibrillosns. Pileus 
inaeqaaliter camosus, margine submembranaceo , mox glaber, sed 
non hygrophanus , 2 — 3 unc. latus , saepe rimose incisus, demum 
latescens disco saturatiore. Caro alba. Lamellae 2 — 3 lin. 
latae, acie concolore integerrimae , numquam caesiae. (v. v.) 

119. C. DiABOLicus pileo camosoy tenui, hemisphaerico , 
obtuso, dein gibboso, fusceseente, griseo-naucoso, demum glabro, 
fnlvo-latescente; stipite farcto, subtenui, glabro, pallescente, 
apice caesio; lamellis subemarginato-adnexis , confertis, e pallido 
(albido , fngacissime caesio) argillaceis. Ed. 1. p. 285. Berkl. 
Outl. p. 189. Agaricus S. M. L p. 221. 8ecr. n. 175. 
In fagetis montosis passim. Singularis species, sed formae et 
cokris mntationibus difficilis, vetustior ad C. raphanoideum fa- 
cile rejectus. Inodorus. Stipes basi ferej attenuatns. Pileus 
passim inaequalis, rimosus. Lamellae demum cinnamomeo-ochra- 
ceae, fere distantes. (v. v.) 368 C0BTINABIU8. #• LameUis primo violaceiSf purpurascenttbus, 

120. C. CANiNUs pileo carnoso, convexo-applanatOy obtuso, 
glahrato, lateritio-rufo decoloratoqne ; stipite clavato-bolboso , 
elastico, adpresse fibrilloso, snbperonato (passim cortina fosco- 
zonato), pallido, apice violaceo; lamellis emarginatis, latis, 
snbdistantibus , e pnrpurascente cinnamomeis. Ed, L p. 285. 
Berkl. OutL p. 189. Saund. et Sm. t 15. Agaricns S. M. 
I. p. 221. Weinm. p. 153. Secr. n. 165. Buxb. C. 4. t. 
22. Bull. t. 544. f. 1. h. 1. sed fallax. In silvis passim. 
Major, firmior, sed colore (etiam lamellarum) mutabilis. Pileus 
aequalis, non rimosus, circa marginem micore sericeo canus, 
3-— 4 unc. latus. Caro mollis, alba, non violacea, demnm po- 
tius lutescens. Lamellarum color intensitate admodum varius et 
pileus junior fuscescens, siccus fulvescens. (v. v.) 

121. C. HTBTiLLiNUS piloo camoso, e gibbo applanato, 
fuligineo, fibrillis sericeis albis canescente; stipite farcto, bul- 
boso, albosericep, azono, albicant^; lamellis adnatis, sub- 
distantibus , amethystino-caeruUis , dein caerulescenti-argilla- 
ceis. Ld. L p. 285. Quel. p. 142. Bolt. t. 147. In 
getis circa truncos rarior. Color et habitus Ag. nudiy nt qui 
illum cortinatum dicunt, hunc ante oculos habuisse videantur. 
Caro primo aquose fusca, dein alba, in stipitis apice tanturo 
violascens. Pileus non rufescit nec lamellae purpurascunt , nec 
velum peronatum. (v. v.) 

122.! C. AzuBBUs pileo camoso, obtuso, sericeo-nitente 
atomatoque, lilacino-canescente; stipite farcto, glabro, striatulo^ 
basi incrassato, villoso, albicante; lamellis subconfertis , laete 
caeruleo-violaceis. Ed. L. p. 286. Quel. t. 24. f. 4. 
Srombh. t. 2. f. 25? In fagetis Smolandiae inter muscosetc., 
inter folia minor stipite incurvo. Solitarius, elegans, carne 
stipitis caerulea^ pilei alba, nec scissili, nec hygrophana. Stipes 
subfragilis, saepe tortus, amoene caeruleus, 3 unc. longus, 4 
lin. crassus. Pileus 1^2 — ^ unc. latus, convexo-planns, primo 
lilacinus, dein fusco-pallens. Lamellae 2 lin. latae, tenues, 
primo leviter emarginatae, dein decurrentes. (v. v.) 

123. C. ALBOCYANEUs piloo camoso, convexo-plano» ob- 
tuso, nauco sericeo secedente glabro, ex albo lutescente; sti- 
pite farcto, subclavato, m*do; lamellis emarginatis, latis, con- 
fertis, e cjaneo-purpurascente subochraceis. Monogr. IL p. 
62. Letell. t. 634. In betuletis supra folia putrescentia. Hd- 
jus lusus tenuior lectus in Scania inter folia faginea stipite in- 
Dermocyhe, 369 

curvo, albo-sqnamuloso, qai videtur A. incarvus Pers, Ic, ei 
descr. L 7. /. 5. (v. v.) 

124. G. ANOMALus pileo camoso, tenui, convexo^ obtuso, 
dein gibbo, fuligineo-rnfescente , fibrillis secedentibus canescente 
decoloreque (fnlvente); stipite snbfarcto, tenui, attenuato, fibriU 
losoy subsquamoso, violaceo-pallido ; lamellis confertis, dente de- . 
curreDtibuSy e cyaneo-pnrpurascente cinnamomeis. Ed, L p. 
286. Berhl Outl. p, 190. Quel. p. 142. Agaricns Fr. 
Obs. 2. p, 73. S. M. I. p. 220 (a.). Weinm. p. 153. 
Bull. t 431. f. 2. Cfr. Secr, n. 167, 168. A. euraorphus 
Fers. (si Cortinarins). Alb. et Schw. n. 500. In silvis et 
pratis silvaticis muscosis inter Betulas etc. copiosissime. Gre- 
garius, minor, came aquosa, cortina colorata, lamellis nnnc 
emarginatis, nunc decnrrentibus , nnnc violaceis, nunc pnrpura- 
scentibus, nnnc caesiis, semper tennibus, angustis. Yarietas gra- 
cilior, stipite tenui, aequali, glabro, flexuoso in pinetis. Licet 
constantissimae sint, ob summam affinitatem et colorem mutabi- 
lem (vix variabilem) n. 120 — 123 ut hnjus snbspecie^ conside- 
rare posses. Haec affinitas in iisdom determinandis semper at- 
tendenda, ne heterogenea immisceantur. (v. v.) 

125. C. spiLOMBUs pileo carnosulo, gibbo, sicco, glabre- 
scentev fuscescente decoloreque; stipite subcavo, tenui, albo-Iila- 
cino, squamis rufis /ulvisve eleganter variegato; laraellis emar- 
ginatis, confertis, angustis, cjaneo-Iilaciuis, pallcntibus, demum 
cinnamomeis. Monogr. II. p. 63. Berkl. Outl. p. 190. Ag. 
S. M. I. p. 220, minime Secr. A. bolaris Brig. t. 28. /. 4 — 6 
(icon, vix descriptio). In pratis declivibus nmbrosis, betuletis 
etc. passim abundans, snbcaespitosus. Ex elegantissimis, quoad 
stipitem C. bolari similis, sed multo tenuior, subaeqnalis; squa- 
mae C. pholidei similes, sed ipsa cortina alba. In silvis abi- 
egnis occurrit solitarius et paullo major. Fr. Obs. 2, p» 83. 

(v. V.) 

••* Lamellis nitide cinnamomeis , rubris, luteis. Stipes cor- 
tinaqne fibrillosa colorati. Elegantes. 

126. C. MiLTiNUs pileo carnoso, tenui, convexo, badio- 
ciunamomeo, mox glaberrimo, nitido; stipite fistuloso, tenaci, 
snraum aequaliter attenuato, cinnamomeo, rubro-fibrilloso^ basi 
incrassato, albo, tomentoso; lamellis adnatis, angustis, planis, 
confertis, ferrugineis. Ed. I. p. 287. Quil. p. 341. Circa 
Upsaliam ab Abbhbnio et me plnries lectns. Tota indoles prae- 
cedeotium, sed colores C. cinnamomei. Stipes eximie cartilagi- 

24 70 cORTiSiBica. 

i, 2 — 3 HQC. loDgus, 2 — 3 lin. crarans, npice coTtina rn- 
Ei villosus. Pileus obtnsus I. lute gibbus, ly^ oiic. latua, 
Ds expallcns, tpstaceus, disco subbadio, carne aquosa, dein 1u- 
ente. (i'. v.) 

127. C. ciNNARARiNCs pileo camoso, obtuso, sericeo, dein 
jrato, nitido stipileque farrto, brevi, Gbrilloso Tetoque cocci- 
•cinnabarinis ; lamellis adnntis, latia, subdiataniibtis , ob- 
■ioribns. Ed. I. p. 288. Berkl. et Br. n. 1352. Qvil 
143. Oudem. Bat. p. 29. A. purpureus S. M. I. p. 
h Lasch «. 571. In fegetia, nobis hand rarns. Stipes 
us, passim bulhosus, nuniquam Intescens, quo et Inta ni- 

facie a C. purpureo BdII. t. 598, C. cinnamoiMO proiima, 
Tt. Lamellarum scios inaequalis. Odor Bapliani. (v. v.) 

128. C. BAsouiSKDS pileo carnoso, tenui, obtnso, innato- 
ceo squamuIosoTe etipiteque e farcto cavo, tenui, aequali ve- 
le obscure sangumeis; lamellis confertis, latiusculis, obscu- 
ihus. Ed. I. p. 288. Berli. Outl. p. 190. Agaricns 
ilf. injaeq. Coll. 2. t. 15. f. 3. S. M. c. syn. SoKcrh. 
\3. Solt. i. 36. Setr. n. 319. Klotesch Bor. t. 385. 
>mbk. t. 3. f. 28 — 30. k. santalinus Scop. In silvis abi- 
is. Stipes basi potins attennatiis qnam incrassatns, compres- 

enccum sanKutneum 'fundens. Proiimis tennior. (v. p.) 

129. C. ANTKBAC1NU8 pileo disco carnoso, ceternnHlenni, 
onvexo Pipanso, umbonato, tibrilloso-lnevigato gtabnitove, sub- 
taneo; etipite fisluloso, aequali, fibrilloBO, imense^sanKUineo; 
ellis adniitis, cnnrertis, puniceis, tritis sang^Dineis. Ed. I- 
288. TSonogr. II. p. 308. Beril. et Sr. n. 1369. 1n 
is jnm variis locis copiose lectos. Stipes 2 unc. longns, 'l 

crassue. Caro concolor. Spccies elegans, distincUssima. 

■■•; 

130. C. ciHNAMoiiEus pileo camoso, tenni, obtuso, umbo- 
], subcinnamomeo , fibrillis iiinatis lutescentibns sericeo sqna- 
losove, demnm gtabrato; stipite e farcto cavo, tenui, oe^a^t, 
> carne veloque lutescentibus ; lamellis adnatis, latis, con- 
is, nitidis. Ed. I. p. 388. Berkl. Outl. p. 190. Agaricus 
»n. n. 1305. S. M. I. p. 339 cum ayn. Krombh. t. 71. 
13—15. Weinm. p. 168. A. betnlinus Scop. In ailvis 
]De copioeissime. Innumcras paene colligit formas eat con- 
ites, sed nimia affines, nt separare nnn audeam. OifferDnt 
Kipne lamellnmm colore sangnineo (^. semisanguincus S. M. 
'. Alb. et SchK. n. 449. Sccr. n. 354. Leiell. t. 618. Dermocyle. 371 

Bfigani. t 30. f. i— 4), cinnamomeo (Bolt t 150, Sowerb. 
t 205), fiilvo etc. (V. v.) 

*Q. CEOCBUs minor, pileo subsqaamuloso; lameltis minnscon- 
fertis, lutescentihns. Schaeff. t 4. Batsch f. 117. Letell. 
t 652. Secr. n. 255. Cum priore. Pileus colore varius, 
etiam olivaceo-fnscescens; in paludosis vidi hujus var. lamellis 
siipiteque olivascentibfis. (v. v.) 

131. C. ULiGiNOsus pileo conico-campanulato , expanso, 
acate umbonato, sericeo, lateritio^ carne luteo-olivacea; stipite 
flexnoso, pallidiore; lamellis adnatis, distantibus, e luteo oliva- 
ceis, demum cinnamomeis. In paludosis silvaticis Angliae intor 
Spbagna. Berkh OutL p. 190. Ambigit inter C. croceum^ 
cujus forte varietas paludosa, et croceoconum , a quo colore modo 
differe videtur. 

132. C. CEOGBOcoNUs pilco camosulo , e conico campanu- 
latOy persistenter acuto, glabrato, fulvo-cinnamomeo; stipite fistu- 
loso, gracili, flexuoso; lamellis adscendentibus , linearibus, con- 
fertis, cinnamomeis. Monogr. II. p. 67. Quet p. 341. Ca- 
tervatim locis mnscosis inpinetis. Statura Iliopodiorum , sed C. 
croceo afSnis. Forsan rectius etiam bic subspecies A. crocei 
eensendns. (v. v.) 

133. Q. OEELLANUs pileo carnoso, obtnse umbonato, vil- 
loso-^uamuloso fibrillosove, aurantio-fnlvo , carne similari ru- 
benie ; stipite solido, firmo, subaequali, striato-fibrilloso cortinaque 
fulvis; lamellis adfixis, latis, subdistantibus, demum opacis. Ed. 
I. p. 288. Berkt et Br. n. 1270. Quel p. 341. A. cal- 
listens Lasch n. 570. A. conformis Secr. n. 253 (ex descr. , 
synon. alieua). — B.? pileo tenuiore, snbcinnamomeo. A. pur- 
pnreus Bull. t. 598, idemque pileo glabrato forte A. fuscescens 
Jungh. Linn. V. t. 6. f 9. Rarior in silvis. A praecedente 
(stipes etiam basi incrassatus) notis datis facile distinctus. Ut 
Laschius vidi tantum lamellas luteas et fulvas, sed ex analogia 
cum praecedentibus variant forte fnlvo-cinnamomeae (Bull.) et 
purpureo-brunneae (Jungh.). (v. v.) 

134. C. MALicoRius pileo c^moso, convexo-plano, obtuso, 
▼elotino fibrillosove , aureo-fulvo, carne scissili, e luteo oliva' 
ceo-^irescente ; stipite cavo, crasso, ^hnWoso cortinaque aureis; 
lamellis rotundatis, confertis, anreo-fulvis, acie demum flocculo- 
sis, discoloribns. Ed. I. p. 289. In pinetis. Elegans, etiam 
C cinnamomeo satis affinis, sapore grato. Color pilei funda- 
mentalis est fulvos, qui in disco obscuriore apparet, sed ex in- i '" COKTHJABICS. 

to praocipue ctrca marginas elpgaoter anrens. Stipes '/j 
rasEns, demitm fuacesc«Da et olivaceus. Caro lntea, dein oli- 

5. (V. V.) 

35. C. iNFncATns iaete luieus, pileo caruoso, conreio, 
^ sicco sericello; Btipite solido, a basi clavaia ailemtato, 
eo, pallidiore; iHmellis adnatis, confertis, linearibus, e ftilvo 
lomeis. In silvis raro. Monogr. it. p. 309. Coloribns 

ad C. percomem et cnllisteDm , sed notis datis distinctus, 
Ibida. (v. V.) 

36. C. pucATOPHTLLrs pileo camoso, tenui, acute nm- 
, fibrilloso-squamubso, subbmnneo; stipite tenoi, fibriU 
iavido, basi teviter incrassato, cortina ftavido-rubella ; la- 
adfixis, latis, subdistantibus, tenuibus, citrinis, coccineo- 
itis, denticulatis. Lasch l. c. n. 330. In pinetis di- 
i. Sttpes 2—3 unc. longug, 1'/]— 2 lin. crassas, rarius 
ns. Pilens primo conicna, iVi — 2 unc. latas, variecolor, 
ipadicco-maculatDS. 

37. C. coLYKBADrNus piloo camosulo, subgibbo, fibrillis 
secedentibus glabro, lutescente, carne scissili concolore; 
subcavo, aeqnali, fibrilloso-striato , nudo, paUido; lamel- 

natis, avbdisiantibus , laiis, crassis, demum brunneo- 
neis, acie albo-fioccosis. Ed, L p. 289. Cfr. Secr. w. 
In silvis. UistinctiBsimus , versipellis. Cortina vji ulla. 
2 — 4 nnc. longus, 3 — 4 iin. cra6.sus, interdum torPus et 
tns obscuriore attenuatus. Pilens 2—3 uiic. latas, primo 
'glntacens, glabratuc, eubudus, expallens, nitidus. Odor 
Rapbani. L^gi in pinetis circa Upsaliam, Tnlgarem in 
Smolandiae. (v. v.) 

'livascentcs , velo sordide pallido fuscove. Pilens non in 
[namas laceratns. 

^S. C. coTOREUs olivacPus, pile-> cRrnoso, campanulato- 
!t, bnllato, Eubrepaudo, innaio-vclutino ; stipite solida, 
I ftisca cinpulato, basi incrassato; laraellis subconfertis , 
aceo brunneo-cinnamomeia. Ed. J. p. 298. A. notatos 
«. 288, sed Ters. Syn. p. 296 potius sq. In qncrce- 
'o. Spectabilis, tactn moUis, eitns intusque otivacetia, 
, praeeipue pilens laxus, 3 unc. Intns; itidumentum pnre 
im, subpersistens. Stipes 3 unc. lougus. (c. v.) 
)9. C. suBMOTATUs pileo carnoso, tenui, campanulato- 
ito, fioccis canis superficialibus squamnloso, moi glabm, 
nceo fusco; stipite spongioso-fsrcto, conico, elongato, eqna- T=^ Bermocyle. 373 

mis fibrillisve veloque lutescentibus notato, apice glabro nitente; 
lamellis adnato-ventricosis, latis, subdistantibus, e lutescente oli- 
vaceo-cinnamomeis. Ed. L p. 290. Agaricus Pers. Syn. p, 
296. Schaeff. t. 260 hujus monstrnm. In fagetis raro. Spe- 
cies elata, stipite valido, fragili, 3 — 4 unc. longo, adulto glabro. 
Pileus primitus conicus, acutus, gibbus, pallidior, 4 unc. latus; 
buic peculiare adultum et siccum fieri obscure fuscum, glabrum, 
exacte planum. Lamellae 3 — 5 lin. latae, venis connexae, cras- 
sinscnlae. Vidi formam pallidam, Bull. t 600. /. Y. Z. re- 
spondentem. (v. v.) 

140. C. vALGus fragilis, pileo convexo, subgibbo, laevi, 
glabrato, ex olivaceo testaceo, margine submembranaceo ; sti- 
pite subcavo , procero, torto, nudo, pallido, nitido, apice striato, 
suhviolaceo, bulbo albo-tomentoso radicante; lamellis adfixis, 
snbdistantibus, e sordide helvolo testaceis. A. sublanatus b. S. 
M, I. p. 214. (Sow. t. 224 pileo tenui et colore hunc melius refert 
qnam C. sublanatum, ad quemvero ob squamas referendus.) Cfr. 
Secr. n. 287 (sat convenit, et pileus sericeus e typo esse de- 
bet, licet talem non viderim). Inter muscos in pinetis. Stipes valde 
elongatus, 3 — 6 unc. longus, 3 — 4 lin. crassus, basi Va ^^^' 
et nltra. Pileus junior pallide olivaceus, dein helvolo-testaceus, 
came concolore. (v. v.) 

141. C. EAPHANOiDKS ex olivaceo decolorans, pileo car- 
noso, e campanulato expanso, gibbo, fibrillis innaiis sericeo; 
«tipite farcto, firmo, fibrilloso, opaco cortinaque dilutiorilms; 
lamellis adnato-ventricosis, subconfertis, ex olivaceo cinnamomeis. 
Ed. I. p. 290. Agaricus Pers. Syn. p. 324. S. M. I. 230. 
Alb. et Schtv. p. 170. Weinm. p. 171 cum var. stipite basi 
attenuato. Berkl. Outl. p. 191. Kickx p. 193. Quel. p. 
341. Mich. t. 75. f. 2? In silvis frondosis, copiose. Statura 
fere C. cinnamomei, sed stipes firmior, nunc aequalis, nunc 
snrsum attenuatus (non bulbosus), saepe tortus, .2 — 3 unc. lon- 
gns, cortina olivacea. Pileus 1 — 2 unc. latus, tenuis (non adeo 
ac priorid)^ nec fragilis, primo fusco-olivaceus , siccus ^lvescens 
snbnitens, carne pallida. Lamellae colore ex aeris constitutione 
mntantnr, ut aegre saepe agnoscas. Odor Raphani, sapor acris. 
Cfr. Secr. n. 294. (v. v.) 

142. C. DEPBXUS pileo carnoso, tenui, convexo-plano, se- 
riceo-fibrilloso, testaceo, expallente; stipite subfarcto, aequali, 
fibrilloso-striato cortinaqne sordide pallidis; lamellis adnatis, sub- 
confertis, e Intescente cinnamomeis, opacis. Ed. I. p. 291. 374 COBTINARI0S. 

Agaricus S. M. L p. 230. Fr. Obs. 2. p. 53. Weinm. p. 
172. Batsch f. 191. Secr. n. 296 e syn. et loco. In sil- 
vis raro. Est ex bac serio, licet vix olivascens; velum pallidum 
demum fnscescit. Caro e sordido albida. (v. v.) 

143. C. VENBTUs pileo carnoso, tenui, convexo-expanso , 
sericeo-villoso , ex olivaceo lutescenie, opaco; stipite e farcto 
cavo, firmo, fibrilloso-striato cortinaqne concoloribus; lamellis 
rotundato-adnatis, subdistantibus, latis, venosis, luieo-oUvctceis, 
dein olivaceo-cinnamomeis. Ed. L p. 291. Agaricus Fr. Obs. 
2. p. 76 (lusus abnormis pileo umbilicato in humo trunci lectus). 
In fagetis passim, gregarius, distinctissimus. Stipes basi saepe 
luteo-villosus. Indumentum pilei luteum a prioribus mox di- 
stinguit , hinc color venetus s. laetius flavo-viridis (caro quoque 
viridi-Iutea) nec fuscescens ut in praecedente. Pileus IV2 — 2 
unc. latus, obtuse umbonatus. Secr. n. 295 h. I. videtur. (v. v.) 

V. TELAMONIA. S. M. I. p. 210. Pileus ndus, hy- 
grophanus, primitus glaber 1. fibrillis superficialibus, albidis veli 
adspersus. Caro tota 1. margine abrnpte tenuis (nec aequaliter 
attenuata), scissilis. Stipes velo universali infero annulatus 
l. peronatO'Squamosus , apice subcortinatus, hinc velum subdu- 
plex. — Huc referuntur nonnullae species inter hanc et praece- 
dentem seriem mediae ob velum duplex, universale subanmt- 
lutum, pileum haud sericeum e. s. p. 

I. Plattphylli. Lamellae perlatae, crassiuscnlae , plus 
minus distantes. Stipes spongiosus I. totus fibrosus. Mollipe* 
des Ed. L p. 291. 

Sectiones hujus tribus aliter limitantur in Monogr. e stipite 
firmiore et tenui. Quae dispositio magis babitum exprimit, sed 
praesens in opere systematico praeferenda. 

* Stipite cortinaque albis l. albidis. 

144. 0. HACROPUs pileo carnoso, e convexo infractoque 
explanato, obtuso, squamulis minimis canescente; stipite solido, 
elato, aequali, fibrilloso, albicante, annulo tenui, distante; la- 
mellis adnexis, distantibns, latissimis, ex pallido aquose cinna- 
momeis. Ed. L. p. 291. Agaricus Syst. Myc. L. p. 215 et 
meo sensu Pers. Syn. p. 275. In nemoribus humidis raro. 
Major, sed pileus haud compactus, primo testaceo-canescens. 
(v. v) 

145. C. TE8TACBO-CANE8CBN8 pileo camoso, convexo, obtuso, 
testaceOy fibrillid squamulisque canescentibus obdncto; stipite 
farcto, rigido, aequali, sericeo-nitente ; lamellis emarginato-ad- 
natis, subdistantibus, fulvo-cinnamomeis. Ed. Lp,292. Aga- Telamonia, 375 

ricus Weinm. p. 147, In pinetis Rossiae. Firmus, statura sq. 
Non vidi, quare de loco incertus snm. Inter proxiraos videtnr 
medius. 

146. C. LANiGBR pilco compacto, hemisphaerico , expanso, 
obtnso, squamis superficialibus alhis lanato, dein glabre- 
scente, aureo-fulvo; stipite valido, subaequali, albo, a velo candido 
peronai^-vaginaio, manifeste annulato; lamellis (subrotundato-) 
adnexis, leviter distantibus, croceo-fulvis, nitidis. Ed. I.p, 292. 
Agaricus bivelus var. 6». M. I. p, 215, Secr. n. 139 sat re- 
cedit. In silvis abiegnis montanis sat frequens. Elegantissimus, 
distinctissimus, sq. vulgo minor, sed annulus tumidus, patulus, 
persistens. Pileus numquam gibbus, sed margine tenuis, junior 
albo-plnmnlosus, dein sericeus glabratusque. (v. v.) 

147. C. BiVELUs pileo carnoso, convexo-explanato , ob- 
tuso, glabro margineve sericeo, testaceo-fulvente; stipite firmo, 
snbbulboso, sordide albido, peronato-cortinato , annulo spurio 
fugaci; lamellis adnexis, vix confertis, laete fulvo-cinnamo- 
meis. Ed. I. p. 292, Berkl. et Br. 1271. QuSl. p. 
144. — Fr. Ohs. 2. p. 58. 8. M. I. p, 215 incl. pr. Weinm. 
p, 146. — Secr. n. 142? In silvis, betnletis muscosis, mon- 
tanis abundans. Mitis. Stipes totus carnoso-spongiosus nec 
extus firmior, nunc curtus bulbosus, nunc elongatus attenuatus, 
laevis, pertusus, intus ferruginascens. Pileus mollis, bibulus, 
ndns, sed non vere hygrophanus , vulgo glaberrimus, nitidus, 
saepe obscurius mHcnlatus, passim rivuloso-squamulosus, demum 
pertusus, rarius campanulatus laxus. (v. v.) 

148. C. BULBOsus pileo carnosulo, campanulato-expanso , 
glahro , spadiceo (fusco-testaceo) , disco carnoso suhgihho; sti- 
pite valido, bulboso, pallido 1. dilutiore, velo albo peronato sub- 
annulatoqne; lamellis adnatis, subdistantibus, opacis, cinnamo- 
meis. Ed. I, p, 292. Berkl, Outl, p. 191. Agaricus Soio. 
t. 130. 8. M. L p. 214 c. syn. Weinm. p, 145, In sil- 
vis, pratis etc. rarior. Stipite valide bulboso, basi intusque 
subcroceo, demum testaceo, pileo tenuiore hjgrophano, passim 
(C. armillati instar, cui eximie analogus) marginem versus fibril- 
loso-lacerato , carne concolore, sicca albida, colore obscuriore 
a priore certe distinctus. (v, v.) 

149. C. URBicus pileo carnoso, convexo-plano^ glahro^ ar- 
gillaceo-albo ; stipite solido, aequali, laevigato, peronato, supra 
annulnm angustnm, albnm villoso; lamellis emarginatis, latis, 
aqnose fermgineis. Ed. I, p. 293, Agaricus 8. M, I. p. 376 COBTIKABIUS. 

216. Locis graminosis, ad yias juxta Salices etc, qnnm ceieri 
omnes Cortinarii locis incultis, silvaiicis vigeant. Proximus n. 
147, glabritie et colore facile distinctus. — A. ombrophilus Weinm, 
p. 148, ex Bong. mscr. receptus, videtur Pholiota. (v, v,) 

A. arachnostreptus Letell. / 617 quoad staturam convenit, sed la- 
mellarum colore admodum differt. 

150. C. LiciNiPEs fragilis, pileo carnoso-membranaceo, 
convexo, dein expanso, umbonato, glabro, helvolo^ hygrophano; 
stipite e farcto cavo, subaequali, pallido^ squamis albis floccoso 
annulatoque; lamellis adnatis, perlatis, e pallido aquose cinna- 
momeis. Ed. I. p. 293. QuH. p. 146. - Bull. t 600. /. 
X. W. T. (brevipes, var. loco sicciore nata). In silvis abiegnis, 
montanis, paludosis. Stipes 4 unc. longus, 3 — 4 lin. crassus, 
basi villosus. . Pileus 2 — 3 unc. et ultra latns, primo obtnsus, 
demum gibbus et circa umbonem depressus. Lamellae postice 
latissimae (5 lin.). — Affinem ex hac regione insuper legi 
totum pallidum, pileo campanulato, stipite attenuato laevi. Cfr. 
Secr. n. 140. (v. v.) 

151. C. MicBOCTCLUs piloo submembranaceo, convexo-plano, 
laevi, glabro, iestaceo-fusco, expallente, opaco, disco umbonato 
obscuriore; stipite farcto, a basi incrassata attenuato, palle- 
scenti-albo, cortina in zonam annularem collapsa; lamellis ad- 
natis, perlatis, distantibus, e lilacino cinnamomeis. Monogr. 
II. p. 78. In pinetis. Statura et habitus C. decipientis; ad- 
modum tenuis et gracilis, pileo unciam lato. (v. v.) 

** Stipite lamellisque violaceis. Cortina vulgo albo-viola- 
scens, sed velum universali album. Nobilissimi. 

152. C. TOBvus pileo carnoso^ convexo-expanso, obtuso, 
dilute testaceo, sqtuimulis fihrillisve canescente, demum per- 
tuso, glabrato; stipite valido, e velo albo persistente vaginato 
annulatoque, apice violaceo-cortinato ; lamellis crassis, distan- 
tibus^ perlatis, e purpureo-umbrino cinnamomeis. Ed. I. p. 
293. Berkl. et Br. n. 1354. Qu6l. p. 144-. Agaricus & 
M. L p. 211. Weinm. p. 144. Secr. n. 117. Bull. t. 600. 
f. Q. R. 8 (specc. tenuia). — Jxl silvis, praecipue fagetis, co- 
piose. Spectabilis, vulgo robustus, stipite primo bnlboso, dein 
elongato aequali^ annulo manifesto et subpersistente. Pileus 
primitus etiam spadiceus et violascens. Var. lamellis cameora- 
fescentibns. (v. v.) 

153. C. iHPBNNis pileo carnoso, convexo, obtuso, rigido, 
glairaio, snbtestaceo, decolore; stipite solido, curto, subbulboso, ■■ ! rr Telamonia, 377 

pallido^ cingnlato-annalato apiceqne violaceo, albo-cortinato ; la- 
mellis ex adnato emarginatis, distantibns> crassis, violaceis, mox 
parpnrascentibnSy demum aquose cinnamomeis. Ed, L p, 293, 
Quih p, 145, In Uplandiae pinetis, raro (ubi proximae non 
visae). Stipos 2 unc. longus, '/2 "°^- crassus, saepe cylindri- 
cus, fibrillosus, annnlo incompleto. Pileus disco praecipue car- 
noeus, primo umbrino-fuligineus , dein testaceus 1. latcritius (in 
statu juniore color fere Ag. hutyracei)^ non canescens^ junior 
circa margines sericcus, demum rimosus. (v, v.) 

*C, LUcoRUtf pileo laevi, udo badio-Iateritio ; stipite firroo, 
clavato, valde fibrilloso, nnicolore, pallescente; lamellis emargi- 
natis, subdistantibus , aquose cinnamomeis cum tinciura carneo- 
violacea fugaci, In nemoribus circa Upsaliam etc. serotinus. 
Carne dura, obscura, aquosa, sicca isabellina insuper mox dif- 
fert. (v, V.) 

154. C. PLUHI6ER pileo carnoso, tenui, e conico campanu- 
lato, gibbOy subolivaceo-fuscescente , floccis densis, albis plu- 
moso sericeove; stipite solido, clavato-bulboso , floccoso, sub- 
annulato, pallescente; lamellis adnatis, vix confertis, latis, e 
violaceo mox cinnamomeis, acie concolore integra. Ed, L p, 
294, Karst, Fenn, n, 232, Circa truncos Alni locisque hu- 
midis in montosis pinetis. Speciosus. Stipes 3 — 4 unc. lon- 
gns, basi unc. fere crassus, intus aqnose albidus. Pileus deco- 
lorans, magis expansns rimose fissus, 3 unc. latus; imbribus 
flocci prostrati et sericei. (v, v,) 

155. C. scuTULATUs piloo carnoso, tenui, ovato-expanso, 
ohtuso, purpureo-umbrino (testaceo), primo circa marginem al- 
bosericeo, demum diffracto-squamuloso; stipite solido, rigido, 
elongato, subhulhoso^ extus' infusque ohscure violaceo, velo 
albo peronato subannulatoque ; lamellis adnatis, subdistantibus , 
vioIaceo*purpnrei8. Ed, L, p, 294, 8, M. L p. 21L Lasdi, 
— Secr. n, 119, sed nonnibil recedit. Locis subbumidis, prae- 
cipue &getoru^, frequens. Nobilis, odore Baphani. Stipes 
supra bulbum, passim deficientem, cjlindricns, apice passim 
cavns et tum pileus (disco carnosior, pro ratione minor) umbi- 
licatus. Velnm nnnc concentrice squamosum, nunc prorsus de- 
tersum, annulo membranaceo obsoletove. Lamellae acie primo 
albicantes, demum cinnamomeae. (v. v,) 

156. C. EVBRNius pileo camoso-membranaceo, conico-cam- 
pannlato, expanso, glabro, purpurascenti-badio (testaceo-cane- 
scente), demum fihrilloso-lacerato ; stipite valido, cylindricOf 378 C0RTINAEIU8. 

molUt violaceoy velo albo squamoso obsoleteqae cingolato; la- 
mellis adnatis, latissimis, distantibus, violaceo-parpurascentibos. 
Ed. L p. 2U. Berkl Outl. p. 191. 8. M. I. p. 212, 
Lasch L c. Weinni. p. 179. — Secr. n. 123 (sed bulbosus, et 
C eJatior subjungitur). — Soiv. t. 125 (forma valde recedens). 
Locis humidis montosis copiose. Sat amplus, sed tenuis, demum 
fragiliSy maxime laceratus et dccoloratus. Stipes rectus, V2 ^^^- 
longus, prorsus ebulbis, basi potius attenuatus. (v. v.) 

157. C. QUADRicoLOR pilco camoso-membranaceo , e conico 
explanato, albolutescente Cfulvente), margine radiato-striato ; sti- 
pite e farcto cavo, aequali, tenui, elongato, violaceo-albi- 
cante, cingulato; lamellis adnatis, latis, distantibus, serratis, e 
purpurascente cinnamomeis. Ed. L. p. 295. Agaricas 8cop. 
Carn. p. 446. A. rubellus Schaeff. t. 303. A. spurius Pers. 
Syn. p. 288. — B. major, triuncialis. Secr. n. 128. In fage- 
tis. Yalde afQnis C hinnuleo et Persoonio indicaute potius va- 
rietas. Forma et statura analoga ratione in utroque variant. In 
Ndset ad OdensjG Smolandiae vidi lamellas violaceas. (v. v.) 

**• Stipite veloque ruhellis luteisve. Lamellae ftilvae L cinna- 
momeae, nec violaceae, nec brunnescentes. 

158. C. ARMiLLATUs pileo carnoso, e campanulato ezpanso, 
mox innato-fibrilloso squamosoque, lacero, testaceo-rubro ^ mar- 
gine tenui; stipite solido, elongato, bulboso, fibrilloso, rufe- 
scente, velo ruhro-zonato-cingulato ; lamellis adfixis, perlatis, di- 
stantibus, e pallide obscure cinnamomeis. Ed. L. p. 295. Berkl. 
et Br. n. 1354. Berkl. Outl. p. 192. Qu6l. p. 143. Agari- 
cus S. M. L. p. 214. Fr. Ohs. 2. p. 61. Weinm. p. 148. 
— Alh. et Schw. n. 448 (squamosior). In silvaticis montanis co- 
piosus; ut plurimi nohilissimi Europae boreali privus fere vide- 
tur. Amplus, princeps hujus trihus, sed ob pileum non vere 
hygrophanum pro Inolomate focile sumptus. Cinguli stipitis 1—4, 
fere cinnabarini, sed ipsa cortina pallidior. (v. v.) 

159. C. HAEMATOCHELis pileo camoso , tenui, gibbo, seri- 
ceo-fibrilloso, fuscescenti-testaceo (pallido); stipite solido, sarsum 
attenuato, eona rufa cincto; lamellis adnatis, confertis, suban- 
gustis, pallide cinnamomeis. Ed. L. p. 302. Berkl. et Br. 
n. 1273. Hussey L t. 19. Agaricus Bull. t 527. f 1. 
Paulet t. 111. In silvis Galliae, Brittanniae. Mihi non obvius, 
quare de differentra a vicinis dubitavi. Ex Berkl. et Br. a 
priore distinctus, quod confirmat habitus iconis. Statura C. brun- 
nei. Stipes incrassatos, sed non bulbosus, intus fiiscescens. (v. ic.) i Telamonia. 379 

160. C. PARA6AUD18 pileo SQbcarnosOy campanQlato-expanso, 
ambonato, badio (falyello-alutaceo)^ demum snbfibrilloso ; stipite 
elongato, molli, attennato, subtorto, rubello-pallido , squamulia 
adpressis fibrillisve ruhentihus variegato peronatoque; la- 
mellis adnexis, ventricosis, subdistnntibus, opacis, cinnamomeis. 
Ed. I. p. 295. Locis humidis pinetorum. Insignis, C. hrunneo 
respondens, sed lamellae minus distantes, forte C haematoche- 
lidi subsumendus. Stipes fibrosus, demum cavus, 3 unc. et ultra 
longus, 3 — 5 lin. crassus, non bulbosus. Cortina partialis al- 
bida. Pileus 2 unc. latus, snbrepandus, demum fibroso-lacerus , 
primo subpurpurascens, dein fulvo-cinnamomeus, hygrophanus. — 
Inter Sphagna stipes spithamaeus, ventricosus, basi longe atte- 
naatns; pileus minor^ infractus, fiexuosus. ^{v. v.) 

*C. PRAESTioiosns pileo submembranaceo , striato, marginem 
versns demum sericeo-fibroso ; stipite cavo, aequali, gracili (1 
lin.); lamellis tenuibus, distantibus, fulvo-cinnamomeis. In pa- 
Indibus sterilibus inter Scirpum caespitosnm. Est quasi C. de- 
cipiens, colore vero et velo priori simillimus; de vera affini- 
tate adhnc dnbitamus. (v. v.) 

161. C. cROCEOFULVus piloo camoso, explanato, umbonato, 
laevi, anrantio-fulvo ; stipite solido, aequali, fiavo-rufescente, linea 
aurantiaca eonato; lamellis adnatis> ferruginascentibus. Ed. I. 
p. 296. Agaricus Dec. II. fr. 5. p. 49. 8. M. L p. 214. 
In silvis Galliae australis. Non vidi; affinitas hinc non liqnet. 
lileus 4 unc. latns. Stipes 3—4 unc. longus, 4 lin. crassus, 
apice pallidus. 

162. C. LiMONirs pileo camoso, convexo-plano , obtuso, 
gldbro, fulvo (ochraceo-luteo) , demum rimuloso-squamuloso ; sti- 
pite solido, firmo, aequali veloque fioccoso-squamosis, concoloribus; 
lamellis adnatis emarginatisque, suhdistantihus , e flavo fulvo- 
cinnamomeis. Ed. I. p. 296. Berkl Outl. p. 192. Quil. 
p. 146. Agaricns 8. M. 1. p. 213. Fr. Ohs. 2. p. 56. Weinm. 
172. Holmsk. Ot. 2. t. 40. A. ictericus 8cop. Cam. v. 
439 (non C. cinnamomeus). In pinetis Europae borealis copios^. 
Stipes basi demum croceus, nunc attenuatus, nunc leviter in- 
crassatus. Annulns floccoso-radians saepe deest, sed e squamis 
stipitis manifeste Telamonia. Pilens eximie hygrophiinus, non 
Bcissilis. (v. V.) 

163. C. HELvoLUs pileo snbcarnoso, ex infracto explanato, 
glabro, hygrophano, ferrugineo-fulvente, demum rimoso, umbone 
obtnso evanido; stipite farcto, attenuato, concolore, velo pero* ^ 380 OOBTINABITTiS. nato, sericeo'laevigato , eona annulari ferrugineo-marginata 
terminato; lamellis emarginatis, perlatis, crassis, sabdistantibns, 
opacis, cinnamoraeo-fulvis. Ed, I, p. 296^ Berkl, et Br. 
1355, Bull. t. 531. f. 1 (e statura et toto habitu optime, sed 
caro erronee alba). In silvis passim. Stipes firmus, 2—3 
unc. longus, 4 lin. usque crassus, apice quoqne sericeus. Pi- 
leus 1 — 3 unc. latus, laevis, disco saepe obscurior. Caro ful- 
vella; stipes demum extus intusque fusco-ferrugineus. (v. v.) 

164. G. HiNNULEus pileo carnoso-membranaceo , e conico- 
campanulato expanso^ snbumbonato, glabro, e pallide fulvo cin- 
namomeo (fulvente), demum pertuso; stipite farcto, rigido, fol- 
vente, deorsum attenuato, velo albosericeo laevigafo^ apice 
pallidO'Cingulato\ lamellis subemarginatis , distantibus» latis, 
tenuibus, fulvo-cinnamomeis, integerrimis. Ed. I. p. 296. 
Berkl.. Outl. p. 192. Quel. p. 1252. Sow. t. 173. k. 
helvolus Pers.' Obs. p. 49. — Secr, n. 127. In nemo- 
ribus etc. Magnitudine et statura valde varius (vide ic. Sow.), 
stipite nunc aequali brevi, nunc tenui elongato fiexuoso, etiam 
fuscescente, 4 lin. usque crasso. Pileus variat pallescens et 
demum depressus, rarius circa marginem sericeus. Lamellae 
planae, subvenoso-connexae. Velo alho ab omnibus hnjus gre- 
gis recedit. (v. v.) 

165. C. GENTiLis pileo carnosulo, conico-expanso , acute 
umbonato, laevi, glabro, demum rimose inciso stipiteque gracili, 
aequali, squamoso fulvo-cinnamomeis (luteis), squamis annulo- 
que obliquo luteis; lamellis adnatis, crassis, valde distanti- 
bus, integerrimis , fulvo-cinnamomeis , unicoloribus. Ed. I. p. 
297. Br. Bath. Transact. 1870. p, 72. Cooke p. 187. S. 
M. I. p. 212 («.). Wahl. Suec. n. 1924. A. helvolus Pers. 
Syn. p. 273. In pinetis montosis etc. per totam aestatem et 
autumnum copiose. Praecedente longe gracilior, laetior, intus 
concolor. Stipes 2 lin. crassus, substrictus, basi vulgo atte- 
nuatus, cum pileo (V^ — 1 anc. I. raro ultra, subinde squamuloso) 
a)ncoIor, valde hygrophanus et siccus laete luteus, sericollus. 
Facile crederem h. 1. esse Secr. n. 130 A, et B esse sq. , sed 
syn. recedunt. {v. v.) 

166. C. HELVELLOiDES piloo camosulo , tenui, subconvexo, 
obsolete umbonato, ferrugineo (fulvello expallente), demum ri- 
mose inciso; stipite fistuloso, gracili\ undulato^ sericeo-fibril^ 
loso veloque subannulato lutescentibus; lamellis adnatis, distan- 
tissimis, e violaceo-umbrino cinnamomeis, acie albo-floccosa. 
Ed. I. J?. 237. Berkl et Br. n. 929. Agaricus S. M. Lp. 213. \:^ Telamonia. 381 

(A. carneus Schaeff, t, 304 hnjus status insolito firmior, locis 
slccis). In dumetis udis, subpaludosis. Ynlgo admodum tenuis. 
Pileus fere membranacens, V2 — ^ ^"^* l&^^^s, ndus substriatns, 
raro conicus, interdum obtusus et iibrillosus. Stipes 2 — 5 unc. 
longns, 1 — 2 lin. crassus, flexnosus. (v. v.) 

**** Stipite fuscescente , velo fusco vel sordido, lamellis ob- 
scuris, [Inolomata et Dermocyhes saepe peronato-annu- 
latae, sed pileus non hygrophanus et primitus sqnamosus 
1. sericeus]. 

167. C. BOViNUs pileo carnoso, convexo-plano, laovi, gla- 
brescente, aqnose cinnamomeo (fnlvescente) , demum pertuso; 
stipite valido, spongioso-bulboso , e griseo cinnamomeo-fusco, 
supra eofiam fuscam albido; lamellis adfixis, perlatis, subdi- 
stantibns, cinnamomeis. Ed. L p. 297. Secr. n, 118. In 
silvis; Upsaliae raro. Yalidus; caro aquusa, paliida, albicans, 
disco compacta, sed margine abrupte tenui scissilis. Stipes 3 
nnc. longus, basi 2, apice 1 nnc. nsque crassus, obsolete pe- 
ronatns, demnm cariosus. Pilens 4 unc. et ultra latns, obtn- 
sns 1. gibbus, fragilis, opacus, fibrillis superficialibus 1. omnino 
nnllis. Lamellae 7^ ^"^* latae, laeves. (v. v,) 

168. C. TNJUCDNDUs pileo compacto, convexo-plano, ob- 
tnso, cinnamomeo-fnscescente, fibrilloso; stipite solido, clavato- 
attennato, concolore, demnm fulvo-lutescente , fihrillis veloque 
fuscis ; lamellis emarginatis, perlatis, lilacino-argillaceis. Hd. I. 
p. 298, Agaricns Weinm. p, 150. In pinetis Rossiae. Pln- 
rima prioris, stipos modo tenuior (V2 — V3 ^nc. crassus), sed 
affinitas dubia; non vidi. 

169. C. BRUKNEOs pileo campanulato-explanato, nmbrino 
(testaceo-alutaceo, sordido), nndo, marginem versns in fibrillas 
innatas solnto, nmbone carnoso obtnso; stipite farcto, elongato, 
sursum aitenuato, elasticoy fuscescente, alhosfriatOy velo cin- 
gnlato, fusco-albo; lamellis adnatis, crassis, distantibns, e pur- 
purascente nmbrino-cinnamomeis. Ed. L p. 298. Quil. p. 
145. Agaricus Pers. Syn. p. 274. S. M. L. p. 211 c. syn. 
Secr. n. 125. Weinm. p. 144. A. spongiosus With. Locis 
hnmidis silvarnm ; in pinetis montosis abundans, speciosior. Yulgo 
roagnns, pileo 3 nnc. lato, stipite valido 4 unc. longo, sed 
statura variat. (v. v.) 

170. C. BRDNNKOFULVus piloo carnoso, tenni, campanulato- 
expanso, snhumbonato, laevi, innato-fibrilloso, virgato, cinnamo- 
meO'fulvente, margine primo albo-fibrilloso; stipite farcto, a basi 
attennato, fibrilloso-striato , fnscescente, extns intnsqne demum 
382 CORTINABIUS. 

pallide fuhente; lamellis adnatis, perlatis, subdistaDtibas, opacis, 
rtilvo-cinnamomeis. Ed. L p, 298, — Cfr. Secr, n, 124 (eqni- 
dem adultiorem descripsi). In pinetis serotinus. Habitus omnino 
praecedentis , statura C. evemii, Sq. multo major, colore cinna- 
momeo-fulvente distinctus. Lamellae V2 "°<^* ^^ ^^^^ latae, 
distinctae. In adultis velum utrumque deest. Nil violacei in 
nostro vidimus; caro tenuis, sordida. (v, v,) 

171. C. OLANDicoLOB unicolor^ umbrinus; pileo carnosulo, 
convexo-explanato , umbonato, sicco canescente-fuscb ; stipite 
subcavo, aequali^ gracili, siricto, subfibrilloso, velo cingulato, 
distante^ albo; lamellis adnatis, latis, distantibus, integerrirois. 
Ed, L p, 298, Agaricus S, M. L, p, 213, In pinetis pas- 
sim. Stipes molliSy 3 unc. longus et ultra, 1 — 3 lin. crassns, 
velo vulgo evanido, ut cum C, uraceo facile confundatur. Pi- 
leus 1 — 2 unc. latus, vulgo glaber, vetustus fibrillosus. Statura 
C. ffeniilis^ sed color C, brunnei (absque omni lutescente 1. 
cinnamomeo). Yariat lamellis primo pallidis, vetustis tritis pur- 
purascentibus , pilei margine striato et forte stipite violascente: 
Secr. n, 134, (v, v.) 

172. C. PUNCTATUS pileo submembranaceo, conico-convexo, 
glabro, canescenti-umbrino (alutaceo), demum laevi, pertuso; 
stipite subfistuloso, aequali, gracili, undulato, fibrilloso-striato , 
luieo-fusco, velo fugaci pallide fusco cingulaio; lamellis ad- 
natis, valde distantibus, integerrimis, hvviwmo-cinnamofheis. Ed. 
L p, 299. Agaricus Pers. Syn. p. 274 (utique hunc spectat). 
S. M. L, p, 213, In fagetis. Valde affinis C. gentili, co- 
lore omnium partium pileoque convexo, obtuso 1. obtuse umbo- 
nato distinctus. Vulgo quoque tenuior, valde flexuosus, ut C 
Helvelloides, — In pinetis circa Upsaliam alius wajor, subcin- 
namomeus, pileu demum fibrilloso, lamellis sinuato-adnexis minos 
distantibus: Weintn, n, 295. Secr, n, 129, (v. v.) 

II. Leptophylli. Lamellae angustae, tenues, plus minus con- 
fertae. Pileustennis. Stipes extus rigidior, subcartilagineus, forctos 
cavusve, deorsum saepe attenuatus. 

* Siipiie albido, pallido, non floccoso-squamoso. 

173. C. TBiFORMis pileo carnoso, convexo-plano , subum- 
bonato, fibrilloso glabratoqne, opaco, fusco-Iutescente, hygro- 
phano, margine tenui; stipite &rcto, clavato^ glabriusculo, pal- 
lido, intus spongioso, annnlo albo; lamellis subadnatis, confer- 
tiuc^culis, lutescenti-melleis , demum paliide cinnamomeis. Ed. L 
p, 299, Schaeff. i, 247? (specim. insolito magna), non A. cae- > Telamonia. 363 

sarpQs Schaeff, IV, p. 64, A. ingricus Weinm, n. 249 (adal- 
tior? — desunt notae). lu silvis frondosis raro. Btipea 3 qbc. 
longus, Vs ^^^' crassuSy fragilis, subbolbosas. Pileus culore 
Tarius, primo bmiiiiescens I. livido-lutescens, siccus sordide alu- 
tafiens. Lamellae tennes, distinctae, unicolores. (v, v,) 

*C. UELLEO-PALLENS pileo udo , subglabro, isabellino-mel- 
leo; stipite lutescenti-pallido ^ demum cavo, annnlo contexto 
cingulato. In pinetis. Fragilis. Demum aquose lutescens, piiei 
subobtusi margine striato. (v, v,) 

*C. Fusco-PALLENS pileo convoxo, obtuso, dein expanso, um- 
bonato, fuscescenti-pallido ; lamellis angostis (1 — 2 lin.), aquose 
alhidis, In pinastretis densis. Decolorans, velo C hrwmei. 
Statura sq. (v. v,) 

174. C. BiFORMis pileo tenui, e conico-campanulato ex- 
panso, glvhrOy nitido, badio-ferrugineo, umbone carnoso pro- 
minente; stipite farcto , rigido, deorsum attenuato, fibrilloso- 
striatOj pallidiore, annulo obliqno albo; lamellis adnatis, sub- 
confertis, crenulatis, cinnamomeis. Ed, I, p, 299, In pine- 
tis montosis, serotinus. Stipcs 2 — 4 unc. longus, 3 — 4 lin. 
crassus. Pileus IV^""*^ ^^^' l»*us, raro fibrillis adspersns, 
qoam prioria tenuior, rigidior, udus, vix hjgrophanus. Ijamellae 3 
lin. latae, demum venoso-conncxae , primo in griseum vergentes, 
demum ferruginascentes , variantes marginato-decurrenies. Anna- 
los saepius manifestus interdum deest, Habitns C, castanei 
8. Bull, t. 544, f, 2 plene. (t?. v.) 

175. C. LiNDORENii pileo snbcarnoso, convexo-plano , ob- 
toso, glabro, ferrugineo (ochraceo-alutaceo) , demum repando; 
stipite e farcto cavo , curto , adpresse sericeo , albido , annulo 
subapicali rejlexo; lamellis rotundatis, confertis, aquose ferru- 
gineis. Ed. I, p. 300, In pinastretis Upsaliae, a Linuqren dotec- 
tas. Stipes nnc. longus, ^/^ unc. crassus, bulbosus I. aeqnalis, 
demom ferruginascens. Pilons e laminis duabus, facile scissi- 
libas compaginatns , 2^2 ^^^- latns, margine lamellas exce- 
dente, (v, v,) 

** Stipite violascente, 

176. C. PBRiscBLis pileo e campanulato convexo, lilacino^ 
€UbO'8ericeo , umbone carnoso, ceternm submembranaceo ; stipite 
aeqoali, fibrilloso, concolore, relo contexto fuscescente snhRnnri' 
lato; lamellis adnatis, confertis, angustis, e pallide obscure fer- 
rugineis. Ed, I, p. 300. Berkl. Outl, p, 193, In paludosis 
sphagnosis Bossiae; spec. optima et descr. misit Weinmann^ 384 COBTINABIUS. 

sed in Fl. Boss. omisit. Peculiaris, forte potius e serie fusca. 
Stipes 3—4 unc. longus, 2 — 3 lin. crassus, rectus, siccus 
fuscescens , basi albo-villosus. Pileus 2 unc. latus , hygropba- 
nus. AfQnis Secr, n. 122, (v, v,) 

177. C. FLKxiPEs pileo carnosulo, e conico expanso, acute 
umbonato, e violaceo fusco-cinnamomeo (helvolo-alutaceo), ca- 
nescenti-fibrilloso ; stipite tenui, farcto, flexuoso, subundulato, 
fibrilloso-squamoso f apice violaceo, veio albo subannulato; la- 
mellis adnatis, latis, subdistantibus , ex umbrino-violaceo cinna- 
moraeis. Ed, I. p, 300, Quel, p, 146, Agaricus S, M, I, p. 
212. Fr, Ohs, 2. p. 78. A. flexipes Pers, ex parte, Alb. et 
Schw, A. fraternus Lasch n. 294. Seir, n. 121. In silvis 
abiegnis passim. Stipes vulgo aequalis, pallidus, 2 lin. crassus. 
Pilens primo acute conicus, demum circa umbonem depressus. 
Lamellae primitus valde obscurae, atropurpureae I. umbrinae, 
acie albicantes. (v. v,) 

178. C. FLABELLUs pilco submembranaceo , conico-expanso, 
obtuse umbonato, olivaceo-fusco y expallente (alutaceo), cano- 
fihrilloso; stipite e farcto cavo, flexuoso, floccoso-squamoso, 
pallido, squamis annuloqne albis; lamellis adnatis, venoso-con- 
nexis, linearihus, subconfertis , vulgo ex olivaceo ferrugineis. 
Ed. 1. p. 300, Agaricus S. M. I. p. 231. Lasch n. 572 
(var.). Secr. n. 267 e syn. In neraoribus huraidis, nobis vuiga- 
tus. Odor fortis. Annulus manifestus, integer, sed saepe deest. 
Stipes apice interdum violascens. Umbo vulgo obtusus evane- 
scensque. Praecedentibns maxime affinis. (v. v.) 

*** Stipite pileoque fulviSy ferrugineis. 

179. C. PSAMHOCEPHALUS cinnamomeo-fulvus, pileo camo- 
sulo, convexo-expanso ^ demum umbonato, furfuraceo-squamu^ 
loso; stipite farcto, attenuato, e velo contiguo squamuloso pe- 
ronato; lamellis adnatis, arcuatis, confertis. Ed. L p. 301. 
Berhl, et Br. n. 695. Cooke p, 188. Bull. t. 531, f. 2. 
Secr, n. 268. In pinetis, haud raro. Stipes uncialisy apice 
nuduS; laevis, annulo haud distincto, sed manifeste hujus gregls. 
Pileus uncialis. Lamellae obscuriores, interdum dente decurrentes. 
Caro concolor nec alba, ut in tab. citata (ex quo patet f. 1 
etiam hoc respectu erroneam). (v, v). 

180. C. racisus pileo carnosulo, e conico-convexo ex- 
planato, umbonato, nudo, mox innato-fihrilloso squantosove^ 
hjgrophano (fulvente) stipiteque subfarcto, aequali, fibroso- 
fibrilloso ferrugineis, velo contexto-annulato alho ohsoleiove; ■r ^ Telamonia. 385 

lamellis adoatis, distinctis, vix confertis, cinnamomeo-fenriig^- 
neis. Ed. L p. 301. BerJcl et Br. n. 1272. Kichx p. 
193. Agaricns S. M. I. p. 213. Pers. Syn. p. 310. — 
Bull. t 586. /. 2 indeque Secr. n, 136 B. - B. stipite elon- 
^to, flexnoso. Secr. h c. A (sed apicem violascentem numqaam 
vidi). Ad terram copiose. Gregarius, minor, versiformis. Sti- 
pee nnc. (in B. 2 — 4) longus, 1—2 lin. crassus. Pileus vulgo 
(nlvo-ferrugineus , sed junior etiam spadiceus, olivaceo-fuscns etc., 
nisi primitus exsiccutns (nitens), valde squamoso- et rimoso^ 
laceratus. (v. v.) 

181. C. iLiopoDius pileo snbcarnoso, convexo, snbnmbo- 
nato, e cano-sericeo glabrescente , helvolo (alutaceo), demum 
laevi rimosoque; stipite aequali, tenui, (intus, extus) fulvente, 
tth pallido laevigato peronaio, sordidOr sursum nudo, fi- 
brilloso-striato ; lamellis adnatis, subconfertis , tenuibus, subcin- 
namomeis. Ed. I. p. 301. Berkl Outl. p. 193. Ag. S. M. I. 
p. 231. Bull. t. 586. f. 2. A. B. ; t. 578 ex parte (t. 592 
non Yidi). Secr. n. 137. Lasch. Weinm. n. 296. In fagetis. 
MuHiformis. Stipes nunc brevis, nunc elongatns flexuosus, basi 
non attenuatus, demum fuscescens. Pileus opacns, 1 — 27^ nnc. 
latus, varians fuscescens, obtusus. — Yalde proteus et singulae 
formae vix definiendae. (v. v.) 

'••* Stipite floccoso-squamoso pileoque fuscescentihus. Cfr. 
n. 178. 

182. C. HEMiTRicHus piloo subcamoso, convexo-plano, um- 
bonato, fusco (fusco-alutaceo) , fihrillis densis, superficialihus , 
albis circa marginem cirrhato sericeove; stipite cavo, subae- 
qaali, pallide fnsco, velo albo fioccoso-squamoso annulatoque; 
lamellis adnatis, confertis, ex argillaceo cinnamomeis. Ed. L 
p. 302. Berkl. et Br. n. 930. Agaricus Pers. Syn. p. 296. 
S. M. L p. 230. Weinm. p. 181. Secr. n. 260. Inter 
iDQscos, folia decidua etc. passim. Pileus rigens, scissilis, 2—3 
cinc. latus, C. castanei facie, primo fibrillis erectis eleganter 
cirrhosus, iisdem vero imbribus etc. prostratis adpresse fibril- 
losus, demum glabrescens, nnnc obtuse, nunc acute umbona- 
tns, immo obtusns et in maximis, stipitis apice cavo, umbilica- 
tns. Stipes eximie floccosns, nec raro annnlum membranaceum 
vidi. (v. V.) 

183. C. 8TBMMATU8 piloo subcamoso, e convexo explanato, 
obtnso, spadiceo, circa marginem cano-sericeo , sicco expal- 
lente, fihrilloso; stipite subfistuloso, floccoso-squamuloso suban- 

25 386 OORTINABIIIS. 

nulatoque, ferrQgineo-spadiceo ; lamellis adnatis, confertis, spa- 
diceis. Monogr. IL p, 90, — Ed, L p. 309 forma sero- 
tina, velo stipitis nodi deterso. In silvis irriguis. Affinis.C. 
uraceOf sed hujus stipes semper nudus. (v. v.) 

184. C. BI0IDU8 pileo submembranaceo^ conico-con?exo, 
umbonato, glahro, nitido, badio (helvolo); stipite e farcto cavo, 
tenuiy aequali, flexuoso, dilutiore, velo albo-squamoso cingu- 
latoque ; lamellis adnatis, subconfertis, latis, distinctis, e ferrngineo 
cinnampmeis. Ed. L p. 302. Qu6l. p. 147. Agaricns Scop, 
Carn. p. 456. Fries apud Weinm. Linn. X. n. 56. Weinm. 
Boss. p. 667. A. flexipes Auct. p. p. Secr. n. 135. Locis 
humidis in pinetis, betuletis. Gracilior. Pileus vix unc. latus, om- 
nino glaber, sed velum alhum circa margines sericeum in ju- 
nioribus , exoletus rarius fibroso-laceratus. Annulus etiam mem- 
branaceus. Olidus. (v. v.) 

185. 0. PALEACEUs pileo submembranaceo , conico-expanso, 
umbonato, squamulis villosis albis sericeo, /uscescenie (alutaceo); 
stipite fistuloso, flexuoso, • undulato, albo-squamuloso apiceqoe 
annnlato, pallido-fuscescente; lamellis adnatis, vere confertis^ 
albidis, demum cinnamomeis. Ed. L p. 302. Quil. p. 146. 
Agaricus Weinm. n. 296. p. Secr. n. 138 ab hoc recedit 
squamis fnscis, sed vix diversus. Locis huroidis in fiagetis. Prae- 
cedente longe tenuior, vulgo acute umbonatus. A C. iliopodio 
diflfert insuper stipite intus haud fulvente, velo floccoso-squamoso 
nec laevigato. (v. v.) 

YI. Hydeoctbe. Pileus glaber vel flbrillis superficiali- 
bus albis tantum tectus, non viscosus, sed vegetus udns, sic- 
cus decolorans, carne tenuissima 1. scissili; raro discns compac- 
tior. Stipes rigidulus, non peronatus; cortina tenuis, fibrillosa, 
raro irregulariter cingulato-collapsa. A Telamonia facile, sed 
velo tantum recedit. — Color vegeti semper indicatur, exsiccati 
intra parenthesin. 

L PiBUiOBEs. Pileus subcarnosus, e convexo 1. campanu- 
lato-convexo expansus, obtusus 1. demum gibbus, nt/ir^tne prt- 
mo incurvo. Stipes (nt plurimum) sursum attenuatus. 

* Stipiie albo, cortina concolore. 

186. C. FiRMUs pileo aeqnaliter carnoso, hemisphaerico- 
expanso, obtuso, glabrato, udo ocbraceo-ferruginascente, came 
compacta alba; stipite solido, valido, subbulboso, fibrilloso- 
striato, albo, fibrillis cortinaque ferruginascentibus; lamellis ad- 
fixis, confertis» tenuibus, e ferrngineo cinnamomeis. Ed. L.p* Hpdrocpbe. 387 

303, Trog Helv. n. 266. Weinm, p. 157. A. subrepandos 
Secr. n. 224 excl. syn. Bull. t. 96 (var. valde bulbosa). In 
silvis frondosis raro. Medins inter hanc tribum, Phlegmacia et 
Inolomata, sed nec viscidas nec innato-fibrillosus et sq. formis 
minoribus proiimus; licet non hggrophanus, aptiore loco inseri 
neqnit. Variat stipite aequali , in solo pingui udo nt sqq. saepe 
valde tumente. (v. v.) 

187. C. suBFBRRUoiNBUS piloo camoso, convexo-expanso , 
obtnso gibbove, glabratoi testaceo-gilvo , ferruginascenie , sub- 
hggrophano, margine tenui; stipite solido, spongioso, extus ri- 
gido, valido, subbulboso, ex albido sordido, cortina flbrillosa 
alba fugaci; lamellis emarginatis, vix confertis, latis, opacis, 
e pallido ferruginascentibus. Ed. I. p. 303. Berkl. et Br. n. 
1275. Quel. p. 147. Ag. Batsch f. 186 (non bona). S. M. I. 
p. 234. Weinm. Boss. p. 157. Non Secr. n. 273, sed varii 
Leacopodii Eljusd. accedunt. In silvaticis frequens, sed ob va- 
rios concolores caute separandus. A C. hivelo differt velo tenui, 
marginali, haud peronato; stipite extus subcartilagineo; pileo te- 
nuiore, primo pallidiore, hjgrophano (sicco etiam nitente); lamel- 
lis primo aquosis et opacis; odore et sapore ingrato. Sq. mol- 
lior est et opacior, carne sordide alba, basi demum crocea. Sed 
mnltnm variat (junior pallens) colorum intensitate, statura, pilei 
nitore, nt plures latere species credam , licet notas fidas non vi- 
deam. Lamellae basi venosae, interdum rotundatae. (v. v.) 

188. C. ABMENiACUs pilco subcamoso, convexo-plano, gibbo, 
laevi, glabro, fulvo-cinnamomeo (helvolo-alutaceo), fi^^srto; stipite 
larcto, conico-attenuato y rigido^ intus molli cortinaque subpe- 
ronata albis; lamellis adnatis, confertis, e pallido fnlvo-cinna- 
momeis. Ed. I. p. 304. Berkl. Outl. p. 193. Queh p. 
147. Agaricus Schaeff. t. 81. 8. M. I. p. 234. Weinm. 
p. 173. Secr. n. 220, 221 etc. In pinetis copiosissime, alibi 
minns speciosus. Firmus, laetus, mutabilis. Lamellae tenues, 
deoinm nitidae. Pileus fibrillis albis mox carens , facile scissilis, 
siccns etiam ochraceus, sed notabilis var. (j3. falsarius) pileo 
flavido, sicco albo, facile cum C. caustico confusa. (v. v.) 

189. C. DAMAscENUs piloo camoso, t^nui, convexo-plano , 
obtnso, glabro, badio^cinnamomeo (testaceo, rivuloso); stipite 
solido, firmo, cylindrico, elastico veloque fibrillosis, albicanti- 
bus; lamellis adnatis, tenuibus, confertis, opacis, cinnamomeis. 
Ed. I. p. 304. Cfr. Krombh. t. 71. f. 20—23, Secr. n. 225 
(camosior), Schaeff. t. 40 nulli propiores. In graminosiSi cae- 388 C0BTINABIU8. 

spitosus. Sapor acris. Stipes 3 nnc. longus, V2 "^^- crassus. 
Pileus 3 UDC. latus, demum late gibbus, disco interdum spadi- 
ceus, cute rigida, siccitate granuloso-rupta. (v, v,) 

190. C. PBiYioNDs pileo carnoso, .tenui, convexo-plano , 
gibbo, laevi, fusco-pallido, glahrOy sed e micore JibriUoso ad- 
presso argenteO'Canescente (alutaceo-pallente) ; stipite e farcto 
cavo, fragili, subattenuato , argenteo, cortina alba hinc inde 
sericeo; lamellis adnatis, subconfertis , ex aquose opace cinna- 
momeis, acie serratis, albis. Ld. L p, 304. Trog n. 269, 
Agaricus Fr, Ohs. 2. p. 72. Weinm. p, 153. In pinetis 
raro. Nohilis^ fragilis, olidus. Stipes 3 unc. longus, 3 lin. 
crassus; variat aequalis et tortus. Pileus 2 unc. latus, noD 
udus, sed eximie hygrophanus. Lamellae latiusculae , primo sub- 
carneae, non violascentes; apex stipitis rarius fugacis^ime viohi- 
scens. Habitus C. malachii. (v. v.) 

191. C. DUBACiNUs pileo carnoso, tenni, rigido, convexo- 
plano, gibbo, glabro, aquose testaceo (alufaceo, opaco); stipite 
farcto, rigido, inaequuli, radicato, glahro cortinaque tenui, in 
margine hrevi, infracto sericea albis; lamellis adnatis, sub- 
confertis , tenuibus, aquose cinnamomeis. Ed. I. p. 304, Quel, 
p. 342. — Schaeff. t. 221 non male habitum exprimit, sed 
potius Hebeloma. Ad terram praecipue in silvis frondosis. No- 
bilis, pallens, rigidus, cute tam pilei, quam stipitis duracina. 
Stipes nunc bulbosus radice fusiformi, nunc totus fusiformis, lae- 
vis, cute separabili. Margo pilei ad V2 1*^* acute in/ractus, 
unde jugum elevatum circa marginem fungi expansi. (v. v.) 

192. C. CANDELAB1S piloo subcamoso, e conico campanu- 
lato, obtuso, glabro, helvolo (fulvo, nitido), margine hreviter in- 
fracto alhosericeo; stipite solido, extus cartilagineo, rigido, /«- 
tescenti-alho f basi fusiformi-radicato ; lamollis adnato-decurrenti- 
bus, linearibus, vix confertis, fulvo-cinnamomeis. Ed. L p- 
305. C. Friesii Lund Holm. p, 52. In pinetis raro, sed 
valde insignis, coloribns C, scandenti, characteribus priori, sed 
affinitate vix alii hnjus gregis afflnis. Stipes 2-^3 unc. lon- 
gus, 3 — 4 lin. crassus, firmus, obsolete fibrillosus, intus spon- 
gioso-fibrosus. Pileus subparabolicus, unc. altus et latus, mar- 
ginello infracto lin. lato. Lamellae acie dilutiores. (v. v.) 

193. C. iLLUMiNUs pileo carnoso, convexo-plano, gibbo, 
glabro, crustulino-testaceo (testaceo-alutaceo) , ambitu tenui; sti- 
pite suhcavo, attenuato, sericeo-fibrilloso, e pallido ferrugi- 
nascente; lamellis adnatis, minus confertis, subdistantibus, e pal- Hydrocyhe. 389 

lido cinnamomeis. Ed. L p, 305, In pinetis montosis rarior. 
Stipes 3 — 4 unc. longus, 3—5 lin. crassus, basi extus intus- 
qne albus. Pileus sub lente innato-virgatus. Lamellae primo 
albido-incamato-testaceae , 2 — 5 lin. et ultra latae. Cortina 
alba, sporis ferruginea. (v. v,) 

194. C. TOBTUOsus pileo subcarnoso, convexo, subgibbo, 
glabro, laeviy nitido, ferrugineo-badio (testaceo); stipite subcavo, 
rigido, aequali, subtorto, argenteo; lamellis adnatis, confertis, 
integerrimis, fulvis^ tactis purpurascentibus. Ed. L p. 305. 
Agaricus S. M. I. p, 235. Lasch l. c. Secr. n, 256 non 
obstat, sed neutiquam a Leucopodiis separari potest. Locis hu- 
midis pinetorum. Stipes nunc brevior, nunc (vulgo) longior, 
magis tortus, radicatus, apice primo violascens. Variat minor, 
gracilior, pileo acute umbonato. Lamellae nitide fulvae , iritae 
sanguineae facile distinguunt. (v. v.) 

195. C. DiLUTUs pileo subcarnoso, convexo-plano , sub- 
umbonato, glabro, laevi, opaco^ helvolo (alutaceo); stipite e farcto 
cavo, wolli, pallidOf hasi incrassato, cortina fibrillosa ; lamellis 
emarginato-adnexis , latis, confertis, pallide cinnamomeis. Ed. 
L p. 305. Agaricus Pers, Syn, p, 300. S, M. L p. 235, 
Alb, et Schw. n, 462. — Bolt. t, 10. Secr. n. 231. In 
hamidiusculis silvarum. Valde refert (7. armeniacum, sed minor. 
Stipes fragilis, mollis, pallidus, velo albo-maculatus. Pileus 
magis decolorans, primo badius, passim circa marginem albo- 
sericeus, 2 unc. circiter latus. Lamellae 3 — 4 lin. latae. (v. v,) 

196. C. ERUGATU8 pileo carnosulo, convexo-plano, subum- 
bonato, glabrato, laevi, nitido, testaceo-ochraceo; stipite e 
farcto cavo, elongato, su^sum attenuato, pallido^ fibriUoso- 
siriato; lamellis subadnatis, confertis, erosulis, cinnamomeis. 
Ed. J. p. 306. Weinm. p, 181, — A. hyalinopus Secr. n. 
237f excl. syn. In silvaticis rarius. Stipes 3—4 unc. longus 
et altra, 3 lin. crassus, carnoso-fibrosus , apice passim lilacinus. 
Pileiis IV2 — 2 unc. latus, primo fibrillosus, umbone evanido, 
colore vprians (Bull. t. 528. f. l staturam exhibet). 

197. C. HOEFTii pileo carnosulo, convexo-plano, obtuso, 
aqaose testaceo (alutaceo^ opaco), micore sericeo macnlato; sti- 
pite suhfistuloso, aequali, fibrilloso-striato , nudo, argenteo; 
lamellis adnatis, confertis, venoso-connexis , primo argillaceo- 
iDcamatis, Ed, L, p. 306. Agaricus Weinm. p. 178 **piIeo 
margine fibrilloso, lamellis subdistantibus" recedit. In fagetis 
rarias legi. Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus, sat tenax, "1 ^ 
* 390 CORItNABItTS. 

saepe flexnosns. Pileus ancialis, incaroato-alntacens, ob tennita- 
tem eximiam marginis pellncido-striatas. Lamellae integerrimae, 
demum cinnamomeae. Hic et prior mihi haud clari. (v, v.) 

** Stipite lamellisque mlgo violascentihus. In variis prioris 
sectionis speciebus tinctura fugax in summo stipite. 

198. C. LivOB rigidus, pileo aequaliter camoso, con- 
vexo-plano, obtuso, glabro, ex oUvaceo-fuUgineo alutaceo; 
stipite farcto, e hasi subbulbosa conico-attenuato f curto, viola- 
ceo, extus cartilagineo ; lamellis emarginatis, confertis, latis, 
planis, semicircularibus , aquose cinnamomeis. Ed. I. p. 306. 
In pinetis montosis. Habitus Inolomatis minoris. Stipes 1—2 
unc. longus, 4 — 5 lin. crassus, cortina fibrillosa evanida gla- 
ber, politus, basi pallens. Pileus saepe maculatus, carne alba, 
stipitis violacea. Solitarius. (v, v.) 

199. C. sATURNiNUs pilco camoso, tenui, campanulato- 
expanso, glabro, udo, obscure badio (testaceo), decolore, cor- 
tina fibrillosa alba circa marginem sericeo; stipite farcto, laevi, 
violaceo, basi incrassato; lamellis adnexis, tenuibus, confertis, 
e purpurascente aquose ferrugineis. Ed. I. p. 306. Agaricos 
8. M. I. p. 219. Secr. n. 159. Locis graminosis, hnmenti- 
bus catervatim. Cortina infera, sed eximie fibrillosa, laxa. Caro 
e caeruUo albescens, margine tenuis. Statura variat et pileos 
valde decoloratur. Est quasi C. armeniacus violascens. (v. v.) 

200. C. iHBUTUs pileo carnoso, convexo, obtuso, glabro, 
gilvo (expallente) , marginem tenuem versus subfibrilloso; stipite 
solido, aequali, laevi, albido, apice violascente; lamellis adnatis, 
subdistantibus , latis, e violaceo-cinereo cinnamomeis. Ed. L 
p. 306. Trog n. 272. Cf^. Secr^ n. 162. In silvis frondo- 
sis, praecocior. Stipes 3 unc. longus, haud floccosus nec laxe 
fibrillosus, quia fugax cortina apici modo et margini pilei ad- 
nexa. Caro sordida, in apice tantum stipitis manifeste violacea. 
Lamellae demum rotundatae , obscure caesiae nec purpurascen- 
tes. Est quasi C. subferrugineus violascens, sed minor. (v. v.) 

201. C. cYPBiAcus pileo subcaraoso, e campanulato plano, 
gibbo, glabro, cinnamomeo (fulvente); stipite forcto, aequali, 
molli, concolorCf fibrilUs adpressis striato^ apice violaceo; 
lamellis emarginatis, confertis, aquose ferrugineis, primo obso- 
lete lilacinis. Ed: I. p. 307. In lucis cum C. impenni, cui 
valde similis, sed stipite aequali, molli, colorato, pileo disco 
excepto tenuissimo, fere membranaceo, lamellis confertis certe 
differt. In Hnngaria qaoque legit Ealchbbeiinsb. (v. v.) BydroeyU, 391 

202. C. PLUVBOsus pileo carnosulo, convexo-plano , nm- 
bonato, udo, e nigricanti-plumbeo decolore, opaco, micore se- 
riceo circa marginem splendente ; stipite cavo, attenuato» flbroso- 
striato, molli, e violaceo pallescente; lamellis adnexis, confertis, 
integerrimis, e violaceo-olivaceo pallide cinnamomeis. Ed. L p. 
307, Locis udis, sphagnosis in pinetis. Est forte gracilior 
status C. oUvascentiSy iisdem locis obvii ejnsdemque staturae; 
color enim mox brunneo-cinnamomeus [testaceus] et expallens, 
umbo evanescens. Etiam ad C, dilutum tenuissimum accedit. 
Stipes basi albus, apice striatus, intus violaceus. (v, v.) 

203. C. scioPHYLLUs pileo tenui, centro carnoso, e con- 
vexo expanso, obtuso, obscure caeruleo-fusco (chalybaeo) , primo 
circa marginem albo-sericeo; stipite solido, a basi incrassata at- 
tenuato, violaceo; lamelUs adnatis, confertis, angustis, obscure 
umbrinis, Monogr, IL p. 309, Ad terram in fagetis. Stipes 
ad basin ferruginascens. Cortina alba. Pileus 1 — 2 unc. latus. 
(v, V,) 

204. C. CASTANBUs pileo camosulo, firmo, campanulato- 
convexo, explanato gibbove, laevi, casianeo (nitido); stipite 
eartilagineoy e farcto cavo, laevi, violaceo l. rufescenti-pallido, 
cortina alba fibrillosaf lamellis adfixis, ventricosis, subconfertis , 
e violaceo ferrugineis. Ed, L, p, 307, Berhl, Outl, p. 194, 
Agaricus Bulh t, 268, S, M. L, p, 235. Secr, n. 279, 
Weinm, p. 175, — [Schaeff, t 229 monstrum mutilum]. Ad 
ierram nudam ubique, catervatim. Polymorpbus, minor, rigido- 
tenax, parum decolorans; stipes uncialis, 2 — 3 lin. crassus. Pi- 
leus tenuiter et aequaliter carnosus, saepe irregularis, junior circa 
marginem albosericeus. Lamellae varie adnexae, acie albidiores, 
«fi fungo similUmo primitus dilute ferrugineae. (v, v,) 

*•• Stipite veloque subdbsoleto luteis rufisve. 

205. C. BALAUSTiNUs piloo camoso, convexo-plano, ob- 
tuso, udo, fibriUis innatis virgato, glabro, rufo-ferrugineo 
(fnlvo-testaceo, nitido); stipite solido, conico-attenuato, fibrilloso- 
striatOy e pallido dein extus intusque fulvo-ferruginascente; la- 
mellis adnatis, postice latis, subconfertis, ferrugineo-rufis, Ed. 
L. p, 307, In fagetis. Major, statura C. subferruginei ^ cor- 
tina rafescens. Stipes saepius incurvus. Lamellae integerrimae, 
primo magis ^innamomeae. (v, v,) 

206. C. coLUs pileo subcamosoi convexo, subgibbo, gla- 
bro, brunneo-rufescente (pallidiore, nitido); stipite solido, sur- 
sam attenuato, rigido, nudo, lohgiiudinaliter fihriUoso-striato • ^ 392 COBTINABttS. 

cortinaque supera, fugaci dilutioribus; lamellis adnatis» planis, 
crassiusculis y obscure cinnamomeis. Ed, L p» 308. Paul, t 
99 (specimen solito majus). In pinetis; Upsaliae trans Ulva, Hftga 
etc. copiose. Valde diversus. Mycelium igneo-croceum, Sti- 
pes 4 unc. longus, basi 4 — 5, apice 2 lin. crassus, tenax, totos 
fibrosns. Pileus parvus, 1 — 2 unc. latus, prirao campannlatos, 
sed mox convexus, eumorphus. Lamellae 3 lin. latae, tenaces, 
venoso-connexae, subconfertae. (v, v.) 

207. C. isABELLnius pileo subcarnoso, convexo, snbumbo- 
nato, fnelleoy glabro (lutescente, nitido); stipite subcavo, ae- 
quali, rigido, striato, nudo, lutescente; lamellis adnatis, firmis, 
subdistantibus, e fiavido argillaceo-cinnamomeis. Ed. L p, 308, 
Agaricus Batsch /. 17. In pinetis montanis siccis Smolandiae, 
raro. Praecedenti affinis, non cum C iriformi * melleo-pallenk 
confundendus. Bigidior et firmus. Gortina parca, fugacissima, 
flavida.^ Noster ic. cit. tenuior. (v. v,) 

208. C. BEViDENs pileo subcarnoso, convexo-plano , laevi, 
glabro, nitido^ fulvo (ochraceo); stipite farcto, firmo, aequalii 
glabro cortinaque fibrillosa flavis ; lamellis subadnatis, confertis, 
tenuibus, fulventibus. Ed. L. p. 308. — Paul i. 54. f. 1, 2? 
Baisch f 23 habitum fungi sicci exprimit. In silvis fi-ondosis. 
Indoles C. armeniaci^ pileo semper glabro et eximie hygro- 
phano, sed vulgo minor, velum luteum^ stipes fiavescens. Pi- 
leus 1 — 2 unc. latus, gibbus I. stipitis apice cavo umbilicatus, 
scissilis. Lamellae juniores pallide cinnamomeae, Cortinariorum 
more insertione variae, etiam liberae visae. (v. v.) 

209. C. ANOUL08US pileo carnosulo, explanato, repando, 
fragili, glaberrimo, hygrophano, helvolo-fuho (ochraceo, opaco); 
stipite cavo, torto, aequali, striato, fulvello, cortina fiigacissima 
fulva; lamellis adnatis, crassis^ subdistantibus, fulvis, acie in- 
tegra concolore. Ed. L. p. 308. In pinetis raro. Stipes 3 
unc, longus, 2—3 lin. crassus, deorsum subattenuatus. Pilens 
3 unc. latus, tenuis, ut vix scissilis, siccus laevis et laetns, 
sed non nitens; margo membranaceus , infractus et flexnosus. 
Caro albo-lutescens , in stipite obscurior. Lamellae medio latio- 
res, 3 lin. latae et ultra, fragiles. (v. v.) 

210. C. ziNZiBRBATus piloo subcamoso , convexo-explanato, 
umbonato, laevi, fuscescenti-melleo (lutescente), mmrgine sericeo- 
fihrilloso; stipite farcto^ aeqnali, sericeo-laevigato ; lamellis ad- 
natis, distantibus, e lutescente cinnamomeis, integerrimis, bre- 
Yioribus^ crispis. Ed. L. p. 309. Agaricus Scop. Cam. p^ Eydrocyhe. 393 

455.? In Bilvis caedQls frondosis raro. Yalde similis C. colym^ 
badino, Stipes 2 unc. longus , 2 — 3 lin. crassus, extus basiqne 
intus Intescens. Pileus 1—2 unc. latns, disco glabro. Lamel- 
lae 2 — 3 lin. latae. Olidns. fScopolius cortinam vocat annulum 
fngacem.] (v. v.) 

***• Siipite fuscescenie; cortina pallide sordida l. alba (nec lu- 
tea); lamellis obscuris. 

211. C. URACEUS pileo camosulo, campanulato-convexo , 
subgibbo, laevi, glabro, udo umbrino (alntaceo, fibroso-lacero) ; 
stipite subcavo, molli. aequali, firmo, fibrilloso, striato, e /usco 
nigricante, apice olivascenie nudo; lamellis adnatis, ventricosis, 
8ubdistantihus, badio-bruniieis. Ed. 1. p. 309. Monogr. 11. 
p. 112. In pinetis, ubique circa Upsaliam copiosissime ; alibi 
non vidi. Habitus C. glandicoloris. Stipes sursum potius, 
quam deorsum attenuatus, passim flexus. Pileus 1 — 2 unc. la- 
tus, subolivascens, margine primo incurvo. Caro fusca. La- 
mellae perlatae (3—4 lin.), integrae, sed acie primo albidae. 
Cortina supera, tenuissima, fuscescens. — A. glandicolor Weinm. 
Secn n. 429 buic similis videtur, sed tenuitate et colore um- 
brino-cinnamomeo differt. (v. v.) 

212. C. JUBAKiNus pileo subcaruoso, campanulato-expanso^ 
glabro, splendide cinnamomeo-fulvo (nitente); stipite e farcto 
cavo, firmo, fibrilloso-striato , fulvescente, cortina fugaci alba; 
lamellis adnatis, subdistantibus, fulvo-cinnamomeis. Ed. I. 
p. 309. Sub A. araneoso BuU. i. 431. f 1. In pinastre- 
tis siccis montanis copiose. Ob colores facile confunditur cum 
C. einnamomeo et C. inciso; ab illo mox differt velo albo^ ab 
hoc superficie vix hygropbana, semper polita et integra, etiam 
si pilens margine rimoso-incisus. (v. v.) 

213. C. BUBBicosus pileo subcarnoso, mox explanato, um« 
bonato, glabrescente, fusco-badio (testaceo, nitido): stipite solido, 
curto, firmo, deorsnm attenuato, fuscescente, cortina alba coU 
lapsa cingulaio sericeove; lamellis obtuse adnatis^ subconfertis , 
tennibns, integerrimis, laete ferrugineis. Ed. I. p. 310. Aga- 
ricus Fr. Ohs. 2. p. 44. Secr^ n. 280. In silvis caeduis, 
pinetis etc., catervatim. Species major et firmior, e grege C. 
castanei^ sed velum exacte C. armeniaci, primo fibrillosum^ dein 
in zonam l&tam vagam collapsum, ut stipes 1 — 2 unc. longus 
(interdnm attenuatus) peronatus appareat. Pileus firmus» regula- 
ri8, 3 unc. usqne latus, primo circa marginem albosericeus» 
Color variat brunneo-rufus. {v. v.) 394 COBTIKABItS. 

214. C. iBBBOULABis pileo sQbcarnoso, explanato,' nmbo- 
nato, repando, glabrescente , fasco-branneo (fnlvo-ferrogineo, ni- 
tido); stipite subcavo, aeqaali, rigido, nudo, testaceo, albostriato; 
lamellis decurrenttbus , confertissimis , ferrugineis. Ed, I, p. 
310. Agaricua Fr. Ohs. 2. p. 43. — Ex habitu Bolt. t 13. 
Secr. n. 281 (lamellis minus confertis ad C. biformem rece- 
dit). In pinetis siccis montanis subcaespitosos, rarus, sed suis lo- 
cis constans. Cortina non conspicua nisi circa marginem pilei 
primo albosericeum ; interdum vero basis stipitis peronata con- 
spicitur. Stipes 2 — 4 unc. longus, 2 — 4 lin. crassus, basi pas- 
sim attenuatus. Lamellae attenuato- 1. arcuato-decurrentes. In 
hunc ad unguem quadrat descr. A. lucidi Pers. Syn. p. 299, 
sed pondet unice ab A. lamprocephalo Bull. t. 544. f. 2, qui 
(ut Secr. n. 281) laraellis minus confertis C. biformi propior. 
(v. r.) 

215. C. PATEBiFOBMis piloo subcamoso, rigido, plano^dC' 
presso, obtuso, orbiculari, castaneo-fusco , fibrillis secedentibus 
albis adsperso; stipite cavo, aequali, stricto, fibrilloso, albofu- 
scescente,* lamellis emarginato-adnatis, subconfertis, testaceis. JEd. 
I. p. 310. Locis humidis, nemorosis. Stipes 2 — 3 unc. lon- 
gus, 1 — 2 lin. crassus. Pileus unc. latus, rigido-fragilis, fibril- 
lis saepe albo-zonatus. — In rivulis exsiccatis montanis sub 
abietibus forma major, pileo convexo-plano , 2 unc. lato, snb 
lente pilosulo; stipite 2 — 4 lin. crasso, fragili, fusco, sicco vero 
argenteo-micante. (v, v.) 

A. inaequalis Weinm. p. 176, mibi obscurus, potissimnm 
C, brunneo-fulvus neglecto velo. 

II. Tbnuiobbs. Pileus submembranaceus , e conico expan- 
8U8, umbonatus, umbone acuto 1. rarina obtuso evanidoque (con- 
traria ratio Firmiorum), margine primo recto. Stipes snbaequa- 
lis I. basi attenuatus. (Tenuitas pilei tantum ad amplitudinem 
relativa). 

* Stipite albo. 

216. C. DOLABBATUs piloo carnoso-membranaceo , e cam- 
panulato expanso, obtuso, glabro, testaceo (laevi, alutaceo), circa 
marginem sericeo; stipite elafo, vaJido, cylindrico, glabro, 
candido; lamellis adnatis, latissimis, distinctis, distantibus, 
fulvo-cinnamomeis. Ed. I. p. 311. Locis subhumidis in pine- 
tis desertis, raro. Statura C. evernii (BuU. t. 162 habitum 
non male exprimit), sed stipes ad 4—6 unc. elongatus, Vj 'JDC. 
et ultra crassns. Pileus fragilis, 2—4 unc. longus, semper "^ Hydrocybe. 395 

laemgaius. Lamellae postice latissimae, unc. nsque latae, dente 
snbdecurrentes. (v. v.) 

217. C. RioENs pileo carnosulo, conico, mox convexo, ob- 
tuso, laevi, glabro, opaco, argillaceo (alataceo-albo); siipite 
eariilagineOf rigido, radicafo^ glabro, nudo, albo, deorsum 
subattenuato; lamellis adnato-subdecurrentibus, latis, distantibus, 
argillaceis , demum obscure cinnamomeis. Ed. L p. 311. Berkl. 
et Br. n. 931. Pers. Syn. p. 288, non Secr. n. 244, 
qui potius C. camurus. In pinetis etc. vulgatissimus, serotinus. 
Priori affinis, sed rigidior nec fragilis, minor, pallidior; lamel- 
lae vero demum obscuriores, opacae. Caro alba. Cortina vix 
ulla (an igitur Secr. n. 232?). Magnitudine variat et stipite 
fbsiformi 1. basi incrassato. (v. v.) 

218. C. FULVESCKNS piloo camosulo, convexo-plano, ni- 
tido, cinnamomeo (testaceo), demum fibrilloso, umbone promi- 
nente subacuto ; stipite attenuato, molli, subflexuoso, glabro, palle- 
scente; lamellis adnatis, subdistantibns, tenuibus, planis, fulvo- 
cinnamomeis. Ed. L p. 311. Secr. n. 230 (sed subochraceus). 
In pinetis. Stipes farctus, 3 unc. longus, subaequalis. Pileus 
fere membranaceus. Cortina distincta. (v. v.) 

219. C. KBOUBHOLzii piloo conico-campanulato, dein gibbo, 
laevi, glabro, disco carnoso, margine tenui, velo appendicu- 
lato; stipite fistuloso, aequali, nudo, iXbi^o^lamelUs subliberiSy 
latis, ferrugineiSf acie lutescenttbus, A. lenc^pus Krombh. 
t. 2. /. 31, 32. In Bohemia. A sq. certe differt, sed non 
vidi. Stipes 3 unc. longus, 3 lin. crassus. Pileus galericula- 
tns, uncialis, alutaceus, apice (udus?) obscurior. Cft*. Secr. 
n. 263. 

220. C. RBBDn pileo subcamoso, e conico expanso, umbo- 
nato, laevi, nitido, persistenter brunneo, disco areolafo, mar- 
gine fisso; stipite solido, pallido, subb^lboso^ fibrilloso-striato ; 
lamellis liberis, ventricosis, ex albo cinnamomeis. Berkl. Outl. p. 
194. Hussey II. t. 45. In fagetis Angliae vere. Pileus un- 
cialis. Caro pallida. 

221. C. LEUC0PU8 pileo subcamoso, e conico expanso, 
demum umbonato, laevi, glabro, helvolo (alotaceo, nitido); sti- 
pite e forcto cavo, aequali, candido; lamelUs subadnexis, ven' 
tricosis, confertis, e pallido cinnamomeis. Ed. I. p. 311. 
Berkl. Outl. p. 194. Kickx p. 193. Agaricus Bull. t. 533. 
/. 2. Pers. 8yn. p. 333. S. M. I. p. 236. Weinm. p. 177. 
lo pinetis, haud frequens. Minor, babitu 0. pluvii, sed non 396 CORTINARIUS. 

viscidQS, hiuc Secr. n. 242 diversus; lamellae vero media 
aetate in ochreum etiam vergunt colorem. (v, v,) 

222. C. scANDENs pileo submembranaceo , e conico ex- 
planato, e fulvo-ferrug^ineo aquose melleo (alntaceo), umbone 
carnosulo, margine sfriato; stipite fistuloso, fiexuoso, laevi, 
apice incrassato, basi attenuatOy albido; lamellis adnatis, tenui- 
bus, siibdistantibus , fulvo-cinnamomeis , acie concolore. Ed. L 
p, 312. In pinetis , Kungsparken etc. Upsaliae , serotinus , 1o- 
cis humentibus. Similis C, ohiuso. Stipes 3 — 4 unc. longus. 
2 lin. crassus, mollis, udus flavescens et siccus candicans; basis 
subulata semper alba. Cortina tenuis, fibrillosa, supera. Pi- 
leus V2 — ^ ^^^' ^^ ultra, siccus alutaceus, sed umbo (acutns, 
obtusus, obsoletus) fulvescens. Lamellae angustae, 1 — 2 lin. 
latae, planae. (v. v.) 

** Stipite violascente vel rubello, 

223. C. EBTTBBiNUs piloo camosulo , e conico convexo- 
plano, glabrato, badio-rufo, umbone subprominente obscuriore; 
stipite e farcto cavo, aequali, subcurvato, sursum violaceo; la- 
mellis leviter adnexis, subdistantibus , ventricosis, pallide cinna- 
momeis. Ed, L p. 312. Agaricus Fries Obs. 2. p. 44. — 
Secr. n. 284, A. badius Weinm. p, 175. In silvis passim. 
Stipes 2 — 3 unc. longus, 2 lin. crassus, cortina alba fibrillo- 
sus 1. fibrilloso-striatus , plus minns caerulescens. Yar. argy- 
ropus I. c. videtur status tenuior, stipite argenteo, apice albo- 
pruinato. Pileus 1 — 1 7i unc. latus, siccus fulvescens. C. ca- 
staneum admodum refert. (v. v.) 

224. C.-DECiPiENS pileo submembranaceo , conico, glabro, 
nitido, badio-fusco (testaceo), dein circa umbonem carnosulum, 
prominentem, obscuriorem depresso; stipite subfistuloso, aequali, 
gracili, cuticula separdbili pallida tecto, intus subtestaceo; 
lamellis adnatis , tenuibus , subconfertis, testaceo-ferrngineis. Ed. 
2. p. 312. Berhl. et Br. 1129. Cooke p. 191. Hofm. Lc. 
t. 9. f. 2. Agaricus Pers. Syn. p. 298. S. M. L p. 236, 
Weinm. p. 174, Secr, n. 283. In silvis passim. Ad C. ca- 
staneum se habet, ut C. fulvescens ad C. armeniacum; ad 
hanc seriem pertinet, licet stipes non violascens, sed modo albo- 
rubellus. Pileus unc. latus I. parum ultra. Stipes in vulgari 
strictus. — Habemus autem var. insignem pileo dilutiore, stipite 
flexuoso glabro, lamellis minus confertis. Similis brevipes in 
fogetis frequens (Secr. n. 282) interdum in hnmo truncorum 
obviam venit, sed vere xylophilum nullum vidi Cortinarium. (v. v.) Hydrocyhe. 397 

225. C. oERifANUs pileo submembranaceo , conico-expanso , 
obtQse umbonato, subsericeo, fragili^ laevi, fnscescente (argil- 
laceo); stipite subfistulnso, tenui, aequali, glabro, e lilacino 
pallescente; lamellis adnatis, subdistantibns, latis, aquose cin- 
namomeis. Ed. L p, 312, In fagetis raro. Stipes 3 unc. 
loDgus, 1 lin. crassus, subtortus, demnm argenteus. Pileus vix 
UDcialis, exstrius. Olidus. (v. v.) 

226. C. uNTHiPEs pileo carnosulo, e conico convexo-plano, 
obtnse umbonato, flbrilloso, nitido^ hrunneo, margine lute^ 
scente; stipite farcto, tenui, subfragili, nitido, violaceo^ deorsum 
rufescente; lamellis leviter adnexis, subconfertis, ex albo griseo- 
olivaceis. Secr, n. 298, In silvis frondosis. Stipes unciam 
longus, crassitie lineam paullo excedens, subflexus, cnticula sepa- 
rabili. Pileus firmulus, 10 lin. latus. 

*** Sfipite lutescente, vulgo pallescente. 

227. C. DETONsus pileo submembranaceo , conico-expanso , 
subumbonato, glabro, testaceo l. lutescente (alutaceo, sericello); 
stipite e farcto cavo, sursum attenuato, glabro, lufeoh-pallido ; 
lamellis adnatis, tenuibus, subdistantibns , e lutescente tostaceis, 
integerrimis. Ed, L p. 313. Ag. S. M. L. p. 232. Weinm. 
11. 299. Lasch. In silvis inter muscos. Major, mollis, sat 
fragilis. pileo IV2 — 2 unc. lato, colore incuso pallide lute- 
scente distinctus. Pileus udus striatus. Umbo ut sqq. acutus, 
sensim evanescens, interdum obscnrior. (v. v.) 

228. C. 8AN10SUS pileo carnosulo, e conico convexo, um- 
bonato, exstrio, glabro, fusco-fulvo [fulvo, nitente] , margine 
passim fibrilloso-lacero ; stipite farcto, cnrvato, coriina flara 
fibrilloso, luiescente; lamellis adnatis, ventricosis, subdistanti- 
bns, testaceo-cinnamomeis^ integerrimis. — B. stipite elongato, 
flexuoso, basi croceornbente ; pileo tenuiore. Ed. L. p. 313. Ag. 
& M. 1. p. 232 (lusus singularis). A. turcicus L^asch Linn. l. 
c. n. 336 (alius lusus pileo nbiqne fibrilloso-Iacero). Secr. n. 
257 var. Locis bumidiusculis et graminosis vulgatus, gregarins. 
Statnrae et coloris, roodo laetioris et vix hygropbani , variatio et 
tota facies C. incisif.sed minus incisus et cortina semper fi* 
brillosa lutea certe distinctus. Stipes aequalis, firmulus, 1^2—2 
unc. longus. Caro concolor. (v. v.) 

229. C. OBTusus pileo submembranaceo , conico-campanu- 
lato, ad medium siriaio, nitido, belvolo fochraceo-pallido, 
opaco, fihrilloso-lacero] ; stipite cavo , molli , ventricoso , ad- 
presse fibrilloso, pallescente; lamellis adnato-ventricosis , subdi- 398 COBTIliABICS. 

stantibos , falvo-cinnamomeis , acie albo-flmbriatis. Ed. L p. 313. 
Berkl et Br. n. 1274. Agaricus S. M. I. p. 233. Weinm. 
p. 183, — Secr. n. 247. In silvis, praecipue pinetis copio- 
sissime. Cortina mere fibrillosa^ albida^ qua pileus junior 
passim canosericeus , vulgo glaber, sed siccus laceratus. Umbo 
evanescens. Olidus. (v. v.) 

230. C. ACUTUS pileo membranaceo, conico, acute untbo" 
nato, toto striato, helvolo [alutaceoy sericello-laevij ; stipite 
fistulosoy aequali, gracili, flexuoso, pallescente, cortina fugaci 
alba; lamellis adnatis, subconfertiSy tenuibus, angustis, ochraceis, 
integerrimis. Ed. I, p. 314. Berkl. OuU. p. 195. Quil. p. 
150. Agaricus Pers. Syn. p. 316. S. M. l. c. Secr. n. 245. 
Locis humidis pinetorum. Uabitus fere Galerae. Stipes 3 — 4 nnc. 
longus, in vivo luteus, pallescens, siccus fere albus. Pileus 
primo badio-ferrugineus, V2 °"^* ^'^tus. Var. in silvis fron- 
dosis lamellis liberis, cinnamomeo-ochreis (Weinm. p. 182)^ sed 
insertionem lamellarum inter Gortinarios frequenter variabilem 
vidimus. Color pilei insuper pallidior, siccus fere albescens. 
(v. V.) 

•••• Stipite fttscescbnte. 

231. C. jUNOHUHNii pileo camosulo, tenui, e conico expla- 
nato, papillato, fihrillis tenuihus^ innatiSy albis^ persistenti- 
bus subvelutino, nitide cinnamomeo (fulvello); stipite fareto, 
aequali, subflexuoso, dilute testaceo, nitido, adpresse fusco' 
fibrilloso; lamellis adnatis, tenuibus, ventricosis, croceo-testa- 
ceis. Ed. L p. 314. Berkl et Br. n. 1130. Cooke p. 191. 
In silvis abiegnis muscosis, montosis. Odor nullus. Stipes 2 — 3 
unc. longus, 2 lin. crassus, intns obscurior, basi albidus, etiam 
attenuatus. Coriina obsoleta. Pileus uncialis, udus et lente lustra- 
tus ad medium striatus. Lamellae 2 lin. latae, basi venosae. 
(v. V.) 

232. C. DEPRESsus pileo submembranaeeo, e conico con- 
vexo, umbonato, glabro, circa marginem striaium primo su^ 
perficie sericeo; stipite cavo^ aeqnali, laevi, rigido, rubello, basi 
fusco, albo-sericeo ; lamellis adnatis, distinctis, subconfertis , e 
croceo lutescentibus. Ed. L p. 314. Monogr, '//. p. 113. 
A. Cucumis /}. Fr. Ohs. 2. p. 41. In nemoribus humidis raro; 
nuperius lectus locis sterilibus inter lichenes. Odor debilis,, pi- 
scinus 1. Cucumeris. Cortina vix ulla. Stipes brevis, rigidus, 
demuQi nigricans. Pileus 2 — 3 unc. longus, demum planiusculos, 
circa umbonem depressus, e fusco ferrugineus. — A. depressus 001CPH1DIU8. 399 

Weinm. p, 177 videtur fere idem stipite elongato, lamellis fer- 
ruginascentibus , qualem etiam legi. Cfr. 8ecr, n. 276. (v, v.) 

233. C. MILVINU8 pileo raerabranaceo, conico-expanso, sub- 
umbonato, glabro, ad discum latum carnosulum striato, suboli- 
vaceo (alntaceo-pallido) , rnargine squamulis innatis alhis co- 
ronato; stipite subfistuloso, aequali, curvato, fusco-pallido, cortina 
alba sericeo-maculato ; lamellis adnatis, subdistantibus, tenuibus, 
olivascenti-ferrugineis , basi venosis. Ed, L p, 314. Quel.p. 
150, Gregatim in nemoribus Fagi. Stipes 2 — 3 unc. longus, 
2 lin. crassus, non flexnosus. Pileus V2 — 1 ""^- latus, cervino- 
olivascens. Olidus. Videtur Secr, n. 299; sole enira tactus 
fulvescit (V, V.) 

234. C. FA8CUTU8 pileo membranaceo, e conico expanso, 
glabro, fnscescente (testaceo-pallido , sericeo), umbone carno- 
sulo, (u^to^ nigricante: stipite subfistuloso, fihroso-fissili, sub- 
undnlato, glabro, pallide fuscescente; lamellis adnatis, tenuibus, 
subdistantibus , cinnamoraeis. Ed. I, p, 315, A. acutus Alb. 
et Schtoein. p, 166. In pinetis. 01» colores similis C, flex- 
pedi, sed tota inodole C. acuto proximus. Stipes rectus, sed 
snperficies vulgo undulata, 2 — 3 unc. longus, lineam crassus. 
Pileus V2 ^^^' latus, raro ultra. Lamellae IV2 ^io* ^&tae. A, 
inkonesius Weinm. n. 288 etiam huc pertinere videtur. (v. v.) 

VI. G0MPHIDIU8. Epicr. ed. I. p. 319. Hymenopho- 
mm in stipitem decurrens. Lamellae e memhrana mucilagi* 
nea coropaginatae, scissiles, acie acuta contiguae, sporis fusi- 
formihus nigricantibns pruinatae. Velum viscoso-floccosum. Fungi 
terrestres, camosi, puirescentes ^ pileo demum turhinato; la- 
mellis decurrentihus, distaniihus, molUhus, 

Exiguum genns, valde diversum , ex habitu inter Cortina- 
rioe et Hygrophoros positum. 

1. G. GLUTINOSU8 pileo carnoso, obtuso, glutinoso, pur- 
pureo-fusco; lamellis ex alhido cinereis^ brevioribus, adnexis. 
Sifst. Myc. I, p, 315. Monogr, II. p, 149. Berhl. Outl, p, 
196. Quelet t, 10. f, 5. Agaricus Schaeff, t 36, Sowerh, 
i. 7. Fl. Ban, t. 1247, Letell. t. 547, Eromhh, t, 62, 
/. 18-^20, Kickx p, 195, Corda ap, Sturm XI, t. 51, 
A. viscidns Pers, Syn. p. 291. In pinetis frequens. Stipes 
intns basi luteus. Lamellae ab hymenophoro discretae, inter- 
dum olivaceo-virentes. (Cfr. Cantharellum crassipedem Kromhh, 
t. 4. 11^13,) (V. V,) 400 AOAaicmt. 

*6. ROSEUs minor, pileo roseo; stipite albo, basi intnsqtie 
incarnato. Fr. l. c. Kromhh. t 63. /. 13 — 17. Lasch n. 
468. Saund. ei Sm. t 8. A. viscidus Nees S^st /. 197. 
Secr. n. 407 (exclus. controversiis). Cum priore. Hiyas loci 
videtnr A. speciosus Scop, p. 448. (t\ v.) 

2. 6. visciDUs pileo carnoso, demum umbonato, viscido, 
fusco-rufo; lamellis purpireo-umhrinis ^ vere ramosis, hymeno- 
phoro inter lamellarum laminas descendente. Syst Myc. L p. 
315, ubi synon. Monogr. IL p. 150. Berkl. L c, Kickx p. 
194. Agaricus Linn. Suec. n. 1229. Wahlnb. Suec. n, 
1957. A. lubricus Scop. IL p. 447. A. rutilus Schaef. t 
55. Kronihh. t 4. /. 5 — 7. A. Gomphus Pers. Ic. e( descr. 
f. 13. /. 1—3. Cum priore, vulgo rarior, sed Upsaliae fre- 
quentior. Stipes intus rhabarbarinus. Letell. t. 603 viz citan- 
dus. (v. V.) 

*G. TBSTAcEus pileo stipitisque basi (etiam intus) testaceis; 
lamellis plano-decurrentibus. Ed. I. t c. Oudem. Bat p. 
30. A. rutilus Sowerh. t 105. In fagetis legi. (v. v.) 

3. G. MACULATUs pilco camoso, convexo, viscido, albo, 
senili maculis nigris variegato; stipite firmoy cylindrico, flavo, 
brevi; lamellis decurrentibus, ramosis, crassis, umhrinis. Ed. 
I. p. 319. Agaricus Scop. Carn. 11. p. 448. In silvis 
Labacensibus. Pilei diameter triuncialis. Caro alba et crassa. 
Stipes diametro pilei brevior, medulla rubente. Non video cha- 
racteres, quibus G. stillatus Strauss apud Siurm fasc. 33 t 2 
distinguatur. (v. ic.) 

4. G. GBAciLis pileo carnoso, conico-hemisphaerico, vinoso- 
fusco, glutine fuligineo obducto, quo exsiccato praecipue circa 
marginem nigro-maculato; stipite gracili, flexuoso, pallido, su- 
perne albo-squamuloso^ inferne virgato, basi luteo; lamellis de- 
currcntibus, furcatis, crassis, ex alhido aquose nigricmtibus. 
Berkt Outt p. 196. t 12. f. 7. Cooke p. 206. In piuetis 
Angliae. Praecedenti manifeste affinis, forie subspecies, staturs 
gracili et colore distinctus. Stipes 2 unc. longus, I — 2 lin. 
crassus (in icone crassior). Piieus unc. latus. Lamellae sub 
lente pilis brevibus vestitae. (c. ic.) 

VII. PAXILLUS. Gen. Hymenom. p. 8. Hyroenopho- 
rum cum stipite contiguum, decurrens. Lamellae membranaceae, 
scissiles, subramosae et passim postice anastomosantes , ah hy» 
mvnophoro discretae et facile secedentes, sporis sordide albidis 
vel ferrugineis. Fungi camosi, putrescentes, pileo e margine. Paxillus. 401 

involuto conHfiue et sticcessive explicato et dilatato^ indetev' 
minato. 

Genns natarale, sed nondum rite definitnm. Plures Tricho- 
lomatis et Clitocybes species ad hoc yidentnr transferendae, qnod 
aliorum examini commendo. Lamellis facile secedentibns cnm 
Boletis analognm, incremento vero indefinito cum Polyporis. 
Unicam speciem distinxit Opatowskt sub nomine Rutheae y-^ ge- 
Deri pbanerogamarum dicato. Bhyfn^is Pers. , vitio typogra- 
pbico corruptum, non genus distinctum. Plnrimae species vi- 
dentur edules, P. involutus in Bossia admodum aestumatus. 

Trib. I. Lepista. Pileus integer, centralis. Sporae sor- 
didae, modo in n. 6 ferruginascentes. 

[* Tricholomei lamellis sinuato-adnexis. Hujus loci A. cine- 
rascenSf personatus, nudus etc. Cfr. supra p. 47.] 

** Clitocybei lamellis decurrentihtis. [De his nobilibus spe- 
ciebus conferendae ampliores descriptiones in Monogr. Hy- 
men. 11.] 

1. P. QiOANTEUs amplus, alutaceo-albus, pileo camoso, 
tenui, e depresso plano-infundibuliformi , moUi, margine invo- 
Into, dein patente, glabro, canaliculato-sulcato; stipite solido^ 
obeso, gldbro; lamellis subdecurrentibns^ confertissimis, passim 
ramosis et anastomosantibus, ex albido alutaceis. Agaricus Sowerb. 
t. 244. Letell. t. 682. Fr. Monogr. II. p. 118. Sverig. 
atl. Svamp. t. 86. Quelet t. 3. f. 3. In pratis fertilibus, 
silyaticis, apricis locisque stercoratis. Magnopere insignis, ab A. 
maximo valde distinctus, sed sequentibns affinis. Pileus pro 
ratioDe tenuis, udus glaber, siccus flocculosus I. rivulosus, a 
margine ad stipitem facile fissilis. Hymenophorum non corneum. 
(v. V.) 

2. P. soBDABius pileo camoso, e convexo^gihbo plano- 
depresso, laevi sed impolito, sordide albo, margine demum ex- 
planato sulcato; stipite spongioso^farciOj aequali, siriato, al- 
bido-griseo, apice sericello; lamellis adnatis, planis, confertis, 
ex aquose albido fuscescentibus. Ed, L p. 316. Monogr. II. 
p. 117. Agaricus Fers. Syn. p. 370. Fr. Obs. I. p. 13. 
Suxb. Cent. IV. i. 36. f. 1. — B. major, pileo repando. 
Secr. n. 677. Sierb. t. 20, f. A. Ad terram et truncorum 
basin, rarus. Priori affinis, sed minor; pileus magis compactus, 
veinstior canus et saepe fusco-griseo variegatus. Hymenopho- 
rmn comeum. Lamellae vix decurrentes, sporis sordidis. (v. v.) 

3. P. ALBXANDBi piloo camoso, compacto^ e plano de- 
presso, sicco, impolito, cervino, margine arcte involuto, ex- 

2« 402 AGABiciin. 

planato striatulo; stipite obeso; lamellis subdecurrentibaSy confertis, 
buxei coloris, Inter muscos in silvaticis Galliae : P. Alexakdbb, 
qui monuit hunc et ceteros a se missos etiam Cl. Gillbt de- 
beri. Fraecedentibus affinis, sed primo obtutu P, involuto simiUi- 
mus. Stipes V2 ^^^* ^<>^o longus, sed ultra unciam crassus, 
inferne cum muscis coalescens. Pileus 2 — 3 unc. latus, raro 
ultra. Caro albo-lutescens. Sporae albidae. Num h. 1. A. propin- 
quus Pers, M, Eur.? (i\ t;., omnino vegetum). 

4. P. LEPisTA pileo carnoso, plano-depresso, sicco, seri- 
cello glabratove, sordide albido, marginem versus rimuloso-sqoa- 
mnloso, margine tenui, involuto, laevi, nudo; stipite soHdo, 
crasso, cute suhcornea cum hpmenopkoro contigua et similari; 
lamellis longe decurrentibus, subramosis, confertis, sordide albis, 
dein obscuratis. Ed. L p. 316. Agaricus Syst. Myc. I. p. 
271. Secr. n. 1009, ex quo A. truncatus Pers. Syn. p. 458 
(mibi dubius). Sterb. t. 19. C. In silvis, locis humidis rarus 
et solitarius. Species nobilis, sed admodum mutabilis. Stipes 
praemorsus, elasticus, pallescens, sed varians rufescens et fbsce- 
scens, nunc brevis, nunc elongatus. Pileus I — 4 nnc. latus, 
fragilis. Sporae pallide rubello-fuscescentes. (v. v.) 

5. P. EXTENUATUs pilco rigido, e disco camoso extenuato, 
campanulato-convexo expansoque, nndo, glabro, udo, alntaceo- 
fuscescente, margine involuto, pubescente, laevi; stipite solido, 
tenaci, glabro, basi tuberoso-radicato ; lamellis longe decurrenti- 
bus, arcuatis, confertissimis, ex albo murinis. Ed. I. p. 316^ 
excluso Scop. Carn. p. 448. Locis graminosis in pinetis Up- 
saliae lectus. Stipes V/^ — 2 unc. longus, 3 — 5 lin. crassus, 
elasticus, fibroso-tenax ; mycelium cum terra in tuber concresdi 
Pileus 1 — 3 unc. latus, varians argillaceus. (v. v.) 

6. P. PANABOLUs pileo tenui , e convexo-plano subdepresso, 
glabro, udo, albido, margine involnto tenui; stipite farcto, 
striato-fibrilloso , rufescente, deorsnm incrassato; lamellis leviter 
decurrentibus, confertis, angustis, demnm aquose ferrugineis. 
Monogr. II. p. 117, 310. Hoffm. Ic. t. 10. /. 1. Ad ter- 
ram in pinetis. Praecedentibus minor, tenuior; stipes uncialis 
I. parnm ultra, 3 lin. crassus. Pileus 1—2 unc. latus. Caro 
nigrescens. Lamellae linea cornea ab bjmenophoro limitatae. Spo- 
rae aquose ferrugineae^ quo ad Tapinias accedit. (v. v.) 

•P. spiLOMABOLUs pilco guttato^maculato stipiteque gracili 
albolntescentibus ; lamellis demum aquose ferrugineis, basi comeo- r Paxillus, 403 

griseis. Ed. L p, 317, Cum priore et supra folia Abietis 
in horto botanico Upsaliensi. {v, v,) 

Trib. II. Tapinia. Pileus vnlgo excentricus 1. resupinatus. 
Sporae ferrugineae. 

7. P. 1UV0LUTU8 pileo compacto, e convexo-plano depresso, 
odo, glabrescente, ochraceo-ferrugineo, circa marginem involutum 
villoso, carne pallida; stipite solido, flrmo, nudo lamellisque 
raroosis, latis, postice poroso-anastomosantibus, pallidioribus. Ed, 
I, p. 317. Sverg, dtl, Svamp, t 75, Bcrkl. Oufl t 12. 
/. 5. Hoffm. Ic, t 10. /. 2. Kickx p, 192, Agaricus 
Batsch f, 61, Veniur, t 42. /. 6, 7. Pers, Myc, Eur, 3. 
p, 62. A. lateralis Schaeff, t 72. A. contiguus Bull. t 240, 
576 f, 2, Buthea involuta Kloiesch Boruss, t 391. — Var. 
excenkicus, truncigenus. Schaeff. t, 71. Ad terram camporura 
et silvarum, var. ad truncos, frequens. Stipes obesus, raro elon- 
gatus, sordide lutescens, basi passim bulbosa. Pilens succosus, 
plns minus obscurus, sole info^tus nitens; variat lobatus et squa- 
mesns. Edulis. (v. v.) 

8. P. LEPTOPUs pileo carnoso, excentrico, gibbo, demum 
depresso, in sqnamas villosas lacerato, fusco-lutescento, carne 
lutea; stipite solido, brevissimo, deorsum attenuato; lamellis de- 
currentibns, simplicibus, striciis, perangustis, lutescentibus, dein 
obscnrioribus. Fr, Monogr. IL p. 311. Berkl, et Br. n. 
4276. A. filamentosus Ed. I. p. 317, Ad terram et frustula 
lignea. Species insignis, habitn prioris, sed distinctissima. Sti- 
pes tenuis, brevis, obliquus. Pileus primo glaber, dein in squa- 
mas villosas secedens. Lamellae admodum confertae , postice 
haud anastomosantes nec tactu maculatae. Vix est A. filamen- 
tosos Scop, nec Schaeff. et nomen ineptum, quare novum re- 
ceptnm. (v, v.) 

9. P. ATEOTOMENTOsus pileo camoso, compacto, excentrico, 
gibbo, dein plano-infundibuliformi , sicco, rivuloso-granuloso , 
ferrugineo, margine tenui involuto, carne alba; stipite solido, 
valido, adscendente, radicato, tomento denso umbrino-nigre' 
scente velutino; lamellis adnatis, confertis, basi ramosis, lute- 
sceniibus. Ed. I, p. 317. Monogr. II, p, 119. Berkt 
Outl, p. 195. Quet p, 196. Agaricus Batsch /. 32^ mutuata 
in Faulet t 33. f. 2, 3 et Nees f. 175. Weinm. p. 226. 
Alb. et Schwein. p. 226. A. jacobinus Scop. p. 438, In pi- 
netis ad terram et truncos haud rarus, sed vulgo soUtarius; 
Batsch legit ad Salices. Validns, firmus, interdum lateralis, 404 AOABIGIKI. 

sed postico marginatns. Pileas primo palvenilento-velutinus. 
Hymenophorum sulcato-rugosum. (v. v.) 

10. P. GBisBO-TOMKMTosus piloo spongioso-carnoso, convexo- 
plano, gibbo, excentrico, obliquo, udo, glabro, argillMeo, 
margine involuto, pubescente, came aquosa; stipite spongioso, 
valido. tuberoso, villo griseo velutino: lamellis decurrentibns, 
latiusculis, basi venoso-connexis, argillaceis. Ed. L p, 318. 
Monogr. II. p. 119. Agaricus Secr. n. 986. Subcaespitosus ad 
bases Quercuum: Secbetan. Equidem legi in pineto ad terram 
paullo recedentem, sed vix diversum. Statura prioris. Pileus 
disco carnosus, ceterum tennis, saepe lateralis, sed postice mar- 
ginatus, obovatus. Tuber stipitis unilaterale. (v. v.) 

11. P. CHBT80PHTLLUS piloo camoso, campanulato-plano, 
horizontali, rimoso^squamoso ^ pallide cinnamomeo, came alba; 
stipite excentrico, sublaterali, brevi, firmo, adscendenie, pallido; 
lamellis decurrentibus , latis, confertis, ex 9Xh6 citrinis. Trog 
Nachtr. Schweiz, Schwdm. p. 77. In trunco vetusto Pyri 
Mali Helvetiae. Praecedentibus affinis, lamellamm colore etc. 
bene distinctus. Cetemm multo major; pileus 4 — 5 unc. latus, 
lamellae 6 lin. latae. Odor acidnlus. 

12. P. OBAssus pileo caraoso, obliquo, planiusculo, laevi- 
gato, ferruginascente; stipite farcto, excentrico, brevissimo, ad- 
scendente; lamellis decnrrentibns, latis, suhdistaniihus , strictis, 
cifmamomeis. Ed. 1. n. 318. Batt. t. 25. f. G. Ad tnm- 
cos Populomm Italiae^ ligna (ut apparet) fabrefacta in Gallia. Caro 
crassa, sed mollis, spongiosa, subconcolor. Margo pilei in spe- 
cimine viso altero latere altior. Lamellae siccae pnlvemlentae. 
(v. s.) 

13. P. PANuoiDBs pileo camoso, dimidiato, conchato, e pubente 
glabrato, postice porrecto, sessili resupinatove, sordide luteo ; lamel- 
lis decurreutibus, confertis, ramosiSy crispatis, luteis. Ed. L 
p. 318. BerJcl. Outl. t. 12. f. 6. Agaricns Fr. Ohs. II. p. 
227. Weinm. p. 226. A. croceolamellatus Letell. Ann. sc. 
nat. 1835. p. 94. Merulins lamellosus Sowerh. t. 403. — B. 
pileo exalbido. A. lamellirugus Dec. Fl. fr. V. p. 44. Merulius 
crispus Turpin Ann. Mus. HisU nat. 1834. p. 52. Canthar. 
Dutrochetii Montagne Ann. sc. nat. — C. resnpinatus, cupu- 
laris. Gomphus Pezizoides Pers. Myc. Eur. 2. p. 10. Huc 
insuper Fers. Myc. Eur. Ag. n. 9, 15, 17 *, 61 y. Ad ligna 
Pini tam silvatica, quam domestica, valde versiformis, ut e longa 
synonymomm serie patet. Superficies pilei e pubente glabrato, Hj^grcphorus, 405 

sobriYulosa. Lamellae ad basin decarrentes, postice anastomo- 
santes. (v. v.) 

Vra. HYGROPHOBUS. Pr. Gen. Hymen. Hymenophorum 
cnm stipite contiguum et inter lamellas descendens in tramam 
immatatam. Lamellae acie acutae, hymenio in massam ceraceam 
mutando vestitae, nec membranaceae. Sporae globosae, albae. 
Fmgi terrestres^ putrescentes , pileo viscido l. irriguo, la- 
mellis saepe ramosis, 

Species hujus gregis hinc Agaricis, illinc Cantharellis afH- 
ues. Nonnullae species lusus lamellis Cantharelli olferunt et 
quaedam Americanae Cantharellum omnino referunt. Inter Aga- 
ricos nullo apto loco intrudi possunt. Characterem essentia- 
lem, hymenium demum molle a trama detersile, optime obser- 
Tare licet in H, caprino, coccineoj nitroso etc. Subgenera 
infra allata ita stricte limitata, ut olim facile separanda. — 
Species nobilissimael 

L LiMACiUM. Syst. Myc. I. p. 3L Velum universale vi- 
scidum, accedente passim partiali floccoso, annulari L marginali. 
Stipes squamis vestitus 1. saepius sursum punctis scaber. Lamellae 
adnato-decurrentes. 

* Albi l, albolutescentes, 

1. H. LioATus albus, pileo camoso, convexo-plano, laevi, 
viscoso; stipite farcto, longo, fibrilloso, apice nudo, velo annu- 
lari, infero subappendiculato ; lamellis crassis, distantibus, 
strictis. Ed, I. p, 320, Agaricus Syst. Myc, I, p. 32. 
Lasch n. 21, Quilet p, 158. A. Cossus Secr. n, 57. In 
pinetis. Mitis, albus, saepe lutescens, raro rubello-maculatus, 
jove pluvio plus minus viscidus. Annulus vulgo lacerus, margini 
pilei appendiculatus. (v. v.) 

2. H. CBBTSODON albus, pileo carnoso, convexo-plano , vi- 
soido, margine involuto, floccoso; stipite fercto, subaequali, 
squamuloso et apice flavofloccoso; lamellis subtenuibus, distan- 
tibus, domum crispis. Ed. I. p. 320. Berkl. Outl. p. 197, 
Agaricus Batsch f. 212. Secr. n. 772. G-onn. et Rdb. VIII—IX 
t. 10. f. 1. A. Mugnaius Scop. II. p. 429, In silvis fron- 
dosis. Flocci flavi in apice stipitis formant annulum incom- 
pletum. In statu juniore lamellarum acies et pilei discus flavo- 
floccosi. — Yar. leucodon Alb. et Schwein. p. 182 et Secr. n. 
773 floccis albis recedit. (v. v.) 

3. H. OLiooTCLUs pallescenti-albus, pilco carnoso, e con- 
vexo plano, glutinoso, opaco; stipite solido, glutine spisso in 406 AaARiciKi. 

annulum distinctum, mere glutinomm stipato obducio; lamel- 
lis decQrrentibns , distantibus, subang^ustis , albis, immaculatis. 
Monogr. II. p, 311, In silvis mixtis raro. Firmus, disco 
compactus. Stipes majorum aequalis, minorum deorsum atte- 
nuatus. Valde insignis annulo infero, mere glutinoso. (v. t\) 

4. H. EBURNEUs candidus, pileo carnoso, e convexo plano, 
laevi, viscoso, margine mox nudo; stipite e farcto cavo, inae- 
quali, viscoso, apice punctis squamulosis scahro; lamellis de- 
currentibus, distantibus, strictis, firmis. Ed, L p. 321^ 
Berkl. Ouil. t, 15. f. 4. Kickx p. 193. Gonn. et Eah, t 
11. f. 5 (colore opaco). Agaricus BuU. t. 551. f 2. Vivian. 
t. 17. A. lacteus Schaeff. t. 39. A. nitens Krombh. t. 61. 
f 11 — 14. Buxb: IV. t. 30. f. 2. In silvaticis frequens. 
Veli partialis defectu a prioribus mox differt, sed margo primi- 
tus involutus pubescens, mox glaber. Variat compactus et te- 
nuis, major et minor, stipite. curto et elongato. Edulis, odore 
et sapore gratus. (v. v.) 

5. H. cossus graveolens, albiduSy pileo camoso, e con- 
vexo plano, laevi, viscido, margine nudo; stipite farcto, sub- 
aequali, sursum furfuraceo punctatoque; lamellis subdecnrrenli- 
bus, distantibus, firmis. Ed. I. p. 321. Berhl. Outl. p. 197. 
Exsicc. n. 3. Agaricus Sowerb. t. 121. In pinetis alibique. 
Praecedenti valde similis, sed odore viroso, '^exacte larvae Phalaenae 
Cossi", et colore in luteum vergente, praecipue in disco pilei di- 
stincto. Huic accedit A. pudorinus Gonn. et Bdbenh. t. U. 
f 5, sed de odore nulla fit mentio. (v. v.) 

6. H. MELTZEU8 stramineus , pileo carnoso, e convexo ex- 
planato depressove, laevi, viscoso, margine tenui; stipite farcto, 
deorsum attenuato, nwlli, apice punctis albis squamuloso; la- 
mellis decurrentibus, tenuibus, distantibus, strictis. ^ Ed. I. p. 
321. Trog Helv. n. 282. In nemoribus frundosis. Similis 
H. eburneo, sed extus intusquc pallide ochraceus; lamellae lon- 
gius decurrentes , tenuiores. Pilei margo primitus involutus pu- 
bescens, mox explanatus nndus. Odor gratus. (v. v.) 

7. H. PENARius compaciuSy albopallescens , pileo camoso, 
laevi, glabro, mbsicco^ opaco; stipite solido , firmo, impolito- 
scabro, basi fusiformi^radicato ; lamellis decurrentibus, distan- 
tibus, crassis. Ed. I. p. 321. Sverg. dtl. Svamp. t. 48. 
Trog Helv. n. 280. Fasser. Parm. A. nitens Srhaeff. t. 238 
et Sotcerb. t. 71 hunc potins sistunt quam A. ebumeum. In 
silvis mixtis, praecipue fagetis. Stipes durns, primo curtus et Hygrophorus. 407 

ad coUam IncrassatQSi dein atrinque attenaatns, sicons, sed e 
glutine sicco quasi punotato-asperatus. Lamellae alutaceo-pal- 
lentes. Sapor mitis. Ednlis. (v. v,) 

•• JRuhentes, 

8. H. PURPURASCENS plleo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
subsicco, albido, disco squamulis purpurascentibus variegato; 
stipite solido, albo, squamulis purpurascentibus exasperato apice- 
que velo infero annulato; lamellis decurrentibus , albis, purpu- 
rascentibus. * Ed. L p, 322. Trog n. 281. Agaricus Alb. 
et Schw. n. 527. Weinm. Boss. p. 16. In pinetis Lusatiae, 
Bossiae. Species nobilissima, rara, perperam in sequentibus 
quaesita, in quibus nuUum veli vestigium. Stipes aequalis di- 
citur, sed in speciminibus optime conservatis a Weinmanno mis- 
sis sursum incrassatus, apice zona annulari cinctns. (v. s.) 

9. H. ERUBBSCENS piloo camoso, e gibbo convexo-plano , 
glabro puuctatove, margine primitus nudo, ex albo sanguineo- 
roseo; stipite solido, exannulato, inaequali, rubro-fihrilloso api- 
ceque rubro-punctato ; lamelUs distantibus, mollihus, albis, 
rubro-maculatis. Ed. I. p. 322. Sverg. dtl. Svamp. t. 65. 
Quilet t. 11. f. 1. Trog n. 282. Agaricus Syst. Myc. 
1. p. 39. Ealchbr. Ic. t. 18. f. 2. A. carnosus Swartz. 
Wahlnh. Ups. p. 443. In pinetis frequens, vulgo circulos spe- 
ciosos formans. Amplus^ camoso-compactus, colore fundamen- 
taU pilei et carnis albo, sed ubique erubescens. (v. v.) 

*H. CAPBEOLABius totus purpurasceuti-rufus, pileo mox sicco, 
fibriUis obscurioribus virgato, centro squamuloso-punctato, carne 
rabente ; stipite fibrillis obscurioribus purpureo-umbrinis striato 
reticulatove; lamellis rigidis, purpurascentibus , in cinnamomeum 
vergentibns. Kalchbr. Ic. t. 18. f. 3. Cum priore in Hun- 
garia. (v. ic.) 

10. H. puDOBiKUs pileo carnoso, e convexo depresso, laevi, 
glabro, viscoso, incamato; stipite solido, firmo, albo, apice 
coarctato, punctis albis scabro ; lamelUs crassis, distantibus, can- 
didis. Ed. I. p. 322. Agaricus S. M. I p. 33. Pers. 
Myc. Eur. 3. n. 168. A. purpurascens Scop. — Gonn. et Rcib. 
t. 11. f. 3. In silvis abiegnis montanis. Colore praecedentibus 
accedens, sed A. eburneo affinis. Yelum nuUum. Pileus non 
pelliculosus, interdum (ut caro alba) luteo-maculatus. (v. v.) 

11. H. OLUTiNiFBR piloo camoso, convexo-expanso , pelli' 
cuhso-gluiinoso ^ ru/escente, disco rugoso-ptmctato ; stipite 
farcto^ deorsum ventricoso, viscoso-velato , concolore, apice 408 laABiciKi. 

albo-sqaamuloso ; lamellis arcuato-decurrentibus, crassinsculis, can- 
didis. Ed. I. p. 3J2Ji. Trog n. 283. k. glutinosus BhII. U 
258, 539. /. B. In silvis frondosis Europae australis. Gre- 
garius, mitis, statura varius. Stipes subelasticus , cum cortina 
viscosus, attenuatus. Pileus, disco excepto, late gibbus, tenuiSi 
circa marginem albicans. Ab A. aromaiico Sow. t. 144, mihi 
affinitate dubio, omnino diversus. {v. sicc.) 

*H. LEUCOPHAEUs pileo explanato, viscido, gilvo^palUdo, 
disco carnoso, rugoso-punctato , margine membranaceo, subfibril- 
loso-sericeo; siipife cavo, deorsum aiienuaio, pallido, apice al- 
bofloccoso; lamellis ex adnato decurrentibus, subdistantibus, te- 
nuibus, pallescenti-albis. Ed. I. p. 323. Agaricus Scop. p. 
423. Bull. i. 539. f. C-^E (sub A. glutinoso). Vaill. Par. 
p. 69. n. 56. Cum priore; in Smolandiae fagetis semel legi. 
Colore et habitu a priore diversus, sed fide Bulliardii huic sub- 
junxi. Stipes saope tortus. Pileus e late gibbo depressns, sub- 
repandus, interdum circa marginem albicans, sulcatus. Cfr. 
Secrei. n. 774. (v. v.) 

•♦♦ Fulvenies l. flavi. 

12. H. ARBUSTivus pileo carnoso, convexo-plano , obtuso, 
viscido, innaio-virgaio , fuhenie; stipite solido, nudo, aequali, 
elastico, pallido, apice granulis liheris albis farinoso;\Ame\\\^ 
adnatis, subdistantibus, crassis, firmis, albis. Ed. I. p, 323* 
Monogr. 11. p. 126. Berkl. ei Br. n. 932, 1013. QueUi 
p. 160. — Secrei. n. 765 non obstat. In arbustis, sub Beta- 
lis legi. Species valde distincta, H. praiensi structura proxi- 
mus. Stipes politus, uon punctis innatis scaber, sed granulis 
liberis farinosus. Lamellae vix decurrentes. (v. v.) 

13. H. DI8C0IDEUS pileo camoso, tenui, e convexo-gibbo 
plano depressove, laevi, glabro, glutinoso, gilvo-pallescenie, 
disco obscuriore subferrugineo; stipite fercto, molli, flocculoso, 
viscido, superne albo-punctato ; lamelHs ex adnato decurrentibos, 
tenuibus, mollibus, pallescentibus. Ed. L p. 323. Quilei p. 
160. Agaricus JPers. Syn. p. 365. Alh. ei Schw. n. 534. 
Qonn. ei Babenh. VIII— -IX i. 10. f. 4. A. semigilvus Secr. n. 
771. Locis graminosis in pinetis, ad vias, aliis annis copiosus, 
aliis desideratur. Pileus disco excepto camosulus, 1 — 2 uo