Skip to main content

Full text of "Index librorum prohibitorum usque ad diem 4. Junii, anni MDCCXLIV."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 


-.<«V' 
^J rH r.^ n »-'fi^ 


INDEX 

» LIBRORUM 

PROHIBITORUM. l n - > INDEX 

LIJBRORUM 

PROHIBITORUM 

tffque ad dim ^Junti Mm MDCCXLIV, 
R E G N A N T E' '; 

BENEDICTO XIV. 

P. O. M. 
R O M iC, 

£x Typogr«phia Rev. Cam. Apofl:. 1 744. 

C U M PRIVILBGIQ. 


J-^ V i i i\ i 


V7 

rk ♦ UEGtL^ INDICI5 

SacroTaiKiix Synodil^ridcncinas 
Juffu cditac. 

H E <S U X. A i. VL Ibri OjimeSf <{uo$ ance ^innuai MD.JlCV.uit Sum- 
mi Ponctficesj aucGoncilia cecumenicadamnariinr, 

& ia hoc Indicci.aon func» eodem modo damnati eife 

<enfeancur £cuc oiim damnaci fuerunc;. 

R E G U L A II. TT ^refiarcharum Libris.tam eorum , qui poft prae* 
X Jl didum annum > ^harreies invenerunc , yd fnfeica* 
rttnc, quam qui harnecicorum Capita > auc Duces Ainc» 
vel :^ierunc^ Wles funt >. Lucherus , Zuvinglius , Cal- 

vinus, BaitBatar ^acimoRCaniis , SchuvGacfeldius, &his 

^fimiles , cujurcumque nominis , ciculi , 4iuc argumenci 

<€ziftanc . omqino prohibentur^ 

AHorum auteni haereticorum libri , qui de Religione 

^uidem e:x profeiTo traclanc, omnino damnantur. 
X^i vero/de Eeligiojde non cva&nt , a Theologis 

^athoiicis, juffu Epifcoporum, & Inquificorum exami* 

-mci» & a^pr^baciv permiKunair.% 

i.ibri eciam cathoUce coofaipti 9 cam ab illis , qili 

|>bftea in luerefim lapfi ftmC) quam ab illis» qui pofl 1»- 

{(fum a4 iBcclefiae gremium rediere, approbati a faculta- 

33e Theologica aliciijus Univerficatis CatholicaB .« vol ab 

iAluifiiione fiencraU^ tpenokci fwspm^ 4 I ItE- ii VI 

r , » E G U L A ni. 

T r Erfiones (crtptdnitn etTam Ecclefiafti^nim » tpn 

V ha6:enDS editar fiioc a danuiatis aj]£loi;$>us » modo 

nihi) comra riiuih dodiiiian contineaiit» pcroutttotiir. 

Libroruni autem veteris teftamenti verfiones 9 viAs, 
tantutn do<iiis$ & piis^» judicio EpiCcopi concedi pote* 
runtt modo hujufmodi verfiQnibus.tan^uam eluctdatio- 
nibljs vulgarar*tditfonis » ad inteiUgeMatn S. Scriptu- 
ram, non autem tamquam racro textu» utantur. 

Veriiones vero noVfte(hiKienti> ab aiiAoribusi.clar- 
fis hujus Indicis faftar^ nemini concedantur, quia uti- 
Vmus parum^ pertcult vero plurit»um led;oiibusex o^ 
rtim le£Hone manare Mes. - ■ 

Si quae vero annotaciones cum hujurmodi , qu« pe^. 
mittuntur verfionibus, vel cum vutgara editione circum-i 
fbrrencur ,' ejcpun&is locis rufpeAis, a facultate Theolo-. 
'^Vck aliCuiusUflivetfttatis cathojicap, aut I nquifitione g&^ 
'Beraii) permitci eifdem poterunt» quibus ^ verfiones^ 

Quibus conditionibu$ totum volumen Bibliorimi i^ 
quod valgo Biblia Vatabli' dieitur ^ auc partes ejtts a^ 
coneedi viris piis> fir do&h poterorit. 

£x Bibiiis vero Ifideri Clarii Brixani prologus , 9^ 
prologomena prxcidancur, ejus vero cextum > net9QtQ|(«t 
^um vulgatos edicionis effe exiflimec. 

R E Q tr t A IV. 

CUm exp^riment^ manifeftiim fic j $ {kat hlhOf^. 
vulgari iingut paflimfinedifcrimjnc permitt^nturf 
■plus inde > ob hominuim tcmeritacem > detrimenn ^ quaui^ 
utititatis oriri ; hac in parte |udicio Epif^opi , aut hh- 

guifiioiis fietui, ut cui^ confilio Parochi, ve^ coptci^ 
riiBiblioxum«aicatboUcisau£ioribM$ verfpru9i> ie^ift- 
siem vttlgari lingua eis cpnc^der^ poffinc. > quos intcK 
lexetinc, ex^ii)u(inodi leAione sou damoum (edfideij^ 
atque pietati augum^ntum caperc; Pofle:. quam f4culcari 
rem in fcriptis habeant. 
Qtii autcm> abfque tiU Cictiltat^ n tcger<> feu ha^^ 

bcr^ pere pnerumprerit; nifi prius BtbliisOrdiiiatio reddiciSj l 

'peccatorum ^olutioqem percipcrp non pf flic. . '1 

' fiibliopola^ vero , qui pr«di£Um faculcacem non ha« | 

jbenc > Biblia idiom^te y\i\e;m /cc^sfcripca ye|i4i4ednc'^ 
^el llio quovis modp conceilkdac» librorun) prCP^OIa 
fo ufus pios ab Epifcopo convercei^dum^.mimilKS ai 
liifque poenis pro deli^ qualicac^ cj^CJkmEpOchffiWCf 
Ucrio fubjaceahi:. 

Reguiare;; vero > nonnifi f;)culcace a Praelacii (iiii iia- I 

blu» «a le^pre» au( eqserc frof^p» . 

R E G U I. A V- 

^1^^! illif qui harrecicoium Au£tonim Opera Incev- 
dum pro4eunC5 in ouibusnulla» aiK panci defi]|p 
^nuQC led aliorum dic^a colligHnc , cyiil&iodi fiuK 
Lexicaj Con^^rdantiai» Apqphicegiiis^li^, fidiilicpdines » 
Xndice$ , Sc hujufmodi > U qu4? hal^pf admixca » qu» 
iiicpurgacione indigeanc , iUis , Epifcopi > & laquifito» 
res, una curp Theoiogortiip cachqlicpnim cai\filiQfub- 
^cis> auc enipndacisj permictantuc» 

R E O U L A VL 

L[Ibri vulgari idiomace de concjroverfils incer cacho*. 
liqpSa fchaexecjcps npdri ceoipori^diflercn^es» not 
ifa((im permitcah^ur , (ei ideip 4e iis femmrA quod dc 
Bibliis vulgari ling^a fcripjtis <l9mt(|ni eft. ' 

' Qiii vero de latione bene viyipndi» cancemplandi » 
contitendi^i ac fimllibu« argQinpnciy vulgari ferqiQne cen- 
fcriptl fiiar> fiianam do^namcontineanc» non aftcur 
pTohiteantur $ ficud nep fet|n(^i|e$^ pippulares » vuigaci 
Ijligaa habici • 

Quod fi. haiflenus» in aliquo' RfCgnp' g vt\ Proirinaia 
aliqui libri func pBohibicitquod a(paflii(ia,comiDefiai; » 
qux fine deifAa fib ooinil^uf |^i 9ft|ie)qM»liax# & co- 
rum aif^ores carholici jiint^poftqiMai^inMidatifipeciaci 
{(ermltci ab Epifcopo» & liyquili(9i« [^qccttmu a 4 RE- vni 

R E O U L A Vit 

Llbti) ^uireslafcivas, ituohkmzs, cx profcflb tra^ 
QoLnti natrant» aut doccnt, cum non lorunfi fideijr 
fed &,nfioruhi , qui hujufmodi librorum ItOiiqnc faciie 
corruinpifolent, ratio habenda fit , omtilnoprohibenturr 
& qui eos habuennt, feyere ab Epifcbpis puniaotur. 

Antiqtti verdj, ab etbnicisconfcripti, propcerSermio* 
uis elegantiam , & prbprieucciti , perniittuntur :* itulki' 
tamen ratione pueris pratlegendi eruot. 

R E G U L A Vlll. 

LJbri quorUnfi^ptindipale djp^umentdm bonum efi, irC 
cpivbus tamen obicer aliqua inferta funt , qiix ad 
bsreiim, ieu ad impietatem , divinationem , feu fuper- 
fiitionem fpe£tant , a cacholicis The(il6gis Inqdifitionis 
Generalis a;^i4fioFicate expurgati ,' conccdipotTuht. 

Idem judfciuin fit de prologis, fummariis, feu ^nno- 
tatioaibus , qux fi damnatis auf^oribus , libris non damhatisf 
appofitapfuot* Sed podhac oon nifi emendati ezcudantur^ 

R E G U L A IX. 

Llbtf; mines, & fcriptaGeoniantix, I^idrbmantrr^ 
: iEromantiar , Pirofuantiz, Onomantiar,ChIroman« 
tix , Necromantiar , five iii quibus continentur fortile- 
gia , vcneficia , auguria , aii!(>icia , iricantationes arti^ 
'mag^vprofus rejiciuntur .' 

£pifcopi veto diligentl^r provideant , ne Aftrologiae 
judiciariadibri, trafl:atus, indices legai^tur , vclhabean- 
tur, qui de futuris)c6ntingentibus , fuccefiibus , fortui-^' 
tifve cafibus, aut iis aflionibus, qua? ab huiiiana volun-*' 
tate pendent, certo aliquid.eventum affirmare audent. 

Permittiintur autem judicia, & naturales obfervatio-» 
nes, quae oavigationis> agriculturat « five mcdicaf artis 
^vanite statiav coiftripta funtv *£- t ^ 'G it L A k. 

Ik librorum , aliarumvc lcripdirarum imprcflibrie (cr* 
vccur, quod in Codc. LaccrancQfi fub Lcone x.fe& 
io.llatutum clt. 

Quarc fi in Alma Urbc Roma , Hbcr aliquis fft im- 

))rimendus> |)(er yicariumiSummiPontificis, &$acriPa- 
iatn Magiftfum, vcl pcrfonam a SanArfs. D. N. deputan^ 
dam prius examinctur. 

Ih aliis verolocisadEpirc.ycI atium habcntefn Tcien- 
tiam tibri rcqpturarimprimendz^ ab cbdcm Epifc. depu'-* 
tandum , ac Inquliitbrem habrcticae pravitatis , cjus ci- 
vitatrs, Vcl dioecciis, in quaimpreffio fiet, ejusa^pro- 
batio ', & cxamcn pertineat , S: per cbrum maftum ^ 

Sroprla fubfcriptibnc gratis^ &:finc dilatronc impoben- 
am, iub pcenis, &ccniruris in co^em decire.to conten- 
tis, apprb&ccur: hac fege, & cohditrone addita , uc c* 
zcmplufn iibri «mprimcndi autheriticum , & manu A\l* 
ftoris (ubrcriptuni a)>u4 Examinatoreifi rcmaneat. 

£os vero qui libellos manufcriptos Vulgant, ritfi ah- 
tt cxamihati, probatique fuerlnt, iifdenl poenis fubiici 
dthetc judicarilnt t>atrts deputati , buibus impreffores i 
£c qui cos habuerint, &Iegcrint» nifi audorek prodie« 
rint, pro auQoribus habeantur. 

Ipfa vcto hu jufmodi tibrorum probatib in rcriptis detur ^ 
& irt frontc libri j vcl fcripti , Vcl imprcffi , authcntice 
api^arcat , probatioque , ik examen , ac cdbt^ra gratis 
fianc. 

^raeterea in fingulis civitatibu^ , ac di<)ecefibuS , do« 
mii^, Vcl loci, libi ars iniprenbria cxercctur , & blblio- 
thecSe libroruni venaJium rarplus vifitentur a perfbnis ad 
id deputandis ab Epifcopo, fiveejus Vicarib, atquc ec- 
iam ab Inquifitore hseretlca? pravitatis , ut nihil eorum 
qux prohibentur, auc hhprimatur , aut vcndatur , aiit 
habcatur* 

C^mnes Vero librarii > & quicumquc librortim veridi- 
ct>rfes hibeant iri fuis bjbliothecis indicem Iibrbrum ve- 
balium , quos habent , cum fubfcriptione dlfiatum pcr« 
ibnaruffl : nec alibs libros babeant ^ aut vendant , aiie 

qua- q^icun^u^ ratione tradant> fine licentia eoramdein4c« 
putatoruin» (ubi pcena amjffionis libioruai, & aliis af 
bitrio fipitcoppruni, vel Inouiiitornm ]m|K>nendis. Eai«. 
ptorc$ vero» Le^orei ^ vei Impreffores eorumdem ai^ 

bitfk) pu(iian^i|r, 

Quod ii atiijui libro$ quofcunque in aliquam ciyira- 
cem introdu^aqt» ten^aiicur iifdem pcrfonis deputandis 
en^n^iare} vel fi locuspublicus mercibusejufmodi con- 
dicutus. ^Cj miniftripublici cjuslocis prxdiAls perfonis 
ugnificent, libros efle adduftos. 

Nemot vpro aud^at librum, quem Ipfe, vtl alius in' 
civica^em introducic, alicui legendum cradere, vel ali- 
qua ratione alieaare, auc commodare ^ nifioftenfoprius 
libro, & habica licencia a perfonis dcpucandis , auc nifi 
i;ocorie conftec, librum jam effe omnibus permiffum. 

Idem quoque fervetur ab harredibus , ^ ex^oytori* 
bus ulcimar^myoluncacum, ut Hbros a defun^o reli^^os ,' 
five ^orum' indicem , iUis perfonis depucandis pflferanc ; 
ab iis (icenciam obcineant , priufquam ei$ ucantur , auc 
in alias p.crfonas , quacunqne ratipne eos cransferapt • 

In his aucem omnibus, &fiflgulis, porna ftacuacur, 
vel amiflionis librorum , ve! alia , arbicrio eorundcm^ 
Epifcoporum , yel Inquiilcorum , pro qualicace cQncu^ 
niacia?,' vcl dclifti» • , 

Circa v(;ra librbs, quosPatre$^deputati| 8U!:.exam4-. 
naruq^, aut enipurgarunt, aut exjpurgandos trgdiderunt, 
ailt cerds condicionibus , ut rurUis excuderentur, con*^' 
^eilerunt , quidquid illos ftacuifle conlliterit , tam bi- 
bliopola?, quam coeceri obfervent. 

Liberum ^amcn fic Epifc.auc Inquificoribus generalx- 
buS| (ecundam faculcatem, quamhabenc, eos eciamli- 
bros ^ qui his S^egulis permicci videncur probibere , fi 
hoc in tuis Regnis, aUc Provinciis , vel Dioecef. expe- 
dire judicayerinc • 

Ca^cerum nomina eorum librorum ^ qui aPatribusde-^ 
putatis purgati, cum eorum , quibns illi hanc proviQ- 
ciam dederunt, eoruqdem depucacorum Seqrecarius NjO^ 
tario Sacr. univerfalis. Inquificionis Romanae de(cripta j. 
$andiifs. P, N. jiiffu t radat . 

^ Ad cxtremum yenQ omnibus. fidelibuspraecipitur, ne 

qui . xt 

qui ludeanf; contra harunyReiularuna pnefcripdunf, aue 
hu|us iodicisprohihitiQnem, Ubros aliquos kgere» auc 

Quod n ^uis libro$ harreticorudi , vel ca/ufvis au« 
doris fcripta, ob haeretim, vel ob falfi dognnatisicifpi* 
cioftcm 4wnata> awjue ptohibita legerit, fivehabuerit> 
ftatim in excommuolcacionis fententi^m incurrat. 

,Qui vero libroj, ^lionpnvne jnterdi<;tot legerit » ailt 
habuerit> prxter peccatimortalisreatum» quo af&citurj 
JMdicio Epircoporum ievere punianir. 
OB- XIX - ^ 

OBSERVATIONES 

Ad Regulam quartaaii & nonam. 

CLEMENtlS PAP^ VllL 
)a0u fadx« 

Circd QfM^tt^m tieguUfh^ 

AKimadvettendUm 6fl circa fupradidhm quaftath Ff^ 
gulam Indicis fel. reC. Pii Papar I V..nullam per hatie 
impreffionem, & editioQem denovo tribui facultatcm E« 

Eifcopis> vel Inquifitoribu^, aut Regularium Snperiori- 
us» concedendi licentiam emendi ,^ legendi % aut reti« 
nendi Biblia tulgari lingua edita , cum baftenu$ man<« 
dato , & ufu Sandx Komaoa^ uniyerfalis Inquifitionis 
fublata eis ftierit facultaS concedendi hu/ufmodi licentias 
legendi , vel retindndi BibHa vulgaria > aUt alias facrae 
(cripcUrx, tam novir quam' veteris'te(lamenti partes % 
quavis vulgafi lingua edita : ac infuper fumnfaria , & 
compendia eciarh hifiorica eorumdem Bibliorum, feu li- 
brorum Sacra^Scripturar, & quocunque yuigari idromah 
ce confcripta > quod quidem inviolate fervandum eft . 

Circa N0ff»m B^iultim* 

Clrca Rfgalam \±. e/ufdem fndids ab j^pifcopis, it 
Inquifitoribus Chriftiiideles fedulo admonendi funt i 
quod in kgentes, aut retinentes contra Reguiam hianc^ 
libros hujufmodi Aftroiogiap/ dlvinationiim , fortilegid-^ 
rum, rerumque aliarum in eadem Regula eicpreffarum ^ 
procedi poteft , non modo*^ per ipfos Epiicopos, & Or^ 
dinartos, fed etiam per Inquifitores Idcorutir exConftir. 
feUrec Sixti Papa? Qin'nti contra exercente^ Afltroiogiae 
)udiciariat artem , & alia qjuarciiniqUe divinationum gc» 
aera » librofque <fe e^ Isgefites > ac senenten promulgsK fa> fub Datum Rotn« apud S. Perrutn , 9nno Incartfat. 
Pom. M.D. LXXXy* Nonis Jan. Ppnciiicatu^ (^i aano 
f rhno • 

De Th^lmui , 0* «/i<V /li^r/i Iiiirur$tm\. 

QUamvi§ in tcrfia flaflelndicis pfac4i£H Pii Papar l V, 
fiib li^tera T.Tbalmudi Hct)r«orHm, cjufquc glot 
rxy annptatjoncs, in^erprctationes > & exporuioocs omr 
sics prohibf^antur, fed quod fi abfque npreineThalipuds 
& fine in|uriis , & calumniis ii^ Religionem cliriltianan} 
eliquando prodiiflent » tolerar^ntur : quia tam^n San- 
^ils,D.Nqftcr pominMS Clemcn^ Piipa yill. per fuaih 
conftitutionem contra impia fcripta , 8t tibxos. ilebrzo* 
«rum 'i fub Datum Roma; i^d S. Petrtim Infirnat. DotiL 
M. D.XCni* pridie Kal. Martii Pontiific. fui anno fecun- 
i]o» illos prohibuit > atque damoayit : mens ip/ius noii 
cft> eps prppterea ullatenusetiam&)b illis conditionibus 

£ermittendi> aut tollerandii fcd fpecialicer> ^ eypre(][e 
atuit , & vuU 9 Ut hujufmodi impii Thalmudici > C^- 
baliftici, aliifque ncfarii Hebraroruin libri omnino dam- 
iiati > & prohibiti maneaot > & ccnfcantur : atque f^pcf 
^> & aliis libris hujufinodi pra?di^a conftitutio perpe* 
^tio» & inviolabiliter QbCervctur^ 

Z>9L$brp Mi^iuitoff^ 

AI> hw fitiant Epifcopi ^ Ordinarii.^ & Inquifiiores 
locorum, libruiii Magazor HebrxQrum , qui cpn- 
cinet partem oSciqrum , & coereinpniaruin iptbrum , & 
$ynagogar» Luficdnica., Hifpanica^ Gallica> Cermanica» 
Italica, aut quayi!» alia yulgaii lingua: prxterquam He* 
Irm editum. , jjamdiu cx fpeciali dccrcto lationabilitcr 
prohtbitume(Te« Idcirco prpvideantillumn^Uatcnusper* 
m'tti^ j|U( tolerari d^bere» nifi Hebraica lingua pra^ ao j)# Di tihls /0M»nh i^iimi • 

CUm In Appendice 2. claflls fub Iicteta I. dicatU^ 
( f oanois Bodini Andegavellfis Darmonomania om- 
nino prohibetur » liber vero de Repubiica , & Methi^ 
dus ad facileni hiftoriarum cognicioiiem tamdiii prc^ibi* 
ta £nCj quou(que ab au£lore expurgfiia > cuni approba* 
tione Mag.Sac.Palacii prodierinc. )Id quldem per tuo- 
rcmfortafle librarii fadumi credittir: nam liberdeRe* 

giblica ejdfdem JoiBodinii priaium ilie xv.MenfisO- 
Obr. M. T>. XClI. deinde liber Da^monominiap die i^ 
Menfis SeptM.pXCIV. ab eodem Sanaifs.D.K. Pap^ 
fimplicicer dslnlnatiTunCi ac proinde uterque damnatus^ 
& prohibltuS cenfendus eft « 
O»- rt OBSEHVATIONES 

ALEXANDRi PAPiE Vll. 

JufTu addicae* 

OBrervahdum fft circaRegulam decimami ^iiocide-* 
gentes in Ratu Sedi Apodolica? mediace> vel im- 
mediate (ubjc&o non poDunt tranfmitcere librps a fe 
compofitos alibi imprimendos fine exprefla approbacio* 
ife, & i<i Cc^iptrs Emiil.ac HeV.D.Ord. (kttms.D. ffi. 
Vicariii 8e MrTg. Sac.PaI.fi 5rt titht, H Vdrd extra-Or- 
bem estiftatit, fiAe Ordlharif 46ci illids, iive^ibhisdt'i 
{mtatorutti facttltate, & lic6nfia bperi infigefljii» - 

Qui verofapbrimpreffidn^mlibroruchdrdinatiM^ aue 
delegatafn anadrhatent eterctnc» dent operaih, fte ad 
cxamen librortfm -hu jafni(6di pef(onas affefhti auAoruni 
quoihodolibec afldi£tas ', ptacfd-tim vero prdpin^uita^ 
tt itios 9 ^ut irila qUantumVis a lohgfc petitA ea fit 
(verii &:ltneeri jtidlcii coTruptrite^ hefceffitUdin^ d6n- 
tingentes adenittaut, futier omnia autem ab oblacisfibt 
3n hanc tpctM pet ectfdem auftbres Cehroribus caVtant . 
Sed iis d^tiiufn ticintUri quos doStrinai morumque in* 
cegritate probac6s> Stb othni fufpicione gracixihhiaos, 
ald & tierl >^otefty Auftdribns ipfis ignotos , &uniusbo* 
ni pablic^i , beique glbrifl^ ftadiofos (jognoverttlc • Qu9 
vero iid AnAor^s Kegulafes, cu}tifctinque Ordiiiis > & 
Inftituti fiht» lllud prsfcterea obfcrvandum , utnieeorum 
ftriptJi i Vd opto aliis ejufdefn Inftituti ttegdlaiTbbs exa^ 
minandaxomtnitt^ntur, fed alcerius Ordihis , &lniftitu« 
tt Viri piiji dddliduei & a partiihh ftudio , atqiit ab a^* 
Jbotis , & odii ftttiiulis pro/fus itkhbti efigantur : pet 
hoc auttni QOA tolfl^Ur i quin Intra bcmiUndem Regulariiim 
Ordlnem pet RdlJ^ioibs cjiiftltth ^rdinis , Sap^riorum 
luorum julBi^ prarnti libA dcamihari hbn debeant. \ 

IN- XNSTRUCTIO 

CLEMENTIS Vlli. 

Au(5^oric^te Regularis Indicis 
adje^a, ^ 

prtimf fuilihrh tnm frMhtndis^ ttm exfmfgBdu^ tnm 

ttit^m 'imfrimeniisy ditigtntem, su fidtUm (ir 

ft^r tft) tftrsmB fimi dsami. 

AD Fidei CathQlica; CQnfervationein npn f^cis eft » 
quinam exj'ani edids. Libris damoacae le^liohis finc » ' 
cognofcere (quod Indjice» & Regulis confe£tjs perPa- 
tres a generali Tridentina Synodo dele&os > prsecipue 
i^ncitu^ cft \fvS\ illud.etiam caveatur , ne vel iidem' 
denuQ pullulent iibri> velfimiles ajijenDiergantj &pro^, 
pagencur» qui incautas fideliua^ m^qtes occulco veneno 
ioficiences juiia ac rncrica damna^ione digni judicencur.^ 
Ut igitur quiicunque pofthac> feu veterc^, feu novi 
llbri edentur, qi|ai?n inaxime pari> ^c vam ih us> qua^ 
ad fidcm , qi^m > quae ad mores percineoc , ini^ontami-' 
nati exii)tanc> qiild cirqtmalorun^ librorum inter,d;^o- 
niem ad eos penicus abolendos > cam ab Epifcopis , &. 
Inquificoribus > quam a caetei^lsi quorum ad id in Eccle-' 
&iDt\ ftudium valere, &auaontas poteft, (prafterea^ 
cuap/rridentinorum Pacruna Regulis fupradiftjs decreta' 
lunc), publiga uciiips es^lgac , capicjbus infra pofitis> di-^ 
ligencius fancitur, iifdemqu^ ftacuitur , qux omnino ia 
ppfterum, tu.m.ab iifdem Epifcopi.s , & Inquifitoritus ^^ 
^^liifque ut p|ar(ertur > in malorum librorum interdiAior^ 
Qe^ & abolitione > tum a Correftoribus in Iibrorum. 
^c carterprum quorunacumque fcriptorum correptipne ».* 
a,i;que emendatione, cijfm a Typographis in ipIorMm 11- 
brorum^iinpreffione ( poena pro arbitrio Epifcopi^, tc In- 
quifitoribus adverfus eofdem Typographps ' cb^ftrtut^ y 
inviolate funt obfervandi, 

PE XVII 

QE BROHIBITIONB LIBRO&UM. 
S. L 

CUrent Epiftopl» &InqQifitores ut ftatlixiatque hic 
Index fueric [^blicatus , corum jurifdiaioni fub- 
jcdi ad ipfos defcripta figilktim dcferant nomina Li. 
brorum omnium» & fingulorum , quos apud fe io eo- 
dem tndice prohibicos quifque reperiec. 

Ad hujufmodi vera libros fic fignificandos, infra ccr-» 
cum tempus ab Epiicopo» vcllnquifitore prarfcribenduna 
omnes cujufcumque gradus , & conditionis extiterinc , 
fubgravipena> eorum arbitracu, infligenda> teneantur. 

Komat vero hxc oipnia certo a le propofitis cdidliss 
prjrfcribendo cempore, praeflari curabic Sac.Pal.Mas. 

S. Ilf M 

SI qm eruiit qui Ubrum unum» aut ptures ez.proliibi^ 
tis > qui ad pra?fcriptum Regularium pcrmicti poflunt ^ 
ccrta aliqua ex caufa poteftatem fibi retineadi » auc le- 

Sendi ficri ante expurgationem defiderent : conceden- 
« facultatis cxtra Urbem, jus erit penes ^ifcopum» 
lUt Inquifijcorem : Romx, poenes Mag.Sac.Pal. 

Qui quidem gratis eam^ & rcripto manu^fua fubfi- 
gnato tribuont» de triennio in triehnium renovandams^ 
ea in primls adhibita confideratione» uc noonifivirisdi- 
gnis, ac piecate.j & doArioa..confpicuis9 cum delc^ 
ejurmpdi licentiam largiantur : iisautemm primiSf quo» 
nim ftudia»^utilitati.pubUc«^ & fan^ catholicK Ec- 
clefiar ufui cfle» compertum habuerinc. 

Qui inter legendum, quarcuiiquereperierint animad- 
irerfione digna notatfs capicibusj ic foliisj fignificare 
Epifcppoa rei I^quifitori teneaotur. lU XVXlf 

f. IIK 

tLtud etiam catholicae ffdei confervaiuI« neceffitas ea^ 
tra Italiatn ^^xinie ctim aI:(Epi|(;.& Inquiii.toribus. 
tum p^i^ii^is yniverfica^ibu^, omni ilo^rinc laudeflo-^ 
rcAti^us pofiulat j ut eorum (ibrojrum Indicem confici j^ 
fy piiblicari curent, quiper eo;(im ^cigof atq^ue Provin-' 
cias, harrecica labe infc^i, ^c bonis moribu^ contrarii^ 
yagantur» fiye ilU ^ropri^ n^tio^i^i ^vc aljieaalinguaj 
cpnfcripti fucrint. ' \ 

' Utqije^b eorum l(jdfone fe^^ retentionej,^ cer^^pofnis 
^b eifdem Eplicopis > & In^uifitoribuj» pr'^podtis , eo« 
lundem I^egnorum , fi^ Proyinciarum homine|i arceant"^» 
a4 4^^^ exeqttehdpni ^poftolica? Sedis Nuntii , 8^ 
Xegati extra iMliam, eofdem Epifcopos, InquificoreSft 
j^^UniveiftatcSj fcdulo ezcita^e 4«bcb^nc. ^ 

$. IV. 

Ibetl Apoftolici ei^tra It;aliam. Nuptii , ^x^ Leg^ci ^ 
nec non in Italia Cpifcopi, 3^' |nqui£tbres , eam cu- 
lam fufcipient > ut fingtdi^ asnis c^tal^um diligentei^^ 
^olle^um librorum in fiiispartibus imprelToxjim , quiau;^ 
prohibiti fint, aut e^^purgatione indigeant »%d San&am^ 
Sedem Apoftolicam , vel qongregationeo^ V^4^^» ^K 
aia d?putata(nj ^aiilhutcaor. 

«•" \ 

E^fcopi» feloquifitores, f^yi abSfdem fubdelega^i^^ 
^ deputa^, i;am in Itaiia > quam extra , penes (e 
Iiabeant fincularum nationiini lodii^cs, uclibrorum , qu^ 
apud itlas damnati» ac prohibiti fuoc ^ cogpitioncm ha- 
beotes, £icilius prolbicere pbflint^anViaaia fuat jurK« 
i\etiMi% tctm^ eofdem lecoguitosi arcerta wl Kiine»^ 
xedebeanu \ VI. 

iN univftfum autem de malls , & jierhiciofii libris id 
deciaracur) atmie ftacuitur» ucoui certil aliqua lingua 
init^o edici > '& ddnde |[>rohibittV ac damnati a Sede A- 
poftoltca func ^ eofdem quotfue in ^UattieaAciue poftei 
vehantur linguath, cefiTeri ib eadem ^ede» ubiquegcn* 
"tium» (ub cifdem poenis intexAi&tVy & damnaces, 

1>TE CORRECTlbNE il^RORUM, 

V1['AWaat Epnfco^T, & Inquifitores conjunftith facul- 
XjL taceni quofcunque libros jutta praErcripcum nuitts 
Indicis } <^purgandi » etiam in locis exemptis , 8c nuU 
lius ixitcehs s ubi Yero , nuUi Tiiht Inquiiicore^ $ £pi- 
tco(|i ■foli . 

V Librorum vero ekpufgatrp', Vioh mB vtris eriiditione^ 
Ik pietate infignibus cddimitratur » lique fint tres • nifi 
forte» confiderato^genere libti, atic eruditione eorum » 
^Ui ad id dellgenW » jfliucs ^ vd pauci6rea judicentiir 
expedire» 

iTbi efiiendatio ConfiEfta mc> ndtacis cilpicibuSt pa- 
Tagraphis, & foliis, manu iMius» vel iltoi!um > qiii ex- 
purgavcrinc , fubfcripca rcddACnr^fdem » & Inquifito- 
ribus i uc pratfertur : 'q6i ii eihendati(J6ern ipprobave- 
iiht , tuhc libfer 'permictacur , ^ 

>. It 

'jjr\ Ui ntgotium fufcep^ic cbrrig^di , acque «xpur- 
V^ g^Ddi], circumfpicere omaia» & atteote hbcarede- 
bec > non (blum , q&ar in cuiYii operis manifefte fe otfe- 
runc, fed fi quk ip fchoHis » in fummariis » in inargtnj- 
l>us, in in^icibus tibrbrumi in prarfationibus » aut Epi- 
Aplfs dedicacoriis» camquam in infidiiS, delittfcunc • 
. Qu« autemcorreiftibne» at^ueekpi^r^auonctodigeoc» 
fcre hStc ftjrit, ^ui rcquunitir. 

V 1 Pro- i>ropo/Idoiies h^reticas, erronear » haerefim fapientes' 
(c^rndalofac, piamm auriutn offenfivar» ccmerariar , fchi^ 
nwificalt fediciofx» & blafphenue. 

Qua^ c66tra Sacramentorum ritus i & caeremonias » 
concraque receptnm ufum) &c6niuetudinem S.IL£.no«* 
vitatem aliquam indiicunc. 

Vtobnx eciam novicates vocuiti ab harrecids excogli- 
catas^ & ad fallendum introdufiar • 

Verba dubia, & ambigua, quae legentium animos a 
refto» catbolicoque fenfu^ ad nefarias opihiones addif- 
cerc poflune. 

Verba S.Scripturae non fideliter prolaca, vd a pravls 
h«reticorum verfionibus deprompu $ nifi force afferren- 
lur, ad eofdem haereticos irapugnandosj & propriis te- 
lis iugulandos , & convincendos. 

Expungi etiam oportec verba Scripcuri facrae , qua^- 
junque adprofanum ufiim impieaccommodantur : cuoii 
quae ad fenfum detorquentur abhorrentem aCatholicO- 
fam Patrum ataue Doftorum unanimi fententia. 

Itemque epitheta honorifica» ^onmia inlaudemhc- 
r6ticorum di^a deleantur. 

Ad harc reiiciuntur omnia> quae fuperllitiones > forti-^ 
legia, ae diviitationes fapiunt. 

Item quaecunque fato> aut 61lacibusfij^nis, aut etti-^ 
nlcc fortunae , hutnani arbicrii liberutem (ubiiciuac, ob^ 
literentur. 

£a quoque aboleantur, qax paganifmum redolent. 

Item> quae famae proximorum, & praefertim EccIeiU- 
fiicorum» & Principum detrahunt > bonifque moribus » 
& chriftianae difciplinae funt contraria» expungantur. 

Expungendae funt etiam propofitiones, qux func con* 
tra libcrtatem,.immunitatem ^ & jurifdidionem Eccle. 
fiafticam . 

Item quae ex gentliium placitis, noribus , exemplis 
tyrannicam politicam foveanc, & quam faifo vocanc ra- 
cionem flatus, ab Evangelica , & chrifiiana lege abhor* 
rentem inducunt, deleantur. 

£xpIodantur exempla, quae Ecclefiaflicos ritus, Reli- 
gioforum ordines, fiatunn» dignitatemi ac perfonas lac- 
dunta & violant. rri 
Ficeuc etiam, am di&txh ih pemlciein>attc pracjudiciuitt 
^ma?, & exiftimationis aliorum jadlata» repudlencitr. 

Denique lafciva i qux bonos moies corrumpere pof* 
liinty deleantur. 

£c fi quae dbfcarna? imagines , pr^diCtis libris expuf- 
^andis impreffae > aut depidae extent » etiam in literis 
^randittfculisa quas inkio iibrorum > vel capitum impfi** 
^ni moris eft > hujus generis omnia penitus obliterentun 

i. IIL 

IN rtbris autem cftholicomm^ recentiorum 9 qul poft 
annu^n chrifiianx falutis M.D.X.V. confcripti funt > 
a id, quod corrigendum occurrit» paucls demptis , aut 
additis, emendain poffe videatur; id Correftoresfaciea- 
4um curtnts fin minusj omnino auferatnr. 

i. IV. 

TN libris autem catholicorum veterum tuhil mntare Fas 
JL fit» nifiubi, aut fraude hanreticorum > tuc typdgrtphi 
incuria manifeftus error irrepCerit • 

Si quid autem majoris momestl» & atiimadverfionedh* 
gnum occurrerit : liceat in novb editionibus , vel ad 
fnargines, vel in fcboliis adnoure : ea in primir adlH« 
bita diligentia, an ex doArina, focifque collatis cjuA 
<lem aufioris fententia diflitilior iilttftr^ri , ac mens cjus 
planius explicari poffit. 

$. V- 

POftquam codex expurgatorius confeAus erlc » ac 
mandato Epifcopi , Sc Inquifitoris impreQus , qui 
libros ezpurgandos habebunt , potferuot de corundem 
lictntia, juxta formam kk codice craditam cos ctrrige- 
re> acperpurgare. DE »11 IMPAESSldKE LtSRdRi;!^; 

i t 

^rf yltus libec in poftenjm excuclatur , qui non irf 
Sl froote noineo i cognomen » pittiaih 8c prafcferalc 

au^oris. ^ » , ^ «i ^ * t 

Quod h de audore nori confiei» aiit ob jtiftam alf- 
ooam caufafflf tacito ejusnomine, Epifcopo» &lnqui^ 
mori liber edi pofle ▼ideatur , nomeh illius pro nofni- 
ne andiiris.deferibatur» ^i libfttiii «ialninaTeiit atquie 
•pprobaverit. 

In his vero generibus librorum ; qut ei variortil^ 
firriptorum difils, aut exemplis » aut ^ocibus compiian 
foleht, is qui laborem colli^endi ; ti com|^]9iufdi fiifoc* 
pcriti pro Jcrdore liabeatCir; 

l it 

kfiguiares > praeter ^plfcopl , & Tnquifitoris lice^«^ 
tiam ( de qua Kegula X. di&um eft ) memiherrnc 
fencri fe , Sacri Coiic. Trid. dccreto , operis in lucenf 
edendi fitcultatem » a Pratlato^ cui liibjaceant , obt^« 

TJttamque autem conceffionem» ^a? apparet iipnit* 
cipium'operis> imprinUi £icia!nt.' 

t II r. 

CtTrent Epifcopi, 8i Inquifitores, pcrnisetiam pro^ 
, pofitis, ne imprelibriam artem cxercentes, cbfcgtm, 
jbas imagines , torpefve ,' etiam in grandiufculis* Iiteri^ 
imprimi confuetas» io librorum deiiiccps impreffiohe afK. 
ponant . 

Ad libros Irero qui' de rebtis Mcclefiafficis' , aut fpiri^ 
tttalibus confcripti lunt , ne charadteribus grandibribUs 
utaotur , in quibus exprclTa appareat alicujus rei pro£ii*« 
11«, ncdum turpisy obrcarnafvc, fpecies. 

Q|ii ctiam invigilabunt rummopcre/ ut in fingiilbniixk' 

itv^ Q >XIX» 

tippreSione Iibrerumy noioen impieBpri^, locos iiiipref- 
|ionis , 8c annus 3 quo iiber iii^rcirus eft in prin^pii» 
'fjus» acquje in fine^nocetur, ' ' 

Ui op^^is alicujuj fditlpncrp p^t^t, 'n^egrum cjus 
_^ es^emplar exhibeat Eplfcopo » vei Inquifitoris i4 
ubi recognbyerinc, probaveriotque» pernes feretineant^ 
quod komz quidem in Arciiivio Mag. Sac. Palatii « ex« 
tra Urbem veroj in looo idoneo » quena ^pifcppus ant 
inquifitor ele^erif j refervttur. 

Pott^uam aptem liber imprelTus erit> fitpn Bceatcuif 

Suam vtnalem in vulgus proporiere j aut quoquo mol» 
o publicare > antequam is j ad quem Iizc ciira perti* 
fiet, illum cum manufcripto apud fe retentOj diligentar 
contuleric, ircentiamqucj lic.vei^m» publicariquepoiCcj 
CfMicf^lferic • 

' Idque tum detnqm faciendum , cum exploratum habr^ 
Ijitur', typographum fildcliter fe in fuo muner^ geffiflej 
neque ab ex^mplar| manufcripio » vcl miidmiim di« 
ffcffiffc. -'"•••• • \'\ • '' ' ' 

f . Y, 

CtJrent Ep^(^op| ) & Inquifitor^f » quprMm munerTs 
erit facultatem libros imprimendi conceilere i ut 
cis examinandiSj [pt&ztz pietatis, &dofirinar yirosad- 
hibeant, de quoruni fide , & integrrtate , fibi pbilfceri 
queant : nihil eos gratia? daturos , yuihil odio (ed omni 
numano aflfeAu poft habito, Dei dumta^at gloriam fpe- 
^aturos, 4c iidelis poj>uli utiCtacem. 

Talium autem virofum approbatio , ^na cum licentia 
£pifcppi ^ Sc InquifitQris », ante initium opfris impri- 
matar. 1 ty- $. VL 

TYppmpU, & Bibliopolat coram EpifcopOi autlfW 
quiutore» & lomx conitn Mag.S3C.Pa)atii» jure- 
jurando fyondeantj fe munus fuum, catholice, fincere,. 
ac fideiiter exequucuros > hujufque Indids decretis > ac 
regulisi Epifcoporumque > & Inquifitorum edi^is , qua« 
teotts eorum artes attingunt, obtemperatuross neque ad 
fuae artis, Minifterium » quemquam teienier admiffuros »' 
^i hxretica labe fir inquinatus . 

Quod fi inter illos infignes , ac crudtti noanulli re^ 
periantur, fidem etiam cathoficam, juxta forroam aPio 
IV.feLrecprxfcripcam» eoiundcm Superiornrnafbicrioj^ 
froficericeneantur. 

$, VIL 

Llber aufloris. damnati^ fui ad prarfcrlpcum Regular 
lum expurgari permittitur j poftquam accurate re-> 
cognitus, &purgatus» legitimeque permiflus fiierit 9 fi 
dlenuo fic imprimendtts » prarferat cinilo iQlcriptum no* 
men aufioris » cumnotadamnationiSs u^ quamvis quoad 
«liqua liber recipi» au&or camen repudiari intelligatur • 
In ejufdem quoque libri piincipioj cum veceris pro- 
hibicionis > cum recentis emendationis y ac permiflionjs. 
mentio fiat» e.g.Bibiiotheca a Conrado Gefnero Tigu» 
rino> damnato au9ore> oliniedita, ac prohibicSj nunp 
jufluSupeiiorum, expui;gaUj &permilb. IN- 
I N D E X 

LIBRORUM 

A S. Scde hadcnus 
PROHIBITORUM. 

A 

ARON purgatus, feudeviCalo aureo lU 
briduo: Autore FrancircoMoncarjo FrN 
devalliano Atirehacio. 
Abailardus. videPecrus. 
de Abano. videPecri de Abanp. 
Abbas Joachim , vide Mirabilium . 
AbbasRe di periia.vid.C6dstioai di Abbas, 
Abbate Tofini. vidc: Scoria, c fentimcnco &c.. 
Abb^cis Panormicani Confilium • vide Confilium • 
Ahb(^tis Urfpergenfis. Hjftoria^ .. vide Annotationes^ la 

Chropica« Conradi a Lic^tenavv: Paralipomenon. 
de Abbacum , Epifcoporum , &c. Poceltace . vide Sce- 
phani d'Alvin. 

Monfieur rAbbc vide : Hiftoire Gencralc du Jan- 

fenifme . . 
I^ Abb^ dM Manoir. vjd^: Dcfcnfe dcs Dcux Brcft Scc^ 
4k. 8. C. cr^<3:an$ rudiwPU Rclioionis . 

A, A^ 
S Iftilex Lihmuni 

Abdias L!i>erIauSs feu Liberiiius Abdias. |.ct 
Abdias Prattorius, i.cK 
Abecedariii vide Libelli Abtcedarii. 
AbominationesPapatuSi £ve invid^a denlonftratioPat>anl 
Romanum e(Ie Antichriftum , etcetpta ex librocuiti-- 
tulus. Romx Ruin;! Finalis anno Dom. 1666. czou(b 
Loodini anno 16^ Si aniio 16^6^ 
Abraham Ruchart. vide: Hiftoire de la Reformatioti de 
la Suiflb i 
^V^^^Abfahami Heidani df origine erroris libriodd. In Decn 
Congr^Indicis fub die iS. Juhii s^So. 
Abrahami Sctilteti Grunbergenfls Idea CdncionuRl • 
Abrahami Vechncri Suada Gailicatiai hoceftConcionet^ 
&Thuanez&c.Francofurtii &Lipnae i67^.IilDecrc- 
to CiSngregatibniS Indicis fub die ^.Februarii I68j, 
AbrahamuS a Munsholt Antuerpieofis 1 
Abrahamus Mufculust i.cl. 

Abrcgi de V Ancicnne , & celc6e doftrine de Saint Au- 
guftin, & de toute r£glife> touchant ia Grace> && 
Par M.F.Mathcjui 
Abre|i dcs Corttroverfcs, ouSomtilairi deserretlrSdc 1* 
JEgnft Romaindi &c.Par Charles Drelincourc Miniflrc 
de ia paroledeDieun eti V Eglifc Refdrmee dc Paris^ 
Abrege de doffarine , touchant la Grace 4 vide : Catechifdie ^ 
Abrege de rHiflbire de tc liecle de fer « concenant les 
mifereS, & calamitez des demiers tempSi arec leurs 
caufes , & pretejctes jufqu^au coufonnemenc dtt Roy 
dcs Romains Ferdinandi4.par.LN.ParivaL 
Abrege.des Mentoires jionez au Roy, fur laReunion dc 
. r Ordns i & grandf Maiftrifc de S* Jean de Jerufalem 
(maintenant de Malthe ) a H Couronne ^ fans portet 
prejudice a la NoblelTe det^rance, fans defmembrer l6 
dit Ordres ny offenCer la Saitifte Siege ApofloliqUe* 
Abtegei des cinque propc^tions • vide : DiflinAion a* 
. bregcfe» 

Abbrege'de la moralc de Y fivangllc , <Jes Aftcs des A- 
pofires, des Epiftrcs de S. Paul , des £piflres Canoni* 
qucs, e de T Apocalypfc, ou Penfees Chritiennesfur 
ic Trtte de ccs liures Sacfes &c. A PariS 169^- & 
169^. fe veodc a 3r«Xdkj ^b» Eugcnu Hcnry iFricx ♦ 

Brcr ^^ A S. Stdi VrchibiUfUM: j 

Brevi SS.D.Noftm Clementis PP. XI. ij. Jttlij i/ot» 
& Bulla ejufdem SS. D. N. (\i> dac. ^, Idus Se|Hcm- 
bris 1715- 
dc Abfoiutk>ne impenfa , pr»via peccatorum cpiftolaci 

expofitione. vide Anonymi opttkulum. 
de Abfoluto Principum dominio. videGuKelmt Bareth. 
Abftcmii Fabulx . vide Fabulae Laurentii • 
Abydenus Corallus » alias UMricus Huttenus i. cL 
Academiarum diverrarum . Tom. i. Confiliorum . vide 

ReQ>onforium Jum. 
AcademiarumLiptieiiiis, & VVitebergenfisRepetitioOr* 

thodoxc Confefionis. 
Acadcmica exercicatio. vide Exercitatio Acadca^ica. 
Academicarum diAmationum Heptades du». vidc Jaco* 

bi Altinae« 
Academici Difcuifus de fsat puUico • vide Dominici 

Animei • 
Accademico Afiidato Concorde &c. vido; Gara deiria» 

teltetto. 
Accademico Incognito . Vide Dialojri Iftorici • 
de Accoltis. vide Lucii Pauli Rbofeli* 
L' Accompliflcnient des Prophccies » ou la ddioranee 
prochaine de TEgUfe • Ovvrage , dans le quel i4 eft 
prouvi qoe le Papifme eft F Empire Antichteftien&c. 
Par le S. P. I. P* E. P. E. Th. A. R. Tome i.a Roccer- 
dam. MDCLXXXVI.Tome xi.DecS.Congr. Iad«4. 
Martii 1709. 
AccompIiiTement dcs Prophcties*, fm la deKurance pro- 
cbainKS der Egliie par le & P. I. E. P. E. tomi duo Roff- 
I Terdam i ^^. decr. Sac. Omgr. Ind. % i . Januarii 1 7 1 a* 

^ke de T Accompliflement des Propheties , ou araplrfi- 
\ cation dcs preuves hlftori<{ties , qui fent vok , que le 

, • Papifme eft Y Anticliriftjanifme . A Rotterdam i^l^S. 

Par le S. P.LP. E. P. E. Th. A. R. Dccrct. Sacr. Con* 
greg. Ind. 4. Martti 1709. 
Achates Joannis Rho. vide Joannis Rho. 
f Achatius Brandeburgenfis i.cL 
i . Achilles Pyrminius CalTarus i.cL 
!t Achillis Ducis Vyiterbergenfi^ • Vide Friderici Achillt(» 
t, Acbmetis Oniroaicica, cuiir^ocis Micolai Rigaliui. 

A » Achry- ^ Index Libmum 

Achxydanus . vidc Lco . • •. .^ • 

Acics Difputationum politicaitnn metnodice itmxaat % 
&c.Authorc M.Rcinhardo MarpOrgcnfi Haffa. 

Acontius. vidc Jicobus. ^ 

Acroamata fcx Hiftorico-Politica. vide Hermanni ConnglK 

Acropolita. vidcBafilius: Joanncs Hcrold . 

Jidtz CoHoquii intcr Palatinos. vide ProtocoUttm. 

Adb Concilli Tridcntini, una cum Anootationibus pus> 
& ledlu digniflimis. 

1n Afta Concilii Tridcntini Annotationes. v. Aonotationcs. 

Afta Coafcrcntiac coeptac Scnis , & continuat* Vtts , &«. 
publicat^ pcr Bartholomxum Reccnd. Paftorem Ecclefix 
dc Mcrindot. contra jaftantias Pr. Hilarii Capuccioi . 

A^a Ducis Niverfic cum Summo Pontifice. 

Afta cruditorum anno i^8a. publicata , ac Sercniflim^ 
Fratrum Pari DD.NN. Johanni Georgio IV.tlcaora* 
tus Saxonici Hxrcdi &c. Lipfi* cxcufe Typis Chrifto- 
phori Gunthcri anno i6%%. 

Afta cruditorum anno 1^85. &c Lipfia &c*DcGSac; 
Cong.lnd. ii.Martii lyoj. 

Afta eruditorum publicaia Lipfiac Xnais 1^84. i^8f. 
1^85. 1^87. i6%%. 1^8^ 16^0. i^pr. i6^%. 169U 
l69A* 1695. 1696.169?' 169^* ^699. i7«o. 170U 
1702. 1703. 1704. 170^ tx Dccr.Sacr.Cong. Indici& 
4. Martii 170^. & Afta Eruditorum puWicata Lipfia» 
Annis x7o^. 1707. 1708. 1710. & Aftorum Erudito- 

;. rum, qu36 Lipfiat publicantur , SuppJemcBta .. Tomus 
IV.Lipfiac i7ii.Dec.S.Cong.Ind. 1y.Jan.1714. 

A6la Norinbcrgx, vidclicet OfiandriCiius. 

Afta Sanftorum Hibcrniac. vidc Florilegium. 

Afta, &ScriptaThcologorumVVitcbcrgcnfiumj. &Pa- 
triarchat Conftantinopolitani Domini Jeremiae, &c. qua^ 
dc Auguftaoa confcflionc intcr fc mifcrunt graecc , & 
latinc, ab citdero Thcologis cdita. 

Adta Synodalia VVitcbcrgica . vide VVitcbcrgica ASa • 

Ada Synodi Bernenfis, 

Ada Eruditorum Anno 1700. publi- ) p^^^ Sacr.Con» 
cata Lipfix. _ ) i„j: * -^ p.u,» Afta Eruditorum Artno 171 »* publi- ) ^ «' 
cau Lipfiaf t ) ' Indic. 7. Febru^ 
Afta i 5. Stic Vrobiblnrumi 5- 

Aft^ Sradlicorum Anno 17 iz. publi- ) 

Afta cruditorani Anno nn. puUi. ) j^^.^^ p^^. ^^ 

cata Lipfi*. ) . 

A&a Etudkorain Anrto 1714* publi- ) ' 

cata Lipfiae» ) 

Ada Eruditoium amio x^ri-pu* ) 

blicata Lipfiae . ) Dccr. Sacr. Cong, In« 

Adla Erudirorum aiMio 171^. pu* ) dic. ii.Jan.i^ai^ 

biicata Lipfia?% ) 

AAaErudltotum Lipfiaranno 1717. ) 
t^Gtz Bruduoraro LipfiKamto 1 7 1 8. ) DecSac.Congr.Ind. 
A£ta ErudkoTum Lipfix anno 171^.) 4^ Deccmb* 1 7 ^i • 
Aikz Erudi tomm Lipfix anno 1720.) 
A£la Erudlcorum anno 1711. ) 

ptiblicata Lipfiart* ) Dcc. Sacr. Cong. Ind. 

A€ta £ruditorum anna 17)1. ) 17. Maii 1754- 

pubiicata Lipfiar. ) 

AAa £raditorum Lipfia? ab an. 2725- ad an. 17x6. decre* 

to S. C. Ind, 14. Jan. 17*7. 
Afta Eruditorum Lipfiat an. 17x7. ) Dccr. Sacr. Ccngr. 
Afia Eruditorum Llpfiaean. 172^. ) Indic. ij. Aprii. 
Ada Eruditorum Lipfix an.i72^. ) i759* 
Aclorum Eruditorum quxLipfizpublicantur ) 

rupplcmenta Tom.prinMi$ Lipfix 16^3. ) 
Tomus fecundus corundem adorum Li« ) Dcc. Sacr. 

|)fia 1696* )Cong.Ind;- 

Tomus tertius eorumdcm aftotum Li- ) xi.Januar*. 

pfiae 1702. ) i7i** 

Tomus feptitnus corundem adorum Li- ) 

pfiae 1721. ) 

Tomus quintus eoramdcm aAo- ) 

mm Lipfi» 17 1^. ) Decr.Sac.Cons* 

Tomus fcxtus conmdcm ado- ) Ind.5juKi72 8.' 

nim. Lipfi^ 1714. ) 

Tom. 8.^.& io%dec.S.C.Ind.'i4jan. 1737. 
A£la quxdam EcclefisUItrajc^lnx exhibica in defenfio* 

nem jurium Archicpifcopi > &:CapituU ejufdem Eccle- 
. fix &:c.Hagae Gomlwro 1717* dccr. Sacr^ C. Ind* ij. 

April. 173^. 

A 3 Aflc $ Indix Librwum 

A£ie ^'Appelinteriette par leProcureurGetietalcdeLd* 
rein&fiarroisde rexecution duBref da aa.Scptemb. 
dernie rendu contre Y ordtnance de Son Alteffe Ro* 
yal du Mois de JuUiet 1701. de notre Sainte Pcre le 
Pape Clement. Xh mal in&rmi &c. Brevi SS. D. N- 
Clementis Papa? XI. ii» Februarii 2704» 

A£te d* Apelle interiette le primier Man. X7i7»&c.v!dct 
Inftrumentum Appellationis &c. 

AStt d* Apelle de Son Emincnce Monrei|neur lc Cardi- 
tial de Noailles Archeveque de Paris du 5. Avril. 
2717. au Pape mieux confeilii > & au futur Concile 
General de la Conftitucion de Notrc Saint Pere U 
Pape Clemcnt XI. du 8. Septembre 17 1|. qui incipit: 
Attache^ ft la Chaierc dc Saint Pietre &c.& deiinit % 
qui vont toUs adheri» Dccr.Sac. Congr. UmvcrC In« 
quiL i^. Fcbr. J7i3, 

AAes authentiques des Egli(e$ &efornaecs dc Pfimce * 
Germanie > Grande Brettagne , Pologne » Hoogric > 
Pais Bas &c. touchant la paix, & chariti fratemcllc » 
que tous les Serviteurs de Dieu doivent fainfltemenc 
entretenir avec &c. Par David Bloodel a Amfterdam. 
MDCL V. ex Decr. Sacr. Congrcg. tndiicis. 4* Mai« 
tii 1705). 

iiStxo harrelis in Socletatem Jefii . vidc Atph^ de Vargas . 

AAio in Henricum Garnetum • 

A^io perduellionis in Jefuitas Sacri Romani Imperii ju* 
ratos boftes! Authore Philoxeno Melandro. 

A^io tA amotx contra Papam in punAo fubtrafii Cali- 
cis inftituta & P.Arnoldo Angelo, atquc P.Georgio 
Hillero Jefuitis impertttai una cum decifione triginta 
cafuUmConfcientix exifiamateria emergentium» &c. 
AuthOre Augufto Pfeifero Lipfix ^^S^. 

AAio Seria tTniverfitatis VVitebergenfis , vide Univer- 
fitatis VVitcbergenfis. 

A^iones du« Secrecarii Pontificii . 

Aftiones forenfes • vide Ludovici Servrft! . 

Aftiones , & Monumenta Martyrum , corum , qui VVi» 
cletFo, & Uuffad noftram hanc artatem in Ger«iania » 
Gallia,.&c. Veriutem Evangelicam (anguincfuo con« 
flanter obfignaverunt . 

ifl A S. SeJit-Prohibk^rum . j 

}t) Adis ^nfeae Sylvii prohibentur ea, quz rpfe in Bulla 

retraftationis damnavit, 
A£luum Apoftolorum Explicatio. vide Explicatioprimij 

tertii, &c. 
Adagia. vide Defiderii Erafmi. 
Adamantius. vide Origenes defenfus. 
Adamarius . vide Bcrhardi Lotii : Gerardus Lorichius : 

Joannes Lorichius: Reinhardus Lorichius. 
AdamiRupertiObfervationes. vide Chriftophori Adami* 
Adami Theodori Siberi Dialexeon Academiarum , qux 

funt Orationes, Przfationcs» Diflertationes > Epiito* 

lar> &Carmina. 
Adami Tribbecchonl deDo£toribus Scholafticis, &cor- 

rupta per co$ Divinarum , humanarumquercrumfcien- 

tia Uber fingularis &c. GicSx i66s. Dec. S. Congr. 

Ind. 12. Mart. lyoj. 
Adami vitae Germanorum Theologorum . vide Melchio* 

ris Adami . 
Adamus Hopius. z. cl. 

Adamus Niefieflci • vide Joannis Mar Kievicz Spcculum zeli^ 
Adamus Paftoris. i. cl. 
Adamus Schmitd , vel Scubens. i.cl. 
AdamusSibercus. i.cl. 

de addifcendajurisprudentia. vide Chriftophori Befoldi . 
Additiones> feu Annotationes in vitam juventutis. vidc 

viu Juventutis. 
Additiones» feu Apoftillac omnesCaroIiMoIinaeiinlibros 

Juris Canonici) & aliorum Catholicorum . 
Adeler « vide Cafpar • 
Adeifida^moni feuTitusLivius a fuperftitipne vindicatusj 

cui adjungitur alia diflertatio de Originibus Judaicis» 

Authore Joannc Relando . Haga? Comlcis 17 ly. d$c. 

S. Cong. Ind. 4. Dec. 17*1. 
Adeodatus Pr.Compresbyteris deClcro per Foedcratum 

BelgiuiT^ D. Theodor. Cokkium , ut Provicarium non 

recipientibus S. P. D. Dclphis apud Henricum Van 

Rhyn, 1705. Brevi SS.D.N. Clcmcntis PP. XI. 4.O- 

ftobris 1707« 
^c adhortando Serenlftimum Maximilianum > &c. viilc. 

Coocitiuxfl Creg.XV.exhibitum*^ 

A 4 ds;, ' S iffJex LlBrarUfh 

lic adrniniftrandae Reipublicx racione. vide Epimetfdd? 

de adminifttandis Sacramentis. vide Liber continens da-^ 
firinam : La forma ddle Preghiere : Racio ; & forntm 
publice orandl . 

de adminiftrando refle» & pacifice Regnos & Princlp^- 
tu . vide Commfentariofum de Regno • 

Admirabiliiitfi , Sr aLbft/ufarum' rtrum Mariual^. videMa- 
nuale rerum i 

de admirandis Nacuta? ArcatiiS • tldc juHus Cxfar Vail* 
ninus . 

Admonicto. vidc Amica. 

Admonitio Juftt Heurnii . vide dc Lcgacione fevangclica * 

Admonicio Miniftrorum verbi Argentinenfium . 

Admonicio Panegyrica . vide Joannis Alchufii . 

Adnotationcs ad utranrcfue D.Palill ad Timoth^ Eplft;vi^ 

' de: Joannis Gherardi &c. 

Adolfo Brotitio . vide The-CatcChift; , 

Adolphus Ciarembach. i. cf. 

V Adone. vide Jo: Baptiftac Marinl • 

Adriani Van Vuyck Sarcohris Presbyteri, & in HoIIa*» 
dia Mlflionarii fupplicatio ad EE. & RR.S.R. £. Cir- 
dinales , & Inquifitores fupremos , ut non cogattftr 
fubfc^ibere judicioPatrisCommiflarii, &aIteriusQuj- 
JificatoriS. Dec.Sac.Congreg.S.Offic. i^. Maii 1694^. 

, & Opcra fcquentia . 

dcn Catholijcem Theologando^c cen theologifcfie Ve- 
rhandelinglh acngacnde de gocjdelykc gratie, volgens. 
dc Vuys op Vuelcke van die ftofFc, &c. Latinc antctn, 
fic redditdr, TheoIpgusCathoIicus, five Thcologicirs 
Traftatus dc Divina gratia juxta modum , quo ifta ma- 
teria ubique in publicis Acadcitiiis traftatur cum Ap- 
pendicc circa Perfonam Rev. Corftclii Janfenii, &C7US 
librum, cui titulus eft Auguftinus , &c. Rotterodaiiii 
16^9. Dec.Sac.Cong. Ind. 19. Maii i6^o. 

t)tn oprechtcn Catolyk Thooncndc dat Godtacn allq 
Mcnfchen niemant vytgcnomen cen genocghfane gcnas 
de gceft om tckunnen Saligh Vacrdcn , Handelcfidd 
&c. Qui titulus latinc fonat. Verus Catholitus oftcn- 
dens, quod Deus omnibDs hominibtis, neminc exce« 
pto fufficicntcttiGraiiamdct ut falvi $cri poflinc: Tra- t!bSttSetiam in pardcuUri de Infidelibus » Paganis § 
atque Parvulis nonbaptizaiis. RotterodamiapudFran' 
ciicum Van HoogftraetemBibliopoUoi i^8^.Dec»Sac« 
Cong.S.OfficiJuHi 1693- 

tden Toet-Steen vanhet boekiengenaemt. Recbtamaetigb 
onderfcbeyd ^ &c. Latine autem fic reddltur t Lydius 
Lapis libeili , qui infcribitur adaK|uatum difcrimen » 
&rc.&: aUter nnncupatus iibellus cum tribuscoiumnis, 
ieu brevis confideratio fupra contentam in eo libella 
Dodlrinam de Peccato Originali , praedeAinatione » 
&c. Rotterodami iOo.Dcc. Saa Congregat^ Ind.ax. 
Novemb.i^^o. 

folium idiomate Belgico impreflum , cUi titulus: Korten 
Getronuu Verbaelu an't Geue onlangs is voorgevallen 
tuflichen de cvv H.Lambertus Van Rhyn P.tot ^yna- 
chker, en My Ondergefchreve . Qui titulus latinefo- 
nat: Brevis, & fldelis narracio ifliuss quod nuperac- 
cidit inter R. D. Lambertum Van Rhyn Pafiorem tn 
Pinacker, & me infrafcriptum , fcilicct Adrianum Vao 
Vuych . 

VVndeliske iSentbrilef aen alk de Soogenfem de Janfeni- 
ften. Data 17. Augufli ab Adriano &c. & lacine fo- 
t\2t : Epiftola amica ad illorum omnes , qui Janfenifiae 
dicuntur. 

Adriani Relahdi, de Religione Mahummetica libri duo^ 
editio altera au^or % Traje£li ad Rhcnum 1717* dcc. 
ut fupra • 

Adrianus.i vide HadrianuS • 

Adrian ^aillet . vide Les Vies de Saints &c. 1 
. Adverfaria Hifiorica. vide Riccardi Dinothi, 

Advis charliable forme aux Peres Penicens du Ticrs Oc^ 
dre de S.Francois, fur la perfecution, qu ilsfontaux 
fteverehds JPer^s Capiiccins. 

Adumbr^ta Ecclefiar Romanar , Cacholicafque veiitatisdc 
Gracia adverfus Joannis Leydeckeriin faaHifioria}an- 
fehifmi Hallucinationes, injuftafque criminationes de« 
fenfio . Vindice Ignacio Eyc Henboom Theologo 1 69^. 
lo Cong.S.Oir.€.April.i^^^. 

P. F. i£gidi] Gabrrelis Leodienfis in abna Univerfitate Lo- 

' vamcnfi S.TheoIogtar Licentiati Tertii Ordinis SanOi 

Fraa- Francirci &c. Specimina Moralia > «dkio (eeunda ab 
«uftorc corrcAa, &auAa« RomsTypisFrancifciTtz- 
suMii. Id Cong.S.O£r.die 2«Scptcnibris i^8|.cuRian- 
tea prior cdicio fuerit proTcripta aotc aoftum i^Si.cx- 
tat enim tn Indice edito anno i^8i. 

Cfttrdem Gallico idiomate tenia ioipreflio fub tlcttlo Lcs 
Eflais de la Teologie Morale par le R.P.Giles dcGa- 
briel Licentie de 1' Univerfiti de Lottvaki Prefhre Re« 
iigieux du Tiets Ordre de S.Francois &c«tr0ifiemee- 
dition reveve, corrigee , & augmentee fvivant TOri- 
ginal iroprimi a Ron^e cbcz Francois TiEsoni 1* anoee 
i68o. avec Ja permiffion de Maitre du Sacre Palay . 
In Cong. S. Off. fub eodem Decreto • 

JEgidii Gernuche Breviarium Thcologicutii accoratiori 
methodo in forma definittonum cooTcriptum • Danti« 
ici z^8o. In Decr. Congregat. ladicis (ub die a^« Ja« 
nuarii 1^84* 

JEgidiusEftrix^ vide Apologia pro SummisPoBtificIbus. 

^gidlus Gabrielis. vide Specimina Moralis. 

^gidlj^ Hunnius . i. cl. 

^gidius Molarcha. vide Prarludia Apologiar. 

i£milki$ Chemnicenfis. vide Alphonfiis. 

^milius Mansfeldea vide Georgius. 

JEmilius Portus Francifci filius . x. cl. 

iEneas Sylvius. vide in AAis^oeac Sylvii. 

iBnetius. vide Jacobus Anetius. 

^pinus . vide Joannes • 

^quitatis difcufiio fuper Confilid deledorum Cardina- 
lium. 

dei£quivocationeIicita. vide DiTputatio i£quivocatorta • 

de ^rario^ vide Gaiparis Klockii. 

iErodius. vlde Petri \£rodii • 

^ftivum otium . vidc Petri de Urries . 

de ^tate ineuntium Officia • videBarthoIoman Agricolat. 

JEternum Evangelium . vide Evangelium . 

^thica Amoris» five Theologia San<^rum» magniprx- 
fcrtim Auguftini, & Tbom« Aquinatis, circa univer- 
fanri Amoris, & morum dodrinam, adverfus noyitiai 
opiniones fircnue propugnata, &in materiis princips^ 
litcr bodic conuover^s tuudamcnuliter 4^cufia . Per A S. SiirfrtbiUtmm. % i 

Fr. KeoriCttm a S. Ignatio AchcQfem Orittiiis FF. B. Vir- 
ginis Marlat de Monce Carmclo. Tomusprimusdcge- 
neralibus principiis AmoriS) & noQrum » Prokgomc^ 
na feptem 9 Librofque undecim comple^ens . Leodij 
ex Ofiicina Typographica Jo: Francifci Boncarc 170^ 
Dec. S. Congr. S. Offic. i a . Sepcemb. 17x4. 

Affanni deir Anima timoraca co'fuoi conforci 9 e rune» 
dj > aggiuncovi il mecodo per rifanare un'anima in« 
ferma di fcrupoli del Molco R.P.F.Raflfaelle GriucEO* 
ni Domemcano &c.Venecia 1676. Appreffo Franccfco 
Salerni Dec.S.Cong.S.Off.die f. Sepcemhris i^SS. ^ 

Agar Sarar exemplaris in ufus philo&phicos . vide Phi- 
lofophia Theologica. 

Agatio de Somma. vide Vie du pape. 

i^genda» feu Formulae precumx autOfficiaHsretlcorum 
quacunquc lingua confcripca • 

dc Aggraciandi Jure. vide Danielis Claflen. 

de Agno PafchaliConciones. vide Paffionale. 

Agobardi Ej>ifcopi LugdunenfisQpera imprefr ftudU^ Pa- 
pitii Mamoniit donec corrigantur . 

Agricola. vide Barcholomxi : Jotnnes: M.sr|ious« 

Agripp. vide Cornelius: Henricus Comelius • 

Ahalueri Francifci* Vide Tia£U(U( Tl^olpgico^liMiico^ 
policicus. 

Aichlerus. vide Michael. 

Alabaftrus Anglus. vide Apparanis» 

Alani Magni de Ihfulis DoAoris univer(alis eipbnacio* 
num in propbeciam McrUni Ambrofii Briumni » Ubri 
fepcem Dec. Sacr. Congr. )[nd« a a. Dccembk s 7«o. 

Alarco. vide Joannes. 

Alberici Gencilis de Armis Romanis libri duo. Icem de 
Jure Belli libri cres: Icem deNupdis libri fippcemi & 
alia ejus Opera omnia omnino nrohibencur. 

Alberii Organon. vide Claudii Alberii. 

Alberci Argencinenfis Cbronicon^ Ediiip Bafileenfit j ni- 
fi corrigacur* 

D.Alberci, & Ulderici fracrum Ducumj &c«vlde Liber^ 
condnens do&rinam &c. 

Alberci Krancii Hamburgenfis Hiftoriat » feil Chrpnicse» 
' cdica Francofurcij nifi corrigancur. 

Alber- ^^ JfiJese tibmum 

/Alberto Migno ( fic falfo infcribitur quidim Libcllas J 

«livifo in cre Hbri . 
Alberco Magno fidfo adlcrlpcDS Libellus de Secrecis Mu« 

lierum. 
Albertus, fite Alberus. vide Matcharus. 
Albercus Brandeburgenfis. i. cl< 
Albercus Draco. i. cl. 
Albertus Hardemberghts. x. d. 
Albertus Ljctichius. x. cL 
Alberus. vide Eraftiius Albettus. 
Alberus, vel Albertus. vide Mattbarus Alberus. 
cx Albiis Eaft Saxonum • vide Thoma? Angli ex Albli^; 
Albinus. vide Magia Afirologica. 
degl' Albizi Fiorentino • vide Tratcacodelle AppellaziotfL 
Alceus Anconius. z. cL 
Alchimia Purgatorii. 
Alchimiar tranfmucacoriar Defenfio . vide Defeofio , flc 

Declaratio • 
Alchoran cum Prst&tione. videMahometis. 
Alchoranus Francifcanorum . 
Alchoranus Mahometis, cnm omnibus Scholiis» & im* 

piis annotationibus > & prarfationibus > cujufcunquc 

fmpredionis, &idiomatis. 
Alciatus . vide Paulus Joannes . 
Aiciona . vide Halcyonia . 
Alcuini , feu potius Catlvini Commentarii !n Libros de 

Ttinitate. 
Alcuni importanti luoghi rradotti fiiori delK Epiftole la- 

tine di M.Francefco Pctrarca, con 5. Sonetti fuoi, c 

i8. ftanre delBerni. 
Alechthrochor» Differcatio • vide Barfholomati Alccb- 

chrochorx. 
Aleffandro Campiglias vide delleTurbolenzediFrancia., 
Aleffandro Cenami. vide Crlftiano Interiore. 
Aleffandro Guarino. vide Vcrita, c Rcligionc. 
Aleffandro Marchetti • vide : Anacreonte tradotto dal 

Tefto Greco &c* 
Aletheus • vlde Polygamia criumphacriX « 
Alcthophilus Garitopolitanus • vide Miami^Ie Catholi;* 

corum « 

Al«- A S. Sedif TfrobibitCTttm . t j^ 

Aletophilus Chrittianus. vide Artes Jeruiticae. 

Alexander Albercinus . vide Malleus dmonum • 

Alcxander Alexius Sconis. i. cl. 

Alexander Lipfienfis. vide Alexius. 

^lcxandcr Novellus: i. cl. 

^lexander Rcgius : vide Clavis aurea > qua aperiuntut 

Michaelis&c. 
Alexander Seton Scotus. i. cl. 
Alexander Rofs. vide les Religions* 
Aiexandri Carerii Patavini Liber de Poteftate Romani 
Poncificis adverfus impios Politicos; donec corrigatur , 
Alexandri Mori de SaCra Scriptura Exercicationes Geher 

venfes. 
Mcxmixe GoNlon. vide: Vieju Pape Alexandre VL 
Alex^ndro Marcbecti. vide: Di Tito Lucrezio &c 
Alexlacus . vide Heliodorus. 
Alexius Alexander Lipfienfis. z. cL 
Alexius Brenicerus. i. d. 
p« Alexius RecoIleAus. vide Ulula. 
Alextus Scotus: vide Alexander. 
Alphabeto ( forte Alphabeto ) literale , fantafmatico » 
miftico > acquiftato , contemplativo , col quale refta 
formata rifpofta circolare ad unaReligiofa pufiilanime 
nel dibattimento della contemplatione miftica acqui- 
ftata . In Genova per Antonio Cafamarra . In Dec. 
Cong.S.Off.fubdie xi. Maii z^Sr- 
Aiiabeto per faper leggere in Crifto libro di vita eter- 

na &c. vide Joannis Falconi. 
Alieus. vide Anconius. 
Allegationum fifcalium pars z. Authore Joanne Baptifia 

Larrea, donec corrigatur. 
Allegazioni per la rivocazione deirEditto publicato da 
Reverendiflimi Vefcovi di Catania, Girgenti, cMaa* 
zara in cootemplazione della Lectera mtfilva della Sa« 
cra Congregazione deirimaiunita fopra i* afloluzioni 
ad reincidcntiam fcnza ilRegio exequarur. Decr.Sac. 
Congreg.S*OflGc.7.Septembris 1711. 
A}legorica? Enarrationes in Ovidii Mecamorphofeos. vi< 

de in Ovidii Metamorphofeos. 
Allegrede Cafanate • vi4c Paradifus . 

Allo- ^M IniiH tihmnm 

Alloquutioftes pttdficv. vide Hipolid Marncetf; 
Almanach dcsPP.Jefukes. vide !c$ Enlumincttrcs; 
Aloyfi* SigixTolcwnxSatyra Sotadiea de Arcanis amci- 
ris, & Vcneris, Aloyfia Hifpanice feripfic , latinitate 
donavit Jo:Mcurfi V.C. ^ 

Aloyfii Novarini Veroncnfis Ekaa lacra ImpreflioniS 
Lugduncnfis anni i^i^. Ablata autcm Epiiiola dedicar- 
toria LaurcntiiDurand Imt^efforis, permittitur. Vidc 
etiam Vita di Maria . 
Aloyfius. vide Joanncs. 
Alphabctum Chriftianum . ^ '^ 

Alphabetum Grarcum • vide Oratio Dominica . 
Alphabetum vcr« , vivat, & orthodoxx fidci Jcfu Chrl- 
fio Mediatori , &c. Confcflionis locum cxhibitum a 
Joanne Hcrmano Romfvvinkel , Colonienfi . 
Alphonfi Enriquezdefenfio pro Erafmo contraBduardum 

L«ttm & contra Univcrfitatem Parifien. 
Alphonfi de Vargas Toletani, Relatioad Principes Chri» 
ftianos de Scratagemmatls , & Sophifmatis Politici& 
Socictatis Jefu ad Monarcbiam Orbis Tcrrarum fibi 
conficiendam . 
kem LibcIIus huic artncxus, cui Titulus: Scdis Apofto- 
licxCcnfura prima adverfiis novam, falfam, impiam, 
& hxrccicam Societacis Jefu do^rinam, nuper inHif- 
pania puUicatam. 
Item alius Libellus , cui Titulus : Jcfuicicum fidci Sym- 

bolum , vckit Canticum novum . 
itcmalius, cuiTicuIui: AaiohaerefisinSocietatem Jefu. 
Alphonfus iEmilius Chemniccnfis. i.d. 
Alphonfus Corradius, vel Conradus. x.cl. 
Alphonfus Marcinus Vivaldus . vide Candelabrum au- 

reum . 
Altamerius. vlde Ahdreas. 
Alftedil Syftema . vide Joannis Henrici . 
Altemburgenfe Colloquium • vidc ColloquiuQi • 
Alcerum motivum juris in Caufa DoAoris Martin contra 
Patres Societatis , ac eorum Pasronos » &: Aflecias • 
Oblatum Urbi, & Orbi. Dec.S.Congr.S, OfHc. x%. 
Junij 17 II. 
Alchufius . vide Joannls Althufii . 

Altm- 

/ A S^ Seie TroUbkditum « t $ 

Aluitgi: Vide Henrici Akingh, & Jacobi Ahlng« 

de Alva» &: Aftorgi* vxde Petri de Alva« 

d' Alvia* vide Scephani d* Alvin 4 

Alvifet • vide MurcQuIas (acrae vc(H$ . 

deAlzedo. vide de Prarcellancia EpiTcopaUidignltaris. 

Amadiei GQtmenii Lomarienfis Opufculum, fingulariau* 
niverfx fere Theologiae moralis comple&ens adverfum 
quorundam cxpoftuJationeS concra nonnuilas Jefuiti» 
rum opinioncs mofales. Sive alio <{uocum<)ue titulo 1 
nomine & idiomate in quibnfvls locis baAciius typis 
imprefluin > ae etiam manu dcicriptum » & quando- 
cunque imprimendum» & deferibcndum. 

Amama • vidc Sixtini Amama &c» 

Amatidk Flaviani vide cxtrait de retamcn &e« 

Amandus a Polansdorf. vide Syntagma Thcologiat Chrl- 
fiiana» 

Amarulcnttarttm Dulcoratio. videLudovict Carvajali. 

Amati Luficani Ccnturiac^ donec expurgentur. 

de Amaya. vidc Francifci* 

Ambachius. vide Melchior» 

r Ambafciata del Gallo fopra le parole dl San Giovann! 
capv i8k 

V Ambafciata di &omoto ai Romani • 

Ambrofia Cclefie . vide Michaelis Cicognar • 

Ambrofii Catharini Politi Quzftioncs dux de vcrbis s 
quibusChrifius San^flimum Euchariftix SaqBmentuai 
confecit. 

Ambrofius Blaurcui, vide &laurcus« 

Ambrofius Interbocenfis . 2. cl. 

Ambrofius Lobuvaffer. i. cK 

Aitibrofius Moibanus Uratislavicnfis. i. cL 

Ambrofius Rcudcntius. 1. cK 

Ambtofius VVoUittS> vcl VVolfius. x^cl. 

Amelot. vidcHiftoirc: Supplemcnt a^ Hiftoire. 

Amerbachius. vide Viti. 

Amefii Philofophemata k vtde Gulielmi. 

Amtca» & bttmilis» & dcvota Admonitio. 

Amicus Confentinus. vidc Curfiis Theologtch 

Atnling* ridc VVolphangus. 

Ammonius. vidc VVoIphangus^ 

rAmo*- 


t4 InMu Uhomm 

r Amorc immcnfo di Gk$a. vidc MichacHs Cfcogojp. 

dc Amorc infinito Ghrifti. vidc Auguftini dc Roma, 

dc Amore Scraphico. vidc Roberci Boylc &c 

gV Amori di D. Carlo Gonzaga Duca di Mantova , ccm 
la Contcffa Margarita fcritti dal Sigoor Giulio Ca^ 
pocoda . 

Amori Civili. vidc Tomafo Stigliani. ^ 

Amori Notturni . vidc JoiBaptiftx Manm. 

Amori Paftorali. vidc Tomafo Stigliani. ^^ 

Amoris Horti Arcol». vide Damafi Blycmburgu. 

Amorisphilofophia. vidcPhilof«>bia. 

dc Amoris fcnfitivi natura, & cficaihus. vidc Augufti- 
Dus Ulmius. 

Amorofo Duello . vidc JoiBapuft» Marini . 

Amor pfltnitcns, fivc dc Divini Amoris ad poptftcntjaai 
neccffitate, & redlo clavium ufu » libri duo &c. Au- 
thore Joanne Bpifcopo Caftoricnfi. Embric« flpudjo^ 
Arnoldi , & Socios : anno 1^83. fufpenditur doncc 
corrigatur . Dcc. Sacr. CongiCgat* Sandl. Oflic. ajo^ 
Junli 1690. 

Amor Sacer. 

Aropchndaeus, vidc VVolphangus.. ^ 

Amphicheatrum morris. vidc Nicolai Groderi. 

Amphitheawum Sapicntiac Socraiicx-Joco-fcriar Gafparis 
Dornavii . 

ia Amphithcatium Seriotum Jocorunk. vide TareiHcW* 

Amplia polonus* vidc Joanncs. 

Amsdprfius. vide Nicolaus. 

Amftclodamcnfium Hiftoxia. vide Rcrum» & Urbis.. 

Amftcli. yidc: Gisbcrri Arpftelii.. 

de Amuletis. vide Julii Reichelri» 

Amydcnius. vidc Traftatus de Ofilcio. 

Amyraldus. vide Syntagma Thcfium Theologkartti».. 

Anabaptifmi foetus. vide Philippi Dirixon. 

Anabapriftarum Arriculi . vidc ArticuJi . 

Anacreonce tradotto dai Tcfto Grcco in rimc Tofcane 
da Alefiandro MarchetriAccademico dcIlaCrufca. In^ 
Lucca i707.pcc..S.Congr.S.Offii:.a2.Junii 171». 

Analc£ta Ecctefiafticarum. vide: Riccardi Montacurii^ 

Analrinus princeps. \\Ag Georgiust 

Ana» A 5. Stit Vrobibitmm. ty 

Analyfe ralfonne de T Apocaliffe 1710. I7XS. Auftore 

Petro Juricu . Dcc. Sacr. Cong. Indic. 1 4. Jan. 1737. 
Analyiis ChronplogicoPragoiacologica > five Jliuftracia 

TabularUm Chronologicarum Chriftophori Schraderii 

&c.Auchore Joann. Diderich Von Gulich Ift.&c.O' 

fterrod.anno i^^2.Dec.Sac.Co3gregac. Ind. la. Mar« 

tii 1703. 
Analyfis Logica. vkle Vidorioi Scrigclii. 
A^nalylis Rekilucio Dialediica <)uacuor librorum Inftitu- 

cionum Imperiailum. 
ANAMNH2I2 Anamnefis Juris , quod in approban*' 

dis Pontiiicibus imperacores habenc. 
S. Anaftafit Synaicx &c« vide liber edicus a quodam 

Hxretico &c. 
Anaftafis Chiromanciar . vide Barcolomari Cociicis. 
Anaf ome Concilii Tridentini • vide Henrici Heideggeri • 
Anacomia excuira Marpurgi pcr Eucharium Cervicormuin . 
Anacomia Hominis. vide Liberci Fromundi.. 
Anacomia della Meffa. 
AnacoiDia Sociecacis Jcfit , five Probatio fpiricus Jefiii* 

caruni. - ^ -• 

Anciennes Ceremonus. v^de Traidli^ : lesConformicez.. 
Andegavenfis Diacomis. vide Bereagartus. 
Andrea Magendea^ vide Antibaronius Maganelis^ 
Andrea MalUlloiiL vidc. Maniera Divoca. 
Andrea di S.Toma(b. vide Incercesza accercaca. 
Aodreac Alchamiri Commentaria inTacicum de ficu» & 

moribus, & Populis Germaniat ^ donec corrigancur. 
Andrtae Cludii ad 3.Tic.IXgea.& Cod. de CondiAio* 

ne ob curpem > vei injufiam Caufam commeOMriu»^. 
Andreae Corvi Liber de Cbiromancia , 
Andre^ Henrlci Bucholei Ecclcfi» BrunfvicenfisCoadJu^ 

toris dc Eccicfi^ Romano Pontifici fixbjc&x Indut- 

genciis Tradatus Thcologicus, in quo Indulgentia* 

rum eaiundem vanica& oftenditur. ilincelii x^f7»Dec«. 

Sac.Congreg«Ind.4*Marcii 179^* 
Andrex Jacobus.^vide Jacobus. _ 

Andreae Mafii Commcncaria fupcr Jofue , doqec corrir 

g^ncur. 
Afidic^, MaurtCCni Hifiocia Vcneca ab anno i jrii^.uC- 

B. HJJLC rt Initx tihmum 

quc ad annum i^if. doncc comgatur. 
Andrca? Mcndo Staccra opiniomimbcnignanim in Mrt^ 

tr^vcrfii^ moralibus> olim rurpenTus doncc corrigere*. 

yat X nunc autcm omninoprohibctur. I>cc Sac. Cong» 

Indicis i^.Apnlis 1^81« 
Andrcac Schurii^Gorcomicnfe Prcsbytcri S.T.P.Epiftcj- 

Jarum Libcr primus. Trajcfli ad Rhcnum Typis Dc- 

fiderii Muntcndami 1^94. Dcc. Sac.Cong. S. Oflic.4^ 

Maii 1701. una cum duobus lcqucrtiibus Libris cjnf- 

dem Authoris. 
^cjurdcm, EpiftoUrum tibcr lecundUs. TrajcaiadRhe* 

num Typis Dcfidcrii Muntendaoii 1696. 
ejufdem , Epiftolarum Liber tertiui . TmjedH ad Rhc- 

num Tvpis Dcfidcrii Muntendami 1697* 
Andrcx Rudigcri Phii. & Mcd de Phyfica Divinai le* 

£la vla , eademque inter fupcrftitioneiil , & Athei(«. 

imini mcdia i ad utramque hominis felicitatcm , na^ 

turalcm , atqu^ moraleiti duccns &c. Fratlcofurti ad 

Moenum i7i^.dcc.Sac.Cong.Ind. at. ^anUatii 1711^ 
Andreas Altamiri. i.ct. 
Andrcas Ar^olus. vide Ptolcmapus f^arvus^ 
Andfeas Baliius^ vide Halcioiria Ecclcfiarum, 
Andrcas Bondcrrfiicn Caroloftadius . i.cl. 
Andreas CdichitJS* l.ch 
Andreas Corrthymy. vide: Florilegiuiil ^C^ 
Andreas Corvinus. i.ch 
Andreas Cratandcr. i.cL 
Andrcas Crutius Polonus. i.cL 
Andreas Crucius. vide dcNo^Cj 2i^Nd£lurnisO0iciis« 
Andreas Dictherus . i.cl. 
Andrcas Ellingatus. l.cL 
Andreas Fabtitius Chemnicenfis^ 
Andrcai Faikhcnbcrgerus . vide Marcus^ 
Andreas Freyhub. i.cl. 
Andtcas Fricios, vcl Frittius ModreVius. I.ch 
Andreas Fulda. I.cl. 

Andrcas de Gorlitz Pro/cftbt LipitenfiSrf i,cf« 
Andreas Gorrutius* i.cl. 
Andreas HondorfHus. i.cl. vide ctiam Thcatrum Hlfto* 

ricum, five Promptuarium. . _ 

Aa* A S. Sede PrMiMum, x% 

AttJrcas Hj^crius. i,cL . . ^ 

Andreas Jacobi Gopingenfis* i,cU 

Andrea^ Knopen. i.cU 

Andreas Xreuch, i^cU 

Andreas Lang.x.cK 

Andreas Lao. vide de Pomifice Romanb. 

Andreas Libavius. vide Appendix necefTaria, 

Andreas Libonius. vide Defpnfio, 8c Declaratlor 

Andreas Muncerus» x.cl« 

Andreas Mu(culus. x.cL 

Andreas Odonus. x.cl. 

Andreas Oldetnburfier. vide Mamide Princlpum « Tho» 
faurus Rerum pubUc«rum« 

Andreas Ofiander. x«cK 

Andreas Otbo Herttbergenfis^ x.cL 

Andreas Paitcratius • x.cl. 

Afidreas Pecrius. x.cU 

Andreas Piflinus. vide Ntcuralium Do^lrifia^. 

Andreas poach. x.cU 

Andreas Pauchemius, vel Ponchaimius. i.cl. 

Andreas Qucnftedit. vide Dialogus de Pat^iis. 

Aadreas Sanguin , vide Fafium circa PrppoiicioQe^* 

Andreas Schopfius. vide Hieronjrmi Trcutleri. 

Andreas ScofHus. ivei Scoppius^ x.cL 

Andreas Shmiddlintts. vide Jacobus. 

Andreas a Skevve. x.cl^ 

Andreas Volanus. x.cL 

Andrea VVilchio. vide; Fefta. 

Andringa. vidr.DoArioanoo univerficatis tovani^s Are, 

Anetius. vide Jacobus^ 

de Angelicai & humana HierarohiaHieronymi Co1um«> 
bt Libri odo , ubi Sacratiores , & magis arduae ii| 
hoc genere ad remChriftianam /peA^ntes quxfiiones 
clucidaociir^ 

Angelici Dodtoris Divi Thom^ Aquinatis Sentencia de 
prima hominis infticucione , ejufque per peccatuin 
corruptione , illiurque per Chriftuin reparacione cri- 

' bus Libris comprehenia adverfus Jo;innem Georgium 
Dorfcheum Dodorem Lutheranum: Authore Thoma 
Leonardi Mos^ Trajechino liber aiias rufpenrus, ad« 

B ft hibi- ^^ imtex Libmtm 

^ ' hibita hmen ccnrcaionc niox prasfcribefida pemhtirii; 

kur. Dcleamur omnia» qwra pag.}i^ufi|ue adpag^ 
\ 134.dc Conccpt.B. M. V. babcntor, kcm Zc qvae lU 

l ' bro a.cap. 8.& lo.tradit dc AABcatific. chafiut.ia 

Chrifto. Dcc.S.Congr.Ind.i«.Jumi i^a«. 
S. Angcli Cuttodfis Officium par? um « vide Oficiintt 

parvum. '^ ^ „. 

Angclitts VVerdemhaghdhifc Tide Jofe AngcHi. 
Anccio CratQris Scholac Stadcnfis. vidc Danielift;. 
Jon An^^clo Gabricllo Anguifcioi». vide McdagKa^ 
dc Angclo Mclanchthonis. vide Conunentarius . 
Fr. Angcfe Alli* vkfc : Spccchib Spirifuale del priocU 

pioi e fine &c. 
i^a^ AngcloVulpcs. videt Sacr«Thcologi«S«mmakcw 
An^eius Maria Vcrrkcllus. vide» Quxftiooes Morales,^ 
Angefus Odonus. i.cl. 
Angdus VVlpes a Montc Pilofo. vidc 8acr.Thcologia» 

Summai. . ... 

Uu Angclus VVlpeS, vidc: Sacra& Ihcotegir &c. 
Angliac Scnattis , & Popiili Stoientiap . vidc liltt&rifii^ 

mi^ & It^otentiflTimi. 
AngBti Hiftoria. vide Hiftbria Angiica.. 
Anglicana Apiologia. vide Apologia. 
Anglicana Confeffio^ vide ConfefTio. 
rAnglicana lealta difcfa. vide: £ogli(ch Loyalei &cw 
Anglrcansc Ecclefiaf Dcfcnfio. vidc Defenfio. 
Anglicanx Ecclefiat Vindicix. vide Eccfcfix Anglicanar ; 
Anguifciola. vide Mtdagiia. 

I».F.Aniceo. vlde: thcfaurusperpetuuslndulgentiarttm^ 
|'Anima di Ferrante Pallavicino. 
rAnima di Fcrrante Pallavicino^ divifo in fci vig^lio, 
Animadvcrfio contra Launojanos circa Slmoniam &C., 

vide Natalis Alexandri» 
Ammadvcrfiones in tibcUum faiiiofum , vide Thoma^ 

Angli ex Albiis. 
Animadvcrfioncs Jiifti Hcnnyngii Bohemcrii in Infti-i* 

tutioncs Jtiris Ecclcfiaftici Claudii Fieury cum L»« 

tina verfione jfoannis ^aniciisGraber. i7i4«dcc^Sac« 

Cong.Ind. li.Julii i7*p. 
Atumadveifioncs tn {.ibrum fidmundi <ie Bui^aDpAo% 

tis * ' l^lk Theologt^. in quibus Ecclefis difcipliiift eftVi> 
\dicat4 » & divinum Jus EpifcoporHm a&|:tum ^ !h 
^dponfunfk ad iitceram cujufdam Cle^ici. Fer ]?hilale- 
^hem Duad 17 ^^. Idem fonac tittituf Ubri Anglice 
^diti-RematKS Uponthe Bool^qf» £, B. D. D> Induhitk 
Pifciplitie i& viadicaced ^ aiiddie divine Rightof Bi(^ 
fiops a^fierted : In Arifuuer fo a Letetu of a certain 

. Clergyman: %y Phtlakces s Bonvay 1718. d^c. Sacf. 
Cong. Ind. ftf . Aug^ 1730^ 

Anime Horcuiuss vidc Hortuhi^» 

^e Afiimac liumans immorciUtacet S^b(utitu4in^. vidc 
Jo^AiliGraeUi^ 

Animje Medicida. Vi^e Medidna Anknie, 

^Asamn Tacioiialis immortaUcas fimul cum tpCus prop^* 
gacione ex femine ab Anconio Rocco» 

ic Animac uaione ctim fft^. vide R «artholomxi dc 
Cafteite. 

iguod Ammtl uhiverrum a^ uoicat <an!mc &c»videBet« 
nardim t*elefii, 

Ailna! jbachim de Jefii Mfivia.» vide libejius ioicrbcu.i j 
quaccre fonets &c 

Alinx Mariy a $diMsiAi t>piiilcuU« 

S. Ann* parciculairem culcum concinentcs libelli. vidc 
Libelli |uid4Uii conchieiites particiihrem tulcum* 

5. Amw Rofanum. vide Libclfi qfuidam coucincnres, 

jbi AnnaIesSar«mi« yHc pzame^ pcrpctimm -t IlaapiOh 
faaboni'* 

Aiiiiales Geatis $ilefi«, }oachlmi» OuriBco Audiore^ ^ 

Annales Helmoldi. vidc Chronica Slavorum. 

Afinales* & Hiftosiae ^de rnbus Belgicis. vide Hugot^ 

^nnales mkonim Caputcinotum Autb©re P, Zacharia 
fioveri^, fc {idem in iioguam Itaiicam verfi a P.F, 
&enedi4t» t San Bene^iftp^ doaep corrigadtur > cor- 
ircai vcro,iuxcaDecrecttm i^.NoVembrTs t^ra^pcrb 

* mittufimrv 

Annajes» feu tabulit icHronoJ<%icifc, contineotes feri^rn 
4n^rum muftdi> & breVem innbtationem, tanqijani 
|ndiccm> pr^cipitarom perfonarum &c.Concinnat««i 
J^anudeode &andtdo Auftriac^ ^ttore^ ^ii '»^^*^ tibrcrum 

Annalmm , & Commcntariorum Hiftorkonim &c. tid€ 

Bdlum Sexcnnatc* ^ * a . 

Annatx Taxationcs Ecclcfiatumi & Monaftcndr^m pcf 

unWcrfum Orbcm ab ttatrcticiS dcpfavatc * vidc ct- 

iam Libcr infctiptusi Annataf* ^ 

Annato. Vidci Apptfatus ad pofitivim Tbeologiam me^- 

thddicui. ^ . ^ • *^. • 

r Arirtic ChfCticiJiic ^ 6u lc$ Miflci dc$ Dimanchcs , 
Pcfics, &Fcftcs dc toutcFanncc» &c.tJndccimTo- 
iTii authoris artonymi , in quibus Continctur Miffalc 
Romanum in Idioroatc Gallico trawlatum , jam ab 
Alexandro VII. prohibitnm, &quatcn^s optfs fit dc* 
nuo prohibckut. _ ^ \. . .j • • i^ 

Anni ratib ^ & curri Romaho CoUatio . VidC Jo: LaU^ 

iriatitiii * *4 A »* *.* I « 

Annibal CorraiiinuS* Vide Mifcs Maccdomcus. 
Annibalis Raimondi Vcroncnfis Libcr infcrtptus : OpC^ 
ra dell* antica j & onorata fcicttta di Nomandia, # 
Nomantia: Item dc Gcomantiai & Chiromantia* 
de Anno primitivo. Vidc Hicronymi Vccchictti- 
AnrtofUm mundi fiipputatio. vide Supputatio. 
Annotatio bfcvis, tanqUam Indclt » Vide Annalcs , fetf 

Annotatio marginalis ad D.lldclphonfuin. Vidc MichaCi^ 

lis Cafanzafi .#. •^ .« >. . * 

Annotationcs iri ASa Concilii Tridcntmi « 
Annotationes iri Alchoranum. vidc AlchofanuS. 
Annotationes in Sanftum Auguftinum • vidc Ludovid 

ViVCS i 
Aiiribtationcs in Chronica Abbatis tJrfpcf|cftfis* ' 
Arinotationcs in Commcntum D. Jo: Chryloftonii * Vide 

LUciarii Marituani'. * 

ArinbtatiOncsirtSariaiam riilaritirt» Vidc CrUx Chriftiani • 
Annotationes fupet Inftituta* vidc ^oannis Schcnekdcv* 

Annotationes Latina?, quae funt in finc oftaVi TomiO* 
perum S. Jo: Chiyfoftorti idiomatc ^ratco in Angltt 
imprefforumi - 

Annotatiotie^ Iri LibrUitt GuldOftiS ^ancirdli» Vide Hea» 

rici Solmad» 

An* A !•• Siit Viro6ihhtrum : ^f 

Atmot^tlooes in novum Teftamentum LaUrentii Vallsr. 
Annot«tiones*in PfaLvide Joannis Pici. 
Annotationes in Pfalterium Hebraicumi 
Annotadones in vicam juventuds. vide vlcajaventutis. 
Annotationes Phifologicx • vide: £duardi. 
Annoutiooum ErafiTii £pitome ! vide Joannis Mahufiu 
de Anomala fucceffione. vide Conclafionum Civilfum. 
Anonymi cujufdam Liber deRepugnaiitiadodlrinxChrw 

fiianx • 
Anonymi cujufdam Llber infcriptus: Tbeologia Moralit 

Jefuitarum • 
Anonymi Opufculum» quod ioicribitur: A S.C.Diffcr» 

tatio pro Francifco Suarez de gratia aegro oppreflo 
' coiiau per abfokdonem aSacerdocepntience impeiv< 

fam, praevia peccatorum expoiidone epiftolari. 
AnnonymuS) ciii ticulus Confuecudinis Angliar» de con- 

cedenda ad ufum pecunia. Loiidini i^^p.Dcc.S. 0£ 
" dte ii.Marcii 1704« 
Anonymus» cui dculus; Liber Idiomace Gaillco • vide 

la Confcianfe Cteiitmt P^. 
Anonymus ciit ciculus-iecfes d'uaEveque» aunEveque 

ou confulcanon "H: k fameux cas de cofcence , ref- 

folu per quarante dbfieufs de la faculci deXheolo- 

gie de Paris.. I>ecr.S.O£ii.Marcii 1704. 
Anonymus Profedbr Regiomoacamis l vide Erocemaca 

Juris civilis» 
Anfaldi Cebi Hi(|oriaEfther naetrtc^/confcriptaj donec 

corrigacur. 
Anfaldi e S.Miniaco. vide Franci&i ^n&ldi*. 
Anfelmus Ryd. vide Valerius, " c 
Ancariftoselicorum Problemacum CenCttria. vide Proble- 

macum MifceUaneonim • < - 
4- Antecbfift R;om4in. LibellusGallico idbmate confcri* 

ptus» 
•p.Antero Maria deS.Bonaventura. vidc Auri, gemm*- 

rumque &c. 
'Antboinette. vide la Lumiere. 
Andbarbarus Biblicus. vide Sixdnl Amima 8cc.&c. Dccr. 
^ ^Cbngr..In4icis.4».Martii 170^. 
Adcibaronius^Magenclis, fcu aniniadverfibiics in innales. 

B 4 Car. i Car^Mlis Bfltonii cum Epitonie luaibrationimi ^i» 

l canim Cafauboni iti Tomi i. annos |4;Au&ore Ma» 

gendeo &c« Lugdoni ftitatorum anno i^iSff* In Decr« 
Cong.Ind.(iib die i^. Augufti idpo. 

Anti-Bellarminus. ?ide Jo:AdamI Schertferi. 

^eli' Antica > & honorica fdens» di Nomandia • yidm 
Annibalis Raimondi. 

I^Ancica , e nova fifle qual fia • vide Inftrozione fon- 
damencale. 

de AncichriSl adventu. videBartholomari Janoes: Joao> 
nis Lubicenfis. 

de Amichrifio Diatriba. vide Papt Antlchrtftus. 

l*Anticoto«e. 

Antidote cootre les Erreurs du cemps 4 vide Cacechiil 
me> ott Abrcce. 

Antidoto controTe calunnie de* Capuccihi » compofio pfr 
li fedeli Confeflbri della veritik nelle Leghe de'Grigioni « 

Antidocus concra Arriculos Faculcaris Parifienfis 4 vidt 
articuli a Facnlcate TheoIOgica. 

Antijeruita. vide Gratiantts. 

Amilogia, feu Juridico^Hiftorica Defeofio 1 & ReTpoR» 
fio ad PrflB)udicia Ecclefiafticc Hierarchtc Clero fpe* 
cialiter Cathedrali , & Ordini D. BenediAi illata 9 
D. Auguftino Erath Canon. ReguL Ord. S. Augufiini 
&c.fiudio9 & operaDon Eufebii Carlummeflhin Ca- 
firoferarienfis. Viennar Aufirix i7if.Decr4Sac.(£bQg. 
Ind. ii.Jttlfi 17 J7* 

Anriocht Tiberti Liber de Cliiromantia* . 

Anriparadoibt • vide Viti Amerbachii^ 

de Antiqua Ecciefiar Brjtaanicflc libercate 9 atqiie de lOr 
gicima cjufdem Ecclefiz exempriooe a Rooiaoo P«- 
triarchatu. Diatriba per aliquocThefcs dedufia. Au- 
thore I.B.Sacra? Tbeologisr Profefibre. Amfielodand 
MDCXCV.Dec.Sac.Con^.Ind.4.Martii 170^. 

de Antiqaa Ecclefix difiripiina dilFertariohes hiftoric« 
AuAore LudovicoEIiesDupin &c.Partfiisannox68^* 
Prohibetur per Breve ipeciale Innoccntii PapatXI» 
dte sz.Januarii i69S. 

Anriqua , & moderna Intiodu^o * vide tnuodu&io a4i^ 
mirabiUttffli 

Att-J llnriqliii & vera fidcs». & fola femns » jemonfira» 
plurimis iSacrae Scripcurx t & San£lorum Parrum It- 
ftimonjis , qu« tollegit Timannus GelTellius* Medici- 
nx boAon Trajedi ad Rhemim i66^. Dccr* Sacrx 
Congreg.Indicis ijr.Januari 1714^ 

Wi anciquts eft Capiencia . vidc Unicas dogmaclca) & pelicka. 

.^e Antiquis, & majorlbuJi EpiftQoporum caufis Libcr » 

in ouo SS. Pacrum, & Poncificum>.& ConclUorunt 

£cclefia! Cacholicst fencenttae proferuncur ad confitcaF- 

tionem errortim Davidil ifi LibraGallice fcripcos de 

' Judiciis Qanonici!» Epifeopomm^ Authore Tneologo 
Parifienfi Doflore Sorbomco. 

Aq.ciqu« Faculcatis Lovanienfis > qui adhuc fiiperfthei 
func diicipull ad eos, qul bodie Lovanii fiint Theo- 
iogos, de DecIaracioneSacFacuI.TheoULovanitnfit 
recendoris circt Confiicudonem Unigenlcus 171^« dec 
Sac.Cong.Ind.i7.Maii 1734» 

de Andquitace Romanomm • yide Thomar Dempfier^ 

de Anciquitace SclhoUrum. vlde Jo:AlthufiI. 

AntiquitacesEcclefiar in cribusprloribuspoft natumChfi* 
ilum Seculis &c.Scu^io, & opera BahhaiTarii Babet* 
ii Argencorati i^^^.Io Decr*.CoQg. Iiidteis fub die 
k6.Sfi})cembris i588. 

Antiquitaces Rom.vide: Heorici Ktpingii« 

Antiquitacis Afiyriorum , Cbaldmmm . vide Manuate 
rerum admirabiliumv 

At Anciquo jure Presbyterorum in regimlne Ecdefiafii* 
co * Auchore Claudio Foncefo Theologo Taurini i $j #• 
&ecvS«Cong.Ind. ap.Maii 1^90» 

Antifiunnius. vide Laomcua. 

AncicheJe des faifis de jfefus Cbrill , & du Pape s In^ 
primi a Rome Tan du gran Jubil^ 1^00. 

Amithefes ad Thefes TheoTogicas , feu afticulos etbi* 
bitos illufiri(«.ac Reyerendifs. D. Archi«pifi:opo:.Me« 
chlinienfi caufa pr«ten& concordiae ineundarcumPP» 
Sociccatis jefu , & aliis per Excellentifs. D. Gumma- ^ 
rum Huygens, quas, Prarfide R.P Philippo de Ros 
Sociecatis Jefu Sacrar Theologiap Profeffore , defen»- 
det P. Gouvinus Van Geflere ejufdem Societacis ir- 
^rcitio bcbiiomadarip LovaDii apud pp. Soc«,Je- ' fu. Dec.Ccfig.S.Off.die f.Septembris x6»f. 
Ancichefis BenediAi a Benedt£ds. vide ApparatttS. 
Anconii ArnaldiDodoris, & Socii SorboniciOpera fe- 

quencia t Letre de Monfieur Arnauld Do&curdeSor* 

bonne > a une perTone de condition &c. 
^conde lecre de MonfieurAmauld DoAeur deSorbon*- 

ne a an Duc , 9c Paire de France , pour ferYir de 

rerponfe &c* 
«piftolai & Scripcum ad Sacram Facultatem Parifien(mi 

in Sorbona congregacam die tf.Deeembris itffT. 
Scripci pars alcera ad Sacram faculutem Parifienfem io 

Sorbona congregatam die lO.Decembris i^ff. 
cpiftola , & aker Apologeticus ad Sacram f^cultatem 

Parifienfem in Sorbona congregaum die trjanuarii 

16SS. 
eptftola inrcripca Viro fapiencifiimo Henrico Holdeno » 

indpiens: £a temporum conditione. 
Vfcra S. Thomae d^ Grada fuffcienti, & efticaci doftri- 

na dilucide explican. 
propofitiones Theologictf dusf^ de quibus hodiemazf» 

m^ difputatur, clariflSme tlemooftracar. 
Antonii Sonfioii Commenuria de Pudicitia. 
Anconii Borremanfi variarum Ledionum Liber. 
Antonii Carrarini duo Libelli Aftrologtci • 
Ancohii Fabricii Bteyniani hi Theoriam, & PraximBe- 

neficiorum Ecclefiafticorum Mechodica, & familfarit 

incrodu£bio, donec corrigacur. ' 

Antonii FraticHci Doni Litcerx. 
Anconii Gonzalet de Rofende . Difpucaciones de Tuftt* 

cia originali , de peccato originali , de Jufticia gra* 

tuita, Lugduni, &c. i^^r.Dec. Sac. Congr. S. Ofiic. 

a^.Junii i^Si. 
Antonii le Grand Inftitutio Philofophiar {c<^undum prin- 

cipia D.Renaci, des Carces, nova methodo adnrna* 

ta &c.Londini Anno i^78*Dec.Sacr.Congr. Ind.if» 

Jan. t7M* 
AnconiiMacchaei LU.D.& Profeftbris in Academia Gro- 

ningar, & Omladiat, Collegia Juris fex. 
AntoniiMerendatDifpucationes de confilio mihime dan«» 

dOi juxca opinionemfpecificantcmprobabilicer a^uoi 

pro pt6 \icitbi doncG coriigamur$ corrkAar tcrOt jum 
Dec. to. No veinbris t66i* permittancur • 
Anconii Mizaldlt Opufcttia meitiorabiliitai » & ucilium 

* Centuria?» & de Hortenfibus, donec coTri|4Btur» 
Antoiui Pellegrinl Phyfionomia nuiirilis} qui alias jam 

^eratlmprefliisVenedis fub Titulps 1 iegnidellana- 

tttra deir uomo d' Aotonio Peiiegiini» 
Antonii Pextt Relatione$. 

Antonii PoU Vtiieci Luddariam Poteftads Papalis* « 
Antonii cujufdam ignoti Poflevini. vide Libelius quam 

plurimis &C. 
Antonii Raeocii Lucerna Par^chorum » feu Cat^chefis 

ad Parochos» donec corrigacur » jufta decretum tu 

Decembris xki4. 
Antonii de Rampilogis t^igurz Bibliorum i dooec ct^ 

purgentur* 
Antonii Reiferii Auguftant San&i Auguftinus contra Bet- 

larminum, & alios Scripiores papcos viodicatus. . 
ejufdem) ftrevis Apologia pro Epiftola qoadam coofo- 

latoria in gratiam S. Aletheae fccipu» & cdiuA.^rr 

Chrifti vulg.MDCLXXlV. 
Anconii ReucTini Eiegefis di^omim inPfalmoSt donet 

expurgetur» 
Antodii de Rofellis Aretint Tra&atus de poteftate tm- 

peratoris » & Papa» & de ConcHtit % doocc cxpurv 

getur . 
Antonii VVulpii Theologia Moralis» donec corrigatitr« 
t^. Antonio de Lorca. vide : Hipolytat de Roccabcrti » 

• &C. & fignanter » Epitome de fu prodigiofa vi- 
da* &c. 

Antonii AttgufiiniArchiepifcoptTafraeoaen* Yide: Opiis 
Gerh.Von Maftricht &c» 

|>.V^ntonioCamUloLeoni» vidct.tlMatrtmonio di hntk' 
na lcgge. 

Antonio Manchetto* vide: (lores aurei &c* 

Antonii Le-Grand Apologia proRenaco De(cartes con* 
tra SamuelemParkerumj S.T.P.Archidiaconum Can* 
tuarienfem inftituca> &adornau juxta exemplar Lon«> 
dinenfe &c. Norimbergae A.C.itf8i«dcc»Sacr. Cong. 
tndftix.Januarii trxu 

Ath -Antonil Vani-iidc dc Oracuiis Eihoicoram ) 

Diffcrtationcs dux. Accedit Schediarmt ) 
' de differotionibus EcbaicisAmftclodjiini ) Decn Safi 

168J. )Cong*In<U 

^jufdcm differtationcs dcOrigirie» & pro- ) J4. Jan* 

grcffu Idololatri«, & fupcrftitionum . ) nn* 
4e vcra, &faUa prophetia, & dcDivina- ) 

tionibus Idvlolatricis . Amftelodanu i$9l*) . . ' 
Antonio Quirino Scnaior Vcaeto . vidc Awifo delM 

Ragioni. « • • 

Antonio Robino. vidc metodo dclla poctnna^ 
D. Antonio Rojas. vidc vita dcllo Spitito. 
D. Anconio di S. Salvatore Tratuto dcUa Aicorfa > f 

continuazione de'Cambi fatti a fc fttffo. 
«jufdem Deciiionc d' un Cafo » t coa cffa alaini alsii 

dubbj in matcria di Cambii. ^ 

Antonio Santacroce. vidc la Segretatia d Apollo. 
Antonio AlbcrtioScortcUio. videt Differtatio Hiftoticia 

de-Ludibriis &c. 
M. Anconto Gatto. vidct Nugx iadercbians. 
H. P. Antonio Urfaya de S. Joanne. vidc 9 da Duplic! 

flacu vics hunuM. 
Antonius. vidc Coranus Sadaellus. 
Antonius AlbertiusScoccltius, cx Deer.Sac.Cong4lad{«> 

cis 4.Martii irbf.vide Difiettatio hiftorica fcc« 
Antonius Alccus. vide Alccus. 
Antonius Alicus» vel Halieus. i.cl. 
'Antonius Anglus, AuthorLibri deOrigine Miffar. t.c\* 
Antonius Arnoidus DoAor» & Socius Sorboaicus &c« 

vidc Cauia Arnaldina &c. 
.f« Antoniiis. firoudinus. vide CorpUa* 
Anconius Brucciolus. i.cl. 
Aatontus Ccvallcrius . i. cl. vids etiam Thefaurus IiO^ 

guac Hebraicae. 
Antonius Ch^rlas. videi TraA^itus 4c Ubcnatibus « 
Antonius Ccoke. ifcL 
Antonius Cocranus. uci* 
Antonius Corvinus. i.cL 
Antonlus Favus. i.eL 
A&tonius Cbelbius. Linconienii>«. lucU A S. Stie PrBbibhwufH ^ Sf 

Ant^mu^ 6unter. vidc ad Jacobi Mafann && 
Anconius Heraudus. vide Reflexiones. 
Antonius Herfortus. x.cK. 
Antonius Jofeph Paflrana. vide Sacra Cithara. 
Antonius Kelii • vide theologia ad mentem DoAorif . 

Subcilis, &c^ 
Antonius Matth«us. vide Epiftola fub nomioe &a 
Antonius Mocherus. i.cl. 
Antonius Otho. x.cl. 
Antonius Paauius. i^cK 
Antomus Probus • x. clw 
Antonlttl Reuterius. Vide Joannes Launojus^ 
Antonius Roccus^ vide animat rationalis immortalUas* . 
Antonius Sadeei. i.cl. 
Antonius Scboro) Anglus. x.tl« 
Antonius Triefli Dei» & Apoftolicx Sedb gratia ( (\c 

incipit guoddam Ediftum ) vide Edida trta* 
Antuerpienfis coUatio. vide Collatio*. 
Antuerpienfis Confeffiov vide Confeffio* 
Antuerpienfis Eeclefia Catechifinus. vide Catechifmus 

pro Ecclefia. 
Atiulorum Llbriw vlde Itbri decem Auilorum» 
AoniusPalearius. i.cl. 
Apeilus . vide Jotnneii. 
Aphorifmi ez Ambrofio &c.vide trenan* 
Aphorifini Confeflariorum . vide Emanuel Sa. 
Aphorirmi Dodlrinx Jefiiirarum» & aliorum aliquotPonhr 

tificiorum Doftorum &c. 
Aphorirmi Politici primo » vitiis (ctiptOribus per Lam% 

bertumDanxum coIleAi> deinde multis exemplisiliu- 

ftrati» Authore Evervdo Bronchorft Daventrienfi. . 
Aphorifinorum politicorum &c.vide Epimetron. 
r ApocalypTe de Meliton» ou revelation des mifleresce-^ 

nobitiques, parMeliton aSainALeger x^68.Dec.Sac. 

Con§.lnd.jx.Man;ji i^Cx. 
Apodixis Cathoiica • vide ad Georgii Tornebulli • 
y1* ApoIIo Miftico parlamento. vide Miftico parlaroento^ 
•d' Apollo k Segretaria. vide ia Segretaria . ^ 

^pologema pro antiquiffima &c. victe Joannis Caramueli$% 
«Apologetica dilucidatio. vidc Nuda vcricas. 

Apo- w '«'^« ZJbrmm 

Apologalca enatrado dcMedico Hebrcb. vtde Davul 

de Pomis • 
Apologetica Epiftola ad finceriores &c.vide Epiftola A- 

pologecica» 
Apologetica refponfio ad Scabiofum Ijbcllum cujutdan 

Canonici Rcgularis Ecclefiac Untcrftorfcnfis nuperrimA 

vulgatum fub fpeciofo titulo difoudtonis Theologico«* 

Juridicxcontra difcuffionem probiematicam ad decan- 

tatam legem Amortizationisbonorum» &c.annoitf^8« 

Dec. Sac«Con|.Indic. ix. Martii 170J. 
Apologetico caftigo. vidc familiarc caftigo. 
Apologcticus doArinx moralis. vide Honorati Fabri . 
Apologeticus eonim > qui HoUandia? &c. vide Hugonls 

Grotii. 
Apologeticus ad Sacram faculutem Parifieniem . vidc 

Antonii Arnaldi. 
Apologeticus Tra&atus de certitudine gratia:. videMar- 

tini Eifengrcnii . 
Apologeticus tripartitus pro D. Auguftino > triplici Epi« 

ftola per modum libelli fupplicis &c.Opera> &ftudiQ 

F.Rcnati Equitis Gallobclgici . 
Apologia Angticana , fea Ecclcfiae Anglicans , five A* 

pologia Anglorum • 
Apologia proBaptifta deCrema • vide Scraphini Firmani « 
Apologia brcvis pi^orEpiiioIa quadam. videAntoniiRei^ 

feril . 
Apologla Cardinalis Bellarmin • vidc Rogcrrii VViddin^ 

ghtoni. 
Apologia ad Carolum Catfarem , vide Jacobi a Bur? 

gundia. 
Apologia Catholica adverfus Libellos , Deelarationes % 

8c Confultationes fa&as, fcriptas > & editas a Foede- 

ratis perturbatoribus pacis in Regno Franciae &c. pe( 

B.D.L.I.C. 
Apologia delle Chiefe riformate del Piemonte contro le 

cavillazioni.del Priore Marc' Aurelio Rorengo. 
Apologia Confefiionis Auguftanat. 
Apologia» (eu Defenfio Ctrriftianorum , quifunt in Gal^ 

lia ex Religione Evangelica » feu Reformata adverfus 

cos> qui vivere renuunti &c.GaIiice conicripta . 

Apo- A S.SeJli TnbiMmum. ji. 

'^pologTa in difera d' una Dotcrina deir£cC6ll>$ign.Pie« 
tro ContiRomano 5 raccolu, e data in luce da Fctdi- 
nando Clavcftain Salisburgenfe « 

Apologia pro Difputatione. vide ad GeorgiiTurnebulU. 

Apologia de do^rinfi Valdenfiuni * 

Apologta in duas partcs diviia. vide Berfiardi6.Penoci. 

Apologia fiAa prd Herodotp • vidc Incrodtt^tio ^doiira- 
bitiuni* 

Apologia fideit viAc VValdenfium Confeffio, 

Apologia^GrxcpruBi de Jgne Purgacorii, 

Apologia contra llentitum pucem. 

Apologta pro juramento fidelitati^ > primum quidem ab 
Anoo]rmo> nunc vero ab ipfoPrincipe JaCirt»omagn« 
Britannizi Francia?) &Hibemiae Rege* videe»am)a. 
cdbi Piiit^i» 

Apologia pro CleroEccIefix fiatavorum Romano-Catho-' 
licae , feu ratipnes » ob q^tas Clerus cenfuic in )ocun| 
Reverendifiimi Archiepifcopi Sebaften non efic iUico 
rcdpiendum P. Theodorum Colckium . Per Joannem 
Palsebpifium • Delphis apud Henricum Van Rhyn > 
1702. Brevi SS. D. N. Clemeoxis PP, XI. 4- Oao- 
brts ly.oi» 

Apologia del Diarto ttallco del M. R. P. D, Bernardo Mont- 
faucon &:c.Contra le oflerv^tciont dei Sign* Francefcf 
ticdtoniy compofta daJ Padre DoQ Komualdo Ricco- 
baldi &c« In Venezia 1710. Dcmec corrigatur • Dccr. 
S.Cong.lQd« t f. Jan. I7t4« 

Apologia de Juribus principalibus. vide Jo:de Roa« . 

Apologia P.MichaelisMedihct Belarcenfis adverfusF.DOi> 
minicum Soto Segobien(em pro F.Joanne Fero. 

Apotogia noviflima proS. Augufiina. vide SamueiisM^ 
rcfii» 

Apologia per rOppofizioni £itte dall'Illuft«e Rev.Card. 
BeUarmino allt Trattap» e Rifoluzioni di Gio^Gcifo* 
DC fopra la validita dellc Scomunichc 1 del P..M. 
Paolo da Veneaia deirOrdine de'Servi. 

Apologia Panegyreos Janfenianar ad Tbeologum Lova- 
nienfem^ ubijanftniani fa^iaflertionem formularioin- 
fiabiliter contineri oft^ditur» ejufdcmformularii exar 
^orcs fut^ripiipi:efque^ii unius .»••.««• pecagmy ut 


rct, tei> ae Ittgubres has coatroTerfias candem atiqittftd^ 
finiemli neceffitas denuo > tc via pandinir « Gratiino- 

poU 16^^. _ , ^ ^ 

Apolbgia recunda Panegyrcos Janrettiaox configens Jan^ 

feniimi hiftoriam brevcm corrafiun a L.C. Dechero S. 

T.L.Ecclefi«MeiropdLllechIin.Canonico. Gradanor 

poU. i7oo.Decr.S.Coog»S.C>ffi6.0ftob. i7or. 
Apologia Tertia Panegyrcos Janfenian« cnervans defeiH 

fionem brevis Hiftoric Janfenifini conflatam a L. d 

Deakcro S. T.L. Ecclefiae MetropoL Meoblinicnfis Cano^ 

nico> Gratianopoli 170«. 
Aporogla concra ItefomEUtos S. Franetfct ad mentem S. 

D. N. per Frauem Manfiredum Ord Minofttt» dc Ob- 

fervantia» 
Apologia , fcu Refpohfio Apologctica pro fententta P^ 

Hieronymi Florentinl . vide Martini ab Holubervefo. • 
Apoiogia per i Riformatori , e per h Religionc riforma- 

ta, compofta da GiacomoPicenino contro rifwetdve 

di Fr. Panigarola , c P. Segneii , ftampata in Cotia . 

X7otf. / 

Apologia prd Sacr. Congregationc fcidWs , cjufijuc Sc- 

freurio, & Domioicanis contra Pctri a Vallc daura 
ibellum famofum. 
Apologia in favorc de SS. PP. contra quelli , che nellc 
materie morali fanop dc^medcfimi poca Stima opera 
f oftuma del P. M. Bemardino Ciafrbni da S. Lupidio 
Min.Conv.in Baflano i^^.Congr.S. Off. i^ Oi^b.. 

X70I. 

Apologia Simonis Vigorii. vidc Smonis Vigorii. 

Apologia contra Status Burgundiar . 

Apologia pro Summis Pontificibus Romanis , Generalt* 
bus Conciliis, & Ecclc^a Catholica contraD.Petrum 
Vambufclim. S-t.L.E<;fclcfi« Cathcdralis S. BacconS 
Canonicum & PGenkentiarium , & contra Inftrudlio* 
nem ad Tyroiaema^heologum dc Methodo Thcologt- 
ca o£to regulisperftriAa, cjufdemquClnftrudlionisde- 
fenfionein» & vindicias, Authore iEgidio EftrixSac^ 
Theolog.Profeffofc: Lovanii, donec corrigatur. 

cjufdem , Diatriba Theoiogica dc Sapicntia Dei bencfi- 
cai &c«fiYemaDdttAio ad fidcm divlaam perveftigan* 

dam» A S. Seie Thbibiiarum . 5 f 

' dam> confirfnandam , expoliendam , affcrtapotiffimuni 
auchoruatc Ronani Pontificis , eaque nulli obooxia 
errori, etiam in quatftionc faSi, vulgo dida. 
Cfnrdcm 1 Dilucidatio communis DoGtnnx Theologorum 
de fide imperfcaa quor undam rudiura hominumliupcr 
afferta m Diatriba Thcologica • 
Apologia pro Valcriano Magno . 
Apologia VVilhclmi Principis Auriaci Comitis Naflbvic 

contra Principem Parmcnrem . 
Apologia Zafii contra Joannem Ecklum r 
Apologie per lcs Cafiiiftcs conrrc le$ calomnle dcs jan* 
feniftes, oij le lcClcur trovvera les verites &c.Par ua 
Theologicii> & Profefleur en Droit Canon . 
Apologie dcs denots de Jc Saintc Vierge , ou Ics Senti- 
menc de rhcotimc fur lc Libclle intitulc : L^s auvis 
falutaircs de la Bien heuvrcufc Viergc a fcs dcvotsfn- 
difcretsi Sur la Lctrc Apologetiquc dc fon Aiithcur > 
& fur les nouveaux aviscn forme dcs Rcflcxions ajou- 
tcz au Libclle, &c» 
Apologic des lettres Provinciales dc Lovis de Montalte 
contrc le Derniere refponfc dcs PP.Jeiuites intitulee i 
Entretiens de Cleandie , & d*£udoxe &c. A Roven 
id9S.Dec,S.Cong.S.OCii.Martii 1704. 
Apologie pour Monficur de ia Badie . vide Prcmierc A« 

pologie. 
Apologie de Monfieur Jaafcnius Evefquc *Iprc, & de 
Do&rine de S. Auguftin expltquce dans foa Livre in-» 
titule: Auguftinus* 
Apologie fcconde pour Monfieur Jaofenius Evefque d* 
Ipre, & pour la Doftrine de S. Auguftin , cxpUqttce 
dao fon Livre intitule. Auguftiaus. 
Apologie pour JeSynode dcDorcliret, ou rcfetationrfu 
livrc, intitulc rimpicre de la Morale desCalviniftes, 
&c. a Gcoevc x^^y.Decr.Sacr.Congfcg.Itid^anMar- 
tii i^Si. 
Apologie de la vcritable Thcologie Chreticnne aiiifi. 
qu*cUe oft foutenjue, & prcchce , par lc Peuple , ap- 
pellc par mcpris, les Trcipbleurs Scc.JiLondfesiyQA^ 
Dcc* S. CongT. S. Offitf. XI. JjiDii 1712, 
Apontc. vide ^•P.La^rcptii dc Apanccv 

C ApOr )4 ^^^^>^ L&rmm 

Apophthegm^ta San^oruin Patruai. vide Marialc.' 

Apopompacus. vidc Thcophili Rcynaudi. 

dc Apofiatis, & fugiciyif . vidc Julii Clcmentis Scotti. 

Apoltolatus MiiConarionim per , univcrfum Munduia. 
<um obligatione Paftorum* quoad manutcoentiam £« 
vangelii , regulis adlionum humanarum , & Mcthodo 
conferendi cum Hxreticis icc. Autbore F. Rayautndoi 
Carolo, donec corrigatur^ 

de non Apoftolicis quibufdam moribut. vide Epiftolade 
non Apoftolicts. 

de Apoftolicis traditionibus. vide de Divinis > & Apo- 
Oolicis. 

de Apoftolis , & Martyribus . vide cxcmpUrum vario- 
rum Liber 4 

Apofiolorum Nationis Gallicanx Libellu^ • vide Libet 

. lus. 

Apparatus ad Origines Ecclcfiafticas 4 vide : Riccardi 
Montacutii . 

Apparatus ad pofitivam Theologiam Mcthodicus . Au-^ 
thore R< p. Petro Annato Congrcgationis DoArinae 
ChriftianaeP.G.Editio fecunda accurador, &au6lior> 
Tomus primus 9 & fecundus . Parifiis apud Nicolaum 
Couterot. Via Jacobca ad Ciconias i^of.Dccr. Sacr. 
Congr.S.Offic. t a. Septembris 1714. 

Apparatus Clemcntis O^avi Ferrariam petentis • vide Clor 
mcfitis O&avi. 

Apparatus cruditionis ram rerum, quam verborum, per 
omnes artes, & fcicntias inftru£tus> opcra, & fiudio 
P. Michaelis Pcxenfeider . Editio tertia • Stultzbaci^ 
. x^87« dopec cxpurgctur . Expurgati autcm dcbet dc- 
lendo illa vcrba anno 1669. Ordo Scholarum Piarum 
abrogatur a Clcmcntc lX*Dcc.Sac.Congreg.Indic.ai«* 
Dcccmbris 170«. 

Apparatus in Rcveiationcm Jefu Chriftis AutoreGulicI- 
mo Alabaflro Anglo, & Antichefis Bencdicli a Bcne- 
diftis Veneti contraGuliclmumVVitackcrum» niiifue- 
rit ex cotre^s ab Autoribus, &Romat impreffisctim 
approbatione Magiftri SacPaJatii. 

Apparitione , e Miracoli dcll.a Madpnna di Trani « vid« 

Ap- A S.Sede VYAihitmm. jy 

Apparkb nofturna Fraacifci . vide FraocUci noQuum 

apparicio. 
Appellacio pro Dominico Banncz. Tide Calvinirmus* 
Appellacio Thomar Prarftoni, fc Thom» 6ranici Anglo* 

rum ab Iliuftrifltmis Cardioalibus ad Indicem dcpuca- 

ti$ ad Papam . 
Appellazioni neUe macerie Ecclefiafiichc, vide Tratcaco 

dell^Appellazioni. 
dt AppeUacionibus. vide Joannis2angeri, 
Appendicis Mircellaneae ad biftoriam GoccefchalchiOpu^ 

iculum quortum de libero arbitrio Authore Ludovico 

CoIIocio Pariiiis z^ff.Dccr.Sacr. Congrcg.ai. Jaflua* 

rii 1719' 
Appendix ad Diflercacioocm de Miffa • vide Petti Pi« 

cherelli. 
Appendix ad hiftoriam liceranim Clariffimi ViriGiiiielmi 

Cave ) in qua de Scriptoribus Ecclcfiailieifl ab aon» 

I ioo. ad an. 1 5 1 7. pari mecbodo agicur , Auchore H0I« 

rico Uvarcon. Genevar 169%. 
Appendfx ad Jefiucarum confcioKiam « vide Conrclcncia 

Jefuitica • 
Appendix ad motivum Juris pro R.D.GuIlielmo Van 49 

nefle Paftore S. Cacharina^ apud fupremum Brabanciae 

Senacumi fupplicance contra llluftriilimum j ao Reve* 

rendiflimum D. Archicpifcopum Mechlinienfem inci^ 

.macumj & excipiencem &c. Dec. S. Congr. S. Oft %€. 

Oftob. 1707. 
Appendix neceflaria Synugmaeis Areaoonim Chymico- 

rum Andrest Libavii. 
Appendix adquzftionesfelcAasprioris tomiauAoreRey^ 

P. Maceheo de Moija e Societate Jefu • Tomus fecun-^ 

dus Macriri i^^f .Decr. S. OAcii die »1. Martii 1704* 
^ppendix Tbcologica de Origine Mundi . vide Tboms 

Angli • 
Appendix duarum diflTertacionum • vlde : ChriC CtU 

larii. 
Approbatip fub nomine nonnuliorum Theologorum t% 

variis Religionjbus , tam Ordinum Monachalium » quam 

McDdicannum necoon ArchiepiicopiPhiiippenfis» &c. 

Do^trinz Corndii Janfenii « qu« incipic • l^id fen« 

C > ti««- 1$ tnJete tihmum 

' kkndlim £e At Dddlrina. £t fln^^.' txmt publKfdi fi 

Apoftolico, & Univeriicati:» Notario» & 5criba jur»» 

tOi qubd atctftor Petrus Mintarc. 
AquiiinUS. vide de tribus Hiftorids* 
Aquilovicanus» vide Joannes Torafius. 
Arabum Antiquitas. vide Manuale rerufii admirabiriua i. 
In Arbitrium Servum Liber . Yide : Hieronymi Serrc • 
ArcaSalutaris. Vide: MarciVidaL 
ArcaVitalis. vide: MarciVidaL 
de Arc4nis admirandis naturx. Vide! |uliu$ CarfarVatl* 

ninusi 
de Arcanis Amori^i & Veneriss vi<te Ateyfiat Sigi«. 
Arcanorum Chymicorum Appendix • vide Appcndix n6* 

cefhria. . ^ ^ . 

Archicpirc<^pi Sebaueni &c.vide Deciaratio Archiepirco«' 

pi Sebafteni &^bi 
Architrophaeum Scoti • videTabellaafnea* Auguft», &c* 
Archontologia Cofmrca Joannis Lttdovici Gotofrcdi » do* 

licc corrigatUr » 
Arduini* videt Joantlis^ 
Areolcquirrque. vidc: DamafiBlyemburgii. 
Areft ^e la Cour du Parlamene Tur un Brefdu Mois d* 
I Aouft mii fixcenc quatre vingts , du 14. Septcmbre 

1^8o,FoIia quadam tam impreffa, quammanufcripta% 

In Brevi fpeciali Innocentii Papae XL fub die xS. l>t^ 

cembris U8«* 
Arctini Opera . vlde : Petrl Aretini . 
Aretini Tra^tus. vide: Antoniid^RofeUisi 
Aretinus de Accoltis . vide : Lucii Pauli. 
AreriusBarnenfis. videt BenediAus. 
AretiusFelinus, qui & MartinusBucerus. i. cL 
ArgentinenfisGonfeflio. vide: Confeffio Argentinenfo% 
ArgeAt]nenfiumMiniftr6rum &c. vide : Admonitio . 
Argentoratenfis Ecclefia^Catechifmus. vide: Catechifmuli 
Argolus^Afidet PtolomaeuSk 
Argylophylacis , feu T4iefaurarz} Epiftota • 
Arimineniis RubiCon in C«fenam ClaramonVii > Authori 
. Jacobo Villanio , doneccorrigatur. 
Atiofto. vide: Satire. 
I^tiftarcas^ Vidc: DaaicIisHcInfii^ 

' ArW A S.Jids ProbibhirUfn • || 

jl^titlimariPericulum. vide: Vaientini Arichmri , 

ArlenfisdeScudalupis. vide: Sympachia. 

Arnfiaoii Bavuens Juris CQnfuIci dilfertacio de concordU 
Sacerdotii > & linperii habita in Alma Univerfitat^ 
Lovanienii» quinto Idus Novembris anni i7z|. Lova^ 
nti. Typis fo: Btpciilx VanderUaers in Foro,dec.Sac> 
Coqg.S.O^c. li.FebruJTii f7tf. 

^eArmaca» 8e tog^Umilitia.vidci UeoriciBrcvbau d^ 
Militia Politiea^ 

4e ArtQis Romanis . vide; Aiberici Gemiiis. 

Armonia contemplativa ibpra la Vita di Gesik Crido , 
delii $ancl Filifpo Neri» Ignazio Lojola, Cajetanodi 
7iene , e Tcrefa di Ges^ , diipofta (econdo 1' ordine 
xiegli Evangeij, nonfolo pertuctiligiorni dciraono j 
jnefi > •£ fectiiiiane , ma ancora per tutte le Fefte prior 
cipaii Con&crac) ali' Aitezea SereniflSma d' Anna Ma« 
m Ifabella, &c» da Monfign. Gan: Gio: Paiazzi Aa« 
verfa 1690. 

Araaldi Do^^s $orboiuci Qpem^ vide; Antotpii Ar<r 
naldi • 

Arnaldi de Villanova Opera > niii^pttrgeficur^ 

Arnaldus Advocacus. vide: Oratio M.Ansooii Arnal^iff 

Arnaud . videt M.BuUarii Romani. . 

Arnauld, vide. Antonii Arnaldi^ 

monfieur Arnauld Dofleur 4^ $^t1>onne • Vuk Inftni* 
^ione fur h Grace &(i. 

Arnifzus. vide; Henningi; ^enricU 

Arnoidi Clapmarii Opera, 

Arnoldi . vide Gothofredi Arnoldi &€. 

>^rnoldi Monrapi Diatriba de €<u camium , fr Quadrav 
gefima Poncificiorum ^ An^elo4ami iS^z. Dec. Sacr* 
Congr.Ind. »>.Maii r^^o, 

Arsoldi Vinmi I.C. m ^uatuor libros Inftitutionum Im^ 
perialiumCommfintariiis academkus^&f orenfis* Lug- 
4uDi gatayorum 1709. donec corrigatur • Decr. Sacr^ 
Cong« Ind. 4« Decembris 1 7 % jr. 

Arnoldi Vinnii in ^uatnor libros Infticutlonum Imperia<^ 
lium Commentarius .«cadeniicus « & Forenfis editia 
jioviffiml, juxta exemplar LugduneQfe corre^a • Vq« 
/icciis 1 7 j[ z^ de^ 01 fiijpr» • 

e % Ar» |t ifgJex Ubrorttm 

Arnoldus Aftgetus* vide z&io rei ainot:e« 

Arnoldus Bachimius. vide Pafifophia enchirotica* 

Arnoldus Chriftophorus. vide: TrigintaEpiftolar* 

Arnoldus Montani. i. cl. 

Arnoldus Montanus . vide Caii Julii Cxfaris tcc. 

Arreft de la Cour du Parlement. vide: Folia quxdans 
Gallico idiomace Typis iofipreflfa fub titulo Arrefi &c. 

Arreft de la Cour d& Parlcment » fur deux imprimes ctt 
forme de Brefs du Pape s du i8. Januer i^io. 1* un 
concernanc ie Mandemenc » & aucres i crits de M. 1' 
Evefque de Saint Ponss rautre couchanc le Traic^ dc 
rOrigine de la Regale , compose f>ar le Sieur Au- 
doul. Du premier Auril. 1716. a Paris 171 o» Decr, S* 
Cong.S.Of!ic.ia.Junii 1711. 

Arreft de U C<>ur du Parlament > qui rupprimc intitul^ 
Cinonizaci<^ Vincencii a Paulo • Paridis Typis Petri 
Simoni 17^7* Decr. Sacr. Congreg. Indicis j. Apriljt 

i7S^* 

Arreft de la Cour^u Parlement 9 porunt fiippreflion cT 
un liure intitule : Inftrudlion Paftorale de M. L. Ar- 
cheveque de Cambray , & d' un Thefe Soncenuc efl 
Sorbonne le 30. Odlobre i734- du i8. I^eurier 175 T* 
A Paris chez Simon Pierre Imprimeur du Parlamenc » 
aubas de la Rue» de la Hafie i7Jf* Decr. Clem.XIL 
xS.Maii i75T* 

Ateftum contra Joannem Caftellum « vide : Orado M. Ao* 
tonii Arnaldi. 

Arrifon . vide Jacobus • 

Arfatius Scoffer. i. cL 

Ars curandi morbos . vide Gedeonis Harvei • 

ArfdekiQ. vide R.P. Ricardi &c. 

Arsfcld. vide JuftiEvardi. 

ileH*Arte d*Amare Libri 3 . trafportaci dal latinO d! Ov{« 
,dio Nafone in otcava rima Tofcana dal Sign. D. Gac- 
cano Vcrnice. In Colonia i7o7.ex Decr* Sacr. Congn 
Ind.4*Marcii 170^. 

dc Arce nacandi. vide Nicolai VVinmaniifc 

Artcmidorus Eneirocricicus. vide Conventus • 

Arces Jefuicica? in fuftinendis percinaciter novitatibus » 
damnabilibufque SociorumLaiicacibus » Auchore Cbri^ 

flia- 1 A S.Seie Probibihrunt j^ 

r ftiano Alctophilo . Salisbuigi z/oj, ez dcc. S. Cong. 

Ind. 4.Martii 170^. 
Artes Jcfuicicae in fulHnendis pcrtinacitcr novitatibus , 

laxitatibufque Sociorum ( quarum plufquam mijlc hic 

cxhibcntur ) SS. D. N. Clcmenti Papa! XI. atque Orbi 

univerfo dcnunriai« pcr Chriftianum Alctophiluoi. E- 

ditio fccunda media fcrc partc aixQiox . Argentorati 
- apud Amatorem Kcrckhoven 17xo.Dcc.Sac. Cono.s. 

Offic. »• Dccembris 171 1. ** 

Artes S. Inquifitionis Hifpanicap. wdc Sanaac Inquifi- 

tionis. 
Arthcndoricnfis. vide Joannes Rivius. 
Arthiifius Dantifcanus. vide Mercttiii Gallobclgici.^ * 
Articuii Anabaptiftarum Moraviap. 
Articuli Anabaptiftarum Saxonia? • 
Articuli a facultate Theologica Parifienfi drtcrmidati fu- 

pcr materiis fidei noftrac hodie controverfiss Cum An* 

tidotos Authorc, utcreditur» Calvino. 
Articuli fidci praccipui ad Univerfitatcm utriufque Ecde- 

fi« Romano-Catholicac , & Luthcran» , Angcntorati 

i^Sf.In Dec.S.Of.die jo.Apriiis i6$f. 
Articuli novorum VVormatia! Evangcliftarum . 
Articuli quadraginta feptcm Plcbis Francfordicnfis. 
Articuli Reprobati a facultate Parificnfi , contra Doari- 

nam S.Tnomar. 
Articuli Tfacologici Lovanieafiiim. vide Thefcs Thcolo- 

gicat. 
Artis divinatricis Encomia > & Patrocinia divcrforum 

Authonim , intcr quos cft unus Philippus Melan- 

chthon.^ 
Artis mcdici? dogmatum . irtdc Aftronomia? microcof- 

micx. 
Artopxus . vide Petrus . 
Arturus Britanus. x. cl. 
Arumci Difcurfus. vide Dominicl Arumei . 
•AS.C.(fic infcribit fuum nomen quidam author ) vid^j 

Anonymi Opufculum . 
Afcendcntis Chrifti in Coelum cum Triumphis Romano- 

rum Collatio. vide Triumphi Romanorum. 
Afccfis fpiritual» pro Coafraicrnitatc S. Jofcph , in quo. 

. G 4 coa- ^ I 4<> , '«^^^ Lihriruih 

continentur OAcium parvuoi j Rofariuni i & LiUdf# 

cjufdem S. Jofeph • 
Aslacus Bergenlh. vlde De dicendi) & diflcrcndl rd* 

tionc . 
Afiarcius. vide Mattbarus. 
Aflercio Juris Bcclcfix MetrepolitanarRomano-Catholica? 

adveifus quordam , qui eam ad inftar Ecclefiarum per 
' Infidelium pcrfccutiones defiru&arum Jure priftinope- 

nitus cxcidiffe cxlftimant. Pcr LC. E. h V. Liccnt. c- 

jufdem Ecclefix Canonicum • Dclphis Typis Henrici 

Khenani 1705. Brevi SS. D. N. Clementis Papai XL 4. 

O^lobris 1707. 
Affjrtiones quorundam Ecclcfix dogmatum. vlde Fran« 

cifci Polyngrani. 
Affertum rcYponfivum P.M.Fr.Hicronymi Michclini Efi* 

natis Auguftiniani pro defcnfione Caftitacis Conjug»* 

lis, &c. Anconat itf47.donec corrigatur. 
Affyriorum anciquitates • vide Manuale rcidm admira» 

bilium • 
Aftoc. vidcjoannes^ 
Afirolcgiat judiciarix Libri i & Traftatus omncstam ioi* 

prcfl], quam nanu(cripcij cciamfi authorcs in hocln^ . 

dice non contineantur . 
Aflrologica Magia. vide Magia Afirologica. 
Afirologici LibcUi Carrarini. vide Antonii Garrarint« 
Afironomiz Copernicanat EpicOme . vidc Joannis Kep* 

pleri . 
Aftronomi^^ Microcofmicx Syftcma novum » cum Opu* 

fculo 9 cujus Titulus eft : In Evcrfionem Scholafticz 

Medicinae Excrcitationum Paradoxicarum decus 5 fcu 

iiib alio Tituloi Artis medicar dogmatum commumter 

reccptorum cxamcn a Sebaftiano Barsolo &c. 
Adhilns nC Socictare Jefu • vide : Calendarium T/rna» 

vicnfe &c. 
Aftunica in Job. Yidc Didacus. 
de Aftuciis.Chriftianoruni, velCurtifanorum. videCoo* 

cordanciac Principum • 
Afuvarbius. videjoannes. 
A2YV1A Afylia, hoc cft de Jure Afylorum , TradbtUs 

locupleciftimif sj Auchore Ccorgio Rictersbufio Conradi • 

de I i f. Mt trobibimum: ^f 

4e Arylorum jure. vide Pecri Sarpi, 
I* AteilU CoDvinto dalie fole ragioni dell* Abbate Fili(>- 

po Maria Bonini • 
S. Atbanafio falfo adfcripcus TradUtus de ver^ j & pura 

Ecclefia vid. Traflatus de ver». 
jAthanafius. vid.Toannes. 

Athanafius Vincentius • vide : Polygamia TriumphairiX* 
Jktbenx Batavx, five de tJrbe Leidenfi , ^ Academja » 

Virifiiue claris &c. Joannis Mcurfii libri duo. 
Achlas i vid. Gerardi Mercatoris . 
Atomi Peripatettcae &c. a Rev. P. Cafimiro Tolofate lO 

fex Tomos diftributar Tom. a. 3. 4. T. & 4. donec 

corriganmr . In Pecfet^ Congregat. ladicis die 31. 

Martii i^8x^ 
At^ocianus . vide Joannes • 
Atteftatio Notarialis> quae incipit: Ege iAfrafcriptus. Ec 

finit. Petrus Mintaert Notarius. 
Atci di Cbrifiiana Pieta da pratcicarfi ogni giomo da 

t|uelli 9 i:he defideranb ftare raccohi con Dio ; con 

voa fce4ta ili belle Attioni &:c. Raccolte da Innocen* 

xio Amantio Gherardi da Ponzano^ e Maefiro di Mo» 

giiano . Fej;moT70»« Decr. Sacr. Coogreg. Indic, /• 

Febr. 171«. 
4e Attrito per Papas Imperio « &c Audore VVChrkri- 

egfmanor « In Decr, CoQtgreg, Indicis dic i* Deceoi^ 

bris u%7. 
les Avaotures de laMadona, & deFrancois d*AflifePit 

Monf. RenoHlt, cy-devant Predicateur en l*£gIifeRo- 

maine» & a prefeotMioiftre du SS. Evangile. A Am« 

fterdam 1701. 
Au£larium caftigationum ad Scriptum: de statemundi» 

vid.Ifaacci VofiU. 
Aucluarium dcfcnfionis. vidc Georgii Hornii. 
Auaarium ad derpcratiffimam caufaoi Papatus, five rcf* 

ponfio ad Epiftolam Liberti Frofmondi » quam infcrip* 

jpfic Sycopbantam , Authore Martino Schookio. Trai- 

jedi adRhenum x^^y.&omniaejus opera. Decr.Sac» 

Congn Ind. aa.Decemb. 1700. 
Au^arium Thelauri Aphorifmorum « ^ld* Epimttron 

Audarium. 

U de AuAoribils fcligcndis. vide Julii Glemeotis Scotti/* 

de r Audlork^d cn hs Perfonas Ecclefiafiicas • vid. De^ 
fenfa . 

de Au£boritace> & certicudine Cbrifiianz Do^ina?. ri* 
de Davidis Chjrthran • 

At Auflorirate Juris. vide Helfrici Hukic!. 

de Auftoricate , Ofiicio > & Poteftite Pafionira £ccl(»- 

- iiafiicorum. 

jde Auaoricatei &prcminenciaAuthonmi variorum. yi- 
de Svntagma Tradlatuum • 

de Audicnda^dicbus FeftisMifii ex prarcepto, folia quft- 
dam inclpien . Quod eft folemne , ut materia^ % qua de 
agitur, &c.finicn.ex quo enim permittitur fibi abEc- 
cfefia fic Mifias integre audire , ut partem ab uno aii- 
dia$. Dec.Sacr.Cong.Indicis iS.Junii 1^80, 

Audignus . vide VVolphangus . 

Audoul, vide: Arreft de la Cour de Parlement. 

M. Audoul. vidc: Traite de 1'OrigiQe de la Regale. ^ 

Avenarius. vide ]oannes. 

Avendano • vide : De Divina Scientia , & Prardeflin^ 
tione.' 

-Avene. vidc Joannes. 

Avenrinus . vide Joannes : ChronUa Turcica . 

Aventroot. vide Lettera di Gio: . 

Arerbacenfis. vide Jofephus Grabbius. 

Avertiflemens falutaires . vide Libellus inicriptus . Aver* 
tifiemens . 

Avveniflcmens fiir les letres fulvantcs-Lettre du R. P, 
D. Charles Diflard , au R. P. D. Jean Daret-Refponfe 
du R.P. D. Jean Daret a JaLettre, precedenteLettre 
edifiante ecrite par une perf^nne Seculier , & de Di- 
ftindtion au R.P.D. Thier>r de Viaixne a roccafionde 
fon renovuellement d* Af^pel* decr. Sacr. Cong. Ind. x. 
Septembris 1717. 

Avvertiflemenc fur la Declaration Suvivant-DeclaratioDs 
de plufieurs Religieurs Benedidios de le Abbaye Ro« 
yale de S.Lucien prefcntee^ & fignifie aSaGrandeur 
Monfeignieur r Evequi de Beavis ie x8. Avril. i7»r« 
Dec.Sac.Cong.lnd. x.Septembris 1717. 

de Augmentis fcicnnaruio. vide Francifci Baconii. 

dc de Auguflani confeflioae A&a^ & $cri^u« vide A^ » 

& Scripia. 
Auj^uftanae Confeffionis Apologia. vide Apologia Co(h» 

tefiionis. 
Auguftanae Confeffioois Ecclefiarum caufx , quare am- 

plexx finc, & retinendam ducanc fuam dodrinam. 
Aaguftana? fidet Confeflio. vide Coofefllo. 
Auguftano Epifcopo Epiftola adfcripta • vide. Uldarico. 

Auguftenfis Convencus. vide Convenctis. 
Augufti PfeifFeri dubia vexacaScripcurae Sacrar, five lo* 
. ca difficiliora veteris TeftameQti. Drefda: 1^7^. Dec. 

Sac.Cong.ind.die ji.Marcii t^8i. 
Augufti Thuani. vide Jacobi Augufti. 
Auguftini Duldloquiorum libri tres • vide Aurelii An- 

guftini . 
Auguftint Eugubini Cofmopxja ; nifi fucric ex emenda- 

cis, 8c impreflis Veneciis tS9U 
Aoguftint » 8c Hieronjrmi Thpologia • Liber fic infcri- 

ptus. 
Auguftini Hipponenfis , & Ausuftini Iprenfis de De# 

omncs falvare volence homoTogia. 
D. Auguftini de Roma Nazareni Epifcopi Tra£tacus de 

Sacramenco Divinitaus Jofu Chrifti , & Eccldix • 

Item , Tradbcus de Crifto Capice » & ejus inclyco 

Principacu. Item TraAacus de Charitace Chrifti cir- 

ca eleftoS) & de ejus infinico amore» donec expur- 

gentur • 
Auguftinianorum Difcakcatorum Coeremoniale * vide 

Rituale • 
de Auguftinis. videLibrorum omnium in Sacraclndicis 

Congregatlonis &c. 
dc Auguftino Erath. vide: Commencarius Theologico- 
. Juridico-Hiftoricus^» ac etiam Ancilogia &c« 
Auguftinomachio F.Profperi Sceilari. 
in D.Auguftinom Annotaciones. vide Ludovicil Vives. 
Auguftinus Barbofa* vide CoIIedanea» Deciaritiones , 
^ Remifliones . 

S.Auguftinus contraBeilarminum*. vide AntoniiReiferii* 
Auguiiinus Cornelii Janfenii. Vide Cornelii Janfenii. 
Augufiiaus le Blancvidei Obfervacioncs* 

Att- ^^ IndeK Libramm , 

Augufiinus Mainardus Pedcmoncanus • i.cL 
Auguftinus Marioratus. i.cl. 
AugufiinusUlmius de natura» & cfiefiibns amorls (en^ iitivi • 

Augufius Pfejfer. vide AAio rci amot«. 

Avicinius. vide Joannes. 

d*Avila dc Juribus principalibus deiendeodts. vide Jos 
de Roa. 

Avis fincercs aux Carholiques de Provinccs unies fur 
JeDccrccde rinquificiondcRome contre M.jrArchep 
vcque de Scbafie Vicaire Apoftolique avec Plufieurs 
Picces > qui onc rapport a fon affiaire > 1704. Brevi 
SS. D. N. Clemw Papae XI. 4- OAobris 1707. 

Avlci Academici Pararncfis ad Alumnos almx univcrfi^ 
tatis Lovanienfis» e qua iiqucc, quid dcfcrendum fit 
confiicucioni Clemcncinz nupcrar , qux vineam Do* 
mini Sabaoch de exordio dicicur cimcbo Hominemy 
ut taceam vcricatem i^o^.OcQ-.S.Cong.S.Offic. »#» 
OSobr. 1707. 

Aviti Vcjonenfis Molinomachia » vide Aurclii Avitl. 

Aula. vide Julius Dialogus. 

Aulicarum obfervationum Speculum. vide : Spcculum» 

Aulicus politicus diverfis regulis , & definicionibus (e« 
leAis inftrufius •• Ance mulcos annos fub nomine 1 
Duro de Pafculo ablegacus &c. 

r Avocac des Procefians > ou Traici du Schifme , dinjfr 
le qUel on juftifiela feparacion desProceftans d'avec 
r Eglife Romaine concre les objedlions des SieursNir 
cole Brueiis, & Ferrand.Par le Sieur A. D. V. Am« 
fierdam i687.ex Dccr. Sacr. Congreg. Indicis 4. Mar« 
tti i7op. 

Aure^ Mechodus de modo corrigendi Regulares • Au<v 
thcH-e F. O&aviano Spatario de Inci(a Ord.Minorum 
Regularium de Obfervancias donec corrigacur. 

Aureat menfar ad Symbola. vid.Symbola. 

ad Auream BuUam Caroli Quarci , &c vide •* Difter* 
cationes. * . 

Aurei Specoli Tom.quartus. vide: Hieronymi Zevallos • 

Aurelii Auguftini Dulciioquiorum libri cres ex BiblioF 
^hixa? Romerfiorpians vecere manufcripco exemplart Cf 

diti i f. Stde TtobifHtoirum . 4f 

tditt anfao tiSi^.fmc Epiilola cameo zdLt&iKtmksU 

pra a Gulielmo Rolichio pcrtnitcuntur. 
IX AureKi Auguftioi omnium Operum Epkeme » vide 

Epitome » 
Aureiii Aviti Veronenfis theolbgi Moltnomaehia , hoC 

eft Moliniftarum in AUgufiinum Janfenii Anciftitis I» 

prenii infuitus noviffimus. 
de Aureo \^tuIOk vid.Aaron purgatus» 
Aureus Libellus» vid^Libelius Aureus. 
Auri, Gemmarumque m^ftica fodina» &c. a P. Anterd' 

Maria de S.Bonaventura . Genuc 1^77. donec corri* 

•gacurb De6SaCbCong.Ind.die ^.Pebr.1^85. 
Auriaci Pnncipis Apologia. vide ApologiaVVilhiefiDi. 
Aurifex . vid. Gulielmus . 

Aurimontanus. vid.Hieronymus VVildembergius ». 
Auruccio. vid.Rituario. 
de Authore Epiftolar ad Hebraros« vid. Friderici Span» 

hafmii. 
de Authoritate antiquit^tis Ecclefiae • vid. GeomU Ca-> 

lifti. 
de Authoritate SacraeScripcurar, & numero Librorum» 

&c. vid. Georgii Catiftiti 
^eli' Audioridad del Papa. yide Dos TrafladoSk 
rAiitorit^ des Evefques fur les beacficfs • A Cologne 

t677' 

^e l'Autoric^ de S.Pietr^) & de S. l^aul, qui refidens 
dans le Pape fuecefleur des ces DeusApoftress abf« 
quc nomine Authoris: & impreflionis loco. 

lle l*Autorite du Royj touchanc Taage nece(Taire a h 
Profcdion foienneile des Religieux% 

Autumi^us. vid.Georgius. 

Avvertiff^ment , incipien. Celui . vide: Oputcula tria; 

Avvifi di Pamailby ovvero Compendio deRagguaglidi 
Tra;ano Boccalini^ di Francefco Praci. 

Avviii di Parnaffo a Poeti Tofchi di Marc* Antonio Na-^ 
ii Veneco, 

Avviro delle Ragioni della Sereniflljma Republica di Ve* 
nezta intorno alle difiicolta > che le fono promofTe 
dalla Santiti di Papa Paolo V. di Antonio Quirino 
Scaator Veoeto» atia fua Patriaw 

AU- ^g Iniex Libmum 

Aux^liatorum quindecimOftciuni. iride: Officiam quiii* 

decim Sanaorom. 
de Auxilii efficacis Dei dirimenda controverfia . vid« 

Paul) Benii. 
de Auxiliis divina; Grati« Tra^tatus fine Licentia Sac. 

Congregationis imprefli . vid, Libri contincnces , fe 

traftanrcs. 
Axiomaw Ecclefiaftlca. vide cditio nova* 
Axiomata utriufquc Juris. vid.Maiuduaio. 
Axiomatum Oeconomicorum &c.vid.Editio nova, 
Aymairus. vidc Magdalena. 
Azymus Eucharifticus • vid. Opufculttm infcriptum i A« 

zymus. 

B 

II D Achettonc felfo. vide: U D.Pilonc &c. 

jD Bacchi, & Vcneris facetiar. 
|a Baccinata, overo Battarella per rApi Barberine. 
i Baci, Canzone. vide Jo:Baptifta( Marini. 
Bachimius. vide Panfophia Enchirctica. 
Baillius. vide Operis hiftoricii & chronologici . 
Backmeifterus. vide: Lucas. 
Baconius. vide: Francifci Baconii. 
Badenfe Colloquium. vide: Colloquium. 
Badenfis DiTputatio. vide: Difputatio. 
Badius. vide: Conradus. 
Baduelis. vide: Claudii. 
Bagatta. vide: Vita ddla Ven.Madre Orfola. 
le Bagattelle, ou difcours Ironiques, ou Ton rete det 

Sophifingenieux , au Vice, & a TEftravagancc pour 

cn fuire mieux fentir le redicule . Tom. i. 2. & 3. 

Amfterdam 171^. dec. Sac. Cong. Ind. 2. Septembris 

17*7. 
Baillet. Adrien. vid. Les Vies dc Saints &c» 
Ba!a?us. vide: Joannes. 

Balbi Opufculiim . vide : Opufculum de Coronationc . 
dc Baidach. vide Durandus. 
Baldanus. vide Tbeophilus. 

. Balr luUuini Conftancinus. vide: Francifci Balduini. 
Balduini Heknoccei vera > ac fincera feoceDua de iiii- 
* maculata ConeeptioneDeiparae Virgmis, ejufdemque 
cultus fefiivi objedo > qui liber etiam fub nomine 
Joannis Ludovici Schonkben Carnioli Labacenfiscir* 
cumfertur. 
gjufdem Ludovid Schonleben Palma vrrgioea. 
V. Baiduino de Moufta. vide: Coaclofioncs Tbeologi- 

cae €X piima parte. 
Balingius. Tides Joannes. 
Baliftarius. vide: Joannes Baliftarius. 
Ballius. Vide Halcyenia. 
Balthaflar Bebellius • Vidc Antiquitates Ecclefix. 
Balthafar Bidembacius. i. cl. 
Baltha(ar Caftiglione. vidc: U CoReggiano. 
Balthafar Copius. vide Copius, 
Baltbafar Hiebmajer. i. cU 
Balthafar Hlammer. vidc: Promptuarium» tam|uftsCi« 

vilis, &c. 
Balchafar Pacimontanu». i. cL 
"Balthafar Raide. i. d. 
Balthafar Sartorius. a. cL 
Balthafar Sultanini. Vide: II nuovo Parlatorio. 
Balutius. vide: De Concordia Sacerdotii: £xDialogis«^ 
BanchkNorcopen. vide: Laurentii : Taxa S. Cancellariar • 
Bangarenfis. vide: Robenfonus. 
Bangus. vide: Coelum. 

Banncs. vide: Robertus. ^ 

d^ Baptifmo Abortivorum • vidc : Difputatip de mioi« 

ftrando. Martini ab Holubervcfo. 
Baptifta. vide: Joannes Baptifia. 
Baptifta Lafdefmius. i. cl. 
.Baptiftar Cremenfis Opera omoia > quamdiu cmandata 

non prodlprint. 
Baptizandi Ordo juxta Ritum, &c. vide : Ordo baptixandi » 
Baratotci. vide: La icmplicica ingannaca. 
Barbar Liber dc Secrecis. vidc: Pompcii Barb.c 
dc Barbarorum perfccucionc . vide de Perfccutionc. 
Barbofa. yide CoUedanea : DeclaratioDCS: Remiffione^^ 
Barcjaii. vidc Culielmi: Joannis. 

Bar 'j^% inJltn titrdtum 

Harechi vide GuUeltni. 
Barkanfi. vide Defenfio Ecclefi« Anglicaoc. 
Barlaami Moaachi de Principani Papae, Joanne Luydo 

tnterprete. 
Barlandus. Vidc Hadriani Barlaodi. 
BarloTve» vide: Gulielmas. 
Barlumi a Direttori negl'Eflercttii di S.Ignatio LojoFa 

&C. per facilitar la pratica loro con qualfivoglia fta* 

to di perfone. In Vcnetia x684>atppreflb AndreaPa- 

letti. In Decr.CS.Officii die ^ Septembris 1^88. 
Barnefii. vid.Joanois Barnefii &c» 
Barnefius. vide Catholico-Romanus Pacificus. 
M.le Baron de Pufendorf. vide: le Droit de b NatiH 

re, & dcs Gens. 
Baro Herbert de Cherbury. vid.De veritate, prouc di» . 

flinguitur &c. 
sn Baronii Annales. vid.Examenpecpetuum: IfaacciCa^ 

fauboni . 
Baronii Vindicata Veritas. vid. Francifci Baronii» 
Baronius, vide . Ad Georgii TurnebuUi: Vincentii Baronii* 
Baronius Robercus.. yide Philofophia ancillans. 
Baronum> & Nobilium Bohemia: Confefllo . vid. Con* 

fiffiio fideliSk 
de Barrb» vid.Joamiis» 
Bartholus ^ vid. Hallerus . 
Bartholomsi Agricolae de xcate invenientium Ofikia Li* 

ber Politico-Hiftoricus . 
ejufdem alcerLiber infcrtptus: Symbolum Pithagoricum> 

ilve de jufiicia in fomm reducenda Prodromus , fea 

Liber I. 
Bartholomaei Alechthrochorx Diflertatio theorico^praAica 

de nobiliflima , & frequentiffima Hanreitarum materia » 
Bartholomxi Cauf» Opera omnia. 
Barthplomzi Caranzae Mirandcnfis Catcchifmus. 
F. Bartholomari de Callello ; Liber de unione Animae 

cumDeo, qui olim damnatus denuo prodiit^ emen-> 

tito nomitie F. Baicholomati deCaftello Ord.Capuc-». 

cmorum , cum eifdem crroribus . 
^rthoiomxi Coclitis Anafiafis Cbiromanti» » & Phy* 

fiononuap. 

Bar* A J. Stit VrAAitwum. 49 

■ortholomsi Ferrarienfis deChriftoJcfu abrcondko tW 

bri rex> quoufque expurgcntur. 
B«rthoiom» Janoes de Adventu AnticbriSi. 
Bartholomzi Kerkemani Dantifcani Gymnafium Logicum • 
Bartholomzi MiHecot Opufculum Gallice confcripcum 

de communibus delidis , & privilegiatis calibus, in 
^ quibus Seculares Judices legicimam habenc pocc(la«- 

tcm in EcciefialUcos. 
Bartbolomaeus Bernardi. i. cl. 
Barcholomarus Bernandus Cimbergenfis, x.cL 
Barcholomatus Conformi. i.cJ. 
BarthcHoinaeus Foncius. i.cL 
Bartholomzus Genhrad.i.cL 
Barchoiomxus Hofmanni, r. cL 
Barchoiomaeus Ififautir • vid. Folium infcriptum s Pacri 
. Luminum. 

]|artholomaeusMu(culus. vide, Conclufionum Civilium « 
Barthoioroasus Recend.vid.A^a conferencia?. 
Barcholoma?us Kofinus. i.cL 
Bartholomarus Traheron. i.cL 
Barcholomxus Tremelius Gotbenus. i.cL 
Bartholomatus VVcfthemerus, VVcfthafnerus . i.cl: 
Bartolomeo Corte Milanefe^. vid. Lecterc i^\ Ooctor 

Barcolomeo Corce. 
Bartolomco Dionigi. vide: Compcndio hiftorico*. 
;^colus. vide Aftronomix Microcofmicx • 
Bafile dc Roven. vid.D.cciaracioAe du Francols. 
Baiilea fepulca, retet^ta, concinuaca» hoc eft> cam Ur- 

biSj quam agri Bafilecnfis monumcnta fcpulchralia. 
Baftlca& difpuuu Tbcmata. vid.Themata 114. 
Bafilex Miniftrorum Rcfponiio. vides Chriftiana Refpot)/io. 
pro Bafiiienfi Conciiio Confilium. vid,Confilium. 
Bafileenfis Concilii Cooftitutio . vidc : Libellus Apofto-^ 

lorum • 
Bafileenfis Ecclefiar cur Mifiam &c. 
Bafileenfium Miniftrorum^ Rcfponfio concra Mil&m • 
;S».Bafilu Magni Cucullati cfiigics.i ^um. habicu prorfus 

benedidtino . 
Kaiilii Moaneri Tra£latus duo i.pch&trimonio. a.Da 

f IandcftVii$ Conjugiis • S& Ind^a Lihrprm ' 

BAiSIAIKON AaPON Baiilicon Dord » five RegjUE^ 

Inftitutio. vide: Jacobi pritni. 
Bafilius Faber Soranus. i. cl. 
Bafilius Greonigenfis» alias V\feSclu$» x«cK 
Bafilius Joannes Herolel Acropolira. j.cl. 
Bafnage. vide: Hiftoire de la Reli£ion de VBgliCc. 
monf.Bafnage» vide: Hidoire de I Bglife: & ctiamde 

Rebus Ecclefix: & Sermons fur diuers iuet$ &C. 
Bafnagius. Samuel. vid. Cxercitatiooes HiAorico^CriM 

cxy &c.vid.£tiam: De rebus faais &c« 
Badanus . vid. Hieronimus • 
Baftingius. vide Jeremias. 
BataVae Athenx. vid.Athena;. 
Batavia Sacra> five res geflx Apoflolicorum viforuni ^ 

qiii fidemBatavii primi intulerunt m duas parteS di« 

vifa Bruxelles pro Francifco Foppeus i7.t4.deC.Sac» 

Congreg.SiOflSc.ip.Jula 171^. 
Battarella. vid.Baccinata» 
Battenheimer . vid. Georgius . 
de Baucio. vid.Praxis Confeflrariorum • 
Baudii Orationes. vid.Dominici. 
Baunyus Mofomenfis. vid.Stephani Bauny. 
Batjs vid.RobertusA 

monfieur Bayle . vid. Didionaire Hiftorique &c. 
M.Bayle. vide: Lettres choifies. 
B.D.S. Opera Poflhumai quorum feries poft Pr«fatio« 

nem exhibetur. 1677. In Dccr* Congreg. Ind. 19, Au- 

gufli X690. 
fieati.Rhenani Eplflola de Primatu Petri , ubicumque 

rcpcriatur , five feorfum , five iibxo 10. Operis ad 
^ Fridericum Naufeam. ^ 
Cjufdem Scholia in TertuUiaEum ^ 
de beatitudineAnim^immortalis. vidcJoanni^Mtcralli. 
Beatus Georgius. vid.Georgii Beati. 
le Beaume dc Galaad, ou le veritable moyen d'obte- 

nir la paix de Sion, & de hacer ia delivrancc de V 

Eglife* Divise en.it.Parties. A Francfort. 1638. cx 

dcc.S.Cong.Ind.4. Martii 170^. 
Beauver. vid.Thefes Theplogic?. Idcm Articuli. 
Bebeliu$.,vid.Antiquitates Ecckfiae &c. 

Bc^ Vdbefiat Jufiingenfij* vid.H«nrici Beb$)ih 

Beconus« yidfTh^^mis, 

Bed;r tiber ConfeiSonis» vidrNat^U^» 

Bedembergius. vid.Dani^?!* 

Bc4rotu$* vidJacobii$« 

Bojems. yid.Carolu.$ Cbriftophofu^, 

BeUrccnfis, yid,ApoJogia F.Michaelis, 

Belg^rum jus* vid.|u$ Belgafum. 

Bclgi« B4icUfiaittm Oracio^ yid.Orario Scclefiaruno, 

Belgica HiftQria. yt4HiftDfi» Belgica. 

Belgkar Urbium^ H A^itmmm P^ylfio.. Yid.Totlus 

Beljgicjar, 
WA^xemmEcA^Bmm ludSdnm^ «ide Ju4iclumSy.nodi« 
4le Sel^ipis riebus.ADmies. yid.Hugonis GroUi* 
Belill» ilye ie Conrolationc peccitoriiin . 
BeUaioibi Cardi»aJi? Af9i\o^^ yid. JJogeri} yviddin* 

ghtoni^ 
Bellezze ddrAntma. vid.PccraiK{^ Pallavlcini.. 
:BdH^o0)O^ vidc \\ prcgio^ j^ rotdine .dclJVoraaionc. 
BeUi. vid.Liica BeiB^ 

4ie Beili lur^. yid»Atbmi^eiicilis2 |fogom$£rapj# 
Beili PapiftaruQa SpStomc. yi4£p^mc;« 
BeMicus Tbc&urus. yid.Heliar Rri^cri^ 
dic Bello Retfgionis^ vULEpito^iace^ 
Bellum 4iyinum^ vid.iphilibcrti Marchin».. 
BeKum Se^enn^ie vCiytle 0et9Balit.cuiii> fivf Annalium^ 

& Commencariomm Hiftoriixirum «loAri tempojis d« 

AacuReiigionis/Sf BcfpubUcK^Michaelisaarp^^^ , 

J^tltsAus.. vi4foainn«ts. 
Ben*JfraeK. vid»Menaflbch^ 
Benamaci . yid.il Prencjpp Nige}to> 
^.Bexiedctco Abbace PatriaKa, LeglsJacor ^de^ Monaci « 

fiiedificacore ddla Chtcfa Romana « iftoria Monafti* 

«, divifa in auattro libri j&c.in|Vi]^mo 1^73. Dec, 

S.Off. if* Apriiis 16%%. 
S.Benedecto Abbate. yid.pecri Antonii Tornamin^^ 
Bcnedctto Buffi:. vid^C^re dt Gio: Cafliano . 
Bcncdctto Alctino. vidc: Rifpofta &c. 
BcQcdetta Menzini. ytde: Sath;e &c. 
JVfcftcr Benedetto Varcfat. yide t Sfaria ft0rea$lfl« &c« K tfhlex Libfcrutn 

lcncdiai Bifcia Opcra fcqucntia. la Decr. Congregtti 

Sanai Officii dic f.Fcbruarii t6%^. 
infcgnanoenti Spiritualt per lc Monachc ♦ In Jcfi per 

Claudio Percimeneo. ^ ^ r- n ^t. * ' 

brcvi documcnti pcr le Anime, chc alpirano aila COri» 

ftiana pcrfctione. In fcfi per il Percimcnc* x^%^. . 
Gicsu Spccchio delKAnima. Pcf W Vaanacci. 
Bcncdiai Carpiovii Opcra fcqttcntia. 
praaica nova Imperiiilis^Saxonica m partcs trca divi6* 

in Lcgem Rcgiam Gcrnianorum . 
iccifioncs iltuftres Saxonic» rcruro^ & qnatRionum Fo*^. 

rcnfium &C. ^ r . **. 

decifioiium illuftriiiift SaxonicatUnt pars *. cattUs.» ?ft 

quaeftiones forcnfcs in Senatu Drcfdcnfi &g. ^ 
rcnturia juridicarttm pofitionum dc juribut F^mipani!» 

finguUribus . vidc « fitiam manudu^Io.axl uoiverfiw% 

JJeSai tuitfetitlAi. vld.Bricl Traia*. 

IF BertediaiZajofiLibcllusinfcriptus: Rolariodcllagfan^ 
*de Impcratricc de*acli Mariain xxi partl diftipto » 
cdn ra Santa Mcffa, & altrdlodi deinftcffa, ccon- 
tcmpiationi de*fuoi Mifterl. Dcleantur Litanj» B.V^ 
infenac in eo, a Sac. Rituurfi Congrcgatione non ap* 
probat«, & contra Decrctum Clcmcocis VULmpu* 

JBenedifto Carpzott . vlde: Jurifpro(fcntia Ecclcfiaftica.. 

jBcnedifto deTrcgHes falfo adfcriptum quoddammanu* 
fcriptutii idiomaw Hifpano cxaratum, quod incipit t 
por mano d*Eftc Nuncio rcccvio su Excelicntia una 
Carta &c. & finit : lo quc ma$ convenga al fervitia. 
de Dios, bicn de las Almas, y refta juftitia.; 

fccdedidtus Aretius Berncnfis. i.cL .: 

hencdiaus a Bcncdiais* vid. Apparatus; 

Benediaus Morgenftern . i . cL ^ ^ , ^ . , 

t.Benedidus Sanbencdiftus. vidc» Annalea Mmorura^ 

feencdiaus Schurmcgiftus. i.cL 

Bcncdi£lus Silcfius. vid.Erafmus. 

feencdiaus Tarlmanus. i.cl. ,, ^. . j , t^ , 

fopra li Bencficii Ecclcfiaftici% vid. Iftona 4cl Padre i S. fede TrtiMtvum^ 5} 

^ *cfte6cio di Criaa> vid.Tratuio- 
In BcncficiorumThcoriaiB, & praxip» intr^dua^, ?kI, 

^iitonil {^abritit^. 
iBencficium Chrilti. 
Benefegius . vid»S7Bod!coR>i 
Bemamin Caritabri kincrarium^ . 
Benius Eugubimis. vid.Pauli SemU 
jBenonis Liber de Vita Hildehrtfidi. 
Bentanus AQgkis. v.cL 
BcQvenuto Flori. vid.Piofn Confiliam, 
Berengarius Diaconus Andcgavcnfis. i^cl, 
Berexafiiis. vid.Petrus. 

Bergenfis. vid.d^ dtccQdij & diflierMdi miooe; 
Sergius. vid.Matthias. " ■ ^ 

Berhardi lotii Hadamariii (eu Gerardi (4>richii Adamff 

rii Colleftio triiim Librorum Racemationum Bruno* 

nis Seilli de MilTa publica proroganda^ 
Bcringcrus^. vid. Diicurfas Hiftorico-politicus, 
Berlicnius. vid.Matthir« 
Bermundi Coveronii Vivarfcnfis InTif.de pnblicIsCoii* 

cubiaariis CommeittarU , ufque^iuo cmefulentur^ 
Bcrnandqs. vi4.BanhoIoaiaeus, 
Bern.ard.dc Girard.vidtdc riftat>» & rucceK«. 
Beroavdi Bartbolomcus . vid.Bartholoma?u$. 
Bemardi G. Penoti a Portu S Marix, Aquitani Apologli 

in duas partes divKat &^alia cjus Opera. 
Bcrnard) Sebaftiani Gremer B. F. SS. Tbeol. Do^., & e« 

jufdem &cult. in Acadcmia Harderovic Profeff. Pro- 

cttomus Tfpteascontinens exercitaciones Philolo^ico^ 
^ Theologicas in V«&N.Teftamenti loca. Amftcloda- 

mi x72o.dec.Sac.Cong.Ind«4.Decembris izair. 
Bernardi Zieritzii Br4ndebiirgenfis , de Principum inter 

ipfos Dignitatis praprogativa Commentatiocicula • 
Bernardini Corii Hiftoria Mediolao^nfis » doncc corri« 

gatur. 
Bemardini Ochinii Conclones . vide : Conciones {Fir 

Thomac. 
Bernardioi Tekfii de Natura rerum . Item de Somno , 

Item quod Atiimal univerfum ab uoica animar fub* 

flantia guberne;urf donec cxpdrgentur , ; 

D 3 Bci^ 54 '^^^ Ubmm 

iernardioi tomican^expoficio xii Matih«util« vicl«fitiafft 

Defidetii Erarmi^ 
Bertiairdino Ciaffoni , Vid. Apoiogii id £ivOre 4c* Santi 

JPadrii 
Bernardihus Ocbinus, Vel (bnichibs Sen^tifisc t.cl. 
F.Berhardd Giordanoi v]d.Tratealo deirinterdettd« 
Berhardo Seghi. vide: Scorie t^ioftntine &c« 
Berhardus Cohndr. Vlde; Bvangclilim Medici &c. 
Berhafdus Deliranct vid. CottimonicoriUai id Qrthodo* 

zas &c. 
Bernardus kniperdolilhgus . I.ci. 
Berhardiis Rotmanus. z.cl. 
BernardUs Stubroicius^ vid«Notar ih btotal. 
Befhardu^ ZieglerU^. i.cl. 

fierheggertiSi Vid6 0brervactoh€^ Hi{ldricO-)MilitiM» 
i3crhen& Collbquiutii • Vid» Colloquiuih » 
Bernenfis dirpUtacid & 
iftfcfnehfis Refofm^tio c^ntra MiiSTahii 
feerhehfis Synodi AGtz, vid/Ada* 
Befhia. vidiAlcune itnporc&ntt. 
Befnicu^ Noriciis . Vid<Tuba Pacis. 
^efniefes loVugnii Vid.Opefe Spirlcualli 
Befnoift Ccncurix. vid^ EVcrardi » 
beric^ldulSi VidiMatcharuss 
^efqtiiniis • Vid. Ludovicus . 
ia Beffabei. vid. t^rrantis f^allaViciots 
iSeftbldus Halleriis. i.cK i 

bercolus SpirocoviuSi i.cl. 
feertrami Libef , qui ipfcribittir* i>e tZtmH | & Sltl» 

guihe Chriftii V 
fieftfahdus LoqUzus. I.ci. 
fiefoldu^. yid.Cbrillophori Befoldis 
SeRiarUm tteligiofc Vid* Calvinifmuii i 
^etcihiis^ vid.LUc^i 
fietcus. vid. t^ranciibuh 
betuiejus. Vid.SCyllus» 
JietuSi vid^OfvaiduSi 

JBeulerus tigiurihui. v!d.Viaorini Strigeia. 
fieurbufiUs . vidk Ff idericuiJ 4 
tltufi At Sponfalibm. vJd.)oachirtHis. A S. Sede Trobihit^rum . f| 

Bctttttus* vid.Quirinus. 
Bexa Vezelius. vid.Theodorus. 
Iteyer. vid.Chriftianus: Gcrmanus: Hartmanus. 
Bezar Icones. vid.Theodori Bezar. 
B.F.X.Rofales. vid. Fafciculus . 
Biagio Garofalo. vide: CQnfideraztoni diBiagio Caro- 

falo &c. 
Bibli^ Eriani VValtoni Anglin cujus titulus: Biblia Sa« 

cra Polyglotta. 
Bibiia Haereticojrum opera imprefla» vel eorundem An- 

n)otationibus» & Argumentis, Summariis, Scholiis » 

& lodicibusi refertt» omnino prohibencur. 
Biblia Sacra metrice confcripta. vid.Sacra Scriprura. 
m Biblia Sacra Paraphrafis^ vid.Sacra Scriptura. 
In Biblia Sacra Paraphafis. vide Paraphrafis Targum. 
Biblia vulgari quocumque Tdiomace confcripra. 
Biblias concordantiarum CoUeiflio • vid. Con<;regatio » 

five CoUedio: Farrago. 
Bibiiander. vid.Theodorus. 
Bfblica? Precationes. vid.pre^ationes. 
Biblicum Condliacorttm. vid.Joannis Thadd»!* 
cx Bibliis Ifidori Cjarii Proiogus , & Prolegomena prx- 

cidancur « 
Bibliorum Commenurium. vid.Confimentarium. 
Bibliortim figurx .. vid. Antonii de Rjmpilogis.. 
Bibliorum Index • vid. Indez Bibltorufn . 
Bibliorum incerprctacio com indice Roberti Scephani «, 

.vid.Hebra?a, Chaldara» &c. 
Bibliorum Surflmaria >^ & Compendia eciam hiftorica » 

vulgari quocumque Idi^miace confcripca » vid. eciani 

Compendio Hiftorico del vecchio &c. 
Bibltocbeca Conftantinopolicana , «fonec eipurgecut. 
Bibliothcca Expofiuonum. vid.Gjcnefis. 
Biblioxheca Pacrum GraFco*Lacina . vide: Tbomaslcigii. 
Biblioceca hiftortco^PhiloIogica Theologica Ctafits pr^ 

mx Fafctculus i.i.^.Bremaf i7iS^*dec. Sacr, Congr. 

Ind« &. Septembris 1747. 
Bibliocheca Lube^nfisL^ecsr. i72^.pccr6CoSac.Cpng*, 

Indicis i4.Januarii< 1737. 
Bibliotheca SS.Pastttiii Parifiis edita » te^ per Margar}« 

* D 4 na«i ^ f ^ iftJex Vihfirum 

num At ia Bigne in unum coUcAa l doflec tx^fofi 

gctur, 

Bibliocheca portatilis pars prafiica, hoc eft Theolooiar 
pra£licx ryftetna integnlfn exhibens ea, quacminiftro^ 
Ecclefix » & Sacrx Tbeolo^i» Alumno &c. coocin«^ 
nata a Jacobo Rauppio Pa(^ore HerleshuranO . ^mn^ 
cofurti . Anno i66^. In Decr. Cong. Ind; fub Jie ^. 
Aprilis itfSf. 

Bibliotheca ftudii Teologici ex Operibus SS. Hierony-w 
mi> Auguftinl, & reliquorum confeday vel fub altd 
titulo: Bibliotheca ftudii Thcologici ex plerifqueDo* 
&orum prifci fzculi monumentis collefta, ubicunque 
impreflTa; donec expurgetur. 

Bibliotbeca, feu Theiaurus virtutis, & glori^, in quo 
continentur illuftrium emditione » & do&rioa viro* 
rum effigies, & vitar, in Cemuria diftributar per f o: 
Jaeobum Boiflardum » artificiofe in «S incifat a Jch 
Theodoro deBry. Acceflerunt clariffimoruin aliquoe 
Virorum cffigies, &c. 

Bibliothecar Interpretum ad univerfam Theologiam D« 
Thoma? Aquinatis &c* Authore P. Magiftro Xantc^ 
Mariales, To. I. non permittitur, nifi expun^ coo- 
troverfa prologomena. 

Biblioteque Critiaue, ouRecueil de diverfespiecescrH 
tiques , dont la plupart ne font point imprimee» ^i 
ou ne fe trovuentque tres-difficrlemcnt, publitopar 

. Monfieur deSainiorey qui y a ajoutcquelquesnotes. 
AParis, &fc vend aAmfterdam &c.Tomeprcmicr, 
fdcond, troifieme> i7o8.& Tome quatricme, i/ic^» 
Decr. Sac. Cong. Indic. i %. Januarii 1714* 

BibliotequeUoiverfelle, &HiftQriqiie de Tanniei^S^. 
Tome{Premier, (ecood,Troifieme> fecondeEditionre^ 
veve, & corrigee dc Tannie i687«Tomequatrieme,^» 
Tomc cinquieme. A Amfterdam i^87. 

Bibliotcque Univerfellc. vide: Joannis Clerict. 

Bibembachlns. ^kLBaltha&r: Gulielmus : Joannes s WV 
hielmus. 

Bigel. vidjafperus* 

de Bignoni vid.Opere di F»Mario. 

Bigot. vid»Fraocif€us. 

U J S% Sidi TroUbinrum • )g^ 

%t «ilinCia Pdlftic*. vid, Commentarli di TtaJAno Botf 

/ calini. 

Bilibaldus Pirkay nerus . i.cU 

Bilicanus Thcobaldus. ucU 

Biparcita quxftio. vid«Ia Georgittin Blacuelluai* 

Bipfterius Marchergianus • vid«Syntagn[ia. 

BKaccionc. vid.Continuatione del Coanmentario • k 

Bisbachius. vid.VVoIphangus» 

BircoflF» v}d.Melchlor. 

Bi(cia. vid.Benediai Bifda. 

il Bifogno della pace. vid.La Lodc dtUa gaeirti; 

Bifterfeldius. vid.Joftnnis Henrici. 

Bivcrus. vid.£pifloIa, cui titulus» Petrus Biveriiis; 

Blanchtts . vidc : Divina Sapieotia : Sapientic Joannis 

Blanci. 
Blancrau, vel Blandatra. vld.Gcorgius* 
D.Blas Franco Femandez . vide : Vida ddla Venerab« 

Sierva de Dios Maria de Jefus. 
D.Blafio Vifcontx^. videc Syntbefis /pologetica « 
Blafius. vidjoannea. 
Blaoreus. vid.Thomas. ^ 
Blaareus Ambrofius. z.cK 
Bleumlcrus. vid.Marcus. 
Bleypianus^ vid.AntoDii Fabriti!» 
Bloccius. vide Nicolaus. 
Blondellus. vid.Davidis. 
Blovin. vid.Theres, quarum titulus^ 
Blyemburgius. vid.Damafi. 

Boccacii Decades» fiveNovcU» centum quandiik expur« 
gaca; non prodierint. 

Boccarmi. vide: Avvifi diPamaffoCoaKnenuriidiTrar 
jano . 

Bocchelli Decreta. vid.Laurentii Bocchelli« 

Bocetus. vid.Joannes. 

Bodcmbergius. vid.Daniel. 

Bodicenus . Georgius Grynams . 

Bodinus Andegavenfis. vid.JoiBodini. 

Bodius, vide: Hermanus. 

Boethias. vid.Henricus. 

Boffinus. vide: Potrus. 

Bo« |t tf^^ TJhmnnf ' 

ftogliafco* Videt IndulgenzaPIenarii, oGiubileOi 8^ 
A>hefnix Baronum confeflio Fidei • vide : Confefli« 

Pidei. 
Boiflardus: videBibliotheoa> feu The(aurus t Icones jro« 
Bomius» vid.Henricu8* 
Bomvide Stati d'Ora£iofte. 
te Bon u&ge de FEuchariftie > ou la unge , e faind^e 

praAique du Mifterc du Sacrament de la Cene di I. 

CN.Par )an de Labadie. 
Bona. vid.Monita falutaria. 
BonMte Morditanus. vid.Concordia Scien^s. 
Bonarum Mulierum congcftio • vide : Laus Matrimonil • 
F» Bonaventura Abfiate di Laurentana • vid. Chronicbe 

della Riforma> &c. 
Bonavemura Baro. vide; Opufculaj Profa , & Metro» 
F. Bonaventura a S. Cruee Regularis obtervamiar • vid. 
. Decifiones Theologice ex quatuoTt &c. 
Bondeftien Caroloftadius . vid.Andreas. 
Bonfiiii C<Smmentaria . vid.Antonii Bonftni. 
Bonini/vid L'Ateifta convinto : Ofticio della BeatiiO- 

ma Vergine. 
^ Bonis operibus. vid.LoG! communes: MifcellaTeo» 

logica» 
Bonit«s Combaflom. vid.vera» & dilucida» 
Bonna file* vid.L'Honin)e irrepocable. 
Bonneus. vid. Francifci Boiaen. 
Bonus . vid.Hermanus • 

Bononia > five de Libris Sacrts convertendis in Verna- 
^ culam Lingu^ libri duo . Authore Friderico Furio 

Carriolano • 
Bonorum^ & malorom operum fundamenta • vid. Fuii* 

damentum . 
Bonus^. vid.Joachimu$i 
Bophart. vide: lacobi. 
Boquinus Petrus. t.cl. 
Borbonius. vid.Ludovici Borbonti. 
Borbonius Vandoperanus. vid.NicoIaus BorhoniUs* 
dc Bordeaur, vel de Bordeus. Yid.Viaor. 
Bornitius» vid.Tacobi Bdrnitii. 
8«>rrh;iu j • vld. Mjircinus , 

• / Boi^ A ti Seii Pr^itiimm 4 gf 

l^mmtti^as 4 \id. Antottii Boricmaiifi . 
^orrufiius. vid.totLobartUs. 
j^ortiuis VVirmar» vid.De Matura juriuiil* 
)|0rtftyus. vid^joaflnesi 
Bofiusb vid.}o: Andreae Bofii» 
Boteri kelatiorxes. Vid.iEleIacioDeSk 
^otfaccus. vid. Promptuarium Ailegoriarum» 
)j(ottajo« vid. Capriccxi 
Boverius. Vid.Annales. 
Bdurignon. vid.Ia JLumiere^ 
Iftoxhornitis. Vidi^Marci 2uerii. 
BoyVin. Vid. Theologia Scoti. 
Bozi Vcronere» Vid^febaide Sacra» 

de ftrachii utriufque invocatione ^ vid» Thcfaurul jurls 

. elcequucivik^ 

bradfocdu^. vid.}oanne&* 

Idrandii^arte. Vid.Panegirici Sacri^ 

l^randn^ullerus. Vid.}oannes^ 

brauczek. Vid.BreVis RclatiO. I 

Draudla/6ht VVeftphaius» vid.Epitome lufi^^mdentia»» 

&raum^illier. Vid.Garpar. 

braun)\^ . vid. veftitus SaoerddtUm Hebrarorum » 

Breherus. Vid.Conradui* 

llreintinecroh Vid.tftftrtt2;i6nli fondamettcale» 

ISccmetibs. vid^Leo Allatius» 

Brenicerus. Vid.Ale^ius% 

Brentiusi vid% Eothiridion '. jfo: XJtilingjluli: 

Brehtiuls filiuSk vidJdanneSv 

BretltiUlSj Vel PrbUtius. i.cK 

fcrefcherer^ vid^ Georgius Peitfererfc 

BreTchuvertibach . Vid»VituSv 

BrefterUlK. Vide Matth^u^» feu MatthiaSfc 

bretel. vid.Miftico Parlamcnto d' ApoUob 

Breubau^ Vid.Henrici 6reaubaU. 

Breve Compendlo intorn^ alla pcrreaioun Crtftiana « 
&C. Ifl Brefcia tSft. Dcc Sacr^ C^ngt. S.OiF. tu Jjh 
tiuarii tj^o^b 

%reve Difcorfo dell^utilita &cVid.Confei£onediFedeu 

Brove ad hoDOrem San^i Ubaldi. videt Opufculum io* 
foipuud^ 

Src^ ^6 lltiex Ubr$fUm ^ 

Brevc inftmione per 1' Anima &c. Tid. Libelli tf&iMV^ 
continentes^ particularcm cultum* 

Breve Inllruzione per ii Glovanectt » che ti devono 
communicare la prima volu con aggiunta dellecole 
neceflarie a faperfi benc confeffare. InPadova i^St-i 
£t in Venezia 1^8^« Decr, S«Goiig.S. O&c x^. No* 
vemb. i6Sy. 

Brevemodo> qualdeve tener &c. vide r Unbrevemodo; 

Breve notiiia del Saato abitino che fi dirpenCi da Pa^ 
dri Teatini ad onore dell* Immacuiau COncexfone dt 
Maria Vergine in virtii d* un Breve Apoftolieo di 
Clemente X. confermato con altro del Regnante Som- 
mo Pontefice in data delli ix.Magg^o 1710. Con le 
Indulgenze proprie e delfaggregazione alla loroRe« 
ligione. S.Congr.InduIgentiisReliquiis prarpofita 24« 
Fcbruarii 171 »• 

Breve Sommario deUiPrivilegi. vid. Libelli quidam eoiH 
tinentes Indulgentias . 

Brcve Sommario delle prtncipali grazie, &lndulgen£0 
concefle alli Rdigtofi delr Ordine della Santiifims 
Trinita della Redenzione delli Scbiavi , delle quali 
godono tutti quelli , che ponano il Scapulario , o 
vero Abitino> e vifiteranno le Chiefe, oCappelledi 
dett' Ordine &c. Imprelfttm Neapoli apud Jacinthum 
Pittante anno i/oi-Dea.SacCongr.Indulg.it.Mar- 
tii 171^« 
fireye Trattado della Dottrina antigua dcDio^» ydelta 
nueva de los hombrcs util , y necefl^ario para todci 
fiel chriftiano . Pue impreflo anno de i;(So. dec* S» 
Cong.Ind.x9.Augufti i^^o. 
Brevi Documenti fpmruali. vid.Benedi&i Bifcia. 

in BrevJario Romano deleantur illa verba, quar leguntur 
in Lediionibus S. Catharinae^Senenfis: Ex Benincafia una 
cumBurghefia famiiia, ex eodem iiipite provcniente • 

Breviarlum Pollticorum fecundum rubricasMazarinicas* 
Colonix Agrippinx. i^S4*Dec.Sac.Cong.lnd. i. Dc^ 
cembris 1687. 

Brcviarium Pontificum Ronrianorum brevirer, fuccinfteS^ 
que exhit;>cns ex teAimonniis avitis, & domefticis vi<r 
tam omnium Pontificum aLino ufque adAlexandrum 

VII, Vn.rcccrifaite Jo:Conrado Dieterichlo » &c. Gtteffaf 

1 66%. p#c. 5. Congre;% Ind. i %, Deccmb. x 700. 
^rcviarlam Textus, ^ Glofiematon. Vid^Campendium* 
Breviarium Theologicum accuratiori methodo , &c vi- 
,' de: ^gidii Gernuehc. 
BreviaHum quadripartitum HiAorico-Poiitic-Orbis ho« 

die impcrantis &:c.vide: Chriftiani Funeii quadripar» 

ticum &c» 
Brcviculus Theologicus. vid. Jo: Adami • 
&rcvxs> &.cotnpciidb&inftai&lo dcReltgionechrlftiana» 
Brevis Delineatio impotentiae conjugalis. vid.Jo:Geor* 

gii Simonis. 
Brevi$> &dilucidft. czplicadoDovl juramenti. vide: Xe« 
I nioiii. 

Brevis» &^Qeoeiraria^nflru^o. vidc: Korteenmodigtic. 
ixtvi% Paftorum liagoge. 

Brevis, & petfpicua explicatio &c.vide: Quinque Li« 
; brorum* 

Brevis; ratio &crarum aravid.Ratio brevis. 
. Bfcvis Relatio de origine , & divifione Reli^onis S« 

Fxancifci pcrRGuUcimttm Brauczek, deletisLitaniis» 

pecoiittitiir. 
Brevis Tradlactts, &; interrogatiombus , & refponfioai- 
' . bus digelli|S in ufiim Fideiium, quilndulgentias, & 

Jubilcum cumfruAu lucrari medltantur . Lovaniiapud 
^ Petrum Vanovelandis itfSi.Decr.SacrarCong.S. 0£ 
^ x5«Maii i^Sj. 
BrevisTradatus^^ad omncs inchrifiianam llbertatem ma- 

levolos. 
Brevi^ma Catechlfini expofitb. vide: Slmplicifljma • 
BrcviflSinli i]uinque propofitionum in varios fenfus di^ 

fiindio, apcnaque de iis , cum CalviniAarum , cum 

Luthcranorttm,,tttm PcIagiaRorum , & Moiiniftarum, 

tum S.Attguftini, cjufque DKcipulorum renttfntiaj fi«. 

ve typis» fivc fcriptb extec. 
Bi^eviffimo/Compendio deirindulgcnzc. vid.LibelliqttiH 

dam continentes Indulgentias. 
Btcvium ThcplogorumfiiejKhus. vid.Veterum quorun- 

dam. 
Bfculan* vid.De Mllitla politica. . - '^ 

.V .. Brca* 

J $f Jnit9e lihrirUm 

Breuknf I Vid. Hefirici fireulari * 

Brianus VVahomis* vid.Biblia Briaot. 

Brief TraiAd par M*Bciicdift Turreotia Paffeur» ePro*^' 
fefleur es V Egiire » & Academie lie Geoarc , plus 
quelques Fragmens tircs d'uo Im&t du Do£teiurP« 
Manyr FloreQtin. 

Brigante. vidr Vitcorio Brigaote« 

Brinderus. vid.Georgius» 

Brinkelous. vidf.Hcnricus. 

Abbate de Brfoo. vidc; ta via de latre^ 8^c. 

Brifmannus. vidjoannes. 

Briunniea Juititia. vid,Juftiua, 

Briunoicarum Ecclefiarum Aotiquitates, qtubos ioIert# 

eft ) peftiferx advcnus Deum a Pclagio Briuooo iQ 

Ecclcfia iodu£te Haafefeos Hiftoria. ParsPcilm» Lon# 

dini UZ7* Ex Dccr. Sacr. Congreg. lodxcis 4. Martii 

' J7o^. 

Pars fecunda . Oraviflim» Quxftioocs de ChriAiananini 
Ecclefiarum io Occidcmis prarfettin» panibus ab A« 
peftolicls temporibus ad nofiram ufque srutem cmn 
tinua focce0!ooft, & ftacu Hiftorica Explanatio. Au^' 
thore Jacobo Uflerio Armachano Archiepiicopo 9 & 
totius Hybernisr Primate. Opus lotegrotti abAutlKK 
re au6lum^ &recogDitum. I.ondioi i^l7.Dec.Coog. 
Ind.4uMattii sro^. 

Briuonicarum rcfum. vid^HiftoriarerumBricannicarum^ 

dc Britannorum vcteri Religione. vidc; Hetiat Schedii, 

Briunus» vid. Arturu». 

Brocardus. vid.Jacobus. 

Brombach. vid.Fridolxnus. 

Bronchorft Davenuienfis. vid.Aphorifmi Polirici. 

Brontius. vide The-Cacechift. 

Bronaini. vid.Dialogo di Chriftofano. 

Broften Opera. vid.Hugonis. 

Broudinus. vid.Corolla. 

Broveris Macthari de populorum Veterum , ae Reeei»* 
ciorum Adorationibus differtario. Amfielodamii^s^, 
Dec.Sac.Congr.Indicis jj.Aprilis 173^. 

Brubachius. vid.Petrus» 

Brucciolus. vid.Anconius. 

Bru- A 5. StM ^nhilitnUYiii %% 

^rttclinef. vid.Gerardi de Meynard. 
Bruck • vid. Gregorios • 
Bruckrulberglus. vid«Mamiduftio. 
Briinictnfis • vid.Iacobus. 
Bruno ChalfaingH» vid.PrWilegii4 Begularium» 
Bruno Quioos,. j.cU 
Brunon* vid.Thoblas. 
Brunoais Heidieiii i[^rfiirdcnfiS) vcl Erdfurdcnfis Poc« 

marum libri 7« 
ferunonis Seilii. vid*BerIardi Lpili. 
Brunsfelfius. vid,Ocho, 

yninfuicenfis Cacbecfaefis. vid*Xacobi BruiifiiiGeiifis • 
Brunus Nolanus. vid.Jordani Bruui, 
Brufchius. vid.Gafpar^ 

Brulbni. vid.Gondola a tre Komi. Carro&iino« 
Brutum fuhneu Papx Syxti V. advccfiis Heoricui» Ro» 

gem Navarrar > & Henricum BorboiHHB Prin^irem Con» 

denfem una cum proteSatione multipUci& wUitaiis • 
Brutus Celfus. vide Vi|idici«. 
Bryting. vld.NiCQlaus^ 
Sucerus. vid. Aretius Felious : Hifioria vera : Hiftoria 

4e vita. Martinus: Nicolaus* 
Bucerus Martinus. 2.cK 
Bucbanus. vid.Ccorghis^ 
Buchold. vide: Andre« Henrici Bucholti. 
Buddaei Joannis Frandfci Opcu Ofiiiua« Occr.S. CoDf^ 

Indicis i^.Aprilis 1739. 
Budiflinolu(atius • vid. Epiftola Eucharii • 
Budiffinus. vid«Gafpar Peuccrus. . 
Budouvez. vid.VVcnceslai. 
Buffi. vi^.Burgenhagius: Joannes. 
de BuUa Cruciatae Lufitania?^ vide; D|o6toris Laucen^ 

Pires . 
Bulla Diaboli, &c. 

Builae Papalis examen. vidjoa^s Hoombceck. 
Bullam contra Jatifenium , quarc non publicavetit Af* 

chiep. Mcclinicnfis » & Epifcopus Gandavciifis . vid* 

Raiions: Rationes, 
BulUrii, afiornmqueSummorumPoctificumCQllcQaacOdi 

vid. CoUedlanea. 

Bul- 1t4 IndtK ttbrorum 

BuUarii aliorumque SS. Pontifictttn , Urbani VIII. Srla*^ 
nocencii X. Confticuciones compIeAens s fidicio no* 
viffima Lugdunenfis» fumpctbusPhilippi Bordc» Lau- 
rentii Amaud &c. donec expurgecur . Expurgari a«« 
cem debets ut fi^quitut: Aufera^ttrConfticutioxT. ih- 
cipiens Sacrofandkx Romanar Ecdefile. Sivepag. 27^* 
deleacur a linea: bulla Confinnactonis Rcligionis Cte- 
ricorum ufque ad Lineam: Conftftutio fiiper Appro«^ 
bttione • Aufi:rancur prxterea fex pagin« a pa^. fi* 
gnau %t9. ufque-ad pag. fignatam 300. five a line» 
pag.zS^.incipien. in Nomino Oomini Ameni delea-» 
tur ufque ad Lineam pagijoo. incipien • Declaracicr 
nuilitacis liccerarum-* 

feullarii Romani deftrudtio» & cenfiitatto gencralh, Bc 
fpecialfs BaHanim Innocentii X. & Urbaiii VIU. dc 
abrogationa pacis Germanix > de (uppreffione Jefur^ 

- tiflarum. Amftdodami i6%6.lik Dec. Congr. Ind. fub 
die io.Sept. 16^8. 

Bullarii Romani ab Urbano VIIL uTque ad ^SS. D; N; 
Clementem X.Tomus ^.Lugduni fumptibus Laur.Ar- 
naudi ^ & Pecri Borde 1^75. donec in eo ponatur 
Bulla Alexandri Vllrcmanaca anno x^^r*7'Kal.Julil 
incipiens: Cum ad aures noftras perveneric duospro- 
diiue libros, ut eft impreffa inBullario Romar edito 
1^72. In Dec.Cong.Ind.fub die ir.Januaiii 1^84«. 

la Bullas Papx Urbani VIU. SchoKa . vid. Jo: Hoorn- 
beeck . 

a Bullis Apoftolicls nequam , & importune impetratis >^ 
&:c. vid. Francifci Salgado • 

Balli Georgii Opera omnia Loadinl r7o;. decr. ^acftt, 
Cong. Inquif. ii.A^^T.tii»- 

tdllingamus Anglus. ^.cl.. 

BuUingerus Henricus. i.cL 

Bunius. vide: Emundus. 

B^no. vid. Univerfas Hiftorix. 

4ei buoi Paftore. vide: Libelli omnes« 

Buongiomi. vid. Ferdinandi « 

Burgardus. vid. Francifcus. 

Burgenbagius Pomfiranus , feu Jo: Bugenhaglus Pomfr-^ 
zanu5. x.cL 

• ••► Bur- A S. Seit Vmbibitmim . tf 

tturgovius • Vid. Francifcus • 
a Burgnndia. vid.Jacobi ^ Burgundia: Jacobus» 
Bttrlamacchi. Nicolao. vid.Scicn» della faiiKe. 
Btimetio Tboma Au£tore TellurisTeoria Sacra . Londtnl 

xtfx^.Decr.S.Rom.Cong.Indicis x^.Apr. 17^9. 
Brunet. vide s Hiftoire des Deroier revoluzions d* An« 

!»letcrre« 
chius. vid.Hermannns. 
Buslebius. vid.Joannes. 
Buxtorfius. videLexicon» CAabal. vlde: Lexicon Juridicum. ' 

Cabaliftica Ars. vid.)oanne$ Reuchlini. 
Cabaliini Tradatus. vide: Gafparis. 
\t Cabinet Satirique . 
P. Cabrefpine Jeluite • vide : Ordonance j & Inflru- 

AioQ &:c 
CSccinus. vid.Folia qusdafto» 
Cadana. vid.Dubii Scritturali: Quadra|efinia1e . 
Caduceus Thcologicus , & Crifis pacihca de Kxamine 

Thomiftico . Opera , & Studio D. Martini Orrixii . 

Matriti 17 II* Decr. Sacr. Rom. Cpngregat. Indic. 15. 

April.x73P» 
Coeburnus. vide Patricius» 
Catcorum Speculum. vid.SpecuIum. 
Catieftinus. vad.6eorgiiis: Jo:Fridericus. 
Catleftis Philofophia ^. AuAore D. Placido de Titis 

&c«vide: Phifio-Mathematicat five &c. 
Cxlii Maleifinii Novell». 
Carlius. vide: Michael. 

Czlius Horacius Curio. x.cL ' 

Cxlius fecundus Curio. x.cLvid.Etiam Francifci Guio- 

datdini. 
de Coelo Difputatio* vlde Cjtrarls Cremonini. 
Coeltanius. vidc Nicolaus. • 
Corium Oriencisj & Prirci Mnndi» Triade cxecritatlo- 

Autxi littcrariarum reprxicntatuni , curifqac Thom« 

£ Ban- X B2ng! invM^Atutti* 

de Coena Ooinini . tide E(iiaola Chriftianai ! KtidcU 
bcrgeofis Thcolo^^ia: Pctri Picherelli: Sctipu Crudi- 
torun: Sencenciae San£loruai Pauum : Synicranui cla«* 
riinmoru n • 

de Coena Dominica. vide Liber infcriptus. 

Cacreinoniale Ecclefiafticum • vi<i. Ricuale • 

Czriolanus. vide: Bononia. 

Carfar Aquilinus. vide: De tribus Hifioricis. 

Carfar Dignier. vide: Nuda vcritas. 

Caefar, vel Keifer. vide: Philippus. 

Caefar P.Calvini Interpres. vuljulius Cjefar . 

Ca?far Longinus. vid.Trinum 'Magicum fcc. 

Carfar Vannrnus. vid.Julius Carfar. 

Ctfaris Montani Polyanthea • vid. Novilfimt Polyantbet • 

Cacfaris Cremonini &c. Di(putacio de Coelo • 

'Carfarum Commcncariolus. vid. Hadriani Damman. 

Caefarum, & Imperatorum vita^. vid.Imperatarum: Joi 
Cufpiniani • 

de Cefena. vid. MichaeL 

Cajetana fides. vid. tlippolyti Marracci* 

Cajetanus ^Abbas BenediAinus • vid. De Religiofa » « 

Cajecanus Triumphatus. vid. Uippolyti Marracci. 

Caii Julii Caefaris t qux cxtaac cuoi (eledtis varionim 
Commentariis , quorum plerique novi 5 Opera > & 
fiudio Arnoldi Montani . Accedunc nocitia Galliae > & 
notz audiores ex auchographo Jofeph^ Scaligen • 
Amftelodami i66uEs, Decn Sacr. Copgcega^ Indicis 
4.Marcii 170^. 

Cajus . vid. Joanncs. 

Cala. vjd.CaroIi: libri, Codices Sca 

de Calabria . vid. Nicolaus • 

^alado. vid.Manuelis« 

Calandrini. vid.Trattato deirErefie* 

Calendarium. vid.Kalcndarium. 

Calendarium Tytnavien(e ad Annum JeAiChrifti I7si« 
primum poft Bifextilem ad Meridianum Tyraaviei>* 
fem, & Eltvationem Poli 48«Graduum jo^m^in. u« 
fom Regni Hungaria? , ac vicinarum Provinciarum , 
^F^ ^ &^^9 cujufd^n AiliopbiU Socieute Je» 

f« d S. Seii ProUikdrum. ^ f f 

fa 10 Archiepi(copaliUmverituceTyni«yiCAfi InHuiw 
garia-T}rrnaviaBT}rpisAcadeiiucis per Fridcrtqun (hiU 
dec. Sac. Cong. S. Oilic. xp. Julii i yzx. 
Calend ricr des Heures a la Janfenifte dc la fecoo4c edition » 
Calendrier des Meares fiirnomthecs a la 'jaofeniftc» Re« 
veu> & corrigi par Fcancois de Satfift Roinai Jft^ 
ftre CachoUque, 
Calenus. vid.Epifto)ii Liberci. 
Calfildtts. vid.Joaohes. 

le Calvaire piof^c , ou le Mont Vaierieii ufatfh fii!( 
les Jacobins Rl^fbrmez du £iux Bourg S.Hooore* iV 
Parisit Dec.SacXong»Iad*2a.Deccnib.S7Qo* 
Cflvinianar Compiiarionis refiicacio. 
CalvinianttS Candor • 
Calvinifmus, beftiarum Religio» tc AppeUacto fmVi^ 

minico Bannez. Per AfRivierc. 
Calviniftarum Tbeolo^ia . vide : Theologta Calviniftarum ; 
Olviiiua i.cLvid. Eciam Alcuioi Aniciili a faculcacc f 
forma deU'On|cioniEccIefiaftiche: Joamcs: i.cxicoi| 
^Juridicum: Marcas Anoontus. 
Calumniaruin quartuidam ezameo. vidf ; VtdeUs Servi# 
Concrolc calunnie deCapuccini Ancidoco. vidc: Antidocq^ 
, de Cambii. Vid. D. Anconio di S.Satvacoret Diftiiifo^ 
e parere. 
Camerarios. vid. Joadiimus: 9bitippl Cammrii t BU« 

ioibpbia moralis. 
U Camerone. vid» Joe Baptiftap Marini. 
Camilli de Cur^is a.pars Divcrforit » five Gomplffofo» 

rii Juris feudalis. 
Camilli Lconardi /pecuhim Lapidom» 
F.Camillo Agoftiniaoo. vid.Traccaco dell' !t)fi(ri|etta« 
Camino del Cielo > overo Pratciche Spiritoali del P^ 

Lttigi Sidereo parte i.doncc oorrigacur^ 
Camlingus. vid.VVoIpbangus. ^ 
Cammarata. vid.Refpon£i dpcifiva. 
CampanelbjB Opera» vid.Thomai CaaapancUar» 
Campanos, vidAjo;tnnes. 
Canipiglia» vid. Delle Torboleoir dcUa FrAocia. 
Canceriouf. vid.Nicolaiis. 

Cao^elabium aiireum.po£loris Alphonfi Mtftiai VS^lr 

E a di» iitl imiex LibmuiH 

di, id^tt prodeat eitieadariim ^ 
bjurdetHf Liber^ cni citulus: Scola Cattolici mot^ti 
Cahdidd Brugnolo * Ttde Manuale &ۥ 
fC^ftdidus. tide: AnnaIes:Epitaplija. EuTebli : joaones « 
Cahdy^r Galviriiarius. vid. CaWinianiis < 
Candor Ltiii^ feu Onlo Prxdieatonim a calumniis >* 5^ 

contameiiis Petri a Valle claufa Tindicatus Author« 

P. |o: Caralas« 
)kanicu!;iriuai dienlol» &C4Vicl.Siaioli Majolo« 
Cadntffii^^tf vid.Jbaftnes. 
eanonesGraeciConciliiLaDditaBOt cum verfiotiibas Getf» 

iiani Hervetii Dionyfit Exiguis Ifidori MercAtbris § 

& obferVationibus VVoHfgaitgi Gu6dlingii« Noribora 

gae Anho x6ii4.Dec«S.Coiig.Ind. xf. J&nuarii 1714« 
iilCanonicas%)iftolasCon1n(f^n«iria4 Vide Jacobi Fabri^ 
Candtiidi Jurii i & CiviUs Diffcreotiarum jLibci yid« 

Cotltadi Rittd^shufiii 
Canoriici )uris InftitutioHUiti libri tfe)» Opera^ tt ilu^ 

dio prancifci de Rojre Ahteceffotis And^gaveafis « 

Pariiiis k7i^.<iec.Sac.CdQg.Ind.aBSeptQmbris xrij^^ 
Canoitieohlm Lateranenfiuoi Pcopugnaculum • vid, Pro*» 

pugnacuiunl« 
ICanonicorunf) ftegaiariUm NarratiO 1 Vid* ^ofepbi Mot» 

zagrilghh 
ftatlonum Codelc. Vidi Chriftophbri jufteirn 
CanOnutti^ &Conciliorum Pandeftar. vidc* SinodicoOt 
Cahonuitt ^ &Ci & Doaritut JefuiticflB CoUatio » vidt 

Gratiaou^i 
€ahontlhi PapiIiuiA> &c.vU.C:ollatid» 
ICanf^ dpera; vid Bartholomci; 
Camabri itineratiumi vid.Benianiini 
tt3ahtibri€a Natioi & Cognatio» vid^San&illimo D»H» 
CabHbrigieA. Vid^ Egloga % 
tCat^apStfehffsi vid.i^ypQEypofeOhk 
fuplbr Cailtica Cahticorbm Expofitiov Vid. ^ipofitiO 1 
feantica SeltftaVeteris, & novi Tcftamenti , cumHyim 

hi&i & cdlte£irs> feu orationibtts purioribus» quflein 
tOlthbdo^a) atque catfaolica Ecclefia catitari folent » 
Mdik^ diifpofitione , & fan)iiiati expofitionc Chrifto» 

fli^ri ^QXtidri^ 

tatt- A S. SeJe TrobiUtPrump ff 

CsM&€0 ii Simeojn » yid.i(g;$aliiii. 
Canpuarieniis Pfeudo-Ar^biepircopu^^ vi4.Parci)erus, 
4Can£0QC di Ludovico Pnlci. vid. Ludovici Pulcii. 
Capad * vide s Coii^Iufipji^s u Theoio^i^ ^ 4: Pbilot 

lophia • 
P^ Capdlo. yid. Traecato delf Incerdecco • 
Caipclltts. vidc: $yRtagma ThefiiUB TbqolQg^amin • 
Capilupus. vid.Velii C^pibipi» 
Capica fidci cbriftiana: concra Papam > Sc porcas Inferoriim , 
Capicafideichriftiafia;eoiicrapapifta$. vi4. Fideijchriftiana^ 
Capica praecipuar Oodrinv» &c.yid. Qo^Winie Jdfiucar^iQ^ 
a capitc Foflciuni: vid.Cbriftopbori. 
Capito vVoiphaneiis Fabjricius i. cL 
Opocoda. yid^QVAiOQU .di p,.C^l9^ 
Capo ^Finco^ 
<;apricci del Soccajo , f o: Baptiftae Gcjlii > ^uam4ift e» 

naendacu$ non prodleric^ 
Caprice. vid. Le Kome ridicnle., 
4e Capciykacc Chtifti', SeiuUs. yicgims > & S. Jofepfai ^ 

^id.LibelU omnos^ 
it Capuccin Tr^ite:» au quel «ft deicripte r,origioe .de$ 
Capttccins, & leurs voeux» ro^Hes , & difoiplines » 
icxaixunees par Plei^^ du MouJin Miniftr^ d.e ia par 
irole dc X>ieu . 
l^apttccinoruQi AmjAe$^ mi. Anoales MinofUQi Capuc» 

ciaorum ., 
4e Capucii Sandi fmciici /ocma^ vjd.Xiba omnesino» 

prefli» 
Caramaniua^ vid. Domkiictts : JoKus Oomiaicus.. 
Caramuclis Apologema. vid Joannis,. 
Caran» CatechiTmtt^^ vid.Bartboi^mari iCaranKar^. 
Carbone. vid.Le Piaohe dell' bebraiTmo . 
Carcus» 'Teu CharJChu^. flrtd.GuUelmus« 
C^rdani Opera de Sapiencia 9 de Vericacp , de 'StrbdK^ 
cacea de Confolacione » commenraria in quadriparti? 
ium Pcolomari de Cenicuriss Ec j-eliqua omoiaj .qu.9 
de ftlledjciaa JiQn £ra&anri nilt corrigancur. 
II Cardiealifmo di S.Chitfa divtfo in crje Parci. 
Cardinaliuu) congr^g^iaQis cofifilii Pec^araiUp^es,. vidt, 
PeplaraupDe^^ 

£ i i» 'ft \h Cardinilium deleaoruiH couffliBm lMfiaiffio« tide ^ 

quiiatis Difcuffio. ^ * 

Carerii Patavlni . vid. Alexandri Caterii • 
Carecani chronologia. Vid.Petri Vlftoris* 
Carieu^ Cogeliuii. XiCl* 
Carion. vid.j0innesi 

Garlo Anconro MuMCOrii vidc t Omioni Panegincte* 
Carlo Caldori da FabrianOi vid. Dei Sagroianto Sacrt^ 

ficio delhi Meffa. 
K.D.Cfttlo de Fabri. vid.Scl]do dt Crifto 8ce. 
Carlo Qu^agm. Vid.Della £u;ilic4 di falVarfi. 
de Carmelicarum Indulgenciis. vid. Liber indu^entiannn 
Carmind Amicorum in (idrtbreiti nupciirum R.8r virtu 

t^i Do^rinaque pr^fiancis viri Scei^ani liaaci &c. 
iCarmina > & Epiftolac de conjugio ad Davidem Chy^ 

thracum Hatreticum. 
ad Carmina, &Epiftolas Jttftl Ltpfii Hotx. vid. Nottt 

Anonymi cujufdam. 
Carmina Fulvix Moratar* vld.OIImpi* Fulvi»* 
Carmina M^rci Pagani. vid.M«rci Pagani. 
•Carmina contraPecrumAretinumh vide: Nicolai VMnd » 
Carmina Theodori Siberi. vid.Adami theodori. 
Carniolanuft. vid.Primus Tuberus. * 
de Carnium Efu incerdidlok Vid. Defiderii Erafmi. 
CftfOli Cala L C. in Suprcmis Regni Tribuoalibus Ad^ 

vocati de cotitrabannis clericorum in Regnis e&crabi 

prohibitis a R^cgno Neapblitano. 
Caroli Liidovici Stromcycri SS. Th. Studiofi dJffertatio 

Theologica Divinitatem Chrifti ex^conomia gratlae 

demonftrans , habita fub prarfidio D. joannis Frickii 

&c. Ulm« 1716- Decr.Sacr.Congreg.Ind. x i. Januarii 

J7it. 
Caroli Magfti > &c.Vid. Opus Illuftriflimi^ & ElacHenk 

tilfemij &c» 
.Caroli de Metz Sllva Qaaeftionum infigtiium^ 
Carblo ftad. vidjoartnes Schonerus* 
Caroloftadius . i.cl. 
Caroioftadius Bondeftien . vid. Andreas » 
Cairolo Stephano. vidi DiAioiuri^m HiftortCUm» Oed» 

ifraphicum &Ci 

Ca- 2 jr. Me VrAibitlrum. ff 

Cat^tus Antonius de Luca. vid.Praxh judicmria ind- 

viicm divifa &c* ^ 

Carolus Antonius de Manen^us. vid;Tr4^atus deP<r* 

ceftate JurifdiAionis &c. 
Carolus de Bancio.. vid.Praxis confbffariorum. 
Carolus Cafalichius. vid.Tuta confciencia. 
Carolus Chriftophorus Bejerus. x.cl». 
Carolus Jonviieus. i.cl. 
P.Carolus JoFeph. vid.Gratia eflicaz% • 
Carolus Mazzius. vid.Mare Magnum. 
Carolus Molinarus. t.d. & bttinia ejus Of^era, ic fcri* 

pu, Addiciones, Apoftillat, comineiicaria, coiifilia » 
' prxdpjue duo: priinum (iiper fadumConciliiTrid.re*- 

cundum fiiper commodis , & incommodis nov« Se- 

dat Jefutcatum. Libri autem Juris Canonid, 6ct\\<^ 

rum Catholicorum Authorum habentes hujus Aucho^ 
' ris ApoftUlas, uon permittuntur, nifi delecis, aut c* 

mendacis Additionibus, &Apoftilli$, /uxta ceofuratn 

de MaodacD Clemencis VIII.iiiipredam Roliift, 
Caroius VVcenhovius. 

Carolus Maria de Veil. vide : Exfrficacio Licerailis &c» 
C^rolus Joaehimus £pifcopus.Montifp€flruIan. vide: Ih«. 

ftitution Paftorale de Monfeigneur 1* £veque de Mont^ 

petlier &c 
Par M.CharIe$Narfc» vide: LeNoirreaateftamenc&Ck 
Caronus . vid/Apoftolatus; 
Carpzovius . vid. Benedifti : Jo: Benedifti : Mantfuftio ad 

Univerfom Jus: VitHelmt Seklekardi • 
Carpxou. vide: Jurifprudencia ficclefliaftica • 
Carranza. vide Mtchaelis^* ' ■ 

Carrarinus. vid.Anconii Carrarini. * 
il Carrozzino alla moda , Traccenimento eftivo (li GN 

fOlamo Brufoni. 
Carte Parlanti , Dialogo di Parteni6 lEciro ^ opas Pbtri 

Aretinl. Dec.Congr.Ind. kS.Junii i^Y^. 
Carterius . vid. Opufcuium LuHovrci . » 

Carthuficnfis ParapHrafe. vid.fo:Pici. 
Cartuurightus. vid. Tbomas. 
Carvajali. vid.Ludovici. 
Cas de confcitocc proposi par un confeffecH' de ^rop. 

£ 4 VHl- 1 

^ince toiichant no Ecdefiaftique &c. Vide IctffC ad y 

M.... Chaooine de B.A.Monfieur T.D.A.&C 
Cafalas. vide Candor Lilii^ 
Cafalichius. vid.Tuta confcientia. 
Cafi , & Avveoimcnti della coofed^oe • vide • Retfo» 

xiones. 
Cafpar. vid.Carpar. 
de Cafaoate. vid.Paradiutf. 
Cafaubonus. vid.Ifaaci. 
Caielius. vid.Gregoriu$. 
Cafi di confcienza. vid.Piattica de cau^ 
Cafi Spba?ra. vid.Jo:Cafi. 
de cafibus privilegiatis , in quibus SaKulares Jodices ^ 

&c.vid.BartboIom9ti Milletot. 
Cafimiri Oudini Coitimentarius, & de ScripCoribBsEc** 

clefiae antiquis iUorumque fcripcis &c. JLtpfiflr xjxx. 

Tom. I. 2. & 5. Decr. Sacr. Congreg. Ind« iS. Julii 

Cafimiri Tolofacis. vid.Atoml Peripatetici. 

Cafmannis Rhecorica. vid.Ochoais. 

CaiTander Belga. vid.Georgn Cafiandri. 

Cafiander Brugenfis. i.cl. 

Cafiander Georgius. vid.Georgius: Georgii* 

-Cafialenfis. vid. Regnerii Sixrini. \ 

Caffiani Conftanrin^ppoliuni de libero arbitrio collade 

illa, quae Hagenba? > vel Hagenavae imprelb eft per 

Jo:Sicerum i%z%. 
Cafiianus aS.EIia. vid.centumHiftorlacum examcn&c* 

& Theologia Mo^Iis expurgaca. 
Cafilodorus. vidPctrus. 
Cafiiodorus Reimias i.cL 
'Cafialion. vide Sebaflianus. 
Cafialionis Dialogi. vid.DiaIogi Sacri* 
Cafteilanus. vid.Joannes. 
de Cafiello. vid. F. Barcholomatl . 
Cafielvecrii Opera. vid. Ludovicl . 
Cafligariones ad objeda Georgii Homii . vide : Ifaatf 

Vofiii. 
Caftiglione. vid.Il corteggiano. 
Caftigo Apologtrico, vid. Familiarc cafligo. 

._^ dc AS, S$J& Ihobihitmrum. 7| 

«e Caftilld. vidDe Teniis debitis. 
Caft^riusSeranus. vide: Epi&opus, acqueSacerdosSaii« 

de Caftro. vid.De Manu Regia. 

Cafuum conrcieDcitrSummula. vide: Joanni Maldonaco • 

4e cafuum Refervacione. vide: Joannis Pauli Donaci«. 

Catalano . vid. Fiume del Terreftre Paradifo . 

Cacalogus Indulgentiarum. vid.Fi(cus Papalis. 

Cacalogus Papas, & Moy/is. 

Cacalogus prarcipuorum concilionim . vid.NomencIacor« 

Catalogus Teftium vericatis ex Sanftis Pacribus. 

Cacanens • vid. Panegyricus , 

ide Cacaftrophe Mundi. vid, Jo; Francifci Spinat. 

Cacechefi, overo Iftruzione del criftiano> compofta da 

varie diftinzioni» cavace dal Cacecbifma Romanodel 

BeUarmno. lo Venezia perCombi, e la Nou u^j* 

DeC.Cong.Indicis ».Juiii j6^4. 
Catecbefis Do^iax chriftiasa? in d\xm Scholarum Po- 

laeraais* 
Caccdicfis ad ParocKos. vid.Anconii Ragucii. 
Cacechefis, five pritna Inftlcutio, aut Rudimenca Reli- 

gionis chriftianx Hebraice^ Grzce, Lacine cxplicaca| 

Lugd.Bacavorum » &c. 
Caccchefis Puerilist vid.Jacobi Brufulcenfis, 
Catechefis Puerorum in fide, Ucceris» & Aioribus. 
Catechefis Religionis chriftiaax, qua? tradicur iaEccIpi 

fiis» & Schoiis Palacinacus. 
Catecbeticae Inftjcutiones . vid.Cuiiradi Dietenci. 
Cacechifm or Abridgement of Chriftian Dodrin. Prin- 

ccd in che year^iray. Sacr. Congrcg. loquif. 7. Dq- 

cembris 17^4« 
a Cacechifi|i for chiofe chal ar« mou advanced in yc« 

rafand Krouuledge, -pfioted. I7z4.1nquif. Rom. Dccr. 

Sac. Cong. i.Dec 17J4. 
Catechifme, ou Abrege de DoArinc touchant la graos 

Divine, Selon la Bullc de Pio V.Greg.XIII.Urbain 

VlILAntidote contre lesErreurs d» Temps. Par un 

Dofteur de la S. Theol.de Dovay. 
Catccbifroe de la gracci fine iiQmioe Auchoxis, ^ini- 

preflioni^ ioao« ^4 TnJlex tihnfnm ' 

Cacechifmi Enchirtdion. vi(i EnchirTdion» 
Cacechifmi Expofitio* vid.Simp)ici(finia, 9e bt«vifltni#v 
Catechifmo > cioe Fonnulario per inftruire , fir amma^ 

firare i fanciulli nclU Religione chiiftiana , &cto m 
* modo di Dialogo. r 

CacechifDO, nel ^uale ie Controverfie prlncipalidiquew 

fio tempo fono brev mente deciie per la paroia di 

Dio > tradocro in lin^U3 Icaliana » ed accrefciuto • 

Stampato deirAnno U^8.Dec.S«<>ongr.S. Ofic.ii. 

Stptcmbris 17 i4. * 

Catechifmo Spirituale compoftb di Giufirppe SuriniS^» 

cerdotc, tradotto dalla lingua Francefe ncll' ftalianti 

dair Abbace Pcllegrino Moncgnini . In Botogna per 

Giufeppe Longhi» 
Catechifmus Caranzx% vid. Bartholoilnari Cinttzte. 
Catechiriinis ofre carte» vid.LibellUs Plandrici &€• 
Catechifmus » cui Ticulus eft : Catechifmus major , & 

minor . 
Catechifmuspro Ecclefia Antuerpienfi, qux confeflio» 

nem Auguftanam profitetur. 
Catechifmus Ecclefix Argentoratenfis . 
Catechifmus pro Ecclefia VVitebergienli. 
Catechifmus luper Evangelium Marci. 
Catcchifmus> five expUcatio Symboli Apoftolici* 
Catechifmus Genevenfis. 

Catechifmus de Gratia ^uocunqtie Idiomate fit editutf. 
Catecbifmus Jefulcarum, five Examen e6ruinDo£trin»« 
Catechifmus Laciho-Getmariicus . 
Catechifmus parvus pro Pueris inScholis nuperauftuf • 
Catechifmuss cui TitulUs: Qual maniera, tcc. 
Catechifmus, five Symboli Expoficio. 
Catechifmus Tubicenfis. 

il Catiechifta catechizzato . vid. The-catechift 8tc. 
Catharinar Vermyjiat» vid.Hiftoria vcra. ^ 

Catharini Politi. vid. Ambrofii. 
de Cachedra Pbtri> fcu de Epifcopatf Anttocheno, 8e 

ftomano S. Petri Libri duo adverfus Baronium , & 

Bellarminum pro libehate Regum> Principum, Popu- 
' lorum chriftianorum editio fecundaGenevenfiauflio^. 

Autbore (licolao Vcd^lio &c.FraDceKere ao. 1^4^«^ 

Ca. 1£SLt\itif2tix Gomniencaciones. vid. Jo: Jacobt VVtilcin^ 

bftcbi • 
CathoUca Apologtt* vid.ApoIogia catholica. 
Catholica Expolhio Ecckfialiica. vicLGenefis. 
Cacholica Expofitio Pralmoruiti . vide: PCiimoram Da« 

vidi«. -^ 

4Gltthoiie« Doftriaae competidium. Vid.ManiiaU catho- 

licum • 
Cacholicae Ecclefiat Threnodia. vid.Threnodia. * 
Catholicar fidei Exemplafium. vid. E Jcemplarium • 
pro Catholicis Principibus Vindici* • Vide : Jo: Baiw 

claii . 
€le Catholichifino Romana^ Fidei. vides Gulieimi Per* 

kinfi. 
Cathblico-Ronianus Pacificus^ Auiftore Jo:Barnefio Be* 

nedidino Anglo Oxoniae i5So. 
item varii libelluli , (eu foiia eamdem fefe materiam » 
' eodem modo propOnencia » Oinnia probibentur • In 
Dec. S. Cong. S. OflF. die 6. Augufti t6Z a. Libelluli , fen 
jfolia func infrafcripta . 
libellus belgico idiomatej cui titulus Beiyndinghe Van- 
de Seven punften ofre arcikelem &c. kerder itfzj. 
Ideno profeflio fepcem pundorum &c. 
foiiuthi cUi citulus Belyndirtghe Van &c.Idtm profisflio 
feptem punftorttm Bruzdlis ipad jacobatta Vahde 
Veldc i68o. 
libellus fine loco impre^onls, cui ideiii titulus. 
libeilus, cui citttlus deChrifteiikeieeribghe. Icfemchri* 
ftiana Dodrina divifa in diverfas conciones dcc^Btv^ 
xelli apud Pecrum Vande Velde 1680. 
libeUusi cui ciculus Reeeft ofro &c.ldein Regular» fi- 
ve maxima; cfariftianitmi &c. Coloniae apud Viduam 
Petri Meccernich X68d. 
libellus, cui citulus Den floodighpn &c. Idem Necef- 
farius condi^Aor ad cultum Dei &c. AAtuerpi^ pr» 
Luca Vaneherelen 16 Z\. 
Duo foliola continentia eofdem feptism Articulos A 
unoquoque credendos neceffitate medii kd falutem » 
ftbfque ioco impreffionis j impreflbris » nominifquc 
A^i^oris. 

Ca^ 7< ifiicx LibrbffUn 

CatboUcdriim cly.peus. vid. Thomae Ellfii. 

adverfus Cacholicum AxiomaDefenfio, vide: Pefeotfo; 

Catholicum Manuale« vid. Manuale., 

Cato Pifaurcnfis. vid.Hicronymus.^ 

Caco Ucicenfis redivivqs adampliQiinos Arckidioecereoy 
Ulcraje&cnfis, & Dioecefeos HarleiDcnfisCapkularei 
Viros. Pro Ari$i & Focis. ]kevi$;v)^f|.D.NXIek 
mencis Papac XI. 4.0£lobris 1707. 

Caccaneus. vid.Curfus philofophicus. 

di Canolicafedeconfeflione. vide; Con/effioQe di fcdc » 

Caccolica Scola. vidrCandelabrum, 

Catcoliche prediche. vid. Due predicbe. 

Catcolico Paradifo per T Anime div;oce , 

Cactus. vid.Ocho. Gryphius: Philippi Catti, 

Catumfirici Opera. vidJo:6ap(ifii(* 

Cave. vid.Guilidmi Cave. 

Caufa Arnaldiaa ., feu Anconius Arnaldus Do£lor » 8j 
fpcius Sorbonicus a ceofura Anno i^f^. fub Doaiino 
facuicacis. Jheologicae Parifi^nfis . vulgaca vindicacus 
fuis ipfius^ aliorumque fcrippis nunc primuminu^ni 
VoUimen coile^is: Quibus S.Augufiini> & S. ^hor 
mx Doiftrina de Graria efHcHCi» 3^ fufficience, diiu- 
cide explana;ur..Keverrimini ad Judicium . Danielis 
xiii. 4^, Leodici Eburonum itf^p. Prohibecur ez quo 
(Conclnec nonnu)la ppufciila alia^ damnaca. In Cong« 
S.Off. S.April. id^i?. 

Caufa Valefiana £piitpli$ ternis prxlibaca in ancecefiuoii 
fufioris Apologia? , qu^bus acce0erunc appendices , 
U9a inftrumencorum , ^alrer it de Gregorio VIL & in 
fine addicamencum ^ Au<^orc Pecro Valefio . iondU 
ni 1^84. 

CauTa? , quare Synodun) ipdiftam a Romano poncifi- 
ce Paulo Tercio recufarinc Principes Status , & Ci- 
vitaces Imp^rii ^ proficences/ puram , & ca^holicain 
Dpftrinam . 

4le caufis majoribus ad capi^c concordacorum de catt« 
fi^. vid. Diifcrcacio de caufis majoribus, 

Ceba Ifioria. vid.Anfaldi Ceba» 

jS#Cccilii Cipriani. vid.Liber edicus Oxoaii» &c# 

4:eUchius. vid.AndTeas« 

46 A l. Stie Phhiiitri^m * ' ff 

llt^C^lbfii t:cclifilt rcftauracionc. vid. 0e Medifttorift^ 
CeilariiiS) vid.Dietheimtis: Mithael» 
Ccllotius Parifinus. vid. Hierarchia . 
CeUut. vidhMihuS: viAdtcix contra Tyrannos» 
Cencdo. vid.Praftirt quxftioncs* 
Genfori* Norat. vid.Notae 1^4. ^ 
de Cenfu Traftatusw vid.Hcrmanni.Lathcrt. 
Ccnfui-a AdmonitionisSandeanar. vid. VuIfHnaJcruitiCft» 
Genfura-EcclefiftrHm piarunib vide : Judtcium > & ctn* 
- fum* 

Cenfura hovit. vid. fepiftolarum Dccrctanurti'. 
Cenfura prim^ adverfUs novam , falfam , impiam » & 
< Hzreticam Soc» Jefu Dofirinam ^ vid. Alphonfi dt 

Vatgas * 
CeQfura RcfpohBonis« vid. Jo: LaunoiK ' 

Cenfura Sac.FacuItatis Tbeologicac Parificn.in Librutfti 
. ctti Titulus cfte AlnadaeiGuimeniiLomaricnfis, olint 
. primarit Sacrie thcologix Profefforis Opufculum » 
. jfingularia ttaiverCr iere Theologic Moralis comple* 
/ ftens, 8x% 

Ccnfura Sac.i^acult^tisthedlogiexPatitieAits SnLibrum» 

^, cui titulus: La deffenfe de 1* Aotorit^ de N.S.P.dd 

Pape des Nofleigneurs , ics Cardinaitx , lcs &Cr. Pat 

Jacque dc Vernant^ 

Cenfura Jarco-Seria veroMite )i6qUitir tct. vlde ^ Ne« 

bulo Nebulonttnfi^ 
Cenfura Sacrae t^acultatis th^ologit Duatenfis, ffi quat^ 
dam propofitiones de gratia > depromptas ex DiAa* 
•tils PhUofophrcis Dominoruna Lcgratid, &MarcchaI> 
«&c.Accedit Appendix adCaufam profedorum prima*- 
riorum Coilegti Hegii. Item Mantkla cDntinens cen«> 
furam in Epiftolam (criptam ab Er. Domino Pierart 
Sacn Theo. Licentiato &c^ Typis edita annis tr^sbv 
1714. donec corrigacur% Dcer.Sacr^CongrcgwIml.i^v 
Julii 17ZS» • 

^ Ccnfuras Tbeblog^um ^atifienfiiim Refponfio% vid^ 

Roketti Stcphani.. 
^e Cenfuris. vid.FtancifcI SOare*. 
tde Cenfuris, & intcrdi&oPauU V^in Kempnblicam Ve>' 
«etam libri omnes^ & Scriptura?% 

Cefl* 7t Mmtiie t&mum ^ 

Cento Difeorfi per le cinque Novene dtlta grtn' Madrtt 
di Dio» compQfii daGirolamoClodino» overoKlod*-» 

zinsky • 
cjufdem . Effercicii fpiricualt da farfi nelle Noirene > m 

Solennici della gran Madre di Dio* 
Centones ex Virgilio. vi4*CapUupi. 
Cencum Gravamina» &c« 
Cencuni Hiftoriarum examen, &c(eu decifibfies Thoo^ 

logico-LegaUf I. Cafliani a S. Eiia Bononis \€%%. 

donec corrigacur, In Decn Congreg. Ind. dic 9. Fc^ 

bruarii i^8^. 
Centum Poecarum Deliciar. vid.Ranucii Cheri. 
Cencum , & quacuordecim (encenciar Patrum de Offiei^ 

verorum Reftorum Ecclefia?. 
Centum, & quiaquaginta Pfalmonun prima verba. ^d^ 

SznG&SmTt Deiparx . 
Cemuria colloquiorum Dei , & Animar» <]uibus Jtnfe- 

nianam de gracia DoArinam e campo dffpuranci Mar- 

tio inpIacidummedicandiElyfium compendiario cranf- 

ducerc^ conacus eft Joannes VVierc Antuerpieofis I. C« 
Cencurix Ooi^liorum . vid. Hieronymi Scurpb. 
Cencuria dimidiaca. vide Problematum Mifcellaneorum ^ 
Cencuria juridicarum pofitionum . vid. Benedldti Carp* 

zoviit 
Ceocuria di Le(cere del Gloriofo Pacriarca S.Francefco 

diPaoIa, data in luce con alcMneAnnocazioni^ cum 

multa apocrypha, fal(a, & fiAa contineat^ 
Centuria de Matrimonialibus . vid. Georgii Beadi. 
Cencuria prima Monaftqriorum Germaniae j five cfaro- 

noiogia • 
Centuria Scntentiarum • vide : Georgii Beadi : Jot Co« 

rafii. 
Centurix aliquoc lucidac» vid.O&obris Melandri. 
Cent^riar Amati Luficani . vid. Amati Lufitani • 
Centliri» duas . vid. Everardi .* 
Centuriar Mizaldi. vid«Antonii Mizaldi. 
Ceppi. vide; La Scuola Mabillona. 
C^rberus. vid.Otho. 
il Ceremon^ale Iftorico 9 e Policico • vide : GregcnK 

teti. 

Des A S.Jidt TfohiKtoitum . m 

pts Cnjeiiionies ancienncs , vide : ].es f onformitez • 

Traiac- 
dc Certicudloe chri(lian9^o£bina?. vid. Davidis Ckjr- 

thrati. 
de Certicudine Graei«. vid. Juliani Coleri : Martini £i« 

fengrcnii • 
Ceremonies » & Coutumes de tous les ) 
r Peuples du Mondreprefente^ par des ) Decret. Sacr, 

Figures &ۥ Tom. z. A Amftcrdam ) Congr. Itiq. 

• r?*^^/^ . .^ . ) ii.Apr.173r 

cjufdem Opens Tom.a. , ) 

Ccrvicornius • vld. Anatomia cxcufla Marpurgi . 

Cefar. vid.Catfar, 

p.Ccfarc Renaldtno. vid.Theforo ricchtfiimo. 

Ce(elIio Filomaftiga. vide: Pifieri. \ 

Cevallerius. vid. Anconius Thefaurus • 

Inccr Chalcedonenfem Epifcopum , & Regularey Anfi|i9 

Concroverfia. vide Libri omnesj & iinguU* 
Cevafco. vide la Quarefima deirAnima. 
Chalcondilsf • vid.Iudov]ci9 feu Lanonici* 
Chaldza interpretatio Bibljorum. vid.Harbrea* 
Cbaldatorum antiquicaces . vid. Manuale rerum ^idmira- 

bilium. 
Chaldacorum Nominum Declaracio. vjd.DecUratio. 
Chaldxorum Nominum Incerpretatio • vide : intcrprf^ 

tatio * 
Chaldaica Paraphrafis . vide : Parapbrafi^ Coroe Tai^ 

Charchus. vid.GulieImus. 

Charitable Advis. vid. Advis charitable. 

de Charicacc Chrifli. vid. Auguftinide Roma. 

dc Charicace Epifiola? . vide : Piar i & chriftjaoae Ep!« 

ftolap. 
Charicatis circulus. vid« Grculus. 
Charitopolitani Manuale. vide: Manuale catholtconim. 
Charies Bonne File. vid.L'Omme irreprocable. 
Charles Drelinrourr. vid. Abregc d(8 controverfet s df 

r Honneur : Npuf Dialogues . 
|l*Charle$ Emanuel Bairii>n Advoac en Parlemcnr: opc» 

ra fc^uentia s Des di^nisez Ecclefiafiiques , ou H eft 

craici f ^ imUic tMfrwum 

trait^ <la Pape» des Pacriarcbes^ des Cafdinaut 9t& 

Tome prlmier, parce primifre» fecoruL ALyod i^8a« 

Des Of&ces EcClefiafiiques » ou il eft ttaite des Le^ 

gats, & Vicele|ats, desNooces arcTom.rccond&c* 
de Matieres Eeclefiaftiques » ou il eft de Traiti de 1* in« 

ftitution des droits , des Biens » dcs Privilegt s , &c« 

Tome Troifieme &c* 
det Maderes Beneficiales , ou il eft Trtiti des Benefices 

de la nomination> dc rinfticurion » Tome quacroifie* 

me &c. omnia (upradi&a Opufi:ula prohibiu excanc. • 

Decr. Sacr. Coag. Ind. a a. Dec« x 700. 
Charies Feurec. vid.Traic^ de rAbus. 
Charon . vid. Dialogus Pontani • 
CharontiS) & Mcrcurit Dialogi . vid. Eciam Dlalogt di 

Mercurio. 
Charron Parifinus» Vid.Sapientia; 
Charces» vid.Renaci des Charces. 
Chaffaingh. vid. Privilegia Reguiarium. 
Chemnicius . vid. Maccharus • 
Chemnicus. vid.Martinus Kemnicius. 
V. Cherubin de Sanfta Maria» vide: la vetlcable Devo» 

t!t>n% 
Cherus* vid.Rahutii CherK 
Cheyfcrfpcrgcnfis . vid.Joannes» 
Chiavett« Panormitani» vid.Trutiflt. 
delle Chiefe riformate del Piemonte, &e. vid. Apo)o«»ra 

delleChieCc. ^ "^ 

Chii Protofyncelli* vid.6regorIi Hieromonachi • 
Chimi. vid.CommeRcaria Rabbl Salomonis. 
Chimicorum Arctnorum AppendJx. vide: Appendiz. 
Chirpmannae Libri omncs » & prjrfertim Patricii Tricaf- 

lii Maotuani , & ejufdcm expofido fuper Coclitem . 

Vid. Etiam Andreac Corvi: Annibalis Raimondi : An» 

tiochi Tiberti: Barcholomari CocUris: Gaudentii Tar- 
. vifinK 

Cholinus . vid. Petrus • 
Cho<{uetius » vid« Mariac Deiparae » 
Choreander . vid. Joannes • 
«e CboyfeuU vid, Eplftoh Ilhiftrifltmi ^ & Rtverendirs. 

l>omini% 

Chri- A S\ Sede Probibitbrum* it 

%^Wi(ttii6s vidjo.-Marix Velmatii. ' 

C^hriihanus Alecophiiu^. vid.Artes Jefuicicsei» 
ti^hrifti Beneficium . vid^Beneficium» 
Chrifti inCoelum arcendencis, &Trittmpfai Romanorum 

Collacio. vid.Trfumphi. 
de Chri(H bominis I^vinicate. vid. Augyfiiai de Roma : 

de Mediacoris. 
de Chrifti corporb Majeftate • vid. Synodus Sandtoruin 

Patrum. 
de Chrifli Regno . vid. De Regno Chrifti , 
de Chrifti Sacerdotio Hiftoria • vide •* Viti Amerba* 

^bii . 
de Chriftiana Do&rina. vid.Dialogus. 
<:hriftiana £lemenca. vid. Elemenca^ 
Cfariftim Epiftola. vid,Epiftola, 
Chriftkma Inftitucio. 
Chriftiana Lu£hi« vid.LuAa* 
Chriftiaoa OEconomia • vid.OEconomia. 
dc Chriftiana Repttblica • vide Marci Ancooii de Do«- 

minis • 
Chriftiana Refpontio Minifirorum Evangelii Bafilear» cuv 

Miflam» &c. 
de Cbriftiana Sdute , Sc Philofephica « vid. dc Saluc«f 

chriftiana, 
della Chriftiana vita. vid.Opera Divina. 
Chriftianae Oodlrinae Ca<echefis, vid.Catechefis« 
de Chriftianx DoStdnx certicudine . vid« Davidis Chy-* 

thr»i. 
Chriftianse DoArinae Enchiridion^. vid. Enchiridion . 
de Chriftianx DoArinar Repugnantia, vid. Anonymi cu- 

juiHam . 
Chrtftianae Do^lrina? lieftituciones . vid. Reftitutionum 

Do&rina^. / 

Cbriftiaaap Ecclefia? Chronographia » vide ; Chronogra^^ 

phia. 
Chrlftianap£piftolae> vid.Epiftolae pic: Gratiapei: Piar| 

& chriftianar. 
Chriftianac Ethicxv vid.Ethicae chriftianar. 
Ciuifti^nae fidei capita. vid.Captta, 
Chriftiana? fidei confeffio. Yid.ConfefliQ Rdigionis. * 

E Chri- Chriftianxtidei Epltomc. vid. Cbnftophori a capite foQb» 

tium • 
Chriftiana Juvcntutis crcpundia, . • ^, .^. 
Chriftianx miliiiflc Enchiridion . viil, Encmndion ^ 
Chriftianae Mvtholog'* . vid.Mythologiat . 
Chriftiamc philofophi«comprobatoriDcfcriptJO, vk1.Iu« 

lii Vclfii . 
Chriftian«prccationc$. vid.Precaiione$. 
Chriftianx Rcligionis catccbcfis. vid.Catcchcfif. 
Chriftianx Religionis Inftitutio . vid. Catcihcfis » five 

prima Inftitutio* vid.Etiara Inftituiio. 
Chriftianx Rcligionis infttuftio * vid. Brcvis » & com* 

Ch^rfftianx Rcligianis Summarium^ vidct Sommario. 

Chriftianx Scho!» Epigrammatuiu libti duo , ex variia 
Poctiscxccrpti, /. ^ . 

Chrittian«Sea«. vid. Epigrammatum • . ^.. . . 

Chriftianx Theologix Ubn duo .. vid. Marci Fndcnc» 
y Vcndcrmi . ^ ' . , ^ «. . -^ 

Chriftian» vitae Rcftitutioncs ^ vid.Rcftitutionum.. 

ChriftianiCrux. vid.Cruxchriftiani. ^ ,. . _^. 

Chriftiani Funcii quadripartitum hiftonctKpohtic-Otbii 
hodic imperantis Brcviarum e cclchrioribua noftri aivi 
Scriptoribus polit. prxcipua Xmpcria. Regna &c. cdi- 
uo (ecunda paulo cmendatior, &auaior. Tomuspri- 
mus> & fccundus. Lipfiac U/^^DccSac. Cong..lnd,, 

Cbriftiani*FauftclU Paft.& fupcrit V Vcidcnfis Mifccllan. 
Sacra, & Erudita dc Phrafcologia> & Empbafi Bibli- 
ca antiquitatum XtudioBiographis Efencho Pontificia 
&d. Schiediafinatihus aliquotEpiftolicis. ad D. Val.Ern* 
Leofcherum cxpofita*. Accedit Ltofcheri rcfponfio dc 
ftatu progrcfl^uque fctiptQrum a fe promirtprum . Li- 
pfi» apttd Joannem Fridericun^ Braunium 17;:^ . dccr.> 
Sac.Congandic.aMulji t72i, . ^ , .. 

Chriftiam hominis Inftitutio. vid.Hadntni BarlaodK 

Chriftiani Kortholti Valerianus confeflbr, hoc cft folida 
dcmonftratio> quod Ecclcfia Romana hodicrna nonfit 
vcraChrlfti Ecclcfia. 

thriftiani Leitcwhals Maraici CQjlcgium pohticura . , 

Cbri- .^ , ^ dS. Seie VHbibit^rum^ f| 

C^nSiam Magiftratus Enchiridion • vid. Cnchiridian • 
Chriftiani manifefti • vid. Veriui cReiigionc. 
Chriftiani Matrimonii Inftitotio • vide : De£derii £• 
. rafmi . 
Chriftianii Noldii leges diftinguendl* fea de virtute» ft 

vitio diftindionis » &C. 
4c Chriftianiffimi Regis periculis, & notata quzdam aA 

Sfondrati Pontificis Romani Litteras MonStoriales. 
sl Criftiano intcriores overo la Conformlt^ interiore « 

cbc devono avere li chriftiani con Gesii Crifto> Ope- 

ra tradotta dalla liiigua Francefe nelf hafiana dal Sig. 

Aleflandro Cenami Friore di S. Aleffandro di Lucca • 

In Venezia i^6d.Oecr.Sac.Congreg.S.Ofiic. a^. No« 

vemb. 1^8^. 
Chriftiano Atetophilo. vide, Artes Jefuiticar. 
Chriftiano Philireno. vide: Clen Catholici perFanlcrt^ 

tum Belgium . 
de Chriftianorum» vel curtifaoorum Aftutiis. vid.Coii- 

cordantix Principum • 
Chriftianorum GalUx Apologia, vid. Apologia^ fouOo» 

fcnfio . 
Chriftianum Alphabetum, vid.AIphabetum* 
ChriftianusCeyer. i.cl, ^ 
Chriftianus Coptrs. vid.Coptis* 
Chriftianus Fridericus Germanus« vId.L*chrIfttam« 
Chriftianus Granundt. z.d. 
Chriftianus Heffiander . i«cL 
Chriftianus Loticbius Heftus. i.cL 
Chriftianus Matthias. vrd^Thcatrum HiRoricum. 
'de Chrifto caprte. vid. Auguftini de Roma. 
dc Chrifto Jefu abfcondito . vidc : Bartholoman Pem» 

rienfis • 
de Chrifto Jefu Pontifice. vid.De Jefu Chrtfto. 
de Crifto imitando , contemnendifque Mundi vaniutibus 

Libellus , Authore Thoma Kempfio li(>ri quatuor | 

interpretc Sebaftiano Caftelloni • Londini 1707« deCTf 

Sacr, Cong. Ind. 4. Decembris 1 71 f • 
Chriftofano Bron?:ini. Tide: Dialogodt Cbriftofano* 
Cbriftqphori Adami Ruperti Obfervationes ad Hiftori» 
Anivcrfali» Syoopiim^eroldiaDant. 

ff % Chri^ ^4 ^^^^^ Uhmmi 

£:hri(lophbfi Bcroldi Diilerudo Policico^Juridicadefoea 
derum Jure • ^ 

cjuCdctn , Templum Juflkiar ^ five de addifcenda » & e- 
xercenda Jurifprudencia biffercacio. 

icem , Difpucacionum Nomico -» Policicarum Libri 
cres. 

jcem, De Jurifdid^ione Imperii Romani DlfcurTus. 

Chrlfiophori Crufii Tra^acus de Indiciis Deli^orum ex 
Jure publico» & privacoj nec noh (eledtioribus Anti"' 
quorum \ &c. Cum obfervaciouibus » & nbcis fpecia* 
libus Andreae Crufii. Rincbclii 1i82.DecnSacr.C0nr* 
greg. Ind. if. Jam 17 14. 

ejmdem TraAacus de Indiciis DeliAorum fpecialibus ^ 
cum prxmiifa maleficiorum» eorumquepopnacompen* 
diofa relatione. Rinthelii 168^. Dec* Sac. Cong. Ind^ 
if.Januarii 17x4. 

Chrifiophori a/capice foncium libri de neceifaria corre* 
Sione Theolooix Scholallicir: De MiflaeChrifti ordi- 
ne, & ricu Epitome novar illuftrationis cbriftian« £• 
dei> omninojprohibencur. 

reliqua vero ipfius Optra icem prohibencur % donec ex'* 
purgentur* 

Chriftophori Juftelti Liber Greco Lacinus i infaipcus i 
codex canonum Ecclefiar univerfac a Jufiiniano Irnpe* 
ratore confirmacus cum nocis . 

R. P. Chriftophori de Onega Sariciemencini e Socie- 
cace Jefu de Deo uno Tomus primtis concroverfia- 
rum Degmaticarum SchoUfticarum» de EfTemia» ac- 
tribucis uott vicalibuS) de Scientia , & Decreco con- 
currendi cum caufis liberis • Lugduni fumpcibus Pc- 
tri Chevalier i^7X.dec«SaCr.Congreg.S.Offic.a5.7u* 
11 171%, 

Chrifioph.Macthaei P&flij S. Theol.Doa. & Prof.PubI. 
Ordio. Primicia! Tublingenfes , quarum pars prior Gf- 
lacionem aufpicatem de Officlo profenori^ Theolo- 
gi, DiiTertationefque in augurales de Evangelii &c. 
Pars vero pofieriornobilifiimum de prarjudiciis Tbeo- 
ioglcis argumentum polixius nunc evolucum ezhi- 
bec. Tubringa? z7i8rDec.Sacr.Congr.Ind.2i.)anua< 
lil 2711* 

Chri- ^A S. Sedc VrMbitorum . 

C^riftophorl CellariiOperafequcn- 
tia. 

Programmata varii argumenti O- 
ratoriis Exerciciis inCiticenfiLy- 
C20 prarmifla . Ejufdemque Ora- 
tiones in illuftriori coiuelTu re« 
citatx. Lipdx 1719» ' 

Hiftoria Univerfalis brevitqr , ac X 
perfpicue expofita in antiquam , 
& medii aevi > ac novam divi- 
fam cum notis perpecuis . Jenar 
17x3. 

Hiftoria aotiqua multis acceflioni- 
bus aw£ta, &emendata cum no- 
tis. Jenac 17x5. * 

JHiftoria medii ^vi in tabirlis fy- 
nopticis & Oraciones (biemnio- 
res in Lycaeo Citicenfi habicx • 
Jcnae i?»!. 

Diflertationes Academioe varit ar- 
gumenti in fummam redaftar cu- 
ra, & ftudio Georgii VValchii, 
qui Sc diiTertationem de Aufbo- 
ris Vita, & fcriptis : Item In- 
dices copiofiores ad/ecit^ Lipfi^ 
171»- 

Appendix duarum diflertationum , 

quarum AuAores refpondentes 

func , & fub prxfidio tantum 

Chriftopiiori Cdlarii habitx • 

Quarum prior de Excid^oSodo- 

tax Auchore Joanne Guilielmo 

B^jero difcufla anno 169S- Po* 

fterior Ycro dePatmo Lutheriin 

Arce V Varteburc propc Ifenacum 

adverfus Cardinalem Pallavici- 

• num , aliofque hiftoriographos 

Romanenfes Prsefide Chriftopho- 

ro Cellario ab Auguftino Anto- 

^io haUita. Anno 16^6^ Dec.Sacr. Congr., 
Indic. 17. Maii. 
1734. Chfi- tt Mett VtwMnit 

Chriftoptiori VtWeA. vi<LpQlidcus rceler:itut; ^ 

Chrifto^hori VVitebergenfit eonfeffio* vid.Confefliopiai 

Dottrlnae. 
Chfiftophonii Arnoldus^ vid.so.fipiftolari 
Chfiftophorus Bejerus. ridiCarolus Chriftophorus« 
Chfiftophorus Clarius* l.cl. 
Crift6phOrus Corbenls ex fagis. I.d. vid»EcUni caoticA 

Selefti. 
dhriftophonis Fifchef , Vel Fifcherus. t.ct 
Chriftophorus Frofcovers . t.cl. 
Chriftophdrus Fdchus. vidi|o:Chrifiophoru$^ 
Chriftophof us Godmarttius / 1 . cL 
ChriftophOrus He^endorphinus. x.el. 
Chriftophorus Hefucius. vid.SynopfisHiftorist^ 
Chriftophorus Hoftinan. i.cL 
Chf iftophorus Imlenis ; i.c|. 
Chriftdphonis Ireyus PafliaVienfiSi t.cL 
ChfiftophorusLaiiuSi i.ch 
ChriftophorUS Marftallefi i.cl. 
Chriftophofus Melhoverus. x.cU 
CHriftophorus Molhufetifis. x.cL 
Chfiftdphortisdbeitibeilius. l.cL 
Chriftophorus Ohehin $ vel Obehchiii Ottiogen^s % U 

Chriftophortis i^elferuSi vid.Galparis Xlockii. 
ChriftopfaorusPelelius. f.d. 
ChriSophorusPhilippus NiAhefi vid. EiSpofitio omniunl 

Authehtichartim i 
<;hriftophdruS Rhciccf * i. cU 
Chriftophorus Refenenfis . videi theraufus locoruni. 
Chriftophorus Ricardus « i.cl. 
Cbriftophorus Spangenbergius i vel SpanifcnbergiuS 4 

l.cl. 
ChriftopWus ^colberg. f.cl. 
Chriftophofus Scymmelius. i.cL 
Chriftophortis Trafibulus^ t.cl. 
iti Cbronica Abbatis Urfpefgenfis Aii(iouti«nos « vid^ 

Annotaciones . 
Chronica SlaVorum, Tcu AndaleS Helitiodi Cpera Rcine- 

xii Reinscii ; cui addita eft ctiaixi Hifioria de vita 

Heo- A i.Seie ?rohAimum. S; 

tienrJcii IV. & Gfcgorii Vll. . 
Cbronica Turcica colledli ftPhilippo Lonlcero» culad^ 

jtBtxxm eft OpUs quoddaai Joannis Aventini harreti-. 

cii 111 quo declarantur caube mifcriarurni.&c. nifi e» 

mendentur. 
Chronicae feu liKlolridft. vid.Alberti Kraotii. 
Chronicen . Vid. Difputatio . 
Chronicon Abbatis Urfpergenlis . vid. Conradi a IJeA- 

henavv. 
Chronicon Argentinenfis» vid.Albert! Argentinends. 
Chronicon Portenfe, duobus libris diftinftum&c.Opc- 

ra» & ftudio M.Juftini Pertucbii Tenfiadienfi^. 
Chronicon Prodigiorum, & Oftentorum» 
Chronicorum Epitome • vidc t Hiftoriarum > & chrooi* 

corum k 
Chronicorum> & tliftoriarum Mundi. vid»Epicome Hi- 

ftofiarum . • 

Chronographia Ecclelix chriftianvi ubique impreSa* 
ChroAoTogia Gerardi Mercatoris , qux a Sleidano » & 

damnatis Authoribus fumpta eft, nifi emendetur. 
Chronoiogia Guthbetleri. vid.Marci Henrici. 
Chronologia Monafteriorum Germantx. vide : Centurld 

primd. 
Chronologia (acra &c.vid.iraaci VoflSi» 
Chronologia ex Sac.Iitteris» aifi expurgetur. . 
Chronologia feptem annorum. vidiPetri \iGtoi\s. 
Chronol6gia feptenBaria Hiftoriar pacis interRegesGal- 

iiflt 5 & Hifpanix > &c. Liber Gallico Idiomatc con- 

Tcriptus» Authore P.V.P.C. 
Chronologia» & Sjncrotema Papatus, <|ux ei^ Aviris » 

aliifque veridicis Authoribus luci dedit Johan. Col« 

nerus VVifdungaVValdecus &c.Corbachiii^7f«D<c, 

S. Cong4 Ind. %%* Oecemb. 1 7«o. 
Chronoloeia de Tabernis Montanis. vide: ChumaaiE^ 

rmfpacmi» 
Chronologicai* Tabular. vid.Annales, feu Tabulx. 
Chronologicarum renim Libri duo» nili expurgentur. 
de Chronologorum fcrupulis. vid. Clementis Scuberri. 
Cbumani Elinfpachii deTabernis Montanis chronologia 

cx facris litfieris. 

F 4 Chu- i i < tnJtx LSrorum 

Chumillas. vid. Retra&orias voces» ^ii« 8fic«, 
Chyirrerus. vid.Gafpar. 
Ch^rrerus Conradus. x.cL 
Chycharrus. vid.Carmina • & £piftoI« : David : Davi^ 

^is . Nacban . 
Ciamfnaricone. Philippus. vlde: Hifioria Sacra &c. 
la Ciceide in CofmQpoIi* Dec.Cojigreg.Ind.ic. ^^Mai^ 

Cicogna. vid. Micbaelis CicogMt. 
Cicojgna. Vfd.Scrozzi Cicogna. 
Cicognini. vid.La Forza deirAmictrial 
Ciconiac Veronenfis. vid. Vincencii Ciconiar*. 
Cimbergenfis. vid. BarcholenHcus Bemandus. 
des cinqu Propofitions. vid. Brevifliina quinque prop<y*> 
/icionum . Diftindlidn abregee : Examen : folia quz-^ 
dam: Journal: Jufta Damnacio:'Libri, omnes, &qiiii^ 
cunqueLibeUi: Memoire: Ordinance de MonTeigncttr • 
Je cinqui^me Empirc » ou Traice dans le quel on faic^ 
voir par rEcricureSatQCe. LquMl^ y aura uacinquie-^ 
m« Empire fur la Terrc , qui fcra plus granJ ^ que 
celui des Affiriens » dcs Perfes > des. Creces. , & 4es, 
Romains &c.A laHaye 1^8:9. 
.Cinquiefme Letcre. vid.Epiftolae 28. 
Cinquiefmo Memoire. vid. Memoire .. 
Ciofiius EoTpulicanus. vid. Quatftiones 4.. 
Circulus aureus feu breve compendium Carrcm©niarum>, 
& Ricuum quibus pafllm ad fuas» &proximi ucilica^ 
tes Presbyceris uci concingec, AuthoreP.F. Francifca 
de Cappellis a Bononia Ord. Minorum Cappucino- 
rumk Quocumque.Ioco&ceniporeimpreiTus dec.Sac^ 
Cong, Ind. 4. Dccembris 172J. 
Circulus charicacis divinar » five fub alio Ticulo : Clr-^ 

culus Divinicacis> nifi expurgccur. 
Circulus DiviDicacis. vid.Circulus charicacis: Pccri Ro% 

mani. 
Circulus Horologii* vid. VVcnceslai Budouvez, 
Ciri. vid.Cyri. 

Cirneri Oraciones; vid.Nicolai Cifneri. 
CiftaMedicaadpra^um elaboracaa Joanne Hornungo Ro- 
cemburgo Tubcrano : Auferacur Epiftola Dedicatoria* 

de A S.Sede Probibitorum ^ %f 

ide Cive. tide Elementa phiiofophica • 
Clvile Bellum Germanicum. Vid;Bel!uni Sexennale; 
ad Civile ^ & canoaicum Jus Manuduftio • vid. Manit» 

du£tio . • -; 

Civili Amofi. vid*Tdmalb &igliam« 
de Civili Jure comm^tAiiria . vid.Donelli Bnucleat}. 
de Civili ftatu nobilium. vid.Jofiae Nolden. 
de Civilibus , & Ecclefiafticis Legibus • vid. [Francifci 

Balduini. 
Civilis, & Ecclefiaftica Hiftoria. vid.Jo:Jooftoni. 
Civilis Juris DifFercntiac . vid.Cunradi Rittershufii. 
in Civilifi Juris Inftitutione». vid.Melchior Klingius. 
Civilis Juris Promptuarium . vid.Promptuarium. 
Civilis Juris quarftiones. vid.Petri Eigii. 
Civilis Juris Refdlutidnes. vid.Helffici Ulrici. 
de Civitate D.N. J.Chrifti. vid.De Regno. 
Civitatfs Magdeburgenfis publicatioLitteratorumadom» 
. nes Chrifti fideles. 
Civitatis Sphcra . vid. Jo: Cafi ♦ 
de Civitella. vid.Felicianas. 
Clajus. vid.Jdannes. 
Clamor ad coelum Regti fanguinis. 
de Clandcftinls conjugiis. vid.Bafilii Monneri. 
Clapmarii Opera. vid. Arnoldi. 
Clarembach.. Tid. Apolphus • 
Clariffimorum Virorum Syncrania. vid.Syncrama. 
Clarius. vid. Chriftophorus : Ex Bibliis. 
Clarkc vid.Petrus. 

Clarorum Virorum Epiftolar, vid. IHuftrium . 
Claflen de jure aggratiandi. vid.DanicIis . 
Claudc. vid.La Dcfcnre. 

Claude Fleury. vid. Inftitution aut droit Ecclcfiaftiqiic. 
Glaude. vid.Rcfponfc au Livre. 
Claudi Albcrii Triun-Curiaui Organon , idcft Inftrumen- 

ta Doftrinarum omnium in duas partes divifum. 
Claudii Badueris Liber de Ratione vitx ftudiofx, &ih 

Epiftolam ad Titnm nifi corrigantur. 
Claudii Efpencari commentatia de contincntia, & in E- 

piftolamad Titum nifi corrigantur. 
Claudii Rangolli commcniarii in Libros Rcgum. 

C!au- |0 W^if LibrcrM 

Claudu Salnaafii Opcra. 
Claudio Schobinger && vJd. Dcr Schlioune Alcbymift i 

Vei latJtlc* Ncauam. Alchimifta &c. 
CtaudiUS. vid.Reipohre au Livtc 
Claudius Blovin. vid*Thcies ifi^mm ticulus^ 
Claudius Fontejus * vide : Dc Afliiqtto Jurc Presbytt* 

f orum » 
Claudius Senir(:t«mis. t.cti 

Claudius Taurineniis, qui fcripiiC (te lmaginit>us. z.cL 
Claveftain Sallsburgenrc. vid.Apologia in difefa» 
ClaveuSi vid^Dcfcnfio) Sc Declaratio& 
dc Clavibus Ecclefiae. vide£piftola Miniftri cujufdanii 
Clavicula Salomonis « vide eciam libri deccm Anu^ 

lorum ft 
Ctavis aurea, qua ^pcritiotuf trtote^ Michaelis dcMO- 

linos in ejus libro» cni titulus: La Guida Spirituale 

&C pet Petrum Alekaridrum Regium Clerif. ReguL 

Minorum clabofata. Venetiis idaa.DccnSic»Congn 

S.Otf. if. Decemb. i^8i.. 
Clavis Scriptora?« vid.ThefaUrusPiiitotogicus» 
ClaVis Sympathiat &C4vid.Magia Aftrologxca* 
ClaufcriusiVciClaufcrus» Vid. Conradus : Ludovlci^fea 

Laonici « 
Cleander, & £udoituSi (cu de Proviixcialibui , quasvo* 

cant , iitteris , Dialogi . Puteolis i69S^ Dccr. Sacr« 

Cong. S. Off. 1 7. |anuar, tfoi. 
Cleberus. vid. Eufcbius « 
Clebetius< vid.VVilhelmUs* 
Clcmangis Opera^ vidNicolai Ctcmangisi 
Clemens Marot. t.cL 
Clemens Oturdus« vid.Preces devotiiiim^; 
Clemens Scubcrus. t.cL 
Clcmcncis O&avi Fcrrariam petentis ^ & ingrediencis 

Apparatus » 
Clementis Scotti« yld.julii Clementis* 
Clementis ScubertiLiber de Scrupulis chrouologorum ^ 

niC corrigatur. 
Clementius GulhiclmuSi 8cC. 
Cleri Catholici per Faederatum Belgium , 8c Atchiep!'* 

fcopi Sebaftcni Rcligip vindicata contri LibellumMc* 

mo: A t. StJli Vfth^tmm-. ^t 

Ihorialem de Stacu, & progrcffu Janfenifmi In Mol^ 
hiulja • Joannts Clerici in S, Augiiftinum cenfura re- 
felliti^r . Scripta varia ad rem pcrtinentia ad calceni 
appcnduntur • Authore Chriftiano Philirtno Presby- 
cero S. Th. PrdfelTore ^' Trajefti ad Rhenum » 1703* 
Brevi Sanftifs. O. N. Clcmentil Papc XL 4. Oftobrit 

Cleris & catholicdriim Valtellirietk. f ub Mmine s LibeU 
hx% quidam Anonymus , infcriptus « Alla Santitik di 
Koftro S.Papa Gregorio XV. i! Cleros e cattolicidi 
Valtellinai &c.tam impreflusj quam manuicriptus. 

Clcrici. vid.Jo:Clerici &c* 

Clericij & Militis colloquiiiali Vid.Cotloquittm* 

de Ciericis Peiregrinantibus. vid Jo:Zangeri. 

de Clericorum exetpptiooc 1 & fubjeaione « vid» Hed- 
ningi Arnifari* 

In^r CUrieum 1 & Mllitem Difputatio « yide t Difpu- 

i^linch » vel Mincn . vid. Melchior « 

Clingii Opera. vid.Conradi. 

Clorus. vid. Firmianus* ^ 

Ciudii commentarius . vid. Andreae Cladii • 

Cluterus. vid.|oachimi Cluteri* 

ClUveri Operai vid.Jo:Cluverii. 

CluVeriii vid.Philippi Cluveri fre. 

Clypeus concionatorum Perdinandi de Efcattncc lioa 

permittatur , prarterquam cotreftis j & emendatis 1 quc 

babet ctp.ult. lib. 6. Notata» & cenfurata per Jaco^ 

bum Gretferum in fua Admonitione ad Exteros de 

ttibliis Tigttrinis* 
Clypeus piorum cathollcorum « vid. Tbomx Clifii • 
Coccai Metlini Poetse . vid. MaccaronicOrum Opus • 
Coch^ feu Cocus. vid.Jodocus. Jonas: Juftus Jonas. 
Coclei ) & Lutheri Colloquium . vid. Colloqulum • 
Coclitis Aflaftafis chiromantise * vide i Bartholomzi Co- 

clitis « 
Codex canonum Ccclefix. vid.Chriftophori Juftelli. 
in Codicem commentaria. vid. Andre« Cludiic CrfleRi 

Cothmanni : Fraocifci dc Amaya : Paratitia : Scououf 

RediviviYus. 

adi ^t Iniex Llhrtrttm 

^ad Codicem canonum confticutorum Sedis ApofioIIcaf 
Diflfertaciones. &c.vid.Parchafii. 
Codicis Legum Sicularum Libri 4. a cotidem Sicilia?, & 
Aragonix Re^ibus latarum » cum Gloffis feu Qotis Ja- 
ridico-PoIiticis Marii Cucelii Cacineafi$^ 
Codman. vid.Laurencius. 
Codognat* vid.Jo:Maldanaco« 
Codonius. vid.Georgius. 
Cogelerus, vel Khugelcru5^. vid.Joaqnes^ 
Cogelius . y\i. Carieus . 
Cogicationes de Sacrae Scripcurat ftylo. . vlde Roberc^ 

Boylc. 
Cognati Fabular. vid,FabuIa;. 
Cognacus Nozcrenus . vid. Gilbercus .. 
de Cognicfone falfa» & vera unitis Dci Pacris» 8rc.vid; 

Libri duo* 
de Cdgnicione per viam vlolenciap. vid. Hieronymi Zi^ 

vallos . 
Colen de ccrticudine gratiap . vid. Juliani CJoIeo. 
Colerus. vid.Macchatus Colerus. 
CoIIado. vid.NicoIaus. 
Collacino di Bretct. vid.Miftico parlamento ... 
CoUacio anni . vid.Jo:LaIamancilV 
Collacix) Ancuerpienfis ad Pecrum Aurelium . 
Collacio Clirifti afcepdentis, & . vid. Triumphi Romar 

norum . 
Collacio Divinorum, & Papalium canonum. 
Collacio de Libero Arbitrio . vid.Caffiani . ^ 

Concra CoUacorem novum. vid.Novus Profper^ 
Colleaanea Bullarii, aliorumquc Summorum Pontificuni 
conftitutionum , necnon pr«cipuarum Dccifionum ^ 
quac ab Apoftolica Scde, & Sacris Congregationibus, 
' &c. Authore Auguftino Barbofa Lufitano.. 
Colleftanea Demonftrationum ex l^rophetis , ApoftoHs , 
& Doftoribus Ecclefiar, quod Spiritus Sanftus a iblo 
Patre procedit. 
Colleftarium , five Summarium Privilegiorum Abbatx- 
bus, & Religiofis Monaftcriorum expmptorum Or4i- 
nis Benediftini &c. Opera , & ftudio R. P. Ufonis 
Pfauci compilatum , & cditum anno s^d^y. Decr., 

Sacr. d S. Sede VrohihitorUmi ^f 

Sacr. Congreg. Indicis a. Julii j6%6. 
^olledlio controveriiarum forenfium . vIcL Gerardi de 

Meynard . 
Colleaio figurarum omnium Sacrx Scripturx , nifi ex« 

purgctur.. 
Coliedlio infignaum coi^cordantiarum « vide : Congre^ 
. gatio. 
Cdlleftio trium Librorum Racematlonuni» &c« vid.Ee* 

rhardi Lotii. 
CoIIeftiones omnei congregationis Concllli . vid.£tiani 

Declaratibnum . 
^oUegla Juris. vid.Antonii Matthjri* . 
Collegiorum Belgicat Divifio . vld.Totius BeWcse; 
Colle^ttiti Ifolitico*JuridIcum continens omnmm genc- 
rahum politicarum materiarum brevem ^ methodfcam» 
& perfpicuam Propofitionem , &c. Propohcnte , & prx- 
fidente Jo: Hensiero . 
Collcgium Politicum. vid.Chriftianl Lcibenthals. 
CoIIegium politicum , juxta met^odum Logicam con« 
fi:riptQm » &^ ante hac ad difputandiim propofitum in 
Academia GieiOreha . 
Collenuccio Nicocleontc. vid.Lo Scudo, c TAfta. 
iColIoquia duo cuih/An^aptiftis . vide : Gcorgii CaA 

fandri. 
Cbllpquia Erafmi. vid.Defidetii Erafmi. 
CoUoquia Tyronum. vid.Conviyia. 
Colloquii inter Platinois &c.vid.ProtocolIum. 
CoIIoquiorum Ccnturia. vid.Centuria. 
Colloquibrum, fivc dicrum canicularium . vidc: Slmon 

^ajolo • 
CoUoquium Altemburgen(e4 
Colloquium Badenfc; 
Colloquium Bernenfc. 
Colloquium clerlct, & Militis. 
Colloquium CDclei, & tutheti» 
Collbquium Herpodienfc. 
Colloquium Jefuiticum. 
Colloquium Lipfenfe. 
Colloquium Marpurgenfc. 
/CoUoquium Parlfienfe, 

Col- f 4 '^'<^ Lihmum 

Colloquium Parqallli vid.Parquilil Extatict* * 

iColloquiuin Pofliacum. 

Colloquium Schtnaldicum , vel Schmalchadlcum • 
Colloquium VViterbergenre. 
Colloquium VVoraiatiae inftttutum anno 1540. 
Collttvies Quack^rorum fecundum ortum, ptogreflfump 

& dogmata monftruofa ddineata &c.AudloreM.Joh, 

JoachimoZentgrafioArgencoracenfi. Argentorati 166$. 

Dec Sac. Congr. Ind. i %» Martii 1 70 j , 
Collyrium Theodor^o de Cockdono miflTum per M. M. 

A. P. C. Cordis amicitia, 1704. Bfevi Sanaifs. D.H. 

Clementis Papx XI.4.0aobri$ 1707. 
Colonienfis concilii Enchiridion. vid. Enchiridion • 
Colonienfis Ecclefiae Reformado^ vid^Rcformatio. 
Colfeburgius. vid.Matthsrus, 
Columbanus. vld«SymhoIum militare. 
Columbo. vid. In (anAam Jefu Cbrifti &C. 
Columbus. vid.De Angclicaj & bumana H!erarchia« 
Colus . vid. Gulielmus . 
Colymbefesj iive de ArteNatandi* vide: Nicolai VVio*^ 

manni . 
CoRioedia Tragica Sufanns « tam cum Nomine j quao» 

fine Nomine Authoris. 
Comoedijr fuper Quatftione. Quae eft major tonfoIaci# 

morientisi &c. 
Comoedix» & Tragoedix aliquot ex veteri Teftamento 

Co1Ie£torc Joanne Oporino. 
Comoediar; & Tragediar ez noVo» & vcteri Teftamcatp^ 

impreila; B^filea? i^o. ^ 

Comander. vid.Joannes. 
Comazzi. vide: la Cofciehza iltumioata.. 
Combaflbn. vid.Vera & dilDcida. 
la Combe. vid.Oratlonis.meotalis Analy/is: 
Combefis. vid.Hiftoria Herefis. 
Comedia piacevole della vera , antica > Romana , CaN 

eolica, & Apoftolica Chiefa» nella quale da gt' In- 

terlocutori vengono difputate^ c fpcditc tuttclccon-^ 

troverfie, &c. 
Comedii fpirituale. vid.ll Tfieofilo. 
Comcs Mans&idenfis. vid.VoL:adus* 

Co- i S. SeJe Probibitorum» $$ 

ComitJa Spirat, & VVormatiac, 

de Comitibus. vid.Pecri de comicibus. 

de Comiciis Romani Impcrii* vide: Dominici Arumei« 

Comitis de Flifcos Decas de Fato, Annifque fiicalibnt. 

Commentaire philofophique fur ces paroles de Jefus 
Chrift concrain-les d'encrer» oii Ton prouveprpiu* 
fieurs raifons demonftracives qu'st n'y a riende plut 
abominable> que de faire des converfionspuriacon* 
traincc > & Ton refuce tous les fophifme dts Con« 
vertiffeurs a concraince & V Apologie ouc & Augn» 
flin a faicc des perfecucions • Traduit oe T Angloit 
du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. I. F. T, A. Can- 
torberii chez Thomas Letuel t6BS- Dec. $.Congr.,S. 
Offic. 1 1. Sepcembris x 7 1 4* 

Commentaria de Conftantini legibus • vide • Francifei 
Balduioi • 

Commentaria de continentia» vid.Claudii Efpencxl. 

Commentaria in Evangelium Lucar. vid.Di(iaci Sttlljt. 

Commentaria Fabri • vid. Jacobi Fabrt . 

Commentaria Folengi. vid- Jo: Bapciftar Folengi!. 

Commentaria Germanica in Cornelium Tacitum. 

Commentaria fuper infticuta • vide : Joannes Schenek- 
deuvini^ 

Commentaria fuper Jofue. vi(LAndreap Mafii. 

Commencaria in Libros Regum . vid. Claudi RangoIIi . 

Commcntaria in Ovidii Metamorpbofeos • vide: In O* 
vidii . 

Commenuria de Pudicicia. vid.Anconii Bonfinii. 

Commencaria ia Pychagorat , & Phocylidis Poen^aca • 
vid. Vici Amerbachii • 

Commencaria in Quadripartitum . vide : Cardani O- 
pera , 

Commencaria, quibus dodlrina * &c. vid. Sacr. Tbeolo* 
gia? fumma. 

Commencaria Rabbi SalomoniS) & Chimi» & Rabbini 
flicrofblymlcani , & fimilium fuper vctus Teftamen- 
tum » tam fcripca Hebraice , quam Latine translata 
per Conradum, & Paulum Falgium Hacreticos. 

Commentaria in Severum Sulpitium • vide : Ceorgii 
Hornii . 

Com* . ^P Indeti Idbr&rum 

Cornmencaria in tacitum. vid. Andrae Althameri eom« 

mentaria Germanica. 
Commcncarii de concubinarUs publicia • ?id. fiermundl 

Coverdnii . 
Commencarii inEvangeliam recundumMatthieumi Mftr<* 

cum, & Lucam. vid.Novac gloffar. 
Commencarii in Galenum* vid.Garparis Hofmftnm. 
Commencarii in Libros de Trinicace* vid.Aicuint. 
Commencarii in Theopbraftum . videt Julii CacrarisSca^ 

ligeri. ^ 
Commentarii di Trajano Boccallni Romano fopra Cor* 

nelio Tacito : feu fub alio ticulo : La Bilancia polU 

tica di lucce V Opere di Trajano Boccalini « Parce 

1.2.5. 
Commentarii in cres pofferiores libros codicis . vide ) 

Francifci de Amaya. 
CommentarioIusCarlarum, Pontificum» &e.vid.Hadria* 

nus Damman. 
Commencario , y myftica expoficion del Sagrado libro 

de losdivinos cantares deSalomon» divi Jido en duos 

libros que compufo la Venerable Madre Hipolitado 

Jefus, y Roccaberci &:c.Valentia 1683. 
Commentariorum Arecini Index • vide: LuciiPauliRho^ 

fdi. 
Commentariorum Hiftoricorum noftri temporis * vtd^ 

Belium Sexennale. 
Commencariorum Hugonis Donelli • vid. Donelli Enu* 

cleari . 
Commencarlorum de Immunitate Eccleliarum . vid. Pe^ 

tri Garabacurtae. 
Commentariorum Li tteraliam in D. Mattbsi Evangelium y 

vid R. P. Laurentii de Aponte. 
Commentariorum de Regno , aat quovis Principatu re- 

Ae 5 & tranquilte adminiftrando libri tres adverfus 

(faifo tamen) NlcoIaumMacchiavellumFlorentinum^ 
Coaimentariorum de Statu Relignionis » & Reipublicac 

in Regno Galliae libri quatuor , iine nomine Aucho* 

ris, Imprefforis, & loci impreffionis. 
Commentariorun;! ' de Statu ,Religionis , & ReipublU 

cse in Regno Gallias primac partl$ libri tres % fine 

fiO- A S.Seie TfAihitmm, ff 

' ;|i«ttiifU^.Authoris> & loci ioipreflionis • ^ 

Commentariorum Joannis Harpprechti Jurirconruki &c» 

Jn quacuor Libros loilituclonum JurisCivnisDivi Ju- 

fiiniani ^ &c. Tomi quatuor . Editio ooviifima » priori 

au^iof. Franfpofurtii i.tf^8.decr.Sacr* Coogr.^Iad* f» 

Feb«x7i8. 

Commentaciorum rebus > quse temporibus ejus in illa 

/Curopae parte» quamPannonii) &TurcaE, eorunique 

/ finitimi incolunt; , geftx funt . Authore Ludovico Tu« 

bero. Fraocofurti idoi.decreti.Sac. Congreg,IodrXiii 

Maii 17 i^ 
Commentarium BtbKorum. 
Commentariuoi Politicum de Juse conciGorttm «. vid 

Henrici Ainifari. 
Commentarius de Angelo Melafichthonis, 
Commentarius capcx Urbis Dodore Borbonio» ad ex« 

quifitum modum confeSus, 
Commentarium in codicis Librum i.vid. Er^iefli Goth* 

mannis . 
Cammentar»u& de coodi^lione ob turpem» &c.vid.Ati* 

drex Cludii., 
Commen.taTiusfuper Pecretales .. vid. Erafmi Ungepaveri «. 
Commentarius £r.otematicus. vid. Scocafnis redivivus. 
Commentarius Jusidico HifioricoPolitiicus,. vid. Donii* 

nici Arumei. 
Commentartus de Ortu Monfiruorum • vide : MartliH 

VVcinrichii. 
Commentarius in priorem Timothei Epifiolam a Viro 

fummae pietatis confcriptus* 
Comnient^rius in. quatuor prapcipuos. Decreealium uai<* 

ios. vid. JotZ^ingeri., 
Commencarius in refponfionem Synodalem. Tid;Ex rc* 

fponiione Synodali.. 
^ommenurius Theologico^JuridioHifioricus in Regu* 

lam S.P^ N. Augofiini &c. Authore D. Auguft, Erath &c. 

Viennx Aufiria? i^S^.dcc.S.Cong.Ind. a^.Juliiz/i^* 
Commentatio ad Loca quardam novi Tefiamenti » quai 

de AP^^^^fifl^o agunt, aut agere putantur. 
Comno^ncatio politica deExempcionein clericorum» &c« 

vid. Hawagi Afjwf^jl- - ' t* t»(iiic LttrMim 

CommentitioRis Cathedrarist fcc.vid. Jo: Jacobi VVlC' 
fenbachi. 

Commentatiuncula dePrincipum prirrdgativa • viil.Ber« 
nardi Ziefitzii. 

Commcnto fopra ii convito di Platwe. vid.LucaBelli^ 

in Commentum D.Chryfoftomr Anoocatioiies* vid.Lu« 
ciani Mantuani» 

Commerciorum Tradatus. vidtGafparis Caballinl* ^ 

delle Comhiiaioni, e facolta» cbe Papa Giulio llLh^ 
dato a M. Paolo /Odefcalco 4 

de Commodis , Sc incommodi^ Religionis Jefuitaram • 
vid.Carolus Molincus. 

Comiifiodus Bricannus. vid. Paului« 

Cohimonitotium ad Orthodoxos de accufatis in tTrbe 
t^o&tims DD» Gammari Huygens , S. X. D. JoanniS 
Libetti Hennebel , S. T. D. Zegeri Bemardi VanEfpen» 
1. V. D. Joannis Opftract S. T* L. cum fuis , fivc im- 
poftufarum , qu« ipforum iiomine prodieruttt , con* 
fucatio difpunAoria , ^er P.fiernardum DefirantOrd. 
Haerem. S. P. Auouftini Lovan. S. T* D- & Faciiltacis 
Theologicx profcfforcm Reg<rntem Hiftoriogtaphum 
Regium, ac HiftOriarum ProfcflfOrem publicum» Be^ 
giiEpifcoporum nupcTpro eadcm caufa ad S.Sedem 
Apoftolicam Ablegatum • Lovanii i7ot.Dec«S.Cofig* 
S.OfSc.i^.O^tobris 1707. 

Ae Commuivibua deli£lis j &c« vide Sartholomxi MS^ 
lelot« 

della Communione con Gesii Crifto neH' £uchatiilia 
contro i Cardinali Bellarmino, c diPerron. Tratta- 
to di Gio: Meftrezat Miniftro della Parola di Dio » 
tradotto dalla iingua Francefe nella Jtaliana per Vin- 
cento Paravicino* ** 

de Communione promortt^js* vid. Theophili Raynaudi • 

tad Communionem Exhortatio • vide : Hieronymi Ge^ 
buileri« \ 

Communium Contra eommUnes • vtde ; Hieronymi 2e-> 
vallos 4 

de ComparationeEvangelii Papa?» &c.tid.FoliiimIdio*'^ 
mate Gallico, &c. 

Compcndia Biblioxum, yide: BibUorum Stitnmana^ 

jCom- ■ 4^iiipMdlo deirarte Efercimca , e poflibilili dcUe mU 

rabilij e ftupeode opdrauoni delli Demon; » e Male- 
- ficj i dal P* Pr« Girolanio Meoghi Minore Oifemnce 

pofto in lnce» in Bolc^n^ per Ciovajmi-Roffi* ^5^9. 

cx Dec.Sac«Coi^«Indicis» ^.Marrii. iroy. 
C;<^iiipendio detla confed^aaionc Mariana ereua fotto la 

ProteuoTie della B. V. Maria pella Chiefa ^arocchiale 

<ii S.Pietro della citt4 Elettorale di Mooaco » Dec,S» 

Cong. S. 0£ t r. Novcnibr l ^B^^ 
Compendio Iftorico delt^Italia. videx Dialogt lBorici« 
Compt^dio |&0ri^ del vecchio > e del nuovo Tefta* 

menf o ^ cavato daUa Sacra j^iblia , 44 Bit^holpm^Q 

Diooig) da Faoo,« 
Compendio deirObliglii , IndnlgeHze, &c.deUa e6tt« 

fraterflka della (antiffima Trinita della Redentione 9 

&c.vid.Li|»elii quidam continenteslndulgenciad 8CC9 
Conf pendio di Hsiggliagli di Trajano Bocc«lioi ^ irid 

Avvili dl Pan^aao, "^ - ' y 
Compcndio della vita, e Miraeofi del B.Andrea Avel- 

8oi Chi#rico IKegolaif ^ di f^affiiioo Pignonii doncc 

corrigatur* 
Compendio della po^ina Criftiaoa per fiidlitare la 

prattica d'in<JBgnarta, &imparariacoti ovovaaggion- 

ta« In Ciiaeo 97i4^Decr,Sa(r*Coo^e^ |od»ax« Ja^ 

fHiarii 1711. 
Compeodiora liirir Delioeatio B^jddJdamidH^kio • 
Compendiofo Ragguaglio d^ElIa Vita, Morte » elilona- 

fterii della Vcn.Madre D.Orfela BeniQcafii Napolita- 

fia, compofto dal p.D.JPrancefco Maria Maggio\Pa* 

lermii^o $ «bioinqiie » 8c 4)[uopinqiie Idiomate im^ 

pfefliim jrepefiattiT» 
^Pompendium , fivc $reviaripm Textns , Sc glojQkmatori 

io omne^ veteris InftriifsietHi Ubros. , 
Compendium Hiftoriae SCGic£aftic« deaeco Seremfs. Prio- 

cipis Ernefti Saxpn. Jul. Ciivieet Mont. Ducis &c. in 

uium Oymnafii Gothonis ex facris litteris &cu aong 

Cbrifti t57f.Dec.S.Cong.Ind.i«Julii 16^6^ 
Compenfium Hiftori^t UnivetfaU^. vide; /oanoif Cle« 

«ci &c. 
CompcncSum Hiftoridt V^iTerfitatis CiVilip » fc Eccl^ i ■ 

Q a:' ' fiafti» \1 \66 indcx Librcrum 

fiaftie^j tanrRomanae, quaoi Proceftandum Selcdif<i> 
£mis Rebus refertiffimttin.Ab Augufto ad annuiii ui^ 
que Cbrifti 1540. dedudum opera , & Scudio Joao^ 
nis Leti« Amftelodami x^^y*d6C. Sac* Cong. Ind.-^. 
Septembris 17*7* ^ • , 

lCdmpendium Oraciontim Smpre^um Vcnetiis per Junr 
cas, & alios^ donec expurgacum iiieric. 

Compendium Policices. vid. Policicus Scekracu$r • 

CompendiUm Tlieologiae* vid. Hippophyli M^kpgfii> 

Compiehdtun^ Theologiar: ideft Thefcs ex primaparce« 
i.i.D.Thomx bebdomadatim defenrac abannoU7a# 
ufque ad 1679* in Collegio Adriani VI. Ppncificis # 
Prxfide Ex.viro D.ac M.H»Gumaro Hygens Lirano 
Sac. Theologia? Dofiore Lovanii. Typis Georgii Li- 

V pfii anno U7^»Dec.SacrXongreg.S.O£c,j7.Janaa- 
tii u^t. 

Cornpendium Theoiogise Chriflian^ > accuraca .metho» 
do fic adornatum , uc fit ad SS,Scripturas lejgend^s» 
ad locds communes digerendos^ ad contro.veriias.in:^ 
teltigendas manududio. Auchore Joanne VVoIleblo» 
Edicio npvifTimai prioribus omnibus, cum audior ^ 
fa^a ex adnotationibu^ Viri CL^Alexandri Roflxi ac- 
ce0ione,*tum emaculatior &c. Gedevx 16 6&^ Dcae* 

- to Sacrar Congr/^Indicis r^Februarii 271S. 

Conipendiuhi vei2> antiquiffimx, & cachoiicair Do4iri* 
no?. vid.Mailuale catbolicum» , ' ^. 

Compilacion du Droit Roman> du Droic Francois, ^ 
du Dtoic canon accomodez a 1* ufage d* apprefent ^ 
Decret. 2 z » Decemb. 1700. 

Compilacion du Droic Romain^ du Droic Francois> & 
du Droit canon > Accomodez a T ufage d' apprefent 
des dighic^ Ecclefiaftiques &c.Tome Premier» Par^ 
cie Premi^re. a Lyon itf88. 

Compilatioms Zuvinglianx , & Calvifiianz Refutatio «. 
Vid; Sotida refucacio» 

\CompIementttm Artis Exorcifiica? . Authore Fr.Zaccaria 
Vicecomice Ordinis SS.Barnabas> & Ambro£i aii Ne«> 
ntuft Mediolani. JJ5;.Dec.Sac.Cong.Indicis 4.Mac» 
tii i7op. 

tSomponcnds^ Religioois ratio. vid.Opcima ratio»^ 

Com* A S. ieif Prohihiidrum . f ^t 

Comprenforium JiH-ts feudalis . vid. Camilll de Curtii^* 

Le Compce de Gabalis^ ou entretiens fur les Sciences 
fcoretes renouvclld , & augumente d' une lettre fur 
ce fujet. A Cologne* D^.Sac.Congreg«^Qffic,»%, 
Junii I7I*. 

ConatusChronico-HMorkus ad cathalogumRom.Pont. 
pars z.a Gelafio Papal|.ad S.D.N.IonoceqtiumXI. 
Dec. 21. Decemb»f 700. 

de Conccdenda fecunia ad ufiim coBfuetudinis Anglij? . 
vid. Anonimus > cui tituius: confuetudinis &c* 

-de Conceptu mencSs, fip conceptii ventris. vide; Petri 

• dt A4va. 

<du Concile de Trence Revifion. vid.Reviiion. 

«Concilia iliuftrata Ecclefiafticae Hiftoris ez Veterun (z^ 
Ais, approbatis codicibus, antiquis nionumentis« & 
variis manufcriptis dciu&ge^ &c.tom.4.una cumHi^ 
ftoria Herefeon^ & Schirmatum amnium feculorum» 

' •&c. Joc Ludovic4is Ruelitts Sacrc Theologix Do<9:or 
coepit • Ludovicu$ Harmannus Sacrat Tha>logix Do- 
4^ar Impesial • Rorerbungo Tubet fupptevit » conti- 
nuavit» & abfoivit Noribergz 167S* In Decr.Congff 
Ind.fub die i^.Maii iSjs* 

CondltaboIuHi pifanum. vid.Coiicilium Pifamiia. 

ConcSliabulum Theologicortim adverfus bonmini litte* 

' rarum ftudxofos« 

ConciHatorum Biblicttm^ vid.Jo:Thadei. 

Concilii c^lk^ones , tmnes Dedarationes « & Inteh 
prctationes , 

Concilii Colonienlis Encbiridi^n. vid.£nchir}dion . 

iponcilii Florentini exa&iffima narratio. vid. vcra Hift<|? 

' ria unionis non verar , &c. 

Concilii Trid. Ada • vid. A&z , 

Concilii Tridentini Anatome ^ f ide ; Henri^i Heideg-. 
geri* 

Concilii Trid.Annotationes. vid. Annotationes. 

Concilii TridenciniDectfiones, &DecIafatiottcs llluftri& 
iGmorum S. R. E^Cardtqaliiim , e|u(dem Concilii tnter* 
pretum, ad diverfa exemplaria > &c. prsefertisn iecun« 
dum correftionemPctfi dcMarzilla. Opera, &ftudi9 
Jdannisde Gallemart^ vidc; Etiam Declaiatiofies. 

\ ^ 3 C9as . Coacilii TrM.Dedantioncs. vid.DcdfiomtniNoti&lt» 

rum: DccUrationcs « 
Concilii Trid« Dccf eta • vid. DeCreU « 
CoiicHti Itid«Hiftoria. vid.Hiftoria. 
a«i Conciiii Tfid.Hiftoriatn Notar« vid.NQtar 44* 
^Oikiiii Y rid. Translationes . vid. Translationes • 
llieCbndliis Tradatus^ vid«Antonii dc Rorellis. 
dc Cdncilio Mamu^. vide.^ Regis, & Senatus Anglicu 
4de Concilio Tridefttind fcripta quadaitt • vidt : Scripu 

quatdam. 
^e Conciliorum ][ure. Vid. Henrici Afuirari • t 

^ Concilium fiaiiieenfc * vid« confiliUm Abbatia Gaufrid i 

Libellus ApQftolpmttl^. 
Concilium PifanuAi , qtod Verius eonciliabuluib dicclft' 

dum cft 4 
CoAcionatorum clypetfs. vid.Ctypeus. 
Conciopcs de Agno P^firlialit vid. Paffionale . 
Con^^cl BetiEurditii Ochihi « vide : Caiciotief FU 

Thom^* 
Conciories de decem Prc^ptts Dom|i|iid$< 
Conciones Evangelicar. vid.Evangttlio«« 
Conciones Nigrini • vid.Gcorgii^ 
Con^iones, 6c Ocationca Tkuai^t» Vid. AbralUdd Vf^ 

thsmtit 
Cdnciones 's 6c Senlionei SaVoAaroIae . vid. Hieniiiymi 

Savonarolst. 
Coacionei» F. TkoMuS de Seois {alfo adibripiar » & qut 

rcverafunt Bernardini Ochini Haeretici. 
Conciooes tn ukima Domini vertsa» vid. I^dionate^ ^ 
Concionum Idea « vid^ Abraiiatmi Seuimi. 
Cottciotium Sacrarum Tra^aodatttit Idca • vide t lUtid 

brevis* 
Conclave d^le ^ttaile • Vxd. il l^tcanifmo « 
ConclaVia RbmafU refcrata &c«vide: Johl Geofflit tucC- 

llm. 
^ConcluKiooefc Polemico ScbblaBieafr i (^acfiia Theoldgl^ 

ca &c. iHde i Tbcfes» ^um propugnacat fueruns fiib a& 
* fiOelitia&c. 
I Oncluiiouei Pbyficaf « Vidc i t^olium xbfcriptUm l Patrl 

Lumiaum* 

• i Cort- A S: StJk Vrobiiiitsrttm ^ 10} 

Conclttfiones pra&icabiles • vi<L Matthiar Berlichii . 

Condpfiones Serapbico-Subtiics dc Gratia » Jafiificarior 

. ne > & merito , quas Prxiide F. FranciCco Merfinaa 
Ordin. Min. Recoll.S. T»L. affiante SS. Gratia pro me- 

• iito jufiificare conabuntur F. Conftantinus Lefiifs , ic 
Fra Dionifius Vaftervulge ejuTdem Ordinis Qandavi 
iiib (blemnittte cjufdem divini Spiritus > die 5« Junii 
hora pofmeridiana in conventu Ordinis > & prardiflo» 

, yum. Gandavi itfy4.Decr.Sacr«Coiig.S. Ofiic.z.De» 
cembris 169^. 

Conclufioncs Theolog}c« ex primi parte , 8c piima fe^ 
cund^Sj quas Prxfide Pr. Btlduino de Houftra Ordinis 
FF* Hzrem • S» Augufiini in Imperiali , ic perantiqua 
r Abbatia S. Trodonis S. Theologiz Profeflbre » dcfen- 
dent D.Lambertus Roclanss D* Amandus Vander £• 
yefxtn s D. Philippus Van Leeuvvejus Abbatic Reli« 
giofi» TruoodopoU in prvfato Monafterio S.TnjdoBU 
Junii i7o^.JLovanii. Decr.Sacr«Cong.S.Oftic.ix. Se- 
piembris X7i4« / 

Conclufiones ex Theologia » ac Philorophia felcftx pro 
foicmniis D. Dominici propugnandar a F. Henrico An» 
Verzelli Servita in Convent.SS. Anmmciatae de Floren- 
tla I^raefide P.M.GcrardoCapaflt Florentino ih eodem 
coenobio fiudii Regente « Florentiar 1687/apttd Pe- 
trum Macini fub figno Leonis. DecS.Cong. S. O&q^ 
i.Apiiiis i6$S^ 

Conciufioaum civilium de Ctccel&o&iB convcntionalij & 
Anomala claflts i.perBarthoiomanimMuCculum. 

Xoocordaooa? Principum NatiooisGcrmamcar de Afiutiis 

^ Chrifiianorum > vel ConifanQrUm. 

Concofdantiarum Biblls ^oUc^o • vmL Congregatip : 
Farrago . 

de Concordantia Ecd^tae • 

Concordia del Matrimonio > e del Mkiifterip in focn^a 
di Dialoghi , eipofia da^ Giacomo Picenino Pafiorc 
della Chiefa dcl Sogtio. In Zurigo 170^. Dccr.Sacr. 
Cong. S. Ofiic. a % . JuniJ 1 7 1 a« 
Concordia pia , & unanimi conrcnfu repetita confeflio 
fidci , N& Do^rioap Eleftorum j Principum , & QrdK 

^ oum Iiiipcni » at^uc corundem Theologorttm , qui 
. . \ ^4 Att- ^64 imtex Lihrcrum 

Auguftanatli bbnfeflionem compledlttntuf. 
Concprdia Prardeftinatiohis. vid. Nova concordia • 
de Concordia Sacerdocii , & Impefii , feq de Liberca^ 

bus Ecclefis Gallicanar . Auchore Pecro de Marca . 
icem alius liber fub eoddm Ticulo a Scephano Balutlo 

impreflTus Parifiis 166^. perperam adfefipeui pecro de 

Marca> cx cujus rctraaacis(crjptis , aliorum^ue eh:o- 

neis fencenciis, opera pr^rfaci Balucii edicus eft. 
Concordia Scienciar cum fide • Au«hor« Thoma Bonarte 

Nordicano Anglo. 
de Concubinariis publicis . vid.Bennundi Covaroni^ 
Condari Principis Licterz. vid.Ludovici Borboni. 
Condemnacio prarcipuarum corrupcelarum • vid. Illuftrifs. 

Principis* 
de Condidtione ob turpem , vd injuflam caufam . vid-* 

Andreas Cludii. 
dcllc Conditioni di Abbas Rc di Perfia , di Piccro de^ 

la Valle: II Pellegrino in Venetia itfiS.cum Auchor, 

ut fuum , tantum agnofcat Librum , qui Romae im- 

preffus eft. 
Confcrencc de Diodore , & de Theotime fur leS Entrc- 

ticns dc Cleandrc , & d*Eudoxe &c. A Parfs 1697- 

Decreto Sacrac Congrcgationis Sanfti Ofiicii ix.Mar- 

tii 1704» 
Confcrcntia curiofa de 1* Aflcmblea popular > qtie con- 

vocb cn la Puerca dcl Sol Catalina de la Parra , ex- 

plicada cn una carta qut efcrive a Emerio Tckeli fu 

corrifpundcnte&c^Perata 1^87. 
Confercntix coeptar fenisAfla. vide: Aflta confcrentiae • 
Confeflariorum Aphorifmi. vid.Emanuel Sa. 
Confeflariorum Praxis. vid.Praxis confeflariorum. 
Confcflio Anglicana. 
Confcflio Antucrpicnfis . 
Confcflio Argentinenfis . 
Confirflio Doftrinac Saxoaicarum Ecclefiarum Synodo 

Tridencinar oblata anno Dpmini lU^* 
Gonfeflio Ecclefia; Tigunnx.^ 
Ccmfeflio fidei Auguftanx. 
ConfefTio fidei Baronum, & Nobilium Bohemiaf . 
Confetfip fidci, ^ Do^rina; Elcdtorum 9 Principum.a 

&c. i S. Sfdi TfAibitcrum • i of 

&c. Vide : Concordia pia. 
Confeffio fidei de EuchariftixSaaamento per Minlftros 

Ecclt&x Saxonicac • 
Confeffio fidei Miniftrorum VVicebergenfiuoi. 
Confeffio Mjniftrorum Jefu Cbrifti . 
Confeffio piae Dodrinae, quac nomine Chriftophor\Ou- 

cis VVitebergenfis » &c. fiiic propofica per Legacos 

ejus die x^.menfis Jaiiuarii anno isst* congregacio- 

ai Concilii Tridenlini. 
Confeffio Religionis , feu Fidei chriftlanae Sacradffimo 

Imperacofi Carolo Quinto ip Comtciis Auguftz An* 

no Donupi cfjo.per LegacosCivicacum Ar^entoraij» 

Conftamiasj ilennifigz^ 8c Lindaviae exbiblca. 
Confcffio Saxonica. 

Confeffio Vyaldenfium. vid.etiam VValdeJifium. 
Confeffio VVicibergenfis. 
de Coafeffionc A«guftana A^ai & fctipca . vidc : A- 

Aa, & fcripca. 
Confeffione di fede caccolica , 8c Apoftolica facca di 

commune accordo « fecondo la Doccrina dell* £van« 

gelio di N.S. Gesd Crifto> aggiuncoli un breve dif- 

corfo dell' ucilica di leggefe , c ftudiare la Scriccura 

in quetti ulcimi mi(erabili tenipi. 
Confedione di Fede cactolica > & Apoftolica in VUla 

Franca • 
la Confeffione di Teodoro Besa» corrccca » e fiampaca 

di nuovo in Roma ( falfo camen , cum fic Libclius 

Genevz imprefltis) per ordine del Papa. 
X^onfeffionis Auguftanar Apologia. vid.Apologia9 
Confcffionis Augufianar caufae > quare > &c, vid. AMgtt^ 

ftanac confeffionis. 
Confeffionis Liber. vid. Nacalis Pedz. 
Confeffionis Orchodoxae Repecicio. vide: Academianim. 
la Confiance chrecienne appuiee fur quacre Principe,$ 

Inebranlabks* Decr.S^cr.^ongr.S. 0£ die ii. Mar** 

cii 1704- 
Confirmacio Differcacionis de vera plenarii ad Augufli» 

num concilii notione. Parifiis i6*^7.Jo:Launoi. 
de ConfirmiitipQe ucili» & inucili • vtde : Joannis Zat>» 

geii. ^OJS ' Ifuten Liironim ^ 

Conficendi modiis. vid£: Modus coofitendi: Modtrf b-* 
* randi* ^ * 

Conflagratio cordigera? Navts« vid.Cordigerac. 
Conformi • .vid. Bartholomarus • 
Confbrmiti dellt Chicfa Romana con liGeotiiis Liber 

Gallice confcriptus. \ 

les Conformices cercmooies modernes avec les anci- 

ennes . 
Confraternitatis SJofephi &e^vid.M4attalc coofiaccrnx- 

tatis S.}ofephi« ^ 

Confratemitatis Sandiflimjr Trinitatis de Redemptione 

captivorum» & Beatx Maria? de Remedio, Idea In- 

dulgenriar» &c.vide: Ltbellt quidam cancinentes In- 

dulgentias . 
Confttcatio determinacionis Do&orum Parifienfium con« 

cra Martinum Luthenim . 
Confutatio ImperiiPapx in Ecctefiam. vid.NeAariiPjH 

triarchar Jerofolymirani • 
<!onfutatio praecipuarumCorrupcelanim. vid. llluftriflSmi 

Principis. "\ • 

Confutatio unius » & viginti Propofitmnum de diflferen* 

tia legis , &: fivangerti . 
Congeftio bonarum mulierum» vid.Lau$ matrinionii • 
delfa Congiura de Miniflri del Re di Spagna contro la 

fedeliffima j & eflemplare Citta di Mdfma . Racconco 

Iftorico del Dottor D. Gi^r Bactiila Romano, c Co* 

lonne Cavalrer Meflioefe parte i.i.e s« Dec.S.Cong* 

Ind. tS.Junii t68o. 
Congregatio , flve colk£l!o tnfifinium concordamiarum 

Bi^li». 
Consregacionis Angljcanaf Examen • vid. Examen Tro* 

pbWorum. 
Congregationis conciKi celleAiones • vid.^Colk^ones 

declarationum • 
Congregationis Concilir Dedarationcs . vide : Dcclara* 

tiones. / 

de Conjugiis Clandeftinis . vid. Bafilit Monaeri . 
deConjugio ad Davideni Chythrzum . vid.Carmina> & 

Epiftolar. \ . . \ 

de Conjugis morte Elegi^. vid.EIegia^ aliqudt. 

Con-. A f. Sede Prohibitorum* 107 

Conradi Clingii Opera omnia, donec exporgemur. 
Conradi a Lie&henauu Abbatis UrfpergeDiis Chroflieoa 
' ubiaue impreflum! Noviflima vero E(£tio Argencort» 
^ tenbs Anno s6o9»ablatis duabusEpiftolis» inquibus 
Hvretitorum Encomia continentur, permittitur • Pay 
raiipomenon quoqtle alias prohibitum cum omnibus 
poftilis , & additionibus cideoi Edidont infeitis pro* 
hibctur. 
Conradi Schluflierburgii opera Omma. vid.EUamTheo« 
' logix Calviniflarum« 

de Conrado Sueviae Principe. vid.Nieolai Cifneri, 
t!^onradu$. tid» Aiphonfus: Gothardus: Joannea. 
JConradus Aslacus. Vid.Oc dicendi* 
Conradiiis Badii^s . l.cl. 
Conradus fireherus . t.cl. 
Conradus Churrerus» i.cl. 

Conradus Clanfcrus* t. ch vide t Btiam Ludovici » fett 
'' Laonicift 

'Conradus CordatuS. i.cl. 
Conradus Dafypodius. x.cf. 
Conradus Dietericus. vid.Cunr:idi» 
ConTadus Fagius* vid. Commenfuria Rabbi Silononis* 
Conradus GefheruS. i.cK 

Conradus Gibellus, vei Grebellius Tignrinus. i.ck 
Conradus Her^bachius* t.cl. 
Conradus Lagus. t.cl. 
Conradas Lautenbach> vel Lutenbach* t.cL 
Contadus Lycofthencs % i • cl. vid. Etiam Theatrttm Viti^ 

human^ • 
ConradusMefckalinus. t.cU 
Uonr:hius Neinder BcrgenitS) vcl Neumatiatt. t.cL 
Conradus Pellicanus. x.cK 
Conradus Perca. x.cl. 
Conradus Porta» tkch 
Conradu^ Rittershafius . vid.Cui^di. 
Conradus Samuel Scburzflcifch • vid.de Vitricis« 
Cohradus Scbreck/i.cl« 

Conradus Somiu»< t • cl. -* 

Conradus TrcuVe de Fridesleveii> Vel tridlcuven, i.cL 
CoaradusUlmeruSi x»cL .* ^ 

Con- } 

ifit Inde» Libromm i 

Conradus Wolff. Piatz, i.cl. ^ 

Connngius. vid.Hermanni Conringii. ^ ^ 1 

Confcientia JeCuidca Jacobi Laurencii Verbi De! Adml<^ 

niftri, . y, . ' 

eiufdeiin Appendlx ad Jerulcarum conTcienciam • 
de Confciencia » feude obligationcconfcientiae. vId.Ro*> 

berti Sanderfoni . 
Conrcienciae afflidlx uc conrolencur. vid. Dodrina Ve« 

riifima • 
pro Confcienciis formandis Precaciones. vid, Medlftat!a# 

nes, Sc Precadones. 
de Confcribendis Epillolis Tra^cus. vid. M. Thomx Sa« 

gkcarii • 
Confciipciones omnes ^ feu Pafijultli , vide : Pafquitli 

omnes» 
Confideracione di F. Macceo da Veglia » vid. Giufto a& 

flicco di Gesu Crifto. 
Confideraciones circa exadiionem Formulae Alexandrlnary 

variafque de hoc argumenco difliculcaces > ac pugnan- 

ces incer fe opiniones » & oft«n(a via pacis conformi- 

cer ad mencem Sununorum PontiBcumt Delphis 171 it 

Decr.S.Cong.S.O£c. ^i.Junii 17 H» 
Confiderazioni, per le quali fi dimoftra la Giufiiziadel- 

le lettere della Maefta del Re C^tcolico Carlo IIL 

che ftabilifcono doverfi nelle caufc appartenenci al^ 

Religione procedere nella Cicca , e Regno di NapoU 

dagli Ordinarii , e per la via ordinaria ufata in cuttc 

gU altri delitcif e caufe criminali Ecclefiafticbe > 1710^ 

Pec.Sac«Cong.S.Oflic. i^.julii 1711. 
Confiderazioni fopra le cenfiire della Sancita di Paolo V* 

contro laSerenifs.Republica diVenezia del P.M.PaQ^ 

lo da Venczia dcU* Ordine de* Servi . 
Confiderazioni Teologico-Politicbe fatte a pro degl' E- 

dicti di Su^ Maefta Cattolica intorno alle Rendite Hci^ 

clefiaftiche del Regno di Napoli parxe prima oeil' an» 

no }79S.Brevi S$.D.N.CIementis Papac XUi7* Fcbr, 

1710. 
CAnfide^zionl Teologico-Politiche fatte a pro degl* 

£ditti di Sua Maefta Catcolica intorno alle Rendi- 
; l^ Ecdcfiaftiche del Reuno it Napoli. Br?vi 5$. D, A S. SeJe VrohihitoYUm . lo^ 

N.Clcmcntis Papat XI. »4. Martii 1710. 
Confiderazioni di Biagio Garofalo incorno dlla Poefia 

degli Ebrei, c de i Greci . Pcrmittitur tancum cx fe- 

cunda Edidone Romana cniendata Anni lyi^.Dccr. 

ttt fupra. 
Confidcration fur la lcttrc compofcc par M/L. CvefifUe 

Ac Vtbrcs, pour cftrc cnvoyec au Papc cn foh nom , 

& defquelque$'autres Prclats. 
fZonfiglio d*alcum Vcfcovi congregad in Bologna. 
ConfiHa duo . vid. Carolus Molinati • 
Confilia Reufneri * vid. Nicolai Reufncri . 
tonfiliarius novus. vid. Homo politicus • 
fupcr Confilium dclcdtoruni Cardinalium . vid. ^quicati» 

difcufiio . 
Confiliorum , & confultationum •- vkle t ^m^i Coth* 

matmi. 
Confiliorum Juris centuria . vid. Hieronymi Scurph . 
Confiliorum Matrimonialium Tomi duo . vid. Laurentii 

Ktrchonii» 
Cbnfiliidruni, five refpon^rttm volutfima dtio. vid» Hic» 

ronymi Treutleri, 
Con filioruHi Rcvelatio • vJd. Reve!ai!o • 
Confiliorum Tomus i.vid.Refponforium Juris» 
Confiliorum Volumcn. vid. JocStuckii, 
Contilium Abbatis Panormitftoi pro confifio Bafileenfik 
Confilium datum Amlco de recuperanda, &impofteruni 

<le ftabilienda pace Regni Poloni«« 
Confilium de cmendamia Ecclcfia ^ 
Coftfilium Grcgor. XV. cxhibitum per Michaclcm Lon* 

gium de adhorcando S^renifitmum Mascimilianum Ba« 

\arix Ducem ad petendam di^nitatis Ele^loralis nu« 

pcr obtcntz confirmationem a Sede Apofiolica > juxu 

ocemplar Arcenni editumi cui nunc Pr«fatio, &cen- 

fura accdfit G.LV. 
Confilium Miniftrorum Genevcnfium. \5d.Conventus Gc- 

ncvchfis . 
ConfiUum fiiper Papac Sfondrati , &c. vide % Pium confi* 

lium. 
Confilium Pauli Tertii ^atum Impcratori in Beigis cum 

£ufebij Pamphili pia £xplicationc » 

Con- no Itrdfx Lihr&rttm 

Confilium profe^Ionis Marci Antonii dcDominiS» yliei 
Marci Antonii de Dominis. - 

Confiftorialis Proceffus. vid.Proceffus. 

Confiftoriiformat vide: I/ibercontinensDo£lrinainj 8cc^ 

de Confolando periculofe decumbentes • vid. Modo ^ ^ 
via breve: Ratio, & Metliodus. ^ 

4e Confolatione. vid.Cardani Opera. 

de Confolacione peccatorum. vid.BeliaU — 

Confplatoria lEpiftola • vid. Pauli } V« 

Confpe.Aus Epiftolariim. vid.Jo:Laitnou« 

ConftantiaNaturae. vid.Jo:Joniloni. 

de CbnSancjQi Falfa Donacione. vide: Lauren^liVaUt^ 

de Confiantini Legibus^^^.^uiLPi^^ncifci Balduini. 

Conftantino Grimaldi • vide ^DifcuI&oni Iftoriche &<t 

Conftaiitinopolitana BibliotheCa, vid«Bibiiotheca. 

de Confiantinopolitano itinere. vi4.Georgii DouAPr 

Conftantinus Anglus* vid.Ge.org|us. 

Cofiantinus Cajetanus. vid^de Religiofa. 

Conftancinus de la Fuentic Hifpanus. i^cU 

Mr, Conftan(iiiDf de Renueville , vide : L« Incuiifittoi^ 
&c. 

Conftantinus Magnus. vid* Franci{ci Balduini. 

Conftantinus Phrygio. vid.PauIus. 

Conftandus Albinus. V]d.Magia AftroIogica« 

Conflitutio Sac. Coodilii Bafileenfi^ • vide : Libelhj^ A« 

. poftolorum . \ , 

Confuetudinis Ang»Iiae de concedenda ad ufum pecuni^ 
&c, vid. Ancaymus , cui titulus &c*-~ 

Confultacio d :: Prio<»ipacu inter Provincias Etiroppt . yldf 

. Friderici Acbillis. 

le Conce da Tonneau contenanc tout ce» 4Ue ksArces» 
& les Sciences ont de plus fublime^ &dc plus mifie- 
rieux ,Wec plufieurs autres pieces curieuies par le 
Dofteur Suvift • Traduit de T Anglois Tom. ,a» Hayp 
x7a1-deC.SacC0ngr.Ind* II. Maii 1714* 

CoBfuItation de Monfieurs les Avocats du Parlamenc de 
Paris au fu/ec dufugemencreildu a Atnbru coaue Mpn^ 
fieur r Evefque de Senez fblia impreiTa abfque ^mpo<« 
re ac loco impreffionls^ &^nomine imprefforis. Brevl 
Pcncdiai Papx XIIL ^. Jiiaii 17*8. 

Coa- ConteSi 9t Novelies en vers de Moniicur de la Foncai* 

ne. Nouvelle dition enrichie de Tailles douces To- 

me premier. Tomc (ccond. A Aanficrdaa i4y|.Dcc. 

S,Congr.Ind. x».Martii 1705. 
de Concinentia. vid.Claudii EnTpenari. 
Continuatio Hiftorica! narrauoois. vid.Merciirii Gallo? 

Belgici. 
Continuatio ad Lcxicon univeriale • vid» Lexicon uoir 

verfale « 
CotitinuaHo teniporttin Germtni cujufdam ab aono <a? 

lutisxnj^ufqtie ad annumx54f-quae; folecaddichro* 
' tiico Ettfebii, ab eo loco, M iadpic: Novatempor 

rum condnuatios nifi cmendccur. 
Continuatione det commentvio delleGtterre (ucceflcio 

Alemagna del Coate Majolino Bifaccionc. 
Contra Hiftoriam Ariflec de 70. Interprecibus diflerta- 

ti6> in qua probatur illam ajudaro confirmatamfuif^ 

fe ad conciliandam amhoriucem verfionis Grgrcc&c» 

Per Humfiredum Hodii Oxonii i6Bs* 
Contra fan<flos Zeylleyften. 
Contra Regulam MinoricariMBt ic^ uoiverfas fcrdidoolf 

fcftas. 
de Concrabannis clericorum. vid.CaroIi Cala* 
dc ContribtttionibBS. vid.Gftfpari$ Klocbii. 
Concratti dl GIovanniTuba. vides TUomo intrafico. 
Concroverfia de Auxilio> &Libcro arbitrio» quaratio» 

ne > &c. vid. Pauli BenS . 
Controverfia della Concettione della B. Vergine Maria , 

deferitta iftoricamenfie dal P. Toniafo Scrozzi della 
V Compagnia di Gesu in Palermo 1700. Dec.S. Qffic* 

.xi.Martii 1704* 
de Controverfia fuper ezfcribeodo Parifieafis Eccle6« 
' Martyrologio ezora judicium « Luccciar Parifiorum 

Xf7J. 

Controverfia de Majeftace Corporis Chrifti. vid.Syno- 

diis fanftomm Pataim. 
«Coiurovesfia dc vera> & ndn iotemipca fiicceffioBC fi« 

liocum S.Francifci. vid^Libri omnes imprcfli. 
•ConcrovcrfiK dogmadcat adverfus haEfefes ucriuA]ueor« 

bis in cres comos diftfibttcap. ToBtus i.cdicus Romac 

• X70X. Iti IftJex Librcfum 

i7oiiYypis> & fumptibus Ca/etani Zenobbi » it^ 

Georgii Plachi , Au&orc P. F. Liberio a Jefu Carmc- 

Ikacxcalceato» donecoorrigacur. Dec.S.Off. xiiMar- 

tii 1704. 
Controverfe Logicac. vid. Rodulphi Goclcflii» 
Cbnttover&aram Forenfium colteaio » vid. Gerardi dc 

Mcynatd . 
Controverfiarum omniiim rumnMrium . vide :> Summ^ 

rium • 
Controverfiartlm pacificatkmis^ proepairado • vide : Praf^ 

cheni. 
de Controverfiis incer catholicos., & H^recicos » vide : 

Libri Idiomace vulgari. 
de Controverfiis incer Chalcedonenfem £pifcopurii> 8t 

Regulares Angliae. vid.Libri omncs» & finguU. 
de Concroverfiis , Relatore Philetinto • vid. Somnium 

Hipponenfe . 
de Conventtt Ha^anoen, vel^aghenaven . 
de Convcntuali fucceffione* vide; Conclufionttm Civi-' 

lium. 
io ConventQalium Novareafium caufa eontra Officiatos 

&c.vid.Refponforium Juris, 
Conventus Africanus , iive Difceptatio Judicialls apud 

Xribunal Pra?fulis Auguibinl> &c Enarratore Artemir 

doro Eveirocritico a- Roven. 
Convetitus Auguftenfis. 
Conventus Ecclefias, quo Auchore, &c. vid. Qpae R£gi:i^ 

potefias. 
Conventus Genevenfis, five confilium Minifirorum Ge« 

nevenfium in Diverforio quodam juxta. Gcnevam^ha^» 
bitum'&c. -\ 

Converdale. vid.Milo*.^ 

ConvMazioni famigiiari fr^ due Foreftieri fu'I punra 
della vera, ed unica Religione Crifiiana. Franc&rte 
1 7 1 1 . Dcc. S. Gong. S. Oflic. Septembris 17 1 1. 
Converfazioni familiari tra due Forefiteri ful Punto det* 
la vera , & unica Religlone Criiliana > fiudio snoltp 
utilc > e neceifario pcr coofondcre y e convcrtire gli 
£retici oflinati Krancofort i^ix.fine nominc Autbor 
ris Dec.Sa<«Cong.S.Ofic«a^.JuUi 172^ 

dc A S.Sede frMUt^rum» ii) 

de Convertendiv libris (acris. vid. Bononia .^ 

fepra H Convico di Placonis commenco « vide : Luca 

Bclli. 
Convivalium fermonum. vid.Jo:Peregiiqi« 
Convivia» feu collQqMia Tyrpnum. 
Cooke. vid. Anconius « 
Copernicanx Aftrpnomix Epicome. vlde:. loannis Kep» 

pleri . 
Copernicus. vid^NicoIaus^ 
Copia d'una leccera fcricca d^ unPadre Chierico Rego« 

lare ad una Signora fua Penicence j devoca dei San* 

tiflimoSacramento dell' Altare» ove fi moftra, quan- 

co fia uciie &c.dpnec corrigacur. 
Copia d'una letcera fcricca alli 4.di Gennaro iTfo. 
Copie de la Leccre de Meflcurs les Curez de Nivers • 

vidc: Uc fupra. 
Copie d' une L.eccre ercritce a Monfieur de fut 

r excomjjiunicacion du Procureur General du Roy a 

Maiines &c. Decr. Sacr. Congreg. S. Ofiic. 17. Jan» 

1705; ^ 

Copie de la Leccre de Mefleurs les Curez de Saint E- 

ftienne. vide: Lectrq de MvMpulin) Sc quidquid Cc% 

quicur. 
Copius Baltha&r, i.cl.^ 
Copperas. vid.Thom^s. 
Coppola. vid.Maria toncetca.^ 
Copcis <;hrillianus. 
Coquecius. vid.Mariae Deiparar^ 
Corallus. vid. Abydenus. 
Coranus Anconius. i.cL 
Coraiji Qpcra. vid.Jo:Corafiii^ 
Corbachicnfis VValdecii. vid.Jofia; Noldea^ 
Corbeau,. yid.T,hoipas. 

P. Corbinianus Rhammx . vide : Hierarchia AuguQana^c^ 
Cordatus. vid. Conradus . 
Cordelius Torgenfis. vid.Marcus.Cocdelius. 
Cordelius. vid.Macurinus. 
Cprdigera? Navisconflagracio, 
Cordus. vid. Euritius . 
^Qjnariqs.* vid.}ani|s^ 

B- €o- ^14 ^ ' lifJe^ titfforuM 

Corii Hiflorii* vid. Bemardini Coril. 
Cornelii Adanii V. D. Dtinmonenfis , & Schol. ReA. 1^«* 
xercitationcsjexegenca? de Ifraelis in ^gypto mulciw 
piicatione ,yjk opprefllone, Nativitate , & Inftittrtio* 
ne Mofis in Sapientia ^gyptiorum , Converftofie S, 
Piuli aliorumque magnorun^ i^eccatoriim , malifque 
R«ma( pagaiiaf , & hodiemafc mbribult . Oroningae 1 7 1 !• 
Dee.^ac. Cong, t nd. 4. De^embris 1 7 i f • 
Cornelii Janfenii fipifcbpi Iprchfis AaguftinaS» ttbique^ 

& quocunque Idiomat^ impreffus. 
ejurdem Paralellus errorum Maflrlienfitrm ^ & quotan* 

dam RecehtiortliTI. 
Cornelii Janfenii Do6lrina . vide i Apologit^ de Mbn* 
fieur: Approbatio: Auguftini fpotienfis , & AugUfti'- 
ni Iprenfis: Ejcamen Libelli: Libri onmes: Utrum fie 
damnandus . 
Cornclii Janfenii &c.Laudatio /unerali^ dift^ i F. Joan* 

he a Lapide . 
Cornelii Paraphrafis. vid.ParapHiafis: Targum. 
in Cornelium Tacitum commentaria • •vid. Andmt Al« 

thaiiniri : comilientaria Germanica . 
Cdmeiiiis Agrjppa^ i.cI.Vid»Etiam HenricuS^ * 
Cornelius Ooms. vid.Vindidar pro perilluftri* 
Cofnelius Scribonius. vid. knchiridioii • 
Coriierus . vide : Cantica fcledhi t ChriftbphOrus * Ja-* 

cobus» 
CoroDa Oecbdomia^ minoriticae tcha\x Salomonfs y &* 
ve Pars altera manualis fummaE totius Theotogix • 
Autbore Fra Antonio Btoudino, doncc Corfigatur. 
Cbrona Regia. vid.Ifaacl Cafauboni . 
Corone di dodici Stelie da porfi in Capo alU gtahdfe 
Imperatrice del Cielo . Divozione da pratcicarfi da* 
Divoti di Maria in onore della Concezione dellaB. 
VJmmaculata €on Taggiunta d'una Novena dapre^ 
metterfi alla fua Fefta. Fano 1755. Decr. Sac# Cotig. 
Ind. ii.Maii 1754« 
Corona d*oro a Maria Vergine contincntc li dodiciPri- 
vilegii, che gode in Cielo &c. Aggiuntovi una di- 
vota Orazione alla Paflionc , e le qumdici Orazipni 
di S.Brigida. Dec. Sac. Cong. faidicis i4jan.i7S7* 

Co- M S. Sedc Vtohibitwuml iry 

Coronatio Innocentii Papz X.vici.Laureotii Baock. 
<le <^aranatlooe ad Carotum V^vid^OpurcuIum. 
Coroneltc della Santiflima Trhiita ^ e di Maria Santif* 
fima -Scc.eftratte dairopera data in luce 4t Fraace- 
fco Pepe NapoU 9 ^a^, Otcn SacCong. Ir^ a.Septeii^ 
bris i7*7* 
Coropedia , iive de mot^us , & vita Virgmum lacnb 

TU1119 Gafpare Styblino Authore. 
<le C^rpore, & SanguineChriiH* vide: BerttaniLiber« 
de Corporis Chrifti fefto, vid. Difpiitatio • 
4e CorpfNris ChrifH Majeltatc . vid.3ynodus iaafioruin 

Patrum^ 
'de Corporis partlum ufii« vid.Garpafi$ Hofaianni^ 
Corradinus. vid.Miies Maccdomcuf^ 
CorradimttS^ vid. Alpbpnfiis ^ 
Corradus. vid,Cpai^dus« 
Corranus« vid« Antonius , 
4e Corre£Kone neceflaria Theologia? Sc^yolaftic» « vid» 

Chrifiopbori a capite Fontinm • 
<de Corre^^ione totis Chriftiani ^ vide :; De Cmendi' 

tionc, 
31 Corrlero Svaligiato pubKcato da Gem&Cio Spironct» 

ni. vid.£tiam ferrancis Palkrticini^ 
^e CorrigendiReguIaresmodo* vide: Aureamethodus» 
de Corrig^dil moribus Juvcntuti^) &<.Tid.devita Jt»» 

ventutis^ 
4e Coi-rupto Ecclcfiar flatu. vid.Varia Doftorum« 
de Cort, vid.La Lumiere du Monde. 
al Cortesgiaao . di Balthaflar Caftigliooe : pra-terquam 

Corre^USj juxta imprcflionem Vcnetam xr«4. 
Corvinus. vid.Aadreas: Antpnius: Marcus Anconhis ^ 
Coryus. vid.Andrcac Corvi. 

h Cofcienza iiiuminstta dalh Teologra di San Tomafo 
d*Aquino» rifiretta > e volgarizzata dal Coote Gio; 
Battifta Comazzl« In Colonia i7ii«Dec.Sac. Cong/ 
Indic. ly.Maii 1714« 
Cofmi Majoris» &c.vid.Roberti Fludp 
^Jofmius. vidjoannes. 

C<y("nographia in quatuor libros divifa > continentes 
Chronolpgiam ^ & biftoriam totius mundi » & om» 

H a nium tritr tndeK Vhmnm 

niBnt prlncTparium Regnorutn y Proviocurain , Ma« 
rium , & Infulamm eorundem Regnorum per Petmnfi 
Heyffn. LotKliiiii^57»Dec.Sac.Cong»Ind.i.Septem« 
bris 1717» 
Cofmopoeia. v>d,Auguftmi Engubloi. 
Cofto. vid.Il Fuggi rOtio. 

ile Cofiiimi ddia Francia Ragguagli • vid. Jo: Bapcidat 
^ ^Marini. 

. Cothtnannus. vid.Ernefti Cotbmannr. 
CoTca^Lemburgius. vide i FranciCcus Cotta t Jo: Fratv 

cifcus» 
CoveroniusVivarJenffs. vid.Bermttndi Coveroni» 
Coxu». vid.Leonardus! Ricardus. 
Crakanthorp. vid. Defenfio Eccleiiat AngGcanat«. 
Cranmcru». vid.Thomas» 
Cratander . vid. Aodreas. 
Craco Milus. i.ct» 

Ja Creanfce orthodoxe. vid.De rHonncnr. 
de Creditorum pracferentiis . vide; Hermanmis Meytcr* 
CreUrus. vid.Fortunatus: P^ulus. 
Crcmenfis Opera. vid.Baj?tiftaB Cremenfis. 
pro eodtm Apologia. vid.Seraphini Firmani. 
Cremonini difputacio de Coelo » vid. Csfaris CremcK 

nmi t 
Crepundla cbriftianae Juventutis . vide : Cbriftlan^ JtN 

vtntucis. 
Creygton. vid.Vera Hiftoria unionis non verat* 
Cricchi Venantius ^ vide : Rationalis» & experimenta» 

lis Sjtc* 
Criminalis Praxi». Vid.Jodocii Damlanderl. 
Criminalis Tra&atus. vid.}o:Harpre£lbi. 
Ciilrppus de Libero Arbitrio. 
Criiisyfeu verar chriftiana?que philofophix > &c. vid.Jdt- 

lii Vclfii. 
Crifpinu». vld.JoanneS\ 

Critique generale de T Hiftoire du Calvinifme de M. 
Maimburge feconde edition reveve» &beaucoup aju- 
gumentee aVille Franche chezPierre leBIanch i^8j» 
In Dec.S.Cong.S.OftiG. iS.Maii 1^84» 
Cricius Polonus. vid.Andreas. 

Cro- J T. Stie VnibibUwum^ )I7 

Croneras. vidjoannes. 

Croniche della &t&rfliia tX lafiRcatt cotnpeftc AA IL 
P.Fra Bonavencura Abbjfte' di Laurensana^ Brc. 1« 
Napoli ii^8i«In Dccr. Congrej>ac Indiic* fitb die ax# 
Novemb. <^yo« 

Crenicon Ecclcfiir Grapcz^ xpiod primus e Bffafittfw 
manurcfipto edidit Philippus Ciprius Magna? Ecclefije 
Conftantinopolitanx ante hos ^adraginta annosRto- 
^OROtirius* latinequc yertit Ntcoiaus Blancartiusfu- 
vis» ac Hiaorjanim rn fami^rariffima Acadrmia Fran» 
«efquerana ptofcffor ^ Henricus HHarius Hett ante 
fcraie innd incendium tcholc CellereldenCs recen- 
Cuit r lapfiis aliquot Fhilrppi «mendavit '&C. Acccific 
in fine Appendix # in qua non minus gtata quam u^ 
^tilis in gr^rtiam Ledtoris in medium producunturHi* 
iftoriaEf Patriarcliicar itlferviemia &c. l^fia? , & Pran-t 
leofurti 46^w^ 

Cw>«tfcrs Antuerplcirih . vid^leftiones Parenetiop.. 

Crouveus « vide : £lencbu( fcrsptoaun ia iacraai /c4« 
|»ruram^ 

Crovuleyus. vid.^o1>ertDS« 

Cruciger. vid. G^par • 

Crutis, five Numifmatis ^.IBeneffiSi dBTeftin» fcc. vtla 
Libelltti infcriptius'> Cffeftus^ 

Crucias. vid.^acofbi Cnrcii>. 

Crucius. vid.de l^ofb, & noftnmisOfficri^.. 

Crudelis inicjulcasY &c. vid.S7nt>di Oordraceoa^ 

Crumerus , vel Cronerus . vid.Joanncs^ 

Crufij. vid.Chriftophori Crufii^ 

Crufius>. vid.4e Jiire dflferendi : Manlnus^ 

Cruic cliriftiaoi ^. cttm ^uibufdani annot«ttoiii3>wi lii S» 
Hilariuni. 

Crypiar Xljovienres. Vid^^Rertgiofar KijovienfeSi. 

D. Crjrfoftomi Epifttfla ad Caffarium Monachum fuxta 
exempla . lyy. £merrci Sigoni; ^ui adjunftac func 
aes €f iftolicas diflertationes : Frim^ de ApoHinaris 
haetefis &c. Au^e JacBKhage Trajefti ad Il;eimm« 

Culman, feu Khielmtn-. vl4.Lct>trardus. 
^ Cu]ribus Kclj^f^ UxiMrum* vid.JotDaHel* 

H i ia tti tnd0x Uimm 

lc Culce ReKgleux» vid.DiflertatXQn* 

Cuno. vid.Joaones* 

Cunradi Dieterici inflitutiones catecheticx. 

Canr^l Rlttershafii DifTerentiaruni juris civilisj &Cs^ 
ncnici feu Poncificii Libri feptem* 

Itjttfdem LibejT» cui titulus. Jus Juftinianarum > boc c(t 
Noveiiarum Imperatoris Jufliniani Augulli e2pofiti(> 
mcthodica » 

Cuncados. vid.Conradus. 

Cunradus Aslacus» vid.De dlcendi. 

Cur Ecclefia quatuor Evaugelia acceptavit, 

Cnra falutis,^ nve dr fiatit vita? macure , ac prudentef 
dcliberamli itiethc^us per decem dierum VenerisSpi«- 
ritus Saii^i) SahaKTtmar Dei Matris, boni Confilii^ 
S«Ignatif} ic Xavtril hono^i rnftituendam fblitamde- 
votionem propofiti. Coloniar i/i^.DecSac. Cong» 
lnd.4.DecembriS 172 f* 

Currrus. vid. Joachimus: Annolcs Gcntis Siletiaf. 

4e CiirationeMagnetica vulnerum. vide: RodulphiGO- 
clejf)ti« 

Curia? Parlfieniis De^enfio. vM.Duafeni |.iber« 

Curio- vid.CapIius Horatius: Francifci Guicciardini. ^ 

CurioGl > € dfftinta annoCazbne di tntti li uomi ^ ch^ 
foiid Rati fino al prefente n^IIe lifi^ del Gioco det 
Seminario diGenova, Napoli» Torino> Milano, Ve*' 
neziaj Cod rfeHrazionifcguite nelle.fuddetceCittadi 
icmpo in te«t)pt> fino al prcfertte ^ cidi con i! fy^ 
Anno, Mefci Giotno , di piil ttc Alfabcti una d«* 
Nomi, l'altro de*Cognomi, edilterzo de'<juondani 
toti la ptimd liCUdiMilano deir^nno X^oo.diquef- 
h di Napoli del i^^t^.e quella di Veinezia fortita f 
ihtid Ijritf.data in lucc da Ciirlo FranCefco CapurO 
qu.DomcAitO. tt In qUefti hoviffima impreffionedi- 
ligenteraeute corretu, & accrcfcluta dcUa Lifta del- 
lc qjiattro Artij ciofe di Genpva, Milano » Napoli » 
. Venezi^ > e Rdmi > ton V interpretazicne de fogni » 
& altre Curiofit4 per avcnturare la foite aGiuocato- 

ri. In MilanO l7ii'Hella StampariiH dl GiureppeVi- 
^^.oni con privifegio , & alius liber j qui infcnbitqr- 
ilte ddrArti di tutte r£ftra2ioni ridotte pcr ordi» X 
A S. Sede TroUfbcrum . rif 

ne (l*AIfabeto« In Genova per il Cafamara . Decn 

Sacr.Cong.S.OfIic.i^.Juiii i7jz. 
Curricula Imperatorum . vid.Hermanni Kircheneri. 
Curriflus Francobacct . vid. PhyfioMathcmatica , fivc 

cceleftis PhiJorophia. - • • -4. 
C.V.S.fic quidaHi (e infcribitAucbor» vid^Icomca» % 
r Hiftorica Defcripcio. 
Curfus philofophicus in 4.Tomos divifus, Author«0« 

Aavio Cattaneo Tom. 4. complt^tens qujirfiiofics, fc 

difputationes in univerfam Ariflotdiis Mecapfayficam t 

donec corrigatur. 
Curfus. Theotogici juxta Scholailicam » & ToiattS quin- 

tus de Jurc , & Juftitia Authorc R. P, Franci&o A- 

iTiIco Cofentino , donec corrigatur $ coinctStus ^ero 

juxta corre^iooeinexpreiTam inl9ecreco 6,Ju\iii6ss* 

pcrmittitur. 
Curtrfhis. viJ.De Prifca, & Recenti. • . 

de Curtifanorum Afiutiis ., vidc : Concor4aQ|tiae P»in^ 

cipum » 
dc Curcis. vid.CamiIII. 
Cufpinianus. vid JoiCufpini^ni* 
Cutellius. vid.Codicis Le^am Sicul^rw», 
Cygnapus. vid. Jo: Polycanus . 
Cymbalum Mundi. 

Cyprianus Cloufers. vid.Leftionrs ParrJWticr»^ 
CyprianusLcayitiuj. i.cl., 
Cypri ThQodori. Prodorni Epigifa^i^au,, 
Cyriaci Herdcfianide Perj^rip., «juf4wDifferefit5is^ & 

eifcjQ^lbus. Repetitio ., 
Cyrlacu^&angenbergiu^ ,, v^l $pa|iricpbergiu5 . jr. d. vid. 

Etiam Epiftolje. ^roofpiatpi-ir . 
Cyrus du Mulim . vid, Le pacifidic. 
Cxaphjco. vid.Joaao6s., ' .1 

CzQch. vid.Lautemius. ^ 

HJAHPpSTADN .EcdcfviftlcMWK. yi4e : Gafparis 2ic. 
glerw K 4s IXi. ti« indix tihrMihi D D |Aducus Michior. vid./uW drlellis veritatls; 
Dsmonomania Bodini . vid.Jci:Sodini; 
Dc Daemonum prapftigiis . vid, Jo: VVicrij MagJcay (cil 

mirabilium. 
Dalieus* vid.JoiDallei. 
Damafl Blyemburgil Vcnerum Biyopburgicarfint ^ ffve 

horti Amoris Areolae quinque • 
Damianus Caccinus . vid. Folia quxdam • 
Damlauderii Praxis criminalis. vid.Jodicii. 
Damman Gandavenljs. vid.Hadriani Daipman. 
Danarus. vid. Aphorifmi politici: Lambertus* 
Dani Fabulx, vid.Ogerii. | 

Daniel Bodembergius . i.cL 
Paniel Hofmanus i i.ch ' 
Daniel Keyfers^. vid.Manudu&io. 
Daniel Lipftorpius. vid. Formatio . 
Daniel Lohetus. vid.Sorex primus. 
Daniel Otto Origienfis . vidc t Differtatio Jutidiod-Pa- 
, litica. 
Daniel Sennertus. vid.i?hyfica Hypomnemata.. 
Daniel ToflTanus. i.cl. 
Danielis Angeh> Cratoris fchoIzStadenfis collegaK Oi&cl<- 

na poeticay five Viridarium poeticum, 
Danielis Claffen J.V.D.de Jure aggratiandi. 
Daniclis Francx Difquifitio Acca4em;ca dePapiftarum 

indicibus Librorum prohibitorum > & expurgando- 

Tum &c.Lipfi« i^S4.Decr. Sacr. Congrcg. Indic. lo. 

Scpt. J688. 
Danielis Georgii Morhofius Polyftor litenirios, Philofo- 

phicus ac Pradlicus cum acceflionibas virorum Joan. 
.'Frichii, & Joan. Mbleri . Cui pr«fationem> notitiam- 

que diariorum Literariorum Europx przmifit Joan. Al- 

bertus Babricius Lubecae i/^a.Decr.S.Cong. Ind.i4« 

Jan.i7j7. 

[ Danielis Hcinfi (acrarum exercitationuro ad novum Tc- 

^ '"■ ilaoiemum Libri »o» 

cjuu l^^aH ) Ariftarchus > five ad Nonni in Joannem Me- 

icaphrafilD Eicercicadoncs emcndatiores nunc , & ait- 

dlores edicx. 
l>anielis Molleri I.C.Semeftium libri quiaqite. 
Z>anielis Papebrochii Oonanis Chronico-Hiftoricus ad 
" cachalogum Rom. Poacificnm pranrio ad eundem ap» 

parato Godefredi Henfchenii , acque Petri Porfini a 

Sandlo Pecro ufque adPafchalemll.deduftus antcTo- 

inum IV.de A&h SaoaonuB Maii. I)ec.Sac. Cong, 

Ind. 22.Decemb.i76o. 
X>antis Moaarchia^ 

Daquln. vid.SencenttK^ ife Prbyeibia Rabbioorua. 
Darrius. vid. Joannes. 
Dafypodius. vid.Conradus; Paulus. 
De Dacari« fiylo> ac deDacariiOfScie> 9c JorifdidliO* 

ne. vid.Trad3tus de 0£cio. 
Datbenus. vid.Petrus. 
DsLtid Chythrxus^ z^cl.vid^ etiam Caftnina: Davidts s 

Nathan^ 
l>avid Georgins. Vid.Georgius David. 
David Georgius ex Deiphis, z.cl. 
Pavid Maghen. vid.Medaglia« 
Diyrid PsLtms. x.cl. 

David Peiferus Upfms, vel Pfalfetu». i.cL 
David de Pomis Hebrati de Medico Hebrtro Enarratt# 

Apotogetica» qiiandtu emeodtta oofi prodicric. 
David Scheffer. z«cK . 
David Scangius. i.cl* 
David Thoner^ z.cL 
David VVeterus. i.cl. 
David VViciiedijf. i.cl. 
David VVoicus. i.cL 
Davidis Blondelli de Jure Plebis iii Regimine £<xlcfi^ 

ilico di(Iertatio« ' ^ 

Davidis Chychrxi Liber de audtoritate « .& certituditie 

chriftianor dodrioas^ ac ratione tiiicf ndi Thcologiasn » 

Davidis Clerici ia Genevenfi Accademia olim^linguaruip 

OrientaiiumProfeflbris> 'QuxfiioncsfacraK» in quibus 

muitaScripturz loca> variaque IingttatfaCrar.idio.ma- 

ta explicantur : Accefferunt lmM& argmnemi Diatri- 

br t2« Index LibfMlni'' 

hts Stepham Clerici» edidic, & adoocaciones adfecir 

Joannes Clcricus • Amftelodaini x6j8 t. I>ec. $ac« Cong . 

Ind. 19. Maii 1690. / 

Davidis, fic Goliach Monomacfaia • vide Jacobi SchepN. 

pcri, 
Davidis KnibbeManudu&io adOratoriam (acram. Lug- 

dunt Batavorum x^7P*Dec.S. Cong. Indicis 51. Maii 

Davidis OngaflS Giacen ephemerides t donec expur-» 

gentur . ^ 

Davidis Pralmi. vid. Jo: Matthxi ; pralmi DavidiSr 
Davidis Pfalterium» vid.P(aluriQm» 
Davit. vid. Francifcus . 
Daufus. vid.Joannc$. 
D.B,C.(his licteris fuum nomeit in{crU>it quidam Ai^ 

thor. ) vld. EpiSolarum Decretalium» 
Deakero. vide: Apologia fecunda» & Apologifi tercia» 

Declaraclo > . & refponfione» ab ArchiepiicQpo Seba* 

fteno, com in yrbe eflet» EE. DD. Cardiaalibus tra- 

dita > & ]am Orbi pandica Clirifirano . 1 704. Brevf 

SS.D.N.CUmencisPapar XL4.oaobris X707f 
De debito obfequio Principibus faecularibu» » vi4^ Gvt^ 

lielmi Bareth. 
Decas de Fato. vid.ComitIs ig: Fliico» 
Decades Boccacti. vid.Boccaeii Decades» 
Decades Fabularum. vid.Jo: Waicliii.^ 
Decades Vitarum Theologorum ». vide r Melchioris A-^ 

dami. . . 

jn Decalogum Epifiola, Sr Prarfatio» vtii.Epifiolt » 8r 

Pracfatio. 
Decem Anulorum Libri • vid. Xihri ^ecem Anulonim». 
De decem Prarceptis» vid.ConcioQes Tabidat duar.^ 
i>ecem Prxcepcbrum Epicome. yid.Epitome. 
De decimarum matqria adverfus PoionosSocJefur vid,. 
' i5pecu4um Zcli. 
•Decimatoris Sylva. vid.Henrici DecimaCQrk «^ 
De decimis Tradatus. yid.Traaatu5 de Redditibtt5.s 
Decifione d'unCafo in materia di cambt. vid.Antoni^ 

di S.SaivQtore. 
DecifioajBS 4MIIMS CM^iliii & eaium CQUed\ones« 

Dc- A 5. Side VrobibitOTUm. ^ ii| 
Detifiones Ulullres Saxonica?. vid.Bcn<difti Carpzoviu 
Decliioncs morales juxu principja Thcologica > & fa« 
cras, -atdue Clvilcs lcges» optts Zacbaris PaCqualigi 
Veroneniis . Veronz i6oi. donec carrigatur • Decr. 
Sac.Cong.Ini.if.Januarii 1^84* 
DecifioncS) & quxftiones Senatus ArchiepifcopaljsMe- 
tropoiis Ulyaiponenfis kegni Portugalliar, ex gravif. 
fimorum Patrum ref^nfis cotle£lx> Scc.ab Emaaue» 
le Themudp de Fonfcca pars prima ^ & fecunda j 
donec corrigantuf» 
t>ecinonesSac.CoociliiTridentinu vid.Coacilii Trlden-» 

tini • ^ , ^ 

DeciHones Theologica^ ex quatuor libris rentcntiarum 
omnium Thoologoarum Prindpis Jq:Pujis $coci it\t^ 
Oix a Fra Bonaventura a landtaCruce RegularisOb- 
fcrvantix &c. in forma Thefum • I,uaB ap5d Hyacin* 
thum Pacium 16^4« 
Decifiones Theologico-LcgalcS • vid. Ceotutxi Hifioriah 

ram examen* 
DeciHonum noviiSmarum Rot? RomaDar» fiv^ Sjc.Pa- 
latiiRomani pars ^.cootineosj tumDccifioqesvarias» 
tum dectarationes Concilii Trid.babiu9 cBibliQttKca 
maDufcripta D.Ptoiperi Farii>dcii» &c. 
Dcclamacio in Libelli repudii viccm bodierivtjciuiii^* 
Pontificix Bcclefias dara per Michaelem. Litfic Qtho- 
nem antea didum &c. Argencprati 166^^ XHqu Sacf» 
Cong.Ind. ai.Deccmb. 1700. 
X>eclaratio Archiepifcopi Sebafienl Apollolici ioUo|Iaa-> 
dix Miflione Vicarii fuper pluribus^ quar tum ad ipr 
fum> tum ad illam pertiaent» intcrrogatiooibus. Sp- 
mic Typis Rev.Cam.Apoft.170t. 
tcjufdem Refponfioncs Archiepifco|n ScbaAeni in Belr 
gio Fcederato Vicarii Apoftolici adfcripcum vaiifi.ac- 
cufationum capita contincns juHu Emincntiflimpruna 
Deputatorum ei tradituofi » Romx Typi^ Rcv. Cai«« 
Apoft. troi.ptohibentur pecr.^.Coagreg^S.Qffic.i. 
Aptilis I7p4. 
iDetlaratlo Nominum Chaldarorumi tiili corrigfttur» 
]i)cclafatio ptrfpicua Alcbimix traiifmtttatoriar • vid*Dt- 
fenfioj & dcclaratio. 

Dc- 124 Ittiex Libr$rum 

Dedaratiofi du Francois Clovet, cj devant appellePe^ 

re Bafile de Roven ou il deduit les raifons» qu'ila> 

cves de fe feparer de rEgiife Romaine, pour ieren-> 

ger a la Reformee. 
Declarationes Cardinalium Congreg. Concilii Tridentini ^ 

uoa cum Joaonis Sotealli » ic Horatii Lucii adnota- 

tionibus • 
Declarationes eorundem Cardinalium ex ultima reccw 

gnitioae Jo:Gallemart, cum citatlontbais Jo:Sotealli, 

& remiffionibus AuguQini Barbofat. vid. Etiam Conc» 

Trid. decifiones . 
Declarationes Concilii Trid. ex Bibliotheca manufcri- 

pta. vid»Decifionum novifiimarum. 
Des declarations desCurez. vid.Sommaires desdecla* 

rations • 
Declarationum Concilii Trid. CoUeftiones omnes » 8c 

quxcumque . 
Declaratoria Jubilxi. 
Decreta Concilii Trid. ad fuos quxque Titulos fecun^ 

dum Juris methodum» redafta, adjunftis declaracio* 

nibus authoritate Apoftolica editis» &c.perF.Petrun« 

Viflcentium de Marzilla. 
Decreta Ecclefiat Gallicanar. vid. Laiirentii Bocchelli. 
Super Decretales Commentarius . vide : Erafmi Ungo» 

paveri . 
Decretalium Eptfiolarum • vide : Epiflolarum decreta* 

lium. 
in Decretalium prxcipuos titulos. vide: Melchior Kliu- 

gius. 
Decretaljuhi feptimus. vid.Petri Matchari. 
Dccrets dc nos SS.PP.Ies Papes Alexandre VlL&In- 

nocentie Xl.contre plufieuxs propofitions de la Mo* 

rale Relachee a Liege x^So.In DecCongr.S. 6/fic, 
* die i^Junii 1^81. 

Deaetiim Norimbergenfe editum anno zfx;. 
Dedekindus. vid. Fridericus . 
Dedicatoria Epiftola in Ciftam medicam • vide i Cifta 

isedica, 
Pedicatoria Marci Anconii de Domjnis • vid. Hifioria 

del Concilio irid. 

Dc- A S. Sede Probibitifrum * tsf 

X>ed]catoria prxfixa Regulx Soc.Jefu. vid. Epiftola 6^ 

dicatoria^ 
Dedicacoha Simonis Scardii . vid. Syntagma Tra&atuam • 
de Defendendis Juribus. vid.Jo:de Roa. 
Defenfe de 1' Auteur de la',Rechenche de la veric&con* 

cre V accufacion de' M, de la Ville &c. A Roterdam 

1684* 
Defenfe des Abes Commendataires » & des curis pri- 
initif£ contre les plaintes des Moinesj flr des Curis 
prour fervir de reiponfe a rAUCommendauire&c. 
a la Have i68s. 

Defenfe des deux brefs deN.S.P.Ie PapelnnocencXI* 

aux Eveques de Flandre , contre le dofteur Marti* 

Sceyaret. Adrefle a ee memedoAeur par TAbbedu 

Manoic. A Dovai i^^7«Decrcto S.Odic. zi. Martii 

1704. 

Defenfe de la difinpiiqe qui s' obferve dans plufieurs 
Diocefes de Francej couchanc Timpoficion de la pe- 
nitence publique pour les pechez publies a Sensches 
Loys Prufliaroc 1^77* Ia Congreg.Ind.fub dieaf.Ja- 
nuarii 1^84» 

Defenfe de ia diicipllne» qul s^obferve dans laDioce* 
fe deSens, couchanc rimpofitionde laPenitenzepu- 
blique pour les pechez publies. A Sens 147 3* 

Defenle de V Eglife Romaine contre les calomnies de 
proceftans mi&n Francois perC.B.P.aCologne 1^8«. 
Dec. S. OfF. 1 1. Martii ^704. 

Defenfe de rEgiife Romaine, & des fovverainsPonci« 
fez concre Mclchior Lcydecher Theologien d'Utre- 
chc . Par Monfieur Germain do&eur en Theologie • 
A Liege i^^^. Dec.S.OC ix.Marcii 1704. 

Defenfe de Libertez dcs Eglifes Heformees de France, 
troifieme Partie > ou i*on donnc un' Abregade Thi* 
iloire des perfecutions de France, depuis la revoca* 
cion de r£dit de Nances. Dec. *i.Decemb. 1700. 

Defenfes des nouveaux Chreftiens> & des Miffionaires 
de la Chine^, du lapon , des Indes contre deux liu- 
res intitulez la Morale Pratique des Jefults , & V 
Efprit de M. Amauld. A Paris i687. donec corri- 
gacur. 

Dc. f 2(! tMiex Libronim 

Defenfe des Theologiens » & en paiticulier <les l>\Cc\m 

plcs de S. Auguftin contrc l'Ordonnance de M. 1*E- 

veane de Chtrcees porranc condamnation du cas de 

cofcience feconde edition reuvc, &augumcnt^eavec 
' uoe rcfponfe aux Remarques du mcme Prelac fur les 

dcclaTacions de M. Covet . 17^6, Dcc, S. Cong, S. Offi 

t^.Odlob. X7or- 
Pcfenfe de tous les Theologicns, & cn particulierdes 

difcipks de S. Auguftin contre TOrdonnance de M^ 
' L. Eveqtre de Chattrcs du 5. d* Aouc . 1705. 1704. 

Ex Decrcco Sacrar Congrcg.San^iOftcii . 17. Julu 

1709. 
la Dcfenrc de la rcTormacion contre le livre intituli 
' Prcfugcz lcgicimcscontrelesCalvinlfts perJeanClau- 

de Miniftre du S.£vangile en rEgtis de Paris que fe 

recuille a Charcnton t, 1. e z. In Dcc. Cong. Ind. die j* 

Aprilis. x68f. 
Defenfio de 1'aiidortcadReaI eo las Pcrfenas Ecclefia^ 

fiicas del PriiKipado de Cacalnnna dif^urfo Theolo* 

fico Legal > y poHtlco > Pbr Francifco Marci > y Vi<* 
adamor • 
Defenfio adverfus Axioma Cacholictim , id •ft Crimi- 

nacionem Robcrri Epifcopi Abrincenfis. 
Dcfenfio Belgarum contra cvocacionem Caufarum 3 fic 

peregrina Judicia , 
Dcfenfio chriftianorum » qui funt in Gatlia • yid* ApcK, 

logia > feu defenfio . 
Defenfio , & declarario perfpicua Alchimiar tranimutt* 

toria; oppofica Nicolai Guiperti Locharingi » philofo- 

phi> Medici expugnacionc virili, & Gafionis Glavci 

Juris confulci Nivcrnacis Apologiae, &rc Opcra) & 

fiudio Andrear Ljbonii phyfici Hotemburgo. 
Dcfcnfio diflertacioDis de vera letacemundi. vid.Geor* 

gii Hornii. 
Derenfio Duciflat Munfterlergenfis. vid.Urfular. 
Dcfenfio Ecclefix Anglicanz Ricb. Cra]Ci«nthorp, Opiis 

pofthumum a Jo:Baikam in lucem editum. 
Defenfio pro Erafmo. vid.Alphonfi Enriquex^ 
Defenfio Pccri Coddxi Archicpifcopi Sebafteni adver- 

fus Decretum Inquificionis Komap cmanatum Peria quin^ 

ti 4 S. Seie TrMbiurnM. ivf 

tm clie tertia AprUis i704.Dec.Sac»Congreg. S.O&t^ 
ij.JuUi 1704. 
t>efenfio Petri Vanbufd S.t.L.EccleJSrCachedralisSaiK* 
^i Bacconii Gandavenfis Canontd ^ & Parnlrentiarii 
«dvctfus ea >^QU2 P. ^gidius Eftrix Theologiat Pr^ 
fcflbr Lovanii in Libro a fe edilo » cui ticulus : Dia«- 
triba Theologici^ &c. opponic anftru&ioni ad Tyro- 
ncm Theologum. 
Defenfio pix memoriar Illufirifltm! » ac Kcveretuliflim! 
Don^ini D. Petri Coddari Archiepi(copi Sebafieni > fe 
per Fasderarum Belgium Vicarii Apoftolici ad cUrifli- 
mum Dominum i7ir.Dec»S.Cong.S.Oflic. itf. Mar- 
tii 171*. 
Defenfio ccadatlonis de diverfis Miniftrorum* Evangelii 
gtadibus ab Hadriano Sevaria editx contra Kerpoofio- 
nem Theodori Beaae» eodem Uadriano Sevaria Au- 
thore • 
Defenfiio pro Valeriane M^gno, in qua exponicurEcclc- 
fiae Romaoo-CathoHcflr , ideft Jcfuicarum hatrefis ^ feu 
Atheifmus detedus Theophilo . 
Defenfio veftigationum Peripateticarum Matthai Ferchit 
Vegiienfis ^ &c% ab oflbnfionibus Belluci , & Maftri ^ 
donec corrigatur. 
Defenfio pro Zuinglio. 
pro DefenfioneRcgiarJurifdidionis, &c.vid.TiifiificatiOp 

nes motivorum . 
De definicionibus quorumvis Conciliorum ad exanaenre- 

vocandis . vide : Difienatio de Conciliorum &c. 
De Dei falfa, & vera cogoitione . vide : Libri duo de 

falfa &c. 
De Dei fiducia» & mifericordia • vid. Roffenfi falfo ad- 

fcriptus. 
Dei Opus. vid.Hexameron. 
De Dei/Providcntia . vid.de Providentia» 
Deipara? imagincs. vid. Imagines • 
Deipar« Laudes. vid.SanAiflima; Deiparv. 
Dclbrunerus . vid. Philippus . 

Ifs Delices de ia Suiffe jine des princtpales Republiq|ies 
de TEurope par leSig»GociIierKypfeIey, Divifeesea 
^uatcre Tom.Leidac X7i4.DeC&Cong.Ind.ai>JUQ.i7ia. 

De^ k S. S^ii TrAibitwwn. t%t 

Detiberartoh At Cliapitrc de Nivers. vides Lettre deM» 
Moulin, & quidquid fequitur. 

Delicix ceotutn Poetarum. vid.Ranotii Cheri. 

De dd.idis communiblts » &c. vide : Bartholomari Mil* 
letot. 

De DeliAis, & poems* vide : LudovidMariae Siniftra-« 
rl de Ameno • 

Dcliheatio Compendiofa. vid. Manudu&io • 

Dellingius. vid.Knopper. 

Dclla Congiurade^Miniftri del Re di Spagna contro Ta 
fedeliffima , ed efemplare Citta di Meffina . Kaceon^ 
to Hifiorico del Dottor D. Gio: Battifta Romano . e 
ColonnaCavaliere Meffinefe. Parteprimas ieconda» 
e terza . 

ex Delphis. vid.David Geofgius. 

Ja Demande deMonfieur l'Evefque deBelle/. vide: De 
l* Honneur . ^ 

les demandes faites a Monfieur de Belle^. Ibidem» 

a Demaodes quatre refponfe. vid. Refpon(e . 

Demonftratio folida> quod Ecctefia Ronuma» &• mider 
Chriftiani Korholti. 

Demonftratio des toutes Ics Religions» & herefies» vid» 
Les Religions. 

Demonftratio» qua probaturGentiIiumTheoiogiam(ceM 
Tcncbras ) a Deo, facrificia ex fontc (criptur* ( ceu 
Luce) originem traxiffe , in tres partcs divi{a : Ope- 
ra Jo: Nicoiai llm Scuvartzb Helmftadi USi.InDec*' 
Cong.lndicis fnb die 14. Aprilis idSi.. 

Dempfterus. vid.Scotia illuftrior: Thomaf Dempfteri., 

Den Cathoiyken Theologand ofce cen Tbeologifcbe « 
vid. Adriani VanvuycJc. 

Den Oprechten Caihoken Thoonende dat Godtaen &C.. 
vid.Adriani Vanvuick. 

DenToetSteen vanhet boekhien.genaemt&c.vid.Adria« 
ni Vanvuyck. 

Denchius. vid.Joannes. 

Denonciateur du perche Phil©{bphique convalncu de 
Mechans Principes dans la Morale par Monfieur 4u 
Pont Theoiogicn. A Colognc i^^.Dec, S.Congr.S.. 
Offic.i.JuIii i6$3* 

Dc A S. SeJe froBBit^m* tjf 

De non fi^efanda oova Monarchu Dialogus , Ratifbonar 
An.K^h. 1^8 1. Decr. S. Cong. Ind. i ^. Maii 1714* 

Denunciatio Apologetica Pecri Coddari Archiepifcopi Se« 

• bafieni finceris> folidifquedocumemis firmata» quam 
circa prxcipua caufae fux capica evulgandam duxic • 
Traje^i ad Rhenum i7o5.Brevi SanCtiCs. D. N. Cle- 
mcntis Papx XL4*06lobri$ 1707- 

Denunciacion a Monfeigneur le Procureur Geneial du 
Parlement de Dyoo d*un Libelle intituli: Lettrede 
M.rEveque de Challon fur Saone pou|^ fervir de re& 
ponfe acelle que M.deCruge luiayoit ecrite au fuiec 
de Son Mandemeot fur le Livre des Hexaples &c* 
Qux incipit*Monieigneur« quoiquee ne croye pas-£t 
deAnit-Les imprimeurs> & deftributeurs^Sine nomine 
Aucboris» & Imprefforis, & locolmpreflioais. Dec. 
Sac.Cong.S«0£c. tp.Juiii ijzz, 

Denunciatio Solemnis Bulix Clementinat > quar rnctpic 
VINEAM DOMINI SABAOTH, &c.fadla univcrf* 
Bccleiix Catbolicxj a< pra^fertim bmnibus.Hierarchis 
cjus tamquan^ evercencis dodrinam gTaciar, quaChri** 
fiianr fumiis > camquam refufcitancis Pclagium cum 
fuis Affeciis. 

De Deo immorcalis anima? Beaticudine. vide : Joannis 
Micrarlii. 

DeploraciQ Anima?. vid.OpufcoIi di Giatomo* 

Des Derniers troubles. vid.H'ftoire desDeroiers. 

ia Derouce». e la confufioa desjanfeniftes. vid.LesEn* 
lumineures.. 

Defcriptio Comprobatoris vers, Chriftian^que philofb- 
phiae. vid.julii Veliii. 

Defcripcio praccipuoruni HaBrefiarcharum • vid.Itonlera 
&. Hiftorica . 

Defdrenfis. vid.Petri. 

Deiiderlo Paleophilo • vide : Imag^ Pontificix DignH 
tatis . 

Deltderii Erafmi Rocerodami Libri infraicripci : Coirb* 
quia, Moria, Lingua^ Chriftiani Matrimonii iaftitu- 
tio , de interdidto efu carnium » Paraphrafis in Mat« 
^h2um> qua? a Bernardino Tomitano inltalioHxiLin-^ 
j^uam. CQoyerfa eft.. Cxceravero opera ip(ius> in-qui- 

JL bus \ 1^6 inieic ls^$rufti 

bus de Rcligioae craAat > uindiu prohibiu ^n€ | 
quamdiu a facqiute Theologica Pariuenfi» velLova- 
nietifi expurgata npn fuerint. Adagia» qu« non func 
ex editione Pauli Maounii ekpunAis locis furpefti$« 
Judicio alicujus £icultatis Thedlo|icat ttnivetficatis 
Catholica? , vel In^uifitionis alidu)ii$ geheralil fer« 
mictuntur i £a veto qQat funt ei editioiie Pauli M»* 
nutii» petiliittuntttr^ 

in I^efleliuai Notx. vid.Valerii Aodreai Deflelii, 

Devota Admdnicio • vid. Amica • 

Vtvot\&m7t precesadBeaiifiimaiilVif^em. vid.Pneccs 
devotifliihafi 

la Devotion a la Mere dd Dieu dan le trei $aint ^a-^ 
crenient de V Autel fond^ $ e fiirjles unions qui fiint cn<*^ 
tre foii fils: Ec en cc divin llyftere Par le R.P.Ze^ 
pherin de Somairc &CiA Narbone i^6j«Decr.Sacn 
Coog.Ind.ai.Decembris iyddi 

U DeVotiofl aU lacte Coeur de N. ^ jefus Chrift pail 
iin I^cre de la Compagnie dc Jefui « A Lion i^^4« 
DecSac.Cong*S.Ofic.itiMartil if^^i 

De la devotion a la Sainte Vierg^i t dii C^cequilui 
eft dii novelle edicidn &c.dooee cdrrigaturj AParis 
i^5»^wDec!.Sid6ng.S.Off.z.}ulii U^$i 

Der Schlimme Alcbymift Pater RuddlfrOafliert i^on Schiv*' 
veiz CapUcine^ vV^en feiner Dreyfaebfeo Capeli 
Schrifitmafitg Erfofcht vori CbUdio Scbobinger Pro» 
digeram Oecemb<(cH &c.In Zurich i^^^.latineyidc! 
Meqiiam Alchimifta^ 

U Devotion des Pecheurs peoicens p4r unt^ccheurv A 
lyon x68$'.Dec.S.Cong.Ind. if.Jan. 1714» 

Ja DevOtione della Noveoa perpetua i 8cc. vide t Li- 
bellf quidam contitfentes particulareitl cultum Bcataf 
Annxtf 

Devotioni da far^« ibidenl . 

Devotioni che fi poffono farc» &c. ibidenil^ 

Devotioni tenere &c.ibidem. 

Peus, & Rexy fic Inicribitur quidam Liber« 

Diaboli Bulla. vid.BuIIa^ 

De diabolicis incanutionibus« vide i Maglca $ feu fflt- 
labilium, 

De 1 ^^ pucoDis , & IMacojiffis &c* Vidc : «n(pari$ Zi^ 

^J^^ita lcgaliS}'etiiun ciial nomiac Authons» 
^we^cu &ef6liKlD. vid.Aoalyfis Rcfoluci^. 
Oulc€ki«e Exctcitationcfi. viiJo^Schoiii. 
gwfcaicarum t>aftitioottw * Vid. RodiiJphi Heclcaiu 
/^ulexeon Acadcmiarunji • vid.Adaini Thoodorl Silsfcti^ 
^\.<lQarOrdine dc MiilOri fia liBcato Andtcaeactio- 

u da ISI^ello dtrcorro Ifiorico di iFilalecc Adiafoto . 
_ t>ec.Mag.Sac.Pal.Ap<^4.|uiu ^n/. 
Dialoghi foprii la IUcecicoIori> vidc: NeutoniaoiUino. 
Uialoi^ advcrfus JoiEduuA. 
a>ialogi Iftorici» ovcroComtyendio Iftorico dciritalia, 

'e ^ettoft^o pie£eote dc'Prencipi> e Rcpublicke ka- 

iiane ddl' AocadcmicoitfcognitO) |>arteptiiaa'> Tccon» 

da, ;e terza* 
I>ialogi Luciani • Vid.luciani Sattiofateniis. 
t^alogi de Mefcurio) & Charobte. vide : EciamCha^ 
. roiicis» 

IKalbgi Oliiiipic t\x\i\it . vid. OUm|Hae » 
t>iafbgi policicjit oveto b policica, che ufanoinqtl^ftt 

^ompi i Pneilcipi > e le Republiche lcaliane pet Con* 

feiVard i loro ftati. 
bialogi delProvincialibus Ikt^ls» vid.Cleand6r> &Eu« 

doxui^.&C> 
l^ialogi facri iioe Nomine Authoris , qui Umen fuot 

Sebaftiadi Caftalionis Harrctici. 
t)iald§i> & fcripta contra )[oanOem X]tII.Vid%GulielmI 

Ocharti!. 
t^ dialogis Ahconti Auguftint Archiepifcopi Tarraco- 

neniis de eiliiendatioDe Giatiani » deleatur Stephant 

Balucii Diicclleofis prjtfatio ad Le^rem : delcancur 

pjiriter note oniine'^ , St ndv« emendationes ad Gra- 

tiatmtti adjeftx ab eodcm Balotio i quse nocar » & 

^ddicioOes cund prMiAa prat&tione omnino proht- 

bcntar^ 
£)ial<»go di Cbrifto^iio ftrojitini 4ella dignita» enobilti 

deire Donoe, donec cdirigatur« 
DUloj;o di GaliIeo6aliiei> dovene i congreflt diquat- 

tro giornate fi difcorre fopra i 4ue Maftimi Siftcmi 

I % del ^f% Itukx tibemmm 

de( flHMKto Telein»icOy e Coperniciw; 
t)iaIogo di Giacopo Riccamati Oflafien{e Incertocttto^ 

il Riecainaci, e*l Mucio». 
Dialogo pep inftruire i Faacnjlt! «. «li. Catecfaifino, cio^ 

fermulario. 
Sialogo motc<^ cnf io<o , t degno tra due feldact volon» 

carii deirAlcezze Sereniflkne dlModen», ecKParma^. 
iDialogo ddla Bellesza^ , o Arce dr ben fervirfi delie 

Fineftre deU* Aniina * Compofto dit D* Piecro Mari» 

Lopez Royo». Decr.Sacr..Congregat»lBd.iK Januarii 

k>iaIogo perMu(tcaa favore delrtmmaculata Concezioib 
ne nek prhno* inftaitce , &c. Qai Dialogus incipitcunt 
his verbisrfl fuoni abaltagli», che il^ brando^mi da * 
&c.S^ definic in hgte verba r Che k Fenice £ri nek 
tuo candore , fli Fenice in lodare ii noftro Amore •. 

bialogo di Parcenio Ecito* vid. Carce parlanti . 

Dialogo tra Pafquinoy eMarfocio.. vide; llPuctaRilflM 
Romano • 

Dialogo TraumaticaR^gular, en ct qna} de una parte 
hablm ttts Reverendos Padres deiOcdett dcN.Gract 
Padre S. Domingo^, come cenfores de iin cratado^jn^» 
citulado el humanoSeraphin, y unico ttagadodeco* 
mo folo tl Gloslofo P.N.&Francifco &c.En Genoo» 
va 1690* Decr. Sacr. Congregac Ind..2a. Dccembfis 

iDialogo delfa verica» vid. Hteronyml SaVonarobr .. 
|>ialogorum contra Gentiles. vLd. JotMicraelii. 
Dialogorum verfio. vid.Vidorini Scrigelii. 
Dialogues cs) cinque hngues , Efpagnole > ItalienDer ^ 

Latine) Francoife, & Ailemande, composez.premie^ 

rement par Filippe Granicr.^ 
Dialogues contre ies Miflionaires. .. vide r hkuf Diajo* 

gues» 
Dlalogues de Mon/ieuir le Boxon de Lahonran , & d*uil 

Sauvage dans V Amerique contenant une deicriptioft 

eia&e dcs moeurs, & des coutumes de ces peuplef 

Sauvages. AAmfterdam i704*^Dgc.Sac»Cong.S. OflL 

iik.Junii I7IZ. 
k>ialogus^ alias Aula* vidjuliu»« 1 S.^Je TrobiiitBrum . 15^ 

Ibitalogus de Arte natandi. vid.NicolM VVisn|aDiu> 

S>ialogus de DoSlrina chfiftiana^ 

iMafogus Satftans» & RegeUidns. 

Dialogus de morte JuUi Il.Papae^ -Tive |ulius« 

I^ialogu^s Mtfrnarus Levi:ithaii» 

Dialogus obrouroNim virorum, {a ^uo «fics coUocantut 
Theok)gi« 

Dialogtts Ora<. PootificisSonaiii', ^ iUius, ^i<ftPon* 
tcifici t coi^e(Sooibus>^ 

Dialogus Paradoxos , ^o Roinani. Pontificis Orator » 
tina cum eo , qui eft > &c* 

I>ialqgti$ de Patiiis 4)li»Arium Do&Hna , & icriptis v^ 
Torum omnium "ordinum , S^ (aoilcacum , qui ab int* 
tio mundi &c, Exhibens fmml {Mcipuorum DoAo^ 
ifttm CfTComia, fcripca, % JEtatem) Urbiumque > ac 
Jlcsionum perEttropam&c*Authore|o;AndreaQuen« 
ftcdt, &c. 

tgufdem fepuhara Veterum, live Tra£tacus de amiquit 
ritibusGTXCOrum, Romsnorum, }ud«orum, &Chri« 
IBanoram • 

Dialogus Petr4 MocJiii de Cructatu « exiUo^e ^uptt 
dinrs , 

Dialogus Potitant Charoii> 

Dialotogus &c,vHie. Much May 8k> 

Diario del Coflcilio Homano Celebxato ki S. Gio: Ift* 
terane l'anno tid Ginbileo t^zf.rotto il i>ontificatO 
^i Noftro Signore Papa Bencdetto XUL Confagrato 
M' Illuiiritf mo Signore CDnce Saiaaldo Zoppis No« 
bile , e Patrizio di Bergaq»> . Roma x#a9«Dcc. Sac^ 
Cong.Ind.f.fuiii 17»^« 

Diarium Heliar Reufneri^ vtdHefiseN. 

Diatriba de Antichrifto^ vid-Papa Antjchriftos. 
Diatriba 'de fSn carnium &c.vid.Arnoldi Montanii. 
Diatriba Theologica 4c Peccaco Phiiofephico cum ex^» 
pofitione Decreri Inquifitionis Romat cditi x4.Augu% 
iti il?po.Dec.S.Cong.S.O£9.Julii i6fj. 
Diatriba Theologica de S;ipieatia Dei. vide; Apologijl 
pro fummis» 

piatribx Petri d Valle cUufg, vid% dc immunitatc Au^ 
tborum Cyriacofun» 

1 i Pi4' %^^ ^ IrniM Librpmm 

Piazms. vid.joannes. 
Dicxologica; Libriti?e$^ vki.To^Althufii; 
Dc dtt^odU & dUTercndi racion^ Utfffcres Op^raC 

radi Astaci BcFgen£»;. 
k Oichiarazione dclli ceMli>< dnqttBmx $alfii} H Ihvid 

con le faeverc cfeKcaKiooi» e virfi, eftrattidainoU 

ci Libri di virtuoil Rabbini Ebrci &c. c<>n Boa infi- 

goc Tabielh de Caracten EiMaici , e fuc vircu . In 

Colonia.. Pcr il Paniclc* Du.Sz€.Qfmpt§.M>ir., 

Jan,t7X^ 
Plchiarazlonc publica di Pedevico per la Dia|ratiaIU 

di Boemia, pcr ^ali ragiQni abbia aciccttato tigovct^ 

od, &il Rcgno,. 
Plickius,- vid^Leopoldus. 
Pii^tienaite Hiibriq^, jfir Crhi^ par Mr.Bavk ordinc 

Alphabetico digcftuoi ia. duos Toaios di^bmiiin ^ 

quorum quilibec in duaspartcs. fubdjviditurj &€^ 

A Rot;tew)datn itf^f< 

Tome premsct, premicra Faitiic A-Bk 

fcconde Partic C> G. 

Teme $!Cond'> fc^on<trparCfc p.2* 
Pidtiojiarium Hebraicum, vjd.Jo:.Forfterii^ 
DjCttonaxiqnx hiftoricum , Geo^taphicunt , Poeticam ^ 

Gentium > Hominatn , Deocuin i^ Gcn€i|iu.m ^ Rcgickfc 

num r ItifutayrDm^. Locorum>. Givitamm &c^ a Qarpkx 
' Siephano inchoatum , ad inoidcin vero rev0!catum ^ 

aodttm ar. & cmaculatnm per Nicolaum Ilcf dium &c» 

cditio novi^niia. CScncYae; 119$* Dtc.Congr^lnd^x^a^ 

Marcii i^oj^ 
pidaci Stellar CojnmcQtaria In Evangelilmi, Lucar^ 9 «iil 

fucrint CK imprcfl5s ab anno xftu 
Didacuv Altunfca in Job, d)oncc coxrigatttr. 
Didymus favenUit$> qui cli Mclanchtliion . x*cl.. 
F.Dicgo da Leqnile^L vid^Novo Quiaycfimalc.. 
Dierum Qanicularium &c.vid.Simeon Mapla* 
Contra Dietam Impcrialcm Ratisboflcnfem • vid. Libd, 
* infcripti». 

Diecerichus. vid. Georgii Thcodori : Gcorgiits «^ 
PieteficuS:. vid^Cunradr. 
Dicthclemus Ccllarius. i^cK 

Dic- X>!etherufi. vid. Andreiis • 

Dc Dieu. vid.Hiftoria Chriftii Ludovici. 

Difefli del gloriofiffimo Pontefice Paolo IV. dalle falfc 

caluonie d* un modcrno Scritrore » e data in luce da 

Francefco Velli Napolitano. 
icem ejufdem Authoris dife(a del gtoriofiffimo Pontefi- 

ce Paolo Qunrto dalle nove calunnie del Modemo 

Scrittore • Overo Sommario di tina piA lunga rifpp- 

iia air Autore deila leaera fcritta al Sigoer.Gio: Luoa 

Durauo* 
Difc(ti donnefcfai. vid.6ioieffo Paffi* 
De di6ferentialegis, &Evangelii. vid.ConfttUdouniusj 

& viginti propofitionum . 
De differentia regia^ poteftatis» 8c Ecclefic ., vid.dc ve- 

ra diflPcrentia. 
Diffcrentianiin Juris Ciyilisj &; Canonicia vid. Cunndi 

Kittejcsbufii . 
De difFerentiis perjurii. vid.Cyrjaci Herdefiani« 
De differei^tiis. prxmiprum, in Republica .. vide : Jacob 

BornitU ^ 
Des Difficultes proposees a M.Steyart&c.vide: Primie* 

re» & feconde Partie des Difficultct &c. iibi adnota- 

tur ufijue ad novieme Partie. 
Digefti • & Codicis. CommeotariBS • vide : Andreae 

Clud^i., 
Digiivio perpetuo iapane % & acqua » &c. vid. Gratit. 

cooceflie da Maria N. S.&c. 
De digna prapp^atione ad Sacramentum Euchariftic. 
Dignici: quoodam Solipfius. vid.Nuda veritas. 
DeUa dignitidelle doaoe » vide :;Dialogo di ChiiftofsN 

noBron&ini. 
Dc dignitate,. & excdkntia.hominis. vid.Jannodus de 

Mannettis./ 
De dijenitate Scripturat SanAz . vide : de Scripturs 

De dignitatis pt^ogativa inter priocipes* vide: Bernar- 

duiZieritui.^ 
Des dignitez £cclefiaftiques» ou il eft traiD^ du Pape , 

At^ Patriarches, des.drdinattx &c.vid«M.Cbarks& 

qjanucl Biurion &c»^ 

I 4 Dia- tit ^ ^niiex liMrtlki ' v ^ 

bialogus de fion fperanda nova Monarcbh \ Vide : tM 
non fperanda &c. 

Djgrefliones de gerniana ihtelligentia quorundam Cano* 
num lUiberitani Condlii • rid; Kefoluciones Orchodo* 
xo-Morales. 

De dilatione abfolutionis . vide i Pcntalogus diaphi>* 
rlcus. 

Dilerus. vid.Michael. 

Dilherrus . vid. Jo: Micbaelis • 

DUIerus. vid.Petrus. 

Dilucida ezplicatio noVi JUrimentt fidelitatis • v!d. ICt^ 
nium ad Cachblicos Angios. 

Ditucidacio communisdo&rinflt. vid.ApoIogiaproSum- 
mis PoncificibUs. 

Dimidiaca Cencuria problematumi vid. Problematum Mi« 
fcellaneorum. 

Dinellus, vid.Michael. 

Dinheim. vid. FridericUs a Dinheiiti. 

Dindchus^ vid.Ricardi. 

Dio folo, overo aggregationc per rincerefle di Dio f&^ 
lo^ cbmpoilo in lingua Francefe dal Signor Kenric6 
Maria DudoneTheofogo, & Archidiacono dellaCbie- 
fa d*£ureuxj e tradocco neiricaliano da un Sacerdo- 
te in Ronia per il Succeflorc al Mafchardi. i^^7. Iti 
Dec. Cong.S. Offic.dic ^.Scpt. 1^88. 

Dirnigi da Fano • vid. Compendio Hiftotico • 

Dionyfii Voflii • vide: R. Mofis Maimonidae ^ de Idola- 
tria &Ci 

DjonyfiusMelandet. i.cL 

Dios concemplado i y Chrifto ir^itadb . Pr^dtica de U 
Oracion mencal para codos eftacos de Perfonas • Por 
el Padre Martir. de Zearrote Sacerdoce &c. £n M^a^^ 
drid anno de 167%. Decr. Sacr. Congreg«Ind. if • Jan. 
1714' 

Diotrephes , five Spiritus , & Opera Thcodori Cbtkii 
accurate defcripca , & juRificando Clero eum iil Vi- 
carium ApoAolicum non recipienci in lucem daca» ab 
Eugenio Clario Tbeologo , Lugduni apud Henricudi 
Aerfen 1704. Brevi SS. D. N. Ckmcncis Papse XI. 4r 
Oftobr. 1707. 

Di- A S.\StJle 'Brobihifmml t;) 

fe>Mxfbn. vM.Philippus. 
De Di$ Gcrmanicis. vid.Hcliae Scbedii. 
Dc difccndi ratione. vidc: Davidis Chythraei; Francifcl 

Bonnci. 
Difccptatio Apologctica Horatii Vacchcii. vid. Dc San- 

Stnis naiirione • 
_ jptatio Judicialis. vid.Convcntus Africanus. 
Difccptationcs ForenfcsGratiani. vide: InStcpbaniCra* 

DifccptatioouHi Lcgalium partus* vidcs Valcnuni Anth- 

Pe difcipKna pucroruni , rcdlcquc forinandis eorum ttu- 

diis» & moribus. 
De difciplinis pucrorum > rcfteque forroandls corum Itu-^ 

diis> & moribu& ac fimul tam Parcntum , quam Pr«- 

ccptorum in cofdcm officio > Doilorum virorum Li^ 

bclli vcrc aurci. 
Difcorfi Accadcmici di Fcrrante iPjalltvicinl. vid. Perran- 

tis Pallavicini • 
Difcorfi Critici sd riftoria dcUa vita di S. Amato Prete > 

e primo Vefcovo di Nufco . Del Sig. Francefco Noi^ 

Arciprecc di Chiufano. In Genova 1707. . 

ejufdem , Lcttcra fcritta ad un fuo Amico , il quale 1 

«vea richiefto dcl fuo parcr^ intorno alla Rdiquia dct* 

ta il Sacco di S.Franccfco . In Gcnova 1707- Dec. S, 

Cong. Ind. 2 r^ Jan. 17 14- 
^fcoru per le cinquc Novene, vid.Ccnto difcorfi ^ 
Difcorfi fopra i Fiorctti di S.Franccfco. .^ ^ 
Difcorfo contro Y antica fornu dcil' habito minorlto . vid* 

Fiumc dcl Tcrrcftr^ Paradifo. 
Difcorfi dcl P.Gio:Mariana. vidJo:Marianae. . 
Difcorfo brcve fopra la medaglia di Maghcn Davld . vid, 

Mcdaglia* 
Difcorfo , e parcr d' tin Tcologo Intorno al Cambio dcl- 

U ricorfa» e fc ftcflb. 
Difcours politiqucs , & milltaires du Signeur de U 

Nove. . ^ 

Difcours contre lc perfccution traduic dc Anglois • Lic- 
. ge X7o]r.Dcc.SacCottg.J^d.i8. Julii 1719. 
Diicours iur la libcrte de pcnrcr . Bcrit a l\occafion d* 

uae t^S index Librorum 

une nouvelle fcAe &c.Traduit <k T Aoglolsj & ^ug« 

mence d'une Lectre d'un Medccio Arabe. A Londres 

z7i4.Dec.S.Cong.Ind.7*FebM7i8. 
Dircurfo Hiftorico-Juridico fobre la Inftauraciun de la 

Sanca Iglefia Cefaraugnftana en el Templo maximodt 

San Sal vador , librada ia Gividad de la Servidumbre Sar- 

racena;. Dedicale , &c. Don Luis de Exea j y Ta- 

lajrro. 
Difcurfo Juridico Hiftorico-Polirico en defenfa de la Ju- 

rifdicion Real liluftracion de la provifion de veintede 

Febrero dell' Anno padado de i634*&c.Por elDoAor 

Don Juan Luis Lopez» del Confejo de Su Magefta4 « 

En Lima lezu 
Difcurfo Theologico legal , y policico por Francifcd 

Marti, vid. Defenfa • 
Difcurfus de Monfieur Joalln Sindic« Dec^S^^c. Cong. In-> 

dic. i. Septembris I7£7« 
Difcurfus Accadcmici de Jare pubUco • vide ; Dominicl 

Aromei • 
Difeurfus Hiftorico-politicus lA tres fe&iones difiributus.. 

Authore Henrico Beringero Philereo. 
Difcurfus de Jurifdi&ione Imperii Romani • vld. Cbrifto* 

f>bori Befoldi . 
curfus panegyrlcus de ancrquls Triumphis • vld. No-^ 
Stt% Graxovianar . 

Difcurfus policici. vid.PoIitica Imperialia. 

Difcurfus politicns Juridicus . vid. Venturar de Valentiis «. 

Difcurfus, proverbia, &prognofiica9 Hicrony mt Mcfii «, 

Difcuilio a?quitacis. vid,^quitatis difcuflio. 

Difcufiio quatuor Judiciorum. vid.Notac 64*. 

Difcufllon Hiftorique» Juridique , & Politique (ur rim<- 
munice Reelle dcs £glifes , & autres lieux pieux , fur 
Tufage des excommunicationsi leur origine > & Ieu& 
forcce, & fur k protexte que Monfieur i* Areevefque 
de Malines s' eft clonn^ pour excommunier le procu» 
reor Oen« du Roy avec des reflexions fur TOrdonan- 
ce du grandConfeil du8*Aoufi«i7oo.^Dec.Sac«Cong., 
S.Oflf.X7«Jan.i705. / 

Difcaffioni Iftoriche, Tbeologtche, e FiloibficNedlCo» 

' fiantioo Oztmaldi fiitcc^ pcv pccafione delle rifpofie aU 

Ic A S^ Stdt Probibitarum , . ^39 

1c ttmrt Apologetiche di Benedeeto Aletkio . Cbn 

' Ikenza de*SuperJori inLucca xrx^Parte primai efe- 

conda. Pecr.Sacr.C0ngreg.Ind.95. Septetnbxis X7i^» 

Pifordine delia Chtefa. 

Pifpun£tio Epiftoiae de cempore, quo primum In GaHiis 

furrepta eft Chrifti Fides. Parifiis X659. 
Piffuratio apquivocatoria dc iicita arquivocatione Tcr- 
- mino^im dccLiber anonymus contra Patrem Leifium 

editus « 
pifpucatio Apologetica. vid.Lco AlUtius^ 
Pifputatio Baden/is. 
pifputatio Bernenfis. 

Pifputatio de Coelo. vid.Cxfaris Cremonini, 
PifpiicatiQ inter Ctericum , & Mllitem fuper poteftate 
Pralati Ecclefiaf , atquc Principibus Tertarum com- 
mlfla i alias fQmnium Virtdarii , vid, edam fomniom 
Yiridarii: Viridarii fomnium, 
pi/p9ta(iQ Cronicenj Cum duabus Epiftolis« 
Pifputatio de fefto Corporis Chrifti, 
Pifputatio de Idotolatrico Corporis Chriftt fello. 
Pifputatio dc fide ex fcripturi$ 9 demonftrationis > &c« 

vid.Jo:Dallafi, 
Pifpntatio «dverfus Latinorum de cultu$ Religtofi ob* 

jeQOf 8rc.vid.Jo;D»Uaei, 
Pifputatio inauguralisde juddicade juftitia« Vom.Stil!- 
ftand des gerichtsi quam jove juvante > eoque (ob 
praefide &c pro fummis in utroque Jarc honoribos n 
juribus, ac privilegiisdodoralibusAnnD x^95r*die...4 
eruditorum examini fubiicic Henricus Hunfeu Eften-> 
dienfis. Afgent.&c« 
Pifputatio Uf6<;^ iocerMartinumx &HieronymumEmn 

(crum , 
Pifputatio de Minifimo Verbi. 
pifputatio de miniftrandp Baptifmo humanis fortibus 
abortivorum a P.Hierontmo Florentino &c«non per« 
mittitur> nifi corre&a^ 
Piiputatio de peccato originis^ 
Ditputatio de poenis^ 

Pifputatio perjucunda » qua Anonvtms nrobare nititut 
(Httlicr^ bomines non effe; cui oppofita eft Simonis 

Go- i4d Mex Uhmum 

GedicciSacrof.ThcoIogiaeDoaQris de&niio rcxitsnni* 
liebris , qua iinguU Anooymi argunncnta > difiinAiS 
Thefibus propofica , virillter enervantur . Edicio no* 
viffima. Hagx Comitis 1644« Oec* S. Cong.Ind. xs* 

Mavi 17 14. 
Difputacio de Sacratiffimo Trinicatis Myfierio &c* vid* 

Gcorgii Calixti. 
Dirputatio Thcologica de Authoritacc Antiquitacis Ec« 

clefiafticae. vid.Georgii Callifti* 
Dirputatio Tbcologica de Baptifmo &c.vide: Georgii 

Callifti. 
Difputatio Theologica de Ecclcllat Romanz Idololatria ^ 
Difputatio Theologica de Juramentp^fideliutis, Sanftifs% 

Patri Paulo Papx V.dedicata. 
Dlfputatio Theologica de neceiTaria feceffione ab Eccle^ 

fia Romana, quam aufpice Spiritu SanAo, fub pra?« 

fidio plurimum Revercndi , clariffimi , & dodiffimi 

Viri Joannis Cafpari VVoIphy SS, Theologiat in Ly* 

ccpTigurinoProfeflorisOrdioarii. Tigurii 170^« Dcc» 

Sac* Cong. S. Offic. z6. Oiiobr. 1 707- 
Difputationes de Confilio minime dando &C. vtd« An« 

tonii Meranda?. 
Difputationes Her&rdianar. vide: Duae difpoutiones < 
Difputationes de Indiarum Jure . vidc : Joannis de So« 

lorzano. ■ ' ^ . . * 

Difputationes de Juftitia origlnali , de peccato otiginali 

&c. vid. Antonii Gonzales dc Rofende , 
pifpucationum Accademicarum Tom.i.& ^•vid.Jo: Mi* 

chaelis Dilherri . ^ ^ , ^ 

Difputationum Nomico-politicarum libri tres^ vid.Chri* 

ftophori Befoldi , ^ --. 

Difputationum politicarum acies. vid.Acies« 
Difputationum fdeftarum inauguraliura. vid. duo Volu» 

mina • 
Difputationum Sele^ltarum ad Jus Civilc • vid. Hierony« 

mi Tcutleri. 
Difquifitio Acadeniica de Paplftarum Judicibus « vid.Da^ 

nielis Franci . 
Difquifitio Hiftorico-Tbeologica : An Janfenifmuisfitnic^ 

lum Fantafma. Pars i.».^. Tptius JanfeDifmi ApprOt 

ba* i J. Siit Probibit&rum • i^t 

batorei . Coloniae Agnppinz . Decr. Sacr. Congr. S. 
Offic. 7. Decemb. 1694* ac primum Dec. ejufdem i^« 
Maii 1694. 
* t>ifquifitio de Judaica Ecclefia, in qua facies Ecclefisj 
qualis hodie cft > & hilloria per omnium attatem % 
& Paralielinnus cum Ecclefiis Papsa , Calviniana 9 
& Syncretica breviter exhibetur , delineavit Joannes 
Fechtius Sultzberga Marchicus edttio fecunda . Ar* 
gentorati Anno i^7o.Dec.Sac.Congr.Ind. xi. Maitii 
170J. • ^ 

t>irquifitio Theologica de Poteftate, ac JurifdiAione ^ 
quibus in Federati Belgii Provinciis etiam num frui» 
tur Archiepifcopus Sebaftenus, ablato licet Vicariatu 
Apoftolico , nunquam antehac Typis edita . Brevi 
SS. D. N. Cicm. PP. XI. 4. Oftobr. 1707. 

Dirquifitionum AcademicarumTomus fingularis &c.Yid* 
Joannis Sauberti &c» 

De differendi ratione. vi^-de dicendii & differendi. 

DiiTertatio de addifcenda Jurifprudentia • vi4e : Chri- 
ftophori Befoldi. 

Differtatio de Cacnas admtniftratione, ubi Paftores non 
funt : cum annexo 6pufcuIo infcriptb i An femper 
communicandum per Symboia. 

Differtatio de Caufis n[iajoribus ad caput Concordato- 
rum de caufis, Au£lpre JoanneGerbais&c.DecSac, 
Cong. Ind. i8.]funii i^8o.& Brevi InnocXI. i8. De- 
cemb. 1^80. 

DiiTertatio de Conciliorum quorumvis definitionibus ad 
examen revocandis , qua fidelibus jus Conciliorum 
quorumvis definitiones expendendi , ex veteris Eo- 
clefiar fententia afferitur edita abfque nomine AuAo- 
lis , & loco imprefiionis Dec. S. Cong. Ind. i a.#Mar- 
tii 170^* 

Diiierutio de iEterno Eleftionis Decreto. vide : Joan- 
nis Mufari. 

Differtatio de Fatjs Ecclefiarum • vide : Joannis Schil- 

^ teri* 

.Differtatio pro Francifco Suarez. vlde: Anonymi Opu- 
fculum . • 

Diife^taUo de gratia efficaci» & Prardeftioatione • Co- 

lonia! 14$ i»^ex tibmUM 

loniae 1717» Decr. S;icr. Coagrcg. Ini, 4. t>ecembti£ 

17»f- 

Diffenatio dc Hxtefiii^rcbU i^vi Apo4abci JSrc.tide r 

Thomae Itiigii. 
Diflertatio hiftoric^ de Ludibtils Autat Itortiartie m ttanf^ 

lationift loiperii Roniani Authore AntoniO Albertio 

Scottellid Rinthelii ediu anHo i4i%. 
Diflert;^tio Hiftorico l>olitiCo-Jttridica de Veteruth \Ai^ 

gifiratuunfis & hodiernorums hoc eftOtfaris, &Ci** 

tnetxlmperialii^ &c.Alta, it<emqUe balTa jarifdiaio^ 

tit\ GeorgU Andtex Majer VVeidetla Palatid; 
Diflertatio de imdgimhus« vid.Petri Picherelli. 
Diflertatio de Jure plebisft Vid.Davidi$ Bldndelii. 
Didertatio juridici inaugitratis dp fbro Competente Ec*^ 

clefiaRico % & Sarcular i i tvib pr acfidio ]oi Micbaelis Soii« 

Aer i puUiCae ctotertatiabi exhibitn a }o: PtideHc# 

GranduilierS » donec cotrigatut. 
Difiertatio JuridicoPolitica dejure {iublico tiii^eriiftd* 

mj^Ui methodiCe confcripta t Daniele Ottone Orio* 

Senfe t.V.D. AcceflerUnt ^lotae a JotLimneoiii h^tit 
ilfcrtatioflem fcriptx» 

Diflcrtatio Juris publici de ja^itat^ Vuigo 6rdini Ci-' 
fterCienti libertate i ac exemptione a fuperiOritate i 
fe advocltia RegipHunl id S. R. Q. Imt^irio Pommcl^ 
rum « Quam prapfuk D. N^ Joantie Nitolab ilertio « 
publicae £ruditOrUiti difi}uifiti<iim fubiicit Au^r ref- 
ponfurus Georgius Hetlricus VVegeJinustieilbr6AiiCn<i 
iis« Gleffa: Hafforum tfoik OecnSacr.COng.Ind.if^ 
Jan.t7t4« 

Difl^ertatio lltt^ralisScboiailica) &c Moralis inSpiftolam 
D.Pauli ad GalaraSi quam Pra^de F. lOiaco Schcyn- 
maec Kots OrdIn.FF.Min.de CoilkA. Sacr. Scriptutae 
Leaore, defendent F.Qodefridus SoIIis, it F.CarO- 
lus Menarc ejurdemOrd.&c.Dec*S.Congreg.S.Of}ic« 
7.Decemb. 155^4. 

Diflfertatio de Miflfai it anrieXis, vid.&tri PicherelliA 

Diflertatio Polemlca de ConfeflSbne Sacramemali • vid« 
Natalis Alexandri.. 

DiflTertatioPolitico-Juridlc^ de foederum Jure 4 Vid.Chrx* 
fiophori BefoIJi« 

Dlf. A S* SeJe PrMhihruml 143 

t)idertltiO de fanguine D. N. J. C. ad Epiftohm 146. 

SkAuguilini> qux liunt adhucexiftat^ Inquiritur, edi- 

ta abfque nomine Audioris > & locd impieffionis • 

Decr. Sac. Con|» tnd. 1 1 . Mattii 1 70S • 
t^iflertatio de Sciedtia Mediii tribus iibrU ab(bluta&c« 

Authore GUillelmo tuiffe S*Theologise DoftoreAr'» 

tiemi uj^.ejt Dec.!S.Co(ig.4«Mardt tjrd^« 
biffertatio de feptuagintalnterpretibus* vid.ContfaIIi* 

fioriam &^* , , , 
Diflettado fingUlani de Majeflateifec.Vid.Mart!iiiScoe- 

thiii 
biflertatio ^e (tixilU inf^ituertdis* viJ.tfugonis 6rotii« 
Diflcrtatio Syiiodalis adverfus Religioias, &votivas pe- 

regriiiationeS) &qUami 8rc.exponitJo:HcnricusHei- 

deggerus« 
ejurdem de kiftoria Sacta ^atriarchafiun Cxercitationc$, 

feleftae • vid. Etiam Henrici « 
DiifertadO de TertuUiani vita» & fcripti^ editl abfque 

horhin^ Au^oris » & ioco impitflioais « Decr. Sacr* 

Cong«Ihd. ii.Maitii tfo}. 
Diflertatio theoricd«pra£lica de Htnreitarum materia • 

Vid. bartbolomasi AlechthOrochorar* 
biflertatio de Triiagi OiJgine Authore Petro A. V. 

D. M. 
t>i(rehatio de vefa «tate Mundi^ vsd. Kacci Voflii. 
Difliertatio de Vitricis Ecclefiz. vid.De Vitricis. 
Diflerutio de uTu licito pccawx^ vid,De ufu llcito. 
ad DilfetUtionem de Miffa Appendix . vide : Petri Pi« 

cbetelii . 
Diflertation fur le Culte &eUgieux« Decr.Sacr. Congr. 

Ihd.iJ.Aprilis t739* 
Diflertariones Adami Theodori. vid. Adami Theodori. 
Diflertariohes ad auream Bullam Caroli lV.Rom.Imp. 

&c. b|im a Martino Rumelino ad di(putandum pro» 

poiitar, nUnc revifae, & multis in loci^ au&ae a Jo: 

Jacobo Speidelio Scutgardiano . 
ptilertaftiones Nota?, &c.yid.Pafchafii. 
biflettationes Theologico-Hiftoricar . vid. Friderici Spa- 

ftheraii. 
Diflcrtationes Hiflorico-Politica? Georgii Homii . Lug- 

duni ) t^f IfiJex Libr&rum 

dutii Batau %669. Decr. Sac. Congr. Ind« 21, Jtnmx& 

'Differtationcs Academicar. vid.Crift.Cellarii. 

DiiTertationum Ecclefiafticarum trias. vide: Natalis A* 
lexandri . 

Differtacionum Hexas. vid. Jo:Sebaft!ani. 

Differtationum hiftorici argumenti &c. vide : Ftidcrici 
Spanhebiii • 

Differtations fur la vaKdua des Qrdinations de Anglois , 
& fur la Succcffion dc «verques de l'EgKfe AnglB- 

< cane » avec les Prevues jufilficauves dcs faits avan- 
cei dans cet Ovuragc. Premiere Partic . A Bruxel- 
les chez Simon d*Bcrftavens tibraire , prcs les RR». 

' PP. Dominlcains 17*5. & feconde Partie-DcfcBfe dc 
h differtation fur la validite des Ordinations de An- 
glois contres Ves differentes Refponfes , qui y oiit 
cte faltes avec les Prcvucs juftificativcs des faits a- 
vanccz dans cet Ovuragc par l*Autcur de la diffe^- 
tation Tomc Il.Part. i.&c. A Bruxellcs chcz Simon 
d' Scrftcvens Librairc pres lcs RR. PP. Dominicains 
17*4. Tom. II. Partc IL Brcvi BcncdiSi Papac XIH, 
ij.Junii lyi^» 

Diffidcniium Unio. vid Unio. 

Diffimilitudinum, & fimilitudinum Liber. vid.Liber 6- 
militudinum . 

Diftin&ion abbregte descinqu propofifcions, qoircgaN 
dent la matiere de ta Grace , la qaellc a cftie pre- 
fcntie eii laiin a fa Sdntete par ks Theologicns', 
&C.OU i'on vott clairementen trois colomneslesdl* 
vers fens , que ce»propofitions pcurcnt rccevoir , &e. 

De diftinftionis virtute , & vitia . vide : Chriftiani 
Noldii. 

Divers abus, & tiutlites du Decrct de Rome da 4.O- 
ftobre i7©7.au Suiet des affaircs dc F Eglifc Catho- 
lique des Provinccs unics ^7o«.Dec.S.Cong. S.Off. 
zi.Junii I7I2* 

Divcrfarum Gencium peculiaris Veftitus • vid. Hadriatii 
Damman. 

De divcrfis gradibusMiniftrorum Evangclii. vld.Dcfefir 
fio cra£l4tionis . / 

\ Di- IMverfbrii fecunda par$. vxd.Camilli do Cortis. 
de Dividuo> & individuo. vid.Oarparis Cabaliini. 
De divina futurorum prarnunciacione . vide : Edonis 

Neuhufii . 
De divina przdeftinacione . vid.Sencencia dedivinaPrx- 

deftiiiacione • 
Divina Sapiencia ance conftru^ ad cognicionem , & n- 

morem Deiacquirendum Auchore Jo: Bianco Medici- 

nx Dodlore Nicamo. 
De divina Sciencia , & Pratdeftinacione » Auftore Patro 

Michaele Avendagno e Sociecace Jefu . Tomus i.z. 

^ 3.1n civitaceCafltonenfi, vuigoS.Sel»ftianoi^74« 
. In Decr. Sacrac Congregadoti. Sandti Ofic. die 17* 

Januarii i68r. 
Divinz charicacis circulus. vid.Circulus charitacis. 
Divinar lucis iiber. vid. Ferdinandi de las Infancas. 
Divin^ Majeftatis. fermo . vid. Sermo . 
De Divinacionibus Idololacricis. vide: AnconiVandale. 
Pivinacionis fuperfticiofx libri» &fcripca omnia. vide: 

Eciam Joachimi Reingelbergenfis: MagLca , feu mira« ^ 

bilium: Pecri de Abano^ 
Divinacricis artis encomia. vid.Arcis dtvioacricis . 
Divine vifion , & Revelacion dcs crois ecats , i' Eccfe^ 

£aftique, le Politique » & TEconomique : la queilc 

Mo^ lean Engelberc, de Bronfvvic » ay vue de mes 

yev;c, & veillanc, ecanc a VVinfem, au pais de Lu- 

nebourg i*an i.^i$* Ecrite pour une feconde fois a 

E(n1>den> rani^^apar rAticheurs meime , en Alls- 

«^and, & craduit cn Francois pour L'edificarion &c. 

a AmfterdaiTv i<(8o. pec&Cong.Ind. x5*Maii 1714. 
,De divinis, & Apoftolicis cradicionibus. 
De divinicatc Cbrifii mcdiacorii. vid.de medtacoris Je- 

fu Cbriili. 
JPtivjnicacis Circulut.^ vide : Circufais cfaaricacis : Pj^ri 

j^omani. * 

De divinicacis Sacramenco. vid.Auguftini de Roma. 
Divinorun),,8ePapalium canonum collacio. vid.CoIla« 

tio divinorum. 
j^fi^ bivins Hjrrat^s. de la £cfiictacie firc. vid. Jan dclP 

Abbadii;. 

IL Di- [^ ii&c.ViiL I 14^ iitJex tA^r^m 

Diviib-XJrbium» Abatiarum^y &CoUegioiuinj 
Tocius Belgicx Urbium. 

p€ divinone naturx^ yid.Jo:Scoti, 

t>e divifione Religionis Sandli FranciTct • vide : Brevis 
Reiacio ^ : 

Divorcio celeAe. vid.Ferrante t^allavicini* 

Diurnale Ronunum impreffumLugduni in AedibusPhi» 
liberci RoUeti, 8c Barthdlomasi Preni* 

i>}Xuiciiime lettie ) 

Diifieme lectre ) vide Epiftolat tt. 

Ditfepitoe ietcre ) 

Dofto^ Laurentii Pires CamaUio QpftlKooes kkitm 
dt Bulla Cnidacac Lufitani» » Pars prior i 8c poAe- 
rior, Ulyffippone i^pS.Brevi San£tils.D.N. Clenctt- 
ti^ Papc XI.i^.Deccmbris 1707. 

ejufdem Lufitanico. iiiomate » cum ticotot Epitome dai 
In^ulgenciasi & Privilepios da Bulla da9anaaCru<* 
:tada repardido pera major cla^eza em titulos pellii 
lodulgenciaa, ediverfas faculdadcs, quecontemcom 
«Iguas advertencias no principio, compoftoporLoii» 
rend Pirez de Carvalcho do Conftlbo de Soa Ma« 
l^eftad ^e deputado do Tribuml da Coofciencla 1 e 

. Ordens» e do Confelho dos ttes eftados , Commif* 
lario Geral da Butia da Sanda Cruzada neftes Rei- 
nos, e dofninios dePortugal. Lisboa i^^tf.BreviSSL 
D.MXlementi8 Paplt Xl.i^.Decembris 1707*" 

t)o£toris Petri Bennazar Almac Sedis Majoricarum Ca« 
fx>iuei breVe, ac compendiofum refcriptum , Nativi- 
catem, Viram , Martyrium, Cttltiim immemorabilein 
Pii £rcmine, ac Vencrabilis Martyris Ralmundi lulli 
Baleatis Tertii Ordinis S.Francifci, DoAotjfqueCdf- 
litiis illuftraci^ approbationes , commcndationes Lul- 
lianar Dodrinar, & Juridicas vindicatiqnes a caliim* 
Hiis quibuslibct prarfatat -^odrinar doWc imp6fitis s 
iogenci bhiVftatecompicAens. Majorisex officinaVi* 
mat Goafp. anno i d88. 

De DoAoribus Scolafticis &c. Vtde : Adami Tribecco* 
Vi 4fc. 

Doftorum aliquot Pomificiorum Aphoiifini • vid.AphcH 
lifini 4o^riM }cfait<vum. 

Di:» i 1. ieii PrJiAititUm ^ 14^ 

Hoftorum pene otnnium flores. vid.(loi^ Doftomoi» 
DoAorum Poemata VaHa^ vid.Poemaca Varia* 
Da^orurti pVtcipuorum Ecdefis NomeocUcor* YidtNll» 

menclator. 
|Nro DoArina B.Aagulliili manatenendi. vklf i lldMI^ 

tialia. 
Ot doftrina chriftiarta dialogul. vid.Diadogua» 
Do6trina ficclefls Romamt. vid.Fablila ^apiftioi* 
Do^ina nlorali) PafquAligi. Vide : Skm ttiortlis Do» 

Arina. 
D^Arina Nacuralium. vid.MaCMraliUiii t>darina« 
DoArina non OmvtrficatisLovaftienfi^, fed quommdaM 

fMrivatorum &t. Anfiore Reynetb ab Andringa . Mo* 

{;untias iSSi^donec conigacttr Dec.S.Ofic.i4.Apri» 
is x^Ss. 
t^oArina politica In genirinam dietkodum xeduAa « Vid« 

Hetanibgi Arnifet^ 
ISdftrina SUvermetiica. Vid.SuVetaien!ca ddArioa* 
DoArina vl^riilima fumpca cap. 4. EpiftoUr td fioat qt 

Confolencur Mi&m conrdebtttt* 
DoArina Vecusi & novti 

« Do)9rina VValdenfium. vid. Aoologla de doftriiUi 
Do&riha? andquiflTimft» Sccacbolicarbrevt compopdiuiti • 

Vid. Manuale catholicum « 
t>oftrinar chriftiattfl? cacechefis. vid^Catechefis* 
*De do^nc chriftiansrcerticudine. videi DavidbCbjr» 

chrafi, 
Dodrina? ehriftiaoar Enchiridioo. vidiEnc^iridipni 
De do^rin» chriftianar repu^ncia • vid. Anooyml cu« 

lufdam • 
Doftrinar lefttitatum Apborifini . vid« Aphorifmi. 
DodlrinaB Jefuicarum examen. iride: CatechUmtts Jefid* 

tarum* 
Doarina^ Jefuitarum praecipua caplta a ddftia quiboA 

damTheoIogis rciexca» lolidls rat^ooibus» &c.cOofii« 

tata 5 Tomi cres • Altera edicio priorc emendaidor «- 

&c. Tom. 2. Tom. s. 5.4. & T* 
Dodlnnx Jcfuidc« , & canonum collado « vid« Gnttfai» 

nus Anri- Jefulta* 
Podirinar ptas conie(&d« vid.Cottlefli0 pi#. 

K i Do« f ff Inifx JJbmnm 

DoArimr ptinmiS fumma .. vi<k Sutnma pudorit. 
D^rinar , & Vitz Cbriftiandt rcftiuicionttm liber • vid» 

Refticutionum dodlrinc»^ &c. 
t>o£trinarum omnium inftrumcnta. vid. Gtaudii Alberir.. 
rfe la DoArine de &;toguftin cxpliquee» vid. Apologie*. 
De dogmace contra Trinitacem judicium* vi^.Judicium ^ 

&Cenfiira.. 
t>e dogmacibus eectefiafljcis . vidc r Gcvci&arcr Elmeoo 

horiftii . 
bogmatum quorundam Al&rtaclones» vkL FrancKciPo*^ 

lyngrank. 
2>bgtnus-. vidi.Pccrti»*. 

Dolce, della nattira deire 6emmc- vrd.XiUdov.Ico^ 
Dolefctrias. vid.}oaiines. 
Bolecus » vid. Modus confitendi t Stephanus • 
Dolfcius. vid.Pauli» 

Dominicale di F.Mario Bignoni» vid..Opere <GF.Macrb^«. 
Dominicai Paflionis Myfterium * vid. San£lorum Pattum 

Medicationes.. 
Dominicar precacionir erplicacio impreSa Lugduni . Pet 

Gryphium, & alios. 
pro Domiflica&rs^ fciiptoribul . tide : Vocabularlum cr^ 

Jhigue, 
Dominici Arumei difcurrus Academict de Jure pubHco > 
in quibus def Imperacoriljus > Regis Ronunorum elc- 
. Aione ) & poteftatc y EleAorum Origine > &c. cr^ 
dacur. 
Domlmcf Arumci J. C hasredicarii in Lobedau , &c. Com» 
mencarius Juri^^co-Hiftorico-poJiticus de ComiciLsRo- 
mano-Germani Imperii. 
Dominici Baudii Oraciones. 
'^jufdem Foemacum npva Editio ^ 
DoiTrinieus Caramanius. i . cl. vid. Etiam Jufius Dominicus; 
'Dominicus Melgujtius» i.cL 
De Dominio- Principum Sarcularium » vide : Gulielmi 

Barct. 
De Dominis • vxd. Marci Antenli de Dominls • 
Domus Sapientiz > qMam feptem fiif&ilta per atlegoriam 
Columnis F. Lucas a Monte Forti Marias Cultoribiii 
novifliiQeatdificavic. 

Do* a J. ieie frMbstorum . ^ -14» 

C>ottitts Sapientic fepcenis fiilta CoIumniS) Ideft Tradti* 
tus Myfticus de kgitimo , & perpetuo cultu feptefn 
horaruffi <;olleAus^ & depromptus » &c. Campidonc 
e Regula obfervantix, Qyc cx Kai^Uno Campidono, 

^e donatione falfa Conftantifli. vil.Laurcntii Vall^. 

Donatus. vid.lo.Pauli Donati^ 

'Donati €otui(u$. i.cL ^ 

2>oneUi'Enu€leati, five ^Cottimentariorum Kugonis Do* 
nelli > de ^ure Civili in Compendiaai iu reda£lo* 
rum, &c^ 

Z>oni Htter^. V^fl.Antonii Francifci^ 

<hc le Donne non fiano della fpecie de firuominipir- 
corio piacevole» tradotto da ^oratioPIata Rooiano* 

Donaefcfai difetti. vid«Gior6ffo PaflL 

la Doppia inipiccata^ 

al Don Pilofie ^ ovvero 11 Baccliettope falfo , Comme- 
dia tratta nuovasiente dal Pranzefe da GirolamoGi- 
^li &c.iii l.ucca 1711.Dec.Sac. CQngregationts Ind.^ 
^.Febr.iraS. 

«ejvfdem Authoris FiiKaiifqae ad namerum CCCXII. 
'ex Ibco , & Typographia incertis , quorum prlmum 
incipit: Qlfolamo Gigli a ^fai legge &c.Dec.>&Mag« 
^ac. Pal. Apoft.aj.Augufti 17^7* 

t>ordrecfatana Synodus • vid. Sententic de DiviiKi pfx- 
deftinatione. 

Doreflis. vid.Gufielmi Doreffiis« 

Doraavius. vid. Amphttheatrum Sapientiz. 

Oorotfael Afciani Sac. Tb.D. Momes Pietatis Romanen- 
fesMiftoricc, Canonicc, Tiieologiceiiete^i • Prarmit- 
titur juftus Tra&atus de nefv4s rerum gerendarunt 
IRom.£ocl.fubjunginir Kga fcriptorum Pontificiorum 
Wicolal Bari^ni Augufliniaiii Montes . impietatis , & 
MitJhacKs Papafavar dccifio contraMontesP!etati«&c« 
Lipfiac J^7P.Dec.S.CoBg.Ind.ii^Martii I7#5- 

Dorfcfaeus . vid. }o: Gcorgii . 

Dos ipfoFmationes miiy utilcs la <unt ^rigida alla M, 
deir Emperador Carlps QukiEo fiae ioce lOipceiKo» 
nis i5^p. 

Sios traAadicys; el fruncr^ es del Papa, y dc fo auto* 
dcadi tl fccundo t$ de la Miff» ^ y de fu Santitail« 

^ i D-l- 15» Mhiifc Uhrmm 

Dtlla OomtQSi ChnOiaiu JUpctitioQC * Vidf : %sftij^ 

tione, 
DounamuSt Tid^Papa Anticbrifltis^ 
Doura, Vid.6eorgii: Joanne$. 
DouaitoOv kitre, vidtEpiflol» i|U 
Draco, vid.Albertus: JoaoQCS* 
Draconites. vid.JoiBraco» 
Draconitls Poftiilsr, vid.PofiIlte* 
Dragale locorum communium* 
Dranta. vid*Thomas« 
DrelinCQurt. vid. Abregi des controverfts ,a de rHoii» 

tleur: Neuf di^logues^ 
Drcfdenfis. vid«Michael Hennio^. 
DreAerti Orationes. vid«Matthaei« 
A.Dript.vid.Statera, & Examen^. 
Du droiA Canoniqoe. vid.Stephaoi Baunil« 
)e Droiti 9c de Fait, vld.Memoire. 
de Droit de la Nature , & des Gens » ou fyfteme eo* 

neral des Principes les plus inDportana de laMorale» 

de la Jurifpittdence, & de la Poliuque • Tradut dn 
, l^tin dc Feu Moofieur Ic Baron de Pufendorf ^ p^f 

JeanBarbeyrac. Tomc premteri & Tomc fecond. A 

Amfterdam 170^. Dectet. Sacr* Congreg. Ind« 1 f • Jatr, 

du proit, & duPouvoir des Eveques de reglerlesOf 
ficea Divins dans leur Diocefes, 3fc.par MefitrePier 
JeanFrancois dePerfin duMongailardgveque deSaini 
Pons Cong.S.O£i,7.Apiilis i70t* 

des Droits» & Libertez de rEgliie^ vid,Tyai£t<i« 

prufis* vid.Jo:Drufii« 

De duabus naturiSft & una P^rfiHia inCbrlflo. vid;J^ 
cobi Sebeeii* 

Duareni Libcr de S.EcclefixMiniflerii$, permittitur, fi 
camen correQus luerit. Liber veroeideni ad^ndusa 
cui titulus eft^ . )^ro libertace Eedefiar GallicaQar ad- 
verfos Ronunam Aulani defenfio Parifienfis Curi^e i^ 
&c*omnioo prohlbetur. 

Dubia vexata Scriptur^ Sacfar* vld, Augufti Pfejftert>, 

Dubir deciii in mateiia de cambi • vid^ Amtonio di S^ 
Salvacoret . 

Du- pubii ScritturaU di F.SAlyatorcCadana diTotino, d^ 

nec corrigantur. 
Du» difputationes Herffordianar lang^, & Nauclerii. 
Duar Epiftolae in laudem Haerecicorum in ChronicoUr* 

pergenfis infercar. vid.Conradi a LieAhneauu. 
Duc lettre d*un Corceggiano, nelle quali fi dimollra» 

che ia £ede, &c. ^ 

Pue PredicheCattoIiche; nmi detle opere baones Vat 

tn deila Giuftificazione deiruomo ^on Dio. Predi- 

catc nell* Impcrial Pala&zo di Praga dal Rcv; pacrc 

P.SiIero. • 

Duello amorofo. vid.Jo:Baptiftap Marini. 
Dudlorum Libri, Lkterar, Libellii rcripta, &c.quibus 

eadem duella tx profeffo defenduntur , fuadentur « 

docenturoue prorhis vetantur , ficut & eorum det^ 

ftabilis ulus a facroConciNo TridentiAoomnino pro» 

hibitus eft s Si qui vero hujufmodi ad eoncrorerfias 

fedandas , pacefque componendas proficere poflunc i 

expurgaci, & approbati permictuntur. 
Duffi. vid. Theolo^ia ad nientem Ddftoefs fubtilis^ 
Dugo. vid.Jo:PhiloniBS. 
DuKiloquiorum libri . vid. Aurelil Augullini i 
Dulcoratio AmafuIencianMi &afmicat ve^nfionii. vi4. 

Ludovici Carvajali. 
Dttlnimehfis. vid.PiikIiitonias. 
Duo Libelli famofi, quoromprimus iofcribicur: Suppll« 

ca alla Santita di N.S.Papa Paolo V. pcr varii Cit- 

tadini Bolognefi* 
cc aiter iofitribicur . Rqptica d'ttna fiipplka dBrettaaK 

S.PapaPaoIo V.daCredicori in difcla della vcrici d' 

effa, e deironor de Ctedicori &c. 
Duo volumioa £fpucatiomtm releaionmi lnau«niralium 

exdiificilHmrs jurittm materiis defamptarum*. 
Dua voiumina Oracionum obfcurorum virorum* 
Dupin.vid.De anciqua Ecclefiar dirciplina. 
De duplici Milicia . vid. Hcnrici Breubau . De Militla 

poKcica. 
De duplid ftatu vicat humanac, fea de Adam ante, & 

poft praivaricationcm pbtlofopbia Sacra diffcrcarioni- 

bus duabua comprchcRfa. Authorc R.P; Antonio Ur- 

^ ♦ laya )rj|f\ inick Uhrmm 

faya it Saadlo Joanne ad Pyrum Policaftren, Ota^ 
Min.Provincix S.Franci(<iS.T.Profeffore> &Leaorc 
jubilato. Colonix 1704.Dec.Sacr. Coog. S.Offic.a<^^ 
Oftobris 1707- . 

t>urse forcis Amphitheatrum ^ vid.Mitolai Groderi. 

Durandus de Baldach. i.cU 

£>urelbs. vid.Ecclefix Anglicanx. 

Durii. vid. Jo.Cooradi Dnrii &c.£x Dec. Sac. Gongn 
Ihd.4.Martii 170^. 

Durus de Pafculo. vid.AuUcus politicuS. E.D.L.i.d. ( fic (uum nomen infcribit quildam AtM 
thor) vid.Apologia Catholica. 
Eadmundus Halen Hordevol^uss vel Nordovolcgius « 

z.claflis. 
Bberhart. vid. MattUas . 
ab £rbeftain.. vid^Ludovicus; 
Eberus. vid.Paulus. 
Ebnerus. vrd.Erafimas^ 
£boracenfis. vid. Milo Cooverdatc/ ^ 
fbouflF. vid. Georgius i ^ , 

Ecclefia cur quatuor Evangelia acceptavic • vide : Cot 

ccclcfia. 
Ecclefia ^thiopica breviter ;(duitibrata , bc folemni di- 

fput;ftioni fubmiffa in Univerfitate Argentoratcfifi a 

Johanne Ulrico VVilditio Argencoratknfi . Editio fo* 

ciinda. Argentpraiti id^^.Decr.Sacr. Co^ngt. Ind. xs. 

Martii 170J. ' 
de Ecclefia emendanda Cohfilium/ vid.ConfiIium. 
£cclefia Muliammedan^a breviter delineata &c.vide I.N. 

D.N.LCEcclefia &crv«l Samuele Schulteto &c. 
de Ecclefia vera» & pura. vid.Tra£i:atus de vera &c^ 
Ecclefiv Anglicana? adv^rfus iniquas > & inverecundafi 

fcbirmaticorum criminationes, vindicix. AuthoreJo<« 

banne Durello. 
de Ecclefiac Aiiftocratico regimine. vide: £dmBndi t^^ 

^hcrii. ^^/ JL S. Sfdi^ Probihiterum . i |f 

lEccIeCae CatboUcar Thrcnodia . vid.ThieiiOclta. 
d^ Ecctcfix tellarii rcftauradone. vid. De Mcdiatorls» 
Ecclefix Chriftianx Chronologia. vid.Chronologia^ 
dc Ecclcfiae claVibus epiftola; vid. Epillola Miniftii cu- 

jufdam . 
dc ^cclcfic Concordia^i vid^De Contpraia* 
Ecclefiae Conventus rolemnes , que Authore indtd de« 

beanc. vid.Qux regia poteftas. 
Jic Ecclefiz immunitate. vid.De Prifca» & recenti» 
4e Ecclefia! Minifteriis. vid.Duareni Liber. 
4e Ecclel|ac Mon;^rchia. vid.Edmttndi Richerli» 
Ecclefiae Onus. vid.Onus. 
de Ecclefiae Orientalis % & Occidentalis ^iiTenru • vid« 

Leo Allatius. 
Ecclefia? renovatc epitome. vid. Epitome Ecclefiae* 
de Ecclefiae renovatipne Oraculum. vid. Luc« Bettini« 
dc Ecclefix Romano Pontifici Jubjeftar Indulgentiis tra« 
Aatus Theologicus. vide: Ai^reae Henriei Bucbolti. 
* de EccleiliaB fiatu • vide : Simoni$-l(igorii ; Varia Do- 
Aorum^ 
Ecclefiae verx Motae. vid.Notar verae Ecclefiat. 
de Ecelefiae vifibili Monarcfaia. vid.Fidelis Servi« 
de Ecclefiae Vitrids. vid.De Vitricis. 
de EccIefioB Unitace. vid.Liber egregius. 
Ecclefiarum Annataeuzationes. vid. Annataftaiationes^ 
fecclefiarum Chriftianarum graviffimae quaEftipnis Hiftp» 

rica expiicatio* vidi Qraviffimst quarftioois. 
de Ecdefiarum immunitate^ vid.Petri Cambacurtae. 
Ecclefiarum piarum judicium > & Cenfura . vid. Judi- 

cium, & Cenfura. 
JEccIefiarum Urbis Catalogus indulgentiarum t & reli« 

quiarum. vid.Fifcus Papaiis. 
Ecdefiaftica expofirio Genefi^. vid.Geoefi$. 
Ecclcfiaflica expofitio Pfalmorum • . vide : pralmorum Da- 

vidis . 
Ecclefiaftica Hiftoria. vid.Jo:Jonftoni. 
de Ecclefiafiica , & politica poteftate , abfque nomine 
Authoris. vide: etidm Edmundi Richeri : Loci com« 
munes. 
de tcckfiaftica RepBblica.vid • Marci Antooil de Dominjs. t)f4 ^^^ tJifmm 

tle EccleiiaftUi unitacc. vid.Dc Unieate: 
dt Ecclefiafticx» &Regt«poceftatisveradi<rcrenda» vidL 

De vera differentiai 
de Ecclefiafiici (ori antiquitate, viARclblutionesolrtho* 

doxo-morales, 
de Ecclefiafticii dogmaiibus. vide : aeverartld EliaeQ- 

horftii. 
de Ecclcfiaftids Leeibus Conftantini Impentoris . vid. 

PranciTcl Balduini. 
rEcclefiaftico in Solitudine &c.compofto da N. Pret^ 

deila Cong.delt^OratoriO) ftampaco inBrefcia l'anno 

t68r.per Gio:Maria Rizsardt. 
de Eeclefiaftico Re^mine. vid.de Regimiiie. 
de Ecclefiafticomm jurifdiAione • vide : Joachimi Ste* 

phani . 
de Ecclefiafticoruffl libertate. videi De piifca j & re« 

- cenci • 

de Ecclefiafiicorum Paftoniiii poteftatt. vid.dt Amho- 
ritace, OfScio, fcc. 

an Ecclefiafticorum ftttui magtsconvcniatf &c.vid. Aa 
fiatui, & dignicaci. 

Ecclefiafticum KIAHPOETAON. vide : Gafparis Zic* 
glcri. 

EcKhart. vid.Oeorelu^ • 

KcUirciftemcns fur r Antoriti des Concites generaux ^ 
& des Papes : ou explication &c.Concre la Difler» 
tadon dc M. de Schclftrate > Garde de la Blbliotbe- 
que du Varican, furles pfecendns A&cs publiespa»* 
ce meme Auceur en USj.Ovurage pofihume de M. 
ttt DoAeur de la Maifon, & focicci de Sorbonne 

- 17 ti. Dccreto Sacrai Congregacionis Indicis 7. Fe- 
bruarii 17 iS* 

EdelnMun . vid. Georgius . 

EdiAa tria. Primum, cui riculus: Jacobus Dei, & A* 
pofiolicx Sedis gracia , &c. locipiens : Nocum fiici- 
mus , quod cum circa publicacionem i & Finiens t 
Dacum Brujtellar die xy.Martfi i^ti. 

fccundum, cai ticulus: Anconius Trieft Dei , & Apo^ 
ftolicae Sedis graria Epircppus Gandavenfis , &c. Ii>- 
apiens: Noveritis, qupd Clcmcotifiimus nofterRei» 

&c. fcc.Kfticns: Curaviiniis,przdi&amBiiUiati «CibuiC 
noftr* OrainatioBi inferi i4. Maitii ^^fl. B^^™** 
rius : De mandajto Uluftriffimi » &c fubfigd:! "• Sh 
mon Sccrecarius» 
ICr(ium « cul tituius : Vicarii Generalis Sedis Eptfcopa- 
lis Iprenfis, &c. Jncipipns : Sanair$.D;N. Urbanus » 
&c,Finiens: ficuti antiquitus in uTu fuerunt» imaaa 
relinquere , & iUatfa cMfervare « AAum %r. MartO 
1^1 s,& inferiusi : de mandaco admoduni RR« Dp, 
Vicartorumt fubfignat M.de Ccrf Secretarius. 
Edifta Decreta a nonmiUis Magiftratibtis fi:u Officiali'* 
bus , & Miniftris Secuiaribus prrnnulgata advcrfas 
decretum extenfionis ad univerfos Cwfti fideles ^ 
qui ad horas Caoonicas tendptur OAcii Sanfti Grc- 
gorii PP. VII. Brcvi Bcncdt^i PP. XIII. ij. Decem- 
bris I719* 
Edi^um Typi^ impreflum ac Nomine Secrerarii Ordi- 
narii^^natus io Civiiate Tattrinem refidentis» & ab 
, eodem fubfcriptum» cujus initium-IJ Senato di S.M. 
in Torioo Sedente.Il uefid^rio &c.Brevi Clementis 
PP.XI.iS.Ausufti 17 li». 
B<ii^ip» & CcniMr» nova« vidc ; Epiftolarum Decre* 

talium. 
Jfi,d\uo nova Axiomamm Oeconomicoram » acceifione 
ipukarum novarum regularumi multarumque fenten^. 
tiarum, & cxcmplorum au^a» & locuplecata aGrc^' 
gorio Richtcro Gorlicio , 
cjufdem 9 ctiam Axiomau Ecclefiaftict . vide i^ Etiam 

GregQrU Richtcri . 
Edmundi Richerii Do^oris Theologi Parifienfis Libel-^ 
tus de Ecclefiafticai 9 & politica Poteftate , ColoniaP 
X7QJ. Sac,Congr.Ind.die4,Martii 17051. 
I^dmundi Richcrii Opera , cujus eft etiam liber Anony» 
m^s Brohibltus^ & qui denuo prohiberur, infcrxptust 
4e Ecclefiaftica, & politica poteftateliber unus. £c- 
clefia eft Politica Monarchia ad^finem fupernaturalem 
inftUut^ » regimine Ariftocratico , &c, tcmpcrata a 
fummo anlmorum Paftore D, N. Jefo Chrifti • 
Edmundus Brunius. i.cl. 
EdmUQdus Gcft Ai^Ius u cU 

P3- tf< Iniix LiBrartiM 

Ediniiiidus Orindalus Anglus. i. cL 
Edmundus Ricberius. Vide: Hifteria Cyncilioruiii fi^ 

neralium: 
Edoardus Baro Herbert* vid. De Veritate« 
Edoinio Sandio. vid* Relatiooe dello Aato. 
Edonis Neuhufi fatidica Sacra» five de divinafiitutonini. 

prxnunciatione libri duo. 
ejufilem, Theatrum ingenii humam, five de cognofcen* 

da homiaum indole» & fecretis animi moribus. 
Eduardi Leighii in univerftim novum Teilamentum An* 

notationesPhiloiogicz, &TheologiG«* Lipfixi73&4 

decr. S. Coa Ind. i7i7-i4-Jan« 
Eduardus Baro Herbert . vide : de Religione Gendlium &c 
Eenutudigh Verhael Vort t* gene VoorgevaUenis Uue- 

f;iDS Seker gefchnift vooraucymtuueejarendormyent 
icht gegeven » onderdee Titcl Urt delyken Zenderif 

Aen Aen alle de foogenaeam de paufeviften . Tot Ro« 

terdam By Francois Van Hoo^etratem 169^, 
£ffe£lus, & Virtutes Crucis. vide: Libellus infcriptus» 
de EffedibusamorisreDfitivi.vidc : Auguftinus Ulmius. 
Effigies. vid. Imagines . 

Effigies fan&i Bafilii cum habitu Benedi^no • vid. San« 
. &i Bafilii. 

Effordeni feu Efforhen. vid. Hefiricus. 
Xgidius. Vid. Aegidiuf • 
V Eglife Proteftant juftifie parT Eglife Romaine fur queU 

ques points de Controverfe • Genevx i^Sx. decr« S* 

Congr.Ind. 14. Jan. 1737* 
Egloga Oxonio.Cantabrigien.diftributa in Libros duos &c. 
Egranus . vid. Gafpak;^ Brufchius . 
Eigli Stralfunden. vid.l^ri Eigii. 
Einfidel. vid. Henricus ab^Einfidel. 
Eifemberg • vid. Jacobus . 
Eifengrenius • vid. Martini Eifengrenii^ 
Eitzen.^id^ Paulus. 
Elchanon Pragenfis , i.cL 
Ele&afacra. vid«AloyfiiNovarini« 
de eleAione miniftrorum fpiritus. Vid. Epiftola miniftri 

cujufdam. 
de cleAione Regis Romanorum . vide : Dominici Arumei • 

de A S. SeJfi Trobihiicrum* tfj 

<de Eteftorum Imperacoris ongine» &c. vid. Dbtuiucl 

Arumei. . 

de Pfincipum, &c. 
]Elcdtorum Principum • & Ordinum Imperli con&ffio fi» 

dei, vide Concordia pia. 
,£Iegantia Lacini Sermonis. vide: Joannls Meurfij. 
Elegiae aliquot de morce conjugis , & liberoruin 3 quae 

func |o: Pillorii Hxrecici. 
Elemenca Chr^lliana ad inftituendos Pueros ., 
B^ementa Magxa Pecri de Abano • 
£lementa philofophica de Cive > Autbore Tboma Hob« 

bes Malmesburienfi. 
£lenchus omnium Librorum , &c vide : Librorum om<* 

nium. . 
Elcnchus fcriptorum in Sacram Scripcuram tam Grarco- 

rum, quam Latinorum opera> & induftria Guillielmi 

Crouvei Sudevolgienfis Ludimagifiri Croy^donienfis 
/ Londini 1^72. In Decr. Sacn Congreg. Ind. fub die 

»7*Maii 1687» 
^ Elenchus quorundam veterum Theologorutn • vid. Ve« 

terum quorundam. 
Elias. vid. Helias. 
Elinfpachius de Taberfiis montauls. vide: Cumani EUn» 

fpachii . I 

Elifius . vid. Thomx Eiifii . 
£lingei:us. vid.Andreas* 
Elmenhorllius. vid. Geverharti Elmenhorftii. 
de Elogio primo 3 ac praecipuo dodrinae Angelici Do- 

dioris S.Thomae A^uinacis» occafione pertinenti» cur 

jufdam impercinencis , &c. 
Elpgius» vid.Gafpar. 

Elucidarium Deiparae. vid.Jo Paptifta? Pozc. 
Elucidacio vericatis in cafu faxaJium recufacionum per 

quadringencos fracres coadunatos contra Patres Pro- 

vinclae Aigarbiorum in facra Epifcoporum , & Regu*^ 

larium Congregatione fadarum per Reverendiflimum 

Pacrem F. Joannem Albin LeAorem Jubilacum y to- 

tiufque Fracrum Min. 0|:d. Miniilrorum Gcneralem &c. 
fr. Emanuel a Concepcione. vid. Enchiridion Judidale. 
Emanuel Maignan . vid* dc Ufu licito. 

Ema- f}t IniiiC tibrMtm 

Ciniouel Tbemttdo. vkl. Dcdfiones, & Ou^rftioAel^i 
Eoiafiuelis Sa aphorifiiii Confeflariorum Jiaaenus impre& 

fii etiam Romffy ame annum t6oi. poft autem ultt 
' tempus Romie cditi de mandato Magiftri Sacr* Pai^ 

cii» permittuntur^ 
4e Emendaoda Ecclclia. vid.Confil!um4 
de Emendationcy & corre&ione ftatus ChHftiatiii 
de emendatione temporum» Vid. Jofephi Scaligeri* 
de emendationc Gratiani libri duo • vide : Opus Gerlu 

Von Maliricht &c* 
de Ementito Cacholichiimo lidei &oraansr » vid* Guliel^ 

mi Perkiofi • 
de Eminentidima Deipars Virginls Maric pcrfcAionc* 

Autore Jo: Maria 2amoro « 
Emmanuclis Suuedam i>orgii Opera Philoibphica » &MI* 

lieraiia in ttes Tomos diftributa * Drefd»! & Lipfiar^ 

t734« dccr. S. C. Ind. i J. Aprilis i 7^9^ 
^mmonerius. vid« Splendor vcritatis, 
les Emportamens Amoreux de la Rdigiufo Eftrangett 

novelle galantCj tc HiftOrique. a la Hayeij^d/.decn. 

Sacr.Cofig.Ind.ai» Scptembrisi^a^* 
EmfcruSi Diipumio Lipnca* 
^mfidel. vid. Henricus. 

Emunftorium LucemcAuguftinlanr, quofuiigloeii ft& 
Enarratio apologetica. vid* David. de PomiSi 
BnarraMooes EpiOolarum, & Evangeliorum . 
Enarrationes in Pfalmos» vid. Vincentii Cicotiiati 
Snchauttius . Vid. Vldricus* 
^ncfairidron Chriftianifmi « 
fncbiridion Concilii CoIonienfiS* 
Cnchiridion Do&inae Chriftianit Concilii ColOtiienfi^j 

nifi expargetnr* 
Enchiridion Judiciaic Otdinis Fratrum Mitiorum omnt^ 

bus Pr^laris tam ordinariam» quamdelegatamjurifdi* 

£lionem exercenribus , ac ipforum Secretariis , ncc 

iion reonrm Advocatis &c. per F.EmanUelem a Coc^ 

ceprione &c. Ulifippone le^j. Dec. Sac. Congr. Ind. 

t&.Decemb. 1700. 
Cnchiridion manuale Romar ezcufum apud Tbomam 

Membrunium ( ut quidem apparec in fronM^pIcio ) iic 

vc- A i. iiJe frMiii$rbm • f xf 

irero In calce legitur, Trecisj ubi euin IibraQi cxcii* 

debat Francifcus Trumeftti • 
Cnchiridion mititxx Chrifttao« Authott Joan. Juflo 

Lanfpergio , fett £ne nomioc Auchoril imprdTum 

Compluti» nifiexpurgetur» 
Enchiridion paivi cacechifini Joannis BrendiincoUoqttio 

redadum. 
Enchiridion piarnm precationom • 
Enchiridion aliud piarum precationum com Kalendario» 

& Paflionalti ut vocatur. 
Ssichiridion Principis, & Magiftratus Chriftiani , quo4 

refertur ad Petrum ^gidhim » & Comeiium Scribo* 

nium. 
Encomia anis divinatricis. vid* Artis divioatiicif • 
lEncyclopedia. vid.Jo Hcnrici Alftedii. 
Encas. vid.Aeneas» 

Encirocriticus* vid.Conventus Africamis* 
de Encrgumenis. vid. Hiftoria memorabilis. 
Jbigelgrave. vide : Lucis EvangelicK fub velam Sacno" 

rum tta 
SiHsU^ Loyalti viodicaiad by The french divines or a 

declaution and fubfi:ripdoo os Treefcore Do^rs of 

Sorbon &c. Keys in Fetteir T ane i68i. Idefti TAn* 

glicana leaka difi:(a da Teologi Fiancefi » owero di- 

chiaratione > e fottofaittione di 60. Dottoii della 

Sorbona. Jn Londra per Ifach Tempfon 1* anno s#j t« 

l>ec» Sac. CongnS.Offi. x4.Maii i68s. 
Snigma diffolutum. vid. Tcutina. 
Enimmi dcllo Strappacola • Vide. Notti dcllo Strappa* 

rola. 
les Enlumineures du Cuneox Almanach des PP. Jefuites» 

incitule la Dcroute > & la confufioo des Janfeniftes. 
4e & Enneconis religioia inftitutione. vid.De Rcligiofii 

S.Ignatiii &c* 
Enodhus Saracenus Genevenfis. i.cK 
£nricus, vid.Henricus. 

Enricus Bigotius. vid. O. Chryfoftpmi epiftola* 
Eoriqkiez. vid. Alpbonfus Enriquea^ 
Entomius* vid.Joannes. \ 

Eouc^ieils curieux ou Dialognes ruftltueaentreplttfieurs 

per- perfones de dtfrerens, &c. a Anifterdam t4B}. InDe^ 

cn Ccogr. Ind, ]• April . i68f • 
Bntretiens lur le decr de Rome contre le Nouiieau Te- 

fiament de Calons j accompagni de Reflexicns Mo- 

rales Ou 1* on decouvre ie urai mocif de ce decrec» 

on foutienc les droits des Eviaues » e i'on iuftiRc T 

Approbation de Monfeigneur le Cardinal de Nobit 

les, Archevcque de Paris i^o^i. Bre^iSS.D.R C>- 

mencis I^apat XI. ^JiiDti. 1710. 
Entretien d' Eudoxe • vid. Qpufculira» > ciii tituluss Pre- 

micr Entretico . 
Entretiens fur la Meraphyfique , & fur la ReUgioii ^ par 

lc P. Malebranche Pretre dcl Oratoire . A Rocterdani» 

16%^ Dcc.S.Congr.lnd.if.Jan. 1714- 
Entretiens fur les Scieuces fecretes» videtle Comte de 

Cabalis . 
Jes Entretiens dee Voyageurs fur la. vier. A ) 

Colosne 1 704* Decr. S.Coogc. SX>ffic. z6. ) 

Oftobr. 1707. ) Prohibcnr 

les Entretiens de Voyageurs fur la mer fe« ). eur utpri-^ 

conde partie dam laquelle on sraite de plu- ) ma» cl^«. 

fieursafFairesconcernantl'EtaCjela Reli- ) fis . 

gion. AColognei704.I>cc..S.Cangr.S. ) 

Off. %6. Oftob. 1707. > 

rEntretiens de* Voyageurs Sur. Mer. A Cologae ifij*. 

decr. Sac. Cong, Ind.4.Decembris^72ir. 
Entretiens fur Upluralite des Mondes> imprimi aPari% 

Enucleati Donelli de Jurc Civili* vid^Donellii,:^ 

Enzinas. vid. Francifcus*. 

Eobanus. vid. HeliasV 

Eobanus Heflus. x.cU 

t£e/>r0>/>«f<cK par prior & ejufdem pars po&erior • ^ 

de: Georgii Heflii . 
Ephemerides Origani. vid. Davidis Origaou 
Ephefinus. vid.Marcus. 
Epicedia. vid. Orationes fuoebre&.. 
Epigrammata Oxonienfi& .. vid. Jo: OuveaiL 
Epigrammata Soteris, vid.Jo:Soteris • 
{pigtammamm libri duo% vid» Chsiftianae (cholr^ 

Epi-^ ^ ^ Hljg^aminatiim ChriftUnflB k(kx libri 4uo -tx Vafl!^ 

Chriftianis poetis dercripti. 
^ Spigrammatiim -Flores, Bifi corrigantitf • 
^ Cpimetron Audarium Thcfauri AphprifmQrui^ltolitica* 
^ rum^ » hoc cft <)U.cAioRiim polittcarum Tcu dc admi- 

'I nifirandar Reipublicx ratiooc libri cre^> ablquenomi^ 

jl tic AuftoriSb 

«de Epifcopalis dignitatis priatcellentii ^ (lcque EpKcopi 

fiinftiombus. vid> ^c ptaKdteOda • 
Epifcopalis jaiis Idea . vid. Idea • 
Epifcopi'. vid. M. Simools k 

4e Epifcopis, eorumquejuribus.vide: Gafpiiris Zleoleri • 
'de Epifcoporum cauus majoribus • Vi4l. DcAntiquis. 
-de Epifcopofum poteftate. vid. Stepiuni d*iAluin. 
£pifcopHS » atque facerdoa fanAus ^ Opas epyA;o£is p 
Prxlatis, & faccrdotibus neceffariunii &c. Ai^ore 
Cafiorio Sorano Licil ^^t^, InDee. Coagr.lod, fub 
'j|ieio.Oec.xtf«8. 
lEpiSola amica> vid; VaeUfche » 
BpiAola fub nomiae Andrear Alci^i ^dita ab Antonio 
Matheo Lugdun.Battav. i^9f* contra vitam Monafti- 
xzm ad conegam olim luum, qui tranfierat ad Fran< 
xifcanos Bernftrdom Matsium 8c9. 
£pifiola ad V. Cl. AndfeapiColvium . vide s -Ifaaci VofAi « 
Epiflola» &alterApologeticus, vide: Antoaii Arnaldi* 
£pifiola Apologetica ad linceriores Chiiftianifmi (t&^* 

corcs ^r Fhyfiam Ocientalem • 
Spiftola de non Apofiolicis quorundam morrbos ) qui 

in Apofiotorum fe» icc. 
CpiftolaadCxfariumM^nachum. vide: D. Chryfofiomi • 
Cpiftela ad celeberrimiim Virum » -Scc , vide ; Renati 

des Cartes • 
Bpifiola Chriftiana de Coena DomHii . 
£piftc^a confolatoria PaoU Quani ad fuos • Vlde { Pau« 

4i Quarti.^ 
Epiftola confolatoria ad Reverendos 9 ic gravlifimos 

ThedogQS. \. 

fipiftola Dedicatoria Jo^ Hforvui^gi . Vid. Cifta medlca» 
£piftda Dedicatorjaprarfixa Ubroj cui titulus: Regul« 
^QC.Jefuj juxta exempiar ia;ipreffum Lugduni 1607. 

L Epi- ^6z Iniex Lihrwum 

Epiftola diteda ad pauperem % & inedicam ecclcliadl 

Lutheranam • 
Epiilola air Eminemiflimo 9 y Reverendiflsnao Senoof 

Cardtnai de la Cueva de la Congregadon de la S* 

Inqutficion» por e! P. Pedro Sivero de la Coihpan* 

hla dc Jefui> &c. 
EpiOota Eucharii MattiniBuodifSno lufatii adMattbiam 

CotLacefanenfem » 
EpiftolaD.Felici^ Defcampft Reitg. S. Amandt^ S.Theol-^ 

licent. Candid.. nuper Regii in Accademia Duacena 

Philofophi^, & in Monafierio S. Thcologiar profeflb«' 

lis Infulis 1589. In Decr» Congregat^ S. OfEc. dia 

29» Novemb»i689* 
Epifiota Francifci Gabrielis de thefan du Mjyol Eccle- 

&^ Catbedtalis S.Pontii Arcbidiaconi &c* ad fanftif^ 

Ddm.. Innoc XL incipiensv Non dubitans quin &c« 

Cong.S.OfSc. 17. ApriL 1701- 
Epiliola Gulielmi Rolichii ad I^&orem inferta in librii 

dulciloquiorum Auguftini . vid. Aurelii Auguftini « 
CpifioU H. DenUis ad ampliflimum Dominum Anm^ 

Epiitola Illuftriffimi > & Revcrehdidlimi Gilbertt de Choy<^ 
feul du Pledy Pra^lain epifcopi Tornacen. &c De 
poreftate Ecclefiaftica ^ Infulis, Typis Francifci Tre* 
vct 1688» In Dccr» Sacr^ Congreg. S* Offic^ diex|4 . 
Oftobris 1688. 

Kpiftoh lllaftri(fim0rum> dc ReVerehdiiGmibram Ecclefial^ 
Principufk), Fr^ncifcl Cailiebot de laSalle> olimEpii^ 
/copi Tornacenfts , Joannis Baptiftac de Verthamons 
Epifcopi ApamienfTs ^ Joannis Soanen. Epifcopi SeHi 
necenfisy Caroli joathini Colbert de Croifsy Eptfco^ 
pi MontisPellulani , Petri de Lanele Epifcopi Bolo^ 
ivieiifis» Carolt de Caylus Epifcopi Amiffiodorenfist 
& MfcfaaeHs Cafta^net de Tilladec Epifcopi Matifcb^- 
renfis> ad Sanftifiimum Dominum Noftrum lonocetl» 
tiumPapam XIIl. o<:carione Conftitutionis t/nigenitui 
da^at Romar anno Domini mlllefimo feptingekitefimo 
decimo tertid , feXto tdus Septembris i7i^l.-»Sin« 
loco impreflftonis , & nomine ImprcfloiiSk dec. Sac« 
Congk S. Ofic. %. Janiiatii 1 7.2 2. 

Spi. 4 J. /fif VrA^Mtmm. tS^ 

IpiRoIa qua^ lacipit : L' invidia , cbe ceme U poce/e 

de grandi • Vide : Folia qu«dam « 
Ipillola infcripta viro fapientiflimo. vide: ArnaldiiAr* 
■ naldif 
Epidola invitatoria de Jubileo Lucherano celebrando • 

* vid. Theologorum quorundamv 

Epiftola de itiner^ Cenftao^Dopolitano « vldex GeorgH 
DPMfsr. / 

JgpillQU Libert! Fromundii & Henrici Caleni» qua?in« 

" cipit : Thefcs veftra$ . 

EpiAola Luciferi ad malos Principes Cbriftiano9. 

Epjftola deMagiftratUi & MiflTa. vid.ScephaniLindii« 

Epii^ola de M^^iliris Lovanienfibus. 

CplRola Marci Antonii d^ Domiqis. vid. M^ Anconii dc 
Dominis. 

Epiflola Miniftri cujufdam Verbi Det , de Ecclefiae cUr 
vibu$| facramentis :» veraque miniftrorutn fpiritusele- 

-' ftione. 

EpiftoU N. N. ^eligionis Reformatar Miniilrorum adi 

* pefilluftrem D. N. Leoionis Batavi^ Duccm in Prar-. 
iidio Bruxellenfi degencems quJbepiftolaincipic: non 
folum ftrenue te agere in beilo &c. Dec..Sac.Con2, 

* S.Offic J. Jolii i6^5» 

Epiftola fub nomine l^mincntifs. D.Jo: S. R. E Cardina* 
-^ lis Bona. vid^Liber. cui tituluss Epiftola^ 
Epiftola ad Papam Nicolaum. vid. Uldarici. 
Epiftola ad Pautum V.vid. Jo: dc Orbara. 
Epiftola Petr^ Coddxl Archiepifcopi Sebafteni ad Ca- 
' thQlvcos tncplas Focd.erati B«;Igii dc fuo ad Urbcm iti- 
nercs acdemuneris (ui adminiftrafidi iixterdiciione • 
" Trafeftr ad Rhenum typis. Thcodori ab Eynven, 1704. 

Br^viSS. D. N. Clementii Papac XL 4« Odtobris 1707. 
£piftolafecu,nda Pe^ri Coddari ArchiepifcopiSebafteniad 
Catholicos^ lacalas pocjderati Bclgii . Trajcai ad Rhc- 
' tium ex Bibliopojio Theodori ab £yndem} i7«4« Brc- 

yiSS, D.N. Clementis Papae XI. 4. Odtobris 1707. 
Ipiftpla ad pcti;um Dinet. vid. Renati. des Cartes. 
£pUtoia 9 cui titulus i Petrus Biverus Dodloribus Jaa- 
• feiuanis. ^ncipiens: Ad rem.. 
j^piftqla 3, ft^ Pisefatio in Decalogum • 

L \ Epi- iIa inJtH tihr^uni ^ 

tbpiftoia de Pim\{\i Petri.vid. Beati Rhcnini<; 
EpiAbla prodroma. tMi.yincentii Lenis. 
Bpifiola Profefforuio S.Theo; CoUegii Soc. Jefu Lo?a^ 

nienfis Liberto Formundo % & Henrico Cale.no. In» 

dp^cns: Gratias agimus, 
j^piftola in qua Pater Ortbodoxus » Std ixii Storge Salicc^; 
£piftoias & rcriptum ad facram fiiciiluiem Parifieniem 4 

Vid. Antoni Arnaldi . 
jBpiftola Thefaurarii. vid. Ar^yrophylacis • 
Epiflola triplex per modtimLibeUi fiipplicis.; Vid^Apo* 

logeticus tripartitus. 
Epiftola S.Ulrico adfcripta; 
Epiftola de hbdletno ftatu Ecclcfiy Qxzcm « vide : Dtf 

Grz€« Ecclcfiae .&c. 
£pifto(se Adami Theodorij vid.Adami TJlecldori. 
Epiftola? Cafauboni. viid^Ji^api Cafauboni. . 
Epiftolas de Conju^io. vtHTCarmina, & epiftolc 
l^piftolz confolatorix coUedae per Cyriacum Spangef<* 

bergium^ 
Epiftote^criticae volumien r.a^ ^ 5^ vid.JoannisClerici# 
Epifiotar decem, & o&o Gallico idiomatCt ifxz fiein^ 

fcribuntur^ 
Premfere Lettre e(cricte l un ProVincial par un de fes 

amis fur lc fuiei des difputcs prefentes dc la Sorbo«^ 

i!c deParil ce a|.}anuicr x^5^.Incipit: Monfieur nous 

cfii/B^ns biei^ abufez^ 
fcconde iettre^ &c«dc Paris cc %$. Janvicr 16 f6. Inct* 

pit: Monfidur com ic formois» &c. ^ 

croftfieme Icttrc &c. de Paris cc 9, Feurier i6s6. Inci» 

pit: Stonfieur ic viens de rcccvoir &c. 
quatricmr lcttrc &c.de Paris lc af.Fcuritrx^f^. Inck 

pit: Monfieisr il n*cft rien tel quc &c. 
cinquieme lcttre &c.deParis Ic lo.Mars i^^tf.Ineipift 

Monfieur voicy cc qiic ic vous ay promis &c. 
fixieme lettre dcParis ccio.Avril i^^i^.lncipit: Motv 

fienr ie vois ay dit &c, 
ieptiemc lettre &c.dc Paris cc sf. Avril x^y^.Incipic9 

Monfieur apres avoir appais^. 
huitieme lettre &c.de Paris ce aS.May x^T^*Incipic : 

Monfieur vouf ne peniiez pas quc perfpnnc &^ 

ncH- iifuviime lettre &c« de Paris ce 5. Juillec i6S6. Iqc^ 

pit: Monfieur, ie ne vous feray pas plus 8cc. 
diziime lettre» &c.de Paris ce i.Aouft, uy^. Incipit: 

Monfleur ce non eft pas encor icy, &c. 
upziime lettre efcrite par l'authcur des lectres au Pro« 
vincial » aux Reverends Peres Jcfuites du 18. Aouft 

i65tf.Incipit: Mes ReverendsPeres, i*ay vculeslet^ 

tress que yous. 
douziime leccrci &c.du ^.Sept. i^jrd.lnciplt: MesRe- 

verends Peres i'e({ois preft a vous efcrire» &c. 
trizieme lettre» &c.du j^.Septembre i^ftf.IncipitMcs 

Reverends Peres 1 ie viens dc voir voftre dernier cf- 

crit> &c. 
quatorziime lettrci &c.du ij.Oflobre i^t^.Incipit : 

Mcs Rev.Peres» fi ie n'avois, qu'a refpondre,.&c. 
quinzieme Icttre, &c. du if. Nov. 16^6. Incipit ; Mes 

Reverends Peres % Puifque vos impofture^ croiflent » &c* 
feizi^me lettre> &c. du^.Dec. ids^.Incipit: Mes Reve* 

rends PereSj voicy la Suite de vos calomnies^ 
dixfeptiime lettrc efcritte par rAuteur des lectres aa 

Provincial> au Reverend P.Annat Jefuite cea^.laa- 

vier i6y7.Incipit. Mon Reverend Pcre, voftrc Pro- 

cede m'avoity &c. 
dixhuittime lettre au Reverend PereAnnat Jefuite« fur 

U copie imprimee a Cologne le 14. Mars 16x7. In- 

cipit: MonR.Pere» ilyalong tempsf qucvous, &c. 
Epiftolat doAofum quorundam Virorum ad B. D. S. & 

Audkoris refponfiones, ad aiiorum e;asQperum eln- 

cidationem non parum facientes. 
Eplftolae dux is laudem Harreticorum. vide Conradi a 

Lieahcnauu . 
Epiftolx dttx > quarum trtulus : lettre de I' Eveque de 

faintPons a MeiTcigneurs lesArchcvcques» &Evequc 

des Eglife Gallicane, &c. 
Epiftolae Oeoreii CaiTandri. vid.6eorgii Caffandri. 
Epiftola? HugaTdi. vid.Hugonis. 
Epiftolar» & libri omnes > in quibus defenditur doftri- 

na Cornclii Janfenii, &c.vid.Libri omnes» 
pplftolar, Libelli , aliaque Folia Gajlico idiomate coil. 

((ripta, » rctra^tionem obedientias Bullar SanAKTimi iii . JtftJe9C tikr&rtMi 

Domini Nofiri iCIcmcntis Papx XI. Unigenittis bei 

Fiiius: incipieti.cbncincntia* vid.Lctrre dcM.Mouliii 

a primo ufquc ad bdaVum dtulum inclufive. 
fepiftolat obrcUroriim Virorum* 
Epiftolae Olimpiae Fulvisr. vid.OIimpt« Fulviar. 
Epiftolar pix & ChriAianat ; vid« etiam Gratia Dei dd 

Monte Sando: Piar^ & Cbriftiailar ^ 
Epiftolar pro pacatido fuperRegaliihcgotipSummoPoiW 

tificc InnoceAr.XLad £itiinenti(fimUm CardinakmAlr 

derahum Cybo Poncificii Status adminiftrum Anno 

t^86«In Dccr^Sacr.Congteg.tndicifub die jl^Mar* 

tii jSSii 
^piftolar Scaiigeri i vid jofephi Scatigeri « 
Epifiolar, & (cripta omnia» in quibus afleritur» veldi$« 

fenditur) quod S.Petfu$i &S«PauIus fiinc unumcc- 

clrfiac taputi 
^pifiblac fi^cundae D.Petri expofitio^ vid. ^xpbfitio ept- 

ftolaf fecund*; 
Epiftolx Seledae Erafmi . Vid.Hadriani Barlandi. 
Epiftolx Scledtiorcs virorum illuftrium i & clarorunl « 

vid.Illuftrium. 
^piftolx Sele^iores adViros nobiliOimoSi vide: Ceoi^ 

gii Jticht^rih 
£pifioI^ Theologicar^ vid. Libeni de Szt\&6 itnotei .. 
Epiftulx triginta philologicar ^ vid. Triginta epifiolar^ 
Epiitplar Beatar Virgihis Mariae ad M^ftahenfes Veritas 

vifidicata i perlnittituf Vero de epiftola B. V. M. zd 

Mtfi^anenresCdnjeidlatiopluriiiiis rationibus, &c. Au* 

thore P. Melchiorc Inch6fer Atiftriaco e Soc. ^efu f 

juxta imprefiionem Vicerbii fadlam apud Lodovicurri 

Grignahum 1^31. 
in Epifiolam Pauli Xertii Schoii:ii v!de: Scboiia in ^ 

piftolaitf. 
ID £pilioIam ad timothelim Comtfiefltaria • Vid. etialB 

Cofrnientariui in priorcm. 
in Epilioiam ad Titum Coniimentaria • Vide t ClaUdii • 

Efpencafi. 
^e £pifto)ari peecatomiti expoiitione « Vide t Anonjrmi 

Ojufculuit), 
Epifiojiarum I^ccxccalium^ qa^ vetuftil&nusPontificlbiis 

Ro- Hcmanis ha£ienus tribuuntur; examea advetfus IlMo» 

. Ti Mercatoris figmenta &c. Per iX B. C. ku ab alio 

citulo: Pfeuilo - Ifidorus , & Turrfiiiiis vapuhntes • 

Scii cditio , & cenfura nova epiftolamm omniuin ^ 

2ua$ &c. recemruic » nom ilMr^vit > bonar ccclefiar 
icavit Dayid Blondellus Cacalanenlis . 
Bpifiolarnm ad Fridedcum Naufeam , vide : Fabritii 

Liber, 
Epiftolarum partes S.vid.Launoii. 
£piftolaiam Sandi Pauli Metaphrafes • vlde : Meta<> 

phraies, 
an £pi(iola5 Canonicas commentarlat vid^Jacobi Fabri > 

Jo: Baptifiar Folengii > 
^d Epiftolas tvpnis CarnotenSs Not^ • \Ide : Francilci 

}urecif 
ad Epiftolas Jufti l^ipfii Notar. vid, Kotae Andnyml cu- 

juidam . 
ad epiftolns Marcialis Notx « vide i <jeverharci Elmen- 

tiorftii. 
jn Epiftolas S.PauIi J vid.Expoficio in cpiftolas S. Pauli 

Jacobi Fabri. * 

}n Epiftolas S.Pecii , & S. Jacpbi) & rup«r pzimam epi- 

fiolam S. Joanni$ CQmaitcn;ar}a • vid. Joannis Bapciftae 

Folengii, 
f uper ejpiftolas tocius anni, vid.Summa in fmitragdum* 
Spiftolica Diftercacio Scoti Thomiftica fuper faai qu«^ 

fiioneB XJtrum Dodtpr Angelicus rpvpra docuericplu* 

ribus in locis , B. Virginem fuitTe imiiiunem a pecca- 

to Originali ? Cui denuo. acceiTic duplex diftertacio » 
, Dogmatica fciliccCy &Hiftoric;i circa B. VirginisCon- 

ceptionem , Stephani Chj(efa Jabore conQnnatum • 
. Taurifti i^x^.donec corrigatur^ Pec. Sac. Cong. Ind. 

aS.JuIii i^»o. 
fpiftolica inftitutio^ feu de ponfcribendis eplftolis. vid* 

Thomae Sagictairii • 
gV Epitalamii . vid. Ferrantis P^iIIavicini . 
Epitalamium in pupcias , &c. vid. Trafiiatus de Salomo* 
. nis nuptiis. 

Epitaphia antiqua» & recentla Pantaleonis Candidi. 
fpicaphium faauQ^fepulcbroF.PauliServicx. Inciipiens^ 

L 4 Pau- / * PautttS VeQCtttS Strvkanim Ordinis Tfaeologu^itapr»^ 
deos > integcr » fapiens > &c» un» tmprcdua» > qoan» 
nianuferiptum .. 

tpiiomatac Hiftoriae dc bellb ReKgJbnis. 

Bplcome Annotatienum Erafim inr novum Teftamentum » 

vid..Jo:Mahu6i. 
lEpitome Aftronomix Oopertticanr. vidc r Joannis Kcp» 

pleri • 
lEpitomc beJIi Papiftacrum contra Germaniamt atquc Pa* 

* triam ipfim , Crfat e €arlo V. Duce • 

Epitomc Chronicorum , & Hiftoriarum Mundi , velut 

^ndc», 1. & X. imprefftoms , in ^uo fbnt impreffr » 
atuuc figurat* Imperatorum imagtaes . 

Witoine dustndurgencias, &PrivilegiosdaBttllaS.Gni- 
zada. vidc: Do^loris Laurentii Pires. 

Xpitome deccm jpr«ceptofum. x prout quemque; «hifr 
flianum Gogoolcere decet. 

TEpiiome Bcclcfiar rcnovat».. 

Epitome figurarum Sacrac Scripturar. 

£pitome Hiftoriae Ecdcfiafticat de cofiverfionibus Gentt^ 
lium, pcrfecutionibus ecclcfix: Hatrefibus, & Conct« 
Jiis Occttmenieis ^ prapcipuis Hifloriis ecclefiafticii 
collca.ftudio, & opera Joh. Pappi Do&.Tbeol. Re- 
cognovit Auftariis , & notis variis iliuftravit M.Hcn- 
ricus Ripping. Acccfferunr fuppkmenta e^fdem ad 
prxfcntem ti^ut annom. Franeofiird ttfii.Decr. Sac 
Cong. Ind. % u Nov. 1 69^. 

tpitomc Hiftori* GaHiat, hoe eftRegum, & rcmmGal- 
liac, &c.fine nomine Auchoris. 

Epitomc Hiftoriarum , & Chronicortu» • yML Hiftoriat*^ 
rum, & Chronicorum. 

fpitome Uiftoriarum fiiaaram , & locorum commun 

nium. . ^ - 

Epitome jttrifprudcntiat publicar umverfar confcriptar t 

Gcorgio Braudlacht VVcftphalo, 8: Traa«tus huic 

annexus dc RcpublkaRomaDO-Germaniea )acobiI.atai» 
' padi JiC.Goth». 
Epicome novst illuftrationis. vidc : Chriftophort a capi- 

tc fontium. 
Epitome ommum opcrum D. Attrdit Attgttfiifti per }oa»» 

MVOk Tiem Pircatorem, illa, quc impreiTa cft pet loannem 

Chrifpinum • 
Epitome Refponfionls ad Martimim Luthenim . 
Epitome tra&atus Gallicani , cui titulus • La graodeur 
. de r Eglife Romaine , &c. demonftrans audoritarem 

ccclefic Romanv fundatam fuper Petro % & Paulo > 

tanquam uno ecclefia? capite , latine vertit ^ notafque 

addidit Henricus Otho Tigurinus. 
ab Eppendorff. vid. Henricus • 
Erafmi annotationum Epitome« vid. Jo: Mahufii • 
Erafmi defenfio contra &c.vid.Alphonfi Enriquec. 
Erafini SeleAa? quaKiam epiftolae. vid. Hadriani . 
Erafmi Ungepaveri Commentarius fuper Decretales • 
ErafmicK Refponfionis dulcoratio. vide : LudoviciCa^ 

vajali. 
Erafmus Alberius. x.cl. 
JEr^fmus Bcnedi&us Silefiui* z.cL 
Erafmus Ebnerus. x.cL 
Erafmus Fabrieus. z.cL 
Erafmus Ofvaldus Screcktenfuchfius , Screckdenfuchs. r« 

claflis • 
Erafmus Rotembucher • x.cL 
Erafmus Roterodamus, vid.Defiderii Erfifmi. 
Erafmus Sarcerius • x.cl. 
Erafmus Snepfius. x.cL 
Erafmus Thomas • z. cL vid^ Edam Thomu » 
Erbenins . vid. Nicolaus . 
Erbenus, vel Erbius. vid.Matthias. 
Erhardus Sthnepftus. x.cl. 
Ericbus. vid.Henricus. 
Erinachus. vid.Sanftorum Patrum de gratla. 
Erncfti Cothmanni Commentarius in librum Codicis Ja» 

itinianei, primum. 
ejufdem; Liber refponforum jurisx ^u Confiliorum » & 
; Confultationum . 
Ernefti Oockelii de Europaris Regibusf, eorumque prar- 

cipuis Majeftaticis juribus , &c. Tra£tatio metbo» 
dica. 
Erneftus [Stockmanus . vid. Hodegeticum • 
Erncftus Vogclin. x.cL 

Ero* i^ tnJeic tihrwum 

^rotemata de bonis » ac malis libris • vide : Theophytt 
Raynaudi • 

Erotemau juri^ civilis ex inftlcutis, digefils. codice» H 
noveliis ab anony.no quodam Profeuore Regiomonta«» 
no quondam coUe<3a Hamburgi • In Dec. Sac* Congr» 
Ind.^.Februariii^Sj. 

Erotemata L. pr^ Gratia univerrali * vid* Friderici Span« 
barmii» 

Erotematicus commentarius in libros codicis. vid.Scho* 
tanus redivivus. 

les eneurs popolaires es poinAs generaux > qui coneer- 
nent i' iotelligence de la Rdigion » rapportees a leu$ 
caufes, & compris en diverfcs obfervations. Par Jean 
d^Efpagne Miniftre du Sainft Evangile» vid.ctiam lei 
Oeuvres de Jean d' Erpagne* 

Etror popularis. vid. Theophili Raynaudi. 

de gl* Errori del Govcrno de Giefuiti » vide : Joannll 
Mariannflt» 

Errorum, & Calumniarum examen. vid.Fidelis Servi/ 

de Erudienda juventute. vid.Jacobi Bophart* 

Erynacus Gratianopolitanus» vid. San^lorum Patrum^ 

Erythrxus. vid. Valentinus • 

Erzbcrg. vid, Henricus » 

Efajas Heinduhich. i.cK 

de Efcalante. vid.Clypeus Concionatorum • 

EfdrflC lamentationes Petri . 

Efdrx fomnium. vid.Somnium, & Vaticinium. 

Efercitio de Sacerdoti del R.P.D.Pietro RofTetto djvif^ 
in tre Parti , nella prima del Sacrificio della Mefla > 
nella feconda deirOre Canoniche , e nella terza de' 
Sagramend, cosi deli*ancica , come della nova Leg« 
ge; Seconda imprefllone in Napoli i68^. Decr. Sacrt 
Cong. S. OfF. 2. Julii 1 6$^. 

jUercizii del Criftiano interiore , ne quali % infegnano te 
prattiche per conformare il noftro' interiore a quello 
di Gesi^ Crifio» e per vivere ddla fua vita • Compo- 
fli dal Padre Luigi Francefco d'Argentano . Venezia 
I tf ao. Dec. Sac. C^ng. Ind. f , Julii 1718. 

Efercizii di divozione in onor della Santiflima Ttmtii « 
Opeia di Francefco Pepe, Napoli 1716. doncc corri* 

ga- i S. SeJe froh$hh$rumk 171 

. jpatur • Dccrcto lit fupra; 

^^ffpagne. v]d.Les eirreurs: les OeuVrei, 

£rpe;o de Verdtdera > y &ira contemplaciofl » del P. P. 
Pelix de Alaiiiin Religibfo Capdcfaihb ^ lEn Madrid 
1^9T.Sac.Cong.Ind.die 4.Martii 170^. 

JErpehcxi Commebtaria. vid.ClaudiiEfpencxi. 

rfirpion dans lcsCours des Princes Chretiens , ou Iet« 
trc & mcittoires d' un Enuovc Sccret de la Portc dahs 
lcs Cours de TEurope o& lon voit lei dercouvcrtes 
qu'il faite^ daiis toutes les Cours oii il s^cft trouv^ • 
Avec une dilfertation cutienfc dc leurs forces, PoIitU 
Gue, & Seli^ion. Pars*..^ Tome premict, & Tome 
lccend. A Cologne U^tf.Sac.Congreg.Iod.4« Martii 

fujete de I' Efpion^ dan les Cours &c. Tpm. troi/i^me 
2^^7. Tome quatricme. Tome V.A Amfterdam i^95f* 
Dec.Sac. CongJnd.4. Martii 170^. 

£fpofitione deirOration^ del Signore In votgare » com« 
pofta per Un Padre non nominato . 

rEfprit de Gerfon bu inftruftiofi catholique touchant It 
iSainte Siege i69x.Dec.Sac.Cong.S.OfIic.if. Septem- 
btiS 1707. 

relprit de Monfieur Arnliud tirc dc ta Conduitc > & des 
efcriti de luy , & dc (es difciples particuHer rr.c^t de 
1* Apologie pour les cathoKquf s &c. Prcmiere Partic,^ 
Seconde Partiek A Deventer itf84.In DecXong. fub 
die i^.Auguft. t696. ^ > ^ ^ 

les £(Tais de la Theologie morale * vide : P. F. iEgidil 
Gabrielis . 

les Eflfais de Michel Seigncur dcMontaignc» ubicunque» 
& quocunque idiomate imprefTus • 

£(Tame delPingegni di Gio:Huvart, in quocumqueidlo^ 
wiLtt, & fecundpm quamcumque impre(fionem • 

EiTay de Thoologie pra^que , ou Traiti de la vie fpi- 
rituelle, & de fes Caracteres par M. de Limiers Do- 
Ctcixt en Dr o! t . Amfterdam x 7 a x . Dec. Sac. Cong. lod. 
4.Decembris X7)jr. 

Eflay Philofophique concernant r'cntendement humain » 
oik Ton montre quclIecflrercnduedenQs connoilTan* 
«es certaincsj & la manierc» doat nous yparvcnent» t7» InJesc Lihr^ruH 

craduh de V Anglois de Mofifieur Locke par Picrxtf 
Cofte fur liquacrieme cdicion revue corrigee » & aug^ 
mcmie par rAutbeur&c. a Amfterdaai chez Henri 
Schelce 1700. avec Privilejffe de NofTeigneur les Etats 
d*Hol]ande , & de VVeic. Frife. Extraic d'un llvre 
Anglois, qui n*eft pas cncor publii / intitule : Effa^r 
Philofophique , concernanc T enccndemenc humain , oik 
Ton montre quclle eft rcntendue de nos connoiflran«« 
ces cercaines, & ta maniere, douc nous y parveneps^ 
communiqu^ par Monfieur Locke. Decr. SS.D. N.I>. 
Clementis Papac XH. x^Junii ^754. 

Edercltii Splricuati da farfi QcIIe Novene, 8c vid. Centa 
Difcorfi • 

de TEftac, &fuccez des afiaires dpFrance> &c.ParB:ec* 
nard de Girad Seigneur dtt Hailtan. 

deir Efteriorica • vid.Opufcolidi Giacomo Lambardt. 

Eftac prefenc de rAngleccere avec plufieurs reflexions 
furfon ancieneftac. Paris x7it«Dec«.Sac.Con§r.hi(f« 
ix.Maii 1754. 

EfterHiftoria. vid.Anfaldi, Cebi^ 

Eftiene Guerry. vid.Mcfie ParoifTiah 

Eftivi craftulli . vid. Jo: Bapciftz Marini « 

Eftrix . vid. Apologia pro fummis. 

de Efu carnittm interdifto. vid.t>efiderii Erafml. 

de Efu carnium , & Quadragefima Pomificiorum • \iJL. 
Arnoldi Montani &c. \ . 

1'Etac piefcnc de la faculte de Theologie de Lovain&c* 
A Trevoux i7ox.Decreto Sacr.Congreg.S. Ofiic. ir. 
Jan. i7o|. 

l'Etac deirHomme dpres le peche , & de fa predeftitt^ 
tion ;tu faluc. Amfterdam 1684. Dec. uc fupra . 

Ecac prefenc de rE^life Romaioe dans toutes les part»es 

* du Monde, ecric peur fufage du Pape Innocenc. XL 
Par. Monfigfior Urbano Ceni , Secrecaire de ta eon- 
gregacion de Propaganda fide . Avec une Epitre de* 
dicacoria du Chevalier Richard Sceele a|i Pape CIq« 
menc Xl.concenanc Tecac de la Religion dans dunts U 
jrandc Bretanncj &aucres particularitc &c.furlacoah 
)onfture preUnte . Traduic de TAnglois • A Amftcy-» 
dam 17X5. Decr. Sac.Cong.Ind. ai.Januarii X72>- 

Ethi- JithiCd Amoris » iivc Theotogia San£torum» magm pr»^ 
fertim AupufUni , &: Tfi^mae Aquinacis^ circa univer- 
fam Amoris , & monim Jodrinam adverfus novitias 
opiniones ftrenue propugnata , ic in materiis princi- 
palicer bodie concroverus fundamcnuliter difcuffa pec 
Fr. Henricum k S^ Ignacio Athenfem Ordinis Fratruoi 
Beatac Mariae Virginis de monte Carmelo : Tomttres: 
Xcodii ex oMciha typographica foannis Francifct 
Broncan i/o^.Dccr. Sacr* Congrcg. S. Offic. %f, Julii 
ifii. 

^thicx chrlftianae libri ttes, in quibu^, &c. 

Ethices compendium in ufum Academicx juventutif i 
Authore Daniele Vuhitby Sacr. Teologic Patre • O- 
xonii cbbclxxxiv.ln Decr» Congreg. Ind* fub dic lu 
Uov.i6f6. 

Ethices Pars t. i. j.^* & r.incipiens. Per caufam fui 
intelligo id, cnjus eflTentia involvic cxiftentiam 9 &c 
finien.vero: Sed omnia prxclara > tamdifficilia^ quan» 
rare func« 

ktiro. vid.Cart^parlantL 

Etbnophronius. vid.)o:Micr£tiik 

l^tyhiologicurtri lexicon. vid.texicon phibologkum* 

in Evangelia commencaria. vid.Jacobi Fabri. 

jEvangeiia cur acceptavit ecclefia. vid.Cur ecclefia. 

fuper Eyangelia • & epiftolas totius anni • vid. Summa 
in iSniaragdurti . 
, de Evanpelica legatione ad Indos capclTenda* vid. D« 
tegatioiie. 

Bvangeiica Mifla. vid.Mida. 

Bvangeiicx conciones . 

ad Evanpelicx veritatls cqgnitionem fpeculum . vide s 
Specuium c«corum • 

JeEvan^elii) &Ie|is difFercntia^ Tid.Confutatiounius» 
& Viginti propontionum • 

de fivangelii Miniftrorum gradibus . vid. Defenfio Tra« 
^lacionis. 

de Evangelii Papx » ChriAi comparatl^nc . vid. Folium 
Idiomate Gallico confcriptum. 

Evangeliorum enarrationes. vid.Enarrationes* 

. $ vangdiliarum Supplicatio • vid. Supplicacio quorundam . 

fivan- ijj^ JnJex LihwUm 

Evangeliftaran VVonnatix Arciculi. videt Anicttfin^* 

votum • 
Evangeiium asternum • 
Hvangclium > Iztum regni nuncium • 
Evangelium Medici; feu Medicina Miftica: De fufpenfig 

naturat legibus , iivc de Miraculis reliquifque &rc. A 

Bernardo Connot , M. D. e Regia Societacc Londi- 

nenfi &c. Editio tcrtia &c. Jenat 1706. Dccreto S. 

Cong.S.Offic.t^.Juiii iyx%. 
fuper Evangelium Marci Cateciiifmus • vide t Caic* 

chifmus. 
In Evangelium S, Matthaei expofitio , vide ; HippopVtylll 

Melangd • 
In Evangelium fecundum Matthxum» Matcum \ & hv^ 

cam commentarii» vid«Novs gloffc^ 
Evangelium Paraiii« * 

Evans, vid Ludovicus. 
Evardus. vid.Jufti Evardi, 
de Euchariilia» deque ejus inititutione» ufu» &dodri« 

na. vid*Le Bon ufage: Philippi Mornaii. 
Eucharifticus Azymus « vid, Opukulum infcriptum i^ Kr^ 

tymusi &c, 
de Euchariftia? negotii genuino intelleflu.. vide; Dege» 

ntiino. 
d(5 EucharifliaB Sacramento confcffio « vide ; Confe0ji 

fidei » 
^d Eucharifiix SacfamcntUm prsrparatio ., vid.De digna^ 

prarparatione « 
Eitchariftiae Sacramentum s quibus verbis fueri^ :^Chriflo. 

confedum « vid. AmbroAi Catharini • 
£.ucharius. vid. Anatomia excafla: epiftola Eucharii. 
Evea rediee Samenfpraek ophet Veruuyzen Van Onfen 
' Saligmaker Jefus Chriftus » en op de Zaek Vandcti 

Arfchbiffchop Van Sebaften. Brevi SStD.N^Ciemen- 
' tis Papae XI. 4.0aobr^27o7% 
M. i*Eveque de S. Pons • vide : Lettre de Monfieur. ^ 
* Eveque di S. Pons , 
Evcrardi Bernoift centttria?« 
Everardus Bronchorft. vid. AphoriGn» politici^ 
In Evcrfionem Scholaftica mcdicina? decas. vide t tit 

firo* A /4 Seii Probihitornm. ij$ 

ftronomiae Microcormicae • ' • 

rBvefque de cour* vide: Opufculum ia(criptam » Tb 

vefaue* 
£ugenii Protoedtaftafis. vid.Theophili Gugenii. 
Eu^enii IV.refponfio, vid.Ex reTponfione Synodal!. 
Eugenio Clario. videi Diotrephes, fivcSpirittiSi ScO^ 

pera Theodori Cockii » 
Eugenius Brugehs, vid.Ultima voX» 
Eugubin\is. vid. Augafiioi : Pauli Bennii. 
de Evia. vidtF.Francrfci de Evia. 
Euphormioni$ corona Regia^ vid.iraaci Cafiruboni* 
Euphormionis Lufinini Satyricon» 
Eupolitanus . vid» Philotheus . 
Eureta mifofcolo» vtd.La Lucerna d^Eureta* 
Eurimaches, Vel Euriinachera« vid.Gafpar. 
Euritius Cordus. x.cl. 

r Europe Efclavc» fi I^Angleterre ne rompt fes fers.* a 
Cologne 170X.EX DecrctoSacnCongreg.S.Ofiic.t7. 
Julii 1709' 
l*£urope vivdnte, oa Retation nouvelle hiRorique, ft 
politique des tous es etats, jufqu*a V annce prcfei^ 
te 1667- 
de Europa? regibus, 6cc^ vide firnelU Gockellii. 
Eufebii Candidi plaufus lufUficae mortis. 
tufebii Pamphili cxplicatioconfilii, &c, vid.Coofilium 

Pauli in. 
Eufebio Nieremberg. vide^ VidA di S.Ignatio. 
Eufcbius Cleberus. x.cl. 
Examen Bullz Papalis. vid» fotHoornbeeck. 
Examen Dc&tinx Jefuitarum* vide: Catechifmus Jeful* 

tarUm. 
Bxamen Dogmatum Artis Medicar» vid. Afironomix. 
Examen elenchicum Atheifmi fpeculacivi inftitutum a 
Tobia V vagnero , Sac. Theol. DoA. &c. Tubingar anno 
i6^7*Dec.Sac.Congr.Ind. ii.Martii i7oj* 
fixamen errorum, & calumniarum, qux continentur i^ 
libris de vifibiii ecclefiae Monarchia , vid. FidelisServi . 
Examen Judicioruiti de Prodromo corporis Theologiar ame 
annum , & quod excurrit Hagzcomitum in lucem emi(-* 
fum.HagstComitum i^84«Sac.Con. Ind. 4. Mar. 170^« 

Exa- 1|( ti$diic Libmnm 

JxamcD yufie > & Catoliqtie d* unc Apologie du $*etif 
HoyexroydedifiiicDodeur , & Preceoteur de T £'^li(V 

de Saint Pons. Dec. Sac. Cong. S. Offtc. a 7« April. i ? o x • 
JExamen libeili» cuititulus eftc Propoiitiofies ekcerpcaa 

ex Attguftino Rev» D. Comeiii Janfenii , &c« 
Sxamen libelli a S. Congregatione pYofcripti» vid^Sta* 

tera» & examen. 
Ezamen de rOppreflion des Rcformees&c. cn Francct 

oiil'oninftfiie rinnoccnce de leur^Religion.panM^SU 

de Dayilion. A' Amfterdam x6 &/. Dec.Sac. Coogregat* 

Indicis 4«^4airtii 27oy. , 

Ezamen ordinandorum JotFcri, nafi fit ex impreffisab 
. anno 1^87* . ^ 

Sxamen perpetuum Hiftorico^Theologiciun iti Anniles 

Ccfaris Baronii Card*.centuria x.a.&|. compo£u a 

Tq: Uenrico Hottio. 
Exam^ndu primier Trait^ decontroverfeduP^LovisMa* 

impoiir^fa^intituU: Methode paciBque pour ramener 

fans difpute les Procefians k la uraine foy fur le proinC 
. ^c rEuchariftie. ACologne 1^8 j. Pcc.S.Cong. Indi 

j.Aprilisx^Bf. 
Examen des Reflexions di M. Arnaud Air le prefervatif. &c* 

vidci le Janfenifme convaincu« 
Examen Sapienriar. vid. Sapienciz ^o:Bilanci* 
Examen tropbaeorum praeteofxCongr. Angticana^Ordinii 

S.Benedi&i , & cujusAuthor poft epiftolam infcribi* 

tur, JoannesS. Andreac*. 
Exameron Dei opus. 
de excellenua» &:dignitate hQniiois* Tid* laiK>ccius de 

Mannetris. 
' fxcerpta omnia ex tradlatu de Monialibus P.Pellizarii 

criam idiomato vulgari prohibitum dec.S.€ong.Ind* 

4. Decembris X7if. 
Excerptaquaedam capita cScripturis, omnibusfid^libus 

nccellaria. 
de Excidio Hierorolymitarum. vid. Jo:SuutcK 
Excufatio pro Libelio prarnotato fides Cajetani • vi4* 

Hippolyti Marracci . 
de Exea y Taiavero. vid^Difcurfo Hiftorico, &c« 
Sxecutivi Juris Thcfaurus. vid. Thefauius juris. 

dcExe- 4fe fxetutivis proceiTibut. vid. Mattaeiis Colerm.. 
Sxcgefeos. vid. Francifci Irenid • 
^ Exegefis • Tid. Antonii Reuclini. 
£xenipta virtutum, dr vitiomm* 
Sxemplarium Sanftae f idei cathoiicte» quecuoque tdio- 

matc imprcffum. 
Xxemplorum illuftrium Promptuarium; • vid. Theatruni 

Hiftoricorum. 
Exemplorum variorum Liber de Apoftolis , & Martyrk 
bus, five fcorfum, five conjunffais cataiogo S.Hiero« 
nymi de ecclefiaftict» Scriptoribus . 
4e Exemptione clericorum . vid. Heoningi Arni&i^ 
Exenteratus Jefuita . vid. Jefuica . 
^ de Exercenda jurisprudchtia. vide tChri(fftj>hori Befoldi . 
f Exercices Spirituelspar le F. Suplicc recolled dc Nantes> 
) donec corrigantur. 

I Exercitatto Academica de Vulneribus^ Chrifti > cujus 
' Thefes fub prsfidio Joannis- Saubcrti dcfendct Joan^ 
' nes Falesluneb. 

[ Exercitttio de Amuletis. y!d.Julii Rcichefti. 
I Excrcitatio Hiftorico-Theologica de ecclefia GrSBoaiiica 
hodierna ^ quam dtlineavit M. McIiaVcjelius-Uimenfis • 
Exerdtatio Hiftorico^Theologica » in qua Religio Mo#> 

fcovitarum &c. Vid. I. N. D. N. I. C. 
Exrrcitatio:, vel M.Michaele Von Oppenbufch. 
Sxercitatio de Stoica Mundi exuftione . Cui acccflcrunt 
argumenti vasii > tci, imprimis ad hiftoriam Scoicx 
philofophix, facientes diffectationas. ai. Authorc M« 
Jacobo • Tbomafio .. 
Excrcitatio vitx Spirituali» y fine nomioe Authoris 

quo^unque idionute imprefla. 
Exercitationes Acadenyicae ex Jure pubOcodepromptar» 
& ad hodiemum. S*. I. R. Scatnm accoiiiQiodats a 
Joannc V^nncfcro^ 
Exercitatiooes Diale£fa'cap>. vid; Jp: Scholii. 
fixercitationes Genevenfcs. vid.AlexandriMor!. 
Bxercitationcs^ de Gratia univerfaii> vide: Friderici Spa*^- 
, nhxnvii . '; 

Sxerciicationes Hiftoricas > Critioe, Polcmicar de Chrlfto'» 
ciyuCque^VirgioeM^tre. Quibusjudxorumcrrores dct 
I / M. pro- ij% . tnisic Lihrmm 

promiflo fibi liberacorc • > t)ova incthodo refeltM^^ 
tur s Chriftianae Religionis Myfteria otnntft adcertaiH' 
Hifldriae fidem exigtintUr, ekpiicantur » defcnduntar « 
habitz in Academia ParaVlna a P. Jacobo Hyacjci* 
to Serry Primario ibidem Sacra? Tb^olOgiatProfeiTo- 
re Do£lore Sorbonico Ordinis Prardicatorum * Veoe- 
tiis i7X^. apud JoannenO Malachinilm fub figno O, 
Ignatii dec.Sac.Cong.S. dtfic. xi.Martii X7ii. 
foercstationes HiftoricoCriticae de RebusSaCris, &ee- 
clefiafticis % in quibus Cardinalis Baronii Annales ab 
annd ijhrifto j^. inquoCaraubonus defiiti expendun- 
tur • Oum StvmxXti. adverfus Bellarmittuiii % Lighc » Sco« 
tum, Pagium, & aiioS difcutiuntur icu AuthoreSa*» 
muele Bafnl^io FloteemanVilleo^ Ulrraje£ti U^U 
fxercitationes Nonni i vid. DaAietis Heinfii. 
Bxer^itatidnes Sele&ar* Vld Differcat o SynodaliSi 
Excrcicationum Academicaruni &C4 Hermanni Vvitfii* 
Exercito lioipio Auftral concfa las manchisque delPra« 
do, &c tti defehfa della Cdfiuthbre Sanu &c oflfrev 
celo al Senndr )uan d' Auftria ^tt el Padre F. Pranci^ 
feo de la Madre di Dios Vel fub alioti;uloi ElPrar 
dodella Mancha» y Manchas del Pradoi 
Bx^c^eafii Scientiac requifitat • vidc t Thomat Angti t% 

AlbiiSrf 
Exhortatib ad chrirttani Regis Galtia^ Cdnriliarid^i qtt« 

^t&o obviam iri poffic feditionibus^ &C4 
Exhorcatto ad 6efmanijim4 vid« Nicolai Rodingi< 
Exhortatio ad Populum^ / 

Exortatio ad Sacram Communioilem « vid. Hierpnymi 

Gebuileri* 
de £xilid CUpidiniS. vid. Dlalogiis Pctri Mochii^ 
in ExoduniSerfropriiTius^ Vide:HieronymiSavohafoIa?«. 
£x libro cbi titulus: Hiftofra SocietattS lcfu ParS qutn- 
ta Toniu^ pofterior ab anno Chrifti ij^i. ab tdi^. 
Authofe Jofepho Juventio Societatis Jcfu eiurdcm 
Sacerdote * Romaf 1720. prohibcmur ea ^ quas coih 
cernunc Ritus Slnenfcs < quibus deletis liber pcrmhs* 
titur. decr.Sac«Congr.S«Ofiic. ly.Julii tf%%4 
Explicata ecclefise rraditlo. vid.JosLaunoii* 
Sxplicasio Dccalogi^ ut GiaDce «xut^ & quomodo ad Deeilog! toca £vaagelica prarcepca refertntur. 
SxpiiCatio-dHUci^a novi jur^o^ntt &delicatiS| &c. vid» 

^ Xeniom ad catholicos 3 &c. 
]^licatio Doinim^ae prccitipnis, vide: Dominic«pr«# 

catioois. 
Explicatio htftoriti graviflSmap qua^ftionis. vid. GraviA 
. fiinx quxftionis* ' , 

Gxplicado Uceralis Evangelii recundniti Matthasumi & 
r Mateum ex ipSs fcripturarum foncibusV Hebnroniii| 

ritibusj & idiomatiS) veterum > & recetitiorum mo- 

iramen^s erui(a ^ opera > & fiudio CaroU Mariar de 

Veil Sacr^e Theologiap &o. iondiQi i^/S^ Dec*J5aci;; 

Cong.Ind.ar^Japuarii i7^i<i 
^plicatio pia Pamphili. vid.Conliliam ^anli IIL 
Expiicaiio i.^4h& T.cap^A^Apoltfinr ooaunc Au» 
• tfaoris, quocunqiue Idiomateimpretfi^ 
Explicatio qu}0()ue Lihromm l^oyfis « viders Quioque 
' Librorum • 

Explicacio ftatus Seraphif « lleligiQnis^ vrde: Vera» & 
. dilucid).» 
BxpUcatio SymboU Apoflolici « vidr CatediiTiims j five 

explicatio^ 
Ex{>licatio Symboli per Pialogos» 6oe upmioe Autho- 

ris» & quocunque idiomate imprelTa^ 
Explication 4es maximes des Saimsfur la vle intefteu^ 

re Ar^evequeNde Cambrai I^ancois 4e SaSgnac. 
Cxpofitio fuper Cal^icaCancicorumSalomonis, fine no» 

mine Authorisj & quocunqtie idiomate impreila» 
Cxpofitio catli<Aica45eQefiSi» vid.<9caefisy€um catfaolica 

expofitione« 
Ixpofitio eccIeSaffica Bfidiiiomm Dsvi4vid.Pfalmotaai 

Davidis, 
Expofido in epiftoks Pauli ad Romanos , & ad Gala^ 

tas, cujus Pnr&tio in epifiolas ad Rom«tncjpit; Va^ 
. riar oarratjohes> &c^ 
& in expofitione primi Cap. ad Roman. cujus initium 

eft: Cum B.ApoQolus Rpnufcribere inftituiflet, &c^ 
fixpofido fecundar epiftolar D.Petrif & Tudar, fine no^ 

mine Authoris» & quocunque idiomace impreflTa. 
fta^cio in Evangdium S. Mattbart « vide : Bernardi- ni 1* omitanl HIppophyK Mcltngiap;^ 
Kxpofitio methodrca neYelkmni JuftiAiaAl» yM.Cunr#^ 

di Rittcr»httfii» 
Sxpofitio nominis Jtdi % Junta mentelii HebnrorunT > 

GrxcoruHv» Chaldeorum, Perfarum, & Latinontm ^ 

fiiTe nomine Amhorrs & quo€iifl<)ue idiomatcimprefl^« 
!Expofitio nova in Verbum hoc > }udictum > Vincefitii 

Nerii Ncapolitanh 
«jufdcm r Lmninefo Sole per mezzo it\ quale FAnhna 

chriftiana pub entrare nel Sacrolegno dclbMiftica» 

& occufta Theologra» 
Expofitio omnrum Authenticamm Codicis Imperatorli 

Juftiniani infertarum > cwa > & Opeia Cbrifiophori Pbl- 

lippl Nichtcr. 
txpofitio Pfahni To^.vidFerdinandi de h& IflfaBtas.. 
^xpofitio fimpKciflima» Zz brevilTina catecbifmi. vides 

Simpficiflrma & breviffima . 
£xpofitio Symboli • vide r Catechifmus > fivc Simbeli 

expofitiO • 
Expofitio Symbofi Apoftotorum> Orationis Domtnicx» 

tc Prarceptorom •. 
£xpofitip Synnboli Apoflolici jtixta editiooem AngKcar 

natn» vi(}.7oannis Ffarfonis» 
£xpofitio yerboruin inftitutionts Coenae » vid. Petri Pi- 

cherctiiv 
ExpofitiotTcs Thatmud Hcbrarorum • vid. Thalmud. , 
Expofiulatio prrmar Gisberci AmfieUi • vide : Gisbertl 

Amftelii • 
in Kxpurgatorium indicem praefationcf , vide : Joanniift 

Pappii . 
de ExtinAione t^apatus Rcmani . vide : Papatus Ro»» 

manus» 
£xtrait de VeXamen de la Bolle du Pape Innocent £ 

contres la Paix de V Alemagne concluc a Munftcr i^ 

an. i648.fait en latin par Amand Flaviao»Sac.Coag» 

die 4.Martii 170^. 
JEychlerus, vei Aychlerus. vid.Michaei Aichlerns. 
an Ezechiclcm fcrmo. vid. HierooyiBi Savonarolar» Va^ 41 S.Jtdi TrotiUtwum^ f tc FAber^ ¥!d.«tfihi^ <Sa{pir.HoB9raa Fabrl« Jacohi^ 
Martinus * 
Tibto Eckardo. vide^ Iknfici •leoots. 
Vabricio f oan. Alberto. vide^ SaUiuria Iiix« 
i^abricius • vid. )o: Fabsicli^ 
f%ibrieas« ifid.£rtfnii^ 
f abricit liber «. epiftolartim al •Rriiioricttai Naulum «, 

qui eft Hoberti a Moshaiai*. 
^abricti Mantim. iiiid.Jo:'Fabrhii. 
i^abritius^. vid.Andreas: Georgius^* Toannes^ 
>Pabrltiu5 Bl^yutantts.. vid. Ancoaii ^abntii^ 
iFabrititis -Capito VVolphaogus, «c/cL 
Cabritius Montamis^ i.-d. 
^de Fabula EqueibisOrdinisCoilftanunkiniSdpiotiisl|siiM% 

^fei Marchioais ^ftola«. 3'igttsi a<7i«,i>cc ^Xon§H 

¥abula Papiftioa inftfrnaKsitrtpmfta : Hoc eft ^t&nmi 
teeciefix^Romai» de tiibus fidicns loeis iofemalibus^ • 
i^urgatorio > Limbo Pueroruoi ^ Se^Limbo Paeruni de« 
^rtfca ) cdftiftttata> edita, opera» &: ftudi^^Jacobi Laii-^ 
«entii Amftetrodiunenlis^ fcc. Ataftelrpdani 1^3^ &; 

. «omnig o)us Opera funt daainau • 

¥abute Laurcntii Abftemii>, & Qilbertt CognatL» 

I^abulK Ogierii Dani . vid.Ogcrii Daoi. 

Cabiilarum Dacades.*vid.7o:Walchii>. 

(Faccii politica Xiviaoa. ^id« Gafparis •^FaccIU 

i^acetix Bacchi, & Veneris. 'Vid.Baechi. 

ftffietiac fecetiarum» hoe<ft Joco-Seriorum ir<i£sicttlttsno- 
vus exbibens varia Au&orum fcripte. 

If acetiac facetiarum^ boc-eft Joco*Seriorum fafciculus no- 
vus VdCiQrum AushorUm ^fiatipta , non tam Ufku >ti« 
^unda 9 ac jocofa amoeoa^ «: amanda 9 quam It&vk 
iFcre digna , &c. 

f acetiz Henrici Bebefli. Vid.%entici BeboUi^. 

fJacetiac Poggii . vid.tpoggii. 

ilieUa i^ialka 4i iaitm&^ ^wo dellitre Aaii deirAni« 

14 S n^» tll IniiM Libmvm >v ^ 

ma, Purgativo» Illuminativo, Unicivo. TntcatofoHi» 
damentale del Sig. D. Carlo Cuadagni Prepofito del 
$S.Cimiterio Nolano> &c.Ia NapoU xtft4.Dcc.Sac4 
Cong. SvpfF. 2p. Nov. 1 tf 8p. 
delle Pacoltl> e commiflioni) chePapa Giulio IIL&cT 

vid.Delle cpmmiffioni. 
FaAum» & Idftruftion pour le Siadic desRccollets de 
la Provincie appellic deS.Bernardin> &c.u^^.l>ec« 
Sac.Cong.S.Ofr, tj» Apr. x7ot. 

t^aAum circa propoficiones tibri , cui dtutus » Le }/&• 
' roir de la Pietc chriftienhe, ou roh confidere avee 
dts reflexionsmorales rekichaimement des veritezca* 
tboliques de la Predeftihatioft ^ & de la Grace de 
Dieu , & leut alliance tvec la Libert^ de la Crea« 
ture . Par Florc de Sainte fuy . £x quibus fideiiter 
extra£tis> &c6Uc(lil» colUtif^e cumjanfenttnado* 
Arina, clare patec, illas prtva, Scharretica dogmat*. 
continere^ Autbote Andrea Sanguin^ 

Fadtum^ ou PrOpOfitionsjbcclndemdit recuilliet % dct 

QueCdons qui fe fbrnieUI >uiourd'hoy fiir lc inatieTt 

' de lufure wt les queJles41 eft tpropos dc faireunS 

' conrohtioA i &cw Jouxte Ja Copie imprimee a Vilie 
fur-Ilton en 1^80. Dec. S. Off. 1 1. Mar. 1704. 

t^etam pour \t% DireAeurs des VillageS du Paisdu t^ran» 
ce de Brttge&^ att fuiet dcsDi^mes contre lcsEccJe- 
fiaftiqucs, & autreS prettndan^ icellesDilcmes^ Dec% 
S.Cong.S.Otf.iB.Aprnis k^j^O, 

Facultatis Theotogicae ParifienfiS' cenfura . vid.Cenfiurt* 

de Foederum Jure. vide Chriftophori Befoldi. 

Felix Litter^^s. vtd. TheopliiK Spixelli. 

Felix t>anicelli^ vid.Thete Phllofophicx.. 

contra Foendinaruti regimeh% Vid^tibercpntrareglitieiii 

Faesluneb. vid.literciutio ACtadcmica . 

de Fagii vita, & fepultura^ vid.Hiftoria de vita. 

Fagius • Vid. COmmentaria Rabbi Salomonis : PafquilluS t 
Paulus : T^rgUitib 

le Fait^ & Je Droiti, Vid. MemOire, 

talconi. Vid. jo: Falconi • 

|palkchenl>erge rus. vid.MarcUs An<)re^s, 

ka Fallibiiitc dcs Papes daos les DecifiooSi dogmatiqud 

dc- " T A S. Seie THbihihfum • i > f 

demonftreepar tactelc tradiciQQd'Qu il rirult^, quo9 
ii'eft poinc oblige de recevoir aveuglement la Con* 
fticution-Uniseoitiis ni aucouncautre decifion desSo* 
vrains Poiicites. Avec de Remarques fiir une letcres 
au Pape de M.rArchevcque de MaUne$« &de8 au- 
tres £veques du Pais bas • Tome premier 1704. Ss 
Tome fecond 17x0. fine oomioe Auchorisli &impref«> 
foris« & fine loco impreflionis^ Dccr.S^vcr^Coog. S» 
0/fic.*9.Julii 17*». 

de Falfa «lonatione Conftancini« vid^ Latireocii Vallx.. 

de Palfa Reiigione. ' 

de Falfa \ & vcra unius Dei cognitione ^ vide : Lir 
bri duQ. • . . . 

ddle falfe Apparitionti» % miiacoli. vide : Informatio* 
ne reale. 

de falfis fignis, 8e; miraculis* vide : Joannis VVufchet* 
burgenfis. 

du fameux Almariach. vid^LeSi enlnmifieures.^ . 

Familiar^ caftiga apologeucofu ildifcorfa gencalogico»^ 
&Ct, dedicaco alU verita da, Latiao voigare • 

Familiaris. incrodudio in Theoriam > & .praxim Bencfi* 
ciorum ficcli^fi^&iCQrum* vide: Antonii FabriAiBle]^ 
niani, 

la Famitle Chreftionne fous. la eonduit^ de; S. Jofeph. 

Fadtafie capricciofe cr^fpojrcace in fenfipoiicici) c morap^ 
li di Ramigdio Gtlatefecba. Accademico, de' Fantailicl 
della veneranda Aflemblea deUaVerici/. lapfia X7to« 
Dec S. Congr. |5« )an. 1714* 

Farellus^ vid«Quliclmu$,* 

Farinaqiosi. vid^Depfionum npviffimarum., 

Farrago concQrdanciarum infigaium totiui Biblijt. 

FarrigoPoemacum,LeodegariiaQttercu , mfi^ cmeiidetut«. 

Fafcici^lus, Myrrat» Qencva^ impretfus^. 

Fafciculus Rovus.. vidFacetiar facetiarum. 

Fafciculus reru^m expctqndarum j & fugienfhrunrb 

Fafciculus triu^m yerarum; propoiicionum. Afironomicff , 
Aftrologicx , phiIo)ophicfle . Authore Emmanuele B. 
F-Y.Rofales Hcbraro. 

Fafti Academici fiudji Generalis. Lovanienfis » donec 
«^oriFig^wtur. 

H 4 Fa- i«4 . ^iniiKViimuU " 
iPaRi Car jrnaiium . vidJo:Palacii Scc 
Fatidica Sacrav vid.Edonis Neuhufi. 
de Fatis Eccleriarum* vid.Jo:Sch9keris.^ ^ ^ 

de Fatis MonarcbiatRomaosr. vid.Soimuum, & Vactci* 

nium Efdrap. 
de Fato> Annifque £italibui. videi Comitis dc Flifc^* 
Fatuorum Speculum. vid.Jacobi Octberi. 
Faventinus, qui eft Melanchthon. vid.DidyiiiusA 
I^auftus Sozzinus. z.cL 
fayus. vid. Antonius • 

Federigo Gianetti. vid.Metodo della conetdone« 
l^eguenkinus. vid* liaac • ^ 
I^elde. vid.Joannes. 
Felic Colooienfis. vid.Not« ^4« 
¥elice Brandimarce, vid. Panegirici Saai. 
Feiicianus de Civitella. i.cl. 
Felicianus de Oliva. vid.Tradatus de foro ^clefiie^ 
Felinus. vid.Aretius. 

F.Felix de AUmin.vid.£fpejo de Verdadera &c. 
Felix Malleolus Tigurinus. i.cl. 
felix Manfius. x.cT. 
S^elle. vid»Cugliclmo Felle, aut: La Rovina delQiiier 

tifmo. 
Felleri; vId.Georgii Hornii. 
I^elfinus. vid.PhiIippus. 

ferchiqs Vegleiifis, vid.Dcicnfio Vefttgationum . 
Ferdinandi Buongiorni liber infcriptus. Il Buongiomo* 
Ferdinandi de B&alante Clypeus concionatqrum • vide : 

Clypeus concionatorum . 
I^erdinasdi dclas InlantasCordubenfis Traftatus de prat* 

deftiRatioAC. 
ejufdem JLiber Divinflt lucis > fecundum dlyio« > & £.. 

vangelicac icripturae lucem > in cencefimi noni Pfalsxd 

cxpofinonem • 
Scrdinandi Santanelli. vid.Lucubrationes. 
Fcrdinando Clayeftain, vid.Apoiogia in difefa. 
Feri Examen OrdinandQrum , vidc : Examea Oiduiaii- 

dorum. 
Feri Opera. v5d.Jo:Feri. 

Fcr- tjfixA^^oi» V vlde : Vida delU Vcnenh. Skm lU pi9» 

Maria de Jefiis. 
Fercftodez de VlUegat.. vid.Petri Fernandez.. 
Ferrantis Paliavicioi Opera fequencla* 
k BeUezEe deli' Anima • . .. 
la Berfabea. 

il Cornet» Svaligiato. . . 

€c 11 Divortio Cclefles Licti inccfto» vel alio aomtnt 

circumferantur • 
1 Difcorfi Accadenaici^ 
gli £psialamii. 
il Giufeppe. 

U Ledcere Amorofe* , . 

t i^ancgirici. ^ . 

il Prencipe Hermafrodito» 
la Pudicuia fchernita, 
h Rete di Vuicano » 
li Sanfone^ 
Ja Scena Rettorica. 
la Sufanna • 

la Taliclea. vid.,Enaip i' Anima d! l^errantt* 
la Rettorica delle Ptttcaoe. 
Ferrarienfia. yid. Bartbolomati Ferrarienfisc Petrus*. 
de Feriariis. vidJo:Pecri. 
Ferrella* vid.Fioretd Spirituali^ 
FerruSh vid.jufta daoinatio. 

Fefta Cfarifiianoruin i£ainienica..vid.6e0rgii Hefiii. 
de Feftis Hebra^oruni > & Grapcorum . vide : Joannis 

Jonftoni • 
dt Feftis quibufdani fuperflitiofis . yid. Tbeologlca . 
de Feflo idololatrico Corporis Chrifli. vid^ D^utatlo 

de Idololatrico. 
de fefiorpm dierum diminutione. Authore Jo: Baptlfta 

Tbiers ^ donec corrigatur. 
Feudalis, & Civiljs juris proipptMarl^m . vide : Prom- 
^ ptuariuiD^ 

Feudfiis Jiiris Comprcnforium . vld.Camilli de Curtis, 
Feudalis juris lexicpn. vid.Lexicon Juridicum. . 
Feuguerejus, vel Fuquerejus. vid. Culielmus . 
Feurs. vid.Riccardus. 
-^- • - ■ FI:- tii Index tSBmtm 

I^IcoronL vidc; Offcrvazioni di FranccCro PiC6ront« * 
de Fide cx fcripcuris demonfiratione • vid.JoiDaltaei. 
dc Fide, & Opcribus. vid. f^riderici Fregofii: Pia(» Bi 

chriftiana? Epiftolar. ' ' ' 
Fidei Cathoiicae exemplarium. vidc: Bxeniplariain Saa^ 

£1« iiJei. 
Fidei Chriftianse caplta contraPapam. vid. Capita fidei • 
Fidei Chrifiianx capita concra Papifias. 
Fidei confeflio. vid.Con{enrio fidei* 
de Fidei Ob|edo. viUGeorgii Turncbulli. 
de Fidei Romanx ementito cacolichifino . vid. Galielnai 

Perkinfi • 
Fidei fincerioris Dodorcs. vid. Orthodoxographft • 
de Fidei vircute Tra^acus « vide : Thomat Angli ex 

Aibiis. 
Fidelid| Scrvi fubdico infideli refponfio , una cum erro-^ 

rum, &calumniarum qnarundam examine» quK ton» 

tinencur in fepteiji libris de vifibili Ecclefiat Monarchia 

a Nicolao Sarjde(ro confcripta. 
Fides Cajet<ma. vid. Hippo^yti Marracif. 
Fides in una San^a Catholka , & Apoih)lica Ecdefia. 

fub uno in Terris capice Romano Pontifice , per S. 

R. E. Cardinalem Epiftopum Aibanen_D« Bonavencu^ 

ram propugnacai quam Praefide F«Bcrnardo VanDo^ 

ren Ord. FF. Min.Recollcft. Sac. Theol Lcft. defcndcr|^ 

F.Henricus Hulshours, F.UrbanusEn leens: c/ufdem 

Ord.&c.BruxeUis t^^^.Dccreco Sac.Cong. S. Ofkc^ 

7.Dec.i^^4» 
Fidlcrus. vid. Valerius Fidlerus. 
de fiducia > & mifericordia Dei . Vtde) |oi Pifcfaerio^ 

Roffcnfi» 
Figulus. vid.Hermannus: Sebaftianus. 
Figurae Bibliorum. vid.Anconii de RampilogiSi. 
Figurarum Sacrae Scripturas colle^lio. vid. Colie^io •. 
Figurarum Sae.Scripc.£picome. vid^Epicome. 
Figurarum Sacrae Scripcurae Receptatia . vlde t Rccc^ 

pcatio . 
Figure dclla Mortc. vid Simulacn> Hiftorie» c figure, 
Filalete Adiatoro. viu.Di qual Ordine de Minori &C^ 
iilarmonico. vid«La Lucerna d'£ur€tat 

Fid- A S. Sedt Vrcbibit&rum^ tty 

ti^lerus. Vid«Valerms. 

Cilidinus • vid.FraAcircus Pucdus. 

I^ilippe Garnier. vid» Dialogues • 

Fllippo Maria Bomoik vid« L'Aceifta convinto : Offici^ 

della B.Verglnc* ^ i 

tilis Paftor in Auftria. x.ct. 
Filis Paftor Halbeftadieofis, vel Halberflateniis • t.cl. 
¥lUpotus. vid.JoanneS. 
Filorofia, Sc amdte, oella raccolta d^atcuniSonettidel 

Conte Gio:Battiila Comazzi. In Trento 17x1. 
ejurdem ^ L^ Morale de i Prencipi offervata neiriftodi 

ditutcirimperadorii che regnorono in Roma. InVo» 

nezia z^5!^.De€rcto Sacra^ Congrcgationis lodicis )lt 

Februarii 1718» 
l^inchius. vid.Pr^!ca mufica* 
Finckelbanus , vid.VVolphaogUS.^ 
de finibus Imperii Cermanici • vide i Hormannl Con- 

ringii . 
Koretci di San Francdtco» vide: Difcorib fopra i Fio« 

rettifc. 
t^ioretci fplrituali di F.Gio:PaoIo Fcrrella Cavalieredi 

S.Spirito di Roma. > 

|!!ori novelli della Vergtne di Lotdo ^ vide : Vttcon* 

Briginti. 
Firmanus. yid. Seraphini Firmani^ 
Firmianus Clorus» qui & Viretus%. t.cL 
Fircalium Allegationum Pars t.vidnAllegarionam fifca* 

lium t> 
Fifchet. vid.Chriftophorui.^ Samuel. . 
Fifcerius. vid.Jo:Fifchcrio. 
JFifcherus. vid.ChriSophorus^ VVilichius. 
Fifcus Papalis. Sivc Catalogus Indulgentiarum , &Re- 

Uquiarum feptem priflcipalium £cclcfiarumUrbisRo^ 

mx, &Cfc 
Fiume del Tetreftre I^aradiro % divifo in quattro Capi» 

Difcorfo concro Tantica forma deirabito Minoricic^ 

di S.Francefco d'Affifi inftituu^ c portata Dal Sigi. 

D.Nicolo Catalano. 
Flaccus. vid. llUricus : Mdtthias^ 
^ladoris. vid.Georgiu$. 

Fla* Wagcllum Damonum Aurhorc P.Fr.Hieronymd Mcn*' 

gho Ordinis Mlnorum RegularisObfcrvancix. Vene« 

tiis Anno x^44*Sac.Gong,Ind.4.Mardi 170^. 
itticcfficPars a.quac fuftis Dopmonum infcribitur, cadeiTr 

Sac. Cong. fuprad. die • 
filavian.Amand.vid.£xtraie de rEtamen &c* 
de FUvii Jofcphi Teftimooio. vid.Triginta Bpiftol** 
Flavius, vcl Fiaccus. vid.Matthias* 
de Fltfco • vid. Comitls de Flifco » • 
¥lore de S.Fojr, vid.Le Miroir. 
liorenius, vid.Paulus. 
IFbremius« vid. Difputacio de Mioiftroi 
f iores aurci cx variis in Ecclcfia Saiidr CathoHca in* 

fignitis Doaoribus > & cx Catechifmo praccipue » 

breviffimc cxccrpti a R. Prcsb, Antonio Manciicto ic 

Capitibus Vacc« Patavinp . Vcncuis 1^87. Dccr. uc 

fupra» 
florcs Do^iorum p«ne omnium", qui tum in Thcolo- 

gia » tum tn Philofophia haftem» clarucrunt , pcf 

Thomam Hibernicum olim fumma cfim diligentia coK 
vleai, & ordine Alphabetico Digefti , Ex Typo* 

graphia Jwobi Stocr. Cum /int ab hoc Imprcfforc hjc* 
( recico multis in locis adulterati. 
rlorcs Epigrammatum, ubicunque » & quacunmic lin» 

gua imprcfli, donec corrfgantur. 
f lorcs Hiiloriarum pcrMattharum VVcfthmonaftericnfem 

editi an. ii7;.Londini> hifi cmendentur. 
f lorcs Hiftoriarum Sclcaifrimarum , aliarumque rcrum 

memorabilium. M.Stephanl ttittcH. • 

florcj Romaai. ) Ubicunquc , ife quaeunqiie Iln* 
Florcs Sanaorum» ) gua imprcfli , dohcc corrigan* 
J^lores VJrtutum. ) tur. 
florilcgium hiftoricum Sacro-proftnUm Andrcac Corte.^ 

ifmii . Francofurti 167^. Decr. Sacr. Cong. Ind. 4. Dc- 

cembris i/af. 
Flori Sanefe. vid.Tcofilo» 
,FlorlIcgium Inful» Sanarorum, feu %it*> & Ai^a San- 

aorum Hiberniae collegic, & publicavit Tbomas Mcf- 

Jingnamus, donec corrigatur» 
Floius. vi4.Nicgl4U|t Morcoli elefilores. vid.ScaJac )acob« 

{^lofculus Sandorum. vid.Pccri Eernandec» 

FIud.vid.Robcrti Flud. 

^ojia duo ifnprcffaSalroutii. Qjiorum primi cituluseilf 
Matri Divinr gratiac Thcfcs Thcologic» de Gratia 
p^^opugnat* injEdibusArdcllicnfibusipenfcJuiiox^74. 
Sccundi vcro titulos cfl : D. Aurclio Auguftino divi- 
n« gratiae vindid Thcfcs Thcologiop in iEdibus Ap- 
dcllicnfibus propugqatat menfe Augufti 1^74, 

>olia quapdamGallico idiomate typis imprefla, fub titu- 

. lo j Arrcft de la Cour du Parlamcnc fur un Bref dtf 
mois d'Aouftmil fixccnt quatre vingt , du »4. Scpt. 
I 69q. tam impreflar quam manufcripta . 

Folia quardam , quorum Titulus : Dc audfcnda diebus 
fcftis Miffa cx pr«cepto. iBcipien^Qjiod cft folemne, 
ut matcriae, qua de agitur> iaudatio in fronte operirf 

, pracfigatur* Finicn.vero. Ex quo cnim permittitur fi-. 
bi ab Ecclefia fic AJiflam intcgrc audirc, ut partcmab 
uno audias. 

Ifolia quapdam ad favorem Damiani Caccini , Monacht 
Vailumbrofani contra Generalcm VaIlis.Umbrof« quo- 
rum initia funt: Calculo da rapprcfcmarfi , &c. Epi« 
liola, quac incipit: rinvidia, cfae teme il potcre de 
grandi, Nclla caufa. Pcr eflcrc noticia. Jufta, & vc^ 
ra dcfcnfio Damiani Caccini , faOa a F. Sebaftiano 
Torrelatio. Per intelljgcnza di quefto fatto. Vallam- 
brofariar defcnfionis Atteftatioiil , e fedi fattc . Val- 
lumbrofani gravaminis. * ; 

JFolia quardam Gallice confcripca^ Quorum tituli furft • 
Mandemc^nt dc Monfcigncur, &c.vid,Mandemcnt. ' 

rolia quaedam imprcffa anno %6S7* quorum titHlus cft t 
tredecim.TheoIogorum ad cxaminandas quinque pro» 
pofitiones ab Innoc. X. felcaorum fuffwgia, feu ut 
appellant , vo^a, Summo Pontifici fcripto tradita* • 

rolia quardam continentia varias Indulgcftrias a divcrfis 
Summis Pontificibus ( ut aflciimr concc(fa$ ) Hifpani*- 
co idiomatc confcripta prohibcntur, ac prohibira cen- 
fcmur ctiam quocunquc alio idiomatc , vcl vcrfione 
imprcffa> ac imprimcnda. DccS. Cong. S. OfKc i^ 
Maii 16^6. & folia (unt, qua: fcquuntur . Pri- I^t laieit latrtrim' *. 

Frimum, Prooifando la Santicad deN.M.$.I^.Tnnoretll 

tio XL&c. Dada en Roma fub aimulo Pircacoris eii 

a^.dc Abril z^8i. 
^cundun), Conodendo la Saneidad de N. Muy P. In* 

nocentio XL&cDada en Roma en S* Maria la Ma^ 

yor d.b. lo. del Anillo del Pcicador a %. de Enero 

dc i68(« ^ 

Tcrtium • Nueftro Muy S. P. Innoc. XI. aviendo , &c. Da- 

da en Roma enS.Maria laMayor» debaxodclAnitl<l 

del Pefcador a ocho de Febrero x6%s- 
Quartum . Clemcnte Vbifpo Siervo de los Siervos de 

Dios ad futuram > &c Dada cn Roma eit S. Maria U 

M^yor , dcbaxo dcl Anillo del Pefcador San Pedro 
. cQ diez dc Marco de laiU y feinfcicmosj y ochen* 

xi% y cinco annos. 
Quintum. Brevc Sumario, y compcndio de las Indul* 

gencias, y Gracias que eftan concedidas, &c.Dado 

cn Roma cn S.Maria la Mayor, baxo (A Anillo dcl 

Pcfeador cn docc dc Encro i^S^.annos* 
$cxtttm. Brcvc Sumario de las muchas Cracias « Indul*^ 

ficncias , y Perdones conccdidos per tnuclos Sumos 

Pontificcs, &c.en Roma en el Palatio facro.a i6t dc 

Marzo dc i^^».annos» 
Polia , feu fununaria fub titulo : Lcga fpiritualc de* v!- 

VCDti ferfnata con morti, variis temporibus, atque in- 

4ivefir$ locis Italiz impreffa , qisocunque idiomatc ^ 

Sc quocumque loco &c^ 
Folia ufquc ad nuimerum CCCXII. cx loco , & Typo^ 

graphia inccrtia» quorum primum iocipit , Cirolamo 

Gigli a chi leggc. Dcc. Magiftri Sacri Palarii Apofio^ 

lici ai.Augulii 1717^ 
f olia quatdam Gallico idiomatc Typis imprefla * vid. Math 

dcmeut dc Monfeigneur rEveiquc de MDncepellier » 
Folia quardam Gallico idiomate imprelfa. vidt : Mandc* 

ment de Moofcigneur TEvefque (de Metz) &c 
Folia fimilia. vide; Mandcmcnt de Monfeigncur rEvcf* 

que d^Auxerre. 
Folia imprefta aUque tempore & loco Impreflionis , & 

nominc imprefioris ;. vidc : Confulcation, dc McflSc« 

urs &c. 

Fo. i S. Sedf Prohibihrum* $f^f 

^Toliuiii I t«Theliam , cui titulus eft : Deo Opt Max. Oog« 
ma Theologicum de Icdelia, cujus inicium c(l : de 
£cc]efiachrifiianadirpucaTit» &c%finis vero :cu)cuiSan- 
6to in Rtpublica t^Iorenci > Itnpreflum Cadorni apud 
Joan.CaValier^ bc propugnatum abAnccnioJardiddic 
36. )anuarii 1693^' In Regio Soc. Jeru Collegio cclc- 
berrimx Atademidc CardonenCs • 

t^olium impreflum Belgica linpua incipiens; Vicarlflea 
Getieral des veckerende Bifdom van Brogghe &c. fi* 
hiens vvo dc Tot Brugghe ghedouckt; Maximiliaen 
Clovec.4dem Vicarii Generales Epircopatus Brogenfis 
vacancis bcc. Imprcflam Brugis apud Maximili^num 
<:loUvct In Decrcto Sacne Congreg. Ind« (iiK die 9* 
Fcbr. i«8j. 

JFoIium idiomate &elgico inaprdTum ^ cui ticulus : Korcen 
GecroVa verbaelu &c.vid. Adriani Van VVyck. 

FoliUmimpreflttmGaUice» cujusticulus cl^.: Propoficjons 
tiri cs des livres» &autres ccritsduDo^eurMoIinof 
chcFdes Quiecifles cofidannes par la faince Inquificioa 
, Ac iHomt. In Cong.S.Ofl;(iib dic f. Febr. 1688. abr 
£bluce prohibicum fuic. Icerum in Cong.S.Ofl'. die t. 
At>ril. 1688. probibicum futc cum hac drtufula » qn^i 
»t$nHL mdi^ vtrfione frPhiherjfr ^ 

cx iblio quodam> quod «tfeumfcRUr cum hoc ticulo : 
le ^uindici Oracioni di Santa Brigida i deleatur Pror 
logus. 

^olium cixtti bac infcriptionei Bfcve Sommario. vid.LU 
belli quidam concinenccs Indulgencias. 

Folium idiomacc gallico eonfcripcum : De comparatione 
Evapgelii Papar> &Cbrifli circa remiflipncm pe^cajEQ» 
tum , & confecutionem vicar arcernap^ 

FoliUm fub falfoSac.IndXong.nomine editum» vi4*De 
vitai & moribus. 

Folium infcripcum t Pacri luminum i concinens conclufio- 
nes phyficas» Mafliliae a Bar^olomco Iflaucier defeo- 
fas die ty.|an*i674« 

JFoiium cum hac infcripcione : Propoficiones Bctgiq» 
unito-Romanac » ac Papales , Incipiens : peccatum 
Aon efl: facrificium Dco j &c. cum clucidacionibus 

Fons Fons vit«, ubiebtiqucj & quacunqce liHgtil tmpreflbs^' 

donec corrigatur. 
M.de la Fontaine. vi(I.Contes9 & novellesenvers&cV 
Fontana del Divin Amore. vid.Micbaelis Cicogmr. 
Fontius. tid.Bartholomafus. 
t^orenfes adllones. vid.Ludovici Servini. 
Forma orandi in Anglonun Ecclefia. vid.Ratios Sr&r-^ 

ma publice orandi. 
Forma deirorazioni Eccleiiaftiche, &il modpf di am-^ 

miniftrare i Sacramenti > e celebrare il rafto matri- 

monio. Author creditur effe Calvinus. 
la Forma delle oreghiere Ecclefiaftiche» con la mtnie* 

ra d* amminiftrare i Sacramenti , e celebrare il ma- 

trimonia . 
Formatio» & exclufio in{runitd(Monarchi«Papali$. Aii« 

thore Daniele Lipftorpio. 
Formula Miffc VVitembergenfis * 
Formula? priccum, fcu Agcndi, aut Officia Harfetko- 

rum omnia , quacunque iingua confcripra .' 
Formulario per inftruire i fiinciulli , &c. vid. CatechifF 

mo> cioi formutario. 
de Foro competente Ecclefiaftieo. v^de: Differtatio-jcK 

ridica * 
At Foro Ecclefix. vide Tradattts dc foro Ecelefiar. 
Forfterius. vid.JorValentin^. 
Fortunatus Crcllius. i.cl. 
Tortunatus Sptecherus. vid.Pallas Rhxtica. 
la Forza dcU* Amicitia , Opera Tragtca diGiicomoCU^- 
■' c&gnini. \ / 

Fofc^ini. vtde: Lettera del Rev.P;Macftro PaVlo^ 

tonio . "^ 

Foxus. vtd.Joannes. ^ 

dc la Fojr, & conftance de deuxMartirs, &c.vid.Lct-^ 

tres des fideles. * 

Fragmenrs tircs d'un Traiftc du Do^eur. vide t Brief 

Traia^. 
Francefco Antonio Giorgi d*Alcflandro. vid.Vita dcB*' 

Ammirabtle Monaco &c. 
Francefco Antonio Sarro. vid.Gloriofo trionfo. 
Franccfco Carbone. vid.Le Piaghe dell' Uebratfmo-. 

FrarH^ A Sn Siie frob^t$rum. n^f 

^AQCfiTco l^cqropu vi^t: Odcrv^xiooi^diFf^ncefcoFr-* 
^., corpni . 

Ffaace(co de Franchi • vid. Parencfi . 
Fra,nce(co Giucciardini • vid. Francifci Gulcciardlni : Ifto- 

Hi d-Italia':' 
Francefco Maria Maggio. vid. Compendiofo r^ggiiaglio • 

Vicfdellb Ven.M.OrfoIa. 
Francercb Noja Arciprete di Chitifano •. vide : Pifcorfi 

d^i,Siik riftoria |:c. ^c e^aip Letcera fccicta ad i)n 

fuo Aqaico intorno l^ ^eliquia. detu^ del S^cco di S. 

Francefco. 
4i $an Frgncqfca di Jfsfil^ LetjMrre • vide : C^nruria 4i 

Lqttcrcy' 
francercoPetrar^a. vid.Alcuni iipppt^dti l^Pghi. 
franceicp di yPpggip*^ vid. Vita dcIU Ven. M- $M^ Cho- 

rubink. ^ 
JPr^acefco Prati. Vfd; AvYifi di Pf^r^f^ . . 
Francefcb Silnfoy ino . yid. Iftpria d' jta^l.iii • 
j^r^^iicefco.yjellt^Nappjiic^np. y^^^ 
Franc&rdienfis' Plebis artic.iUi. y^d. Atiti^ul] 4r* 
Franchi. ^id.f^^rcjgi^A'. - 
Fraochinos. vid.Fran€ifci Frfncftini^ 
Franci Carmini . vid. Nicojai Fr^nqi . 
Frandcarujn Qxigfpm ffiki f^.yliij^mi^m I&aci Pon- 

ttni^ - 
Francifcanorun^ Al(;^ar^ms . 4V.W.Al<:bpr9tms • 
F/^ncifci 4c A^ya Anti^iy^ji^ jliffMu in.trc^pofttf- 

riores Codicrs^lmp.Juftiniani Commeqt|urii> Xocoiis i« 

^dpctfc p^rrigatur. . 
Francifci Anfaldice Sjyi^„MipUo^ dc X^riAiiftipoe.tra- 
'^Ajitus, f{bnee cprrig^tiir. 
f^dpci£ci p.a,cpjnii 4^ y^xulaquo^ dr Augmentis icieoti»- 

runi doncc Cofrigatur ., " ^ 
. Ftftncifci .^ilui^i J. A,Conft40tious Magous » fivic^de 

Coc^antini legiI>us,EjCcU^Aicis ^.atqu^ Ci v.i}ibu5 Gom- 

mcntariaV 
FJanpj^i Mtmi C.,P. Vinriic^c^i reritas Panormitana. 
Francifci BbnWi ):U.D. & Philofpidhi in Academia.Ge- 

Dey^nfi J?rpf<pflpris Trad. de rac^Of diiceodi • 
rR.:P«Ff4ncjljli;i Ciu;dc^e A^Ccpfis i jS^..liijitotia Chrono- 
'^ - - • .' N losi' jf$2( . I»Jek tibr&rum 

Ibgica ^dncifi^iAbni. cum pra?ffgnad6ne {uturonltfi dtf 

iS.Malachia Editio fecunda Lugduni i^^j.donec cor* 

rtgatur. 
iFrancirci Doni licteraf. vid.Adtodil Fradcirci. 
F. Francifci de Evia prarparatio mortis . 
Francifci Franchini liber Poematlum 4 
Francifci Georgii Veneti Harmonia Nrondi i & Proble*^ 

mata S. SGripturst , donec expurgentuf • 
Frahcifci Gtricciardini Hiftoria latine reddita per C^liuinf 

(ecundum curiodem , donec ezpurgetur • vid. Etlain 

Hilloriadeiritalia. 
Francifci Guicciardini loci duo 9 ob rerum > quas contN 

nent, gravitatem> cognltione digniflimi, exipfiusHi- 

ftoriarum libris 5. & 4. dolo maio detra^i > nunc ab 

ifiteritii vendicati . Prohibeturliber, AutborinterHa!<- 

reticos • x . cl. rejicitur • 
Francifci Irenici EttelingiacenfisfGefmanix excgefeosvo- 

lumina duodecimi donec eXpUrgentur^ 
Francifci Junii vita ab ipfomet confcripta; V]d.'Etiam Jo: 

Pappii^: Francifcus Junius . 
Franciici Jureri nota^ ad Epiftolas JuonisCarnoteAfis^Epi- 

fcopi, doneccorrigantur. 
Francifci No^lurna apparitio. 
Francifci Partiti nova de univeffis philofopbia » nifi fiid- 

rit ab Authore corre£ta , & Roma? cum approbatione 

R.P. Magiftri facri Palatii imprefTa. 
Francifci Pelizzarii MaflUale Regularium l^omus primus* , 

& fecundus . 
Francifci Polyngravi Afiertationes quorundam Ecclefix 

Dogmatumj donec expurgentur. 
Francifci Salgado de Somoza Tra£tatus de regia prote* 

Aione vi opprefforum appellantium a caufis^ & Judi- 

cibus Ecclefiafticis. 
cjufdemTraftatus di fupplicatiene ad San&i&a litteri^» 

& Bullis Apoflolicis nequam > 8c, importune impetra* 

tis-, & de earum retenrione interim in Senatu • 
Francifci Stypmanni J. C.&c.Tra£tatttsp^fthamusdeSa« 

lariis Clericoruoi ^ 
Francifci Smre:^ DiipiHr. Tom. f . de cenfuris . Veneriis 

apudJo:Amonitim> & Jacpbum de Ffancifcis , veljo: 

Ba- 00 u %aptiftatn'CiotciMii iHiprcflus x6o5. noi^ pcnhhritur > 
^ iuu fubroga.ti$ foUis , & locis , qux ^mefan^. vid. 
^^ Echun Aaonyrai Opofciilura . 

iJrancifci Trachclati Statii prop«dcnmata orltoria. 

^rancifct Vcrd«,^U5 imprcffum Lugduni ^'66t. 

¥rancifci ZabareHat 1-ibcr de Schifmatc^ atquc cjufdcfn 
Xibri prasfatioBC Argerttin« iwf^xtliix , donec «xpfiy> 
'^' gcntur, ,.^ 

I^.Prancifco de h Madit de^pios. vidc: EKercito liia» 
pio AuftraV^ _ 
*" Frincifco Malavalfe/yid.Prattica facilc» 

'iFrahcifco <jli9onio . vid. Tra&atus dc Natui^ fubthm» 
if tt« cn^ygctica &c. ' ^ 

* «Fraodfeb Turrctir^o, vidc-. Inftitutio Theologi* elcn 
i IftiCK &c. ' 

^ f rancefco Marta 'ftattaglia./vid.Galkrki Spirltuale« 

^iaocifco |»fair^r vid.Dii<urfo Thedlogtco. 
^ Francif^O d<4a Pietad^. vid.Tcttrb Jefuitico. 

*D.4Francifct) dc Vico. yid.De Las^ieyes. 
[ 'FrancMacohs^.vid-Relation Apolog.& iiiftoriqtie 8c6^ 

^^.F.i^rancifco de Cappelils aitoQonia QrdmisMinomnl 
' ^iCappucsndTum^ vid.Circulus aareus &c^ 

^ranccfco Maria Ottiferi'. vid. Iftoria dclle Qucrte &c* 

4^rahcefco Pe^ vidcc Cfcrci^ dibivo^ione ikc.eCo'* 
iopeik &C. 

^iancifci Fabrici Oratot Sicer. Acceffit Eeptas Diffcrta^ 
tiontemTheoio^ico-Oraroriarum^ Lugduni Batavoruift 
'1735. Decr. S.'Cind. 14. Jan.l757» 

iPrahcifcas deRdye. vid.Canpnici.'}urts &c. 
' l^raocefco Sacchi^tti » vid. Novclle &c. 

fJrancifcus VVo|cemu$t yid.Tcxtus Vcterls TeftamentK 
; l^rancifcus Amicus. vid.Curfiis Theologici. 
^ «Ffancifcus 4 S.Au^uftinQ Macedo. vid. Opufcukim in- 

'fcriptuiBS Azymus. 
^ ^rancifciis Bertus. i.cL 

* iprahcifcus Bigbt. 't.cK 

f rancifcas l^roya^ vidLPral^is ^^tmiftatis» feu methodut 
>* aSitaodi. . 

jFrancifcus :feugar3i-. \.c\ 

I» . , N a Fran^ j^ Indm Libmnm 

f rancKctis b Combc . vlie : Oradwlfi «lefictfo ani^ 

FrSois Combefil. vidc r. Hm^iia^ Hwrf^ MMmhe- 

IJHiQcyciis^otta LembuTgius. l.d.Tid.Btlai» Jo:lPfti^ 

crfciiS if 
trancifcaf Oavit. l.tl. 
Ftaji^jfctil Enzinfis. i.cl. 
tffaficifcu^-Hott^smanus. t.d. 
Jrancifcus Junius. ^.cUiiUEtiam. trattcifci Jutiu v^ca iv 

jp:Pappi. 
francrfcOfs iColbius. f.^. 
Fraticifcus Lambertus . i. cl. 
Francffcus 'LamlDicrtiv <.cl* 
FrancifcusLiftnanitts. i.cL . _^ 
Francifci» Mangetl^s» •vnl.^DetlpCO^^aftatnf . 
Fraricifcus Martin . vM.«rfe«ioiies ad «up«rim«B^ 
FraUcifcuS^^Mortccjus .. vid. Aafon '9Ur^aaii . 
FrancifcUs Niger-Batfaoeirfis, i.cb 
Francffcus t>afftoris. Vid.fl Pignatt^jwffo;. 
trartcifcuS^ «>eHizxttrittS TradUsus. dcAUmialibii^. 4oner 

cortigatur. 
^Jrancifcns Pcfen. i.ci. , ^_,i.j:^ 

iF.i^fancifcuS Porteriis. vid.Symagmar var*arttm:«ofiWie^^ 

de^tittionuA r 
tf iititifcus Ponus Gr^cus . i . cl. 

trancifcus Puccius Filidinus l faHb ufiifpMi» cogiKWicftk 
PuccioTum. I.d. 

tJrancifcus 4iaWctiu^. 1.0^ ^^ 

Francifcus RoccUS. -vid.dc ©ffidiS. 

FfancifeuS Spitta. Vid.Joannis Fraticiwi» 

FwncifctiiJ Stancftrus. i.d. ^ * . . -. 

Francifcus Vaiefius dcSacra Wii»oIopbitt>^o«ec«»«fcK 

traiSacti • Vide i l>hiffo.Matematica y «ve<:aeleftk. 

philofophia. ^ % w* 

tJrancois Giovct . vid. &cclafat»onS du Franctm .; 
JFrancois de Sainft Romain . vidc t Calendict dcs, 

HeurcSi . ^ • j #** 

M*trancois de Salignac Fenclott' Archevcque du Cafn- 

bray. A S. Siii frAthittrnm • %fj 

htzy i Pre««p»ur 9 Scc. vidc: Explicaddo d«$ tH^U 
ints» &c« 

l^ancois d^ Vmon« vkLde U pflmautl^^ 

Fraaeoii Turr^B. vldci Recuil de Serioons icc, 

Frdnpoliiius 'Ocrici Rooiaoi Pardagof ui» lascioris ia ad- 
mintllratido Po^nitenti» Sacran)enEoDi(cipliQ« Magi- 
fter cofnmf nucidE rigoijiiunin) Sc&^ ^ ^aicianimou^ 
10 Ei^lefiani v^cffim , ac recenteai «alummarmn im* 
|>ugnator I ^Obicrvationibus hiftorico-ciitico^iBoralibus 
cxaghacus. Delphis ^70'^*2i>ccr.S.Congr.iS.<Ofic.atf, 
'OAobr. if«^ 

^rancbiif • vid.7oRaa* Ortolpbiia; :Sebaftlaiuis» 

IPraiioia. vid. Dantclis ^raaa* 

^raus quini^c Articulor uni ;a Pfeudo-A^guftini difcl- 
putia f rsHiM Alaxaodro Vi)* oimic itenim Alexanr 
dro vni.oWutoeum, ^ve eocum cum Au^iiAino J« 
ptenli convioientfa damonArau perCoaochumaGrar 
voebocg cLovanteofem TheoK O>ioma? Tyj^is Arnol4 
«b BgiMod. Dccr# SaciP. Coogreg. S«OAai i^, Mar<r 
al« i^ra» 

TreAhus. vld. M;irtious» 

jFrederus. vid.Joannes* 

Sr<ifofifis» irid>fridarici 'ft^rgofii^. 

Irreinsbemius* vM.Joannis ¥rejmbeiiuj« 

arfcureliuf. vid.Tbeophilus* 

S^rcty^bub** Vid*Aodr«aa« 

Frlcius. vld.Andrc:»* 

f^ridenreich . vid.:Zacbaria(« 

Priderici AcbHUs Oi»c« VVi(^rg»Coofiiliatio 4cPf!n» 
«cipatu incer Piwinciasfuropse haibitaTubsngiarr fipc, 

JLe 'Friderid Cad&ris geftis, vld.Jacobi Sjiiegdii, 

Friderici Fregoft Ti^aius 4n Oramncy Jimi£«atioaet 
£de, «e opeiibiif, S( Pnyfacio 10 Epiftoiam S^Pauli 
adRomanos» qui tamen&lfo iUi credimrail&riptus, 

Friderlci fecundi, &c«vidIlittfiri£miPriocipiS5 Qucri- 
mTonia Friderici £:cundi« 

Fridertci Frandcc^flAauii . vid.Mvptia» Pariiiiio» &c. 

Friderrci Secundi impefacoris Vira« vi<LNicolaiCifoeri« 

Fridericj Spaohemsi Diflcriacioiif sXheologico-Hiftoricai « 

l^ridcrlci Spanbfmii fU.Qpera fctMieocia. ^ 

N $ diC* Y^t Iniex Liirwum 

ASertationitm HHlorici Argumeatt* QuaeemibS^.titgki^ 
(hin.Batavoruin cbl9clxx.i3[, In Dec Cons. Ind. flib» 
die 2uNotemb. i690^Antto^OM lA Hiifortani» 8e 
anciquitatesSacras ctm appenditt chronograpkiea, & 
critica Lugduni Bacarorum . lo Dec.Coogi Indic. fub 
dfe ji.Majtii r^Sr.aKa ejofdem infra. 

iereftiorum de Religion* controvcrfiaritm ect^m cum^ 
Grxcis» & Oriencaljbus , & cum ^idaris , &c. Anci- 
fcriptuaris Elenchua Hiftorito-TheologiGus Lugduni^ 
Bacavorani 1^87. 

cjufdem Hidoria Imaginum reftitttta, praecSpue adverTua 
Gallos Scripcores nitperos Ludevifom Maimbourg » 
& Nacalem Alexandrun> Lugduni Bacavorum t^S^. 8t 
pariter. 

cxercitatibnes de Graiia Udiver£rf^ > lugduni latavo» 
rum 1^4^. 

rontrnHacia Exercirationum de Graria UntverfaH . 

crocemata 1.. pro Gratia Univerfali expenfa , & difbuffai 
Anterocemaca C. oppofica Univerfali 6ratiar Deftnfori «, 

de Au£lore Epiftola? ad Hebraros exercicaciones cnbM 
parcibus abCoIutat Heidelberg« rtff ^ 

Hiftoria jobi j Genevae 1,67%. 

pto Priderito Spanhemk) Cbnfil. Eledt, Wlatino Theolo« 
go Batavo Seniore , adverfus fidiones nuperj crimina** 
toris de varia ^ & libera Ecclefix Palitica , £cc. Lug<* 
duni Batavorum i^a^.ProbibentuF io. Dtfc. Cong. ind^ 
die iocSeptembris 1588« 

i^ridericus Beuchufius. i.cL 

Friderieus^Cotleftinus*. vid. Jonnnes I^idericus«. 

Ftrdericus Dcdekindus • 1. cK 

Fridericus a Dinheim. i.ch 

Fridcricus Furius Cxriolanus» vid.Bononia. 

FriderieuS GranduiUers^ vid* Diflertacio ^uridic»,. 

Fridericus Xacob^ i.c^ 

Fridericus Myconius* i»eiV 

Fridericus Pecri. x.cL 

Fridericus Ronig . i^id. Hieolegia pofftN*»^ 

Fridcricus a Than • i.cl. 

Fridericus. vid.G^rgii CaHxti^ 

Fiidericus VVendelinus. vid.Marct Friderici^ 

fcri. i S. Sede tt^ibitefum. 199 

l^rlderus Mindanus. vid.Petri Frideri* 

t^ridolinus Brombach. i.cl. 

Fridolinus Lindoverus. i.eU 

Jrindangus. vidjacobus. 

FrifcUnus. vid.Nicodemi Frifclin?. 

l^rifius Tigurinu^. vid.Joannes Frifius. 

iFrith Lundin. vid.}oanncs. 

Tricfchi. vid.Tra£tatus Theologico-nomicoPoIiticus» 

Frittius. vid. Andreas Fticius. 

Frocedorfius . vM. Valentiaus . 

I^romundus. vid.EpiftoI^ Liberti; Liherti Fromundi^ 

Vrofchellius. vid»Sebaftianu$.^ 

Frofcoverus. vid.Chriftophorus.. 

Fuchs. vid.Joannes Chriftopboru». 

Fucfius. vid.Leonardus. 

de h Fuentc. vid. C<>uftdntinus • 

Fueslini. vid.Joh.Georgii Fueslini. 

Jl Fug^ V Otio di Tom^/a. Cofto > donec corrigaeurv 

JFugien4arunv rei;um JafciculMS.. vid. Fafciculus . 

.4e FugitjvK» & Apoftacisi^ vid^ JuJii ClemeQcis Scocti.. 

JFalcus. vid.G.uIielmu$. 

Fulda. vid.Andreas. 

Fulgentius Ri^brochrus .. v4dv Henricus Koris . 

F.Fulgencius Servita. vid.Traccaco deirincerdecco.. 

Fullerus. vid.Mifcellaneorum Thcologicorum . 
.Fuimen Papae SiK^ci V. vid. Brucum» fulmen.. 

il Fuimine delle prefenti calamita &c. AucoreFrancifco 
Maria Cabellotti. Decr.Mag. Sacr. Palatil Apoftolici 
2o.ApriIi$ 17;» 7^ 

Fulvia Morata. vid.O)impise Fulyiar. 

<ie FAin£tionibus Imperllfh vid.Jacobi Bornitii. 

F^ni^ii|S Noribergen.. vi<l.Joannes. 

fundamjpnta malorum» &} bonorum opesum. 

Funiculi nodi indiffoIubiliSw^ vid<^: Pecri d- Alva, & A^ 
ftorga. 

Fuquerejus, vel Feuguerejus. vid; GuIielmuSy 

Furius Cxrplianus. vid.Bon^nia. 

l^ftcrus. vidjoannes. 

l^uftis Dxmc^nMm . vid. Flagellum Darmonum » ^<5 DtHtPC Libt^mkt G Abriel. vid.Storga! Sallce^r. 

Gabriel Pereird. vid. Dk tn9|ha t«gk . Gabriel de la Sanca Maria . vid. Tractiddde k^ 6mi MUBmU 

Gibrielis . vid. P. F. iEgidii Gabriells • 

Gabrielis. vid. Specimina itioraiis. 

<jabrielIo Angufciola . vid. Medaglii . 

Gaetano Vernicei yid;deirArte d*Amare &e. 

Calafius 2uvingiii beifenfor» vel Nitoktts GtiafiasCal^ 
yini Defenfor.' i.cl. 

Galatheus. vid.HieronymtiS. 

Gallecus. vid. Nicolaus . , 

in GalenUm Compentatllf. Vid.Ga(jp^th HbTliiantf. 

Galerana Baratotci . vid. Serfipliciti hi^imniitl. 

Galleria Spirituale copiofamente al^riccMtit di ViiYte, k 
belliflime divozionl uciliffime) & cAad pd* ififcm* 
iniDarfi» arc.del P.M.Francefco Bdtt)iglta> S^fc.InAfiw 
lano i57^.doncc corrigatur. Det.Sae.Ctftfg.itldii4 
Hoy\i696J 

Galiled Galilei . tid. Diaibgd di GaKfe<^. 

GaUari. vid.Seri;acii^ 

GalUfius. vid; Nitolaus. 

Gallemart. vid. Condlii Tr*Hfetit]mJ D^lfiotihi D«ela^ 
rationes eofundem Cardinalium. 

Gailiar HiaoriarBpitcb^. Vid. tphmt Hiil^ri*;. 

de Gallia^ Regis pace, cum Rege Hi^iitiil; . Vid.CAro- 
nologia' feptenaria. . ,, , 

Gallicanar Ec^Iefiar Decretai. vid. iauttittli BocctreW^ 

de Gallicana? Ecclefiar libertate . vide : De conc^MMUa 
Sacerdotii , & Imperii : Durani : Optifcttla dik> a^ 
Prewcs des libertei : Traidbl^ des drbits i 

Gsjfljcanar Nationis ApoAoIorumlibelluS^ Vide» ISfiitllu» 
, Apoftolorum y 

GallicaDus. vid. Mariale^ 

de Gallicis rebus Epitome. vid. tanrentli R)febei);M* 

Gallobelgicus. vxd.Mercufii G&Hobelgiei , 

Gallorum Poetarum deiicisr* vid. ^nutii CheU. 

de 'de GaIIorum,yeceriReligione. vi(l»Helir Schedii. 

Gallus. vid. Joanties: Nicolaus. 

<5ambacurta . viii Pctri Gawbacurta . 

Oaraologia Synoptica . Iftud elt Traflatus de }ure Coa« 
nubiorum quatuor jntorflin&us libris, cura» aclabpre 
Jdichaeiis HaveinanhK Stada X6i6. Dea $ac. Congi; 
Ind.xy. Maii i^^o. , . ., v ^ . 

Gara deirincelletto , e della Volonta » vl Giudlzib della %9r 
pienza, elaYittoriadellaGraaia da cantaVfi neirAc- 
^dliia 4t Sigii^ Afidati nella fieg- 'Cittl^ di Pa. . 
Via$ congtegaerteCMdoJl Iblito nella Chiefi di San 
Rancefco k yigilia delK tmmaculata ConScectlbnedel- 
la SS. VeisiDe N. S* dell' Accadsmicb Affidato Con« 
tf orde 7. ' p«ccmb» i6^ 

Garceus. vid.j[oanoes.. , ^ w. ^ 

^urmttmils Mah^NfgBBnSrvid, L.ChtilSaBi. 

Garnier. vid.DialogUBa eii cinque langues^ 

^ai^meroKl ^ thI. XoiiiBes « 

eaipar.Vid. Hardib^ 

HSttq>ar Adelcr. i.ck , . - * *. w ^ ^ 

M» 6arp»d Aitdduk vid. Trait^ de r Ocigme dl b Kegale« 

tSaipar Braummiler> vcl BraimrUer • x. d. 

«sftoar Sniftfaius l^aau^. i.cL 

^klp^t Oluiyerus* l.ck 

^Ca^ar Crijctget. i«ch 

<3a4'^ Donunrittt^ yi4hAmpkiic4tnim.* 

bafpar Elosiii^ . i. cL_. 

GaU>ar £unmaches % vd Eutymacbats^ ^ i. cl. 

iGalpar ipabejr. i.cL 

43afpar GnlidtnMii . i* oU 

^foar Gretcenis. x.fk 

G^toar Hanta. i.cl» 

Qaipar HediG,; i.€L 

<5afpar Heiddiiiiis. i.cL 

4Baif ar HcnBbergias • i. cl. 

^ffiar UbettinUSi t.cL 

Gaip^r lutCdid. vide: IftftitlttiMCS Tbologicae ad ufum 
&emtuarsi^m* • . 

^ipar Ittnbrp. i^id. Aelliim S^eooatef. 
GaTpar ^acer^ vcl Macrus. i.cL . 

. Ga- \%i InJept Librofttm 

Gafpar Megander Tigurinus. i.cl. 
Gai^r Melirander. x.cL 
Qafpar Moccheus SctnalkaldenCs, x.cl. 
Gafpar Oleyiaiius. i.cL 
Gafpar Peucerus. Budiffinusa x.ck 
Gafpar Rodulphius. x.cl. 
O^fpar Scolhagiu;;. i.cl. 
Gafpar Syvcncfclms. i. cl; 
Gafpar Taul?crus. l.ch 
Qafparis Cj^allini Traftacf^s Gomffiercioram > 8t uCun*. 

run)> reddituumqiie pecunia confticutoruin , &mone''. 

t;arum . E jufdem Traftacus de co quod inccreft , & de. di- 

viduO) &rindividuo> quiomnes runcCarolt Molinsei^^ 

mucaco cancum Auchoris fiomiQe ^ nilt ei9eBdeiiiur / 
tSafparii Fafci pplitica i^iviaoa,- 
Gafparis Hotmanni Commenurii in Galcfu dc ofit path 

cium Corporis humani lib. 17., 
Gafparis Klocki Traftatus Nomico-Poiicicui dft ConccW 

bucionibus . • 

cjufdem Tr^£tai^t^ luri^icp^Policico^Hiftoricus de ^ra^ 
' rio» obfervacionibus, ad dkioRibus , Remidioniburquc , 

locuplecacus. Oper.Chriftophori Pellari. 
G^fparis Scioppii Comicis GiaraB Vallc infimua Famia» 

ni, cui adjunftum eft ejufdem Sciopii de Scyli hiftor 

rici vircucibus, ac vitii? Judidum^ cjufdemqMcdeN^. 

tur^ Hiftoriac , & hiftorici officti diatriba , &c Sor» 

Us 8. Pcc. Sac . Cpn^. Ind, »7^ Maii i6<77v 
Gafparis ^iblini Goropitdia . 
Gafparis Ziegleri Opera fequencia. < 
JI AHPOHTAON Bcclcfiaftii^um, fivc EpHcopusmildi, 

in vcceri Ecclefia invifus > AKPOAMA , pociflimuin^ 

ex juie CanonicO) Vvicembergar 1472^ 
<le £pifcQpis> eorumque Ju):ibus> -Ss DrivLilegiis vivendi, 

Romar liber commencarius cx variis veceris. Ecclefic . 

monumencis» acque fcripcis coUcdus, &g Norimber*, 

gx Typis Henirici Meycri i696^ Pec.Sac.Cong..SiOi>. 

lic. !;• H^ii i^37*prohibcncur. 
de DiacQni^> & Oia^oniffis veteris Ecclefiz liberxom* 

mencarius , Vvicemb^rga& le^S/. Dcc,Sac«,CongvIndi% 

^is %9* Augi^^i i^^o^^ ^ i J. Seie TfobibitmrMm, %o$ 

Caflarus l yni. Achilies Pyrminius • 

Gaft. ▼id.Job. 

Gallius Brifaceniis. vid.Joannes Gaftius. 

Oaudentii Merulz niemorabilium liber, rafi emendentur. 

Gaudentii Tarvifini Noniantia » Geomantia , Chiromantia • 

Gaufrldi de Monte ele^o tra£tatus fuper maceria Conc. 

Bafileeufis. 
Gcbuillerus. vrdi Hieronymi Gebuilleri. 
Gedeonis Haruei M« D. Medici Reg^is » & Reginas Ars 

curandi morbos eiceptione, item de vanitatibus> do* 

lis , 8c mendaciis Medtcorum , Amftelodami i^f T« 

Dec. Saa. Cong. Sv OflF. 26. OStob. i/qu 
Gedultig. vide: Petrus. 
Geldenhaurius , vid. Gerardus. 
Geilius . vid. Caprtcci del Bottajo* 
Geltio. vid. Viu di Sifto V. 
delle Gemme • vid. lodovico Dolce • 
Genealogicum TbeatrCim. vid»HieronyffiiHennioges. 
.General IftruAions , By Vuayof Chatechifm , in Vvhichrbe 

Hiftoriiantd TenetS) of Religionthe, Chriftian Mora- 

• litio , Sacraments > Proyers^ Ceremonles,andRite$9 
of the Curch, are briefiy explain daby Hoiyfcripture 
and Tradition Tranfalted from the original Prcnch» 
and arefiillis Compar *d vuich the Spanish Approik d* 
Translation Pirft P^rt The fecond Editioa correAed 
and Amended • Bii S. L» London Primed in the Year « 
1725, Hoc eft: Inftrudioncs ^nerales inmodumCa- 
lechifmi , quibus Hiftoria » & documema Religionis 
Chriftianat, Moraiieas> Sacramenta^ Orationes>C^e- 
moniae, Ritufque Eecieiiar Sacra Scriptura, 8c tradi- 
tione breviter explicaotur , A Gallica origjnali trans^- 
latar , & cum Hifpanica approbata tradu^ione cautc 
coUatae . Prima pars » Secunda editio correfta , & 
emendata per Patrem Siiveftrum Ludovieum Loyod 
Ordinis Minorum » Londini 17 »5, dec.Sac.Cong.In4^ 

* 15. Januarii i/ay. 

Generalia utriufque Juris Axiomata • vldeManuduftlo. 
Genefis cum catholica expoficione Ecclefiaftica • 
Ipenefis cum catholica expofitioneEcclefiaftijca, ideftex 
univerfisprobadsThcologis, ^uos DominusfuisEcclc» 

fiis, »04 J9tksi £l9fVflRfli 

fiis , excerpta a quodam vcibi£>eiMiiiiir#i 4»iHKy|« 
tumque in Theologia verfato : Sive Bibliocheca ^x^o^ 
iitionutn Geoefaos > idcft eapofitib ev probatis Th«o« 
logis» <}uot^ot ifl Genefim aliquid fcripicrim» cci* 
leaa> & in unum Corpu$ finguUii aiiiocrofeQBflau* 
&c. Libcr fic infi:riptu». 
, Cenevenfis e)[ercitationes« vid. Aleiandri Mori, 

Genevenfis Cateehifinus. vid. CatediifoMs Geiievetifis^ 

Genevenfis ConVentUJs* Vid. Conventus Ccnevcnfit, 

CcneveOfis Gloifa. vid. Glofia oidinaria. 

GenifaciO Splionclni. vid.Il Otrueio fvabgi^to. 

de GenitUris* yid» Capdani Op«rab 

Gentilettus. tid. Inoocemius » i 

Gentilis. vid. Alberici. ScipilMiis. 

de Genuino Eucharifii^ negetii inttUcdu » & IkTa cX 
vetuftiflSmis Orthbdoxoruni t^aisiftm lii>ril» &c% 

Geographia univerialis. 

Geomantiz libri bmnes* vid. EtlaiH Aimibaii^ llaii»Mi- 
di: Gaudencii f arvifini i Joachimi RciDgAlbctj^wfia^s 
Petri de Aband^ 

Georgii fieati fententiarum difiinitaruai SaiioniaedicMa- 

" trimonialibus Centuria. 

Gtotffi Calixti S. th. D. &c. m Afca^* ^ul. Prof, 
prim. Abbat. begioloth^t» de Pontiftcc &ofiMino Ora- 
tionestres» quasiM.SS, axc«cpfii» &cdklit (rideri- 
cus Ulricus 6.F. Calixtus fcc. HcJmcfiadix^fl. 

Oeorgit Calixti S. Th. D. &c. dc qu^ttionibiK uum ftiy- 
fieriiiiB SSi Trinltati$ e folius Vctcris Tcfi^ttlBenti tibris 
pofiit demDofirari > & num cjus fiempori» P«trit>us 
Filtus Dci iQ propria fua hipo^cfi apparuetk ^ dif- 
fertatio» & tleimcfiadi &c^ 

Georgii CaliJai &c In Epifiolam S. Pa^li Apofloli ad 
Komanos expofitio lic&eralis. ^e,litm(u'ig,m i6su8c 
omnia ejttsOpora* Decr^aa.Dei^iab, i^oo.vii.Difp, 
de Sacratifiuno * 

Oeoz^ii Cafiandri fidgse theoiogi> ImpQrttorifaus Fer- 
dinando Primo & Majdmiliano Sccundo a CoBfiiiis^. 
Opera omnia prarcipui Epillolir air» & coIioi|ui« 
duo, cum Anabaptillis. Licct Autfaor in Indioe fit idK 

. ter Autbores prims ciaffjsprohibiciif. 

Qcor- A S. JVir VrMhHdrum . 1^5 

iOe^^gli Caflfan^ri tiymni £Gclc^ftici • 

Cpcorgii &ou£b ilc icincr^ 4Wo Confi«lliil*poficaiiolp{» 
, flola . 

Oeorgii F^kii Ckcamiceafis Saxenflc iltuftrataB libri 
navtm ^ 

Ceorgii fUioslim. vide: fob:<5c^ii. 

Georgii itorai CommeQci^ in ^erum Stilpklum, 

Qeorgii Horni opera fequencit. 

orbis. Imperanss ieu Tradatus Ac Tr^dociiii Orbislffl- 
periis Hiftorica-PoJicicHS &c. parcimcaftigafus^ po^. 
cun' ilUiftriitus « Jo: Joadiinio FcHeiso Pr«yfdfib«e Li- 
pfienfi. Francofurti» & Lipfiar 167 f. 

orbis Politic4i4 I^BipQfiocum , «Rcgnorum » ^rincipMHim , 
Rerum publicaru», 6:c. 

hiftoria Eccleliaftica , &'Po£rica. 

lui^tanttm. De&nlionis^ de ^cra «cate -Mimi^ • Xaig^I 

. 'Baiairi»rum t£i9^ 

defenlio piflertationii^ de veraartate Mundlcafligafiones 
Ifaaci Voffii»^ &c^ Lugduni ^Batavoruin i^S9» 

Georgii Nigrini Condoocs. 

Ceorgii Richccrii) ejur<)ue famiIiftriim£piftelaB4eieftioi- 
res ad^ vi^ois aiolMli^mos. t^^ -olaciffimofiiue d«c«e » oc 
rcdditar», 

Gcorgli Schombomcii poBfticorHm4ibri.<fi)pttm..4nf)oe. 
Cong. lnd^^jiS.i^m*i69e. 

Qeorgii Theodori pi^terichi de ^Jvae > & ^l^tu ^|ttdm« 
rum in Republipa Chriftianorum difiHirrus^ 

ad Georgii TurncbuIIi Tctr^onffiiMiii -pieudographttia 
«AjpodjixiSiGalholfca.., &ic i^pologia pro 4iifpu«iiioRe 
de formali obj^fta > ^c. Aucbor^ Roberco Baronio 
Ecclefiaite Abredonenfe 1«^ 

'iGeorgii 'Vi^oiil Boemaca. 

(jcorgu Hcffii i>/)Tcp./9«>m«^ParspiorFeftaChriftiifiorum 
^cum^nica contiQcns> <x Poctis ^uavctcrrbus^ ^a 
rccent;ibus^ cekbcaca s a^ue poft accuratani logices» 
& Rhccorices A^naiyCa fea diipeficionem fHuftcatacum 
gcmino Indice > uno, Auftorunx > wum > & Vetbo- 
jrum aherp t M./Andeea Vuiichio &c. nunc vero re-* 
vifa ftudio, & laboro GeorgiiH.offii Lipfta; i^io.de- 
^cto. uc infra « Ejufdem pars poftcriorj.poftbuma . 

Je- . I ito^ ImtiM LibrMm 

riTt i6f6, ieatro Sacr.Cong. Irtdlci$i4* Jai)* t^jfi 
Georgiuis Bcrriardus By Sfiingeri Philos • vide : De at*- 

inonia animi &c. 
in Georgium Blacucllum Anglic Archiepi(cb|»um a Cit^ 

ineote Vlil. defignatum , quarftio bipartita > &c« 
Gcorgius Adamus ScruviuSb vid. Valetii Andrear, 
Georgius i£milius Mansfeldeo» vel Mansfelderi i.cU 
Georglus Autumnus* l.cl. 
Georgius Battenhelmer • i. cl. 
Georgius Blandratai vel Blandarta. x.ci» 
Georgius Blaudlacht. vid^ Epicomc Juris prtidehtIaB« 
Ceorgius Brindeurs^ i.cl. 
Georgius Bruckfulbergius • vid. Manudu£Uo ^ 
Georgius ^uchananus Scotus. i.cL 
Georgius Coeledinus. i.cL 
Georgius Caflander Brugenfis» iive Veranius Modellul 

Pacimontanus • x. cK vide etiam Georgii Caflandri> 

Veraiit k 
Georgius CodoniuS. l.ch 
Geor^us Conftatuinus Anglus. i.cL 
Georgius David. i.cl. 
Georgius ex Delphis. vld. David GeorgiuSi 
Georgiu^ Dietericus. i.cL 
Georgius DorfcheuSb vid*JOannis Georgii. 
Georgius Dounamus , vid. Papa Antichrifius & 
Georgius EbouflF. i.ch 
Georgius Eckarc. i« cl. 
Georgius Edelmaon. i. cL 
Georgius Fabritius Chemnicen { vfl CheronicKeni t» 

cl. vide eciam Georgii Fabricii * 
OeorgiuS I^IadoriuSi t.cl. 
Ceorgius Godqlmanus. vid.Joannes Georgius: Jbannb 

Georgii. 
Georgius Gynxus Bodicenus • i.cl. 
Georgius Hakemill. vid. Scucum Regium & 
Georgius Haofeldt. x.cL 
Ceorgius Henninges. i.ci* 
Ccorfiius Henricus VVegelinus. vidc: t>id«rtacio juti# 

puolid de Ja&itata &c^ 
Ceorgius Joachimus Rhecicus. itcL 

Ocor* A S, 5ed$ :PtobiUt9rum . Ad } 

tS^orgluS Kupelinh. i.ch 
Geotgiui I:y(lenius. i^ck 
Ceorgius Major. i.cl; 
<jtorgius Meckart. i.ch 
Georgias Milluis. i.ch 
Georgius Neccarus. i^cl. 
Oebrgfus Niger» i.cK 
CeorgiuS Ntgrinus. i.cL 
Geo^gius PtefTereri vel Breftherer. i.ct. 
Georgius Princeps Anahinus. i.cl. 
Georgius Raudt. i.cl. 

Georgius Rittherfufius. vidijucunda de orculisA 
Georgius Roraritis. j.cl. # 
Georgius Sabinus. i.cl. 
Georgius Scbmaltzing. i.tt 
Georgius Scholtz. i.cL 
Georglus Shon> vel Scbon. i«cU 
Georgius Silberfchlag 4, i . cL • 
Georgius Sohnies. i.cU 
Georgius Spalatious. i.cl. . 
Georgius Spintlerus. i.cL 
Georgius Tikntis. iic^ 
Georgius Toye Bedfordienfis ; i.cL 
Georgius Venetus. vid. Francifci Qeorgiu 
Georgius Volger. i.cl. 

Oerardi Joannis Voffii DUTertationes tres detribusSym- 
bolis Apofioiico f Athanafiano > & Confiancinopo.« 
litano . 
taerardi Jo: Voffii thefes Theolbgicap , & HHiorica? de 
variis dodlrinae Chrifiianae capitibus , &c. Hagae co- 
mitis j^t8. 
ejufdem Harinoniar Evangelicx de Paffione , Morte , 
Refurredione , & Afcenfione Jefu Chrifii Servatoris 
nofiri libri tres Amftelodami 16$ 6. Prohibentur in 
Dec.Cong.Indicis die a.julii i^S^. 
Cerardi Mercatoris Athal. vid.etiam Chronologia. 
Gerardi de Meynard colleftio controverfiaruoi Foren- 
fium Scnatus Tholofani, ac collatio cum aliis Fran-/ 
. cia! Arreftis, cum additionibus Hieronyminruchne$« 
Ccrardi Joannis Voifu dc Thcolpgia Ccntili ^^ & Phy- 

fio- J ^qS tnieittibmum 

^ologii Chriftiana, five de originff, ac frigrcQu t-^ 

dolojairix &c. Libri IX. Edicio nova > qpQruo:! qua- 
tuor Libri priores ab Authore plurimpa» s^u£ki ^cc. 
Amfterdami i^^S.Dcq.Saa.Cpngccg.Iadic.z. Fcbr. 

1718. 
, Qerardi.NoodcO[>era^omnia» ab ipfa, m^ogpita t ^;UH 
€tZi & emendau multis ici locis. Colooia? A^rippi- 
n« 173t.Dec.ubl fupra S.C.Ind.i4.Jan. 1737. 
P.M.Gerardo;Capaffi\ ^id^Cpnplufionci ex Tiii;Q|pgi4s 

ac Phitofophia, &€.^ 
Gerardus. yidjoannes: Joannis. 
Gerardus Gddenhaurius moviomagus. z..cl. 
Gerardus Liftrius, i.cl.. 
Gerardus, Lorichlus, Adamarius. z.cI.vld.cti^Qi $crhar-. 

di, Lotiiv ' ' ' . 

Gcrardus Scgarelli Pergamcn ., 1. cr. 
Gerbais. vid.Differtatio de caufis majpribil^. 
monfijeur Gerbais, Do&cur 4c So;j»onoe. vid* Ptr^eQiicK 

lettrc. vid.TtaitCs. 
Gcrbellius. vid. Nicolaus. 
Gerhardus. Titius. vid.Ofl;qifioSummatia^ &c.JExJQiec. 

Sac.Cong.indic.^.Martii X7o^* 
Gcrlachius. vid^St^anuA,. 
monfieur Germaia Do&eur^ co Thcoioglc • vi^. M^i^c 

dc rjEglit^ RpmaiQC. 
Qcrmani cujMOkm. contini^clo^cemporuni .^ cvid. Con(i- 

nuatio temporum . 
(Scrmanipc Ecckfiarum.. Oratio . vlde : Orati^ JKccIe* 

fiarum., 
Germania; exegeicos.. vid.«F)uu)cifci Isfinici . 
Gernjaniae Hiflforia. vid.Hiftoria G^rmani^. 
Gcrmani« Munera.. vid.Verum invcntum. 
i^ermanica Commentaria. in Comelium Xacitum » vid« 

Cpmn^entaria Germanica. 
Germanica Theologia . vi4; Thcologia, Germanica . 
Gcrmanica! Nationls lamcntationcs . 
de Gjertnanicl CoIIegii i^flitutionc. vid. Pancgicicus • 
de. Germanici, Imperii Cornitiis «^ vide : •Dominici A-^ 

rumei .. 
Ocrman^um Bdlum.. vid.£ellttm Scxennalc*^, 

Gcr- i i. Seii TrJfibtfptUfH . 16^ ' 

i Oarmaniciis i^fquillus. vicL Pafquillus Genninicus. 
^ dc Gtrmanis Diis» five deGerixuinorum veceri ReiigiO« 
' nc. vid.Heliac Schcdii* 

' Germanorum Licani»«> vid.Litani« Germanortim* 

de Germanoruni Origiiic* vid.Hiftoria. 
f Germanorum Theologorum vicae» vide: Melchioris A« 
^ damik 

Gcrmanius feeyer/ i,cl. 
I Gcrnhard. vid.BartholomofUS. 

Gernuchc# vid.iBgidii Gernuchc* 

P.Fr.GcrolamoMcnghi. vid.Compendio deir Arte Xfar> 
fiftica &c.Icem Fligelium Darmonum^ 

(Bcrjardc. vid.PhUippu$* 
A Ocrcachius Billicanus . vid.Theobaldus* 

Gcrtophius. vidi,Jo:Gcrtophi* 

Gefhems. vid. Conradus . 
i Gcffelius. vid»Antiqua> & Vera fides* 

Geft Anglusv vid.£dmujidi»s.. 

.Cfilila Hikiebrandi » vid. Vica > & geih • 

Gefta Poncific. Roman» ab Adriano VL &e. vide : Joannil 
Palacii. 

Gefta Poncificum RomahorUfn . vid.Joannis Palacii &c^' 

Gefta Poncific. Romaa* ab iQaocencio IV. &c. Vide : Iqt 
Palacii.v * 

^c&i» I^manorttai v 

de Geftis Carfaris Friderici. vid.}xu;obr Spiegelii. 

<jev€rharci £lmenhorftii Nocs ad Gennadtum Presbycc* 
rum Mainiicnfcm de Ecclefiafticis Dogmacibus > ad ve« 
tcris cujufdam Theologi Homiliam Sacram )t & a4 E* 
piftolas Martialis £pifcopi Lemovicenfis» 

.IGhebardus. vid.OratioPanegyrica. 

Chelbius Lini:opienfis. vid.Antonius« 

Giacintp Clcognini • vld. La Forza deH' Aitiiciciir» 

Giacinco Salimbeni. vid. Via Morale dell*Anima* 

Giacomo Lambardi. vid.Opufculi di Giaconvo.. 

G^acon]to Laurq. vid.liIiftoria> ePianc4» 
I Giacomo Matte d' Alfiano. vidc : Riflqflioni fopra H U- 
\ bro &c. 

Ciacoino Picemnd, vld. Apologia per V Riformalori &0. 

^Wopoi lycciWaci. vld.Pialogo di Giacopo/ 

O Gl«i^ iti indek UBrMim '^ 

Qiardioo £ Midrigali. vid. Mauritid kotol - * 

Gitxslus^ vid.Conradi]S. ^ 
Oiesi^ rpecchio dell' Animt. vid.Benedifti BiTcia. 
GiflTornenfis. vid.Henrici Decimacoris. 
Glgas Northufianus . vid^ Jo: Gigas • 
Oilberti de Choyreul. vid.EpiiMa IUBfttifliffli , & Rc« 

vcrendifs Domini 4 
Gilbertus Cognatus Nosereiius . t.cL Vid. ctiim ttiboSm 

Lauf etitii Abftemii . 
Giiles. vid.Hiftoire Ecclefiaftique. 
Giorgi^ vid. Vita deir Amnwrabile Mofifte» » 
GiofefFo Pafli de Donncfchi Diftcti. 
Giofeppe Saiiceti. vid.Mariale Teorko» e ^jracrfco* 
Gio: Antonio Solazti* vid.Modo facile. 
Giovanni Antonlo Solazzi. vid.Maiifera dlvott. 
Gio: Antonio Summonte. vid.Deiriftorta dtlIaCIttib> t 

Regno di Napoti « ' 
Giovanni AVentrooc. vid.tctteira di Giot AVetltrMt^ 
Giovanni Battifta Benamati. vid«ManHale comitiodo ftm 
t^raGtovanni Bartotomeo da S* Ctaudia. vid.Rirforzo 

dello Spirito. 
9io:Battifta Comai£i. Vid. la Cofciaiza illuiribUti ^ a6 

ctiam Potitica» t Religione trovate. 
Gio:Battjfta Comazti. vid.la Mente del Salvio. 
Gio: Battifta Comatsi . vid. Filofofia , tc amore Stt. A 

etiam Morale de i Prindpi Occ. 
(Ko:Battifta Magnafite^ vid. Libelli quidftm cotttifiel»cl 

particularem . 
Gio: Battifta Marino. vtd.Jo: Baptifbt Maritti. 
Gio:Batrifta Pbrta. Vid.de Miracoli. 
Gio: Bactifta Romano , e Colonna Cavalier Meffine fe « 

VidiDella congiura de Miniftri del Re di Spagna con» 

cro la fitdeliflima, ed efemplare Citta di Meuina ftc^ 
Gio:Battifia de Vilela. Vide : Practica pei: »|otare a beo 

morire* 
Gio: Bonifacio Bagatta . vide t Vita deUa Vener. Madre 

Grfola, 
Gio:Carlo Coppolt. vid.Maria Concetu^ 
Cio: Fakoni . Vid. Jo: Falconi Opera . 
Gio: Fiorcutino U Pccorpncj 4o|iec corrigatttf * 

Gio: t5id:lPrancefto Lore4»o. vid.Ncyv6lle Amorofe. 
^o.- Ff^iicclco Spbta* lFi4.Joifrancirci Spifix. 
"Gio: Francefco tlgolini^ vid.%eUgiofa difefa^ 
tBH^sGtaComo Brcimigero • vid. iaarusione fonijameii* 

talc, 
!>• Giovatini (^acomo G^^co . vide : la Qi^aFefem» 

deir Anima^w 
KKoiOrtgorio icti . Viit^. La Strage de Rifbrmnl i^ 

ndicenci. 
1Cio:1ftuar&vid^Effattft deirin|egni. 
Gio: Maria Grimaldi • vid. teiofo deti' Aoiaa^ 
^.D.Gio:Maria Vincenti. vid.ll Meflia vemito> 
P.OioaMariaiia. tid.|cf:Mafian«. 
Gi^Mtflrefcac. vid.Della conunontone. 
Oto:PaIafeai% vid^Annonia conteoiplativa • 
Cio:Paolo ferreila. vid.fioretti fpiritualu 
^io:PauIo Rocchi. vid.Pafi deli'Aniau> 
tSio:Suriii. vid.1^ateclufm# fyitimk. 
Qiptatl» vid. Joachimus Giftheil. 
^iraldtis. Tid,<}regorias» 
<Ginr|.vid.De TEftat, & Soecct. 
Girorarifio Brufbni. ti<LCarroEaino tlla ino4i«.» 
tSondola a trt Reaofiv 
Girolamd Clodinio. vid.een«o difcofff. 
Girolamo GigK. vid.iI DonlPilone» Sc FoCa ufq«ea4 

nuthertim CCCXU.Sec. 
Girolamo Meam. vid.Nove Marttd) in onortdiSant* 

Anna. 
{^Girolanto Menghi • vidt : Comftndio deirArte ef- 
' forcifttca. 
Gisbtrti Amftelii expoftalatio altera adverfus Lojolltas , 

foedos Societatis Jefii defercores. Coloniac apud BaU 

thafar ab Egmont , if04. Brevi SS. D. N. Clementif 
J^apat XI.«.0<%obris 1707. 
e^fdcm t Expoflulatjo prima adverfiis eos , qui dicunt 

fe de conlortio Jefo effe» & non funt , fc funt Sy- 

ntgogai Sacame» editio fecunda. Colooiir 1704* Dt^ 

5. Cpng. S. Offic. » tf. O^obr. 1 707. 
Cifth^il. vid.Joachimus. 
m CKibUeo {rande. vid»Un span Giubilto. 

O » dtl liiv^ InJex tiht&rum 

Ae^ GiniAkd dr N. Sig.Initoc.X«col Sommarie i€gV0% 

tri paffati Giabriei , e det ycro modo di ottencf e pic«» 

nifTima Indui^cnza» &c. 
&m(i{zio fopra fe lcttere di i j^Uoniint fiampau )'aiino 

ijjj.Qua) fi conofce effcrc dcl Vcrgcrio. 
ijitilio Capotoda. vidrGi*Amon di D.Carlo» 
Giufcppe. vid. Ferrantis Pallavicini* 
detla Oiuftifica^ionc deU' Uomo coQ Dio t vide t DlB^ 

Prediche cactolicbct 
Glaffcr. vid. PetruSi 
Glatefea.' Vtd.Kantafic CapriccioTc, 
Glork di S«Anita Madre detla gran Madre di Dia» e 

prattica d' alcune divozioni da farii jn ftio onore , 

ricavate da gravifTimi Autori da FfaMaffimo da Mon* 

za. In Milano j^rx.Dccr.Sacr. Cong, Indk. »5« Ja^ 

nuarii 16 4^4* 
Gloriofo trionfo d'invieta motte dicarita emulatriccdl 

vero Martirio di ^ranccfco Antonio Sarro. 
Glofla ordinaria Genevehfis* 
Gloffx novar ordinaria?. vid«Nova? glofo* 
Glollae ordinarix fpecimen. 
Gloffar Ttiarmud. Vjd.Tbalmud. 
Gloikmaton in veteris Tcftamenti libios Breviarium «• 

vid compfndium) /ive Brcviarium. » 

Gnapharus Hagien. vid. Guiiclmus . 
Goarinus Cattus . vid,Otho Gryphias. 
Gocchius* vid.joannes. 1 

CJockelius, vid Ernefti Gocktli. 
Goclenius. vid. Rodulphi Goclcni* 
Godcf Guiliclm. Leibnizio. vid. Hifforia Arcana > Itved^ 

vita Alex.VI.Papap, &c. 
Godclmanus * vid. Jo: Ceorglus $ Jo: Gcorgii : LcKicoi^ 

pbilorophicum , 
D. Godfrid Sanoli • vidci Manuale rerum admirabilium% 
Godofrcdus. vid.Hamelus. 
Godmanus. vid.Chrifiophorus. 
Golaafii . Metchioris • Opcra omnia > ex Dec. S. CofigfW 

lnd.4*Martii 1709* 
Coldafio. vlde: Rcplicatio Sacra Catfarea &c% 
tJoldaftus^. vide Politica Impcriali^. 

<3o* Ijoftitli', & Davidis Monomachu . vidc i JaCoibi Shtf* 

U GWdola a trc *cim . Paffacmpo Cawcvalcfica 4| 

<3iroltm»Brufo<w- ... .. -, - 
GoniUez dc ICoCeodc. vii- Anw>mi GoBEalez* 
Sottzalci ie Salatcdo. vld.Dc Jegc foliiica. \^ 
CGpingcnfis . vid. Andrcaa Jacohi ♦ ^ 

^SorcinianuSv. «.cl . , « ri. • 

«erdoniiis HuntUcoCcotus. vid.PcafchCDu 
«SorUocnfis. ^id.Martinuf Lochandrus.. 
iiciSiciujs . vid.€dii«> '«V9va Axlomawaw 
^orlitiw^ vid. Oregorii JlichtctL, 
<3o^li«.. VKi» Aadfcas.. , - 

<Gwutitt$. Vid.AndTcas^ ^* - »fk 

f^.Gottardo BcU-^^mcK. Vidjl Pfcgi» , -« i oraoic ftcir 

Orazfionc^ - / ■ . . ^ v 

liotwdus.. Vid^Mercnni <6aUdbelgIci^ 

«GoAarduS^ qui^& Conradus. i.cl. 

«othcnu^^ i«d.«art5hdUnK»»rTw^li^«>- > - v> 

«m)H>frfidii Arnol* Hiaoria , & Defcripw Theologj» 

. aiyftici:, ico ThcofopHisf ar^nx,, & rccdh Jlti^ . itcm* 

, ^^ue^Vcteram, £c NovotMW NlyftLcoruni.JSjFancaFurti. 

, ijro*.Dfc«.SacOoi>gvI»d,«4.Ma«ii vtZA^ . , 

^otcffredus. Vid.ArchoiMColOgia^ 

iGotisfordus. vid^Th^ftM^ . » 

CDndliii V yid. Bfl^wiWiH : 

fGoudc myne Ondetgraveyi cnflc in9e ^fochtSef^ot^e». 
^c Wordeilcl^iigb 4er Sicl vcrdefelychken Bocc]( 
van Marchu Vandcn H^ffraficifotwnRcl^cusCiavveKa 
J>ircafe.Gcrtrukt, 4. Antucrpcnibii , Jacobus Mcfci^ 
j<6»^.Tot luoven> *^M4ik !»«cCcng.«.0<!ic.(U'a% 

TSk(¥y%^. /.-:.' ^ . . ^ ' 

«Soudc HyncOnacrgr^ven etx&e toclft Gdfprongeii^ «^i^* 

^«tc.dccl Bcbelccndc^elc Vcr^crlcggingh vand. vc>- 

f0tdc« ^rguineiiten -^an JP.'8to|Cu*.. TotO-ov^n.Ji^S^ 

Sn Dec. Copg.S.Oflfic.a^. Nov. i68f . 
4Soav3ftocfticnt, & 4>bedicnc^. vW.ThooMe Angli-. 
fGralbbius.., vid; If ofcphus.. 
4c h Grac^ Catcchifme*. Vid.<Ot|tschifine. 
4o h "Oracc vii^liciiic 4c Jc&i Chrift > ou MQUna t 8c, 

.0 i fe* 2f4 ^»ii* tiirMiffi ' 

fes DiCdip^i%i C6nvaincus dt rerteur d«s Pkh^ienfi 
& des Semipe!:igien». 
^e Grxcx Ecdefiz honfiemo ftnii Epiffola , Atitiioi» 
Tboma Smith JEcclefiaE Angfkana^ Pnesbyter^x, Col- 
legii Sr^. Cditio recimda ab Aiithorc tonge aiifiiDr > 
& emendatior. Londini A.D.i^f8.Diecr,Sac*C08f^ 
Indicis 7.Februarii 171 1. 
Grxcx Hngoz Thefaiiras. 
Grarciar Hiftoria. Vid.Hiiibrfa Gfseil^. 
Grarco^lasintim Lexicon. vid. |o: Scapulc • 
Grxcorum Apologia de fgne PttrgatMli . vide t Ap^ 

}ogia» 
de Grxcoram Jurifdi6tione. vid.Joacltittil ScepbiAl* 
Grxcpm Lexicon. vid. Lexicoi». 
Gri?dicevus* vid.Simon. 
i>.GralEo. vid.Lettere di S.Antonio. 
Grammaticafy & aliftmm Ardum Inf&otioncs» vtdl»!»^ 

ftitutiones. 
GraoMnarices Thefauros. vid^Lesiieon Suntorfit. 
m Gran Giub3eo (lic !ncip(t qciodiam f<6liam impfi/lt 
fam) t^na getierale perdbnantd» tckfMuu remMlo» 
he de poccaci per proptibmbt6 concedutadaU^Ste* 
tit4 di M.S.ad ognibti6no» t ibdcl €«tc^liC0> 'fcnza 
obligo di inoverfi di cafa ^. 
4e Grand. vid.Antonii le Grande» 
^ le Cyrahdeur de l'£gtife Komame «IbUI hx VMMtixh 
de S.Pierre» & de SPaul. 
Giranduiners. vid.Diirertatio Julidica SBluigKralik. 
Granundt. vid.Chriftianos. 
^Sra/Terus. vidjonas. 

dc Gratia. vid.Folia i^ litfft^ Sidmu^tt* 
dc Gratia crgro opprcfib CoUata 4k€.vid. Atonfiai 0> 
" ^trf^culutli. * 

de Gratia, ft aniexts «lU^iliolltbiis. vid.Syn^pAt. < 
Gr;rcia Dd dc MontC Sanift^ » lliM«t« piie » » Chr»^ 

ftian». 
Gratia efflcai it fc ipfit to&tala cx ^ifl^is S. AogttfHnlp» 
P. Carolum jofeph Tricaffmumi fcc. fc^oguntiK i%«r« 
de Gri^tiai & libero atbicrio» vidc t TMliM tliet^ 

dc idfe 6rada> ftr libero e>us> Telociqiie cuHu; 

dc Graci4 fufficienf i , & efficaci • vide : Antonii Af^ 

. naldt. / 

Gratia triumphafifs de novis liberi arbitrii decomptori- 
bua, taftacorttNiSi deceptoribus, ac prapTertim Scribil- 
htore Nota/um Brevium io Re&tacionem Pcodroniam 
Iffevis meii^orkiLS cb Scatu > ac Rvogreffu Janfenirmi 
in Hollandia. Per Vincentium Paiatophtluin. I>elphii 
x699^ Oec. Sac. Cong. & Offic x€. O&obris 1707. 
dfe GracijpDci ccrtictidinc» vid.JttliaDi Colen : Marttni 

EiTengrenii. 
Cratie cb(v:eflGs da-MarirN;5ig.tImiiiaculau t m^tic&i 
voci del digiuno perpetuo inpane, &acauainonore 
della fiia purrfliflaa ConobBiooe &c. Oee* Sac. Coagr. 
Ind.Pcbc«ua5. 

Qraciaru Pi&eptatioacs. ind.Iii Sttphaili Graliaai. 

Gracianus. vid. Verus. 

Guratknui Anti- Jefuita 3 idiei eaBoauiii ex ficnptis Aut» 
riiorttm Xheologorum <a fitraiiano in illud volumen» 
quod Decretnm appellacur» coUeAorunii. & Dodrl* 
nfle Jefuicicar» &e.collatio. 

firatc^rolar OpeM. vkLGuUelml. 

Gravamina ccitfum. vid.ceQcum... 

€}nviflimae Quitfttones de chrifliaaarum telcfiarum iil 
Occidencis prxreEcim partibos, abApofiolicts tempo- 

: ribus ad nc^ain^ ufifae «tatCHacontinaa fiicceiGonei* 
& ftacu Hiftorica £xpIanacio . Aoriiore Jacobo Uf- 
fierio Araucbano Acducpifeopo» ft: fiociua HjrbeBniar 
Priinate. Opus incegrum adaudbim,, & flecogaicom • 
Londini 16 97. tm Decr.Sicr. Congaeg,.Iodk4,MartK 
x.70^.* 

fi^aenaruf . vid. Affptllaciot Ihoiax: Pioftooi. 

GrebeUius Tigurinus . vid. Concadus^ Gibclu»* 

Gregge del Buon Paftore. vid. iibelti ooines» At fioliia. 

Gregorianum. K.alendarium. vid. Kakndaiiaiit . ^ 

4^iegorii Hieroiabnacht CAiiPfotofjMicelli S^pADcH 
gmacum Ecclcfiafticorom vernaculo. Gntcofttm Idio^ 
.matc.. ■ .' . 

Grcgorii Leci Opera fequencia profcripUj oo prohibiii 
l^S,CDng.Ind«a»Julii atflU^ 
^ a 4. U H Teatro &ritCafiieo » overo Iftoria delfa gran^c 8re^ 

tagna» partc i.s. |.4*e r. , 
ii Ccrcmonialc Iftorico, e PoIiticO) &c«parte u %i j^ 

la Lode della guerra , & il biafimiy 4ell« Pacc , Zc€s 

per Slmone Fagete z^^4. 
la Vita del Cattolico Ri PHippcr ILDec«9.Gongr.Iiid^ 
^ ly.Jan. 1^84. . . ' \ r-: 

iftoria > overo Vita di Elifiibctta Regina d' ftlgbileerni 
detta per fepranome la Cominediante Polkkav fc<£r 
parte x.e i.Amftcrdamo 1^45^ f f^ 

h Lode della Caccia £rerciHo Accadbmico , dcc. anncT 

Tcatro QalliGo i oVero la Monircbia della RegtlCara 

di Borbone in Francia , Totto i Regni di Henrico I V4 

Luigi XIILe Luigi XIVA&cpartc ik«.c >. Amfter^ 

damo 16^1, 
ritratti Iftori^r» rPoIitici , Crdnglogici deiU Cara.Serc« 

niriima , & elcttorale di Brandcmburgd > dca patrte 

prima> e rccooda* 
ritratti Iftorici , overo idoria dcirimpprioRonfaoo: iit 

6crmania, &c.parte i.a.Amfterd»£^c.S«Cong.lAd« 

i».Dec.i7od. ; ' 

ritalra regoahtr» parte z.x.e 5. ac onniaj & iingab 

ejufdem Authoris Opcra. 
In GregorH XlV.Conftitutionum Comiiieotaria • vide t 

Petri GambacurisK.. 
Gregorii Rifteri Gorlitii Opera^ vidiEtiamEditio nova 
. Axiomatdm. 

S.Gregorii PP.VILvide: Edr6hk Jccreta- *o ' '. 
Gregorio VIIHiftoria. vid.Chronica Slarorums« 
Oregorio Leti. vidL'italia rcgnantr. 
CregoriusBruck. i.cL 
.i^regorius Cardins* i.cL 
Gregorius GaJlicanus. vid. Ariafe. 
Gregorius Giraldus • Non illr Ferrarien^s^ ^ui dichlir 

Lilius. i.cK 
Grcgorius de Laude alia^ de Lauro, tid^Mirab}iium# 
Crcgorius Pauli. x.d. 
Grc£orius Pcrlitius Lttbeoli$« utU Ji J>% Ji^jr P,roblbit4rttm • Xlf 

^iSfeg^xlut At Sebenico. vid«Nova €oacotdIa« 
<5Tccprius yVfrlcf i.cl. . 
Gt^msn vid.Joanncsv 
Grcffcrus. vid.Valcntinu$>» 
.CTCttCRU5f vid.Gafpf^ri^. 
©rifliti, vidJoitaAcs, ' 
Crimaldus. vidc: NicoIaQs, 
GrsBaeus^imon* <.cl. 
jGtioAdli» Anglus. vid. Edomndus • 
^<Grliicv2qni\. vid. ASaoni dcIP Aninia>i 
.d^ha PrecatloiicsOoflalxiicx, v4d.£damOrationcsZ>aN 
minicales , 

Crod^rus. vidc: Nicobl. 
tjroeningenfis. vid« BanUu$> 
.^rosher. rid. V Vidangiis» . 

Orocius, vid.Hugonls Grotiu' 
Xirumpeck. vid.Jofephus. 
;<5rin)cher^ yid. yincentlus. 

Grynapus. yid. Gcorgiusi Jacbbus: Jo.Jacotus, ^imon, 

Gcyphius. V4d. praciones Dominicalcs: 'Ocho>^ ' 
tsuadalaxara > y Xavier. vi^.De la I&oria Podti£ca L 
,<Ju.al(li,, vid. Vita di .D,Oliipjia. 

tGualterus tigurinus. i.cL ] ' 
/|Q«MUecus« yid.Rodulphus/ 

Guarino. vt<i Verita, e Renglone. 
.4ella X^crra dellcf/.Pt^oyiocicv vidc: lettcra di CloaA 

Avcntroot, '."'.[ 

,^ Gucrrelibre Traidci atfquel elldediec la ^ueflloa^ 
s'il eil ^orfible. ^e pQr^crajrmes au Xbrvi^e d'|inPria* 

. ce dc diycrfc &el!gio?*» / ^ ; i, 

Uucrry, vi4.Meflc ^aroiffiall 

de Gucvata. vid.Juizio dc Saloiwon. /' , ^ ' 

F.Gugiielmo Fellc Mtefiro t>omenicano^ 'v!<lfl»> %ovi^ 
na dcl Qiitctirmoj &:c. 

ik Guitardo* vid.Noftcs Gi-ahzovianar^ 

Cuiciardinus » yidc ; f ranciicl Gulci^rdini { HiftorU 4^ 
Italia^ > / . 

Guid'UbaIdo Benam.at;o,'Vidkn'Prencipir.Nigel1o^ 

Ifn Guidonis Pancirbn Librum ' Ahnotauohies ^ . v^d^cjs» 
lici Saltnild» ^ ^ Guilielmt Amefif IPhilorophemau. "( 

Guilielmi Barclaii J.CdePoteftate Papff, 911 ^mttntis 

in Reges > & P^incipes Saeculare jus » 8c impcriBdi 

habeat. Uber pbfthiimus* 
Gulielmi Bareth Jus Regis» fife de abibluto» $i Imi^ 

pendenti fecolarium PriQcipun donrinioi fcobfeqiiio 

eis dcbito. 
Gulielmi Cave Sac. Theol. Canomci VViodefer • Scr^ 

ptorum Ecclefiafticorum Hiftoria tkteraiia a Oflftb^ 

nato ufque ad fxculum XlV.faclIi mcthodo digcftaV 

&c.Gen€va? U^j.ic omnia ejus Opera. Dcer.Saclw 

Congr. Ind. %%. Dec. x 700. 
Guilielmi Saldeni dc libris , Tarioqoe eorum tt(ii > li^ 

abufu libri duo. Amftelodami USf. 
Guiliclmus Tuiflie • vidc : Diflettatio de Scicntia »6« 

dia &c 
Guimenius. vid.Amad3ti Guimenii. 
Onlielmi Doreifis Liber contra quafdam PropofcSooca^ 

Jo:Dominicl Angli lingua Oallfea conf^riptiis. 
Gulielmi GrattaroIxOpera» quandiA emendatanonpi^p 

dierint. 
Gulielmi Ochami Opus nonaginta dimtm « liem Dia-^ 

logi» & fcripta omnia contra lo:%X\U 
Gttliclmi Perkinfi Problcma de Roman« fid^ ementffo 
. catholiehifmo. 
Gulletmi Rolichii EpiftjDfa ad LeAorem inferta in th 

bris Dttlciloquiorum AucBftini. 
Guliclmi Varignanar Secreta Fublimia» donec corrigailtnf «« 
Gutielmus. vid. Clemencitts Gulielmi: GuCelmHa. 
Gulielmus Alabaftrus. vid. Appairatus • 
Gulielmns Aurifex.. i.cl.. 
Gulielmus Barlovus. i.ch 
Gunelmus Benetegius. vid. Sinodtcon ». 
GuIieknttS Bidembachitts • s.cl. 
Gulielmus Braacaek. vid^Brcvis cehtio. 
Gulielmus Charicus. i.cl. ' 

GuIieUmis Colus. i..cU . 
Gulielmtts Crouveus • Vid. Elcnch^s Sc^Iptmim }o ft^ 

cram Scripcuram. 
GiUiclmua FareUua« t«cL 

«li^ A S. teit TfdiXiifMm . srf 

GttllcfnilS Pcuoiicrc;ttS , yel Ftt^iMrej«s , nl F«gfe/e& 
rins. t.claf. ^ 

OttHdmttsFuicUs» i.ch 

Gulielmus Guapanis. Hagien» t.d. 

Gulielmus Grotius. vid,Hugoms GrotiL 

Guliclmus Hieron* i.d. 

Gulidmus Outratms. ^td.Dt SaerificHf . 

Gulidmus Poftellus Barentonius. i.d. 

Gulidmtts Rodhiptii Hafliis. utU 

Gulielmas Sircentts. i.cL 

GulidmusSaiToris. t.cl. 

Gulidmus Stukius. vtd. JosOulidmttS. 

Gulielmus Tayolus, Anglus. x.cl. 

Gulidmus Tmdaltis. t.cl. 

Gulielmus Turacnis. i.ct. 

Gulidmus Turneras, t.cl. 

Gulielmus Udalus. x.cU 

GnltdmtisVVhttakerus. f.d» 

GttUdmus VVidepiittS. t.d. 

Gulielmus VVittf «. i.cl. 

Gulidmus VVittingamus. i.cl. 

Gulidmus Xilander. i.cl. 

Guthberlctus. vld.Mard Henrid» 

Guntherus. vid.Ovenus: Pctri GttBther!. 

Gufto afflitto A GicsikCht^ 9LS.cM6itnAwt iittt 
Matteo da Veglia . 

Gyblonus. vid. Thomas. 

Cymoafium I.ogicum. vid.BairiiolMMti lCekefmani. M HAbcrmann. vid. Jor Avcnaite, 
Habittts ftkmsL <SinftQ^ttm Patmm fcwjcifd ^ & 
Aniomi dc Padua. vid. Infcriptiones . 
Hackfpanni. vidc: Theodorici Hackfoariii. 
Ha^ierus • vid. Ludus . 

Hadriani Barlandi Infticurio h^mmis thrifttani . 
cjufdem liber, icledtas quardtm BpHtaiX% Eiifmi llotcr* 

Hap •%!• trniifk LlhrMta * 

Hadriani Damman Gandavenfis liber inicrtpttls t linp^rf; ; 

ac Sacerdotli ornacus: Diverfarum item Gentiu»i p«« 

culiaris veftituSy cum commcntariolQ Carfarum » Pon^ 

tificum» acSacerdotuqn, 
Hadrianus Junius, i.cL . ' >. 

Hadrianus Saravia . vid. DcfcniiQ .T.mdtriotiis . 
Hxreflarcharum prxcipuorum PcTcripiio. vtd.Jcon]ca $ 

& Hlftorca defcriptio- - JA 

deHzrecicis habicoB orationes. sii. Ofttiones fttnebres^ 
Haerericorum Blblia. vid.Biblia Harjretieortim • 
Hxrecicorum Kaltndaria. vid. Kaleadarta omoia » 
Haereticorum Officia . vid. Formulac prccum . 
^HaftitiuS. vid.Petrus. 
de Haganoen, vti Haghenavcn . vid.Dc oonvenuiv 
Hagerus. vid. Michael. ; . . 

Haimsfeldius . vid, Melchioris Haimsfeldii « ^ .^ 

Hakcmill. vid.Scutura Regium. *^ 

Halcyonia Ecclcfiarum Evangclicaruni , fi? « de R^nc» 

Chrifti gloriofo in terris» &;c. Au^oce Andrea Baiio h 
Halcn Hordcvolgius . vid. Edmundus . 
Halieus. vid. Anconius. i 

HallerusBarthoIdus. i.cK 
Hallcrus Tigurinus. x..cL 
Haliis. Vid.Jacobus^ 
, Halloix Ledooieniis. vid.Origenes defenflis, 
HamboUuS. vid^Hicronymus. 
Hamelmannus. vid.Uermannus. 
Hamelus Godotfredus\« i.cl, 
Hampelius. vld.NucIeus, 
|Iampelus« vid.Micbael. 
TTanfcldti . vid. Georgius * 
Hanmerus. vid. Meredith . 

laianncrus. vid.Joannes, ; - 

it HanWtarum Matcrit . vid. ^arthojpmci Alcchdbrii 

choratir 

gmcz. yid.Oarpar« 
arcbius M6nccnfis* vid.JbdoCu$* 
Bardcmbcrgiui, vid.Albcrtus. 
IJfarmannus. vid. Oonciliailluftrata. 
Uarmonia EYanoclica, cui rubjedU cft tiiftoria Ghrirt( tt qu^tuor ETangiliis conclonau • Accefleront txd 

differcationcs de annis Chrilii , ctcque concordia > fle 

audoricace EvaAgeliorum . Authore lo: Cicrico. Am* 

fielodami i^^^.Uec.Sac.Cong.lnd. ix.Marxii 1705. 

de Harmonia animi, & corporis humani masxime pratfta» 

bilica cx mence illuftiif, Leibnitii commcotatio hypa- 

thecica &c. 

t>pera GeorgiiBernardi Byl/SngeriPhilos. Magiftri Fran- 

. cofurci : & Lipfiae i7ao« Ucc. Sac. Cong* Ind. a. $0« 

pttmbris 17«7* 
Harmonia Mundi. vid. Francifci.Georgii. 
Harmonix Evangelicz. vid.Gerardi Jo:.Volfiii 
Harphius. vid. Henrici Harphii. 
Harpprtdhus « vid.Jo; Haj|>prc^i« 
Hartclius. vid.Prarfatio. 
Harcman. vid. Panoplia <, 
Harmannus Beyer. i.cK 
Hartniannus Palatinus. L C. i. d, 
HarcmannusScoperus, vid^Schopperui liloroforenfi$No« 

ricus. !• cK 
liartopaeus. vid. Henricu$« 
Harcungus. vid.Joanncs. 
Hauboidus, vel Hambpidus« ^id. Hieronymui* 
Havurentius. vid.Sebaldus, 
Hsbelus* vid. Samuci^ 
Hcberus. i.cl^ 
Hebrza, Chaidasa) 8c t.atina interpreutio Bibliorum ^ 

cum Indice Roberti S(ephaai. 
Hebrcx Lingua; Thcfaurus . vid. Lexicoo Buxtotphi '% 

Thciaurus Lingux Hebraica;. 
<le Hebraeo Medico En^irracio « vide : David de Pomls : 
de Hebrxorum teftis. vid. Jo: Jonfloni » ^ 

Hebrxorum jus regium« vid. Vilhelmi • 
de Hebrxorum ludiu* vid,Marcint )ejeri< 
Hebraeorum Magazor« vid.Magazor. 
Hebraeorum ^joaninum interpretatio^ vid.Index rerum 

omnium, 
deirHebraica Medaglia. yide. Mcdalia vocata Ma<»hen , 
Uebraicae Phrafes . Vid. Prafes Hebraicac . ^ 

Hobraicum Didionariuoi. v.id* Jo: Forfifrii^ RebrafeBm P&lteriuin. vidcc Paiterniai tUbt^kmi^ 

HebQs. vid.Tahti Hcbiw 

Heftems^ wti HaOerftks % vi4 Ltickttv 

Hederku). vid.Joanoes^ 

HecUo 6a(par; x,cf. 

Hedtetit^:. vid. f^yaanet -• 

tfeerbrAndus. yid.fac6l9iB!»% 

Megcridorphitius. yld. t^tiftdpft^riH. 

Heidcgjerus* vide. Di&rcacto Synodallsi fjtoricithk 

dcggcri. . ^ 

Heidcggerus. vid.JotHcnrid. 
Hcidelbcrgcftfis. vid.24cbariaS. 
Hcidclbergenfis Tbcologitt de COPnDoHiihi. 
Hcidclius Qucrfiirdcnfis» vid. ictmonis Ueidelii^ 
Hcidenreich. vid.Joanncs. 
Hciland. vid, Valcntinus ^ 
Hcinduhich . vid. Efaias v 
Hcinrici Breulari Liabctiavienfc de Mm&ciHMi itc^pt» 

nsore» niodo^e, tcc 
Hcinfius. vid.Daniclis Heiiifii* 
ab Hclbach. vid. Vvendalinus^ 
Hcldelinus. vid.Garpar. 
Helenoccei vcra, ac rmccra renteotia > Irc. vkttt HaK 

Helfrici Ulrici Huani I.Cdeinterpretatione> Sc^ttdi^ 

ritace juris. 
cjufdcm yariarttm refolutionum Jnris CiviKs Libri oimp^ 

tuor> & omnia ejus Opcra» 
lle)i« Keufiicri Diarium. 

fiL^s^B?^^^^^^ «tattgematogrcpHa , Cve The^ 

ttcliarScbedii de Biis Gcrmanis, fivc devetcriKomanow 
rttm, Gallorum, Britannorum, Vandalorttm Rcligionc 
lynugmata ^uatuor . ** 

Helias, vcl Helitts Eobanus Hcfliis. i.cL 

.Jielias Hmtfertts. i.cl. 

Helias Palingcnius. i.d, 

Helias Pandoch«us , <iui & PofteHas. ud. 

Hchas Scad«u$. i.cl. 

Hclias Vcjeliiis. vide. Bmcifittlo Hiftorico^Tcologfca iteltoAMb Altttacus. i. cU 

Helingus. vid. Martinus. 

Helmkol^s. vidiLu<b6iriciiS^ 

HelmoMus. vidwChronica Slavoruitt. 

Hciiicius. vid. Synopfis Hiftoriat Univerralilb 

Jiclvecitf eratttiacio ad Galliakti de Henrico hujiU Mk» 

' Mtnis IV. Galliarum , & Navarr« Rege. 

Hemingius Nicolaus. i.cl. 

iienifningitis » vid. Nicolaiis» 

lleiinig. vid. Michael . 

•Henninge&« yrUL Gcergiuss HicronfmiHenninges; Hle- 

ronjrmus. 
Hennif^ ArniAti Halberiladicnfis de fiibjcftioiie » 8c 

c^emptiwe . clericeriiM . 
.kem > De Poteftate cemporafi Pontlficis In Princtpes , 

Sc de translacione Im^ti Romam ConMnematioPo^ 

litica^ 
^ufdcm, de Doiftrina policica in genuioam mechodum t 

qoat cft Arillocclis» rcdiida cx probatiflimis» &c. 
& ejufdem Opera omnia.« 
Henrici Alftcdii Syftema. vid« Joannis Henrici* 
'Ht&rici Alting^ Thcologia hiflorica, five fiftematts hi« 

ftoria loca quatnor. Amftelodami I6<tf4« InOccCoik 

Ind. fub die af . Jen. i¥84« 
tlenrici Arnifzi Alberfiadienfis Opera fequeiicia* 
ide JTure Conciliorum cvnunentarium politiciim* 
de Jure Majeftatis Libri tres. 
de Poccftate Principum iii Populum (emper inviolabiii 

libri tres. 
Henrici Bcbeli Jaftingenfisfacetiar. Infticuiio pavroriim * 

Triumphus Veneris. 
Henrici Brcubau Liber de Militia policica duflicii uh 

gata » & armaca . 
Renrici Ereulari Lichcenavieafis de rcnttnciaadi itocptb 

more. vid.Henrici. 
Henrici Brouvcr I.C. deJureconnubiorumspudBatavoe 

recepco libri dno • AmftelcMlami i66s» Decr. S. Coog, 

Ind.tdyo. 
Hemici Daquin rententiar . vid. Sententic, &Prov«rbio» 
4iooiici Ofcifflacoxis Gifoiuioifis Sylvjl vocabulonim a 

&phra- 114 tndex Ubrcrum 

& phra/ium, Ciun folutc» tumUgat» dli^fiit, &ft^ 

nifi corrigatur. 

Henrici Harphii Theologia myftica, nifi reporgata fiitf' 
ric ad exemplar UKus, qux firit impreffa Romat a»^ 
no 1^8^^ 

nenrki Heidegger: Opera.omtiiai tam imprelSi, qnam 
inaprimenda, &[pra:cipufrLiber» cui titulus Concilii 
Tridencini Anacome s &c. Hifiorico>Theologica > )li 
qua prarmiiTo Concilii Textu , poli narracam tfttrdciti 
Hiftoriam^ & fubjundlas Hiftoriac nocas» tifque' infer- 
tas vkidicias P;:cri Suave Folani advcrfus cenfuram 
Hiftorico*TheoIogicam Scipionis Henrici Meiiancnfi» 
Thcoiogh dcmumuiceduijt ejufd^m controvcrfiar TheOf^ 
iogic«. In quibus cotius pirincipatus Tridencini nervo- 

' fe refutati> & conviSi cdmpendium exivibetttr • vid. 
Etiam • Diflercacio Synodalis • 

Henrici Henriquez Summa moralisSacramentorum, do* 
nec emendetur. 

Henrici Mori Cantafrigieflfis oper» ommaf tumquarla* 
tine, tum qux Anglice fcripcafuncs nunc ¥ero iad* 
nlcate donata inftigacu & impenfis generofi0imi Jiive« 
nis Johannis Cockshuci nobilis Angli , Londini i67$t. 

' V0I.1.& a<Dec« r7oo, 

nenrici Linckens TraAacus dc J^r^ Epitcopali » Fraoco* 
furci, 8cL\pfixi69f. 

ejufdem Tradtacus de Juribus Temptorum cum diftiuriu 
praeliminari &c. Francofurci , & Lipfiar 169Z., 

cjufdem epera omnra, tum quar lacine^ cum quar Aiv- 
glice fcripca func, Decr. Ejufdem Sacr. Congreg. xa*. 
Marciii70j# 

Henrici Odlavi Angti liber de Sacramenc!» , quap con- 
fcripfic adverfus Lucherum, permitcicur. • 

Henrici Leonis Audloricas circa facra in conftituendis. 

' Epifcopis tx hiftoriae monumentis expofita a Fabip 
Eckardo Guelpheburti i/ji.decreco Sacr. Con» I^d.. 
i4.Jan. 1717. 

Henrici Kippingii Antiquttates Roman» • Lugduni Bas^ 
tavorum 1713. dccr.Sac.Con.lnd. ij. Aprilis 173^. 

Fr. Hcriricusa S Ignatio, vid. Ethica Amoris &C.. 

Heurici-Petfac JSofologia Harmonica j Dogmatlca.| Sc 

Ver- A S^ Seif VrMitofum • tif 

Vermctica di(c<^taciouibus quinqu^ginu» &c. 
liienrici Quarti Cacfaris vita : vide . Etiam Chronidi 

Salvorum. / 

Henrici Rexneri Prof. Pabl. (n Acad. dc vctcrum Chri- 

flianorum circa Euchariftiam inllicutis, ac ritibus ii- 

ber Hemeftadii 2^71. In Dec.Congr.lnd. fubdie x^. 

^uguili 1690. 
Henrfci Salmud Annotationes , feu Notae in Librum , 

Guidonis Panciroli > cui titulus : Rerum memorabi* 

lium) &c. 
Henrici Spoor. vide: Refponfio Henrici Spoor. 
Henrico Maria Dudone. vid. Dio folo. 
Henrico Pipping .^ vide t, Sacer Decadum Scptenarlus 

^c.ac ^tiatn i;rial Decadum &c., 
Hcnrkpetri. vjd.Sebaftianus. 
conua Henricum Ducem Apologla» vid< i^pologia con«r 

tra Henricum , 
it Henricum Garnerum Adio • vide: A^lio in Hecrl^ 

cum . 
Hcnricus Alftedius. vid.Jo:.Hcnrici. 
Henricus Beringeru^ . vid. Difcurfus Hidorlco-policicBS» . 
HenricMS Qoethins^ Zf cl. 
Henricus Bomius t..cl. 
Henricus Breulan . vid. Oc Mijitia politlca. 
Henricus BrinkeIous> qui cdidit libi.os/ub nomine Ro« 

derici Moriii i.cl. 
Henricus Bullingerus. t. cK 
Henricus Calenus. vid.EpiflQlaLiberti Fromundi.^ 
Henric;,uv CorncHus Agrippa i.cl. 
Heiuicus Da(|uin. vid. Sententia , & Proverbia« 
Henricus EfForhen;i ^vsJ Effodcn: i.cl. _ 

Hcnricus ab EmfideY, vel Emfiddjf.cl. 
Hcericus Engclgravc. vidc: Lu<:is Ey^ngelicae fub ve- 

lum, &c. 
Hcnricus ab Eppendorff i.cl.: 
I^cnpc}is Erzberg. t. cL 
H"cnricu$ Guthberletus. vid, Marci Hcntki. 
Scnricus Hartopaeus. i.cl. 

llcnricns Hcidcggeirus ^ vid. Diffcnauo Synodalls : Hcn-. 
rici i^itcgscri Qpcra, 

^"^ ' ^ ' II- Hen- Henrieos Hil^ • Yid. Sfft^lum militdre • 

Henricus Hotcineerus . vi<L Htftorki OrkdCilis t Zi9% 

Allatius : TheUurus philologicus • 
Henricus Hortius. vid. Examen pcrpetuwn. 
Hcnricus Hunien. vid. Difputatio inauguraliik 
lienricus Huffanus. i»cU 
¥u Henricus a Stn^o Ignatio Athenfti • vidt $ Mticm 

Amoris &Cr 
Henricus Lupulus l.cL 
Hcnricus Modec x.cK 
Henrious Mollerus i.d* 
Henricus Mylius z.cl. 

Henricus Nicolai. vid. Miicella Tbeologica. 
HehricusNicolaus» five Libri omnes H. N. figinat!. i.cK 
HenricuS Norls dogmati(Tes> Auguftino injurius^ &c« 

Authore P. D. Futgentio Risbrochio Poiono Cauooi- 

co Lateranenfi * 
Hendcus Odtavus Anglus x . cl 
Henricus Otho. vid. Ocho Henricus. 
Henricus Otho Tigurinus. vid» Epitomt tra£btus« 
. Henricus Pantaleon. x.cl. 
Henricus Petrarus. x. cU vid. Etiam Henriei Peuats, 
Henricus Rhodus» velRothus. i.cl. 
Henricus Rippingh. vid. Epicomae hifioricae. 
Henricus Scotanus. vid. Paratitxa» 
Henricus Scotus» x.cL 

Henricus Seipius . vide : Manes Roberti Bellatmiin. 
Heuricus Senenfis. x^cL 
Henricus Stephanus^ x.cL vid. Eciam PFalmi aliquot Da* 

vidici: Pfalmorum Davidis : Thefanrtrs rmgtixGrarcir. 
Henricus Sthenias Munderus. x. cL 
Henricus Stollius . x. cL 
Henricus Sutphanus. x.d. 
tlenricus Tholofanus. x.cL 
Henricus. Thylo. x.cL 
Henricus Urfinus, vide: Jo: Henrici XJrfini I^aCoaale 

quadruplex, 
Henricus Utingerus t. cL 
Henricus Vvelphius Lingen. i. cL 
Hcariciu Vvo4>hiu$ u cj. 

Hcqf ffennquez. vid. Henrki Henrlquez* 
JJBi ilensieru$ • vid. CoUegium politie^ Juri|£ecmi « 
Heptades duar. vid.Jacobi Alting. 
Heptas Orattonis. vid JsuoM Klm%^ 
ileraudus. vid. Reflexioncs* 

Heraut de Gran Ro^ Jefiis&c. vid. JoandeirAUadief 
ua Herbenus. vid. Mathias Erbius. 

Herbert de Chcrburi . vii Dc veritate. 

Herbert. Eduardus Baro icc Vide^ De ftiigione Gct^ 

tiliuni &c. 
f Herberto Thurndicio. vide: Origtnes Ecclefiafticaf . 
' Herbertus Tarndicio. vid. Origines £cclciafiicae/!^C* * 

' Herbinius. vid. ReligioCae ICijovienrcs. 

[ ;. Iferdefiamis . vid.Cyriaci Herdcfiani* 

r £refie tinaginaire • 
, i 4«Il*erefie, e delle fcjfine. vide: Tratcato deil* erefie, 

Herforde Anglus. vid.Nicolau$, 
Herfortus. vid. Antonius. 
Heridiani • vid. Abraiiftmi Heridiant p 
Hermafrodito Prencipc. vid. Ferrantls PallaVicini ^ 
iferinani Conringii de Imperii Germani^i Hep. Acroai;^- 

ta fex Hiftprico*poUtica • 
Hermanni Conringii. Opus de finibus ImperiiGermanL- 

d, ,five de pace civili inter JtnperiiordinesdKTidente^ 

perpettio confervandai libri duo Francofurti , & Li- 

pfix itfSo. In Decreto Congreg. Ii^d. fub die |f« 

Aprilis 168^. 
Hermani Kirchneri Curricula Imperatorum > &. Regun^ 

fuperioris ^vi* 
Ilermam Lacberi J. V. D^ Hufani de Cenfu fraiflatus 

Nomico Politicus. 
Hermapi Vvicccjkendii . vide s De Spha^ra Mundi • 
Hermani V^^fii Mifcellaneorum Saprorum libri 4« ^^^ 

bus de Prophetia &c. Amllelodami li^^f. £ditio fe-- 

£un4a« De ^ Sac.Cong. Ind. it.Martii 1703* 
cjofdem, Exercicatipnum Academicarum maxima ex par* 

tc Hiftorico > 8c Criiico Theologicaljum dodecas< . 

Ultraje&i 1 6if^ Dtc. ut fup. 
Hjsrm^inni Vpnd^r Hardt , &c« vid. Magnurn Occume* 

aicum ConSanticnfe concilium. . 

P a Hdr- lit ifidex Libmum 

Hermanus» vI4M!chacl.. 
Hermanus Boditis u ck 
Hermanus Bonus i. cL 
Hermanus Bufcbius Pafiphilns i.cL 
Hermanus Figulus i.cl. '\ ^ 

Hermanus Finchius. vid. Pratica muficaii^ 
Hermanus Hamelmanus ^«cL 
Hermanus Hedus x.ck 
> Hermanus Itafus i. ch 
Hcrmanus KiOuvick i.cL 
Hermanus Luichus i.cl. 
Hermanus Neyrer de prfltferentirs credttorun « 
Hermanus Pacificus i. cK 
Hermanus Ravenfpergcrus • vide t Via veritacis » 8gt 

pacis. 
' Hermanus Rofuvinlcel ^ vide t Alpbibetum verae > vi« 

var> &c. 
F.HermencgildodeS.PaoIo. vid.Origen. 
de Hermete Trimegiilro. vid. }o: Henrici UrliDi^ 
Hermed Magi Libri. vid* Libri Hermetis. 
Herold. vid. Joannes. 
Herold. vid. Bafilius Joannes. 
Herphordienfc coltoquium. vid. CoUoquium*/ 
Hersbachius. vid. Conradus. / 

Hert^bergenfis . vid.Andreas Otho: Jo:Cla/u€« 
Hervagicus. vid.Joannes. 
Hertzbcrg. vid. Joannes. 
/Hefenerus. vid. Valentinus. 
He(enus. vid. Vvilhelmus . 
Heshufius. vid. Marcus Tilemanus t Titelmanus« 
Heffelz • vid. De Officio pii • 
Hediander^ vid.Chriftianus . 
Heflus. vide: Chriftianus Lotichius: Eobanus: Hellas» 

vel Helius: Hermanus: Joannes: De Militia politica» 

Simon. 
Hcftzer. vid. Ludovicus . 
Het Mieuve Teftament van oufen Heerejefus Chriftus. 

Met Kortc verklaringcn pp de duyftere plaet(cn j 

een chronyche van het leven onfes SaJigmakers en 

vao de Vvercken dcr apoftelen &c. 16^6* dec. Sac» 

Con- 1 S. Stde Trdbibi$0rum^ ai^ 

^bngfcg. San^i Officii %x. Junii i.yiiu 

^euerus x. ci. 

ticureus a la JanfeBtfte. Vid.Calendrier. 

Heumius. vid^ De kgacione £TangeIica. 

Hexameron rulUque » oix Ics fiz journees pafs^e % U 
campagne entre des Perfonnes fiudieufe^. 

Hcxas Diffe?taHoniinn'> iivc l^rogrammatttai > Vid. J6s 
Sebaftiani . 

ilcydea. vid.SebalduS, 

'Hibcrniflt , five Antiquiorjs Scbtla? vinHiciir. vid. Sc9« 

4 cia illuftrior. 

{liberniae Regis Apologia. vid. Apologia pro^'ttr«mcii* 
to fidelitaths» 

Niebmafer. vid. 6altbaur% 

llier«rchia Augudaiia Chronologicft tripartita lii pdr» 
cem Cathedralem , Collegialem , & Kegularem Stc 
ProdrOmus partrs iii. Re^ularis &€. Authorc P.Cor- 
4>iniano kbemm Ordinis ^ain^i Benedifti in libero » 
ac Imperiali Monafterio ad SS. Udalricum'& Afram 
Auguftae Vindelicorufli Proftdo , Jubiloro > Seniore > 
'ScTheoIogo. Augttftap anno J^ir» decret. Sac. Con. 
Ind. tis Januariii7«f« 

^c Hierarchia > & Hierarchis librl novem a Ludovico 
Cellocio Parifino, donec 'corriganiur. 

dc Hicrarchia» Hieronymi Columbi. vid^DeAngelica» 
& humana Hierarchia^ 

^c La Hierarchia de i' Eglifc. vid. DelaPnmaute. 

Hicremias. vid. |eremtas. 

tlicrbn. vid.GuiielmufS. 

Hieronymi» & Augafiini Theologia. vid. Auguftini, & 
Hieronymi. ' 

Hierooymi Balbi^ Opufculum^ vid. Opufculum dc co- 
ronationc. 

Hicronymi dc Camus Theologi Pari(ieo(is Judiclumde 
Numcra Ifacci Vofiii ad iteratas P.Simonisobje^lio» 
fie« rcrponfionek Edimburgi z68^Dec.S.Cong. Ind. 
t. Decemb. k^S^. 

Hicronyipi Qcbuilcri Liber dc facrilegio. 
Xcem» Exhortatio ad facram Communionem. 
Hlcronymi Hcaningcs Tcatrum Geaealogicum • 

^ \ P i Hic- Hieronyni tHroalm . vid. Mediutiotics fr^ fingtills ltf< 

ni dicbus, & de Typo generis humaai. 
ttieronymi MeA Difcurltts, Preverbia» & PrognoAict. 
M« Hieronymi Michtiini > vid. Ancrtutii refpoiifiim P« 

M. F. Rieronyitii • 
kieronymi SaTGnaroId! l^erraflenfii ferinones f i\tA t\\m 

in Romano Indrce {>nDhibiti fuerc j non legantiiir $ 

donec , juxra ccnfura^ t^atrum Deputatonilii 5 cmeiM» 

dati prodeant, & funt hi. 
iix Exodum Sentio primus 5 iRCipicni • Domine i)iiM 

multiplicati funt, &c. 
i^ermo lecundus* Incipiens. Cflendo noi » &c. 
Sermo tertiu^ fuper. In exitu ifraelj &c« 
Sermo fextus in illud: Quamb magisopprimebtteos* 
Seftno dccimus ttk illud: Claftioi crgo filiorum ifrad j 

8ec. 

Sermo XII. ininutl: lleipondcnl Moyfes» ah fce> 
Sermo XX. in illud Pfalmi s Palpcbrai' cjus imcrroganl 

filios homintirh, &c. 
Exhortatio habira ad Popslum , iiicipiciis: Hali>chdofi 

a fafe^ &c. 
In Concionibus per totum innum Concio fcptimii fu^ / 

per Rutu 3 tujus initium cft t 11 Lume aaiursic dcHc^ 

ragionC) ikc. 
in Concianibus fiiptr Ambl , & jSachariam Concb 

duodccima in Ulud: Audite verbum hoc Vaccftpin^ 

guei, &c. 
tn Job Concio !)tlV. rntipiens: Beatus vir, quicoiri* 

picur a Domino, &c. 
In iBztchlelcm Sermo XXI. \t\ illud: Kxk Domiaus» 

Auditc me tranfifc ^er mediam civitatem» A:c. 
ketmo XXXIII. in illud: Et poft omoci abominaiJO- 

ne^ tuas> &c. 
Slermo XII. in illudt £t faJlus cft Sentio Domini ad 

me> itQ. 
Concto llf. in bfi.^fepiphaniac : incipicns: Eccc f^ 

dius Domini, &c. 
Itcm> Libcr inlcripYtist Dialogb dclla vcricii^ 
^icronymi ^churph Co&filionim^ (tU Rc^onforutti }^ 

ris ccnttiria prima^ . ,.. 

hic Hieronymi Serrar Lticbeiaiionim Sms io fervum arb>% 

trium liber, donec corrigatur. 
HieronymiTreutleria Krofchuviiz, nec non AndearSebo» 
pfii Confiliorutny five RefponforuoivolUfmnaduo. 
. cjufdem > Hieronymi Treutleri SeleOorum Difputatio» 
num ad Jus Civile Juftiniani vdumina duo • 
Hicronymi Vecchietti de anno- primicivo ab E«ordio 
mundt ad annum Juliani accomodaco^ > 8e do £acro« 
Tum temporum ratione libri 8« 
Hieronymi ZevillosSpeculi anfiel conumioionuaiGoiitra 

conmunes, Tomus /^ 
ejufdem Traftatus de cogoitlone 'p^r viam violentlae 
in caufis Ecckfiafticis , & ioter perfofias Ecclefi»- 
ft'cas. 
Hieronymo Colnmbo » vide : In faodlam Jefu Chrifii 

Filii Oei, &c. 
Hieronymus Balbus » vid. Opufculum. dc coroiutionr* 
Hieronymus Baflanus i.cl. 
Hieronymus Brucher. vid. Gerardi Meyn^rd. 
V Hieronymus Cataneus. vid. Panegyricus. 
Hieronymus Cato Pifauren. i. cl. 
HieroOymtts Cenedo • vid. Pradic» quirfiiones. 
Hieronymus Columbus « vide : Angelica , & homaoa 

Hierarchia . 
Hieronymus Emferus. vid. Difputatio Lipfica. 
Hieronymus Florentinus . vide : Difpucacio de Mini* 

firando. 
Hieronymus Galatheus x.cL 
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenfis , 

I. cUflf. , ^ 

HieronymusHeBmnges, vel Honninghius , velHa&rdgh. 

i.cl. vid. Etiam Hieronymus H^nningea. 
Hieronymus Haufcher, vei Raufcher i.cL 
Hieronymus Marius, vel Hieronymus Mallarius i. cL 
Hieronymus Maucelius t.cL 
P. F. HieronymusMengho. vid»FlageHom Darmonttm. 
Hieronymus Panchus i.cL 
Hieronymus Perifterius t. cL 
Hieronymus de Praga i. cL 
Hicranymus iimd^m^ vcl Paumel(;hius x» cL 

l^ 4 Hie* Hjeronymus Sabir de S. Gallc^ i. cL 

Hicronymus Sivonen i.ch 

Hjeronymus Schiurpff. i.cL 

Hieronymus Vallcr i.cl. 

Hicronymus Vchus i.cl. 

Hicronymus Vicellerius Friburgen. i.cl. 

Hieronyfnus Vvalerus i.cl. 

Hicronymus Vvildenbergius Aurimontanus i. et 

Hieronymus Vvolphius i.cl. 

Hieronymus Zacchus , vel Panchus i. c!. 

de Hierofolymitarum terribili cxcidio . vidc : Joannc^ 
Sutcl. 

Hierufalcm peregrinatio . vid.Diffcrtati6 Synodalis: Pc- 
tri dc Virea. 
D.Hilarii hiftorta • vid. In Stcphini Gritiani. 
In S.HHarium Annotationes. vid.Cruxchrtftian]. 

Hildebrandi vita. vid. Berionis liber 9 Vita ^ & gcfia* 

Himmanucl . vid. Immanucl . 

Himmcl. vid. MichaeL 

Hiob. Gaft. vid.Job. 

Hippinus i.cl. 

Hippolytsr Roccabcrf i Opera fequcntia i \i Vcncratrlc Hi» 
polyta de Jeftis » y Koccabcrti libro primiero dc (tx 
amirable vita, y do£trini> que efcribio de fu mano» 
&c. En^Valcncia 167^. Dccr. SacrXongrcg. Ind. i. 
Decemb. 1^87. 

Libro fcgundo» tercero» y quarto de la vida de laVe-^ 
nerabic M.llyppolita dc Jefus, &c. quc deso eferitta 
de fa nianoj &c. En Valencia 1685. 

de Los Sagrados hueffos de Chrifto Sennor mt^x% 
Tomo primicroy &c. En Valcncia 1697. 

dc Los Sagrados hucffo, &c.tom. ^«cnValencia i^8i. 

Terzera parte dc las alat^ncas dc los divinos huefio». 
&c. En Valencia i^8i.\ 

Mcmorial de la Pafllbn deN.Seonor Jefn Chriftodivi* 
dido en tres libros > que contien el diario dc los favores, 
quc recebio de la Di vina mano el anno 1 606. y ias medi- 
taciones,y ponderacioncs fobrclos lugares>quc mas pro* 
priamenccexplican losmyftcrioS) y iftrumentos de laSa^ 
grad«PaflioUa&c.£QVaIcl),x^8i.DXC;In.io.Scp.itf88. 

epi- .'^I^TOfne de fu prodigiofa vida » virtudes > y admirableft 
crcrittos» &c. coinpuello por el M. Fray Antonio de 
I.orca> cn Valencia i^z^-l^ec.Sac. Coug. Ind.i.Dec 

eoinmentario, y myftica expoficion delSagrado librode 

los Divinos cantires de Salomon , divrdfdo tn dos 

jibros que cx>mpufo la Vea. Madre i^ippolica > &c. cti 

Valencia 1^83, 
snyftica expoticion de Salve Rcgina . que ^exo efcritti 

*de fu Qiano la Ven. Madrc , &c. I. it. y lU. &e. en 

Valencia UH^.y U8f. 
tomo quinto del Redimiento del tiempo perdido dividi* 

do en quatro libro^, que compuro, h Vcnerable M^ 

dre H poliu 4e Jefus , y Rocabeni &c. En Vatencia 

16B0. . ■[ 
toatado de los Santos Angeles, que compufo la Venera-i 

ble Madre Hipolita de Jerus» y Ilocaberti &C.En Va- 

lencia i^8i. ^ 
iratado de ^s virtudes diyidido ei^ quatro libros que 

compu(b/li Ven. Madre HipoUta de Jefus, y Rocaber* 

ti &c.£n Valencia isi^- 
tomo' pribier^ de las obras de la VetlcTabfe Madre Hi« 

i>olita de Jefus , y Kocaberti » que por mandado de 
iis Prelatos , y Confefforeis dexa efcrittas de fu ma- 
no. Tratta ^rincipalmente de los fagrados Mifterlos 
delia Infancia , y ninez de Chrifto 9 &c. en Valencia 
x^Sf.doncc ccrrigatur. n 

tomo cercero de la penitencia , Temor de Dios , Medi^ 
cationes celeftiale, que compufb por mandado de fus 
Prelacos, y confeflbres la Venerable Madre Hipolita 
de Jefus, y Rocaberti, &c. £n Valencia 1680. donec 
corrigatur . 

tratado dividido en 4* libro > el Primiero continente la 
expoficion litteral , y Miftica de los pfalmos Penlten- 
tiale , &c que compufo por mandado de fus Prela* 
dos , y confeiFores la Vem M. Hipolita de Jefus , y 
Rocaberti &c. en Valencia i^S^.donec corrigatur • 
Dec* a a . Dccemb. 1700. 

P.HippoIyti Marracii opera fcquentia. 

aJloquuCtojies pacxficse pro Immaculata Conceptione. 

ex- ii4 Inihfi ll^rMtm 

excufatio pfo libello prmetafo: Me» Cajeiaiia» ae |^# ' 
Opere infcripto : Cajetaiius^ triMtpham » ae ttium- 
phsrtor in contfoverfia Cohoepcioais, Scc* 
thagider a Difcipulo cdoAus in caufa ConceptiOniS'. 
meditamenca circa BuUaiA' Alexandriiimn in motcmDe^ 

pairae Virginis* 
Hippophf fi , Melang;» Tbeologi» cditipindittit • Hein 

Expofitio in Evangelium S. Matthaei • 
fiircnjtus. vid. Ircnarus • 
' Ifirnaini » vid. Meditationet > ftc. de tfpo Generis Im« 

mani. 
Hifpaoicae tncitttfitionis Arter. vtde: San^ Inquifitfcmljt» 
Hiftoire abregcle de bi P^it de rEgiifi^ • Mons 169}. 

Dec. S. Cong. Ind. tu Jun. 17 J^* 
Hiftoire d' Angleterre , d*£cofle , & d^Irlande par M. 

Larrcy fom.quatuor i707*Dec«iit fiipNi. 7 

Hiftoire Apotogetique, o^ defeftfe des liberte:! desEgIi-> 

fes Reformies de France . Avec un Recutil> de plu» 

iieurs edits, declar^itions &c. Toilie premier. A Am- 

fterdam t68S.Dec.Sac.Cong.Ind. 1». M>arr. i/oj» 
defende des libertez des Eglifes Reform^es de France • 

Seconde partie, o^ Von donne un Abrege derhiiloi- 

re dei perfecutions de Pranee &c. Dec. ut fup. 
Hiftaire critique de la creances , de^ coutumey des na* 

tions du Levant, piibK^e (i^itr le S.de Moni a Franco*\ 

fort 1684. In Decreco Sae. Congfegat. Indicis die u 

Julii i69€. 
Hiftoire Critique du texte du nouveau Teftameot ou ¥ 
' on etablit la verite des A&es fur tes qaels la Religion 

chretiene eft fundee . par Richard SiifiioB Precre a Rot- , 

terdam 1 690. Dcct. x % . Btc. 17 00. 
Hiftoire Cricique des verfions du nouveau Teftament > 

ou f cm fait connoitre qiiel a ete Tufa^e dc la iefi»- 

rc diei tivres ficres dans le» Principaies. Egliies du 

Monde. Par. Ricard.Siixioli Preere a RoccerdMi itf^ 

Decr. 1 X. Dtc* x 700. 
iKftoire crici^ne da vieux Teftamenr par le JtP* Rieard» 

Simon» cujufque impreflionii. Dc^r. & CoAgr. lAi*f 

Febr.x^8i. 
Hiftoirc gcheralc du |anfenifine pat M^QficiNr t^Abb^..»^ 

a Am- %. Amilerdani i700'£>ec.S.Coogreg.S.Offldiii.Mar<« 

iii I7P4- 
tliftbire iz 1' ItiquiCtion ^ & (on origine . A Cologne 
chez Pkrre Marttiau itf9i*b«c.Sac.Cong«8. Off. ip 

Maii i<p4« * i i 

^iftoire du Luteranifnfie par !e P. lovis Maimbotirg de 
i la compagn.de Jefus. Decr* S.CoDgr.S. Off. ii.Dor 
t:emb. 1680. 
lAittoire des ceremonies. vid.Traidi. 
Hiftoire d« la deCadence de rSmpire apresChailcMa^ 
gne I & des diiir(n:ends des fimpereurs avec les Pa« 
pes, au ruiec des inveftitures» & de 1* Independen* 
ee 5 par le P. Lovis Mainibourg cte la compagnie 4t 
Jcfui. 
lejufdeni hiftoire du gran fchifme d'Occid€nt, 
Hifioire des Derniers troubles de France i frc dooec 

corrigacur, -^ 

Hiftoire Eccklaftique des EglSres reformfes ptr Piene 

Gilles Pafteur de l'£glife reform^s de la Tour. 
Hiftoire de 1' Egiife depuis|efus Chrift ^*^ 
jfufqu^a prefenc > divif^e ed quacrc . 
parties 5 La premicr tonticnt l'Hi- 
ftoire da Gouveroemtnt de l'Eglife 
dans les IMot efes d' Aiezandrie» d* 
Afitioche> d'A£rique9 desOnuIes , 
de Conftaminople» & de Rome. 
la fcconde Y iftoire de fes Printipaux 
dogmes» du Candn des Ecritures ^ 
des Tr^dicioh » des 'huic Concites 
OEcumeniques^ de la ^iiftificatioii > 
dc la Grace> & de l'£uchariftie; 
la troifieme contiem Celie de 1' ado* 
racioa du Sacrement, duCuIte des 
Anges 9 de la Vierge ^ des SS. de 
ieurs Reliques, & de ieursimages» 1 
depuis Jefus Chrift Jufqu*^ lanaif- 
fance des Aibigeois. 
la quatrleme-L^Hiftoire deS Alblgeois, 
& de la fuccelGoQ de rEglife Juf^ 
^u*^ pre(enc« Par Monlicur Bafna-^ 0ec*Sac«Conft. 
%. Qff. a«- O- 
£iobrist7«7^ a3< tndex tihr^um 

ge en ^^Tomes m foL ARotterdam^D^c.Sic.C^n^i 
chez Reinier Leers i6^$. arec Pri- ] S. Off. %6. O^ 
vilege. / aobris 1707^ 

Hlftorie du BaYafrirme^ ou dc 1* Herefie du Michei Ba«» 
jus > aveC Jes noces chronoWi^ues , & hiftoriqueS^ 
par le P.Jean Baptrfte duChelae. Dovai i^ji.Dec^ 
Sac. Cong.Ind. Z7'Maii 1754« 

Hiftoire des Chevaliers Horpica(ierS it S. Jean de Je* 
xufalem appellez depuis Chevaliers de Rhodes , Se. 
Aviourd Hui Chavaliers de Malce . Par Monfieur V, 
Abbe de VerCoc l72^.Tom<].a.5.4.& f.Dec.SacrV 
Cong^Ind. 18. Julii 17^9* 

Hiftoire du ConcHe de Treme y & de chofes 9 qul fe 
font pafsees en £urope touchant la Reii^ion depais 
la Convocacion de le Concili ufquc a fa Sn par Loup- 
y^Ellies DaPin Bmxelles x^al.Dec«Sac.Cong^Ind« 
4. Decembris i^a^. 

Hiftoire du Gouvememenc de Venife, par le Sieur hr 
meloc de la Houflaje # vide : Eciaro fuppiemenC a V. 
hiftoxre » 

ftifioire de rorigine des ^ixmes> desbenefiees^ &des 
aucres a^ns cemporels dc I' EgUre , oi^ il efi traici 
des divers mojenc donc on s'eft iervi^pour ksaqui* 
rir, & les augumencer, &c,A Lyon i68y.Dec.Sac« 
Cong. Ind. z %• Dec« 1 700. 

Hifloire de rorigirie , & du progres des Aevenas EC* 
ciefiafiiquies &c.par7erome aCorcapo£leurehDroii> 
& Proconoraxre Apofiolique^ A Francfoic 1^84. 

Hifioire du Poncificac de S.GFegoire leGrandparMon* 
fieur Maibourg, a Paris^ &c. i^S^.l^revi InnocPP* 
XLi6.Febr. 15^7. 

Hifioire du Peuple de Dieu depuis fon origide lnfqu* 
a la naiflance du Meffie clre^ des Yevis livres Saints , 
ou le Texic Sacrc rfes Iivres de f Ancien Teftament 
reduic en un corps d' Hifioire par le P. Ifaac }ofeph 
Berruyer 1728. Dec. Sac. Cong. Ind. 13 • Maii i7i 4« 

Hiftoire du Regne de Lovis XIII. Roy de France , & , 
des principdux evenemens arrivez pendant ce Regne t 
dans fous lcs Pais du Monde. A Pari>x^7i^« donec 
corrigacur Dec, Sac. Cong, Ind. 4« Dcccmb. 17»^. 

Hl- A S.Siie Prchibitmim^ %ij 

ttil^oire du Regoc de Lovis XiV. Roy de fraiure , 8t 
dt Navarre : Seconde edition par H. P. de I.imiert 
IDa&t^t en Droic. A Amfterdam Z7ip* Decreto uc 
(upra . 
Biftoire du Regne de Lovis )CIV. Roy de France , 8c 
de ^avarre: Primiere edicion par H. P.D.L.D.F.D. 
A Amfterdam X7X7*Dec*ut fupra. 
ttiRow de la Reli^ion des Eglilcs reforme e€ depuis 
Jefus Chrift jufqu a prefenc. Par MonfieurBafnaoe* 
Koterdam i7xf«Tom.primicr^ & fecund. Decr. ^c. 
Cong.Ind. f.Julii 2718. 
Hiftoire de la Reformacion de la SuifTe» ou Ton voit 
tout ce 4)ui s^eft pafsd de pius remarquable de pui€ 
Tanae isi6. jufque en Tan iss^» dans 1' Eglife de 
3flIL Pancon_& dcs Etacs confedercz Par Abraham 
Kuchac M.D.S.E.Tomi fex Genevat i7»7-Dec. Saa 
Cong. Ind. 2 1. Januarit 1 7 1 %• 
Hiftoire de$ derni^rs Revolutions d* Angleterre . Avec 
un recie perlimioare de€ principaus evenemens (bus 
I^ Regnes de Jacqaes I, & de Charles I.& fous V 
ufurpacion de Cromuvel par Feu M» Brunet 17 ^S* 
Dec>Sac. Cong.Ind.xi.Junii 1712. 
Hiftoire des Papcs a fan^o Petro» ufqae ad Paulum. 
vide : Libcr in duos Tomos divifus ^ gallice coo^ 
fcriptus. 
Hiftoire de perfeciicion des IPideles , &c. vid. Lettre$ 

des fideles. 
Hiftoire de Reformation de V Eglife d* Angleterre tra- 
duite de V Anglois de Monlicur le Doiteur Burnct» 
par Monfieur de Rofemand primiero Partie Tomoi* 
$,, A Geneve 16^7, Decn Sacrae Congr. Ind, t^. Maii 
1 6^0. 
Hiftoire du Regne de t^ovis XIII. Roy de France ^ 8c 
de Navarre &c.Par ^I.MicheI le Vaftbr. Second E« 
dition reuve,& corrijce. A Amlterdam Tome pre- 
mier i7oo,Second i702.Troifieine 1704« Decr. Sacr. 
Cong.Ind. i^.Maii 1714* , 
Bi^oire de i'Eftac prefcnt de i*£gii{e Grcque, es de 1' Egliie* 
Arirenicnne par M*kChaveller Ricaut tradui^ de TAn* 
glois par Mf de Rofemond Middelbourgii t66i. De« 

crcto $3t . Inieic Uhfwnm 

ccct. Sacr. Gongrbg. fndi \% %u fantnr. ir}t. 

Hiftoire du Fomfiulaire^u'oa m a f^it fegner en Fran^ 
ce» & de 4a Paic, que le PJipeClement IX.'arenda 
i cetti Eglife an 16^8. 169%. Oec. Sac. Coogi Ind. 17* 
Maii 1754* 

Mifloirfe des Juifs & des Peupies voifins de fmis la de« 
cadence des Royaumes d' Ifrael , & de Juda jufqik 2 
ia mort de Jefus^ChriR par M.dePrideault. Amner« 
dam irii.&Paris trtH^Dec.Sac.COng.ind. tt.Jafw 

Hiftoire de ce Siecle de Fer • vid. Abregi de 1* hi^ 
ftoire* 

Hifioire de la Ville , e de i*S0at de (leneve de quis 
les premier fiecles de ia fondatiion de la Villejufque 
a prefent. Titre fidelmeot des manufcftpts perjacob 

. Spon» &C.A Ucrecht^ ttfl5.Dec.Sac.C0ng.Ind.10» 
Sept. i6M. 

Hrftoire daConcile deConftance, tiree principalemenc 
d* Auceut!5 qui on^ aflHftd au Concile . Par Jaques 
Len£uit. A Amft^dam 1714. Dec. Sac. Congr. Ino. f • 
Februarii trit. 

Biftoire du Regne de Lovis XIII, Roy dc France , & 
dt ^tovarre. Par M. Michel le Vaflor. Seconde Edi- 
tioo revuie , 9c corrig^e. Tom. 4. 5.^.7. 8.^. 10. & 
xi.A Amfterdam i/^o.Dec.ut fupra* 

iSftoria Anglica» Kormanica, &:e.d6nec corrigatturr 

Hiftoria Antiqua. vid. Chrift. Celiarii . 

Hiftoiia Arcana» £ve de Vita Alexandri VI Pap*, (eu 
vxcerpta ez Diario fofaannis drucbardi Argehtinenfis 
Capeilap Alexandri VI. Papae Cietici cxremoniarum 
M^iftri cdlta a Godef. Hulielmi . Leibnizio . Han^o- 
verar itf^/. Dec. Sac. Cong. Ind. 1 2. Mar. 1 70^. 

Biftoria Belgtca, 

Hifioria Belgrca ab anno i^^^.ufque ad annum i^qo. 
Gallici confcripta. 

Hifioria captivitaCis, 8^c.vid.JaCobus PrxpofituS. 

Uifioria Carmclitana. vid.Thtfes defenfae fiiteris. 

..NiAofia Chriftt Perfic^ cTonfcripta a HieronyiTio Xaviert 
quam Latini redditaul malignis animadverfionibus t 
piavaqiie Doftrintt cwtaminavit Lttdovicos de bitn. 

item A L StJa ^Mhinrum • 4^9 

item liber Inq^ ^attmeius , xmx tiiulus : HiftorU Sjmd! 

^MSSkeM Oironobgica Ponc H^maiu vid. R. P. FnMKifci 

Orrtcfe. 
diell* Hiftoria della Citta , e Regno di Napoli di Gio: 
Aivrooio Skmraiiom» Na^limio » nelU quale fi ieTctt- 
vono i gefti de' fuoi Re Normandi , Tedefclii 9 Fraii« 
ccfi, t Daramrchf dair lano tiftr.infino airaQoo 
z^^a.ltee.In NapoU i«eT«donec corrigauiff» 
Hiltoria Civilis y 8c ecdefiaftica • vlde • Joamiis Jon« 

iloni. 
Hiftoria del Concilio Trrdemtto » 8tc. di Ptecro S^zv^ 
Polano I edita in loecm per Marcttm ftntooiMm de 
I>ominh Archiepificopom olim Spaiat. Cttm cyuCdem 
Prftfiitione« tc Dedicacoria. 
Hiftoria Co>nciMorom gencniiiiim in ouatnor iibros dt- 
fiributa > AuAore l&giftro £dmundo Ricberio > &c* 
Coloniar x<^o«ProhMKln Btefi InnocenLXL 17* Mar- 
tii i6$u 
V Hiftorta Ecclefiaftica, & policiea « tid. Georgii Hondi. 
Hiftoria Ecclefiaftica cum Parallelifmo pro^UK • vide t 

VVolfangttS ^crus C&itcellarius Tubiqfg. 
Hiftoria Ecclefiaftica duorum primoram a Chijfto nac# 

Saeculonmi* vide: JoaonisClerici. 
Hiftoria Efther. vid.An{aldi CeU. 
Hiftoria, & defcripcio Thcologiflr MyftScar . vid.Gocfaa- 

fredi Arnoldi &c. 
Hiftoria fiageUantium^ de redo » & pcrverfo flagrorum 
ufii apud cfaraftianos, cx aotiquis.Scripcuras» Patruma 
Pontificumt Conciliorum , & Scriptorttm prophano- 
rum monumencis <om cora> & fidc exprefla • ParifiU 
1 700. Sacr. Cong. Ind« 4. Martti 1709. 
Hiftoria Gcmiaaix Francofimi edita 1 584. doooc expur- 

Etut, 
^ria de GettlBanomm origioe. 
Hiftoria Grseciar nuper edita» dooec expui^gecur.' 
HiflorU hjrrefit Monoti«ditarum , Sanftftque in eam 
iextx Synodi aaorum viodtcias p Opeca » A: ftudia 
R.P. Fraucifei Coml^erfis. 
BiApria Httfiiuriim*- , 

HW %4d X Itf^^M Libr$rtM 

llilloria Jeruicic^ per M. Lud^vicum Lucilllll • 
Hifiorii Jeruirjc^^ hoc eft de Origine> ReguliSi Cortr^ 

Aicutionibus> Propagatione > DoIi« » Fraudibus > &4» 

Ordinis Jerjdiurum , Rodulpho HofpinianQ Tigurina, 

Authore. 
H ifioria de Hs» qux Jo: Hufs in Conilaatieofi Concillo. 

evenerunc. 
Hifiorialinaginunireftkuta. vide : Friderici Spanhjrmii^ 
Hiitoria Inquificionis, cui fubjungiturliber fententiarum. < 

In^iiifitioiiis Tboio£inx &c« vide :. Philippi a Lini- 

borch &c. 
Hiftoria Jobi * vid. Pridertci Spanharmil... 
JHiAoria dMtalia di M. Francefco Guicciardini Gentilhuo-; 

mo Fiorcntino > con le Poftille in margioc delle cofe 

notabitiy infieme la Tavola per Ordine d'Alfabeto^ 

con la vita deirAutore» di nuovo riveduxa > ecorrcjt-' 

ta per Francefco Sanfovino, con raggiuota di 4,ulti- 

mi hbrit lafciaci in dietro dall' Autor^. 
Hiftoria Juris Civilis. vid. Manudu&io • 
Hifioria de Leone Romano Ponti&cc , & D*HiIafio • vidft^ 

In Stcphani Oratiani •. 
Hifloria Mediolanea. vid, Rernardini Corii. 
Htitoria Medii i£vi . vide: ChtilV, Ceiiarius • 
Hiftoria Memorabilis de tribus. Energumenis ., 
Hiftoria de Morte Jo:Diazii Hifpanij quem fi;ater egts^ 

Hermanus incerftcit. 
Hiftoria Orientaiis Authore Joanne Hemico Hottin^^ 

gero. 
Hiftoria del P;Paolp deirOrdine dLSctyi fopr^ liBene- . 

ficii Ecclefiaftici • ^ 

Hiftoria Pjpatus. vid»jQ:Hencio,. 
Hiftoria pmicolare deile cofe paftata tra. il Somma^ 

Pont^Paolo V. e laScrenifs. Rep.di Venetia^ gl*anni^ 

itfof. tt6\6* divifainr* libri. 
Uifioria de Paflione Chrifti. vid.Sao&orum pktrum Me«. 

dttationes. 
Hit^ria Pau!i Diaconl^ vid.PauIi. Diaconi. 
Hiltoria fanfti Pctri. viAHiaoria Chrifti. ^ 

Hiftoria, ePianta della Cicta dlTcroi 41 CiaC9inp I(au- 

10 Romano^ donec corrigacur» A Si Sedf TrehHit^rum. ^41. 

|& ta Hiftorii Pomtfical quinta pane pcr Marca dt 

Oitadalaxara, y Xavier, donfc corrigaciir,i 
Hii^oria Poatificiarjurifdi&ionts Authorc MichaeleRouA 

feU 
Hifioria Pondficum Romanontm ex Compendio perdu« 
€tz ufque ad annum ^wat ChriftiaBx i6}i.a Jacobo 
Reccio • ~ 
Hiftoria reformaricmis Polonicar, 8rc. AuAore Scanislao 
Lubiniecio Freiftadii i^Sf.In DecCong.Ind.dieif. 
Maii i67%* 
Hiftoria rerum Bricaonicarurti , ut & mulrarum Gallica- 
rum^Bclgicarui^ , & Qermanicarum , tam Policica« 
• rum, quafiii Ecc)efiafticaruai ab anno tf/a.ufquead 
annum 1^28. Auchose Roberco Jonfthono ScocoBri- 
•^ tanno. 

Hiftoria rerum > & Urbis Amftelodanenfium • vid. Rc* 
^ rum» & Urbis. 

Hiftoria Roberu Flud.vid.Roberu Fiud^ 
Hiftoria Romana > fcu Origo Latii • vide : Jacobi Hu- 

TOnis. 
Hiltoria de Sacerdodo Chriftt • vide: Vici Araerba« 

cWi. 
de Hifl»ria Saaa Pacriarobarum • vide: Difiertacio Sy^ 

nodaUs • 
Uiftoria Sagra. di S. Veneranda Paraiceve Ciccadina di 
Sezza. Auchorc. F.Magiftro Philippo Ciammaricone 
Min. Conv. Ronciglione 1706. Nin correda £piftoIa 
ad AcadenUcosSecinos.nonpermictitur. S.Cong.Ind^ 
4.Marrii xrey. 
Hiiioria de Schifmace.Tbeodorici Nemienfis. 
Hiftoria Scocorumnuper ediUs doncc expurgetur. 
Uiftoria Suidaf. vid.^ida:, 
Hiftoria Tragica de p«enis criminalibus • vid. Traglca^ 

feu Triftium Hiftoria. 
Hiftoria tratnfubftanciatfonis Papalts « cui prannicricur « 
atque opponicur cum S. Scripcurat , tum vecerum PP« 
& Reformaurum Ecclefiaruai dodlrina CachoiicaAu- 
dore }o: Epifcopo Dulnemenfi Brcma: x^77- Diecr. 
Cong.Ind.fub die i.Dec.x687. 
^oria .V€;ncc4. vid|Andrea; Mauroceni. 

'^ ^ %, 241% iMJdw tihntum ] 

Hiftoria tari de icbus Manini Buceri» Piiili Fagiis 9^ 

eatharinae Vemiyliart Petri Martyris Uzori$> velfub^ 

iHq dtulo. 
niftoria , overo vita ii £li(abetu Regina d* Inghilter*^ 

ra &c.vid«6regorii Lcti^ 
Hifforia de viu» obitil» & (epultuniy &c.Martini Bu» 

cerif Pauli Fagit, quat intra annos duodecim io An- 

gliar Regno accidit • 
Htftoria de vita Henrici IV.&r Gregorit VII.vid.Chrd^ 

nica Slavorom. 
Hiftoria univeriidis. vid.Marci ^ncrii. 
Hiftoria UniverTalis. vid.Chrift.CeHarius. 
Hiftoriae, Sc Annales de Rebu» Bdgii. vide : Hugoni»' 

Grotiiv 
Hifioriae Ecclefiafticar primi i Clirifta natd^ faecuU rel&»' 

fta capita. vid.ThofPae Ittigii. 
Hiftoriar Ecclefiafiicae Conipendium a Chrifto nato , ut 

qoe ad annum 1700; Antuitri^ati 73 ^•Decr.S.CIod^ 

i4.Tati.i^37. 
Hiftoriae Epitomata .* vid. Epitomara Hiftoriar.' 
Hiftoriae Galliar Epitomt. vid«Epitome. 
Hiftorix HambiirgeDfii . vid.Alberri Krahtii. 
HiftoriarMagdeburgicai ablilyricoy & complictbus co*-^ 

certatae^. 
Bift<$riar Pacis loter llegei Galliar > ^ HifpaniaB • viit 

Chronologia Septenaria. 
Hifloriar Thuani, V]d.7acobi Aiigufti* 
Hifioriar uniVerfii^ Idea.^ iid.Uaiveilae Uiftoriat. 
Hiftori» UniVcrfalis Synopfii. vid.SynopCs. 
Hifldriar tirpcrgenfis • vid.ParafipomenoB. 
ad Hifi^ia» Concilii Tridentinl Notar ^ \ii. Notar 64»^ 
Hifioriarunir , & Chroni^oifuiii £pjtome » velut Index 

quai ad aonum 34. fidcr Etiam £pitomaB Chromco- 

rurtiv 
^iftoriarum » is clironicortim tdtins ttundi £pitoflDa>r 

impreffum Bafileai.' 
ad Hiftoriarum cognitionenr Methodos • vid. JoanniS' 

Bodint. 1 

Hificriarum Flores. vid.ilores IiifioriaruiOr 
fiifioriarum Sacraxum, &c.vid.£pitome hiflorrarum« 

Hi- iMilldnci aiverfarii» vid,Ric<rdi Dioocbt. 

ttiftorica PUfel^gica ^Ufcfta^ip. vide ; Jucundz dc o; 

faih. 
"Hiftdricst Diffsrtatiooei, vid. DidTcrtaciooes Theologico» 

Hiftotica;^. 
Iliftoricae Mcdicaciohcs . vi4PbinpiU Camerarii, 
Hiftoric» Notx. vid.Nocx 6^ 
HiftoricE Dialogi> vid.Dialogi, 
HiftdHcb compeodio dcU' lulia ^ vldc : Dialogi HI- 

ftorici, 
Riftorico x!o«pcndio dcl Vcccbioa £cc Tid.Compendio 

hiftorico. 
lHiftorico*Juridico dircurfo. vid«Di(curro. 
Hiftorico-Policica; Obfervadoacs . vid.ObfcrvatiQnes. 
Hiftorii^O-Polittctts dircujrfiis • vidfPircjurfus Hiftorico- 

Politicufsw 
^iftQ¥ito*Tbeologica Exerekatio* vid.EKcrcicacio, 
Hifiorico-Thcologieum Exama in Annales • vid. Exa- 

men perpccuutt» 
iHiftorieuin Theatvum^ vid.Theatriini, 
Hiftorie, Figare, &c. vid. Simulacri , 
Mobbcft Malmcshurgcnfis • vid. Elcmenu Phiiofopbica. 
Hoc in Eftcbiridio^ vid»libeUiiS» «tti ticyius: Hoc in 

lEncbiridio.. 
ISockerius • vid. |odocus , 
Hodegesticum peftilentiate facrum» fife Quaeftiones qiiin^ 

quaginca de Pefte. Auchofc M. Eri)efio Stolcoianno » 
ab Hofen. vid.Tbomas. 
Hofmanns . vidc ; Barthoiomrus ; Cbriftopborus : Dar 

nicl: GafparisHofoaoni? Martimis: Moniia politica* 
Hofinanus. vid«Lexicon univtrfidc hifiorico &<;. 
ab Holtthervofio. vid«Marctiii ab HolubcrverQ* 
Hombergius, vid.Jctfimias. 
Hombergius. vid.Gafpar« 
Homburgius, vid.JorPrccacidiics pralmonmi. 
Uomelics ou fcrmoBS dc S.Jcao CbriiofloQTC. vid. LU 

bcr edicus Parifiis. . 

Homini Morienti» quod ficmaximun foIcticiBi. vid.Lu« 

di Thcucofiict. 
Hominis chrifiiaoi laAicttrio. vid.Hadriaiii B«flandi- 144 Initic librmimy 

de Homlnis drgnrtate. vid.J^Riiocciu9de Mtnettis^^ 
rHomme irreprocable en fi converfation ». divifc c* 

trois parties» &c.Par Charle Bonnefille. 
'Rommerz. vid.Rifleffi morali, e ehrifttaai. 
ruomo del Papaj e del Re. 
Homo Politicus» hoc eft Confiliaiius. oovjts : Auchor« 

Pacifico a Lapide. 
Homologia de Deo omnes falyarc votente* vidi Auga^ 

flinus Hipponenfis. 
^iondorfiius • vid.Andreas: Theatrum hiftoricum. 
de THonneur , que doi^ eftrerendtua la fain^e » 2| 

bien jieurcufe Vierge Marie premiere parue conte-' 

nant. 

I. La Creance Orthodoxe. 

II. La Demande deMonfieur rEvefqoc deBellejr^.avee 
la refponfe. 

IIL Les Demandes faites a Monfieur de Belleyfur k 
qualiti de cet honneur per Charles Drelinco^rt. 

Honorati Fabri Apologeticus doftrinae moialis, &c. 

ejufdem liber alcer , cui titulus : Apologetici.pars ak 
tera » 

Honorii Reggi Renuatenfis de ftatuEeclefix Britamiicai 
hodierno dte, &c.Iiber commenuritts, una cnaiApv 
pendice eorum, qux in Synodo Glafguenfi contcaS^ 
pifcopos difia funt. 

doombeeck. vid.^oannis. 

Hoperus Anglus. vid.Joaniies. 

Hoppius. vid.Adamus^ 

Horarum fuccefiivarum . Vid.philippi Cm/txxSi^ 

Horatio Plata Romano. vid.Che le Donoe. 

Horatio Curio. vid.Cadius. 

Horatius Lucius» vid.DccIarationes Cardinalium. 

Horatius VVaccherius. vid..De Sauguinis MiflSooe^, 

Hordevoloius . vid.Eadmundus. 

Homii. vid.Georgii Homii. 

Hornii Commentaria. vid.Georgi KomiK 

Hornungus. vid.Cifta Medtca, 

Hornus . vid. Robertus . 

Horologii circului. vid. V Venceslai Budouves, 

de Horteofibus. vid,Antoaii Mlialdi, 

Hor- A S. Sede P/cbibit^rum . ^ 245 
K^l^^iius TranquilluS) ftUas Jercmias > alias Landus • 

x.cla(s. 
Horti Amoris Areolar. vid.Damad Bljremburgii • 
Morciiltts AniiTMt^ nifi corrigatur. 

Horculus ^Paflionis in Ara Alcaris Elondus. 
-Hofmaitas . ^t<l.lVlelchior^ 

Hofmarius. vid. Zacharias^ 
jMofpinianus. vid.Hi0oria Jcfuitica: Jo:RodttIpkis. 

Ifloft. vid.Joanne^. 

Moccingcrus . vid. Hiftoria OrienuIIs : Leo Allatius : Tbcr 

' Taurus philolagicQs. 

Noccius. vid.Examen perpecuum* 

Hotcomanus. vid. Fraficircus^ 

Hovardus. i.cl. 

Huarc .- irid. E:fratnc . deglMoge^-» 

Hubercinus. vid.Garpar. 

Httgeklu». vid.Hugo: Hugonis. 

Hugo. vid^Joannes • 

Hugo Grocius dc verittUe JRcIiaronis ChrlRian» : Edi- 
'60 accurj^^ciot ^ quam reccniuic , notuHfquc adjeais 
illuftravic Joanncs Clericuss cujus accelELC dceligen- 
<la incer ChrilUanos diffcQticnces fentcntia Liber uni- 
cus. Amftcljcdami 170^. Dcc. Sac Cong.Ind.iy. Ja- 
nuarii 1714. 

Hugo HiiValduf. kcI. 

Hugo Infulcnfis. vid.Jacobi Hugonis» 

Hugo Lacimcrus. t.ci. 

Hugo Sureaus cognoioinc Rofierc . i. c1. 

Hugoi)is Broften Opcra. 

Hugonis Oondli commcncariorum , 8cc. vidc . Donclli 
Enucieati» . 

Sugonis Grocii Belgarum Pharnicis mancs ab iniquis 
obcrcftationibus vindicaci Dclphis fiauvorum 1727. 
DecSacCong.Ind. i^.Aprilis 17^^. 

Hugonis Grotii Opcra fcqucqtia: Apologecicus eorum » 
qui Hollandiae , Vcftfrifiapque , &c. cum rcfucatione 
«orum, qu« advcrfus ipfum acque alio a^a , ac ju- 
dicaca func. 

dc Jutc Bdii, ac Patis. 

pocmata coUcifta, & cdica a P.CuIiclmo Grocio. 

a i dc tjft Imlex Lihmnm 

le IsnperiO fummarum poteftatHAi circt ikctcomiiifiifL 

tarius pofthumus. , 
annaleS» & Hiftoria? ie rebus Belgicis. 
cjufdem , & aJiorum dtffertatio dt ftudiis iaSicucii4il^ 
Hugonis Hugaidi EpHtotar^ 
Huguvaldus. vid« Uldricus Miitfttl.. 
Huitiime lettre . vid.Epiftols t8. 
Huiti^me Memoire» tid.Memdirc^ 
HuldaricuS. vid.t;idaricus. 
Huldrlcus» yid.Uidricus^ 
de Humani) & Angelica^ vide: Pt AngeUca» 4^Hit< 

tti^na. 
de Human« natura? Ilatii fapeniattfraU*. vld. Sacra Mo% 

talis Dodtrina. 
Hum^n^ Vitx Theatrum ^ vidc t Theacrum Viue hv^ 

mahae. 
Humilis, & Supplex querimonit }acobi Zegers» adve^ 
fus Libellum R. P. S. L Regiat cappellae firuxdli&con». 
cionat. & Thefes PP.SocitiatU^ 
Humilis fupplicatio ad PaUiuai V«vidRagerU VViilil^-. 

gtoni. 
Humphredu^. vid.Lturentiui. 
ftunnius. vid,Agiditts. ... 

Huntlzofcutus. vid* Prafcheni . 

H.Y.P.ad B.**** Dc nuperibui Angriar moribuSi Ej^ 
ftoU in qua de diverfarum a publica ReligionQ- cic- 
ca Divina fentcntiarum difteritur tolicrantia . Rote^ 
rodami t6S6i InDecr. Cong. Indicis fiib die prim% 
Decemb. 1^87. 
Hurtadb. vid^ Keroliitiones OrtbodMo-Moralci. 
Hufanus. vid.Henricus Hermanni Lathcri* 
Huichinus • vid. )oannes . 
Hufelmannus . vid. )o: Hufclmanni • 
Huif.vid. Hiftoria dc iisj quae Jo: Hufl'. Jc^ud, ProcaffaSi 

Confiftbrialis. 
Huffitarum hiftona» vid.Hiftoria Huffitarum. 
Hutre^us • vide : Abydenus Coralius Mattbsus^ Ut* 

dricus^^ 
Huttenus delarvatus 3 Ideft Veridica notitta de Au€lo» 
re diffamatarum Epiftolaru» obfciirorttisi virorumlTu 

daU * AmlAta tdcHuten» ubiexaat» fcliiiHUtttttraftatut df 
licigio inter fanMifitin Joanncm ReMchlin , Jaannem 
pfdferkorn , ttti kiam <ie vlu noti Fraocifci de SU 
ckingen , & aliis ad hiftoriam fieclefiaftlcam Seculi 
xvx. fpedantibus raris , tc notutt dignis rebus . Es 

' atithenticis rcriptis ia neceiTarium fubfidium Izfx rc« 
ritatis conrra Jacobum Burckard Profeflbrem Luthe* 
iranum in {iildburgiiifenPrincipatus Coburgenfis cum 

- fiaagiiiibus Tfpis datum t Joanne Nicolj^ VVeiff* 
linger defini^ore Venerabilis Ruralis Capituli Otrer- 

^ fuyeyerenfis , ac pro ttmpore Parocho in Cappeir 
ftibtu Rodcck in Brifgovia DioecefisArgentinen.Con- 
flantia?, & ^ufffiz ir|o.PecnSacr. Coi^.Ind* 18« 
l^ovembnS 175 a^ 
>)ftuccerus. vid.Helias^ 

Kutcichius • vidf Joannes • 

p. Hjracinto Mefades ( fic infcribitur quidam Libellul ) 

- Archidiacono Emporitaoo Ecclefit Qertindenfis Pe< 
crus de Marca §. D. 

H^acintUs Coquetius. vid.Mftrt« Deiparw« 
Mydromantiac Artis opera omnia» 
Hymnt Ecclefiaaici Georgii. vid.Georgii Caflandri* 
llymntts Pafquini, Sc Marphorii,^ vil^^afquioi, firMar^ 

pbor|i. 
Ilymnus» & (equentia dcXaudibtts* vid. Dc Laudibus 

JuHi m. 
^lyperius» vid^Andreas^ 

Hyppmqemata phyfica. vid«Phyfica hfpomnemata« . 
llypQcyppfeon Mirtini Maninez CaRtapeirenfis Libcr ^ 

nifi fueric eat impreffis abr anno if&a. 
Hypotypofis inaaiBoracioiil legiat « vtd^ : Jlcobi IlegU 

Angliac. I JfAcoh^Fddericna. vid^Fridcficus. 
I Jacob Spon. vid.Hiftoire de la Ville. 
acdbelluc . vid. Jacobui MifAjettfis . 
j4CQbi . vid. Andrea^^ * . | 'W^ ] 14I iaJesi Vtrm^ ^ 

Jacobi Altfflg. Sacranim Litierarum , tt liflgtfarHebrafc^ 

profeflbris Academicarum diiTertitiomim heptade^dbar 

&c. Acceflit HeptasOrartbniim ^rontngaB itfrx. Dtc» 

S.Cong.Ind.3. Apr. i^8f; 
Jacobi Augufii Thuani Hiftoria^. 
Jacobi Bopharc de fiudio licteranxm > 8t Juvehtute eni^ 

dienda tibellus, 
Jacobi fiornicii Torgenfis TraAatus duo . 
I. De Majeftate politica , & fummo Imperio t ejufqtaief 

fun Aionibus'. 
n. Dc prafmiis in Rtfpubllca decemendis » deque eorurn 

generibus; diflPerentris, & tfiutationibus^ 
Jacobi Brunfuicenfis catecheffs puerilis . 
Jacobi a Burgundia Apologia ad Caroium Caefarem • 
Jacobi Crucii Me rcurius Bacavus > five Epiftoiarum Hbrf 

quinque, Amftelodami i^5v£>cc.Sac.eong.Ind*af^ 

Jan. 16S4. 
In S.Jacobi Epiflolas CoAimtntarla. vid.Jo:BaptiftarFo* 

lengii . 
^acobi Fabri Operafequentla Commentaria in Evange^ 

Jia: in Epiftolas S.Pauii: in Epiftolas Canonicas : Dt 

tribiis Magdalenhs; Item in Pfaimos > tamdift prbhibi- 

ta fiftt , quamdiii ab alicujus Univerfitacis cacholicar 

facultace Theologica, vel Juflu Inquifitionis generalis 

emendaca in lucem prodierint. 
Jacobi Gaillardi Melchifedechus Chriftus unus Rex Jufti* 

tiar, Rex Pacis. Lugduni Batavoruin i6%6. Dec. Sac. 

Coitg. kid. t a. Dec. 1700'. 
Jacobi Hugonis Can.Theologi Belgx Ififulenfis veraHi*^ 

ftoria Romana , feu Origo Lacii , vel lcaliar » ac Ro- 

manar tJrbis , e tenebris Idhgae vetaftatii in lucent 

produda. 
Jacobi LtGtW advetfus codicis Fabriani T. Tlfmro Kaiii» 

io%d PraKfcriptionum Thcologicarum lib. 2. 
ad Jacobi Manienii Jcfuitx titeditacam concordiam con- 

federationes policica? :cxx. in quibus novac fraudes , 

periculofa Concilia, i^iqui aufus Jefuitariim toti orbi 

exhibentur . AAtonio Gunter Fritfio , Jur. Conf« & 

confefs. Juris Reg. Gryphis VValdrar 166^. Dec* Sae# 

Gong.Ind. i^Dec. 1700. ^ i i. Sede fr^ibiiormn . ^4^ 

^acobi Otther} itrmones. Itciii (jpeculum fa^orum. 
Jacobi primi Anglix, Scotix, & Hibqrnis Regis , S:Ci 
B«^i'x«r Amptff fiye Regia Inllipuclo ad Piindpem 
primogenitum fuum. vid. Etiam Apolbgia pro }ura« 
tnento fidclitatis. 
facobi Kcgis An^liae MediUtio in cap»a7.tvailgelii faii« 

&\ Mattbci, iive bypotypoits inaugurationes ftegix. 
c)ufdein meditatio la bratiomcm. Dominicam / 
JacobiScepperi» vet Scatpheri Trcmoniani Monomachiift 

Davidis» ic Goliath. 
Jacobi Slbecii Libtr de una PerfoAa , Sc duabus iiaturit 

In Chriilo. . . , 
Jm^i Spiegelii Scholia in Pc&i Gunthcri Poetc dt ge« 

ftis Ccfaris Fridcrici .... 
Jacobi VVccherii. v!d.Jo:Jacobi. 
jacoboViviano. vid.Spccimioa philbrophica , . 
facobo Uffcrio • vide : Brittanicarum Ecclcfiarum AntU 

quitates* / v 

Jacobus Acoritius. i.cL 
Jacobus Aii4rec • I • cl. 

Jaccbus Andreas Crucius. Yid.De Noftc» & No^^urnii 
OfSciis. 
^ Jacobus Andr^as Crufius. vid.De fure oflFcrendi. 
Jacobus Andreas SchmidcHinus > vel ^acobus SmideUI- 

hus. i.clafs. 
Jacobus Anatius, vcl ^netlus. i.cL 
Jacobus Arrifon. j^cl. 
Jacobus Bedrodus Pludentinus. i.cl. 
JacobusBirvage> vid. t>. <2hryroflomi EpiKoIa. 
Jacobus Boiflarduis . vid. Bibliotheca , fcu ThefaurUi.^ 

Icones quinquaginta . 
Jacobus Brocardus. i.cL 
Jacokus Brunicenfls . i.cL 

Jacobus a Burgundia , ille , qui fcripiit Apologiam ad 
• G^rolum Ccfarcm . i.cL 
tacobus Cornerus . i. cL 
Jacobus Dci» & Apoftolicc Scdis gratia ( talis cft titu- 

lus cujufdam Edi&i) vid.EdiAa tria. 
Jacobys Eifemberg, ^.d. 
Jacobus Frindangus. i.cL S5» I»^^x Libmum * ^ 

Janfenius . . vM. XJltima aueDtaca* vid. Etlam ISbri om* 

nes, opufcula &c 
Janfetiius. vid.Gornelii Janfenii^ 
Janus Cornarius. i.cL . 
Janus Parchafius . vide • Licerx ad Archiepiicopum Sa<» 

baftenum: NocaB breves in Epiftolam ad Cacholicosi 

& Nocae in Decre^um • 
Jarrigius. vid.Jefuica in ferali pegmate* 
Jafparus Bigel i.cl. 
LB.S.S. Theologiz ProfdTor. vide: De andqua Ecgh:« 

fiar Bricannicz libercace . 
LC.E.LV. vidc: Affcrtio Juris Ecclcfiat . ' 
LC^VancErckol. vide. Proteft van dcRooms:. & Prd« 

teftaiio Romani Cacholici ... 
Icones, ideft verae imagines virorum illuftrium * vid; 

Theodori Bezar. 
Icones quinquaginta virorum illuftrium « icd cum eo** 

rum Vitis, defcriptis a Jo: Jacobo Boiftardo Vefunti-» 

no. Omnia recens in ars artificiofe incifa. Etdemum 

foras data per Theodorum de Bry • 
cjufdem Libri ».3. &4. pars omnino prohibentur. 
Iconica, & Hiftorica Defcriptioprscipuorum Hxrcfiar* 

charum» qui ab Ecclefia Cacholica> & chriftiana.» ut 

Sedlarii > ac Phanatici , excommuoicati , rcjeAique, 

&c. FerCV.S. ! 

Idea Concionum. vid.iybrahami Sculceri . 
Idea del cor humano rapprefencaca &c. vid. Michaelis 

Cicognar . 
Idea Juris Epifcopalis modcrni • 
Idea Sacrar ^ & profanas Hiftoriat . vid. Univerfae Hiftoria? • 
dc Idolatria liber. vid. R.Mofis Maimonidx &c. 
de Idolis . vid. Libellus aureus . 
de Idololatria^ & M^tgia • vide: Joannis Pdri Scupan!» 
de Idololauia EcclefiK Romana? « vid. Difpucatio Theoi 

Ipgica. 
de IdololatrlcoCorporisChriftifefto* vid. Difpucatio. 
Jean deU' Abbadie Opufcula fequentia: lcHerautdcgran 

Roy iefus , ou Eclairciflemenc de la doArine de lesn 

deir Abbadie Pafteurs pur le Regne glorieua deleful 

Chrift &c. A Amftcrdam 16 6%. 

lc A Sx Seii Vrobibhorum. %$$ . 

lc Devlns Herauts de la P^itencie au Monde on «vi$ 

de Saifon par ferme de remoftrance » & de cxorta- 

cion &c. A Amcfterdam i$6j, 
]a Veritable Exorcifme ou Y unique cfftik &c. Mofftn 

de chafer de Diabie du Moodc chreftien &c, A Amr 

fterdam 1677» 
Jean Baptifte Thiers &c. vide . Treti des Superftltions &c« 
Jean Claud. vid. La Defenfc &c. 
jean d- Efpagne • vide Les erreurs populaires t Les ouvres • 
Jean Ian(enius, vid. Memorial au Roy. 
Jean de Labadie. vid. Lc bon ufages Lettre de lean. 
Jean de Labadie & opera omnia Dccr. Sacr. Cong, Ind, 
• xx.Dccemb, 1700« 
Jean Roufle. vid. Sommaires. 
jean du Vergier. vid. Thcologic Familicre^ 
jercmiz Mifticati. vid.Threai, 
Jeremias Baftingips i.cL 

Jcremias Hombergerius » vel Hokembergerus x.cl. 
Jercmias» alias Landus. vid. Mortenfius Tranquiilus. 
Jcremias Patriarch4 Coflftaatinopolitanus; . vid, Ada & 

fcripta. ^ 

Jcremias Piftorius x.cl. 
Jeremias Schuveinglinus x. cl. 

JeromcaCofta. vid.Hiftoircderori|ine» eduprogres. 
dc Jefu abftomiito. vid.Bartholoman Ferrarienfis. 
de Jefa Chrifti in coelum afccndentis • vid: Triumphi 

Romanorum. . 
dc JeOi Chrifti Diviqitate. vid. DcMcdiatore. 
de Jcfu ChriftiRegno. vid.De Regno » ctvitatC) &e* 
dc Jefu Chrifto ( Libellus fk infcriptus) Pontificema- 

ximo, & Regno fidelium Summo RegenteinEcciefia 

San^lorum , 
Jefuita cxenteratus. 
^efuita in ferali pegmate ob nefanda crimina in provln* 

cia Ghienna perpetrata a Petro larrigio > antea efaf- 

demSoc.-viro> conftitutus Lugduni Batav . 1^6 f. 
Jcfuitarum, aliorumque Romanae Curix adulantium dc 

Summi Ponrificis autboritate commenta> Regnis> Re- 

gibufqueinfi;fta> ac fpeeialiter Supremis> Prarpotenti- 

buf^ue Foederati Belgii Ordinibus perieulofa : fideli- 

tcr ^^4 . TndiK Lihr^mm' 

cer propoffci per \w\$ Conrul^mBdUvoiti > Ecclelij^l 

9c PacrU? atiuncem AfBftelodami 1794- Brevi SS. £><» 

RCIcmentis Papx XL 4* Odlobfis 1797. 
lefuiunmCnthfChirmus. vide: Cathechirmusjeruicahim^a 
JerHitarumDo&riiia. vid.AphorirmiOofirin»; Caccchi(li 

miis lefuicarum: Doarinx lefuicirtim. 
it Jefuicenim Origine i fegutis Sce< vide : Hiftoria Jc^ 

fuiticai 
jcfuitafiim piofcripcorun^ relacio icineris • vid. JECe]aci# 

nuperi icineris. 
dp Jcfukarum Religionis commodis, vel incommodis 4 

vid.Car^lMf Melinaeus* 
^efuiurum Spiricus ptobacioi vid.Anacomia Sdcietatis* 
Jefuicatum Theologiil» &c.Vid;ThcologiaMoiraliSi 
le Jefuice S^cnUda^ a Cologni: u^* in Pec CongA 

Ind.fnb die 27*Maii ie^i. 
At% PP.Jefuices Almatiachi vid.tes Cniumiaeitrei • 
Jefuicica cQt»fcien(ia 4 vid. confciencia Jefuicica. 
Jefuicica HifidH^i vidiHiAoria Jefuicica* 
jefuicicvfii colloquiuin • yidtcolloquium^ 
JefUiticUm fideiSymbolum> vehiccancicumhovitm < Vict 

Aiphonfi de Vargas. 
Jefus Chrift fous TAnacheme Oc^n Saer. In^uif doni^ 4 

io.NOv^mbris i^|4t 
tetlerus Schapu^flnua . vid.}o«n]ic|i 
4e S.Igoacio de Loyola Vida. vid.vida deS.Ignatio^ 
de S.tgtiacil, five S. Enbeconis infticutione « &c.vid,De 

Religioia S*lg(l«tii4 
Igiiauus Eyckenbpon^ vid. Adumbrac^ Eccle£a?4 
ad D. ildephonfum annocacio , vid. MicbaelisCatdiisf, 
)}eydius • vide : Didtionarium Hlftoricum ^i Geogra** 

phicum • 
Uiibefalium Arcium Panopla. vld. Paadpla « 
Uliberilani Concilii canonum it^celligcncia. vid. Herolu*» 

tiones QrchodotchMorales^ 
lllipulicani moncis lamin?p# vid«tibri bn>dC6« 
Iliiricus Flaccus • 1 . ei« vid^ Eciam lHiricus * 
UlHftrifiimi » 9c PoccntiOimi S^natus populjQUf Anglic 

fencencia de eo epnfiliOi quod Pgulus Spilcopus Ro» 

aanusi fc^. 

W i S.Seie VfAihii$rum. «5; 

llltifirifiini Principis» ac DD.Jo^Fridcuq it. Ducis S^* 
jconige iccAu^ ik: Fntrum D.Jo: VVikelmi» & D. ]6i 
Friderici lUtu junioris hominc folida cbnfiitatio » tc 
condemhatio jpr^ibipuarum corrupttlaruns % fcdanim « 
& crrorum, &:c. . 

illuftriam » <c clarorum vlr^runi EpiHoIx ScleAiorel « 
fupcriori fjTCulo fcripnr» vcl a Bclgis» vel adBclgas; 
difiributac in centurias duas ; 

lUuRrium virorum imagiUcs^ fc icoAcs* vidc^ Tlieod«i> 

. -riBcw^ . . V . . . 

Ijlyricus; vid.Hiftorix Magdeburgicx : Matthias^ 

Ilm; vid. Dcmonfiratio » quaprobaturi &c« 

r Imaginai rc hcre£e^ vid» L' hcrcfic 4 

Imagincs ..vid. Effigics 4 

Imagines Q. (4. Jcfu CHf)fti I^cipar^ virfiinisi Angel<»« 
rum. Apoftoidrum, Cvadgclilbrum^ aliQrumquc San* 
^ruini fcSAh&atum qiiarumcunquc fculptar» piflob 
aiit dcj^ar ^ cunl alio habitu , & forma » quam ih 
Cachohca Ecclcfii^ ab ait^quo tcmpore confucvcrunc 
formari > Vel eii^ cum habitu pccullari alicujui Of-' 
dinis Regularis^ 

imagines inci&« qbi rcprarfcntatur ^eati Virg6 cum li- 
lio in niedlo duorum Sanfiorum Sociec.^fu > quo- 
riuii uni tradri^ Ubrum 9 alil Rofarium cum hac infcri- 
ptionc : Deipara Virgo cum ftlio infpirat » coniriien- 
datqpe Sociccat. Jefu inftitutioncm SodaliutUm i San- 
S& Ofiicii Rofariique ufiuo 4 lo Dec. Cong^r l/id« fub 
die 9.Fcbr.itf7j^ 

tihagihcs idcifa^, ubi repra^fcntatur l^uer Jcfus In fiibll- 
nm clatit^j atque fub ipfo tres Dodores , & ip icK 
ciim aliorum trium i ficuc cernitur in imaglnibus ci- 
jufdem formar jam pridcm impreffi fubliituci functrcs 
Prcsbytcri Rcgulares cum his carmiilibus : Jcfu pp- 
fiorum incima quinubcs ignoraotia» &c. Hieronymu^ 
YVicux fec.& citcud*Iii DccCtfng.Ind^ fub die ar# 
|an. 1694. 

Xu<8gines SanAi Frandici i & Antcmii . vi4e i Infcii* 
ptionesit 

Imgtflei Impenitonim impreflz p figuratai ^ vid. Epito- 
me chronicorum. JosCufpioiani* 

Ima- ^j$ Index Lih&rwn 

ImauifiQS cum Laurcolis , vcl radiis , fcu fflaidofAm^ 

corum, qui non funt ab Ecdcfia ]|catific«i» vei.Ok^ 

QPTiizati. 
Imagincs Mortis cum McdiciR» Annnar<. 
Jmiigioci omnium acciuin. vid. PanopBa . 
contr^Imaginesfacras. vid.tttdovici ImpcratOTis. 
Imagincs virorum. iHuftrium. vidc: lcones 50. The«doi>. 

ri Bezx. 
AH*Imaginr. vM.DcllcStatue. 
de Imaginibus, vidc : Ciaudius Taupncnfis .- Pctt* Pi- 

cherclli . 
fta Imaginibas adoraudis ft.oHdi gcfta j ^c. vid. Opus, 

.Illuftriflimi. ^ • 

4c ImagiDibus. vjd.Jo:DalIapi. ., . ^ 

Imaginum Tobi« > Ptolcmaci , &c. vidc : Libn dccem 

anulorum. . . . , • 

Xmaginumvitiorum» &vittutttm. vid. Mythologiat chrK 

Imago Ppntificiar Dignitatis PcftJciHo Sacl-arum Scriptu- 
rarum , ac Traditionis nativc dclincaia : Ubi quid 
Pontifici Roroanq compctat, vcl non compctat , col- 
ledis cx Ecclefiaftica Supelleailc documcntis , lucii- 
Icntcr* ac compcndio demonflratur. Audoro Defide* 
rio Paleophilo . Conttantiac apud ^ncam Sylvium 
1704. Brevi SS. D, N, Clcmcntis Papat XI 4. 0^%i 707^ 

^mclius. vid.Jacobus. . .^ . 

Imlcrus Gbriftophorus. i.cl. vid. Etiam Ghnftophorns, 

Jmmanuel TrcmcUius. i.cl. 

immanuel Rofalcs. vid.FafcicuIus. ^ ^ 

dc Immittutipnc fcftorum dierum. vidrDc Fcftorum. ; 

4c ImmobilitateSoUs. vid^Libri omnes. 

de Immortaliiatc animae. vid.}o:Micrxlii. 

Iramunius ab crrorc , tam (pcculativo , quam praflllco, 
de$nitionum S. Sedis Apofielicas in Canonizati^nc 
Sanaorum, &c. Propugnatf a PJoannc Baptifla Ric- 
ciolo, dpncc corrigaiur. 

ic Immunitatc Authorum Cyriacorum a cenfura » Dia« 
. irib» Pctri a Vallc claufa S. T, D. 

cle Immunitatc Ecclcfjat at & Ecckfiafticorum . vid. D« 
prKca^ fc leccnti-. 
* dc 4 ^' M^ 9rMiimm: ify 

|fe Ifamufticate E<clefiaruiii. ?id.Pecri Gimbaciirtae. 
4c inppepcorlbus difcurfus. vid.Dominici Arumei. 
I^ofieracoris Juftiniani defenfio advcrfus Alemannum : 
Auchorc Thoma Rivio Regis in Anglia Advocaco^ 
JLc Imperacoris poceftate. vid. Aotonii de Rofellis. 
linpcvatorum» & C^fairum vicx. vid*£tiim Jo: Cufpi<v 

nrani. 
X^peracorum concini|a feries. yid*Nomenclator. 
Imperacorum Corricula. vid.Hermanni Kirchneri. 
de Imperiali jurifdi^ipne, vid.Syncagma TraAacuum, 
iniperialia ^fatura. vid. Melchioris Haimsfeldii. 
Imperialiuni lofticuciopiim refolucio. vide: Analyfisrc^ 

lolucio . 
4c Imperii Ij^omani Jurifdidione . vide : Chrlftophori 

" Refoldi. 
JLc Imperii Romani ftatu. vid.Nuclcus difcurfuum. • 
^e Imperii Xpmai^i rransUtipne ^ vide ; Henningi Ar<> 

nifaci. 
^c Imperii , & Sacerdocii Concofdia • vide : De Con- 

cordia • 
Imperii , & Sacerdotii ornatus • vide : Hadriani, Dam^ 

mam. 
^e Imperio fummarum poteftacum • vidc t Hugoniu» 

^rocii. 
4e fmperio fummo. vid-Jacobi BornicU. 
rimpiere de la Morales des Calvioiftes. vid. Apologie 
' pour le 3inq4e de pordrechc. 
de Impofturis malorum Oosmonum • vid. Magica , feu 

Mirabilium. 
I.N.D.I.QEcclefia Mahan^medana breviter dclineata a 
;/ M. Samuele Schultero Hamburgenfi . Argentoraci t6St. 

Dec. $;Cqng,Ind.is,Harcii X79^. 
L N. D. I. C Cxercicacio Hiftorico-TheolQ^ica > in qua 
/ Religio Mofcovitariim breviccrdeliQeaca» &:e]chibitaa 
M. Michaele Yon Oppenbufch, Amftelodamenfe . Ar- 
gencoraci anno idi^r.Qecf.^^acrt Congr. Ind. ii.Mar^ 
tii i3r«!i^ 
Inauguralis Differtado. vid.Diflertuio juridica. 
\ inauguraUum Difpucaciomim. vid.Duo vcrtumiaa. 

^^ Igcantatipjiibjiis , vid« Jq; Wi^rii ; Petrus Pomfv^natuis, a|t hiiiit Liimmm 

Ijncerrem iceertata circaUpredcftinaEionc AtVU^mmm 
Si (ciolgotio alcuni dufaibi Arc.Dal P.f.Andrea di Smm 
Tomafo* 
Inco£nico Accademico. YidiDialogi Hiftofici: 
dc Indagine. Tid.Joannes. 
Indcx Bibliorum iBipreflus Coloniie in JEdibus ^^tek^ 

tellienis; 
Index Coiilmentariorum Fraacifd Atecini . ▼ide s LatSi 

Pauli Rhofeli. 
Indez rerum omriium > quar in noro > ac vtteri Tefta<* 

menco habencur» locupletiffimus , una rum HcbrsroN 

rum » Chaldaeorum 9 ^c LacinorUBi Nominum int«i^ 

precatione . 
Index ucriufque Teftamenci pene fimills Indici BiblicH 

ruin Robcrti Stcphani; 
dc Indianim jure. vidjoannes de Solorxano. 
ad Indicana commercia jus Batavorum . vide: Marc & 

i>crum • 
in Indicem expurgacorum prarfationes • vide : Joannb 

Pappii. 
Indiccs, &SylIabi omnes particulares extraUrbemabf* 

que Authoritatc , & approbatione Sac. Ind. Congn 

impreffi, &c. 
ab Indicis Congregatione Appellacio ad Papam. vide» 

Appellacio Thomac Praftoni. 
dc IndiViduo cra6tatus. vid.Garparis Caballini. 
Ihdulgtntiar tonfraternitatis SS. Trinitacis • Vid. Lrbelll 

quidam Concincnccs Indulgentias. 
Indulgtntiae Conccffaprucpraptcnditur, coronis S.Brigic* 

tx declatantur apochriphar , & nullius robor» 1 ac 

IBomenti fineprarjudicio tamen IndulgenciarumaLeo- 

ne X. di&is coronis conceifarUm ^. Idus Juiii iftT* 

Dec.S.Ofr.i«.JuIii 170J. 
lodulgenciar uc praetenditur, conceflx crucib. S.Tttrikil 

Dec.S.Off.Julii ifs. 
Indulgentiarum Liber. vid.Liber Indulgentiarum. 
Indulgencrarum , & Reliquiarum tjrbii Cacalogus. Vid. 

Fifcus Papalis. 
Ifidulgensa plenaria , -t Qiu^ileo perpecuo per cutti li 

Fedali chri^aQi conccffa daUa bocca di^lfoftro Si* 

gnor *:|^r Ge^ Critlo ad iftatiza dcl nnftro Senfico Pa» 
'«{rc S.Prlincefeo, & interceffione dcllaPurKTima Vcr- 
^gific > e Madre di Dio alle cappellc della Madonns 
ndegr Angeli in Affifi detti Portiuncula , &c. La fe- 
^onda volta data in luce dal P. F. Michel Aiigelo <tt 
)BOgliarco> &c.In Livomo i^ii.In Dec. Cong. Ind. 
tfub die i8.Jun. 1680. 
\ndulgenze concefle alla compagnia di S.MariaFormoir 
{a . vid.Ltbcili quidam continentes Indulgencias • 

lafamia Famiani. vid.Gafparis Scioppii. 

Infelix litteratus &c. vid. Theophili Spizelii • 

^c Inferno recantatio. vid. Recanatio . 

de Infipko Amore Chrifti. vid.AaguAini de Roma. 

Informatio pro verieate eontra iniquiorem famam fpar- 
faiM per Sinas cum calumnia PP. Societatis Jefu , & 
decrimemo Miflionife Commnnicata Miirionariis in Im- 
perio Sinenfi ^nno 1717- fine nomine Au^oris Dec. 
Sftc. Cong. S. Ofiic. v^. Januarii 17x0. 

-tnformazionc Reaie delle faife apparizioni, e mtncoli 
delia Madonna di Trano > di S. Carlo Borromeo, t 
del B. Alvigi, deft^nata ^lla publica utilita > & op- 
pofta al commun errore • 

Informatione muy utiies. vid. Dbs informationes • 

ifigenii humani Thcatiiim, vid.£donis. 

Ingcnua» & vera Oratio ad Regem chriApniflimumde 
co> quod poftulatur, ut Jefuitc» &c. ^ 

loiquicas cxpofita Synodi Dordraccoc. vid.SyoodiDor'- 
dracenx. 

lanoceQtii Papsr X.coronatio.. vid.Laureotii Banck. 

Inoocentius GentiJettus I.C..Delphinenfis, i.cl. 

InnoccQzo Anantio Gherardi . vid. Atti di Cbriftiana 
' pieta &c. 

I. N. Pari val • vid. Abreg^ de Y Hiftolre . 

de Inquirenda vericate libri fex> in quibus nlentis hu- 
man« natura difauiritur. Au^lore P, Malabranche C. 
O. D. L P. ex uitima edttione Gallica pluribus iliil-* 
ftrationibus ab ipfo Audtore aufia in lattnum idioma 
cranslari: Genuae Anno ii^i.SacrMCongr.jlndicis 4* 
Martii 170^. 
loqtttfitto 10 chtrtam futidationis &c . 

Vi % lo- %i^ hictex hibrwum. 

In(^uifiua hi^ chartam Immunicacis &c. vldc : J-e: Ltivi 

Ooii . 
Inquifitto in Privikgia P^a^pt^raccn • vide : Ip^qni^ 

Launoii. 
Inquificio in Ptivikgiunv &c. 
rinquificion FxancoirejL 014. YlXx^oxic della Bafiille Par 

Mr. Conflantin de Reunevillc • A A.mi{crd^m I7ai. 

Decuc fupra., 
Vlnquifuionp proceflata , Opera Storica &c. divifa ia 

4ue Tomi. (^^olonia x^8i. Decr. S. Copg. I{id. x.4.Ar 

piilis 1^8.1. 
^ Jnquificionis Hirpanicz axces. vid*S.{nquifitip(iis» 
l^njquifition^s mprales. vid.Marci Vidal. 
iQdkripciones omnes Imaginum SS. Franci&i , &. Ancor 

i;iii dePaduas ii) quibusidicity;» forjxiam l^abicus, qua. 

depiAi funct efle eandemjt qua ipfi ufi faerunc > ve^ 

in quibus al&ricur > in hoc» vel iUo Ordine S^ ^an* 

cifci efle veram, legiciQiam, &non incerri^ptjun ejui^ 

dem S.Pacris in filios fucceffionem. 
!(nfegnamen;i Spirituali per, ijp Mpnjtchjp.. vi4 ^Qnedidi^ 
^Bifcia.. . 

Ibfignia loca. vid.Loca. 
Infigniores loci. vid.Loci. 
iuper Inflituta commencaria > &c. vid. Joannii Scbenc](r 

deuvini. 
Inftitutio chriftiana. vi4Chnftian^ inftitutiQ. 
Inftitucio £piftolica. vid.Thomst Sagiccadi* 
Infticucio hominis chriftiani. vid.Hadriani BarlaQdl., 
Infticucio Matrimonji . vid. Defiderii Crafmi . 
Inftitutio prima Religionisi chriftianap • vid* Cacechf iis. ^ 

five prima Infticucio. 
Infticucio Philofophias fecundum principia R^nati dcCaxr^ 

ces. vid. AncQnii le Qrand. 
Infticucio Prin^ipis. 

Infticttcio puerorum» vid.Henrici Bebelii. 
Infticucio Religipnis chriftianae impreffa VVicfbergaetOiT 

no 153^. 
Infticucip Theologiar elen£^ica!, in quaftacus concrov^r- 

iiae perfpicue exponicur, praecipua Ortbodoxorum ar« 

gumenca propoQuntura & viQdif^amnr, ^ fpn^es fQ.t A S.SiJif ProbibMuiA. i^t 

lutionum apcriuntur : Authorc Franicifcft Ttittcttiad 

in Ecclcfia, & Acicleftiia Gcncvcnfi PaJlorc •&:;AmJ 
• ftclodami i^oi. Dcc. Sac, Conj. Ind. 7. Fcbr. *x? 18. 
Ififtitutioh au droic Eccicfiafltqoc par Mr. Ch^dc FIcu- 

rii &c. Tomc i. prctticrc •partic . Totnc 1, fccondc 

•partic. Trotflcmi Pattiip *i69t. 
Inftitution de la fodalitc du Bicn Hcidrcux S.Jofeph c- 

'ngcc cn rEglife &ci Frcrcs MineUrs de robfcrvan* 

cc dc S.Omer. 
dt Inftitutiotte Collcgii Germahicl, vid. Pahegyricus . ^ 
4c InftitOtfonc, & OoArina Sac.Euchariftix. vid.PhU 
^ lifjpi Niornaci. 
'ac.Infticutionc prima Hoftiints . vrde- Angcliti Do« 

'aoris, 
inftitutiones CKhecheticae . vid. Cunradi Dietcrici . 
Inftitutiones tthicarum-, vi'd.Thom« Angii . 
In^itutiohes Grammaticx, & aliarum Artium j nifi rc- 

"purgeritut. ' 

tnftitutiones Jiiris civilis. vid. Melchlor Klingias. 
Infticutiones Peripateticx • vid.Thomx Angii. 
Itlftitucfoneis ThcdlogicaE ad dfum Scminariorum . Au- 

'thorc Oafpare Juvenin OratorH GallicaniPrcsbyrcro, 

'$c in Semihario Emincntiffimi Cardlnalis dcNoailles 

Archiepifcopi Parifienfis Sacr. Thcol. Profcfforc. Pa- 

Yi^iSy Sc Vcnetiis 1704.& iroy.Ex Dcc. S. Congw S. 

Officii if.Sept. 1708. 
Infticcitioncs Theologicae. vid.NicoIai Guntlcri. 
Iiiftitmionam Kbri trcs. vid.Marci Fridcricl * 
Infticutionum impcrialium rcfoltitio. vide: Analyfis rc- 

folutio . 
Ihftitutionurti Nticleus. v!d.Manudu£lio. 
Inflruftio ad primamCommanionem> (cU fpirituales nu- 

ptias adoleicentium &c. Amftcrdam &!:e.donec corri- 

gatur . Dcc. S. Cong.S. Offic. Jan. 1705. 
Inftrudlio dc Religione chriftiana. vid.Brcvis» &Com- 

pcndiofa. 
Inftruftio ad Tyfonem Thcolbgum dc McthodoTh^^ 
^ lopca , ofto reguUs pcrftriaa , &c. 
cjnfdcm Ihftruftionis pars altfra , &c. ab iifultis Jcfui- 

' k«: Eftrix caviilis vindicata. 

R 3 In- Ififtrudio Vtfitatioftis Saxonicas. 

Infiru£lfo> qua vitam ztcrnam obtinebimui.. 

Inftru^o praAica de Confeflionibus rite^ ac fru^luoAl* 
excipiendis coliedta a Thobia Lohner. Pauvy X70f-^ 
Dec. Sac. Cong. Ind; ^4 Jiilii 1 7 » S« 

Inftrudions Catholiques touchanc la Sainte Siegc. yid*, 
rE(prit de Gerfon. 

Inftru&ion de «e que le chrefilea doit croire».. &C ^fld* 
Jheologie &mi)iere. 

Infiru&ion concre le Schifme des preteodurs Reforiiie^i^, 
par Mcflire Pier |tan Francois dePerfin du MongilJardL 
Kveque de Saints Ponss doaec corrigatur. Dec. Sac^ 
Cong.^. Off. 17. April. 1 701. 

Inftruftion PaOoral fur diflferentes Queftions touchant le&, 
fonfilons Hierarchioues adreffc aux fideHes de Caom, 
Diocefe, avcc rOroonance, qui % donne oocafion^ 
ces queftions & un Parallele de la Doflriqe de Ro*^ 
collcfts , e de celle dc ce Prelat • A TQuleufe ckW 
Guillaume Lovis Colomiez , donec corrigatur .. %t^. 
de^n Dec.ut fupra. 

InIliru£tioni (ur la Grace Selon I' Ecriture ». & les Peres^ 
par feu Monfieur Arnaul Dodeur de Sorbonoe ,. avec 
rexpoAtion de la Foi <fe P Eglife Romaine touchanc> 
h Grace» & la Predeflination • Par Monfieur B3rcos«^ 
A Cologne i7oo.Decr.Sacr.Coog.S.O&ii zt. Mar- 
tii 1704. 

Inftrudions and prdyers for Chidreovuith a CatechifoK 
for young Children , printed in theyear i7M* Sio^. 
notnine Auchoris 9 Imprefloris, aut iQCoImprelGoois^ 
Dcc. Sac.Inquifitionis i^x.Jan. 175^. 

Inftru£lioni Paftorale de Monfeigneur rEveque deMoiit» 
pellier adrcfse au ClergQ , & aux Fideis de Son Dio*-^ 
ce^, 9U fujiet des Miracies, que Dico fuic en favm 
des Appcllansdc la RulJe Unigtnitus. Caroli Joachi- 
mi EpifcopiMondfpeirulan^Brcvi P^par ClenientisXIL^ 
3 Odtobris i7n- 
i^rimier Inftruftion Paftorak de Son Emincnce Monfei- 
gneur le Cardinal de Novaillcs Archcvefque de Paria 
au Clerge Seculicr , e Rcgulier 4e fon Diocefe fom 
la Coniticution U^igcnitus : iibc^ wprelTus pariiik 

apud ^^pui loannem BaptUUm Oelcfpine annb 1719. dec 
Sac.Cong.Sac.Ofic. 5. Augufti 1719. 
Xnftru^ioos Geoeralcs en forma dc Cathechiffno em^, 
prcffos en lengua Francefa per Orden dell' llluiiriffi-^ 
mo^Sennor D.Carlos loachim Coibert Ohifp^ dc 
snontepelier traducidosS en Caftellan pcr D. Manuel de 
Vtliegas y Pinnatei Tom. i. ». & j. Madrid 171 j. 
I>cc.Sac. Cong.Ind.2.Septembris I7a7« 
faftru^ions 6cnerale« cQformede Cathecbifmes ouPon 
cj^pli^iie en abrege par Scriture Sainte ^ & par 1« 
cradittoOf V Hiftoire» 8c les Dogmcs de la Religion 
Scc» Imprifpees par O^dte deMeffierCharlesIoachim 
Colbertj ^veque de Montepellier aParis 176^. dec. 
Sac»Cong.Ind.%f.Jaauarii 171 1. 
Infttu^lionum , & RicUum (c£tx Mahomctanz Libri. 
Inftrumeota Doftrinarum omnium . vid. Claudli Alberii« 
I^ftruffipntum Appellationis interje&x dic prima Martii 
S7I7- ab Illuft(i(fimis , & R^everendtffin^is Epilcopic 
Mirapicenfi, Scneccnfi, Mbntis**P^jSuUni , Sc Bolo^ 
nienn ad futurum Concilium Gencrale a Conftitudo* 
oe SaaAifltmi^ Domini Noftri Domini ^lesiicntis P^p«| 
XI. daca Rom? Anno 171 $• fexto Idus Sfptembfis> 
aecnon ab omnibus inde fecutis aot fecuturis» & a 
gravamipibas occafione ejufdem Conftitutionis aSan* 
§;idtmo Domino Noftro Domine ClemcQtc Papa XI. 
fiia» vel cujufvis authoritate illatis » vel inferendis» 
IJBU advcrfus di^els Epifcopos , fcu adverfus ipfis ad- 
hxrentcs, fubjuAi^sconcliifionibuSi quibus di£t« Ap- 
pellationi adhaefcrunt , Sacra Facuttas Theoiog. Pa- 
rifienfis , in Comitiis Generalibus die quinta habitis 
coram prxfatis Uluftrifiimisi & Reverendifiimis £pi<- 
ftopis, Sacra Facultas Theolog. Remenfis dieo&avaj 
8c Sa^ra Facultas Theolog. Naniietenlis die decima 
^jufdem menlis, Galiice vero Titulus eft. A&ed'Ap- 
pel interiette l.e primier Mars 17 17. Par les Illuftrif^ 
£mes> & Reverendiffimes Eveques de Mirepoix, dc 
SeneZft dc Montpellieri & de Boulogn^ au futur Con- 
cile General de la Conftitution de Notre Saint Perc 
lePape Clement XI. du. a. Septembre 171;. i En- 
(«BaUc dc tout^ce qui s'en eft enfiiivi} ou s'enfuiura ; 4t4 '^^^ Lihrdrum "^ 

. comme aufli ics Griefs porcez» ou t p6rcer t Pel^l^ 
fion de cecteCQoftitution foic de rAucorice de Nocr^ 
Sainc Pere le Pape Glemeiic XL ou dequeile qu*au<' 
tre :|iicoric& qne c€ foiti concreslos dits EvequeSjOU 

. ceux qal ieur adherenc, otf qui leur adhereroht..' On 
y joinc la Conclufion psk h ^elle la Faculte de 

. Theologie dePnisk adher^a cec Appel» en preftq^ 
ce des ditsllluftrifllmes» &Reverendidime5EvequeS9 

r dans fon Affemblee Generale dit ^. du meme mois,^ 
eelle de U Facult^ de Theolo^ie de Reifss du 8. , & 
t^lle de la Faculce de Theologie^ de f^antes du lOw 

. ^ii meme mois. Dec.Sac.Congrega^ Uoiverf. InquiC 

,, i7»Febt.i7i8* 

Inftruttione de fanciulli nella Religione chrrftiana. vi^. 
Catiechifmd'» ciae formulario. 

Zhftruttione fofidamentale» fe una fetta duri piit,^ onk- 
no di cento anni/ Similmcncequalfiarandca» enttb«<! 

. yafede» e dove avanci ta reformatione efia fia fta* 
ta. bata io iu<ce dal Signor Gib: Giacomo Breicin» 
, gcro. 

Inftruttiohe a Prencipi della flianiera«' con la quale & 
governairo li PP.Gefuitiy fatuda Perfoiia Religiofa» 

, c totalmentie fpailionau. 

Infiruzioni Generali in fcorma di Catechifnio , db^e fi 

, fpiega in compendio per mezzO dellaScrittUraSaci^y 
t della tradizione riftoriay e le Doccrine Particoto- 
ri della Religiont ^c ftampati per Ordinfis di Monfi- 
gnor CarloGiovacbinoCoIbert Vefcovo de Mentpcl- 
tier &c. ttadotte darFrancefe nell' Italiano da Coftan- 

Vzo Graflelli Fiorentino. In Venea&ia 1717- decr/Sacr. 
^ Coog. Ind.21. Januarii t7^i» 

Fintera Hiftoria della Famiglia , Vital , MiricoH , Tra* 
slatibn» e Culto del Gloriofo Martire San Gennaii-o 
Vcfcovo di BeHevento &c.fcritca dal Prete Niccolo' 
Carminio Falcone, Napoletanb s Fatka promoiia dal 
P. F. Ilarione da San Pietro &c. Iri Napoli 271 Jf 
Decr. Sacr. Congreg. Ind. 7- Februarii 17 1 S^ 

Interbocenfis . vid. Ambrofius • 

deir Interdetto della Santita diPapa PaoleV, vld.Trac^ 
Cftco dcir iflterdettbv 

ia- . i 1. ifii tfAmt*mm. %%\ ^ 

ftatdrjiffi l?auli V. in Remp. Vcnecam 9 tiBti omnes { 

& fcripturs. 
Intcreile iprarcipiiatiim Religionum &c. tid. D. Valcnt^- 
, Alberti iPP.&b 

Intcre^, & maxlmes desPrincei, &despftat$S<nivn(in« 
j A iColbgne x6t6. Opufcuhu» Primtim. 
cjufdem Opufculum Secundum Mazimes dei Ptinces » 

& Eftats Souurains . A' Cologne 1666. decr. Satri^ 
i <^ngreg«Ind.4«^'^ii)E7o^» • - 
tnterim anno 15 ^i* editus Liber ^ fic Inrcriptus* 
Jnterpretatio Bibliorum. yid. Hebria> Cbaldea; 
Interpretatio nominum Ghaldaeorum. ... 
de^Ihter^retationc» ^ au&oritate juris • vide: Helfrict 
^ Virici. 

InterptetationesofitfaesThalmttd kebrirofttm. vid.That- 
. mud Hebrxorum: 

tnterpreutionum Congrej^atsonis . Concilii eolledtibnct 
; omnes; , , 
interrogationes Apologeticar * videi Jo: Rh& Medioli- 

nenfis &c. , . 

Iqtfcr^ogates faits le 16» Oflobre xji^; a M. Begu^ 

&c.vid. Lettre de NL Mouiin, & quidqQid fequitur. 
tntrodu^io ad Hifidriam > & Antiquitates Sacras • vid« 

Friderici Spani^ihni!. 
introduaio admirabilium dndqua , & modema } feU 

Apologia fi£ta pro Herodoto anno xftff. 
tntrodu£tib in iiniverfam Gfcograpbiam ; vidb l Philippl 

Cluverii &c. Ei Decreto Sacr. Congreg. Indii;is 4* 

Martiii7o>. 
Xntrodu&io methodiea» & familiarls, &c: vid; Antdnti 

Fabritii. 
, Inttodu&io pnerdrDRi & , 
Imrodudtion a THiftoire des prlncipaut etat$ telfqu^ils 

fonr onjourd faui dafis TElu^ope primiere (ecoiidepar* 

tie traduite de roriginale Allemand de Samuel Pun- 
, fendort par Claude Kou]l^eI. A Utrecht x^a^. 
In varia facra Notr> & obfervatione^ Stephani la Mo* 

yne Tom.x.Lug.Batav.x^gf, 
de Inventoribus reruin ; vid. Polydori Virgilii i 
iBttntum verum. vide: Verum invcntumi 

lie ile iQTOcitioot QUiufqae brachii. vid. ThtttQnis ffoSq 

exccucivi . 
joachimL Cluceri Sylloge rerum quotidiaaarum . 
Joachimi Rcingelbergenfis^ , Opera omoU .GeoiMiiti«s 

& cujufvis gencris Divinationis» 
Joachimi Scepham Juris Confulti , &c* lihn quatuof 

ctc Jurif<tidione JndMruma Gracorum» K,omaiiariiintji 

fc Ecclefi^fticorum . 
Joachimu$..vid. Vveftphalui. 
Joacbimus a Beuft de SponiaUbuSi & «aQ^imopiis ^ 
Joaehimus Bonus i. cl. 
Joachimus Capierarius x.cl. 
Joachimus Cttraeus i.dals. vidc: |tiam AQnal^sGentli^ 

Silefix. 
Joachimus Giftheil» vel GiptaU i.cl* 
Joachimus Usberus ^cl. 
Joachimus Magdeburgius z.clf 
|oachi»iis. Meifterus x.ch 
Jeachimust Morlini^s |. cU ^ 

Joachimus Rheticus. vid.Gcorglus. 
Joachimus Scbepplita^. vid.Proixqptuarittm lam jurts» 
Joacbimus. Staubius x. cU 
Joachimus Scigius x.cl. 
Joacbimus fuper tit.flF. dc jurejurando. 
Joacbimfus Vadiaius vc}. 
Joachimus Vombucg. x.cl. 
Joachunus Vveftphalus i. cl. 
p.F.Ioannes Anico. vide: Theraurus Pcrpecuus Induly 

gentiarum ^ 
XoannQ Baptifta Pittono . vide ; Receotiom Sacrar K* 

tuum Congregationis Decreta. 
loanne Baptifta Vander &:c.vid. Thcologia quaitPtat* 

fldc R.P. lo.Baptlfta. 
Ipannc Bernefio Benedidino Anglo Au€lore Catholico-t^ 

RomanusPacificus. Oxoniar x^8o. Etejufdem Amho- 

ris varii LibeUQlii feu Folia» & Opuikula ferematc;^ 

riam eodem modo proponentia. Omniaprohibentur* 

Deer. Sac. Cong. S. Ott. 6. Aug.* x68i. 8i Libcliali»' 

feu "bpufcula funt , videlicet < 
I^lliu Belgico idiooiatc 9 cui titulus : BeljKodii^hf 

Vaa A S. Side Trobibkmm • 1PC7 

- Vsiin dc Seven punften ofre arcio Kelenftc Hesder 

1673. ideft prcfeffio feptem pun&orum. 
Soliutn» cui ticuius: Belyndinghe Van fce. ideft pro^* 
fcflio fepcem punAorum 6ru^elli$ apud Jacobum Vw 
d^ Velde U.gQ. ^ 
I^ibcllus fine loco impreflionis , cui idem tltultts • 
(.ibcllus , cui ticulus : de Chriftelike leeringhe ideft 
CHrifiiana doftrina divifa in diverias cancioocs. Bru« 
xel^Iis apud Pecrum Van de Velde 16&0. 
X.ibclli|is , cui ti^ulus : Regeft ofro &c. ideft Regulas 9 
livc maximx cluiftianifmi &c* Colonia? apud Vidaana 
Petri Matccrnich i^S^ 
^.ibellus , cui dculus : Den Hoodighen &c. ideft ne- 
' ^eflarius condu&ojr ad culcum Dei &c Antuerjnx pr# 

l^uca. Vancberelen i^%\. 
Puo Folia continentia eofdem 7. art. ab nnoquoque 
^rcdeindos necefficace medii ad falucem abfooe locoim» 
prcflionis, ImpreiToris, nomioibufciue Auaoris. 
^oanne Clerica* vid. Harmonisi fivangelica » cui fubje» 

a:a eft^ HiftoriaChrifti« 
loanne Filcnero. vid. loco-Scnia vemaculx nequitic. 
^oanne Henrico Heidiggero. vid. Quatfttoaum Tbeolo» 

gia; &c. lo: Henrici Heidiggeri. 
loanne luliano e Societace lefii. vide: Manudoftio id 

Theologiam Mpralem. 
loanne Mileono . vid«^ Liccerae Pfeudi^Senatus &c. 
{oanne palacio I. V. D. Cpllegiatae S.M. Matris Domiai 
Pl^bano &c. Hujus Aucboris opera Gequeocia. 
C^fi;^. PonciB. l^oni^n. ab Innoc. IV. Roman. Poncific. 
CLXX. ufque ad Lcoiiem X. R O. M. CCXIX- ad- 
dicis Poncin<cum imagioibus &c. Operis volumen ter- 
tium. Vcnctiis i6%Z. Decr.Sac. Congr«Ind. x\* Do- 
cemb. 1700,. 
Gefta pontificum Ronianorum ti Adriano VI.Roman« 
Poncif^CCXX. uiqueaiUnnoc. XL P.O.M.CCXHi, 
&c. opcris volunixca-4. Dec. Sac.Congreg. lod. la. 
Marciii793- 
i(jufdem, RoiTianorum ^ontificum a S.Pecro Apoftolo- 
rum Principe uique a4 Aleyandrum VIII* P. O. M. 
CCXLIIU inclufive» cum hiftoiia Concilioruro om- 

niuia . irt tniix UbrirUU 

nium ufti &t. Hlerogliphicis &c. volumeft jr. Vcnb<5 

tiis i^po. Dccutfupra. 
concra Jbannem Dominlcum Artglum ; vid. Gulielmf 

Doreffis. 
contra lo: Eckium . vid. Apologia iafiiii Dlalbgi. 
contra Jo: XXII. Diilogi , & fcripta omnia. vid.Gu* 

llelmi Ochar^i . 
Fr.Joanne SaguenS. Vide t Syftcma Oratiaf Philofophi-» 

co-Theologicum -* Et quod fequl cur cjufdem Authoris i 
loanncVvdllcbio. vide: Compendium Thcologiar Chii 

ftianx, &c. 
JorAdamus. vid; Siftema Theologicumi 
I0:itpinusi i.ch 
loiAgricola Islebius i. ck 
lotAlacro i.cl. 
B): Alciatus . vid. Paulas ; 
Io:Aloyfius Pafcfaalis i.ch 
lo: Amplia Polonus i.cl. 

Io:S. Andrex. vid.Examen JTrbpfieorumi ,^ ,. 

loannes Andreas Qjienftdc . vid. Dialogu^ de t^atrlii 

Illuftriumi 
Jo: Appelkis Noribergen i. cK 
Io.'Aftoc Angius i;cl; 
Io:Afttvarbii i.d. 
lo: Athanafius Velvanus i. ci. 
lo: Arrocianus i.cl. 
Io:Avenarius» vel Habermann t.cl 
Io.*Avene Rubeaquenfis i.cl. 

loahncs Aventinus t.cl. vid. Etiam chronica turatsli 
loannes Aventroot. vid. Lettera diQiovandi. 
Io:Avicinus i.cl. 
Io:Balarus t.cL 
2o:Balift^rius i. ct. 

Io:Baptifta Gaftaldtis. Vid; l^adficuii) cehat^mch. 
loannes Baptifta Geilius ^ vid. Capricci dcl Bottajd • 
loannes Baptifta Ohiavctta; vid.Trutina; 
loaiincs Baptifta Larrea vid. Allegationiim Fifcaliilfii 4 
Ioann(^s Baptifta Pafquali. vid. Scucutii ihexpu^nabile ; 
loannes, vel lcJannes Paptifta Pifcatorius i. cl; 
loaanes Baptiftd Ricciolius . vid. Immunicas ab tirbtt^ 

loan. 4 S. ScJe Tjr^bHitprum • %t% 

loannes Baptifia Thiers. vid. Dc Feiloruip^ 
^oafines Baptifta Vcrgcrius i.cl. 
^qannes Bapcifia Zilccus. vid. ^.aurencii Kirchovii« 
^oanncs Barkam. yid. Defeniip Ecclefix Apglicanas* 
|oannes Benuvcr. yid. Thcfcs Thcologic^, 
loanncs Beh^ius i* cK 

toanncs Bipftcrius . vid. Syntagma Philippo-Rameo ; 
^oannes ^lancus. vid. Divins^ Sapientiat. Sapicnciae lo: 

Blanci. . - 

foannes Blafius i. cl. 
)pannc$ Boccrus Lubccenfis ^.d. 
loannes Bocfaccb$. vid. Prompcuaiium allegoriarum • 
loannes Bortftyus i.cL 
;|oannes liradfordus z.cL 
fpanncs Brapdcmullerus z.cL 
loannes Braunius . viiic : Vefiiciis Sacerdotum Hc 

brarprum. 
loanncs Brencius , i. cl. vid. Eciam Eqc^ridioo paai 

iC^ccchifmi, 
loannes Brentius filius i. cL 
ioanne^ Qrifm^nus ;.cL 
loannes Bugenhugius Pomcranu$ z. cl^ 
Joanncs })uno. vid. Univcffae Hiftoriz. 
loannes Boslcbius z. cl. 
ioanncs Buxtorfius. vid.Le)cicpn Buxtorfii, 
Joannc^ Cajus i, cL 
loannes Ca(a. vid.libri^ fpdiceSi icc. 
loannes Calfildus i.cl^ 
](panpe^ Qalvinus z.cl. 

ioannesCaIvinus> alias Caahal. yid.LexicooJuridicMm,, 
ifoannes Cacper^rius. yid. Philofophia moralis. 
loannes Campahusqui fcripfit ^ontra Trini^tcm z.cl, 
loannes Candidus z.cL ' • 

ioannes Cannerius i.cl^' 
^paone^ Ciirion z.d. 
loannes Cafalas. vid.Caodot llliij 
joannes CaAellanus z.cL 
loanncs dc Caftillo . vid. Dc Tertiis debicis, 
Jpani^cs Cheyferpergcnfis i.cl. 
Jpanncs Chprcander ^.c|, ^ 

Hoan* loanncs Chtiftbphorus Fucus. i.cl. 

loanncs Chriftophorus VVagcnceliiis. yide: Tela ignet 

SaUnae. 
loanr.cs Clajus Hcrtzbcrgenfis. f.cK 
loannes Clcricus. vid.Hug6 Grocius. 
loannes Cogelerus, vid.Khugclcrus. i.cL 
loannes Comander. i.cl. 
loannes Cpnradus Ulmeras. iwcL 
loannes Cofmius. x.cl. 
loannes Crirpinus. i.cl. 
loannes Cronerus» vel Cruriaerus» i^cL 
loannes Cuno. x.cL 
loannes Gtaphko. x.cl^ 
Joannes Darrius. i.cl. . 
Joannes Oaufus^vel Doui«h i*cL 
ioanncs Decanus Patavicn. i.cl. 
loannes Denchius, alias Deckius. i.cK > 
loannes Diazius ille, cujusitiorcisHiftoriamrcriplicCaf»' 
^ naclevint. i.claf.vidk Eciattl HiAoria de morce Joan- 

nis Diazil. 
loannes Diderlch Von Gnlich, &c. vid. Analifis Chro^ 

nologico-Pragmarocogica, &c. 
FlJoannes DoaQcUus. vid.Thefes Theologicar deScicd- 

tia, &c. 
loanncs Dolefchius Viltkirchenlis. x.cl. 
loannes Donacus Sandtorus . vid. De Rcgimint <hriftia« 

norum Principum^ 
loannes Draco, fcu Draconites. 
leanncs Epifcopus Duaelmenfls, vid. Hiftoria Tranful»- 

fianciacionis. 
loannes Durellus. vid.Eccleiix Anglicanar* 
loannes Encomius» x.cl. 
loanncs Fabricius. i.cl. 
loannes FaesIuneb.vid.£xercitacio Acidemica. 
loaones fechcius Sulczberga, &c. vid.Difquilitio dcjyi* 

daica Ecclcfia, in qua> &c. 
I^annes Feldc. i.d. 
loaanes Ferinarius. x.cL 
loannes Fcrus« vid.Examen Ordinandorttm • JoatmisFef 

ri jppera • 

lo- tMimes inpotus* i.cl. / 

ioafines Foxus^ z.cL 

loanaes Francifcus Cotca Lembttrgius. z.cL 

lo^nnes ipiederus. i.cL 

Xoiinnes jFridericus Coeleftinus. i.cl. 

loiinnei Fridesitus Dux SaxMiir. vid.lUiiftri£aii Prii- 

cipis. 
Xoannes FridericusGfimduifiiers. vid. Diffmatio Jtitidl. 

ca inauguralis. 
X^^annes Fridericus Ronig. vid. Thcolo^ pofitiTa. 
ioanncs Frifius Tigurinus. i.cL 
loannes Frith Ludin. i.cL 
loanncs FHnAius Noribergen. t.cK 
loanncs Puilerus; i.cL 
loanncs Gabricl Boyvin. vid;Theolofiii Seoll. 
loaniics Gallcmart. vid. ConciL TJri<L Dedfidnet^ tM^ 

clarationes dorundem Cardimtlittia . 
ioanncs Gallul; i.cL . . 

loannes Garcsrus. i.c!. 
loanncs Garnicrus. i.cL 
loanncs Gaftius BrifacenfiS. l.cL 
foannes Georgius Gddelipannus • i.cL 
ioannes Gerardus. i.cLvidJoannis. 
loannes Gcrbois. vid. Diffcrtatro de caufis najoribiis. 
loannes Gigas Northufianus. i.cL • 
loannes Gocchius. i.cL 
loaancs Gordonius. vid.Parafehcm. 
loannes Grcllus. i.cL 

loannes GriflSn. i.cl. ^^ 

loannct Guliclmus Stucklus Tigurinus. i.cl. 
loaanes Hallcms Tigurinuf. i.cl. 
loamics Hannerus. i.cL * 
loannes Hartungus. i.cL 
loannes Hedericu». i.cL 
loanncs Hedierus, i.cL 
loaoncs Heindercich . i.d. 
loanncs Ncnriois Heideggcrus. vide: Diflertatio Syoo- 

Uztmcs Henriais Hottingchit. vid. HiOoria Oricntalis* 
Le^ Aliaiiusi Tfaerattrus philologtcus. 

lo- loanbcs Henricui Hoctilis. yi(i.Eq(amai perpttinmi: 
ioannes Heoricus Otho Tiguriiius . vide ; £pit<onEie 

Traft. 
loannes HenncttS Seiptiis • yide : Manes Roberd Bel- 

larmini. ' ' ' ' 

loaiinesHcnricus Urfimis. vide: Joannis Henrici ; Pa^ 

fionale. 
](oannes Henslerus. vid.CoUegio Policico*Juridicuni. 
loannes Herbinus. vid.Religiorae Kijovaifes» 
loannes (lermannus. vid. Alpbabetum. 
loannes Herold 'AccropoUu . i.cl. 
loannes Hcrolel Accropolita. vid«Bafililts.t 
ioannes Hervagius^ i. cl. 
loannes Herzberg. i.cl. 
loannes Heflelz. vid.Dc Oficlo pii* t^ 
loannes Uefltts. i.cL 

toannes Hieronyrqy^ Qeaedo . vid.Praaicac quarftiene^. 
loannes Homburgius. i.cl.vid.Eciam Precadones Pbi 

morum. 
loannes Hoperus Anglus. i.cl, 
loannes Hornungus. vid.Ci/la Medica. 
loannes Hofpinignus S^eoianus. i.cl. ' 
loannes Hoft. i.c;l. 

loannes Huarc «^ vid. Eflami deirjqgegoi . 
loanncs Hum'.*i.c1, . 
loannes Huichinus. ^.cl. 
loannes Hufl*. i.cL Yid.0^cian(i bifloria de lis^ qua? I4^ 

Huff. Proceffus confifiorialis«, 
loannes Huflerus. i.cl. 
^oanncs Hutcichius. i.cl. 
loannes la^obui Boiflaxd^i^, vid. Bibllodicca > feu Tho« 

faurus: Iconcs jo. - ,\ 

loanncs lacobus Grinxus • x. cU 
^loannes lacobus Hofmannus. Vi^IrCxicon uaiverfale. 
loannes lacobus Spcidclius . ^id. Diiiertatidncs ad au* 

rcam Bullam. 
:p.Ioanncs lanfcns. vld.Xheologia, quamprxfidei 6^c. 
loanncs Iczlcrus Sc^^tmfianus ^ vcl Scapufianus. i.cL ' 
Joannes dc Indagine: Non illc Chartufianus. j.cL 
^qann^s loftoniu^^ ,T^d- PpJy wachi» pyiologicx. loanoes IiMxus. i.d. ^' 

Xoannes lodex. x«cl. 

loannes Ivellus Anglus* x.d. 

Xoannes luftus. vici.Eochiridi0Q aiilieic cbriftian». 

Xoaoaes Kenerus. x.cl. 

loannes Kleinavus. i.cl. 

loannes Kneuftobtus. x.cl. 

Xoannes.KnoMoucfatts. i,cf« 

loannes Kootus Scocus. x.cl. 

loannes Lamberc, alias Nycols. x.fl. 

loannes Langus Silefius. i.cl. 

loannes Lapaeus. x.cl. 

loannes a Lapide. vid.CorneIii lanTenii &c. 

loannes a Lasko Poionus. i.cl. 

loannes Lachman. x.cL 

loanncs LannojusTcftis, &coiifcffor vcrkatiSi &c.vid. 
. Io:Launou. 

loanncs Leonardus Sartorius. x.cL 
loannes Leonis Nardi. x.cL 

loannes LeumcJarius , vcl Leundajus , vcl Levemcla- 
vius. x.clais. 

loanncs Leufden.vid.Philoiogus Hebr»o mixtus. 
loalines a Leydis. x.cL 

loannes Libcrtus, viAThefes Sacrat ezEpiftola B.Bau» 

li Apoftoli. 
loannes Licaula. x.cL 

loannes Limneus. vid. Diflfcrtatio JuridicorPoIitica. 
loannes Lobartus Borruffius. x.cL ' 

loannes Lonicerus. x.cl. 
loanoes Lopea. vid.Juftificationes. 
loannes Lorichius Adamacius. i.cL 
loannes Loyfelcrius. i.cl. 
loannea Luca Vcroncofis. vid.Strena veiitads. 

Cofoiica"'*^^'''"^ Ootofredas . vide ••. Archontol^ia 
loannes LudovjcusHarimannus, vid.Concilia iiluflrata, 
loannes Ludovicus Ruelius. vid.ConciIia illuftrata. 

To'nn" ^'"i^V^'*' Schonlehcn-. vid.BaIduini . 
loannes de Lukauveck, x.cL 

Imm Luydus. vi<|, fli|rhiami;«onachu \^ Joannes Mackbray. i.cl; 

Joannes Ma^eirus. i.ol. 

Joannes Major Poeta. i.d. 

J6aisiies Manlius, vel Milius. i.cL 

joannes Mantellius • i.cl. 

Joannes Maroellus RegiomeiitaQUS. s.cl* 

Joanne s MaMel^y • i. cl. 

Joannes Maria Zaniorus. vid.Dc EmioesdAlUl/ 

Joannes Marpachiusi Vcl Marbachius. i.cL 

Joannes Matter. i^cL . . 

Joannes Matchsus Smalcadttifisi i.d» 

Joannes Mayrc. i.cL . . 

Joannes Mercerius. i. cL vi<L EriaiH Tbdaunis linguaf 

^ Hcbraicar. 

Jothnes Meurfias. yid.Athenae Batavae. 

Joannes Meyer. s.d. ^ 

Joannes Michael Sonner; vidc: Diflcrtatk/ juridia i4( 

augurali^; 
JoamieiMonhemlus. i.cL 
Joannes Mofdlanus. x.cL 
Joannes Mi(chkius. x.cL 
Joannes Muslerius. l.cL 
Joannes Nifzus • f.cL 
Joaiides Odembach. i.d.- . 
Joannes Oecoiamjpadius. x.cL 
Joannes Oldencaltel Anghis. x.d. 
Joannes Oldendibrjpl^ius* x.cL 
Joannes Oldus. i.d. 
Joannes Olearius VVeffalienfis^ x,cL 
Joannes Oporinus . x. clafs. vid^ Eriami CoiMediar i U 

Tragediap.' 
jfoanhe^ Qrnaeus. x.cL 

Joannes Oxooienfis EpifcGfpi 4 vid. Libtt editnf Oxoaiiv 
Joannes Palatius. vid«Jo:Palatio. 
Joannes Palaropiflus . vid< Apologii pro Ckro Ecdcfia^ 

Batavorum . . ^ 

Joahnes Palmerius. x.cL 
Joannes Pandbcbarus^ x.cL' 
Joannes Pappus. x.cL 
Joannes Paitkurfiai. i.%jL A S. Stli Tr^biicnim. ^%j$ 

JoannesPafleratius. vid.Oncio Marci AntdoU Arnaldi ; 

Joannes Pfeifinger. z.cl. 

Joannes Pfcil. i.cK 

Joannes Philolbgus. z.cl, _ 

Joannes Philbnius Rugo> Vel Dugo. z.cl. 

Joannts Pifc^tdr. vid^Ej^itome oainiUm openim^ 

Joannes Piftaforius. Vid.Joanhes^ vei lo: Ba|»tifta • 

Joannes Piftorius a VVorden. s.cl. Vidc: Euam Elegise 
aliqu6t._ 

Jo: Ploiigh.Mottin^amifienfis» Vei ^fioug«i.cl. 

Jo: Poinettus. z.cl. 

Jo: PollittS VVeftplidus. s.cL 

Jo:Poiycarius'Cygn«u$. i.d. 

Jo: Pomeranus. z.cl. 

jo:POfftifeUa^ t««l. 

Jb: Pofielius. i.ck 

Jo: Poftellus. z.tk 

Jo: Pullanus. z.cL 

Jo: Pupperus Gocliianus. z.cL 

Jo: Purpurei. z.cl. 

Jo: PurVcy AnglUs. i.cl. 

Jd: Puiibtam. k.cl. 

Jo: ftainaldus. k.cL 

Jo: Rhcllitanus ti|ur!ous. t.d. 

j6anAes tho Mediokoenfis ad Joanncm Bapiftam Gt> 
ibidunt Ciericum Regularem Interrogationes Apolo- 
gi^tic^> in quibus S* Ignatii Fuodatoria Societat. Jefii 
cum Beato Cajetano Thicnxo coUoquciicis , atquc ab 
to Thcatinorum Ordincm pofiulaotis dejtdtur Epifio* 
la. Lugd.U4z. .. 

)6annes Rhodius. z.d. 

Joanncs Ribittus. z.cL 

Joannes RiCardus Ofaosras. i.cL 

Joann^is Rihelius. z.cL 

Joannes Rivius. vid.In Vita D.AurcIii. 

J^annet Rivius Arthendorienfis . i.cL 

Jbaniies de Rochefort. z.cL 

Joannes de RochcGina. z.cL 

Joannes Rodophanta. i.cL 

Joanncs Rogors> vcl Ro^faus Aoglus. z.cL 
\ $ a Jo^ ^^g, Itjde» Lihrorum, ^ 

Joannes Rofai. x.cli 
Joannes Ruffiet.. i.cl. 
Joanncs Rutbcnus. i.cl.. 

Joanncs Rychps. i.cl, 

*Cong.lnd.4.Martui7oj.. 
Joannes Sapidus. i.cl, 

';r.sSm»'.-vti.ix«ciu*.Aaj«.ia., ■ : 

joapnesSchechfius. i.cU 

Toanncs Scheltling . ^. cl. • 

?: SScS Sch.eppiSs , vc Sncppius ..d.^ 

Joanncs Schonerus Carolpft^d. \,cU 

joanncsSchopher. i.cL 

Joanncs Schorus. ucU ; , 

joanncs Schuroajerus . i.*l. 

joanncsScccriqs. i.cl. 

joanncs Scrpilius. vicI.M*nuduaia^ 

joanocs Serranus. i.cl. 

'^f So" ^K^^ Declarationes GardlQalium^ Pcflai* 

tioftcs eorundcm Gardinalium .. 

Jo: Soterus. i.cl 
JoiSpangenbcrgius. i.ck 

Jo: Spinus. l.cK 

jo:SoleRdianus. i.cK 

Jor Stappitius, vel Staupitlus. ^..cR. ; - :^^T.; 

jo:Stcurlin. *cK . , ,. , ' > 

To- Stigelius, vel Stiphchus. u%\k 

Jo: Stolfius» i.cu I 

Jo: Straufs. i.cl. 

jo: Stuchk. i.cK 

Jo:StumpfF.i.cU 

Jo: Sturnius. l.cK 

To; Taffin. i.cl. 

joannes Thcqdorus i^ Briit tid. BibUothcca , feu Thf» 

To; A J* Std^ TrohibiHrum . »77 

"^oc TiiidopbilttS* vid.theobgia GermanUa: Theblogia 

tnjrftica. . 
70: Thomas de S.Cjrnllo. vid.Matcr hdnorificafa . 
Jo: T^rafius Aquilovicanus » vel Tofarius ij i|Ui iQVerro 

nomine eft Jo: Sarcoriiis* z. cL 
J^: Tzapko. i.cK 
Jo: Valdefius. x.cl. 
Jd« Veltkirchrusv, fiyc Vcicwrlo. 'i.ch 
Jo: yiick> i.cl. 

to: 4e Viila Scrcjatum . vid. Petrus . 
Jo: Vingandtts, vdVvigandus. i.cl. 
ijoannes Vitlinguis, qui & Brentuis. i, cK 
Fvjoaniiesab Uimo. vid. Rcfolucio Theologl^ 
^foannes Vofllius . vid. Gerardi Joannis^ 
Joannes de Urbc« vid.|o:Bapc.Poz«. 
Joanncs Orfus. i.cl. 
Jeannes de VVeffalia . i. cL 
Joannes VVeffembecdus. i;ck 
Joanncs VVeftphakis. i.cK 
f oanncs VVibalius Montehiis. i.ct. 
Joanncs yvictephifs. x.cK 
^oannes yViert. vid.Centurta<olUquiorutiii> 
Jpannes Vyildebrochius Dantircaous. i.cL 
Joannes VVillingius» i. cl. 
Joanoes VVicgiftUs. i.d. 
^oannes VVpfphius Tigurinus. i.cL \ 
Joannes de VVorden. i.cL 
Joafines vyrmeferes^ vid. Excrcitationcs; Acadcmic». 
Joannes yVtcnSiovius. i.cL 
Joannes 2angerus. i^^cL 
JbahDes Zuickius . i.cL 
«Joanni Fifchcrio liberfalfd adfcrlptHS de fiduqla , &mi- 

fericordia Dei . 
Joanni Maldonato Soc. Jcfu theollogo falfo adfcriptaSum- 

raula Gafuum confcicntiac ^ collcaa.per F. Marcinum 

Codognat Minimum. 
Joannis Adami Schprkcri Brcviculus Thcologicus , &c. 
^ lipfiat %e7%. Kec. S. Cong. Ind. 5. Apr. i6%u 
tijufdcm, lAgcnuiPraefulatusMirncnfis, &c. Anti-Bellar- 

tointos, rive &c.iipfi« i^8i.Dcc.ut fup. 

S i jo- 17I Imiix hikmnm 

Xoannis Althufii J. C. Dxcz^logictc libri tres j totatn ^ 

&. uniyerfum jus> quo iituiKi(r^j methodice comple-. 

acntcs. 
ejurdcm Policka; metho^icc ^ig^ft*» ^ excmplis£icris> 

& profante iUMQrati\ 
cjufdem de MtiUtate» ncctffitatCt^ ^ antiquititcSckofa^. 

rums Admonitio. Pancgyrica/ 
Jo: Andre» Bofii Schediafma de comparan4tnoticia(cri- 

ptprumEcclcfiafticorum ante hac pritatim trtditiiin» 

nun^ fuafu amicorum reccnfitttm> acpublicatiim. Je-»^ 

nat Annp Cbrifti i^75jl^c. SacCongL Ind. ir.Mar*^ 

tii 1703^ . . - 

Jo: Ang<^lii. VVcrdenhagen Univerfalis, introdtiAi^ in^ 

ooriQCS Refp.five poiicica genertlis. 
cjnfdem 4t;x»xo><> Psych.oIogiavera S«B.T.qttadFagin-, 

ta qustftionibtts explicata. 
Joaiiais ArduiaiOpcra fcledta. Amflelodamix^ii.Dec» 

S^CoPg-In^icis ij.AprJlis 17IP. 
cjuf^cm op^rat vana.^ Ibidem> &Ilaga(Gomitum 17 ii* 

Dcc.ut fMpra*. . 

Joanois^ Chriftiani GenfeliiOb(erv:ationesSacr;r> quibut 

varia Cddicis Sacri loca folcrtiffime ditucidaiKurlrc.' 

Lipfi? i7i3.Efecr.Sacr.Gongrfg.Indici$ 14^ Janttarii 

I7J7- / / . 

Joonnii Clerici OpcraPhiloAphica in quatuor voIurh^ 

na digcfia Aniftelodamj x704.DGC.Sac.C0ng-.lBd1, jr. 

7ul.i7a8. 
hiftoria Eccicfiaftic^ duorum primomin a Chrifto nato 

fcculori|m e vetcribus Monumentis deprompta . A 

Joanne Clcrjco. Amllcipdami, 171^ Dec. Sac. ^•flg. 

Ind. ai.Jun.'i7ix. 
«^uafftioncs HjcFonymianx , in qnibus- ), 

cxpcoditui: nupera cdjtip Parifiana* ).. 

Amflelodami i^r^- ) Dec.S.Con.Ind«. 

^ibliotcqu^ ynivcrfelle^ » quar com* )/ i7.Maiix7i^4i^ 

m^niter prxfato.Autborl tribuiuir, ) 

£t omniacjufdem Authoris^Qpera . ), 
Joannis Clerici ^ilofophix , ^ S. Lingur » apud Re* 
' monflrantes, Amftelodami Profeftoris Vita,, &Opc^ 

XI a4 anoum x^xx.Amici cjus Opufculum» Iphilofo-^ 

phi- A S. S^ii ffAHii$rum. 17) 

jphicis Clcrici opcribu» fiil^iciendum • jKnftclodaiBi. 
i7t i.Dccr.Sacr.CoDg.Ioii.7.FebKuarli i7xl> 

Joannis Gtfrhardi SS. Tb. D. ejufdemque in Alma Saiaoa 

* Ppof. quondam publici> Adnotatiooesad ueramqueD. 
Pauli ad TimotheumEpiftoiam, in quibu$ Tci^tus de^ 
claratur Stc.Jenz x^66. Decut fupra. 

Joannis Harpprtchti • vid. Con^mcn^ariQrum Joannis Harp-. 
prechtt a^f?..' 

Joannis Meurfii Elegantix Ladni Sermonis^ Decn Sacr. 
Cong, liid. 7^ Fcbr. X 7 X S. 

Joannis Sauberti Palsrftra Theologico-Philologicas five 

' Difquificiopum Acadei^i^run^ Tomus fingularis , Nor 
rimbe^gae Atmo i^78.Dec,ut fupra* 

Joanni; Seldeni Uxor Hebraica» fcM dcNuptiis» &Di- 
vortiis &c.Libri tres. Ejtifdem dc Succcttipni}>us a^ 
Leges Hebrarorum in Bona Pefun^orum . Liber fin- 
gularis: in Pontificatum Libri duo ^ Editio nova • 
Francofiirti ad Qdenm Anpo x^^j.pec^ut fiipra. 

14.Joanni$ Frider Xoeb^ri Differcatiunci,ilar deSanguine 
Jefu Chrifli XXIY< multivaria eruditipne refcrtae: & * 
ex facris pfopbanifque monumentis diUoenter eruge, 
quas collegit» Indicibufque auxit M.Fndcrich. Au* 
guftus Feber; Drefdae i$97* Dec.Sac^ Coog. Ind. 17. 
Maii 1734. 

Joannis Letiv vid^Cotnpcndium Htftorix &c. 

Joannis Marin OconenusTheologia fpeculativa, &Mo- 

' ralis Venetiis i7&o*Tom«primus» & fecundus Decr. 
Sac.Cong.Ind.f.Julii i7a8.Tomustertius. DecSac. 
Cong;ind. xS.Julii 173*9. 

Joahnis Relando . vide : Adcifedemon % feu, Titua Li- 

^ vius &c. 

Jo: Alberti Fabrlcii SS. TheoK D^ & Prof. PubL Eibiio- 

* ^raphia antiquaria» five introdu^io in noticiam fcri- 
ptorum' qui antiquitates &c« editio fecunda audior 

r &c. Hamburgi, &i,ipfi« anno X7id.DeG.Stac^Con]|. 
Ind. xi.Jan. 17»^ 

|o: 'Franc. Albani . vJd. Libellas. nomine &c« 

iQannls Francifci Buddei Tbeol. & PP^ O. Inftitutiones 
Theologica? Dogmaticc > variis. obfefrvationibus illu- 
iUata? Lip£« l^aj.Dec.Sac.Coiig^Ind.^^DiX^iri^ 

S 4 lo; ^%9^ Index Librmm 

Jt>: Federlci Bockiemani Jutii Confulti diim AmtoXhi 
risLugduno-Baeaviceleberrimicradlatus pofthumus de 
differentiis jurrs Ciirifis , Canonici ) & Hodiemi ^" 
Ctfrneiiu» Vanek Jurifcofifitltus edidiry recenfuic» & 
pratfacione anixic Trafedii ad Rhenum t^9^. Decr. nc 
fupra. 

lo: Cafpari Sulceri OuKyntd , te Profefforis Ti^arinl 
Symboium Niceno-Conftancinopolicanum expontum» 
& ex anciquicace Bcclefiaftica.' Hluflllraium . TrajeAii' 
ad Rheoum 17x8. Dec.Sac.Congreg«lnd.a]^.IantiaFii 
ty^i. ' ■ . ^ 

thefaurus Eccleffafticus ex PP. Grarcis Ordkiisr Alpha-*' 
betico concinnacus Amftelodami i68a.De€^SwCong# 
Ind. iS.Iulif rrt^* 

loannis^ Oeotgii VValchii Gommcfiearium Concilii W 
teraneiifis a Btnedidlo XIFIi oelebraci anno 1717« Li^ 
pfiae 17vf.Dec.ut fupra. 

lo: lacobi VViffimbaehi , Naflfovi , Profefforis Frifii » 
difputacion^ luris Civitis • Cum' indice difptttacio- 
num , & RefpoitdeticiUm . Ad calceih adjeSae func 
concradi Aiones lurts Cilnonici • Heifbronna; 1 66 f. Dee« 
dt fupra. 

16: Sfgifm. Ktrcbmejero • • vld. de tlhfcor fidf 1 8^. 

lo: VVoIfgang Ixgcri SS. Theol. Doft. CanccHarii , & 
Prof. Primarii Tubing^nfis &c. Ojpufeula Varia Theo- 
logica &c. Tubingjc f 7 16. Dec. uc fupr a . 

bifloHa £cclefiaftica cum ParalleUfmo prophanae: inqua 

conclavra Pohtifieum Romanorum fidetiter aperiun- 

. tur. Hamburgi i^i^.Dcc.SacX-ongreg. Ind.ai. lan. 

fyftema Theologicum Dogmacicum , ^ policicum in quo 
recentiores controverfi«dilutide exponuncur Kber pri* 
mus, & fecundus. Tubinga? i7^^Dccr. Sac. Coogr. 
Ind. 4 Decembris 171-5'. 

hiftoria Ecclefiaftica cum paTallelifmo Profanse in qua 
Conclavia Pontificum Romanorum aperiuntur. Ham- 
burgi i7r^.Dec.Sac.Cong.Ind. ii.lonri 1711. 

Ican Baptifte du Chefn^. vid.Hiftoire de BJyanifme^ 

lofcphi Bingami Angli Origlnes, fcu Antiquicaces Ec* 
clefiafticat s tx lipgua Anglicana io Latinaro vcrcix 

lo- . ^biMii Hforicus Prifcoviiis, Toni. decto 27^4^ dec; 

Sac.Cong.Ind. 17« Maii 1754* 
tei Baptiftot Catumfiriti iealo-Grarci Opera, prarterea> 
qiix ,ab Apchore fuat recogniia » Romx ictrum cdi* 
, t^, &probau^. 

lo: BaptiRz Folengti eommfntaria fuper Epiftobscano- 
picas^StPetri» & S,Iac;obi> & fiiper primtm fipifto-» 
larn S.lpaopis. ^ - 
to: Baptiftx Marini Opera fc^ntiai 
• X* Adone • 
GrAmori Notturni^ 
J Bs^cii i 

II Cami^rone, Prigioqe horridiflima In Mapoli i 

ove fu carcerato il Cavalier Marino* 
%\ Dutllo Anoorofo* 
II P* Nfifoi , , . 
Prigionia del Cavalier Marino in Torinoi 
Ragguaglio de coftumi deila Francia • 
^netto per ufia iOondatione del Tebro a Rpma * 
cujus jnitiumi Fofti citta d'ogni CitU Ftnice« 
l^ Tcaftulli^ejljvi* .... 
Vcmere pronuba. 

Vlat . fitiam ja iita Rime iiA Cavaliec Mari» 
rto, &c. 
ioanms Baptiftx Pozar Opera omnia ^ inter. quas 4 £Its- 
cidariumpeiparae., &quicunque alii Tra^atus, Apo* 
logix» Informationes, Libelli fuppUces» vel quovls 
alio nomine exprefli pro defenfione praefati Elucida^ 
rii» five DoArinx loannis Baptifta? Poaae, tam prai- 
lo mandati, quam manufcriptit prstcipue infrafcripCi 
Libelli, fci|iceti 
inemorial a Ips luezes de la verdad^ y dottrint. 
libellus Anonymus infcriptus; Libellusquidamfupptex, 
cui titulus : Ad ludices vetitatia , & doftrioz , de* 
teiiditur. 
iandkiftimo D.N»XJrbano Papa^ VIILNatio, & cogna* 
tio Cancabrica lo. Baptiftat Po^ae a Sociec. lefu iti 
caufa, judiciaii Tomi primi elucidarii , cujus initium 
eft : Beatiflime Pater Cantabricum domlnium , & co* 
goacio Io:Baptiftar Pozx> ad ptdes Vcftrac Sandicatis flbioaa» ptKes jidkialis deftnfionis Tonil |lritiK; Hi}; 

cidarii ultro fufcipiunt, 
fenftifs. D..N. Urbapo Pap« VIII, cognttio Cantabri^ 
' ]6: Bapf, Po^ae', trc. cujus iniciuiii m, 9tati(s, Pacer 

DoAor D.Io': de Urbe, & Yarza noniine cognationis 

Caiitabric» Jo:Bapt;pozsr, 8tc. • ' 
Item alius Libellus ', fine isnilo', cujusioitiom . Scnnor 
' e^ Dott^r D.Juan deUribe» y Yar^a, en sii nombre^ 

y eni el dc los Parien^s^ *^- * ' 

Joannis Baptiftx thiers. vid.Xiber Apologeticus, &c. 
Joannis Barclaii pietas , five publicar pro Regibus , ae 

Principibus catholicis , & privatat pro Oulielmo Bar- 

lacio Parent^ Vindiciae adveirfus ^obertum S. R. E^ 

Card. B^cUarmimim', * ' - '■ 
Jo: Barncfii' Benedi^ini Angli fententit de Ecdefiar Bii- 
* tahnica? jprivilegiis ez Catbol. Rom^ Pacifl Amfteloda» 

mi itf9y»S-Ccfng.Ind.4.Mart.ifo^.' 
Jo: de Barrc^ Libri, & fcripta omnia Magk^ artis. 
Jo: Bene(i}i Ai Carpzovii Do^oris Theologi , & in Aca- 
' dtmWLipfienfi Pjpofeflbris^ &c.Ifagoge in LibrosEc* 

clefiarum Lutheranarum Symbolicos . vid. ^tiam^ Vil'^^ 

helmi Sckickardi . 
Joan. Bi^embachi J.CtConfiliarii» 8cQu«fiionum nobi« 

liumiacc'^ . : . -^ 

Jo: BodinV Andegaveofis Damonomanla . 
ejufdem de RepuMica , 8t mcitbodus ad facllcm Milio* 

riarum cognitionem. " 
Item univcrfa? naturar Theat^m •, 
jo: Carannuelis Apolpgem^ pro antiqutflima ^ 8t univcr- 
' fiiiiilima do&ri^a de prob^bilitate . ^ 

yoannis Cafi Sphaera Civicatis ', hoc cft Retpubl. rede i 

ac pi<i Ti;c;uBdum leges adminiftranda^ ratib , donec e- 

mcridetur. 
Joannis.Cafpari VVolfrfii» vid.Difpucatjo, Thcologiade 

nctcffaria fcccfiione. 
Joannis Chriftcni Juris Confulti AmHelodamenfs de 
' Caufis Matrimonialibus Differtationes , &c. Arnhemii 

]^Cl^riciEpift.CricicaB . Volumen i. Amftelod.^ U)?7. 
' Sac.Cong*lQd4 4«Mami <7o^. 

ejut A S. Sfdt TnUkiHrttm. iSf 

M^Ssm EiTiftolar criticc • Volutiu »• AmftelodaBii i^^r. 

S. Cong. fuprad. die. 
^jaidem Epiftolf criticar* VoiuRi»|. Attftelodami 1700« 
' ' S. ^ong.fuprad, die • 

fjufflem CompeDdium Htftoiie Ufiiy^rfaiis ab xniM 
^ Mundi ad tempora Caroli Magni Imperatorj^ conferi- 
pcura • Amftelodapi Anao lifl. Skcr. Coogreg^i fii- 
prad.die. / * ' ' ' ** ■ \ • 

joannis Cluveri Qpcra omnia . 

Joahnis Conra4n'D^rii Snc.Ttieologidr » fle Philolophiar 
^ Moralis in Incly ta AltdorC Prof. Publ, Tfa^tiMhTheo- 
^ logicus trcs I.Brcvis Coipmehta^t^o HiBorlco-Theolo- 

I;ica de Religione Chrif^ana in^ Geri^^nqim, &firigu- 
atim in 'Rempublicam''^orimI>ergenfcm'ii)itro4u$a , 
& hucufque confervata . I|. Jfagc^e in BbrosNiorma- 
les 2 feu Symbolicos Ecclefisr Nbdmbergenfis • III» Ob- 
iervationes ad Textum Augufttfiic Confeifionis 4 No* 
rimbergae 1^75. Decrcto Sacr^ Congreg; Ind. 4- Manti 
X709. • •■ ■* ■•' ^^- • ''• r ■- " 
Toanhis^ Coralii Lfber, cui titttbif^ Memora^lilimSena- 
'tus Confultorum Summge apiid Tolo&tcs Cum» ac 
fententiarum , tumlcholafticarum, utm forenfiumccno 

turia,. - ' ■ .'■ *.■ ' ' ■ 

^jufdem Liber de univerfa Sacerdotum, materiaji lioneo 

• cmendetur. ' - . . 

e}ufdemi Mircellanea juris.> doncc conlgantuf. 
loannis Cufpiniani Liber iQfcriptus-, Impcratorum % 8^. 
Cxfarum.. vitsr , cum imajginibus ad vivam eftigiem ex« 
pVeflis i^ (ionec icorrigatur • 
Joannis Dallari de diiQbMS latinorum tx Uodtione Sacra- 
' 'mentis, Copfirmaciohe» & cxtrcmaj ut dicunt» Unr 

dliotie, Di(puutio« 
Joarinis Dallaei Opera fcquentia. In Dec. Cottg.Ind.fub. 
'"dic a^Jolii i6%6i^ * ^ *» 

de linagiJiibus libri quatuor .^ 
4e p6enis/&: fatisfaaibnibus' hum^nis librl 7. 
4e ufu Patriim ad. de^menda, Religionis capita^ qua: 

funt Kodie controvcrfa/libri 1. ' 
^^ Fidei ex Scripturis dcmoiUlraticuie adverfus novam 
quorundam Latinorumnirthodum difputanda» ^c.tir 

jcai st4 Ituksc Librorum 

. jcai fmit> &c» duo infigfies Theodoreti YetuSifBm^ 
cx Sexto ChrifiianiiTmi Sxcuio Epifcdpi Sermones ^ 
fivc iibclU» , 

iie Sacramentati ) five auriculari cdnfemone^ 

adverfus JLatinorum de culcus Rcligiofi objedo tradr-*' 
ciooem difpucatio ^ qua dcmonftratur vetufiiffimus a<& 

.. A. bCCCC thridianis ignotos > & iDUfitatps fuifln^ 
co^ ciiltus , quos hunc in Romana communione fo- 
lenc Buchariftix» San^is» Rdiquiis» Imaginibus> St 
Crucibus defcrrCfc 

de Scripds » quae fut> ti\or\yii\ Ar^opagitap» & ignatil 
Antiocheni nominibus circumferMntur libriduo> &c^ 

de cultibus &eligionis Latinarum llbri f • 

& infuper omnia alia opera ejufdcm Audoris ublcutl^ 
que> & quocunque idiomace impreiraw 

^oannis Drutii Opera , donec emendentur b 

Joaanis Eberhatdi Schvvelingii Exercitationies Cattiedlra* 
rix in Petri Danielis Huetii Epifcopi Sue(fionenfium 4 
Viri ilt. cenfuram Philofophlx Cartefianae • Brcmafe 
. x^^o.dec.Sac. Cong, Ind» 15- Januarii 17 14, 

Joannis Epifc. CaftorienfiSfc vid.Amor Po&nitchsik^ 

an S.Joannis Epiftolanl ik dommcncaruft vid. Jbantiii 
iBaptiftx tolengii. 

Joannis Ernefti . vid. SpicHegium^ SanAorum Patrum i 

Joan* fabricii Oratio inauguralls de utilicate , quaiil 
Theologix fiudiofus cx itinere capere poteft lulico 4 
Adje^is Tabula figurarUm, &c.&Notis, &e. 

Joannis Fabritii Poematum Liberi 

./oannis Falconi opera fequentia • In Dec. SacXong. & 
Oific. die i.Apr.id.^8« 

«Ifabeto per faper leggere in Cbi:i(lo libro di vita eter« 
na» compofto dal Venerabil P. F. Giovanni Falcorit 
deir Ordine di N. Signora della Mercede » tradottcr 
dalla lingua Spagnuola ncU' Italiana , quinta impref- 
fione con 1' aggiunca det riftretto della vita deir 
Autore » e di una Leccera fcritca dal medefimo ad 
una fua divoca. In Roma x^8o. ad iftanza di Car^» 
lo Capodoro • In Decreto Congreg. S. Oftl die ^ 
Apr. 1588. 

lcciera fcritu dal fcrvo di Dio ii Padrc prefcncato F« 

^ isioi -^ B T. Seie VfohlhHmnt l atSf 

' ©te: Palconi dcll' Ordinc di N. S5g. dcH» Merccdc 

ad una figliuola rpiritualc , ncHa qualc Y infcgiia il 

piu puro, e perfctco fpirito deU' OrationCj ftampa- 

ca in Madrid ranno 1657. poi in Roma ad iftanai 

di Carlo Capodoro pcr Michcl Ercole i^8o. 
}<%cera fcritca dal krvo <li Dio P. prefentato F. Gio* 
« vanhi Falconi dell* Ordine di Noflra Signora dclla 

Mcrcede ad un Religiofo in difcfa del modo deir 

Oracionc in pura feck , da lui infcgnato in Madriit 
^ TAnno i^ip. cradocta dalia Lingua Spagnuola nelf 

Italiana. In Roma periliuc€e(loredelMarcardix^74« 

a fpefe di Carlo Capodpro. 
^OtFeri Opera omnia, doncc cmendcntur. ExdpiuntiDr 
' tamCB Annotationess & oommcntaria in S.Mattharif 

& S.Jo:£vangeli^, ac in ejufdcin S.Jo:EpifloIam i. 

Romac recognita, & imprcffa, 
foannis Forflerii Dlftlonariuin Hebraicum | nifi corrt<» 

gatur, 
JFoannis Francifci Spinse de Mundi Cataftrophe» hoceft 

de maxima rerum mundanarum revolfitxone poftAn* 

num 2^15. 
Joannis Ffcinshemii Oratlones » cum qulbufdam dccla* 

mationibu^. 
Jo: Frlderici iCarg. Bambergen. Pax Religlofa, flve <ic 

exemptionibus > & fubjeCiionibu^i Religiofbrmn opu« 

fcuhtai curiofum utile &c. Herbipoli itf 8o. 
Jo: Friderici Maveri Do&oris > & Profeflbris Theologi 

in univers* Kilonenfi '&c. de Pont. Rom. Eledione 

liber commentarius cum duarum diflertacionum Ap- 

pendice. Holmiap, & Hamburgi aono i^yo. Dec.S. 

Cpng. Ind. 2 1. Dec em. 1 7 00. 
Joannis Georgii Dorfchei Argentoratenfis » Thomas Aqul- 

nas di^usDod:orAi)geIicuS} exhibitus confeflorVeri- 

tatis Evangelicar Auguflana confeflioherepetitar» &c* 
Joannis Georgii Godehnanni Authoris jam Dikmnatiite- 

rum prohibentur liber de MagiSi Veneficits, & La<* 

miis* .... 

-Jo:Gcorgii Prltii S.Th. Licentiati, &Prof.pubIiciOra- 

cio inauguralij. Liffis U9$. Dccr. S|iC« Con«S.Qflf. 

' JOf ztt . bins Lilu^Bm 

JOiGe<^ffi SitMois V.D. Brcris deiinestiolaipocemfa^ 

t^^ajagsAh* J^nx lij^. S^n Sacr.Congreg.Ind. 27. 

Maa 14(^7. > 

t«}ttttein OpuibiU feqoemia^ Dea.ejard.Sac.Cong.ki; 

Decemb. 17064 .. 
F»F. Juftitiam petmiflivam. Praefide Dom. lo: Oeorg. 

Simone d.vendiandani propohic Godefiridua Oanielis 

Suidnic Sifefiuii* Jenae U78- < . , > ^ ^ 

I.RL jfuftitiain homiiiii ^irca fua Membra . Pr«£dc 

Dom.. joann.Georg.Siiifi. b.vendUndamexponit Mi« 

cbael Pauli Dichmarfu^ Author^ JeM die 47. Martii 

Joftitiam hominis cirea Animam. Prcfide &c.defendel 
Dethard. Meppen. Norda Fcifius* Jenae diea. Jumi A. 

F.F. A&iones injuriatum Sacerdotenl concemeates Pras« 
fide &c. proponic luft. Georg. Falclccnreick Anoovo» 
ramui • Auft. Jenar die 1 f . F<tb. A. C. z 67 S. 

fF.Amdrent vliBenaciim Pr^iide &c. exhibet lo: iioiM 
nung, Vvernig^od. jehx A. C. z)$78. 

Joannis Gerhardi Dodoris in Univerfitate Jenenficoiti-. 
meiibrii fuper Epifiolaiil primamj & (ecundam Di» 
vi I^etifi; . 

Jo: Gertophii Recriminatib ;idverfus Eduardum Lanilil 
Anglum;, . . > . * ; 

Jo: itarppre&hi Prbfefforis in Academia Tubitigenfi Ti^i^^ 
Aatuscriminalis, comple&ensptanam, ac pr^picttafn 
aliquoc ticiliorum lib. 4« Iilftitut. J>. Jullin. lmp« cx-* 
plicationem i , . , , 

ifo:Henrici Alftedii Syftema Mnembdicuih; 

ejuideni Encyclopedia omnium fcientiarum ; , ^ 

Joannis ttenrici Bifterieldii Naflbvii philofopbiar ni 
Scbola Albenfi Profeiforis die uno Deo Patre i Fi- 
llo , ac Spiricu SauAo Myfierium pietaiis , tbntra 
^oahbii Creiii Franti de uiio Deo Patre Libros 
duQSi Btcyitct defchfum; 

}o:Henrici Heiditgeri Hiftdria Papatus DdVifiimeiiiflf<^ 
risr Lutheraniimi i & Calvitiifmi &c.Actedit FrincH 
feiGuictiatdiili Patricii Floretitiht Hift. Papacus Amfie« 
lod. z^94.Dec.S.C:ongand. ir^Maii U^j» 

Joao* A 5.54M VffkMtwum^ %%i 

yoanids Henrici Urfini de Zoroaftre B«dianO| Hermtf^ 

te Trimegiflo , Sanchoniatone Phaenicto * eoniniqti^ 

fcriptis contra Mofaicai fcripcuraeanciquititenii, Exqr- 

€ica(iories]£irtiiliares ., vid.Eciam t^jU&bnale qiiadruplex 4 

Joannis Hoornbeckii Mifcellaiiea Sacfai; inquibiiilcAif** 
iimc cujufvis argutxleiici Th^lc^ici » , TextUalisi Dog- 
nucici^ , Flea^ici, PrafUci , Uiftbrici i &>Rittialis 
veceris > & liovi exerciutio(|eSi nec noo Oraciooes 
quasdani .fcotitjn^turi Ukrajc^ \€i6\ Dee. S.CongA 

c lnd«a^tAtig.i^^6. , . , .. ^- ... , 

l^oannis Hoornbeck facraniA littcranim » tce. Examcii 
Bullae Papalis ^ qua Papa Inaoc. X. abrogarc nititur 
' paccm .G^mianise . *, ^ . . , ' ^ . 

ejufdem Scbblia in Bollas Papae Urbani OdUvi.de 
Jefuiciffisj dc intaeim^bos» dc Fcftis : Quibus addita 
eft BuUa Papae Gfomcncisj qua inandac Aogciis Pa« 

, radifii,&C.^ ,-.,.,.,. 

lc:HufeImanni dCsMiniftro cdnfc^tioniSs & erdiiiado-^ 

^ nisSaccrddtalis» ^,^, r . , , * . 

loannis lacobi Vvechcrii Bafilecnfis libcr dc fccrctis; 

loannis tacdbt Vviffcmbachi NafloviiLC.inlib.4»prid'^ 
rcsCluftiniani repecicae prailcAioncs coiniiicittationci 

V Cathedrariae. • . ^ < , .. 

loannis Idnftoni Uitt. CivUiii 8t Ecclcfiaftica; 

tjv^fdeni Natura? tonftancia. 

ejufdeni dcFeftisHcbneorum, &Graiconimfchediafmi^ 

Io:lGuci Poncaiii Originum Fraocicamm librifcs. vid« 
4 Eciaai rcrtim tffi^^ Urbis Amftelodamcnfiuni • 

lo:lfcppieri Epicome Aftronoqiiae Coperriicaaar; 

^o:Lalamancii Medicicxccrarum fere omnitim» & praT'- 
cipuarum Gencium Antu ratio, & cum Ronuflo Col- 
, iatio>.nificdrrigatur; 

io^i^ Launoii ioquificie inPrivilegiaPraBuioBftraCenfii 
OrdinisJ _ . ^ 

tjiifdcm ccnfura refpdnfioms. 

efufdemi confpe&us Epiftolaruni. 

item > Eiplicat^i Ecclefiat tradkie drca canoote i wa^ 

. . ti^ utnufquc fexus^ 
lo; taunoii dpufcula fcqucntia . 
.tapUtijii Laudunc nfis EcckfiK lus s^^rciini in &iona^e« 

ria 

iit Index tibrorum* 

*ria Pr«nionftrtitenfium Dioeccfiis &c. Parifiis i<r j; " 
txaipen da Frivilege d* Alexandre V. & de quetque^ 

autrcs Privilegts donnez par d' autres Papes pour 

fcrvir au iugeiiicnt du Proces &c.E>ec.Sacr«Congreg. 

Ind.2i. Novemb. i6po. 
loannis Launojus Teiiis> & confeflbr veritatis Eyainge- 
^ lico-cacholica? in potioribus fidei capitibus concro* 

verfis> adverfus Robertum Bellarminun) , &c. vindi- 

catus opere y 3c ftudio Antonii Reiterii Auguftani • 

AmftcMatii i69s* InDecretoCongregat.Indicisdip 

2,Juliii^8^. 
^jfiftolarum pars i. a. 3. 4. jf. d. 7* S» In Decr. Cong. Ind.- 

die a/.Maii 1687. 
rjufdem Decreta Nicacni canonis 6. & prout a Rufifio 

explicatur intelligeDtixdiffertatio. Lutetiz Parifioruia 

i66z. in Decr.Cot^«g.Ind.dje X. Decemb. 1^87. 
ejufdem Opufculum . Regia in macrimonium Poteftas^ 

&c.PariLid74. 
ejufdem aiiud opufculum Contentonim in Libro fic in- 

fcripto: Dominici Gallefii EcdefiaAica In matrimo- 

nium poteftas, &c. Parifiis 1^77. QuacduoOpufcu- 

}a prohibentur. In Decreto Sacr. Congr. Ind. die lo. 

Sepremb. 1^88. 
ejufdem lExamen de ta Preface , & de la R^fponfe de 

Monfieur David aux remarques fur la difiertation du 

Concile plenier &c. AParis x672. In Dec. Cen. Ind^ 
' »^. Aug. 16^0. 
ejufdem Remarques fur la differtatio» %u I' on montreen 

quel temps, & pour quelles raifons TEglifc Univeiw 
' felle confentit 3 recevoir le Haptifmes des heretique^ 

8cc. A Paris i67S' InDec.utfup. 
de Au&ore vero profelTionis Fidei, quae Pelagio^ Hicr 

ronymo , Auguftino tribui vulgo folet Diilertatio « 

Lutetix P.uifiorum 166^* 
de controverfia fuper efcribendo Parifienfis Ecclefiat 

Martyrologio exorta judicium: Lutetix Parifiorum* 
* i67i- 
difpunftio Epiftolx de tempore s quo primum il Gal* 

liis fufcepta eft Chrifti fides. Parifiis i6S9. 
diffenatxoncs tres, quarum una Cregorii Turonenfi$ dc ' 

fc* A S.SeieVrMhkmm. zt^ ^ 

ftfCeiB Epircoporum advencu in GaUtam : Akera SuN \ 

picii Severi de primiS Galliz Martyrlbus locusdefiiH 
dlicur , & in utraque diverfarutn Calliae EccIefiaruiH 
origines craftantur: Tertia quid de primi Ceaomano- 
rum Anti&itrs Epocba fentiendum fit explicatur> Lu« 
teciae Parifiorum 1^70« 

diverji Gencris erratorum, quac in Parchen'cl$ Nicolai 
Advocati Biliardi yindicis extant rpecimen ab eodefln 
AuAore adornatum. Lucetiae Parifiorum 1^62« 

laquifitio iq charcam f^undationis , 8c Priviiegia Vln* 
docinenfis Monal^erii. 

Inquifitio iq charcam In^munitatls , quam B. Germanus 

' Parifiorum Epi(c, fub^rbano Monafierio dediffefertur. 

. Lucetiae ParifiorumJidj/. 

Inquifitio in Privilegium; quod Gregorius Papa I. Mo- 
' nafterio S. Medardi dediile fercur • Luceciac Parifio* 
rum i<fy8. . • V 

4e Simonis Scochii vifoi deSabbatinacButl«priviIegio, 
ic de ScapuUris Ormelitarum fodalicate diircrcatio** 
nes quinque, &c. Lutedae Parifiorum 1661. 

Tcneranaa Rom. Ecclefia ^irca SimoniainTraditio. Pa- . 

. rifiis U73f. ^ ^ 

4e ver^ caufa feceflus S.Brunonis in Eremum differca- 
tio , feu defenfa Rom. Brev. corre^iiio circa Hitt. S* 
Brunoiris Lutetiae Parifioruni 16 $z^ 

.4e vera notionc plenarii apud Augult. ConcIIiiincaufa 
Rebaptizancium difiercatio . Parifiis i^^i. 

confirmatio Oiflercauoriis de vcr^ plenarii apudAuguft. 
ConciUi nocione. Parifiis 1667. 

de ViAorino Epifcopo, & MartyrejDIfiertacio* Parifiis 

omnia fupradidla prohibencur. Dec*. Sac.Cong.Ind. i^. { 

Maii'1^90. 
de Mente Concilii Trid. 
^-^oannis Xaunojr Conftahc Parif. Theol. Elogium uia 
>^cum ejufdcm noracionibus in cenfuram duarumpro- 
\ poricionum A, A, D.S. Londini. Dec. cjufdem Sacrac 
Cong. iz. Dcceaib, 1700. ' 
Joannis Lighcfooci S.S. Thom. P.Aulae Cacharin«apud 
Concabrigienfe^ prsfe^i 3 canonici Elienfis Opera 
- . ^ '-' T om- \ 

- omnU du6bu5 toIuiiHnibuf compreheii& tcc Koteftr 
• datni i696, 
mifcellanea , in qulbiis.^oT)tinennnr Praemonitio ad lo- 

dtorctti de infantium communione dpud Grxcos. 
defenfro libri de Ba(ilic« Eeckfix fiatu contra obje*» 

£^iones Authoris Hifioria? criticar (iiper fide. , & iU«« 

tibus Orientalium, , 

Brevis,'& fuccinfla narratiode vita, fttidio> geliis Sk 

Martyrro D.GyrillfLdcani Patriarcbae Conftantinopo» 

litani. 
commentatio deHymnis, MatutinOj^&Vefpertini^Grar^^ 

corum. 
exercitatio Thcoloigica de caufis,* remediilquc diffidio^ 

rum, quk orbem chri^atiutn bodie affligtint , Au« 

thore Thama Smkh Ecclefiac At^Kcanae Pr^sbyterci 

londini r6S6* ' 

in Epift. S. Pauli ad Rom. Expo. litterali^ &c. Brun>* 

fuigae 16^1. & omnia e/us Opera . Decreto hnOi 

O^ i j. Decerob. 1700. 
Jo: Lubicxnfis.de Amiehrifti AdVenttl, & de Meffia^JiH 

d^rum^ 
Jo: Mahufii Alijctna^deni Epitcme An^aor. Erafmi iii 

novunr Teftamentum , Oifi <forrigatur* 
Jo:M«riap Velmacti Chriftttdos. 
Joannis Marhieuuicz J. V. D. Cracotienfis , Vafmienfitf 

Canonicr, &^Pra?pofitiTarnovienfisOpufcuIafequcn* 

tia .' Vcritas bil>nar.5jtac ex occafiotte occupatat hasre- 

ditatis Joroslavienfis^Patribirs SocietatisdemonlVratas, 
fummus Pontifex Innoc, X. De Duplicr inftituto So* 
\ " «ietatasi &c.' / 

tipandalum expurgatum in laudcm inftituti Societati» 

j«fu. , r 

fpeculum 2eli a peftimis ad ezemplar ip;ilina? conujf 
S.Canoncs, & jurifdidlionemECclegdticamelucubrtf^ 
tum, & fic fub nomine fidi cujufdam Adami Nie* 
fielld ad conttmplationem , & ccnfuram Jo: Markicu- 
B1C2 Canonico Varmienfi in forma fertiofi Lrbelii de* 
dicatum, & oblatum, ab <?odem contemplatum , ^n- 
furatiim , & tanqu;im pcftiferum , & fcandaloftsni 4 

. refutatum . vid. £tiam Specukm. Zeli pio CleiO'* 

Joaifr' :. / !f oMriis Mitiaox Traftatus Teptem » doticc ccfmgantur* 

^ufd^m Traftatus Infcriptus: Difcorfo dc^P. Gio: Ma^ 

Yitiina ^i^foita Spagnuoio, 4nromo t t grandierrorij 

che fono nelia formt del Governo dc'Gicfuitis om» 

nino prbhibettff. 

^fpintfvs Marquardl Se |ure MercatGmim > 8r commtr* 

ctofum fingiilati tib.^. donec corrigantur. 
.^annis Martincz de Bipalda Vulpes capta perTheob- 

g6% Sdc.fail!ultatr^ AtiademiX' tovttnienfis. 
Joannis Matchzi Tofcani Pfalmi Davidis. 
foannis MicteiclfS €3tilherri Franci Difputationum Ac»dc« 
micarum , praccipue philologicarum « Tomo primo , 
& fecottdon. " '^ ^ ■ ■ 

iFoannil Micra^lir £thfidp1irbriiifs tribuis Diaiogorumribrls 
^ «coittri Gentiles dcPrinCipiisReligioDis chriftisnx dtt< 
bitattones» feu. 
©e AnlfhcbamtnarlmmortaKtate^ » 

De immortalrs Animisc Bcatftudrne» 
De fteligione animSm imoiohaiem ad 'Detim > 'H^ 
ternamque beatitudintm perducente. 
^oannis Mufari S^ac.Theologiar DoAoris» &"??• Diflfeiii> 
i;aff6 de TEterno ^edlonis Decretb : An cjus aliqua 
Cktra canfa imptttiiva dctur^ ntcne? ^c. S.Con.Iml, 
4vMartii 170J. 
^ ^ceffle<.de iuniinh Natura^ Itifulficientiii sdfalutcm Di(^ 
fercfttto trontra tdoardum Hcrbert Decher-Puris 8> 
ronem Anglum . Jcnar i^9> ^ead. Sib. Congreg. fu- 
r pradlA.dic. 

^ ^lfoannis Nicolai flm.Vide fi l&emonftratio qu^ proba- 
A tnti &c. 

]F#annh da Orbara tpiftda adPaultfm V. feripia, &Pa-. 

norrai imprcffa. 
JoaAni^ Ouncn Ox6nicn(i$ Angli Epigrattimats » 
Joamiis Pappi. vid.Joannis. _- 

loafmis Pappi > & ftraffcifd Jdn!l Pra?fatiQncs In Indiccm 

£spurgatorium muliorum Librorum . 
loannis Palatii J. V. D. <Sefta P^tHlcumRomanorum a 
S.Pietro Apoftoiorum Principe ufque ad S.Pafchalem 
. I.Of}eris vbldmeti primum^ Veneiiis t6tj. S. Cong. 
^ndkf. MartUifoa^ 

:' * T » cK- ^ cju(denfi' Gefta PoBtifi«mii RomtnptURi^ab BQgeiitoSe^ 
cundo ufi}ue ad Ce^efiinum IV. fe^.OperisvoIiiiiieQ, 
^KUBdum. Veaetiis, U%%.^ ¥a<H*B^ Sacn Coagregat. 
fttpraJ. die.^ 

ejufdem Rpnianorom Pontificum: GcAa abvlnoocemte. 
IV. Rtn.iiAano Poa^fice tifi]Ui$ ad leooem X. Operiii 
vol^txi.ca tcnitffn. • Veoe^is. itfSSU Sa<kni,Sa.c.Coii£;, 

•jufjcra Faftt C^intliuni; om^uiii. S. R. S; a S. Betra, 

Apoftolorum Principe ufqueadlnnoccmiiuil VI.Op6P! 

ris m>J[umen [^imum .. yeneiiif s7p i*, Eadom. Sacra^ 

Cong.fiiprad.4le.. 
eju{!d[Qm Fafti Cardinalium omnium S.R.B. &c. abUr-. 

baoo. V«SLoinao.Po)3t. ufque td Hadriatuim VI«Ope-f 

ris. Y<qJumeQ. fecundvftf •, YeMtiis. 1701 •: ead. S; Gpag. 

{uprad.die. 
f jufdcm Fafti Gafdlnjilrttm omftluflr S. R; E. a Ciemen- 
^ te VIL Romano ponr. ufque ad Leoneni Xi. Operif^ 

Yplufl^cn tmiiun. Venetiis i;4|x*. oadeipt» Sac. Gongr/ 

fuprad..die.. . . ^ 

fjufdcm Tafti Cai^^inaHum omohttn &i.E.. &c.at Rau-. 

lo V.Romano Pont. ufque td liKioc.XF.^Opetia vo» 

iMmen qu^trtom . Veo^etiis 1 7P «, < adc;(» Saci,.Coi^[fre^^ 

fuprad.die* 
ejijfden^ FOfli Car4ina]fc|niomn]un(i.S.Rt.E. ehAUxand, 

VIU* Rpm^Pont..u(quQ ad fin,, Veoc(ijftt7or* eadem^ 

Sapr.Cong.Tuprad. 4.»e • 
Joannis Pauji Donati Libellus. de refervatioBo cafinim • 
ioannlf peregriai i^ctrofcIJRoi: |.ibai (ponivaliuoa fcr^ 

mooum ., 
loannis Petri d^ Ferrariit Pr^Ska Paplenfe^ «li^cCOh. 

rigatutt 
loannis petri StMp^oi TraA;ituit de {dolotUtcu i & M^ ^ 

gia donec corrigitur . 
loannis. Pl;»rfanis. ipifcppiQeftrienfi|E|ipQfitictS)rmhoU 

Apoflplici juxtaeditio.n^mAnglicanamquintam in la- 
y tinam linguam traiisl^ta. prancoAtrti 1^1. S.Congr. 

lnd.4.Martii i7Qp. 
I^nnis Pici Cgrtl]iuficol}$ l^rapbrafes, ^ Ar^ootatione^ 

in ^falmos. 

loan-! ^tMtfims \% Pkcece Beliearhi Obfervatiobes HiAorico-£d'> 
clefiaflicit» i^ thuX ertiitiir Veccris EccIelSa? fenfuscir^ 
. c^i Poimficis RdriiiHii poteftatem in defiAiendis Fidd 
rebus • Amftetbdami i€9i. Sacn C6ngreg«t. Ind. 4« 
Manii 170 9' 
^)tenn!s Prideaux S. ThcoL D.& s^uddxonienfesejuC' 
dcm Pr^feffori^ &<g>i» &C. Opera Theoioglca^ qujc 
latinaei cxcanc orhnia . 
^Josniiis Reuchlini Specill»nl 'Oculart ^ie verbo mlrigcO 

Ars ^cabalifticd • 
JoannisRhol^ediolafienfis Achates a<i D/Conllantmtiai 

Cajetanum Monachum, &c. 
loannis^de R6a d' Avila Apologia de juribus principa» 

libu^^ide^eddeiidisj & inoderandis julle. 
'iMva&i 'Rotegi«viiTra£ialu8 de ReligioDum Coaciliacd- 

ribus. Lauzanz x^74* . 
Joaoni^ Rucheni Tabul^ locoru^ cbiitaiUnmin utf|u(- 

qiie Teftadienti, nifi coffrigantur » ... 
Joauiais Saotliet Abalenfis feledar >. & pioAiC^ diijpi^ita- 
ciones de rebiis iti idminiftratione SacKinemorupi • 
prarfertim ^ucitariftkt» & PoemceAtiar sMTin^ oiccufr- 
rtatibasy 4dn€t corrigamura . ^' r . 

loannis Savetiis liber de judiciis Aftroru^i*, - . . - 
lokoriis Scapulas Lexicoii Gritcb*Lacinum'j*'t4^ '^Orrl- 
,^ ijatuif,^ ^ ^ .^ • ., .• 

ioionis Schenekdeuvini ^uper inflic. cominematia s/feii 

Annotationes» nifi corrigancur • 

ioflHnis ScUrlteri PraxiJs juris Romani cfrca cohnublain 
. foro Cetmatiicot tenatxdSo. lnDecCongt.In4.dle 

i4.ApriL 1681. 
ilrjufdfim de Uberkatt £ociefiaeGerman*lib.r.2en« j^jS|. 

in Dec. Cong. Ind.die 5. Apn t6%%. 
Xmum Schbiii Ptaxis logica» five Schola;, &exercita'' 

tiones DialeifliCac. 
ioahnis Scotis E^igende ^e divifione naturae libri c^uiiK 
que> &c. ACcedic Appendix ex ambiguis San^i Maxi- 
, ^xXsiiitQt^ & Iftttne . Oxonii ^691* In Dec. Cong. 

Ihd-.dicfiApr. 1^8;. 
Mr ioannis Stbaflia^i Mittemachts He)cas di(rertatio« 
bum I five Programmatum , de piKidiffiffiisPapaeorum 

T 5 &• 

1 \ i94 ' InJtic^ LiBmum^ 

fabulls r €um Afpendice de abomida^ ^ ba»BatiB> n, 
qus reim literariam ance Lutheriim fcM^lverat. 

loannis Saldeni de Synedriia , &. Pra!feAuri& jmidicJiSi 
v^tehun Hebratorum libris tixs.. Amftelacdami 1^7^«, 
dcc.Sac.Cong. Ind. ij, lanuarii 2714* 

Ejufdem de lure narurali > & Gcmium « jjuxta dilcip]l*4' 
nam Hebracorum libci (eptem • Londini i^o<. eodcnv 
decreto. j ^ ... 

loannis de Solorzanb Pereira Difputatio de .Indiansin^ 
lure> Tomi fecundi Liber tertiusomniaoprobibetori^ 
reliqui tam primij quam. fecundi Xomi> donec cor^ 
ligaptur. / 

lorSoceris Liber, fivt Epigcflmmata, 01 vtrlisAu&orii» 
bus colled:a. 

loannis Stuckii confiliorum» five juris^rerponforum vo^ 
lumen • 

loannis Sucel de TerribilLexcidio Hier^Mimitarum^ 

Io:Thaddari conciliatorium Biblicura* 

loannis Theodori Sfrengeri conr, Saxoo* luriiprudemi^ 

, ' publica, &c.^ ^ \. 

loannis Thilonis. vid. MedujjjLTheobgix &c. 

loannis Trithemii -primo Spanhei&ftciilis , dcinde Sivt 
lacobi Pe^oiitani Abbatis Steg«hoigrapfata > qua»^ 
bucufque a nemlne inte.!leAai fed. panimj &'fuppo« 
fiticia, perniciofa, magica, & necroman^ica , reje^ai 
etufa , damnau > & (encenciam Inquifitionis paflfa»» 
nunc tandem vindicata, referata. , & illuftrata &c« 
Auchore Vvclfango Ernefio GideV.Vvormaciede Mo« 

. guntix \6i^. Pecreco Sacrae Congrcgat. Ind^ ia.« 
Niartii 1703. 

JpaDnis. Valchii Schorndor£fenfi& deeades fabiilariuii • 

Joannis VofTii* vid.Gcrardi Joannis. 

loannis VVierii.Medici lib. j:. de. I^raeftigiis Darmonumi 
incancacionibus , & vcncficiis. 

Joannis VVinder • vid« De Vita fun&ortim 1 Sca^ 

tu &c. 

Joannis VVufchclburgcnfis de^Sgnii, &miraculisfal£$» 
& de fupcrftitionibus. 

Joannis Zangeri Commencarius inquat^orpraecipttosDc* 
creulium. titulos: de Sententiaa & xc judi^ta; Af» 

pel- i Si Stie Trtbibitnrum l ^; , 

QlatiOQibQS: Ctericis petegriqantlbus : It confirixu 
tione lUili & inutili. 
Job« vid. DicaduT^ftunica . 
Job Cot^io. vid.Hieironymi Saronarolar, 
/ob Gaft.^jjxl. 
J^ocorum , acque {txyoxw^ Ctnturiae • vide : O&obrii 

MelanAri. 
Joco-Seria vernaculae nequitlac cenfura. vid^NebuIoNe- 

bulonum &c. 
Joco-Seriae fapietitia^Amphitheatrum. vide: Amphithea*' 

trum . 
Jocoferiorum fafciculus novus • vide : Facetiae facetia- 

rum. 
Jodocii Damlauderii Brugen Praxis Crimlnalis » doncG 

conrigatur. 
Jodocus Cach ^ five Cocus , qui & Juftu$ Jooas. i. cL 
Jodocus Marchius Monrenfis. i.cK 
Jodocus Hocl^erius. i.cl, 
Jodocus VVillfcbius. i,cL 
Joannes. vid.Johannes. 
Johan.Colnerus. vtde: Chronologia> &SyncroremaPa< 

pattts. 
|i),ban* Cunradus Diecherichius . vid. Br^vtarjum Ponc!£ 

Romanor. "--^_^^ 

Joh. Georgii Fueslini Conclavla Romana refehita » iine 

&c. Tiguri t6%%. Decr; Sacr. Congreg. Ind. i f . landap* 

rii 1714. 

Job. Georgii Nicol^ luris Coniulti &c. Trad^tus de Re« 

pudiis» & Divortiis; exiure Divino , Canorato, Ci- 

vili, & Provinciali, necnon prarcipuorom larisCon- 

fultorum CoaHnentatioriibus» & refponCs cfBmoinnatus 

&c. Drefdae aRUA i6Z $. Decr. Sac.Cong.Ind.7. Feh. 1 7 1 S. 

lohan. loachimo Sentgraiio Argchtoratenfi fcc.vid.CoU 

luvies Quacheroriim &c. ' 
lohan.Ulrico VVUdUio Argentoratenfi . vide: £ccle&i 

^thiopica &c. 
lohannis Pappi. vid.Epitome Hiftoricad 
lohannis Trithcraii* v|dLiIo:Trithcmii. 
Ipnas Francus. x.cJ. ^ 
Iftftji^ afaflef^s, x,cj.. 

\ \ K 1- ifi tniik tibf^um 

lonaS) qoi cift' lodocas Cocus. x.cl. 
Jonas philologus. i;di 
lonellus. vid.Yonellus. 
lonftonus. iad.Io:,Ionftmii» . . 

lovileus. Vid. Carolu^. 
lordani Bruni Nolani libt i , ' tc ftlripM . 
11.P.P. lofeph Boffel Tradatus , five praxls 4eponHull 
coofdencfaim in dimiis , fc fcrapulis* LttsdiMii>]iiff« 
In De<^;Cong.Irid.27^ Maii I6l7« 
B.Iorephi li^natii Cdneaffe &T.L«vid.Thefes, ^puspro- 

pugnatjc fucrunt &c.' ' 

D. lo(ephi ^jozzdgrugni Narraito rdruni geftaroih Ok^' 

nonicorum Regulariuin. 
lofephi Langii Pblyanchea • vid. NoviHiiviaPotjratakea^ 
S. lofephi Officium . vide : Afcefis fpirituaiis Offidim 

parvum. 
S.Iofephi fanAificacio. vid.SandificatioJ 
lofephi Scaligcri Liber de emendaRione cemponmj ig^ 

ncc emehddtur'. ^^ 

lofephi Scaliges lulii Carfaris a Burden F.Epiftoiar» do-> 

. nec cc}frigdtuf . . ^ . ^ 

lofephina Lucernenfi[s, in quil Lucern«£lveciorutti&ait- 

. diuslofeph virMariar cencum elogiis illuftraiur. Prarr 

fide lacobo Regi^ • Refpondence lacobo T£can > do* 

ncc corrigatdr . 

P«Iofephus Authcuais ; vid^ Thefes Theologicsr dLtSi^ 

crarhentii in genere^ &c. 
lofephus Grabhius Averbacenfis# i.cl. 
lofephus Grunrp^kc. i.ch • 
loiephus Kliip^.cl. 

Icyfephus luvenCio. vid.ex libro 5 cni ticttlui i &c. 
lofiae Nolderi Corbachienfis VValdecii de itacu i>^\>U 

lium civili Synoptica Tra^cio • 
lofiasr toner, vel lofua Loner. i.cl. 
lofias' Simlerus, vei Similerus. x.cL 
lofua Lagus. i«cL . ^ 
lofua Loner.vid.Iofias.^ 
In lofue commeAc^ria. vid.Andreae Mafii.' 
lofue Opicius. i.cl. 

lofuc PlaccD • vid. Syncagma Thcfiuai TbeologicaruBi.^ 

lo- Jmutmi ic Monfieur «te SaioA Amour DcAcurdeSorr 
bone de ce, qui i'eft hid aRome dan^ r«ffairedcft 
ciBqu'propofittoosl . > 

I&. Irecisti Epitcopi Lugdunenfis fragmenU aoeedotl > qu« 
ex Biblidtheca Taurinenfi eruic lacina verfipoe , n»- 
il^fque donavic^ duabusdiflrertadonibus deOblatione» 
9c Coiitecracione £ucbarifiiat illuftravic ^ dfOique Kt 
mtir^ia Grxca lot&raGrabii:» & ditfertatibne de Piib- 
juditiis Theologicis awic Chtifto|^rus Matth«tt| 
Pfidbis. HagarComitiifii apixo iyx^^De&Sac* <Soq^ 
Ind.it.tan«i7it* . . 

Irctnri Tnpolitaiii AphortTmi ckAaibrofioi Aug^fttnOi 

, & Laftantib. 

Ircnzos. vid.lQawK$i Pbitotbeitsit Viadiciariim eatho^ 

: iicomm. K . , .". ^ , . ' , 

Xmtcus. vid.Franctfci Irenici. / , 

Xroyus Paflavienfis, vid.Cfarift0pfaorits. 

iraac L.Feguenktnii$,4^.€i. 

Ifaac loTepn Berruyeri vide: Hiftolre du Peupje d^ 

Ifaaci CafauboniEpiftolat» quotquoc reperiripotuerunti 
• a^e^a eftEpiftde loorbi e>«5, jnortii^ttecaufas dc«*. 
qne Jifdem najrratio Rapbaelis Tborii. 

Ejufiiem Corona Jlegia ab JEupliormioAc inLucetH 

, edici; / 

Item iti L totnttni AnnaUuni itaronii* 
Ifaacus. vid.Carn[)ina Amicorum^ . . 

Ifaaci Pontani Hift.jrtd.Rerttfli| & Urbisi 
Ifaaci Voflii 5pera fe^uenciaa: . , 

De. feptuagihta Inte^precibtis ., .eonimqM transM* 

. tione^ Haglt Comituin 166 i. 

Chrooplogica Sacra ad niQiiteaf Vetetumtiebraeo-' 
rum, &ci . 

Differtatio de iseia acf af^ rottodi . 

Au^rium cafiigacioaum adfcriptum dc^ actatemiUH 

^aiiigatiohei adl objcaa Georgii Horoity 8cc 
Ad V. Cl. Aridreani Colvtmn £piftola, &c. 
Refponfio ad objedb chriftianl Scotani» kc* . 
&e lucis natura^ & ptoprkt^^r 

Oe %a| * tniiM tihmm - / 

Pe SSbtlllnk > aliif<|ue i^ui Chriftt itllak ^VoedKii^ 

oraculis. 
N0tx ad Epift<>tas Genuinas S. Ignatii martTris ^^ 

&c.Adduntur^ 
S. Ignatii EpiAola , &c. Ad bapc S. Barnabr Epi^ 
ftola, &c^ 
Ifiigoge voi Libt^osEoclefiarumLutheranatumSfimbolicosLo,, 

v4<kIoiB«nettid}. 
Sfagoge l^afidvuifi. vid.Brevis Paftorum< 
ifidor^is Clarus. vid.£x Bibtils. 
Isiebius. i.cl. 

Jflautier. vid.Foiium inTcriptum; Patri luminum,. 
liloria. vid.Hiiloria. 

i'juiia regnante di Gregorio Eeth par. i.i.e |. 

4ell'Iftoria Ctvtie dcl Regno di-i^afiolt libri ^o.fcrittt 

da Pietro Giannone GiurecottfutttiU> cd Avocato Na^ 

poletanoi In.Napoli i^ij.p^k- io/Stampatore Nicol^ 

Nailo . Decr. Sacr. Congregai. Sdn^ Oficii t. lulii 

i7x^ 
Iftoria dcU' avvenvto in Europa > e particolarmente itii 

Italia per la fucceffione alla Monarchia delleSpagnc 

dairantio 1^9^. airanno iraf* (cricca dal Conce y e 

Marchcfe Francefco Maria Ottteri Accademico della^ 

Crufca» Roma i/aS.Decr.Sacr.Congreg. Ind. tr-Ia^ 

nuarii 17^9* 
Iftoria Univertale dal principia dcl Miindo finoalpjre^ 

fentc . Pcc. Sac. Cong. Ind. 1 4. lan. r> 3 r • 
Italiae monumenta. vid. Laurentii SCadcri. 
Icaiiar, ac Romanae Urbis Origo» vi4.lac^bi Hugoni« 
Italus' Hcrmanus . vid. Hermannus • 
Itiricrario della Cortc di Roma. vide 9 Precipizi dellsk 

Sedc. . 3 . . 

Itinerarium Beniamin, \'id.Beniamin. 
<ie itinerc ConftantiQopolitano. vid.Qeoi^ii Doufae. 
Jtineris profcriptorum lefuiurum Relatio. vide i Rela^ 

tio nuperi itineris. 
Ittigii Lipfienfis. vid.Thomat Ittigii. 
Ivan Eufebio Nicrembcrg. vid. Vida de S.Ignatio. 
P.Ivan Luis LopesL. vid.Difcurfo luridico Policicoci^ 

defenfaj &c, 

Ivan 

- / / X tiran it filmU vid^Mefnoriad al Rcy ncUlllofienDot; 

Ivan de Uribc. vid.Io:Bapt.Po£a(. 
/ Jubar cekftis veritatis in mf dio tcnebrarum Papifiaruoi 

rutilans, pra:Ia(um iaurentip, &c.I>aduco Melcbio- 
.' fc Nkolai, 

lubilci declaratoria . vid.Dcclaratoria» 
de Iiibilco Lmherano . vid* Theoiogorum quorundani . 
lucunda de Ofculis Differtatio Hiftorica philologica * 

Authorc Georgio Gunradi ftUo Wtthctshufio. 
lucundiffimorum Sermonutt> Sylva . vidc ; Sylva fcj- 
> monum. 
ludas. vid.Leo. 
dc Iud« Epiftolat Expofitio • vldc t Expofitto fecund^ 

EpiftoJac. 

dc ludaporuni jurc. vid.Georgii Theodori. 
de Iudacorum^urifd«aioac. vid.Ioachimi Stcphani. 
\Ati , IiidaK>r|im Ai^ifia . vid. lot Lubiccttf s ♦ 
ludcx. vidlQawje*! Matthacns. 
de ludiciis Aftrorum. vid.Io:Saxonis. 
ludkkHn in Amphitheatnun ferioram loeorum. vidc i 

Tarrci Hcbi. 
Judiciam^fc Cenfura Ecclcfianim dcDogmatc in qui- 

bufdam Provinciis Sflptcflirionalibus conlra adoran- 

dain Trinitatcm, 

ludicium dc nupcra Ifaaci Voffii, $rc. vid. Hicronymi L< 
Camus. 

Judicium Sacrar Facukatis Theologica? Lovanienfis de 
oCko Articulis^ujter alios cxccrptis cx cafu Confcien- 
♦ri» inSorbohaaquadraginradoAoribus ao.lulii 170*. 
/-^ iubfcripto, rccenter vero Univcrlitau Lovanienfi pa- 
iam notificato., & eidcm Facultau Thcologicar ex 
parte Mechlinienfium Archiepifcopi propofito . Lova* 
N^expeditum dic ij.sMart. j^oj.Dec. Sac. Congr.S. 
vjffic. ri.Martii 1704. 

ludicium SalomoDis, vid.Ivizb de Salomon. 

Judicium Synodi narionalis Reformatum Ecclefiarumha- 
bitar Dordrechri anno i6it.8c 1^15?. cui fub/eat funt 
ient^Otia? , Edifta^ judicia ab Ordin. general Bel. & 
Syriod.nationai.lat^ in publicar pacis, & Eccltfiirum 
A^fofmatgrum perti^atores» 

de jw. 'tnitix LihrihrUm ^ 

Ac judiciim SaecuUrium poteftace in fcdefidlftos % ^«(if 
Bartholomari Millecoc4 

IveHitts. V5d. Yonelluii 

IvcUus, vid.Ioahttesi ' .-. , 

lugemenc doflrinftl des thcologiens fur les InAitutioA 
theologiqiies du P.iuenin Suivi d'iin Probleme Air C 
Ordihancc de ISon feihitiehce MohfeigneUr k Canl^ 
HoaUle^ ArCheveotie de t^aris i & Tur le fhandeitimt 
de M.Madoc JEveque de Beiley« Decn Sat. Ccrngr. S* 
Ofiieii i^iOaobtiii i7©^. * 

Ivizio de Salomdh Acerca de Averigair, quien fet^Ii 
vetdadera Madre d*iuh hyollaihado antrgu4mente Conib 
tinuO i defiUies Cloflfa Cbncinua » y a ora CadetiA c[^ 
dro facado ^ luxs y defpuefto \fot el P. F. Mcitln Ptf^ 
reil delliGttevara; ^ 

F.lutiah tChumillas. vid. Retredonas voces» drc. 

Xuliani Colen de cerdcudine graciae Dei % & falutis i^d^ 
ftr» TraaatuiJ. ^^ 

luliani ITabMii de <{iiadTupliCi KJoiuuxhia • 

Ittlii daefaris Scaligeri Commentarii ih Tiieoplh-aftHiti ^ 
& poemata» dohec ^mendehiiir . 

lulii Clementis Scotci Placencini Open Giqhehcia; 
•D^ Apoftacisi & fugitivis. 
De iure tnendi faiham ; 

t>e 6bIaudh4Ef r^ulaniexcrdregu]aitmdohiuitHt6ht4 
hiorahcis j ob juftum metum . ; 

opufculii duo de feligehdis opinionifous ^ Bc AucWibui 
gcneratim. Quibus ahnexUni eft aliud Opufcuhith dd 
obfetvandis in Authoruhij prxfertiih fciencifttmorunt 
lelilidntfi 

paedi» Peripateticx bi(terrationes o£lo, &c. 

de Poteftate Pontificia in Soc. lefu . 

lulii Reichelct exefcicacid de Amuletisj 

de lulii Secundi mhrte^ vid^Dialhghs de ihortd. 

de lulii Tettii laudibu^. vid.De laudibus lulii teitii. 

lulii Velfii nfivii Ctifxs Vei-i^i cbriftianaefqUe f^hilofophial 
coitiprobatoris , atque ^Smhli» qOicjue Ahcichrifii Do«> 
£trin^hi.feqUicur per concentionem i comptiracionem<« 

^ 4Uc defcriptiSi 

pr^ lulio Il.Oratid. vid.Oratio pro lulio IL 9l|Bus> vU.1>ialQgus do moccc luUt IL 
luiius Cxfar P.Calvini Interpres, i.cU 
:iulius Csfar VanoinHs de ad.mirs^n^is pacufae. arcanls i 
: daoec CQi|^aci;r« 
^ulius DialpgQS» aiias Aula* 
luliu^. Dotninjcus Caram.aoius< i^iCK 
Julius J^ediolan^nfis ApoftatJi. i.cL 
lufiius. yid.Francifci ^uaii: Francifctts|{ft4na(M»> loao* 

Pappii Vindicia contra Tyraooos» 
pi iTonis Carn9tcofis*Epiftolas No(a. vide; Sraocifci 

lureci^ 
j^e luramoici prpnEiiffoni ^Ui^cipne. vsd.I^tid SaO'* 
t decfooi. 
j^e I^rann^otofidelicatjs ^ vid, Apologia :.pirputa»io Theo- 

logica: Xenium ad catbolicos. A $<»<ip[nable* 
4e lurc aggraciandi , vic^. Oar^elis ClaAio < 
4e lure A(ylorurn« vid.Afyii^. P^tri $aipif < 
4e lurc Batavouim.< vid.Mare li^erum. 
fie lure Bell;. yid, Albcrid Gfotilis ; l^UgQoisGrotU^ 
4c lure civili^ yi4«I^onelli Eoacleacii 
^e lurc Conciliorum. coouii^oc^ittm pqlicjcuni » Vidf : 
, Henrwi hxtMsKU 

4e lure Connubiotum, vid.Gamologia Synopcica, 
^e lure jurandp. vid. loachimus fuper citulum. 
4e lurc (nagiftratuum io fubdicos. yid<Tra&acus de |tt« 
. re magTftracuum , 

4c| lurc Majeftaus, yid.Hciiri^i Atroifati^ 
de iure Merc?torum. vid.IoanQe» Mar^uardi. 
4e lurf natuir^U » dc Geqtium jua^ta. Qifeiplioaiii Hcn 

brzorum. yid. i^oanois Spldei^i. 
^e lure offcreodi Tra^tHS HiftOrIcoHphiloIo^co»Iuri«f 

dicus. Authorc lacobo Aodrea Crufio. 
^c ^ure P^px in priacipes ^ulj^cci; • yidf : 6iulicIou 
1 Bdrciaii^ 

4e lurc Patrio. yjd.petri -^^dil^ - 
de \\xtt^ Principum. vid. Rpgccii V VldifVhlOBi , 
^e lure pub\icQ. yid. DiftercatioXuridico-PoUcica: D«« 
; mioici Arum«:i: ^tucleus Difcurfi^uiii. . 
^e lurc quarfito per f^iincipem Qoo ioUcado • vid.. Pecri 

Antooii ijlipPcua» 

de 4e lure tuendi famam. vid.Iulu Cletnenir^r Scdttf^ ^ 
de lure Virginura. vid.Sibyila* ^^ 

laretusi vid.Francird lur^tti 

de luribus principaiibus defendendls Src. vide : iottntitiC 
\ dc Roa. 
luridicty-PolitiCo HhloriCtt» traAatU$ • tide i GafpafiC 

Klockii » 
luridicum tii^mbriale. vid<Manudu£liOi . 

lurien Petrus. vid. Le Tableau dc Socianilme &r/i - 
luris C«raret> & Canonicl di6fer&tia;« vid.Cum^a£Rit4 
tersbufii. ^ -- 

luris Cxikei Lexicotl i vid. L«xieoif lur idictim . 
luris, tam civilis, quam feudalis pronvptuarhim« vltfe % 
Prompcuarilim« - i 

luriscivilis. vid« Markidttdilo « * ' 
luris civilis Inllirationes . vid. Melckior tClin»}it$ ^ 
luris civilis Saxonki «{uzftiones ^ vid.Petri €igiii 
luris civilis refolutiones varic • vid. Helfrici Ulrld < 
lUtis Collegia * vid. Antonii ^attha^i . 
luris cxecutivi Thefattrus< vkl. Thefaurus. 
luris Feuda^is Dtverforium* yid»CamiUide Cti^iS; » 
de luris interpretatione, & ^uAoritate; vide t HelfHct 

Ulrici. ^ ^ \ 

luris Mifcellanea. vtd.lofCorau» V ■ 

lufifprudentia Ecclefiaftica , feu Oonfiftorialh Rertm i 
ic Quaeftionum &c. Definitiones fuccindtas , lure *Di* 
vinO) Canonlco» & Civiiit CbDftitutionibus, &Or'» 
dinationibus Eccleiiaflicls probatas » Refcriptis , De« 
cretis, & Refponfis^ Ele^oralibus corfobotam ethi<^ 
bens . Libr. III. Authore Benedifto Carpzou I. C. Con^ 
fiUario &c.Hanoviae x^ft^Decn Sacf. Congr& Ind. x f ^ 
Maii 17x4- 
lurifprudentia publica. vidtflosTheoddrii 
luris publici quxftio capitalis > fintne proteflanteS fufe 
Catfareo Hzretici > &: ultlmo fupplitio affitiendi &c*' 
Tra£lata a lUfto Mejero« 
Iuris Refponforum* vfd< Hteronymi Schurp^ ' 

luris utriufquc Methodica trattatio • vide : MetbodiCi 
luris . ^ 

de lunfdiSionc* vid.Martba: Scipiottis Geotilis^ 

4f ^ i X. ftdg Vp^Mtdfmm. |ef' 

^e Iuri££6iroric Alu> icemqiic fiaaa« vide t DiOextatidl 

Hiftorico-(x>licica» 
4de lorifdi^lionc Dacarii. vxd.DeO£icto« 
nlc InrirdidJtione Ecdcfiafticonim » . ludziorum % Gr«cd<* 

rum> Romanorum. vid.IOachimi Scephanib 
^ iurifdidione Imperiali. vid.^magma Tta^euum. 

«le Jurifdi^lione Imperii Rom. vidi Chriftopbori Bcfoldi 

, Thobiac Paurmciftcri. . . 

^de lurifdi&iooc ludicum m Romaoo Imp. vid^ Mat$hi)& 

. S^ephani w ^ 

larifdidionis PontificlarHift.vid.Diitoria Pontificbri &C« 

lus Belganim circa BullarumPbmificiarum reoeptloncm^ 
primae» fctundae s fcu cujufcunquc altcrius Editionis* 

ius Ecclcfiafticum univerfum hodi^ar Diiciplinar» prx* 
fcrtim Belgii Gailia; ^ & vicinarum Pt ovinciarum ac« 
compdatum. cx Sacr« Canonibus ) lure Decretalium> 
Synodis potiflimum Belgicis^ Principum Edifiis > & 
JMagifiratus tam EcxlefialUci » quam civilis ludicatis 
depromptum , Auchore Zegero BtrnatdO Van Efpcit 
Pxesbytcro I.V-D.Sacr. Cauoo.Profcff. in Acadcmit 
Lov^nltnfi . Lovanii 1 700. Dec. Sac. Cong. S. OAc^ aa« 
Aprilis X704» . . 

ius Juftiniansum . vid. Cunr^di Rittershufii » 

luSxRegiSk vid.Gulielmi Bareth. 

lus Regium Hebr«orum. vid. Vilhelmi ^ 

lufta damnatioquinquepropofitionumjaarenii* Studium 
Marci Fcrri. 

iuRa deteftatio . vid. LeonatJrdi Riffenil i 

Iu(l|i cjcpoi^ulaui) . vid.Dpurculum.Ludovicii 

de lufta aut injuftaLibrorum confixione. vid. Tbeophill 
Raynaudl» 

iufta , & vera Defcniio Damiani Caccini . vide : Folia 
quaedam. 

luftellus. vid.Chriftophori luAelll^ 

lufli Eyardi Arsfcld liber de regia lege^ 

lufii J^fcobus. vid.Jacobus Juflii. 

ad luiii Lypfii l^piflolasy & carmina notar. vifi« Anonf* 
itii cujufdam; ^ 

tuRificacio PraxJSPaftorum, aliorumquecuratOrum, qua 
y' confueverunt t^opulo proponere fepcein Fldei ^^&z 

tan- I tanquatn credcnda expliciu » & neceflario oeceffiu^ i 

I^ftificarion 4e U mcnwirc dc ^. Picrrc Coddc Arche- 
vcquc dc Sfcbaftc , Vicairc Apoftoliquc dani lciPro-> 
vincc^ uni^s contre un Dccrct de V Inquifition du 14. | 
lanuier 1711.cn deux partics i7ii*I>tc^Sac* Co8g,S* 
Officiiitf.Martii 171^. 

|uftification de la Moralc dfis Reforme% contre Ics accu- 
fatipnf de M/Arnaud &c.Par ie Sienr IurienDoAeur, 
& Profcffcur ca Theologic. Tom.prcipicr. Tom, a.n 
la Hayc itfSf, ' ^ 

^uftification du rilence refpe^ux ou rcfpoiire aux inftru- 
ftions Paftorales , & autre ecrics^ dc Monrcigneur T 
Archeveque de Cambaj . Tomc premier , fccQnd , fc 
Troiiieme. i707.ExDcc.S.Coag.S.Off. 17 julii x7o^« 

i|ttftification6S.motLifor9m, tam juris , quamfii£U, qui- 
bus Regia Audicni;ia moveri debet , & coatra Epifc^ 
Alguarenfem D, Anronium Nn&o pro defcnfione re- 
gix jurifdi&ionis , 8cc. 

loannis Lopca^ de Baylo« 

Kluftinus Percuchius. vid.Cbronicon Portente. 

de luftitia, & jure. vid.Cutfus Thcologici* 

Juftitia Britannica, 

luftitia, & Vcricas vindicata contra calummas, errores , 
& falfitates , quibus fcacct Apologia P. Defirant in iis ;i ' 
quae concifrnunt quofdam SupcrioresCarmelitarum Di- 
(calceatorum circa Patres^ Lcopoldum , & Sylvanum 
ejufdcm O rdinis ^eligiofos . Leodii Typis Hcnrici 
Hoyoux. Anno i7io.Dcc.Sac,Cong.S,Officii la.Se^ 

^ pcembris i7X4. 

4c lufi^itia in forum rcducendat vldc : Bartholoniasl A- 
&rico.lx. 

luftitiam. hominis circa Aoimnm • 

luftitiam pcrmiflivam . 

Iuftitiam^ hominis circa fua niembra ^ vid.Gcorgii SImo«^ 
nis &c, 

lufto Lipfio falfo adCcripta; Orationes oAo , lenar potif- 
fimum habitar, & in gratiam ftudiofa^ juvcntutis^ forai 
produda?. Darmftadii cxciideliat Bahhafar Hofman & 
an:e Io:Ia€obi yVorfiii^ 

lu- f allus Hetftniiis . vid. Leg^tione ETangelica • ' 

|uflus Jonas> feu Jodocus Coch» vel Cocus. r.cl. 

Juftus Lanfpergius . vid. Enchiridion Milicht ckciftiamr» 

]fufliis Mejerus. vidjuris pablici quxftio. 

Jufitts Meniusirenatem. i.ct* 

JuftttsRuperins. t.cL 

Jtfftus Velfius Hftgenfis. x.ch 

Jtifenin. vid.Inllicutidnes Theologkae 8rc» 

Ide Juventute erudienda» vid.Jacobi Bophart. 

Jtivetitucis Creputidia. vtd.Cfariftxanaf JuveacocfS. 

Juveacucis Vica. vid.Vica Juvencucis. 

K 

KAtendaria offinla ab Msrecrcis confiAa , in quibus 
nomina Hxrecicoruoi ponuncur. 
SCaiendarium Gregorianum perpetuum ^ Francofurti im- 

preiTum . 
Kalendvium» &paflionale. vid. Endiiridion aliud pia* 

rum, &c. " N 

Kalzii liber de /aBicate cuenda. 
Karg Bambergen. vid.Joannis Fridertci Karg &c. 
Karftans, &Regeliianis. vid. Dialogus . 
Xaurius. vid.Jacobus. 
Kaufcher. vid.Hieronymus» ' 
Kautius* i.cl. 
Kednadod. vid. Palacinus • 
Keinerius. vid.PauIus. 
Keifer. vid.Philippus. 

Kciii 1 vid. Theologia ad racBtem DoSoris fubtilis . 
Kemnicius . vid. Martinus . 
Kenipiu^. vid.De Ofculis. 
Kenerus. vid«Joannes. 
Keningioj. vid,Nicolaus Hemmirtgius.. 
Kcppletus,. vid.JotKeppleri. 
Kerkermannus. Vid. Bartholomsei . 
Keyfcrs. vid. Manuduftipi 
Khielman . vid. Leonardus Culman . 
KijQvienfes cry^t jr ., vjid. Rclisiof* Kiovienfest. 

V Kf. lanus Rudrauiiius. vid.Pbiloibphia Theologica* 
Kimendocios* vid.Jacobus* 
Kippinght* vid.Marci Henrici* 

Kirchnerus. vid.Hmnanni Timotheul* j 

Kirchovius. vid^Laureritii Kirchovii. | 

Kifluvich. vid.lierbiankiu!s; ; I 

KlagendeNferkuur Qpgedragen aan de Heer I^rancifcui 
Fairlemon^ Theol..Do<i2. Door Hcnrick Spoor Pb. & 
Med. Do£i. toc UtrechkGedfulu Voor den Aotheur 
by Johan Viriph 1703; Brevi !5S. D; N; Clementis PP* 
XI«4iO&ob.i707. , 
Kllmmer. vid.Promptuariumi tam juris» &c. 

Sleinavus. vid;Joannes. 
e Kleine Getydus. .vid.OfEdum Patvum» &c 

Klingius. vid.Mtlchior. ^ . v 

Klo( kius . vid. Gafparis Klockii • 

Klodzinshy. yid.Cento Dircorfito 

Kup. vid. Jorephiiis ; 

Kneuftbbriis. vid.Joannes. 

Knibbe . vid. Davidis Knibbe . ] 

Kniperdollingus. vid.Bernardus. 

Knipftro Pomeranus . I . cl. 

Knoblaiichus. yid.JoanneS; 

khepen. >id%Andreas. 

Knopper Dellingius. x.cl. 

KnoxusStotus. vid.Joannes» 

ko. yid;Marti]ius. 

Kolbejus. x.cl; 

Kolbius. vid.Francifeus. 

Kolch.vid.Jacobus. ; ^ 

korten Gertrouvu Vexbaelu ant iSene &c. vide : AdriaH 
Van VVyck. 

korte en noodighe bndervuy finghe lajle catolicken tan 
jiederlandet^ &c. Latine autem fic reii^kur ;.Brev^s 
ic necefiaria Inftruiflio pro bmhibtis CitbQlkis belgis 
circa kdibnem S.Scr]i)t^er Coxnelium Van^eldeni 
Cblbhix 1696» _ «» I 

Kotthbltus. vid;.Chri{iian]. ^ 

Krantius. vid.Alberti Kraistii, 

Krcnuhcim« vid.LeoQardus. 1 

Kreu* • 4 t, isit fMihrnm ^ ^of 

Krjgfinaunus . tid. De mfiS0 ftt Ripai Itnperto^ 

JCrompad». vid. Nicolaos . 
Krofchuvitz. Tid. Htecicuiyitg frfNitlerl . 
JCungius. vid.Jacobus.- 
JCupelich. vid.GeorghiS| 

LBanck Norcopcnfe. yid.Taxa.S;CaiicpHar»jt^ 
L. Chriftiani J ridcfici Gai-baj^ni Mart>sbMrgeo£< * 
&c.De nUracuIts mortuorum. 
^e labadie. yid,le i^ofi nfage, Jettre M Jeao^ 
|^<lcern.^ vi4*'|aco|>gs^ 
J^ftantius . vid, $f tvajil 4^^fA . 
JLaftantius RognoDui . |. p fs 
jLadoltf. yid..|iodM>pfau$4» 
latttJin Jlegni Nuqciuij) . vid. f vaftgcUum . 
Xauus . vidf Conradiis : Jo(oa . 

^e Lahontar), >yid,DitIogUfs jlc Moitfieur |e BarOn de 
(Lahontanj 

talamantiujs . vid. Jo: ia1aiinNit» . 

iambardi* vid.Opufculi di Giajeomo tamfeardl. 

^anvjjftrc,. vid. Joaniics : |^s pe|ivres de Saint C?- 

jUmhcrti Vchuviffi «Itrajcaini Openim ontnlimi Pars 

*.& ».Dccr.S.Cong.Jnd.aT.Jan.itf84. 
P.Lambcrtus Ch^ftcn Socjcfu, &c. vid. Thcfcs ex uni. 

irctfa The<^logU i ,&c, 
Xambcrtus, yM^l^raridrcUs^ - 
Xambcrtus ^naf us , %. ci. yid. Um Aphorifmi Politid . 
Xambcrtus dc fcligfdmjdnte. t.d. '^ ^ 
^.amcnta, ,& qixptfx SponfarSebaftcnap, pcrCkmcnrem 

.XI. viduatap, ^d cundcm pro Sponfo fuo . Brcvi SS* 

P.N.CIeippUtisl^apar XJ.4,0,4obns X707. 
LamcBtatio, & Qucrimpnia miffat. 
Lamcntationcs Gcrmaoicar Nationis, 
Xamcntationcs Pctri Autbore Efcjra. 
^t Lamiis. vid.Jo:Geotgii «odcJmanril. 

y » La. :5o« hti^ %ihorni9^ 

taminx WUihfcc», ac Mcmbrana , fcu chartar qiwda» 
in Cavernis Montis propc Granatam invcntxArabicc» 
rcrmone, atquc charaaercexaraMCj qu» latlnitati do^ 
natx continent libto» infraferiplQS^ vidcU 
Liber fahdamentorum Fidci. 
Liber dc Effentia vencranda. * a r- 
Liber ordinationis Miffx Jacobi Apoftoli . ^ 

Oratio, 8e dcfettfivttm Jacobi fihi Samcchi Zebcdci 

ApoftoU ad oinneiadvcrfitatcs. 
tiber Beatiffimi Apdft.Jacobi fiiiiSttmcchiiebedcl 

de pfaedicatione Apoftolornmr 
Wandus Petri Apoftoll Vicarii » _ ^ . . ^. 
Liber rcrum pr«clare geftarum Domim Npftti JE- 
SIU , & miracttlorum cjvs i & Matris ejus M^ 
ri« S.VirginiS* .^ . , ^ ... 

Liber Hiftorix certific?«ioDis^ EvangcUw 
Liber donorum praemii* 
Liber myfteriorum ma^gnoruitiis ^ 
Liber colloquii S.Mariat VirginiSt 
Liber ScnterttiSrum circa Eidem * 
Libcr Hiftori» figilli iSalomonis. ^ 
Libcr Affequibilium Diviriae Potentiar* ^ 
Libcr dc Natura Angcii, & ejus P^t«J^I!- ^ . 
Liber Relationis doni domus Pacis » 8c Totmcntl 

domus vindiaac» *. o ^ n r 

Libcr Rerum praechre geftarUm Jicobi Apoltoli ^ 

& miraculorum ejus* * t..T- ' 

tibri ejufdcm, Pars fecunda» Omnes itaquehiLi* 

bri in fupra<JiaisJLaminis contenti, damnati, & 

'^ profcripti fucrunt Brevi fpcciali Innocenti PPi. 

XL^.Martii i69z. ^ 

^e Lamlnis plumbeis. vide t Ubti Dmncs » Traaaitts %. 

refponfa. * < .r j * 

lampadi us . vid. Epitome Junfprudeutiap . 
Lawpertii vid._Francifcus. 
LandsbcrgittS. Vid.I>etruSk . 

Landus, Tcii Jeremias. vid. llortehfius TranquilmSt 
Lane. vid,Andreas. 
Lanouis. vid.Noviffima Polyanthea. 
t.an|us. vtd,Di(putationes Heiffordian»: Jo^nncs. XJpcrglus. vid.Enchiridion milkue chriiUaiiflr^ 

Xao. vid.Dc Pontifice Romaoo. 

!|.aotncu5. vid.ludovict, fettLaonici. 

laonictts Antifturmiiis a SnirmcQdc. x.xi. 

Jtapzus, vid.Joanncs. 

a Lapide . vidc : Cornelii Jaflfcnti Laudatio i^uncralts ; 

Homo politicus • 
lapidis Magni opus. vid.Opus Magni Lapidls. 
Lapidum Specirlum . vid. Camiili Lconardi • 
'Laquoi Pontificii cofitfUt , &c. Jacobi Acihiog P^tri^ii 

Auguftani, 
Larrea. vii Allcgationum Fifcalium^ 
iafdriTmus. vid/Baptifta. 
/Lafius. vid.Chriftophonis^ 
a Lasko/vid.JoAuncs., 
XaterancBfium Caiionfmntin propngnaetfluBfi.. vilPrf? 

pugnaculum. "^ 
aiatherus. vid. Herm:uin} :)Lathfri# 
Xathmaa. vid.^oannes / 
Latii Origo.r vid.jfacobl Hugonk^4r 
Lafimerus. vid.Hugo. 
JLatina MiiXa. vid.^Mift^ Iatina# 
Xatino volgarc • vid. JFamiljare Caftigo.; 
JLavaterius . vid. Ludovic^s Xavathcrus. ^ 
|!^audatio funcralis Janfenti . vid. Cornelii f anfenil • 
de Laude> •ycl dc Lguro. vid.Mirabilium. 
JfZudcs Peipara?, vid.Sanftiflimx Deipar«. 
dc Liaudibus JilHt HL «Hymmis , & ^cquentia MiSx 9 

qu9 dicitur in dic Corporis Chrifti. 
S.aunot|s . vid. Jo: Launoii . 
Laurentii Abftcmli Fai>u>«. V]d.FabuIx. 
H. P. 'Laurcmii de Aponte Ncapoiitani* Theologia , &c« 

D. Maethari Evangelium Commcntariorum litteralium 

Xom. a. Lugduni itf4>«E>tfc5.CongrInd;'27- Maii 1^87. 
Jfaurentii Bank Norcopeum Pompa trinmpbalis » five fo«« 

jemais inaugurttio> & cpronatio Innoc,Papae X.vidf 

etiam Taxa $.CainccUa^i«^ 
{.aurcntti Bochelli Bccreta Eeclcfia; GaHicanae , multa 

jdia eciam ^us addttamenca immixta continens» dor 

V $ La^- Laurentii Kirdiofm Confilium in W.cvlX tieultis eft i^ 
Confiltorum M4r&iino«ialiuni' Tomi 2. Autlioribus Joyf 
Bapt. Ziicto f & Nicolao RueHcro Francbfcrti' if 8«« 
Hft autcm ifiud ; CooflUiBi^ io^fccundo Voluminc pa* 
gina mibi i 44.* 

taurcmn fecs C«lv<kho\- ^ide :* Doaoris; taurcntu 

Laurentif Sjftbcfii Jk: ttbuB Gallicis pratcipuis Eptom#- 
ab ahno rcparat» falutis tH f • vSqiic ad i j^4. 

Laur^i|Scadfiri monuitij^ 

taU^ftfiCH Vallx Opcra fe<iucntia .- 

Annotationes wr noviim Tcftamcntum . 
Et libcr dc Pcrfona^ Boctium, nifi corrigantur» 
Dc faffi^ dbtllltlonc Confta»tioi«- 
DcUferdafbitriOt 
. . De Voittptate. ^ 

JLaurcntiusrCbdmann. i.cL 

LaurentluSCzoch. i.cl. 

Laurcntius a Dript . vidVStatcri^, & cxa*cny 

LaurcntiusHff«i«>hi?dri8f Anghis- i.cl. . 

Laurcntius Jacob&irv Vid.Revcrcntia Ecclcfiac Rei|naa*V 

Laurthuai tudpvltus tcQburgcnfis . i.cL 

LaurehtiUs Mathatfius. k.cl. . 

LaurchtiUlrRhodon»anuS, i.cl< 

LaurcntiusftirifcirV i.cU 

Laurchtius StrtiChlrrliSr.- t.clii' 

Laurentius tubras Pom^r^nttlr !• cl. 4 U t. *- 

Lautcntius Vcrbi Dci Adminiftcr. vi4* Coufcicnti^! Jtfi^r 
ttcaj Vulpina Jpfoitica. 

de tatirO. vid-MiMbiliam.Y 

taUrd Kftmafio. yidsHift^rU, c pianu. 

taus katHmOhii $ & coi»acfti6 b#natunJf WUw^irpf fcjt 
div^r& Hiftoriis M^ Pctri tfcfvAndcrt ^ 

LC.ttecfctruJ. vid.ApotogtA %v 

L«uicnba.ch. vid.Co^radus. . 

Le Cmqliiemc Empiifi ou tmi^ t im fc ti^i On fait ^ 
voir par 1* ccritufe faintv tXiu^il / auitf un cmquiwit 
Empirc fiir la ttrrc • ^ui kt$ blus gUid j. quc celvt 
dcs Afliricnsi dcs Perfcs, d<J fercccs, *deRottain$t 
^c^ la Hayc 1^«^, i S. Sedi Pr4iUtmim^ |tt 

I^^iones ParMcticc ad regulam Seraphici P.S. Fnuicf- 
' fci) &c Auft.F.Cypri;moCfoiifersAnctterpieiifi, do- 

nec corrigantur. 
Xe&lonum varir^m. vid.ABConii Borremaofi. 
Xedius. vidjacobi LeAii. , : 

Xega sVirKuale' de vivenci fermata co mord • fol» 30« 

**quod.Vid.0.cc»ii.IuIii i7oj.* - . 

Legai; y policico dikurfo. yiif^Defcnfa. 
Legalis Dialedtica. vid. 0iale<5tica legalis. 
Legalium Difceptatiomim parttts. vid. Valentini Arithh 

m«i .' ' * 

Xegacio^ Oratoris Pontidcii. vid. Pontificii Oraroris» 
de Legacione Evangelica ad Judos capelfenda • Admo* 

nitio jufti Heurnii . 
de Lege policica &c. Pet;ri. Gonaalez de Salzedo olim 

prohibicus; Icerum prbibecur novis auAus quarftioni- 

bus Macriti 1^78. )n Oecr.^Congr. Ind. Qxb die jt. 

Marcii'x^8x. * " 
4e Lege regia. vid.Jufti Evardi. 
in Legem regiam Qermanorum. vide: Benedidl Carp- 

zoyii*, •' ^ > V 

Leges diftingue^di, feu de.vircutet 8c yicio 4Iftinaio« 

nis, vid: Qhriftiani NoIdU. 
4e Legibus Qonftantini Imperatoris • yide : Fraocifei 

Balduini. - 
de Legibus» & Sacrificiis Papc. vid.De Sa^erdotio. 
de Leds^i; & Evangelii djtfcrencia .vid.^pnfucatio unius» 

& vrginti jprbpofitionuoi. ' 
Legum SicuIamin.Jibri quatcuor. yid.Codicis. 
Le HerauV du'grah Roy ^^vid. Jeaa de Labacjie» 
Leibenthals . vid. Chriftiani . Leibcnctuls . 
M. Leidefcberi .^ vid; Servatii QallaL 
de Leidenfi^Urbe, & Acadeima;;'yid.Atbpn« Sacav;r« 
Xelii.Capilupi Ceiua'ex'VirgiIio> npo niti e^purgacos 
Megaciir^ Ejufddn vero Au&oris CepcQjies « Virgi- 

lio Romae anao Domim ifsfo. itf^'^ pefmiuuo- 

tur* .•-..* 

X;ei\us Sozzinus: i.cL 
Leniiinus. vid^Rodulphus. 
Umblirgius « vi4 Jo; FrancifcttS , 
^-"'-- ^ ' V 4 lcm- 91» InitKt Lihrcfum ^ 

Lemnius^. Yid.IevSti Lemiiii* 

Lenis Theriaca. vid.Lenis. 

Leo Achiydarius. i.cl. 

Leo AUaciu^, tAmtm temeritacis conviduss fivedffpiit^i^ 
tio Apologetica de evidcnti Ecclefi» Orientdiis , ' ftf 
Occidentalis difrenfuy tfuam Pra^nde Jo: Henrico Hot^ 
tingero ^ publicae cenmiat Academicot fiibjicit Ott#r 
Comeiius Bremenfis. 

leo Judas. i.c). 

leobburgenfis. vid. Laurentius Ludovicu^. 

leodeganus^ Quercu. vid.farrago Poematum. 

leod^arTtas QuintimiS'. vid.Theologia antiqua. 

leonardi*. vid. Angelici P^Aoris. 

leonardi Fuchfii noviflima impreflioFrancfordienfis cuM 
Audor alias fit damnatus , & efus opera novis fen^ 
per ha^refibtts coilfperfa prodeant. 

leonardi Leflii vita. vid.De vita, & fhoribus. 

leonardi Riflenii SS.Th.Doftoris, jufta detfcfliatio fcc- 
Jeratifljmi LibelliAdrianiBevcrlandi Jur.Conf.depet* 
cato originaii > qua agitur de ftylo homints , de am 
bore vitap fcientiar boni, & mali, &c.Acceditde(cri- 
ptio Poetica creationis , & tapRis &c. Gorincheinl 
idSo.Decr. ix.Decemb. rrocn 

leonardi Specolum . vid. Camilli Leonardi . 

leonhardo Schritfmejero Ditmarib . vidc: Speculumpo^ 
Htrcum. 

leonardus Coxus. r.cf. 

leonardus Culman , vel Kielman . r/cf.- ' 

leonardus Fuchfius. i.cL 

leonardus Jacobus Norttifianus. i.cL 

leonardus Krentzgeim. i.cf. 

leonardus Mofar-Tra;e£li<nus. vid.Angelici DoAof!f« 

leonardns Pellicanus Rubeaquenfis. i.cL 

leonardos Sartorius. vid.Jo:Leonardus. 

Iconardus Schveiglinns . i.cL 

leonardus Scoors. vrd.De vita, & moribus. 

leonardus Stockelius. i.cl. 
. leonardus Strubin. i.cl. 

leonardus VVafmnndus. i.d. 

\IeoDardus Wcrner. i.cl. 

\ ad- kd S.Lonis Magni Opera Diffenationcs » te. vuL Pa* 

fchafi Avefnel. ■ . 

iLeonis Nardi. vid.Joaanes. 
l.cx>poldu$ Dickius. x.cL 
JLeerious. vid.Heli« Reufneri* 
Leovidu^k vid»Cyprianus. 
Lepurcuiu^. vidvSebaflianus . 
de Lcquille. vid.Novo Quarefimale* 
Lesberus. vid.Joachimus. 

L^efprit de Monfieur Arnau^e Tlre de Cl condititej & 
des efcrit de luy, e de fes difciplcs particulieremen* 
te de l'ApoIogie pour ie catholiques &c. Premiere 
Partie Seconde Partie » A Deventer z684. In Decr« 
Cong. Ind. fub .die a^ • Augufli i^^o» 
Leflerus. vid«Nicolaus« 
Lefvandert. vid. Laus Matrimooii* 
ietania y Nombres Mifterioros de la ReinadelClelo» f 
Madre del Altifiimo > &c» jque compuib la VenerabU 
Madre Sor Maria.de Jefus^ ,> • * • 
t' £tat prefent de la faculte de Theologix de lavain 
&c..«. A Trevoux ifou In Decr.Cong,S»Ofi]c.ir« 
Januarii X703» 
Leti. vid.Cregorit Letl. 
Lettera d'Antonio Poflevioo, videt Libellus quamplu* 

rimis • 

Lettera ad un Cavaliere Fiorentlnodevotode^Sam! Mar- 

tiri Crefci> e Compagnvin rifpofla di quella fcritta 

dal Padre F.Gerardo Capaffi deirOrdine de'Servi di 

Maria a Giufto Footaoini contro gli atti dc' medefimt 

Sanri 9 dati alla luce da Giacomo Laderchi Prete del- 

la CoDgregatione dell'Oratorio diRoma* Decr. Sacr. 

iCong. S.Ofiicii la. Junii X7XX. 

Letteredel Dottore Bartolomeo Cone Milanefe^ nella 

quale fi difcorrc , da qual tempo probabllmente s' iiH 

tonda nel feto rAnlma tagionevole» Dec« SacCong. 

S. Oftic. Ji.Mart. 1704. 

Lettera di Clarifto Licenteo fcrltta al Signor Ridolfo 

Grandini) in cui fi efaminan due luoghi delle Operc 

del Signor Francefco Maradei • Per occafione de qua- 

}i fi raggiona della fofpenfione prof^a^al P.Procu- 

ra- ff^ Inieit Litrortlm 

jmr dtUa Prdirificia d^lla Venerabil Compagnia^ dlt 

GiesOi^. In^perfona dcl Regio Configlier Signor DU 
. Conftaiiciia^Grimaldi* Anm» s7i3. dec. Sacr.Cong«' 

Ind. z X. Januarii X /a 1./ 
lccteradi dimAycncroot al P«tOKUfinia Re di Spagnx. 

nella quale ii dkbiara il Mi^ria dclla Guerra delle 

17. Pravinci^del I^aere baflfo. Quae etiam fab idio^ 

mace-Hifpano Circomfettur- ' 
lettera, dcl R J F. M« Paola, Antonb Foicarim fopra ropS-« ^ 

oif>iie.dc Pitf^Orici» e del Copernico » delia mobiii*' 

ca.dell^^Tcrnii, e ftabilica.deLSQl6i & il nuovo Pic- 

sagiHJca Sfyftema del Mondo#. 
Le^ecav4cllt^aiUlcnctfs«'Slg. Cardt^SpinoI^^ &e.v!d. Li-^ 

bellus.quorttodam. Genvoiiium &c«, 
Lcccer/i^ di.Rjf|^ofia al Sig^ Igaacio.Bartolini fopra: 1' ec- 

ce;Kzioni#,xlte da im difenfo^4e'mcdeiimi Quieciftia 

chi.ha impugnatolc loro leggi &c. Venetia t^8x. ' 
llPtceGa, di N..ad un Ambafciatore di Papa Oiulio IIL 
letterj^fcrict».alli4' <icanara tsfo.. vid«CopIa d'una 

lctctf^r,^ : ^ ■■ - ■ - - •'-^ ^ r 

Lettera fcritta da Fiinceica\Morar. Arctprete di <%iu{ana 
. ad un fuo Amioo > il quale V ayea richiefio del fuo pa- ^ 

rere incorno alla Reliquia dettaidel Sacco dt S»Frah« 

ce<ca V iD Genova 1707« dec. Sacr« Cong. Ind. x f . Jt* 

nuarii 1714* ^ ^ * 

Lcttera.fcrict;i 4a im P« Chiertca Regolare » vid* CopSa 

d^uualcttora^ : : : ^^ i 
lcttera^ fcritta^ dat Servo dt^ Dia &C. Pr. Gio: Falconi 

ad^ t}$ai, figliaola fptrituale &c». vid^ Joannis Falconi «.' 
tetiera fcrii;ta djil Servo<,di Dio&c. F. Gio: Falconi ad 

iin;Relig^fo«^^ Vid.7^nni&Fat^aKiiV ' ' 
letccre aiiiorafe« Vid^S^eltai di lettere amoroCe* 
Letcere:^Qrofe. !vid«:Fefran^KP^IUvicini«' ^* 
LenfredrSi^^Aotoniodi Badoa Padtonef;^ e 'Prottetore 

dclta Citt^» f Regno d] N^oli^ racColte da (uoi di«^' 

voti Sermoni. dal • P. F. Nicahdra Graffio Tofcano • 
lettere Apolage;ticbe Theolbgicd^Morali ' fcritce da iat 

.Dptror N^^Oii^O. ( ci^ dai/Stg. Biagio de Avica^ 

bile ) a uit LccteTato^Vencziano . In Auignone tfo$^ 

to.Sa^.£0jig|, In^xf Janttariix7i4% 

Lcttc* r" A i. Stie VrMkeirwn. 3x5 

i^xmt 4el gloi^lofo &FraQCdrco dAPiola. VHLCencMrU 

di lcttcre. 

Xeuere fealiane 41 F.PaolaSar^ Religiora 4eU'Ordine 
dc Scrvi. 

I^cre de T Abbc Dr.r. « autitL. PP^ Jletiediaiiu deU 
congregatioor de (aint Maur fur le demier TomC' de 
leur ^dicrcn de faiot Aueuftio^ ACologne^ In Dea 
Con^ S. 0/&C. dic 2. JuhiF troo; 

teccre de Monfeigneur rfefefque^£iim PoMaMon- 
feigncur l'AtcileVec)Ue de Cambrap ou il jufiifieles 

9ClX.£vc4<^^> qui ecrivirent cn ^jiSJ^f*^ au P)ipe , & au 
fiof au fujet dc» t1ir# cckbrcs Eveques , d' Alec, de 
Pan^ije?^ de Featfvais^, & d' Angettr E& Dec« Congr» 
S.Ofiic i7.julii ijo^. 

Xcttre d^^ua Abb^ coonmendatarie t\xx kK. PP. Bcnedi^ 
dins de la Cong.dcSrMaiir« 1^9^. Dec Caag.S,oC 
die 1. lunii i7d#;- 

|.etcce d' un Abbe a un Prdae ie k Cknur de Kome ^uf 
^e dticct deJ'in^ificlon du7.I>ecvJ6fQ; .&c.Tuloufe 
1169%. DecrXbng. SrOffic ir^ Jan«. 

tettreS' anecddteS' de Cyrille Lucar l^atriascblj de Coa« 
ftantinopoic» & fa Cotifefiion de for avec des teacAU 
ques. Concile de JerUAlcm teniiconcre loii avecuii 
cjcamen de fa i>aannc ^ Acteftation$>) ^ peces dij> 
verfes touchan le crcaucedes GreCr Mfderftes exami- 
fiecs fclon les^ regleS de U Theologle, JBrdnDroit^ 
A Amfterdaoi i^i^r deci;$acrrCong^ta4aiv |aoua- 

tctcre d' un AvOCftt ^^l^arKartieot tVin itetf jes amts » tou- 
chanc la SJoquificionr qu'on^etut eftablire CB^rafllir 
ce a [' Gccafion d^ la novcUe BuUe du Pape Alexan^ 
dre VII. a ParjS' le %* Juin i^^i^* tifcipit; MonfieuTt 
vous, croyez:i ique touccsvos af&ires^, &e» <• 

tettre de i' Auccur de^ rcgle» tfe$> importmo^ A Mon*> 
feirgocurdc^MaTcat^. . « 

tcttre a un jimy fur l*oliguefiC la ftrttturCr tfecittto as. 
Oiec.j'7oc>\ 

tettrc. i un'aipjrfiirle fignaCure du fait» fccr Dbctr is, 
Dtcemb.^700» 

ieccic d'ui> Bcnediain UOH &cforiti^ auib^RRrPP.Bo* 
.. , ' ' ne- ^ I ^tS 1 IniiiC Lihrirum* 

smliAms^Ie la Congreg. de Saint Mauf i€^9\ Decr; 1 

S«Cong; S.Off. 2. Junii 1 700. ' 

LemefLe M«.M.Chanoninc deB.A.Mr.T.D.A.&c.Ca« 
de coQfcience propofe par un ConfefTeur de Province 
touchant iia Ecclefiafiique, qui cft fous fa conduitc, 
& ro&Iu par plufieurs Do&etlrs de la Faculte* dq 
Theologie de Paris • Breri SS.D.N. Clementts Pp; 
XI. 12. Febf. 1703. 

Xcttre d'iin Do&eur fur 1' Ordonance de Monieigneue 
lc Cardinal de Noaiiles touchant les Inftitution^ 
Theologiqttcs duP.Iucnin> &furladecIarationdccc9 
Autcur» mife en forme de kttre uo Bas de la mef- 
me OrdQttftce • Dcc Sacr. Coi^n S. Oficii x 6. OAo*« 
bris 1707- 

Jxttrc d'un Doacur eo Theologie duDlocefcduSain^ 
/ Paul Trois^Chare^ux a un deies amis> qui luyavoic 
cnvoyi lc.muveau libelle difl&matoire» que les Rc» 
colleti de.U PfQvincc de S. Beniardin d' Avignoor 
ont.publii cn dernier lieu contrc M.Royer Preccn<« 
teur dc FBglifc de Ssunt Pons, DecSacr.Congr.S, 
OiSc.27.ApriI. i7or. 

Lettre ccrittc dc Rome a un Dodleur dc {.ouvain aif 
fttiet» &c*yid. litterc Romar datar» &c. 

laxrx^ dc rfoe^uc dc Saint Pons, vi4Epifioiar dujt « 
. «luaruio titultts* 

Lcttrc d'un Eueque a un Euequc» oa confultationfur 
Je IafncU|X cas de .cofcience > refolu per quaranr^ 
Do&euradc laFacuIte de Theologic de Part^> Dec;^ 
S. CoQg. S.;Offic. I z. ^ir. 1 704. ^ 

I^ectre cofnpof ^ par M. V Euefquc de Vabres . vidc t 
ConfidcTjitions. 

X.ectre dc }an de Labadie a fes amis, &c. 

Lettre Paftorale de Monfieur V Ardievefque dc Senf 
pour la publicatip de. la Conftitucion de Noftre S^ 
Pcre lc Pape > Donnee a Rome lc trentunicfmf 
May» &C. 

I.cttrc dc MooiUur Malaval a Monfieur TAbbi dcFoii 
rcfto Cologuc ) &c. A MarfciUc 169%. Dccr. Sacf# 
Cong. S. OfF. %7' Jan. 1 705 . 

Jtcttrc d'm Hotnnac dc ^uaUti pour fcrvir de rcfponf^ 

a w% , ft tme aiitre Luy ^«ddreeise per M^nfigoeur V Inccfu 
noncc Apoftoliquc aucc la BaUc> qui arpourTurt» 
Dace a Rome le r- Auril 1705. BrciiiS&D»N*Ct&» 
menc Pap.XI. 4* Od. 1707* 
Letcre dc MonC le Noir Thcologai dc Scts a fon Al* 
ceue Royale Madamc le DucbeiTe de .Guiicle fuiet 
. de i'£rcfic de la domination fipiibopalc ch.* on eta« 
blit en Francc ^ A Cologne cbcz Piev <6irardi &c. 
• \679- I>ecreto Sacr. Cofigregat. S. Ofic; «^. Junii 
1681. 
)«eure d* une Prelat a Monfcijgneur 1* Evefque de fainc 
Pons> una incipien.* Monicigncsr Il*y a longtcms » 
& alia-Monfeigncttr le ay lu avcc admiracion » & 
ambx fi- ni.cn.- Vctre trcs humble , & trcs obeiflTanc 
fervitcur Confcaire T^E.C. Oecreto Sacw Coiig.S. 
Ofiic.a7. Apr. I7CI. 
k.ectre du P. Seraphin Picoc Provlncial de 1« Province 
de.Rccolicts de S.Rernardin, adrcsicsatn Bvcqucs 
de FraRCCf cod. Dec.ut fup. 
lUccre de Monfcigneur l'£vequc de S.P009 «Monrci- 
gneur Y Archeuequc dc Cambray ou^il |uftifie les 
xix. Eueques , qui ccrivirenc cn U6^. au Pape> tc\ 
au Koy au fuiec dcs iv. cclehrcs Eucqucs , d*. Alec 
de PamcK de Bcauuis, & d'Angers, Dec.Sac.Coo» 
S.Offic. 17* Julii X70^.> & Brcvi SS. DwN« Clemcocis 
Papa? XI. iS.Januarii 1710» 
k,cctrc de Monfieur Ra un Scigncurs d^AMglcterrefur 
la demande s*il cft bon d^cmploycr ies^ PP.Jcfbites 
dans unc Miflion? <;^u'on a trovv^ acrr<iposdedon« 
ncr dcrcchf au publicq cncrafit qu* cUc firournic de 
la lumierc dans i' affaiie dc Monfigneur de Sebafte 
j.Fcuner x^S^. Brevi SS.D.N. Clemeotis Papat XL 
4. OAobris 1707. 
iLetcre d'un ferviteitr de DieU a ^nc tyerfoM » qui afpi« 
le a la pofe&ion Religieofe. DccSao.Cong.S.O0u 
3.9. Nov. i6%9, 
lctcre Coifies de M.Bayle avec des RematquesRoter- 
dam X7i4« dec.Sacr« Congreg>icioois lndic« 2-1 • Ja« 
nuarii 17 i^* 
tmt^ Paftor^le 4fi Monfignciir 1- Eucqne deMootcpd* 

iicr 

^ I git inieif Lihmuim 

lier Iddrefiie au Clecge, & auz Fi<feks<fef<nl>f4 
cefc > pour leur notifier un miracU operd dans Tot» 
Diocefe par Y lotercediod d« M* Framrois de Paris 
& lesprcmunirecontre nn Bref. de N. S. P. le Pape 

• ctv 4ac< dii troi« r Q^i^re mtl fepie cens trente rro js 
- e deux Ecrics 4e M* i' Arcbevcque d* Embrunde 1« 

meme aonce 17 J 4* ^ecv $$• 0«N«D, ClcmencisXII^ 

. 11. Oftobri^ iji^ 

lettrc dc MUM» Les lllqftriflimcs > & HeverendKfimey 
Francoi$ Cailiebot , ancien £veque de Tournay ^ 

^-Jcan V>t^^t M Verthanipn^ fvcque de Pamiers ^ 
Teao SOJtnen Evcque de Sctleat j Cbarles Joachini 
Colbert dc Croifly Eve^u^ de Montepellier^ Picrre 
. de JLangie Eveque de Boujogne 5 Ch^rlts de Cajr- 
lus Eoeq»e d*Auxerrc^ ft: Michp} CafTa^net de Ti!« 
ladet Eucque de Macon;^uRoyy aufuiet de T Arrcft 
du COfifeil d^Em de U Maj^fti^ du if. AurHi7»»# 
contre b letcre des fubdits Prelats i N.SP. Papc 
Innocen. XIII. aut fuiec d0 la j^ul|e Unioenicus t^%M 
£nc locoifnprcAoniSy & Mfoinine Imprefltorjs. decr^ 
Sac. Coog. S. Offic. zi . Scptcmbr 1$ i^ a j^ 

Xmtt de Moofeigncor 1' Eueque d*Auxerre aMonfei- 

.giteur ITfiueque 4e Soillons a ¥ occafion de ce qu^i 

. ce 'Prelat dic dc h\\ dan$ fa primicre lettre a Mon« 

feign^r V Eueque de Boulogne, ijxi. fin^ Notnine 

impfeiToriS 9 & loco imprefltonis , uti fpiritu SchiC- 

• ynatico, &Ha?rectcopl^aum^ d^^. Sacr/Cong.S.OIl$# 
14» JuUi iti|- ' 

Lettre de M»M# tes IlluftriiTimes y Sc XtVerendiflimel 
Jcjln Baptifte de Verthamont Eueque de P^miers ^ 
;ean SoaDCd ^ueque de ^nc% $ Charlel jpachinv 

. Colbert dc Croifly Eueque de Moncpellier ^ Pierrc 
ie ILaogle fiueque de Boulognej CHarles de C^yiui 
Eueque 4' Auxcrre ;• & Michel ^aflfagnec 4e Til)a«^ 
det Eueqttc 4e Macon a|l Roy « par la que|le i\$ 
fuppUcnc Sa MajelUi de fe faire rendre compce M 
leur reTpoofe a rin^ru£ti0n Pi^iSp^ale it M. te Qitf^ 
dinal de Biffy ;iu fuiec de laBalle XTntgenrctis I7#J^ 
Ane loco Impreflionis ^ ic Homine ii)rtpreffori$ ^ uci 

tiionitnemcm ptQpoficiones crroncas, h«refiiit fiq>ien« 

tes; 


,;t€S9 & {reenndum fe totatn Schtfiiiadcatn. 1>ec.Sacf; 
Cong.S,.Offic.i^.februarii:i7fx5. . , 
^ettre d' m Ecclefiaftique au .Theolopard*tiiie Cathe» 
dral fur le C^echiime de Monpellier, Sc la refpon- ' 
, ie • Carpentras 17^3* Occ^ $ac.Coi^« ibuL^. Decem- 
bris 17*^.1 . t , . . 

Ixttres Hiftorlques , & galantes d^ Deux Dames de 
condidion doat Tune etoit a Paris s & rautre eu 
Provincie par Madame Danojrer# A^€lfAogoc ijir^ 
, Dcc.ut fupra*r. , . » 

tittre a un Magiftrat » oa. 1' en vexamino fi ceux , qul 
. ont deciare qu ils periiftent dans leur Appel peo- 
vent etre acciifes d*jinpHideficr. Dec.Saf.Cong.Ind» 
. .i.Scptcmbrls 17^7* 

Lettrc d'un Tbeologich^ aux RILPP. BendifiSins De$ 

Cbngregations de S»Maurs, & de S. Vatme iptat les 

cxhorter a coQiiitiier de defendere le Chriftianifme 

renverse par la 'CoQfiitutionUnigeiiitos duPafeCle^ 

. tneht. XI- Decnt ^^f^ra . 

Primtim. Lettre de M.Mpulin 'CuredeBarus^ Doyenni 

de l*AigIe>du Diocefe d*Eureux ecrite MoMeigiteur l* 

. Eveque d' Eureux le x8« Deceihbretri^. cum fob* 

rcriptione s Moulin : &ic loco imprefficmiSt & 00« 

/ininc,imprefloris. ' 

Item : Ltits^ de /M.Barba(tilt Curi de BovUkine , 

Diocefe de Senlis ecrite a Monfcigneurf Eveque de 

Senlis au mois de Noyembre i7£tf. : <^uqs iub(t:ri« 

^Bone: Barbault; iine }oco impre0ron!s, &flomine 

lmpr4^fforti^ 

iSecuindum : &ecra£tattooe du Cbapitro dt N^sver^ , & 

. ^es Curez d'£ureux > de Novers , 8c de Toulon , 

. de la publication de k Bulle : Unigenifus: 171^. 

fine loco in^reOionis, &nomine Impreflbtlsr inqao 

icbnVriKintur foliaiequemia, videHceCr 

Copie de la Lettre de Mei&eurs lesCunftde$afnc 

EiHaenne , & de Saint Foy de Conches prefente^ a 

: Moi/eigncur rEveque le 24. Novctnbre 1716. cum 

4i^kriptione : De Hovette-vilte Curi de S. E^lemte 

4e Conches: Rignier Curi de$aint PoydeConiclies». 

Peliberaclot^ de C^fiapicre dcNeveis; ^odijicipics 

Ce- Cejordui ij. Novembre plafieurs des Meffiefirs ~efttf 
repretence au Capitre : &: definit : qui demandene 
publiquement pardon a leurs ParoliTiens» & a leurs' 
Euequc d^avoir publiz la Coafiicution • 

Incerrogatoires faits le i^. Odtobre 171^. a M. 
fiegue Cure de la Paroiffe de Saint'Lovis de Toa- 
lon par le Vieegerenc a la Requece du Promoteur au-*' 
Ailet de la Recraaacion de la pubticacion de la Con- 
ilicucion: Unigenicus. 

Copie de la Leccre de Meflieurs les Curex de Nc« 
vecs a Monfeigneur le Cardinal de Noailles : cunt* 
fubfcripcione . Jean Gilbert Cur^ de Saint Troh^ , Do- 
^eur en Tbeologie : Francois Flamand Cmh de S. 
Leon. Dofteur en Theologie, & Syndic desCurez 
de Neuers: Claude Camuzec Cure de Saint PierreT 
Charles de S. Diuier Cure de Saint Vidor s Francois 
Vincent) Cure de Sainc Ecienne: Jo(eph Moucardier 9 
Cure de Sainc I^zare • 

^ertium > Leccre de Monfieur de Bellaunaf Archidia- 
crc: &dcM,L Marcin Chanoinc Theologal de Secs 
ecrice a M. 1* Eveque de Seez au mois de Nou . • ou 
Dec. 171^« fur les difpoficions de ve Diocefeparrap- 
port a la Confticucion : Unigenicus cum fubicripeio- 
ne: De Bellaunay Archiadiacre deCorbonis. L.Mar** 
tin Chanoine Theologal • Sine loco imprefllionis > 
& nomine impreflforis» 

<5.uartum: Leccre ccricc a Monfeigneur I' Archevefque dc 
Roven par Meffieurs les Curez de Ennecourc-Leage : 
de Jammericourc .* de Tourly : de Laccainuille: de 
Notre Damc de Liencourc , de V Aillerie : de Scnoc ^ 
de Serifoncaine : de Flanacourc > Doyenni de Chau«e 
mont, Vicariac de Pontoife au fujet de la Conftitu- 
tion > Unigcnitus : cum fubfcriptionc : Picrre Orivec 
Cure de Bnnecourt-Lcage : Jean Biot, Cure de Jam-> 
mericourt 1 Bachelier en Theologie de ia Faculte de 
Parisi Nicolas Poupart, Curd dcToarly: JcanChar- 
les RoiFcz, Cure de Lactainuille : Jcan Valie, Cure 
deN.D.de Lieucourt: Jean du Bufc.Cur^ derAiUe- 
rie: Pierre Uamel, Cure de Senoc: JeanBaptifteJu- 
4ian» Curc de Seri-concajipe : Jcan Angoc » Curd dc 

flaa- A S. Stie 'Probibit^um . *^ ^21 

* iBauacflkUrt Maitrc cs Arts dc 1* U nivcrfitc dc Paris : 
. Doytmi dc 6hattmont cri Vexin Vicariat de Pon- 
^toifc : fine datUi finc loco impfcflionis , & noininc 
jmprcflbris . 
Quintum . Lcttrc dc Six Cures: de Sertlis a Monfeigneur 
i'Evcfqac dc Scnlis > quod incipit : II fraudrojt etre 
. infenfible pour nc poinc prcndre part aux troubles: 
; quecaufedan 1' Egiife U Conftitution : & ilednit : 
Notts fommes avcc un trcs profond refpcft : cuinfubr 
fcriptione. Dorgon, CurcdcBaron, & Doyen rural: 
Doutrelcau, CurideDaray, Cogcr, Curede Borcft: 
Uarc, CuredcBaily, &Doycn rural: LcFeur, Cu- 
re , de Vcrfieny . Vignon , Curc dc Droifclles : fine 
data fine ioco imprefiionis , 3c nomine imprefToris. 
Scxtum. Lcttre dc M.Bizault Prctrede rOratoireCu- 
. rc de Eofiey ccrite a Monfcigncur rArcheveque de 
Roucn lc • . • . O&ob. 1716. aut fujet de ia Condirution: 
Unigcnituss cum fubfcriptione: BizaultCure de Fof-, 
fcy. Sinc loco imprcflionis , & nomine impreiforis. 
Scptimum : Lcitre ecrite a Monfeigncur V Evcque de 
Beauvais par M. dc Cambronne Chanoine d:; Cler- 
. mont > quod iricipit . Avant appris dani Ic public : 
. & definics & un rcfpc£lu£:ux attachcmcnt.* cumfub« 
fcriptionc : De Camhronne Chanoihe dc N. D. de 
ClcrmontenBeauvaifis le y. Nou. i7i^- finclocoim- 
prcffionis, 8c noinine imprefToris. 
Oftavum: Lettre dcs Curez de Paris, & du Dioccfe a 
Son Eminencc Monfeigneur le Cardinal dc Noailles 
le x^'. Decembre 171^. quod incipit: Nous fommcs 
trop intercflcz dans le Caufe, que V. £. a la gloire 
dc foutcnirt & definit: ^us lommes avec ledevo- 
uement le plus tcndre , k plus rcfpcdlucux , & le 
plus inviolablc &c., firie fubfcriptionc , finelocoim- 
prc.fiioniS)& nomine imprerforis: OinniaprxfataFo- 
^ Ita , Libelli , Epiftolaf , Rcfponfiones &c. damnata , 
' ac prohibita Dcc.Sac.Gongregationis Univcrfalis In* 

quifitionis 17. Fcbruarii 17 17. 
J.eitrcs, & memoires d'uri Enuoye Secret dc laPo^te:. 

'vid. TEfpion dans lcs Cours. 
ix;.tXfS. Tidi£piftQlx dcccm, 8^ o&a, 

X/ La- 32 s InieH Li^mm 

Leccres des fidclcs duMttrquirjit de Stluces» &e.aMe(- 
fieurs les Paftturs de rEclife deGeiieve, contenan* 
tes riftoire de leurs perucucion, & de la Foy> &: 
conftance de deuxMartis mis a mort le zi.d^OAo^ 
ber i^i^. par fentenco de rinauiflcioo» &c. 

lettres de Monfieur Aroauld. vid.Antonii Anialdl. 

Lettres Hiftoriques contenanc ce qui le poffis de plus 
important en Etirope > & ies Reflcffions vereflaires 
fur ce fujet, mois d*April ii^>4.HoIa Haye 1694. 

Lettres Pafioralcs adreilees aux Fidelcs de France, qui 

iremiffent (bus le ciptiviti de Babyloh , &:c. Troi- 
ieme Edition . A Roterdam i58t» Decreto ia. De» 
cemb. 1700. 

Lettres Pafiorales , & Mandemenc de Son i^minenco 
Monfeigneur le Cardln^l de Noailies ArcheVefquA 
de Paris au fuiet de la Cohftirution de Notre Saiiii 
Pere le Pape du S.deSept. 1713. A Paris i7i4.Dec. 
Sae.Cong.S.Oflf. x6, Mart. 1714* 

Lettre Paftorale , & Mandement de MoRfeignedr T S* 
veque de Boulogne aU fuiet dc la Contticution d* 
Notre Saint Peic le Pape du 8. Septembre 1 7 15- ** quo<l 
incipit . - Picrre &c Ce qui $* eft pafse &c. - 8e 
definit - Donne a Br ulogne le 11. Mars 1714. dccr. 
Sacr.Cong.S.Oflic. t.Maii 17^4* 

Lettre Paftorale, & Mandemem de Monfcigneur 1* Illu- 
ftriflin.e , & Rcvercndiflimc Eveque Comte de Chaa* 
lons, Pair de France au fuiet de la Conftitution de 
Notre Saint Pere IcPapedu 8.Septembrei7»S*-^^d 
incipit . Gafton &c. V interet , que voux auez pris- 
& deii^it-Donne a Chaalous &c. le i^ de Mar^ 
1714. dec. Sac. Cong. S. Ofl; 2. Maii 1714» 

Letties Paftorales adref&^es aux fldeles de France qiii 
gemifl^ent fous la Captivite de Babylone > ou i'oA 
trouvera uiic RtfutatioD du livre de Moof. ^elifonin* 
titulc RcflcxionS fur les diflFerentcs dc Religion &c# 
Seconde Anneci A Rotterdam i^88.Sac.Cong.Ind. 
4.Mar. 1700. 

Lettre Paftorale , ou Mandcment de Alonfeigliettr F. 
Eveque de Bayonne au fvict de la Conftitution d« 
Notrc Saim Perc UPapedii S,Setcflab«i7i3«**^u^ ""fr^it • • Andre &t. Des incdmmoditrz - tc Httimbi 
Dorine a Bayone &c.<!eii.Mariz7i4»4^ SacCon^ 

^evitheiirs. vld. Ludoviciis. 

Lcvcrus . vid. Thomis. 

Leviathan. vid.Dialogui Murndrus. 

icvraihan, five de materiK , forriia , 6c pdteffite CJvi* 

'^icii Ecclefiaftica^, &*Ctvilrs. Attth. ThtfmaHobbes 

Malmesburi^nfi una Cum ^fppendice. DecSacCong. 

Ind. ti.lltarci^o^. 
"X^evinii Lemnii Medici jtiri^i occulta naturr miraaiU 9 

dohec expurgcntUr. 
Leunclarius. yid.Jo: 

i^eufden . vid. Phitologiis hthrio mixtus . 
^exicon Buxtorfii. Ejufdemque liber , ctn '^ului : Jo: 

Birxtbrfii ThefaUru^ GraiilniaticiJs li^gua? fanAae tte* 

braic« duobus libris metliodice propolitu^j. Expnn- 

£lis autCm litttris dedicatoriis permictltUr. 
SLexicon Orito-latinttm . vi<^. Jo: Scapula? . 
i.exicon Graecum nbvum Genevab impreiTuiTi • 
lexicon Juridicum Ju'ris Carfarei fimul , & Cahbtiicl ^ 

^eudaliSi Item ciViUs, criminalis, Theorid, at {^a» 

A;&i, & ttudio , & Opera jfo: Calvini» allas Ca&at 

Vcterani Juris Dodloris . 
Lexicon philblogicum , pra^tipue Et7i))dIo|icinn • Au» 

thore Matthia kartino in fchola Brcmenfi. 
I^exicon phitbfbplircum ihformitum Optrai, 8c ftUdio 

Rodcrlphi GoclenU Senioris. 
Leiicon Simonifi Scardii , doncc expurgetur • 
Lexicbn TJhiverfale Hiflorico Geografico-Chroiiolc^gico- 

Poeticb-I^hilologrcum ^ continens Hiftoriam omni$ 

«vi) Geographiam omnium locorum , &c.dp6r&, Sc 

fiudio JoiJacobi Hofmjinni Bafiltfae tijt» l^ Dccrcco 

Cong. Ind.fubdie i6.Sept.z6t9. 
cjufdem contJn4iacio Bafileae ifii^ In eodem D&reto 

prohibetur. 
A Leydis. Vid.Jo: 
Dc Las Leyes , y Pragmattcas Keales de Reyno de S^« ^ 

degna compueftas» glofadas , y cotnentadas por IX 

francifco de Vico . Libro i.y i« 

X a Li. fi^4 Indtx LibroTUm 

Libavius .* Vidr Af pendix necefiaria . 
Iribein Abecedari cum, &/ine, loci>. temporrs, St^tf^ 
pograplu^ nominibus fatino , & Flandrico idiomate edi^ 
tl; In^^uibus ultra alios errores, (jui in illis irrepfe- 
fanfr , 2. pars Salutationis Angellcae mutata eft , 8c 
Dntiifis his verbisi S.Maria Mater Deiora> &c. Sub- 
. fiicuuntiir Sequentia^ Maria Mater ^atise , Macer mf^ 
fericdrdiar» &c.Cujuriiiodi &nt illij 4|ui laiinerepe* 
riuntur impTe({i> cum hoc l?landrico anni> loci > 8c 
l^ypegriphi indicfo T' Antuefpe» bii Godrigat rer- 
htifi 166^. £c ilii Flanddci editi £he anni indicio, 
fed cum fiis Typographi , & loci nominlBus T* an- 
tuverpen bri. Arnouc Van Br^fcct Et iltj Flandrici- 
p^iter editi cum fcq.uentibus loci , & Typographi 
fiominibus T' Antuverpcn bii Godrgac varhulft de 
Tonge. £t fi qui alii &c. In Dec. Cong. S.Ofr.(ub 
. dic p. Scpt. 168^* 

libelli duo , quorum Qtii citutus Meitoire , & alteri 
Requete du Precenteur delP Eglife de S. Pons , dc^. 
mandeur en reparation des calomnies contre* fe 
Sindic des Peres RecoIIets dc la Province deS. Bcr- 
HardiOf du Convenc de S.Pons* Congr. S.Oific. Dec» 
i^^.Apr* i7©i. 
X.ibeili duOi quortiiti alctruituIuSeR: Veritatl ^udiendac 
qusrftio Theologica. Quiseftcaput £cclefic? Parifiis^ 
iT« Nov. 1673* Thefcs defenfx a Jacobo la Febure 
Presbytero Levoniiehfis > Pfacfide Claudio Grevec » 
&c. Alceri Vero Utultts 3 Nudae veritati Quxflic^ 
Thcologica . Quxnam eft columna Vcricacis Thefes 
de&nfat Parifiis 16, Nov. 1673. a}o: de Boedel Au<' 
. geo Diacono Rhotomagenfi > Pracfide Nicblao Ma- 
zure> &c. , 

libel|i, Epiftolx» aliaque JFolia gallicoldiomateconfcri* 
ptSLx, Retradtationem obediebtiae Bullae Apoflolicx : 
Unigenitus Dei Fiiiu^ incipienti> aliofque adtus nefa* 
rios continentia. vide: Lettre de M.MouIin&c.apri*» 
mo i^quc ad odavum titulum inclufive . 
jLibelli famofi duo5 quorum primus infcribitur: Suppli- 
ca alla Satit.di N.S.Pdpa Paolo V.per varii Citta^int ' 
^OiOgnefi & altcj: infcribitur : replica d' una fupplica 

di-^^ i S.Sfle Vrohihitorum^ ^if 

-Jiretta a N. Signor PapapaoIoV.. dacreaitori in dl* 

'fcfa dcUa vcrita di efli, t^ 
^lbelli omnes, & folia impreffa 5 & imagines indfar « 

tibi Feprxiemantur homines ,penduli aChrifto, aSac^ 

sPixide, a Beatiffima ^irginc, a Sarifto Jofepfao , Sc 

a quovis alio Sandto > & irbi de hac captivitate ^ 

^el vulgari lingua .{ fchiavltudine ^ agitur , & -rti 

fpecie prohibencur infr^fcFij>ti Jibri d^C fujpradiAa ca» 

ptivitate ^ra^ante«.^ 
tfommaria della Schi^vitudine di GiesA Sacfamentato» 
-^ Maria Immaculata , e Giufcppe Giufto , intitolato « 

Ovile delbuon P;^ftore» ^Ubique, & ^uocunjuc idio- 

mate impreirum, 
^atena -pretiiofa de* 'Siihiavi ddlla Santifs. & Immaciilatji 

Regina del Ctdlo Madre diDIo. 
|Lo Schiavo della Madonna Santilllmas wero pratica d| 

conferyarfi j>crfettameate per Servo della Beata Vcr-' 

gine Mafia-t 
ifolium impreffam, cul fitulu^: Gregge dd tuon 'Pafto* 

re, e pii^ perf^tta fcfaiavltudine di Giesu* S^cramenta^ 

to, Maria-Inimaculaca, e Giufeppe Giufto. 
ixegole da oflervarfi 44 i Pcvoti di Maria^ ch^profef* 

fano d' elFere incapenati fdilavi di iei. 
^ibelli quidam continentes p^rticulafem cultum Sanfta; 

Annsc, &fun[t, Breve Inftruttione perrAnime, che 

dcfiderano dedicarii alla vera divp;!;ionc della Glo« 

riofa S. Ar^na. 
^La Divo^ione dcHa Moviptra perpetaa ad "honore ddU 

gloriofa S. Anna, 
<3ivozioni « che fi poffono ftre in honore di S. Anna 

Maria della gran ff^adrf jili Oia. Ad inftanza di Ago- 

ftino RifpoJL 
divozioni ^ che fi poffono fare inlionorediS. AntraMa» 

dre ddla gran Madre di Dio. In Viterbo^ 
divoxioni da farfi aHa gloriofa S. Anna . 
4ivoiioni tcnere >, c fervorofe , che fi tfercitano dalU 

JJratcHi, c forelLe dcUa Confratcrnki di S. Anna di 

tffapoli, 
«luova Novena di *S.Anna Madre dclla grah Madre di 

Pio. C^ompofta da Gio: Battifta Magnante • f raEionii qm^dhne da reficarii ia hoOQl^ delle iiov€. 

gnindez£e di S. Anna. 
Iprattic» riftrecto 4eltiE OiYO^Ion! da fiirii alla ^lorio**» 

fa slAnna. 
r^ccolt^ di v^rjf pivozipni jper 9)^1 dcfldenL 4e4ifarfiv 

9IU diirp^ione dell». sloriou S.Anaav 
fofari'(pit.ddU.g(ocj9t4 ^.Anni^. ^ 
ii^lli fUifiaiTi (:ontinentespartici^Urej[T|C|i)tufn S. Anqav 

vid.Giorie di^Annaj e jl.Martcdii.^ 
libelli ^i^idaip cpntinente^ lndD|gei>(iaf>> Cjratij^, frir 

%cilegiai &cC9pfr9ternitati$ ^an^ifTirpx TnVitaUs de^ 

|Lfdfi»ptif»Q5 Captivf^riu^ Sf, B. Mariae ^^ Jl^eme^ip %.^ 

& ftint. 

Itfy^ Sjflpnpano delli Privilcgii, & fciiulKpzf fonffflit. 

da innoc. UL &c. ^U' ordinc > & Arcnicpi\^i^efnic4^ 

^ell^ Saptirs.Tripita del fHrcattq»^ 
lliCYii&tiO Co.sQp^ndip df {!' iqdulgcnzf. ,, e <Sr^:ue ».8t 

Privilegii > & Effehzioni concefle da Sen^nij t^ontcfici- 
, flL*CtrdinedelU Santifliiiia JA^t^ 4^\^ f^edcqi^iotif;^ 
, dc Scbi^yl-^ 

brcviflima §Qipm5irio 4cU* In^ulgf nsfC , c Qr^^ie , e Rri- 
. vilfgii concefli da Sommi Bont. air^fdia^ (^\U f^nn, 

tifs.TrimtideI Ri(ca|tQ. 
la>Cclcftf Inl^itwiohc ^cl $acrA Ordin^ 44|j S^nplS. 
^ n^VTriait^ 4^1U &edcfizi^c de S.ctiiaY^ ^oa ri^rivile^* 

gil, &C. 
compcndia delU Vka miracotora it, Santi <^pvanni de. 

^Ut^ > e ^lice Valciip , &c. con mi^ 3;^Yi(]^^ di^ 

chUrazionc delle facre Indulgenzc • 
i^^qppcndio dcHi Pfivilcdi, Grax^ ,' flf If^(Julg.4^ Somr 

mi Pon^. conccfli all Ordinc , ^ Arcl^i&onfrat^rnici 

dclla ^antifs; Trinita dcl Rifcatto ^ alU qual^ % uniXA 

la confracern^t^ 4fl^ M^dooiiia d<l Himcdio. 
compendio iQCmqrapile de\U Inftitvziop^, approyatiOr 

ne, e progrcfli deU*PraiQe deUa $antiA. Trinit^ dcl 

Rifca^tco., ^ di d^c dclUpiu Unt^ Confratcrnita » &c,, 
^dulgcnzt, % Grazie delU fa^ra Rcligionc dclla i^rce'^ 
' de della Rcdenzionc dc^cattivi, done corrigantur. 
\z Sain^ Co.ofrcriQ d^Re^empteur, ou U grWcTre^ 

For des Ic\4Mlgepfc^ conccdccs ps^r plufieur i^apes a U 
\ Coa- . e^fifrcrlc de la SainAe Trmti , gu Redemprion del 

Captifs, &c. 
TtTz Oonfraternicatis SanAiflima? Trinitatis de Redein- 
ptioae Captivorum » & Beatae Mariar de Remeiiio , 
nec non Vitar SS. Patriarcharum Joannis » & Felicis 
Idea, &c 
l^ibelli varii. vid. Catbolicus Romanus Pacificus. 
Libellus, cui titulus articult Fidei. yid, Articuli Fidei» 
libeilus Apoftoiorum Nadonis Gallicanx > cum Confli- 

tut.SacConcilij Bafileenfis. 
|.ibeUus infcriptus : Avertiflemens falutaires de la Bten- 
heureufe Viergea ksdevotsindifcrecs par M. VV. Que 
YOtre odte foit raifonable. Aux Rom:ch:i. edition a 
Grand i^74.q,uocumqaelo.co, &idiomateimprefl[usj 
• & imprimendus, donec corrigacur. 
X.ibellus aureus , quod Idola , &c. 
];.ibellus quamplurimis confperfus «'roribits , ignoti cu- 
jufdam Antonii Poflevim ( non quidem ilHus c Soc. 
7«ftt, nec alterius Anconii Junioris qus Nepojcls ) cujL 
titttlus : Lettera di A^qtonio Poffevino , nella quale & 
sfotzz di provare, cbe i libri, che fifeggono fotto il 
nome di Dionigi Areopagita fiana di queilo , che fa 
Difcepolo di Sao Paolo , &c. 
ILibelliiii infcripcus : Efredus, & Virctites Crucis , five 

Numifmatis S.Patriarcbap Benedi^i. 
J^ibeihis, cui titulus Hoc in finchiridio, MimualivePie 
Le&ot proKime requencia. habenrur . Septem Pfalmi 
Poenitentiales . Oratio devoca Leonis Papap. Aliquoc 
item Orationes adverfus. omnia mundi pericula . Lug* 
duni apud Behedi£iuf| kCaille x^i^.InI>ec.Cong. 
S.OflFit6t8. 
l^ibeUus., cujusififecipciaiThcfts, fcc.vid^ThefesTheo- 

logic«. 
Ljbfillus Flandrice impneSas , c!tai titulus i Gatechiimus 
"Oftekorte Lerrinphc Vande Gratie, &c.Idem Brevis 
Dd^in:^ de Gratia ex Gallico idiomace in Piandricum 
transiata. G^ndaviapud AlexandrumScrGinders. Dec. 
SAC.Cong«SaH£li Qffic.^.SepC'. i^S^. 
JL^beIlu5 inlctiptus: Antith^s • vid. Antithefes ad The- 
"fes XJ)eologica»« Xibellus io(criptuss Manicra divoca da pratiicar/i vM^ 
la Serafica Maria Maddalena de Pazzi Carip. in s. 
Venerdi, &c.in Ronciglione i6%6.bc ubicunque, fir 
quocunquc idiomatc fucric imprefs. Dec.S<ic,Congr. ' 
Ind. u>.Sept,i^88^ 

Libellus infcripcuss Meditationes, &c. vid. Mcdicatidne 
da farfi quando fi dice I» coronar detta Madonna . 

Libellus inicriptus^ Quaccr SkMicts all'konncur deiacreil 
purc , & crcs Immaculce Concepcion de la bien hc- 
reufe Vierge Marie Mare de Dieu , &c. par le Pere 
Anne Joachim de Jefus Maria. Decr.Sac.Cong. HkL 
a.jiilii 1^8^, 

libellus quorundamGemienfium infaiptusi Letceradeir 
Emincntiflimo Sig.Cardinal Spinola Vcfcovo diLuc- 
ca agrOriundi di Lucca , ftamianci in Genova ap- 
preflb Samuel de Tournes i^te.Decr.Sacr.Congr.Sl 
Offic.r^.Junii U8i. 

libcUus, cui ciculus: Oracioni i^ ttcicarir h mattina , 
c la fera in bonore della Gonceccionc di M. V, do- 
nec corrigacur. 

Libellus fine ciculo , & fine nomlne Auchoris 9 cujus 
initium • Sennora en doze de Deciembre dc i'anna 
i^4^.paracieron en la Real Audicncia de cfteReyno 
de Aragpn Procuradores legitimos dc elGabildo <fe 
la Sanca Iglefia del Salvador &c. 

Libellus de non cimenda morce , fine nominc Aucho» 
ris, auc Inaprclibris ^. auc loci , auc cemporir impref- 
fionis . 

Libellus nomine Auftons,' loci impfeffionis, ac Typo- 
graphi emencicis , fic infcriptusMeniaf Poncificis de 
Jure Reges adpcllandi , Auftorc Joh. Franc. Albani 
Romas nov« Typis Aldinis, 1707. cum alio OpufcJ- 
lo ad hujus calcem excuffo fubTituIo Perilluftris cu- 
jufdam viri cidem diplomaciClcmcntino oppoficus li- 
bellus. Dec. uc fupra. 

Libelli quorum cic. ►Rcparcic de Monfieur KAbM deS. 
Gilles ala Proceftacion dcMonfieur TAbbc deBonef- 
fe du deduxime de May 1752. - Apologie pour les 
Religieux Benedi£tins du Diocefe , & pais dc Liege 
touchanc lcur prcfeance > & prerogativcs pour (trvir 

dc I ^ refpol^fe z un Ecuic inticulc-Repartie &c. i73%i 
Quique prohibeocur ob tranfgreffionem impofici iilen- 
tii ai> hac Sacr. Congreg. fuper Prarccdtntia Cationi- 
cos Regulares S. AueuAini inter » & Monachos Or" 
iiinis $.Benedi&ini. &ecr€t. Sacr* Congregat. Ind. 17* 
Maii i7J4« , 

%rcis Libelli Gallico idionuite cdici : Unus fub titulo- 
I,e tres humbles remonftrances de M. i' Evcque de 
Montpellier au Roy, au fojec de l',Arr€t deConfcil, 
^*£tat de fa Majefte.du xi.Mars t7^3*figniSeiea7« 
du mcnie mois, publie» & aflicJie lc A^.Feurier de 
la prefente anne i^a^.-finc loco impreffionis» &n9- 
jmine Imprefforis : Alter fub .titulo Lettre Paftoraltt 
de M. 1' Evequc de Montpellier au Cierge de fon Dio- 
ctfe, au^jet de Iroiibles exc^tes dans ibn Dioceie > 
e de quelques libeiles.repj|niius dans le pubiie a Toc- 
caiion de la fignacure de Formulaire 1724. -fine loco 
impreffionis, & nomine Iinpredoris-Tercius fub titn- 
io - Lectre de M. Duguet a Monfcigncur 1' Eveque de 
Moncpcllier au fdi^ de fes Retpqi^rances au Royif* 
Juillec 1724. -fine loco imprefTionis , .& nomine Ira* 
preiloris - uti continentes propoiiciones temerarias > 
Sedi Apoftolic« injuriofas&fecundum fe totos fpiritu 
fchifmatico, & hs&retlco plenos. Decn^ac, Congr.$. 
Offic. ij.Febr. i7»f. 

JLibellus Gallico parker idiomate editus fub tituIo^Of- 
donance, & inftruaion de fon Alteffe Monfigneur de 
Lorraine Eveque de Bayeux i7x4.-fine loco impref- 
iionis, & nomine Jmpreftoris - uti concinencem plures 

{>ropoficione$ Catholicis Epifcopis , ac praefercim Gal- 
icanis , Sandicaci Suae , S. Sedi Apoftolicx injurio- 
fas j fchifmacicas , & harrefi favenccs . Decreco ut 
fupra * 
Liber Apologeticus }o: Baptifta? Tbicrs , In quo exade 
omnia argumenta Antifiageliantiumconvellit^ S.Cong. 
]nd.4.Martii 170^« 
Libeti cui titulus Preces Gertrudlanap &c.Venetii$ 1702. 
nifi cxpun^is Litamis, &O0iciis a Sac.Rituum Con- 
gregatione noQ approbatisnon permiccicur. SacCon' 
greg.Indicis. 

Li- }}0t tffdiif titifMi^ 

IJber tnrcripra^ • Annacae Taxattones CtclefiAHSin i^ 8t 

Monafieriorum per univerfuni orbem > ab Harretici^ ad- 

▼erfus asnatas > confcriptus . vid. Etiam Annatc . 
l^iber continens articulos reprobatos a facultatt Pari- 

fieni contra DoAnnam S. Thomx. 
Liber infcriptus. De Coena Domij^ica. 
liber coptinens doSrinam Adminiftrationuni. Sacriimet|>* 

torum , Ritus Eccle%fticos , formam Ordinationis 

Confiftorii , VifitatloQis Scholarum Inditione Princi- 

pum 9 ic Dominoruna D. }o: Alherti » & D. Uldttid 

Fratrum » Ducum &c. 
|.iber Divinx lucis • vid. PerdiPandi de hs Infantas ^ 
i^ber egregius de Umtate Ecclefiaf» eujus Autbor pcriii^ 

in Condlio Conftantie»fi, 
liber » cui tttulus : Epiflola iub*Bomiite Knnincftti& D. 

Jo:S.R.E.Card.Bona'» approbans DQftiinam GerraaBL 

PhilaUtis Eupiftini • 
I.iber Indulgenciarum Pratrum Ord. Cafmt litaJOim ^ J^ 

nec.emcndetur. 
Liber Indulgeotiarum Fratttifn Ord. Servpruin j donec 

cxpurgetur. 
Liber cpntra Regimen fqe^inatruni. 
liber refponfiohum ad decem Ratiooes. 
Liber> qui dicitur Sabmbnis s magicis fiipccAitlonibiiS; 

refcrtur. 
I^iber fimpicudinum, 8e difllmil|tudini)m* 
Xihet Ailequibilium Divinarj^ ft;c. 
Liber Beatiflimi Apoftoli , 9tc. 
Liber Colloquii S.Marioe Virg.&c. 
I^iber Donorum prsinii , &c.vid.Lan^n»Ph»mberi, &c. 
Liber tditus Oxonii anno i^Sa^ cui titulys: S. C^ciiii^^ 
' CypnsRlOpera , recognita , & illuftrata per Joannem 

Exon^nfem Bpifcopum, flcc.Decr.Sacr.Cong. Ind* i« 

Julii %.6U. 
Lib^r editus ParifiiS; anno x^Sa.cui titulus: Homelies» 

ou Sprmons deS. Jean Chryfoftome Archevefque dc 

Conftantinople fuT i^Efihc de S. P41U aus Rgmains^ 

Dec.Sac. Cong. Ind. »5* Febr, 1^84. 
Liber Fundamentorum^ &c. 
Lib^E Hiiftoris ctrttfieationisa &c« A S^ Sei^ Tr^iiH^m. 131 

S.^|»er Hiftoris Slgiili SalpaipnU » &c. Ti<ie : L^noiar 

Pluinb^ar, &c. 
K^aclne autero (ic vemttfr; libcr Jall^ti Pars pii(ii4 fil- 
per totum PentaceuichiK}! Au£fcore Rabbi SimeoDc 9nn- 
cipe Conciodatorurn PopuliHebrari Frao^pfbcdleofis • 
$upcr quem Rabbi Abraham Beo Samuelis G^t dalia 
. fpiipik collea;in^4 e^ccrpr^ n lilKUScphra, &c.caT 

Que VAcavit facdM^ Abxah^» &^ 
^utdem libri , Pars fecuqda ccrncinenf cacomCQMrU iB 
. relic)ao$&Scrip^lib.ro$> &c.Libur(U aOPO ltf5A.BaCi 
. Sap.Congr.Iad.](VMartii 170]^» 

^ber d^ natura Angeli &c.vid* (affUM pIiwbM &C., 
](«ibpr EiemQris Abr^MoQi » 4? 10 IdiQinate Hcbraico, -* 

. Sjephcf ^Ccci Aus^raao^ &c«|^^c.Saa£t.i QAcii x7*lV 
nuar. i?*Pi« 

f^iber OrdinatioQis JAxSan &^ 

J.i5cf r?Utip.ni§ Qpni dQinua Sjs^c^ 

J.ibct r^cRm pj«cUr? gcftarnin Up^ &c., 

cjufdem libri pars (ecunda &c. 

).ibcf reriw pcaf^Iare gcffar^m ppcnlw &c. 

|.ibec Sen^catiarujn &^yi4.UmiBX Rifan)i^ae &c^ 

iibpraliurn AruuoA ^»ig^a • xi^* $jntagai% BhiKppo. 
Rameo. 

4c iibjpri arbitiil* S^ ^U^Iiii 4ir]men^qwrftiQnf. Vid« 

\ PavJi ecnii. 

4e ^ib^o. )i;bH^^ Yi-i CifSAni Cioni^aQmApdiiu&i . 

Criiippus: I^ai^rentii Vallr: Tragoedia. 
libri Vi^^WM ^qUv^^i • YJd.lilWiiWS <|ui(^ vefper. 
Xibti 4i ^^n^<K Am.qre fipil)$|l^ Th$:oIagica; », in qui<^ 
biis varii Sch^afticpriyri ^t(^m ca(^4ntUjrIrcnQpoli 
i(57?.<ft Pe^Cong.lnd^dic jLtAprijiij U9H. 
I^. F. I^ibei[l9 % Jefu C«xn>^Uc9 fiYca]ce,a(o;. vid.Contr«*- 

verfi^ d9gq[Utic2p &c. 
J.ihjptii\n$,. \i4.A4dig^» 
I j^.;) i»bsrt4 djeirxt^li^ dif3.aftr«a^ fiioi BrincipK cPo*. 
[ p9]i daiV Abll4«c 1r9^t |plagncf<j Amft|8cdam 17 ij», 

n?f . Sac. ^opg. Ind. 4, pep?ipbni i/.a^ J. 
4c V^b^c^ate 4fcl(?£« Qallicana^u vid.9c CQncardia^Sih 
, ^erd/^ii Pyaii;^ : Qpufcvla du^^. 

* de ^p^ InJUu Librorutm . 

4c Libcmte Ecclefianun 6cmi»Qi«. vid.JoanRis Schilt] 

tcti. 
de Libertace EccIefiaHicoriim. vide: De prifca, & rc- 

centi. 
Libercez de TEglife Gailicaae . vide : Preuves ; Trai« 

JLiberti FromundiS.TheolDof^.Brevis Anatomia homi<« 
nis. vid.£tiam Epiftola Liberti. 

Libonius. vid,Defen6o, & declaratio. 

Librecto che contiene nove lifte di cucce It arci » che (b» 
no per tutcc i' Eftrazioni > che fi faranno nelii preien* 
ci anni avvenire > aggiunccvi due lifle Generali , cha 
medefimamence fervano per qualunque eftrazione : ed 
in fine una gabboia per li nomi dclia Luna con alcu* 
ne Tarifie de prezzi per migliorchiarczza de giocacor 
ri quanco de prendicori • In Genova per il Cafamarra ^ 
Dec.Sac.Cong.S.Offic. iS.Maii i73t. 

Libridecem Anulorum) quacuorSpeculorum. Imaginum 
Thobiar » Imaginum Pcolomari > Virginalis clavicuU 
Salomonis • 

Libri duo de falfa» & vera untus Dei Patris, &Filii, 
& Spiricus San&i cognicione . Audloribus Miniftri$ 
Ecclefiarum confcncicntium in $armacia i & TraofiJ» 
vania • 

Libri. cres Hermetis Magi ad Artftotelem • 

Libri idiomace vulgari de concroverfiis inter cacholicosi 
& Hatrecicos nofiro tempore diiferences» non pafitmi 
permittancur • 

Libri» codices» & Folia quafcumque, fivemanufcripca| 
five imprefla, in quibus de praetenfa q.Io:Cala}am- 
diu defun£ti, afterci Anachoretx , fanftitacey miracu* 
lis, vaciciniis » vifionibus , aliifque hujufmodi jlignif 
tra£lacur . Icem omnia > & fingula tranfumpca , fcu 
copiae » tam imprefla , quam manufcripta Decreci a 
yic. Gen. Caflanenfi emanati, per quod iiemVicariui 
aufus fuic definitive pronunciare , eundem Joannem 
fuifle tn quafi pofleflione cuicus , acque ideo in ep 
manucenendum • Denique omnes Imagines » five d^« 
fitkXf five fculpcae, aucimprefl^aceundem Jo:quocunr 
i)uc fanfticatis» vcl beacicudinis figno reprxfcncantes^ i X. Scie TrMbitarum^. |j.f 

'X!l>fi OnHCS de quacunque mateiia tra£lancts»f£oe.de» 
bitis> & requifitis Hcenti!^ impreffi. 
^ibri omnes> Sc quicunque Libelli commentarii , com« 
pofitionis, Epiftolar , QloRx , Opufcula » Refpooia , 
TradlatuSi tam typis editi, quam manufcripti, con* 
tinences> & traAantes infrafcriptas materias > ikix da 
infrafcriptis materiis. 
t^e Adrologia Judiciaria ) Geomantla » Hydromantia » 
Chiromantia > Pyromantia > Onomantia » Necromantia » 
Artemagica> velde Sortilegiis, Veneficiis> Auguriis, 
ac fuperflitionibus omnibus . 

ide cenfura> & Interdido Pauli V.in Rempublicam Ve» 
netam . 

tic Laminis plumbeis > Arabko fermone > & antiquis 
charadleris conicriptis» ac in cavernis Montis Illipu- 
litani> didi Sacri > prope Granatam repertis $ & de 
fcripturis in Turri Torpiana ejufdem Civitatis invcn* 
tis. Libri autem> five Tra&atus&c.quae adaliasqui- 
4lem Materias fpeAant > incidcntes vero > aut obiter 
de di^s laminis> vel de eorumdoArina mentionem 
faciunt> permittuntur» expunfiis locis^ quc dedii^is 
laminis traAant. 

JLibri continentes > & tra^ntes cx profeffo > vel inci- 
dcnter , aut prartextu commentandi D. Thomam > vel 
quemlibet alium dodorem > aut quavis alia occafio- 
ne> de materia Oivinorum auxiliorum> nullaobtenta 
licentia a S. Cong. contra formam Decretorum Piuli 
Quinti> & Urbaoi VIH. 

Xibri omnes > & finguli tra&atUs quovis idiomate > Sc 
iibicunque imprem> five manufcripti> & omniaalia, 
qux fpeAant dirc<3e> vel indireAe ad controverfiam 
exortam inter Chalcedonenfem Epifcopum > Sc Regu- 
lares Angliar. Per hoc autem Decretum.nil intcndit 
Sacra Cong. iiacuere de meritis caufe > vel ulli Au- 

• ihori> aut opeii ignominiam aliquam > velnotamma- 
Ix Do&tinx inferre. 

libri omnes > Conciones Difputationes > Tradlatus im- 

prcfli poft annum idj/.in quibus afferitur B.V. Ma* 

i fiam in originali peccato conceptam > vel in quibus 

^cxiiur > opioaiitcs > B. Virginctu fuiik In otiginaji 

pcc- \ V j^4 ^^^^ iibfbram 

^ctato tmttptim i effe hzreticoS ^ vel Implts Vel | 
peccarr mortalitcr &c. 

libri ©nmes , & ^uicumqdc libelli , Epiftol» &c. tam 
tnanurcfipti > quamTypis editii quocunqoe idiomatc, 
itt quibu$ Cornelii Janfcnii doarina ed rhodo dihi- 
nata, qut> eam damnat Sariftift. D. N. Alexand. Ptfpa 
VILvei ut eft in quinque propofitionibus damHitta ^ 
afleritttr, iBitiitUr, tel dcfendUur. InfUper. 

libfl omnet, Opafculai Thefc« , allaque omnia , tani 
tdita hucufque , quamimprimenda, tamcontra, quam 
pro Coraeiio Janfenio, &c Patrtbus Jcfuicis. 

Libri ififctipti contra Dietam Imperialem RatisboncYiftntl i 

Libri omncs imprefli , & qui , inconfulta Sac. Congr» 

' imprimcritur , traftanteij coritroverfiam dc vcra , it 
nort intcrrupta fucccffione filiorum S.Frantifcij &ilc 
vera fdrma capacii ejufd. 

Libri Inflrudiotium Seax Mahometin^ • Vld. Inl!ruaio- 
nnm, 3t Ritaum. 

Libri dmnes Libtlli &c^<le Rltibits Sinlcis. vld.Deti^ 
fum in fin6. 

Libri omnes doccntes mobilitatcm TerrXi & immbbi- 
litatem Solis. 

Libri omnes tam imprefli , quam' mahuftrlpti , qirocun- 
qvit idiomate , in quibus affcritut , & defchditur » 
qbod S.^etrUS, & S.Paulus func duo Ecclcfiat Prin* 
<fipe^, qui unicum efficiunts vclfunt duo Ecclefia Ca« 
tbolicae Coriphdri > ac Suprcmi Ducc^ , fumnra inter 
(c unitate conjundti , vel funtgcrminusuniverfalisEc« 
clefia^ vertex , qCti in unum diviniflime coaluerunc p 
vei funt duo Eccicfiar Summi PafloreS, ac Prxfidesy 
qui unicum caput cOHflituunt. 

Libri Ppctici. Vid.Spcculum VitOc Aulicjc, 

lihti omne^, omhiaque Opera quocunque loco , & U 
diomatt imprefla, aecn^nomnia manufcriptaMicha)s«* 
lis de Molinos. In Dec. Cong. Sanfti Ofllc^ die %tg 
Augufti x687.In quo prohibentur nonnullar propofi-^ 
ciones . Itcm in Buila fpecialicer edica eodem anno' 
ab Innocentio XI. 

Xibw tres Epiftolarum Andre«SchurHGorcomienfisPresb. 
S* T. P. lib* I . Trajedi ad Rhenum Tipis Defiderii Ma«! 

icn- A f. Sede JffobiiiitTUm* ^)| 

leBiittii li^4*l^b. i.imprefsrus anno iO^,apud eiiin^ 
ilcm lib.5.anno 1^^7*0 apud eucndcm ia Dcc. Cong. 
S.OiF.die 4-Man 170%. 
\\bti deile Vencure , e delle Sorci • 

^e Libris facris convertendis. vid.Bononia. , 
^^ Libris , varioque eorum ufuj & abufu • vid. GuU» 
lielmi Saldeni. 

Z.ibrorum omnium inSac.Ind.Congr.Dec.pr6hibicornili 
ab anno li^j^.ad annum S6i5'£lcnchus ordine uno 
^phabetico per F. CJiomam de Auguftinis digeftus cuul 
yeficiens fic, nec omnia Decr. codtineat qiut bucaf* 

, que a Sac.O^ng.diaumarunt* 

JLicauIa, vid.Joaones. 

dc Licita «quivocationc termioonim. viice Difputaii# 
«quiyocacoria. 

Lignarus. vid.]|^ccri Lignar}. 

Lignitjo Silefii^ vid* Valentini Aricbmti* , 

|:imiers. vid.Hiftoire dii Regnc de Lovis XIV. 

Jlinck. vid.VVentzelius. . 

lickens. yld. Hcnrid LiOckens. 

l^indiior. vid.Jacdbus. 

Lindemburgius. vid.Pecrus LamdesbcrgUii • 

Lindius. vid.Scephani Lindi. 

Lindoverus. vid.Fridolinus. 

Lingua. vid. Deiiderii Erafmi. 

L.Joacbim l^elleri. vid.Georgii Hornii» 

Lipfenfe Colloquium. vid.Colioquiumk 

Lipfienfis • vid. Alexander . 

Lipfienfis, & VVitebergeofis Academiarum Repetitjo. 
vid. Academiarum Lipfienfis. '^ : 

Lipfica difpucacib. vid. Difpucatio Lipfica. 

Lipftorpius. vid.Formacio. 

La Lira Rimc dd Cavalier Marino» cc^ncinmcs Opcra 
. fcqueticia* 

I &aci. 

GrAmori Notturfix,^ 
Traftulli eftivi. 

II Duelto Amorofo* 
Lifmaninus . vid. Francifcus . 

LUIc dcirArti di cuue rEftruioni ridoctc p«r Ordine 

d^Al- li^ ludex hikrwum 

d'Al£ibeto« In Genova per U Calaiiuiia. Dte. Saei 

Cong.S.Officij.JuUi i7i». / 

Lifte des Canoines, Cures» Doftcui» &Jg£clefiaftjqoes 

Seculier > & Reguliers de la Ville , & du. Oioccfo 

de Paris qu\ ont dcclare qu ils per£fteoc dafi& Jcur 

' AppeU^.Edition. Dec.Sac. Coogreg. Ifld.a. Septem^ 

bris I7»7- 

liftrius. vid.Gcrardus^ 

Xitaniar Germanoruin. 

Litania S.Jofeph. vid. Afccfis fpiritualis« 

Lttaniae omnes prarcer anciquiffimas , &. commBnes im 
fireviariis , Midalibus , & Ritualibus conteous , & 
ilias de B. Vig. qux in $ac.>£de Laiiretana decanta-i 
11 falent. 

Licania variae . vid. Thefaurus Sacrarutn Precum « 

Litaniarum Thefaurus. vid.Thomsr Saiiii. 

Litteratus foeliciffimus &c.'vid.Theophili Spizelii. 

Litterae ad Anglos datar. vid.Romae ruioa finalis. 

Litterx ad Archiepifcopum Sebaftenum nomiBe Sacrai 
Congregationis de PropagandaFide if^Auguftii/oi* 
ut fertur, fcriptae , ab inquietis quibufdam hodie iiy 
lucem editar > nocis vero brevibus iJluftrataB per Ja- 
num Parrafium. Amftelredami 1704. Brevi SS. l>.i^^ 
Clementis Papac XL^.Oftobris 1707. 

Litterae Condaci Principis. vid.Ludovici Borbonk 

Litterx Doni . vid. Antonii Francifci . 

Litterar Pfeudo Senatus Anglicani CromuvelH , reliquQt» 
rumque Perduellium nomine ac iuftu coikcripte » 
Joan.Miltono id^^.Decr. ix.Dec. 1700. 

Xitterx Romae datar ad Doft. Lovanienfem circa novum. 
Dec.& Brevem S.D.M.InnocXILad EpifcBelgii de>^ 
Formulario contra Janfenium , & Tbeol. Lovanienfis 
ad Ilias refpontio , Romarij.Febr. i^^^.Quarumpro*^ 
hibitio ad hujufmodi litteras quocumque Uiomatcim^ 
prelfas extenditur. 

Xitterarum publicatio. vid. Civicatis Magdeburgenfis* 

de Literarum ftudio. vidjacobi Bophart. 

a Litteris, & Bullis Apoftolicis neqCiam, &cvid.fn^ 
cifci Salgado . 

de Litibus fidei terminahdis, Yid.Thom« Angii, 

Li. d S. Sedc TrobibitiirUm • 3^7' 

I fLidgiofus Parthcoius. tid. VemuraEf de Valeotiis . 

jLitturgia , feu Liber precum comiiluniuni , & admmi- 
t e ftraciofiisSacnupeotonimi aliorumque Rituum > ar<]tje 
& Coeremoniarum Eccleiiz juxta ufum Ecclefiae An<;n- 

B canf{^P«IfOqdioi i^Si.pecSac.CoDgr.Ind. if. Maii 

i ' I7I4» 

^l Liyeilo poUtico, o fia la giuSa Bilar^cia, nella quale 
JS pefano tutce le mal&me di Roma , ^ actioni de*. 
Cardinali vivcnti. Parte i.z.|.e 4. 
)[i9iaTU Politica. vid. Gafparis Facci . 
\ Livio Leooi. vicLRegola breve, c Facile. 
Lobartus. vid.Joanncs, 
Lobuvaifer. vid.A'ntsrpfius> 
Loca infignia. 

Lochandrus* vid. Martinus . . 
Loci communes de bonis opcribus , de potcflate Ec* 

clcfiaftica. 
Xoci communcs Hiftorici . yid. Ricardi Dinochi . 
Lo^ infigniprcs , 

Loci omnium fcre capkum Evgnoeliorum . 
Loci facrap Po.6^rin« ex Hcbrca Imsua, &c.vid. Multi , 

& iotegri loci. 
Loci uwiufque Teftamcnti . 

4e Locis Theologicis differtationcs X.ThcoIogi Lova- 

nienfis. Infulis Flandorum 1757. Dccr. S.C. InJ. ij. 

Apr. 1719.. 

de Loco^ T^radlatus Philofophico Theologicus . Au:ho- 

I re Francifco Magneto Sanai Bvangdii D. N. J. C. 

I Mit^ftro,. 

Locorum communium Dragale. vid.Dragale. 
Locorum communium Epitqmc. vid. Epicome Hiftoria* 

. runa., facrgrum ^ 
l^oconim communium. Tabula; • 
La lode delia Caccia &c. 
J.a lode della Guerra &c. vid. Grcgorii Lcti . 
La lodc dcHa Guerra,,, ^ il bifogno dclla pace. 
^ode fopra li dodici Priviiegi/ronceili daila Sanciffima Tri- 
nij^allaBfatiftima VergineMariainonore della fualm- 
macol^taponcezipne . In^V^nezia per Gio: BattiUa Tra- 
(noncin . Dec. Sac. Cong. S. Offic. 2».Juaii 1711. 

' Y ^ Lo- ^ * 8 ' Inicic Libr&um 

Lodovico Dolcc' «Wlt nami de«c Qt^^ -] 

looioL praxis . vid. J&. ScogHi . L . i .., ^ - 

logicse comrovcffiarum Lfttr ; vide: R«ittl|*l G#.^ 

logicuA Gimnafium. vid.BartholotoaBl Kcfccfmaoii* 

Lohctus* vid.Sorcx prlrnuS- . . 
Loke. vidlEffay Philofbphlqiic. 
LoUandus. Ud^ ^ ' 

Loncr. vid.Jofias. ' ' ' ' *,-- ^1*1. 

JLonieerus. vid.Chronto turdcai To:FWfipfillJ THaa-^ 
" trum Hiftorituhi, fite Komptttarlum. 
Loneius. vid.Confilitim Greg.XV.exhiKitufil. ' 
Lopez de Baylo. vid Juftificationes motlvorain» • 
Loquaeus. vid.Bcrttandus. ^ '-' . 

4c \o.quctidi,,& fcntiendimodii. vidc: MifceUafhc©^ 

l5gica.r / , 

de lorca. vid.U Venerablc Hipponta. 

IpredinQ^ vid.Novelle Amorofe. - ^ *^ 

Lorlchius . vide : Bcrhardi Lotii : GcratdW » J*^ Kein-' 

hardu^. " /' ., 

tofliu^. Vid.tuca^. .- » • 

Lotichius. vid^Chrifliaaus. 

Lotius* vid.Bcliardi Lotii. . 

totto^SpiHtualc pet le poverc Anime dcl purgKoiit v 

&c. Dcc.S.Off. i8. Juru 1705. 
de Lovanicnfibus magiffris. vidlpprftola'. 
Lovis EHics Dupln. vid^Traitc dc la Doftnnft chre- 

tiennc, .&c , .' '^ . ^ »# &, 

Lbvis Maimboirtgh. vidc i Examctt duf primier , Matoi-' 

bour. vid.Hiftoirc- r # j hd 

LoUisr dc Montalte contre le dermcre refponle«S'?P^ 

Jefuite^ ,,&c. vide : Apologic des lcttrcs proVincia^ 

lcy, &c. 
Loyfeferiui • Vid. Joannc^. 
Lflbiccnfis* Vid^JozLubicenfiS. ', '. 

Lubienicius . vh!. riiftor ja RefortAatidnK Vblot&at r 
LUta Affarfno. vid.Scelfa di lcttere . ^ • .: ' 
de Ltica . vJd.Praxis Judicttfria* in Citi^cm dmft * &Cr 
Luca BelB : Commento fofra il ccrnvito di Pwtone r 
\. 4(mec corrigatui:. .... 

IMr lUdl kcttkii £bqr tiMptiA^: Oucolo dclhRQnova&iOF^ 

ne dcUa Chicfa. ^ , 

la Lttcae Sv^igeliiini dE^mentana. vidDidaciScellar* 
lucts B^ctmaAcml iuiiebiur|cniii« UtU 

liiCas MairtUi* i.cl* ^ * * . 

C^.Lutas a Monte I^drttp vidt&oiQUl Saptcmi#« 

l.oc;ls Offailde^. hcl* 

i.acas Schratek, fivt SchroNiyreir Htibc9kqUen$S4 t.cL 

loeeis S«eiai>af€ MoraVus. i.cl.^ 

(ucema AMgwitiUoa > qua brcyfcef» H^dilucidc dcda- 

tara : don0otdi4L %, tt diicdrdi^ i qui duo nUper ex 

DD* t^oO^ti $acr« th^olog* Duaceti. cohveniunc , 

aut rec^dunc i caeccris hodic Ua&i Augufiini Di- 

ftipoiis^ . 
ta tuccrna di EurcU Mifprcoto AcmcmicO FttaBiOr* 

iiiW* 
tucerna ineictinguibilU IgoofAntW tenebral ab Anima 

fidcU iudp^ procul pcilcns, breVicatej Sc ^ittutc 

iti(cr onili^S CafutuA tonrcicnci* fummuus emiuus e» 

stiiiicni it« D* Pdksriiii t»olIcccf de Ct^no ValEl 

Mafciii^ 
Ittcerna Parochotliini^ vid. Antonii {tagucii« 
bicerAap. Auguftioiiuit fimutt^^oriuin ^ vidc t fiBiuti^ 

riuni» 
lucerflenfis» vid.$ofi^injl, 
Lnctam fdantuant. AiitiotJii cotMkottim D* JorChry- 

foftomt ifi Eptft.ad R6m4 
itictani SaMfafltnfis Diilogi^ vidcLMor^ Peregrini» & 

Pbilopicr}$# 
• tueidafiufm vid*A^ou Polt: Opu$ ifla|;nt lapidls. 
Lucideno. vid.Manuelis Calado* 
Lttciferi Bpiftola &c.vid«EpiftoU tucirei^. 
tucii Co^lii uaantii. Vid.SefviUti QtW^. 
Liitii Pault Rhofeli Par^vini IqJex quidiam* vid.Coffl^ 

liicitcartamm D«Franctfct Atettni de Accoltis. 
tucis DlVina? Liber^ vid.I^erdJnandi de las Infanus. 
Lttcis Evadgelica^ (ub velum Stacrorum Emblematum 
vracondijbBpars |.hoc eft coeleftc Pantheon > (ivecne* 

lam Bovum in Fefta $ & Qcfta SanftorHm » &c. pcr 

y * %.P. ^40 ;' iW^ £r^JlMl A 

Ind.i.Julii i6S6, . ■:' . - -» ^ 

dt Lucis natuta. vid.Ifaaci.iV4fliw '• : ;■ ^ % ,-: 
Lucius. vider Decl;M€i«IMS Caediiisiilmki HfAow.Ji;* 

fuitica ^ ' •':' M,.: 

lucius HAftcretis, v^ }U&tmsh utlr ,. ^. ,> . , .r.^ut 
Lucius Pifacus, !.<*•- '^' :--'.t.\ - ^^- . / ji| 
Lwfta chfiftiana. »1 > ., .. t 

Ludtiiicx moriiiS |>liuftW. ivld..lulcbCi CaiMfidiw - .t 

I^MCubrationes Phj^oMadfisnicah Eiaftorils £4biSdibj>ht 
FcrdihandS Sancanelli a Foreiux Me&potii jir^ief^toill 
u;avtaniMiVifflr« Venetii^-i^^^OocU^Xof^-S.affia 
2'^;Oifob. i7oi.- - • ^" '^ * . •' ^••/* ":■'... 1,1, 
ludecus. vid. Matthias . : - 

4e Ludibriis> & impofitiiis maloniaiJbosttonuniY »i4 
Magica, fcu^mitaWlhiin'/' . • . .,.ij// iv \ ,,Z 
ludi Theutonici rhythmSce cempoiiti v & ^Gandtvi ^es^ 
hibitt fuper hac k^uarftlMt 5* Qijod ific hatniir aiQtirmi 
mailnriim fslatitti^* V -" -^rj fi » .? ; 

ludovici Borbonii Principis Condaii IItfflair.?:r '-.— / 
Ludovici Carvaji^li Dulcoratio Ain:>ruleDtiJiruiK>Enfiiuli 
cx Refponfionis ad Apologiaiki e|i^distnLiidDviGi€8cV 
vajalij nifi prJuft rcpurgetur*^ .• .^* ^: > ^,'ij 

tudovici Caftelvetrii Opcra omnift > ^tM friai^ tcptKcH 
gentur. ' - . • . , . iu .l l 

Ludovlcii feu Laoniel Clialcondy!^ AthenieBudejonSgSl 
nC) & retnis gtfiif Tiircarum libri'ikcem,;;CMibuidi 
Clauferio Interpfete, cwti' aiil^dcatioflubia.:i.:: ^/^ ^. ; 
Ludovici de Dieu Opera . vid. £tiftm:iiiftbt?a CftrUti^ 
Ludovici Gotofredi. vid.Archontologijr.. n v 
Lu Jovici Imper.nont&ie libcr fidui coneia:SMUft imt/ 
gincs. . -' • " ■• ' ■/'" • '''•.>'•' *'■ • :.*. 

Ludoyici Maria? Siniftrari ^eAmetiokiparisSLJuriiDiat^ 
cefis Novarienfis Sftcrae Th^Iogifle Lcfio9is.£nitift| 
de Delifiis , & poenis . Venetiis izoa.doBee: corri» 
gatur. Sac. Cong» Ind. 4i Mauii 17 ^9* ' ^ • -^ ^ - 
Ludovici Puititii Poemata : neoip^ /Ode »' SDit]tftti.^'id! 
Canzoni. >. - . ' ' • ! .> 

Ladovici Servini AdtiodeB forenfcs GailicOk fermooe: 44 
J^oniis comprehcnf*, doftcc t^purgcntur, 

. ; Ltt- nifi exputgetuf. 

tudovicus Ccllotiusv vid.Dc H»cWA™a.v. 
tudovicus ab Aberftain. X. cl. » ^ , r t^- 

Sdovicus^attte D4»^pi«.rVld.R« ^n^m Ecclcfia:Di.; 

i.udovica$ Hcnrictts> vi4rSeiitcoju,.& ^rawVuITab^ 

bijlOi-Uift^ ^ _^ - .'^ w .r : 

Wbvimiriteteeti ^thQemtt». iv<*; ; i- ji^ .. . ^ 
ludovicus Lcoburgcnfis. vidal!JlU?Wii>Sw.i^ :-> j.r; 
tttdtoflims LtfV?it6Bto8i vcl Ltvatcnus, x,cL.,. ; . ^ 
fchJLtidovactofLtteiltti' vidslBA^a Jcfyicifiii^,. ... 
(fctidovicus idc Montc Spcfato» viAiJJ^rN^WOC Jfcw^ 

J-tidoVicftSj.WfafcPCttoblW^ii M-: • .{.r . r ;i ^ ^,LiJ 

tudovitus Schbnbclcri. Vjd.»aW«ioi H<llW>cccu > 
l^DviciiisiViHcbQisf^ tiicV •- *• ' '^ ?• ■, ^ "^'-^ 
ludovicui Mclchior Fifchlino. vld.WyUenuai&c. 
tttdwvitufe fc-IJlitoc. v{d.Thcrcs .Thtftjogic* ^c. _ . 
];^^Ldmiai$:t!i;^uiiv vM.Coim^^^^ tcN^ &c,^ 
LudoVifius BotoM<vi4Montu SakiUoa« .? . 
)Uidtkc.-.vidiUatth|r»f» i' . •: ^i > :•.'. .^ .y-i^ 
ludus pyramiijttlttv ■ ' "' > - = 

X.u]gi Si4cr6. Vid.CaflniBO dd ciclo» 
l3i«gi^B^5i VtA JLi ©rattica. t; •. t:^ - , ; .. i 
|a*rc Loigi Ffinadfep^ Argcnttmd -. ^dcvSfermii del 
'^itChriftiaoo.8n:rT .;.' '^;' ^--f'. ^^: ■ , -; ' • h 
Luis de Exea. Vfi.&ifcotfo liiftwieov > ' 
luUhoUuft'. ViiLVanwvndus; ' • ' 
dc LukauVch. vid.Joanrtcs. 

JUmbifiTti ivi A:iWy^unA »tiiirtb!8ff; '" -. -^ ^. 

JLumc Miftic«.^pa:j|f 'cfiwo5fdo'*degl- a<fe«!|i/'ESviai ?*efo 
i..r y 3 daji' 

^ I 34 i Jf»^ 1lk^$mm > 

dall'opere dellt Divina Qmia» e public^o n htnti 

ficio dcil'Aoime divote drllo Scritcorc ^'effpF.To* 

mafe Mcngbini d*Albicln4-dePrcdicatori, |a Jefiper 

Ciaudio Pcrcitni^neo M8^Dcc.Sac.Con||.$. Ofic<^^ 

SepM^SS, 

U lume accefo ad iin lCotfbtedo^ «el P; Fra |.uciai)o 
da Brcfcia» Brcfcit i7?Otlk?.Sic,Cwg*Jnd, a».jj^ 
nliarii trji. ^ . . ^ 

ta Ludiicrc dU Mondc Recfflfi» Mcablc ^imc Ftl^ 
rine. Antliditicttc Bourignon voyageafit.ver» tetter* 
tHti mis au jotir f^t M.Chrifti^n ^ eoet fc«. A Am« 
Oerd^ chez Pierre ftifeneft Libroife ai^ Irois^ oave* 
wx iive de I4 Bpur^^ 1679 in Ckc,Cong.$.Oftff, 

t^MaS tm. ■ . * . , ,• 

ta lumiere ncc en tenebrcs i qui invite tous les.JioaH 
tnes 4c bonn<t volttnt^ 9 9(c. far Amboincite tonr 

tignotti^ '- ,. \. 
luminofo $oiCt vid.Expofitio tioVi* 
Unarii Horologn circullis. vid.VVfflPftl*i9li^ll4r«k% 
lundorphiiis» vid.BcUum(eifO|ielf* ^ 
lupaciu^, vid,i>r6C0pi«S» . ^ 
lupnlftst vid.Hchric»is: $^tilliaopi4 
Iwkus. vid.Herinanoa«* V 

Lufinini Satyti*onrVid,ttip»i«biii%; 
mfmni Ccntwiii^ Vi^. Am^ci JLiifitani v ■< • 
Xtttenbach. vid.C^firadiis. . ^ 

Le &utber9Ao tuUlM, VM.tbcob(^tli«rqii«Vfidl^ 
]Lutherus« it cH fi4* Wim Coltoquiuni^^^iei ^ M^be*r 

nisKis. Mar^fioe t ft6o Ua^tmx 9fMmmwm 

tiooi$ vctcris: Vit# pstluiTi* 
Ittvdusr Vi<i.BarljKiini MMi4U. ^ ^ : r 

lycofthenel. vid^ConreduirTbiWmi^t» tem«Ni^ 
Lyfteotui. viitGtK>lgii»« ,> 

Lyfmaiilnits. i.el^ 
jyttichitts. fid.AJbeiw»< Ibf 4S.,S.4itVn^Mt»um* l\i M % # Accaronicorum opus Mcrlini Coccai Poctac Man- 

JtaccliiavcUiMtio , ^u* umcoruiii ^pimc^ diffociars 91- 

tcntibus rcfpondctur . 
MacchfawrcBiis* vH.Ni^Mi»>^I - ; . : . * 
Macctlb.'vit<.OpuftuliMn7iaraiptttin^A«yjnu?* 

Maccddnicas: miles, viA^fr*«s.» - 

Maccr^ wcl Macruii Vid.,<3tafrajc. 

MacJtbwyv vid-Joa(ine$. . . ; • 

Maddalcna Hoaimet;? . vidc : Riflefli morali ^ c chn. 

Maflfei Mafcbioms EpSola. vid.Dc Fabula Equeftris. 

Magazor Hcbrxorum nort permittitur in alio idio.TMte;^ 
quam Hebraico * : : ' • ' 

Magdalcm^ Ajrmaimsv j^cl. ; 

dc Migdalenis tribuiJ vidsjacobi .Fabn. 

Magdeburgica Hiftoria . vid. Hiftoria „ 

.Magdeburgius. vid.JoficihittttS» 

Mageirus. vidjoanncs. . „ ,w 

Maggio. vid.Com|wiidi# «»K«aglio. Vita della.Ven, 
M^re Orfola.. ^ * ' 

Maghen David, vid. Medaglia . 

ac Magia/vid- JNi^ctd Soupaoi . ' 

Maoia Aftrobgica, hoc cft P. Coftantini Albini VilU- 
-l^ve^^.davis 4^mpathi« fcptem mttaloriun , & ie- 
ptcm fekfliorum lapidqoi ad Planetas. 

Magica* feu rairabilittm haipriafom de fpearis, & a^- 
paiitionibus fpirstuam. Jtcm de n(Ugi<?i»> & dtaboh- 
cis iacaniit^onibus, de mirapiiis , Oraculis , Vatici- 
niis, DiYinationibus , Prapdiaionibus , Vifionibus , 
Revclationibus, & alitf hujufitiodi multis , ac yariia 
prsrfliriis, iudibriU» & impofturis malprum Dacmo- 
num . Lib. a. cx prpb^tis, ^ fidc dignis.Scriptoribus 
diligcnter colledi . * ' 

|(lagic? artfe J-ibria &fcripta^omnia. vid.Etiam Jo:dc 
Barrb Pctri de Abano. 
^i Y 4 de dc Magis, Vcneficis, & Lamiki vid. ftmtois Gt^gSj 

Magiftratus civilis potcftas c\amih9mk^i Jvict.TMOutdf' 

dcirbcrcficrf . ^^... . j ? 

lis^xk^mhiji^S^jiOid^^ vkliiBDe)ttii£iiii 

Principis, -. . . . 

dc Magidratuum jurc. Vid»l^atQ«idej«rff mgiflattw 

tuum^ .<3f :• . ,j -, .. . w./ . :, .i: 

Ecclcfiafticorum vctcrum , & rcccntiorum «^CMbniar 
' l;7[5:4»D(W>Sa<;iCoflgiIttd^a4tJ^n«j^jS»T < „ -. 
Iftgnaatp . . y«d. Li])dll qnidanK^ontiiidnfiei^pmlduiilttm 

. cultuilt* , . ;. ' V vi. ».. - . 

Ma&nctica vulncrum curjRSoaev vbie ^ -Rodtllt)M«6oV 
Cicnii, . - ■ •; -.• ,• '^ ^ , : - . . i ' • .• •■- h. . .. v, 

Magn^ Ihcmias Baftfadjnii ii^^ Miicft.1bti€diiiyiid^ta^ 
.;Ti,Q;.illufiriit]. £dit^^.%*8afilear itf^i. D«Vi'$?^Cois|^ 
Ind. 2 2,Dcc. 1700. - - \< .' ^ ;-• o^ 

Mii&!i£>^ KDlI^rfunii Riananiiti^/ vid.&)Iltt{f Roiy»ai)l ;^^3 
Magnum Occumc;nicum Conftanci^i 'C»*»evtiaA A^u-' 
: eiyerr9it;£ccid(U£;Rcf<^iini|]0M ^ UMi^S*^'^v^'^» 

yjt Towis coropTBbenfum .. Imp^atofiJ? Sl^fmdrfdi 
./, jCor^lio > &q.' Qpera > & <kbore« KcVfJ^aSllttW^iiW^d^r 

Hardt , &c. Frahccfurti , & Ilpn» Ji*?OfiUShi*J«hri- 
• ftiani.Oenich}?. MslQikftaUi; 7ypi#iSdoili^^iS»8dtiill- 

jti «700«. Decrc^ Sadra^iC^ng^cgac^Mdiiris^Jit i.li&rtii 

170/. ^ . - <?i 

fltionum. . /.. . .'.. : 1 ^••. ■ > .• * ^'•.v- ii-.M 
UihmqmSsauceMtum^ J^rlRc^t^ ^ e}ar^to SfitctfSiiK 

. itte. Alctiotaauctim^ prttfadoRtMan^^ 

Mahufib$cKvU,4M«hti*jU . j. ;■'..: ''. * i - ." 

de Majcftate Corporis.*ai^ift|^«r{Ar^ ^ddiif '8£«r^a^ 
trura. . r.: ' ■ .'- - .t. V . -...^y 

dt Majeftate politlca . vf<i(jdtot^ fiomfitii :>' • 
,dc Majcftatis.J«o;'ifidiHei«id AtlAfei. 01 iMRttWfu* 
xium majeftatis. .. ^ . ' v ^- 

Mai- .>lidiitlrauigv «iii«<UK0ijnt <tai Iuti^^ii4ne > &c. «c Civ 
iMfjic geiieralj &c6r UiAoiie <lu Pondficac, &C.. 

•MaioiurdUit^ vi^AaiB0S<SM • r 
Mainus. vid.Lucas, 

. Bftflloloar^ yid;Sisnooi Majolo. 
>lajor • vid* Georgius : Joannes • . 
Majot) & ffiJMir cftt<tbifimts« vide :> Catechifinus > xul 

tojoris^ & min^m Gofivi HSftoria. vid.Roberti Fkid. 
. MnMaLMraisa ]Mc.r Abbe de Forpfia 9 ~&c vid. L^ttre 

de Mr.Mabval^ 
MaUirailfi;, >idx4miicafacile. X 
'Idaldoniati SuminuU • vid. Jo: Maldonaco v 
;iKM«)abr«l8:lll^ ^«(LiP^ ioqjiiraidi vertcftie &c. 
iMrwM»lebrM(he Opera fequencia prohibencur • Dec.Saa 

Cong.Ind.a^,*M»ii i^^^. 
\ti\ih M ^ N^ure» & dei U Grace |i»r' Mt MalebranclieV 
•'i«A AinAwlaiiR iiW^^.-. ■ ■ '• 

%ia^i d0. U :^WV t icM Uiirate |>Br r Auteur de U 

E^hecclie W Ja.verttc derniereedicioo augumentetde 
.^^fiiifiewiiiK^M^dSuiieos »<.^uiii'oQt |>olnt< encote pa- 

ju.,.A Ri^teidim i^»4. 
vidk&nre 4e i' ^AlHfDi: :<le U Recherchc de U Verit^ con- 
«: ,m l'fiiK%^raiipn de M»de la^ Ville , &c. A Roterdam 

• ^.MakbraAfibe.> vid. .De^inquirendaventace&cae et- 

iaoi entretiens fur le Metaphii^ue &c. 
iectres duiPerei Malebranche a.van de ics amSs > dansUs 
qUelles il tepotid aux Refiexions Phiioiopbiques > & 
Theokrg^Ves de.Mo.sificur Aroauld fur leTrait^ de U 
^ature> & de la Grace. A RoDerdam t(t%6. 
iettreis du Pere MaUbrgn«ho.tottchance,ce)lcs de MonC 

^ Maler • vid. VVoIphangus . 
de KUlcfcqc^ , wJ.<$t^atius. 
4|4a)ef|>in$pf .NQVell? ^ yiiiCoelu Malcipinari » 
(Malleolus, vid.Fcii^c. 

. - , Mal- >f alkus damomni' Authofe P.^^u AkmdrD Alfaeftiil» 
Ord.M!nerttm Obfov.Medioia» tteS; S.<}oiigr.Iai|^ 

Malorum, & boRoniin operim fiiodaiiiemiiffl* viiLfM- 

ditneneom . 
Manchas dd Prado. vid.ExQrddo LiMpio. 
de mandads^ & monit^rlii. vid.P«cri Friderl^.^ 
Mandement de MoAfi%imir 1' Afdievv^tie dc .Tonrs' • 
A Ton^ cc iT.peuri>r y7i4.0wnto'Sac7CongvS^ 
OKc. zi, himlV ift4*^ ' : 

Mandementi & Inftruflion Paftorde de Moniiigiittir V 
Evcfque de •Meift^our^ la ^ttMJ^iciM- de l«-C6oM^ 
tutiott de N.S.P» i<^ Pttp« du <.Sepi«it?bM i^ij^, A 
Mecz , de f Imprimerie de Brlce • •Antoin^ ioipri- 
meur du Roy , 6: d« MonditSci^nr ibus ks Ak- 
cades dc h Place d' Aftnfc^ , ao figne de isi Cn^ 
i7i4«Dccreto Satrae Congr^don)s«LOA;.*»vAU- 
gufti 1714. 
Mandcmcnt dc Monf. rEver<|iie^ |c Comse 4f Alet for 
la Stgnatiire du Fonmilatre • - V:> 

Mandcment 4.e Monf. rEvdque # ii emmc da Sm- 
vait Vid#nie de Qetbdrlt Pair dcFrMite fiic taSi^l- 
cure d|s Formolairc. 
M^dem^t dc Afoof. ^'Eve%ue d* An|€#r fiir la fei|- 

ture d^ F^^raulaire ^ « T 

Mandcmeht dc Monfeigneur PEvcfqnt^MireipoIrattK; 

Piddes de fon Dioccft I7t4- ** qttrincipic -««tei 

^ Chcrs Frcres. II n*cft pas pbflible &c* ^ & dtfiite- 

toue cc qtii me rcAc de vie« tn lafodHfti ^torin glt<p 

tia? fus. Decrcto Sacr, Congrcg. S. OAa m^. DMei^* 

•brif 1714» , - • ,: 

Handem^nei de Monf, rfvefqiie 4« famlcfS kikt SU 

gnatur^ dii FormuUirc • 
Mandcm^ del4dnf. rEoefquede S.PMis^^ottllliic 1* 
.^cccptado ^c h BnUe dc i4;S/P. ie Pat^e Okmaic 
Xt, iur te cas fign^ psir |C.L. Do^cUrs avec ta fOOM- 
cation de ixiiif Eu^quc j 00! Votrtant procui^r 4a{Ml|c 
a rSglire dc Francc en t467. fc rcfvireot 4c f 4C- 
prciiioo dii ifilence' reijpciftu^uip > poor barquer la 
(•mmiffitn» qui tf diieaoX'4aaifioM d#'t*4iBli6 

fnr }uUi i7o$. ac %um ircvi SS. P. li^MfnMmi JHkP* 
llc Mancnciba» , vidc ; Traftarus dc t^occllM^ I^Udi- 

» ftioni5» :•■.*•:./'• •- •.• .i,;..: ' ; . ..... 

>landcipcnr oc MM&igbenr. 1* EtfoiqNc idQ Mm^ 
iier ponftn& ^cofidfldiMiscioiiitdKMO.fcuUk >iffpri!n>g> 

goirc VII. donnc a MoncepcUicr{f m> JiiilUuHM* 
Breirt Ke06diArPyfp»>XitIr^» 0c«$eiDbm 17^«*% 

ItoideiDcot dfi M0efigi<ur T Enefii^c ( )de ^i((o >ipii 
/^^0'ciid dr::reflilcri!Oftcie^iiil9^|upiiaefoqUl«.y^ 
lanMi^ ^ui coipfQCfifle.pmc^;liiotikr Oif lu^v^Maii 
lA fclle S.Grtgorii VU. Pa|Nfr ^flotMom^^JiQi^ 
•nc » E«i(coci.» le fei^iet^c dit mois d*. AouA. tyui (e- 
incciii Yi|Qiiicuf. BrcnPmdi^i Pj^arXIIM.OSo- 
bris ijti^t ' 

j^fandefiuuif 4orrM9n((4»iftic }'BQefi|Me 4' )&uo^«w^ 
dcfcnd dc reciier 1' Officic 19991011^ fur Wf .fiwilk 
>irol4net qui.^MiOJlce pATj^^ mpts r Dic wr» M^i^ 
in Fefio &Qn«^rii VII. pj^ai» 4^ Qonfeflbrie^DoQ- 
ne a ^gennes lc vignc qu;itre JuiUer «lil fefT ^Qi 
ytf|^*0^^& Hit^vi 9coc4i4i f^i^* |(U|# 17. «op(e% 
ht\s i7>>. 

I^findcmcm dc (on^AUcfie Mot)(afiiiitf Pnus^ AK 

^ m^d 4c fforraine l^ueque de 8?xciu; conteMHi U 
jttgOtneiK» q^'U » port^ftti; difercnits Piiopofici^» 
qui ii^i onc cc^ dcnoo^ir A P4M cbfz 'RapiiHaPo- 
icfpinp ^7>;to pcz pootincnccm ooQiittlUe opioii>nee^ 
& doQripasceoicrarias^ fufpc^as» SediAp^iAaiiCf ki^ 
|urtofeft> dimiiAnf^c enoriiniifaviafies^ J]|ea*.S4c|^ 
i^ongr.S.Olfic. u.Julii 17^), . ... 
^andcmenc *dp MonSgneur I' £veq&e d* Asjcifff^ >a jT 
ip^^don diU Miracie cper# dbns la VHI^ dcScigOflaf 
llf /CC pNCt(< > (0 lU latiMtor i«U ^epcceiui crf nr firois^* 
Jismr dc )VEpiph9m^>7U« dfcr. J$S.&,N.O«Cl<si)C}i*- 

wPap5rXi|iii?Ju«ii7i4* : : 

^andemenc de MonTcigneur 1* fiueqiic dc Mo^ceOelliec > 
piiittOCCqpdMaiation d'w Scm iociculi TtfiaiiMflK 

' de . dla Chaife Dieu par Mar AatibuJrnRrdtxsfionHne^il 
mpli^«ll Afi&t >AfK»A0UqM #^. Qttoim^xlas: «|^ Mtfnli 

Manes Roberti BclIarminU Authore fo; I|ei»ldo S^ffnt 

M#f>ffft4^> ifid* A(>al99n^ntrt'Sc^fittttoi<&ti;i i- ' 

i^q*eWM»^vii'-B4<^J«f<>'-Tftftaa»r'- ;^v :r.' . .-: i *;. 

ltf«M»iflt» .4iKo»iit4fl fff^xdmS, vdrfo k SeRtftci M«tri4 

Maddaleoa, i(lc' Pa^zi ia i^n^M Voacrdt > iO/Uiie 
.> ^^.«ififue.fiii %n9l«ti-Keg«li.fam do^^BitfrtslfaixdeBd^. 
^JiQU». V^t m^m^,^\Y 'A^t grmrcfcgiuriattffiykef 
«^mpoiftf da^oa Qi«HAnccmi0( $«llf^4 dr V^riHa^ 
£idiiowvorjfta«ipaa. c<Hitl^4ggiunf«!>di imiEIfottnV 
^tiOjiU.tir^tjimniefit^^Ue Tffe i)iyiMi(^€tfien^ i 
favorlfaiti alla fiK«t«&p^ ^oa ;> (ompoAai daiPvTM^ 
F. Andw* JfefteHoniv ' * '-- ^ .:. . : =.ii.ur.r * 

M{Hii9r4.4i <e«^ td il^i?glltf«4^ t figititDdtMldnri^mii^ :: '^ 

delk Ma^l^» d» eonirer^MKQ. ccm Uio^ a§iatteti' ahrune 
jteoeffajEk lilkfliofii i /^pe». tKidQm dat.mivcefo r 
Faenza 171S' j>Qcieio Sftctr Con^c^a:0ni& fodi 4^ 
>IJe^eiDto;ift I7»fp .: - i • ■:•--:* i-^ 

MdiH&fto di ftiofiC.Mairc' Adconiii^ X)atl»ii|i»V >ridcr 
Maw AwiBwi , de PomiiBi$r 

MaRlius. vid^iiMNQ)ef< 

de ^;ii9iie(li$ «f .vLd« I^Miocigiiis ^ . 

Man$feiden,«,viid* Qeorgiu» .AauUti^: $iMttM f ttkrrif 
. 4p^iiMK; Vplradiftft Coooe^^f . . n ■ 

MftfifiM»*.vid^FeUat^v .,r « > 

M^fti^n.iA^glq» <«c(r. ! . 

MwwUjJHJir vidfvJoaiHies^r ;; 

AJe^tuaQi^.. vidr< CfibovMtiflr Xibrx nmel 9 Ctic&m) 
MdcuiiAftt ; M«ci(at«}Qicojn99t opus^ : v 

de manu Regia Ta&«GjMBikp^ereir^ «teGafirtf^r** 

l^amt^i^ <««Mi<^tfiQir ifeii brevr oompeadiaiv»- v^sfMr ^ 
-^MWW^ifl^m» * fCatlHi^Ji^ doOWmty itt ^ptlS^ 
>p^^,^htY^M R^igioflii^ capk» cft ftla Dei vev&o 
:pefpiQu^.«»^ic«i¥iiir** ..: 

Mii^UfiU Ra^i^icorimJteKlifrisjtiComrovc^ «' lf6bttdtft nbxiineiifeciABrkmi ^* AUc4flW:Aflcilb[ittiIo 
. :>Cha<i£opolMniy;- " -A • '^^ -"i * -> "-i "-•''•- ■> ' • 

n ifAatiP.i€AxttiAitmtt^ViktXct%^omn Vkiiliat 

anno Jubilarum pr^cedenie. Dec. Sac. Cong» Iftd* i4« 

- ; Apir. r^Stiw . - " •• '.^ i .- *' • .* 

^ahuale Enchiridion. vid.Enchiridion manuale. '^^- * ' 

>lanual^ Bdmtipob thtiftiftoofsui» V '^ qu» e6ru(fl'^^ 

. tOL fioelicitas depingiwri AUtrdrePtlilip^Aanit^stOt 

drSHbiir^. \idi Edam Th^fjoiftit Rleriimpublie^mAfi «^ 

IkdaiiiMte Regulatinm. vid.Frtti^ifd Ptflimii; ^ • - - 

JMfMnab nenuiiadcnirabilium « ^&^ dbftiirfatum « Ifofltirf^s^ 

« \(fiAeisaid«;amax]p3itaiis AlTyrioiiHii j Chaidsoriini j 

Sciiarum-'« £g7fdorum > Ambum , & GrMorom » 

jii^U^re^aru&i 9 &:Medi€oru«n ^. Regum>^&f Ptinei- 

I fm^.GwSlifam.^ JBr Pldbejomm Phi4ofi>phf^a i & 

tnedica pcimpiay edica per D. Gcidfrid SmoU; 
JManuale fummae totius Theologiari vid^-Cordlfa . ^ 
J4anuale iZatfaBriitbixmi ad itvftaddas «sft mentfe Api^dll' 
'prflismtsimQim»' tfo^trillarumque noritaies M^Con- 
€ttiis»iatq«fe sKriiif^%iW. fidfliiver tootesRarfft 4^fu 
J^fcCijSac; Coaigi fxdu%. Sitptamfods 1717. ' 
JManualfi commDdo pcr gli Curati , e per bgr/ahroSa- 
«isrdotei^iriie i'iinpi4^ghi a bemfi^io de^Fedelilnrfun^ 
zioni al fuo Miftero fpett^i', di Giovaani Battifta 
Bcnamaci. Parma 1:690. Dccr. ut«fdpraM' * • ^ ' 
^aauale Exorciftaxum ^ ac Paroehortim> 'AutkoTeC2fn<^ 

diiw^tagpgii^. Vmtakt 1^13; Beer. wfupta'» 
^anudu^io ad Thtolbgiam Moraiem» qul pei* 4jiltoei<» 
dam ouarftionem ad eam fpedlantiftm exfhcact«Miutii^ 
^ jllius Ibtdium m^re faciiitatur . Opus •TyTbmba» ne« 
ceffarium, & omnibus ConfetiEi;ri}a'|>erbppottdnums ' 
, A^iiborc i^aiiiii loUaao <d^ Sdsiecate Jdfu'': Ata^il e« 
Typographia Setziinarii r7)»y* "^MfecACorrigatuivv detr. 
Sa€%iaoflB^0ffic.i^.Od>^ ^ ' *^ 

Ma«V9iii^na4 }um«eriQiD ifua 4i«ile y* <fc^<cam>ricum^ »- 
r ^tjom Di QcBncdi6ii:0«pi^i^dch«d>klm derthi4§o 
f ^}(^ri6 ir^e^itft iicriioii^iriliito<ndo't &atnet}s'Xe]rfets 
^ Hift. Juris civilis : Nucleum i4i*)«Uth>rtAfi i^Geofgi^f 
£4^j^i2liii:^-auincirki(8* jurtdicum;^^ }#h; SeifpMili; 
i* ...t' com- " ' i* 3^0 -BM^ i.»mifM ^ 

coiflpen<ft6Am J^rts ^atiotiid s i?' dflil» iHinae^^ 

nemt Oeneralia ucriiir^ye fuf^ Mioaata. < 
P.Manuel Rodrtques. Vi<i* El Marannon$.mfac}mrar # 
MamieUs Calado Liber iilfcri]^n» i ir.¥il$r<tfo JLucidc-* 
. no> e triumpho da LltyetiM ^ ptimctt pam donec 

corrigatur; * .:• : , 

Manu(crlt>luni ^UHikknl i^ ^fi6i^\titif%t i Voii msmkf^ 4^ 
^^t Nttdcio rtodtio^ S& Cxc<tleiid<i onx oaroL» flpcr* 

& finiir lo^i^s ma^ convetrgd^ad ferviifo dt IKosj 

Mon de i^ Aimar, y fe&a }uftttiQ4 
«1 Mirannon^ y Ainazonas . Hiftoiia de It>$ dcfdobri^ 
' mioffios enfreda», arc dtmta fnitel R.Mainiei Ro» 

4tiiueif 9c$. crtp Madrid te$^ D^CfUe^ Om§t4 Ind, 

•»*Dee< i7<l^. * • 

Whth^Um vet Mar|Mchiii«. vld. ^oaMiei t PiAiippmg^ 
de Marca. vtd. De Concordia Sacerdo(ii ^ tr imperii^ 

I>. Hyacintlki M^^dei^i ^ *^ 

Marco Antonio Capello. vid« Trattato delL^fflecrdcito » . 
Mafco Antoote dc Blbminit.w vide ; lifieei Antoinidv 
^ Ptfmiifiil'. . u . 

Merc« AM»nlo Mafi . Vid. At^irtidf Pamafoii 
Marcanus VVeftphalas« vid. Keinhotdus. ■ ' 
MardMirgtlinns. vid. S.^tagtwa PbiliDpo &atoeo# 
Marcelli Vifcardi necehrtttis mdigtniHi^ 
Marcellius PaKngtntiis Sceilatus i. cLr 
Mareclhil Kegffomontanus • vii.^cKiiinef*^ 
Marcbant . vid. Sanittlicatio SJcfeph ^ 
Marchetti« vide: Anacreonie«tradoteo.^at4!keed> 
Marchinus Novarien£t« vid. Philiberti Marcfaini* ^ 

Marci Antonii de Domtni^ ^, oUnft Arthitpifeopl^plla' 

tenfiei Opera omnia ubique» S^ ^ovis idiowatf im*' 

preffay prarcipue feqticncia^ 
•onfiKimi fuat Profc&ionisi in qua pteres propotfctoties 

heretfcapy crfotjfcx, fcbifiiitttkar^ fapientes bcrefim « 

blafphemat fcatldalorar, 8^ comiitebofir inEocldiam 
« CatDriieshn iUiiiMAam tvfp<dive^ 
fpiilolaad Epificopos Ecilefiar diiifiii^n^ictiptay ^hiqu^ 

.oattfi»difeefio(afao-/£;>iitopM;iiie;x^Mi€; ' 
Mahifoftafnt Iiifua partita a'itdtia>.. 
prcdicsi facM U prima Domenica dciravtfaioi ^fU« c |M&cio, arJDMieacoii8.ad HilloxiaiRCoiwil* trict Pc* 

f. «pns Je R«publia Cbrifti«fui« . ■ 
^ Iten de EfpiibUca cbtiiUana. . 

lcent de Re|f. Eeclcfiafiica libri deccm* 
/ |4ara.FridericiVV<ndeUiii Infticacioniin> libri |« 

.^(deinrcfacifiiaiisTbeolfgiarlibri dwiaeciiodice dirpoticr' 
Iteoi MOiam th^«g|i« ^deofni majus, 
Mard H^nrici GuiMcrkci Omaolpg^^ ime .QUom Au« 

tlioris ibfomtti .{ : 
Mitdt UMickijaMinslu «wMi^ t)oVp Juri4 PMblici « 

BteoMB \$ir%^ jfcfi. j$fl^ Gongi Indi i». ||ar4l 1705« 
Mlird Pagani canninuiA libef j cui ui^nhis eft. : Tdonfo 
jiogelicoft E&akctqid diicitttrs Sonctti dtvcrfidi Mar- 

' COi.Pig#U*..rj . 

I^aici Vidal. Im% vitali^ » fcu jbi^QifitioM Tbedo^c» 
' moralei^ 
^ ejofidem Arcor&Iiittittt^ fkim «^rrkacM» : 
Iftard luerii Boxhornii Hift. miverQis Sact^i .|fr profih 

lia ad aoiiuln.ttf<|ic$rfr^«ir hct^i AppcRdil^ s ptwi« 

tbomni fequentim ttKioruvi rcs.cofilplcxa* 
Marco dc Ouadal^xara^ .#tdL ia Hiitoria. Pomifical • . 
Martui Andreal Fallilleobergtfm$ t> ck ,1 

Marcu^ Amonios Allcgtc Vid. Paiadiru$% , . 
Marcus Antonius Arnaldus« Vidc^ Oiacio Mski Amo' 

iiii Arnaldi < . . .. 

Marcot Alitomus Calvings 1. cL 
Marcus AnCionlusCorvimis t. cL . : 
Marcus Gorddius Totgenfis 1« c]. 
Marcos Epefinus i» cj.* , 
Marctts> vid. Jufia damnatioi» 

M. Marcus Maraigus i» cL . . 

Mareos Tileniaiinus HeshufittS |« cL- . 

Mardefey. Vid^ Joaflocs. ^. r 

Mare Jiberuni! fiyordetj^e y qiaod Jktavit CiOfCtit ad 

^dicana.coaiinercia^.x . ... 

Mare magnuinj SaerM^ti fflatrimooii iff I txigttci, > & 

Audore Carolo^ Mat^ Clefico.EUreotiflo^' Aic* Vc* 

^Hsm-\i%t^t •• .' , .•: i.'>. / ". \. /.. 

Ma- f f2 titii^ tJifOfUH^' 

UttcHau vid. Samticlis Marcftl. 
]\fargarinus de la Bigiit • r\d. BibKmlieet -SS. Patrtttn } 
Marsariu Cofta Romauia . Vide ,_ Scclea di Letacre amorofc ^ 
Margarica Paftoriim« » 

Margarica Thcologica. 
Marginaiis AqR^^^io «d D.Udc{yhoiiftmi« Vid. Mtcluen. 

lis CarraOEie» 
M;rna Boo. vid. Scati 4*Oratioiie. i 

Maria Concetta. Pocma di Gio: Carlo Coppoh. 
MahadiGtcsiCamielitana Sctlza. Vide; VariiEferdcti^ 
fuor Maria de )efus. vid. Lcnnia. 
Marix Dciparae In Ordfnc Pr«dicacorain vifcera mater-'. 

na cxhibec Hyaciochus Co<{ueciii$, donec eorrigatur. 
Mariz Virg.Epiftola a4 Mcffaiienles, vi4.£piftola B.V.. 

Marl«. 
Marialc, five Apophtegmata SS. Pattum tn oninifaos k- 

ftivitatibtts, & materiisV. M. Authorae GregorioGal-. 

licano > donec corrigatur • 
Mariale Thcrlco, c pratrico» 8ec.Sopra ioJltd Feftc , 
' chc tfa Fanno fi cclcbiano deila graoMadrediOioa^ 

Auftore P.Jofepho Saliceti Soc JcTu . In Dcc^ mag^^ 

Sac. Pal. Apoft. lub dic $<>. Jan. 1691. 
Msriaie. vid.Blbiiothccx Intcrpretum. 
p.Mariana. vid.JotMarianat. 
Marianus a concepcione • vid. Vo<;abuiarium • 
Matini. vid.Io:Baptiftat. 
Mario BignQni, vid.Operc di F.Mario. 
Marius. vid. Hicrpnymus . 
Marius Cuccclius. vid.Dc pri(ca, & reccnttv 
Marius Curtellius. vid.Codic2S Lcgum«, 
Markieuvicz • vid Jo: Markicuyicz ^ 
M^rloracust vid.Auguftinus^ 
de Marnix. vid«PhUippus. 
Marolc. vid. Ortholphus , 
Maroc. vid.Clemens* 

Marpacbius, yet Marbachius. vid.Joannes. 
Marphorii, 8c Pafquini Hymnus. vid.Pafq^ini^ 
Marpurgcnfe colloquium . vid^colloquium • 
MarpurgenOs Synodus. vid.Synodus. 
Marquardus, vid.Jo:Marquafdi. > ^i 

Mar« tlarffliift 4e Padua. i.cl. 
Mafftallcr. viAChriftophom*. ' - 
Marchii Az ImOm^he, 

Marti, y ViladaiiKir. vid.Dcfenfa de' K Atf(ftonrad - 
doftorc Mardin. yid.Nodus in Scirpo. ' 
P;Mattiti <te'Zeadriiirfl#. vid.Di6» c6rttempfado. 
P. Ff Martin Pcrez de^ Grevara . vid. Ivizi<* At Salomqn . 
Martincz. vid.^Hfpocypofeoni • v ^> - . . . . ' 

Martincn de Kipafda. vfd.JosMirtinez. ' ' 
de Msmita B«ceiilfelxji|. vrd.Hmoriavera.' " " 

f dc Martini Buccri vita, &c. videt HrBorfa de*Vit:a 
I CM>]tti. ^ • . ' . *• . V . '» 

» Martini Eifcf^nii rrt&. ApologeficQS dc certlrudfne 

grati« pra cam 1 1. fefs; 6i &)nc. TrJd. ' 

Martini ab Holubervefo Rcfponfio A poloc^etlca pro fen^ 

. > teiitia ^. Hicroiiyini Woremrrti >di Baplifmo aborriw 

' vorana. - * 

l >!artiiii Jejeri Lipf. De Hebra?oroift*Lu«u ; Iu<»entiun. 

qiie ritibtts t kti\w prtrcipiie, nernon R..Mayf?s &c" ' 

i Eiifti(^iaker4-'eQfr(^Uir , U auttit>r\ ' JLTpfi^' Anno 

li Martini Ortizii. i^ACadueeus . ' ' ' • 

»«artini Scoocki Tfnar/di» Pate, fpedat;Itti d& paceper-, 
i petua qua foederaris Belgfi c^nringit. *- ^ 

.; M4rtini Scoochii Oillcrftitio. «ng^larfs ^e malcftne ad 
difputandum publice in Acadctnra GronJn^a;\ Om-* 
: melandiac i^f^*S.Ct)ng.Ind.4.Mal-.i79p. ® • 

Mirtini VVclnrichii deOfrumoriftrorurti cominent4rius * 
doncc corrigattir. * :; • ' 

Martino Difcnbacbio. M*omd, y?d. Q. D. B.V. Ad £enc-t 
V- rofani &c • ^ . » , : * 

Marrinus Agrico^a . x.cl. :.»...• ■ 

. Martinus Borrahiis Smgardian, vel Hudfgard.' i.cl ' 
^ Martinus Buccrus. i.cLvid.Eriart Arctiu? Fcliftus. " 
[ Martinus Badiirinolufarius. vid.EpiftoIa IjudiartU 
\ Martinus Codogwm vidi f o: «taldonatp , ' " ' " '* " 

Marrinus Crufeis»? sid. ' * . . r* i >'» :«' <* 

,. Mn«;inus Fabcfv -^K^cK' ■ - • ^* "' " '"'*-'"' '•* '-'> •-"^..*- 

Martinui Fxe<5lhus. i^^ifc ' ' ' ' --'' ' * *''-'' ' ' '' 

Warcinus de Cuicardo, viA Noftes'-' Oranifc vlin»;' " '' J54 l»i$H hibrwum 

iiiirtinus Hellingus. x.cK / "* 

Martinus Hofman. i.cl. ^ / 

^larttnus Kempius. vid.De ofculU. / 

Mminus Kcrmnicius^ vel Cbemoitju^* i«cL 
Martinus Ko, Vel Martini Ko. i«d. 
Martinus Locandrus GorlicenSs &il«fia$. ^.cl. 
Martinus Iu(herus« i.cI.Vid.£cia.m coUoquinm Cocfeii 
Mahometis. Paffio M^rtioi : J^hi^utmx XcaMlaOionic 
vetcris: Vitae Patrum. 
Martinus M^rtioei. vid. Hypotfpofcon < 
Martinus Meglin. x.cl. 
Martinus Mollerus. i.cL 
Maxtinus MorIin« i.cL 
Martinus Ofiermiacherus. i.cl. 
Martinus Perc£« vid.Ivizio dje SalomdD. 
Martinus RumeliDus • vide : Diflcrtationet ad aurlUutt 

BuIIaili. 
Martinus Salbach. i.ch 
ttarcinus Scalinguius Pafcns. x.cL 
Alartinus Schookius • vidc : Aftuarium ad ^^ratUS- 

mam && 
Martinus Statius. vid.Pars prior poftiUflt^ 
Martinus Vivaldus. vid.Caridelabnmi* 
Martinus VVoIphius. i.cl. 
Martius. vid. V Volphangus . 
dc Martyribus, & Apottolis Libet. vidcx EXenpioruflH 

variorum . 
de Martyrii adafquatc fumpti notione • vi4« Theologia 

antiqua • 
de Martyrio per Peftem. vid. The6phili Raynaudi. 
>dc Martyrio vero,'unico, proprioi &c.vid* Refoliido-^ 

nes Orthodoxo morales. 
Martyrum A£liones»'& monumenu. vid. AAionci, fe 

monumenra. 
Marzilla. vid.Concilii Trid. Dccifioncs: Dtcreca Con« 

cilii Trid. 
Mafii commentaria. vid.Andreae Maifii^ 
Mafo degli Albizii. vid.Trtttato dell^Appelladone. 
Maflacro degfEvangelici. vid.Vera narrationc. 
BAaifaiius* Yid.Hici:opynu$ Maiius* 

Maf- 1 A S. Sfdf TfdbiUitrum^, ^f f 

Maffilienfiumi 8t quorimdam R,ecftntioniao* Vid.Corac« 

lii Janfenii>. 
F.Maflimo iz Mooxa. vid.Glarie di S.Anna. 
MaObnius. vid.Agobafdi Epificopi: Pupilli MaiEonir* 
Maflacci Salernitani Novelhct 
Macer. vid.VVolphangus, 

Mater Honoriiicaca , ftve de Laudibus, lExceHencIs, 8l 
Pratrogacivi^ D.Ajsnar: Opera &: ftudio Jo: Thomx dc 
S.Cyrillo> donec corrigacur. 
it Maceria, forma, & poteft. civiutis» &c. vid. Levia* 

than ThMia Hobbles. 
Matha^fius . vjd. Laurencius , 
F.Machieu. v!d.Abbregii de i'Ancienne. 
dc Matrimonialibus cencuria. vidtGcorgii Beau. 
Matrimonialium confiliorum Tomi duo • vid. Laurentit 

Kirchovii. 
de Matrimonii celebrandi modo. vid.Formidell« Ori- 

tioni, 
Macrimonii chriftiani Inflicutio. vid.Defidcrii E/armi. 
Matrimonii Laus. vtd.Lau9 matrimoiui. 
de Macrimonio. vid.Bafilit Monneri; JoacbtmuaBeiift: 

Thomae Sanchez. 
Macrimonio delli Pretiy e delie tironacbe. 
U Macrimonio di buona Legge confider^to da Don An- 
tonio Camillo Leoni^ In Lodi i7i]^.Dec Sac^ Coog. 
Ind.7. Fcbr. 17x8. 
F.Macteo da Veglia. vid.Gufto afflitco di Giesi^. 
Macceo Berlaodo. vid.Il nnovo CoofederamenCD &c* 
Maccer. vid.Joannes. 

March^i J. V. D. coUegia Juris . vid. Antonii Maethaa , 
Macch^i Broverii de Popuiorum Vetemm fc ReceBtio- 
rum Adoracionibus diflertatio . Amftclodanni I7iif 
'Decr.S.C.In<J. if.Apriiis 1719. 
Macthari Dreiferi Orationes. 
in Matchari Evangdium expofitio • vld. Hippophyli me* 

langari • 
P.Maccharo de Moya Soc. Jefu . vidd • Quacftioni Sele*' 

&x 8cc. 
Maccbaro Polo Londimcnti • vide : SyoopGi critico- 
riim &c. ' 

Z & 10 ^i§ Mtit Libmtum 

in Matthanim Faraphrafi;^. vid. Bqrnardlnt Tamh^iu D^ 
fiderii Erarmi . 

Mattharus . yid. P«tri Matthari , 

Matthzus Aibcni^ , vel Alberuus. x.cL 

Maithapus, qui & Affartiu? SceflFcr, ycl Schpfier • ^. ct 

Matthartis Bcrnegerus. vid.Olifcryationcs. 

Mattharus Beroaldus . x. d; 

iMatthzus, fsu Matthias Brcflcrus. i.cl 

Mattharus Chemniciu^. i«cl 

Matthius Cokrui dc Proccffibus exequuttvis , dp??^ 
corrigatur. 

Matthafus Colfcburgius . i.cl. 

Mattha?u$ Fcrchlu? . vid-P^fcnfip vcftigatippura • 

Matthxus Gutthenus . i.cl. 

>Iattharu$In<kx. x.cl^ 

M attharus L udtke . x . cl. 

Matthapus Pfeylargyriif . x.ck 

Mattha^us Polus. v]d.Synopfis cnticomox. 

^atthorus Pnrtorius • vid. Tuba Pacis . 

Matthanis Smalcadeofis. Yid.Jo:^iatthxu^. 

Matthsus Tolcanus. vid. ^O: Mat(h^«i . 

Matrhzus VVeghel. x.cl. 

143ttha?i|S.VV«flenbecd[iiiis. i.^L 

Mactheus VVeftmonafterieafis • vid. (^lores &iiftortaru^« 

Matth«us Zetius KcJ(ie>beigcn|^ ^ v^i Ki/esbcrgcti , \!^^ 

Keifcrfper&enfis. x.cl. 
J^atchxus Zifer • x.d« 

Matthiar Berlichi Sckaokniis Tbucini J. V. D. cqncl^fip- 

ms pra&icabiles • 
Matthiar Stepbaai Pomerani. de lurifdi^tigne. , qualei|»- 

cnnquc habeaot Judices in EoB^.Imp. 
Matthias Bergius Brunfvicenfis. ^.cl. 
Matthias Bcrneggerus « y\4.t ; OJ^fer^vati^nes Hift^ri^<;^ 

Politicac. 
Matthias Bortius. vid.Pc ciatur^ jurium i^iajcftatis. 
Matthias Brcflerus. vid. Matthxus , feu Matthias. 
Matthias chriftipnus; yi4..1ihcatr^m UiftpricttO}. 
Matthias Eberhart. x.cl. 

Mattkias firbJMS, au( Erb^nus, yel Herbenus, i.cL 
i|{flatthia$ Maccus Illyricus, vcKFlavius.i.cir 

Ma^r/ k S\Mc Vr(AiUt9rum . is} 

^^ ttatthJaS tudecus. i.cK -^ - 

Maithias maitinu$. vilUxJcon philoKogicMio; 
katthias Riter. x.cl. 
rtatthias Sclienculer) Vid Sartor. t.ct 
^ Matchias TinaoriUS. x.ct 

MattWai Vchtii. i.dli , 
ilacurinus Cordcriu^; V.d; 

i^aucelitts. vid.Micf6n)rjAu$\ ^ - 

' Ma^ritio Mo^^v Giardiho di lAl^drigalii e Selva dij^ifc 
'fi^ m pcnCttA. , ^ - , ,. ^ 

itdauritius dc Aliedo; Vi^. &c Pr»eIIcatia Epifcopalii^ 

dignitiiys; , , . 

MaurO OrblniRagurco ilke^o delli Slavli boggi cor^ 
tbttanftehte dettt SchiaVOni, ftaafi(faco inPctaco ;6oi. 
urqaequo prodeat » dclctii Harrcticoram Aominibus i 
qui paifint dt&ntur*4 , .. 
WlaurOc^niis. vid. Andfeac MaflrAccnji 
^axiores du Drdit Canoi\ique dc ^raiice Pair un dc$ 
jpldi cclebres Adv6carS . Bnrict^icsde pluficisrs Au^ 
thoritez) fc obfcrvationsi &c.^r ic S. Simon.t &c. 
I^axiiftes de Princes^ Slt ^i\kt% SouviStins . A CoJogn^ 
x6^<^.OpufcQlam Secandum; Stc. Congn.Ind. 4. Mar^ 
tii 170^. 
Maxiiftes t^hriftien Cir te ddvicr de parl^ jxd faVcar M 

la Verir^. Dec.Sac.^C6ne.lnd^.i.^cembri^ 17 a/^ 
Maximilianus Maurus. i.cT. 
Mayre '. vid. Joanhes ; i \ 
I^cazza. vid.Nove marredi tn Itohorc di ^ Ai^a; 
M^chanicitUiti Artiath Pahoplia. vid. Pan^Iia ; 
Mechlinienfis Archiepifcopi rationts > ob qiias» &C.Vij<;' 

Rationcsy ob <|uai. 
Mcckart. vid.Gcorgiui* 

Meda^lia votata Maghert thiVid i Sc Abranl , prohibc-» 
tbr onlrtino; dihQcfquc, oUi eaihapud fe habcnC» S, 
. Off. ftatmt deffcrat; 

liber qUbque de ea traftinS, eui titulas.: DeirHebraf* 

^ ta medaglia » detta Maghen pavid , &t Abrtbam «. 

Dichiaratibne di t>: Angelo GabrieUb Anguifciola « 

£c foliunf» coititulus; MaghenDavii, & Abrafaanu 

JBretc difcorfo i c compcndiof^ eflamifiatione dclU 

. 2 j na- j }5t initu UbrMlm 

natura» f proprieta dt qucBa antidiiflima medigttil^^ 

cfiratto dal Ukfopra do dtD.ADgefoGabriello Ao- 

guiCciola. 
de Mediatoris Jffu Cbrifii bdniiiisDivinitate» 2kcqua«i 

litate. 

Item de refiauratione Ecclefix Celburii, &c 
IK^iXtx Religio. vid.Religio roedici, 
Medieiha animar. vid.£tiam Imagines mortis» 
Medicina animjt adjunAa Imaginibus mpMis. 
Medicina ataimar pro fanis fimul > & ^grotis » infiante^ 

morte* 
Medicina ahim» tam his> qui firma, quam qui adver- 

£ii cArjNDris ValetucKBc ptarditi (tint > in mortis ago«» 
/AC) fceitrcmis his periculofiffioits tcmporibus m^zi** 

mc oec^fia* 
de Medico Meb^aro. vid.David de Pomis, 
Medina Belarccnfis. vkLF.Miehadis. 
de Medio aiiimal^ttm ftatu. vid ftemardiiii Corii. 
MeditamcBU cisca fiiiUiam Alexaodfinam. vid. Hippc»If- 

si Marraeeii. 
Mcditatio Regis AflgHc. vid.Jaffobi lUgis Angliar. 
Mcditatiofies Hiiloricai. vid.PiiiUppi Camesaxii. 
Meditationes in Orationem Dominicam • 
MeditationeSt & praFcationes piar admodMi utites , Se 

neceffaris pro fiMniaiidis tum conTcieiitiiSs tum mo- 

ribus eleflorum. 
Meditationcs SS. Pfttnim i qttibus Donaloicz Paffionit 

myfterium^iplieatur . 
Meditationes^ahifocrrimai^ Vide t ta Oiatiooem Dom^ 

nicam. 
Meditationes pro fingulls anni diebua ex Sacra. Scriptura 
1 excerpta?> quibus accefferunt Oracionos ^uardamSelc^* 
&ar,3c privileglatarftCUm Indulgontiairum luerahiiium ca» 

talogo > aliifque faiittisccrtius contequendat mediis,&€«. 

Xa,& ftudio Hicrotiymi tilirnhainih, donee corrifiaturii. 
isioni da farfi quando fidiec la coronadclTa-Me* 
donna^ In Milano per liCbifelft. Ifi Dec^ong^indK 
die 3..Api.t6g5'. 
Mcdieasieni del P. D. 6io: Ciacomo Cevafco*. vid^Qua^ 
rcfinta deU'Amma. 

M^ I A 5\ hde frobibU^rttm. %if 

Bedirttioiram Inchiridioo • vid. Prxcatlonom aliquoc. 
Mcdalla Tbeologiap veteris Teftatnenti, &c. Opejra Jck 
slnnis Thilonis. Lipfo i^9o.Dct.Sac.Cong.lQd. 234 

Meg;)fid$r. vidfG^fpair. 

Megap. vid.De nacura Jurium majeftacis. 

Me^lln. vid. Maninus. 

Ilejenis. vid.Jttris publict quaeftip. 

Meifltrus. vidjoachimus. 

Melanchthon. |.c).vid. Eciam artis DivinatrkiS: com* 

ilien^rias die AngeU>: Pauli Dolfcii : Philippul: Vi- 

X% Juventutis. 
Metander y vet MeUndiu^ . vid. A^o Ptnfaiellionls in 

Jefuicas: pionyfius: OtSiiobris Mcl^ndrx. 
Meiangaeus . vid. HippOphyli • 
Melchior Ambachius. x.cL 
Metehior Bifchoflf. i.cl. 
Melchior Clinch, vd Mllnch. x.el. 
Melchior Goldaftus. vid.PoIidca Imperialia. 
Melchior Goidaftus. vide: Replicacio pro Sacra Czfa- 

r^a &c. 
Mefchior Hofiiunnus. x>e!. 
Melchior Klingius in pvatcipuos a. lib, Decretalium ti» 

tuloS) & in Inftipuc. Juris civilis. 
Melchipr Neofifrius. (.cl. 
Melchior Specker. i.cl, 
Melchior VVldius. i.cl. 

Mlchioris Adanki Vita? Germatiorufh TKeoIogorum , 
cjufdem Deeades continentes Vitas Theologorum » ex- 

ccrorum Principum. 
Mel^hioris' Haimsfeldii Liber inTcriptns : Statuca, &re- 

fcripta* Imperialia, &c.Ec alia ejus Oj^^era. 
Mcicbifipdecus' Chriftus unus. Vidvjacobbi Gaillardi. 
Melguicius. vid. Pomimcus . 
MelhOverus. vld.Chrift9phorus. 
MelifaDder. vid.GaQ>ar. 
Meliciro. vid.L'Apoca>ypfe di Melitoh. 
Memela Maccha?us Pr^corius. Vid.Tuba PjTcis^ 
Memnpn Symon. i.cl. 

McoiQi^e d' thi Dofteur eti Tbeologie i^it^ih a Mef- 

Z-^. fei- %6^ r.^ bidtx librprtim' \ 

(^igneurs lesPrclats dc Franqc fiir U Rcfponft d'' Irtk 

Thcologien dct PP.BcDcdiains a laLctcrc dc rAb-», 

be AllcmaBd i^^f.hi Dcc.Sac.Coog.S. Offic.a, Ju.* 

'nii J706. 
Mcmoire fur la caufc des Evcfquf , qul ont diftioga*: 

le fiiic du droit/ ... 

fecondc Mcmolre coritenanc la reiponre atix raifoQ$ po^ 

lici(]1ics quc Ic Pcrc Annac alkguc ppur porcer a 

pours vivrc les Evefqucs, qui onc diftinguc lc hit y 

Sc ic droit. . . 

crbiiiefmc Mcmoire concenaoc les rcflcxions fur h me^ 

moire prefentd dc la parc dc faMajefte a ccux> qu* 

clle a- faidt Gonfuicer > couclianc l*afiaire.dcs manda^f[ 

mcnci. 
quacricfme memoire (ur i'iniquic^ > & lc» pernicicufcsr 

confequenccs dc la ^ondujte,-quc lcs Jcfuites infpi'^. 

rcnc au Pape» pour cormentcr lcs EvefqiiQfS, quibot 

diftinsue le faic, k le dYoic, 
cinquiclme Msmoire fur le Droic , qa'6nt }tfS Evefqucs^ 

de n' eftte jugcs , que pa^r douirs Evcfqucs dc heut 

^rovince , man]tienu par i* Affcmblee generale du Cber-« 

ge de France de rannce i^fo,& confirmc par la Dc-^ 
^ claration df^Rojr 166^. fur ic» arcieles dc Sotbonnec 

vcrifies dans cous ies* Parlameocs . 
£xicfme Mcmoire contcnanc la rciponfe a une inftrtt&ioff 

donnee par un Tbcologicn concre les £vciqucS' , qur 

onc diflingue le faic> & le droic^ 
fepcicfme Mcmoire ComcRant dc k fuitte de la rcfponr& 

a une dbanee par unTheolegien contre lcsEvcfqucsr 

qui onc diftinguc ie faic, & le droic. 
hiuciefme Mrmoire fur Ics nuilitez , abus y & injufticcsr 

d^^un Bricf contre lcs quacfcs £ve(que , obcenu par 

furprife du Pj|pe Alcxandre VU. dai^ rexcrcmic^dcfar 

raajadie. f . 

Menvbiie fur la publicacion de laBuUc- tJnigenicus^dans 

le Pais bas ou roncxpofele raifbns, qui doiveotcm- 

pccher de permccccre cecte publication . Avec le let*' 

tre Paftorale de M.Ie Cardinal deNovaiIlcf7i4*Dcc.^ 

Sac.Cong.S.Ofiic. it.Scpccmbris 1714« 
Mi;moixe ^ Jk jlcfi^Oi )u'op( lc$ jcfuittsde fmt^t^ 

t«m- ) ^mber ta Cenfurc des cinqti'prcpoiidons fur Ja vS*' 
" 'Titable Dofirine de S. Aogiiftin foubs le ncnidejanr* 

fcnius , &■€. 
^emoire touchanc le.dcffcm qu^on • d' imrodirirc le 

Formulaire du f^apc Alexandre VILdans rEeUfedu 

Pats bas ta.Mars 2^o7.i>ec.^ac.Coiig.S.Ofnft^.^« 

dobris 1707. 
^emoires de Monfieur le Cbevalier de Melnille tfiche» 

ral Ma^or dcs.Troupes de S^A.Moiif.4e *Dvc dr-Cc- 
1\ i & Grand ^ilif du Comte de Gifora. Am/^er» 

dam 1704« Occr. Satr. Congrcg. S.Ofic.^^.0^obri$ 

■Memoire fur les Drolts, du £tcond ordre ^u Clctge » 

'4tvec la tradlrion 9 ^ui provr^ les droics da fccond 

ordre . En France i7JJ* Ablque nomine Au^i^oris j 

' «i: 'I0C6 Ifiipreir^onis» Dec $ac» Cong. S.Ofiic. \6. Au* 

gufti 173$. 

Menioire) dans lc quel on «xanrinc^ fi rappel jnterjV 
te au fattir Concil. GencraHe la Confiitiicion Unige- 
nitus p^r qiiatre Eveques de Fraoce , au que) pufie- 
tirs facukcE > & un grand nombrc de Chanoines , Se 
des Curez du Royaume onc adhere» eft legitime» 8e 
ononique» & quel ibnc les elFets de cec Appel 1717. 
fine loco impredSonis» 4le nomine Imprefforis . D^u 
5at. Gong. S. bific* x^/julii x^aa. 

Mcmoires Chipnologiquesk & Do^matiques pourrervif 
a rHlftoire £cclefiaftiques de puis i^oo. jufi^ue en 
i^rd.avec de Ut4cxionr& dcs remarqucs critiquts 
i^ij.tom. I. i. 5* 4. Dcc. Sac. Gongi. Ind» a. Scprembris 

1717. 
MetDoires HiQoriques pour fcrvir a Y UiftonC dcs In-» 

qtiifittoli. vid.Cerem^nics &CwTom. a.DccS.C. Indt 

ftj.Aprii. 173^. / 

Klemoire fur le droic de la facult^ de Theologie de j?a« 

ris d' etre entonidue fur ie decifions de DoSrine pro« 

^(eis pour fcivir dc ioi» dans ie Royaumc • Decr* 

uc fupra . 
Memoire pour Monfcigneurs de Parlament fur 1' Enrc* 

giiiremcnt de la dcclaracion « qui aucorise i' acco-* 
, modaiii^nt concltt cnne plufieurs Evcques cotecbanC ^ri t^Jhn libfmm 

ht Cdnftkution VDigenitus. Decreco ttc fiipii. 

Memoire pour juftifiet rnrige 4e fecefOir 4es Reqae^ 
ces de la paru dea parties interredeis toncbant 1' en<- 
regiftrement des edit*> 8r declaraticms da Koy ott 
Repotid t robjeAion thei des Ordomnces d*Or« 
leans» de Moliits , & de Rlois aHegnes contte cet ti- 
fage • A Amfterdam chex Nicolas Potgetier i ra i. Dcc, 
utfupra. ' 

Memorabrilis Kiftoria^ vkLHiftoria mefflorabiHs. 

4e Memorabiiibus rebfis. v!de : Al^t6nii Mitaldt ; l^ 
tes tiiftdriafom s Gaudemlii^ Merul^ : Henrici Sal- 
mud: Oftobris Melandri ParalipomenoB t RicardiD&- 
nothf. 

MemorabiliilM Stenittts Coiiirtltorttm. vide: JoanmsCo^ 
rafii. 

Memortal tf los Ive%es de li tefdad. vide: |os B^ct« 
ftxPosx.. / 

Weittoriat al ttef Nueftro S^nor Cartds^ II. en defenfin 
de (tks RealesDeefeco^ en el Ihiis bam cathoBco > cu- 
jifs ioirium • Sennor > Juan de Palasol Sacerdoce Pro-^ 
feffo de le comoagnia de Jefus > en nombre > y de 
marndato de Tyrlo Gonzales Prepoilco General de ta 
^ mrifma Orden, &:|^roh)becur qaocum<}ue idiomAveim- 
' preffam . Dec S. Cong. S. dff. S. Apf. 1 499» 

Memorial au Roy$ <{<iod incipic } Jeafn Jsmfenius diano«- 
ne> &C.& fintts eontrarilU dtto Decreta Summoruni 
Poncificum • 

Memoriak adf Eminetftifs. Card. dtf l:r Qttev^ drca Que^ 
rimortiam frivolam Janfei^ianam , fcc. contra Thefci 

t Theologicas >' fc Libellum fupplicem , &c. 

tjufdiem db eodem tela ingcfta, e regefta. 

MemoTiale Idiomace Hifparto Card. ln£smti incipiens ^ 
Serenifs. Sennor • £t finicns : Convo es V. CathoL 
Red A. 

Mcmoriale jttrrdicum • Vxd.;iMarttrdtta!o . 

MemorialSa pdr DqfSutlilcb^' A(fa<temf«' Lonnienffis exhi- 
bica Romae Summis Poncificibus Urbano O^hivo > fc 
Innocentio Decifmo pro dbSfrlna F. Augufiini manutc^ 
nendii. 

Memori^ fooeftt dc fittU i ftc tticfe Michaeb*» eicogn» . 

Mc* 1 A S. Sesh Tfthibitmm. 3(] 

Men^rdas lloltberus . i.cl. 
Mcoaffeh Ben-Ifrael de Refurrediooe morClitrHiil libri 

quacuor. 
Mendicabula rqMrefiia« V}d.Scot!a illuftuor^ 
^ Mefidlcancibus valldos . vid. TraAacus Tboolo|ic«- 

Nomico-Politicus. 
Mendo • vtd« Andrex Mciido • ^ 

Mcnghini • vide : Opera della Divina Oratia » c luma 

miftico. 
Menghi. P.Fr.GtioIamo. vid. CooipeiMUa deirAite E«* 

rorciftica» &c.vid.Etia(n Flagc^llom Doemaoum. 
McRippea adverfus improbosliteriirumy bonarumqoe Af« 

tium Ofores • vid.M. Thimoleot^is 9tc. 
Menippaea Satyra » vid. Nefcimua qui4 vclper • 
Menius Ifenateniis. vid.)uftus« 
Menningius. vul.M3rcttS. 
Menfx aurea? Symbola, vid.S]rmboIa. 
1a Mente del Savio per Gios Battifta Camataif in Viea« 
\na i6%5* Decret. Saer. Congreg. S. Ofic. ii. MaieH 

1704. 
M.Mento. s.cL 
Mentrius. vid«Metteftt»» 
Mercatoris Athlas. vid.Geraidi* 
Mercatoris Chronologia. vid. Cbronologica GeranU • 
de Mercatorum Jltnre • vidt, |o: Marquardi . , 

Mercerius. vid.}o:Tbcfaunisltnguae Hcbraicc. 
Merckalinus. vid.CoRradus. 
Mercikel. vi4 Valentiaus. 
ie Mercure Jeftiite > ouRectteitdesPieecs concemamsles 

progres des Jefuites, leurs fifcrits» ic (fiflfcffems, des 

puis rannee i^»o.}«fqu6 au prefeae annee i^a^. 
Mercurii> & Cbarontis Dialagi. vi(ivCharontif • 
Mercurii Galiobelgici Sleidano fiiccanturiaiiy five penim 

in Gallia» &BeIgiO potifimum ^ Hifpania qaoque ^ 

Italia , AngUa , Germattil ,r Vngaria » TranlHvania . 

&c. Hiftoricx narracionia comaattaisi •* Auth. Gotard« 

Artufio Dancifcaoo» 
t)ufdem Hiftori€a.nairatio)il$ confiinttav» Tomi 14. Li«r 
. ber primus. 

U Mercurio PoftigUone da tiuefto a Takro mondo. 

Mer» \ 

^a^ tniex LibreritHi 

Mercuriu$ fiattvlis. vid.Jacobi Crucii. 

Meredich HanmeruSi t.cU 

Merendae. vid.Antonii Mcrendac, 

MerecricisBabilohicaaureiim poculuth venenatum Ec£lei2 
Gx propinacum ^ hujufqve. Antidocum , &c« Id quoJk 
in medium aflferc Ancipapius Laurencianus..Veriecfd4 
poli z68^.In DccnSacr. Gongfeg. Indic. i^. Auguft^ 

Merlini Angli liber ob(curariini prxdidionumx 

Merlinus Coccaus^ vid. Maccaroniedrutii 4 

MeruLa^ vid. Gaudencii merttlaci 

Merzilius. vid.Philippus. 

Meffe Paroiflial Par Eftienne QuerrjTi 

de Melfia Judxoruai* vid.Jo:Lubicen(is* 

il MeflTia vcnuto; Hiftoria fpiegaca , e provaca agi*rfei 

brei in cenco difcorfi del P. D. Gid: Maria Vincentt i 

Dec.SaC.Cong,ljid,i8.Jtimi i6^cn 
Mefllnghamus. vid.Floriicgiumi : * 

Mcffus. vid.Hicroojrmi Melfi* y 

Mefliinus. vid.Michacl* 

Meftretac. vid«deila cdmuniorie con Ges& Crfftd; ^ . < 
In Metamotphoreo Ovidii comoYcncaria . Vjd.InOvidii i 
Metaphrafes Epiftolarum. S. Pauii ad coinmitnem £c€b^ 

fiatum Coocdrdiam^ 
Mecaphyfica Hiftoria. vid.Rcrberci plird. 
Mechode Padfictu^. vM. Sxamen du primief.. | 

Mechode pour eftudier laGeograpbie dans h xfixcilcori 

donni une de(cripcion exadte de ¥ Ucrivers cire^ dci ^ 

mcilteurs AutheurS ., 8c fbrmee fur tes. obfervacionst • 
, des Mcffieurs de rAccademie Koyale des- Sciences 4 

Amfterdam 17 1$. Dccr^Saer. Congreg. Itid. 4. Deccmi» 

bris i.jtff ^ ■ 

Metbodi S. Scripc. Tomi duor . 
Mechodica » & familiftri» ihcrodu&io itt TheoTiam y Si 

Praxim I^neficiorum'. vid:.Anconii Fabticif. \ 

Mechodica Jutis wriufque craditio. 

Mechodice Digefta Politica. yidjoannis Afthufit. ^ 

Mecodo detla Gorrezxione Pacern» » 4:ftratro da alcuM 
f rifpofte del Sig.Dotcore Fedcrico Gianetti Lectoredi 

SacTeoIo^ moiale rtellp Scudio Fiorencinoy eC»^ i f}Oi> i 4 S^Sede 'Pfcbibhorum . ^ |<| 
fldnlco deirinfigne Collegiau di S.LOfeintO) daiPa^ 
4re Francefcp Benvenuti Priore di S. Paolo j a Cavv 
fejano , c daco in luce j>er publicia iictlita da Cefare 
Bindi. InFirenze perCefare, eFranpercoBifidi. Coi| 
iicenza de Stiperipri |i^5!^*Pcc.£ac.Cong.S.0ffic. if, 
Maii 1^94- 

l^ethodo della dotcrina, che i PP. delU coiDpagnia di 
Gesu ipfejingno a i Neofici ncUe miiTioni drlla Cina 
con la riipofta ^\V «Qbie^ione di alcuni niQderni , che 
la impugnano s Opera del P. Antonio Rubino della 
compagnia di Gesu Vifiiatore 'deltaProvinci^diGiap- 
pone, f Cina, tradoc<a dal Portughefe in Italianodar 
P.Gio:Filjppp d^ Marioi delia medefisia compagnia i 
aggiunto al fine pn breve Ttactato della forma d^ 
Bactefimq pronuntiata in lingua Tumkinefe , e prop6t 
(li alcuni cafi di inacrtmonii cola occocfi. 

jaefhodus confetf ndi curn Hotrecicis. vid. ApoftolacuSt, 

)4ethodus confolandi . vid. Racio , & mechodus . 

^lechodus ad Hiftoriarum (rognitionetti • vidc : Joannia' 
Bodini. 

|46chodus dc modo ^orrigendi Regulares • vid. Aurea 
mechodus. 

Methodui in przcipuos Script, Pivlnx locos, 

l^^thodui^ de Scudio Juris . vide : manudu&io ad UBi« 
verfum Jus. 

Methodus noya Juris, public!.. vide: Mavci Henrici Kip» 
pinghi, 

|ie Mecrifa re. yid.mecriea. 

^ecrice confcripca Scripcura. vid.S.SCriptura^. 

JMaccerus Mencrius adverfus Balearium fipifc. i.cU 

de jWetz. vid.CatoIi Met». 

ifleurfius. vid. Aihenae Batavar, 

W^^fel .. vid. Vyolphangus . 

Weyer. vid. jo: Sebaftianus .^ Simon , 

Mcyer, vid.H[ermanu^. ■ ' 

^ichael Aichclerus, vel £tchlerus. x.cK 

^chacl Aven4ano. yid, Oe Divina Scientia , & fiTt^ 
deftinatiQne. 

^^iphael Celius. x.cl. 

^vi.chael de Cat<cn^. i.cK 

Mi- ^€6 Inie^ tilrwum 

Michacl CcHarius. i.cL 
liichad Dilerus. x.cl. 
liichad Dilhcrrus. vi<Ljo:MichacliS» 
Mcbael Dincllut. i.cl. 

Sichad Garp.vid.BcUum Sexcnnalc. 
ichael Hagcros. i.cL 
ichacl Hatnpdcns. i.cL 
Michacl Haycmannui. vid.GamoIogia rynoptica« 
M.Michacl. Hcnnig. Drerdenfii . i.cL 
Michacl Hcrmannus. i.cL 
Micbacl Himmel . x.cL \ 
Micfaacl Ltchiic. vid. Dcdaniatio in Libdli Ut. 
Michael Lconigus. vid, Conmiuni Grcg.XV. 
Michad majcros. yid.Vcruri[i inventum. 
Michacl Mcdina. vid.Apolbgia F.MichacKs^ 
Michacl Mcftlinus. i.cl. 
Michad dc Molinos . vidc x Libri omncs j omnlaauc 

Opcra. ^ 

Michad Neander Soravtcnfis. i.cL 
Michacl Pcxendfddcr. vid. Apparatus cnidiuonis» 
Mickad Renncrus. i.cL 
Michael Rcnnigerus Anglus. i.cL 
Michael Rothingius. i.cl. 

Michad Rouffd. vid.Hiftoria Pontifici» Jurifdiaionlf, 
Michacl Scultheis. i.cl. 
Mkhad Scrinius Dantiicanus, i.cL 
Michad Stdlarius. i.cL 
Michael Servctur. i.cL 
Michad To«ita. i. cL 
Michad Uranius. i.cl. 
Micbacl Von Oppenpufch , vid. T. N. D. I. C. cxcrdta^o i 

vcl cxercitacio Hiftorico-Theologica &c. 
lAicbadis Carranzae Annotatio marginaiis ad D. Ildc* 

phonfum . 
Michaclis Cicognar Saccrdoris Vencti Opcm fcqucntia. 
fi>ntana dd Divino Amore Veoeria 1^7^. 
liercazioni dcl cido cfprcflc nclle narrazioni di varie vi- 

tc de Santi &c.In Venetia 1 678. part. i. e a. 
r Amore immcnfo di Gesii manifeftato nc*fuoi patimcnti 
dcUa fua amajra Paflionc . In Vcnctia u?^. 

am^- 1 ta^rofia celefte, o foave cibo deir AoimA a^memplaii» 
ira, fccia Venetia i^Bo.Qmnia prohibfpcur. In De- 
crec. CoDere|. Ind. fub dift »f . Januarii i6%4^ Poftct 
!n Decreco Ejufdem Sacr. Congrtgai* fiib di^.^i. tkh 
vembt i^^o. 

jfamme d' AmordiviM. Venecta %it3* 

Memorie Funefte de^ Facci Doiorofi occorfi ncHa Pa£o- 
na amarii&ma dcU^ Uoiganit» Fjglio di &io • Venecia 

laleoK di di¥oiuoaf alla Anime 4«fidcroia dii pcrfiectio» 
ne Chrifiiana. In Venecia ztfS^. 

tributi df Pietik , • fia nuxaJca di varie divo»ioni dafius* 
fi da Fcdeli &C.I11 Vcnecia 1^14. 

cJMrdem • Idea del cor umaao rapprerentM iQ figurc 9 

* uiiicc a i devoti Sdiloquii &g. Opera cfy^R^ a heoa* 
ficio univerfale da Don Michele Cicogna &c« la V»* 
necb i 6€ t. Dec. & Coag. lod. i %. Mar. 170^* 

Michaelis Am^ai Prcsbyced Ne^olicani de Piftiom » 
atquc Avium efu confuetudine , apud quordaoi Chii^ 
ftifidelea in Aacipaicali jejunio , quam HMmorac So<- 
craces lib. $. (ux Hiftoriar : Diflertacio Hiftorico Phii> 
lologica • Decreto Sacrac CoflgrcgatioQialnd. a« Se* 
pcemb.z7a7* 

Michaelis Rabardei DtON:e£a Atiretiaaefifis Optasnf Gal» 
lus decavendo ichifinace, &c« 

MichadifeSiricii D. oftenfio fimdamencalis abomioacto* 
num Papaciis drca Keligiofiim creaturarum cultum b 
tribuMiftin£U libris &c. Prxfationem » & fopplcncti^ 
tuiif^adjecic D. Val. Alberci • Lipfi» i6§6* 

Mfchaelis VVoIfredi Afiercationcs Theologic» , qiaiboa 
ici Trajpcfiitica; in Belgio f «dcraco aucboriucc pubK^ 
ca conititucx honeftas, & necefiicaa expontcur&vinf- 
dicacnr Hardcrvici i^;te.*D<;c.SaC.Coog.l9d. if • la» 
nuarii 1714« 

Micbel Aogclo Miiiore Qflervottc • vid. Trattato dclf 
Incerdctto. 

Micbek Cicogoa. vid.Sacri Tratteaimend &c. 

M. Michel le Vaflbr • vide : HiAoirc de Kcgoc de L09 
vis XIIL 

Michel Scigncur dc moocaignc. vid. Les Cflais. 

Mi- Klicrapf Fiis . ^M.yorMicrclii • 

Mifcrocormtcc Aftronomi» Syftem» • vid. A(lTOC(!^mk^;. 
Micro SjmicKlus Noribetgeilfis V 
McyUits. ¥id.yacobys. 
14. L F. I. A« vid. Commencarie pbilorophique . 
MiJclac Mamercinum^ ei Sacris BibKis, & SS. PP. ezcer» 
pnim» quo nobiitdc e]cempIarisUrbs.Melfaoaad ruaot 
ferperuani' Pfoce^icen»- Mariam aSacra Epiflola^o. 
cidie refugerec , in horas precarias diftributum per 
' Marianum Jefuardtim. Mefianar ]7af-D<cSac.Coogi, 

Ind. i7.Maii i754' 
Miles Macedoiiicus Plaucino &ie perfiiflais, operae^Aor 

nibalis Corradini Veroneniis. 
Mi1ic2nC'$> &c.fic infcribicur cuiidam libcr« , 
incer miticem > & clcricum diipuutio .. vid. Somniun% 

Viridarii . ' . 

de Mli^tia politica dttplici , Togaca , & Armata per 
' Henricum Breulan Liconcevanieniem Ueflum. 
Militiar chrtftianar fincimidion. vid.Enchiridion. 
Militis, & clerici coUocjuium. vid. Qolloquium clerici ^ 
Milius. vid.Craco: Jo:ManUus. 
Milecoi. vid.Barchok>mari, 
Milo Converdaie Eboracenfis. i.ct. 
Mindanus de Proceffibus. vid«Pecri Fiiderf.. 
de Minifteriis Ecclefiar. vid. Duareni . 
dc Minifterio verbi. vid* DiTputacio de minifterio. 
de Miniiilro confccritioois , & Ordioatioiiis Sacerdota^ 

lis. vid.Jo:Hufelmanni. 
il Min^ftro di Stato dei Sio. di Syloo > trafportaco.dat 

Francefc per Mucio Zicatta. 
Miniftrorum Bafileaf Kefponfio • vld^ fiafiiccnfium minl^ 

itrorum chriftiana Refponfio. 
de miniftrorum Evangehi gradibus . vid. Defenfio Tra^ 

dacionis. 
Minifttorum Jcfu Cbrifti confiiffio. vid..Confeffio mini^ 

tirorum. 
de miniftromm fpiricus eleAione . Vid« Epiflola miniftri 

cujufdam, 
Miniltrorum verbi Argentenfium admonltio ad nainifijro^ 
Hclvcticos» Miinor* 9 & fnajor Catechifmus » v}4« • -Qltbccbilinus /r 
.; cui titulus. 

Alinori OffcivAntii viA R^gioi^^ 

iiiitori Fratrunl (latUls. vid.Verai &iucida« "^ 

Mintaerl floe^iils» vidi Attelliti^ Notarialis^ 

Minus Ceirus i.cL 

Mion. vid. Eutychtus^ 

MirabiliJ Liberi 

Mirabilitim Abbatis Joachimi Veritas 4e£en6 « ^ Autb^ 
. Gr6^orio d6 laude» ali^sdeUuro» 44»necc0rf|g)ttir « 

' ^ Miracoli, t inaravi|liofi fffetti ddU hactiri |^r«ikit- 

ti» di Gio:Battifta PorU Napoiitaqo ^ 

Mtracula Natuirtf. vlii.Levimi liemihi}» 

de Miraciilis falfis i vid. laibrniatioo^ reaU; jp; VVo'' 
(chelburgenfis i 

de Miricuiis mdrtuortihl. yid.t.ehrifti«ni« 

dc Miriftco verbo. vid. Jo: Reuelipi t 

le nliroir de la piecd chriciehne^ Par tlf^vt dt^.Fojr^ 

ejufdeni SiiieedumiroirdellaPietiiphr^tieQO^f vid»cti4n» 
tt^afluQi eirca prdpofiitiohes , 

JMiitrhaei Fa&iculus. vld«l^arcicii)lls« 

Mifcella theolbgici de SanftiinQniit bohUopcril^usW 

Siiendij 3t fentiendi nlodi^t &c^rap«cftitiofi$<}aibM(^^ 
am feftis Au(;h. Hearico Nicolai. 
MifielUheai Juris. vid- Jo:CoraSi. 
Mifcellanea Sacra^ in quibus livifiithx cujufvis &c. vid. 

Hoornbecki. 
Mifcellanex Thefes u vi(L thefe^ thfo|ogici( Af^pto* 
: getii:a?. 

Mifcellaheoruni Antariftolicorunt cphturia • vi<i Proble* 
. nlatum^ 
j4ifceiiadeoi:uat Sacrorunl libri 4, qujt?us ^QProphetiSik 

&: Prophetia 8cc. vid..Heri||»inJ VVitii 4 - 
Mifceilaheorum Theologicorum Libri |. Hl$ iofuper ac « 
' ceffic confimilis argameoti I.tber 4. Auchore Nicola^ 
' Fullerd. 

le^ Miferes» & camaiices des dernWri tetnp(« vid. Ab* 
' rega d« i'Hi(l6ire. 

Jtc Mifericordia Dei. vid.Joahni Firci^erios RoM^* 
* atifncn. Yid,Pctrii*^ 

Aa Mif- ^70 InJfK tibmum 

MUneniis. Vi<}. Jaeebus . 
Mifofcolo. vid.La Lucerna d'Eureta. 
de Miffa , & ;inn^xis • vid. Petri Picberel)! • 
Mifla vangciica, / 

Miffa Latina, qux ollm ^ntc Romanum circiterannuiH 

700. crat. 
dc niiffay & magiflratu. v]d.Stepbani Lindii, 
dc lyf iffa publica proroganda. vid.Bcrardi Lotii. 
dc |a ipifla, y dp fu Saivitad • vid. Dos tra&ados« 
Mifsx Anatothia. vid.Anotomia della mdTa. 
de Mifsx Chrifti ordinc , & ritq . vid. Chriftophori j| 

capice Fontium. 
Miflae Lamentatio, vid. Antonius Angius: SignaSacra^ 
Miflas VVitebcrgenfis formula. vid.Eormula mifsar. 
Miflalc Romanum c Latino Idiomate ad Gallicam vul- 

garem Linguam Converfum, & typis evulgatum. 
Miflalc Romanum a Romana ejufdem cditione divern 

fum^ & immutatum. 
Miflaiis Romani omnia exemplaria alterata, ab Edifiqt 
Pii V. praefertim Venctiis apudjun£l:as> ScSsts, Mif^ 
ferinum, & ad flgnum Syrena?> &£uropart &quof^ 
cunque alios ab anno 16^6» 
Mifl^m', cur, &c. vid. chriiliana Refponfio: Bafiieenfi^ 

Ecclefiar . ^ 
contra mifl^ni Rcformatio ^ vidc t Bernenlis Refor«« 

matio. 
Miflionariorum Apoflolatus vid. Apoftolatus. 
dc Miflione» & Miflionariis. vidc: Opufculum. 
idii^erio della Gucrra dclle 17. Provmcic. vid.Lcttcr^ 

di Giot Aventroot. 
il Miftico Parlamemo di ApoilQ di ColUtino di Bretcl ^ 
Mittemachts • vid.JoiSebaftiani, 
Mixaldus. vid.Antbnii Mixaldi. 
Mlinch. vid.Melchior Clinch. 
M.M.AP. vide: CollyriMm Thcodcro Cock donoinif^ 

£um. 
Mnemodieum Syftema. vid.Joannis HcnriciAlftedii. . 
de Mobilitate Terra?. vid. Libri omnes docentes. 
I^ocherus. vid.Antonius, 
Mofhi^s. vid.Di^logus Pe^ri mochii^ 

M^- _ ^ •**• ^«^« "Brobihittrum . i,. 

Modcch . wd. Hcnticus . ' ?' , 

Woderamcn Confcicptiae dubi» Theologico-Morali ra-i 
tiocinio ftabilitum. Pratfidc Ludovico Simonzin pu- 
Wici difputatioBi propofitum a DD.Joannc Alipran. 
do dc Thomafi, & Mauritio Antonio Fortunato Ho- 
norato de Zannonis menfe Augufto 1718. Trident! 
dccK.Sac. p)ng, Ind. V S<Jptembris *7»7. 

Wi^dcftu?. yidc: Vcrani Modefti: Gcorgips eaffander. 

Modo facile pcr far acquifto deU-Qrationc di Qnictc 
comDofto da D. Qio: Antonio Solazzi da vJtralla 
confeflbre ddle iev.Monache della Santiffima Incar' 
natione di Roma. In Romaitf^y. Dec.SacCona.S 
CW.i^. Novenib.i<f8y. °. ' 

Modo di tcnerencirinfcgnarc, e nelprcdlcare , alprin. 
9pio deJIa Religionechriftiana. 

Modo, e via breve di confolare quelH, che ftanno in 
pcricolc» di mone. . ^ 

^I>o?etus"'^' '"''^ * ^ "'**'''" °""''' * P'°"' '«proflit 
^odus orandi , & confitendi . 

. Wodus folemnis , & authenticbiBadinquirendum, &o 
Lc Moine fccuW: A Colognc ui6. ' 

Mplarcha. vid.Preludia Apologix. 
Malhufenfis. vid.Chriftophorus. 
Wolinarus. xid.CaroIus: Petrus. 
iMoIinomachia. y<d. Aurclii Aviti. 
Molinos. vid. Libri omnes, omniaque Opcra &c 
Mo lerus. v^I^nieUs: Hcnricus: Martinus: S» 
Atolcherus, vid.Mcoardu?. ^ ' 

Monarchia Danti>. vid.Dantis. 
dc Monarchia quadrupiici . vid: juliani Tabirotii . 
de Monarcbia vifibili Ecclefw. vid. Fidclis Scm' 
Monarchiar Papalis cxcluiio. vid. FotmaSo. " 
Monaftcrienfis Pac.ficationii, &c.vid. In Nomine. ■ 
Monaftcnorum German.a! ccntutia . vid.C«nbriaprilna 
Moncat;u$. vid. Aaron purgatus. 'apnma. 

|c monde dans la Lune, divife en deuxlivrcs. Lepre.- 
|n,cr . provapc que I, Lune pcut eftrc un monde^ 
k fecond que IvTerr«.peut cftrc.uncPlaneTte ^" 
X^ tratoon du Sr.de la montaigBca RovcSitf>? 

\^ \ Qc- 37$ ' lnJ^x UbpMum 

Decreto Szcxx Congre^ationis Ind. it.Uzuiy^j ^ 
SLde Monni. vid.Hiftoi9c criciijuc* 
Monhemus. vid.Jeannes. 
Monica pplicica ad Sac^ Rom. Imp. Prmclpes Francoftuti 

excudebal N colauf HoffmannuSj &c« 
Morica privaca Soc.Jeru. 

Monica Saluraria B. V. M. ad cuitores fuos ttidifcrecos^ 
Gand^vi i^7|. donec corriiiarcur. vid. Ettam Apoloets 
des devoc^: LibcUus infcripus; Avertiffemensfalutai* 
res.* Scaccrj, & txamen: t7!ula. 
Monita Saltitaria B. V. M. ad cultores fuos indifcretos 
Gandavi typ^s Frarfcirci d^Erckel 1673* 8rt cumAn- 
notacicfiibus lingua Belgica ad eundem Libellum. 
Monica Salutaria B. V. Marlar vinitiicata per notas (alu* 
cares ab Libcllum ihcitulatum : Cultui B. Mariz vin- 
dicacus P.Hicronymi Heftoa?guicr, & fimiles Scripco- 
res. Authore quodam Re^ulari OrthbdoxicuUusBea- 
cimma? Virginis Mariar Zelacore . Cui accedlc Appen-' 
dix contra dtfenfionem Beacx Virginis Mariar , &rc^ 
Ludovifiii Bona.* 
de MonitoriiS. vid.Petri Frider); 
Monnerus. vid.Bafiiii Monneri. 
Monomachia Davidis, & Goliach^ videf facobiScbep' 

peri 4 
de Monftruorum OrtU, vid. Marrini VVelrtrichii. 
Montacutii Angli. vide: Ricardi Montacutii. 
de Moncaigne. vid.Les Efiais. 
de Moncanis Tabcinis^ vid.Chumani Elinfpachii. 
Montanus. vide' f Arnoldu^ Pabritius: JoannisFabricii;- 
Momanus.? Arnoldu^. vid.Caif Julii Carfaris&c. 
de Monce elt^o. vid«Gatifridi:. 
a Monte fortiy vid.Pomus Sapienci«\ 
a Moncc Pilofo. vid.Sac.Theol. Summa^ 
de Monte ^anAo. vid.Gracia Dei. 
de Montc Sperat0.. vidv In iJomine'^ 
Monces Pietatis RbmaAenfes &c viit i Dorotliati A^ 

fciani . 
Monnmenta Italise. vid.laurentii Scaderi. 
Monumenu martyrun vidt s A^ionc$ i $( mcm^ 
mcntar 

Mo« A S. Sei^ rrchihUmn^: 37} 

MPOUmenta SS. Pacrura Onhedoxograpbt ; hoc eft 

Tfaeologiae Sacrofanfla?» ac fincerioris iidei Dodores 

fiumero circiter o£logintaquin«be Ecclefiar Lumina» 

Auchores partim Qtxci > partini Lacini , nifi cmen- 
• dcncurf 
Monumcnt4 Sepulchralia • vid.Bafilea, 
Monumetbam excancatus. vid. Thomar Ahglt ex Alblis . 
U Morale praflique des Jefuites fecond voluni divife 

en fepc parties 1683. pecrcco Sacr, Congreg. lnd. 17. 

Maii 1^87, 
la Morale de i Principi ofservaca neiriilorla di tutti gl* 

Imperadori > che regnorono in Roma , dal Cavaliere 

Gio:Bactifta Coiila%zi, In Venem i^^p. Decreto ut 

fupra f 
Morale Theologique , & Policique fur les vertus , 8t 

les vlces deirHomme: par Samuel Bafnage dePloC'« 
, cemaauille. $c vend a Amflerdam 1703. Decret. ut 

fupra . 
M6ra!es Notx. vid.Notst 4^. 
Moralis Doftrina Pafqualigi. vid. Sac. Moralis . 
Moralis DoArinar Apoiogeticus, vid.Honorati Fabri. 
Morata. vid.OIimpiar.^ 
de Morbais. vid.S,uppIfcation, fc requeft^, , 
Morbanus. viii. Ambrofius. 
Morgenftern . vid. Benedif^us • 
Moria. vid.Defiderii Erafini, 
dc Moribis Germanix. vid. Andre« Althatfterl. 
de Moribus Juventucii corrigendis » vi4e • Dc vica Ju- 

vcntutis, 
de MQrii!>ils puererum formtndis • vide : De Difci^ 

plinis. 
4e Moribus quorundam non, Apollolici^ : v!d. tpiftola 

de non Apoftolicis. 
ide Moribnsi & vita virginum, vid.Goropzdia. 
de Morientiu.n confolatlone • vM^ Codr^edia fupet qux- 

ftioae. Ludi Thcutonici. 
Morlfon. vid.RicardnS. 
Mo^-Iin. vid. MartinuSi,. . 

MoHivus i.cl. vid. Etiiin JoacWifittJ . 
^ornxus. vid. Philippi Mornaii : Philipj^us. , 

. . \^ 3 Mof. . 574 ,lndex tsbrorum * 

Mornajus . vid. Pbilippi Morrtaii . 

Moro. vid.Mauritio Moro. 

Mors Peregrini. vid. Luciani Samofateniis. 

de Morte con^ugis. vid.Elegiar alit[uoc. 

de Morce Joannis Diazii . vide : Hiftoria de moRe 

Joannis. 
de Morce Julii II.vid.DIalogus de morte. 
4e Morte non cimenda.» vid. Libellus de noncimenda«r 
Mortis Amphicbeatruni . vid. Nicoiai Grodieri. 
Morcis Imagines. yid.Imagines: roedicina Aoimx : Sw 

mulacri • 
Morcis lu^Ifics plaufus. vid.Eufebii Candidi,' 
Morcis pratpar^cio . vid. Francifd d*Evia. 
Morus. vid. Alexandri Mori. 
Mofellanus. vid.Joannes: P6tri« 
a Moshaim. vid.RobeFCus^ 
Motivum Juris in caufa Do£loris Marcin . vid^: AlteruTn 

Motivum Juris-& quartum Motivum Juris. 
Motivum Juris pro Capitulo Cathedrali Harlemenfi *- 
Harlemi Typis Nicolai Braan 1703. Brcvi SS. D. M* 
ClementisPapx XL4. Odlobfis 1707. 
Motivum Juris pro R.D.Guilielmo Van rfe neffe Paftorc 
S.Catherina»inCivitateBruxellenfiapud Senatiim Bra- 
bantiac fupplicante contra lUuftriffimum , & Reve- 
j^endiffimum D. Archiepifeopum Meclinienfem &c. deC 
Sacra? Congregat. S.OfEcii %6. Oftobris 170^7» 
Motchaeus. vid.Mafpar. * 

de Moulin . vid. Le Capuccin Traitti : Le pacifiche* 

Refponfe a quatre demandes . 
Moyens court, & tres faciles pour i'oraifons> quetouts 
puifTent pratiquer tres aifement , & arrivcr parla cn 
pur a une haute perfeftion. A Granoble itfSj. Decn 
S.Cong. S.OfF. 19. Nov. id?8p. 
Moyens furT. & honefies poiir la converfion de tous lcs» 
Heretiqucs Tom.i. Cologne i^S^i. decret. Sac.Con. 
Ind.14.Jan. 1737. 
le Moyne. vid.Varia Sacra &c. feu Sylloge. 
Moyfes Pelacherus i. cj. ^ 

MoyjSs, & Papa? Catalogus. vid. Catalogus Papx. 
Mozz.igrugHi • vid.Joiephi, 

>ftt- 4 i Sede 'Frobihintum . kli 

liuch May bcfaid on both , hoc cft plcna tttrinque aioi 

poffcnc; DiatogusfamiHarisRicharduminter, &Jban. 

quemdam condiftipulos per R; Clcritron Armigcrmn 
, relatum. 

Muchkius. Vid^Joanncs. . 

Mulieres hsmincs non cffc * vidc : Difputatio periii* 

cunda. 
Mulieruiti boiiaruni cdhgcftio: vld. Laus matrimooii . / 
iA MuUerdm Secrcds • vide • Albcrto Magho falfo ad- 

fcriptus. 
Muhi , & integri loci Sac* Doa. Veterfs, & Novi Tci- 

ftameatl ex Hebfaca, & CJrapca lingua ib Ladnumi U 

Germanum fcrmonem iranslati. 
Muncerus i.cl.vidi Btiam Andrawis: Thoniasi 
Munderiis. vid-Hcnrlcus Sthenius* . . 

de Mundi cataftrophe. vidjoaivnjs Francifci Spina?» 
Mundi Cjrmbalum • vid. Cymbalum i . 
de Mundi eiLuftione^ vid.Exercitacio de Scoica. 
MundiHarmonia; vid;Frincifci Georgii. 
dc Mundi Syfteoiatc » vide ^ JLcttcra del R. P; MaeftrO 

Paolo 4 
Munera Germ^tiia! • vid: Veirum itivcntum « 
li Munsholt. vid. Abrahatiius. 
Munfterler^eniis DucliTjB defennd . vid. Urfula!. 
Munftcrui' i.cl; vide'. Eriaiil Pfalccrium Hebrailcum: Stf- 

haftianus . 
MuredulaE Sacri veftis: Authdre, R; P. D^ Virgitiio Alvi^ 

fet Bifuntino. 
Muratori. vidiOratiooi Pancgiriche. 
Murnarusi vid. Dialogus inufliarus. 
Murnerus i.cl. 
Mufxi. vid«Jo:Muf2i &c» 

MufacUSi vid.Raphael: ^m6n« ' 

Mufcarhitn. vid.Thomx Angli ex Albii^. 
Mufculus i.cl. 

vid. Etiam Abrahamiis : Andrcas . Conclufionum ci- 

vilium: Eutjchius : VVoipbangUS^, 
Mufiea (3rra£)jca Hermanni.^ vid.Pradtioa mufica. 
Muficalia verba , quae cantari foient in maiicis , fine 

^pcriorum liccoti^ imprciTi.' 

A a 4 Mu-r ^jS MiK UbrMkB 

Musleriui. irid«Jol&nes. 

Mucii Dial<>gii$. vid.Di^logp 4! Gitcwf^i 

Mutio Ziccat^a. Iri4.ll miniftro ilt Stato» 

Mutius (luguvaldus* Yid«yldrlcuSf 

Myconius Ofvaldus i^cl. 

MylichittS • vid. ]aa>bu^« 

Mylius. vid. Georgiiis Henricus» 

Myfteria Patrum Soc lcfu . 

Myiterium Dpminicc paflionis. yid. SS. PAtrunl ine^K 
cationes. 

Mydefium inlquitatts. yid.PhiIipp4 MormrH^ 

Myf^eriUtnPlecatis. vidJo^Henrici BiAerfirldiU 

Myllerium primpgeniti pmnis freaturar curatius expen* 
Vum , five examen Theplogicnm noYiti» tiypoihereo^ 
D. Joh. YvilMna* Peterfenii de Humatiftlie ChriftiM^ 
tkiu\xht\i accaledi de Ange)or|ims fc hominuai «4 
btim^x Cbrifti narura imagin^m creatione$ deni^c 
de Adam Kadmon > vel homine primp h^brarorum mpcr 
iilum didla (lumanitas Chrifti ^ntemuiKlatt» lRtellig«« 
tur . Acceflif quarfti^^ ^ngular^s ^le Meehift^ecba cum 
Indicibus neceiTariis » Author^ {.udovico ^klchiore 
Fifchlino ruperaiiend^nce fpeciatl» & Paftpre Opidifr^ 
no Blabyren/i • Ulmx 9 & Pratficofurti ms* dccf« 
Sac. Cong, Ittd. a x. Januari 17» 1. 

Myftica Tbeplogia. vid. Henrici (larphii 5 Tbeologi^ 
Gcrmanica . 

M:^thoIogiae cbfifthn^, five YtrtBtmii» fc vkioHim y itd( 
jiumanx Imaginum libri 5. N ^I^Aeder Dekreec Van de Vievfchacr Geaacm^ |i|ii 

JJ\ qiiit^ci Byhet Yuelcke On^ei andcren Vardoem^ 
Vuort bec Smiekfcrift Van Heer Adriadn van Yueye| 
Paftoor in #d Kethel Dtopr den yoMz He^ aien dc 
xeer Orlu^tige Card. vanRonnn Oppedfagc»» Haer 
dat Gyne ^s yoorige fechr^em^ Verpordeelccn y^s 

« baBncn Vuaeren U^4« 

NajaU vid-Rod. 

Nali ^li Ventto. vid. Attifi ili Pifnt66. 

tMarcis Peralca^ tid.|>e }a PdtMM. 

)^ar4i . tid. los LeMiS . 

Narr^itio eorum, (]uat t^^ijeifunfi in PAtfii {ilferidH irii^ 

no is^^f 
^arracio rerutn g^ftftrutti eanonicqftim Kegtflarlu^, vid. 

Jofeplii M^zzagrugni. 
|4arrtci«iie 4ei MaiTacrcf de|If ifan^eli. rid.Vdt# nat-^ 

ratione. 
il P,N^fo, vtdJesBapt^Mirlinlv 
Naffoyius. Vid Jo: Hentki : )oi)tti3kd^ 
M^talis Alexondri Optfra fequemiii. 
|ibri ifl festdt^iiii volutnlna diftribtiti % 9c 1l ^tinvo iif(|Uc 

ad Uifst^^Ium incliifivc editi fub t\t\Ao^ 
feleAa Hiftorix Ecclefi^fticx capitaj & in loti e;ufdan 
infignia diflertationis hiftork« ti^lHi chrdtoldgictt' 
criiic^e t dOgmfVtic* < BridVt fiinoc. PapM XI. a5. pe^ 
bruarii i^^7* 
^ecnpn ^tia in quAtuot Opuicnla divifa fub firuld s 
Summa S.Thpmx Tindieiea> di(ferta|ionUm ^^lefi^ 
fticafum Trias ^e^ 
i^iflertacio polemica de Confefllone Saetftmentali 8rc. 
cpntra LaunoJ2in«ti cir^a Stmoninrti pbiefvationei tni* 
madverfio.InBrevilnnocentiiXLfbbdie i6.}it(ii 1^84« 
^cem tria volumina $ecult XIIL& XlViiff Breti Intloc* 

Xl.fub die ^.Apr.i^S/' 
item^f.vQlttmint Seculf 15. & |6. lA BfeVi iwxod 3(1, 

fub die i^.Febr.x^S/. 
Natalis Bedai libe^ eonfeifionii i 
Natalis Tornectus. x.ct 
de Natandi Arce, vid.NieoIai VinnfljknAi^ 
Nachan Chychrarns. i.cl^ 

l^achanaei Nefekiusj ideft Theodor^s tleta^ z.d. 
tNatio > fc cognatia clntnbrid^» Sit tnetpic ^uidiTnt U- 

bellus. Yid.Jo;B:|pr.Po2;x, 
de tSacura Amori^ ienficrvi* vid. Atguftinui UimhtS; 
della Nacura delle Gemm^. vM.Lodovi^o Doice. 
(le Nacura, fiv^ mediis J^eifii»mifi. vid; Phil^tndef Pht<- 

lanax. 
4e Nacura Jurlum majeftacis ^ & Regtiium Etplicatid. 

Mat- ^jt tnde^i LibnrUfd 

Matchia^ B^rtii VVifinar, Megao. 
^e Natura rerum. vid.BernarcUni Telefii. 
de Naturae Arcanis. vid.Juliu$ Caffar Vanninai^ 
IjAturae Conftantia. vid.}o:Jonftonitf 
Naturx miracula. vid.Levihi Lemnii. 
de Naturx Secretis. vid.Pompeii Bafb». 
Nacurx Univcrfas Theatrum. vid.Joannis Bodini. 
io Nasiuralem TheoWgiam Prologus. vid^RaymundJ ^ 

Sabunbi. 
Nacuralium Do&rina Atrdrex Piffini Lucefifis^ ^afun' 
ditus everfis materiei primae, formarque rubftancialls,- 
& accidentalis, cunftifque ferme Se^ariorum (!enteff<^ 
tiis> cujuslibet audloritate pofthabitay raclonibiis 6^^^ 
mis inopinata fubftituuntur 9 auc penitus obfolet» r^ 
vocantur. 
4e Naturis duabus ia Chrifto^ vid.}acobi Sebecii^ 
Nauclerus. vid.Difpucationes Herffordianae 4 
dei Naufragio chriftiano. vid. Scogli. 
Navis Cordigetac conflagratio . vid. Cordigerar < 
Neander. vid. Conradus . Michael. 
Nebulo Nebulouuma iioc eft: Jocp Seria Vernaculariire^ 
quitia: cenfura > carmine jambico depida > TypifqiMr 
exornata arneis a Joanne Filcnero Poeca Laureato ^ 
fecundo edica .&:c. Anno idj4.Dec«Sac.Cong.Ind.7^ 
Februarii 17 19. 
Neccarius. vid.Georgius. 
dcNeceflaria correaipne Theologiac. vid. Chriftophoil 

a capice Fontium • 
Neceffarius conduflor ^d culcum Dei • vid^ Cachotico« 

Romanus Pacificus. 
Ncce(ficacis magnalia. vid^Marcelli Vi(cardi«^ 
Necromanciar Opera» & fcripta pmnia. . / 

Ne&arii Pacriarchac Uierofolymitani Confucatio^ Im^erii 
' Papx in £cclefiaai. Londini 1702. SacnCongr. jkidr 
4. Marcii 170^. 
Neilbruflnerus. vid^Philippus, 
Nemienfis. vid^Theodtorici. 
Ncnnebel. vid.Thefes Sacrx ex Epift. D. Pau^t; 
Nepcorus. vid.Timocheus^ 
Neofarius. vidvMclcbior^ 

JTe^ S S. Mc Probiiitomm . Iff . 

^cogcotgitis • vid. Thcodorus f Thoma^v 
I4eomagus . vid. Gcrardus . 
l^^ophitus . vid. Raymundus . 
il Nepotifmo. 

Keqnam Akhimifta P.RudoIphus Gaffen Suicen&s Cap-. 
puccinus ob fuum triplicem catellum fcriptotenus rc- 
cognitus a Claudio Schobingcr Pracdicatore in Oe- 
rcnbach &c.Tigori 1690.Dec.Sac.G0Bgreg.Ind. i». 
Martii 1705. ' 
Nerius. vid.Expofitio nova. 
l^fcimus , quid vcfper Serus vchat , Satyra memppx* 

Liber Vincentix HoUandi. 
Keftldus. vid. NathanacK 
Ncubrunnerus. vid.Philippus Ncilbrunncrus . 
Ncuf Dialogucs contre lesmiflTionaires fur lcfcrviccdes 

Eglifcs Reformis par Charles Drclincottrt. 
Ncufieftlic Lettrc. vid.Epiftolac dccem, & ofto. 
I«)euhufis. vid.Edoms. 
Ncvizanus . vid. Jo: Nevizani . 

il Neutonianifino per icDame, owcro Dialoghi fopra 
k luce, € 1 colori. Napoli x737.Dcc.Sac.C0ng.In7 
dicis i^.Aprilis 17 j^. 
Ncuuhcufer. vid.Samuci;. 

Neuviemc difcours de M. 1* Abbc Fleury fur lcs liberte* 
de rEglife Gallicane -> ncmpe lam difcurfum , quam 
notas difcurfui appofitas fine loco , 3c anno imprcf- 
fionis, & nomine imprcflforis. Dec. Sac. Congrcg. S. 
Offic. i^.Febr. 17*^. 
Niblus, ieu Nilus Theflaloniccnfis comra PP. alias ll* 

lyrico fuppofitus. 
F. Nicando Grafiio . vid. Lettere di S; Antonio . 
Nichter. vid. Expofitio omnium Authenticarom. 
Nicocleonte . vid. Lo Scudo , c 1' Afta . 
' Nicodemi Frifclini Opcra omnia. 
F. Nicodemo dc Fircnze . vid. prattica dc cafi • 
Nicodcmus dc Palfionc Chrifti. ' ^ 

Nicola Spadon. vid.Studio dicuriofit^. 
Nlcolai Cifneri Orationes dc Vita Othonis III^& Frl-» 
dcrici ILImpcjatorum^ &.de Conr;^do Ult. Svcviae 
gentis Piincipc. 

NV Kicolai Clcmang!sOpefa ilU tancuriimoila permlcti^^ 

terunc , qax juxta ccofuras paccuia d^pucacorum^i^-y 

mendaca excludencur * 
Nicolai Franci carmina concra Petrum Aretinum. 
Nicolai Orddtri Am{>hi|eatrum m^nis matttra? « fortit 

duratf 
Nicolat Outleti Infticuciones TheoI^gtCde . Adje&a efl 

io fin^ Mathi« frtaniai ^tome Marbttrgi (^ja.Dec. 

uc fupra, 
Nicolai Henricus. vid.Mifcella Theologica^ 
f^icolai (ioitii V.D.M. Apophor^ca Sacr*, five difler^ 

cacionum Theologicarum tarii argumenci fafeiculus* 

Lugduni patavorum |73»*Pef.SicnC4>ngr. jj.Mdii 

I734t • 
Nicolai Rcttfneri cofifiIia« 
Nicolai Rodingi fexhorcado ad Cermamam, 
Icem PrMicaci0nts cariBiOc confcripta^. 
Nicolai VVipmanni Colymbefes ^ five de Arc^ nataodl 

Dialo^us . 
Micolao Arnoldo . vid. Religio Sociniaiiar . 
Nicolao Burtgm^cchi* vid.fcieoM della&lnte* fzDec^ 

Sac. Cong. Ind. ^, Mmii 170^« 
Nicoiao Peguleti. yid.Tra^atus probabilicatis • 
NicolaS de Morbais. vid. Supplipatioo , & requeft. 
ad NicoUaiti Papam Epifiola • vide : Uldarici a4 Pa-^ 

pam. 

idverfus Hicolaum Papam Epift&Ia. Tid^Uldarico« 

Nicolaus Amsdorfius. x.cl. 

Nicolaus Bnltn^^iiis. i.cK , 

Nicolaus Bloccius I.udi Magifter Leydenfis. i.cl^ 

Nicolaus Borboi^iuS Vaodopqrahus. i,cl. 

Nicolaii$ Bryliog. i.ci. 

Nicolaus Buce/tts Bufgenfis. s.cL 

Nicolaus d^ Calabria» i.cU 

Nicolaus Cancerious. i.ch 

Nicolaus CoeUanius. uHh 

Nicolaus CQllado» i«q1. 

Nicolaiis Gopetoi^us de revoIuciooibtiS oorbiitnR « M, 

^orrigatttr» juxta DccrU^a^ 
Nicolaua Erbenius. x.cl. 

N!- ^icolaas Florus* i.cl. 

>qicoiaus Fullerus. vid^Mifccllan<dttl0ThAplogi^runi# 

Micolaus Galecus. i.cL 

^icolaus Gailafius. i.cL 

MicolauS Gailiis. l&cl. 

I^icolaufi Gtrbcllius; i.d. 

Micolauii Grimoaldus. t.cl. 

Hicolaus ^ftn^t. Vid.Defenfioi t^ XitA^xvAo^ 

)<9icoIaus Ha^npelius. vid.Nucleus Di(tu|fi|U(ii t 

Micolaus llemmingius > vel Keoitingluf ^ <>ci. 

Hicolaus Hwicus. irid.Menricui NU9UMS* 

Nkolaus Htrforde Anglii^« cd. 

Micolau4 HofitnanuSi vid.Monira p^\m%f 

Micolaiis lAgcltteuHeli vcl Jagdeiitettfe}. }tft 

Micolaus Kr6mpach, vel Krumpftcft, %.%\. 

Nicelaus Leflferus. I.cli 

(ticolaus Leydiusi vid. PiftionariMSl Jil^omtial $ ficisl'' 

; graphkum > Poeticum &c« 

Micolatis Macchiaveilus. i.cL 

Nicelaus Oproil. i.cL 

Micolavs de P^ihrzkniMiU . l.cL 

iNic^laus Qu6du«. i.ci. 

Nicolaus Radtvil Palatimt^ VVilMlfer |.c)* 

MiCoImis Ridlarus^ i.ci 

Micolaui itjgakius. vid^ Acfafnf|i| Oottocmigi « 

JMicoIaus Rucberu^^ vid. laurentii Kirchpvii* 

MicoIaHS Ruiliagcms. i.cU > 

MifCoIaus Schniidius. i.cL 

Nicelads SelhecceriiSt vcl Mn^d^ruf ^ l.cL 

Nicoiaus Seubelius. i.cL 

Nicolaus Storkius. i.cb 

Nicolaus Udail Artglus. l.cL 

Nicolaus V^deliUs^ Vid.De C^A^ ^^^ 

Micolao Buriaiiidcchi . yid. Vica di Al^OM^ QUvattHi 

^ dti iEtouchilUer &c. 

^ictAh Carthinio Fakoncf^ vld.lMntcfil jl^pria 4^J# Fa- 

xxA^iii Vita &c^di S.ixPAD^o &c. 
Wcold Cataland. vid.tiiime dri T«ei»fflr# P$f;^9* 
Nieretnbeig. vid.Vida de $.tg«ili9« • 
Mdidski. vld. Jo.'JMar|(iei|lvick « 

Ni- jj» Inieii Lihmtm 

Nigella Principc. vid.Il Principe NigeUev, 
Nlgcr. vid.Francifcu». 
Nigrinus . vid. Ceorgius • 
de Nigromonte. v&d.Lambertus^ 
Nifarus. vid.Joannes. 

de Noaiiles Cardinalis. vid.Priroier InftruOion^ 
Nobilium quasftionum. vid.Jofiae Nolden. 
lieUa Nobilta deiie Donne. vid. Dialogo di Chriftol»*: 

no Bronzini. 
Nochtefterus. vid.PeirUs Ptiulas» 
de No£te, & nofturnisOfHciis, tam facris / qtiam pmr 

faniS) LucubrationcsHiftorico-Philologicae, Jaridlca;» 

&c.qux pauco9 ante annos Aucbor Anonymus^ la lu- . 

cem emtfic , quarum Author Jacobus. AndrcasXtUf 

cius ex Agris Brunruigicii Saxo . 
No£tes Granzovianx, feu Difcurfus panegyricus de aQ" 

trquis triHmphisinpublicum, tam Ecclefiarum » quara 

politiarum ufum , elucubratus a Martino de Gulc« < 

cardo . 
No^urna apparitio Francifci. vid. Francifci no£turna«, 
Nodus indiffolubilis . vid.Pecri de Alva, & Aftorga. 
Nodus in Sc'^rpo quxficus a Moliniftis y. & eorum AlTe^ 

clis contra ^oftorem Martin , five motivum yuris.ia 

Caufa Thefis^l^oyanni in Scholis Theologirts deCenfai 

^.Martii i^ix.Prxfide eodem Do&orc. RcIatumUr-* 

bi, &Orbi. 
alterum motivum jaris in caufa Dofioris Martin contra 

Patres Sociecacis, ac eorum Patronos , &AfleclasObf 

latum Urbi, & Orbi. Dec.Sac.Cong.S«Offic^l,auiIUr 

nii i7rz. 
Noir. vid.Lettre de MonCleNoin* 
Noiden. vid. }o(ix. 
Nolderus. vid. VVilhiermirs.. 
^ordius^ vid.Chriftiani NoldiK 
Nomandia: onomantia, vid.AnnibalisRaimHodi: Gao^ 
^ dentii Tarvifini . • 

Nombres Miftcriofos» vid.Letania. 
Nomenclacor Infignium Scripcorum. 
Nomenclator prxcipuorum jam inde natus Chrifto Eo* 

clcfix &e.Do£iorumi Scripcorumi Pro&iTorum» Ssq^ 

cui A 5. Sfii TrohiUtwum # jS $ 

tul acceflemnt continua feries Romanorum Poncifi*' 

cum» atque Imperacorum^ 9^ Catalogus prxclpuorum 

Conciliorum» &c. 
^omico-Polhicarum Difputatlonum Libri 3. incL Chrl^ 

iiophori Befoldi. , 
Nomico-Politicus TraA* vid* Gafparis Klockii : Herman* 

ni Latheri • 
an Nomine Jefu ( lic inrcribitur quidam Liber ) Vindi-»* 

dae pacificationis Ofnaburgeiifis , & Monafierienfis «. 

Auchore Ludovico dc Monce Sperato • 
iQominis Jefu Expofitio. vid.Expofitio Nomlnis Jefu. 
Maminum CbaldaK>rum> Hebrxorum, acLacinorum In^ 

terprecacio 9 (eu Declaratio • vid. Declaracio : Index 

rerum omnium: Interpretacio • 
^onaginta dierum Opus. vid.GuIielmi Ochami. 
Norcopen , vid. Laurencii Banch : Taxa S. Cancellarlae 

Apoft.Noricus. vid. Har^manus Scoperus : Panoplia. 

Tuba pacis. 
Norimbergar A&a. vid.Ofiandrifmus. 
MQrlmbergenfe Decrecum • vide i Decretum Norimber-* 

genfe, 
Norimbergenfis Microrjrnodus. vld.Microfynodus*^ 
Noris Dogmaciftes . vid. Henricus Noris . 
Morchufianus. vid.Jo2Giga6: Leonardus Jacobus. 
Nofologia Hafmonica. vid.Henrici Pecraci. 
Nocae Anonymi cujufdam haerecici ad quafdam Epifto- 

las, & carmina Jufti Lypfii. 
^ocar Anonimi in Murect Opera imprefla Lipfiae 171 4, 

Dec St Cong. Ind, ^ . Julii 1728. ' 

)4oc2e brevesinEpiftolamadCacholicos HoUandiar» quae^ 

fub nomine Poncificis Clementis XLcircumiertur» pcf' 

Juris Confultum Batavum • Brevi SS« D. N. Clemencis* 

Papae XL4'0&obris 1707« 
Nocx in Decrecum > quod fub Inquificioois oomine cir« 

cumfercur concra Archiepifcopum Sebaflenums per Ja- 

num Parrhafium Eodem Brevi • 
^locx ad Epiilolas genuinas S. Ignaril • vide : Ifaaci 

Voffii, 
t4oiae ad Epiftolas Ivonis Carnocenfis • vide : Francifci- 

Juicti, . .. 

No- 3^4 I***^ Uhmum ^ 

Notae ad Gennadiutn Presbyceruni « vi4* Qcvarh^ni SI- 

Notae ad Juriclico-Politicam diflertatiQn^ ^ vi4t Oi0i(r- 
talio furidico PoUtii^a. ^ ^ 

Notx Nicolli Rigalzi ^ vid« Achnletis dniropf irica r 

Npc^ in n0t4S VVilhdmi VVendrockUldlJud^vieiMpiH 

. (9lcii litms^ & iii Piriviifitipn^l PiuU irfAKii iHMSatf 
a Bernardo Stabr^cJ^ip Vienoenfi Tbeolog^^ 

Notge irt Pr^gtamfn) qUo4djiai<> vid^ Rcfiari dci chart#s; 

Nofa» fei^aginta qu^tuor mor^le^ Ccnroritr % Hiftdrif a» 
ad Jnfcnptioncni , EpiftoUm p4 tciJtf rem > Appro- 
bationem, & capita tr^dpcim IntEodUftionis adHifto^ 
riam Concilii Tridcrttini P- Sfortiic Pallavieini i &d*; 

. Siartiilfii Pelic Colonienfis opera typis evalgatar» &c^. 

, >{is additus e(t tibellus contincrts dir<;aQiancm qua- 
tuor iudicibrum jam imprefforum de eadom Pw PaUa^ 
vicini Hiftoria / 

Npt« in VaUfii Andfeg Pciielll Erotcmata ^ yid. Valiir 
rii Artdrea? ^ 

Jlota» vw gccleiig?. 

Notarialis Atteftato. vi4.Atteftni0. 

Notitiaf iSiciltfnfium pcclefiarum Rpccho Pirro k\x^^ 
rc, donec c^rrigatur* 

Ipjurd^m valuminis primi pars fccundai donccicot^ 
r rigatur, 

Nol^lia^ Art^ pptrd omoi» . ^ ^ 

Notti dello Strapparolla con gli tPimoii • 

Nottiqj^mieniis. vid.j0:plQUg. 

Nofturaji Ampri. vidJo:Baipi.Marini. 

NotaI# 94 Dccrftum Illaftrif)i.pMrchi«p. Mtftelinien&; 
Dat.Bruxellis die i^.Augufti i(r7#.Et CQndtt&mM- 
Junii ejufdem ^ni » Coloniap apud 6ttili«lmui)liFrief« 
fen. Dccr. 84C. CpPg- Irtd. ii. F^bruarii i ^^ j . 

Nova Cortcordia Prxdeftinationi» Cttm libettate huma-i 
nft, Auth.F.G»fg.de SebenicQ. .... 

Nova de univerfis Philofophla. vid.Francifci Patrifii. 

NPV9I ^o|iV <yr4iit»riar^ Popec mfUora Dominns, &c. 
five irt Evangelium fccurtdum Mattbseum^ Marchum^ 

^ Lu- '4 S. $tit Tr^hiUtMmi fff 

Si lucsm commentarii) utMcunque Imfteffi^ fuerine. 

I^ovje precationes ex optimis quibufque rcripris prxci- 
paorum noftrt farcoli Theologomm • 

fn Novarienfis Moqafterii caufa Refponfonim Juri$« vid. 
Refponforum Juri( • 

llovarinus» vid.Aloyfii Novarini: Viu di Maria. 

4e la Nov^ • vid. Difcours Politiques • 

tjoveauy interets de Princes de 1 £urope » ou I* on nai- 
ce des maximes qu'ils doivens obferver pourfe main- 
tenir dans'leurs eftacs, &c.a Colognex^Sf . In Det. 
Cong.Ind.die 27. Maii 1^97- 

Je Noveau Teftamcnt de Noftre S^jgneur Jefus Chrifti 
&C.A Treuoux 2702. feu verfip Gallica novi Tefta- 
menti impreffa Trivoltii Decr.Sacr,Copg«.S. Offic. xi. 
Martii 1704. 

If Noveau Teftamenc en francois avec desreflexionsmp* 
r^lj?s fur chaque verfet &c.Paris i^^^.BreviSS.D. N. 
Clenxjsnris Papz XI. 13. Julii 1708. & BuUa ejafdein 
SS.D.N.fub dat.fexto Idus Septembris 17 ij*. 

)4ove Martedi in onore di S. Anna Madre Gloriofiffim» 
d\ Maria Vergirie cosi difpofti per una Religiofiniimi 
Dama da GirpUirip Mgau^a . In Dec. S. Cong. Ind. die 
zy.Jan. 1784. 
)>jpvetle Amorofe di Gio:]^rancefco Loredano« Iit M^- 
cerata 1^68. In De$:r^iSuCong.Ind. fMbdie y. Februa- 
rii 1^85. 
^oveile Biblloteque des Au£leurs,Ecclc;fiaftiques » con- 
teqaQt rHIAoire de lcur vie , h CaCtalogue , La Cri« 
tique> & la Chronologie de leurs oyurages» la.fom- 
ii^aire de ce qu*ils continenc . Un jugemenc fur leuc 
ilile t^ & fur leur DoArine , & le denpmbr/rmenc de$ 
4iff rentes. editions de leurs ovurages. Par Mpnfieur 
1* Ellies du Piik DoAeur de la faculci de Theologie dc 
Paris. Parifiis. edita > & in quinque Tomps diftrlbu- 
ta , a tribus prioribus fa^culis £cclefi« > ufque ad Sae^ 
culum fcptimum. 
Movellx. vid.Boccacci Decades Coeli Malefptnatl. Mat 

fueci Salernitani . 
{^uvelle de la Republique des letres mois d' Aouft 

U84. ^ 

Wh Nou- 3 JS* ' Ittiex Librorum 

i}ouveUe <Ie tH Republiqiic Aes lettres M6!s de Mars J^^^ 

i^S4*A Amlier^am 1^84« - 

MoilVelle letcre de Monfeigneur TETefque de S. Pons ^ 

qui refttte cellesdeMonfeigneurr ArchevequecieCftRi-* 

bray toUchtnt T infalllbilite duPape i707*Dec«Cleni« 

XLcuni alia die 18. Jan. 171«. 
Korelles letrres de T Auceur ilt la Critique generale de 

rHiftoire du CalVinifine de Monf.Maimbourg. Tome 

i.ic Tome t.A Ville I^ranche itfSj.S. Congv. Ind.4. 

Mart^ 1709. 
Novelle lettre de Mon(. 1' Eveique de Saint Pons » qul 

refutc celies de Monf. 1' ArcheveTque dc Cimbray tou^ 

chans T infallibiliti du Pape 17 6i. Ez Dec. Congr. S* 

Off. i7julii x7o>.& Brevi SS.D'. R Ciemcntis Papx 

XI. iS.JanuaVii 1710. , , 

Mouveau memoire fur les Appels de Jugjemens Ecclefia- 
. ftiques 1717. fine loco Imprefiionis» & nomine Im-* 

preflbris. Decreto Sacr« Cbngregat. S. 0£c. ly. Julii 

\t Noveau Teftament de Noftre Signeur Jefu Chnft tra- 
duit enFrancois, felon la vulgare avec des notes, ou 
on cxplique le fens litteral en y ajutant quelqueS re- 
flexions morales » qui fuivent naturelkmencde la let- 
trc. Par. M. Charles Mure Profcffcur emerite de la U- 
niverfife de Paris, & Principal du College dc Benco« 
ur • imprimi avec la permi(iion de fonr Eminence le 
Cardinat de Noaillcs Archeveque de Paris . A Paris 
chez Jean de Nully Rue S.Jacques a S. Pietres 1701« 
Dec.Sac.Cohg.S.Offic. 2p.Julii 1712. . 

Mouvcau Voyage d*IcaUe avec un memoire contesanc 
des avis utiles a ceux qui voudranc faire le melme Vo- 
yace par Monfieur Miffon . Hay e 1717* Dec. Sac. Congr 
Ind. iS.JuIii 172P. 

Novellarum Expofitio. vidCuhradi Rittershufii. 

Novelle di FraHcefco Sacchctti . Firenze 171 f. Tortl^ 
I.& i.Dccret. Sacr. Congregat/ Indicif a.Septembris 
17^7* 

Novelli fiori della Vcrgioe di loreto. vld. Vlttorlo Brw 

" gante. 

Movcllus. yId.Alcxander# A S%Sedt Trobihinrum • ftif 

Noven» prerpftma . vid. Ltbclli quidaiii 'cosii Vntcs parcl- 
; cirlarem tultum S. Ahhaf. 

iVovehe. vid,Ct»t0 ii(cot&. 

Kovi Juramenci fidelicacis cxpiicatibi vlde : Xenium ad 

; cacholicos; .. 

Noviomagus. vid. Gerardus • 

IQoviffima Potjanchea in lib. lo. diArlbuca Jofephi Langi 

Cxraris Monc^ni donec Corrigacur» , 
ifovo . viA Nu6v6 ; . , 

Kovorum Kbliorum l^oliglottbrum Sjnopfis. uicrajefti 
; f^S4.In DecCoog.incl.fub die 2.JuIii itfS^. 
Ntoveau Teftament de N.Scigneur Jcfus Chrifti traduit 
* en Francois» feldn TEdition vulgaire , avec les dif- 
ferences du 6rec. ubique locorism j & «i^ibcunque i- 
/' dionfiate imprelTus» & imprimendus; 
lcs Neuvellcs Lumiere Politiques pdur JeGouvernement 
/ ic rEglife^ ou TEvangile nouveaa du Cardinal PaU 
lavicin , revele par lui dans fon Hiftoire du Concile 
dc Trehie ; 
Novum Frolper contr» hoVuin coilatorem, 
Nozerenus . vid.^Gilbeitus cognatus; 
NuCleus Oifcurfuum > feu EKfputaciohum hafienus in ju- 
fe pttblico editarum de ftati^ Rom. Imp. 8cc. coUeflus 
cura> ftudio Nicolai Hampelii. 
Nucleus Inftitutidntsm. vid. Maituduf^io*. 
Nuda veritas , five Apoldgecica dilucidatio cujufdam E- 
piftolx capituli Conimbricenfis, &c. Auth. Cacfare Di- 
griief qudndarii Solipfo . 
Nu^iji Laderchianjt in epiftoU ad Equitem Florentinum 
fub nomine , & fine nomine Pecri Donati Polydori 
vulgata centuria plrima, accnrante M. Antonio Gntto 
J.C.Genuar i769.Dec.Sac.Congreg.S,Offic. 12. Junii 

dc NuriJtatibus; aliifque difeaibus Scheduljt, quamD. ^ 
Henncus Maliorps cum fuis corruperunt , publicifque" 
Typrs donarunt fub nomine Sententiat latsr contra P. 
Bcrnardum Defiranc in Alma tfniver/itatc Lovanien. 
?ic. Th. Doftoferii , HiftdriOgfaphum Rcgium , Hi- 
ftonaruoi Profefforcm publicum , & Sacr. Facult?- 
tis Theologicx fcegentcm 1710. Decrcto Sac. Con* 

B b » gre- ^t% Jffdese LibrcruiM 

gregationh Sanfli OQcii xi. Sepcembris 1714. 
Nullum Jus Pontsficis Ma^cimi in Regno Neapolitano ; 

Diflertaiio HiAorico Juridica« Ali(hopolit Dec, Sacf\i 

Cong.Ind. ifjanuarii 17x4. 
Numifmatis S.Bene4i^ieffeAus, &c,vid.Ubeilusinrcrf« 

ptus| Eflfefkut / 

)4uova Novena di S. Anna • vid. M>elli quidam conti<e 

ncntes particularem cultum. ^ 
H Nuovo confederamento di Gesi^ il Meffia Salvatorno* 

firoj divoIgiriEzatb iedelmentedalGrecoa e refo 111« 

telligibilo in fino al volgo &e. da Matteo Be^Iandoi 

della Lega Dottore &6.& da Jacopo Filippo Ravizza 

Dottore&c.A Chriftian-ErUnga i^ix.Dec.S.Coogt 

Ind»2i.Januar. X72I* 
U NuoYo Parlatorio delle Monache , Satira Qomica <& 

BaUhaffaro Sultanini • 
INuovo Quadragefimalc del P.F,Diego da Lequile^ &c« 

donec corrigatur, « 

cjjufdem la vite Mariana, donec corrigatur. 
U NuQVQ Tcftamento di Gesu CriftoNoftro $ignorniro« 

vamente ^iveduto > e ricorretto fecondo la verita dei 

Tefto 6reco> & iIiu|trato di moltc » & utili annota« 

zioni. In Coira i7Q^*Decr.Sac.C«ong.S.O0ic^^.}^« 

nii X7i2# 
de Nupcris Anglic moribus. vid.Kt V.P.^d R. 
Nuptiaiis Sylva. vid.Jo:Ncvaani. 
(iMptiae Parifinae i^xl. (ive T^riiio Epiftolarum^ de Niw 

ptiis Parifienfibus , una cum prefatione in eafdem Chrw 

iliani Friderici Ff ^ncHtenftcimii . Dec^Sac. Cong. Indt 

j.julii ^7»8. 
in Nupti^rum^ hoQoren;i Caraiii\a • vidc ; Qirinina Ati^i* 

coriiim. 
ie Nuptiis. vld.Alberici Gentilis* 
4c Nup^iis Salomoqis , vide s Tradlatus 4e Salomoni^ 

Nuptiis. 
ifi Nuptiis, & Divortils £^c.VidJo9nni$ Seldepit 
Nycol. vid.Philippus,. 
j^ycols. yid.JojLamb^t.. Obc^ i 1: Stilt trib^irwuiiii )$# O OBeclieQce, i^ gbuyerneibehi. vki.thomae AAgUeS 
Albiis. Dc obedienti4 vera • vid. Scephani VVia«« 
dtonienViSk . 

Obedientia? crediilap vana ReUgio , feu Silcntiafti ReU- 
^iofuiti ih tabfa ^inrenii e^pHcikcucn ^ & falva Bde 9 
6c auchoritate Ecclefix vindicatum adverfus Theol6« 
guiti Leodi^nfein i aliofque obedienUdc creditlxdefen^ 
ibvt^ in dttas partes divifu^) nipreffo noRiinae Autho* 
ti^ , & l6Ci edicionis cum expreflidne canttim annl 
x70<.Oec.§at.Cono:.S.bffi<i.*>.J^Ui ifi%. 

t>benhemus. vid.Chriftophorus» 

I^Obligccioii de^ fideles de Tt tdn^cfler a ietir Curi^v .^ 

de bbligacione cdnicientia^ Fracle^ones decem . Ednid 
fecutida^ Oxonii. t6l^4D«c.Sacr.Con2.Ind«tft. Dti^ 

Jt Obli^idne l^egulani eiccfalt^gularechbomiiaii com^ 

morancis. vid.tufii Clemchns ^octi'. 
tdbfcurarum pncdi&ibnum tiber. vid.Merlint An^li. 
Dbfcurorum virbrum Dlalp^si Vid«DialogttS obfcurds* 

rutti virorunl. . . . . ^ 

Obfcutomm virollinl £piftbl2 • Vl^e t Epiftbl* 6bfctt« 

rOruniki . ^. 

de Obfequid (iebico if^rihcipibus ^ieculanbus. vid. Gu^ 

tielmr Barech . . . , 

At Obfcrvandis id ftuaWrum icftionfe . vid. JuHi Cli- 

medtis Scocci. 
Obfervaclones Hiftorico fecclifiaflitar; vide: jbannis la 

Placccci 
Obfervationcf HiftoncoPoliticaf Matthfci fiencggcriPro* 

feflbris Argentoratenfiis . 
Obfcryatibnes ad Syiiopfim Hiftbrifle uhlvcrfalii • vide } 

Chriftbphori Adami. 
ObferVatioDes Ih Controveffiaiti de Gratia cfficaci reta-' 

tam in librii Aug;uftlni le Blanc, & Tbeodori fileu- 

tcrii. Coldniar 171 7; Dech Sacr; Cbngr. Ind- 4* D«- 

cemb. ijtfi 

fi b I Ob- ^fo ffidex Libr^un% 

Obfervationes in quinque Epiftolas , qDa circumferuq^ 

tur nomine Univeriicacis Salmaneicehfis ^ ac prxfer-; 

tim in quintam fcripta? ad illos , a quj^tis iegitur 

prima rubfcripca xri^.fine loco impreflionis» & no- 
' ipine Imjpreflbris. Decr.Sacr.Congr.S.Offic.z^. Jul^ 

1712. 

Obfery^tiones TheQlQglcx Morales • vide : Raymusdi 
' J^limbier. ' \ 

Obrervationum Policicarum Spefiulum. vlde: Speculum 

AuKcat^mt 
Obfopacos. vid.Viccniini. 
Ochamus. vid.Gulieifljii Ochami. 
Ochcfius. vid:VVolphangu$. 
Ochinus. vid.6einardinus: Conclones F.Thomaf« 
Ochfius. vid.yVolphangiis Ochfius. 
Qiftavius Cattaneufi. vid.Curfus Philofophicus. 
#.OAavianus Spathari^s. vid. Aurea Methodus. 
Ofto. vid.Otliol 

Oap^.ris' Melandri J. V. D. Libe^. cui ticulus eft : loco- 
rum) acque ieriorum, tum fclci$|:ocuinj atquememo* 
rabilium cencuriac aliquoc lucidap, &c. 
Ocularc Ijxxulum • vid. Jo: Reuclioi • , ^^ ^ 

Occuka naturs miracula. vid.LevLnll Lemmi. 
latine autem fic vcrtitur Oculus Ifraelis Pars jprima H- 
ber continens omnes vcritates, difcurfus» & expoO-* 
tiones, qux fparfim in fex ordinibus Mifcuifcisreper 
riuntur &c.confcripta a Rab.Jakob filjoChavia. Ve- 
nctiis cum mulcisadditionibus. Accedit liberDomus 
panis Jud« Anno Domini i^ajr.Dcc. Sac. Cong. ItkIu 
ii.Maftii 1705. ,. 

fjufdem Rab.Jakob Pars %.\^z InfcribuurDomusIfrac^ 

lis&e.Dco ut fup. ' 

Odembach". yid.jbanncs> 
Odonus V yid» Andreas : Angelus. 
Oecolampadius Joannes. i.cl. yid.£tiam Joannes. 
Oeconomia chriftiana. 

Occonomia Temipprum &c.vid.VVilhcImi Mommar. ^ 
Oeconomicorum Axiomatuin'. vid.E<iicionoya. 
Irs Ocuvres de Sairift Cyprien. Evefqucs dc CarthagCs 
' & Maityr I traduites cn Francois par Mo^f. Lapi* i(^5. Stie TrobiUt^um. ift 

^ Ibert» avec dts Remarques. Uoe nouvelle Vie de S. 
, {Cyprien j ciree des ks Eferices 9 & une Table des 

matieres . 
|«s Ocuvres de Jetn d^ErpagneMiniftre de SfEvangile^ 

vid.Etiam les Erreurs popuUires, 
0{an«usi vid.Jo:Ricardus. 
4e OiFerendi Jure . yid. De Jure ofTerendi • 
V Oifice de la Copcepcion de la SS. Vierge , compo* 

se dc paflages de rEtcriciire Saince . Avec des Prie* 
. re$5 &c.vid*lician) Of&cip deiriinmacolat;^ Cohce^» 

cionc / 
|'Ofice pecic deirifnmacalee Concepcion &c.vi<{e: ic 

Peti;Office. 
des O^ces EcckfiaftiqucS) &c,v!de; (pharles Emanucl 

Barion • 
VQifice dc rEgli(e« e de la Vitrge enLacins & Frao* 

cois. Avcc les hymncs craduices en vers^ vid, Eciain 
. 01ficiodcUaB.y, 
Officia Hacrecicorum , vid,Agcnda, 
QfScia omnia abfque approbacione Sac. Rttuum Cong< 

edita, vet cdenda^ 
de Officiis > eorumaue regimiae • Auch. Fraocifco Ror 
, co , donec corrigaciir. 
Officina Poctica* vid^Danielis Angelo Cratoris« 
Officio della B, V. trafportato dalla Lii^a Latina al? 

Icaiiaoa dall* Abbate Filippo Maria Honini . vid. Etiam 
, rOfficcde rEglife, 
Officio dqU*Immacol^ta Concettione dellaSantir$.Verg. 

N. S. approvato dal Sommo Poncefice Paolo V, il 
, quale a chi divocamence lo recitera ,, concede lodut* 

genza di cento giornij^ &c.In Milano. p^r Francefco 
' Vignone» quod, quidem Officium iocipit perhaecver- 

ba ', Ad Matutinum ». Ave Maria . it; Eia mea labia 

mmc anhuriciate ^ 8<c« definic cum Oracione , Deus , 

<jui per Immaculacam Virg. Conceptionan, &c. vid* 
' Etiam rofficio 4c la Conception. 
de Officio Immacuiatae Conceptionis Deiparae^ antiqnif' 

fimo> & devotiffimo parvo mole magno myfienis » 

lecens pcr Anbnymum corre<9;o> &l«uceafibus, Ty* 

TOS edito. Obfervationcs Sigifmundi.TheoIogicxSSi 

:\ ' .: B b 4 PP. 39% iii(/(fx Uhreriim 

PP. & DD. prxrefiiA) Ordinis PP. PrsdiiUtorirm S0k 

fumptar. Parifiis i6ii.Det.Sac.€ongreg. Indicis ^4« 

Apr. 1582. 
de Oflido Paftorum Ecdefiafticorufti • vid. De AoiSoril 

rate OAcio. 
^e Officio pix» &publicar tranquilKtatis verc amanti* 

viri in boc Religionis Diffidio 9 £ne Authori»' no-» 

mine. 
item aliu^Liber ftrb cadem inrcriptione, quem compo- 

firit Joannes Heffelz DoAor Lovanienfis . vid. £tiaiii 

Verani Modefti. 
de Ofiicio Subditorum e^rgsr Magiftratus. vid.TraAato^ 

de jure Magiftratuum. 
de Officio Verorum KeAorum Ecclcfiar^ vid. centusn t 

& quatuordecim Sententiz . 
Ofteium B; Marise Virginis ParaHelometricum una cuhb 

Utaniis Lauretanis drc. confcriptum ab Nenrico He- 

vel. Viennx Auftriar 1700. Dccr. Saic.Cong.Ind^ 15^ 

Aprilis 17^9' 
Officium parVum S.Angeli Cuftodis^ non illud» quod 

a Sac. Cong.Rituum approbatum eft. 
Oificium Parvum tn honorem S. Jofeph. Brlxiae t6oSv 

Impreffum • vide : Etiam Afeefis ipiritualis : Sacra 

Cithara • 
Oificium parfum B.M;Virginis idiontate Ftandrico inl'« 

preffum , cui titulus : Dc Kleine Gctjrden of Bedc- 

ftondcn &c.Tutrcch 1 699. Dec. Sac. Cong. S;Cfilc. ttf. 

O&ob.i/oi. 
Ofiicium qoindecim Sandlorum Auxiliatorum • 
Officium S. Rapbaeiis Archangeli duplex , cum Hymnis » 

& Leftionibus i.Nodurni a Sacr. Rituum Congr. ap« 

probatum (faifo tamen iddicrtur) & in novaimprel- 

fione Breviarii Roq}.&c. 
Ogerii Dani fabulat< 
Ohenhin. vid. Chriftoph^rus • 
Oldcnburger. vid. Manuale Principum': Thcfiturus Rc^ 

rumpubltcanim • 
Oldencafiel Anglus^. vid.Joanncs. 
Oldendorpius. vid.Joanne». 
Oidtt$. vid«jQfiBBQ« 

^lca- A S. fedi Prdkibitmm. S9l 

^leatias. Vicl.Joionct. 

Olcrius. vid.Pctrus. i 

Oietianus . vid. Gt(par. 

OlimpiK Fulviae Moratx Dialogi » Bpiftollt, St Cu* 

itiina^ 
Oliva. vid.Tra£latus deForo "Ecclefiar^ 
Olivicr Patrir. Vid.Plaidoyer. 
-l*OmbTe parlantij Incerti Authorh» 
OngucBt a la Brulurc 1^70. uji fup. 
<^guentpourlaBrulure> oulefecretpmircfnpeJrcher kl 

Jefuitcs dc brulcr lcs livrcs. Dcc aa.Dec. 170^. 
Onkhius Scncofis^. vid'Bern»dimi$. 
Onnocritica. vid.Achmctius. 
Omis Ecclcffir. 

Ooms. vid.Vindicia pro Perilluftri. 
^pera Divina dcHa chriltiatna vita. 
Opera omnia Authorum . i.cl quomodolibet poft tO" 

fum primi^probibitionemimprcdaj deckrancurjuxtt 

Rcgulas Indids*» effe proMbita. 
Opera deilaDiyinaGratia^che moiira la prattica dcgl* 

affcni mcntaKHpcr via di fede per falirccon preftcz- 

za ) e facilita alltf^nte Orcfie della contemplatione . 

Sctitta da Fra Toni^o Menghini di Albacina ddf 

Ordine de*Predicaton . io Roma per Francefco Ti- 

%oni USo.InDccr.Sacr^CQngr.S. Officii rtib die u 

Apr. 1^88. 
Opera Theologica V.M.Slneionis Epifcopi* 
Opere di Gio:Caffiano tradotte da Ff. Bcnedietto Buffi 

Hcremha di lacino in yolgate, donec corrigatitur • 
<^pere di Fr. Marip de Bignoni da Venetia , ideft il 

Quadragefimaie> il Santiiario,'e rAnouale, feuPo- 

mcnicate. 
Operc Spirituali del Signore di Berniercs Louvigni ^ 

onde fu cavato il chriAiano Interiore > ovcro Guida 

iiciira pcr qaelli , che afpiran alla perfezione . Parte 

i.<: 2.&c.Data in luce da F.A. D.In qucfta lingua, 

in cui e ftata trafportata dalla Francefe . In Decrct. 

Cong.S.OfF. r^. Mar. 169%. 
.Operis Hiftorici , ^ Chronologici Libri duo , in qui^ 

Ims Hlftoria Sacra » fc profana compcndiofe deduci- 
■ I ' tur ^^/^ Ixdeif tibrcrum 

tur ex ipfis fontibus a creatiooe Mundi ad ConAM« 
tioum Magnum &c. Au&ore D. Robeito Baillo ^ S^c^ 
Amftelodatni 166$. Iti De^.Sac Cong. Indic. die i». 

. Sept.UM, ' 

Operum pmnium pars |.& %, Lamberti &c« vid, Laiii- 
berti Vchuvifii. 

de Operibus bonis. vid.Loci communcs. 

de Op^ribus, & charitace • vid, Pix , & chriftianx Q-^ 
piftolaf. 

de Opinionibus feligendis. vid. Julii Clen^ntis. Scotti^ 

Opiuus.^ vid.Jorue. 

Oporinus • vide : Com^diat 3 & Tragedic aliquor 7 
Joannes. 

Optim:^ racio| componeodc Reli^ionis qm £t. 

Opton. yid.Kicolatfs. 

Opus Epifcopis, Prxlatis, &Sacerdot]|>us neceflarium. 

, vid.Eplfcopus, acque Sacerdos. 

Opus de finibus Imperii. vid.Heraunni Corringii • 

bpus Illuftriftimi, & £xcdlentidimi> ku rpcAabilis Vin 

' ri Caroli Magni contra Synodum , qua? in partibt^ 
Grxcia? pro adprandis Imaginibus AoJidei five arro- 
gantcr gefta eft • 

Opus Gerh. Vori Maftricht fuh Tkulo ^ Ant.. AuguHini 
Archiejufcopi TarraconeiL dfi. emctidaidooe Gmiani * 
Libri duo. Gerb.Von Maftficht J.C. edidic it(Qrmn » 
recenCuit , in hanc formam digeffit » Hiftoriam Juris^ 
Ecciefiaftici prarmi£c , & Stephani Ealucii , fuaiqtie 
Botas in Anconium Auguftinuin 3 & Gratianum ful^ 
iunxit. Duisbujgi ad Rh^num 1^77. Dec. Sac. Cong., 
lnd.7-Febr. 1718. v' 

Opus magni lapidis per Lucidarlum^ 

Opus nonaginca dierum. vid.Gulielmi Ochami. 

Opufcoli di Giacomo ^Lambardi , iQtitoiaci , refpettivar 
mente Deplo.ratio Animae : Semplicit^ ^itftuale : Trat- 
tata deirell^rioriti: Verba Miniftri Altaris» ofiaLi- 
bra jdi Profetie . £ tutce le Regole , DociimeQti % 
Avvcrtimenti, o fiano. fia^i fcrictij^ o deccati. dal me- 
defimO} o cavaci dagli fcricci di kii^ o in quaHivoglia 
modo copiaci • E generalmence o^n'aitra Opera.> e ' 

. S«ritcura del decco Lambardi ^ o che okl suedefimo trani • 

Opu- A S. Seie TfcbiHt^rum. 39/% 

OparcttU AniUB Marix a Schurman . vid. Aonc Mariar • 
Pfufcuia cridca adverlus Ifaacttnai Vo^uni. vKl.Raberti 

* Siinptiis* 

PpufcuU duo iooerti cujjufdaffl A4ith.de Lihcfc^uceEccIe» 
fiflt Galiicanx » ioierca Operibu^ Petri Pithari . 

Opufcula duo de Seligendis OpiniooiitHis . f ide : Julii 
Clem* Scotti . " 

Dpufcula Memorabilittm . vid.A^tonii Mii&aldi. 

Ppuicula IProfa , dc Metro^ Arguo^nto etiam varia Au^ 
chpir Bqnavemura Baro Hibecfius Clonnii^nfis , Se-> 
raphici Ordinis Francifcani Ledlor , Trinit;^rii Hifio- 

* ricus , Magni Ducis Iheolojgus • Joannis Scoci vin*' 
, dcK &c. 

ppufcuU tria. VidelicetOpufcuIum infcriptu<n: Avver- 

' tiflefnent . incipiea . Celii^ qui a i^ecuelli les Paflar 
ges rapportez cy deyant, &c. finien. verp : An fio d* 
aprendre leur condampatioo a f lus de pt^rfonnes • 
Opufculus iatino idieiniute co||(jcf^>tiui» > cui ticMlus 
eft: Refponfio cii;ufdam Sac. Iflieol. Profefloris ad £- 
pifiol^ii^ cu|ufdam Prslati^ qUj^^ contincb^tur Quaefiio 
fafti, an certi X^CAlogi R^uUr^s finr Au^oies 6$. 
Propofidonura» &c.CoIoni«Agrippin0e2 67P.Et aliud 
Opufculum iofcriptttm : Refiit^tion Peremptoire d' un 
ceruin Livret avorte de puis peii 2 icc. Ji Colognc 
chez Jaeques Ja Frajpck. ' 

ppufculum. ^tra libcMin Authorls AAOfiymi intituk* 
tum : Ptrardicatorum Oidinis i^id^A Sc Reli^io vindi- 

^ cata; £^ura. fub P^irociaio $.{ofepfaDeipatae Virgi- 
nis cafiiflGmi Sponfi» Authore Fr.SebaftianoKnippen- 
berg Ordinis Prardic^torj^iQ Sac. Tbeol. Poi^re , & 
Inquifitore Colonienfi • Coloniz apud Sehaflianum 

' Kecteler. Bibliop. pr4>pe S.Paulum fub figno Qall. an- 

no i7£t«PermiifiiSuperioruaii &appfpbatipne. Dec« 

/ ut fupra,. , 

^pufcuhim Dodlrina S. Thoma^. iri, mateiia de Gratia ab 

erroribus ipfi falfo^iinppfitis lii>eratii • Adjuo^turCom-i 

, pendium Doftrinat Cornelii jaofenii I^renfis Epiico- 

* pi in quinque famofis propoficiombus illius damnatas 
de vcrbo ad verbum fimpiiciter prolatac, &extraftae 

* ^x ejus libror^ qui incitulatur: Cornelii Janfeni.i Ai|7 396 iHd^ Ltbro^uhi 

guftinus ) Xmpxtdo Lovanii anno iM<^. Autlio^e t^j 

Sebaftiano Knippenberg Sac. Theol. Do&ore ProfeflToj 

re publico i & Inquifitore Apoftotka ColonJenfi « 

Cofonix Aggrippinx anno 1718. Dec. ut rupra. , 

Opufculufxi de MiiTione » & Miffionariis tradans fcri<> 

pcutn per Rev< P, Fratrem Dominicum BruUaughan St^ 

Ordinis Prdrdicatorum antiquum Miffiouarium Loya« 

nii. Dec.SacCong.Ind. ijulii 1737« 
Opufculum infcriptum i Azymus Eucharifticus i Aotho* 

re Fr.Fraacifco a S. Auguftino Maccdo « doncc cor« 

rigatUT, 
Opufculum infcriptum: Breve ad hojUo^em S.tJl>a/d/.* 
Opufculum de Coronationc ad Carolum V. Hieronyn^ 

Balbi. 
Opufculum cui citulus \ Preitler £ntretieh 4' Eudoxe f 

& d' Eucbarifte , pour fervir de dtftenfe a la Theft 

d'un Bachelier de Sorbonne contre le Pere Maim<* 

bourg, dans ravvertiftement qu'ii donne a fon Hi-^ 

ftoire des Iconoclafles^ 
Optifculum infcriptum: rEvefqUe de c6ur dpposi d ^ 

£vefques> ApoftoHque$ Premier fintretien> furi'Qr« 

donnance de Monf. V £vefi|ue d' Amiens y contra ia Tra' 

du^tion du Noveau Tcftament en Franceis^ 
Opufculiqufdem-i.parS) cultituiusi L' evefque decouri 

opposi a r Evefque ApoftoUque fecond Entretien « 
Opufculum Ludovici Carterii Vocontii Jufta cxpoftul^ 

tio de P.M.Xantes Marialcs« 
Oracolo della Keoovatione dclla Chiefa « vide % Lucat 

Bettini . 
de Oraculis, Vaticiniis» &c. vide i Magica > feu Mira*' 

bilium r 
de l'Oraifon des Pecheurs par un Pecheur • h Di/oil 

1 ^S^. Dec Sac. Cong. kid^ i t. Jafli. 17 14. 
de Oraculis Ethnicorum &c. vide : Aotonji Van<« 

dale. ^ 
Orandi Modus « vid* Ettaoii modos coofiteodi i M«dai 

orandi . 
Orandi raqo, & forma in Ecclefia Anglorum. vid.Ra' 

tto, & forma. 
Oratio Domimcacumalilsqwbufdam pre«atiuocidis giia^ A S. Siit PfobiUtdrum . j^ 7 

' tt eum latina verfione e regione pofita , qiiibus ad-» 
• junAum eft Alphabetum Crxcum • 
Oratio Ecclefiarum Germaniae^ ac Belgiai fub && 
Oratio , & Defenfionum Jacobi Filii Zamechi &c vide; 

Laminae Plumbeae. 
Oratio inauguralisdeutiUtatei &c vid. Joannis Fabricit . 
Oratio pro JuUo II. Li^ure a quodam bcne doAo , & 

chriftiano perfcripta • 
Oratio M. Antonii Arnaldi Advocati in parlamento Pa- 

rifienfi, &c, habita 4« & 3. Idus Julias» prohibefur 9 

cum annexis opufculis^ qux funt. 
irreftum contra Jo: Caftelium Scholafticum. 
& Jo:Patferatii prariatjuncula in difputationem de ridi- 

culis> cum fequentibus carminibus, 
iDratio panegyrica habita in aflumptioneDD.JofephMi- 

chaeiis a D.JotStephano Vero J.C &c. Quar incipie 

cum his verbis : Immenfus curatur Oceanus • Et in 

hxc definit; Diadematc frontem^ & annulo digitum 

coronabo> &c. 
Oratio panegyrica» qua Vi&oria? deTilRo, &exercitu 

Pontificum ad Sehufium 7. Sept. 16 ^u partae memo- 
: riam celebrabat Janus Ghebardus » &c. 
Oratio quaedam parrefiaftica , qua auxilia a Rege , & 

PrincipibusUagariar petuntur» in comitiisNeofoIitn» 

fibus habita. 
Oratio fotemnis anno i^z|. 
Oratio vera » & ingenua ad Regem chriftianifiimum » 

vid.Ingenua, & vera Oratio. 
de Oracione. vid.Friderici Fregofii. 
in Orationem Dominicam 1 &c. fic infcribitur quidam 

libcr. 
Orationes Dominicales Gryphii • 
in Orationes Dominicas faluberrima;, & (an&iflimx me« 

ditationes ex lib. catholicorum patrum» &c. 
Orationes Dominici Baudii. vid.Dominici Baudli. . 
, Qrationes Drefferi . vid. Matthari Drefferi . • 

Orationes Funcbres» &£picedia, per Tomos difiindum 
• opus, 
^ Orationes Funebres de Ha^reticls habitx , ccnis Tomis 

impreffjf* 
} Ora- j^S • ' Index Librorum 

Oratiories obTcurcNrniti virorunn. vid. Duo volumlna ; 

Orationes odlo Jufto Ly^io falfo adfcripca?. vid. Juftd 
Lypfia. • 

OratiofieSi bm qnibiinatil decIaiDatioftibtis ^ vid. Joao^ 
nis Freishemii i 

Oratidnes de vica Oehonis lil. vid. Hicolai Cifnert. 

Oracioni panegiriche del P. D. Carlo Antonio Mucatorl 
parce l.ex. donec corrigancUn 

OractoDi d» recitarii l^mactiHa, e iafera; vid. Libeilus;» 

V cui ticislus : Orationi da recitarfi . 

Oratidni qtiotidiane da rechaifi • vid. Libelli quidanj 
continehces particiilarem culctirh S. Annat : 

Orationis Dominiex expofitio ; vide : Efpoficione detl^, 
oracione del Signore : Expoficio • SjmbpK Apoftolo» 
rilrti* .... 

OrationiS ^tenealis Analyfis: dequ^ variis ejufdeni {p^m 
ciebu^ ^udiciiim &c. Per Fr. D. Francirctim la Combe 
Tononeniem Presbyceruni Profeffum Congregacionis 
Clericorum Regulariurh S. Pauli. Vercellis apud Ni- 
coiauni Hiacinchunri Martam i4%6. Decr. Sacr.Congr ^ 
S.Off.f. Sepc. 168^. 

Oracionum Compendium i vide : Compendium C^racicf* 
tiunl. 

Oracor Sacer &c. vi(ie: Ffaricifcl &c. 

Oracoria Propxdeumata • vide . Francifci Tz^achxlei ; 

de Orbara. vid. Jo:de Orbari. - - 

Orbini Ragufeo. vid.Mauro Ofbini. 

Orbis Imperans. vid.@eorgii Hornii; 

Orbis Politicus Imperiorum, ItegnortimAx* vid. Geor* 
gli Hornii . 

de Orbiuiii Revolutioinibus. vid. Nicolaus Cdpernicus. 

Ordonnance ampliative de Son Altefle Royale pour fup- 
plemenft de ceiles des mois de Juillec, & Aouti/ot* 
donee a LunevUIe lei^^ Feurier 16^4. ANancesches 
Paul Ba^bier Iinprimeur Ordinairc de S.A.R. fur la 
Pace de la villc Neuue 1704. Avec Privileg. deS. A.R. 
dec. Sac. Cong. S. OfE i^. odlobris 1707. 
Ordinance de Monfeigneur l'£vefque de Comihges fur 

^ la pQblicacion qu'ii a faice dans le Synoda Diocefain 
de Cominges le ^.OAobreid; j.de la Confiicution de . A S/Sede t¥$hii>itdrum . %^^ 

i r4oftre Saint Pere le Pape lunocent X. porcant cen<^ 

|i 'Ture des cmq pr<>poiittonS) couchant la Grace» e le 

franc arbitre* 
I f^rdonance de Monreigneur I* Evelque de Saiot Pons 

porcant defetife a fes Diocefain d* affifter aux Offices 

DiYins daii I^EgHfe des RecoUet de M VilledeSaint 
, PonS) &c. z8. Septembre 17^4* Congreg. S.Off«z7» 

. Apr. i70t. 
Ordinance de LeopoM i. Dac ck Lorratne & de Bat 

&c. donnei a Hancy au Mo^rs de Julltet 1701. A 

Nancy chez Paul Barbier Imprimeur, & Libraireala 

Vilie Ncuue i7^i* 
Drdinandortim Examen. Tide. £xanien Orciinandorum * 
de Ordine^ & Ritu Miffie Cbrifti « Vtd. ChriAopIiori t 
' capite foutiuni* 

de Ordinis Sacramento; vid.Phiiiberti Marchini. 
Ordo b:lptizandi) juxta Ritum S. R. Eeclefiae. VenetiU 

spud Joanitem Guarifcum» & Sodos if75* ta& cor- 

rigaturi 
Ordo Ecclefiaftictis circa da^rinani , Sacramenta 9 ^ 

Csremonias, in Dutatu lUuftrifs. Ducis Bavarix Fri* 
' derici obfervanduSi 
Ordo Prxdicatorum a calumniis vindicatus . vid. Can* 

dor Lilii • 
Ordbnance de Monfeigneur <ie Montpellier contre la de- 
* iiberation de fon Chapic^e &c.'OperaCaroti Joachimi 

£pifcopi Montis-peilulan. Brevi Clementis Papar XIL 

27; Augiifti 1731* 
brdonance , 6c Inftriidion Paftorale de Monfeigneur T 

Eveque » & Comce de Rode2 , pour la Condamna- 

tioii du Traite des A£{6s Humain^, did^ au Colicge 
' de Rodez par le P. Cabrefpine Jefuite Y an. ij^t* A 

Redez chez N. le Roux imprimeur du Roy > & de 

Monfeigheur rEVeque» & ComtedeRodez: utieon- 
' tinentem noridullas opiniones , & dodlrinas cemera- 

tias i fufpeftas Sedi Apoftolicat injuriofas , damnatif- 

^ue erroribus faventes. Decret, Sac. Congrcg. S, OflSc. 

i4*julii 1^25. 
Organon . Vid. Ctaudii Alberii . 
Orientalis Hiftoria • vid. Hrftoria Orienttfis • 

Ori- 4&e IndM EihrMM^, 

'Ori^anu^. vid; Dairidis Organi. 
Origcn y concinuation de el Inftituto , y Rdigion Gcu^ 

nimiana, &c. por el M. R. P. Fr. HermenegildQde 

S.Paolo. 
Origenes defenfus, five Origeais Adamantli I^resbyteu: 

:im3toris Jefuvica» virtutes». documenca > &c«AMtho- 

re R. P. Petro H.asloix Leodienli Theologo ,.doQec 

corrigacur « 
Originak peccatuni diptngentes^ &c«yid. SpIritusSanftj*, 
de Origine > & progceflu Idoloiatriac « vide i Anconit 

Van-dale. 
de Origine errorii. vid.AbrahaIm Herdani. 
de Orlgine MtiTx • vld. Antooius Anglus: Signa facia^» 
de Origine Papatus Romani. • vid. Papacus Rom. 
de Origine, & rebus geftls Turcarum.. vid. Ludovlci . 

feu Laonlci. 
de Origine Trifagii. irid. Dlflertatio de T/ikgli* . 
de Origine > ac progreflu Idololauiar &c. vld. Gcrardi 

Jannis . 
Orlgines Ecclefiaftlcx > five de Jurc & Poiefiate £cc}e> 

&x Chrifiianse ^ Exercitationes . Authore Herberta 

Thurndicio Vveftmonafterienfis Ecclefix Canon^co^ 

Londini i^74«dec. Sac. Cong.Ind.^-MartiiiTosj^. 
de Originibus Ecciefiafticis Commentarium . vid. Ric« 

cardi Montacutii. 
de Originis peccato Difputatio . vlde : Difputatlo d^ 

peccato .. 
Originum Francicarum. vid.Jo:I(aacii. 
Origo Lacii, vel Italia?. vid. Jacobi Hugonii. 
Oringenfis. vid. Diffeftaclo policica. 
Ornarus. vid. Joannes .. 

OrnacusSacerdotil, &lmperll. vid. HadriaoiDamman^.. 
Orthodoxe confeflionis Repctitio • vid. Acadeislarum 

Lipflenfis. 
Orchodoxographa Theologiae Sacrofandlx » & iinceriQri&, 

Hdei DoS. donec expurgencur .. vid. Etiam Monun\ei><. 

ta SS. Pacrum . 
Orcholphus Marolc Francus i. cl. 
de Orcu Monftrorum. vid* Matcini VVelnrichii .. 
de Ofculis Diflercatio. vid*. Jucuuda de Qfcutis. 

d<j A S. .f <ie ?robibit&rum . ^ 409 
%t orcuIU &e. ppus P^lyftoricuin dtrsertationibus %f 
&c.co9iundbni a MaftiooKempio. Fimcofani 16 8«^ 
In Dec. CoRg. Ind.die su Mar. 169$. 
Ofiandcr. vid. Syftema Thcologicuni . 
Oiiandcr Andreas i.d. 
Oiiandes Lucas i.cl. 
OfianrifAus, five Ada Norinbergs. 
Ofservationi di Francefco Ficoroni fopra i^ antichica di 
Roma, defcritce nei DiarioIcalicopublicatoinPartgi 
9cc. IpRoiiia I705r. donec corrigatur. decSac.Con* 
Ind. i^.Januarii 17x4. 
. OITequiofi tributi di afietto di anima in&rvorata verfo 
; $4nta Maria Maddakoa de'Pazzi &c. da farfi in No- 
ve Mercprdi. In Luca x5^x. InDecr.Sac.Cong.lnd. 
.fubdie i4.Apr. x^8^. 
oftenfio Summaria, quod Pontificis dpgmata fua fibi.p0« 
culiaria, non pofiint unanimiScriptorumEccIefiaftiCo- 
rum equit\que prioribus poft nacumSalvacoremSarcu* 
iis fuperfticum confenfu probare . Confignaca in gra-' 
tiam ftudioforum Helmeftadienfium Gerardo Ticio S. 
. Theologiac Do£t.&c.Helipedaftii 16^8. Dec.S.Cong. 

Ind.4yMartiix7op. 
Oftentatio Fundament^ijls • vid. Michaelis Siricii. ' 
ipilento^um Chronicon , vid. (^hronicon prodigiorum • 
Oftermincherus. vid. Martinu$ , 
Ofvaldus. vid.Erafmus. * 

Ofvaldus Bptus i.cl. 
Ofvaldus MyponiQS i. cl. 
Qcheus. vld.}ac9bus. 

F.Ochmarus a Bolman. vid.SymboIum miliiare. 
pcho. vid.Andreas: AQtooius. 
Ocho Brunsfelfius x. cl. 
Orfio Cerberus Pabergen i. cL 
btho Corneiius. vid. Allacios. 
Othp (|ryphius Goarinus Cattus x.ch 
Otho Henricus i.cL 
ptho Herxbergenfis, vid.Andreas. 
Otho Oringenhs..vid. Differtatio Juridico-poKtica * 
Otho Tigurinus. vid.Epitoixje Traftacus. 
ptho Vincriu^j,cU^ 

^ C c Otha 4«t Index Lihrvrum 

Otho VVerdmillenis i*cL 
dtho VVisIenburgius, five Lutnbui|;cofis i. cL 
Otho Zander i.cl. 
Ochonellus Vida x.cK 
Othonis Cafirianis. vid.Octonis» 
Ocbonis IIL Vica. vid.Nicolai Cifderi^ 
Otcardus. vid.Preces devociffiina^. 
Octherus. vid. Jacobi Otiheri; 
Octo Cornelius. vid. Leo Aiiatius» 
Occonis Cafinanis Rbetoricaf i Tropdlogiir Prcctpei i 

&c. 
Avenus Guflchertis i.cL 
in Ovidii Mecamorphofeos Iibro!^ commenmh/ fiteE»' 

narraciones allegoricaeivel Tropolbgicar. 
Ovile del buonpaflore. vide: Libelli omnes, &iblia# 
Oucramus. vid. Pf facrificiis ; 
Ouven. vid.;o:Ouven. 
Oxonio Cancabrigen^ £gidga^ vid. Egloga« V PAbergen . vid. Ocho Cerberus • 
de Pace civili incer ImperiiOrdinesw vid^Renntnni 
Conringii . 
de Pace perpecua^ vid.Marcini Scoolcii.' 
de Pace Polohix. vid.Cbnfiiium dattmi Amico\ 
Pacificst alldquutionis. vid« Hippolyti Marracci. \ 
Pacificationis concroverfiarum prarparacio ; vide i rnC' 

le Pacifiche, ou de la paix de rEgtife Par Cyrus da 
Moulin, 

Pacificum certameri j feu in R. P. fulii Nigrom Ge- 
nuenlis Soc.Jefu Presbyteri Opufculum PoShumum:^ 
continens difputatioadm de S.Ighatioi &B.Cajetana 
Thienaro , illo SoCietatis, hoc cleriCorum Reg^Iarium 
FundatorcT Aiiimadveifiories Jo.Bapt. Caftaldi Neapo-' 
litani &c^ Surrenti 1673. 

Pacificus. vid.Herraarinus. 

YacificHS a Lapide. vid.Homo politicuf^ #actmontanus , Balthaflar • i. cl. w4« Cwm Gforgiua 
CalTander. yerahi Mddefti. . 

de Pacis» & BeUi jpure; vid;Hiigbais 'GFOcii. 

Pacis incer Reges Gallis » Se mpahis ififtouc«i Vi4 
Chrbnolbgia fepteiiaria<i 

jpacis Tuba: Vid:Tubi. 

II PiNafo. vid.Jo:&ipt. Abrinii 

i^e Padtia. vid;Marfilius; . 

Pxdalb|ia. vid.Peui Mo&llabt; . ^ . 

p2t4tyjt peripaleticr. vid. iaMi Clemends. SCokti; 

de Pdbois^ & iTacisfadibnibus; vid.Jo:Dail«i;' 

de Poenis criifaiisalibUs;^ indetragic4i £rtt triiftium; ^ 

de Po?ntidi^u(atib. «id. Diipiitaiid 6k pbents. 

i^oenit^tiariar TaiBt.>id.Praxisi ic Tax9.. 

^aganus • vid. Mardi F^agaiit i 

i^agninus vtd. The&iirus lingiiar HebrakJB* . 

H Paix de Clenieht iX. backnMiaftraiioa 4ts Deux£ili£« 
ifetes capicales Avaalceis daii V kiAoire des V. prbiib-* 
iStioQ^ cbntre U Fbi dcis Difdplies de 3. Aug^mn^ & 
\sL Sinciiritd des ^^tt fivediieSs avei;: 1' iSlbire de 
leitr accbiTKktement^ 8^ ja^luueii» pieces^u&ificatiUes» 
& hiftoriques; ACbamtertrijpoo. decSac^bl^nigtf 

^. S. bffic. 2 6. oabbHs i 70^; 

Palaebpiftns. vid;ApoIbgia Ecclefisr Batavbrum; 

Pxlophilo • vid;Imigb I^ntiicite Digoicatis. 

Palatii; vtd.Jo:Pahcti. . > 

inter Palatinoii &VVittebergicosTheologosAai.Vtd. 

^. Protocoliiiiii ; . 

Palatinus. vid.Hafftmalinus. 

i^lacinus k«dnadod t.ci. 

Palaizd degrincanti. VMi.Scro2^ CtApgmi. 

t^alearius • vid . Abmui i 

i^aUngenitts. vid.Helias: Matcellus. 

Palladitts. vid^Petrus; 

|»allas Rbsrtica armau, & tbogati . AAchoctf Forttuiaco 

„ Sprecher^; 

Pallavicinus; vid. Ferrantis Pallavicim. 

Palleplogus. vid.Jacobus. 

j^alnva Virginea. vid.Balduilti itel^oocceL 

Famerius. vid. Joaoacs. 

G c » PaQ« gie^ Index Libmum 

Panphilus. vM.Confiliuiii Pauli iii* 
Panchus. vid.HicroB)nnus, 
In PincirolMm Noiat. vidtHenuci Saloiud^ 
Paneratins. vid.Andr(a$. 
jpandedx Canonum Apoftolonim ^ 9fc« vidc : SyBcU 

dicon . 
Pandochatus. vid.Hcliasj Joannes. 
Pancgirichc Orationi. vid.Orationi Pancgiiichc ^ 
PancgirW • vid. Ferrantis Pallavicini . 
Panegirici Sacri del Padte Fe)i(;e ^raodiiBarte <fi Cafic| 

VctranO. • 1 1 /.. 

Pancgyrica admonkio. vidJbanMt AitbuHr« 
panegyrica Orairb , vid. 0«tio Pancgyrica • 
Papegyricus de infiiuKiona Collc^i CSermantd^ & Uq<i 
garici a Hieronymo Catanca (criptus , antH>. (xcular^ 
ciufdem colUgii, doneccorrigatur. . . 

Kine*»ms janfeniina , feu Tcftimonia Erudiwurn Viropv 
rum i:elcbtantia Librum» cui titulus Corneliijanfenii 
Eplfc. Iprenfis , Augu{tinus , Addito Prol^gp Galeatp , 
hodicrnis cofttroverfiis non parum illuftrijndi^ accom* 
modo, Per Paulum Aurelium Theol. Timaleten. Xcm» 
pus Io*u«ndt.£cd.j.r. GTatianopoU ^6^?, pcc.S^c^ 
Cong. 5. OfF. 8. Apr. 1 69Q. 
panoplia pm^inm lUiberalium , Mccbamcarupi , aut Se* 
dcntariarum Artium, cum ImaginibuSi AuchpreHattT 
man Scopero Novof^rcnfi I^prico. ^ dQUPC e^pur» 

getur. .>.... 

Panormiiana Verltas. vid.Francifci Baronu. 

Panormi^ani Confilium. vid. . Confilium Abbatis. 

Panfopbia Enchirctica , feu Phiiofopbia univerfalis csc^ 
pcrimcntalis ^c Arnoldo Bachimio Dcnflonip Cofpipr 
fophoAut. impcnfis Jo: Ziegeri. Bibliopol» Nprimbcr^ 
genfis anno Chrifli U^». In Dec. Sac. Copg. Jnd.frli 
diei©.Sept. 1^88. , , ^ . ,.. „ 

Fant^kon. vid.Annales, fc^ Ta|?ulap: Epippbia.: Hca» 
ricus. 

Pamalogus Diaphoricus. 

S.Paola di Giesu. vid.Tcopifle ammaeltrata^ 

Paplo Antonio Fpfcarini, vid.Utter?. dclM.R^M.Pact* 

Pac^r» ^ ,^ A S.Seai PrcbAitirmi ^ij 

l^aoto Bo22i veronefe. vid^TebaiJe SadraV 
F.Paolo Manaffei. vid. Paradifb Interiote. 
M.Paolo Raflinisfi. vid. Dello fcrupolDfo convinto; 
^•Paold SerVica. vid.ApoIogiaf^erroppbfitionii Conv* 
derationi fopri le cenfare: Epitaphiuni : Hiftoria del 
P. Paolb : Lett^re Italidne di F; Paolo Trattato dcli^ 
Interdectoj VicadeiP.PaoIoi 
l>ii)a. Vid.Pon<irex- 
Papa At^tichriftus , 6vt Diatrlba de AhtichrsAo; Auchork 

Georgio Dounacno. 
^e Papa fo^mllia ^riderid Spanh»i^!i» inttr LeonemiV« 
& BenlcdiA. Illi dif^Uifitio Hifiorica &c.LugduniBa'' 
tavorum 1^91. 
de Wpa Roitianb. Vld;Sibratidi Lubertii 
de Papae Authoritate > & poteftate . vid. Alexahdri Ca^ 
\txn\ AncbniiPbli. Ailcbnii d)e Rofellis.* DosTra&a^ 
dos. Gulielmi Barclaii: Henningi Arnifei Rogerii VVid^ 

dinghconi: Viridarii fomniutnv 
Pap£, & Chriftl antithefi$. vid; Ahtitherci 
«ie Papa?) te Chrifti Evangciii comparacienev Vid. Fd^ 

lium idioitiate 6allico» 
^^ap^> & Mbtiaychardh) rctipta^ vld. Scripta qu«danlr 
^apx, & Moyfis catalogus. vid. Catalogus Papa. 
de Papat PrincipatUk vld. Barlaaitii Monachi^ 
de Pat>x S^ctificii^. Vrde dt Sacki-dotio* 
t>apalis fifcus. vid.Fifcus Papalis. 
Papalimti, & ditinoi:Um Canonumcoliatioi vid.Colla^ 

tio Divinorum . 
|>apacus Romahus tibtel: de Qriginc » Progreflii > acque 

Extin£lione ipfius: 
l>apienfis pfaflita i vld. J6annis Pecri dc Ferrarus . 
papirii Maflbni Libri (kx de Vitiis Epifcoporum UrbiS 
Romar» nifi fueriht ex cprre^lis ab Authore, cum ap- 
probatiehe Magiftri Sacri Palatii * Vid. £tiam AgO' 
pardi . 
i>apiftarum Bellum. Vjd.£pitome Belli^ 
Fappi. vidiEpitomae Hiddricx }o:Pappii 
Pappius. vid. Jo: Pappii . 
t^appius. vid^Joannes; 
Pa^uius . vid. Antonius i 

Cc 3 Pz^ 4oS ' ittte Uhmm 

Farabote Pwl. vU.Pmi Lisfuri. 

Paracelfiis. vMLTiKQpiinftsa. 

Paradtlb Ctttofiw pcr i* Aniaie dirote. 

Para^fo ioiienore del 11. L P. F. Paolo. Mmflet <fa 

^croi Predkatope Caf ucooo de Biio. Oflcnr. di S^ 

Franoefco. i«MiceraEa|6^7* In0ec.Sac.Con.S.OC 

fubtdiea^. NoY.ifS^. 
Paradifo jperduco. Pbeina Inglcfe dei Sigcior Mikon tr*-. 

dotto m noftra Kngu^s A qoalc fi prem^tiono dcuae 

oflerrazioni fopra i! libro deiSignor Volccice* clie 

€(amina l*Epica Poefia ddle Nauoni da PaoloRoUi. 

Vefona 1730. dimett», Saott CongregKionis lodic» 

2i.Januariii75»« 
Para^ifiis Carmeiitid decotis. Andi.lL Aaaonio AUe- 

^^tt de i^afimaae • 
P^adoiicarum Eawrcitadoniim DcGas. vid. Afironomiae 

MrcroGofin|C9e^ 

pa^radpxos • vidl Dialogus • 

Pa;ranefis Ai^^ Academici ad AJnmnos Almr Univer&i 

^ tatfs liovsnjenfis. ykie : ^via il^cadcmiBi Parenarfis • 

Pararus. vid.DaYid.* 

paralelle dc ia pbiOrine des Payen$^ avcc <selle desjo. 

^ fiiimsV iSf de ia OQnftitutioh du Piipe Clcment XL 

Amfterdam t7atf • dec.ttt fupta • 
Paralellus erronm Maffilienfium • iifide : Comelii Jaa-. 

fenii. 
Paralipomeoa renim inemorablliui^. vkL Stiam ParalK 
' pomenon omnium rerum. \ ' 

ParalipomenoB Abbatis Ij^rfpergffnfis • vid* Cporadi a 
' LieAbenau. - .. 

ParalipomiBnoh pmnium rerum meiii5>rabilittm^ a .Fride^. 

rico.^l. lifque ^ad.Carplufn/^ Ab» 

batis Urfpergenfis per quendamStudiofiimannexum. 
Paraphrafiss PfMraiiDritm • vide : Joannis Pici • 
ParaphKjfifis Corhelii Cbaldaica in Sac.B^^ 
Paraphrafis in Martharum. 5rid.I>cfiderii£nifmi, 
Paratitia in trescpfioNslibm Codicis . AJtthpi^lIoorico, 

Scotano. ' ^ " 
Paravxcino.' vide deUa Communionecon^OiesiiCbrifio. 
Parcherus Pftudo-Archiepifcopus Cantuaritnfis , a^cl. * 
. ^ ' . ^ ' "Par. ' A S. Siie VrMikmml 407 

farckurftos. Vide Joantics. 
parechafis. vid. Scocia Illuflrior. 
Parenefi di Francefco de francbi al Doteor Capmta. 
Paranecicte lefkiooe^. yid. Ledliones. 
progccTsi 
ccncKza della ^^iedefima fi fa manifeiU» Dec.S.Con. 

S. Offic^f . Augufti i^9J. 
Farere d'uq Tbeologo incorno al Cambio. vid«Difcor# 

ib, e parer^* 
Paris. vide: la vcrici des Miracles: Letcre Paftorale. 
Parifienfe Colloqttiutn, vid, CoUoqufum. 
Parifienfis Curta? Defeqfio. vide Duareni. 
Parifienfis Faculcacis Cenfura. vide Cenfura. 
Parival. vide Abrege de rHiftoirc/ 
ParlampncQ miftico d' ApoK> • vide il miftico ParU'* 

menco'. * • 

parlacorio delle Monache. vidjl ouovo Parlacprio. 
di Pamaflb Avvifi. vid.Awifi. 
Parocborum Luccrna. vidtAntdhio Ragucii. 
ParoiflTiale MeifcV^>^'M5^«- 

Parrhafius. vid; ticerar ad Archiepifcopum Sebaftenum* 
Parrefiaftica oratiol vid^ Oracio quaedam. 
Par^ prior poftjll^e Pacrum (uper Evangdia coIIedU « 

M. Martino/' Sjfatio / " 
Parilbn. vid.pecri Eigii: 
Partenio Etirol vid.Carce parlanti, 
Parchenius lici^iofus. vid.Veotury de Valenciis. 
Parcitionum Diaiedicarum Liber ^ vide ; Rodulphi Co« 

denii. 
parcus'Qifcepcatioaum tegalium. vide« Valencini Ari- 

cbmxt. ' 
pafalli Evangelium. vid. Evangelium « 
Pafchalis. vid.Jo: Aloyfius; 
pafcbafii QuefoelPresbyceri DifferUcioneSs Nocxi Ob« 

(crvatLQnes, emehdationes» Interpretationes , Adno- 

caciones j Poftillae ad S. Leonis Magni Opera > & ad 
. <;^odicem Canonum » Confticutorum Sedis Apofto- 

lic;ap, . ^ 

- * Cc 4 ^ dc -4oX ^ i^ilefc LXr^uA 

Ae Pafculo. vid.Aulicus Politicus« 
Pafiphilus. vid.Hcrinannus Bufehius. 
Pafquali. vld.Sacra' Moralis Db^rina. 
Pafqualigus 4 vide j Decifiones' moriles juxta pMc^ 

pia &c. 
PafquiNi Extatic! > feu nuper « Co^fofeverfi ie rebu9 

j^artim fuperi^, parthn intcrhomines in chriftiana Re- 

Hgione paffim bodie controverfis ^ eunt Marpfaoria 

colloquium. 
pafquilli manufcriptij in quibus Dtfb, :(utSan&is, aul» 

Sacranientis, auc catholicar Ecclefiar, & e/uscukuii 

aut Apoftolicac Sedi quomodocunque detrahatur. 
Parquilli omnes , omnelquc confcriptiones , in qiiibus 

Deo, autSan^iSj aueSacramentis, auc catholicx £c-» 

clefiae y & ejus cultui y aut Apoftdicx Sedi quooulf^ 

do^unque decrahatur. 
Pafqtiilli omnes er verbis' S. Stript. coAfeSi / 
Pafquillorum Tomi 2. 
Pafquillus Fdgius^ 
Pafquillus Germanicus/ 
Pafquillus pfofcriptus ^ T^rid. C6ncilitf • 
Pafquillus Semipoeta. 

Pafquini, & Marphorii bymnu^ in Patilum iL 
Pafquino eOliato. vid.Le vifiot^i politiche. 
Pafquiiio in eftafi . vid. Etiam Pafquilli extatici . 
Pafquino Pigoni. vid. Compendio della Vita. 
PaiTatempo Carnevalefco. vid.tSondoIa a tre Remt/ 
Pafiavienenfis. vid.Chrifiophorus Ireys. 
PaTTeratius . vid. Oratio' M. Antonii Arija Wi / 
Paffi. vid.Gtefeffo. - 
Paffi deirAnima per il camino di pura fede, cioebre* 

yi notizie de i grandi' i e rfiutazioAi , che fa V Animi 

neirOrazione acquiftata per il camino di pura fede. 

Opera del P.Gio:Paolo ROcchi da citta di Cafiello. 

In Venezia i^77- per Antonio Bofio j In Decr. Sztt* 

Cong.S. Off. rf. Maii 1^87. 
Paffio Martini Lutheri, fecundum Mafcellum. 
Paffionale quadruplex, Hidoricum , Propbetic6m> Ty- 

picum , Simbolicum , continens qninque Neptade$ S. ' 

Concionum • Acceflcrunt decem ij^Qnciooes de Agno 

pa- i ^f atbali , ^ feptem 10 ultima Domioi verba i 2e al^ 

^uxdam • Opera Jo: Hcnrici ^ Uxfioi ficclefix Raciiboii» 

paftoris. vid.£tiam JoiHenrici Urfint. 
ISt Paffione Chriftt . vid. Nt^odemus SS. Patrum Medl^ 

tationes . 
TafTiories Adimtr. V]d.%enati des^chartes. 
Paffionis Pominicie Mediutiones. vid. Medttaciooes SS» 

l>atrum. 
Faffionis Hortulus. vid.HortuIus» 
f*aftor. vid.FaisPaftbr. 
Paflorali Amori . vid. Tomafo Stiglianf • 
PaAoris. vid.Adomus: pignato graflb. 
de Paftorum EccItfiafticorumAuchoritate^ O/Ecio» ^c 

vid.De AUftoricate. 
Paftorum Ifagoge. vid.Brevispaftbruffl% 
Paftorum Margarita% vid.Margarita. 
Paftrana. vid.Sacra cithera. 
pateshul. vid.Petrus. 
Patien , fcu Gcdultig . vid. Petnis Gtduitig . 
tdc Patriarcharum Hiftoriav vid.Di(rertatioSynodaIis. 
iPatriarcha? Hiero(b!ymitaniNe£iarii confuutio. vid.Nc* 

£larii Patriarchae . 
de ^^atris illuftrium Viroruiii • vid. Dialogus de Patriis. 
ide Patrio Jure. vid.Petri JErodii. 
Patritius. vid. Ghiromancix Libri omnes: Fraocifci Pa- 

tritii . 
Patritius Coeburnus. i.cl. 
Fr. Patritius Doffi . vide : Thciologia ad mentem Doft. 

Subtilis. _ 
Patrum . vid. Pladlover d' Olivier . 
Patrum poftiUae. vid.pars prior pofilJlaf. 
patrum fencentiae it Ofiicio ReAorum Ecclefia? • vide t 

Centum & quatuordecim'. 
JE>atrum Vita? . vid. Vitat Patrum» 
Paucbemius. vid.Andreas. 
Pauli . vid. Georgius Simon . 
Pauli BeniiEugubini liber» cui titulus eft: Qua tandem 

ratione dirimi pofiit controverfia > quae in prxfens d« 
^. efiicaci Dei auxilio , & libero trbitrio inter nonnnl*^ 
los Catholicos agitatura &c» 

Pau' 4iQ iMfeitf Uirmm 

fiJu Diaconi Hiftdria improfla Baiilw if^^.nifid^ea^ 

tur Cpiftola» quae bM»ettiir in ejiis fni^ipio ^ %U9C c^ 

non probaci Audi< 
^auli Doifcii p&lfcrittm GrMocarmiM verfiioi « cnin 

praefapone philippi MeUnchthonis. 
}n S. Pauli Epifl. expofitio » fya ^oimneBUiM , n4» £xpo^ 

fitio in Epift» Jacabi f abri , 
Pauli IV. Pap^ Rom. Epift. ^onfolatoriaj 9c bortjiepria 

ad fuo^ dile^os (ilios.* 
4e PauU V* cenfuris » 8; Incerdt4to lO Remp^ VfnetM^ 

Libri pmnes, &Scrjpcuffr, 
F.Pauli Servitat, vid.iJ.Paolo«ervi«a. 
Pauli IIl.^Confilium. vid.Confiliuiii. 
}n Pauli lU.EpifioIam fcholia. vid.SobolHit 
paulus CQnuP<¥hj|5. Britonnus. x.^. 
Paulusi Conftamiinus fbrigio. M.<1 
Paulus Crellius. i.cl. 
Paulus Dafypodius. i.cl« 
Paulus Doucius. i.cLviid.£tim.PauU Dolfcii^ 
Paulus Bonatus • vid. |o: Pauli . 
faulus Ibexus, x^cl^ 
Paulus Ab ¥i(2:en. x.cl. 

Paulu^ fisittichus. vid. l$S.|lM3Mn do^graiisi Chrifii^ 
paulus Fagius. i.claf..v;lds: Etiam X9mmf»9fio ^hm 

SaloiiiofiU : l^iA^na iptra \ f axgum. i^ 'faoc cft Paror^ 

phrafiii, 
Pauius Florenius. x.d. 
pauUis Jo: Alciatus. x.d. 
Paulus Rhofelus. vid.Lucii PauU Rhofeii^ 
paulus Ritius Ifraelita. x.^ 
Paulus Scali^ius. x.cl^ 

i^auhis. Su^inenfis ^ vid. Sjmon f aui . ^ 

paurm^iftcrus ^ vid. Thobiat . . 

pax Religiofa.^ vid Jo: Ecidetici i^arg.^ 
payoc. vid.Pctrus, . 

Paynell. vidThomas. 

de Pecca^k Originis .diipucatio . vld. DlQ^ucatio ; 
dc Pecutonim confolatione. yul.BeIiaI. 
^«ccatiim Prigindlo^ jlepiogffncos . vid.Spiritus SaoAi ^, 

gur«. 

' il / A S. Sede Probibit^rum • 41 1 

|l Pecorone. yid.Gio:Flopentino. 
I^.Pedro Eivero. vid«£piflola ftirERunendiiaio » € Re* 

verendifliflio: £pi(io)aj cui dculusi Pecnic. 
Pcguleci 1 ^id. Tra^u6 proba^ilker . 
Peiferus. vid.David Peiferus. 
Pelacbertis. vid.Moyies» 
Pelhrximovu • yi^* McoU^s. 
Pelizzarius. vid.Francifci Pelizzarii. 
Pellegrino. vid.DeUe condicioni di A^bas Re ^iPcrfia. 
^llegrinus. yid. Antonii fellegripi : iucema iaestin- 

5'uibili?. , ' ^ 

en. yid*Politicus Sceleratus^ 
Pellerus • yidl Gafparis Klockii • 
Pellicanus Conradus. i»cl. 
Peliicanus Rubeaquenfis. v!d.le<inartfus. 
^e la penicence pubiique. yid.'Ddfei)ie ^e )a penkfno^ 
" 'publiqae'^^ ' ' 
Penotus. vid. Bernardi G.Penoci » 
Penfees libres fur la Religion, r^Wc, fc ie iKHiheur 

de la NatioQ traduites de T Angtois 4^ Do(!keur B* 

M. Tomi 2. HayV I7i5. Dec^uc fupra . 
I^enfees d'uh Magiftrat fur ie dedaration» ^Bidoic^eve 

portei au Parj^nient. p^cr,Sac^.^on^re£.Ind.4.Se« 

pteinbris 1727*' ^ ' 

Pemalo^us diaphoricus, fivp^ quinqu^ •dMer^.tiarumra* 
* tipnes ex quibus verum judicatur de dilarione obfe» 

lutionis ad 'mencetn gcmini •Ecdefiir Soiis 6S. Augu- 

Aini, & ThomaR &c. In pecSac^ Cong. ladic. die $• 

Aprilis liS^ ' 

Peralta. yid.De H poteftad* 
|>eri:a. .y4d.Co9radus. 

?erduellionis A^i^iorvid. A^^o peidutllioois.. 
eregrinario :Hkrufaleix^ • vid.Pecri de Virea • 
Peregrinauo votiva. vid..Dffleitatio Synodalie. 
Peregrini> &.philQpatri$,anofs. vide : ^uciani ^aflko&r 

tcrnfs . 
Peregrinus. yid.;Jacobos,. 
Peregrinus petrorcllaBus • yid/Toannis peregrini . 
Pereira. yid. Jo:de Solorzano: De Manu Regia. 
i^crez de Guevara« vid. Ivizio de Salomon . 

■ - ' Pe* ^1% Indek Librwum 

Pcrcz Rclationes. vid.AntonU Pcrez» ^ * . 
dc Pcrfc&idde Eminentiirimae Deiparx VirgiVi(I.De £« 

mincmiflTima Deipard Virg. 
dc Periculis ChriftianifliiiuRcgis« videt De CbriftianU^ 

fimi &c. . ^ ... 

Periculum Academicorum Vid. Valcntini Arithma?! • 
Pcripatcticotum veftigationum defcnfio * vid. DefcHfi* 

veftigationum « 
Perifterlus. vid. Hicronymus « 
Periftcrus . vid. V Volpbangus . » 

de Pcrjurio. vid.Cyriaci Merdcfianli 
Pcrkinlus. Vid^Oulielmi^ 
Pcrlitius . vid. Gregorius < 
Perren. vid.Francifcus. 
de Perfccutione Barbarotum« 
dc Perfona» vidiLaufentii Vallae^ 
dc Pcrfona una, & naturis duabus in ChriAo. Vid.laH 

cobi Sebccii. 
Perffererj vel Pr<f<:berer« vid,Georgius< 
Pcrtuchius. vid. CbronicoQ Portenfc. 
Pcllilentiale Hodegeticum. vid.Hodegeticum^ 
de Petra Placentinul. vid.Petri Antonii. 
Petracus. vid.Henrici Petraeii Henricus Petraei< 
Pctrarca • vid. Alcuni imporcanti luoghi ^ 
Petri. vid.FridericuSi 
Petri dc Abano Elcmenta Ma^ica 4 
ejufdem Opera Geomantiar , & de omni gcnere l>itr« . 

nationis« 
Pctri ^rodii de patrio Jure. 
Petri de Alva, & Aftorga o^cfa fequ^nti:r. 
Hodus indilfolubilis de conccptu mencis > & coifcepttf 

ventris, feu ab alio ticulo: Funiculi nodi indiflblubi' 

lis de concepttt mentis, & conceptu ventris . 
Prodigium natura;» & portentum gratiae. 
M vcrita(is cum vcfftilabro Seraphico pocandidaAtf^ 

rora Maria . ^ '\ 

Petri Anconii de Petra PUccntini de jure qnaefito pef 

Principem non tdllendo . / 

R.P.D.Petri Antonii Tornamirat, &< Gothi Panonrir^i 

xi) tria opera fc^uemia r In Decrei.^ Congrcgatv ln« 

di- ■'• I A S Sedf VfobibitmtHi fi^ 

dicis fubdie i4*ApTilis 1^82. 
P.Betiedetto Abbate Patriarca &c.Hiftoria Monafticadi*' 

vifa in 4.1ibri. In Palermo, 
»fpofta alla domanda fatta dal Sig. Oiofeppe Gentila 

fopra la chiarezza rifchiarata del P.Fr. Paolo da Ter*« 

mini &c*In Genova 1^7^' 
irita > e morte del Ven. P. D. Girolamo Arminio di Na« 

poli 9 detto communemente il flagello de' Demoni 

i&c.Ip Palermo 1674* 
Petri Arecini Opera omoia. 
Pecri Bennazar. vid.DoAoris Petr! Bennazar. 
petri Coddei Archiep. Sebafteni defenlio adverfus Decr« 

InquifitionisAoma? emanatum Fer. f.die j. Apr. 1704.' 

Sac.Cong^tjJuIii 1704* 
0.Petri de Comitibus i. pars Summae philofopb!«, d^ 

nec corrigacur • 
Petri Donati Polydori. vid.NugQs Laderchianar. 
pecri Eigii Straslunden , Pomerani &c. Quarftiones Ju- 

risj tam •civilis , qiiam Saxonici editar cura Lud6Vici 

Parfen . 
in S.Petri Epiftolas Commentaria. vid.Jo: Baptiftae Vt* 

lengii. 
Petri Fernandez de Villegas Archidiaconi BurgenfisFlo^ 

fculum Sandorum . 
Petri Frideri Mindani de proceiHbus, mafidatis> & mo^ 

nitoriis : hi Author in prima M «recicorum claffe rb« 

ponitur. 
petri Qambacurtc commentariorum de Immunitate Ec» 

clefiarum in Conftit. Gfeg. XI V. lib. 8. 
petri Conzalez deSalzedo. vid.De Legc Politica. 
petri Grifol.Opera iequeoda^ Jn Decr.Congr. Ind. dio 

;^f.Jan.x0l4* ' 'V 
|a guida de' peccatori 'i^ane x.& i.Iii^jipoli i^Si. 
prodigio di matMre virtu d{ Nicola Idl ^mco &nciullo 

di cre anni» e mefi. In I^^^fHi i^^t. 
petri Guntheri Rhetorica » niiii>xpurg€cur • vid. Bciani 

Jacobi Spiegclii. 
Pctri Lamentaciones. vid. Lamentdtiones . 
pecii Lignati parabolae, 
i^ctfi Matthaci ^eptimu^ Decretalium, ^ 

Pe. 4? 4 Mndex Uhnfum 

Pccri Mo(elatti prot^eofii pedalogia in pucsonini ttfsoi 

conlbipu. . . 

Fetri Picberelli-Opufcala Tbcologiat quae fant. 
txpofirid ircrbonim ittftitiiiiooisCtffMi Doouoia cxcaf« 

2^.Matth«i» 
^iffertatio At Miffa, & anncxis. 
#liA:rtatio de InM^nibils habita ad FaDuniGcfixiahico^ 

ram Reglna Mattc. 
appendix ad DtiTercationeni deMifla^ fcMaldonatidaa^ 

bus prxeledionibus in pfaliio.ad V.F.I^. 
de Petri pfimottt. Tid.6cati Rbenanij 
pctrl ftomaiu Circulus DiVinitatis; 
Petri Sarpi de Jure A(]rlonim« . 
Pctri Vi^oris Carecani Cbropoloela r.awioniiii; 
Pctri dc Virea pcrcgririario Hieruulem • 
Pctri it tJcries tiber iatcripcus: ^ivimi ouumad rc- 

paracioacBl Riius ijf.Mi^naB Ctiriifc Vicariar. , 
Pctri Zornii Hifioria Euchariftiae In£inttiim t Bcrolim 

i73^.Dcc.Sac.Cdoj(.Uid.i3.Apfilis i7S9* 
f^etrius^ Vid.Aadreasj . 

l^ccrd Amiato < vidc : Apparatiis ad poftcivam Tbeelo- 

giam Mechodicus. 
4e SS. Pecro^ & Paulo i quod fifiit linuiii Eccltffiae ca- 

pnti Vid.De TAucorice: Epiftolxi & fcripta ontnias 

Epicom^ Trifibojs : le graodeur : Libri omntS caoi 

imprcffi » quam manorcrlfd ^ 
Petro Turien. vid.Lc Tableau de Socianiiaicw 
PctreluricM^ vid.Analyrct^c, 
Pccro Sellanus. vid.|6:PeregrIoi.* 
Pecro Vakfio. Vid.Caura Vaicfiaoa. 
PctrUcci.* Vid.Pier Macteo.' 
Pecrus A. V.D.M.vid.Diflercacid de Trifj^i«r 
Pecrus AbaikrtoU^ i.cL 
Pecrus JKgidius. vid.Encfairidiodprin€ipis^ 
Pecrus Aricnfis. vidSympachia. 
Pctrus Artopx^s» i.cL 
PetrusBcreji^afius^ i.cf. , . , 
petrus Biverus 4 vid. Fpiitola all* EmlhcntUsv i IKAVtren*; 

difs.EpilloIa cui titulus: Pctrus. 
Pctrui Boffinus. z.cL 

Pe. A S^ StJk ttobihhctm » 4 1 > 

'FetnisBdquinus. x.cL 
^etrus Brubachius. i«cl. 
lPemisCaflBodorus« t.cl; 
JPccrus CeuedOi vid^praAical (|jiaeftionei« 
Petrus Charon^ Vid« Dt fapiemia. 
Pecrus Cholinus. t.lBl. 
I^etrus Cioffius. Vid.Quatftione^ quatuori 
Petrus Ciarcke* t.cL 

I^.Petrus Clenaerks. vid.S7n^p£i QpadripMlc^d 
Petrus pathfehtis. x.cL ^ 

Petrus befdenfis» vel Drcfdenfis* t.cl. 
Petrus Dilleirui* i.cL 
t^etrus Ddgnintis. iktL 
Petrus i^ehartenfisi i.cl. 
QPtcms OT FersarSst vid.fo.PMn* 
l^etrtts Fraflus. .vid;de lle^o |mi^ha<ir. 
^etms Friderus Min^unis* i.cLvidef Eciaifi ^etti Ffi« 

Fethis Geduhig» leu patleai. I.ci 

Petrus Glafter. a.cL 

t^etnis Gonzalet. vid^de lege politica^ 

J^etrus Haftitius« x.cL 

Petrus HinHti yiJLiOri^H Defenfuali 

Petrus kitfron^mus jfavier; vidiHiftori»Cb^(K* 

Petrus |anrifagius4 VidJeTuici in tthk p^ntar^ &6 

i^etrus Jo:de ViUaSetejat^nli l.eL 

Pecrus Landsb^rgiusa vetLJAdombii^^s. i.cL 

M;Pecrui l^fvanderti vidiLaus matrioionii* 

Pcuui de Maica. viii«De coocordia SaeerdotUi 6iisa* 

periii D.Uyacinto Meffadesi 
t^etriis Mirchant. Vid^Sai&iftcatid S.JoftpJi. 
Pecrus toircyr Vdrmiliuii. x.cL 
Petrus Marcyr Verunghus. x^cL 
petrus <te Mamila « vide ; CotH^ji HtiimAti DeCH 

fiohei^ , 
l^etrtis Jdifiien. iidL 

petriH^ Mocbitta^. vidii^iale^ Peiti MochiS< 
Pecrus Molinsus. x^^ 
Petni^ Oletius. x,cL 
Pctru< Palladiustf x,^^ ^ i 4xt ]hrifjtf VimfM 

Pccrus PiiteshuL i.cl. 
Petrus Piulus Nochcefteros* s«cL . 
Petrus Paulus Vergerius. i.cL 
Pecms Payne Angkis. ucL. 
Pecrus Pichanis . vid. OpafcaU . dao • 
Petrus Pomponacius de lacanucioaibus*^ 
Pecrus Ramus, h.cK 
Petrus Rinaus. i.cL 
Petrus SebWilla. x*cL 
, Petrus Similerus. i.cL 
Pecnis Statorius. i*cl* . . '. - ' ^ 
Petrus Scupanus. vid.Jo:Petrt. . 

Petrus Creuver. i.cL , 
Pecrus Trimosbeim. i.cL 

Petrus a VaUe clauia^ Tid I>e Imnyiiitate CyriaoaBmtt^ 
Pecrus Vambulcvs. vid.De&nfio Pecrl.. 
Petrus. 4t)e Villegas^ " ■*- 

Pecrus Vincencius de Marzith. vide: Deereta Gonciii^ 

Tridentini. . j. r * 

Pectus de Vineis. vid.Quxcimonia SnderiawU^ 
Petrus Vicrctus^ i.ch 

Pccrus VValdus. i.cL - 

Petrus VVaremborg ab Ahenldrchen. i^ik} 
Pecrus VVarres, vel Vactcs.. i.cL 
Pctrus VVirth., kcL 
Peucerus. vid.Gafpar. 
Pezclius. vid, Ghrifiophomsi 
Pfaiferus. vid.David Peiferos. 
Ipfau6i,« vide : CoIle^lariQm , iive Summarium pcivill^ 

giorum. 
Pfeffinger. vi.d.Ctayid: Joaancs'.. 
Pfeil. vid.joannesl 
Phalarifmus. 

I^JlandeB philanax de naturai £ne» mediisj^itanjm)^ 
Philarcus. vid. Valerius . 
Philetinus. vid.Somnium HipponeAfe; 
Philiberti Marchini Novari<^s de Sacramento Ordinla 

abrolutiflimum opus^ donec corrigatur. 
ejttfdcm Bellpm divinura effufc , 8c diligcnter explicil?? 

cum, donw cprjigatw;. A S.SdJ^ PrQblbit$rum i 417 

iKinipdttes. vid.urufa cxplicaca. 
Pbiiippi ^ Limborcb Sacrae Theologiap interRemonftra- 
cenTes Profellbris Hiftoria laquifitionis > cui fubjungi- 
^r Liber Sencenci;uiim Inqujficionis Tholofanx at> 
Anno Chrifti 1507« ad Annum 13 15. Amftelodami 
apud Henric.VVeftium i^^x.Dec.Sac.Cong.S.Offir. 
i^.Maii 1^94- 
ShUippi a Limborch SS. Theologix incer Prxmonftra- 
tenfes Profefforis Theologia Chriftiana ad praxinpie- 
cacis > ac promocionem pacis C^hriftianc unice dirc» 
£ta. Amftebdami x7oo.DecnSacr.C0ngr.Ind. 2. $e- 
ptcmbris I7i7» 
Phiiippi Camerarii opera horarum fucceffiyarum » fi/Q 

Meditationes hiftoric«. 
jphilippi Cacci Liber adverfus Henticum Brunfuvicen* 

fem. 
philippi Cluveriilncroduflio in univer(am Gcographiag:^ 
cam vecerfim » quam novani oiim ftudio , e$c opcra 
Joannis Brunonis illuftris Gymnafli, quod Luneburai, 
eft» HifluproL<juelferbyci i^Sf.Dec.S. Cong.Ind.4* 
Martii 170^ 
Philippi Mornaii» feu Momari Pleflci Liber de Infticu- 
done , ufii « 8( doArina SS.Sacramenri Eucharifti«« 
Icem alcer infqripcus:^ Myfteiriumi iniquitatis. 
t^jufdem Opus de lacra Euchariftia' in 4.Iib..diftinAuai> 
' in quo > .& ejus iaflitucio » celebratio , do&rina in 
primiciva Ecclefia , qu« fuerit , & Miffa , q^uando j 
quomodo, quibus ^ravibus in ipfius loci^m, primum 
irrepferic, <^um Sc invaferic figillacim eicpiicacur • 
Sicuc S^ aTu eciam omnia ejus opera . Philippus An- 
dreas Oldenburger. vid. Manuale principum : Tbefau-^ 
uis Rerumpub. - 
^hWipp^ Ciammaricone . vid.Hiftoria Sa^ra &c. 
JBhilippu^Cyprius. vid« Chrooicon Eccleux Grxcx&c. 
Philippus Dclbrunerus. x.cl. 
Philippus Dirixfon , quo fuos Anabapcif.ni foecus fcrir^ 

bit litceris P.D.i.cl.* 
Philippus F^lfiniws. x^cL 

phiUppus Gerrharde. iJcb " ' r 

Pbilippu^ Keifcr, vel C«far. i.ct 

; * • ' D d Phi- 41 1 Indeic Librwiim 

Phllippus JanfeniusTvjd. TheologU ad ineiiteml&oft*^ 

ris Subcilis. 
Fhilippus Lonicerus. i« cl. Vide: Etiain ChromciTar'' 

eica. Teauum Hiftoricum, fivc promptuarinm . 
Philippus Marbachius. i.cL . 

Pbilippus de Mamixi Donunus ie SanaaHalde^ofida^ 
' t. clafs. 
Phillppus Melancbthon. i.cl vid. Etiam Artis diTin^ 

tricis: Comfneatarius de Angetb: Pauli Dolicii: Vh 

ta Juventutis. 
^hilippas Mornacus pleflciis . i. d. vid. Ettam Philipjpi 

Mornaii. 
Phllippus Neilbiunneius^ vel Ncubrunnenis. i.cL 
Philippus Nucol. i.cL 
i^hilippus RuftiCus. i.cL 
Philippus Teiifeire. vid.Theres defenrar Kterii^ 
Philippus VVagnetus^ i.cL 
Philireus. vid.DifcUrfus Hifiorico^politicusi 
Philoletes. i.eL 

Philologica Differtatio. vid«Iucunda de oTaills. 
Philologicx> & Thcologita? Annotationes • vid. Ednai^ 

di &c. 
Philologiciim lexicon. vid.Lexicon philblogicum ^ 
Philologiae facra: , qua totius Sacrofandtc Veteris , & 

novi Teftamcnti Scripturar ratio expenditur 3 libfi 
' quinque Aufiore Salouione Glaflio « }enar idtfS.Dec 

Sac. Cong. Ind. 14. Jan. 17^7* 
Pbilologu&^ Vid.Joannes: Jonas. 
PfliloJo|H9 Hcbra^e mixtus una cUm Spicilegio philolo- 
' |^cd&c.Au£t.Jo:Leuf4itmi Ularaje&ii^tf|.Deo.SaC. 

Con^.Ind. i.Julii i^S6. 
Pbitcpogus HcbraeuscontinensquedicneshcbyaicaSy quse 

cin^a vetus Tefiamentum hebrarumfere moveri ibknt 

A »<t. Jo: LeufdeoQ.Uitr^je^ti 1 67 !• De c. Sac* Cong. Ind* 
- i.Julii 1696. 

PhiUnius Rugo. vid. Joannes • 
Philopater Iren;eus. vid. Vindiciarum Catholicorum • 
Philopatris mors. vid.Luciani SamoiatOiiis • - 
Philofophemata Gulielmi iWoC^* 
PhUofopb^ Amgxls* l^hiloiro{)hia Maignanl ScfaoUdica In qimuM Volufumt 
difiributa a P. Fr. ^oanne Sanguens . vide : Syfteini 
GntiXt & quod feouicar; 

If^hilbrbphia Motalis CoriQigQa Authore Jo: Ciamerari^ 
Prcsbyterd. 

Philofophla novft. VichTrincirci Pacratii** 

)^hilofophia fadra. vid,Fradcifcas. 

l^hirdrot>hia Tbeoldgi» ancilUns ^, hoc eft pia i & fd* 
%tut Expliclicio (^«ftidhufxi Pbilcifdphicaruin in Oi& 
^ucatiohibus Theologids fubihde occurretltium > Au« 

* thdre l^ob.Saronid^ 

^hilofophra Theologlcii i Vel Agar Sztk exemplaris iii 
afus philofophitos jpcr feceptgm Artitulotum fidei(&- 

• riem exhibit4 KiiiaHo Rudrauffio • 

l^bilofophii?) 8t S. lingQx opufculam &e» vid. Joannis 

Glerid &c. 
Milofophitt Leibhitioni;, tt VVoUSIiaiic ufus irt tbed«<> 

iogia; Audore LTv C» Vviteolb. Ftancofufti» & LU 

lejufdem openis Tom. ii. ibiiteAi irjf.DeChSacr.Cdhgifv 

Ind. tj.Aprilis iii^\ 
il^hilofophka Opehi Rcfiaci At% charcos; vid. RetHiti dd» 

chartcs. 
Philofophicx fuitim« prittt pars. tid^: Pctrl ^e comi* 

cibus i» 
t^hilofophlca > tk Mioeraiia Opcta. vjd.EibahtieRs« 
Philofophorum , & Medicorum aatiquicacis principia * 
' vid;MahcmIe RierumjKlmirabilium. \ 

l^hilotheuS' ireneus Eupolicaoui. utU 
Philoxenus Melander; vid,A£tio perdueUiQmis • 
Phifiomathematrca , five cepIcfttspbilof6phia&:c. Auftd- 
i tt D.Plaitido de This Perufinoi oum ituperrimis ad 

Placidianam dodriiiam addicamlSntis excerpti ek i* 
• lib. aftronomicarum rerum > ftC.Mediolani 1^75* i» 

Dec. Cong. Ind. I. Dec. i^S7A 
in Pbocylidis poemaca Comnieiibria • VA. Vitl Amer- 

baehii. 
^hrafes Hebraidb , qas? id Vece^i Teftahaento hcbifimur» 
Pbrafes S. Script. quan^diu etpurgatai non foerini;,» atqtt» 

ab Inquifitctribas g^etaUbus tecogniitc « 

D d » Pbra- . 4to Iniiie Litmnm 

Mirafiuin^ & Vocaboloruiii Silva. vid.Bciind Dccima* 

coris. 
Phrci^Tus. vi<}.Thoin« PhrelgiK 
Pbrygio. vid.Paoliis Cooftancioiis» 
Phylargyrus. vid. Matchanis . 
Pby/ica Hiftoria. vid.Rodulphi Gocleni. 
la phyfique occulce » oa traice de la Bagoette divina« 

coire par M. LL.de Valemonc» precrcj &Oodeur eit 

Tbeologie A Par& i6$y Congregac. S. Officzf. Q* 

fiob. 1701. 
Pbyfionomia • vid.Aoconii Pell^rioii BarthoIomsiCo» 

clicis. 
Pia concordia. vid.Concordia pia. 
Piar» & chrifiianae EpifioSar cujufdam ServiJefuChriftii 

de Fide» Operibus, & chariuce* vid.£tiam: Gmi^ 

Dei dc Monce San^o. 
le piaghe deU' Hebfaifino fcoperce novamente da FraHr 

ce{co Carbone cittadino Veneco &c« 
Piarfopis. vid.Jo:Piarfonis. 
PiaCz. vid.Conradus Vvolff. 
pjcenino. vid. Apologia perli Rtformatt concordia det 

MatrImon!o*Trionfo della vera Religioac t & etiani 

veftimento per le nozze deir Agnello • 
Pkherellus. vidP^tcLPicherein. 
Pici Cartuficnfis paraphrifes. vid.Jo:Pici. 
Pieces iiigitives fur rEuchariftie. Geneve<7jo.Dec.$« 

Cong. Ind. 1 7. Mail 1734* 
Pier Jean Francois de Pertiu, du Monguillard* vid* du 

DroiC) & du PonuoF &c, 
Pier Maueo'Petrucci« 

medhazioni, & Eflerciz/ pratici divarie virtu» adcftir-» 
' pazione de'vizj per la Novena delSS.Naule diGesik 

Crifto N.S.e per la Settimana Santa. 
la Vergine aflunta , Novena Spirituale per il B. Tran« 
iito> Refurettione) ed Affuntione di maria NofiraSi* 
gnora, con una Incrbdutdone deirOratione interna» 
e con un* efplicazione di fetce punti di perfcttiono 
Criftiana accennaci dal Venerabile P. F. Gio: Tau^ 
lcro. 
kitcrci e Trattari Spiritualia e mifilci part.x.& %. 

% MI- \ Miftici Enlgmi difvcUii dichiarwwnt deir ultimo To* 

netco delU 4.parte delle Poefie dt cdo Pecrucci . 

con un breve inerodb pcr ia guida dcU* Animc &c* 
la Contemplatione miftica acquiiiata > in cui fi lciolgo- 

no roppofitioni contro di qucfta orazione* 
il nuUa dellc Creacure , & il tutto di Dio trattati due • 
letcere brcvi Sprituali, c Sagre pme !•& *• 
}a Scuola de)la Orazionc >pcrta all* Animc divote iicir 

erpofisionc di una Sagra canzonctta di S. Tcrcfa . 
ftctrc Glfci. Vid.Hlftoirc Ecclcfiaftiquc, 
Picrre du MouUn» vid.tc Capucin: Refponfc a (^uatr^ 

demandes» 
M.Picrte Pithou. Vid.tralaez des DroitJ. 
PieUs Joanni^ Barclaii. Vtdjoannis fiarclail. 
Picr* Antoniiii Archidiacono * yidcs Trattato dcirintcr- 

detCD. 
P.Piecro Batcifta da Perugia. vid.Scala deirAmma. 
P.Pietro ^tanccfto da Cdoid» vid^Prattica dcICokifcf» 

fonario. . 

Pictro Giannonc Giurctonfultd, cd AtVoeatO NapoI«« 

uno. vid.dciriftdHa Civ.iie &c. 
l>.Pictro Maria Lopeas Royo « vid» Dialogo dclla bc)- 

lem&c. 
iP.Piccro $tltr(^^ vid.Duepredichc» 
jP.PiccrO Sfo^tt Polano. vid»Hiftoria del Concilidtri^ 

dcntino * 
{>ictro delU Vaile^ vld^DcIk conditioni di Abbas^ 
il ^knato grafto. Francird^^ftoris dc MUnopoIo. 
i Pi&ri di Montagnai chc andarono per fonarej e fu« 

rono Ibnati, Raggionaaicnco ,L dl Ca(%Ilio t^ilomafti- 

ge a Lclda i;^^7. Di(crk9^tr.Congrcg. tndids ij; A« 

prilis 1759. 
^igooni. vidiCompfcndiodeila Vica. 
de Pii viri Officio» vidci De Q&cio pii: Veranl Mo* 

dcfti. 
Pikintonius pfcudd fe{)i(copus Dunilmcnilis. x.cl. 
pinfcrus. vid. VctcrahuS^ 

il PioVarto, ciqh fodUlScntien]^ conipofti da M. Vlttor 
• de popoli i piovano di S. Germano t 

D d j Pir- 4^1 ^ _ Mex tibrmHm 

Pirrus. vi<I.tfotjera^ Sicilieofium . 
Pifarus. vid^Lucius. 
Pifanum concilittm. ind.Coiiciliuffl. 
Pikator. vid.Epitonle ojiioium Opcram. 
Pircatorius. vid.Joanots» vct Jo:B«ptifla« 
Pinfinus. vid.Naturalittm do^riru. 
Plftorius. vidiElogia 4liquoc: HiercmiM: Joannec^. 
Pichxus. vid. OpurcuU duo. 
Pirhou. vid.Trai&cz de Droits. 
PitagoricQ Siftcma. vU.Lectcni 4el R..P.M. Paola F^ 

fcarino. 
piiconus . Jo: Baptifia « vide : l^ccentiora S«cra Ri^ 

tuum &c. 
Pium conGlium fupei Papae Sfendrati» ii&iert^, XIV*. 

Monltorialibtts (ut vocaat^ Builis&c..a Tfu&noler^ 

cheto Lingonicnfi » ^ Q^lUca fermone in I^nunik 

converfum. 
Pius lUtcrati Hominis. vIcLThoophitt S|iizelri« 
JF.Pius Marisnui «Conc^one. vid.VocabuIariiinsfii^ 

lingttc* t 

Plac2us . vid. Sffltagm» Thefion Theologicahun .. 
la Placc^c, v|d.Io;la flacctc &c. 
Placidus de Tkis^ yi4phyfio.m9thema|lca i fhre COftlet 

ftis Philoibphia» ^ ^ 

plaidpver d'Olivier patfu pour Dlime Claiw ChatlQtt* 

de Horondis 8<c. 
Planftus Auguftinianqr veti«iti$ in Belgio p&ticntis - 
Plandus Pctfi Apofioli «cc.vid.I.aniin»(dtimbea^. 
piata Romano . vid. Ciie le Ponne • 
Platcerns. vid.Thomas, 
Plaufus lu^ificat fflortis; Vid.Eufebii Cai|<ipdl. 
de Plcbis jure . vid, Davidis Blondclli . 
Plcflcus . vld. phiijppj Mornari : JNiilipptts Monum ^ ' 
pioug.Nottingamienfis. vld.Joaiioe&* 
Poach. vid.An4rca$. 
Pocmata. vid. Oeorgii Viaojii : |i4fi Cl»fitfit Sentlfttf ^ 

Ludovici pultii. 
Poem:(ta coQcfta a Gulielmo Grotio • vid. tiugonisiQrotii ^ 
poemata dc cwupto fcclcfif $«tU- vide,: Va^t* D^ 

4toruai t ^ ' A S. Side VrAfbhmim . 4« » 

JPocniau vatia Doaoruni, nifi corrig^ntiir. 
Poeaucum Farrago. vid.Famigo. 
Pocmamm Libri . vid. Fr^ncifci Fr4nehini : Jo: Fabrtffl 

Moncatii. 
Pocmacum Libri rapcem. vid.Brunanis Hcidclii. 
PoemataiB nova Adicio. vid.DonHnid Baudii. 
Po^ta«*a» Gallorum dclkiat, vid.Ranucil CJwri. 
Poetica Officina . vid. Daniclis Angelo Cratoris , 
Poecici libri. vid.Speculum vits. Aulicv. 
Poggi Florcittini Faccciar. 
4e Poggio . vidc : Viu dcIU Vcncrabile Madzt Su6r 

Chcrubiaa. 
Poinectus.. vidjoanncs. 
PoUnus. vM. Hiftoda dcl ConCiTrid^ 
Polidori. Er. Valerii. vid.Praaica fiKorciftarom. 
dc Pohtu Monarcbica Ecclcfi« . vidc .- fidmundi Ri- 

chcru. 
Politica PoiSrina. vid.Henni.ogi i^tA(zu \ 

Politica^ chc ulanp in <juetli tcmpi i Prcncipi.. vid.Dia- 

logi Politici. 

dcPolitica, &Ecclefiafticapoteftatc. vid.EdmundiRi» 
cncru. 

PoUtic» gencralis . Vid. Jot Angclii. 

Politica Impcrialia., fivc Difcurfus politici , cx^lio- 

theca Mclehioris Goidalli. • 
de Politica Lege. vid.Lege politica. 
Pojitkaliviana, vid.Gafpax^isVaccii. 
de Politica Majfiftace. vid.Jacobi Bornitif. 
Poliuca mcthodicc digcfta. vid.Jo: Altljufii. 
dc Politica Milicia. vid.de MUicia policica 
Politica . c Religione trovate infieme nella perfoaa , 

P*''?-^^ ^. *^^i^?i ^. ^5u Crifto fccondo V Evange- 

ho di $.Gioyanru. Gio: Battifta Gomazd Tomo t.x. 

3. c 4. In Coloma. ijoi». Dccr. Sacr. Congr. S. Offic. %%. 

Junu 171 i. 

Politicarnm .Difputationum Acies . vid. Acies . 

Pohticaxum matcriarum propofitio. vid. Coilcgium Poli- 
uco-JtttidKum. o a c^i/u 

E^liticarum obfcrvationum I4bri oSo. vide i Speculum 

AullCaOim. - i^^cumia 

R*.i. Po- 4i4 - Inien Ltkrwu^ 

Politiclrlim Qu^fiiofiiim iMii, vidc: Epimctfon /Ttia^d 
, riuin. 
Politici> e militari difcorfi. vi<LDi{cour$ pblidqucs. 
Politici Aphorirmi, vid* AphorifiDi policici . Epifhetrcif 

Aiidlariuni. 
Politico-Hifioricus Liber. vid.BarthoIoro»i Agricolar. • 
Politico Juridica Diflcrtatio. vidXhriflophori Befoldi. 
Polidco luridicnm coUegium « vid. Collegium politicd 

piridicuin « 
Polirico Juridicus DifirurAis . vid. Venturar de Valentiis ;• 
Politico Livello. vid.U INello polittco. 
Politico Teforo. vid.Teibro poHtico. 
Politicorum Liber. vid.Zacharia Fritrderich.' 
Politicorum libri 7'Vid.6eorgii Scbomb6rnei •' 
Politicum coUegium • vid. Chriftiani Leibental t colle^ 

cium poiiticum. 
i>oliticum commentarium . vid.Hernici Arniraci. 
Politicus Difcui&s • vide ? Difcurfus Hifiorico-poU*^ 

ticus* 
Politjcus hcmo. vid.Homo poUticus. 
rolitique > hiOorique , & Juridique difcuflion fur Y t-^ 
/ Aiunite Reelle des Eglifes » & autres lieux pieux fur 
r ufage des efcommunications , leurs origine , leuri 
forccy fur le pretexteqne Monf 1* Archeveque de Ma« 
Iines efi donne pour excomunier le procureur Gene- 
lal du Roy ave.c des Reflexions fur rordanaire da 
grand ccnfeil da £• Aonft 1706. Decr.^S. Offic. i/. 
Jan. i7oi. . . 
la Politique des JefuiteS a Londre 1699. Dec. S. Oflid 

iz.Dec. 1700. 
Politus. vid. Ambrofii Catharini . 
Pblfetta. vid,LMcerna inextinguibiliSv 
Polius. vid.Joaimes. 
de Pojcniae pace ilabihenda . vide : Confilium datuili 

Amico. 
Polus Venetus. vid. Antonii Polt^ 
Poluflor. v]d.DanieIjs^ 
Polyanthea. vid. Noviftjma Poljranthea^ 
Polycsriils. vid.JoanneSrf 
Polydorii Virgilii de Invciftoribus remm ^ ^e 9 ^^i ^ i S.ScJf iPr^ihitofum. OJ 

^i^ticis auftus, & depraTatus cft prohibetur • Ident 

Roma? jufiii Gregorii XIIL U?^» expurgatus , & cx* 
XviSus permittitur. 
lE^olfinathiar Philologicx ^ fcu totius rerum univerfitatis 

ad fuos ordines re^ocat^ adumbratib horis fucceffivis 

a Jo: Jofiftonio cootinnata • I^rancofbrti , & Lipfi» 

i667*ln Deo.Cong.Ind* 29. Augufti i6$o. 
Folyngranus. vid.Frantifci ^olyngrani. 
Pomeranus • i. d. vid. Etiam Burgenhagius .- Jo<mnes : 

Joannes Bugenhagius Knipftro : Laurentius Tubius t 

Matthxi Stephani : Petri Eigii • 
dePomis. vid.Davfd. 
Pompa triumphalis. vid.Laurentii Banck. 
Pompeii Barbae Liber de Secretis natur*. 
Pomponatius. vid.Petrus» 
S.Pons rEvefque. vid. Mandement &c.NovelIe Lettrt 

KcLettrc deMoftf.PEvefque de S.Pons &c.Rtfpon- 

fe de Monf.TEvefque de S.Pon5 . 
Pontanus. vid.Dialogus Ponrani: Jo^I(aaci: Rerumi 9t 

Urbis Amftelodamenfiufn . 
Pontifical Hiftoria. vid. Della Hiftoria Pomifical^ 
de Pontificc" Maximo Jefu Crifto . vidc : De Jefu 

Chtifto . 
4c Pontifice Romano Traftatus b)revis $ additus tomo 4. 

in primam fecundx S. Thomx dc confcientia P. An- 

dre« Lao , donec corrigatur 5 Correftus vero juxta 

impreffioBem faAam Romat typis Jacobi Dragendelli 

)i5^5.permittitur. 
de Pontificia poteftate in Soc.Jefuv vid. Julii Clementis 

Scotti V 
in Pomificatuni fibr! duO* Vid. Joannis Seldeni &c. 
Pontificiae Jurifdi£lionis liiftoria . vid^Hiftoria pontificia? 

furifdiiflionis. 
Pondficii, & civilis Juris differentiv . vid. Cunradi Rit- 

tcfshufii^ 
J?ontificii laquei. vid.{.aquei. 

Pontificii OranDtis Legato in Convcnm Norimbcrgenfi . 
iPontificii Secretarii A£):iones. vid. Adiones dux.^ 
de Pontificiis infidiis . vid.Querela. 
4^PootificijRomani Ekdtione. vid.Joann.Frid.M^veri . 

du ^26 I^y Librirm - 

ia Pondf. vide; Dtnoneiaceur 4u pccb^ (4illdbpli2« 

qua &c. 
de PoDcificiS potefiace. vId.DePap« a»ftontace, &pi9i» 

teftace. 7 

Pontificuoi commencariolus. vid.Hadriani Dammati. 
Pontihcum Rosiiaooram Hiftoria. vide; Hiftoria PontV 

ficum. 
Poncificum RonMnQtum feries, vid. Nomenclator . 
Pontificum RomaROium Vicas • vid. Vicat Poacificum ^^ 
PontifeUa. vid.Joannes. 
dt Popoli. vid.ll piovano. 
dt Populi in Pri»cipem poceftate • vid. Vtndici» cosm 

Tyrannos . 
Porca. vid.Conradus> deMiiacolij SumnuiriumofQiiitttat 

concrovcrfiarum • 
Porcenfe chionicon. vid.Cbromcon port^fe. 
Porcerus . vide : Syncagnu vacjarum £cckfi« defiidtlo'^ 

num k 
Porto. vid.Tfois Tablci. 
Porcus « vid. i£miiius : FrancifcttS • 
Poffelus. vid.Joannes. 

Pbffevinus . yid. Leccera d* Anconio Poflevine . 
PoiGacum €olIo<]uium. vid.ColIoquium pofi^cum^ 
Poftellus. vid.GuUeImu&: HeKaspaadocbscus: Joaon^s,; 
Poftillas Draconici per aonum. . 
Poftillx majiores. 

Poftilla^ pacrum fuper EvaQgella. vid.Par$ prior. 
de la poceftad fecular en lo» £ccIefiaftico$ pof h <3^d« 

nomiica polidca> por el Do^tor Marcis Peralta. ' 
Fotcfta^ Rcgia , quae . vid. Qu« regia poteftas ^ 
de Poceftaro^cclefia^ca. vid.D^ £cckfi«fticai & poli« 

cica: Loci communes. 
de Poceftatce lcclefiaftica . vid. Epiftok Uluibifiimi » & 

ReverejiMli{Knu &c« 
4e Poceftace£pi(copotumf Abbatum> &c. vid. Sccpbani 

tfAlvin. 
de Poceftatc Impcrafidris. vid..Antonli de Roieliis.. 
di^ Pbceftace JumcwQ Sxcularium in Scclefiafticos . viia 

Barchploma^i Miilecoc. 
4e PowftttCaL ao^ Jurifdi^ftiqnt > i^ttUHia ifl Fcdeati BrW A S. Stif TfcbBfimum, . 447 

gVt Pro^inciis etiiiB ftuiii fruitiir AicUtplfebpuf Se* 

bafienus • vide : DKquificio Theoiogica 4| PoC^fta- 

te&c. 
4t PoccftateJuri(S[li<^ioQis» five de RegimlooAiiifiiaiiiiii* 

vi<l.Tra£bi(us de Poceft^ce lurifiji&iooi^. 
lie Poieftftie P»p9» 4n, ^uacefiuiiii Reges» &fNriiiciper 

Saeculares jus , Qc imperiuip babcat > Golielmi Sarclai 

j.CLiher poftbAUnu»/ 
4c poteftate paftorum Ecclefiafticoruoi • vid. Dc AuAo^ 

ritate>-& OiBcio. 
4e Pocdlate prarlacis Ecclefise »-at^o priacij^s com* 

miflfa. vid^ Oifpu^atio inter Cler^cuma & Militeiii V^ 

ridarii fommum • 
4e poteftate principum 10 populum . vid. Henrid Anii- 

(arii Vindieij^ contr^ Tyrannos. 
cte Poceftate Regis RQmanomm • vide \ Domiaici Aru* 

mei. , ' 

lle Poteftfice Romani Pdntificis. vid. Aleiandri Carerii. 
I^Qteftatis papalisi Lucidarium . vid. Antonii Poli • 
Poceftatis Regi9 • 4: Ecct^Saftiar diifei^ia « vid^ Do 

vera differencia • ~ 

pouchaimius. vid.Andreas Paqchemiiis, 
foM. vid*Jo:aaptiftap^ox?t; 

]pra£Hca Exorciftarum F. Valerii Polidoci 9atavtMC6ii» 
^ vencualU Veii^tiis id(^^«0lccrtSacr.Coi^.lQd.4«Mar« 

tii 170^ 
praAica Mu£tt HeriQanm (inchii , 
pra^ica nova Imperiaiils* vid.Benedi&iCarpMvii. 
^ praftica de la Orasiim Mentai para to4«s cfta4os dc 

perrooas. vid. Dioi cootemplado . 
fraftica paplenfis • ^ yid. ]o; Pt|ri de Ferrariis , 
r praftic^ Qufftion^ Canooicar & Civiies, dcfompcarex 

cpdicibus «anijilcriptis pecri Cencdo retogDitsr , U 
ii au^tar ab ejus germ^ Fr, Hierooymo Conedo , do- 

nec cprrigaoiur. >* 

i l^a^ico Tb^orica diftertatio ^ vid^9af tholpm^i Alefthrot^ 

chQrap> 
ptado della Aj(ancha* vid.Exerdtio Limpio. 
•^ d^ Praicelentta EpifeppaUs dignitatis » de<]iie Epiico^' 

pi £un4tionib^it ac poteftaie • Autboit Mauricio^dc 
i> £1- 

i 428^ Inie^ tUn^m 

Elzedo Caneabro &:c. donec corrigatuf 4 
Brxcepta Rbctoricsr. vidiOctonis Cafinani. 
de Praeceptis decem. vid«Tabulx duse. 
de Pr«ccptis Dominicis. vid. Coocioncs de decemf^raM 

ceptis. 
Praeceptorum Epitome « vidc i Epicome Deccm ^utcu 

ptotum « 
Przceptorum Expo£do « vid. Expofldo Symboli Apo* 

doloruat « 
de Praedeftinattone. vid. Perdinandi de lait Infantas : Iif^ 

certesza accertata: Nova c(Micordia3 SentenciadcDi^ 

vina praedefiioatione^ 
Prardicationes carmine conrcriptx « vide ^ Ni^old i^ 

dingi . 
de Praedicadonibnsi VifionibuSj Retelatioaibus. vide 1 

MagiCa feu mtrabilium^ 
Pracdi&ionum obfcurarum* vid*Merlini Angli« 
prarfatio in Alchora^ < vidc : Mahometis Saraeeflorunl 

Princlpis. 
prarfatio In Decaiogum. vid.Epifioia, & prarfario. 
Pracfatio in Eptftolam Sanfti Pauli. vides Friderfci Fre« 

gofii. 
Prxfatio ad Hiftoriam Concilii Trid.vide: Hiftoria del 

Concilio Trid. 
Prarfatio Jacobi Hartdii ia quinquaginta Conticorttni 

fencentias Grxco-latinas . 
Prarfatio in pfalterium . vid. Paoli Dolfitt s {rf^dceriuttl 

trartslationc vcteris. '• 

Pracfatio ki Vitas Patrunr^ vrd. Vitx patrom r 
Prxfatio MJacobi Thomaflit in fupradi^a Marett O^ 

ra. De6.Sac.Cong.lnd«T.Julii mSr 
PrarfatioOie^ Adami Theodpri .. vid. Adami Theodori • 
Praffacioncs in Alclioranu» w vid« Alcboran cum praifr 

tione; AlchoraousMahometisr 
Praefationes Argeotinx impreflc* vide ^ Francifei tAi< 

rcHad. 
Prar&tiones in Indicem expurgatorium • vide : Jmvs\\% 

Pappii . 
Praefatiuncuia in DiTputationem de ftidicnlis. vkirOf^- 

cio Marci Anconii Ar^uldi^r A S. SeJe ProbiBitamm^ 42^ 

Ae Ptxtctentns Creditorum. vidHcrmafinus Mejrrer. 
de Prslacorum £cclefi2 poteftate^. vid. Difpumio iater 

Ciericum, & Militem. 
TnleSdonts Theologicar de adventu Scliiloh 8rr» 
Prxlediones Theologiat de variis Theologiae capitibus; 

vid.VVjlheih)i Mommse. 
Prarludia Apologiae Tene^amundanorum Brigittanorum 
contra Libellum (ub nomine R. D. Cornelli Ooms » 
cditum , & intitulatum : Vindiciar pro Perilluftri » & 
Reverendiflimo D, Antonio Trieft 8cc. Audiore JEgv* 
dio Molarcha • 
de Pranniis in Repubiica deceriiendis • vidjacobi Bor- 

oitii • 
Prarparatio mortis. vid.F.Francirci de Evia. 
Prarparado pacificatioais concroveriiarum • vide : Pra^ 

cheni . 
de Pra^paracloae ad Sacramencum Euchariftiar*. vid. De 
j digna. i 

^rxpofittts. vid.Jacobus. 

dc Prarrogativa Principum. ind.Bernardi 2ieritxii. 
^ Prarfcriptionum Theologicarum . vid.;acobi LeAH» 

de Praeftigiis Doemonum. vid. ]Fa:VVirii. Magica» ica 
V Mirabititim. 

pra?&onus. vid. Appellatio Thomae Praeftoni . 
Precorius. vid. Abdias Zacharias* 
^ Prart(Mrius Memola. vid.Tuba Pacls. 

. Ide Praga. vid. Uierooymus • 
v^ Pra^eous Elchanon. vid.Elchanon» 

dc Tas pragmacicaf Reialel de Reyno de Sardegna • vid^ 

De las Leyes, y pragmaticas. 

f^ Prafcheoi» 6yt praeparatiopacScatioots contitMreiifiarflni 

qttae exortat fiatim poft millefimum a Chrifto/annum 

(M io immcnfum Jiis fexcentis clapfia aoois excreverunCt 

usl per Jo: Gordonium Huntlarofcotum • 

Prati • vid. Avvifi di pamafTo • ^ 

cSi prattica per ajotdKa benmorirf^ ancoper qoelli, che 
folo fanno leggere, e per impararea ben vivere&c» 
^i} compofta d^ Gio.Hattifta de Vilela. 

prattica dcCafi.dl confctenza , ovcro Speccbtodecon'» 
^ fi^ feiTori del R. P. F. Nicodemo di Firenze Min. Oflerr 
* . * van- L 4|6 i^^ tibmtm 

vatitt A\ S. Francefco s doikec corriglhii'. 
Vrattica dtl Coti&flioaarid , t SoiepaeiOAe delle pr6j^ 
fizioAi eottdatlQflte dalla Sandta di Noftro Signore Pa- 
pa InBiteeinto XL t d^AIeiTandro VII. faa materia « Jt 
cafipii^rceltidelUTeolo^aMorale» efttafbrma. tJfi 
Dialogo fra 11 Confeffore , fk \\ PeniteHte , tradloctd 
daiiMdioma Spagnoi^ neiritaliaho dat Padte Pr. P\t* 
troFtancefco da Cdmo Cappaccino nelU Protinciik 
di Gtnora t/ojr.Decr.Sacr^ CohgnS. Offici ta. ^uhii 

Prattica facile pef elevar I* Anlma aila contempUtiotieiil 
fortfia di Dialogo di Francefco MaUvalie Laico ciec<» 
p. I. tradotta dal FranCefe ih Italiaklo itti In Kbmi 
t^7). A ^efe di Carlo CapoddrO. 

firattica facile atCipalr.i.Vdlgarixata dalta iingua ^ranti^ 
h neiriuliana da D. Lucio Labacci Sacerdote Roma-^ 
ho. laKotfn t^7i. A fpefe di Carlo Capodoro {>ri^ 
hibetur. DeC^SacXohg. S.Offic.i. Apr. t($88. 

la Prittica dl pieta i che infegna al CHftiand il verd 
modo di piacere t tOd compofti ih Itngiia ttfpiltSt 
dal Signor Luigi i^agli DOttore in theologi^ Mlniftrd 

^ del S. EvangeliO t Cappeiiato del Rc ddla Gran Briti. 
tagna» c Vefcdvo di Bangor tradotta hdl' Itaiidnjb da 
crpJn Colra appreffo Ahdrea Pteflbr iii6. Cbh IK 
cenza de^Superidri, t ptivilegio. Det. Sac. Congr^S* 
Offic. ij^.Julii iraa* 

Prattiche Spirituali delP.Luigi Sidefco. vid.Camilfodet 
Cieloi 

Prattico Riftretto delle Dlvouotii . vid. Libellt qliidatii 
cootinentes • 

|a Prattiquc Motafes des jefaitcs. Iridet LaMeralc piaf» 
tique. 

in Praxhsi Bencficiotttrti Ecclefiafticoram tntrodttSio « 
vid.Antonii Fabritii* 

praxis Confeifariorum : Tradatns magnopete necedariut 
ad mapos eonfefiarii. AutlKC^oIo deBaueio» donec 

• corrigatur. 

Praxis criminalis . vid. Jodoci Damlauderl # 

Praxis Epircopali$# vid. Thom« Zefola^ . 

Ptaais Juris Romaai * vid. Joi $€biiM« 

foa- 1 i^raxis Logica • vid. }o: SchoUi • 

Praxis , & Taxa oficinar pcenicentiari« H^c , ab b^ 

reticisdepravac». 
Precationes Biblicx . 

precationes chriiliaoie a<{ imkatioftem pfalaidtum. 
Preationes l)omiiiic« Ortphii * vidc : foiam Dominicifc 
. preciltiooes. \ 

piecationes ndv^» vid.Nov» precationes. 
p^ecationes pix prb formaikfi5 eoolcltntiis • Vid. Med!- 

eatidnes^ fc ptecationes. 
jprcicattones pfilmonim per )fo: Hombarglliiai Lstlnitate 

• dodat^i 

^recationum alIquot> &r piamm meditationftm Encluti- 

dion . vid. Etiam EnchiridiOtt ^ 
l>recatiuncu)a( gr«fe impreffilt cttm Midst vetiicme« vld» 

Oratio Doftiifilci* 
Precodenza dtli' Apdtog!a dellai Confefliane Vitebercten- 

fe . Preces devotiffimlb ^d B. Virginem <rc i F. C(e- 

mente Octardo 8ic. 
Preces Gertrudiane &c. Venedls itot.niii expunAisLi* 

uniis» & Ofliciis a Sstcfi Rk. Congregatione non ap* 

probatis n6n permittitur. Diec. Sac. Congr. Indids 4* 

Martii 1709. 

.' •7KW» m ymf ttii w M>^irt rf^ft rrt» 

Ideft Precetti d^eflern^ imparati Mt Domne Ebree 4 
- Le&2ioAi dichiaratt ampliamente, c di piii mtrflra 1« 

• via di vivere contbrme al Q^te^j t^iSD > & da reg- 
gens la ca&9.& kllevare li ligliaolinel timordipio. 
Compofto perRabiBeniamin d^Arodon m KnguaTe* 
defca, e tradotto daila detcalingoa n^lla volgarepev 
Rabi Giacdb Alpron . A-p^iuntovi molti avvertimenti 
importantiflfimi , t net nne diverii pfecetti d' tnfalar 
lc carni &c. Veoeiiia i7i<9. Decr. Slcr. CoBg. Ind. % u 
Januarii 17 ja. 

/ Precipiano AtchevtsiCipie de MoHnes. vid.Remir<)uesfuc 
ie Bref.&c. 

. Precipftii della Sede Apoftolica » overo Corte di Roma per- 
fegujtata^ e perfeguif ante. Qui Liber fttb alio etiam titolo 
circumfejrtuci Tidelicft Itimrdrip 4«U8 Conc Romana « 

Prc* Agm^ 9 fiedr Ao- ^•^ iMiex Lihfdrmm 

Prccum formul«. vii FormukB precum 

Formulff* 
Prcdica di Marc* ADtonio dc Dominis. vid. Mtrci 

tonti de Domints. 
Prcdiche due cacoliclie. vid.Que predicbe. 
ll Preggio, e l*Ordinc deli* Orazioni ordinarie , c mi* 

ftichc dcfcritte dalP.Gottardo Bcll*otiio. InModena 

i^78.per gr£redi delMiani StampacorOucale. Oecv 

S. Coog. S. Off. %6. Nov. I ^« I. 
Premiere Apologie pour MonCde La Sidie , e potir la 

juftice la delaration. 
Premier Entretien . vid. Opufirulum 9 cui titultts 5 prcK 

micr Entretien. ^ 
Premicre, & fecunde Parde des diffieuL-^ 

t«z propo&ics a M.Steyaert Dofteur 9 

& Profcffeur en Thcoiogie de la hr 

culce de Louvain fur ¥ Avis par luy 

donni a M. 1' Archeveque deCambray. 

pour luy rendre compte de la com* 

miiTion, d'informcs des bruics repao* 

dus contre la doArine , & la coiidui- 

te dcs Preftrcs de i' Oratoir^ de Mons 

en Alnaut. A Cologne 169U 
troifieme Partiedcs deSicuI.tez proposjles 

a M. Steyaerc fur radminlftration dn 

S^^crament de Penitence . A Cologne L 

quatrieme Partie dcs difticultez rpropo- 

tees a M. Steyaerc fur la lefture de V 

Ecritiire Saiate. 
cinquieme Partie des difficulce» propo- 

sees a M. Sceyaert de la IV. des Rq- 

gles aioutees a i^Index couchancla le* 

^ure de T Ecriture Sainte en ki^ue 

vulgaire. A Cologne 1691, 
jixi^me Partie des difficukez proposiesa 

M.Steyaert fur le Nouveau Teftament 

de Monf. A Cologne 1691. ^ ^ 
^eptieme Partie dcs difficultez proposees , 

a M.Sceyaert» juftificatioa (1< U vcr-i Decret.fSac. 
Congrega- 
tiorus S/ 
Officiiterx 
tia Marcii 1 Dccret. Sac 
Congrega- 
tionis S. 4 S. Sede ProUiit^rum^ kjj 

mti ou Nfouvcau tcftamcnc de Mous'^* 
contre le obicaions particuliores dc M. 
Simon. A Cologne i4f^i. 

liuiticme Partie des difficultcz propos^es 
a M. Steyacrt dc. fes cmportmcns fur 
la Itfturc de rEcriture Sainte \ 8c d' 
unc nouvcllc ordonancc fer cc mcfme f" Officiiter* 
fuiet. A Colognc 1^91. i tia Martii 

ficuvi^mc Partie dcsdificultcx proposecs xjos 
a M. Stcyaert dcs prohibitions de li- 
vres, & de quclcjucs au^rcs matxcrcs. 
A Cologne 1691. 

Prcmicre lettre. vid.fipiftolaf dcccm, 8co£to^ 

Prcmiere Lcttrc dc Monf. qcrbais DoiSeurs dc Sorbo^ 
nc a un «cnediain dc la Congregation de S. Maur 
couchant le Pecule des Rdigieux faits Curez, ouE- 
vcfqucs &c. A Paris 1^5,8, doncc cqrrigatqr Dec.Sac 
Cong. S. Off. 1 1, Mat. 1 704, ' 

jl Prencipc Hcrmafrodito. yid.Fcrrantis Pallavidqi, 

il Prencipc Nigello di Guid'UfaaIdo Benamati . 

k Pretcndu Encmi de Dieu, & la loy rcfote dar le Si- 
f^KT'*'' S. Viaor . Adrcffc a r Autheur de guisc fou$ 
lc Nom dc Henn dc la Mari, A LUIc x^SofDecSac, 
qong.Ind.3i.Mar.i^8i. 

dein Prcti , c deUc Mpnachc Miitrimonio , vid. Matri- 

monio . 
Preuvcs des Libertez de l'Eg!ifc^aUcane. 
Pirapcma, qu« una cann Virgilio circumfMri folet. 
Prideaux . vid. Jo: Prideaux . 
de Prideaux. vid.Hifteire de Juif$. 
Pricre pour de«i«nder)ipieu h -race d-une veritable, 

e perfaite converfion. ^- w » .n,«wic, 

^ Silr '* ^**^* Cayalicrc Marina. v5de : Jo: Baptift* 
4c Prima pbilofophia. vid.Renati des Chartes. 
* J^r*!! ^r""?'''»''^'"'""^"^'^» feuSpiritualesoo- 
glur^ ^^ *"""'^ '"• - ^"**'^'^ * ^°«*'^ ^«^^- 
de Primatu Petri. vid.Be;«i Rhenani. 
«^ la ftimautc «9 rEglJfe, «u de la HierarchiedTcel- 

Ee Jc 4H Indfx Libmum 

U par FrancoisVeronLcfteufj & PrcdicateurduRojf 

pour les concroverfes . 
dc Priniicivo anno. vid. Hierofiymt Vccchietci. 
Primiere lifte de Canoines^ Cures^ vid.Liilc deCancd* 

ncs Curcs. 
Primus 'Tubcrus Carniolanus; i.cl. 
de Principatu Chriiti. vid.Auguftini de Ronha^ 
de Principacu inter provincias £uropx. vide : . Frideriei 

Achillis. 
<de Principacu Papar. vid.BarIaami Monachi. 
de Principatu redte adminiArando . vid. Commencarja^ 

rum de Rcgno . 
de Priiicipibus catbolicis Vindicix. vidc s Joannis Bar« 

claii . - ^ , » 

Principis Inffitutio. Vid. loftitutio prindpjs. . . 
Principis, & Magiflratus Enchiiidion. vid/Enchlriidion 
. Principis. 
de Principis in populum potedatc. vid. Henrici Arnifxk 

Vindiciap concra Tyrannos. 
t^rincipiim cfc(riftianorum Manualje. vid. Manuale Princi- 

pum. 
dfc Principum Juirc . vld. Rpgcrii V Vidinghtoni < 
de Prirtcipum , ( quibus elcftio Impcratoris jn Gcrma- 

./lia commcndata cft ) origine , feu inflicutionc Librf 

Unus Simonis Scardii. 
dc Principum Sascularium dominio , vel poceftatc .^ v jd^ 

Difputatio intp clcricumj & Militem : Guliclmi Ba- 

rcth: Viridarii fomnium. 
Prisbachius. vid. VVoIpbangus. ,^ , 

dc Prifca, & rccenti immunitatc F.cclefiae, &Ecclefni- 

.flicorum li{>crcacc5 Gencralcs controvcifia? in duosli- 
i' bros diftinftap, &c.Authore MarioCurtcUi VilI«Ro* 

fatae Comlte &c. 
Privilcgia Regularium Brunonis Chaffaingh.. 
de privilcgiatis cafibus. vid. Battholornflei Milctot. . 
Probatio fpiritus jcfuitarum . vid. Anatomia Societatis. 
f^l^oblema dc RomanxFidci catholicifmo . vid. GuUelmi 

Pctkinfi. 
Probleme Ecclcfiaftiquc prppos^ a M. T Abbe Boiicau 

dc r AKfefyif^ui; a qui i^jpg i/^\\ fjrg«c. . Dc Mcffi- A J. Stde ProbibiUrum. -^U 

• rt Lovis Ant. dc Noaillcs Evcfquc it Cbalons cn 
t69S*Oa dc Mcffirc Lovis Ant. dc/NoaiUis Archc- 
vcquc de Paris an x6^6.In Dct. Sat\Cong.$.Off.:i« 
Junii X700. 
Jproblcmata Sacrae Scripturx. vid.Frantifti Georgii. 
^Problematam MilcellaDeorum Antariftocelicoruna ccncu- 
ria dimidiata ad DD.Studiofoi in Academia Ley^dcnfi 
e Ludovico R-auzco direfta^ 
^robas. vid.Antonius, 

^c l>roceflibas cxequucivis^ vid.Mattbxus Coluj:ii^. 
ide ProcelTibus » mandatis j & monitoriis • vide ^ Pctil 

Frideri • 
^e Proceflionc Spiritus Sanfli^ «id.CoUedaneaDccnoR9 

ftrationum^ 
troceffus conffftorialis Martn Jo: Hufs. 
Procopius Lupacius. i.cL 
Procurear General deLorraia> &: Barrols &c.vid.A6lc 

d* Appel ttitericttc par lc procupcur &«; 
Prodigio di mature &c. vid.Petri Gifolfi^ 
Prodigiorum Chrooicon « vldc c Chronicoo prodigior 

rum* 
iProdigium hatura?. vid.Pctri do Alvft, fc Aftorga. . 
Prodromus corporis Theologi* > quo tota Fidei , 4ic 
toioruA do&rma > Hiftoria ^ item propbetia , metho- 
do pariter» & verbis facris, iecundtim verum V. T. 
iilifqae reipondcntruiB N. ieriem .multifariam affo- 
runuir^ Haga? Comitum i^^a. Sac. Congrcg.Ind. 4. 
Mar.t^o^ 
IProfeffio r.pnndortim, fiveArticfiloromi^idciN. vid.C«« 

thotico-Romanus pacificu^s^. 
I>rofe(fion des Religieux . vid. De i' Antorite du R07 • 
^di Profetie Libro ^ vide t Opufculi di Oiacomo Laoi- 

batdiw 
Programmata Varii argurfienti. vide: Chrif. CcHaTius. 
Prognoftica , provcrbia » & difcurfus . vid. Uieronymi 

Mcfli* 
Programmatum Ilexas. Vid.)^o:Sebaftiarni« 
Prohlbitorum Librorum qiuidam EteticliQS • vid. Libro* 

rum omhium. 
t^rojet dc conj^rentc ^ ies maticres de controvcrfc 

E e a &c, 43 f tffdeic tibfMiim 

' &qlA l^arh 1^80. lo Dcc.Sacr,Coogc ^cdie f ^ 
. Martii i69i, 

Prologus. vid.Ex folio^ quodim .. 
Prologus in Theologiam naturaleiti • vtd^ Raymundi dl^ 

Sabiinde. 
Promptuarium aHegoriarum diilributus? in ^enCurias i $^ 

<c fgpra Auth.Jo:Bociacco &c% 
Prompcuarium illufirium cxemplQrum v Y^d^ : Tfacatrua^ 

Hiftoricum . 
Promptuariunv^tam juri^ civilb » quam B^^d^Hs ^ coii». 
fcriptum Gerihanice a BalthaCarc Klammer» nuncve^. 
ro mukis qusefirpnibus , & deciiionrbus auflum , S^ 
locupletius reddiW^n Qp^r9> & ftu^ipIoaofaimiScbep- 
pelitz . : 

4c Promulgacione liegum Eccleiiailicarufn , ac fpechtinak 
£ullarunx ^c. vide : Tra^Ucus de Promujgatione 1|^« 
gum., 
Prontius. v^d.Brentiu$... 

Propxdeumat;^ Oratori^. vid. Ffswcifcr Trachefa?!^ 
'4e Propagatipne Anima? rAtion^lis ex feoiine. vid, An^ 

m9 ratioQalis immortall^as . 
de Propagatiohe Jefuitarum. tid.Hiftoria Jeruitica. 
de Prophecia vera» 8^ £ilia. vidc: Antonii Van^dale^ 
Propofitiones Belgio-unito-Romanx i ac Papales . vid^. 

Folium cum hac infcriptione . 
Propofitipnes excerptar fx AuguftiQo. Yid^s Exameiil^ 

belli. 
Propolitiones Theolpgic^ du2 . vid. Antpnii AmaMi f 
propofitiones tirees de livres &c.vid.Fotiumimpre(ruai 

Gallice^ cui titulus eft proppfitjons tirees ^c. 
Propugnaculo d^ la Keal Jurifdi^on Protecion 4p la^ 
Regaiias dd Regio exequaturj y 4.6 la Real Monar- 
chia Patrocinio de la Jurifdicion dc los MetropoG- 
tanos, y de los Prlvilegios 4el Reyno de Sicilia eD. 
refpuefta de las reprcfeqtaciones efparcidas per los, 
lUuftrifiimos SennprQS Qbifpos de Catania » Qirgen-. 
ro , y Maz.2arA fohre V e:(e<:ucion de la$ Cart^s cii- 
culares de la SacraCongregacion de la Immunidad». 
locantes a recurfps, o apelacipnes de las declaraio-; 
ti«^ dc ^cofuras reCeryadas a la S$^ A]pofto)ica., y» €a abrotucion a cHicela, 6 relaxaciotn por via<len(/U 
)idad> o injufticia. DeaSacCoog. S. Otf. 7* Sepcciu^ 
bris X7X». 

iPropugnacutum OrlS. Canotiicox^iti Lateranenfium > doi» 
ncc expiiretitur • 

Propylatum Hiftoriaf • Vi<iSeverini VVaithcri» 

-Jit Proroganda Mifla. vid. Beriiardi LotiU 

Proipet ^arinacius. vid. Decifioniifti noVifliiHarum » 

l>ro(pcr Dovus. vid.Novus Profpcr. 

Frofper Steliatius. vid.AuguftinbmacJiia^ 

de Protedione Rcgi^. vid.Francifci Salgado. 

Pr6xch van de Rooms-patholyke Clergie dcr voornat» 
mc ftedeh Van 2ui)yHolIaAd , en van hunnC Mede- 
Randers , tegen di^ Yytgevci* cn Vcrbreyders van 
Kcekere firieven y den ha^m voerende Van den Heet 
loannes Kaptifta Buflfy , Paufelyken Nuntiuis , cnz» 
BevVectd. Tcgett het vuyl cn ondehgend Bock , bc- 
«iriegliik genaemt TrodftSchrift voof de RoomsCa- ^ 
th6lyken> dbor deVcrcenigde Provincien verfprcyd > 
m. Dobr J.Cvan erkel.I.V. L. Capiuikyt van d« 
Rooms-Cathblyke Utrcgtfchc kerk , cna. VVy hand* 
Kavtn het crfdcci onler voor vaderen . x. Machab. 
.iy»S4.tot delft Voot H«ndrik van Rbyn, BoekVei;* 
|toper.i7lo. 

iE|ufdemque Librl in idnomate latinb titulus eft-Prote« 
{tsitlo Romano *-|CathoUci Cleri in prapcipuis Oppi* 
dis HoIUtidiar Meridibnalis > cjuTquc CoQfortiUm con- 
tra Publicatores , & Propagatores quarumdam Epi* 
ftolarum gerentium nOmen D.Joanhis Baptifta! Buflii 
Nuncii Apoftolic! • Defenla contra rbrdidum , ac im*- 
probiirh Librunt fraudolenter nuncupatua^ , fcriptum 
confolatorium proRomanoi>CathbHcxs pct unitasPro* 
Vincias difpcrfis. Per J,C. Van Erckel LV, L. Gapi- 
tutarem Romaao Catholica? EccIefiaEDItra)e£tinaevin* 
dicamus haereditatem Patru^ noftroruro x. Machab. 
xy. 54. Dclphis pro Henrico Van Ryn Bibliopola. 
1716. Dcc^rcti Sacr» Gongrcgat. S. Offic» 1$. Aprilis 
1711. 

l?rbteftante$ fint nc J^urc Catfafco h^fctlcl. vid.Jurispu- 
blici ^uarftio* ; : 

E c j ' / l^ro- 4)^ ^^^^^ ^ibr^^m 

Protocataftafisi reupriaiaS^KjefuIflftitutio. vid.Tbcd" 

phili Eugenii. 
PrptocoIIum > hoc eftAAa coUoquii inter Palatioos^ & 
VViticbergicos Theologos* .^\^ 

ProtofynccIIus. vid.Gregorii Hieronomacbi . 
de Protrahenda vita ultra if.annos. 
Proverbia , & frognoftica • vid. Uieronymi Mefli • 
Provi^rbia Kabokiorum • vid. Sententix > & proverbia . 
de Rtoviden,tia Dei . vide : Etiam Sermones de provr- 

dentia. 
de Provincialibus quas voc/int litteris , (eu Cleander j 
& Eudoxus Dialogi. Puteolis x^^j.Decr.S,Offic.i7. 
Januarii 1703» 
de Provinciarum Europar prlncipatu . vid. Friderici A- 

chillis . 
de Prudentia ]uris chriftianorum . vide : Joannis Schil-i 

teri * 
Prudentum Statera.' vid.Statera. 
Pfalmi aliquot Davidici per Henricum Stephanum \ & 

quofdamalios, Grzco carmine traduAi. 
Pfalmi lo^. Expoiitio • vide : Ferdinandi de las Iii« 

fantas • 
Pfalmi Davidis. vld.JosMatthaei. 
Pfalmi Davidis carmine impreiTi Lovanii . 
Pfalmorum Davidis cum catholica expofitione Eccle/ra* 

ftica liber imprefTus per Henricum Stepbanum . 
Pfaimorum paraphraies, & annotationes. vid. Joannis » 

Pici. 
Pialmorum precationes. yid.Precationes pralmonun. 
Pfalmorum virtutes. vid.il Salmifia di David. 
in Pfalmos commentaria. vid.Jacobi Fabri. 
in Pfalmos Enarrationes . vid. Vincentii Cicon!x« 
in Pfalmos cxegefis. vid. Antonii Aeuclini • 
Pfalterium JDavidis ex Hebraico in Germanicum, &La* 

tiiium fermonem iideliter translacum . 
Pfiilterium Grzco carmine verfum . vid. Pauli Dolfci . 
Pfalterium Hebraicum, Gra^cum, latinum , cum Anno^ 

tarionibus impreffum per Sebaftianum Munfterum . 
Pfakerium translationfs veteris > cum]nova praefatione 
Martini |.u.tcri. A S. 5ei0 VrohAiurm . 439 

ikciffen . Vid. Augufti PfcifFcr i . 
Pfeudo-Ifidorus. vid. Epiftolarum DecretaHuin: 
Pfychologia . vid5.Jo: Angelii . 
Ptolcmxi Imagines . vid. Libri decem Annulorom . 
in Pcolemaei Quadripartium commcntaria « vid. Carcfani 

Opera , 
Ptolemaeus Parvus in Genethliacis > Junfhis Anbibus * 
Authpre Andrea Argolo in Patavino Lycaco Mathcma- 
ticas fcientias proficente . 
Publicatio liteerarum ad omnes Chriftifideles . vid. Civt- 

tatis Magdeburgenfis . 
Publication de la conftitatiQn de Noftre S.Pere le Pape. 
vid.Lettrepaftorale: Ordinanae de Monfeigncur : Les 
Raifons . 
de PuUicis concubinariis . vid.Bermundi Coveronii. 
de Publico Jure • vid. Dominici Arumari • 
Puccius filidinus. vid.Francifcus.. 
de Pudlcitia commentaria. vid. Antonii ^onfinii. 
la Pudicitia Schernita . vid.Ferrantis P^llavtcini. 
PuerHes Scntcntiap. vid Sententiaf. 
PueriUs catechefis. vid.Jacobi Brunfuicenfis , 
Puerorum catechefis. vid. Catechciis . 
Puerorum. Infticuti^ . vid. Uentici Bcbeiii . 
Puerorum Introduflio • vid. Introdu^io . 
Puerorum Pacdalpgia. vid.Pctri Mofcllani. 
ad Pucros ]nftittt<indos elementa. vid^ Elementa . 
h Faiffance Koyak, & Saccrdotale^ 
P^IUdus,^ vid.Joannes. 
Pultius . vid. Lttdovici Pultii . 
Pumekhius. vid. Hic jonymi . 
P. V. P. G. fic infcribit fuum nomcn^ quid^m Auchor . vld. 

Chrooologia fepteoaria. 
Pupperus. vid.Joannes. 

dc Pura, 8? vera EccJefia. vid.Tradatus de vera* 
Purgatorii Alchimia • vid. Alchimia . 
de Purgaiprii Igne., vtd.Apolpgta Grarconim. 
Purpuri. vid.Joannes. 
Puruey. vid.Joanncs.. 

y puttanifmo Romano > overe Conclave generale deU# 
i;>UCcane dclia Qortc. Cui anncttitur alius Libellus » 

£ « 4 cui 440 Index Librwum . a i 

cui titulus^: Dialogo tra Pafquino 9 « Marfbrio loprl 

r ifteffo foggctto . 
Pyramidum ludus . vid.Ludus. 
Pyrminius. vid. Achilles * 

Pyromantix libri > &c fcripu omnia . ^ 

in Pythagorac Poemata Commeiltarii * Vid. Viti Amcr- 

bachii. 
Pythagoricum Symbolum . Vid. Bartholomati Agricohr * 
Pyftibram. vid.Joannes. Q Otra tandcfh ratione ^iriml , &c.vid.Pauli ftcnii • 
Quadragefimale del P.F.Diego da Lequile . viiw 

NuOvo Quadragefimale* 
il Quarefimale di Fr. Mario de l^ignoni • vid. Opete ^ 

t^r.Mario/ 
Quadragefimale dcl Padrc Fra Salvatore Cadana di Tur« 

Vino. 
Qux Aegia potefia^i quo debent Autfa.folcmncs ^ele^ 

fi« Conventus indiciy cogique^ 
Quxfiio bipartita. vid.In Gcbrgium BlacueUum • 
Quapftio' capitalis* vid. Juris publtci • 
Quarftio de majori folatio morientis^ vid. ComOedi^ fu-^ 

per qua^ftionc.v Ludi Theutonici. 
dc Quasftionc faAi Janlenji vama? qii^iones Jurh , & 

refponfa. 1708. £x Dec.Sac.CongrcgauS, 0£cii 17. 

Julii i7op. 
Quxfiiones du^ de verbis^ quibus Chrifius Evcharifiiam 

confecit.. vid. Ambrofii Catharini . 
QuaeiUones Juris, tam CiviliSi quaniSaxonici. vid.Pe" 

tri Eigii* 
^afiiiones Morales ? & Legales • AuthOre A6gelo Ma** 

ria Verricclli . 
Quxftiones 4*de facris Figurativls: AUthore PctroCiof- 

fio Empulitano • 
Quacftiones quinquaginta de Pcfle. vid.Hodegcttcufti. 
Quacfiioocs Senatus Archicpiicopalis • Vi4< Decifiones $ 

&C qu^fiiooqf 

l Qu«- i S. Sfde TrciiUterum \, 441 

X!^9rflioncs fele^ in prxcipuls Theologiac moralisTr^ 
Aatibus: Audtore R.P.Matcbaro de Moya Soc.Jefui 
Tomus primus Matritt itf^i* Decr.&Officii zi.Mar- 
tii 1704- 
«jufdem Appendix ad qua^ones releiQas prioris TonAU 
AuAore R.P.Matthaeo deMoya Soc.Jeru« Tomusfe* 
cundus. Matriti itf^f.Dea. Saa» Gongr.S. Offic. ii* 
Mart.iro4- 

<2ua0fiionis graviffinue Explicatio. vid« Gravifltmae quae»- 
ftipnisi* 

Quarjjlionum nobiliumy &€.vld.j6annis Bidembachis • 

Quarftionum Politicarum Librl tres • vide : EpimecroH 
au^tarium^ 

<^xftionum Tbeolpgic«ipim id Eullas > caj^ula > & 
canones .Concilii trid. Difputatione^. Praefide Jo: Hco«- 
rico Heideggero Tiguri» fcu SacerdotiumRomanumi 
ima cum ejusSacrificio ex charaderibus ordiiiumAr^ 
raonici & Melchifedeciani &c.Studio, &Op€raHen* 
xici H0r<^ii &c. Amftdodami ilr^o. In Dec. Congr» 
Ind. 21. JNovemb. i 690. 

Qual maftiera» &c. vid« Catechiimus j cuititulus. 

Quarante Do^eurs de la faculte detkcologiedeParls» 
vid. Lettre d'un Evefque a UB Evefque &c Anoni* 
tnus, cui titulus &c. 

U Quarei^ma dell* Anima : Medltaaiioni M P. D^ Gio: 
Giacomo Cevafco della Congregasuooe fct. lo Ca« 
merino i707*doncc corHgacur. Dec.S.CongkInd.if. 
januarii 1714« ' 

Quartum Juris modfUm in Caufa Do&otisMartia con* 
tra theoIogosSocietads, & cunfi:os eis. adharrentcs i 
& faventes, oblatum l^rbi« & Orb]$ quo ixponttn- 
tur infignia beneficia, quaBDo^riUe. quibur^imeo- 
rum prxftitit , & gravamina > & nocumenta » quie 
pauus eft ab illis , natraturque Hiftoria . infbrmatio^ 
num hifce diebus captarum fub Vicario GeneraliMe- 
chlinienfi contra illum • Lavanii menfe Ma)o anno 
17 1^* Decret. Sacr. Congreg. S. Offic. xf.Noverobris 
171». 

Quatorziefme Lettre. vid.Epiftolaf de^em, & oGto. 

a Quattre dcmandca refponte • vid» Relpoiife • 

Quat- L^ 44M ^i^ tifirmm 

X^zttce Sofmeti . vid. libellus inknp^i qatttre Smtf 
nets. '* 

Quttricfme kttfc. vtd.Epiftolff x«. 

Quatriefmc inefnoire. vid^Mcmoire. 

Quacuor Evangelia cur Ecclefia acceptdvit . vide: iSujf 
Eccfefia. 

Quamor Specu!orumLtbrK vidAibu decem anttloiuai « 

Q; a B. V. Ad generofam Holzhufiorum gememdeve- 
ro mercis genbre > cx quo Henficus 112. Imp. obiip 
Differcatio &c.Au^. Manino Di&mbacbio Moeno Ezaa^ 
cofiirtano. Franco&rci i^Sf* 

Quenedo. vid.JLes Vifions^ 

Quenftedc. vid.DiaIogus de Pacriis Itluftrium. 

Querela de Poncificiis infidiis per Germaniam . 

Qummoaia Friderici II. Imp. Auch. Pecro deVinelsCan^ 
cellario ejufden^ Friderici . 

Querimonia Frivola Janfeniana. vid.MemorlaIefiminenp>. 
ciilimum. 

Querimonia Jacobi Zagers. vtd.Humilk) &fuppler. 

Querimonia MlSx. vid.LamencaciO) &querlmoaja^ 

Queriraonia. vid. Pafchafii . 

Qulndcci Oraztoni di S.Brigida. Sic intitulatuf folkinBi 
quoddam. vid.EiL folio quodam. 

Qpindecim Sandtorum auxtliaconrm OfScium. vid. Of** 
ficium quindecim. 

Qiiinos. vid.Bruno. • 

QuinquAginta Icones^. vad. rcoftes qainquagincav 

Quinquagtnta Retaciones ex Parnaflo de variis Europae^ 
evencibus , adjundla eft racio ftatus Davidis Judxo« 
nimRegisi, tribuslibriscomprehenta. Hamburgi 1685« 
Dec. Cong. Ind. die 2«Julii h6$6, 

Quinque difierenciarum ratiooes . vid. Pancalogiis Dia«» 
phoricus • 

<^inque folia impr efia fine aufio;is nofDinet ae fine teni« 
poris , & loci defignacione exprefla > quorum ticukis 
eft. ^Jti/^fi» iUi^AmicialU LBtart^ mH- AUaigdeVirw 
%ii > & f equimr • Sigmttrmiii >. mentn h$gtv9 U fbQfirs hn^ 
laLirifrM^ C^r.Et4nprin»a faeie primifoliilegicuy ante 
omnia qoaedam prolixa fencencia TercuIIiani in Apolp^ 
gecica . Ixi Dcc. S, Cong.S. Oflfc. Z5i' Mov. i ^i^ 

QuiOr A S. Seif Vrcbikitarumi 44} 

^uinque libri femeftrium. vid.Danielis Molleri. 

Quinque librorum Moyfis brevis , ac perfpicua Expln 
catio. 

Qiiinque propofitionum Janfeniftarum . vide: BrevUCma 
quinque propofitionum : Diflincion Abregie s FoUa 
quxdam impreffa: Jufta damnatio: Libri omnes» & 
<iuicunque: Memoire; Ordinance de Monf. » 

Quinti SuuiM Satyrae in Philodemum cum notis vari^- 
rum. Colonia? i^fti« Idiomaee. vulgaii»*^ Latiao e- 
ditar . JDcc^Slic. Congr. Ind. &z« Dec. 2700. 

Quintus Heduus. vid. Theoiogia aiitlqua. 

Quirino Senatore Veneto. vid.Avy]{o delle RagioAt. 

Quirinus Beutherus Monsbacenfis^ x.cl. 

Quodus. vid.NiColatis. 

Quoudianarum reeum SylIoge« vuLjoachlQoI Cbxtcti» R RAbardetfs.4 vid.Mkhadia Rabtrdei. 
Rabbi Jakob filio Chavia* vid.Lat!flc> Octtlailf- 

raelis, Pars x.&c 
K. Mofis Maimonidae de Idolohcria Liber cum Intcrpre- 

tatione larina, & notis Dionyfii Voffii. Amftetdami 

1 6^. Dec. Sac««Cong. Ind. 7. Febr. 1 7 x &• 
Habbi SaIomonis> & Chimi» &c commentaria. vide ; 

Commentari^ SalomoniS'. 
Rabbi Simeone PrincipeConciooatorum PopuliHebaB!* 

vid.vel Latioe» Jalkut, pars z.&c. 
&abiflorum (eiicentiae. rid.Sem;eatiar, & Proverkia. 
Sabelcfitts^ x. cL 
Kabletius. vid.Francifcus. 
Babus. vid. Ltidovicuji . 
Raccolta di varie divotiom. vid.Libelli qmdam comi* 

nentes particularem cuttum. .. 
Racconto lAorico del Dotror D.Gio; Batlifta RomanOf 

€ Cologne. vid.Della Cangiura de'Miniftri. 
fiacemationum firunonis Sciliii Colle^o^ vid. Berhardi 

LovJui. 
Radenfis. vld.VVilhcImus* 

Ra- L 444 InJex Libnrum 

Radivil. vid.MIcohus. 
Radtrpinner . vid. Samuel . 
Radulphi CuduTorthi fiilema Intelleftuale hujusttniv^rtf 

SecXofn.L&ILJenx i7j5-De€C>Sacf«Cong. Indicit 

ij.Aprilis 1719» 
RafFaele Grinezzoni. vid.Affanni deirAnima^ 
Ragionamento in matetia di Religione , accadato ttk 

due atnici Italiani • 
Raggioni a. pro del communc ddla FedeliffimaGittadi 

Napoli > c de' fuoi Cafali intdrilo iii reppcilire i Mor* 

ti. Dec.ut fupra. 
Ragioni delia Republica di Venetia . vid» Avvird dellt 

ragioni • 
Ragioni a pro della fedelidima Citta di Mapoli contro 

al procedimento ftraordiDario nelle caufe del Sant' 

Officio divifate in trr capi &c. Decreto Clementis 

XI. i7.Februarii 1710. 
Ragioni del Rceno di Napoli nella caufa de*fuoi he» 

neficii Ecclekallici > che fi tratta il Real Conffglid del« 

la Maeftadel Re nnovamente a taraffare ordinato&c* 

Dec. Clem« }tl. 1 7. Hebn 1 7 1 o» 
Ragioni per la Fedeliflfima, & EcceUentitfima Ckta dl. 

Napoli circa rimpedire la. fabrica delle noVe Chie* 

fe , e Tacquifto > che gl* Ecclefiaftici fanno de beni 

de*Secolari &c. Decret.Sacn Congr.Ind^ai. }^anuaril 

lyai* 
Ragioni a pro de Frati Minori Oflervanti dellat^rovin- 

cia di S*Nicolo di Bari con le quali fi dimoftraHotl 

doverfi efeauire il Breve in cui viene eletto ilP.Bo^ 

naventura di Bifceglia Provinciale • Impreffam Nea^* 

poli 6. Oflob. 17^6, Audore Afcanio Centomani * 

Decr.S. Officii ir.Fcbr. 173^. 
Ragguaglio de'coftumi deUaFraocia. vii Joan. l^aptifiar 

Marini. 
R^guagli di Trajano BoccaUni « vidc.: Avvifi di Par' 

naffo. 
Ragnonus. vid.Ladantius« 
Ragucius. vid.Antonii Ragaci!^ 
Raimundi. vid.Annibaiis Raimiindi^ 
Rainaldus. vid.Joaonisr 

lci ^ /• Sede TrMbiiwum . 441 

lcs Raifons 9 pour les quelles on n*a trowi convenJt 

de publier auDii^cefe de6and> avec les foUeinnices 

accoflumees, cerc&ineBuIIe contre ielivrcdudefunft 

Evefque d'Ipre JanieniMS t reprcfcmc^e ^ar Monf. le 

Reverendifs. Evefque dc Crand» &c, 
Jlalde. vid. Balihafar . 
Ramerus. vid.Syncagma Philippo Rameo. 
Jlamigidio Glacefchaf yid. pancafic capriccioic « 
Kampilogus . vid. Anconius dc Rampilogis, 
Samus. vid.Pecrus. 
RangoUnus . vid. Claudii Rangolii • 
Ranucii Cheri d^icix cencutn Poetarum GaUomni « 
Raphael Mulatus • i.ci, 
Raphael Thorius. vid.Ifaacii Ca&ubonl, 
{(apfodus. i.cl. 

Raflinii . vid. Dello Scrupolofo convjnco • 
Racio brevis craflandarum Concionum. 
Racio> cur quiconfeffionemAuguflanamprofitmturs &e« 
|lacio» fo^n^a publice o^andt Deums ^cque adminifiran* 

di Sacramenca Anglorum ficclcfist , quae Genev« col» 

ligitur, 
Racio > & Mechodus coniblandi perlculofe dccumbe»* 

tes, &c. 
Ilacionalis , & experimcntalis Philofophit plaeita Iilu« 

firifiimp , & Reverendiffimo D. Matceliino Albergottoi 

Pacricio Arecino , & Nobili Florencino Marchiar Gu« 

bernatori OroeraU a Vcnaqtio Criccbi Leoniilano ftu« 

denc^ dicaca^ Maceratap i^o^Ex Decr.Sac. Congr.S. 

Oft\i7.Jalil 170^. 
de Racione adminiftraodac Relpublicar • vid. Epimetroti 

Audbrium: Jo:Cafi. 
de Ratione dicendi, & diflferqidi. vid. DqfUiccndi • 
De Rattone difcendi . vid. Davidis Chycht^i : Francird 

Donei^ < 
dc Ratione Saaorun} tempenw • vld. Hieronymi Vec^- 

chierti. 
de Racione vltac fludiofat in Matrimonto collocandc . 

vid.CIaHdilBaduelis. 
Ilationes, ob quas lUuftrirs. & Reverendifs. D. Archiepif- 

^opu$Mccblimcofiiit &c.a promul^acioneBulIar, qiia. 

pr*- 44^ tffdesc LihrorUni 

profcribittir Liber, cui Ticulus Cornelii Janfenii a&- 
ftinuit ex mandato» &c« e <SaUico in Latinum tran^ 
Utx. Incipien: Julfus dicere, & finien: £t tota £c« 
clefia probatam> &recepcam» 

Raudt* vid.Georgius. 

Rafenfpergerus. vid. Via veriutis, & pacis* 

Rauppius. vid. Bibliocbeca porcacilis. 

Rauzeus. vid. Problemacum MifceUancorum • 

Raydenus. i.cL 

Raymundi Lumbier Obfervaciones Tbeplogica& morateSji 
&c.drca propoficiones noviffime ab iBnoc. XL necnon 
circa alias ab Alcx. VIL haud pridem damaatas , quch- 
cumque idiomate impreifas. Dec. Sac. Cong^ lod. 2f« 
Jan. 1684* 

Raymundi de Sabaude Proiogus in Theologlam Natu- 
ralem. 

Raymundus Caronus. vid.Apo(lolatus« 

.Raymundus Lullus. vid. Do&oris Petri Bennazar> &c< 

Raymundns Neophitus. i.cL 

de fie beneficiaria di(fcrtaciones tres > ubi Caroli Tercii 
Auftrii Hifp.Regis Pii, Felicis, Viaoris P. P. Augu- 
|ti £di£tum , quo fruduum capionem in Sacetdociis t,%* 
ternorum, & vagancjum Clericorum jubec, cum fum- 
mo, tum optimo jure reAe, atque ordine faAum de- 
monftracur • Rex > qui fedec in folio Judicii difiipac 
omne malum incuicu fuo* Proverb. lo. A. D. 1708. 
Brevi SanAlfs. Clemencis Papx XL i^.Februarii 1716. 

de Re mccrica. 

dc Rebus Galiicis prxcipuis . vide : Lauxeatii Rife* 
bergii. 

de Rebus geftis Turcarum; vid. Ludovici , feu Laonici* 

de Kebus memoriaiibus • vid. Rieardi Dinoci ^ 

de rebus Sacris, & Lcdefiaflici^ Exercicaciones Hiftorn 
co-Cricicac &c. Au&ore Samuele Bafnagio Hotteman 
viil^o. Ultraje^i x^^a*Dec.$ac«Cong. Ind.^-Marrii 
170^. 

Recantatio de inferno. 

Reccius. vid.HiftoriaPontificum# 

Recend.vid.AAa conferentia?r 

Rec«;ptiora Sac. Ricuum Congregauonii» D.cereta nttillbi 

ba- l^a&etms conjun&im imprdla , a }o: BaptUla Pitcoiio 

Veneco colle£ta. Veoctiis 270».Sicr* Congr, Inil.4- 

Mart. 170^. 
Keceptatio omniufn figurarum S.Scrip6. 
•ficc\t de cc 9 <|ui s' eft paffe au Parlament «u fuiec At \z 

Bulle de N. Saint Perc le Papc Ale^ VU. conttc les 

cenfures de Sorbon. 
(Re(^ordus. vid.Robertus. 
Secriminatio adverfus Eduardum l>um . vidc : Jo: Ger- 

tophii. 
dc Redta Niccni Canonis •^.&c. vid« Joann» latmoii . 
4e Redlorum Ecclcfiae Officio, vid.Cemum9 &quatuorr 

dccim Sentendx • 
Bccueil des Pieces • vid.Lc Mercure Jefuite. 
'Recueil dc divcrfes Pieces Conccrnant le Quietifmc > 9c 

lesQuietilles, ouMoIinos fes difciples. AAmftetd?m 

76^8.Dec.S.Cong.S.Off. i^.Mar. s^^yi. 
IKecueil dcs Fa£him> & autres Pieces, &c. A la defence 

du Calcndrier du Diocefe de Saint Po«$ i6%6, Vna 

cum proprio SanSorum renovato ab -eodem E(>i Tcopoi 

iiecnon Dircdoris , ac CalcndarH eju(d«m Eccleiiar > 

ac Dioecefi ab anno i68i.citra. Dec.S. Cong. S.Off. 

27.Apr.1701. 
ilecueil ^e pki^eurs Picces curieufcs* comme il fe verra 

a la Pagc fuivant. A Ville >Francbe • Dec. S;c. Cong^ 

Iftd.i7.Maii 1^87. 
4ie Redditibus, & decimis Tra^us. vid. Tradbtus de 

redditibus . 
^Reouil <lc Sermons fiir divcw Textes derEcritureiS. pcwr 

l*Etat prefent derEglife. Par FrancoisTurrccin Minl- 

ftre du Saint Evangile , & Profeflcur cn Theologie , 

A Geneve i ^87. Dec. Sac. Cong. Ind. 7. Febr. 1718, 
^edivivus Scotanus. vid. Scotanus . 
Keflexiones Anconii Heraudi addita? libro^ cui tiutlus: X 

Cafi > & avvenimenci dclla confeffione , non pcrmiV' 

cuntur % nifi corre^« juxta impreiEonem Romx 

&eflexiones ad nppcrrimafn declaratlonem DoAoris Hen- 
ncbeU per Franciicum Marcin S. Th. Doft. &C. Lovanil 
i7^f.I>ec.S.O& xi.MsiX«x7of. 

■0 " ■ '^'- , 44^ ^^^f^ ^i^^^^ 

Itcflexipnsi fur U cmellepcrfecution, qtic foufrre rEgK\ 
fe i!«form*e de Francc , & <ur la conduite, & les aiksi 
dc la dernicre Affcriiblie du Clergc de ce Royaume ^ 

Iteflexioiis chrcfticnnes fur l*ordonancc de Monf.rEvcf- 
quc de S,Pons du tS.Sept. i<»^4. la^s. Dccr. Cong.S. 
Off ar.Apr. 1701. ' 

^cflcxionschreftienoes adreffes aMonCrEvcfquedcSaint 
Ponsj mt fujct de fon ordoqance c0mre lcsRccollcct 
tes du li.Sept. i6p4. 169S. ^ 

kcm omnes aliiLibelli, Epiftolae, Fotia, & alia qua?cun- 
quc hinq inde editaOccaiioBC concroverfiar interprardi- 
aum Epifcopum, 8c PP.Rccollcfto. DecSac.Congr^ 
uc fup.prohibentur. 

Reftexions fuccintcs fur la Icttrc d*un Cattholique Ro- 
itiain a un de fes amis d'ltalie touchant Tetat prc&nt 
des Catholiqucs Romains en Hollandc, 7* Novcmbre 
1704. Brevi Saodiifs. D. N. Clcm. Papac XI. 4. Oftobris, 

1707. 

Rcformacio concra Miffam • vid.Bcrnenfis. 

Reformatio Ccclciia? Colonicniis. 

contra Reformatos S« Francifci Apolo^ia . vid. Apologi;^ 
contra Reformatos. 

Jiu Refus de ifgncr le Formulaire pour fervir de refpon« 
fe a ua' ecrit , qui a pour titre : Secondc prefervati£ 
179^. iine nomine Authoris , & ImpreiTons , & lo- 
co irpprcifioni&« Decr. Sacr. Congr. S«Ofiu:. z^.Jalii 

I72Z. 

Refiit;atio Accufatoris Anonymi damnata ab Iqnoc. XU 
propoiitione adfcrjbentis Ordinum Religioforum Theo« 
logis, ac praccipue Soc.Jefu. Auch. VVilbqJlmo San-* 
dxo S. Thcol. licent . 

Itefutatio compilationisZuvingliana?. vld^: Solida refu« 
tatio. 

RcfUtatio libelli fuppIicisR.P.Marci a S.FrancifcoCar- 
menta? Difcalceati Ind. Ah&. Egldio Albano Pafto- 
re , & Decano B. M. trans Diiiam in Civ. Mechli- 
nicnfi. Lovanii 1^88. In Dccr» Congreg.S. Offica^» 
Nov. 16B9. 

Relucauo ref{M)nfi ad Libcllum , cuj tlculus-** Motivum. 4 S.Sede Probihiidrumi 449 

« YurU pro Capiculo Cathedrali Harkmenfi j five £fu- 

cidatio ulterior Jurium ejufdtm Capitufi . Harlemi 

Typis Nicolai Braan i/os.Brcvi SS.D.N. Clemcmis 

Papac XI.4.0aobris 1707. 
]Kefucation d'un Monitoire de Monftigneur rArcheva- 

que de Malines fignifie a Monfieur Guilliaume Van- 

de-NelTe Pafteur de S.Catherine. A Bruxelhes lc 17. 

FMrier 1708. becret. Sacr. Congrcg. S. QSic. ii.Ju- 

nii i7(a. 
Refutation peremptoire. vid.Opurcu!a tria. 
de Regalibus • vidc : De natura jurium : R^ierii S!»> 

tini. 
Regeilians., vid.Dialogus Kairftans. 
Keggitis. vid.Monorii Reggii. 
Regia inftitutio ad Prindpem Primogeoitum . vid.Jaco 

bi piimi. 
de Regia Lege.^ vid.Jufti Evardi. 
JRegia ih matriiiionium pocedas. vid.Joannls Launoii. 
de Regia prote^tione. vid. Francifci Satgado. 
de Regix poteftacis, $c Ecclefiafticae diflferencia • vide t 

De vera differencia,. 
JlegU fanguinis clamor ad Coeluin. 
concra Regimen Foeminarum Liber • vld.. Llber cootra 

regimen. 
4e Regimine chriftiatioruni Prtncipum > &c. Opufcutum 

Hiftoricum Legalct religiofeque Policicum Arbor (c- 

le£ta 9 e quodam Viridario Ecclefiaftico Purpuraco * 

Aucb.JoiDonseo Sandloro Alcamurano» &c. 
<jufdem Viridarium ^cclefiafticum Purpuratum io nod» 

nullis Arboribus tnter Sft R. Ecclf f. Cardinales divH 

fum> &c. 
de Regimine Ecclefiae . vid. Bdmuodr R^cherii : Simoms 

Vigorii . 
4e Regimine Sxcularis & Ecclefiaftrco» qim adceflionc 

eorum y quar durantibus belhs circa Scatum Imperii 

Romani , & fubftquucam in cq pacis compontio- 

nem , innovata . Auchore Theodbro Reikingk luat 

confiilco. 
!Regio(iiontanus^ v4:d.Jo;MarceItus» 
4c Rcgio P4tronatu j ac aliis nonnullis f^egailirs Regi- 

: : ' F f " buT 4S<> Index Librorum • ' 

^us Catholicls Indiarum Occidentalium Imperio|5er^ 
tinentibtis . Quzftiones &c. Auftore D. Petro Frada 
&c. Macriti 1677. In Dec. Sac. Congreg. Ind.die 10. 
Sept US8. 

Regis Jus. Vid.Guliclmi Baret< 

de Regis Romafi6rum eledlione 4 vide : Dominici Aru- 

[ Regis , & Senatus Anglici rententia de Concilio» quod 
Paulus Epifc.Rom.Manruat futuriim fimulavit. 

Regium jTus Hebrxorum. vid.yilhelmi. 

Regiuvn fcutUm i vid. Scutum Regium • 

Regius. vid.Clavls aurea^ qua aperiuntur &c. 

Regle des Aflbciez a Y EnfancW de }efus mpdele de per« 
feAion pour tous les e(lats; A Lion tets.ln Decr. 
Cong. S. OflSc. Ap. Nov. I ^S^- 

de$ Kegles tres importantes. vid.Lettre JeirAuteur. 

Regles ift^ imporcantes tirees de deux Faffages » &d.' 
Pour fervir d' Eclaciflement a TExamen duLivrc du 
Pere fiagbt» intitule: Defenfe du Droit Epifcopal. 

Regnerii Sixtini CsiiTeleiifi^ de Regalibiis . . 

Regni Hundum iartum. yid.EvangeliUm lactum^ 

de Regno » aut Principatu refie adminifirando n vide : 
Commentariorum de Regno.' 

de Regno Chrifti lib. f.& i. 

de Regno Chrifti gldriafo. vid< flalcyonia • 

de Regdo, Civitate, & Domo Dei> ac Domiiu M.Je- 
fu Chrilti\ 

del fiegfio delli Slavi i Atm Schiavoni , vide : Mauror 

Orbini 4 
Itcpora breve i c facile per' farq Oratioiic mattina , cJ 
lera fopra quelDivino punto: Fiatvoluiltastua. Da- 
ta in luce per Livio Leone^ 

Regola di Perfettione s la quale contiene un brevf » e' 
chiard competidio di.tutta la.vita i^irituale y ridotr 
ta ad Un fol punto della VofQnta Divina % e diviia 
in tre parti dal R.P.F. BCen^d^tto da^ tinkM Ingle- 
fe deirOrdinef de'Min6rI Capuccini , e tradotta dal- 
la rmgOa Latina nell Italiana . In Viterbo 1667* Iif 
Decrcio Congrcgationis Sanfti Ofic. dic a^. No- 
tcmb.t^Bjr* :ga ^ 4 S.Sede Vr^briiPorum. ^fi 

|iego!e> Documcnti, Avvertimenci • vide : Opufcuii 41 
-s::: ', Giacomo Lambardil , i « 

■^i Regula;, five maximae (rhriftianiimi , vid. Catbblico-Ro- 

,. manus Pacificus^ , , , , 

Regulz AClionum humanaruni* vid.Apol{oIatus, 
g^ ad Regulam S.Francifci Le£l.Parenetica(* vid. Le£liones 

Parcncticx . 
^ contra Regulam Minoriurum , &c. vi4e : iCoiitra Re- 
^ gulam. 

de Regulares corrigendi modo • vid. Aurca Methbdus. 

de Regularis extra Regularem Domum commorahtis ob- 
^ ! ligatione. vid.JuliiClementis Scotti. 

^. in Regulas Soc^ Jefu Epil):oU dedicatori»; vid. EpiftoU 
,g .^ Dedicatoria . ^ . . . 

de Regulis Jefuitarum. vid. Jefuitica : ... 
I^ i^ Regum libros commentaria. vid.Claudii RangoHi^ 

^ jRegum fiiperioris ^vi curricula • vide : Herm;(nni Kir** 

^ ,. chnerj. . 

^ Reich . vid. Georgius : St^anus p 

Reicheltus. vid.julii Reichelti. 

Reihing. vid.De Laquei Pontificii. 
^ Rcikingk. vid.Dc Regiminc faeculari, 

Reimius. vid. Caffiodorus . , 

JReinerius Reinecciiis Steinchemus , vel Steioeckus . x. 

,, cLyid.Etiam chronica Slavorum. 
, Reingelbcrgenfis. vid.joachimus. 

Reinhardus Lbrichius Hadaraarijis. i.cl. 

Reinhardus Marpurgehfis. vid. Acies difputatipnttm • 

Reinholdus Marcanis VVeftphalus. i.cl. 
, dc^Reipub. adminiftrandar raciode, yid. fpimetron : Jo: 

: Cafi. , 
^ de Reip. & Religionis ftatu . vSd. Bellum Sexennale com- 

,, mentariorum dc ftatu Religionis. 

Reis . irid. Jofephini Luccrnenfis . 

Rciferius . vid. Antonii Rciferii . 
I Reiferius . vid. ^o: Lauhoii Teftis , 

' Relatio nuperi itin^ris profaiptorum Jefuitanim cx Regnis 
Bohcmiaf,& Ungariap,miffa ex Helicone juxta Parcialium. 
\ Relatio de brigine , & divifionc Religionis S. Franci- 
>' fci. vid.BfcvisrcIattQ* 

t F f » Rc- ^S% ^ tndex Lihprtim 

'Kekitioadfnncipes chrifiianos. ¥id.AlphonfideV^^; 

Relacion de lo fucedido en Ronu , tohrc el rtconoci- 
miento del Archiduque; concordados entve elPapa^, 
y Rey de Romanos : Protexta hccha por el Duque 
de XJseda a Su Saocidad : Y oficio , qoe mandb ol 
Rty fe paflaffe con el Nuncla , iofiniundole fu faly- 
da de Efpana. foeyi SS. D. N. Clcmentis Papat XI. 2.. 
Ofiobris 170^ 

Relation Abregge de Taffaire CnCciii par Monfeigneuf 
l* Archcveque de Malines au Sieur Guilljattme Vande^ 
Nefle Pafteur de Sainte Catberine a Bruxellcs pour 
reppondre a une ooavelle plainte de c^ Prelat. Dccr% 
Sac.Con2.S^Qiiic.22.Junii 1712« 

Relation ddrinquifition di Goa. A Paris 16BZ. 

Relation Nouvelle Hiftorique» vid. Politique « vid.rEik» 
rope wventc, 

Relation de ce qpk s*eft pafsc dans la Sorbonere du4^ 
Juin i7ax« Decret. Sacr. Congreg. Ind. z. Septembris 
I74f. 

Relation de ce qui s*eft pais^ au Parlament deRove» 
au fujetde la decjaration du 4. Aouft. 1720. touchanc 
la conciliation d'Eve(qucs. Dec«ut fiipra. 

Rdation de T Accroifement de laPapame, & duGou* 
vernemenc ab|oIu en Anglettere parttculiermente do* 
pois la longue prorogation de Novembre 16 js- U 
quelle a fini le xf. Feurier. 1^7^ jufques a prefen^^ 
Hambourg 1 750. Dec. Sac. Congrcg. Ind. a i. Januarl i 

Relation Apologetique , & Hiftorique de laSocietides 

Franc Mafons parl. G. D.M. F. M.« a Dubli« 

I738.cbez PatriceOdonoko. Deer. S. Oflicii af« Fe« 
bruarii 17 3 9' 

Relation des Miracles. vid.Vie* 

Relation dcUo Stato della Religione del Cavaliere £• 
donh> Sandio , Tradotta dall' Inglefe ia^IinguaggiQ 
Italiano • 

Re^;|ciones Antonii Perez. vid. Antonil Perez . 

Relaciones Boteri nen permittuntur> nifi ilia;^ quarfue* 

. runt corre&x juxta antiquiorem impreflionem Tauri« 

ni i^oi.faAarti per Jo; iDoi^ini^um Tarinum Sercpif^ 

iimo A S. Jedc fnhihil^um. ^ 45S 
iKmo Duci Sabau<£« dicatar > in iis prccipue « <)uat 
^ libro primo par. x. habencur io cap. iofcripto : Ddic 

^ For^e del Regno di Francia^ 

\ Religio Medici . 

\ Heligto Sociiiiana, Teu Otechefis Bftovlan» Nfajor pn- 
. blicis difputationibus (inferco ubique fornuilis ipfius 

^ 'Catechefeos c6ncexta ) r e&tata • Authore !Qicolao Ar« 

noldo. Franccquerx i^f4.Dec.Sac.Congreg.Ind.xf. 
^ .^an.iyi4* 

"de Religionq aniinam ad Beatifudinem perducente. vid« 

Jo: Micr*in , 
fie Religidne chriftiana brevis , & compeDdiora infitji- 

£tro. vid.Brevis, & compendiofa. 
Keligion^ chrifiiana, come dcfbba predicarfi. vid.Modo 

di cenere neirinfegnare. 
dc Religiooe falfa. vid.De falfa reilgione. 
de Refligiohe 'GenViIhim ^ eorumque apud eos caufis • 
Au6t. Eduardo Barone Herberc • Amfielodami x^^2* 
S.Cong.Ind. 4* Mar. 170^. 
«de Religione Rulforum^ Mo^covicarum » & Taitarorum 

liber intprtffih Spirap . 
de Religionis Bello. Vi^. Epiconmta Hiftoria?> 
Religidnis chriftianae cachtchefis. vid.Cacechefis. 
Religioms rndtmenta. l^ide : A. B. C.Catechefis » five 

f>rima. 
igions, OU Thecflogie des Turcs pflr Efchialle Mufii 
avec la prof^flfioti ix,^cy de Mahomet fils dePir-Ali. 
'Primicre Parcie a Bruflcllcs 17^3. Seconde Partie . 
Sac. Cong. Ind. 4. Mar. 1 70^. 
fes RetigTorfs duMonde^ ou demonftration de toucesles 
, religions , & Herefies de TAfie , Afrique , Amcri- 
que, *& de rBuTope » depuis le commencemenc du 
' Monde, jufqu'a prefent. Eficrites par le SeigneurA- 
lezander Roff > & rr^duites par le Seigneur Thomas 
laGrue. l 

Religiofa difefa al fingolar favore delle Sacratifs. Stim« 
mate del raffigurato dl Chrifio S. Francefco, fatca dai 
P. M. Gio: Francefco Ugolini . 
<k Rellgiofa S.Ignatii» fivc S. Enaeconis Fundacoris So- 
ciecacis Jcfu pet PP. Benediwtinos Infticutione. Deque 

F f 3 U- ^54 InJfiC Liir&rum 

libello Exercitiorum ejufdeiTiablxercit^rdrio Venora« 
bilis Servi Dei p/^c^*^ Cifneri Abbaris Bcnedidixni Ma- 
gna ex parte dcfumptor Conftantini Abbatis Ca/eta- 
ni Vindicis Bcncdiaini , quo ipfc Abbas Conftanti- 

» nus, tanqiiam fuppofititios, five adulceratosi non a- 
gnofcit. \ 

Reli^iofa: kijovienfcs crypt«> livc kijovia fubterranca. 
Auth* M. Jo: Herbinio . 

Reliquiarum ^.Ecclcfiarum tJrbis cataloguS. vid.Fufcus 
Papalis^ \ ^ . • . . V ', 

Remarks ypouthe Booko^ F. B. D. D. In Urfuch Difcipii^ 
ne is vindicatcd , and thedivine Rightof Bishops aC- 
fched: In Anfuver to a lettct of a certain Clergiroan i 

' By Philalethes: Douvay i/iS.vid. Animadverfioncsinf 
librum Edmundi de Burgo &c.Decr.' Sac. Congr. Ind. 
ig.Julii I7i^* ' 

R^marqucs fur lc Bref;de N.S.P. lc Papc Clemerit. XU 

*"a Mre. Humberc.Guill. a Precipiano Archevefque de^ 
iyialines &c.du 3.Mars 1709.EX Dec.Cong S.O£F. 17« 
julii 17^^* " . ." * 

Remarques fur iin Liyre intitule} Thcologic Morale , ou 

* rcfolucion des cas de confcience , fclon VEfcrittur^ 
Sainre, bs canons, & icsS.Pcresj Efcritcs par l.Re- 
mohde Pretre , & Dofteur en Thcologie a uh defeS 
Amis. Tome t.& a.' ' . \ . ^ 

Remarquesfur d»v«rs Eiidroits d' ttalie par Monfieue 
Addiflon pout fervir au Voyage de Monfieur Miffon * 
paris 1722. Decret. Sacr. Congtcg. Indic. 18. Julii 

172^, \. V ' ' V * i 

dc Remediis > Regibus > carterlfque t^rincipibui compe« 
tentibus , &c. vid. Traftatus de rcmcdiis : ' ^ 

RemiflTioncS; i>p<aotum,' qui varia loca Conc. Trid. incifc 
denter tradarUnt. Auth. Aiiguftino Barbofa. vid. Et* 
iam' declaratioh^es coru^dem Cardinalium • 

Remonde.' Vid.Remaxqucs. v 

Remonfirance faiAc par le^ReligicUX. vide : Tres hum^ 

ble. k I. 

Renaldino . vid. Teforb ncchiflimo . 
Renata fextum Spinx. vid.Sextum. 
R&nati dcs Chanes Opera fcquentia j done^ corrigahtur . A S. Siit ?robibiiwum . 455 

^ prima Philorophiaj in qua Dci exiftcnciai & Aaiaiae 

humanae a corpore diftindio dcmonftratur. 
nocx in Programma quodJam fub finem anni x6^^. in 

Belgio edicum» cumhoc citulo: Expiicatio mcntishu« 
^ ttianx > five d& Anima racionalt &c* 
^pift. ad Petrum Dinec Soc. Jefti per pranciaa^ Prsepoii- 

tum Provinclalem . 
epift.ad ce|cberrimun> Virum D.Gisb^rtiim Voefiumi in 

qua cxaminancur 4uq libri &c. 
padibnes Animx Libelius Gallicc ab eodem Auch. con- 

fcripcus ) nuac autem in excerorum graciam Lacina ci* 
• vicace donacus ab H. D. M, L V. L. 
Opcr^ Phiiofophi^a. 
Ren^ci des Carces Medicaciones de prima Philofophia • 

Amftelbdami i7o^.fineTypographinomine. Dec.Sac. 

Cong. S, Offic. i^. Julii 1 7 » a. 
Renacus Equcs Galio Belgicus . vid. Ap9logecicus Tri* 

parcicusV 
Renacus Verdeus • vid, Sc^cer^ ^ 
Rcnnerus . vid. Michacl . 
Rennigerus. vid.Michacl. 
M. Renolc.vid.Les Avvantures dc la Maione^ 
della Rlnoyacione della Chiefa Qracolo . vide ; Luc« 

Betcini. 
de Renunciancti modo« vid. Henrici Breulxi • 
Repecicio Orctiodoxx CQnfeflionis t vide ; Academiarum 

Lipfienfis. 
Rcpetitio de perjurioi, vid.Cjrriaci. 
Repcticione delli principali capi della Dottrina chriftiana 

cavati dalla SacScriccura. 
^cplica d'una fupplica dirctw a^ Paolo V.yid.Due libd- 

li famofi ./ ' 

igjpplicatio pro Sac. Catfarea, & Regia Francorum Majc- 
• itate , illuftriflSmifquc Impcrii Ordinibus adverfus Ja- 

cobi Granerii Jefuicae c Societate Loyolitarua\ crimina 

lacfac.Majeftacis ,'rebellionis, & falfi extcinporalicer , 

& pbpulantcr inftituta.a MelchioreGoIdafto. Haiminf- 

feidio &c. S. Cong. Ind/4, Mar. 1 7«»^. 
^ceflerutjt infuper Revcrendi(s. & liluftriflimor^im Prirt- 

cipun^ Apologiac pro D.N. Henrico IV. Imp. Augufto 
^ ^ ' P f 4 P^- 4l^« • Mjhc' Litr^um 

Vatre Patriae advecfus Grcgorii cogoomento Hil4<^> 

brandi , 6c aliorum Patrist ooftium impi^s > ac mali^ 

ijnas criminatipncs, Hannoni» itfii.Eadcm S. Coogr^ 
uprad.die. 
itid^eni fupradifti Goldadi Opera onniaj eadLSac.Coag. 

fuprad. die . 
Reponfe de Monieigneur 1' Eveque de S. Pons a la Lec^ 

tre de Monfeigneur 1' Arcneveque de Cambray d 

Uecr. Sacr. Congrcgat. S. Oific. i7*7ulii i7o^.&Bre- 

vi Sanftifs. D. N. Clementis Papx XL i8. Januarii' 
, ^710. 
Reponfe aux qucftions d' un Provincial par M. Bayic • 

Rotterdam 1704. Decr. Sacr. Congreg«ind.ii. Januar-> 

rii i7is* 
de Republica. vid.Jo:Bodini. 
de Republica chriftiana. 
dc Republica Ecclciiailica. vide: Marcr Antonii deDo-* 

itunis. 
de Rep. Romano Germanica 4 vide : Epitome Juris pru-« 

dentix. ^^ 

de Repudiisi & Divortiis Tra&atus • vider j0l).Georgii 

Nicolai &c. 
de Repugnantia DoArinac cbriftianac • vide : Anonymi 

cujufdam. 
Requefte aux Princes chreftrens. vide: Supplicationa &r 

rcqucfte . 
Sequefte prefentce au Parlement par vingttrois Curesde 

la Ville Fauxbourgt , & Barlicve de Paris , contr 1* 
; Inflruftion Paftorale dc M. Lanquet Archeveque ds 

fens . In)f>rime en 1754. au fujet des Miracles opcrcs 

par 1* interceflion deM.de Paris. Dec.S.Officii ao.Ju-* 

nii 1736. 
Rerum in Qallia ob RpIigionetTi gcftarum lib. 3. 
Rerum geftarum canonicorum Regularium narratio . vid» 

Jofephi Mozzagruoni . 
de Rerum Invcntoribus . vid.Polydori Virgilii« 
''Rerum, & Vrbis Amftelodamenfium Hift.Autb* Jo:lfa- 

cioPonrano. vid.Etiam Jo.Ifaacii. 
Bcruirpublicarum totius Orbis* vide: Thc&orusrerttm* 

publicarum • ^ercnpta ^fnpcrUlia • vid. Mclchiorb H2hB$feldH . 

^e Refervatione cafinini.' vid.|oannis Pauli Donati. 

Sefblutio Tbeok>gica moralis , in qua «ccafione cujuV 
^dam cafus f ccurrentis afferitur , & propugnatur licitt 
permitti poffe meretrices, ubicunque ma^ora malaali- 
ter vkari non poflunc z Fr. J«o: ab Vkio Cacanex 1^78^ 
In Dec. Copg. Ind. fub die 3 x. Mar. 1 68 x. 

RefQlutiones Orthodoxo^M^rales.Schotai^icflr HiftoricaB 
Ac vero unico> proprio, & catholico Martyrio fidei'» 

. fanguina Sanaor^lm vioieoter effufo , rubricato » &cw 
Quibus junguncur Digrefliones de germana inteUigen- 
tia quorundam difficiiium canonum lUiberiuni Conai 
cHii de variis tormcntoruni Infirumentis > & de Mar^ 
tyrio per Peitem s de fori Ecclefiaftici anciquitate . 
Auth. P. Th. Hurtado , donec corrigantur*. 

Refponfe au P. Annat Provincial des Jefuites , couchant 
ks cinq j)ropofiC]on$ amibu^es a Monf. I* Evefque ^ 
Ipre> devisees en deux parties. 

Refponfe a ia i.ettre 4' une Perfone d« condition tou^ 
chante les regles de la conduite de Saints Percs dans 
la compoifition de leurs Ovurages pour defenfe des 
yeritez cpmbactues , ou de 1'innDcence <caIomniie > 
Decr. 21. Dec. 1700. 

Kefponfe a quatre demandes faices par un Genrilhome de 
Poiftou a Pierie du MoUn Minifire' dc la parole dt 
Dieu« 

Refponfe a un "lEfcrit , qui lia pour titre : Advis donnd 
•en Amy a un cenain Bcclefiallique de Lovain » an 
ftiiec de kybuUe du Pape Urban VIII. qui condan- 

5ie leLivre porcai^c le cicre. Augitftinus Corneliijan- 
enii . 

Refponfe aux fauffecez , & aux inve^ives qui (e lifent 
dans la relacion dn voyage de Sorbiere en Angleter- 
re . Amfterdam 167 $• Dcc.Sac,, Cong. S. Ofic. 26. 0» 
Aobris 2 707. 

Jtefponfe au.livrc incitulc fentimens de quet<]HesThf!olo- 
grens^cHollande fur rHiftoire cricique duviei^rTe* 
^amenc par lePrieur deBoUe viUe^ a Roceitlam x588. 
DecS.Coii^.Ind. i.p«c« 1^87. 

Refponfc au Livrc de Monf. Arnaud » intitulc • La Per- kt% Index Lihrcrum 

petuit^^e la Foy de T EgUre Catholiaue» touchant ^f 

Euchariftie defenduef &c.Au€) Glaude. Et omtiha e^ 

jufdem Claudii Opera.'^ ^ 

Eefponre a un Sermon prfnonci par le P.Brifaceir J^fiii* 
* tc a Blois lc i^ Mar. i^fi. 
|lerponfe de MonC V Evefqus de S. Pons la Lettre dq 

Monf. r Archcvcfque dc Cambray . Ex.Dcc. Cong. S, 

Officii 17« lulii i7o^* & Clcm. XI. cum^ alias die il^» 

Jan I7IO. 
Refponfio id cenfuras Theologorum Parificnfium . vide: 

Roberti Stcphani. 
Relponfio chriftiana. vid Chriftiana refponfio. 
Reiponfio contra Mifiam i vidc : Bafilcenfium Minifiro- 

rum. 
Rcrponfio. cujufdam Sacrar Theologiac Profcfforisad Epi- 

ftolam cujufJam Praflati. vid.Opufcufa tfia. 
Refponfio ad £pift.a D.Licentiano fcriptam ad ejus am- 

pliffi.tajm Domjnum, &c.Coloniae i6^S' 
Refponfio decifiva y. S. D. D. Philippi Cammarata , & 
-'^Poyo Panormitar, &c. Panormi 16^5. Dcc. S. Congr. 

Ind. z. Dcc. 1^87- 
Refponfio ad objeda chriftiani Scotani • vide : Ifaaci 
/ Voflii. ^' X 

Refponiioi pro eruditiifimo ViroEpiftolxLeodienfisCon^ 

futatore ad peciUuftrem cjufdem Bpiftolx Authorem , 

Dcfcnforem , ac Vindicem 17 10. Dccr. Sacr. Congr. S. 

Off.ii.Septcmbris X7I4» 
Refponfio Henrici Spoor ad Eplftolam fibi (cnptam aD. 

Internuntio Bruxailenfi edita Latino, & Belgico idio^ 

tnate, & data Ultraje^i...Mali i^oj.BreviSS.D.N. 

Clemeatis Papar XI. 4. Oftobris 1707. 
Refppnfio Turingicorum exuium . vide : Turingicorum 

exuliim . * 

ex Refponfione Synodali data Bafilear Oratoribus D. Eu» 

genii Papae IV.in Cotig.Gcnerali j.nonas Sept. 14/2. 

pars pratcipua, & in eam Commentarius. 
Refponfiones Archiepifcopi Selpafteni , &c. vid. Declara- 

tio Archi^pifcSebafteni, &c. 
Refponfionum ad decem ratibnes • vide t Liber Refpon-^ 

fionum. . . , 1 

Rcf. A J« Seie fnhihiiwum. 459 

Retponfivum apcrtum P«Magifiri F.HieronyiniMichelIi£ 
^ RefinatisAuguftiniani pro defeiiiioDe catticacis conju# 
. galis &c. Anconae i^47.<lotiec corrigatur. Dec. $ac# 

Cong.S.Offic. ir^Jan. J703. . ' 

Kefponforium Juris illuftrium» & celeberrimorum Juriff 
" conrultorum» &c. feu ut Recentiores yocant » confi- 
. liorum in Hifpania Tpm- 1* 
Refponforium^' iive confiliorum Volum. z. vid. Hieroiiy- 

mi Treutleri: Jo:Stukii.' 
&erponforium Juris. yid. Ernefti Cothmanni : Hierony* 

mi Scurph.. 

Refponforium Juris !n caufa Prioris , & conventualtiiia 

^ Monafterii B.,M.Virginis in Oppido Movarienfi con» 

tra Ofiiciales Archiconfraternitatis S.Crucis in Civi- 

tate Colonicnfi, &c. ' ' • 

^cfponfum Juris clariflimi, & dp^ifiimiViri D.Vverrt* 

V heri Thummerniuth j. C. Germani &c. ^o firmiffimis 

rationibu^ , gravi^mifque authoritatibus evincitur » 

refcripta Pontificia , £ilfis fuggeftionibus, ia praejudi* 

cium tertii, parte xn Judicio non audita, cum gravl 

fcandalo inde provdniente, tmpetrata , i.u^e non fub- 

fiflere , tieque executibni mandanda efle :' Elucidan* 

dz, tuendseque caufa? liluftriflimi, & Revereiyliflimi 

Atchiepifcopi Sebafteni Vicaiii Appftolici , necnon 

Venerabilium Capitulorum* Ultrajedim , & Hark- 

ffhenfis adyerfus iniquiflimos corundem obtredlatores 

publice lucidatum 1708. £x Dec« S.CoHg* S. Ofilx/. 

- Jiilii 170^. - j ... > ♦ 

in Rerpublicas tntrcduwlio. Vid.jQ^nis Angelii. 

Refpuefta a unos errore^ que non apparecido vagos fin 

''*Autor bienque fe prefume proiiarfe al infigneVaron: 

el Docor Migucl de Molioos, &c. Dec. S. Congr.S. 

Offic.i4.Mar.n?85.' 

iRcrpuefta Monopancica dirigida a Don Fris-Fris de k 

' Borra nuevamente cotifirmandocon el nombredeFio* 

ra Bras Indian.' 
Scfpuefta del Serenifs^Sennor Preftc Ivan de laslndkis 
' a una Carta deinnuftrifs» D. Fray Gines Barrientos 
Dominico , 'Obifpo aufcilar de ticulo de Troya en 
. islas Philippinas. 
• . ^ de 46o Jndtit Uhmum 

lle Rcftauranda prima Socieuus Jefu infticutlane • Vid 

Theophili Eugenii. 
^e Relburaupne EcclefiaB CxUarii. vide: De Medi^to- 

ris, &c. 
RettitutionumDDArinac» & Vit« chriftianfle liber perMo« 

nafterienfem Anabaptiftas editus^ 
de RefurreAione mortuorum* vid. Menafleh Ben-IfraeK 
la Rcte di Vulcano. vid«Ferrantis Pallaticini* 
Retra£tacions 4u Chapitre de Nevers » & de Ciirez- d*^ 

Eureux deNcvers. vid. Lettre deM.Moulinr, &quid' 

quid fequiuir ufque ad num.OAavum, 
Retradorias vozcs , que levanta al Cielo e) menor pra^ 

firado con anfias deboluer a la gratra de fu Padre t 

y coovcrfion de Memoriales en rendidas peticioneS) 

?ue da a luz del Mundo F. Julian Chumillas Kjro 
fiempre indigrto ) de la Seraphica Religion de lo^^ 

Menores» y en ella Coimniirario Oeneral de las iQ« 

dias Occidentales* 
Rcttorica dellc Puttane* 
Reuchlinius. vid.]o:Reuciinh 
Reuclmus. vid.Antonii Reuchinu 
Reudenius. vid.Ambrofius^ 
Revelacio conrtliorumj quse initi^o Synaditridentinae]f)f4 

ter PoHttficem, coeterofqoc Principes, & ftatusPonf* 

tificios, comra veros^ & lijberos Orbis chriftiani Rc^ 

ges> Principes, & ordines, funt inita. 
in Revelatiooem J. C. apparratus . vid. Apparatus* 
de Revelationibus , ac variis Prarfiigiis , &c^ vid. Magi- 

ca» feu mirabiliumtf 
Revell. vid« Triftamus . 
Reverentia Ecclefiar Romana^ erga SS. PP. Vetefes fubM 

dola, &e.cui accedic Tradlatus de vera » ac legiti-* 

ma» qux Sacrx Scripturx, & quat S&PP. atque il- 

lorum fcriptis debetur auftoritate , Honore» reverea** 

tia. Opera» & ftudio Jacobi laurentii. 
Revifion du Concilc de Trente ^ contenant les nalli< 

tes, &c. 
Reunion de rOrdre de S.Iean de JerufaJem. vld. Ab» 

regc des Memoires. 
de Revoiutione Animarum humanarum quantafit ifiios 
- - Do- A S. Sede Trobihiterum i 4tj 

Ho&tintt cum vorttate Chriftian« Religtotiis confoN' 
mitas Centurixduat Leftori modefioj modeftc propo^ 
fit« , & latinitaci donatac . Londini 1694« Dccr. Sacr» 
Coflg. S. Officii %6* Odobris 1 707. 

Ae Revolutionc rerum mDndanarum • vid, Jo: Francifci 
Splnae. 

de Revolutionibus orbium . vid. Nicolaus Copernicus • 

Reufncro. vid.Heliac Reufneri;'Nico!ai Reufneri. 

Reynerus ab Andringa • vid, Ooftrina UAivcrfiutis Ltiw 
vanienfis. 

Rhxtica Pallas. vld.Pallas, 

Rhegius Urbanus. i.cl, — _ 

Rhciccr. vid. Chriftophorus • 

Rheincanus Tigurinus. i.cl. 

Rhenanus. vid.Beati Rhenani. 

Rhcticus. viii. Georgius Joachimus. 

Rhetorica Guntheri . vid. Pctri Guntheri . 

Rhctoricap Tropologiac pra?cepta. vjd.Ottonis Cafmanls • 

Rho Mcdiolaneniis . vid.Jo:Rho* 

Rhodius* vid.Joannes. 

Rhodomanus, vid. Laurentius • 

Rhodoghanta. vid.JoanRcs, 

Rhodus. vid.HctmcuSt 

Rhofclus. vid.Lucii Pauli, 

Ribittus. vid.Joannes. 

P.Richard Simon. vid.Hiftoire cririquc. 

R.P.Richardi Arfdekin S.Th.ProfcfforJS Thcologla trl- 

, .partita univcrfa complcaens > nune perfeaam Biblio- 
tecam viri Ecclefiaftici, Tomo x.controvcrfias Hete- 
rodoxas, & Scholafticas, &c.Tomo a.Part. i.Theo- 
logiam fpccularivam, &c.Part.z. S. TheoJogiam pra- 
(fticam univcrfam , &c. Tomo 5. Apparatum prafticum 
pro omiii funaione viri£ccIefiafticiEditioPofthuma. 
Antuerpiaf i^^^.Tomus t. Tomus vcro primus donec 
corrigatur. Dec.iz.Dec. 1700. 

Ricardi Dinothi de rcbus, &faaismcmorabilibu$, loci 
communcs Hiftorici . 

Cjufdcm: Adverfari^i Hiftorica, doncc cortigantur. 

Ricardi Simonis Gallicanae Ecclcfiar Theologi Opiifcu- 
k critic? advcrfys Ifaacum Yoffium Edimburgi i69f. 4«! l^ndex Librorum , . . 

In Dccr. Sacr. Congrcg. Indicis u Dcc. 1^7, 
Ricardus. vid. Chriftophorus : 
Ricardus Coxes. i.cl: 
Ricardu^ Feurus. ucU 
'Kicardus Morifon Anglus. i.cl. ^ 
Ricardus Ofanius . vid. Jo: Ricardus ; 
Ricardus Sanfori. i.cl. , 
Ricardus Taverner. i.cl: , . 1 

Ricardus Trachius de TodyngtoD . I. cl« 
Ricardus VVick. i.cl: 
Ricardui VVyfc. i.cl: . ^ 

Riccamati: vid.Dialogo di Giacopo« , ^ 

il Ricciardetto di Nicolb Carteromaco » Parigi 1739^ 

DecSac.Cong.Ind. 13. Aprilis 175^» 
Riccidlus. vid: Immunitas . , 
Riocobaldi . vid. Apologia del Diario Italico •' . 
Ricb. Crakanthorp. vid. Defenfio Ecclcfiae GalHcandr; 
Richardi Montacutii Angli Antldiatribar ad priorem par« 

tem Diatribarum i.Capfaris Bulengeri adver(us Exer- 

citatidnes eruditifnmi Ifaaci Cafauboni : Prdftant m 

Ofiicina Hulfiaria i^iy.Dec.Sac, Congr: Ind. i^; Ja» 

nuarii 17 14. ■ ^ . • , 

cjufdem, Analefia Ecclefiafticarum Exercitaiiorium • Lorv» 

dini i^6a.e6dem Decreto. 
cjufdem) Apparatus ad OrigiriesEccIefiaflicas; Oxootae 

i^jy.codem Decreto; 
ejufdem^ de Oxiginibus Ecclefiafticjs Commentatiomjni 

Tomus primus; Londini i^j^.eodem Decreto. , 
cjufdem» i^EANePnniKO^T,' feu de Vifa JESU Chri- 

Ai Domini NoftriOriginum Ecclefiafticarum parsprior ^ 

& pdfterior. Londini i^4o.eodem Decreto. 
Richerius ; vid. Edmundi Richerii ; 
Richerius . vid. Hiftoria Con^iliorum Generaliuni ; 
Ricbterius. vid.Georgii Richterii; ^ 

Richt^us ; vide ; Edicio nova Axibriiatum i CregOrit 

Richteri. 
Ricordo per il digiund perpetuoinftituitd in onoredeU 

la Immaculata Concezione . Dec. Sac. Cong. iQdicis 

ij.Aprilis 17 J^- 
4lelIaRicorfa deCambii* vid. D. Antonio di S»Salvatore; 

Ri. .Sicrieadoni del Cielo .. vld. Mich^clis Cicognae. 
Ridlsus. vid.Nicolaus Ridlxus. 
.Aifleffi Morali, e chrifiiahi tavati per lo piu dairEfn- 

/Ible di S.Pa6lb> &c. da Maddalena Hommetz Pati- 

na. In Padova i^So.donec corrigauir; Dec.Congr« 

Ind. i4«Apr. i^Sii. 
Hifleflioni fopra il Libro ihtitolato: Della Scienzachia* 

itiata Cavallererca : & iniieme la Conciliazione &c. 

Del Marchefe Giacomo Natta d* Alfiano Cavaliere &c. 

nuovamence riftamp^o con inolte giunte dall' Auto- 

le. In Cafale x/ij.Decr.SacnCbngreg; Ind.7- Pebr* 

Rifleflb deil* Uomo Interior^ compofto rozsamente da 
Tiberio Malfi. In Vcnetia i^^7*& U7^. Decr.Sacr; 

, Cong.S.Ofr.2p;Nov. U8^. ' 

Kigalzius. vid^Acbmetis Ridl^rus. 

Rigalzius; vid«Acbmetii Onirocritica. 

^iebelius. vid.|oahnes. 

Kime del i^avalier Marino. vid.La Lira. 

Rime di Tomafo IStigliani. vid.Tomafo Stigliani. 

Kimedii contrd rHcrefie. vid.Trattato deirHerefie; 

Rinavus. vid.Petrus. , . . 

^lSCinioxzo dello Splrito Religiofo cbn dieci giorni d'd« 
tio Santo ap(Mrefo nella Scuola del grao P.S* Agofti- 
iio dall' infimd de* fuoi Figli tra' Scalzi Romiti Fra 
Gio: Barcolomeo da S. Claudia : In Milano appreffo 
Ftancefco Vigone i^^7. Dec. SacCong.S.Offic. i^; 

^ Julii ijxi. , ^ 

Rippingh. vid«Epit6m« HiftdricaJ. 

Risbrochius. vid.Henricus Norls» 

Kifebergius. vid. Laurentii Rifebergii. 

Rifpofia deirAmico all^ Lettera,' &c. 

Rifppfla alla domanda fatta 4al Signol^ Giufeppe Gen- 
tilei &c.videi Rever.Pater D.Petri Anconii Torna- 
^irap; , . , 

&if[^6fta alla lettefa Apoflolica in difefa della tbeolo- 
gia Scholaflica di Benedetto Aletino . Opera nella 
quale fi dimoflra elTer quanto neceflaFia» ed utile la 
Theologia Dogmaticai e Metbdica i tanto inutilej e 
Vana Ja volgareteologia Scolaflica. Con lieeritade* 

Su- 4^^ ^ ^^^ tiSrcrttifi^ 

Siiperioi:! Ul Colonia i^^^.pecrSac.Cbngr.rnd* %^ 

Septcmbris i?*^» . 

llifpolla alla feconda lettera di Benedecto Atetino, »• 
pera utiliffim a Profeffori della Ftterofia in cui fzS\ 
vedere quanta manchevole fia la Peripatetica Dotcri- 
na. Con licenza de'Superioriin Goloaia 1701. Decr, 
ut fupra . 

Rifpofta aHa terKa lettera Apolegetica contfo il Carcefio 
creduto itt piii d* Ariftocele di Benedetto Aletino ^, 
Opera in cur dimoftrafi quanto falda > e pia fia h Fi* 
imofia di Renato delle Catte s Con licensa dc^Slipe- 
riori in Colonia 1703.Dec.uc fupm. 

Ri^ofte date da un Teologo per icioglimento di alcuni 

Juefiti-faitigU da piu Confeflbri defiderofi di benein- 
rizzare T Anime a Dioj &c.In Mihno 16^9» Dec.S. 

Cong. S. Off. X z. Mar. 1704. 
it Ritibus fepukbralibus GrMonim) &c. vid. SepukuA 

Vcterum. 
de Ritjbus Sinicis libri omnes&c. vlde : Decretum^ io 

fine. 
Kitius Ifraelita. vid.PauIus. 
Ritracti Hiftorici Politicit &c. 
Ritratti Hifiorict) evero Hiftorladeirimperio Romano^; 

&Ck v^id; Grcgorii Leci. 
Iticratto del Gloriofo Capitano di Chrifto , Difenfore ,^ 

8i; Ampliacore della fua Fede > Sant* Ignatio di Lo- 

joia Fondacore della Compagnia di Gesi^ , doneo^ 

corrigatur • Decreto Sacrx Congreg. Indic. 19» Aug; 

1690. 
Ritratco di Chrifto animato con 1 colori delle Virfi^-» 

mandato in luce da un Religiofoj &C4. 
Rjtcer. vid.Laureimus: Matthias-. 
Ritter2>hufius. vid.Afylia.- CudradiRtttershufil: Jucunda 

de ofoulis . 
Rittcrus. vid.Florcs Hiftoriarum. 
Sicuale» ieu Conemoniale Ecclefiaftkum s fuxta Ritum 

S.Matris- Ecdcfiae Romanat , ufumque Fratrum Dif- 

calceatorum S.P. Auguftini per Galliamt donec cpr- 

pigatur. 
Ktuario pcp quelli» €be avcndo cura di Antme >.iefim 

dc- A S, Seie frAifHimml 4^V 

. ikranOi comc buooi Paftori, &c. dcl Rcv. M. Vin- 

cenzo Auruccio. 
Rituel Romain du Papc Paul Qjiint , a T Ufage du 

Diocefc d'Alec, aycc les inftrudlions, & les Rubri- 

ques en Francois. 
Ritus 13 f. Repetitio. vid. Petri dc Urrics, 
Rltus Ecclcfiarum Jo: Aiberti , & Ulderici Ducum , 

&c. Vid. Liber cominens dodlrina? • 
Kitus St&x Mahomettaox • vid. InftruflionuiTi , & Rh 

tuum • 
Rivierc. vid. Calvinifinus . 
Rivius. vid. Impcratori& Julllnianl Joanoes: In Vlta D^ 

Aurelii . 
dc Roa. vid. Jo: de Roa. 
Kobenfonus Bangarenfis. i.cL 
Roberti Bellarmini Manes. vid. Manes Roberti. 
Roberti Boylc Nobilis Angli , & Soc. Regix membri di« 

gniffimi, Opufcula fcqucntia. Dec. S.Congr. Ind.2z* 

Decembr. 1700. 
cogiutiones de Sacr^ Scripturx ftylo. Geneva? 1680. 
de Amorc Seraphico, feu dc quibufdamDei amorcmdi- 

mulis. Gencvac 1691. 
fumma veneratio Dco ab huntano intelledu deblta ob 

Sapicntiapi. prxfcrtim, ac potcntiam* Gcnevae i6^|« 
Koberti Flud utriufque Cofmi , Majoris fcilicet, & mi- 

noris, Mctaphyficaa Phyfica, atqucTcchinaHiftoria. 
Sdberti Sand^rfooi dc Qonfcientia , feu de Obligationc 

Confcicntiap , & dc Juramenti promifforii obligatione • 
Hoberti Stephani Refponfio ad Cenfuras Theologorum 

Parifienfium. vide. £tiamIndex,utriufqucTeftamenti. 
Robertus Anglus ., i. cl. 
Kobertu&Baiiliiis. vide. Operis UiftoricL,,& ChroBo* 

logici, &c. 
Robertus Bannes. i.cL 
Robertus Baronius^. vidi^ . Phiipfophia Theologtas an- 

cillans . 
^ :B,obertus Baronitis. vid„ Ai Gccfrgil Tumebulli. 
I - Rpbertus Baus. i.cl. 
^ Rpber, Crovuleyus • i . cL , 

jLobcrm? Hprniyst x.cl. 
* Og: Ro- ^SS InitK Librorum - ^ 

Kob«rtus Jonfthonus . viie. Hifiorii^renim Briunhlca^ 

rum, 
Kobertus a Moshaim. i.cl« 
Robertus Recordus. z.cl; 
Robertus Stephanus. i.cl. 
Robertus VVakcfeldc. i.cl. 
Robcrtus VVarfonus. i.cl. 
Roccabella. vid.Thoma? Roccabella?. 
Roccabcrti. vid. Hipolytar Roccaberti, &c. 
Rocchi. vid.Palit deirAnima. 
Rocchus Pirrus. vid.Notitia. 
Rocchus. Vid. Animx rationalis,' de OAdis. 
de Rochefort. vid.Joanhes. 
de Rochefaoa. vid.Joannes. 
Rochus Anglus., vid.jo:Rogors. 
Rod Najal. i.cl. 

Kodin^gus. vid.GuIielmus: Nicolai Rodingi. , 

Rodulphi Goclarnii Tradlatus novus de magnetica vul^ 

nerum curatione. 
ejufdem duo libri:- Alter partmonum' Dialedlicariuii. £r 

alterj ConcroverflaEl Logicar .- 
item Phyficar completar fpeculim. 
Rodulphius. vid.Gafpar«r . . , 

Rodulphus Hoclenius Setfior ^ vide : Leiicon p1iilol<h> 

phicum. . , 

Rodulphus Gualterus Tigurinusf. i.cl. 

Rodulphus Hofpinianus^ i. ch vide r Etiam Hifioria Je« 

fuitica; , , 

Rodiilphus Ladolif. t. cl. 
Rodu^hus Lemannus. i.cL 
Rodulphi;is Sncliiusj vel ScbnelliuSi i.cl. i , 
RofTcnfi f^o adfcriptus Liber de Kducia , &<Mifcric6f- 

dia Dei ... 
Rogeri^ vid. Vita di Sifto V. 
Rogerf vVidinghtphi Catholici AngU ad S.D. Paulum 

V. Pont. Max. humilis fupplicatid . 
ejufdem Ap0l6gia Card. Bellarmini ^ro Jufe Principum 

adverfus fiias ipfius rationei pro aii^oritate Papali 

Principes fatcularcs iH brdine ad bonum fpiriniaile de-* 

ponendi. 

Ro- I l^^gors. vid.Jotnnes. 

Holemvii. vi<fe:|oajiiikRokgravii, 

Kolicnius. vid^Aurelii Augiiftinii GuUelau Kolichu • 

4e RoRia% vick AQgufiini tile Roma. 

^omx Ruina finalis ^ &c. fivc liiterar ^ Aqglos Homc 

vcr{antesdat«. 
Itomain Aniecrift > vid. L* Attiechrift Renuio .. 
Hornona Hifioria » feu Origo Latii « vide : f acobi Hu- 

gonis. 
«le Romaiiae £eclefi« Idololaaia ^ vid* Dirputatio Theo- 

logica^ 
de Rom^nc fijlei emcntito Catbolidrmo • vid. Giiltelmi 

Perkinfi> 
tie Rdmana^ Monarchiae fatis, vid. fornnium » & Vaiici- 

nlum Erdr«« 
Koaiiani BuUarii Tomus ^uanus « vlde : BuUaiii Ro» 

miini^ 
Romani iilores. vid.fIores Romani. 
do Romani Imperii Comitiis» vid.Dominici ArttoMri* 
de Romdni Imperii JurifdifHonc • vid*Chrilftophori Be- 

foldi^ Thobiar Paurmeifleri . 
lie Romani Imperii ftatu. vid.Nu€leusDircurruuo« 
4c Romani Imjperli Translatione • vide : Henmogii Ar« 

mifsci. 
^e Romanis Armis. vid^ Albcitci Gcntilis. 
Romano^ e CofonneCavalicr Mei&nefc. vid.DelU cob- 

giura de^Miniftri 4el Re di Spagna, 

^e Romano Pontiiice jn ferendo de Pidc > Moribufque 

Judicio falli , <& fallerc nefcio » todemque Coociliis 

Oecumeoicis auOoritate, Pottftate^ Jurifdiifiione Su- 

|>erio)ri . Dijlertatio daplex . Accedk Appcndix dt 

mente Ecclefia? GallicaM» & Acade^icB Parifienfis » 

circa duo illa Sedis Apoftolica? Privilegi^» Au£lorc 

Frt.Iacobo Hyacinto Sefrjr Qril. Pr»d. S. t. M. & to 

A^ademia Patavina prunario Sacrar TbeoLogiar Pro« 

; feflbre. Patavii Typis Seoiinarii 273a.apttd Jo: Man- 

fre Sup.p<ermifs.ac Privil. nec noa folia imprefla oc- 

cafione 4\&i llhn^ ablque loco » &: tempore impref- 

Smrs^ & nominc Impreflbris, 4]uorum titulus; Pi«- 

{^rvatlvo con(ro k Critica d* alcuni £ilfi 2eland . 

G S a De- jLit tnJk» Uhmttm 

X>cattt Sacrac CongrcBationisSanaiOffic.x4.Iamii* 

de Romanerum antiquitatc. viAThom* Dcmpficri. 

RoHianorum Gcfta. vid.Gcfta. ... 

de Roraanotim, &c. Jurifdiaionc • vidci Joacfeimi Sce. 

' pbani. , .n • r* 

Homanorui» Pootificum Hiftoria.. vidc:^ Hiitoiia Ppht»* 

ficunv. • , 

RomanofHm-Pomifiaim fcrics . vid. Nomcnclator ^ 

Roroanorum Pwntificum Vitae. yid.Vitae Pontificum. 

Romanorum Triumphi. vid.Triumphi* 

JlomanHm Diumalc. vid.Diurnak. 

Romanum Miffalc. vid.Miffalc Romanurat MiffalisRt- 
mani.^ 

llomanus. vid.Pctri Romani. 

Romanus Papatus. vid.Papatus.. 

}a Romc ridiculc, dc Monf.dc S. Aman Capricc. 

Romfttvin KclLvid. AJphabctum. , , ^ . 

D. Romualdo Rlccobaldi . vide & Apolofia del 0iau# 
Italico * 

Ronig . vid. Tcologia pofitivft» 

Roraiius* vid.Georgius.. 

Rofa. Vid.f4wnnes. ^ ^ ^j ,iv 

Rofaire , & Chapelct de la Tris-Saintc ,\& Adwabre 
Trinite, Qu*on dit toutcs les feftes» Dimgnches, 8c 
Jcudys de T anncc a une haure aprfes midi dan& U 
Chap^llc dc Notre Damc du Rcmedc, dcs Percs dcT 
Ordre dc la Sainte Trinite Rederoption dcsCaptifs du 
Convent de Touloufc. Dcc^Sac^CQPg-I««l. ij.Janua- 

ri I7I4- 
Rofaies. vid. Fafciculus trtum.. 
Rofario dclla GloriofaS.Apna. viiLibcUi quidamcoiK 

tinemes. .j t- « 

Rolano dclla grandc Irapcratrice de CjcIi . vid. Fr* JJC* 

nediAi Za>ofi. 
Rofarium $;Jofcph. vid.Afccfis fpiritualis. , ^ 
Rofariuro Scraphicum aucntis PaffioBis DommicacVer* 

roiculatttiB.flofcu^is , qua S. P. Francifcus vivus SS. 

V.Vulncrutn Chiifti .Bajulus reccntiflimaf imrocmoris 
. roundi oflfcxi «iemotiae » ft: dcvotiooi , Vaifaviafe u% 

Ofto- 1 J ft* yVobibit(hrum . ^ 

t>aobris 1 To^s, Dccrcto Sac. Con|;. S. CWfifii i4u Odo* 

^e Rofellis . vid. Anconfi . 

Hoiiefe. Via.HugO Surenttt*. 

Hofinus. vld.Barcholomxus^ / . 

!Rors.vid.Les ReKgioi!s>. 

Roffel. vid,R.P.R 

Kot^ Romant Decirtbn^s • ^de^ Bcci&OBttm iiumiSk* 

marum. ^ 

Kotembuchef ; vid. €f«fiiHis% * 
Koterod&mus-. vide : Defiderii CralmU iladikBi Sir» 

landi^ 
itothin^ius . i^d. MicfaaeK 
Rotmanus. vid. fiemardus, 
la Rwina del Quiefifmo , e d^lF Amor pinrii .Vet^ 

Gulielmo Felle Maeftro Domenicano j &c.In Colonia 

I702. Dec Sacfflc Con^regatioms S. Offic. ii. Mii:. 

Jlouffe . vid.Sommalrts. 

Rouffel . vid. Hiftoria t^onctfidae Ttififdiaionls . 

ilubeaqttenfis. vide : Joanoes Avene : Xeonardus PcIE- 

canus. lucas Schrotek. Tbeacnimvitje-human^. 
Rubitoti . Vid. Arityiinenfis » 
de Rubiconc ^ntiijuo Differmio Vtoccmii Civis C*ife- 

nacis advcrfus Ariinlne^fes Scriptorcs j d«nec <m» 

rigatur. 
HuUno*. vid.Mcthodo dcHa Dotcrina^. 
fiucberus. vid.Laurentii Kirchovii. 
fcudinicnca religionif', * 

Vid. A. B. C Cacecbefis . 
Rndingtrus . vid. Nrcolaas . 
Rudrauflius. vid.Philbfophiaffaeologic^v 
Suelfus . vid.ConciKa illuftrata^ 
Ruex. vid.VVt^lphangut. 
Ru|o. vid.Jo:PhiIonius> 
U Ruine du Papac , is it la Sirtionle Ac Romc ♦ avec 

ufte lettte «irajhirc adfefsies ato^K Perfcs, donclesFiU 

lcs derettent leuV fnaifens , & h Keliglon , pour fo 

rtndre Noniinst Imprim^ f anob 1^77. 
&umclimis. Yid. )0iffcrtiiui9»ics ad aurcam BuUam . 

6 g i Ruud« 470 inint L0l»9rom 

KuudlaiH • y!4 Tbeiatirus Juris exccnuYi % 
Rungius. vld.Iacobus» 
RumperiuSi. ftd.)u&us.. 

Rupectus* vid.Cbrift0pliort Adami^ VVqJpbaPg,W< 
Ruppinenfis. vid.Uldaricus» 
S.Rurinar» (eu Rofaor Vita. vI<LViu Si^Ruluur.. 
Ruffei. vidjoaflfiesk 

dc Rttftynim Religlone^ ti<t«Dc ReligioaQ Ru(r«rim< 
Rufticus* vidiphilippus^ 
Rucgerius» vid.Theiaurus JurUEvecutivi^ 
Rutheiitts* vi4.|ot joaniwjt^ 
Ryches. vid.Joannes. 
Ryd.vid.Val€riusAnfelnn»* . s A. vid..En9amicirs.. 

^ Sabinus. vid..6eorgiii$ ., . 

Sabir de &.^a. vid. HieronjrmttS^^ 

de Sabuiide. vidvRaymondi^ 

Saccns. vld.StegfridttS4, 

Saccr D€caduaiSeptenarius»,Meinorram Theologf rum «•*. 
Hra «tate Cistiffiittoruni renovautn exhibcns &c. Cu*^ 
rantc M*He0tieoPippl«-.Hpfo l7oj.Occ.Sac.Cong*, 
Ind. 7.Fcbr.i7iiS. ^ 

Sacerdoiii * ac Impcrii ornatus ^ viic i «sdriatu, pam-t 

de Sac^rdotio Chrifti. vid. Viti Anicrba<hu. 

dc Saccrdotia» lcgibus^ &.Sacrifi€iis., 

Sacerdotum Gomnicnuriolus. vid.Htdriani DaijHpanii 

de Saccrdotumintttria. vidrjo? Corafii ^ 

Sacra Cithara dtharcdaniium fenaifs.JofcphPatriarchati 
& Sponfa dulciffimai Y^ M<©oviW ^i^» «b Awow<^ 
JofephPaftran:!^ ,^ 

dc Sacra JEuchariftia.- vid.PhiUppi Marijaiu 

Sacra Moralis Doftrina de ftatu fupcrnaturaH. h»«an*na*-. 
tur« , &c a Zacbaria PaCnijaligo. Vcronenfi Sacr. Th< 
Profcfforc, 4piJcc-corriga?ur . Corre<tus vero ^ juxt^ 

Decr.iit.Mar.U5€.permi«i|urt 

dc A X. SiJt Vr^hihkwtUm. 471 

t|c Sacra philofophia. vid.Frindrcus Valeftas. 
ifie Sacra Scriptura Exerciiationes . vide : AUxandri 

Mori ^ 
^acraScriptttra» vel ejus Partcs metricc confcriptar poft 

Annani iizf. 

Sgcrsr Coi^rcgationis fupremv» acfanfias univerfaUs In- 

' qnifitionis dfr urbe Aix\z fa&t, & Juris pro Juftlcia 

^xSA mpdcvnt Epifcopi ^fini prohibentis quemdamli- 

belium in Ciyitate , & cota Dicecefi anno 169%. la 

Dec.S«Offic. 17. Jan. 1701; 

Sicrs bodlrinse multi , Sc inceori loci • vid. Muiti, & 

integri. 
Sac.Scr|pc.Methodi. vid.Mediodi. ---^ 

|ac.Script.Phrafes. vid.Phrafes. 
Sac.Theqlogi« fumma ;o:Duas Scot! DoAoris fiibtili^ 
^ fimi j & commentaria quibus ejus Dodrina elucid»- 
tur , &c, Fr. Angelo^ VVulpcs a^ Mootepiiofo Auth« 
Tonius tertitts, partis 4.. 
^acrar Tlieoiogia? Summa Joamiis Dun» Scott DoAoris 
" Subtilis , & Commentaria • Authore Magiftro F. An« 
gelo Vulpcs a Monte Pilofo Ordinis Minorum Con« 
ventualium Tom.X.Decreto Sac.c;ong..Ind^iT. Janua^ 
ri I7i4* ^^ 

qufdem' Sacra^, Tbeotogir Summa. Joaoois Diins SccAi 
' Doftoris Subtiliffimi, & Commeotaria &c.TomusSe- 
cundus PardsSecundae;. Neapolisi^j3..DecSac.Con* 
greg.Ind. i5.Maii 17 1^. 
Sacrae Theologiae Siimma Joannis Dun^. Scoti Do£bo- 
' xis SuWli(imi , & Commencaria Authore Magillvo 
Angelo VYlpes a Monte Ptlofi>.Ordin.Min.,Convent. 
Tomus pri^as. partis prtmae > donec Corrigator . Doc# 
Sac.Cong.Ind.4*Deceinbris i^ijr*/ 
Sacrae Theolbgiar Summa joannis Duns Scoti^ &Com« 
ineotaria, qutbiis. ejus douirina elucidatutj comproba- 
tur , & dcfenditur a^ Magiftro Angdo VVlpcs Tom. 
3.parris>& Tom.a.partis 4*Dec.Sac. Cong.Ind. a. 
Septemhris 1727» ' _ 

Sacrs Tbeologiae Summa Jbtnnis.Duos^SCotr Do^oris 
f Subtiliflimi , & Comment^ria &c* Atttbore Magiftro 
Angelo VVulpes a Monte Pilofo Ord. Minor. Cpn- 
• " G g 4 vent. 47% ' tndea Ubrmm 

vcDt. ToAui recuifdus paitts' ptima? » xlonec ccmtg^ 

tur • Dccreco Sacr. Coflgfegation. IinKc 21. }anuarHt 

1721. 

Saaar Theologix Aore$ propugnandap a Pratrt Sebaftia^ 
no Mallen. & IranzH Ordinis Sanaif&man Tniiiucis 
Redemptronis Captivormi, Prarfide iMgnatt^^Sans y. 
& Peynado Skcrar Thcologwc Leftorct Cdlegii C«- 
far-Augufiani Ordtfiis SandiffiiM Triiiinitis Kedemr 
ptionts Captivorom di^r.... menfi$v.*..'anm 17^$* 
CxrarAuguftxapodHxred^ EmamitiisRomaft. Uni- 
verfitatis Typojgraphi. I>ec,Sac.Coiig.S:Ofic.i^Fc^ 
bruarii 171$. 

Sacrx Theologix Sumiiia Joiiftrfs Dans Scoti DoAorttf 
fubtililfimi , & Commemaria &c hv&oTt Magiftra 

'- Arigilo Volpts *a Montepilofo Ordinii Ifttiorttin Go»' 
vcntoafiiim. Tomus tertius partisprim«rf 

ejufdem Tomus primus partts farcundat. ) 
Donec corrigatur. ) 

ejufdem Tomus primus partis tertiap; ) Decr. ut fupi 

ejufdem Tomos fecundus partis terti*. ) 

ejufdcm Tomus tertii/s' partis tertiat • ) 

Sacramcnia adminiftrandl modos. Vid;Forroa delrOra- 
tioni Ecclefiaftiche. 

dc Sacramentali, fi?e aunculari latinorHm Confeflionc^ 
vid.Jo:Dalhtif. 

de Sacramcntis. vid.Eptftoia Mmiftri cojtifdam . 

dc Sacramentis adminiftrandis in Anglomm Ecclefia 4 
vid. Ratio , & publice orandi . 

dc Sacfamento Divioitatis Chrifti V vide t Atiguflfmi dc 

Roma^ ..•■•? 

de Sacramento Eucharifti*. vid.Confoffto Fidei dc Eit- 

chariftia. 
de Sacramento Matrimonii. vid.Thomac Sanchet. 
Sacrmnentorum adminiftratio in DitioneDucum Joannls 

Alberti ^ & Uldcrict . vidc : Libcr Contiftcns l>9* 

&rinam. 
Sacramentorum fumma Moralis. vid.Hcnrici Henriqu^z. 

Sacrarum eiercitationum Kbri . vid. Danielis Heinfii;' 
de Sacrarum Virginufl^ moribus^ fc vha • vide ; Coro* 

pxdia. ^atre de r£le£leur Pftlatin Friderice.Roy ileBoeoieeft 
¥ Eglife Parochialc difr chaftean ckPcFaigiie 1 &c. 

Sacri Dialogi . vid. Dialogi facri . 

Sadri Trsmenimenfi, obecoQcengiQaovar» confideraxio»^ 
ni fopra 1« Pafflione di Noftro Signor Cesii Crifto i 
diftriboite per cadaufi giordo d' un' inciero mefe . Rao» 
cohi dal Reverendo Michel^ Cicogna • la Venetii 
i68o.Dec.Sac.Coog.Ind.i^Januarit 17. x 4- . 

ide Sacrificiis Irbri a.Auth.Gulklmo Outtaaio. 

de SaCrMiciis Pap«« vid. Do faoerdotio • 

de Sadilegio. vid.fiiercnymi GhebiHlerK 

de 'Sacrb figurativis. vid.Qiutftiones 4. 

de Sacrh ttbiis coBVerrendis. vid. Bononia^. . 

Sacro Diario delle Graxie. >: e- Indulgenze cooceffe alhi 
Compagnia deila Cintnra decta di S. Agoftino e dt 
S.Motnca ec»B6noniaB S707«ex Dec.S.Congr.Iadulg«, 
a4.Februarii 1711. , 

de Sacrorum temporum ratione • vid. tiieronymi Vec^ 
chiciti. 

idel Sacrofanto facrificio della MeiTa per li Sacerdoti 

novelli> e peTque31i> che fono proifimi alla digniti 

^Satcrdo«ale del Cav. CarK> CaldojH da Fabriano . In 

Jefi per Gittfeppe Serafino 1^82. donec corrigatur • 

Oec; S. Cof)g« Ind. af . Aug. <Oo. 

Sadaellus Antonius i. cl. 

Sadcel. vid. AntcwiiftS'* 

Sagittarhis. Vid.Jo:Thomac Sagittarii. 

ifnonC Sainiore. vid. Biblioteque Critiqtie^ 

{>atre SaguenS) vid. Syftema Gratix && 

Saillus. vid. Thomae Sailli, 

deSainft AmPour. vid. JournaK 

le Sain&e Confrerie • vid. Libelli quidam continentes 
Indulgentias^. 

4le Salariis clericoriltn. vid. Francifci Stypmanni^ 

Salbac. vid. Maftinus. 

Saldeni . vid. Guilielmi Saldeni &c. £x Decr. S.Qongr.Ind. 
4. Mar.i709. 

Salernitanus . vid. MaiTucci Salernitani . 

Salgado^ vid* Francifci Salgado^ 

JSaUnibem» vid.Via niorale deirAnima. 

Sal. 474 Mniat: Udr^nm 

SalmauttS.. yfid. Cbudii Salnuifii^ 
Salini di David uadacd ia Rioaevolgari. vide*. StCui} 

ta Satmi. 
ilSalmiSadiDavidfccmid^faiBibhhconh VJitiidi detd 

Saimi appropriata pc;r la falute 4cU' An^a^ delcorpa> e 

dellafuhanBa diq^eftoMbi^do, 
Salmud • vid^ HeDi[ici Sabnud • 
Salmuth . vid.^ loannei^. 
Salombnt &Marcolpbus.}uftinianok(6regoriatti;. hoceft, 

iapida, acinfipidaii fiina» atqueinCfin^aecAutore A» 

X. 4. EgQ enini vitam, noifafli non. pm VC9U& alio- 

nim, quan^ piopriis inBi|,fa&ift(ludeoJllluftiare. G»-. 

la &c« Fronco6irti » tq pf^dae %60t., SKcroo. Saae 

Congreg.Ind. if. Maii 19^14* 
Salomone. &c^ vid.Philologiff&c« 
Salomoni^ clavicula^« vid.ClavicuU: Librid(;ceai AiUiii* 

lorum. 
$alomonls. Liber* vid^Liber» quidicictirSalomoais. ^ 
de Salomonis nupiji^. vid. TraftaQi&iEieS^lomoois.^ 
Satzenis. vid.Simott. 

di S.Salvarore. vid.Antonia diS.Salva|ore^ 
I^.SalVJ^corcCadana. vid. Dubii {critturali; Qindragefi-^ 

Saluberrimar > &, raoAMfhMfrflaeditadones a vld* in Ortrio-^ 
ttes Dominicas. 

Salutaris lux Euangelii toti^ Otbi per. dmnam GratianiL, 
txoriens^ fivenotitia Hiflorico^ChronQlogica, licera- 
ria, &Geographi<;a Prbpagatofuixi perOrbem totum^ 
Chtiftianiim delineaui a Joaik Aibcrto Fabricio» Ac- 
cedunt Epiftolx quaedam inclitsejuliani ImperapMis ,. 
Georgii HuUel^nlv fheQl^iaAthiopicai necobttio-; 
dexGeQgraphkusEpiffopoirttm «^ Hanvbmgi x 71 i^dea.. 
S^C.Iod,x4*Jana7ir^ 

4e Salute cbriftiana » & i^hilofopbic»» ideft; de chriftiano- 
rum^vera, & Pfailoibpborum Gemiliuio, ut Hermetis. 
Trifmcgifti» Platoois,; &c^praEprimisfalfiisBcacicu!di- 
nis Cottfiderationes 3 4« Autb. jA. P. L« Carf. 

S^tifa((equend«£icilitas. vid.Thbmar Angii ex Albiis. 

d.cSalotisnoftratcercitudine. vid.JulianiCokn* 

dc .Salzedo • vid. De lege polici^a • 

Sa- 4 S. Sfdt VrobiU$$fUm • 475 

fiAiofatenfisDialegi. vi4.1(.i|ci^ Samofiteiiiia* 
S^muel Bafnagius Ftottenanvilleaii . vid ExerdutiODCS 

Hiftorico-Criticc &c. Ex Dea4Con^4ndH[Jlara7#f ^ 

vid. Etiam de f cbv^ fiiois ic^ 
$amuel Pirchct t^ cU 
$amucl (Icb^lu^ !• CK 
Samuet Hcqnheufet t.cK 

San^uel PMfcndor^. tid,|ntro.duaiaa 4 i^iiiftolrc^ 
Sjimuel Rad^fpinoor u dL^ 
^ainu^le ScbuU*tQw vid,^N.D,N.7.C.£pdc4i«Scc^ vcl 

Ecclefia M^hamiedaiia&c^ 
$amueh> MareiH At>ologit fiOTiffima pro S^ Angyftioos 

Janfenlo» ac|ant^iliicoo^;^an(ific^> JeAiiuis, 
«^jufdcm SynopiSs vcrae , Catholicxque Dofitiac de Gratia» 

& annexis<iu«ftionM>u5 afdCa^](moai d^Gratia^ ' 
tpjufdem Oper^ omo^a, 
$a[muelis ^^fnarii Flottemavillei Ao<^IcsPoUdco-$ccIcfia- 

iKici annoroin i64t^ aCariareAtq;|ifto adPhdcam ut 

qucTom^ u t. 9c |. f^oterodanii 179^* deeret. Sacr. 

Congrcgat. indic. ^^ S^fmMs t^ ^f » 
^am^eli$ ]puSendorphi| Iottodtt<Ua ad HiilatUMS Euro- 

pxan^ U^n($ reddi^ a|o. ^ranciftro Qamero. Franco^ 

furci ad Mvnum \ 70^. dec^ S. Q. |nd^ x 4. Jano. x 73 7^ 
Sanbcnedi^ius. vid.Annales Minorum^ 
$anchez. vid.Jo:Sanchez: Thom« Sanchex^ 
i^e ^a^choniaton^ pha^nicio ^ v^d^ \ (oaopis |f enri^i Ur* 

fifti'» 
in San^am J.CPilVi De! temporateox ntthrttat^mt quo- 

nam paSo planetae» ac fydera Chrifio Domino fiimu« 

lenturTheQl.Difquifitip 9^C Au^* llicronymo GplMm* 

l^. Banoniae 16 1^. 
jgandae {nqUifitionis Hifpanica^ Arteli. 
§an6lifipatiOi S.Jofeph Sponfi Virginis t^utritii Jefu, in 

utero aflerta» &c.Auth.Petro. Marchant. 
4e San^tiiponia^ ^i^is opcr^^mt &<^,vid.Mifcelk|Theo« 

logica • 
%2in&ii Pagnini Thc^iun^s ^ vld^ TheCiurus Lifiguae He» 

braicir- 
|an£Ufs.Deiparat laudeai i|o^ PlaliQorum Davidis prima 

yerba expon^ntcs • . ' ^ 

San- ^j6 ifidea LihmttM 

SaQdtiffitso D.N.Urbano Papx VIILvUet fo: l^sipiU^ 
Pozar . 

San£torum Flores» vid. Flores ianftonim » 

SanAorum Flofculus. vid.Pccr! Fertiandez» 

San&orum imagines fculptx ^ plAv > vel cuAi habittt j 
&c.vid.Imagines D.N.l.C. 

Sandtorum PP. Bibliocheca . vid.Bibliotbeca. 

Sanaorum PP. dc graiia Chrifti , & libcro Arbitrlo df- 
inicantium Trias . Au»u0inus.Hipponenfis , Profpef 
Aquicanicus» Fulgcntius Rufpcnfis adverfuspelagiumf 
Caflianum , & Fauftum Coiteaorc Paulo ETynatha 
Gracianopollcano Theologo. Donce corrigantur, no»* 
tanter quantum ad Titulos Capitum^ & Articuiotumt 
ac Indicc» ■ ■ 4 

San£lorum PP. mcditaciones y qurbus Dominicac Padio* 
nis Myfterium cxpHcacur , atque Hiftoria de Paftfion^ 
Chrifti cxpendicur. 

Sanftorum PP.fencencia de Coena DomSni. vid»Scntcn# 
cia? fandlorum • 

Sanftorum PP. fynodus. vid. Synodus SS. PP. 

San^lorus . vidc : Dc Regimine ChriftianorunKPrincl^ 
pum . 

contra Sanftos. vid.Contra. 

Sandacus. vid. Refucacio accuiatorts* 

Sanderfonus* vid.Roberti Sanderfoni* 

Sandes VVigormienfis Pfcudo-Epifcopus. l.cL 

Sandio. vid.Relaciooe dello ftato. 

Sanguin . vid, Fa&um circa Propofitfones ♦ 

dc Sanguinc Chrifti . vid. Bertrami liber . 

dc Sanguine D. N. Jefu Chrifii ad Epiftolam &c. libef 
Anonymus . vid. Differtacio de fanguinc Domioi Nt 
Jcfu, &c. 

de Sanguinis Miffione in Vulneribus Difceptati» Apolt* 
gctica Horatii VVaccherii. 

de Sanitate tuenda. vid.x;alaii ]ibcr« 

Sanfon, vid. Ricardus • 

il Sanfonc . vid. Fcrrantis Pallavicin! . 

Sanfovino. vid.Hiftoria d*Italia. 

della Santa Cafa di Loreto. vid. Vittorlo Brlgaflte* 

^ftmacxoce . vid. La Segrctacia d' Apoilo < 

alU A S. Seie VrMbk^rum. 47« 

ftlia Samlti di N. S. Papa Grcgorio XV. II Clcro » « 

Octolici di Valtellina, fec.vid.Clcri, & Catfaoiico. 
rum Valtcllincn. 
^pidus. vid.Joanncs* . 
tSapidus Poeta. i.cL 
ide S^pientia. vid.Cardani Opera. 
de Sapientia Libri trcs. Auth. Pctro Cbarron Parifino 

J* . • - • 
^e Sapientia Diyina Arte conftruaa. vide;.Divina Sa- 

picotia^ 
Sapientiae Domus. vid.Domus fapienti». 
Sapientiar Jo:Blanci cjcamens inquo erudiiriffiini Viri Pe« 
ripateticar» & communisDoArinae Apoiogidubiapro- 
ponuntur, & ab ipfo Jo:Blanco folvuntur. 
SapiemiaB Socraticas Ampbitlicatrum . vide : Amphitta* 

trum. 
Saracenus. vid.Enodhlis. 
Saravia. yid.Dcfcnfio Traftationis. 
Sarcerius. vid.Erafmus: GMliclmus: VVilbicImoj. 
Saroicius. vid.St^nislaus. 
Sarpi. vld.Lectcre Icaiiane« 
Sarpi. vid.Petri Sarpi. 
Sarro. vid.Gloriofo cripnfo. 

Sartoris, vcl Sartorius* vid. Jaltbafar.- Gulielmus: To- 
. anncs: Jo:Leonardus: Jo:.Toralitts. 
Saihanae Stracagemaca , vid. Stracagemata • 
Sacire dcU* Ariofto» e d*alcri Auchori. 
Sacire di Benedctto JMcnziol Ciccadino Fbrentino. Am- 
, flerdam 1718.Decrec.Sac. Congregat. Ind. »1. jwua- 

rii i7at. 
Satirc di Salvacor Rofa dedlcate a Scttano . In Am- 
ftcrdam . 

Satyra Menippaea . vide c Nefcimiis > <juid vefper fcrus 

vchat. ' . • . • 

Satyra fotadica. vid.Aloyfiar Sigiap. 
Satyncon Euphormionis.* vid. fcuphormionis Luffnlni. 
Saubcrtus. vid.Excrcjtatio. Aoadevnica. 
Sivanarola. vid. Hieronymi Savonarolar* 
Savonen. vidrHicronymus^« 
$2Xb. vid.Jo:Saxonis. 

Sa. Saxoniae illuftracas. vid.Georeti FabntUp 

SaxMica Con&IEo. vid.Conreifio. 

Saxonica Vifitatio. Vid.vifitatio. 

Saxonic» Vifiutionis iaftruftior Vidtf; Ij^ftxtsftio Vititt^ 

tiodi^» . , ■ \ '\, 

Satoftici ^uris qtititiOnes» V;d,]?etri Eigiu 
Scadanis^ vid.Helias. ^ 
ScaderUs. vid^ LaUrentii Sciiderii. ^ 

Saaepherun . Vld. )acoUi S«liepperi ^ 
Scala dcir Aliima > pet artiv^re in hmt dlla. Contcfl!^ 

plationt i ^erfettione > 8t Uniohe con DIo fabricac* 

dal M.R.P. t^iecro B^iftil d£i t>erugia Miti. Oifer.dt 

S^Ftancefco^ In Macerica^ iHiAn Oec^ COng. S. Otfl 

i5>.Kov.|tf8i>. ^^ ^ ^ 

Scala Jacob . Vi^sinibus DeO cum prbt>pfitO |MetpetUie 

continentia^ iloiculi elediores. 
Scalieer , vide t Jofephi Staligeri i Julii tatiaris Scatii! 

gen* 
Scalikiiis . VicL PauJu4 > 

Scanablerus Petro-Burgeniis t>ieudo-£piu:opu& . t.tL 
Scandalurti expurgatUm. vid*Joannis Markieunict* 
Scapuk L^con^ vid.Jo:Scapulae. 
Scelca di (Lettere Amorofe di Ferrinte Pattaviclnis tu* 

ca Marino» MargaritaHomana, Girolamo farabofco» 

& altri &c.ln Venetia t^j^An Dec. Cong* Ind*fub 

die ^.t^ebr.i^S^ 
Sceita di Letcere del Gtotiofo PatriAtCa San Francefco 

diPaolaFondatore de'Minimi cum multa apoCrypha» 

falfa» & Ma contineat* Vitefbo t^;^Deo.S.Cong» 

Ind.i^.iMarc. 1^05. 
la Scena Rettoric^« vjd.Ferrantis i^allavicini » 
SchachtiuS . Vid. Valentinus . 
Schalingus* Vid.MartinUS»^ 
Schardus . vid. Lexicon Simonis : pe jPrincipum > qui- 

bus, &c.Syntagma Tra^cuum» 
Schechfius* vid.Joanfies« 
Schediafnia de comparanda OotitiaScriptomm» fec^vidf 

Je: Andrez Bofii • 
Schediafma dc Fefiis Uebr«orui« > &c» Vide t Joannii 

Jonftonii. 

Scho- Schedhis. Via.Mdifle Schedii; 

Scheffcr. vid.David'. 

Sche&kius. vid. jacobus; 

Schekius ; vid. Schneppius ; 

Schelbachiu!i . vid.Thonias; 

Schelcfihg; vidjoannes. 

Schehk. Vid.^acobus; , . 

Schenekdeuvinus; vid.jro:Schentkdciivini. 

ISchepperus. vid.Jacbbi Schepperi. , 

Schepplict ; vide : Prompiuariiiati ^ tam jurls Gvi- 

liS} irCm 
iScherMri. Vid.7o:Adaini; . 
delli Schiavi > e fchiavitudioe di Crifio Sacramencato ^ 

Beaca Vereinc» e Giuleppc; vides Libelli bfluiesj Sc 

idelli Schiavoni, e lorb &ejgnb4 Vid.Maura Otbini. 

iSchilcerus. vid.2achariaS. 

Schilterus; vid.Jo.-Schilceri; 

de iSchifmace. vid; tPiincifti Zab^itfllar. JHiftoriadefcbit 

, ^te; Thebddrid Nemiehfis. 

Scbiurpff. vid.Hieronymi; 

iSchlulierburgius . vid. Conradi iScblttdinbu|pi : TheolA^ 

giae Calvinifiarum. 
iScnmaliiicbin cblloquium; Vid ^olio^uittm ; 
Scbmalczing; vid.Georgiui; 
Schmidius. vid. Nicolaus; 
iSchimidc; vid.Adamu^; 
iScliheider; vid. Macthi:|s . 
iSdincppiusi vci iSchelkius. t.€|af.Vi^. tAim Jo:l1ieft* 

doriciiSfc . .^ 
Schhepfius. vid.Ethardus* 
JSchbffer. vid. Arfacius • 
Scholar Chriftiahar Lil^i duo . vide : £tiam Chrli^iaftat 

Scholar; 
Sciiolsr ^ & ExercitatiiMies DiaMlic» ; vide t Joannis 

Scholiii 
Schoktiim Pbmeraoiir Gatechefis , vid; iCatechefis tkh 

etrm» chrifiiahae; 
de Srcholarum aulkace { 8c ahd^uittte « vide i |oannis 

Altulii; 

Scho- Scholafticar tefolutbncs . yid. Rcfolu&ones Oriliodiflcoit 

Morales. .1^1.« t 

de Scholafticx Theologiac corrcftioDC. vid.Chnflopho.^ 

ri a capitc fontiuna. ^ ., . 

Scbobfticarum fcntcntiarunv centuna • vidc t Joanni» 

Corafi4«K . 

Scholia in Epiftolam Pauli III. Pont. Max. 
Scholia in Pctru» Guntbcrum . vidc : Jacobi Spicp 

Scholia iti TertuUiawim. vid^Bcatl RhcnanU 

Scholius. vid.Jo:Scholii^ 

Scholtt. vid.Gcorgius. 

<*Schoncius. vid.Joanne».. 

Schonlcben. vidiBalduini.. 

Schopher. vid.Joanncs. 

Scbopfiiis. viti. Hicrooymi Treu*lerl« . 

Schorus. vid. Antonius : Joanocs. 

Schreck. vid.Conradus. 

Schri tfmejcro Dithitiarfo • vid. Spcculum poKticnaUr 

Schrottk, feu Schorteyfwi. vid.Lucas,. 

Schubcrts. vid.Adamus Schmidt.. 

Schoberus. vid. Clemens .. 

Schueiglinus. vid.Lconardus*^ 

Scultei. vid.MicbacU 

Schumajerus, vid. Joanner.^ ^ 

a Sthuiman. vid. Annc Marist*. 

Schur.ncgiftus. vid.Bcnedidkus. 

Sehurph. vid.Hicronymi Schurph*. 

Schurzfieifch. vid.De Vitricis. 

Schuvartzb. vid. Demonftratio , qua probatut^ 

Schuveinglinus. vid.Jeremias* . , 

Sckikardus . vid. Vilhelroi . 

ile Scientia Media. vid» Pifleriafeio de Scientia Media». 

Scienza della Salute portato dal Franccfe dall' Abbate 

« Nicolb Burlainaccbi • InLucca i797«Dcc.Sac.Coo^ 
Ind.4.Martii 170^. 

de Scientiarum argumentis. vid. Franciici Bacpnii*^ 

la Scimla dcl Moncalto » cioe un Libricciuolo inticola- 
to : Apologia in favar de Santi Paiiri , cmtra qutlr 
li jk che in maccrie morali 4nno de'mcdciiini. bP^^ 

ftimac«. d S.JfeJi Vrohihitorum . ^tl \ 

' t^%. A Graz ranno i08.Dec.Sac.Congr.SuO£f 

i^.Oftob, 1701. 
Scioppius. vid.GafparIs Scioppii. 
Scipiooe Calandrini. yid.Tr3Ctato dcn'Herefic. 
Scipionis Gentilis de Jiirifdi^ione libri i.impreflfiFran- 

cofurti itfoi.donec corrigancur, 
5cii>ion!S Maffei Marchionis Eplftola . vide: De Fabuld| 

Equeftris. 
delleScifme» fc Erefie . vid.Tratcato deirEreiie. 
Sclaperus. i.cl. 

Scmalkaldenfis. vid.Gafpar Motheus. 
Scof&us. vid.Andreas. 

Scogli del chrifiiano naufragio , qualc va fc^oprendo la 
Santa Chiefa diChrifto alli fuoi dIIettifigliuoIi>.&c« 
Scola Cattolica Morale. vid. Candelabrum Aucoum. 
Scomberneri • vid.Georgii Scomberneri. 
Scookius. vid.Martini Scookii. 
Scoors. vid. De vita & Moribus. 
Scoporus Navoforenfis. vid. Hartmannus • 
Scopperus. vid.Jacobus. 
Scoppius. vid.ABdreas Scofiius. 
Scotanus. vid.Paratitla. 

Scotanus Redivivus » five Cdmmentarius Erotematlcus 

in s.priores libros Codicis, &c. , 

Scotia illuftrior five mendicabula reprefla modefta Pa- 

recbafi Thomx Dempfteri. 
Jiber quoque infcriptus: Hibemlse, five antiquioris Sco- 
tix vindicix , adverfus immodcftam Parecbafim Tbo- 
mx Dempfterr. 
Scotorum Hiftoria. vid.HiftQrla Scotorum. 
Scoctellius Antonius Alb^rUus.. y;de; Diflertatio Uifto« 

rica &c. 
Seotus. vid^lii Clementis.. 
Scotus. vid.Henricus. 
Scotus. vid.Jo:Scot}. 
Screcktenfuchfius. vid.Erafmus Ofvaldus. 
Scrinius. vid.Michael. 

Scripta eruditorum virorum de C.oena Dommi. 
^fipta qpardam Papx ^ &. Monarch;u:um de Concifio 
^rideatino. 

H h Scri \ ^ 4^1 Inieif Librofum 

:)cnpca Theologorum V Vltebergen&ai • vide: AAi^ ii 

fcripca . 
Scripti pars altera 4d lacram facultatem Parifienfem • 

vid.Antonii Arnaldi. 
de Scripcis , quae fab Dionyiii Artopagitas , & IgnatH 

Antiocbeni nominibus, &c.vid.Joannis Dallaei. 
Scriptorum Eiclefiafticorum HIAoria . vide t Gtilielmi 

Cave. 
Scriptorum in/ignium Nomenclator • vid. Nomenelator 

infignium . 
Scriptorom praecIpuoTum Momenclator» vid« Nomeoch** 

tor prxcipuorum . 
Scriptorum publice propofitorum a Profefforibos in il« 

cadenva VVitebergenfi. 

Scriptura facra metrice confcripta. vid. Sacra (cripturaj 

Scriptnrae circa cenfuram , & interdiftum Pauli V. i^ 

Rempublicam Venetam • vid. Etiam libri omnes , 9t 

quicunque libelii. 

Scripturc facrat Figurarum Epitome« vidcs EpitomeFiw 

guraium. 
Scriptur» facrx Figurarum receptatio • vid. Reccptadii 

omnium • 
Scripturx facras Methodi. vid.Methodi facrftfcripturff.» 
Scripturx facrft Phrafes. vid.Pbrafes. 
de Scriptur« (andtst pratllantia > dignit^te > aiiflorita* 

te, &c. 
Scriptura; totiuS fumma^ vid.Summa tQtiuS Saiptorae : 

Tabulx Aux • 
ex Scripturis quxdam eicerpta • vid. ^xcerpta qfutdam 

capita. 
Scritture, Libri^ Panegirici^ Ragguaglij Elogii» Sonec^ 
d, Compofitioni, Imagini imprefle» o coniateia lo- 
de di qualfivoglia Eretico con titoli fpeciofij inver« 
fij o in profa» o in qualfivoglia lingoa 9 cbe fiiDo» 
dello Scrupolofo convinto con Y auttorita delvecchio • 
e nuovo Teftamento» &c.Opera, &c.ornatadai M. 
Paolo Raflinefi Caufidico Fiorentino. 
Scrupuli Do£toris orti ex Libro R.P.Henrici doNoris, 
qui infcribiturs Hift.P^Jagi^Qai &C.44 RQWM' b^* 
jus Libri ccflforei. k ^. Sede Pr^bihiNorm-. ^t} 

#e ISeMipuIis Chronologicorum • vidt ; Clmentls Scm 
bcrti • . , 

ilc Scrupulis > & coram Remediis , viile : traAiMi H 
fcrupulis^ 

tSciibertas. vidXlementis Scttberti^ 

\de Scudalupis. vid.S^mpathia. 

lo Sciido> e i^Afta del foldato Monferrino, impagnaii 
k\h difefa, &c.da Collenuccio Nicocleontc^ 

IBcttdo di Chrifto > 6vero di David in cre libri dittin- 
to dal Rev.D.Carlo de Fabri da Mondolfb jf. V.D. 
Xn Bracciano x^ix.Dec.Sac/Congreg.&Ofic^ ltf.O« 
Aob.i^oi. 

Scukettts. vid.Abrahami Scnlteti* 

la Scuola Mabilldna^ nella quale fitrattairo qoeiftudi» 
che poffono convenire aglt Ecclefi^ftid con uni li« 
fta delle principali diifico!ta > che fitrovano nellalet* 
tttra dc^Cdncim, de'Padri, t dell' Iftoria gia ezcttt 
|>cr li PP. Bcncdettini di Francia > ed ora aperta a 
tiitti li Rcligiofi d^Italia dal P.Macfiro NicoIaGiro- 
lamo Ceppi Agoftiniano &c. in Roma per Amonio 
de Roffi i7ot«& i7n*Dec.S.OfEc.ix.7ami75f» 

\g fcuola deirOratione aperca j &c. vid. Pctri Matthatl 
Petrucci • 

$cutum incxpugnabilo fidet , & evnfidemiac in Dcimi » 
Vel !n pocemifllimuin Nomcn Jcfii • Nimirum Praxi^ 
Apoftolica infallibilis , & Evangclica > &c. Authore 
jo.Bapcifta Pafquali. 

^outum Regium» id cft adverfiis omnes Regicidas , & 
Rcgicidarum Patronos> &c. Aiuhere Ceoi^io Hako- 
mill Oxonicn. 

Scuvclingi. vidjoannis Eberhardi. 

a Scaffeiable Difcourfe: She VVing houH that theOA- 
THS , &t, quod latine fonat . Dilcuifus opportunus 
oftcndens, qua ratione juramenia di^ fidelitatif » & 
Supremaitus ( qucmadmodum c» intcrpretaiitiir lcgcs 
tioftrx) nilul contiticane» quodcuipiambooo chriftia* 
tio fcropulum inijciat. Au€1lC.B.&c. 

Sebaldus Ftauurentius. i.ck 

Sebaldus Hcyden. i.cl. 

Sebaftcni. vj^) Pedaratlo Axchiepifcopi Sebafieoi , &c ^ 

H b a P.S^r 4^4\ Inie^ Li^^Um 

P»^ba(tUn6 Kfiippenbergh ^ vide : Opufculiinv Do£bi^ 

nx icc. 
¥t. Stbafiiano Knippenbergb r vkic t Opufculum eon^ 

tra &c* 
Sebaftianus Banolus, Yid.Aftrohoinix Microcofmica?*. 
Sebaflianns Caftalion. i . ci.vid. EEiam DiaJogl {acsl. 
^ebaAianiis Pigblu^. ^.clv 
Sebaftianus Francus. i.cL 
Sebaftianus Frofchcriius* i.tL 
Stbafti^mus Hemir Petrr. i.cL 
Sebaftianus Lepufeulus.. i.cK 
Sebaftianus Lupulus. i.cL 
Sebaftianus Meyer. i.ch 
Sebaftianus Micternacht. vid.fosSebaftlani» 
Sebaftianus Munflerus. i.cl. vld. £tiam pralteriui» Be» 

braicum^ 
Sebafljami» Sperber* t.cK 
Bebafiianus Spradler. i.cL 

Sebaftianus Tortelatius. vid.Folta ^uflrdatBait fiivoresn* 
Sebecius. vid.)acobi Sebccii. 
de Sebenico. vid.Nova concordia» 
Scbiviita. vid.Petrus* L 

Secerius. vid.Joannes* 
Seconde Apologie. vid. Apotogle * 
Seconde lcttrc^ &cvid. Antoaii Arnaldi: E^ifiotx dt- 

cem 9 & o&o • 
Seconde maniere d'onguent a la Brulure.. 
Seconde Memoire. vld. Men)<>lre • 
Secreta fubiiiDia. vid. Gulielmi Varionanar. 
Secretarii Pontificii adliones. vid.A^iones dur« 
4e Secretis liber. vid.jorjacobi VVecherii« 
de Secretis mHlierum • vide ; Atberto Magno falfo a4» 

fcriptus» 
de Secrctis kiaturat. vid.Pompei j^arbx* 
SeAanik vid.Quinti Sedtani latyrac. 
X.SefiaBi Q. Fik de tota Grzculorum huius «tatis lit^ 

teratura ad Gajum Salomorlum fermones quatuor • 

Acceflcre quardam Philocardi Enarrationes . Genev9ft 

1757- Decreto Sacrar Congregationis Indicij.Aprl*» 

U$ 1739. 

Se- 1 S.ScJc Probibit9fUm ' ^t\ 

%dlhrtim praeciptiartKn Confucacio . videu iQilfirid 

Principis. 
jSedencariarum Artiun PanopliaJ vid. I^ahoplu omniuat 

IlliberaUun) • 
Seder Obni i <tve ^rdo 4xciiIorum Hiftotici cnarratig 

doftriiiae x^^|.0ecres9 Sacra? Cong^S.Offic.ia.Dec^ 

Sedicionibtts quo pado obviam tfii peOic^ vid.£xhocca» 

K\b ^d chriltiaRinSmi , &c* 
Segarelli. vid.Cerardus. 
i S6gni della tis^n deirvoioo. vide-t AnconU Fcllf^ 

-gTini.. 
la SegrecaSa d^Apollo d*Anconio Sancacrooe. 
Segreti 41 ft><^^ rivdati da confedfori policici^ 
Seillitts. vid.Berhardil.occi^ 
"Seipius. v^d. Menrict».^ 

Seipius HaflTus. vid.Maim Roberci Brilarmfni.^ 
Sciziefme i.ectre • vid. Epifiolz decem , Sc o&0 , 
Seldeni « ^vid. Joaunis Seldeni . 
Selefta csmcica • vid. Caocica feleSa . 
Sekfta Doftorum ^e^erum, &c. vid. Thcophili Spizdl!^ 
Selefta Hiftoriar E^^ple^ftic* capica >^ vid. Natalis Ale- 

xandri &c. 
Sel^x Difputationis . vid.^oi^anchetc. 
Seleaar £piltoI« . vid. Hadriani^arlaadi^ lUuilrlum» & 

clarorum virorum . ^ — -^ 
Seledtarum Difpucationum ad Jus Civile. vid. HieroB^- 

fin Treudepi • 
Seleftiorum de ReKgixme concroveffiarum^^ &c. cura 

<7raccis> &c.vid.Friderici Spanbzmii. 
Sele£iiiflimarum Hiftoriarum f lores . vid. Flores Hiflo^ 

riarum . 
dc SdigeQdis oplnimibus • vid. Julii Clemencis Scocti, 
Sellarius. vid.Michael. 
^Selueccerus, vel Selneckerus. vid. Nicolaus . 
Selcbachius. vid.Thomas Scliclbacius. 
Selva di varii peniieri. vid.Mauritio Moro, 
Scmcft rium lib. ^ • vid. Danielis MoUeri . 
Semipoeta* vid.Pa(quiUus. 
h Scinplicit^ mffmm di Galerana fiaracottu " 

U h I Scm- itmplicitk ipititBalc. vidc: Opulaili4i Qhcommlam^ 

bardK 
Soiacclamis. vid»Clau<Uit$.^ 

3 Senato di $, M.in Torino fcdentc . vid. Ediftum. Src. 
tcnaius Anglici fcfntcncta dcConcilio. yid.Rcgisj icSc^ 

natus Anglici . 
Senacus AngliA. ientencia de eo^ Confifio , quod Paulu&, 

&c.vid.Iliuftriflimi, & Pocentiffiini SeQ^cus. 
Senacus Tholofaoi cmtrovei£aniii|.coilcdia. vld.Geraf^ 

di de Meynard-. 
Sennercus. vid.Phyfic^H;pomhetDau . 
Senoor el Do^r Da Ivan de Uiibe , icc. fic inicribicuc: 

quidam Libellus. vid.][0:Bapt<.Pozae/ 
Sfnilora cn doze de DecicmbDe> &c.videt LibeUus finc, 

titulo.^ 
de Senfitivi amoris natura, vid Auguftinus Ulmiusu. 
Sententia.S: fcu Decrecum a Confilio Barbancix cmanae». 

tum 9 quo son ^lum prascipici^ Archicpi(cope Mc« 

dinienfi , ut. qiiafilam fuas Monitoriales J^itcras ad^ 

Gulielmum Vandenenfcm Dcrervitorcm Ecclefiz Paroi^ 
. chialis S. Cacharinae pro rebu& ad Eideoi fpedbncibus, 

cranfmiiTas^) caflec , 9e aonuUet > verum ciiam omni*. 

bus cam Ecclefiaflicis, quam Sccularibi)s perfoni&inr 

jungicur » ut cenfuris in prardi<lis Monicorialibu& Li^ 

.teris appoficis s & con^n^ioatis ouUacenus obc4ian% 

&c. Dccreto Sacr. Congregat^ San&i 0£c. zs. Martii 

170?. V 

Sententia de Divina pnrdeflinatienc, & anncxis ci capir 

libus , quan^ fynodus Pordrechtflaa in Ecclefiis Refoi> 

matis receptam cfle judicac. 
de Sentencia, & rc judlcaca. vid.Joannis Zaogeri.. 
Sencencia? PP. vid. Centum , & quatuordedm. 
Senccntiari & provert^ia HabbiQQrua} . Ludovico Scnri^. 

co Daquin Intci;prcte. 
Sencenti« pueriles.. 

Senteotia; SS.Patrum de Ccena Pomini. 
Sententiarum Flores. vid. Flores fcIc£tiflima[nMB • 
in SentecLtias Copiicorum Praefatio • vid.Prefi»tiQ Jacobi^, 
Sepher Efccl Auuraam , &c. vidc : JLibcr flci;ipri& Abra*. 
bam, &c» 

Sc- Sepsem Articuli neceffarib credendi • vidL C4tbolico-Ro« 

mano*Pacificus • 
Septem Ecciefiarum Urbis ^ &c. Caulogus. vid. Fifcus 

Papalis. '"^ 

Septennaria chronologia. vid.ChronoIogia. 
^eptifTme lettre. vid.EpifloIae deceni, liiOSto. 
Septi^rnie Memoire. via«Mc;moire. 
Septimus Decretalium. vid. PetriMatthad. 
4e Septuaginta Interpretibus. vid.Ifaaci VoflSi. 
ide SepulturaMai^tiniBuceri. vid*Hi(toria deVlta» obi* 

tu, &c. 
^pulturaveterum» fiveTra£tatusde ftnticjuisRitlbus tGr 

pulchralibus, &e. vid.DiaIogus dePatriis. , 
SeraphicaeReligionisftatus. vid.Veraj & dilucida. 
Seraphuii Firn^ani Apologi;i pro Baptifta de Crema . 
SeriesRomanorumPontificum. vid. Npmenclator prxct- 

puorum. 
S^eriorumi atquememofabilium centuriae. vid. O£tobris 

Melandri. 
Seriorum locorum Amphkheatrum . yId.Tarrei Hebi . 
«Sermo Divinae Majeftatis voce pro^unciatus in Montft 

Syna. 
Sermones ConvIvaleS • vid. Etiam Jo: Peregrini • 
SermonesHieronymi Savonarolar. vid. UieroBymi Sav^^ 

narola? • 
Sermones JaeobiHotteri. vid.JacobiHotteri. 
Sermones de Providentia Dei. 
Sermoni fedeci. ved. il Piovano. 
Sprmons fur diuers fuiets de Morale, de Theologte» c 
de r Hiftoire Saince par Mon(icur Bafnage • Tomepre- 
mier, & fecond. ARotterdami7op.dcc. SacCongn 
Ind. I s^ Januarii x 7 1 4* 
Sermons fur diverfesmateries importentespar feuMonf. 
Tillotfbn Ai^chcveque de Contorberitraduit deTAn*- 
gloisper JeanBarblerac. Amfterdam i^oT.Tom. x. z*3* 
4.&l.dec.utfupra. 
Sermons fur divers Textes importent$derEcritureSainc 
par Quillaume Sherlock Hajx 171^ decr. S. Cln^» 
14. Jan. I7J7. 
Sermonum Sylva* vid. Sylva fermonum . 
^ '' ' Hh -t Scr- ^SS IniiK Ubrcnm . 

S^tpifius. vid. Manuduftio. 
S^rra. vid.Hicrortymi Scrrac." , ^ 

S^rranus. vid, Joanncs. > 

S^rvatii Gailxi fclcAa v^ria commenta:;:ia in Lucii Carli^ 
Laftantii Firmiani» Opcra^ quseextami opera>&fiu^ 
dioServatliGailflei. Lu£d.Bacav«i^6o.Dccr.S. Cong» 
lDd.'5.Apr.i^8y. 
Scrvccus. vid.Mlchacl; 
Scrvetus Hifpatus i.cL 
Servinus^ vid. Ludovici Servinj. 
Scrvorum Ordinislndulgcnciz. vid. DeLibrislndu}g;eh#' 

tiarum . . 
Serus Vcfpcr» qui vchat. vide. Nereimus» quidVcfpcf 

fcrus* 
in Scrvam arbitrium Liter . vid. Hicronymi Scrraf . 
Scffanta Salml diDavid^ tradotci in Rime volgari Italia* 
ne, fccondo lavcrita del Tcfto Hebreo, col Cantica 
di Simeone > e dieci Commandamenci dcUa legge « Ogilii 
cdfa inficmecol cant6. 
Seton Scotus. vid. Alcxandertf 
]e Settequantodufino. vide . Inflruttione fondamentale* 
Scubelius. vid. Nicolaus. 

Severini Valtheri Slutcri Propylcum Hiftorxae chriftJanae Si- 

ftcns enfiarratione methodica fcriptorum ad Hiftoriaai 

Ccclefiae chritiiaoaf facicfitium. f rancofurti z ^ 8 cCongr. 

S.OfF. ii.Dec. I700. 

in Severum SufpitiUm ComiiieQtaria • vide 4 Georgii 

Hornii . 
Sexennale bcllum. vid. Eellum fcxennalctf 
Scxtum renata > renovata> aclongeornatiusetiam >quaoi 
unquam antea cxculta , Sphinx Tbeologico^Phiiofo*^ 
phica • 
Sguropulus. vid. vcraHiftoria uoionisnonvcrar. 
Shmidelerus. vid. Vatentinus. . 
Schmidellinus. vid. laccbus Andreas« 
Shon. vid. Georgius. 
Siberus. vid. Adami Theodori. Adamus. 
Sibylla Trig. Adriana > feu de Virginitace , Virginumi^ 

»> & jure. • 

de SibiUinis ; aliifque &c. vid. Ifaaci Voflii Jk S.'4tJf PiroMitMim . ^^^ 

ISIbnt&di Lubl^rci de Papa Romaoo Replicath) td defeii- 

lionem teniae controverfiae RobertiBellarminifcfiptafA 

afacobo Gertezero. Franekere ClD.l3CX.Dec^a»« 

DCCIT^Q. 

iSicularum legum libri 4.vid.Codkis legom^ 
Sidereo. vid.CamtHo de^cielo. 
Siderus^ vid.Simon. 

Sieur AudeuK vid.Aj^reft de le Cour 4e Parlenient. 
•Siegefridus Saccus. i.d, 
fiigilberti libNcr cootra Papam Gregorium, &'contraEpi' 

ftolam Pa(chalis Papse • 
Sigirmundus a fanda Maria. Vid.I>e Ofido Immaculatv 

ConceptioDis. 
Sigifmundus SaevulB. r.ct 
Signa facra, & origo Mittx . 
ide Signis, & Miraculis faMs. vid.Joaniirs Vttnrchelbu]>. 

genfis. — -^ 
Silberfchlag. vld.Georgiusv 
P.Silero. vid.Duc Predichc. 
Silefiz geiitis Annsies. vid.Annales. 
Similerus. vid.Jofias Simlerus: Petrus^ 
Similitudinum , & diffimiljtudinum libcf • 
Silvsi. vid.SyIvai. ' 

Simlerus. vid.Jofias. 
Simon. vid. Jo: GeorgiL 
Simon Gr^icxus, vel Gedicsnis . i.cL 
Simon Grynxus. i.cl. ^ 

Simon Heflus. x.cl. ^ 

Simon Meyer^ i.cl. 
Simon Mu&us. i.cl. 
, SinK>n PauU, vel Paulus Sucrinenfis. i.cl. 
Simon Saltxerus . z . cl. 
Simon Schardius. vid.Lexicon Simonis: De Prindpum» 

quibus ekaio, &c.fyntagma Tradaiuum. 
Stmon Siderus . i . cK 
Simoo Simonius . 
Simon Soeyderus. i.cl. 
Simonia Curiz Romanat Ioviaifs.CaroIo V.C^fare, &c. 

dc eadem querube litterx , ut , & variap Curi« Ro- 

man» dcglubitiva ux9 Ancatarum , P«nitcntiari« , 

Can- 49 # Mndex LSbpmtm 

^ CanctUafi^fnbtieaunturj & Fnfcico&ni ti;xvG^ng^ 

* S.QItai.Dcc. i7<JO. 

fl.Simonis Epifcepi S. Theologiap in Academia Leydenfi 

quondam Profenoris Opera Theologica * In Decteto 

Cong.lnd.die 3. Apr.i $8 r. 
Simonis Majolo Epifc. Valtur^ienfis liber £i]fo adfcr^ 

ptus, cui titulus: colloquiorum y Qve dierum canico- 

briuAi tt^. 2.doaec corrij^atur. 
Simonis Vigorii Opera omnia in quatuor Tomos diflrtf 

buta. Parifiis x6&j.In Decr. Coogreg. Indicis %S*V^ 

nuarii 16%^ 
Simonius • vid. Simon • 
Simplex » & fucein£tus <>randi modus . 
^impliciflima, & breviffima Catetbifmi Expofitio. 
Siitiulacri, Hiftorie, e Figutt detla Morte. 
il Sindicate d^Aleffaniko VU/mfieme con il fuo vidggi% 

airaltro Mbndo, ^ 
At Sinicis Ritibus Ubri omnca &•. vide : Dccretum iot^ 

finc. 
Siniilrati de Ameno. yid.Ludovici Marlde fi^e. 
Sincagma. vid. Syntagma , 
Siftema^ vid.Syftema. 
I(.P.F.Sifto dfi Pucchi . vide : Vic dtlla coatemplaaao»^, 

ne, &c, 
de Situ Germaniar . yid. Andreae Althameri • 
Sixjefme lettre. vid.Epiftol^ decem 9c odtp* 
Sixiefmc Menjoirc, vid.Memoirc. 
Six Journees . vid. Hexameron • 
Sixtini Amama Frifii litterarum hebraicarum in Acadb* 

mia Francherana Profefforis Antibarbaris Bit^icuslib. 

4.audus Franquerar i^ie^.PecLSacr. Qodgreg< Ind.v^ 

ftilartii lyp^. 
' Sjxtinus « vid. Reguerii Sixtini . 
Askeuve. vid.Andreas. 
Slavorum Chronica. vid. Mauro Orbini ; Chronica. Sta*, 

vorum . ^ 

Sleidanus • vid . }o: Mercuiii Qallo belgici • 
Smalcaldenfis. vid.}o:Macth«ul. 
in Smaragdum . vid. Siimma in fmaragdnm . 
Smitbits Tbomas . vid» Si^ quorundam &c. 

' SmoU^ Sniolt. Tid.Manuak rerungi ai4niirakft>iutf . 

Snellius. Tid.RoduIpbus. 

Sneppius* yid.JoiSehenepPiiis: Tiieo4ofus. 

Snepfius. vid. Erafo^tts. 

$neyderus. v!d.Srtiion. 

Soavc. vidtHiftoria delConctlio Trld. 

Sobius. vid.Jacobus. 

Socratic« fapientue Amphkettiuin « nd. Amphitettrum 

lapientiar • 
9adaiici du Bjetirhettr^x S. Jofeph. vid. Inftitiition • 
^ofilo Molofi^PaftoreArudePerugino, cCuftodedegr 

Armenti ^automatici in Arcadia • GK difende daUo 
' Scrutintp > che nc fc nella iiia Critica il Signor Pie- 

trp Angelo Papi Medrco > e Filofofo Sabinefe . In 
- Roma 170^^ Decr.Sacr. Congreg. S. Ofic. i f. OAobris 

17x1« 
$olimus. vid. Gcprgius. 
Sol veritatl^l vid.^tri dc Alvaj^ & Aftorea. 
Solaris Horofogii circulus. vide: VVencesuiBttdouve». 
Solatium morientis* vid. Ludi Tljieutonici, 
Solazzi . vid. Manieia divou • 
11 Soldato Svezzefc . 
$ole luminofo. vid.Expo&ip Q0V4. 
Solemnis inaugttrati# , 8( coronatio Innoc, X. vid. Laii* 

renti^ Banch . 
Solemnis aK>dus ad inquircndum • vid. Moduft folcmnis. 
rSolemnis Oratio. vid«Oratio folcmois. 
Solida confutatip prarcipuarum corruptclarBtti. vid. Illa- 

ftriffimi Principts, 
SoUda demonftratio % quod Ecclcfia Homana.» Src. vide : 

Cbriftiani Kortkoki^ 
Solida refutatip Compilatipnis Zuvinglianacs ScCalvinia- 
. nae per Thcologos VVitebcrgicos. 
j)e Selis immobilicate Libri. vid. Libri emnes doccnics^ 
de Solorzano. vid.Jo:dc Sploraapo. 
la Somiere . vid. La divpcion a b Merc 8cc. 
Somius. vid.Oonradus. 
Sommaires des dechracions ics Curez dc Paris par M. 

Jean R^ouflc. 
Sommalic dcA dccrets dc Concilc de Trcatc touchaAc la 

re- 4^9^ * Jfuiix Libmum 

relbrmation.de la Difcipline EcclefiafKque , avec it$ 
cbfermions cireesde rufage deFrance* Mons 1^75, 
In Dec.Cong. 3 1. Mar. i6%u 

Sotninaire des erreursde i'Eglifes Romaine. rid.Abre'* 
ge des Controverfes, 

Sommario del Celelte Te(bro ddl*Indulgenze> doni i 
grazie > facolca > e privilegii concefH per molci Ro^ 
mani Pontefici, cd ulcimameote.confermati » ed am* 
pliati dalla Santita di Noftro Sig. Gregorio per la Di- 
vina Providenza Papa XlV.alta Ven.Compagtiia, ed 
Ofpedale di S.Rocco di Roma» da potern conced&v 
re dalli Commiflarii deputati a quefto S. OfScio del-» 
la publicatione di tante divine grazie a ciafcbedan 
^edel Cnftiario » che vorra «ntrare nella Santa Con« 
fraternica diS Rocc<> diRoma. In Roma appreiTo Pao># 
lo Blado Stampacorp Camcrale xf9x.Dec.Sac.C0ng* 
Indulg. M.Martii 1714. 

Sommario del Cclefie Teforo dell' Indulgenze , doni g 
grazie» facolta» e privilegii concefli&c.aciafchedun 
Fedel Criiiiano» che vorra entrare nella Santa Con« 
fraternita di S.tlocco diRon^a» c communemence al» 
la Confraternita del medefimo S.KoccOs e Ssbaftra* 
no nella Chiefa dcilaB.V.Maria di LoretoneUaClc-' 
ca di Roveredo. In Roma» cd in RoveredoperCiu- 
feppe Antonio Goio i/za.eodem decreto. 

Sommario delK Induigei»e conceffe da* Sommi Pontefici 
alla Venerabile Compagnia di S. Rocco di Roma > ed 
alla CQmpagnia diS.Rocco d*Ancona aggregata&c* 
In' Ancona nella Stamperia Camerale 1661^ eodeoi. 
Decreto* 

Sommario deirindulgenze conceffe da diverfi Roman! 
Ponteiici, ed ultimamente ampliate/ e confirmate da 
Noftro Signore Clementc Uiidecimo , alli Fratelli , e 

. Sorelle del Sacro Reale, e Militare Ordine, cosidell' 
Offervanza» come delli Scalzi di Noftra Signora della 
Merci • Opera della Redenzione de* Schiavi CrllHani 
fra g^*Infedeli. |n Roma nelU Sumperia delia Reve<r 
jrenda Camera Apoftolica. In Meflina nella Stampcria 
della di Amico. £d in Palermo per Felicc Marint 
17 Jio. Dcc.Sac/Cong. Indulg. x^» Julii 17 1^. 

$9mr A S. Sede Vrobihitorum ; 49 ). 

Sommario deirindulgenze, grazie» e doni cbnceflTe da 
molti Romani PonteHci « e nuovaraente confermate 
dalla Sancita di Noftro Signore Papa Clemente Unde- 
cimo alla Venerabil Chiera 3 & tiotpitale di S. Maria 
di Monferrato diCatalogna, Sralli Confratriy eCon- 
forore d^efTa Madre Vergine* In Palermb preflb Fran« 
cefco Ciche lti4-eodc«n Decreto. 

Sommario deU' Indulgenze ampliate , e concefle da di- 
verfi Sommi Pontefici» & altimamente daPapa Alef- 
fandro Ottavo , e da Innocenzo XII. a i FrateiK, c 
Sorelle del Sacro Realc , e Militari Ordini.de'Padfi 
diN.S.d€llaMefci. Opera della Redenzk>nede'Schia- 
vi Crifiiani hk grinfedeli • Impreffum , ut falfo dicir 
tur , Romx cum Infignibus Innoc. XIL & Religioni^ 
Captivorum. ^ 

Sommatio dtgraltri padati Giubikii &c*vid. Del Giu- 
bileo di N.Sig. 

Sommario dellaRellgione chriftiana raccotta in lo.Jibrii 
ne' qUali fi tratta di tutti grarticoli della fede, ftam- 
pato tra Heretiei ( fc beno falfamente dice, in Roma 
per Paolo Gigliadoro) &c. 

Sommario d'unypiik lunga riipofta airAutore della let* 
tera> &CiVid.Difefa dei gloriofiffioio Pontefice. 

de Spmme* vid.Viedu Pape. 

Somiihe des pechez. vid.Scephani Baunf » 

Soninium Hipponenfe , five dc. controverfiis • Relatore 

. Philctimos, Tbeologic Batcaiaureo» 

Somnium^ & Vaticinium Efdi^ de fatis Monarchi , 

Somnium Viridarii , alias Difputatio intcr clericBm > & 
Militem • vid. Etiam Difputatio inter clericum 5 Viri« 
darii fomoium » 

de Spmno, vid. Bernardini Tetefii. 

Sonetti diverfi. vid. Alcuniimportantiiuoghi: jOsEapti* 
flx Marini: Ludovici Pultii; Marci Pagani,' 

Sonner. vid.DiifenatioJufidica inaugttralis. 

Sonus buccinae > five Tra^atua trei • vid. Thomac Aogl! 
ex Albiis* 

^oranns. vid.BafiIiulFaber. 

Soranus. vid.Epifcopus, atque facerdos (un&m^ 

Sercx primi^s oras chartarum primi Libri de Republica 

Ec 494 tffdea Libr^rum 

Ecclefiaftici Domini Archiepifcopi Spalatenfi^ c^rro* 
dens> Leonardus Marius Theologafter Coionien^ % 
Daniele Loheto Burgundo Laudonenfis ejufdem Spa* 
Ijcenfis Anumuenfi in mufcipula capcusv) & ejufdcnl 

' fcaipellb coofoilus. 

delle Sortiw vid.Libri dclle Venturc. 

Soteallus. vid. Declarationes Cardinaiiunik 

Soter. Vid.)o:SoteriSk 

Soterus. vidjoannes* 

Soto major. vid.Dc tertiis debitisi 

Sozzinus. vid.Fauftus: Lelius^ 

Spadon . vid.ftudio di ctu:iofic4 • , 

Spalatenfis Archiepifcopus . vid. Marcl Aotomi A% ba« 
minis • 

Spalptinus» vid^Georgius. 

Spasgenbet^gius. vid.Chrifiophorus: Cyrtacus: Epifiott 
confG^atorix: Joannes. 

Spanhemii. vid.Friderici Spanhemii& 

Spatharius. vid.Aurea Metbodus» 

Spccchio de ConfelToti. Vidc: Pxatica de Cafi diCoii- 
fcienza» 

lo Specchio veridico. Ot>eretta utUe ad ogniDonna d^ 
faonoire, chefiabiiifca il fuo fiaco nel fecolo, &c.iit 
Parigi x6^i.Cong.S.OfF.az.Decx7o0. 

Specchio Spirituale del principio> e fine dellaVita hu« 
mana» divifo» e diftinto in quindeci Ragionamenti ^ 
& in cenco cioquanta Dubbij * Del Rev. Padre F^ 
Angelo Elli Minor Ofiervante. lo RoncigliMc i6$^m 
Dec.tttfupra. 

^pecimen giofiW. vid»Gloflx ordinaHar k 

Specimen Theologia? praAicx ^ feu tra^btus de Vita 
Spirituali > hujuA)Uje proprietatiI>us * Vitruyat « Decr* 
Sac. Cong. Ind. 4. Dec. 1 7 1 ^ . 

Spccimina Moraita. iiJd.P.F.i£gid{i Oabrietis. 

Specimina Moralis chriftiaiiar > U Morilis DiaboUqr 4 
Attth. R. P. F. iBgidio 6abriclis « 

Speckar. vid.Melchior« 

dc Spe^ris» fc apparitiotiibus fpMtuum* vid« ybgxct # 
feu Mirabilium. 

Speculi Autj^ %QVSi»3 qu«;tm. vii]» UimnyiBi 2evallos^ 

$pt- S^pebtilum libri deccim Aunulorum .. 

Spcculmn A^U«9rUp » atque poticKarum o)>(ervauonu(^ 
libri o£ko» 

Speculum coecorum ad c<^nltk)iiciii Evaogciicae vcrti 
tatis. . . f 

Speculum fatuorum. vid.Jacobi Otthcrit 

iSpecuIum jfuftitiae. 

Speculum lapidum. vid.Caniilli Leonardi» 

Cpcciilum Oculaxe. vid.Jo:ReucI]nii. 

Speculum phyiica^ completx. vid.Rodtti^ Gocleaii; 

Spcculum vitae Aulicse, ^c.fub titula: Ppetici libri. 

Speculum Zeli pro clero itk materia Decimar^m adveifuS 
Po1qoo9b Societ. Jcfu per repjic^ioncio titulo canom- 
cam a R. Jo: Marchieuvicz pcfiimis ad cxemplar mali- 
kiae lucubrati iUuftri » 8c Adm.R^D. J<M Marchieuvrci 
CaaoQico VVcrmienii ^ 8erc. ab Adam^ Ncjciielki $, 
J^.E. Presbytcrp dcdicatum % & oblatiim « vi4^Etianl 
JorMarchicttvicx. 

^pcidelius. vid.Dii(rertationesadaMfcamBuUam* . 

SpeciminaPhiiofophica» in quibus, confemientibusPU» 
tone» &D;AuguftinQ.> cpnformiter ad utriufqucDo* 
iftoris montem nonnuliac Qiueftioncs Mctaphyucxckti- 
minantur» ac rcfolvuotitf^ Auiflore Jacobo Viviani % 
iPanormi i^^. Dccr.$acr,Ca0grcg,Iadicis if.Janua«> 
rii 1714*' 

Speculum politicum, io quo exbibenturoobilifimflr» & 
/tle^flimx quarftiones cx jufcf^blico dccerpta^> ar- 
|ifido(a , & per^icua methodo pertradtatar &c. Aa- 
thorc {.eonhacda $chritfmejcro Dithmarib . Franco- 
furti ad Mdenum x^^o.DcQr^Sac. Congnlnd.iT» J^ 
nuarii 171 4» 

dc non Speranda hova MoDaichia Dialogus Rattsbonap 
An.Ch. zi58i. Dccrct. Sacr. Congregat. Ind. i^ Maii 
i7t4. 

Spcrbcr. vid.SebaftiaQu$. 

Spha?ra Cjvi9ati$. vid. Joanois Cafi« 

dc Sphacra Mundi, & tcmporis ratione apud,chiiftiaooi 
llermanni VVhtekciidii . Hcildebcrgas x f ^^.SacXongi 
Ind.n4.Mar. 170^. 

Spfainxi vid.Scxiumxrcnataf 

SpL Spicilcgium Sjmfteram Pacrum, ut & HwcticonHii fe^t 

culi poft Chriftiim naaim i.II.& III. JoannisBriieftU 
. Oxonix i7oo.Dcc.S.eong.Ind.x3r.Ian.i7i4. 
SpiegcKus. ▼id.Jacobi SpicgcHi» 
Spina . vid. Jo: Francifci Spinae < 
Spnus. vid. Joanncf. 
Spindcrus. viA Georglug. ^ 
Spirar Comitia. rid. Comitia» 
Spiricuali Fiorccti. vid. Fiorctti fptritttan. 
Spirituafis Vit« Exjercitatio . vid. Excrdtado Wvt. 
Spiritus fanfti figurac 5 aul Typi originalc pcccatum depiA* 

gcntcSj &c. 
quod Spirrtus hn6t\x% afoto patrc proccdtt • vid.CoUe« 

Aanea dcraonftrationitm . 
Spironcini. vid; ll Gorriero fraligiato. 
Sphndor vcritans Moraliscollatuscum tcnebrit meiMlaf^ 

cii> & nubilo arqnivocationis % ac mcntalis rcfifiAio>i» 

nis , &c. pcr Fr. S. Emonncrium . In Dtc. Congr. Ind^ 

fub die 14* Apr. 1^82. 
Sp6n. vid.Hiftoire de la ViUe. 
de Sponfalibus, & Matrimoniis. vid.IoachimusaBeiiiL 
Spradler. vid. Sebaftianus. 
Sprecherus. vid. Pallas Rh«tfca> 
SprcngeruSw vtd.Jo: Theodori. 
Sprocovius. vid. Bcrtholdus. 
Scancharus. vid. Francifeus.. 
Stangius« vid. Oavid. 
Stanistai ^vidii > feu Joachimi Camerarii rdfponfio ima 

cum Carminibus anncxis. dee. Sae. Cong. Ind. 5«Ju^ 

lii 1728. 
Stanislaus Felic. vid. Notar 54. 
Stanistaus Lubianccius • vid. Kiftoria Rtlbrmationis P8^ 

lonica? * 
Stanislaus Samitius i. cL 
Stappicius. vid. Joanncs. 
Scatera Appenfa. vidiThomoe Angti es^ Albiis . 
Scacera, fi^ examen Libelli a Sacra Congrcgatione pro* 

fcripti > ( cui ticQlus : Monicafalucaria B. V. ad fuos cul* 

tores indifcrccos) Authorc Xcaurcnrio aDrfpc, donc? 

corrigacur. 

Star A S.Sedt Trobihit&rum. 497 

SMiert Morum . vid. Tbomae Angli . 
fwcn Opinionum. vid. Aodreai Mendo* 
Scacera prudencum. 
Scacisra Renaci Vcrdci. 

Scaci di Oracionemencaleperarrivare in breve tenipo % 
\. DiQ» deiia Reverenda Madre Maria Bon deirincar* 

nacione. 
Scacius. vid. Francifci Trachelati: Pars prior Poftillz. 
Slaco deUa Religiooe. vidRelaciQnc della ftato. 
^cacorius. vid.Pecrus. 
dc Scactt Scclefiflt» vid,Varia DoAorum. 
4e Scacii )ud»qrum in Republica chriftiana. tid.6eor- 

gii Tbeodori, 
de Scatu Nobilium. vid.Jofise Nolden, 
4le S^atu I & Regimine Ecciefix • vide : Simonis Vi» 

gorii, 
de Scacii Religionis» & Reip.vid.Beiium fexennale Co-^ 
: menuriorum de ftacu Religionis. 
de Scactt Romani Imperii. vid.Nucleus Dircurfuum» 
de Scacu fupernacurali . vid.Sacra Moralis. 
<le Smcu virginun . yid. S^^billa « 
delle Scacue, & Imagini^^c« 

^n Scacui ,.&dignitaci £cciefiafticorum magis conducat 
admiccere fynodum natlonalem pi^m > Sc llberam > 
quam decernere bello &c. 
de Stacus Chriftiani cprre^ione .. vide t De Emenda« 

cione./ 
$icatu€s^ imperialia.^ vid. Mc!chior!s Haihnsfeldii. . 
Scacuca, & PrivilegtJ^ Valiis Antigorii . Auft. D. Fran^ 
ctfco de Villegas» y Contardi diftc Vallis 4ncigorii 
Praccoris. Genevae^ i69s* Decr. Sacr. Congr. Ind. lo. 
Sepc. i6Z9%. ' 
Scaubius. vid. Joachimus» 
Scaupicius^vid.Jo: Scappicius. 
iSceginographia^. vid.Jo:Trichemii. 
Sce}naniis\ vid, Jo: Hofpinianus . 
SceJachenius^^ vidi Rainerius Reincccius» 
Scella. vid»Oidaci Scella» 
Scellarius » vid.. Auguftihomachia .. 
S^ellams. vid.M«irGellus Palingenius. * * ^ 

'^. . li, Sce- ^ I 4f t IndCH LiBrirum 

Stcphani d* AlviYi de Poceftace Epffcopomm t Al^fttf^ 
tDm» aliorum^ue Prclatoriim tradiatuSj doiree co^ 
gacur. 

Sccphani Baluzii. vid.Vttx Paparum Av^cnioncnfium V 

Stephani Bauuy Mafemenfis Theol.Moralis. 

ejuldem fotoime dcsPecchez, qui fe comm^tent en toug 
eftats: Pratrique du DroiA canonique. 

1b Scepham Qratiani Difeeptationibus forenfibus, &Sac./ 
Congregatio itxandat omnibu» , ut ex tonno i. dq>«' 
a84.num. ^i.& fi.pag.so^.dcleant HiftoriamabAU-^ 
tboribushcreticis acceptam dequodam ementitoleo» 
M .Romapo Ponc. & D. Hilario > imprefferibu^ quo^ 
que mandat) ut cum librum iterum imprimenc» pre- 
didam Hiftoriam {>emtt|s aiiferant. : 

Ctephani Lindii Epift.de Ma||ifiratu, & Mifla^ " 

Stephani Ic Moyne. vid.yaria facra Bvangelia. 

Stephani V V|n£tonienfis Liber de vera obediehtia • 

Stephamjs Balutius . vid. De concordia Sacerdotii ^ Ikl 
Imperii. Ex.Dialogis Antonii AuguAifli.' 

Stephaniis Dolecus^^ i.cl. 

Stephanus Gabriel. vid.Storgx Salicex.' 

Stephanus Gerlachius. x.cU 

Stephanus Henricus. vid.Henricus Stephantls.' 

Stephanus Ifaacus. vid.Carmina Amicorum. 

Stephanus Junius. vid. Vindiciar contra tyrannor^ 

Stephanus de M.ateTcot, x.cl. 

Stepbanus Matthias. vid. Matthix Stephani • 

Stephanus Reic. x.cl. 

Stephanus Ritterus. vid.Flores Hiftoriarunfv • 

Stephanus Roberti. vid.Robcrti Stephani'** 

Stephanus Szegcdinus. i.d. 

ScephaniisVVacker. x.cl^ 

Sternberger. vid.Lucas. 

Stevaert. 

premiere & feconde Partie dies difficnlm pt6p6^ei i 
M.Stevaert &c.fur T Avis par luy donni a M. FAf* 
cheveque de Cambrav , pour luy rendre compte d^ 
ta Commiflion/ dMnformer des bruits repandu^ cofi^ 
tre la Doftrine , & la conduite des Preftitf de f 
Oracoirc d^ J^ods ch H.aiaat. A C^logne lipt. Stf- 

GtM 1 h fiie frMhWm^ 49) 

- tfn Caftgrfcgario 5. Martii 170^. 
%roifieme Parcie des diftcaltz &c. fiir T adminiftftftfoS 

du Sacrament de Penitence da mefifne Auteur. 
4|uacriefDe Patrrie des dificalccs &c. (ur b le&ure de T 

Efcriture faince du mernie Anceiir. 
«inqaienie Pattie des (fiiScahet &c. de k IV. des Re* 

J^fes ajdbcies a i' Index coucbance la let^ure de 1*8« 
cdciire S.cn langue vulgaire du mefme Auceur . 
Czieme Parde deis di Aculceft £tc. firr lc nouv«au Tefta^ 

menc de Monf^du mefine Aucear. 
'leptiime Paitie^des difficulceE 8cc. fuftificaciou de la 

verfion dii Noveau Teftamenc de Mon$ conire les 

objediofft pareicttlieres tlc M« Simoa du mefmc Au^ 

tcur> 
limcieme Parci^ ^es dimculcet , &x. de fes emportc» 

mens fur U U&att de i''£fcrittire Saiacc'^ & de ixvm 

MottveUe ordomiaAct far lc tiiefmc lujcc du mefmo 

Auceur, 
licuviemc Paiti^ <te$ dHficutilex 'proposies a M. Sceyact 

Des Prohibitibns des livres , & de queiques aucres 

hiatieres • A Coi6gn. 'i^^i.Sac.<!o0g. >Mar.<i^|v 
Sccuriin^ vid.Joftnnes« 
iSthentter . ' vid. Henricus « 
Stiblinus. vid.Gafparis Stibiiin^ 
iScigcilus. vid.|oann^s> 
^cigios. vidjoacltimtts^ 
Scigliani. vid.Tomaf6 ScigKariSv 
Sciptieiius • vid. Jo: Scigflius v 
Scockelius. vid.Leonardns. 
Scockmanus. vid.Hodegecicahii> 
Scoet, Vid.Fiores Doftornm. 

de Stoita MuAdi exuftione . vid« ^fckatid dc ftoica % 
Scolbcrg. vid.Chriftophoru». 
Scollitts. vid^Henricus. 
Stolshagios. vid.6afparv # 

Scolfius. vid.Joannes. 
Ittorckius. vid^NicbtauS; 
Scorg» Saliceat, ideft Epilidlai trt qtta patcr Oxthodo. 

xus filium Papiftam rieducerc conatur . Auchorc Stc- 

jpbvio Sabficlf , «cc* . 

ti % Sco- Storia, € fentlmento deirAbhatc Tofinl (opra it Gitivi. 

. (enirmo ntlle prdcmii ciiiconftanzc^ Concordiat 17x7^ 
Dec« Sac* C09&. Ind. u Juliu i^^^ 

Storia. Fioreoiioft <U UeiTcr Aeoftdetta Vaircht «. Coloni% 
i7«i. Decut &ifva. 

fltoru profana dai fuo ptioclpio fino z\ prercnte confit 
pofta nelU tiogua Franjcefe dail* Aurore delta Scori;i 
della Chiefa» e tradotta ia liogua Italiana. daL$eIva« 
^ Cancurana. Padova i7i5UDcc.ut (upca^ f 

Storia. Fiorentina dl Meffec Bernardo. SegiHQenciluoma 
Fiorentino dairanno ttzj*, fina aJrannia as^lf. Coi| 
U vica di Mlcolb. Capponi CoofaJonretc deUa Repu- 
blica di Firenze defcritt« dat iifedefimo, Segni fuo ne* 
potc • Augufta 1211. doaec cocrigatut • Decrcto ut 
ittpca^ ^ 

Stotu di Benedetta Mcozini Ciuadina Fiorantina . A 
AmSerdant 17 17«> £>€cr. Sacri^Gongreg;. Ind. ai^ Janua-<> 
cii irx^u 

Scocia dcila lcga fatta la OmWak £ra papa Giulia II|, 
Maflimiliaoa LlmperatorCa. Luigi XILRe diFranciai 
Ferdinanda V.&c d^Aragonai c. tuttl i Pcincipi deil*' 
ItaJia contra la Republicadi Vcnczia, tcadotta dal 
linguaggioFranccfc neU^Italiaoo* Anvcrfa t^ift-LDcc^ 
Mt {upra.. 

Stcada Fdicc pec rEtcrna vita » firritta pet utile delle 
Sig.Mooacfac>^c PcrfQne Religiofc> & akri, chede« 
£deraoo il conofcimcmo ^ & amor diDia loraCrea* 
corci e Redencorc da un Religiofo defiderofo deUa 
lora eterna falute^ la Napoli c^j^^Q^c* Sac^Congr^ 
S. Ofic. a<7«Movembr. xi%9^^ 

Strada di (alute » boreve , facile i e £cura % infcgnata 
.nuovamentc ^ un Religiofo Scalsa £regxitaoa Ago« 
ftiniana ad una fua PcnitentOjk qual poi dalla nacde«^ 
fima pec utiiiti^ communc e flau data alle Stampe w 
In Milano i^.Dccrcta S^cCoogr^S^Oftca^. G^ 
Aobria 1707* 

la Strage dc^Rifomud innocentis Opeca non menodi^ 
voia % e curiofa t cbc nccefiaria , fcc. da Giovanni 
Gr^gorio Leti Accademico Forafiicro , c Profcflbrc 
dcUaLingualuliana» compoiUi q divifa in variiDi'^ 

fcorfi ' l<:brfi Accademici , &ifcorro ^rimo cuRi tcquenciboii 
ttr<|ue ad decimum fepdmumDi&tnfbm. l^erettaOir- 
tec, &c.InGeneYa l'anno }^«ri«Dei:>Sac.Con^Ind» 

idifcorro ^.Amoldo lavt>mDTa ilc'^aii> Bcc.Xa Villa 

t^ranca tistu 
idifcorfo j.^ranctrca t5iovanma tlaiiftrale» &c. In Vil« 

la t^ranca ii66u 
difcotro quarto . OoSredo (Suerin > &c« In Villa l^ran» 

ca tt6j. 
iSifcorro quintO) Matia Cafi:uritra> Src.In Villafraoiea 

difcorfo refio > Nicol6 Sartorio > Brc> In Villa IPrana 

tdifcorfo % Anna Audeberti Vedova i^i Pietro tSeneft > 

&c^In Viila Franca X66t. 
difcorro ottavo . Xjihtc&^ 8t Dietrkli > Bec. In Viila 
i I^ranca, r66x. 
«lifcorfo nono» Delfina tSiordano> &c.In Villa t^ranca 

'•■ "166%* 

difcorfo 16. Pietro Gaudet, &C. 
viifcorfo ii.Machnana de Harfaricis &c. In Villa Pran< 

ta U6i. 
difcoTfo )[i. Guglielnio HuDter > Ue. In Villa I^ranca 

r66i. 
difcorfo 13. Margatita la Kicca &c. Ih ViUa t^ranca 

dlfcorfo decimoeuano. Gio:Lodovi(o>archale &c. In 

Villa Franca 1661. 
idircorfo u.Paolo Clm&C 
difcorfo i5.Margarita de laCarattera &c.InViIlaPran« 

ta r66z. 
tdifcorfo decimoretcimo ^ Patritio Hamelton . In Vllla 
i t^ranca t66%. 

Strappart^la. vid.Norti dello Scrapparbla. 
Stratagemata Sathanat» 
Stratagematographia. vid.Helix Keufoeri/ 
Straufs. vid.Joannes. 
Strau^. Vid.JacobuSv 
Strcicherus. Vid.Lauretltius» 

II i^ Stta- f iTi ^ ^ ^ Wtf^ tih$rtm 
tttttm vencltilSmatoribus, pro veriute defett^efl^ ^H^ 

n6 prsecedenti muhum impugnati , nuUis annis ex< 

pugnanda oblata prim» anni i68o.per ]po: Lucam Ve«L 
. ronenfem S.Thom.D.&c.Coloniae apud Eureb!um'& 

▼agrfumBiUiopolam fubAgAoStatent. InDecaCon^^ 

S.Officii fub die i^.Junii i68i. 
Strigetius. vtd. Vi^lorini Strigelii. 
Strozzi Cicogna Palazzo djegl^iocaotw 
Strubin. vid. Leonardus • 
Struviu$. vid. Valerii Andrcae» 
Scubrockius. vid.Notae in Notas*. 
Stuck. vidjoannes. 

Scuckius* vid. Jo: Gultelmus > Jo:Stuckih 
Studerius* vid^Ulricus. 

Studii Theotogici Bibtiotbeca. vid. Ribliotheca ftudil^ . 
de Studiis corrigendis. vid.Dc vita Juventutis. 
de Studiis infticuendis . vid. Hugonis Grotii. 
de Studiis puerorum formandis • vide ^ De dircipliniii 

puerorum • 
Studio di Curiofica di Nicola Spadon % divifo in dat 

parti « 
de Studio Juris methodus. vid. Manudu&io . 
de Studio litterarum . vid.Jacobi Bophart. 
de Studiofar vitae ratione. vid.Claudii Baduclh^ 
Stugardiam. vid.Marcinus BorrabuSt 
StumpfF. vid.Joannes. 
Scupanus. vid.Jo:Pccri* 
Scurnius .,.yjd. Joanncs . 
de Stylo Dacaria?. vid.Tradatus de oiiic}o« 
Scymmelius . vid. Chriflophorus • 
Scypmannus. vid. Ffancifci Scypmanni. 
Suada Galicana. vid.Abrahami Vechneri. 
Suarez de cenfuris. vid. Francifci Suarez. 
de Subdicorum oAcio erga Magiftracus. vid. Tra&atu% 

de Jure Magtftratuum* 
de Subjeflione clericorum. vld.Henningi Amtfaei.. 
de rubtilitacc. vid.Car^ani opera. 
Succcs dcs affaire de France. vid.De rEftat. 
dt Succeffione convcntuali j fc anomala • vid. Concla« 
fionum civilium* 

d€ A S.Seif frohikiimmi ^ ^ S^i 
^e f aCC^flione i^oti incerrupca filioruai S.Francifci. yid. 

Libri omnes impreffi. 
de Succenfionibus ab inceftato* vid. ydeacini Furfterii. 
'dc Succeifionibus ad leges Hebri^orutn in Bona Defun- 

diorum &c. vid.Joannis Seideni &c. 
Suocedivarun horarum Opera. vid. Philippi Camerarii; 
Svagliarolo dc'Sfaccendaci , e ftimolo d' afiaccendati per 

ben impie^re il tempo &c. Opera del P. Antero Ma- 

ria de S. Buonavencura • In Genova 1^7 9» In Decr. 

Cong.llnd.fub die xj;^^pM^8a. 
Suerinerifis. vid.Simq|i Pauii. 
Suf&agia , feu voca tredecim Theologorum • vld. Folia 

quardam impreffa. 
Suide Hiftori;^» Bafilex imprefliii , quandiu Annot. mar- 

ginales» & }ndicps emendentur. 
Suite de {'AccompliflTement des Proph^tieSj ou ampli- 

ficacioo des preiives hiftoriques , qui fonc voir., que 

le Papifme eft 1* Antichriftianifme . Al^occ^rdam 168S. 

Par lc S. P. L P. E, P. E. Xh. A. R, 
34 S^ice du Comte de Gajbalis , \>u nouveaux entretiens 

f(ir les Sgienc^s (ecretes., toufrhan^ k nouvelle Philo- 

fophie. Ovurage pofthume. A Amfterdam, 170$, Dec» 

Sac. Cong. S. Offic 1 1. Junii 1 7 1 a. 
Suiet de rEfpion dansles CQUFS&c.tome troifieme i ^^7; 

tome 4.tome s.h, Amfterdam 16^9, Sacr. Congr. Ind.. 

die 4.Mar. 170^. 
£. Sulpice RecoUeft • vld. Exercices . 
Sulcanini. vid. Il nuovo Parlatorio . 
Sunimji mpratis Sacramentorum . vide : Henrici Henri- 

quez. 
$umma. p^riqris do^rinpe. pe^ Mansfeldenfes ad Gallicani 

Ecclefiam miifa &c. 
Summa in Sm^ragdum ^ fuper. Svangelia ^ & Epiftolai 

kOtius anni » tam^ feparatim^ quaai una cum ipfo 

Auth.imprefla. 
Summa Thcologix . vid. Sac. Theologiae fumma . 
S^mma S.Tbotnae vindicac;|. vid.Na.tays Ajex^ndr!.. 
Sum^na totius Scripturaf. vid.etiam TabuU jdux. 
Sfi^njma ve/ieratio Deo ab, bumano , vide ; Sober^ 

Boylc. ' * 

• I i 4 Sumr jf04 iHJex Librerum 

Summa Sacrr Theologiat Joannis Duos Scoti i&c. Vi3e l^ 

Sacrc Theologix &c. 
Summc philofophic» jpriffit pars • iride : Pecri At Ca* 

micibus. 
Suoiinaria Bibliorum • vid. Bibliorum rmnmaria • 
Sttmmariorum omnium controveriiantm percingentSutii Ite^' 

ligionem) nofiris remporibus agitatarum intcr Ecdf-^ 

fiam Romanam , & £eclefia$ Reforma^ > per Tho- 
* mam t^orcam-. 
Summarium Indulgenciarum » quod infcribitHr: Brcve 

Sommario delle priocipali Grazie> & Indulgense coa* 
' ceffe alli Religiofi dell' drdine detla SantiiSma Tri-* 

nitl^ delia Reden^ione de'Scbiavi Criftianiy delleqaa- 

li godono tutti qiielli / che portatio il Scapulario > ^ 
^ vero Abitino , c vifitano' Ic Chiefe ,• e Cappelle di 

detto Ordine ^ le quali Indulgenze fono ft^e approi» 

vate da'Sofllmi Poncefici, e di miovo dalfa fel. mem« 

di Papa Innocenzo XI][. come fi vede rtelfa Bolia fpe- 
• dita Tanno 16^3. & excipic faranno privi di guada^ 

gnare le predette Indulgenze. Impreffim Neapoli m^ 

no 171^ Decr.Sacr.Congreg.Indu^tntiarum xavDe* 

cembris i/iSV 
Summarium Scripturx.- 
de Summo Imperio • vid. Jacobi Bornttii « 
Summula Cafuum Confcienttx. vid.JoannlsMaldonatof/ 
de Superftitione. vid. Jo: Vunfchelburgenfis . 
de Superftitiofis quibufdam Fcftis • vid. Miicellar Theo^ 

logica^ 
Supplementa A&brutnBruditofum. vide: A^torum firur 

ditoriim. 
Sttjpplemenc a Tl^iftoire du GouVernement- de Venifcf # 

Par le Sieur Aroclot de la Noufl^aje^ 
Supplement an memoire de parler en faVeor de la terp* 

ce . Dec.Sac. Cong Ind* %. Sept. 1727^ 
Supplica a Paofo V. per varir Cittadini Solognefi / vid^ 

Dbo libtlli faiiiofi^ 
Supplicatio ad FF.& RK S.R.E. Cardinales, & Inquiit» 

tores> &c. vid. Adriani Van VVyck. 
$upplicaib ad Paulum V-Pont.MaXt viA Rogerif VVld» 

dinghtom. 

*BP- %upplicatio quorundam apud Helvctios Kvangelifiaruit 
ad Epircopum Conftancienfem. 

Ihipplication» 4ere(]ueReal*£mpeitur) auxRoys, Mo- 
ceps> Efiats , Republiques > & Magiftrats chrefttenft % 
fur le caufes d'auembler on Cbncile Qeneral contre 
Paul cinquicmc, drelsiks jpar Nieolas de MorbaU 

ik Suppltcatlone ad San£ltffimiti|i. vide i l^randfci Sal- gado. 
Supplice eiTortatione di Httove maodatdrtH*tnv!ttiitmo 

Cefare Carlo V. 
JSiipputatio annomm mundi. 
Sur rexcommunication du procurear General du tof % 

Molines &t.copie d* une iettre efcritte a Monf. de « ^ «« 

Dec.S.Ofiic. k^. Jan. I7e|« 
ISureaus. vid.Hug5. 
ia Sufanna. Vid/Ferrantis PaUavicini. 
Sufannc Comd^diak vid.Comoedia Trafieft» 
Sutel. vid.][o:Sutel. 
SttvencFeldiui. vid.Garpar. 
Suvenckfeldius. k.d. 
Suvermenica do^ina . 
Suvinertbn. vid.Thomas. 
de Sybillinis j aliifque , &c. vld. Ifacei Voffii . 
Syllabi biiines, & tndiceji extra tJrbem impreffi • tlde t 

Indiets^ & fjrlldbi omnes. 
Sylloge Differtationum elegantiofum ad fele£tiora» &iU 

iuftriora Veteris , & novi Teftamenti loca . vid. Tbe» 

faurus Fhilofophieo-Theologicut. 
^ltooe rerlim quotidianarum^ Vid.Joachimi Cluteri* 
di Sphon . vid. II Miniftro di ftato . 
Sylva nuptiali^ |oannis Nevieani Aftenits » donec repur» 

{^^ta fiferit. 
va mieftionum infignium. vid.Caroti de M6t2. 
Sylva fermonum jucundiftimomm» in qua novar Hifto* 

ri«, &c. 
Sylva Vocabulorttm» &phta£um. indc: Henttcl Deci« 

matoris . 
Sylvefter Sguropulut « vtd. Vera Htftdria imionis non vtrtt • 
9. Sylvefter todovic«ft Loyod . Vidc : Gcncfal Inftrii« 
£tion$ fcc* 

SyU Sylvius. vkJ.Aflas Xxicx Sylvii. 7 

Symbola aurear menfc. 

SymboU Apo^mici explicatio. Vid.Catecbira\us; Bxpl* 
cacio: Expolido. 

4e Symbolis cribus. vid.Gerardi Joannis,. 

Symboli ApoftoU^i hifiofia cum ObfervacioBibus Eccle-' 
fiifticls» & Criticis ad fiogulos e|us areiculos ex An^ 
glico fermoiic in Latinum translata. Auth^re Anooy" 
BM>. Ibip(iae4l[»ttd Thonaain Vricfch i7«^. Decr. Sacr^ 
Cone. Ind. i ^. Januarii 1714. 

Symbofum Milicare fcholae» & Do&sinas Auguflioo^Tfao? 
Oiifticat) quo in publicum icolallicar veUtationiscamn 
pAun» (i|b prorfidio F.HenriciUildcii, proceduotprx* 
liaturi F.Columbanus a licbcn&I&j & F.Ochmanusa 
Belman. 

Symbolum Pythagoricum • vid. Bartbolomaii Agricolas , 

Symon . vid. Memnon • 

Sympathia 7.metaIlorum ) ac 7. feli^ftorHm Iapidt^m,.a4 
Planetas, D.Petri Arlenfi.di^ Sii;;ud»Iupi&Hierofolymi- 
tani Presbiteri. 

Syncrama clariffimomm virorum». qjAiHalx convenerune 
fuper verbis in Co?na Don^inl» 

de Synedrii&s & Praefeduris Juridicls vetQrMm H^brzp? 
»um. vid.Joan|iis Seldeni. 

Syngrammata quatuor. vid.HeIias Schedii« 

Synodicon : five Pandedap Canomim Apofiolorum > 8c 
Conciliorum ab Ecclefia Giaeca recq^torunv^ unacum 
fcholis antiquorum., finguUs eorum annexis > & fcrt- 
ptis> httc fpeftantibus. Quorum piurima eBibUpthe^ 
cae Blodejanac > aliorumque manufcriptorum Codicin 
bus nuoc primum edita &c.Totum opus induos tOf 
mos divifum Gulielmus Beoeregius EcclefiaB Aogli- 
canae Presbycer recenfuit s^ ProIegon^eBis munivit» ^ 
Annotationibus zuiit « . . ^ 

Synodi Dordracenx> & eorums qui pratfueruiitinBelgll 
Itemon(lrante&> quo yoeant> crudelis iniquitas expot 
fita. Prohibetur» ficut ipfa fynodus Dordracena* 

$ynodu$ Beroenfis. vid.Afl:a f^rnodil^ ^^ 

Syoodus. Dpxdjechtaina^. vid.j^udiciuai iy^^^oc)! . Sej[||Kenti^ 
d^ Divina Prardeftinationt • \\ - d S. SeJe Trobibit&rum^ $oj 

Synddus Marpurgenfis. 
Synodus SS.'Patruin cenvocataad cognofcendain , &di« 

/udicandam controverfiam &c, De Majeftatc Corporif 

Chrifti. 
f ynopfis criticorum » aliorutrque S* Scriptur» Interpre- 

tum, & commentatorum fu^iimo ftudio > & fide ad' 

crnaca > Indicibufque necelTariis inftruda a Matthaio 

Pollo Londinenfi> ex recenfione j€:I.urdenin y. Vol, 

diftributa. Ultrajeai 1684« 
fynopfis Dogmatum Ecclefiafticorum » vid. Gregorii Hie« 

ronomachi, 
ffynopfis Hiftorise Univerfalis ab origine mundi pef 

quatuor fijmma Imperia (quasMonarchias appellant^ 

ad pratiens cempus dcduda aChriftoforoHciucio&c. 
Ilynopfis novorum Bibliorum » vide ; Novorum Biblio* 

rum» 
Synopfis Quadripartita Theoloio^^Seolaftic^l » Theologo-» 
' Prsedicatoria, Theologo- Hiftorica > Theologo- Ponti^ 

iicia 9 quam Prgrfide Fr» Pecro Clenaerts Ordin. £re- 

mitarum S, P* Auguftini , in Alma Univerfitate Lova- 

nienfi Sacr. Theolog. Do£tor. ac ProfeSore . Lovanii 

1688. Decreto Sacrae Congregacionis S. OfHc. 2^. No« 

vemb. i^^8. 
ISynopfis verar, Catholicarquc doflrinae dc i^ratia &c. vid* 

Samueiis Marefii. 
Synoptica cra^atio. vid.Jofiac Nolden. 
Syntagma Philippo Rameo Artium liberallum method« 

brevi , ac perfpicua concinnatum pcr Jo: Bipfterium 

Marchergianum in gratiam Tyronum &c. 
Syntagma traAatuum dc Imperiali jurifdi&ione , auflc^ 

ricate, & prearminencia » Authorum variorum > cum 

Dedicatoria Simonis Schardii , 
ISyntagma TheoL chriftianx Amando a Polanfdorf, &c» 

Dec.S. Cong. Ind. if. Jan. 1^84. 
Syntagma Thefium Theologicarum in Academia Saimu* 

rienfi variistemporibus difputaurum fub prxfidio DD. 

Virorum Sacrae TheologiarProfefl^orum, LudoviciCa» 
- pelii, Mofis Amyraldi, Jofue Placari, Pars i.».^. & 

4.SaImurii Xi^^^.In Dec» Sac» Coogreg. Jnd. »/• Maii 

$yn. 50 J* trtJex Librdmm 

Synugma variarum Ecdefiz definicionum in materUPW! 
dei 9 & morum a fa^culo quatuor ad praefcns ur<)tie 
fempus cdharum> quas collegic» &C.Pratertraticifai$ 
Porreurs Ordinis Minorum Provinciar HybernicXk td 
Decreto Sacrae Congregacionis SanAi Ofiic.&^» AUg« 
i6t%. 

Syntagmatis Appendix. vid.Appendlz tieteOaria. 

Synthefis Apologetica Theologica-Moralts» fecundumE- 
chica? Chrifiiana? Do&rinam^ Generales morumregu» 
]as cominens . Authore D. Blafio Vifconti » Keapol*: 
i7oS.donec corrigatur. Decr.Sac. Congt. lud. i ^ Ja- 
nuarii 17^4* 

Syftema Oratiap Philorophico-Theologicum j in quo om* 
nis vera Gratia tum adualis » tum habituahs etpla- 
natur quoad fui phyficam entitatem abfque recurfu a(t; 

. illas formas accidencaies Ariftotelicas prodoflas* Bz* 
dem Sac.Cong.lnd.4*MaM7o^. i 

ncceflic Appendix » in qua pariter fine vano refugio ad 
ulla talium formularum genlmina fpeciatim etponitur 
quid rci phyficae fint virtutes infufa: , gratue gratiS 
dacae Dona^ Beacitudines» FrudlusSpiritus SanAij ac 
tandem CharaflereS fpirituales . Auth. P. Fr. |o: Sa« 
guens Ordinis Minimorum • ~Mediolani 1701. Eadem 
Sac. Cong. fuprad. 4ie • 

cjufdem Philofophia Maignani Scholaltica, five \n for« ^ 
mam concinniorem » & audliorem fcholafticam dige« 
ftz & coordinata in 4.vol.divifa. Tolofa 1705 «Sac^ 
Cong. Ind. 4* Mar. 1 7e^. 

Syftema Incelleauale . vid.Radu!phi &rc* 

k Syfteme des Anciens, & des ModerneS ««.... fur T ^ 
etac des Ames feparees des Corps en qthtonte let* 
tres. Amfterdam i7i4'I^cc«Sac.Cong. Ind«i^< Apri* 
li$ 1739' 

Syftema Mnemodicum« vid.Joannis Menrlci Alftedii. 

Syftema novum Aftronomiar Microcofmicaf. vid« AftrcMi 

. nomiir. 

Syftema Theolo£ia(« vid.Marci t^riderich 

Syftema Theologicum , feu Theologia pofitivl acroma^ 
rica in 4» patus difiiQ&a^ Accurante Jq: Adamo O* 
fiandro. 

Sy A J« Seie Vtobibinrum . fpy 

Syftema Thcologicmn , Dogmaticum , & Politicum in 
quo recentiorcsconcroverfixditucideexponumur. vid, 
« Joannes VVolfgang Jegerus, 
Syxti V.Brutum fulmen, vld.Brutum fulmcn, , 
Ssegedious* vid« Sccpbftnus « , TAbeotius, vid.juliani Tabcotii, 
dt Tabcriiis Momanis. vid. Chumani Elinfvachii^ 
lc Tablcau de Socianifmc ou roQ voic rimpurctd>.& 

la faufleti dcs dogmcs desSociniens, & ou Tonde- 
, (couvrc \ti mifteres dc U Cabale dc ceux, ^ui v^u- 

lenc tollcrer rHercfie Socicncnne , Auchore Pctro 

Juricn, A THayc JOt.Sacr.Congrcg.Ind. ^ Marcil 

1 70S. 
Tablcs trois. vid.Trois tables* 
Tabula; dH» ^ quarum prima cft fumma cotius fcripcur^ 

vctcris » 9c novi tcftamcuci , Alccra vcro dc ikcem, 
. Pr^ccpcis, 

Tabula? Chronologicae, vid.Annalci, fcutabular^ 
Tabular ruflftagiales dc termiaandis dcc^vid.ThomarAii'- 

gU cx Albiis« 
Tabulap ucriufqae tcftamcnti, vidjoaanis Ruthenri. 
Tacite aivcc dcs Noccs Policiqucs , & Hiftoriqucs pri- 

mierc partic continent les fix primiers librcs dc fes 
' Annales, A Paris i^i^Q.doncG iCOrrigaCHr« DccSacr. 
: Cong«ind.%i.Januarii I7ai« 
Twitc avcc de5 Notcs PoIitiqueSa & HiSorrqucs Tom. 

3. ab Amclot confcripti. Prohib, donc^; corrigatur . Dtc. 

Sac. Cong. Ind. x i. Jan, 1732. 
in Tacitam Commcntaria . vide 9 Andrcas Alchamiri r 

Commentaria Gcrmanica« 
Taffio, vid.JoanncSt 

Talavcro. vid«Difcurfo Hidorico Juridico« 
la Talicoa , vid. Fcrranris Pallavicini . 
Talpn . vid. Traiti dc V autorite des Rois &c. 
Targumj hoc cft Paraphrafis Cornclii Cbaldaic» JnSac. 
fiibiU. Intcrprccc Paglo Fagio, 

Ta* 5IO tnicH tibmHm 

Tariffa delle fpeditioni deila Dacaria • Tidei "fata &I6 

Gancellarix • 
Tarrei Hebi Judicium in Amphiteacrum feriorum joctf*^ 

rum« 
de TarcarorUm Keligiotie* vid. De RuflorH» « 
Tarvifinus. vid.Gaudentii Tarviiini. 
Tauberus. vid^Gafpar^ 
Tavernier. vid.Ricardui. 
Taumatographia . vid. Jo: Jonftonii 4 
Taurinehus. vid.€laudius. 
Tata Sac.Cancellarias ApoftoKcr « /eu tala §a^. Cafi« 

cellaria; Romanaf in lucem emifla » & Notis illuitrati 

a L Banek Norcopenfe Gotho &c. cui annexum eft 

aliud Opufculum infcriptum « Tariffa delle fpedltioni 

della Dataria • 
Taxa Poenkentiariar. vid^Praxis« & tatarf 
^Taitationes Ecclefiarum. vid.Annatar taxatioifes/ 
Taxlous^ vid.Gulieimus* 
II Teatro Brittanico. Vid«Oregorii tetli 
Tcatro Gallico» overo ia Monarchia della Rcgal cafa <§ 

Borbone in Francia p. i.^.j.Amfierdam i^^i.Dce.S^ 

Off. 22. Dec. i^oo. 
Tcatro Jefuitico Apologefico difcurfo cot fakitablesfa^ 

guras do&rinas neccdarias a los Principes > Senorea 

de ta Tierrar. Efcribiale el D. Francefco de ia Pietad 

&c.£n Comibra i6f^.ln Dec.Cong. Ind.fiib die 27; 

Maii i6it. 
Tebaide Sacra , neHa quale ^ con Toccafione d^aleuni 

Padri Eremiti » fi ragiona 4i molte • varic virtw d| 

Paolo Boxi Veronefe . , 
Thccnica Hiftoria. Yid.lto1>^rt} Flu^l* 
Teiffeire • vid. Thefes Biterii . 
^Tela ignca Satana^^ hoc eR Arcafir> & hofribiks judxe«f 

rum adverfus Chriftum Deum , & cfarifiianam ReJi- 

gionem Libri, quos confiitat Jo: Chrlflophonis VVarvi 

genfeHius ABorfi Nori^coruth i^8i.lnDef<CoDg<rInd# 

fub die t.julii 1^8^., 
Tela iogefta, & regefta. videi Memoriale adEminemifi 

fimum. 
Telefius. vidvBeroardift! Teledi.^ 

Tct 6*elluris Teoria fkcM. vid. Bumecio &c 

Irefnplum Juftitiat. vid.Chriftophori Befoldi* 

TcM))lum pacis > & pacKcentiam leges Imperii funda^' 
imenrales, & in piimislnilrumenca pacisVVeftphaliar^ 
Noviomagica? 9 & ArmiftitiiRatisbonenfisv FrancoAir- 

^ ti 1 tf 89. S. Cong. Ind. 4«Mart. i ytp. 

Theologico * Politiche confiderazioni fatte a pro degli 
Editti di $4 M. Cattolica intorno alfe rendite Ecclefia^ 
ftfdxt del Regno di t^apoii parr^ i. i7o«.4«L'Opera i 
di Coftantino Grimaldi Neapolitano. 

•it Tefnporali p^teftatePontificis inPrincipes. vid.HeiH 
ningi Arnifati • 

Tempotum coAtinuatio • vid. Continaatio temp6rum • 

dc Temporum emendatione. vid.Jofephi Scaligeri. 

de Temporum fiiaorum ratione \ vid. Hieronymi Vtm 
chierci . 

il Teofilo tomedia fpirituaie di Benvenuto Flori^^nefe^ 
dbovc corrigatnr . 

Jeo^ifte ammaeilrata fecondo gli efempii della Madre 
Suor Paola Maria di Oesi^ Centuriona Carmelitan;! 
Scalza> Fondatricede*Monafterii lAVienna^ inG^ata^ 

. donec corrigatilr . 

iie terminorum «quivocatione . vide : Difputatio ar^ui* 
vocatoria. 

idc terrae rnobilitate. vid.Lettera del R.P.M.Paob An« 
tonio Fbfcarini! Libri oranes docentes. 

M Terribili ezcidio Hierofolymitarum • vide : Joannii 
Sutel. 

ide Teniis debitis catholfcis > de Invidifiimis Regibu^ 
Hifpanix ex frudtibus » & rebus omnibus , quae jdeci^' 
mantar» Autb.Jo:del Caftillo Soto major; 

Tertium motivum Juris in Caufa Dodoris Martin coil- 
tra Patres Jefuitas , & cartcros Moliniflas > oblatuiti 
Vrbi , Sc Orbi , cujus priori parte exhibetur confef* 
fio, & retradacio erratorum , de quibus untum ab- 
cft , ut adverfarii Do&orem illum accufarent , quiti 
potius impenfe laudarent . Pofteriori vero parte di- 
iuuntur falfa crimina eidem DoSori per eofdem ob^ 
jc6U anno 1 71 2, Dec.Sac. Cong. S. Offic. ip. JNovcm- 
bris 171». 

In in TercuIIianum fcholia. vid.Beaci Rhenatfi. ^ 

T^roro deirAnimai cioe a dire > documenti > e mett^ 
* potenciilimi per crasformare T AQima in Oso> e cava^ 
, ucilit^» e profitto grandiffimo deiraridita , & abban- 

donamento, data in luce dal M^R.Sig.D» Gio: Mari^ 

maldi in Vqoezia i6j^Aa Dec»S.CoRg.S^Oftdie a^^ 

Nov.^ 6 Rs»^ 
Teforo dell* Ansma Cnftiana » avero ]^e medictsuoni (o* 

pra la Paffioi^e di N.S.divife it^ 4o.punti> &cooip0'^ 

fto da D Giovanna M^ria B^ 
Te(bro Miftico (coperto all' Antma dedderofa d'Orazio^. 

necontinua^ Data in luce da un Sacerdoce Genove-» 

fe. In Genova* la Qcc^SiC^Qsng^.S.Off.fub die i^^ 

Noyemb«i68j;^ , 

Tcforo politico<:on tutte le fue ptrti.. 
Teforo ricchiflimo (fic falfo infcribitur quidam Elbef ) 

dei^' ladtiitgenie cbncefte da molti Sommi Pontefict i 

coittmunicace alla Compagnia » pofta in Veneipia in Si^ 

Maria Formofa &c. Pcr ordine dt P. Cefare Renai4ifl4^ 

Piovano &c. 
Tefferx. R<Hiunar. vid.Thomfl^ Angli ex Aibiis. 
Teftamenti veteris compendium «, vid« Compcndiuai » fi« 

ve areviarium . > 

Tedamenti vecerisi^ 8e: novi, Canticak,.SeleAa« vid. Cami«s 

ca Selefta^. ^ 

Teftamenti vetaris» & nov\ Trag<eedi»» vtd. Com«di«a^ 

& Tragoediae. 
Teftamenci veceris phrafes. vid.Phrafes Hebraicat. 
Teft«menH vecerts Rabbinorum commentaria • vid. Comp 

roeotaria Rabbi Silamonis • 
Teftamenti utriu(()ue Index^ vid. Index rerum onmittm: 

In4,e3R ucriufque Teftamefitt • 
Teftamenti utriufquq loci.^ vki. Loc^ ntxiufquet t^amexK, 

ci; I4uki> & infiegri loci., 
Teftamenti acriufquc cabulff.. vid. Jo: Rucheri . 
in Teftamencunx ixovum, Apaotationes . vid.JorMakttfii^, 

Laurenciti Valla?» 
Teftium vericacis caulogus. vid«CataIogus teiBom. 
Tecragonifmus. vid.Ad Georgii Tumebulli. 
Texctta Veceris Teftamenc. ab Enallagii libenttts : .ica^^ 

uc A S. Sede TrohihiUrUm ; ) i ) 

. iK Ct)ntlL V.I. ioca, in quibus Enallag^ regnare dl. 
^icur> ope piepatis cricicae fimplicicaci Deo dignat re- 
fticuantur a M.Fr^ncifco VVokenio. Lipfi^, & VVic- 
rembcrg» i7i^.Dcc.Sac.Cong.Ind.i7.Maii 1754. 
^haddxus , yid. Jo: Thaddsei • 
^halnvinnus Benedi6^us. i^qU 
tfhalmum Hebratorum , cjuroue Gloflar , Annouciones 

Incerpretationes, & Expoft^ion^s pmn^^ 
Than^ vid.Fridericui. 
iTThanholtzner. vid. Thomas . 

grhc SpiricualDireftor for thofe vuho havc nove cransla- 

ted autof Prarch Printcd in che ycaer 1705. Hqc eft 

. Sjpirituaii^ Oired|or pro his , qui nullum habcnt ex 

Gallico cran$l;itus. Decr. Sacr. Congrcg. Ind. iSJulii 

\7^\ ! 

jrhe Mifcellaneous Vuorks oft^ec Emiiie^ec ftatcfmen . 

Hoc eft opcra Mifcellanea illius. politici Francifci Uf- 

burn.Volamina dup. Dcc.Sac.Cong.Iod. u. lanuarii 

,. ^7J7. 

irheatrum Qh^micum pra?cipuo!^ fclci^orum Authorum 
Traftatus de qhimiat , ^ Lapidis philofaphici aiui- 
quicate, vcritate, jure , pracftancia,, fic opcrationibus 
concinensa^ in fc3;^partes,, fcuLvblumifta digcftiv», Ar- 
gencorati i^yj^.Dccr.Sacr, Congreg. Indicis 4. Mafdi 
^70^- 
theacrum Gencalogicum . vid. Hicronymi Hcnningcs/ 
Theatrnm Hiftoricun^, Cbriftiano Matthia Auth. 
TJhcacriun HiApricvim , fivc Prompcuarium Illuftrium e- 
xemplorum SccJnje^io at). Andrea Hondorffio confcri- 
pcum , ;am vero labore , 8? induftria Philippi Looi. 
cqti 8fc. ^cinicaci donacum , «^o 
Theatrum ingenii humani, vid. Edonis^. 
Ifheacrum yijtap Humanac , primum a Cpnrado Lycoft- 
hcne Rubcaquenfi inchoaim i dcinde a-^heodoroZu- 
vingero abtpl.ucupj^^ cujufcunque fic imprcflionis, nifi 
corrigatur • 
Ifhcatrum univcrfae naturap. vid. Jo: Bodioi . 
\he catechift, catcchiz d*or loyalfcrted in vindicacon 
of the patb ofAHesU^ncc agcinft a Ncvu caccchifai 
^cc torchby a Fothcr of the Sociccs of Jcfiy ^ By Adol- 

Kk fus 514 Indf^ Librorum 

(us Brentius a Rotnan Cathelick i &e. Idem il Ca^e^ 
chifla catechizato » overo la feddta oiferita in difeft 
del giuramento di fedelti contro un certo catechifmtf 
novo publicato da un Sactrdote della Compagnia dl 
Gesu , &e. per Adolfo Br^ntio Cattolico Romano ^ 
&c. ImprefTo netrAnno 2^1 1. In Dec.Cong. S.Offic^ 
dic i4.Mait r69i. 

Themata 1 1 4- Bafikar difputaca . 

Themudo de Fonfeca • vide : Dccifioncs , & qa«->'> 
ftiones. 

Thcobaldus. vid.BiHcanu». , 

Theobaldus Gertachius Billicanus. f.cl. 

Thcodorcti Epifeopi Cyri Diatogorum verfio* . vid. VU' 
ftbrinus* StrigcHus. 

Theodof i Bea^ae Authoris jam dskmnati iiber infcriptus i^^ 
Icones, ideil verar Imagines virorum dodrinaumul/ 
& pietate illuftrium. vid.Etiam Theodbrus Beza. 

TheodoriciHack fpanii, SS.Tb€oI.& Linguarurt Oricntv 
Prof Publ.Mifc^llaoeorum Sacrorum tibri dQo'j qui-^ 
bus acceflit ejufdem Exercitatio deCabbafa Judaica^ 
Altdorphii • Proftant Norimbergar^^ i66o. Dec. S; CoHg/ 
Ind.if.Jan. 1714. 

Theodorici Nemienfisj vel aNomietf Hiftoria deSchif^ 

- mateV , , , ' 

Theodoricus Schneppius. i.cl. 

Theodorus. viAVitus. 

Theodorus* Amydenius .' vid.Traftatus de Oiicid .• . 

Theodorus Beza' Vezelius^^. i.cI.vid.Etiam la confefli<^ 
ne' di' Theodoro', Nathanael: Thcddbri tlUx^ 

Theodoru^ Biliander. i.cl. 

Theodorus de Bry. vid.Bibliothecaj feu Tkefi^tirus .^ 

Theodbrus Neogeorgius. t.cl. 

Theodorus Prodomus i vid. Cyri Tlicodori . 

Theodorus Reikingk. vid.De Regimine fatculari.^ 

Theodorus Sibcrus. vid. Adamr Tlieodori • 

Theodorus Sneppiui. i.cl/ 

Thcodorus Sprengerus^. vid.yoiThebdorr.* 

Theodorus Vitus. vid.Vitus. 

7heodorus Zuyipgcms» i.d.yul. ISsim fieamin» vic^ 

Tbeo- J Theddoiiiis Ber nicus . ti<J. TdM pacis . » . 

^'Jkobgia itntfqua^ tte VedMait^rii jidaffqaate fampti^iidir 
dbite ad fpumolTjmi kalWIo^iaii^ , & Fragofiin^ Ta'* 
^ntara tbdm^ Iiurcad6 buee:£fer^r db Seir Iterirrd 
viilfi) ic depilaYi aX.eodt>g^YrbQ^intirtdo ItftdiroSaa 
TheohDwSore. 

l^heoTogia Aoguftiniv vU, AdgfUfttnu Ik W^iMymlJ 

^heol6pi^ de <^nk !>omhii » Vide ^ ti^lbeegeiiil 
• Bhtoiogia. 

ide iThebibgiji tG^Vitili ) Xv6 ^e >fay%6k:@u ChirSBistii* « 
'^id.Oefardi T64i«Ai» V6^i &c. 

l^heblbgia GelriiiaMit«e)K<9C»kiiMd6 tl^aiisl^a^ )fo^thd6» 
frfaiio Intdrprete , ^udt fub ^16 etiam ^icul6 dftiinfi^ 
lertur^ VideU theologia ^yftitd a 'piiy tjuoikrili tMi» 
tiis Dbmiiromfii theui^iniidbltMfi Sac«rdote ^antM: 
tirciter ab hint altnis tSefnfeihkft Idbrifcripita» &«^ 
thebphilo iil latfnunll transtata^ 

^h#bl6gia Heidelbergenfis. via.ttei^eill>A'£en&s^ 

Theolbgii Hitteftica^ ViAHentki Arhif . 

fheblbgii acl mtmm Dbarofii» fabtilis Jlotbikcir SMtl 
^tjam l^r^ftde l^.l^at)rit{bDkiiaitOrd.EFi.1ilin6rtifli) ^Ct, 
defei^det f^ AnVoifiOS tcly Lovahii> &c.aie ^B. I^otii 
liora ^, ^nte meridiom . ttpi^ KiariMlv Uiil)^ani6 
ann6 i^^^.lA Dect.S^IOff.iMviat.t^^J^. 

theblbgia MotaUs ^ Vi4e ^ Attl^fiil Vtolpit \ Stef^at» | 

ftauny x I 

Theblbgi^ ttioHiVU «tpC^glfta ^ Sr brdiiie Alph^belic^ 
dirpoficd, jUtta &cAua.A.)l.P.Ca(ItaY^ov ln k>c%rw 
S.Cbng.|nd.di6 3?.febrii(^8|. 

^heblogia Motalils Jefaitarum> Vid> Ahbt^iri l*ti)ufdBM 
libtr» 

Theblbgia Myllic^^ Vid. Ilenrjci llarpiii theblbgia^Btfi^ 
Irin^tnica. 

theologia p6(itiva Acfbamaticii §yii6ptic6 tra<9iatd a 
JrtFrideric6 Rohtg» 

^irheolbgia ^ofitiva Acr6mittici> Vid.Syfteiha tbel>kigU 
tm Stt. 

thcolbgia» qhattt j^rarfide ll[.t?.)ro:ftaptViibdef VVoe- 
Aili» Sbc.feffu Sac.Tbeol.prbfeflort, dcfendet Pk|o« 
ftphtis Aotheu&if ti^i^ipm Sodtu td¥Mii 176$^ Ot- 

K; lC A / crp- ^ret. Sacr. Coogregat. S. Offic luMmii 1704- 
■Jf^ologia, quam ptapfidc R.P.NifoJap Rayc Soc. Icft| 
:S. ThcoL pwfcfforc dcfcndcc V. Jo.: Janfcns ctufd^n^ 
.' Socaovanii in qoll^ia Saic^cfa difi x4.Hu i,7p;ia 

Dcc. UK fupca ^ 
Thcologia Sanftorum 8cc. ifid. iEti^a Ai9.om» fivetb^o- 

logia Saaftoruni., 
,fhcologia Scoti a prolixitatc, & fubiifeate cvt$abob-i 

fcuritat^ Kbera , ^ vindicata , & Aufl:, Vcn. P. Jot 

Gahriete Bojrvi^Parifiis t^7^.pelcatuj w hoc libr^ 

Elogmm Scoti incipicns: Hic pcnc ^tc fiibtilistuit* 

ouQd hoc cffct • Et finicn. fcd bic fubtiU^ cOe noi^ 

paflct nifi Angelicu^ c0ett 0^?tS^G9n&ln4-l8- 1«* 

nii U8!a« 
-fhc^ogia fiippkx coramClemcijte xn.Bont,Ma^.Cle- 
* ; <ncntin«Conftitutionis UNIGENITUS nEI FIL1U§ 

cxpllcationem j| atque intcUigcntian[i. rogans. Qolpriiaa 

i75tf.Iicc.S^C*Ind. t4.Ian.i737. 
*«rheoiogia tripartita. vid.R.R&ica<:4i Arfedeck. 
^fbcologiai CaWiniftarum iibri JtAwbtCwa^o Schlufn 

ferburgot. vid.Etiam Conradit 
^rhcologix Compendium. vid. HippophyU Mclaogact. 
TJico^ogi?? pta4^ic» fyJlcma . vid? ? ftibUothec^ gort^i. 

tilis. . _ 

Thcdlogtae SacroGinlla Ofii^ores « vid. MplVu<P^t^ ^^. 

Theologix Sacro(anftaR Ojthadoxographi , y»4. Qf^p-i 
doxograpba. . , 1 -a u 

4c Tbcologiae SchoUftica? CQrrcftipVt vid.ebriftoph^ 
st a capitc fbntium . 

Theologia? fiunma Jo: Duns Scq|i . vide: Sacrae Tftcqt 
logiar. ,.. _, 

4c Tbeoiogiam dif^cndi rationc , yid? : Davidis (^hp 

i^ TheoiogJaiti patiiralcm prologu? . vi4* &ay«^»?ndi d« 

Sabundc. -^ , , • 

Theologica Difputttio, vl<J.DifputatiQ |heQlo|;lcae 
Thcologica Margarita . vid. Ilargarita . 
Theologica Philofophia. vid.Philofophia thcolc^i^a* 
ThcoJogi^i M 8Mo*«ca. vii.PiWio|hcca ftgju i S. SeJc Pr^biihhrufh. Irif 

^^heolog^cb phih>rophica Sphinx. vid.Sextum 'tttmtMik 
Theologicorum Mifcellancorum . vid. MifceUaneoniia^. 
Yheoldgicomrh trbporum. vid.tropornmv 
TheOldgre ramiltere, o^ inftrttitron de ce ^ue le cbret 

ftien doic croii^^ & faire en ccfie vie pour. eftre &u« 

vk. Auftore Jtati da Verger AbW de S.Cyrab* 
^heologoi^um tjeriAanoram , & exterorum vitev Vide t 

Melchidriis Adami; 
Irheologbrunft qAordndam xti EleAoratu iSalonldeEpiftd^ 

la invitatoria ad aniverfos DominosTheologbs» &c. 

'At }ubilto Luttierakio ^ tirca fiAem Oftobris , tk 

inicium Novembris felernnitencelcbramidi amicefictU 

pca • 
TheoIogohkiV^ et Varns keligionibiks a^proliciioDdQfi*. 

na? ^ahfenii. Vid.ApprtbatSo. 
Theologorum Vetentm ^ttMhui v vi^ t \heiterum ipf^ 

runditii ; 
TheologoruiA VvitetiergenfiAm, i&z^ 8e fcHpti«i "M^ 

Aftai Sc fcripta. ^ . 

Ifheologoram VVitebergehlium v'er4 > & fol^da tefica- 

lio &6rtim libdtorum jefuitarafl<i , vMe 't ExiaitA (o* 

lida refucatio, 
f heophill teugetiii Prdcbcataftafts^^ plhna Sd^ JFcftt 

Inftitutib reftafuranda; 
irheophili Raynaudi Operd feqaentia • Eritor. f>ophIaris^ 

de tbmAiunione ffb mortuis, difcuffds» Gtifib^opdp 

ris, cut citulus eft: Hecerbdica rpiritua^a , & Ano« 

tfida pSetaiisr 
de martyrio per peftem ii m^rtyrium impropHum ^ 

& proprium Vttlgate cbmpairatd Difqiiifitiicv theoid* 

gicA. 
Irrotemaca ^e bonls, ac milis libris, deque )ufta i iuc 

injufta et^rundem coofiuoilfe, dMec corrigancur. 
ftpopomparu^ admoduih rara contiQehs , &'c. tomus ao. 

& podhumus omnink>prohiberur^ Traiftatus alitemjfi 

eodem tonko comprehenfus , cui ciculus: Os Domlni 

Ibcucuih concri provdcationes Sedis Apoftblicae , &e: 

Itparsiitui petmicticut; ficuc & craAacus i cui ciculus : 

kipparcus deReiigibipnegotiacorej feparatus, &coc» 

ft4tuit peri&icti poterit * 

k k I Thco- Acc. S.Cong. Ind. %p^ itm M9tPf. 
£riSx Licceratiu cx, ni^Qhm^kuUkf. 9c €a$i>u$ «. £v4b 
de ▼tciis lijttq^^i»r4iin comiiKQC9cioA«l Ii^ftprico-TheOi^ 

* jbfhicae :a<K«.AiJeuftc Viadclicoruno, 4^^^.. 

lafelix ]^<^i;4«Lis lai>}ifriQci^^ ii- mikiiis (m. cura pofte^. 

• sior^^pcu^.» ft a4 foprenw? Wijyti* domiciliuqa 4e^ 
dudu^ » fite d^ vit;^ , Sc moribMS. UccerauCoruin Qomn. 

' iijpn<&dtioiw$. nwac aiftoJ3^<|rIhftofop%^ 

9afi Vi.nd(Blicorwai \ii^<Kf 
Gt:t^^u& facii<;iftiiu& &cr«. Qieunoe^ Profi^Iycufi^» fivc^ 

4ic conirc^rfionp Uuecatorim ^mtE^JMtfViHS. ^(:. AMgU: 

flae Vind^lico/ujm i^^i. 
fiiis >UmtiM8rlipmlat& fuo<e0u& , fivi; a -profiiigr plQ(ftri- 

n« novicace a4 finc^r^oi. pimfiMit (x»3mdl^iic^Sc.<;- 4.u-(^ 

fck^a Po^oram. vcceruni. x fcrifcorujnquc Ecx;lefi;ifli. 

/ .ico«J|D dc vsraA fiacerajqujB adJJiPuai, co!Ry,^j6Qi?c tock 

numcnta. j^ & docyjncnt^. «Utn. pr^foqiijibujit % Aug^-^ 

ftae K^iu 

% rrMpbila i«(a3u.«. Alth^ifinuiL^ vi4p. *. 'PcjB^ujja pr^ 

Valcriaoo< 
VbiophilM Al<chiBa.s.« vi4^P<lli^iUniR.mAin3ipb^.ci;c.^ 
1rheopbiJu&Baldanu&«. t.cl. 
9heophyus.tSrciUrcUus«. i.ct. 
«rbjeophilui, tel J;o: Xheopljiluat vid. XfefiOliPgia. Qqrmsk-^ 

nica ; Thciologid inyAic;i ^ 
10 Tbcopbrafiuiu QoipmcQtAriu vidc ;. j[q,Ui Q9?r^Sp^<t 

ligerii .^ 

7faeophrafiu9.lte«lCcIitts. i.cU 
in Theori^m &eiieficioruxi(V in^rod^^^ic^ ^ vid^ \ Autflmii 

FabrUii • 
ThcriKa. vid.ViQCCMiit^$i 
Tbcfiturmi f pi&oto^ vid.Argj^rQpbybcis^ 
Thcfaucu% «i^jjfcaorum .palici(myi<n ^ vM. K fijp^euoi^ 

au^rium 4 
Vbcfauru^ b«UicusA ^'^MiAxt &e.u.rncrii 
trhefaurui ^yratnmftticus t .vid. Jleyicou &U3(tctrpbiu 
7berattrua.j;uiis.e3(ctc;ttuvi> &c.inquo contiQctttrtr;(^a-. 
itts Ruc^crii Rundlanc dc lovQCiMoo^ Mtrittfque br^rt 

chiU i S. ScJe Probibkmm • Sl9 

chii> catifx praprenti Vcoetae accommod^us ^ 

Jhefaurus Linguae Grxcs Henrici Scephani^ d^ncQXX^ 
purgctur. 

.^hefaurus liqgux Hebraicae Sanflis Pagnioi , audlus.O-* 
pera Joanni^ Merceriij fic Ahtonii Ccyallcrii j 4oQec 
cxpurjgetur J - ... - 

Ttvcuurus titaniafijm^ yi(l.Thomx Sailli, 

trhcfaurus locorum communiuoi Jurifprudentix exaxio« 

' matibus Auguftini Barbofx , & Aaalcdtis Octonis 

Taboris aliqrumque concinna^us» & au£tiorfaSusa)> 

Ahdrca Chriftophoro Rpfenero • UpCz 1707. Dec. Sac. 

Cong. Irid. 17- Maii 1 73 4^ 

^tfhefaurus perpetuus InJulgentiarum Seraphici Ordinis 

'^ Sandli Pacris Noftri Fr^^ncifci &c.Authore P.F.Joan- 
ne Anieio Dulmenfe i^rxdicatore 1 Ledore , & jant* 
Paroco Vellcae Nafliriar , Bradii » ac Belgradii . Vc^ 
nenis 16 6i* Decr, Sacr, Congrcgac^ S. Offio. z 4. OAobn 
1707* 

Thefaurus philologicusj^ feucIavisScriptura?} &c.Auth. 
JorHconco Hottingero. 

7he(aurus Rerumpublicarum totius Orbis quadriparticus 
per Philippum Andream Oldenburger. 

Thefaurus facrarum precum» five Licaniz varix. 

Trhefaurus'TheologicoPhiIofophicus , five Syllogc Dif. 
fertationum elegantiorum ad felcdtiora , & illuftriora 
Veeeris , &:. novi teftamenci loca a cheologis Proce- 
ftancibus in Germania feparacim diverfis cemporibus 
confcripta fecundum ordinem utriufque teftamentili- 
brorum digefta Pars i. & 2« Amftelodami 1702. fix 
Dec. S. Cong. Ind. 4« Mar. 1 70^. 

Thefaurus virtuciS) &gIorix.. vid«BibIiocbeca, feuThe« 
^ faurus* 

"l^hefes defenfa^ aJacobaJaFcbure, &c.vid.LibeIliduo, 
' quorum alceri. ticulus. 

'Xhefes defenfx a Jo:de Boefieh vid. libelli duo, quo« 
rum alceri; ciculus.' 

•3[hefes defenfae a Biteiis a Pi Philippo Teiffeird anno 

i^Si.quorum citulus Illuftrifs. Ecclefix Pcincipi» &c. 

Hiftdria Carrrielica cheologice propugnaca » QuaEftio 

tbealogica quis Propheca faciac fucceffores poft fe » 

-' : - ' " 'K k' 4 " In. 51« Index LibrorUm 

iD Decreto Congregaclndk.if. Januarii 1^84. 

Tbeies de Orta, & vita Chrifti &c. cum quodam ini^ 
pertincmi incipienEpifcopos lelgii admittere non dctf 
beri, &c.Diefenfx a laorentio de Eebaulc Morftenfi 
ob contravenrtroifcfm filentii a fandtifs. iaipofiti • Ty-^ 
pis H.Van Overbecbe.^Lovanii ijr.Juttii 1696. 

Tbefes de peccatis, & tiiritiar, <pias defendit Claudiui^ 
SaguVenetenfis in theologt^Kedoii^nfi^ So'c./efil> di(5 
x^>Aug. i^^4. 

Thefes <{ux propugnatar fuerunc fiib ilflSttentra j^; Jofe-^ 
pln Ignatii Cdrtafiae S. Theol. Lef^orfs \ti xdc facr» 
Minorum SS.Trinitatis Montis Pincii anrfo' fVo). dir 
eatar Sacritif!^. V. l^. &: t>^Francifco de Paul^fivcaUi^ 
hhOLiB refpeCtive, incipien^es conclufiones Polentko 
fcfrdlafticar. (^kfiiotbeoleglca, quisfapiens&ciyec.' 
Cortg.S.b^c. if.Maii 170$. 

Thefes ( quarum tituius : Matri filfuni adoranti . Quar^ 
ftio theologica ) defenfae per Claudium Boivin PreP 
bytex^um Parifinuth in Sbrborfa pro a^u Vefperarum « 

Irhefes (quarum titulus Matti inter Vif^inesPuridimz. 
Qttaffifo theologica)' defenfaft fn Academia Dofana a 
Jo: Adam Groob Praefide thtiffmo » Reverehdoque 
D.D. Scephano Cifilterie, &c.i^.Mar. 1690. Itf Ded. 
Cong. Ind. ti . Nov. 1 696\ 

Thefes ftcrz in Aftus ApbffoIorurtT . Quas Prxfide F. ' 
Henrico Bucbemop Ord.FF.Min. fiecol. L. Scripturae 
Lea.defeiidentr F.Ludovicus Joaf^us, F. Petrus Cla-^ 
cffeiis ejttfdem Ord.LoVsmii in cbrt vcntu SS.frinita- 
tis die si'. Jtilii hor. ^. ance , 8c J. pofi nrendiein 

Thefes Sacex Epiftola fi.Paurt Apoftoli ad Romanol« 
Lpvanii 17. Augufti a Joanne Liberto Nen. Nebef 
VVarmienfis, &c. In Dcc. Goiig. S. OSii:. die 14. Ofto^ 
bris 1^8». 

Hkfes tikologica» Apologetic» > & Mircetlarieae advei'* 
fus doArinam Cornelii , &c.fub prarteztu qu^riihobia^ 
Tyffographi Lovanienfis; edidonis i,&c. 

Thefes Tbeblogica; de gratia . vid. Folia diio imprefla • 

Tbcfes Theologiczde gratia, &Iiber6arbitri6> &praf^ 
^ifftiQSi^n», apud J^oiMetfrfijyqfb Aoctt^rpiir. TtieTesVheblogic^ptimi arcicuii TheoIogbrAm Lovi^ 

nieiifium exhibiti Illuftrifs.& Reverendifs. D. Archteo 

piTcbpoMechlinienfi 'caiffa concordiae ineundar cUni 

t^P.SocJefu» & alS^, &cln Dtc.Coog. S. Off. Aib 

die'8.Au^uftil^8y. 

thtCcs Thcfotegie» 'de peecatis ', & Gfatia deftnfs iil. 
coircg.Monafterienfi VVeRphalix a PP.Sdclefu dle 
7..Januarii 1705. Dcc. S.01r. 1 1. Mar. 1704. 

Vhefes Hieologicse, ^tiartim titblus: Qineftio Theolo^ 
gica , qu^ eft difcipliiia f^ipientiie • In fch^blis S. Ja- 
cobi ^ruvlnenfis zi.Atlgafti t76x.Dec.Sac.C0ng.Sk 
Off.V6.daobr.i'7d7. 

^hefes "The^otogica?! quartilntftuluti^ Quaeftio Theologi- 
cas Quarnameft lucerlia pedrbus meis^ Pf. iig.v.ibh 
Prxfide S. M. f). Petro le t>aige Sac. I^acuhatis Pari- 
fieAlis Theologo, neco6n Ecclefias Collegialis S.Se«* 
'pulc*hri Catiollico t^eri CoOabitur Baltbazar AubreC 
piaconUs Lu^dahenfis ejufdeml^.FacuItatis BaccalaureaS 
Theologus die ki.metifis Junii i7o7.InCdUe^io d^ 
Mercede. Pro Majore Ordinaria . Dcc. S^ Cong.S. Off* 

Thefe*s Theologics^, qU^rui^ titutus : (^atttio Theolo- 
jgic^': Quod eft vere vdrbum Del } Primse ad Thefs. 
a.V. i^.Prarffde S.M, N. Pbilippo dc Cougnion Siicn 
Factiltatis Parifienfis DoAore The61ogo tueri cona^ 
bitiir Bernardus franfquio TuUenfis cjufdeiti Sac.l^a- 
'cultatis Theol.Dle ix.Augufti. Pro Majore Ordina- 
ria . In Sorbona ; Dec. Sac. Congn S. Ofiic. 2 6, Odtobi 
k767- 

liiefe^ Theologiiae, quaruth ti^ulus : Queftio TheoIo<* 

gica : Qax eft circumdata varietate ? Pf. 44 Przfide 

S.Kl. N. Jbanne Baptifta Mayou Sac. Faculratis Part- 

^ fiehfis Doftore Theologo tueri conabicur Ciaudius 

" Francifcns Monnier Diaconus Bifuntinus ejufdem Sac. 
Facukatis Bactalaureus Thtologus. Die Sabbathiib^ 
mlenfis Septemb. 170^. In Sorbona . Pro Majore Ol^- 
dinaria. Decretb SacCongreg.Sanfti Offic. 2tf.Odo^ 
brilB 170^. 

^he(es Theologica? , quaruili titulus : Qua:ftio Theolo- 
gica: Qiiodnam cft fcucum fidei ? £pfa« cap. i6.yi\^t 

Prae- ■ / ■ , 

|is Parifiefliis Do^Qrc Tbeologb i^^i^i^^t^f^ i^cffealis &* 
ViAoris CanmieoKjeguiari 8cc.cueri oiQabicat AnuK 

, hilis .Guillelmus de ' Cb^uimooc Prcsbye^ J^ocboina-^ 
geus eiufdenv Sac^ Facultacis P^flfienfis Saccalaureus^ 
Theologus. Die is.Sepce^bri^ X7o7-In K^iaVi£^Of«^ 
rina. Pra Maipi;e Ordi^naria. Dec.S. Cqng^S. O0; iir.^ 
Qaobris X7P7. .' \ 

^efes^ TbeQlbgbcx ^ quarutn, citutus ^ Virgini Deipar^ 
Quxftio^ Tbeologica : Quid efl Columnat» & firma- 
mencunfi' yericacis? i.Xm.6. j^V, i4.J^rasfide'S. M.N;, 
Pecro, Courcier S.Faculcacis Parifien|is£]$bAoreTheo-i 
loga $ocip. Sarboni^ors^ necriQa MecpppoIican;3t Ec-^ 
ddix I^ariAenfis Canopjcp. Theologo i cueri conabi- 
tur Joachioiua DreuK Presbycer, Parifinu^ Qaccalau- 
reu& Theqlogus e Regia Sociecace , necnoti infignis 
Ecclefiae Lingoneniis Clanonicus » j^ DecJanus • Die' 
Veneris ^.Junii 1707. Jn Regia Nav^rra . Pio Majo- 
rq Orj4Jtv»ria . Dccr. S^acrXongrcg. S, QiEc. 2 d. oaob^ 
1707. 

Thefes Theotogica^, <maruni ciculus ::, Procp^cnct ab u- 
^roque^ Quapftio Theolpgica, quae eft fpeciofior So- 
le^ Sap.7*v., 19' Pr«fi4c S^M. N. Ipanne Wnec Sacr.^ 
fiicuUacis Parifien.. Dpftorc TJ>eologa Abba;e ^Blafi-' 
I9pncenfi, necnoa regalis. inferioris SacroEaoS^ Cap- ^ 
pcllpc Parificn. Paftof^ vigyant;iflimoj^cu?ri coqabicur.^ 
Joannes Roland l>resbycer parifinus^,, & ejuf^cqiSac.. 
jpaculcatis Baccalaiircus Thcotpgus.' Die Jovis primA 
Septembris 1707« In Scholis excerioribus Sorbona? «' 
^ra Majore Otdinaria« Decr..Sacr. Cong. S, OSic.%6. 
QiSpbris 1707, 

Xhefes TheQlbgicae variis, cempQribus in, ^cadjemia Se« 
dtnenli editac,^& ad difpucandum propp(itpe, Au^ho-^ 
re Ludovico ie Blanc. verbi Divini Miniftrp Londini 
1708. Dec.Sac..Cpng..Ind.4.Dec^ i7if.. 

•yhefes^ Philofophiae , ^u.as ^ univcifa Philafcphia pur», 1 

blice propugnandas exhibec> 'ex Acaqemia Viprooeofi 

Sociccacis Jefu Feiiat Panicellt. Veronac 1711^ in ty- 

pogr.Pecri, An^nii Bcrni^ Decr.Sacr.Cong. S.Q^^ 

>• ^il.luliii^a»., 

Tbc- 4 S^ SeJf TroblbiHrmn l f%% 

i)^||^($ .thamiiUco , canonicot civiliftico jundic^ pradt* 

C??ii ^u^. i^rxGde R,P. Nico^o Conen. Ordinis Prar- 

dicacorum if\ Ut\iverficate CAlon, Sac. Theolpgi^t Li- 

cenciaco , ^ $^Mii ConAuentiai $aCtQtnpi|uagi ?ro(ef* 

foce defeod^oc in fQonvencu Canfl.t|eatinct apud Fra- 

^res.Praedic^c, Di<: • • • Marcii tiqri^ prim» , & fecunda 

ppll nieridien[i Per.^lluftris ji §c gratioifus p. p^ Caro- 

Ju5 Qafpar Er^vinys tibcr Rv«t R JifVallpc«i de> &ia 

]ftaffen]\eriix Eccl^fiip MeccopQUcaJTOt^TJ^Pvireafiji Canq* 

_^ Hicus &?c. R. P. Yincenti^s &terpwphi QfA* PrjBdjcat , 

p,.Iaco^ VYal4fi?h(Cidt ei^ Man^eifcheidc , R^ P, Joirfa- 

|ius Kr^biX C|;dinis^ Pra^dicacprunfi , D^fenden^ 7«^ 8. 

lince inet;idiem Prapnqbilesi , ^ erMditi PP. Juri» Ca- 

nonici Candi4j!tciD^loannesJ^CQbMsRuTOer ex Yveifs, 

p.Joan.I,a^r. E,dcl Monc.atw^a^.us^ > }^, jQftiuies •S.a|cig 

^x YYaflepachi , p. Nicftia.«iiA f^g&m Boppardius , 

|4ane oppugn^lyinc poft ?. fj^dftvigus; $.teii7tcati]Qp. Qrd, 

prafdic;|toj:um, D^Q^^rvs l^xk Jf^n^^Ucu^, p. JEn.-» 

gelbertu^ Vojflf ex, Hiedejtrem.berg , P, Jo^nQjrs .^^ioi^ 

merman ex Hieckenich • Cqnflueptia? TypU Jo;inpi|| 

^i;ancifci K^ttbbe^ V797-Qc^-S,qqng.?^0ff.^ij-Q^- 

bris 170^. 

Jhpfcs thcplogicaf 4<? §a^TfWi?ftW i« g^RW, &: tribK« 

, Prinxis. in fpecie , (wip ^ppendice , qysa^. pra^de {^.P. 
Jo:^api^fta Vfwder YYOipftynac S^oc. J/;fu S^c, TJ^i^qlo^ 
giae P<rofeffore defendet P. Jofephua^ Antheuqi .ej^fd, 
Spc.Lavanii in cqll^g.SqcJ^fH x^^(^qv^^7qv P^c.S. 
bff.ii.Mar,i7^4' ^ *^ 

!f hefes theolqgi^ae de fcientia, VpIiAatatq ,, proyid^mia 1 
prxdeftinatione,^ H^ Gratia Pei, qimi^ (^{.aejlidc jUChri^ 
^oph.p.ro Frcnz S^ac Xheolqgiz Bcapfi^ntato , ^ ^Mdii 
Gencralisi Lov^^nienfis FF. Pr.ardicacprum Hibernorum 
jRcsente ^rimario , defendec F. Jo; D.oaneUus ej^fd. 
6rd. Lqvanii \\\ cqilegiq S. CAcis. »79i- P.^c^c^P «^ 
(upra. 

^hcfe.s ept, univerfa ^heolqgia^ , quas. ,D^ Thon^a fa.ven|^ 
lucri conabitur P. Lanxb^rt^s..ChafteiiH Soc^ Jefu ptf. 
Colonix. Pcc.ut fup. 

^htfes infcrip^ae: Thomift.icum <]uare folutum per Sco- 
ticum <}uia; iive cheqlogia Scoci <;oocroverfa , explicaca • 

' ' The* ^14 i^ex Liir§rtim 

Tfaefis, cajuitkiitiisci: SorbooiconiiiiPaironjeCjurfli^) 
Thcologica. Dic xf.MSk AiiodDoiiimi irij.DccSi 

Tbcfif Theolo^ioi cu|ii$ titulos : Vctttcs figjtfrai <dlbi< 
plctiti qucfiio Theoldgica . Qais vciiit Icgcm adia- 
plcrc? Quas Prxfidc S. M. N. Ludovicc^ Ellte^ Diip^id 
S.Facultatit Parifienfls Doitorc TbccfiogO tucri cooa<» 
bitur Joanncs Ntcolaus Gtfillauini Prcsbjrtcr Kfetsnfil 
cjttrdemS.FAciiltjiCitParifienfis Baccalaifreus Theoloi 
gus 9 8e SocittS Sorbonicus dic Jovis 4* Maii 17194 
a prttnaad (eitizms Dcc^SaciCong.S. Offic z^ Juiii 
17 ^s. 

Theslives of ^irlts coiiefiecl t^roth. Aiitlfeiitick . Hbcefi ; 
Vitai; San^orum collcda? cx autbcnticis nronumetitis 
Hiftoris Ecclcfiaftlca? , cum plena expdfitione slliarQnl 
per annum l^eftivhatiim Arc. Cui pr^figitor Tradatut 

r dc feKis Mobiltbus &r jefuniiS Toiii....' Londi«i i/i^» 
Dec.Sac.Ccmfg4ln'd. i^. Apr. 175^. 

Theuconicf Ludi. vid.Ludi Theuconkl^ 

Thiers. vid.De Peftofuiif< 

Thiers Joannis daptiflb. vid^. Ltfet Apolcfg^t!eii^> &ti 

Thilonus . vid. MeduUa theologiat veteris . 

M. Thimoledntis aidvei^fu^ nii(^6bdrs ricteraram , boni- 
rumque Artium Ofores Menippea . Acceflerunt Ut 
Philomidis enarratioiies. L<indhii 173 S^. Dec.S.Co^g^ 
Ind. l5.Apr.i7j^. 

Thobiar imagines. tid. Libri dtcem Annulo^rurn . 

Thobix Paurmeiftcrt a Kochoftet de Jarifdiftlonre Itomi* 
ni Imperii. 

Thobias Brunon . :i.cf. 

ThobiaS Lohner . vid. Inftra'dio pvstSXici ; 

Tholofanus. Vid.Henricus. 

Tboma Smith • vide r De GrTtcx Ecclefiar hodienio Bi^ 
tu tcc. 

Thoma Kempfio. vid.Dc Chrifto iinitando &c. 

Thbma Buriletitis de ftatu Mortu6r0m . Kotterodanft 
i7i^.de Fide, & Offidis Chriftianorum , neCnonAp^ 
pendix de fiitura Judaeorum reftauratione .. Loridini 
l7i^* Decfcto Saer^ Congregationh Ifrdicii ij, Maif 

tbiy A S. Side Tfohibitotum . s%^s 

^oiaae Angli tx Albiis Faft. S»onum Optn (^quen<« 
tia. Iqfiitueione$Peripatedear> ^d mentetn Summivi- 
ri clariffimique philofophi Keneimi fquitis Digbei , 
fe|urdem appcndi^ theologica de origine Mundit ' 
inditutiones Ethiprum, feu fiatera morum« 
ic£m tabula fu^ragi^lts determioandtsfidei litibus ibEe- 

clcfia catholica fiM* 
^elTerae 4*^'^^ pvfiui Rom^^ns ayulgatip. 
qufdem tabulae fuffragiales de termiriandisj &c.occafio? 
pe T^flerar ^ptn^ifat infcriptar adverfus foUuni jiinimi 
fonu Buccinar • 
^xetafis fcienti^ requifitar in theologos ad cenfuras feni 
sentiis Theolpgicis inferendas , oblata E& & RR. 
DO. S. R. E. Card. Cong. S. Inquifitioms » 
pVedie^ce, & Gouvernement • Liber Angjice editui. 
(jufdem monun^iecham excantatus, five animadverfiones 
in libellum faufof^m de .Anglicani Cleri retinenda ii| 
Appflplicam Sedem p^rvantiat 
{Bufcariftii ad immidos a jQ:Thamone calumniarum Cra- 
jbroneSf 4^ SophUmacji^m Scgr^beos cenfury Puaccnae 
vindices abigendos» 
j(»nu$ Eucpinz , ^ve Traftatu^ tres de virtutibus fidei « 
& Theologii|& | de principiis earundem 5 & eiroribus 
pppofi.ti. * 
Hatera ^ppenfa , quoad falutis afTequcndae focultatem . 
Sjrillicatiouis > feu de medio animarum ilatu , x^o Ep|<t 

fcopo Chaleedoncnfi reddita» &c« 
^ infuper omnia alia Qp^ra ejufdem Auth. tam impref-; 

fa , qi^am manufcripta • 
fJThpmx Campanell^ > quf Romar excuffa , aut approba« 
ta npn funt, cum ^uthor pro fuis illa non agaeverit , 
^hpmae pempftf ri d^ ^ntiquitate RomaiK)rum » dontt 

jcorriga.tur. vid.£tiam Scppa illuftrior. 
Thpmx Elifii piypeu$ prxorum jcatbolicorif m s docecex^ 

purgctur. 
Thomat Freigii Opera omnia. 
^bpmae Hobbes vita. vid.Vita Thomae Hobbes: Ltvia- 

than: five de Qiateria, forma, & potcilate. 
^homarHobbesMalniesbiiriepfis, Qperapmnia. S^Cong. 
i^^* 4f Martii J70f • 

Tbo- fiS ihJi^ tihrofVm 

Thomae Ittigti Lrpfienfis SS. theolo^i« tieehi^. h M\ 
Nicotaitanae in Patria Atcbitliacotti de Hxfefi^chil 
Jtn Aj^oftolici i it Apoftolicb projtifhi > feu ^iiiii \ 
& feeundi ^ Chriftd nito farculi biflertatib . Lipfi» 
I ^^d. Dee. Sk CMg. Irid. i ir. jfan. \ 7 i4i 

e^Qrdem i Bibtiotheda PattuiD Apoftolicol-um Grarcb-ti^ 
tin^. Lipfise Akirio ii^^j^.DecS^C.CoDg. Indb iMaib 

i7i4- - . 

tjfxfdem, HTiftdtij^ JEeclefiafticia^ t>rimi a thHftd hatoriB» 

cklli feledla eapitai LijifiiB i7d)?it>ic.S.C6ng^Ind;)^ 

Jaritiarii 17^4. 
Thorttae Roccabellaf OpiftJt 
M.Thdmae Sagitcarii EpHloiitlt irijlietttio^ taH \k &6nfch^ 

bendi^ Epiftotis triStptui , 
Irhomae^ Sailli thefauto^ Litaniaruiti ; 
Thomar Sattehe^ difputatidhUm de S^brahrgnto Matriiitd'' 

ttii tdm. J. tof<)tie dtltifl irt ed teftitiiatur nunt. 4* DifpiJ* 

tationis f. libri 8. Cftjui humferi initium tft j At fr^ 

qUeiitiftimai aic veHof fehteiltia habet) id pbile i kt» 

fitlis vero t & his die^iis iti hot Ptzmxlo GrMttltin 

par^ harc defihitl eft» 
th6ma: UvtAit bencVenl^ni Ptixii Ipifcbpilii ptbtek^ 

tut omnii)d i 
Thdmac 2erolae fipifc.Minofehfis Prixii EpifcbpaliSj Hlitt 

antiqu:!, tutti f1dV;l etiatH editid, donet cdrtigatUft 
Thdmts Aquihas exhibftttS cbhfeffdr Verit^isi ¥idei }d» 

Georgii » 
thomas de AiigilfliQkti Vid.Ltbfdrti!» bilihitiiiii 
Thdmas Bahgius» vid.Co?luni Orieifci$i 
Thoitias Peebuui. licta 
Thbmast)lauteru$. i.cl. 
thOtn^s JBonarce» vid.Coiieafdii fciehtif i 
Thoitias CartuutightuS& l.cl» 
ttfOitiaS Cooperus. i.clt 
thom^sCorbeaU» i.cl. 
!Ebom^l Cfanitietus . i.cl* 
thortias brahtai iich 
thomas Eraftus* t.cL 
thomas Gotttsfordius t hcli 
thomai Gra^nei^s. Vid. Appeliiti0 fliciftiii A S. Siie PrcbibitMoa, Yx^ 

^hMiasCybrotiiis. i.cl, 
^homas fiobbes. Tid. J^teihiH^a phitoropfaica. 
VhoiBis ab Hofen . t.cl... 
Thomas Hlbernicus t. Vid. Florek Do£i:6rtiin • . 
Vfaomas Hurtado . vide t Refolutrones Ort&oddksr yh9« 

ralds., ,,,,... 

Thomas Lebhardus. Vid. Ang^lici boCloris» 
^homasL^erus. k.cl. 
^homas Meflinghamu^ » vid. Plorite^tktt ^ 
Thomas Muncertis . hcl. 
Thomas Necfgeorgiiis . i.ch 
^homas Paynelt. i.cl^ - 
^bomas Platcerus. i.cl. 
Thom:£i ^6rta . vidt i Sbtmfl^rtaM bmniutt (CbfiltrbVttA 

, ikarum. >• t^ 

Thomas JPorto . vid. Trbiil cablet « . 
Thomas jprarftonus. vid. Appellatitf Tbotnii 

Thomas RiviuS . vid* Imp. |uftihiani • 
^homas Schelbachius ^ yel Setcbachius. x^cL 

l^bomas dc ^enis ; vid. C6ntibi6hes V. Thbmi « • 

Thomas Smichus. vid.vita; ^ubrantfam &6i 

Thomas Suinnertoii . i. cl. 

Thomas Thanhblczner. i.cl4 

l^homais yehatorius. i.th 

^homas yyilfonus • I . cfi 

Thbmas Vviltadius. i.ch 

Thomas Vvdphius. i.ch 

ThomafiUs. Vid.ExfefirittidS dtkoiCi^ 

Thdmiftlciim (^ixktt i Vid. Thefts, infcriptai i 

i^honcr; vid.David. 

l^racbius. vid.RicarduS4 

Threni Jeremiae Myflicatl • 

'tbrcnodia Ecdefia^ cachoUci» ad ChttflUm /(l«lffa« fitlllll i 

TKuahus. Vid.Jacobi Augufti. 

I^bylo^ vid. ilcnricus . 

tib^rio Malfi. vid.Rifleffi detrUomo fnieriorl^. 

f ibertiis i vidi AntiocHi tiberfci i 

tigurinae Ecclefiar confeffi^. vidl.C6lifcffib iBitieBti 

TilemanQiis .' vide MarcUs. 

tilcQUirf vid^Gibrii^s^ 

' ' 11- 


v:i^nniis Geffclius. vid. Antiqua, & veM^rfi^., ^ ■ Trimothcus Kircknerus. i.cL 
Timothcus Neocoru». i.cl. 
TinftorittSi. vid. M^tthsas^. 
Tindalus". vid.Gulielmus. 
TitelmannusBcshufius. fccl. 
Tiiio. vid.Oflcnfio fummatu. 

de Titis . vid. Pfjifi wa«!>em»o«» ^^ . .. ^ ,_ ,.. ., ,^. 

S Titt> Lucrczio Caro della Natura, deUe cofe Uba.firtt 

tnLtrda Alcl^ndro Marj:bctti. Loi^» perQ.ova.n 

T^a VV^neta, vidfti EMmet» ^^«naioim A^hsifc 

nti &^C 

de Todyngton . vid. Ri^ardus Trachius •..„.,,, 

de Militi». ...«,. 
Toeaia Pallas. .vid.PaIU» Rhatica,, 
ToegittS. vid.UldricusZ»vingUu«.. 
TomafixCoftp, vid,irEUggi>oxiQ. o,,ria.&& 

^;omafo Menghinl. vii Optra.deUa Divin» QxmxSfC^ 

To^mTfo W^; te file Rim, diftin^e i» ^. librj. qo^ 

Amori civiUi Aanori ?aftoraIi, ^c, 
p. TomafO StroBW . vidfi A C^nwvff fw. dsU* CP(icet. 

tiOQC. f 

Tomafo Tomafi. vid.Vita del DuCa Valentino ., 

k Tombeau 4* S«Qianifmc . ou qucl ona ajoutele nott, 

va? Vifionnairc de R^iterdanv&c A francfort M.*7,. 

Dcc. S. Cong. Ind. ij . Jan. 1 7 1.4». 
Tomiunus. vid.Bctnardi Tomitam. 
T«rafius.Aq«ilQnifanns. vid.Jo:Torafit»., 
Torgenfi . vi4jacoW, Bornitij :. «♦arcus CQrdelmS-.. 
Tornaroi».*vid.Petti Antonii torn»mir«. 
Tomettus. «id.NataH»^ ' 
Torrclatius . vid. Folia qu«dam ad favorem . 
Torpira i;orti . fiv.e ad MaKh?i TQrti lihnu» Reft 

ponfio. 
l^viiis... vid. JjK Torafius,. ^^ 4 S. Me rrcbibiHfUm: S^^^ 

«rSfcatlUS. Vid.Jo:Mattharu 
Atib.Tofini Bolognefe. vidla Liberta &c. 
Toffaaus .. vid. Daniel . 

Tpeius BelgicxUrbium» Abbatlarum, Collegioruni di« 
vifio ad opprimendum per novos Epifcopos Evsngt- 
lium . *" »' 

la Tour de Babel, ou la divifion dcs Eveques de Frai»* 

ce, Dec.Sac.Cong.Ind.^.Septembri$ 1717« 
Toxita • vid. Michael • 
Toye. vid.Georgius. 
TracMa^s. vid.Francirci Trachelad. 
Traaatole. vid.Dos tradlados. 
TraAacus Apologeticus de certitudine Gratiae. vidt.Ma.r^ 

tini Eifengrenii. 
TraAatus criminalis. vid.Jo:Haxppce£lhi. 
Traftatus de Foro £ccle£x &c. in 5. partes divifiis , Au£h' 
Feliciano de 01iva> fc Souza Lufitanoj donec corri-> 
gatur • Dtc. Sac. Cong. Ind. 14* Apr. 1 69%. 
. Traftatus.de IndiciisDeliftorum ex Jnre publicO) &pri« 
vaco &c. yid. Chriftophori Ciufii • 
Traftatus de Indiciis Deliftorum fpecialibus.. vldei uc 
! fupra. 

Traftatus de Jure Epifcopali^ vid.Henrici Lincken». 
I Traftatus de Juribus Templorum. vid. ut fupra. 

Trraifbtus de jure Magifiratuum in fubditos, & oflfieio 
{ (iibiUtorum erga Magiftratus ;. c Gallico in lacinum 
conv^jfus , fine nomine Auth. 
, Traftatusi, Juridico poiiticus Hiftoricus. vidc: Gafparis 
f Klockii. 

H Traftatus de Magis, Veneficisj & Lamiis» vid.Joannis 
Georgii . 
Tradtatus de Monialibus. vid.Franciicus Peliizsarius • 
3*raftaWs de Natura fubftantiz energetioi , feu: de Viu 
Naturae, ejufque trtbusprimis facultacibus . Au£lore 
fijcancifco GloUbnio. L^ondini i^7i.Decr.Sac.Congr. 
Ind, 7.Febr.x7i8. 
Xraftatus^de Repudiis , & Qivortiis . vid. Joh. Gcorgii JNicoUi &c. ^ '[Qraaacus, five pjaxis depon^ndi jconfcienciam . vid. R. P« 
jofephRoffcl, 

jj i ' ' ' " L l ■ Tr;^- $fm Initn Libmam 

«.raAatus Nomico Policicus. vid.Gafparis Klockii. 

TraAauis de Oflkio> &J^rittidione Datarii» 3c dcStj^ 
lo Dacariat • Auth. Theodoro Amydenio » 

TraAatus ad omfles in cbriflianam libeiftatem malevo* 
los. vid.Eriam Brevis trxAacas. 

Tradatus philorophico-TheQlogiCus • vid« De locd tn« 
dacu^^ 

Tra^tiisT^oHticuSi inquodemondmur, ^omodd fe*' 
cietas, ubi Imperium Monarchicum locum htbet , i^ 
cuty & ea» ubi optimi imperanc» debeac inflitui> nt 
in tyrannidem labatury dc uc paz ^ libercafiiuc civiuai 
inviolata maneat. 

Tra£lacus de Poceftate Jurifdiflionis ; feil de Regimine 
animarum. AuA. Carolo Anconio deManemibus, Ko* 
mx i^y7-Cong.Ind.4.Marcii i7o^« 

Trafbtus de iibercatibus Ecclefi» Gallican^ Authoit 
Aritoniof' Carlasr Sac. Theol. Oodore : Edicio tertia eX 
Autograpbo Autboris locupletior > fe emeridacior : 
Accedunc przterea ejufdem Opufcula qaatttot aate 
hoc feorfum evulgaca. Romae i^io.Dec^Sac. Cong« 
S.Offic.4.Junii 1721.' 

Tra£l:acus Hiftori^o Juridicus de prxcedeocia controvec» 
fa Mdnachos Benedi&inos iocer >' & Canonicos Ki* 
gulares S. Auguftini , Mcchodo fete Scholaftica con- 
cinnacuS) a Reverendo P.BfncdiAb Scolce anciqui(&- 
mi Ordinis S P.Benedifli Congregacionis Bursfelden- 
fis ad S: Micbaeiem Uildefii Profeflb' , ibidemque P« 
T.SSiTheol.Leflrore Erfordia^ 1730^ Dec. Sac. Cong* 
Ind.s^.Aprilis 173 1. 

Trafiatui probabilitatis ex principlis Anciquorum cobv 
poiicus. Aucore Nicolao Peguleci/ LovaniiroS.Dec^ 
S.CoDg.lnd. il./an^ I7I4. 

TraAacus de promulgacione Legum Ecclefiaflicamni » 
ac fpeciatim Bullarum > & Refcripcoruni Curiar lo* 
manar j ubi , £^ de placico Regio y quod ance earuin 
Itublicacionem^ Sc executionenr in Provinciis requiri^ 
tur , Auchore Zeghero Bernardb Van Efpen Presbjf- 
cero I,V.D.& SacCanonum Profcflore inAcademii 
Lovanicnfi i7ia.Dcc.$ac*Coog«S. Offida. $cpteai^ ^faftatus Ae redditibttSj & decimis* 

Tradatus de Regia poteftate» St fupplicattMd ad San<* 

aifs,vid.FrartcHci Srigadd. 
Tradatus de Religionunii 'Concili;l^6ritmil •« Vid% Jodnnld 

Rolegravii • . ^ 

TrafiatQs de H^etnediis , Regibus , teterii^ue citholki^ 

liberis Principibus^ & eorum miniftris competen. ad- 

vcrfus Archiepifcopos , EpilG:opdS) &c, 
Ti^aftatus de Sacramenco pivinitatis JefuChrifti^ iikfic* 

' clefiat , Scc. vid. Ailguftii* de Rdma * 
^TraAatus de Salbmoftis Nuptiis , vel Epichalamium irt 

huf>cias incer iPridericiim V» Gomitem Palacif^um , &c. & 

Elifabetham Jacobi BricaArtia; RegiS v &c. Filium ttnieum. 
Tracbatus dd fcrupulis , &r eorum V^mediis defutnptus 

( ut colle^or Ailofi]^nrius afferk ) et Opere Variorum 

ifibralium D. Angcli iJdfiu 
Traftacus theblogiro-I^oliticu]» , e6htke»l Differtiltid- 

he^ aliqobt, quibus oftendicur libertatem phildfo- 

'phandi > nort tantum falva ptamt , & Rei^b. pace 

pofle concedi , fed eanden^ , oift cum pace Reip. ipfa- 

qiie piecace, tolli hoh poflTe^ ; 
^raAatus Theologico- N6m!co • PoliticuS dc MediCanti-* 

bus Validis. Opera, & fthdio Ahafueri FrieCchi. 
Tra£^atU$, 8t Tra£taculus Theologici • vid. Via verica-* 

tis, & p^cis. 
Tradacus de vera , ii pura Scclefia S« Atbaoifio falfo 

adfcripcus» 
^e iflraditionibUS Divini^^ vid.be Divinii» 
Tragica C6mcedia Sufannx. vid.ComOedia tragica* 
Tragica > feu triftinm Hiftotia' de poenis crhnthaUbus ^ 

& exitu hbrHbili earuth. 
Tragoedix ex hovo, & veteri teftamentdk vi^.Com$- 
I . diapi & Tragoedix» 
Tragoedix aliquot ex veteri teSamento. Vid. Comfdije » 

& Tragfdix. 
Trahebn. vid.Barth6loih^uSi 
Trajano Boecalido . vid. Avvifi <li l^arnafo t Commentar 

Vii di Tra/anoi 
Ti^i^li dcs aticiehn^s edremonies) cuHiftoire contenan* 

ce leur naiftahce) acroiffcrhehc dans rEgUie. 

L 1 X Trai- Sl% IttdeH Lihr$rum 

Traiac, au qud eft dccidee la q.uefiion» &c vidc : U 

Guerre libre. 
Traidle , au quel eii deicrip» 1' osiginc des capucihs r 

vid.Le capucin traiA^. 
Traite bornes de la puiflance Ecclefiaffique & delapuif- 
faDce Civile avec de Sommaire Chrooologique dei 
interprefas des Papes . Amfterdam 1754* Decr. Sacr. 
Cong.Ind. i^.Jan. 1757. 
Traiti des Loix Civiies , & Ecclcfiaftiques contre les 
Heretiques par les Papes, les Empereus , les Roys , 
& les Concilies Generaux , & Provinciaux approvczt 
par rEglife de Rome. Licge 272;. Dec. Sac. Congr. 
Ind.i9.}ulii 172^. 
Traki Hiftoriques des excommunicacions , dans le queL 
on expofe Tancienne, c la novelle difciplinc de !'£-' 
glife au fnjet des excommunications , & des autres 
cenfures • A Paris 1 7 1 5* Decr. Sacr. Cong. S. Offic. 2^» 
Julii 1722. 
Traite de rautoriti du Pape , dans le quel (es droics 
font etablis, & rcduits a leur jufies bprnes , & les 
Principes des libcrtez de rEglife GaUicane Jyflifsz, 
Tom. primier , feconde, croiiieme , quatrieme . Ala. 
^ Haye chez A. dc Rogiflart 1720. DecretQ ut fupra. 
Traiti^ fur les Miracles oans le quel on prouve , que 
le Diable n* cn faurnit faire pour conBrmer rerreur • 
Par laques Serces. Amfterdam 172^. Dec. Sac. Cong^ 
Ind.17.Maii 175 4- 
Traiaea des droits , & Ubertez deir EgUfe Gallicane . 

Pour M. Pieire Pithou • 
Traiti de TAbus, &du uray fuiet des appellationsqua- 
lifiques de ce nomd' AbusparCharles Feuret&c.Tror- 
,£eme cdition &c.Tome i.Tome z. ALion 167 7 •^^ 
S.Cong.S.Off. az.Dec. 1700. 
Traite dc TAusorite des Rois Touchant Y Adminifira- 
tion de rEglifc par M. Talo &c. Amfierdam noo* 
Dec.Sac.Cong.S.Ofr.17. Jan. 170J. 
Xrajie du ceiebre Panorme touchant le ConciledeBaf- 
lepiis en Francois par Monficur Gerbais Do<9eurde 
Sorbonne &c. A Paris i^^7« In Dcc. Cong. S. Offic. &• 
Apr. i^^ji. 

TraiV J A S. teke Ptohiifitorum • - 5^} 

Tralte de la doftri^ne chretiene^ & ortodoxe d^ns te 

quellc veritcz dc laReligion font ctabKes fur Tecri- 

ture , e fur le tradition , & les erreurs oppofes de^ 
^ truites par les meincs principes • Per Mmte Lovis 
J Ellies du pin Ood^eur enTheoTogie de la faculcede 

Paris , & profoffeur Royal en Philofephie . A Paris 

^/•5.Dec,S,OfF. n.Martii 1704* 
Traiti hifiori<![ue de V edaUiffement , & des prerogati* 

ves de V Eglife dc Rome, & de fes Evefques. In Bre 

vi Innoc.PP.XI.prohibctur 4. Junii i68y. 
Traiti de la riature, & de laCrace parM.Malebrancbe 

A Amfterdant 1680. 
ejufdem Opera fequentia • 
Traite de la nature, & de !a Grace Par VAutcurdeRc^ 

cherche de la veriti derniere edition augumeiiltee da 

pluiieurs eclariciffimcns , qui n'ont point . encore {>ar 

ru. ARoaerddin 1^84- 
4lefenfe de T Auteur della Itecherche de la Verltecoq-' 

tr^ raccufation 4e M. dc la Ville fcc. Allotterdani 

lcttres du Pere Malebranche touchant ceIIesdeMoiif.A]v 
nauld. A Rotterdam 1^8^. 

lettres du Pcre Malebranche^ nn de ies amis » dans ies 
quellcs il repond aux Reflexions Philofophiques « fc 
Tbeologiqucs de Monf. Arnauld fur le traite de la na- 
ture., & de la Grace. A liottcrdam U96.. 

Traite de morale par i' AUteur de ia Rcdierche ^le la 
vcrite, Premicre. p^rtie. A{Rottcrdami^84.Dec.Sac. 
Cong. Ind, i y . Jail. 1 7 ' 4« 

Traitd des SiipcrHitions (clon I^Efcriture Stiate, lesdc- 
crjts des Concilcs &c. Pour M. Jean Baptiftc Thicrs 
&c.i.edrtion. Tome x.Paris 1697. , . 

«jufdem Traite dcs Supcrflttiofis qui regardent lesSacre^ * 
roens fdon rEfcriture Sainte . Tome a. A Paris %69't'' 
Dec.S.Cong.Ind. ii.Mar. 1705. 

Traitc dc la TcoIogTc nry fl ique ou Von dccouvre Ics fccrcts 
de laSagefle deDieus danslaconduice dcs amcsappli- 
xjuees au faint exerciccde i* oraifon pour M. Defquietix 
CuridcSaintEfticnneDoycu de Cbrcticnncte dcLilltj 
a UUe 2^8^,in DtcSac.Cong.Ind.i^.Nov.xiS». 

L 1 3 Trai- •s •»4 • htdex Uhrmm , 

Traite de h Veriti de k Rengion.ehretiennc, PreaMffi 
re Paitie ».Edition,J«c.A R.werdai]5H^8«..Cpng.Si 

OC»>.Dec. 1700... . « • A 

Traiti de la ReUfflOft ch?eti«00?^ Seconde panie , o4 

ron etablit la ReUgion chretienne par fcs propret 

carafteres» A Rolterdani i<ir«-Cpn|regvSOJfic^i;., 

THit^ dc U vcrit^ de I» Religion. chreticone Troific- 
me Partie . Ou ron ewblit la Religioa chretienne 
par fcs proprcs caraderes . Troifieme Ediuon . A, 
RotterdaBi i^8j>.Decr..S«c.r.Congregv ln4. ^»..:Ma., 

TriSd*; roriginc dc laRcgale, ^ Acs. caufeide fon» 
8e abHOemept . Paur M. Ga^ Andoul Avocat w 
Pariewent, «; anx Confcils du Roy, & dc Monnic 
Pac tfQxlcans. A Paris. 1798.. D^r.C.Icincniis XJ.. 
Cum ficut i8.Jan,,i7io.. _ r • -. 

Ttaitt* fnr la Priert publique . & fur les, difpofit.oliS. 
pour otfrir Jes SS.Myfterc$, & y pari.cipcravecfru.t,, 
Novelle edition . K. T«"lpfe. Vf»^' Dcc..S»c. Cpng. I«^ 
) dic ij.|,anuariii7<4.. 

Tranqmllus. vid.Hortcnfiu$« ..... 

de Tr»n$l8tipfic. Impcrii, Romani,,, Vide -^ Henn.ng.. A?*- 

TranStionis we»$ PWteirium., vid,, ?raltcti.Mn(». transU^ 

Tranlationes oaines,. ?£ q»«".nq««,5»«-<^«»*^^"''; J* 
liogua laiin» ine»»icam, v.de alias, linguaj, ablqu^. 
auftoritatc Apoftolica faft», vel ifnp«fi«. - 

traBfmntatbriat Alfebi»J«P^«jfi<» Vid.p«tcnliP^ ^«^ 
4;laratio^ 

Trafibulu». vid,Chi^|*«U«.. , 

TraftuIH eftivi. Vid,J.<>;Bapt.MarjM.. , , -, . • 

Tratiilft de U$ Sictte Mifoi de Se>of:S.Jafcpb.cn^ 
verencia de fu? SieM« dokares , ySitttC %o%o^^ 
ppr el P.F.Qabriel d(sS.>«aw.. E».C?4«JH«^o.Pefe 
C9ng,lnd.9!.¥cb,,ttfl}' ■' . . .. . ^ 

Trattato deU* appcHationi nellc niaterie Eeclefiaa.chepff 
il capo il-abufo , tradPBo dal f rw«efe da. m* ^ 
jrAlbiwFiorcMinp^ A ^. Seit VrAibitdtum • } ] J 

^.rattato del beneficio di Cbrifto. 

Trattaco de Cambi. vid.Antomo di S.SaIvaMte* 

Trattato dell' £fteriorita . vidt Opuiculi di Giacomo; 

Trattato deli*H«refiej e delle Scifme». chc iono pate $ 
"*« che poflbno nafcere oella Chiefa 4^ I^io> c deri- 

. medii , che fi devono ufare contro di quelli ^ doh 
della Scommunica> e della potefta delMagif^ratoCi- 
vile, fatco in f . lettioni da M. Scrpione Caiandriiii. 

Trattato deirinduig.plenariacon<:e(ra dalia boccadiGe- 
' su Crifio alla cappella di S« Maria degli Angeli dl 
Ailifi a priegbi &c.compoflo 4^1 P. F. Stc&no Tofi 
da Bettona §^c*In Urj^ino 164^. 

Ttrattato deir.Intcrdeu6 della SS. di PP. Paolo V. npl 
' quale fi dimoflta, che egli non h legitimamente pu« 
blicatos&ccompofto dalli fottofcritti TheologiPie- 
cro Antonio Archidiacono > e Vicario Gen.dt. Vcqc» 
tia> F.Paolo deirOrdine de'Scrvi, TheoVdella Sft- 
renifs. Rep. di\ Venetia» Fr. Bernardo Giordano Min. 
OflTerv. Theolb^o^ Fr. Michel Angelo Minor Offerv. 
Theologoji ' Fr. Marco; Antonio Capello Minor Coa- 
ventuale Theologo y Fr. Camillo Agoftiniano Theolo-. 
go, Fr.Fufgentid. dcirOrdine de^Scrvi^TheoJfego. 

Trattato per condurre Tanime alla firetta uoione d'a« 
more con Dio , per mantenervete > e farle; approfit- 
tare> raccolto dalla Dottrina> & 'efper|enxa de'Saa- 
tis in favore della vera divotioiic,, contra le falfe , 
8c ingsmnievoli , con una infiruttione familiare intor- 

. no alia vita^^intcjciorej rOration Mentale» e la con- 
ver(atione col proflimo > tradotto dalla lingua Fran- 
cefe neiritaliana«,Ia Todi» Xn Decr.Sacr. Conge.S. 
Off.a^.Nov. 1^8^. 

Tzedecim Theologorum, &c vot«^ vid» Folia quardam 
impreffa^' 

de Treglies». vid..Biinedi£);o. de Tregties» 

Trem^lius: \ vid. Bartholomacus Immanuel . 

Treintonianus . vid. Jacobi Schepperi • 

Tres bumble reinoftf ance fai£te par les Religleux au 
gcand Prelat de France» donec corrigiatur. 

jn^ Ttes priores libros Codicis Paratitia. . . vide : Para- 
titia . 

L 1 4 Tro-, }}C tftJix Lihrarttm 

Treutleriis, yid. Hieronymi Treutieri; 
Treuve. vid.Cbnradus. 
Trcuvier^ vid.Petrus. 

Treztefnie lettre. vid.Epiftal« deGem, & 6&o. 
Trias Decadunl> ilieirioriamTheologorum ndftrar aet^ti^' 

Clariffimorum renovatam exhibens , Sacro Decaduin 

Septenarie ante biennium vulgato jungenda &c« Qu- 
. TanteM. Henrico Pipping , lipti« 1 7 07, Dec. S. Cong; 

Ihd:7.Febr.i7i8. 
Trias Patrum. vid.SS.Patrum de Gratia. 
de Tribus energumenis. vid.Hiftoria memotabilis. 
<le Tribus Hidoricis Goncil. Trid. Auth. Caffare Aqui^ 

lino . 
de Tribus Magdalenis. vid.Jacobi Fabrli 
Tricaffius. vid.Chiromanria? Hbri omnes; 
Trid.ConcAoatome. vid.Heorici Heideggeri. 
Trieft Epifcopus Gandavenfis . Vid. Edi^a tria : Viitdi-i 
. ciar pro perilluftri. 
Trig. Adriana . vid. Sibylla • 
Trig. Epiftdlae philologicx » & Hiftoricx de Flavii Jo« 

fepbi teftimoDio, &c.Chriftophoras Arnoldus iid€li<^ 

ter illas recenfuit, &cc* 
Trigamus. 

Trilogium pro catheehlfti». 
Triftiorsheim. vid.Petrus. 
de Trinicate commentarii. vid. Alcuinl. 
Trinum Magicum , iive Secrerorum Magicdrum OpuS 
.* cominens I.De Msigia naturali) artificibrai & fuper- 

ftitiofa Difquifitiones Axiomaticas; It. Theatrum na- 
. turaf prarter curam Magnericam , & veterum Sopho- 

rum Sigilla) & Imagines Magicas , eriam conclufio- 
. nes Phyficas, Elemencales, & Infernalesexhibens&c. 

editum a Caefare Longino Philaf. Francofurri 1675. 

Dec. Sac. Cong. Ind. 1 2. Dec. 1 7 00. 
Trionfo Angelico . vid. Marci Pagani « 
Trionfo delta veraReligionecompoft6dii6iacomoPiee- 
; niao^rvodiGesuinSoglloeoncro le Invettive di Ad- 

dreaSemeri Giefuita efpofte neiU vile difefa della fua 

KeligioneVlj^enova appreflb Pietro Jaquiere i^ra^* 

Dec. S. Cong. S. Offic. i a. Sep. x 7 1^ 

TriQiv ^ S. Seie VrMbiiwrum* Sij 

^^ribnfo &* invltta morce ^ii charita . vlde : Oloriofoi 
Trionfo . ' 

Tripartita unlo. vid.tJnxo. 

Tripartittts Apologcticus . vide : Apologaicus Xri^ar- 
titus. 

Tripolitanus. vid.lrenei Tripolitani. 

^e ^rifagii Origine . vid.Differtatio de trifagri* 

Triftium Hiftoria, vid.Tragioi, feu trtftium. 

Triftramus RcvcH. i.ci. 

Trithemius. vid.Jo:Tritbeinii. 

Triumphi Komanorum , & J. C in X^otflum afcendenrls 
cbllatib . 

"^de Trtumphis antiquis. vid.No&es Gratieovianae. 

Triumpho de liberdad. vid. Manuelis Calado^ 

Triumphus Mifericordia?» ideft Sacrum Ordinis San&if- 
fihnx Trini^atis Inftitutum 'Redemptionis Captivoram , 
cum adjundo Kaleadario Ecclefiaftico Hiftorico uni- \ 
vedi Ordinis Authore Joanne a S. Felice . Vienns 
Auftriae 1740. Decret. Sacr. Congregat. Ifidic.iS, Jim. 
lii 17Z9' 

Triumphus Veneris. vid.Henrlci^ebelii, 

Triun Curianus. vid.Claudii Alberii. 

Trocedorffius. vid. Valentinus. 

Trois Lettre touchant Tetat prefent d*Itane.ecrites en 
Tahno isi^. 1a primiere regarde TafFaire de Moll- 
nos , & de Quietlftes , la feconde V inquifirion > & 
Tetat dc la Religion , la Troifieme regarde la Poli- 
tiquC} & 4es Inserets d« ^uelque etats d' Italiepoar 
fervir de fuppllemeht aux Lettres du dodeur Burnet. 
Traduites de TAnglois. A Cologne i6H%. In DecS. 
Cong. S.Off. i9> Mar. 16 gz. 

Trois tables enEfpanoI^ entpraocois, en Alemand. Par 
Thomas Portb . 

Troiziefme Lettre. vid. Epiftolse decem» & o^o. 

Troiziefme Memoire. vid.Memoire. 

Trophaeorum Examen. vid.Examen tropharprum* 

Tropologiae Prapeepta^. vid,Ottonis Cafmanis. 

Tropobgicae Enarrationes . vide : In/Ovidii Mecamor* 
phofeos. / 

Troporum theologicomm » Sfc. 

Trou- t^rdubles de France. vid^Hiftoire 4es demfers; 

l^jrutina D. Jo: Ciiiavettae D9&.Theol.Panormicatv». qm 
D.D.JoCcplii Balli fencentia> 8^ liWp contenu , oK 
jus titulus cft : EBigROi diil6iuti|m de modo exiftcn^ 
di Chrifti Domini lub fpcciebus. pani^., & vinr v\ 
Augtiftiffi.mo Euchari&ifltSacraiiiccvtOt ad aequiftimuii^ 
examea expenditur*^ 

Tfan. vid.Jolephina Lucemeniis* 

Tuba pacis O^centa Scio^piana bolU ClaflSco. Salpiflt 
Theodpfio Bernica Norko., 

Tuba. vid.L'Uoaio, in trafiic»» 

Tuba Pacis ad univerfas diflidentes. inOccideiiceEccIe'^ 
£as , feas difcurfgis Theoi^icMfi d<s umonc Eccfefia- 
rum Romanae» & PrQteftant;iiW> necnonamica conv* 
pofitipne conti^overilaruniFidei intcr hofc^ Cfttus&c«^ 
per Matthxuni Prztorium MemclaPruffum. Colonix 
apttdJ[o:Paull. i68^la Dcc.$a€.Cong.S« 0|icii dic 
az^April. 1^87^ , * 

Tubernaus . vid^ Cifta Medica « 

Tuberus Primus. vid.Primus^ Tuberus. 

Tubiccnfis cacecbifmus. vid^Cacechifmui*. 

Tubius. vid.Laurencius. 

Tuifl^e Q.uiilielmus . vide ; Di&rcatia dc Sciantia Mc« 
dia arc: 

dellc Turbolenze dclla Francia in vica del Re Henri-^ 
co U Graade > d*Alcffand|Q,Campiglia ji dbnec cor-*. 
rigatur. 

dc Turcarum Origine. vid. Ludovici 9 ieiiLaonici. 

Turcica chronica • vid. Chronica Turcica • 

T^urco-Qraeciac libri S.Bailk? imprcftl idS^.donecccM:'^ 
rjgantuj:. 

Turingicorttm Exulum refponfio «^ 

TurncbuUus. vid^Ad Qcorgii TarnebuU}. 

Turncrus. vid.Gulielmus. 

Turrccin, Paftcur . vid. Rricf Trai&i . 

TurriccHa^ 

Tuflanus Berchetus» vid.Piumconfiliimi. 

Taca confcicntia, fcu Theologia moralis >. in qua quid. 
poffic 9 vcl non poffic fieri ciica confcieo^a &c. a' 
<^aroIo, Cafalicchio too«innaca . Ncapoli \62ti. Ip 

Dc- ' A S^ Sede VrAibiimm. tf$ 

pecret^ Sacrv Congregac, Indic« 9. Febrv 1 6ti . 
^<f Typo Ceneris humani^ five $deotiarum hiiman^mAi 

inanU s^c ventofotiinfiore. Auth^Hier^Hjrroaim. Pr«* 

gs |^7^«Dec»Cong.IncL|4*Apr.i^gi^ 
^optra Tytani\o« viodiciar • yide : Vindiclie conctft tj" 

ranno$, • * 

Tyronum colloquia» vid,Gooyivi^« 
^zapkp* yidjoanne^^ VA4^ mecunx piomm (2hr|ft!anoiiim^ (Iv^ variapie-> 
caciaf Excrdtia Gtttcui divino Magnar Macris Mariar 1 
Sandprim^ Pacronorum dcbita. VieaoaB 175Q, Decr^ 
Sac.^-ong.Ind*r4.faii.i7;7.: * 
VadianttS Joachimos. t.cU 

Vald^nfium..^ vi4. V Val^eofi^m ^ 

Valdefius. v\d«Joanne$, 

yal£nc.All;>erti pP.LipfieDfis, Incerefl^cpjrafdpuariimRr' 
iigionum cbrifii^nj^runi in omnibu«. articolis ita 4l«du- 
&um , Ht noa tanturp de caufa > propcer if uam 6c j 
aliterve doceacur ^a Edicb 7,. Lipfiae» & Franco&rti 
i6t3t-Dpc.S.Cong. lod. xafcMar. 170}, 

4^e VaientisA vid. Vehcurje. ' ' 

Valentini Arithmari Lignicio SikiH periculllui» Academi- 
cum> ideft Difceptationum legaliuni, partus • 

Valcntim ^ojrft^rii ic (uccqflicutiiiHi«iili» iQttl^atOi doocc 
exporgetur, . ' 

Va,Ient;inus Crithrarus, i.ct. 

ValcnUnus Flo^iedorfius. i..cl. 

Vs^lcntious Grecrerus. i.d.^ 

Valentinns Heil|i%<l * i.cl/ 

Vaientinus Hefenerus . t . cK. 

Val.qntit]ius MercJcel. x.cK 

Valeotinus Sfhacbjtitisit i«icL 

ValentinusSchimclderas. i.cl. 

Valentious Trocedorffius. i.cl.^ 

.Valeminos Vannius Malburgenfis^ x.cL 

Yalentinus VVinfchemitis. i^cL 

Vap e^O luiea Librdrum 

Valeriaiuis Magnus vid. Apologia pr6 Valerlano : thrU 

ftiani Kortholci : Oefenfio pro Valeriano * 
y;derii Andrex Deffeiii Erotemaca Juris Canonici cum 

Nocis, & animadverfioDibus Georgi^ Adami Stmvii « 

ObProgramma» NocaSi & animadverfiones. 
Valerii Polidort. vid.Praaica exorciftanim. 
Valerius Anrelmus Ryd* i.cL 
Valerius Fildelerus» vel Fidlerus. 
Valerius Philarchus. i.cl. 
Valerofo Lucideno. vid.Mamielis Calado:, 
Valefius. vidiFrancifcus. 
Valla. vid.Laurentii ValU* 
Valler. vid.Hieronymu$. 
ValceUienfis Cleri libellus quldam . vid. Cleri > & ca** 

tholicorum . 
Van VVych. vid.Adriani Van VVych. 
Vanbufcus. vid.DefenfioPetri. 
de Vandalorum veteri Religione. vid. Helias Scedii. 
Vandopernus. vid.Nicolaus Borbonius. ' 
Van Erckel . vid. Procefiuan ^e Rooms : 8c Proteftatio 

RomanoCacholici . 
Van Efpen. vidjus Ecclefiafticuni^uuiverfum. 
de Vanicacibus, dolis , & mendaciis Medicorum • vid. 

Gedeonis Harvei. 
Vanninus. vid. Julius Caefar . 
Vannius. vid.Jo:VaIencinus. 
Varemundus Luicholdus. i.cL 
de Vargas. vid.Alphonfi. 
Varia Dodtorum > piorumque virorum de corrupco £c« 

clefiac ftacu , Poemaca . 
Varia Sacra Evangelia Syllogse variorum opiifculorum 

Grascorum ad rem Ecclefiafticam fpeAantium, curaf 

& ftudio Scephant la Moyne &c. Tqmus i. Lug. Bat 

1 6 8 f . Dec. Sac. Cong. Ind. i . Dec. 1^87. 
cjufdem Auchorls in varia Sacra noc» , & obfervatio- 

nes &c.Tomus z.Lug.Bat. i^8^ Decr. Ejufdcm 19» 

Maii i^^o. 
Variarum leAionum. V]d.Antonii Borremanfi. 
Variz quxftiones Jurisi &refponf3« vid.De Quatftione 

£iAi Jsnfcnii. 

dc A S. Sedc TrnbiHtwnm . 54! 

9e Varktate. vid.Cardaoi Opera. 
Varignana • vici. Gulielmi Varigaanar. 
Varii efercicii fpirituali compofti in Tarii cemfn dailaVt 

M^Maria diGesu Carin.Scalzfi. I>ec.Sac.Cong.S.Ofr. 

i.Julii 169^. 
Variorum exemplorum Uber . vide : £xempUrum vx* 

ribrum. 
il Vacicano lai^ente dopo la Morce di Clem. X. divi(b 

in i.Partv. 
de Vaticiniis > Divinitacionibus 9 &ۥ vid. Mi^iCa . 
Vaticinium Efdrar. vid.Somnium. 
Vactcs • vid. Pecrus V Vattcs . 
S.Ubaldi Breve. vid. Opufculum infirriptum. 
Udall. v!d.Nicolaus. 
Udalus. vid.Gulieimus. 
Vccchiettus. vid.Hieronymi Vecchietci. 
Vechnerus. vid.Abrahami Vecheneri. 
Veghet. vid.Matthxus. 
Vehvs. vid.Hieron]rmus: Macthia. 
Vejelius XJlmenfis. vide: Excrcitatio Hiftorico-Tfaeolo» 

gica. 
Velcurio • i . cK vid. Etiam Jo: Veltkirchius • 
Velenus Minhonienfis. vid.Ulricus. ^ 

Velli Napolitano. vide: Difefa del GloHofiflimo Potl? 

tefice. 
Velmacius* vid. Jo: Mariar • 
de Veloci curfu Gratiae • vide : De Gratia > & libero 

ejus^ - 
Velfjus. vid.jnlli Juftus. 
Veltkirchius. vid.Joannes. 
Velchuyifius . vid. Lamberci Velchuvifii • 
Venancius Cricchi. vid. Racionalis experimentalis &c« 
Veoacorius. vid. Thomas. 
de Veneficis. vid.Jo:Georgii Godelmanni. 
Veneze pronuba. vid.Jo:Bapc.Marini. 
Veneris , & Bacchi • vid^ Baccbi . 
Veneris criumphus* vid.Meiifici Bebelii« 
Veperum Blyemburgicarum Areola? . vid. Damafi Blyem<9 

burgii . 
Veneta Hiftoria. vid. Andre« Maiiroceni » 

ia in Vcnetam Rempublicam cenfurarum» & interdift} I^Art^ 

li V.libri omneSs &fcriptttrae. vid. Eciam Apaldgil 

per r oppoficionit Avvife delle Ragiont : Confidera« 

tioni fopra ie cenfure \ Hiftovia particotare i Tratcatd 

deirinterdectb* * » * 

Ventilabrum Seraphicunl ^ vid. Pecri de Atva i & A^^ 

ftorga» 
Venturae d« Valemiis ^ C. Partbehius IitigioTus^ fivedi-^ 

fcurfus Politico-Juridicus» . ^^ 
delle Venturt 9 e delle Sorti. vid.libri delle Venture; 
Vera Coofralernitacis Saflfkiflimse Trlnitatis de Redem** 

ptiorlei idea &c. Vid. LibclU qwdam continentes In** 

dulgentia^i 
ie Vera differentia Regia^ poteftatis» & EcciefiaAicz. 
Vera > & dtlucida explicario pr«(entis fiacus tptius Se^ 

raphicip FF. Min. Religidnis a Sacro, & vMi^ti^ Fran^ 

ci(co Patriarcha inclytOi Nun^ifle Oivino infpirinte * 

fundatae Per P. Bonitum Combaffoa i 
Vera hiftdtia Unionis non vera^ inrer Gra^eos , tt Lati' 

nosi five CoUciiii Floremiiii ej^aftiflima riatracio Orz^ 

ce feripta per SilvefirumSgaropul^itl &c.Trandulitiii 

Sermonem Latiniim> notafque ad cdlcen^ Ubri adjecic 

Roberiuii ChreigthM* Id Deci Cong. Ind. (ub die 144 

Apr. USi» 
Vera idea Theologia^ , tct. In Deefetd ddtigregQt. S. 

Offic* 
de Vera» ac legtcitiia> quat $.Seript.&'c.vid.Reverentii 

Eccleflae Romange* - 

Vera Hatratione del Maffacro de^frfvangeiici At(0 da 

Papifti ribetii nella maggior parce deltia Valtellitia « 
<ie Vera, & notl interpupca fUceefnone filiorum S& Fran^ 

ci(ci4 vid.Libri omtles impreffi. 
cle Vera obedicncia. vid.Stephani VVinflonienfis . 
4e Vera^ & pura Ecciefia^ vid*Tra&acus de vera j 
Vcra S.Thomae de Oracia fufficienct i &t efiicaci AodtA» 

na i vid. Ant6nii Arnaldi • 
Verac Ecclefiae notz. vidiN^ta^i 
Verani ModeAi Pacimoncani de dfScid pli viri cradatui 

vid.£tiam Georgius Caflander: De Officia pU* 
Veranius. vid«Gcorgius Caffaader« 41 J. Sedf fr&bSUtpfUhi . 54^ 

in Verba Domlti! ulcifxii Conclones, vid; Palfionale • 

Verba Miniftri Alcaris. vid.Opurcoli di Giac^mo. 

4c Verbi Minifterio DirpautiQ • vid. Difpucacio. de Mi- 
hificrio'. . • 

^e Verbis, quibus Chrifiui JEuchatilUam confecit» Vid^ 
Ambrofii Catharini. 

4e Verbo miriiico. Vid. Jot Reuchlini • 

Verde. vid. Francifci Erd6. 

Verdeus. vid.Scatera Renati. 

du Verger. vid^Theolooie familiere. 

Vergerus . z. cK vid. Etiam Ciudicio fopra lectot : Jo: 
BapcPecrus Paulas. . 

Veriffima dodlrina , ut con&kntQt Sif&iCti confcientiae k 
vid,Do£^rina vcriflim^* . 

Vcrita > e Religione ^ icrifiiani manifefii » eontrb le dut 
faUcs .&. itreligiofe Apoiogie > manufcritta > e ftam- 
pata di JPletro Cohcri Sezsefe^ dctto volgarmehte T 
Alius Deus , pet eflerft ofiinato a difendere : Aitus 
Deus eft poffibiiis • Oper^ deir Abbate Aieflafldro 
Guariho* . .. . , 

la Veritable Devocion a la JMere deDi^u ecaDlie furles 
Principes du chriftianifme , & reduice en Pracique § 
divisee, en crois Parcies Par le P» Cherubin de S. 
Marie Rupe Recolez de la Province d* Avignoit i ap« 
peilj^ dU S. Betnandin i6t^u donec corrigatur • Iii 
Cong.S.Ofif.27«Apr. i70i« 

ia Vencable Exorcifme &c.vidjeah dell*Abbadie. 

Vericable Tradicion de rEglife fur la Predeftinacion , & 

h gl^ace &c.Par Mr.de Launoy Dofteur en Theolo- 

gie , de la Maifon , & fodece de Navar re ; A Liege 

1702. Bulia Clem. XL 18. Januarii 1704. cum pdena 

excommunica^. ipfo faAoconcra retinences, &irgen« 

tesi ipfi refervacai. 

de Vericace, prouc diftingfticur a revciaclohe j a veri^- 

"^ milii a poflibiiii & a folfo • Uoc opus condidit £do^ 

ardus Baro Herberc de Chebury, &c. 

de Vericace Religionis Cl^riftianx i vide i Hugo Gro^ 

tius i 
Veritacis» & pacis. vid.Vxa veritatisi 
Veritatis Sol. vid^Pecri dc Alva> & Aflorga* 

Ve* 54^ tndeis tihmufit 

Verkacii teftrunieatalpgus^ vid.CacaIog9i; . ^ 

la Verite des Miracles &:c.vid.Paris. 
ia Verice rendui feofiUe a tout le Mond contre les IM^ 

feofeurs de la Confticution UISTIGENITUS. Par d^- 

niandes> & par Reponfes. Ovurage dans le quel.onv 

dccuic clariemenc coucesles DifficuitCK» qu on oppo-^ 

fe a ceux qui fejeccent cette Bulle. Quacrieme jedi- 

tion reuve , corrigee j & beaucoU augumencee . A. 

Bruxelles z733.Dec.Sac. Coflgreg.^S. OfficU y.Sj^pcetn*, 

bris 173^' 
Vermecica NofoI<^ia • vi4. Heoricl Petr»! ^ ; , 
Vermyliae Cacharinst Hiftoria. vid^Hiftoria.vera^ 
Vermylius. vid.Bccros Marcyr. 
▼ernice D.Gaecano. vid.DeirArce d*amare &c. 
Veron . vid. De la Primauci • 
Verricellus. vid*C^aBftioDes niorales. 
Verfio Dialogorum Theodoreci. vid. Vl&orlni Scrigeliu^ 
Verfio Gallica novi Xeftamenci . . vid. le, Noveau tefta* 

men^de N.Signeur» &c» 
Vers fur la Praix de r£giife. Dec.Sac. Congj',Ind.,%2, 

Dec.x709. 
Venim^ invencum » hoc eft munera Germam^ ab ip(a, 

primitus reperu. Auch. Michaele Majei^. 
Veruagus. vid.Pecnis marcyr. 
Verus Cacholtois. vid. Adrijoii Vao VVyckv 
Verus Gratianus. i.cl. ' 

Vefper (erus quid vchat. vid.Nefcimus> quid vefper.^^ 
VeftimencQ per le Nozze dell' Agnello qul in Terra. ^ 

compoSo da Giacomo Picenino, In Coirai79^.Dec# 

S.Cong.S.Offic.aa.jMnii 171^ 
Vefticus poci(Iiaris divcffaruiQ Ccntium • vid.,H9<Uiani 

Damman« , 

Veftitus SacerdotumHebrarorum> fiye commentarius ain- 

pliflimus in £xod.cap.x8.& 29.levit.cap. i^.aliaqut; 

loca Sac. Scripc quamplura • Lib. 1.