Skip to main content

Full text of "Chawswizzler"

See other formats


Allegro pesante e ritmico 

J =85 

sul ponticello GYGR 

for Flute, Viola and Harp 
Viola 

simile by Jeffrey Harrington £ W IS&Z ^&Z 3J»Z m jrrtB- W»" 3= S 3= 
pocof £:£*£::£ ,tef:*£*fi*f:**f:f:|£*£* 
JO / ■j* ^'*U^ ^^ ^ piuf 
© 1996 Jeffrey Harrington, All Rights Reserved 33 &i 
ft jjjjjj-j j. jjjjj? | J. JjJ-J J-J J j^J j I J^ifT*-J*J J J J5j=l / -12- piuf f 37 ^ O^ - ^^n p-fp-f^ gg J Tfr" -r^jJ * J J V V / r 39 n r~\ ^> -TN f# r^ i^fH /wc/i. rubato ^> ^ £#£*£ :£ 


f / a tempo doppio tempo i ^~ 

furioso e risoluto ft* 
ip rnf 
sfi sfi 5Q- ^ ^ v. I I | Lr C_r«c_r tff j| tyLDYr i s ■^-y- # s/£ / 54 _ I f | trt^ r rrcr7r>crrr r 7g> i F*g^r BH^ * «: 


# s fi f 


non esitante mistenoso e grazioso 
^rrfrrrr v rr P^ 83 g bf f |» g [J | f : - — i ^^> b poco ritard. m V V mp mp mp- J =55 $ f % pfP r \ r $ r k~$ i frWt ^ » r *i »rr r t 1 r » r t l f» i WW ^ ma poco marcato ■12- 12 
sempre poco a poco cresc. ■12- 
poco marcato 
poco esitante non esitante, dolce. 

94 dolce 

1 3 i 12 
12 P 101 

,*• 
H 
-^ 


px 
H 
-^ 


H 
^> 
In m/ 706 -r- 


/-* 
H 
-^ 


&- 


1 1 *~~ 


H 
-^ 


j r 


h^ 
-* 
j J -T 


**V 111 poco maestoso m LMTP J =140-150 

molto ritmico e preciso 
-. 3 1 m/- / »/■ / 777 sul ponticello 


& 

& 


& 


& 


& 


gs 


*1 
tf c\ 
n " 
<t 
o 

XT 725 f fi t 3E S 3E 3T ^_*: i^— XT" sfz sfi # # #> sfz sfz s fe poco marcato e gwcoso 


k» t*-^t» k»~v ^ Vf- ^f' / ~^'f frr* i*" h^~r~ ^r~ , h**' ^h*"^ & i ^2 - _ i - 
/ s^r <# sfz sfz ?^ s^ # crese. S g f j ^^i 156 poco rubato a tempo 1 -p-^-p-Vp- -m- bh» k» L» r "N»|ft» ♦ poco rubato # s^ s/£ s^ s ^ # s/% # # 

poco rubato 
ff sfi sfi sfz sfi Sfz sfz sfz sfz 163 a tempo 

A i§ P^ d i misterioso 
sul tasto 
-eP mj» ^^— p ^S- &_ \k*i p mp : p mp mp p ma marcato 169 1 ^ :8l |>«a :8l ^ -eO- ^ j8l m/ , 77 sempre sul tasto %- :8l VeP- £_ PP piuf 1& 2^ j=j. ^ ^ d d # m =d$J d * J i . : m m^ 


^0- ♦ — r* 

^? sempre poco a poco crest pocof 188 I * 4+«=djj^ d * ahr- d «=d= d * # m d U J d * ■brz d-j-d~_d g ju: 
T^ T^ 797 5i poco nf. ±± ^i d^ J d «^ Eg^Eg "d * u =df±±±L*^ EE^E2 


f^^ 

J=150 

(doppio tempo) 
194 subito risoluto f sempre poco a poco cresc. e furioso JTJi^ j ^JJ l JI^fJlg. ! !^^ gg ? =t mp 799 i ^ r e * IH^m^J I ,J^3 ^T^pP * P 203 IS d^^ r— I J — I I I H f] l *fl J""^ l r1lr> g i B3g= ^ ^J# J d J J^ « X d % d jd_*^< * 207 __ 

1 J j^7r J^'f g P p Pt p i r. ^j^ 5^* LT | W i4 CI &£ ^ 217--— ^ r | g g ^ _Q_ grazio so e mist erioso 
216 \)£&T "' [«£: bxe 

^ 
3 ^^ * sempre decresc. ■12 1 I 72- mf f 222 molto marcato risoluto poco rit. 
#J 4t4 * fJJiJ / 234 J =80 

giocoso ma grazioso £ [»p\ 00 0- 0-M \>m"> 000- 0-m ir>^ 
£>^ 
»!P molto ritmico e preciso 238 U> (kg PW- ggig (kg / 247 gg-g k» (kg (^ (w 244 t kgjg (kg kgjg 247 f (W IT^Um* iHl ET>J*iMi mm i ~^* ^* ^ , (^ i m ^ *^ poco decel. 

251 ^r i * s molto ritmico e preciso ^U>i u>^^^u> rycrfjry i rycrfjry i rycr f^ fe *$*& ttpi sempre poco a poco cresc. Tttftr O'mfmtT oitffttfft O'mfmtf tytfr] ^mr/mttmrfsftfftmrtymtmtrtyu ^ 
fr*> *>* k molto pesante e ritmico Cf prtrf Cf I fi,Jj J>J33 l ^JJ J>^uJ^JJ J>J33 B / 26<§ poco decel. J =75 P I? W + + * * + + + H + * it 275 poco accel. n p* + + it sm sffz sffz simile 281 


- 


- 
poci 


> at 


ce 


i. 


- 
sempre 


risoluto 
- 
- 


- 


- 


- 


t\ 


tJ 


y% 


O ff tf—=ffl f 287 a- **■ k* _Q_ U 


If^P #^ f afit 294 _£L_ 
& "O" 299 JJ I bo Jjg=i zg 9 r*|j rfB Eg ^ g — cr £ -e- 

XT" 305 1 fflJS^^ liij 


-e- 

"O" 'Cj^-^ i rfapjF 372 ^ 


^ IS 7~o- ir-o- 318 m » r^rr >, i 6 ~0~ ~U~ HE ~0~