Skip to main content

Full text of "Canta"

See other formats


59 7. 

Rosa (1885) 
Melodia Alia signora Anna Erba J =54 
ANVANTINO 
6 CANTO 
y-#- «#^-jff-S" J» * J) J) 1 ^ 1> J) J J> f £3£ U - na po ve _ ra ro. sa e rin _ ser . 
138590 60 8 w - ra ta ne'l tuo ^ ft IT ypP P co - lo li - bro di pre . 
70 £ ^) i) J) 5 * §=5 s g ; tf y #' *' ft * ghie . ve . ra ro - sa dl bru « 
12 4 cres. w z t £3 J^F fe^Ei apEf - gtrie _ che la lun . ga sta _ gio-ne ha dis . sec _ 
14 fe j» F*FP ca ta. Chi te T ha * P a (i- ipi da - to w quel me . sto 
138590 61 
w h * \ 

\ ¥^=^ - til? Ahi! tu ! *• SP M 
fc lar gamente_ 
rispon_di: Fug- f=±#= 
^0/ canto rit. 
la rgamente £ 20 cres. # ^S #^ # - mo 22 "£ P- pril! i cres:. 


3 ^ S 2 ^ 1 5± re !....„...„ fug_g-on le splen _ di _ de se re d'a _ 
£ cres:. E 
m m i i fug- ■=« £ "0 — TWT t 1 i l'a B 138590 62 24 Opp. 

138590 63 32 f J' J' ji ) | J) JU^-p-fr M: mu . ta la con . templi , e, d) im-prov . vi 


so, 5 :2 ti si 
34 iP A 

5 P F p p P t s ?*=» 35 di plan -to la pu or. la 
) J) J) J) errs. % fr ci, tre . iiian-do,e di . sfa _ vil ■*=m ;^2 ba 38 £ la su la tua 
te fc=5 j» ^ * y * " y p i r ^ 

i - do sor - ri - so! ppp fron te, un vi - vi - do sor - ri Chi te l'ha 
138590 64 40 
P "V P tJ> p- te l £ j*l P p p da to 42 ^ quel me _ sto fio re? Qual ti ram - 
te /^ «/. s £ fc _ men _ ta 5 u — J 7 fr so - g-no gen _ til? P P" fl P =P * Ahi! tu rispon_di: 
2 2* f a?/ r##fo r//. afr'#* jS 44 larga mcnte 

138590 65 48 con anima 
ppp Oppure — P' J> 

re l'a . 52 PP e rit. 
fug - gon le splendLde se_re d'a - prill fug - ge l'a- 

ten. 
- mor XT =1 -mor. if i j i i ppp 
138590