Skip to main content

Full text of "Illinois Appellate Court Unpublished Opinions: first series"

See other formats


7 72.c^5' Digitized by tine Internet Arciiive 

in 2010 witin funding from 

CARLI: Consortium of Academic and Researcin Libraries in Illinois http://www.archive.org/details/illinoisappellat279illi 772vr 
ROlJiv? NOV 5 '60 i W1JL3&A fDlf, 
irg. 279 I.A.feisi 
msLrmmm -m^ mmioM of tm cot/Hf . 

lajurl4»» i^iittlnct '0«i».l«rt fr»&»i>»rl Qmiipimf, a eorporAtlon, ^4 a*^. 
fhrmmn, piatiilisTf s 'br«th«r, j'-UaF« w»« a Jury tri^a. *s»4 » v<ii'41«t 

thin r*««»r^ ?5.lRel®s«-s. taat *bout four ©'ei-^ek ofj th* wsyeln^ 
•f Ea.y 1», If 31, i^lslRtifjf, A fflsarri«4 woiiaua, wifeh ^ktr b^ijy, wa» 
ri4t«^' 1b « J?«rsa 09w?>« *ith iu«r %rsthi»f', t*i«i '1<*f«ii;laat 0. w, Xh0ife»«, 

te 4riirt %• ^rjr^em, Xow«, th« format htmti of &h« isi^fte »4ijilt». Wm«& 
tb«y r*aeii«4 » point tetiweeB tht Tiil.«^«« af l.-aa(*eill# a^4 DcsiT«r. 

lh«».a», *js« dy«»v» the e«r freai tii« ttia* ik«y 8t.aift«d ®» tli«lx J&iur* 
s«7 U0tll th.»y r»«.e)%e4 l^en^eta, wh«» ^&lrsai %9&k t'i^ ^lieel s«nd ««« 
drlvlfig th« autoe^l»llft at ti^^e ttmm ot titft doXli&l«»i)>. 

jrtw up t9i;«ii-i«r la eor/4?*, l0w«; taai ai ifch« ti»« in aai»sti#o 
olalntUT llv««l nt JiiK»4aa«, Illinois, Ja»r ter»tJat«r fhs»a« «t i-,»ay»»i««, 
ani y»lr«ll t« Xfrw* City, Io«r», Xfj»y w«r« alrlrlsg t© Qorj^aa to 

Th« night w»« 4&rk *ad eX***; iU« ^«T«K^,««i of tat tssmS, »*»s»it 
IS f#«t wlAt, *»• djry mad in i|««ii a«ndltliMS« th« brak«« of ik« '% > 

■ Ah iASn-i il'i:*J(l 

'■^xt rr»Xs>«0 #«(ii«B« •»)Hirt^^ 


autoiavblI« w«rtt Also iu i&o»d ««fi(titi««i* 

Xi#ite> OR %h# iii«ti«tt/ 1»«t«««a thr«« im4 Tour htm^.ir«<l /^r4» '^2ii«ft(l; 
tluftt h« «a« <lriviBB sit Ab«ut ferty to fortyo^ive mtltfii «n hour Mid 
im»w that th» r*'^ ItKut* 'xfttin ok »©»» v«*.lcl« bu,t «©«X^ a©t sen 

llttl«i but 114 B9t aps»ij "iA« l>r«8tk«»5 tliai whsj* h<!> vsto f».bout tfer«« 
hitnircA f««t -•^'^i^ h# »«« t,h«t tfusye w»» »0r« tttiiwa efi« T«kl©l» tn 
tk* roiufl Hhtssrd @f hla tut thoui^t th^rtt i»ru9 nx^ftiet^nt ro^A te 
p«r?.ilt tht Fi»r<^ to pave b«iw«"««ii t^ssi; tkikt W a%^ & isari. ir. th« 
rvMI I««Qia£ iH>-%in!st oBt of tM Y«]hilel»«; thskt th^ two vdHiielet 
tk'pp#Air4»c)i to )»« 0» tlt« «|}paait» «hoti»lcl«ra i>f tl»<S) pr%Y«m<int; thiat 
»h^ h« «*« alioat tiirfti haB;iP«4 fsel aiPiyr M* fjiat ©is hia 'hrftk«!« a 
XittXttji th&t t]|&« tmcka ««&« iii full Yl«ir irlA«ft h« «?»e fresi aer^ety* 
flT?* t« aa« hun^tPft-d f«i«t ii»Ay; ti'isit h* r»M at th?it pl&«« rai» 
al^aut s^«.at 'and v««t aaS two «lx«eift «f tlil» truol &e thfit nerth fii4* 
««r« «n th« shQUl4«r; tJbtat %hm otli«r tru«ii: w«i» fitar<iing li^ tixe left 
Ihac ©n th« p&T«sr^«»t afeout pa,r8ill«i vStH tli«? otfe«T truek; th%t 
«rh«» he "sraii altout sev^ueit^j^-flTt f««t a<)»»y litt «p|}ll«4 ^in Vr^k^jsi, «iA4 
Tla(MftftS »ptpli<>4 th* s®«rs«»cy fey»fe«; J3«8 t*ara«4 t* th« l«sft t© a-veid 
th« iruek t;ut ««>• ttn.%'ti9 to 49 «o, .-^n-iH t^«9 atUt<!t««'bil«i »Ai44«4 
mroandl a»4 tttruck tb* tnaclt »t%n4iii|| 1& t£i« l«»-ft lf^«»« injuring 
plaintirr, 

tiioKr-** t«stifl«i4 tiiakt !*t thp tisa§ ol the iiactt-.Jant iHX thrm 
w«r« •li'ting ill th« «>a« «*»t ftt' th» «sfcr, hla Bisit^j" to the right 
iielrllfij; tht Tsalpy la fe»r l«f , hiiss!«if Iw th» eent®!", ia:-d Fssiritll 
drtirlBgi tliAt l&« first a«« t^c rtn^ li^jihtft »U«a4 o6 th« re^ vbea 
th*^ -#«!>« About l&OO f««t &9»i9^2 tJaut v.h«a tbsjr w«r« al»«ut 3^ f««t 
a««jr iilc sictor «k9k«d l^air»ll if hit »«» tbi» r«4 Xi^t»i tkmk th9 
Ford w*B alkvut ••ir^nty-f !"»• i« cwi« hundred fe«t away fr«ai tk# p«4i 
liftiits vb«& k« r««ais«cl tn«i tvo tru«lc« ««r« «h«a4 of %hm& in tk« , ty*- ,imX4it>tK 'iijo 


8 iji.«i;ji,«<it 


i^fe >«bW K^^W^I 

■<*«♦■«* » ilii ■/f,iJU & iOit. 

s 

T©*-*; tlmt h« »ulX»!l th« «B5«jre*»Bey fcra*:*, J^ilritil (*f»pH«d tha fodt 
fcrskit, nnd l^« ear slitf ftftiund hoikI eollidvd with tH«^ tructk ir t!t« 
X^t% lamt; that ait tn« tiff* «f th« ««lXiKloB ?Ai]r«ai m%n Aririne, 
fren 38 t» 9cJ w11«b »n ta»ur. rb« •Tl!f«&«ft s^urthvx* shews thmt Ueivr* 

*i^r# two tnjaJt» with trttllttr* trAn«pori.lBij oew »ttt©B4«t.il«i» t* Mvwn- 
?ort, Xe^ft. f)»« witia««» further t«atlfl*rft th»^t th« truekt w#r« hath 
•tMn^tRK atill i^t the ttn« «f thd «elll«loii «&^ that h9 »«« thi* 
»h*B h* v'sa «i1»oat ^S f«»«t froie tMim. 

F*l*intiff t«iitlft«4 tMttt wh#nsherir»t eaw the r***! lliHThta i« 
thn r5«<l '»*•;«.■%«! r>r th<i» th.ey «r«r« «l?o«t two city blocks away; t.*Jat y>hmk 
»h» rtr«t l8» the Hi,;ht» «li« a«ke4 i^«lr*ll If h» «(*w th«i »b.« h# r«« 
pll«»(? that h^ <«Mj tbftt tfci« 9pr4 w«is tr»ir«llB£ "i^ratty fw-tt," oli« 
enaia cot ju4g# th<i •|>««<l; thut -wbffu they v*r« «.boiat ?9 nr dO f««i 
frsts tJHt* r«(l li|!^t» (ifai* o9iti4 ^i«tiii,t«i«h t«e big tx^ek« in the 
ro«t4: th*t 8h* %.hmn toX4 fjkla-all to slew ^wm mtA th»t he h»*ir<| h%r* 

Cftrl John«w9, oaU«4 fey ^wf^ndewst, t»»tii'4«*4 tifcwit hm mmn 
iriYiiBf on« of ih« truolcv; ih^t I^atI Aitkin wft» >iriv.tn«^ th« oth*r; 
t>?»t »n the *ir«fil»g ef i^«y 14tli th«y 3t»ft K«iFirl««h, Zlllisoiai, ^hXtik 
l» r«»t »f Ohieago; th*t, th« tws trndtea ir«r« l4»»a«d «lth n^ir f»ra 
a«t©?iioMltf(« fer l>ftY«>Rio0rt , low*', tb»t wh^n th«y r^aoshftd H^n^vlth, 
lllir-oit, th«y «t»!?i^#4 and h»4{ 9««<5»tfeljs,ij t© ^i*t; thuX th» A«el<1«Kt 
h«u»«n«»« ftfeatit 4 J BO e>*«lo«ik Ib tfe*!! »«r»iB^, fast b^jfi^r* 4«yVr»*M, 
nft«r Tk&^9t, Tllt»i»i«, fibout 140 nll«« fron ChSe^^o; thmt tH« truek 
driven T&y yttlrln «<&« s.h,i?j|4 ef Jahtmnn; th»t FitkiM }sflk4 ^«ill«d th« 
tT«c.k t<5 tb* north of th« t^e.tm^^mt aBd *»« |>flypk»4 ©» tte» «ia«ulilorj 
that Rii ho aT>^r©«».»h«<l fltklti*t tiruQlt h« e<»ttl<l »ow r«« lighto About 
throo-gusrtoro of a isilo sb«a4 on thft truoii:; thait th«r» w»r« i !▼• 
rod lights en tho r«iir of o&eh truoJc; thnt «h«n ho wa« nJNittt fOO 
foot away he eottl^ roeogBlto the »utii&«« of ?lt>ltla*» truekj %hmt 
It *«• otar^diiig otlll, ifitJcla hs^ hlo loft Mm ottt w»vli»<t for tho 


:il« m vltn««8 %o p%M* itlA &nd %^ aft »k«94i Ui«j^« paafr^ Xh9 truck h» 
w»« Arising OR th* Tight tr north l-*nt ot* the pt*^f«-«».t ; th^xi nt 

)s« irtit »»%eaiG[.|i hi^- h^ard «. »<itte«J^lng of li^rakta nxid £Kxr«dl»iel.y i)»ft»V 
th« i^«rd ffiUA»h«<| l»te» t)i» ^Moit; @f his txueks thttt at titi« ii&i« of 
tu« colli n>i©ja Hl« trwnk »»• «A-i.fif s«te©yit iij ©p Xe »i,\«8 RTi h©«ir. 

fitkla t<?8tifl«4 tiiftt Ix* «».» driving. &»« i»f th« trueks 
lo»4«4t *ltJji ftttt6i';o>jil»8 t«> ^mirtapsrt; tkat J'«fiB;»«»iJi »•• ^anviag tli,# 
otheri tiiAt stl'ttr l^puviag at4gwl««ii they JK«t at i^mn^is'ldri 'wii'S»re th«y 
hadl «&&.«!> iln,!, to est; s^&t w^ois k« w%« )»«%»•«» IftEB.ollI^ aud 13oT«»r 
feift etopne^ ^«ei.u»« h« ^id ta^t ««« Jelin.a«n ^oUin^i I-iit&; th&t Jo;;ti%on*» 
truek va» slower tisiada tho on* tJ^« ^ltQ#s« wiui drlYlRi^; that b« pull«!id 
•ff tko p!*Yeft«Bt iv th« aortfct mn^. pm.rii^4 ©t* tii® aJio^I;1«r nmd ir»it«4 
ftl&out «lghi or t««J KslEute* for Joto*©a to «•««« «]|j ta&t '#fe«n lo^trsoja 
ikPf>roaeh«<l ho w»o dririBg 1» tlio liortk or riglit l«n«; th&t he jbo- 
t lobe's i'ot- ^9vti9nn to «&»« &x.i*»4 &ed t»k« t&e l«aA; iU»t h» eti4ek.' 
his loft aWft eat of tfeR -wirriotr sad «lgs«!^ll«^ uisi t© p»«« al&; thait 
»« J^ftiunooK wo.t pesi^lnj^ he vato tr»ir#Xin^ Iti ttie »orih ItuiB, ^n4 th«ro 
woo » oraob. This it Bub«tar.ti«5.iiy all tho <^J,a«K«o ae to h.«c* t&« 
Aoot^orit oceurrod. 

Dsfes-dSacit eentftd* thmt it vras gv^llty ©-f n© n«£li<v.,©.o«o ta» 
OikUfto tito srvl^oiiaf o^i<»«8' th.%t oji« 0f i%» %Tii.&k-& vaio 0t^MQdi]:ag fiortlei 
of t5i« pAiroBj^at oa th« Bh#ul<i#tr, sa>»4 th« otlitr tra-voling in tho 
aort:» I{3»« ^AiS did not otop ^rior to tli@ &eeid«ri.t| th«t ov«2» If it 
1i« aoouKCd lUmt tlio ^^ueotlon ^t 4$^fmiS&nt*9 n«^ll,s<?SA« ^iSifi ^«r the 
Jury, ouch o»6Jlc;«xr.c«, tf »oy, wa» r»0t tho proxi&^tite o*u«e af tho 
•olXiftion »ltii ta« resulting l,i}j»ri«o t^^ ipil >. Uatlff , Tun's th«r«!foro 
the eourt choald h«vo dlroet«4 tt v^rdtlet for Aof«ri4«nt, &a ro<|ii'«9te4« 

It se(^a>s to bo t>i« tH0or^' 9-f 0l!3.iiitlff that l'%ir«tXl, at tho 
tiKo In 't)u«»stie», vae ilrlTle«^ tiiio ^'or^ oar an fmoet. of Tiioft^e .<m}S 
thor«foro hot^ thtm^m sad ii^aireai wor« t^aiXty of oontrib«kt^3^ £ie^li<<> 
gonoo, but thAt ftuctk n«gllg«[iOO is not ivapnt^hX^ in ;>l^intifr who ^ ^-^'^ - -■* 

»■ ,;, :" '- ' ■ ■■■■• '-futi^v \- A 

Ik I* 't -r . r* t , * ^ .' 4 'A' N ^ v« 1% A I J« iUcvf? ^ fe;'; :'"J -J 1 f !':,'jo ir«» ri^ln^i a« * gasttt in th« HrA, y'n.J«f th* l-is» th« ns.^sllf^tis©* 
ef tli9Ki%ii »r ^'a.lrflili ooul.'t not b« Imputiid to pXniwftiiff . .!*«* 1><9-. 
r»r<i «^« s.ttl4 r«e«ir«» »h» «w«t Sijp©y« that th?? ?i'*o Ir, th<k «ia:«r«,t«» 
af oraiR"«.ry s*r© for her owb safety ( On a v. i^rgpy . •>tJ4 lil. !S33) » 
*»»'< nmst 'VI BO ■*rav« hy ^ ii»r«»p*md!«p«»oi» ©f ih« «iri'1ene« that %hm 

to hor Injury. 

?Rr, 161 (8), o.s^o 'Ma«, Cfi||lll*s 1^33 atsttut«», nro"*!4»» 

that •i»'o Irivoir of a -vthlsr!!* whsll stop the «iw»«r on ajsy '^wralfelo 
har^ s«rf'«-0« iSfstft uifriT5»«y ©r :-«no7? It t« 3tv.d Ir. aa«3. iiosltlon 
tttat thnre tss aot a»^l«i ?ot>Ea for t*$ v^hiel*» t© na»» u?»<jwi tJa# 
rc><««l, nor Bhsil any pf>T$tnt\ ttnloatf hies «arg« or trtmnf-nT it fro» 
on^v v«hlel« t© a^jiotJi»r, «3K«#pt 1» c*«o of tmer^mna^t u^oe «uafe 

?l*lntlfl**8 4rvi<l«n«o t-!aid« to y-how that 'l«»f'»n.-|ant rlolstM 
thle etfttat* at ttu? tli»« la <3!tt*«tion. V&fmi^i&nt** arl^wieo ^^-at 
to th«? contrsiry, !*l«tiK tiff's ovi4«eQ« tondo furthi*? to nh^^v th«t 
plaintiff *•«» in tfeo ox^reisw of rSu© t'»rt for h«r o'wu 3a,f«»ty, "h^iirAag 
oollod fch«" attftntlou ©f the di^lvor t« the li^^&to «*ifi#»d[ of tho« 1» 
th» ro^. In th«»« elro«AK.»ti«ve»o, t>io <|aftatloi!»«f d'Sfen^rmt!** a«g» 
llg(*neo, sn»^ wH«th«y pXslBtlff »».& ifj tu^ ex«rsl»* df ^« oaro for 
h<»r o'«'n safoty, w«r« «u#«tieno for t&o ^'ttry. By I to vr^^lot it 
found In f jvor of fjlanlstiff •* e<ixit«c>tlon, sRdL npsm a ef^noi"*. oration 
•f »11 tho «Ti4««io« 1» tho r«oord wo thlsk wo «r« iiot warr^iJtod In 
<1i«tirVlBf thft finding «f tho ^^^ry on th««« cjusBtteRfl. 

But »Bour..t»g that pX»intlff |»r©ro4 who -wao iw th« oxj^roieo 
of tu*» ajiT* for h«r ©wn «»f«ty, ?»»«S that 4<^f9n^«nt wao 0=1 llt^ of 
y)Of|li^«noo, tVi« ^^^ootion reisaiBo «-fe«they th«i ceglli^wse^ of dof"^Ktiwt 
«ott ttie praxls^ntm oataso of flaintiffo l«^«rl^», S»®f6»iJd..*nt otrenu- 
ouoly eonton.fo that Ito B«£l l^enee, if any, «-»« Rot ti»« proxlsiito 
ttaueo of pXi^intiff '• iajury; that mteh nogxig>srjoo at ^oet i%«fely e ;■ •> s i "t fe ^ 

fumita^oa n. co^fSitleB wuleii Bsadw til* e9lll»l«n |»oi»«ibl.# imA tiukt 

driT«r •!* Ui«! #«iMt, «in<l in !]%««• 0lreiii»ai«nc«s <t«f«n'jliint !• not 

lieitts th* ttubj«!8t of iBSyRiy ^•fttmtonc of %hiM s^urt (tfia of our ^^fxiMMi 
eeurt, £n ^t^m, .v. i^attiffi. HXm. Q^^ . Ml ill, SSa, tte» ii»ux>i ia iU* 
•ttsailne this i]a««tios. »9«*t&l&g by Mr. Uhk«t ^tt»ti$tt CaviwTight 

•»id (p« tSt): *f(» e«)rns%>iiut« 9r«iXl»t&t« ««miiw %h9 injury tmat ib« 
tli« Kttlanttl aii4 pro^&l* aoxc»<e^U4»£i«# of Ui« negli^flmtt*, »]^^ b# olT 

•««a eiiiie;.nt probalbiy aeeay «• » ir««uit of i&« ii»ig^igw.te#,«<«*i|^,ti$<;),| 

fh« i««t is wh«it,ii«v %h* pATt:^' guilty (»X th« firnt aet or omi««i«Ktt 

night r9ii,a(mn.hXy kave ttiai%i4»i|^«kied th« ii}t«fvii»iinii emmmit »• » BAturii 

Ml4 fXftb^isK @9ll««^tt«&0« ^r bi« «Wn B.ft|EXig#»l«tt, SJK4 if do» tl&« «t#l3« 

ttcctioR itt zi«t l5r«ke&*<* 

5^« ^?^1'4M ,„X*,„ ,Q.tltJI^.„„!l,„^t ^,i.,.k!g^j,» att ill. 4^6, ifi« court, 
•fettkiag 1»y Mr. J'ufttlett Mii£i« emis (p^ 471 ^s "li* it @tKB r««ui«»mt>ly 
1»« e«aela4«4 from tht «iri<l«»«v» ilUit i^@ fte^iicmt w«t>tl4 mt pm\nkbly 
hav<R l].«9i»«»«€ •x«#]^t f«]f tte* fftilartt t»l* t&« mpp»XXmit tn i'*mem it* 
tr«ok, tinm it r9llo'»» i£i^it tjii# 8«^««t t« f*i»f»« «'»» t:ti« i^rexistAt* 
•attse of th« fM!«ldMr>t« u)il««« tmm &'tk«r «!i»(3i«i!riK*»«t9d •ffi«i«mt 
«•«•• v^'ieh ««)ttl4 j^ot lt»v« %^«m fertttM»«fi l>ir il^« i@x«r&lR« of or^iitiajy 
eiur« haa int<'^rv«aci.<' 

19 tii« iMtBMR :*j:'r«ot is aiUftfi.<»ft Y« ..Bo»t<»is ,at&.r« o.f aa«<i.f £K 

965 III. asi, «te<»T« it i« «ftid i», m4}i '^Utkt (»«>»»titat»« )»rexi« 
tt*t« •««•• i».Mi %)••« 4.«£'lii«4 in ii)^«-r&u» ^e«l8i@t&«, mi4. th.«r« i» 
|ir«<»tio*iij no iilT'^r«a«t ef oi!>iiiiea %» t« vj&stt ih4« rvLl« i«, th« 
lajvy »u«t ..# tli* ee^turia )im»4 pr«1»ti)»lt result ftf tk« a«j^iii£«t&t a«t 
•r •»i»tioe MS4 b« of attok ft eits!trau>t«ir «• tm ortfisr&riljr Kirtt44i»t 
9«r«Mi #aght t« h»v« fereo^oo MgJit ]p7o1»aU/ ootiiHr »« » r&»«lt »f 


^i»eM a0imill09 •MS •tmm 4* law imliikm$» m ImijIiiJmi«1 


JB% 


t»A' .(?jiMt»aii-tiw la. 


• ' .' . .■*.'Xi'„^.!.'.,,ja.,.»..4jJltj^M...*3L.S'<l-' 

t^ctir ,iee .lii «ME Xn» i»«glig«ne«, nXtkanigb. it i» B«t ••ffcntial that the pffirfton ehargft^l 
r*«ult freat hi* a«t«* 

%h« <^««ft%l«B of tii« )p>roxiiftat« eAvtso <»f ^m Injury, »iki4(pp.473*4?4)t 
ttt eippooHft a^acla^iO'ttft. Hi* ^u*«itloet for ^ur d«t«X'££JUi«titto l» 

th.«kt «#c ef or4ijuar|r iud«ijB«»t »aqr ttfrlv* at 'M,ff»ittmt (@«is)<sliiSl«o» i&« 
to wfei«ti%«jr «r 6#t A f«3eii«r« w^tild pr&hmhXy k%y« fr««««it<»4l tlift »«<]ii4«mt, 
tJ»«n th« «on4tti»ii «««k» tu«a »• r««iuir«4 t2i« wateiasiim «!* th« oa«« 
t« th« Jury, • 

X» tUft ittntftiat «a««, %k% ai^^t wn,* 4aiVii tint olCttft tiMirt 
wcjt «Tl4ftK«« %<» t)%# A ft eat thttt l^oik XKrtvii of i^« ]»iftT«i^iiNat v«r« s>e« 
««i$l*4i Vy %ke tv« l]rueJE'» c^^ ^# i|^««tlon for ..#eiii»a %k^m& !«,, 
night M9 (»r4in:4rUy |»r»4#ctt mrn&n hmim i*t>r«ii««n th«t. m ottlLinifm 
vdLff^l gr»¥fel>ly dOttart w* tainle tlaiifi <fa«ati&i9 vms JT^x* Uft* ^iary« In 
thctct 9irei«i»t4n««« th« eo«irt «lid sot ttrr ixs 4«iyir4g dftffssiifladKt *« 
iHitl«K for ft ^IrtNsi^di T«r4i«t, 

e«»i»lKlnt 1« al«o sie,d« thiiit tilt mmri %tx*4 im r*l"u»ifig t« 
Inctrutt %h* jury %t tl*f «&49Utt '« r«qu»il'i, tl»%t thw i>t»tut« 9f 
Xl.lli^«ils r«4{uii'«4 %9t«)V V'@Mi<»l#« i# h» «<|al|»|»#4 «^it^ h«»^i£#it» 
Tislbl* »t l«tt»t ^0 f««i ijs tii« 4ir««ti<»n the vehicle !« u^pt^Ati^* 
lag, «Bi4 t]^»t ihi» »t»tut« ««,• i&£«r>d«d t« 9ro^i4« * lli^t for tht 
CWi4laB«# aad ti4m*f it of tkc ^ttrsoa 4Fivia^ t;ict« m^td^^^ol^lla o.* w«ll ta 
for tii« ftrotootioa of othtitro wImi ii»« tk« i!il^«tiy. tlk« <^art li^struct> 
04 tho ittry on ihie ttfttuto o^o«i»i th»t it 4t4 aot to^UL tb« Jury tiN 
lii^hto vora for tiio l»«sofit of th« pmwmtoi ^rivimf^ tho atatoasoi^U* oo 
voll «o fox* otHoro «Au» woro noinf, itto Mgliw*y. Xh« ar@a««»t it xiim' 
tho ovide«o« mmmm tho lln^to on tho ^or* aaUMSobllo throw li^t ■■'•it im. !»m*tnl %imA hixt^^ ima^^Hi^* j!«lw 

.?■;:» r»^ ^^i Itf it*iml tiS^Hii $»iii 1»*TV .^V* ei(«r 

$^!X'^^ *<1 tii» ^«a t>l^ jhtjtii»« itm »9»iukiniam*v.i : 

■:'<»4I' "3A«lt ♦!«?«. 0«lv >,U,A14«.) 

'^ iki^amai fii» mU m^ ■'■^%9'&i a^: , ^11 only A^ttt IU> f««i »ii»ad af tMM /cir4, ««• 4«l'«fi'diACit t^m^m t<?.«iifl«4; 
tiMt tk*ft* Ii«(lvt» w«rtt n«t In o(M&p»Xiektttf« wlUi Ui« niMuttt. w« think 

th« aaurt «9pXy th« i»«tr4Ctiea to tiu« «!iv:t4«is«« in th* «»««, Hor«» 
•▼•r, tit« viir«« iM*uatt» l»i tfe« fftysS t«»tir4«4 tii«y »«» li»« tr«ok» 
wlMii th*y v*r* •«v«ral tetu>«i3r«4 i*««t min^mA «f tM«ft. It in tt»rtiklu 
ihmt ia »9 «ir«ttt wms 4«rJ>ri43iisit, Sfrejtt«li<8i«ki.i.|f «aT««t*d fey thtt *■•- 
fttc«i t« gi*« thin *fS'®r** i«»trtt®ti»M. 

It 1» *1»» &emtmuim4 tfeat tii« wurt «rr#i i«v r»t*M««itt|jE to 

«r41&!fery ©«wr« te/ tii* 4riv«r of ilMi ir«ifcte*« in « ^ul»Iic higij««f 
«»ly f#<ialr«i b.i* to lo»iJ *isi«*d wii,tl« Arivixtft i»«i4 that tja«r« wa« 
s« <iuty ttjf«j» ^i^'< t« }>»«^ ^'icMWiX?!! t0 «k«tt»rtmto tlL« ^ft)iiti<i»» ftf i>*fw 

weul4 »iir»i»« tiiAt it »*« *^« ^*y »^' *^ Arivw ©J' th« t.r-*i^ in 
question to i«@^ ^&^t)k tu s«-^ «k«tl^«r tatrt mlg^t h^ m rd»jr*«Bd 
•«i.Ii»i9B. *« t^tiiOi; tais .tr*iitJfwnittto» ««*ta4 9»inf« i.-»o us^fui |jur^o««, 
Al't«r mm tmtAi0t w*« r«itmrsi*4 t^ mtAWt pfttteitt*^ ^laiJKiifl* 
U <li« tl»r«« ikMlilARftl e«ttttt8 ftl* fe«jr 4««3L«?8kti*«, o^r tiM» «1>* 

IKTouna tiaai ti^« «mii«b4®4 «#««%» liJtir»«ii*««4 new ai*iti«r ii4t« tli» «»•♦• 
Zb this «oKn««ii«i} it i» »<fci4 ti^^i tii« »«»oa4 »a4 t^lr4 «4^itio&ftX 
««uist« efe*irg*4 it viM» iJi« s««ty of th« 4*f*»taiBt, »««i«T« ?r^»j»«rt 
C<i9^«Ry, n«i t» tt«»i» *ltfe«r of lt« stf>ti«ip tyueim ©» «»« ^vM ©«rti«» 

«f tut ia«hwfty. •'tc, B«t t4»ift ia#Kti««a iaie«(*ti»tt «»» «-smi« iK %&• 

««54iit« tjaat Were in tht fl«j<el#.ratl«»a s'u^n iM-^y ew»« *»e»t, t» tt&» jwjfy* 

Thar* «A» no oiis*^"r«Kt eJiargff Ifi th* Mditle-aaX «ii©*i»t» in %hin 

Th« JttfJ>;.85!»!.Kt »f tk« »it]p«rl©r ©©urt ©if C©»Jt «©^mty i« 
Affiim^d. 

keaurtiy «»« K«kteh»tt, #;r. , ctmmr. • »4v < * few »,i re ts i j^»T{» : .««»>.. £-& ;;*«*!«►.■ I J« ■ 5 ->• ^ ^ 1 


i'l««<Mlj«i '^4* t« Jia- ♦ ■««?>.. «lM»«»ilrt« STtt? WSSP.^Jg of tm STATE OF IU.IS0I8, ) 
D>«r«ii<l«»t 111 rirrett X- 

) n«iatifr Id strror. ) 't 
OH TO eKIi^lBAi. 
) 27 y I. A. 615^ gWBid jury (»f Cci«k county for « 09fi»pi rutty to ttti«<)e ;;>rlto#», «te« 
The Jury rvtarn^^ 8«i>*i2rii.t4» T«»rdiots fm^ifig »a^ j^uixtjr as 8h%i^«<9 
ttjRd ih« d9f»is4iu^(a ««r« •«miftne«4 t® «k fti^rss ef ofi« ye»r lit th* lou«* 

of C0rr»c-tl©», *D« fin« <md »9 ef>»ts, * QraatrlE «id tt«t «««k » r»« 

vtrssl of ih« 4tt4g»<iftnt. Btfatstiiaiai B^^m'nsm fiii%]» «u«nI out tnie vrl£ vf 
•rror. 1%« intfletssifsnt ie in i«ir4m «<&'uiite. Tli« fir«t «!k.air4ft4 tkikt 

xmlmifully to «xt(t?rt aaonsy frsaa %hm pa.hli6 toy "»«rteaiiy tlsr«At«r4lng 
to «e#tt»« ttiAie of driving attt@M»t»il«s »t «3!:o«»siv« b^«M atJid in 41«* 
r«g2u^ cf irsff ie lii^ite, 

Ifi tlk€i »««(»fid ea»u4it it was isimi^M iaat il&.# ¥ill^« of %il«« 
e«&ter w$i9 l£i&@arpc»ral«»d «eA<i th^at QrtliBttiie»« W9r« In f&r&m «iiie& wffr« 
4aXy »4iopt'i»di %f %&9 ?r9»iAmi% a»4 B«ai'^ tff fruet*«» &f t)i« Villim« 
or»*tlnf -tk« affie«tof M«ur«u<)h8ai, (r.£»fit«fcir; of i^dlie*, «y»4 l'olla« offi* 
eer« oi' the ViIXi<9kg«»; tUa^t Qtaaxk wa* a^^^iUit^Ml «nd «>««•« eui Villii^« 
narahall »«<( |»93.ie« officur, ;tnd ovj^cmts wa« &pp9iMX^ mutiny €»pt«lB 
«Bk(t 9«il6« effio«r: thftt iiTcra ^ersoias vttr« uaXavfuIly ^rl^iag ««• 
tons'bil*! At unr«a8oimt)Xft 9p9t6 mid 'sithnuX ruij&ri t« trsf^flfi ll^it 
Mii eth«T«l»t in Tiol.%tioi) ttf 1h.«; iiist^t it )»««««« %h« Am€itVi4.mi%»* 
4uty to Hry9«t «u«Jtt ^eraoss or e»a«« thm^ le l>« i^]r<»st«Nl imA f'm»«t» 
•ttt«4, ^t t£i« A«f ti»4ant« l»«triiy«d tiieiar tru»t sifft^ 6Gnii|»lr«4 «itl( 
•tt4lh othflT ayB4 witis, ^Va«r 9«r««»» te ««rrtt9tly «a«^t Monfty »• 
br&iB»» frsB th« pvraen* t^« "were vloi«tlflg tti« i«v in ArlvJ p \-' § '^ sfSt^^l/T t>:!l«t!«l«;^* »H>» 9I# T<^ l>»;9 »!ifliu . 1' 

hji 


;l'x«f ^•iBt«4 |M»X1«« offietrs un«l«r e««rta^l» «r41n(Hntttt» «>l' th* YilXa««; 
tta«t it was t1»«tr €ii,Xy *Xf\ arrftst. U 3»ua# to !»• arrtFtttftA, i« 
yr»a««ut« an<f to e«u»« to li# 9r«»«i^t«t* th« {»«r«(m« vaiXiJivrulJ.]r 

driving »ut&2£iotil«t; thmt %h0 4<if«»d;mis t^onii]i9lr«<l with «a«h 

• th**" tQ ii»k« 'bribes from bu9'H !>«« vi«(l«itors no th«t s'a«s^ vlAliki* 

t«r« wculiS wot 1i« i>reii«eut<(Ml, 

f)»« fourth odunt ol*rg«4 %li»t th# 4«f «» iMnts '«r#r« {^oli«« 
Aff io«r!i: th<&t tfeeiy kn«w »rr««t (iXii«« 1ei%<I 1>««o giv«jr. to o«reon» 
f»r trafS'lo ■vlolt^tiooH )»i^ dth»r p^elie* ei'f'iours; thAi it v«k» 4|«- 
f»n^«nt«* tSttt; t» pr«far« e«M»«tl^&i» in writiag before th« l'(»li«« 
lii«gi«trat« «h«rgl»« «uttfe •f»*«Bi4'#r» witto ttieli. vi«l«itl©ii«» Ukt tli»t 
4«f«nd^i%» o(»e»^ir«4i tt>|i#tli«>r «ii4 f«t.lls»(! to ]pr«»»i%t ift««ii <KNBipiii^i&tc 
aai vvrt th^rtthyr guilty of ^leNKp&Mi^dlei;; s%ieh affmame^, 

th9 rifiJ^ oooBt «».« mlM ^jm^H- ^y *^« at&t«. 

In t^« sixth edofit tis« ^mfma^watm wmr« i^i»ri«Ml witk ««a«yi* 
rmay t« ol^tAin 13.000 fros: thu ^u^lis ty »«»ii0 of %h.<B #9e£i4<»»e» 
e«a«; siimI i» \h» 8«iT»nth tiD-uist, ihAt t^«y aonai^ire^. te ebtaiii 
$1000 fr«K th* tittMle "tey «&»*»« of l'sii«« _s»r«i«Ji»««. 

Tw#Bty-tHr«« witw«s»e« t»»ttfi«€ for tlM» .Stf*t«. fee of 
thAiifK tft«tlfi«il to mntiwy pnymmitm mmA* to &w»<$*k mid %h«,t ^niaurctts 
•f trmffto violet t»n »»*• \fy «th«r rjeile* officer* ©i tit« VillJ|^g« 
v«r« Ar9i:;piM. iif th« t««iBtythr«« «ito«»«vi o^aied )»y %ixm ii>tat« 
two te»tiri«ii tbffjr ^<«v« nM>B«y to !|ef^>n4a£it, Bow««»i, ^nd timt th« 
tfUbrK** ffi«d» acftinst then iirar« n«t ]»r0ttg£)t b^for* tihi* Poli«t« te^igis- 
ir»t« ef tbe Viili&g«. B«vaM»i 4«ni«d kt bi«d 7«celY«4 noiy aQ«#7 fttm 
ti)t« tvo j»er8&«8 «&• g&'V t«tttliiiott^ agaisst ui&, Msdi d«ni«d h« l^M 
ree«lTi«d s«y »©««7 »i jwy ti««» fr««» jsisyeise 1» e»nM.«etio» with 5»»y 
tr»fflo vi^Xfttien* by Mtt@mo)giIitste. 

BewKan vas bom in Illicolt, «raii thirty-»ij^ fmtit old utiMl 


-Aft ««>? -i»!>i1t« »ftiX»<r ^•iiJc xrf »a«i*»I»iir ; i«1 *i»li«?'i •* 


9f£i «1'«4>^0 J£»i ?«j» !)•♦. 


1« 4Mfi n? ;>4»'« ietlt OCsOXi 


ll,,. .u1« ^m w»« ibir<itfgltt ^r hltt 9«r«»%« to Coolt tt^uaijr «M«^ 0n» y#«r 014, il« 
l«ll«te<S In th« UnitcA State's &r!»^ t£i ^vi-iiajit h« stx-v«4 ViT« ^^.^di %, 
half y«»x-«. Ha »Air •enric* la in<8 i^hilipi>iB«s «n£ i*a« diF«r««a» f«r 
i«r© ys»ar9 tmA *>»y Kontuii iSurlwii tl»» ^^rlA war f*nd ■»»• «ui«JA^«4 t« 

lhe«ll«g vher* h« ^a« «'il»f ©f p©l.ie# for mor** tli«Bs a ye!«r. ia 
t^fi Ja« i^Ji» ®mfl«»y*<sl 1^^ tH* ¥Hi*«;« ©f i.il»-'» C«i.%«r, iHwmgit %&« 
pr«8i<J«fftt 01' Xh9i fc»Ar(S »f irrtt«i#«» «!' %h»^t vlIX!*g«, ii« e«rv»€ on 
ih« i^lle« t'cirfi* df tli* Til.l»i« ontil ih« tiei«!i of the trial; iurlnii 
^ari of thAt iJ«rlo<J n« ii.«fe«<5 a« ssfeifef «f ?>0lic«; -it tfe© iisa« th* 

»ttV.1»(tt to thft ©r<ft«rs«»i' aroar*, ih» ehi^f ©r sjellct, H« kad B«T«r 

1^« »*»l4«Be» Jl»clo»*4 t--vat 4MflBg &^ay, Juis® aa4 Jfialy, 19.^3, 

with ATiria^ ftut€wobU«» In viftlatloa «!* tJraU*fi« ir«^%tilatl0M8, «tiii(t& 

A» •X9«s@lv« «i»««4, rar^nimg througli re<i ll^i^tt, lli.»gal j^arlcing, 
«te, J tla«i most ©f tueh parsoas w«r« *ilv»K atrr««t slip* iby «ifhl«te 

thty wtJT* n«tifitt4 tO' %:!»w««iy T&»fm'M the p<olit9 ag^lstrat* @i' tlt« 
▼ilX«!i«tt «iLi ««rt»i)ni U»f!Si tlt&t »<$fiy 9I' Ui*« j^^rs^ns istto had b««» 

ai^jikinst %h(m Y>«for« th« Biagletrat*; tl^vat la eauiy iBst&xjc«« tli« »r- 
rt»t «liy« w«r« ^-^ulXa?** »t t.h# r»i-5U(s«t #1* ^Siirer* .»*r»*jB« *!i»iS tli*t 

In Msoiy ©f «4ifil* e^««s bo saouiBy was ^i^im for jwch faliur^ **<& i^roat"* 
eat«. 

tli« two witoftoooo wjji© t#«tlf4«4 tfety g-acv« Kt«»«y t# tino ^«* 
foB^tjtnt, £«w&sB, te provwBi th« pr«st»ifig of trtalTie vl$»2.!%tioao 
l^^»ia»t Vxmn i»«re uaroid «£* t«)^t»oa ^J&d St«i«rt ZettorJ^oJUB. al bm-^*Ai»^' »»f' i"^-^^ ^^ ^1^9''^ 9M$ ■■f,iii'-%»^ ^nn^m rt«4»'t %a« »-tAi-{ ««# >Jw« 

.;3i4m le 


««»^- »,«!« 


Cl^ ttw^:- 


«»(• 


.t:itJUlVf4Xftil>l<»,i *t*- awfsic , . ; .;■ ■■■ii'»1 y&tton t««tiri«4 tia4L% an ^uly 1» X^^3>t ho Wft» driving threuc 

th« Tillak|;« of i^^ll«» C^QAtftr »fi hie wa/ to i?l»«r i^^Xfi Umi ^« p«tB8«A 
tli*o«g}3. • r«4 lii^t »t » 9%r^«t int»r««otioc »iif} ir«i.e arr^itatiiNl lij 
M«t«r«7QX« offlo«r drlfflB, ^t^ls^o ^i^fit> h.l» » tlclt:«t er i»^r«f«t «llpi 
th«t C^rifiitt sallv^ hie attention to ^Xriyin^ ttaroagM tinw r«Ml light 
whittH wltn««ii "r'^Adilly <>L^ji::ittfNl'* hft hii4 4.oa«t i>ii^»'% VkPtm r*o«iiritt|S 
ill* tle)c«t witriR»« put it Imtti hits poc]t«| arjcd w«Bt «iit hit wiky; lKt«r 
h« «x«i:ln«<^ tta« tiekct »n# ij»tl»ft<tl t.h«t it 6«1X«4 for hi« tt|»p«air«&«ft 
»ii th« fdll(»^i»g i«tiir!lay at tia.* Tomi £)>&ii ia l»il«« ^6fit«r, b«f9r« 
th* ^•llett £«jgl»trtti«. d« i'urthftr tt^etififtd %l^»% h* iv%« goix>e to 
t* out of th« dit^r At thti.t tliui», »«nd hs 'liii^^n dr(»ir« t{» i^« Tovb Itttll 

ia liil«« €0e£it«r %ll<l 8f«JK« t0 ^«f «<i-iif@Mli, i£0«r;uia», »:Uew#4 ^^ilfe tlCM} ti^lEtt 
ttBd told lila h« wottl^ft. Bot be »tjX« to aM»;»e&r ok Uaturd^jr as h,«! was 
gole^; te l«ii^v« tl^« oity, mtitl aeiciNI ii' the -^,^tt«9r 4S6ul<!i net >>« iijr« 
r%ag«t ''rigi^t ^iw^y*; Umt BoviK«a $t»t#t| tkh.% i^ h» mp..9«sjf«d in 
«eart it »oal4 orefe.^fely e©«t «lmft»« ;^15 er ^S(^, i>at Bnmismi satd, 
•Jflx it ttp witb, IS;* that ii« tn'«B ^mm B&ws&au $S «fii<i tk« ii©it«t; 
tli«r« ^« tTlil#ne« iJ» th« r«<3&r«l tn th« ««ff<««t tiiut ao e4^^ii»,iat wm- 
filiNI 9snA nothing furth<ir dmi^ in th^ flsc»ti«]r« 

Offie«r drii'flR t«»tlnesfi tnat lae »ra,» « ffi0t«»r«5'ei« ©rflcfrj 
tli»t l^« rod« ft m9%9rty*%X9 r^r th» ;»itrp9«# ol' K&kimg, s^rrentm fnt 
violation (»r TiXlmg« drdinAne««; *w« h%v« »9<3(»4 ox-dlr^aiii^* j!i434 r«4 
light ^riiBatto**;* tij%t tots w«Mt to work i'or 4h,« Viii*s^« ie Mr«, 
ItSS, v.ut )s>!^« i%« Arf-«i0ta dari£i^ Uiat ta«itt}i; t^«t )a<» n>rr«»t«4 '?'i'»t«en 
Jttly 1st for niraalBg t^oygh » r«i« lljiht l» th« vill<«ie«s that h« 
glkve liiw ill tieJttt ti»4 tu.vRfi^. iJD ft <ltt|»lieattt ^t the olTie^ 9f tb« 
i^i««r 9f i>«lie« iK th« town ksai $ ta«t ti%« tie&9t «ia>l«<l for tJbL« 
attt«n«i«Ke« ©f '^alftoa in %h% t«w» .H4il aa July StJ», »*.t 5 p. jr.; thtkt 
li« «lid &«t t;e t« eourt tii^t dny; t.hat prior to tixj^t tiaa he &sk«^ 
<|»fe»ii*nt, Utfiirsaan, if th« tieJt«t would btt ie amirt &**«! that l>«i!rm«B 
•aidi *&»,• tht\% ta« tl«is»t lia^ b«cA *f«ll94'*i tfcufet he aft^.rw«r« 
tftlk^ to tft« e^i«r of i^lieo, aro^ork, about tUo «&•• sad 4*6k«M| if ■'•3 £fS>«8 IXJJ 4^. ■ nivifiiVl iia-iiAi AJjtja f<^ XJLi^ ■ -il«i4v«-, »»i £»^ •/ii 

jiifl^ h« wa» to %pT»«»iur tn ermr% at thft il»« ai««ti«it«A$ tka^t ^)i^ ahief r^- 
fli«d eo, th<» ti«k«t «>'«Hi rt»«d; that h» ^^id n^si <-st.pp«sax b43a*u»« ht 
OBloratood tH« ilek«t h%4 1»««b ---^I Uulrnvn . on «ri>ris ax»t%tu^tU)ii im 
t««tiri«d he r'tieeive^ Hiit A|i>$iolrite.tmt %• ^olleft offluttV throU|^ » 
trust«« «}' tl%« ViiX.tt^« vo&d thtkX ii was cust&iaajry l£i th« Vll,::^^^ to 

«.tsoat t«» or «>i«v.«& o*elj»«i6 an ia* nig^xt oi* Jua« ^14, 19)3, he v/^s 

th« polieie s&;ittiQa ^iai^re tie «a» Jii«|>t octll about #ri« o'<3lock tmat 
night, at ^hica tin* » rrii^4 &f J&1« br0(i«:ilt 9igiit«#n 'lollaft; t^ 
the 9ti*ti(5n, whi©-^* "^»i put up siiJo* It^t fiajs r«a^a««4 c»n "tonili t;U*t 
the U6xi -iay, j5an.Jay, Ja« w*i$t hiittk to th« -.tira hail in l»-ii«» C,»»t«sr 
$*ur»u;fAt to i& t«rl«|ihoB« «Ali to ^lie /i.^«, «/' ^hi^ jai^ v»« n^tiflAii 
■fey hi« siat«rj ta*t i».« ««».» c;'j*4«f i*r««»rl i» t>te ,i.»tt#5r*a dff.le®j m«t 
Uroarte a»k«4 tua ^iuiea® If a« would b» *>5l^ te fe« !» court 9« 
SAittr-iay; -witntsia r«i»li*d titat ha «ottl4 but It Wisuld hm "IcliJ^ df 
i»*3Nl,* sat4 t-h»t Sr»ark a»jk«t<l him If i%» «aul.?i .{|© ^ajthlBg I'or iil»: 
tliat {rro&rk tia^ctn 4r«i» a fe«oic out of th« ^rii^er <gi" hl«i a««k -m^ 
«b«w«| Hisu tij« %ea«fUAi ^i' «^e« i'l»«ft wkieiSk I3ift4 1^««ii l^fo^<«<J far 
r«Rni»l^ i)%r«»gh llgMe ioi-i S0«i*#ding li'« et^iifr esidve, "fwi :i)« ^«1{«<l 
»« If Ts« toois ottt Uk« IS ley the fl»# if It «!>Mia. "b« aii rt,.,ht »lth 
••S* that wlto«8» feSfci:.? it s^oul4j twat J»«fe i,ti.«B Gant-aia B©wmaa 
«»»• ij»: tiisx-ftuptm 0x««irii: 93S4?l'!^i^^^ to B«ve:iftii wiiat, h.$ ^m^. 4«is« far 
wltn«(i«} OroetTlE th«n left tlit» jroaoi tmA M&msMi <»f^i«4 tiMi ^raiver ^nd 
gAY? «lt»«»9 110 of %hm 'lia «>t}li»ix liAd 'b»i« 4 4^ 91 ted; triat h« n«v«r 
r«e«l'v«<| tH« etiber Id tytd Bev«r %«nt te oeart. ^Itnete further 
t«fttiri9>;1 tiiat th« $ia waa torf!ju*«ht to iltia ®.Sj«tiott fey a frl^ad of 

l.««rl« t*i»tifl«d tiiat ia !r««?>o»B» tC' a e»ll H« toftlt -liU to 
tho pelico •t<4tiD«i a.% I«il9* c«&t«r &t tut* list* in 0%i«»ti«a> iuBb4 
left the tton^y ti)«r« to IskIX c^ut ^«tt«7ttGljai t/sat ^a ^et « r«e«i9t limti «'■- »■» &:?;. *->i tft'Sirf a ■ ■ w"--' ;■■■.«»'■■ ■! -; ;.!? *■:' I ;; i ^ vj---.. for ihtt aionejr: tuAi t^« n«xt ^My h« gftT* *.«tt«jrliolJi th« ir«etti9i 
aa4 that £on« 4«jr« Aftftrwartf &«tterh9Xn 9<sil(i '^l* l>a«k tli* liift, 

'frio«r Alls t««ti/t«4 l^nt 4uriti^ Jun* H* «a» ft ft»t«rejr«l« 

•f tjni» %rr»»t «ll]i !^« hfl4 Kiv«n ?««it«rh(»XA Jane a4t^ in whioh Ztt* 

@r«»rk t#if%irl«S th«lt h« ^14 not ittlJfc t« &«ti«3ribio3.« at Vm 
ttatlos su^a a»3r, <*X h«4 ft list of riit*« an^J tlimt I eoiil4 fix it vtpi* 
VMkt h* 4i4 a«% r«a«t!<lEitf' a «»ftl:i ¥«e4 t»«iBft ^«li8«it«4 by ^tterHelJi 
*«r ft fri4»^4 ol" teift by tt%« »«»<» ef tiliil hmrtm, » c@X9ir«4 g«&tl«sian}* 

lid thftt ^ta4 %iH»n itttt up i'oir %M«) ^m^^i %h&% bn &«v«r »mm Iett«mo3,fli 
until %h» trlftl. 

Bourns^ t«at-ifl«4 y^at h^ '»''%» « lieJilett offie^v iit- i&l^t C«Kt«T 
»!»«« l^ftlj tJbtftt It ^ft# %h« «£«»'^r»i px*»llti«« i» ^Uttt C«:nt«r t$ t^il^^ 
«r«v ftrr#M ttdkfttft d? ja«v« ili«R fiscM witb«ttt wriy o^niiiiiftirftiieai 
tixftt tiNit» wftji ^««9 a4 ft p«ll%i«fti t%v^3Pi tilfkt .^« etttT^f took itny K@etty 
froft mifheiy f»t ^i^iling' » tl9k«%| %hm% l»%«<iii dl4 &«t #lTft l^Ui 
!&; tJ^t h« 0ftT•l^ ftftw WfttiKiffi 0r t)>««S any 'MM»^lmA^€ is>f h«w i^is tiskftt 
uroft finmHi %n.m% h»t »e-v«r took ftsy ie«is«y fx-ott l«tt«Yibi®}jss Um% te« 
r«M.«Kl»er«^ R«t^iB.« 1» «;^i»t<»«tl«a with ^'&t• «*••{ tJiftt it «»» th« 
jptAotle* 9'nfts eftfth ItonA wma i:£iv«B tft giir« a r«««i|»t f»7 th« »@e«7» 
%n^ that la,tffir wlMt^n %h* laa^ttitw was disses^d of, to returs t£i« nensy 
to th« 4«|S8Bit«r{ that h« «ftft not at tho police Atatloft tbo after&ooa 
ef J^uAO a&th, ^hoft ^otttfrh^On t«stlfi«Hl ibffi woat to tlfto otfttioft «ii4 
roooiYo^ tHo tie; thot hi« iiouTO v«f« fro« d p. ». ontli 4 ft, ai« ; 
tfeiftt hff 414 Aot &iiro SotteiflsoXa |iO «&i&iiii hoA ^mmn do^o»it«4 mm ft 
oftih toad by l^«tt«i>h&iai: t&«t it ^as Va.» ^kraietioe to 7«tum aay 
■»e«y i^i«ii «»« j^ttt up for e»e % bond, not to ta« |»«x'«oa «)&o e,eiv® tho 
boftd, bttt to tkbo jporooB joakisig tlio dopooit, ualttoa t^o iatt«r gftvo a .^il. . ;i«1«#l4l tVI^ n^Olfxs i..<r^i.f bad ^isi :f'»'^* 

sjli-. -^T.? . .Tea tiU iu>3i ;J»a[©ij i- '":..:*'i ^•^e-'^itts m&tl~ 

'.id ^rf-.f^^ J Oil mAi 'hn-*l'>i'dv% vrlti«B vrdAr tc t.h» eontntry; Uuii «.t »» ii«« prlttr to tixm iB;l«v 

»Mit «»• May or.ajp«tt ai)»dl* »g«i,ntt hist &i/mr'MgA-:^infi, 

th«r« ie eofifti4«rMi<l« &%h9r •Ti4«uo« id thit r«0(»riJ, »ett# of 

proTt iliat Bowwaii mmM guilty <>f 'e#fi»^lr»e:y witli Sxtisrik or witi%. May 
•tik*r 90irs<»a* 1?&« «tK«o«« of a «on«j?ljr»ey i» the unlnivfuJl eoatl^ti}** 

yH,f yl« y. I>rary ^ 33» 111, »3i>. W« thlijJt t^^ftrs l« u&m^» eTi<!«ft«# 
thitt w^^ui^^ tm&^ tt •«i$i«i#rt tii« @ii&Tg« 9if e9tf»pi3t*iMy» &^%%mtml»*ti 
t*«tl&any, i»hi«h «« kav« h«r«t«)r(»r« iU»»u«ti«A« might t«»e t« «^«w 
«tt «M|Y««Mft«»it 1»«tw«ita VtiM two 4«f«n4iUit» te unlawftajly Att««i»t »&mtty 
fraM :bitt, this i» «diifi«4«4 t»y «{»uiii$@i iur d«ftfi4st&t, but it i» 
•&i'^ that ^0tt«rh.®ljat »»« aa iM«a«»ia,ie<ft mu %kmtmtur» bt^ t«atl^.o6«)r 
i« •fititi«H!f u iitu« i»«lgAt5 tia»t kA® t««tl«a#»j 4» •»« full %t 
Ia««a»let«£i6i«« wa4 eaarilsiitlaii •tftt«^«rjt» *« te lfe« ttofe^Hotftfciftt * 
tHat it is i»po«albie to r«e9meii« iii» t««ti^@«;^ witli tkat »!* 
i.«wlB, wti^wt t«8ti4»««3r ai.«M» &?>» fe««B J*«»rttef©r# »^jtle.»«^, w* 
think %%% <^u««tloil wst «!is« f»r tJ%« i^r;$r ir^ |^« first iii«))t««i««, l»i% 
«li.«tia*r, ttima & «<»»ei'l«r«kti»» »f iiii tJi)* mtt&'m>&m tli«x>« it « r^«s&ii- 
»1»1« 4eMl»t o» tiil» pfeAMr «f tli» «»«• ©lirtouaix is f^t th« ««art, 

0(Mai»lM^ittt i» «lftO tt&dia tl^mt tn« «vl4«iu« «»» i»iittfri«iri«»t 
t« suMtaln th« sai«sftti0»« of tUfi ««i<MSti4 eottnt C«itt«*i i»hj$).ii;«4 th« 
Tl«l«tioe »f or«linfti%«i«« or tb« ViiX{ig« «f iiil^a CMmtir) for th« 
r«««ojEi t!a«t Ro ordl lB««B«ii or «a|r «th«7 •▼l«f«»e« w*« 9iT«r«d an thi« 
qttttetioe. In thia eQfi6«atJl«« ««iaAMl for %.&timAm>% %my tu«l «• a 
«»ttor of f»«t tte«y# «r« BO or41&»iie«» of tJ*.« Viiliag* ol liil»i 
Contor d«fln4au ttio duties of Osiptifcia of JPoiio«# t^e Tiol%tio« of 
wteioti voo ftllogoA is tlio ••ooad «oast. Un4«r t)i.« proiri«)iQA8 «r 
oootioo \ of ^^%%9%^ff Si, tiMbiUU if^ dtatoLtos, 9a^« 1410, ttvory 
ooort of original Jariod lotion U ro«i«lr*4 t« toJto j«*ltel«i no f loo 


.>J9 »«v ia»a 

.;t^) ia*/^ 'juj-ft-'sftTft 

..iU9» ^««9«' la Ittfoo ivet thl» e«tt7t 1« llJt«vlfs« r«^alr«^ tt; imice |uAlai«d »(»ti«« «!" ail 
«iB.tt«r« of whitfh %h9 tritkX aour& itmM r^airmA t«> tt»k« J«i<ll«tia3, n«- 

ti':^«. But »u«i& «r41naii«««, if mit|>'» iilM»«Al4 b« li^'rougnt to our a,tt«n» 
tio» in th9 l&Tl4»f, oir ot^#vwi»«« t|»# »tati»»«i»i of (»«Hi»ii«]k for i«<* 
r«£i4ttnt tiUmt ti:i«3rit «arit e« «a«la «r'4i«{.aa«4i« k«»« not b««»n «atviai.«ftgMl 

viii«^« 0rdlei'fitfi3«« €>» th« aueittioa cai^tgtd i» tl(i« M«mmi4 eetmi. 

^^ef «;i«t«£iii t*ar&it;9r «ofite«as tii^t %hii &&urt «rrmim&umXf f(tr« 
»ltt«4 5M9ll4s« ©ffi««r« to t«»tify, ©vt» hiii ebj^diieia, thtti oisly 
««rtain |iitr«i«s3tift^«t« of th« ntmlMiX' «f pf^rat^cis |giT««t Arr««t »lip» %y 

highly j»r«J«4lelalL te#«au«» iii« #irid«B.c« wiMiwiii i^t » ^r«!«it «iisiiy «ir«» 
r««t AltiMi hart fc««n -ss-ltMrawo ar *fi»(MJ* at tfcus r«qi«e»t of » wuai'btr 
of ]?i»r«c»«« «jth«r tJiim tl»» .©©li^ft f9to« »f tlt^ ?ili»^«, t» fetelRij tlsle 
e«»Rt«ntlen muDi 1»« 8!iji«taiii««l. m« f#«t t^«h% a Xars;« mmteftif «f arr«tt 
•llp« wftf* ^Ivim lij i>«lle« f»i'fio«r« %^ i»«r«&ja8 €sb«j>s.«4 «it^ violet* 
leg tz»fft«s r«gulatl«>nii «iii4 lh»t « gr«&t MsiJsjr «f ftuo^ i»e]r»«»a« d[i4 
&«t A^^KKnr lA eft^rt, «<@uX4 ist »« ««,f t«i3.4 t«» i»]f@T4i ti&%t ^w^i.uft -WftH 
remjottwitelt f«y t^ fiiijL«,r« of »tt«li |t«r»**a» !.«» atpujajp b@i'©,r« t3i« 
9ollo« B%gijiti'&t«, «!»<l ir«t tilt ^u^ ttli;i3.t ieiair« t^u^g^t ]^ft: ««• tt 
hXm>9, 

<>ffl««r iiarr«r w*» <a»J>i«-4» "linat jjeti-^^at of |5«r»«i«» ».i^}j**re4 
in eenar-l »« a result 9f ti«»ii^t# that /0iu ij^fiuM?" stMi4 dir«7 4«f»»4« 
ftiit*t ebji^ctleixi b* «ii«r»r«4, "AJjoai fifty ^«r ««fiit. • A n««fe*r «f 
«tbtr »ollete offl(3«rt we^rn «»j£«d «l%ilar (|<i««tt9nft »a<I !suiii«<ir«4t 
glTlag Yarieus pffir««^ti&g«». W« tkln^c 80.1 «iiei3i #iria«ma« '^^aMi €r«- 
r©nt<^.ia8ly ustsdttti m.A mm» prn$ii&i&isd to 4«fi»n4««3t, 

Is th« Instwat oft«e tti« ^«f#»>S;stiat« B«iwiHan, v«t $6 7«rars 
»1S, l&jtdi b««« 0a th« p«>Ils« fore* ic tU« niiaig« of iiUes 4i«Bt«r -ivVti^ X'i'<>'^^*^''^^* jr^tfJMo «Mij> #«ii:L9 tlMM^taoo "f»fi^t«(*t »ao;.'.i!tit»c[ 

-i«u-> fj0<»^,-^ « jMijr B««4-*« •9Wli)|.iri» ♦I*! «iiM»t*«f I*i»l£'; l^ll*^:^ xS^%kti for »l>dat t*n yfokT^i hm hmd n^Wftyt b«rn« « j&«»«4 repuiatWn for 
hfirii»»ty told i«t«ci;rlty fiusd »« « l»»-^«a»14liiii &lti9««i3; Mw li«4 ««Y#)r 

If! tiiriit 9fi oB« «»eeifc»ion h<«> r«««iv«;4l » r«w doiittrt. Mopt of tj!%o 

•vi4«B«« of wron^tSttlBg lBir@4ae««. wa tH«? iria.1 «%» agajjsnt tho 

9th#r (i!«f *o«i«kf3t» 6ro»iril, 

for ih« r««.»offl» »l;%t«4 tliio |tt4gss«»t ©f tho Cri&lnea o^art %rt ,ioi ^fJ.ii^i'^ ';«j Juodii. i»'l "tXl *>A^ «0 ^Aiil'kU-ir fft-.i ;■ '!^k>^ 


#^»*>9 ijna: 


.f'»U»l«.^ Xfi^OilL 37989 

tsa WM'JnS OJf TUB :;tATI? fXnintiff in Srror 
OF piC^dO. 

' 2 7 9 I.A. 615^ im. JusTxat ii«siiMLt Mi.xvi^»iD wm on&im m im cmm. Dtf«n'1artt was eimre^'-d witia. tontrii^ating to 'tk« d«XiB^u«»a3r 
of ft Minor «hi3.d smi ap«» tjcii^l %f «li« ««itttr% waui t'@uix/i i^uilty, 
t«nt«{»o«^ is iiii9rie@a£%»fst i« thm ^uir« of eorrtotloja i'or ett« yettr 
Mtd fiit«d 1^00, lift «««k» A r«v«ra«d. 

oT«rrtill»g 4L%fmsiAim%*n m&M^n t9 ^UAsii tlsff inf6xiaatl{>» upon ih« 
«l.X«8«4 gre»ujBd trmt th« ebarg« i» unc«riala - th»t th« iafo.imatlon 
ehftrse* %h.%\ ai#f«n<:$«mt «llfulXy codoarage-f tkift eoesfl^iniitg witi^«««. 
Better E|r<l««»« *to bt or to b-^eime* » dltXi»(|«i.«ii$ ahil^. It io ftr^u«d 
thAt %]*« ttii« ©f th« word •or* Is » fd^tiiX «tJf«»t, 2!a« worii **©r* ia 
a» ie!tiotsi«Bt 18 « fikt^ii. d«f«0% oiil^f wh«d» its o»« r»n^«r« t^« eiat«* 
m«nt ol' the orf«B«# uuetrtata* Peo el*?. v. ■fa>g.r»ll. M9 111. 120. 
Th« %tt*n%m «th%Tg*d i» t^^« i&for»u%iiein in %u««'tion in not isjt.4* fmo- 
oortala %fy tJi» ttttof tht vox* •or", iwsdi i» ii* Xhtt lagagaik^o of «M# 

•tAttttO. 

M©r«ov«r, tho s&«ti«[» U© tjiusAlt wat» B%<i« ®r&lly» witSiOttt elatig- 
iibAti&c way ^».rtiauii!hr f«UP^ «^ t&* inforKstti^n »» ^«i'««i*viv«. This 
ttotlom aki&oant#4 to flk igimmtmX Ammst^t wki«^4 ««ai« ii^ ta««ti(m d4li'<!»etO 
ia ««i)»si&»e« oaly m% not t^*©i« «s«F«i,v ©r I'^tm., 'BmB%.%y., Fy^. S46 
111, 374. 

tb^m onl? «»bffita>»ti«iil ei«jr«>i^«o pr«o«N^t«d i» tlno id<»Ull'iofttion 
of tHo 4«f«si4lft»t ft» liiio perodii galltjr of l^o «.ots ehstx^oA. Thm of* 
f«ao« w*B »ll#g»^ «to h»Ylisg «c«mrr»# I«pt««jfe*»r 16, 1935. B*tty Jwao 
Hy4o<in tft«tiri«4 th*t »h« vftt #l0T«B y«*r» %i' stc« «t that tl»«, la ^: 
io ./i.i ki\^ «. in 

,SC*».i<MH Shot i(lrc»i' <ni htm %JiM» 9i»tijsia<t»i« nl th* «lxtu gra4« «t ««hool; that «n th«t dAt« cth« faw th« 4S«ra»,4«»t 
»t Mth vtr«*t tm4 UAlvufiet %vftr.u« At 1C{K) ^r lJl.tiK; o*«i«>ek in tb« 
■or&lKS; hft li«4l hi* «aT parkftd toid w»» w»lkiti« siirunds t^«t h« 
enlled h«r to oomis ov«r to }%ie «iar afid •«1<3 to h«T, *Bo y«u WAiit 
to tt« tdsetbing funny?;'* thftt ii« «pftn»4 Ul» t7(m»«rt^ fta^ovUig 
Mia prlv«t« |»iurt«» «ii4 )»«>d« a tt»«t o¥se«a« 8%i^«Hti«>n t« 'h«?i t.^«t 
»ti» ran «w*y I'rm tii* ««» laHwS t"» li«y hiMft.t 'im4. tela her ^©th«r wl»-«it 
h«d bi^]^«ri*4. ^« »nxt ««iw him ^^mRusary 4, IfM. "whan h$ was loek^d 
up; «h» id^J^til'lvd him as tl»« nuA 6h« hiMl «•«« 3«pt«»i1&#r ISt^; sJa* 
vaa i?e«itiy« ix« «»• th« mtm »» '&@tk tli»«» h» va« in .«, dirty «<.^ldr«4 
ir««Rt Flynettth e»r • a two door <?«4aDi «he <lld not riiGi«i«t)er tko kind 
of dloth«s ifto wero l^ut r«»««it>or««l Ui»t ^o voro a £gr««in k&t« 

%on tho trial ah.« waa {iak#<l wixeth«r aiii« eaw tlm 4t9fmi-i^mi% 
in tho s'Oitrt room <<md{ first taid @i&o «liil not ««« aij»» but & fe« 
KinutDO i,*t0r ihe ^aid s1a« •itt»t. »«• him** • th« 8»»b ©ittUiig oter th«re 

.lNi»ni« Hoycr, tan ytaro of ago, «a« with Betty Eyd^OA oa 
S*il>t««^«r l^th aoid h«arc; ti^o 4«f »n<i«y&t oalX Botty, oaytfig lio vrantod 
to aak h«r a qu^aiion; that tJbo dli fiet pay any att«»tloBt imtli al^o 
hfimrA Sotty oxolalK, •OhJ* aiid iaer fa«« turised wklto, jysd lotty tel4 
Itor what tlio i^an had 4oa«. Botk glrl^o t^l^ thoir «otii«r»« ^o aloO' 
teetlfiod that iho noxt «aeir d«f*2t;ia&t ^{ifiU!i4ry 3rd$ iliat ii« wa« in a 
groon Plymouth oar a<i4 oasKO outoido tl&« our ^sd. l»««ko»#d t« hmtt 
that c^« v«nt .ho»» «n4 told hor li&otl&or, wito wat#i#d tho defo&«la«it oat 
of th« I'lo^o'^ «ad told a:moon«) is tlio ^ou8«! to call » poXia««^«n. the 
polio* oa^o to th« heueo and tbm wit»«es, Boncio, doooribod t&« mma 
to than, tlio i»olioo thta arrootod dofotiSmz^t aed li)roai,iht hi» to tlu» 
Koasft ^?a#ro tiio witnooe id«rttifi«d tho d«f«jsdant. WitBwoo sayo oho 
i« posltlTO ti&at tho n&tkn arr««t«d «a» tl%o mum ifko h«fc4 ooeti who »o» 
eoatod Botty Eyd«o» on S0{>t«nit1»«r Ifith* 

Villiass Maotoroon tootlfiod that ho vaa a i^olioo effioor of 
th* oity «Bd that ho know bath Botts Kydoon and itownio jioyer; t&at a -:.(iui 3(i«i3ix«5« jsfi^ ncta< fc«i"t«;>r. rmtt alil ^^»«* ♦** ;Hoi<n!«> 

tABW ii»x: tiG* ,isi: oj M*« *«*« t#!i» "il^ <»♦ %^rtt f^m-.. -i h*ilM% 

>f»j.- iJB'-:. .ji** run •Jte 

""i.i?i.'» X^tt'l!^ Jl ill »MV «<; ^foSKl'- '. 41 «.<# »«« «#t ' 

.ftaii miU ii»^«»«»-| lc»u !!if> ©JW ;a*f»*S tc. « - t-^r; - i*[ sf**"r'j» 

/fl»£t»!»t»% *Jis •«• »ilai ««4li»4» JM>(ft« »«« tita .Imkti itdi sierii) 

ti«l A iv4 tislA »•• jTtii hib •<{» M«* #«<xll »>«« ffi»M tttf«ft •m ai 

«i£;r t»w% i^Aiitks turn %Ai - *ml\i vst i*$i\* «Jt(9 fcl««i «<Ki Tt^'ftl teltml* 

#^« Xtf«i» is«l9«9^i« X**'* %«^? ^«* 1^^^ A"^ ^«^ {ib»l9«#tfp « t*4 :ii« ft 

{it^£i »;^ ts^ia^i^^st'Vff fo^fr tAS) ««i^ vl^inftjo t«aiA» btm i:#» ^t-»i«ntitt MHTfli 

.«iiMi ««t* I««ssriis»*t> ,*j;mt«^r »s«»rt;^lw 9^'> lb>n« ««»ei^, '»?t^9 «ei Xoq 

■i^ a»»« imM '«tfjti <•«« «> ^^t9»rxM m^ ^-.^'a «vi^iatf<li- aJt lift •&« R*%%f Hydtfim J«r)UMry 3rd at Oitt Jj^ttrnald* pollctt statioo; 
th»t h« ««JLl'»d on iff, tioywr, * <^e 4«Bori1iA4 the <S*f«ri4a«t, whtua 

the «J*flQ«r axr««t9i ^osd brought b»ek to Mrt. Horror *« }-io«« »atf ft«it«4 
Eonnie 11' tnla wets th« »»«; Uia^X eh« eal4 U« w«ui ttmd thmt h« viu» tht 
•«]£.« man vhe had nodded, to hmt *to<lA3r* and t7i«>4 to <s«ll &«ir eirer to 
hie ear, i&r!^ t!tat h«« w«« th« as)iin who HaA o^tpooo^ hi£i«s«tf to £otty 
Bx4o«a; tliat hin told lilo follow off 1 ear to tAko tl&o deftm^ant to 
tho i^olioo station ats^ h« ^'e&t to Uia homo el* Bott^ it^^^o^^; tlial 
at Xh« »tatlo!f' WtH e^llcfrtn jpoaltivoly MoxstiJ'lod t&o 'loJ'eKdant. 

Sofendact %«otil"l<»d la his own l»«i]»a^f tHat hw workodi at a 
booking ^laeo on Oottagt aaroiro av<i»uo: tii.at ha ei<>t to «ork ovary 
aoralaei at a'bout iX;$0; h« {|«r1«4 tho effenaa; 'taui^sd h^ ««e in tho 
vlolnity of d4tii and t#«lu]»ot «««j$aa iofttml^or X6th, ti'at aaldi US' «a» 
t'aoro Ja&'a&ry 4tli «&<§ wao waiting for hia oiat#r»in«3.i»v to u<&m» &u% 
of th« o^iMro^ «ri»en U« aa« arro#t«4 by tl&o |»o'!l.io* officaro; ]^o 4l«iii«i 
that ko ox:|>os«4 Ilia poraon to Xk^ By4«0» uit% I3«9t«es1»«r X&th^ ^a^.l^i 
ho )ia»4 oiror oaid «^yt dftg to to«3r, »<id oaidi li# IicmS n«tv«r ooan eltUar 
of tho girlo l}»for« ]»o wao arr«»t«4« 

Ailothor witaoto, a ^Irl t^lrtfsta, y^skra of <a^o, in tho oiglxta 
fr;»4o of oohool » «it?a» tiie trial '>olRt«^ o«t tH« 4"®f€is4«Bt as tho nim 
who aboat tho aid4Xt of S«pt<!Bfob«»r iSsiO hod «#on on th« ottiawalJe hX 
95th and }*rairl« avasaaoj t^at at this tl4»« he got out of b.l« car %n4[ 
•too4 tt? no'^ w'aiatlod} that )ao opoii«!4 hto trotitoors, ftxpofing hii^aolf ; 
that oho wao ahaut thirty foot fross: hi® «^«b ho <ai« this, ««» i tho 
oitaoos roe «'«ay« Aaetiior *;lrX :^itn«9«, twolfo yoaro old, t^oiiflad 
that oho aaw tho doft^dant Sootoab^r leth at sOtout 10t@(D a. a. » oa 
Sftth otroot, betvooti ladiaaa tm4 iilohigaii avonaoo; that oho oaar hiaa 
anhuttoa hlo trcuiooro «Ad oxpooo hisaoolf. ?hi« viti&«0B idontifiod 
tho dofendafit in the eourt rood at tho ti»o of tho trial. 

Thia ie a et«jio vhnTA tho or«<<iibilityrof titio witni^'ases is 
yooaliarlj withis tho |>fOTi£ico of tho trial eoart to Judco, Zho --•t»ai. ^ - ,..^. .^^ - ^->- -- ii»W» 

X.,., .. . ii ^ — J.- '»xnno5 

» TlJV^- !<!<. *t«kV «/?•> *lJ»i ■:,"-„..-.. "'■ 


Jv . W- -to -i ■ ■...;■ feJ 


<Mi th« At^nd, th«ir lRtoXlig»ne« ^un4 tli« r<>»iez;iftbl <»««•• of th«lr 
•torl«t. 7h« lA*«tlfie»ti6n of tli« d«r«n^«UQk l»j t&« «lin«ft«i«» vaui 

in disturbing th« eonolusieu of %lii« «ourt &» ^hi« <|a<»Ati®n< In 
>t«al» V. 3<iiia q4 y»l>. ,<lt|;. 315 iXl, 883, wh«r« th« i4«ri%lfioeiii«Ci of 

Ui* <$«f«ndant was In qu«3«tioBt tn« «&tirt »ad(3 Uittt '«lf$e« tii« Idlctnti* 
fte«tlo« in tliAt ««•• WAS pdoitlTS t^« natTltwin^ c^urt wooXfl mtt 
4i«tuxb th« |m4«£n«nt of Ui« trinl court. fiiis 1« Ap;^ii«&il« te t^ 
lastiMBt «ft«», Sitt4 th« jiudlgjeumt is HtTirm.B4,, 

6*0snBor« ?. J., am4 Mstah^t-t, «^. , ^^oiteuii'* •■swa n;r.: j- »'i- ■!'.--».■! »iVA .7W£r5' . -f^ut^iiii ft, ■' 0aoeO'd 97tfX0 

jr. ]p. fHXMB, A9|»i»lX«ki3tl, JAMS 0, lXfXM9m mU ) 
) Al^JPHAI* Jmc«£ M2f,RlCIi»AL COUlIt Of €iaaJU3C. 279 I.A, 6161 m, 3UBtiQ& -nemmLt mktVM^mn 7m &vtuim &y tm mmm. L.i«l»]iing tiX%4 lua iat«irret^iei; f»titit»n &X»imin^ th«' «ii»«»t daft fmm 
tl«B#r »ta gi*t« Jtt-JigB^&t agaisnt tfe# g».wi«h«» r«r ^1316, Sf';, for tlw 

1« lrr«KuI%r la fom« A«s«ytl»g %k«,l It i« not pT^pmT %« «ai«ir ju4«'' 
jBMBt la f»vor of IMS tn,t|i«rpl«SM3#ar, ©it-fcag aiey«S|ir y. W , «^ ll.t. 40 111, 

111, Af»9, 24A, OdUKft*! fer ti%tt iAt«rr«csln^ petltlt^Attr ipr&forly ?«• 
9ll(M tl^at m% th« ii«« tto«ttt «(ui«« wtrc 4«eld«<l t&«r«t was iu» ftt».ttt* 
tory auAtborlty for iti« (mttj of |ii4gR«Rt 4ir«atljr in f Y«r af ah 

Intonrcning p!«tttien»ir «ji««i»ti»s f&T &9s%»t ^'"^^ %^<»'^ «ia[j»»««ltt*«tly 
the l«giRX%tujr«, in 1931, by «£»!»» d^ftntis t« %eth tli« st»rfi>lii^symt «tkd 

Zlllnolt ^tmtttt** (a'«khillK th» 8&atut« «« g»>r»iste«iit, »iiMB4[ @li%p, 11, 
**«. g», Illlnoit St«itttt«« (Cakallli, m« et«ittt« »« attachments,. 
th%MM itAtut** W4tln«rls« th« •atry Dtf Ju4|imimt dir^ailj io faT«r tf 
tit* liit«rv«n«r. IRi* ivt4ipB«at la Uiis o«s« was 6fit«r*4i in i»rQt»«r fovn. 8X8. A.I GT . $ismU»9^A 


^' < 
• 


:> 1 . ■ „ 


r, .'i •/■ • 


,a*»T«batl«f'' 


g,«J;A«vrr!)»;^T 


, . ..•.;.,.: ..;• ..■>.! 
, : ' rtci -.: -:«■■;> 
i 


.i»si|,:' 


( 


, 80XtAa»«i'40;i 


.^/iV'T.^/i, 
( 

r 


.»<»i{«!iitat«tf 


.o!i;')iii-* ^j -H^iJt 'Vt'lK^ «»^ "Tt^QfitQ twin 9k it 3MSiS ^Ollttttflt* ««t»l Hi l4C<M|i»tKl «l 

,X-201fii£ 3iiJ*.f» ,x»b«*itp»A*fil «« *!« TcnrAt ai intern 

i ■ 3 4i' w^' !■■ "■ i- < '^ <■ :; '^ ■■ '/AI a«TlE© # «i 

:•■ f-iymi'j .) : ' ' J:j|«X 9iii ' -f- Pj o i^x f % r*! t? + + - • ,-j Fl&iniiff *t &riBtti0ia «oBt«ntitt& t,« that tb« elalr^ •f 
l.«iii« l.i«tell»«» int«inr«»iii« p«%ltion«7, «a» biifts«4 a!^«n « friuKittXisnt 

trMi«ft«tion, To eefi«lff»r thin i^lnt ii«a«8!sll3tt<»« a re^iicitl 9f tn« 
troneibAtionM, 

««iBv«yiae t* J««oli Q', JUtvinacm ««rtali» C!hHi.tttt]L», (M%ii>« lusting iB«(iniy 
of l»ir boalc* l,9e»t«4 in « rodw el' ^« building o«mtr0ll«4 by tlii« 
Kt9«»X Building OorimratloA, 9f whieH -a«3r««« «»• a tim.sijnt. 

Alieut <i»etoV#r XO, 1^33, tl&« Eeywftl. Balloting Cdr!!}«ratioa 
iiBtr»iii«d for r4»t s^ttiatt ^ftrsiAfi auad a9l%«d th« ^--rotftrty 4#8<)t7lbt4 

0««(»V«r S3, 19 S3, i..«-vi»«9» «3i«iQui«di hiu n«i« i» th« tuwi of 

#1&00, pi^&%il« to Vnm in%'»Tf«i&in^ p«titl«£ii9r, L-i«Min0, ^uA to 8«- 

ear« it« i^A^exs't •x'««u.t«4 hi» d«Ili»t«Ts]l e4.Tmm&<m% $ii«<lgiis# tft 
X4<tlBliRK th<i i1i«:n»aia nt»%9 aA4 cciiiMl»tai jeorti^ai-*, »lbo«''« CM^t^A. 

f4r #13CJ0 in hi» rtjrlAvin attlt i»ft&inst th« H«yw«^I Bundling €<»TT>or«»> 
tii>B« On tM# iinm9 ^Ittgr Frl«»nil, ty vlrtaa of hift Ju^^-^nt a^^alBttt 
tli« JUcTinao&s, 0«rv«d Ui« E«y«»X Bii.ll4iajt Cior^rs^tion with |^»xifti«h«« 
tiiMftOR*, feut en ta« e«»« 4Ay« b^fof^ Uia s«jrria.« «f tlxtt g^^ni«h«« 
tmmmu9^ i.«Tin«toa aii«ijgit«4 tk« jud^<^t In tjroirt}r <»1ttadne4 &g»iiiftt 
tlUI Bayval BulMittg 6ort»or*tio» to i>i«bXiAg, %h» i&t(«rv«r^iag pnti* 
tlMi«r, asd ft mti«i% af tiUs aa0l{^£tm«tit ^*8 Iat«r <m tli« s«a« day 
••rv«4 tt|>oa tuls edrperatlon, tJum £»ral«l^tQ. 

JuAaarjr ^, 19^4, Liflbllan fil«4 uis yox1I'1«4 lrit«7Y«Dlac 
9attti«a ••tting fertH tha abeT« fe»6t« afi<l aaaartlag ttiat by rftaactn ,,: i,,^ -i .....jam* iMfRVv^, :. i,.. , 

.,;>,^.. . ^. j^rtiitv... . .;...;..,.- ,ltiJiii«X^ Hilt ,£&€! ,iS lattjMM 

5"--/; 'wi»Ai^tft «^«^ kfHtfiimMtt ttp«ei^v«4, ,itfOS«9-«R| th* l«gia tt«4 bfWBm fi4| l •wEi«r oi' %ix^ Jtt!l«{»»ot rMtt4«r«di «m%iitat th« 

Rpyvral Ball41nNi ti»r)»«ratloo! t»^*t by TirtuA %f hit stutut a^* ^ItdcMi 

•f i&« ^•nftWR n<»tt ius4 M»rtg«M;«* «)il«li *as th«r ti$««i» 0f £M« Jadg* 

»»«»* i« ^.«Tt\^i^.'g.«Reywal Z^4li,.U]S*. .vn rjorattiiim . t&e 'iS«lltiofi«r vm» 

Ui« iii%erT«ritii^ 9«titlQn, 

lift s<Ha<^ aft«9ft tJsAft elt«4. 

(I«ii(»i&«i for |)X%i»tli'f m-«M» v^l&ttt ttli.tael(8 . up^ti i.h« lB , ^^ f|, 

9«9« at«4« %>]r H«s^iK*iii «A» fr»udlMl«Pit. th«r« it bo tvitS^i«i# ih»t %]&i« 
i« se, «A^, m9r«»v«r, tii« iu^igis^et o]&t«lii«4 i& tut %r9rmr eait l»|r 

»l»%Si%Wf «rgti*« ift|t«iEfc»i^ tli« validity «r tk# a.««il^ «f i>otlib«: 

••fur* thft A!^* i»l«#«iti« ih« H«rBi>i»£ ni>t« »si»4l etiatt«X M^trtgag*. 1% 

th* r«»tfiaTa»i busin«e«, vonld »-»k» a io^n to I^tirlrteori, « yeuiif 
Bootor, fh»r« »«» «-rt*«Bo« •ttp»artiti^$ th« gao* fsith af tJi« 
trfti3is%etien* fhaa* p«trtl«s hfs4 b#«rt tMi^uaiAteHA lor »ikny |r#«ra aiitf 

tlft^Iia^ i»®tiiri«^ that l.«irlii«oa li^^d ^ofrl^jatioA ()t£i<3 &14«4 hi». <tttriA 
hi» e«h9«l dajs. Fuirth^r^or*, th« e^#a2e «vi.^«»Giitg t&tt aa^^tt^t of t 
loan was i»tro«l'tt»*^ la w/ri^mxen, this wan si^«4 ^jr JuiaMlis^ to 
tdbo or^Mr «f L«viii»«a for $l9m a»«i b«»aro i.«Yln«o»*a iiJc4oriHm»»t 
aB4 t&« notattoa tlbat it Jbtao bo«B paid. I'ilaistiff argttoo mm to •jU tsj*l*i4tA l8»ii«taw« f.'mmibui «^it "»• t-' *- -■■ ' ^*r 

«•» *t«ii9li2ii»«^ «%v'i^ . ftojiiayafc-ifta ajtitx lii^, i^icg eff^y ffpa|ff|yif aa lm>»'( 

i>».. ^ v^-. ' w «'('.. ...K. '-"isnfltil ««o«a*i;;v« i^«l«)iitvit»9 ftii» %t»ili 

,(^«i» •«*iU «»Mw ^a» «ric 

M(«#tt«^ t# miml »il# lE^ <itl!»iXAV iMt^ ««alaj|« iu»i/:3»-ut 3^iiijai> to justify tHA $»ti«lu«lim th»k% tht tr«n0<iet i«i» «»» R«i In ge®4 
faith, fr** frots tmf fraud. 

^9 fliii no r«T*rfli!jl« error In tjfi»? ruling* «tf ttit tietirt In 
*u«tainiBg o^i««tl9iae %9 quastlos* liy pl4itlQtifr*« eoansaX. th« only 
Qbj«etlen snovxi Vy th« ab«tr««t to ^»v«i b««a «u8taia<$4 %«y tl2« oouri 
««• i|,« a «|u«eti9& relAtlnig to ««rt«ikln ¥<»»ka t@ "b^ takoa tu tlie r«o 

plrrlB *Bli. IH* «tej«eiile« »«Kt to th« far* »f tia« guesttou, ^uloh 
vat aa'bftatuentXy rep«iat«># %n4 &iiffV'»rmA, 

fixffi rights of Juitti&iliig arialxig aat of tii^a aj»Bl^$^«iit t9 him 

•f tha i«agia#iit 4a 4fitMt<»ll y^ ..^tyyft3..J|]BL41r|ii^ ^^.^f .oa^atlj^ laJra 

pr«»oe^«no« ov»t iUe rigisitft ef %fe« r^lalntiff >*»•<! tt,sK»B o«r»lea af 
tha gar£tislttie»t i^reaaaa* It liaa l^aan h«ld timt the f%at ti^^^t a 
fl^a.r»iiiti««» ivat »i«»t rii>til"ia:d, tnstt th« ^a'fg:ia«&t itA4 b«»«n asalgnad until 

%ft«r thA as»inrl«« «f tha g^rolahaa aoi^&e&a will i^t 4«f«at Xhtt aa«i|p) 

art f fay. 161 Xli, 3S: ?r4,ga .y.., ^9mm. .l^jgaat nK^ Ba fik,^ 4:.- XU.A^p.Uaj 

j^a^^m J„...ti>^. *. ,.XM^j^hm* »i ^i^* *»;'. ^-^^^^ 

XJft« trial 4(^uart vaa .j<2fitlfi^4 in ^uatalning tlia latfrvtmlBg 
9etitieuar*» al%l» ^al ka was the aqait»bX« ew£i«r ef the iu4giae;»t 
ik^ainat tJnf JiuiXdiing Oarisaratlatt «b4 th^t Its Aimi&amtmt te hln waa 
▼aXid. ^* wauXd not l^a iuatiflad In ^laturbia^ th9i co&eluelon of 
th« eaart, and tha |udi0Ma«t %• affirmed. 

A3mRii.o. 

0*CaAnar, i'. Jt. , ^^ Matahatt. J. , aoneur. ; , ., ,i ^, . - e ..■■ . • ^ ,„„,„„„ ,, 

iiH..r'^i.,- ...... vv.;-i i5=i.. .,,,.« :sw* itJf Wftlitf^l »*IV -♦-^v* u ^ t. A v> .ijotiuo , .w ,J#»;fc»*« 

08VAL9 IT. KCIBKR, 

..^'" I i^vKAL mm m 

KIB-CITT TRUS-jf ASS aAVI&as iiAMft ) -^ 

gif UilCihOO, a banking ai»rp«»«r*tlon, ) toR. JtfWiim m9mnML)t sssuvkksd fSK c.:Piiiiafc- o» tm?»: eou.^T. 

CQ83pl!%ln«tin't fll«iii h.i« 1^111 •««&.i»S am aanounil-ng of ««»rt»4R 
notariftl fe«f» »ndi for «m or<lo.r o» Aof^nilAritiit to ^riy tiiO »»ki4 to 
him, !)«r9n<lm^t» r«reit««tivoX]r riled gen<&rft]L tm^ ap^eimX dft^mrr^ro; 
th« trial court 0YomAl«4 tho i$osH«rr«ro of tk* &iil*eity fruot ajM 
Savings Bsink smi! rul<9<s It to oKisirojr; ii%« 4«mirr«ro ^r ite« ^.iA^Sltjr 
l.'sttional B«nk ««r« oant&iE'iii^ «U!i4 t&« ¥i:i.X as to it ««o dloffelaeod 
for woBt of tt<|i»ity. Oo»9X^inimt afp@«>l« fr^a. tkio l&tt«r or^or. 

$M 1»1I1 »ll«goo thftt tic WikS It. duXgr api^^iirtt^il «iiii4 f|£iKlifiod[ 
notii«ry publio la CooK «omBt^» illinois, »»4 «niil.ti«4 to tho fo«o of 
Buoii offieo: t^fti tho liriftirlsgo BakfUl »»• an iXliiioio &<»r|>orfiktioil » m4 
tho £stlon»l B«iii]t a B^^tlofiiol 'b.jmkijiig^ oori^e rat lots, Wti^ <aolfig &-H»i* 
aoes in Ckiotq^o; %hfk% tkt- ii^vings B«>ffik. r«e«iyo<l frvm ito «« rroo^^oxui- 
Ml to oe£«%«r«lol i^apor for proe^Mftt^tl^u %9 r^riotiio i»iajrti«f for ^ay* 
SBOKt or sreteot; th«t fros 4i»ril X, 19^6, to Mareh ao« If33f oei»* 
fl»ln»i3t wao o^ittetf^ %f tlio Si^viiiiro li«knJc a« « nota.ry ^ubllo for 
pret^-'Otisg oueh e^sa^e'reial pi^pi&r ».» roquir94 litre t wot iiifi sia^ that a« 
ouch notary p«(bli« ho aa4o oaoli proteoto, «hioh work took psatt i»f 
hi 9 tl««, thfl! bank fttrnit«bir<4g him 4«ok rooK «itti«at ^fe^argoi tiiat 
eo8n9laln»nt kopt no lt4^ico4 rosor^ of oh«rg«o for ouoh notarial 
aorTi««« aua« that tfe« eoKO wo»o r«tai««a 1»? tho 4iaving<! Bank, whidi 
notr biio pooeeoslon of 0u«^ rsoordo; that l>oth dof«n4ant» )&a«o ro» 
fuoc4 to ^ioli-vor oai«l r<»oordo t6 th« oott^Xainant. 

t^at Ml or al»ottt l»ay S« 1933, ky a wr&tt«a agrooK4eiit tho MtVt 318 '^.A.i evs. u«^ i»v»%xmmh Iftioftf; .j»*fcrt«»1»- 'a* X*iO*ti** ^rf* 'S& If1ft>f;. ««« Oft 9AV "I .t«ss £»1l««t''''' "If 


't MxtM'^ 9lMi ^mniMJLinmm »|4i«J»fll« 8 liAtiontl BimUk to9k ov*r oil tb« Afts«t« «: th« liavlngn Bank ef ^Ttry 
kin4l ajs4 aX»e th« (lUitrt^r* foritt«?rly oe«upl04 lay th« i>ftTing» Bafilc: 
th«t tekii. sontract bfttwetM:! tfo« bHr«k« Gontalrie^t sweiiM other Vxlngis, 

t!i« foXlontlB^^ previelent: 

**B« i^ttrehttser tng;rm«»i 

I. To ajn^ 4o»« la*r«by gaa,rta,U«« t« r»»y, in »««er4,ftiie» with lh« 
t«r»s Iherifof, ail of tti« Itabiiltlot ©f tto* ^«li«y of ©T^ry Icin*, 
nRtur«i rvrr5 dcecri;. ilon, iiiclU'lte^ all Xlafeillilff» grmnina: out of 
juny trust rftlt^iiejaenipts »9&\m<siA by S<si,i«r an a rft^ult oi' th# 
opeTAtlorii ©J* its tru»t dep»Ttci®tit, teat ©xelwiSiuig it» llabiiiti** 
to it» aie«kh.old«rt its «u<ih«** 

7liAt hy tkiti %^v<m«Rt tli« ]giiti«a«l Mmsik B.»»um»^ the !«• 

nots>r:)r f«?»«. 

fhn-t «ithaiit x-'il^TCneff ta tilt rctoirda «;<3>s&{»lalj»<mt 1« unaU^it 
t© e-tsit*» t&« ii|»«eifld tttmbor of lfc«atf |>yot»«t«*d by hint «»«) thn »p«* 

elfitt assouat «f feet <!««?■ ni® ^r tfc«» ^ia«iijst« to fe« or^^Sitft^, to t^« 
Satingft Bnnk; th6t tilt ®miirlj»stt 'Mn.nk h%« 8«v<«x- f«i{) esxttpla&jifant mny 
of tk« iitttarl&l f«t« e«Ilftet«i l>y It fer nlm, %is4 tlyit »p|»r<)ad«(«.i4i|jr 
'$1C',006 le <<tttc bi» fr^K d«f$»4imtt fur 9a«h f«#«, 

fhstt e«i«»lalBaRt iia* a^tmii^fr* fr©« .#«ref.4w8t9 hi» »«t«-ri«l 
r«c«rj<<i ^ad «e©C'ttjat«, -vliish hmn hmt^n .r«fa»e4, «sd «®»|>-3LaiBant hat 

t^# 1»ill fTifcf^A -Tor a« iMseeuRtlBs ««i4 «« tr^iir 90 4»f«tid- 
iust« to f9!»3r eomiUalJa^tnt »ael:ii »im& ^a umf 'fe^ If'^iftSd {la« aUB« 

Th« trial court tYi^Hsntly »^« ©f tin* dftiei^it tn«t tn» bill 
«t».t94 a g9«i^ «»•« aa to th« £iimiriBg» Biifitlc, «»4 ti^at i»i%»k hfxtt nitt 
ajptpealt* fro?. tii« «r<^«r ei^ftrraaLiag lt» a<^{gxirr«r. T?i« miX^ questlosit 
th«af5 |ir«»eiit«a is th« iir^priftty i>f th« eriS«r 8uot;4ifi4»« "fi^^ A»- 
ttttrr«r« of th* Msattioata i^^A^, 

7%i« t))««ry of th* Hill in 1»att«9 up»n tli« opini^ii i» £.i|.«<g^ 
T. CQBting ptal B«^. .TtoS lil, S65, rh<?r« It w&a h«id %hvt,t ft iiet«ry 
•r-]^loy«d l^y • \^mik to protest its OQnj£i«ir«i«a pa|v«r ie ^sntltied t« ^«v «#««aji •iff iiM 'i0'^9 t9ei ^tsMd IttnoitMVi 

B^itir*ii »MU x^ b»i^vD^»tf tXt'»«>^<»'2 «t*t'uiiU9> inii o*i« ^£M ftttK 

.::■.*.]:» tvaij^ ^,.a|T^ i.Ao't tAt , y-\<:> fj,? *; ,^ .a* .£ 


sa^«Y<S :j iw^aXig^Mi &1I th« rt«M m9 notary ptt)»Xl9 iu ihAt e«n«i action. 

TU« i^&ti«ifi»]i Bank in tUls court firtt toet<!saa(lc Umt tj&e l»lll 
<$o**« not «}*»v th« statutory' »ttp« wJt«r«by <?o#&fi«iiift«t 1>tQ4t»« a Attly 
itt»lii'l«A an<l '^etlRg xietar;^ littbll« vatlUftd to ec»lX«et ffe« pur»tt«&fc 
to ih» etAtut*. ra«re is no m<?rit lis iiii« |»«int. thu DUX nil«giNI 
tbstt he wa« ft duly op^diaied, {juairio^i ««d a«tlBji iiet.«iry ipttl»XXo, 

^e to h«4»e |»ltftd«d the. ©ti^iiii©*. In EsmlM..Jj>..M33MMmhm&» ^IS 
III, 4S6, «}lt«'^ Vy tfeft ^o/itiiiliifii fiutl©rj&l tunk, it w&a ©ttRteiafieli 
tbftfc 9« ^j)»w#ir sworn to ty a uetfi.ry pyiblic ra« itiv&lldi fere^wtB* tk« 
si»t!f<Ty hnd ««! p«(fi,8:t«rftd fei« fic.t*«.ry ©«-i'til'4«;i»i« ■sltlt tkm Q^uu\f 
eowrt. tli« oourt h^l& thf*.% & j»«r«<jB nctliic *» » fi^ei^ry nm^ioir eolor 
01* authority rill Iso h^xa to fee e^ Bot&ry .4j| iMkSi^ ^.a l.egoml^cH ,f. 
Ulteiat* 3^*0 IJ^» App. ^Ml, a» afriiairlt v*» «i.tts>»^«4 06 th» grean« 
that tHo aat^jry tiwtiBg susli i4rj'i4,»vlt I>.«fc4 sol rilt4 lh» aortifleato 
of hlM ^nf>p®lRtf&«ftt 1« %h^ ©frteo o** t&i soajBty €X»rk, Xfet opiRion 
hol^o tliAt it (io«» iitot f«llo« t&ftt m» &eta iea«ai. I»« v«14 li««&ao« 
of this r^lluro. to ^oxa th«is.i ti%« fiai«#f»tiefi of o«»i»pXAiii>iftt t>i«»t 
k9 «(!.« A 4^1$ ft%»folr.tft'4 &oti«ry fublie '«&« a »tS(t<aK'«at ol' f«^®t i^4 
not a ooneluiiofi of Xs^w. 

«« do »6t «o« a$tofi whsit %n»4irf ^«(m4mk%. M^^tioiiSkX Bmtlte esa 
•««ap« thm oai^Xieit X'a^ta.gu^O ««i£iti«iii4i4 in Urn -Jk^^^mmit ifktaroby 
it a.o<$uiro«l t!l« ««ai«rto of tJUft S«Yi»i^-e Bank «b4 a^r««4 t«i pa^ *ttXX 
of %h9 Xla'^lXitioe of ik« 3«Xle'r of oviviry kiuA^ rt^turo latd. Il<?ie2'i#* 
tion,* oxocmtU^ onXy tho 3«lAer*it Xi*teiXiii«« to ItO otoekiisldoro, 
A.0 iro h*v«s 8*U, ttn4«r tii« vi«Gl»loii iia f ilt^|ui«,Jiits>.j^i^,<;^|al„Bg^, 
J!M££^* ^^ not'^y lpul»Xi« |pr@iff»tiKk^ tt«»m)^«rol«X pupor for th« }»mk 
in «rttltX«Nl to oXX of lAm mot&ry f««B. i^mplniixx'^oit mXXeg«@ that 
tbo '^ArUis* BoftJc, for -whi^ii ho &et«4 »• Gtotior p^bXio, Iiao r«tKi»'«<l 
an<) k«^t aXX ouch fo@«. There 8«j» h« nm doubt hut tkat it vaMi 
o1»Xi^«t<!>4 to tttjrn %hmk ovor to oo«#X&iAaikt sb4 te wao «ittXtX«d to .alj'fka v.?v.J;..a ^;iXJ»ii ha,: &snif...wr .^*''?^5.^1i75x -ftfff. t •«** »ll **<! 

Tii »v«« ©IT 


>:. -t-i' 'ty V !^ T t^:'■• ii r' ^Tt' ■T-i-^.f 17'-? *t» 5*; j;air It::^'"'? *l?J n5^Jf.r^;ii« iSjs;-:a ;fn ■ - ^- 


.ffi? «*»• 

x«v« «mI# «ie»^ £tf« r*Mi&rmr the^, or &t least <t psxt of ili«ft, i» thin netiofi, vrMci-i l« 
t«»«Bitlally Ml motion far Btoncy fefe^S soidl r««ttlv«<S l-y tA« 8.*.:'y!B4j» 
Bank f©r hln »««, Tbtff obligation wat » li^teillty of %h« i>avlttg« 

Sanic v&leJj fth# li»tlv.'nftl Bsiuk SMjjr*©^ to i^tay. Ib ^(g^^f,l«3.d v. ■»^1^i» , t ,t 
|Jtl!US*l&» ^^ ^♦^^ ^*^« ^^""^ ©oari fe(©l,fl that » o*mtr '«t fey « 
n«itlon»l 1»9»% to ti«»':^;ir>« «ir4 jii>ay tli* liabilities lat -lamuih&it b»nli ItB 
coii«t<f«r«t.l©B »f tfe# trans.fer t^,i tt Ijy th« «th*r hmnk &f it* oifi«« 
furnltur#, l#ft«« %rj^ 0«ii»h assaett 1* »ort alj|.£j| v.i£M» '^'^^ i® withiM 
tt« ipawi^rs 0(mfer2*«MA "by istAtut* ttst a«m.4utst a ig;«K<^'rftl bMslLiof t}a«i« 
Re«». It »hewX4 »ot rw^^ulft' «rf«ift«at to »ai^t>«»ri th« ««>»«3i«(«i©» 
tteat «i^«s a l»j%n^ t^ittfi 9v«r th« 4mtir« A»»«tii of an oia suri^orfttitKa 
its i*»a#t8 ii.t9 lwi^r««»«d ^Ith a tratt i» fwTor of its ap^dHoi*!, 

«h«L»i»g '^mak (thi»' lli&tl<»iii»l) to &»mm% tim %i^'k$li%tm @/ th« «ffill« 

iR£ l9ttffiiE ( t.£l€r S^VlXiga^, Uii» i»«iui«tt tli« XimMiitjf Of %tm l^tt«v 
l»«fik t« t^« «')»«tt#l«tlj!ifyat fpr aotarjr fftes «axti«ei %y hi» 3l».d aoli«»ot«i 
^7 th« ^st'rlngs Bj«R]i 2in<l r^tOL.ined hf i%, 

C9«pl%ia«nt i» »€»t ffistoi^pM fsf9^ attfi!«Ttiag nis csl^la agmltifti 
the K«ti^n.Ai Bi^fik. &>--;•«« eltfti ivM«h hMt9 'b«<iJ3 ft«i^l t<» pre9»£.t «tfi 
•quitfttfle «itopp«l ieY@l»« »&m0 «Mi,<ta«t 0» feixij p.3crt »f t&« ^eafifttix* 
Mit wiiielt im<nin%Ht %tt m. partlei^stion iu thii titim»m&%iQ&ii, Suctli » 

vhvm «f»mr^I'S«ia^>nt w«« h.«JL{| •9t^p.p«41 to «|UQ«tlQn a »%3t^r*B @%1« 
from %h9 f^ist ti3»t i't« irE« aotuall^r pr«t9^t at %h9 emle sim4 s»«rtici«> 
9at»<i t£i«re>in. AJ141 Afjaia, in J^a^ti y -y. f^^u^l^p^ 335 Hi. s:ss, eitai 
toy tto.« fi«f«r.dt.«at, it »«• h»l<l tii«t e©BE.;jl%i«/4i:i>t wwiid l»© &&t9p-^<i4lk 
«h«rtt 1»y tLiis (ii4Sit«^«!fitt en^ a«»£iltiiirt hf" le«id« utotliiir t® cte »&s;tthia|t 
h« trettl^ n9t U^r« %0»9 'k»ut for 3u#i statements ^uis^ cea^Ju^t. In tii« 
amft« «t l&mr i»<dthifi4E ttt^t ooi^fl.'^&liis.sit 414 or <'U4 s»ot 4o i%^ BiXiy 
eoa&eetlon •nith or r«x»ktlon to tli« trsui$fer of lli« nasets ^f U)« i^r 


HflWt 


-7 


^flwA 
• '<•:? 


'c^ «©l*»r»'^. 
'!■'..>'•'' ,r««*i«MfjMt 


'.^%vr-'^ 


^ nil 6lk¥i«»#l h.iii hAtf x^a (>!^«^ (i.- vtl*llB»«i» 

^ i ■ ■ . . _ - , 

:■? 'lO 9tlS ISJiiMtt %i'.5 tyiCf R.t^E *-t 

ranuT--.-:- ^i htnA im%0 aurt^A a»1j1v ii#9i4t ««».«:;» .](jn«^ £«fioli«M »A# 
:: ttutf 9^ mt t9iifcii9« «(aK}<» •v/;T6t t«cGrft#«* •itf^^llffi* 

• l^^^nhrt- '^fQ x^-^^^lMi ••• •* ***** ' w*^^ ««Mi1»l«.ini%nt had bo J(BO?l«dg« that ftuolt « trannf^X' wmt cnnt«s:«;l.%t<Ml 
Mi4 kn«w aaihin^ «r it until it vuft 6ompl«t«4. 

I>«f^n.'!<(»>t %r^«« tiiAt <»(;K^]:;)3.u,lRiu»t l9 guilty of I»oh«a Id 
filing Jsiii Mil. Umr^h Sf), 1933, «"»« ine %«rKl£t}Atloii nf t)i» 
••▼«» y»$kr ;»«rl»4 lis '^lii«h. oo«q3l^i»«nft pffrfons^it »&tairlid ««rTio«tt 
f«r t&<» ^^Tingft littntt; May 9, 1931S, tli« trantKfftX' af th« »«««t9 of 
til* Bttvlx^^a Si»jB^ to th# li#>tioii»l B«txiiK 9e«urr>»4: ^.« ^IIX of e»0D» 
plalttt v«» iUod iFua9 22, 19,5$. fli« s^««i4a 4Mtiurjr«r alXi^if««, 
«neag atib^r ii3.inir«, tnat if S'tttopIcdLftKijat A'Vftr )aik4L any «a.tJLi««,cr 4«» 
8.'susi4ti «kgai««t <S.«i«in^«r>t», "th* «j*K.ffl «»y «««&# part t*i*r««f h«?r» «o- 
•Tttcd a«rt tl^xajR fiv» y«»r« pri»r to ti^« filing of nnid 1»tli»* 
Ttoi» i« i» «ffeet a pl»ft df tit« 8t%itit« of liaiti^tloat. Ub^^. sa^ 
•«e. 1!^» Illt»oio 3tiituit9» (Ciiijl:ii\l} vkleu nn»$» th«% 9u«J9 oi'rll 
ftet l«»js» ma«% V« toaeaimoAd ^-vlihia fiv« y^arn aex', ajrt«r tht sausMi 
of aatlen ft@eru<%4. This AmmutTi».r mmit only t« tl^» first twe 
ytAfs of tl^ pmrl&A e@rv«r«d l»y «afi&i»Xaiiinut;>t*ii bill tmA in ftff««t 
Mttitu thut litil^ility, if :9j[;*y» e«b 1i« for the fet^s st^crulug duriaf 
tli« five years n«xt prior t«; tiatt fiXi&c 9f ibtt iiiil. 

5^8 gTt|ll« y^ Mft.Ct^ ^4"7 III, 5i', it Wiwi ft«i<l ttamt «is¥rt» 
• f «^viity adef)t tix^ liiell;^ti&n pr&rtd^d %f st^tut^ for jUSAiogettt 
r«)«ft4i«» At \nm <Mi f ijriiKg U:ik« ^«riftd 1i%y(m4 mMioM nuFiy <l«Xi^{f r«» 
<}alr«s •xrsianfition. Msuv^/t y^^ .l>g^4a»»f * 3»6 Hi, 2^, r«p«at»d, t&«» 
•ael^at A^eleet tUttt '*9'juiiy foliawe tka lasm'* »04 ii«;id th»t »nly 
«%« th« 'i«l«y ro^^^re it iB«t^ait%1»i« wili l%.^9« l^^qr ttsm right 
vithin tli** cii^tutory }.li%>itati»fi* 

1i« do not f««i h9« tkd portion of «ompli'»ii3iiuat *• olai,» 
nrlslKIc Aurlrtg th« flT* yeaarn Juet pri»ir te flliag ihi» MXl w«uit} 
1l« 'bfirr^d hy «ir«y st&tut* of lisJitsitieuaiii. Moreover, tht I»«ti9nal 
>Miik took oTor ell th« Ajis^tt, r«i>e9r4«, «j»j3 pi«<t« of l«ttsin«s«> of 
tfeio Sftvl»«fs S«filE, t&o* Draetlo&lXy puttlAg i% oat of l>usiao«9 msiI 
loofiBf nothing to noy Ito or«»4itor«, Jln «xajeifi«ti«& of th« -'••; t<Q»tt« «jcv tit £t.tini iri t» »«iiW«« «r!»«l hnm 

,^^iv\»*i X*5lr*.#e« fc^«n»'J*f?« j-..,ii- v^.v-s ifoi^ii? .-li fc«lw*» ««-?r fp»T»# 

5^1;^,^ !!>««^4>«r fc^itSS »<*;» B«i ,iit »*l^«.^«it 

.v!.,. -(? M»i>ihs»t< »«SI =»««* **«. i#« ^jfe •«*? b«aict «f tk* JS.»irir««» hmk w»tti4 h«i.v« »iu>wt>« «« the bill «a.l«|£'ft«, 
tto»t tb* notary r««» ««n3«d by «»«Mi>3i^lnMS% fram rttt«ilL»4»4 by th« 

1i.a4 na l««t'«*kl rl|t;iit t« d« this. tte» Jtatiea^iil BaiUi suet b« pr*- 
•-«•<{ le kn«ir thiskt th«tt». f»«i» ««rtt uulavftili|r riUmiam^^ h^r tfo« 

llfkbllitle* ef ih« Hftvlnga J^^unk with Mni^-9»l msil »f tlilc el»llg»ti,»ii* 

In th« ll^hti of tli««« f<>i«tft ia« •(;uit.afol# soiteidtiretticms a^peajr 
«lite)i mmlA %mw e»»plsil»0Mt\9 rl||i»t %9 r««6V«7 t)#alii»t iUh« liKti«ii»I 

It «»• «rr«r to ««iet»i& tii« 4i««attrir«r« ol' Ui* Jli»ti«Maft]l B«ak, 
fts ilx« bill stfttet » <}»»« for ooMiiylJiiiiiiaftt &gJSiiAst botiei 4«f«r.4«iRtt. 

!%• d*«re« 4i«st.i««leg ttoM Mil &« r«v«rft«<l vm4 tk« ^Mit« 
it r«iiyk»<l«^ fay furihtr pree*«tillJ»4» o«£.tiet«&t irltta. vhmt w« liairo n^M «if .{^^.«ii»-a ^XiiAftvji^ita&f «ii«i» •iniI; «ii««y ««jSii wcMitil «! iMlWMt 

•aaJL«tl«)<» tiiii tti Mam 


mMA OUHEIIAllAtm, ) (^^y' / A|»;jftiX»#. ) \ „-.-«'' 
2 7 9 I.fi. ^I'e"^ 

lit, fiii»Ticx E«iimKi.Y .&iU.iY3ie!iej» ths e^iiiios' of tm mmt, 

ft iMItt «7««ut«sd by al« Add hwliS by AeCwn^imti an-rvAr «»• l'U«4; 
*«f©tt4ii«t ^ls» {'11 '^il a cro»»»bill a«iti©« far Jfu^®««nt 9n m« nat«j 
•9»fl«in^a»t As«w«r«»4 this; % d«dr«9 nr^ti 0ni@jra4 41igB^i«tin$ cKta- 
ftlnlotustU tiill fer want of «iuiiy »b4 a^^^^i^fi: t.h# ^r^y^y of XiX9 
«rQ«ft>bill, hoi 'ling thiat *?#far»4»«t recover fr«»R e««iplai»s«:st -iSSftS.TS 
with i?3t»ip««t, e^miiljfciis^iat *P!is«»*aa, 

T&# e©atrov#niy arises out of tfe« asl-^ to o&sj^ljjiBsiit ^f * 

In th^ tistte of 41»ic«kii<i«r i.. ar««jEia|}iMim mhi^ hM di«Nl l.«istvii3g alt 
»1<*0», th« d»f0«4»«t, Holder of this esassbsrsisi^, w^ileii «li« A«eir%4L 

tli« M«4infi^ Athlttie kiluh, ©rigim&lly «> d«S"«ndiait, «,&» #«. 
fault«HA SIIS4 th^ytiy th^rssjJftftir wont iato ba^ krupicy sutad t)a« par%i«t 

tfe« bill uil«jj»« ttiat «©®gtls*liBiiiBt Wat ta<luc«d to buy t&t» 
l'«r|>«t'uaJL M «r«fe ftflrtli^ tey »l»r«i>r«»«r»t»ti«srtiB aa(t« t;© Uiaj by vutt of 
th* 6ffle«r« of tte« clwl? as to Ita ri««B»il^l «j©JB4iil«n; tJi&t th9 
tiLttlt w«t !!«f«£i^i!^t*e ii,i«nt Ui %Ja.e titst&Mvkaximi and r^ii.30fi«ibi« for 
tKAM ml«r9pr«fs«ntsLtlon«. 

I»«f#n*«»f!t'8 cro8«»feill Rll«g«<? that fiOi© was us^si widow ^>|' 
Al*xuta«i' L. (ire«rj«ba*u8; t3ti»t, em Mo^mibrnw 10, 19X<;, »ii© r««<iiT*dl 
fr«K t)i« JKs^inah Athlotio ^vtb a note fer |2ISCC^ sliced %y ««K;»iftin- 
•At, «kleh v«g t«n«*r*< and ««eft|>i»d >y her In payment of tlic i'«r» Q9fft .•V 


.,../ t--^ ^«v..-.<^ •krtj' jiiUlcuitjit hnti x^ -^ '■■''■"•"' '^*''^ ^^''^ »* tit^nt/ki^ 

. ^ - ■■ ■»!'!* 

,.. . .V ..■7JnW»» -5.: 

. tt** e# ««e&l>r]*«>titftp Uuvioc, t>««i^ HfaXi tty U^e etuV t9 <iO&i>lmia»iii; that &t> er 

fft^AHt el tii« rirfiit installment 9n tti« not«>. iih4» all«i;«is thnt t.ht 
«hol» •f tHe note 1« no a iue smA unpti^ md asks tHe c»urt thut 
««ii9l»tit«iit t>» r«<iulr9d to i><Ky the ^ud^unt 4tt.i» tj^i3r»«». 

fh* eiiit«« was r«f«rr«d to a i6««it#r In ehjamcory to %a&« 

tlfint tMT tia,* l?ll,l oJ* ecj.Bipl5*int w«re pr^ytu, thnt the aros**')}!!! 
i»tiB without «!3ulty, mi'X r«ee--m«fid«di a doer#« in ."loeer^ti^neff wlttii 
tb««e f in ilegt, 

«r4<»rs apoa 6Ji« »st»ter** r«port, 

JSovesslJtr 1&^ 19 .''.1, tk« «i*4*jftt'«llor on an ax .SjyCl^ ««»*.rii3g 
0T«rr'il«4 ^a« 4tf«ttdaRt.'« «x©<rptieiio t«» tlas jBa?>S*r*s r«n>6rt and 
«iit«r««l ail or4«jr «^yT&Tlftti' m« r»^#rt, "Ih* ia«t «!«/ o! tii* t<P.r« 
«»• B©v«j.,T6eT i«ti», TU*reaft«r, oi& .r/»*l«K-)3i»r 7th, tiio eourt c»t«5re4 
ftD or-sor fae»tiag tit© or-leT of &o*«jafc®3r irstk ajjproviwg ^ho report, 
«ad th* a*tt«r wjmi s«t down far I'urfeiver u».»rlog. ^fyvwaury 4, X^34, 
tl»« ofi^ttrt raiRttiln«4 ^Ji« exe^^tiefii* t§ the jraport aed i^terea a de- 
«ro« «iccor4iB^.ly. 

ruliflg th« «ixtbitpti9Si» im4 %f proving tht &^»t«r'e jr^ipoH is « final 
trdlor -whian aaisajot b* irasatwd Jkft»sr toris,. isltia^ Jtoriaes t. . tiet|g| 3ifMyy 
tS6 111. 605. titint a©.a«, ho»ov«r, is KOt la fM»l»t. *t i^vwivod 
ft 3Sajrtltl©K eult aiid thci os*4«r h.«i4 to te« Jirn^l i»»» on# a|>?sroirtB0 
tJi« fflfistjsr'* r«p«rt of «i»l-f un4«r » ©rior t96r«« aot«if«4 fey ©on- 
••nt, 

7h« ta3,ator*a roport jKjnsoiseeB ao ^leB-wtfita 0i' a ^'^'^iiiJ^snt. 
It lo aertslj advisory, at. or4«r ap|>rQYla^ It 1« 4a*T9ly lJst«rloeu- 
tftxir JMMl oubj^ot to roYltfloii, Tti& court ka-a not^etr to aecept or x-<f 
i««t tfaiO roport u.% mnj &l«o «tttU thoro fea» b««ii « riizmi <i9«er««. moo '"'--. '•-- «>-v^4 ,.: liiifiMMtt !«•€« 

^ I \tt yLtXt, T^ *.V < »J Vt* 4^1F ib«4 •^ 

., ... '■-'<«»« ,iHitr. -. »-:,- bt% .Y« .hu;rX%» S3» lii. w«; .mAmm.s».^milM at ly, «ta| matt 

•vh^ i!ia4 !*.i<K! » f«« .e!;OJRtht l^^fory*. >%# wcift iel-d thnt it «»« ouvtiim&ry 

a^i'vea %Q Ut* i»JLuh for % i&«t^t»««ir sr^i^ &m4 mm.% It fead ifi turn l>#«;n «i<m% 
t« )i«^ T&y tJj« «i.ufc uti4 g-iwm. %& hw Jf^r fe*ir l!««»fe^«ii^'« 8i««&l»«r»kiji, 
About iU*«iiu&te#y §th iilie r«««iif««l tkir<»mi:l). %k« i&mXl i&9mplm%num%*m <i^«elr 
for #3SK>, r«pr«««!"i%i»g tJ^« fiartt^ t£i«t8il.te«mt ob %h9 i%«te «f o«m^liiiij6* 

h« hA<i le«t quti« n. emu of i»@it«|r'« ^^4. lalm h^&m^m the <i'«»yi^41tio»» 

to hk» 1t»y tJa« elub. 

&»tt|»;^aloa»t*» %«u\iM9ny 1« Uiftt i^ ««« Ik y««id««t iMmhffT of 
ta^* elub; t^At lie r«tt«lir«d a l«tt«x XroM ii'rifi^«^ <iat(^4 Oeto^«r 17, 
I9^i, flt&ting timt '^A 4-^m%h ua» o90urx«4 aab^xig *Xr2t 900* .^ ^r 
i'or^otuaa. M.«&i>«ri^>%lj» B»st«x>i* ^Ubufct t£u» ttsstte^rttliiD wao fr4»« fifott 
diueo, t«kx«« Aa4 &so«ft «£:.'•«%• s %J»&|. Ii^e wat lt)i.irit0d to fill tlto 
▼*ewii«y; ik« i»tt«r ««ilA *7nt» rootftT kao booju ele«o4 for RftmrXy 
two 3f««ro*i th»% il»« r««ifi«»t S8#Kite»jf«ii4^ of tktm^laXnnmt o«ttld !>• 
»»F*He^. towBkjp^ tik« |iaroh*«» of ti»« J>«pft«tuflil iii.««te#r«hi# imd %r>tm» 
to ottlt oea9X9.iattiit'o o^fivomieneo arr^4go4, ik»]»|il;ft.ti»^^i t««tifio4l 
th^ttt ^0 att«i:<l«4 o AootiR® of mm oi'f iaojro of tko oXidi Ootaliior ,Wft »jt-- - ■ '■ 

imn a#»ff trsw-." Uiiiw.. «w iii^Xu i:. .v4wiii. C and 

%• !»•««»« * MMBb«r 9f ti&» *Hf iUmAv^A iiXuM,* il« wail Mild by 
&ri]P9«B that, th« olttb wa« li~« a ft«i«a4 l'iiia3i<±iiAX ooj:i<ii t ion , t^hftt 

fry A«t>sir%mim% •ui3,«w»<l « i;»r<»rit 'Jb^ tlmt lift iijri««r of no iav«»ttt«At 

lh« %«4ln«lk Mhl«»iitt Club ii<^«ir«4>xi te« »«4« «#i»liaaii<tii f«ir (^ftl^otniA 
i6t«1[f«r#jl|j in tJsi# eittlJ, agre^fttei to p»,f tfecraXor ladfeo, <}» tk« 
««ya« 4tttii ibitt ^ftv« hl« «k««k for |4<&C:f «y&d tuntM In Him i^^fiti^iNRt 

th« 9r4»v of tH» H»din«h AtM,»tl« Siafe |t»C*- ia «Roa.thly iaot^lmento 

ttoto frew; l^«dii^al!i attilotle Qluh %4 Mirs. .^oSMador 1.. tr««si«b»uHi-« 
th* tjor«n4taj$t. ¥Uie i« tilt &ot® l^ai 3!tl$it«i* •ttto»isq|u«»it2,y 4eliv«roi 
to 4of«><ilaBt. ^p to tU« tlK# %kat eo^.g)I>kin'*a»t ir»« aei(«4 to dhLsu^;* 
t)io OMMi of tho iitfcyoo in t^« not« 09»i9l@kJL»ji»t did not j<ji»« ol* -^.ro. 

Qr««nab»i^(ii. iS«v«ral S&;y» isklt^r tliliii^ |»ursu«i&t to & l«ett«r, oo«i» 
f>iali}$»iit ^tt«ixd«4 » m.mtlBii oi &}i« 3.j.ufe »e jeiov@ml»«(jr X^thi h« tkMi 
Xo«jrn9i thftt 49$ Forip«taftil ti#«il^ttro^ipo, ^^4 xtot 3S€^, k&4 b«oit o^li; 
tisMl 9«v«$rtt3i of t3i?'« H^partf^imtt ol' ih« olub woro Kot mi»M.iti.§, ao&ojrs 
thfti tit^^ it^lub w«9 iR 4«^t;< <»» ti^o b9^4s filo^itfd to ltmlX4 tittt u«m 

OlU\3 hOttff** 

Jiiov«7A>9r ^l»t eoiepii%ln!%Bt ^reio te tM<» alub» r^tujrujUKg hit 
lP«H^«t\ia4 i%.#ml$«r«hii» ««7^« att4 «%%ttng thk^t on iM»o«uat of fiaiM&ei«l 
r«T«ro«« ho eeul^ not waiko the poyi&f^tto ojo th« »ot» gi««a in pmyn^at 
•f the r#ro»tuiia .ttowb«rtt)!ii|>. Eo aok«4 for tho rottix^ of tho |4&0 
>sti^ ftR4 tho r«t»»ii of hit noto, to ttato l^r. jt'yfo* #i«tijr»wB of 
Vk* ••»1»«7o^ii» oo%»lttott» r<9;>ii«^4 thftt it was istvooail^lo to rotr^ot 
tht wMsA>Mtmhi$ tr»no««iio« %• tho aoto h^_ )»••« tarai»4 ovftr to tho JbruB 

...M '.,.- «..« ^, .: f^^m*- *.v) 1.-, YttfM(»« a MN»»»<f •# 

^.- - ,.iv--*. -■- *.. ..^..- .. ■,*-■• ■../''> "-'^ ttiiii tm^%i%9 

s*>4* - . 
aJnsm • .i.r.t « t ♦.. f<»f <♦ 

• .ti.i >*-• -S-.' . ■ - . -. ,..^. .,.-„ .. . - .. 

cif^ 1© sat**? .»«£?-#^ «*iM»<lttI ... :* ,...,. 

.-. , »''X* villi'- . ■ 

.•vi.i.?<!ii» j|j*lA«« J>t(S» •a»ir «|«lSk •#t^ 'iv^-' fei.:-'/ ' t...M^i■ 


yyf* jus4 Cirl9!)«n, at 9hi«n etH»]»l«i»«iit charged Cripi^en with i»it#t]p«> 
r^ii4inting «s to tli>f' I'lnci&eial awn^ittoa of iit@ olulSi. ii@ t.««ilfi«4 
tlnvkt h« 'li<l dot ehjiirff« Qwipw^^ witj% fr%Mi<l. At thl«i qobI* 4rr«ne« It 
w»t tk^T»<*A ti-mt fff9 wouX<$ ttu«1«rt«lc« to »«11 tk« l>«ni«tu«l I'les^bcr^ 

•3ila for oOMul>%isj!mt, "Who •«r««4 t» pmj tii# IM«#«ab<tr ia«t«aim«nt on 
th« n©to h«l<f Ity JKr*. Gr«»n»bi*u» I>revi4«4 ai* i*«r3»0tu«l M^ciHoiMihljk 
h'sJ\ not v>««m ««ld l>y that il««, A« ir» haire oaia, tilt 'B«a««iib«3r ir.« 
«t«sdlp»«rJt «*« ?aic!, feut th« InstailE.^^nt f»ii in^ 4u« tjs January w«mI 
act priid. 

tli^rft i« wo n«.r4l©ul«r oQiFUl.lot a» to th? facts. 51b.« i^u*** 
tlori i» lftr^»ly one oS" law. fii*»r« l» ^aso v*!^ little <^%i^u%» «.» 
to tlio lav, Tho «^a«s«tl&« Is a» !<■/ t.i%« «,p|»lt.e«l>illty ©f fiif» Is* to 
iho f%etB. 

CoK.pl. tlusferst Arg;tt«« t^*t tho olate wao tfeo *i^««ii, ri(^ro»«iRli«j| 
<t«tf#n4iw.!t ift the ®«1<? of hoar li.a«fe)8iiii<i*t f«fp«tt*iil Mi»«sb«r8fclp to &i»« 
in»e ehsfewooJllor «»• of tHo of»liiion tftat th* aiufe toougnt th,o as^^lbor'* 
ofeip fys«i d»f«isdl,*nt aa4, »<*!<* It to oo»,9l.'<ii«*S9t, lUridol' tbe oosotlttt* 
tlon s«^ fey-latr* af t34» olufe, swrt. 0, »«o. 3, tS3,« «luT» ^■•*^ tis# t%jjb.% 
to |mrcii:*«« tho fv«j«l»er»iii|f. At tsrd« tiao thore w«r« tJay#«t or foar 
vtioaaeif^ft In tho PoiTfotuiil Ji oalbtrohtf rsotor. Thtt «!»% oold «ok* 
]»l)i>.in&at a ^or|s«tu«l ISoasfe^roiiif for I3S00, aectptlBS la ^^ymtmt Hlo 
r«8l-1?«t *aer.-'k»er,«hl|> at $1000, ht« a>»eok for #400 vtnA »o%0 for $23^ 
pajr»Mo to tho olu%. Co^pl ^ to "int ' • ro«ii3«sit »««Al»@roaip v«e thoa 
tr«in«iferrod !»>' tfeo «lttl» to «Botia«r, fb.r«o or four ;ay« Xa,t«r tilt 
ela)» roqu«ot»4 $$i9|»l.'ilG!ak»t to oh.'<»rAig« )«^ natato of ilio p^jro* in iilo 
aet« fro» th« lledlAsdai Mlilotlo Club t» ti^io d9f«i:i'1a«t. It also 
should 1^# «oto4 t^at vhUe ih@ 0ltt1» ro09ivo4 $S<tS(K^ for tJlo areoziA* 
b«u» M«Q?>«rahip, 4or«-.ni]lfliMt r»(tolvo4 only #SSC^, .'hlo is liio^iais intent 
»lth ogowoy of tl»« elulB: if it" ^•r* h*r at^wst it ohotili hiaTo su»ooant«<4 Ml-' ^sQ^^'t* >«<'.' ■■■ '■•"Of img^0 #«>''.a.f, ,s.r>!iipti4 ■'>j j>»Ti'?i»i«(iiiit 

«%'.ft«i.w jUJI*- or- ?"»8^#«^» ta»«t»* <»■:*■■■■» !!3»lrf«r tit ,a»fl«flirO fc«» fTJtt 

«l^v --5 .,.;-'. ' ■--•:-■ - fmmtXor--" -■" '--^ .'^*-:n ' t«l« 

.■^.■;3w &x»» tf«x» •^,-'''" ,*'•"*, <^»»jaTMr«*« tmsitptr^*'i »m ni *»!»«»•«? 
i> ■■ "• '••-*' ^ »•■--■ fern 0>}H r^i't M^^ 9lA ,<300.f-' ^ ^ ■■ 19*% it 'tl t« h»r fvr thm «iiiir« ^root^dii «f tii* •»X4i. th«rft la »t7on«^ «iit|»* 
thft rtilo ftut]ti«irl«lBg tli« rftft«il««l«a ttf « eoi3itra«it «ii »«• 

V]r th« jr&rtjr ttiUeing it t«i ib« ufttruw, li nuit 1»« tta4« for th« fur* 

r«««i««l«rjei Muort %)«li«v« lH«i r«>!>re»«i&t%ti«i» to h* tjni« onoS r«Ijr 

It ie mot sl««ir tlint th.9 r«i^r9i«nf»tick»i« »«rtt kxi«irij»^l|' 

pcttuO. Ji«asi1»«rKhii». Thu s»«rtittulaur •t«.|4^«e% mud-i t9 '!»• a, eaiarA'iprt* 
S4miit,tl9ii. wa« ti^t tut ttltt1» ««a iti a »dttiid fl@ibr««l6Ji &on4itl»», ftTAry 
4«9Art«ft^tt «h^friBg « pr^s>l'it. Ii%« 1»s»l«uBi«« li^««% «f Vnm. slujb, Intro* 

«K««9t « few ]iU« ys.« 1»«jrl)«r «let«f , )iR<i|(&si«(i»A» bil]ii»r4 room a»d 
t*le';>l»9B*i %htk,t 'litis lo»« fr&si ih#ff« <l«p«irtiB«iitB Vtt» ill,(>i^<^ 9«r %nsim 
Ml »g4iieat ft |!)r«Ti'6 «f $aM,&d3 per a£a»i» rre«» tiMi ttliAr ^«^tat%M«iB%», 

&mpl»,in»m% «rgtt«« that it tfi^K f^iLisc to sit&t9 tlMtii t%Mi re»i«f 
•f SCO f«r|i«tttftl Mcniiti«r»nlti* ^aa cl&»«4, thm r«6ord d«ftt B9t «h«t« 
l^t fiiiui1&«r of ?tr%»«ita%l M«{&1$@rsi:iip» 911 Otttdbtsr 3L7tii« wliien tht «t»i*> 
ai«fit v%« KM*, l»%it It A^nn «i,p9«sty titat «» &'«T'«mb«r S7ih thart wftr* 
•aly fowr eut of t^« flv* ltut)4r«4 undisposed ^^« (f«i^3bAiaNdBt its* 
ttft«4 h« did Bot buy tit* f«r|i«iu«l bc^lterRhip ))e«aa«9 ^« i»»» tal4 
th« JPlirt litm;ir«d 3fo«t«r wa« sail, 

flui lat^E^AS* un(t4 }»j Crlj^^es ffi«|r x>«A»ona1(>iy |}« «hara«ieri8«d 
«• '*:paffins ttatttsecnt*,* V«i»« ii«r«ly his opinion of ▼ftiuo sti&4 lUt ts 
ftAviuettt£*s t« %• 4«riv«4 by e@wipl^io»8t in trmimf string, inis &i^B.b«r» 
•liif frmk th« r«@i(l«iit ».eff.b«r«aiil|i ai»»e to Ui* Ferp«tiua McsO^ersMy VK«i £>««»» ita < *>*i *t:t^^ ami 

^X^.«>woajt •'SUV Ba9l4 Mi a»M9tqwi pAS i»tii t»*lp $tm mk ft th« p«r«h««« of th« FcrpetuftX liett9:»»jrKlilp wa« hi» •piaion tinMl, it 
WMLKI ba «m •x««lX«f'i iBir«0tu.««it, *X b^aifrht It »iixr«ly for iBir«»t* 

■i«Bt,* • and ttunt «»• of tJEie rttttttona is maiclBig th« pure^i^s* ««« 
tti« *xi?«ei»tie» that th« ^er}j»«tu«hl ii^«&fei«r viatic would artmtljr !&• 
«]r<^«.»c li^ v«Iu«. It is 4it'ri«ult \«i «se#9« ^itfi is«i»«l«iai«n y^tai 
e<»W9l«iBia«it wti» ln4ue<ii, i>|r tItK m»M^ t«rm» mid ki» b>.i»y« nr fronts 
in th« t^atum, to {»tif'tt^.ft»t ^ft F«r|}«ta«l m<HRl»«3ridii^, 

lir«n if the foT8s«».l«ig r««««iiB« 8J*« aet Kttttily 9<»ti«Xuiiiir«,» 
«• »T* of th« ftpii!il<»a tiun fsuat tlt»t eas&JLatiisai&t r«i.tlfi«4 th« pur» 
•H«e« «f th« 6r««t«iiteaauR »i»H%#r»hi^ in mifrioi«Rt t« d^rmy ^iaei tlt« 
right to r««9lB4 th« trft£ie««ii0«, iieir«H»l»^r '<'7tli» aftir full 
ksiowl«4g« ti^ii.t jkXl ftf t&« F«]rp«tii<a. MwR'feersnipii hia.il not 1}««b s^s^Xd, 
tttttt ««irer»i d^p«urttic««it« «f thm dXitl» w«r« is^ot m»king immn»y, %Bel 
tJ9L»t th« fisajiGiftl eofiditicMBi <r«i« aia»0i»ad, t^« ««}si9i(3iin<iit»t »^d« a 
a«v aKr«e»«'nt with Vyf«, eh«idi'!t&im of th« K«aior«hlp com^ttoo, 
ivhtroVy 9yf% «ii{]r««d to T^WMll oemplt&inmBt** ffii^liM»j»»hi9 if «ia^l«ia« 
ant vottlS 9«y the first iA«t»Xli@t«jat on hi» »ot« 1» t3&% he^A* of t^^ 
dofonAant. thl» Skgfoa&tnt oper«»t«d »« % <K»iY«r of ASi^r fjr«ykd »Bd 
«• «js %>ftfi4oB»«at of Msy eXftIa to o^ulMhlsle r«Xi«f. 

I« «ogey« V. M«j.aiH!i> §7 ill* ^4, tit« «fi«fci?l *i»ajpit fewft 
kao«X«d^<i of ti)^« frtKud wl^iie^ ii^« «l»i«e»d '^mt i».%d« » »«« o@«ttira«t 
to <ii»i>«»« of &#jp liit*»«»t. in® oourt ta«Xd tii«t wh«p« b y&rty h«» 
1mo«X«ds« thftt h« ^»o bo«a d«fr«^dod l>ut »u&»ft!|u«i»tXy o«i»fir%o tho 
Orlsi»«X eoalrtiot ^jr mikkiBg s«v n^ootaonto r««i|»eetlB|| it, &o t£i«ro» 
1»3r VBivoo tho frwtt^ «ad «%«ub4c>bs his oX&ix to 0{{uit«bX» r«llor« A 
9«rty d9fr%ud«d cBBOOt l»« BlXow«d to d«BX «itD tb« s»bj#«t ttsttor 
•f B eoniraet umA aXt^rw&jrd r«««ii»d* d«# bXso a^yowa .v. Broif i^. 
14« IXX, 4;i9; Doaiaa y. ^o.aK->. Xf& IXX, ArP. ^l'* ^u-Jrwuafit t© Shlo 
«8r««»«s)t with fyf« to dlsi^eao of «i^e|(X«iiBttBt*o ferpottiBX he}^h9X» 
idtiy oo»pX^iitBBt rcsULttod to dof ^4a«t bio oJiooJt for dSSO, booob* lint <X9tl t*«'lW»«r(|ljl •(|«ilt»««flJlt* *ltl ft»J^rj{^^7 «;r ^rf^ii 

.^ttAotf ^oiji«i« »«a te«»« ^x» (Mil '&• »iii»M!#«4i^ft £n»v«« l«i^ 

A iilfti^ ^eiOttifilOMWO »*'.9 ,i^JUi*«lltf IMMo ttvi^lJbMM I«l»Aitfttit mitt iAOi 

,'l«Jti«^ •iaf«jiitf»ft vj otAld ttt<s Ho ta»MM*iUM(«$ «» mi 

lt«£( «^e>^'^w jj»;l{# |i|#xl inti0» HfJAt .«rtt«f<>#i8i t^ti te 6tt«^i!) •# 

.till «iS^->$H»*<f« |k«# ft>i?*tt #^t »«vi ;,'■-- >;3 muit«4 by K l<»tt«F>r in whi<^ hm »Ay« tJtmt Vtiia 1» I'or t.h« lir«t In* 
•tftllK«int on t)%« note glv«n in »«)t(i«nt *(it P«r{>«ltual M«Kb#r«hi,|» ia 
M«4Sii««h AthX4»tle Clttli *Hl<»h wMi r«««iUly f»ttroh«>s«<l by )^«** this 

v«« •» t^dm^vlv^ir-.a^wfit a' <t r««»irnitloa el* %k^ irali-;Uty of t]&« «•>!•, 
MiKi« «ft«r c«K9l«iii4»»t hm& full kattvl «4|£« oi tii<» fit*tm^iMil mnAixiM^ 
•f the 0XkI»« 

Aiai it %hm% 4.(iif*m^imm% b«9ii£s« » a«»X4tf 1« 4»« aoarse of t;k« not«« 
fr«* frem any d«f<*^nis*a to it, «h.«a «h« fteco-»t^«S it from t.&« slab 
without iMiowX«4j|(« 6f any fraud «rni«lft ih* @ltit> si«y hsftTv pim«t£tt«d to 
ia^Sue* «^!iKpJL«lnsuit to »a&« tJn« note %Mad te aub»#%u«t.itly ^«k« d«f«»A« 

Mftt tilt i>»y»«. Pmtwp^ e0« »tyu<s.i|>gi.ii...<|.t .-.■ ▼.,. ^e.rlBif . 3to9 liX,2M:>3, l« in 

li«t« ftll duft ?orb«»« e«l3.««4 «>» l.«isil&#ri«m, vtio told kl(t> fe« wouia 

g«t & ch«e)( t>(m th« 7>Tt»^ a«a»iir%i.etl»ii «t98s|i«tay t<» |}«i^y foria** In 

fall; l,s®1)«^rtei3 then f»l.»«iy r«s»r»»«ntt»S t« .liv«»«^, p^^ttldimi ftf 

th« «o»9««iy, Ua^at b« eisul«i toetsrc a ue«4 s<iiito£,«bil(i fr*^ f«»rb«t ti^T 

Vy t£i« Sntnai eoK&o»oy 9-^y«ibl« t« ti^« »r4«r «l* Jfdyb««{ l>%>i4b«rie»n gav« 

ftftiili«4 %h« «^49<»k but Brmm i3t«v«s> r«e«iv«4. tk« (seut<»i£obil«: m* D-rosBR 
e«ntt]n>etl(M» oo&paay iDtitti forb«« %9 r«ooT««' t&» aitiount «t»ll*«tiMt 
by him «« t£t« ish99k* fb.« l^^irdsfi* @i>ttri ^^13 ihtkt |>lalntiff eoialtf 
&•% r*edT«r, uusinp: that wlien I'exb^fl rvftslf^d tht ijheelt fr^n Ltisw 
b«rt0a tl»«r# '^a« nothing iti tttft efeunx-iiitti^r of tlM i»6trtiw«at to 
ehiiurgr« hitk tritb, kno'^le^A,^* »f A^y Isiftr Ity or to fut bi» «» la* 
qatry: tb^at lorbst b«o^-i»« th« ]^oa.ii«r of tii« o^Ksrok In good falUi 
«b4 for vtOao sad tlxeroforo It wao sot §abJ«»ot to imf of t^o 
4ofoaoo« cl«i«io4 by tho Praaa €oatitniatioa «o>:^pa&y« Ui« aakor 
of tho «ho«lc. ■'•■■*:- - ■■'^#f«t4n» jsoi mam 

■ -.■i^iiiSD ''.•;■.* i» "I-,:. i|.' V- Ji.r-!v?>g' 1h*#t* tftjlitt 

»it? .;• "-^ '■■-'«»•# <Sfi#l «di ««•-.-> -r >.v^««#Mll 

-■♦ ".'•*-^- -^'- •^--;' >■ - --''• . ■ >/<♦ 

-; -^ :: ;..,... .V -..; .^ vt-.i^^'i r&if»ti m»m^ f&<^ i**'. ,-.-„„... 

■•-.f'Sjj'ii .^•iS'" ?j^i5i ^ni,.. : . ■. :»a 

villi I *'ita "tv'j ^ ;r «,fiiAiUi for LttAb^rtoB, Mr*. dff^nAhmm. f^r fortes, mA a iioto ln«t««4 of 
a eb.«ofc, iM3d «90l.jrlnfi tiko hoXdini^ 1& ti;)i»fc a«kS«, tit* c«»Relu«lon to 
ole«r tt}«.t trtiott dofondant r««oivo4 oo«a|iX«>^i,{i%nt 'a jaoto pift^afcXir to 
hn chft rooolirodi It «• a ooKoloto ittatru»«dni, froo from nnay do« 
fOR««o orioing oot of Msy i&f ir£f.lt}r le tho ti»iisii ol' ti^o no%o. 
£)i« itoiror ii.n«« iho ooKplndja^ftt bofaro o^o roe«lYOd %,h9 noto a»<| 
l(n«v nothiag of imj - roprosot^i^tioiia «Jii6li %k«' eluh might j^svo 
a«4« %0 eott^liilaJStnt, tho aot# «(i.a o n9b;otl)%Mo Inntrvimflint, ooaif 
flying tilth ttll tteo r#i9Uiiro«aeiut« of ft«(«tl«i» S2 of tla* Bogot.i»blo 
Xn«tr>u»»nt* flkot, oii»i>. 93, iXliaelo 3t&Uit«iv (igmhtll) »nA w»« 
4iilivoro43 to dofoifttloiit )»«rforo asmturitjr. ^b« i« » h&lSor In iuo 
oouroo for v^JLutK «i,g^»iet w^oat »& p^j-je^^^oJI a«i"«»B.is«, wuea lui tho 
4*fcno« ftf frott^i In ^roourin^' it, o#ttl4 ¥« oueooeofuily- Koo^riod. 

th9 ohimooXior^o <t#oro« 1» elearXy cuet^inod by tk« 
ovi^OKiOo ««»4 is fte9fir4iog to X«w, eii.&4 it Im tl].«r«foro «ffirai04l. 

O'CoDKor, ft J,, «#»ettro, 
Hotoboti, J*, diaoonio/ 9t»ii iA^iai duJkO ■< %9li^ti(unt»Hifp%fi ■pmt I9 ;iJiii<droa( 'mtuk jtiMi dAt»4 4i^«aret^ 35, i»89. in^Liam V, Joiasitsfi, I O '/ iQ T i\ ^ 1 K^ 

- ««« jroi^tios ii«i»3tm.ir iiiiiviiii» mg ©irx^iixoi' &i^ tai carnf . 

C<}«it^lai»»Qt iriS,«d » Mil i^ forft«l<>«« A «3««i or t]r«i0t; 
««s««x>« were fUtt'ii, tk'«< «&ua» r«f«rf#4 t® n i&%»t«»r ija (ati«fi««ry «!it 

7h« firnt p0iat Ki!^(l« t>V tii» <l»f «r£»4<K»%s «tit«a.i.^i<»t Uitf trust 
a it*t»ry |i>a^Ii« iirh« ««« nm »rric«X' 9i' tibt IranH w>^itt»3t »Dtd« tb« ffi«x>t- 

•t.oekk«il4«r lis t!i« %m<k, 'Urn i#»UfiM li« wan ei s;i«trii lig th« ir«ttl 

It it fi^xt A»««irt«4 tJia.ttt i^«r« Is n« ow!»«t<»Eit mrX4«na« %h^% 
4Mf<m4im%B «.ic««ut«S ihn pr^misn^ff Bi»t«» 9r <SQup>«n«i ir. QU««tiein. 
fii«jr» wan «i^pi# «vldl««e« i© tisit •JT«8t. On* witii*** t«ittil*i«<i li» 
w»« r«£!vili«^ «i^ tb« tignntixr** df th« A%f«xi4^mf trnn tk»t «Acth 
•f th« n«t«« b«r4i th«ir sig^4i.tur«a. B«f«»dsuii« did a«t «loe|r ihii) 
i«atiffi«ay. ]M»r«eir«r, «$«tiipl.%lnitiit oak** a Mi&& tMM «^«^«* ^^ a 

y>r«a«B t> Uft^ . Ma iil, S^, and pT^f 9t •st«eatl©ii «f %h» notft* 
it fi«t »«0«»»ftry lit til* Abmsmeff of » «worn itu^o'ver d!«»^tng their 

It It n«k% «Mid t« ^»v* )»««n mvTua' to ate It in •▼i4«««t tiSfl 
,ir.4-. ,; ^--/v ^^-^ ^- did .A.I ev^ { .•la«XI« .«v <.:?■;'.. '.it to?- i 9lM9ai «ai««r ifftttt ttjit 

.a<»i*? ■;'!0<iilii8® to «»#»n "^to«ftlM#f«)f »*ii l^«#*?s>*»:«» »#«#> :■•"■^7'r 

,»»#■■|l■•• ■ • «i|^«* BM«-W ••«»<«? 

m ai s»«» affltol * ••5UMB *«»jftJ.«i^,*i«*» ,Ti»vd»mNt »ta»«if«»* 

.««fc .ill 06X ..ft?t^„ ,y „IWi»^ .a9l*i.-©»3ic» tli« «i>«»lie4itinr for th« loan rjni a •tt|»0l<»ni.<ent tl>i«r«i« 1»«e«bu«« th«tt 
4»«u««ntt verft r;4»t i»«t mp ia tlta bill. •• do not t-hiiUi; tn« 9«iBt 

itmni^ J. Johnft«a t««%lfl«»(l tltftt i^t 4H «ot sign any t>:.<i9«r. %t^ior« 
IsliUf th« 'b«Rk to h«>14 moAttjr f&r tM« ffty!&'«n^^ of |«3M>ti imA th'4Ml 

mrigiiMitt. the 7<»««»rd ish#«ri« tli%t tli« mtiira ^ro«#««4a or U)i«» l.«i«a 

•«l«rftt«i th« Kotttrtt,? of th9 lestfi, «itla|; « oa«« wii^ri^ it rat )i«X# 

i)3iAt «!«««} «r»ti«Ei must 'te* iitt.«a.]f «%«7oist4 upoe th« o««i»rrft»@« of 
til* dtfft»l%. l^rtfi^.tv c^a-^ty.JfejM-^-lc V. Iii»*». iSi Cfci, 5^», mt in 
th« l»iifti(iat em.«« nev 4«fault« 9«iiu3rr«;4 «'vtjry wlx tmrntikM, th9 •x«r<* 

«t iiio dft%# of Iho ti^ot «(I0»4. In Wjj^iti t. ^otXoJt.^ t? iii. A9|»« 226 » 
» 8lttll.;»r {»Qiiii v«s Bts^tdo sm4 thm t$ms% li#l4 tliitt taif ooul^ isot 
KVail th« 1«f«s4«u(^i«; tiiftl aXJ^ ilittt wms »@u^it l>y th9 Mil v«« to 
•u1»jeot %& %ti^ pvt.^gmjmt of tbiO ini4«Wt«rii-'i«8« *'w2iat<rvo-r titl.* %h9 
nortg»jgoro hsul« «tA^ tisto ojctoi^t &i~ %^m% tll,l« lo sm% h^ty d|>«» to 
iBqulry *.* 

Jloroiivor, aof eiadsftt Thelmer V, S^ixi'Wum i«otlfio«l t «t ho 
VAO tho t»r««o&t h«>ldor st£>4 took titlo oalbj^et to uis^ai^ toace* <ia4 
tho niortfrakgo oa^ feroeloeuro. 

9ofon4ftnio oooiit to ftirgito tiuit 1e»oofituso i.o iSi^^noy |>&y»icta.ijf 
oo&o i«to taoir h^4o »ut of tho ^roooo^o of tho loan, tb* traot 
4oo4 to r.ot % lion >%£;«iitet t^o -pr&p^rXj. th0 sta^tMeoet of tito 
or«u»#Rt ir#futof Itoeif. 

3(wo oc'QttijlftlQt 1« ^a4lo 80 to «n itoi^ of $69:^. as A^octirlnc mt^^f •9ii»09^4 9i*i'^di tt».Mt-.s jiiUB a ia« fi*«l '■? 

rt #i'. «'M hLtsfj mm tami^o9mX •! 

as©* »H| 10 «M»B<n> >?-• - T©»Klt #lil .AJIA&MMI 

♦sXvr? 9*-. i , 

.ftfist ,nnh ,iu ff ai^£*£-*3L^ : -fi**^ ^*«* ♦*• "»• ♦*** * the ief<$»(i4«ntB. Th« r«eerd »h«w» th«t of thin w&4»uut ^X(U4 «»» 
mma.% of a««ouat. 

fh9 d««tr«* b»» b#*r. m»t«r#4, «ftl« b.sM ^ftwii >jttt4 »»<) tit* 

for oAtt^liitlii^at «o«at«#i «ay«, *'ji'r»m tu« i&oiit «iift]rlt'Ait/ie vl»«]^&int 
vhieft w« dan Afteumo, «« ar* w;^«Xi^ tta»H« u« «Mft4«i'«iit.-m4 'U&« r««MMtt 
for ihio »i>9<»oJt« ** f^io •»%»ro«»«« oux* owri Uiotiipit. 
Iho di«or«« i» mitixmtA, S«iiO #ttMI •41 iJidTiV* .«X«» l««aW0« Iter rje ff r- , 'i'-/. .Tiks-ao* ,. :..t«y'0 


! 
2^9 I.A.'617^ i euuat o# aii|OA|o, MR, jysttei ummmLX nm^mm^ tm ofisiok oi tH« cmij^f . 

ajM tll« fnfc«t il^ttttfitiaisr el* ^i^»|^ was J^^Xy ta#i»«»i<i%#4 a4iftifiiiitrtttar 
•f fal» «»t.ai«. ?k9 ^tf^ti) 01' t^« i^lMliililT t^aji su|ti^«j$t«^ 4«4 iii« 
substitution e^f tleis «kdsalitii»trftter wd» B%jtl<». j;3^e 6l«rJK ui tke 
ttourt, la r«««^r!lln« the n^m9 ol^ t^ sdi^iKiisitrisitar, Wy tri*«r wrdt* 

tiff Introiiueodi a ««rtll'l«4 @<»p|r »r t&» ]i«tt*r« «!* iii>fe.lni(>tratio» 
grauit^'d to 1h» fruet Ccssp^is^c of iikt«ft^. ii9V6ir«af, In -^fyitlfig u^ 
til* Ju{fg»f..«t9t th« ei«rle ^^in ^rnsn^eunXy fttit#i*«4 t&«! »«»« of tte« 
ftXftiatlff *» «4e!it:lstr%t9r «« **f]ai« ^lesmo Tsruot 6«MB|>»iiy.* 

IMr«»4tt»t in tiiiiw eeurt jur6»«» t^.«t tho iit'l^«aptt 1st fii^iror 
•f *!f)i9 t:^ie@bge trufit Qtmpimy* la irragaiadr m,d voi^, a» th« 

trAter. a Mistake la tisi« mm* of tiai» mdi»iiil«ir«ior it n9% gr^oiiSo 
for roY«raal. aao. 6, «n%^. T, illii^oio at%tut«Mi (CaiiUl) prariA— 
thrnt BO ^t'^^^iP^'^B^ i^BJkll fe« t»rr«»t#d or rcv^rsod t'tux mw^r in a. naino 
vl»«ro t&« oorroist A«ai« »{»p«ajra «»«• iu Vs&m |9Z'«»«o«»41ng«, f&« oopy 
of t&t l«tt»ro of odsieiatratlon intr^4fite«d in eri^*Sko« ia pi^rt of 
tlio 9roc9«dlngo <4£tn theso s^iew «orr<^ctijr Ue na»« of tho oS^ioio- Mcifft > ,«nA f*"K{*r"?f>-!' 


Tia.A.i e^s ,tai\l£9^K}A ,«»I>. .a;^.. V. >>.ii%£>Mt »*^ tit's t ttXMKV. %m»f4v.iti'J. l'«U'«*Vs? .oe ».4SU •t«.il«t .ii^#»*tt vifi w«r* corr««tft4 •& »• l» tkmk» turn |»l»tjitlfr m» Th* Trust Uoa]k«ny «f 

i'lHlttill'r eX»l«s tli«i ii»d«r hi* «eiitr(i«t with (fof«ii^«at h# 
»ol4 A*i'flA<i»At MB iiit«r«»t i» & |>«te!xtt r»jr ih« auat ol* 4S&,000, ob 
whleij th«r» 1» *l»,400 «tlii !ttt« >a»4 tut^ta^. Jii«f««a4«ast rtf^llftn 
thai imd«r t,h« %mtm* #f th« atm^jtMrl iafmdiwat waji t© ^«y th# fenl- 

Ai)e« «f tb« pttrctl^iMKtt i»i>i«« r«t> ta l«i«'r«»t i» tti« ii»«t«!at out of 
lh« fronts ol" ih« eorp^erailsn. ««i3a »ie'9 iih»t inlAin^lff h$&« %ix««kehtd 
tto« ecsntr*«t fey l"«411ii^ io «b»«ig'& hift. lB|.»r«iit in t>i» 5S>st«?mt t« th# 
eorporAtiost £i«Bii&£«d ia th* i^r««m«i^t. 

Upon th# tri«il ttt« «ft»A»(ruetieB ef iii«t e«ga%T»,«i was ii«i1»mlti«4 
to tii« jury. tal« «»» •Yr«r, w^ir« th#r« is ti» nwlsigmity lu a. ««b- 
tra«t its int<^r9r«i.«tti(iii M4 the ri|...lit« «b4 li%l»ilitl«s ef th« f'arti«t 
ua^sr it are iHs«s^tt«fr* »1* X$m r»»t%9i>$, eausim-sivsly in the «oart, garatftn i^ 

SIA Ui. ^S« 

^the^lSh it ws^s ttrror to smteit th» ^entrcM^t i» nu^atlofi to 
tho Jjury for c&r«»%ruetloB, y«t if its s#Bstra«tl&n t»a« &orre«rt mm 
iro«l<1 not b« 4i«to*«4 to p<!ivor«« for tMt ransa^n, ao o.«\m««i fur !•- 
foBdsxit ^id »9t o'bitot le-at «t«^iiigiy ftoqi«iit#o«4l is %hn mihmi»uien to 
th« Jaury, 

'^o sust iheroforo &^aaiiimr th« «i«.tir« contrAOt, whlei^ is 
»s folXov»: 

*?i»IS AaHMIBiWlt, &»4o this tht nh A»;v of Jasuary 4.P.l93i, 
by an* fe«ftwo«a Ku»h y, Vasa of ChAoakgo, Ceaaty of (icsk aitd at*t« of 
XXlUidis, h*iT0iti&i'\.0x oaUod tho VJ^^Q^ »b4 i^ar^ $ii, €r«i« of Chi* 
«a«o, OoMBty of C©«Jr oa^ Statft of IliinolB, fetroiBaftoy ««iiX«<t tho 

WITIitllillBIt tit'tMAS m& rmmti i« m^ th« 8ol# emser ©f iht 
I»&t4mt and »il rii^to »Ad iBt«r<»«t9 thor»iiB^«r for b new mi6. usoftiti 
ia|>rov«ri«nt in V!S5c?>»iriiion t^ugs* oriijlnadly iseued to Ildridgo H. 
liortoB of whie»«G, XXllneis, by Uio Unitod >si.j»t<Mi »nd aimborftA 
i» 687517 and b«j»rlafc lot* of JxkjRC A. 15. X926, »«4 wh«re«» th© VSJKSfJI 
ift dooiiQtt« of fto^uirine sn iat«rost iis tk« said iBTentioB. JSOi^, Ih 
^iSlMIUflOll #f tho ouei of T^^Tf ?IW T5lOOaA2*"13 tK5U.ARS (#SS,cCX) a« , :■) , " " ":. *tm •*» Wl *ii'- ^ ■; « 'ti #«'»"«»#ai 'w ^ra-v *•■»••■■ < 

i#i:i»;;- 314)11111} t-lW. •M^ IXI#» 00»,fX4 «1 •«»lt^ -•;«*. i*^ 

•ii(<f ftui^ vru ' txt«ft1i«ilr jrojit^nQA »iU 1« tot*! - "-"^ja* |«4t 

-> tiw>j»ii ^iii at t«iMM*«l am v«'i •9ltiQ[ ••«<teii>w^' -... le 9ii«i 

-T-.-r. -^' 'jiiiwaliifaMi ^r- - ^ >"f«rti »l»il» .tOTttt •«• «illT ,'%%u\, •4tt et 

ia.A£.i.^ -v-* "^-*. b'^ ^mw>» n^fii. .-il WS . .->/ .«H»t, ■■ »tt»»H .if ■ ^'"'*.l 

.1 


«« hfui ^rni^i *^ «(n»t (t^-^) in thA said iJiv«ntloii with »11 the rLgi%t«» tltl« «»<| 
int»r«s»t, royal ti»«, f>rlvll«««« luid t»ow«r» b«ioB«:iiiij or »?i»»«rt«,iJa« 
Ins ther«to. 

li*r«iBaft«r attiUiQwXi»44£«« obll^vition «»4 «MCr«<«s to %n4 AutiiK^^e Ui« 
•rr«MS«»«i5ft of t>»yiK<»Rt ^y the ¥iys«J3M, t&t ¥M?>..:-K ajg:pe*« to #»«r«uf,t 
AH trftetuaO. astlj^weent of v»*IFTy-T«C ( §«;:-') pttr Hfmt ittier#»t in tii« 
p«it«nt A« «utliR«i!l atOT«, 

XT IS iMiH^B /a.r> a^n.!iKi$i^'>o0 )$/ ti3.« wmmm mi. vmmsM tuat 

ft eerporntleri la to fe« ferati»« ai-irt t^iat th«t VUbrJOR «b«<!S ymB¥M ahall 
«%«h «xfteut« »n tffQetuftl <is.algm)«itt i9>f iale <*i)tlrtt l»t«tr#i»t in th« 
p«(.tWit to ta« «or?>eraitlGr* «j(id r*cetv« tti«r«for ateote in thm «««• 
Qoroorntion In i^roratii v^«« «I tils Intfirewt. ih# ^r€»p«s«d nwte* of 
th« eertsttr»ilon 1« *H«>rt&jr) WftodMi ll%s»Mtifit«ii f^Iug Co. <* 

PAYM%&X \iy th« Vli^MI i« thtt VMBOH i$ to 'b« m«t »« follow* j 
'n?.IT<TT-fIV» KtJ3sBR|-.I5 (:jt5»S'.€) doll&ro Ik c&sb OR dat© of 
this oostr«et; tog«ti*or «iih two Kotet i'©r OJSK filiOyciiJiO (i?i,CvO) 
dollfir« «&eh b^arlBg ««»« ^,?it«, flr»t fioi« p»yfttel# nlxty in^st i't&» 
4«it«i, «mcon& not* i^^yolsio one likW'JT«4 &Xi4 tvmitf datya ir^eu tiato. 

fIfS W?£l5Ki a^ro??* t© a4T«ne» fur.-'s to Bit«©t jua^rsi^Kt oft ojr4«» 
for SOOfOviO vote of Hoxtoe Woo4f>» &ji|i«ui.»i«» i'lu^ge, k*,» ^a-^r eudutr&ct 
of V.K^l5o» with a:i«jrl4g« il. Horttju. of A»3«ii«i, V&. 
@hti»f«4mt to 1»« iii«t4e «s follow^; Xfj(^,ifOii »«tu of s»l'ago aiii'fi^oA 
during; th* nc«rith pf F^l&ruarjr, sijprt S>4)»000 »aea monti-i tlaor«&l'tO» 
taitll th« totad i^Mottai hmn I»«<3>ei ii^ip^o4. 4Ulp»«r.t« »ir<» to h* ^awdo 
with Invoiuoo wiil&i. shaJLX %»««ir bating i^f not l^nn tinim thirty i^yt 
froa r«o»ipi of ^odo. fiie ooot ftftir«o4 on tMe dx-t^or is to bo 
t*»*iv« s1©ii*rB (IliS.eo) T^«*r tlso«»aii4. ftei» eo«t i# to b« er«t«ipf4 
Oft t]^* bodice of i^o oorek03r»ti@s os «o»t to it ^m4 «}r«f4it«!-4 to t&o 

faiS YiKii£lSIK iig'i-««ro to ft^Viiu'iioo jiKi&xiojii f»t tuno oujrvoirt ojc 
{>«ceoo of t&e futictt toning «f tl-te eorperatl&ii, Iti *.^int&i,fciii4 & 
r«r»r«oo£Lt^tlTO offioo, advertising;, 'fm4 @&XAx-ir-» to efiu.«siw«i&« »mtm 
to l!»o ci'i^rge'd th« (torpox-».tlQn a»«i credlt^s-S lo tho T^Bi-M, 

to furtr.«r liquidate tii« oteiiefition tiio yj/^tjM st^ro^o to 
lot all raturttiK^ prtBcl?>al, to|.;»tii@r «lth. ^li ^rt.s'ito «r«di'4*fcl8; 
to hi« I'flffiiji.tn iBtfeCt, ftK4 f{»y ttt® *«Ba« ov«r t«» tii* ¥A^£feiiHl kwstii tito 
bAl;»fiiQO h»« ¥o«& ol«ar«^. 

Xl» TiSSTifeOM iiiiMMmyf, «o ia^siYO Ji«r*,aBto »oi our -iiaiado fta4 
••«4i tJils 7th doy of January A,», Xti'SX, 

UvkMh f, ¥oe« (&ija») 

fISSSSSs 1. i^. Cr»lg im^Ai<) 

*, V, Howo.* Edward M. Craig." 

Ihrosi Its eonoliorfttioa v« ikto of tho o9lnlo» tliAt t^o 4«- 
fcnaiMQt** intvr^rotKtioa of tfee oo«*r?iOt isast b« B«Btain«4, 

ExuttftliTjin^ iiitt ooatroot %b ft wnQl«» wiiioii wo nutst d<'» to 
turrlTO ftt its meaxiiui;, it vill be Bote^ that vfoilo tho foatJor, V»a% 
for « eon«i4orAtioQ of SiSS,&00 «^;}ro«»s to soil to th* vob^oo, ttto 
4ofoK4»»t» 5S p«r aoat intf^rooi in th)9 jiatoni for tho *«xp«B«loa 
|iiltt|t«,* tliore i« »o unoon-UtioJiftl ^grotm^sit of tho vondoo to pmf 
this sKount for %him i»t^r#ot. 

^0 thiri olAttoo roforo to tho ^rovisioB* *wifti«di horoia* Xif- ••fli«J^**«lt»«o to ij(aijt*»M.ii»J' «*V*w • £.41*- «*ir6>i.4 iEr?t J- .feTc-Ti AX.- tn' 


rl^# ^»f»*l 


f. : - t ^«t~ ^i»..i fSib*' ^Vl^llMJ JliJiJ iiiiiiii: 


•wt , % sf BMWuwit jtix iiyi tMX&m .* TJtU «i««rly ifi<iie«^«ii that w« zwi«t 

9«y!ii»«nt by Ihm vmb^*** say b«. 

It l» n«xt pr«vl49'^ t^iat « «i»ri>.or%tlo& i* vo btt roni»ff«l, t« 

rh,« next juroTl »l©n •oiitHe#» tla« «jfr««c«««B** *k«?r«by th« 
f«Bi$«« is i« ji»; tli« TAJitSet i'oi' %h« lat<»r««i lu tJui« pMt«Bt. It »*ys 
iaia 9A^«at "Is to Tb« smt »» i'6li9«*.* XlL*r« 1» to b« a $3600 ?«y* 
KCttt i& unah afiti two &at»e for $XQ&& ft«.«li, pa^nlerXe 60 »nd ISU d^ya 
frott <i»t«. Ill* v«jiid«t ia«b &fejrcit« t* it4v»»tt« toa^ik i« »««! «S9tiaa*t 
on an or<^«r of Si^,0^i> ttt« of •a9m&b1»a |»itt«o a« j^«r » i^«nding con* 
trMot oS' tia« v«.^i4.er« ^t e«st of tkio ordor wo^o «(i£r««d ai^on aetf It 
w«» «e;ro«4 thin coot ««.'.» t« )»<» edsttorod o& tla* booke of th<^ ci»r-«»or«* 
tlon «ftd ox-««llt«4 td th'^ v«is<lo«*« p^reanaJL ^oo«m»t. 

fh» Ycndo* fa«« Agroto to adirauaoo sie^ioy for oarroBt o3t|^«^oo« 
•f tho eorporotlofi, iKoludinc eiflo« rost* ;s4v«rtloin^ ftn^ otilskrii**, 
OB^ th^oo c^Oktnto ar« to bt oroditM to Ui«i! tok^oo. 

4ed, fiBAlly, the eoairAet pri^Ttdfo tiiftt "To fttrtawr J.it«ii» 
dot* tiao ol^ligv^tloA^ troferTl»i:; to «Bty fcK4 wieo <?uo «(K ts»« 0©»tT»ot 
prloo of tho 'ini«r««t la tho ^%t«£tt »#Xd to tli* voodoo) , tho vofitSoo 
ogrood tbiit aXl of til* laoon«» )^#tli tMclsifiipml m&4 profit* eomlog to 
lii» froK tH* l^ttolnoae of Vak* <»of^erfttlo& olaould roKo.^ int^ot, to 1»o 
jKfcld ovor to tli« f«A^0Tf Yftss, otxtii tho b^l'^eo of tb« oontr^ct 
frloo VM> ^lUld. 

jt^ose vorslo uro «yB«K)»iittottS sMd oioorly isoMa tii«.t tiio do* 
fondont Yould s>«mr %h* b«l«moo duo tho T*Rdor by r«o«>iTisg oroftit 
for tliio AdToceoo just stat«d» tho b&li»»oo to bo p«itd oat of th* in* 
oeaiiBg to dof«£>d»Xkt froK tlJ« btt0lii«o« oi th« aor^iorfttiou. 

Zb* ovldoneo saowo ttiftt In addition to tho tnitioX poyaoot 


?f;?:ex .-,«0'^*f Ay r*^-. '•?;••. j?^otr - -^.^ 


•f«i ««.' iff" ?(«- f3!».f» *irJ fi«tie f^».K-4j»i j»l4UB«ii( ^Xi^OjgUk jSt>iia«ic.>;- <:;■ «i«it»aj»«::( ft^i^T ot^ltt «li{ 

-'■Hi **U >■»,>..,- ifiisttju^ #ii^.- «Ai'S«^ ■ ■ .-' 


.'.NnfcK«)»lft " PJ • f |?!^00 to tJiA Aft4 tli« ti*9 not«» ef llCHli'O vtich, >;iliah iirer« ji>tki4« 
•i»&,UOO »<»tt of f»l04S8 aii4 for ourri^ittt «)Xf»#n»*e of tli« c«r)»or«tlon, 

fh« IttX'y, b(»wtv«r, di4 not go f«jr imoui£li ^m€ 8ii«ul4 U»t« 
•«ll»irtt«<i tb« last jir^'rialoe «a w« M«iT« iA^UdAt«4. tixn «vi4«a«* 
■MtWttjS that tarn e9rpttr»tlea n#ir«r eiM* .itny profit bat i&at ttiiirt w«s 

i« d«f«n4a)Bt oat of vulcih h« e«Hst2.d itagr t^o t>«U.i»no« «£' Uk« ^ujr^«io« 


io th^ f»llaj>« 0f tlio vcn'/lOir, Y^e^s!, to k^»f his 3t4r##i^«s&t to »»«i|{» 
•T«r to thu eo'Jrpor&tiot} hio- 4a f«r e«?-<i'l iBt^s^Asii tm, t^m y^»,%m&t, ihoro 
WA« tost Isiony that feo -wflto r«p»*t«dly jr#^,ao»t»4 t© do «o, ^stw^i t^ftt &« 
r«^ll«>! *)!• irisio golBC to holiS off t^e »«»« lioir It wftnt, lF(»ea.a80 %taa»r 
the p^tont l«v^ If ko hel^ It now, ix« @tlll h^id u rl«ijb.% tc et^rt a 
no^oTAto eor|»«rattoA ^'It^ Hilo l»t$'r«ot Is i^« i>4t«»t«'* 

For th# r«%»oa tk»t th« «satr&ot 9r«Yi<i»4 tl^^t d«f«£iaft£it 
«tul<j l^oy plaintlfr tho lft)^aK<ste ^h«» lila inrofita* &eo'iiSft(alAt#4. Iri tiio 
tr*»«tur!r of Xh% oorirtorAtioia, tl&oalA l»# «uffleioicit to ^y, 3ita4 t^ioro 
woro no 9Jr«>fit«, %&d teooAUto, nXn^^ 'pX^is^ti.tf tloolit2«»d &e &aXty out 
hlo a|pr««itb«nt m to tJbo »o«i^'»m«Ht of lilo lut«root in tA« p>&t${3.t to 

tlk6 corporation, thoro oan >o no rosoYory In tlilo o^se. 

l^ofon«jt«At wmdo ii isotion «t th« oXoso of i^laintiff *o {jia^a foir 
* dlroeto4 T«r!iiot ior aei eadt^ut, ^id taiso ai't«r v«;c3ict for & Jiudfi* 
»«nt ni^ obotMato ir«ro«}i«to. Tnm lHi,tt«ir s^tion i3ihdui4 huT^ b<i»efi ^» 

lo«o4. •£]»« jtt4«»«5t lo thoroforo rrv«]p««4, t*n4, 40 ttf»^i « ikr©?»«» 
ooBstraetlon rvf tH«i» cortraet ;^n • ih« u©«iRpv»t®<l rrl«l<!»t500 plaiutlff 
OAzmot roeoTort th« duuoo vilX not b^ romfm^o^S. 

9*&omior, P. J,, a&^ lUtohf^tt, J., eoneur. ^hit^. »%»^ 'W$ ȣ(i ^i(lJs ^ 


#««« 00f.%£ii| '' 


lOilliT.- '#tfiniK« 
■ »i »«# ff >«U ,'5tlK$rt?>& ^-tr Jj«{^4|lli ^t«i»' , . u .•■!«» »0 37459 R. F. WILSQI Ik COEPAHY, 
A corpora t ion* 

Appellant t 

▼• 

f . M, HITS COKPASt, 
a edrpoxatieiit 

App«Xl««. 

) I 

) 

] At'pSAL FiiOM cimcoit 
c<nmt, COOK Gouimr* 

279 I.A. S i Z. MB, ?RS3l33l3a JUSTICE <»^Ii)iaY DfrXITSRaO THS aPISlOI OF tKS COtmt. 

Oa February 25, 2,933, plaintiff, as th« contractor, 
e«BBBftaead an action in naa uagpslt agalnat defendant, ae the sab- 
60ntraet«r, fbr daifflai^ae for the elalmed breaeh «f a written eon- 
tjraet, axsoutad by t)i« partivt on Pee«abftr IS, ISfSl, foar ths doing 
by defendant of the general exeaTatlon work and the renMaraX fro« 
the prealBtts of all oxoaTatsd Materials for a ne« office building 
for the Illinois BeU Telephone CoB^i«ay at I353'»4B f'est Monroe 
street, Chieago* Plaintiff's deelaratloa aonelsted of a speolal 
count and the eoaamon counts, to ^hieh oxiglnall/ defendant filed 
a plea of the general issue and two apeelal pleas* 'Mbsequently^ 
after replloations had been filed, defendant filed two additional 
speeial pleas and a plea of aet*off * to whloh replloations also 
wore filed. Plaintiff olainsd dasagee in tho svm of |3»549«S3« 
The e&use was tri^ before a Jury during !loTe»iberf 1935, at whloh 
■moh oral and written eridenoe was introduond by the parties, 
resulting in the 4^"^ "finding the issues for defendant and assessing 
defend^ajnt*8 daaua^es on its set-off at the sua of #200** On January 
SS, 1934, defendant Bored that the court resit froa tho Tordlet tho 
sum of 1199*99, the reodttltur was allovod, and the eourt entered 
4udgBMnt against plaintiff '*for daaagos in the sua of one cent . eef^rf. 

-ID. A.I el's 


-dee tt^iiii jr \9 tiem»%4 hMtkalu edi tot t*B«>u>^ ^^^ 4X0^3««iA0t» 

^Xl^o&iJp9&iiii- >a<ti«I«Ej[ XeXo»<iiii mii btui 3*4r^ai X^xtMs^a atf^ to aeXqL * 

«E>:a«{j^«£i !k« mt9 mdi at vAa^cMJi MaU&X» nX4.ec»X'i .iHsUUtl »»v 
«H8XtTit(7 ftifl "f^ H^firtrbcnr^ai raw •ttn»%lirB nntf^li'tir fctui Lsio M[«<aa 

arfs *si?sa--. :ioi'l ilmot ixufi9 »tiS iattJi :0«(bii»l«»b «^9X «Sfi -2« 

end ooets «f buit.* Fl«.littlff )»7 this appecCL sesks to r«T«r80 tlii« 

Judgment* 

A e«9iy- •£ thtt eub-oontraot su«d upon was set forth tot* 

liiatin la plaintiff's spoolal coimt» and on the trlsl the original 

was iatroduoed in erldenco* It is on a printed foxaif drafted and 

in eexageaon use hy It In its huaineaa as a general contraator» bnt 

before its execution oertain additional provisions were added jLgi 

typewriting * one to the let paragraph and another to tho 24th 

paragraph* The present centrorersy arises largely heeaiuio of thoso 

prorisionst vehioh In the 1st paragraph may for oonTenienee ho teraod 

the ''rider" or the "fiTe day elsusot** andi are ast follows (italios ours)i 

"It is understood that the eontraetox v|>lsi4it;iff } i» to 
carry on its work on this joh in oertain trades on the Open ?3hop 
hasis* oosfflonly known as the i«aiidiB Award* <nd the aulj-oontr actor 
I defendant) agrees to carry on his work with ^nien ttechaniQ@» and 
hereby guarantees that there aIII be m sto^^^pa^e of STa fork for 
any reseon whatsoeTort snt^ the subcontractor' fur''the3' agrees that 
shoul^i hi s aw^ s trike <i> r otherwise refu aai fco work on this job, in 
that" erent he will secure other » e ii to eoaitXete , the work* and if ho 
fails to resmao Ma '/oik wit Sin f iTO days af ier a ny stoppage* tha 
contractor # at his optionp oaa take ever and coi^ete'ihe sub-oon- 
traotor*8 work, as h® may see fit* at iha expense ©f the su^-con- 
traotor, using the 8Ub«G^itraotor*s oqttip«ont for sueh oonpletioa 
without charge.** 

In the S4th paragraph* after it is yitated in printed typo 
that '*the sub*cmitraotor shall coffiplete the sayeral portions aai tho 
whole of the work comprehended in this agroenent by and at the timt 
or tiatos stated below*** there are the following proYlelens in typo- 
writing* ^hioh asy for cenrenience be termed the ''£i4-hour clause" 
(italios ours}t 

''Work shall be commenced wlth|.a twenty- fou r (34) hotura 
after notifio&tion by the contractor To 'the"sM^»con^raGtor 'to alarti 
work * 

It is further understood and agreed that the sub-con- 
tractor will eonplete the general exc&Tation as directed* yithin 
four teen (14) days a fter coBanenoing work * and shall install the 
required nux&er of' steam shoTols snd equiperipnt necoseary to accomplish 
this purpose** 

la plaintiff* B special count* after alleging the exeoulion 

of the Bub-contraet en Peces&er 15* 1931* it is arer red in part that ham f»ii\ii'sb »atf\ l^miRliofL m «(• ol ^X ««trftd&ttre mk Ctttoirtox^ni tmr 
^vcT «Tv.(d^7ino9 Xfi'2»c«s « «A «Kf»0iei;<f i^di fci ii ^tf eau sniw09 tfl 

MMUf^ t9 eauJBdatf xX^S^caX tt«ait« xa^sTo^tiioo ia9«««q eri:!^ •tiq/K%%0tmfi 

■ ■ , < . >» 

cu x<f fAsottCTSj^ al£f^ fill l}?t)tM&ff«7^pB0f? sfxei^ 9*ii;^ lo «Xeifv 
jrjolalro*? s/iJh»«XXo"i silt n'tiB •tstjtf# ",w©X«»tf ?»»*®#s eMCltf t» 

'. ( ^'isfi» eoiX&ll) J :*a J'i^ir.ax-.i ^d r |pji^„. ■}'• sJ.'/.ifi ;•'>/■'."-.';( *'«a or about r)«te<»ib«i- 24, 1931^ plAlatiff aotiiTiad 4«tBm&9iA% to 
eosMWMo work mn^er th« ooatraot within 24 liours aft or tlMt rooftlpi 
of SRld notieof* tlMt «l«f«n4ftjit f&ilod and negl«ot«d oo to do| 
that thoreaftor* *9m l>«e<!«a»«r S9» ].931» plaintiff notified diefoiid«Kat 
la Tvrltiag th&t hy roason of its failure to earrsr out tira provioioao 
of tho ooatiraott pXaiatiff would proooed to omploy otlioro to do %hm 
wortE and would held defendant liablo for da»ft««8 suffered hj it hy 
roftsoa of oueh failttrot" that thoroaftor "plaintiff oontraeted with 
thtt Valparaiso Coaatruetioa Co* to do tha weTh oailad fo? vmAm tho 
emtvaei at a ooot of laiSSS.&S)*' that the total yardago o;xoaTato4f 
9tu detersslatsd hy a oroaB*a««tion plotllag^ anountt^d to 6020 oitMo 
ynrtfai that hy ttw eoatraet defendant had ag;ro«d to jwIeo tho oxoaTationii 
•tt a haaio of 30 ooato par otdlio yardt aa»uatiag to |4»8le| that hy 
aroason of dofeadaat'e aoto aaA its hroaterh of tho o<»itraot it has 
hooovo liahlo to plaintiff in tho oua of |3f349*§S (th« difforottoo 
hotwooa $8»3«5«S2 »M |4*81d}f that plaintiff iras alvsys roady aadi 
willing to pesf ofn ita part of tho eontiraot} and that hy roaeon of 
defendant* failure and rofuoal to oarry out ito t«eiB»f j^laiatiff 
has hooa daMftgod in oaid bob of |3f&49«S8* 

In defendant** original two opooial ]^f^8 tho dofonoif l» 
in wy^etanoo that no daae^c^ wa» siufforod hy plaintiff* In oao it io 
aTorred that plaintiff was not obliged to ho put to the noeooeity of 
paying any sub in exeaaa of |4»&le9 for the eost of tho i^«Mrk» oto* 
la tho other it io averxod that tlM aa»iuat of |d9&(S§*S2« paid hy 
plaintiff for proeurins the wox-h to ho dene* iiaa ia escoooo of tho 
amount for ahioh it. In the eacoreiao of ordinary dilig^sioo* ooald 
Ibftve proeured poroons other than defendant to have d«no Um work* 
i:^feadant*8 two additional epaeial ploae sot forth other dofonmio 
whioh wore not streesod upon tho trial* XNifendaat*B aain defenoof 
strenuoualy argod upon th» trial* le aIoo stated in i%« oaid i^oa o# iMMimmUh mtiu^m vtJtiMUit «£««! cMt ic»«»»«#a ^0»<iji it« 0^ 

t||i^0«1t t»ill TtttftA •tJNUf >£ JlllC^iv tftfttijW* Mil mkflW 4Y0W •«■■«»• 

#JKitotft«b ft*ni#ejt iii^sial^ «£stl «W «»Aw»«(d^ fW* ««««^«Ml«Ml# i«if« 

ftHl •» el •««Mit« ictl«M 9i h»m%tn% nmtfw rtUmtsXii %$m»t$m— vit to 

Xi it Xfi im^tkim m«mh»» !t«l eX<«il te«te*te* Ai«l iilMw Imm Hfv 

iitt0 h9$wrs$M^ tMintttM" x0ite«t«U 4»Mi "t^uill^l jtMfe :^o somvy 

wU ««fafw vnt frttXiiM itfv 9Ai eh 9^ .or iMi;»«inittjso:>o8i£'r£qX«v »jf« 

tea t^»? otinrXit iii»v ni^ffjtjiiq tadi t(9id|N fiiui ad»e««« :^ n f #«>«r 

to «i»««»9« Irf tjudii Imui ii9m9$a»i» 9d4 19 tiu»f Mi «n«tteQ ec ^ : .^.iw 

.:^2<ii*^fl«£| i» mtwi Mas iii fiios^"*'>(> fi»«ir aAit 

to V* •-'■' --■: — ^* b«{ft4Xrf« ;^Mi •«» t1tXl(UAX<| *«<?■' ■-"^': V 

• »$s ,.'<^- ..>'..' "^ ^soo m(4 tol i^Xlii^^l H IMWOOBO III mu» Xi<.:. .u^%,^ii 

%€ *^iaii «S'.^,Sj»e«dl to i»m9mA mAi ituii botvor?" «'' ' -' x^sii9 9di at 

9sii lo m»9im tU 9m %9m9h ocf 9i Hiroitr 9£i 9AI«*.'-«'^'^.^ «0t ttliTffljbXq: 

mxr«9i ^999»^lXh x^»mth-iat to osi'&trosuo *e(4 sit nH A»lii*^ 'n»'% ima9mm 

♦i^O«r M& ««B9fe ofwrf O* 8««,fe*»»t»* i«a^ tdillo Or-^ • '-r ■■"■"" ■•■"■-" 

a9tsiix«t^.i> t(.<»ii#a i^attt 699 ttspln X^I^q^o Xniio.i;«i'>-i ■- 
«o»fifito[^ it^aa o ^tfiuilMiA t»G .Xalttf atLi aviu k9tts.9ttv: $&g £sx&ii HQJUix 
JMIX« bi&m Bti al ft«iolt ooXa it «JUtt» Mf# «t«if feo^itr icXsitfo»(r»ic#ft «f act-off » la wMloli It is arerred in saliatRHOOt 

Uiat 4ef endiUit wa« r%t&Aj an4 a)>lo to perforn t)%e exotsiTatint t^odc f 
required to be dona by it under the contract • when notified to dp 
it# according to its terms | that plaintiff » in rlolation of "^atid 
ieriBB* **antrrr-d v;ith xaent stachinexy and o^uipiioatt of plainsiij: *• 
o<Nn proeuremeat and hiring* upon tb«^ ivorkf" undertaken ajntd Bgroed 
to bo done by Uofcadsnt under said contract, " within l esa th ^a tho 
6 dayy" provided for in B»id contract, whereby ' ' d *:*f an^anT Wa» hiieul er ed 
and prevent ^(i froa performing vha sork to be done by it under aaid con- 
tract, although it, ♦'T^lthin loos than the period of 5 diR.ye," wao roadtgr 
aad able,*' v^ith a full forca and ei|uljpM»nt of machinery ana union 
•oohaaioai* to perform all %issa work roqitired by the contract j and that 
by reaeon of plaintiff* s conduct and its breach of said contract, and 
through no fault of defendant, defendant i»as unjustly deprived of 
large profits, and suffered daaagoo* 

Qa, the trial plaintiff* a principal 'witnooa waa ito pre»idoa%» 
Hobort ?« ^'ilson* everal other witnoaaes testified for it| lacludiqs 
its auperiateadent, Fred Heleoa, and aeveral offlolala of tho 
Yalparalao Conatruotion Co* i)efendaat*is principal witness was Thooaa 
X« Eiusol, its aoeyetary* Other witneoaoa testified for it, including 
Lloyd B. Little (businoae ageat of X.ooal, 150, Xaternational Union of 
Hoisting agiaeere, afflXiated with tho iraorleaa Jf^deratlon of Labor) 
and George Long (a eteam 3he?6l engineer and a meab^ of said local 
Caioa*} Several Isttora* pasaiag bet^oea the partioa, and other 
writings «vore iatroduoed in evidence, the aiaterlal facta discloaiod 
are in aubotanee aa follotrat 

On I)eeeis*er 24, 1931, plaintiff sent a letter by r©gistar«A 

nail to defendant, \thioh waa received by defendant oa yatuidtiy, 

Dec@iE£ber 26th, • th« day after Chriatstas* The letter, after reforriag 

%($ the eontraot of i>cot^Blier l&th, la ae foUowa t italics oura)* 

Yoru are hereby notified that tho aite will ba cleared aa^ 
rofedy for you at 7tOQ A.K«, Monday, %ot^aa>e3rS8t¥,^ 1951, ~ and that 
we detire you to have your i-. uipi»e ni on tkfe p'r^lsea' at that tjja^o, 
read y to etrrt vjork a and to proceed with the coaplwtion of your con- 

tract ?. Ifchout. rurthe;r delay* 

We axe adviaed by your liepreaoatativo, Mr* Buaaell, thd^ 
iC?JiL_S5SiaoorajmdL_Chaj^^^ 
Job» - ~ -^ 

'fifi wish to 0^1 your attention to the paragraph coataiao4 
in (he rtdo^ (or five dayo* olauae) attached to t^a ooatraet, 
Movi^iag f P-t ooa tinaency of gtrike or refuaal of an? of your men 
to work oa thia Job . ~ ' — 

thia ia to Botify you that unle aa you eaa aettlo yong , /fee ■ rt?-rT.r,r.,?:* rff;j wo'*""-'?' <?# clrf* ftf"' •t^.'*»T e*»*f #«»»Kr«*'V^ inr^. 

t ■ •»" 
. ^ 

i 

-no.. '^ JtotA drf* 1© aXflloi'^lo I#»f«T©iB tea ,«©aX»« *•«« ,*«»fen»*BX£iy.itE a. 
WMCttiT ail* »a6D*lw X««leiilt« « ' ifOBibwatP^fl .»0 lM>l#ei«*^:»»0 efaij«i:iX«V 

to flclflU lBB!jli»Bi«»*«i »08X •Xow>.. 1» *«t*^ aaeftliaorf;- •X4il.I .a fv\;«i 
»«i^« tea ,«»J^ii«« »d# iia«v4©Gi ^liMia* »«i«^^!rvl 4j»«*v ^'J 

iXabtmiiio ifo *n«&n tt>f ^cf bsritooet ua* if»i4fr 4#nafeB«i^*»b •$ Htm 
.(a«i*o ■•lia#4] «i«oXI«l ajB ni ,ii^'3X t6«»»M><^ »» Ultimo wis ci » 'J. - ■i^ »o\ x>fkiioa «^ «2 aiiff »5« 

yl iihig tho l^gaX l»igt« » ae ap-Kolflad in the coatr&ot* «e a^lX . P . y,<!> .7: 
p aod witlt tlia ^03r|t ■ ifeh •*lu.ts'r«j' «^ut:pM£)at and jmih «© «aa obtain 
aim uadar wWiev^r conditlaav ««/ !»• A«(;«a3»ary in airder to Goaptl»ttt 
tkit ^xoaTatien and that «» will 0]a»rg« te yeur aoQaunt. any etxp«n«« 
or coat of thlfi work over and a>«vo %]m 60 oeato yor yard eallod for 
in the oontraot to yoar acoouat aod talco smj logal steps noceeatnry 
to eoXleot any bal&ooo du^ us booanoo of oost ior t,iio .i9xk oy«r and 
above tho ftO eoato par yard preocribod In tho ooatr&cb* 

«i>o would approeiato your n4ti»ing «a by return mall |u«t 
^kuftt you propoao to dot «<> thab «o nay not b« put to tJio oxp9ai»« of 
ordering :iqtti.^M(at to tho job* If ^ you can, oxYa-n^o t o geo. aboad ^ ^^^fr 
the oontraot * 

Inudiatoly aftor ilwi rooolpi of tbio letter d<»f@adantt 

by ita roproeontatlvost took et«p« to ovorooiM the labor trouble* 

that it waa havlns a« to tho partioular job* and of whloh ti*oubl«a 

plaintiff had been adviood* Bamsitimm taldphono eoareraatieaa noro 

had with raprooentatiTes of plaintiff re^rdin® th« progreae beiiMI 

aado thorttin» but on ruoaday aftaraooff * i»eo««8aM»r aii»th« i about ^ao day 

of tar the ttm that deftaidaat had boon dira^ted by plaintiff to st^Tt 

work) I and without awaiting ttus outeoioo of dttf«nda.at*« aofOti^tleao to 

overoome said labor troubles* plaintiff eatert»d into m contsfaot with 

tlw Valpi^aiao Coaatruotiea 6o» fme tlm doing by it of tho o^teaTatioa 

work* and <m the saws day eauood ox* allowed that oonpany to itOTe its 

equipumt on to the Job«aito» r««Mly for work oa th«i following day* 

That ooi^ajiy was a non«uniOT> i^adis tiard Cooj^uuiar* and did *«ffiiercan^* 

aork« On the afteraooa of the save day (Boo««to«7 S$th) Mssolli 

dofendjmt^e aain represont^tiTO ia the peadiag aeeotiatioas* had a 

telejMioae eoarrerar^tiea with plaiatiff*s preeideat* llaoa* oai 

adriaed hia of the progreaa of the aefotiations* and atatod that tho 

outloi^ of a auecesaful teraiaatltat thereof was good* that the Local 

tfaioa was geiag to hare a aoatiai; that ev«nlag ddiOttt tlw mttor aaiA 

that all labor trovibles probably would than be settled* ta thi* 

eonvoraatioD , aeoordiag to SttaeelX*s tftistiaton?* "ilaoa e:xpr«Bsod 

iadiffereaoe ao to whothx^r the troubles ^ere a«ttl@d or not. Oa 

tho oeaM orealag said Looal Unioa ctmm to an asrocmeat and directod •8- s»X«r«tj'»j? "n-iftd?*! mdi «hs«»-j.»v© 94 $«(*■$• ll«<rt »«fev? ■ m»t a^l ^ 

»7»w ata»i:isi.iiX*rm9 t[Wiq,»X»i %li»imsM #%»«t<nMi MMiI tsMtifC tli^ftl^c; 

^dijtairj»«iK.» «(j %9 II x4 SAl#ft siti tvt »^^' tttXHtiXtfft^^" 


^' 1« mid 


%»s 


!,' ■ 


■*^** 
■ s 
:: A to 


2l&c 


>!. ;>:- 


'. •,*©«* 


hM 
> A» 


«»^-. 


1 i"l; ' i 


.* f; -3 5 


ISfil^KUC 


-. -. . 


. > 
^OijETw* 


X«<»«^ 


Mm& 


saiu'v. -6- 

eertaln of its imrtloular mmkt ^lama. 4«f9iidMit imzjtttdl for %}ut par* 

tieular oxemiraiiiig wovit to go oa tla* Jeb» «te*t uni tho oxtatiag 

diaputes ftpparently wor« end«4« ftnl to«e&tt«« of this outooaw defoadant 

eri4«retf lie sieiUBi eJtorel^ manned ¥jr imiO|ii a eotemicp !,&« ttontlonod la 

th« «OBtra«t ottod ttp<m)« to bo auivod wtt« dio job-aito» emA tm 1»o 

roftdy to proceod witli tlio «xo»Tatiftn work on ^od&oodajr aorniiigt 

Poomdior SOtb. Oa tHat miralng repfASftatatiTOs of th« Looal Oaioa 

fflruad t]»» Vftli^iralso Coaotruettoa Cot la yasfiooHlMit oanyiag oa tho 

oxoav atl^ ^^ W^^"! vith Ito ai«A» »]30V«3. luii otlior OQuipaiont* Tharch- 

After def«adaat*« furtli«r «ff9Tt« to j^oeoad with tlio Job aader tlM 

6«mtrnot !m«« upon prvw^^ WButrmtlins* 

0» tho aornla^ of Tueoday* l^e^oodioir 39tlit plaintiff f bjr 

aai4 'Wilson ao president* ooat to defendant the foilowiag lottor 

(italloo «ttr«)i 

Tollowiag up otvr letter to yvu of B^oeaber 24th» wa bog 
to advise >r<»u ae tollct^&t 

Xaasattoh ae you have jeio ^ jt , XlTed up to the terma of tho 

eoatraet of i)ec-5iafe»r l&th* "in cofiaaeaclng work wi thin ;: 4 . houra. ^ '^^^'K 
aot ifioatioiff hy the aaderfligaed to yofu to ntntt Wi^V" ''t»it haTo 
""appareatly ignoxv?d the aotiflc?«.tiflai»'* and "haTg thar >b/ fallsd to 
lire up to eaid eoatraeti* it *wtll ha B»cea»r;;.gy U) for tho 
ttBdereif^med to aaploy others to do the work and supply the aatariodo 
oalXed for ia oaid eeatraot» aa^ the undersigned RdTisee jrou that 
it will proceed to "saploy others to lo aaid eork rand supply said 
aaterialflf and viU hold you rospoa&lble and liable for say and all 
loss and damage Of evory kind eyffered by the andergigned ae a ifosM^t 
SlLjaa3f,J.«A3ai£e.jts^llt«ttpj^ aSlj^^ 

of said e ea , trae „|a and will ehiri^ to youtke east of the work which 
Iho ttader«ijpie<^ haci to employ others to do 'b®e^ufi% of your af ereeaid 
failmre to live up to tho terns of the ooatraet** 

Oa Thursdayi J^ee€«ber 51st* d^feadaat seat the f ollawiag 

letter to plaiatiff (italics ours}t 

"Toa are hereby aotified that under %h» torios of tha 
eoatraet of D'^centoer 15* 19^1 1 by and b@t«e@a the u»dereiga«}d and 
your corporation* irherein the seld ?• M* ^^^hite Co* was referred ta 
as the t>ubeoatr!?etor« and wherein it vag ceren^ated that tho 
3«beOBtr»<iCtor was otsligated to earry on th«> work thorela aentioaad 
*^*^ M"i o « ae chanics a a condition ha« ftrisen between yoiir cerportiticni 
and tho tfnlea h^.Ting ^uri friction oyar the ffischaaiee necea*? ry to bo 
eaployed in conu^ction ^ith this operptioa by reason of oertain acts 
af yaurst or for which you are responelble* end aa a conae^uwieo 
ther«50f s^ld I_nion ^ill not persilt mM^ mechimlce to p erf e ra the 
wfi£j£ roQUired under this eoatraot fiKr~tha andersi'gaad* -2w<,- (Sad' -* =•-"•■•-- ^rtJibiittob ««1«^ nam •'—'«-" 

'■"^i ;■ ,^-'--: -'^ ' em 9m »J t»»^"^ »^ii- 

•(T Oil itsm 49ttm»^4al 9di »tfe« tevvit 9it o4 tdnKiv iMipM v^T^irao 9>- 

-•TV/It •J^ff*iaiJtup« 7fu(4o taa X9T«fl» mAnttt %9i dstw i ^'Wf , mf ■ » 

90»a ttf XXiw* stiaeo :X 

Xf . 


1 ■■« 8^ »7* 

Yott ffire further notified tlmt lay rsjj jtaaa. of yojay_ actl 
^a** ^^- ftctB for rhl ch yoM arc resp o nellgjU ytmr c oiinpri n/" hat:* ^ f £ 
Yilmpossfbl'g ^or "tEi under sig ne d « tiaie .-'u1t>coatract;or uotdir' ftaDJi'" 
«gr eenent » to_"pr"o<r»@4 uader tfl8"tenB« of th» eontjfftcW 

Tou are furtl&er notiflad that unleee; tli.« eonditlena which 

y©u hare cnu8©d which bar© mn.de It imposBible foi' ihta rubcontractov 
t« proceed with thtt work under caid eontraot are r«tt<»died at oneo • 
as to permit the undersigned to proceed, under esild eontrs^t^ the 
undersigned chall consider thie contract hrestehed T>y you and hsM 
,, you liable for^ ^kv dacLaufge "^iHl oh ""the" ujiS o'rsi£-n(*d' shall ButJtai'n oy 
reason of your* eorporati on laakii^ it iMposeible for the undersigned 
t© perform its Rgroeraent • " 

On January S69 1932 » plaintiff sent a letter to defendant 

in fchloh, after referring to the suheentnuJt 6f l>ec®Eib«r 15, 1951 » 

ejad plaintiff's letters of ,!>erei!lb0r 24th and Dec^sfcer 29tht it la 

stated a© followB (italioB oureO 2 

•On aeoount of your failure to proceed with thiu v>ork» 
in aoeordaneo isith the terns of your eontraot» we urero obliged to 
re-let (?) thifs contract to the Talparalso Construction CoT Thlo 
eontiraotor has new ooi^leted your work la a satiefaotory maam^t 
and the oost te ue of this ^nrk emounte to ^8^363*62 a^ erideneed 
'by the enolosed bill froB the V&lparaieo Construetien €o* 

Wo also enolose herewith^ eopy of Creoo ^^ieetion ^lat 
prepared hy H* H* Jasaes & Co*» shoving a total yardage for this 
4 Ob of 6t0S0 yax>d&» whioh» a% your oentraet priee of dO e«nts 
per yard* would hare aoet ub 44«816« 

The exeeso cost to us» therefore* <^n. ao,oyi ipit of yjaur 
failure to fulXill youx conttractft umcuntn to v?5f549'.IBg»' ' 

WjS herewith loake deaafid on you for th^ payiaQnt 01: thio 
OjKoegg oopjl and roftueat thai you advjge uo iioBOdi&toly when yott 
propose to take cuie of thia oltligetion. ihould we fail to hear 
fros you "Rithin a re&sonahlo tia@» statii^ vrhen and how you trill 
trik© Cftre of this pa^vient p we \iill turn the matter over to our 
attorneys for collectioa '«lthettt further notice** 

CotiAsol for plaintiff first oontend that the "rerdiot 

and JudgKeat are ooatrary to the trndicpu^ed «Tidenco.* After 
careful oonslderHtion of the evidenee* tuid of the eoi^meats thereon 
made %y the respoetive counei^ in thjelr briefs* ^e ^e unable to 
Bipreo vrith the contention* 

Counsel for plaintiff also coatcnd that the verdict and 
judgment c»nnot be sustained under a proper conetiuctisn of the 
proTlsions ef the extract of i>«cea%er 15* 1$31* sued upon* ?he 
argUBont is* as wo uaderstaad it* that the provisions oentaiaed -T- xxa 't« iros.' 

♦ ,^X'-ii 1 ..'.ini. 

it 

r- *""■"'""" """"'" "' ■ ■• 

XXlw ^0 ^, 

^aXti'isv" exi^ JjSEl;* br..iitoo #otll liiaxijt«>x^ 3:0:: Isacijo:- 
Xf>#"- . M,^3!i^tv5 &g^.i;;^;- J:; in fill arfi" tv ae 

•»ac£^.w^u£i^ axU iJ4X^' «(n^ ill tlxm 2Ath jMUTAtfxaj^ (or PA iu»ur clause} %l«ne iaJtoulci govern* 
wltiabOttt taiiliig lAlo i}»assi4«¥)»citta tto« i7p«twrltb«a ]>roTl^l»ne 
(•r flY* d«y olauett) •• oAzttainedl la thm Xal paragraph of %h« om* 
tjTftttt* c cunnoi. ^gres v. 1th the <sont«atli(m o?* tkis aTgam«ait« All 
prevlsloae sf ck« eontiraet should %e e«iiald«r«d[ tftS^thsr* Aad 
ne e&imot (igr«« i»lth pjLalniirf*s eouuasals* fu7th«jr lu'guamsit tbat 
tiM yrtirlaiane ol a»ia **flT<» digr clauooi" or rid«ir» **d« n«t apply 
to th0 fcline tfimt wexk sliull )>« oo is^no^d in tlu flret iMlf?Bi|Mr<|jt 
1»ttt •Aljr Apply ftftar tka ;«ork 2i«d 1>e«n oore:agn»»d « n-nd t)i«rfi 1« 
%lamr9t>,tt9x * efeegpf •X sucii «crkt la ^hlch «T«at tls« eukeeatyi&etor 
(defeaiaat) eh&li l>« sOlovcii flTt daj^s $« yg^ffiag wesrt." Xa Ti^w #f 
all thfl) pro-vl@l9as of tke eontr^ett &n^' oonslderlnDf th« p«eiillar 
facts aad eire-umst«&]M«8 fto lii&aXoct&d from %he ^'vM'snee^ W9 r^giupd 
ouch a conetruetiOB as »U'£4aod and l3jni>@ri}rltlersl • i^a<l stieli a 
eoafttraotioa was dtMilod ay tke aoart^t a@ la evidenoed ^y the oourt*a 
atodifle^^tloa of ^laiatlffa lastxuetioa fo» 1$ a« tendeT»ft, and 
glTlag 1% to tha jury a» aodUiod* flie laetructloa aa t«adare4 
vae aa followai 

*TiMi Caurt iB«tittcts tiio Jtwry thrt %h» contrsct <3«t«d 
J^cj'xatoer 1?^, 1931, betwoaa K. F. v Uson ft oempemy aa4 u*. J£« hita 
Caapaay provid^ee* a&ioiag othfc'X t'aintjK» tkat the sitb-eontrftotar 
ftg3rf«fii to carry on hla 'aorlE with Ualon Boclwuaics nod gufixaataaa 
tkat th«r« will "ba aa asoiiimsjs of his iyirk for any reason wkatso- 
@T«7f sad fiutkar agraao tkai ohauld Ma sum atrUea or oti}«r«fisa 
rafuaa to woark oa tha Job, ti»it in ths^t «T«i%t lio will soouz-o etk«r 
ttea to eaajplete tka aorkf afid If ha f aills lo reeima iiio ^oxk 
withia f Wa daya afior aa^ 3toppa^# tJio ooatiraotoT, at hla optieay 
e».n t&ka OTor aad cimplete the sub-oontrniictor' s wojck* a« ha sMy aaa 
fit» at th« ejcpeaa!* sf tht sttb-contr^.ctor* 

•'Sikf Coart in8;.r^Mct6_tha_ jury thjH^ thia previ a ioa of tha 
£ffl!J'**5l„.*^PPil-«?i onl^^_iH_ t ha_ £^Vint th« ,aab-©oatrS.ct©lr hM cQaaaaiioag[ 
Efi?l?..«^„J^i®Si^I?rljsA©J^PJ^^^ aa^ if" "%a . j>.Miy"" ]»'t»li&y^ '^^®*JL. 

^yov i eioo aoea not feaply#* ~ ...--.-.-,.- - 

The court aodlflo^i thla teiBderea laatraatioa toy atrikia^ 
sat th« secoad ol».usa» (abovo in italica)* ^a do aot think that 
this aodlfiontioa con«titut«<^ «r^or» as plaintiff »u counael coatoad* 

CouaaaX ala* o«itaad that tha ooart oooatitted roToralbla itCtlMKffii^aifi it«'" ' rrt &»f>rr'"<}i> #«( iXvifiti :k'4»«' J^j OAJti e/:. 
«9* 
error la gilvlAtf ^^ ^^ jjuxy las^ruotiona tos* d ^nd Bf as t«n{i«r«d 

eonneetlon ^^Itlsi nil tli« givea iastrucbioast li^lth tl&o prerlaloas of 
the coat r act sued upun aad witii tlM Xaets attd oirouauitaiieea as 
t}ieolos«<3 liy tlitt avidtttttt** Mii «r« 9i tlM eplnioa iilita iioth ia- 
Mtruetlone »9re properly ^iv«ia« jmh^i «•« d» aot vlUok %hH.t. «ay 
pircJudleiaX error ita* ooauifittod by th« oottrt ia r«fu«iag to glvo 
plaintiff's rsfuaotf laatrttotlos Ja» 3* ^^ad it 1« our opiaioa* 
o^adlderlng alX the givoa iastruotioaa* taat tlM jury wor« fvULLy 
fuut fairly lasi^ruetM* 

Jfiadiag a« r«T«rei)»JLe ^rror ia tlie reeord» tJfcta Judgatoat 
ag«,latt plaintiff of O^aattary :s^2» 1»^4» a|op«aled fr«a* io affixiBod. 

aoaxd.aa aad .ylliTaa* iJ», eoaour* \L£u\ t>x*v %jui <ui$ t»sii tVAoilvATximaJt nsTl!) Ally Urn )£rlic»bl«fio9 

»w«»K09 4«tb tOrTriXXtoV Nub ajiJQs««. 37468 vRkm aALW, 

App«lX«9| ir« GOMP AStf « eovporatioa* mmt Of cmoAOO* 

^'^9 I.A. 617^ By this appaal d«f®MaQt ssoka to xmrmtwm a judgment 
for IIIOO^ reB(l«x'«d[ against It &B. D@e<«n1»«r 27* 1933 » following 
a ferial before ttaa ooart witlMufe a Jury* Tito aetionf eonu&ieaoo^ 
oa Soffedttbor 6» 1933 » was baa«4 upon a oertifteato of lifo 
iamtranoOf la»tt9d by defeadaat ie Iraeefe (Sallo on Febriaary 7» 
1933* under tho proTisiona of defendant* a group policy on tiie 
lires of the employees of the actional Biscuit OomiMuay (herein- 
aft«r e&lled tlie Bieeuit ao«) Brneat dallo dio4 on ^oveaber 
21, 1$32» and plaintiff was tlut benefioiax^ naaed in tbe 
•attifioafee* 

Aaoag tbs alle^tioas in |4aiatiff*s sfeatemaait of 

olaia eret (1) ^hat Iraeat daUe was a poliey bolder ia feiw 

defendant eo^axQr and bad paid all preaiuBM up to the titto of 

bis death* and (2) that at that tiae be "was employed** by the 

Siseait Co. X>efendaat«B defease, ae stated in its affidarit 

of aerits, was that ia aocordaneo with the terns of the group 

policy "the said certificate of inauraaeo was not in fores" oa 

the date of the death of Srnest Qallo •beoause he had left tho 

eaploy of his ©i^lciyer"(the Biaonit Go.) , 

"prior to iforeaber 9» 

19321- that his insuraaoo "wae oaaoelled oa loTeaber 15, 1932|- 


« -r r\ ''■^ C 


i.; ms 'm wSLm<i fiiti: ei:>».vii^' Ys^ocia© 'j:3if£9i choil'.-^.-s •hs 9tlX to »t "oitiit»9 » aoqii b»tt«tf «<Mr «£<«! «d T&cTf^i 
«? x:^wKer^'^ so ollisfi ^84a%£ «t# tNT^eimt^ft ^if b«t;;^ai «.. .> ^aai 

"Sik^ifiJi} ^AQffoO jluro«;M l«itoi;;$.:« sd^ l9> vAd^oJUiiM audi 'io atkvll 

rutiimye'^. no ItoJtb oXX«l} i&»tit ' ■ 7^ iiii»eiK (Mfl fe»XX<ao tie^la 

e£[>} ai hmmm -rx.'iditdWftti O'xaa £<.•;« I'tlfsJtAXq basi «££@X iXS 

iBi!^ ui x»&Xori -'iftiXdq B ajw ©XX«3 #a»in£. #«rf? ' ^:!i»X» 

^o »Ra? «i!^^ Q^ «[[a aiSMi:fit9««[ XXie Maq iuMf Ma "ifiitqa&a ;ijsubba»le& 
s^j t«^ *fe©-^eX«j«» <Miw" ftii »«i^ *»ri<^ ^« *A^3 (S) tea «tf#a0b alA 

f«> ^©©^eot «l Sou «*(F «(oaiviaa«l I;© »^aoi"jl^:t»« bla* ^Ai" x^^il^ii 

i.o" ;fJ:«««i:fi arid i«a©^X««» Hi* %• XOXv«^ 

»-«ri;yx ,«X w4b»v«« ^0 ■ -■ -' and that "within 31 dtiys after his lay-offt this defendant waa 

notified that said lay-off «>« t» h« ooaaid«re<i a tera>ina tioa 

M s^gg^pl o yayn t Insecordaiiee with the proTisiona of said grcnip 

policy. * 

CNi tho trial the group policy* the eertlfleate of 

Ineuranee and eertnin other writla^js were admitted 1b evideaoo* 

Plaintiff's only witness waa yrederiek s. aye, eraployaent aianagor 

at Chioago of the Blaeuit Co. For d fendaitt three wltneaaoa testl* 

flody Tl2i Joseph Baaaro (foretsan of the iolng department of tlui 

Bisottit Co* at its Lexington street plant In Chlor^i^o}! Tranle J« 

Cathaner (oaahier of the Blaeuit Co* at the pla}3t)t and Insula B* 

Apyletoa (super Intend eat of the plant.) And defendant also Intro* 

dttoad In evldenoo the depositions of tm> other witnesses taken la 

.!7ew York* some of the facts as dii^elofied frea tht evldenoo 

are i& suhstanoe ae foil owe t 

Krnest CSallo eoBKrienced working as an employee of tho 
Bleeult Co.* at Ite Lexington street plant about ugust 7> 193I« 
/iS%9r working there for over six months the eertif loate of insut- 
ance under the group policy w&e issued to him hy defendant under 
date of Te^tTuajry 7, 1032. ,t that time fend thereaftar the regular 
employees (^allo helag on«) of the Blsonlt Co* did not work oon- 
tinuoualy. Somatliaes thsy were teiaporarily laid off. "^e one 
witness te@tlfiedi '^Bmm days they (the Bl&oult Co.) -worked 
flfty«flTe gi«n aad the next day only four*** The policy provided 
that the major portion of the preniuRs for tho Inaurance should 
lae paid by sseh employee insured and the 'oalanoe (at le-at 25,'*) 
hy the Blseult €o* It was the usual praotice that tlm jtmount of 
the moathly preniuias were deducted trom the paystenta due for 
wages or salary, set&etljse during the month of Octoh^sr* 1952* 
Qallo and other eiaployees working under the foraaan* Uaaaro* were 
notified rerbally that all insuraaoe premiums ohould toe paid toy 
the 15th day of the month. Sasaro te»tifi«jd4 "1 told each 
eiaployee that unless t3i« insurance premiuia i? a paid on the ISth 
of the n&n&h, and no later than the l&th» the insurance vould to* 
oancelled , and that if they did not h&Te any money coming for this 
particiaar period they should come down personally and pay the 
t^i^^SPMS. »«> **i^^ ^^y would be assured of holding their insur* 
anee*" Sallo'a iafeur&nce preaiua for the sionth of Ocfeotoer was paid* 
On lT0Te»toer 9$ 1952» he worked as a regular effiployee for three 
hours and vius paid therefor on ifoveaher 11th* It does aot appear 
that the insuranee premium payable Hov®iBtoi->r 16th «as deducted 
th«refroiB» on vvhloh particular date no noaey was eenlng to hia 
for work done* aad he did aot pay in cash on tlmt date the aioathly 
prealttB* he again aorked as a regular employee on 9GTeid»er 18th 
for nine hours t tout he was aot paid for that iKr©rk» end at the tlm« «4l- 


g/^'* >'^ .t (■> r, -I ;t •-:.;. t r-, -r^fi-.-if ,-«•'_* 'Vr* . } '< « . «.- \-i. iJ .'l ;•*■■; .; -w .;/ . vi : , jj-.'v <ii '^'.tN^ »• ^ 4 tf; «1 i M •Ol-* ' 

itf.^'jig; *£^-- **. ^ ,- of hlo deith tln-oe days lat«r on 'Jovembox 21st » thv^re was a credit 
to him on the booko of fiiie 3lacuii 3o« more than sufficient to pay 
the premiUM for hla insuranoo payablo on l^ovefia)«r 15th. In the 
mesntiiao the Biscuit ;o.» on 'foveaibiRr latlit by Ita canhler» oau(i?od 
Gallo*'-. Insurance card to be etsj^ped *oancelied»* and thers<%.fter 
mallex? to Sfev,- 'fotk, where it vas recelTod by defsndent on UoveEiier 
23rd i.two dtiye after C-allo'a cioathj* and & few dEye thereafter 
defendnnt oaneelled Gall©'* insuxano® ae of ITovember 15, l^^^a. 
The pollcj'^ also provided In aubR-tfAnce thai' upon fche "ierfiifiifetTon* 
of the ©H^loyment of e.n <i!£i|)lGyee hie in@uranee was to te^rmlnata. 
But it does not appsfjr that CJallo v»-«is ©vtsr notified during hia 
lifetlae by aiyoae that Me employment with the Bincult Oo. had 
been terminated. the policy also proyided in eubatonce thsit a 
grftoe of 51 days should be granted to the ec^loyer for the payment 
of preMltuas aft^r the tiret, during .i^hloh period t&e ineurftnoe 
ahould continue in foroe* 

M the eoneluaion of the trial def@iid«tnt*s motion for a 

directed rerdiet in ite favor xae denied* and the court found the 

ioBues ag&lnet itf a&sesBed plaintiff's damagee in the »um of 

tllOOf aad» after Botlons for a new trial and in arreet of judgment 

had been oyerrtaed* entered the j^dg&ent againat defendant as firet 

a1»0Te mentioned* It naiti not dieputad that if plaintiff was 

entitled to reooTer any&hin^ of d<»feadant, the aiaount ahould be 

$I100* 7h« bill of exooption^ diaolesee 6hat prior to the ^ntvy 

of the finding; the court »ade in part the following statens^nte In 

sabs tanee : 

I am goin£ to find in tnii» ease &a follows i That this 
"■® wae in the e gqploy,^(^f the Bls g ui t Co» at the time of the Btrppoeed 
oaBoellatioa of the certTfioaFe; tSaltkis la fc'ho«n by the ev I dense 

and particularly by the fact feiiat he vjorked for the Biscuit Co* 
after said suppoeed eancollationi that nothing in the record die- 
eloaea that htt was laid off penaaneatly on MoYtjsmber y> 1932 j that 
BO notice ««&» given to hlia, after i.ii& euppoemd termination of hia 
eaployment* or supposed oanotllation of his eertifioate* of those 
aotion^^l that on the contrary* he ?a.s telephoned to by the foraaan 
(Qasaro) on KoT^mber 17th or 18th* v/ith raferfsnoe to aftain reporting 
for work? an'i nhat by virtue ©f the wording of the policy ho "had 
certain righte" as to his Insuranco, bfscfUtie he either eontributed 
to the premiums therefor by d^s-ductions fxoao his salary* 9V 
volant arily paid thea« 

"I realiae that under the lav? one jcust pay his premiums 
in order to have hia ineuranee* but under the polioy in <^uestion 
I think that they (the eaployeee of the Biscuit Co.) are entitlod 
to noiloe, evfc-n after a certain time* thsat they have not paid 
their insuraaeo. Theeo employees actually contribute. * * * From 
th« t'vidsnce I siin t;oijs% to find the iseaee for plaintiff. • 

Counsel for defendant here maJcs two eon tent ions* as 
ground 8 for a reversal ©f th« judgment* rla.* (l) Plaintiff did hi' 


iXdV 
Mu ':'?i:;Ki.-Ki.'v iX^ «.^*iv tJi^Oii^.:^i ;>ii; not etiff Iclently prore thtt rirae^t Crall© was insured on the 6^%% 
of hlr (!e!»tli| and (S) the finding and judgMieat are against the 
Bisnlfest T!?el^lit of tho (^rl^J^noo. After carefully x«Tiefilng tlae 
preesnt racorcl , the briefs and axg'oaea&a of oppoaios; counsel and 
aiweroas author! tie;? oltod th^rein^ iva ar^ unabla to a^r^e with 
either eontentlon* e aro of tlio opinion bha& tho trial oourt'a 
findln.^ and Judgsont la amply Bust^aiaed by tho ovid^noo aivl "by tlui 
law. In this ooanoetlon the follov^iiag adjucilcatttu ea,a(25 isssjr 
appropriately ho clto^j Cogsdill ▼♦ Motroi>olitaa Life l as » :| o« ^ 
158 !io. Cart 371» 373-4; j^SSlS. "*■» tg ay&lIog*8 Ias» Co «« 204 
Ho. Car. ai4» S15«€« 

Tho Jtj£^Mitt of the iBuaiclpal court agalnet dsfendjuit 
should h@ and is afflrmsd. 

£oanlan dLoS .volliTahf JJ«» eoaour« ^>a9t?iiit»« turn «wo«;o{> t*"^"^ ^tUirllXis- 'wtA ««inj0O*i snvs App«llM t A??£AL mcar suite ZOR comT» 
000£ G0D3TT« 


279 I.A. ei?'^ la aa aotioo for daaages for poreonal iajurioo receive 
"by plaintiff in an autostoloile accident about 2«30 o*oloelc on %1m 
aorsiag of Boeoabor 18» 1938« tlutre «aa a trial laeforo a |u37i 
at wkieh a naso of oral eTideoeo aitd ^botograpbo ai^ X*yay pie-> 
tures were lBtrediieed» rositlting in tlio etixrn of a -rerdiet 
finding dftfendaat gallty and aseeeeiag plaintiff's daasEig:®^ at 
^12«800. On January 20» 1934* tlte court required plaintiff to 
reiait $4«000» and entered a jadsatent against defendant for ^ftiOOf 
which 1»3r the present appaal la sought to he reT^srsed* 

Plaint iff* 8 declaration ooneisted of four eeunts» to 
vhioh defendsmt f ilod a j^oa Of not guilty* In the first eoust 
it is averred in suhstanoo that on Beeeiibor 18 » 1932 » d8f<dndaat 
vao la possession and eentxol of an antoauybile (a P'^ekard ear}| 
helnir operated en a publio highwaj* known as HooseTolt ready ov 
Hottto Wo« €» In or near to the City of denoTa* Kane Countyf 
Illinois) tii^t plaintiff was riding in another r^utoaoblla (a 
7ord oar)» being driven in an easterly direotion over said hl^vay 
there} that defendi^at should have seen plaintiff ai^ the autouol^ilo 
In which she was riding as it approached defendant's autoiMtbiloi 
that defend a^nt so negligently operated his aatoaiebile *that the 
atttoaohllo in vhioh plaintiff w^e riding was oaasod to striko «a4 


««K« ^iwov .VXii^. ^M! 1<^ amiai « b«Xlt ^ai«t»t«t«l» itftiitw 

itmRtsm^y.^h t&£tX «SI h ' .'!f»^t a» inAi ^ttB»m4u» tii bBit^rm •! .^ 

iujii^im&iiii» a*tfl«feo9t»fe lKS»tfoJi»o«f«|i .>■:....:.-. saw «ii(e _.. , nk collide with d«f9adaat*8 automebll« on said highway }" aod that 
plaintiff y belBg then and there la the exerolae of du^ eare tve 
her own eafety* «as therehy thrown affainst dlTers ahjeets la the 
autOBOblle in which ahe w^e riding end eexiouely and per&anently 
injured » ete* In the eeeimd oeuat the charge is that defendant 
negligently oper«iffeed mM oontr oiled hie aateooljile In said highway^ 
"without (sxhluiting on m\i& rehiele tvo llc^hted lamps ftf a white 
lil^t or lights of a yellow or aaa»er tint» rieihle at leaot iK)0 
feet in the direction In whleh hlevirehiole viae proeeedingi and oa« 
lighted lamp eo situated as to threw a rsd light vlsihle in the 
vereree direction*** contrary to the statute » ete* la the thixtl 
eount the charge le that defendant negligeatly eaused his autoanblle 
"to stand on said pv^Xie high\4ay there* without displaying slO^ lights 
en the front or tjte rear of the Tehielet although it was tlwn duriag 
the period from one hour after sunset to sunrise »** contrary to ^e 
statute* ete* In the fourth count the charge is that defendant f 
'*al though it was then night tiae and d&rk on said highway there* 
negligently and earelessly oaused and permitted his said notor 
Tehlol6< to etana on s.%id hij^teway thexii* without girin^: plaintiff » 
or the ptsrsen operating the laoter vehicle in which she ^(^ as rialagf 
any warning* hy aeano of lights or any other means* of the pr<^s«ae« 
•f his said aotor rehiele on said highway thera*** eto* 

On the trial plaiatiff was a witness la her own hehalf 
and Bhs testified ae to the a etails of the accident. 3he was aa 
oocupant of the Jord oar* sitting on the front seat at the tins 
to the right of Its o«ner and operator* Walter Higher* who testi- 
fied act her witness at eonsldoral^le length. Two other occupants 
of the oar* sitting on the hafk seat* also testified for hor* 
ittefeadant* the owner and operator of the Packard oar* was his 
il^inoiyal witness* Four other occupants of the ^at^^^rd ear» oall«4 
as his witnesses I gaT@ their vers ions of the accident, Vxtm the 0sii tis «#:■ "VH-) i9iH/mf^ awO'sM$ yS*>'^'>^i ww •"t*»^"" tt*** "JW* 

>(;X$fi,ojr:i&firieq i ^X4ij0isc« bm i^ibit sow 4Ml« tfaiJhv mt eXtdoiKOlajt 
;r«!««^^ti(>^ ^<«il4 (al 0974iuid tuii imtot* Haio^e All • ii9 «b«7Vtr. ' 

oosr *?srs'i ?« ?^XtflicJv ,iiti.tf i«cta« TO vollvx « ^0 atif^lX «• ;tit|iix 

£aXti4 iui«> ;..- ..'id ^»itnlr»i9 Bdi »t xxm'%iS3i»o ''•aotd£>«-i"^H) s«i'$9Y»rx 
»X*£5i»a«nrfi« «XtJ l^fiK** \X4n9'^iX8»« *a«^i»<il*6 #««* «i •I'fxii,. v.-.> Ji-»;o« 

ailij <5 - -^ <- ' ' .tv^tttfo ^t^i...-! Mjfljl •!»» --■-'• '■-■'• ■■'.- 

*tfi'^ *-4ef'tsM<# tj^JS^li H«« Hf f;X»Xli»T i9J«r) .^i< io 

aa wti^ ^l9«<@ M^it 1« «XMi^9 ^ &di t^ ^ti;4st»;r «ii« Imjb 

, \ ■ :>ir:xiM^Q ha.: . ,A^ ai -3- 

eYl'lQRed it appears In substanee Ibat the P»e1cartdt oat* omilng 
twam the v««t» enl^rsd tlia elt<j of Cen«Tn and w^s tvaTellliiff 
aaeiterljr ihrougJn it ozt loo8@relt roadj that near the 9»st Itnltt 
of th« city thoro waa a ounro la th« road to tho Xeftf tkat Juat 
aftor th« oax" ha<J rouadod the oitrTO It stOFPod heoauao lis suppliy 
of gasoXiiio had heeetto e3ch%uatadf that shortly theroafteif the 9o7d 
ear* also having come from the weat and harlng tvaTell^d easterly 
throu^ 3eneira on th@ aaiae road* approaohfii said ewTTei that befor* 
It reached the ourre lie drlTor did not and oould »ot a«« the stand* 
ing Fachard oari that afteir the Ford oar had rounded the ourre^ 
traTelliag at the rate of ahout SS niXee an httur* lie driver did 
not aee the Paehard ear in tiao to avoid a eollielonf and that a 
front ]mrt of the ford ear violently eeXIided nslth a vmrnx part of 
tlw P eirrd ear» oaueing £>Xaintlff*s iojuriee* The teetlmony of 
pXalnttff*e -^^Itneeses «ae Ih iirreooneiXahXe oonfXiet \fith th^t af 
defendant* a %1 >nessoe on the quenstioas (a) whether the eoXXieioB.; 
oeeurred a fen fe@t heyond the enrrai «r nany feet heyoi»i it where 
the read waa Btrai#iit» (h) whetluir or net the talX-Xight on the 
Paoki^rd ear w^a burning at the tlaet and (o) whether or not thm 
street Xights on the read were Xlghted* m t« the front Xlghte 
on the 9ord oar its driver* Sauher* testified on eroe«*«3caminatio& 
that he lid not see any oar ahead ef hlai untlX he get within 2S 
feet of the Faekard ear wBd that he th®n eaw it heeaiee hie "hright 
Xights** shone upon it» which Xighte threw Xight ahead 40 or 60 
feet* and that hie front Xlghts had two hoans* "one etxai^t ahead 
and one dewn-tiXt*** 

The auiin contention of defendant's eeuaoeX in in auh<- 
stanee tht^t the jury* a verdiet to nanifestXy against th« weight 
of the @vldenee on the questions of defeadrnit*B negXl^enee and 
pXalntlff's contributory negXlgenee* e oannet a^ivee «ith the ^lfli»9 aTtito b%f%'Ai>9% *Ai i^i tusrwiwium at MVMNW til MPMbiTe 

^[X^^Ms fi^J; 9au.'%ostf &!»^«iofa iX t»T9Jtfo ftlCtf )E>«l»«inn (i^K xtam ^tU fttM 
'!n^% fiAi tuti^m-i-fiii xXi-ioAa ioAi \bm4tmmitim mi9^t4 %Mrii aalXvwm %• 

-kiaaSB ^3 »9« v«a ^Xiiioo itM <)«n ijjtft -xsvisj) a^l »vx0o AfEl AMto(H»« #4 

hl^ {svixh &it t^uocl eui, a&ilA AS i>u«(|j-v to •inx uttit ia jsntlXnrA'ii 
m itaii i^sm |fioi»iXXoo /) bXarj- i&i mUL't at xm* I«mI««% »iC# 9«« iim 

to ^ ^<^ d^iw ^9lIlJB&9 •X4J»ll9«oooi;ii Ml 9s» aottitfiiUl«r t^^tltisisXc 
;Ml$>iXXo^ »Jii 'iiu(#e«fw («) sffoid£i(»»p {kd:t a^ »o»«i>a. i«r «'4IfUll&«•t•^ 
*;.',9j^i^ ^t hawQad s-n^t Hfium t9 tmua «mI* bHo\*«r Sb^" ■-"■ ■< M»«guf9»o 

3&$df,tl itt9-it md0 o: ^ -'(ft^tl «itoif Jb>j|i07 «»](^ iso ai^kl i9t%tm 

f«^ flifil#l^ *»»> »jj XiioA «it{ %o &«}«££« ^tm v^*"^- »<M ^«« JUfe fd i»Ai 

9g ^ OJ. MiHi^ *«i%iX «roi«(^ %»^^l ti»Mr ^tt m<m •e.mi» *mi^X 

id-^Xm vm ?6Js>K'^ %JCf»»'tl«AJS si *etfeir*v s3%-:TUf, -cf^ «o<Mr#« •4* 

oont9iitloa. '^e thivik that in Tl«« •f all %h» QTld«MtMr« th»A» 
qu^tetions wore jptaoullarly vltbttt tiie |>roTtii«e of the Jury to 
d«t«nalnei* A»d th<^t %h» T«rdl«t aa to tlwat ^ihould not lio (1t?iti%rb«d» 
l>«f enfant* 8 oouas«X mloo eoatoade that the eourt eaiamitt«< 
rorerelhlo ©rror "la r fuulag to wltMrmw a Juror nnd coatlnu* llio 
oa^e beoauee of th« ^eliharato aot of plaintiff »« attorney In lirlag- 
lag out the faot of dafoadaat toeing lasur^td*** w« find no nvtb" 
stantial norlt in th« cffiotontlon* Tho Incident ooourrtd ^hilo 
d<9fendant*9 «itJtt«Bo« Gonha» w&a toeing oroos-oassimiaod toy plaint iff *• 
attorney* tout the r^ieord does not shew that oaid attorney w-b to 
blatne for the pi».rti«ulax otateaMint of the ^Itneeo oomplained of* 
Furthemoret the r«?cord dooo not diseXose that defendant's attoxnoy 
ototained «. ruling on hio notion to 'sithftaraw a ^wtttrt or j^skod that 
the particular Btatsment of tho witness toe strlokon* or asked that 
the jury to« lnst:nict®d to disregard it. (See ^'tlli«>^ v. £on5.uj*orj 
C0« t 36S 111* 61 » S5*} 

S^iiRlly without nerltf in our opinion* In defendant** 
eo«Bi8el*e further contention that the Judgnumt ohould toe rerereei 
toeoauae of O'srtain xm&txTlte of the trial court * elaioed to too pre- 
judicial to dofsnd^mt* M it appears to us the rea^rke oeaplain^ 
of ivere direetftd again&i plaintiff's attorney and vmt9 in no wise 
prajudieial to defendant* 

It is finally eontanded in) that the Jury's Y«rdlot of 
§1S»500 uras so axceagive as to show p&sstion imS prejudiee on their 
pajrt* and (to) that eren with the reftittitur of #4»000 the Jud^®nt 
of |8»500 ie eneOBsiTO* Considering plaintiff's testiisH^ny and 

that of her tuo physicians* Sm* Forrester and ILilleenf as to ^e 
nature* extent and periainonoy of her injuries* v»hioh wms unoontra* 
dieted* "we find no n@rit in either of the contentions* 

The Judi^Mat again@t defendant of January 20* 1934| 

appealed frm» should In our opinion toe affixned* and it is so ordered^ 
Seanlaa and SulllTan* JJ«* oeaour* t-Br,-^ •^i' »« bfrr^, .AvTAfctoi sniotf ^«j!iMHt1t»S) 1ft ;^o«) a^ 4u9 njaJ 

# M-j^ xvanQ^.im I»l«e ^«dd votifK 4 on nv^li in«ii»'it «rl^ 4«>¥ 4\»tno$$M 

ie'4a^n(»1c*l) «^ tjsoijiu:^ iljkta su ^ii,■%Jm 4Jtf«4^hr ^IXjUBp}!^ 

.'•■Milvi ft* «l #t J6n« thasrEitt^Js «rf i-js.tni^o 'r*?o ni ^.^ ■ ■•.••5 j -. r. ■■.,•> ■ 37807 ACORir BUILDIIG ASB LOA» 
AS iOOI TIOV» a oorporatiOBi 
App«llaiit9 

CSABXK8 Q^ALmSLA and 
AIXA SPAI.SIKA, 

App«ll008* 

APPEAL FBOK MffHlCIPAL 

cosi?T m cHiCAao, 

279 ' ^ ^--^ ^'A. 617 im, pKi^^siDiBS JUSTICE aBiixuT }x^xTmtis ^s oFxmojv m fas 60Qi^« 

la an aetltm of th« Xst olass la aBgia8>»lt > ootsmaaoad 
against defendants on Jiily 26* 1933 > upon tlhelx proalseory note 
for C6tO00» datod Je^ouary a6» 193Xf thero was a oeoond tvlal 
before a jary at 'hMoIi ameh oraX and wrltt^i oridenoo ^ae Intro- 
dueed liy tlio parti mi* At tho ooneXuaion of all tl&s oTidexrao and 
upon defondaats* aotloa %>h.n court » ea Deesabor 15» 1933 » dlrectod 
tho Jary to find tho isaaos a^inat plaintiff 9^ sueli Tordiot 
was returned • On January 5» 1934 » a Judp^at for eosta wao oatored 
a^iast pXalntiff , «hloli by tli« present appeal it oeaka to r«T«rso« 

Tho firet triaX before a l^^xj wae liad under tho original 
pXaadiaga durine BrorenO^or* 1933 » re&ulting also in a dlrooted Ter- 
diot against plaintiff tir^ the entry of a Judgaaent for oosta agaiao% 
it* Thereaftor that JudgBMuat «as ▼aeatod* plaintiff fras glToa 
leaTe to filo an anaad@d atatanaat of olaia and defendants an sioiendad 
affidavit of aorits tharetot andthft second trial was oois^iienoed oa 
Doeaisaiar 12 » 1933 « 

Plaintiff* a aasadod stateoont of ol&iv is in the form of 
t^o special ooxints and the eoooon oounts* Xa eaoh of the special 
counts the aete sued upoa is set out la full* la oas special eouat 
it is averred in substanoe that en January 26, 1931» defeadaato 


^Xd .k.l ^*^ \ 


VOSfS anooA :•- wii ai'r 'ijj'.^viJ-^-^a t ix ,m •jfeit «4tosalBU»^<{ ^Isil^ atiqtt «€£«! t(lS xlifX> lift «#«»&«» !kfff) jr«si«i;e 
-oii^ol OAir ««R«lb4T« ta»iiitw bae Ia^o i(»jw ifslif^ t.^ ^iciui^t; a tYdlstf 

fc«rj;»#«r& «*?^ ';#.^!>^ 'ret Sama^^oi » ,M:«X ^S x^SMiit«l. j^ tbfnrxa99T saw 
-trr |)»#Q&v;;ib «jt at it&li^ '^iilunvt t'S<^X «ic9rft(N!iv«l!l jjtUtab arBi>it>J0t«>X-r 

blfhK»Wi* 9M •;..:....■->.,-, .,.,..:. -. w ...?&c«aw8 j£» »Xi1l 9t »T««X 


: i.iiuJ'V- .-iff'iiiii'VjSt -2« 

«c«euted tb^ir mete and "dellTared the anma to ona 3 oka 0« .l%8tear»* 
«li«Te^/ th«3r prcttlBttd to pay oa or before one year ntt^T date to 
1>earev the siob of l6»000t with Intereet before aaturity nx the tA e 
of €% per aanttiBt ptiarahle *eal«&nna&Xly» ote«| that or January 2A9 
lt31, said Baatear *eold ajna detJLTered thft aoto to plaintiff, for 
Talue and before maturity* and ^without giving any information to 
plaintiff as to the olroi»B8ti»iM>e« of its axeoutien and dellTory to 
aald Bastear, and without plaintiff having any notice of way kind 
whateoerer of any defenee which said defeadaate had or Might hare to 
a suit thereon by said Baetear against thcmi" and that the note be« 
OMse the property of plaintiff and has r^tsained la its peasessloa 
eTer since* In the other speelal eouat it is arerred in part that 
after th« execution and d<»llv@ry of the nots to Baetear 9 he 
"negotiated" It to plaint iff » and plaintiff is w»'^ the owner thereof* 
la plaintiff's affldarlt of claim* by its attorney* it is atated la 
stthstaaoe that the natnre of its deaeind Is for ii»»ney due aa^ owing 
to it as the oiirner of said notet that no part of the note has been 
paid* and thF^t there is a«w due thereon to plaintiff ttmt defendants 
the SUB of t7fl47«50« 

la def eadtsuftts* aawndea affidavit of nerits thoy adaittwl 
their execution of the note* but denied that thoy dellTered it to 
said Bastear indlYldually * and alleged tl^t they dAjLlvered it* with 
a trust deed* to hint "as an of floor* agent and director of plaintiff 
oorporatioa*** They further deni«!l that on the day of its date 
Bastear negotiated it to plslatlff or that plaintiff Is the legal 
holder and owner thereof! alleged that Bastear* in xeoeiviag It^ 
**aeted as an officer » ageat and director of plaintiff 1" denied that 
Bast oar » at any tlsMii sold and dellTered it to plaintiff; and alleged 
that plaintiff gave no yaluo for it and "is not an innocent holder 
thereof for value before matxirity* or without knowledge of aay Q^ »$«h %^i1tH *^9fx »fio ii'^pt^i «« w» iE«f ^ ft«HiJMMrH[ t)Ml^ %Hf^ 

o> limfliltoi ^^^aa SftJtvl® i««ftfl* fen* tXil%u:P»»: 9%9%9ii f»»8 MfXat 

baM X^M' 1C» t«'»IJ«£[ ta«i SSiTiSif 1)i«0i£Xq(, fl»«K^Jt« bete «1tJI»tRA& btAU 

^4 e^«ifr -Mt is^iAs t^im *\nbiii tafiJUsfi ta»$BMA him* x^ a99ttfA3 ItM t 
■i^Urn'mm- - .--■•' *^.fltfl(sr»»i itig^ haw ltlt«l..aXn •■•* ■":- «"«tti «rf# Misi 

fisi^: *di b«i«yii«)»|l^ l^lMfl IjkiW fe*;|«XIi^ Mas «,^,;. .7« &jt«fl 

®^.. ' ..,■.'•.,;, tat 

-?.?.* ':ftf :fffS'5(0i«2il mi Sim ,#i*- ?>f^" »iJXfiv <sk fy^ 11rtc'-ffl.tnXq[ lailJ -3. 

d«f«a«ea»" ete* They further ii,ll«g«d la suhstane* 

Thftt ea atad prior to January 26» 1931 » Bast ear » at; «a 
offloert director aad a^ent of pXalatlff* "wa^; engaged la 
negotli^tlag aad soil el t lag mortgagee for and oa hehalf of plala- 
tlff i" that ho« aotlag afe euoh officer and agent, did negotiate 
with these defendaato for the naklag of a loan hy plalatlff oa 
certain property ovmed hy theat and did agree that plaintiff would 
loan to then the bum of 06»OOO, pr OTlded that said loaa aae ooourod 
hy a truet deed on defcndaate* property* - 8£.ld aioaey to he paid to 
def eadanta when the title had been hrought down hy the Cl^aoipl Title 
& Truet Co* and a guaraaty policy Isaaed* and thfxt said note and 
truat de^d were not to be oonalddred aa the obligation of defendants 
HMtleea and aatll esild title a&s eo brought down, etc*, and the money 
yald to thomt** that relying upon vaid ^.greeweat and prtadae defenl* 
aata executed said note and trust deed, and delivered then to 
Bastoar, "vho reeeived thea as the off leer and agent of plaintiff}'* 
that plaintiff, upon their receipt, ^failed and refused to pay eaid 
BUB of f6f000 to defend!;ints« and failed and refused to return upon 
deaand the m-i6 not@ to thexii - all with the intent to ohoat and 
defraud theat" and that by rea^ton thereof aald note and trust dood 
"did not beooae an obligation of theae defendaBto*" 

That OB April ^, 1932 » plaintiff pronisod to return eeid 
note to defeadaata provided that they irould pay the hill of the 
Title k Truet Co* for aaid guaranty policy, eto.f that relying upon 
said prenise defendants paid aaid bill} but that thereafter, in 
spite of plaintiff's aaid proalae, it refueod to return the note to 
defendants* 

That a aieetiag of th« "stockholders'* of plaintiff cor- 
poration ^m.B held (tl»o of neeting not stated )i at which meeting said 
stockholders ^adopted a reeolution* to the effect that, ''aiaoe plain- 
tiff had not paid to defendants the aMunt of said note, the note 
should be eanoeXled and returned to defendants, and did by said 
ree slut ion direct the officers of plaintiff corporation to return 
said note and trust deed to theaf'* but that in apite of the resolution 
plaintiff's officers haTe failed aJld refused to ooiaply ith the 
resolution or to return the note aid trust deed to defendants. 

That "no consideration erer was paid to defeadaata by 
plaintiff or any other person for said notei** and that defendants 
are not indebted to plaintiff in the sua of |7>147«50» or la any 
other sua, on account of the note or otherwise* 

On the trial the prineipal issue was whether or not plain- 
tiff heeaae a bona fide holder of tiw note bel'ere maturity in due 
course and for raluo, and without notice of aisgr inf Iraity in the in« 
struaont or defect in the title of Bast ear to whm it was orlgiaally 
dellTored* On this issue the evldmiee introduoed by the res3peetiir» 
parties is in Irreconoilabls eoafliot, but, after considering the 
a^ss of oral and doctuaentary e-videnoe, we are of the opinion that 
sueh eTldeaee aa waa offered by plaintiff and adaitted by the court, 
■tdaidiag alone, was sufficient to hare warranted a Jury la returniiig ttm i&M Usj «x»^ 9^mniilkfiu» Hi fisr-,.: 1-: -iftfiJ-.tfU X' '^Itii 


/in- . . . . . . - t . 

1 9ist!»tm->XQ 

mtitui 


5 ^^i-.-^rrj^rl 


.4. 

a rerdlot la pl&latlff*B f«Tor« And the record dlaolosas th&t othvt 
eTideaoe «^aB offered by plaintiff (refused admission by the court) 
teadlBg to 9U8t&ia its theory thst i% bconjae a holder of the note la 
due oourse* iind we are further of the opinion thfct the oourt erred 
la aot eabaitting the ease to the Jury, la directing a Terdlet for 
defeadaats* and ia enterlag the Judgment agaiast plaintiff Ujpon the 
Terdlet* aad that the Judgment should bs reversed and the oauee re- 
aanded for another trial. At the otao say b« tried agaia wo refrala 
froB a dieoussloa of the evldeaoo* 

In Mbby, MoHelU 9t It%by y. Qg^p^ ^ U2 111. S06, 213, it 
la said (italles eur8)t 

"^'hea a met ion for % p9t«^%0Tj Instruction is made by 
the defendant, if the court la of tho opinion that In case a yerdiot 
is returnad for the plaintiff it auat bs «at aside for vrant of any 
evidence ia the record to suittaia it, a rardlot should be direcfSl. 
If the court is of the opinion thstt *,har» l» widesnoe in the record, 
which, standing alone, is raff ielsnt to sustain such a verdict, but 
that uuch a verdict, if retura»d,ttRi3t be set acide becua® against 
the aanlfest weight of all the cvidi&nea, thsn the »otioa should be 

g£-trial„by. Jurg. There may bo In a rij^B?r ^vldiioT^lcffr^ 

SiM^ioSLJ^o^9.f tends to prove all the aiaterial averments of the 
deolaration, and which is therefore sufficient to support, warrant 
or sustain a verdict in favor of plaintiff, and yet, upon the whole 
record, the evidenoo nay so prepondsrate against the plaintiff that 
a verdict in his favor cannot st^iid when tested by a motion for a 
now trial*** 

Boo, also, iilea ▼. gg.lU fidelity Gq.^ 269 111. 234, 243i 
Chlea^o ,C, tjTjjyji^Cg.. v. Martensea* 198 id. 511, 512. In the Maxtensm 
ease it is said (itaJlics oursU 

"-'Od *« have decided r^ty many times that on a motion to 
take a case from the Jury, either at the cloee of plaintiff's evidenoo 
or at the ;jlosd of all the evidence, the naked legal (suestion thereby 
raised in this court is whether or not there la any eviaenoe in the 
record fairly tending to support the plaintiff 's cause of action. 
l! P^^^.^ . ^MPJ ioa^t tfes 2Lgi£Lht ■Of_th6 t eatimony . I.t would 
»0 useless to attffl^pt to reiterate tSoreaeon for this rule. If, 
18 contended by coimsel for appellant, the trial court may, at the 
lose of «.!! the evldetnoe, take a case from the Jury merely because 
« regards the clear prepond<*ranoo of th© evidence, - or the over- 
helming prepoaderanee of the evidaace, - as being in favor of the 
sfendant, then the right of trial by Jury is left to the Judgamit 
Id diseratioa of the court | and no one «ould seriously insist upon 
leh a rulo." 

The Judgmeat of th® ihmloipal oourt of Jejraary 6, 1934, Ig 
versed and the cauoe is remanded • 

m£fw.mT} ABB nmAm^jn* 
salan aad Sniiivan, jj., eoaour* [>«»o tiJ ^f! Mlwisl... ht,aetai) »a*ji»»X 
tl *^1« .^^ .1X1 «Si Aim .^ S!Mii.*-J^*^^«»-*3*'^ ^^ ^wj.-, el ftoi*©»«t*«4ll \W<«-- i ?»;■ 

|i^ «M£- ii- -. i>X' •«8 X ,C"/^ t'^^ 


^ aa.«d .30 «5 SilK« 
*fi^ if? "XQ 


,;.f.CX ,C TfiSlwnT, ^o -^-twas ^^^^^f^.^^f^l 9 sol 

' ft. rlLUSO 


57S95 .Defendant in T.rror, 

T« 

.\LB^T J, HOr-,/J;J, Bailiff of the 
Municipal Couirt of Ohioa«o» and 
WILLIAM KI.TJITi-» iioing Bueinese t 
LOYOLA G^^AOS, 

Plaintiffs in '"'ttot* 
Wmm TO 3SMIGIPM, 
COTHT OF €BIC'.aO# ]iE« JUSPICl SCASLA5 BIUVSKIB THS OPICtOH OF Tffl! COIIRf • A tort action* In a trial "by the court both defendant* 
wer« fottnd guilty as alleged in plaintiff's statement of claim aM. 
plaintiff's damages were assessed in the cum of t'€SC. A joint 
judpoent vas entered against drfendante in that eiim. This writ 
of error followed* 

Plaintiff rented an a-p-^rtment to oao Charles Harriai 
and on Maroh 29 » 193^» there "being due hex an arrearage of rent 
in the sun of #3S0» 6he cauised the seizure of certain personal 
property of Harris under the authority of a aistress warrant, aa4 
upon the saae day a custodian appointed hy piaintixf ranuoTed eaid 
pergonal property, which included a Chevrolet autoaaobile, to the 
Loyola garage » operated by defendant laeino. Ih« inventory made 
hy the custodian failed to include, as part of the property die* 
trained » the automobile. a dietrese auit was filed in the 
li^Unicipal court of Chiea<go by plaintixf against ilarrie. On April 
10| 1953, Harris filed a replevin suit in said eourt against 
plaintiff, John Joe, iiary Roe and defendant iaeino, doing bueinees 
ts Loyola Garage, for the recovery of the poaseesion of the automobile 
in c^uestion and other personal property* Oa the saae date, a l/uaii:ita:i, f/U yxij 


) 


*eC..OXHD ^0 1 UCv 


\ 


rv i\ X rt >fi 1 

«€'RT »•/ 

! • ■■ ■ 

• tone! nl «5'i 1; I 


repl9vla writ wns iesmedt whlcb was receired ©« April 11» 1933, 
l»y d-vfendant Kotsnt b&lllff of tK« l!uniolpal court, vrho executed 
%h» Mtrxit on prll 14, 1933» t>y serviag it on d^sfendant EXein«» 
doiog bufiinvse aa Loyola ^aragr^t t»ith tb.® result tliat tiie automoblla 
was held "by '£l%in^ sultject to the order of tile tenimty Harris^ 
pending tho diBposition of the r«plesYia euitt On vvprll 15» llJ33f 
la the dietrees suit* upon motion of plaintiff* aho natt given loaTO 
to amend the di@w7e»B inventory on its faoo, aftme jpro twiicy as of 
i^roh 30, liJS3, 80 ass to Include in th« inventory "Ona Ghovrolet 
Sedan* ** On May 80 » 1933 » an order waa «nt«re4 la the r«*pl«via 
suit finding right of property in Harris, plaintiff in said OFiUso, 
bu& that th« said property was held hy the <^6fen«1i««t la that ®uit» 
K» I31aakea3t«ln» plaintiff her© la » for th« payraent of the euu of 
|>220( that Harris pay to plaintiff, withio t«n days, the sum of 
$220 suad interest} thst if pmynent should he ao mstde* Harris should 
ro^Aia &ha property roplerisd, ^ufc that in «?efi«ittlt of pay»«nt 
plainwiff in x,\xq instant »uit should recover ponoeeaiea of fhm 
property from Har.'is an I that a writ of retoraff h»ihan<|o ehouldi 
is8a« for said return* Iter the aerrie® of the replfsvin ^vrit lut 
prior to the ':»ntry of the Judgzaeat in th&t o&ee, plaintiff pre@eated« 
a.% the I>Qyola gsora^e, a claim check for tho automobile and dassandod 
the retura of bhe ear, v<hich wan refur^ed upon the ground that tho 
oar vaa th@a being hold for the bailiff, un^f'^r the «vlt, end that 
therefore th<Qr could not deliver the oar to plaintiff. Plaintiff 
offered evidenee to the effeot that prior to the exeeution of tlw 
replevin writ the bailiff wse apprised of tl^ exigtenee Of tho 
4ietre8s elaia* 

Plaiatlff contends that "thlo court oaanot properly paoa 
ttpoa the question of liability or non-llabillty of bheso dafendante 
since the record ehova they subaittod no written propositioae of 
law to the trial court* 7or this reason the Judgnent of the trial t«f»i9j:<4 #«»fti<®t*'-h ere *1 •8«*^''S*>t X.<S »£^t.>X ,*•! Xi*3tq[' ao iliti »sLi 

to fci*j-c< -^wj 'a.w iijft&fcVi*.', ©41 tot (d^rteif 'm,${ti«; -ieefsUial^.- •*>( 

-H\., to ft a la 9fj 8. '30(1 i«v«»«i hXiforie Jlif« ^o^^sr Ua«i«Xq. 

.feXiitdsIsi ^0 _, 

■.XiKoQfiO^iii:. dXiW I .i.«l*sa «Xo'«;ci 

; • J ;S ill ;;>..■ i VLi>^i liJAOii-: fyioort ftdS *jajKia -3« 

court should lie afJlrmed*** Theiv^ iis no latxlt In thia oontentioa* 

It l8 the B«ittXed Ih^ of this ctate th&t it i& oui cluty to doter- 

Eiino T^hethGr the judgment ie in accordanoe witk tho law mnd the 

erldeaeet eren though no propOiiltionB of law wer«» eubmitt«td to th« 

trial court. (S«« P.« 0#» C» ft St> X.> ^ « v. Chicago Hy*.| 300 Il.l» 

162 1 Centrnl. Tru nt Co» t. HageH^ 349 Ill# /pp. 507») 

DefandnntB nontond "a judicial officer is proteotad t>y a 

writ of replevin «^«p<»ribing specific property which hant "bo«sn diUy 

iseaod ^nA -which le rei^lar upon ite facsj hence the bailiff cQsmit%9A 

no tort Tsy execution of tha v?rlt of replevin ia tMs caae." Thia 

eontention i« a aj«rltoTloiiB one. In 3aapla t. aroadweXl t 07 111* 

«17, 5X9 f the coart quotes, with «pproTal» th© f oXlowingl 

*^« ^^ilm g^rth T. 3Bttrt, 7 l^tc, 257» Sha^s'» Ch» J» sayoi 
*Ati a genofaX rule* tho offioer is bound only to oea that the 
proeesB which he i« cpllesd upon ;.o execute ie in due anti reguXar 
form* ami ie«5uae from a court having juriediotioa of ths 0U\}4eot« 
In ouch ease he ia justified in obeying his precept* and it is 
hii^hXy neeaaeary t.o the due* prompt and eoergetle a;£eeution «f 
the coasaaads of the law» th-t ha rhouXa be so.* 'It ie 
ineoffipreheasibXe** eaya i^ord £Leayon* ia Be .l k v* Broadbjntf ^ H* 
E« X85> "to aay that a person shall be conaTs ?re:i as a trespacBer 
who acta under lh» pxoceea of the court*' ^ 

(See aXeo BoMen v. JiaMkt 20 IXX« App# X69, X73-5, whareia a nuaiioy 

•f authorities bearing upon who eubjfoet are eitodf aee aXeo Gilhert 

▼• Buffalo BilX* a .VJXd >vest CQ,ti 70 iXX» App. 326, 328»9«) Many 

deoieione of the eiat&r states &t;^portiag the rule Xaid down by otir 

courts night be oited* if it «are aocesaary. Iti mkat be borne in 

aiad that in the instant oase pXalntifi: does not cXaia that the i»rit 

of repXevla was void nor that the ;MuniaipaX court was without Juris- 

diotien to iasue the sime. Xbe writ •«• regular upon ita faa« 

and the ^lunieipia eourt had fuXX Juriadletioa ia the preoises, and 

the onXy knowXedge that case to the haiXiff reXated to the merits 

•f the oauae of action ia the rcpXevla auit* Aa stated ia Wataoa ▼» 

.jktaoa* d Gona# X40, aad i>^tate v. eaed » 21 M* H» 262» an officer 

eanaot asauao judicial functions and decide queatioas judicial ia 

oharacter. Parties are oatltled to a trial before the eoart ■ddS hxUK #Ai «jid siii^ 99asMo'>^M ni af .^neMsbu^ ^Ai toifisifw •cUui 
•Xil d6« jL!»:5g„oa*At^^ '^ »t^t ,«3 «#a A » D i?,3 «..S 09B) *linod X«1t3 

t%ak^oXl<i1 orf.: »iU'.Teit:^^ rii/r ««»^e«f.d J^ueo «if* f«?X* «fXft 

-J i 

■.* i 

.'t 

X&iM (♦«?«6£if" ,"'" <£j^t». ♦XXi ov ««oS ;^ ■ "■ ''^''' ----->- ^ ,. - 

ttfo ^^ " ■ ";XaX £"-.«.. ■-diio^^a as#j&j^. r^x.- hmj;., 

fi.1 *>.R-;;oc !>iS i^UMS M- .i: t!«ttw «1 "5.2 » - - ■ ..^^Vn si'm^o 

«8ox tio »« ,is.ii' *it .K Xii « j. : ■ -*•• 'jC'W ^m:©S 1^ ittSSM:- aa.r 
it^ i- 


isT.i V. .■.■■•^..; '.} 


8i ii* tnd an officer holding n writ or a tf-arrant is not lirtele lor it© 
axocutioQ although he knows tlmt bh« plaintiff or uo/nplainant 
will bo unable to mtiiii out hlfs case or Qvan thsvt tba eE>>£«e is not 
prosecuted in good i'alth. The cages citod "by plaintiff ^9 n»% 
apply to the facts of th« Instrmt ease* 

It iB unn^^coacary for us to oorusld&r defeadaiats* o©a~ 
t«ntioB that, under the fiB.cts-? of this eriPOt defeMamt Klein© «aff 
ft&lly juatif lad in Tafnninix to turn 0Y»r the automobllo to plaintiff > 
for even if the facts ras.d© out a pr,ia!a..f ^o,i^ osttse agfttnist klM it 
was th« aettlisd l?>.w of this stat? that a joint ^tidgiaaat ngalaat 
BeT<si-al didffjndanta could not "be r'3Te-rs@d ».s to on** and .-^fflriaed as 
to othfrx^ . ia \?«? h^vs hole! ';hat thera ".msa no lial»ili^iy on the fart 
of the br.ilif?i the. judgiaent, fch'a3rgfo;**<3f aiuat b«j r«yrers«« as to botSi 
defenditnte. (See Iiva| £, r* {?hlc^;^(^ S$ :^i9 B. * R.j> 0e » ^ 3139 Ill» SlSi 
2g#,) In conn<9ctlon vith this ruling as to 4efaadant lQ.®lao» it 
nuBt "be refiassatoerad thsit the instant os.se waa tri©« la 1953 «nd th« 
preeent Practlcv-j ct cUd not take offset until Js,nuarj 1, 1934. 

The jUi%iaent of the Jiunlcipal court of Chiojige X» r ©v@r»«^ 
and the c?.use Is remam^Jed. 

Sxldley, ?. J., and "ulllTan, J,, concur*. Hit tot t^lihil Jcr i ^HlQii ^90/ M« na br 

;}oj; Qi %9M» &iii iHiif issiv Itf tire 9lixm ei iXiw <-f.* 1-1-^ ^jETf!. ,^... ,? tl»l..i •»-■- '.■ff'l hrt.; ^ v *fc r ' . ? Tv 
S7424 COHPAHY (of Jargo, Horth Dakota) » 
«i corporatioB* 

Appal Xant* 

BAlC^t 7^vRTRi.SS ft COKPAST* a 
«ex>poration» cOHTlIsiSXAI, ILIJSOIS 
BAIK AlO TRUST COKFAHY, a corporation, 
ladiTldttaXly an! as depositary under 
an (mre^ment betwoea It and Jos^h ) 

A. Auehtar et al*» datod May 31f 192$» j 
G03UB DV-U^m; i»Ilii; OOMI>Ainr, a ) 

corpora tioa» JOSEPH A* ABOHTMt, ) 

HbiMiY H« CfiAlBX» J^mT> TESISSaSf ) 

aBSXIH JKISS}- and I.* T* STF?S1S0», ) 

Appelleae* } 
2'i9 I.A.I 

StIFSRIOa CO0HT, 
©00£ C0T7JiTY« MR. xtmricj BOAMAW iMLiYmMi Tm o^iinov m tm am^t* Oonplainaat fiXad Ita ^1X1 agalaet def«2idant« and aftar 
answara ha^ tmm filad by all of tlia dafend&nte tiie oat&aa waa 
rafarrad to a uastair in oliaaoery upon a atipulation of faata* 
tha Miatar filad a report raeomr'ending tliat tha bill ^a diaaiaaad 
for naat of aquity* Tha oiianoellor eonf imad tHo report audi 
enterad a daorae dismissing tlie bill for want of aquity. Oojaplainsiat 
appaala* Befandlaat Continontal Xlliaoia BaaJt and fmst Cenpaay 
^aa dissiaaad oat of tba eaaa Hy vtipuXatioB. Ho quastlea i« 
raisad as to tlia iploadinss* 

Tha naatar found frea tlaa atipulation of facta » tlia 
felle>i^iagi Tbat eoaplainaat «aa a oorporation organi^ad and 
existing under tha national banking lawa of the ^U.tad Stataaf 
that prior to» and for aoaa time after April 1» 1925* tha Coaur 
1»* Alana Mill Coapany of Ooaur D«Alana, Idaho, a oorporation 
iherainaftar exiled Mill Coaq^aiqr)* owned large traeta of tis*er 
Xtadf approximating 38,000 acraa, and a certain saw aillf all ♦SKc 18 .A, I eVS ^ 


,rfru»II»«I^A it^ 


8Z0B' 


^'ii-^o;) itsi 10 KoiKx^io avf axssnruM iiajk. tubtn' ftddt^^o Mi< ai4^a«fM!((»'Ui6 itii^ td ILm %4 tmli\ mtm4 had otewvn'. 

ttl iiol .t&^iiip flit! *m>Xils^is»^kt6, \4 08t»o e^d to iu& hsanUmib nM 
«M«>«a »d!i *«S<?i »X Xi!tti,<», t^rta 9m-it wmm xm\ hum n&i x«i«« i»ai <t«><f»f ? , 


-2» 

loeftt«4 in %h» state of Idahot froa Khloh lands it was* cutting axii 
aarketlBc l&rcr« c^usntitien of tlnAftri that Itr^A Kerrlok v»an Uie 
^X9iiietnt of snld eoTpOTfttioa »ad Its prinelpAl otoelchoXdox-t and 
«• W, ;siXer» Itt oecrotnrjr and %r«ft«iir<irf that Haxriok aad mior 
wore Its principal managing offio^rs} that defendant Balt«r» J'ontwwn 
* CoBpsny was "angagod tn the flnenolns ©f dlrore and ewndry tlafl»tr 
corporations I assoolrttlon and orgiyiixntloasi tho atark«ti«g aad tho 
soiling of bonis and i^rt^agsa aooured hj tiabor IsAds ox tiahor 
proper tioB I" Umt sthout prll 1» 192&, Hexrloky Ikllox and Mill 
Coapaa/» iDelng Inds'btod in th« smi of |dOi}»0@0» oxoentod and dslimroi 
to Bako7» Featreas & Conpaajr thoir Joint a»d soToral oi»li«ation«> 
"whieh «or« rirst iii03rt<os«8 # p»r e«nt soxial Oold Bonds la dono»i- 
nations of Il000» |»0w and ll^Ot* wheareby Uuqt miA naeli of thon 
jointly and ««rvez^alljr agxcod to pay t« tho Itotldors and ownoro erf tiM 
bonds $90,000» absoXtttoly and uneoaditlonaLly* oa A|»rtl i, 1926» aad 
a lilen sua Ml th« turn* day of oaoh yonr thoreaftor to and ineludiag 
iho yoax X9M» and $SSQtOOO on ptil If 1939a to^^otlior with lnt«r«at 
oa '^11 of said suas at d p«r C0nt» payahlo aiOfltl-anauiillyt that to 
soenro tho pnyatont of the bonds Mill Conqpnay oxooatod sad dellYaxod 
its tmat A9e4 or ao?tsage» i»h<:}r$bj it ooflrroyod to Sbcohanfo Sitionnl 
Bnak of ipokano* &shiasi>on* ai^ Calyin fe^ntross^ mm tya8t«9«» thi 
ojtid S9« Bill plant and %hm 5S»00C aeros of tiisbs; landSf tofotHor 
oith Q«rtain vstar rii^htst railroads and Qth»T larivilogns aad 
frnaohisenii that Bakox^ fant^rass & Ooapany effarsd ths bonds twf 
•alo» throni^ its sslos oripAlaRtien «u»d through haaks and othnv 
bond honsost and t.h« «ntir« issno #f the boads was thus soldi that 
about Titijr It 1926t eoiQdLainaat pnrehasod* In tho opsn market » t« 
of the bonds of tho faoo valuo of ^1»000 each for approxlaatnly 
$10,000 and'^semod iatoreati that prior to Jiaio 14, 1«29> Mill 
Co^^ay* H^rrlek and ;i:ller paid H50«000 faoo Yaltto of thO boads» luiA ^t»hlti^9QSti laqintit-ni oik Him it«liM»T«t«» ^*»" **« ^JwVlaftTq 

t 
SUf:? ^o '-: t.-u /-ir- ^.i.-:- 'iv.; fULi O" v->-i «- w^**- ..jj>^ vi-*- ■•■v*» 6iO« y;£iiiic;, 

$g>iit ^hl^n t^iii sm i^bfi«<f .%U '^.^ ^i^«'«l c»%.l^f» «i(.l bn» ««»««tit iiMtf -5» 

and paid to oonplr.inant and otlMr lioIei«ra Interest on %h9 bonds 

saturlng on and prior to Oc toiler X§ X92S| what at (he tlao of tlui 

default hsrciaaftor BGntloaad uiiAxe ^Moro ouUittaadine #dlK)fOOO •f 

th« bond»> whioli Included th& benda e^aod 1»/ eoiaplaiai«at | tliat mi 

Maroh 2a» 1929* Baker » Fdatreea & Co^paay I'orwaxtlod to oomplainant 

and othor holders of tbo boMo a print «kI not loo* "Shm maotor haro 

Inolttdas in hie report the xtotioof wlaiioli« in sisiibstana«» infonaad 

tho bondholders that oetfaalt woold ooour la tho pajaont of the 

prlnoipsl and iat«xeet due /pril 1« 1929» due priBtarlly to the fast 

that Eerriekf the dtlef stockholder of the sowpaay and one of the 

Joint makers oi the ^enda* **had failedi flaanoially*" The notlee 

alao states eertaln faeta and eiroiiaist«uie«s what 1^ up to the 

fallore and rarloua efforts a^e 'by Bak«T» ?entr«i»a ^ Cei!p«ti>qr to 

work out the sltttatien wlthottt dlettarhiiig the bond iaaua* The 

aotlee then proceeds ns follows i 

•^e aT« fjHcsd Y?lth the probl^cn of d'^teralnlng the heat 
sethod of proteetiag the first Bortga«e deht* whiehf a@ nearly as 
we o*n now dstarwlne, Jiggregatsti ?»l3oiit v703»000» Ineludiag infc«r«8t» 
unpaid tastes » inauraaee* ^oepenses* eto* We heliaire the first step 
la to get title to th« mortgage property through forecloaur«f 
thereby ellisinatiai^ the olaiBES of all other oredltors relatlTO 
thereto { and that the outstanding bonda and coupons ehould htt used 
to buy In the property at the foreoloeore 0ale» in case no one 
else bids suff loiont thereat to pay off the taortgaj^e debt; includliig 
interest and oosts* 3tteh a amlt will soon be instituted* A year 
for reden^tion after the a^e la allowed xinder Idaho law* 

"You f?ill aoon reo&lTO a draft of an agreement creating 
a Bondholders* Froteetire Conmittee* It the ooamittee should beeowi 
the purch;it,i»er of the property av suoh foiecloaure sale* we reeoEaswn4 
that as 6oen as it aoquires good title theretOt it should att^BEpt 
promptly .0 sell the property Xor oaah as a wholes for an nioount 
euffieient to pay the nortgaff® debtf or« falling thisi to sell it 
on tersis to some a&p«xleaoed operator wlUinicS to tske orer the 
operation »nS work out the Bortgage debt on a baaia aatlafactory 
to the security holdera* In brieft to provide a live obligation 
as soon a« possible* 

■Onr stockholders f their fajailies bt^ imr-ediate 
eenne ctlona hold approximately one-fifth of the #650t000 of bonds 
now outetanding* '^e will nelthor buy nor 8«>H the^e bonds at the 
present tlue* You any be aasnred that we will exert our best 
efforts to «ork out this situation aatiof? etorlly and ae speedily 
as posaible* and we count on your fullest oo-operation to this I»«tfr0.« **4 «0 *»«»»*fli «x*i^Xoai 'i^-'jCtiJ-O L'.' .'i ri i.t, :;■■ 0-.I -i^q b«« 

«'£ftil %«««£« »ti% «9&i^«it JMiiiii^ « itiana¥ tA* tm •'ttbXod i»cUo ten 

^i Xc i.ttusp&»(i mtii eU i«i>a« l>X«fOK ^Xu^lf ^ #«ii4 s^abXoii.xiiXf 9ii.s 

itwt ttfli W ^iXitJS&il-it '^ > 'urj ia9i»4Al ftfia Xsqloair^^ 

«ri« to *«o bJsiA icoiRf?ao!? »)ti^ to «3t£oiSioo5 8 ^«liS« »** »>tol"j:i«*H #i5i!3 

Mid o^ qju L'dX tf ud[v ts»a{tei-&iaj»9«|9 htua aitoal 4[i«tT*o Bt^iKtu OcXs 

odium 

■ ?3 

«•©' -oft « 

imdi , TWO" tlw B»st«r fwrtltex- fomi& that about May 51* 1929 » "mt tlie request 
0f B«)e«r» Pentress & Corapaayf JanAe A« AuohteT, Hanry f* Chanay* 
Jaaaa Fentraaaf iUBtln Jennar and L« 7« StaTanson ae a bandholdara 
protaetlve coinmitte® entared into a Boadholders FreteotlTa Afprea- 
BMintf wliioli agreement its in eTi4eno«t** that about that data a ooiiy 
•X the agraesent and a aotiea ware forwarda^i to oowplainant and 
other holders of the bietdsf that complainant r^c^iTOd ooples of 
the aotiee and the agraeBeni; and "accepted the terms of »ald 
dspoBitory agreement an^ * * * forwarded to the Continental Illlnola 
Bank and Trust Oonpany Its bond a ae aforesaid* and an '^ "* * June 14 » 
1929, depoelted with the Continental Illinoits Bank and Truat Cosipany 
ite bonds as aforofc>aldt « ^ ^ and that ^ * ^ Continental Xllinoio 
Bank and truat Coag^aay iaffiftod and doMirored to ofMoplainant its 
ear ti/ioute of ddpoalt theroiiuidor * * •• That of t.ha :i'^0*OQO of 
bonds outstanding 1^645*000 thereof (Ineludlng ooaqplainant*a) wor« 
deposited with said depository and like csrtifioatos of ds»po8lt 
iosuod therefor I " that thereafter CalTin Fentress, as trust ee of tho 
Bortgage securing the bonds* instituted a foreclosure suit in Idaho 
asfftinst VAll Company and others for the foreclosure of the norigago 
or trust deed giTen to secure the bond^* and in 1929 Mill Coaq^uqr 
wa% adjudicated a bankrupt »nA J* A. MoOovern was elected ond 
Qttalif ied as trurtee In bankruptcy of the estate of Mill Companyi 
that on June 2* 1930* Fentress* on behalf of Auohtor ot al** as tho 
^eteotlre ConBittee* purchased froa Mcci^overn* trustee* all tho 
right* title and Interest of 3lfill Company in and to the 38,000 
acres of timber land* saw isilX* water rl^ts* railroad* and certain 
other franchises and pr ivilegos* whioh wore all cenreyed to Fentress 
as truBtee for oaid CoasBitteei that in Horeiabor* 1930* Chaney and 
Fentress nado a dood Gonveying to Coeur X)*Alejie Pino Company* a 
Bolaware corporis t ion* tho properties conreyed to thea by said s]9wriff*9 deed and a«ld trustees* a««d i thist about Octotoer 4, 
1930» oald Protectire Conaaltte? forwarded to eojuplalnant and oth«« 
pereoas who liad deposltod bond0» a certain notic«; that compXaiaantf 
after rdcelfing it, forwarded to the ^rotcctlre Cejmjttte© its pro- 
test In writing; th-sit notwithstanding the proteete of complainaat 
the Proteotire CoMmitteo the-re&fter osused s. cojrporatlon to "bo 
org&Blaed under the Xa^e of the state of Delawarof knovn ac the 
Coeur B*ivlene Pino Conpoiijry vlth nn £!.utherlsed ea]pltaX of 8»600 
eharea of eoramon etoek of th® par value of tlOO each, and 1,400 
shares of preferred stock whloh have not heen lofsiuedi that the 
OffloeTO and directors Of e»^ld eorporatlon wtre the rmnSaern of tlw 
Boadholdera* Frot@otlTO Committee, C* D. ?lddall, the of flee 
manager of Baker, F^ntreoe & Conpainy, and his assistant, Baraoasf 
Webster I that the deer^ froM Chaney pswd Fentress to Coeur i)*Al«ne 
Pino Coa^Mixqr veo oade in conaideretlon of $860, OCX) par value of Ito 
eoBBBoa stook, 75 per cent fuUy paid and 26 p^r cant unpaid, aid 
t33f470.29 evidenced by th© grantee's promiaaa ry note which 
representfid moaeys i^hioh the committee had borrowed to p»y tlui 
ftxpenocs of the iori^eloswre. Including ;;'he aoiottat di)&tributM to 
the #5,000 par value of bonds not deposited '^Ith it{ that thereupon 
the V 360, 000 of oald ooffliBOB stock «as lasaed to the holders of the 
•ortifleatos of deposit loeued by th« depositary of said coizimitt^ Of 
"to eseh oertlrieate holder a oertlf ieete for 133-l/^^ of tho par 
value represented by their reepeetlve oertlfloateB of depoeit* These 
oertlfleates N?ere delivered to the Continental IllinolE; Bank toA 
Trust Compaiiy T,-hioh la turn delivered then In exchange for the 
•ortifleatos of deposit, but eenplalnant did not F>xchange the 
oortlfle&te of deposit Iseued In it;; ixm^ for said c^took;** that 
at the saa* tiato the directors of Coeur P'Alene Pine Company adopted 
the follovlng resolutloai •»1>10 Ql!t^ ,Xlr&6l (vMii^^LwoO •t14q&««Y% <»«9Mox{|i«ifi r.ij. ■,;i:ij;( fj*lii Jjino fcxiw; :8QW|'*!.fc lo »jB»ili4x»0 ■»« It Tfuy%h.9T Meiaolredt that In th* jud^nneiit of thin 
Board said j^operty Is aeeeasax/ foi- t>ha jiarpostts of iht oor- 
porstivnt th« sane Is th« full coni^idpriFitlon of th« issue of 
a&ld etoekf 75> paid and aioa*aft8«s«ta]Bl« aad tht directors de«y«M» 
and adjudge thpt s^id propei-ty is of the vrlue of <a6l7,000.'* 

Alito the following.' rdeolutioni 

"Be It yurther Hesolrtd that this corpora tion will 
1>ri&g a« auil and a ftsart no p4»xBoa«d liability ag^^iBst «xi^ h<»ldl«7 
of ftuch stock e«rttfleat<»s of atoelt for the oollsetlon of unpaid 
portion tJcierftof •'* 

Tb&t on Hoy«adio7 12» 1930t Coomr D'Al*Aft i^iitii Company mailod to aavli 

holder df t)i« ttortlfio&tea isausd by tli« Continental III neia Baxtk 

and Trust Company as dapositary of JioaAlMlders* Ff«t«ctiv« Oeosaitteotf 

a oall /or %h% payment tf 7^^ per' e«nt of th« pstx value of tih& etoek 

and a call ier a EstoekltoldeTsi' mei^tiagf thstt in the eaae oes^omi^Htimi 

th^re «jae contained the folloving notloet 

"ThiB GOBpftny will bring no suit and sasert no personal 
liability for ?^y unpaid oalls» but it^lll look to the reraediea 
against the etock Iteelf for eelleotion*'* 

Tli&t on tfee baek of tlie oomfflptnioe^tlon certain eeetioaf; of tlis general 

eorporation la^ of Belawsre were printed* and also the followlagt 

"Ibe Coeur B* ,'leaie Pine f'ompany in iesuing- thi& <.■ to®k 
hae agrees* not to brixig suit and zu>t to aseert perswi&l liability 
asainet holders but to look onlj^ te the steek for ooliaction of 

the e/ills." 

That complainant^ in response to this coimaunieatient sent a letter 
stating that it eoald net bM would not accept the ateekt p^oteetiAg 
agaivst the aeeetioiient nantienedf and objeoting te the entire plautf 
that on February 25, 1931, ooEiplainant rsaeiTed a coiamunioittloa froa 
Co ear D^Alene Plae Cospsay whieh notified it that It was the holder 
of 155«l/S shares In the said company and that there vms an unpaid 
assessMiaat of $1»000| that the Geeur D* -Itma Piae CJojapany wotHdt tttt 
Mar eh Id, 1931 ^ preoeed to seU at public sale stteh part of the 
sharee **of eaoh ef said delimcueat 8tockhal4exs as -sriU pay said 
oall» ^ith interest and incident al exp&n&^m cuaA mill transfer the 
sharen so sold to the reepsotire pisrch'. sers who will th<sn be 

entitled to certificates therefor}" that upon receipt ef this ^»- f»Z d'.iiii^ 6* Siis^XIrM -v; , «fi^XA»(! ilniAd «0£fti ,81 ■■;■ oo i>«iR; 

■3'.- 
Xjg-s-.'irfjf^ fttfi t0 ■?ffr^li3f>vs .ffl«.t-:*f «f'!5«'7.-- i'OflKj »£U so *AlCr 

■'■'•cIXb* fejrf^ 
«»»4r»X « i'flwtv. ,fiaiiv!.©.iiMBv<6»ac< eiita <>;; »««tij[a*7 ni tia.tGii-'Mpm^ ttaXf 

•&44 1:0 Sixt^ iiw^ fl^Mt aiXd^i;*; i» X£^^ 0^ f^«Mr>0»'«;. t «^ daxi^' 

fci^H XfSe, :;bX<>ii3l9©.;a 5ii»iBrpftiXsl ■ '■y'' n»%&i& 

«Ef{)f '<»^u«.art£# IXiH ten^a a»*.\^i«iai;a Xjb^jb© bi»«$i ;>; , •, 7ftl iUlt' « £X«'5 9«anaMnioHfcioA coKplaiaaat eiA&iA protest ftdt and \}x<.i m>l« ^va» 
poBtponea xrom tlxM 60 tim> to/ ua. Mgre^s^enti bs&\i«ti:a tbs p&rtlesi 
tltat at th« tlaw of &lM ioraolesiure of the oiertgagG and bh9 said 
•al« of aaid proport/ &o uoeur .i-'AXene ^kam CosspaA/* '*the eoiegXa igpmlt 
was thM tu^^«x^ e|__]LU/64|^fcJto gX tia^ ea&lre T&ooded indfebtJdn9»a. . Tlwit 
tl ^a lair yalue o i eo«pl»iQ ftat*8 OHUltable Interost In sa id p roporty 

tJfcte Talufi of 8fejL4 Bro^ttXtj at^ o fffered by tiiie tiT4gte8g__ftBid_>lut_ Cpeiup 

goration or ife 9,^255 , &2y " that upon tke call for the pnymeat of H 
psr osnt oX the fao« or pax ralae of the a took* %h© holdexe of all 
of tiui Btook oxcept about 1»57& ahares looaec! lately paid e^id adsatss* 
ment audi feoforo t..hB___a«4,_« joccwrT«d Jt^^^^ 

t^ a^sQoaaJBaont hiad not boen p ai d itM4 >•«» ._ f artlwr , Jff ^mO;^., to , 8fi«_ 
ah-aroa l that ainee j*ov«sntoer 1, 1930 » Coour I'*/vlono j?la« Company 
has und>::rt&Ic(m no operation whatfirorf 1i;mi zatftde a oesoad oall upon 
ita 8t,ookhold97a» and from tho two oalla has roaXizod tho aua of 
#101»13?.» and vitk the ^pprorml of ^oth dtr^etora and atoekholdeT»» 
dtamaatlod the »111 orl^n'slly eoT«rod \y tho wxtrtgtm^t thorolir 
reducing ineuranoe and oltaiiii^tlng thsi cxpenss® of earetakerei has 
oeaoed to pay taxoa on 11,450 aoroa of land regardod as valueloast 
hna sold 6,471 acres of land for 463,960} has f^ld all of ita 
dahts, and on B«ca»her 31, lt32, had #29,«>45#31 in Its treasury to 
defray tho earrying oh?rffo« for the year 1933, mieh were eetlnatod 
at ta3y515* Tho report contlmtesf ""It io eontendf^d on behalf of 
the eoaplainant, that tho a&ondBont to ^^oetioa 12 of ipiid Bond* 
holders' ProteotlTO Coj«ltto© agreement, hy adding tho followlnsi 
•Such oapital Btook maj ho loened as in part unpaid, and to that 
oxtent payable on tho call of the Board of Olreotors,* was not 
binding upon the eoaplalnant hy reaaoa of tho protest aa<U by it to 


fit J^:- ;T »ii4 

ei u -ifi i^^'vAC- ^dsao'Xii 4)*i i!"^.s^ n»i.>i-i<- sgild amendnwRt. It ie further eontendod that the only power aald 
Bond hold vrs* Cemaiittae hatdt ^^as ^o uttpyly defiel(»aol«» in th« 
oriflzml ftfpr««B«nt that would iteo9«sarlly carry •ut th« «riguMl 
intent of th« pHrtiea* immS that th« preriaioa rttgardiag aBtnt3»tt»t« 
wcs not IntendAi^ ne Ma Authority to p«r»lt »»4ifio»tioa of tho 
plan ^h-^t "i^otild dqrfinitoly tit r ike o«t th« original trnder takings 
of the pTtioaj th-^t onia orijirlafla »gro«»©nt expressly proridod 
•reglBtore'* bol<?t*ri8 of oortifie»t«« of dapooit mimlX not b© p«r- 
aonally linhle for tnieh e4BRp«n&ation» cncpenseo or indehtedaosat of 
for 'ay aetioa tnkea hy the Coaaiittoot* that th« altored plan am 
ndopted inposos a contingent stoekholdero* liability apea thoso 
t^ho accept ths ;?teok$ that tho eesipXaiaantt helog: a National B&akf 
ie prohl'bited frtna eatoring into 9311^ 8 took ysatur® wheroby it woald 
become liable to aesosssent on th<^ stoek* 'Phe ooiapl3.iiiant furthar 
contends that t^ha Bondholders* ProtoetiTO Soaaaittoo ware traateaa 
for the bonefit of all tho boadholdorsi that a» saoh truat««»» thay 
woro bound by tbe terms of eaeh agroamsat ao XamR a» thay oontlauad 
to ftot» a»KS thftt they hitd no power to wamA tho asroen^nt aftar tho 
saldf ths-t hnTlng used ooi^lalaiint* e bonds for the puxohaso of ttw 
Btertgaged promt aoo on a plan materially different froai the oao in 
foree at the time of tho e&l»p the defendant » as isBembsxs of tho 
coimnittee and the new corporation ao a purehaaar with notice^ ara 
lir'hlo to the c^aplainant for tho faoe valtte of tho bonds and laterealt 
oouponsf 'ith Interest thereon* On behalf of the defendunto it ia 
ooatended that the defeadanta who oonatitute the PrateotlTo Oomaittaii 
etad in good f^ithf with an hoaeat desire to do what v%gt bast for 
the interests of all coneerned* That tho eosplalnant hae not 
proTsn any fraudulent » oollusiYO or wrongful oonduot on tbe part 
of ^r^ of the defendants^ and that on the coatraryt the aetst 
eondact and proeaedings of the defeadaatei as ehown in the pleadings ^r- bleat mrt^ Yt(»^ *M4jf imii bisft««#i«»o xijOiul ni ti *ir 
MatsstJfewwBs s^0ii>t<qi«>t KOAsjhroiot «^* **it* fto^ ,fi<»l*i.)i»qr •!** ^o in9*ai 
h»hMYOTii ^X«)9»'xc-«» *«MaB9i»«».« Istati^iiito ^i fltitrtAtf Ml t© 

Tva tn»mn9itM's.» oi «XdAlI ft^o^ix:: n ..i«v j,«r' ■ ^•'(■;-^:'t Alii vt< f~r:ici' 8; 


"'l-^'iiti a::' t;f'JJ fr;iiyco 


im At^uhpot* Its 's%0Ll^9 t i3n.9luim STOKJ .ll^l^e^Xq emadu b4» ^^iti.Mbmi'ti..'^^ and «xhll»tt« an«S by tilie f^aeta stipulated i Indleate thorough 
In^artlallty t«WR»J fojiaor "bondfaolders of tlie Goour Tj' Asleno Pino 
Coaqpaay* anf* that tho coaiplainaat has at «ai tlauis ha4 duo not loo 
of all jflimaa* 7h&t th« def«md%ato who eoAstitttto thfl Proteetlro 
C^Boittoo la all roeyoots actod within th« ceope of tholr e^oaoj 
as er«!at«d nni d«fla«d by the Protect Ivo ^greonoat and tho ansadaHmt 
thoroof • That undor tho tenae of tha prot«otlY« agroomaBtt t*io 
doposltore oubalttod thomselTos to the control of tho majorit^r* 
Inoludlsg the right to aoond tho aKreenoat la aay vitay that v^ao 
gomano to tho origioal agreomoat. That tlm anoadia@at «?ne daly 
and TOgitlarly adopted hy a oajjority of the dapeoite^o of tlie t>ondSt 
aad that it was in all Tespoets gormane to the plan and pariK^flOB 
of the agroeiBont. That said oonaitto® had the powor to laeue tho 
OASOOoahlo 8 took without tho eonteneo addod hy tho aaonduontf h^ut 
if it did not have ouoh powor without tho «Aondi&oat# it csTtainly 
had it hy roaooa of tho added s^ntonoo* That tho toma of tho 
eirigiaal agroeja^nt aro holag oarri«d out and that thorefofo con* 
plalnant h&n aot eufforod any daatagoo aad tho bill of oomplalat 
ehould bo dieffiioBOd* the '"*^b%&x fiado that uader the terns of 
eaid original agro«iieat» oaid Boadholdtrs* Proteetire ^ososlttoo 
had tho powor f whoaoTor la its judgmoat it axl^t bo a<lTle&bloi and 
fro« tiara to tioo* to aaead tha said agroooi&nt aad that unless 
within a period of flftooa (IS) days from the maillag of notice of 
any ajaondcionti tho rogioterei? holders of cartlfioatea of doposit 
»oproooatiag More thaa 50^ of tho abrogate prinoipaX aaount of 
tho depOBltod \>oadfi or eoupeaa» filed with tha dopositaryt Axittui 
Rotioe of di80«tat» or if at any tiao within the poriod» reglstorod 
holdera of aueh cortlf ieatoa of depooit, represontlag 51^ of tho 
aggregate prineipal aiaouat of tho depooitod bonds and eouponat 
filed with tho dopoaitary written aetico of their ooaooat to sof^OA s^ti?' bAfi «t«Bli IX^ J'A «««l in-ariiaXqiBiOd (Hit #aiIj# htt» iTMHIBCP 

»X#l*f»t*« «<** ^« lo^aa»<» «di »3 «i*Ti*aB»rft f^»##UMl08 «itotfl»o<i»* 

fijsw' ^«-:cE^ -^4^ \:3K/; iri l«'M»#«iA «itt tew* «.» wifn^i »di ^SitstbaiMmt 

tiV^ I. ''if59tsb» dtf-^'^srir .}«sHa«tttMi Xiusi^Hd «<lt •« •«MirrttY 

X£tiii«t'<i^ ' i mmsbGvmB »dd tu»Ailvf Y««of iC<Hi« vtmC Ami bib ^i '21 

i^; s^oi^'Qfi 1« if^Kiltum »4i motJ. sxf^^tt i%li utmitJtt lo JMkJtTstf ji ixijiJlt? ■ifttth •seadnentt tkea In ei titer o&e® would auch amastdmeurt b« blading 

upon idl tli« hold«>r6 of o«)x-&if Icates of d€]po8lt» The eomplalnant 

who o«n8 10/650 tha of t lie face value of all the bonds » la the oal7 

9ATty to said agrottSMat that Is now objecting to tlie n^thod pureuc^d 

by tbe 8^.1d Bondbolders* Committee in CBXtying out %he roorganlsfttiOB 

plim* ?Ten though the emsn^msnt to said Section IS matarlalljr 

ehaaged th« toraio of the original 8grees^nt» said aiBNsndiKe^at 'wne valid 

»nd blading on tho various hol«3erg of the oertlfioates of deposit* 

unloos 505f of 0uoh holderis objeeted ther«to 1» accordanoe with the 

provisions of said agr««»B«at« The oenplolnant being th« only 

objeotoTt and owning only lO/g&Othe of the jfao@ vsilue of said 

bonds BO deposited* Is bound by the eald agreement and the fftot 

that the ooffiplalnant le it Intlonal lank ahiA prohibited froa entering 

Into amy venture; whloh might make it liable to ag«i«s»aent on the 

made 
otook* eanaot be considered beoause there is no cl&l^Agalnat the 

ooffiplalnant for the recovery of any etook liability* The defendants 

are merely eeeklng to enforce the aseeessent levied agalnet the 

etock ai^ortloned to the defendant and vrhloh has not been paid In 

full* The Master further finds that the londholdere* i'roteetive 

Coamlttee vae faced v?lth either forcing the ei^e of the property 

given to secure eald bond leeue at a aaorlfleo price* or holding It 

until such tl»6 as It eould be eold for a more rf^aaonable prlce# 

The plan adopted by the Bondholders* Comtnittee appears to be for the 

equal benefit and protection of all of the bondholders and shows tbat 

the CeuHlttee aeted in absolute good faith*" The oaeter reeoa»ended 

that the bill be dlemlesed for vtant of equity* 

The Bondholders* Protective ^^^ecaent eontaiiMd* inter 

alia> the following* 

"(6) The Conalttee stay supply dafeots and oaiealons 
la this Agreeaent and aay aeJee eueh aodlfloatioas as la its 
Judgaent aay be deeaed necessary or proper to carry out the cftao 
properly and off eotlvelyf and its judgawat as to asqpedieaoy «t fetX«Y tm ta^s»m«tm htm ,Jft««»»t!t» JUniiji^o Mi^ %o wi^ei ftiCtf N^KMltt 
i* ifafv'? «i©njsiy»»ooi« Ri od«n<«ft fc*#9*tif« fvta^'-tfltf* iltnf* !• ^.ofl avtinir 

: > no iHt&at»s»^'«i3« Oi^ ©IC^-ti 41 ©Asmb ^id^lm d^idn 9teim*r xiw» c-^^i 
sbBsa. 

^,ttm^'!':t «tdi f«t »M^ sdi T^Bili>%o'i i»jMI» dJiw Ijet?-* ■ »«^«|iaflio9 

«\tlJ»i;>J:s« lO ^ftjiiw t«t .&<»«« J'iSKAS I & &4 XXJt(f «ifi( ^«tf<l n«e«salt]r sball 1>« final* Tli« Comltttt« aluiLI «le« liaf« %hm 

?o««ri tfh«sa«TQr in ita juUjpsttat it may ^e a4Tiaa1»l« and Ixom 
1b« to tla«f to aiMKBd this Agroeasatt All aawiidm»ate shdll 
1)3 filed vtlth tho >j««po0it)iry« If it 1>e the JtiogaiaQt of tk« 
Coiaaitteet vfliieh o^ll lie eoaclualro* that nay aueh aBaodaenfea 
\U11 materially s^ffect the rtghta of the boldara of oertifloatoe 
•f deyoaiti ttotiee of auoli flliiifi- and of the aaturo of suoh 
aaendaeata shall he glren to such holders hy Unitod itrntea 
roglaiored nail at thair laet kaowa Addrega^aao Unlaaa within ft 
psrlod of fifteen d.a/B froia tha matllng of audi aotloof raglatarod 
heldara of oartlfioatoa of depeait represent lag aore thaa fifty 
par eaat of th« fi.gi.,T»a;at« principal attiount of the depoi^ Ited Boada 
ajtd aottpoaa flla with tha Depositary written notice of diaaaatt 
or if At any tino vlthln said period » r^sglstared holders of 
oertifleataa of deposit* rapraaenting fifty-tme per oeat of tha 
aggr6ga.te principal «mount of tlw d^^poeltod Bonda and oouponr^! shall 
flla with the Dapoaitary T;ritten aotiee of theiir conat^at to sudti 
aaandaante» then la elthar ©as© nuch amen^aenta shall he hlnding 
oa all holdera of oartlfioatoa of deposit | and all of the^i aholl 
he fiai0.1y and oonelualrely daemed for all pmrposeo to hare 
aaaaatad to aaid amendBeata whether they reoolTod actual notioe 
or aotf and nhall ho irrevoeahly botiad and concluded hy ihe 39x09^ 
ami thia ipraeaient ahall ha SM»dified aceor ingly* 

«* * * 

"{&) Tha Conaittoa ahall hare a first lien on all 
dapeaitod Boada and ooupoaat and oa all property t?hioh It may 
purchage* acquire or hold» or whieh a&y eotoa into lt@ hiindi3» for 
coarpaaant loa and axpaaaaa (inolttding tha ooi^«asation rnttd axpenaoa 
of the Depoaitary ami of sueh 0GWi8el» a^snts aiKi istfaployos m& it 
ttay aalaot) ai^ for aay aad &11 Indehtednaaa inourrad hy tha 
Coaailttaa. Registered holders of certificates of deposit shall 
net ha pereohally liahla for @uoh ooBg;»9a8atloa» os^oasaa or ia- 
dahtednassf or for stjoy actios taican hy the Oomoiittea* 

•♦ * ♦ 

"(11) The f«ll legnl and ermitahla tltl« to all 
depoaitad Soada aad eoupoaa aad aay property reeelTod haoreundar 
ahallt for all tha parpeaea hereof » vast in the Coffimittoe 
iaaied lately upon the depoait thereof heraoadar* hut the 
Ilapealtore x^epeetlTely Affree at any tlae or tlaeat on d««nnd of 
tha Coiaaitterif toexeoate an& d^llYar to the ConB&lttei? any aad 
all other tranafara* aaBlgnnaate and aiutliuirlzfjtiona required 
hy tha CoiSiBittaa to evidanee the Testing of the oimerahip of said 
Boada and coupons in the CemBlttee or lt» noffilaeee* The Coiminittoe 
ahall have and iney exarolae* la lie dleeretloB» all righta &bA 
pavera of the ra^p^ctlTe ownera or holdera of s?id Bondii ?aad 
coupons dapoaited hareundar* Immediately upon the deposit of 
their Boada aad coupoaa hereunder, all right, title and internet, 
l«tal «^nd equitahle, of the r^eposltora In «nd to the money now 
or hereafter in the ainklaj^ ?uad prorided for la aaid Mortgage 
ahall Teat in tha Commit tee; and the i>epoaitorat ae far aa thay 
latntttlly ean, herehy authorize the Truatec uader aaid Mortgagee 
to turn such :tnlclng Fund mos^ya oTer to the Coamittee, or to 
pay tha ease, In whole or In part, upon ita order* 

"(12) Without limiting the other proTlaioaa hereof* tha 
lleposltora fully authorise the Cosoaittee, in its disoretiont ii&- 


%i'^'- ;£iiu*i« Vii Xi. 


Mr 


X<i n«3tff-s ttoi^o« "^» i:i ftlrsr: »*:• WfX ( l) fd^ ♦T*>?>to e*i iod?f fi G-^lCvUsOQAiK "(a) To foreoloee said Mortgage j and| if the Committee 
deeiEB it necessary or adrisable, to purchase the niortgage<5 
property et the foreclosure eaie, using in payment therefor 
the Bonds and coupoas outst nding under said Mortgage in 
accordance with Sections 11 and 12 of Article V of saia 
Kortga^e (to which reference ie herehy made), and also using 
said t: inking Fund rooneyo (if ?my) for the purpose of making 
such payment and for the purpose of paying the ooste s^ 
expeneee incident to such sale or incurred hereunder by tho 
Com^mittee; 

''i'b) In case of purchase 'by the CoisBiittee at euo^h 
fereclosure ERle, to diepoBe of the mortgaged property in 
euoh manner and for suoh price and upon such terms and con- 
ditions as the CoffiSiittee may deem ndTisahlej or» il no such 
sale ie in prospect hy the time the title to the ^nortgaged 
property, free of redSBiption, is thus acquired by the 
Committee, to organize a new corporation to acquire title 
thereto and diifitrlbute its capital stock, or eeGurities ratahly 
among the .DepoBitors* 

"(g) lo do or cause to he done whaterer the Conmittee^ 
In its diecretion, may deem expedient to preeerre, proteot 
or enforce the rights and interests of the Depositors, in 
puch manner and on such terms se the Coicmittee shaJ-l think 
proper I to enforce by legal proceedingo or otherwise, in 
respect to the deposited Bonds and coupons, all powers Tseted 
in or conferred upon the owners and holders thereof by the 
terms of said Mortgage or otherwise j and, in general, to 
execute suoh papers and to do such acts as the Coaamittee* 
in its diaoretion, may deem proper in order to carry out fully 
and effectlTely the parposee ox this .Agreement*" 

The Sondholdera' Procectire Committee amended olaata (h) ©f section 
(12) 'by adJing to it tixe following words i "Suoa capital stosk may 
"be issued as in part unpaid -and to that extent payable on the call 
of the Board of Directors.* 

Complainant states that "th is ^attg^pfte d aj nagadmsBt is the 
crux^of the ^h ole -ma tter i** anl contend 3 J "I. The hondhalders'' 
proteot iTO committee had no power to amend the bondholders » 
proteotive a^rosment after the sale of the mortgaged premise?, " 
and *H« Tko defendants had no authority under the bondholders' 
protectiTe agreementt (a) To organize a corporation %Titli 
assessable stook. (b) To attempt to walre the personal liability 
to the corporate creditors for the assessable portion of th? etook* 
(o) To require a national bank "bondholdor to accept nssesaablo 
stock in lisu of its securities*** •■..I- 9*ii : . -ol <jt 

he .: r mii x^ .; V tli> 01 Xidtt^^-i a? A 10 %i '.) «*t ©• roio.Di'2 X.0 ,sj, 'j..iAJijIc- £)!£• vii.M.vs s;";<tiiinia£«0 €»YiJGi&iet^ 'atablcdhRoS. tdT 

%m 's^.:- '-:■'- - ' :■ " ■ ' r :■■:■ - ' - -- -^^ ^* -•■ -r^' - — ■ ("n 

■■" ":o feXfjC-' ■ ;■■' ■ "' ;■ 
'ati i.'XonM?o ■■ " ;■" .:•':• nr>^fin> 9xiT •11" ftm -13- 

Ocfeadants hare arfiucd tHat tha orgaal^ation of t)i« 
C«««r B*Hl«iie Pino Compftiiy tritli aaaossaHle efcook was within tlv« 
90i»«(r of the Protdotlro Coa3Bitt«»« "ttvon without th« aaendsaont 
of tho Rgroonentf" hut w« do not does It neeeeeary to paeo upon 
this eontontion* v'© tLgrmm with tho follot«liig» from the report 
of the BfisteTt "that under the torns of oald original %gre«ttent» 
said Boadholdere' ?rotectlT« Co£»ltt«o ha<^ the pe^f«7» ^haneror 
la Ito Judgawnt It nlj^ht ho adTloahlOf nnd from tlfiae to time* to 
amend the said agreoaiant and that unlosB <»lthln a period of i'lftoon 
(15) dajrs from the mailing of notice of «ny aiB«adm«ntt the r«slo- 
tered holders of osrtif Icatao of depoelt ropresi^iitlng aujre than 50^ 
of the aggregate prlnoipal amount of the deposited tionds or ooupono* 
filed with the depoaltaxy* wrlttoa notiee of dlasent* or if at aMjr 
tlao within the period » register ^d holders of laaoh o^rtif loa.te8 of 
deposit » representing 31:1 of the aggregate prlnoipal amoant of tbe 
depoelted bonds and ooupona* filed with tho depositary written 
notice of their consent to sueh Aatendasnt* then la either ease would 
eueh amendment ho hind lag upon all the holders of oertifleateo of 
deposit. The eomplalaant who owns 10/6S0ths of the faoo t&Iuo of 
all the bondst i* ^^« only party to said agreement that la now 
ohjectlng to the method pursued hy the said Bondholders* Coiamittwi 
la oarryla^^ out the roorganizfltloa plan* van though the amendment 
to said Seotlon IS materially changed tho torms of the original 
8gre«nftnt«9ald amendment was ralld and binding on the Tarious holders 
of the eertlflot^tes of deposit^ unless 50^ af euoh holders objected 
thereto laaocordanee alth tha proTl^lons of said agreement* Tho 
complainant hQlitg the only ohieotor» and owning only 10/650ths of 
the faoo ralue of said bonds so daposlt«df Is bound by the said 
agreement*" Tho eases cited hy complainant In support of its con* 
twttlon X may he readily distinguished under the facts* That the 
J?rote«tlTe Coaaaittee had the rights under olauso (h) of sootiim -»iq^.v ( '>ftwsu» \ ->i»^&fi t« s^iljFktr jifli «otl ttx^h {2i) -14- 

(12) • to organise a new oorpox^tlon caimoc b« qu«etlen«5. 

Cempl»iTiant argues Uaat it i@ a natloaakl %«Ak aod that 
defeniAnis kn^nr It !;e b® »uoii| tliiat under th« fedoral lava it 
eould net aco«pt asseasabXe atoek %rtd that tlie Bondheldere* 
Preteetlre Cooaalttee had no power to require it to aooept aBB«8«abl« 
otook in li«u of its £ieeurlties« ab sn &i3mm&x to this contatntlon 
wo quote fron complainant* e reply brief the folloi'ixiig statoiaeati 
"the plaintiff coneedoe that the po^^ere of the cordaittee are n«t 
controlled or limited hy the ohartor powers of the aowplaiaant#* 
la connoetion «>lth the inst^sjnt eoatsntion it is well to note i^hat 
coi^lainajit aake ae to do* To tuote fsom th« eenolUBion of oobi* 
plainant'e brief t *^e» therefore » subnit that In so far as th« 
decree of the trial court dlemieeiog the 6entinental Illiaoit) Basfie 
and Trust Company* it eheuld be affirmed^ hut in all other reepeete 
it should be re-rexeed and that thle court should snter a Judgment 
against Joseph a» uehter* Henry fu Chaney» Jassee fentreast matla 
Jenaer and 1. F, sterenson* the laembera of thie Bondholdere* 
PretsctlTo Comalttee* Baieert ^ontrees <ft Co»pait^' and the Coeur 
I>',4leae Pine Ceapany* the lielavsars eorporatioa who took the 
property slth aetioe of its trust and character, for the sua of 
t9»S&5.8a with Intareat from and after lovrmbar lat# 1^30 at &^ 
pursuant to the statute in suoh oases taade and provlaed." Ceis* 
plainejat reiterates the foregoing in its rqply brief, fhe conten- 
tion th&t the ProteetlTe Cotumlttee had no power to ooapel complalnaatip 
a federal national baak» to accept aeseeeable etoek in lieu of it» 
seouritles* is not urged by oostplaiaaat aerely to sere Itself froM 
a JudgBaent. for in its brief it does net ask us to rererae tmi 
remand the deoree with direotleas to award ooBplainaat a perataneat 
injunction restraining defendants frest erer eaforoing any stook 
liability against ooaplaiaaat* nor does coaplaiaaat ask us to «•!»#« ltd aoistrX«ii&9 !%A$ m&itJ »i«tfi^ o7 «oi> 0^ «» »<»» #iiAf!Jt*Xssi%t>9 ei£* 5tov Tcc; ^t.-'* ■.■•'s«w«X^R »i?* ,T,«MliSaO •nil •ftftl' ♦t 

^« *ii Ol:€'X »^sX ztuu-'.Tor j'vdi..-s .ifK« lae'i^ jisfticfe^ixl rf*lr S».af?,fl> 
-s8©15 *M)»*!i «*«i<3[ httis s^xaar ssaar; ift>ii« ai Wii*«iR erf^ «J ^R^tMsri*? -15- 

reT9r«« and rttsaad th« e«UR« with directions to tho chanoQllor 
tQ enter a deoree holding that the auaendnent to crlause lb) of 
••eti^n (12) vvae beyond the poviez' granted the Protect ire ComiBlttec 
wader the Bendholdftre* Agreement and order the C^oaasittee to proceed 
in Kecordanoe with the ^^esisent* Coffiplalnant «ouX<1 upeet the pXeii 
that 8«eaui to he eatiefactery to all of the dtookholders sare iteelf 
ia order that it night chtaia a personal judgment against the 
oeaiiere of the Proteetlre Coismlttee» Baker* l^entreoa & Cos^>any» aaA 
the Cceur T>*Aiene Pine Oonipaay. It no^v a©eJ» &o justify its 
attitude in this eourt hy insist Ing that siattfre haT« progpreeeoA 
to a poiat where they o^„aaot he r«*ttiraed to status Qtty and there- 
fore aothing reaaiae hat to grant it the Judgnent it aov @eelc«« 
Tfcia la a wide departtire froa the purposes and prayer of the hill. 
One of the ohjeota of u proteetire eommlttee ie to guard against 
the eril that a small ninority of the nondholdars would hare the 
power to resist arrangements ^hioh would ho for the equal henef its 
of all anlesB superior iMfrr-nt^gee are conceded -.0 theA» at th« 
oxpense of their fellows* Th» only en^e el ted lay eoi^iMjiiiuint ia 
support of its inst'^at contention is glrst % >, i oaf.j ^ , i^fiajc ▼• Conyeraf i 
200 U* n» 4S$* la that oase it was held that neti«ithetaadiag its 
suhsoriptioa* a national hanhi taktni sttook in s oorporatioa 
orgaalaed for purely speeulative purpoeest may plead its want of 
authority eo to do aa a defense to the claiaa of a raoelTer of suoh 
oorporatioa ^or the douhlo liability lE^osed by a state statate on 
the stockholders thereof* The court | in that decisioat did not 
change or sod if y its fomer holding that 

""As ineideatal to the power to loan soaey on personal 
aeeurity^ a bank oay la the usual eourse of doing suoh business 
aecept etoek of another corporf^tion a^ collateral, and by tho 
enforoj^m^n;. ot iti< righta as pledgoo it nay beeoaw the owner of 
the collateral ani be Rub^eot to liability aa other iv>ock*iolder«» 
»a»i.oaal ^ank v* Ca»e^ ^9 J. i • 6S8* o» also* a national bank 
nusy be cone tf lied to possess tlie ineldf*atal power of accepting ia 
good faith svoek of another oorporatioa as security for 
preTlous iadebt daess. * * * ?lr at ¥ atioaal Baak T* Satioaaj l -flX- 

f^5lR«Hi4ao ,; « 8aiis%4n- tali 9rt^ bL.: «« a&e9C<tf^ *lf* »• v'tis^efe »Rlir B.9t «|JdET 

20"?. *:t4 '-Iv.o^ H'jt^^ ♦!-J«"«*:^it»l: ii&»«m JS^ii-. j„j »i\.' * » i.i-- ■* ' -15- 

gyc hnnae BanlCt «2 U, 3. 128." 

T]&« court* in the Co nTerp e canet baetes its deolsloa upon Callferai§ 

Bimlc Y. K'^onecly t 167 !•• B* 362> wherein Mr. Justiee HArlaa diasttatti4# 

mxad In the Conrgrae eaee that Justice statee that he oenettre In the 

eplnlon of tho cixijorltjr solely heeause of the Butjerltjr deol«lea in 

ths K anned y oase. In the SeBTjsrjJl oaae Mr, Juetioe Brewer strengly 

dissento from the conclusion of the xajorltj* and in his opinion 

(pp. 441«2) <i-a0t«8 the folloTing from the opinion of Mr* Chief 

SuBiieft "aite In yiret National B anle ▼. National IxehaMTt 3m^* 

92 If. ; . 122 {1S6, 127, 128) » 

"* hether a nsitlonnl bank* orgsntssed under the ftntionj^ 
hanking eiot, euny, in a fair ami 'bSS^-XMM. corapromle^ of n eontsstwd 
elatuj again^^t it growing out of a legitimate banking traiw^^otiont 
pay a larger sum than would havis "baen axaoted in Batiaf ction of 
th*» d'-aand , so as to ohtsin hy the axrangeaient a tr«nsf©r of 
certain ©toclCB in railroad and other corpor itlonsj It "beins honsotly 
beli«T«di at the time, that, by turning the etocka into monisy under 
more favorable clrevaiastmicsa tlian then existed, a lo&s: , ^'hlch would 
otherwise accrue frore. the transact ion, might be averted or diainieh- 
ed«* -.ad aa8>«i6ring sli;,.t q,uei;tio:i in the af iriastive, it was saids 
*Ite 9vin obliir^tions rauat be met, and debts due to it calleoted or 
eeeured. The power to adopt reasonable and ax'prop.riata astsagures 
for these purposes 1» an inoldent to the po^/er to inouz the 
liability of becoBi® tlie creditor. Obligfitions may be assujued that 
result unfortunately. XiOana or dleeounte may be x^ade th^^ t oannol 
be mB% at inatuxity* ortprcBtieeB to avoid or re^uoe losaee are 

oftentines the necessary xeaulte ef this condltiou of things. These 
comproaisee come within tlm Qsn'^rml scope of the powe;es ooiaiiiitted 
te the beard of directors and the ofi^icerB wati agenta of the l^anlct 
t.ad e.re submitted -.o i-heir ^nSgmmnt and dli^orotlon, except to the 
extent that they are restrained by ih^i charter or by>lavJ9. Banks 
taay do» In this behalf, whatever natural persons could d« under 
like eiroumetaaees. * » * Stet4i^ ia 6-o«kij is no: expressly 
prohibited J but such a prohibition is iiaplied from the failure to 
grmt the power. In the honeet ejceroii»6 ox' ^'he pow^^r '.0 oo:!Q|)roBls« 
n i^onbtirul "tribt O'-Jlns" to a bnnk, it ean hardly be doubte^^ that 
stosks mmj bs accepted in pn/tsent aiid a^ti^f ot ion* "ivith a vla-<Y to 
th'^ir subsequent nnln or conversion into jnoaay so aa to make good 
or reduoj an anticipated loss, ^uoh a tr&nstction would not anouat 
to a deslia'j in took;?- It was, la affsot, oo decided la Jle ckaey 
V. Btwk,o_f_ United .-^tavej., 6 .'heat. .s61» v^hsrs it pae^ held tW\ a 
prohibition agninst trading and d ealing ^me nothing asora than a 
prohibition ag-^^lnst t^ngaglag in the oioinaxy buaindui of bbying md 
selling for profit;, and did not include purchnsee resulting froK 
ordinary banking trauieactiena.*" 

Mr. Ju86iee Brown eoaourrea in vhe diiSBenting opinion of Mr. Justie* 

Brewer. But whether or not the ooiuplaJlnant in a suit wherein it 

was Bought te hold it for a atook liability ni^t interpose the •Dl- licliD .tS to fiolnlqt) exit Bsvxt ^rl^^IlAl srir ••^oop (8*XM «q:«) to %<:- IpjI^ 


;r ■ ■■ 


^miuaiq >i["sr*t-cii -17- 

defenee of ultra,, , Y irqj>< under tlae facts of this ease* 1b not 
contrQlling0 «& complainant is not being sued in the instant 
proceeding* and fros its position in this court it is clear that 
it is not fec^rful of c-ny suoh suit. In theao daye of reorganieation 
It is not unusiial. to find a corporation or a fiduciary in the eaaie 
position as complainant claims to bs in as to th« Coeur D* lene 
Pin« Company bLook* and it ie conceded that the limitations upon 
the contracting power of certain corporatione or fiduoir.ries oannet 
control the scope of reorganization plane that follaw the bond- 
holders* agreement* If complainant c.^nnot hold the n took in tbs 
new company there are apt ways in which it saay protect itaelf la 
that regard* 

Moreover I section 13 of the I-TotectiT© .greement reads 
as follows I 

"a'o Keaiber of the Coniffiittee shall incur any liability 
hereunder for nnj action taken in good faith by him ©r by the 
COEiiaittee» nor any other liability hereunder* except for hie 
own willful lai 3 conduct** 

The loaster found that def andante acted in good faith and with an 

honest desire to do what was best for the intexeat^i of all con* 

oerned* We approve of that finding* ilaving so acted* In Tiev 

of seotlon 15 they hare incurred no liability* 

tke deoree of the Sug^erlor oo«ixt of Cook county is 

affirmed* 

aridley* f. J** and ulliran* J** conour* •vx- 

ia^iitinl ^it ai bBus jifiiBti Job ai 4a«0JraXqs«oo a« 4:^.rj ^.i.u^^^<0Od 
'J. -11 5^'atroo «ii{a Jil nciiJJt«o<i 6i*i awll few* ja«ifc»3ooxi^: 

SiXftXA*(T ■ztf'soO exi? or &r iii £cf o;^ aniitXoi ix&ttXsilq;tB.QQ «ub DOidJti..oq 

Tj^lXlrfBJtX ^ip-^ rw^fli II,;ri« *»;J*.i 

adi x*' X© din x,sf x!oij..'i: .:&os Ji - i-'..3..-r- 

*.»^ ,. -- - . 

n ' ''■ ;;.j„ f;. -;*nu»B»©'i:ofc iadt;^ buuol T:»i»iKii odV 

, ...'•..,+,,!- .',;'■ , ^ .vdOflf ojair tadvv oh o;t -r i. :',.-:• ?> isojsoil 37465 Iir TBi KAT7KB Ot ttt 1&>TAT1S GOT / 

of tb« a»tattt of Eeliftrt M. Bewesi 
(Fetltioa«r} A|>pell««» IRMA A« ULH, 

(Respond eat ) Appellaat • i couB?, COOK conmr. 

2/9 I.A. 618 ^. JU3TICS SGAifLAlf B-JI.IVSRED TES OI'ISIOS QF TIE COrnVT, la th« Prel^aie court of Cook oowaHy H(»l»«rt B» B««««» 
•4alai8tri%tor of the eetato of Bo1»«x't ¥. lovroOf doo«&0«fl* f Uod 
a T«rifi«4 ]^titioa for & eit&tloa against Xraa A. ifla* respond^att 
«dil^ roeitos tkat roayondeBt "itaa la Imt poasoosloa or eoatrol* or 
hos ooaooalodt eomrortod or esBbosslod> goods » cliHttelSf Boaoys« or 
effootst Dooks oz aocouat» papors or erldsnoo of cf9]>t» or tltlo to 
land bolonglag to said lotoort M* Bowes* deoeased* and that she iam 
knowledge or laforisafeloa of or ooaodrala® ladel»t«;da®38 or property* 
title or of ioota b9Xoaj;lag to sa,ld deeeased* 'whtoh kno^l@d|^ or 
laforaatloB is aoeossarjr to the raoOTory of saae by suit or other- 
frlaot and timi. 8h« refuses «• glTO to your petitioner such knowledge 
or laforaatlOB*'* lbs petltloa prays that a clt&tlon bo eatarad 
against said roepondaat pursuant to the statute* /hlXe »e eannot 
find ia the rsoord a eltatlea order agalaet r e&pondent» both par« 
ties asatute that oae was eatered* la respwad nt's verified answer 
to the p9tltioa she states "that she has la her posseseloa or 
under her eoatrol no goods* ohattels* effeets* Booeys* books of 
aeeouat* papere* aad erldeaees of deht beloaglag to said estate* a^ve 


s '8. ID .A.i evij. . -^ nil XXfio q/ ( ijs E> hftoqa e>jt ) I Ui> L . 4$r«ftfr69»9i i^itj .;'. i-att itiiiia^ ciottntfi* » tot tmktlt»<i b»itlfr m 

10 ta^finact ^bIbUj^h «al}0o9 «boXu0<bs9 lo bo#^£»Tao9 |b9XA«a<i09 Mil 
9t plili to «4(f*b to oojboUto lo «''*«ri9tx iiiuiO'ja» xp «ico4 «»4^o«»ttt» 
Mtd osl« ^-ttiii 1)«0 «i}Oo««o#b «sOK>: p^cfo :. bi^jo OJI I^H^oXotf taaX 

c^^'XOqOSq[ 10 ««i8l!^aitf^^x•i ^iXt:i(>9a00 £i«ltfMIXOtSi 10 <»;^toXvOJED( 

TO cr|iE(0X£OfT)f d9lii» 4&a4«ooofc ftij»o el sKiiB«oXo¥ «#o«it« to ttliki 
•neuef^o ^0 iius \(f noutQ lo ic-x^vooot 9iij «i x^^Mioooof) mt ti9U)m't<a%ELii 

0%i»oXw«£Ui iloira x»i\ctiiii*>q -aittx oi OTl^ 0^ m&MUttiX ^9 ^t^ii hna ••olv 

lencuso »» «Xixf «ttJju4ji^« adi o3 ^a<iSMBT«i ii»ibiHm[»o^ liX»a i9Ki»'$^ 

wafi% il^od «.d^aalien»<|«o's ^bhIaqims lo&to a»ii»iJt9 » lbT09»K oiitf Hi bmki 

•rowBHa b<»j:tliOT a'afu fcaoq-'i^^sT: Hi *bttiasit» »«w one i«v'f.t »««jii«jff ««fi 

^0 colaooooot tmC «1 o«i( oicTo 4«il^*' traiia^e oxu- ...^ . : „^ -2. nor has she any knovl«4g« or information of any saoh exoept as 
to the pro«o«dt •£ a doatln 1>«nef It already collootad by %im 
adainlBtrator heroin* as &hs is infontod and belioreai said 
doatta bonofit being derirod fro» th« SteaAf itters ProteetiTO 
Assooiation* of CtaioskisOf as tbo rospeadeat is inforaied and b«* 
lioTOSf and is about Uui som of Two l&mdrod Twenty FiTO Dollars t" 
that *8aid dsendent and your rospondeat worot up to tho tins of 
his death » tho ownors in joint tenanoy« and your respondont Is 
now the owner i of the contents of a asifety deposit box at the 
woodlava Safety l>epesit Otm^msy^ IIM last 6&t<A (^t3roet» Chie^^o* 
IlliaoiB» as follows t to<-tril<* Here follows a etatesient of 

oerbaiA "T^eoeipts froM Bondholders OoBwltteest bonds* eertlfl* 

$630 cash 
oatos of 8took,/!iad two pradssory notes of $100 oaoh* The 

respondent states that **as an erldenoo of tho Joint ownership 

of the decedent and your respoi^ent in the forsgoing; itmuit oat 

tho indiTidual ownership of yonr respondeat sinoe the death of 

the decedent* yowr respond @&t does horeby ineerporate into this 

answer a written agre^neat entered into bet<eosn tho deeedent and 

your respondent » eoToring tho foregoing eentents of the said 

safety d^poeit box in the v oo^iawn Safety Deposit Company* as per 

exhibits nnabered *1* *B$* and *9»* hereto attachmi* ojid wade a 

prays 
part hereof*** and/^to be hanoo disnissed with her eosts** Wo 

will hereafter ret fit to the exhibits mentioned la the answer* 

trpOB a hearing the Probate eoiart enters an order that ti^o 

property held by tlM respoad«nit was the property of the setats 

and ordered her to dellwer the same to the adminlBtrator withia 

thirty days from the entry of the order* Respond eat i^ayed sa 

appeal fron the order* Thereafter the petltioa oaMt on for 

hearing* de noTO * la the Clreait court of Cook county* before •t- M #«»«jui dnm xiEua lo KoiiiwnolJil no •yJMlWMtf ^^ tU uMd X9m 

*«tf iMUk toano^cJt «Jt t«»fcM9«»ix Mit tut t'^w^nidO lo «ooI4a1o<»«& 
"fttisXXoCi •▼!% Y^isitw? JwitteuA mtT !• inni Mil ;fiiotfii dil hti» tB9v»lX 

(i^ iniihai)tiH»% mex iam «^osuifi»l ^fillet al astnsto «jf^ %ii^d»!> aijrii 

toy V.J..'.. , .'■,•- 7.-^ ' SrTtW *«»» 08II tX'uV'VA^ ilJi««|»<l r.^^*^- ' ?tir/*XJh*«v; 
to ;tiii^ffi97Jt;^s m BW0l£9\ e " '*t4iv«ol ««woIXo: «^<(i «ai«ixiXII 

48 so 0€bt 

J® »bs« &**.» ,M«f»&^5a o*fi?t«iif ♦«€* l»Bi3 'tS* ,.l'» ?sis«-tfi>daiiiK 8<ri«.fijfcK« 

»Tr8(«eat?,6 ^AS til b^sitiimm atk(Sijixii ^£4 6$ i»\»'t tttilsotoff XXIv 
o*» itftifv ?'&*?« eta Ht#irt*i ^^£foo ftimiot^ rati •^'.riix.^s^rf « «iMj^ ■££i»._£^ <jy£ll^^^ the court wlbtiout « ^lury, and at tlw oonolueloa of th« bearing 
•a ord«r was entered slailar to tl» one that had lioea oatored la 
the Prol>ate oourt* Respondeat aow appeals from that oxdor* 

Rospoadeat ooateade that the order of the Clroult eourt 
raquirlag her to deliver to the adalnistrator the proparty la 
qaestloa is orroaaeus under th» fasts of the ease. She ooatends 
that the rights of the parties ar« gm^mM by a eoatract of the 
said Bepoait company with Fohert »« Btfwes, feiie deo«dent» and the 
respondent, dated Beeeaihor 10« 192S, x^loh astablishiid a Joiat 
teaaaey hotwt«a the deoed^t aad respondeat la all property ia 
the safety deposit hox| that tike artioles whioh reBpondeat is 
ordered to deliver to the adialaistrator are the eoateats of tMa 
hex and that sho« as the surviving 4olat tenant » is entitled to 
the property under the ooatraot. fho i^^'operty eoasisted of a 
auaiter of receipts fron hoadholders* oo^nittess of various de- 
faulted bonds in the faoe amount of #3»l<}Qf certain honds not in 
default of th« faoe value of $3*10Ct ten shares of th« Joha H* 
Thompsea Covpaay stook# $630 iae^sht and two proistissosr aotea 
of Hoc, satde hy H^irold Bo^ost one of the heirs. At the tins 
of the reatias of the deposit hex the following contracts or 
a^prosBMnts (exhibits sMtntioaed ia respondent's answer) is«xo 
oaterod iatoi 

"!>«*• Orig^ 12-10-28 
ttafo ?970 
Bate S*00 

Signature H. M. Bovoo 
Address 1513 B: R« M« Bovos 

]lar<iuetto 
Birthplace Bearer Daa ^^is 
Occupation 'reekiag i^aglneer 
liiether*s iiSalden SasM Martha Andersoa 

(Mrs* Irsa Ulm says s/b Ai^rovo 
Sifinature Co-Reatojr iraa A. 01b 
Address 5726 Midway Park Phono Aus« 0942 

BlYthplaoe Beaver Bam, Wisconsin 

uccupatioa Bookkeeper Mother's Maiden ilasM Mary A* Prona 

Referenoo &, Bovos* dau^tor 
Beaarko fti imxtitsm a»9& tell a^^ ©co <9tii o# <)CA£J:aia b«Tt»#jr® «i»w icabY* fl« 

mLi htm »#«9ib©»»& mdi ,»•«»« ♦« *t«»rf©'" ritflw icni «of «tt {>i«« 

ai dn»Jtooqc«i jf eli£w sal^idKii ^di isd$ txedf diaoq;9& xi»tj98 ftdi 6J JMl^iit/^*' ^ A ft ttfi . itiiS «*if.. %ml^ Slid 4 A •ats;i:i^i ;i;:io 4a«$.'0c l^Xax-il 'iv: 

9t8>'^ {tt)v»ttj>t a*^ae£)Mf09'x ai. f'u>nol4n««n t)^lfi)M&&) tiin9m»9'tt^ f.iOiiai tx>ifj,u«t .iaii' es«?eS . 


L <3.'- .■•sf .''.rrii?t.fS, 


OOTXLMM aAiSTY M^O&U COMPAmr 

OlLl«ag«» IX1«» Orlg* 12-10-28 

S«oelTfld froa '.voodl«i»a SAf«t]r Iktposit Ce«# of C)iioago» 
Ill«» receipt ITe* 7364 for rent of >>af« Deposit Bex ?o* 7970 
vliich 1» leased 1)y ate subjleot to %}m terMUi of aald receipt* and 
to all rul«8 nd regulations of aaid Oompaiiy» as endorsed on 
•aid receipt* aleo mQkatFuXsdse^ to bav® 2 keys ef eald i^afe 
3[>ep»ait Box* 

It l8 hereV agreed thaA th« ooatenta of this box nay 
¥« witlidraim aw^ remoTed therefrom in i»rhole or in parts by all* 
or a«^ one* or aore of tlie Heater e Ht any tine* 

The liability of the Bank by reassoa of tlie Lettii^ i« 
liaited to the exereiae ef reasonable dillgenee to pxerent th« 
epeniag ef aaid «afe by any one other thnn the leaaee or hla duly 
authorl<^ed representative t and it ie expres^.ly stipulated that 
no unauthorised access shall be infersibla from proof of partial 
or tota.1 loss of the eontente* 

thm renter shall not use the leased spaee for any 
par pose haxardous or illegal* 

v^ltneasi 
IS H B by I.II.&* E. Urn Bonres 

» « ♦ 

Safe iro« 7970 Pate 12*13-28 
Raealpt 7884 

It is hereby p^st^&A that all «trtloleo and property ai 
any tiae heretofore or hereeafter plaeed or oontmiaed in said 
safe or box* now do and shall* ao lon^ as they ar@ contained 
therein* continue to belong to the Renters jointly* with right 
of euTTlvorship therein* and aay be withdrawn mid removed there- 
froa* in whole* or in pejrt* by all* or any one or aw re of the 
reenters} and upon the d:r?ath of any one or nore of the Banters* 
the title to all articles und property then contained therein 
shall t upon every suoh death* vest and be in the survivor &nB 
survivors jointly* with rl^t of survivorship therein* and sueh 
sur^^ivor or survivors » end any one or more of them» shall have 
the right to r«aove and ^Ithdr^w from said safe or box all* or 
any part of the articles and property then* or at saiy tlae 
tl»»reafter* contained therein* 

Under no oirounstanoes ^i^iatsoever »h@ll the Woodlamfa 
'a&teiy Deposit Oo* be held liable on account of the withdrawnl 
or reaoval by all* or &ay oim or aore of the Eentere* of all* 
or any articles and property fioa said safe or box* whether namp 
or &t any tla* heretJPter contained therein* 

atgnatusre H* M* Bowes (Beal) 
Sigaatiore Xraa • Ola (Seal)* 

On iroveaa>er 29* 1932* after the death of the doosased, the "oodlawa 

Safety 7 dposlt 'oapany allowt^ respondent to withdraw frca the box 

all the property therein* upon respondent's signing the felle^iiig 

receipt s . 

"Chioaso* 111., 11/S9A2 
I hereby certify that all the property plaeed or stored 
in the Vault of The Woodlawn Safety Deposit Co., of 
Chleage* in pursuance of letting above mentioned* has 
been withdrawn therefroa and is in owner's full 
possession* all claims f^g^lnst and liability ef said 
CMipaay being debarred accordingly* 

Iraa a* IXIb" •4 Miitt«j: *«i.^ 
mlT •>- 


i.ctii^fc, c 


^1: :;: 
. . OiiiT ■ 
rM#*«v »<f 
. j.4i«a« 'A(» I- : /'-nils (MOI Ob t «^<on «xetf t© el _ .^. __ fllle receipt afpftftrn upon th® X9^mt-mm «i4« of r^apoad^nt* « 
«xhl\»it !• That th« (i«««»d«at and reapondeat 8lgne4 tli« agr«e> 
i»»nt «nd tbat tha property in question isfas oontalaod la the box 
at tlio titto of blso doatlL Of tlio 4eo»asod ifi aet dlaput«<sl* Thoro 
tm nothing in 6k« reoox4 to Itt^le&ttt (i&at thore «mo Ansy duroos 
or fr&md la the elfnlag of tho a.|prft«aioat« to oXala la na^ctft that 
the deo«cl«at was net la hla right nlacl aiid la control of hlo 
mental facultloa, »lth fall po»«x to sii^R the «roatr«i0t ©r r@fuoe 
te d0 80* Xndoed* tho oalj argaaoat nado ^y the admialBtrator 
relatoa to the allogod eoastruotloa girsa to the 8,|pr«eaH»it hy 
the deceased at the tl»o ho sigaed it* tho a^oonsat i@ a. el@ar« 
uoftKhigaome et&tomeat of tho coatntat hot:#oe:a ths partloe aad la 
tho a'^oeae<$' of any fisrld'eaee toadiag tD show duroea or fr<»ud It 
is eeaeluolTO as to tholr rel«itlea@ to th« propoxty. the laotaat 
oeatsntloa et the respoadsat is sittstataod. ^y 1,11 iaoJ a. tie » & .3aT« 
laak T» YaaY;}La^^> 510 111. ids, sad H^der ▼« Bsdatt 312 111. 20«« 
(Soe aleo gyahey r. Barg«,g,» 8S9 Maoa. 524 1 la rt P^^t ereon^c lot atifi i 
239 Ml eh. 452.) 

Yh« admlalstrator wao allowed to latrodue© cerrtain ^ri- 
domoo* 0T9r tho ol^^eotloa of r«@poa^«nt* the purpoae of -^Moh waa to 
6ho% that re^poaieat mme oral etat«i3«ato t^t toadsd to show hmt 
laterpretatioa of tho ag^roomoat hetweea tlm d«io<?aaOd and hor aad 
that aro laeoaeistoat i«lth h&T preaeat poi^ttioa la ref<<ir<3a«i@ to tho 
owaerahlp of tho property. the admlal»trator contoads that oaeh 
ovidoaoo wao adnlosihle l^ooaase it toaded to prove tho ooaotruotloa 
glToa the agrosaoat hy respoadeaat aad th&t saoh ooastructloa ehould 
have groat walght in interpret lag tho eoatraot. a» tho eoatraei 
is plain and uimiabiguouot its coastruotloa as a roattor of law and 
tho relation of the partloe it to 1»e deterisia^ iOy its tora»# It 
ia only la caaoo whor@» fro» the wordo aood la tho eontraott doidit 
arloos as to tho noaaiag of tho eontraet that tho aota of iiho BlM tft Xoxjnoo ffi f<t» &0X!js ^jrt:^ii &tii Ri Jok saw dii»bit««fe mCI 

•eon .1X1 SIC juis^^gs .7 -•,fv*f bfltt ,«uii •xix oie *|ta4£2««Y •▼ 3 ((pjig 

-iV .-,.... :i)9i}&07^ < _.:._. 10..' 'Jt^i^irflasfM* sA'i [A ulMC(> 


parlsifts m&y be tRk»tt into ottnsl^eratloA to al'j the court In 
useftrtataiag tht meiuttitg i»t«iided l^y showlas tli« interpretation 
plae«d u^n the eftatrftet ^ th« partie« themsalTes. (iS«e 
Bog^nlWtta ta BroB< y. J?«Ttae> sn 111, 384, 3»?«a.) fli« rui« that 
%ha courte will look to tli« a«tfl of th« partieis indicating their 
iat«r:$fr station of tho contraet* vh«Te its terms are a»iblguou8| 
vlll not hit pornitti^ to prerent tlm enforeanent of the legal 
of foot (if a QontYaot "xhloh is unas^igtioue in langnaiee and meaniac* 
tC.oaao^id&ted ^?» P* <fc f*-99-» "y* f ^ L otttavllle M^teiU 0^*.|, 211 111* 
App* 569*} Many other e>?8«e to the eaao effeot ai^tt ibe eit«3 if 
it were neeeets&rj* hmt the mle tstateeS is th^ eettlecl law* In 
U|.iailill.llj!- * 3aT* %mj| ▼. Va nYlac ,|» ettprjjt (p. 1#2)» the court , 
held that "oTldCKaee of the ineoneiistent words or iftott^ of the parties 
is not eoatpetent.** The contention of respondent thaat the trial 
oour^ erred in admitting this eridonoe of the adaiinlstrator* oy«r 
her ohjeotion* ie a meritorious one* 

Hol'Hnf » as we dOt that, the property in quest ion b0lQagsA 
to r^^gpondent and not to tlm estate » the Ju^igment of the Cixauit 
oeort of Cook eonnty is rerareed and the oause is reiaandsd to that 
eeurt with direct ioae to diaoisa the petition fsr oitation against 
resp<mddnt* 

mrsmm am f^msmn tiTU dir^ctiohs* 

Oridloy> P* J*t and Sullirant J*« oonour* Uift^it Sia^J»itel sftJt^'fjxti •t!ii to 9,i&M n^i 9i 3{o«X XXlcr ttijifty «tffi^ 
.XXi IIS j^«<t U b XgTg'S BXJiyalw >t mjSX %t ^g.'> .>^ .# jt%. »f^ ft»^#feitX»^myO) 

j^jKil^r ^i b«i><maett si »ai/i^9 o/{i turn {><»ri-e>v«% «Jt 'C'^'itiod JtooO to ^:ui(*o 37a48 H/tBRT L* *'I^XLS at al*| 

App«Xloe«f 

C(ai?AJY, a corpora tlettf 
Befendaatt* COMPASY* SI eorpor tlon* 
App«llAnt • 
/ V.-'' 2 79 I.A. 618*- la. JTTSTic. ;jaim»Hji i3suvi5iJ333 im opiHiojr of ras cjo^?:i'» Plaiatlffs, Harry L. W«lla and MXIa a» Wells, Me wlf«» 
8taed» izi i^suaupsit* Th« Central Hepublie fruiit GQmpany$ a eor- 
poration» formerly the Central B«public Bank iSc Trust CeaQpeuiyy 
a eorporatloa» sueceeeor by eeAsolidatioa te the Central Trust 
Ceapany of Illinois » a eorporatloa, and the Chio^i^o Trust Conpanyo 
a corporation* Allen .^« MeX-ennell and Virginia 3* McBonnellf his 
wife, and Barl Oeo* Gubhins and Mary L« Nubbins, his >«lfe. 7he 
Central Vepublio Trust Coaqpaiqrt lien S* MoBonnell and larl #eo« 
Subbino were serre^i with proeeee* aubbine «n(9 MoDonnell were 
defaulted and there was a separate flndiai; and Judgsent entered 
againet thea for |17,S01*13» whioh Judg»ent is not Inrolred in 
this app'ial* The ease as to Central Republie Trust Gonpany was 
tried by the oourt without a Jury and th»re was a finding in 
faror of plaintiffs and thoir daatages wore aeeeased at the eun of 
tlS,740«74« Central Republic Trust Coapany has appealed ttcm a 
jttdgneat entered upon the finding. Plaintiffs hara filed a 

rroBs-appealprayiag that the judgi&ent against Central Hepublio \ t •..'■ '. t^S' I 13 J^ ^ 6 SMre 


t- — ...... 1 

1; ^Ti-^":*) ,!: Tjyo mi 10 ton. 

adl *#tJtw sJtfi tsfiitfifiio t.I xru^ HauK anitfiijfe •Mie Xisfi fens 4«liw 
«odt XtaS; bctH XXomnX^lofi «IS n&IX «XAB^od ittnrv •iX4««q[e.i iMtiasfO 

mi h^riemi $Qtt «i tmim^tiyi Oaltiw ««X«£0j;«rX9 col mmjUf i^Mimsi^ 

a laoil feetXa^qq^K ami -^v^qpmO istrrf '^itl^axiBK Xj»^*«90 .^*CtOJ^V,&Xl 
•iX(^if«I&H Xjitia&n iaaia^M imm^bal M(t ^Aifi Btt^Ce^Xjt^QVA-^oo^ Tr«8t company \t9 af limed and that this oourt, enter a. ap«oi«l findlns 
in faTor of plaintiffs nad against that coaptany in th« "furthojf sua of 
|4,&60*57» or a totel judgaont of ^17«50X .IS*" Uo point i^ toada as 
to the plo»dlaga« 

Tho faots» asre la ono ot two Inatanooa* ar« not disputed* 
On lay 10, 1924* plaintiffs* &a purchaners, ^ntsrod into a .vrlttMi 
contract «ith d«fendant8 lion I3. mxmtmell and Virginia B. Mci^onnolli 
hia wife* and iarl Geo. Gttbhina and ^ary X* Subhins* hia wife^ as 
▼ondora* for th« purehaee and a»l9 of certain lota la Chicago* This 
contract proTidee that tho puxchaaexa shall say th@ yendora 111*000 
for the property* 42*500 aa earaeat money* and the balance* |a*SOO» 
payable llCK) or viore t^very thirty days thereafter* with intereat at 
•la per cent on the entire regaining unpaid balance* "until principal 
iadebtednesa ie reduced to the a&ouat of Tirat Mortgage* when the 
purchaaer ahall recelye arranty De^^d." On ugaat SO* 1@24> the 
Qubbinsea and Mciionnclla conveyed by deed to the Chie&go Tmat Coapanyt 
ae truatee* ocrt&ia property "which included that inrolred in the ccm* 
txaot. the deed stated that the property w«e being conveyed to the 
Chicago Trust Coiapany* ae truatee » under proTialona of a truat agree- 
ment known as Truat ifo* X2a4* The dee4 alao proTlded "that In no 
caae ahall any party dealiag with the said Truatee in rel&tioa to tlMi 
prealaes* be obliged to aee to the application of any purchaao »oney» 
rent or aseney borrew<Eid or atjTancedf on said prsmlsea* or be olsliged to 
aee that the tenae of thia truat have be«t cooplled with* or be obliged 
to in uire late the neceaslty or expediency of any act of s^tld Truatee t 
or be privileged or oisllged to in uire into any of th@ tersa of aald 
trust igreeaent**' Truat agrewaont ^o* 1354 had practically the at 
clause therein* On or about October 23* 1924* the Gubbinaea and 
KeDonnella aaaigned the contract with plaintiffs* and eleven other 
like contracts* to the Chieago Traat Coa^any* aa trustee* under tha to «a/a riftif^tKt* »eii ai ygaitti»f-» tjMii jsiiI^bik bam 8li)iiniAl«[ Ito 'xotaI ai 

*si«tifc««Xt ciil^ OJ 
,&a^/;(;is>iJ& (on »ui ««*MUKt«iii o«d to utto v... i^l tail 

imtiiX'i M oml 6o«e^co ^otos^^rf^'KiKl »« ^n\'ikir:^»Ttr ,M'«r ,0X ^-^ «o 

•£ 4»tJhr 8itf ,c:nl<^crt/i; •.! ictjiM bnM •niOffuC •o»C iXAJ^' bito «'eliy. aitl 
i^lffr >/;) .<^iifO nl aioX siXm4t»9 tp oJUo !»«• ooAifotuq 9tii lot ««^obfi»T 

,, ^, -;iobfi»T orfj ;.Y»8i XX«il» <i:c»iijMlO'Xifq &KJ i rf* '■^t;Jvox;T : ; x,:fioo 

ti>09t8$ tOOAfileK 1»Xiw bfiA «XMI<34 dtOHsa« . . .< , „- .^. , -.. f\ 

afji.iau:' o-iAn.7 6',^jioiiir} 9ii4 oi b»ofc x*' '"*ta7«o« aXi'-fixjoaio-i luuj ^ooeldAK) 
*mo od^ al borXerrri ^»"iij bsbMl^al ifoij!^ tiToq:0X9 akaij^o «fir«#oilti •• 
•tfi &i h<»x*yBoii ^ai94 mtm xtr^q^tq, mii i»ii b9$ai9 ^90b 9&'£ ^i9»%i 
'".•>9t'^t» t^ttxi .H 1«> afictrilvo7<i ttihtuj ,i»o4«iri^ 90 «Xi3(«9u90 Stitn'i 0»«OlltO 
Of! ni tMd" bfiMvotq oeX« bti^b tUPT •i^f.SX •oV taniT •« oooinC #mmb 
iHi^ m ael^Blft ni «d^«»'cT bi.iv mii Uilvt jSiHtilauh t^«d»[| XR« Xl«tft oiriio 

^ h«8iI«fo *€ i» ,o*aJtBKr«q feL-S'/j ho ,i>»-a0Btr^/ to &owo«toO x^ro« xo Hmt 

^SiX'"^"o »tf to ,j(f^lw f«*X<pso«> i^»«f 'i?v.«iJ <'«trej> uMS lo oittioS od* itJK^ ••« 

t-minsnl: b'l'taa t« ^«utji tA« i* ^tCOfioilM»<|xe to x^ioeoooft 9^ o^ni »%ia,»i 96 

W;.f8«» ^o cs«te# ^.ti$ I0 X^*^ ®*fti oiXm Ki o- l«"SiXuo ao to^oXtvi'xq o^ 10 

M(>i«c; fisdff \^XX*?oi**»«t5 bsri J^f^Si .01? ^u-waBSets*: ^«fctT " « *r5««j»«Tq^. *»int'X 

£«iA aositlcTcTffO &i^^ «^&M «£S loeToi^frC^ 9tfo^^ %o nD .ni»?«tf# oeii^^Xo 

'ttiid^o ix&v«Xd 5i![£i i^lllaaijRl^ iCtUt #o«itftoD off^* tMe»f»(kltt«jp aX£ttim<^«4C 

'•; , "yi^ii's:^ . rano.^ t»Wt7 O-vi-iioiiTt) Of> . ,. 'U'S^-lJaOO »atiX «i«3«t said truflt agT«»meat and %Tem said d0»d* Prior to tiho asBlgmaant 
plaintiff B had paid to the Tendersy on aGOOunt of tho contra«t« 
|3»067. ft«r aequlriag tltlo^ Chioago Trust Coapaay adriood 
^•llo th&t "front that tiaie en ngr paymsatn should W nwlo to that 
Cbioago Trust Company » that they had tltlo to tho prop«rtx and 
thoy hold By contract t** and ae a r«Bititlt of this siatattateat aad 
instruction plaintiffs paid directly to it $80S« Xator, ella 
vras inetrmeted hy Chicago fvvmt Conpai^r to aiake all futuxo p^qmonts 
to Ouhhina A tleBonn«sll» a partnerehipf BMdi ntt thxt m^m^ timm IM imwi 
told that the ««id p«rtner«hip v^ould remit the p%ya«ntB to the hank« 
and that plaint if fa* oontraet would ho oreditod with all payments 

00 made. Thereafter plaintiff a aado all paynents as so directed* 
It is admitted that the hank actually r@c«iTed froBi said p«i.rtner«» 
ship |6t901«X9 '&Thic>h vras pi>ti€ hy plaintiffs to tho partnert^hip 
under the instructions fron the hank* Flaintiffs also paid 
$l»d82«2€ for general taxes and apeeial aseeesaionta on the lotsy 
whleh payments %)mj were ohliifated to make under the terns of their 
contract* The contract hetwoen plriintiffe and tho MeBonnelle and 
Oubhinree provides that the sple was made suhjeot to a hl^mket first 
raortgaffo on which the approxisMte share of tho lots purohasod >y 
plaintiffs was |6»100, and further prorldes that when plaintiffs 
had paid |4,fO0 on the contract a dieed to the property would ho 
given th«s« ells teetifisd that after they (plaintiffs) had peld 
14 9^00 on tho contract he hfid a telephone conrersatieny in 'ugusti 
1986t with Mr. Kleder, the assistant secretary of tho Ghio«»go Trust 
Conpany* in which he told Kloder that they had paid on the controot 
the smewat necessary to ohtain a deed, tmA thct Kloder s«id *1 
cottld got a deed auh^eot to tho reaainlng balance under tho first 
mortgage on wy contract, or I eould continue to isake ny paysonts as 

1 had boon in tha past, and when the balance of $6,100 was poid» wnr cif flMRi^ ^nR«8 9d* *« baa «qiilei»r!^'Xjsq; ji «Xl9fl:aecr«ll A MUtfff^ 
«:tf8i(tf •d# «4 «t(iM!Xx<)9 «U tUwr bXtfOw qii£8'X9flin«<q kUa 9Ai iati$ Mod 
«#fu»«x>^<f XtB Jfliv lk«tlh«%ft »tf bXiraw #oft<x<rnot> *«ttl^«i«X« iaAt tea 
«b«#'>^^lb OA •» a«s»«tnf XX« •£»« attl#«laXq «»*%iw«aill ••teat 9« 

fld><)•s•^^•3tf^[ %Ai Qi atllcralAXq x^ ftij»< aav A^kA^ 9X»XOe(d4i tiitln 

bifiQL eaXa sllltfflinXS. .itaiifir a((«r ae%l aaat^otnc^cfli ^1 -xtbiui 

«a«oX aff* CO 9tt»aa%mBmmm XAiaa^a tea a«x«# Xavamra ^^^ »S.S8««X| 

bm aXXefrffo<ti>M 9dt f)«* aWi^BtjaX^ rt««j*.-*^rr i^vc^vjtoao erfT ♦ioin:J»©ft 

,si &aBC(i£uxii£{ a^oX ai<^ "^"^ ""^fla e*jMilxe«({fii atfl Jilal^v ae aa^s^to 

s^ltiniaXq narfw iisiid jr^i wtq; lail^Tift 5{i» ^OOX^dl maw atlliHi*i«i 

atf felwo"? x***®^©^*? *^' * ? ji^T^cflij <>i!i na 00?,i»# bke,% bmsi 

bknq ii&ti ' ": '.:'. ■" ' !!•; 3.tn.i fc9llji!j<ji r' - vi(i a^ri^ 

ii&u^''> ax. 4^0X3^,. j'£v Tf,u5 eisexiqoXs^ a bnd «m1 iaauno":' 3il.' ao 00f««^| -4» 

the bank would dellTer am title fr«« and elear of ttrerytMiig,* aaA 
%haX$ «ctlag upon thie atatement of Kleder^ h» then sent hie chsok 
for t'Z€l to epply on the eontrsot* fCleder (honied h&Tlrig this oen- 
rere&tlon Trith veixs. jeiaintitfa^ ao^ing upon th@ telepJoonis eon-» 
reroatien* ther<^after a*de pegmonte that aggregated |4«100* %ft<iT 
said BUffl had heen paid* ^olls was laf oxacid that tha Cfubblnu & JiiolKiinnoll 
partnership wm having diff ioultles »ith the defendant hsaik» and hie 
diseontinued payaeate until he oould a«eertain what w^e the prop«r 
thi»? to do under the oiroufflstancee* HO then laarned that the hlankot 
flret mortgage on the prenlsea had matured en Mejr ?» 19S9t and had not 
been paid nor extended » nnd he thereupon took the matter «^ vitth 
Central P.epublle Trust Coapaay and wv» told hy It to eee ^ubhins & 
Heiionnell* ^orsoloeiire prooe^din^ upon the ^hXanket a»artgag:e'' eorer* 
lug the i^ntlre property wore ooammioed lay 38t 1950» and a deereo la 
complainants* faror was entered Bepte]i3ier 29 > 1931* Plaintiff •* 
fttteraey informed the bank soreral tisMo that plaintiffs were willing 
to so ahead and eonstlete the traneaotion* Plaintiffs m&6e s^wexal 
written doBABds on the hank for a fttlflllment of its agreement hut 
theee demands were igfn^Jf*?'' ^ it. They, throu^ a repre seats t ire ^ 
then tendered to the defend ant bank $2tM0 la gold» and dftoanded that 
the property be oonreyed to themt free ao^ ole^^ «f the mortgage* hut 
this tender was refused* ?l.aintiffs thereupon elected to reeoind the 
contract and tblg aetion is brought to reoower the moneys paid by thai 
upon the oontraoty together with interest thereon at the legal rate 
froia date of payment anA the «isount paid for taxes and special esifseas- 
stents* On the trial of this e^use it w^e adaitted that if the Chieai^o 
Trust Oeapany is liable* the Central ' epublio Trust Coag^anyt suoeeseer* 
trust«^o thereto » is also liable* 

ICany of the points ande »ii4 a great part of the argtsaent la 
defendant* B brief are predicated upon the assumption that plaintiffs* 
cause of aetion is based upon a Quasi contractual relstionehipi 07 -noQ tiJtji^ -^plrMA fmtti^b xmh^JLi *0ii>Mtit(»a ^lAH ng Xl%Si*i i>i X<13$ -xo i 

XIoisiifiKXt»it ;;& aadd^uii §iii ia^;i jMuntttlfi.! «.«» ttXX*<« i^^^i^ «»•# fiftlf ma LlJi^s 
9d has «3Cfi£tf 9iLi3lm»t8i> mti4 tiaSa seUXMamtb 1j«Uta«^ »c*ir %iiAt*x9Pii%Mii 

#«« »«i ftiTA «wH«i tV x^'JH no l>«>^iiritMt ftnfC t«iilRri>«f «i(^ «« •i«B^^«« Itttt 

£L;rlT7 <i:if x«<ti«« »jl^ aCoe^ nequetoil^r 91C ftftut i(b«»fted^]u» tori hkiHi »tMt€ 

i% ;snx«frf*rf' «»#« «^ jrJ trf fel*tf »*w tifu vms^bmo© l»iHT olXrfafj'iT I»t*ii»n 

.•»T&o >'«3t«8jr'n»i $»3iiua«f* «A^ fMq« «BiillM»»**itq; 9icir£o£QeTO^ *iXeli»«^}OH 

•cm#ajUiX% ,X£«X tiS «>A»H«3 *»«•*» •«» •sovBi »«d«A«lj!X<r*oo 

* alii. nil o^X^' :--f i&^ --te^i)-: ^fS.-MlS •8* 

iagai«d oontrnot* whereat plaintiffs claltt %i^% th»y can roooTwr 
upon an laplled contract or an eocprg^BB eoatraot wltli deifeMnnti liiit 
la the Tiew that w« Uare taken of tMs appoal, w do iu>t dean it 
Beoessnry to eonnldor the question as to wiietlnoT or not plaintlffo 
hare a eaaee of action biased upon an Inplied oontraot* and therofor* 
nanj of tJio points mMnt l^y defend^jit need not Ibo ooneldered* 

It lo ooneoded that when plaintiff j» had palci $4t906 upon 
the contract they wore entitled- to a d«ed« ¥hll« KLeder denioi 
haTlng the telephone oonr^srsatioa with '''tils In .'ia«a@t» 19a 6* it 
appeere ttrnt th& reoord that th@ trial oourty who mam and heard the 
vitneeeoof helieTed that welle told the tarnth a« to the aonreraatlen* 
'«v'o hare onrefuUy oonsldsred the tOfitlmoa^ of both nitneseee and aloo 
certain facts and elreuawtimoeis tliat %9tmA to throw light upon the 
controTertad queation» and we ar« oatiefied that the trial eot^rt «ae 
fully Ju@tified in helieTing the testiwsaiy of v/ello* B@fendant aalceo 
th@ somewhat etran^gr* argument that Welle » a hueinoae ttan» eould not 
hare relied up&n Kled<!»r*« etateiaente to hin* It in a aufttter 4»f 
coiimon knowledge that practioally all psrsffiia dealing with lar^io hanko 
relied upon etatenente of oftioialo of oueh inotltutionsln 1930* It 
follows 9 in our judiponti fron the teetisoay of t/ello» ospeei^^lly 
when eeneid^red with other faete and oironaiotaiMte in 9rideneo« tlm% 
the caa,icafo Truat Company expreewly a»8i«K»d to deliver fcltl* to the 
lotOf f?oe and olear of Inetusshranoest s»rovided that plaintiffs paid 
the halBnee* t6»100» due upon tlm eontz^et* Chicago Trust Company* 
ae trusteot took title to the projimTty hy dood* It took an aeeign« 
Bent of the contract beV^oen plaintiffti and the duhhlnses and 
Mol^onnells* it exereieed eooplete authority^ in 00 far ae plaintiff! 
were eonoernedt over the oontraot and the real property in^olred 
therein. It exereieed a like authority aa to other pureh^issre who 
had eontraete for lota in the suhdivision that was conveyed to i L .3t»«b ^on oft •» tiJM»q^ tliiJ 'to rt»iAl »r9& «f«r taH; w»lv aiii r 
Kl^li ^ftijaXq iMf ICO totf^ettv o# s« aol^a&try ojrfJr leeMRno^ •i TXAecoooiv 

• boTstilsitoti 9cf ^oii be^on ^iiJ9battlf»fe x<f o&sar aleloq oidi "to xn«B 

toin96 7e>l>fti:;^' ^llAf •feoo!> a ei N»Jt^l^{ie e^xov toi(^ }<MiY;>rtoQ aiS;} 

•d^ lrxis«ff bK» wnn osT' ^^^tuoo lAit^ f^Ai imAi bttoot OJitf «otT «««•«€« 

o<:ii.o'' ^^^^ ^:«^a$tttfl#lsr AiB4 lo y:ffOMiice^ sjf;t baieftJtahOo sillfsftttnt artUt ■■ 
»Ai noiti M^.IX iroufi o.< ^o^ ^Adi fHMiwaUn^iti to£!i atfoj>l fflaj^tr 

Ion f^Xsro'j «Amr air*rr.> t^XXft?^ 1^^ ^VMBSatit •glutlJa i«n' /i^ 

■Jo (^'^IffliA til ^' » .' ' O^ fi;*tl*W»#Jl*S ft'-^'.^lMSX}! ft e-Er '^'>1X9T aT«d 

il idasx nisttOtiHi^^^^Ki riawe lo uX«10ltH to •*n»«o#jii>'^ ^"^ ' >»!»lX«»t 

"*■ " ' ,tJ0fi0l>iir4' Hi •:?*■■» or. '.j-aiHii«»"tl» K!P.B ajoai i??*-- 
4>i«q 8ttii?Cl«X« #«rf* bBhtrtntl ««90JUirrdfsr.tr9ft) in t" l";? r.« Vrt una a 

«'%iu»^»o0 j«»Tf oiR^oiit^ .j'vA-x^Ko© »rf# flftQif ojijft tOox*a^ ,o«ii3Xj»tf tdi 

Icifi ««ani(fo'j;fO 9ji^ (tfiy ntli^^KiisiXq ne:«^i»«r ^astc^iioo axltf to «trt»a 

b»vXevtil x^^oqo^<i X^o-x wid &aa ^o^ic^aoo oc(f toto <&«ctoonoo ovov 

cv;. uq^ -xtttfJo oi &a t^l 'X^if itfct oatlii « iMoioifoxtp 'OYtttl^ 

7txo9 e»ir tmdi tioi«l'tlbAa9 nd^i at »i&l xg\ ni^sxiRoa tmA Gki«as« fTtt«t nowpiuiy, Tru8t«e, by th« MoUoanells and aub^>ln«ea« 
?xo« tlw tla« tt notified plaintiff ?«ll8 to !iiak« all futiir* pay- 
■eiitt t« Itt ttn4«r t]i« cotitrsiett It r«o«ir«d all Kjoneys that were 
paid «uid«r tha eontraet* It aM,d« agr««m«ntB ^vfith other purolmsera 
elallar to tlw oao tlia* It buuTo wltli plaiatlffa. Def eadaat, in it» 
rsply 1»rl9f « pr etioaliy eoaeedes that it might he unjust fur tho 
hank to retain thii monay^ paid It aftor the telepboao coaTcreatloa 
If alls* Taraiea of the »• »e is to he hallarod, and i» tho oral 
argument h«fore ua eouasal for defendant <i«ac«d«d that It said 
Toralon le to ho holiorodf plaintiffs vfould ho «ntitlod to recoT«r 
th« nonoys paid aJTtor tho tal^phon^ ooxrr»rsati0]t« plue Int^rost 
after the data of the dasaad* 

Sofandaat ooatsnd^t in Its hrlof « that the talaphono 
conTArsationy "^if It did oe^urii could not hind the trust Cong^anjr 
on a oontraotd heoause of the statute of frauds •** In support of 
thia contention d€>f^nd»jtt el toe eaaoo stating th» «rell kncmn rulo 
of la« that the nere peya«nt of money und^r an oral prealso to 
eenrey land deea net take the prosiiee out of the Statute of Frauds* 
All of the eaeee eitod relate to hills for speelfio performaneo 
and hare no application to the facte of the instant o&ee* 

!>ef«ndant contend e that plaint if fs eannot recover heaauso 
they did not keep their tender good* It is a suffloient aneiver to 
this contention to say that when plaintiffs tendered the amount duo 
und^r the oontraet to defendant^ In gold* the bank r»fuaed the 
tender* diselainod liahility» stated that it eould nou delirer 
title* and referred plaintiffs to luhMns &, MoDoanell* Thereupon 
plaintiffs* as they had a right to do» roBcinded the eontraet* 
The eases eited hy defentdaat do not apply to the fasts of this 
ease* 

Defendant ooatonds that "under the oonti^et * ?'oll« 

prohaSbly had a right to resolnd when he did not reeeiTO his laXQ i»iii ai bfim •beT»iXc«4 9tf oi ■! mm* edi i^ oolt^ttV *«IX**' tl 
bhm. It #««U t>$t»oo«Of» <)« 'bs«)ob tot X*Mitfe^ •» •^1*4 InwMfirKv 

ii»TO'^»x o^ S)«i;X4 tofts' ttf tJjcr ntll«ni«i<t «b»Y9iX#if •€! «> iiti a»i9x»r 

XcumiKotj <«jfiT «tf4 bnltf i^fl bXtmr} «iir«fM} Mi>^l Iti" <iaol#4^«t»va»» 

^u ^fiifocx^ Xj»i» sus, x^fma ^f»aa« *io ^nnntieq »%mi 9Ai itAtls whX tn 
.':cuiKi:r.o:t-^.^. 0i,Xj|»t*« ttl fiXlia ©;? «>*ijX«»t i»«3l« «#«•• wdi !• XX.A. -7- 

d««d sulbiftet to a mftrtgage la X926* Vot luTliig «leotea to t«le« th«t 
step and hariag contimi«>^d Mn |»«Qrn«nta» Im cls^tirXy lost any rlflit of 
raaolaalon based upon that toreaob.* It is eufflelont to aay, i» 
raajponsa to thia cont«atioa» that plaintiffs continned payiaents on 
the contract b^eausa of Kladar* b atatenant to -^alls and defendant 
continued to rt-ioQlTe tlia 9r4gia« and it is thareforo in no position 
to raise tha instant oentention« 

Dafondaat next contend© that **thei plaintiffe naxt got a 
rijg^t to raaeind* ae againat the Tandore* after they made the ttaAay 
October 87» 1929 (aaeuaing; it was a good tand®r}» They did not oleot 
to reaeind by briniUn^s euit until febrtrnxy 15» X^iZ, Thit5 is not 
pron^t and iir;i!^adiat<s action** It ie a @uffioi@nt &£tmmT to this oon* 
tent ion to aay that tha aridenoa shova tlbat altar tHa refu!:^>al of tit* 
tander negotiations yit9t9 oarried on for a aattXaiuant of plaintiffs* 
elaim and that participating in theaa negetiationa upon the part of 
the hank ware H^* Laonard* a Tica praaident of the bank* Ir. Watts » 
an attorney for it* and Htr* l«Gkett« e<mneotad with It. Tha ar^n* 
mont that plaintiffs did not want the lots and aera conoarnad only 
in obtaininii: fron the bank the nonays thay had paid la not <mrranto4 
by the facta and eircuffiutaneaa of the crae. But for Eleder'a 
stataaent to /allat plaintiffe vould hare hstA title t* the lots la 
^'Oigttott 193 d« 

Defendant contends s **If we hare fail^ to parauada the 
oenrt down to this point* there is etlll one item making up tha 
^mdgBtont which ie unjust* Utat is the iten of intere.'^t* amouatini^ 
to $5»4&5»2ft* The eontract provided that the parohfisere should be 
entitled to posiseaeion of the preMsas £old» If their tender mMe 
October 27 » 1932 was good* thay ware thus entitled to the posoessioB 
down to expiration of the period of re^^'sittptton, October 29 » 1932* 
Interest for the period down to that date aaennts te 4S»a52»02| 00 sjtR^Msx'^ b'linil^ffO') aYli^fllAl^ im£t ^aoiin^tnoo mill) oi •»jMf«»« 
4asim9Tt»h baa eXX«7 oi 4i!t««*4r,0i«i m*rBh»IX Tf Mir i f tf #«ArK#no» wifi 
ttoiilBOii on nl »rrotnnc»il^ ftl tl bns fMBt«»8 eif^ trlvo^T iti imtmliH%t 

*«ttHlil»Xtt *it« #tr9fl)«X'^»« A T«t ho b«iTiAO •««rf oooxr^uo^^n fhani 

tHiiati •Iff ti^OAtf odi 19 ;rfi0b^<»9tqt •«!▼ • ^fiiAaaoJ •-« •'rav !iffi:«cf »iit 
"^fTH'tM ftifT .:il tfilv b^^tt^nno ^ti»iOiPtL .tN toA «#l t«t T^n-ro^^^ IM 

ftl a^oX &i?J b$ tUti fuBfC 9Tiui bX0O)y aVttinlmlq |OXX»- e^ #ft»M»^A#« 

*8S:(^X ^i«»^ut 

^itntitmn . ni to astx *fltJ at is:-. iofiTw .*; ;^ 

9&i. «ftXoa aDsiiiuitTq otlS 'i6 neinofiBHoq od b»X#ltoo 

a&J^B»&n&q, mi^ oit lMisX^iaiii» suffer ai:»w <f«ri^ «!«•£ ottw SS9X ftg totfoioO lat«r«st from thB.% dat« to 4ate of Ju^^saMiat eostotrnte to laut |603*39« 

If plaint Iff® ar«» entitled to reoorar Ihe Tftl>io«io itwm Included ta 

tho judgBunat ¥®low» iatesnapt ItoweiroT ehould Jbtavo lio^a Hat |605*29* 

To giro plaintiffs Intorest for tl&o «l®prlratioa of tbc us« of tholr 

jBOney for the satire period of ttaui iSf «ro respectfully aabnit* to 

allow thoai ««niotiiiBg tlhsy hB.f9 alrtadir reetlrodf aad' does not oqaaso 

vsrith the oqaita^lo eliaraetsr of tbo plaint if f«* action •** Xf wo 

oorreetly aaderotaad tMo eoat«ntloB there io no m»ti%. tm it* fitit 

eonta^aot 1bot-«?9en |»l<»iatiffs aa^ tlm MoBoaa'^Ho and tk@ dab^lnsea 

proTid^si 

"fkat no aright^ titlo or lateresst, legal or e^jaltalilo ia 
said preaioos aliall iroet la o%i<l pmrti* of th@ 8eo«a<il part aatil th« 
dood coaT«9'iag tlui proKleosi as horela agraod ui»oa» simll liaTo been 
dollTorodt or la e&&& of failare oa the pai't of tho party of tba 
firot part to dollver said (H@^ in aocordanoo with the teraua hereof 
agreed upoat ohall hare boon paid or tendoraa ia full to tho party 
of the first part*** 

Borot plaintiffs n®T«r h&i title to %Tm proporty and mmrnr had 

pOBsoasiOB of it» although thoy had the rii^bt to a d^M ia Aagu@t» 

19S6* They did net than obtaia titl@ beoaas^ of tha statsi^nt of 

Klodor to Wolls. The oaeao olted in support of tlm iastaat ooaton- 

tioa hare ao bearing apea the faota of the instaat oaso* 

Wo now ooaa to a ooaaiderstion of plaiatifft* oroas-apj^oal* 

wharaia they ooatend that they are entitled to a giroatex saiouat tleBsM 

the trial ooart alleaod than* ris.* I^^O^? pftld to tha Taadors» andar 

the coatyaetf prior to th« ti»o that the ^mei and aoslgiiifiaat were 

girea to Chioago Traet Coaypaay by the Tenders^ together with eta^tory 

iatareot froa d^e of paynentB to date of jttdp9ient» &mGvmt.tns to 

$1»49S*S9* .a to thia ceNateation &i plaintiffa* defendant etatesi 

*^9 mmm% tell the eoart* fraahl:/-* thet so far s.& «e oan find* this 

is a ease of first lag^resoiio* * * * fhe precise facts of this 

ease» howoYer* do not seen to ha-\m baea iarolTed ia any reported 

ease." Und«r the facts of this ease* as w<% find them» the Chieaga ,#S.eod4 ia^ 0' o^rmromA Iwiift 'f» <»<•» oi «4«ft tMla mtt tm9%mis 
«CS%fied| #irtf frestf «ri<«l bXtfoifa ttfTtWHl #8«T«»air «woI»tf #««■!*•( Mli 

•V.' *i.l '^•noii&if) UniditlAXq Mil tt tt^MSfado •Xdallvi^* w{J tfiAp* 
•inr mix at iiu^M OS fil m%9di 0»i$a9$m9» aitfi f)«UB#«-sft^nir xX^»«n»» 

. te»o»« «(f^ lo X^TA<i Mas «i ^ •* Q»«ijt«iq Maa 

. .... ^.dm tiia^S' Jbaaiciii jRloiaif aa ««aalj;u-_ . ^■^■■' pi^^vmor^ htmk 

&x£^> to x^ I -:c{ ^tiJ \o ttaq, Bdi ao axaXia) la ?«ao r . .^tatilal^ 

XtTaq art J ad IXirt ni ix^tabna^ hq Maq eaatf otaxI iJL^ila i a^ts^m 

v.« ^.^«r ^f.fl x^<taqoi% aift 9i nlili bad. laran attlialalq[ «ait>B 

( ^u •» -^^ » oi ^jSis^i: «ii' b^ X^^^ d5*tt«iilM til )• ooiaaaaaat 

1& ^n^m^jisjts «jS.i «o ftaii<doaif aXil.^ ai^itf^ naiii toa tlJ» ^aiCX •>80I 

-ir94^7«oo .tf!,«jeaiii dct^ )a ^rta^iqan si itat^a aaa«o ailT .aiXaW 9# labaX.i 

«ae/:i9 iofi^aal &di ta ataat aiiaf ctaictf SnitatxT (ub arsii 00! 

c^^ dauitoaua iSii-^Jtiii^S r <ts b»X*l*«a ."J'i^ X««W iaii«^ kn«*coQ ^C^ri- nlj'^^oii* 

9X9V 9ftaitaRrsl$i«s bna kr»»b ^di itoLi mmk* f>di oi 'sai'S^ ^toinicie^ ^tii 

«I4^ thall a»9 aw ais tat o« inAi txistn^il «i%#o<» %ti4 il»4 imaa »^ 

feeit«oc[^« X«<!>^ t^-^ frarXovAj: saatf ar^ otf H<7i»a i^tt ob %rnf9weA %9m»9 

tt^mifiti 9di tsm^i fer . awy aijf^ io e«oa!t ««{^ 'r8S»iiU ".aaaa Trmat Compiusyt msigm^§ mm&tm& Ikn Mmi^n&m* llatliilily ■im4^rff &)2« 
eontraet «xki j|»hiui tt7«a.i«4 <»oiitar$^«« r«i.l£<^t la}iL@ 1»«twtt«.ai it smd plain- 
titf«» Off to atat« li; lis an,afclicr '*^«j|r» it sio-H in t%i« >?%t««3 of tlt« 

filAlntlffa la t.h«lr oTdta-agjMJal miaa* tUt-t*!"©*^ %^ ipiitmiwotl, ¥« 
fla^» tlMirffif or* » tlwit iJi* txiftl esast Ali^uld Mr^ •m^^mmwi flaia* 
tiffs* damtgas at tl7f3€l.X3« i»ai$ad df ||.S»?40*74« 

th« 4u4gBi«fat of tki sSMBsijif&l mwit «f €!tii«?»^.ig« 1« jr«T«r««« 
«L»d ju'«pa®iit J« .»fit*r«idl feert im fwor Of plmlatlff* «ai af.s.ia«l 
tf^famdftst ia tlsts &tm of $3.7*301 *3r3» 

iMtMfm m mhimimB- aw ..mAtnm: 
'imkW w rm: mm or |i?»s0x.u. Srtaioyt 9« J,, aB4 SulXiTea, J., emmat* 

4kiUl«lH»9 vkl^ tits:TiiJUf^: fentt t^*^ «4I[ «xc»l!:<itxO 37C14 

279 I.A. 619^ W« iUJItlCSS SCA.«LAf SiEJLVmi%3 TM O^IIXOll OP tJtt 00^? # T'lALiii^tft eti':.'!^ Murk Jl«iii|Nll,i«i» '-'■Utn^y ^mtptHiti mA 

9«r ttmtijai* T!i« Vos^ wad •«• •£ « ii€tl9£ of i^lO i^i^wls that 

JmaiMilU ^v-as i)i« oaly d^f^adaat ft«irv«d« T3i$ «»%«« «iiki» t«i«4 

^&f^a^:m% M«>.jr]s jaai|^oli« T%99rm' tt<m .plttiatiff I1I0 oeetis* fXaln« 
tiff lm« ai>i.Mil«d« .w>^f«.ri^#ii« htm AQ% ril«d a. I»rir:f in tMs o^mrt* 

^hai^i i»jL«la&lff is f3r@<Mltt4»d frMi «ttl«8 u|H!ia ttt^ Heit^ !» fta itetida 
eii l«i« Igr reae«a of lurliolo 11X9 oeiclioii !» •£ Uw trsuvt deodi 

oecuria,!' tiio ¥«Bii» ^aski^l^ wm^He &.» iolXow«t 

"Affelela ni» .'»«ioli«a ].• Iti io ll^rt^^r <i«>«}ii&r&d «a4 
atir«j)4 «iB a otHid&tloa Ujpoa vKloli tf^oii X«rgal holder 0? lsoJ4^ra 
ol iiJll esr i;^qy 0/ «&l<j[ ^endo r-.'c^lTos v.M h»M» thtf «»»»» tlmt 
ao hold^jr or iMldAro of 1^ of osld j^nds ox ooapoas BhuOX hik^m 
tha rtgli^, to ia8%ita%o aagr procsitdtags la I'^v or ta ^qaityn of 
is3Wk*elf*y «]fabar^et«*r or kiad fo? the fo-s-e»cl»iur'^ of t.iil» d««<i of 
tmot or for ilM «x««utioa of tlio trast boroia proriii^^t tit ft 
Uui apiiMilntiMat of » r^^c^lr^^r, or fo-- aiser oUiar ri.?ja*ay aai'?* 
t>M» la^tz'vaoat* ox* tw eaforetae tlM lion ii«3r«by ovaatad* <^iiteu% 
^iK*ria@ firot aasa »|rsi»liOiitioa ta fcine Traaioot as kunraialNifara 
]arOTi4*4» and aatll tte Trut»to« nkball 1mt« iprongfalXy ov aa« \ .H JSSEHC Jf «▼ .0- ^GIB.AJ G?S ••-" , -^ t« «Uii vtit t«T ^ alXttvajiV MratttfT 

^jeuU Jw • • tsl xi ui^Anta iMUi lU«Ai«Xr ' "' *" '^^ -will 
mitu» •!«'' - tit « fc^XlTi i9U mnd l««ft«»lr f- " "^"^ 

fr« m &«•# ijitfi «Kir 3Piii« m^Tit iythtils»v% 9I XMinlfM ^»A» 

tmv^XXoIr ft« 9%m% Aniiavt «*iMi(f mCi t4iiT»«>6« 

fcr. ' " Mttl^«« ^ 


" ,. ' ' 


dllfv IK^ 


. 9» **«tia 
O^A It* XX« 10 
: -so tmbttd im 
- 94$ 
■ 0^ 
3a»7t 
tJt %At 
a 9Ut 
SffJhTMf 
. iOiA vbAiltviq r«««0RftM3r l'ail«4 to ii^diitul* i^ir«««««UA|$» for %h& t&T«t4i.ti»mr<$ 
•f tAls id««4 of tru»t, or Tor ih« «x«pe-4tloii of %J%« %Ttt»t.» hmti*" 

• r netleft la wrltl&i^ to ti)^x> ir-aitt«(» M> id 4o« All riiiiitit ^i' n.c%UiB, 
m&Atx iXa «l«*d of tru-fti or wnd^t a/iy honi» ©r «0up©ti« ««<sw,r«4 

th« iil9«4 of t.m»i bArjr«4 $»l»i£itiff i'v&» tmiwki^ a,% Inm && i)%« ]^#ii4, 
8i«4 th« 9nl,y ^u«itl(i»n |tr«««»i't >»'4 b/ ^is» a#|»«ia i« '^^nitiAjr i>r sot 
the e«»u3Pt*« ra,llB|g wim Ju»UJ'i«4 i»»4«j' %a« f!4,«t« i*«4 tiie iss.i?, rji# 
•»l3r l»i)|pi&is« 1» th« bond la«(t i%«aii ttay ltD«J»rliig lipeu ti),« iji»i»0t 

lM»»4hol4«rt, jr«l'*reii«# 1» K^Ad* ta »9ki4 dee4 of ir»i»t,* 

Wmn^ty # .fc^^fXI* ^W ii^» ^^# ▼«^3^ r«««j-uiy d««M«4 toy our 

att^.r««,<? eourl, {^9 «I»o C!®el#J».Jrju-Mi^iiMljska^ 

gTt Hi, A|?p. 47©; ijr<MUtii„M4l;Sl...Ij:MiyE*llLjS». ^y- «^*. ^«^* 

;^r»«lu4»d th« »lalatiff frciti« suing At Imv oto &i» i&©ia>i, ia«'V8Xtii«ltB«, 
It i« &l«!m.T thm% t^«! ieu^g»'!^« in 'tM« 'him4 m»^ wixlm ^^iS^mi^m^t &ui% 
Prnt-y 41(1 not fsklrly litifilu4«, ¥7 jrnf <»r«ii-i.so« %h9 sio«-iiit.#tlon e},auo« of 
tl»o Iruoi 4««4, A»4, thorofi^re, u©4«)r ifeo ieei«i«tt l«i titO' iMiMSA 
««»»•, ^XmiBtiff w©ttl4 hotiro * Tl^l&t to ^riiig a p9r««r»«tl &«tloJg. to 
Tmwyrmv an ntm h^m^, But «¥«« y»« ludiguiMio in ^« ixuii% do®A upoa 
ir}$ii^ i«fmi4tiiiA% r«il<Nl <!6«(i sot ^rcMsslui}* plmkntiff ttem mk'kmtskiui 
^m 1^0 1 ion »t i«t« ttp«»s th« lso»4. 

hmA th0 rigint to ».i#l»t%i& hift lamtitu i»li#r« m&» ^o hiM <|$4i^.i>5. •I* MUt ft**'. , ftM^^Yt 

... .0- • ■ ■ 1« !•• flit (fol;r I'OqM imi^t^Autmb ^ci: iM««fr't ^ttfi»» •iCf 

■■in Ajr^.l Ma fbmu h9lilful 9mw ssllirt it'Mv^d •!(* 

%U9 Hi hmtl^^h tOa»»s»t x%mv ,:i^: .i^-- «^c .,;xai>.^A ^ -t 

tUmU h%*t $%m '» •a.iitf^ruiA '- tXV'^OBl 

'\> 

^9 <l*f «il4 attHivaiftt .1 • » «4» 


%'vsptm'&'» «*^'> •furriXlmS t$«i» ■■ 4%»Xtl«E» 37627 

JJAk &• GrI^.ABT, &• J^eaii^it':, etc.* 'l ;■■■ 

,? 
I 

279 I.A-619 0. iOI. JUSTIOB SCMLAK mLUmm the 0?IliXO£ OF TH£ GOUHT. 

Flalntiff , as assli^ee of For<^iaa«3ti)^t« Iruet & &a-victg» Bank, 
ac r«eeiTer, and Jooepii i;. ^'ord, as saceeaeer reeeivar, el certain 
p^rcBilees, eues defendi^t I'or rent e£ a store rooiR la tke pjrauilaes. 
Ihe trial court found the Xir3sues a^^uisaat deteadaxit u£d entered judg* 
mcnt agalzist It lor $I,duO, tne i'uUl aKouzit elaijaed lay plalutilT. 

£'laictii'l'*8 etiiit anient el* claim alX«i;#8 tu»,% on I>eoei»b«r 36, 

1930, 7orenaa-3tat« frust & aatlia^s i^ank vas afpointed reeelve? of 
the prei ie«s toovn as 330X West Madisou street, Chieago, and as sueh 
ree«iTer nan aged and een trolled the freisises until July 16, 1931, 
when It resigned as receiver /md Joseph B. i^ord vas appointed sue- 
cesser receiver; that on k&rtiih. 7, 19S^4i, defendant eiitered into a 
lease for a store roc» in the premises for a term eoi^meneing &&j 1, 
1928, and ending April 30, 19 31, at a rental ©f ^^1^5 P^r month from 
May 1, ie5d, to April 30, 1929j $13S from kay 1, 1929, to April 30, 
19 3C, and $150 Trt^ iiay 1, 19 30, to April 30, 1931; that upon the 
api^olntm«ml ef the bank as receiver defeitdaiit attorned to said re- 
c«iT«7 said paid to it the rental j^revided in the lease for January, 

1931, to April, 1^31, 'both inclusive; that daferidant failed and re- 
fused to vacate Ihe presiises en April 30, 1931, and by reason tn«^reof 
it beeata« a hold-oTsr taaant for a one-y^^ar pariod frobi j^ay 1, 1931; 
that the bank, as receiver, elected to consider defendant as a uold* 
over texiant tor a period of one year and that there is due and oviag 
froa defendant the sum of |l,au>; that on January ?.7 , 19 33, the bank. v» 1 6 .11. X v» * i;^ KKT 3^ . :^9IT8UIX .fit >.• ■ JBiTi* jp^'.jtoj.l.- 

- ,bwt 4»«i*;r.i' ^;/>... i,uiD..-. i»i) i««..i..^..; ^--.ua i %ili l>uif«1 !««•• X»l'«l tJlT 
,ttiJ(aMUt x^ bmmlMlm imu^am UmI . . ><Jd,i.# Hal il ^aala^A #M» 

d« £>(u ,oit4^}oixi;> ,j«»«#« aocl^ai ^««W ii}&£ •« xwdoai as*^ «>'iq 

,cfi lit^ ot ,e»«X ,A x*"** 'SO"^'^ 8ti* jO«W ,0S XI-144 o* ,fiR0X ,X x»«» 

£«fr SA^i ;(»¥X«i2Xd-' .Xi'tqA oi ,X£$i %Ji.i,jJUti AS r«o«lv«r, 1»y an in.»tvummit i& wrifclag, Aasi^a«d its -oXaJji. a4:»'iA«t 
def»ndaa!»t to plaiaiiff, and on J.-anumry 14, 1933, Jo»ei>h £. if'onft, &i 
eueettssor recelTtr, hy Bit i»i8trum«iit in writing, aesigacd h.ie elalm 
against defendstjat to -plaliatiffi tkmt feotJfe aaaigiwentt wort 1b -pxir- 
susuaec oi* a^'i order feniered In th« liia^'srier aomtt ttl* Qooli^ ooanty, iji 
03i»« 529283; tkat plalRtliT Is tii« actual ^SM. XMfi owri«T of ttae 
el&lffi against 4el'ead&Bt. Bftrti^dajat 'a al'ttSavit ef merit* d«nit« 
that defendant l&«Qa!»« ®r was a hol4*ev«[r i«ja-3i»t of tlie re«t@iTer of 
ssaid |ir@ii3ilata, »a^ dilsiifiS tliat th.® re<!«lir«3r el@«it«4: &t h^4 t!h«; riigM 
to elect to isonaidar «r hold 4ef«ndayat aa a )iQld<»eY«3r taiiayat far &&y 
]?<irl0'1 of tli(ft«; denl«« that iSaf sndurst l» iu^efcti^S ta plaijEttlff la 
any mm vhatf^t) «Ytr; <l«t^i«8 that .said %an.k, as r®e«i'v«r, ha^^ tl»a 
right or p®wftr to axaaata ttea a8«igam«nt la plaintiff, an*t fmrtkar 
4«r>l«s that Jos«ish £. i^ord, rftaeiT«r, had tka rigMt, fiowaar or am* 
tiiority to «x«QU:t« tha aaslgim<e^t to plaintiff; d4^.i«se that tha 
Smp trior eamri had JmrisdietloQ to ea/ter th« alleged arder is aaa* 
S^dtsSS, and dailies tkat plaintiff is tke aetual ^eaa fi^ ^ awBer af 
the elaiK. 

Bafaridaut eoKtand* tliat "tfee ©rd«r ef tfee Superior Court of 
&oo.k' C^emnty, eat^rO'd itmxkmrf 11, 19S3, dlraetiag tka rooaivor euid 
S'UOcaBeer reotiTtr to aealg^ tkoir elairas to the plaintiff vas wliolly 
iBeffeetual, b^oauea^ (a) !rh« ^ferlor Oourt hsd lost Jfurladietioa 
« « * OTer tlie eaaa Etearly two terms "bet^m aaali order vas e^terod. 
(B) Both Foreiaao-Btata Trust (^ '^laviisge Bank axid Josafli B. Ford, tiio 
former reeeivers of ttoo i^roi^erty, liad filed tMeir final aooounta, imd 
tHe tmmt Itad liaen aiiprovad, and th«:;r ^^^ ¥a«^ diseliarged "by tha Court 
at t%ie tiae the order of Simv^nr-y 11, 1§33, was entered €d»d at tlis 
time the a«»igiws«st« to the plaintiff were «x«»out#d. Neither had 
the o&paeity to ejceoate euoli assignments as reeeiTor." An to do* 
fendsnt*s very teehnieal argun^nt la support of this eontention «s 
»»7 «»7 that vhiie it is true that the oourt had lost its iiower to ai ^x^su^o% Hb^'^ ')« .TYwoe imiiB^sM •Ai at b»fitu itAv* ax 1% toasM 

.. i 
'is tttnr^b ;»«i; to ftoX-v«4 

.«Ui»XO Vi" 

".—ewu«n«% Aloft. 

»;,-■■ V.-: . ' ,. - ' '':iamms^liikUi. .■>^(PM) »fi 

iOBtmt Terc-f* 
-tJnfpJ 
«f:" , • 4T1»0*-.' 


T-^ 


.ttlini 


- 


.'>TOCr .t^'-;'-! 
-r. -.tlif nl 


»■■- 
'tv 


ff 1CU3. .8. 

amends skjny of the matter* finally adjmdiectkted durixig the cour»« of 

tla« litigation, plaintiff, Is lsi«r p«tltleEt, did ntt Rtt»mpt te 

hftTe ftjny isastt^r thsit had teen flBally a^judioftted oharj^ged or eor* 

i>«cte<1« In her jpetitlon she osercly ealled the attention ef the 

eourt to her Hg^t to oertale sionete of the recelTershlp eetfttt 

i^hloh bad not boon Slopooed of hy any oriier of the court. In 

paselfig ttf>on her petition the e£»art merely dt'terBilned tiri«t the, sot 

tho owner of the eqtalty of r«(3«Koptlon, w»e entitled to the claim for 

rent against defendsnt, and ordered! the receiver an.l the sueceeeor 

receiver to aaelgn to her all their right, title ^ajd iKtereot in 

the elalm for rents against def«nd!iKt. The o*ner ef the c«|ulty of 

redemption, if he had seen fit, alight h&T* appealed froEi that order, 

Ijut he did not. Ihe omaer of the »<julty of redffiEption It bound by 

the order, «md we are unable to «ee «hy defwd^tat should eosmplaln of 

it, iior are wo Impregsod witii the argu»ect that def endaucit might be 

called upon to reejaond twict> to the bwh^ elaia* 

Befendant further coatendo; "The Fgrefflnua-Stfit® :fruat *: 

SavlngB Sau3k, aotlng a« receiver of the j>r0perty in queetion, had 

not the right or |>ower to elect to hold the defeadiajt as » tonnnt 

for another y<»ar, * the surgument Is, thst the recor?? r*iiiR t® show 

that the receiver execated the leaee by ordor or consent of court, 

end therefore the lea»e ie not bl»«ilng and the reoelver would have 

no power t© oJlect to Jiold defeK<3aiit as » tersant holding over for 

a 
another year. It l^eufflcleat anewer to tMe e<^tentlon to oay 

that defendapfit took poeaeselon of tha premleee under the lease in 
queetloB, attowied te the racelver, and 1« in no position to com- 
plain that the record rtoeo not oh«w that the receiver executed the 
leaee by reaaon of a court order, ihe owner ©f the pr«Briilset, of 
course, laight coaplsia If the r(?ceiv«r had leased the preaiiaeo i^ithotti 
a court 9T69T or contrary to a court order. ,^rf;|ii ttwilJ Xlc ll*i£ «A o# 7r«rl90«nt 

Itt ^^Ii;ps BiU ly lyi. . ' iMfctl^lt^ * " i ««X» arfJ ii>''/i3'0' tti<. -4* 

T3«fenftftnt ooat«nA» tiiat *tlie trial Court •rroneously «x>-. 

eXu<3eA oempetent and nftterlal &vid<u^e« &iT@r«4 hy d«f^n4imt »»<$ r«- 

fus«4 to r<»oelT« itcmp«t«nt, r«l«Tant and material «vld«ae« offex-ttd 

by th« <l«f <Mi)diiait t«ndJiiig te show an isl««stioii ozs tine part oi* the re* 

••lT«r to hold th« d«l*e«idaRt for dottbi© r«nt iiuriag tke f»«ri©d of 

ooott|iafiQy after the tersalnation of tne leas*,^ Th« law ie ««ttl«d 

that wix«ro a. tfiR&nt for « year or years ixold* ov®r aft«r tfee exjitra- 

tl«a «f h.tg l@asft, witih^ttt kj&viag mad« »j:'iy qav arr»ng«Mt«>at with, hi* 

landlord unrler which such ifj.©ldlng ov«r tai-#« place, the landlord, at 

his «l«etion, may treat (he tecimt a« a tr«ep»8B«r, or as a ten^ost 

f«r aa©thtr y««r, apofi th« same terms as in the ©rlginsa l«a«<s, and 

this though the tenant hiMi no lutentlon of helping over for a year, 

nor of paying the «a»« rent. ( gll»to» Wly<s oi^ o th Q.">. v^ (l&r<gc« y^ 

©© 111, 151 J We%gr y, Pjiv erg . 213 ill. 37Gj Peoif v. O hr latj^am, 94 

111. Aup, 43n, ) 

"Having onee eleeted to hold hiaa t» the on«t liahixity, he 
Ib not permitted t ahlft hia position syrtd elect to hold hU^ to the 
other. iUBd ellgiit aota will he conetrued si» eosatituting such an 

el eat ion.* ( i?!t<8.ic v.. Cl i rist yaia. ju£|jt, p. 437 j aee i&lao tilli^jitoi^ 
yir e Clf(t.h C o. v., Gar dner , aapra ^ l>. l^.) 

In the iB^tant eaee the defendant offered to prev^ th^t on or ahout 

May 20, 19:11, a Mr. Knepper, flea^loyed hy William f. §eary, %t^emt 

for the reeelver, hrou^ht into the offiee of defendeuat oompimy a 

letter fron ^eary, signed hy hlKt as ageiat for the reeelTer, in 

whleh a d<^and vat made for douhle rent for the pre^ilses for the 

KOBth of May, 19 31; that the letter traa h»iid«d hy Enepper to /iltert 

A. Yort, «a attonaey for defendant o©ffi|>aBiy, and that Yort, after 

reading the letter, at&ted to Kjaepper that def^ndRKt had been a ^ood 

toaaat for jsaay yeart, that the property into vhieh it waa eboat to 

noTO eras atlll oeoupied by a tenant wheae lease had ejcolred an^ that 

therefore defendant had beea unabl#> to raoate, snd that in rlev of 

the faet that def firadact had heea atteh a good tenant and would be 

out of the proKisoo h/ the ead of May, 1931, defendant ahould net ho -•>•!. J%»0 tiiu ^l#-^ l'PUf!^!^t*|> •lit XJ* 

ft*j;^#»a »Jt *f-.t ffffT '*«»««tti •ijj to n9Xi«nisn*.^ >00 

»3Lii ifilw ;ic»i»^auii i^jua ^oJlvaA tu»di* tsi to A^# 

.TC'STf m tot -r*tTrc "i^ialMaii 1© noliat^fni e-i »--/l t.i«m# m1# itgj/tBAJf Btsif 

._:ji.'>.!cX-^^V -. ■ i'ipXU firlW iftot -*» •;<{* sfTlYBcr 1« t»a 

J^V ,- .^ ^p?''! J0r« .JCXI 5 XV .^Hjr/?'^ .7.T«5f*'- : .f/T ♦# 

.XI 

#«»a« .rt-^'sO .T .-Mi.f.i.lW x«'' *»ieoXi?aK .T^qc^o. X ,08 fftl 

a yos 9«Xl!lo •As yi'i ,'X»vi*t>*i »iW t|»1 

-.f .irc^i'^'? ^a*j)« «« «i^ %$ li*a^X« ^^i^iAe fliott tci'laX 

^i«'iiA Qf T'-^T^'^aJi t^ b«i&>.v«ii ««» m^tmi *iu i«iii' :is«x ,x«^ "^v lilvm 

c' ■?xjClf^■ liy^ QfrJ '{/ti^cr.-'^r: -^Tif? i»,i;J,i ,«Ts«^Y ^SMUR tat ifl»a«* 

da h«l<J for double r«nt for th« month of Majrj that Y«irt haM«d back 
ths lett«r to Kn«pp«r» at tli« umm time naylag to himt "Take tMa 
letter baok to ser* tleary and toll Dil» what 1 hare totld y«u aadi 8«« 
if he wonH withdmw this demand f«r double rQBtt** an& that th0r«* 
upon Siaepper took the letter iiwa^. Tim eoart» upon objeotloa b|r 
plaintiff • r of used to petrsit dof^tndant to show $my of tho alXogetf 
f&eto ftot up in tho offer. l^laintiff dooo not eontoad that defondaat 
sisht not taaro Bh»«a» by propor OTidonoa* »a olootion by tho landloM 
to held d@f«»ne)sat for doublo rout rather than as ». tonaat for a»oth«r 
yeart but she attempts to euetala tho ruling of th^ C9»rt in oxeludiag 
the offered oTideneo upon toohaieal grounds* Plaintiff first oon- 
tends that the proper foundation for «i»dxaitting oooondary ertdoneo lunft 
nob been laldi an no notiee had been oerred upon plaintiff to prodtieo 
a letter, the cmtt^Bto of whioh defendant sought to j^t&v^. There i« 
BO merit in this oontention* as counsel for plaintiff stated in open 
oouri; that plaintiff denied that there ever wrui such a l<$tter written 
by Geary and tha.t if notice had been eerred upon plaintiff to prodtwo 
it the answer to the notice wouJld hare been that no @uoh letter had 
oyer been tiritton and that» therefore^ it could net be |a>odueed by 
plaintiff* In an effort to inrove its olaim as to the allowed eleotioa 
by the landlord » defendant oallod as a witaese* Knepper^ who testi- 
fied that when ho made the eall upon defendant ho had no letter froM 
Ooary and did aot present to Tort Bay sueh letter* lla,iatiff argues 
that defendant* baring oalled Kneppor* is bound by his teeti»ony« 
There is no merit in this eoatention* The lav is well settled in this 
state that \«hile a party to a suit oamtot iiBpea.eh the i»itness volun- 
tarily eulled by hija> ho rasy introduee other eridenoo disproririg tho 
statements of sueh witaoss* hn stated in ChanoQ t* Klnselle^t 310 
Ill» 515, 5231 

"The appellee oalled the appellant as her own witness^ 
99itt was not for that reason bound by hia testimony but might show 
the truth by &ny cosiipeteBt eridenee* •ten in dir^et ooatradietiftt %^9d JtmlmMJi *"!•" ■ .^JXiOfij ■•^•:: •sol ^aar r>l6^ol "m\ ;Xr.r, 

3 111? sjateT" ijiitf-»4 5»jbJ\>v ■ ".» •£!* Jjt tt'eM7it«itX oi i»;i»x adi 

->»« bfte uex ^^'^f fsymA 11^/ biui TstMi! .iS o^* tfoi^tf t<»^;^ftX 

iman^'i&k iudi kaMn»« ion Mh \UiuijU .t9t)« 9Ai ttt «« ^^^ ciojil 

-n«» d«ii% tHiJrjniarv. ••tkHiiota XsoicifoNit iMqir ••f»blT« iMi^tillo Mil 
btf( n^aotlT* \:^Aft*»»« ^tiiimbB tel f»ltfAkiUN>) 'cf^qo- . M(i ete»» 

»tMir!tv9rt9 0^ t^i9atjiX( RMtsi ft«rxes Ii94i«( &«£l »9i;$«ii or "on « IIaI a»etf #Mi 

«3iio^X« bea«lXA •di Pt itm etlaX© «#1 •<r««i; -> ...... *n4liil«X<i: 

•X*8€^* wfe' ,ta<iq«>nX, (96«Mr.^iir a «ij» i*i:ijB«< **'"-"**'\!»fc «!&toXto«l wl* -^rf 

npil tiSiiio£ •a bait «d[ 3ci«b£t»1db n^xf XJUbc »». vv«Ma 94i ti9A'9 iaAt beiTt. 

ti9insr- '■'■'■ '-9:ii^l Aui9 yj!Ui J -sty <i* «k<»««^^ ;^««< biJa fcoa t'«*»* 

» . /,d &ii£»>(f «i «t»9qr«ff^ btIX«o £faiv««|[ ,;}««ii»n&%«f£> #jmC# 

Bt i -eel 9Af .nol^ffoji^iiot} HitAi ui ^lias eii sJ: tiXBdl 

"ts-.-jjl i-s^ttf^l i&tm»9 $lu ' Y,i't»q s:. •-'-■:- *.»rf* 94mtm 

(Jli> »^.- ''aftSjCtO nJt 4t«5*!!^fs i;r . '•:■■''■ :■■::■.■'■• fti»***« 

, i^^ .IXI of what th© appellant testified* "but »he could not oall in qu«atloii 
the appellant's credibility." (Sae Kpyell v. ^Z.^^.J^^^^^^Ml'^^^^L, 
gaiee « 275 111. 'pp» 5«6, 571-2, whftriti® eaaes feeariag upon %h» 
.^.uesVion are cltsd*) 

Plaintiff contends that th« authority of ffeary to make th« %ll«g«A 
olootion its not shotm toy the record. The oTjJecfcioa to the offered 
©videnoe was a general one. Moreover* plaintiff, in proving her 
case, offered the following* 

Real Sstat* 
Eooa S516 • 128 Tf. v'eiia Htreet 
telephone Randolph 3774 • 

0]lieago, Ma^* 29th, 1931 

Satioaal Tea Co* 
1000 Crosby St., 
Chicago, Illinois. 

Gentleaent 

I herewith return cheek for ^ISO.OO forwarded t© m« 
with your letter of this date. 

'■/e have elected to hold you for another year at the 
same rental, i|150.00 per month, for store 3301 w. Madison 
Street. If you make the cheek in payment of rent for month 
of Hay, it will be accepted. 

Yours truly, 
'William T , Geary. , 
wtVsK iigent for Receiver* 

In addition, counsel for plaintiff stated to the eo^i that Oreary wtm 

the agent for the receiror, handled the building, and that all rents 

vore paid to him, as agent for the receiver, hy defe|idant, and counsel 

further stated that the landlord had the right to el@«t» »M that in 

the instant caise the receiver did elect, by ia^it.ii8 of thi$ letter of M^ 

2$p In view of plaintiff's attitude during the trial, she is not in 

a position, in this court, to contend that €^eary did not have tho 

authority to make the election that defendant claims hi» did. Plaintiff 

finally olaias that even if it bo conceded that Geary wa^t authorised by 

the receiver to negotiate imith defendant for double r^^nt for the au»nth 

of Jiay, this would avail defendant nothing, as the offer of evideaoe 

shows that defendant did not abide by Oeary*B election, and thereforo 

(leary had the right to aako a further election to hiadi dlefendant &m n 

hold-over tenant for an additional year. tiastxa is n^ aerit in tMo 


XteX ndt^a ici^U ,0^00 iilO «o" fv;T LiinniiMS: udi in XA9X -xoKifort?? 

♦ ■ , t 

<\' "oT 

^ •Xt-A»l^ . 'i -i 

"teYiHi^efl tot Jnta 

9iti»i tSnlMJtfjti ttri^ !)?X&iis4f tiftTlsoffi 9i(» tot iitoi^ 8«(^ 

vjd J&»«iTofC^*- iict i>»fcooaoo »v . .: iii"x 

&i9%»i9di Itttr: « "^cf ^MtfjB Smi ^sd^ 3CW0d» •7w 

«ont«ntloa* Tha right of eleotion belongs to the Xiaadlord and not 
t« thA taaantt wnA the (»X«oilon laado bj th« XdRdXerd eaaiiot b« 
yob«itt«d by proof of & oontrs^ry intention on tho pecrt of tho tenant) 
and inroof of an ol^otlon by tli«^ lan/llord can bo rebut t<3d onXy by iiroof 
•f a contrary Intontion on bis part or on tho par^ of the lan4Xonl 
and tho tonaat. (Soo '-^obar ▼♦ Powera » au prf » pp« 282-3 •) '^o aro 
•atiBfie*^ that tha trial omnxt «rr«d in oxcluding tho offor^sd o7ia$ineo» 
and aa defendant Taoatod the preiaisos on Bay S9, 193Xff platatll'f » 
lutder aofondant*s thoory of fact, would bo ontitlod to a judgment for 
dottblo y«n^ for th« ubo of tho proBilses dtiring tho aonth of May, or 
♦303 • Tho trial eourt allowod plaintiff judgauiat for ll^aoo »pon 
tho theory of faot that plaintiff *a« a holder fer anothor yoar at 
a Bonthly rental of 1160. 

Jor t]M orror of tho trial oourt in r^roaing to adait tho 
orldoneo offorsd by daf^ndanfe, tho Judgnont of tho Mtmiolpal oo«rt of 
(Chisago 1« roTsrsed and tha oauoo io r«8oand«d for a now trial* 

HU^mMWB Am HSMAXDiSI}* 

Grridley, i>. J,, and ^lllTan* J., o«»oiiz-« 


J ,i n.;-,ii!- i ♦:,'?; ■>« Jf-jfr rufJ «■(-.'« fro f .■-■ ^_ r,l r- 1«k; toi ff! >-•»■• t •! ^« f :1 «f-, 4 r I T» -!<•*]♦ r i^vr; liTo ^•vw T.te «jU DnitiilfX'i^tt r ' 
tr^i^elnXij <X«e/ •' -: " - 

•i«©r.< t.~»ETiX£»^: OijM , 37676 scoTtisH tjiffioar & :sAfxoi^ 

oorperatioity 

Ap|>«lXftnt* 
279 I.A. 619 3 L« JUSTXCm S^AlLAir SiOI^XYlKSB fj^ OHSXOIT 0? 7Si aO0HT, l*l«iatiff attttd defendant, la assumpialt upoa a flr« 
iasurimofi poXioy* A Jisur^r 7«t)xra«d a Tet^let for pXalatlff la 
the exia of llt(580« IMtfeadaat appesdn freM * 4^(^IP^a^ eatered 
apoa tfete T«rdiot» 

£)«fea<}aBt )iftB ftaeigattdi aad AX-gaed tea |K»lata la support 
of its ceaeraX eoateatioa tbat tlui Ju^pioat should be rerorsod* 
}i^Q«i our Tlifw of the eA««» r«« ao<^ oeKoeldeir l»ut oa« of tho polato 
rolottd* Dofendaat ooateado that the trial court oorieuoly 
pr@i4ttdloed Its righto "hy^ tmdue partl@lp%tioa la the trial » la 
oaiMBiaiag oad eroso ojEaalaiag defoadaat's wltaooo> aad la o^Bsmeat 
aad roaarkft ooav^ylag to tho jury th« Court* e opiaioa of wltaoooos 
aad «Tldeaoo la the oaoo** M boarlag upoa its argumont ia support 
of this ooatontloa defeadaat oltoe smay pa|;«8 of the bill of oxoop- 
tloas* tho aae^or of pXaiatlff to thm laetaat coatontloa Is that 
*tho Court aaturalXy was exasporatod hy tho falluro of oouasel to 
produoo aay aerltorious def eaeo aad although wo do aot liko to 
aoeuso oouaeel of sooklag to produoo error la tho reeord h;- pro* 
▼oklag ooimBeat by the Court for the purpose of further delay* yet 
to all iateats aad purpoees that vae tho appareat objoetiTo* Couaool 
oaaaot oonplata of that vhioh was tho result of his ova coaduot* \ d73T \ timJDm .0 T.Tiiii 


♦ taXXaorqA r ^ l\ T P V Q ♦«©14«TO^tdo 

Mx»iifl» tnae^tot « nett «iJM(|«0 tfa»biial*o »aadti> 1« urn titi 
nijtJtoq fluU "to •»• i^ucf t^biaodn b»mn tin •««» tiU \% wJtt tm mftW 

•"q&oxa Ip Iti^ »&i "ic t^ij^fi yj^aisi B»^l9 ilia {Mi* tab ir«li^itOj^lioo alif;^ to 

J^iiJ »! fiotinea^coft ^naiajii s&il* ©J? ItitfaJtieXa *» Wtsen* ailT .afl«i, 

o* X0»o3i«>t 5:0 »twriiisl «ii^ ^ {j»#j»ti>q;»*3r,a ajBif XiXIfiti/^aiB -tTWoO ail** 

,^Oir?.»mv.. : Kl»X«Boa #««i«?» .^bsolttiely aon* of ttettse eoanB^tttt «»«ra proTOked liy app«XX«e or hit 
omiasttl* nor w^e aqy ruling broaght forth a« tih« ins^^lgation of 
pXelatiff *a eouiuittl. FlAintiff was R«i &t faaXt ia «ay regard axid 
«houXd not 8uff«r f«r thinfs proT»k«d by (3«fondani*« ettunsol*" lA 
««aai4«riiig the muay etatesents «iAd actiona of th« trial court of 
vhleh dafaadoat oonplaias^ «e hara kapt ooaatsmtly in adad plaia* 
tiff*e poaitlaa ia roforeaoe to the trial oeurt*3 ooaduet* hut* 
uader tho racord* wa ora uaahXa to mxeum^ the aeta of tha trial 
oourt upoa tha grouad urged hy plaiatiff • la our opiaiim# oouaael 
for daf<md(%at oaly aought to protect the righto of hio ellont# II 
tsould serra ao uaaful purpoea for its to oita tha mamy aotioaa of 
tho court of vrhioh dafaadaat eoajplaiao* That dafoadaat «aa oor« 
ioualy pr«Jttdiead hy ths eoaduot of tha trial oourt owanot ho 
quoatioaad* Xadood* plaiatiff doau aot arpio to tho oontrary* 
tho ooatantioa that dafeadaat wae without aajr »«»rltorioua dofonoo 
i« aot horae out hy tha raoord» Mui ia our opinion Juotioo ro uiroo 
a ratrial of thio oaoo* fhilo a aunl»ar of the alleged arroro arguod 
are aot likoly to oeour upoa aaothor trial* «« m&T o^ that apooiaH 
latarrogatorioo llOo« 1 add 4 that dmf^adaat r«quo«tod tha oourt to 
rOQUlra tho itixj to siaowor ahould hav@ Isooa sulikvittod to tho Jury* 

'Plaiatiff haa aado a Kotioa ia thio oourt to atriho 
dafeadaat*o ahatraet of record froa tha fil«a» whloh atotioa wao 
roaarrod to tha fiaal hoariag* fho atotioa will he d«ai<Ni« 

7ho Jttdgnoat of tho Superior oourt of Oooh couaty io 
roToraoa aad tha oauao is tmuunds^ for a aov triiU.* 

aridloy* ^» J,, aad ^oXliraat J*» ooaour* 1e tiOiiK^Sit^^Jfii •^^ M 4[^«»l JlC'Vtre^d' 3%ttiX«ri xI'a u^m 7»fi «Xfttt;iM» 

1» anoXtfoii tIRMR *Ai d#l(» «;» «tf to) OttOtxsq isil\mma Wi ortoo bXiMw 
•«•• tt«w i^fta!r««>t9t #<tflT tOB^Ai^fiftO $Bmtit»*'t>»b JtolHv S:o ^ttfoo iiC# 

M^liT «Y «i9i#0fft noir^lvt^ teo r<i Jba« t^(09»t Mfi V^ <^<i«i 6itite<r f#0 ;i. 

Must** K'lO^^* l^»:B»iftt »dj to "^^dSMtl ^IMl •»««• «ilfl '{» l«itl*« ;• 

X«JtO«qa #«!$» t^« ton »w 4ijiit< «»il#(»fi» Bot» «»••• •# TX«3(li ^ofi ffVi 

ntkxH e# «ttfo» iklfi:^ Rl Mljroat « ot>«ai wMi Viiltfilj»X'i 

8«w tt»|loM doliiw ,a6lll «iU a«it i«i80»4v to 4^ww4si<f« a*|ii«Jitto!lo& 

ftl %$mm at990 to ^itnoo £oit<Mt.iie wSJi to 4««M«lkci «jit 

. ff f tl tWMl IB -sot S»9£«e.>8l»« r. I- -^^i-uij'. «vjfJ i-v/^:/* iT«>S'Xf»*^5 377X7 TKiS i'iuOKL?! OP tm 3«ATS OF 

£>tfendaat la iSrrof f 

Alls i»osn»sK, ^#afe' ^ 


Piaiatiff Itt Srr«r» 4W * i/ J.»ri.« OX 

mm svtnnm b^mlas jmsrsmi^ fm opimos o*" tbe cfsmtm 

MtrnmAmntt aHa oaaliar» was 9x-«s«ettt«d in th« l^ntielpal 

cmirt sf Ckl«Ag« tipoa An lafoi'»ati&B wbleh oontaiits %h» fQHomia^ 

ehei7g«s "tint A^ Poa0h«x> li«r«tftf»f«t l«*wit* «a %]te 3 day of 

Iw^Tuarjt A* a« 1933* »t %im Otty of Okiesge »fore«^fitid &iA %him 

wad tliero tuii«i%f\illj' of f «r fof saie «a4 did mmXl m oertftia Motor 

T«atel«» to «it «a Aute«»l>iXo felto origia»l smior muaiier of whieJb 

had beea dofaood and alt«red* la tIoX par 2:^6 eli« X&X H« 0* 

Xdad*** eto* la a trial hj %lm eourtt a Jvury ha^lag boon ^»lirod» 

defoadaat niae f oun^ guilty $tM waa s@atoao<s^ to lm»rleaiiaoat in 

tlui eoaaty Jail for a ]>07lod of 186 daya* 

The statute oo-r@ria£ tlio iastaal oha^go i€aMll*a 111* 

Hot* Bt*t 19S3> «)!• 95a, par* 36} iroada a« followot 

*'?mT0 3d* PooooooiOB 01* oaio of roMoXo wltH aXtorod 
oaglao a)ud»9r er <(rithout &ny ezigla9 aiiii^«r- Hoeignfttion of 
aiadior "by aoerfttary of fttato* Solzaro of vobloXo* Prosoeution*) 
See* 35* /ay porsoa or persons* firm or eorporatlon* who# aft«r 
th« taklae effoet of tills at shall o«ll ot offor for saXo la 
this 3tttto« or who shall mm or have th@ eueto{ty or posoosslflu 
of a so tor TehleXe* tho orlglaaX oaglao atoi^or of whioh has hooa 
ds8troyod» rsaorir^rf, altered* covered * or dafaoodt or ti^ho shall 
sell sr offer for sals, own or have tho ouatody or poosoealoa of 
a aotor vohlole havlas no saglne ntathsr* a^ccsptlng elootrleaXly 
propolXod netor vehlolos, shall ho dooaod guilty of a Bilsd«n«anor» 
aaA upoa oonvlotloa th#r«of shull ^« pi!ralish<§d hy a f iao of not 
loss than too hundred dollars (laoo*®©^) aev noro than f Ivo 
i»iadr«d dollars (tSOvO.oo), or hy Intpr i soaaneat la the county J all 
for a t«ns of aot Xssa thiui thirty days nor isoro than oao hundrod A vxtt^ 


h TO rTAT- «Ht 'T 
«ioT7l: III <a»f«i»lo 


■^ f ' n » ,a , ■ «fl?<fifW<i«t ir« ^ .w nodi bib bUn^i^tm a£«»M:i lo x^^^ «^^ ^« «^e«j; t^':ttirKOt 

•xe^«K tUmif^ m XlM bib Idis •£»» lot i^tts tlCtflw^Xttfo ft^Mil bam 

.:i9 •£& -i«4 XoXv nl *bnt9ila ten b«»«1»b ii««tf JmmC 
tbsTlAw n9«if snlvui x«Mt * ttxtt99 9t^i Vf X«lt# a ixX ••!• "« 
al in««r!C«i7qp:i 94 N>aiiftt«»i vjm bns t^Xl»B bfiii9t ««« lajUta*'t»0 

otBX^b ^X to b«l;7»« II 19 1 XX*t xitm99 mU 
• XXZ vUXXfCiO) aixatf* lfM#«iil «if4 siii:T«»Toe etia^Mt* 9ttt 

tttV9ll9\ •• tbAOl (^e •t»t ««e9 •li* «££\; ai 9lm 
m>i»n99» ■■ 

a»9tf «UME( i^ 
£X$«2l« «ti& . 

i9ti % t^^ ' ' 

Xl.«t V'"^^ (00 )Kiifd t« twin* W9X:i»$ »ii$, 

, :» 

11« %9 lX9p: 

•M b«Xiii«««f 
i WiJii »««X ;»( t9l eighty dojrs* or ^y l>otli &\kch tism maA iMfirlseaHMat » a»d u|n»a a 
veeead ooirri«tloa under tliie «««tioa the yiailfttyMJil aball li« 
l«prlaonn«nt in tho p^aitenatiary tov « term of iMt lass tluaa o«M 
/•ftr aof m«r« than fir* ycaxa) * * '^" 

1>«f«a4aat r«Xl«» upoa a au«b«)r of points for roversal 
of tho judgB«at» Imt fr«B ouf tIcw odf tlM Oft»o iv« aood «onsid«r 
oa2sf on«* IHifoadaat eonteade %h»,% %lm iafomatloa i» fataULy 
lasttffioioat Isooauao it doos ao« «W9t aets conntitutlaiir a violiatioa 
of the stfttuts »o ofl to adTioo liim of %h0 aature ^i^rtaiipiMt^T of %teo 
oocttoatloa* aarfl* furthor» th»,% tlm roo<»rd of hi« aoqatttaX or ooa« 
Ylotloa under tlio iaotioit iafof«ati«(i would aot h^ & bar to a oifk* 
ooquoat pr oseeutloa for tk« oaae off«aso* i>ofoad8Uit*o najor poiat 
io that tlio inforiaatioa ahottld iufm aXXi^(«d the poraoa to whoa the 
off or to toll aad oalo woro awlo* ?hat tho iaform^vtltm io fatally 
dof eetlTo la that rogarA ai>poa:rs &lmce froH a rooeat ilooioioa of tlio 
aaproso oourt* ( Pooolo ▼• Broim * M$ %%%* t{l7» ^o« aloo : ?o;pBlo r* 
OXttfoy* 35S 111* ^&3t 3«S» 3«««) Tlio oaooo oitod bj t)w ^ooplo^ 
Pooolo t. a^kSgsfeSH* *2< ^li» 31^*» *»^ Yoiiag T. t ho Pooy^ o« Its ill. 
836» hold tlmt all oxooptieaa tli^t go Horely to the for» of an 
ladietaMmt slwald ho aado b^for^ the trial* Bofoadsiat also arguea 
that tho lafonBatiea ie festally defoetlro for failuro to &lloir« tin 
original sagine isiatbor altorod or ehao8o4t th»t au<^ allegatioa whb 
aoooooarjr la ord'^r to oaahlo d@f eadjs^t to pl<»ul fora«ir Jeoimrdy ao 
a bar to any 8\iboequeat prooooutioa for tho mm» offonoo* Wo oaaaot 
agroo <i(ith this ooateatioa* 'li»sthor or aot dof«adi%at would hafo booa 
oatltl9<i to a%taia tho origlaal moAer by Moaoo vat a votioo for a bill 
of particulars is not bAforo as for ooasid«r«>itioa» as ao sueh »otioa 
was aads by dofeadaat* x^feadaat also arguos that ths iaforaatiion la 
fatally d<%feetiTo for failaro to aegatiTO tho oxooptioa ^o^raced in 
oaid pajrac^ft]^* Xltere io ao B^rit in this eoatontioa* tho par^itgraiph 
proTidos for two dlatiaot offoasos and tho oxospticm doos aot rolato 
to tho first off ®aso» and dofoadaat is oh^rgod with a Tiolatiea of • mmpi ^» nimmMmMwifU Aw tun tf»jnt tfMtf x0 t» «•%■§ V^il* 

** « * irs4t(»x tfwit muts •wm ^mi ximx M(tf Y« £ii:rjB?r.i>i«!3 n'OtioK IMft !• JSifl MitVhff •! •« •« (fc^ii-*:. ».iiif 1» 

•^« « •« u4 m •# »Mi bXiAv moiismftnX ^luitcr' -r' Tttfecui o^IIvIt 

«ftX<e»^ <M<'f Ttf iseiio «»<!«» Mcr (•i»»^ •«»< «6#e *x£i Mft «iiiaHy;o 
•X41 etl «2itatt&jHR »Y MH^ fc«« «^^^ •^^ ^^ ■Miiftmir ^^llMti 

ii» Itt pete's, tttfl o^ Xirxtk*: •'A J <4i^ sMi^^QOaan £i« taifi bXfltf *itt 
aMq|«ii •aXn iii«to*1t«r:: «Xj»I^' *tft »^i«t»tr siiMi •# bXi/OJl« tttmH^kimX 

•JMT iMiltoa»Ilj» ifeiKtt *«i« flHmpiii^^ 111 !»4>%fr^ls rmitmm •miy» XoviitM 
OMif »vx»( &£«&« ^iu4Mv%sft t«a «« %»i£4«ir «zio^»09jr«Oft wUM ditw mt^s 

•1 ne!liiiGiixs&te.i tstfW ^ibbW -Wfc^B*?* •»X* ««i&feisf- ■• • -'.'tvi-aHb Y<f »*»«» »«>" 

»4»Xtfi *««•»#»«■*" i»ii- V Svaiii-^ii. ©-vi rx*'* -•v©&iv«'»j -3. 

that off •!»»•• >'• mst aot be vuid«)r stood as holding thet it 

defend&nt had b«een eharged with a TloXation of the eocimd offonoo 
that it would have hooa necessary for the iaformititm to aogatlTt 
th« «xoeptloa« (Soft r-«oi?Xo ▼. ^mmX^t , 543 111* 272t 374«) 

xhe Judga^nt of the liiaiaioipal court io roTeroodi aa4 
as the i^ople say se« fit to aowad tho infox-»&tloa aiMi haTo a 
ooeoad trial of the 0aee» the oattoo io reaaz»i«d« 

«^Tsmsix> Am KMUkmm* 

Qx-idloy* ?• J*» and .^alllTan* J*» oosour* «c- »9}Si' i IQ ';iW ^il^a 9Ai lO nni V ■;.j.4:. ^ ■. ■'" f-'- ■ '- ■ '* — *-iuoa«t) 4*1 innvlIXuri bc» «*t •<{ «X^iblt& ^A 
cam^T OF i^MiXkoo* 57289 WiUlA3H lUXLWAY CCaiPASY, 

Plaint iff ia Birror# ▼• dim msivimd, 

lKtf«iidant ia Binroy* m. mistxm sbujeva* Xi-Mi.Tfmtm tm opunoji ©i? tHi cmmt^ 

lOaiatiff 9 alBash railvagr Cew^amst, )>rouglit tM* fwrtli 
olaee eoatraot aetloa la th« MaaioipaX court against €tts I>7e^u«»» 
tfefeadaatf to t%9vr9t 1499 .a© # which it olained r«pre8«atad 
4«fttiKlfont*0 iade%tft4a««a t« it a« %hm lial.aa*« of «ax-vi«ir ohaargmi 
due apoa a 8hi|tt«at af hideo iihi<1«» hj Hm 3»iitl»ff««tara Hi«« Coai^aajf 
fr«i l4ir«do» f®atft«» t« OMcaga, lUiaoiSf April S» 19S1, PXalatlff 
allegftd la its etataaeat of elain that tluroagh aa orror ia axtendiag 
tha oliargas for tMa shipnaat oa its raeoirds it origiaally forwardod 
to dtfeatoat it* MXl for |39X*36f vHleli h» iasB^diatflXy paldi aad 
thatf wliaa its atro7 was dloeoyered wltMa a ttm days aad a corvee tad 
st&t«meat of ths oarrieir ohargoa eaat to hia» lt« rafaaod to pay the 
haXaaoo* flie Jurjr fooad tlw issaos fot doffiadi^at* aad» aft or oror- 
raXlaff i>laiatiff*8 isotioaB fair a a«ir tfial aad ia a^riroat of ia4gst«nt« 
tiM eourt ftatttr«4 judfaoat asalast pXaiatiff for oo«ts» This writ 
of orror is hroai^t to r«Teree the Judfpoorit* 

Xt io aoaeadsd oa page 16 of pXalatlff*s hrisf that* la* 
ao auoh as ao biH of axeeptioas io iaoludad ia th« reeord hrooght 
to this eourt t aseigmeots of error predioatad upoa the admissitm 
or axoXuslea of «Tideao«* tha glTiag of iaatmetloaa or tha refusal 
to glTs tham or any othar aXlagad arroaeoas ooaduat of tha court ia tha trial of thla aattse* eaaaet ho soasidarad or raTiowot hy { tnwxtsL oi niJitijiri 


•▼ 

• XiUJOO HIT fO 10IW«iO MR «:: ''*^ «)IT a . -M 

XMfPMP «*X1 awiif}nL4im& •d$ xf •ham mMiC !• «lMMt|i(« « m^tf •:< 
nitmUm .le^X fS Xi««A «iile«XXiX t^nsiPiA^i Bi «ft«x«T ••^•t*X m 
^i£m«#x» ai t»tu fu JlywviM $Mdi aUmio H #iitsi»^AJ»i' •#! ai birs*Xi>H 

l)fi« lihijMi xX»««l>>9nKi erf AoJt^v tdA«X9£l «et XXltf •$M immhamtah %$ 

$iisw vJUrr *9iaom t«1 'itOotlAX^ jra«i«»ft t«»i|Jtot bst^tmv }tii»« iitf< 

Mr<jJf*'-ziS bX9h':t»x 9di til ^»^0al-^ai at 9tt9kttg9tf3a» t* iXIa' ».n u^ A^mi <»& m2m 

%biB eourt* 

TIm %u««tiioA8 tiam pr9ft«iitcd f*r «ar deteralnatiea are 
«li«tk«r tlM irial eourt mnm (1) in d^n/liig pX«iaill'f*« »itloii t« 
TAO&t« ife* Judffwati (8) in dmaring plaintiff's witioa t» eorr«ei 
ilw r«d*»l t« B}t9« tllai \h» in4(pmAt wae aB««re4 Mar«k IX ^ X933# 
rallMT tiian Majreli 1^$ ISSai (S) In denying |)3L%iatiff*6 a«T«ral, 
ttotioaa fvr furtlier «xt«zieleiis of tin* f«r tbn f Ui»g ef its )}ill 
•f sxeeptionsi aail (4) ia daiisriiig plairatiff's p#titioa la tk« aattirs 
•f & hUl ia »4i»iljr to TMr&t« tl» IttdtfMiiat* 

As t« thai first ttsatiea it a«»3 oaly !»• said t&at ia t^ 
alis«B«e of a blUL »f ttxesptiens tills ettutt eaaaot r«rimm tim ord«r 
•f tlia tfial eoart of Max^h XB$ 1$32# ^^ayiag |OUiaiiff*s »etioa of 
tluit tfato to Taoato tho jud^oont. tk(^ aotloa was a»i« «itlaJ.a apt 
tiMo (less than 30 i&yn after tbe ju4gBwat ordier) aad was supported 
liy plalatiff'o ooma8«»l*s affidaTit assortiag various grouxms ttpoa 
wMofa the judgaasiit shouldl be traeatedt but witltout a liilX of exeop- 
tioas tills eourt Is poverXees to disturb tlid or4ar of ih% trial 
e«irt for tlae all«fttil al^use of Its disorotioa ia llsayiag suolk BKitioa# 
Tbe sworn statasieat of pXalatiff*s oemtsel. as to wJiat tranaplrod 
duriag the trial oaaaot he ooasidera4 a@ a legal suhstltttt« for a 
hill of except ions* 

Plaiatiff*s elaia that the eoart «rre4 ia &«n;f%m its 
metioB to eorreet tlsus reeor4 as to the date of t]%e cratrj Of tho 
Ju4«si«at is ttitlMttt iMrit* The r«teorcl shows the ju^^iinat to hato 
hoOT eatered K^ureh 10« 1932* Flaiaiiff*s aotioa to eorreet» 
supported hy its eouasel's affidaTit* nas «ater«d aaS deaied Jvn* 
2£t 19l^3* i^lalatlff eoneedes and reeogai^os oa page 3d of Its 
hrief that the affidavit of its eouasel was iasuf f ioiaat ia law 
to attthoriaio the eeurt to eorreet the reooridit hut iaolsts that 
hee»ustt the editioa of Haroh 10 » 1932 > of the pahlioatloa kaowa «tf ml^MS 8*lll«ffl«l« »tUl0»ft Mi il) hn'Vt* Srt/Q9 Ukxt M(l l«ltf#Mf» 

•if# ni iliBcfit lbl^<s «)«f \JLno ts^mi 91 col^v^jj ictil tuati •# «a 

t« noiiooi c*l^i(rnlAiq aiilxn»& |SC«X <8I iCt'caM t« >Tireo X^ltt 9d$ H 

^A nitf^lw «&«■ HAW KoliMB tttfT .foMHBfttft Mi# •i»9mr •i 9im% $ud$ 

b«9Y<Mi<ivtt SMUT bsL» (x«Mo to<M^|^vt Mil f4\a mx»b 9C mmK ««»X} mA$ 

acMKU oAjwois aaol'ZiBT ]|^l#t*aai4 iirMbJtVut «*X«»flur«(« « *lli liii:«Xc[ xtf 

«Q!»»3e:® Is XXitf « iiJ^ewtdAv itftf tb9iM0»r 94 bXifotf* iMtm^iit •iCt £t«lif«r 

XjBi;r:^ eM^ to inMo 9Ai tftff^aib 94 aanXtevoq ti Siin9 9ld$ Wi»iit 

hBtiqi^s^ani fitttw «^ «A Xft«iur»« «'tti;Jiii«X49 ^ «tf(MM^»#« 07»«ni «£'! 

'>tn9titHiti:>ua, It IXlo 

©vrti; •:. ■ «... -5,«,..>.(, .. ■■■'■«''>4 -M'MUi* ^1 aatfrny-r..^ -3- 

«« Xlam Muaioipal Cdort Record slMwed Khis tmuee to h»,r« l»«ttii th« 
first esse •» tli« trlml oalX ttf Judge Bor«aii» tbe trial 4udg9» 
f9r MareH lit 1932f that faot is eonolttsiTO that Kh« judgnsnt was 
«iitor«d ifaroh lit 193St instead ef Maroh 10* 1932* Xi is tmdisjputvA 
that the trial of this oatiso eeaoMnMod liaxoh 10^ 19^* Xt is a 
natter of eoBBOii knowledge that reporters for the MuaiolpvUL Court 
Booord« ia preparing their reports on eonrt eallo* neeess^irily baf 
%9 seeure thoir inforaation ooneerniag s«aie <m.rly in the afternocoi 
f«r thoir paper t ivhi«d& is pa)>lished on the oT^ning of each eourt 
day I and tie any roadil^r ftsetmo thatt when th@ reportor Tisltod the 
emtrt room of the trial Judge n this e&u»e to get the n^xt Amy* 9 
trial eall» he followed the OttetssMry and asual «our»o in placing 
the ease then aetualljr en trial at the head of the followia<^ da3r*s 
sail* the appearaneo of this eaiiso on Judge Bor«lli*s tmXl for 
Ifaroh lit is net dsoisiTo that tlw trial of the ease was net finlshodi 
and judffaent entor«Mi idiroh 10« 1932* 'ad.a ie not the eharaeter of 
eTidea»e upon whioh eourts peradt their r«oerde to he ehallengod or 
eorrected* 9eith«ar a judgieent nor the reeord of a eourt o&n ho 
funonded after the lapse of the terat (30 da|nB here) upon the roere 
reeolleetion of the Judge or the affidaTit of a party to the eeus^o* 
(.£l£LV* iMsUlj. 102 XU* ^pp• S75*) The record Of the court 
ingtorts i^h solute verity euBd a note or Beasor^uauiuai vshieh trould iiuthorise 
ito aaendaent after the adjournutnt of the tern imet aeceeearily hams 
hoen a note or senoranduii vhieh oaa he said to h«T«; heen nade hy ttko 
judge or jursuant to a requireBeat of the judge or of the la«* 
( woaiey Hospital ▼• Itr^&t. ^^^ m« 1>93,) a nore annouacenent in 
the liunieipal Court Heoord of the anticipated position of this ^aso 
m the e&U of the trial judge docs net satisfy the roquiresuiala 
ef the lav* 

The third question raised hy plaintiff is that the oeurt •«r iie»aq|i^jift vi» tadi •vl»jtfX»itod ai t^jaJ $atli «££«i «XX if»<Ml W 
to#i»9«iAatf »£ «i tSiiax «(U d9%m ta bmsttut «Sfi9X «IX iteaali l^tt^ta^ 
« ai iX ftSVX «QX J(oi«li fe«MK»AM«e »f:jMi9 mUL4 %m X«l-xi «tfji i«|j 
tTJaoZ} Le^leXftuM «ifl iro? aTt«'x««*Y tjcl^r ft^boX^tlsiC immhao >• Yvltau 

«itfe« ifoA9 l« 8ftX««T» »iU 1MB t»d9ilfltM%, isi iC^litw «w««« «X«(;) s»t 

£iJii:oiiXq o/ »-^Tv<it) IfMvu tmm •^%mm^nito «d4 lMi«tXXot «<( «XIm X«lt4 

tt^pift .?lil;^oXXo> cffi It ^Ml aifi in Xmixf «• xXXjuMm ii4cU »««9 wtt 

«dt XX<it» sUXXftTtH vB^v^ oo »8ir«« aifCt %• mimmui^^^ju »KT •XX«« 

lo to^o iXKdo cit^ J^ftS «1 «ljil' «8e9X iOX ila^utM N>v«t'fl» iiUMHS<>>trt Awi 

eer ana ixuo^ a to bsoodi m(^ toa ioMefevt a viMtf#l«V «l>9#9dx«#.: 
oi:£«[ &ii^ iieqtr (•XMf m%»h QCi «^f»# •iltf %• «>k«iiX «idt t»i^« b»lt iwwm 

tti;«« 0i(i i£6 bt»9«i 9tt3 (•ore «ttiA tixx **"' itlfirW «^jaii^ 

•»it«iidu« fcXifoir i<9M« mOmmmmmn %% »ittt m Mu ^k^i^ •tuS»it€r, nitwm^ 

<;. i§ -^d 9IWMS iifNNir oTfixf pi i»iA« »<r jU!i» «U»lfti« mttlmmmmmt to otf on a jmi»«' 

ai i««>K»9j$a<8©fi:'is «it»«i k (^«ax fXXi £<SS jJMRIv;,. *. .^#..totil.J5tllt!f' -4« 

•yr«d la d«nyim Itt sereria »oit»iia for furtlsior ttxt«n»iottK »f 
%!«• i9T tilim it8 %iU of <ixceftie]i« aai i»o fin^ it i» 1»« 
•qually t^itHoiit »«rit« ^lum tlui JuAflpoat «»» «ai«re4 Karoh 10» 
1932 » pXeiatiff prayed an appoia aad whb AlXowod slxijr dajre to fUo 
its bill of exooptiona* It mppmi.«» fr«oi pltftiQtlff's eQttn»«l*o 
•ffidavito tlMt May 8, l«32t tl» iMi^rtiee filed %lbh th« clerk of 
tho Muaieipul toutift « «nrittoa otiimlAtion to «jtt«»ai plaintiff's 
tiso fov filimt its l&ill of oicoetptioits twenty 4^9* tMs o^toaaioa 
WHS aot s&aotioattd toy the ooiaart and a« ordsr stllo^lsi it agipOHurs of 
roeorA* Hoy £8» 1932 » tho oowrt allowoa i^laiiitiff »a opcteasioa 
of ton A^ym* Juno 9» X^Mt plaintiff* » «»itiim ttm a fitrtl^r 
«et0{i8iea was ittalod* ft vill to® tetod thatt ooaoodiag to plaiatiff 
tho stijaaatodl twoaty 4«y extoaiiioB of Hoy St 1932» mut aliowod toy 
oirdor of tito oourt* it }m& ninety days witltiB wMoh to fllo ito 
toill of oxooptioao. the triol ooort hold that tho ainoty daya 
li&Tlag elapDOd Jaae ll» 1$S3» it ^ao without Jarisdiotioa oa Svsm 9« 
1932, to ffraat say furthor esctoaslea of tino* It «as mHy skftm/ iia 
aotioa of Juao 9, 1932* had tooen disalXowod that plaintiff sought ea 
3wim 22* 1932* to siooad th« record as to tho date of tho ^ndgfmnt ia 
tho mannor and vlth tho result h«ir«tefor«i ladio^iod* Xts obvioaa 
pttTpeso ia soekiag to aiMad tho date of tho J^gnoat to Maroh Uf 
ItSSt was to hoTO its esitsadod tiao for filing its bill of oxseptioao 
ospiro oa luao 9» 1932. 

MotwithsUiadiag tho eoiirt*e order of Juno 9» 1®32» doayioft 
it a further oxtensloa of ti«Ot plaintiff persisted ia prse@atiag 
siailar ootleas Juas 22, 1932, and July 22* 1932, and oa Oo&otoer Sl» 
1933» it pressated a toiU of oocceptioas for apfroira3» with its aotioa 
for lesTo to file saao» all of whieh notioas wore properly denied* 
that the reeogaisod and ostatollshed rule is, that after the expiratioa 
of the «Sjui allo^iwd for filiag a bill of ex^eptieas, a trial ootirt « X id[dt«8 fc«t9lii» a»w tma^ivt tii t»d ^a-i^m itrvtiUm tXI»»P* 

•111 •« r^Ab xtxia b»v«IX« siw hna Xm^a na Wfttv^ 'i'^iiotAl% t84«i 

moJttu»ix9 BlAf ••XfO^ xim^nt am%itqp9X» !• XXIcf 9^1 i^filXll wl Milf 

tli^AiisXq 0^ 2^lMi«BOo %t»di bttioA ^cT Xltw JT •toteftk A/KW ii«l«0»^ni 

itf >9»eXJU ^OJH «S£«X •• X^V to ael«Ao^x» ^h xftt«Mr» iiO^nlu^l^O Mfl 

»#! oXit o# ifolt^- -i^'** -T-'^ "^♦-Rte kiMf -"^ .■♦-..*^. --- t„ t«>l»o 

ax.«t» x^^ni^A oii; SssM'j ajL&i z uso^ iMkri f^ai' iciif^i.^'if ax?) lo liW 

ft ««lll Oo tteU9kb9i-wi iut^iim umh it tSC^X «S omrt lwmr«Xa «lit#itf 

•^1 wtta xXno a«:. ^I *eal^ to oolanoi^ i«iiiiift tA« teAT^ ## «se«X 

so ^jEStfAfi tl^^nljiXq iaA4 k^vpllatkh nooiT tuttf ,aMX «9 OAirt to oolfM 

ni. itiBtt^btsl ■■»itS to o^oii sJU o^ e^ Mooot oiti tooiMB oi t^C^X .SS tAirl 

MtfOiTcfc .ho^«9lf>fll «r£olo;}oic&tf iht9*t M4 it^lv tao tMMuati Olit 

«XX ii£»^«M 03 ^ffMQtot imt to 4>iiil^ otfi iMiMaift o^ 80l?(ff«8 of ooo««aM| 

Kflol:r%80Ji.e> lo lUd *$k siiiXn tot 9mit b^&iroteo «#! ovoil o# »ta» n»99l 

«S«^X «^ e<ii0'& K9 OtKllGO 
^i'trsfc »se'*X »V ono^ to YoMo •»*iec«: f,j3li 5:«*AB»tad*.l^*oe 

SixX^ft»&9^ oi bo4«ioY«« tti^fiijiXt tOffJt;} to fkoiUkaotjfto v»i2#«tft « ^i 

, £fo;idO no teiA *3£9X «fiS xX<»^ (>«« tSe^X ti< MWl* «a«i^£>J« scXiMlo 

SOtiTius Ati ! ^TOii^<|j!! "xot i&aoi4^98nxit» to XXi<l o bolaoo»Y<[ srl »£StX 

«bilBOft xX«!9(C0^ OTow osoiioia Molifir to Xla ^tmmm oXIl ^ oirooX sot 

eol^axli^xe «fl^ ^lt« iatft ««! oXin imi»tli»f Jteo ko«Xfl«oo*« o^ #«^T 

^«IM9 Xaif{^ tt «i»Biil«qt«»xo to XXIcf »> '@«lllt %ot ^«aXX* o«l4 «uit to la wit,)iim6 4ujriaai«ilon t« «&«li«]r mpptvw 8ii«ii laixx 0f mo&^timm 
•r f £u!t%h9r «xt«nft tHe tlw* f«r fixing «««•, r«qali*«« ao elt«iiMi 
•f tiittluirill«ft» 

fr«iiidta«nt e«iutaei uiA mt Uie Maia4f«»« «ir]r«rs •f Um t^riftX o«tt»t i» 
th« bJlttl of tula «iiit««t %»% 11 is s»ff|«l«»( i» state tlMi pk^iMtUt 
ymm nitntdmi aa^io •py»»3rl«tttiy' t9 pf^mrf* %w m Mil tt 4ix««j^ti«aa all 
•f ittt«li jiill«f«(S ^rrarn f«a- ]r«'rl«w l^jp ilUL* «Nliiaft« flia ea&« %«• lvl«ilt 
aacartiiag i9 ili« Tm»r4 la mi« ^i%|r, mia it im 4%fSievX^ i« ttKnlttr* 
rntrnm nhf pl&intift*n «e«iii««l e«al4l Hat Imt* ^«pa7«(i aal jpraeaatad 
itt bill 9t aitcaptiaaii %• tbs trial «aart f«r «tppraval wmH for filing 
aitMa t)i« siiwly 4w^9 allawwl* 

It is aleo argad la omi af it* efl«ui9al*a iiXfidaTits thnt 
^^ajr 24* 1@33» i>laiatiff taira«d arar its l»ill af agK«<»j^tiaao ta dtfani* 
ant* a attont^jre far axaatiaatiaii aai i^i^yaval ar ealrtaotiaa aitte tha 
ttad«r stand lag aadi itgyaaiMmt tSMit it aaa ta 1»<> r^tarn«4 far rattling 
«ad aipproTal 1>y t)»» eaart Juiia d» l«»sa» aad tlt^t tliay willfaH/ ra- 
fBs«Hl ta 7«it«rn ssaM. ^a find aa ^ulistiAtiatian far tM« <;aaiaati«A 
in tka T&ti%r^ and it ia »ttffiai«at %9 stata tfei^.t if 4£<faaSa.at*e 
attoarasys «ar« guilty af ai^r sai^ oanilaet thfi eaajMK ma availc^bila fiv 
irs4rMa« 

3apt«i[ka» 9» lt38» |;4aintiff filad a pstitiwa la tlie aatiONi 
af a aiU ia ««««ity (a vaaats tlis 4ii4geaat« wa a^a «f tha apiaiaa tltat 
tha eaart «&• 4uatif l^d ia r««^fu«iag ta ««t«i4sr tJtis palitiaa* seatiMi 
£1 af tha tfaaioipal soart att sriiraa ta tha liitai«i]»al «aar6 99'^iiv ta 
▼aeatc a JudgMat «a sush a pvtitiaa imly ia eaaaa idiara aa aotiaa ta 
▼aeata is aa^a «ithia thirty diiya »ftar ths entry af tha 4itd#isat* 
aai in this «»«• suoh aetiaa "^na mMs ani deaisd wllhia thirty daya 
f ran th« satry af tha judgaaat • ( iflarfe v . ?isld» t 1S4 111* App« 341 . ) 
Aa ardsr daajriag a aatisa Mde withia thirty days aftar its satry •tetflfti:^ «<» ajMl««oo«» 1» JCX^tf all *»•▼« h£>«nuiMl lUtiiliRJbi «ft£ffl «Mi ^^'. 
ftSlXidfliiL tftt ^r.v.ftt^jrc^t »tf •« KIM II 114II i Jni i M NK K i Urn niitKiilafiifcl 

■-♦■-•• ■' '«*e »? 4-|i*l»i\\y« «1 11 \Mm *««»■»« •Jil fti. 

tiMil iMitiilv« •iU 1» *^ • f ft* V<jg.-* «si ii.- 

;^... -.r. :...,. . '--?.'^iMk «! xl«© e^i*' 'I'flnift «• l««mlwt « «*«*«ir 

,*.ft««a|i.l>.4 *ii; t* %%.Ut» «^^ ^♦Jt* »'■ idl «Ailli« #lM« «1 ♦##«** 

»i&«» ^trti^^^ aJ;/£4ii<' i»»l«3eb iaiMi ^hsm «iov «&«a4iitt I6»iii «««> tidi at tas •6- 

t« T«9(Lte A jii^8B«iit «f ilM liuiielpAi «dtix't is f itt*l m&i no suba** 
4U«itt Bsaeiioa to Tftcai* it kIXI li«* l>ut %h« (ml2' metlu»d of r@Ti«wlii« 
It l» Ibjr fti>po»l or writ of error. ( CoXlinfs ▼. rnrnfej. ^*^* ^^^l* npp# 
447.) 

Svoh othor imints as liaTe l»«eii uri^c^t ve t)iink# tiaro lnoeii 
fiilly eorered by our diacuseton of t^ for agoing oontoatioao* 

Defend ant' 8 aetlon to diowlesi tlUo writ of orror* rooorrod 
to f laol hoarlngf is deaioi* 

fliuSing no reTersitiXo errox in tlie roooriti ilao Judipiont 
of tlitt liutiiel|»a3. croort is aff iraundl* 

Sridlojr* P» 7»» mmk ao&alaa* l*f oeaoitir* •ft. 

MMMf (WiBtf •Itinifii,? s»;jr « It^^-x/J m9»ff eVMt «Jfi H^flloq INMiiHl ttW^ ,»l 4«*il«^;ft.r *mm «.t .< ♦X»I''»Jt'»® r 37S08 /^' et al« On appeal of OUTTX^OB 

Ai;V.iI?TIiiI.SG AOr^lSlCY OP .AM-.KIGA, 
Iiie*» GfArnialnae l)elGw« and 
DOKorHT M-ua^; SSHS*, Interreaor 

Appdllaate* % 
) OF GHIGAtK). 

) ^'^' ^ ftj> I.A. 620 .V sa. jusnci STB1.33VAS B-nivmsu tss opisioir ot? tbt? comit. !]?M0 Is a I'fturtk elass ais&ioii la attaoimeat in ^hicJb. 
JqIw a« BoouIsy Is pXalatiff > tlia ii» E* Seff iNiTortialng Con^anyy 
Ino«t ihsrainaftar referred 6o as tik« ^sff Uoffipany) la defendant* 
aiKl tlw 0U(^ciQO7 ^vdTartialug ^gvaoy ojC «lBwrieat Xac»f ihesraloaf bar 
referred to ae \^lcm Quwuoor Coag^a^y) ie gaxnmJuee* -^taac a 
judgiaeiit for «971.«0;& wakt enterad againi*t t^to pxlaeipal deftio^imt 
BeeeBtber X6» 111>3<S» a rule voaa »iiter@d agaijiat tlia garxilisliea %q 
ansjwart '^hioli it did Deee£ib«sr 31* X$S2» a@£«»7tlng Vm^t It %as 
aot ladal»t«cl ^a tl3.@ Ssff Company Jime 14 » X92i«;9 tke d&ta of x.h» 
serTlce of tias g^arnisliae sim^oasj upon i&* nor ^inee tlx&t tijse* 
Plaintiff fllad hla notice of content of tills ansvsor Oeto^^r 11| 
1933* ^n order was entered Jaiiuary 5» X954» for a rule upon 
plaintiff to notify the adrerse ola,l»anfc, Dorofclay Waste Seff 
(hereinafter ref arrea to as Mrs# Seff)» an ofxlcer of the i.eff 
CoiEgpaay» as well au the ifife of Eairir H« Seff » Itis preisldeat 
anct general naaagext %,q appear and defend h.9 intervening petit lonar e^rc 'fflmu[ .A ikmi. ,fy;}.; i«a<io 


^OSS.A.I Gt'S «At»IS>llA ««#JBfiXX«(|tA 'D !«HT vo uowiio mt a-.i^vii:. v.. vi^n jlolxlvv ai. jfltMBloAtfiA Hi cwl^oa soaXo AiruQi » »i mi lit f^ x-C.'* -^^ •■ r >. ifivot "> _■' Jl';ml.»Xq[ 


<l^i3 br.a xa®qq*a »^ «- 


OB or to«for« Januairy iv» 19M* Irs* oeff fil'^t^ h4%r InteTvealas 

petibioB J'ebruarjr 27f 1934» aXXagla^ pui ^iaslgnnont to hm- loj th* 

Seff Coiopaay of tbo nono/ dtt«i it from ths garni 3h9« upon a e«iri«iiB 

•dTartising posting oentvact* 

U]K»a th« trial of tlie laeuoet liy tho ootirt vithout a 

ivBtf Uio follo'Hiatg findiag »<&& oatoredt 

*T1m» eourt lind@ tiao iB^ues vif^reus adTerse elftinunt 
2laxia Beff and fur .plaiatiiff »« t« iiino Inutirsd seTonty oao 
aai O^A^O dollare (^^7It05) in hands of garnlBhea* Outdoor 
a^STttrtialng gonoy of »erica« a Corp*** 

the 
After orerruliiig atotions of ih» adTorno olaiaaat una/ ggtrni^amm 

for n now trial and in arroot of jaa0Bont» tlui oourt MitaroA 

judgment upon the fiinliag Teltrusry 38t 1934 » against the garaisho* 

for $97X#03» Thie appeal foXlowedl* 

Fl7>lntiff*8 Judgnent against lh« principal defendaatf 
then «ngitg«d in hueinees in hron* OhiOf waa i&mt&M iipoa Ma 
ol&ix for emlary mmSi eoBssiisaiens for wcfflc and oerrioea perfoxttod 
for it vfhile in its eiq^ley* 

AVont June 17i 193S» the pi.rnish«« au^aoaa was for* 
warda^ hy the Chicago offioa of the Outdoor Otmp&ny to R. T« K* 
MoCreadyt general eotmaol of garnishee i at Pittshurg* Penn«ylTanla» 
who at^Tieed the treaeturey of the ^wepma^ &c sake no Xurthar ^gr** 
aente en the 3eff Company eeatraet itatil further inetruotiona wore 
we&iw&A froaa hia« July SOt 1932 » Barry H* Seff * preeid^at of 
the &eff Coapany* loailed to MeCraadfy a copy of (.he alXagG4 assign* 
aoat of the interest of tfeoit soopany ia the posting oontvaet and 
adrieed hia that* pursuaat to the term wt the aseignaent* Kra* 
iSeff deeired that thereafter payneata oa the oentract he aade to 
her* Thereupon MoCready» notwithstanding and dieregardiag the 
faet that this o&uae waa then pending ia the Municipal eourt» 
adTiaed the garniahee to make the baXanoe of ^e payuHmte oa 
the contract to her* whioh it did, forward iag to her four checks iH»'z»»iaB iwmo ^i %imm^hu^ to #»29ti« bI bv* X«li# ««i- 

.jS>9yoXXt) Xffaqtao •!«!? <f<^.X 
«|lS«t>n<^t9fc XftqlOflivi Mil iMijos^ l|i«m»toi «*mi»li9|'^ 

bWWo'^T, - Mfca itwiw TOt ftitolaftlnadt) '—■ 

«xeX^[flK ''- 

:«v »noK.'ai/»» =»riisirit:^ &*JJ «ii£*X «CX »««'''" , i-'c-i 

ktm S^Mt^aoQ ^ti9Bq, fid* ui ^pUBqfK&v. HaAs to int^t^i&l ^nii l9 iB»m 

f»y.pf&n I»i«j;l»i«isrM mdi «l 3jsl&««»« ww** a^aw »««y|> aiii^ ^f^f^ i»»'^ •3« 

for $>3C8 each* 

the 
Both the intc^rreaor eac/gaa aiiiheQ coBt«ncli (I) that 

th<t (knsigammnt vmst gU^n td ths &£»sli£it«« iiiit«rT«iiO]:) hy 6ht 

JodgBisat debtor (reff Coi&paDQ^) la good faith lUiKa for a ▼oluahlo 

eonslderfttloiit and that the ga;aiah«3 «<ai» 4*^«^^^i<^d in hoiMrlai; 

tho AeBifameat and paying tho funde to the aasigaooi (2} that» 

%ho jitdpMiit dohtf»r haviiig ho^^ ^J^iciioatod a haakria^tt tho 

trial eourt ehoiaiXdl h&TO dir^oted ihat ao«i«r« of tho posidonejr «f 

the i^aiahaaat actios he seat to the trastee in hanicruptoy of 

the Bie>ff Ceopaay uMer the proYisieaa of eoetiott 11 of thit 

aaraislnottt et| and iZ) that the triidl omkvt mtrmi la ^ateriag 

Juaipusat a^^aiast ih«» garal&hee wi&h«at m tiMin$i of fact as to 

the ls»iae raised hy the eoateet of the garaishee'a ansi^er of 

"ao fua^e*** 

Plaintiff *a theory is that tho alle^^edl asetgaaent from 
the judgaeat dehtor to tioo iaterYoaor was not made ia goo4 faith 
nor fox a Taluehle eoaelderatioa» sad that the gi^raishee wa£» not 
warraatod ia honoring each a»«igaBeat an4 payiag tha funds) to th9 
allese^J aeeignoo* 

Ae to the iseooBd content ion of thts garni »hee and the 
iaterreaer it is only aeoessary to etat<» that it wkte effectually 
disposed of ia the trial eourt l»y the order af e.«riae oa s»ef« 
57 of the record* reciting that the parties to this omttjme had 
stipulated that "all testiaoay relative to haakruptey or hy 
hankruptey officials he striokea*" 

As to their third eoateatioa it is aaffieieat to 
state that the court fotiad *the issaes « • » for plaiatiff as to 
» « « $971 .OS in the hands of garaishoo* Outdoor AdTertisiag 
Afeaey of ^Jieriea# a oorporatioat" ^hl^h it had wroagfully paid 
to ]£r8« Seff after the sunums in gafaishMent had hosn serroA 
upon it* to '%jUnibli»Y tAI lo adliloo lAiil b»4e>exit> «ir«ir Jbltrftfi; ■: uj.: 

yaTViii* ill teTi«f ^^ir»o Lilxs 9/1$ iMii \C) fcn iMtatAdai^i 

0$ M tout to yiibiat n 4H»lt;rl/. eMtaiaxAD »ii. . %g;gbot 

*»»bx«>l or" 
il9Yt 4««m;&ls»« hmi^lX.e atU iBd2 tit '^tavdd m'Vliitii.— ' 

ii9«| A» Slftlt «.q.« t«>!>xt,^ 9ii4 X^ ^tisoy iaiti 9tiS Xt is oaly A«e««eary than to conBid«<!r th« first mr 
■■40X eoatwfitioii of tbe garnislMe and tho Int^rrooor tbat tho 
fiadlag of the trial court tluit th« asgi^wBent in Question was 
net aade in ffood faith aer for a Taluahle oen^iidar^tloa and 
that tho ^raiahoo waa not Juetifiad la honoring the aeelgnaiiat 
vao ac>^iBst the maalfeat treight of the eTldenoe* 

!>• ©• Balleit* a salesffiaa and plant laspeotor for tbi 
Outdoor CoMpaay» testified, atihataa^ially* that hie e^m^ny had 
a ooatvaet tilth thi ShoU Oil Ooi^faaur to display e^rtaia ^drer- 
tislBg for it in the City of Akroht <^hio! that tho display poetero 
wore already priated aad that it was oaly aecesaary to have thoM 
posted on billhoajrds to ho aele^todt that two ooaipaaiee iworo la 
that husiaeeo ia Alcroai that he %eat there hetweea pril 15 aad ^f 
1932t and diaoaoso4 the proposition with Barry H* 3«ff » preaident 
Of the 3eff CoBpangr* tho Jmdgaueat dehtort tlmt he adrleod Seff of 
his dooire to giw tho Ooff Company the eoatxraet for the postiaiT, 
hat waa haaitaat to do ae heoe«B)0 of its preearieus fiaaaeial ooadi* 
tioni that Seff assure hlB that hla wife would adTaaoe the fuade to 
fiaanoo the ^hell ooatraot if it vas assigned to her to seoure re* 
payaant of auoh fuads adTaaoodf that Sett took him to hia aparta»at 
and "la froat of ae aBfce^l Mra* Seff if she »aa going to fiaaaeo this 
eoatvaot provided he reoelTOd it froB our office^ aad if aho would 
do that* «hy» alto would ho aatiafied with tho asai^aiag «t the een- 
traeti** that he returned to his Chloago offiee aad atade hie report 
aad reeoJBweaAatioa l^oth to the Chioa^ aad ITev York offieoe of the 
e^araiBheet that thereafter It was deolded to let the eeatraet to tho 
Seff Coatpaay aad saae waa drava aa4 forvavded to it| that the eoatraet 
wae returaod properly exeeutedt that "there ^as no aaaigOBieat &t that 
tlMo " it waa proposed I** tkat tho eontraet provide for tho payawat 
to the Seff Compiuiy of |3«0*68 for 2iay» 1932« and $363 eaeh for tho to«( '^ff;fwy»oi!> alii *M* ,xXXal*|Ti;i'««fiJ3 4b«?ima»$ ♦XA#^q»so-^ itOQft^wO 

mbAi t>vsai oS ic^«»8eo»ii rJ^* '-^ ■■'At lm» &«^ii|xq i^s'xJU ^ 

~.-.J'.n<'.'} I.nl$»jt<«f!:il ai^oJi^^de'S^ «tl %0 •(ttffi«»|f »t OlEi^ o^ ^nftllficisi ami 4mC 
oi a&iuft »jd[;r t»9£i&ym hlua^ i»%lr>; «!£;' J'td^ mti^ '^tutiBM tt&S $(idi |««|j^ 

a^ems^ticiM^ft «iijf o*^ mid toi>i Tti9<^ SM$ fUsfiaMT&a itbtuet A^m la jmntyNi 

idiJ tt/ .,^.-. - : . nlii --str ax>'.-:;tiiV> "■■ . ,....,, . ,.^... _.:...„; , .. . Smuj ■Mitlw 9t June* Jaly» u«u«t and S«ipt<«totr» 1932| and tliat aQiihwr 
the r>«ff CoiQiaigr nor My»« Saff kQAw aji^thlng about th« L'Jtoll ooa* 
tract until ho 1irea«li«d It to Smtf and lira* uaff l>ot«r«OB ^^prll 15 
aafl 20, 1938. 

H« H* Soff toatlfiad "tbat the eontraot will lio propttrly 
earriad out 1»eeauao Ooretbgr it. aoff had agroad to adranoo tha aonojr 
for tha parfemaneo of tho eontraot* with the undora tending that 
tho oontraot would ho Kealgned to hor as aeourity*" Ho furthor 
toatif led that Mra. Gaff not only f Immood this eontraot hut 
adTaneod othox ausa to tako oaro of tho conoral huoiaoaa of tho 
aoff CoBpany hafora the Shall eontraot waa oTon hosard of » aa well 
ao after it oaa dleeuaaed and antaxad intOt and that it was agreed 
that all Bttoh adTRQoos would he ooTorod hy the aaeignBont la 
qaeat ion* 

Xro* Seff testified that* *lto (hor huehaad) wanted no 
to finanoo tho ahell account and he seould asel^ the account to no 
and Z told hia that I would not adranoe laeney into thia eoBOiany 
unleaa I waa giTon proteotion and a«j;ourlty for these adTanee8» 
ao I did not want to throw ay peraonal money into the ooatpaay and 
have it loat." ;;ho alao teetifiAd that she had amde other adranooa 
to tho conpany to aid it In carrying on ita gdn^tral operations and 
that tho eonversatloa between Ballon and her huahaad and herself t 
whioh 3alleu aaid eeourrad hetikean the 15 and 20 of pril* 1932« 
took plaee early ia Xoj after tho alleged aasisiment had been 
eotoeutad* 

Tho original oontraot between the Outdoor Coapany and 
tho Seff Ceapany ie not in erldenoo* but tho alleged original 
aealgnnent of April 28* 19fl2i io» and it aeta forth that tho 
OTli^inal eontraot waa ex«>eatod pril ie» 1953. < oareful 
consideration of all the erideneo inelinea ao to heliero that t' -no!9 XX««£r: Bii;^ ;Mj4)«f«» %»isiiy!fim Tmasi tttHe, lisrdi uMl ijk»9m0 IHb^^ 9di 
^l X^xii nt»^it>4 Has .ar^ Ml« n:e£ od ci &^»£l»«G*rtf dH i^#iu» ^CAtici 

• S£9X «<%( fltf! 

«Mi$ to aaMiJtctfif X«ii»<xea ndi to »iijs« 9at^«w w .■ ^aimn T9i(#« ft4Hitt»v6j 
XXaw 8ui tl* bitaaiii »«>t» »atr |o«t^«9« Ll»fi ■" r<d yffutqm-. 

al ia»tm:»t9tuf &i4 xif h^'tnr^^ ^4 %Xii«w ft^MUiYbA xiu 

•mJi ; - 

Ml »i itm^9t^^ t^Ai o%t^aM lbXjf»%' oil IM» 4fUi900iS XXtifi^ «ti^* »0(<.Afiit o; 

,&»9A0Ti^S 6fi%C{J tot \iiXtt9itti MUI «OlJ'9d4»tq[ ll«Tt|| o*« X ttMllO 

«S4C^X tXliK^" %9 6& £>«(» £X s«t4 009i^ie4 b«TSttfii»o U.^tti ifdXX^Silf x. . 

baa i5iia(sp©2! toofc^wO ^jUt fiis>»«.?9«S ?v.i»T#PO^ tM\t-},l'io *-.' 

Xjs«jt3gkJt>i0 fet9»IX-f' B'i'^-' "'■!-••- ,aoi,-.., .. . ,. 
Slit iij;:*^ ''■'-"■■^ • - ."' V -^ 

#«c£i »T»-tX»# 54^ «« s«niiX9»i eo*ft&«v» uft* JUL* i« «oi;tB39fci8Ho the erlglnal oontvaot ime not oxecutad pTll 16, 1932 » bat on a 

datv eoneideri^bly later. Tho record is client as to the Identity^ 

of the effioerot dlreotors and «tookholderi3 of the ^^eff Coapany* 

oth-^r than Harry H* 3eff and his wlfo. "So notice of the aattigameiit 

of the S«f!f Company's interest in the rerlaed contract of frll ZBp 

1932 1 harliif heen giren to the garnishee prior to the oerTlee of 

suBsnons upon it %% Its Chlo'^go office June 14 « 1933^ the Outdoor 

Coapany* oa that data* forwarded it a crhaolc for !^360«fi4 for the 

first payaeat due aador the ooatraot to the r^eff Coapany from its 

Vow York of floe* vhleh Barry H« oaff test if led ho thereafter turaod 

orer to Mrs* iJeff* 

the record dlseleeea tho fellewiag oopy cHf a letter 

vrltten hy MoCready to tha Beff Coapany t 

•July 30, 1«38» 
K« H* Bttffi {'resident » 
The H« H« beff Jidvertlsing Coapany » 
Akron» Ohio* 

Boar Sirt 

Outdoor dyertlalag Ageaoy of /iwrloa, Inc., has referred 

to me as their atvorney your letter of July 25th| I regret to he 
obliged to Jidvise that your account ie of aQoeasity held up in tho 
hands of OA.A. hy rsaaon of the attachmaat of which you hare hod 
notice. This -m-a a forelgrn attachment serired at the CMoag© office 
of <^^ in the gait of John A, Bendsr in ?/hieh h© olalais |1000» 
This attachment wrs issueil out of the Jamicipal Court of Ohio -eo* 
If you hare an attornoy in Chicngo that you wiuld like 
to einploy to try to hare thia attachment disposed of in a legal way 
I will he glad to cooperate ^ith euoh an attoraoy if you will giro 
MO his naae and addreaa* 

Yours truly.* 

It ivill he noted that MeCready*s letter refers to a 

letter of July 29, 1932, froa H. H« ^eff, president of the a«ff 

Co^aay, to the Outdoor Co^aay, not ia eTideaott, and, from the 

tenor of MoCready's reply, it la logical to infer that 3eff»B 

letter deaanded the roauaption of payaenta upon the Bholl coatraot* 

froa the readineaa and williagnesa of the garnishee to honor the 

alleged aaeignnont of the Shell contract to Sra* Seff , when a 

copy ef it waa receired a short tiae later, it la also logical j^;fi.«c;i3®iJ Writ' edi oS x^^'ftOp.t:'. 

t:.. I:- ii?vr;vv «';:lv'- ^i^'Cl of i-'.^^xsm'^ II^il?* «>i2d ^o SnoffiH^lrB^ 5r-::r>£^. 

, ,i.rf» p .<»',• V^ ft ft. ^'^r ^.f: 4X -7- 

to infer th&t Butt* a l«tt«r of July 25* 1932* ^o MoCreadj neither 

oontLnolngly urged any »uoh allttged uselgnnont nor «tnolOB«d a 

copy of eoBO* Then whon no other noans would apparently aTall 

CO proours tho roeuaption of paynento by the garnlshoo in tlH 

faoo of the pending garniehniont aetion» ^o find Boff writing 

XoOroady July S0» 1932> the folloii«lag lett«r> enclosing n copy 

of tho purport»*d aaslrnment *y th« Soff Qonpany to MT8» 3»ff of 

tbf» r'hajll oontrnot of April 28, 19381 

•Ir. n. T, M. McCready» 
Mtorney at Lav» 
240 yifth Tenue, 
Pltt8l»urgh» Pa* 

Doar Mr* MeCroadyt 

iSnoloiiod find oopy of tho aoaignnent whleh was »ad« to 
Sorothy llarie oeff . You \illl notta the t^ras stata the cheoka 
way ho aade payable to either the ooag^any or h«re®lf , at her 

diaoratlon, and that; notifioaiiion to the debtor la aairad. 

tJnder these oiretmetaneeSf it la not necesoary for 
U. IS* oeff or ihs a, ll* Jeff ndy* Co. to notify %hB Outdoor 
.udTer tilling Agenoy of -^^asi'loa in writing that their aecotuit was 
asaigned} hgwgTer ,^. auc h p.o_i.if i cat i.j?a jyaa Miv'3a_la_jjieroon -oen 
thoi r reproa entaTlYO waa'herg at t^e tiiie ¥Sa con t ract m »'1^aeod» 
Xltalicu ouroT) " "* """ '"'" 

fe hare since been notified by JO* U* Jeff to hare this 
eheek Bade payable to her* 

Very truly your a » 
TH"i^ H* H. oi^m Aa3V* CO* 
Harry il* seff « 
Freaident*" 

The eopy of the purported aesignment en«loee«i ie aa 

folletNst 

"Aaalgnaent* 

Akron* Ohio, April 30, 193iS* 

For one dollar and oth«r Taluable eons id erat lone, w« 

the und-rsigned, hereby Bell, asfsign and transfer all right, 
title and intereat to the attached reTlaed contract #20248, 
dated April 28th, 1932, from OTJTIJOOI* AT)WJvTIfiIffa AQyjrCIY OF 
AMUHlQAf I»C., for poster adyertlBlng la the City of Akron, 
Ohio, for a period of fire aonths for *hioh monthly peymenta 
are to be made In the &vm of C441*60, leea e, ooeimiBpion of 
16-2/3,^ to Doro^HY M. n^^lF of 755 \'7. iSaxket street, kron, 
Ohio, at the option of lOJ.OTBY H* SiSFF. 

We hereby agree to notify the CUT DOC}' ADV^Iti'IdlHCJ 
AOCjrCT OF A»r PICA, lire, that monthly payaiente be aade to saiA 
I>CPOrHY M. iiiFF, and «e herotoy agree to turn over all moneye 
Made payable in chccka for payiaentB due under thia contract 
for outdoor adrertiaing which eheoke nay be aade payable to 


i\;fe«*«tfc=j^' 07 •■'i';^. 

Hi? 'CdJJoio! ^£^£tta ILo&d .S«t?i ,0g Xitq.'. «©lrfO ,i£»tslA 

♦ ■•■ ( iitj O* 9l<?.41E«q »aV« »€ ^»1 !Sali5»lt» JdaJtEi^ ^i«i S-SwV^iaS* 'i««*Swi!0 t« -a- 

The li. H. '?«ff AdYertlainu Oowpoay, unlecn Dorothy !Jarl<9 i>titt 
•x«rei8«8 h«r option to Imre notif lo».tlon (^Iren to the <.>atdoor 
' dTortlBlitg >goncy of merlcn.* Ine» 

By Harry H. r,eff » PrRpident." 

The ItaXiolsod portloa of Beff*ft letter ia rofutad toy 
tho tastlBony of Ballou that when he dlBcuasod the matter nlth 
Seff aad his nitt, aot only had no laeslgiimoat of ihA oontiraet 
t»eon exocutod hut the oontraot ltR<^lf ^-i^n not in exlateaeo* 
and that it ?ia3 onli* proposed that, if X^ra* "eff financed th* 
rjiell contract, the Seff Conpauoy would assign It to h«r when 
executetl as sicourity for nuch flnanolng* 

'fter McCready reo^lTod 'Jeff's letter of July 30 » 1932» 
he Imasd lately advised the garnishee to coaplete tho paymente on 
the contract to Vjtn* fieff, '"hleh it did* pftyiag h«r $1»47S in 
addition to the $S$0*64 prttyiouoly ^aid to tho f^eff Covpaay. 

In yitjw of the alacrity with ^Ahioh the allegfod aasignment 
was honored by the garalehee» it is difficult to understand -why, 
if it wae aetually in existence during the period from th«g time tlM 
payneats were stopped on the contract, ahout the middle of Jttne» 
1932 » until July 51 or Augraet Xt 19S2» wh«s it reaohed KoCready 
end vae honored* it vrae not produced earlier* McCready testified 
that Dtttt called on bim at hie office ia Plttehurgh demanding pay- 
mfEftt of the account to hie wife and t}am.t Mrs* Seff urgently d<»and«d 
payment* In hla letter of July 85, 19T-2» r>eff demanded payaeat* 
Tet no aeeigraaeat or oopy of am alleged a&Blgnmeat appears in th« 
picture until feff mailed it to MeCready with hia letter of JoXy 
50, 1932* 

Although the garnishee paid t360*64 to the Seff Company 
en tho date that it «ae aerred with the gaxalshed etumioas and 
CI, 472 to £rs* Seff during ugust and SepteaJber, 1932, after suoh 
B&rriee of summons, ostensibly on the strength of the alleged 


SfiMtimea «f# le ^Uime^ivc. .>:- 

b^ittttiet •^t'«»*jt?&M «%«lI'X/«6 bM/aljti t S)9ioaoxf a«w Mui 

b9bameKib xXin^i^tu tt»L tar:* $.i^;} U\ j^uooojb sff. 

Afi.uu x«il# *S«;«?X t'ifi»<fiH&5»?5€ taras . .? at**, : J>93i»i:x &ii;lgraa«nt to hert it appears to Yuen parpo&9ily refralasd frea 
r«lyiaff on ovoh cisstgnnsnt ia itn irma^'or* It was not. until 
7«¥rttarj 27, 1934» that Itrs. asff, although fvaiy GO<tnis%at of 
this litigation* oozidesoended to ajt^priae tho eoiirt in hor Intetr- 
Tonlag pAtition of tho allogiod AOsifi^Qiaiint to h»T of ths funds due 
under the contraett vhioh plaintiff sou^ght to roach 1»y the instant 
prooosding* 

In 00 far as the rooord dleolosoo the 3off CofltpaiKjr 
eorporcition van operated as n faally affair hy haeliand and wife* 
and It has ropoatodly hoen hold that the hoalnooo of saoh n oor- 
por^tlMi eannot lio so conducted as to furnish a sumtlo of protoottoii 
to the faaily etoalcholders and off looro when tholr dealln^a with. 
the property of tho eerporatien re^nlt in the fraudulent d^prtTat&oa 
of the rights of creditor s of the oorpora,tlon* 

Belleu teetlflod* ae did tho Soffo» that th(S conto^platml 
aealgnnent of the Shell contract hy the Boff Coaq^any to Hjro* Boff 
vas to secure hey for adraneoo Made hy hor to tho ooaqimny to 
finance that pertlcnlar contract* That aniount oeuld not haro 
exceeded $700 • There is no credible erldeneo in the r^eord that 
the full stoount duo under tho contract xa^a to l»o Assigned to her* 
Yot tie find ths 'ioffo, after plaintiff had eom&eneod this istction* 
atteiq;>tine to pyraald Mrs* Seff*B clais tander tho allofod assign* 
ownt to n Bin la os^ess of $lt932» tho full aaount of tho contract* 
It is ineredihlot considering the financial styaits of the 3off 
C0Bq;>any» that its president would, in its hehalf» assign she 
entire iieaeflt accruing under the nholl contract « ^gT9n to hla 
vrife, for tho antount loaned "by her to the eonpany to finaaeo It* 
{Jnoli ma aoslgasent wovild neeoeeaxily hare to be hold to bo a trtkM 
upon tho creditors of the eoibpany* If any assigaaont was aade to 
Mrs* Beff by the Soff Coapaay on or about >pril 30* 1952» wo aro •f33^1'4j6« J^a^IXA 9At -m^MS siii^l9 »*tt)e^ ».tt%£l, folm^r^^ ^a m-i-^^^ii^ -10- 

••■TtB««4 tluit it was not th« *««l£nuent rRC«lT«<l in eTideiMs 

the 
tmd r«ll«d upon by tlM iaterT«n«r aad/gArnlBlMc la this oauss* 

Thn oanifestatioa of OT«rr«achliig on tha part of tlio 
aoffo stroagthoas our eplnion that thio allogod atoit^aaieat was 
not ia oxlBtojMO June 15* lfl32» whon thio proeo^ding irao iastitutodt 
or Jano 14 » 1932» whoa swmmim ia garnlahaoat was serTOd upoa tho 
Outdoor Coiqpany* A earsful laspeetioa of ^h» lastruawat aast 
Tsvify tho suspielea that it was bora of eoarenlsBOO aad ()rafte4 
ia aa attempt to aoet the poouliar f aeto aaS oiroaawtaaoos of this 
•aso* It proridos that *ptijmsntu ar« to ho aado * * * %9 serethy 
Mario Qmtt • « * at tho option of Bftrothgr Mario H«ff • w« horohy 
agroo to notify tho Outdoor * * * Ai^noy * * * that aoathSiy paar«» 
mmts ho aado to said Dorothy Mario Boff » and wo horehy Mfffoo to 
tura OTor all aoaoys aad« payahlo ia ohooks » * « whioh oh«#k« Mgr 
ho aado poy^^hlo to H. H» Soff AdTortisiaff C«apyiy» wnloss oorothj 
Mario Boff exeroisos her option to haTO aotifloatloa gir^n to tho 
Outdoor * » *•" 

la hsv t«8tlBH»ay lrs« S«rf iadleatsd etroa^ly that sha 
would aot trust tho aoff Coapaay with hot noaoy and statod that 
BO thing short of an assi«pBaM>at of tho oontraet as soeurity foi> 
hor aoasy would satisfy her. Thoa» although tho purportod asslga* 
■oat spaeif ios that tho monthly payaonts are to ho aade to hor 
dlreetly and that the Hoff CiM^paay agr«ed ta notify tho Qutdooi' 
Company to so make th«at «• are urged to hsliere that she ae$eptod 
aa assigaaeat that further prorlded that the payaaats might ho made 
payahlo to the Seff Compaay* in his letter of July 30 » 1932^ to 
MoCready* Beff stateot "Tou will note « « * that notifieatloa to 
the debtor is waiwod." On the eontrary* the alleged asslgtansat 
specif ieally prorided that» "Wo (Seff Company) hereby agree t« 
aot If y the Outdoor * * * Agency * * ♦ that monthly payments bo mado "^^loton t»tt«XfijQr i-fj^ttMsaW} 9fiialtT®Y{»A tt#@ •£ «K «^ ttJUfv^^xao. ®^«» •'^ 

•soot>$uO 

oj «S£§i ,01: TCX«'& "!» t«#;l&X sM cr . ■^3Btoq«wfti> fS»S »di Oi «XtfaiStt4 
»* soi^^59itlioi» £&dS ■ ' ... ■■"■ *«#*<«*« H»^^' ,tfe^«»rsD©li -11- 

Hm ftll«ged iMislgnauiat Itttelf la « eontrmd lotion la 

tonw* Am h«r«t«f«r« atatsd the Outdoor Oowxpnay rooslTod no netioe 

of It until I«ng af tor lit purportod oxoeutloa and long aftor paj^ 
had 
ments/^oan dlaeontlaued iBao&uao of tlut aarTlOO of ilia farnlahoe atwnaana upon It* tho flrat paywuit under the contract harlng boon 
■nde to tho Saff Coapftn/* The only ooncaiimiblo ntmnor la ?»hleh 
wo oan aoeouat for tha atraogo Tox^iase of thla laatruwmt la thinl 
1% «aa draaa In an attaa^t to xlt the situation a® It axlatod July 
30t 1938. Undar all tho faota and oirousttatsinoaa of thia emao wo 
find no jttstif loatloa in the rooord for tha notion of %M» Outdooir 
CMqpaay la auOclag pajaaata under the oeatraet in quaatlea to altluur 
tho soff CoiQ>«iny or Ifiro* saff aftar it had hoaa oorTod with tha 
garni ahae auouaeno* 

A oaraful ascaaination of all the ^rldenoo la tho roeovd 
Uvola ua to tho eeneluaioa that tiM trial eoart ^ka* entlraljr 
aarraatod la Ite find lag and 4udgaont» and that» in any ar^at* 
eoaaldariac tha aany Inprobabilltlae and InconeiBtanolaa In tha 
oTldenoo offered hy the garnlahoa and Intarraaort thla court 
eould not hold that the finding and Judgaent vi^oro agalnxt tbm 
BMalfeat velght of the erldeaoo* 

Thla appeal was brought here under the CItII Prsictioo 
m%» Cahlll*a istatuteot chapter llOt page 129 » at seQ «> eoid It ia 
urged tli&t plaintiff* e brief and argument ahould bo strlohea freft 
tho files of thia eourt beeauee he failed to file in the trial 
eoart his notioo of appoaranoo after ai^allanta had filed there 
thaix notiea of appiml aa provided b/ rule 36 of the rulea of 
practioe and procedure adopted by our Uupr^M Court at its 
Deoeabar» 1933« torn. Plaiatiff*0 oouasel aaoerto that thia is 
tha firat appeal aader tho aav CiTiX Praotioo Aot la which ho •■ . rti<. #A y,;... ^io'C him o? 

»«/-?®iH Ml !<»»T!:ft©*t rmeitlfm^ x^httfQi swJS ir%.,Jx»i.t) '^-X9'ii^-i(ft»d »■'' . ejart^JT 
"■^VCij t®*"!*! SsfloX f«i^.- a«»if#'55fi>*3<» i)»5tft«t«p|j «isfil t»i^'iii iift«C Xitffur it* "Je 

%l»%tttt» BMW i"tiri« S^itS ^dS iM^ Kiik^:!fl^l^fjK W* r, • .„ :, )■• 

«#«©▼» ^«l» Hi «if«iCi Piri<. .iJ?s»«qjfc»{, hP - --rf? ■. •. .. :_„., 

' '-IT,'* •-jdiiL'S £2 t^^^I ^*2-'^0 t'^XX t»iiiAi£io <««ij**^J,i5i?< »*iiMj» f 

ntJ'^Joi , ' "tX ♦«©<f»a5c 

-3Oi*0«4«i ilTiO wMt «*# TOfcjrm Xfl«if|« *»'«i'i »it^ -18» 

f«riloi9«tadf that h*, 1)«lng «4MM«)iat ttafuKlliar wlbb tlM 

rul«a of cottrt and WJku* A9t ittt«lf eofmxaijas, upi^sulst aoukIjA 
AjTles and gtti^anoe txam t]a« office of th« cleiJe oX t>lLi» eourk 
ftad followed lt» aad tJsat hlu £ail)i^4» wO lile xutioe of bis 
ftppobrauoo la ihd Muoioipol uouxSt aXftoi.- aotl<»« of appoal 
r«suXt9d ia ao iajuxjr bo ajitpoiiAnuo. 

ia h«-vlQ£ thmix c^aboo ^xi€4 - itou to km^jf vh&» from trying .luiijr 
oasoft* .« ar« not lauliaed t>o ia<iuXsd xa M^^hljr («dhi3loal 
iaterprctiitiOBi) of %hi.B act • oapeoiaXI^ im^«il It io goAoraXy 
OBd unl'-oriA^ UA<i@?atood* i<iiuauobe.u 3j[>i><3ll ruito mifC^x^ no 
Injur/ by reaaoa of pXaiatif/** ialXuir^ t>o flXe aueh appoarK^ioo 
la thtt trial «otirt» th« notion ^o strlico pX^tlntiff^s brlof sind 
argunioat, fo»«i-TOd &a li«f«^ria^f ia daalod* tacitaori fik t » 
Py»deqtiia Xa.suya*tO»;^oiftDeffli^'« 2t7 1X1- ^pp, 36,) 

7or the reaooao iaUoutdd horola t^lm Judgsont of 
the MuBicipaX couxt !« afririB<»a« 

Orl4Xoy» P* J.* and reanXaot J.» eonem'* r ltiEafl0«i i|tti(««««i» ■0ii»%«i['»ii ll»»$Jt #«« aAi htm 4'xirfOSf to ttdlA^" 
%lndi^ ■mxx^'- «oii mifis %ja»ii ti4 atm - fc... ;a-r»^i r.' . J>f'a.i- •tBtaro-: 

r,^- 37537 

?REJ) MhiTUB, 

Appall ee » } | 

it' 

LODLO V TTRPOOUAPH COMPAlTr, ) CC«3I^T OF CHIOAOO. 

a oorporatlony 

MR, JUSTICE SUILIVAI BSlJVSiaSD THE OPIlJIOll OF tHS GOOBT* Tkls la an assumpsit action tirouglit January 2» 1934» 
upon three corporate first aortga^e Isonds of $1»000 oaeh» all 
dated December 1» 1925 » «3ceeuted "by defendant and payable to 
the bearer or hie order Beetsnlier 1» 1933* TTpon plaintiff* s 
motion defendant's amended statement of defense wae etrlokea 
on the ground that it wae insufficient in law and did not 
state a defense* Defendant electing to abide liy its statement 
9it defense > an order of default was entered against lt» plain- 
tiff's damages were assessed at |3f061«26» and Judga^nt entered 
for that aaioitnt* this appeal followed* 

Plaintiff's statement of elaim alleged that Deceaaber 
If 1923 « defendant exeouted a series of fir^ mortgage bonds 
aggregating ^300» iOO» payable to bearer at different maturities 
with interest at 1% per annum} that he is ths o^mar of throe 
such bends of $1»000 eaehl that all three bends matured Beoeiribmr 
1» 1933^ but hare not heen paid by d«fend««t or anyono in its 
hehalf I and that there is now due and eiring himi fr<m defendant 
|3»000« (Included in the statement of claim is a photostatic 
copy of one of the bonds*) 

Sofeadant's amended statement of defense* after admit* vsete 


J i 


T5JK (ffiire 


^©SXiti^.. 


»▼ 


♦iTii.^ao 


..■i 


t 


« 


«;}a^vjUci^(j.^.. 

-fd-AT HAVIJJTJ8 ^lOTT'^irt ,fi3[ <i»£§X «S ^tc-i-wmsl. idi^uQiii aJQii^^ tlaqiatfijisus f 

Jcfff bif} fee^i wbX Bi dwftJ-eitlifBfli a«w ;ti i^af^ htwor^ ttdi Jto 

.;u ^, ..-.^-„... ^^..,: t ' rt^fjj^tj - 

";' >'-'"^?' tmifitr* '?«': -riff? !•'.• 

a ■*« 't.' tlBg the exeoutioa of the bonds and their maturitlao according to 
their terouit alleged that plaintiff is not entitled to maintain 
this action againet it for the reasonot inte r alia | helow sot 
forthi 

''Each of th3 bonds deacrihed in the etateaent of 
elain specifies on its face that iA is one of a serioe secured 
hj a first mortgage or deed of trust of eTbn data <iAth evid 
bonds* duly authenticated « ao]cnov?ledged and delivered > con- 
yeylne the property and assets of the Ludlow Typograph Company 
then owned or which may thereafter he acquired hy said 
Corporation* including real estate is Chicago* Cook County* 
Illinois* 3aoh of said bonds also contains* inter alian the 
following! 

"^Referenee is herehy exprestsly xaade to said trust 
deed for a particular description of the terms and conditions 
thereof on which said bonds are issued and secured; and for a 
description of the nv^ture nnd extent of th« Bscurity thereforf 
and the rights 4f the bondholders with x&enrC, to such s<)ourity.* 

"Said trust deed (Article XTIII) provides as follows i 

"'It is harehy declared and agreed as a condition 
upon vthich each succsssive holder of all or any of said bonds, 
and all or any of the coupoas for the inter ast on s^^id bonds* 
receives and holde the same* that no holder or holders of any 
of said bonds or coupons shall have the right to institute any 
prccoedings in equity* of any character or kind* for the fore- 
closure of this Indenture t or for the execution of the trusts 
hereof* or for the appointment of a reo@iv«r, or for any othsr 
remedy under this mortgage ox deed of txufst* or the lien hereby 
created* or otherwise* without first giving notice in writing 
to the Trustee of default Imving been made and continued ae 
aforesaid* and unless the holders of one-fifth (1/5) of the 
amount of the then out.etaadin«s bonde loave In '^rriting notified 
aad requ(«sted the said Trustee as above provided (and a reason- 
able opportunity has been afiordod to thfj ^ruate©, after th« 
receipt of such notioo and request* to proceed and exercise the 
powers aexeinbefore granted or to institute such action* suit or 
prooeedlng in the Trustee's awn naae)* and -«?ivhout also having 
offered to the Trustee security and indetttnity satisfactory to 
it against tha oasts* axpensas and liabilities ta ho by tho 
Trustee incurred therein or thereby; and such notice* request 
and offer of indei^ity may ha required hy the Trustee as a 
condition precedent to the exocution of the powers and trusts of 
this Indenture* or to the institutioa of any action in equity for 
the foreclosure hereof* for the appointment of a receiver* or for 
any other reaesdy hereunder* or otherwise* in case of such dafault 
as aloroQaid in payment of the principal of any of said bonds* in 
tha payment of any semi-annual installment of tha interest thereon* 
or f.ny other dsf&ult by tha Company* Its successors or assigns* or 
failure to perform any of the covenants or stipulations hereof, 
to ha kept and performed on its part* 

"*And it is also agraed that no holder or holders of 
any of the said l>ands* or b.x^ of the said Interest coupons in- 
tended to be hereby secured* shall institute any suit, actios 
or prooeading in e uity for the foreclosure hereof , ar far 
tha appointment of a receiver* or :ny action either at law or 
in equity for the coll set ion of any of the money evidenoed hy 
such bonds or coupons otherwise than upon the terms and con- 
ditions and in the manner haraim provided** 

JviiliwOii- J»i»Vvt>. •fioe«©t 0xii$ &sto lo 


U 


'to'i 


V^i 


'XO'^ 


":o 


L 1 
ao ^^' 

( 'O- ilsjqjSRi x<j Sv! 10 ,.« «»fl*>o .^?xii>. Qia'i^i »d^ ixoqi.' fissks eelw: • M .i 

x 

^^ 
'4. ,1 .1,; 30 

■ ill hdfi fxaoLiiXk -3- 

*Tlalntlff hftd due notiee of th9 tTm» and oondltlsms 
•f aaid trust deed and of the terms and oonditlons under whloh 
tho s»id bonds were issuod* and was not and Is not a bona ftdo 
purob^^ser of said bonds b«foxo aatnxitjr and wltliont notice ox 
tho condltionst limitations and defonsos alrave s«t forth* 

"'ftao said provisions oonstitutod and constituto oon- 
ditlons preeodont* Unloss said oonditlons and o^oh of thorn 
ware and ar ) porforasd and satisfied* plaintiff had aBA has no 
Isgal right to a&intain hie said suit against tho said defendant*** 

Defendant oentends that hy the e3qi>re8e proTlflions mi 
the bonds and tho oondltioas in the tmet deed to whieh thoy bmIm 
referenoo* the plaintiff* who did net eomply with those oondltlono* 
is barred froa maintaining this aetieni that plaintiff is bound la 
partieular by the condition that no bondholder shall sue at lair 
on the bonds nnlene the holder of at loast 1/5 of tho amount of tho 
bonds outstanding shall first hare made d«»».nd upon the trustso 
that it take act 1cm; and that the referenoo In ths bonds to the 
trust deed is suffloiently explicit to Inoorporate into th«'m its 
terms t at loast to the extent th&t plaintiff was inat en no ties of 
that provision of the trust dead whieh limited his right to bring 
this suit* 

T>;e quest lenia are preeented for our consideration en 
this appeal in determining the sufficiency ef defendant's aaondod 
stateioeat of defense* 1* osuuing that the bonds la question 
oentaln adequate and elear referenoo to all ef the re^triotlone 
eontslncd In the truet deed* is there any llmitatloa la any 
provision of the trust deed ef plmlattff's right to melntain this 
aetlOB at law? 8* Has pl?!intlff a right to sue at law for the 
reoerery of the amount of these boade or Is he relegated to the 
proTislons of the alleged "no action elause* in the trust deedT 

Although a oeToful examlnntioa ef all ef the ptotIbImui 
of the trust deed leaTOS ua in s«rlous douht as to whether It 
contalBii any llmltatloat oTon by laqE>lloation> of plaintiff *e 
right to sue at law on his boniof ^o d^em it unn^oessary to dseide «r£«* s feijfts le 


ffi:v; •Oifitt i(0£f^ ri«lrf5«f »rf fe^ojB sei. ■:r<,'.;.; .rc! 

•fttsjri^ tsis nar^B bnwsasb skwBW svail itBV.ki 

«nl;^ 'to^ «'i?i it>p s-Ot? c* ^ff- i^ff.?"!" 

fell? J5.j be#«; ;I --T .• rd ' T2i 

»aib*i> <t? ii;'ij:i;y&!;^i'. the first :Utt8tioa inasmieli aa our determiaation of the seoond 

qm«stioii vlll !>• coaolaBlTO of tlto issues presaatad* 

In the recent oaee of Oewianga t» Wengler \ Mandell > 

358 111* 302» the trust deed under whioh the bonds vere lusueA 

Qontained the following proTisioaai 

"Erery holder of any of the bonds hereby eacured 
(including pledgcm) aeoepts the saae eubjeot to the aKpress 
underst')iidlng and agreeiaent that erery right of action* 
whether at law or in equity, upon or under thla indenture, ia 
rested exclusirely in the trustee, and under no ciroumstanoes 
shall the holder of any bond or coupon or ^yny number or 
comoi nation of such holders, hare any right to institute any 
action at law upon any bond or bonds or any coupon or eoupoas 
or otherwise, or :^y suit or proceeding in equity or otherwiss^ 
except in case of refusal on the part of the trustee to perfora 
any duty impoeed upon it by this indenture after request in 
writing by the holder or holders of ?^t least twenty-five per 
cent (25^), in amount, of @aid bonds as aforesaid, and euoh 
refusal of ti:>e trustee shall continue for sixty (eO) days after 
such demand as aforesaid* TSo action at law or in equity shall 
be brought by or on behalf of the holder or holders of 'ny bonds 
or coupons, whether or not the same be past due, except by the 
trustee or by the requisite number of oondholders acting in 
concert under the prorisioas of this sect lea for the benefit of 
all bondholders* In the erent l.hat pursuant to the terms hereof 
holders of at least twenty-fire per cent (25%) or more, in aoount, 
of snid bonds shall hare joined in exercising the right to act 
in lieu of the trustee, then aoae of the reffiainlag bondholder! 
shall hare any right to institute any legal prooetdings of tht 
same or a siailar oharaoter for the sajoie default of the mortgagor*" 

7he reoitale contained la the bo»a la tdiat oaee «qp»o» 
whioh the defendant/ relied as ad»ittately laoorporatlag iato tho 
bonds by refereneo the abore prorisioas of the trust deed con- 
taining the 80-oalled "no aetioa clause" are as follows t 

*Sald trust deed and this bond, as well as all the 
other bonds afoiesaid, are to be taken and considered together 
as parts of one and the same ooatraot. * * * Both principal 
and interest bear interest after maturity thereof at i-,he rate 
of seren per cent (7^) per annua and are payable ia the laanner 
described in the trust deed ♦ ♦ *• Tox a description of the 
mortgaged property and the nature and extent of the security 
reference is made to said trust deed, to aU of the prorisioas 
of whioh this bond and each coupon hereto attached are subject, 
Tfiith the same effect as if said trust deed were herein fully 
set forth. ^ 

This court ia deeldlag a question similar to that 
presented here ia the rsceat ease of C uamlaga r* Mi c hl gan-Lalw 
Build lag Corp* , 277 111* App. 470, quoted from the Oswianaa 

T-5^'^ iad3 \C 
rrt 
«4ajjOUc» fii ( 
ton «^ 
81«&X0 
ot£J Ic ... 
***9:o>4^§*toia «»iiv/ 


iO Jjjj.'si: fioigyj »«*«o JjiuC^ Hi fcftow «*ii- f :;Jx5ioo ^leiX9&t «iii 

sul;^ XX& a« XX»w as «^c«)<^ uti&i bm". b^et intixS hiaB* 'mdi&s-'j- •■«-■■■"■ 


. > f v«Q0 ^ja.^ 


Int.: 


- •s'; *t «? 


«.#-. 


•••'.- « ' 


'XSJ- . 
Sii- 
t^i 
acto !■ • , 
,si't)-; 
■';,J i.) , iii ^^ .!... 
*m-L 


, 3i^ 


•M/sJ-fissi^' 
•5- 

oaattt ths fello^in«t (Pag«a 475 cuuS 476*) 

"It follows that If theia b« read iat9 tiie bezidn in 
this <if\.i^^. th« no-action pioyloionii o" the trut^it dCNiii ib znuut !»« 
)iy sua appropriate reference found in the bond* * * * This otiee 
rcisolvcB itrelf ihto the tiucstlon . hot.her there Ic in the litoad 
language (hlch Buay reasonalily l»e eaid to Incorporate theTeln* hj 
ref 9r6nee» the no-action clause of the tru»t deed* «" ^ « The 
lan&uaniQ is so phrased and arranged ae te strongly indie»td tha% 
the obligor faa ^.pe; king »ol>tly of the seourlty* The purohaaer 
ef these honde would not he ispreseed with j^ny oth«r thought* 
It YQuld not eeour &o hinif frost thie language* that in ca»Q thft 
)}oads were defaulted on maturltyi «s ie true here* he might he 
unable to collaot b^e-iujse of some profieion in the trust deed 
XiBlting hi« power to sue at l«.vr. ^nferoeuient itgalnet the 
aseurlty and ® ouit at I/ju are f»»ttfra of radioslly different 
laqpertf and to destroy the right to suff at Xim» * provision of 
eueh eh^r oter in the trust de^ r.u»t he iaoXuded ia the hend» 
fl:cpre»v--ly or 'by elp.ar rofsrsno© thereto. ^Hurgia Hat«, Ban^ 
T. Hnrrlj Trust and SaTiagja Bunk , jsuaB U'i5l''^Ili#""4$S)T^-inoch 
▼• «yandoT |, 249 n* 1, I'eS, lU I. 13. 4B. * » » fhe iapoxtanoe 
of bonde of this chp.rsctr;r oa eofflr.^rclal paper requires that 
Xiuitntion en the right to sue* t^ppeariag ia another lnatruttenfc» 
he BO claanly refcrr^'sd to in tl<:» bond that the purchaser of th« 
bead will n^% be dec^ired hut ^«ill be notified that he is to 
look further to know his ri,?htri .ts a "bondholder. II ii pxincipl* 
of publio polioy he inTohedy It i& tuite important th&t in tlie 
trftfflo of bonds the prosp'^ctlre purch'-. «er thereof know from the 
bond ttlmt Boareh of the trust deed or laortsag© i» n©ce»sary ia 
©rd«r to learn hie rights. * * * Xf thc« com-on law rights of 
uh& liAlder are to be Xi^aitoi^d ii; laui t be done by appropriate 
r«f erenee in the head to the provisioni: of t,he truet de'M or 
ciartgage, that he xnay hare wtyrniag thnt hia right to au^ ia o&sft 
of def^vtilt is Xisiited hy sff^^thing not a^>veariiig in th.'ti bond 
ItaeXf .* 

?he previeiOQ of the bonds in the ca&e &t }»&j: th&t 

defendant reXiefe upon ae cent&lniai^ a tsuf i ici«atXy cXea;L r6fereae« 

to what it oXaifis io the *'no-aoticia eXauAe** of the trui»t deed 

herein or such r«»f«j»renee **&» vlXX £«tiu>oaabXy put the bead purohasier 

on notice that he mutst eeaeuXt the trust dee4 ia 0£d@r to aae«r» 

tain hiii rights'* Ia i^Q f olXovst 

"ntifer^noe lis h«rshy expresaXy imdo to e&id trust deed 
for e partlouXar deeeriptLen of the tera» '^nd oondi^lona theraof 
on which oaid l^onde ^.rij ieaued and oecure<! j anu for a deicriptioa 
of the nature and extent of the oeeurity therefor i and the rights 
of thr bon.^hoXders '^ith re^^rd to euch aecurity» 

**Thi9 hood majT heoosMi due and payabXe ia o&ae of 
dorfKttlt ia accordance with ttaa proviaioas ef »?4d trust deeid** 

Defendant insist te that the word "leaued** in the urnxmer 

in which it ie ueed in the phraseoXo&y of the above proTisiea 

rendere the referenee contained in -he bonds h&ria to the terms 
feori,- xxxxx I. A. ©iWrv 4 lJLiii.:ii -6- 

and conditlona of the trust deed* adequate and sufficient te 
restrlot plaintiff* a right to hie action at law* 

^e are unable to agree with this contention and axe 
of the opinion that the reasoning of the court in the OeyJanxa 
oasot as applied to the reference proTislon of the bond thore> 
is peoularlly applioable to the reference proTlslon of the bond 
here. The vord "Issued" is coupled with the vford secured and 
in the brief oompass of three printed lines on the bonds* con« 
taining the above racital, the words "secured* or "securltar* 
occur three times* 

In snoph ▼• Brandon^ 249 ¥• Y* 263 » the recital la 

the bonds referring to the trust mortgage also used the languAjpi 

**the terms and conditions under which said l:>ondB are ISBaed 

and secured" and was as follows i 

••* * * to which reference is hereby made for a 
description of the property mortgaged and pledged, the nature 
and extent of the aeourity, the rights of the holders of the 
bontis with rejspect thereto, the manner in which notio@ may be 
.?lTen to such holders » and the terms and oonditione under 
which Bald bonds are i_8sued and secured*" (Italics ours*) 

There the court said la construiag this recital at pages 268 

and 369 t 

"The proTisions all haTe to do with the trust Mortgage* 
They refer to the rights conferred by it upon the bondholder and 
limit and explain those rights* They are so linked together as 
to indicate that the obligor was speaking solely of the security* 
A purchaser scanning the bonds Ts-ould have the same thought. It 
would nerer occur to him that when ifoveabcr 1, 1941, arrived, 
beesufse of something contained in the mortgage he might be unable 
to collect the amount due him. He would interpret the statement 
that the bonds were seoure'i by and entitled to the benefits and 
subject to the provisions of the mortgage, as mejinlng that a 
foreclosure or other r lief might be had thereunder only eubjeot 
to its provisions. He v^ould see th?-t reference to it is also 
made to determine the terms and conditions lander ^hioh the bonds 
are issued and secured' Again it would mean to him as it meaas 
to us, that only by turaiag to the mortgage might he di soever 
the prooise nature of the lien he is to obtain* He would see 
that the bonds were to be issued not only upon the general credit 
of the corporation, but upon the faith of some collateral 
mortgage. To it he im,t go if further knowledge as to this 
security is desired*" 

The opinion in the OswiajEiaa ease ikis filed before 


.&f: 
®it^ 


\t 


^f 


f 


sr 


m 


..iijcuii,;:) OfcKK aiTiOJ^lfeltO'.. 

to'' q2 "<• ■'■■ 

Si'- oil 

A. 

or 
■.u 
iJ 
x& 


■■ ■: W 


OB 


.:::»!sh iAi 


. -sa 9*j:»'S»«f b&li- -J i^-di zii coin -7- 

defendant filed its reply 'brief la this eause and defendant's 
eeiussl earaeetly urge that the eases of Ledgerwood ▼• Hale & 
Kill)ttrne> 47 7ed.(ad) 318, Croathwaite r. Moliae Plour Co., 298 
i^d. 466, and Qatar ▼. Building Dereloiasoat Go»^ 252 !»• W« 
(^is«) 168 f which the auproxe Court* in the Oswieaza oasei dis- 
tiaguished on the facts of eaeh as coataiaiag suffieient sad 
adequate language on the aotes or loeads theroia* to inoorporate 
1>7 reference limitations in the respeotiye trust deeds or a^ee* 
ments oa the right of individual noteholders or bondholders to 
bring an action at lav to reoorer, uphold their contention that 
the reforenoe ia tho bonds ia the iastaat ease ims also sufficient 
aad adequate for the same purpose. We are uaahlo to agree with 
eotmssls* contention* 

It is also urged that, inasxBUch as the affiended state- 
Beat of defease arerred that plaintiff iras not a purchaser of the 
honds ia due course before naturity without notice of the lisiita- 
tloae set out ia the bonds and trust deed, a suffleleat defease 
wan stated and that the stctestent of defense was therefore 
erroneously stricken by the trial eourt. 

Ia coanecttoB trith its major oententioa that plaintiff's 
right to sue at law oa his beads v&b reatrioted hy the alleged 
*no action clause"' of the trust deed, the defendant strenuously 
iasisted that negotiability of the bonds was aot the test as te 
plaiatiff's right to briag this aotioa at law. Ia the instaat 
coateatioB it adranoes rules goreraiag negotiahle ins trumeats 
ia support of this alleged defenne* 

The quest ioas arising ia this ease are priiaarll|i 
questions of contract, and, regardless of the question of the 
aegotiahility of these beads, the real question here is whether 
the bonds by their terns are suhjeet te any proTlsieaa of the a»;^a«fea»t»b baa »«m<<s> -iti&i ai lisltd \lq,«% "iifsfeHs^- 

.foe -in^ioifina ^miaiiai: »*ont o^i ao iyediaiu^t4 truat deed affecting plaintiff • 8 right to 8U« at law. «?• fin* 
no ««rlt in defendant's last contention and hold that its stato- 
Mnt of defense was properly stricken hy the trial court. 

Our decision is controlled hy the OBTfianaa case, 
InasBiuch ae the reference in the honde here is limited to the 
deeorlption, n;iture and extent of the security aa It was la 
that caoof where the eourt concluded that "to hold that a 
proTleion of the trust deed Uniting the right to sue at lav 
vae thus included liy reform oe is to hind the hondholder liy 
a stipulation of the trust deed» of v^fhioh the hood gore hia 
n© warning or notice*'* 

Tor the reasons indicated herein the judgment of 
the ISUnioipal court is afflraied* 

Kwwmymi* 

Qrldleyy P. J.» and SoanlaUf J«» eoneur* -3~ 
bsUl 


00 

• -'^ * v.: ':X: —'iO':iP '^ ■^-.?- ■« w ^-f..-. -V ,.. ... V^ .■ 

£1*3:.. 

•cmm ^^/. 57S4f 7RAHK A* AO:.l:AJ>t 
CO©'? or cmcA««>. 
CAI^L THGRttKPSSir aM ) ^ ,^^ ^ 

H^. 0*. ^:^«-«.^,^ j ^ V 9 I.A. 620^ 

This is aa Assuspelt notion brotti^ht TS'nhmHry 11 » I93S9 
by- ^r'Tfmlc A» h09kitdt plaiatifi^ apoa four bonda of |l»Oc)0 mieh luai 
c«»7taia lnt«r«Ht eeupona attaehad tbi»T<3io» all 4aiod January I&« 
igat^ «xo<mto<* lijr 4«f«}n<laat« and payabla to th« boarer or hio 
OTder Jaai«R.ry \fl»» 1*32 • Tlia ease -^-e triad by the court v/itheat 
a Jiir7» t.£io lfi7!a««( found ag&last plaintiff and jMdipneat onterod 
agaiact hlsi for costs Maroh 6» 1954» 

Tho pertinent paT'^j^afho Of d«f<»adaato* last aaaaiod 
affidarlt of worlto aroi 

"Tbat tfaa 540 ae^ot labia tnot^ruaraats rofospfod to in tho 
atatoMoat of elaiaa aro u^on their ftiioe» 'And %'h>a ti'.c^-^ af ar^oh of 
thaa, ptftte<$ to b« secured by a o^rtaln de^d of trmot wliieli waa 
filad jfor r^seord la %iw oixicM^ of i^ae ^.cooxd.x' of >ead» of Cook 
e<wnty» Illinois* as mcvmntt fariior 874246S» and ^lUOb baaai^f 
by rofar^aoo a part and yortlcm 0* u .oh cf --i'^ bonds j and that 
uaid doed of traat eontaias tlui followiag prorislon* t>o wits 

* •iui.JiOi.S lY.l, r,«jO. 11* ho hol.'.i;r of :'ay bond or 
eoupon eooarod horeby •haU.l lutTO aM;y right to instltuto aay 0uit» 
aotioa» or |irocQ«fdini< ia efjuitiy 0£' at l.ai for the rorecloeuro of 
this ladenturs» or for tho axaeutioa of ^my trualk haroof • or ior 
tha api^olntfiiBat of a xfrnair^r, or for an^- other rtm&^y hersvmdar* 
ttalas^ fiuch holder shall prarieuoly hav'a Kivoa to tho tru<at90 
«rittoa aotiee of such def&ult and of the con&lnuanco thori^of aa 
Jhareinhefors prarided nor ualass* also &ho holders of ooe>irifth 
iX/o) in priAviipal aaaeuat of the bcrid'^ i»&u«<l hsround :rt then 
oatBtaadint* shftll hara mm4% arittaa roquost to the trusts® and 
•hall feaTo offered to hia a reat;onablo opportimlty <iith«r to pro- 
oadd ta axoreisa tho pewcurs horalabef ax« jtr&at® i or to instituta 
smoh actiout suit ex prasc-^din^ in hie onn nturit-, ai^ the Tructoe 
1^11 lunra rsfasod or uareasoaably delagred to eo«ply «ith saoli ra- 
quest* aer unloae* pXfmt thay or eos-e one or sior*.; of the holders of 
oatd bondi^ shall lavra sff er«d to tho tx^aate^ security sje^ 
ladaamity to nht mtitit'ietion of this trusta«, ng-tlast the 
casta, npeasoa aad liabilitiaa to bo iaeurred theroia ev there- 
by* aad aueh aatif icatioa, roqaaat aad offer af iademity f fa^.Xi 9H- *▼ -J .. ^ ,iei>'s , 


fctt-e 


i<Kt rn ifcr^*^;!;) t.t c 


' «AVTJ &Sa i!0»» 000^1% lo y .iu,y lUOJ BO^ ^ 111 it! If r.-^ ■ 

imii -el. xif 

TO -ro:' ■ . . • 

Slid;? 

a^srfi , ...} 

»*•: - a* -x© , ■» 

ff* . ;^ f-:r? ■ , I '-.« 

btmn -£>. are hereby declared » in ererj sueh ease^ at the option of the 
trustee* to be conditions precedent to tHs oxacutlon of tha 
powerc raid truste of thi» indenture for the benefit of the 
bondtaoldt^^ra, and to any action or c'tuao of action for foro- 
closur?, or for the appointment of a rscsiver* or for any 
other ramedy hereunder* it being understood and intend (?d that 
no one or more holders of bunda and ooupons shall havs any 
right* in any manner v^haterer* by his or their action to affeot* 
disturb or prejudice the lien of thlB indenturep or ;o cnloroe 
any right hereunder* except in the laMnnar herein provided* and 
that all proceeding's at law or in equity shall be instituted* 
hud and uiaintainod in the man;ier herein prorided* and for t]w 

equal benefit of all holders of ciuch outetandlni^ bonds atxl 
coupons*' 

"♦ * * 

"•Section 13* All rights of action under this 
Indenture* or under any of the bonds or coupons, iiiay be ^nroi'cad 
by tiie truste'^ vitaout the possession of ajiy of ;,ho bonds or 
coupons, and any suit or proceedings instituted by the trustee 
shall be brought in his nawJO. as truBcee, and any rscovery of 
Judgment shall be for the benefit of the holdsre and xeglotered 
owners of isr.id bonds end coupons.' 

•♦And these defendants aver that pureuant to the rights, 
po'ft'ers and authority g7*ajnt(3d to aaid tiTistae in said trust deed, 
the said Osoar H. Haugan, as trustee, did on the 23th day of 
Husust, A, !. 1951, file and e..chibit hia bill of coiaplaint in 
the Uirouit Court of Cook Oounty, Iliinois, in the c^use entiitled 
* Oscar H. Haugan, aa trustee* vs. Garl Thorgeraen* at al.** case 
aro. B-226927» wherein s&ld Oscar H. flaugan pr-^yed for the fore- 
closure of all the unpaid and outstanding bonds secured by said 
deed of trust, including the laBtruffleat« sued on by the plaintiff 
herein* and f^ll other bonds Oi &aid ieeue, and these defendants 
aver that such proceedings -ere had and taken in ssid cauae that 
said Circuit Court of Cook County, IllinolB, did on tooknitt 
the ;'>lst day of J>xnuary, .-. . . 1934, enter a final decree wharela 
the "ourt foixnd that there wae due, owing and xmpaia to i^iio&r !;• 
Haugan, a; trustee, for the ubs of the holders end owners of all 
the bonds of Bald issue, including the plaintiff herein, -ith 
respect to the inetruments &uad on, the sum of |239,811«55f and 
directed the sale of said pi eiaiBSs for the & •tlEjf -tction of uaid 
debt and cofcts, with a provision in said decree for a deficiency 
decree against these defendants for the amount of any d ficitancy 
reaaining upon auch sale, which decree still stands in full 
force and effect, unrevertjed and uuiKipaired, and that by virtue 
of Co id procisedings taken by said trustee on bolialf of the 
plaintiff, the '-;.ntlre ulcAm and demand of the plcln'jlff on the 
inatriments suyd on herein, and all liability of the c»v fend ants 
therein, became m-^iij^ed in and fixed by stil docxee i?.fore- 
dCBcribed, and the all<^gcd right of aetioa sued upon has become 
barred by said former recovery." 

The ease was tried upon the follov/lng stipalation of 

facts : 

"1. That the plaintiff, Frank ^i., Aoskad, •was on and 
prior to the lith day of February, ... i), 1952, tho ov-nar and 
holder of four certain in truiaents couiT^only knofin aa mortgage 
bonds, HJade, executed and delivered by the d«i end ants, Carl 
Thorgersen and Hans Chr. li^ricksen, all dated the Ibthday of 
January, ^« o* 1926, and herring nuabers 274, 285, o05 and 313» 
together «ith unpaid interest coupons thereon, each of isald »idii 1q aol is tsiuan i-. ■7-::. rt tthf^rnlotb \;ero'i»ii &•.:■ 

-• bit*' c 

t:ro.- : _ -- .. !.[ xt^ « - v' - - ■ . ■ ~ 

q: '10 ? ^ lo a'stl mis ■■■' >, .lS 

1. ^_.i.Jvoxq. r. --i nl .r./.v,:; , ,a 

9C£;^ -sot bnB t. :, i..- -,' ;.- ....:.. ■ -f 

i( * 

eidi tfibtw noi^oa 1o •.■h' t-> r" , ,-, r n-.-ii .•,-,, ' 

i'^::v . .■ , >'J 

-0 \...- .> - v... * ^■•■.- ''a 

' . ... : o 

*!■. ;lv' no ; . .; ac ,ii.i -i* 

ai V..*. ■-■..■... ,-. 10 Jii, «/ .•< . ■ . , , .,> 

©efio S.Xf *S' «fit • • ■■ -'^ . . , , ' 

• H Tsoa>J' Ox' •' ;•■■■■.■' '.r :■ "..■ri- - J ^ /'■- -'i «-v ) 

buo ^. . , 1 

Xu:.. -., ... \,. b 

llist Rl , ■*% 

ouS'r/iv ^;r j't 

^di ' ,:.0 

■'' "'^ , . I^ 

■:i 
, ■ SJ bn' ■■'■■■■' o ;.Mi ,,,.,, , ■ ^ 

iSI'S ,..,,-. .... , t -..-... , . .-. .- •-.- ,;.i.-^ -. . . ....... t-.. ,X •:.! »A f ^. ■ ^• 

btsui Xo xk>a»si t«»«i^®^ eaonsjov Jaaua^^ai fijfcaiiiSAr iiixs -i&ii. -3- 

toonde bo lag in th« principal sum of $ltOOO and eaoh of said 
Intsrest ooupooB being In the eum of |30t that aubsoc^uant to 
tho filing of the suit horoin thero was paid on mocouat of 
• aid l^oads and interest coupons the sum of ,1*5000 without 
piojudloe to my of the rights of tho dafondantst or elthor of 
them* i.0 contest said proceed Inj^a or to int^^rpose any defoaoo 
that al^ht be arailable to thorn or either of thoB) that a truo« 
accurate ^nd oorreot copy of one of e&ld bonds la attached to 
and ferns a part of the socond amended statoasnt of olala fllod 
hor<i>in» that none of nnid bonds ffB.z regiDtf!i*(«!<?» that Qich of 
said bonds became due and payable bjr its torss on January 18» 
1932» and that plaintiff puroh^'sed said bonds frost State Bank 
•f Chicago* 

"2* That the terms » proTlsions and conditions set 
forth in each of said bonds shall font a part of this stlpulatient 
and that tho bonds sued on are part of a serios of 540 bonds seoarad 
by a trust deed filed la the otx'io® of the recorder ef doeds of 
Cook County* Illinois.* as Document ^o« a742468« 

"3« Xhat on the 2a th day of august* >• j, 1931* Osear 
E. Haugan* the trustee designated in the trust deed securing u&ld 
bonds* Xllea ani exhibited his ;)ilJL of oorapla.ln<< In tha Circuit 
Court of Cook County* Illinois* la a o«trtaia cause entitled 
Oscar H» Haugan* aa truste e r« Carl Thorgeraen* et al» » and bearing 
liif^ B-2369 27 ^wheiire in said OsoarH* H&ugaJtT pray 0d~if or "the fore* 
elosur^ of all the unpaid and oui^istaadlng bonde s&cured by n^id 
deed of trust* iaeludlag tho Instruoeato sued on by the plaint iff 
her&in* and all other bonds of aaid iSijue* auad thii;>.t such proodod* 
lags wore had and taken la said eause that on tho 3lBt d&y of 
January* • • 1934* a final decree was entered therein* a true* 
aocarato and correct oopy whoroof is annexed hereto and fonss « 
part hersof * together with a true* accurate and correct copy of 
•aid deed of trust* 

"4» That if it should be deteraincKl by the Court that 
tho plaiattff is entitled to reeoir«r herein* th@n in order to avoid 
tho aooeseity of accounting or computation! it is agreed that tlio 
aatouat of tha flafling In faTor of tho plaintiff an3 against the 
defendants Is the sum of |5|205* together v;ith interest theroon 
st the rstatutory ret® from Maroh 6, 1934," 

Plaintiff* 3 theory is that* since the bonda in questioai 
eontaia an uncoadltioaal proaise to pay» such referenoo as &ppeav« 
la them to the trust deed securing the bonds applies only to 
sueh security aad in no %lse restricts his eoj&moa lav right of 
aetloa to recorer oa oases that any action taken by the trustoo 
under aad pursuant to the trust deed cannot affect his bonds or 
his right to recoTer in the instant actioai aad that* under tho 
facts and the law* th» lower court should hare found for hin 
with Judgaent for "$3*205* together with interest thereca at tho 
statutory rate fren Maroh 6* 1934*** parsaaat to tho etipulatioa 
of the parties* 

JDcfendaats ooatead (X) that the terms and coroaaate •* Si- lo 'I,' , 


jSf 


V 
Tr.-.- , . . , 
hi 
?' :- ' ■' ' 1 ' ( 
« ( 
^",W'- 
■^-■^- --r- 

il &ijse «ijBl'5 i^ii« «; 


mksi "Sdl bfjisol tgVrsd hXsfid^ Jicj(M>tBi r^^t>I. ^tiit ^m^ti »di &ia* :3<fi>«t 00 fc};fii^ii^v.v^ •4- 

of the trufit (ie«d «<}curln.^ the bonds aued upon are incorporated 
in the bondD by referfiiiae* unA that the holder of »uoh bonds 
took th&m subject to the terras , conditions sjtd coTon&nts 0f 
the trust deed| (2} that the forecloeurci decree sntsred January 
31* 192i4> in the Circuit court adjudicated the rii^ts of the 
bondholders and is binding upon plaintiff, eT<m though he was 
not a party to the proceeding in which It was entered} and (3) 
that the entry of the deoree merged the d«bt or bcmds st^^oured by 
the trust deed la the Judgaent end preelud?td any and all holders 
of the bond a secured by the trust deed in <juestloa froa proceeding 
to enforce obligationsf rights or llabiliclas growing out of auok, 
bonds except pursuant to the terss of the deeree* 

As to defendants first contention it Is sufficient to 
state there ie nothing in the trust deed that expres&Xy forbids 
iadlTldual holders of bonds to bring aotioms at lav thereon* 
The only restriotire proTlslons la the trust de^d limiting an 
indiTidual bondholder's right to proceed to onferoe payment of 
his bonds in case of default are thoee heretofore ^et forth in 
defendsats' affidavit of merits. Sxaaiaation of those provision* 
demonstrates that such terms* conditions and liultatioas as are 
therein inpos^d apply enl^ to prooeediags brought under tlio 
trust deed itself* 

^e are olanrly of the opinion tlkat» under the facts 
in the instaat easOf the an^ pur]pOBe of ths restrletloas c<»i« 
taiaod ia seetioas 11 and 13 of ^ortiele V of the trust deed w&s 
to lioit ladiTldurJL action oaly in ths institutioa of fore* 
closure proceed Inge or other actions at lav or in equity under 
the trust docdt and not ia the coaaoenceaent of aa action to 
recover upon th<3 personal oblige tioa of def<»idaBt8» and that 
plaiatiff had the right to sue the sttrtga^Tors for a judgaont hmtMioqi&nnX »t« «o^« brnfA hudtf 

%'xjmsim\ ik&%9iBd 99%ad& ;»'s;ji^oX^-£i'r.; -9b ;^8Jrr:t 9;K# 

eiebXeii i- bf^ btrlfisy-uq, btm ttami^lm-i ©fit;* «i i>«»« *«»'xir «iif^ 

»£«es:r !§*.'? T,'^X Ifi efioi;J9« -i^it^ 0* ^i^noi^f '' £-isl)tvi[^i 

, -r-'- * ■■■'■■ *--f -*;^j^'3(:^j.^j.ijfj„i>,.< -6- 

on their personal obligntloaft* ( SohatBteJly t. Il».Bettwa34 &, "'.»lij 
267 111. -pp. If*.) 

If we asetia* that Ube quoted proTistone eX bh« trust 
40*4 «ro sttoli as to limit ih* ri^ht of tlio )»end!ioXder to nuo at 
lo«« aro thojr laeorporatod Into tko liondt expros^lj or bj ouoh 
oloor referenoo as to liar plaintiff* n right be icfilnt^la this 
action? 

Tho only proTloloRB of tho hondo In the ln$t%nt or>.90, 

froa nrhlch It miifht he arg^iod that n. llultation In th^ truet 

of plaintiff's right to eue at law ie lnclud«^d hy rafarenoo la 

the hoiiA9fare a& follows! 

'*Thls £ond[ Is one of a aorios of tkreo Inmdred forty 
(540) hondOf nuiah&red con&eoutlT«l^ tiom. one il) to three hundred 
forty C 40)« both ntuuherai ineladod* all of llfc& tetaor and effeott 
•xoapt AS to ro&peetlve r.s;ouBt&* nuiahesK and matvuritisQ thereof^ 
acgrogcttlng the principal sua of ivo fiantdretS ixty-flTo Thousand 
rollsre (!"P6?»C€0.00)t'' (hore followe nujuibofist ajiaounts and 
Batuiltles}* "the payaeat whereof # «lth iatorsst thereon is 
e<;uall7 8J»d r«.tehly aacwred hy •, Deed ol Irust la ih© aatur« of « 
renl estate aortgagOt duly oxeeuteda ao«iae^l®ilged and d«llT<»rod 
hy the 1lert,2;acore» mortgc?glns* tran£>fsrring and oenYoylng luito 
Osoar H. ;iattgan» TTUatee* of Cook ^-ounty* IlllsioiSf certain r^al 
estate leoat^ la the city of -hiot^o* In th^ County of Cook 
and otate of illlnolo* TQfereno<>, heiag hey^h/, »a& d« to , said, aeojf 
1?- "^ttet for the numh'g .r :^nd ieao/jpiiloft q X'" iii'd 'Jriaiaoo oigtaTiaye d , 
g. nd aor't^aged > " thi nature riiiS" ' m .ij mi ' of~ tha «joujt'lt y chereh y^ 
orea'ied,, the^nlfttoYe," oj",rSi"'lipl!ir-:-.r8 'of' 3.r{.] _b o4 d» 

itit iid" of th«a "yryateg/in~r>isg,^c^„ of "fauefa sfecw ritjf"*" ^ "'ntalic»''oiire.) 

ix&n If the trust dood does contain a ^9»oall&& *no* 
aetl«ai olattae»'* it Is ro^i^lly apparent that thg ahOTo Italieii&od 
XAni^'u&g(» in the hond coatalna no adequate refereooe thereto* hut 
slaLply eonstittttod a roforeaoo te the doeiorlptloa* nature and 
extent of v.he aoourity »nd tho rights of hoi^heldera thereunder* 
The d^serlpcion of bhe property and the s«eurlty e<mstltute tho 
euhjeot natter of th» el^aso* and to hold that a proYlslen of a 
trtt£t dosd Halting the right to e«e at lew was thus Inoluded 
by refersnoo is to hind the bondholder hy a stipulation of the 
trust deo4, of tihlch the hond gare hl» no wfcrnln^? or notice* 
( Oawlanaa ▼. gn^er Is ]>lfindell> 35g 111* 302*) 


-on* v'.yXXoo-c ■ T.ii*»- 


'*#■* 


'1 aisl^i^isoo imo'.. 


it^ij^eunX 
-vXiijai 3 
ix.'i 


^n^Q' 


MS 
1(U« .6. 

Dof«adlfiiBt«* 6«eoad. eoi»t«ntloa th&t plaintiff* « rights 
&• \,hM holder of tJa« liond* In .ueetlon v«r« ad4u41(»ai«d iby a 
A999— of foroolosuro oatoTftd ta tho Clroult oourt Jaautury 31 » 
19S4» la a proooed lag birougliLt by th« trusteo to f or<»olofs« tlia 
trust dood «x«eatttd \»y d«f endaats to securo all of tho bonde of 
tho IsottOt oTea ihout^jli liet Mrast not a pnxtf to that eattas» wo 
flad to bo wltkout Htertt* 

It has ^«en hold that ih« o^aer of a note oeeurod liy 
a trust d««d »ajr euo the maiknx of tho aoto in assy^pait; for a 
4udgai<nit aj^a tho p-srsoaal o^llgstloat that he amy sao la equity 

for the foreoloouro of the trust doi»df or that he may reeerer 

deed 
pesnesalott of tho pTOp&tty eenrejed hy th@ truat/hy an aotl«ai 

Of oJoetMont* ¥heaa roaodloa axe eeaoarrent or auccosslTOt aa 
tho o^mer of tho aoto or traot deed aay deea propoz» and hM aay 

purt3ue any two or all three itf these voat^dles slimltaaeoualy* 

111. 
(J^lndhelwey v. Saprgao LlT^erty L-lfe Ins> Q o.j 26S/ pp. 624, and 

eases olted therein*} 

This wo helioTo to he the eorreet rule >«'httre the aoto 
or notes or heads vividoaolng the deht seeured by th» truat doadi 
axe held or ovaed hy one indlTldual* the rea»ea for tkis rule 
io ohvlottSt hut it ean hsire no appllcattea hero* 

fe thLlnlc that it la the roeogaisod rule thnt where 
aa indlTldual holder of a head 9^ bonds {a. part only) of a serloa 
of heads secured hy a trust deed does ehtaia judgment at law 
upon eueh head or bonds » ao levy stay bo Isad thereunder upon tho 
property eerered hy that trust deed* 

It Msuit ho eonee^ed that in the ahaeaao of proTlsloao 
of thm trust dew) lialtlng his riglit to ■aintaia an action at 
laa» tho IndlYldaal holder of a bond or bonds of a serioo seouxod 
hy a trust deed my abandon and waiTa hia right to apply to tha la nhnm\ latUi \<» Itn n-mfk^» »l niWihti-^Aiih t^ ^*Jf«<J»«,» two?* ^$»ti 

• diiT^aw iunAiiii sC «if tall 

\^«f bat-mtucpvt 9tmm a to 'latc^^o «sjil ^i6£(f ^X»^ IswMf a^Uf 41 

ftdSf) 

•III 

• «®iiw *{^Jl'l »X*ifJi fe#^3lxi4j<i6#t ti-:-. 


-7- 

•••urlty Mid «tt« at l*w la * p*raonal ftction* ( Oawtanam ▼» 
•iigl«r St V»aii9ll » 9uiap. ,) Utcring Abandenttd md w&iT«td his 
riffht to may olalji on %h» proporty iMour«<;» how oan It 1a« said 
that plaintiff* a rigUta wore adjodleatod la the ferecXoouro 
proooodiogt in wltleh h« had ftbeoluioly no inloroat and t>o vdiioh 
ho vao aot a party uad«r tho dootriao of olaeo repreooatatioii 
or aiy other dootrlsot 

Vo find doiondaato* third eojitontioii to ho «<tually 
without jBorit« Th^ urgo ^hat %hm mntry of tho deeroo of 
for««loottro la th«i Cireuit court »org«d plaiatiff*« be«ido» as 
wall ao all the oth«r hoais oeourod hy dofondaato* tru^t dead 
ia that deorott* and par«clttd«d pXalatiff fr«i yroeecsdiag to 
oaf or 00 paymBBt of hia hoads in aay lumnor oxoept puraaaat to 
tho torauB of tho dooroo* The fallaoy of thio eoatoatioa 1» 
obTlotto* It assuaeo tkoit plalatiff otiH elftliied for hia boado 
tho hoaof it of tho aeeurity of the trust doad vhieh he had 
ahandoaod aad waived wh«a tho laataat &eti<m at law was iastitutod 
to ohtaia a persoaal judgaoat oa thwat whloh tho trial eourt 
orr<mooualy failed sad refusod to oator* 

Befoadaats oftto aaay oaso« apoa tho dootriao of aorgeor 
to tho eff est that hy a Judgaoat at la^w or a dooroo la ehaaoory 
tho eoatraet or iastrioMat apoa whieh tho froeooUag is hasod 
hoeoaoB eatirely Mrged la tho Judipaoat* ^o are ia fall aecovd 
with the rale as eauneiated ia tho oasos eitodt hat fs^U Mi so« 
«h«ro it has say applioatloa to tho quootloa larelTed here. Tha 
foreelosare proce^iiag was aot haaod oa plalatiff* s heads. Tho 
trust daed ao loager afforded thaa aoy proteetioa or a«0urity 
aad the deoroe eould giro ao relief to their oinMr* It ia 
iasisted that to peralt a judcaoat to ho •ator9d ia tills aetKHl zV.cm* t f ^0B ham "^ii^a^^vt 

%« »*-i;«ol^ «t^ 1© t'»*««» *«t^ ^^'f «'B'^*f X*?**^ »#jtt»« srtff'rt..' ■ 

««»«W» fir.- «««ld be peraittl«fi t>»« JutJgaaiits to ba cr«t«rm< agala«t thm 
d«f«iul«at& upon the RsuM •bXiffatl«a in oourtB of uMourr«a% 
Jurlodlotlcm. tJut ^oads aoJo/lDjC 61wi socurll/ •£ tl»« tru»fc 
d««4 lUiT«i biNin di«er«aa«<t to bli« «xt«iuit 9i pXaiai.ll'i 's li«iida» 
AJiA tte i:«r»cl««Mr« daav** of fcte Ulrt^ilt 9«vae% ovoid not 
posslbl/t ttttdtr tlw !&«» Imto laol^iido^ Uimi ao •bjiljpitietw 
withiJi its purrloDr* A» «« Tiow tlu» nuttox th» juassieat 
•akoroA by «• in UUU o^uoo !• aafl oaa l»« tho only jud^BUit 
•Bterod Rgflilnst d fendftats on tJieir obllgtitloa aiieing fttm 
plftlatlff*« )»«nSo« 

t)M JudgKoat of ihtt Maaicljp&l toart ia iblo ojmmmi 
■Bat bo r«T«roed» aadf «.» tho solo d«tifoaso io i^late oetloa w«ui 
tl&at plfttatlff h&d ao rlglitt to briaiT »a aotloa cit l»ir a^^iast 
d9f0ndiuito« Judsi»;at will be «ntere4 hoxo la f^Yor of plalatiff 
Ba<$ against d-fendaato t9t ^f^SLdSf &ai«ii iaoladaa llt^iC^ 
principal mmA $14d*8S laterost* 

mmisia mmM is f Aires m PtAimiww 
arUXajt F* J«t %ad i.e4aal*a» J,» oooaiur* m ^:m»SM^ »*uossfe«rt >i»i»g l;i.v S^i^^a ^. ****-*« ^ i»»fc ij»»« »ni|i fea,. 

«»^1 Sai ->.?-*» flOii'Jsqi^ISt ti«i!U lift «Jlxj5fe#t»l h #ir«i9>|^ fl>»tf«^||» 

sc^t^i; N^r^i-n< .^-jM. f"ft» r -^«^ tot «^tf«»ir'^'*^ • ; ^i. |*i ^^ AJf^, 
^0 r^'" 375«0 C* l.« WDwQK* afl suooeas«r 

IXCAa^ OLiniSC •%«!•• 

AppcXlWdta* ! 


^ 9 I.A. Q20^ 

Mli. /Usnas SSLUYAJT B&ilVlSR^D THi OPIHIOV OF TK SOISli?. 

(heralaajrter referred %9 &a plalatlff ) fUad a bill t« forsolosa 
a ft rat n9rtffa«« truat daed axoeutadl April 10, 193$, liy dafaad- 
aata Kialuial Qlynlao and Taroalaa Olyiiiao* liia vifa, ta aaear* 
payvaat af boads lasued bjr ilu« a«er«s»ti]|g |«0tO0O, $7»500 af 
which hadf ha«a paid &xi& esiteell«<li prior to dsfeiidaata* dafatalt* 
Mareh 19* 1934, a daeraa of foraoloaura aad sala predieatod upon 
thia bill «aa entarad* which thia a|>p«al aaeka t« rararae. 

PlaiatiffU bill aUaged iatar a^ift that auhaaquant 
%o the axaoutiaa of th« firat martgago tniat deed the Oljmiaoa 
(.haraiaaftar tmtmtr^i^ ta aa defaadants) ax^eutad a aaeend BMrtgago 
truat daad (raeordad hajr S» 1932) » li^ithout conatderatloa, to ono 
yiaviag to aaaare pajaaat of a purportad iadahtednass of $10,000, 
aoraly for the purpoaa of hiadsriag taiA delayiag enforo^went of 
the liea of ths firat traat doadt aad that tha racorda of tho 
offiea of tha dark of tha Oirottit ooort diocloaad that thara had 
ho«a filad April SO, 1932, a pttrportod clai« for aachanio'a lion 
agaiaat tho prasiaaa iavolTod hjr ono stanlay Olyniao, a brothor 
of d«f«adant Miohaal Olyniao, which «aa fiotitioaa aad fraudn- 
lant and filad only for tho purpoaa ftf aaovnibariae: tho OMTI 

ose ^, v*^ o ( ^nitMilBtffi,^ ..^* %i> soifel^^ Sitfl iir. ■'JSJJ.VtX C KAVI.: -^rsoms: ( o;? «]i[«9b Xm«%<i tMi ftaiAv «Jb»«»#ff« •«» XXItf alifJ 

to ;J««na»OT©tll© 'SJUhC^Xsfc Cjit-s t«8i5sli«iii ;.y «aii-^ <;jjsi i»xl* Ttj'i -^ifctt^J 
«Ai 1« afet«©«T: arfi *i»r?'- -. ^«tf^ #rsii-i;j ^stJ-" '.' '.# kbII •jf-:^ 

noil 8*olit««««>«BJ 101 etifiXa S>**x«fiaq « ,e^»?r ,• ' "■--• "■ '-"^ vi 

•irluMi'Ct Ku» »B»klk$9i\ am/ dviA« ««»iffti[0 Xeaifeltf lsi<{>f(«»t»t !< proilsts «Ad hinder lac fta«l tf«lajrliifi tli« «nf«r««Mai of tlui 11 •« 
ttf said first trust d«t4« DcfendAats In th«ir aai««r do a«t 
deajr thBtf all«9«tlaaB* Vltming aad :;tanl«3r 01jal«at aleik aad* 
parties defeadnat aad sarrsd j^lth suHoraafl la thla oaiui«» falXiHl 
t« appear ami ware defaulted* Prior to the flllag of the bill 
la the last ant easo Flealag» the trustee aader the secoad nortcage 
trust deed* filed a bill la the Clrealt oourt to foreeloee that 
trust deed and ret^ueeted aad saowred the appolatiteat of a T&<s®irtix$ 
i»ho took possess ioa of the prsnlsee theretofore coarveyed by the 
respeotlTe trust deeds and proceeded to eolleet the reato* 

?poa leuralag of the sppoiateeat of eueh raeelTeri 
plalatlff t upoa leare fraatodt filed m petit loa la the seooatf 
aortgace foreclosure proeeedlag la the Clreult oourt la support 
of his aotloa that the reeslTor be dlsohargod* this notion mtA 
deaied and he perfected aa appeal to this oourt soehlag to rereroo 
the order irnvfims saao* 

It appeared upoa th9 he^rlag before the aaetor to wtooM 
this cause eas referred* that defeadeato> the evaero of the equity 
la the proportj larolTod herela* eoasultod attwmegr John 7* Cobura 
of the lav f Ira of Coburat Kearaoy It C«bttra» ooaewralag their 
iaterosts la this lltlgatloai that Xr* Cobura thoroupoa watered 
late attcotlai»loao whleh eulalaated ^o^mber Sl» l§3af la the 
^ceeutlea by hla» represeatlag the Olyaleos* and by the solloltor 
for plalatlff » of what purported to bo a vrlttea "oeatract of 
aeeord ami settloBoat*" £a sttbstanoe this contraet provided that* 
la eoaslderatloa of the Olgrnleos soeurlag tlui dlsislosal of tiM 
second mortgage foreclosure proceeding* the discharge of the 
reealTor therela and the release or eatlsfactloa of all lloao 
aad judgaeate thea staadlag agalaot the property, and of their •8« 

#«* <»^ ti»itiri^f€t<«« tii»<il al «#m%i^»lM»f! «SMi«b i«»^;t jr««l1 hltm tit 

lUxi niA^ It/ Tj0UiJk\ Sfdif oi TolirS mll»iXttnl9h warn Um Y«»qtA o 
#«^.; &?i&i -Kitt'- $itnnrj &iit »t tik4 A iMLk\ %hw»h imii 

Xiiv, "• ■■■■3 «naft-v»'0 *il# t»t«RlBt»1jp*« tuilt * ftHt^B^tftir »«« !•:•' 
-*i;jJt-» j5:tllc.'s»«»lsoo »ati/<f»Sf ^fl x««w«»''i ««tiirf»3 '2:0 astj 

fisd-ji b9htr€i'XJii ^^ji>nisei-»v mtda ^ibeisi^ adisifs ii:t -^^9ti.'mmJi^i9m fM&s b<s«^':< ^9lir%rT to th* Cottstopttlltan stmt^ Baitk» as trusttnit of a ala&r 

iifcle f %hm piramisva tr— Pt all li«aa and enouiibrajio«s «kX0»pt 

t)i« flx^at aorlcagv* t«x«s imdi ejMoial <Mi8«Sf*Msate> plaintifl &gr«e4 

to pajr deftntfaats $3.»&0C &nA t4» r«l«&se tkem tram. p«rsojiml 11a- 

Itllity en aegr deflol«ney d9«7«« ilmt niglit 1»« eatsred in this pr«- 

«««diaf to foTeelOft* ihtt firvt mortcag* Irust deed* 

It «I«o a^tarcd that purauant t,e tlie torma of tjw ooa- 

trae% dtfrntdante proeur«4 tha dlavlaaal of \h9 seooati mortgaipi 

forselosura pre»c««dlagf the disoliargo of ^he r^&tlTor thior9tn$ 

And that plaintiff t as sued«<^80r tr\t»tao imder th& firot aoirtKamo 

ti^st doodt took posfi«B8ioa of tlM priwlaeai tltot th® m»oli&alo*« 

lioa elaiJt heretofore raforred to me roloaaodf tlmt all jud^stents 

irki^ stood %8 liana aifsdast tha property woro oithor roloasod OV 

oatisfiod of reoord oaeoopt tho juditKont of one Hoiteoi* -h-ho agreed 

to aocopt in settlement and satisfaction of Mo Judgmoat #300 oat 

of tbe 01«9OO» whieh tho Olyaiooe t^oro to Tmc^irn for their oqaityt 

when SHMo was paid to th«tt| and that pl&iatlff repudiated the oon* 

traot and rofttoM io ooa^ly ^^Ith lie t^ram hme&uae noma of tho hoad* 

holders refaso^ to r^ttlfy hio action inexeeutioi; it« 

After orerarullas defeic^anto* oxeeptioaa to the Master* o 

report* the eoart adop%«>d the findings and r«cocm«iftd».tloait of the 

naator and entered a deei^o of foreolosure and r>&lo» the portions 

of Ythieh* pertinent to thio appoal* S3'e ee followil 

*t<' ,m r''ltimm the court further finds that on 1 eoeatoor 
51st, A* !>• IVSSV suhseqttont to the filing of the hill of complaint 
in this ot^ttse* the cowplalnont hijreln, entered Into a ^jrittsa 
agreement with HHQUa^L OLYVH ;C and ^m^QmGA OLWIEa» hie wife* 
ondsr T>hich thf^ %ald tfoaiplalneint underteak» in eonsldiarr tloa of 
the & aid MlCHUuil. Ol^YVI^C and VMEOriCA OLTlTBtC, his «ifo» exoouting 
a d«<*d of th€>lr et^uity* in the property her<sin sought to h& fore- 
closed* to the CQ^'^mffGLltAM 37ATB BAK* as Trustee* oonTeyiag said 
premleoo free and el«ar of ll«!n« and oncumhranoQa* exeopt %b& first 
Mortgage taxee aad speoial asses^Aents* to pay to the said IflCH^r^X 
OLYNIEC Mid VWOmCA OLYWIKC* hie wife* the eun of Firm^^S HUUmi;,* 
i^LJ^A] B (^1500 .CM ) vithia thirty i3u) dayai that aader said agvoo* 
aient, the oonplalnaat underteeic to release the said MXaH^hJ^ OLTlfXi^ -oi^i aids' «i (>;»'£« tat^ ^<f miBiist $mAii ««s»«i» t^««i9|l#fe 'VMt on xiiJUiig 
,^;^lifp» %l^d^ tot «nri»o»t 9^ «t«rw tt».9i«\I& »i|« 4i«^#» «Q<]Me«. 

< ' •■'.i'S 

r.ia tuna YmoSlQA OLT!riKC» his «ift» fron maj pors^nal IlisMllty •« A 
A«flei«id7 da«r«tt la this cas*! tlv^t tlie said •OM|>lalaaii%» la 
this yrooesdlnc> eu<i8 la a rAprossntatlr* oapaolty ns« Ouccoa»4r 
fYUttft* uaddi: a oartala Trust J««4 exdoutod by Uia said UlOWiSSL 
01.TI77.C and Yi^^OflflOA OLTHsSC* hla vlfot iihioh Trust 3a«4 waa 
introduaad la «vld«MMa lMreia» aad aaickad as an «xkll}it la tlila 
preoeadinerl that aad«r tha terns tmd praylsiotts contalatid In scvKI 
trust Daedt tlis coiuyplaiaaat hsrsla* Itad aa pow«r bo purotoasa tltla 
ta said yrspsrty aad plasa saaa in ths paas«««loa af another t nor 
did said ooaplaUiaaat haTS power lo agroi» to roleass said defoad* 
aats frra say jwrsaaal liahlXlty* 

" i'HI :..i3 :.yMi riio court furthsr £im& what tho dofsadaata 
haTlag hs«a ps.r«i«s to »;*ld Trust 0«ed or«stiai5 tho trnni h<nrola» 
haid aotioe of t.ha linitatioa of the power of i,ht$ Truatiov 1.noro- 
uador* and that It hae not. bo«ja aho^m that tha dofondaato w«ra 
hA3~aed bee t4so of the fallura of vhe {3;4id ooapXalnaat to ourry out 
tha oirittea agrooattnt entered Into hot'HOoa thai* or that thoy 
parted with ariy consideration in roll^nce thdreon; that ih« dofend- 
aats. MICHAAL OLYinsc aad Yl^-omCA OLYHiiSCt his vdt; harlae had 
w»tlso of the laek of pOT;6r of the Trust eo« it nust h£'.r& booa 
eaatsm>lated by tha parties that said a^prooneat eeuld not ha 
Affooted as againet the holdore and o?rners of tht'^ bonds and interaat 
oampoas sooured by said Trust l>o«d» until xmtifiod by theai that 
tha STidOAoo shows th«t sosm of th«> b©n'!ho,l<i*?r3 rsfuise'* to ratify 
said a^ooaont* and thor^foro* tho oourt finds that said s^mmtmnt 
is void by rsaeoa of the lack 9t pow»r of tho is id ©^^plalnnnt to 
eator la&o suoh an n^roenK&at or to bind ths holdars md o^aors of 
s^ld bonds aad iatorost ooapoae «e boa«f iolarios of said trust." 

Uofendsats ooatead that thm oontraet of **aooord aad 
•ottltaoat** ifao bind lag upon plaintiff and tho bondheldor bono- 
fioiarios of tho trust dood hsroia* and that tho eourt orred In 
not dlsaiseiag plalatiff's bill for «Mit of oquity} that tha 
aofoadaata woro daaw^od by reason of thoiv rsnoval of tho «notini* 
braaoos and lions against the preaisos in Goapllanes with ttoi toraui 
of tho eontraetf and thst plaintiff «as estopped in et^uity froa 
proeee^^ing to a deoroe after entering into tlio e<«traot of **&eoord 
aad sottleaeat*" 

Plaintiff's theory is that* eren thani^ the oontraot 
la laestlen waa binding upon the holders of the bonds eaeured by 
the first aortga^o trust deed* it vould not bo a defense to thia 
aotion* ioio^imaoh as plaintiff's right to a deoreo of forselosure 
aad sale oas reeogni.iiod in tha contraat{ that la his oapaeity aa 
saeoeesor truotee he had no power uadar the torvs of the trust 
deed fore 3losod upon to hiad tho holders of tho bonds secured f f ^-ff; ? » r,-K'..- 
i3«;;; vw c; ..,•«.-' >-■ vx.' ^-i,.- ..fcs" 

-cm-<i •jsf.^XoftHjjc ■•UX^ n&q^ii Sft-ii'' ■><tmi ht 


9% 


-5« 

by tli« ts^st (t«ftd 1»y tlM (B^iitriiet itt <itta«tl«»at and thavt he wis nol 
•tsttpiwd froM i;oiag lUwM with ilio forAelAsaro proo«»«dta<sa* 

TbA r««Ll t'tteatlOB prctsttiitttd to «iiB f«r detornlnatlon !• 
ivh«ith«r plaintiff, and«r tht proviaiona of the trust dosfl in tim 
iastaat •»••» 90V16 chnrgtt %h9 trust «stat« liy his executory ooa* 
traet or oould coapromiBo or yiold any right aXr«ady aeor^iad to 
the ovmers of thn bonds » vhieh th« trust dood was ffiT«n to seeurof 
without ths ooaeeat or suhseqiueat ratifiontioa of all tho hoi:^- 
heldsro. That tho power and autlMrlty of a truRtoo to Aool with 
tho oeeurlty or trust ostato is oircunsorihod hy tho prorisioas 
of tho trust tttd«ature is aot opea to (ittOstimi* The foneral rulo 
undoubtedly is that a trustee oi^mtot ehaxg^ the trust eotato hy 
hio exeeutory contracts uaXoas authorised so to do hy the temw 
of the iastruMont or eating %k» tsrust* The trust estato oaaiot 
proaise* and ualesn the trustee is bomid ao one is bound for ho 
has no pr lnoipal» and the rmloo whieh govera tho reiati«i of 
prlaeipaX and agent are not appliea^o to trueteeo. {26 &• C« L*» 
13I«, 13171 aiedall t, Stuart ft al*. 151 OWU. 2«6, 2 p» (2ad) 

The Olynieoa wore origiiuilly defaultod fnr waat of 
«ppoara»oo» whieh default was Taeated August ^t 1«SS« and loatn 
wanted thMi to answer* Ho eroas bill was filed eoeking affirsMtiv* 
relief against «ither the trustee or bondhnlders heeanoo of the eon* 
tract or ito breach by tho tmstoot and their answer einply oon* 
tested the trustee's right to B»lntain this aetioat arerring that 
he was estopped and precluded frooi ta doing by reason of tbs ooa- 
iraot and his f&ilure to pay th^a 41»80c> and rale^tse th«a fre« 
*a^ porsonid liability oa » deficle^My.deereo in ju^^ 
on the part of coaolalaaa,!'* in aocordaaoo with tho tonui of tht 
eontraot « ^ 9iMi9» Hut$ wt$ 93^«i(» iimv.^^tt f^vS^m'tit m indS b1 \tibt«fi4»i^i 
wloftni mi-i \^ Qf) ui «« tft^ttati.iuin Bfi»lau siofoiiH' 

®'ifii«cri:l:tt<» |^llS«e« fc»Xit sa* llid Kft«ico ©ft •i**; . *wf# I»»|A81S 

*£iO» stJCLo' to $i&tSii&i^4 H'i»blib!&^<i'ii *to OA^evfi 911.$ i.&siii . ■■.a "i^tlvr 

•«w •^llpRlffl »»«««« Ttijjrfl* He;** .,«&3«irr* «tS* i|«f rf»«»^'dr t^^t te fi>»%i 

^m^t Si&ds om.^»£-sf^ htm m>5«X# «»ifj lam^ »l »iji?Xi >1t slii t«aA t5^n.J -6- 

The irust** Urines tkis notion msroly as a reprftBontatlTt 

benefit, 
of all th* bondholdora uiid for tlielr^ and va think tluit It !■ oloav 

that ha had ao autharity to antor into any ooatraet whioh wooldt 

doprlYO thoa of any of tholr rights. 7h<? reloa»o of the mortsngnTm 

from p8 eonal Itabillty on their bottde aur^^ly ooaetitutod a 

4[«p^iTiitioa of a «ut>.iiaatial right of %h« bonihol<!<»ro« 

B«t* 9T6a thotti^ w« aoouso that tho traotoo'e aotion in 
oatariag into the oontraet waa bia^Jing upon th« bondholdora and 
that tho ooAtraet vns hroachad hj hla» was tharo tinytfainil^ in tho 
o«ttraet that praoludatf plaintiff froda parooeadlag to the foreclosuro 
aa4 oalo of tho proport/ or th^t could possihly warrant a chrinoellox* 
dittsisaing tho bill in this eatts<s for wrsat of oqulty? It trill ho 
aotod froB the italioi^od languaffo in tixs.t portion of the oontraott 
la«t Above quoted* that tho partlos contemplatted that a deoroo of 
f orw'Cloouro and sale woald bo entored la thio oaaoo* 

Ao to dtifend>3nta* elain that plaintiff %'ae oatoppod hy 
roaaoa of tho contract frea proooedias to a d^^oreo* It lo ouffleient 
to otiito that not only vae ho not estoppod but that tho eoatraot by 
ito t«rao anticipated the entry of a dmcveii «f forealoaiare and sale* 

thoro la net a Bointllla of ^videneo la th^ nntst^*8 report 
that dofeaAa«to ftartod with anything undtr tho oontraet or that thoT 
•uff ered any daMa«o booauae of ito breaoh. tho facility «ltfa «rhieli 
thoy uisckBiY^^ ^r satisfied the eeeond B»>rtgagc» the Hioohanlc*o 
lien olalm and the 4u(i9B«at8 of record against tho preaioeOf all of 
okioh aero ama^ ohargoa afaiast the property conveyed aa aecuritj 
lij tho firot mrtgaito tmat deed ohortly bofore defeadaato* d^^faalt 
on tho boada aoeared thoroby» lends color to tho allogatieat of tho 
bill, whioh were not denied la tho Olyaiooa* &navor# that all of 
thooo oTldsnoos of iad«bt«daoao» "with thio oxoeptioa of oao Jitdsaeat* 
voro fietltioue nad frauduleat a&d vtK^o orated and lodged aa lioaua ^'f'iriv3::i^ \rtst «!^# lie «t^««jC»? -.r j^^iST ;• '■ > ^ ■ ' : ' ^ ... ' • • • 

«»cr Hi' ■vftUftn • ilt^ 0igi 5pil« (6 .?■...'. 

^'-^-oc^ii-'i i: '■??>«! ■, ^« fljfi' art' *»)-•• ■^tt.l'a* « i»4Wk al- ^%-»Mf 

if4lTys-- v-i'^r,'-, T-^^-fJu-o^q a«Cx if^iKti^s f^-iSSTiWl* it'ham ©taw sj^idw -7- 

against th« pr«al««a far no otiitfr yorpoQ* than to liiBd«r and di'lay 
th« aaforoaaMBt of tha 11 an of t)i« firat truat daad* 

Va a^roo ^itk tha finding af th« masttr Ineorpar.iitad la 
tlM d9ore« thm%, *lt hkm n»t 1»a«a sbowt that ttta dofendanta war* 
hATMBd ^aoanaa 9f t)i« f&llitra of tJba s«id oonpl^laant to earry out 
t)M ^r It tan '^graaawnt antairad Into ¥etwa«n thon OT that tltaj 
partad alth Any oonsldaratloa in raeagnltioa tltaraof •* 

Wa hisra oarafully axnxatnad tho tainna of tlia f irat troot 
daad and find no prorlalon tliareln ^hloht «ith<9T ax|»fe»cly or liy 
Uqplleationt fttttlioTlsod lalalntlff to «&c<9cait« the eontraot in c|u«stion» 
and thara la no eXala tbat It waa autlfeorlaod lyy tlie eoturt* Tlw 
truat daad by Ita tarwi pricier Iliad and rastrlctad j»la,intiff •a 
antliority to deni with the tmat property and It amot >a prasmuMl 
thAt d^feiHlantat harlng executed the lnd«intnrf» or«ating tha truat 
astatot had kno^ledga of the llaitatlon of -ffO^mT of th» truatae 
contained tharaint and that he eeuld not lagally hizid the 'bond* 
holders by aneh contract* 

fler tho roAoeno indleated harela tha deorea of tbo 
Snparlor court la aff irsMid* 

Arldlay* P« J«* anA ''OanlAat 3i*, eoneur* 


»ttr9jBo<) <*% fftai:0»»«^^ 6^;^ > tic»J[&^-z& 
37190 

HAROLD J. GRSEN, ^7\ (/ } p-^^OF EI^OR TO 

Plaintiff in Error, MARGARETH JAROSZ, also known as J OF 0HI0AOO« 

MAi^ARET SAROSSY, Defendant in Error, 
MUNICIPAL COURT 279 I.A. 62l' MR& PRSSIDING JUSTICE HEBHiL DELIVEHED THE OPIHION OF THE COURT. 

This oauae is in this court by the plaintiff upon a writ 
of error to review the record, wherein the court, without aid of a 
jury, upon a trial found the issues against the plaintiff, vacated 
the Judgment of December 30, 1932, entered by confession, and entered 
judgment for the defendant, fhia action is based upon a promissory 
note containing a warrant of attorney to confess jiidgment, executed 
by the defendant on October 5, 1933» The plaintiff obtained a judgment 
by confession for 186.54, in the Municipal Court of Chicago* Upon 
motion, after judgment, made by the defendant, she was allowed to 
plead a defense, the judgment to stand as security. The note in 
negotiable form, with a warrant of attorney to confess judgment, was 
payable to the order of the Chicago Electric Appliajioe Mfg. Co., and 
by this company endorsed without recourse and delivered to the plain- 
tiff, who ibontends that he was the holder of the note before maturity 
and In due course. 

Upon the day and Aat« of the execution of the note, the 
defendant also entered into a contract with the payee company named 
in the note, agreeing to purchase an oil burner from the payee for 
#179.50, payable :25 in cash upon the Installation of the b\irner, and 
the balance in 13 monthly Installments, beginning November 5, 1933. 
Two weeks after the execution of the contract and note, and before 
the first payment was due, the contract and note were endorsed by the 
payee company to the plaintiff, who is now the holder of the 
promissory note and the contract^ 


loimm ,v 


IS8.A.I G^S .ictt:" ni ct-fiofi'nstsiC. .TCTOD SKT 16 lioiai^o SET oafiavijaa jaaan ioitsut. oaiaiaan*! iHM 

floqU .ogf^oi/fO to itaoX) Isi'atotiXiM odtf at ^hSt'oQl^. rot nolssalaoo x<i' 

0^ b&iroLle bbw 9riB ^i^nBtnelsJb »fid^ X<^ 9bfim ^ia9my,bitt ^'^^^^ ^aoitom 

ni Bioa aril' ^xttiuoes a.z baRt6 of *fr*i33£t«/{; 9ii* ,»8n9lrat ij bjflq 

ijgXq arf^j- ot is^isviXsiJb fcns eexuooox *ij^il*iw bemoba^ icoRqiaoo elffi^ Y<^ 

«oeix/oo 9vJb nX Jbc. 
9xf;t t9*ofi erf* T:o nol*x;oax© »iit l:o »^s& f>fla xsi) »fit aoqU 

xo^ fes^isq »if* jaoil T£»tn0fi Xio «« »B«rfoixfq o* §aXs9is-5 jS^oit ari-t at 

bn& ^TSxixurf ©ri;^ Ic mti&Un^Bi. :oqu limo al a&C^ ^id&xm ,Oa,SVX| 

.SSeX «5 xscffliavoil §nixiflis»d ^8tf'a9aiXXjs*«iiii ii:Xxl;fiior. ,i.oc£?Xj»d ©fi;f 

BiotB^ biiM »©*on Jbfl.« ;^o.t?x*noo ari* ^o froX;^ifoex© »il;r x©#lt -^ii>.vr o . 

erf* \cf X)8BXOi>rio 'sxsw Bton has rfo«x*noo oil* t©i;6 esw *n©i3\:«t{ JbxXI ©fit 

9ri* lo X3i)Xoxi ©If* won eX orfu .Iti^niBXq eri* o* xosqmoo aeTfoq 

4#ojsT*flOO «rf* i3fli5 a*o« xtoBB ttBJorq 1 

the fiR«t« In %h9 ¥#««iMl <i4rti«:bli»ii %h^t %ii« plftljitiff %t the 

tiwt of tai« ;^r«)i««« of th« »<»%• la crweaiioA «r9),« .'««t;Qm«|r foT th« 

ApfO^iftiMNi Mill* a««« wh«r«ifi h« ««siitlfieS tmt •m'm, ^ risU %o «li« 

pnmiB*n0 i4Ml ii«iifi«4 «h« mmmxf^ &t %i^l# f^^% th^-.t «h« ^tx trntminr 
)tfi>« JjMsfHi r#«9f«4 sy %h« 4«ftft<l%at 5^,»5S th^ S»t4l€iag is bo« being 

l>p«ael»«» Pf^iEMH-iy h«ttiiai UAtll, *h* f%iitis»« i» wiii^Hi tli« ^il te«if««i' had 

itift j'-lftl»tiff| %h«\ ^ !«!«»«• 1iel4l#t of %hM ^tm^^m*m w«i^»mty 
M»«« b«f«r« «%ttt*i%f fcKT v».lu«, «rit^ttt ii:&iii9» i^f «^ luftimlty ift 

ia«itttlf r i^iMi Iw |s^3r«liA«ml «Im» m%^^ t«|^fk«Y «i%fei .lilii« «$a«f«.4i% t»v 
\hM i.nmt»XXn,%imk «f .^ oil )Kt3«»Y la tli« p3'««i««« i»f tliff «i«f<m'i3rAt» 

^ tli« ^rti««* 

»»%•# t«|^lMiir vitli «»« 9«i^sr%9t ffi^^iMA hf %.m 4#feft4^lil« t|ii« 


4*tu -.£ic.!V^ < Bi.i Ivi iiw-Jl ^ at »#f>«| i«it . •-1' . ?' - .«»■■■ hj^d 

oimi bei^:i-ae 3 

contract provided for the installation of an oil burner for the 
heating of the defendant's premises, and the plaintiff had knowledge 
that the oonaideration. for the note was the installation of an oil 
burner by the Ohioago Sleotiilo Appliance llfg» Oo.> there being no 
express warranty contained in the contract the Oompany impliedly 
warranted that the oil burner was fit for the p!»!rpoee ©f heating 
the defendant's premises, and sufficient for the purpose intendid* 
The eridenoe indicates that the oil burner failed of its 
purpose and was removed by the defendant, after notice to the 
Appliance Oompany by its agent of the failure of the burner to proper- 
ly heat the premises, and as a result of such failure there was a 
failure of consideration in the execution of the note by the defendant, 
Seeburg Piano Oo . v. Lindner. St al. 321 111, App. 94; Hallook v, 
Outler. 71 111* App, 471. This court in the case of MoKeown v, 
Pyniewiog* 83 111, App« 509, upon the question of an iaplied warranty, 

said: 

"A meohanlo who undertakes to construct and furnish 
mechanical apparatus for a particular purpose, impliedly 
agrees that when constructed it will be reasonably suffi- 
cient for the purpose for which it is intended. The law 
implies in the case of all such contracts, in the absence 
of an express agreement or clear intention to the contrary, 
that the apparatus furnished shall be reasonably sufficient 
for the ourposet Springdale Cemetery Assoo# t« Smith, 
32 111. 253, » 

From the facts as they appear ia the record, we believe the 

court was justified in its finding for the defendant, and there being 

no reversible error in the record, the judgment entered by the court 

is affirmed* 

JtJQGMSMT AFFIHMEO. 
VTILSON AMD HALL, J J, OOSOUR. 5 

lio iia lo aott^UBUai BAi e^w a^on iwl# tol" aoi*«5»feifixioo erf* *..ii* 
■SialtBfisi lo mmm «cl* r^ol ;^1| 8,,^ Twxx^d Xio •rf# t^ij^f t^taBtXMw \ 

erf? o* »oi*ofi iscrlr. ^iasbaeltib «a^ y4 Jb»TOia»rr eew bam •moqtjsq 

e 8.-^ 3'r9ri* e^wXisl ifevs lo tlunn s bs bus ,«»ei«®^q erf# #^bM xX 
.*flB5a9l9^ Bdt Ycf atofl 9dcr lo acituonT.^ sxij «i «ciJ.nefci«Aoo lo i>«rXi*l 

„ asxiiTrj iniB ^oinUaot> at es^LfcJiofonif oifw otsaado^m /i« 

y-...^ .,::.. mi .oaoqirifq rr.8X.if0i*- - - « ^- -■- ,^t«^o«ai 

, ..•.^rioeRST ecf iliw ;. ,S9 j, 

*bf>baf>fnc ^ ^ *i . . ^'f'* 

»• di ai , :? 

itxielniixye yXo "; + 

V -^^ .iXI ss 

*Tifoo ari;f -,rc:f beiBi^nB $nBer^bul Bdt «fciDoai »ri:f ai xoy^s aXcfisTerOT oc 

«&0C17ill£ Bt 

./l^t V ,.AH OKA K08J2W 1 

37219 HSRUAN H« BECKER, 

(Complainant) Defendant' li^^ Error, / 
CHARLES A. BECK, ELLEH H. BECK, wife 
of said Charles A. B«ok, FRkUK N. ] COOK COOMTY* 

REED, FLORA M, REED, STAi^LEY L. FABIAN 
and OSCAR V, HUNT, et al., ) f\ t pi^ /^ c\ -i2- (DefCndants) Plaintiffs In Error. 

WRIT OF Bfi|tOR| TO 

s 
I 

SUPERIOR OOORT ?9 I. A. 21 MR. PRESIDIHG JUSTICE HEBEL DELIVERED THl OPINION OF THE COURT. 

This is a writ of error directed to the Superior Court 
of Cook County to review the record, wherein the complainant filed 
a hill of complaint to foreclose a oertain trust deed securing the 
payment of three notes, aggregating the principal sum of |4,500, 
hearing interest at 6^ per annum until due, evidenced by coupon notes, 
and 7f> after maturity. 

To secure the payment of the notes, Charles A, Beck and 
Ellen H. Beck, his wife, executed and delivered a trust deed, convey- 
ing the real estate therein described. The bill of complaint made 
certain defendants parties to the bill, and upon the issues being 
joined and defaults taken as to certain defendants, the cause was 
referred to a master In chancery of the Superior Court, who reported 
on the law and the facts, and recommended that a decree be entered 
for the sale of the 3foal estate described. 

Upon objections being filed to the report, which were 
overriiled by the master, such objections were considered by the 
court aa exceptions to the report, and after consideration, the master's 
report was approved and a decree entered for the sale of the real 
estate desottbed in the trust deed, to satisfy the payment of the 
principal notes and interest coupons. 

Defendants Charles A, Beck and Ellen H. Beck contend that 
they are the makers of the notes and mortgage, and the owners of the 

T5!c.A;reTss KAISA"? . .torriS at B^'tltal^l-i. {a^n .0 btiJi a«l«tf &9W69X Si. J po:;« rxij3 ♦IlJt^"' " •t^'-H »*ii'-«;5.':-9i^ al^tTto 

OT^-.r nrxri"- tw'xoqoT ^nrf o^ fc«XJ;i :gtii:mi iaoXt©«|;.tfo noqfU 

•BXioqxfOO tsoTO^aj: bus tudioa Lsqtoaiiq 

• ffnoo ii'> , vir-L^vi Da» iose .A aeXTtsdO etflisiifletad 

.^•;^- - ,-■-:'-.-.- '■-■■' ■■- + -- - -'-^ ^0 axeateffl ad* ©as x^jrf^ a 

property described therein, and are neoeasary part lee » and ae to theta 
the decree is void for want of service of sumnone. 

The summons, dated March IS, 1931, directed to the April 
term, was served upon all defendants except Oharlea A« Beck and 
£lien U. Beck, and as to these defendants the summons was returned, 
"not found". Searvioe on the defendant® named, however, was hy a 
copy of the hill of complaint served ^pon them in California, with 
notice of the oomaenoement of suit, and for failure of the defendants 
Charles A, Beck and Ellen H. Beck to appear and file a demurrer or 
answer to the bill of complaint, they were defaulted. 

The decree recites - 

"that the defendants Charles A. Beck and Ellen H. Beck 
wife of srid Charles A. Beck were each personally duly 
served with a copy of the bill of complaint herein and 
a notice of the oommenoeaent of this suit more than 30 
days prior to the 1st day of the Ubj Term, A. D,, 1931, 
of this *3ourt#* 

In the consideration of the contention of defendants 
Oharles A, Beck and £11 en H. Beck, his wife, that there was want of 
service of summons upon these defendants, the question arises can 
these defendants coagolain of want of service in this court for the 
first time upon a writ of error? fhis question is important, for 
if it follows there was want of service upon the named defendants, 
the chancellor was without jurisdiction of the persons of these 
defendants, and the decree entered foreclosing their respective ri^ts 
in and to the real estate described therein was void. Upon this 
question the court was without assistance of counsel, nor was it 
aided in the consideration of this problem. 

We have made an examination of the authorities of this 
state, and find the rule to be that a defend^at named in a proceeding, 
either at law or in equity, may question for the first time in this 
court upon a writ of error the trial court's Jurisdiction of the 
person of the defendant and its ri^t to enter a default and judgment jggrr^v ,..1 . , t -sitrcaq xrEa«e«»«fl ©"Si? &4it-j ^iii-j-it?;-,,' .u«ui,Trjs!j/; vjT"»qoiq 

,;, i. ^.:. ..v.... ,i>aiejBn 8*m?l)fl»l»Jb ftri^- nt> soiTteE; ."Mtfot ion" 
B ita^i /:)£[« l9X> Bcii to ^tulia'i. tat baa ^iluu 1o ^a»ffiMci«i^oo «il;r lo ttottotf 

.■^^-i ;,,crf.-»h a>^n.^r vr,,■i:^ ^tflijsXqmoO to XXid ad^ o^ •^'^--sn'^ X*e»xip til* ,«triBl)i3©t5£! 880Jt.t uocji; ecofii- 

t tnij*Tqq©X «1 noi^adxrp ai/i? Tiott© to *i-3r« ^r.tt .teiit 

sssrf;? to sftOBtcsq M* td flei#ol.taii:ixt #itorftlw »«« tdXiiaid/iatfb ajf* 
slff* aoq^J ,Biov 8*?w ftiatftri* *9dit«e»I> «#i«r 3 

where tbere la want of proper servloe of aummoas upon the defendant, 
at provided for Ijy la.w« 

In the caae of Filklne v. 0« Sullivan, et al. 79 111. 524, 
it appears service of summons was had by a special deputy sheriff 
upon the defendant. The return of the deputy sheriff was not 
verified by oath or by his afflrnaation before some officer oompctent 
to administer an oath, as required by the law of this state* Judg- 
ment was entered by defatilt, and the court held that the defendant 
could take advantage of the lack of servioe in complianoe with 
the statute for the first time in the Supreme Court* To the same 
effect is the case of Hansen v. Klioka. 78 111* App. 177, where the 
oourt held that where a decree makes a person axx apparent party and 
recites service upon hin by publication, establishes a lien upon 
his land and orders it sold and the proceeds paid to others, he has 
a legal right to resort to a writ of error to secure its reversal, 
although he was not served with process in the suit. See also 
People V. Evans . 363 111* 235* 

The return showing service of a copy of the bill of complaint^ 
notice of the commencement of the suit upon the Becks must be within 
the time allowed by law, and the time of the service must appear from 
the return, properly sworn to before an officer empowered to administer 
oaths* It appears from the return filed in this case, to which la 
attached a copy of the bill of complaint and notice of the commence- 
ment of the suit, that the return was signed and sworn to by Roblcy 
E* George, of Los Angeles, California, on March 33, 1931, before 
E. H* Clausen, wh© purported to be a notary public, and from the 
seal attached it appears that he was a notaiy public in "los Angeles 
Co* Cal*"; that no certificate was attached that E. H* Clausen was 
a notary public empowered to administer an oath to the affiant, as 
required by Sec, 14, Chap, 33, Chancery Act (Cahill«s 111, Rev* St. 
1939} « rot b«£tivoxq •« 
t-iti^aB ^^uq«X> X^iotiq^ . ^o .... sm. t«o..«u« l-o se>£tr^«e eT*l,q,iB *1 

*««t^0i:9fi firf* **if# fex*rf *Tx/<3» arf;^ btiM ,t£im^i,k ^ mt^fm turn tatm 

an^ 9^nslicmo nl »oiTtr*8 to 3le«X Bdt U •s**««v6i* 9M bixroe 

•aae sd^ oT a-woO m^tqaQ 9tLi ai BmXt *«ail eii;f tot a^z/^fj^iTB fttf^ 

edi a^siiw ,7VX .c;qA ,XXI 3V .^mM .v a»ai».H to •^t ^dt .i :fo*ne 

noqif «9lX £ »«4eiXtfi;#8» ,fiOilEoiXdi;q ^tf «iix:[ ~- - a^titi^r 

. '-'S txxi ESS tE,:--- ' 'liafiisji 

ni.5lqEc _ ^, _c ,^_v..ii ^ix^oife sttu^ax »«. 

»0-r aoXTiec. .,., ,, ,... 

- oasB^ffO!? »rf# to 8oi*on fin^ ^nXfiXqEOc .. . ^.^dt^j^Hf^ "ff. taiiii -..v*;^ 9;:; or- J *(esGx It is to be noted from th© statute that the officer admia- 
Istering the oath must be empowered to do ao at the plaoe where the 
oath is administered. Service of a copy of the bill of oomplaint 
and notice of the commenoement of the suit, anist strictly comply with 
the provisions provided for by the statute of this state, and 
failure to meet the requirement that the purported officer asust be 
empowered to administer oaths at the plaoe where administered, is 
fatal* 

In the instant ease there is ao certificate that the 
purported notary public had the power to administer oaths, nor does 
it appear that the named notary public certified under his official 
seal that he had such authority in the state where the oath was 
administered, Trevor v, Oolgate. 181 111. 129; Qesnovers Shoe Oo . 
V, First liational Bank. 188 111. 31S. 

For want of service provided for by the statute of this 
state, the court was without jurisdiction to default defendants 
Charles A, Beck and Kllen H. Beck, his wife. They were proper and 
aeeessary parties, being the makers of the notes aeoured by the 
trust deed now sought to be foreclosed. The service conferred ne 
Jurisdiction of the persons of these defendants, and it follows that 
they were not before the court, notwithstanding the court in its 
deoree found that it had Jurisdiction of the persons of Charles 
A. Beck and Ellen H. Beck, his wife. 

We have reserved to the hearing complainant's motion to 
strike the certificate of evidence, which appears in the record and 
was filed subsequently to the signing of the decree. The certifi- 
cate was allowed, presented, and signed by the Chancellor, within 
the time fixed, at the time of the entry of the decree, Ko objectlona 
were made by the complainants when the certificate was signed and 
filed, and what appears to be a part of the proceedings aay properly 
be incorporated in the certificate, which has a bearing upon the 9di »x9dv! 90(-Lq ittLi t» o« ob oi Miowocjia® aci t^nm die& 9At gxilxsite ' 
tnlaiqaoo lo Xlicf »ri* ^o -^coo 5 lo aolvaa:? .iasis^tJtijJtfifoc ai rf*so 

baa ^BistB Blsii lo siuSat^ adt x<i rot b»bJtrexq aaolBtrorq ^A. 
■^d tesM tsoitiO i)9t7oqT '>:t»ttim9'i 9df tt^ma ot eruii£: 

aeo-b toa tarf^so ifitBtalmbs 0* lawoq »il* Jb«d oildwc \-rr':*oa io"»*ioQt«q 

Isioilto airf r^bsiis b^nitifto oilefoq x^jRj-oa &»aen 9sAi ;fMt zB^qqe. ^t 

s'w iftjBO 9ri* ©asriw »J-jb*« 9dJ al xiizotiiuB t 'f fc««C ad *«il* Xsaa 

. oQ aorfS attOYocaeg jfiSX .1X1 lOX .o?.n>;XoO .v tuvaT'l .i-oia^ainiaJ^ 

*SX5 .XXI aeX .4n$'>:i Xggoid-.?^^ J-ex .ft ♦▼ 
airl* 'to aJi/J^jJ'a ariif x^' ^ot f>ef)iTOTq aoivise 'io j^aurvr %o\ 

.'•nBJbflalefo tXiriPliab o* floiJoiftaix^t iuotiitK znm tttjoo %di ,a^«^a 

ta<'. laqoiq 9Z9m' x^dH .alXw aid «3l08ti .H cteXXai 1 aaXisri'v 

9d& -^ bersjoBB 99ioa sdt Ito aisiaat axfd 8*^*<^ »».iJ':r,^ txsaaaoe : 

on iieittaftaoo aolTTQs ai£T .JboaoXoeio't acf ©^ #rf^0oe voc b9»b iejTi 

liBdi avoXXol tt baB ^BiaRbaQleL et,9d& ^o anoetdq 9f-^ to «oi*oii>aiWf(; 

;?.:,j... ii- lo anoeafK- ?n-f* to noi^oiJbalTitft ^•■- *' ^ ' 'vwot oa-xoaJb 

•alXw Bid ftioa . a * .. isita :^oaa .A 

fccx-i! AaooaT diti?' fil atBaqqa rfoXri^ ^soxjsMva to s>tf.f.?.iL -:!■•.;; s^u.' y».7ii«#a 

-Xll^T®© ^ . fioaij 9li) lo afiXagXe " ^ ;a«r«>aacrx,'^ -- f* g,sir 

xsiifil'iw »%oii£'OrtsriO arid- xd £>anj|lB Jba^ , ,/- - t-r? a#£ir 

aoi3'o«»£tfo ©a .©9xoai3 ariS" jo Tjn^fl® ad* r .. 'ffl-t^ aif* 

l)ij.8 b^tVglB nMV 9tB0ilttzQ0 9d& cai^T/ scai.ri/. -^xq/iioo tyfij \o 'ji'Sai a^aw 

TjXiaqo'xsj' x«fii aafli&aaoonrq ®il* to iz&q /; »d o* Bit«»q<?« tsidv bam iMXlt 

" ©riJ^ aoqp '^liJ^Qd SI BBd doiriw ^ajJ-noitXtxao 9A^ al bfntKroqroonl ©cf 5 

question of service upon the defendsnte Charles A, Beok and Ellea 

H« Beck, The motion with therefore be denied. 

Other questions have been called to our attention, but we 
do not deem it important to decide them at this time* 

For the re^^sons stated the decree is reversed and the 
cause remanded* 

EEVEH8SD AHB HEMAHOSD. 
HALL, J. 00N0UH3 
WILSON, J, SPECIALLY COSOURRINGH 

From a reading of the record it la apparent that the 
real contestants to the decree are Frank I, Reed and Flora M, Reed, 
his wife, who are in possession of the premises by reason of a contract 
to purchase and that they have been in possession for a considerable 
length of time and apparently will continue so to be, the defendants 
Oharles K i3eck and Kllen H. Beck, hia wife, never appeared by a 
motion to quash the eerviee and are appearing on this writ of error 
represented by the same counsel that represents Frank and Flora Eeed. 
From the authorities cited in the main opinion it can be adduced that 
a writ of error will lie to review a sxiBwaoniS which does not comply 
with the statute. The Supreme Court of this state in the case of 
Trevor v, Qolgate> 181 111, 189, has held that such summons is void. 
IRiile I am concurring in the main opinion, I feel that It would have 
been the proper practice for the defendants Beck to hare appaiared 
in the low<9r court and Bra,de a proper motion to qtmsh the service in 
order to provide the complainant with an opportunity to secure a 
better writ. So far as the record discloses they received a copy 
of the bill of complaint and the omission in securing the certificate 
of magistracy could have been corrected by aaaendment* 

The purpose of process is to serve notice on a defendant. 
Process that is irregular can be quashed by a plea In abatement or a »vr ^fifcr »iToiifft»;J-;te liro oif b9Xlst> mod trrstt BaoH»9trp rtsdto 

»i>Bbasm^r ftexr.oo 
&RU0HO0 ,\, .JdAi-r 

ro«a*no» «» lo iioeseic Y<^ 8«aiffi9Tt<T »rfj lo aoiae^aeog fli #«!i o«ftf .®lXw eirf 
9i<s&xal>i8iioo * lol inolaMBBoq fli naetf svjsxf Y0£f* JbH* i«« »«M*«t«t «* 

^b&^ 3irt6£i bitsi aTiiisrs e^a^aa^fja-sc *«i£* I©am;o.o »s^a aff# ^ fe»*rtae««iai 

Isif^ b9BubbB ad iifio ^1 ffoifllqo i?isn» stft at bBtie a»l*ii:orf*uje #1!* jbotI 

tlqmoo ifcc eeof; floMir anoafflura .8 wsiTart o;f aiX XXltjr fo^i© lo *iiTr « 

lo aa.a9 mAf tii e*?.*8 alrf* lo >tTEroO »B!9tr<jiyp atni' .sjfu*«#a 9riJ rf^iw 

.bXov aX aitOMicwe tfoxje #.m* Ms/f 8«d ^«SX .XII 181 ^ ,t xovdrT 

ernri l)Xtfow JX .t-tff.t X®«1 I .ncxatqc aim bA^ al ^fliftj&onoo «i$ X alXiflf 

l)»!t.eAcrqr, ar^d o* :f06;.; 8*0nl)ii9l»fi 9dtf aal 9«>X.fOAT^ laqo-rq »i>'# ii»*rf 

nt ^oi-nrs.© a/f# tfsAs/p ot aeX^aa ttjqa-rq s #.b.?a(j !«..• tTtreo »r.weX ©xl# ni 

f? atu;»-n- or^ x^ia^^oqqo m dit» taAtiUSqma ^tU 9blrorq ot tsbio 

V700 .'? XsavXoost t®«f.t awsoXoaXXi bicoo&i »£iJ^ ba tMt ©a .Jitw -retted 

©*«e>ili*T«9 9^^ ?^«XT;irt)*8 xfi coXeaXso »rf# fta^ taXjaXqajoo lo XXitf 9dt lo 

. ^^rtssfeaetogi -^cf fea^oa-r-ioa rtaarf 8v/>jf ftlixaa ifOiSTtaXgsa lo 

♦ *iic£)«&l3l) x: flo !!ioX#cii avuas o^ eX Ba99tnq lo aaoq-j-wq auiJ 

.■»iiaffiftrsrf« fll £»x<i- £ y[<i t9ti%Mtfp ecf aeo 5:isXi*safii aX tMt m^^&rH. 8 

motion. These matter* should be injected into the oase at the 
earliest opportunity by the defendant. The defendants Reed had ao 
oonoern with the process as related to the defendants Beck. The 
counsel that represented the Reeds in the proceeding is now 
here representing the Becks, 

In my opinion, while the aupreme Court has called a 
similar summons void, it should be considered as irregular and 
voidable and the proper forum in which to correct it should b© 
the court of original instance* If no process whatsoever had been 
served, a bill of review would lie in the Oircuit Court to vacate 
the decree. c 

won ai 3^1.J:>®©©o«q »d# isi «ib»»*$ oxStf !)»*«« a ©i«[»t >BdJ ieenwoo 
9tf fclaoria *jt toeiTOO o;t riolriw ai au/Ttolt ^»qo^q »Ai bar, jal<i^tilar 
«*>?'' 37239 

OORA SWIDLER, 

(Plaintiff) Appellee^ ' \ 

I ) v^.^ MOHIOIPAL Choral OF 

▼» 

TOWER AUTOMOBILE OOSPOaATION, } CHIOAGO. 

(Defendant) Appellant. 
2 i y x./i. 5 2! MR* PRS3IDIKG JUSTICE HEBSL DKLITSHE0 THE OPINIOH OF THl OOimT. 

This is an appeal by the defendant froai a judgment entered 
in the Municipal Oaurt for the plaintiff in the sua of S5579 50 in an 
action of assumpsit upon a certain first mortgs^e real estate bond in 
the principal sum of |500, dated April 1, 19SS, due April 1, 1933, 
bearing interest at 7^ per annum after maturity, signed by the defend-i 
ant and payable to the holder thereof. To this aetion defendant filed 
an affidavit of merits • 

Upon the trial of the issues it was stipulated by the 

parties that the plaintiff was the holder and owner of the bond sued 

upon and that the same was the obligation of the defendant and was 

properly signed and executed; that nothing had been paid upon the 

principal sum of said bond; that the bond was due by its terms, and 

all interest had been paid to isiaturity* The document was received 

in erldenoe, and provides, among other things, that « 

"Both principal and interest are payable in the manner more 
specifically described in the Indenture hereinafter referued 
to **♦♦ 

For a description of the mortgaged property, the nature and 
extent of the security, and the rights and limitations on the 
rights of the bondholders, reference is made to said Indenture, 
to all provisions of which the holder of this bond does by 
the aot of becoming such holder agree," 

It irae also stipulated that defendant's exhibit 1 la the trust deed 

securing the plaintiff's bond, and that the trust deed was properly 

executed and recorded, and authenticated. It was further stipulated by 

the parties that the plaintiff made no demand upon the trustee to 

institute any action, nor did she join with any number of bondholders. 10 ffr^V(k JA^IDIiTOSf 
1 


o:tyA flaaoi^ DQieia^ tuBa-gbul a moil taBba9'i9b «f* ijtf X«»qqjs ii« ei aiHT 

xiB al oe,Vaai^ to mu» tdi at lll*fli»iq 9ti^ 101 ^itroiJ X«qioiium »il* at 

,?S8I ,1 XITCU »i/6 ,8Sei ,X Xi«qA U&.f:.b ,OCd, lo auB Xi^q^oait^q 9iit 

»r{# ^d b9i.9iuqiis Bfiw ti esx/sai ©rf* lo X'sit* »if* aoqU 

iMam bnoQ' stti \o -tertwo bnf rsblod ©ri# b£v nia^ffl«Xq f,cii t^at asltiBq 

8fiw !f>fffi tttBbaoJiQb »rfj lo floiJrailcfo dxl* oi^w anre srf* tsrfjf !«« noqju 

arfif floq^r iisq waatf b:^ Sniriton #«il* ;Jbe*x;o©x* Jbo/^ fwagiB xXaeqoTq 

l>ix« ,8fflx»* a#i Ycf »i/l> B«nir inocT ©rf* t&tit {baod Jbiss lo tu/s Uqtoaiiq 

bBvl3c-:-yy Br.^r insmarxib BxfT ^xttiutBBi ot bi3q asod fc.-jf t»»T9*ni !!« 

n ■+ 

l)CLe:. ©n^tan ed& ^xtr^Qorq bo^s-gtrcm •dt lo noltqt^oa9b & ^of 
5rf:f no anoito^icijti one b;}t- ^'^ ^"+ f^r*-- ^v.;.>- ,^-,. 3^^^* -^^ j-nai-Ke 

Xrf ascli f>flod slri;f lo ac..^... :..„ ... „.., , ,.,. ,,.,.^icivoaq 11& oi 

^X"r®qotcq srw fc©eJb ^bot* 9Af tBtit bajR «£>ao<f 8»lii*rtijiXq ©if* saXtwoob 

l3©*(5Xtfqi;t6 •rerf^Twl bjrw *I ^botBot&afidtus bn£ ^bBb^ooet bn£ b9&ut>9xtt 

oi e9tsui& »d& aoqu basmieb on Bbsm ITLltatslq Bdi tsdi 69tirsq adt 

BrBbLodbaod I0 a^cftairn tflJS ^*iw atol ©rfe bib roa ,noid^oj8 x^m 9&uttfp^al either the requisite number provided in the trust deed, or others, 

in any demand upon the trustee, and that the trustee did not refuse 

to aot pursuant to a demand* 

In defense of this action, the defendant introduced the 

deed of truat from the Tower Automobile Corporation, as mortgagor, 

to the First Trust and savings Bank, as Trustee, The trust deed 

provides, in pert - under Section 6 - 

"Whenever under the provisions hereinabove contained it 
shall have become the duty of the Trustee to institute 
legal proceedings upon the written request of the requisite 
number of bondholders, and upon the deposit or tender of 
deposit of the requisite number of bonds with the trustee, 
and upon tender of proper indeianlty, and the Trustee 
shall have wrongfully or unreasonably refused or failed to 
act within sixty (60) days after such request and deposit 
or tender of deposit of bonds as aforesaid and on tender 
of Indemnity, then and in any such case, but under no 
other condition, the svme number of bondholders who under 
the provisions hereof have the right to demmnd action hy 
the Trustee, may jointly institute such proceedings in law 
or equity as it was the duty of the Trustee to institute, 
but for the equal benefit of all holders of the bonds and 
coupons then outstanding, *** Ho action at law or in equity 
shall be brought by, or on behslf of, the holder or holders 
of any bonds or coupons, whether or not the a?^.me be past 
due, except by the Trustee or by the requisite number of 
bondholders acting in concert under the provisions of this 
Section for the benefit of all bondholders. In the event 
th^t pu^8^lant to the terms hereof the holders of twenty- 
five (25^) or more in principal amount of bonds then out- 
standing shall have Joined in exercising the right to aot 
in lieu of the Trustee, the remainder of the bondholders 
shall have the right to institute any legal proceedings 
of the same or a similar character for the same default of 
the Mortgagor. *• 

The opinion of this ceuxt In the oase of Oummiags v . 

Miohigan-Lake Building Cprporationf Mo. 37197, is material upon the 

questions involved in the instant case. The form of action and. the 

faots are similar. The language of the bond in the case before ua 

is somewhat the same as the language of the bond in the Gumminga 

case. The language of the bond in the Oummings case is as follows: 

"Both principal and interest are payable in the manner more 
specifically described in the indenture hereinafter referred 
to, *** For a desorlption of the mortgaged property, the 
nature and extent of the security, and the rights and limita- 
tions on the rights of the bondholders, reference is «®de s 

■iorsrf ST'-ff U.B(i6 
r j lo if -^I 

- t-? t*- , :rrt 

O* '■& 

•J 10 

to 
t 

■/Qf 

' "' '^ 

:o 

. cf 

■«« 

G 

«v' i -iy.fft'ajt<jO lo «8«o firf* fltl *xw©« eisj^ 1-0 fro in 4 q« ©rij 
a^t ftfi* rtoi iffxo't ©riT ♦»e.«G S-fitf^-f: •^viovrci efioiteairp 

:8woIIo'l m fit «8i'»© s'Sfllffiffi-oO »!!;}• mi toocT ««fif ^© #^.Birs)nt0X axiT •••eo 

lo aoi ; ***■ >tO* 

■3 lit to axid- flo .an<;-t# 'U.is' 
■^'- xc 


•!& 


\- 
#rfT 


jtT 


'5ri?X Xii ■ 


tis^t 


^i^-U^ 
j»*if.ti 
"•C 


'f lo 


yd-iib 


.vSij-. • 
1 


XLs 


'io 


*i 


Y,tiL 


OM 


**¥ 


• ' 


ftrrsJS icii ic ■: 


;:-:iOil 3i 


U tiO 
iem »<f -s 


'•>:..:• fi 9ff t 


d'on '^. 


^ 


to IP'' 
8l££* Ic 
#133^9 .^^^;J 


ii'i .S 


-t^ns-* "i 


«i:9i 


-•*W0 fl!»iU 


SbfiOGf 


&0P. 0* off". 


if e/l,-? 


R'T^);! ■■ 
E^iH- 
IVo .tij;r«ior! 


&!&M& Si:--: 


'1 C '-' 


..'I'J"-'^.'; 


::La-: 


i i.->©ti 9l:9T 


.':31®rf S3 


®j1* t'l 


fewssst^ 


"nflf&ll bax: -e 
9tfm si Vr 


t to said Indenture, to all provisions of which this bond 
and eaoh coupon hereto attached are subject, with the 
same effect ^s if the game were herein fully set forth.*** 
Said Indenture and thia bond, as well aa all of the 
other bonds secured by said Indenture, are to be tfken 
and considered together e.3 parts of one and the anmB 
contract." 

The defendant in the Cummings case oontendttd that the bonds sued 

lapoa and the trust deed referred to therein are, by the recital of 

the bond itself to be taken and oonsldered together as parts of one 

contract, and the bondholders are precluded under any oirouEBStanoes 

from maintaining this action at law. This court in its opinion said: 

♦•This position was in accord with the defense set up In 
the affidavit of merits. In the very recent decision of 
our Supreme Court in Oawi^nza v. v^engley and ife.ndell. lijic fm* 
(Doo, No. 23474 - Agenda 42 - June, 1934) the court stated 
that 'the rule which plaintiff in error would invoke as 
to the necessity for reading all terms of one contract 
into another made at the same time and as a part of the 
aaae transaction does not apply to oases of this kind. 
Stxxrgis Kat. Bank v. Harris Trust and Savings Bank, aupra. 
(351 111. 465), and oases there cited.* Since that decision 
defendant has changed its position and h-^s, by leave of 
court, filed a •supplemental memorandtim* , in which it calls 
attention to the Oswituusa decision and •submits the following 
propositions: 

(a) That the question of negotiability is not involved in 
this case; (b) That the bond ia thia case contains 
appropriate language to incorporate therein by reference 
the no-action clause of the trust deed, and that under the 
holding in the Oawianza case supra, the ^judgment of the 
lower court should be affirmed, » 

Our deoision is controlled by the Oswisnsa case, 
wherein the trust deed, contained the same provisions as are 
relied upon by the defendant in the instant case, and the 
bonds contained the following language: 

•Said trust deed and this bond, aa well as all the 
other bonds aforesaid, are to be taken and considered 
together as parts of one and the s&me contract, *** Both 
principal and interest bear interest after maturity thereoa 
at the rate of seven per cent (7^) per annum and are payable 
in the aam^er described in the trust deed, *** For a 
description of the mortgaged property and the nature and 
extent of the security reference is made to e-id trust deed, 
to all of the provisions of which this bond and eaoh coupon 
hereto attached are subject, with the same effect as if said 
trust deed were herein fully set forth#»» 

* * • 
In the •supplemental memorandum* defendant contends that the 
bonds, by reason of the v^-ords which we have itallclged, •contain 
appropriate language to incorporate therein by reference the 
no-aotion clause of the trust deed,' and argues that the ■it 


O bnus )&Jonoc f^u:f . ' ' ' " . ' .? iGto':> saao f, :vii.:f fll ;fflj6ian»tej:; out 

Jo Xflifiost 9ctd \,a ^ -js ait-.-iftrf* o^ /)aTtc» Lm '.ydii iautf %di ban aoqfs 

•fio lo atiBq, s' i9At9^o& ^etsJbianoo hofi n^^Lrst »ci, ojT Udell Jba<Kf otLt 


•QfiS 

/r.-v«'i •»>- -f •J'.> .' I:. ... V J. : 


-.tl 

. . 1 

1 'it 
a 
.'0 

on 


la flpi*B»Ka 


) 
', Mo 
-•4 

li 

■fc 0^' 0Ro' ♦♦4*«ot #«8 viXtr? aidtsii ©zear Mfti> jwn* 

« * « ^swlanaa oase sustains this oontention« we do not agree 
rith the contention nor argument t All of the provisions 
oontained in the second paragraph of the bonds have to do 
with the trust deed and the rights conferred by it upon 
the bondholders, '^nd the limit; tions on the right of the 
bondholder if he woxxld seek to enforce the trust deed. 
As stated by the court in Enoch Vt Brandyg. S49 M, Y, 263, 
369, wherein a similar question ras involved, a purchaser 
scanning the bonds would think that the obligor wrs speak-" 
log solely of the sseourity, ??nd • he would interpret the 
statement that the bonds were secured by and entitled to 
the benefits and subject to the provisions of the mortgage, 
as meaning that the foreclosure or other relief might be 
had thereunder only subject to its provisions.* In the 
Oswianza case the court stated that negotiability was not 
a prime factor in determining whether the plaintiff had 
the right to sue at law, but that there was no language 
in the bond which fairly inoorpor ted, by reference, the 
no-action clause of the trust deed, aad that, therefore, 
the plaintiff, the owner of bonds, had a right to sue at 

In the oase of Guamings v, Miohigaa-Lake Building Oorpora' 
tion. JSESa* ^^^ court passed upon the same questions involved in 
the instant oase, which opinion we will follow. Therefore, the 
trial court did not err in finding for the plaintiff and entering 
judgment for #§57,50. The judgment is affirmed. 

JUOGMSI^ AFflRMSi* HALL AJID ULSOH, J J. OONOOR* 4 


I 'tote's GriT -n'l&iXoS: Xliv «>' aoijaii<;c( fioxifw *0©«i> iti&&B(it 9rf^ 
S«irr9irn9 &fi« 'litltalisiq tif* «ol s^ilutll ill tts ;t«fi iiib ^tirroo X. it J 37390 

WALTER WOZNICKl, a minor, toy MAT 
fOZMIOKI, his next friend. 

Defendant in Srror, 0. Gr. OSTlilEBERia, doing business as 
0. G. OSTSRBERG and SOK, 

(Defendant). CARL E. 03TERBSR0, 

Plaintiff in Error. 
IT OF ERROR TO SUPERIOR OOtmT OOOK OOIJNTY. 
2^9 I. A. 621'' MR, PRESIDING JUSTIOE HEBSL DELITmSB THE OPIHIOH OF THE COURT, 
Thia oause is in this ooturt upon a writ of error directed to 
the Superior Court of Cook Oounty and prosecuted by Oarl E. Osterberg, 
as a defendant, from a judgment for #17,500 entered by the court upon 
a hearing before the court and a jury in an action of trespass to 
recover damaf-ea for personal injuries sustained on June 19, 1986, 
by Walter tVoznicki, a minor* 

The declaration of the plaintiff by hia next friend alleges 
that the plaintiff was thirteen years of age at the tiiae of the 
accident, and further alleges that 0» G, Osterberg and Oarl £. Osterberg, 
doing business as 0. G. Osterberg and Son, toy their agents, negligently 
operated an automobile truck on Western Avenue at 31st Street, in 
Ohioago, Illinois, on Jxane 19, 1926, and injured the plaintiff; that 
defendant Oarl E, Osterberg filed his plea of the general issue, non- 
ownership, non-oper:-'tion, and that he was not associated with Charles 
G» Osterberg at the time of the accident. Upon the trial the plaintiff 
dismissed as to the defendant Carl E. Osterberg, it appearing from 
the evidence thnt this defendant died on March 29, 1936, prior to 
the date of the accident. K \ , xla « ^,... :/r:T 1^ THt . :. ;:f;oo :3|[00C IS^.AJ GYS ; *iia£ibix»tt>' ) .i) .1) ^Siadtsd-eO »' X'l^rO xtf fcaJwaaeoaq baa \ttttscQ iooO lo *twc . . : -^^.-r srlit iftdt jtli^nJtjsXq edit Jbatu^jsti bur, ,a£t.. ,. vwt «o «8i ,03.poJtjtfO 

-non t^ji/eei iRTrSfld;; »Af ^o *f»£q eM frsif* -^^^w^'ts^sO . . .Ffcne'taJS 

,i"i3 :sU to »itR£> «/!;}■ 3 

Proa the evldenoe the faots arc arutbatantially that the 
plaintiff's ainor was about ten years of age; that prior to the 
aocident he was walking on the east aide of Western Avenjie whioh is 
a north and south street, towards 31st street with his brother Joe 
Woenioki, who was about thirteen years of age at that time; that 
upon the day of the accident the boys were looking in store windows 
while walking along Western Avenue toward its intersect ion with 31st; 
that 31st Street does not extend east of Western Avenue, but extends 
in a westerly direction* 

There is conflict in the evidence as to what the plaintiff 
did upon starting est from Western Avenue at 31st Street* The 
evidence offered by the plaintiff is to the effect that the 
plaintiff stopped at the curb on Western Avenue at 31st Street sjid 
waited for a chance to eross Western Avenue. A southbound street 
car, proceeding on the southbound traok on Western Avenue, had 
stopped at the north side of 3ist Street, when the plaintiff pro- 
ceeded on the crosswalk directly across the street in a westerly 
direction tn the north side of 31st Street. After the plaintiff had 
started and was in the street, the street oar proceeded, and to 
avoid being struck by the oar, the plaintiff stopped at or near the 
east rail of the northbound street oar tracks, waiting for the 
street car to pass, and while standing at this point in the street 
he was struck by the defendant's truck; that before crossing he 
looked to the south and saw the truck, which was about 300 to 350 
feet south coming north from the bridge located at the drainage 
canal; that the truck was traveling at a fast rate of speed; that 
the driver did not give any warning of his approach by the use 
of the horn, and that his truck struck the plaintiff and he was 
thrown a distance of about ten feet and in^ured^ 

The evidence of the defendant is that the driver stopped 8 

©oil "isris-oitcf aid diJiw ^sisrc^B ^8X5 nbiBwot ji'goTi'a dtfi/oa l)rcs d^ton « 

t&Ai ;«ffil* i^arf/ Is »sjb to sxsex aa^^^ii!* *aocfa 9s- , LioinsoVT 

iwobnlrr etoi-e at ^aiiooX a-caw axed ari^t ta9bit>o>6 9tlt to t«l) »rf;^ -aoqu 

j:?aIS dti's n®itoseTa*ni sdH JbiBvoJ airnoTi at»#»©i» gnoiB ^fliaflAw aXlifv 

bae^xs :Ji/J ,9i;nGvA m:9c^B8V' to *a^e bflsJ-x© *oa sool) *S3i:#f ttXS t»dt 

©xliJ- .t-sf/* jJ-ootta ad* .ilnXisXq ac. cslto ©ona&lra 

.-: •atfte Jf". :9i-ao« xio cfiwc aaqqe.tB ttiiJ-fljtBlq 

;}-©9i*B ibfljt/odnifuoe a .ai/nsvA nxajhaaW sa070 ocr aoitsr M • 

(, •■ie;^83W CO aIo.*?rrt fcxiuodilJij jT- -^ 

tXi©*aaw a «i iJ^aait*!? ari;r aacioij x-JttoatiJb jCXeweaoTC ad;}- no Aaf^aao 

Jbi*d ttiJfllaXq adcf i©#'tA ♦*9«xJ8 taiS to ai^ia d*iafi ad* fiili flOt.toarcll) 

o* feHB jbafeaaooiq ibo *60T*a ad* ^*saT*8 eri* xil 8?^^» Ahb fjasfiJBta 

9d* xaaa no *fi feaqqetfa tlXialsl' ^ -^alad feiov^ 

*0aa*! i:oq aid* *jb ^lUtstB aiidw Ma ^aa^' 

Sif ■i^iii&e'j-is v'sxcte- ; ' ■ s ' tnf^fenalsJb ail* x^ Auwus. a:. a iia 

OaS O* OOS :!\ , ' : " -fool ■ . - . c ■ ■' ■ '■ 

i,bcitu-^,ixi i-a*. ^sai na;f- Ji/iici .:.i*ei.t; s ja>:oxE[* 

Saqqota -yavlil) ed* *jsd* el *iiBJ:.flatsi> »r(,+ to aciisiji.'/© srfT 3 

at the bridge to the south, a dlstanoe of about 3&0 feet, for 
traffic; that when the defendant's driver neared 31st Street he 
saw the boys coming out from between two automobiles parked on the 
ri^t-hand side of the street. He operated the horn and, at the 
time, he was going at a speed of about fifteen uiles an houro The 
older of the two boys stopped and grasped the younger boy by the 
)iand» and aa the truck was about opposite the boys, the plaintiff 
let go of his brother's hand and started to cross the street* The 
driver swerved the truck and proceeded ^sbout fifteen feet 8.nd 
stopped. Plaintiff, however, collided with the right-hand fender 
as the driver swerved the truck, and was thrown to the ground and 
suffered injvurles for which he now seeks to recover* 

From the medical testimony in the record it appears that 
the left leg of the plaintiff's minor wag severely injured, and 
that at the time of the trial was alaost seven inches shorter tha.n 
the right. The left knee was stiff. The thigh, ankle and toe 
motion was normal, but there was a space in the middle of the thigh 
where the bones seemed to be separated and the plaintiff was required 
to use 03futches, and according to the medical evidence, the boy's 
left leg is useless and should be amputated. 

The question is was the driver as the agent of the defendant 
in the operation of the automobile truck, guilty of negligence, and 
was the plaintiff free from contributory negligence? These two 
questions were questions of faot for the Jury* 

The jury by its verdict considered the plaintiff's evidence 
of the occurrence the aiost credible, which was to the effect that 
the plaintiff while on the north cross-walk at 31at Street, standing 
in the east car tracks, looked south and saw an automobile truck 
about 250 feet on Western Avenue at the drainage canal bridge, and 
while he was waiting for the southbound oar to pass, the defendant's 
automobile approached from the south at a fast rate of speed and »xJT .^satt^s siia- eeoTo o^ h^^t'ivJB bus boBdt uH^dSord eid t© 05^ #9i 

isAflst 6itSil->*/^iJtT &tii dtiv boblxloo ^i9y9W9d ^llt&axsi'^i ,t9qqotm 
bas bau^r-g »d:t oi rtwozii$ e^w btt&^tQint otit b&vr^wai xavlnb mAt %a 

ba& tSsTw^ni Yi©^sv»t Birw xoeim B^lliiaXnlq 9ii4 io gsi d-'iai adij- 
♦o* hap. '■■iiJ!iLB tiigiri^ 8riT »t3:J:*» 8«ir teaaf #l©i QifP .^J^iigirr 3i;:t 

8*ijotf ^ii;}^ ,«©C(9fciv» Sjsclbfm ^i oif -^aJLbroooB jdus t«»rioi"w^o ©ea o* 

.iat^sd-wqar^r. ftcf blsjodm baji, s«»Ioi8/i/ «i 39X #1©X 
*flj»,f)a©l sJb arid- to #k»?)* <^& «^ xsrviitb »if^ e.ftw ai floid-etwp ©liT 

>.jaXi>xis^s 4*o6T*E *»xe &B aIX(?'«-a8CXf> <li-£aa ad* no aXJtriw lliJtxUaXq ari# 

Jiotrrt eX icfoasoiJ/^ as vba tas siiuoB ftaiiooX ^s:^©,- * ' " "' at 

ijoe b&eqs I0 dleT d-as'c « iB d^uoB arid* aotrl Jbedoso'xqc' ctu» 4 

etmoTc Walter Wornicki, the pi intiif, who w^^o in plr^in vi«w 

of the driver, and cnueed the injury. The view of the position 
of the boy at the tUie of the accident was not obstructed, and if 
the driver of defendant* s truck had looked he would have seen the 
plaintiff and his poBitio on the oar track, and if he failed to 
note the place where the boy was standing, then of course he was 
negligent in the operation of the truck and caused the injury. In 
any event, ti;e driver, in the operation of the automobile truck, 
should have prooe ded with cr'utioi) so as not to injure plaintiff. 
The driver, when called :-s a witness, testified to the fact that 
he did not see the boy until the auto truck reached Slat Street, 
wher he swerved the truck and the boy ran into the front fender of 
the car and w?s injured. His tectimony would indicate that he did 
not see the boy until he swerved hie truck, HIb evidence upon this 
point is not altogether satisfactory, and the jury rightfully, when 
they considered all tne evidence, returned a verdict for the plaintiff 

We are actisfied th t in the operstion of the motor truck 
defendant's agent wne negligent and the plaintiff, a lad of ten 
ye^;rs of a,re, exercised such degree of care and caution as one of 
Hie age, intelligence, experience nd capacity would have exercised 
and ordinarily ue^ at the time of the occurrence. 

We h ving indicated ttet the verdict and judgment 
entered by the court, upon denial of defendant* s motion for a new 
trial, was justified, what we have said upon that question disposes 
Of defend ntts coiitention that the verdict is against the mnitest 
weight of the evidence, 

Th9 contention that the court erred in Instructing the jury 
upon the cue.tion of damages, upon the ground th.^t the assessment of 
damages is not limited to the evidence appearing in the record, is 
without merit, Frca an examination of this instruction, we find it 0* -boll'l Sri ix Ofl^ ,3lo^x# 150 wt ao .oiS-iBoq aW tea Uiiijleiq 
ar.w ad sax^oo ^o xrsifJ ,mif^':'^B bjst/ xo^ eif* t^eU^ ^ozlq mdt ^toa 

,±iu%t ^momtus odi U^iolt^xaqe put ,u ,s»vix& ^o# ,*«ov9. v^* 

,*oei;je (tsXS fceriossT ioint otun 9dt Utm locf ^ilt t.99 t^ Alft ed 

10 ^sbael taoil edi otai aj,x xod etU. baM toui^t 9ti& l>»y^9wa «ii . zorfw 

M& 8d Jr^rfif eJBoifiiU Mx;o«r x"oat;raa# alH .fee«,tcJK ».n, fe^B x^o ed# 

aid* «0Qx/ aonoMvB axa .2fo^i;f ai.i fcsyaewB sd Xi*fli, ^od eat sea ioa 

«sdv; aXXuWd^Xx xwl sd^ &fl£ , V£o;tOf;lBi*«e ^adi^a^n^Xn too ai *nXog 

»it.tx.--:ir ^d:f rc't ^oihzpr ^ beavr^Qx ,9mt^h£v» &dt iX* berpUnmo x^dt 

to^.., ...... V..-. ^^. -^ a<tt#j«.eq^,iid* ^ ,;f.»d* 6©i:taXii-3a t^i^-^ '•'- 

not to bsX z ^lllial^lq Mi" ba& ^xx©;;^! 13^x1 aaw *a ' »,„._>, 

lO ©GO 85 Xloi^JEfKO ba& Q%&0 lO 9»X3©6 dOJt/8 iD«ai««t»Sc. , ■> ^T 8Y 

♦ eonoT^uooo »dJ lo eoJti" ftd# JtB^-^" •'fn-^.anlbio ha.^- 
h-Lsm^^tiJl has iolbx^v »d* #rd# fcas^BoXIwii ^-j- 

Boaogaife ««i*aeiip #J8tri^ aoqi; Jbi«e 9r«d 4W ^«dxir ^2j*11;i#»*rt «- i"^' 

5± ,i»toos2 ad* CEi 3itlTjp»Qqfi Qoafi^iv® »j£U ot, j&«d-X«ftlI *<»n «X 8»3.«ist0fe 5 

states the rule fairly upon the question involved, and requires the 

jury, in assessing damages, to be guided by the evidence. 

This instruction, in somewhat the saaie form, was approved 
by the Supreme Court of this state in the case of Qonk Broa.O<>al Qcf , 
▼• Thil. 228 111* 233, and Qicero Street Ry« Oo # v. Brown. 193 111,274, 

The refusal by the oourt to give defendant's offered 

instruction Ho* 31, vihioh is in this form - 

"The Oourt inatruots the jury that if they believe from 
the evidence, that the injury done to the plaintiff was 
the result of the fault or negligence of the plaintiff, 
or the fault or negliganoe of both, the plaintiff and 
defendant, then the plaintiff cannot recover, and the jury 
must find for the defendant." 

was proper, and this instruction is not applicable to the facts in 
the instant esse. The inatruotion should have been qualified to 
include the rule that a child of ten years of age ia required to use 
only such degree of care and caution as one of his age, experience 
and capacity would exercise under the same or similar oircumstancea. 

The daaages, while large, are not excessive when we consider 
the plaintiff was in the hospital three years; his left leg is per- 
manently injured, so that the leg cannot be used, and the plaintiff is 
using crutches and will use them the rest of his life, ujalcss the 
leg is amputated, and then even if an artificial leg may be use^, he 
will still retaain a cripple. It will not be necessary to repeat the 
uEture of the injury, aa it is sufficiently set forth in the fp.cts 
herein stated. We are of the opinion that the damages are not 

excessive. 

There being no error in the record, the judgment is affirmed. 

SVnmmf AFFIRMED. 
WILSOI AHD HALL, J J. GONOUHi s 

... Ys.xii ec?i .^aypTH .▼ »ap .>m ^^nt^^, ,9iP.9M ^a?s «sss .xm Sv '> .xkit ,t 

- jES'xot eiiif^f ai bX dolstv ,x& *oK aoitoiritenl 

acrt & • 

■>"^ . 
*"_ -■ 

-■-... J 

ci. Bto-.l sdj ct 9XcfjBoiXq«i:» toa ml aoitOintBii « . sr 

Qt bBitilsup flsscf evad JbXiraxlB aoiStarxtiuii Bill ^ .;. . jl &di 

ooneiisqKS ^^ ' elrf lo »flo 8/5 flol^x/«o Ms exeo lo adi^ge ..... 

,e9Oiije#'e0;x/O7io Tt^Xlffiis 70 omae eif^r Ydtna 96loi[»xt i>X£/o« xttiinqro bas 

-Tf^. .r ?l9X elxi : -soil ȣ'. :^ 

8l c tr.aa<»o 3sX eri* *.«wi, ^ ^> .. {ItrisofliB 

»il* ee^Xnu ,e'tiX 8 - ^ri* a»«ii* 9bu Xliw Jb/ije aariotw^co gniax/ 

eif tJ^r SftX XfiXoilit^J!; fl.($ li C9Te nd£l^ !>«« 4l>»t£;ti/a«u8 csi gdX 

HJtol *<5« xX*a»ioXllj t 37353 

OSCAR OOTTSCHALK, 

(Plaintiff) Appellant, 

ANNA REIF and STELLA HA3I0PULOS, 
(Defendants) ANNA RSIF, Appellee* 
-.A /ppEAi FROM 
MUNIOIPAll OOU|T 

I * 

OF IhIOAGO. 279 I,A. 622^ MR. PBESIDIKO JUSTICE HEBIL OELIVERKQ THS OPINIOH OF THK OOURTt 
Thie cause is in this court on appeal "by the plaintiff 
from a judgment entered in the Municipal Court of Ohioago in favor 
of the defendant Anna Heif in an action in the nature of an 
assumpsit proceeding* 

The action by the plaintiff was based upon a promissory 
note in the principal sum of 41,000 and accrued interest. Stella 
Nasiopuloa, the aiaker of the note, and Anna Beif, the endorser, were 
defendants* Oa October 10, 1930, Anna Fteif, the owner, endorsed 
and delivered the note to the plaintiff. The maker of the note, 
Stella Hasiopulos, after service of summons, was in default for want 
of an appearance, and the cause came on for trial against the defendant 
Anna Relf* Upon a he ring, the court, on November 9, 1933, without 
the aid of a jury, entered judgment for costs against the plaintiffs 
To this action of the plaintiff, for recovery of the amount of the 
note due, the defendant Anna Reif on August 24, 1933, filed an 
affidavit of merits, which was stricken by the court, and upon leave 
being granted, the defendant filed an amended affidavit on October 
13, 1933, 

It appears th' t Anna aeif, prior to October 10, 1926, was 
the owner of certain real estate la Cook Gounty, Illinois, which she 
sftld on October 10, 1926 to Stella %8iopulos, co-defendant, and 
received from her as part purchase price, a promissory note for |1,000, mm. J. 'v ^,i.a:itii>t^ttQQ HAQ8Q 

( ii^d.A.I GTS 

.. _ lo ^Tf./:*--f< '^'^■^ rr< /• M->- ._ .;., ..,,.... .....J- ^o 

BlXS^tl- •*89T5.tni b^CtCtir. bar 0(^0, X* "io BllJ-e IkI^ ; i:^•'^ 

4 . .. : ^^?^!' S)riT •lliJ'ftl«Xq 9di ot Otoit OiiJ- !!>«-( 'rll^I. bitm 

*if*l-)n9l9Jb 9(1^- ;tsni . ii;? TO't no o«jf»» 4t&«« »rf* J^' t 

t0oriJiw ^SSCX (G "jedajsvoH no ^ifxr/oo srft ^a^JtS' ?^ ' 

:." _ ,. <, ■ ;ye-;?oit;f8 e.-^v /loir t ttti 

'i^c'od-- iv.pfcilljB l:'^-. f Jbali'i JnelT'rfal&l) axis , 

. ■' . ,-i 
s? -v t^^ex ,CX t&dotv:. _ , M'^A ;^-^':^ rr^ 

aria xloif:^^ ^sloxTiXXI ,y*«^J«0 iokc -wo «£* 

L , r l>n9^©l>-oo .soXxfqoisi'ii j8XX»;fe o* ap. , <WoieQ ttj bXAe 

f 3 

and ten interest coupon notes, all of whioh were secured by a trust 

deed upon the real estate; that Anna Relf held the prlnoipal note 

until October 25, 1930, and during that time collected the accrued 

interest and surrendered the matured Interest coupons that had been 

paid; that on October 35, 1930, the defendant Anna Relf was indebted 

to the plaintiff, her former husband, upon a certain judgment entered 

in the Municipal Court, and to satisfy the judgiaent, made part payment 

in cash, and endorsed and Aelivered the note of tl^OOO, together 

with two interest coupon notes, not yet due^ to the plaintiff. The 

The principal note bears the endorsement of the defendant Anna Reif 

in these words; 

"In consideration of the sale and purchase of the within 
note by Oscar Gottsohalk, I hereby guarantee the payment 
of the same with interest thereon from October 25, 1930," 

At the time of the delivery of the note the plaintiff 
delivered to this defendant hia executed release, dated October 25, 
1930, by which the plaintiff released the defendant "from all claims 
or demands frcaa the beginning of the world to the present date." Did 
the plaintiff release the defendant from all claims by the representa- 
tion of her former attorney, who acted for the plaintiff, that upon 
the endorsement of the note in question she was so released by the 
plaintiff? 

The defendant admitted the endorsement of the note in 
question secured at the time by Andrew Host, Jr., attorney for the 
plaint iff, as payment, and the payment of part cash to satisfy a 
judgment obtained by the plaintiff against her for borrowed money. 
This attorney had been her coxinsel, but not in matters relating to 
the present litigation. The defendant testified that in a conver- 
sation of the attorney with the defendant at his home, this attorney 
advised the defendant to consult an attorney, but stated in the 
presence of Mr^. Ro«t*s wife and the defendant's son that the signing 
of her name on the back of the note w»8 but 9 formality; that the t9!rti B x<S Jbeturo&e »rc»w tioidw So XI* ^B'^foa footroo iB^r^&al a^t be- 
9ioa JjaqiOfi itq 9di Mtri li*.^ nan ; Xjsst dif^ aoqu 

f)9xn:oo/? Silj- i>©,toolIoo »ail* *«rfj sai'^i^^ ^«js tOSCiI ,3g lacfotoO lid^nir 
«»»€( bsd iaiii Bfloqiioo JesT^Jal teijj^^sjr. »dt b9i9ba9%msm bnm f^srdtaX 

fe9*rg*xi© tflSff^fc*/^ ni5*rt«o b xroqx; ,bn«a'Bi/rf •ractoi isri ^ttltfxiijSjXq 9ri* •# 
rf^naarYsq ttsq aJbam ^Jnom^fcyt 9dt xtsit^B ot ba& ^ftuoD Lj&qtoXiwa. Btit n. 

tl»B axifiA *flBfcn«leA »£f* lo */t»flifl»aoJba» erftf^ et^mf •Jjfon I^qioaiiq ©ilT 

nlri^lw oaJ lo «>i»fi£lftTtwf/ linn »Jjbi» arii to croi. .;oo nl» 

".OSGI ^dP Tiidc 

,SS isdoJfoO b9*iji> ^aei-9JLei t9iuo9K& Bid ;iasibit9lL9ii ei. yi^vilBb 

r?ji'.iALo lis fiioit** *rusJbael»i» Bdt Jbeaeeldi I'll^niJJla •ncr < x 

. .^sl) tnseeTq »if* o* blreyt srijJ- to giilimi; .^orl abogt-t; 

■ tneaaiqaT ad* xcf bhIsIo IIjb aoit *ixjifenftt«fc art* •»J5«Xs« tti*ni«Xq •£[* 

floqif iadi tllifaiBlq 9dt not JEisJOjr oAv iX^azoits %»(.• 

'idt x€ b9»M%L9>r OS Bjm axfa xicid^esi/p ai. 9ton 9di to ^ja9&.S£xo£>no 9di 

nt QJoc r :9si9eiobn9 9iii b^&ils&bs &aBbaBt9ii ©rlT 

edf rol x9sriQitM <. , v9xbah t<J a»i* > ;ioijr89uo 

<3 Y^8i3-f5B oi ila^o i-TJEsq to d-nOiBX.%. ari* Jt)«ft ,*ii&av t -q 

• YSflOffi bsworciocf lot tea t^ialB-^.f. ttitfli^i. riismghisl 

ot sfll#«X©T 8^9**^5© fli *oi- < ;*fi naaKl jb«ii )t©n^o#jf,6 aii; 

— zavnoo b ai *rif* Jb»ltl*»«* tnabaelsL ,'xoiiE:^iiiL *fl8»»nq axi* 

Y»flr£0*irr, Bidi ,9BJ0ri e .-iRMstt: 'i-jf ^anico*.-; 

9/i3- ni l)a*A*B tucT ^x^nia^^i aitoa o* ^n'sfortota^ ad;s 

ipiia^l» 9dt tsdi noa e**neJ&0atal> 9tit bas', ©tiw 8<!3"80j1 .*iM to 9oaef*m 
Sri* *.Hri:3' ixi^-tXBfiTaot i5 *i/d b.pw aitofl arli- to Iced ftrf* ao soexx -rari to 3 

payment of part cash and her endorsement of the note settled all 
claims between the plaintiff and the defendant* 

There is evidence that upon default in payment of the 
promissory note by the maker when due, a written notice of the 
default was given to the defendant by the plaintiff, which she denied 
having received, A notice to produce certain letters addressed and 
mailed to the defendant, was served upon the attorney for the defend- 
ant "b> plaintiff* 8 attorney. The letters not being produced upon 
the trial, copies were admitted in evidence, marked Exhibits 2 and 
3, bearing date November 16, 1931 and February 16, 1933, respectively. 
From the tenor of the letters it appears the defendant was notified 
thi^t the maker Stella Nasiopulos defaulted in payment of the note 
endorsed by the defendant, and that the plaintiff would proceed 
against the defendant irnleaa the amount due was paid upon her written 
endorsement and guaranty of the note, A notice appears in the record 
addressed to Stella J^asiopulos to produce a certain letter addressed 
and iojailed to her, in whioh she was notified of the maturity of the 
promisaory note signed by her. This lelrfeer was not produced, and a 
copy of the letter signed by the plaintiff's attorney notifying 
Stella, Nasiopulos of the maturity of the promissory note was admitted 
in evidence* 

The record does not disclose that the defendant is imable 
to read or that an artifice was used by the plaintiff to prevent the 
defendant from reading the form of the endorsement and guaranty whioh 
appeared on the back of the promissory note in question; nor was she 
prevented from informing herself as to liability upon signing the 
endorsement appearing on the note. The defendant, however, denied 
liability as endorser, but apparently wes willing to accept a release, 
signed by the plaintiff and delivered to her, of all claims against K-a r-t -» f,.-, ; .^ « i .- • i . ■ V it U.' •sri# to ooitofl naifd-i: , . jifsa- ftrf# tc^ 9*oi; ^ ..,....-. v, 

:a ' sc9iJt>l«: 8a9d-*9l alBtrftd doi/bdirtj o^ S'vttfofl A ,*9Ti90»rt BalTjBri 

. /l3vlto«qe9i jSSSI ,81 yrexTrd©'* bap ISGI ,oI tadewvoFI •*«& gaiT*'- ^ 
b^llitton 8SW ;^iii;f)a9l9t *a:* aT.«',»'^q« ti Bn^iiel oinU to roattt iidi mq's'^ 
0toK 3d? lo i^flsmxe . -Xwiilsb «0XxrtjcJ:«'5H siX^i'? rrsiaa ntf)!^ tfjxiv 

a&^iii itoc\u btAq aair Bub tatmoG sAi Bte9laix tcuih€i»'i»b mat tAai£g£ 

fcrroo9T 9ri* ni nrsQaqp, aoij-oir ii .sJoit 9x?t to xttiiii'VM tiiL t^QeiQ^Toba^ 

beseQibbB t.i^ii9l al£4r90 s- QOuboTq ot nolvqoh *j?B9ibbs 

er^j j.o xii'zutBta stif to bntlXion asv 9dB ilolifw ni ,'i:»xi o;f J^Hi=!as bns 

baittmbs s^v 9tQa x^oaw^tioiq 9di to x*^'^'^^^'^ ^^ ^® voluqoiBttK ell9tB 

©Xcffifljtf ei *H.5Jbsc»l«f) Qrf;f d-sd* ©soloeif) Jon »9©6 Jb«60»t «ilT 
Silif *fl979tq 0& ttttkifilb »d* Ytl" i^®«wf e^sw 90i'!l^r« av tf/^rl* ic bjs'- 

©rfa Bflv TOia inol^^eBssp ai stojt t^os«i«©Tq edt t© :ir>:u< <*rt3- «o bet.^tKf'- 
©rf* gislxiSie iioqrir t^iXlcfaiX o;f es tls^isul ^ienotftt xMit bBin&Trst 
bBia9b ^'x'snsrtod ^iaBttt9>t9h »ilT .e^ofl adg- eeo ^nlxeoqcrn #flftw©8Tofe«» 
jOeaaXai. b tq&oofs o* gaiXii- v X^ffreijEgci!? ti;<J ,rc98TofcH9 ei? '^;rjtXicf.K'i 4 

her, inoluding the a^tisfaotion of the judgment against the defendant 
for money borrowed from the plaintiff. This attktixle of the defendant, 
however, is not borne out by the facts in the reoord, and it would 
seem rather inequitable for her to accept the satiafaotion of the 
Judgment in question without paying the consideration to the plaintiff 
for his action in that regard. 

It does not appear the eiridenoe is satisfactory that a 
fraud was practiced upon the defendant. Evidence of fra\jd aiust be 
clear and satisfactory} it is not in this case. Another trial will 
be necessary, and this court does hot desire to cosaent further upon 
the facta. The judgment for the defendant is accordingly reversed 
and the cause remanded* 

WILSON AND HALL, JJ, OOHOUH, 1^ 

^ia&baB'i^b ari* to »fcau4'J;t*« siriT ♦ni.'^nlaXq ad* aort bawoiiod yanoB i6l 

Jl>ii/ow *i: fcjts^ ,Moo3t: ail* ai «#ojB!t ari* t<^ *ijo an^oef *oit ai ,'r8ve^oil 

aifif to noi^ojsteJ:^^ aooB ot laxi xot alfifAtijcfpani iiadifei: naaa 

tti^niJsXq ©rf* o# noiJs^9-«i6iioo ad* 5jnJ;ic«0 #oori*l-« flol*»aiirp ni tnmr^htsl 

mbxi^'^»% tMf ai aotioe aid a:ot 

t< t:^* Vro*ael:«i*jB8 al aoxiaJbiva erf^^ " 

•tf tutm bssBzt to aoaaJtii- . •■sbnatalj axiJ noqii LooiaosT:',' e'-; ;cx;s:. 

IXiw XaXT^ T8i!(*oftA ,»»-«o £ii.3 fll *on oi ti 4*cio*Oi*tal*«a fca« T/'aio 

flocfw rtari^rrtrt: faar. oo o* a^lt^l^ ioif eaoA *^woo eliCt ibae ,xt«8aa»»a ^ 

baaTev9Tc xXgiilMooo* ai #aAbfl»reb ad? ' ttsl arft .a^aal ajrft ^^^H 37362 LUBERTU3 KOSTER, 

(Plaintiff) App«lie|»f CHAS. H. BRANDT & CO., ISO,, a 
oorporation. 
(Defendant) Appellant, ) 0*?'CIT/\ fi^O MR. PHESIDIBO JUSTICE HEB2L DSLIVKRJED THE OPISIOS OF THE OOURT, 

This cause wa» tried in the ifeanicipal Court of Chicago 

upon an amended ststement of olaim filed by the plaintiff and upon 

the issues formed by the proof submitted at the tJPtal. The court 

entered a judgment upon a finding against the defendant Ohas. H. 

Brandt & Company, Inc., for llOO, and dismissed the action as to the 

defendant Harry C» Swsnstrom. The defendant company brings this 

appeal* 

Plaintiff's evidence tends to establish that he procured a 

purchaser for certain real estate owned by the plaintiff and his wife; 

that the defendant agreed to and did act as the plaintiff's agent in 

securing the execution of a written contract and in receiving part 

payment of the purchase price; that s written contract was signed by 

the plaintiff and Axel Bort and Hana Bort, wherein Axel Bort and 

Hana Bort agreed to purchase the real estate for the sisa of |2300, 

and to assume a mortgage of |1500; that #100 earnesi; money was paid, 

and #700, the balance of the purchase price was to be paid upon 

delivery of the deed. It also appears from the evidence that the #100 

earnest money w^a paid to Harry 0» Swanstrom, an employee of the 

defendant company, by Michael Bernick, attorney for the purchasers, 

and that Bernick testified to the effect that he paid .i-100 to S^^anstrora 

to be held by him, together with the contract, \intil Swanstrom received 

a telephone message that Bernick' e clients had returned the tloo 

advanced by him. V •■ ■■> 

S .V 

( 

-^~Q Q J^^ /\ T P ^ ^ ^ .i-ajsXi^qcrA (*fljiljH®'J:aa) 

^hcifoo BAT «L«4tt 3ri# t« X>0#JljB<fi/8 1:cot<j »ri.t ^ bMf'rot ««rtfa>ei mdt 

.r ,cf40 a'iiisl>flo"5f«fi Slid- l^8l?i«?JJe j^itlJbait e n«(yiv #«»»j8iiu{; « l>*Te^» 

9fi:f OCT sr, aoltoR ed;f fosiBnlazlfo bnti ^OOX^ tot «.d«I ,X^«qKoO ^ iJ-Aa-exa 

s feaTiroottq 9ff ^j^ri* ifallda^ea o* aJbaa* aoneJblvs e »'i■J:l*fli£.' 
;^llw Bid bas lli^alnlq Bxit xcf bQUTio »^:=^*89 XfiST al-^ta: 
tii tij9-^n e^lTitialBlq otli e-^ tOA bib baa o* boeicaii tti&ba9li9b sjrfJ *Bri* 
tisq j;iilvi»09t flx tflR i'ojst^aoo nft^;tJt7ir fi lo nojtifwosxo »rl* ^rtltiroas 

^OOSSt to mf% 9d^ Tot aifeted Ijsstc sdt 9»Mdoruq ot ibs^rai^ t!ce8 r.cuiB 

,feijRq 8.J!;w Y9fl0tt jfean^^s 00I| *.erf* i002X$ to •3jbs*sc«b « •aiesei? o* fjfljB 

noqi; blm ecf ct fsew soXtct easrfoax/q arff t© »onJ5l.Htf atlc^ «00T$ tojB 

0OX$ eriJ- tf-^rf* 9on9f iv« srfJ ffloil aiissqqa oaXfl ^l «Jt»©'itr> ad* to Xf^vlieh 

odt to saYoXq-ae ns ,«o^*ei?«wB ,C y* -^ YSflota ta^atBe 

^B%B6r,diiitKi 9dt TOt Y©mo*^c ^^otax^B ia>,8rf©iM x^ ^tfl-'^f^fffloo #11/31 aslefj 

«©5itaflJ8w8 o* OOXv fol>}q erf tndf to»tls sd:!' o* fo9ltXt8».t Aolfn^H ifmii ba^ 

bsrlBOBi aiorrlexsjBwB llSnu ^ioirxtaoo srit d*iw TaifJsgo* ^mid xd Med 3<f o* 

t)OX$ »i{^ feeniuJert i>i?ri 8*as>lXo a'afoini^a #sri;f »^e88»« enorfq»X©t ifi 3 

It further appears from the evidence that the Bort« did not 
want to go through with the deal, and Berniok, requested and received 
the $100 advanced by him to Swanstrom* Swanatrom advised the plain- 
tiff by letter that he had returned the earnest money "because 
Berniek could not collect the earnest money which he advanced when 
you were at our office Saturday, He returned the abstract to us 
today, so we had to refund the |100," 

It also appears that after hearing the testimony of Michael 

Berniok, a witness offered by the defendant, the court interrupted 

the submission of fuarther proof on behalf of the defendant "to prove 

the same facts by t&T, SwanstroM as testified to by Mr. Berniok*" 

The court then intimated his reason for refusing to hear further 

evidence for the defendant by stating - 

"He will testify the sajne way. No use taking the time 
to hear hira. How are you going to get around the parol 
evidence rule in this ca,se« ***« - 

The contract in question was signed by Axel Bort and Hana 
Bort, his wife, the purchasers of the real estate, as well as by the 
plaintiff, and contained the terms and conditions of the purchase. As 
a part of the purchase prioe #100 was received by the agent of the 
plaintiff, aod the abstract of title to the property was delivered to 
the purchasers. The agent, without authority from the plaintiff, re- 
turned the money so paid to the purchasers' attorney aad receipted 
for the abstract of title delivered to the purchasers. 

The defense to this suit, from the agent's evidence, is that 
at the time the ^100 was paid and received by the agent of the plain- 
tiff, the money was paid conditionally by the purchasers' attorney, 
with the understanding that the contract was to be held until the 
money was rettirned by the purchasers to their attorney. The money 
was not so returned, and upon demand of the attorney for the purchasers, 
it was returned by the agent of the plaintiff, and the purchasers 
refused to perform their contract. The evidence does not disclose 8 

evoiq ©#" *flfifcfl9l9Jt) ©rf* lo iXcrlsd no l:oc^q istitxssli t; .«ft/c ©r. 

9ml!f Bdi :§ial:iMi esv oH .yaw ©lOfe arfif ^Itn 

• •eso ©iiifx ^ 

©A masf-doruq «dt to ©uolJxiJ/ioo iifle eaiis;^ add" i>»ai**«o.o Ijos ^mtax^sXq 

& b9-x0yll»b sew iftTBqo^q «ri* oi ©XJiJ lo ^aK'i*©*^* «m1* has ^ttitalAlq 
-9T »'ili*niieXq ©fl[* «otLl x*iToil;^x/« li«)xi#iv' ^^rasss oa'i ,^z9&»dotuq arid- 

»ei«8Aitsxxjq ©dl* o^ b9X9vl±eb BXtlt tp i^©«x#»d^ 9di to'i 

. tJO.n©Hv* «:'5^^- ,.i«« ,M4» 0* ©axx«1:el> »aT 

"nl: .. -0 .tiisgjs 9-i rXaeeii htm t>U ;i«i.ii siai^ siij- >' 

4i£9£jio^i.s 'exae/idoxwq ©ri* t«f XiXBja«ii#lMoo 5X««i e.sar y^"©® »d» till* 

X»iJO» ©iit . Y 9X1X0* it 'v ii©ii^ o* B%9SBd»%uq Bdt \» b?iSiUJi&% Bvsw YenO'V 
4a'r©8i?i!or£x«?. ©xi* xol XQsxo^iB 9dt 1© fcaaasaJb iicKyu boff ^lMsi%at9i o« *O0 ci 
©iseMoxwq ».«!# i3n>r> ,11tl*Hij8Xq axitf to ta&-g,<i Mt \'cf jbocTfj^s-j: e.sw ' 
©BcXoBil) J^oB a©ol) ©onaJbiTS ©riX #^©-fiXil-fioo xlsxiJ- axolxsq ot l)©sxr'3: 3 

the plaintiff agreed the money was to t>e received by his agent con- 
ditionally, nor that the plaintiff empowered the agent to return 
the money upon demand of the purohaaera' attorney. 

We hare examined the record and are unable to find any 
evidence that the plaintiff understood the money was received conditio] - 
ally by his agent. An agent is only empowered to act for his 

principal upon the authority conferred, and may act if within the 

aod 
scope of his authority* Unless the money was received oonditionalljj/-i!i|! 

was agreed to by the plaintiff, the agent of the plaintiff in accej^t- 

ing delivery of the contract conditionally wss acting without authority . 

There is no question that between the parties to a contract, 

evidence may be acJijiltted to show a written document was not to take 

effect as a valid agreement until the occurrence of some future 

contingency. Sugar v, Marinello> 360 111, App. 85. But this rule 

does not apply to the facts in the instant case. The plaintiff did 

not agree with Axel Sort and Hana Sort, his wife, the purchasers, th?t 

the contract was to be delivered to the agent and received by the 

plaintiff conditionally. The agent of the plaintiff acted without 

authority, and by so acting he assumed the risk when he returned the 

money to the purchasers' attorney without first obtaining consent of 

the plaintiff. The case being a fourth class case, the evidence is 

sufficient and controlling upon the questions of fact involved, and 

the court properly entered judgment for the plaintiff. 

JITDGMSUT AFFIHMSD. 

fZLSoa kSD HALL, jj, ooseuii* t 

-.-roe ifnarsB «^«i t«f *>«v^i««»t stf o* asw t<MiMMtf# l^ftt^A Wttal^q •£!, 

Sill rot tos o& JtHjTawequKS x^^'^^i sfn^g* aA •tixaj^ft ain xa ^(Liz 
Jbtas 

ei«* ot tea arw tfi9»jLfOol> rf©*J^i'Iw e Tjfoile c# ft»f?Mfiifc« ©d x-"® aonobivs 

%lsrs: &i^.t tuH .S8 •qcA .1X1 oeg ^ olXgfll . _..„ .^P?fr«^nltnoo 

f)il> tli*oi«XCT edT •9s««o Ja^#aiil sri^ ai; 8*oj*1 &ii# c.^ to« 8«oJb 

*fifj tSioeRrftsrfJWq »rif t©1:XT!r »iri ^ttcQ atsm M? *^oa X»itA dtim d^THF, too 

erf* \'cf !>9vi80»T brr? tater^e «»rft o* b9t^vi£9b ^<f ot 8«ir t»4n:*noo «ri;^ 

tuodtlvi b9^oc "^.^Itatp.lq 9dt to ta^^^ts •ril . .ol^iJ&noo nitaisXq 

9ri* i5»rtitf*9r3: sri n»rfw ieii 9tif beauen^ ©ri sfl2Jo« oe ^tf 601; ,Tt#l<i<Mf*iM 

et aofiafclv© ad* ,08<»o e««Xe df^nwol' « ^fli«cf seno i»ilT •lliJisXfiXq »rf# 

mTittttlslQ ©«!•/ lol *fl»fljj)fciit &»i:^;»-a« XX'xavxoriq tfixrao 9ri;t 37478 ? ■''■'^^' 

FRANK R. EAGER, "' ' J APPEAL |fr6M 

(Plaintiff) Appellee, JK .,':'*--^^' 

.^ i^^^is^mion court »»• j 
TABEa MILL, INC., a corporation, ) OOOK OOUKTY. 
(Defendant) Appellant, ' /^ i«a MR. PRESIDING JUSTICE HEBEL DELIVERED THE OPIHION OF THE COURT. 
This ia an appeal toy the defendant from a judgment for 
I671.29, entered in the Superior Court of Cook County, in favor of 
the plaintiff, in an action of assumpsit. To this action the defend- 
ant filed ita plea to the ^urisdiotion in the nature of a plea in 
abatement objecting to the eervioe of prooees and jurisdiotion of 
the court. 

The plea set forth, in substance, that the defeMaat was 
a Massachusetts corporation; that it never transacted business in 
the State of Illinois, and never qualified for that purpose. It is 
further alleged by the defendant in Its plea, that the defendant was 
engB.ged in the bvxsiness of manufacturing shirts, ties, pyjajsas and 
similar goods; that it sold it© products at various times to the 
residents of the State of Illinois by solicitors who eoliWted orders 
from prospective purchasers in Illinois, on a ooamission basis; 
that the orders procured would be forwarded to the main office of 
the defendant at Hew Bedford, Massachusetts, for acceptance, and if 
accepted by the defendant, the merchandise contracted for would be 
sent C.O.D. by mail from Hew Bedford, Massachusetts to the purchaser's 
address; that the defendant conducted no transactions of any kind 
in the State of Illinois other than those stated* 

The plea further set out that William P. Martin, upon whom 
service of summons was had, was not at any time authorized by the 
defendant corporation to do or transact any business on its behalf 
as an officer of the corporation* ( ^. »JV« J. V. g§^ J, T P^«? 4 aval A ^^i^A^i J- taiv-.*^ i ni seXq. i5 lo eXLftsa erf* nl aoJt^oliiaiij;^ dd;J ot i.?eX<? e^i t^Xil toe 

.txuoo 9ri* 
8JBW *iisbfl»1e6 srI* i-pxf* ^soflfli^eduB xii: ^xTJ'iol j'aa saXq erli' 

el ^I ,0aoqT.orq ;Jarf* lol JbenilPtrr: levan iflj? ,BJtonJ-XXI to 9i&lfQ »iit 

r9.<?Dr tnel>0S"*95 ©r'd- * ffif ,«8Xq 8*2 ni i•^,^^fls'^»b •tit xcf b»8»XX« aadtttjul 

bus ai«Hij(;-^ eB92;f ,8^Xr£» ^flltu^OBtwasa to BBsaXefJcf auJi- ni 6»3ja;8fla 

srfrf^ o* e-asEiS- BJLfolTsv *fi BJoufco-xq att tloa ft fMf j»l>oos rtsUmtt. 

8T9i>To Be^WiXos otfw stotlolXoa x^ eionlXII to »#.«!*fc ©il* lo 8*ii»l)iBSi 

jeXeAcf iiol8«isflaoo p no ^Btcalxll at Bxe&ndotaq «ryii-o»q80'iq mot^- 

to soitlo filaw ©tf* ot bBbtfrnoJ. 9Cl fcXt'O-r fjo-rircr ^rs^io ad* tisil:? 

li l5n.3 ^9r.aetq.9oos zol ^Bi&^ejjdn&aBrM ^tnoib:i : i>fl»l«ij sci.-J 

9d fcXi/our Tol £)«J*05T*floo ©sXMsffoisa »flif ,*iTslaa©l9Jb trf* yd li8*q©oo« 

s'xdBPiloTi/q «d* 0* B;t*»eJi'ilo.cea,«M ,l«totl>9<i wail aoxl XX^a \V «a,0.0 *«9s 

bflisf vff^- xo fiao itOBBaBti on hBtotjbnoo *i»«.le«lo£) 5>o j tt«»xJf;i>jB 

♦ h«!*B*8 080 £f# aeilrf i9d*o eioflil . - 9ri;t ci 

Kodw noqjt; ta-icTj. . ^i-siXXiW *M* *wo Job 'isrtial ,saXq WfT 

srf^ X<i bBTsltodivs QEli xar. Jj« toa e- <. 3fiota:.;ya lo soiyrtSB 

■ ;„,,.; .,+2 ao sBoniBwd Ifljs +0- prr'^T;^ to oi; oit aoti^'xoqToo tasbaelBb 

, •()i:l •'■naraa &d,t 10 'CSOillO flfl 8JI The plaintiff filed a replio tion where it wae alleged. 

"that the return on the writ of summons was true and 
that William P. Martin wag at the time of aaid service 
of atiaiiaona upon him, an authorized agent of the defend- 
ant company.* 

A hearing was had before the court, without a jury, and 
evidence w^a introduced by the parties upon the issue made by the 
plea, and the court found the issues for the plaintiff. The 
defendant elected to stand by its plea and thereupon was defaulted 
for failure to plead to the declaration, and, upon a hearlnjfe^ the 
court entered the judgment appealed from« 

The defendant maintains that the filing of the plea in 

abatement was proper practice, and that the trial court erred in its 

finding against the defendant upon a hearing of its defense as 

alleged in the plea. The rule of law is that in an aetion to 

recover the amount alleged to be due the plaintiff, want of a license 

in the defendant to do business as a foreign corporstion is no 

defense. 

Ho question was raised by the defendanl: as to whether the 

contract, in and of itself, waus nKi,de in violation of the law. 

In the case of Hoes v. Hew South Fans & Home Go. . 191 

111. App, 353, thaapo is an interesting discussion by the court as 

to the right of a defense ouoh as is set forth in the plea of abate- 

aent offered by the defendant. The oourfc said: 

H section 67o, eh. 33, Hurd's a. S. (J. & A. Para, 3527), 
which prohibits foreign corporations of certain kinds 
from doing business in this State without being first 
licensed by the Secretary of State, was enacted for the 
protection of persons dealing with such corporation suad 
not for the protection of the corporation against those 
with whom it deals. No foreign corporation is bound to 
comply with that statute. It may refrain from so doing 
and be safe, provided it at the same time refrains from 
transacting business and exercising its corporate powers 
here. If it undertakes to trcnaaot business or exercise 
its corporate powers in this State without complying 
with this statute, it does so at its own risk." 

In the case of Pinch & , 0o . v. Zenith Fun ^^ap^ gg, 345 111, 

586, the Supreme Gourt of this State held that a contract of a fee's tV^lif, " .tr/orlti:;.' ^^Tt/oo 9x1* etcolscf Smii »:%ff ^iitti^*^ A 

arfT .1:^i*ni«Iq erf* roTt 8»xmei sift fcrauol- Jairoo mtii btte ,j89lq 

♦moil Jb»XA'ec[cr« ^aaia^liMft ndf I)«T»t«» »»tifd6 

erfi: nl b&iie .txi/oo X.-ti-xiJ- ad* d-ftffd- £.«« ,®oi*oj?'«g "t^OTq taw g-n'^fs??- o-- 

o* aoliOB as fll Jjed* ai ir«I to sitrt »xJT ♦^»Xq ' ' ftlJ^eXXf 

on ai flolt'^TOciTOO n-^istot s bp »»©flieiro ol) et tnnbiKmnh ^dt ai 

»wj?X ed* lo noii'sXoi'? at obsm e.«w tii^S8*i lo ii ^ o^i^xioo 

X6X . « oO 5xnoH A tt'ss'l rf^tfo£ ggU .V i »»*o •■• 

^3 ttstoQ 9di ^ flOJteB0©ejti) 3«i*B»ic»*rii fl/i si Mail* tSC . . . 

-©df-Bcfrs lo aaXq sritf xi2 ri^ToT: *»« ei »s riotre ©scv eilS- o* 

:Jf>i^« #Tyoo td'; * «els£> eri^ '^t^ ijeiol^o i-aaai 
e(VSas ,&r^ •A ^ .L) .e ^h a'Mi/H ^SC .fio ^oT' ." 


.ilJL V .uy^lCV'.' i,WU';".i' :.J.Jrg 4,ei6r£ 
.00 ad^i "♦.iaiT 13VT0 »*i itfi oa c»oJb ifi: , eiri* ritiw 

jo^t^xioo js d-jsxf* i>X0d »tJiiB Hiri* lo ihcaoO ©m&«<ji;0 &£t ,882 3 

foreign corporation does not violate the statute prohibiting a, foreign 
corporation from transacting business, holding or disposing of 
property, or maintaining a suit in the oourts of this State xinless 
it shall have complied with certain requirements* It is not a vio- 
lation of the statute for a foreign corporation to enter into a 
contract with a citizen of this state for the purchase of personal 
property in this state, and for a breach of the contract, if suoh 
occurs, such corporation may maintain an action for the recovery of 
damages, provided the contract is but a single transaction. It is 
apparent that if the defendant could malnts.in an action for a breach 
of contract, as we have outlined, the plaintiff could maintain his 
action, even if tlie defendant was apt licensed to do business as 
a forei^ corporation in this State. 

Upon the question of service of aummons upon th.e agent of 
the defendant company, we have examined the record and are satisfied 
that the service of summons by the sheriff of OooSc County upon 
Wllliaa P# Itartia was a proper one. The evidence In the record 
clearly shows that Martin was wo. agent of the defendant company^ that 
he appeared voluntarily in tails State in order to ascertain what claim 
the plaintiff had against the defendant oompany, and for the purpose 
of transacting business for the company, fhe service of aua»aoas was 
in oomplianoe with the statute. 

The defendant having Bt©od by its plea of abatement, which 
IHI have indicated was not a proper one, and without offering ai^ 
other defense, the court properly entered judgment for the plaintiff 
In the sum of $671.39, The judgment is accordingly affirmed, 

JUDGMEHT AB^FIRMED, 
WILSOK ASD HALL, JJ. OOHCUa. fCoasTCf is Tol floitJ-ojB iw Hi i Ml Sir. bXjuoci 'tusbast^li sxl' ' : t-d* cfflsi.aqq tUfH^'^ 37342 

fiATHAN GELLSH, 

Plaintiff In Error, UIITED STATES UHOERWRITERS OOMi-AlIY, 
a Oorporption, Defendant in Srror* ""'"Is T OF EHROR TO ^ 

f 
MUKIOIPAL OOUaf 

OF QHIOAaO, 
279 IA.e22'^ MR, JU3TI0S HALL DKLIVERIU) THE OPINIOH OF THE OOUHT. 

Plaintiff sued defendant in the Municipal Court of Ohloago 
to recover daaagee ^ilieged to be due under a policy of insurance 
issued to plaintiff by defendant, by the terms of whioh plaintiff 
was insured against loss by theft of Ms automobile, its equipment, 
or any extra parts thereof. 

In his statement of claim, plaintiff alleges that on 
"September 36th, 1933, his automobile was stolen from his garage 
located at 1333 Lawadale Avenue, Ohioago, waa recovered by the police, 
and that he then ascertained that certain accessories and parts of 
the value of l300#00 had been taken therefrom* Defendant insists 
that the olalia is faranidulent in that the car and parts were not stolen, 
as alleged, but that plaintiff, in conspiracy with others, took the 
parts froa the car, or caused them to be so ta.ken, and falsely 
re|>resented to defendant that the car and parts had been stolen. 
The hearing was before the court without a jury, the court $maxA. tor 
defendant and entered judgment against plaintiff for costs. The 
appeal is by plaintiff from this judgment* 

Plaintiff testified in substance that on the day in question 
at about 13 o< clock he put the oar in the garage back of his house, 
locked the ignition and the door of the garage; that in the morning 
he opened the door of the garage and saw that the car was gone; that 
he made a report to the polios and saw the a; ent of the insurance 
company; that he sigp^ed a proof of loss in the office of the agent 


JLAH^lQUm J to ti S; II i 1 1 i: :<^ rr i hX^' 


,TKUOD SOT to H - ■ ^ lioiTev . 

soitftTtffinX to "xptloq » ^taxti «i/fi acT ot i>«Js*ljt-« ae||ra«JE> ^eqvoost oi 

^invnqjtupSr stt ^e£t<f<mota» BiiS to tt»d$ xd eaoX &&iiln:>.s! baxusai saw 

no tarid- e3s9lif, l:i:i;tiii..eli5 ^ffilai? 'to :JGSfli9(*.«d-» feltf ffX 
3^?Tifi8 8irf aoTir n^io^e spw dXltfOfltoa-ua eld ^S^iei td*SS isdiss^qo 

^nsXotB tea •Trew a^-rfsq Jbus tj65 9di *«if# fli JneXubtfi'Xi ji ieijftXo &dt tBdi 

XXseXisl Jbfljs ,fl;»S.Kj- oe »(f o* tred* Jbotiwao to «i.ro »rij »on1 etr;;- 
*n6Xo:fB nsscf fisff g^xeq i«iJ8 rtao »ii# *fid* tn&ba&\^b oi foaJnsea^rqsx 
Tiot l^iTm»t traoo b&^ «Tt^t "" iattdil^ itaW 9dS «io1;e<i e^sw gniT^arl erif 
srfT .Jj*8c '^ "■•'"cTiJBlq ^afil^^ii *ttett:3lj(ir(; i)>T»#ii« l>«.s JiT«isxt»l»Jb 

^QsuoA aid 'to lio&ii agfiT-fts »EEt ci t:j??S( tin- iuq «rf 3fo©I®»o SI ^a/ocTs *<» 

isdt ;9ncjs 8i=w 'i^-o sxiit iMti wsa Jba« fi-^Bir^,^ ari* l;o looJb 3ii* iwnaqo oil 

Qomitaaal &di lo ^Tfi©;.,* ©ri* wbb brii? ©oiXoq srf^ o* txoqB-z a 9bsm »ri 

d-aa^F. 911* 'CO 9oX1:lc ©ridr ci esc: *- "^ -joiq js feeagis eri *flff;f ;it«B<TfflOo 2 

of th# defendant oompanyj that thereafter he was notified by the 
police that the car had been found and that the tires, springs, front 
fendere, lamps, headlights and axle were gone; that the agent of 
defendajat company agreed to pay |835#00 and oosta of storage in 
settlement of plaintiff's claim; that all the missing parts were 
replaced at a cost of ; 137, 00, and that the repairing cost was 
from i35«00 to |40»00. This witness on oross-examination further 
testified in substance that he had nade a prior olalm on a polioy 
issued by the Ohioago Motor Glub when this saae oar was stolen on a 
previous occasion, when five wheels were taken off and that the olaia 
was settled for 1145.00; that he also had a olalm against defendant 
company for two tires and a spot light in -^-ugust, 1933, and that 
during nine years he had five claims regarding this same oar, 

liouis Geller, a brother of plaintiff, testified that he 
paid |140«00 to one Warshawsky for j^rta and |8#00 for towing the oar. 

Saul aeller, a witness for defendant, testified in substance 
that he is a nephew of the plaintiff; that on September 36th, 193S, he 
met plaintiff on the street, and that plaintiff told the witness he 
would like to strip the car and oolleot 1300.00 insurance on it; 
that the witness told hla he would have nothing to do with the matterj 
that a few minutes later a man came along, and that defendant told 
the witness he was the person who was going to strip the car; that 
they (meaning the plaintiff and the person mentioned) went away 
together, and that about two hours after he saw plaintiff come into 
his (plaintiff's) house bringing the wheels of the a&^ that 
plaintiff told him he would give the car away to his brother and would 
collect *300.00 for insurance, and that plaintiff stated that he had 
collected money in this way before. On cross-exaaination this witness 
stated t il itnulwta uiaa. that six wheels were brought into the house by 
plaintiff that night. iaQiTi ftagniiqs (SSJiiS- ^rf* #Bd* ^as Imi/ol n©»cf bjsd it«o »jci^ tRdt •oxloq 
Jo tn^M Bdi &:$sii ;«8ao^ »i*w ftXxs bxw. ^isfgllhsBd ,»q«j3i ,«7»ibiael 

i&dtrut noJt*Bnl«uix»-B80TO no eaen^lw aiifT .00»0*^ o* OO.Sfit moxl 

XOiioq s no aijsXo Toltcq £: 9bsm bjs.d 9d i&dt 99tt&^BdUB at bslJitBei 

n ft© &9lein 9»v two «aus8 islri* nari^ di/XO -xo*ott o-jjBftirfO sxfJ Y^' J!>»f/esi 

,xfiO 9ffiiJ58 Blri* aaXfertea©! aelFXo «rX1; bsd «»rf si«»^ actin ^iicafe 
Bd teri* Mili^eoJ tllltnieXq to r»dio%'^ « ,t9iX«4; «imj.; 
, -0 ®ff# sciwo* lol 00.8;! bei£ e*5i5q to^ YStawjs^j&i^ii »fflo <?1 OC•OJ^Xi*i Jbijuq 

axi ,S£ex »il;»>as rt^«fxs^!^ge^ oo #.Sif* ;m^£tijsx«i ail* 1© rsedi^ftfl .: bJ; ori ?nfl^ 

©4 m^u^lv sxft i5Xo;r '*li*al.8Xq »Rifif feUB ,de97*iE »^* «o Iti^raXBlii #d« 

;;rx no »oc/sT«eisl GCOGE* *© ft£X©o &ft« t#o iM£# «|X«#» pi 9MI blum 

IzBtifM Bdi dtifs! Ob oi -^ttldtoa ©vjeri JbXwpw 0i( aid bl0i fi»W3.tlv a^* i-tr/.' 

oJiri BBiOO tlitfllsiq tsjae ©fli «tp#lja sauoxi emrt tuod^ 9Biit lasts ,Ti:«rf*»,^*^t 

tj&d^ ^«o »xf.t lo sXftWfw »^t xMt-^jat^d 99M0d (a»n-M«i«Ig) eia 

2)Xyow 'Mb I9il#0"f«f ilri o# xitew:^^ \b^ SMft .ivl^., arXJUSW itil Wiii M^^iT "ilitntslq 

bed ecf *srf# iljst^ja 1tti*«l«X«T ^^'d'^* -^« ftWOiSiBiwsci ««*! OO.C^I #o»XXo' s 

The record indicates that the witness, Saul Geller, and 
plaintiff had some controversy about financial affairs and were not 
friendly. However, in view of the fact that the court below saw and 
heard the witnesses, and, from their manner and mode of testifying, 
and from all the oiroumst?!noea In the case, wag given the opportunity 
to determine the truth ?>s to the matters in controversy, we fail 
that we are not justified In disturbing the finding and judgment. 
Therefore, the judgment is ;^f firmed. 

AFFIRMQ HEBEL, P.J. AMD WILSON, J. OOSOHR, £$Mt 99 ^x^■^&^e1tta^t^ et ev&ti.em •tit ^i ej» dttnt 9tit etttmt9fb ct 

amsmA •;';liOKOO .t ^(SO^iXt CiU .i;.<i ,JS[8SB 37346 „^,,«s&*'^ 

/' 
THE ViitST SI as TRUST & SAVINGS^-^^ANL 
OF OlIIOAOO, a Corporation,/ 

Appellant/ B. AR3HAN or ORSHAH, 
APPEAL FROM | 

?■ 
I 

IIUKIOIPAL^URTI 

OF micmo 
Appeixee. 5 279 I. A. 623^ MR. JUSTICE HALL DELIVEHED TH£ OPIIIOH OF THE COURT. 

ThiM 1« an appeal from a judgment against plaintiff for 
oosts entered in an action of forcible entry ^nd detainer, brought 
to obtain possession from defendant of an apartment in a building 
located at 1545 South Kesler Avenue in Chioago. It is admitted that 
plaintiff. The West Side Trust & Savings Bank, was txuatee under a 
mortgage trust deed on the land and the building in which the apart- 
ment is located, and that plaintiff, as such trustee, took posaeasion 
of the premises in question in August, 19S2. Vhether such possession 
was obtained by order of court, or otherwise, the record does not 
disclose. On July 26th, 1933, defendant moved into the apartment 
without the consent of plaintiff, and without stating to plaintiff 
his intention to do so. On July 38th, 1933, defendant was served 
by plaintiff with a demand fox iaaaedlate possession of the premises. 
Subsequently, the action in question was begun, the complaint filed, 
in which it is alleged that defendant unlawfully withholds the 
possession of the premises, and on September 15th, 1933, after a hear- 
ing, the oourt found the defendant not guilty. Following this finding, 
the judgment for oosts was entered against plaintiff, from which 
judgment this appeal is being prosetmted. 

By what right or claim of right defendant holds possession 
of the premises, is not clear. The abstract recites that "defendant 
is rumored to be the owner of the equity and moved in five weeks befcre 
the trial, » The trust deed referred to is not in the record, and 
the record is vague aa to whether defendant is or is not the owner 

ftSlAj'lJ-ay TO drlStrotd ^rcsuiBi-fti) baB iji:*ft9 »Id'louol "io aol*»« aa at fo&xstaB a^soc 

tBii:f b^itiabs el il .osfiOidO ni ftucerA laldsl ill^iroC 0:^«iI ts .Jbd^aooX 

-jTBqp 9At ilolriw ni sfliJbilwcf driJ boB ba.*I 9cii ao !>«»£? i^trxS sg^s^ioa 

flolBeaaeoc xIowb rstii»d:,i .SSei jfexr^i/A ni noi^asup at MalflWTo ©iid- lo 

JflaiD^afiqe dr J o-Hi Jbsvom taHba3t9b ^ZEP.l ,ri*9S ^Itft, itO ,93010814. 

JbevT99 Rrw d-nalMislsJ!) t^sei ^iJ^SS y-^^ aO 'OS oi> oS" ctol^flstiii 8j:x[ 

• 898i«eT<? sriif lo isolaB&eaoq 9*sli:9fflrEl ttoI l>«BK9Jb jr ri^Iw mj-aij64^q ytf 

efceli?; JalaXqaioo 9ri;f ftii«8»<i s^w itoi^sfixfp al aolSojs •Ai ,x-t:tflejjp98tfyc 

9ri* Bbloildtia \£ii/t'aslau ia-nhaBtst Ssdi Sas^Blls^ et il rioiiSw aX 

-i:bs4 « IS*!* ,13561 ^rf;fex :t9tfae*q93 no bnp> teaaJLaaiQ ©jd* lo floiaaoeeoq 

,gflifcfln eld* sniwollol .Y*Iijtrs Jon ia£ba9t^b &^i Jbnwol ;ftwoo 9il* <5jai 

tfoiff^i' flsoTtl 4tlx;frfi-?XcT Jaals^.^ bsrsta^ e^^-sr a*feOO i:ol ^caEg^jwt dtf* 

«l>9i'JB09eo"rq liiiscf ai XeftqqjB airl* tatHOgbui, 
iioleBSBeoq afcXoii Ja/5l5iX6l9l) trigii lo ai."-!!^ xo ^xi'sii tfiriw tS 
*n,siJflsls£i'' {fBil* ©ritiosi *0J8t*8tf« 9.4T .r^slo ?o« sjt t???eic"5T<i- 9rf* lo 
OTol9cf 8:i99w 9vil ci Jbsvoai ian^ •(f*li;p9 s fOiixo 9;. oattri £i 

«isf:t d-on ni 'xo el *nBl>xt9l9l' ts:9ritf9£fw o* ee air^BV si Moo«rr 9rf.t a 

of any equity of redmiptlon in the premlees, although the court on the 
hearing seems to hare proceeded on the theory that he I0 auoh owner* 
The only testimony on thla question Is that elicited from a witness 
for plaintiff* On oross-exaalnation this witness testified in effect 
that he was informed that defendant owned an interest in the equity of 
redemption* but that he had no actual knowledge in regard thereto* 

Kone of the oases oited by defendant is in point* In each 
of these oases, the gaestlon presented to the oourt was as to the 
right of a trustee under the terms of a trust deed to obtain possession 
of mortgaged property after default, and how such possession might be 
obtained - whether by an aotion in ejeotment, an action in forcible 
entry and detainer, or otherwise. Here no such question is involved* 
In the instant case, in so far as the record indicates, the plaintiff 
was in lawful possession when defendant moved in without Its consent 
axul without any established right* 

An Act in regard to forcible entry and detainer, Oahill's 
Illinois Revised Statutes, 19S3, Oh&jpter 57, Section 1, provides, 
"that no person shall make an entry into lands or tenements Except 
in oases where entry is allowed by law, and in such cases he shall not 
enter with force, but In a peaceable m-imer." Section 2 of this Act 
provides "that the person entitled to the possession of lands or 
tenements may be restored thereto In the manner hereafter provided: 
First - When a forcible entry la made thereon*** 

In Hammond v, Dotv^ 184 111, 346, the oourt said: 

"In an action of forcible entry and detainer only the 
ioaaediate right of possession is involved, and the title 
to the premises cannot be called in question* *** The 
material question for the jury to determine was, whether, in 
fact, at the time alleged, the appellee was in the actual, 
peaceable possession of the premises in question, and whether 
the defendants below, the appellants her^, entered upon such 
possession against the will of the appellee, the plaintiff 
below, and retained such possession* ♦*♦ Under our Statute 
of Forcible Sntry ^ind Oetalner actual violence, amounting 
to a breach of the peace, is not necessary in any case, j 
entry is forcible, within the laeaning of the l,<tw, that is 
nade against the will of the occupant." c 

9A& no ittifoo 9dS Usi/orf^lB «t»ttla[|^q f>dt ai ixoltqwab'^T: to l[^lvp» "s^a Iq 

xo Yi^-^>^^® ^4^ at tB9t6inl sb ^emro ^ABfojcsl; oJ^ tJiuit bmnolat ami ed iadi 
*0*&ierf* JbT.p?i&T fli 9^»Xwoaa[ JLsuios on bad »xl tJBrfl tod ^Sioltqm9i»9r 

9if;f c^* 8.^ Bpw ixtioo »At ot b9tB9ustq aoifs9ap 9tii ^eec^o sssd^ Ito 
iSoi889E8oq alJkt<fo oi JboeJb iQirtf " lo iami»t ail* t»btin tfttnsn^ b ^q tfl^iic 

sXcfioiol 111 flol^o/s as 4^«©ffl*o«t9 at aoiitip.- nc ttf TQritftifsr - t^ntsttltt 

»b9Ylo7ni ei iioltasirp douB on etitR •eelwTdiito t<) ,7d0l^;^»i> luts ^ia« 

tl;l;t£tijiiq M(t ^e^tsotbnt Mooei stf^ ajt uit 00 at «fte«£> ^aistanl ejd^ al 

*fl©8nco a*l ti/oxl*iw ni Jb^voai tasbat)'i9b carfw aoiessiraeq XwtflrJiX nl bb^x 

att^tr beil6lL€r.i'Sft tit» iaoilfim ttas 
8«XXi;il«0 4T»«ljB*©i) l>fljs ^rx^fn© QlUioiol oi JbTBgei tA 

^seblTo^w ,X iioitoaS tVd tsJc .. ^ :jSX ,««#Jtiir.c.i^ J&96ir3>T BJtoflJtIII 

tqeoxd 8#fl8a»iid^ to aJbnJiX otal x^ta& a& o'ism £L«fB aom*z^ oa indi** 

tQa ll3dB 9d BB^BO douz at baM ^vbI -^ IbBvolis si '%'sfa9 &T9itf ee^e^o at 

#oA otdt to S «ol*o©S ♦••tennaai »Xirfjf5»d«»q 8 ai ^l"J ^st^roJ dit» t&ia& 

10 zbaai to noiEBsesoq •ift oit bdZ&t^a* ifoa'scft-q driJ #^i£#* 8».fcivotcq 

•.:c<abirorq •r»*lsdr»ri TSxmjBiu 9^* isi Qt»j9dt ba'io#»<n *tf t-^^a a^ffOisOiia^t 

•"♦noeisri* »bsm ei ii:rt*ii6 dld"l««6l c «©ifft - tatil 

:f3lf*e titsoo Bdt ,8*£ .XXI I'SX . vioa ♦v .Snogi-CJ^K fil 

al ai -•: oiI)9aiail 

^■; , - 

er .,' •"■"" ♦ . c . 

: ioiv il 3 

It also call attentioB to the case of Croff v, Balllnger. 

18 111* 300, vhere the Supreme Oourt said: 

"To constitute forcible entry and detainer, under our 
statute, it is not essential that the entry be made vvith 
strong hand or be aooompanied with acta of actual force or 
Tiolonoe, either against person or property. If one enters 
into the possessions of another against the will of him 
whose possession is invaded, however quietly he may do so, 
the entry is forcible in legal contemplation, ♦» 

From the record filed here, gs heretofore st ted, it 
appears that the plaintiff was in the lawful and legal possession 
of the premises in question, and that defendant forcibly entered 
into such premises without any disclosed ri^t to do 30# The plain- 
tiff had the legal right to prosecute the action brought here, and 
we are of the opinion that the court was in error in its finding and 
judgment. The judgment is, therefore, reversed and the oa«Ui« 
remanded. 

REVERSED AfiS RIMAMDEO. HSBSL, P.J. AMD WILSOS, J. GONCUR» 9 

:&!.«» ^tiouroO a«»iEgi^is ad* a^rsrfw ,OCS .III 81 

ti. 

Bre- ., _ . 

tain to illTf c 

;ti ,fes{lr:ja 9Totoi-9ns<i 8,b ««T9<( IfftXIt J&icooft's 9dJ »0T^ 
noises Ksoq- la;a»I Arte Xu1bw«I »il* fll 8£w ^^l^nlalq «rf* ^arf* «i»8q€f« 
ijeietaa Y-ttflosol ;?aei9«fl!t sis ^arft Jbajs ,iJolte©Afp si 8«Ri«fj^q ed* lo ,HU0SIO0 ,T» ,KOSaI* OK/.. 37318 

IDA J. HOD&E, 

Appal lee> y 

▼• 

ETEHIMO AMERICAN PUBLISHING 
COMPANY, a oorporation. 

Appellant* 
SUPERIOR OOU 
COOK OOUlfn. I MR. JUSTICE HALL DSLITERID Tiffi OPINION OF THE QOUWl, 

By this appeal, defendant seeke the reversal of a. judgaient 

against it for $10,000«00 and costs of suit* The aotion is based 

upon a charge that plaintiff was injured as a result of the negligence 

of defendant's servants in the operation and aianageaaent of a motor 

truck owned by defendant. It is admitted th8.t defendant owned the 

here 
truck and it is not denied/that plaintiff was injured as a result of 

its negligent operation. There is no claim that the daaages are 

excessive* The ground for reversal urged here is that a young man 

named Salter Slupak, who was operating the truck when plaintiff was 

injured, was without authority, express or implied, to do so* At 

the time of the accident, which happened on February 3td, 1933, 

the truck wis in use by defendant for the delivery of its papers to 

various news stands located in the downtown or loop district of 

Chicago. The accident happened on the north side of Washington 

street, a short distance west of State street, ia the city of Chicago. 

Walter E. GraioB, produced as a witness for the plaintiff, 

testified that he was a retired attbmey-at-law, having previously 

been city prosecutor for the city of Chicago; that he witnessed the 

accident in question. He fxirther testified that at the time and 

place of the accident he "was waiting there to buy the last edition 

of the Chicago American, which arrives there from 6:15 to 6:30 every 

evening. The accident happened at about 6:30* While I was standing 

there that evening I saw a truck pull up there and stop eight ox ten ^gsa .K.i^^^ I Am bsaocf ai flciio* •flT .cfijua to «^cn»o Ailb OO#000,Oi$; t,o1t ^x ^rsflisajs 
10*0111 jk lo ^iiMttjftACUMB £>ix» aol^sTSqo »i{;f ni: ert^aav^sia p'tfl.flifen©'r»l> lo 

819X1 

lo ^liJ83z ft 8/? bs'itft^'i s-aw lll*0jtjBlq tEsii\bBlnnb ton el #1: fiiia iount 

9-tsi es^jsatt ad* c^aiI;f si.c-.lD oa bx »i9ilT .aci^^sidgo ^rts^llstn f3;fi 

fisn SiJ««>Y JP *i*rf* ai otari fc^sii; X^eeiaTsi lol iMWOia •itT .©vlaeeoxs 

B£;w lllialAiq neriw iowi* ©ri;^ 3«l*i;i»qo «jbw Oifv ^ie^uXE ts^XjbW l«MBjrr 

.oa oJb o* ,l>ellqiBi io pe^qxa ,\'#ii©ri*wj? *i/orf*iw b'- - ^b^Mir^ni 

«&£GX ,!»*£ Yiexnrcffti flo jb»fls<jq>«ri dotttff ,*nsbi;or>> arft lo aciJ:* •d* 

o^ eisqjsq a^i: lo x'^^^^^^^ *<^* ''^o- ;ffipto««lsjb '^tf qbu al zbv jCoirti^ arf* 

lo iolT-tatb qoQl io xraotirwoJb srf* ni b9&-yehol »l>fl.«#B airen Bi/olijeT 

aod'sniriSJ^iS' lo ©bin jtftiois srf# no i>»n9q^Mti *fl96ioDi» ®rfT .ogisoifi: 

•ot^BOidD lo Vio ari]^ ;ji ,?o-^^.Ja &:^r'ft lo ?©»»►•? soeotgilfo ;tiod8 jr ^tseKJ-a 

^llic^iii«icf »ilJf lol sfcSfl? : £>9O.0fcoiq ,affi;--ii' .li T&JXeW 

Ylai/oiT*^ 3iiiv.i?r< 4?5»X-5-*i-'^©£!2^**- j.-fr'7 i.t'n J3 e.aw ad ;j-.-3xl;f ir«>ilitaai^ 

9x£* JbOBcaai-iw Sii #sif:r ;«8'so: ,:tio axlj lol lo^woseoiq ij^io ixaad 

ba.R 9aJLt »ii!^ in tAdi fc«iAi<'fei.J lad^tal »H .coid-aaup xii ;faal>loo' 

floi*iI)» te-sX ©ficf xt^cf '^* sisiit ^fliJiA?^ aBw" »fC #n©bioo.s Bdi lo eoaXq 

■>ji®tK9 0S:8 o* 2X:a moil »i9iid^ eaviiijs rioidw ^osoiieafA ogjaoixfO arf* lo 

;.iHlfe£j.s;fa aew I aXiilW »OS:a #i;oef« *£ f>aaaqqj3ri *fl9f>ioos axfT •^flinava 

-TrKl TO *rigia qo;fe isxiis sioxl^ qw XXoo; aEowi^ .e wisa I gciixava iRdi aiari* 3 

feet west of the State street cross walk on the north aide of the 
street. It was a OheTrolet truck with a oovered top, and 'Evening 
American* was painted on the side* *** The regular driver was 
Jiamy Huggett, and the other person on the truck was Walter Slupak, 
a boy of fifteen or sixteen* For two or three years it was njy 
habit to go to that corner and buy a copy of that particular edition 
of the paper, 1 saw Huggett and Walter Slupak every day on that 
truck, or a horse and wagon, and I saw Walter Slupak on the truck 
almost a year, although Hixggett drove the truck longer than that« 
*** That night Huggett and Slupak drove up, stopped at the oitrb, 
and the news man, AXterie, came over to the truck* Huggett counted 
out the papers, gave them to i«alter Slupak and Walter handed them 
to Alterie. Huggett jumped out of the truck and ran toward Dearborn 
street, and before he left he said to falter Slupak, »How, be sure 
and watch this truck and keep those kids away freia here#» ♦** ihen 
Huggett left the truck i alter Slupak was on the seat of the truoki. 
When Huggett drove up he stopped the motor. After Htaggett left, 
Walter moved over into the driver's seat behind the wheel, and two 
or three minutes after Huggett left my attention lyas attracted by 
the motor starting, and the truck started backing up* At that time 
the boy was in the driver's seat holdii^ the wheel. As soon as I 
heard the truck start I looked up and saw the truck moving backwards 
and back up against the curb. ♦** The truck backed up against the 
curb, climbed the curb and pushed this news stand, in front of which 
was a woman buying a paper, whose name I later found out was Fiaherj 
it pushed the news stand to one side, knocked the woman down, **• 
and passed over the woman. It backed up against the comer window 
where I was standing, broke it, then backed onto the State street 
sidewalk, curved around and backed up against the building. All this 
occurred in about half a minute. After the truck climbed the curb 
onto the sidewalk, it seemed to gain momentum. I saw Mrs. Hodge s 

9^t Id »btB tii'xott orf^ so Jtlsiv aeo^o ^stoxto at^ifB *At to #80w (^»9l 

teles' iio xsb xxero iBqalB !I9#XjbW J&ajs tte^-^uE wea I .T»q«q 9lfi^ lo 
;ia£rr^ aif^ no sLsqx/IS rs&ls^' wss X JbaA ,£r»sj!s« Im* de^oii a 1:0 tjCo^rit 

jrfxirb erf* d.c i>«qqo*B ,qw ©vcxJb iaquXa Aa« i'*»;ggi;H i-rfgiii **£{T •** 

i^edJ- bsbasd ts^XjbW bnB ijBqwXE netls'S ot msdS 9rn^ ,8T»q«q scf* ;?Tfc 
ixiO€f?i59Q Jbis^ot rt?.T l>flj8 toutt 9dt lo ttfo b9qmul tf9:^gisU .©i-r . 
0^08 3d ,wo[l' eiaqx/XB t«*X«)S o* fJijsa •tf *t»X ed »xo1cacf bos ,*9»iJe 
fl«ifif *** '*eTax{ moil ^Bi?fi eJbJt::! eeorf^ qsftjf baa iosni nidi do^Bv btn 
miourt 9di lo ts'ia Qdi no bbw 3ljBqi/X8 i»JXje« jfouxt 9di #1»I ^i'aggirH 
,*l9X *#9s3xrH rre^lA ^toiom 9dt iwqqoi'a «ri qu evoil) d-^ogsuH fl»rii 
ow* fiflj? ,Xs9ritr •/{* fwiiiletf **»« i'i«Tiil> 9di otni tsvo Uavon "leJXr; 

9utt ijsdt tK *qu sjaJtioed b^tTista iotrtt »dt Ms »§isilTc.«^© rtoJoin *iid^ 

I si^. aooB 8A •Xsariw »ii* aciJbXorf *js98 e'lr^T^tfe ad*^ irl sew YO^f a^'* 

«Jbi:.9W3for.a gnivois :iO]STt »tt ««• Ajsui ftr AeaCocj^ i* l>icJ59ri 

eri* *eniBSJB q«r £«:fe0tf arom* odT *** •cfioo ailcf *«kBJt«s« qa afostf ba: 

iioidw lo JflOi;^ fii ,Jbii.s*B ew«ja aid* &»rf«i;q Jba-e ^two »cf# l^sdwilo ,cfa:i/o 

j-xerlei^ msm too bauoJ. X9&&1 I jwbjeux deociv ^Tsqaq b |t«i^tf ofisow ,s sbw 

woijflXw T^ntEoo •dtf' imate&M qts Imi<© , ^aro feaeasq has 

tBB^te 0t.s*a ed* Qiao t>»jiOiscf fi®£f^ ^^i 9:2i«'xcl ,s«i^*^*« *«'' ^ o^ftifw 

ilifit XXA •snijbXiifcf arf* tsni^gA qxr bato^^ Jtrfx^ bxu/oiR b©"rr;jo ,iXswel>i8 

cf"£JL-ti e£f* bBdtailc i9Mtt 9dt i^t . :XBil tuoc^fi ni be-iiuooo 3 

after the truok stopped, on the State street sidevalk about twenty 

five feet west of the building line at Washington street. She was 

lying down. I picked up Mrs. Slsher and carried her to a Yellow Oab 

and then I saw i^rs* Hodge lying on the sidewalk and someone picked 

her up and put her in a Checker osb* I had never seen her before 

the accident* ♦*• After the accident, I took Alterie to the Iroquois 

Hospital and there I saw %s* Hodge being carried on the stretcher 

out of the hospital and being taken to some other hospital* Prior 

to the accident, I had seen these men on the truck nany times 

bringing this particular edition of the paper about the same time 

every evening* Several times I heard the driver tell ^^alter Slupak 

to keep the kids away in the driver's absence; Huggett would collect 

from the different stands around and I saw Walter on several occasions 

start the motor. •»♦ I had seen Walter oome up with the regular driver 

the 
on the truck, and I had seen Slupak stay in charge of/ truck during 

Ruggetts* absence. VfTaen the driver left the truck standing there, 

there were five or six boys there that hung around every night • They 

woxild jump up and down on the running board, reach in and monkey 

around the levers and push the truck backwards and forwards, playing 

around* I saw them a number of times, nearly every day*" 

Roeoe Alterie, a witness for plaintiff, testified as 

follows; "^My name is Roooo Alterie; I live at 561 Bunker street, and 

aa a news dealer, working for my father, who has the news stand at 

State and Washington street* He has been at that comer fotirteen or 

ton 
fifteen years, and has two staztds there, one at Washing/ street and 

one at State street* 1 had been working for my father nine or tea 

years before February, 1932; I am nineteen years old. I knew a truck 

driver for the Chicago Evening American named Marvin Huggett, and 

I know alter Slupak* I had known Huggett abcwt seven months, the 

time he had been on the route; and I had known Slupak about the same 

time* He b«gaa with Huggett, During this period Huggett had a horse 5 
«,ew 0dg «^«9T*8 xiotf^iiliisW ^a M^X sjalJ&Iliff ifesw #9»1: evil 

fcaioiq sflosfljo* fcoe iXR-wobia 9tii ao 3«i^X a^J&oIi *8T' a&tit baa 

a-jotarf T«4 a«t8 iqtos JbjRri i .cfso "r®:doe ; *aq Jbos qy isxl 

i®if»^ai*8 erf* jso l>*liT«o salod ©35&0H .rt** wjsb I 0T9f{^ Iwuj XstlqaoH 

toi?^ •Xs^lqaojci ^0{{;}-o fttBoa 0* n9x'ji;r L^tiqsorf 9ii;f lo tuo 

B9mit -^OBtt ioxrx* •fiit^ no a^m Ba^tif asda Jbisf{ X «#ii9£)ioo« »if* o;f 

SKi* (me.s 9d* *irt)Cfj8 laqeq 9xf^ to aoi^U i*T.&q Bttlt guisairtcf 

^j5<j«X8 tcditX^iS XX9«^ t^tItI) 0ri^ bx&Bii I aaai:* Xi»^9v»& .giilnsv* Yt»vi» 

#o®XIoo l)Xjyow if;J-»a3ifK jsoii9e<l« B^t^rtrb ailA ai ^^aw.* afcii 9dt q»»al o# 

'S^i'sub ioxn£*\3p agiJSilo al ^£i» leqi/Xe jcrsoe fivexl i lw>; ^iau; .to 

,ei9fi'j -^ibojits afoxrrrj 9rf* #laX i»Tiib erf* aoif^ .!»ons)«cfjB *8**»2iStrH 

X»xfT »*rf^i« ^T^ve Jbmro^n gm/rt #jBjtf# •naiff »xo^- .^ eisw ^asiifj 

'^»3t(ioiB ba£ ni if0jB»7 ^J?i[«ocf saimstrs 9£i no amob htm qu ^msl bLuo*! 

^l^jsXq f.Bbusmro'i baa afeii^wiOflflf afoxr 

•'•I"^!) '^Tair© -^XTCBen ,a»ffii? io ictta'^uft ■ iH«»«. 

M« 4*»«t:*9 T»:5fm;ti XaS #« »vl| I jalaeJX'* ©ooc . *..•:■' v" " ;8woXXi: " 

S^ bOBiz 9m9a 9dt 8J94 otff tTt^4tiRt ^m Tol 3.ori,i'xc' ,. 

-iO ff^s^iuol rraino^' 'ha naecT aisjEf . jf'^^aiiifa 

nod" 
bus inBt.i6\^aiiiBM-,i Jt-jB »ao ,^aTc«if# siDii:- c 

Sift .stlitat^ fltevae iiJO&B -j-t^^-suU iTwo«jf l>sfl i ♦;xi'ixrj.;^ xstX.'"' ^^v' I 
amcB ©il;}' Ja-ocfi? afeqiyXS wwojiSi' Jb^itf I Iixxjs {fitttoi mi no Kssd Jban "n.' ^ndi 4 

and wagon and for the last three months he had a truck, ♦*♦ Slupalc 

us«d to get iown with the truck about 3:30» his first trip, and 

about 
would stay until/ 6; 30, the last trip, and during that time the driver 

would tell him how many papers to girte to the news dealers; onoe in 

a while about 6:30, when Huggett went up Dearborn street, Walter 

would oross to the southeast corner and oolleot for the day's papers* 

When I saw him give out papers from the truok, he was on the front 

seat at the time and he was in the truok. I saw him ride up on the 

truok with the driver every day he was there, during the seven months 

he was employed by Huggett* I saw him on the truok when Huggett went 

away, and on those occasions he would be either in the driver&s seat 

or on the side* Some times he would get in the truck and start the 

oar and warm it up, and once Huggett was ocwalng down fasbington street 

from Dearborn street and the truok was parked on t'tashington neex 

State street at the comer, and he pulled up about twenty feet and 

just moved over and Huggett got in and drove away. I saw that myself* 

I noticed him start the truok or warm it up for the driver when he 

was away or coming back quite a few times. A number of boys used 

to come around that corner at that time, but I don't remember whether 

Huggett ever told Slupak to keep the boys away from the truok, I 

have seen vsialter ohaee other boys away from the truok quite a few 

times* When the driver came back I saw the boy open up the ignition 

step on the starter and start the truck, Onoe he pulled up 39 or 

30 feet and moved over in the scat and let the driver sit down. He 

rode away with the driver." 

Charles Volker, a witness for defendant, testified as 

follows: "I am employed by the CJhicago Evening American in the 

capacity of branch manager, •*• About two years ago I hilred a boy 

by the name of Salter Slupak, He was used to sell papers throughout 

t^e loop, and also to distribute papers from the truck to other boys 

throughout the loop oa the same street the driver had, ••• He was 


J. ».«. » *. T-9#Xsi* ,*99a*8 ixa<KfT'='S»Ci qxT *K»w it9-*^'Qi}ii fii*ti^ tO£:0 ;fx/o;; ■ ®iJtdw 
♦ sTsq^q a'-^uA srf* 101 JoalXoo has isatoo ^(mssiIi^wos ari.^ :io fclirow 

exit no q'£r ofil? mid «£« X •3Caijr[# D/i^ at esw axi £)n^ M&i;^ Qdi i.sx tB^^:. 

tii«» t*9s8Jt/H narfv ioin:* 9At no mJtii wjsb I ♦tfJt'sgguB •?<* Jbex^-'^^ffi® 8«w ad 

+ .*,•■ - <i9vj;<{i3 9x1^ fli tsrfi^i© sd JbJjLfow ad aiieie'^&oo aeor^ - -yns ^yswa 

^w...- V i.s#a bas iossxi 9dt nt t9^ bissow ad aaiai^ am'-- . + rro to 

*^3fl flO#Siilri««W flo JbaiTjBq e-ow ioi/itf- ©d^ Jbar tfastJe sxtodrA9(l aor"- 
£i«£ Jssl: ^tftaw:^ tuQcSn qv b^llsjq eri bnij ^imtstoo aif* #1? ^fas-xtfa *;*b4^U 

®il aaxfw iBYltb Bdt rot , _ sipw lo ioirt* »ii* 3^t8#e slti bnolioa I 
be&u eypdi to iBdmsa A .aemi* wal b a^itrp ioacf S'^iasoo 10 xjsvb b.3« 

;, ,:&'oa^* ©i-^S snoil t-B'f^' «"^ocf 9dt qaei oJ i^^qwi 'j^auH 

wal: « attep ^ri* moz'i x^^f* e^od TSfl^-c es. -; «908 dv... 

ilo2#jEc-si add- qu nsqo yocT ©djf" tr<e8 I irfo-^rf '^rr: ^Oij. .esfiiij 

so ©S qir Jbailtrq ad aoixO ,3iOij Sii^ «o qsJe 

si! .rmofc sfla tavi^i) ad* t9l ban tBsn ad^* > bavoei feflis ^aat 08 

*• ♦ wit dttvi t^fWJB afcf 

©ji'S' «j. ar'o^TSiEii'. T^fjiffftV.*? OTj^oixi. .^;i fea-^oii^ifid .:: . oilof 

Xoo .^ Jbeitixi _ -ocfA *** .tfyprnffr dftff^tcf lo Y*io?C' 

^__ . ._' :iGinf ad* cox^ axacisq efudlr^tlt of <qooX •#;}■ 

PR«r fiH *** ,&,«d irsvlTfc 9x1* *s»xct .ari'Syoidif 5 

not allowed to be on the tiiicl: with the drirer* He had nothing to 
do with the truok* *** I was not at State and Washington streets 
the night the aocldent happened*" 

ittsTTln R. Huggett, the driver of the truok, testified as 
follows: "I have been employed by the Evening American aa a driver, 
and on February 3rd, 1933, I was so employed. *** Mr. Volker sent 
ne a boy to be stationed at vashington and State streets to take 
care of the boys and save me running ajxd doing the work. •*• i never 
saw him drive a oar. I ordered hia to keep away from the truck. **♦ 
at about 6:30 that evening I parked the truck on v'^ashington street 
about thirty feet west of State street, f^hen I left, the motor was 
not running, v^alter (meaning Slupak) was not there. *** i have 
known this boy liValter Slupak, slnee Mr. Volker Introduced him to »e. 
*•♦ I disoharged hia two or three times. *** I thought I had the 
rigiht to discharge him and I did discharge him on several occasions* 
*** I locked the truck, took out the key and threw it beneath the 
speedometer cable, fhe key was fastened to a chain which was 
fastened to the truok. •*♦ l never told Walter where it was, but 
he must have seen me put it there. He knew where to find it." 

Carl M. Gfuelzo, a witness for the defendant, gave the 
following testimony: "! am employed by the Chicago Evening American, 
I was manager of city circulation, and it was my duty to run the 
entire circulation department, hiring drivers, and doing everything 
pertaining to circulation and delivery, I am the only man who 
hires drivers for the American. Charles Volker works for me. *** 
I have a driver named Marvin H. Huggett. ♦** 1 assigned him to that 
pajptioular truok and route. The instructions I gave Huggett are 
that no one is allowed to drive that truok but himself. He is 
strictly responsible for the truck at all times; no one to be riding 
on the truck but himself, A boy named 'Salter Slupak was working for 
the company in February, 1932. •** On February 3»d, 1933, he was e 

'*.b»a9qqBd i-ix9bio9B Mt id^gin »dt 

m& bQltlia^t ^i^Oini 9df Tlo i&viib «dS ^^ffv^^fiB «ii atrtJfiU 

^T^TitJb J3 e£f iiBoiT»aA sciiseYl^ 9dt xtf fi«^clqfl>8 «t»9cr sveii I» :ewoXXot 

d^£t©8 TsaTIoV .xivi ♦** •Jbetolqica oa esw I ,SESX ^fetcS x^eindr©'? ao 6xx' 

BiBt oi atBBiie 9iBtB. ba» aet-^j. h^taoii /otf ja Bn 

rrevalfl t ••* •<«•« «ii* aaloJb bns, T^Ricuun 9m »Tjse J&fl.<^ axod %df l:o stso 

*** .Jloin:* 9if* ffloil: x^svi qaai ot mid l»»i»i>Ti * ? f: svixJEi aid -; 

tsdrsta xto^sitidas? no :i^tnt 9di S^iiJsq I ^aiamti^ t»dt CS:d iuoda #i 

BV£d I *** •aaerfiT *ofl sew ^squlB naiai^&m) r^ilMf: •aninairr ;^Qfl[ 

.»« oiT ffiixi iieoifboTcfal T»J[ioV .xM eonie (SLeqtflS ssi'Xftl^ ^^oo" Bldi anQoi 

»di hnd I tdjQuodi I **• .esjiiii^ ecTxt* 10 ow* «Xif fetssjsrfoeife I *** 

•eixoiseooo XJsrrftves ao jniil 9-QxrMoBib btb I bas mid n-^r£d99Xb ot td^ix 

9ri* dtsnasd it wxdi bns y^:^ 9df iito 2foocl- ^io-oi* 9dt f»ftiooX I *'♦ 

sfiw rioxilw niMo b ot foen»*Bi?l maw \»i exfT »»X<*«o TSJoaso^ftqe 

".*! Jbflil 0# STSifw W9n:f SH •■'JTSdJ .iX ^JLJCj dJ» ii4»©t( Q'Vrm tBUta Si 

9dt 9VMS ^^taMbastsb 9dt tol eeeaJiw s ^osX^ssh .M Xii?C 
^nsoiTsatA gnliiava o^fotdS »di i:cf fce^oXqma asjs I" ixaomlta^t aaXwoXXol 
eriJ nirr o* \isjb ^m aisw ^i bttB ,aold'eXtroiti© ti^io ^0 negBiigai oe^ I 

orfw fliSffl \iao 9di as I .Y^svileb Jl>h« aotisiluoil- talBtxeo 

*** *e« ito*i 83fiow rraalXoV 8»XT«riO .nsoixw!^. ©dJ .0" . i.jviiJb B»aiil 

Jftfi* 0* mid Jbenalsej* I '*"" .i-^ea^i/H »h aJtvi^ bB^m revlxb s 9TM( I 

0IJB **e§8«a inrjs I ftaoiiouxtBat edf ^9tsfox Jbite alojji* xbIuqHxp^- 

Bi 9K .IXsBfflxri ^ircf :loart t&dt svinf) ot l)©woXX« ai sno on ;^isii;^ 

^/xl^l:rr ad o* ©nc on jasiai* XXa tJ^ ioirc* •d# »ol ididlsaoqe^r xXi^oii^B 

tOI gclStow e«w :/[Bqul€ t«*XbV, l>0ffii?ff y©*^ ^- »'il^smld tud iQint sif* flo 

BMfi Oil ,8Sex »1>«5 t'tfiwittf®'? «^ *** ♦S-ei .^nsxrrtfol ni xiusqaoo 9dt 6 

stationed at VSashington and State streets*" This witneea wa.8 
asked the following question, and gave the following answer: 
"Q. Did you hire salter Slupak or didnH you?" 
"A, Someone hired him, but he had to oome to me for 
my O.K** 

This witness further testified that "Charles ?oL1c:«t works for me **♦ 
and did not actually hire waiter Slupak. He (meaning 31upak) had 
been discharged several times by Huggett." *** On croas-examination 
this witness testified that "This morning they asked me who hired 
the truck drivers; they did not tell me that Huggett had testified 
that he had discharged Y^alter on two or three occasions prior to 
the accident and that Mr* Volker had put him baok to work, and X 
did not know anything about that, and if it occurred. It was without 
my knowledge or consent. If Huggett discharged the boy several 
times and Mr. Volker put him back to work and he continued to work 
for the American after that, the man who did it apparently had 
authority to. *** I knew that one of the duties of the driver was 
to leave the truck at State and t sshington streets, and go over to 
Dearborn Street to make ooileotions, and I knew ths^t while he was 
away, the truck vras allowed to stand in the street unattended," 

Slupak was not called as a witness. The record is con- 
fusing as to who employed him. As stated, Volker, the branch 
manager of defendant company, testified that he had hired Slupak, but the circulation manager, who was Volker* s superior, testified 
that this bran* 
authority did. that this branch manager, Volker, did not do so, but that some/ in however, 
From the testimony in the case, it seems evident/ that 

Slupak was employed 1^ defendant, and that Huggett was placed by 

defendant in entire charge of the operation of this truck, a 

dangerous agency, and of Slupak, in connection with the work to 

be done in connection therewith, i/e are not impressed with 

defendant's suggestion that Slupak was "on a frolic of his own,« 8 

^^aoX f*a&ib «o iequLt tJ^fXiSf ^tltl itox bin . 

feSDl (slsqi/Xc 'saiiisBtti) »H ,:{,agifXS Tetl,?^ aHElcf '^ILmtoa toa bib bas 

beiii^so* Jbsri *u"€»:,si^H s^r^if^r »s XX»;f ton fei'b Y©ilt ;e»aTriTft il^teri 9dt 
ot «oi«ti exioisAcoo 99%dS to owt no !i9ifXatf 6»3"»3ffo»i;i5 Jbiftti 0if jfBrf;f 
I bsiB ,3l^ow o* ;iOB<f «lif tuq biNi itsjCXeV ,<<& tritj^ Bn* tnofcx 

IjPi©T»a Yocf srf^^ f>0®i«dbeidb l-JSg^E fl .'^Kdsffe© 10 S3i>«»Xtrorr^ "^. 

inow ot b^imttnoo »ri in* :iiov ©#• rfo.etf inirf #<iq t^ifXoV .11 JbcjB v^mit 

Jb«?rf xX*«ST«q<S[« tl &16 oflvr n.Btti 9tit »*^rf* t®*! .'sA ©rl<^ Tol 

o;^ T9V0 c-g bsi» ^B^efi^tB aot^inidB?-^' bats sftstS t^ aC&r 
8.SW «>ri *Xlriw tffil* mtajl I Jbitft <8flol*o»Iioo tiaDwi tS ifiod'Si^sO 

"♦fjefoftsJ^efltif #9»Tl8 9cf* nl ba»ftt 0* Jb^woXX* 8jr»"^ Jfotfr: ,Z':-^-' 

-«oo ai Moo©"! »riT ,c-:-9atlm £. 8« fcftXXeo i^on br^ aLsqirlE 

tJl/iOi/XQ bstin bBd 9ti *5»ff^ fe©i"^i*t»# ^-^njqaioo Jiijp.Jbna'tflfi to ifeg.®asir 
.b3ilit»»,t ^i£©i"i«crif® 8*isll«V «.ew ©fiw 4«»SAiat«sar a&ifjfi£t!Orio »if* txrc; 

* ' ib XJ^iiorf^c 

ot -iron srf* UttK aot&OBa£sor> at ,2iaq0l3 lo Mjs ^-^ns^fi sirtrrtv ,■ 7 

as suggested by counsel. On the contrary, from the evidence before 
thetn, the jury oould resaonably find that when Slupak started the 
aotor, on the oooasion in question, as it is admitted he did^ he 
was apparently doing what he considered to be a part of his work. 
He was doing what the witnesses testify Huggett had previously 
permitted or oaused him to do* If Huggett habitually permitted Slupak 
to start the motor minning, he should have anticipated thnt he 
might start the truck going, «8 it is testified he did, with Huggett 's 
acquiescenoe, on at least one previous oocaaion» 

In OhioagQ & Alton Railroad OomTaany v« fey. 108 111, 288, 
ma action was brought against the railroad company by the adminis- 
tratrix of the estate of one Christian May to recover for what was 
alleged to be negligence on the part of the railroad company, which 
resulted in the death of the deoedent* In that case, the deceased, 
at the time of his death, was one of a number of hands in the employ 
of the railroad company in the luaiber yard connected with its work- 
shops at Bloomington, under the iaaaediate control and charge of 
one Frioke, who was also in the employ of the arailroad company as 
foreman of the lumber yard. Immediately before the death of May, 
Frioke, together with a number of persons, including the deceased, 
was engaged in removing lumber frca» the yard to the car shops. The 
lumber in question consisted of heavy planks* For the purpose of 
removal, it had been placed upon a small ear which was used in 
handling lumber in the yard and in removing it to the shops. This 
oar loaded with lumber stood on a track near the shops, and on the 
same track stood a large box oar which had to be moved before the 
lumber oar oould be rxm down to the shops. To get this latter 
car out of the -pay, it v?hb necessary that both oars should be pushed 
some distance beyond a switch so that the box car could be switched 
off to one side in order that the small car loaded with lumber might 
pass into the shops. To accomplish this Jmrpose, Frioke ordered the V 

»il* Jb»;j-ic«^8 i«?x/Xfi a»stv ^MMt ball Y-to-suoe-^©*!; Jblwao ipcwt *^* t»»xl* 
exi ,l>i& 9<£ be^^imlxR si: ;)-jt ajs ^aQltBStsp al ti9itL»x>eo 9t&t no «to^ob 

B • i^d-«i;ia0H Utiw ,isil> «ri b&i'tiiBeti &i -il an ^^ion ittus^i ari* Artatn fj^ite 

•iioXejBooo Bsjotvetq 900 t&AQl t^ xtc «eoii«9«ei0pojB 
,8aS •XX2 fcOX .aM *^ m'^aEoC !:(.?. 0^1 jtg^i «aj».XA ^...Qagoi/I.O al 
-'QilaJt&bs^ »riif \d ^ameioo b&oxLim. 9ai SBat»^^^ tA^sjojii a^w aa ties as 

deidw tXaMc,taoo bsoiilBt 9ii io iteci axlt ao «»qii«^XX%»£( dcf o^ Jbosf»XX4 
,iwft£»4>«l!> efi'^r «»«fo &cAi al «^adJb«eaJI mid- ^o 4iA«l> 9iit ai. b9fluB9n 

lo dgiBilo i>a« Xoi^flos «;tsXI»d«£el Ad& ^»btio «£:o^3£(teooX€i j-^ scotiii 

«tAtt to dtMBb 9tli dto'^dcT ^Xet^X&Sffiffil »Jb^iisx i90ts:ril &tii "io a*Bi9roli 
ib»%&9t9b 9di "^Ibsjl^i ^9aeei&q lo •x9<SmsjM b ffj*!^ x^diQ^ot ^e^lolt^ 

tit t9Bif B9V dotdm TJi^ llf^B & doqu b9^j»M a»»<ci bj&d $i ^Isirom^t 

wJMt 0modB 9d$ Qt tir ^Iromm at bim i>x»-x »^'^ ^^ rsdmiL i^niXJbajsif 

o bas tsqoile 9dS r^^a iosTCt f. no .fcoo^e icadKi/X iltfXir J&oJbaoX "rco 

•r«^iJ-.fiX siffj- ^eji of •st^tttle eri* »* awofe xant s4 Muo? ^ -.^croi/X 

bsrtBijq »cC J&XAfOfle (snt^o 4*ocf #^j# X^jsse^oafl p. :' ' tX^'*^ »^J ^••^ -^"^ ^^o 

ftsriorf'iwa e<f 6X000 t*50 xocf ^di i^dls 08 iJo*X «; f .^>coY^ci eoii^JsXfi »aio« 

WaJtffl T«ctei/I d^l-9 b^zQl 5J60 XXaas erf* *«rit i0£>xfl iii ©bia »flo o* "ito 

;»fl.t J3»xo^o «3ioi^'f t»eoqiiifcf »ixf;^ rlslXqaiooo-s pT •tqori« er?-' '"--' - ■: 8 

men to push the box car againot the small car, which action shoved 

the lumber so far over on the small car thus loaded th-^^t it would 

throw the lumber out. The two cars were pushed in this majrmer for 

a distance when Fricke ordered thfrmen to leave the small oar and 

paah the large one out of the way. Some of the men went to the end 

of the planks as they projected from the small oar and held them up, 

while the others pushed the large oar as directed by Fricke, and as 

soon as the cars were aeparated some of the men, including the 

deceased, went between the oara to push* Fricke was told th^t if 

the men proceeded as they were doing, the planks would fall and 

some one would get hurt. He innlsted that they prooedd with his 

direction. The order was obeyed, the lumber fell, and as a resiilt, 

the decedent was killed. The question arose there as to whether 

te not the conduct of Fricke, who wae in direct cont^'ol of these men, 

in directing them to do what they did, was binding on the railroad 

company. The coxirt said: 

"When a railroad company confers authority upon one 
of its employees to t^ke charge and control of a i^axig cf 
men in o-rrying on some particular branch of its business, 
such employee, in governing and directing the movements 
of the men voider his charge with respect to that branch of 
its business, is the direct represent -^tive of the company 
Itself, and all commands given by him within the scope of 
his authority are, in law, the commands of the company, and 
the fact that he may have an iiisaediate superior standing 
between him and the company makes no difference in this 
respect. In exercising this power he does not stand upon 
J\ the same plane with those under his control. !lis position 
is one of superiority, 'ihen he gives an order wiwhin the 
scope of his authority, if not laanifestly unreasonable, 
those under his charge are bound to obey, at the peril 
of losing their situations, and such commands are, in 
contemplation of law, the ooramands of the company, s.nd 
hence it is held responsible for the consequence," 

To the same effect are Pity of La Salle v, Kostka. 190 111. 130, 

Wenona Coal Oo « v. Holmouist. 153 111. 581, M. & 0» a. R. Co. v, 

Godfrey » 155 111. 78, Fraaer ^ Chalmers v. Schroeder . 163 111. 459, 

Wort hey v. 0. Q. 0. a 3t. L. Ry. Go.. 251 111. App. 585. 

W© are of the opinion that the evidence indicates that '« ■lot TSisctaffi »Mjr si ,fe«i4«wq ©isv ^!Jbo ots* »x:tT **uo i«d«ul »£l;t woixirf- 
fja« ijeo lijRfiia »riJ 9v&sl o$ asmMi b^n^ino dioitj'S asii^f 9oasi^tiil) « 

«qxf msdt tl<bil baa t^o IXbub mit aorJ. b&ti>9j;;0xq x^sit mfi B:iii8lq mi& to 

$d^ SflJt^fiXoaX «n9ffl orit %o estos Jbo^^.^i^ss, «^9v ancii^e) silt &3 ttooa 
It iTAt blot s£w 93ie>ti% *dBisq et Btjs^ drist* oBovtwi tM^Tt ^liQSJBeesI) 

8i<( £f;^i-9v Jb*«»oo:tv X9iit tatit bmtniaml 9H .trixrd fs^ i»Xuow axto fioios 
4*Xtf8®« f 8« fiifQ tXX»T ir&cifttrX 9dt ^l»^9do a«w i»i>so 9ilT ^.nolta^iXb 

twm wwmtt )o Xostfioo toevXl> out asir ojlir i^sittltr-i %« ^oviaaoo ftcC^ ;tOii t4 
bijot 12511 9if;r no xrti^itXtf b.sw ,ftXJb xo^Jf" */*£{« oJ^ o*^ omAi^ ^tto^xtb at ^ ^ 1o Xoitf-floo r. 

'to scfao© 

bas ^xncQunQO eas 'to r 

Ci. /a ton eaoi) ©rf 

49.!. :ats vl;^- 

li-. tE ^X*' 

Hi ^■■ . ■ ■ r-v ■ :■'■ 

bast 4V0 . r..:-.o : ; ^• 

,CSX .XXI OeX .isa#8Q>i ,v ^iii v^ "-" **■ '^ j^ ^'^OT ^f*'*?* 


. dOUB 

■ti 

, ■ U 

id 

'.■OS 

,dt 
io 

,;.oo 
. so£rtSff lu v:>i;XO 3'ix «"oe':i-;; satse 9dt oT .7 .00 .g .H »0 & «M ,X8a .i; ,tai,J!->«XoH .v «.gp..,X^Q .^qpgg ,. 

,ea^ .XXI sax .^^JbgOTtloe .-t^ g ^mlMl; ^ Tsej^-i:^ ,"^ < ■ ' ' ti-SUMi: 

t»Ai eBiBoihai soaaiiva ailJ ^"dt aotalc^ '■ '^ ^ 9 

althou^ Huggett had an Immediate atuperlor standing between him 
and the defendant company, stiil he was permitted by those in 
authority to have such power and control over the truck, and the 
work to be done in connection therewith, and over Slupak in this 
regard, that in acquiescing in Slupak' s acts in connection with 
the truck, he made them the acts of the defendant company. It is, 
therefore, our conclusion that the negligence of Slupak in the 
operation of this truck, became the negligence of the company 
and that defendant is liable for the consequences. The jury was 
evidently of this opinion, and we do not feel that under th« 
oiroumstanoes the verdict and judgtaent should be disturbed. There- 
fore, the judgment is affirmed* 

AFFIRMD* 

HEBEL, P.J. ASD WIL30H, J, OOSOUH* if^jtv fioi #e»n«<i«» rti ate* •»af«q£rf8 ni aitioesiapoR fli #rif!f ,in:i5S«t S7333 

ELIZABETH MOSS, ^^ jg^^*"X|PEAI, FROM 

Appellee, 

▼• 

FEDERAL LIFK IHSURAHOE COMPANY, ) COOK OOUHTY. 

Appellant. } OIHOUIT OOURT 
279 I, A. 623' lfR« JUSTICS HALL DELIVERED THE OPIKIOH OF THE OOURT. 

This is an appeal toy defendant from a judgment of the 
Circuit Court of Oook County against it for 12,000.00 upon the 
▼erdiot of a. jury in a suit brought by plaintiff against defendant, 
based on an insurance policy issued on the life of plaintiff's 
deceased husbsind* The declaration filed in the ease constated of but 
one count. The insurance policy, is set out verbatim in the declara- 
tion. The death of the insured is alleged ajad plaintiff claims the 
indemnity provided by the policy. Defendant filed a p^ea of the 
general issue and two special pleas, one of a tender to plaintiff of 
the amount of the premiums paid, and the other charging that the in- 
sured had procured the policy by making false answers to questions 
contained in the application for insurajaoe with regard to the con- 
dition of his health prior to and at the time of making application 
therefor, and that he made false statements with respect to his use 
of alcoholic beverages, and in regard to the Question of whether or 
not he had other insurance on his life kt the time of the making of 
this applioation, A photostatic copy of the original application 
containing the questions and answers put to and made by the 
is attached to and made a part of the insurance contract. The record 
does not indicate that a medical examination was bad of the insured. 
The policy was evidently issued on the strength of the answers made 
to the questions. The questions and answers to which the court's 
particular attention is o^^lled, are as follows: gS, o S5ST« k/v.-:^ai«a iottr&v ^ ' tiitffl-Plq "to etil »d* no bnuBtst xclXoqf •«n;(iiiiieiti ius /to £»?*'< 
-&rslo9b 9(ii at mi&.«.<Sxer toe rf^ne Bt ,yolloq •ofl3!itfir«ni ed'f ,fauoo fine 

lo l^litnlsXq of r9btt9t e lo sfto .e^slq laiosqa ©ir:f 6«« sueai X37©ii9s 

~nx 9ii^ toiii gnXaTsrfo tqiI^o eo'* bflfi »i)lj©q twi/Xflsatc,' 3tJjf to Jnuotae srfif 

enoi#a9up o<f oiQ-seaB delist -^iJlBm i(Cf ^O'-'f-toq ©fit br>--.cf5c?'r«:T bxi b»tue 

-HOC srirf oi tiegsi ri^i*- '^Oii.-Tijefltl rot aol*«©XXciq i fcan^^-tnGo 

sew ciXn o^ tomee^ rfJXw a*a»m»#?it« »eXal O^-'C orf t-rfif Jbns jiolar©!!:^ 

TO T3ff,tsff' "l-o nc.t;fe9up »rf;t o^ bns-^^i nt ^r ^ ^i iXoriooX* Ic 

'to anl- -"ffii* »ri* tA «^iX fc' oaeTtrp-ti rr?>£l*o bf^rf eri *cr 

i;Ol*! oilqc?'^ XBfiXaXTO Sri* to x«oo ^l*/-!3QOt0.r 

..t;S'-,-L^i8jai DTiJ- lo £>«■ ■f't^.Tis. ■:t ■;ioo 

' j.;rx B©o' 

. j-Xco ©xil ;awoIio. "C^uestion 21 (a) Have you any ailments, diaeesea or 
disorderst If any, state details. Answer: Hone» (b) Have 
you ever been sick or disabled? Answer: No. Question: If so, 

state date of last disability. Month Ye^r (o) of 

what disease or disability? Answer: Never serious, (d) Name 
and address of physician consulted. Answer: None. 

Question 23. Have you any physioial or mental defect or 
Infirmity? If so, what? Answer: Wone. 

4^ueation 33. Hp.ve there ever been any cases of insanity, 
tuberculosis, epilepsy or suicide in your family? If so, 
state details. Answer: No. 

Question 34. Have you ever had any of the following 
diseases or disabilities? If so, state details below. If 
•none' state below. Appendicitis? Asthma? Bronchitis? 
Cancer or Tumor? Discharge from ear? Epilepsy or Convulsions? 
Chronic Coughs? Consumption? Difficulty in urinating? Dropsy 
or Heart Qiaease? Gall Stones? Gastric or Duodenal Ulcer? 
Goitre? aonnorhoea? Lumps or Swellings? Loss of consciousness? 
Pleurisy? Pneumonia? aheuajatlsm? Rupture? Spitting Blood? 
Spinal Disease? Syphilis? Severe headaches?' High blood preasuEC? 
Albuiain or Sugar in urine? Adoldents or Injuries or Operations? 
Answer: Wone. 

Question 25. Have you ever sought medical or surgieaJL 
advioe or \mdergone an oper- tion? If so, state details 
including dates* Answer: Io> 

Question 36, Have you any impairment of sight, speech 
or hearing? If so, state details. Answer: Mo. 

Question 27. State nsjiie and address of any physician 
you have consulted during last five years. Answer: None, 

Question 38. Have we your permission to refer to suoh 
physician for complete information? Answer: Yes, 

Question ?,9, If in the opinion of the company medical 
examination is areouired, do you agree to submit to such ex- 
amination? Answer: Yea. 

(Question 30. Arc you now in sound health? Answer: Yee^' 

Question Slf (a) Do >ou use or have you ever used whiskey, 
wine, beer, or other alcoholic beverages? (b) If so, to what 
extent? Answer: Mo» 

Question 33. Have you ever used them to excess or intox- 
ication? If 80, state details. An8wer:No, 

Question 45. Are there any additional facts or special 
oircumstrnoes known to you which might affect the risk of 
Insurance on your life? If none, please state 'None,' (If 
you hgve now or h^ve had any disease named in34, state full 
particulars below.) Answer: None," 


3Ja 


111 Tdv* trcx 9v TetSff!: r X r . ? St r-. •oil ;v ^ vox 9v»H 

[■"Q I-^nijbam xfi-'^fis^o arid" to ax>tntqo arfi" :'m.;T--; |i8sY '.TS^vH/i; Tili-Xf!©rf £>nuoB rri won ..;ov •^^r". .OS noitfeasji.' tifSiisXilw Jb»8t; T»T« juoY »v«ri xa est/ uo'^t .1^ .'rol:t>»eu- •xodTiJ: 10 Ee©ox9 o* aariit .fesec ^©vs x/o^ sv CiJ-ftCl 


'«WX)IO>i n.3'?ffJf:(A (.WtiltiO isili5iU0l»!*^.iM 3 

Attached to and a part of the application for insurance of n&ioh the 

questions and answers are a part, as hereinbefore stated, is the 

following: "I hereby certify th'^t before signing, I read each and 

all of the questions, answers, statements and agreements above set 

forth, and I further certify that my answer to each of the above 

questions has been correctly written herein* Signed at Ohioago, 

Illinois, State of Illinois, this 3nd day of February, 1933, William 

P. Moss (Signature of applicant in full) M* J. Pankey (Agent actually 

soliciting application) r -^he policy of which the questions and 

answers are a part, contains the following provision: 

"This policy and application herefor, a copy of which is 
hereto attached, shall constitute the entire contract between 
the parties and all statements made in the application will 
be deemed representations and not ^-arranties, and no such 
statement will avoid the policy or be used in defense to a 
claim thereunder unless it is contained in a written appli- 
cation and a copy of such application be endorsed upon or 
attached to the'x>»lioy when issued," 

On October 23rd, 1933, the case was called for trial and a ^ury 

impaneled, and on October 34th, 1933, after plaintiff had submitted 

her evidence, plaintiff asked for ^nd was given leave by the court 

to file a siffllllter to the first of defendant's pleas and a general 

replication to the other two pleas, ^he general replication merely 

joins issue on defendant's special plea and oondiudea to the country. 

Plaintiff testified in substance th^t she is the widow 

of the Insured; that they were married In 1907; that the insured had 

worked as an automobile mechanic for eight years, days and nights; 

that some weeks he worked 108 hours, other weeks 98, 97 and 46 hours, 

and that he never lost a day; that on February 3nd, 1933, when an 

agent of the Federal Life Insurance Oompany was at her home, her 

daughter, son and herself were the only ones present, and that they 

discussed matters of insurance; that Mr. Pankey the agent of defendant, 

talked to her husband and that he answered the questions; that Pankey 

did not really ask all of the questions, he just went on and wrote Sri.' , otf^tiii 


Tne'iSLsrBd'B ^RYdwsjie <au-ojt;f@d0p sd;!' to XX« 
c^::o. • s/iJ to no."© 03- iT^^oB t« *'^<i* xti/i:»?> naxfiTntfl; I tan ^dixoY 
,oaAeif(e #A i>i»jaaie .riidt^ja iiaj^liw '^cXIoottoo Ai»»«i eM eaott»»up 

Iljsif*o« i-aagA) •^©ji**-/ , . {iii/i at ta»9l . :^.siq|JtS) e»oM .*! 

title iftivoiQ ;yiiiwo£Xo'- ^ 'WBjniB -i. ^«»$i'i«l'^'At6 '^ U</ 


Yi«t ^ ^"* Xj9iit »ol i>9XX<»o (• 
ttj-foo 9x1;}" 'tcf av«aX a»vXs bjbw fen*"' to^ b'?'^*!''-; ^t/tf^i^X*? ,'»^f».biv*> r*'ff 

woe - ai sde :ip.tecltr8 xil i)&i 

bMH b9ZUBRi &{it t&ita- jVOeX al b&ix%^m ^t^w x»jI''^ ^'^^^ jfcam/sni 9ri* ": , UJ3 flsriw ,8St;X ,iMS ieT»trt tr.ri* Li afltftue; 

4 

down; th^t rankey asked her huaband if he had ever been sick with 
any ailments; that her husband said he was nerer siok outside of a 
oold and that it had been some time sinoe h« had had a oold, that 
he had been siok, but he did not reoolieot when, but it w=>8 some 
time ago; that Pankey asked her h\i»band if he had ever been treated 
by a doctor during the past five years, and that the insured said that 
he had his family physicians whose names were Dr. Snright and 
Dr. Fielding; that he asked her huabajad if he ever drank bees, wine 
or other intoxicating liquors, and her husband said, "Does a fish 
swim?" that he did not deny that he took a drink the same as any 
other man, Pankcy asked him if he might refer to the family physician, 
and her h»sband said, "Yes", that her husband did not write any of 
these answers, he jiMit signed his name to the document; that her 
husband received the insurance policy on the 9th day of February, 1933, 
and that it fta in the same condition now as it was when he received it; 
that from the :\2n& day of February, 1933, up until the 31st day of 
January, 1933, her husband worked every day, including Sundays; that 
he went on trips and did not come home for four or five nights; that 
he worked 12 to 14 hours a day; that from tlie 33rd of February, 1932, 
until his death, he did not lose any days from his work; that he went 
out on a job, caught oold and died on the Slst of January, 1933, 
Prisoilla Backhoff, a daughter of the insured and the 
plaintiff, testified in substance that she was at her mother's home 
on the afternoon and evening of February 2nd, 1938, and that her 
brother, father and mother were also present, and that for a short time 
her husband ws,8 there; that Mr. Pankey, an insurance man, was there 
between 6 and 7 o'clock in the rvening, and that she heard a conver- 
sation between Pajikey and her father and mother concerning insurance; 
that she heard the questions ask«d of her father by the agent, and 
her father's answers to these questions; thnt her father said he 
had been sick about two years previously with a cold, and tha.t he had ri*£^ -^oip ff^'^c'^ %sv*> Jbsrf ©d. 11 tn"dsf.rd r&ti &•<•« t*3U(s1 *«£!* jniro 
tdI6o p bad bftd »ri <»oi![j:t .,;■ cm^ h ban Mc?? 

hm tA'gktR^ ,tQ eaew 8«jB«n eeoifv «tU3loi8\rlr x-^-tffi^ ^ 
©isiw ,«9ecf 2lrf?T( fc levs sn ti ftncdBi/rf aerl' bajfe^^ ®d ^Aild- i;yai£tX9i'. . 
deit i^ s9o;: " tM.a8 bas^usjti led J!)«i» ,«TOi;piX gfiitJBOixotfhjt x^tij 
YfljR ai5 Gffirs 9i{* alfliil) £! jJooit »xi *pifi ■^&b ioa btb »fC .+«rf* "fiaiira 
,nsJt?'isx'^q ^IiiB3^ erf* OiJ 19^91 ttiglm 9rf 11 jsiiri beie* x®" . . 3iI;}o 

t©f{ : tfremi/osiJb ejdif o# oiasn eiri iieff^ie tfauf; ari ^fcTaw«n.e aearlj 

,C56I tX^v<Bj:/T<i' . b rii-^ »rirf- no >coJ:Xoq ^oasTUBi iawii 

{tjt t>9vi9o©T ari cednf aj3T^; on siol&lbac^> ©jusr tpri* fcas 

tf'sil* is*i5gin 9ri;l io 'xuo'i tot e«oil okoo ^on bijb Jfen* RqiiJ ao d-xi©w & 
^"EeX ,irxsmc'^9'i *o l)aSS ©ft* fltoi:! *«d* i'^fiJb BTWOd *,X of £i boiiOK- o, 

*£€€X ^\%B.ua»l, tc #«XS ed^ flo bbj^b ba» £>J.cg iJ^i^u^o «cfo(; m ti: 

T»il i-^ri* fefl/^ tSSex *i«iS: pc^^wtdai to saXa»v» X.. .5 «iW JXo 

©Tari* 9.«w ,c[i?ffi aooB^ifaai bia tV>iJi£t^ * Ai i»i»a* aaw X^fljad"iwxl x»xf 

-TSTaoo B jE«r«T.©ri ©da **«# !»«.« ii:sii40#n» ?»fi.r ai ^looXo'o V JbOB 9 ffl^awsfacf 
; sojo .^tiraiii §ainTe©floo TSfi^Oiu iJas t^d^BJ. t^d bn^ XOia-ri. xsaasf^dcf a^X^Jsa 
ttBOgja sjxid- Tfrf i®ii#.i''t i©d lo ^a;J8» aa<aitf89ffp »^;: aria *j?ii 

ibjBit »if ifKd^t ban ^bloo s d*iw xJ^ai/oXvaiq iw^aif ow* #yoc. -ia>od b^ - 5 

seen Doctor Enrlght and Doctor Fielding; that Fankey wrote down the 
answers and that her father did not do so; that Pankey was talking 
and writing et the same time; that she heard Pankey ask her father 
If he used intoxicating beverages, and that her father answered, 
"Does a fish swim?" that she did not hear Pankey ask her father if 
he had ever been intoxicated, and that she did not remember any 
further questions being asked; that Pankey did not read the document 
to her father, but that her father looked It over, and as she remembers, 
the agent plOked the dooxuaent up and asked her father to sign hie 
name, which he did; that her father worked almost day and hlght all 
his life, and never lost any work. 

The testimony of these witnesses was objected to by counsel 
for defendant and the objections overruled, and motions made to strike 
it out, which motions were denied* 

Elizabeth Uoas was called b>' the defendant and testified that 
the insured made application in his life time to the Metropolitan Life 
Insurance Company after the Issuance of the Federal Life Insurance 
policy, on or about August, 1932, She was asked whether she had 
completed proofs of losa on the policy of insurance issued by the 
Metropolitsja Life Insurance Company. This Question was objedted to by 
plaintiff, and the objection was sustained 1^ the court. 

Oharles Sulzer, assistant manager - supervisor of the 
Metropolitan Life Insurance Company, testified that the Metropolitan 
Life Insurance Company paid the amount of an insurance policy to the 
beneficiary, plaintiff in this case. The application was offered in 
evidence by the ddfendant, objection thereto was made and the objection 
sustained by the coiirt. 

Richard Koehler, a witness for defendant, testified that 
in December, 1932, he was connected with the Holy Cross Hospital as 
an externe; that he knew the insured during his life time and had 
talked with him; that he took the history of the insured when he was 


Life T»rf*r ST9ir«/I« 

jocsid- iteuifc Aft, Mw oWi^iTw in X-i.^ Tscfwefflsa #on fcib «ila *?xit bas ,l>©ff£0ixo3^; " rsv© Jbjnri ©, BJiZ'liC C'J 0:>-iL. Hftv OS bBtbsldo af5W aoi^e8£fp liril ^xo*^^"®'-' mi •ifi rol: tXO-t-i^O'' 

-"'iJ a^ts^lIoqOTifftii 

-- rirnjcl six.. .- u iioqoTcrf'*!! 

„ ;.* ....... ^\fI^^j;oi'3:aiTsr■ (,,. ;.^> A.).,, 


5d* 3foc .^'^ rf*iw br. 6 

in the Holy Oroas Hospital, and tbat the sheaf of papers which he 
exhibited contained the history that he took at the time; that in 
getting this history, he asked questions of Moss and that Moss gave 
the answers. This witness was asked the following question hy counsel 
for defendant: "Now doctor, did you s^sk him whether or not he had 
suffered previously froa any ailment or disability?" Answer, "Yes, 
I did**' The question and answer were objected to by counsel for 
plaintiff, the objection sustained, and the answer stricken. Counsel 
for defendant stated to the court that he wished to show th«t the 
insured died from stomach trouble, that the insured gave a history 
of what was the matter with him, and that he had the ssjae ailment for 
two years. Objection was made to this offer, and the objection was 
sustained by the court. Defendant by his counsel offered to prove 
that in the statement made by Moss when he entered the hospital, 
Itoss admitted he had indulged in alooholic beverages freely, and 
that he had had a similar attack to the one which he suffered two 
years ago, of which he had fully recovered; that in the appliCRtioa 
made to the Metropolitan Life Insurance Company, at the time mentioned 
by plaintiff in her testimony, the insured was asked, "Are you now 
insured in this or any other company. If ♦Tes' give particulars." 
And that he answered, "Metropolitan and Prudential," giving the 
particulars and making no mention of the policy in the Federal Life 
Insurance Oompany, This offer was also rejected by the court. This 
witness testified that at the time Moss entered the hospital, he was 
asked, "Have you ever been attended by a physician dxaring the last 
five ye?rs?»'and that he st^-ted, "Ho." Objection was made to these 
questions and answers by plaintiff, and the answers were stricken 
from the record. 

There can be no doubt but that the questions and answers, 
a part of the insured's application for the insurance, became a part 
of the contract between the insured and defendant company, and we 9 

air ^idw 8%«q4Kr %o i^mHB ^icii SMdif ba» ^l»tJt,(mcTi anrxO xlolR sjK# at 

9rs^ saoM ♦M* fjiiB ssoli 1:0 anoi^^fti/p haifas ari ^^to^eirf airisf anlJieg 

.t!«^ri 9d toa TO i^ifJwfw airi :(8« uoy; fcl* ^'sotoob woK" liaf^bast&b toI 

xol l9nauot> •?<? oi" i>6S-oftt;do exefr ic»wiw.ii baa noUsexfp fttfT "«fetJb I 

Jbiis? ,xX0©tl 8«r8«'X0'7«rf oiiorfooX* ai fessXj/finl b&d M de##jtni)« Ea«K 

fl[ol*»50iXqq« »ff;t nt tsdi ;l>fctaToo»:r ^XXi(* Jb^sil »rf /{©ijffe lo ,os« exsat 

JbenoiJnam 9«i# aii* t-? tX^taqfioO 9on»'xuBnl altij; iMr»ilecfot#aM arft o# ebem 

won Jwot ■'^lA" «l583i8.a B.3m JbstaeiiJE ad* ,'<«oiiii3^8*^* isff al 'iHiatelq ycf 

'<,Bt«Xjj©X*'r«q avig 'sal' 1:1 .xrwiii'tto© -cQ/tt© t«* ito eirf* nl baixrenl 

arf* giiivXs '♦^XjE-iiTftafttfT^ ficjs fljB;fiXoqo'3nN>t" ,A«ta»y»aa ail '&Bdi' bak 

all J XeT«J&9'^ »dt al x:«'lXog adt Itc aotta^m o« gulsfjam Mr «rE5Xirt>ltT;.Bq 

BidT u&tisoo 9di x<S bafomiB-x obXs tmyt ^»t\o aXrfT .Yftpr^ajoO ao0«iir8rtl 

B.?m oK tLsjMtfaod aif* Jb«t©#aa aeoM aailt arfi t« *'>rf# fcal1:i*e»^ ec9fl*iw 

iia:^oii;te aia^r ei3»t/8H» ftifi has ^tli^rflsXo x«i^ etwwans fciiR aaelte^i/p 

•esq a amaoatf ^ao/iwrrx/Bfil sri:^ iro"i nolta^lLqqe- s't-ati/eiti og* lo rf-ifiij e 7 

are unable to understand upon what theory the court permitted evi- 
dence to be Introduced by plaintiff^ in malclng her case, which sought 
to vary its terms. There was no showing that the insured was xinder 
the slightest duress, or that he was mislead in any degree in making 
his answers to the questions propounded* 

By its special plea, defendant alleged that the insured 
had given frlse answers as to the condition of his health before and 
at the time of okking the application for insurance, A witness was 
produced and interrogated as to statements made by the insured witjpr 
regard to this matter* The oourt sustained objections to all this 
testimony. Upon what theory the court made this ruling, we are 
also unable to determine* We are of the opinion that defendant was 
denied a fair trial. Therefore, the judgment la reversed and tiie 
cause remanded for a new trS;al« HIBEL, P.J. AHD WILSON, J. COiJOUiR, T 

d-giiOB rfoirfw «ee.eo isri ■^l:^m- xtcislq v-f b»owl>o"2:*tfi atf o# eon^Z) 

asfeisu ©j;m b^-xunai sdt itidf guiworfa on o -^w »rj9rf^ ••Kaa* aJi \t:sv oaf 

:^llfim at 9i»t:g9b \ttJR at bs9lBim a^w orl #.«jii. < '';9^)j£) ^ee^xfsilfi tili^ 

• iDdimuoqoTq uaeiis^^ap Qdt &i axswsar aid 

4;tlw b9tu%£it 9di \d Abexe Birfl9(n«;t«)l^8 0& »& b^tei^orx^tai iattB b^tuboTq 

Bldi llff oi «noi*o«(;cfo b^nt^thUB tiuoQ »riT •t9*Ji6a »irit otf fcx»3©ic 

SIS sw janilin eirf* obxm itueo 9dt -^lOfiili- ^jsfliw stoqU *ifnomiJ"e»d' 

8JB17 tnj;Jb00le£' ^/-xf* aotaiqo »Af to 9itj» &W m*atan9i9b of ^Idnaxi obIa 

mLRlti '^oa M Tot bftbii^Sid-r 96ir«o t'-O- ■ . .1. 4 • "9 i 
37356 

ISABSLLE GLOMB, Administratrix 
the Estate of Walter Glomb, de(de?»sed. 

Appellee, 

▼• 

OHIOAGO MOTOR OOAOH OOMPAHY, 
Appellant • APPEA 
sbperidr court OOOK COUNTY. 279 I;A. 623^ m* JUSTICE HALL DELITORSB THE OPIlfflOfi OF THS COURT. 

This ifl an appeal from a judgment of the Superior Court 
of Cook County for |2,000 .00, entered in a euit of Isatoelie Glomb, 
Administratrix of the Estate of Walter Glomb, deceased, against 
the Ohioago Motor Coaoh Company. The trial was by jury, and the 
judgment was entered upon a verdict for the amount mentioned in 
favor of plaintiff. The action is to recover for alleged pecuniary 
loss by the next of kin of Walter Glomb, occasioned by his death. 
The action was originally brought against Malcoa Pearlaan, Victor 
Pearlman and the Chicago Motor Coach Company. Prior to the ttial, 
and in consideration of the sum of #2,S00.00 paid to her, plaintiff 
entered into a covenant not to sue with Ma:|.o«& and Victor Pearlman 
and the suit was dismissed as to them. 

The charge in the declaration as to the defendant, Chicago 
Motor Coach Company, is that the intestate on the 5th day of September, 
1931, alighted from a north bound motor coach of defendant company, 
which had tca» to a stop at a point north of Ardmore Avenue and at 
the east curb line of Sheridan Hoad in the City of Chicago; that 
deceased attempted to cross the street in front of the motor coaoh, 
and that the motor coach started and moved three or four feet and 
stopped; that when the motor coaoh started, the deceased jumped and 
came in front of a north bound automobfclt, which struck him and killed 
him, carrying him about 80 feet. Defendant's position is that the 
motor coaoh, after it had come to a stop at the point mentioned, did 83CV5 ( Xo XI- TfiUOO fi • ,a©J[X»aqA 

{ 4T 

■^R SB .A.I ^'' ^ "■ < .*fl«IieqqA 

.THijoo aHT to aoiMi^io an? asHsvijaa mjlu slvuwi ^x 

•lit fcrta »^ift V^ B«w I«ii# 6riT •icfl.eqajoO stosioO io$o» o^^oitLQ 9sl& 

at bBaotttiBm iauomn 9d:i ro\ tpiBtisr «5 aoqu b&rtatni e«w ;J'a»B'a*w»t 

Y^islm/oaq Jbo§e'XXR lol tovoos-x o* bI jiditoB ©rfT •'Jitjti'aJUX^ to xonraA 

.£l*s9f) eixf ^ Jbftfloiajsooo »^ffioXD r^il^'!^ lo aiii 1# *xa« ddt X<f MUki 

Tod'OxV trcB»X^«»^ mooleJI ^BiJfBjj.t? ^rfsuoid x^JtjBxii^iTo •«* aoXcJ-ob ©xfT 

^liJfllBXq e^sri o* Ji>l«q OO.0C*,8| Ito mv odi lo noii-'^Tsfiianoo «i ba» 
asmlxa»'i lotoiv bae mot>XrM ri*jtw •s/a oS- ton *j3t«n®voQ .« o*ai Jboiatxi* 

•K»if^ o^ as l)98aXB8i& 8JBW ^iifB 9x1^ bas 

;f!OidO 4#iieJbyn9l0Jb sxld- oi^ as iiolif^i,a;Xo«»Jb ad* fll •^i»rio •Al 

i8Cfms*qee lo x^^ rf*3 9x1* ho sd^sJes^ci ©ri* i'T'if* 9t ^^oqjcoO ilOJioO no*oM 

^ t'a^qaioo in!!'ba9l9b \o ifojgoo xoJom bci/ocf dStva .« jeb©t^ fosi^rfSjiXjB ,X59i 

is ban ex^novA s-xoialJaA to d&T^oa iaioq e, im qote « o.t dssv^ iwiff ifoMw 

iMi losBOiAO to X!*'-tO ^^^^ ^i ^»o^ fl-sI^iTftifE to »fliX tfitfO *l^» tjl* 

tffOjBOO TO^OiB sriJ' to ^ftoit iii *9«i*s oA^ seoio oJ^ i}®;tqasa^;tR l>9ae»e»Jb 

bUB te»l rsJOl to 9©1£f* JS>9rVOilB fojTja l)»*5J*i^D (llMMJO TO*Offi »d>f m^-BII* X}lt8 

fifle iwqcu/^ l)oeR900Jb ©rfj ^Aati/^ts ifasoa lofoai ndt aesht teAf ^b^qqotn 

£3XXi3f bm mid tosrsU dptttsr ^nUtioBio-^m bmtod dtxoa ,s t^ iao-n ni aauso 

9Ai *Gil# si noi^rXeoq sHa^baBlBQ »*»©! 08 JjiOcfB iaXd s^tX^tBO it&ld 

bib ^bBnoltn&m taioq aii* jTb qoi-8 i3 o# 9moo hud il tenx? ,£{o«oo aotfoa 3 

not Biove until after the deceased had been struok by the automobile, 
and th?^t he was guilty of failttre to exeroiae <Jar« for his safety. 
Sheridan Road, at the point in question, runs north and south, and 
Ardmore Avenue runs east and west and intersects Sheridan Hoad near 
the place of the accident. 

Plaintiff produced one witness in support of her claim, 
named Sterling 3* Jones. This witness testified in substance that 
on September 5th, 1931, at about 2 ©♦clock in the afternoon, and 
just before the accident, he was playing ball on the lake beaoh east 
of the point of the accident, and that he was approximately 30 feet 
from the east curb line of Sheridan Road at the time of the accident j 
that he saw the bus there, and that when he first saw it, the rear 
of the bus was approximately 4 feet south of the north cuxb line of 
Ardmore Avenue; that he saw the bus approach going north, and that 
it was then about 35 feet from the place where it came to a deaA 
standstill; that he saw the people getting off, and that he saw the 
young man, whom he afterwards ascertained was Walter Glomb, as he 
alighted from the bus; that the step from which he (Walter Glomb) 
alighted was at the front end of the bus, and that there were other 
passengers getting off in front of him; that i^ile the bus was stand- 
ing, Glomb walked west around in front of it, and that his, Glomb»s 
left side was then about 2 feet from the front end of the bus; that 
the driver of the bus was stooped over, and that at the soond of 
metallic grinding of gears, the driver jumped, and at that time, 
Glomb had passed the radiator cap in the line of the vision of the 

witness. The testimony of this witness, as shown by the abstract, 

(meaning Glomb) 
then continues as follows: "When the bus started, he/ jumped into the 

air» He jumped to the north ajnd then to the west, I mean in a 

northwesterly direction. He got beyond the line of the west side of 

the bus before anything happened. He was past the front line of the 6 

.t^s^Ro eia rol dXftft ^siot^xa o* a-xirXlftl li? Y^^-ii'S ®'^ sd *Bxli' baa 

ba^ ^situoB bnti dtzoa aaai »«ol*89«p nt taloq enii #.« .,fejsoJ? a»bJtx»iiB 

rcaea JbsoH aRbiretici s^o^etc9;f£(i: Jbn.R ifsA-tr J^Ojb t»Ai» ttmn. e^KAVA HkVMdbcA 

«Ki-sio red to ^Toqqjjs £t^ se»a#iw 9co i&*<Uf;bo«<r Irll^xxl-ell 
tM;^ «0£L«d-a<:[if8 at Jbeitl^cssf eaftfCfiT; aiiiT .tdivot *n :^iXi»t8 tewui 

iBS riosecf «3LrI 9rit no llBd sflifslcj eavi ad t*ii0f>iro.B ari* enotswf *Bi;{; 

*©el 0£ %l9t!^alKOXKiqB a»» aif ^cilif inn ^^a»MocB »(U to tnioq »At I:* 

^Jnsblooa ©if J 'to Sffli* Btii fh bnoR n^.bir^m It© 9Bi£ <iTsm J^B8« «Mf* mttitl 

i^a-x »ff* ,*i wp.e jTasjcl «ii nerfw tjsii* 6n.<? ,9t»iJ* «tr(? »|J* im»» »tf **itt 

1o &ali cfTjtfO ii;J-!i:on ©il* to tituoB itttl ^ ■^Xa.tj'.csixoftqre »«w awd sif;)- to 

*/;4^ Jb«.« ,il*i;on sfliojs ritWROTqqs auo' ©ri* wjqub »jfl[ t»rf;^ ;»i;fn«vA ^rotsirtk 

B(l* w=.« ©r: tBrf? JbfijB ,1:10 3HXsrt08 »Xqa«q »rit w«e *rf taift iX-tX*»ftflJJ'*«i 

9ff £?• ,cff?oXv ts*XjbW e-'^w XiSflJtA*t»oftB iJbTiSWTtJ^t* tii HOil* ,ffl.«m jgflirot 

(cfflioXi) TatXflW) 9ri iloitfff ao^t <r9Jh5 8fl;^ #».r{:f {urnif »«f;f watt ft«*iisiX* 

^c9ri;^o 9T?>w sTsiiJ- i«sli btt? ^aacf »d;f te bae tnoit ^iii iB ejsvf JbeJrfjjlX* 

-&as#e e.s«r «i/«f ©ri* 9li£w ts'iii ;mlA to tnoict at ^t© ^aiJt^t^ 8i:«aiis88JBq 

>n:d? j«x;rf »fl* to hao &ixo'il Bdt looit i99l S *.</o«J:;-- «•/?* bbw 9bt(k rt&i 

tc» i).'Wo» »rfi #« t£d^^ bna 4«©vo i)ftqoo*8 e«w «»cf Bilt to ^»vjtxE> »/!«• 

^ssii^ «'sri# *J& i«t6 ibeqau/t tovXxb Bdt ,8«i»»s to jfjuUbalug ©iXXc#9tt! 

9a.i to noieXv »ri* ta eaXX ori* ixi qjBO TO*.si:l>.Brf »rf* i!>»88«q l>«irr cffi<5Xl> 

^t&i«:t8drfl »il^ Y"^ rnroxts e-f ,8a©n*J>? siitit to t«K»sJt»»«3' »jrfT ,a»er{*Xw 
(cfmoXO snlnBSfl!) 

- ni amt& 1 ^istm &iit oiT a^Ai itaB dt%QM &m o^ b»qmu% oH p-r.tf^ 
to sixfce *a©iir 9d* to »fliX «tfir fesofSti 4os . i:*t?«ti& t^tej^a^/ii^fort 3 

bus* He wa» quftta clear of it; approximately two feet when the bus 

started* \^lien the bus started, \*alter was about the center of the 

bum. My line of vision was about the radiator cap. When the bus 

started at thrt time, he went in a northwesterly direction, jumped, 

I saw him struok by the automobile going north. He traveled about 

six feet from the point when he was approximately in front of the 

radiator oap and In the north of the bus before it struck him. The 

onr th t struck him went about 100 feet before it came to a stop. 

♦*• As to what the bus did after it started, the btis approached - 

started - and rolled about a yard or four feet, three feet or four 

feet, and then stopped, before the young fellow was picked up in an 

automobile and carried north* The bue did not hit him* It was a 

car from the south running north instead of the bus that hit him." 

On cross-examination, this witness testified that "th© lake 
itself is 300 feet east of the east sidewalk of Sheridaja Road. I 
was on the beach at the time the aeold^jat happened, playing catch. 
We were between 50 and 60 feet from Sheridan Bm.&, You asked me If 
I was playing bal^.*- but I had retrieved th® ball - it wa-s then 30 
feet east - it was then over my head, while playing ball, I was 
standing there and ran the direction of the bus - I oould not miss 
the accident. *♦♦ I saw the Gadillao behind the bus after the bus 
had stopped. At the time the bus oame to a stop. It was not visible* 
♦*♦ ^men the coach came to a atop, the rear end rant Into Ardmore 
ATomi« about six feet* The body line was hugging the curb." 

Maloom Pearlman, a witness for defendant, testified that 
he was driving a oar north on Sheridan Road at about Ardmore Avenue 
about 2 o'clock In the afternoon on the day of the acoldentj that he 
left the center line of Sheridan Road, possibly two or three feet In 
order to pass the bus; that "near Airdmore a boy went out in front of 
w$ oar and I Injured him. * • * I saw a motor coach there* The motor 
coach was about 30 feet from the comer of Ardmore, discharging . ea-cf ©£ft xtftdW .q;eo to^inii)*a ad* ^uocTa »<:« noieiv io «KJtX xl^ .lud 

exi* Io rfrxoal fiJt xloi&falxoiqqM b^w oxf a9/iv *jix««i 9{it aoic't ^••It jcla 

extf •mtd. iSxisrsiB tl ftttotstf jsi/cf otit la ££#«oit ©ri* ni bnB qoo To^.piJbsT 

»qo*a o* •»«© #i ©ico^ad *aai COX Jsjotfti j^a^r; alfi iOruriB t' d^ zgo 

- becifiBoxqqM ei/d «Nti* ,Jba*Tfl*» *i !»*!«; ibiJb^ mtd ssjcl* *jt^4w o* eA •** 

xuoli so *»ol a»«r* ^ttHQl titol %o b%3x « tju9dj^ bBllo% tan - i>»*a:^#« 

tm nt qsj b^oXq »mf woXX^t s'^^X ^'^^ e'xolect t&^q^chte a^tlt ixeta «if9«l 

: "-^Bw *I *mtd $Xti ipa hXb »is<S stfT •xftson £>eirfs.fli9 Isxub oXltfotuQ^xf£( 

.fflifl *Jt£i' */^* iBiicf oil* \o b&^i'&aX xitien ^Iccnir-x Aiisefx 9nit m<s'iX x»o 

S31.8X ©il*" ^ui^t JbeXliJao* esacrfX^f ei4W ,noi:f.s«iafix»-aao^o ixO 

I ,i>.eo.H flsJblasril^ lo aU^wstbie #a«a ftri* lo rffiise #»•! l:X0aiM 

.jc(©*4t;t> snXx^Xq ^fcocaqqBri *i»»X5ioo« »ri* ftfiiiJ eriJf' i <?. jiOj»»cf sa* ao esw 

06 ««ili* a^w tl - XXso' 9/1* fe®vsia:*di ^jod I iuti -t|i«d ^XYbX.:. 

««ir I ,IXe>cf ignl-^j^Xq eXitf^ ,£>«»£{ ^ x»vo a«ii«f a-ew tX - i&mi ifiMx 

ssXai *oii bii/oo I - eacf »ri,« t© aottti&tih stit ncn Mm •x®xI# ^aibtmiBi 

«.sj<S «d:* lel-ls »yGf eri* Jbntitf.90' ojiXXXJbaO ad* we? ■ .*aaJb.Xoojg ad* 

• 5>Xcfi8Xv *oa saw #1 «qo*» js o* 9tmo swtf »ft* »j£i?r s^i / dgqo^e Iwsjf 

;*a«6Xoc' ^0 •^Afc^ J»4# fl*!> fl,c>OvOt««#^« »ii^ ftX jiooXo'o^ S *«oct^ 

:txyo *n9w Tjocf ^ &ro&bxA !;.«»«" #i."n r?d* sB^q o* x3j3t;o 

^p,) , rSii* 40300 10Jro«V ^> VTJB8 I ♦ * * .iii- X'vXWt'KJt X iJC/? XeO 3|HI 

gfliSUfdoaiJb *^tsofljfii4 lo tsmtsoo »4* laoxt #9 ' ■ -.00 4 

paaaengers. It waa alongside of the ourto of Sheridan Road. As i 

passed the ooaoh a boy ran out in front of ray oar. I stopped as 

quiokly as I oould. • ♦ * As to whether I looked toward the bus when 

he Jumped out, at a time like that I really didii«t notice anythingj 

I saw the bus was there* The bus was where it was when I passed it. 

*** The ooaoh was standing when I passed. The ooaoh was net moving 

when I was alongside of it." 

On oross-examination, this witness wa.s asked this questionl. 

"Q. Do you know whether or not it moved three or four 
feet?" 

"A. I think the ooaoh might have," 

"The Court: Do you know?" 
"A* To my knowledge the ooaoh was standing. ** 

"The Oourt: Did it move or didn't it move?" 
"A. It did not move." 

William i:iklns» for defendant, testified that he was the 
driver of the motor ooaoh in question, and at the time and plaoe in 
question. As to the accident, he testified as follows: "I made a 
stop at the regular stopping place. Several passengers got off and 
several got on and I heard some brakes screeching. The regular 
stopping place is 30 feet, I guess it is, north of the curbstone and 
about a foot away from the curb of Sheridan Hoad. After I heard the 
brakes screeching the oar (meaning the automobile) stopped and they 
were pulling some fellow Into the car. Some fellows came over after 
a while and helped put the fellow into the car. My motor ooaoh was 
standing still. From the time I heard the screeching of the brakes 
until the time 1 saw this man picked up, my ooaoh did not move. Stand- 
ing still all the time. •** I didn't see this man cross in front of 
my ooaoh. I was watching my passengers getting on and off." 

Lillian O'Blern, a witness for defendant, testified as 
follows: "On that date I was a passenger on a ooaoh at Sherldaa 
Road near Ardmore, about 3 o'clock. I gat on the right hand side. s tisqq©*^^ . o TjiJB Ito tiioit at ito6 «jvx ^orf a rioRco Bdt b^fiMtq 

iS?flin*Yn« aeitdij i^*i«f>i& xi^-t*»'K I t^ii* BJlti amit jb *« ttuo b^qnai »rf 
.;tl 6«i3gjBC I sfdf/ a.<Tw^Jt »rr«ifir »«i^ tud ocT .®t£»ri* Raw «i/<f 9jdt ««8 1 

*'»if-i lo dAJtej^aoXii e/^w Z xstdiftr 

"♦'-v^'.r; :)-cf:a-^'fi rfosoo <5(':.t nhixrf^ I .,/ 
"twoni uo\ .. ; ■.■'..'-' 3ilT" 

"TsvoEt *i t'a.t voffi it bid ii'x:jo'- 

"•»rOB #oii bit 

ni eo«IfT ftn^> ami* «rf^ 1b bits ^aottssup ni doi^oo ret. fVirti) 

bas 11 o ^0^ B73^4n'^r;2 6q Xei9T©B ••o«Xq a^iq^c 

!r^iXus»T &.. , ;Xd09'''T0c asateicf acRoa fciBS^f I ft.-rr no .to's Is^avaa 

Jbiia sflo^tedTrn "^rf:* lo rft^. . ^ ol eaaiirj^ I ^^f©':-. §aiqqo#a 

3s5j bi- . aitl)iT9ilE to CTlWO Qiit filOX't ^S??-'? ^OCl J8 SfWOCfjB 

njs Jb»qqo#e (aXidoisoitur, ad* s«ija.e©tt) trf exf:t gfllfloeatoa a92f.«id 

TStl.? 1C5V0 ^^r?*^? Etori'-''^ !5-rc'-' ,T«o ©rt* ©iti'.. r »ffi08 gaiXXflrq s^xsw 

' . .Xl^a grti 

",llo b&Mi no guiiflas 8i:93flr snirio- .do?.oo x* 

a'^^ Jbonx^ea* ^t/tRl>m'^^.^ rol aa^^ ^aiaie'O nfiiXXi i 

^&bl •JooX ' t -^>9a bsoH 5 

upper deck. As the eoaoh approaobed Ardmore Avenue, the coach 
stopped and we heard screeching of brakes, ^e got up and looked to 
the left side of the bus and looked over. We saw them taking this 
boy in the oar." She was then asked the following questions by- 
defendant's counsel: 

"Q. Had the coach moved? « (Objection by plaintiff as 
leading, sustained.) 

*(J. At the titae the coach made its first stop at Ardmore 
Avenue until the time th t the young man was picked 
up and placed in the car, did the coach move?" 
(Objection by plaintiff sustained.) 

"Q. From the time that the coach came to a stop at Ardmore 
Avenue and you heard the squeaking of the brakes and 
the oar stopped and the |ioiang man was picked up and 
placed in the osr, would you say the coaoh moved?" 
(0l9jeotion by plaintiff sustained.) 

This witness then testified that 

"The coach stopped and we heard the squeaking of the 
brakes and ifs got up and looked over Jand saw them 
putting the boy in the oar. Sat there awhile and 
that is all. fthien we looked over the side of the 
oar, the coach was parked along there where it stopped." 

On cross-examination, she testified as follows: "I was est 
the upper deck. If the bus moved two or three feet I would have 
known it. I did not see him hit and knocked down." 

On the hearing on the motion for a new trial, which was 
overruled, defendant presented the affidavit of Walter H. Murray, 
one of defendant's attorneys, in which the affiant states in 
substance that neither he, nor to the best of his knowledge and belief, 
anyone connected with the defendant, knew of the existence of the 
witness named Sterling S. Jones until Jones appeared on the witness 
stand on behalf of the plaintiff; that affiant talked with the police 
officer who had made a note of the witnesses naiaes, and had seen the 
police report of the accident, and that Jones' name did not appear 
thereon, and that the police officer who took the names of these 
witnesses afterward told the affiant that in taking the names of the 
witnesses, he did not secure Jones' name; that on the trial of the Vfi' n rtnj .r •^: :" ; < 


■ ■- -•'■- -■ V- --•- — 
■. itr./H-^r: .'■.■'■,? .t rf-! •T."'i.I:f -".-;.•'' 


._....._ _ . ^ . . - ... ^ ^, • „ . . , ^ , .. , 


,P» ©a* 'io 

svBff M'tfOi!? I #»9^ BQ-xtii Xii OUT* i>«Tro« BiKf 9df '^.Z »frjob 'i-^Q^n 9dt 
^mcarob Jb»3toofl3i fins tlri ai-di ao' , >i 

,Y'5'2«tfM .K «9*JusW lo rf-lv.eX>ll:A9 tild- b9t«»aaT<? !riaf«i»iio1;»ft ^feaXtmica-^o 
iii as.tfr-is ia.^ltl:fi. erf# riolriw fli ,Bt9«iO'^*-^ BHajiim^'i^k to aao 

arft flsds fe«ri l>a» ,fi©S!»^ii »^i6S9mi.t on » »l>3« fc^iH orfv TeoJtn© 

iJBsqqB t«;a 1:1!? tmBa '«eisot, :f.Bfi;* f>0s ,*a».&j:«OB &di lo ^ocart ©oiloo- 

•carfJ to efic-.'^a »rf# 7I00* orfw •refill:© »oli©«5; »tf* .t£rJrt Imn ^.loeisri* 

srft '^o RSffitn «ri.t T^ntiPt at tisdt ^a&ltts 9di blot b'x.m*L9ftM K»e99ait^ 

. ii* 9ii& ao #B£[{J' j»m«a '«»9i*©l*' «i«Jimo» tofifeiJb »ii ,8«aB©i«#iw 6 

cause, he, the affiant, tried the case and had no means of impeaching 

any statement made by Jones; that immediately after the trial, he 

investigated the matter for the purpose of determining whether or 

not Jones was an eye-witness to the occurrences about which Jones 

testified, and that he was then infornted by representatives of the 

General Accident, Fire and Life Assurance Corporation, which had 

made a settlement in behalf of certain defendants in this cause, 

that Jones had made a statement to them regarding the accident in 

question. A copy of this alleged statement of Jones is made a part 

of this affidavit presented on the hearing on the motion for a new 

trial, and is as follows: 

"September 8, 1931. My name is Sterling S, Jones, 
age 36, reside at 1944 Montrose Ave. Phone (nonti). Estimating 
plastering, etc. Business - Van Idersteine - Long Bea,ch 4644« 

About 2 p.m. Sept. 5, 1931, I was playing ball on the 
beach near the foot of Ardmore Avenue and just ready to catch 
a ball when I noticed a body thrown in the air about 5 feet 
high and the next instant a woman screamed. I immediately ran 
over to the Blvd. Sheridan Rd. and assisted two life guards 
in placing the man who had been struck into a Oadillao Coupe 
ovmed by Mr. Pearlman. I did hot see the actual contact of 
any automobile strike the injured man, who I later learned 
vas Walter Glomb, one of the life guards. I was about 60 
feet away from the street at the time and cannot truthfully 
say just whsfct car struck this man. I am not sure whether the 
oar we put this injured man into was a Cadillac or a Packard. 

(Signed) Sterling S. Jones." 

In People v. Heinen . 300 111. 498, the Supreme Court said: 

"Where there is diligence, and the new matter does 
not conflict with the rule concerning cumulative evidence, 
and is such as to strengthen the convid^jaatox that justice 
has not been done, a new trial should be granted, ( People 
V, OoteU. 298 111. 307 j People v. I'friaM. 287 id. 580; 
Wilder ^, Greenlee. 49 id. 253.) 

In presenting the matter contained in this affidavit in 

support of its motion for a new trial, which we deem to be pertinent 

to the inquiry here, it is shown that defendant in thus calling 

the court's attention to the statement of the witness Jones, was as 

diligent as was possible. Jones 16 the only witness whose testimony 8 

•anirroFeqKi to aiioaai on Lsti ba^ eeao sxfj- betxi ^;^a£tTts ecit »©/! ^qbu&o 

BsaoL rfoxrfw tx/ocf^ teoiisaiuooo sn^f o^ «««ci-i-.T-aY» xi« «pw asxxoL d-on 

siirf- lo asviJBunsBOiqQT xcT bomrolat nari* anw sri i-sd* ttus ^beltliBSt 

bfid dolnw ^coiie'Loq1oO ©oiterruaeA 9tiJ l)/3i5 eaJfi ,*«©l3iooA I^TaneB 

al tnsbioor- ad& sflifctJsgsT m9dt q& in9tti9ista £ &bsm bjs^d eaaoL tndt 

ttBq s 9bfim et eenot* lo ^namaJjsifB b9:^9lLn stdi lo XQoo A ,noitB9up 

wen -? icol nox^cai sdi no snixfsari eri^ no Jb9;ta88eic[ i-ivjsJbill.s aiidt to 

:awoIXol ae «1 Ms ^Lalxt 

tasnoT. .8 srrilT:st8 ai ©inj«n vl9 ,X58X ,8 I9cfm©#q82" 
Sni*f.mx*aa .(*non) srtod'i .svA SI cf.s ©bies-c ^BZ eg-s 

•^^3^ xfOP.eS ^noJ - sui^iexQbl ,\ ..-j-xsQ ,o#d ^■'^ai't^&a:^Lq, 

9ild- no Il^d" T^n.fvRlcr rpw I ^I?:ri ^3 .i-qaB •m»<l S i-i;oo - 

rfo^BO o;^ ^ " - io *oo't 9ii* xaan do.39cf 

;t99l ?5 n bf*ot&on I ntftifw IXjscf « 

a£r Y^ i I .. * i>ni:; d^xd 

Bb-x --. ow# X:.:. , . . . ■';>■ nd- trovo 

squoC cx;*Ii£>jaO b oi-iii ^^icjj'iJ-ii si-^ijc b.t^d o at 

lo ;fo.sd'floo Xsi;:fo.8 edt ^^p toa btb I ,,. . , wo 

Jbani,?9l 'iri;^.r,l I oxfw ^ ' "T;7|;ni: 9di q:-.!'^ 

03 oLTOcre 8SVV I .si . tl ^di lo ano ^ 

XLLrj'idtin& Jonnso r-ns D^^-if arft ta *9-9:c*b oiiJ lio-^- \. .:..-. JS).^ 
QXid- le/Icfsdw 9TJue d"on «jjb I •«££! Bldi :iomte i^o ^jMfv v'bjj^ x/:.& 
^bi:a:iOB'i s TO Ois'IIlfi^O c 8.BW oi"nl ni^ai Jbexui;nl airf^ cf-JLfq sw T.ao 

"•eanoL .8 ^niIrc9:^£ (iongiS) 

:l>i.<?2 ;}"ri;oO GSiBiquB Qdo ^B£h .III OOS .n s nA3i-. .v oxij^g.^:.:, nl 

8Sof> t3u^Bta wen srfrf' bn-G , : Lib bI gisiiJ- siaxfW" 

taonat'xva eviisLuimo gi-im:'" ut 9Jw+ riJ-iw *oxIiaoo ion 

eoi.tpijr ■■■ .x'o rjCKXateivit'. -r^- ;.e.! j-^nsic^a "' "^ rfouB 8i iujr 

8l uo:>-:: J ,,iiJi-r:-i\ :^J b:.-j^-.:-a l3ii* vaa s t . -cT toa a^d 

J 08c .r.i: VSK IjMtL. -' '' IJ^ ^'J'Ou ..iii o, . .Xlac^oD .v 

; ►JbX Q^ «99Xjaag^ .O •'sf loMX^^ 

ci *xv.?l)llla Bin* nx Jb9xxi.6*noo Ta^d-^as oxlj snUn^eaiq nl 

tnsnid-TSq s»cf oi sidob svi doidw ^L&iii wen jp lol coitoK eoi lo iiocque 

SflilXi^o Bud^ al &mba9l9b ij?.di nwoxis ei cti «9iaxl x^ii/pni arid- o;:^ 

BJB a£w »G3noL assn^Xw ad* lo tnstce^ssfe axf* od- noii-nsiun 8';fajJ00 edi 

XaosaitBQt aaorfrr aasnifjiw yXno &di 4Jt asnoL .aXcriaBc-q 8bw a^ iae-glLtb 7 

at all, supported plaintiff's theory* We are of the opinion, after 
a ooneideration of the whole record,, that tbe court wns in error 
In refusing to grant a new trial, and that the judgment should be 
and it is reversed and the osuse remanded, 

E&TSRaEO AMD REMAKDKII}, 

HEBEL, P.J. AND V/ILSON, J. OONOtIR* 37376 PRUDENTIAL LIFE IK8UFIAH0E COMPAM OF AMEiIJA, a corporation, 
ARNOLD FENNER, et al,. 


On Appeal of PHILIP OONLSY, as 
Administrator de bonis non of 
tlie Estate of Anna Jaroszewioz, 
Deceased, 

(Defendant) Appellant, ARSOLX) FSHNSR, 

{Defendant) Appellee* 
APPEAL FRi OIROUIT IJOUHT OOOK COUNTY. 27 9 I.A. 624' MR, JUSTICE HALL DBLIVSRfD THE OPINION OF THE OOURT, 
This is an appeal from an amended decree of the Circuit 
Oourt of Cook County, awarding to Arnold Fenner the entire amount 
of an insurance policy issued upon the life of one Anna Jaroazewioz, 
deceased, the henefioial in*«rest in which had heen assigned by 
her to Arnold Fenner prior to her death* In the decree as amended, 
the court also found that an alleged claim of the administrator 
of the Estate of Anna Jaroazewioz against Arnold Fenner is without 
merit, and by the deoree this olaim is denied. It is this last 
mentioned portion of the decree that is in question here» 

Originally, a bill of interpleader was filed in the Circuit 
Court of Cook County by the Prudential Life Insurance Company of 
Amerioa against Arnold Fenner and the Estate of Anna Jaroazewioz, 
seeking to have determined the ownership of the proceeds of an 
insurance policy in that company upon the life of Anna Jaroszewicz, 
The beneficial interest in this policy had been assigned to Fenner 
by the assured. Upon the issues made and joined in that case, by the 
bill, the answer of Fenner, and the cross complaint of the adminis- 
trator of the estate, the cause was referred to a Master in Chancery, 
who heard the evidence, made a report in which he foxind that the funds 
belonged to Arnold Fenner, and recommended that a decree be entered T SiA i .TTHUC: k^d.h.i evs ST5V fio JQ jKCKliS? CJO»i.- 


i taii tl &< ■ ■ .1 I £^ a oi»: f s / 6 C ' i09Q 


;fi:x;oiXO 9dt to e»xoAJb £)ai}a»ai^ n^ monl i^*<iq« jK9 ai aXcfT 
tasjo&ui aiitttB &di tnan^'i bloark of ^tbijsma ^x'^auoO afooO >o truo-. 
tSoiweseoTBl, eaaA sno lo atll ®r.J itoqi/ J!)aye»Jt ^oi-^OT Booj^^xumal ai? to 
^cT bea^iasjB nsad fwsd rfoiriw fil J'ae^aifli I'ioileKM ad* ^fcaeeeoaJb 
,£i9Jbfl9iiie 8JI seToeib ahJ cI .cr^AaJb laiJ ot xoitq isnne'J IjXowtA o# -xsif 
io;f5T*ai;nxial)i5 arf* to laiaio h»$»lSis njs itjeri* Jfec/^l; oale .tix/oo axlt 
*0ori^iw al la/msl MoatA ^ani«a.« aoiws^eo-rst. jenrjA Ic ajeitajs: ari;f to 
*8i«I alrfrf' 8l *I «.b9irt9& al fliialo altlt aaioafe ©ritf Xtf Jbcis ^tlrsm 
#919x1 nolJaeyp ni ei trtit e9«ro9l3 ad* to aolttoq bBaotiadm 
luontZ' 9di ai b^m srv.? i&brBSx[r9tttt to Illcf .9 ^x^ii^aii^JitO 

to xw-'SQfKoO aonexi/cnl stiJ I^xJnaisi/rt'^ ari* ycf x^iu/oO iooO to truoO 

^soiwesBOtfil an«A lo atp^aa arfi- JbaB 'xactna'? MofrtA tani-ssfi '^oiToraA 

flF to 8l)99oo*jcq ofC* ^ro qlrfataoiro ari;f fca/iianetofc ©vM oa sni^aaa 

♦ soiwasaoTiPt. SKnA to ©til atf* noqx; ^rt^qBoo 3" -ri* xil yoiloq aorustireni 

t©flfl9''»i o* ls9£t3ispR nsetf jbHif tojt^oq r>tii9 al tn9'if>iat Xjsloltonacf acTT 

©riU YC^ tOafO *eii* ni ftontiot ^^^^ ^t<^ Kteueai etf* noqU .fee-tcaaB arf* ycf 

-aiiiifafoe an* to ^nijsX-rajoo geoi:o axi* ba.fi trramia'? to TOwer 
j^iaonadO JHi: tsi&eM ,e ot JbaTtetST: asw aai;*© ©ri* ^©*«*8e ©;. 
ibrmt 9di *prf* biijjol sff rioirfw ni JioqoT a aimttt ^^enebtvB axf* fwceari oriw 
AsnoJaa acf saioefc s *sif* ijaJbnawmooai bni? ^latuso'i MoutA o* iaogiioXecf 3 

to that effect. Exceptions to the Master's report only on the 
question of the ownership of the funds were sustained by the oourt, 
who found that the funds belonged to the Estate of Anna Jaroszewioz, 
and entered a decree aocordingly. There was no finding nor order of 
the court with reference to the matter in issue here» On appeal to 
this court, it was found and determined that the funds in issue 
belonged to Arnold Fenner, and the decree of the Circuit Court was 
ordered reversed and remanded with the direction to the Circuit 
Court that a decree be entered in accordance with the opinion of this 
court. Thereafter, a petition was filed in the Supreme Court, seeking 
to have the finding and order of this court reviewed by certiorari, 
which petition was denied. A mandate was filed in the Circuit Court, 
and subsequently the amended decree in question was entered in that 
court, by which the funds in issue were awarded to Aimold Fenner, and, 
as stated, the claim against the estate was denied. The former 
appeal in this court is numbered S^50, and on January 36th, 1934, 
an order was entered here that the record filed in that case be 
considered in connection with the appeal in the instant case. 

The only issue before this court in the former hearing, was 
whether or not an assignment of the beneficial interest in the 
insurance policy by the assured to Fenner wes absolute, or whether it 
was made to secure an alleged indebtedness of the assured to Fenner, 
There was no suggestion that the claim in question be allowed as 
against ienner. Upon the only issue here, the representatives of 
the estate adopted a dual theory^ First, as stated, it was insisted 
that the assignment of the polioy was made only for the purpose of 
securing the alleged indebtedness of the assured to Fenner; second, 
that if such theory advanced by them, were correct, still it had no 
merit, because of the fact that the assured was not indebted to Fenner, 
but that Fenner was indebted to her, and for that reason, the •ri* no TjXflo Haq9i B'?»*»fiifi er .: „•. u. .v. ._,... ...... .,.^.. .,,.... ^J- 

,*rtiroo ®rf* Y<^ bBaXfitutjR ^'XQm fkbcujli &tit lo qJtiiaiflfijwo mli lo noi#89i/p 

«soiw9S8on:-8t. AKflA to «tfi5*ea arfi^ oS baaiioXocr efiwol: »d;r t'^rf* fcnxrot oifw 

lo rrefcio icon snlfccil oa e/;w e^adX ♦xXs^JtA««oo.s »»T»©Jb i: b9X9!tn& bap 

ot XjB»qQA /lO oO-x^ii ©i/aei ni T©a*j3Bi eitd- o9 «0it9^d'td*x .ri;fiw #rrj;^oo ad- 

du88l fli stnx/l ari;t Jexl* bt^alan^ifiii J^os tn&ol a^w *i ^ttuoo alii* 

aev *T:iJOv' tix/oilt) »Ai io »®«09Jb orft i5n« ^rtsnae^i feiorrcA o# i)»8iioX»J 

itL^roiXO »d^^ o* noiJosiXi) erid" iftlw Xi»t.cuj.E9ic Jbxia jber«:av^^'r ^st^iwto 

Bid^ to rroXaXqo 9£it A^iir 9onsbtoiio» til b^itiias ecf 9%tt>9ti --.k: xjuroO 

^lxefi,oltztto \(i bBwlrQi ixu&o »idi ^o Tc»£r£0 btiF, ^aittitt Bdt •v^srf o* 

^^■■njo^ tluotl^ aiii til LaXit bsv st^^aem A •t»Xn9|> ^^mv- {lotiiiaq rf^icEw 

is At a.1 b^r^iaB e.«« noiiiB^sip cU ••30«i) l}»tjaaiD^ 9^^ xliaosjria^aut JbstM 

t^tQl ^diBS. xiBssxtA"^ ao bcus «0^0d& b^'i^dmsa ei ^f'-i/oo eiil^ al X«oqg« 
a^ »«J98 ;}'isj(fi^ aX b^Lll biQO^'i eAi ts,Ai axeil b^x^ics s-f/ islnro aa 
,98JB0 tflfi^anX ad* ni Xisaqqs Gdt Attn aott^^naoo at JbstsDiecoo 
Bftrr »^Xii30tf tssTol »ri* ni ixuoo 9iiU 3iol9cf 9i/8ei \:X«o oxl'i 

acf* ctX *»»:rst«i XjBloildflec! »«t.t lo ^cSiaagiBS* as *ofl i<? larijsil^ 

i 1»Ai9^A1lt %o ^i>tulOQ<S£ o,o.v ^xaaael ot b^tii*»Mi itdt ^ Y^^-tXoq eonaxtfenl 

♦Tdflae'? o* J[>9ijuee0 sad' 1:o 8«9/rJb8#cfoJbai fcegsiXs n* »?«o9e ot ^b^m «*w 

ai? A©woXX« ed' noXi^Deup xiX aiXjeio ©ri:# ^&iii' n^ w 9r9d'. 

l)®;!-sieaJ: a/?w ;ri ,t'8*^.*R y.r. ^rf-ftiA*! 4xt09£t* leub 9 b&t^. . ^8» 9dt 

to ©aoq-xtrq »£l* lEOl \SjiO 9bjm &tm y^tloq 9&t %». tiim^a-Bttftts »4* t&dt 

^tao^B ;r&xui9l (dt b9%uaBB aiic)' lo «e©Hl)std«Ml ^3»I- ,aiii/09a 

c.a tijtm SI liitB ^^oarrioo pxev ^^Qdt xd bQoan-vbsi Y^otii* 4o«r« li tfui 

4:rf)£m©'a ot be^daii^l *oxx e<5w ijencijsea 94* f<ej^ #,8kel dii;J- lo d»ifso$tf 4#ia»« 

Qdt ^aoBSBt tAdt «ol fcn*! *T9rf 0* Jb»«fcr»l)iai anw leriflau #aif* tis<i 3 

atssignment had no validity. 

It is shown clearly by the evidence in the oaae, that 
without limitation, the assured had assigned all the aasurable in- 
terest in the policy to i?enner; that she had frequently stated to 
disinterested persona, including agents of the insurance company, 
that she was indebted to Fenner in a considerable afflount, and that 
she desired to seoure him against losii in case of her death; that 
she stated to others that she desired to have a business, in which 
she and F*onner were mutually interested, continued in case of her 
death, and that in such event, it was her desire that Fenner should 
have the proceeds of the policy, in order th^t he might continue 
such business* 

The following document was presented to the Master* marked 

for identification, and was offered by the administrator solely for 

the purpose of showing that Fenner was indebted to Anna Jaroszewicz, 

a&d that she was not indebted to him; 

tOhloago, Deo* 30, 1936, 

Let this be known that I - Arnold Fenner owe to 
Hiss A* 2* Traczowna #2565 two **tousend five hundr^^k 
and sixty-five dollars* 

A* Fenner, 

1741 Washington Bid. 
Chicago, 111," 

Til© Master considered this document heard evidence concern- 
ing It, and HBade a finding with reference to it. It is this instrument 
upon which the tlaim is made that Fenner is indebted to the Estate 
of Anna Jaroszewicz^ 

On the hearing before the Master, one Walter 0. Cecil 
testified in substance that, prior to the execution of the document 
In question, he heard a conversation between Miss A« 2« Traezowna and 
Arnold Fenner regarding their financial affairs; that she stated that 
if Fenner would make out a note or st-^tement signed by him, that she 
could borrow some money on it, and that Fenner wrote out the document *i!il^ {fi*«»l) Tc«rf to »8fio ci eeoX d-cais^* »lrf »<iir©ee o# fo*>'xt»^b ©tie 
Muoxia i©Hfl3it *f^ri^ ««rJte»fc rail itew i-i 4tfl«T» rfotre kJ: if«jJ# fene ,d:*i»«6 

*[.-!? ) . ■!■ '-■ai -f •iffl> ^ rr r -fr^rf a>..-.«r «r' ' ■^-•«T+ f^T** 

-nioofloo 90fl-»i:)iTd JE«£€>rf i^fr9ffitfO«i> nidi l>9T©Jbifcoo i:»#s«M ?>rfT 
;fneffij;;i*ai3[x 8id:f ei *I **i o;}- sonaielienc rfi-lw ^eifcitil b »i>53ffl bas t*i gn-t 

»aai:w»saot«t» i^n«A to 
Xio©0 .c T.edXsW 9fio trts^e^^ii ©d# -^fol^sf ^ti&9d 9^& aO 
^iisasweofe s*/i;i- l-o aol^w««x© &d* e# toiler «d-?uf# »ofl«;tRdiJ8 ni bditiifa©* 

•Jvioffi .i "''■■■ ' '^^i- '^'"'' "■^'■'•f^" vv^w'~v>r .1 .>,if* '■■.■• ^ . ■■•ttu&i eraoe wo-rrocf blue-' 4 

In question and signed it; that she said, "I want to give him the 
money he has ooming from me (referring to Fenner)," Further, she 
said, "I want to toorrow this money on the strength of this note, 
and that is the reason I want to use the note;" that she further 
stated that she could thereby get money she needed for herself, 
that she oould also give Fenner some money she owed him for salary, 
and that she at that time owed Fenner certain moneys. No evidence 
was offered by the administrator to contradict this testimony* 
Upon the matter in issue here, the Master found and 
reported to the court that the note for |2,565 of Oeoember 20th, 1926, 
was signed by Arnold Fenner and delivered by him to the deceased, 
not as evidence of indebtedness, but as an instrument to be used by 
Miss Traozowna as collateral security for a loan to secure funds to 
pay Arnold Jenner on account of his salary. In the cross complaint 
filed by the administrator, there is a prayer for an accounting 
between the parties, and in the decree appealed from, the court 
approves the report and recommendations of the Master in all particu- 
lars, including this claim. We are of the ©pinion that from the 
evidence adduced, the Master was correct in hia report and finding, 
t^t the court had jurisdiction of the parties and the subject matter, 
and that the decree of the court is fully supported by the evidence. 
Therefore, the decree is affirmed* 

AFFIRMED, 

HEB2L, P.J. AND WILSON, J. OOMOUR, »rf» *a9ri#TJU/4 ^^i'i9aiS9''i QJ: 'giiA%x9l9z) 9m matt jB^iaoo a.sri »rf x»jooa 

,i{7i^Xi38 rnolt ffilri £}dwo ef(e x^^-^ois omoa 'x&fixi'.i^ avi^ oftXa hlsmo 9£ts 1jMC# 
90jK9l>ivs o'l *»x'9nott itif;ft»o leafld'i Jb»«o mali tjnii *^ aula J"*/.":* has 

roe l>xujD% !r9;re.6ll 8ii;f ^aidii 9a&9i tU %»t$Ji$, ^i 

jfessBftOQ^ arid- od- aldl ^ffif iJaiarliaA fc/t.a rssaae't Jblomc* ijc. bao^sia 8Js^w 

Ycf b9'su 96 Qi inssunthai as bm tu6 ,aaaxil>d^daJUxi In ^ion»i>Jtva bb toa 

.'.baifl: &%ue^B ojf asol e tol \;tixjjoa8 i^ia^Ailor osoaxT aaiM 

*al«Iqfioo saote a4t aZ ,\TaX«c ai4 to ^ajuoocms «<» aairnei 6Jto«n4 x^*! 

*Tirt>o 9dt ^m>i1 IssXeaqqe 3»')-«>«i) i»i:i* at fons j-sait-xfrCi adJ caawtarf 

"UOlti&q ILb 111 i9i8eM edt lo srtoiJfrJbflasnaooai Sma $ro<i»t a.4^ aaroiqq* 

aiftf iaort *i?rf4" nolniqo aiit t<& ou.' . ii ^i-DjuXorti «e^j3X 

4^1Jbflil ban txocBt nisi ct d-oai-soo B^w i«*«<?M axfj 4»e6i/fci).p aoaafciva 

• QOiiaJbiTa Qii|^ itf l>8*t©qo«tt 'li-twt 81 ^x/zoa au* ^a »a'KO»l) aria tf^rf* ha& 

♦liaaaltlfi ei aasoa* a^l* ^aio^aiaxf!!'^ S7631 ,s,afi^ ALEXANDER GRANT, I?ER R, JOHNSON and 
UILO B. HOPKINS, oo»partner8 doing ^^' 
buBlness as ALEXANDER GRANT 4 OO.^'^' 

(Plaintiffs) Defendant/*in Brr JOHN A, HSIST, 

(Defendant) Plaintiff in Error. 
MR, JUSTIOK WILSON delivered the opinion of the court. 

This Is a writ of error sued out toy the defendant to 
rererse a judgment at law rendered in favor of plaintiffs on 
Septemher 25, 1983, for $1,058,90« The action was In assunqpalt 
and the case was tried hy the court without a jury. 

No question of law is raised but the defendant Insists 
that the services alleged to have heen performed were at the 
special instance and request of the OaXlton Hotel Company and not 
the defendant. From the facts it appears that the plaintiffs 
were certified public accountants. 

Orant, a member of the plaintiff partnership, testified 
previou8j.y 

that he had performed servioeg/for Heist and was acquainted with 
him; that on or about April 15, 1939, Heist telephoned him and 
stated that he and several other persons were at a meeting and 
contemplated investing some money in a hotel projeot, but before 
they did bo desired to have an audit made of the books of the 
hotel company. 

Grant testified further that he started two of their 
employees at work on the books and tuo or three days later called 
up Mr, Heist and told him that the affairs of the hotel were in a X8«T« 

( fens ho&wmi ,n jmi .twa^-i^ f,'-,,,,,,^^ 

'. ::■■ , ' -lU 

YTHtmo XOOD I *v 

( %^ ♦ #xiaroo 9rfd^ l<i f ,^ >• r- /» *JI r J0IT3UI ,HH 

J J aJOBl •!(* moult , aist g^,, 

b^« «d fc,nori<ioXe* ,ai,H .esw .ax Xi,« t„orr« ,c no *«f, ;.w 

«.« 8«i»»« ^ *, ,«„ ,„o„„ ,,„,„ ,^^„,, ,,_^ ^^ ^^^^ J^^^^ 

«01,. ,«^ .,„to„ X.*o^ . ., ,.,„ „„ 3,,,,,^^ ....X««,„oo 

♦Yosqwoo iQd-oil 
■^.t- -.*.X «x.. »..«,,„ o.f .an a^oo. ... .0 ..o- .. „,,,oX,«» -3- 

bad condition and aeked hint If they should go ahead and was told 
that they should and would have nothing to worry about In referenoe 
to payment for serrlcea. The witness testified that he knew nohody 
connected with the Oarlton Hotel and that he talked with nohody hut 
Heist about the job; that at the time he saade arrangements with Heist 
he quoted him the rates per day for both senior and junior account- 
ants; that at the request of Mr. Heist the final audit was directed 
to the Board of Directors of the Carlton Hotel and statements were 
sent to Heiet« He further stated that he had some oorreepondence 
with the defendant in regard to the claln and was not told until 
nany months afterwards that he w&s to look to somebody other than 
Heist for payment* 

The employees of the plaintiffs testified as to the time 
consumed by them in auditing the books and the account was received 
in evidence « 

Heist testified that he called the plaintiff Grant and 
told him that the directors of the Oarlton Hotel Company had decided 
to have an audit made of the books and that he. Heist, had suggested 
the plaintiff *8 name and asked him when he could start the work. 
He denied having told Grant that he contemplated investing money in 
the hotel project end also stated that he told Grant the work w®,8 to 
be done for the hotel* 

There are no reoords of thedirectors of the hotel la 
evidence, nor is there any resolution on the part of the directors 
authorising the employment of a public accountant to examine its 
books. 

The trial court heard the evidence and saw the witnesses 
and was in a better position to weigh the evidence than would be a 
court of review. isoflstets^ ni j-juode ictiow «* giiiiiii'ito oi'jsirf foXjJow baa Aliroda x®^* ^»Jtl* 

-iaxfcoo^ icoimrt ^^^^ «aixt»a dtorf lol X-^^ *«<i »«*«">! sc'* aXit bftSaap 9d 

eon<^&noqadi:!too aaoa barf »d iad^ h»iAi9 tedtrti aH itaJtaH ot tiiaa 

litm/ Mo:i' ^f'on »Mif baa mlMlo 9di pi bxM^^x aX iaalm^t'^h edi dtt^fi 

a&di x^dto t^^oefasiaa o^ iooX oi saw %d tsdi Bb'UfvrBi'i.& sd^acm ^aeti 

£)aB tasiO llltalalq odt bttll-.o »d iBdi MXli*e«)» tBtm 
b9blo\ib bsui '^it'sqaioO laioR aciXti&O Bdi to arotonxtb ®ii* #arf;t oiii fcio* 
l)S*89SS^a bjid ^*3i8K ^5jd S^jsiiJ him sioocf erf* lo !?>b.9u« tt^A ns avjid o# 

nl "^snoM sjulifaavajt l>o*£.XqfsaiJaoo sxJ *jbi1J J0fi^£> Mod gi3lv»d betanh aH 
* SAW ii(vw ajlt ^aaiO &Xo* dii J^d* &at«d-9 o®Ib !>ii. *oaj;oTq X®#ori &df 

mroioe'ttb aif* 1:o ^t.sq trf* ao ficjttsri'ona* i^iia sited* ai 10a ^aocs&Xva 
a;H awiff.sxs 0* iai^!f iiuooo» Qtldxiq .. 'ijatolTliaa" arf* SfliKii(«Ji-jy* 

,aioo(f 
aaaa&aj^iv e>cEj^ ^a fe4i.j QQts&blv^ aiit M:4ia4 iTtffoo X«ix# ^dl 
s Bd Sljjcft? iisii;? at>fla6iva a-ilt d^a* oi^ aoXtiaoQ ti^t^t ixm btua W6 ••« no reason for disturbing the jud^ent of the 
Superior Court and It l8» therefore^ affirmed, 

q jmrnrni affimso. 

HSBSL, P,J, AND HALL, J, OOh^OUIU «»5~« 


»a3MRI'5^A T{fA-.-^*aiiX, ^XQO'i:}t .1 tiOAH diA A«H tOaaiii 37643 CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY, 
a corporation, as Trustee, 

kppellee, 0* L, BUTOW, doing I3ii8lne8@ as 
BUTOW SYSTEM SERVICE, 
APPEAL FROM 

MUNICIPAL COURT 

OF CHICAGO • 
Appellant. 279 I. A. 624^ MR. JOSTIOH: WILSOH deilTered the opinion of the court. 

This le an appeal from a judgment In forcible detainer 
brought by the Chicago Title & Trust Company, a corporation, as 
trustee, against the defendant D, L. Butow, doing business as 
Butow System Service, The only Issue InTolTsd Is one of fact* 

The defendant Ineists that by payment of rent he was 
entitled to possession of certain premises located on Prairie 
avenue In the City of Svanst^n, Illiaois, Plaintiff insists 
that no lease was made to said premises and that the money paid 
at rent was. In fact, a deposit, 

A witness, Mitchell, called on behalf of plaintiff, 
testified that his firm was the renting agency for the Chicago Title 
3t Trust Company and that he attempted to negotiate a lease with 
Butow, the defendant I that he prepared a lease and presented it 
to Butow and that when Butow brought it back to bin, Mitchell, he 
told Butow he would submit it and that he should pay a month's rent 
in advance. This was in the month of February, 'Hhe witness further 
testified that during this month he telephoned the defendant and 
told him that the Chicago Title & Trust Company had refused to enter 
into a lease and was returning it; that the lease which had been 
prepared ran from Maroh 1, 1934, for a period of three years. v^ tMTt \ 

i 


,Yi;- HO 
\ 


t ' t • ^ 


MOfif i4KS 
^y* I&qqA 


THuoo .lA'iioiinm 


} 
( 


•V 


OOAOIHO '50 


( 


( 


Si? fisa-.ii^J snidlJ ^WQTUa ,J #0 
( 


,S0IVHS8 MSTBYB WOWfil ajB BBȣclaxrd sulci) ,wo^ii8; .J *CI ^afibaslsJb oil^ teaie^? , 

oIilB'i'i tto b9*.socI «9aia©Tq alBi-tiso lo nolaasasoq o* bvililitxm 
a*Qi8fll nid^aisl^ .alofiJlXI ,a9d-eiJ6vX io y*XO ®rf* al •josota 

bfl.s tf-ftflfccstBb ©ild' fcaaoriqeX©;.* eri si1ra.om aid* s^ixi/fc *»Mli fi©lli*B9# 

'^'-'taB o* feoaiirlai: fijsii vaisqmoO tnisrl & «X*iT ogeoiilO ed* tfuii mttl blot 

jci©ed fjjstfl doldw aa««X 6ff.t j£ri* <#1 ^ata%isi^'x bsv boa aa^aX « oial 

^9Ta»x a»rcd# lo ftoJhroq is toI ^MfX ,1 dorx«M moil obi Jbaij&qsaq -3- 

The defendi^nt Butow testified that he talked with Mitchell 
and paid him the rent for the first month; that he moved into the 
premleefi eome time In February} that Mlthhell never told him that 
the lease had to he approved hy the Ohioago Title & Trust Company, 
hut that he did tay that he would see the other parties before he, 
Butow, signed the lease, 

Olive Mae Brown, a witness called on behalf of plaintiff 
In rebuttal, testified that she had a talk with the defendant In 
which he said he did not see vhy he should bring in money to show 
good faith and that on February 19th Butow said to her, "Supposing 
the lease IsnH accepted, what about my |30»" and she replied, "It 
Is not customary for our office to retain earnest money deposits In 
the event we are not able to obtain the acceptance of the lease." 
This was dcaled by the defendant* 

From the evidence It appears that no lease was signed 
by the Chicago Title & Trust Company^ &» trustee of the premises* 

fb.e trial court heard the evidence and saw the witnesses 
and foxmd that the defendant did not have a lease and was not 
entitled to possession and evidently was of the opinion that the 
^0 payment was earnest money and not rent. We see no reason for 
disturbing its finding as the evidence Is conflicting* 

For the reasons stated in this opinion the jud^ent of 
the Miinlolpal Court of Evanston Is affirmed. 

JUDOMHINT AFFIMSB* 

HEBSL, P.J. AliD HALL, J* COSCOR. C'lTC-' j.il!--- .IS *B£i^ «iiJ blot iDvsa liaiiriJiM **ii* JfXiaridre'S at t»t,u ....„ 
»oda o. Y.noar ni s^^acf biz.oifa iwl if^w «aa ^a. fciD a«: fc^^e «f AoM^ 

fe««:3^a ».8w 9a^9X o« ted* «rr*i>qqB ti soA^feirs B-d^r «oi\' 

asa^eir^Xw s.. ,«« .,,, ..^T-oivs *d^ JH*^ ^^^oo X«|t? 3iit 

*Oii a^w fi«« ta^ex ^ .v«rf .o« hii, *«^,«*is|, erf, ,^, t,^^^^ ^ 
erf. ^^t nol«lac ..-. to .^ tX*.^feive fea« noi«»^a«oq o;f fc«x^i*ne 37666 PEOPLE OF THE STATE OF ILLIMOIS, 
ez rel mhhl&H ¥, JAHH, 

Appellant » CITY OF GHIOAQO, a municipal oorpora- 
tion; BDWARD J. KELLY, Mayor of the 
City of Chicago; DANIEL J, OARMODY, 
OoBunisBioner of the Fire Department 
of the City of Chicago; MICHASL J. 
CORRIOAH, Chief Fire Marshal of the 
City of Chicago; RICHARD J. OOLLIKS, 
JOSEPH P. GEARY, and ALBERT 0. ANDSRSOM, 
Memhere of the Civil Service Commieeioner 
of the City of Chicago; JAMES A. KEARNS, 
Treasurer of the City of Chicago} ROBERT 
B. UPHAM, Comptroller of the City of 
Chicago* 

Appellees* 

APPEAL FR^M 

SUPERIOR COURT, 
COOK OOUHTY, 9 I.A. 624 A MR. JUSTICE WILSOH delivered the opinion of the court. 

Plaintiff instituted his proceedings in the Superior 
Oourt of Cook County in mandacnie seeking a writ to compel the 
defendants. City of Chicago, Edward J» Kelly, Mayor of the City 
of Chicago, Daniel J. Cansody, Commissioner of the Fire Department, 
the Oivil Service Commissioners of the City of Chicago, and others, 
to certify petitioner to the position of Captain of the Fire Depart- 
mm% of the Oity of Chicago. This petition was filed July 6, 1933, 
and a general demurrer was interposed hy the defendants* The 
demurrer was sustained by the trial Go\]rt and an appeal from that 
order taken to this oourt* The essential facts set forth in the petition seeking 
the writ alleges that the petitioner Jahn entered the services 
of the city as a fireman in the fire department on August 1, 1914, 
and was subsequently promoted to the rank of lieutenant in the @aaT« ,TflUOO HOXRSSUB 
«TT«UOO XOOO ^29 /\;i 6^4.* 


10 ^fl'fOif^ 


lo Y Qr:,riOi-i* *8ef*Ifsq.qA -itisqea ail's siitT 1© xxiaiQi^O io £iQiii90% ©if* o;f isaoitl^sq -ij^i^aio o3- 

9dT .sd'njiftxTelsb ©d# t«f ftsaoqietal sew t»«ciai!Sf«il) XBiftii«3 i? fciiA 
.'■';:,-■ ... :t1 Xs9q<5JB xt» felts f'm&o itkitt »iif <;«' banliSJJ'air® «sw 'Xsv^jMHb < i JaogwA 00 tn-ari.tj-i^./.Toft ©til srf* ni xxamaiil « as Y*lt> »ii# lo 
:* i:r ai ttmitB&m: ot b«*offlortq YX#Js©jifp9acrjrii «sw baa olaseified servloe of that department; that a promotional exam- 
ination was held by the Clrll Service Commlselon for the position 
of oaptain and on August SO, 1939, the eligible list of successful 
candidates was posted cmd that petitioner was on said list as one 
of the suooessful candidates* 

On April 14, 1931, be was iTumber 1 on said eligible list 
and that at that time there were three Tacaneles in the position of 
captain In the classified service; that on September 3, 1931, this 
list was canceled and the rhree vaoaneiee which existed at the time 
were not filled as required by the Civil Service Law and the regular* 
tions of the Olvll Service Oomolsslon, but were permitted to remain 
vacant, 

Oefendante contend In support of their deaurrer that the 
petition shows on its face that the eligible list was canceled more 
theoi two years after it was posted and that by reason thereof the 
list became Ineffective and the petitioner left without any enforce- 
able right. It is also contended b|r the defendants that on the face 
of the petition It appears that the plaintiff was guilty of laches 
Inasmuch as his petition was not filed ^tll July 6, 1933, one year 
and ten months after the eligible list, upon whi<»h petitioner's 
name appeared, had been canceled. 

The first proposition was considered and passed \]^pon 
by the second division of this court in the case of People ex rel 
Lynch v. City of Qhicagp* 271 111, App, 360. In Its opinion In 
that case the court said: 

"And we are of the opinion that the well-pleaded 
facts, as alleged in the petition, are not sufficient 
to warrant the court's judgment, which commands the 
present civil servloe oommissioners *to forthwith cer- 
tify from the eligible list posted December 84, 1927^ 
* * * the name of Michael J, Lynch * • • for the~o?floe 
or position of sergeant of police, ' eto. In the 11th «c/*lBoq edi Tot nolasiciiaeO ©oJtTrrree XiviO »6t %^ hl&d nrnt aolt»al 

'■^,il 9lcri3i:I» felse ao I lecfKifS? saw 9A ^tlQl ^H Li'xcj. nO 
io aoWieoq «rf* fli 8sJ:oiX«oi«v »©iri* «i:»w ss-xi-rf;}- ®iai(f **rf* ■is *«il* .'bfijs 
Bid* tX^ex i^> Tiecfftatqse no ^J'^ri* jsoivttfi!? Aeniliag'-Ald »rf;f nl oljsi'qiiiO 

"iaXcget 9i5* &xifl WisJ »oJ:vT«8 XiviO &rfdt' t^ *»iiirpJ9i- &'■ &»i;i:i1: ;^oh o'3:9w 
«lc®eT o* bs^ttotdq otow Jtrd 4i'rolBStffiico& ©oivisB XiirlO »(!#• to fiisoi* 

'';}• tPiflJ i«'r"3:i/fflr9& 'lierf* lo *^oqQi/a isi &ne*coo «lteuaferial«a 

erC;^ tosttsifs- noajafti ^cf imli bna b«;^aoq aew ti xi»*le 8t««)^ cw* a«il* 

BQs^M sa* ao ^srf* si^ms^nslab &dt ^ii bebn»iaoo o«X>? " ,-M^;l?r ftlcTs 

a9jft9gX ^0 t*Xifii3 ajBW llltflLeXq 9fl* J^jBxf* a^seqq^ :u nDi'^t^^eq 9sit "to 

- e^ ©xro jSSeX 48 yXirt. XJttai/ baXII: *oa Qjiw noiO^i^rsq aXd a.,« doumBCii 

li?,J?iLJiiI£2i "^^ *^^'® *-*^^ ^^ *Xf/OP aixii- ^0 «?oi8ivi!) j&aoosa ftrf* ttf 

fil noifllqo 8*1 .aX ,065 ,q<?[A ,i/X XVS d2:ii«Pj£i&^Ji_JiiyO ,y jfeMi* 

5 &i,;i8 d"TXfoo 9!i* 8aao tsdi 

,_ • -I 

t r ■■• \; • -■■ ■^ 

9P ,■ ♦ • ♦ -3- 

paragraph of the petition it le alleged that the eligible 
Hat, as posted on aald date, 'was Oanceled on Janviary 
2, 1930* (l.e, more than two years after It was poeted, 
and more than a year before petitioner filed the present 
petition). Because of a provision oontslned in section 
10 of the »Aot to regulate the civil tervloe of cities* 
(Oahlll'B St. ch. 24, Par, 694) It is apparent that said 
cancellation of the llet was lawful and proper. The 
provision Is: *Sald commlsalon may strike off names of 
candidates from the register after they have remained 
thereon more than two years, * We think that when said 
old eligible list was canceled It became functus officio. 
that 10, it *hfld become of no virtue whatsoever' (z Bou- 
vier*8 Diet,, Rawle's 3rd ed, p. 1323), and petitioner's 
name, not being on any list, could not legally be certi- 
fied by the ooomlssion for the position of sergeant. ** 

We agree with the Tiews expressed in that opinion. 

The fact that there was a vacancy at the time the 11 si; 
was canceled, in our opinion, does not vitlats the right of the 
Civil Service Oommlssion to cancel the list and to require a new 
•zamination. There may have been very good reasons for not fill- 
ing the vacancy. It may have been for financial reasons and the 
desire to make retrenchments in the cost of government* The maftter 
of cancellation was one within the power of the Civil Service 
Comffiission and we will not interfere with the discretionary right 
of the Civil Service Commission to take such action. 

The delay in filing the petition is sought to be excused 
by the petitioner for the reason that his delay was caused by the 
statements of Anton J, Qsraak, then liayor of the City, to the effect 
that he, Germak, would see to it that the petitioner was certified 
to the rank of captain, but that Cermak died before correcting the 
afteged wrong to the petitioner. There was no inherent power in the 
mayor to bring about the promotion of petitioner, as this was a 
matter coming under the cognisance of the OiTll Service Commission, 
in conjunction with the head of the particular department. If he 
had any rights he should have acted promptly in his attempt to aXtfi^iXs &!ii ifs/Xd' his^e,ljj$ ei J^l aakitlim »iii lo jiq,«;'£2Jii^j»q a.. 


< 


8«e»fi£r 


( 


^o^ 


1 : 


«,■ 


ii'cf s«^ * , «.2 ,tJ5 11 tq .aolalqo ^adJ" al fe©8soit(|x' W 091S(JR ©W &d:^ to iiiglt 9dt »*45i#iv ton 

•lit ton tQj. sttcasai boo^ y.'r.^ 


-ji;J lias &aoBB^i X«ioiiysisH io!t ..■...« ,jj&d \mi .. . tiaiSj^iSff »i;J gni ,!7ii:;f!>n rfniiS i nS ff'i * .^iJifvLit-iC ssti I VT^fdC ri'/iO 'SaUi to ,.aoJtBaiamoO 9«>lin:«S Ltvi- ■ijaste^oo ei-f;? lafemr jjn\4!goo ^;»#*.8rj secure them. One claiming a right to a position under Glvil Service 
■hould act promptly so as not to disarrange the serrlce nor allow 
rigbts of others to intervene. 

It is insisted that laches does not apply to a proceed- 
lag of this character » hut that the cases quoted and relied upon 
hy the defendants showing that the question of laches may h« 
raised^ are found upon examination to he those predicated upon 
applications for certiorari < le believe, however, that the question 
■ay he raised in a mandamus proceeding where public office Is 
Involved as well as to a petition for a writ of certiorari . 

In the case of People ex rel Lynoh v , 01 ty of Chicago, 
supra* the court in its opinion, said: 

"It is decided in this State that in a mandamus proceeding 
the defense of laches, appearing on the face of the petition, 
may he raised by demurrer* ( Schultheis v. Pity of Chicago. 
340 111, 167, 170; Kenneally v. Pity o? Ohicago . 22Q 111, 
485, 503, 503." 

The same question was passed upon In the case of Schultheis v, 
Olty of GhloagQ. 240 111, 167, and it was there held that laches 
eould be raised in a proceeding In mandamus. 

We believs that the second position taken by defendants, 
namely that the petitioner was guilty of laches. Is well founded, 
A writ of mandamus is not a matter of absolute right. The coixrt 
still has a right to •exercise Its discretion In ordering the writ 
and if the right Is doubtful it iMty be refused, Kenneally v» Cjlty 
of OhicagQ. 220 111. 485, The reason offered for the delay In the 
filing of the petition Is not sufficient In our opinion to justify 
the action of the petitioner in delaying his applleatlos for the 
writ. Bi SOi»„ Oil*, .„^. ^i.„00^ ,„„,^ ^ „^ ^^^^^^ ^^ ^^ 

"• . - ,83* -5- 

For the reaeons stated in this opinion the action 
of the trial oourt in sustaining the dem\irrer to the petition 
is approved and the judgment ttf the Superior Oourt is affirmed, 

jmrnmii affifmed. HSBEL, P,J. AND HALL, J. CONCUR* 


.SUOiiO* . , iAH OUA .X,/I ,J5;-;''H 37678 WILLIAM MOISANT, for use of 
CRESCKNT FURNITURE COMPANY, 
corporation. 
(Plaintiff) Appellee, v^?K'»^S JAPPSAL FROM MUHIOIPAI* OOURf^ 

OF CHIcioO, 
T. JOHN HAHCOOK MUTUAL LIPS IHSURANCE 
COMPANY, a corporation, 

(Defendant) Appellant, 2 7 9 i«A. 624 MR* JUSTICE WILSON deliTered the opinion of th* court. 

This ie an action t>y William Moiaant, for use of the 
Orescent Furniture Company, a corporation, against the John Hancock 
Mutual Iiife Insurance Company, a corporation, on an assignment of 
wages. There was a trial before the court without a jury, result- 
ing in a finding against the defendant for the sum of #225,79, and 
judgment was entered on the finding. From this judgment an appeal 
was perfected to this court, 

Moiaant testified that he was in the employ of the 
defendant corporation on July 31, 1939, and continued in its employ 
until August 1930; that he received $20 a week and commiseion; that 
he was paid in cash; that when they, the agents, were short the 
company would pay them and that when they had collected more than 
the |20 and commission the c»rporation would take the balance left 
over the amount due them. 

Defendant insists that from this evidence it appears that 
the company did not owe Moisant at the end of each week, hut that 
Moiaant owed the company. The trial court found otherwlsa and we 
agree with the finding. The matter of payment was only a matter 
of bookkeeping, but it is apparent that the arrangement between 8\B\Z 


1 :5lI^crcr.A (1 xxtiii f ■ ^2o 


ti * ^ .jHisIIoqqA (rfxiofenalaa) »if^ lo ®a»- tot ,*a««ioM iHBJtIItw Y<f aol^oa fi.3 p^ 

fect,« tG'?'*3Sr4- to fflws 9il;t tol *c«iJbxi9'i»* »d& cr3nl.9;5.« ^xilbnl^: b itl gai 

,^xnoo Bid* c# fe©*09^ftg ««w 

YoXqms a*i fll bBual&aoo boM ,6^1 ,X€ ^Xi/X* jho xxoiJatoqioo tfi^?:)xx©i;^fc 

Jfiii* ;xxoXa8laiffico Las i9dw » 0S# beviaooi «rf iaA& jOfiSX ^eir^frA Xi*m/ 

srl'J tioda ©i©w ^Jij-fldgs srf* »T»^-* tiQ/fw #.ad* tdSis© nl; bjtjsq asiw ©d 

n«il* 0iO£H fosJoeXXoo b&d x»^* fl®if^ #isr(J- fcnis eiinU- yaq feXwcw yx^qraoo 

tt»l eoK5;i£(.f ?^/f* oi.eJ ftluow aol^fitocfT - -■'-'■ aoisai«^co fens C«Si| axfi 

imt Bifflsqqs d-i soxrefeive airf* fflosi: *«rX* 8*aiani ^af^fonsleQ 

^3*1* *vcf <,2is»t3r doaft lo fefit© &di &B taaaioM »wo ton bib xaoqiaoo &dt 
»w boa ©alwssdJJo fccorot *iuo© Xfilx^ ©sfX ,'^flui«j«oo 8fJi- fcewo d-iisaioM Mo leant and the defendant company was to the effect that he was 
to reoeire $30 a week. If he did not collect anything, then the 
company was coBQ>elled to pay It, 

After the receipt of the notice of the assignment of 
wages, the company should have withheld payment of the salary and 
commission due. The moneys collected did not belong to Molaant, 
but to the conqpany* 

It Is Insisted that the plaintiff has not complied with 
the section of the Practice Act In regard to the bringing of the 
action. This section provides that &n assignee may bring suit la 
his own name If he complies with the provisions of the statute. 
This case, however, is brought in the name of the assignor for use 
of the plaintiff and the statute is, therefore, not applicable* 
Hugo Hartnaclc for use of Pr. Hartnack Exterminating Service, inc. , 
Appellee, v. The Board of Oharities of the Illinois Oonferenoe of 
the Bv. Lutheran Augusta Synod. Appellant. 267 111, App, No ob;|eetlon was made at the trial to the pleadings and, 
therefore, objections cannot be raised here. 

We see no reason for disturbing the judgment of the trial 
court and for that reason the judgment of the Municipal Court is 
affirmed, 

JtlDCaiSHT AfFIRMIID. 

HSB£L, P.J. AND HALL, J. .CONOUH, ^3- 

to J-flQCflH^iaa^ sea- lo ©oiifon eil3 Ito ^ql'^oea ar'; ,..u_. 
baii xiBlBB eii} to *u«mY«q blBAdtlv avsd bltroiie Y^J-B<pnoo , 

, . . itrd 

d.^t'if betiqzoo toa a^d tltiatalq sdi i'&di beiaiBtxl at il 

•d#£f;tjg;t8 9rf;r lo siioialivo^q eat ditv 6»tlqaoo »d J.i tiH^ix who Bid 
• 9X<fj8»IXqqfi Sort ,0ao1:err9ri* ^si a;fwd-iS!ta dri* fca^ Iti^wjtsXq ®ild lo 

.508 ,qqA .XII Vas ^JfiaXX^aq A eJbocY B a;^s^mu A JiBigilJjj J .vg 9di 

t,basi e?sHi&jB»Xq srf* o* XjbIt* »&t is sbBsa aj5W nol*o»tcfo o» 

,»xexl fc«9ijsn erf toatso anoitoet^o ^eaolauieii* 

Xjb1ic# srfit to *nf>m«5fc0t ®J^* ^ffl^fii^i'aif* sot «08s«n: ew 9€»s 0' 

,i>3i-0"3:Xttj3 37706 

CHRIST AN3CHUTZ, f 

(Plaintiff) Appellee, 

T. 

CHARLES GABEL, OR., 
^y' ^-jrfpSAL FROM OIROUIT 
OOCp COUNTY . (Defendant) Appellant. ) 2i9 X«A ^^ ^ m.. JU3TI0E WILSON DELIVKRSD THE OPINIOS OF THE OOURT. 

The plaintiff recovered a judgment ag:ain8t Cha.yles Gabel, 
Sr. toeoause of injuries sustained on the night of October 32, 1932, 
when it was claimed he was struck by an automobile drives by the 
minor son of the defendant* The son, Ohaxlea Oabel, Jr., was originally 
a defendant but was dismissed from the cage at the end of the 
proceedings. 

The original declaration charged that the ^coident happened 
ibile the plaintiff was crossing 3t. Charles -ioad in a southerly 
direction at or near its intersection with 14th avenue in Maywood, 
Oook County, Illinois* 

January 31, 1934, three additional counts were filed "by 
leave of court again charging that plaintiff was crossing St, Oherles 
Hoad at or near 14th avenue at the time of the accident, 

March 20, 1934, additional counts were filed by leave of 
court. The first of these counts charged that the plaintiff was 
v«alking in an easterly direction across 14th avenue at its intersection 
i7ith St. Charles Hoad; th?.t the automobile of the defendant w?«.8 
driven carelessly, negligently and improperly and that the driver of 
the defendant's automobile failed to keep an outlook for persons 
using the highway ajad that by reason thereof the automobile ran 
against the plaintiff and injured him. 

The seeond additional count charges that plaintiff was 
walking in an easterly direction across 14th avenue at its intersection dS iTffUG^ TIUOHIC I +„,.p>,^ ,;•■;. , .9tf«>) |!9j;«firfC ^Sflj^B^^ *ii.dfl®b0^ i=; fesievoOfiT "•■iiJfljtfX., 
ffncrfto m> ^.. . ^ ._ _ ^ ._ _ .. ^iazbael^h t^fii to ooc loniis 

- ( . jO 

YCT £»»m «T«w atm/oo I«nol*ifofci5 sarrrf* i*B€I ,1?!; x^mn^^l 

....... , -. «,0S tiet"-^- 

afroet^q lol aIooX*wo n^ qaai o* Jb«XX-3^ oXJSdoteod-^s i^taBba^tsb erf* 
8BW tlXifni/'Xq irS& is9:^if<tix> &tmoo iBaottXbbs haQOBB •A1 2 

with St* Charles Hoad and wae In the exeroise of due oare for his 
own safety; ttet Charles Gabel, 3r. was the owner of an automobile 
driven by hia servant Charles aabeJ.,Jr»^ in a northerly direction 
on 14th avenuej that defendants carelessly, negligently and improperly 
operated and drove the automobile and failed to hr"ve it equipped 
with proper brakes and that by reason thereof it ran into and injured 
the plaintiff. 

These two counts charged general negligence. There is 
no evidence, however, as to the condition of the brakes. 

At the end of plaintiff's case all the counts except the 
first, second and third additional counts filed ''^arch 30, 1934, 
were stricken on motion of defendant. The third additional count, 
however, charges that the plaintiff was walking across St. Charles 
Aoad and not across 14th avenue as the proof shows* 

Considerable stress is placed upon the fact that the 
original declaration charged that he was crossing St. Charles Road 
and that it was not until a considerable time after the filing of 
the original declaration that this allegation was ohajaged, so as to 
make it appear that he was crossing 14th avenue, i'hla may be acooiinted 
for, however, by reason of the fact that plaintiff was so severely 
injured and was in the hospital for seven months and over, suffering 
from Injuries to the leg and head* 

From the medical evidence it appears that the hmad Injury 
sustained by the plaintiff created a condition of amnesia and that 
the happenings just prior to the brain concussion might not have 
become clear for some considerable time after the injury. 

Upon the trial plaintiff testified tl^t on the night of the 
aecldent he left his house betr'een 7 and 8 o'clock, crossed St. Charles 
Road at 15th avenue and wg-lked east on the south side of St. Charles 
Ro&d as far as 14th avenue; that there w=?8 a stop sign on the east a 

£rc»qo'iqffiJt fefl« i-t^fiEaaJtlssfl t-\tXsB©X,»ico BtasihitBtsh tn6i ium&fn sltH a<t 

Jbftqqluo® .•*' ■="'■'• '^ 0* l>»Xi*!l basn 9£iti0m9iiSM 9iit fiyeify has: boi&'iBqo 

&€>'xr '■■'"■ '■•"" ^'' ' ' '^ ''■■•^'^''■^■■•■* ■T^p^'-'^f vrf +fi'fi jxv.r: st;a:ii.i-.T<f 'S9QO%(t dit'W 

- '^ :^r^<^^-^ s^Ruoo arft IXfi ftsiso «»lli#xj(l.sXq to ba9 •xf* .t 

, ..vj. t-c rioxe^ fcexn sd-flup© l&aotitbixB bxlAt ba» brrooaa j^eai?. 

^iiwoa ImcifU-'iisi bilsit srfT ,!fxt»^n»t«>Jb to ttoit^m no neaJoit^B wow 

BBlf'' ■ .+- .-^-'oiop ^nisflew Jtew tti^nlsXq ad* l«xl:r a«S^x-Ho <i%T»woif 

,8«orf6 tooTii «^* 8« •jtffl8VJ5 dt^l Bao««>i$ #on fcne fcBoK 

eriJ- .tEja'J dT)i-'t ari* flO<iXi b60«Xq ul eastrta oXQ>:cal)jta«©0 

to 3i?lllt arft *re*te ©ffii* sld/jTabieaoo jb Ittitu *oji -f -focjn 

.J B£ o© t59»Bin«rio B^w noi;*.«B«XXa alrf* tsstfif iiol*«i.«Xo»i> Xi^aisiTo »fC* 

vr^r7.-fooop «ci Ysffi «?J^^'^ .i9ynavj5 fitl^l gulBaoifo B«w ari *»ii;r ««©qq/'5 *i «aUl»i 

YXoiavse og pw t^itaJLeXcf i-jRfft to.'-^ ^ri* lo aoB^sx ^ tf^^vswii ,io5 

•issaii JbfiUE gaX »rf;^ o^ &»ixyt«i ao!tt 

©V3rf *oii *rfa-i'« iioiR»o&fl<3® at.r>x<S 9At ©* ^oitq *«tft as|ffXiia«q*rf »ri* 

»Y^jyt«X ^^E'-^ ^atftit amli »Xcf«Tcafoi:afio© awofl ^ot ««aXo o»oo*cf 

©riit to *risl« ar'# «o i**dt benttBBt ttl^ni^Xq X^xx* a^* noqU 

aXiBiiC **3 i:;©seoao »Sooio>o 8 baa S" aas^Jaci aeooct aid n»X axi' t««Dioo,B 

^Qltt^tfO ,tB to aJbia d*i:/©p ?>rt+ ao ima feallav 6ns »««»v« mcl *« ft«oH 3 

side of 14tb avenue, feolng south and that he iraa familiar with the 
conditions surrounding the interseotion at that place; that when he 
got to 14th alrcnud he was crossing in an easterly direct ion, and 
observed a oar approaching from the south, th-^t the oar was between 
50 and 70 feet away; that he had reached a poiftt six or seven feet 
from the west curb when he was struolc; that immediately thereafter he 
lost consciousness and did not remember aaything more« 

Charles Gabel, Jr., the driver of the oar and the son of 
Oharles Gabel, Sr«, the owner of the car, testified that he was 17 
years of age and that hia left fy® had been removed tout that the 
vision of his right eye was good and that he could see without glasses} 
that he used glasses for small objects at a distance and for reading; 
that on the night of the accident he had his glasses on* He testified 
farther that on the night of the accident he was driving east on 
St» Charles Road; that at no time was he driving north on 14th avenue; 
that on the night in question it was dark and raining hard; that both 
the headlights on the automobile were burning and that the windshield 
wiper was working; that there were two automobiles coming west oa 
3t# Charles Hoad and that he was driving at about 30 miles an hour 
and could see about 40 or 50 feet ahead of him; that the first he 
knew about any accident occurring was when he was about in the middle 
of the block between 13th and 14th avenues and driving east on St. 
Oharles i^oad; that he heard a crash of glass &a his left; that he 
heard his oar fan clicking; that he pulled over to the curb and got 
out and looked at the front end of his car and saw the left headlight 
was bent back, the glass shattered and the shell of the left side 
of the radiator was dented; that after he looked at the front of the 
automobile, he noticed several people 40 or SO feet behind him and 
saw a man lying on the street Just south of the line that went down 
the middle of the street; that there was a street light at the south- I 

bar^ ^jxotic&riii xJ-****^* A^ AK gnieeaio enw or" «i^£iar«« fl'*#>X o# tag 
^wj^ed «-sw x«o «il* ftiili tjcjtiioa ed;J- eipicS: gnlrioso - , o .<? l>0Tnc9«ft» 
.'3®"i aBV9(i so xie tuioq jb bsaoeax beti »il #i3ii# ;>f«w« te^l 0'^ boA OS 
-.t.^'T.-':'?--'^,fi.t vlgnr.fllbftrwaJt *&d[;^ jifojuT^B ii«iw «si a&Gv dxup iaov ori# ©o^l 

.. ., 10 : ■ ; .; -V.''" '■^'^^ ^"^^ "^P ^livtib ®atf t« ti.#t»«4* »ol*F«iiCi 

Off* ;t«xl*/*|irf ^ovoffl©"! i3«5»€f £»-«rf «i^ Jfliei. exd 4'«4i^ JSflWi »^? io anj8»Y 

Bltt^mett eK ♦iio •«8SfiI^ aid heti 9A iasbiooa 9M to id^Xa tuLt, tko imt 

0jt/ii9T.e £jj}-*>X fio rfJaon ^atrXih 9si 9.sv &ml^ oa *« i£ii& ;&«0« »oXaj8riO .4-6 

rftod i^Bri* ;I)T^iEl ar:ial.3a i>nfi iiBh 8«w i-i xxoiiJ^soifp isi tiigia 9(fi oo *a«Cd' 

Blslrioftfliw 9fi-<i trdi bnii ^Qcinrvo ©x«v; allQausotaa 9£it no ^td'^iiiimed. luit 

a-o *e9w giiiijioo eaXiofoco^i/is ow* axow e-x^ifd" ^^.li* iijjKiiacw e,«w ^sqJtiEr 

itfOjD' xx-"; B©£iis OS Jwocfe jr« guivi^t- b«» eil i&sit &«« ife«#i frtUCiBiiO .#8 

9X&l>lis ^xi^ tii tuofSH »JR« a«i a^4w ersw giiiiiuotK) *Kefo4;2>c« ^jeuj #xrod» w»aal 

.te ao itajaa jifiivlif) bas esjuuavB |1**-X fen* xJ^SX a»*wS^scf iooX«f od* lo 

eii t.e$ii \&'if>i ulti ac e««X8 to liesTO s i^TA^xi »« *«ri* jiwsoi'i aoXsiJifO 

jij £ic.o cfTixo «/i^ o^ xcvo bsXi^q Wl JiMJt is^gfcjCojtlo fl«t ««» titi insmi 

td^llbs^s!^ *laX Sif* wjee fcfls rte© eiff lo ba9 taotl tuit in b»&oQi baM tmo 

ebie tlQl 9iit '2:0 XXa^» »di Jbfl* i90f^;f*«ffs «)««X8 ^^^^ »iOistf *tt#tf ««w 

bfljF- jDjtri JbiaiifRo' *®ei ca u© 0* aXqcsq X.f5«»vaa ^oIJojs »jfi ^^Xidomtue 

nwo£> #«?* ^sil* •aXX wi* lo fi[*tf08 *«i»{; t3©3*K arf* xjo »nixX fl*iB b iRSt 

~ri;)uo« axi^t ;);h #ii»iX *«»«i*a « aaw ©Md* *£ii^ 4#ea«t« »ii* to •Ihblm •At 4 

vaeBt corner of 14th avenue; that he went to a telephone and called 
up his father; that he rode over with his father and the police 
lieutenant to the police station where he made a report of the 

aooldent« 

Edward Kooh, a witness called on behalf of plaintiff, testi- 
fied that he was lieutenant ©f police of :v.g3rwood and had been for 
12 years; that 14th avenue does not cross St» Charlee Road; that there 
was a stop sign at its intersection with that highway; that when he 
arrived c:t the scene of the accident he saw an automobile standing 
on St. Charles Road about 8 feet west of 13th avenue and on the south 
side of the street neat to the curb; it was headed in a diagonal 
direction; that the left headlight w&a broken and there was a dent 
at the top of the radiator; that he saw a man lying about the middle 
of St, Charles ^©ad, about 135 feet east of 14th avenue; that he 
talked with Charles Gabel, Jr» about three EHinutes after his arrival 
at the place in question and aaked hi® if he knew what he had hit 
and he replied that he did not; thsit Yxt asked him where he was coming 
from and he replied that "he was coming from getting a gxrn for his 
father"; that Charles Gabel, Jr., told him that hie windahield wiper 
was not working* 

Edward 0, Feldman, a witness called on behalf of the plain- 
tiff, testified that he was a sergeant of police for the Village of 
Ma^rwood; that on October 23, 1932, about 2; 30 in the afternoon he 
with Bailey, the Chief of Police of Maywood, examined the place 
where the accident happened; that Bailey picked up several pieces of 
glass frcxB the pavement on the St. Ohpxles Road and handed them to 
him and he placed them in an envelope; that he and Bailey went to 
the home of Mr. Gabel, Sr. and that Bailey took the pieces of glass 
and placed them inside the reflector of the left headlight of the 
automobile, which was a Chevrolet, and that Mr. Gabel, Jr. eald 
that it looked to him like the same glass, meaning the same glass as ©oXIof' ffiii^ hay. t©f(t -/o 9boi : .--a 

CO *«0C liiB^B SOjtic 3XI®*Jtf»iX 

•rol fleatf B.^ri i^uf i>o<wn[i?;ci lo odiXoq 'io tanamtxmJti bi^w »££ ^jsri* -^.^-.4. 
t9^i tmdt ibBofi Bftlrc^cft) »^8 qbotd i^ca tsoJb sjtfssiTB d^^X tmf lari^»x ^ 

i&a<ygsJtb G ai b^b^^d asw *i jtfTtm &»-ii et *»«a d-aai^s art* T:o eW« 

©fif iJ^riJ ;«ijn;nr<a r[#*X lo *sje9 t»3l% 8SX ;^.uo«i£ ,iJXJO>i «jiX%aii$ *t8 *0 
X.orjtw-« Sid xsJIr. B9iuRt& es«il* jTwoefn •tl* «Xscf«0 seXiJttftJ iitJtv bmiiMt 

uiiKoo anw ©ff 9i9(i^ miti .&6a[iais aif ;)'.9dd- itoa t>XS> «>ri if.ad* XaaiXcfST 9d taa 
id xqY aiTii « ^aJtf^sji Kcni griitaoo 3*w ©if" !fnd^ IwiXcifloc «£i i^iiis me^t 

^o »^jeXXJ:V eri* tol ©oiXotj to J^aaa^ie* s »jm &d i»dt b&i'ii.tuet ,'itl* 
©if aooivt^rtz 9f(* ci OejS tiiotf.9 «£:5eX jSS ItscfotoO «© tfeili- \iioortrx^ 

<,-f •►fi^jw •\fa>Xi.»K fe«.fc ttd ?«4i3- jf»qoX6Va» its ai sa»sit jfesoAXer dri IjajB ©ill 

DiIJ 1:0 *il?jiXJbiBari #'t^X sfi;? lo iQiti^llBt ^tit ^laitt m&d^ yfe©o«Xq ban 
htjm *il> «X9dsO .ic24 *J!xi(* J&oa ft*aXo«£vei2(0 « bjsw ifoliiw ,0Xi<foitto*u.e 5 i 

that in th« headlight of the difrrrolet, 

Robert H. Bailey, a witness called on behalf of the plain- 
tiff, testified he was the Ghief of Polloe of Maywood and that he 
talked vlth Charles Gabel, Jr. at the police station and asked him 
if he knew he had hit a man and that he replied that lie did not know 
it until he got out of his oar; that he, Bailey, then went out of 
the police station and looked at the automobile and found the left 
front headlight was bent back said the glass broken and the shell of 
the radiator caved in; that the shell of the horn on the front was i 
bent; that he asked Charles Gabel, Sr* if his son had permission to j 
use the oar and Galwl replied that he did; that he asked Galwl, Sr» 
where the boy had been with the oar and Gabel replied that he had 
sent him on an errand for him at 19th avenue and 3t« Charles Hoad; 
that the glass whioh he picked up from the street was 15 feet or so 
east of the east crosswalk of 14th avenue and just south of the j 
center line of 3t. Charles aoad. 

Defendant insists that there is no evidence to support the 
allegation to the additional ooionts to the effect that defendant's 
automobile was proceeding north on 14th avenue and struck the plain- 
tiff while he was crossing the 14th avenue crosswalk from west t© 
east. This statement does not receive support from the record. The 
plaintiff testified positively on direct examination that he was in 
the act of crossing 14th avenue in an easterly direction at the time i 
he was struck. Charles Gabel, Jr. testified that he was proceeding i 
east on St. Charles i:^oad and was not on 14th avenue, but that fact 
was one for the jury to determine. 

The driver of the automobile in his testimony admitted 
that he heard a crash. The condition of his automobile showed that it 
must necessarily have come in contact with some object while proceeding 
at considerable speed. The only thing thpit could have been struck 

f c a 

o.t HOJtfieiiKrt&q JE).sd ixoe siri li .18 jXtcfjBO e»Xx9£iv> MafRts erf ^Md" j^xuid 

, i-i tXstffiij f>0a[8£ sif Jaife)- {btb 9ti t3d» b^iiqen: X#tf.ei) £»«« t?*© •rf* a«ju 

i)iiri »a t,KJ$^ Jba±Xcr«ra X»d£€ ian^. tao »rf* 4i#lw fla»cf feM ^d til^f a^»dw 

;i>c»»0'^ »oX*««dO ,iii Jbaa 9x;iis-r« ilrf-QX *9 aid 10I i^etaias as ao «Arf ifii»£ 

a '£0 :^s«t cl a^w d-osxa-s »xi? ©o-rt: qw Jbajloiq ©Jf iioJUlw cbjsXjj add" J«rf* 

./)co^i aaXtsdO ,#a lo •iitX tc^jl-aao 

w ®ri *»M* «oi*J3ixJ6aiJi%3t9 ^roatti^ a© xX«vi*i«o«f h®tlI^B«t llitml&iq 

alb^eooxq ei?* arf *i?^rf* fi!9ili:taQ* »'xl ,Xarf«^ eoXit^ilO ,iOi/^^8 raw 9ti 
&tiBt ^Rdi tijd ,«wev« diifl ao ioa a^str Ma bsoU a^lt&ilD ♦tfS no tM« 

^anXmts^&b oi x^at a«I* TO'i »«<> ««w 

Ji .tmit AftwOfiB 9XicfcJiB©*ui?. aid to Jioi#2frixo» axf'X' »ilB«xo i' l>i^«£f »^ *-*«f^ 
,nlfo«eoo«<? ®XMw Jof-tcTo -aiBOs U*lw ;to.sjrnoo ni a-BOO s.w:rf >cXiW8Be»t)9ii ;fa«ffl 6 

was the plaintiff* There is no evidence of a oollision with any 

other object, 

W« believe that it was competent for the witness Bailey 
to testify thit he found glass at or near the intersection of St. 
Oharlee Road and 14th avenue and that from appearances it belonged 
to the broken headlight on the oar in question, partioularly,aB it 
was similar to the glass in the other he*3.dlight« The fact that it 
was not picked up until about 18 hours after the accident would 
only go to the weight of the evidence. The whole question was one 
of fact for the jury and we have no reason for disturbing the ver- 
dict inassauch as it has been concurred in by the trial court in 
overruling a motion for a new trial and entering judgaient thereon. 

The admission of Charles Gabel, Or,, to the effect that 
he was on an errand for his fnthex, coupled with the testimony of 
Bailey to the effect that Charles Gsbel, Sr, had stated to him that 
his son had gone on an errand for him, was sufficient to fasten 
the liability upoa the father as the owner of the oar, if the jury 
believed this evidence to be true. The admissions were properly 
admissible in evidence. Spies v. Sussman. 364 111, App, &88« 

Gabel, Sr. testified in his own behalf that his son had 
gone to 19th avenue and St« Charles Road to borrow a shot gun in 
order to go hunting with him the following day, but it is not clear 
from his testimony as to whether he sent the boy on this errand or 
whether the boy went &D. his own account. 

Plaintiff argues that from the evidence it is apparent 
that Gabel, Jr, was driving north on 14th avenue and did not stop 
at the throxigh street known as St# Charles Road, but swung in an 
easterly direction over this second thoroughfare, striking the 
plaintiff while the automobile was in the act of turning and carrying 
him a considerable distance east on St, Oharles Road; that the driver XSiB tiitw xxoiS-tllo-:) .e 'to aondJbiya oa gi . . 

:M :^sdi foff'i grfT ,ihifslXJb.F««f iwrto mit at sr; f * T^Xinle b.bw' 

.;.- 8SW 0C;l;re«yp sloifw arfT «30£T9i>Jtvs ojtfJ 1:0 trials' -"^ -t og '^tito 
~f^v 9rf# sfiiGfiitfiJ'ciJb ^ot 1IOBJ89T o« ®Ti;rf oif ftttsr Ipci^t "^^ '""^ *** 

«floe'i»rf* ta«jrs^t "Balvtotan foaM LbI%^ wan « tol uolto* a grif / ^lavo 

%o tno«l#e»t 9ti& dtt'n b^lquoo ^xndtpJ elxf rot fcn-r— ; t srf 

-" •■ miff o* Jb®*Bte fcsri ,te ^Xtrrf*?0 aslTsdt? *erf» li&«t: .. * ,.,v^..p 

HT!^'''-'^ o* d'flsiollli/'S 8,sw »airi Tol feflfinx® oa no Bito-^^ .... i> 

T^XsecfOTt'T eocaw ajntolaaiffifef? 9df *»tnt »tf 0* »©fl8l)i;. . ^ ... foevdilscf 
*8f?a .qqA .III *Si€ ^gjgffitaga -v .asicr^ ♦oou^biv® ai ar,<> -oh.^jso^ 
.b.i«ri flos Bid *isd:;r IXe/idcf irw© aid iii iiaili^Bs* .tS »X«»di5x) 

ai fty^ *oria « irotiotf o? 6.©of: eftXiMD .*€ fiix*5 f&ufl^v/j if#€X 0* sao-g 
ilo icn 8i *i fad ,x«^ ScriwoXXd^ ©riJ «itf dtin aaXtmril og o<t ^ei>ao 

♦ *m;©o6i? ttno Bid ao Jasw y^ ^di rsdtsdw 

*ij©xsq(?,si ei Ji 9oa»Jbiv9 art* ed*xi: J-^^ri* a9£/s'K<» tll^zl.- ! 
cio:h'. tort feii> JbflW! ».an«v« ri^^X ito ri*icon artivJht* utm . t i.f* 

Bdf '^i:it'!c&vi ,««:.«lri3jyoTOJfc? &«oo»e ttxdi tcsvo notiti9tib tX^sitef'S) 7 

of the oax was negligent In not stopping, aithougii there was a 
stop sign at this intersection* It Is also Insisted that the driver 
was on the wrong aide of 14th ovenue In proceeding north. Inasmuch 
as he struck the plaintiff who was "but a few feet from the westerly 
curb of 14th avenue; that the fact that it was dark and raining and 
the driver had an Impaired vision, created a condition which would 
have required a more vigilant outlook than was exercised toy Gabel, 
Jr« in the operation of his automobile. 

Defendant Insists that the plaintiff wag negligent 
inasiBueh as he saw the car approaching and did not exercise ordinary 
care for his own safety* 

All these were questions of fact which required the 
submission of the case to the consideration of the jury. 

There was n© error in the giving of the inatructiona 
complained of, The ^ury have the right to consider the circumstances 
surrounding a case ae well as the testimony of eye witnessesj, 

We find no reversible error in the record and for the 
reasons stated in thie opinion, the judgment of the Circuit Gourt is 
affirmed* 

JUQUMEKT AFFIRMED. 

H%BSL, P.J. AiSD HALL, J. CONOUR. rfowMBJsni jil^fioij ■gnlh»»Q^'iq at s>0xx»vs xl*; d- ISO Bum 

vliBia^'i arfJ fflio'i v«l £ #x(tf a^s" oiiw "ill ori a£ 

noi^X&iioo B Jb©».«©T«> jjooieiv JbeilisqiKl «a bmi xavliJb eili- 

XTBfliJbio ealciaxa i-on £>if) Juf« yxirioiioiqqii tbo 9x!J ■^vca e^ri ew doumeBai 

.-^{[iji;^ ftfft lo aQlttntbleaoo 9dt o& •«> isairndx/a 

aaoUowxttinl st^i to ;:}rjivl3 arf* al loii^v OTftrfX 

aassBSfld-lw eye lo xaoaii**** 9>£tJ bb XXew re »f: iijrttfO'ntixe 

n.?: 5X0091 9dt mX X&rX* »XrfJt8T9T»« c .t»«iaiTJ:l:1:.s ,CSi;^;-'X'>iit:\ TraiikDCi'Ut. ,iaa^H S7dd7 

RICHARD L. ^ll±lm&, ) OF COOK Gomrrj 

AT!p»lle«. 
2'79 I. A- 625 'x. f0recloe« s^ trust flted <1i»t«4 J^un« 1, 19S&, niv*» t© (?«f(Otar« »» Iti- 
4«'bt(t^n««e of $fil,860, «vli«r-^.«4 fey a •#ri««i ©f n»t<««. &l»r«kii?«» J. 
H«rmlrigs, trit*sit#»«, i«n».« ra4» » Btirty «i«l"«f.i<S«iist. 'n^ »Mi»w«r«<i ih« 
Mil »n^ on AM£u»t 19, 1«?I8, fll«a hi« «ro9» felll to ror<i»«Jo»n» « 
trust d««4 <tai«4 Augu«t 1@, 1936, on tli« ssuctft pir«tti9««), g:lv<»} to 
a4>aur« atia in«!et)t«1n«s» «f |iaR,000. %# «»aa« w»» r«r#i'r*d to » 
fflsster, vh9 took tiiA »irli«ne«( (ui^ found tJn&t thft ^•nr/lflhgtt tirunt 
if«*d ■»&» • Ufa on th« pr«ml»«« prior to tiit li«B ©f tlJ« WilH»^8 
trust d«M, A doere* wae «»t«'r«4 ie aeeordnrfos wit;? tft« r«isort of 
tbo Bttttter, skOd Wilila&« 9reaeeut«a tiile ^-^p^al, 39nt«n^i&g th!»t 
th« 114HI of hie tru»t <!«*d wa* prior to ttiat of iierailisgft. 

Coun««l r&r ^llllaas In tholr brief »ajr, "Thf* sei© r,u^8ti«» 
1b this ea«* i« th»t ©f tko iirlority of h. iM»rtfeae« Junior ir^ pnint 
of tlao *i3d r«@or<u1 to oao oftnior In point of clao a»d re«ord,» 

t^« r««ord dltRoIo»#« thftt tl»« WinisuKs trust do^d reoit«« 
that tho lion er<^Ato4l fey It 1» subordinate to th« limu» of two prior 
trust <!««d8, 0E# dated Oete1»«r lo, 19 31, which was ^^iwm to soouro 
en original l»«1efet«dBess of 170,000; MiX the otJier dated ]>o««»tier I, 
1923, giv«r> to esevirs aa eri^ icel Iniei^tednees of #A&,0X>. Th^ 
WilliaBs trust 4eod ttatos, "Xdtb IS A JUiBlOR MOftTOAttll;* «*n4 furtftor, 
*for tho |turi>o«« of ^a^ing off eltber of tiae •Rdua.briuaooa secured 
by tho two Trust Goods above tteetioaed, **• tho arantors heroin ro- 
eeres the rl^ht to inetushor said prMtisos »lth a now f rust ©oed ee- 


, :( »^ Lls^ ^t^iSftu: ^Juit'.H^A 6S9 .A.r PX'Q f •»<» J t at I } ' .< msP -'-V:'' d i l' t.-yfj'! O < :i f ^ •;> f ;f « ; : <» t'-AS .-t*»fc. ■»f« l.vifil <ifii ">i?.';&^i .«ii si^ i f ^ a.f'f.- (• .. _ ^ iic I'^lTi s,,!*.?* . V v^AiXitr not i*«fui^ii 

■^Ai {{lt»t»ii •^i>«a«%0 ^iU *** ^l^amXimna mv^m «l>*«<t i^tttl &vi miS t^ euring ike payuobt cf m, «u» not iuMHittAiaijt; th« cimcunt •f the irtouib- 
braneeo so p&ld. tttt ^«* f>roTl4ing iievav«r, tia.« i^vead* ^mtlyf^A ihtaem- 
frea shnll \ie ueed In i>%>'ixii|^ off said exlstiuti. ifieuiiikbs^£u.ft« wtUeis 
•hall 1»« ^ly rel«a»ttd oi' r«oor4 afid t« wkiolu eev ijr«ttuiBilDriai«« this 
Trutt D«td thall 1»« ctiborilinAtwd. ** 

Villlagee In hie V^lll <ilAim9^ i&^l l««>t«* k», Ui &i' th« ft»rl««,. 
for |36,^S0, ««» du« and uiipald. w» ttw fiie« ^r the nat« ap]^«8br«4 

YJ|« master feumd t:(iai.t tii«7e wsls -^.ut 91111aia* I'&r ptinei^tAt 
int«rfl'«t, coet«, iioIicltor*e f«««, «t©. , ^48,96C,ti6, i-i© l*uj-tli«» 
found Ui&% there w»« du«6 on t,hft lAd«l&ie6tt«8« i^e^eurttdl b^, Uie liiuaxisgt 
trust daedi for Uia prlGclped, Ixit^rsat, <iO»ta» <3«te« , |1S^,546,7S. 
Th« Hittouf^tB Bi!aur«4 t>> t^i« first im4 8««o&d trust deeSs, -willed ««r« 
{trior In |»q1j-u. of tis^m xo th* WilJLloiMe truist d«'sd, b«!twib«; du« Ki^d 
pay^bXf li«f9r« th0 isd«1&t«ilii0t« sea-ured %iy thsf Wllii^^is tmist d*«4, 
»n4 in X93C the than tt«m«rs of th,:* i»jro]^«rty pr^auri^d ^ loun llxrott^ 
P«abody, ileueut^liag & Q%, , to «}u»)»:i« thesi to f^y off t&« l»ali»r«e« 
da« OH t&o first iiwtsd second &iaTt«,a.§«». i^or %hi» |»urpd«® a $ia&,©CMd 
bond l8Riae wsl« pjropAred 1»y I'eftt'ody, 4:o«f.]»)teliiig & ^o. i-md sold to 
tho puMlc. IHio iii«»ialfi4(a trust dood ooeurod fi&yiioiit of thio i»aao, 
Tho iit..i^»tt'r found thot tho 41S8»(,»oC' r«all;tod froi» t}&«l bo»4 l»eu« wan 
dialiurted as follow*: 4GM>Hfit vimi»>Uiin§, dmo en first mortt^c-ki^o with 
let«rost, 472,1^3,00; smottBt ros^aJLtiiag duo ci^ sqoojbI £)orvcr'^« %ith 
int«r»st. |4^,'i»'0.C)C: paid Poo.body» xioughtelInK .v Co. « «OfiaMiesl&& 
of 5% en th« |123,c>C€i,aO isoAd issue, viilck Ineludftd s:i,|>ctiises for 
ODcraTin^ Leads, cost of survey, releases, etc., ^d,2$0.&0: %fi as- 
eount of rebate of Interest |&3i^.50. *-<» PrLciol^al paid to hx^ and 

iirs. SMusders ItV.Sw (tbo ovnero of thm property,) ii^akiag s 

total of U&%,0{Ai»* 

the ehanoellor found l£ Aoeordtstnee eitli Uie findings of th« 
master thst tbe Hsftsi infills trust deed «ss * lien sn the pret&lses j»rler ?i-)aivijai#fi »■ ■;•'<. •jir..-5,; .3*' j'ji »'.»• na ♦«& 8»^ .---.« i -• - ■• 


to th« liid«bt«d[r4«ts •Mourttd hj %hu Viii,l«M&a fcrunt d««<i, 

B«i« prior t6 b^i« t»iBi« it w»s j«ii<{uir»4 bjr ««»i^ial&«ii% *mt prior i« 
((h« mnkinii of U1.0 lodniiago trusi di*o4, orally ftgr««4 th«t t& oaoo 
» loiua wer« {B<t4o %y tk« ownaro of tk« pr«mlv«o to p»y off tti« fir at 

«a4 «oii«a4 nortgngea, M would subor41nato hla K)Ort)sat^« to tho Htm 
of th« »ew truot diootS* 

K, H. KrwRWOS, emll«4 by ioattlaitB, t»stifi»d i.J:iia& he w&a 
ftoeo$l»t«t) vit^i F»al9>ody« Mougitttol&Bg § Uo. ; tba.t in X9m h«t hnA 
tfoaiini^a with ^luadoro, wito o«m«4 b&e |»r«niO08, eaa®«rriixig a loan 
of lias, (.00 to b« aoeurod }>j m trust 4««d, t)i« i^rocooda oi iBhi«J» 
should be aaoil i^o pKy off thm flrot i«i»4i ««eofid asorti^a^foa on th^ 
pro^ifti^e; th«t «^ortly «.ftor Fonl^oay* M'^un^teling 4 C- , a^ro^^dl «lt)» 
tho ownoro to K«Uk« tho Io'^a., ho ioJLlL«»4 to oeesr G« liitjitm wjne tiaoB 
own«4 t&o notoo ocourod hy th« illliimo truat 4««4 iu%4 a4Ti8«4 Ixlffi 
so to what was ^«ing dlono, and aSM.«4 Magofi to »ubor4i««to th« loa^ 
of the trust 4o«4 soouriA^ tko notoo e«n«4 hf M&goii to t^« now 
trust 4o«4 «hto^ »»• to )»« oxftO!tito4 soeurJUaig tHo n«9 lettfi, and ti^tat 
i-iagofl agr«e4 to t&ls; tliat aft«rwar4 tho fias^OOO bo»4 i»sus «in4 
trust 4oo4 wore oxoouto4, t&« bon4« eol4, «uad tH« |»roo««4s uso4 to 
pay off the tiro arior aortga^es on tho prmmitusB, ^xai h.« t^«n oallo4 
«g»in oa ^Hagon to teaTO tho oral %^r*«mmn% earri«4 out b\i% Uagon ro- 
fU!Kft4 to 40 SO, Stating that tho new Kortga^« vas toe l(iib!:£«. 

Osoar C, Hagon, oaXl«4 by ocas^lmincmt, t««tifio4 that eoato 
on« came t% ilm from Foabo4y» Honghtollnt 4 Cto. , eofioorniag tho 
saklsfl of a now !«orti|a«« on thm {iroKlsos »n4 aoko4 iil. to subordi* 
Bftte tbo lltn of tala trast 4«tt4 to that of the pror^osod now tm«t 
4o«4 aciS that ho rofus«4 to 4^ so, oxo«i»t "as X wtmld b« goY«rn«4 
by tho tones of tho ts^ust do«4.* So farthor t»stlfio4 that tho 
l?oabo«iy, Houglvtellng a Co. roproooutatlvo than offorft4 him $SogO ;i/»8* 


&»»«»Vc, 


i t^ in e«8h t« (ral&or<tinAtf> th« ll<m of th« tntsl A»m4 mm mt^ttmAf but 
that ho refuft«d to Jo »•• 

The rsfliat^r In hit mporX e«B»«iit«4 •« thio ««NBirii.«t In th« 
tftstlraony ot' th** two wlt4B'»««»o, »ini« in tii^* llgiHt oi" all thtt «vld«ne« 
he found! th«t th« toftimony of E.i'«mn«« vctn tlri« ia«r« er«<|jbl«, «iJi4 
ix# found th* faffltu ae l.*»lifi<*4 to liy that '>'i%B«e». 

(IdapXttiaont Villiasm* eent«n4« tHott "tjici'ittr th« law of stt1»]r«»-> 
gAiioR, tht tnieteo Um'-nlngn { re!)r#8«n%in^ th* 'b«»n«lltitsilJ«r«) tia« no 
right to «T«B Qlsin •ui'brogattttn Is tnle ««•«. If mt^&a* OvNtld, only 
P»ab<'(l3r, !yought«lli:g @^ul(! do so.** W« tl^iink t^ia o«>at«)ution ««B»ot 
h0 «u»t«in«4. Th» 8.gre»»!©nt of tne partlwn, %» fousS fey tHii »*»t»r, 
'Vft* t^i^t th@ liipn of tht Wliiiaiig« tru»t d**4 v<t« to ¥« oubordinaktodi 
to tht iieri of tht UeanlnfB trust «t«<»d. ¥!>.« i»iooo«48 «li»t,s^in4»<) fxfm 
the «al« of t^« |12S,eo^ Ib^ni iestt* ««l9 uisod to i»%y off t/i« iir«t aai 
Kfioond iBort|,ag«e tkat v-ert 4'uff An4 '««ro 3. prior li«Ha to t&o VilllfiiRs 
trust (il««<l. In oth«r w©r4B, the J?12ft,i?£>o »a« tt»#Na to provotit the 
first iMitf s«c9nd aiortj^i(Hg«« $&!^^E i^'^e a«f«tslt, Moir«ev«r, tlio '»f11X- 
laita» trust <!«©d o^prooiXy pr«>vl4o4 ttist If fuin4tt i»«r» obtained to 
P*y off the two »ort.;aeef, whleh w«jp« f»rior t© tho 'tilit«»o isi«rtgaM|t, 
th« Willi flOTtii trttot d(»«d «oul<l b» eul!»»r<lia<it«t4 to tli« b«v truot dootf 
gl-Vfsn to oooare ih« p»yes«ct of tite monoy with wtttch to pay off tji,« 
first >m^ o*»«©n4 wortg-ftt^oa. In thuoe cir«R:ua«tAn.eo« it wawld I10 
hl^jray lJiO{|uitafcl« to hoi?! that the lion of th# WiiiiajtBus traot <l««4 
was »u?«rior to tft«t of tUo HonBtRga trust doft^. 

But ooapiiftlB^it, filliamo, furt&i#r oont«is48, «« «• uAr}«rst«itd 
tho ftrguffiotit, thot in no eT«ot shoalf) th» Honnlngs trust 4oed bo inoli 
to b« s prior lioo for tue e«r<.mt of tft« Indobt^ifBoss rn>r»soni«iS bj 
tlio two first BM»rtc;iH(Ss» beoauso tbe ^ilileuBS trust doeA ej^srooaly 
provl«lts t^At it is to be subor4if:»te(l OBly to see or ttio eiher of 
tli« trust df«4ft seofcrlBi, ttve t»o flrot aortgagos «o4 net te botJa of 
tlii», beoeuss %im trust deed ex!!>r«»seiy provides; "i'or th« purpose ^ in # of p*7icg ofl* ftithof of th« in«ttnl>rmjucft« s*our*d b;^ thu tve Ti-u»t 
B«»4» «boY9 it^entlocffd," th« i^rij^terg r«S9rv«d tn« rlivi:<t t» eueuftbcr 
tto« prcsilaat irith & n<m truat dc«»d, whi«b «ra« to 1s« « prior li«Q to 
;ta« iSJLIllMas trust dted. W« Uiii»k: thore le Bo n«rlt in this e«»i«iio 
tio«. w&ll* the- word "eitiiftr* vi^iit thr«w soak^ Aoubt on tis* qutttlou, 
y*t ap«n a rftukdleg ol tti« «&tir« pr^^vlaion ol' tiU« timet i««4 it Ib 
obirleus that it vac ih« ir.tet iieii ef thft g:r)ftr.terg, iti d«»« ti}#y 
borrowAd &o&»y rlih whiek i« pt^y off tj»* t«9 fijrvt aort^j^g**, t^ftt 
tbft truBt 4«*4 ««eurlBg eueh iud«>;t «('!&«•• woul4 b«> tsri^r to th« li«» 
©f th« Viiii««« trust (l*i?4» b«csiu»« th« trust 4««* pT&yi'Sim4 tnat %l&% 
grsntcrs rft»ftrT«') th« right to «tieumb«r th« prm^iinta with » &««« trust 
<lS44 *««ouri»g th* pttym<«t of » sua list «xee«ding tfo«r ^Aouut oi ti»« 
iKsu&atraates »q p«ii4 off.* Tiiis 0%'YiousIy n^|7li«4 to o«i# or kioth of 
ths tire iprier trust <1o«d»« 

eottpXai&ftjnt i^akos itis fort&er pe.lm.t *fh»t aiader no »tr«t«*i 
of tiio ieogination shoul.f ths Honiiiiigt* M«e«»ii«l &ort(i»i^» be fcuad jU^ 
tetfi to hm iihoaiA of tfa« Willitiii»«* first »ort«;i%fe» fe«ieau«« only 
$113,11 S. CO tii«r«of *»»• u««4 to r^tiro th* first iftd sooond rel«a»oi 
KortcAgiMi auQi intftr«»st titferoon, *utdi that, tiisrsfor*, rsgardltoa ©f 
&»yt!jl«ei,, WHii«^s sjaouifl kave boon 4«creed to ba ;iih«a4 of tii« hsjr*» 
Rings «<7eoRd etorttfftge to tho o;xt«»ct of tho 41ff«r«n9« botwown 

♦H8,iis.cK> iwft<i $ii>s,€>oo.oo, or te.eas.cxy. 

"fo) thot o«rtslnly, tho omeunt sf $l,8«3.a5, wMioh was paid 
to the oim«^ro of th* |kr«r.if!o» out of th« Henn Isgo* «<»0Qit4 laort^OiMi* 
thopoby ou^or4inikting 9111 iams* jaort^LSig* to a l»rif«r aeaoiiat ths« 
noe«»»a%ry, should h^Ts bosxs l»&i^ to the coBpls^leoBt," ^« thinJc 
there is bo ocrit in this eootssition. 

Tho laostit^r it«s»lood th« voy in whio)i tho $l'.^8,O0l} «as •iis* 
bursoil, as ifibeT* sot forth. iM^ter fagriois tho onount duo on tho 
first And B«eo»d mort^oKoo, #d,2SQ *mm pu.iA to ^tktkhody, ii::U|fht<Klitig 
<^ ikf, for owaifti»tttooo, «hioh inclu4od tixs 4»o«<,raTinis •!' tho boB<1s, 
cost ef Surrey, r«l «fts«s, «>te. Vo aro oot csrtaiA whstiter this (" *. i.o> I:; -r; OV* Aj^ Tt^ l|«r • '.ov.. ?>4W0T1t»rf 

fin .! Ig«xl^*««x« #•• mtm » 

«ac 

''^mm Wis* it«ai 1« object 4k! to by eo^pIsinAat, tout w« tnlnle tli* ta^andltttr* 
Wft« •nilrely propftr %i«a«iu*« it !• ote^lftiit that «tny<me borrowing 
$1P.6,VQ0 to 1>« so«ur«4 by a Kort&a^o would hftvo to pmf » •oa»lssi«B 
for obtAlxiing tho loan and for porf orwlng othor nooosoary •orvlooi. 
Tho Ba8t«r*t itooilsation shows thai but #53&.&0 was r«bat«4 to tho 
owners of tho vroi>orty, net $129 3, 3&, as s««»s to bo ooBt«ri(io4 by 
eemplainant. Tliis robato was na4« to tbs borrowors to eo-vor in- 
torost botwosn ths data oi' th« bonds and tho aotuai. ti^« Mii«m ihs 
aeney was advanoad, W« miah this itsoi was i^ropar, WBdar iho eir» 
Qianetane**. 

¥^a 4oor«« 9f tka Cirotiiit oourt ttt &ook aounty ie afflrmod. 

mesm Awwiism^, 

IktSttraly and Matcdriott, 3^,, WR^v^r, ,t,. ... mmm .tb»xiod , -■».'it>.?«i4 fvn« ^firtaRoM ve. 

'2 7 9 I.A. 62 5* Plotintiff 'broug'ht am mttldti JLi,^*.i&iit tk« d«l'«£»<S«mt to r«* 

»«nt In plaintiff •«> f^vvor f»r th* sxacatit of hmr cls»i», ■sund d«f«ri4<. 

Th« r«eor^ 'Ufiioloaoe that Janik 25, 1931, i«>t»«pi£i iJiJeAliittfM 
na^i!« Rp^^llG^Hon tn <J9f43nd^mt for lir«» ii'muraactt. «<« a»«dlt«tk3, #a&> 
•ttln-itlcn ?»*« r«f|ulr«d for th« pajrtleuA^r kic^ of Fftilcy for whieh 
k# a?jpl.t»'l, 3*our /'ays l«»tRr, Ju»« Jl&th, ih* .jHaioy w»» iasu«4.; 
•Ij^ht dajm s%ft«Lr »-T^, Suly 7th, Ska^Jitskl w«fet to th» C«ok (;«uaty 
hoBt^ltel on recount of Illness. M<% v,i.b aia^iesad fren m* h€i»pit»I. 
Jittly ?;2nft ub4 August l''th followirife iie 5^1^**111 wi»nt t« the County h»9» 
pitfil wu«r» h» r*e^Klfi«>4!! until Oot©lb<?r 1, l^'Sl, »ii«a /ie aie<5. in 
hie «ritt«& %p^Xieftti«c of Jub« tS, 1951, iltabtttki ftt«t«id !» rt^ljr 
to fjUtfttienii th^t h« h&d not l>0«n Mlok: «r ill; tli^t h« did net }i<w 
he%r% 4i«««t« ^4 that h« h.«4 atrvtr r«c«iv«4 au^y tr<MktBi6Kit In » 
li«»pit6l or inttitatloa, ttn^i that h« wg^i in Aouad a«ai>tl>i. .ie d«- 
elmftd ihiat th* toiavtiTU aa.d« by hi^?. '»«r« tru« ;u>vt tue^l ik«t mm» ia 
««un!S n«ftlth. 

It »pp«ar« froM tna r««ordl of th« Cook County ho»pit«l ttiut 
^^blttiti «wit t«> that hespitttl IMtoetatior S, 1929, wh«r* hi» Ail£&«»$ 
«»• dia^noe««f as ehror^la myooardltis &fi4 p«4i@al«)0i»; tUAt b* wmi 
Ai«c;iarg«4 froK thsnt iB«titutlOB ^nMMArf d, 19X;, bvU th» r«eerd WSfTC «>I,J 62o .A.i evg' -afe^t fe«»* Jr»i|m»f « ,ie;t' 
- ,iJ!l {ft ««V frojn th« Cook CoMAty iioKiiltAl raacrls that 91i«.1»lt«kl «»• a^^Iu «4« 
]&itt«<4 to th« hon)ital July 7, 1931, aed hln cofi4liltttt i*iik» 'Jiaguoa^ 
»• Q«k.rdl»« il*«0Bcyi4ai««itlon tdth «urt«rio«el*rosit; tix^t t&«r« vms 

in«, **• ^er tH« 9a.»t 2 «r 3 yOfiurept. fea« b#e«w»« ^^MXl. .all iilSESli 
upon th* «ligj':t#«t •acsrtlon;" that h« i»a» <?l»«harg«4 July 32, 11?3i, 
*li::nr©rH:" that Attg'iwl X'^ti-i h* »»« ajsala At Cttok CouBty hecpitiO. 
njxi r«ss»ltt«'l th*T« uratil his d*»th Oet»>b«r 1, 19 31, Tii# e«rtlft» 
«At« of thi^ ftttAn-^iiiK pHysielcB ttiet** tb*t t)t« isua^^llftte <»«m8« «f 
th» in9ur««S*« <l9ftth «»• *org«i!i« httiurt dis«ii.8t,'* 

©y. ''©Iff, wh© hiM Tb««K cnnn«ct#<« with Ceeit Coasty h»tnlt»l., 
t»etift«94 n"fe©ut e«rtftln r#eer<Ji coneffrRlng thft lM»i.'r«d »»i4i» fcy ai« 
whll<* eoiir«et#d vtth thftt li«HT«it«l. it »|!if«rar« t&*t Ur. "Wolff «jt- 
eis3»l«^i! th« tn«ur#<4 «md Hie 'ill^gneiii? nr^s th&t tb« patient Jciwt 
art«ri9ttel«r««le, oftt-:!!** 4to<jfc|i«n«iiti©ii, aarteui^r fibril littloB 
4e4i h».d. 1t!«ftn «ffli8t«^ vlth iwrtfirioffeler&ftiii f«»r Al)«iiit fiir« yft»r», 
Thi« itjunalBatUri wrb .lafed* Jttly 7, lt3i« 

Hhere is rthrr <'''rl»!«'r,«« Ik fl&e rwa^tsl l^w tl»ft «loet«r« 
T<*f> tr«att4 ili« j>fttt#i:;t, »11 t«fi<5lng t© »li*w that tll« ijaeur!»d w»« 
Stuff (?rliig frota eese ir.piil».'eRt af tli« h«wrt for a e«.ii«l^«r»bie ti»« 
l»«fer# tb« rM9ll«y «*%« l««u«4« 

i*l%.lf!tlrf t«»tlfterl th«t sh# *»• % fjifttflr of .d^ecasft^l; tbftt 
ie0»a«e4 In hla llfetlKff weui n Wtcher ^'orkiug In « jea-^ftt «SRrk«t 
ertry lay, .anil a,?>p«*r«!t t* fe« In g©©4 hraaltk; ih« huM n^'wmv ka^im 
hitt to %• Ui^r«l»e« 

lehn a»«ln9kl, e»ilm4 by Plaintiff, t«atifi«d mat tt« k»4l 
rceelTC'^ th* a::>fli«»»tioB tr&n $lrabit»i£i: at th&t ti»« tnaurad 
Mlt«ftr«4 t]aat h« vai« In g99d htftltli ^did that to« •.p|>«Ar*<l te be 
h«ftlthy: thait tb# vitnetie hAi vtiMi (SlcAbltoki «erklR^ in th« butdbttt 
shop a«<? 1»« app^nrei to bo la g^oodi hosaltll, Tiais la «ybot«nfitl«ily M£X&si. .la 43..S.#* »«*©•«« «»*i *iq8t^c: - 4l««ti| •lS# t^t •»* .sai 

-x« til-- ■ tmi l7«<5*? eto.- 


all ihs m9it«rlnl «vlcl«rtc« it. tae c^nta. 

yh« policy in t^u^etioii provided tkut •»« •bllr:*tif>n is 
«itB»M<»i! by xht OoKfaajr gu»l«at« on th«» Sat© im') d«?iiv«sry :.»x*,of th« 

tlie >>\ir<?*>n wa« on nisiJJtii'f %o pr«air# thrkt at thii iim© of tteu» d^Iiv* 

«ry of ih« .-oliwy ifci« inauredl, w«.ft i» g®o4 h^altfe. b^fors r«:©9Vftjfy 
Mua te# tead; tuat tuuh prooJ' is sa eoiiAitloii p,iPt«j*>d«Hr»t vhiG^x r-uPt, ii« 
»•* "by tJi« piaiatiJ"!'. Tufrjp® s.ur® i»«»ia® ew-aea tliftt »airiouno« m® l«tfr 

©arslviiy ooii»i<9ftir«4 thie fjufsisiioa aa« r«aci^-«»d the coHeiusiftn *hm% 
irlaer* there i« «ttcii j>rGiri.«i©ri ia tli« polioy t4»« bwtr*!«*j »f proirlog 
tliftt l)i« 2UBsur«4 «»• isiot in isc®4 heal til at tk^ ''.^>.&« of ^i^ 1»0i2!!UA«hi 

jia^, S71 ill. A^!^. »t)s. 

idi«v« that tii« ia«wr6s}, iij iili? w^piAsatism-, moA^ falae «a»tt fjraw^u- 
l,«®t ati8v«r« to <^Uv9atl,»j»s fiut to Mi^; t>li^.t yEi«9« ;^rit'ff«r« ir«r« ieat<rla2 
Ut tii« risk .^id th«T«for« t;J3.« osurt ftli.daX4. h-i»T«e 4ir«et«d ft v«rdl&i 
la 4«r«9a.iaKt.*9 fav©r At tli«i eloft« oi' tfcte fvligK^ee, «i«i r»<|U'jet»^, W# 

JTrsn Jbt*tttt«ab«r o, 1^2^, %m inkmuuej S, 19 3i^, at i»fkleh tin* hia all^etit 
*tui 4lla£no9f«d »• ot^roule «yoo&r4iti« ^la pti^ifml^ain, Af^^ in hiB 
air^ll cation el Jua« SI6, le^I, « asu&ei lia aii««»«r tt» Hi'«>»tioiiii Ui«t 
h* UAa ri«fv«r )»«<m ill* hsuM nt>% b««a (iaill4»«<t t>e « koepital or otiKKT 
inaiitjtlen for »«4l6«X tr*fttefii«nt, «ad tiiat liit h^tsalth wa» £«<u4« 
yiT* 4«ys «f(^r this application tho policy va« i«8u.^«i, Aud olgkfc 
4lay« thftr«af t,er, Joly 7th, h« ««• a^galn oosfinod to tUo Co^AXtty 2»oo» 
fitsl vhero bio tnwlilo vao dla^oood a« oardiao do«o>^i»ens&tlott« 

Wvmi t&o f«r«soias it, is oi>Ti«us %ii»t th^ ansvors w«ro i<a»«» 
•ad thai tiiey woro Aatoriai. lliooo r&oio woro &«t oontradlotod «ai> ,»rfUH» MS-..- 

i;r?««9«»-t ♦»▼■.. 1 ^ ■ is* iiuif.' T'^Oi}« Hi 

:L«a TO jUi;tJ'.Q«f).4S * «)j Maitt*»9 iMi*<l >r«it b«tii ^ill tmini %9W»a iMff «^ 

-«*ti tttfti a* fceiii*»flPe»» ati:i»^« ««■* «»« ,diT ifii/l ,•»*;' la^t^sCl •t«» e*f% ^y two vltn*t»«* vho t«»tlfi«d thftt %k,« iii«ttr«4 ayiptaurM i« 
•li«fi. This t#ttiM«ay did not eeiatrR^ilei Ui« fft«t th«t tH« ansv^re 
illr«cted A ▼«r4let «t th« oloRt «f tun <nrld«na« «• r«^u«iitM l»7 

wlUi » fl»dlttg of fattt. S«o. m CivU Fr»etlc« Act. 

mmmimt nmm&m wita a fB^aiitd dip »AOf , 
i^o^roly And iU^iolskoit, JJ'. , oocaur. .tSA-s .lift- cfi'-sfi-'YSH isifMaeoc JTt4T 

a Corporation, 

( PI d*^ In tiff) Appolliuit, 


CCiBTIJSI«JslAL C01«.'lTKUCTlGa COIU*OKATroil , 
a Corporation, 

ttanalohoo, 

CC^ypAKT, a Cori>oratlofi, 

(iBtorrojior) Appolloo. 
^ (y COUaf ©IP COOK coysTY. ^"^9 I.A. 625'< 


J^IalAtirr broui4ciit «b aotlee oi attacltoaant ag%lfiot ^anry JL. 
loOaono, Xne«, a oexporatlofi, to roeovor ^Xfi,73S>.41 with Interest 
thoroon. J^^fffiSitMat »a» a tion«re»14«nt. tho Continontal Construc- 
tion (Jor&oratlon, a eorporatioia, «a« »«rv«d as gamlsboo. It 
aarsortd th^t It hMi in Its 9o«s«asion a sum of monoy, juo undor 
ft ooatraet wliloM it ha4 tiivrotoforo eaotero^ int© wltii d«f»Mdant» in 
•xeoss of tli# sKoimt alaiaod by t^Iaintlff, bat Ihat prior to tbo 
sorriee of tbo gttmi«h«« su^moao on it, t^o first J»atio&&a. &«nk an^ 
Traat OoiapMXjr of Tulsa, OkXt^ioaa, olalaied to \m «n titled to tho 
aonoy undor an aasignaoat from dof ^sniarit , juoi^ons, in^t^ 1^« te^iJi 
&n4i anethor oor;»oratian, whieh it is net noo^ssary to notieo h«ro, 
iat«rv «•»«(&• Th«> «a»o van trio4i l>«foro th« court without & jury, tJ^o 
faota wore stlpulatod, iudjptoisit waa «nt«r«d in pl%intiff*B fj^Tor ana 
against mo dofeadarit, Li^aons, Ino.,i'or $22,505.66, but tho funds i« 
tJio hands of the g&rciai%oo,$23,ftM,&&, w«ro awardod to tho inter- 
▼OBing bank of Tulsa. Xh« dofondant ap!»eals froa tho ^ud^aont awai'd- 
lag tho aonojr, in tho hands of tho fi«mish««, to tho iKt«>rToninft bsuBJc. 

fho rooord disolooos that dof«nd«&i, i.«aons, Ine., ontorod 
Into two eentraota with tho Coatinontal Conotruetioa Qoryoration, tho T*vr« 


iA (in, 


529 .A.I eT§ fi«r i^ou:go9'o ssxfeub i/iacu«jQi-''. 

^di 0i -x«it«i iJRdi tad ^'ttlsnlaiii %4 bmiaiiilp ^^axiimw f^tti ta •««•&• 

ham lov^t «*l"ti/«!* ' ^*.t0*a» t«w ifiwi^ftfrtrt ,.fe**wXtr(5ri*« ftx»w «#»i«li 

.•:iwl ©fli ..twii' ^Sd ^ciOci ,SS$ ao't , ^oal ,«««»«, J. , ;S'i'i£Afcfl»t«JI •!** #«Ai«|Mii farnlsn**, •!>« <fRt«4 8«tit«ialB«r 9, 1930, for i&e a«n«truotieit of 
(nbout 113 k11<!>« of gaa plp« lln»«, •ic, , izt Mill* smA W«rr«a 
Countitfl, IttVA, *od th* otbitr eoiatMMit dia.t«d 0««t«m1>«r 3, 1930, for 
the •«aBtru«tiMi of W *<141tl<»n«l aU«B of pipe llnoo, in Marion 
eooaty. Iowa. Xiao oontraot prleo for ibo vori i»tt« $1«100,U»0. 
OetoVor ST, 1930, and «i«^«iiB on January 3, 1931, dofouA^it, i.«Koiis« 
Ine., onterod Into two ooeigiwonto ifi writing with tho firot li«t* 
ional Biiiac and Xruot Hv&^ms'* ^^ Xulsa, Okla^^oaia, t&o int^rvenor. 
laeh. «f theso aooi^nmonto rooltftd that X<«^ou9» Inc., wao dosirouo 
of borrowing auonoy froA tk« ba&Jt ao4 to ooeuro t^o ^iA^'««nt «f tho 
in4ebtodnooo it a»8iir>«4 tJ%« si&noys ^uo aB<i to 1»«eoi&« 4ao it uitdor 
ito oosotruotioDi oozitractK with t^o a«ntiAOJttial (2oia«trueti«ji Cor* 
jMiration, to tht Tulsa l»arik. tho «ft«igjsii!itj3t» eoiitalii««t tiio fol^- 
1 owing: *HonrT L* X.«&«no, itio* , hao thio 4«|r «aid !le«!tt b^^ t)io«« 
proft«nt9, oolX, a«ffii{t», tmnafo]*, eot ov«r wtA oonvoy unto 'rho 
first National Bank amd Traoi Qoa<o«A^ <»^ talia all its rit^t, titlo 
and int«root in hb4. to all eutts of KOE@y 4u^ or to become duo undior 
oal4 eoBtraot.* 

Loaaono, Ine* , bogaxt tl^o eoeotruetiois worlE tmdor Iho een* 
traoto, ia Iow«i tbo gairrtiahoo, ti};^ O«ftotruetioia eompany, wao neti> 
fift4 of tho two aaoi^'i^^nts a«d t^eroaftor paid ih» monioa g»£»1iI||( 
4tt«, to l*4MBiORa, Ifio. , for ito ^onotruetion w&rl£, to t^o baialc: 
|1S7,1S4.9S wao ttoio f>ai4 to tisio bank Wforo tiiw sorwlca of tho 
garni oitoo oasan^iui, aim aftor ooirvioo of tiio ntrnmoao* $31,3^1.15, 
loavittf a balsmoc iuo in %h« liaedo of iho Conotr^iotioB cfm^fOij in 
•xoooo of tko aoiouat of plaintiff *o olalu. 

Tho faoto furtHor ohow that ttv»on tho faith of tb« two ao» 
signmonto, and to aooiot th« dofm^ant, i.o»oBo, Ino. , in ocrfonoiae 
It* woxic, tito I^OA barJc )aa4« Iomdo to It aft^ro^a^tias $831, OCO. 
th9 aoaoy so a4wiBtjao«d wao uood by L«E&aao, Inc., to dofray tbo eoat 
of tho work ro^ulrod of it «uB<lor tlao two oontraeto. '4f mlt&uxte^a&o siii •■—■■'» ,•.;•" '•l ,c< i* .a-^v- fi;«?; ?•^t«^ aa« ,«««/» titsj*i|^ 

|Hl«l«1«»iS :■ . - ■ ■ '-^^ •'■■■■•■^ ■ ■■"■ i'Tcm th« etlpuXei«d f'lct* it fartHftir af?p««r« that ^Xnintiff 
it •n Iniiur&ROft agency arifi hi«4 furriivhad to tlta eontr«9tor, JLttts^oaa, 
Ine., 9«r)afBen*t Cotastontfatloc and Ftttili« JLlaUEillity Inaursuo*. Tl»* 
two oenstruetlen eontraet* ep«alf iosJily ^roirid«4 tiim.% ib«> aontrae'* 
t»r ■ta'ttXa fumi«(h iR0urtu:ie«, an^ ^IskXntiff l8«u««l ih« f)olioi«« 
vhtfth wer« aeoept<»4. It ift «gr««4 that ib«r« i« dae to plaintiff 
fr«« tb« d«r«nid.iiy'it, Lmmtina, Inc., l*or ieauranieo prttstiwat on tho 
9«Xieie«, <% ^nlAnoo of #1.9,739 .41 and int'^root* b«iBg th9 «aoiwt 
»tto4 for. 

PlalBtiff *• |)OBitioa is tliat it ia «i3^.itl«^ to ¥t |>«iA tbo 
•aottBt of itt ^ud^oBt out of %isM. sBJomtiyn rojaainlng in th9 han4o of 
the CoAotruetlon eaepaair oa two tkooirieos (l) I'liat fey & i>ro|>«r 
•onatruetleii. of tho tvo «ka«igr*jisoiito tuo tea&jc aeciuir#4 no int<!^x>«at 
is ttio ttoBoyo heiA l»y tiao gisuTBlelioe Conetruetion o(w.93i}y ai't«r tJ».o 
»»oigiaoi«tits voro sssaoutoA; aia4i (^) t^at wholly «9«urt fro» oiioh oon- 
•traetloe, sIboo piauatiff rarc^ia^adi tho iaauraneo »ntoifie4 in tiio 
tve eoRetruotioa es^trfteto ao ^mJtt of %^m woric ttndor thoao eoistraete, 
it *luui iHi o^ttity or o«|uitii^lo iion, in, or upon »&id t^m^t prior to 
th«t of tti« int9nr«oor feanJc:" that tho uMmissm^umtn voro sioroly 
oquitablo aoaiga^oiits. 

In «ttpi»ort of tho first noint e«iino«i. for stiaistiff tii^, 
*3hroi»«rlj eonatru«4« tHo aoeigimonta ia qittootieit did not ^aoo nor 
oiToet futur« or contlj^gont »%mirig«;* • that thoy 'ii4 fiot paao 
Bkor aff«ot Bi(»n«iyn «mmo# Isy £.«»«»•, Xbo. , for tta^e «ork it porfonMi4 
luidor th« two ooaatruetion eontraeto aft«r tho dat« of th» oxoeu* 
tlon of ttio tvo asai|pHia«Bto. It is conoffd^^ Vy both jsartioo that 
tht two asiil@a)!st«mto did 8ot pur^iort to aasign iixm eoaotraotion «ia* 
traeto, and e- uaaol for itlaintiff ooatond that tho aooiKfis^ioitfl did 
aot a«8i0A *ali noaojr da<!», or to t>«o<ffiao da« theroundor, and all 
"bonofito aoeruod or to a««sr«o, but Merely aasi^ *th« ri^t, titlo 
and int«root ' of tho dof oadaat eeatractor i« »u<i to «aid noaojo ■l*»l*iX« #«»ffi •■*»■- 

;,ii'>«i«nl sr»inii»1i l^i»■>«Ul to^ -iioo K9ti« ffio'*! #i:«(|« ^iX©i?v ttti ;*» ^iftw «<>fl»«i •^Iif#Tt*>ai «st:»* ei'fiiw^a^lait* »/■: ton e^'v' j><)i.««*tj-' 

««••«• tteiJ^ to '$#«6 «•; 
hit adiia.vr.;i8e-i 


„ a # m> (»#n*M«gi*f .^ X/fnuf' ^t^^M-siiiifa tiiwfcfl®!' 


anA to<m«flt«.* W« Uiink this ••iit«iiti»n ttMuiot k« suatikijaed, hf 

XrvnuttfrrmA »n4 »«t e¥«r t» th9 bank of Vul»* *'iai ita riijUt, title 

and Ifiteraat in ivi(^ to all avuea af lutoaay ^u« or ta hsfQmkit flua andar 

to 
a«i4 eontraot an>|/ttA4 to lall b«iiafita aaortta<l or to aoerua thara* 

ttB4!ar»" "^B think this Xar^i«u*4ia la ^lale and twantolguoua. By it 

all BU»»«ys 4uft or to 1a««o«a daa to Lamona, X»o. , undar the oontract 

mmnt aasljinad l^y It to tiia falaa latanJc from aJtiofa Laaaona, ine», vaa 

borro»'ing awnay with wMeh to ^9ri&rm tha vark. 

th% aontantiaa of ftXaintiff, aa va lusdaratai^d it, viz., 

that tha »ea«]r vuleii vouI4 baooaa dua wa^^r thm aoiitraots aubaa- 

quant to tiia asaigtu&anta vaa not tkUuignw^, hut i ^% ouiy ^o "right, 

titia and Internat in iiiAd to* ».IX aueh :..oceya, la iiyi^ei-ari t iaal 

and iRbally tint«^al>Xa. UnAar tha tve &a»i&n«ianta and tha undiaputadl 

«Tid«i&a«, tha t^Xaa bank vae aatltled to the a&ofioya aa a|s:ftliiat 

plaintiff, «no WM Irat a ganaral eraditor of Lttmmu, Ine,, 

SislszJuJl£ljiial. » owm. s«; ii.iUV;> vt »ff^iai» «^^ li:^. ass. 

C>mt.$al for plai£itiff have eitad a au^laar of 'iatuoritiaa, 
soma of which held that tkftet aaquirod Int^raat in r9«>l atti&ta ia 
not ooavtyad hy a quit-oiaim daod* but elaairly th«/ «r» not «9|»11> 
tal^a to tha f^ota hera. 

V« hava •xas'laod »11 the author iti«a cit#d hy ecunsal »nd 
ara alaarly of the opinion that none of than auataina islaiatiff *• 
eontentioa. ^a lh.in)f: it olaar that il waa tha Intwition of Loi^oaa, 
Ino*, whan it axooutad tho two asalgimante, to aasi«j;ia all aoaaya 
that vera duo or that aULght haeoaa dae to it undor tha toe ooaatruo- 
tioB ooatraota, to tha Talaa %ank, m,A «a know oi a.9 rula of law 
that woald prarant auah aa aatigimant. 

(S) Eaa plaiBtin* an a«|aitaisla liea,attp«rlor to tho alala 
of the Ittlaa ha^fc, ea tha jBt^oAoy eou^t to ha rsaeued in this sotloa 
haoauaa it farfiiahad laauipiKbaa to i.aaaaa, Ino. « aa ra<juirad hy tha (T X% .fkka<3 ?»*,■■•■. kis;i»iiu...- 4 ham 

««' ^ «s»e4»»«i ifisfW' xtos^ :A£i«t^ ««X«i' Ari' 

"■& kr 'i^k I^Sii. «Al' 


^»«p [Iv<^ l« 3 *m^m «jit. -^4f &»7 bftrfsiiin^ tv« oontraots msulft by X.'ttm6n0« !»«.« witii tJh« Ueactrueti<»ii CoafejgiiatjrV 

}>l»iatm'*B contd^.iioa is th*i 1i(i«aus« it f arnish*a tti« 
ln«urftF<o« to J^ttiiOJus, Iao,, th« eeiitr«MBi«r, aa pjruvlded In th« 
0(»iati*uuilftn euniraets ant*r*d l^ito l>9t«(»«ii Ltti^ont, !»«.« tmA tht 
0«notru8tion CdAyany for th« 4oiitg ftf the woric is iovn. It *]&»« an 
•ciuity i» th« fund, (i«rlv«4 iroB* tk«»« ocuitraett, iti ih« h«Bd« of 
tht garnlihe*;** that th« tw« e4»n0tru«tioi% eoctraota r«<|»ira4 
L«in(»n«, Iag. , t» fMX>ni)Ai ia«iurmri<3« "aa a part af the wark** nxiA 
therefore plnintiff htta aa e$iuity io the fiuidJ; th&t the fulaa \madt 
taak the two ancljfnmenta eubjeat to all ri&-i'j^t» wjttieh eoul4 he a«* 
■arta^J ai^alnet the aeeignar. Va think thia argaKwnt ia ussditod. 
Ilndau^tetfly Ihe himk taak tua two aaoi^itaeata aulnjaat ta all 
righta «hieh the gamlahat Hiiisht aasart ag»i»at the asf«lg»or - 
Laaioas, Xna, But the te«»ak «lid not taint the aaaigim^nte auhjeat 
to elaiaa of genaral arev^itora agaiast Ui9 aaeigij«r, arialeg aat 
•f th« eoatraot. 

the ju^gwaat af the Ciraait eaart af Q^^ a&uDty ia 
affinsadl. 

HaSuraXy aadi hatahett, JJ. , aaaauy. fT 


S777« £^"i 

Plaintiff in "firr^v'^ 

^•f««dlant In tirror. 
279 I.A. Q26^ D«i<iriiiR!s:T) tHK CFIMOK OF ra^ cc\jr?, 

Bjr ihl« writ of «frror th« People ••sreia to r«v«r»» % juJ^mt 
of tto« feui^ioipAl C9urt ef Clilcstiso, ««itiag fteil* » Jtidipacnt ent9T«d 
Vy that court wn{»«r S««tl«in 8«> of the Praetlo* Act, isuful Slsschiurg- 
Ing th« defuTsdfttJt, 

?h» rceord ■il»eXo»*» th«t en tho night of Septeffitusr 24, 
1«S3, P»triek E.'»Tiiu«» waa arroets'fl -^iX oft th«s a*3tt vlay a ««>;aplJ.lBt 
Y»9 filodl <ig?il»»t him in thi» j(anl(}iii»al ooart of Chieaigo eUftrging 
that b« <!?«»▼• %n4 ©^•riitP*! % aetor T»hloi« in th« |»rtblle ut^awfty 
in t!i« elty of Ohieago Ks^iiX^ 'Tronic or lntoxi3r«t«4. U» t)rko «i.«g3i« 
day tK?r« wm« a hft^rtni* Ijftfom the oouxi "sitiiout a ji^ry, the ?!«<• 
f*»r'^»»r-?t was f««in4 guilty »« ehar^ttl »n:S »«rit&Sie«4 to «ia« y««»T in 
tl»» loa«*» of C«rr«etion aK-S a fine of $100 vae l;sij>«i8«si. J« w»8 
««"ll'r#r*»4 into th« ouato<ly af ti© k#^?(«p oi' Voa Hotttt of verroo- 
tion oa tho B«i@« day. 

Dooo'^'fe'sr l^ti\ fellowing, 4«f#n-i«int fil«4 » asotlsj/i unitiiF 
oeotton a© of %h« Fraotlc« A«t anfl seat Ion 531 of Uio i»uJtioipal 
Court Act, tc ▼«»QxtO a««i att a8i<!» tiio Ju4«^@at, saad in auj>iJHTt of 
tlil« tvo afflriaifito wer* filft(t. Thora «eps bo oouf^ter aii i4i»viti 
fil«(*« "by the ?90plo uid no pX«ta4ini; of «ifiy oiak»r««V€»x, oo it otuat 
\% ftOsuuKodi th«t Ubo Poople r«i««4i ttio quostlos of tho ouflioieno^ 
of tli« jietltioK aB4 ftffl<:ftTito as thougii It h«)4 doiiiBirred, iJofond- 
omt WO.0 l>rf>ught froan tfeo itouoo of ^orroetien upon ©rdtor of court, 
a»4 tJio Batt<9r w»» fiB;illy di»|»o»«;4 of o» Jafui»3cy 17, lf»34, irhoan 
tho court ouotti^Bed tho e.oticn, v^oittted tho ju'i^gnoBt, th«R hoard 
th« eaoo a^|>%r«nt).y ob its Bterlto, foun^ def on laat aot guilty alld Oi^ d.A.ie^a it^S al ftmhrn? 
/j,*i, ■? i.j aii •Of'T u rf^Iir*-!"xo" '-*^ f^, '..;■, -■■■ ■■•' irt * ^'liivr *, Jt*- at *«»1M>9<JJ8 »*- 7h# Qtt«»tlon th«r: is: Ar« tr.«r« •ui'l'l«X«rii facta Mkvwn 1»y 
th« v«rti*i*4 wrtttMfi notion i'ilod under ••atloa 99, and tibio affi* 
davits in support th^r'tof, to ivArrHrit th« court In graiitin^i; tho 
motion? Th« motion wat ir«rifl<»/1 by defendant '• uoUior fluid i^ftorward 
doS'«X'daut fU«d <ui fkTfldavit, or fuppl^SvioDtal p^ti ion w.« it !• 
dotignat«ii , in which h« 9v«mrm Ui«t h« i^a« lyrroBtod alaout eXovon 
e'olook p. ■• 01* fSoptembor 24, 1633, wa^ii ohoriXy 6l;k<areaft«r eon- 
suited MB attorney wh0 had boon retained 1)> d«l>nd«)et 'e oiotkor. 
The ea«« vae aet for tbe following Korr^leg Iti tlie JeucloipaX court 
of $eatj!ii titiieago. ^is tli^ »or£iiBg of depte«.ber 23th, ai»oat 3:4& 
o'olook, ehortly before the eonsias of the cauee, -)ef #«<.ie£it *a ocuneel, 
adylsed him ^hat he would not 1»e ahle to try the eaae o» that day 
'beoatiee he was engaged in the trlttl. of a oase It* the Girouit c^uri 
l^efore Judcr* ]U<i»Buy, ir the ooutity )suiiling, «uad advised defendaJit %• 
a^orise the c^urt of this f siOi im& to aslt the; ouurt for a uunttibuaae* 
until the following imornlog; th%; at that tiae del <i»ndiant*s ooansel 
a;>elce tn one of the olerke of the court and advised liet of the faet 
that eounsel oould not appear at the hearing beoaase of his engai^e- 
Btent in the Circuit ^ourt In a ease then on hearing, imA that he 
W'^ld like to hay<» th^i oaae c^o over until tJB^e next Aoming; that the 
elerk thAreu*»on f^reenlied the attorney the ease woul>l be oontinued, or 
he would Inform the oourt of counsel *8 re«ju«st. 

The affidavit of def^^Bdmnt furtfier sets up ihat when the ease 
was called for trial he spoke to the pollee officer (about ten feet 
fren the Jud^^e's ^eneh) wno had made the arrest, .lOid told the 
officer that h» rented a eontlnufinee; UiSkt the peliee offioer 
told hiffi to }f*nr> still, h<^ «%s g'-Xiig to trial and was *&-^iiig to get 
cent to ,1«11 for life;* that the ease would have to ootte to trial; 
defoRi^wnt re^llsd that he w^uit^d a ooi^tinaanee hut was e^aosanded hy 
the offioer to keep qalet; that the effieer spoke in an undertone •• 

«^ icuis£tn«1«.t> tfBkyrt <t«« CSV ••4MI •fff 

<4UXlwi vj^&cc u\ •^•t»tf 

Si---:^'.- '^{1," ni .;<;■«■• Xc 99 , {><*;, Si.; a.i:: 


jfr ftfltiJCi 
,»1 s;.' ;^ 
•3 *ia 


»dt hl^ 


, ■ 


■»*»- 
; iAi ■■ 
■-,'4 ^fea. 


s^a aJtlood ^•iX«» txir 
, rxjt «!♦»* »t aslrf IX»# tktt Cmitt eckttldi n«t h#«r n^iAt was »Hld: ^^«^t <i«rm(|«nt van la fr««t 
fttiir ^«eau0« of what ttte off l««r hMi said, anii vawu U19 o«»« wa» 
oaIl<id !t9 was afral4 to oair Anything to U&« (/»8urt} that tl'io oeliea 
•ffleor sal<l tu tHo Court that «ofaBdiWt va» lJBtexl«at«t»d t&o nigHt 

b«foro whan ha w%« arr«st#<3: thsit 4itttm4«nt, on ii^ccount of hit faar, 
4id nat oay ^Gythlnj;, to th« Court; that th«sra waa «« lnt«rn»«t#rr l» 
e(<;urt who irarislsikt«4 tha Kaxloan I'^^raa^o into ^gllah; ihf^*, tha 
irit«rt»r«tar 414 not Ilk« daf^n^ant; that fnium tha Coart a«k«Nl tha 
liit«rop*tar who ^«fm-istnt -wao th« l«t«r**rtt«i* r««9liffi'd «l*h t^wa 
«t«»«r«#ln!f rar.arta that t;h« wltnwiat did »ot claarXj h«ar ot 
un<^aretnusti: th»t rathoai^ 4<<>f <»ndl«nt had hoon drln^inn «ri»i^» tha night 
Ittaf or?, ha ▼»• not IntoKiOftt*^: that tha aoeli,«nt r»«ail,t«A froi» 
drtTlar hi a automablla Into a g»oalla« «tAtion to got gaaelina, vhon 
ha ntruek « «Iob# t»r rook a^loh cau««4 tha mxtim&'biX« to •"r«'rva, 
etrlkinr tha gaoollB* ^vmp sm^ doian soaa l^am^Mia; that it coat '^hout 
$M to r«*>|)air tha 4«s.agaa, of v'hieh dafai3iaa»t*« .isr^cthar hai |>al4l about 
ana-half. 

eaf«ti?s»nt*o attornay filed an afridtavlt, amjing. timt h* fead 
lsa«B yatalR^d to r^pr'Sn^mt $<fftm^9J&% about alft-You o*eiee:k mi tha 
fil«^ht of 8af>taeibeT S^4th, 'JOf! that ha aaa (*af«arid«Mat *»,«?. l<samad that 
thf oaa» waa ao«ie(f af> tha f(»lloaifij^ saorring, cun^ advload 4ftfarsd«Bi 
that ha cotxld not l&a nr»i^aRt at tha haarln^ at thj^t tlna Y;'9iem3in« ha 
wat trylps' a eaaa to tha eruBty buildieg in tJia Circuit cOttjct; tJ at 
OR thf wttmluf-r of th* trial, ateoitt 8s 4 S o'olaok, ha opakt to tho 
o1#tV of tha ftourt an-t a^prload hi* of th«» f.<s.eta -ta*? wanted tha 
eaoa coKtlnuoA imtll th» n«xt day; that ha underotood th« eaaa aao 
to b« eonilnuad, tho Claris etatiag ha iraali «i»»ak to th» c:ourt and 
aT>«ri»« tha Ceart of the faata, 

Whara a motion i« filad undar aaatien m of t>ia old i'r^oti** 
Aot, *¥h« auff.U)i#ney af tha aetion, wjaieh is ra^ardad aa a doolara- 
tlan In & writ of wrror o p ya g aobl a. wr a fj^tiaa un'ler tha statute. 8 

itl ti'-i-^^r.-ic- ■■ a«3 *i<* *# ^JtiKiTVn* \*<» *»* *J^* 

»«•'>» ^ifl<»& htm 9pm(f *iiiXs»«.«r, '»' ^-ttt 

&*«!-«<*■: ■•■ » rf^XO 

«)«' >.&©!? Ji»f«fctt« »<^ *«Ji? ">« «?^i ■■»tf«XJ?»»9 »«*9 ■tust b« r*l»9d fey immrnir, pl«a »r n\4Uft j&li fXi;ftl^m> >>y a«»ti«ll to 
4lfl»la«, by pl»Mlins s^neiai s«6t«r in «onf«w«ioii umd Avoiaanea, or 
by mai£in«jt an i«»u« tt f««t by trttTerslng th« d^olstrtttioa. «*■* in 
this :6tiiti» tH« l8BU« of i'f»«t su»y b« Mads, «»(i in g»»«r«a.ly iiii2«4«, by 
arfldaTlt* in «a99«rt •!' the iMStion »u<l by •<m<i>t«y»»t i i i»Tits d*r«y* 
iag th« r»ot«t a9t up in t>i« Motion i^nd Ai'i'ii|»Tit« i« support Xifrmtt, 
in vhioh 6ft«e tho burdcm ei* proof io uvten tno jEi^rty m^ytiag tko aio* 
tlen to tiroT* hit fttott itllAi^od by a propo£i4«ir»»o« 0!' tlxo «via«aoo«* 

DoS'ondant eontoAda Uifi.% hut was uot jroparosottted by oquijooI OJt 
tho trial oi' tho easo i»«.pi«SHb«r 2^, 1935, t.«t wiiioh ooiiiteuion tho 
l>«9K»Ie r-fpXy tiiwl tlx« r«:oord» ^aloh li»i»«rt« v-^rlty. r«oit«s %» i'oi. 
lo-va; "Jkov oowoo t&« poopXo by tijio l^tate** Attaitioy acid tiio doi'ond- 
nnt a« w«lX Ixt hio owei proper por»<w( »« by eouueol hIso eoi&sB," syei4 
that thlB root tuition eannot bo eoiiitr«4ilct«d, citing i& j>.iju,% y., ,..Ceti;n<t,f . 
67 Hi, 536. In if male v., ..qreo*!. 3»6 iii, 4d£i, ttto oourt, in dlo- 
euosin^ tfeo aotlofi undor ooettion 3^ ol ia^ ir'raotiow aot, osJL4 (p. 473): 
*7ho oTdor lea^cio oa siiori motion i« a i'Utal er4or mti4 4irootly rerte** 
ftblo ao a finaX ju«jl|fii«8t, ««» It to g«B«rali.y r«M»o4falao4 ittat t^o 
or(»o«i»'3lngo QK^or a notion or ooiiilon In tho natax^o »l' a vrit of 
orrer Q^rm noblo ar« elTii in iholr n«jitaro. «»* Tlfcio burdm is on 

l ^i w i la oxaf M,rn(t6<'«>«f^'^M^BH» 

tbo OBO aoftking to «ot asidio tho Ju4#ii»nt, t« provo by a i>roiioBl«r« 
flAOO of tJQio ^Tia^Roo th« faoto aXi«««d in &io jiotition or siotion. 
£rrero of faot «)Ueh say bo aT%il«<i of uador oootlon ^ of t^o 
ifraotlop aet, or ooetlo» tl of thf Muiiioi|»aX Court aot, ifieludo 
dur<90e, friikUA aist! oxouoa&lo ai«t«ito. 

•a writ of orror eorait^ na&ijt e^ a motion undor tao »t»tut#, 
is an «.p9ro|>ri»to rci&ody is eriul&ai esi««e ae well as tii-vil and liot 
to sot aeido a oonvletlon obtained by 4ure«<E or fraud, or Fh<>ro by 
oe»o oxeuoa^le aiotajco or i^oranoo of tiv* aoauood, or vitbottt 
eogligoaBOO on hl» part, h*> l»ao boon dOfrivac!! of a def^&AO wiiieA ho •■•a « «tioo ton* 

■fe * ■ • • - J i. <; . .■ , •■^i^-isi^ vi-i^^si; , ■'•..v-j lUri rt9 9i'as_3f4,a?ia «0Hl'1 &%▼• M99A %t lii(!« trial, iiMii viiioix, if attovn t^ ta« oourt, 

.Mod iB ?g<);),I(g , y. | P ft reojr i^. 3!:'>S i.ii, 44ci, wixteti wae » pr(»«««(l* 
ing un4«r mection 89 oV iii« i'ra.e&l«« t^al^ it i» s9J.i.i {p» AUi)i 
"Counsel for pl«intifr lei error huM^ ohHrt%et>«rlB«tf th«lx [i»«titloit 
fts !>n«i In tJa« natur* of u writ ©1 «rr«r stSXSI^ BSMJi* ^t it arguod 
thftt vbllit the rtaori «ho^s Ui$it pX^latil'i In error a^pvarad by 
ecaf,t5«l, hfl>. In f'«,ot, ii*d H© CiJUGfttl, "■=«* jS«j'*r«»e« to tn« pftltJUm 
<ll»c)o»«» ©»sly the itss-tfBis-nt tii^t vhil« tho record eiAow«<i pi«iBtlff 
in trrer v^e r';pr«8ft»t*<i ty cuuusel sueJ^ r ut vaks uiritrue* " 'jl'h* 
onurt th«n iiseusetft tuttix^x ^vide^ee ^nd a:?p«rt'ntiy cotmidttrm th« 
ciu«stloi; as to «h«ther d«l'«ti<l&&t v%m in l'*et r«pzta*J}t*d by <iotiKS«l ; 

•THIb petitloii •d&e* ii©t ««»t| witialtt ttift ir«l« litioverning '|><»t.ltiofl« In 
th» nocture of write ^i ittr&r M&S.S& B&kk&' 7h«>r# is ii» «irid«ito« tliat 
pi'-. 1.ntiff in en or «fas aaaTlete»4 lay 4ur«a«, I'ztuui, or Ifty nistiU:« or 
ig?iorBii«« ©n his part, ■'•'"^'^ 

*i:!h<? Q urt in ti:^@ trial oi' erUilnal efts«8 is boun^ te »•• 
tha*. oouneal i» pr&Ti4d<}, wfa^fi r«^a««te(t, for 4ef erlAiit* UJiatde to 
procurff such aaei »(«&«•• " 

In tl4»t oasft It waB i'ttrui^r a«X4 th%t a «eti9Q un^or enetlon 
8^ of th« Practioo act «as d^signol to o«rr«ot orrors ol* faet h«.]i3- 
porslKg Ht tUo trial wnlon th« eourt «ottX4 not hav« «o2B»itt9d li' it 
ha4 b«on in i»o»«t««ioD «f oortaiA faet« ufiluiown to it, hrA it «ao 
•al^, *It oaa acarooly b* said tnat th« oourt 4id not know that 
plaintiff in error ^am »ot r«»r«eeiit«^ by eoujEisol." ao, in the iu* 
ftt<mt oa«e, it la not posaifelo that th« trial ju4g« did not kuaw 
vhothoi* li-»« <5«jr4mdMut vaa r«praa«i>ieil by «»uu>««l b«eaue« if h* '^'I'^ra 
8« r." r«sat;t«>d h« vtjuld b* in th« oouXar proaeiioo of th« eourt. 

In Vi6 ir.eiMit oao«, Cituc. it b« aaid thut dtfATidant vac a»w ■)W»6€»1tJ ■X$»»%* - €» 

i0.i(is^»ti3i i»n Hb itK-- ■ '..■»9xa»* a»^ , r«» «onvict«d Tiy "Aurwsi., )fr»m:\ or Isy Baintawti* or Ignoranc* on hln pjwrtf* 
Vft mink this WAS a question ftf f»et lor Ui« eourt. lh« afi'l^daTitt 
in aappArt of th« atotlen ^leelosA f%ot» wMek iJQdicat« th«,t d^fwr^d- 
nr.t, throufin l>ur of th» polioe (»ffloor, i*a« Aot s)«ri»ltted to »tat« 
hlfli «id« of the ease %o th^ odurt. Yh««« «T«»»ent« in th« «4'sl<t»- 
▼lt« w«»r«» not contr©v«rt»4 iwb.1 th« eourt nli^i w«ll ha¥« coeclud«d 
that Ru«n f^fttw iv«r« «hov» bj n i»r«?>(»Ad.«r«cie« of tn« '«Ti4«ti««« »e 
th« rul«s r«»<:iuir«. 

Uj>»i3 a eart^ful aenvl^sratiou oi tii* «ntir«» xmeorA vn »r« 
un«fil»I« to say that tk» fiarUut; ef t&a eourt lut this r«ai»i»«i is 
a^iiBfet th« tt«nif«8t v«igiit el ««<» 0Vi4«no«. 

Ih* juci^ADt sf tii« lftU£iieipai eoujrt •I' yhieaj^o i» afi'liwed. 

ii.o3ur«Iy a»1 iilat«het%, Ji. , tfouaur. 9iJ. «'*< fji ■ i y> -iv ; u , J x /< •-^■iSd^ hmtwlrmm ni *;3'ij»k'X*i;a4fi,;fl<i ji -^ .*-4iw)/^l 


-♦ »fi^ ,c -';ciiJf laiitao* JLatm- 


iijiUi.''a »ii.: .-xijoatie ^3iij»i;«4 jmup ^•'^•tufitlf 


U. §• (HUTCH, 
Plaintiff i. .r«r. 1 2 7 9 I. A. G2 6 A«f«ndjait. 4. 3, 0rateh, ▼&« *»» tb# ftttonawy r©r plsintifr in tli« 

Qrat^ to »h«w ciw»«« why fei« »fe©u3L4i ««t few «4i««gi»« 4jb oon%«8»|>t of* 
court. B«f«»d«Rt, ar«it«^, iiafw*i"»4 ih« ^Kitittoa ««ajpiiiu tsiat &« J»a4 
^•«{s guilty of m»h emtmpt. th« trnttnt »»• h«ux4 fey the «(mrt, 
fm4 an 9MW «nt«i'«4 rindlas Grmtaifc guilty ©f eestw^Ft »*' o©«rt, 
m4 m Jla« of llwO or ttelrty i»y« in tli« e^sMHty jfclX »»• Iib3?«««4, 
ar&teh ]pr<»»«Gut*a thlM writ <b1' trrdr. 

Tfee reedrd di»«io««» tti*t A^ril 19, l«3il, aa©0fe AXtuma 
oauttcd jud^miX by ©«»r«»«i0n t© b« iiatit«r«4 et^^icet Jt«y«r Qr««ib«ir« 
im4 J««nnttt« Gr««nb«rs, toi« i»il«. In tl»« Muaieii^al muxt of Chi- 
eftfttt, on two iaRi«r m^rigjugt n«t«» 9lgJR«« by tUe ar««ato«»rg« a&« 
o«B«<I by Alt»*B. OB tfe« •!»«« 4«3r arateh, a« att«xtJ«y J«r Alt»»n, 
«ftds«4 «R «x^«euti«»n to b« i«»u«4 sRd OR hi* writtoo or«!«r tfao «x«- 
oation **m r«t«rfi«4 imll^ Jbjgai by tiio baijiff t&o »»»»• d»y. ihero- 
u^n Ormtch fll«<! an aiTl^lavit for g*r»i»Ji«t miMBioBio In ta« oaoo 
mA it wao ntftorward aorveA ©« tfeo g^reioh^c, to« nyd© a»!»rk i;«nwo©4 
Jiati«?nai. B«*A of Cialeago. Iteo oiattor w»» ooatljauod fro» tt«« to 
tliiO, aB4 In th« K«»aBtt«o too Hyde ^axU feonwood ^atiora Ba»te fiiU«4 
aB« »*• takou oTor by tii« Aaditor of JPublio Aooeunto, Aft«rwariS, 
JsuMiary 13, 1953, by «s>f««»«at ©f dratdi, r*pr©»«ii.in« AltifeaR, a«4 
Xclo&oX A. aa«nriB, atter»«y for U»o aroonbergo, ttio «&r»i«koo pro- -"A '-ijkb'J .J-!,' 9 2 w .A.i G V S ' •^"'^ *** «i#«a^i fitTf 


i. -'•• •A* ni m ,1 X»«»W* •«# Mw «if« ,rf.i.^ .a .h ,tMn»t»fr 

.l-i-ioo t9 »««»«A0d !• x^ii«» ^imxQ ^uibalt k%%»im ftf «• Am 

k«o»itWl 4t«« •*xtt t^ .••Alar*, t^* «• k9T%mm *«r«T«tfl« uv #| »«• 

^Ual MaitiL Xaoli«d b««cfl»il ikxm'i «A^ •tf^ MitMi^A v^^ «1 ban ,#ia# 

.b««rK»«tA .a»aM«o»A •iXjf«1 i© i^^ibmfi. •Jil ttf «▼• a»i«» turn ham 

»* ,«»i8*XA »al3iM.. .a»#.^a 1» »«•«»•«»• ^ ,MeX ,«i t^MMl %hmn 
9P*tAinsL '»*• 'll»i»l»e«a for wwjt of i>roa<»«utioB. JttXy 87, IPM, »«r«^^a 

Kti5;»la*t th« S7<|« F»r]i &«nwoed JbiAtlo»«l BA>ik» amtoli ru«4 another 
aiTidsvlt for g«,mi«h«« »wai««9»i in t«r;l«h th^o i^tm Kork Lift lR««tr<- 

Bquitablt Llf« A«»ur»tio« Sottlftty of tht aiit%«d Btat*« w«r« <i«uB«di 

a« garnishi>««, Ik«^ «iir« •vrrvd. Th« pttltloti for at rul« to «ho« 
oauso whle^ w«o fiX«>4 Ity M«3r«r ar«<inil»firg (<»ii« of iho ditfcndimts 1ft 
tlio i^anlei|»sa aourt, l»y his »tterti«3r, i.losftl <%. ^orwiail »tat«« ih«t 
tho tkroo Insur&tieo eeapaml^tt «*ro t/i«r«)»y ftreiraiite'! from paying 
oYor riono^ th«y hftld, Isaltag th« pmp^Tty &i %tL« Amtrni^m^t, 3mmuk9t% 
dr««ab«rg. Aft«l' llio tgAraioniHimt pr8««>''4in^o ««r6 br^tt^t ftgAisst 
th« ihroo lfi»ar«a«« oeisitaBioo, th« i^«Mtieii for mXe %o ohow ««»»• 
wao filed ^y QT09nb»r$ tliroitf^ his ttouns^t, »,« &bttY« etatctd. ttao 
•u1»«t^se« of tk« »JLl«gMitiont of th« pttltion eo fax v*8 it is n«ao«* 
s«ry to aiato t^OM foftr«, in that th« tvo $AnHr 8M»rt^&gft iaot«o« tt^wB 
vhi^ J|ttd|PH«Bit ^mm ooRfo»»«4, ««r<!t »«our«4 hj a Junior fliort(^am« oa 
roal »»t«to o«a^ l»jr tko Sr^cm^Wrgo ; timt the 3yo«B%«x%o ttt tho tin* 
tJSio jttdpBont vMi eoisf osMOd iiin4 tl&o «x*outioB rotar^M iiaXl, j| JH^yi^t 
*vort »|»«r»ting a l»rg« groetry n&d (folioatesson tloro at 5Sth 
@tro«i is vhioh th«y woro lrit«ri»et«<3.* 7h.« ohargo in tho potltioa 
•o«^iii to 'too that 1»«>ftaus« th.o 0r«frnb«rgt ow&^d tlio r«al ootato, ofi 
whioii th<*ir« wor« two eert^a^no, <s«n<l «er« lat«reat«4 iii tko grd««ry 
otoro, tiao aff 1 lavlt for garniohao oimffiono filadl liy Srato^, ie 
aMieii it «a« ttatod that t&a arooaborgo ixu4 no i^ro^^rty witMie ti^o 
Jcsovlftdno of &r«teh. limfele to ^xoeutiofi, wao falsa; tJaat Sratda 
knew ali tho f»oto aed tjiat bo frau<]uX«fitly iKduooA tho bailiff of 
tho liunioloal o >urt to x^turr^ th« oxoe^tiois B ull jt J^SSUJI* *ni frau^u- 
lARtly in<tu«o4 tho olf^rk of tho Mania ipal eoart to iaouo tho garni* 
elioo MuatnoBO. 

tti» rooerd further dioeioooo that tho Ja.lgikant hj eonfooaioo 


, iU: ' } tJ-> * 10^.^ *t •? ^:xr-- "T^ ^ f?5!x!?lfi*i^^., 


. i.. -n 

^iuU ■s^ii.i 1- ■■,t:''ls')a «»i.. r;,swA ^-IIJ. 9XftriiS.: .-1■ 
_^.;__,. ' »?a)»v»t«r tj:«f»ir»ia #*ti*# t^trs>, -Ttrnts iBiS'n-Tvs-ttt <»firfrf^ ^cf!? 

»f;ijji- / fits %Bt oa aoi.'fi,^^*--? ''^.•'.' l* «ttal,t«n»|;|i» «ill' t» ♦awjijfitdi?* WAS for dSSS.aa, tog*tU«r «tUi 17 oourt «ests, M»d uiat th« rtaJ »•- 
tat* OD vhldti Ui« £J^r ••«il» «rgs h«A «x««ut«^«ji %h* jmikpr M«rtgmfi« s^our- 
ing tfe9 tiro neteo «|>en whlot} Judicaont vau eoBf9«0<«<}, as inbovo «tat»4l, 
wao ou)}!*!!)! to a firot Kort^ag* of #3&»00€; tl&mt April f, 1938, 
t^olv^o a«y« b«for« tho juei^nmont ««• •ofif^sscd in th« Mujilelp«LL oourt, 
» bill to t'oroeloflft th« firri iM»rttr,K«« v»« l'il«d in tHo tilroait oourt 
of Cook oouatjr in «hieh it va» ttll«g*d thSf^t th«r« wak #1^,942.90 dmt 
ondior %}!•«» fir at «ort,^«i«ft, ^ce4 that th^ pr ep^rty ■^mi not voftli to •«• 
e«e4 $S9,tC<0. Ai^rii 19, 19M, i%h» »im0 4%y tho Jtt4^c»it by eanfoo* 
• ion waa «ttt«r*dl by ttia l&ucioipaX aourt) tJ&« (Sircsait eourt ef ifooic 
county appeintoA a r«s«lv#r for Ui« i»r«sai««a eonve^'e^ by tbo two 
traat A«eia and! tl»« oM«» »|»poltitiBg tfe** s-«e«lir«ar foui>4 tliat t]%o 
prcr.iaaa At tliat t&a* vrare worth X»*& %him. |%5«C>i«fO, on^ war* aoimt 
and ieaufl'ioiiMit a««ujrity f^i- %hm iii4«r>t«4K«0» a««ttx-«4 hf tke rirat 
nortgiig«. 

Tbt proooduro ft>ia.dw«4 hy ^t&%«^ iu &mi»iM^. iho ju<t«ga4at to 
b* entered by etrnftaalon im th» U&ai&ipMl eeturt 9ts&4. Ut* bntiXijTf to 
return th« f^xae-.-ttion ou th* *«»<e <S«t« aaljla baaam ^ «»4 tho filinis of 
tbi« aff l^airit for gHrnlai^^oa •oa^jii.^tta, hat boftR l^ato £kroo«<jSuro follewotf 
for Bor«!! than thirty y<tare ill ^qoJc edvmty. a« f'»r %» wo ar« a4irl»«4, 
«• HaTO nffiYor h«ardl th.at this treoodiiro ««« frau4ul«nt usttiX tbo 
i^atitioe for rule to «ko« oauoo in this oaoo wan fil«4. Ilae erdor 
el^ed by dratdft ^uthoriztni;, tlio b»iiiff of the Munleij^al ei»urt to 
r«>tum tbo oz^tr^tioa isw^^lataly nu3.,l,j^ bonf t »tat«o, ant^im ether 
tbin^o, that if th« bailiff b«Ii«TOO "that nothing ean b* r9alix«4 
on said axaoution, midt in tho «3t^«roia« of your 4is<iration conelado 
to ani do rotam oaid «x«6ution nulla bona, tho plaintiff vrill *7aivo 
any daauagaa that ftay aoorue to or b« au^t^inod by nijn Ifr r<3saooR 
thoroof, and protoot you »• if you h^ld tbo »«m« fall 9Q days.* 

Wo UiUik it obviouo timt It ia tirotooqao to o«nt«»4 that 
plaintiff. In tho «onf»oaion of Jud^wt ea«o, ^oal^i ha^vo had tho :#'{ vAs !♦«•'.: jfi.S**,^^ «M»« one-,-; 

^•ci OAT*- ^|ni«<>' vsU«9«i> ■tl ■^»oa; 


-••(aA.\wnt<| itoAAVil xtdf f»*v t^tfc^v^i 

J<&s.'.^' . :i2:Jii^'i» Ct. ■'. GtiB j«4gin«nt «atl8flft<l Vjr Iftvyinff mi tb« r««l •stntt* ««a«(i by tH* iSr«r«ito 
b*rga «h4io Um -9T0p**rty ««• tttbj«et to tV9 Mortj^^iii^ftt, tJti« t'lrat 
n«]rt6:.*M!:« baing la I'orKolvnur* and th« propariy In po8»««iiion Af * 
r*««tv«r. it is tt^ually groi««qu« !• »Ay that plalatilf might 
mtktinfj hi« Jaig»#at by levying «a th« int^rast «r th« araanbarg* 
In the grocery «toro. Tlio petltloii n«rely ali«|(ea tnai tit th«'i tlm 
the 4u4^;iR««it by confesaien «»a «fit«r«4 <»ri ' the ««eeuti»n r«tmme4 
nttlla_ boo»« tne Ureenbergt '"ver* o|)*r«tinfe & l»rtfe grocery mmH 4*1 1* 
•»tV98en etort ftt RSth atreet 4a w^ah th«y were iJ3it4»reetct4. " Juet 
«h«t thj«^ir interest v&a deea aat atp^etor; wl^ietuer t&e pro]^«»rty i»a» 
«(ncan:'bere4 le not dlaelowed. MAree-ver* il' tlie Ut^^XtliergM h^ umplM 
property to «Atlefy the j«4^«ttt, th« piroper and et«4?.le thing for 
the&- to do was to pmy It. Altmftti, the judtpaent ereditor, h»4 waited 
aiore tbac tvo yearn before he giumlaheed the three iu»ura»e« o«m» 
ipenlea vnA Hurlng that, tiae he had reeeiTed ise payiseot on tiie Judg* 
mexit. The ^ roeee^ing ie wholXy without »«rlt tmA Is ae att«K:^^t to 
proetltute the proeeai; of the eottrt* 

Sue jttdgment of the &unielr>al court of Qiioago la r^^veraed. 

KeSurely and Matehett* ^J. , eoneur. <" ,-.....„- ,.-. - ..„ -..-. ■-„- ^ :'ii. B^tjIiilC .:.,... ^offlt ,'X*t'&tt«i; ; . , ^H*ii»S»M. ^J',;•' -^if-tSi'Ssji 
^79 I.A. 626 Jb'MT'loIl* smi h^t imabaijtd, Jetiapki ^ari!»iii%» «i^ k^^i 4i«4 frier t« 

ai«Bt «»• Joint «n4 th«r«fi3r« lh«r« «&« no «&i2ti%<»jrltj to 8enf«a« tli« 
JiiilgB>4mt «Mf|Ai£iat oa0 af th« B»aJi;«r« ol iJ%«!^ »&t»* tinsi warTeuat of 

•««ttr« tJ%«r ^a!.|riK«nt «i' siiit oaount ..)ti«re]&jr «uth«rls«'« irr«»- 

■vdcatijly, «k«y *tttorfi«y «if ««»jr- 0«ttft ©1' H«««r«l te sKjs^^^Ar 5 or , 

eoiiftts JuH^4mt without preo««iif in fsgwat ^l' \ix9i kal«l«r of UUft 

•»«t« »fid «.^oll»rft fttioriiey'* fe««, ^lij^.'') %t w»iv« and re* 

!«••• all errer* wiileh s&aj lBt«rr«»B« in anjr suei^ ^roecsftdlnga, (Aa4 
•oA««nt to l£ii!i6f»>Uat« cxtteutiee up«»» $(«id Jtt^g:ettmt,h«r«)»y rtt^tifytqi 

sii<9 eooflnsiAfi A3.I tMm.% »al^ &tto3m«]r ft^^y 4c ^y virtu* 

J^«r«of. till 
,Sa8. ......... . J9e«;^ ( X) i»ftr<4«Il« 

«a.rk 


9 s 9 »x..^ u \ b ,99 lit :. i'lSz-Ji .• ■ t»AXftii »«fcv .^,^ J«»«^},«t •••loos 

'■' '"'"'^ '- •' ^•fit**^. ••MXio? ., ham uHp9 

lf««« — '^'^ "*% think thin va.xrmi% »!* a^ttumn^ ««• Joint M^^ mtt t«v«»ikl. 
Xt did tt«i ftutii«rift* an)f «,ttor««y t« ««nf«ft« Ju4^ «»t <tmi».ijittt 
«lUi«r •!> I&eih of thtm, but «# thlxtlt it iMitaerl««« m eonf^Msien 

•f Ju-if^^r^t flMB?s>ic«t both. '';n«r« « warrsutii ot Attv,m«y !« Joint, «, 
Jua^KiBt «nt(»r«d %g»ljist oii« <mly of t&« partioo ^'Uo ecl^od tn* 
*«rr«Rt is -vol^, a<9a^.^ ,< p , , .v, Bfa i^gf^^ 176 111, App, Mt, smd it w«» 
cot n«oe»eary tSiAt Sof tn'iaRt , in tior «drfi4««vit ol' ««rlt«, get ap 
« £8.«ritorlous diel******, 3 or, ■^. ok ..y .^ A^ M^i i # *^'8 i^^« ^P$>* ^ksa. «t 
titinlc th« eottrt ^I't not «rr lia Tae^tiai; tHo Jtt<4«rim»i»t t»«e%i*it« it 
«AB ft Rollity. 

?hii i|«fifti£4*ist fil*4 li«r tttnor*! %i;-#»a3>(w.o« aed ii»4»r tiie»« 
oir«'^«t>!meoo tho emijrt ttTrn^A in .tis^istisg Ui* ^-uit. kMi5,MjLA 
iiftilja, STB Ul. 4|^s>. SS3. 

tlio Jmd^«rU of th« MuniM'^'a^i eaurt, in»efnjp m» it v^.(i»t»i 
tho Ja4#»«nt entered l;>y e«»r»«8io» 1« ^fj;jp^«4, Wt tli« jm^^^i^t 
4i«»i»si»<,, th«i dttit io r«vwr>«4 «iie4 tittt «ttuo« rt^^i^JM; t'ti^^ Itotvit 
ftiioisaA l^*' givtB f>l3i lis tiffs ie rii^i suo o»«NK^«4 »%mtJm<mt «sf elt^im 
if tbo «otirt is so ftAirie<»4. 

Jftl^KISi"? Ayfl»«0 Ifi FAST* MVMfrJSU IS ^.af. ,«6i: ♦. aft .aatOig^ 

^v<it«£ htm ih»hAi-i^<'^'^ P0mi» tiM' tibial k«mtmr»t »i jii, '>i«Aia»jtli> 

.Uttlvl-e OS ,*ti;Ri-. 37605 T^ *,.,^-^-"«-'"'^ ■-\'^ 

LAKS auoftX C'-jwhtry club, a } ) >^-'^-^_ 

^^ ) ah4al from «|l?^aiIO^ 
iiGIUei 1.. MAUD, Aimil V. BftA»B. ) 

XKirA BHAiSB ZSOClBB, FniBtl^A U. ) 

filUSI>, ROBERT y. MI>BI<;S sad ) 

A$»l>«!iIIitnts. ) et«Rt OF C00E,5 COUJSp. 279I.A.G26^ im. jy9Ti@B if«&[UKKi.y OKLiTim^-B rm w\\am m ?icm cotiKt. 

6«n|)2a.la«unt fil»<l itn bill to enjoin or r«ll«T« froca % 
thr«at«i£}«4 f«irf«lturtt of « l«siit«i th* ohftiieeller, i»ft«r i»«^«irlng, 
or4«r«4 t)i« bill dit;«ls«i«4; eo«!>l%l&fint n^pead^d to 'ii:ii« eourt, 
whioh reT«r8«4l tho ordor el' disK^isnal im<^ .r«(SH««dftd U»e osutM 
fer rurt]Ei«x' piroottedinict i» a««or4auHoe «i|..i th« tl«vs atat«iil in \hn 
opinion which ««.« l'ii«<l Ooco^bor :^ , 193t» tii>ii9« J»«. 36091, noted, but 
fiOt fiulXtshoa la full, in 26a 111. Ai^;?. 631. 

!i]iOB t]i« rotrlAl it wttJi eti$>uliite<i tifmt Iho ««ta«« w{»ial4i 1»« 
hettr'i fm th« ««»• plwAdiAg* «ail «vi4<mee ooat%l«.«4 iit:i th» &«Hifi- 
o«to of oirl>|©n0O ©f tl%o flrot tirlail* th« trajooorlpt of tu« ordor sf 
reT9r»al (tysd rdnftn-'ls^imt, tm.A i&o opinion of tiiia eourt <Stfi tia« first 
Api)««i; it vao altta stipulated that ^XX th« 9iriS«ne« jstppesuring ia 
tho o«Ttlfioftto of «prlv1[f.ne« ^tt^ti^^ by *»iti»«r party »h«ttl«^ 'b* e©a» 
fii4or«4 «t rooolvod In ovidimeo or th(» trl«kl, irrsasj^ftotivo of «iiy 
ruling of th« ohftneoller on tho foriaor trinl •xelu4in4{ or Itolilng 
tlio legol off eot of o«ioh «Ti<S«noe, 

Upon thlo sft«o&<fl tri«l no eYitonco oilier tUcn that oontainod 
in tho e«rtlfio«t« of orld .«t;tO« of tho f orator triad was off9r<&<l. At 
tho oonaluoioa of th« oeoondl trlftl tbn eh»neolior onterofS <a final 
4o«roo ia fsTor of tfei« ooKjil^inat^t, griuritiny it tlio r^ii^^f yrftyod for 
in tho Mil. 2>offtn^ants now proooBt tii€ir oppoaJL froia t^int 4«ero«« 

Although dof«n>t*nto ax^uo to th^ oontrKr^, it is ««11 <!»8t»b* 
liohod thftt qoootiono «rhieh hovo l^oon dooido4 by thia court on n Mate .»▼ 


• «jra«i. . ^ A8fi» TOEnu.-^n tQXfuir^ ^m ,»«iit»-<. 'i'^/- ,.s... -j-.w. ,,>^....-.. r. -v -.- . s^lta'l feft..-.; ^v*..* 

: 3»^^ n«»(f ffvcii daldv mnntStsl^ita $*M9 h9tiMJtJi 3 

r«xs«r ar>p««l. wlXl not m^vAn hm eoiislA«rtt4l ttpon a »««oh(1 ^i^p^al,. 
Saeh. 4«<^olftloii la binding not enljr on Ui« trii»X <8oart, tl' th« «*,«• 

it ir«B»nd*tS, Vut &ls« on th« A|pp#llait« oourt le any j»ub»«c;aent 

301 111. 334 J Eaygaaroth ▼. nn)/.. ast 111. A.pp. a44. 

We Aa4« o«rtAln fl^cUni^i la our fonsier oplnloju luid r«T#x-s<(tf 
th« eixu«« "for further piro0««11jagf in Mteordanoa wltls ti^ift irl««rii 
8tat«d In thin opinion.* Thi* vaji a fin*! tbdjudieation of th« 
queatid&s th«<r«iii (}(»ol()«4. tmd tlift tri«l eoMrt, fallGwlng our ^ireo- 
tlane, ^hieh It vat oMig#4 to do* oatere^ th« orilor 4i«poalag of 
tho caoe. Ib PwodIo ir. X?oYou;^ . aid 111, 3a©, it w»o ixjil* that whtro 
thtt opinion of tho Appoi li&to saurt otAtft^ tm4. ^«t#x%ilAo<l tho Isouoo 
under tha Imt tatA ftaot* invsliriNl in tho oaoo, tho romaa'Sing 41roo> 
tlono to proeood i» oeoordartoo «lth siaeh Tiovo «H»»uato«l to a ?)iroo> 
tion to onior » i|«or«o as prmyo^l for is tho bill. Se« ^aao Tribuii j 
Co. y. t&aory ^etor ?^iir»ry Co .. 353 Xii. 53?: "^'miiim& r. Inttrnmticr^^jL 
^Mh^*R y<j'» 23.3 1X1. 397: BHSEMSXiLJU.,JMM. 248 Ui. SO; .IsMgSS 
Xt-l&S^. 1»1 111. 407; &^Offlff^|r^r y,,. A%^«iitytg» ^^^^ ^l^» IS*S Rowffi* 
^Hft*:, Tt.„^yff<tMm,q> 330 111. 994. 

The (jueBtion thon |sr«*«ei5ted is. What woo 4oeld@S by ewr 
for&ior opluiont It should bo reoallod that in 1909 Vli^il M, Brand, 
Horaeo h, Brand «nd Armin W. Brani loaeod to o^iplttlni^t a^firoxisiatol; 
70 m^roa of lan<| In Cook oountyt t^hic^, with oortain otJrior aoroo wort 
to b<^ u«od Ity eoBi^lalnant as a golf oouroo; this writton loaoo ran 
to karoh 31, 1939; at tho «<<tJK9 ti«o the loaao waa aado tho partioa 
©xooutod on otJtion eontraot vhi^w^'^j tho oowplwinswttt waa ijivon tho 
right to purohaao tho 76 aereo for a naaed prlso; in Sopt«B'ber,198t, 
ooMplnlnant aorvod uotleo on dofendanta that i& would oxeroiso ito 
option to buy tho 76 acroa; dftfondanta r«pli«d that oosa^lalnant wa» 
in dofault ondor tho loasa tied ooald not oxorciat^ thlo option. 

Thn ooMplftlnant fllod ito bill in tho iSup«rior eoutrt of Cook 
oounty oo^ktng o^rforKanoo of tho oi»tion oontraet m« afior hoarins ^6,- , 'taac' Ijntfit mds Tit) >^Xa» sm* ;>•; 
*I^.. - . - : . • , .,,. 

•Mifflin lue %n -jQd iAltl »£l.9 friM ,b*bl»»t alVfitU 9ao.lsttnuet 

n!»ldr«t»i; 


3*daii,fq Oifs^iia;; ;i«iiijis &*1J ?v ■?■;?■-..:•-,/,% t-;»- ^^ 9 

9bi&ln'»d A fATorabXt A*«Y««} A«f<mdi«fiitft aplMM^LlMl ib« itie ia«pr«itt« 
court «h«rft tht <l««rt« of th« SoperiAr a«»art «tf*t r«ir«r««d rand til* 
oftu»« r«R«ii<)»4 with ^lr««tlont to €i«ai«e Ui» »ult. 4akt ■.gfaior» 

Ab9ut flT* monthsi »ft«r tliAt »uit wa« itiiRKi»»ttd th« in«t«^ 
Mil »»a fil»d to ?r«T«nt (jAfnn^imtt fr©» fftrf^lUng the^ !«»&•« or 
i« r«Xi«vo from a forfaitiir« If oe« li«id ftlre^Mly b««ii «l#elar«<l. 

In th<» Stt|>r«3s« e»urt dseieion In th.« oi^tioa ea«« it ««• 

h*l«) tijttt ti3t« eo^pl^iotimt In tiiat 6<ui« ( tt«»jA:^Xsii]i^it iatr«) «»« in 

default in « niitKb*r of «ev«7umts ttl" the !«»•#, jftnd i)«a>e« not ma» 

titldd te «Eifero« its oiititia. l»«r«n4<iUit« 1j» tbM ^rta^nt «&•• 

urgut »am(«etXy Umat t39t» fi&41ngii «!' t'ik«i% &a^ «f law o«at«iis«# ia 

tii« ofiiniefi »f ti»« Slii]pr«tia« esourt «eBtititut« «« «6%e|)|)«l liy vvr^lidt 

in thi» eiM»«. ii«f«'r«'nc« to th@ )3ri«fs I'lXftd Ufioti tb« f«r»«r an- 

Ileal «h9V« tbat thin e«a« 9«iat n-a« px&tni&%^.4. ic- u* at that tist«« 

»• th«ri^ h«14 that the isevtei if*. Ui« tvo e«a«« w«r<> <lirt'«rent and 

that no *«tono«l wxistB. "!?« <iuei«d from t&« li»»-pr«ij!Be court (»r>inie» 

option 
in th^t;a««, *it«t «'^tion e&ntraot 4otfl a«t «<eiae witnia %ix9 miuitskhlM 

rulm ;%gitlnBt f©rf«lturitB, th% qutsmtinA al" deciaring a farl'«itur« 

it aat iAvolTad*; nn^ «« eaidt. ''it is Ql«ar tkat tli«ra ware bo 

•nui table •©net'ierationa Bar a»y <|u«atl0B oi* farfaitura l»tol-va4 

ia that caae. This i« clearly 8tata4 \t^ tha (^prtmBji e«HArt; l^ut 

tha Qusetien luTslTad vaa ena &f ttntraet ealj, whlla in th« in* 

«tant caaa equitable coM«i<Sf^rtaUena mse imrtilTad beeattaa the bill 

ia nic4 to !»revaot a rarfaiturt af tHe laaaa *." la that aplnioa 

•• fallowed the wall aattled priuelpl* tttat a eo«rt af a'^uity has 

power either to aajoin a thraataaa^i fori'aittir* ©r to relieTa fra» a 

forfaitura if ane h^e already baan 4eelarad. l_il.i^o.ia Mtrahanta 

frHat Co. ▼, ifarvay^ 338 111. 2S4; Charlea ^u-lvay fel^A. k!l-'...-y« 

lSMfi5«Zt IM III. App. 476. ■*!« «l»e hcia taat acuity will ralieTa 


I'i * A ■■ nol^qo 
' -.■ -an* ,xAa« *0«»t.t<-* < "•^'' •«*■'•■• '>"<» ^v.. .-...,- J"l«l*«»»p »J«'I 


from a f»rf«itttr« w.^ear* the «laia«d 1ir«Aah h«.s b««n wadv«4 by th* 
X«adl4ir4 iritli kB««leAg« of the fnkettti, and wii«r« th« 1:»r«iiab !• 
trlTial, iias not b««n »«4« in ba4 i'»lth m»4 efto 1i>« «ur«4* 

Th* prlnel|>»l «lX«g»(l dsfwtilt r«lftt<»t to tk* •bllffAtloa of 
eottpIain«at to «r<tet a olabhoaa* vtpes Vxtt l.«»»«4 pjrcwi*«t eontiag 
tt«t Xttse iUaa #95,0(^0, Th« cl».bhe»u89 Cj^tnteeplAtvA by ti^tt l/^ntsw ««« 
ii«t •7«ct«d upcn tii« d<»d9«Mjt prtaal»<i», s^thuugh s Xodlr.ttr 'in«l oaddly 
Mu»« ooet.lBg «ir«r ISS^OiO was ««uistr4et«d up«it th« l«)a»*4 |ir«£ni»«B. 
CS«ai9l»lfi«nt *8 «ilttl»b<»ua«!t nesting oTHf tl&0«&O0, was «r«et«d en 
pr»p«rty iw!j©lnlBg the ieajse^ )pr«sl»««, purehfe**?! toy ooaTBl?viRftLnt 
•alivt^utat to the exweution ef the l«tts«. fhtr@ i» sm ubxmftnettttt of 
•Vid«Be« that th« «o®i9lalsajat, by its l«g*l r*Pi9r«««r;tatiij«, a<»«o* 
ti»t«d vith ^<f nTitcred ijsto h& &gr»c^t«itt y^lth th« fttt&jmogr r«*frx|« 
otntlBg tho X<i!Bffr» tkat th«^ l«!a?«r8 woalil -Vfitve tii^ o"bjl4gj%iif-a 
to KT^-et tfet «il.u¥h©uso «?>03B tho is>f«fial««» 4<^.«t»}«d tiy tha !««»«. 
CoHBOoX r«9r«o«nt ing both pi%rtl«is, r^ap^Qtiv^y, t«atl/i«d, m4 it 
1p ft-«t»felt»h<»# l?j t^la t©ii5.*:!M5y that twci* m. afTesireEt *ftt »«''4.* and 
that ft vritUif t« thi? «ff«et r&M to >« SfitiKit «ua# thf» l«ae9ti.< «•-«•• 
outioa proourod l»y t^elr stttftt»«y, Isut wale's ■sras aerer fsxseut** hy 
tho l»a»eri b^oeswii* of tfe,« uar «».»«« sfcio aelay oas th» part of tiafflr 
atternay, itr* e<o««isl.^«l, %t it v%id tfea^t t^o fmna^l igh9 ro^roKaotad 
th« «ef»K(a»nta In the matter was «»t autko rltod to a»Jl,«> aai^ «« aisroa* 
««nt. 7h«r« are writlajla froa ijotts ftoraeo Ju, Bran^ «b4 VirgU ^. 
Brasi «o«»«Rtlttg to «us!i «a agroesawjt. fer. JuaatlBg U©t*»tttal, va* 
r«froa«nt«4 tho l«aserf itt th«at it«^oiiatlo»a, taatlflod ttihl h« had 
hoao a nraatlelBfi att^rnoy is Iha viity of Vhioaso alnoo la&I; that 
tho f«t>i«r nf tho 'Jof»ndaiat« wao a ollont of hla fathar, ^aXitta 
fioaofithaX, and that no, J^oaalBs, b»d re(»x«ro«cit«4 tho dofondanta a« 
an attornoy is ti»*»3 ?'»«*• i"'l» pr©fo9stoKaX rol&tlana «lth than 
haviac atartod otan bafora ha waa ad«ltt*4 to i^rsMBtiao law; that ha .:.„ j.ii!>jiI<S« fKis ..oi a«#,«iei ^iMi1»|» fc»|^iiii is^Huisvi tn 
^,^.£^«t» f^fvx v»?{9ei m (i^^maile ,«9<»i»^'x<t lt««ii(anj^ 9^ tMttft lmi<stt%it #«a 

&sia««»«i9»*r oitT Immmwsrt 9iii . ^cni^SSa 6 

r*i>r«tftnt«d :i«r««« i.. ftrainA wtid al»o the bretitwrt, VirgiX fk mi. 
Araia.ia oort^nin SAttftrt; tiint h« was t^wijr Xegftl a4hrl««r »nA r«p* 
r««««t(«4 t^«« when 1a X906 tt^o^ ]Siar«h£)>««d tiie Xa»<S whieJl v»» sul)««-> 
Quently leaeed te eomplnlnant; aluo, tl%»t k« r«pir«««ant«Nit t%i«n plt>« 
feeel«nAll,y in tii« sakliig of th« X««ii«» »o4 th&t irk «ai of titie»« 
transaotienn h* wae nctln^ »m iil!it<*Tn«»jf f»r th«^ thr«« 3ran« lBr®ttt*rt; 
he eeni'lr;»«^ U'&« t«site€»ny <»f ^r. 0«rl Mm^mt,. tke attemery J'or ecun- 
plainunt, ^^Itb r«f«»?«r*«« t« Ifeit agT««saffiai tlt«t tHe I<KB.eer» «r«mX4 
viiiT* ti}« ebl igfiit ion or the eois:pX>^lni9ki«t, le»ee«, to «ir«»ct lid 
«Xu^b.ou3« uisan *ii? 4«5»1,«»1 |»r««lftee. th* *s>v:la«iaee <«eta'biiaht« tJae 
f»et tirnt beth |»;jjrtlee Qose»r»e«l, jf^eftiag tlixNottgii thel? reapeetiT* 
«ti«$'nie7e. In $eo«f faitli e^r««<i th%t t^he ee»pi%l8«»;t tJNtmiXd l^e r«» 
lieYed or the <ilall^i»il&ii witii I'ef^sr^fs^^e to t'h« elie oi' tlie 'C^Xublioiist. 

«•« Bt»^« t^Dt th<^ C!li«1»^.Q'i<iii Y»« Rot )»uiXt «is tite ;|«i($«is«4 ^r«iselfi«e, 
aaa defesi'i^te re«($j.T?>4 s»!ayi=j«Qt 9t .rent im «(«&dr€»it«« «4'ii^ IM t«y»« 
iff tSa« lejAe J*©r c-cro tfear^ «Mwe3iit.e#w ^^^re aii'tfesr t&*y mmt 4ii«,t the 
elulsheii^^ hti^ hitfOR 'built Hfeffi the a^.J^llraiiifir p.f @p^rt^, Xlior %««tftf tattee 
•f r«at wit^ te9wX#^'« ef & einiKed iS«fa«aX% @@»Biit^t#e a WttiY*v 
tiier ««»..•■ so tJiat »« forf#itttJ*e wey itteer*ej't««r b# ae^erted ea i£«Ai 
grevft^. fftb^l^ax-^ v.^ g.lR>s.^i,i. IM 111, Xft©j ViBt«aero v. Fnpi^ ^. 3X© 

ixx, XI 5; iiL»jyi_5jL_iiaaal«. i»« xu. 3f»g. 

Hereover, It ha« 1»t«ii h«X^ tnnt « eevaioeiit ta evd^t ^ t^ulXd* 
ing- eoafe?i%i/a.g to oertaia »9«elfieftti«»n« \dy a eeri^iu ilate 1^ sae* 
ceptlMe of eml^ eae %>r«««h, ^him in net X^i^t^ tiai^ t^e tl»e 
8tlpttlat«<I far the perfowfiajscs of ^e eoveiiaitt. il«ill3mtt v. Moere . 

T* .^WB lor ^giHr j%ii4 l»»TT ateye«> A.%.. (X»XM 94 i.. J. oh. 5« (lag.) 
The Inotant Xe&ot ^roTlded tnet tiie eXubheuee elieuXd 1»e hulXt by 
A^rU I, X6X?. 

Another oX«lAe4 defauXt le with ref^renee to the talttBg down •»^'»t J»isi» 7i»»i<«1^.«) i«t$»X irl««i| iMTtr «if rAilff |«««#i3M«i. «t*'«4ht»» i9ii',nl«ti(A.' 
?»«jl^ t9 lin al »»m btm «&»»«X nsit to fsni id.«jR «j(«t aJ: xXi:siToi»«9t 

•Wi»£»Q»s^ "xiwcei flifive^ji^ 9«l«»4t ,Bifti(«»a««ft ••Jt^'va^ ild«<^ taiia t9«t 

•i-xiSi? a;jO J/i« »»J«»^■^ ©»;/>« iti <«»-» 'l© #n»*av«<:j jM^rJ-^3,i.r j*,ti-i ,.-.-.■ "i*^'.: >?-|^ 
■i«.? .♦jBJU.i' wt»ai Vft«t5 «»>^'t« n%».»% mtuyimi'^^^ ivaS^ £:. ,- ,.. -.~. -. .^ 

.;ac »jUEi -Mi: ,«J^?^t»di...5.;iL,.^'':ii:j; :'-^ -^'^ 

V of » |2S,00(} depoaii h«Xi in trust hy th« CHioMgo titli» <% Trust 
C«R|iany ftix th* boceflt •! th« 1«»box-» as ••eurity for ttos «r««ti«ii 
of the eIu1riaous« aaeordlag to s9«oirie«tlons and within tho tLno 
XUilt, Aiid &1bo ms soeurity I'or tho pvrfomaMieo l»y eowplMlaact of 
other proTi stone of ttio X<»aeo. Xiso ioooo prevldod tliAt as aoot^ »o 
tho eeaplHinant, in ertetln^ its olHtoho»so, sDouid Ojipond « suffi- 
cient SUB of tsonoy so that tUo 42^t<iOQ in tho m^nUo «if tha t;raot«« 
w«ul<i b« suffieiont to ooia>il«to tko ouiidifig, tiiio nto«i«y aoul,! Iio 
pmX^ eut by tho truotoo for that furpooo, afid ouy )»!%ittAoo reatainiA^ 
in tho fund should )»o pOkiA to the eoRoXainant urovidod it w*a not 
Ia AofauXt in miy of tho covenants of the loaoo* Xhe rooord snows 
that lifter noieoti«tio»o wore had l»«t«oos the parties for 4. «aboti* 
tutod i»!?rfoTman80 of Ux« «to^m>aat, respeotisii tho clubhtaoo, that th* 
attorneys for tho losooro wroto to the trustee inSosuiUig it that 
they r«presont<«d the lessors onA mttuoriae^ asad directed it I9 do* 
liT<i>r the |S$,000 4«itoslted to Alfred &» Auetriajsi, one of the at* 
toriaoyti Tor tho oo«5plfliin««t, «na w^uXd eaiX for it tho following 
«MKf, Mr. X>«sains aoseniuaX testified thai ahortly tailors he r^oto 
this letter ho had Authority frma Moraao j&rind tm 4f^ ao; 4»»r. ]Pioeoe* 
thel testified that «».t this time ^n^oo i^r^ind *'«i«)K>.«i»Ai<»atm4 with no 
and told AS, in suhatarico, that i mi^tht oon%«>nt to %n.m wlti^^rM-sal of 
the ifepoalt. dm «a» aatinf; lor all oi tnim kuA I «a« &MBtl&ig; f^r all 
of th«n, * Iko teotifueny waa Introdueai eontradiatini^ that 6f i^r, 
Xoaenthai. It thus aopoare that eoaiplalnatsit was ao^lAjs in ^ood faitb 
vnon, -eith tho oonooKti and authority oi tae attitrnny xor th«> Z.«:ssort 
it withdrew tho d«posit on August 13, 190». It (Oiould a^^in ho 
notified that for 9««v«uteen years after thio doAoait was withdrawn 
th«^ Xee»»r« rade na e«Bij»lnint sad did notJiing stoat it. mi« pro- 
traieted sileeeo tends te o«tah31tKh eenT>l<%inant*a olaisi that tiio 
with<lr«ri»l ef th« #S»,00© <!!«?»e»it»«?, vaa fsxpresaly 0f>ns<int«4 to Ity 
tho lesoort. .i %4 Sttu It 

dJ ^uii*ii(ii'SJ- . .£*? vac 4r is 

*i . ■ ■■'.■Hna btw. * ■->..■.■■ 


ttorftov«r, %h* 1«»«« 9reyld«4 for the with<lr««ttl &t th« de- 
posit by th» X«»»«« ( e<»«rilAin4nt ) if it p«irf»nBiftA th« ttiuldioiiii* 
oOTtn«mt, or, JTtr its witbdriiwaa by t^« X«a«ora 11* th« l«0a«ft di4 
not perfoxn the «l.ul^ou0« ocvan^t l»y A^riX 1, 191i?; «« tit»t Ijb 
«lth«r event th« a«po*it vmm autojaot te wltMrairal en tU»t 4ttt«. 
It vfto dob o(mt<$ai$»Xttt«(l tiittt thm a«i»o»lt shouxa r«m«in 1»«y«fi<| V^m% 
dftt*. r^aAt tix« }.«»eo7S AAda no roqU'^ot on j^ftrlX 1, I9X2« «r ^t 
ftBjr tlaio thereojTt'Rr fojr any of the dDpeoit, ie eoAoltielTO ovidonoo 
that th.»f ksew It htbi 1»«im wlthAriKwr^ by th« complain sua t purouaat 
to th« a$fft«aB«j!it «.«iMfto lit X9if'-i, 

Th« rottorel a^ply 4ustifl»t3 our fi»t|lag« ti]r>o» the !'e?K«r a#> 
poal thai th# iLetl@3$» of tho «;o»»^l%kiii»t vrith T^f^nrnttii to th# oito 
of the> elubhottso an -I. «lth4riMrol of tho J^t&,000 d«!^osit woro in 
good f^lth; th*t tho ©lillgatioBa with Tmf^rme^^ t.« those w^^r-? tn^ivod. 
oyRd thor«foro th«re woro tut grounds i» th«o« r«ap««ta to Juttify a 
ferfolture, 

i^tth r«4jttrdi to fauy ^riv»t« no»oo wialw\ th« alul) 9-*r»dtt«!d 
t<» l»e l^ullt uisto-n y^o 4«t.it»«4 pr«eU«oa, «« hi^d th«t; thie «a>ft sot 
aufflei«at to juniiff a f»rfeiiur«. Thaeo, oQatlag ^SO,iK^ oa^h, 
'ffro t;itlt Ifi 1913 »r4 ttj«.» l«8»<»i-o ffla4a »o «^»>»4,^lr}t stbottt thoir 
preoofioo pn thd laca it&til tho J^Aaaoo Atte^aft^ to omex^ols^i ita 
o^^ion .in 19S&. i% «««.aa to b« oaetd^dotii that thoao roaidw^ftot saay 
130 r<»^.ov«4 at :iMg/ %ims up tc iy&« «Api.r%tloJu of th« 1«mio. Cone** 
q««atly tto rani Injsypy h;ia l5«oo »'t(ff«r«4l 1*y th.« l«»i»orB at & result 
of tho ^vootion of th»so rosltfonioos* lsii««4i« thoy £^it;ht h9 oon* 
«l()«r*4 aa addod oc^ottrlty for tho p^ymtRt of tho rt^nt rm^ tne i»mv 
ferr.«t CO ef tk«? othor oov<maats of tho lomso. 

JLiir^&Ywtt ithe l«4a!« oacproonXy ^on&ittod th9 aulaXotting of 
th« I«Aao4 projs^taoa, or imj ^sst ^^r^of, to ro)(»ttt»Mo porsoBs, i>ro- 
yiAnfi thAt *t tho ti«.4 of a.**<6a ouhA^t'ilcic tho lo»«oe was not in do- 
fault oithar in tho »»ym«i3t of r«Bt or In tho porformaaoo of tmj ij:i»M«7uq #AaaitiXf}«i»o »iit x^ »w#ii6iUl« a*»tf &»i: >i vvojt xt^^ ^''^^ 

. "f « ■■ • ih«r QovftnaBt oJ' ttte !««••• \n w« bii«v« st&Jidf ttxca* r«Bld«nec«« ir«ir« 
Imilt in 1913. xbe only default that oould htik^f! 1»««n elalwed at toat 
tim« «*ft wltu rei>r«£L9t to th« »it« o^' tUo elal>)iou8« an! th« with* 
drwai of %h9 ^39,000 d«po«it: but a« v« h^ve JB«itf ih« obligHtion* 

eoAoffrnifiR thesa ««<«rft ^^aivttd l&;ii' t'^« iQsaora prior to tuat (l«t«, tlia 
l»»»o« wat not lo dffajl?. rhfln tn^»« r««idi#Jti««a w«y« >»uHt and tlaay 
wflto tlDtrafor* paymittod uad.iy lih« tewns* ot* ti%« lotaao. 

thopo w«r« <iXaii««d dftria'altt la r-espeet to the cor^iiant wl^ 
ruf *r«)rio« to tax«» a»A iJaauraiiOf, as-! it. la crm0«^^4 by oouu««ij/tkat 
su«a dtfa^ilta lia-v* !*««» «ur«d »s4 aT« root, ©ow in tht e«8«. 

a&4n8«l for d«fendla«tt fk-^r.'tin pT&»*&t tha elnici that eQttplaia« 
ant ie not In ctourt rlth ol^an hasida* bo£iu.ai<4» of nun i-ill^ged 9«ttr«t 
a«$x>04^«mt of aoifejiJiiiUiaat ^Itte %)xe Aaf^nde^t fioyaoe L. 'BTmi4, yfhffTtthy 
It bott^^t frcsa ;-4;?i tint a.«r»« ttdjsiwiwa; tfei« d«iev.t«io€ -pptasslaiiin %« a 
a^aoifeX Ntid 3^er«t o-snaSAerAtlon to iaijue« hJj* to «*o»ir« tlaio a^jsjpoiral 
of }il» t^'o broti^ra^ l^aaoro, to t.h« »mb«ti%iit«d !&3'rarig«m<^t -cith 
rftftsreiio* t<i tk* «fit<^ of tii«? cj-ubhoust j^ind tJia wltJidr^wal of th« 
#SS,MUO t!*pi3eit, X». i^ar fcrner opir.ioa we h«»l^ that tft.i« trarjsao- 
ttoa waa froo froai wiriy taint sjn^ *»&« In «r*»ri' way hotiorablo.*^ 

'XlMi Mli of ■r«E',pl -Vmt ttl.l«-5e4. ti-i^tr 4n IS* 31 Horaoo i, Brsood 
eonv«3'««t bit «»s*t/:ilrd Interest Iw th* !*««« to him dj*uifht#r, »:«ia 
Brfln<l S«*!-il«>s. t3iof'ti"!d«At6 ai.tfb'i.it thia. C<sw!?laiitMnt ooRt'a»4a mat 
alao« this oonvayanot i^im. r.«d<'3l«a ond tii.« eth«r loaaora ■mx'» tanaeta 
in a«Bd»on <M<i that all t«n«Rt« in oojaKtan, *tX&n9, har*^ %h«, rigitt to 
daolaro a forfAitai^t, aai that ae ^9 could i^ot 49&X^9 a ferfeitura 
for any allegohS dtfaults ooourrlag beforo l^ai, thfireforo «h« loaaora 
•aniiat aisim a farfeltkura; thai all of Xh% Bli«fi«d braaoftoa oeonrrad 
Ii3>*l07 to 10^1 ana tii«r«for« no forfeltura may b« d«alared. Xteia 
point va« ]»r«ao«t«;€ ia:id argu$d on vaa lorwar ai^p«al gknd, aa a^iavtt by 
our ror>u«tr opinion, »aa oontidtrc^ aB(i det«yssiA«d. '«• «iol4 that th« 
laaao did not root in ttio hciro or ^raKtoeo tJio li<ndlerd*» grounds «i|&|iir mi^ iiftts Mu 


f'^tsJ: ■*»?!? *•* •»!'-»»*> ••<.■♦ ;, wi'.'i ii 

ism'' , t;<*v* . -n^o 

,.JTJv'n©0 «».i1toi!»1t'flf fe»i|,ai:X« #11/ to tlil *«#lt IttHlt^Vr ; •. .wo 

,i ii^Offe ».:i: .hn iff 

» 9mri^ ,^»nlist9»iih htm MiyHbitnao ««•« ^tioiai<:« t^irsdt i;i#« 

B&aiH>'i ;-''i--- '^i^ «»«*aft'*a «• nX«iC •!» al #««ir f&a Ub fttiiiX for forfeit lag t)i« lw»* whl«to •xi«t«4 prior to th« tin* th« h«ir» 
or til* grmni**! aequlr«d tkeir lfit9r«»t in th« property, nnd wm 
AutV&itie^ii th« oontfktttioA ftf th<^ compXtdintait In thl« r«»pft«t, cltlntf 
MAC/ <m»«ft. 

W* 9l»9 hf>X4 that nt) notiM to th« atHdepl».l»^iit of dfifauXtt 
wan given as r«qulr«4 t^y tn# l.«»»« lui « eo»dltloK gr»ee4a>at to %hm 
right* of th« le««©r« to .i«©l«jfe th« tena *nd4»<l, 

0» tU« trial c«:ttB»«l for «5#r»noS»nt« ©ff^^r^, if e-.»pl»>ttjmt 
trottld conu«a% to oiftrti$«X tii« 1<^»6«, xo f^lv* ft n«*v j»»(i« to (»isri:i^'laino 
ant en ths tatts* tftisia tofi •X!>|iriag At th» swi« Hum n,» t'h« fr«»<nit 
3.«]k,s«, this irottlA lB(U<s»t« tin&t <lef '-ft-lMits 4© net *lBb t© cuet 
eoBplala&nt frojfe th« l*»»(i«<S- prois-issst bat wi»h t« ^s^atr^y th« <ixiat- 
liag l«>ft«tt for tlie purjie«« of »rev«ritlng th« «KJircifii« by oonpl a i)ci»nt 
©f it* optlcn to ^m.rd^iwff'S', C«i(?]^l»^1n?»iit ^nRe«<i|»*!ljr ««islr«t to et)n-> 
tintt?» th* lo*??*? ?4 r',s to j'nriT* ■rhatitTer »4ir«»tagi» m»y flow from 
this irlth r«op«et t© t^.'» optlt?fs e^xtraot. 

Aft*!r "orie.a# L, Br»*<« c?>»T©y<»*l hla iKti-mst ir- th#s |ir9i»l««« 
to hi* dRV'.0tep fe<* iititl5«'.#eu«»r.tlj' hHi»m*^ th# 0Wi»r pf a on«»ttlxth 
iBt«r««i through ichftrlt8UB««» fre** ^ji» brnth^ar Vlrgli, tfho di«d in» 

Ccuneis.l. fcr fl«r»c« I . BrauB4 ii«& ril«d ft B«|)ar«i>t« bri«f in 
vhl^h he wMsertn tii.n\ et>mplf<,\nnm%^u blXl •nould hnv^ bmtnti I'iXai. 
vithln tlxt^ «fty« of t*j» ««ryiee of tiotioft of <lef«,ui.i, ©iiiat 
UX.iPO.ii > gr.qfi iett Xr-ttft ,C^^» , Ta. ...fe.gyyM* 3'^» ni. aa*. ts wiiiuik COB* 
plain;mt rftplift* thett tiiie cofit«»tlis«i 1« fer«eld««4l hy uar fensdr 
Aeel0ion, a« It In ft rul» th^t the hpp^ll&im eeart i»ill not rovlev 
it» ft>r?art.r d<»aij»ien In re«9«et of tiatti^ro utiles troro, or al^t hare 
t»««, ftfteignfttA for orror upon th« flrot ft<'pe«l, YrlFUja^ Co. ▼ > 
Ig^ry ypter Liv^rr Co .. »'S9 lU, ns-?. cn the fo mer o^pecd w« hol« 
that BO forfjfcl ;c>tlee of dl«f»ult »ltfci ft ▼!«» to t«rK5t«-»ti»g tiio 
loftso v»« oTor £ly«n to eo^];>Ialnant, otm««qu«ctly t^ort^ io so poifit »#.l: «» |itf;aJUi«^o«i »xi;f a^ »6l^o«t o;S $&i^t htnd m^&tt i- 

,,ti>jrt5t«»« n«)i/fr» #*fcf o.'- i»«»#i«»t «Wlw •Iff* 10 of tijB« frrm which th.-* elactj flay p«ri«d cewld b« <joM9ut«^« 

fi«ith«r i» th«r« tetrlt in th« point thttt the t©nd«r of r«ttt 
by ootr.pXa.in fan t «&a ln«ff«otiv«, not hnyiog iDeen kept i^ocd. Co&plain- 
ant pfttd all rent under th« t«r»!Q of the l«as« uj^ to Mtd incXullBg 
^«i}tfttbb»r 'iO, X92fi; Phrni 9<mpl&ltiwnt at thin tlia« vwrYed n«tle« on 4«» 
fendfiunta of Its tnttntioo to «Keroit« its option to pwrcJia»e tho d««» 
mieed pr«o.it#a, 4«f<9j>«lant« bcrgtsn retanln^, the t«aa««r« of T«aa% WEtA 
ha-vA owtitlRuou«Iy so r^tus^d evor @.lr>e«* We eti%t«d thl» i%>.ot in oujr 
former oplnioB. Some et»te£)@r!t to sEtikdo In th« brl^f for iiora^ot Jl. 
Praad lR!io»tiog that eosic of tko tl»«» th« cl\«ick« t«Bd«r«'<} for 
rents •.•'«r« ov«rdr»l*t». Ther* 1» no «'vi^«*,;e«, ho*-«"»«r, tu»t wh«B lli« 
c'neokB fo? r^nta ver<^ Issutd %nd sc^nt to def i$rt4«yait» thsro ««.• not 
4mough- le> the bsu'.k to imkt eatrft ef fSii.«l. «th.«ok8* 2t 1st not »&t«^rl«JL 
whothor, »ft9r theg«* 8h<»oit« hn.A hft^n returaotJ aJ04 w*y« b« longor 
outatn^'llng, the «eouuit on d^poeit w&tt »afflci«ist to i»r<sTrl<i« f»r 
tn«ir i^a^oiit. Bttrmomr, the x<%cor4 sa««s tn»t nt ti!i« eoiiolu«ioA of 
th« trial A cortifleil eaefiJt fijr tJaio raet froa October 1, 19??^, to 
A]^rll 1, i.935?., irao t«Bdor®4 to iljo ieatoro, but T«ra9«<l, ?s'« aeld 
tH«t th« ton4«r VAS •4ffl«l«Bt ani hm,» b«*ri k^ft gqo-^. iiow^iver, is 
vl«* sf th« re;>€fttod rofasaJl of th,a 'ttf S'i;4-;?sw:'sts to sec^st rental. In 
•!|ulty &o too'hriloal rulftsf y«>iJiti«ii to toJEidorc «houi(! to aj>sili®4. 
Y!?ioaBatt6fe v. CraJHO^ ^4 Xll, ♦^70, 

^* hold that our foriaer epiniofi vas bln-ilag u^ton the (^uea- 
tiont pr«»«nte^ ia><3 d«eid«d; that ko additional rt»a»on» or fr^oto 
havo boon prai^ontod a|>oa thlo appaaX ouffieiant to modify or charict 
our forsMT opiiiiou; tiiat a faxil^k'^r oQcaidar^tion of «iXl Ui« «viden«« 
leads* to our c^nclutlea tJr«at no auffioittnt grounds to ^uotify a for* 
foitaro haT« bo«e Ui»&^ to app«ar, &»(! tnat in any OTont the jtreeont 
d«l'cKi4aets» ownora of the s>rottisao u.s t«banta is eoeaon, art pr«olttda4 
from aoKorting aa sreund* of forfoitura any allowed dofaulta ooourriim 
prior %9 April 5» X9'^lt Viae data of tho o&nTayanoa fro* Haraaa X. M *iw«»'Ht •flJf Jii»v«> v:a?^ aJt **Ji# &ii« ,iti8'»'««rv« o^ «j»A4R a9»4 »f«ai Mfa*i«'i 11 Bran-t to hli« 'lautjhtwr, Iina »r*in4' !K4i<1di«a, ^m^ no grotinai of for- 
feiture exist for finf diefmiilt* ooeurriag «ittl»««qu««t to that l^te. 

W« hATtt <«[t»«u»B«t«II •<>»« »f th« «▼!?)««©« at gy*&t«r l«a|^ than 
i»<» /I Id In t)4« urtor ooluion* «« tli« «dii(R€i»llor In th« ri?«t trlMil 
lii8it«4 th«» At^bniselon of wlfltiioe. -Ml th« ««vlr!«iine« i» mow ^»ror« 
U8. ^o 'irt not now r«Tlr»ing »wr fomef eoiiel«9!«sii». That opinion 
1j5 bltidlln^, aw-S th« oiincluBl&ns th?r«tlii r«»««h«4 i*r» f&rtlfi«4 Vy »». 
r«-«x««»iR«itloB of thtf reeor«, 

C'CoRnai", P, J,, firs'! il^-«tc>'»tt, ?. , onneur. £f ,9*aS SeAt «# ♦«*»t<^aaiJjm A*Jf'«'««'"t«o »#Xtf;«''{*^ rw "»<>"> t«»i«* »Ti,(*l*"l 37690 / / 

Sx*eutor of* the Kstat* «f Albert 
Ji«rrllX C«it» D»««a««d, 


vs. n»iotlff in ^rr^r. 279 I,A,6271 ^. m%ti&t u^mwxLY wsk^mmi tm o^xmoi m tek. oom^f • 

will, 7h« e^Bt««t«4 ]^ol»il is whvtli-vf Alios Boir«ird, hi^r«4iL!'t«r 
oiax^a <l«f«md»ni, in ttd^Sitioii is s fftOC^ l«i.%ey %ir««td3? 19al<i t« 
h^r, shotii^ alss l^s ^»14 ihs «seru«t iassiMS sn tl^i» ei»@ttB%, sir 
i^eaX4 this ineoiss i^n int« th« r««i4u!!>rjr ssin^ts* 

6«iBf9)XaiB«ats I'ilttdi a biXl ««i£ing f<»7 ineiruetloisa ^u this 
]»oint; ansvsrs w^rs tiX^H weie siTttr h«»riii4 t^# «s«irf ksXd iiukt 
4sfst)diint vfts nst sntitXs4 to bjb^t of %^* iBSSiss el* th« #S0€& 
Xsg[S«7,^ ai»4 %httt sueh Inssas #i'OttS ints tfos rssiduary sstats, im* 
fsndant SS4^« tbt rsysrsal sf the 4«sr«s. 

€Xiur« M. €slt, tits widoir, r«dld<M:it sf Qtrmt^ Hftpids, Mielii. 
€«•« hail thrss sons, AX)>ert tf.snriXX, Ksl}srt M,, sn4 (iSb«rXss «£. 
Coit; sh« dis^ i>se«ffib«y W, \^1M \y b«r wlXX shs Xsft ths r«* 
%\.A\x^xy ««tikt<^ to Iftsr so&e, ehars) tuciiS el3k%rs saiks; siaie iftXss tuadsr- 
took to glTS s Xsgssy to esoh of ths urivss of h.«r sons, if s«4 
vhsn thsy K^rrlsd; «t th« d»t« of tlis eodlsiX of ths «1XX aaklAg 
thsss preTlsisBS hsr sob AXbsrt l^srriXX iraa «ai>«auly ffis^rri^d is 
XX««Bsr Bsbttottk Celt; testatrix bs^u«»th«4 h«r %mQQ\ tut prevl* 
sioB sffsstlng tJiis siXX 1»« refsrrsd to Xatsr; slis oXm undsrioek 
to pr9Yi(ts l<(s^%Qi«s for ths vivos of h,er oihsr two sons, thsa 
ttaiisrri«4, by s provision as feXXowst «« ^./' -''-tAJt .YTSilQ<rf ffsaiA.i e^'s 


( ,x&tx& ml ttiSaUSH ^iiHA¥%>SL miM jj'«jal I.>X»ff '•Sr$s€i& ttH ji,nJi'tM»ti t»#Te 6a« t'tU"^ «t«w jnt»ip»affi t*«i"»«r 
CK'K>£'^ imi 'to «Jae>ftai ft/ii 'to xaxt tki hm Li It am !»« »«« #A«lt«*)*A h«rf>irih«for« n««<»fi tlaa »aa; ©I" I'^n Tt!i«ju»fiir.d JJSoliare, In '-''ru»t, I'or 
th« following purf>o««e, via: I •in««r*ly ).iop« Biy at.'ne niotwrt ai»4 
Clnr^noe ««oh win marry, niid t»Jtt tii» ffiCf.rrim.i;;* <?!' «>ith«r i ilsfssot 
my «iild Trwft»»» to puny to hlii vil'm gn«»h«lf of «a.l<l Trust i'Vnd 
af^d the bitln/iee to tbo wile ot" tii« «ith«r »©b wjf»(»f5 ri« shall n^mp 
■uirrt»d. Should? etther pon tiff wlth®ut hiavln^ iiisii4rri<p*1 , th« un- 
expwrdedi »:(.are ol' itaid i'uftd Baaii r«v«:rt to «i.y s!i»t*it« arid pass 
uad«r th« r«»l'1lu«ry el«a»« ©f «y Will," 

CXaranee 0. Coit tli«r<iftrt*r l»g&Xly (»hatig«4 hts ii«k« to 
Glt-;irl«B Ci. Celt; Chariss 8iari'i«4 d«f «jacl%>st, /U,ie« no^ftrd, August 
SO, 1927, »i3il on th»t Sat* 0h« r«eeiv«i fron th* t«stAtrlx*« «•- 
tntoi the i^ufli of t5«^0, &«lKj| oB«okiii«lt' ol" tik* |ii>,000 »«.ntion«d in 
t&« p%T«igr*pli jaet <}ii$t«4, i;ti«trl«§ G. Colt «xi^ kXi%9 ii^'fnT'^^ W9r« 
iiTore«A 00 or »i»«at Oetob^r S&, 193^; ChiSkrl^R U, hna n^^t isina* 
rfMsarrt«d. «r^ tiofe#rt i^elt hft» tti»v«r »a.rrl#(!. 

All^trt Merrill Oelt 4i«i« nhile te8tatrlK«» will ^aa fei'iBg 
1^yt>bmt«<l «n?t wnll* «otl»g «« tru«ifi« tti«tr«und«r, .«r^ th* eewmlalia- 
Mit h«r« lJJsi« takfn "p-os««s«l<»ii ef th« trust (ftaartu nt th« t^wtatrlx, 
«n<i by Atii»ttl&tl<»n ©f all tk« ]^»ytl«o wai* a-point^il tjruet**?- of the 
trufft ••tfiiVliah<i4 "by elaus*> "f »lb«v« qaatml, 

f1&« Isill ©f eoaitilAint enoiere that th# tra»t«e h^t in hit 
9«««»*»1«» aBfuroxlsat^ly $10,000, «f which aasouat $8000 r«r»r»«*nt8 
yrlBeipttl luad tb« haXune© »ecusi'iliaitieri« tmA accf-Ationji, D^fniHact 
•.rgufts tJiat »h« •»• aatifel**, Ufon to©r »arrlagp, to ail ftoeuwul*- 
tloB« <m^ aeer«tl0ii« «1* ©n«-half ©f tfe* «»-eall«4 "trust fuBl* frtm 
th« tt»« of tiae deat?! of te^tstrix until tJb« tlj?5© of <Sef ffinlant ♦• 
aarri«^«« 

1% 1« ft oor'!i»«»l 9rlaolpX« that in aonstruln^ irlllo ct^urto 
«tt«t sooertAln th© latent of tli« p^rsojs m^ikiing tii© *lll. As hf»o 
b©«ii «al4, "A4.1udloat«(l oa««« *r« of littl© ao^istjoieo. Sae)- will 
it % \m auto lt8«af,« In tho itftt tor of liaye«> «6S &'. Y, n9. 
S»J40d by tkl© orlnelplo w« have *rrlv«<l at the oanclualon tb-st tho 
t«ot»tri» int«rid9<I to giv© ^ach of htr fatar© dtku«ltt©r«-ln-l»w th© 
•fioolfl© ««M ©f fft&OO, ainfi ft© swr©, anA that th© aeeuisulHtlon© audi fe . .. * - t - 

riJi.* J. ts «'■•:■ it.i :*-:ft.' i(!*i.tl^'r.- Ji-> ?-?*iJjTt,r ivVii* vr j^a£ fifioi: s 

aacr«tioa« of th« trutt rua4 ahtMld go inttst th« r«i»ldu9Ljy ««tAt«. 

ti«r«on4a 9rop«rtx: »h« •fidvitly mmm I'ae'.ii.iar with bunia^aa aftt- 
t«rt, and inT«8tas«i:>te< acid inooA*; thai ft}i« kn«v th« 411*1' c>rfti&«« b«» 
t«««n prlneipal 4ii<l lneoft« is •vXi^fneod by Tarloua protlsiont in 
hftr will; )»y one t}ar«firaph sh« dlir««t#d $13Q0 to b« {>ftl<l ko a ehur<Ai 
sund thAt the Ineom* from HOOO oi' tkl« lAgsvoy w«a %o b« uo«d in a 
o«rt«in way; tiy ^sethtr paragraiili aii* g»wt ^ireotionv 't^ith r«gHrd to 
th« paymont "of tha aanual ii«t Inoomo* from ttor roalduary potato; oha 
?iloe £!;»'«« ^ireotiouo with r«!feroKoa to th« payment of taxao ait^ !»• 
nttr«ine« fr^n tho inooeie, »iidi iihauld t^a lueowa bt Inat^ff ioiiMBt th« 
oxaeutoro or trusiaaa ailgnt «iao so smeb of tk^ prloelpal mm. aa nae* 
aoAary. In tha proYlsian for th« lagaay to h«r <iatt^htar»l»<»ltt«, 
Blaauar £akb«<^e]r Celt, sha provided that if tha Xm^mtty ohoald not bo 
Bal4 wltnlfi a certain tlKt t.'io Xogataa would ^e »{ititl«i to Isteroat 
tharoMt. 

fha will ladloataa tbat the* ti^atatrlx waa a wauan of g«»X]«rouo 
Alaooclilon, glvii&s nvu^aroaa baqaesta to etivrt^hoflf, hoapitai«, charl- 
tlaa smA rolatlwaa. Xi was na.tuj'aX that »ha nftottld provida for a 
i^lft to tfea viwao of har emnn, mM sh« did «a dlraatly to h«r 
(Jlauifhtar-lnolaw, Eloantsr, by a gift of |»C00, which i« tha arlil is 
ehar«iet>ri8a<l *aa a tck«n of affftotlen,** thara is ooisylnelng pro* 
aia«|»tlea that aha lat«»jid«;4 to glwa ^adt of J&(»r <!auKHtara-iR-lair tha 
aama asi«i»ttat, naisi«ly, $50<jC to eaei^. K»i»cate<!lly tha axpr^oaloB ocouro 
in tha will - *RhaT# nnfi Bhara alllco,* and In ob« proviuloa nhm &i» 
raoto a oartaln dinpooitton of aharao of atoek irtT<»lva4 In a trano* 
aotlon b«twai*i haraalf ani Alb-^rt Karrlll Colt, saying, "In ordar 
that no tnjuotlea laay ba dona •lth'*T to r.y oald son or to my othor 
eonm.* tha will abounds In awldenoa nf h'>r ifttantion to trant tivr 
Bono alilca, whle ; it T«ry juartuaaiva owldana* of h«r Intontlim i*l.»o 
to traat har dau^tara-ln-law allka. ,'!♦}■«♦'!♦ ^.jf:.'h.ti«^-^. «>#*> r**^'.* «--» j^rtf^ffp. hftiA t»B^* *f?>f '?e mAoitftx^as '■'>'?«" .}!■/?■!>*#»«■«•«> 
t»«{* ■ rj^' 


i i TWfc"* ; . llJhw \C»»»1«rf !l#««d»rf iMi^9it Th« proyici9A in thf will for }il«an»r, wife of AI)>«rt 

M«rrUl Cftlt, it «• folloiri: 

*«. As K tokfn of aff«otloa for My daught'^r, SI«iinftr B«1»« 
«••][ Goltf I giv« >me 'bm%%i9sklh to h«r th«» nxm of I'lvo Xhousiend 
($&00o) DoXlttrs tha stwsi*' to b« dues oa^ pm^abl« to h«r on« yo«r 
after my death if it ean tlton !»« ooniroisidntlj paid, tmA if not 
e(s>nT»ni«»it for my i^.xacutero thou to pay aald auia, sh« mi^alX bo 
«ntltl«4 to int«rt«t thoroon trnm thmt ^o^tt until it is paid, 
fkayable «<mi'»aj3n«iaiiy,'* 

It lo a fair pre«umjr»tion t^iat if Mo1a«rt tmA vharloo had iiteowioo 

Won nftrrl«d at the tine this 1»oi|uoot «a« mado ti^at oaoh of their 

olToo vould have roooiirod $5006 ao did Sloaeor Baboek Ooit» it 

io iDOOSoolT'At)!* to euppose that tho tootatrix intoaded that any 

fttturo wiftt ohouX'3 roooivft a iargor aiw« '@h* irouXd fiardly intond 

that the wife of the eon vIlo oiarriod X%«t mmtlA reeoivo an aBOi&Bt 

larger than eitlnor of the other dau^itero- in-law i&ad reeeived; it 

is ooetrajry to tiio ovidest i&twiition of the teetatrisc to treat all 

)»or oiiildr^ aliko that Albert's wifo ol&otild roo^ivo ^Sa&O, tho 

wife of Cfaarlet ap^ro^taiately $7S00, a»d the wife of Hobott, if any, 

approximately §10,000 on her voddixi^ day. It i« xuioii sioro reaooa- 

akle to aoouKo tliat the toxtatrix iBtonded to give t^o eame attouxit 

to eaeh of hor daH£hter«-in*laY ao a token of her affeotion* 

defeud«»t*s argu»<snt reate largely en the ue« of the tera 

*traet fuad* in tho ^aragrai^h of the will uh^mt oonei^eratioa, aad tt i« eaid that these vords i»ply not e«ly tho IHOCO prinoipal but 
tbe a«e^aml«ted ineone thereon. By the irill the exeeutors aad 
traote^o werw givoa *the »vm of tea thoaeand dollars in trust for 
tiM followiag puroosoo.* 0& th^i i&arriage of either ofher two soas, 
thOB aaaarried, tho trustoet were direeted to pay *ta his wife oae* 
half of aaid trust fuad aad the b«fcl«ineo to the wife of the other 
son when ho ahall have aarried.* the words "trust fund* rdfer to 
t^o epeciried fund of 110,000. Biroa without these words the trueteo 
eoald only hold this sua i» truoi and tho sun would be a trust fuad. 
She arsutt«nt to «ipport dof^daat's oonteatioa soe^s to rest upon t»99 

-ft) 
1A l^»»jxf!l ^Xf>iu»M j>Xiit»« *i&^ ^sujm 9»tsx«X «t »vi»sd'V bilir^ift ^Mw riii.#«t 
4^«Ei,;oki« as srifra-^T iiLw>^ itu^l km^txnM ojt^v h0« mii ito »tl« gui&l #«jti^ 

f'-x-a ^€«€-«^$ »vjt<09«^ i£u9il^ fttiv •*^Yttf£A d'Ailff •3LIX« mxbtlide 'V^d 
."••••'-' '•'*■- ■•-' - ' .■^- , ■ w!VS; t^^^^'-^Jl **'<?«* •«i:*ftr'' ■•" ■^■»-' 

:*&4 i«f5i;®j»i..t, «•,'.-. *• %im» ^©ffl i?,i:i!sr«tt wl^-sflwr ^m^^i ..- 

...... c . ., . ^.'S5jJ»»iil?> tt:*« «ai*j»»i*^i »afc* , he it team? a*i^ 

t«j»):<'^; . - .^- ':vi;^ «<j »titmlm4 •Sit ^m^ k&i^l itt«tJ kl0ti 1e timd. 

di» tr*iiv-^ **ai.«*i r«M»ir*' «fe'J#* *.?<'J ",'•>!- i-si** »t4f:A IXj^e.^i »tt utn^ ae« th« falla«tou» mnttmaptinn that »«r«ijr b*««iua« th* worda "trust 
fand* mr* uBsd* tn«t ««(nuiu;iAt*4 Inoos* Is ia«lud«4, w« do net 
HAdarattiBd that thea« w«r4» ^ivt • largftx* inftanliig to th« «u« of 
MMiojr* 110, OCO, bOqUOAtllAd. 

tfe« provision of ths will In quostlon oontalna no vrorAt 
tottohing any aootmulAtions ftl' ino«B&s. thti nolo boqittftSt is tho •wn 
•f Ho, 000. Wo find, i3ow«v«r, in iHuragra^ph *«*, b«(iu«*t'tinK to 
the i1aught«>3>*ia-l«o &l«a<}or« #SOi>0, • «i»«eifl« airoetlon for th« 
I>a3fa«at of ifit^rost, |irovl4otf «ao ahouli) Uttt rooolvo tho boquast 
Vfitll aft9r 060 yoojr fr«m. th« ilftto of t«rotAtrlj(*a d*»tii, when 
oils would bo «r<itltlo4 to latorost. I>ar«grft|»h 'f* eo»taijis no 
laagttag* touohlng latorost* 

Aaothor ««»iiol(lorfttio8 is, laftt tho «ill oontttlos T^jrieus 
l^rovloiona for tho mxif«sa4i%\AV by th« «a«eators and trustors of 
tho iaowio frfim tho ootato, li^o aaiatsiiBifig a hoieo for her soas, 
tayij^g a heu»«3coepor*a etaiiry, *w«t«rlals, |»jr0Vielo)a)» aadl othor 
thiag*;" also taxas aad Issuraaoa. iimi99 y»o testatrix «s>eoifi- 
•ally ipirovl4i«4 (par. 12) that if a* any ti»# th« ine^ao sae»l<1 bo 
lBOuffiei«Rt for th«so purposes thon tho oxemitors a&d trustooo 
*«ay ttso so Bttcil) of tho principal m»m as nay b« a«ade<l tharofor.* 
Cloarly, tlt«se fr»Tisioa«oont«;rj^l%t« that tha trusteas should 
rooolvo tha <»ktlro iBOMk* frcw any aad all of tho trusts eroatod 
by tho will. 

Tho boquosto uador eoasidoratloa are soatingsnt both as to 
tho tl»« aad tho ovant apoa w^Uoh ^oy shall taka of foot, and as 
to tho Idoatity of tho bauofiolarios. Thora is abuhdant authority 
heldlag that la suon a caoo tho latomadit^to i&eamo is ciot a pari 
•f tho gift byt boloago to tha residuary ostato. aattdfard ir. aiaka. 
48 li. 3, Xq. 347, inTolTod tho i^uoatioa whothor tho inoono fro» oao* 
half of tho aswuat bo«|uoatho4 wHlch aeoruad frm^ tho doath of tho 
laot surviiriag brethor aad ttatll tho doath of tho testator ♦« cistor 


t^Ktl -T-.-i^jm" ,\]imlMvt **•*'>;'.• .,aJ!«.«e 

-Ills?- .■Sij'W:-'SCt.;*i;ri ^':>' 'lit T<f 

.& 4^/^ .. __^„,.-„. . .- STiW?* ■ ■hould eoeur, bvlong^d to hntr tM r««idutury l»gttt««, or t« teor eisiild* 

roa, «riBMi &ik4 beooaw (mtitXod to th« cerptto ei' th» l'«md la dof&ult of 

apoolntiBOBt uador h»r loot vill. It "wat &oId that tiio lBo«tt« p&»»*d 

iwdor tho ro«i4u«rj olauoo of tiao «1I1« tli.« ««mrt saying that a,8 

Uio laoon* was ^i^on to tho testator'* lire brothoro tuid tho •urvlTor 

to b« 
•f th«« darlait XtfOf imsI ttio prlR«lpaj;/l>aid to %h9 >^iX<xr«R upion tho 

dootja. of th« «i8t«r, 'thoro b«lii4 bo dirftotioao for tJao aoouaul^tion 

of ificono to liior«%B* t>i« ^,% ygiiji^.f ot tk« fond, %U% iiaoono ocerulng 

botwooji tho dooth of tho ourvlYlac Xifftoi^iutt and the dootii of 

Sl^onor ( th» alf^ter) to ia»41nfoeod of o»d folio into iho r«8i«!ao.* 

JjuratwB OR Will* ( sth «4.) Vol. I, 9* 75€» eaya; 

*A rtalflttary gift ©f p«jr«f,asai eotat* oarriwo not onXy OT«ry» 
thing not In t«rme 4i»s98s*s(j of, but eirerjithlng tiiAt ifi tiie OYont 
tuma out to %o not woll ilsftaeo*^ of. a |>xosaiai^tiea %rlaoa f@r tho 
reoidiuary i»g;atoo »g«iinst evefry ono «at.o«»pt the piurticuliiJr i.efea.t««; 
for « toatator la oufpoeod to gl^o hla peraoniiltjr ammy i'r&m tho 
fonti«r only for ih« »hk?> of tia© Ifttter, it Jwr ho»>« aaiti, that, to 
ioko a bo^ttoat of th« roalduo out of tho gonvroi rulo, Tory 0|»«eifl^ 
vordo f»ro ro^ulrod, aR4 aocerdiiit^ly o re»lduary bequoot of fr&pertf 
*BOt ai>oeifiaiilly ^iron,* following v^urioue e^ooiflo and g«i)oraJL 
log&oloa, will ineludtt l»peod isp«clfic Xe«;£E,ciea»'' 

Xb Utioin^AR V. ayii'tfto^ W fc. Y. 14», tho toatator bootto»thod 
to hia olator tho i«c(omo frojo $2{im, t^nd wa^u U^v doeeaao tho fSOOO 
«aa bo^uomtaod to *iho l&iffttX h»lr*** of tht t@«tator'f brother t tho 
brothor aurrlTod both tho t«Rt«to}° ^4 tho giater. It waa hf^ld ttiai 
«o tho Iwoful ho Ira of tho brother oottld only bo ieiio^m at hi a do«th« 
tho gift w«a thoroforo oonting^nt, a&d tho Ixiterost on tho '^iSQOO 
aoorulng bot«o«m tho dooth of the alitor ond th« foat^i of tho brother 
boXoaged to the roolrtuary Xojgatoo. I» l|j»rjri» t.. ^loyd . i Turnor k 
Bttoooll (Sag, Oa.) 910, wher'^- a oum of amu&y laras i»ft in trast, for 
tho b«a#flt af » entld or ehlldron of tho t«atektor*s eon, who «t tho 
tlno of tho te«totor*a deoth h^ no '^ll<Sron« it waa hold thokt taatiX 
thoro tteould bo a o>illd tho l<»t«tr«at uj^oa the 9uai ohould fall into 
tho roeidue, the eourt eaying that •ohoro there 1» aa interval l« 
tihiah tho lBter<«>«t la not dl3®>oaod of eajireoely by tho will, befcro 


***? <^i^«-- 


t<^ JM« , ■'0i.ii»«r%. ^^luiS .vufOftd I^Xw«ito »li* 

■ •;?».'3*V * ^'ftWl'M^r 7,;. ■ ~ :?■ ii<itJl.,;i» lo r;»£0'i! i /•>"'i the persons com« Into ttxiat«R«« «uo &r« to tiMta ike cHpitaX, the 
Intdrest i'tklls tAto the residue. * The qaestion is stated in BUkle* j 

latates i'uture Xnterests, (Sad «d. ji » p, SI4, nwsxmXy, *What theti le | 

te l^eooKS of the renin «n<i |)r<>fit« er ljnteri!ifie«liai.te income prior te 
the tine the gift ai'ter the isetix ef A {ttm t«tstator) teis^ee effeoif* • j 

«Bd seye (seo. 303), *lf the sul^Jeet aatt«r ol' the de-vise he speeifie ; 

i 
Ift^ds er epeeifle p<t»r8&n«l pro^orty, there is «» Intestjiiey or the 

resldusry dnrisee or let^atee ie efitltied,* oltlo^ oases. 

We de net ute^erst«nd that J^roirt^ t. frife:^t. isa m&sa. 50«, 
•ited %7 ditfefident, Is eentrAr^ to what f^9 have Just said. In j 

that o»Be it was h%lA thst the s«i of the testator should reoelT* | 

•nly the laeome of a si>«oified sua porsuant te direoiions in the j 

will Bu4 not In&oae aecruing ft^m the 1»a3.«nee of the estate. Ifelther 
Is lt%Ve V. »ill>ei^. 4« ii. J. Sq. 33, i» point, fdjr there the fcestm- 
tor s^eeiiicAllj dlre@t«d that the interest ehoulil follow the l«f»oy. 

JHelther ere deelsiens .in foiat where the t«e%Ator he^ue».thed 
Ib trust e speelfled Bta» for the henefit of a nsm«»d person witho'tat 
Rentionini^ the income fr<m this fund. Msnifestly, uR4er sueh eondi* 
tlont th9 testator el early intended th%t the JUaowee trwt the Ve* 
«iuesthed SUK should %<n p«ld to the legatee. 

We do not gl-ve weight to the nripu^«nt th«t the purpose of the 
testetrlz "with reepeot to the hti|uests in t^aestion was to induoe the 
seas to marry, and that to pitt the InooiKe In the residaary estate 
wbieh ^oes to th«K t<a>de to defeat the induottia«Bt to mfirry. As we 
have said h'sfore, the gift vas int<mded as a tolcim ©f affeettoa to 
the wItos of the testatrix *8 eons, 'fhere is foroe in the statettent 
of oou&sel for the oemplalnttnt that the snail annual inoome to «»aoh 
sen of the |10,yCK} bequeathed would hstrdly be an lnduoem«Bt to post* 
pone marriage. 

There is no merit in tli* point that to deprive the wives of 
the Aoe^suma&ted income would produee iaetiuality. Xhis ari^uB)«Qt is t' »^ 9rl*»fn ttLi>atit} %oAj»f«»# tssii '>« noa «£i:r iMii$ htJfd ««iw ?l «»«o iMdt 
mat at am.iDli^^'x. .iAfo«-iwqr aw^s- •:■ •••flOiR. 

■ 1 W T * 1. ©»t,C I . . . 

i": !'^ ,■■■■■■-■ :_ • '■ ■ 

ftl liwijaiira's- • }i.£&i)p<»ai »&ubnxq bXwo!:-' ^ffif»;?iii i^;«3*\i -♦^^ 'bftffM on thtt provlalQin in th« irill th«t Jilcfun^r B. a*lt was te r«* 
••lir« Int^reat on h«r l>«<iu«8t, «m4 txieral'ur*, it in SAltf, 4«f«R4* 
Mit «l«o «houl<! r«e«lr« Internal. ^leAser w9lt'« lega«]r «»« «lu« 
suaA payable to h«r o&« jtsit eSt^w %h^ d«aiii •!' tat t«^»t»trtx and 
1bit« will proYtd*^ that if it ««» not mmi paid «;a<t aiiAiJad r«e«lv« 
iat«r«st frott that flat*, lo int«!r««t v&» t« 1»« i»ai<l h«v prior to 
tho 4u« 4»t*. tht ifift to def^niftjat was Jiot i»«i,>«1»lo oiitiX tho 
<4tttp of h»r »«rirlag« tm4. tr«ui p«i4 om iuat t^ate. 

It ie also ffki^ that if thft tontatrix int«n<l*d th« incotto 
•f tilt truot fundi to gQ to tlao rosldaj^ry loi{at««« oh« woiil.4l b&TO 
•aiil «e in h«r «ili. THo will appointt tru»to«« of &1.1 tho tnioto 
«r«atft4 aiU'i! fiirfleip t)ioat 1m»« to tt»« tlio ir««oi«« taorofrom without 
Aiotiftgttlfiiifig !s«itw*»p the truoto, Koroovor, it the t^ot-^tris: 
iot«n-io<l the iaeoKO of thla truet fua4 to ^& to th« fre«p«etivo 
diauKhtora»lB«>2.av, vhy wao it not ao pxevldod iu tiio «>1I11' «o think 
tho will vaa Arave an it wa« havij^lS ia mind that a liift ol' a Of^ocifio 
logaoy to tako effeot is th« faturt ttpoa a eoi&tingonoy wnieti nny 
Boiior bappoB, tlo*8 not earry wltiti it ih« intext^o^iato istToot «M«ro 
th« will eontalaa « rt8i^ar:i>' ei%u«o, unl«%a ih«> t«c»tt».t«}r othffrwii^o 
apooifioally pr«Ti4t8, 

to laivni ocmaidoro^ ta«t othe»r poir^ta ^ozitaiBAi i& th.« ft)>io 
briof l»y eouiasoi for ilio <lof«(»>5«Bt but th^jro le notisia^ prei«nt«d 
vhioh poraua4«a us fron t&o eonolu»lo& tl»at t^« t^atatrlx ia%0tni%4 
that hor reopootivo 4aught«r»-tn«Xav »kouX4 roeoivo |5uO& lun^ b« 
■or*, and tJhcat the iMoomo trttm tho truat futi.4 i& queatioja ahouI4 so 
into tho r«».st«^uftry *otat«^. 

i^or the reaor.no ladiicat«^ *o holft that the decree of the 
^a&ooller in propor, mad it ia affixw«4i. 

©♦eoBRor, ?», f. , an4 Xatohott, J., eoncur. -i..l{als^^ ,. /Xay!>:; iijk'.i. k& imiii 


^4& 


^-^:^,.<^4,Ji};■y /.. JSO>;5ji ^ i i> 


-. .« or: ,1 ;/ ? -^ p. f= t\i i(»«--rt0;» illw V^Ci 
. ,fj * fci ▼© t«l X t tM9 1 1 1 9I» 99 

' *vi*(.>fe« ^i*^s^wte wAit*i«l •■tt»#.?^ii<wK& #irl>«!»<ja»ii tmii ^/aniM .•J uoi^^t viio^ft^ S»«t rio5«0 ,)i/i***^'"'*'»«»oioa.~ 


▼•• 
ft e«irperfttiou, 

..P.XX... ) 279 I. A. 62 7^ »« ^sTXOt M«auia].Y mLvmm nm o^xsiic^ o^ mi oiMm^ 

Jflttistiff brou(^t « itult lid ajemixopsit to r<»oev«r $9^037.00, 

tien atoek whleh it.t o«« tiiMi ii«4 b«<in i|9l«4g«4 trlth <l«]'#n'ii«tnt as eol- 
luterftl to a loatn; «1a«n th« XoAn wag yal'iS rjift«« eh.^rt»s wtmr* n«t r*- 
turnftd to pXalntlfl'; uj>»a trlai by « Jury th» rtrAlot waft fei* t*i« 
4«f«a<ittnt «ui4l plaintiff app»aXi fv^vk th« jadju^t that «h<* ta}c« 
nothing, 

ftAaila that at an* ttua it ii«tXd t^« axiar«i9 of »took in queation »a 
V«rt of iha aolXat^r&l t{» » Xoan »«u3« te plmixitiff bat aay« that 
tjfiaaa aha.raa w«r« tam«(! orar t« JMKea i^llina, defeadaxtt *e oaahlar 
vbA Yie«*^raai4«Kit, s'or hie personal u»«, witM tiie coaatet and Mtx^mr 
t^« airectiona el tha ]»Xalntiff , arvi |»Xade«A by C&Xlina ^^ith tha 
C«i3tlxt«ntaJ iXXinois Baxik vax^ ^ru«t vomitnny on ita loan te hin «Bi 
aoX4l by that bsuolc. 

Bid platfitirf araaaiit that OoXXlna oaald use tno ahar«s of 
•teaJi Tor hla own priirata luid ikaraonaX uaai? It vouXiS toe aaeh 
X«asth«ri th.ia opinion to narrAta all ti»« detaiXa tcueiilng tba trjaiia- 
aetiofi. Plaintiff vaa a |)r@f«aeietial muraa ^ut wme siXao ac aetire 
A«liX«r is Btocka; «6at of hwr banking tr^Aeaetiona ««ra witn tha da* 
faodaut bank; ^^a purehaaod atooka on th« adivlcn of frit^n^a at&dl 
•aen^a to hava baen wall pestad aa to Talu^a; eh^ wae tiia owier of 
quita a list of vaXX knetru Bteeka, Nj Y29 .P^A 0V2 srv'?'^ 


m0nit'^W& tmihtmii turn »Mitf«ft4> anta^i ta n^'msixt 0iXl 't# nuiMr tt*^»l£m #itt 
im mm 9tmfcti*.'i*fi a^t'^ b9%t»tfi tm^ ftA<i mtit ooo #« ««>lf!w ji«ot« i»M9r^ 

*A1 %9t HAW #&J;j^»T •Jl? v«U5t A T<^ £|»H^ fto<^tf ;11iJ«ii.«i|l •# fc*mnt 
Mbit Aiil^ /•«# tiii»fll^l>»t t»^;r aot't kXmic(M» ttilni«i«t ]lka« tfmfcml^t 

to lAAWo " '' ;i»uXfiir Hi »« |}«^«o« j;x»w »««tf •▼*!( •# aiM»«« 0«i«¥«r I, 1930, «h« •••d <i*r<»id«tfii $SK>,000, with 600 ahar** 
•f Union C«r\>i.i« an<l C«rbeH Cor^orAilon tt^^k |iX«ii|;ed us «eIlAt«raI 
9««arity{ Kost of h«r <l«faittg« »t th« 1>anlc v«r« with Collin*, a 
neighbor whon oho h>nA known for olN»ut thirty jrf'ftro; ■.« hoi Uo«» «»'» 
|iloyo4 by dof^ndaint b«inlc olnoo X90'Ji tu&d in 19 3U h«t4 a«quiro4 46 
oharoo of (l«f»n^!Mit htmk oteolt. h% this ti«o h« w^o iciid«);t*4 t» 
t«lA&o BolmoB OK hio n^to for $XS,€iit<i, emd oho h«14 ooiRO of i^llino* 
Voidi otook «o eellatorol; in iiov<mh<»r, 1930, Kro. Bokmaa rt«liir«rod 
thio not* vltn the eoil%t«!ro,l to Quj £«leon, tm tutslot^jut oa«ii>l«r of 
dofmnAftBt'o 1»a«i^, for the ipttri»ooo of eoXioetlng it fro* Coil in »• CoX-» 
lino know ono 6i tho rio«-]pr«ol4«nto of tho Gontln^Kta^ lilinDio 
Mmnk sda4 truot Oom^onj^^ 084 wroto to nis-., a»klng tho Continontol hunk 
to lOfid hl» -113,000 for iho purpem of rof in«j^aing hia obli^^tien to 
itro. JBkklERoat ^* off«roiS to (lo9o»it fto ooXlmtorol th«oo ohsiroo of otoftlc 
4»f tho 4of«a4ant hifdalt, ana aloe s&id ho odulS "probofc^ly ho »ia.o t« 
«4d 100 ohAroo ynioa Ciorbido »hd Carbon Corporation;** to thio tho 
ContinontAl ba&h r«pli«>«i, oii lioTHBobor 17, I'&^t that thoy would bo 
Cl*d to miftko tho loau& of |1S,0C^, oeoarod by tho sharoo of otook of 
tho d«f«»di»Kt bank ond 100 o^aroo of Union (2i»rbiao ot^ek, 

October I, 19 3^ ^ plointiff had ronowod htiT loim with d«f«e«d- 
ont bank; oho »«4o o note for |19,80a nmA lletod dOO st'joro* of Union 
6«rbido otook *o oceurity; ^^t the »m^m ilj«o defindoJT't Aftdo (»iit nlkot 
i» oollod o oollftt4»raJi rogi«tttr oord, which io ttoftd to koofi a roeord 
of euotosoro* oollatoraX; thio eord alno listed 600 oharto of &nioa 
e«rbi4o etook in tho n«ato of pltdLntiff. 

Ml 

Sooo£ber 1, l^^jj^plaitntiff testified, oho H^Mt a odhvor- 
•At ion with Collino. a» Collins woo dead ett ih« date of tho tri«l« 
fklaintiff io tho only living witnees to thio ^ron-vertsation. ^o sayo 
@dlline AM.Hi hor *if ho oould aoo 104) ehareo of t^ Union Cax^ido 
for a short tine;* oho replied thot 8he di^o*l like to do it ao oho 
liood the unioft aorbidd itook for oollhtoral on Her own loan; tisat c^# %»frl (Jt fecus tOV£ •«ttlfi tsm4 imm»n»\ith ^tf %itx*l9 

>* 3jiiji#»t>jt£«» to 9«<Mri0<t Mi^ ^<»t ,^u»«r m*im^mtita^ 

^ $«i^«<« , will 0^ •#ot«» ^tm tMifM»& ^««nrT im» ^mI 

}i»«jrA te •»tA^« «>«#di j>«»#.*ii&o lift #la«Nf»j> «^ l4>tfTi» ttA |4uual«t .»*iai 
•i «Xi^« •« fjUir«Dr«\q* t3j;jtfov <»tf &!«(» (mix* Jtem ,|[MMf #m^iMil»* •il^ t« 

:^ X*^^ ^^^^ ,c^ti; «f it «i»ifo»v<»a «t« ,lH»ll««'Y -i-wk^ tm$ammi$mtl^ 

US'. iftlflC t9 it*i«i<t 001 Ami iiwdf ^j^ti^miliift •lt# 

i.it»U wmii *am» 11.; tfino^ft •« )i9«#« •fttifiMO 

;!«:: x»ii& <i>'^ ft«^»li ««i« in«9 siit$ ;|jKit«#«li«d < «in»tB«i4aiM» t« 

♦•ts7;va;> • isiikil •»*.« ,fe#i . al»«ii*Xi?V: ;««>•♦•« ClillinB thm v%14, "ths t»ftnk t«JK«ia oar* «f i&ft An4 thoy iiiead b^ek ckf 
B«. X haud nothing to f»(Ur vh«it»eftT«r (hbout my vtoelc.* Ao^iurciaitiy 
plaintiff atdAritfld to tHi« rtt^a««t iw4 CoXlla« vrot* oat « rnomipt 
for thlo stooJc, iiigt.lng :^lii own &a«i«. It r«oitft» tJittt h<i bao r«» 
o«iY«^ froa olaintiff XOO tneirftt UnloB Carbido eicak ''with ^ow«r to 
hypo otoot: powttr - to b«» retum««l to i^^Ar (ns t«i» <lfty»* notlo*.* Ti!iic 
r«o»ipt was «sW«B to ^li»iAtll'f Mui Has b«ttR i)» ksr pos!i»«ecil«»Ki slnot 
tli«R. At tht sa»« %im9 %h» «ollikt.«raX r««j;iet«r Oftrd listing pl«in» 
tiff's e6rtiflc&t«« of stock In iho UbIoik Cftrtolnio »n4 t^miFh&a &or» 
f>« ration, pl«ilge4( «.» c®li.*t«ri»l to toor loan frtm th« l&arOr, »&««• 
thftt iplnlntiff sli^:ROd on the siift* dmy a #ith4r»w»3. r0e«>lf»t for ICiO 
•hftr*»t of L'nlon Garfcl*!® atook, Pialatiff m€»i%9 sfee slgweS tnlii. 
On th« •«»• 4lsi.y ttlttlettlff ftlv^ ^i^nmi. a 9a|»tr eHlleiS "O'imwr*! eon* 
•oist,* rbloh Is s prlBto^ font »A(^Te»R««l In eoesr^ieuous ty9» to 
*Contln«»ntal tllinela Bank am4 fmst Gm^:p9J^-y of C^.leafo;" It w&* 
t>ierlxt4 Jsusios Collins to kj,>>etH«o%to, ^l«4g« mnd «i«llvttr tht esouri.- 
tlos 'l^serllaefi, t^oloa^liag to tteo ujadorslgnodi, ( th« :;>laiintlff ) ^Bd 
aK7««<l th«t whoQ so li3r»oti:i«as.t»d «ueh ooIifttorsO. sh.uli b# htieli to 
toouro imj iRdabto^noss owing fey tk« d#btor (CoillJas) t^ tho Coetl* 
a«nt«l 'b'^ak, anl t^mt e4l4 soeuri tl«« 9Un.ll 1i« subjtot to .11 «'^o » 1 1 loi» 
in tteeord»no« ^ith tbo t«f«is fta4 o^a^litlons of the In^truisikonta 9t1* 
itnoing suoh l&d«bt«<Sii«so. Th« oolliitoral sooartty wrltton In 409* 
«ribos tho o«rtli'icAto for 10© shares of %h« Onioa Cairbido Con^or*- 
tlott, Plaintiff %4R.lti«'l a'h<9 »lgR«4l thl« conaoat. 

■^hllft on the etitni pl^latiff, adsjittlng thai «h«) «is»«4 feoth 
the wlttedr!iT»al re>eelpt oa tfeo oolXatorai r#^i«t«!ir o«r4 aK«s tht ©^nor** 
eonsont authorlslja;? Sollias to hyj»otriooat.« h«r C%loo e»rbi4o stook, 
att«spt*<S to tlirow soao 4ott1»t as to the ti»o ^«n a^ie nl^iriod tn«s# 
T>M>«r«, <wa taatlflod «h» 41(5n't eoo the priBt«d n^n^Ukng oa the 
««Bsr*a oona«»rit papor, a<l<!r««ffle-c! to ths eoBtlnoTital h-mk, HowoYor, 
tho Jury '♦as fttlly ^aatlflert Ik boiiovlng that she oigned these '>rjs •««.*-:! t^s 9-s 'i(* fti,-/.'* »»j£*^ -imi »rft* »t'l»B -HftJl* talXltfV 
•.ji^is i^*i>i'im<»f,^oii X'^a ai tm9^ *MJi> haw Xiitmtsi^ ts? tmrl^ ««« i^t«»#t 

'lie JUtY*l4!!Uoa M«u« fr*l4l»«UllM|Xli "Ml 09*^ $mdi h»9%m 

•'tan '0 OifilJ &.me Irfe-ft ■-' t. iia'i.d4i:aiaa ii. : ■. tarranT'ii: .. 

.^aiTdwdH .alaii:<i Xtt^n»fa^*t<i» ait? «/ R*»«»«jSfeAi ,r«»':'T«e yj»»PfiK>e »*t»»wo ptkptTB on th« <lMt« t)x«y b«ar, tHat ah* ««« fully eonTursAt^t with th« 

un %kil« »«tt« dait«, Ji;i«««Kto0r 1, lt5g« ysit itottX ecrtifleftt* 
in qtt«»1;le&, pursaant to tb« eoAsoni^ oi' pJLa^intlfl,w&» 4«liY*r«d by 
A«f«a4JUit ift«MiiK to uollloo. 

:i'tok*fi i'oXiovtd « noKiiOX' of ^ooick««plng irauoikQtions ivnioh It 
io imneoesAary to neto in dot^iX. laey r«isult«4 Ln tho Centinontal 
toftak roe«JLving Coixino* ciet« tov #i3,4kiti^, tO||«t;u«r vlth th* oollAt- 
•rnl lohioh ineXa^M th* I<^ idanros of ynlon &ftrtii4« otook CoiXint 
had ol^tftifiod with th« eon«««t of t^laintiff, and tho pgiyvumt , ok tho 
• tlior hand!, of €«XIint* noto oayabXe to Mr«. So^d^^^. Mospotstivo 
eoioUfiooX hairo sot fortli thoso etoj^o Qult« fiilSty, «ub4 from tJtiom i^lAiA- 
tiff »tt«Mpts to ottpForl h%r elatM tiiftt <lof«n4ast himM ftrcffltod 1^ 
tlio tranoAOtion. fh« ovidonoo 4e«« »ot 4^«tlfy thin claks. 

€ftXXlfi»* olojeetlTtt «&« to ooouro fumcu to laoot hio noto hoXd 
!iy lirs. i^olB^a^i. ^or t/^lo ^arpooo ho $e®uro4 o Xo«tfi froa tho Coisti* 
aontoX l^ftok, l»orrovlng fron pXaiatlff h«r ettrtifio%t« of union C«r» 
bido otook to bo ut«(l »• ooXXsit<»roX oa Ma Bot« to the ConitSciontal 
boAb, vhicii iBo4« tho loan irhioh paid kra. Boks^^a. fho S^ry oj>u1^ 
9ro|i«rXy eonoXado that thio «AtiTo tremnm^tl^r* waa j^rivstto sjni 
9*r««iaX botwooa !»XaiBtiff, CoXli»e, tho <;iontim«Bt<ia ^<mk and l^ro. 
Bokman.anH that 4«feii<l)Mnt bai:ili <fia »ot profit fre^ it» 

January S, 193X, plaintiff o^range^ with am aaaistimt tailor, 
Jlriovitx, to rrnaem nor loan vlth dof«fitant hmk*, Erlewlta vroto citat • 
B«» neto, 0!»o«ifyl8g only Si)0 shares of Union Ciarlalio otooh ao ool- 
Ifttor&l, lK0tea4 of 600: ilriowitt t«s«tlflo<l that plaintiff Xooh«4 
it o-vor and 8lgn«d it vithont oaying a&ything about XQ^ aharos 
boiaft aiiooin^. Plaintiff novor in^ulrod of acyono about hnr Union 
Garbido atoeh until OoXlina* doath, whloh oceurrod iiar^i IS, 1951. 
tt&« tootlfiod aho vaa aatleflod to hold hi» r«««ipt for h«r otooJt, 

A day or two Aftfrr CoXXlno* doath oho ahowod hia reoolpt to 
fimy lioXaos, a ▼le««{ir«8l<l«nt of defoxidant, and aakod how oho o uld 


1 ,..,. l-.!.*. ,i'l*?>VZi *-«,V »7 • 


4 ■•' T* V- *. i ■ 4 U ,,.... ,>»-^i.., :.-.v . ^ .-«*' ,^A*... ^■•.M.jf, «^.*»., :*«-»j;j «br':'-''- '*^-- ♦w««i XAtttfirof 

■-- 'i-* -•-- ' ,,_:tft«^t«.. «i .1 j« ', f 


ii& g*t her cartlfldatt for tht 100 thKroi of Union C«rbt')e »t{>o)i:, %nd 
«»• told hs ho4 no kBO«rl«<d£« oT It but wn^ult? S)»#«ic t« Mre. Oolllno 
ooneornitt^ li{ thoc folXowo4 lnt«n(ri««rs with ^r»« ColXint in ^i>AfM 
UffXu&n aooort»tn»'t the fmoto. i^r«. Colllne tn41eAt#<3 a willlngnoo* 
to 4o «rv*ryt^l«g i)o*«lbl« to ««vo |)lAintiff *o otoc*, lj«t oho horoolf 
woo without ouffielont funds for this purr^oao* At nnm tisio iKoloen 
flaooo«4o(l in a plan whvrotsy Mro. Oolli»o, out of hmv iitourojooo mcsnty, 
e9Ul.-l p«y off a Xo»n wkio}! voiilf! rel««ffo oortain siharoo of otoek bold 
»o eollutartfcl, |trovid04 tJao ContinentMl t>«r.k voulrS (%oo«nt «aia shoroo 
oo Additional Boeurlty to Collino* neto, th** «vidono« ohowo that 
although tho Centinont&X hmik %t oii« tl«« ogrofl^ to thlo tJhioy U^f not 
go through with It, l>la.intlff lia« Ini^rviovB with liiro. CoIIIbo i» on 
att«spt to arrivo at oo»« axroagnmont w^«r«l»;f r^laiutlff eoul^S roci^Tor 
hor o^areo of Union Car^l^o ^took. 

^uly 16, 1931, tiio CoRtin«Ktai VoMk mtfXi th« lOO oiiaree of 
{inioa @ar1»iilo etock for 18041 mn^ orftdit«d C;olli»e* note "ifith thlfl. 
B«f«ni«il«fit l&anir. 4ld »ot rocoive any of tho ^rocosda of this »alo. 

In tho tt««fitiffiO plfelfitlff oositiituod to traridafit 1>ui@ln«e9' vltk 
dofendant %»anfc; ofeo t««Ufl*id It wa» Kot ujctil Aft#r the CentiiJOfital 
tunk had oold tho Union ©jtrbldo otocis- tftat sl^e flrot ha^ tho Ido* 
that «h«* would try to hoi;* dofimdant Isanlt for tJalo otook, 

Tho oa»« want to th« S^r;^ i» two oounto, milch are lu au- 
oui!|»«lt, tho first of th«!^80 alltg^lng that tho eortiflcate wao de* 
livurod to CollinB hy defendant without any authority therefor ^Ivan 
hy plaintiff; tne oth<fr count otiargoo violation of a pledge hy de- 
fendaist to r«tam the etook when plaintiff *e cote wao p«id. the jury 
proi^erly found that the oertiflcat^; of etook was delivered 1»y dtfond- 
ant to Collins with the oonsont and p^tmi^Bittu of itlaintlff. I>laia» 
tiff therefore fall<^d to prave any breaoh of eontraot Iby dofendant, 
for If the oertifioate was delivered to Collins' with tho oonecnt of 
plaintiff, there would be no ljrea(^ of ceatraot by dofendatit. $£»ff ;riS«t9 ItiS «»i£iikrii;: jaEi:fttT»o |i«ii9X.»t M«fi»w £(«l3fii« JEMttl « lt« ^cwc; hlct»9 
, ., ., .^, ,.... ..,.,.. .-, -»mi$a»'i 9M «Rt.i »*4. lit gallty of t'TixnA or miRre;,ir«B0ct«tion, J.» edlegsitlonB %o this «ff«et 
w»re 1r thtt ocunta a|>ejn «j^l«h th« e«»« «»« tried, Xh«]r«f9r«, »• 

«vldMJce was A^closl'blf tArsdini; t« «h(»« fimkud w^urt no fr^ud le 
pl*a<Jod. 3»oo^d h(^t^\Jiaxi]f.„ of >?«3^,o it v. Woodruff . 11-^ lU. App. e. 
i»or»oiriir thara waa no ^vtAmmt ol' any fraud or <3ti@r«preaentHtlon l&y 
dlaf«ni(uit. 

W« eaenot iittem^pt to not« ail tk«t la «ai(S ia '9l.<i.X»tlff *• 
isrl»f coBaernlng tht tr«n«iftOtle» bttw«en pXalntlff aiaA Coillzj*, H«» 
own t»atl»oay that CoHlaa r<»fiu««to4 the »hay«s of atooic for M«i eim 
u«o for A ahort tiiaa, eorroborat«4 fey '.o«uia®*st« wnich plain tiff 
3lj^«a,«t th« !Ta?'.*» ttiRt, fully ,fu5itifi«d th«r jatry in ftn^lBg for tha 
<S«f pn;«o,Kt, 

Plaintiff coEplaiiiSi at Q@n9i44^r«il»X« length of the action of 
th* tri*l court with r«f!»r«nee to ntliaga osb iaatractiona. '^m oan 
note thaaa only brl<»fly. 

Plaintiff ♦• r©fa8«<SI iotatruotion l5o. 1 la long aad eossplftx; 
it lKj>rop«»rly rafftre to r«pr«aentatlo«« aAd* fey Colllna to plairitlfl* 
A« l-«lng ehar^oabl* to th« dafendimt 'btuUi; it la.;)ro|)erly aa^aaa* tteat 
the bank had tha li^a&aflt of thn tr^naAotlQiEia fe«t'«««MCSi Colllnft aa4 
pXttintiff; it %l»o r«^ftrs to Ooilica' intcrsrst. aa hocjtila to tho 
btmk. Ihf; c$tirt ^roijarly refuaed it« 

Plaintiff *a rafuatd inatruetion Xlo. -^ it also obj#otlon@bl« 
for alRllAir reai'cna; it is raeroly >m a1a«traot pr«i>o8itioa of law, 
and its r#fusjil waa not «rror, 

Plaintiff *a refuted inatrjotioa ito. 4 la siiaioadicg at 
tftHlfii?: th« jury that If Oollina, in Staling with plaintiff, Ibad 
apparwnt authority to o^sniuot th« traeaaotieo 7?lth hor^ an4 that If 
j»li*tRtlff r«llM upon »u»h *!»par«at ^lutiiority, that dftfjfndMit bank 
may ba held liable. Obviously Colliaa had authority to condlaot a 
para'jnal tranaaetlon on iiia own ^oeeunt with ^laLatiff. tha inatruc- « '(. ^,^Sf .. V't .^ k -._■, » u .•« * &^ 3<* '. 4 .. ..V ,, fr>.** «.»*»' ..-...^^ ^.ft- k ..L «,^.»<i,l^ 

,.,.> -. :; >,,.,...*--■. ^♦..,r M- «..,*) fr>* *<.♦ «..r,«^v.-f^.jf rfl-iw H099 *...,„ ,...„ 

;■■■*''•■' ... ,,,,.,^... . . A .. . ;i-l#dijirisiti hftaut«Tr t'Tl*^irl.«».f '■ tl«n l3«Jr» !>r««loitta *a»<l *»■ properly r»fusii(l« Cit.v y.f v^Mcft^p | ;. 
^tttiPf^ . l'^^ Xll. App. ^21. 

It «»■ py»9«r to r*fut« pi«ir^tifl'*» liiAirufitldn Jeio. 6^ vulok 
XftnitA to throw doubt upon th.« oxooutlon tojf piminttff of hor olg* 
nataro on ib« vltbdrawal oellotorol resistor, tinoro vao ttotisting In 
tho «Ti<J«ir«eo to eooi any ^<»ubt upon tiio ^«ettln«ii«»» of pI«iifitlfT *s 
aiga&tutro. ^o norooil" oo tootli'lod. 

AAong thm o1»4«ctioa« to stlointiff^e r«fu3«<t insitru^tioa 
ko, 7 io that it r«9e«.te Uio aoooKittloK th«t.t &olll»!&* int«<r«6to 
woro ndfTB* or vootiXo to tho Aofottdeut. tliojNk wao no Wei* 
for this. w« iaiftvo »ot«d onljr o ftm of tho o1i»j«otlofi%lc;lo I'^atureo 
vhitth Ja«tiri«4 tho triol court ia rofttsia^ tirtooo l£«truetidn« 
tOBdorod ^y plsiliitiff. 

It «»o »ot orror to givo i«l'eBd<u3t *o ijietru«tloiii kt>, 10, 
v^loh tol4 tlko JIurjr m^ot to 4o «3ray with tko foroo o/ m« wrlttofi 
r»«oipt of plaintiff for &h« vithJri»»»;i of tho otook oortlfieftto, 
"tlio testi^oBy ohoald lio eoaviiaoiag, smi tho t»urd«y» ol" pruof roato 
upon tho porty mtt«t£<}»tl«& the explan^t ioa. * fU* rtiX* to Uil» off«ot 
ia «tat»^ in i^laohootor r. groovoaor . 44 ill. 48S. t*«o aioo ft f«o^« 

m<^,iitr y% ^mM* ^ ii^* ^^* i» yjME^Tr P.*.%>iBai,» ^^.a Jii. 334. 

it «»• holi orror to rofuao 9& iestruetion •ut»«t«tntii»aiy in tho scim« 
loBgus^o. FXskifitiff aakos a nmkb«f of orltioioeif ajgmiiist thie in- 
ctruotioo «nioii h»vo ao ««rit. Tho inotruetion dooa not direot a 
Yor^iet. If it olsgioo out ono ^ooue%«nt Hmo giiriag it un^uo 
«mi»h»«i«, i^Xikietiff *o givon instruetiono ^oo. 2 Mid 3 41(1 tho oa»« 
t'liRg. Tho inatruetloa 4i4 not toil tho Jury that tho atoek vao 
(loliv«rod to |)l«iintiff oa a oortain lay; it laoroiy oai4 that th« 
rooolpt waa ovidonoo of tho faot thoroia root tod amri timt tho too* 
timony to evoroeno it« foroo ntust 1t« oonriiieing. tho inotruetiea 
io not proporly sul»Joot to tho oritieic^o wa4o and tho court 
proptrly gavo it. -S<Sa isil J« 'i'iktaifiiq ^rf ttoitiit»«3e.» «if# «««?«* f^a^h mmti i^- t&j 

:^' ^«l^^»ff 9#v «ie«iint .•i»d-«li$i»'« i«<X«i«Xl«« iMMrUfejUl'/? tin DO^ »tfff»« a 

T^^fantSant '• ln»truotl»B «»•. IX *%• propift. It oonoisfl;^ ••% 
forth tfia 1b«u« to !>• d«terttiiifKl ^y th« ^usry; that 1«, whothti^r th« 
••rtlJ'icat* «t* stock in quoatloa e*m« Into tih« i»9ais<«i8iiioi^t »f Celllat 
for his porsoAAl u«# with plaintiff *» e.«»f)««rit, fOiA if th« Jury should 
so find tbo v«r41et amst bo for tho d^f^^nd^nt. 

Dof«ji<lajnt*s giron Invtruotlon ko. 9 <«a8 the stook ibstructloa 
to th* of foot thot plAlntiff snaot iirovo h«r odse hy a proi>orador«t«e« 
of tho 9rld«R00. 

S«« oXso, 4«»f«n4liint'» gl^^Xi Inttruetion x^o. & t»ld tho Jury 
it tiftd ns right t» iiirr«gr»r^ th« t«etii».on^ of »» uRi2&|»«aohoi «lt» 
Aoss for dofondttot J»oroly l^ooftwtso »«i4 «rit«tSB was an nmpl&yii* of 
dtfondant, t>ut sueh testls^eny should 1i« tt^stod fe> th« «ajECi« pri»QipIo» 
no tbo J«ry vottl«9 uso in dotc^rsiiniAiE th« orediltility cV atxy othor 
witnos*. 

I>ofond»nt's ^lT«n in«tr>Jiotlo» ^o. X is aleo m otook Instnto- 
ties, wMoh h%o bonn «f>i»royod moiiiy' tlmeo. It told tho jury that la 
conoldorlnit t>5« tostimoay of ^l«l»tlff tho ,)iArf siieuid coosldor h#r 
lnt^r«ot 1ft tho rooult of the suit. la Q, .It,../:^ , ,., .1. H,B^U . o. .Vy .-Bay ^ 
ridisi} . tli HI, t, it was h«id rovRralTalis ntr^r to rofuoo ^o tUro a 
oijsllar iriBtruetloB. ^oo also fiar|JUaAiaM^,.ii,|«, j.i,ii^.Q.<a,r .X.*.. J..flii|ja:» 
S0« 111. 27;>. 

Ooffl«<^atit*s givon iastraetioa Bo. 13 merely otatod tko iosuo 
to 1&0 dotormlBod >y tho Jury as to whotlior piaiatiff e&ii*sait»d to t&# 
dollToryr of tho eorti flcate ef stock to ColllflS fcr hio p«ro<;«al us«« 

wos&plaint is »ad« of tho ruliags of t^io trial eourt «ith rof* 
•rmieo to t««ttfitony, but wo fled aothlng la this resi»e9t of raffleient 
inportanes to roi|Ulr«» a r6Y«rsal. 

Tho quftstioE to l»o dot^r/sln^sd ifas «ieiplo. Xiio ovid^r.eo was 
oonviaoiag in faTor of the 4[of«ndant. thoro *«r« no projuiloial 
orroro u^oa tho trial. Tao S^4.&sxmt Is thoroforo afflrtiiod. 

Awwimtssi, 

O'Connor, P. J., ondKatchett, J., concur. -ri> a?HVi*.i^-o..J 4 »A9 it%83K»\iiito •# iTilai-x ^a had il 

t<& Bi*y s v:-T- nt-:- ^r.',- -■ :*.!r? 9«i^«afttf t<5»^** •♦«•»*>«'» '^•t> "*«"^ o«i»« 

f -^ J '/ "5 B^ .■♦ « R i ,a».. 


^.^i.fX9C- f?'' jfc- 
$■ 


«t»l iSS 
' ifhmm a ■ 
'fr»ii>n'^. 


."! 


b«il »«• iwn , 


'^T» 


. •-— ^^Tt a f, ■ 


.^ »*>..«.; : -J 


Il«9 •i»£i»f' 


..'..?*> fcf 5^ 


'»vf t>« : 


*ftr 


X*loit«U- 


tisalir«t»» 


StMt 

XOKA.T miLlifSi, 

<i# CHXCA(|D. ^' 

279 I.A. 627^ UK. jfU3?iGi ii«ayfiSi.y mLiy%nm "ms Qfuim ^9 am. omm, 

aft»r trlinl by ib« aoax>t In sm Aetlo»« of fraud mi^ <^«««lt. Coa- 
•IdcratioB of tho faeto IoaAb to thi^ conaluaioB tli«t tbo fin41i»a 
■ttd JttSj^«ni of ifeko tTt*l oourt w«ro jiaetli'lM. 

!%• 4of«fid»iit |iu irportcH to owe «^ futtil»h«4 roottiag bout* 
at SSa LtlMii RTOUttO 1» Chieogot li« allv«ri&i«#d it for a&lo tmdi 
ylcilstlff iiit«rTioiv«d ixiM with regard to ti:io matter. 'i!ho evtd«n«o 
ioud«<t t« oitow tha,t iimf^^Amxt T99tm»im%^4 thi^t iti« inaOiBift fi-om t)a<r 
feottfto WRO 139 ii o ftontb; p],.%i»tlff %gro«4 to b«i|r for #7%5 .utd pal4 
#80 013 ftooount, «uki»«Qtt«!iiii$]L3r i»ai4 th« )»-<yi,1^3ijeie« of ta« pur^^oo price 
aai ;it^rU 10« Ii>54, r«»««iv«d fr<m ti«f«n-4afit a i;i.:iLl ^f nolo oofivo:^^ 
Ia^ tho funsitaro e»^ eii^ttolo in t>i« pr«s<kl8«a. 

Plaintiff iKovod into tho ^aildiag ^ril Xltit bat Bin >layo 
their«oft«r ikirough his att«iifm«y feo wroto ts> «lef«^d»»t oi»lietas ib»t> 
liXftlfitiff hiOl boon f>orfitta4«4 to byiy tla« i»roiJ«rty t&roUjgh f5-au4ttl«»t 
ro^rooontfttloBO mjtda hy <lof«'na«n(, si^id %I3,« r«»tura of tno purohAOO 
aM»ii«)r was AmamnAm^'t aoother l«tt«r to tbi» omio eff«ot w«o «rltt«n 
to <i«f«ndaat 4|i3rU Sr,th in i^hiek it «a« et&toi that pliaintiff 
oXooto^ to Tftoolnd tho coi^troot of «aI# en a«lteu»t of ^9r#>9r«e«n* 
tatloae >m>i also 1»«&«aoo \h^T«f v«« a shortogo ic eortain surfciolot 
of fumlturo, oquiometit Aitd utcoisllo; ». 4otua84 wa« again matfo f«r 
a rofunfi o)' tao puroJikuoo ^rieo - |73i, asd tko furniture andi o^aisK 
KOat v»r« ton4oro4 to <l«f«a<!).aat, 

the «Tidonc« BAo^ei that tbo aotual inftoe^ froa tho liuoi* 
nooe «ao %zm> a KontU iaataad of 9^99 ao r«proo«nt«d \ty Vam dofesid- 

' } bt-'»ttm4 

ant. It vft« a^im 9r»irMi tu&t th»r« w»« », »)»«rt«4«> of* Q*ri»ln ajrti* 
«!•• Qf furalitir« »»4 m^uipsmnt, 

a«rieu8 trott\>l« f«r px&lutlfl* «»• «i«u»ei by fe,r«. 3f'faii<l«r, 

viff of d«f«n^«Bt. ^lai« 0eett|»l«cl mrt iKpttxtm^iRt In tJio tulidlKikiK. Sb* 
t«»tlfle^ thttt »h* ow»«d tli« |»r««ii»o« 1r J»l»t t«»«4ney vltln h«r hus- 
l»ttnd, {iilth9ug;u in th« l>lli of R«3Le dAl^niltrmt vouelied hitiasAlf to \^m 
Ul« owa^^r ef th« |»ro|i«rtv with fuil ixj^er %& st^ll. It la a J'&ir 
inf«¥rene« ^i»t Mr«. I^r«tnd«r t\i4. net o«»]aoar ia y»« »«a« 'bj li«r ha*- 
%anri t« plaijDtlff for »&« ti«>inti»u«4 ii^ th# phr«»ls«fi a»»-l t« 9t3»7ti»» 
«6t» »f •wn9]n[6'd|» of th« |»r««.i»»»« :^« eolI«ia&«dl r«&% ir&» imin« of 
tl)i« ttuiknt* nnd toldl tH«si not to i»*y ■^la^iutit'f teut to |i«y la%r. 

It w«kO iit»t«^d 1»3r «tdu»$«I on tUo trli»l that def ^m^act .«aaA 
him wij*« ha4 »«?sar)»te^ rmd thai @feo k»4l fil»4 » bill Tor 4lvor««. 
Tiilp t«ri-5» to oxpl-itii, h^T »«ttaa« Inr*.! acting nofi«o«.nou7r8»no« la ttio 
tttlo. In &ny «T«»t platistiff wao pr«voi-,t«4 by 4,«fond,**.it'o wii'o rjni« 
«je<»rol8lng uRfllfturbtd poasejftflofi ©f tJj.# s>r««tii«o. 

Plaintiff a«rft«4 to .ijsy 'l-li^S.fW:* & wonta r«ntad for Uao 
prei^s«8 »a<l p»t« on« month *a r««t. fci# coll <^et«4 * smali i.>«rtloa 
• f tlao InotHttO, whiob., fee t#©tifi«d, ho «»3K3«iidflMl 1b BMsJciug re^&ijrn. 
It lt8 aa.«9 in «yia«i5«e that Pf»»d«r 4l.»tyAl»od on tii^ i'a3r^iiiar# for 
Ron-paynsenl of rfst mb(1! ba4 Ja^ffBoet In th« diatroes salt ?igati»«t 

rao txial saourt oorr«»etl.y stated t*i« alxuittloii, ftotiag tli»t 
plaintiff hn4 .nAid d«>f«fid«uat $72S I'or t]&«^ buoteooe, ineXutSiii^^ fujrei* 
tujro, «ad $3.02.50 kc r«»t; tkat M* eoll««t«^ T«ry llttlo laofioy fro* 
th« btisinooo «• iho trtfo of dftfondjuit tmA» oollootiona sad thtus 
tlod up tho lneofs>«. Plaintiff 1b the is^tNntimef h«» loot tho fMfniwk* 
ingm thjrottgh tbo distrooo oult. Wo aro of tlio opiuico tho trial 
Jttdeo <ll« juatico in kio flK<5iKg«. 

nofor?<tftijt oayo that th*! eourt lisproaorly oxolurlod eertaifi 
OTi4oa««« Sofondant aoaitht to «how by a law otu<^ont In th« off to* i9xmK» aJ tm% «»» i«!t!f>*frtl «id» txi in^ujuiimm' nftim %(y'i TiltmXmJ -^-i^if 

iS alii' Ik X'*^ i^S" it3a mMii' k£»s l>ts» misttm •f th« Attorney for plaiutifl' %i).»i pJLM^lstlff ii&d «jdLd that defentj- 
8hCt*« r«KirA«*nt«tlo» wtui tun ine«mtt of |9vX^ a nonth, und that thin 
— wnt ««• Mt«t«4l in Viii9 l>X«lntlff '• •t»t«iKftoi^ of ®l»iat, «rhil» 
plKintiff twstlfiod thiAl tii« r»pro«<iat»tloa v«o .^^fii «» Konth. '^':« 
do not think tht tostimonjr of tiio witnoao woo mftteritUL* rho 
• tatcssert of oi^in o«ioico for itself. 

Co«]pl«iat is ftta.d'c th»t ttn^o o<»«rt should < ot ii'%ir« au«t»in9di 
an ol»j«otlon to tho o#rtili«4 oofiy of tho Jud^^^t in the hunifsipaX 
court Ic thf? 'tidtresti ouit broag^t hf I'fanAor c^aiBi»t i-'hillps, but 
ftpp«T<n3tly, froii& hi» o1»oorv«tions isusuSo in oofifioetion wltli> hio 
fimAiaito, thl« r«eor4 wag eofi»i4«r«^ by t^e court. 

Dof ftiidant '• %iri«f is largely t.'^.on up ivltte toeHaiiMtl 
l^oifitfl 'AS t<? fl^a^^Rg an4 proof, nont of whioli in our opinion km 
ouff ieior<tly lHoori»urit to r«i|uiro a reversal. Xho plaintiff, 
tjbLr«>ugh ai»T«f rtoontatlona, partd^ iwitii !a.l» monoy and hnm notuinc 
to otoow for it, wJatlo th« d»f«ridant «ft*r dlstraiaiBg tije fiirn.ltur« 
is iJH thm »mm position a« tboforo t^o s^o, plus tlui ^V^S w/iie]& Jio 
rooolirod fro« pistlntlff, 

«« fe0l4 taat tJa« 4w'*4t^«R* J^®*" 'tiiio amount waa 9iroF«»rly 
ontorod, Mid it ie affirmod. 

O'Connor, \ J,, suad Isatolnstt, J,, eojseur. c 


■tstt, ir^.tJ (•{ i Fin I 


li^l'i- 


.•jwfe.: . , - «U(S-*safi!O*0 
37S94 


lODLAIID Oil. nOMPAHY, >♦ 
cooT't, COOK comtr* 

279 I.A. 627 ]Kt« ^00*? ic^ ukTcm^n m^sj^rmmM tm qx'Imiqs of ':m comi. la cm tuition &n tha &^»m to re«0ir«t)r dsjntMpee for tho 
jiftriiaX dootruetlea %7 firts of plftlotlff «' garsigts* aad upon 
trial b/ 4^r7» tl&oro was « Terdiet fox* pX«iatlff«t «lth dsjnagoo 
la tho oum of l^3»&oo, iipoa wMoh Ju^ipwat ««« onter^* 

Xtao dooX»r«tloii in %h& first &ouat AjLl^goti Xlsv&t dofoad- 
ant* thrott^li Its ««oat» viui dl%3.lT«rliig i^soliao Into a loulanorcoA 
tank for «toz^Mr« «n pr««lsoe ovnod !>/ plaia&lffs* and ««8 ^ouad 
to oxoToioe ordlaary o«rot tb«.t ^ef^adsont knov or ougflit to haro 
kaowa tli&t tbo sao imo Ita^Io to Igaito naa liura tlio b\ilXdlng| 
thst.% tha (pio ««t il«ltT9irod ta ouoli o a«gXis(oat snmnor thnt It ran 
oTor upoa tbo floor of tlw lmll«Siia^ oltmatod oa tha prtMdooftf aad 
1>«lii^ hlifhij iaflawmliXo* ao 49f«ad;tat know* l^^ltod aadi do^tro/o^ 
tlM s^rago* oituatod i>ltlM«it fault oa tho i»art tft jaalallffe* 

Tkfi o^ooad oouat otearffod that dof«a4»tat wilfully and 

iv9.nioal7 ^raitt0i4 tho gaaoliao to overflew froa the nahaergod 

a 
ioalci that tho )ir«aloo« took firo ajMl Inamod ^o^diVoot roouXt* 

rof endsnt f Hod a ploa of the ganorol looilo »mA a 
«9«c1aX |»loa that tho gaaolla» wao aot dellTorod hy oa/MM v^ 
«ao tho asoat or o^rYaat of d^feadaat* \ 4Mr8te 


1 i 


-t«XIa 4ii»<55^ *-.>^ <.,*'f ».* »*«>*«^iA£««fe «rf^? 

2:)aitr.'- ' ' ' ;. - N-f:|l #« «i<tolJt ««# «*3 Mft ta£$ fiew«aal 

d«»ir ;' 4fttfs III )»«««>Tll9fe »jiv Ml ftlfJ imutt 

i:i ^ItXttfi WAt )« %9^k% MCI «U»<|;i7 tdVO 

.^itT:::ii:Li.3X% IG l':;Ji^ id^? JK6 ♦Xif.al imAiXv ht^9»Wii.m nW^ti^^ miS It la •«at«iid«tf for rvrv^rww-l %hn% tHa jfT99t ubotfsd t\M% 

plftintlffe In/ «A lad(i]ittiid«]|ft eoatractort fair '<ft}M»it akOtiloa aefonAttill 
«IM tt»t r«£poa«i>X«i tkat ^hA fins wan mxtfunA i^re^iaaately V// %h» I 

ncgllfiuMa of tho tvmuit in ■ftintalnin,<r In t.h« caragi a fas luMit«r 
with An Ojfen pilot fJUa* 1ittr«inrf t^^t tlie dnrn^Qa Hllo»«fl «ur« «a 
incaaelBt«at ^ith tht» soMKnMmut prvf^d ^.(^ to lrK3losk%«; Uutt th« 
Jurj eo«ipx«Mia«i 1i«ttf««n tua AMowit af dfWtt^ea aad tJia qu<»atlaa of 
liabiXi^/* tbua {»r«T«nti»|f a fair trial «f tli« iantiis of \thetlMr 
d«f«ad«al «f&« ia faurt liidila* i 

On feUla l&»i iNBiat d«f«atfaat ms^ that up&n iJki« trial \ 

pI&intlffB ^9fwA nm ettt»«f op««k«t «xf#a9« la tepftlrlnf th* g!»r«i«« < 

tuBOuatla^^ to «^t9»6O0, MK) that 9X«tntlff eh«:eXa« MorsdisroUi tefttlftaa ' 
ta a t«tal d&aM9« fitwnmtlac t« .^4*418| tihfit in vi*'^- of thl« ^rrld^asc 
and tHo T«rdlot» It la R^immat that lli« qtiatttlen of liability dits { 

aot r«9elTa fair «oasl#9rMtloB froa ths Jury »»? tfe»s.t « aov trial ; 

sJiaali^ lmT9 toaea grnatod for tliat roaaeHft* DefeaiaBt el too (^aloia e poaloa i 

i 
▼ • f:ofcr.onott^yj|.# 14? ill. A^0 If ^ala»alE^a ▼♦ lMMfXAP±k }.99....9t^^S8L, i 

£2.*» ^46 XII « App4 17ft I "JtiMHMia T» tiaHf 210 lliR»i», &e5» and nany otiiar | 

Ilka e«.aoa firaa dlffaraat Jurlstflotloas* thaao eaaoa la eul>8tano9 

lioXd tto.t tskora tke rardlot and th« judipaaat ar« la^oaslatent lAtlt 

tbe proofs* «« it ta a^paraat tkat altSior plaintiffs wwo oa&ltlo4 I 

to tk« «lM»lo ^aoaat ol&laod ar Aiit»nA$tn^ waa oatltlodf to & TordlH la ! 

lt« CaTor* a Torllot Tor plaintiff a fr an sAouAt I«s@ ihun olalaod j 

aliould ha aot aaldo* I 

ifea« of tlw eaaoa eltod dlaolosoa faoto euoh aa aul4 ! 

i 
hrlm tWLa oaao vltMa th« rala* «ar« tlwro wor«» t^onty dlff«r«mt 

itoMo Of tfaaagot «i<i whllo tha tostlaoay of plalatlff a waa tmcoatra* 

(Slctad by oral te&tlsony tl» aatura of tha «tso v»o eueli that tlio 

Jury had a rl|;ht to (tleeoont th« t«stlaony. It »ay haro thought 

that eoao of the lt«a« wera too laasa. It wKy haTo thought that 9ft#«iwil 9Jft% a i^^ti^ &di est ^nini&f,- ■ iAfmui »a,t %• mm 

frlfi ^£41.' flJ^ 0^ «A !'.''^Vt>T«C 1 1 II II 1 1 III i IHIllil «MtSt kjTJttv «R»d«iaiS«!>Jili 

Xfilx;^ £1:1^ t&^ii i»iii rrts-? Ij^fi^-^td^y tfol*^ i^&£ »iil4 m^ 
iMi%7 i9d4 htm i|'s«t 9Ai writ a«ir«it^fti«ii«» tJ:»l •Tltt«»'£ iim 

&4N9tC£Xt^ «i««i^ a-^vi inu^nsxi tub «x»; ^itlfciijsri^if ^^^ lol-^x^v a t'^^w^'^* "^^ •a- were 
vmm of tlM ft pal re «y um«ceBB'%ry» It a«jr hxtm thmikskt tlutt 

ittf ^«ritQ4* M«r««v«r0 t)i« ruXe Is awiv^luit nod if led toy a lln9 
©f eftMs* suQli M M^rtrA t» 1.. ?• «• a. Cft«» W» HI* aw»» l», 

holdlag tbat a 4S«ftm4«iit 9ann«t eoa^aia tbat a Jutl^iMMtti air»inat 
him *><ie to« saall* Tlw trial juttfa Iia3r« «aw %ht) witn^sees and 
liwRird tha vrtiUnmsm* ^ppAtentXyt tm »a« ttf tlM ajplnica that ilM 
verdiet mnn not mia of @)»J|«^etle8ial»l.« c<nnproHl»e» and «a are iwt 
ii»]^onn& tG say tktet lia errvd In tliat reepae^t ar %lmt tlw evi> 
dcnaa la41ci&t<»» th&% the jury did not ptaim upa« tlia i|via»tl«ii of 
d«fenda«t*« Xlabllliy* 7iier« la a aa«£«atloa la tke argtt»aat 
•f def^Adaat that tha j»ToxlMiit<9 e&usa ftf a fiira «a« tha Bagllgeaea 
of th« taaaat of thn building in allow lag tha heator to ho fkla«o4 
too «X«^M t« tha 9aa» hut aagllffisaea la that r «a|Mt«t« avan if 
eoaoadadf ^^ould aot oxuuso tha a@glig0a@# of defaadaat If prvrmi 
Igf th« evi^^nco* 

The claoa aad «aatxalllai quaatiaa la the eaao la 
ithethsr th« paraoa «ho d«2.lY«]reGi the .gasoXlaa to th« tenant ea 
pXs,lntiffB* preMlaae »>ad «hfi deXlvorad it la a «aan«T to eaaao 
tha tiuika to oTerflo« >»«« tha a«riraat 9x ageat of d^fsitiSsiat la 
psrforalag that work* samMari.»>iag thft «at«riAl aTld^nea ha^'triag 
oa that polatf it ajpi^OHrs that tha py9p9r%jr is^hloh plaintiff « 
o«ao<^ «%B kaoaa ao 4«0d-0ti ^outh itaXst®(3 etraat ia Chiai»4;e» la 
th« yanr 1930 tha ovaara hiiiXt oa the i^asloas a gi^raKo ^hioh -waa 
IK> f o«t aide aad 11& faat loa«» Thaaa prsoaisoa wora la«.e^ to 
Vho 3atao Motor Traaapart Llaao. Tha taaaat took jMaaaaalM 
Oetobar X, X9M}, ami raaalnadl In possessloa natll th« dn/ of tlie 
flx^f which w6.a ifaiTvitfiOar lA* X95S* 

7h«i taaaat oparated a freight traokiag buolneoa* iSp to .' t»&tLw^il:Sk»ti iatt «««i[ Mil %S ••«JE1» M# 
ttk ivift^'S'-'*^ 'it'itafiiji Stilt Jul^t ld3Xi It. ra««iT«d its gBiuollnt! ircH blie Sinclair Oil Co»» 

wkioii d«llver»J it int.o ^&.vikii looa%e<i tn th^ bullilmg furni»}i«4 
Iqr tlw aia«lAi7 «>;#• .iJ»out liJbtai d&t<» a )i«w u«nitri%<;i for %}bm 
pnrc)ia»« of ««««Xia« tx^M Iha <jef eniitF^ti^t lldlaa«l Oil Co., wns 
•at«r«d ifit«t a«f«ji4«ab l»9lisg rofr^attftVed Ibj its yrtaident, Ht« 
Oti*ah«ff * Under th« a«« •xrMitfMi#ii& 4«r»Ad»£i% supplied two i«iik« 
lat* «Ai«Ji tiu oil was to ^e 4>Xlyer«« nod fu«al»li«d a ••tlclc»" 
ao ifc was oaXIodt bj vlUoiii &J^ ail wts auus;.£^ur«<{ * The «rridence 
shows tbat the c^t»oXXa» »«is deXiTer«tf bjr tinek to tiie teaaat by 
aafaadi^nt tfrsfy day aitd aas tranjE^f orrad feo tjaa tmk» bjr %aaa» af 
a hesa* tkrougii *hiofe it raa iato %im fill plpa loof.i«« juat ©«*• 
sidtt ths bulX<liag. tb« <sYi(S«aM t<raMls ta show thiit Mut ruam 
"MidXaad Oil '»••* la X«t««rs six ax sia^t iachaa high y^aro jprlats^ 
oa both sldaa af tha traah* Tha sava iasorlftloa >^^«arod oa ^i« 
back of th« iiraah la a»aXl«r X^sttora* »m ao oth^r aaaof ar aansa* 
aprpaarsd oa it. Ih« tntsk aas palatal 46Jtk grooa oa bath sides* 
sad the X<»tt«irtt oa it ^ere in a kiad of lehitw uiXvst* Thsxe la 
aXso &vld?;aoa toarlia^f fco sho» that the driT«T of the truok ?>eF» a 
suit ^eariag tha naadt of the Mi^Xsm^ Oil i1a*» but thi» is <!^ttla4« 
i'-nfth day as ha deXiyered the t{a<dfOliae he aXsco d^sXivexe^ a biXX far 
%hs Baaa» 'hieh was oa the reguXax j^rinted billhead of the MdXsitd 
OiX Ca« the driTsr voaXd aXso oa eaeh lay tak^ th'A or«iar f^ tha 
aaaaat o< saaeliae re%ittlred fai* th« foIXo'Kiag dsy. The d^Xivaxy 
af sasoXiae «»s dlttcostiau^^ by defeadaat after the fir«« ?h«7a 
aas saaa gasoXiaa Xelt la the tanks » sad ^vbout eix <!^-ye ^ftsr th4t 
fire* h7« B&tas f<dot«iTe4 sji eaveXope cifijressad ta the B«.t«s Mataif 
I'ran&parv i«iaa« ua tfcs eaTeXOpc; ap£«e&r«d: the a&B» of (ho seaete3r» 
MidXaad OiX &a«t aad iflthia th^ eayeXopes «er« vritiaips whiah 
apiNMur la ervideaaa aa pXaiatiffs* evsiilbite 2t 5 aad A, d^tad 
Sareabar X»t X93X* Exhibit 2 was a printed daXlTsry ree^ipt 9>f tha 
XldXaad OiX <'•«• SS05 ¥« fisrrisaa ii%*$ aakaavXedgiag xaeeipt of dtp # .1.1,'VA « lUEilf * 

ftfil^CSjfa .ti.. /;S«i» ■-.*..-■.: ■■■■^■■f *3Ji ■'-,..•^4;, iS.<^it ttSlitiW 

9MS If)*^ 4mtX-Jm-> 9*t(. 4 ^ilfkb lii^-^ uvvj >Qiix 4MlM X^f 

*-i*- iin. .-J-. — -^ - fn#3«3f»ir ?Mai«<^ 4o*l»i*i»i> «oiAi k»%»im» 

-^rf 411;? ffe* <8ij*4 Oi lEdJiny Xd fe^ix^v - -/.uU nmMlai 

^ft aaswwr t* «»-it««* ««i^ oi S»'3H«'iia^-,'-£j 4.*.^ ^^ w-^ ^'i^^W <»-«»iMMiI#A 

(M^ «Q b«%««f^-9i? wBiti^k-ivf^nl mum ^stX •ittum ^di l« tmbt* 4Jim4 no 

lMS»XM3iC 9ii^ "S^e ti»iiiili4 tOkiatt^ %4JL»s#^ <Kt^^ «& ^j»<^' c(»iil«r «iMHic« «iU 
«HCi<t wJ. %m-i>xe ^jdi &:i»4 ■%!»'■■' d^m m «t.Xit: iilmi^ tmrl »AQ JU^ 

«^ 2:« iq[t»o«Ti vi»ip.fci:»j» ssftifTi^ .« »*«- t «!.■ , I S94k»wm 931 gaiXoas «f gfttftlla* tmd 34 gmXlmnm of fftla^i. On %h9 tm^mipt 
la pencil &r« ttas ««rdat "Bffturattd tax* «r«itfit»*' with ih« siffiuitum 
of tlM arlTwr of tli« txm«)E vlu>»« muw was Jdlui i^utaaga* Plain- 
tiffs* •xliibita 3 and 4 az>« d\ifll«tii« bills da %h9 hillhfm4 of tk» 
XUXaatf OiX e«** «a ivlii«la tt|»p«ttr ia fcjnp« *Qt94it mmnrtkn^tm, «51 
SaXl«aii ffa0olla« at Il«» #108 till M gitllone «iharl ^t lie* #4*7«| 
tat«l 1107 al?*** Buriaff tlM ti»» tlM» %«naat pxx<ihM*m& puiollne froK 
tli« Mi(ll«bi»il Oil 6««f Sr* OttttakLOf f * pre«l<Seatt ei^ll»t'i «i^t !««»% cmee 
a w««k| aQMitiaMm iM iai|tti]r«4 «li9iit ir^»ttlin« and at otli«tr tia«« im 
e<ill«et«d ebooka* 

Hr* Q%tenlu»ff t«i!tifi«c! in »ittpi»«rt af (l«f <i»fdiaBt* » plan 
tltat at tli« tiaia tiM gaaallaa wae d9liT«i*«4 i8f«i«4aat ^iA n»t o«kb 
aax traeks or not or oqulpatat for tkw ^(^lliroxy of ga»olino Iratt 
aai4 tbat tki« «»§dlla« «a« d»llT«ro4 to %h<ei evMtmmtn of dofoadant 
amftor aa oval omitvaet l»dtwo«a d#f«ailaat and 'fior«i^a Bf othora 
Cartoipo Oo*| tluit 4«f«adaat pais tlm oartago eoapanyr «»ae« oaeli aonlli 
for delivoj'las tko gaa* lo o&id tlifnt Ito noror gavet aa^ or^ora to 
Jolm laaftttfa and tiut tiMi Midland Oil ^* 4id not giTO tusf ordoro to 
John Laaaagat ex pi^r iii» a«gr oalaJry* tlm offioo of tito 2iidliin4 oil 
Co* was at 8209 #o@t E&rriaoa otiroott CMo^gOt in tlia offie« of tka 
eariaco eoapaejr. fkm «ral coatraet of thm oartatfo eoatpaajr iotd l»o«s 
oatoirotf into ak^it firo yitmr* p>rio¥ to tlM tirial« Jir« Ottoakoff 
oai4 that tke eoatm «&« tkat alioa tfefoniant kad a ouetcMor for oil 
or gasoliaot d«f«adfitat aoiififd tk$ oartago eootpaajr to mko daliToryt 
kat tkat dofeadaat aoTor gavo anr ia«truotiOAs to tko 4riY«rs| tkat 
t^eao 4Tivoro took ree»ipt klanka of tko 4«f ondant em^aasT f«)? all 
oil aad easolino «elivore4 aadl rodollT^ri^ tk«ai to tko Midland ou 
Co* at oaid "Wo (Midland Oil 00* ) instraotod ^'iovonva Broihora 
Cartai^i Cmn^taig' to (dt roeoipto for as» la faet no kad ree^ifrta 
printed* Tbeso roooipt klajUco woro a«od ao iavoieoo to our oasto- 
novo wkorokjr ^i4dr«aga Brotkors got tko r<a«^9ipt for ao** •rf «.jiffil« 'i^wl4c ^« Mb* «ftlX*«MH% l»iMrtf«. )^^Jl«#>«.i ami «MMeJ4i«B» |]d««v a 

* *^»tM i9 IMMN#iLGMI 

«wo «*-«a8 feift. ^«r»|s,R»"J*5fe ?.e'?tvti|.f;^o .-!>:^ %.j?!ilXft»«gB ^* *«*♦ *<^ *» iM^ 

taai3isf«!tdi>^ "^t )i"t(st^»«i.»i0 9cUr 04 M»i(.t*TtX»t' »«w »fiJ^X»t«ik nJi^ii^ 4Mi$ hiMm 

9'i#£i#«'t^ .iift(»Rt«>l'f KuB ^«AlM»dl9^ av^iit-^ i-aA%ta»9 .X9«9 lut?. «9JMur 

jttMttt ii9d« »9iia xiiM(pwo tit^ttstt mis k>i»ii ie.iti!i»l»k inds |*«@ w^SxaO 

.•31 Ytf-mst eiS ^s^i iU»» «K •t«9 ftd^l nKlt^vlX^lt %«*% 

i:i'<i himlHI^ v-^i- - t. -> ndt •xr:aX»B H3R» sAlsi ■%(&%, %9 «A9lMAtta. ad'&'i* 

4^4 ttn ^^it . ?>Mt'' %i^&%i$i tt<&%lxt»H. .iiim% tOSK lilt Mnr ««^ 

j»««»<f Biu£ i^<s^^td «Q»7%si« JMtf^ 'le it;tjrx4ii»<[i X£'»i» {itfar »ipM»^pni» .«gt«MlHtJi» 

■ JUItl iMii e^ T&|-i:% $k%im\ inrtl 4«f««r<^ o««| b^tv^m 

^XtinvUM'' &:im tvi i;j!M»t»©9 «»s^n#« »<!U ^s-iti^.«« Mi^fcjRs^lt^fe 4#«^X«»»*® t© 
XXft %«^ vf.-. ;;^i,f» iaif.SM%«^l|A «iljr ^« xjf«i»X<l Jql':^^^. 3i'oo£ aitvi-^ls •«iMl# 

itdi ^«^ aT«iltf»x« «i!K)»t»X'* '54®>««hAh^' stitissB. Th* KlCUim 011 0^^ h9tj& •»• dl«sk til th« off lo« of tlM 

0mx%»f oonpany but did net p«cr AOy r«iit f«r tlM «p»tt4i oeeuflvtf* 
tMr 4«sk WA« tt»«di iRjr Mr* 0%t«idi«ff t tiw p7^»«ld«at of d«t«ii4)«at« 
Tlw •«rt«ff« ««acpAXor h^a tluNi« Iruolcs tm wlileh tiii« iumm of d«f«nd« 
ant ooaiMuiy «aa laserl1i«d» wtid tlk««« truoks »o«bi le Iukt* 1»o«ii uood 
oxelu»lTOIjr for tli« 4«llT«ar7 of prodviats of dtofooMlaiit* 

Join Tamwnga toatlfled tltet lilo aftlaiT w».e jpaid hf tho 
oortt^ oompaoy I17 elioolcot ^li^t hiit 07^«r» w«ir« glirnii to hljB bjr 
iko «»uiiac«i' of tho Oftrtttco o(MiqM«]r» B«tt ^iffr«Biipi» «iad liar. Ottei^hoff 
Ofild tlmt ho g«!T« oirdoro to vlaur^i^nga^ net to tlio dxir^» 9«f«ndaiit 
oooryorotloa liat o o&pital otodi; of IXO^OOO* and of tlU« stoolE Bo« 
wlorsayipi omto $2t000« JOofoatfaat offoro4 no f«urtbor proof as to tbo 
toTWB of tbo »tippo»«(i otwJL osroMMiat* Thoro lo ao proof la tlM 
rooor<l of tiM oaafiait paid to tHo oojrts^o em^^tjaiy ¥jr ^«f asa^^nat eoHOMuegr 
for doilvorjr of tfitneliae to Its eaotoamroi aadi whllo Kr* otte3qftwff*s 
t«»tiiiMiy i« to tlio «ff«ot tlM^t <imt<»wSiMn% did i^t o«a tlm ttuoko» 
•till It doos aot m.p'pm3t (l«fialt«lr wiMi «aii ia foot tbo oiraor* 
Tluire lo ovldeiiHSo t««tdlBg' to ohi^ tliat tJtet oaartogo eo^pi&asir did ftomo 
Iraeiaooo for otftwr oustwattrst eoidl tliat it w».» «acpii«»iS la Iniviaoao 
prior to th« ori^al^ntloa of tlu» d«f«adaift ooapoqr* 

3«otl«A 2009 of Bttoeh-Horast'sia* o Mmimti. Qhim^ ao4« of 
1931 proTidooi 

*li shall ho i^ilaiifta for «iu p«rBoa« flttt or oorporatloa 
io aoo or to mm»9 or pttMit tmy of hi»» thoir or its «eaiplo3ro« to 
ttoo uny KO^or irehielttt »«g«i or eth@r v^Mele ia th« feraaoporttttloa 
of property upoa the stro^te* e^lmr» or avoaiioo of the eitj aalooo 
•ttoh aotor Ttfhlele* vocoa or other Tehlele sheOl havo the aoao «ad 
addreeeoo of th« onaor thereof # and aleo ft 8@ri»l ifiaaiber «il0ttag»leh- 
iag e«ld Botor TehalolOf wagoa or other v^hiele froM aajr other 
Tohiolo oftatrolle4 or aootf hj the »mm porooa* fixm or eorporEttloa* 
pleialy pelated, ia letters at leant oae and ohe^half iaehes la 
leagthf la a eoaepieaaao plaeo oa the oateide of eueh TeMelof 
proTided that aay mioh porsoa* fltm or oorpor»tioa ueiag aad opera tiaf 
la thft eitjr aore thaa fire aueh vehielee mgr oaaoe euoh aaae aal 
serial Buah«r to he piOated oa e^'Oh irehlole an aforesaid ia lettoro 
aot lees 6haa three Inchee la leagth aisd eaU.t therefrom the «tddr«»so 
of saeh persea» flm or eorporatloaf aad provided » farther, that la 
ereat eaeh vehlele la used or operated oontlaaously hjr a leesoe or 
hailee or oth«r per soa, flra or oorper^xtloa haTlag cewpleio eoatrol «4t<s*tlfefi!9 Iras' 'l& ;?a*>M- ■ 
JM^Kir flMMHr tltels' 


tsmSm^lm «K«;Tiicli «rf» •« i»ii ^a^»%Bt^'' «« «<!i»iyT« »v»$ ftM Maui ■^H"d- 4* -MiCi-. 


•r ''?i 'X ife'. -7- 

•f tuoh T«hiel«t inctWMi tf «1» •im«r tli«x-««f » thM %t» nmm^ 
«4dr<is» and ••rial tuimb^t or bam* •aA aerial nuatowr* aa tlw •«•• 
ugr %9t 9t Bueh lft«s««« 1iall«a or otiiar 9«rr««a» flr» or «arp«r* 
ati«a wgr b« palatad •« pTVfiAt4$ tkufc ejijr aawk p«r««t» /Ins •« 
corp«ratl«» a^iag and •parating: ware tlM •aiiaY tbexeaf • . uok 
na)aa» addrasa and aarlal aiarii*r» tr aaaw «ai •airial nuackar* aa tte 
•»sa miir \9, shAll ^ kiqpt •• imlntedt pis inly and dl»t lastly* ai 
•11 lima Jihil9 isuah Yalilala la la uaa oa tha fttraota* all«gra ar 
araaaaii of the olty« TMa !j«etiofa» )io«0Tar# ahall aot )>a aoa- 
airued aa appl/lag to atraat oara ruaaiag oa aatallle rallst or 
to any laotor v^liloXe* vri%ieoa ox* otli^r T«]ilelo whlak la »«»d aolaly 
and axoliuilTal:/ for plaaa«ura«* 

fhm ool/ aaaaa akppmtTlMg <ia tUM traak wMeh dalivarod thim gaa waa 
tli&t of dafiindaat* It tUm o«jrta#a &mi§mmif aaaad Um trraak ita 
AMoa ataaald haira tioaa oa it* 

iJafoadaai laaiate ihm% vmA^r UUa oridaaoo a aotloa aada 
kjr it At tlitt eloaa of all ttei «vid«ms« of aa laatraotadi TaT^lot la 
iia farof aliould iULyw >»oea i^vaa« lotd Ifetla soaaa to ibo tha eoatroUinv 
%«aatloB la tha e^aa* thia eon&aasioa la haaod ii|»«a tha thoory thait 
aadar tho wt^iaputad faata tha o«rta|^a c^«BQ;«uagf le&a aa iadapaadfisit ooa* 
tvaotoY aad aot tlM a««at of d^f «iMtaa(» sad th^t ljiaaaia» tha darlTar* 
va» aot tha a|t«»t or oanraat itf d«f(Midant« la aupport af thla ewi« 
taatloa, dafoad^at oitaa laator ▼. |i$y<gayth«lih yl«ad Go* , , 16S 11. 
SWi Cff^i^j^ T. fotaloa Sao L ight C^^^ « 260 iU. l«S| Paai»;t ▼• 
jfiftlott , * A2A ZUt «!«• with Klailax> ot^soa froa othar iariadietlaaa* 
<hi tha okhar TbskoAb it !• @oataniod hy plaiatifts that tlsw ^vldaao* oa 
thla polat waa auff lelaat to raiaa «» laaua of fast* whiah has hooa 
•altled adrarsaly to 4efaadsmt*a ooatantioa hy khsi vardlet of tha 
4ury, and thay rely upoa Ihmn ▼• ByjaJiVa tim,e^£9 .'gJty. .atxyrgsa Oo„i>> 
wa 111, App, 3a«i Kira r. cayitjgfa ^w»«^..gjii« i*s iu« ^pp« l»7| 
H^y*l»y ▼• B«»^ Jail Traaalt Co,. $44 XU« SM» «lth othar o«^sea aa 
avBtalBlne tkla caataatlen. Xt la ^ulto iapeaf^ihla to distmaa la 
detail all the eaaaa which have beaa octllau to o«ir atteniloa aa haariim 
•a thia ^aatioa* / rorlow of thea ladlentaa thfti; tho raaaoa that a 
aaatar la hold aaa«arahla for tha wrongs of his warrant has a«B«tin«i 
hoaa pat upoa too narrow graaad. the hroad hasla for tJao rulo i»«a 
wall statoi hy Chief Juatlao «ha« U IhyaaU y. Boatoa dt oyooaiay R.R> i uam MUtt tut %<wiiMfa j:4ii;-i'«« tMus t«s«>tv - 
■■■ir»*wC ... aifcr t«i «U i9ih%iir k*i9if%imil an %« •«S9fe»lY» wA$ SJU 1« 111MX9 «|{^ ■ ^ 

«'it$Tltft Mil «l^|flKifMliI ««t«I< bfltt «f1Ulte«t«fc 1:0 i^nry^ ^<» t«ft f«(M -XS^OAV:' 

•ue»k$tith*^i'ZMi "^911X49 KeT) a«^ne t«XjuRla i<;tJ:w «»!» «XXI «.' 

■".Mi wo^*** IE*:** W«M - htsii »^'«i/(, *4ai»r»Mi^> 212 #ll^« n&» «)t«rtt it wns ^Ui«<Mt ««% that %iut «*et«y 
was aot llabia 1>*ttaus« «f mutlMx-i fcy girvB to i£h» mrramt n«r 1»«« 
«««•« nhtk Mttxfunt bad bacta naglltfant "But Haet^uaa IM is oojiduatlnc 
Utt naa%«r*« affalra* aad 6h« manter 1» hmmS t« «•• that Ma 
affaira are aa oaoduoiad tJiat otiMra ax-a not liijuradi#'** In othax 
watdst th» ir«la ia baaad an a *«jri»»t prlnclplo of naalal dut/t"* 
adaptor trmk gaaaral ft«wiida3r«fcia«a of imUoir ami a^ourity.* In 
tha lii^t of that fimdMwmtaJL prliielpXc It ia apfaarant that the 
nila aaaaauaoatf la a ntsaibar af the ^mBmn that tha taat of v»hoth«r 
tha i^araoa doing tha Mkat«r*o wofh ia a a^rvaat or agant of tha 
■aatar or an iadayondaat ooatraoler ief^mAtt ae a mattst of law apos 
tho quaatiOM •f ahothar tha emyloyaa seigr ha (liiichciir(<9d hjr tho 
OK^oyar ia «ily upplieahlo in oaoiw ^e^Mra tha eviii^iioa an that 
point is oa^ontradioted* «md lh»tB nxm no facta ^M#h would ifa<i«iir4i 
tho iaa«e to ha aubaittad to tha Jury* Thita ia aoa* of tha oaooo 
it i« a«i<l thK^t «h«ra tho ooatraet h«t«o«ii tho mH^my^r waA m^laymt 
in in ttritifli^. it ia for tha awcrt to datoxiiiaa &9 a wsttar of lav 
whathar tite raliitiWR ia %)m,% of «wpJL6y®jr @mA anii>Ioya« or mS 
iadaj^aa^ant cantraator* 

Tho o<i«a af ,gaPffffl<aa ▼• ll^^ilMydU »21 iU» Xe%$ eoawi 
not unlike tha laatcmt o&oo« Xt was ehargred there that a truok 
hatiling oil aadl gaaolino aaa nairli|E»ntl^ driraa hy «no ?r«tt oirar 
:i^laintiff » who «aa tharahy ia^uradl* It was not edntaAiSsd that tho 
oifiTOT «a» not aacligantf hut tht» d«»f snaa 7®li«td on w^a that v^att 
*«aa not thai? (dafaulantat «liO waxa partnaro of tho Saatom 
illinoio Oil Oo») ottxrant hut aaa tha stxiraat of an iad«p«ndaat 
cantraetaz^*" oaa Koaa i^oiix* Tha «Ti4aaoa taa^lM to show that 
farattt vho 4rovo tha txnok* fe^ir^^H payswnt frooi custoaara of 
<i«fettdf.ata and took ordara for further d«llvariM to thant that ^«\;*«b X<!iH»» lo 6 1(5; 1 Oft Jt -SHI irtiran* « IK» tfs«A<f ?>.. ;r ; 

^«!9« 4 Suet-' 9»^ %4 tmritk xSim^^kJLsiiem 4»«w ^alXeiMm jiux* ii» tAl4^>^ 
IttSi&lisfftSMll «Ge S« l.H'Sfms^ii -fi^iitt «j»Dr tmt ^mmm ■ ivalXl > the tusm %t ill* fixn* ''aiks%«rii 2Xltn»ls Oil, ce^t* wan pftlatwa on 

tlb» truok luid printed on the m«iMrAa«t\m ticks ta giT«>n ^linn ard«r« 

wcrci <!elivaro4 or tak«n| ih&t t)M truttka* h««arr«r» b«Xoiit»d %• 

iBr«. loujc, aAd «07« k«pt on "hmt pr«Kis«s» and tlu^l. iTatt and other 

drlrara of th« truoka w«ro enploynd hy ii«r« The oeurt aaldt 

"'Tho naMft *^{nBt«rit Illinois Oil CoatjMkaj* ««a printed on 
all th« trtaoka* aad tho drlYOxa of th««i» on d«llT9rin8 gnaolino ev 
oil* laft a B9ttOr9i»iui& tleket ooatalniAg the enae atuao* Thoy also 
took «xd«^» for j^aaellno tatA oil* u&lag aMt^iaof«i.nduai tl«rk«t« bonxlng 
the ««ao naaio. Ordova «ojr« also t»ic«n 'toy Mtn* .Loux i^M t'9l«(ph08io<i 
to tho offiee ol th« pla.iatlfX« la «x-ios- i<diafarad«iit«)f andt to- 
gethor with ordara roct^-^iTod dir.etly tt^m ouatoaoro p>«reoa9.11y 
hy laleplions to th« plaintiff o in error' a «ffiee« woro pXaood oa 
a hook in the office and ax^'ovt*^ Iby th« truek drlTOra* fho 
afVooaant hetwooa jO^o* Loiax and tho i&atora llliaolo Oil Cfat^mfXf 
«ao that she would fumli^ truekw lueid driT«ra to doliY^r gaaolino* 
koroooao* luhrioatiJig oil* or aay&hiag tho ^atorn illineia Oil 
aoaqpany hmd for aale* and the drivero «ado dellTery of the go^o 
ordered and collaetiono or the yrioo* \iaa.m th» eontraet tho 
i>lnintiffa in error furniahed the gaeidlne to rtin the truoka* 
Kra. Loux fxiralahad the oil* »^ad the @e»t of rapaira mM oihar 
oaeiienoeo of operation of the traoJeo »ore jpaid hy h«r. th* aoa 
vere j»ald wotfkly* st the requeet of Mro* Le^uc* hy eheeks of the 
a^aetern llllaele Oil Coapany* flM»»e payii)«ata yttrnTtf ehKrfod ngsdnot 
Ifre. L.o-ttx*B account ntnd s^athly a^ttleaetat'O 's»ere aa<^« >^itii h£»r hy 
the plaint if fa in error » in ««hlch »h« «»a oredite' with the ^neuitt 
of the tJKtecli&e and koreeen^ d li'vcred and isks paid ttao balanoo 
reaaiaittg »ft«fr the dedttotloao for aaX&riea were aado* fhe plata- 
tlffii in error had ae control OTor the jaea employed hy l^re* Lonx 
aad no ftuthority to dii^ck^arge the drivera hut did haro authority 
to dlr ct the drirere In rug^rd t© th€ deliyerioe to l»o siado* 
The agreeaent hetwoea the plaintiff a in error and ilEro* Loux waa 
that her 8:^ryAat0 were to cell nt the fcrti^^tien* reett^iyo orders* go 
aad fiJLl them* eolleot the aoney smA hrlaf it ia* and aha told th«a* 
la eaOetanco* to ie vshateTer the plaini&lffa ia error dirft-trted theia 
to do ia the delivery of oil and ganoliha*^ 

9foil thio orideaao the -imiflmmm ootirt held that ao qikeotloa of law 

aaroae for their oimoidereition exeept that raiaod by the aotieua Ml 

direoi the yerdiot, and that tha plaa tlUftt Pfatt «&a aot the serraat 

•f defoadaato "raiaotir aa iosao of facti" that the jury had fouad 

agaiast defeadaato on that io»tte wad thr>t axi^er aaeh a etste ^ 

taoto (oirea though there wee ao eonfliet la the te^stisMiny* or tho 

tostlBoay ai^ht ho agreed upon (Md otiimlated) eontrorerted qdeetioas 

of faet eore inrolyod* Tho opinion gooe oa %e st&te that if tho 

eontTaet vith Wra« X>o«x had hoea ia »^'iting the qoentioa ^ffOuld hare 

hao«BO a aattez of ^e* oitlag gjoaoer coaetyaotioaci Co» t. JBUmawa* 'm^ 

- 1 .. 


\t... isiilStiiii;,- ^It. >«;!J 5v:i 


^j^r ^f*' 


ft 


' f f n^ a «.f.''' •'I aw I J OK X 'J '•;«»«? -10- 

ITfi 111. IOC I tluil tittCA ths coiitx'«0i ^R« a«t In wtitlag tmt 

e»uld b« »h9«n only l»y ptirol 9Tld<en9«v th«» 4Qt«z>«lnatioa of Its 

tttran «aa iieoeBJ»a.ril/ l«)ft to the jury, wn'* tktAt; ift w«« propvrl/ 

■ubsiittcd to &h4 J^ory tmd«tr tna tract lorn by tho oaurt* TIm (i'9«urt 

in ((hat •ptnloa al«o dif^tingulsliad i)«n «^»y ▼« B<ftrtl4i,ttt SXS 111* 

616 (on %htoh dftfwfi'jlaat hwr^ r«lle«) na^ «<%id fch«^l il van not 

Int^mlod la that crs« *ta OT«rt)nr«nr tlie rula aaxiounood in tlM 

deoisiloas ^hiel& hftT« Ibaea eit^d* thnt tli4 Tardlot of th« Jury on 

•ttoh nixed qu^siionR (sf I'nw and f)Siot» a9p:r<rr«d 1»y %)m trial eonri 

and th« &ppttllat« osturtt Is <?onol;;8iTO an4 not 6u)»J«et to r<rri«iir 

l»y this eourt«* 

la the y»t latar oaa« of aartlfj ▼. %1„S«1JS( jfjguiJlljk 

9 ff« . M4 til. $34» plaintiff 9ued defendant f«r all«s««i nagllgttn^n 

of it« ll«ge4 0«rrant» tlkonuad Inrko* in driving a tmok:* wlL«Krfll>y 

plaintiff w?^8 injui«td* 'Ibo idf(?fenae r'sliod. en ««s tltai Burke wma 

not %h^ »onran& or ^npleyeo of 4 «^ fondant 1»ut em in^ep^ndsnt oon- 

irr^otof . i>Qfftnd«int intr»iueod in «»vide1»en n written eostraet 

bvt'^oon itoolf and Bttrke* w^leli skowcsd th« ^»Xe to Burko nf a Bn4 

Ball notor truok and an n^rasnetnt to gtTs hln work to e«n«iet isf 

lottf dtstaneo h&'ilinif* fha vritton contrm^t «xpr@«aly frnvide^ 

that Burka %«a nat an at^jp^lcgroa »f tlin cenj»nnyt nnr in aay way nv 

at any tin* it a a««ntt ko ¥aing in k^ndlin^ all th« elilpRients «n 

Inriiviatial contractor and to l»a eon»id«rc»l and tr«ai«4 a® aueh* 

Tha eOiitra«t» koneTor, pr«Tide<Lii iiutt the tn^iouMS ahoald make all 

cell«otiMia «^a dirootad ky tka company ami turn amiss in at tho 

firs% oMqpwny offioo ha paaaod mm report to all Eed Ball off leas 

lact^tad in oitioo tnrouch «M«h ko was paaain^* en^l thinit h» ahoulil 

foliaw instruetianf ^iv«n hin toy the leuuisa^sra* fha oourt haldi 

'*if tif eonstJTuotiaa of the caatritet 49^n^a not anly 
upon %.ii9 no ining of th« vroff4a anplay«d hut upon ajLtsinaie fc^eta 
andi eiroundtanooa ojr upon tho conatruotiion whioh thi» jUirtieo 
vhema<«lv«e hara plaoad upon it» ahieh ia «o he prorod Ilka euagr 
othor fnoi if aneh faota are ooatrorarioiiff th« inf ^enoo to ho 
drann la fax the iixvy, and in aaell ease ths vhola <iue3ti«a aa to 
Jt^n^wn J«sxfip e(««i 


JLii ft4S ft- S'/.f" * K / ^4 V't. »#0 i ' "t&leim^d W «t feu* 'c»#t*iiiiif«9<> £c!t/ibjhri%Jil 

':..l^t*^i^ . *»^.4' i»hit t^«{irtNr«HM[ ttetftrw^st «**•«««• MHr 

i)*oft«MliMiw»iU« tea -11- 

wtuit the oontrcct tn.r. should ■&.; Rubialtted to tive Jury under 
22S Til. 629. " 

^^4 thiak the rulo announce - la tii3a3 onsea la con li rolling 
h«r«. It Is HcStodtvad tlmt the f&(?t thaX 4ef&a&'->nV » nBMi» ^Hr> on 
ike wruok la a<aTer«JL plAoes laade s .p ylmtt fnfiie case» iadlertljif 
tlmt it waj» b«iiig ui>«d la d«f«aduat*s bueijae»«. ladted, thts 
or«Uit.'me« ol* tta« cily of Chlai^g« ^uot@r: ubora r«q^ir«d ownere t« 
us« eueh d«i£ign»t loins ia ordt^x te dit^tlnguish %h«lr trueke* In 
addltlea to th«s« fatcttt* whleii ««ra sufflc;lsat. cd laak^ & j gf ^ lgsa . 
l aylt. e a»#» tiwra is ta« fturtk-sr eirl4«iie« »J^t«'lag tJivat tke dTivers 
of tlM truek dellTered bills ts tli«» euatsnsx-s »&A took «xa«xs mhii* 
on khsir trips ia ^et®Mt:.ni*% tveliaLi* X*JE^r« is th& lurther iatp^rtaat 
ta.e% tkftt th« toardta of prsef was aj^a <ti«f«adaat to sa»t«ia its 
pl«&« ?h.er« asra eirsuanstaa^^i^ tkro^iag 4o«a»t upsa %h<» facte ta 
■/.•hiea tlw president cf th« «oaptay t«;stlfi<i4'» fh» jajgr eoul4 
rsa^onabljr flad that seas toattmcmy offered Iqr 'i«fe(i4i&at was 
fiotltifttts* The <3iri4«aae as to %im toraa of the euj^poaad ooatrftot 
«a« iaisflalt^ ami unc^rtaia* 7h« tostiaKiaj of the ]pre8id[<mt to 
the offset that ha aoTsr gave diroetioas to the ^rlTor is tu3di«?r all 
the f&ots ahieh oj^pesx ia th« r$;e9rd ulto irai^ohahla. 7hs Jury 
appsreatly did not bdliers U9m» of the tActiaoo^ produoed 1^ 
defcadant aad «« cfianot. e;i]r that thegr were ttar0aaonahle la 90 doiag* 
The jxiry harlag settlftd this coatrolllag i«8U« of fact in plaintiffs* 
fftTOrt w« hold that the Jjudgainat leehould be afflxieed* 

0* Connor* P. J«» conoiurB* 

Mo'^jrely, J., dlsseatingt I think th« Yerdict is a»nlfestly 
agniaat the ^eigrht of the eTldeaeo and th«tt the Jud^pieat should 
he r ere read and the e^^aee reaaaded* £"'- y:, .rK'stwi1(^iB« i>t»w doidw ««;t5n*^ Sfr-vfif «i B»l*l -.i 


;i.aAuvl 


.«1;j!i»«<5 ^ii** ^suaiwa*"' torn R. MABfy, ) , ".^ /' / I 

Appellant. ) ^ i^ ^ -J / >t 

279 |.A. 62 8^ 

IIK, JB^atlCii KATGEET-T MLXVIWIS fM <|FX&I«>I|- m m» COUfif . 

In fta motion in »««t»!£|»«ii upsn an i«|»il«d vontrAOt to p«]r 
for i»cr»on«l ••rrte«» sm& up^m trUkl 1»y i^ry th«x>« ii^»a « Tttr^let 
fdjr |»lftintirr Ir. th# tttas *f f|.0,e-00, tt:ipH9-n whioh Jadi'jsent w*» <»fit«r*4 
ll«r«h 17, 19M* 

«ttaeh<i4l « TcrlfitN eia>tfta&«iat dlitteiofting iii* '9>«k.rtieuXar t'-^rvte** 
•«li to tuav* 1»«im r«n4<»]r«i4« B«f«{idaat fil^ « i»l<Mi 9f ih« gtmvral 
It9u«, t<» whlttii v.ifc9 tttt%ftbi«d Ai» &tffi4vrl% of iii«rl1i«, setting u{» th« 
Batttr« of hi« StfetiK*, vkl«ii mm.* ia Buhsi,t>me* thftt th9 «a.l«£«4 »er* 
Yisss ««r« net f«ir ih«- iiol« )»4m«4rtt of 4«l'«riA«MEitB, iat» 9111 ti^e eon- 
trmsy w«r« I'or th« J^int 1»»£i<»l'it 9S* iplmlBtliT a»# d«€m4mit Vipttn 
8i«tt«r« in W'iie^ ih*^ w«r» lolatly ttxiA jeutaallty i»t«r«at«<s. 

fi^irffYf^r, d«f<»n<S«iit »tt7» t&«it Hit issue ei' tlitt ii&pllea •!&* 
pioyis«mt kftvl&g l»e«n «ulH»itt<id le th.« Jux'y iim^ th« v«jraie1s iii f»iror 
•f pXaliBtiff r«m<!9r94 <>» that t»«u«, li« ae«i«pt* %li« v«f*4i«tt «• » 
finding ii^«iQ«t him «& th« «$tt««ti«in of «is|>ley««at , wlileh Me <lo«s 
vet m9k thin eeurt t« rtirl«w. 

Th# »ris«i8tBt of def»ii!l-%nt 1» th,«rr«f9r« flrwetedi eol^Iy to 
tht 9«lnt that tho 4«isag«ii allowed «p«]r« 9x«f»eiv«. M« arguftt %h»A 
•xpart t«atl»»ay ie ratre«stary in nrHnr to «eta1»iisja the aeteuBt <if 
•o«p9B8«tioii whlffh aught to %»• allow94» b<iesua« it 1« th« l»aat 
fTi^anaa ^rhtieh in tht iiatur« of th# oaaa <»>ttl4 toe ebtaixie^. Tbe 
ealr expert eTldienee offeired %y file stiff waa liio ewa teeti^^ay ae 
%e the valee ef hie eerrieee in hie opinion. The eridanee wee a^en 
O^eetien Iby defeadaist exeltt<3e4. BefeBdant aiao sa^ys that eTidenee t^nrt .'fV\xm\^ Jk^^ lU 


J9 ,« JHULfiA '82d .A.i ev 


vai»Mvd ^«<tl tt'lAiJi ««.i^' .j|^u jS:. 'I**?^ •#.««» &Jlir# a« to iwK«4iAt« »nd r#Bi«t« l>«n«flts /ierir^i hj ^efcndoiet froM 

yXalatiff** tuppvAeA a»rrie«s van liaaat^rlol , and that lh« rtul 

i)tt««tlOB lt« Vhfit vat th« (^«n«ral worth ef th« sttrvleea rcr^derttd 

bjr inlalntll'f to «of«r.da*t? 

Fiaiutlff , en tii« eth«7 han^l, eotit«nd« tJrittt oxport orl- 

4*fl«o vat unn*e«ft8ary to tupftort th« verdlot, but U* it vat, hit 

om opinion <».« t<3 tho value of hit earrieet wat is&pruporly •Jc» 

ola<f*d» an^ that dofoadttut it nov ostoppo^i to contoasid tliat oueii 

•▼ldeno# It nocfttsaryi It h^vift^ Itooa oxeXu<lo4 lapoo ait obJ»otion« 

Plaintiff f)ajrth.or oontondt that ouoh «ix|>ex*t ovi^et^oo it oniy auS* 

▼Itery aO'^ nagr %» proporly dltr«garl«4 ¥y either eeurt or ittxy; 

oniy 

that it ^at a«o«s»ar3r for i^Xaii^tlfX/to i^roduoo tho boot ovidimoo 

avi^tlftlQlft add tiaiat tho i^portaneo of pl&intiff Vt torviooo to do* 
fondant It an oloat^t of tHolr vaXa*. ^lai&tiff aioo »t^B that th^o 
vordlot vat not exoosolvo, ti* a matttr of lAm* tbat tho oxport ovi* 
dofioo of dof^ndtxit vae «^itiroly vorthlest, j»ad at afi|r rata, ihc 
wolg^t of it vao for tho ;Jury. Ito s&y® that thit s4?p«al vat prooo- 
oatod for doli^ and as&t that ttatutor? duKnt^oo too aateosod. 

Thoao oo&tontio&o roquiro a aunmiia'y of l^o itiat«rlai faets. 

Tho eJLioged Of^loy&eat of pla^intiff by dofoadaat bogoe ia 
If St and «;$ontl6uod until iiaroh, X933. I'iaiii^iff md d«r«ndaist ha4 
kaotnm oai^ othor for thirty yeart prlcr te tho boglr^ulag of feJaooo 
tranaaetlont and had booa vor; ©loot frio^da; at plaintiff oayo 
(aiid dofoisdiirt .loot BOt dojay) Waoy woro iiJ&o **1^w»oa a»d J^ytiiiat.* 
Both voro WRgng^^i, in butifioat in coaaootloa vith tho ;:io«urd of trado 
of Chisaee. i^l&lntiff joieod tho Be«yrd of Irado in 1896 and oeid 
hit ««sil«rthip in 1993; ho oporatod Tory aoti^oiy froR 1^6 antii 
tho yoar bofore tho var, 19iaj boforo prohibition ho vao a buyor of 
barloy on tho ^ohango floor for oortain brvvoro and aaittoro and 
bott^t &n4 told othor each grain; h« vat sdoo oonn<toted with tho 
oloTator eorporati-?a vhieii had elovatoro in ;^uth Chicago and thoro 

v'c«{. jfcistst i^ti m <t«v i»»« 


9«rtielpttt#4l In « K#n«r«l strain bttttlii««». 

In 1913 nlftlntlff «&» «l«et«4 a '4ir«otor of the Chieaye 
B»ar^ ©f Irad« «n4 ««rv«4 f«r thr«« y«ar»: ir 1»16, seeonn Yic<»- 
yriPtlA^nt: tn 1917 first vle«<-pr«iiid«»t (meting part tlK* a« 
pr<^sld«nt), ftnd also fre» 1917 8««r«t9iry (r^iieh «as wn all ti&o 
job) until 1929, i^«« li« «•• Appointed «K«otttlY« vlo»*pr«»i'!ent, 
vhieh ho »iiy» im* a nmr orfii« giving, lilm gruAt^r «o«r«r than li« 
fe«««fte«4l nn »««sr0inry. In 1917 h« "trav pr«)«l<iffiii ct th« C .-imeilcC 
Qrain Sxehnng**, Mi sesoeliittlen of «tll th« frftle rxohiuigas in tht 
Uicite<t Btat*t. ^« n«4 not 1»#«n effislAlly cdm»ii»«tft(9 wlijti th« £eard 
•f Tr«49 Binot 1993, «»k#n h« retlrod. 

|}«f«tai}»nt wa» & Inrgft op«7ater: hln feu«in««t« «a,s that oJT ft 
(ip«eulKtor; ho 4«olt fer tho Bs«st pert in gralnm jsoid at tlttoo o«r» 
fi'SMi s^ooalatl'TO o««sKitin#nt8 of 3&, 000,000 k>u«nal» of gx'fiin, "s-hero m. 
fluotuntion of one e«nt In th* starket prico sae^mt o gain or loos of 
$300, ^K30; ho aauAlly toolr what in the £o»rd of Tr&4o T^rnaeulctr woo 
knoiw AO "tho long oi^o of tho »ajrlEot*; In oth«r wordo, k« woo 
loao^i} no a 'bull.* 'A^ woo of tho opleiloB that th« ralen of tho 
Boord of Trtwlo woro ur-f airly ar»frn, «i5 ?»0 to favor thooo trad«ro i«?ho 
took tho "short «lAo of the Rorket'; "that is, tho ■feoara, " 

UriTtff hy Rgri cultural iatftr«st», Congreoa had tta4o tho 
oporstion ©f tradoro on hearAs sufejeot to inveetigatton. Leglala- 
%ivt wr ion «*Y« tho iNiereVfery of A^riQulturo power to adopt ruloo 
for th# roKulatloa of ahuoos growing oat ol' «»pemilatioa, w*» onaototf. 
yialntlff through ox^orl«neo heretofore related wa» a rooogcieod 
•athority upon ouhjects oomiocted with tho Soord of frado; h« had 
aot«d fto ito opokesrsLO and was aeeuotfisoed to n»kt speo^ihos on 
•wfeieetB connected with its buslneoo: ho was fai^Ui^r with its l«oo 
Mid prootioos anil eourt dooisiono with roferoace thereto, as wall »• 
•owsoalo principles an«lerlylnfi hu»in«oe carried on tliroug>i its ai^onc^. 

At tho ti»o of tho alleged ^ttplo^taent hy aoffjidant In June, iM!it lie an 9^% n'»ljf9r) >giti; ;r»t»#« TXfl «^t ««£« S>a« ((^awMtwif 
«f«t»£si»»i:«}««rii'v- #Yi;rtf»*'K« JH«$-;t.lo(}4|« ««« fM( C!»»i<« ySl^tOi: Xl^tUf (HH 

•^ AM4I .ir#«i'#i^ ««>^«r't|i miii ^aiviu »»ttl9 %"f»» « ««t fxtf«. «<£ ii«JUlir 

.Is^^ni^wi ftri cittjf» ,£<S9I •«>nl* •t»<»i'i' ^t 

-:• Kft ;r«^i# CAW »&t<SU9At4^ IT, lit t%9iMX9^fi »^ml « A«V #f«ft|^a«'lf>a 

ii'-'>&X ^o niA3 j» j«L«.9ffi ji»fjlvQ i-ftjtvM.'A nOjt al /ji#» tdto t« «iol^»4ji<*«X1; 

•£.'.:.,/9«rtTf»y «fc-'4i'i to fei««<i »rf* at *«rffr .lU.' v-ta «>^ : ■?♦ 

j; ■ : ,»!>•!:»» tftif-To fil ;•i9:4'^a>K cmJ* to ♦JMe »ai»X »rt#" «« Hwd«< 

«ci< t« n^Jj^i »ift tiud^ m&liil^^ti, •ill t« MW. «>^ ".iititf* e hm swmtiL 

9^' Imtthini tmmifi xsyvif.^ -^s- ti» &» « (rive's: ^ ';;XTl«t<'itdf «»ie9W r> : ^fAvC 

&».tX8iaa»'-»'si *» ««« fes»rf'»«X»"v »*i<»ttj4»mit »ziml%»ti»» A^m0%ti.9 tttir«l«X* 

.w»X «*! d*i« i-i<!XXJlt»«it •iS'W' ofi 'tuiiit^irrf «i*l it^X"* tw-tftoaaoa ttn»t<if«« 
,<^,i (1 , i«>t*»;d* »3««'K«»t«t fi^iw »%» JtB .ii>«>fe ^iM** ftiw fli»ioi#»«i:«i ham 

• fsmhm't^^ t* Jfa^ftit^i*!** A»»»XXii iwW t0. iM«Xi ?»/*;> ^A h«ii»« In Uhleago, whltsh dealt on tK« B«djrd of 7r«d*. li* va« m »9- 
lloUor, a* tht trad* aald* *a (M«taM«r*a man.* At tha ibagtnniac 
of hl» «j«|»laj«i<mt h« raoolYad a aalf^r^r af #3&,m>0 a :i^9<iJr. and vhan 
ha ay^aittd far tJat T»99itlon with ^. Lavlta 4 Ca. Ka «3r:pre««ai3 tht 
•yinion that h« eouldl ftwln^ nor* 9t 4«fan«la»t*a btisUiaaa to thai 
flna. Plaintiff r*9*iyM halmry in his a«ual eumXayi-itnt ^arlni; t«a 
•f th(» four jrear» for whle» h« na* «i4im« $4Ktti>««i«atlaB froM ^itftt^" 
ant. ^Jiaa his « -iilajmtfit with Loirtt* &■ C©, e«»a«4, l^laintlff ap- 
plied for a peeitlan i»ltli l» A, Plftrat ^^ Cw. , «fs(f, tH» #T^iil«n«a 
atittra, fluitfft «tn affi<*.aTlt that h«^ hn^di no otht^r %unin«e<i aonnaetionfl 
t9T «hioh h« raealTad ooit'i|)«nsati&n. 

In 192^ plaintiff -^m* m^t^loy^d by <!«f«m'«ftnt ta briaa abotit 
••rtaln reform* in th« «l«Yatdr praatlea* oanfl€ei«^ Hth th« graia 
tr?*d«, Plaintiff *« t-tatlif^iarty in t« th« «ffaat that idefaedftnt paid 
hla |3Q,0Q0 for atrvlefti r«fl«l«ra4 In eonnfirotlon with tho^t tnploymttnt 
h«t <i«fandant say* th^t pufm^mt «f ISS.OOO w»a In f^at m&A9»yk.1mx, 
Lattr plstli tiff «a» «wfle3r«d bjr th« farsstara Mstion&l arain aarpora* 
ftian far a^.^ut tw« waalra in eonneati^n with nattara «t ^tablni^ton 
afi4 in Ohicago, ad tttr thlt •arriea h(» va» paid i^SOOO. 

BaglDoing Junt, W^ , «ed aw t© April, 1©$3, aii A#f«sR4arit*f 
|)ars«iial latt^rt oonevmlng Board «f frad* attbj««t» and al3. i»rop»« 
sanda asan^tlng frem df^fmc'iajDtt with th« •xe#f>tio8 ttf a aariaa af 
artialf'a in th« Saturday leaning l*att prepared \^y Uv, 3park«t, w«r« 
fre^par^d hy nls^'ntiff , Te n^tat «5tt«nt d«f «ndiwit eonaaXttd «lth 
plaintiff cooe«rnlng thaa« artioS^aa in sentroT»rt«d« ?he t«x% 
"l^ott writer* ia usad and 9«nei!An te «xr>r«as «ftlX tha n.%tttr« of th« 
aerv le»t i»<»rfor»td by plaintiff for dafend»«!t dariiag tha t«r«i ©f 
his ««itplot2J'#nt, H# sa4« * trip to WsRhington and int^^rriowad tho 
Soerttary of A|prieult«rt and eoaia U, f. Sanatora for tha pxirpono of 
ttouring th«>ir econ«r'%tian In briagin^ about raforsa dafondant •4U ]^««»ftitq)K« »ii s90 A »#iw««i .3 <itl«r noJ4 4;««C! •iU' ««t fmkimm Ml 
#«4i oj CMifa*!^ Mil»fe l» wiECM* «i«il«« iajUf»D •ft Ssi^ nniMi/ltB 

•Miff lEtiiTaJUXn «t>«ii«»t> .60 4 «^tm».i i(l ^ii! » itl^ temitf .iap 

eineXieftanoo ««»niaucr Y^i^ie >»a jhi^jt *A tniiJf ilreff^lYXg. am •tMit «ii«r»ittl 

al»i^ ndi lUlv ^ii#8irr^aai»u 0(»»lt»«itti. "rtlKVAJt* •tit Hi cim«lft« ffliitir»t 
'.-it- - $m •%.mitm^ iltiir a<i>ll«ftfta«3 ni »Ti6*>v «v9 #».". ^a v«'t «M»i J 

to «••• •*•*■: it »t»«i ii«t t*U.?«l«l^ t* «M»«TO'^t".n e«!^ivt.*» 

•aiU r'^^wi9iTt©*a< b«« no*'8«leia«« oi «jl'«^ « *.*•»« . 'K«(«i-oX4faw tlit this trip to Wftflhin^rtOB, To the mm^m tr4, h» «roi« fiar dttfcr4<}«at 
AB artlelt printed Id th« putilleatioB "Th* Btttije««» l^eck,* unddr 
Aftt* ©f S«pt«tt:t3«r It, 19SCi y;m« 7, 1«3M>\ ht prcpwtd a letter f«r 
d«ftii4»r)t lij r»0ly to oo« rff««lT<^i freKs J-:*, Hojrt, ehalrsfjm of tJ»« 
•rain 0omnitt«* of tht ll«nr<^ of ?r«4f«, i^ith r«!f«r«neft to n |trci:««4NI 
r«lt to limit eftrloiMI 4«liv«ri»ft or aoBtraets to tH« laist tiar** 
«*yfi «f ti*« acmth. ^n .T^nnary, 1931, h* vrotft »ii mrtlel« »^&lE»t a 
fir»iiofi«^ ral» vhloih -wjmlfl Siav« |><irwltt»4 or'^ inlVrlor gr*Ae ©f vht-wfe 
OB th# So»r^ of fra^4« for fwtaro eontr«%oto. The ifergunjcnt at i»t«- 
yarod traa glvoR to d«fe»i4»rit , «ho ^(^4 it iptut^ilnhed in %iii& Qii^mg/Q 
yroaa. In X9S1, iil^inttff ©!•!« wrot* for '«jron<!larot '» aoo a otatoiftoait 
of rttl<»« of tJat» ©ractiooa cf th# fo«ir4 «fhi«h wtr# «iil»J«otlo»a1i3kO to 
dofonaant, I« 1»5» Ji« pr«|>%rfd 4»t» ««<! Isfoyraatlen ©p tbo owfejaot 
of fsjv relief Stat imitr 4«f9r>«)»2tt 's ns/^t to Sonator ^vrpiiy of 
Xova, wJio watt thou a eats4l3;S»t«e for «lfeetlsr« to t>io a, S. ooninto, 

TJoot!sln>r $0, 1^1$, v>%jk ntitf ijropajT^d an .'^rtiel* for tho 
Aoo9«t!«t»4 ^©oo oxpr^tslag' 4«f«»4!aiit'» ▼iowa on tkt «ut»4«ot of 
frala »arket«. It w»t l»ttn^«'l to lie a8«« 1» tho i«»i» Y«ar 4ay 
o4itieB of tho a#w«i>%poro, an?l it ^%» »o jmbll«h»d unlsr 4«f«»4ant'» 
al«ratur«. On Xonuary S, 11»»3, pXttlntlff pr«eiar«4 a reply to eartain 
«ttpT>«a«<f •ra^leal^ irlo«'« 03n>r«ft«5«d in a jouxnal j^atsllffhed at iancol», 
Jlfo>. uB'tor -lato of l>oeo«1»or 38, 19'%1i» la ISSlg Ho i»roi>ar«4 oixtton 
artiflloa «»ailn^ with ▼arlottt 9hi»«ta of tho BulJJ«eto la which d|o« 
fondant woo o^rtlcularly int»r«»8t«d, oamo or whlsii woro l7ro«4casto4. 

1» I93fi Boy4«« Spftrkao wrot*» for tuo 3aturda^ lT«fiin« Poot 
an artielo watltlod •Tho Spooul^^tor. * It api5>e«ro« aa a. mortal In 
f««r lamtoo An4 w*» in gonorl a biof^raphy of <Sof««d«nt, Ineiudlag 
hia wlovo »• to no**4!fi»l roforrso on th« Board of ¥ri»do. IPlalntlff 
OOBOttltod with dofon(?«nt aa to ▼l«wo |io wlohod prooont«4 in thooo 
arUoloo m^ ro«4 tu« artioXeo prUr U their pubilieation. ao to ■•i»i«« *!» »i*«ia foi'i^k'tnA .T»:JMi<r #*.■»■«» oi trew hitn^ rtvirfw •Xm J«»«{}«v^ 
#fl»«0*«^« * »»« •* SsuhsMXit: T«1 SILO'S* »«X.; i<l «X€fi nX ••••l^r 

*«©*i 4|Ji|«i»v3 V' -' "t»' wail's*:. qi.1 attt^x^^ ItKtX «tl hi* »ctaa,l iRfla«fiett upoo the or^ntvnts ol this o«rx«iK oi iurtiel««| 

the «Yif1«no« la In evftfliet. 
193f 
In kleJI]! ^^laintifi' vret* lUi sirii«X« for publie&tion ia ih« 

€aiiMll«B pr«»« cttfftndiaif Vfa* polley «!* i*r«»l«r i»*fai«tt of CunAd* 

in ••atrollin£ %h« Cari&dlAia ^i^k«at jL&jtk^t Ia ik« lAt«r«Bt «ii th« 

furmcrat It «a« pMbli«t&ed ^ui^mt 4tti'«£.d«ueit '• »l4^4hiujr«; )ei« aitto 

•roie «iB aurtiel* called "th* Vindl&a.t«4 ii|>ii«iilttt9r,'* wiiiicii »|»^««tjr«A 

X9^j, h« pr«»^ai-tt4 * 2.«tt0.r w&itm ^»i:<&&Ami.X «l|pi«4l ao4 Ao&t to 
{■roel^ont Hoosoirelt,^ iito i^ttrj^oec )»#ia^ to int«r«ot ya« ^*r«sld«nt 
in dol'jtndatnt '« vlewo atme^jriatog ti^te <^aii»«|;;« ^iij'&ia ««.ric«t« A l«ii«r 
of sisall^ dl«»l^ viMt pr09ar«4 IB ii^urojoi to. i$-<t e«nt Id^ dofeandiuit ovor 
kl8 iiignAturo to th« i^roiildoiit, wiiiotai w&a ai'itjnvftr^l |^rJ^t«d i» panaiih* 
lot form} It iras I'lrot o«at to th« «l««jr«t«Lr;>' of lti« i^r«»14oat, nrho 
•ugie;9»t«di certain «l';istngo« b^^foro Its doilvor^ to tk« i^xi»»l4mi%i 
9l«lntiff t]b«r«u|ioa rewrote tJse aurtlolo wn<i doiivorfid U to <Sofe<id<- 
a«it, rbi9 signet} it and sent it to the jfrftai<l<mt, 

Plaintiff *• ei»t«««nt of oloJUi Averrod (»a4 tu«? «t»t<9tA<mt it 
not desiedin tat M£fiA»vi% of eiorite) tU&t def «nd«Rt litto a eooi^ieio 
file of letter*, »«we]}»i»oro and aiaieaslae artioleo whiloh plaintiff 
wrote for d«f«i.44«nt «uid wkloii ^p^0,rmd over tl»o olgeature of defend* 
Mat froM tia«» to tijae la Vs^rloue n»«8|iia,j»er* mid «a|£%2ifi«eiir m%ny of 
tJieoe it i« ^v»rrod «ero dletated by pl-AiAtiff t» deff^adant'o eeor*- 
tarj, aj4d »o]^i«0 were aet retiiif»«d hy plAtntlfl* eati}.ou£;iJk taey wero 
re&alfiod by dtfeiidiiut or itis eoeretary. S£iie letter • »ho« oorreopond- 
en«o vrita »«YerAl »• £i« eeaAtoro, ^Ad pialntiff t^otifiee to r«]^eot«dl 
«o»ault«itiona witiv tinm In ChioAgo o<meer»tAg t^«»« ]9«i>rtiiulttr mal- 
tera la vruieh defendant it«d a fiAanoiAl iittereat. 

Dof«ndAi^t eays tAat tbe iesue on lUe qaeotion of ^MMA§.mB la, 
l^at wa* the re&eonatle eo&]»eta eatiot* for tbeae eerTieesT He eiteo 
Lookvood ▼. anion, 56 111, 506, a eaao vbile <|uiie aallke thio one # $#j»»fe^A«<x''i •^.^ 9i ^*i;*vixftj^ AlJ; •T<»1':i{^ •»3mi'i''9 alMf't'dHi tMfw^^iifm 

—mt^it 'jie •^jai«$i3st« SAJT vora b«ir%u»^%ik nmM^tf ham 4tmb>m'iak x#'t «^etv 
»!•« !(««# n^u^diiM tkliul$i,iti x4 tr»ail»i9% itma ^t^s «*i^<t«« hem ^X^mf «9«« %kM fMit* Stat* th« «ti»ii«>rHi rulw i)a«t ft ptraoa r«r;(J«ritif ••?- 
Tio« upttu Ml ii8|ili«4i oontrftot la «mtitX*4 to r««toi)a^X« iMiJtt]i«ns«w 
tl9n. tiukt ral* !• aot qu««iion«<l. 

A« ftXr«ftdy «iftt;«4« 4ftf«n4«nt ftrgm«« that «xn«rt «Tidanc« !• 
nt<i««a«r|t ».« tli« ^sst cyIAmio* of vaieit th.o Rttiuro of t^o «««« por* 
gilt«. :U oltoo X»g>jerv. wftio»go , 4 va,t«m Ry, do.. ^3S 111. 8t9i 
AflftlR^, „Tt ^K^/m^M^lM,; ^ft«« «»» ili. ^S. *i« contoaAo t!j»t tbo 
th« propmr «a>y i« orrivo «t r«»ai»a«bIo ots^^^ofiBAtien urottl^ 1»* to toko 
o*«h |»&rtloul«ur aorvl^o «Jll«£;o4 to Hkyo l»o«i» i>«rf€!ii'ss<i<i %in<l i>rovo by 
oomo oao fiM^llar with tho va^iu« $«b4 oJt»ar«fcet«r oi' smoii s^irvieo tit« 
reaeen-Al^lo Y«lti* tlteroof . Dflf««fid%»t triod tho ea»« on tH<ait thftosfjr 
onti on'-r»d etieh •▼ld«jt»e4i, whloh *»« ap«««i»e(ii smA »«stTOltt«>d to g:o 
to tlio jttry. FlMlRtiff , «^o v«o iir«>«ii%«bl|r q«it« f«>)ffi(llt«tr with th* 
▼adu* of ih« soryioes, ««• »«M(Ni for hl« 9|tinio», ^t 4ftf<m4ttnt oib- 
jooto4 «»(} th« ovido&oo w«,« ftxelttdf'A. Enuring ooourod tho r*Jeotiea 
OJ* t^l» kifi4 of (rrl4«se« ^laaa off«r<»<i 4i> te^hnlf of plaiHtlff , le- 
fondaat ia row oot^opAd t© eonton^ tii&t th<" «vif)#rie« «%ctlU(!«i upon 
hlo o'b4*«tioa w»8 ttftoeosory. :^f».yA ,a , ▼. . fiOtoliOf . iss 0. &, 630, 

ftorooiroir, «o t&laJ( thm% wttinout «my oi^lnion rvijopoo, tlioro 
voro f Msia la ihi« oooo tr&a ^}at<&& ttoM Sur^ nii^^t ATti» iiim »«eoeaftyy 
laf »x«no«o a* ie tiio volao of tho oorvlaoa p^Tt^rmnA, In two oooos 
1b tuoir naiuro qulto dlff erost frott t^io «»«, «xo#pt «« to t}i« 
%tt«»tloe of 4flyao«o«, ottz* $tt3»rono oourt belii that oxmct jsT^cf of tho 
▼aluo not bolBis: o)»tolna]blo, tlsio iuxy mim% dr«» ief«rono«o frois tho 
f««to In ovi^ofioo tondlog to oatobllau otdioh vaIuo. ^ft^k^T^- , T« .. .'■^'^1^■•^ „^^ 
Go,, S4 Ul. 87«j toogtMua v. Iron tfo , Sa4 111, !St4. It i» <?«ito 
tturtoofto^iury, «« tlilak» to illoto itooB tho »ar«il«blo »ad mi9»ti«* 
faotory eharaotor of oxoojrt OTl^tooo. Tho eourts of tliio e«t&to 
KOTO rofttood to 1»o botUBd b7 it on tho f;u«i»tloiio involiriDg th» 
r«a«on»blo T»lao of ottorn^y'a foeo for oorrlooo. JLpo -y, Lpfl^ajt . * /;■"* i\ r,J5 »>■ v1' I.! f «';«^ -•■i M.-^ir v. 

<•<":■ ,f. 


,l4Ma09»»% d&,.::^ ^'•- ■!, 7"tii L.l« --^'i^'TJ, 

•il^.Q yn>' ?S.(C. ?j:v.- 1,,.,'J ;i:,^; 

aritr! «>;? t ti^vn ..MS ^Itimm^^^t VM III. 21 d. 'rii« ^ftfi«ral rttl« la «•!! ^tatcHl In t2 Ceritttc Juris 

789 , a>« follow*: 

"111* w»l*4i't to te f,lr<i>M to opifilei; f^videi.ce- Iji uay caae, 
iirh*th«r tha ttmtnm«nt, i« «f th« inf<^r«»it« or eoKtoluBlon of lua 
olitsfrrT»r or the Jai;j-,»?rit ol an expert, ir, ■ lt,:.iri Uto bwujadtt of 
rft»oon, entirely » eju««tion lor th« <i#t«rml&»tiofi 9f the ;}tjry or 
«f tho court, "f-irsn tryir.g a queatlon oJ* f i^ct» tauit^^ into coa&id«r»» 
tlAc tdi« lnt«lli«c«n««, l*«unrilag una •x|»(!!rl«'iie« of th«^ «ltB«ss, «e4 
th« degroff eJ' »it*Jution waieh lae gavij la Hui-. aL-a^tter, lut Jw^^eut 
•f iixp«rt« or til* inf9:r«ncea of ekillod «rltri«i»»««» «»Ten vhon latiani- 
aou# aK«S ui. ooxJtroTi*ri«"4, ira n© I n«?s«g£arily tJ^EtciuaiTre oa Ui« 
Jury, feut «*jr b« ell8reg»r^«d Tsy it or by th«» o^mrt trying us lunu* 
• f l..iiet, ur^l9«i th« sub, .1^01 ie ono for ojii.p«rt»8 oi- &i<.illt^<I "'Itiifi^cot 
ftlono, *nd tho Jury omiuaot .■>r-j|»«rly b« a8«!>4e«?d to ha-ve, or ixs *iliiX« 
to lor.x» correct opi.,iori8 oi ^^rieir owi*, lUt'lsir vjiiic^i Girv:.iti>.*t<*rio«« 
th« vw^ni^oua «vi4«rje« of g^ro^orly <;ualifl«<i wltn >«a9« ham IsiMm 
rog&rd«4 ^y »:}Be court « a.« eoeclu^ivo.** 

Tho ejus^nTi ovidtnoa olT'^rod l»y defondant 1» tiii« &m.M tr«* 

rtealTe.'di, f^trid dottmimit «>r^ut*i) t4i«tr6fro(B. tiriat tiU.« Viiklue of thM otr* 

Yiooo {lorforsMdi by |^l^i»iiff for '^:\oi'<^d«ai^ -.Ud i&ot ^xatved |250<.« 

l*laifitiff*3 o«ii «Yideuee WMis oi:«lu,tl«ii upot) ^oi^tnlakHt 's alij motion, 

«Rd. th« ruliiijt of ths «ourt in Uiie r»a|»e«t *»«*, we ti-sink, ?»rr',jOt- 

oua, 1 5^l|p«iore ©X3 ^itiatiOis, eoc, 715, f, 1133, ^/*« auLfiOr says: 

"^Iti^re Ui« teatli-ony is Hir^-ot^^d liot so £iu«;b *.a a elfttfit of 
«orviooe so to tbooo of a oartieulay p«ro«» in ¥le«r of his in^iTi<!!ii* 

•1 t(w»litie8, ulio t-'.oti»:ori> oi' a paraoi,' who hnuj ©iti.^ioy©u ti-jatt indi- 
▼i^lual »t^t l&o roooivftlblo, *ir»iJ tfeongis b«^ hnA »o f^Mioral kcowleage 
of eueii 8Rrvlc9s aa Si ai.iOe. It ^oul.4 b« i» ti^ix-i niXo w^ia*i ^ould 
l»r4rr«Bt « ni%Latiff fron iaformiiac %h9 Jury of his owe «fitis9«t« of 
th"?! 'Tulue or j.'ii« serviooo; !.tui tue Uourfco »#«B iaoii«k«?;| io l^jpoet 
n« i«r»s AS to his gwooratl fw^iliarity with th* cl%o« of jsorrlcfts; 
that ho has remiorod tao» Justifies ll«t«Ai>a«i )^ k^-s opiuion.* 

JPlaiatiff *s vori^'iod «!fid«ivit of oiaiu la %o tjA«i t»ff «ot thtt.t bis 

soryioes wore «ottto ^9v,0iM}, £a m^ ast^omo !»« «ottl4 h&vo so tosti* 

find if a<s had o^on forsaittfta. 

:)ef«n4£vtit |»r««uuably vr«s a. c&a^nXsmt vivu«ss as to th» worth 

«nd v%Iat of pl£>.lRtiff 's 'sorvicss to ^lia, t^ut wa» not askeil by his 

•ounsol to tost if y ina ttiibt suojoot, Th» jury H^ a ri^t to taJts 

that f uet ir^to cofioidoratloa, l^s dorviess h«r« r«sa iorod w*rii 

«usi(|tto iii thoir ehar^etor, Mid Uie eiuie dleolooM I)/ ths f%otif is 

not one ?'h#ro tao »«rvie«s »*r« sucr* oji «igtet b« siifpllsd hy a 

olass of txperts, suoi< »s ^^hyaici^^s, attornoys, Sfi^lno«rs, "te. f 

•It JB 5 iiii.t« IlSItii 

H •i'" -iiJ-'S- -.:x ri S' :icii^«j9U««i> i'«X<M( *' la 


It 1b certalaly th» rul« Ir tort cuc«i? th«t th# ^Ifflralty of 
proving th« wwottnt of dojai\|f«« <lon'» not r*n4«r r«oov«ry IwiposintlsXik 
A ^ersMi wh© ha» vl»lRt«d hi a ccmtract will not his |ierwltt»« t© 
««cftp« ll'vbilitjr 'fo«ettauae of the i»ek ©f » ?>*r3r*e% «ffAmir« ""^iwrftlry 

Pftrp.^ _ir, .. Ciyr.a,erity.r . 54 ii'mU (2<S) 539? 

D«i*«i:ii.atit coAeedl«!s that tu«» evi^jj;es4eft ir. tuiB roc^rd 
Juetlfi^d m verdict of not »«>r« tkaai |5I»Q0. tJi»t o©Bt«nil©ii is 
b»e»d upon %hif opinion tif «fxpert witft(*esf-« pjr^i4uoff4 by hlsj, Ant 
«lr«ftdy et»t9.4, tb« «8a|>ert testlKony for |Jl.*intlff vtpen (Ssfenf^^ant •• 
0)>j«etl9n w»s «i!,cltt4le<5, it t» ripssarent tb,«t tMt $nry r«;f«iet«>4 («it4 
it had » rljj'iit t© r®J#et) tk« rvi'!«t^c# (»fr«r«4 "fey <ftf«(3aj5t *• fsx- 
pert 8, fh»X w»t n«t tlx« ©Ely «nri5erie«, he*-«ir«!ir. In th« rmmrd 
fro»i -%hl«^ ifif «r«iiC«B might Vs ^rs"»n a.s t© th«? v*lii« ©i* &lHltitifr*9 
»ftrvie«t, Thert »«« tvidtfiee of c6aRp*Ks»tl<»i» ^a.ii3 to ;>,l»intlff by 
#cfrri;t«5t fer «ijsjil«r aerviciRe, fli»r« was the ^vl^^mtut a» to p«y» 
»eBt9 mu,(SL9 by th« F»Tfi«»re fca,ti«naj. &T»ifi Cor.a«>ratlftK ttt plaintis'f 
for sieill.'dr eer^ie*!. Th^r^ wag th« e^tiitsaitt as to camp-Misiktlea 
plalBtiff rec«'iY«4 freBi foim^^r ©m^ley(ftr»« tn^^re *ap ^i»leo i»vl4«n«« 
a« tc the higli e«5infidfli«ce r*r>o«ed. in plsiiritiST by 4iM''««('ii«it s»!3 th* 
furthofT fa«t that d«fi«i>!!»nt whll© eo©|3i«t<mt to testify to th« usi^xmt 
of coeipeusatlon whioii s-oiil^ tie r'^a.son.^ble, fsailad to da so. «« 
(!aul>t vfry Kuoh whether jsjoy farther nojalj^r ©f ®xp«jpt» atghl hisr* 
glvwi eviflonco f«or<i oatlafactary to tH« jury. Thu wh«i« iftaai* 
r^n^Xvo* itself lato an i9«u« of fsiot. fh«r*» i^afl! «Yid!«Tte« from 
which th« Jury al^t dr«w infer ^»ce« ?md froifj wiiloh it fotmd th* 
rtaaonablft ee}^|»«n»»tioR for th« aervlc^a r«?ndl«red wah th« M^fitfit 

of tn« 5tt^i:::i8#nt «nt«*r«?!. The factii w*?r« for tho jury, the Sour.t, 
who »«• «nd h«<»rd th« Tfitii»««oo has aipproir**. *e <do aot find ft^ots 
In th« pPGcr'5 "'ilch would j.-i''tlfy i*t Ar.r'^I'nte court In flnllog i;i»t 
th« Tordiot lt'x»>«nif«etly a^jatinat tao •vifjeno*, 

r'or th«0« r-^iijowe th« ju?r?!tnt is ^ffir«;*d, 

Mc?ttr«ly, T. , eoneurs. 

O'Connor, i?. J. , X dls0«nt. i-«r*fei*y <i- Co,, iiic, v, .iulBey,';it.e*'«4rt & S •■ ;' X^mmn^ 'inmm^-m #- 


^a/*a^trf« fet«': fiS't ****** t' 


j«. it* |^wt^«-)i ^0)u> M'^^V^.^rw •^«ia. .f^'il'C •;(« 

876S7 

K/a.C(2Hi C. K05T, ^ ) 

J OF c<>0^ co|>ry, 

279 I, A. 628^ 

im. JuaTics UAtcmrs mLiY^nri) nm onsioii of 'tm court. 

Ici HI) 4JiOtl«i3 on Ui« e»«« fer s«littl«u» }>jroa«outloB A«i'cit4» 
wm%» flX«4 9l»ft« of th«s fiflta^rflO. l«a«« a«d 4u*^^t*^<i<^^l«>A. tk« tMtiMi 
iNu» iri«{l "by A Jwry riiletn ret«rtt«4 » irftr41«t I'©y pXSkjjatlff Ic %ia.m 
m»m 9t #8T9d, en whleh %h9 oourt, 0T«rralinf Motions iwe a attw 
trl«l jftnd in arr«at, <»nt«r«d Judgement i^ieh ^efftrndAnts aak tia %• 
r«T«x«a. 

th0 <1««iAration «»s Ir^ tisrsa @«ttiitfi. tha first alla^itall tli« t 
Ml July 1-^, 1931, 4[ftf«n<lani» «|}^9«yr«(l teefor* J'tKl^a Haniiial Iruila of 
fba Mualei^ftl court «&4 ''falaely and jaaltciausUiy iiRi witltout reaeoc- 
a^lt or i^rol>«&l« e«iiu»«* eub.iirg<itf plisilatliT with ^i&vlng atolaa thirty 
pimn ni' th« TAitt* «f ^19, • tUa proparty oi* d«f«»da»t yaaa<*j&»«dy Fl« 
C«r0«ratl«A; that aftarv^ird by tbflj»aalv«a, tiialr agarita sad aarfanta, 
^•y *f«l««ly stnd «mlioioualy and witcMittt v«t^9&n»^lm or protettbla 
•Auaa," Induaad ihm JviAg^ to iasua a warrajat t'^t iha ^p.^jrehenaioz) 
of plftlfitlff to »»a«ar far tJ&« erla« of Ico'eany* <«iad tiiat ^t&dtx tha 
Warrant os July l$th, wltaaut roaaim&teXa or i^robi4bl« oaaaa, tb«y 
vro&gfully -md ttfijuatly oftaa«d #lski»tlff to bo arr««t«d and tetiriaonod 
for tvalva houra; tnot on Jiily 01«t t^oy f»|a«ly, K#kliei@usily and 
wlthottt r(*M»oQable or i»rol»iO»ltt omibo eouaod i^loiotiff to 19« oairrlod 
Into euatody l^at'ora tht eourt oad triad, U90» whteh trial ftlalrttlff 
troo foand not guilty; thot by fii^oDa tltftr«of hia reout»tlop ^^A 
orodit vara injurad, 

thm aoooad mount air«rrad that on JvCLjf 13, 1931, diafandanto 
foleoly ajtid aualioloualy without orobat^la eauoo eh^rgod i»liaatiff 8S8.a;i eTs ,»^iit»t',' ..: .:\ To «J>a's f:; ' ft3s;,<4>.* «, HO tsonmo tMRr mstamLma vnantj^^ mirem ,«•« ttjU CIO iiui ^"Mlft 


.i;,f;in ?idl :<fiid- i-* H> .: ... - ■ ,^Aiy*ixi } . ^•si'i.«;r6 •»«i.t<i) -?Zvi«>^f?:-' 

- j. • V' ,iI^t*ia«3S^^^'x isiv . '^m ham ¥'*■ if;v;"-r®t"-.' i^iiiiO *• 


with fh« «rin« •f X«r««&y ahA aauatd ioilsi to )»« tkXftt*4L sokA pVit iM 
^rlaoB for tvolvw Jsioura; thutt •« AU4.)i»t 38tlBi h* w»b (Slsaimrgod fueul 
»«4Ulttftd: %h«k% ktt li»» b««n K^««ttl.v Ifijurod In his C2*(!<4it nad ropi.^* 
tAtlao and brcttii^ht tnto nockiidntl , iifii'{a»<y aii4 di&giTA^o mndi aun'«r«A 
frost ttnxloty, Hao boon oblli^od to Xoy out and oxpaad Aonoy la 
l4uri:« mmn in preourtnn dieeuiM^e axid cfefeading ni*«oXf. 

¥)io thlril oQttRt ea«riK«d »»o»alt mi^ bAttei^, but oe ovl« 
dio&eo wfto oubnittod ttn^lor It. 

Of tho mftiiy trrnrm aXX9^«4^ H. will bo iioott«t!»ary to ooa- 
oldor ocly ono* ntusolsr* tb,»t tbo Tordiot ea «kiio)i j44gM0iit «*• 
ofitOTod vao fj^a^lnot tho a&ttBll'ost woi^nt of tli« OTi«l<^»eo. 

fh« Case-i&oodir ^1« <£orpoi>»tion ie engsi^od i» tko baolaooo 
•f Moniiif&eturliag t<^>.er prcxSaoto. At mo time oi' tli* oeoarreceea 
boro lA «)u«>«tion Ito 9i^eo ol businooe rae Jtt Wood osd Wgi},nut 
ftrooto In vtil«f»4pB. i^ofefido&t Dilion »'&• ite %jadii» tivmu^mr* 
Plaintiff «a« ene of several eeaooMon trlito rendorod ftlA.iii4.r oorYleo. 
Ho drov* o t)le truok dally evor a rout* In Mtd ftround the otook^Hrd 
dlotrlot of ahieo^^ et^rtUig ot 4<(it& otroot vw$ «;>«uUj Ashlocd 
sTOfiUo; h9 v»o puld o «ftl«ry ^n4 e«»it8Bl«siori asd preourod kin own 
ouotoiftoro. Ho Hc4 booa i^i^loyod by tho corporation for nbout ft 
y««r but h&d %l«o worked for ito Dro<i«o«s»or, e«i thAt ]^« had boos 
Itt tHo »o»« lln« of ba«lB«»o» for about »iao y^artj h«» w«« 3S y«»r» 
old, ais»rrlod and ll-»«d with Mb fawily. i*o dr«»TO tJio traoJc, ^thich 
ho BAyo vug built llko » ]»iitr9l w^jfon; %.h« fntrtuaom trao at tfto 
roidr; on tl&o tidoo wltvbln woro t^o ^io r»«ke; ir< frnnt of ttit bAOk 
•ntrwsoo woro dooro whloH woro aoually lookod; wttfiin on tJi« raoJit 
woro roo«#tocloo for the idoo. wbioh woro eollod "oollo. * 

2b the u«uoi courBO of buslneoo tbo drivor, tUe day boforo 
t»kla( out goodo, oottld glto a vritton order sptooifying tho par* 
tlottlftr ^oods <!!«tir«d« irhieti ordor would bo hung ut> ob tho r&ok la 
tho offlco of th«» oorporatlon or "eottltteiat r©o«,» vhcro oil tho b<M ^^^jui,& Hit imii^ ;4i-xiio4 t>irl<»«rt T^t acolTt; 

stfoi- ••i tistljisK a9 if^lh%9r nAf imt^i t^i^tma ,•«« ^Intb r^tla 

.*3iyta« TUillAj* feteicu.-iji afSw jf«ftji'«i:jit« XaisvbB 'tft #««> ««* Ttlittiw ■"" 
4rlT»re ert^ckel in* i?ao!j IrlTwr »liipie4 hl» o^m or<J«r; the goo4t 
««r« th«r«art«r pat into hi« tru^k bjr Ioad«»rii« of who* At Uiis tlJMl 

%e start ttieir trucks asuaXly about fiT« G^cloek «»»«h oor&lag. 
Thi wrlltfffi order of »»<* driver would bt ^uag un oti th« rtiar of 
lilo trueli. Upoa oo«(>X«tini^ tho juuni«ty «ft4Bli da^ t&o drivor wtjitld 
roturn tlio trueJc to tli« ftACt<»x-y» turn in ti-i,e t&oney Ii« lia4 aoIloetcNl 
•ft th.« GOttXoisecit rooa mii ib^ke oui ^ 9ifi.-iXur vrixtofi erdor for 
tii9 foil ovine ^«ty* 

.Tuiy 1.3, 1^33., ^tof^n^i^iRt I^ilXoB l'lX«d ttn information iB tho 
Mtinlol9»l. e{>urt (ahftrgi»g Uinkt em luljf 10, It'Sl, flaintiff st*9l« 
ao fiioo of thft v«iw«» of #15 <• 0re|>«rty of th« ©erporotlon. Judgo 
?radO' «ndero«d tho If^fori^sitioB, oortifying h& Itrnd oxAarvlned it ani 
*li«ijird «(irld<i»Ro« t,'ii«r«K>n'* KBd w&o fftttstfied that th«^.re «mi pr«)»&1»l« 
GUtae^ ftxr fllSBf it. Ho ord«r©d that u. ©epifto ig:i8w©, I'ljcinii liciBd 
for ISOO or o c»8fa flero«it of #10|-, the car-tao i»aci<».d July 13th 
aand troa rttiarR«4 serred ^uXj Slut. J?ialntirf, who «a« sUseaargoA 
fro» its eorvioo \tf tJbo eer^eration Jytly 9th, first h^-mr^ tht 
vorriust wsko out as«tin»t him »t»ottt luly ^t«i mod vnt to th« falico 
ttotion, t%e:Uig hi« roal ««t&tO tt^x Mil witisi hla, «|»)»«r«ntly with 
tiio Idoo tbot ho eould ol«a his owr teond. tho llmitonttnt told i\ii& 
ho aniftt go to i&il antil Ixo produ^od » b«ad. io 'nm* lo^icod up in » 
Q«ll. Aftor tw9 liouro aio (^thinr sigliod a lyoiid ^ynd lao woe relf^&sed. 
Ho had noYor bofero nor hao lio o^oo hoots in prison, ilo tmpiQyei an 
ottomay to dofond hi», to wh«w» h« oftid #»00 for ««r«rio«9 rwdorod. 
a« wao atrroi^no4 ond «k!it«r«d « pi*» of not guilty. Trial hy .lury 
*«• omiTod, «R'd tho oswrt fotswd plaintiff not siiilty stfid oritorod 
4ttd0ttMit in hltt filter and ho woo dioek.%rged .Auguot 25, I'^iSl, Xhio 
oalt was b»£ in ^obnttuy S3, 1933. Tho deel»ration wco filod o8« 
BOfith lat%r. 

^^ 61«nn V, l^iiwroneo . S80 111, &S1, ts.o ttuf»ro&o court. t 


tltrough ttr. Jtt«ti«« GArtwright, 9\um«A uy th* loiw »» th« tub J tat 

•f M»11«1»UB proflmeution at follo«ffis 

"Til* f%et» w^^eh vlll vueiain sua <iketiOtt for maXlaieut 
l»r<»««outlen »ri» (X) the eosu»«fie«aa<^t or oontiiiuiiinott of Mi oxigintiX, 
«)rit inal ojr oivlX jitdlc!l»l proe««41»g: (2) its XoisaI emuttMtion by 

t]bi« pr«»mi% A^f»T-Amit m^minot |«l«iiutlfl', w^o ««« Aofftndimit in ti3.« 
original, proooedingt {3| lt« J&sggat liiM t*KalRa.tior» in f«i"Vijr ©f th«» 
isrooont oiaintiff ; (4) tla« afeatBaesTor j>r«>b»feX# «»uni«i! for auo,h pro- 
••«41ag;'(&) tho j9Jr«8«noe of ntalioo th«T«iR: suiifi (&) diawaito ooA* 
foraiaK to l(»gal ot»;idi»ril« reoultlng to tk@ pXainti/f, {Si6 Ojr«« 
8.)* 

Xb titis prooct^llns « ttrialtiml |»i'»o<i«4ixi|{ was toogwa agaJjast 

pleiiatiff ftt iho instlgatioii of A9(^«m4.sm%** 1% ham %mr^iMt%t^4 %ft*y 

« triol In tho l&unioijstfti oourt in f^avoi* of ]»i»ii}tiff . m« ^u«»tlo»« 
ttiar«f«r«, 09«Ei for our 9oAel«3e]rfttio»« aro wtiotHof pXmiotiff «Mi«b* 
ll«h»4 l>jr o |»f-o^on4t«roBeo of tlio «viiii«io« th« «|s»«;r40o of fi<o1s»a)»l« 
iWttoo, tJhio |»r«f«i^«o of siolioi!, tm^i d«Kt^(6o to tJ%« im^mstt for vrhioli 
Ju^dlKaii^nt -wa-o ««t«ro«, 

to havo jiar»o<ty rooittNl tUo «vi4«n.o« fe#aj*iiig o» ilxo %u««tioii 
of d«K«mo«. !t it ik|^i»ftr«»it tii«t tht alXow^-oiaoe mMo ti»giklia«t d«f«D4* 
wots 1^ tho Jury »«» i^unltliro in ito »aturt, roti3,er %H.mn oo^^pofitatery 
for ««tu«l diosiago cu.«to.ie«4. In tho ftli^^riot of proof of malieo, 
plaintiff «ott3L<) not l»t «a.ttti«d to imfiitlYO doi^agos 1»ut imly to oo»« 

SiS £11. A,pp, 196. fho oaoo tltor^foro narr^^wo itsolf town to a oo»* 
«i4t«ratloR of tko ^uootion of whathor fron » propo»4«ra»o« of tho 
OTldouoo salio« fl«4 «ant of prob%bl# o^uioo i&ajr te« rogardo4 ao ettaW 
liohod. «o aro not uxmEtiodfttl of t&« i»r»poeitlo» of l^w {f^n whieh 
pltttotiff roiies and vMoiSt io fetttqaootioned) tiiat wbilo Malloo will 
Bot bo inforrod o^oro i»ro1>aliao oauao o^tioto, on th« eo»trary, wh«$r« 
tIi«ro io aft on tiro l«»«k of p»ro1»&U.o o^axiao, malieo mMy bo ]}roou»«MI. to 
hairo boon tho «otiYO aotuatixig tiio pro»««utio«. iioy v^ , a@lit^ itt ^^^ 
111. SMj trootow V . ii^oatgsaa ory tard 4 Co . . 153 Ul. App, 422; € rlp^ 
V. gonroly Dairy Co .> a^R 111, Aj>i», g»l. 

Plaintiff ooAt«odo that thero wao an mitiro tr^^t of ^robablo «i4^4».toil«« t-vi til^laus iXlv A9l.£iw a^aunl mxii" 

: viMk^l •wjiKt^iiil 4ra(»'l»i:»4d tflMiti) *«it *&^l .«r«^ • ^'XX £»£ 
.itif :/sm (b«a(»ilt9Ufiui ml s^lem him MflXfK ttlJe^jiXq e&tt0tt, an;1 tials contftiition rftquiree an exa-Biinatlon of th« •'?i«^«n«». 
Ab already stated, plaintiff wa« dieicharged July 9th and than ae* 
enf<«d of larceny. There le no eridenoe of express malle« on the 
l>art of def ersdants who Instigated thle prosecution. There had 
heen, bo far as the evldaice discloetee, no prior contr©Y«r]»y h**- 
tveen any of them. There Is nothing to Indicate ill will or any 
notlYe to Injure plaintiff on the part of tiie |jie corporation, or 
any of its officers or employees. The theory that proof of malice 
is establlehed seeme to be based entirely upon the propoc^tion 
that the arrest was made without any probable cimae. The eTldenot 
bearing on that point has been given eareful eonalderatien. 

We hare already deseribed the relationshio of plaintiff 
to defendant corporation and tiie ouetoAtary manner in which hie 
serrices were performed. Mllon was sales manager of the oorQora« 
tion. JSieholas Barnieeke was fereKan of the leaders, whose duty 
It was to se« that ns one "gets away with anything. • At the time 
of the trial he was only a loader, Mr, Henderson was the swpej*ln- 
tendent of the def<>ndfaiit cortjoration. Sidney Pellar iTiaiiBniifffiir mnf^^ 
Stanley Case •^^Latm^g^ii^K^^SiKi^ ^ A, R. JSoelte booklceeper in charge of 
the files and records. Sd Skonieesny and Charles Koemend were two 
of the driy^Ts of trucks, while Harry Snowies, fUso iaiown as 
domer Mundy, and John Za^clt were of those fuaployed as loauiers, 

July ©th in the afternoon plaintiff left his usual writtea 
order for pies to be filled that OTening. It was iaade out on a 
printed form furnished by the pie corporation. In the aomlng 
about fire o'docit he eaae for his truck, and he says that when he 
same he closed and locked the cell doors and back doors of the 
truek, signed his leading tioket and took it to the ticket office. 
He did not check his load. He says, "That was left up to us." 
Me got in the truek and droTe from the platform to the isaia part 
•f the garagej he says he not off the truek and was looking for his soil. oiq t»dt \x99tli *x£T ,«99X0-E<1>>» "X^^ fiY»nl'tla 9ii to x"^ 

■■'■%&0i&o »iii 'io i»jpiaa» a»X«« a#w nailiu. ,ji,©^xyt-*a^, £;■■, ■ ■ :irxfi« 
Xiisb ttanxir ^^r9b»Ql 9tii 'lo a»mat%ot «aw a^9aljHi«& a«Xo49i-* .nolit 
6XA.IK »m d^t ** ^niiiixcts 44^iw sfi^n a^»a* aoo oa M/i^ '^98 o^ aav ii 
' tt^in ^«'x»^aal' . ' ,T9^J?9X a xI^o ««w axi Xgi-:: 

■■■ 1 . ■ V? 's«XX9*i x^iitlii' ♦)-■;« id'^.TOOto;. • ;'•;'.? 

s-'s .-awoisai ©aijs ,ffl©Xw©flui tc"J*«H ftXiuw jaJt&Ai-"- ■ 

,«iait<8oX »« fcaxoXqfiM) aaetJr I0 «5«tr aU»»& ifjcio'. i:..i.'= ,'c^'iJ--^ isiiioa 
l»*;rj:aw Isswe^.- aiii^l^X TiUaXulq ao^m.^^^» 9di ttl Ai& \ImI 
« m> $Mo i^ik. .ialmfK i^dn balls' 

9il ar^ c- '-' -■• ->«»» ♦■Si AooXu'o «»yi"i j;;o;i.s 


isMud box««; tf<%t a^Uoholat ijfirnl«6k«, the forttn«n, ««JL1«4 W him 
•ad makM him to back up 60 th« plaiferiB. Ihft i'ormkim told ^Ittln* 
tiff ti»*t h« vftni«d to r»-o}iOo)r hi 9 lor^* Flttintiff tHAyu h» r** 
pHod, "v. il, , I ddn't »v«n >.n©w **iat l« In thftra ayi!*»lf, * Th« 

f©r<»»«ui «]a«>eit(»-<i th« ple« l« thft jir<!i6(meft of pialiitlff «iad fo(«n4 
SO extra pt*« whieio. wctre not on his oird«r «he*t. Plaintiff «i»yf 
h« th^inks th« pi«« i««rtt worth fron $S,SO to Hi h« alfto eaya th* 
fojTMERan i?ith his own hand fvrot«i a, oharg<i^ tor %h^»«t #3rtri% pits on 
lul* lOA^iing tiaktt. »«f«n!4aat» wer« nftkud ob th# triad t« ;>ro-!tt«i« 
th«« tio ^%t ^'Jt it s«<^8 th«} «>rtginAl ehaet ha%4 ^««n «3«iatro7e4 
«ft<rr th« trlAl of th« @ri«&iaml ohnz^* ana 1»«>f92-« thi» 9iiit tema 
•t«rt«4. 

Xhe for«!Etft9 testifi#<! h« hftd cheek«d thft pi«a t«fort plain* 
til'f arrit«d <u»d h&d t&llitd 1»y 'fhone with E«ni4<ir*on, th» »ufi»riA- 
ttndent, al&oait the i^itaatlen and Jitn<i«r»oa told hte to l«t i»l<tintiff 
g9 aih«!a4, lit ^erssitted j^lstlutiff t® proeised, «&a<s ^imiutlfl* s«y« 
thttt d»y h« sold All th« pi«« %nd upon his t«tum is the «Lf tersocn 
«06oitfited for ih^ mi the dlTic*. 

flaitttiff *a» culled to th« effiee, wh*r» h« had • talis vith 
ItT, P«ll«r, iu the j»r«««»6e of Mr. Milan. ^'Ij^lstiff (i&yst 

*tol1 l*«llar thMt X vai9 sorr;^ h« took that »ttitud«, thftt I 

i»AB afral:' he w»k t-^kicfc a mistake-'- ij.«? taid he tfoald J:i.riv« to l^avo 
»• go for 'b«injj aleisoafot with the ao^rjany, that w»8 «11 he -»»ld — 
for ■fcelBg aiahoneat -- tiia'.. ^feo edl he sntd, ue ai-'U^'t Simplify tfeat 
•uQy, or oaLplftin, )y:i4 I h«yo told all that v«» «&aid at thsit tiast.* 

Plaiattff w«Bt feme- to tho orrie* of tho eowpaoy oa July llth 

and oair tho effleo !«ftn»i|or &ni &ekod for his ohoolt; it vao not ready. 

Ca tho I4th or I5th ha o^aia rtt^rnod and oso Mllon. Jjo wont to 

tho off lot of Mr. Caoo. UMilorooR was th«^re. FlHiiitiff tootifioot 

•ttondorooa, tho hood h&ker, oaid, *I aia fmrprlsod at yoa, 

lioot. * I B*14, 'You don't rjHV« to be eufprleea at u-* it fell, X am 
old oncath to l&ife csiro of «yt$elf ; dee't go firing awy tiullota at 
joa. Fvirtat^j oro you wera not fcven trouad aM& you doc't kfco?» a»y« 
ihtag about tho easo. ♦ Uaao oaa not in hio off loo. i^illon told 
AO I Wat orooi*-d; that 1 b;id uy ci-iswico thoro, ?ittd that they woro 
iOlA4( to tako cjfcre of «e froK thou on. X aaid, •toll, I will ga 4. ,^'':tl^ £ten'l &$%«» »-t:«-^ ^hnl^ #«ik4 «ilniJl^ %A 
t'u ■ ^l»f '^i** aofiftfca*^! fetus aolfi' 

,^i,>; niA Te' 't*>;o «€ti «.«« Htxts 


right nlonft with jou* * ther« miy havo bttttc n fmi ot^ier «0 3rde aald** 
I (1cn*t r«oa.11. .'i«v« tolr^ «.ll txe ttuicH about x»> b«;lfi«; erook«d Xi».m% 

ii» tol^ mm 1 WAS getting away lelth a iot «r thing* Ui«re un^ 
that it hiMl IjffiNi going: on lor tutsxf Xiu^n m-A I told uU,^, *W«li^ y«ii 
atid I di^tt't ((tfirl a& good; 1 i»u;>i;joa« yon naw your di&noe ta g«t ri4 
• f a«. * Ha 8»i4, *That is a t^rotty goodi «Xtti«Btt iut «r« U2>iiu£j:<^t you.*" 

HaiRtlfl' ta»tlS^l«« |ioiiitiT««iy Ui»t ho did uot ooKpure tha 
loading tickat «ith cha yino in t3%a «a(HOU wi' iha sioratnij. tm. questiaa. 

akonlooany ea rrol»9i>ataa kie., a«i^ii.« U^ifti oii U..l« ]^&rtict«>lai> 
itarrila^ his own traak^ waa xkg^at no«t ta tiy»$ ui" plailntirf « Ha says 
ha eh«eke4 his own aa4(eB «ita4 tlsait oaLkflKl %«> pi,ftiutlf}% *AlQ*t yoa 
ffaln^ to c«ejt yaur w%go«t* «ka4i i^Ialatii'l' aaid, •«», !•«! too tir»4.* 
Thla witJCi<f«« wsis oq« ef th« «m|»lay#4»« (il&aii.Skrg«d t^y Ute corporation 
at thl« tlx&t. 

Bami«elE«, this faras^, «aya J2« saw i^lctiistifl' exitar tki^ faa* 

toTy on th« morsing tn ^,ue«iio». l'H<» wit»<R8« I%a4 o^^cicaA tii« Xa^^ of i 

pliftintlff t>rtor to that tlKa. Ma aJLao eaXli»4 up ^Uj^^fiutea^dsfit HflndM" 

f^D. Ik saw oLitlntiff gat Uk %im t.r>itak siid whiia in it, oT)«n ud aota ' 

of ^« c©arpart!*«jta» ¥ut daat »at lunav wii«th«x ho op«i©4 up <»ll of | 

thta. i« says h« tuma^ tha loading ohoat Ui%n t^e offiea, but tha I 

I 
wltsi«t« it pooltlf* that h« ild a«t «iit07 th« axtra pies upos th« { 

•haat. ^a «ayt h« al<f aat arita aDyt^f^ini^ 013 It b-ut u-^» a acnoraadtai 1 

and tam*!S it into tha off tea, ^laiBtiff was prot^nt when tho foro- I 

Kan dhao^od tha plas and than teild hij^ii to go on eut vlth his load* j 

kX thle tleio olalr;tirr si(r^|[»lj roaiajrkdi t^i^t eosaobod^ 'was ttylng ta | 

play hl& a flirty trlelt. 

Koe«;aniS, %loo a s;&l«inaa af (iaf (^ii4&itt coeio^myi, t^^stlfias J 

that 'iTi th» aftercooB of Jaly 9th ha aiat plaintiff at the eomer at" 

Lak« &n4 Wo&d etra<»ts: that plaintiff a«jir«>i hits U' l\e had haon fifo4l» I 

too. 'Witness said, "iio." Plaintiff «ufe£!?et«4 that thoy eoe Kueay. 

Thay went to «a« afanAy smd plaintiff told hl» ti'.^at *th«y had ctmt^t 

than and that Mun<!y »h«ul«l ^ in thar^ a»f4 ©ay that tha otss *«r« i 

iuat pat in th!»ro that ©no i^ay. * This witeeas nrim »al<? that abont | 

a aan th hofera plaintiff told hl« h9 wishsd h« h<a a f^ oxt^a plas ■ affi X 

■^1 cfiiltr st^ ttltntm -ta^mtt to mftk« tti» hit •horiag** also thAt ^ft^r July 9th ^laiAtlff told hla 
Ui«r« »»• a «ttbr)««n« out for tho wiixioa* mxd ymt h«, «i<yn«o«, nhoiild 
got out oi* town, M^msamA «»• dioohitr«;<i4 l»jr ttto vm^paxiy but li«4 'btton 
ro*«mpX07«4 At th« tis« oi' ti3« t3ri»l. on eroto OKft»inailon H« onitf 
tlnat throo or four tlmoo a fow {>1«» vo3r« put In Uuit ««r«a*t oHargod 
to tho dri^tra: thttt ho itplit two Of turoo doU^r* witit Mundy^. 

iMandty, adiao ILro«Xo«» teotifloo tkst i« Jtino, Ity raistftlco, 
ho init too mmf s»ioo loto )pl4lkin-|l^l'^« trueJe Mi!i4 «»» goJj&g to t«lE« 
th«tt out, %t»t th»t plM^inllfr tol«l h.iM t® looYO thou in, wtole]^ ht 
4iA, «»d }»« (flftlntlff) would givo li.iiK ^'^f m« vulue of tHiou: th»t 
i« t&o wmf it wouli ^0 oe fy<Mn' diay to iifty, wtid thut b^o got flmm.*f 
from i>lftiiitlff OTttry a^f«tag whtn i^o oa^^io t^ <«rerlc} thttt ko rooolYo^t 
ftkoat t«o aoll«r8 from plaintiff ovtaido tho pktmt on tho jeomlnd 
of ^ly 9tJlBt in tit* proooQOO of Him ^eoJc, Mo says thftt laitoy ia 
tho 4«y plaintiff tol.4 niat tiioy trox^t o«^#kt «ii4 itaid tJtiftt ko tMi%»ay'^ 
vao tho only o»« ■mim 4i^*t havo « oj^toiioo wn^ aolcod l^i» to ofl^ ihi» 
wft» tho firat night til* floa wer* 9«t i&» ftnd tfii*t ho .agrood to do 
00. ^0 »«y« t}i«>t m w««i( lator «t tlat* h&mm of kla luihor a<t4 in tho 
|iiroBOii«o of Jobn Q%«^ mtd ««v«r*I uthmw drivers, ^« *am plsl&tiff; 
that plikiistiff »ak«dl hl« if ho had liosLrd of &»oo*liaoAy-'o aoisg oey« 
ti&inc y«t« «n4 tti*t «lt&«aa said, '*S@«*' A ir«rr3»t woa ttk&m& out for 
tlui witnooo, teat tho ^roaooution wao dx>oi»pod. I£« laov verka for do* 
f«iBda»)t oori^oration ao a oalto %>ajfc«r. Ho ant-yo Ho t«l(l tlio offiolmla 
flikottt tH« o^roaniroey ^&4 thooo trsitaootio&o. flioy ro- sm'pXoy ed hlat 
and 4id aot pro««oato ^in l»ooauao of o i»l<m mado to thou l^y a alitor. 

John Ct«k «a,ya that on «fuly 9 th ho aeeo pi a iu tiff mX tho 
faetory and hoard him o«y to liundy, *Hor« 1» the loonoy,* and th«i 
sloiatiff t«ar»od evor ohout !|S{ that iilaiGtiff aakod hlffi to pvLt m 
oott^lo of pios in hio wagon 1»ooAtt»o ho had tvo |»ioa that v«ro not 
good; thot ho did ao and plaintiff ^oyo him a ooaplo of oigaxo. Ho 
alao tootifioo that ho honrd plaintiff toll M»ndy ho had bettor ^ t tutsan ,9*^110 i- -.'iitu >«itt'? j r9t Sii9 miMk^teiuni m •«« »%9Mt 

•^1 »»: '^«« ^Oi) ^a.uK# v'tUt Jitl«Xi[ Aia} 9«l«i x»«>iti 4»«d' ^iH| #tf 

tl ' ■'!>»& xl»9 9di HAW 

.^■i'A^ii... \...i^i, lMttv^9 bam ]i««d iui9^ te »90»ft«K9 

,t0; ■ ^-s*'--- iaiii »l'ii*«e«if<j' 1«0 M:^ f^flM 

40.. ■ iii-J siti 9 titok vnA now works for tMiothtr eomi»May. 

Kr«. Kjio»l#«, wlf« of Jtttiidy, t«»t:lfl#4 to tt»« iri»it of 
fl&lntiff to their hea«, a^rrotoorfttiA^ hvr h«i»l»«iiid, 

the «Tl<3«a«<ii ah««ft th%t Is 3mXy at a A«»t« whi«h iRust h»T« 
!»•«& s»rt<»r to %k* tmking out of tlit wafrar^t, ^«r«tx^%nt &orpor»tlo» 
t»ek tk« %€-vlo<a of o«»u«.o«I. A.tt&rn«f hXoyi li, firovm, in tiho' absencO' 
•f hit 1»fotb#r C]3;»rl#8, «&t eftllt4 to tii« dffle* of %h* «ot«piiny 
«(h«r« h-v 'h«tld a e«»f#T«ne« with, Mr, €«.»«, Ur, l*«Xl»r, «aii«t Mr. Dil* 
Ion. UwnHj w&« i^r«s«ot »ii4 »t tti«t tino KlgtitMi ft vritton atatomi^^ft 
9r*pftr«iS "by the Sktui-Tnmy, i«loyi IroiKfi t#»tifi«to w tk* of foot txut 
plftintlff V0.8 »l«o pr*»*nt, hut plmintift oo@io«>d» ip%im»tbly, w« 
tklsic) tii«t ho *9im mist&icoii in tisie rooptoot. th« »tt&ii»03r «i^ti 
thint plaintiff (w« ogrt® that it »ttot h&ve l^oota MuEd^) oAld tl^at 
«%otlt #?§ worth of |>i«i iai»d tsoosi tskkvifi @ut sidEili »ot »«o@'ttist<Nl for, 
•nd that tho ^ro««<ft4ti v«r# >1ivi4<id di&ong liN>s« int^rootod in tk« 
•nt«^rt»rii»«. HSeholct* Burisiookt was aot pr««i«it %% tlUb* ooaf #>r«»9«. 
Mton>«y £re«» s«ye t)»«t ho tol4 his elioBti th«t if ttao^ feo4 tk« 
toetisi&tsiy of BMmiooIco tlti«y weuldl bA ia»tifi»4 in arooaxing out « 
«&rrant ai^alnft ;?la,iiatiff . ©n orooo »:st»mirmtiofi hi^ »ad4 that h* 
4ii3 not o4hrioo itpmeiti&sXly %hm% plaintiff sHeald %» oii».rg«4 with 
Ii%t1is£ «tol«B 30 i^i«o ««i ^uXf Wth of th9 voltto of IIS, aor wao h* 
inforffiod by atiyone thot Hmi'lorftOBi ii«ul tol4 ^omitoko to jtormit 
Hlftiatiff to t«ic@ th«o« pio« with kto leod, or l^»t ^laOntiff lso4 
•oi<t tilt pieo ^t ttiftt tint tmd a«o(mnted for tho |»ro««o4ft to A*- 
f«ii4a«ito» 

Vo t>)i&lK tho forogi»ias i» n fair tmmiMtf of tho ovidetioo. 

JPXaiBtiff oonoft^oo titiat ii is woll aottle4 law in thio 
St»t« in osooo fer molioiouo 9i*<»»*«-ition thttt vlioro o ]»roooeuti&g 
wltaooo hftd 0i>1eaitte4 t© a lawyor of goo* otaus^iog all tho faot* 
vithiii hio knowl«4^«, ©r Utat ho oouli haro o1»tainod by roaoos^tbXo «/ .wtph xif |i#^t^ji.!Ei»lJb iipv um£» %»»irJk% f lift *imtt ota*! 
..at■,^cl^:l'4 td^i^t-ifim %&'t inl^dv wen f>i<i« amli 

Il0l»»-^0q<tci3 ia« &.£!«! ttf^S: ffi34t%a« .•j|(#,:'|« |«« 3tJll4«)^ •!€;} O^ t«lll« ttii04 

'M t^^««^ aw'^t^ hX^ii-i »x<ftixi'-^n4i osli, x^ ^'VKifam^ 

^jiM a9-»i n'fsiii «r«u« ft $Atii 9»t^« *v} Vti^ttUXf imdai 
it)tw9»«<» jr#«t ^Ofi #4iie a«»i«i« «w*d ^«ii •»!« i« sH^usw Ii7t tuvdCg: 

'■i'-^fin Vili alula iAii$ ^iX»aiTJ«*tj» «*tvi« im Mfe 

,JMi»X «iii 4«lv «i»l4?, •«**' ^d llJttitUXq 10 411i<^ene«» tui^ tOts upon suoh iMtvio* iu g'«)9d fikltb« i(i« eiusuaot %»« 

h^'l'l r*er>oneibl«; ^d this w« tti)id«r«tar.d to 1)« tl3k« l«w. W« tuiak, 

lioir«T«r, th»T« VA* ft queetlen h«r« &• to «httia»r aX;L Ux9 ff»«tB «oik- 

••mlng th* eharg« AgalBtt plskidtlff Vfur* •ulmiited to %kkm Attomty. 

fh» •▼!(!«»«« in thAt r«^ard «&• «onfIltitia|t wud, ire t.i4iAk, r«ii>4Ml 

Ml i»«u« f©r tti* JMX^. I.3f.<?n»...y. ,L. JMnnt^ . 285 111. »3a. ^» oaxija»i 

ih«ir«fo.r« h»l() a« « iB^tt'<>r ol' l^w tii»t plaibtli'f is pr«c}iu(t«d l»*c«u«ft 

th* pro«««dlag n^nlnet Ixia. was iiiitl»ttt4 on tu* adYic« of o«U£i«»l. 

The f»ot« ^ovrrer* i^:»«(.t «0WiS«l «r«B o«dXe4, &» w«ll «• tit* 

faet thnt th* Jtt^g:« vho i@ftvi«4 the v%rr«nt ««rli}'ie« that he took 

CTi«f«&e«, is «ie*itl«4 i« oos«i4«r».ti»» Im 4«t«»i»ii4aK th« veigtit of 

th» «vi4iic«« l»»firing upnn the isftu«>» dl smlio* an^ iirebmlelv e«usa. 

fh.* ocrurta 0f tbig ^ts^tt Ilats ^l«r«y» %««» ylgil&»t ii% tliis oXaac of 

•«••« in gaariiat agikisst tint d«M!}g«>'jr that tk« Jury May ro&&;rd ifo« 

at^nittal of th« fXaintiff upoi% a orlainai olnargft at .jfustif^ifig tMo 

iRf«]r«ne« that th« prd»«eution wao wron^fally b«^u£i, th« r*oord ef 

ao^ittal is adr.isoililo only foT tk«i pur^so ol i^«iag tke dot<»y»i* 

sat ion of th« t>roo««i<ling. It hat «o b«ajri^ iil^on tao ^uootioa of 

«ant of profeaii« dauso oi* of ovidonoo of maiiao. In a orin^inal oaot 

tho bttr4«n of proof is ui>«a tlio at^ito to «ota«::Xiaa gulxt beyondl a 

r<»afi0aabl« doubt. In a suit fer suslieloiiS j^rooocutioB tk« Itaurdoa 

it upon 9X?^intiff te proT*? hj a pr«^po&dex-Aiie» of tho ovideneo tho 

afee*re» ef prQ>?«tbl« eauoo snul Ux* pr«««ri<*« ©f t&alioe. In ,C<iI^iii|.f 

If. Hayto . SO 111. 353, Cl-^iftf J'uotlco Breea* said: 

''y^r «3t5>*rl*fieo tOAciieo ue tii*ro ht9 fow <i»*ft«tloixo of lo» 
mora diffleult af ooffitprohenoioa by & Jury, th.9^ tnooc viaicb gevom 
trial « for KAiieiottO prs««eutiQiia. It »««&% 41fricult for tiie% to 
tt^j5roei«ito, if th« plaintiff wa* raaiiy inncctaut of toe ©har^« fsr 
uttich he wa» prrsffiffeuted. Ui»t he still oa<iat n«t to reeovor. 'Xhoy 
do Dst readily «»BK|>90h«nd «^y ok irinocont man m»y b^ o^oaseuted for 
a su^i^osod ert]£9 or eff«r<o«, aad y«t H£*v« tio roeourso a|g.^nst Uio 
prosoeutor vixo eausod kia arroot tmd ittpriootmoot, »n^ yot tho 
9r*Borir<!it ios cf th« pcaoa uui. &rA9r of socioty rm^airm, Uiat stca 
innooont aoa may b* oosquollod to submit to «;reat ineauvaai^^noc %nA 
bard«hii^, rathor than eitisono liiould be doterrod fro£» iastitutlite 
l^rooooutiono «h«ro tJftoro i« roasonablo or jprobabl* gtnundn to bo- 
liOTO lb tne ftxlftt^euso of ^uilt." i <tfi %*tim. ''lii.t kt<ii»%»i ••Iflkt-'Aii^w ti^tmit «tf#4t fen*. *»ofl*»Jt£lf> 

,LvtUa!ii«n' ''>k» *m no tf^iitliim nmn Mtn. ar«i:«. : .iOlfyMnbit^ fi||t 

to *'^Ai^ uJtdf *ti iaMit^i^ js«««r tix'^f^ ^v^f^ *&»t^ mli^i 'H ti-xiMKo tuft 

»■■: if ft<I# I9 it&msnotiiiO'tg9%q m x^ vVwis;; ml .J'XiJiS tt -iion$si«ix« i»f\ 11 

Th* f&et tliat itl« exmsdnlng auigi»trat« h^axd 4»vid«ix«« !• 
«»t controlling. I ^ag^rey ▼. C«»tholio JTygaa (je. . . »»4 111. a»ii, thm 
qucatiftA h«r« nmrrovft itddlf (town to th« profoaltlon of whothor tin* 
▼•rdlot ol' th* jury «a to wiuit of ^mbstblo oauao tMi4 «a to onaXle* 
is »g<iln«t tho Biutifeot woi^hit of %U* ovideaoo. Aji tooforo «al4, 
thoro i» no oirl^ftntt* of oxprooM m«i,ll«o. It <iooo not a^^oar t)i»t tuty 
off lecx* or oieployto «f tho ooapcmy ^«4 »ny ultorior ttotivo, or »ny 
piurpooo othor thacf, tho protootlon of tixe proirojrty »n4 ^uax&ooo of 
tk« eorpior^tioJB. !Di« «Tld«£iee shows feoyoad « r«ason«.lDl« ioubt that 
sosi« of tl^o 4riToro pii.rloi»i»d tk« i^lts of %hm oorpor<«tion, saiS thtkt 
so-rerol of thow watt hjftve ^oon partleo to %h» pllft^rifig. Pofoiidwsts 
ijQTOstigtttod: UiO:y oail^loyod eounsoX} %&«y a>«ett»*d eosa^ of tiaio drlT- 
«rs of whoa j9lAtntiff v&» o»«, and soiae of tlioiffi eonJ'ttSffiod their 
guilt. Plaintiff did aot ooAfoos, but if h9 was wiiiiottt gaiXty 
jmo«I«4g« bis r«i»ly to t^o aoousatloa w»,s, w« ti^lra&i »Mi»t u»f<»rt«t<» 
Qftto s^td by ao m««int woXl dosli^od to oXlOiy sasi^iaioa. Ho woo on 
iBt«lli%e&t wltfioso «tn4 froK m baei»eso at«uid|»oiKt lt« miat Havo 
r^odieod that tlio otattax' vaa « torioao eii« for tho eoj'poratloii, 
although it night ai^foar ici «o»« r«>oi^0Ottt triirial, Whon tho sottl^or 
of ««i>loyoos ongm^iod in tkio liiio of sorrioo for ti&m oor;»«ratio» io 
eon«id«ro4, tho »attor ttppoaxs of g;r«at i^porttmoo. FlalAtiff »ado 
praotloaXly no onrlftaTor to iporouado riio ootployor of his iimoe«!ROO. 
fhm eTia«»o« t«iid«d te justify eusyielen. In %h« trial of th« oaoo 
his 03Lp«rioi3iOOd ootttiBOl (wi6«Xy« wo tJb.i»lt) r«li«d auoh vn^ota tb« 
thoory that although plaintiff niight initially hmm appropriatod tho 
pioo in ^uootioa, tko f&ot tiiat h« latojr by s^or^iasien sold thoa atctd 
aeoount«d to his saaployor for tho pr900«ds, ao a R>att«r of lam i^xo- 
elMdcd tho i]if«r<me« that ho «ao guill^ of a»y oriato. Mis oaoo vao 
okllfiiliy ooaditotod •& tho theory that tmSor sueh oirott»ista&e«s ho 
Qould fiot bo hold gailty of lareony. 7ho thoory, to say tho leaot, 
is doabtfaX. l>«>ogXo v. I^Xo . 273 111. 424; gaoplt v. l^aydooy , SvO »X anm^^i^t) k%»^ii «#«'i4'«l,%iiu»' }|tti ai.m—<i- ^M tana #9*1t s^fr 

»dt .cj^ .Ail »*• iXJaauaMI .t|iilii«nir«K»» #»n 

»ii^ "xm^e^ inn Mi»i^ il •»al.U:ta nMK^^e* 1# »4mi»Mv» «a ml amiift 

■'^%i»x*m-%wk iMi 19 Mfti^ mat h^a^lmltw^ tKX*>vlth *Ai 1« %m» 
^•{mhtm't^^ .IkAiiuitiUt »£fi f>i •«>ia'i«q AMUtf •'«irf ^«jiii Mftilt 'i» imtvmm 

*tlmQ '--*»»«» "la©© 'riitrfi 1© «»i«r* i^osr ,«»>««» s>.»w 't\l%nii»t% mtsSm 't© rw* 
4i »^l^i} xoffx^o KKifr tat i^irtmn t« i»aii elif^ At h*%«'^ii^ *99%&£^pa» to 

-#if ««£ to It*? , *S«»©<ri i «»<,'»•» 12. 

III. 244. In T^^mw . \t ,^^^^lmm,t. »2 xxi, App. »7i, tm* emvt MUt 

"fUt 4»ttlsl<ms of Ux« eoarta liaollttt toward, sm '«nonurag«n«iit 
of ertffitnftl f)ro«««utten9 vh«n Uiey atr« ijti»titat«4 in i^ood falik, 
without K&lico, and tor Ui* puri^oae of punlanln^ violators of tJrio 
law, ^mi for that r«a«on aultii for sifclielciua proaeoution <»ur« not 

f»Tor«d iiB^ iiAT© l)»en erltxcally oxawtaeiS, Hft^yju ^ ld a .T«..Ag>Ky><»f | ; Y. 1 
Wllaen, SSS; MoBgrnw v. Rlto^ iio. lA ill, 114; rigrQ .v. jahRW . 2t.. in. 

y»ui. as 111. im," 

i» ti n ^« ^« ^ ^ ■"« ^y» go- ^« i'itrot . »a lU. A^p. 3641, thl» eowrt *miAl 

*7h0 (tltixon who in g«H>d faith «cid wltiiout malic* , ua^or 

cire'^Kst^^neos stxoci;:;,!^ tan.ti&g to s-hov gvsilt, in«tltut«« a eris^'.inal 
pros9eatlo8f sheulj^ net b« oaot in Afmm4i.ttB Iseoaua* ssifi«rwnrdi upon a. 
fall IfiToatigatiori th« suepicious eirausiataneaa str^' «9!;p.l.i4kia«(f , and 
ttio tiwoe«ino« of ti&« rtoixty j».eeu&od ttia4« a#parffat« ( J %OA , a> , 'y-.. .Stii^ jp|.» 
Ma, 13 111. foil aoI|,iP» V. ^-^ftyl* ' so 111. 393; AEMilLJli-lSSJL. 35 
111. 106.) thm oourto ineline to th« «neour»^!?r«!i*^t of erlfolnal 
proaaeutlona, ^hen iiiatitut#<1 in ^&od faith, witxiout aMlieo, a»d 
for the ^un>o««» of j9tti»l8ainj$ violatera of tlia law, «&d for ta«t 
r«a.soa suite for ttallcioua proa««ution aro not fftvorod." 

w« held is 'this eift«« t'>.&t upon tko isauos of mnlioo and 
wont of protAblt cauot tk« woriiot of tlvs jmry !• m«j^ifostlj 
ogadaat tJtio w»iglit of tk« «vltle.noo. Wo auky ttd4 tixsit ttie dttfR;^o« 
allowod ara sdao obYiotaaly, in our opLaion, oaio^aslYO. 

J^or the r«a»oBO U^4ieat*4 tiio Judgaxmt is raveraed and tko 
e«u«o r«ai«»Ao4. 0*Coiu!ior, F. J., «ke4 fcOiSuroIy, 3,, eoneur. 


u.. '♦*» •TtiP aC; 

'•>li;^% ^« tt^ifin^iii -*«^^ ao«i< l«.<i# ^3t«« iiii/i£' «rl l^i:<»c( ^W Appellant ». ) / / 

HR. ^^tics iiATcmsTT DSj^xronsi} t«& &¥mmi& &w tmt dome's, 

ArQth«rt lionj^ltal Jun« 7^ 19S9. Am 'X«ft him ettrviving a 4aiiU4ht«r, 
Hasfgmr^t 0«T«r»auai, vlf* of Hay }>«v«r«<e^x, -'»«idl tt »«n, George 
•r»r<9.*fi« hi* only h«irs, A written instraetent •»eeui«4. fft^ru^ry 
IS, 19^^, i^uroortittit t« b« iti« Imat «lli im4 t«iE»t«3&«nt, -^tn* «Uli&itt«d 

tt«urg»r«t B«T«r««tt3t fil»4 h«r l»il^ is eli«ri<i«ry tso «ei3t«»t th» •ui)^***^ 
will, «aif*giii^ |jntt«l»ik«lt3r of tht t<««ftt«tor «»4 ii»dac» Imrluonet. 'I'M 
e!&u»« ««« sub«ltt«d to a Jury "^hleh r«tuiiis«^4 ;% ▼'^r^let Ib fsLVor ef 
t)i« (r(int««ti»i)t , HJH^ Vstm eourt, o^^rruliMg moiione i'ox- «& s«nr trial , 
«itt«redi jo4pa«iii on the v^rtHet setting ftftld<i th^e irill, S«f cud aunt s 

£t le eentende^, in the flr«t |>l&ias«, tl%*t the eourt erred 
in |»«»TBtlttl8g Ek> X. 'DNtTer«ft^x te testify. In tH« begiraaioK he ««ui 
JeiB«4 A» e e^MspIfilikaBit Wt feefertt the rriU. ««« disuitasod eut ef 
tUe e^ise, tmS %km eeurt, evitr objectien Hf Aef«ia4i^i>te, th«m |i«»riii<}.itt« 
him to testify »t lefi^t^. Me vtskz alee eroee eatftailjaeii hf def<^^»flt 
At the eloee ef hln evi^Senee, hovttYer, sm. Mis tteti^Qii;^ v&« 
etrieiiea eat es Kotien ef defesideuriite ati4 tiie iuvf iBBtx^eted hf tiate 
•ettrt te aiftregsr<1 it. 

It i» eoneei*^ thst Bay DeversMix ««c lBeefii|>«tent a* a wit* 
»eee uii4er seetien 2 »f eh»pter 51 oi' t)i« l^evieed SItattttee, but 
Mapl^ln^int .fiTers ( M&i A«f«nd«nt» l&Qy) Uiat the errov was <mr«(l X' 
striking out tkc ieetisMUiy end givla^ the iastruetien %9 diere^ard ^OtTC -ft <? ^ . A ' f^ ? s *to.Jts.« . &^n.oB-u ;A«ltt-4»y#»v 

it. 1H1» peiat (with the oih«r tu«.t <!»r«md»nt» r«f$tt«iBt for nri 1a« 
•truotlftfi in their fs^ver at iht cXone ot all tli«> «Tidi«r»a« «li«ul<dl 
hftT/R b««& ^rant«4) «i»y 1i>««t V« 09tt«i4«r*d with th«lr t'urthtttjt qob- 
tvntieii (vhieh, v« think, is th« «»nir«iXlini; ^iutatlon In thtt ««••)» 
naatljr, thttt tJK« Tvrdiot and JutAgA^nt iar« ftl^arly »»4 t^a»if«m%lf 

It •««r(Ul lii«(it to 8tjuwm2>is« 9««i« of th« an4i«fut«4 f^tct*. 
iMi 8tlr«ady et».i«4, th» Bupp«8«4 will *«mb «?»r.«out«<S F«brtt.«jry 12, Xt?:^*. 
Th« «»t9i.t« di«i^8ii4 Af i» of tbtt vaia* ftf Aimut $23,av0. Ih« <!•« 
««iiUi«4 at tli« tin* vf hia d»(i.th wks »^«»iit 70 y«i%rii of m§,9, H« )i<»4i 
t«rT«4 for ttaxiy y««yr» (Wi th« pello® fer«« of Cifoie«g'«) and i» tknt 
•orrie* iBAeftjait » sorgeiaiit. a* r«tir«4 i'vmis. eoPTico on %h« pollo« 
foroo «kB«l *fi«r««r4 voriefti »« * nl|[9iit «&tdaasi» ior tho V.m.C.a. 

#flhn Jor4»n liv«4 -with Ms Dlfo, m-mxy Jor^S^m, ui;;) to tlift tia&o 
•f hmt 4«&th ija Mareh, l9Mt 1& at. Ii0»« ftt I'Tt? Sniatli %oro Prlvo, 
tlie title to w.hi«» w«,« Ik heir Bi^o. fho d<&U||Jit<ir, ftfitv^tj^ri^l i^Yfresftttx, 
h*v tittitbA»4 &fid thr«« ohllfirftn livod in tlt« i^MtiO noigj^borheod i»t 
S97# last 7?th otroot. Xh* eHildroa ^oro «.ll undor tmt fmmt-» of «^o. 
JhrioT to th« doath of lilt eiot&.«r, C^«orge, ^Mo v%a uloo Karri94t^ 
llTOd at Qmxjt Indloea, th§ roXatioJ&o of Ci^orig^ iwid hie father 
«t the tiiRi$ of tHo ]Bot^«r*s 40i»th were »<^««»hat otraino4; tr^«ro 
woro wor4o ^«tiroito thoss just i^rior to h^r lioatli tmA on the Aatgr 
•f lior funeral, aoergo iaslatoil em li&ving liie «h«br# of ^e motM^^V'o 
oototo ri#}t «w«y ami iteroistoil in Umt attitudio ui'iitil his Interoot 
or«o prurckaaod. Eo roo«iT04l #5000 for it. A fov d&yo aftor tho 
aiotlxojr'a fonarAl Mr. and l^ro. D«v«reiskux ^nd thoir e!iildlrc» s^vod 
into tho hoa« with i^oim Jordatn. I» iluij^ o«ttlc«»u':rttt ^itk tloorgo 
Jordan, it api^.^ju'o, Itoy U«T#r«?««ix fur&iei&dd ti .i^^rt ol tbt money aad 
tj)« tltxo to lAo aimm ««o at first |»«t i& th.e muso of i<iiarg»rot 
iDoToro^MX. Xho father aftorvard ^ooaeio diaoAtiaf iod, <uid it vat 
th«o put iM a ioint ton&uoy. Aftor roe«iirij»|f a sharo of Mo ^av^-uv* «i.i»««* *iJ»»Rv f^'^^- $4$ •m»ii A Hi .Si^ti .^-M/i al A^^' 
.iM»rt«fWi ^•-x«yt«4 ««»«.'^M«ib »iii. .•.«Ka Y»i< «i mmn Ji^kMm <■ 

wsjiii'*^ jfi,#l;»' *«it#sa»X*<f**i»iI# ill .aajN-soli u^ifu *;h;x'* «««4 »ft| »^fxi; i>oth«r't ••tai* Qftorg* Kttv»d froa i«<uty» IndiiiniR, t» 1!lir«« unJc*, 
fiiehlgMB, tinn th* f»th«r visited him tlitr* vinreral Mjucra in th« 
fall af 1935. Abaut tha ea»« tlm* hie attliu4a toward hia dasMghttV 
and h*r facsiXjr ehanga^ «i)tit«ri«IX3r} ir« fa^et, h* baaaKe vary blttar 
iaward than, aa mtoh ao thai ha ««▼•<} fran tha inet«u» »n4 ro«>n94 with 
a fai^ily nemm4 Villi«iMa at ^07 Bur»ha» aTanua. ^ana of tha Wiiiiama 
family t9Btifi«4 in tha oaaa. i««it:-r ha ttaira4 froi» t)i«r« to th* haaa 
af '>«^ra« lild&n (a vldew) at 7721 i^uxM siitiara Driva, vhi^ Inaadl^ttiy 
a4jaitta4 tha Savaraaux Vjioaej ma i^ara^ ii.$^ VMat nana 1a Saptei^bar, 
19!!6« and r«mai&«>4 thara iu*iU j»a W4»it %« tha Ikaaftital ^ar« ha 
diadj lia w»8 ill at tha ha»pitaJL slftaut tim .layn. 

Mra. BttvaraiMx «aa vary »uftti aiia»da4 t»«o»u»a M-m, tlx^iim 
teak (!aa»7jk»a4 itsto har has&a %Bd rafMHt^i eo e|»«al ta har. jfaalinc 
«a» lnt«nisifiad Isy aaaurranaaa »ft«jr tMa 4aatii of 4«e«&aadl« lira. 
9«»Taraau::( w^nt ta aa« i^ar fatitar atvtmrwkk ti»$« at th.a J^aapital - 
with »hai raaiilt tha avi^ssaa daaa Aot 41s«laaa. liawavar, aha r«»- 
^u?»t«4 th«it tiLa l»«4y 1»a ««i>t ta bar atfem, Wt aaarga eA»a loe^ »aA0 
arraa£4ns«ata ta hat-fa it takan first ta t^t {indarta^ar nM aftar^ajrd 
t« t*a h«Ke af Mrs. Tildas, frosa ahiaii plaaa t^a fujneral vaa eaa* 
dttotad, th9i davereaux farily 4i4 nai Att«ii<s. Era. l^air^reiuia; |>ra'> 
taatad ta Vatlaar X>ynah, wlia aaa in eiii\^%« af Uie aarriea soAd «}»« 
at first A^Tisa^ tuat tha 1»o4iy 1»a aant ta tha ioea of tha dlaajghtar, 
btit Oaarga ^tretastad ta hi», aayles that it iraa ar, <^ordan*a axpraaa 
wish that hia bftdy iliaald nat b« takes thsra tmdar way elraur^ntarioa^i 
■ad &ra. Yildati says that fathar l<yn^ tutn said tha body aoo Jtd 1»a 
taJtan ta ^i«9r heaa, 

At th« tim« af tha ax««utioo of th« win ih« deaaaaad ««« 
living at tha ho«a of J^artarat a&d kay Bavar mur. it baars unmis- 
takabla svldaisea 9t laak af affeeti^. far his dai»c'it*ap, J»ra, 
»aT»r«aBx, to wha». ha hequaathed "tha suss of one dollar,* davisiag 
all tha raat of his «stat« *to my son, ^^aorga Jordan.** Xtnimlhmfmsi t^iA> ,»9iitt! •^•di£( i^aijo^: i . te 

-I'-T •«(« «t9T«v«si .»«oXfiBlft 9011 ar«af/ ••»iliv» •xli flsf^x imttf Ati9 

l»t«'inft^t£ kite ■xn-^itwihatt »a£f •# tttill Mvittt ti nrm cufiTJi 

oiiw fens »$l¥9«»B ^i{^ "is ftj^tjftiffi jxJt aaw t£N» ,jeton\JL t^^it*! •# %mtwmi 

.rtf. .-»» •14 tf^ ^ !**<•# koiid'XX, :^* HogauQ va« th* mXX«tm*y for 4«9«af<>4 ?md Lr. «m4 
Ut», ]9)«'v«r«attji: Ln th« a«ntroir«rty wlUt U«>«>rg« OT«r th« est;«t« of 
ihtt Bi9tti«r, John Jordan »«• $'ir«t Aaw«d »• adyulniatrator 0f hit 

r«(;iu«iit. In Jft0ustjr]r, %9i6, dAO^-'-nsei iil»d <» ^«jrUtlon suit a^aiunst 
lay ttn4 K»rgair«t, appj^jrenti:/ f«r th« j^wjr^oee af g«l5«ii«e; away fro* 
ibft J«int fii.n\9y «jr«^t^4 1« iii« i4»dl0 &( iii» dooaas 4 vlf« »% hit 
o«)i sugM^stidB, but tae r«ti««'d dontfi.ii'ie ottXy si«iM$ar fiet&iXa as to 

in th# ftutusMci «if If'^.S; tit%t ibtt (i#o#aa«4 @&v.«> to Ms eiTioo Tory 
fvo^aently »«d «rl«4t *c9!;)ieu»X|r;" «ua4 t^'«»t i%o «sw him ofto« in !>«<» 
eeattsor of that ytar .a&4 in Smmiisy, 19!l€. :iog:«y» ex^jr«8«8« th* oii»iA* 
ioia tHot John ^ordie «»• not t^on faiXy ormy«ro-«ifit «itti itio ««ii ftf > 
fsire. tht m«:nt&l attiW4« of Uto t<iilt«i.to)r 4ariei^ tli»t ^firiotf nay 
bo ga.Ui»ro4 «ofeowii«ik.t frwa iottoro pla.€«tl. la ®irii«B«o >y 4of«ti4«»to — 
»'Qj»«» of thOB wirittoa &pp».rva.%l-ji to Mrs. liXdoia j»aA otnoro to bio ooa 
George. It 4@<»o Rot %|>jp9iur whothos" t]»«>aro w«f« »»y l^tt^fO froK tliooo 
parti'^e to 4ooft4«o^* Is s g#normi v«gr tho iettetro o&ow «. irioX^iat 
antipailtty oa tho i?«rt of ilooo»oo4 ta %h« 0OTor««ux I'a^ily, £M»4 tl%.io 
%ntl)^othy d|>p«itr<mtXjr oxtondod tivoc to tixo eliiliHroa; iie wrttoo that 
thoy s^at ia hit 00U9. Hio Xoitofo ixi4io%to tiio.t tlio writor woo 
offofldod okout fie«rioi&X a&tt«rt but 4o isoi »tik,to ?my Juot cetuoo of 
oo&pX«iist in thut rospoot* 

f^« situation in t^o li^ov'OJro^waji hzme- m%nvi ha liTi^dt tli«ro ^md 
tbo roXotiofit leotwooB dooCAoOii «a4 y:i« iivtmrmrnxx. faf>i:i2,3r aro »aar7»to4 
by a '$toiat*r^ot•4 «itR«oo, Q»on«tt' 1« BaeoB, tilio XivoA in liio .^oa« 
frow Ooto^OTf 19?S, untiX ttto iattor part of tiio «i»ring of X»S6. 
Mo sayo th«t Mr. mA Mi-o, B«Yor««aix woro &o Kin4 mA eoooldojrato to 
doet4««4 HO JiKBytmo oouXd poaai^Xy bO} ih&% tn«iir ohlXdrott trootod 
hije with all i^oonoot, but at no tiaio vao <S«e0AkS94 Xik^ otHor i^oopXo. - »$suttimt9tf- x4 v9tXi»1Ut^hi> fill l>»»«ic> »%ititii»L ttatl XitjfwAjsios /MtfAx^Ag ttf 

A«j»«'ri»tt d'iti^ %U^A»'t %umt%*wmi msU bsm lit««»a«li «»MiNMf-'mMil^«i»3 tilt The vltnQ6>, teov«v«r, cetleftirt tiiat a^tut tiro we*h:« 4ir a laonth nttmr 

h« v»nt th«r« th« attituda of i9.«e«a»«d oiiangad naterlally; Jsi« says 
that <$«e««»a4 1»eoaj»« »«roii*, aullaa «nd alUiar&Al; th»% h# pb.id little 
att4ntLaa to i^t, akUd ;»r8. I3Nrv«z-«attx; itiat h« waa oi't«& inirlt«4 tn aat 
with th« faiiilXy, 9-urtX&-iiXm3rXf a^ ;;Sttt)<|aya, but h« r«fuf>«d and coTar 
aaetpttfd tha InTitatletita glvan nXmi tkat li« askad th« daaaaaad tha 
r«aa<»a for this i-^d daaaaaad »ai4. H« wamenH (^;Qiii^ ta «:.iirtt miyhfiy a 
ohanea t« 90 1 bob hl», 

My, i&a««tt forked in ttta l>»>:i«au«!Bt aa r^tdio eeta $sj)d h«» taya 
daaaaaad »av«raX tlmea caiea tc^ ^'Itarteaa nmd mmk^^ ixim ta walJc with 
d«eciii.t!ad Irtto a aeiisirata 1»»a«i»ii<sctt ; thak% wiv^nnn Skik^A klai tka r«>aa«B 
a«d daaaatad »ai^ k« <!)idE}'t want to waUk i£it« & %riit»i hm alao nays 
that d««»aa«d would c® to %ad aafly i^t tliaa ^rei^ing bat WDum aftan 
"ba faasd at atidiit#lLt vallEisg In tli« Italia, imd oae night tha family 
f0und tAa gaa J«t tur»ed <m tm<ta]r al.raytt«t«nctta whian indloatad tli* 
daeaaaad jnuet hmn^ daee it, .ia ala^ ieay» da««iis«tttl maula uxi^aar'teXathiEiil 
far hti^aeif attt «f eissant aaajea; tl^at li« w»«tX4 &kimy tUk9» hn fatrnd 
eryiai^ Ir iha »idda.a of %hn nimtl thmt mra. J^avareaaa iraa affllatad 
with a goitar and vaat to tba hoa'pital ta reaaiva traat»int; that h9>r 
father fild not Md liay gaed^ya te^fi^jra i»)a« w«a»t but inter ha talAad 
with witnaaa in tha 1»aaai««nt )»1»aut hax* geixMs^ and eried abaut it. 

M^ru, i^auda Lynan -waa tue siaaa of Jalai Jardis*} hsr mitkmt wtm 
daad Mnd ^« heiid llvad muah of th^ ti»« at tJfta iferdaia »a»a '!rJba» aka 
waa « ahlld. iJli* t«atlTl^ tiaat J<^«i JaJrdaa Hsltad iu totjr ^asit in 
19 SIS an «» aT«raga of anea a ^aaJc, aas«tl«»a tJKraa tli^e«, «usd tkat ha 
w©al<i eft«R Ktay ©»•» ai^kt; tliat e)ia «la» a«a hi. iti tn« aajrl/ part 
of X9t6 aid kaaw of tfta ralatieftohlp fe«twaffla u»Tg%r«t i>aTar««iat »jb4 
hlmj that In tka flrat part of t^« y«*r he npekB «f Margarat at a 
•^oB-larfal* daaghtar cmd wathar and oald ha '1i<lB't know what ha wenld 
do If it waMi»t for harj that ha eirteka ia olaiils^r t«r»a la ragard ta 
is«rgajrat»« huoVaad *j»^ ahll'^ren. thlo witaaaa alaa teaw of tha vloit <iiNm« jiisxim s f «3ii»*ir nmt tm&tki iuM ifMlt^» «%»T»n»K ,«a«n#lv 'td:i 

»XJ.^Jtl' frJt^fi 9'1 i^M :i4Mt««s^4 IMMI 0»4ilr<» 4*<l9tlM •il««>«'1< ^ftlttfW**^ |«|(^ 

iatii^oXa-v*tu»ti «Nm fe»»»i»*«fc ntmti ««i« •it •Ail tnte^ •v;isjai tBtm l»»»«ifli#«^ 

4i#if,i.«sii •& ^'Hi'il nu-if tmi-n nJst •'tol»ti •fcHiHl^ tMl £)i4f ^«is l)>tt X^Mm"^ 

«ifs aiA^w •«io/i itA£3«»1. «if# 4i» »:0l;) «)^ )« &»«st Iwrif Ikitif 4M(» hmt fe«»ft 
fli •«r«^ VI4< »t hthiinl^ a«l»it<tt oiivl #aii4 hmtl^mi »m ,btii^ « »««* 

js*^' tail's- iiam. j:»»«4|.:? «««?«*? «««{ irtt^m* ,lfi!»«i»' ^a «ii»fi5> Iff «,3Hfc«*y«' 

m '•« ^vtA^vstSi t# «il<»<p mil %m\ •<! ^« t«i't $mt"i »m > 
>; . , . ^^^t «* •«*** '*«IJt«l* ax vai^f^ mH- $Mit itmsl %»\ t* m^ •f d«o«»fli«A to thfi %mt9 tff al« BftA Uftorgc, and nth* tagrs thmt irhaa 
bt r«turo«d fros tliAt visit :bi» attltud* «»« #niire}.y 4ifrftr«nti 
titmt h« told Htr Jitt niiiutl a%tl«d ih« ^oor so ji^AreATftt or Kay ai«iIdA*t 
g«t into his rooai; tkmt iirh«n h« tttnyed «it alglit eh« would of'ton 
flB<) hiv vAlking up and down th« hudlti tJsiroa^ thm hou**; tb«t tit 
th#«« tla';«a It* ^ould )»• talkin^^ to hi»ii«lf Xn a 3.«ttd voioo; ah* 
too ««« Kiv:^ in tho b%««m«nt nnJiin^^ undorgarntwite out of oonKMit 
•neka; eh« ^Iso »Ay9 that dAooqsvd dranit i^oimo; thai frt^m tho way 
d«e«aa«d atot«d at hor liouao o^e Uiait^iit }»» w«a got t lag into tiia 
dott»s«; ah« naya h«» talked t»>out :Sc'ttrg%r«t "gattiag oalXa tr^m aaa* 
aad H«y goiag out with his jgirl fri<Mida; that alio o^llftd o» hiM »t 
t)i« hoapital oad aaw hia th« dajr >»<$for« h« 4iod fltnd ao ka«v hmri 
that In th« faai of I9^i vh«n h« ^lait^^d hoir he ^%d a littla box 
in v.l3ieh ho toll hor h« httd Iftyr^Q, and 'he ^se oaid ho had annoy 
iiivldon all ovor ta« rafters oi iho b»ikaa%ont. ^« also oadd aho 
h^ard a ttiroat m%d* hj >i&<trgn to hi a siiator karg&rot on ta« day o:r 
the aothor'a foneral to tJ9ie <^ff <i»ot ti:iat ix' eke Hid not do a« ho 
wiahod a%oat th» ootato h« "would op«a a|» to the old s'^ma about her.* 

fho owldoneo of li^a^do Lyr^oix la corroborated by that of hor 
hua^and, John Lyctoh^ aa to the vmuotial %ad almormal eon4uot of 
J^ohn J^ordan at tholr aaao; ho eayo J^oha Jordan oa^lod hi* daucUtor 
a •hitafe* and a •brat.* 

Xathejrifto S. Mo<^rath, a eouein of Jkar^saret POToroaax, tea« 
tifiod aha waa a froqueat Tialtor at tho hoeo of i>taTgaret I^ovor^atix 
in 19ti; aha tootlfled to tha happy rolationshlp existing h<$twooa 
doooaaod and the I^evereMtx fmstXlj at that tiao; oaid »ho uoTor 
heard of a <)ttarr«l ajaong theaij aho eayo that lator in tho year tho 
attitude of John Jordan in thlo roapoot ohangod; that ho inaie^ted 
OS cooking his own food «Ad rofuaod to oat with tho DrverosuAX f airily 
^«n Invited to do o«. 

Mro. llldca toatified aa to the lifo of dooeaood at her tl 1(«« «Ml# mo-v't sTAi^J^ ;»j8i9B jLaefb t»»«»»«»b ^aHI txat otir •<!• ;•«««« 
«lci »#ai i|i&i:#j«a *J»«r ^li jrj^i}«j:ii site ttMOit t*il #a Ih»#&« ^f>«ig«••^ 

f«iv*.. -:: '^■''- ■■■; iXJUaAt xwsoxsy«i4-i :u^ •h« had Btt pcrMAttI knc^l^fig* of wny &rgu»«ntft or 4iaput«o bntvoon 

4ooo»««»(l ««o«t iHt Dft-vertcMkx ftiuiatly, 'but fhnkt d«Qeae«d to I, 'I ->«r bis 
s>«a«-:Mno for moTi»&, i9%yln«^ ttint his 6on«ifi«l«ir tiirotttonoil to ttrilto 
hla natA tinkt tho ohlldron woro v«ry asuoy €U3d won spat »t ttin; that 
h« eosDlsLlnod that l^ro. Seiror«a«ix e^irox' profaroil a Mtai for njUft aii4 
did net snT« for hit rowa; obo aloo tollo ol' tlie narr&tion by do* 
ooaaod of trouble at Uio Borer^oux noma v^or. b# aall tlio polioo wero 
eallod; ohs eays he toX^! hor ho hek4 m.%d« » vill lc^&irl»g hlo i^ro|>«rty 
to tko throo grandehiX ty«8, but that &fter bio treiblo «ith th«Bi bo 
»ado a oooead will loKVin^ evorytJiin^ to kio eoa oxoopt a dollar to 
hio daui^tor to oltio«r iio rosttj^borod M« ktud a. daa^t^tor, tmA tHat ho 
troAtod hlo ooB to hmr^i «vorythlJig. ^« oayo oho invited deooaood to 
oomo i3»d 's;ak« hio hoAO with Jsor boeatioo ha oold, b,o wao aot ha^tpy 
oboro lio w«e. 

S^r. Mola»i!(»hy» a witBeoH to %lio will in fittcstioB »nd as at- 
tornoy, t»otifiod as to tbo formal matters in eonnoation ^itl^ t^o 
oxeoution of thO viXl sMi thmX ^oorgo Jordao was laot f>r«^o«tit at that 
tiao; ho h&4 !tno«n doooaood ftry woll frea 190 5 to X91P^, ^t did sot 
000 biffi fro^jU^^iJtXy i» I9$i and l9Sfi; ^,o handled «^&o liti^^'^tios for 
hiifc iR 19SS aed oayo, "at that tiaso 1 »©uXd oay ho wao of o^ttsd mind,* 

I)ocmolXffiei« the uBdertaiior who oorvoA at tho death of both 
kr. and kT9, John Jordan, oay» tnat «h«u ho buried the wifo iR 19SB 
Ji». Jordan s«tF?»od to fc* oi' oouiid R»in4, bat tip to Xt26 ho oaar hia 
oooaoionally, aaybo oitoo or twieo a »o»th, is a oaouaX way Ji^nd oea- 
Yorood with hia; that ho did aot think hie mind wao my difforoat at 
any ©f thooo tlE-.eo, 

JoooTih Saof»odarok «ao not ao<|uaintod with d«e«r»sad but 
'dropped in* tho law off ioo of Fod«a, ^*im k Harpliy whon tho ottppesod 
will wao exooutod and oigaod as a witaoao; li«t says doooaood "appoairod 
to ao to bo Rorsial a.s a »ae of sonao and 4udd;a«tit at that tiao,* 9if^ %* ^■it9anwa^ f^m tad ^xlknm'^ xiMVVtvAfl mAi &ap fe^9««»** 

iUM mOt^ i»'I £»9;» « l^"t»i;;e"s«f I9v«n xiMktr«*ri»*i •««#. }4uil^ J»*<iil«X«iitMl mC 

«J t*iX.l«h a 3^^9X9 eii0» itjtfi' oi ^.ai^u '^T»ir» j^««ii»i IXJtir felloe* "i j» iftjia 

i9-a i^il» .'^-a ,^>i;>X •# ^Ofi Mfttl He ■■ ^%mi»9mk avmoA k^^ fiJ !*«l# 

S?i'ei si s>tlv »iii;5 ifj«liua «i«| u^Mm t«r.i stt^* ,^-'.i.-it;* au4«t ,*«* An* .t^^^ 
J-A .ta«»««ni& xm as^. halm vJU aUUrtJ #•« Ml^ •Jf J'^^^ |iil<i dUiw Mrs*v K4«»ra 3, i&«C9ra>ioJc, « eity fire»Ma, livetS about »tx cleoka 
from tilt UaiB« tf (S««9ft»eii «»(l te««tutt« si«!}tt£»iflt6<! with hia la 19^fi, 
ispftftfA with nia fr««|U«iitly afi<i ttiotiifiKt aJU» to b« ol' «icu»(f iKlia4, 

#«e««9ft4, «iio v«ii ills 90KSAtiiad Ing efiMittr «in4 a «i«»b«r cl* iht I'olioe* 
ie«n'» i^«n^J''tt Assoc imtlen; h» coll«et#d ta« tlusd iuad »»90nmim-rt» fron 
A«s«ss«4 rr«ry aontli; hm ^ays h» a«v«r disoQv^rcd bursty Utlng unuru&l 
•r abrerrr.Al about hXm 1»«i*03Ni 19t<& or %l*t«r; hn nsiA n^t (Sl««u»8«4 J9it« 
^•rtonAl ©r oro]^»rty siffalr*. fht b^wa^fleiary of th« i^oX l««ei«n * ■ 
B«>ri9T«>li»Rt A»«9<iiation iR«ur«UJ«»« .ooli«y «l't«r tn« «l«At ; of hla wlf* 
v«i« «h#jnir<»<l l»7 A««4»<i««<4 te hie »«B -^4 t^siat^hter '->jnd ^ttrvmrd, h* 
414 aoi Md«w whtwi, to hie twn, 

JwB«« HttAYsy, s( elty rirmuM, first I^^NNMit At^MUnteA villi 
4lses»««4 sen* iiiu* In 19%ft« wH«n tat 4«esa««4 «(ro«il<i osas into tJ^S 
flr« station «h«r» wltssss was; h« hM <!^&lly t^Jis wltu Uia ab«iut 
"things aisd affairs ; " h« t»»ys, *h.f opinion «»• ts «l:&»t hi a stat«> of 
ttlBd )in4 isismory during «y asqttaintsnes «rlth aiis is bs sppear«4 rlg^t 
lAksarp;* he aiss s«ys h« kssw (i*e«A.0«<l 'untiX h^ passed uxmy fan^. 4tlA 
not .llscovsr hia eimngsd itt his acatfti su^ksMfi, 

INlir«r<i l^*rid&ni » eity fir«iifs»» first «j«.d» ths aio{|Ui>lRt«iR«« 
•f <l«es%s«>4 in 193((, he ti^inks in ths sprlfig; h« «>&>« it vss ft daily 
tedl^it ef i^sstf&sM to visit with ttis fiTm&mikt t^at h« C9flv«rsft«l with 
hia, hn<l AD spperturiity tn o^yssrvs his MSntsi {»^«u|»f 4)4 In his 
splTiioe 4»«i9as«4 "hM s rsark^bis ainesry; " hs «Ays H« n<KT«7 t&iks4 
«!»•«% his fsmlly mi4 B»Tsr shevsd imy pr»jtt4i«« towsJr^ a»y9ns. 

Ib supi7t»rt ef thsir eont«f)iti9fi uist dsf«ndsnts' actions for 
an instruetl9n tn thsir f^Tor at \ix» eio«« of aii the tfvid^mpm and 
for a BOW trlol aftor tho ▼ordlot of th* Jary h?ul hoon rotum»4 
should h«-vs boca allovsA, first, for tho re&sofi tnst ttier* was ae 
OYl')»}eo tstitHiag to show eithor andus ieflueoeo or insa&ltyp «a(l 
s««oa4, beosuso tho ^vortllot was slsariy mid ai*Blf<?stiy tniainsl tho t^-..- «4«»Jb ftiM i*t1» K*^^9« «M»isiitu«al ^i4»^lMi««A tiwl^TvimC 

'^.v .' K,; - . '-: r''9iiuu»h tim lue aid o4 f>«tt«i«»#ft Y^ A«MirKil9 »^ 

i"iod?a ml& iiiiif ujklf'S \XlJ»k hAA mA itkmn av^ntr^ fti»stff m^ltttn AUlt 

>., »....,,.-, .. ^ri ai ^ii. >•'*;•■. «9iMiai:i!«p«« V* ;»«i'Mrtb ^»«»« ^«m bMlm 

ftoa »«a»ftir» ffi^ JlX* 'i« 9*949 •'^^ <^^ xQT^^t ilffAi «| a«i#»ir«l««l aft 
,.,..*»...... ^ -.. ^,„,.,^1jU •mm*' i~»i«i» *<wt«5 - -'^ 99mhif 43 111. 1R5; gut,hfrferd[ t, M^ rri*. 77 Ml. 397; iw*inljLJL*-J&iJL», 

347 m. 353; i.oil^. v, BrlQl^.. 383 III, 949; tefllnr v. ItUloir^ 3 &«tf 

A ilMrlt S(69. lii'^att e)fe«««, Ic iiu¥»tj»ie«, hold that uBdu« tnfla#no« 

»hl«li will »^ol4 a *^lll awet b« of »aeto aature as to difpriy* th# %«b» 

t«ter tf his fr«4» ag«a«3r. Mmuuiiati th»% ll»« t«»etator h«r* «•• fr«« 

frdn tt«n%«il ini*lnslty« v« ihiak tb« •▼14«a9tt* fall* ahert of proviog 

th« •x«relfi« of niieh lBi'la««o« ttj^oii hla hy Mt aon ^«<tr(g« as »II<ig«d. 

Th« «vl<l«r>e« ho««v«r, wouiid Justify th« li;if«r«no« that (iiwoins* Jerdatt 

h«4 tH« will :^d opportmlty to axfirt suoh ittflu«a«a upon hl« fvitii«r, 

and It id a I'aot ^•twbliencid by tue ftvi.4«}*e« that (waato^Tar tii* 

rwaaoe or i£aUM»4 »ay navo l&aaa) tii« rasult ha 4e«lr«<l e««i^ i«> p«a«« 

Jitithor* ift o«r eoinien, is %ii« «»vl<l4Ret ouffieiettu to {irova n <Beayaia,y 

that ^ohA #or4<u9 at thi^ tiiao Iels ex.eeut$4 tho att^i^o»a<^ will was iaaoia 

in ih« »4»ni»t thttt feo wa« not seiaiitally ^hl^t to oen^uot hie bucinftos 

affalrt or i!i.at tii«ra «at ii«t»tal Inflxteiity on «ieeoant of whioii hm ^a« 

not iibl« to k««i> in »ind tbe poro«>ni» wlio woulA naturally 1;>«»eois« t&o 

recipient ©f hi« bounty. If tha vordiot of tlxo Jary 1* to tea «U8- 

taiJSRtS, it m««t bo upon a jJiffearoBt theory. Plaliitlff Ottigeo^to tliat 

tho rula which ohoulti ba apr>lie<t hora l« fisiutod i» m.mriem» B^tb^J 

Society T. ^rlc^ . 115 IIX. 623, «her« the oourt aaid (i».637): 

*Ir aoa rXo T, aall »raith. 75 Jii. 372, *« roeo£r.4sf.e«t that tnoro 
■Ay bo IflsaBity without tha gctn^ral bmoln^oa oai^ti^eity of th« Indl* 
Yi<laol boiog affocte4 4;i«roby, ■■'■-* 

'^ofdnl all i^u«»«tlon it i« 'wltiiia Vxm provievia rulingo of Uilo 
oourt, sm<i abutilantXy aaotalned by tha ruliiifia of a%h»T eourt» of tho 
hi^oot roep«ot^bt: Ity, that whero tJeiero la Immno daluelos Is r«tfiX4 
to eno «ho i« an object ol tho ta^staior'a bouaiy, whici^ ttn^usaa hik to 
aukko a will, »hloh h^ woul^l not iiavc? isi^do but for ch^i^ doluBloB, such 
will oarinot bo auatainc^; aii'SL ao, alao, »b«ro th *ro is irsaea «!eltt> 
oion in ragari lo tha duty or sioral obllgi^tion of % party to K»ic« a 
vill in ft^irar of «i partieuXar individual, oortwration or aoeioty, ani 
a vill i« 0a4« HO tno roealt oi tiiat lQ£i«ut« aaluslcn, it cannot be 
•uatainod. 1 iiadfi^ia oa *iiia, (3«i «4, ) 7:^, 74, et »«fi. > d eotoa; 
1 JteTs^an on '^llla {bHi t!^A,} 38, «^ aaj, .^^^d uat«ta; Ji^uewoll on in- 
sanity, sees. 13, 3dl.* 

Ib itolicji.or ^. iifotkoret . 339 iil, 11, It waa bald tfcia aa«irt 

trred la rofasldK tka followiag izistrttoticMA (at p. 13): V.-- i H-^*"!,...- ;i»i '•«' ,2X^ .1.1' : T . j-ui.»v-.. iJI<i^.; . '•• ^.""> ''v rsi* 


.t?ao 


10 

•Th» court lattruet* th« Jury th»t If ytiu \inlier« ftmk th* 
•Yld«no« th%t, .j.lt,hougJh i»iBlpt L. Von Br«thor»t r.itd aaffteiptn ;, <wt«l 
eftj^&Qlty to attoA'* to th« oriiR^ty ti\i9in^»9 ttflaire •!' liJ >^ y*!^t>* 
Utat, vlth regjurdi to •u'bJ^etB tjoni:*ct«<J *lth ti:i« t«i«t&i3«r<t.'<^xy f'.la- 
909ittoB ani <^l«tribatlon of his proi>«rt7 sin3 Xht ruitur»l 9l).fc>eto of 
kit V»oantjr h» w»« of unsound mlo^: ijrsvt timt «>iii*« laboring andor 
atteh coniitionw. If i«my, h« ja»d« UiP will In ?jue8tlon, mn^. that in 
aAklAg Itf h« w»s so f'«T int'Xu«.ri<ce4 or ootiirolled, by ttueh un«oand- 
nooai of Kind, if any, as to 1b« uKt^.'kilo, rtttion^lXy, to oo.&ip]r«n«iid 
th« U£iturc and effeet of tii« provJLslous of tUe will, und #&« thofO- 
\>j Ifd to woJto tiio will, 5»8 iiw diA iua^kt it, tiien tho jury BUBt find 
lh«<^ V'ill r.ot to h« th« vil.1 of th<» sai^ li«lj»t i-. Von Broihorst." 

Tb.*i court oaid thAt this ir^struietloii wac ««t1»»tmitially oiailtvr to 

w sijpro-fo* by tn® ooart in iklwb^^r t. ^^im^ ^y. 317 III, 861. TJsii 

rulo of law is w«li estatlleh^d in tAit @tat* l&y t^oso im4 othor 

dooisioni. g»t<flofa V. Bocicft ^ r - !"'« iii« *^§. 

il:K««!ining «vid9r<e« in this e«ji« froia tills st^dpoiiat, v 
think it 1« api^'^ikr^t'it th.«r« «»« »buua«nt 0Yi4«Ei0« for tho oo&si;1or«» 
tion of tho jury. In4«!«4« ih«» si^ificimt faet a^p^s^rlR^ tre^ an 
•xaH&ination of t.u« «Tid«r»«o is t*i*t th«r« it ^r^etii^aklly n» confiiet 
in It wb«n tfeus ooasldorod. Xiio «Yi4et;»« shows with<put oontr%dioti«a 
th«t %ft«r t^o d«atii of Mrs. JordMi in l»^5 So««;is»4 rog^rdod hio 
dAUghtor M«irgaT«t, k«r «riilijlroei «uid kor iiaabimd •*'ixh ^re«t loir* iwd 
!9iff<i»otioii; %imt a f«ir aontia^s tiioroftftex ho o«uti« to rogard tHosi bIX 
■•itii the utmost tiatroA anil iiaat taero waus ao y^^aodnailr?. o%u®e for titll 
<i^sng« of aiad on iiis part; tiiat *« o direct r««ait of this aVoraai 
oonditiofi of his Ai&4 ti:i« will hero ija aontrororsy we»s ^xoeutod. 
that ho vas thus ififlueneoi ie eoselasivtly «stablie>isd by ih« tos* 
tiieosy of Mrs. Tildon, who in a ivitRess for dtfot^d^ts .^4 lUteh ro* 
liod on hy thosi. 

AS iXlustratiTo, one vitnoos u^oostradiot^d t<»»tifiod to lui 
»>«er«sl foor on tb» p*irt of tiio tootator that he jRigist bo ^oieonoA 
If he jito with his iausbtor's faKily. Another witKOsn t<?il» how th« 
d«fe«n,scd aoeiiHod hl» daugiiter. the aoth«r of hio throo Xittlo gra«4« 
ohtldron, of isspruporly roooiving oalls froat ao». 3of«ndaats pro- 
due«4 iiany witnoases who giro thoir g<sn«ral Improealoa of tho 
ability ef d«e«^sed to oonduct )alB buainttss, but no witaooa ^Iwoa 0X . • .. ?>iM ttO"' .-A lq*»e bias 


IX 

#Tli}©no« tending to «h«« th»t tii«a» wbrior al eoriMtion* of jalnd lifl 
n«t (»xlet, or thatt th«r« va« aajr r<?a»onahX9 hasl* lit f«ttt for ih«m. 
4 father who »t on« ti«« l>Bii»»t« of tne loyalty e»n(l fiat «jtt4lltie« 
of hifl) daughter and shojrily lh<»r«Hft«r, wlt^ftttt l>«i«i« ia f«et, »»•> 
•«rtt his f««jr tuat h« will b« poiemttd if h« #(att» vfiin her, !»j3'l at 
th0 n»m9 tL»«, taritto « lik« I «aJlc oi «Yia«»ef , c;ii»r|j[«« her with <tle» 
loyalty to her fji^illy, r'%is«« a qu«etl{»r4 for Hot Jury «i« to hie 
•anlty. 

Ill oaus«it In e^tti::>«er7, »ucit utt c^le« tJEi« et«a«ft oltet ahov 
that th« i»«u« t?ubBiitt^ to Uift iury is not f«i£<rt<«d but real, tte^l 
th« rerilet ei' « jary Ic not ©l^iply iwiTiis&ry f)ut teiKi<!liaf upon the 
conect^nee oV tha stj^noeilor (as v»ul4 fee %in» ▼ertjiot of a jury re- 
tur««rf OB an i ?!««<!► of Ixt) unloo* manifostXy sm-.l. slearly a|t«.iatt ti9« 
welgrht ol" the evlfliejaoe. The etmnoellor ie thitt ease- «o liol4. I'hlo 
e©ttrt will be »lo^ to set s»ai<!e t^e ▼er^ict ef twelvo juror* whielBi 
hAO "been mttrortiA by the Ghim««3.1or who, wltii tae jury, saw an4 
teeajT'^ the Krltneoeeo, 

TJiere *•«, «.« already point M out, & too^uiicaO. flrror In the 
»4t£.ifteion of tiio trutiiaowy of R*y ©eyoreaattx. Bf<^^'WiR3»^^ ,y^ £::roya,l ,jL.f ^ 
3S1 111. ?s. It «•• otriekon ottt stn^ %i%* jury ia»itruote4 to -ilore* 
t(*rA it. It appeure 1b the &botr«ket of ih^ rooort}, imA i^o ha^^e roiuA 
it e*r#fally. Wo a«> n^t thiBk It laiure^ 4ef«?fi4i»»t»» oaoe. iDdo^d, 
Kueh of it woo Is tkeir favor :i»d, <Uthouigjl}. strtokes, ie quoted miA 
relio4 on in the printed iirga»ent whioli defoiidaBta have eubiaitted i« 
thie court. Under eueb eiroufi>et*«irio«B mi^ .->c»ld ttee error In Ito «d- 
aiis«ion Jr^^nrBilcso, 

Oofei;<!%nt» have argued tUAt tii'.* ccturt erred in refuaing a 
notion s&ado by then at th? eloee of pie^iutiff *• evi»lense i'or a 
rer^lct in Uieir f%Tor tseoauoe t*i« alle^if^d iriH h^4 £iot bees offero 
In ovl'iMjce by olaintiff. That point, hovroTor, wao vaiTO<l when 
aefeniantt offered eriSeneo in their o»m bokaif. fti iim-0t iiii »bi. u 

if* 

JTMI ;"I1 Tift 

9L5m9ii low ■gfif U'SW fiSVi'jjf' .i»»tf' tJKtf ae 


iiiSl 9S{M%a^1*h £>Xalntiff lit h«r bri^t tor the flmt li&ti fi>ov«d to ^iitisl«fl 
th« AvpAAl f^Y »ll«ge4 fallur* to Ml<i ^. 9ap<sirumtX*::ak» "uond ^m pro* 
irld*d by •eotlon 76 of the UivU. i'r«iet.lcc aot, ic i'ortt* JfAfttt&ry 1, 
X934, ^li« U0tl9« oo«Mi0 too l4te t^nd At)jr4toYor I0 rnktill^ ^itlojaut 
merit. It «iii th«r«l'or« h* (t«ul«4, 

S^<» d«<ir«« «nfc0r«d ui^on tti« ▼itr^i^at af ih« iur/ for r«>(i«on« 
]n«»r<»tQfer« expr«ti»e4 is Mffiiratftd. ft -bit «AL fHoK msm^mk cmnr v». '■■■ \^ y''' f 

On Ap9«al of a&ITSU ^TAISS 
OF AiiSKZCA, 

App«XX«rit« ) 

279 lA. 628 4- m, 3\iS1llG% iiAtimSSTS MLZVIUBD tm QFXIilO]^ &F 7HK COHRt. 

C^rnohel is t.i^«i iiaKl(i<;n«e of e«rtAi,n Ju^K^Bt^i^^^o obtained 
ttS^iast tk« Uaien Xn^OMilty 'wo., k. Loul«i<»n(i oori>er«.iion. In tli« 
f»(l«riil ocurt ffittlng is Ill.lnoi»» M« fiXmA In %&« ^pwrlor eourt 
•f Cook ttottntx hi* bill, «»«ii44Nt aii^ ««t|»pX«K«ctad, kAov?n as a 
er«41tor*a bill Ik th« \inanl form «kB4 1»»»«4i u^on »<!!«%i«jD A9, et(i%p, 
a? er CahUl*t III. »•▼. iiit(»t».« 1933. f&« bUl a|»p0ArB to )»• for 
ti»« vol* bim^lt of plaintiff a»4 va« not brought in )»«haXf of 
•ro^itoro gutnffrtaiy. Tho Uaion Xnditssolty Co. &ndi w. Xrviag Ji^ooo 
ir«7« afiua<i4 i$ofero4aiita. Th« Utilon XAdeii'inXty Co, did not «k|»pi««r ox* 
mtvor and «%• dofaultod. ^<i 08 s^otloc of i>X<i»iRtiff <3r«K00 ^, 
CUuB^boXX wfto ap^oifitod roooivor. 

1%o oaiindod imA mApvlm^'sata^X bill, upon miiou th« do«ro« 
v*o ontorod, vm» ftXod Ju»« XS, X@35. th^ doort^e wac <»it»rod ;)•- 
•mbor 8T, X955* ftio dooroo found tho aoe««»arjr Jari«dl0tloB*X 
fftoto ao to ttxo fixing of tho «K««d«d Jiiid iMpiilefistWitsa bill, t>iO 
rooovory of tho iudfi^orita, etc,; that Gaife|>fetXX as roooivor ?i.ad in 
hio hstttdo for 41*tributloa, am ohoms by hie report, a eu» in ox- 
ooto of $2000, which ho w*i dir#oto4 to tam ovor to pXatntiff. 
til* iSooroft ordior«d that n copy of it oiaould bo »«nt by rogleterod 
»aiX to tho HooolTor* of tho U»t©« Iado»iSilty Co., said to tho CJol- 
Xootor of Internal Rovonuo at i^ov OrXoant, iuOuisioAa, aad to tho 
CoXXootor of ZntornaX ItoYonuo of tho Stat* of Wlnoonnia. ,*« BS9 .A,i ^ • ii r fjf -x»{tltit i..- ... •.:X) M •« A70inui ,X«}a94*9Xe;'<;iiia l;u .i>»^a««ui .,(iltf till i(#a»M ]Ui<i3 !• 

t^A ♦</ «j^ «x«»Qq« iiltf »4St ,«©! , .8.t«*£5 ,▼»» .1X1 »'lXirfi«» ^^ ' 
'16 IJUui^tf Hi ^^ftoijf iea BiM'v hnn tltiniMl^ lo #l>t*{t»tf aXv 

."V »$>««>l tlif(ii«ila to tUiUmi oe btM ,INiti;ts«1:*6 •«« htm %•«••» ... ^.« ^»<.. r '».. -viut^inf ,..i*aiS«>0-;' V --"Si a.' iii*-:-:!*;^!. On April e, 19 M, the unlttd ^%mt*9 •! Att«x>la» fii«d it« 

int«rT«iUag petition, «T«rring that it «»» « ctrportttlon •evDrdl^ 
and bedy t>oXiti«} tia&t ih« judgnoat d«)»t«r oorf>er»iUon la in4«H«4 
to it up9n bonds ^ivftn to oertaln O«ll«etor« of Xatemal K«v«ntt* 
for th* ]iayB«nt ^f tax«»; th«t 1»j virtue oi utetlea M66 of t^i« 
Ro-vlfiffd St<jitat«t th* UBit«d ^tfttta v»« «iititl«4 to a d«or<»« that 
it« right «»■ p«r«n«umt »Adi that Uve»« o)>li&<%ti&&« l»« first paid 
out of tho firofcrty of tho dof^ndAnt doctor, i-'otition^r prayed 
that th« deoroe la fnvor of uXaintlff a^ould b« 8«t ael<1« to tht 
oxtont that tho olalne of jo^ti Uoaor o^oulri 1a« first satiefio^. 

l^lalBtiff mnm-*<s^r9i, adealtting t^xn^ :all«s«atloBO Ibut airar* 
ring: th&t tee «ao without iaf o riT«&tl on witJri r^^isird to th« XlabUitiM 
alloised liy tho ig6irortiB«nt to b« duo t& It, umi dori/i&g B^soiflcsdly 
that it va« <w titled to h-trrn lt», &l^im» eatiafiod o^at &f t^o asaoto 
la tht liando of th% Boeolver. 

Jm anoadsioBt to ib« potltiea of tk« jiCTorjuac^A filod i^ay 
SS, 1934, «?«rrod that iha govortmctnt obJ«'Cit€d ta tho deoroo on tlfto 
grouad that it vao ieeaod aftor aiad di^ric^^ iJM» ti»A tito yfaioa Xadon- 
aity Co., doJTofidaet, «as inaoX-raat aad w^wb a r«««lY«r had boon ap* 
l»oijnt«d; that iMmodiatoXy a^oa d«f«»daat'o iaooXvoaoy tiio Ucitod 
Statoo wa« «»tltl«d to .pr«f«r«r.oo ovor aXX oUior eXal»ei to «hat«Tor 
funds wore po^eosaed ^y tl%« ii&solireat doToadant, 7h« a&>«a4&flftt 
prayctd that it ati^t %« rooeivod Mad fiXod} Uiat tho oourt ««riter aa 
OT'dor sotUag aeido th« forKt^r doeroe sa^ that the priority rigiits 
of tho liBitod States over ethor elaJueuaats to tho fuade 02 tho la* 
selYOBt C9m^xny should he reoognlftod. 

Juao IS, XtS4, the court «ai«red a d«or««( ^onyiag the uorayer 
of tho iietltloB and OYorruXtag the ohjeetious. tho doeroo sp«olfi* 
oaXLy direeted the roeolTor aot to 4«llv«r any aseoto to <]>Iay ^, 
BooJmer aad Sanford Levy as Eeo«l-vorB for tho Ualoa ladeaaaity uo. , 
or to deXlTor aay of tho assets to a^ iporsoa other than vialatlff: «{>«ilialli»a ttt%l1 stf bXitfOiUi t»(}«iti^»q to pmlAlo •ill ^jri ? ? t9#K» 
,* ^iiJ 0^ *«. ^v,*,, '^AA t«vi4^fe 4*'3 ion t»yit»»t tJii fe#*»«>ti* xtJEw farther, thi^t th«» r*««lir«r forthwlUi p»y pl»iM%irt th% 4^2000 to 

«e««r4ltt»«« with tJBLd d[»«r*« iii^jrvtofor* ««t«r«4 Umetmbmr 91, X9d». 
Tbe di«cr«« whl«h «« -«r«f (kiiJtM to rnyimi in tiiia <$M»t oont«itt» ao 
•ftal«a finding or fs&ets, n&g 1« it i>tt|>p«rt«4 liy » «i«rtiri««t« of 
«Yid«neft. 

The £eT«rBm«int «r t^« Uj&lted £»tftt«« r«<li«» wi^oa ««etios 

9466 of th« United 4it%t«»« MrvleiHt ^t%tut«s, wiiiab 1« as folXoivs: 

"Wh^a^vcr »£i|r f»<fr»aR lA4«li>t4MI to tli« Unii«4 ^^t^t«« !• in* 
solT«Bt, GX vt5«»n«v«r th* 9»t«t« ©f stfiy d«c««»»d 4»fctcr, in th# 
liiut^s of tl\«! «x<»eut9r8 «r *tt&tJ5ifttrAt0r«, it lneufrial<»ii::t to patjr 
•11 the '•feVtg iu« frew tht <!«e««»«3, th* 4<i«)i;tei "'ae to__&h«U^it«4 
StAt«t ahali 19« t Irat •&tlsfi«d; sko4 th# |»r io r 4 ty /^TrfesblTiSjir 
th&ll •3tt*nd »« wffll to 6As«» irt w'hic', .« d«btor, Bet r>a.'*lr»ii tuf- 
ftel«iRt 9ro)P«rty to jiiay mil iiis d«bt», asiJiftis a veluKts*ry aaftlgis,- 
K«iit thereof, ©y In which tJnf^ tstat* fiwasl «ff*et» ©f an ifc^etegr^^lBis, 
«4>ttc««l4Kl, sr At««at delslor ayr« att»k«lic4 hf pr<ae%ti9 of iwr, a« t« 
§•••• in «ihl«ta «« «ttl of !»afikr«p%cy i» @eitiiefititt«4.* 

this •*«tiii'B 34<S6 9«s fonr^i^rljr s««tl9n !$ 4»f »» »«% «»tit3i«»4, "A» Aet 

%• 9rovi^« »or« «ff «>et9«kl.}.]r f^s^ th* »«ttl«:««»t ef ^^ttounta b<ft««ea 

t&« y&it«4 '«ita.tte Af»d r#etlir«T« of ^aMi« aenty,* ^oaetod io 1797, 

«h«pt«>r 2c, 1 ^;t»t. gX^« «yMi aywiNEi^ltd l>:$r m. att In 179f , ••«tioR «S, 

fthaptf-r as, 1 at»t. &7«, aa4 tii« li£»c<i*^« b*» »«fc fe*«R ««1»«t»»t tally 

T«rl«4 •lBe« the •arigtaAl •laaet&imte. ^l»fticiwi» '».<^u»t.v f. U.,8.p 17» 

IT. 8, ao. lit VAliiiity w»ft «tr«»ttO(i8l7 ««M9t<»»te4| )^^X »«im$ %• li&Y« 

1»*«n ••ttX»4 in ttgf»T «f the cev«ra»«ii»t 1« V. ^. v> >*t» ,«yf r » Cr*otto 

11 ». I« t&« ««3rly eac« «f a..,. .t,....T,,.l.t4lt.^lMRJ!,..ft.r lo.rth, Cftre^i^fii^. 

• P«t, a9. It w»« potiitt^ viat %y Ur, Juvtlo* story tuat tti* el*i» 

•f th« Unitftd 3t»tt» uBd!»r t^l« »tatat« di.-l mtt stand u^on «ay 

AOT^reign Qr«rog»tiT«> ilb mt ««»«e«a law but »»» te b« fouad *%» 

eltt*t7«ly ttpon th« AetttAl ^roviirl^nai of fc&ft iit^iat*, «hJL«H hj 

r«a»en ©f tfe» labile Istftrttt «*«, J«»»«T«r, t« Ja<CT« a llb«r«l 

•enstruetlon. Uv^y 9f th* i^^fl^i/^nelu4tsg lUlnoi*, h»T« b«««<S 

■ l»tl«r elclsB n;>oii •oY*r#lgn i»r4r«gatlv« sis a 9«rt «f tta* qvemubob 

l«w «<l09t«4! by th«a. P»^t?le y. , y% r t&«xs. .-^t^tg Ism^^ 359 111. CI 7. 

I» a l<»ac lln* ©r *l«el«i©ii» tn« eourt* hmv libarKlly 

•«B«trtt»<I th» word *d»bt«" am It Rpi»«ar« ia tti« at«tat«. fho «6i«9»0 rt»^>' £"'^ii.'SH Si>t»tS ft«>iliTil JS(tt»V« , 


,o>i^ 


Mmtti e .mii*^ ... 

. f^% 
-:-ldt X9bmi iM^«*tS fe<?4rialJ # 


f.<r .■'" "^i'^'' ;-.tl^««' v:li*r -"rll*»:Sicfli9t^ stai^irasyof sunlit t*?**"/-^ irs^^Xlw/* Cfduint.y <^f a>q kaMa<^ e&s* hold th»x the atatHte w%e ajyplioatiil* to t»x«s 
dUR to th« Jnitod i!itntt»« from ma Ui»Ql^«nt, debtor, Ma4 ^SSSj^tSiJU. 
MiMlJt3$ 383 U* S« .290, h«lil Uiot »w#i ft Aobt Jaa4 priority evftr « 
«1«1« of A ittato i'or rr«t)otitliio tax«« iuo hai ao% il(}ui4iat«<I, Xho 

UKlt«^1 ^tatAO oourt* havQ ^»o h«i3,d., m» wo r«a4 their lioeltiont, 
that In or^er t>mt ikia ntsitute m-tkf T»% up&li^.)a^\fX9 to ^artloular 
Itroporty, coko t>ri« of theo* situ&tlons &u»% %» mMo to a.|^i^oa,Ti 
th*it (l) the o«nor of the propaarty i» ina^lvettt, (2) %h« o«t&to in 
%h9 hi»nA9 of oxooutoro or ai.42£.iniotratora i» iiisun'iisi«mt to pmy aXX 
tho ^ot^io iuo, (3) the j|«)>tor not h»TlBj£ suffl<3io8t i^roip^orty to p»ay 
iiio dobti, haa oti^do o. ToX^mt^ry «»»ig<«afti3it, (4) 'U:i« ejstiit.'^ and of* 
ffflots of sm a'booaasdiug, eoueoalod or !a,'b«ttnt dal^tor ha,v« btMrn attaeliod 
1»y prooftoe of Intr, or ( S) i^« omter iuui «o^»itt«4 m. aet of bsunic- 
ruptoy* fh« etatttto 4oeo not er««ttt ^ lioB mpon tite property of 
•nitiai d«)»toro in faYor of tho ge^ornaeiriit but only provitSoo for o 
pr^f^rtRco In esurao of adi;b.l»i»tr»tl3fi i» «uoh o»»fto. 1ME1^_2a 
yarworo laiUt of DoIaw.itr», iSS Pot. l©a, »■ L. JSd. I0i7, !» that 
«afit the ^i»ra3t« oourt a«-i4i 

"Ihemu t^o liii»irvin.j|9 9mpl9y94 1& t-'^la aootloa, ae^l tix« eon- 

atruejtlon feiv«n to it fron tiEic? its tim«, by this Court, u»ea« 
roXae »r« eloarly oetabliahadj £ljaLi» that oo liefi waa er«'a.tadl fcy 
tJift i»tatuto: g ^e gQiV-U.y. ths priority estalsliauadt c*^' niTTer 'it* »csh 
vitlla tha debtor csettiiiuas the ovnor and iti th« |»o»tt@ftaion of tho 
pr©t»«rty, although h® may bo anabl« ta p**y *il his* l.^bts; ^i,ilrdXy . 
ao OYilaneo eas b« r«e«ivod of tha inaolvaaey of tho debtor, until 
li« has li«eri -tlvaatfj^J, of hie propi^xty iii yuc of ta-^ nsodiaa e^atsd l» 
tha aaotion; and* fourthly .. v;k«»ever Ji.« la thua dl¥®«jt«d of hla 
property, the perisan wuo *t;aa*aBsft3 iriv^ei.s^ •^■^ta liie .itxo, is ih«»re» 
1»y »ft4a a truataa for th« Unltad ^.4^00, %r»d is l»oued to i?ay tb<oir 
do^t first out of tills proctdde (if tha i>3>fetor*a l>r opart .ii.** 

In tho m^i Imtar Oli»« of q,, M,.. I^ Wi#»ta§. 861 U. 3. SM, 

tha oourt, rarlartPing prior f*ut;:ioritie», li^i^in i.»ya .io^rn ta« rula 
tbAt tiaa atatttta is qaaatlon do®» not oreata m. lion and hold* that 
&ltiiougii tha atata bsu^king l>o»rd of akla^oi&A aeting uniar tha 
atatuta of that atata had taietn ovar tha aaaats d' a^ bfaiik for admia- 
latratioB, the bniUc Effing unaihl® to p«y it a dajjositora, liila did not 
■nouat to inaolT«i«y within tha ma«iitM« of aeotloa 3d00, tho eo«rt 


, , '■ %1A.i ■:■-:..'. I , , iti . v...^'j«t«E -^f 


<■* ««1!«A 


r >^.'i'J ,-;t-^^'" 


■'» 
• n 
i<? 
^ :. -Vl - <^|£mmaA«&vm'W^ 


s«.ld th*t uni*r tk* Bcuiltruptoy Aot ef July i, X39n, & pjsrit^n ««• 

of 5iJ*op«Brty aoav«y«<S, o©nciiai«i4, eta,, with Uitewt to deirstuil, hin««r 
•r <a»l«y hi» or^^^itoxA* ehouii uot, «% n fair VHJLu»tim*, ^« euffl* 
ci^nt In amouat %& ^ay nia <i<»^%«, but xJattt tin* OklcOKma lm» did lM»t 

n«t thfT'^for* ln8olv<»ni witaiiu %icx» n#»eiEig of Uii« »«eii0ii cmd th» 
pr9i»«rty iiD tint httsda oi' tk« ibftnJi eiwwl8»i«B«r v»« not tul^ieftt t* 
the ppovttlont of tsls #«dtioR, 

m'^lntlff hfr« e©nt#n4t ttmt by i|«wBi» •f hie creditor** 
till h« «e(iuiirad a first 'its^ i>rior lion ttpdi^ th« »«s«ts 9f thtt 
Ju^j.jB*iit dtfetor, n»t for %H9 fegfistflt ©f tiift er^^it^r* ^«ft«ra'ily 
Vttt fer Hi» ovEt h«n«fit, tt»«l thiat ij%« proe^sdiiirigt hfir« &r« B»t of 
•tteH Rftiur« »t vduldl diir9»t this li«n !ii»d iimk« tiL«$ (^r«f«t2-«ntt« pre* 
Tl(^*4 l>y •«««!<»» S46« ai»?»lic)&lsl«. th« >^«a4«4 »&d «appl<mf;at«l 
1>ill bi«>r(»» n.» alr^ndy istated., «a« baA^d on »«oti9& 40 of eli.»pt«r 
»S (C»3ttlll»» III, M#V. 8tat». W3.%, cMa^9. «2, t«M». 49). »ijad tli« 
OQurtn 9f XlIl»oiiR h&v« hAl'tf t»»t i& ivvieti 9r«0«<««ling by way of 
a cr«ditor*t liilll, thtt r«e«iT«r <i)i»peii3t#d lis noi ^^»««searily a 
truftt«#! for tfe» Tt>»ii«flt of all tlie fiir#dltors 1>itt only for t*4« 
b«o«flt of thoB* eT«dltora In *he®e ^i»hailf U» is aipi»ol»t«d. Yo>jknj | 
T.2-.JJiS!l> ^^^ 111* 17<5, 1^« «a«(» «a»« hoia« that iw sa*^ l»roo90^ing 
% tr«tf)»far Mnd# Ijy th* ^w^'lgsBiwnit 4«!bt©r to th« T*fe«tiv«r vmAot tha 
orflar of ths cm»rt 1» ftrj asaistwa^nt net for tlio l»o««»flt of eroditort 
"but rathar for tho B«yiia«at of tho jia44KiB#nt« on wnicfe tho aetion ia 
'baaadi that by auch tranafar tha reoalvftr <!n«a not b©od»« tha ngrnkt 
of tha <la1itor fur tha liotrlbiation of itea pro^^rty in tha «ae« sena* 
In TUhlisti tha aasi^aa ^ao^maa th« ag««t of the aaatgjfior, Whw tasra 
it « ganwral •••Irnaant for tha fe«n«fit of erodltora; that, o» tfaa 
contrary, Bnoh «» as* lament by tha ^udgsnant dabtar par^altaa of tha 
Batura of a «ortga«« for tha !»ay««nt of tha jadfiwect. IlIli^oi« 
oaaaa %lao Hold that th« filing ef aaah bill and tha ebtait:<iag ef **■•..... » ..^t'twfc ©1 #a»*ft* -.- « .•*<> ,l!«i*»»ao'» ,ft»it»iraes5 tf^^WUIt .If 

tea M^ mti »»»ii»tsk^ mji* ^^di ^imT ««»^£t elfS ^ii«; e» #«mmk ai 0a»lt 
maw Asuui »ti$ i^jy-' r--u: '\^ft»Tio«ci'* «%mt i^i\s ta %t^vmm» 9Ai sl^it «« 

f»V .4.-.!. '<.,.,. y ;/!»i :.<.-:i>?l ilWij •«# t«. »l>fll»i( •<!* til ^;^t<»«0«<[ 

Vi;Iija»'iv«*M •'«»^ih«»T» »&t !• jH'i»«»tf »jA* tilt *«« ,^»«' J-- 

i>a« ,{<»♦ ,9*'^ «S$ .4[ji!i9 «C&«X »«#e.^# ^intfi ,Ut t'XIij($»S) .TO 
' - x*^^ X"^ ^alti*n»of}'tu «^»>v« Al i*)^ tt9>jA mm^ti tit^mlilX lo ot%tt99 

•..■'.1i rslt;:- ■ '»i1t "««'l ^<Wt ;^n- "nr .fs'JjR. rm -^ I .T'^in?^ ■ - > -to 

ftili- «««a-S«- .-tMiWt^ tits:- 

... . '^'ff c 

t«rri9« eea*tttttt«a 11 ■ p»ia<l»p» and tuaountu t« «n •«|ttital»l« X»fy, 

li»tioii»I :fe-»nk ir.. L%ng . 177 ill. 171; i.jcf.le y^ Ci«»y fer»fjt ltri4.p««f 
PJytrtgt . ?ftl 111* Sll. Th» rul« in th» Jiupreifs*? court oC th# Orilt»i 
8tM«ii «ipp«»ra t» Is* tbe «a«r;«. jt.<^luauf t. |''8>rkfti; > 187 U.3. I6f. 
>»lalntlJ'J" th«r«for# oonten4« tfta-t Ui«rQ turw n© f»oia in 
thl« oa«« Itrinji^lng it *it;.Uj tim pro^^iuX&an of this seotlon af tli« 
•tatat«: that thcr* it ao proof trmt tJi0 jartgsitmt 4i«btor 1« in sol* 
▼•at 'Tithin tnwf iB«»nlng ol th« etiitut*, or that t&« delator it witJa* 
•ttt •ut'llcl#nt property to ^ajr its deit8« or tb&t it has aia<l« a 
voluntary at»lgnA«nt, or ti^^at it k^s abecondtd or conceal nd Itaolf, 
or thAt lte> ««i»t« or ^lYaoto ^&ir« ib««i3 iitt^LAonod by firoeooo of law, 
or that it h<4fl oonaiittod any aet of b»fikruipitoy. iritiiout URdiert«iiKiBg: 
to roTlov th« oaoos at l«K»>th» y« tlilnlt t^ila aent.«i3tioB must bo oua* 
talnod undor riot osly tb« eatrliy tat n^\*^ th« lator d«oi«icf(i» of tho 
8«|i|»r««i« Court of tho OHit©<l -Statoi, Braaw ell f. U . B, JfJAolity gg. ^ 

U. 8. 5031 J » §.. ...v,.,^., .% tt arw^^y th , C <?t,r-^ « - ««« ^-3. S04. 

^« 4o not iottbt ti&o oontontiofi. of the 41«triet atiomoy for 
th# g9^#rr,mfmt that tho lava of tiie st»to eannot «ttp«ra«do tboao of 
tho tinitcfd 'tat«o. It la cotaJsllabM by praotloally all of iho au* 
thoritloo, OBo of which l« a«. S. y. 0.}iiX^Qm&. SSI U. a, 2§3, oa 
which ha r«li<»a, but that la sot tke ©ontroliing <}a«»tioa iiaro. Tho 
Imw of tho !i»lt»d iit&t^a ia, of »o«rao, «ipre»o whor«vor applloablo, 
btit 'TO ^ol<! taat sroparly l&torprotod tm^or tke rul^a of t^o iJnito4 
$tatot Co«irt. it la not apie>licable to a situation »u<m aa di«elo«o4 
by t\i« r»e«r<l, 

Tho attomoy for tho ^oynrmuttit i^ao aor<t«n<ls uiat aiceo 
r>laintiff *a iuagsonto woro obtalued in tbo Uait»i>«i i^tatoo tlaurt for 
tho Serth«»rr Metriot of lilijaoio. j»lftintlff ©owl a not »ai«t«lii a 
ero<^itor*« bill ba«o<l apeii thaao juiS^anta in tho iiuptirlor court of 
Cook county. In oth#r word*, he Qont^mAa that in the courta of 

-/t>. fl •(: 


'S^iii^-A.- At'^Viaii .two::. 

« 


3t t<9 »- 


i.0 it«lia»;)ra«d #4i# ttfvol) 


■ * 9i l^ldf 


• nt*atl«|. 


Illinolis, federal Jttdi;H«n%« mre foreign J|tt4|^tt«nis« /i« 6lt«ta lu 
tW» e«im motion iit «•!;•• ..v*. n^muXsai^ , 3« 111, 2C4; 4; o^n v. Gr'»qp><i»ri| n ^ 
181 111. App. 6tJ«; JuisMldl >r, m<i«i> n. 174 111, 544, »Bd othinT OAft«s 
irhich i^aald 6»<»fia to 9uiit%>ln th«i &02!it«»tiQtt, 

J!y Ui» ^t ©r '«ly I. ISa9. %h« l«gl««l«tur« of Ullixoi* pw- 
iri<fed for riigal::itlaii of ll«»n« of Jud^i«xit» aadi S«(9r«ee ol a^^artt tf 
th« United i^itatvt (Oid <i«el«ire4 tb«t such Ju4»i»9r/ta within ihts St%i« 
sjii nil writs, r«turns« eejrtii'lvsttc* ei the l«vy af a, writ «nd r««* 
oriilt of tb«! courts should b« rffgistsrvd, r«eor4«il, d<iaii:ftt«(i, in4«x«4 
er oth^rviet i«alt vXth it' tii« .•tt¥ll« o2Ti@«« of tnis stat«, «o «^» 
to Bi%lc« th^iia •ofiform to tti« rulss KMar^ rcquiJrttx)?'«Mt>fi r^l^tlng to judl^S- 
leents a»d d«or««« of courts ei' thi« 3t«kt«. atiibiiil*8 111. Bov, ^tat». 
1953, cU^. 77, SA^o. dl. Ifi 19EV tke lej^ialftturft of ti^l« statto Mt* 
Aoted a £)t&tut» rhieJri provldea ttiat jud^^aagitB tmd 4«i^r«0S of eourto 
of t2i« Unitn/I St3.teo tai«l<S vitliiii this e tat « «i&«ul4 1»o « Ii«i} tiooa 
t}»« r«al ostat« ol tta* |»e7«oa j^ainat «^oj& tUtty woro o)»t«iln«d, 
sltiftttttS wittilxi tae oount:/ in vliich tu» court «»« h«ld fnsm the tin* 
r#!sd«ro4 Q7 roviv9<l, &i^4 th,j^t apon fillnii ifi tko offioe «f tHim olerlc 
of *u3y court ef r®oor« la any ©aacty ii* ttoio stiite, ©f a traRn^ripi 
of «- itt-^iisent er aocr«« ©f a. court ©f t^o ynitod it*t«» rot}4ior#d !» 
»f)y other ooanty of f^iis »tttt(«, sikoik jud^^oat ojp do«r«o «aoui1<s bo s 
lt«ii Ufion tho r«al o«tst6 of tuo ^«rton tt^ainst mik^m tia<^ saat* is 9h- 
t*tn«1, in the county vharf fiisi, "in lijct waamar »s jud«pB«»it« aad 
d«er*» B of owrta of record of thlo ;it*fea, * Ca&ill'a ill. Hot, 
atftts. 1^^:^, ohap, ?7, tiioe, §z, pugo X7^, 

Tho Coiiftrc^os of th» llnlied <.>tij^te» liiiB alvo ooi»eto4 a stntuto 
which^ proTidee th*t judgmoeta tujci doeroue r«fid«r«4 i« « distriot 
court nf the Unltrd ^ tates wltkiit otty atate, should bo li«ias on 
vroiperty tia->/U^heut suo^ &tt%te in the »fmn auMUior Msci to Uio ewno 
o:x1i««t anfl uisdtr th« eumn conditions ofiljf &» if «uoh Juig»OKts and 
dooroos h&d feoon r<»ador«d by » eourt of g«aor«a Jurisdlotioa of euda .■T!0St?rn,*,^rt-3 '»Jlt ftt»#'V.:« <ji At|(«« .tlilOW i1«jtl(« 

»!?f;T *•?. •'laiwai; Uil»«i ^ »«it«|-'5<"t ,a#i. ('-Ml 

,M^»ai«ltf«> ««t»-i»' ■(•«,di jiM»44w dvaias:^^ aws-jt . ■ 
,r* . ....... :•' •■•Tti»Si thmm oT the llIlnoi« Ointsit* 0iti»4 wero d«ei(|«4 bdJ'or^ ^« 
i»nHat>3^'>T)t of tli^B9 «t«tttt««. In rion« of the oa»«s fieoidie^ th<;r«iti*t«r 
«cr« th«8e i>t itutca oa1I«<} lo tli« i%ttc»tioci of ih» court. ;iince th« 
«j)ffcctr.<n:tt of t>)<»eo and sUvxlflor statut«s it haji )»««» ti^Id Ir. other 
ntatoa th»t iuAi^entn of f«d«raX courto are tmz to bM our<«id«rff4 vittn* 
In tho (Ptfet* *her« rf^Jtiderod a« foreign JufiijBri.e»to, aad tlittt er«ditor«* 
bill* miKy b# ^»8«^ therooB. Ch|g<MK> 4 Mohig oft JrUat .i^e, ▼« ir'o-^/iay . 
66 Ron. 1*^1 fc#nB fC _r ,^. .A.itppl ^uy jg^ 1:^4 &im, 2|>tij i>i r»1i >.>^tioasj.X i'suvk jf 
a).oy«H. 49 iat. ascj isgi ^n V. ^XfcpQrti^^> wo,^.> 7s '«ls. 404. Wo *9|>yov« 
tho r«a9osr4).ng of tii««o o«kSO» i<b %ix* ft^ooRoo of aa.f &ut^oriiy fro» ottr 
own st^to* Moroo'vor, «« ar** of tho •piatoe tnat Uio lAtorroEiin^ po* 
ti tio&«»r hnvlne oak«>d tho ¥«A«f it of ttilo preeoodin«is in tho otato 
court •tSfl tho oubjoot mmttor of tho o«it teoing; ««ta of whioh tho 
dup<»rier o^^urt of 6ook eounty Hod .lurisdictlen, pstitienoi* aajsaot 
now iJ^ hoord to nrutt this eojitoBtlen. ' g^ \w<»r th _'^ ,. Uu.r\ft>„ I3» IIX, 
8^«; ^rtor .▼. .C&>l,f. 189 1X1. m; MSElUb JI.SSaCC.rj£2 . i''^ ili» !•<>▼; 
t>orgt y,.. KiT;?c., «»o 111. ftl: yt^oo«| Broo. v.. rfn^ogo, 347 Hi. 140; 
BRrtittioV y. i.aotovx^m . 35l> 111. SdO. 

.for tho r^ooono iti(Sl«iitod tho $uAjsmm% «f tho Sai>ariar oottxif 
•f Oeok dounty io affiraod* 

O'Connor, #•. J., and ikoisttrely, J,, otjRcur. 

Sl^^flT 


-s-;i ^a. ::tfi:Oii' ^ a«f .^OX * .: t- X . .s^ S.^' ■•■ftX .a;.: , ■- 7'-'^ '■■ ' ,^ -'fiV.:. It. 3773» OMAR msLKm emtiM, 
2/9 i.A. 628 

im. JViiti«it jiiAtaaififf mi,ivmm& xhji oi*£i)ioi< i»f tHi Qfmm, 

tn %ti. aoiidn on ctmirftat for ofuriKiseioat isX%i^«4 ori «e« 

eountt of' sttl^t «f JHq'^ef imA upttn trinkX hy th* euiart, ik«jr« wa« 
a fladiag for ^lalbtlff wit^ Juil^^ftDt for |7M.Si^, whivh A^fm^mt 

a«lea tt« to r«T«r«« && the urouiid fciinit ^« fl»41ciiic »fi4 JudlgEMait 

t>«f<Ni4(i3at WAS f«ri&«rX7 kno-iqsi aji the i9tmim Tr(»4«r« (Set. 

natioR of %Hm irarflo la liqaor, 4«f«ndiaiit Mmpsmy «a« or^m^isotf 
for th« p^Tpe®« ot" »«gotl^tlng in t^<» Mtssin«»B of sii:j»pi|rlais Xiqw* 
•f (liff 9r«st kln4s to t&» ira4o in dftiaa^o. Tiift pr««l*il4mi of tlio 
Aofondaett e«Mi@tjitiii|r vao Leitio iiolan an<i a kr. iiuloaiijr tiOtoA ao liia 
aooiotiuat. Arth^iX' X>. Joirmoon vao o&shior. Joooph iiirah oeeuoi«d 
tl&o p'oaltioR of ig«nftral ss.aiatiges' !.» cti^ar^o of %h« whoI#«a2.« A«|>aT%><' 
woot, aadi OoorfO ^, Mip^I* va* sal 00 Mmagoc iJn £ir,a:rstt of tho ro- 
tiitl Aonartoi^t. ^Xaioiiff, -^iih aiu&-«irou« @tti«r peroeeo (it 
••OSLO a1»ottt ^ in BttA^er) ir«r« «K|ii8y«4 to l&«9giei soli lag liquor 
of 41ofen4ant on oows^isoioB upon tho i«tgaiiaatiofi of auen ssales. 
I'lal^tiff vao 4mpl9j«i(i tMrvVi^ii Itt, Hiipplo, at^d tbo ten&s of tho 
a«]r«o»«nt, «Hioii *«r« aiwoot onitiroly oraJL, luro ie diio^to. It 
i« a4liaitt«»4, ho*«T9r, tHat plaljRtiff wao fuwilohod witH blank 
9a9or«, ooi>i«» of wttioh ^* i& ovlil«»ee a« pl^ititiff *• Oji^iibitit. 
(Mo of th«>oo io 4«olgn«t«d, *SAXoaK«ii*« ^aiXy Roport,* a»d 
iiior#on «no»ar<><l i»T.v.r>roprlato l^laako d«oii:^o4 to bo fillod in 1»y 
tlto salesman ahewlB^ hio niMO, tt&o torritory in whioh ho voritod, 
tko 4at« of eosataot vith tho prooi^oot, tho 9rooi»oet*o ootto attd V 


"J •A±.» JL x» h ^ J»« W fVi .*».»« '♦•V* iirwfi -"T /- «iy-MI' rt.iJ •: . . '*. ? r. '7*. " '^ t 

mddrtta, hie cl««>iric»i;iofi Aa<1 th* tmavMt «f th« lirAur Xmktm. 
Aa«th«r of th«M pA^p«r« i« dAiM lk«v«ab*r S!l, 193Jt, iin<l i« 4«»-> 
i((i3ai«^, "Conflicrtl&l H«t»U C«nai«si«a aah«Ault fur ^MaftmuMn," 
mn^ thftrton »pp«ar« 1m ]i»rlntad iyp* th« 8«ffinlsBl«a "btt^sc^ mi 
pr«a«nt prle#«, mibj^ot t« eti«Rg«,* ef imrltttts Ibrsm^s «i' vhlakfty*^ 
ohwBpacn«», win**, «t8, a *^|ipX«e«iitiur3r (3«itf IdASttial ]^«lAil C0»» 

prlo«», •ul>j««t to enmxii£», a^f«Nftm lA «^id«»o» «« )»a.^iatlff '« *>• 

fh« d»t« of |>I»iAtlfr*0 «n^}i9ym«mt is »ot doflnite, hut Ui« 

#t14«do« ladiofttftO that it b^tgeura a>»«ttt ^9Y«isSb«r 7, 19 33, «n(i o^dod 

the latt«r i»«rt of DNteo^-ib^r of tho eaa^t 3r«»ax. th« Itomo im d[i»i»%it« 

l;ot«««D ih0i ;>arti»o ha.veo90n nmrxtsv^tS, 4own to tliiro«: iX) %h» Sb^a«« 

^•rgor fteeeunt, on '«yhl©3ti 4»f«fi*tiaot eei5e«4«« tiiat » fealaraoo of |7fi 

i» i^u«, «»<! or> N9hl«n th« ooart adLlowo^ |1<S»B» th« i9hoX» f0»»ia»% 

ol«im«(f ^y fiftlntlff in thmt rmmmttt, P«foja4>aiit «4Eilt« th&i 

pltiintlff . tfi fftot, ren^oro^ th« s«7irie^« of pToetttrisg lSiAi^$rc«ir 

aa i)t etmtdttffr anit Hi* oMOUBt of goe<l« ool^ oa that wooount i« »ot 

in iio^uto, l»ut 4ofMi4wBt ooat«(tds th»t th& »,«@«uipit ohoul-l 1»« ^^^'^ 

ignated as "» ^holooolo m^tM^nt," o» wHl^ » oot^i^ioaioB of anlf 

29 oonto ft citoo, inotftsid of 56 ottRta (aS 9lai.li»tlff oontonds} is 

9%7«blo« %« proelso 4Aiff«r«no« )i>«t«««fi a w^ioieoflJLe a«e«mnt «»4 

a retail ftcoount cannot 1»« aae«rt«lii«4 frotb tJio oriilosoii. At wAjf 

r«to, ^JLftiAtlff toatifioa that any sttoH r«d<4«tlOB in th« uKouxnt of 

ooKBiiABlociS h.» i»aa to rooelTO upoe sfl4«o of tliio ittftd ««« nnror 

••llod tn hit «tt«<itloii arlof to the tiso ho o%tftl&«a th* caot^sof. 

7h« burdM« of t»r-Q>of '^ao ta^on d^f ftn^wat , 9i« tho undisputed «Ti'1oi:i«« 
shovo that %0 coBta par oauio «a« th« oottsetisftioxt orit^iaally ftfsroo4 

aftOB, ^<3 tho ttB<Sl«9ttt«4 «vi4«noo ft^oo eh«wa that ^Xaintiff wmo 

O'l^loyoA ^y tho ttniti^or of tho rot all doiiax'tmafit and workod u&dor 

hio diroatlon. SMoh h^lMg th« foat aftd th« finding af tha eaurt *iS<«i^' 


. *i©«6'; ■■ r\"^:' i-jt S'Tf^'J'rc df .JEwfc J'iv; 


0B tltiia fiolnt h^img «Btltl,«4 to tlk« •ttiitt ««ight in tkla (»«iirt «• tht 
T«x>4iet of A Jury, w« would not ^o Juotlfiodl in matmxin^ m flndims 
eontrary to thot of tho trlol eto«rt ac to this Item. 

th9 o«o«ti4 lto» ia 'iioputo tootwoon tisio piiurti^o i»on««rBO tlio 
WBottnt of eomnltoiono, if sMtxy, duo ylaifltiff o» ttooount of oidoo ]8a4o 
to ono Soa iilrsh, who wao dloiag l&uolnooo a« tho Unit<i4 Xrov I>toiri* 
butoro. ior« oloo tho eeust aXlowod mo full ttioottnt oltti»«4 'by 
pl&iBtlff, th« dofo&no urgod at to t.hl« Iton i« tmmt iiiroto »a» a 
ouat«m«r of dofon^oat )»«foro i»l,««ilfitlff oao or^ioyod* ]»n^ «vld«f>.ot 
«ao off«ro4 tentUag to ohow that dofoiidaet 1bl»4»^ a f%ot» eoatr«eto4 
for tJio aaif! of tho geo^Jo ia quootioa to i^^o ^mttttmrnt prior to tho 
tlKO plalaliff was imi^l&y9i4. oa4 eailod upoa hiMu 

^oa iiirifti vma a t«Kiroi» .kaoiim ae tibto i^iiaooXA ^riXl* FXala* 
tiff oayo if oall^« on Sum %^at £roy<sl3J^«x^ f^ jL0$a>, aa4 aojcod hla to 
eaR» to 4ofendor«t*e off loo, ouoh lBi«la4 i^^** iaotimotioas ac a ttaloo* 
nan Trim t^o hitmA ^f tiiio dofartfitonti that llra^ oidLd iao vouXd $So «o 
tho noxt 4fkfi that h« 41^ aot ooaic tJ^at #ajr Vat '::iii«$ some tho ^ay 
tftor ho oal!i he w«»al^ Ire thoroj that la hlo ^ymwmnem Uroh talJk'td 
«iti-i ii^ttloahy, ih« ^rocidont*o a»»i»t«ijst. Fiaintlff o4^«, *X ^id not 
ooo hitt at firot ait4 ho toid Mr. Euleahy X wae t&« mmi t>mt wfm,t 
OTor to ooo hiA tho otlsor iii»o.* 

Plaiatiff produood aa liwatifio^ and ubOi^^tK^d order, inhlah 
h« «ayc ho wroto la triplloato at thlo ti»o, S^ofendaut eii»t^m^iM 
that it ohottXd hot hawo \>«mi a4mitto4 Ir^ <svidoaoo. It is datod 
^ovo»1»or 10. 1933, asd is %a fello^os 

*Uam ^iiri^ 

to ho s oeifiod 
i>iquer aad ^oirito ao 

0$»00ifi04l 

order turaod ia to ^oloahy 

Jooo Mht-lo 1S0,<>0« 

naintiff oayo that a ooitjr of thi« ordor wao X«ft hy him with »uloohy 
that a Amy or two afterwarti h« loarR«»d that tfoaoph )Ur«i&, aAn^or of 


S!ftWi«'tltf $Jtl»ib 


;.injaO« 1© 


#aii9«K 


l^'Siiii. «»' 


.•9»^i/(t 
/U'- 


»': 


:9w« 


.y«iM 


Vk!§ «^l*sftle diipartf»<snt, oam* tip i* Mule»hy miA aidLd h« Imim tJOM 
«tt»tciM«r «a<l •l|£n«4 him up -ritheut aakin($ &b«ttt ihia copy of tht 

^•« &»» Blrah eftil«d Mm uy ami wirld tk«t **if X w^tntwd to «;«mtintt« 
li«Bi411ag th« llqu^f h*^ ««»ttld pi«t«« th* 0r(9!«r mXth. w«.* Th« vltn««« 
further t««tift«NS; *M« dl4 eoi ei"*"* »* suq ord^r lit &«t«'b«r, fh* 
ntxt tiei« 2 ffow hiat ««» in $'ovftB^«r at tii* Oeear l»«l»i»si Cowpaay. 
At thAt il»« ::>.« ,^,«T« mt «J3 «r«t«r for tSi4,0C^. flii« wan tk« first 
or^«r th« 0»««3r littltiea Oon^wnf h^d friMi him, M« ftikT* tii« or^ftr «■ 
tli« Bi»it«Hit Br*w l>if!tH%iut9r«,* M* furti&sr t^ye ihmt h# turx9i«d 4««ii 
9i.»iAtiff *ii 07d«r b««t«ua« th« nrm*ii ruX« v»« tkftt it di^S fiftt ft«aw|»t 
or4*r« fer l«ae tbim ^SQ «a>a«s im4, m 4«f«0it •I' #S&f>. H.« positlTely 
t««tifi*d t« th« ftffwot tlaa.t )i# «ar««d|r lauad mt (»r4«r fron Scm liiri^ 
vliMi plAistiff ewK* in ftn4 that tli.« ox-iiiijdid cirdiir irft« tjUKnu tli« 
fiarst or •«O0nd of li«)v«mib«r, l»ut d^ftridsnt fai.ll,#4 to pr#du«« aay 
•«i«h •rd«r, loid »» t»ustlBi$i,ti«rs of tJR« orlg.laal r«e«rd l«a>Y«s the 
t«stiffieAy of Je««ph. Hinriai uiadtr grev* tnts^^ieiim. 

Mules^y, to whor. tii« aB0e»tr«di&t«d «vid««io# «li.ovft pla.li6- 
tiff dir«et«d t^9 eu«t^^«r« va»9 ntt prac$ue«d a.0 a witxxtss, and 
9lfti!ttifr*« aarrs^tlon of hia d#%ling« im t^ia r9ap««t vitb ^uieahy 
i.e tkt«r«for« uKidlaputad on th« rneord, ^«r«, fiusttia, ^a t^uat raetambei 
t^« ««ifht 4aa t;bL« fladlsg nf tha trifti aaurt vl»o ««w an^ iieard thii 
trlta«a«#e, metA va aajm^it say th^t hia fliidtisf ia ele«riy and aaJii- 
flatly «Ten5g, 

Bi>7« «2.oa«Iy eoi-itaat«d 1« Uia t^ird it«»i» ntusstXy, t^a oiAia 
for oi^miaaioea oe a«i.«a noda to liillmstfi^s (itop and ^op) asouBtiag 
to |S13.5'v, whicA tha couirt &i.lo«od* Ta* taatk^ony of ^l^iiatiff ia 
to tha «ff«ot tiimt aiNitit hurtmitmr IQth Ho o«Xl«d on a Mr. Hasla, ttta 
pnrohooor for liiIl»an*o, and diaeueaod t^ iiquor fataat on witii 
,B*j; *W#f% «*fe«* life , 


bin; th*t ItetsLta •«iA if plMlntirr v»ttl4 vwke a lift ef th« Ittsm 
im<l e«t hin th« i»rl««t, h« voul<f «9:»r«ei«t« it; Utat hr; tuoJc that 
%A«k to th« i»ffi«« antf Htppl« ««Bt klsi to MuXoa&y, M14 jtkat thay 
•aid th«y wottXdi ^Iva uiM tlia prl«sa in a day or aoj that on th.0 fox* 
lowing Kon^air, M]>, CiolaB, tha prittmiimnX , aallt^d ^iHlntil'jT aaa fi<tr« 

• ttoftr m«K iKto hla offlo* and taXd than ka iraa ii^«)lai£ t« appoint 
tb«« th4» *lx *}c«y«n»n* iti tlui I009, j*ls^i»ilff aaya iiir, ilolan told 
him at that tlaa that %hm oalaKban Hiauld not ba waiting ovoY aaidsi 

• th^r; that Hamla had told hli.ii that two »al«Bifit«n hi»<il boon th«r« t>iat 

MorniAg. 'Hiia atiuir aaLaaean waa a Mr. eiaajpy^ wtio, plmi&iifr Ba#s» 

wao praaant at tba tlma, aad furt^^wi- that aiaa^ry naid that a« long 

aa Plata tiff taiad br^ijikt li»«k tlio ra^a«at far prle«a lio mmlA 9%ep 

•tit. naUtlff furt».«r aayie %'h»t OmXm tiita »si,i4 tbajr ha4 *sm las* 

at Sill^aia*a t^^r^aiih Saltatli, Elllaaii'a attoT»tj, hut Uiat ke, eolait 

vottld half plaicitiff get t]»« ordor, and t&at «rii«Ki pl%intiJT «a« jft^ady 

for tlia frloaa h» »oald g^ aioBg witk &i» to MiUnan^a ao that "Vo 

voold e»t aa ^rii^T froi» tkca.* FlaiBtlff nays that tola» said at 

that tl«« tharo «oul<1 tta no <M»jmAl«si«i»a or aalaa 0r$clit«<i to atay^odj 

•tlicur ihofi fJaft aaloa^an, that tli.er« woald 1»« no Ixetiiaa aoo^uisttii a&d 

tfetat ineludod all ^« offle«r« Mi4 liarsana warliia^ thara, tmA «iloo 

Mttloahy. Plain tiff aays ha Bovar wimt to Millman*a wltA kr. Oolafi 

when 
l>«oaaao Isir. &olaa iJ«T«r told fei^/t© go with hiee, »*»d Uiat so firat 

Jmow t}te ardor vao raoaivod m^mi feio aa-^ it en Caoar &«lt«>ii*e .took 

a fern dayo afto^ard. I'laintiff Bovor roooivod tii« prico ll*»t not* 

any ardor from kr, Rm^la or Mvim aayono also In tho Killffian*o or- 

«ar»iaatlo»« i^li&intiff amy a, Aowovor, tiiat Hr, ■•mda i^atra hijR a 

lift of differaat liiq[uora o& w&loH ha wis)^od to lusow tho «v>^oirio 

^ri«ea. PlfcintiiT al«o eay» that Mr. lif^la told him to wait witb 

rvforofioo to tbs Kilittaa ordor «&d &ot to «all oa t^iiy of the llg 

aooounta for two or throo daya. 

l^att«Bi« alM> a aalaottan, eorroboratos f^lalatlff ass to tho iMa Mmutf Jt »^,id.9m■%^m^ tlufyv -t^ ,««»i*M( «ii« mtti l»9 ktm 

,.94ll«;f} ««<«' «4 «»4^ -i!»£|»j|r {new #9J^tt» iiii£ #^Jti ^»^ -trftcfis 

i'« f-lm'i m£^ iM^t 9%m Yttsmlml^, " pm»M Mit*i %^^h%^i tut f narfw 


.T..4 iSSJ'Sl •iiJ V 


•rlHln»l 6«Rtr««( auKS 9&ys h« w&tt oii« of th« »ix nun prtttMk&t i&t U»,« 
•ffltt* (^f tilt pr<t«ldft»t of th« eoKpttny in JKoT«%bf»ir: th^tt tti that 
tiB* Gi1&t)lt ttfii Cl«»ry stated th«y h«i4l 'b««R to HlXisum** imd tliat 
G]k««ry t'oXA plftintltT, Ik t^* pre«ene^« of ii6.1iua[, t4 -go .^)»«tiii| mtiA 
w«irk eia the ao«ount; tlk«t i»«l«i« t9l4 jsl^iistlff *tc l%j off the *«• 
oeiint* antU *• Mttt r»»«!y to jK«t tH« isuelKetw, an<1 ^h«m it*> ar» ri^Aily 
h« treuia g» •Ttar with Mr. MTbfclft «bS «»t th* «r<!«np t0g«(tA«r. * i»» 
al«o vKys thftt 8<»X«a e«ii t)i«r« wottldl b» no Hout« ii«a<»uats tm4 thAt 
son* sAlQeaiatn veul^ g«t el^fitlt f9t AVft-ry i-it of lba0li»«)«« thAt tiMM 
lnt9 th* h««i»«} ih«t t»l%i3 salt tli« laetitt* ilA m«t vsi»it «li«t itat kn-.-.<m 

^oliaet tewtlfl*! thftt mm rtmanV-iir*^ th* m*eti»g of *k«>y»i9i#a* 
i» his oiTlct 1s«t*««« tb« latter i^art »f ^©v«3l>i»r im^. B«#iMal»»r fithj 
that "Ai99X9, &tt>ble, W«lBf«ii^ ein4 thrft« «»t>ier iklf^mmm «erf> i^rfKMnt; 
ib«t tli« »««ti]!i|; h%^ 'btoii ««^ll«a to infom tlsi* »«l#a!ittft«). that i^lX 
»aX«» «&ii1«) I'f* «:r«4it*4 t» th««« «r'h« lur^iajiht im %hm ^ntni&l order 
•life th« »lgn%tur« »fflx«4i| tii«it m# tel« filaintiff iiiat i*ri©r t« 
tfofttudara's flisnl ertat^lBtttioxi eortftlii ^eef^unto hmA ba^r^ «r>ttt-%«t«4; 
that i»jiaintilf &fit)tlfm«4i t^« MlliR«» fttteottxit but that ii« t^Xd pImIq* 
tiff that ter, ^Vifeg**, a rrl<sB4 of CiidX«uni^a ani 8ktfe«rE#y for Jiili.-a.>i«5»», 
hfhA arr«n£«4 «■ oeiatraet for lii« (lloXan) wtiJs. Mr. i*o«l8, ri^r,, ?4B,.d t^at 
Rettlt uu^ %nm wttsoaii iiad. «ar«fft^y sigrtsd' a ccntraet with i-lxiif-a»*t, 
ani4 tK«tt ho t©l4 plaintiff «b4 etfeoro to stay away frtm thor« bo» 
cttueo 4of«ndm»t fei»4 a «©ritra«t. Tfelo ordor fxtm f4iXXm«ii*» ic is 
th* r«eor4 a« (S»f<»»<««»t** oxhttelt "X,* It io <laie4 -£oY«R»b«r 7, 1933, 
«e4 root too is eisi^«t^so* tiiAt in vi«ir of cioX^^** otat«e$«Bt ttiat Ao* 
fondaet weald htiiro mn «4o^.aat« ouopXy of Boli<MsX«y i'roititcto €«. 
lienor to dexivor to tbo Imyor fros i^ieago otook, ana furtbor that 
d*f^<l«ait wo«l«! i,:ttnraato<» tho priaeo f«r a p«>ried of 30 «»yo, •** 
wloh you «r9aXd i^Xeaso B»t«r our or<lor a» foXXow*,* follow lag vnlA 

MTO Qr4or« for 09^«ifi9 asHSunto of CH»Xd«m toAdingt Bourl^oa, ^*ol«!af! 


• Uin tin u :.4siai4- 


*AI1 ftf th* »i»ov« i>riott« ar« •ul)4«ot to a ou«h di»«ottiit of l^t Tor 
fAjntta^t to ^« n»4« Ity U8 tbe Mktaii day Uiia ffooia »Jr<» r«««lT»4 by u«. * 
1}i» vrltlng t» «aMout«4 far HlXlfei«ui*« by K. A. Lo«b, tr«aRur«r, »nd 
aoe«pt«d by i^auia S, OaloK. 

^r. HaiTtiA taatii'ies Uvat h*t wta^e the li^uy«r I'or uilXs.a]Q'«; that 
h« vaa th«r« »h«a th* Xa(t.«r wa« /liatated, but j&e do«s nat raft«ittb«r 
whttthor It waa ni|p)«4 in hXa -jiraattfiaa, ttii<<i Jtie '-Saaa aat ra^otiibar tba 
data; hir sayt ha £a,Ye tU« erdar ta daft^ndajst thxdttgib daXaa, «h« was 
tb^ara vltb Oaear )&«lft«i; tkat al'ter l%« laLind givan tka er^iar t«e af 
fiftaan mm* from 4*tm\A»ii% a«lXa4 012 isla, sucifl ^XuJUitirf vmi ona ef 
th4 fflftti wha call #4; tioal bk« did not glra him ao ordar kiit gay« tba 
ori^«r to 4af«»i4a»t b««au«a r. Lo«tb ^aj»dl Jir. Bavs^^e ir«ra fjritn^s uad 
b«o«uaa t^« ^tfa^nl«r ^o* jrafu««d to sail te tliiAi»aR*s 4lredt. Ha 
ti.'siy.'r XT, JUoab had taJilc«i4 t« J.itt abaat biaylng fimitt tb.cs -^se&r i^^laoii 
Ca. a locjg^ tts&e bftfarai that *I do&*'t xm^mkh^r wHi&t tiorivaraatlaa I 
had vrith ¥.r« Mbl.ia.* l^a do#« nat 4trt>atl^' e&atradiot the taaticiiaa^ 
af plaintiff. 

Mr. Hiip^la eays tliat at t&* ne^tiag af ta«» sal«8%an {%i 
3al«n's offiet, Salan «aid "to lay aff %h«i HiximHC aeeoun^ isaid. tia 
aeut<J take aar« of It," fcut t&at tea cii<li5*t aay aaytnlag abettt ccwa- 
»lBfil©aB, ©r vha wae ta g«t orsdit far tJaa 9^A€r at HlXisito***, and 
tbat aethiag «aa nald thara a« ta whtthar a »ala»»aa hsi4 tu tuirn in 
IU9 ardar, ^r ahathar iha ivaiaaa proteetad UIk. m« eayK iia t(»ld tba 
•al«»i^ t^a oaly «ay )i« aeuXd dat^siriisine vtia tr&s ia eestlAwenltli 
dafRTidant in tti« futura vottld ba by eaubt^iail tl»« ordora, ima tjiat ttoa 
aaa vha bratt«i$,kt ixi ti^ie ordara would ba tba a^ui wbia would ratt«iY« tlib« 
gosix^)i99l>»nfl; tbiat ha <ilr»ct»d the tumsi ta turiB tn a list of aJlI th«lr 
yrospeota; that ha fouDd out »<iia« of tit«« ha4 taivsti Jia talrpl2ia»a 
book asd had sxado oat tho aattiaa; that tio on<» roaoived offiBttiAoloua im 
ardara not «hlpjp«d ar ob OJr<lora i»i»nt out a&.i not ratunaod. b'Sk^ hMi 


.■■w^-i"- . - -rf fc»*«i*»ft» 

SMS,: 

, isi et9 Jls>«»XlM& ;tJ«ii^a91l«|» Hell rwj^ 
Jd »yiji toji hi !? .-' X n&!' i- •"' -^ : ' -ii *« wite "^tf ;i 
,;jm.#©»« (ftjfil ■?,» ^.'afi,? «^.«« »ifc. 

Xwow 

mi itiii 

ft,-, _ ■ . , .•.■' 

"^m »rX9&*"i iiiiw mm mii 04 hU «*«« 


J^e»«9li w«il»f«14, one of th« sis **Jc;«y*A«Q* i»rci8ftnt At ue^4sm*» 
•ffic«, sigrs tliAt li« r«ii&«ttli«x'a only t^iat %h*y v«r* toid to i^o «iat 
«Hd get bu9lja«««» that it was » \)ig »pp«rt<jaity wtt^ iJ»« «»>fiaBlft«lea» 

wuriB' to b« !)':- oiumta u aae«, ^'ie «a« eftli«d «i« « «itue9ft >y dclsitdttBt. 

i*l&iiitliT in re1»uttia tAStifift^, deeyloii kr» 4j&lit«i*» «tftt«« 
■«ntfl to th« 4iT<»9t tlia^ h.«r h9>4 b««n told in9t to e«XI an •^iikltum* M 
mn6 oth«re. ii-«jr«, ;A,:.Aixi, the lts«ao betwKi^n titss* piirjfclcs •«<»« to 
b« 9n« oi' ra«t« IU« t<»ati on^jr of v:>altui 1« a«ntr»iliet«il by t>X»ia- 
tlff , by iiip9l», 'fey 'Seinfeld, smA, «igaif io»t»tly, Mtu^it 4o«« not ftOA* 
tr»#ltit t ^ oaxratian aft i|lv«« ^y plaintiff of JOkl* csoataai vi%]a, hisi, 
Vlk«tA«j' tbi« '^rltlAig: 1» «Tld«»o« «as aetually ?H«td« upon th« 4at« a^- 
^surlng on it is left «j^«<»diniily <if»abtful, tiA» mntirm «Tl4«uri«« la 
«i>jt^f TlotiJ^e t« a ^^Igh <lft£3r9«>, ^>ei tho aitu&tioo 9jre«fti$t«i4 oy tit* 
r#o«rd !• Qiit# wh4r9 the ^«^&<»ilat« tribunal ewAst t^I^ up&n th« fin.,''jtlr4|{ft 
of tJio tri^ ecmrt. If thd eontraot » in fset, l^a^ i&««ii ikat |tXa>X£i- 
tiff v»» 9%»llg%te4 to b« th,e pt-Qcu'^lag 0&u«« of tiis ftaa-^^si, ita« i$auo 
•f r&dt v$ttl4 b« ia doubt; but it Is eX««r trtm sXX tke evidisiieo 
tbikt IHlft «»» r>ot tl!i« fiMir*«m&fit. It i« anfortannta tiist tli« t«rffit 
«f th» 3ur3r«ti^*»««t un^cir vhli^ dattu^mit worJKOd aiioaldi hj»ir« boon l«ft 
ftt all ^oubtftiLl; h«)v«<r«r, th« trl&l eeurt s«» ^d iieflurni t^« wltaesao* 
an^i Ui« rcaord b«fo7« us vottl4 aot iuatify a pavtral of tk* |«t4|i^«at. 
It la ta«r«for« aXflriLO<|« 

)£«Sttr«ly« J., 41«e«titlii^: In &y o^lriioa T>l%lntlff is not «rititle4 

t^ cdOKlBiAiouB an t^^t sal^s to 'ilXl »<£»*« 
«b4 Hlroh. rtf. .?.r*tr.!vW .r^**pT filot Ira's-: ,- IB? nlrr:a^> , ^•t *i(li ■tw ffTaiftr t!? .©frcir x<s .'^flJ ijfc*' f»tl:*^^i 


-'SO art- --..frairtri-is ::«-Tj:!rn ftrf 


i4> •iflte i»'(U.£-/^ S777X A?jp«i l«», TH« FmJlJiIKTlAL IK30RAUCI COMPANY 

OF CHtfAOol 

2 79 I.A. 629^ sm. juaticK iuieaitt osi^iverk© this oi^lsios o* tHK couht. 

tiff In thft «rtw> of $99«.^3 •nt«r«a ttpon th» fl«*lliig ©f th« eotirt, 

rb» «tat«a«a^t ©f eiliila «t•Tr^<^ th»t on Oetoteer 16, 1033, 
I)laij9tlff r*«t*d. frc«a 4«!»f«»Jfii!«nt, thrtnisl* it« '•*!?«!%,, nMXis^m i>o, 4 
en tb« pr^siises knem %» 6835-7 tierrlli ATWCiue; thAt th« «^r«i«P'>fnt 
vae er«i ao<? tf> th« «ff»et th»t plaintiff i^si nld hAytt %h» g>%r«g* <»xi 
tlm ft^aaA t«n($«i cub h« h«t4 r«»}t*S It in forssAr y<««iir«i fr^m. th» th«Bi 
©wnicr. s.-iow^« of *ii4i t»r»t -w^rt that, thm rmn%»l ehould ^f- fltr# ^tl" 
Isjrn K nontt*. «ii^ tb«!.t Vm £,«ir«^« should 1>« h«at^^ dsarini^ Um eolcl 

hi»ikt the jmjrag« ae iiigr««4 «13^ that a» a r«jsu3.t tli# ■wmtmt in the 
ra^iater ©f plaintiff •« eniteiBebn?' freee -^^io-sr^rifeer is, 1633, cracJrlng 
%h9 oylli»i«r box, s^to, 

17i# afftrtiKirit ©f »#rlt« 6.md*4, that plaintiff wa« to lt*v« 
tlj« g.».rfi^« on t1fj« »j«E« ttrRta a« froia the f«r»er B'«rri«»r saa<1 dlejiiftd 
thmt 4*»f«odBBt ai|rr«F«a th« gaTsa^* sh<»al<5. b« h«8».t0'? ' during th® eolA 
w#Ath«r, An to th« A«siiteg;« aXX^g«<!, i!«rf «srj4.?uat fl«isajrid«4[ atriat prsef, 

35»f<?n<?*nt ofintend* {a»«;arsiiig »i- a^r««cj(snt to h«at the pareasl- 
«••) tb»t pl&intlff eanrsot r*c©y«r ©n accour.t of ©eatritoutary n«g- 
ligeiaeAj that plslntlff f5sll»i! t« rroT« by a preponi1«r«nc* of tha 
9Tid««na« that in* agjraestani ^jrovi<la4 that h*»t iik#i»l« t}« furaiah««, 
»nd tliat tha proofs 4o not luatify tha awara of a«BflMg;e8 alleij^d. 

Th«r# was proof t<»Bdiag ta ahow that th* gara«i« in attest io» 
waa on<> of aix located ir. th.« raar of the praAioas known ao 6iJ36 
Marrill avonua, whiau ware alaa le}ir@Ta4 b^ an apartaast tsuildiufi: CTTTf »9V 


r , r. -....,■ ■ -. * ».■... «nlj.-J -tfif^t s'-f'"'* ■«.-..'r.^ < .TW.'J . -!♦ 't» J— -of-, - . ;'- r! I/SI'S*? 


thai til* J'oz^«y off&«r ol* thi» Intlliliiig «»• a iira, Pure«Xl, I'roa 
irhMi ^linititlff nr«t X«A»«d t)ila gurac* i»o, 4. Alto-art J. £(»t«», 
Jr., 1i>rothffr-ln»law of plAlntlfi', wa« tue i«i58«e ol ix^« i irst 
»]>«rt)»«Kt ol' tn.« bulldia^ »h4 4urr«ia«;«£^«ut* vorw mA4« JLat»r bjr 
whi«iQ b« al«o leasffid this ^^i^'^^ froA mrm, kaxc^Xl oted |>#rmittttd 
yXttl&tin' to aooupy it imd«r a »ab*l«ait« durlst,^ ta« aeA»o» of l^S'i 
to IVid, 7h8r« WKs « heating i»X«iCt d«titia<»id 4tiQ4 aA«4 f9Jr tka n^ur- 
9»«o •!' fajriiittlding; ^tAt id iii.1 ihr9 tix f^^jriiki;**, iijad thD «irid«Q«« 
Ifidleatfts tkai hftftt «»• fiii:»lsii«4 duritt^ l%Sii td iW3:^. aotn^ ti«« 
Attriag thttt year (d«i*«»^«juit '• ^vid^uett ijudlcMiKs ku M'mhtuaxyi «t&m9 
•1* the K«ci:s.ftaiK» •!' Ihn fXiuati «im> liro&ftKi, it w'«.8 uot tut^rtt^fier 
r«f»ftirttd. 

On Qeto1&«r i«», X^SiS, pX4ki«itiff iiir»M#i » *»ii-. &ti»£i«i lii tJ&« 
• fl'le#« of (IXatt He Prio*, r«Ml «&tA%« !Jt.g:.e£itftf JctiMdii (ua @riiX ngrfir^- 
««at for » X*&s« of £»rftg'« ib<e, 4. Ih& i.«r^« el ik# lease &!• im 
4ll«pui«. PlnlRXitf «otttl£iaed in. poKse«aloci. ills teatiiuoB^ 1» to 
Uis «ff««t thttt k« Xasi 4roire ula aut«iB«ibJlXs (wi^ieh was a XVIQ L*- 
ftaXl« 29vm •^4«n) duriug t&« first w«(Nc ef iioTSsi'&er, Xi^33, aijd 
tlaat it iras la good cs«&4ition At %hm.t tlm«* $i« ^XA9«f4 %h« aut«j»4>» 
1»ll« in lilt? garai^ at tftat tl»e 4«a^ saw it next 3I3 &<3nrmbmr 16 , X9S< 
Ms taefi jiot iist« ths ear snd tried t« etart it. It ^ouXd not gs. 
Open ftxateii&^tien iio f«>a«4 tUat tii^rs was a &&!« Ux %he aids of tb« 
tyXi»d«r Jtar about fsiur iiio^tss Iqbs, am^ (^rs« ifi@ii<,>s aigii* '£^9 
pXiftg, or cmf, at ths ntSkd sf tins «/Xiad«jr was* lt« ea;jfe« "po^fftd oat 
vitb Is* bslilad it.* fh« oyXin4«r JaeaA b^ two teig crooks a»a «a« 
warp«4 out of ^h»]»«. thsrs «as ieo ou %ne iAsi4» of th« radiator. 
Mr. I^»tss (9X«ixitiff 's 1»ret>ier»ia'Xao) it&4 pi^intifi put ac f^lesirl 
toaat^r unaor tt>« Iseod of tho osur. PXaintiff says that tho jsinitor 
ity. Xhan»tro«, oaeo out. Wb«a quostios^tf as to why h« hadn't 
turaft4 on tho host, tho J»nitcr repXl«4 that h« had ortfors not to 
Ao so. Uw, Batoo th«n to«od tlio oar to a «;«rs«o on CornoXX oYonito 8 -♦►*%;fe* uwbAtiOf} .li !;«.u«iia».'& 1iliai«»i'-; .A^i/^aM 


•#i««J-i.-- 
t^l 


,j.l 


■S4»(j)fa&V' 


•a. 


•Al 


6«*l««^" ■ <S« (f tut 
• oe oil B««r sath atr**!, i^lAintirr saya &« Bav th« o«r a«,;a^iii kajr fi, ivM, 
•a<3 th«t It »aa th«B In th* 9<Mn« eontiltloa Uia% it w»s ««iT«al»«r 14, 
19«%.^. On Uiat d»t«>, n»(a««ly« Moty dtb« U« h«4 .« m«eiiaRla i»s|i4Mst th« 
•»r •«<$ give hia im eetimut* <%» to th« oosi ol' r'-palr, Xifi#r« vaa 
•iri(!«no«) for «>.l%intliT tcsa^ief to shov that tin* rtaMSonubXt oovt oT 
r*9«lrln£ tlit ««r woul^l b* ^^40. AfiotH«r «i«ftri,«u^iei oalX«<i bjr d«« 
f«n<lafit tftAtift^ to A X@a9 tun. Iua i«e*urt b«tis#<t its flKdlag of 
dMsft^I^s ^fj th* t*»ti^ie»y «f i!«f4N»4imt*« «ritn««i}. fhert wmi alto 
t*«tij»on3f t«nfijlag to 9n«« thJit tj»«(» h«atiBg pXamt m%l^ h&r*, b««s 
rop»ir«^ s(t 5m «ar?iea«« «»f «5 or |7,6<j, 

Th« eofittnttos th»t s»l«intii'f is bi&rr«d by aoutrlbutory 
n^ffllfiMsse 1« ba««4 udob th« tb«ory that li« ida«itt.ld )a^av« plft««d void.* 
antl*fy«ttilng fluid, oaeh &§ ^rsaton*, or «la«^ol , in th» rftdifttof. 
It i« ft-%ld ttili> w«til« haftt |>r«v«&ie<S tbft fx-v^yilnis;* Mr. iirleicl, ^ 
vim«99 for plaintiff vmA «siim&tor t&r tk« aiftdill&o J^i^otor Caar c;o&» 
'pau^y, trtio bad b9«n in tbftt iiao of buoinooa fov J' If toon y^aro, ex* 
fl»iB«<1l iho ear j^ay ith ai.a t«Btifl«d tb&t its ^^editloii waia due to 
th« faot tiiat tbo wator in it beo«ua9 froisoK, «'iti(J xkiaX Uiis c«ri4itioii 
eeeurrotf iF»#e&as» tb#ro «aa no anti-frooao a^iutioB ii\ Ui@ r&diator 
of th<> ear. He a«14 if tino iirofor mamint of 4U!iti-fr««ao aolutiea 
had bo«n in th^ r»<)iftter th* iaata^^o vvvtlA aot hare oaourroA. 

Mr, K#2.$iaighlltt (alao a «ita*«a for jiledntiff) wUo »»• a 
t#n'int In tiie thir4 «i|>i(Krtiaant at 6933 Morrill ftvoau* tuad vbo Jt«pt 
hi a Chovroiot oar in on« of tho g»xag4«!«, taatifiod t^biftt li« l^^pt 
ajitl-fro«a* aolutiea is tbo ra4iator of ^ia oaar wliilo it vaa ifi tbo 
g«tr«go btat that tb.» oatT froze, h-^ tiioa«;iat boooMS* ko 414 aot b&tro 
onottgh of tbo nolutios i» the radiator. 

Ondar all tb« fstote wo ftra of tba oi»iniofc> th&t iho d«fans« 
• f eantriV.'Utery nogiig^neo wfto not air»il^XO to defondbtnt. Flaln- 
tiff *a aetioR i« bsaoi ar^on » oo£ttr»0t. iio offaxo^ eTld*r<(0«^ ionidiiac 
to eb«« (w»d tb« oourt found) tluit &t t^a tliao bo ajrrMagoS to l«%oo . •»©« fi>HJ «rw.« e>A »>s*!« ViAiAl: ■■"« <««•« 

»rft *«(fc<f»&A .lJ(»iw«s5f .<9ijiif! .f»*!.: , sex 

, ..^ft ♦T?,' '!• «* 1« »aii»ijx« i^Tl,«^*t 

«,^' ^ti~; /^X^^fl^C «!^1^#«U iMli'tJti'Si^-/' t^ ^»4 «4«C .<ll««| 
«*.)»«* '. ./*«> #JB^«iftM3^ • .. , wsoi'i th« garagft from i«f«adMQit hm coatrAeiftd thftt heat «h»ttl<l \f faraleheif. 
Thit uA<11«9at«4 •Yid'waff is tu!%i he vaa not »t this s>i>^ttoulAir tlm« 
4rlTln«,; the >^utoa»oblI«. ti« left it In th« gfirN^tt. Ae»u«ing tiiat 
h« h'.'iS s&4« A contraet with d*fendAfit to fumieh ne»t, «« hoXd h* 

ha4 a rigat to rely on taiep oontrftet, i^Xi-i under tuei:i oireu«i«t&ne«t 
va« ltd ft »«g;lliiefit in faiXlKS t« i»«Ji;« us« ei' an iuitlofr*«»« •«lutloi^ 

haat tb« gAra«t» ipXntntirf hadk m rij^t t« reXy en tK« premium, ii% 
eettl4 not 1»« heXdi negXlgent oa &eeottnt of buc^ reXl^uce, 

Thi» eontroXliag <3«e»tl0» Iri tti» eaee tiierefere iunaie u^eii 
the queetler. «e te vhnt vert the teime of tite eraX arr«ng«fi«nt K.«4tt 
with 4ef fondant '• lucent far l«%aiag tlie gara.^«. 'Oiat eirriMEig«m«iit waa 
»aa« at the eif iaaa of axatt & Friae with ht, Steaa. l*X)»iiitiff t^^e- 
tifiaA that ^« taXlEe<i «ith Mr. Soma en Cetel»«r X<S« X9 35, t»nl tol'l 
him that ha h«< li»e«n paying five 4eXiitre a s&onth ftut the garai^a 
hcfitecl »a0 tHeit be ttndereta(»4 that lie vac to havt the g&,raf« on tine 
aaiee een4itiena aa his teadi it tiie prsriaua year; that ^ur. Mcm9 re- 
l»Xi«il, "tea, exeept that «a waat it es a Jii>sth. to »etttn baaia. * 
FXftlBtifl thtffii 9aid hlu a sio&th'a re»t, i^&, aad vae givwa a reeeipt 
«hia)s> l« in evideaixaa. X% ia aa the atatieaery of dXatt & i^risa. 
It eontaine na refera&ea to leather the giarage «aa to be h«gfLte4 ar 
aahotated. The triaX <7ud^e ttaaui^t tliat usilar aXX the aireiM«taxi«aa 
the ataenoe af ei»y eentrary aetAtieti on the ree#i|it icdiemted heat 
iraa to ^ fttrni»he4, 

Ur, Wnmm, ea the contrary, »aye that in this aoiiY&rei^tiaii cf 
Ottober X€tli aXalntiff %»rott«^at a|» the queetiao of heat »ya«S he taX4 
pXaifitiff that it aoaXd ba j^hyeically IvpeeaibXe to put heat in at 
five doXlare a aeatli. tie say a he vest into deteiX, exfiXainlng that 
if he did he^t the gcorasa a doXXar of the a.oney eaah moeth wouX<l go 
to the Jaaiter, aeeordlnis to the Uaien ruXe, «tn4 th^t woaXd Xeava 
enXy four doXXaro to pay for the gar^a surA heat, iie «aya j»Xmiatiff i «1 ftei^kiihi &9#ir^«l<vm •iff 

t it*tiJ^<Buiui m mid %iik^ mtii it1i:kimt»t 

■T e.J «4r«r »«««pt«<! tht garagt un4«r tAio»« ft»Bdltle»«« ¥h««* »t«t«M(i«ir.ts &r« 
(l«til«d toy pi R in tiff. 

Mr. MttLaughlin haA Mr, fiatai 'both g«v« itTt^enee tttndlnt^ to 
•h«w th«t tht gftr&^« r«i»t«4 &t |ft « <&oBtiA «^«n tirfl. Furo«lX o«io«4 
th« i>r«nl8«s «8j| ih*t h«at «&• fan3l«a«4 by hor. 7h«y &l«o t«»tl- 
flM thftt their aj{;r«ftt;.v«r.t« «i1^ 4«2'«n«lant w«r« t«) th« «ff«ot that 
hieftt •>foul<? be furnia^ed to sJti«ir »1mU»7 |£»arAjj;«» i*<»r |5 » aonth* 
Th« Ifiasft fr««) Mrs. I'arecll to Ur, lm%«m is tn evldsone« »nd in&i- 
eftt^'O oho inoo to furnioh i3,«&t for tho g,mx%£<^9, 

Tho court noiw «n4 h«?ard th.« ^ItEidSKOs^ ^^ftnd it Is \am%§0HHUUtjft 
to «tt« »uthorltl90 to tlie •ff «ot Uuit i^e flu ding of Ui9 trial 
jud«;o un^or «u«l& clrffust<at«incs«« la ontitled t& the oaiB« wolicht ao 
the T^r^iot of A jury, ao|U(;. j^o v, Col^loy . lod iil, A9]». saSj 

Bl.flJ,tE.i,ftil.JLii ^*^1f^y» U2 2U. J^p. ^m; iiM&firw^M«M&«_.-£Sjt_Jt. 
S, », R,, ,.Hel6,^tt.tQR 1 Sea ,Weijiraoti»^ C^... I9a Xii, A&p, a04} jyyt,, 
IndLlttna yslr Aij^a'w v. i^fatlllpo. 841 111. ApTs. 454. jjolfnor .%« to 
thlo e^ntroXIing istuo in tsxa €a«« jE&or os to tn<?' ^muMit of dam^jgoo 
aLllO«04l oswQ ir« s«iy th^it th« fiuAin^ of tfeo court la clearly imi 
nonir^otly lagjstiast ttx* ciri4«neo. fh« ooistrolXliag iosuoo oxw of 
fact, Wk4 th#o« »r« o«ttl«Hl "by tu» i'%u4.ing. of the eeiirt, 
ffeo ,fa4g»ont to tn*r«f©ro ^ff irmod. 

O'GoRnor, r. J., sm^ Mo^roly, J,, cocoar. .X.. .v^ .2^3:,.^':s^?:£r. .ill tit ,wmi?9 •f ifel5J*lj»gi- 

•^ ^. . .Ill X»« »«f . JHlifti'^ 57799 

SB A WSLCH, 
^9%M. |HOk cinmtt omwr 

) / OF CMI COUiiTY, XHOIUS A. WALiH)LE, «s AAmlniittrftior ) 
of th* ii;-ta,t«5 ol' iSbllA ;»VI0AKX, ) 

9«e«m!!ttt4, at ?tl.., ) 

279 I.A. 629^ 

i?S. JUStlCS ISATCKKT? laKLIVSRil) fHH OPXJSIOK OF THE COUtt'f. 

aiiarl«« F. ©wrlgort died at Chl««g© C^otober 17, 1917, ifit«** 
tftt*. H« i0ft ftn e»tat« •»tiHi8»ttt4 te h9 worth morft than |400,0''^« 
IMftintiiT 9l»l«» «h« Is his QiiXy heir at l«v tmd next of kin, ll«r 
eXAln« la th&t r«a9«ot liftir« ¥««ja lltig^f^t^^ in tktt Pre^bate ftmurt ol' 
6«ok Goucty, upon Acip«al from that oeurt in th« Glreult e<wr1i of 
Cook county. u;>on app«i%3. from tbi« Clreuii «t0tikrt In thet ^xi«ei:iat« 
eourt, tiRd the 4«eisioo« of sXl th^oo courts nave lb«««i r«vi«v4iA in 
tho SuprftjEO eourt. »fti:a^,!l2f .„,Tt, :MJLS^» Sl^ i^i. «^l f ftTii ty ,. y>, fac^ , 
239 111. kpp, SSaj Woloh V. tpyBiey . 33C> Hi, 172. Tho jiidgBtont 
ttyon tao trial In tht Ciri^it esart «»• i^ favor of oci^i>lj^ln)9jQt! la 
*2,1 otiior eourto tn« judgt^ant hma boss »dv«r«o to her eo»t«Eitlons. 

i>ttr«u«».t t9 th« aumdttit of th« Bu^7«m« o»urt a ^oeroo «»• 
•tittrod agaicet hor in tht Ctrouit o^urt, i^ay a, 19.54, »b«i fll«4 
hor till 1» ohtmecry in th« a^ture of a bill ef r**!®*, {tirmyiiag tri*t 
th« 4«Q7*e of tlio Cirouit oourt r@ni$orei3 parouant to ilie m«u»^at« of 
iho 3uii>ro»« court ohoml^ 1»« r«Tio«#<S, 8«t >^sld« «»4 kold for ssiai^t, 
mid that oho b« d^oroi&d to fe« the «ol« faoir of <^srl<»8 if. Swigart, 
aB4 that hio ostato l>« doeroM^ to be lioro 1»y loh^ita»o«. Siio 
aa4« atfondant to her 1»ill thomaa ▲• Val^r^olo, &4»<iici«trator of t)i« 
•stat« •f I^Haa Svi^art, <}o««aoe4, trfeio "by tho ^upriia^ court 4aolaloa 
was fouii^ to T»o Oiarloo F. Swignrt^s only i^olr &% lav an^ aoxt of 
kijB. Oho Alao Bia4o dof«r^dai:its to tho bill nu3a#rous p<&r»oBo, vho 
sineo tho doooaoo of »»aa ^igart have )>o«a fouad to %9 h»r x%»irs 
at lav and ii«xt of kia* ttfTC 


' :'j<JX-l ,■ 10 t.y '.'-•. ^s . ^ .t :)*-• J :■ J x■'.•^^- 
io j?«- : ■-■*"T* ♦«* titl Otfttf tV^rf t6«fft»t #«.?<i ^.> .^ .,^.<. 

' ■■■ *-• ^«'- *' . .* ... ^w.'^'i tudi .T»«iit Jtft»«;<!f« il»<rr . v' ^..--•■•^ ^;*^^* 

.. ,r*y ... .... .,,..-.^,_. - - -. - lft«^»«JI) »C 

.; ._ ,_,„.„.. , : ,. ._....■ ■ ..^ ^:mh 

{JjUtfl 1S«#1 «^f.;sri t%«»lWQ «JB80 t- »B«»0»^ t» strikt th« o»K]»liiJLBt for Iniruffioicnoy «fi«S ot.H«r r««i«(»n« etatftd 
In their siotlons. th« motions v«rt •ustAlned, euad on July 13?, 1934, 
th« Ulreutt court witAr^d a dear«^ dit.%ia*ln{!: tli« bill of «o»|>laiat 
f«r ir^nt ol* eiiuity. i^ron thmt dttorct* plain tiST ha« proa«cut«d this 
appeal. 

Th.0 Bubstafitial avArt^mats oi tlit bill iitr« iixat tli« d«cl«l&Bs 
oi' this court vuud. ftf tU« 3tt|»r«Bi« eeurt «or« Is^rought «b«u% by « aen* 
eplraey of porao&a nased who ftrodueod V^^rjurod te^ti^eny ei» tlio 
hearing is th« Circuit onurt, an^ t^at tlie final 'i»«r«« «f&» btLoad <m 
oueit fEtl«t teatli&ony. It lo aot avarred tJiat &ny on« has be«« la* 
dlotPd or eeoTlct^^d by reaaoa ci" ouch alleged ptrjurod tootliuony. 

While thoro are «K?»rto«ion8 to th* eontrary, in ttx^ «»••• 
in lllinoio tfao ralo it that oquity trill not sot iBialdo a doorof 
noroly upon iho gretwad tha.% it wao obtainisd by faloo rvidei.eo pivots 
in the eeuiroo of a trial, but oaly for fraud, wbi^ glT«« tho court 
only eolorablo jurladletlos* It la Quito ttmsoeoiisary to disouao 
tho doolsioBO 1b dot&il. ^oj»i»^o y, a terlip^ . 367 111, 384, (wjjero 
tho oarllor eaaeo of Qmt^ eflX r, Caawcll, im 111. 377; mr\m y ,. 
j^orrj, 140 111. 71; ^vapo ▼. Wcodsworth .31S 111, 4(>4; iape-k .t. J^ai?^ . 
305 111. 849; i^otttch ▼. Zwsool. 332 111. 1»2; Qrowi.9 y,. Sr^^ffo^ 2 
Gray 561, asd nany elKllar oases i'T^^ othor jurisdictions doolaro 
this rulo.j ruo doeioloao of tho ^;»«llato oeurts aro to tho ssks 
•*"*'"«*• ^'^^J^.lliff, y% ,Ml^i» 35 ^ii. App. $&i U^mlm t. Scaalaa, , 41 
111. 4^0. 449; ^iBfflUffi ▼» ^^fi«t.«m» «3L m. App. lS4i AdwcsU t . 
Wioosorok, 9S 111. Aop* 587; Joiinaon v. Angta .fcldi;. & i.'<>aK , ^ 1^^.^,,^. ^ 
IS3 111. App. 213; ito&oohJBOy Y. Chloi^ ii iQ . ^^^ ^H* ^«^. S39; Hints 
▼. MoldOEha ttoy. «43 111. Ayp. 227. 

Tho authorlilos aro ovorwholaing, although apparently tiro 
or thro« «arll«r 4ppollato oourt casos supe 19 tho e ntfary. a^ygoi^i^ 
Co. Y. laublis. 187 111. App. 631; Ea^aUy », JJOiet^ . 188 ill. A^p. -:• -. .Ua-X^ ftltftW J«W9» ttamiQifS •iSfd 'i« but' e*»*9 <<*«' :<400 »fU nt 


.>£ lll^ .q^^ ,1X1 Mi •A aXi»iiwtt9v .f^tj-/. .xv... a»x ,afiatftlUatJ5iMil* j*««» •«^n/^ 434, opinion et}Btx'»ot«4. 

^ y»«pl^ V. fetarltiiiE^ S»7 111, 354, ftur Sttpx<m« cettrt 
%u«t«t vltn mpproval tills etat(CG«tnt of tb* rcja^on for thitt rul« of 
Xnm in SytfR^ , i,, :%f,tn.m„t, 2 arny 3S1; 

•fiut if It ««» rind orli<inal lit>«l may b© brout^fcit upon th« 

noU'iln^' t<5 pr<rT«nt tht hu«i..»n<i froai fc,rin,j:4n«& a third »uit to r«- 
▼•Tt« th« 4«er»<» of r#'r*r«»i on » «ugg«stioa ^xiii offer of proof 
that tti» il^'orwe of rm^«rnmX w»b obt«lafs«s os porjury, «abtim«itlon 
of j»»r.1i4ry emd olHer frau.1, ;in-5 thuo r'^v^rnft tii© ««cond (ifter04i) lOiA 
ro»in«t«t« the oyiglfial d«er«i* of «llY<srcio ja JXlEffiilA* * 

uur Utt^rniuo eourt oh^IgIgk ooctlnuoo: 

"In eori»iderlttg this pe Uit it imat be born« In miad that 
th«tro ar«» tK'o cl*»ae«i of franado airawn In cjueetlon lu csmos of thio 
kia4: >ir«t, th^ro ie th&t kind of friutd vrhloin provouta tii« court 
froffi aoqulrleg jurisdictiois or «ier«ly gifists it (saiorsble Jmrijs^lo. 
tlon; wild B«eu»d, th&t kind oi' f ni.ad wiiieh o@ourr«4 li^ imo proo««d« 
IngB of thf oourt after JurlnuSictioii had htifm obtaUi^d, eugji as 
iporjury, caucealBaeftt , and ouior eaioikftory. fh® rirot rfiri«*%j ©f 
fraud will l£iy«lifi»to th« i»or9<», rof>rf«ri»^ it i^n eirtiro Kulllty, 
Oc th« othtr i3.iiixA, it is woll oata&lls^od %hm% tixa ooeoad oIaoo h%o 
BO oucn log&I (sff'^et." 

Morooiror, tta«r« lo foroo in %h« eontontioa of dofet <|*nto 
th&t plaintiff d«os not otato fsioto bringing hnr e»u»« within tho 
rtilt (for vhleh tiS&t oont«n4o) X& otaitoo mh^rm it le r«oogi>ieo4. 
Bti^rlng ▼. Ott » ISa Wla, S60, fuia bill do«« not allogo that ftfiyono 
K&R been oonvietod of porjary, wor, liidOtud, dooo it appear tijat 
anyoao hao been prooocutod for tJie all«g94 tto«R->lr»«y t© c«E7jKtt 
p«rjury» en »hloh tho bill io based. I««>ltiiftr aro thwro ovei^entu 
that dPouROKt&ry or ttther evidttjeioe e«B bo produeod tliat will «ptabl*ab 
th« eaeo ttatt^d in tho bill b«yo»d a roaooifin^blo <Jottbt. Flnlntiff 
oo«14 ttot aaeeocd on har bill «-»«» Iti etatoo vhar^ the rule io dlf* 
ftrent Xrsm that oxmottseod by tho ^oiarto of lliiuoio, Xariog r. 
Cii, 138 «i». 26u. 

#• also thloic ti»«ro io isorit to tiae eontontlota that iplalA* 
tiff *a bill irao oubjeot to d«u.urror, b«oaaoe olio did nut oot vtv 
f»et« oxeusia;^ L%<l^«i» wHlon vao ap^aront af»OA tUo f»eo of bar bill. 
dor yoiition wao ftlod In tteo ]?robat« oonri Augaot S9, lt»2f, Mor SJ0 s»« »■* C't St 'iHiif ^i3>' 
,%i'»»lim9P^* '»m--. 


'bii^SfitanQ 9n\ ^* ' i" Tilllltliltffi 
..■f)S .air a^ii .j|y i(!tor«« in the Circuit oourt waa #nt«»r«d Uny SO, 3.fS4. Oa April 
!^1, 19'^d, th« Supreme court affl3r]SB.«d th« «ra«r of th* Al»}:}«llat« 
ftourt r«T(irelne; th« ordvr of thd atrsuit eottrt wnd I'in4ins tiiat 
j^LalntllT WAS not th« hair ef idwi|;ari. H«r bill in tiskit et&sie v»« 
flle«S Kdy S, 1^34, - ia«r« than «ix y«»r« aflttjr th« I'lnal or<*ier of 
th0 ;>u;prej:a«> c^ourt, D«f»nfi«]itts Qoni«u<i %h«kt m. bill of t:A» kia4 
muct bo br«vt^;ht witliin th« tl«« licfiitM for •ulng out a writ of 
error, ^isd it wemlA «««tt n«t ttnr«{tao»»bl« to %ppljr »u#t ral«. If 
thftt ral« Ic rc£ar4*ll &« i»pplieale>l«t |»l«ljatii'f irottli^ i>i|?lp«ar i« 1»« 
toe l*t«, ifi th© al>B«mco of avinrsia^ftt* in tier bill «ixcu«ing h«sr 
laca»8. That (suc^ is th« rttl« en tslllo of rovlov it h^l^i in Ca^fi 
▼ju^tivtltsi^i?^ 164 111. 650 J h£!nQji,_tj^»iM* ^i il^« 3St>; tXMJL 
T, y^^dayorth. 213 111. 404; #x#»r;oli y. Ihftat&g. 25:> ill. eS; 
iSiifilyjJlfi&l--V,L-SEaM*S. S«t> 111. 4gS. 

Asido from any ioelciotiM of th« oourta wanouneing t#ehnloa3. 
rulffo of law, «r« think tJio prlnelploa taat a p»rMoii should »ot turiot 
tc Toxiftd >y litig&tiOB ooaeoming tlio oaeso matter «;i34 that tho f»Hli* 
li« iut't'root roquiroo finality In daor^'OO a»A Jad«];^4»£itfi of t^o 
oourto Ami.«fiA that, tho order «iiter«« .tonara »Ja.oul<l he affirtat^, tho 
parti 00 iiioot strongly aoeuooA ar« 4ead. .Plaintiff 4o«a not all«eo 
whon tho f *ot8 wltJi rof«»-r«ne# to tJ*i» «ll«g.«^ «f#e»,piraii^«y te givo 
falso t««tit^ony f trot ««»# to Isior lmovi«dgo. Im tke natura of ilao 
oaoo, ir the Qvi<lonoo ^waa faloo, aho »attt haT* xLnamn It at tlio tiao 
of tu« trial 1» tiie Oireult oourt. '^9 4o ool tio<»(i to hol4 t&af in 
no peooible oase will <« bill li« to oot aoi^o a 4u4«p>«nt or dooroo 
baoo4i on iperjary In or()«r to reaoh tirtfi eoBolusion that this bill 
«ao prooorly .-^iaaciitood. 

to have «xa»lii^S tho o|>iBton of thio eoart and tho 0!»inioa 
of th* 9upr«mo eoort in thlo mat tor, and iho oxac^int^tioit diselosoo 
that tii« control! lag evidence In the eaoo eor»Bi8tod of vrltton 
totttiEtnti, wttlch plftintlff 4id not tnoc doey to Iso true and i»iiioli 


»rti;7?tflrC! (Pt-twr- 


t1!»^?»l^*.ft rsl vtJfffl^?*? «*•».*' '»«»#'T ftW'f'*.* »^« . fe^* ^ ,;j>Ef!if.s3> ^ »ftj« ttoMv fiiW ^«W»2Si ««rt? >»« filh X\). '?^««^ 9Y«ife: i».e!^ 1» ,a#0«iir4r9«l^ •he <3e*fi not <JntRj now or &Y«r iq bo ^9i,l}rici«it«4* 2he cral «>vl4^«net 
too o«i»ta« to hnym 1>«<au overvhelmiag. iihe filing of thin Vlll !• 
unjuotif i»VIe, 

Th« lioer^KO i» ufflraod. 

O'Connor, F. J,, »nd fe«J-iur*iy, J,, caucur. li-ai- 


,Tft>^«0*0 ft G«) r;!»«r ii41»»» 
*,^u... i 2 79 I. "A. 629^ PlOklntift mm tt»T me »mL «!* laHS 4l:&^i»4 i« 1»« #%»• fer 

.<l«vit aJT j««rit» ftir»7r«4 t»«t tk«i >»(»r^ wan )&«»t 4&m, ti$t %^«ts>4« ie a 
«j)um«r »*tisJ'st*t#iry ta defendant teut, ««» 1«fe« e^ae^ragry, lis «, a^gil-. 

ii^ic^ she w«rr«d tii*% m« i»®mi ifli^ d#iil'W«A *« rpt&isitiXt m. 9V 

Ufl' r«rai«4, dtii^ieii ^^1 mt Hhit mA%i»xtMil mm:immi%9 it* mm «t»t«m«»t 
fiii4tn.y as-%l«*t i»j.at»t-irf #« Its eX«ia 3s«fc4 a riiidleg i« fairer ©r 

iB .^«rl« for IllftvO ft)»ou% Ilia ^«r@ b«ror« y%«i ii»« %i^ 4«liy«r«4 it 

thtti t^e 99ftt hMI oa«« Iftdi'^irtt, i« it 14, ^«») 3r«»8t^i«A '^y l^i*. ^£««t&t, 
ft riftrariar. tii« fnri4^«« fti.»« ««»4» t^ «yiii««' tl&ftt ij^ttii&t^i^ fti"te>r 

tfe# ^i^M-deiiv^ry or t^# v:.«»t t» A#f9e4aat toy plmiatitf s«v«»1j«r id. \ XfififC . 4 AS 12i!^X% «xie JL v> i Wi StJjta-'" t'?' »«i^«- «^ M.X9- aintjtJLtf mMv 44 umamtm tM^tiata^'ilt 

tc: « i^jus iaul^j. ;J.dal«i«{ <lv«jal4»aiii ^»,lillkiiil^ 

U';< ti^Y'^'i . >«ijii:«i^ jr««l«S« l»«t»^4» ii«v J'lawitQiJi/vt tflUMM 4blJU(«r yn^ %£i« worn. -»«« df»-»«, «i&ylng thttt %ii« «itiii»t viui i» ^ afi»atl«fao* 

«T«ry oi»9)»rtablty Id iaiyi« %h<« «o»t rifM* ^i^S, tluut, %» eh* to3.« 
plaiBtiff »t %&• laot flttidi, wtift «dt»ld not. (Mkr* Ici to )»• J'ltttA 

%• II rtt'jTtttii^ltt farri«r %t « rirst*«iXfti»« store, m:4 t^fti «li« w^ulA 
4«4%i«t th« 00 «t *!i,t» *I fna,y' your i^iii,* 

Xh« r#«^.r4 <l04ft» B«»t> di»e3.o«« mty rmply by fXflii»tijrf to 
tlilo l4itt#r, fti*li«r tmui %h« :M«&lll»g of « »t«fct«fe«iit %« 4(»f«ei4ttiii 

for |9l@s, tii<^ -4»&»nt eli^i!si«<3 to to« i^iuo, 3«e«$^'b«r ^, 19^3, ^r»« 

tho ^flym!»^« 4on# to Mr «o«kt «»« aor« tliiut 13^9, ii^ie ttfti4 fartlitr 
tli«t ullio h&i trl#4 %« hakV9 %k« d@At £i3k%4 ^suk9■mh^.rm bu.X famnA 
l'lr«t*«Xttoe furriers u»willle^ to a£.4«r%ait« m« «|o1»; s^I^q tsi4 im« 
folt «k« fjft4 A ol«i.m ;»is%in»t ^tlMfitifr jtor »t X#««t |7&(^ 

On %h«i trial Mro. x.%o^«r t#«%lfl«a n.% X»ug,Vx sJo^ut t^o 
tr%r.eiik«tioii. i^% »&id i^« took th^ «&ttt %^aoi£ aift«r It «as dialiv 
oro4 «»4 ehevtt^ it to Mioo &:oroiiak of pi^i^ttilT** iftoitoo «S[«i t«l4 
hor tMokt it 9r«« "t^rrlblo}* tls>»t iioo Jl^endusOc ««i4 @3».o oo^uidbaH 
ooo ftxsytliilni^ wr<9ii|r with it$ tli^tt »h« tlit.rj; took t^o oeot to « 
roisiKitatolft 9 tore sfidl &ft«r thejr r*fu»«<t to t»a:« ttio respeaolfeiiity 
of ^olnif «u»ytMiiig wltl^ it W.emiott It vao im ^uzh h^ m.Mp«, m* 
,««» Mifto Kor»h*k &n& 5ol4 hmw tJio-t oirn irst«»t*-4 hor "to stwUko g6o4j* 
tliAt liieo ILoroixiOc pro|»es*d to ««XX U9T m nm ooat wd nllow iior 
oonwtHijfig on it lor tho oX4 o»«. 

.^focdiiint rirot took &h« $o»t t« i^l&l(itiff *« ««t&lbil«»@!ent 
1iioeaai!« sJk« kJA«« o m1«o Mo^itrthjr vlw t^orkoi t^toro, Mtr oan-Vi^roiiko 
tioig t^ith r««9<iot to ro^otyiiag tho ooat «»» with. » ^r. Irvii^^ iittq^ 
iiLO »A3r», ahovo4 iOiOT » v«r;r Iat^X? «i«»t ^4»^ oald that her ao«t »!jtd ^ ■■>■■• .■^■■---- -..^..tAS^^RBW fuBV Jit<iw «<r* 

:^&<«X ^^ *%»< Itiialsint H^Mmv ai»lml» m had (Mtm ».t»X 

■ '■St. ^^'%»:&. ««|<4 4iSiM ^ iMJidi.ttmf* »*» ?Jt *»fW lB*af 

'^ijixa «^^ .'■::| <tii>il f^lAd .hR)S ttults%9J& wi'ii "mam 

x.f~ him iM9» «•« «^. ««(i 4i;»« «jr A*««l|iil« ated«iE«hft sntB .t4ki>il wottl^ look txaolly lX.m i%, i^i$» Hor^iMUc cmtm in imSi at tha $tm9 
ti»« »%14 it vottl^ h9 T«ry In^mXy «»4 v«uld look 1,1J&« » i&9w mat. 
L«it<»ir «b.«ti «ii* tank a|> tfei« i».i»tt«ir ttl* fitting th» oeftt, it ••«i»s 
%9th li»« £ieCiurtb7 «aei4 Mr. irvitt li«4 M«ip«r«^ tk«ir ctmR^etitm with 
]»i»inttff *8 hfiut*. 

It v^» (ftXfto <UQi«lc»«4 1»jr Mm. l.'j»gih«r*« t^«>ttm«ajr t^t siM* 
tln« aft4»r «li« r»afiiY«4 Ui« dd«i i«( Uuvmito^r, 19^, «h« »old it 
throttg-ia Afietl»«jr 40&l»r to ^ kru, Oarxl^Tf f^alisiiig t3iKJ »«i% for it« 
^9 414 fioi .^v« t!Uf}jr aotl6« to !?loa.»;tijrf' of h$r i£it«£«ti€»n %» at«Ji« 
tl3ii». 8fl4«, stad ^ittiaiil'f ««&» tt^pekXmitXy bat i^fes^vd of tH* tA9t 
until 4i^r». i>&MteftX' »o t«itilM«4. JkJTd. (^ttxrl^r '«?i»s j^t e«ai»d am a 
tritnetiK, ^Bd tht# ««iAt its«il' ivttft »0t ^jr9iiu<£«4 up&n tJote tTi«]L. £««« 
«ir«r, Mr». l*a.«hfr t#>«^tis"i«4 ii«t tmlj «« i«» &ttr Ic^^^irlsi^ thd «i&»i tit 
j^lAyitiffH |tl%«4i of ¥uei&«ttii but ^xis,& a* t^ tt^mjr viaitt tk^fA f«tr 
tikft piype«« of h>-sTia# tli# e«at stjr®.3«rl3r r«»tyi«4 «*t4 r«f4tt«4, <%# 
i^ti* ttstlft«<l wlt^ r«f»r«is«A t« t^(» ii«f«t!it» in y%« mnsk% btfert ^^tM 
»ft«ir It w%.-« r«tur»«4 i® h«f. Sfee »»i€ th« ®e«t «sr«« fe«ltiipiHy t#© 

MIftll r«$2> H^i |l}»t «h9 tdid Mi$ll I«ir»IS.l&t tkStt it WA« '*»trOtiil0tt«,'* 

aad t&At &iss llcr»h^ iigr«e4 tii»t it »«§ *vml»^«aj^i»g,'* ii;i^« »«iid 
th* 6«»«t «r«9 ^oule)I«*^ix»t4 li%iiid<i a»4 stadk c^mt »ii if »&« "^^eigh^d 
ft ton;" ih»l iHe {3(BiX&t »«« vcx^ i&i«lc, «^4 ti3.«% &i«A lermi^aUi jRag;* 
gejeit44 K^in^ &r*9 thUf seat as ^* «tjfX# w^s Yex^ cfId«faeuio««4. 
:^e s^«o ci»l<S i^« keiitt Skitklii^ foi' MM, lr»i«t UiSkt h« w«ys to ^{fcir« 
Bup«7lAt«»d«<l ti^« wftfk« ^ki&d tS^jftt it «tmi'i brnvtt biS)<m all rig^t if h« 
iii»4 deia« it, 

i(«itia«y litis* ^raiiift3e uftir any iif m<b «ft|»loy««e of ^ij^^tiff 
Qt^«r %hm3& 'kt, SHii&k., giamerAl Kafi^«r n^4. fur %»«ty^r of %^« ill&$'k»ten« 

fmil04 t© t<i»tif:r t*5®t tij« a-erit a» tia« ^ftt wn« »kiirully de»t. 
'^'« titii&k th«Tm wm» wi^mamn frott «^i«i^i th» oouxi; Ki^t 
r«»«o»afcij fled t&«t th« ^erkisajsehip v»ii aoB« »egii||,#titiy, Pl»i©tiff „:.'.>.ai.^»^ (itoi'yxxio .rnjst « •« it#i;»(»fc rs»«urda« d'^uivmi 

»X' t el a«^Xjr.«»»ai 14j1 to Dl^aiisXqi o^ •i>it»d t««« ^^^ ^^^ HM M0^ 

#»a1 ftitf l9 ftMRttnl 4a« xX«a»x»<?4ftt •«« ItMi^AX* !>«• «•!:«• vJUft 

tilt' ,he3ii*f't ^M» h»X^:jrfi%<s x^'2«>«'«'s^' 9«t«« •M i^nlmid %m tftmmi §Mi 
hn^ »t9')«J iJtm «iil al tfoAlvb m0^ «« •»m^ii»l»t xUTXir ft»X?i^0»i MX* 

hlfi -^tt «.^rffa>^.9«iltfi^« iMv $1 4«fliir ' *»*ts« XajIii'xkII imiX<^ tJMEU hmm 

hv> :.« IVO »<»^#9 ftOft •^itiAl |>*Aiti X*tti<f t^QJb •«« i4l<M» •At 

.^t^^'jls'^^ekX^hivt t1t«T e«w sXt'«' *<^ »^ ^«>«« <*^ 'K9^<«, JloajUM iMiflKMk 
«> itv «{( ^ik,^ lolwix .tm -sot aaiM« J^«!«M■ »i&» fci«* otX* mK 

♦iii#iiaJ.*«4Xii. )»xu "Jf> -i»j.v>«f iw'? i>tm t*^***?!* XK'*;.«?*w|i ,ai«.£l* ,%« jamtii x*d$o 

(Ttii -f. .;•;>;» r. ■••I ' 1!^»;KnE»q[) 3(Uf,U.-» , *» ♦-3«-»aKrl» # C« i^XX«9 HM* tif«n^- I w*W«r «f »H 5?ef«Gt», it ©it«« to tl4i« ]poi»t »«et.lttn 48 of %ht 

i>Al«s Aot {CttUill** III. Bw. Starts,* #mi»« 1^0.^, a««. 4a). 1% aXwtt 
«lt«tt an* t;uet«tt «i.t Xtatf«}« rro« c«»»» «tt#|* a» A«»yji|ia Tli«t^ft.g« C^ft,^, .,y > 

A»8», 3SS; l' o , X«y >■ .qg.. y. .a3!;<lf.i.8,Ji.g,ar.. ^> ^'y'^ ,^^ ^^^-^ ^^¥" '^^S lil, A|>5J, 
''**» a&l,! Vf, S«r«i^a^m«l4^,|C^ tm iii. ^f. il't. Xhe®« a&H«9 (aon<s=a»«» 

aifely fit for t*i« i>ttrj5i»i»« I»t«as4t4, ©r ««p!»feal» of tfe« »»« for wisiilii 
it is tt«8l«^9<i li^ e««« th« %»-il«« lt%i kx;>«wx^4^« ef ftueb ^mr^Q«« or 
uc«. fix* rtjil* Vfi wuek «&•« i» timt tlie %^1X9« Is required te «Ji«x>» 

la r«Xatiett te tk« thiag \i%il.»4» s»atl mia X'4»^i4is'#» tltat k<i tift«« «tu<0» 
Blcill a»4 *ar« as iwr* erdilirmtliy gkilfal w^rteais, «8»ssi|»«t«Jt^i !«> «So 
i&in ^i»tk, would ids* la attain a eaaa. f^« o«»at )i'«»l»»g»d ie Mirt. 
2#a«her, iia4 »hs :ild aot, bjr accepting :miA k^«id&& V&n ««a( ar hf 
ealltag it, waiva aajr af H«r rifi^ata «ritk rtSi$«>oi te thes aaairaet 
«h* enthrall lata "eritix ^lalstiff. Ihaea aruiXma ar« laid 4oan la tba 
wall aon&ld«ir«<l eaae ©f £?oaAloa« ,■>., ^s^.*^. iw$ Caaa. 6a§, 131 Ati. 
4wl, 44 A,l--H, sao. 

Wa tliiak i^a.ra wua avi^ai^aa ft^m wL'xittl:^. tlii» ai^art nl#it 
r«a«MiaMy fiis^ tkat pialntiff fail#4 ta aeiei^ly wim tli« tema •t 
it« aaatraot w&4 t^Uat t^a fl»dla,g 1%^ faTa^r iff S«faii4ai-^t« ae fax* aa 
ih9 alala for sarvioaa ia rm;»<Sftlin^ aa4 ral)l«n4ing tha aaat vaa X' ..i:<^.«r tot ««« eri; to ftXfriif.{}(|«t» 119 4l>»jti^«»>>J'ii;i ttsttpiu^ Kifl njtft tJt 

0»@l.|iA ««-') #«lV«I»« ftifi ']t<» ft»£liliMtt «'%'£«(} fillip ^ «%tfO 

^ «« #«<>» «tj^ if«ti«|«>ejif &tttt: j|iKAt«(iftii»CM* i(if '.»l«iii fti»S 4»«ia im» ^imtinz.! 9 

!• U«r« «ntltX«4 t4> mt »»tt« w«tghi as th* irwari^lot of a Jy^ry* ¥• 
••isnet e*y tiiat It i« «l»arly %n4 nr«.sif#«tily %s<i».ln»t th«i '•ft^hi of 

•f i«riin(t«iat vv^m th« orl|/.lBA3, elaim J8u»«it te« »ffiii»«4* 

tlff t» «ft«tte»li»h it ^y A ]pr«'9ana«rui<i«i of %k» «Tl4«nQ«. A» to th« 

e«wunt«r«olAi«, tno iBur^ar* «fto mp^n <l«f@£>idaKii t«i ««i«^1»lliih^ tlitot %h» 
eoftt s'AS «a(Kjkg4i<g^ to th* tt»9i4fU for tfkit^ Judii&wt n$m tmt^it^A* Iho 
«vi4«a«« oo th$A i»mi^ if v««r]f Ijs^iifiiilio. ^%»r lh« e^sart arimtur^OftA 
it« nsling upmn p],i»i»tlff *« oloiia 4lttf sn^isMr^t ;l»^i<Ei»t«^ « a«ittir« to 
tals« * AORosuit mo to tjhiii oeiiiBt«r««laii8, feut |S(i».l«%tfl' olfe^eettd. 
Th« reaROfi for tifcio o)»,5«o%to» io not quite ©l#ftr, feut tSio «iri«l«B«« 
«u^ltt«<l to ro«:my«i to t"^* Yola* of tk* oo»t i»oo liKSoflaito ««4 oR* 
e«rtA-l». J&ro. JLs.sli^j' olmtt^ «ilitt 'poll* |S!Si:# for tli« eoot in fario 
»n# t$9iot mho ownoi It l»#%woim olx nM^ ootroxt yooro* l^v. H»eht« o 
fwTrtor i»ii« roi.*0't«lo<l it lo It 31, t«atiri«d tlvot it woolt 4«,proei«to 
in Tsluo obottt t«a per oont «o«6b ytoj** A rsotipl apOitar«»tly givoft 
to Sro. taohof mt the ti«o «i^o d#liir*jr#4 tho «wi&t fo pialatlff Moy 
S, 1^53, «t«^t«« tk« ^aitto of it to ¥o ^»t§, m«, Laoiio* i««tifi«* 
tiiftt ^l&iniiff *» i»<iA.mgor ottc€««t«d 10 hor iisai n^o akoMld Iiryc- it 
inauroci for $l^mQ, 1R*« oely «iri4«»©o in Iko rooot"4 toadiag to aiiow 
ti»« Tslua of tJi^o ooot iktt^r i% woo d«iivor«4 isofomfeoy ii, l«i3:s, la 
t.h« fact of its oalo to »'ra, aurriw* for i3t&. 'i?to*t trisiiaootiott, 
tio*«»or, Haa f«w of too ^alitloo oottrto risfjuiro of » «4»io i» orflor 
tJaot it aay ^o r#«fl,r«i<«d ao t|».4Myi ^^r dot®i«fil»t»« tho rool is%rkot 
▼alo*. fho o<>ftt Usolf troo not pra<!u€0<S« a>n4 «i.ft«r Oijaio aojsjroii O'O 
aro u»,aY.l« to find any ffvidersoo iisi tiio x-aoor^ fr®** wiileh tfeo fistlr 
OROh aaarkot iria.«o of It wfewa 4% iraa «»liv«r«« to |Jl%l»tiff imA 
lator «1i«n r«tar»«d fey plaintiff to tofoadoet o«ui Is* 4«torsalno4l, 
Saoh o'Tl/oooo iRffto atoeoaajr^yr aad tte« 1&ajr<t«& of ^roof v»o on 4of oJi.4«st $%t$^9> »gli b-i^s-n 


w^wae «?«■ «s«x»»» -3^ 

I i-»(iV9 ItlSM .tjuit Mi to iirodue* It. ^« ^li R»t s>ro4a(if» It MEid f«r t^At rrf»m» thft 

tilt jtt^^^ot If* ft4.ver ©f (SerffriiAaist -a^aiwet fjlaifetllT u^va 

th* «rigtjiii.l clttiffi itt »l*firKi«4, fh* JudrisiWit Ik. fstv^r of d«f#!jsxlii»t T9i»v1l turn Hi $m!m't>*it * X !/••■) n ■ 37934 

T. J. KEBGAK et (a.. 

Appellants « 

APPISAL F^m SaPBRIOR C(30HT 

i I 

OP |(iOOK COUilTY, THOMAS J, COORTUSY, Stat^*« Attorney 
of Cook County, Illinois, ct -.1., 

Appellees, > ^ h. . , « n f- O O^ 279 I.A. 629 MR. KSSSIDUSG JUSflGB 0»COBiiOR 
XJELiySRSD XKE OPIMOM 0? IHl CWRT. 

June 27, 1933, complain aists, fly© iridiyiduale, &s officert 
of the Chicago Teamstere, Claauffeuye and Helpers Union of Chicago 
and Vicinity, in behalf of thereelves an<! of eighteen lee&l unions 
affiliated with the Teanisters Union, filed tiieir hill against Thomas 
J. Courtney, State's Attorney of Cook county, Bdwiard T. ii^elly, leayor 
of the City ©f Chicago, and James P. Mliaan, GonmiBeioner of Police 
of the City of Chicago, praying that d«f andante tee enjoined fre« ooa- 
hining «Sit oone-'irlsfr to prevent aoEiflainauats froa holding meetings 
and fresa interfering with complainants in their eeveral ocoupations 
as mffinbers of the unions. Befenilants answered, denying idl charges 
of wrongdoing made against them. The ease was referred to a Master 
in Chancery, who tooic the eridenes, made up his report, and recommends d 
that a decree 'be entered -ilemisstng th« feill i'er w.mt af equity. Com- ' 
plainants filed objections to th^ report, most of rhich were over- 
ruled, (md on the hearing hefors the Chancellor the i.iaster'e report 
was Rpuroved, a decree entered diejcisEing the bill for waiit of 
•quity, and cemplninants appealed to the Supreu^e court, contending 
isE-lSlI a lia , that censtltutional '4U««tXonB were xxiTclved. The Supreme 
ecurt, upon cos ai iteration, transferred the case to tJiis court, 

Comploilnants i?ay that the eighteen \mions have about 13,000 
m«Bl>6rs; that they are earrying on their union activities, and its 
members are estployed in their several lines of work: in a legitiinats 
wanner and in no ray interfere ^Ith the defendants; that the defend- 
ants, the State's Attorney, the Mayor and ths CASiinissionor of X'oiice MtT< '. .-/ 

[ •^fl^TTC'^tA »*ft^*a .T/'^TfTj^;: ,'. ?.■■•:•■ . 
I ■ ( ■ • 

8/5rttOfiT ta«i? . tl»sLi baXil ,adi«U «i9lar^Ba«f »iW iJiiw fcstfjsiXi'fS;* 

^o'jaii ,t:-£^«^ •'*• h-tkii^Si'd. tX^nuoo atcoO 'to i5»mo**A »'»*a#a ,x*<''^'>U'oO ^l 

;>lXo'^ to i€'noie«iiai4«0 ,afiaXXA .'i as^usl ktm ^oj^Stkd^ tft x^lO »ii# Id 

«noi:^«qj^oao X«ii$v»i2 Ttdil.^ ill a;ti3« liaXq.cioo fid^iw ^fitt is 1tY*^nl ff»'xl htm 
'^^■x^,io £Sm s^ixa»b ^bttrmfrmaji •ii.iAbnelvd .snolaif vxl^ lo «7Acrm*«. »a 

i ::,a\<..' , '; . ' h ,5-.!::,;-' -.hi t?fc 9&Jli> ^»0n»hir9 •XU ^.00* •ilW ^X^'^'sOaB.W al 

-t&vo a-Xisw iisiit-y 'la Jao* ,*t©q»t »il# oJ 8aoitos»t<^o boil'i 8;jfasaiflX<ir 
•id^SAJi; *ii3r loiXoamiifa »ri>^ »i;o1^tf ajfiXiuod s/i* no bau ,h9lvi 

aali ;f9;»'«od ,?iuos »NK»f!jtfi2 «ilt ?^"? b»X.a^»<t«l« BtadatMiq^mao bati ,xiXtf?« 

■ :^fti\at«» waa- x^xUt i»ds ;8T«?fBT»iH ha-ve entered into ari unlawful conspiracy to compel oompif/tinauts to 
withdraw from their respective unions and to becoiii© mefflbero of 
Another union, via., the International Brotherhood of TemuaiBv, 
Chauffeurs sm<\ Helpers Union; that defendants, ty using the pollc* 
force, have pr«T«nte^d comnlainants fffoa holding » number of meet- 
ings of their unions ind on several ooca8ion« have arrested many of 
eOHiplainante smd had them incarcerated in jail; that ouargea of di«« 
orderly/ conduct were filed against some of theae men, but upon he«r- 
Inga in the Municipal court of Chicago they v^ere ail discharged; 
that in Bome oases Bonie of the coBiplainantB v/ere ari--^&i<--<l and kept 
in jail for a number of days aaid in many Instacoee no charge was 
placed again st them. 

In addition to the prji,ver for %n injunction there was a 
prayer for an accouiitimg for daEuages olaiiaed to have Ijeen east<x.ined 
by C03K|> lain ants on accouEt of the unlawful aote of the defendants. 
The defendants answered th® bill, denying all charges of wrongdoing 
and in this auiswer the State's Attorney admits that all but four of 
the unions have, at all times, condueted themselves in a proper and 
lawful wanner; that the only unions against which defendants make 
©omplalnt are Local ?ul, Yardsiien, ilikers trnd Helpers Union; Local 
704, Chicago Goal Teauaaters, Ciiauffe^re and Helpers Union; i^ocal 
726, Sanitary Teajasters, Chauffeurs mi Helpers Union, and Local 
731, Excavating Teamsters, Ouauffeura and aslpers Union. 

The State's Attorney's arxswer further sets up that the four 
\mlono mentioned have, through violeiice auad intlfflldation, dictated 
to various industries what ia«n they shall «saploy and on what terras 
they shall work; tiiat this has been brou^t about by csaaipaigns of 
terrorisBi, bombings and destruetion of property; that various 'ain- 
ployers mA eaployees have ealled upon the defendauta, aa ls3w waforo- 
Ing officers, to intervene for their protection, and that dofsniants, 
AS law enforcing offioera, intervened to prevent riots and to pT9~ r&riit «tJ :#£ •sit tftVSOS »il 

^j^te ft»XI :«K;oXq}i» 

i0 Ifiic" ••rt9 the pabllo peaoe, Th« answer dttiiles that the Statt'n Ac t«miBr 
oau8«d eawployeira to !»« arreatftd to fore« th«m to hire ojaly Kieinberi 
of tk9 InternatioBal Union, but arera that oc occasions he cnused 
the arrest of certain ^rsployers who were attojading a BLeeting ol' an 
organiKation isMovn as "TruttJiing; and Xee^lng ibXiatiange (popultariy 
jcnowii as T, £, l'.)**; that thie orgatiisation waei doaiia^ated and co&- 
trolled by well Icnoim gangsters ^nd raeJceteers v/itL crli&inaX reo* 
orda, t«id was atteusptine to continue to al'filt&ti* y?ith thi' leaa- 
sters Union; that the irayor of the City had ordered tiie ai'f ilia- 
tien of all trucks eaggig^d by the City with the *T3m.Ci£iBg and feam* 
ing Bxoiianga* dieoontinued at onee; that as a reeult of tuis there 
was & strike called by l^ooal 726, Sanltafy lenttisters. Chauffeurs 
and Helpers Union, which was isigaged by the City in the reiioval of 
garbage, acd ns a resiilt the heaJ-tJi cf the Inliafeitai te of th© city 
was aidangered. i'he anewex* further sets up in considerable detail 
numerous ether alleged Yiolationa of law by eertaln of the com- 
plal^.ants which we think it anneceaEsary to further mention here, 
an^. 9.Ter8 ti^iat all acts done by the State's Attorney were to pre- 
serTe law and order in the eom^mnity* 

Ihe Mayor and the UOflwli?8loner of Folic* filed & Joint and 
eereral answer in whieh all wrongdoing on their part wae denied, 
and averred that nimeroua persons having original records, and 
ethers wanted by the police for the eoiamission 9f ori»es, oongre* 
gated in public pl^aeee under the guiae or subterfuge of holding 
union meetings, <^d that the police attcmded such s^^etinge i'or the 
purpose of preventing riots and other Crimea, 

the record ie voluminous, cGntaiJriing: about 2^00 pagee. 
The evidenee tends te ahew that, as has been the custea for many 
yeara, a number of police ©fficera were asaij^ed by the City tc 
the Stn,to*s Attorney's office and slt% unriar hip. supervision; ihat 
at the tisie in questies 60 to 80 polio« officers, under Certain -isoo ^ba "-^ odld^eal ««»««> «1^ *«i^ {*i»* •'* ♦* •« iW^Wtai 

. iwfeisaeo til Cfff •#»«■ 's«rf#-i«'t -f ♦%•!«» •rfi? .I5»i«8fluit.n» mjnm 

^Jt^lnmt „il.:jfc^/»o^'»r XXi» fllfJri'r' 

b«« ,»-lsito-&s»»j iMitladftt ^fttysiii •aoa'S#(| awa^taaaiis j«ii# h^tttf 

jjflli-.. rit*?8 Ofti «»*«» «»*»If» siiffMfi ai 

'•.«;> -xol naai^t^^fe ti^&ft l*«fcc«**</« «»iio<T arfi ia^^ baa, »«.3«iiJ99a soinu 

,aas^fi«[ OOP?: jModA ;%ai"-- , alii«lEa«Jt(l?^v •!- Aaaoftrr *itl Crllbert, w«r« assigned tc th» State's Attomey*B offlew; that th« 
State's Attorney "becramQ convinced that aoais of the unions in ques- 
tion were dominated and controlled t>y the criminal eleir.ent pu?' that 

and honest 
the great aase of the meotbers, who vere lev abi(!ipig,Xaen, had little 

or no Toice in the ai'l'aire of tiieir unions, aaiJ he decided to use 
ths power of hie office to re:;Ove the doriiin-wice of euch elervcnt. 
To bring tids auout he Bought to hsTC the uiambers of certain of the 
imiene sorer thoir mea;brralxif rith tJiF.lr respective unions axtd to 
transfer th^lr membereaip to the Internstional <>Riori, whioii he 
thoui^ht was properly conducted ^md fr^^e from the doi!&i»aiJ©e of tli» 
orljpixial ftlescent. And in May, 1933, ueing the police &a8i^«xi to 
his off lee suad also other poliee officers of the 04 ty to the numboar 
of about 250, he frsTented meetings that were sou^.t to be held by 
Looal UnlsR 701 and iiSeal Ual on 704, 

Complainants effered eyidenee tending to show that these 
■eatings were in eTsry way lawful and that t^a.« Interference by the 
State's Attorney i^aa wholly unwarranted* on the other side, there 
Is iKvidenee to the effect that some of the criminal el«as«it wart 
attending the Meetings and tJ-iat the police prevent od the meetings 
to maintain law and order. The svidenoe further terade to show that 
May 26, 1933, a meetlrxg of the members of l.ocal 726, Sanitary Team- 
sters, Chauffeurs and Helpers Union, whose ^(^bers were mostly emm 
ployed by the City in rejaoving at^es ;md garbage, was called at the 
instaii©® of the Coaaai«aloner ©f Publla Works of the City, said eimsel 
for oomolainantp »&y in their b«ief that the polios broke up this 
meeting. It seeias a little difficult te understand why a meeting 
called by the CisEKissloner cf Public ^orks ©f the City should be 
presented by police officers of thie City, but we tdnk this point 
unimportant, tRie «widence further shows that a strike of the union 
whose infeabers were er^gaged in r*>i!iovlnjj ushes at*d e^tiraaga was c^i.lle* 
lt»y :^2nd, and complainants contend that the calling of this strike J^sanoxi baa 

'?•;■:■. "itmr 

Y^^i ftlaxf »«i Oj ;Jv*ii<;>e' »tnw Sni^S ny^nli ''■•'■■> s' h'^jJ* «:'•'. ?"^iC ■tVif ^, dt'8 "tl/ocf-o t» 
«ii»i.# -Biii w^A«f o* j»ttlf5«»* ttoft!»frJtxr« fr«T»lt« 1i>a«R|jBiqffioO 

T^i'»f^ -tt-^"'.- ■ tot 

»Xi^t« oiilS' Id 3«iXX»0 ©ri* ;J«il# 6i»4'a»o «#.rmfli..i(jBot> beta ,JbiSS^ t** 5 

resulted I'ram the I'aet Uiat tixe Uity oi' Ci^ioa^o was ctiaployirig aea 
on account qi their political aiTiliatieua who w«r« not i&ar^berm of 
the union, ond thi^re in otiier sTidiiTiCS that uigut Indioate thiv 
trouble "wae broug:ht about in part, At l(?a«t, by tki* taction of th« 
City ©fl'icialt in refusing t© »ubj»it to the d«Mt(a)d0 of the I'rucJilng 
and Teamiag Bxohsjnge. Aftei- members el thle usilen. went on etrllce 
they were oriiarcd ba-ek to 'Xf»Tk by ti3.e eity oi'fioii^s, and they said 
t>iat Binoe eueh men vere civil servi&e smplaye&e, o^uiirges w >uid be 
ik'ilM %gAiiii8t theflj before the Uivil 'dex'^riKie Cojoadaelomer* uulas« 
they rtturnod to th#ir work, A uoiuDiiX oi eaojj. c'tiAi%»» were filed, 
and some of the itien diBCi.iar^ed. I'ha atrike itae oailed off and the 
men returned to work on. kay 29th. 

5::he af ideiice furtiier eiio-ws tiiat there v^as eon cider able 
trouble "bat-reea th© ui.i©as faad tAe police tiiid the utv*te*a Attorntfy'i 
office freizi Ust^ until July and tliereafter; tliat many arreete were 
made, somf^ of the men looked u]^, and a number of union aeetinge pre- 
vented; ohargec ^^ere filed ag&inet eoaie of tiioee arreeted but in no 
oaee wae any of the sien found guilty. iUsout Uie J irst oi July a 
number of iii«n were arreeted &ixd thrown into jail where they reiuained 
until about July 5tk. 

The eviaenoe further eiiows that during the troubled period 
the Kefiibera ol the unions end their offieiale were addressed by the 
State *e Attorney, on eome of which ocuasions the OTidenee tejrj.de to 
show, the State ^e Attorney advised in ao uncertain terms that the 
men should withirfew irom tiiieir local unions im& join tne Interna- 
ticnal Union; that on other- oooaeions exaployers, at the State's At- 
torney's reqaeet, tset with aim, he started his views of the matter, 
and Sidvised that thejf eaji>ioy only msi&bera of the International Union. 

There is other evideaoe in tae reoord ttiat a nuiubsr of i&«a 
eonneeted ^Jlta the ooBi?iain4»ata warts uluiXoed by uof esiawits to have 
eriroinal reoords, but yrA<m witnesses were put on the atand it ap- , 5.-3..S"%;6X««i» •©ivx»ir. lXri» •%9V n»et dous »»ai- 'Jit's 

« ^„., -a irtli »i«J' ^tfotfA ,t*i^'**'a JI>«uiol ana •JsSJT 'to xa» «**' ^*»» 

iix%^i ai.»-ti-ii>3» oa al i^tt«lv»« -^einc^^A «'**«*S ftiii ^wetin 

«4iOTt : /i4>tiw liBodX 'tl»«a aso'i'i -nkit^^iv blaeda aim 

-M ««#*«J; • i^YoX^a* «aolftA»6«s««oil?t a« ijuki i««lt^ X««Hil4 p«8a*«d thnt rooi^t of the persona «o aooutt«d wer« without any erlialaaJL i 

rsoord and. many ol' th«m had neT«r b««n Arrested. 

Ooiaplainants say that if tim Stats 'a Attorney were suecsss- 

ful la causing ii«eiliars of tha loQtkX unioiie tn qasstlon to transfer [ 

their maabership to t'lfl Infet-mational Union, tills would result in : 

'j 
great propsrty dacoagd baoause many of tiis unioits wers obligatsd on | 

IssssB snd had eiek and death benefits. If the inom'bers should trsris^ ] 
ffT tr, the InteraatidBsl Uaios it is net &t All clear tbat this would ' 
result in s.ny lo»s to tlfet Btistbersnip bc^eaMse the property and ri^]a%m 
mlBht be taksn over by the few union for tfee benefit of its m*r?.b«ra; l 
but in any ©rent, complainants would not be ^atitled to reeovsr \ 

4aeiKge8 in this euit, eay p fntsrs' UcIob v. ,„ gl|j^,ysa» Cfjaj ar 4 , T&tpg , 335 i 
111. 225-587. I 

Complainants ccrt«B»i that under tiie Oenstltutioc and laws of 
t.;.is iatate ai;cj of the A'^atioB, t.fey Aud a rifeiit to ivBEea.ble iii a pcacs- ' 
able manner, as they attei»|>ted to do on nuatc^rous oeeasions, iitiid that | 
the State's Attorney and the other defeiidants should have be<m en- I 

Joined from interfering with su«h meetings. There can be no questisa 
about the legal rlijht of eemplair.axits to orgaTiise as aritfabero of a 
union aiid to hold meetings in a Xawi'ui atui peactable majmer for ths 
purpose of discussing anything that would tend to proffitoie their wel- 
fare so long as it iPTolvod no breach oi the peace, they may Join 
or refi^in from Joining any anion witJn®ut interference or otlxerwitn 
from the Bt*=kt«'s Attorney, the liiayor, or anyone else, a» said 1»y ou7 
Suprejae court in C nrn «?n t e r s ' }in l on ■y^. C i ti '^ en s CofcUw. i 1 1 ee ^ 533 111, 
225 {'^38), "ifiT-ry maxi hris a right to full freedom in the disposal of 
his lab«r according to his will, f»nfi vorkwi^n have a riglit to orf^ariiae 
for the purpotse of prtmotitiR th<?lr common welfare by lawful means* 
They way Impose any condition of their «iplo^ent whidi they may 
re^i«rd ae b«<mftficii»il te %h*m, mxA, if not bound by contract .may 
a;bandon their eeBple^nyent at any ti»e, either singly or in a body. 'ifitX*> «icfiw l»ft4tXJ09ie o« «if0ini'&' 


»i?>1jBar- ti& »»j )£I»tf tii 'SSiV03<»'X Qi b9l 


•S ,»,9^jr,jtJi^i,i»0. >aQsjtjrlC*, .,,,y aoiny 'iiisi.n'>{|XjBU . -«s MOi '*«! Ili»l % .T3S-« .";0 afe ©:-' -'iiS X9'' 

oii« a*£«i&n ".rf^ bsm x*^' 

t «aai it - •x«« y«t'Hi ^i 


..^ML^tX.,JBM^^ - ?»si.i;5 


xa 38 oq: ,:*#da: - vith or without eausft. The> har« th« right to a free und open nsrket 
in which to dlspOB« of their lal>or,* Xhore is some evidence tending 
to ehev t,h%t thiB right i« pacefully &ftseta1&le vh» unduly interfered 
with tj th« State' 8 Attorney and the poliee offioere, but there le 
no eTidence In the record that tends to sho^v thut tlie itate'e At* 
tomey or the police off icere uaaer hie charge were acting from 
ulterior motives, tut on the contraz^ the overwhelming weight of the 
evidence is to the effect that what was done in this respect wae 
(iCtuated by the belief that it rras for the best interest of the coxi- 
Biunity ar.d for the asaintenanee of l&tW and order. 

It further appears from all tfae evidence in the record that 
what the state's Attorney eaid and did toward the union men trans- 
ferring their memberehips froK leeal unions to the International 
Union wae eolely because he was of opinion that tliis would benefit 
the m««J employed in their several occupation 8 and tend to proiiG^te 
law and order in the community. There ie no auggeation to the con- 
trary found in the brief of counsel for eoa*plainantB, "As a general 
rule, equity will not enjoin the exercise of police power given by 
law to the offloers of a munioipal corporation, or interfere with the 
public duties of any of the departmente of gov*=!rH£fi«ant , or restrain 
procecdlngB in a eriistlnal matter," Chicago Publjo atook a;;^ch. v. 
McClamghrv . 148 111. S72-3a>, Ettt where a public official aets 
from faudulent and malioieus motives arbitrarily »xi& without justi- 
fication, 3. court of equity will enjoin such illegal aets to prevent 
Irreparable injury or a Biultiplicity of suits. Carter v. Uity of 
Caiicago . 67 111. 283; taxicago P ublic Stock Eacch. y. koGlau^iy ^ 148 
111, 372, "'by irreparably injury is not iii<?>ant tiiat the injury is 
beyond the T>oBsibility ©f repair by money coiapensation, but it must 
be of such a nature that ao fair and reasonable redress &aiy be had 
in a court of law and that tc refur-e the injiuicti n T-ould be a denial 
of justice. '•• t)eln3£ Jfcoter Co. v. Dever . 252 111. App. 165. ^ viIltfltojR^q «i id:^11[ aiAi Jrfrit w©i4«» -o* 

3;'-- +0.- . •j:o& •«» tsAvr fusi} ... . «1 ^>^ni^^.tv■> 

-*/;.; •. j-a*"t'>;tal Jse'l arii "sol «*«* *i l*rft "l-sljfocf nAt 'i^ boSai^n^. 

.i^bi9 hati weX lo votutimiai^m mdt tot ^tta x<^lftj(r.a 

-asiAt- itm i*ilU jt»«tt»»# Jbi£> htm l>JLs> 'is»a<seJ-M t'o^rs^^ ttf# ^^if^r 

si iaji$ nolnicfc lis bjsvt ^d'iimt}B9*4 YlftXoa a«w odiilU 

>iroq "to d8Xoi«X0 »Ai alot** *o« Xliw v-iiii i 

ol [tft;<I « 9*i^it«r if»^ .OSe-S'TB ,XX1 Bt-S <XL 

ii,«ri*X#M Bfe-vXtoal 8iroioXX«« ham iamla%ws(t moT'i 

"Xg y;fXv .' ^v -- .esivii lo xiXolXerXJfXi. tti/tni »Xcf*"x«q»ni 

8*.x « :-rt£,'fSgtiJAixu© :^.,, , , ^^^^^^^ . .. , >.^ijaaasLMsl »^s* .xxt"fi\. 

.>,»ifif- *mr ; a£ r2rwt«ti t<t<f«Tt«<r«ttt %d** ,S^t .Xii Ir the Instant c»i»« the State's Attorney is olotheri isritb « 
'bron'! (llBcretlon In perforirdng the fiutiee ol' hie ofJ'ice, ^md courts 
of equity ttIII not, «»xcept in a very plain case ol* arbitrary £i"bU8«, 
Interfere ^-Ith mich -UBcretion, -^n Carter v. City of Cl;ic»i.^Oy 57 
111, SS3, the oourt, speaking by Mr, Justice JicAllister, saia (p. 288): 
"The quftstion for decision lo not wuetnor a court of equity will in- 
terfere with the exercise within its proper limits, of a public 
political power v«Bte<3 in the city, wi ioh necessarily involve* the 
largest discretion; but whether in the case of & plain departure 
from the power t/hich the law has veeted in it, cuad from fraudulent 
and iBRlicious motives, it is, by the use of property ^hich it holdi 
in trast for th© benefit of the publle, about to do an irreparable 
injury to the property of individuals, a court of equity will in- 
tervene to prevent sueh injury,** 

In Pelanpy v. Flood . 183 h. Y, 323, the court of appeals ©f 
Sew York, in reversing an in.lunct ional order whereby a police 
captain of liew York Oity was enjoined, s^aid (p« 329): "Such a 
situation as is presented In the case at bar ie one whioh, in its 
very nature, carmot be adequately deslt with by a court of equity. 
What might be a trespass at one instant ©f time ai!*y be a perfectly 
justifiable "Mid necessary act at another,* 

Upon a consideration of ail the evidence in the record it Is 
clear that there were no fraudulent or aalietous motives ou the part 
of the State's Attorney or of the other defendants; that the law 
placed a large discretion lu the deferiiants with which a court of 
equity vlll not interfere. 

The decree of the Superior court of Cooi: county is affirtted, 

DECBE3 AJTIROD, 

ItcSurely and Matchett, J J, , concur. jfflji tfaX aijCi xf9l<i# i»woq »<i^ laot't 
■ , ■■>'/» x'mutkiftKim :k<m^ '»M» tt.lt »fi^. 37879 

GEOAGli! BAMBAKAHIS, L, 0, THIBLE, trading a« 

i^peXlatit, 
F OHICASC. 

2"/ 9 I.A. 6301 MR. JU3TISK MeSUHia.y TJStlVRRSB THB 091B10H Of Ti^. COUBT. PlaintiiT brought suit to recover coctpenaatien for services 
rendered defendatit, elaivuing tiaat defendant prc^iilBed to i^ay him 
$500; upon trial \>y the court Jud^ent was for $349, froia w3ai«ii d«- 
fendaiit appeals. 

DefendsLnt akdoiite eiaploylxig plaintiff but uays tnat tke eosa* 
periBation was not naised. Plaintiff testified to a projaise lay de- 
fend at* t to p:iy hin $500, 

Befandar.t testified Uiat ke was ifi bueiness in GUieag©, 
locating; and representing heirs ^ith regard to tiieir inheritance. 
Cte his impresKiTe leuterhead his toueinese ie atated as ♦'inter- 
national Law and EsBlcing KxehaiigSj," witii offices or connections in 
many of the prosalnent cities in the United istates. H« desired to 
securr: a power of attorney from Usos-ge ilasidigonis authorizing de- 
fendant to act In connection with some interest Kaeidigonis had in 
an estate in Calif oz'nia, 

Hugo SehtDldt testified that he vas associated with the de«> 
fendant and endeavored to get ileorge ilasidigonia to execute a jpewer 
©f attorney for the dsfendaiit to represent aim hut the witness failed! 
hecause iiasidigonis did not understand gnglish; he then brou^t 
jplalntiff, w;u) speaics Greek, to defei«dant, and soiae arrang«aent was 
aiede for plaintiff to attfeupt to secure the power of attort^ey; about 
two ^eeJcs later plrjtinliff brought S-asidigonte to defendarit's office, 
wherfi defendant explained the power of attorney and plaintiff trans- 
lated to Kaaidigonis in the Greek language* ( ^ :t}jmM ^*)>' gb ,k.l « VS tttVft 


©•ftJLvs*! 


; "^^a* -'*& *!,<■* ^Ha,->0'-. •■V ,0^. .«v al siX'-a :^oaiiii(j. *;i»ii j,;t? ix-ior^^i^i! ?:.i aa^sia^ *v= .^ -.'jm jlu ,^ ... „ _, , .,^ ... i TliJnijBl'. 

•I .^ to "rawi- 

'ulhlBti PlaintliT tostli'ied, confirralng Sehmldt's testimony and 
that he had aeveral talke with iwaeidlg^ouls, that he had spent a 
good deal of tim«» and eT«r $100 im an endeavor te get him to go to 
del'eitdaxit 'b cilice ; ta&t wi.etj. th«y t2i«t at ih« oiTioe pXaintlfl' #x- 
plained the power oi' attorney to ^^asidigonls in <«3ri»«k; plaintiff 
said that at first iiaaidigonie did not watit to sign the papera; that 
then defendant vhisf^arod to piaiAtiff that if h» would g«t him t« 
»lgn the power of ai to .ney he would pay plaintiff #500; that plain- 
tiff 8U0C««dad 1» pcirauadiag Kasidigojais to eigja th« papers; that 
def eiidant has riut paid hi« soiythln^ for ixis eeirriaeB. Xker^ i« a 
lett«»r iiu the reoord writt«& by def <mdaat to plaintiff in whieh a 
rcaaittanee for the 8«rvic©s is proisaised just as soon aa deferidant 
reoeiT«s his fe« frme, Ualifomia, 

Defendsuit'a testimooy eoiifiwae the testimony of the other 
witnessea except tuat h«s denies he ever tFhisp«r«d to plaintiff that 
he Tjoul'i fay him #500; defendaiit says, ux sffeet, that no amount of 
coBipensatioB for plaintiff s servioaa waa mefitioned, and tn defend- 
ant's o^inloii the eervioae rendered l»y plaintiff were worth about 

Defendatit's fet. fur representiiag aeorge &asldigoni» in th« 
estats matter waa #6985 tii« trial court awarflad plaintiff one-half 
this amount, I'his awcird was infiueneed hy the eritical attitude of 
the trial court toward what he thought to be tiie praotieo of law by 
defendant, *ho was not a licensed actaniey, iiowev«ir justified may 
hav« been the strietures of the eourt, Ux& conduet of defendant is 
hardly sufficient grounds lor ooajpeliin^^ hia to divide his fees with 
plaintiff. 

ihe oerrices of plaintiff were obtained because of the fact 
that iie could speak botn Sngliaii and Greeic and aould aet as an in- 
ter ireter between defendant ^id Kasidigonia, who spoke no Isngiish, 
He ia e« titled to receive fair coiapensation for hie sarvices, to- 
gotner with any expenass incurred by him in the laatter. H© testified t>a« xn0m.i.tm9i a'ablmtt^H ^nin^l*tno» ^Jbdi'li^ittl YllS 

#uoa« iidto« vi^^ 'iti.ia;;!ii^' -^i fifxa^.^ic aodiiinda tili aoXal^^ro 4'^a« 

lijii^-a-a© i"U*iU»l« tnsii%4ii*s ^-Sifdo JUiiJt-i<» aiJUr ;&9d| 4aw ■x#da.>. . -..*.; ^w 

vi.,;^, estx -isfi!r«w»M ,%^i^.i^.<^.'M jfc«ai3i»c.f ■ •'■ ■•.-■i «*w afl* ,^£t«i;n»'l;»A 

■' : ;i-i'iiiti'i!..- tt;i; io itmbsitm ad-i ^iiuw» tnU a.^ vr*i^j&lttm »cy ttaad av»f( that he n-id spent flOO la securing Kaaidiftoni*' consent to the 
•x^cutlon of the power t>t attorney, Thie aeemm a large sum. 

In t1«w of the aaaount of dsferidaut's fess in ooim«ictlon 
wltii the Califomia xaatt^jr, we ar? of the opinion that ^150 would 
be aiBpltt oompenaation to co^ver plaintiff's ex^mnea ^id eervloes. 

The .fud^ent will th*»reforffi lie reversed and jttifaaent en- 
tered ixi this court for plaintiff for #150. £&0i: p irty to stand 
hie ewn costs of thle a^tpeal, 

O'Connor, F, J., ani Matehett, .T, , concur. asm »d} "to w».i 

km '^f'i^i 37901 

DOHA H. PRiSSTOIl, 

Avpellh. if 


OF COOK COUJiTY. | J Appelle©, ) MB. JUSTIC8 MeSUHSLY DSLlVKRfil) Tm OPIiiilOM OF THl ©OURT. 

Pl«ir.til"f was struck and injured "by an autcuiiotile bclonginit 
to «mdi driven by d6feKi<iant; she brottglit suit for daLj-ageo and upen 
trial the jury aei|ultted the defen.limt; plaiiitii'f appeals fror. the 
Judgmexit tiiat ah& take nothing. 

Counsel for defpuHant raises oertain points ol practice 
relating to Uie bill of exo«ptioii8, jfiotioi' for new trial, objections 
to instructions, ®tc, 'i'iie elaiut is laade taat plaintiff has not 
properly preeerred for review the ijueationa raised by li©r atid has 
not complied witia the provialona of the old Pr&etics .Act or tu<» new 
Practice act trhieh went into fore« Smivitixy 1, 1934, We do not care 
to discuttB these poiritiB bat prefer to ooneider this case in tne 
spirit of section 4 ©f the new civil i?ra©tice aot, v«*iich provides 
that cases should be coEtsidered and determined aooording to the 
substantiTe right* ©f the p^irtiee. 

Plaintiff says the verdict of the jury is agslnet the mani- 
fest weight of the evidonee, Th.» aeeident happened about one o*oloek 
in the Borning of August 14, 1932, on U. S, route Lo, 41, at a jjoint 
in Aiake oouuaty, in the rieinity of Waukegan, and iu the region gen- 
erally known as the Skokie Valley, Hifetiway i^o, 41 runs north and 
south.wlth an id foot concrete paveraent and tt foot shoulders. 

Plaintiff axid her ausband were »ioiag south in their autora^- 
bile from kenosha, Wisconsin, to ta«ir hoH© in Waukegan, 111 mois, 
following them was aJiother autostobile driven by i^dbert ^ivoboda, 
acoempani<3d by two young ladies; althougr. it was a bri?#it raoonlitjht 
Bight there was eoiue fog, Intermittent but dense in apotsj L>vobo5a»e , vtnjBlX^c lOff go »i^«x ii .s.«xx«t,q.l '>»'■, r. :Ul .AS. .aaJLiifon sjUi^ sxia fMtU tamm^ha^ 

10 0nolai:vo'z«( 9sU iliiw bvJtIqtetoo ;reB 

.vis w»« ttx uolJ'06>fi ic iititxis 

.sriifx^^ ftii} to ^tii^lT. 9rk$a&im<ia% 

Hci: oA ia»bl9i}i& ^ . .saarjfeir* tfli 'to Jrts^** *8e>*J: 

. . ,^>j^ex ,*X ,t»w»ijA to ^cUcRon •ri* nl 

-aoja noi-*!^- ?*0jU«# 'to s^laioiv oili nX ,iC*ciwoo oMaJL al 

^1JJ • isioaie «nj aj* fxwoit)( xXXjbv* 

.8^»bXiJio. ^.mitmrmtn 9S9ioaoo Joc't bX flte <i^Xv«ti^tf«tt 

,8XofliXXl ,aK:ii9iv , ,«rinon».i tto-xt sXirf 

.sfeadoW cT-xsrfXA ^ iarirti »ii'i«»oi«* ^•fitJOixe ojtw a»at yttwoXXot 

d-rijUXaoow J-ii'ciXicf a ««' - •3i=.Jl«^ ;ffl©ifc*^X sjwoy ovS x<f 60Xn£(|»Q9»« 

a'jsoodroYii ;«Jfoqt: .li »«n«i> iotf .tfJ8»**i^«*ui ,jjo'i »aoa ««w »it»il* t^Xa car bumped into the rsar of th« Preston oar and th« Sroboda car 
turnedi over, at an ani;le, into tii© nortii bouad trwi'lic lane; the 
Preston car rari on for about lUO feet, urid piuintiff and her 
hueband wwnt baok to ttie SYoboSa car to inveetigate. Que of the 
young ladi^^s in the Byolsoda car, inita Hornik, was lying south, ^f 
aad alongside tke upturned car, a little stunned; plaintiff saye 
8he eat down on the roadway and took 'fAi&B iiomik's head in her lap; 
while siie was in this position defend swat 'b car, coming frois the 
south, etruck her, inflicting serious injuries. 

The defendant trith kiss Peterson, his secrft.-Ary, after a 
downtown "baBinees session and dinner ^s^ith proepective cllente, 
etartf-'d nortb^'ard tow8,rd Ul»e Petersen's home; defei'idant 0ttgge!s?t<»'d 
that as it wae a nleaeant ©Tening they take a farther ride; they dr©Y« 
north on Sheridstn road through Ivaneton and Wilmette, outting orer 
west, reaching the hi0x^B.y known ae l^o, 41; they grooepded north on 
this route et/H rsm into sevi^ral wispe of fog; defendant proceeded 
nortlr^ard, intoriling to turn eastward on a eroes-road running toward 
ffiierldan ro&d; the two haadii;;ht« on def«r-dant'e car were burning 
brigJritly; there was also a s®©t light j thtt glare of the lights and 
©f car?? coming southward reflected on the particles of fog making It 
difficult to see ahead; his car was moving about fifteen miles an hour. 

kr, JPrpeton testified that after the collision with the 
Svoboda car he rent southward to flag ears apnroaehing froas the south 
ar.d flagged defendant's car, l)ef<pndant testified that he dl4 not ee« 
him. The headlights of the parked Preeton car headed south frave a 
blinding elfect to the foggy atir-osohere, concealing the Svoboda ear 
behind it; defendant's car at thia tljEee was golni;: abeut five Kiiles 
an hour - very elowly - when suddenly defecdant saw olaintiff sitting 
in the north bound traffic lane directly in front of his ear; hla ear 
stopped imaediatfely after striking plaintiff. Salaiwtf »*£»!» tBo )b no 6i ■ 

■jjBO/-: iv.1 Bi^Iiai £t0»d''tit ^;jodJs saivom b^sw x«t> Bi:.i :JN>«>i:^. ' •sikl'liji 

tflo afeofSov , .latltTao . ...»!%♦, j|«ifcaJtXrf There was 8ui*flei«nt evidence to justify the conclusion that 
the fog obetrueted the defendant '» vision. Some of the witneasee 
deecrlTsed the log as "pea-eoupy"; others, as "very (^ense," 3votoda 
testlfiecf that if it had not been for tne fog he could have seen the 
tail light of the JPreston car a long way al'iead but that on jicc( unt 
of the log he did not see it until he was 2B f' et away. 

Although there are soflse yariatlone in tiie testimony of the 
witnesses, the jury could properly eon elude that defendant, under the 
ciroujaetancea, was free from any Begligenoe, and that the sole cause 
of the accident was the faet that plaintiff placed herself in the 
line of north bound traffic where she ran tho hazard of being struck 
by north bound vehicles; that defendant was driving slowly aud on 
aoc'unt of the fog did not see plaintiff until too late to avoid strlk* 
ing her. 

Plaintiff coBiplains of the Instaruetions given at the request 
of defendant. The inetruetione criticized arc not set out in the 
brt»r. Only otray sentences, disconneeted iheom. the body of the in- 
structions, are quoted, "Instruetlona ef which complaint is made 
should be set out in full, followed by definite and clear reasons 
supporting the alleged errors Incident tiiereto, * (General Platers 
aapply Co. V. gharlee If*. I >* ^efflgiedl ett & Song Co.. 228 111. App. 201, 

The brief on beualf of g>laintiff states in gmjeral terms 
that there were an undue number of instruetions given on behalf of 
the defendant ooncluding with the phrase, "you siust find the defend- 
ant not tjullty," or similar phrases. As only these phrases are set 
forth in the brief we do not know in what eonnection tliey are used. 
We nust assume in ttie absence of any claiia to the contrary that tue 
instructions containing these criticized words correctly stated the 
law, 'While the practice of gi|ring an undue number of instructions 
has been criticized, as in Daubach v« Drake uotel Co. . 243 lil.App. »jlo o^ 'iwfj -Hot M»«ir J^AH btid *i ti J^iti <S«lllJii»i 

■Mi^ iUttu i: i «4H «^J|» 1M^»^ 

■ ljj»i* 'tfltti mei'l ^<rT'; 
ib/iil« BH-' ■'CIS ftiWflw »l'ltflt* Bm;©* iJ*t«« to »c!f'f 

2\i lUtm tlUnij^.iq »«af #oa ftlA :fto j >owcd«* li ml«X© ijj;*a Tti» »o«HMrtfj» wW al »«»•«» *•*« #1 
iiioii^uiistal 'to tt5»dtaiiit •i/t>jnju i-o »9ti0£n^ ^Hi aXiiiW ,«wX 899, y t w« de net fia4 way qrs« in ^irhieh the Judgment has h%mt re- 
▼ersed Bololy "beeatise m. number of instruetione hare been riveo wiloh 
concluded with the phrp.ee mentioned. In Gay eoR t. .rjri e^ acott & Cn ;). 
Y. Chic ago Hyp.. ,Cp.. ^ 309 111. 346, it was held that wh^re the in- 
etruetione eorrectly state the law, any repetition which exists doee 
not constitute ground for reversal, 

Thet only inetruotion whieh plaintiff smje do^s not o rrcotly 
etate the law is liefenflant 'e given inetruotion uo, 4. PiaintilT pre- 
oents only diaconneeted a«ntenee« from, the instruction instead ©f 
•etting forth th« instruction in full, Howeyer, we h«.ve exjki ined it 
and ^re of the oj>inlon that it is? propmr. It sets forth def endsucit'e 
theory of the oaee: that if defeadent was driving through the fog 
at a alow rat? of speed and used such care *s an crdin&irily prudent 
person would have used to avoid the accident, and nevertiieleas his 
ear case in contact with the plaintiff, but not through any negli- 
gence or v'ilful ayyd Tf^nnton conduct ©f the defendaiit, he should toe 
fouiid not guilty. Plaintiff elaiuis that the Inatraotioa omitted the 
fact that Preston attsi-^ptsd to warn the defendarst, and atleo the fact 
of the prenenoe of cars, lights and neople at tarn aeene ©f the col- 
lipsion. Defendant testified that he did net see Preston or notice 
any atteiSipt to flag or signal his car. Defendant was not bound t© 
incorporate in his instruction the evidence on behalf of the plain- 
tiff* It is not necessary in ^-t instruction to embody ixi it an an- 
tagonietic t-:eory. As was said in City of Qhieaj^o v. dcuitiddt , Adaa ';;;:. 
107 111, 136, "'uiy attempt to e^ibody in one instruction all the 
hypothetical plesir.enta contained in the distinct and necessarily 
opposing views, would make the veriest nonsense,* '£tt the same effect 
^^ J^nn V. Crichfield . 214 111. 292, and Spen^qer v. Siger ^ 2S§ Hi. 
App, 3^2, 

Plaintiff saya that Instruction Mo, 4 aasumea that "when the 
defends%nt 9am the nlalntiff he put on his brakes," Inasmuch as tMs c./ XltoDis tijBiof lioJtrfw a<iit9ut*»nk %Xn9 «itT 

d»»e l^«Ni> baa b»»qn to s^^^c vQle t» 

«tf bXvoiia ' :!^'isb a^.s 'to i9ubnoQ najrurr b(m IrxtXlw xo tAO*! 

*aj4l »*li oaX»* . '^ ©fW nrsjew 0- ?t'v.2Q .:. ilis a©*a»i'I *fiii* *«iil! 

/'boffllad «m}l«44( 

■ nQiiQinS^: ^t at 'i i»#oafl *Ott /"^It f?et vas •Sit&blished by th* uxieo&irov<?rted eTidcnec it was not error 
to »tste it Ir. tao instruction, idaryeftg, y, ^ Fu."bjLic, 39ryi,co^.Ce y^ _gi; 
hoTt htiTti XliljiAo ijB. S19 111, A|jp, 160; 5«liL«_.^_.€M.ii>M!l» 15^ Hi* S79; ; 
Pftpartci- ant .Public .'fcojcj ig y .^ .Lcbr4^>g f 338 Hi. 547. 

i'Jafl v©r«Jict 'wae not 'ij^Mnst tJi« Bianifeat weight ©1 the 

evid«noe mxd thftre were no reveraibie error» upon tlai« trial, Xlj« j 

i 
.luHlgmpait Is t^ierel'ore al'firaed. i 

AfFISllB. 'j 

O'Cenncr, F. J,, and Matoii«tt, S',, concur. J . .. .. -^....1/ o. , ■<„■■ i, ...... ij. ;- J.3* c««r f©Al 

• • ".»■*' 3 air- ■"■■ -^ ■'* 

37945 

WAWSHIA isASPROTK. 

Appellee, 

) APPEAL FR0MjSUP|H10R COUET 

j OF OODK aOUKTY. 

ROSS EfiAKIir^lCS et al., ) 

Appellant e, ) ^ 

2'/ 9 i.a. 630 

HR. JUSTICK EoSURiSLY BlLlTT^mSD Tm OPiMOfi OF T)tIF> COURT, 

Thia li? siii appeal TroH y. «leo3?«© eiatsered iu a I'ureeioaurt 
BUlt. Bill as riled to foreclose u de**!d oJ' tirust executed "by 
defendant 8 S«rnard l^tlaiciewioz axid iioee ]ael»ii;i«wic», ais ^ii'e, 
to .Tozef Belaliicwica, trustee, to secure tkeir note, dat«d JJep- 
teni'bcr ??1, 1928, for ^-6000 , ptiyable to bearer ut tne rate ol* #80 
a Konth for serenty sueceediiig months, final payment of i^250 fall- 
ing due 3eptes)l)er 1, 1936. Certain InstiilliuentE; havir%: lalle» due 
and resiaicing unpaid, ih.& entire assoufit was declared due and th9 
bill to foreclose wsiB filed; refereriO© was iiad to a aiaister who re- 
port^rl, recoiTiiuending a decree, I'he note recited tiiat the install- 
mf!nt8 due should "bQ paid in gold ooin of the United i:i»tate8 of 6tsn#- 
ftrd weight and fineness. Defendants, "by various aoiswera, sought te j 

preeexit the defease that there was aj!i agreement txaat these install* | 

Btents eould Itie paid through another mediuia, nawely, hoard and lodging, i 

Defendants argue that the record ahows that on or al^out 
August 12, 192B, Jozef Belakiewies end franoes, his wife, decided ' 

to diatribute their property saaong their children; that pursuant to : 

i 
I 

this they conveyed to Bernard Belakiewics and Kese the premises 

i 

herein InTolYed, taking back in part payment the ^5000 note secured ; 

by t-i.6 trust deed in question. They aay they were not allo^ped to * 
sho'?!' tUat there was an agreement whereby Joacf and his "^ife should 

make their home with their son Bernard and his wife, i'or which the '! 

latter were to receive as a credit upon their no le |5U a month, rep- j 

I 
resenting the board &nd ieey of Jozaf and his wife. Upon the death ,' 

of either of there, the surrivor i?as still to continue to boeird with 

,'J.J 7ij2ic Yciaa-yeoar jtoitsut Xd' !»';5S-...^'^'A-3 ;.■;.. -ij '.<." b-yfi * •aoXoe-iu'l oi fctXi'i ei 
-Q»4< ,d^oa -siifiiv. «i»9@a 0^' ^99i»uti ,si»i«fiii£,eX«i^ Itiso'C dt 

•lii f>a«i 9u^ bdTjHXo-tl) a«t« :jaLbo^m ttiiu.. , i.j»i{iU/ i^atalms^- ' ■■'■' 

•XXie^enx art bd^riooi 9ioa »jll' ,i>3i»«J!> £ ]|aIba*u«ajDorT «^ed^O^ 

ib!»&i£.' ' ■■'■■: -■ ■ :^ ^BttOiir ■■■■'■ ■■■' valwaliicXftS: t«aoI. ,■■" 

'. .-i ' -^ i.iJB^^ed' no« tloiH — '.■35 a.?. Bernard, who was t© receiv* a eretlit of |S?5 a manth on account ^f 

the note. 1 

The evidienoe showa that Jozel" and hiB wife llvefl with Ber- 
nard from Seoteiaiber, 1928, until 3\xn9, 19 31, aad |?Se a «oBth waa 
eradited on the note \iy Joaef iielaiciewios; his wife, if'ranoee, (!.led, 
In June, 1931, arid fron- that xiii.& to Avovflcatoer, 1931, Jozef continutd 
to reside ^-ith hie daughter-in-law, iioee Bel»kiewic2, whose huel^ond 
had died in iuiay, 1939; Joaef gave Koee a cretJit ©f fSS a aaonth for j 

the time he was there. 1» itOTeaiber, 1931, Joaef left the ome of \ 

hie daughter-in-law Boee to lire with hie own daughter, Mrs, % 

Kasprsyit, the oosaplniafint herein; he gave as his reason for leafing \ 
Eoee Belakiewioz'e h^ia« that he was not treated risjht; that he had ; 

to work there with the ohildreaa, atil that Hoee coaiplnlned that as :i 

long ae he was living with hear her own family could not vialt her; \ 

3(»z»£ also eair? the food w»» poor and the aeeor/iiBodations uncomfort- \ 
ahle« I 

Thfi qusstlen is whether narol enridence of