Skip to main content

Full text of "Canta"

See other formats


132 17. 

Invano! (1898) 

Serenata A Monsieur Franz Henry von Dulong Quasi allegro. 
3 CANTO 


P wm ^ La se . re . na ta ch' io ti can . 


jL j E ? # jL 2> SS H?£ fc£ ^ e s; i f f 
138590 133 
9 


P MM I 3 i & b nei tri.sti ac . cor 


di, 10 ti nar . V TO V ^-r=2 p f $ i t 11 


b £ ^ t ± g ''P M _ra va, tut _ to lo spa. si . mo del mio f do i t* T ¥ SM ^J- '£$& fc£ ? 0->- £ m 138590 134 15 IS .man do,, p !| P p p ■m A k 
^ J) la mia can _ zo ne CO me un la. s f t* >QLJLffl fe*z I 


2 «* '^T» « S 1 PS-* *=» 


I ( ! >,)• « I 17 
b g±f— * £^ £=5 ^^ >?'/. * - men to sa r 

li.va al ciel: 
^<9«? «'/. 
22 te «-m:. ££ ndfin 9-^ \ P2 ^ I - CO ne, tu F^p yj ; y ^m: .vi : _V«k : » £fe ? : ? P sor . ri - de _. vi, bel . la ecru. 


m /fa.- /* ! > • 


t f 8ft-4 f H aa F*^ pp 9 138590 135 
33 w n -f 
138590 136 35 ityv — ■ — - 


— 
*• - - 
4*^4 — 
i= — : — - p p k=< 

vi _ bra, nel 


Lftto 7T^ = 


* — > — b — •—5-* — >— 


4 M 


^ 4 
vp -v 4 4'-- - 

^tl — 


•'^' * * 


— * — •— * 


— « * # '— * 
— ■* — f~^~ #" — 


^-^ ^ s 


'^fy ' 


P * -N 


- , ; 


P M. 


=4^ 37 


^ ^ rit _ mo fre ? men.te e lie to r r~Jrj) u - na gib _ i b v * 5 3b 


i» i S fc^=a P 2S; * £ 
4/ ^ £fe » - P^fe^ £ ''P p P Main .. va_no e _ cheg- _ gia la mia can _ 

m J P / '# Si W W £ £ J fr* # ^^ £ * t>* ♦ s 138590 137 43 

BE k ^-y -ZQ i ne -£* 


i 44- -£*#- nel no . vo me tro, ga & ia e f e _ i b P >/l? 7 3=& ^£^ s s **■ 2 I #-^ ^ **" ^" ^ HE? ^?r<? r#. 
138590 138 57 te I ^ P']i J) J" _ ri di bel la e cru ._ del tu non sor_ M> dfD M. £ M- its 9-\y ttt p 2 *s ,V^> : ■ ^E ^=^ *=l 1 f^f * Ep f m f «: 53 te _ &«. i>i> se7npre a tempo m \ ^y — - 
_ ri _ di bel. la e cru _ dell 

sempre a tempo Ah!. k J 3 1^- ^S m$. 9- 4 , PP tisak± m i i?jo <&««• «■ a tempo 
58 # temfo % 3SE 
138590