Skip to main content

Full text of "Inventaris van het archief der stad Haarlem"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml i \ I 

1 / ■ 1 i^ t 

i INVENTARIS ARCHIEF 

DER STAD : 

H A A R L E M(w Miï, A. ,t. F,>rsrHH;DÉ TWEEDE APDEBLINO 

V4K is8l TOT I7(.S. HAARLEM 
A, f. K KUSKM A N 

M D CCC LXVI INHOUD. Bladz. 

Octrooijen en Stukken daartoe behoorende i 

Keuren en Ordonnantien 7 

Contracten 33 

Stedelijke eigendommen 41 

Procedures 51 

Ingekomen stukken 62 

Commissiën van de stedelijke regering en ambtenaren » 63 

Vroedschap 64 

Burgemeesters 65 

Schout 65 

Schepenen ^ 

Weesmeesters 68 

Ontvanger van den i oosten en aoosten penning. . .• 68 

Ontvanger der verponding 69 

Commissarissen van de rekenkamer 70 

Commissarissen ordinaris ter dagvaart 73 

Ontvanger der Gemeenelandsmiddelen 74 

Opper-Fabriek tot 1748, Penningmeester der Fabriek en Commissarissen der 

Stadswerken 75 

Commissarissen der Bank van Leening . 78 

Pluimgraaf 78 

Artillerie-meester. . ."^ ^ . ' 78 

Vroonmeester 78 

Commissarissen over den Hout en de buitenbetimmeringen 79 

Commissarissen en penningmeester over de Leidsche trekvaart 79 

Commissarissen en penningmeester over de Amsterdamsche trekvaan . . 80 

Thesauriers 81 

Commandery van St. Jan 87 

Rentmeester der Commandery van St. Jan ^ 90 

Rentmeester der geestelijke goederen tot 1755 9^ 

Rentmeester der geestelijke goederen en van het kantoor van St. Jan . • • 94- 
Kerkmeesters 94 66839 INHOUD. 

Schoolarchen en Opzigters der stads bibliotheek 96 

Schoolarchen , Opzigters der Fransche en Duitsche scholen 96 

Inspectoren der stads armenscholen . , 96 

Commissarissen over den Nieuwen uitleg 97 

Commissarissen van Insolvente boedels 97 

Commissarissen der Stads Heerlijkheden 97 

Commissarissen der Binnenvaarten 104 

Commissarissen der Stads Apotheek , . . . io5 

Regenten der Godshuizen 106 

Stedelijke ambtenaren 126 

Pensionarissen , 126 

Secretarissen 127 

Commissarissen van de kleine Bank van Justitie 137 

Postmeesters 137 

Boden 137 

Commissiën wegens de stad Haarlem in andere coUegiên 138 

Afgevaardigden van Haarlem in het collegie van Dijkgraaf en Hoogheem- 
raden van het Hondsbosch en de duinen tot Petten 138 

Haarlemsche afgevaardigden in de commissie van superintendentie over 

de zeedijken der Vier Noorder Coggen of den West-Frieschen Zeedijk 139 

Hoogheemraden van Rijnland wegens de stad Haarlem -139 

Bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie ter kamer van Amsterdam 140 

Bewinthebbers der West-Indische Compagnie ter kamer van Amsterdam 140 

Poldermeesters van den Schoterveenpolder 140 

Ambten binnen Haarlem 141 

Baljuw, Houtvester en Stadhouder van de leenen van Brederode ... 141 

Bal j uwen van Kennemerland , later ook van Brederode 142 

Schutterij 143 

R. Cath. Kerk 145 

Nederduitsch^Hery. Kerk 145 

Walsch Herv. Gemeente 145 

Doopsgezinde Gemeente 145 

Armkantoren 146 

Gilden en neringen 148 

Stukken van verschillenden aard 169 / Octrooijen en stukken daartoe behoorende. 1. 21 Oct. 1583. Octrooi van den Prins, waarbij het getal 
vroedschappen op 36 wordt bepaald. 

2. 3 Maart 1584. Renout, Heer van Brederode, vergunt, 
tot behoud der brouwerijnering, dat geene bleekerijen zullen wor- 
den opgerigt aan de zuidzijde van den Zijlweg. 

3. 25 Maart 1589. De regering belooft de gemeene midde- 
len binnen Haarlem gedurende zes maanden te laten innen, de 
pachters behulpzaam te zijn en de procedures binnen eene 
maand te termineren. 

4. 31 Aug. 1590. Gelijke belofte voor den tijd van een jaar. 

5. 23 Maart 1591. Verklaring van Burgemeesters van Haar- 
lem, over het gebruik van den Hildam. 

6. A*. 1592. Stukken betreffende het regt der Haarlemmers 
om vrij door den tol te Kampen te kunnen varen. 

7. 20 Junij 1594. Verklaring van den rentmeester van Kenne- 
merland, dat de zwanendriften in het Hofambacht van Sparen- 
dam, Sparenwoude en Sparenland zijn gepacht door de stad 
Haarlem voor acht schellingen. 

8. 8 Oct. 1596. Overeenkomst tusschen de Schepenen van 
Schooten, Akendam, Schooter- Vlieland, Schooterbosch , Hooger- 
woerd, Haarlemmerliede en het Hofambacht met den Schout, 
Comelis Janszoon, over hetgeen hem in zijne betrekking ver- 
schuldigd zal zijn. 

II. I 2 OCTROOIJEN- 

9. 19 Dec. 1598. Brieven van indemniteit door Dordrecht, 
Haarlem en Gouda gegeven ten behoeve van Amsterdam, Alk- 
maar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik en 
Purmerend, betreffende het betalen der tolgelden en de sluizen 
te Sparendam. 

10. 31 Dec. 1599. Verklaring der regering van Dordrecht, 
dat zij geene regten zal heffen van de schepen of goederen, 
welke zullen varen door de killen, gaande door de gorzinge van 
Bonaventura, behalve van krom en ander hout. 

11. 2 Jan. 1601. Resolutie van den Hove van Holland, waarbij 
vier personen worden aangesteld tot het inwisselen der Haech- 
munte. 

12. 18 Maart 1603. Advies van President en Raden van den 
Hoogen Raad, betreffende de verklaring der placcaten van i Oct. 
1520 en 19 April 1529, over het heffen van tienden. 

13. II Mei 1604. Acte van den Hove van Holland, het 
schoutambt gedurende de ziekte van Nicolaas Ruychaver, op- 
dragende aan den oudsten Burgemeester. 

14. 25 Mei 1604. Gelijke acte wegens het overlijden van den 
Schout. 

15. 28 Mei 1604. Poincten ende articulen gestelt by Adriaen 
van Berkenroede, oudste Burgemeester ende door 't overlyden 
van za. Nicolaes Ruychaver, by auctorisatie van den hove bedie- 
nende 't Schoutambacht deser stadt Haerlem. 

16. 8 Maart 1606. Verklaring der regeringen van Haarlem, 
Dordrecht en Gouda dat, hoe het proces met Rotterdam ook 
moge uitvallen, zij altijd hebben verstaan dat hunne burgers het 
onbelemmerd gebruik dier vaart zouden hebben als ook van alle 
lateren, die toegestaan mogten worden. 

i?' 19 Jiilij 1613. Octrooi der Staten (') tot het oprigten der 
kleine bank van justitie, tot het beregten van alle zaken bene- 
den de veertig gulden. 

18. 30 Junij 1627. Turbe van getuigen, betreffende het be- 
talen van den tol te Schoonhoven en te Gorinchem. I 
*/ Cl) Onder Staten worden verstaan : de Staten van Holland en West-Friesland. OCTROOIJEN. 3 

19. 4 April 1631. Octrooi tot het graven der Amsterdam- 
sche trekvaart, het maken van den weg en het heffen van tol- 
gelden. 

20. 15 Jan. 1641. Acte van den Hove van Holland, waarbij 
het schoutambt tijdelijk aan den oudsten Burgemeester wordt 
opgedragen. 

21. 22 Junij 1651. Octrooi der Staten op het benoemen der 
magistraatspersonen, bepalende dat die voortaan weder door de 
vroedschap zal geschieden. 

22. 7 April 1653. Octrooi, waarbij vergund wordt het ver- 
eenigen van het leprooshuis met het pesthuis, het inrigten van 
het pesthuis tot een arm e-kinderhuis en het geven van eenige 
inkomsten van het leprooshuis aan die inrigting. 

23. 25 Febr. 1656. Octrooi der Staten, waarbij de keur op 
de accoorden en het afstand doen van goederen door schulde- 
naren ten behoeve van eenige schuldeischcrs, wordt goedgekeurd. 

24. 6 April 1656. Octrooi der Staten tot het graven der 
Leidsche trekvaart en het maken van den trekweg. 

25. 25 Jan. 1659. Brief van overdaging van het geregt van 
Sloten aan den geregte van Haarlem. Op den brief staat: Is dese 
wete te doen afgeslagen uyt kragt vant regt, de groote steden 
van Holland competerende van geen gehouden te syn ten platte 
lande te recht te staen. 

26. 3 Aug. 1663. Acte waarbij aan de leden der Staten scha- 
deloosstelling wordt beloofd, indien zij, tengevolge hunner be- 
diening in hunne goederen eenig nadeel mogten lijden. 

27. 2 Mei 1664. De Graaf van Kuilenburg belooft bankroe- 
tiers en misdadigers uit Holland en West-Friesland, die in het 
graafschap eene schuilplaats mogten zoeken, te zullen uitleveren. 

28. 28 Sept. 1664. Certificaat van Schout en Schepenen van 
Oostzaan, dat zij om te hebben brieven van Sureté de corps, 
zich altijd hebben gewend tot de regering van Haarlem. 

29. I Maart 1667. Bepalingen omtrent het opmaken van de 
voordragt tot benoeming van den Schout. 4 OCTROOIJEN. 

30. 3 Aug. 1667. Eeuwig edict. . 

31. 5 Dec. 1670. Bepalingen omtrent het opnvaken van de 
voordragt tot de benoeming van den Schout. 

32. 2 Maart 1681. Octrooi tot opheffing van een fideicommis, 
staande op de thesaurie. 

33. 5 Oct. 1695. Octrooi der Staten, waarbij aan de diakenen 
der Hervormde en Walsche diaconie het oprigten eener loterij 
wordt toegestaan. 

34. 10 Junij 1701. Octrooi der Staten, bekrachtigende de 
ordonnantie van 28 Maart 1701, waarbij bepaald is, dat bij het 
maken van accoorden in insolvente boedels, de minderheid der 
schuldeischers voor de meerderheid zal moeten onderdoen. De 
meerderheid moet bestaan uit drie vierden der crediteuren repre- 
senterende twee derden der schuldvorderingen of twee derden 
der crediteuren representerende drie vierden. Die borgen, pand 
of hypotheek hebben worden niet toegelaten. 

35. 22 Febr. 1718. Octrooi der Staten, waarbij het getal der 
Raden van 32 op 24 wordt teruggebragt met bepaling, dat zes 
jaar Poorterschap slechts noodig zijn om Vroedschap te worden. 

36. 21 Junij 1731. Octrooi der Staten, waarbij Haarlem wordt 
gemagtigd de tienden onder Schoten te abandonneren. 

37. 6 Junij 1733. Octrooi der Staten, waarbij aan de ver- 
schillende gereformeerde Godshuizen wordt vergund de goede- 
ren te erven van de in de gestichten gealimenteerden, die aldaar 
sterven. 

38. 3 Febr. 1742. Octrooi der Staten, houdend elucidatie der 
ampliatie van het octrooi van 4 April 1631, betreffende het stel- 
len van tollen op de trekvaart en den wagenweg van Haarlem op 
Amsterdam, alsmede goedkeuring der ordonnantien op het heffen 
van tolgelden. 

39. 14 Maart 1766. Verklaring der regering van Zutphen, 
dat zij geen regt van exue van Haarlemmers zal heffen. 

40. 20 Febr. 1767. Gelijke verklaring van die van Rees. 

41. 8 Oct. 1768. Octrooi van vrijdom van den impost op de OCTROOIJEN. 5 

grove waren, rondemaat en waag, voor het nieuw te bouwen 
Diaconiehuis. 

42. 19 Jan. 1769. Octrooi der Staten tot het bedijken en 
droogmaken der gecombineerde plassen, gelegen onder Nieuw- 
veen , Zevenhoven en Uiterbuurt in de Provincie Holland ; 
voorts onder Blokland , Hoef en cromme-Mijdrecht in de 
proostdij van St. Jan. 

43. 12 Oct. 1771. Verklaring der regering van Vli^singen, 
dat zij geen regt van exue van Haarlemmers zal heffen. 

44. 5 Jan. 1774. Octrooi der Staten van Utrecht aan de stad 
Haarlem tot het droogmaken van plassen uitwaterende op Am- 
stelland. 

45. 17 Oct. 1774. Verklaring der regering van Ootmarsum , 
dat daar noch op het platte land van Overijssel exueregt wordt 
geëischt. 

46. 23 Jan. 1775. Verklaring der regering van Maastricht, 
dat zij geen regt van exue van Haarlemmers zal heffen. 

47. 28 Febr. 1775. Verklaring van den gezant van Z. K.M. 
van Zweden, dat voortaan geen regt van exue van Haarlem- 
mers zal worden geheven. 

48. 2 Julij 1777. Gelijke verklaring van Nieuwpoort. 

49. I Aug. 1777. Gelijke verklaring van IJsselstein. 

50. 21 Dec. 1778. Gelijke verklaring van Deventer. 

51. 2 Oct. 1780. Verklaring der regering van Goor, dat daar 
geen regt van exue wordt geheven. 

52. 3 Nov. 1780. Verklaring der regering van Breda, dat 
zij geen regt van exue van Haarlemmers meer zal heffen. 

53. 24. Jan. 1782. Verklaring der regering van Genève, dat 
daar geen regt van exue wordt geheven. 

54. 29 Oct. 1782. Verklaring van de regering van Weesp, 
dat zij van Haarlemmers geen regt van exue zal heffen. 

55. 27 Nov. 1782. Verklaring der regering van Maarssen, 
dat aldaar nooit regt van exue is geheven. 6 OCTAOOIJEN. 

56. 19 Maart 1783. Gelijke verklaring gegeven door de re- 
gering van Meppel, Colder en Nieuwveen. 

57. "3 Nov. 1783. Verklaring der regering van Harderwijk, 
dat z^ geen regt van exue van Haarlemmers zal heflen. 

58. ia Aug. 1785. Gelijke verklaring van de regering van 
Aken. 

59. 2 Sept. 1791. Octrooi van de Staten, houdende appro- 
batie van het inwendig bestuur van den Wouderpolder. 

60. Acte van verbindtenis , aangegaan door vaderlandlievende 
Regenten tot handhaving der republikeinsche constitutie. 

61. Stukken betreffende den grafelijkheids tol te Sparendam, 
van 1584— 1731. 

62. Stukken betreffende het uitoefenen van neringen in de 
heerlijkheid Heemstede, van 1600 — 1686. 

63. Stukken betreffende de bestelling der magistratuur binnen 
Haarlem van 1604 tot 1787. 

64. Register der octrooijen, reglementen en statuten op het 
bestellen der magistratuur binnen de stad Haarlem, van 1651 
tot 1755. Keuren en Ordonnantien. 65. S. a. Leges et ordo scholae Harlemianae generales. 

66. Z. j. Ordonnantie van de verpachting der Stads- Waag. 

67. Z. j. Ordonnantie van de verpachting van den brandewijn- 
accijns. 

68. 26 April 1580. Verbod van door een persoon bij aanne- 
ming te laten bouwen. 

69. 16 Maart 158 1. Keur op de boter. 

70. 20 April 158a. Instructie ende ordonnantie van de kamer 
van rekeningen, waernae de officiers van justitie hen sullen heb- 
ben te reguleren aengaende de criminele saecken; gevolgd van 
den eed van den scherpregter. 

71. A^ 1582. Ordonnantie gemaect by Burgemeesters, Sche- 
penen ende vroedschappen der stadt Haerlem op de instellinge 
der beursen van stadswegen op te richten in de universiteyt 
van Leyden. 

72. 22 Febr. 1585. Keur op het laden van zand en vuilnis. 

73. 23 April 1585. Keur van de meters en heffers, met de 
ampliatie van 1624. 

74. 19 Julij 1585. Keur op executie en pandstelling. 

75. 19 April 1586. Ordonnantie op het salaris der procureurs. 

76. 4 Febr. 1588. Ampliatie der keur van het groot-schip- 
persgild. 8 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

77. 9 Aug. 1588. Ampliatie der keur van het kleermakers- 
gild. 

78. 27. Nov. 1589. Ampliatie der keur van het metselaarsgild. 

79. 24 Jan. 1590. Keuren ende ordonnantien van den ghilde 
der binnenlantsvaerders der stadt*Haerlem. 

80. 22 Febr. 1590. Ordonnantien van de gemeene gildebroe- 
ders van sinte lucas ghilden. 

81. 23 Febr. 1590. Keur van het coomans , mercery- of kra- 
mersgild. 

82. 24 Febr. 1590. Keuren en ordonnantien gemaectby Schout, 
Burgemeesters, Schepenen ende Raeden der stede van Haerlem, 
omme die onderhoudenisse der backerijeneering totten meesten 
oorbaer ende proffijte van de gemeene Innewoonders ende gemeente 
derselver stede. 

83. I Maart 1590. Keuren ende ordonnantien metten proeven 
van den^timmerluyden ende kistemaeckers binnen der stede van 
Haerlem. 

Hierby is- eene teekening gevoegd van hetgeen tot proef moest vervaardigd worden. 

84. 8 Febr. 1591. Keur op het meten van kalk. 

85. 23 Febr. 1591. Ordonnantie gemaect opt gebruyck van 
de gemeene engelsche ramen tot conservatie van alle vrientschap 
ende eenichheit onder de ghildebroeders van de lakenbereyders- 
neeringe ende verhoedinge van alle misverstanden en querèlen. 

86. A°. 1591. Eed van de zwaarddragers van den Schout. 

87. 20 Febr. 1592. Keur op de vleeschhal. 

88. 19 Junij 1592. Ordonnantie op de vleyshouderscramen 
ofte stalplaatsen die stacn ende wezen sullen voor den halle ach- 
ter de Groote Kercke en op een proeve voor den tijdt van veer- 
thien dagen. 

89. 4 Julij 1592. Verbod door Baljuw en leenmannen van Ken- 
nemerland aan de bleekers gedaan, om tafellakens of servetten van 
haarlemsche kooplieden aan te nemen, welke niet eerst door de 
proefmeesters, ingevolge de keur van 18 April 1592, zijn gemerkt. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 9 

90. 3 Sept. 1592. Keuren ende ordonnantien van de brou- 
werie hooftneringe der stadt Haerlem. 

91. 6 Febt. 1593. Keur op het bouwen buiten de stad, met 
de ampliatiën tot i6i6. 

92. 8 JuliJ 1593. Ordonnantie van den coomdragers gemaeckt, 
benefFens heure voorgaende ordonnantie. 

93. 19 Jan. 1594. Ordonnantie op de heerewegen buiten de 
Kruis- en St. Janspoorten. 

94. 24 Jan. 1595. Elucidatie der keur van het schippersgild. 

95. 17 Maart 1595. Ordonnantie voor de tinnegieters en 
tinverkoopers, met de ampliatie van 10 Oct. 1597. 

96. 17 Maart 1595. Waarschuwing om zich te houden aan 
de placcaten omtrent de uitoefening der roomsch catholyke 
Godsdiensti 

97. 3 Dec. 1595. Keuren, ordonnancy ende statuyten geor- 
dineert mét gemeene eendracht van den gildebroeders van de 
wielemaeckers binnen der stadt Haerlem. 

98. 22 Juli] 1596. Ordonnantie op de weeskamer. 

99. 24 Aug. 1596. Nieuwe ordonnantie op de weeskamer 
te Haarlem. 

IOC. 7 Julij 1597. Keur omtrent de diepte en wijdte van het 
Sparen en aanpalende wateren. 

10 1. 3 Oct. 1597. Keur tegen de frauden die gepleegd wor- 
den in het reeden der smallen. 

102. 10 Aug. 1598. Keur op de wijdte en diepte van het 
Sparen. 

103. 18 Febr. 1599. Keur op het branden der biertonnen. 

104. 9 Maart 1599. Ordonnantie provisioneel gemaect by 
mijne heeren Burgemeesters, Schepenen ende vroedschappen der 
siadt Haerlem opte smalschepen die voortsaen varen sullen int 
veer tusschen de stadt van Haerlem en de stadt van Middelburch 
in Zeelandt. 

105. 22 Junij 1599. Keur van 't smeden-ambacht. lO KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

io6. 8 Oct. 1599. Ampliatie der keur van het smeden- ambacht. 

107. 8 Oct. 1599. Ampliatie op de keur voor de draaijers. 

108. 13 Oct. 1599. Ordonnantie ende keure gemaect op de 
visitatie van de lanckgaren, talgaren, ende andere garen, dat 
van buyten uyt den lande van Duytschland, Silesien ende anders 
van Oostland alhier inden lande gebracht ende vercocht wordt. 

109. ia Dec. 1599. Ordonnantie op het veer tusschen Haar- 
lem en Amsterdam. 

iio. A*. 1600. Ordonnantie en keur van het schoenmakersgild. 

111. 20 Maart 1600. Ordonnantie op de maten en gewigten. 

112. 23 Oct. 1601. Publicatie tegen het beschadigen van de 
schutting aan den volmolen. 

113. 10 Dec. 1602. Keur van de baardragers. 

1 14. 10 Dec. 1602. Ordonnantie op het loon der gravenmakers. 

115. 28 Jan. 1603. Bepaling dat eenc wollennaaister onder- 
worpen zal zijn aan de keur van het kleermakersgild. 

116. 24 April 1603. Ordonnantie op het uitzetten van stoe- 
pen , pothuizen , kelderdeuren , enz. 

117. 31 Mei 1603. Interpretatie der keur van buiten de stad 
wel houten huizen te mogen timmeren zonder schoorsteenen. 

118. A**. 1604. Ordonnantie tot conservatie ende onderhou- 
denisse van de Baen , Voorhoudt , Doelens , Spaeren , waterin- 
gen , bruggen , straten ende ander gemeen goeden. 

119. 29 Mei 1605. Ordonnantie op het veer tusschen Haar- 
lem en Rotterdam. 

120. 19 Aug. 1605. Ampliatie van art. 17 der keur van het 
Droogscheerdersgild. 

121. A^ 1605. Concept-ordonnantie op de legaturen. 

122. 20 April 1607. Ordonnantie op het veer tusschen Haar- 
lem en Leiden. 

123. 30 April 1607. Ordonnantie ende keure bij provisie ge- 
maect opte camericx ofte dundoecken. KEUREN EN ORDONNANTIEN. II 1^4. ai Aug. 1607. Eed van den scherpregter. 

125. 23 Oct. 1607. Keur tegen het verkoopen binnen Haar- 
lem van bezems buiten de stad vervaardigd. 

126. 10 Julij i6o8é Ordonnantie voor de sleepers op het 
Hoofd. 

127. 27 Aug. i6o8é Publicatie over het gebruik van engel- 
sche kolen door de brouwers. 

128. 5 Nov. 1608. Eed van den scherpregter. 

129. 23 Febr. 1609. Publicatie tegen het timmeren buiten 
de stad. 

130. I Maart 1609. Ordonnantie voor de sleepers op het 
Hoofd. 

131. 20 Maart 1609. Ordonnantie van de turftonders en ton- 
sters. 

13^- ^3 Jü^y 1609. Ampliatie der keur van het metselaars- 
gild. 

133- 9 Sept. 1609. Ordonnantie ende verbodt van niet te 
moghen bedelen^ trogghelen enz. 

134. 18 Sept. 1609. Instructie voor den opzigtcr der scha- 
mele ambachtsjongens en meisjes, met andere bedelaars, die be- 
vonden worden te gaan bedelen langs de straten. 

135. 28 Sept. 1610. Ordonnantie ende keure van den bier- 
tappersgilde. 

136. 22 Oct. 1610. Keur van het groot schippersgild of van 
de binnenlandsvaarders , met de ampliatiën tot 1630. 

137. 13 Nov. 1610. Keur voor de knechts van het kleerma- 
kersgild. 

138. 25 April 1611. Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en Amsterdam. 

139. 7 Oct. 1611* Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en 's Gravenhage. 12 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

140. 16 Aug. 1612. Ordonnantie op de proef der gildebroe- 
ders van het St. Joseph'iS gild. 

141. 7 Oct. 1612. Ordonnantie op het vertrek der vcerschui- 
ten tusschen Haarlem en Amsterdam. 

142. 7 Maart 1613. Ampliatie der keur van het kleermakers- 
gild. 

143. 21 Junij 1613. Elucidatie der keur van het kleerma- 
kersgild. 

144. 24 Sept. 1613. Ordonnantie ende keure der stadt Haer- 
lem, naer voorgaende octroy ende consent van de Heeren Sta- 
ten van Hollandt ende West-Frieslandt gemaect op de instel- 
linge ende het oprichten van een banck van commissarissen voor 
den wekken alle questien ende processen van Injurien afgemaect 
ende ter neder gelegt sullen worden, ist doenlyck, ende andere 
saken van cleynder waerde ende importantie, nyet monterende 
boven de somme van veertich car. guldens werden affgedaen 
tot vordernisse van de justitie, verminderinge van de processe 
ende groote ordinaris rechtscosten. 

145. ,7 Sept. 1617. Schoenmakers gildekeur. 

146. 9 Maart 1619. Instructie voor Dominicus Fredericx, 
wisselaer, woonachtich binnen de stadt Haerlem, na de welcke 
hy gehouden sal zijn hem te reguleren int stuck van zijn officie. 

147. 19 Jan. 1620. Ordonnantie op de Brouwersvaart. 

148. 5 Febr. 1620. Conceptkeur op het stuk van het maken 
van de rassen manufacturen. 

149. 19 Maart 1620. Ordonnantie op de draperijnering. 

150. 29 Mei 1620. Eed van den scherpregter. 

151. 31 Dec. 1621. Ordonnantie van de schutterij. 

152. 19 Febr. 1622. Ampliatie der keur van de korendragers 
en sleepers. 

153- 30 Sept. 1622. Ordonnantie bepalende dat de tabakver- 
koopers leden moeten zijn van het tappersgild. 

154. 2 Mei 1623. Ordonnantie op het maken van doodkisten. KEUREN EN ORDONNANTIEN. I3 

155. 16 April 1624. Ordonnantie op de garens. 

156. 20 Aug. 1624. Ordonnantie op het schouwen van de 
Houtvaart. 

157- 31 Jiii^y 1625. Elucidatie van art. 32 der keur van het 
smedengiÜ 

Zie no". los , io6. 

158. 22 April 1626. Ordonnantie voor de smalreedery over 
het maken van nieuwe Engelsche trijpen. 

159. 24 Aug. 1626. Verbod om binnen de stad lijnwaden 
te verkoopen , die buiten Haarlem gemaakt zijn , met uitzon- 
dering van op de vrije jaarmarkten. 

160. 2 Sept. 1626. Keur over het meten der kalk. 

161. 29 April 1627. Ordonnantie tegen het bedelen, trog- 
gelen enz. 

162. 27 Nov. 1627. Ordonnantie voor de gezworen hooileggers. 

163. 23 Maart 1628. Ordonnantie op de timmeragien buiten 
de stad. 

164. 22 Junij 1628. Keur van het biertappersgild. 

165. 20 Maart 1629. Afschrift der keuren , ordonnantiën en 
statuten der stad Haarlem , op last van Heeren Burgemeesteren 
door de secretarissen vervaardigd. 

166. 12 Mei 1629. Ordonnantie over de garen legaturen. 

167. 14 Mei 1629. Keur en ordonnantie voor de gezworen 
bierwerkers. 

168. 22 Mei 1629. Ordonnantie van den brande. 

169. 14 Junij 1629. Ordonnantie provisioneel op de maan- 
delijksche vierschaar. 

170. 5 Oct. 1629. Ordonnantie voor de grafmakers. 

171. Handschrift bevattende de keuren op de eetbare waren 
van 1629 — 1652. 

172. 20 Nov. 1630. Keur op de draperijnering. 

173. 9 Mei 1631. Keur tot herstelling der vervallen nering 
der smallen, noppen en legaturen. 14 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

174. 9 Mei 1631. Ordonnantie op de baren. 

175. 14 Oct. 1631. Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en Leiden. 

176. A°. 1631. Publicatie dat de stads regering voornemens 
is om landen buiten de Catharinabrug gelegen, te verdeelen om 
tot scheepstimmerwerven in te rigten. 

177. 16 Sept. 1632. Instructie voor Mr. Johan Laignyer en 
Cornelis Ormea om bij vernieuwing gedurende 16 jaren eene 
tafel van leening binnen Haarlem te houden. 

178. A°. 1632. Concept ordonnantie voor de gabellen langs 
de Amsterdamsche vaart. 

179. 26 Junij 1633. Verbod tegen het verontreinigen der 
Brouwersvaart. 

180. 3 Sept. 1633. Publicatie tegen het verstoren der zwanen. 

181. 3 Oct. 1633. Resolutie opt geene den Procureurs moe- 
ten last hebben van hun Meesters opt nemen van de Inleydinge. 

182. A°. 1633. Ordonnantie van de turftonnen en manden. 

183. 21 Oct. 1634. Ordonnantie voorden zoutmeter. 

184. 9 Jan. 1635. Ordonnantie dat het goud- en zilversmids- 
gild zal blijven vereenigd met het St. Lucasgild. 

185. 15 Maart 1635. Ampliatie der keur van het schoen- 
makersgild. 

186. 3 April 1635. Keur op het houden van boel- en erfhuizen. 

187. 28 April 1635. Ordonnantie van taxateurs. 

188. 6 Aug. 1635. Keur van het lakenkoopersgild. 

189. I Jan. 1636. Ordonnantie van de vrachtloonen der schip- 
pers tusschen Haarlem en Leiden. 

190. 23 April 1636. Ordonnantie op 't stuk van de besmet- 
telijke ziekte. 

191. 5 Mei 1636. Ordonnantie op 't wagenveer tusschen 
Haarlem en Delft. KEUREN EN ORDONNANTIEN. I5 

192. 23 Aug, 1636. Verbod tegen de ontheiliging van den 
Zondag, 

193. 9 Maart 1637. Ordonnantie voor de dragers en sleepers. 

194. 27 Nov. 1637. Ordonnantie van de weeskamer der stad 
Haarlem met de ampliatie. 

195- 5 J^ïï' 1638. Ampliatie der keur van het metselaarsgild. 

196. 26 Nov. 1638. Ordonnantie op 't stuk van de vuilnis 
en 't reinigen der straten. 

197. 26 Nov, 1638. Ampliatie der keur op de draperijnering. 

198. 26 Nov. 1638, Ordonnantie beti'cfFende het rijden met 
wagens enz. langs de straten. 

199. 30 Mei 1639. Ordonnantie op het sileziër talgaren. 

200. 18 Julij 1639. Keur te^en de stoutigheid der pausge- 
zinden. 

201. 2 Sept. 1639. Keur op het branden van gebruikte bier- 
tonnen. 

202. 3 Maart 1640. Ampliatie der keur op de draperijnering. 

203. 23 Mei 1640. Keur tegen het houden van publieke ver- 
gaderingen. 

204. 6 Sept. 1640. Ordonnantie op het loon der verwers. 

205. 29 Maart 1641. Ampliatie der ordonnantie op 't sileziër 
talgaren. 

206. 30 Aug. 1641. Ordonnantie voor den sluiswachter van 
de kleine Haarlemmer sluis te Sparendam. 

207. 3 Sept. 1641. Ordonnantie van de gabelle tusschen 
Haarlem en Amsterdam. 

208. 30 April 1642. Ordonnantie tegen het houden van lote- 
rijen, rijfelarijen enz. 

209. 26 Aug. 1642. Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en Alkmaar. 

210. 4 April 1643. Ordonnantie tegen het bakken van mas- 
teluinen brood, achterlingen of kortelingen. l6 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

211. 27 Mei 1643. Ordonnantie op het gebruiken der ramen. 

212. 28 Mei 1643. Ampliatie der keur van het scheepma- 
kersgild. 

213. 26 Aug. 1643, Keur op 't stuk van de timmeragie bui- 
ten de stad. 

214. 4 Mei 1644. Ordonnantie op 't stuk van den brand. 

215. 28 Mei 1644. Ordonnantie voor de Aardenhoutsvaart. 

216. II Julij 1644. Keur op de brouwerij hoofdnering der 
stad Haarlem. 

217. 21 No V. 1645. Ordonnantie voor den sluiswachter van 
de kolksluis te Sparendam. 

218. A°. 1645. Ordonnantie voor de op te rigten wisselbank. 

219. 31 Oct. 1646. Ordonnantie voor de geordonneerde brood- 
wegers of broodzetters. 

220. 5 Oct. 1647. Ordonnantie van den slagttijd. 

221. 6 Nov. 1647. Ordonnantie op het schutten der kleine 
Haarlemmer sluis te Sparendam. 

222. 6 Sept. 1649. Ordonnantie op de gebuurten. 

223. 8 Jan. 1650. Ampliatie op de keur der brouwerijnering. 

224. 16 Febr. 1650. Keure tegen de stoutigheid der Pausge- 
zinden. 

225. 16 Febr. 1650. Register en verdeeling van de XXV 
Hoofdmanschappen binnen de oude en vermaarde stad van Haarlem. 

226. 19 Julij 1650. Ordonnantie tegen het schieten met boogh- 
jes, het vergaderen van jongens en de insolentie derzelve. 

227. 6 Sept. 1650. Ordonnantie op het salaris van de gezwo- 
ren wippers en kraanwerkers. 

228. 31 Jan. 1651. Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en Amsterdam. 

229. 6 Oct. 1651. Ampliatie der ordonnantie voor de kleine 
bank van justitie. KEUREN EN ORDONNANTIEN. IJ 

230. 12 Oct. 1651. Ordonnantie voor de ordinaris burgerrollc. 

231. 10 Sept. 1652. Keur en ordonnantie tegen de geverf- 
de en vervalschte boter. 

232. 8 Jan. 1653. Ordonnantie waer naer hun de schippers, 
mitsgaders de gemene gildebroeders vant schoenmakers gilde heb- 
ben te reguleren aengaende het bevaren van de leermarckten hier 
in HoUandt. 

233. 8 Sept. 1653. Ordonnantie op het bidden ter begrafenis. 

234. 20 April 1654. Ordonnantie en reglement voor de ma- 
kelaars van de noppen, smallen en andere manufacturen. 

235. 6 Nov. 1654. Ordonnantie waarnaar de gemeene armen 
zullen worden bediend. 

236. 8 Sept. 1655. Keur op het stuk van de besmettelijke 
ziekten. 

237. 8 Sept. 1655. Ordonnantie op het schippersveer tus- 
schen Haarlem en Alkmaar. 

238. 13 Dec. 1655. Ordonnantie op het schoonhouden van 
de plating van het Spaxen tusschen de Vischbrug en de Berke- 
rodesteeg. 

239. 6 Maart 1656. Keur op de transporten van roerende 
goederen en hypotheken, mitsgaders het registreren daarvan. 

240. 16 Oct. 1657. Provisionele ordonnantie van de gabelle 
op de trekvaart tusschen Haarlem en Leiden. 

241. A°. 1658. Ordonnantie op het vertrek der jaagschuiten 
van Haarlem op Leiden. 

242. 27 Aug. 1660. Keur voor de bezemmakers. 

243. 15 Nov. 1660. Ordonnantie betreffende de inkomsten 
van het nieuw opgerigte Armekinderhuis. 

244. 4 April 1661. Keur van de zwanen der stad Haarlem. 

^45* 9 Julij 1661. Keur op de looikamer van de manufac- 
turen. 

II. 2 l8 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

246. 14 Oct. 1661. Keur en reglement voor de makelaars van 
de smallen en noppen. 

247. 20 Mei 1662. Ampliatie van 't 16- art. der keur op 't 
sileziër talgaren. 

248. 10 Junij 1662. Ordonnantie op het komen wonen bin- 
nen Haarlem. 

249. 31 Aug. 1662. Ordonnantie van den brandewijnaccijns. 

250. 14 Nov. 1662. Ordonnantie waarbij de invoer van ge- 
rookte visch wordt gesteld onder het toezigt van de keurmees- 
ters der eetbare waren. 

251. 13 Jan. 1663. Nadere ampliatie der keur op de bonte 
lijnwaden. 

252. 19 Jan. 1663. Ampliatie van *t i*^ art. der keur van de 
bezemmakers. 

^53« 13 Febr. 1663. Keur van de verwerij-nering. 

254. 29 Aug. 1663. Ampliatie der keur van het timmermans- 
en metselaarsgild. 

255. 29 Aug. 1663. Ampliatie der keur van de draperijnering. 

256. 24 Sept. 1663. Lijst van de salarissen van schout en 
secretarissen in Kennemerland. 

^57- 31 J^^' 1664. Ampliatie der keur van het mandenma- 
kersgild. 

258. 27 Febr. 1664. Alteratie en ampliatie der keur van het 
groot schippersgild. 

^59- 19 J^"iy 1666. Keur op de loonen van het smalreedersgild. 

260. 20 Aug. 1666. Keur tegen de moedwilligheid der straat- 
jongens en andere onstuimigheden. 

261. 20 Dec. 1666. Ordonnantie op de verpachting der ac- 
cijnsen van de wijnen en mee. 

262. 6 Febr. 1667. Keur van het hozen- of kousenverkoo- 
persgild. 

263. I Julij 1670. Ordonnantie van de lakenwerkersknechts. 

264. 5 Aug. 1670. Ordonn. op het grutters- en gortersgild. KEUREN EN ORDONNANTIEN. I9 

265. 16 Sept. 1670. Ordonnantie op de loonen der smalwevers, 

266. 12 Dec. 1670. Ordonnantie voor de regenten van de 
schaal of aalmoezeniers. 

267. 15 Dec. 1670. Generale ordonnantie op de gebuurten. 

268. 20 Dec. 1670. Keur op de loonen van de bonte lijn- 
waden fabrieken. 

269. 13 April 1671. Keur op de manufacturen die der looi- 
kamer subject zijn. 

270. 13 April 1671. Ordonnantie voor het glasverkoopersgild. 

271. 25 Junij 1671. Ordonnantie van de gabelle op de trek- 
vaart tusschen Haarlem en Amsterdam. 

272. 3 Nov. 1671. Ordonnantie tegen het vervoer van weef- 
getouwen. 

273. I Nov. 1672. Prov. ordonnantie voor de klapwacht. 

274. 12 Dec. 1672. Ordonnantie op het visiteren der zijdc- 
lintmolens. 

275. 15 Dec. 1672. Ordonnantie op de loonen der lijnwaad- 
wevers. 

276. 27 Nov. 1673. Ampliatie der keur van de zijdenfloers- 
reederij. 

277. 18 April 1674. Keur voor de distillateurs van gedistil- 
leerde wateren. 

278. 29 Junij 1674. Ampliatie der keur op de zijdenlintreederij. 

279. 2 Jan. 1676. Keur tegen het invoeren van japansch of 
braziliaansch geel verfhout. 

280. 21 Mei 1676. Nadere keur op de zijdenlintreederij. 

281. 23 Oct. 1676. Ordonnantie op de loonen der manufac- 
turen. 

282. 13 Mei 1677. Ordonnantie van de verwerij-nering. 

283. 14 Junij 1678. Keur van het kistenmakers- en timmer-^ 
mansgild. 

2* 20 KEUREN EN ORDONNANTIEN» 

284. 8 Julij 1678. Ordonnantie voor het diaconiehuis. 

285. 15 Oct. 1678. Keur op het maken van doodkisten. 

286. 21 Julij 1679. Ordonnantie van de loonen der lijnwaden. 

287. 31 Aug. 1679. Ordonnantie op het vleeschhouwersgild. 

288. 31 Aug. 1679. Ampliatie der keur van de grutters. 

289. 29 Jan. 1680. Keur voor de tappers, 

290. 28 Febr. 1682. Ordonnantie voor de bank van leening. 

291. 24 Junij 1683. Verbod tegen het invoeren van vreemd tin.. 

292. 25 Aug. 1683. Keur voor de glazenmakers. 

293. 24 Nov. 1684. Ampliatie en renovatie der keur van de 
zijdenfloersreederij. 

294. 25 Nov. 1684. Reglement op de werken en arbeids- 
loonen der lamfers. 

295. 20 April 1685. Keur voor de tappers. 

296. 15 Junij 1685. Ordonnantie op de loonen van de smal- 
nering. 

297. 12 Sept. 1685. Keur voor de pompenmakers. 

298. 9 Dec. 1688. Verbod om vreemde koek binnen Haarlem 
te verkoopen. 

^299. 5 Nov. 1692. Ordonnantie voor het collegium medico- 
pharmaceuticum. 

300. 8 Nov. 1692. Keur voor de koekbakkers. 

301. 8 Nov. 1692. Ordonnantie omtrent het bakken van rog- 
gebrood. 

302. 26 Jan. 1693. Verbod om vreemd aardewerk in te voeren. 

303. 14 Maart 1693. Ampliatie der keur van da klompen- 
makers. 

304. 19 Dec. 1693. Ordonnantie tegen de ongeregeldheden 
der dienaars en dienstboden. 

305. 17 Aug. 1694. Ordonnantie van de gabelle op de trek- 
vaart tusschen Haarlem en Amsterdam. KEUREN KN ORDONNANTIEN. 21 

306. 16 Mei J695, Ordonnantie voor. de keurmeesters van 
het hooi, 

t. » , 

307. ... Jan. 1697. Ordonnantie van de loonen der zijden en 
garen stoffen. 

308. 9 Oct. 1698. Reglement voor de régenten en i-egen- 
tessen der godshuizen. 

309. I [Sept. 1699. Ordonnantie voor de vroedvrouwen. 

310. 24 Nov. 1699. Publicatie tegen het ombrengen der nop- 
pen en smallen door de uitdragers. 

311. 15 Maart 1700. Keur voor 't chirurgijnsgild. 

312. 18 Oct. 1700. Ordonnantie voor de respectieve wagen- 
veeren. 

313. 13 Junij 1702. Keur van het hoedenmakers- en hoeden- 
kramersgild. 

314. 17 Juh'j 1702. Ampliatie van art. 5 der keur van het 
Comansgild. 

315. 23 Aug. 1702. Ordonnantie voor het beurtveer op Al- 
tona en Hamburg met de ampliatiën van 25 Mei 1723 en 22 
Febr. 1724. 

•316. II Nov. 1702. Ordonnantie voor de. koperslagers. 

317. 16 Dec. 1704. Ampliatie der ordonnantie van de wip- 
en kraanwerkers. 

318. 2 Sept. 1706. Ordonnantie op 't salaris der procureurs. 

319. II Nov. 170.6. Ampliatfe op de ordonnantie voor de 
nachtwerkèrs en secreet-refnigers. 

320. 2 April 1707. Keur voor de wijnkoopers. 

321. 5 Sept. 1708. Keur op de erfscheidingen en servituten. 

322. 10 Sept.. 1708. Keur op de zuivering der wateren en 
straten. 

323. I Maart 1709^. Ampliatie der keur van de koekbakkers. 

324. ia Aug. 1709. Renov. der ordonnantie op de vischmarkt. 22 KEUREN ÉN ORDONNANTIEN. 

325. 10 Aug. 1709. Keur voor de stoel- en wieldraaijers. 

326. 10 Aug. 1709. Renov. der keur betreffende de accoorden. 

327. 10 Aug. 1709. Ampliatie der keiir voor de hoedenmakers. 

328. 9 Sept. 1709. Renovatie der keur van de kleine bank 
van justitie. 

329. I Febr. 1710. Keur op 't stuk van de praeferentie. 

330. 2 Julij 1710. Ordonnantie op den prijs van het boek- 
weitemeel. 

331. 6 Aug. 1710. Keur over 't wisselregt en de betaling 
van koopmanschappen. 

332. 9 Sept. 1710. Renov. enz. van de keur op de verhuring. 

333. 10 Dec. 17 10. Renovatie en ampliatie op de keur be- 
treffende het vieren van den sabbath. 

334. 24 Junij 171 1. Keur voor de makelaars. 

335. 24 Junij 171 1. Keur op de boter. 

336. 21 Aug, 171 1. Keur tegen het trekken van geweer en 
messen. 

337. 2 Sept. 171 1. Keur van het St. Josephs gild. 

338. 13 Dec. 171 1. Ampliatie der keur op 't smedenambacht. 

339. 26 Mei 1712. Keur van de schoenlappers. 

340. 7 Sept. 1712. Ordonnantie voor de schippers van Haar- 
lem op Leiden. 

341. 31 Oct. 1713. Instructie voor de generale of opper- 
kerkmeesters van de gepermitteerde roomsche kerken. 

342. 21 Jan. 17 14. Ordonnantie omtrent de ziekte onder het 
rundvee. 

343. 8 Febr. 1714. Ordonnantie op alle gebuurten der stad 
Haarlem. 

344 1714. Ordonnantie van de accijnsen binnen Haarlem. 

345. 29 Jan. 171 5. Reglement voor de gezamelijke opper- 
kerkmeesters der roomsche statiën. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 23 

346. 9 Oct. 171 5. Instructie voor de opperkerkmeesters der 
roomsche kerken. 

347. 16 Julij 1715. Ordonnantie op het blusschen van brand. 

348. 4 Sept. 1716. Ordonnantie op het administreren der zit- 
plaatsen in de geadmitteerde roomsche kerken. 

349. 18 Jan. 1717. Ordonnantie op den accijns van het geslagt. 

350. 20 Jan. 1717, Ordonnantie waarnaar de onderkerkmeesters en 
collectorcs in iedere roomsche statie zich zullen hebben te gedragen. 

351. 25 April 1717. Ordonnantie voor de vrijwillige bos 
van de ambachtslieden. 

352. II Julij 1717. Ordonnantie van de gabelle tusschen 
Haarlem en Amsterdam. 

353. II Julij 1717. Lijst der vrijgestelde personen van de 
betaling van den tol tusschen Haarlem en Amsterdam. 

354. I Sept. 1717. Ordonnantie op de smal-reederij, 

355. 6 Sept. 1717. Ampliatie der keur voor de zijdenlint- 
reeders. 

356. I Oct. 1717. Ordonnantie omtrent de zetting van het 
gruttemeel. 

357. 7 Dec. 171 7. Ampliatie der keur voor de distillateurs. 

358. 7 Maart 1718. Ordonnantie voor den krijgsraad. 

359. 9 April 1718. Ampliatie der keur op de boter. 

360. 8 Aug. 1718. Keur tegen. het verkoopen van valsch 
goud- of zilverdraad. 

361. 10 Febr. 1719. Ampliatie der keur voor de koekbakkers. 

362. 26 Jan. 1720. Ordonnantie op het branden van vaten. 

363. 23 Dec. 1720. Reglement van menage op den Haarlem- 
merhout. 

364. 28 Nov. 1724. Ordonnantie over de zetting van den prijs 
van koek en gebak. 

365. 24 Aug. 1726. Ordonnantie voor de rouwkamer. 24 K£UR£N EN OROONNANTIEN. 

366. 7 Febr. 1735, Keur op de visscherijen. 

367. 9 Dec 1736. Reglement van de Vrijwillige liefdebeurs. 

368. 4 Mei 1737. Ampliatie der keur voor de grutters. 

369. 5 Sept. 1737. Ordonnantie van de sleeploonen. 

370. I Maart 1738. Ampliatie der keur op de smalreederij. 

371. II Oct. 1738. Reglement voor de broodbakkers, mole- 
naars en keurmeesters van koren en meel. 

372. 25 Nov. 1738. Ordonnantie voor de Burgerweduwen- 
Societeit. 

373' 9 Dec. 1738. Keur op de brouwerijnering. 

374. A^ 1741. Ordonnantie op het bedienen der lantarens. 

375. 22 Mei 1742. Ordonnantie voor het voetpad van de 
Brouwersvaart. 

376. 16 Julij 1742. Ordonnantie van de gabelle op het zand- 
pad tusschen Haarlem en Amsterdam. 

377. A^ 1742. Reglement op de beurs ten behoeve van we- 
duwen van heeren doctoren, chirurgijns ea apothekers. 

378. 21 Junij 1743. Ordonnantie op het wegen van het hooi. 

379. 27 Aug. 1744. Renovatie en ampliatie der keur. voor 
het St. Josephs of timmermansgild. 

380. 27 Aug. 1744. Renovatie, alteratie en ampliatie der keur 
op het molenaarsgild. 

381. 9 Sept. 1744. Reglement op de vroedkunde. 

382. 10 Sept. 1746. Reglement op het houden der duitsche 
en fransche scholen. 

383. 12 Nov. 1746. Alteratie der keur op de brouwerijnering. 

384. 14 Oct 1747. Alteratie der keur op de brouwerijnering. 

385. 7 April 1748. Ampliatie van de ordonnantie der Vrij- 
willige liefdebeurs. 

386. 15 Mei 1748. Verbod tegen het verkoopen binnen de 
stad van borstel- en houtwaren , buiten Haarlem gemaakt. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 0,$ 

387. 21 Mei 1748. Ordonnantie op het bedienen der stads 
lantarens. 

388. ... Mei 1748. Waarschuwing tegen het zamenrotten 
der burgers en het plegen van geweld aan de huizen der pachters. 

389. 27 Junij 1748. Publicatie over de afschaffing van de 
verpachting der gemeenelandsraiddelen en accijnsen. 

390. 5 Aug. 1748. Publicatie dat de verpachting der accijn- 
sen bij provisie zal worden voortgezet. 

391. 13 Aug. 1748. Renovatie en ampliatie der bakkerskeur. 

392. 12 Nov. 1748. Publicatie dat voortaan iedere week zal 
worden gehouden een koren- en zaadmarkt en een voor haring 
en zoutevisch. 

393. 19 Nov. 1748» Ampliatie op de ordonnantie op het 
schoenlappersgild. 

394. 20 Nov. 1748* Aankondiging dat voortaan op donder- 
dag een beestenmarkt zal worden gehouden. 

395. 20 Nov. 1748. Ordonnantie op het stuk van de begra- 
fenissen, doodkisten, roeven enz. 

396. 20 Nov. 1748. Reglement voor de nooders ter begra- 
fenis. 

397. 28 Dec. 1748. Ordonnantie op het betamelijk vieren 
van de zon-, feest- en bededagen. 

398. II Jan. 1749. Ampliatie op de ordonnantie voor de gra- 
venmakers^ baarmakers en nooders ter begrafenis. 

399. 3 Febr. 1749. Keur tegen het inbrengen van vreemde koek. 

400. 3 Febr. 1749. Renovatie der keur op de visscherij. 

401. 21 Febr. 1749. Keur voor de tappers. 

402. lo Maart 1749. Nieuwe keur en ordonnantie op het 
brouwersgild. 

403. 25 Maart 1749. Keur van de smalreederij. 

404. 25 Maart 1749. Alteratie van het 12 art. van het regle- 
ment omtrent de preferentie. 26 KEUREN EN ORDONNANÏIEN. 

405. 2 April 1749. Keur en ordonnantie voor het kleenna- 
kersgild. 

406. 9 April 1749. Keur en ordonnantie van het smedengild. 

407. 21 April 1749. Keur en ordonnantie op de directie van 
de lintmolens. 

408. 24 April 1749. Keur op het buitentrouwen. 

409. 24 April 1749. Keur en ordonnantie omtrent de zwanen. 

410. 25 April 1749. Ordonnantie voor de vrijwillige maat- 
schappij tot begrafenis. 

411. 13 Mei 1749. Ordonnantie voor de tweede burgerwe- 
duwen-societeit. 

412. 14 Mei 1749. Keur tegen het inbrengen van vreemd 
mandewerk. 

413. 17 Mei 1749. Ordonnantie op het heffen van de reg- 
ten van de appel- ton- en mosselmaat ten behoeve der kerk. 

414. 4 Junij 1749. Keur van het warmoesiersgild. 

415. 12 Julij 1749, Advertentie wegens het regt van prefe- 
rentie aan arbeidslieden en leveranciers toekomende. 

416. 27 Nov. 1749. Ordonnantie van het broodbakkersgild. 

417. 27 Nov. 1749. Keur en ordonnantie voor het kleer- 
makersgild. 

418. 27 Nov. 1749. Ordonnantie van het koekbakkersgild. 

419. 14 Dec. 1749. Ordonnantie op de accijnsen. 

420. 18 Dec. 1749. Ordonnantie van de weduwenaars- en we- 
duwen-compagnie. 

421. 27 Dec. 1749. Elucidatie en ampliatie der ordonnantie 
van de gravenmakers. 

422. 27 Dec. 1749. Publicatie dat de regering heeft besloten 
om met 1° Januarij 1750 wederom te innen de accijnsen enrecog- 
nitiën die vroeger aan de Godshuizen vervielen. 

423. 4 Maart 1750. Ordonnantie voor de bank van leening. 

424. 27 Maart 1750. Keur voor het twijndersgild. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 27 • 425. 30 April 1750. Ordonnantie voor het metselaarsgild. 

426. 30 April 1750. Nieuwe ordonnantie voor het twijnders- 
gild. 

427. 30 April 1750. Ordonnantie voor het gruttersgild. 

428. 30 April 1750. Ordonnantie voor het turfdragersgild. 

429. 30 April 1750. Ordonnantie voor het kuipersgild. 

430. 30 April 1750. Ampliatie der keur op den brand. 
431- 27 J^ï^ij 1750. Ordonnantie voor de eetbare waren. 
432. 27 Junij 1750. Ordonnantie van het molenaarsgild. 
433- ^7 J^ï^y 1750- Ord. voor het grootschippersgild. 

434. 27 Junij 1750. Ordonnantie voor het timmermansgild. 
435- 2» 7 Junij 1750. Ordonnantie voor het cbmansgild. 

436. 18 Julij 1750. Ampliatie van 't 5e en 13® artikel van 
het reglement voor de weduwnaars- en weduwencompagnie. 

437. 27 Aug. 1750. Renovatie, alteratie en ampliatie der 
keur voor de molenaars. ♦ 

438. 9 Sept. 1750. Ordonnantie voor de uitdraagsters. 

439. 9 Sept. 1750. Ordonnantie voor het schoenlappersgild 

440. 9 Sept. 1750. Alteratie der ordonnantie op het blusschcK 
van den brand. 

441. 9 Sept. 1750. Keur voor het klompenmakersgild. 

442. 9 Sept. 1750. Ordonnantie voor het scheepmakers-, 
scheepslijters- en zeilenmakersgild. 

443. 9 Sept. 1750. Ordonnantie voor het schoenmakers- 
en lecrlooijersgild. 

444. 9 Sept. 1750. Keur voor het tingietersgild. 

445* ^3 Sept. 1750. Elucidatie van 't 14e art. der ordon- 
nantie van de vrijwillige liefdebeurs. 

446. 13 Jan. 1751. Ordonnantie van de botergrossiers en bo- 
tcrkruijers. 28 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

447. 13 Jan. 1751. Ordonnantie voor het bezemmakersgild. 

' 448, 13 Jan, 1751. Ordonnantie voor de secreetreinigers en 
nachtwerkers. 

449- ï3 J^i^» I75I* Reglement voor de voerlieden van het 
veer van Haarlem op Alkmaar. 

450. 13 Jan. 1751. Keur voor het hozen- en kousenverkoo- 
persgild. 

451. 13 Jan. 1751. Ordonnantie voor de knoopmakers. 

45^' 13 J^"» I75I» Ordonnantie op de verwerijnering. 

453» 13 J^"» I75I- Keur op het hoedenmakers- en hoeden- 
kramersgild. 

454* 13 Jan» 1751- Ordonnantie voor het scheepmakers- 
scheepsligters- én zeilenmakersgild. 

455. 15 Febr. 1751. Reglement voor de bos van de kleer- 
makers- en keurslijfinakersknechts. 

456. 25 Febr. 1751. Ordonnantie voor de bos van de met- 
selaarsknechts en opperlieden. 

457. . 25 Febr. 1751. Ordonnnantie voor de vrijwillige bos 
van ambachtslieden , sorterende onder het zijde- of smalwer- 
kersgild. 

458. 30 Maart 1751. Ordonnantie op het loon der kraan- 
en wipwerkers. 

459- 3 Junij 1751. Ordonnantie voor de onder-kerkmeesters 
en collectanten der respectieve roomsche statiën. 

460. 10 Julij 1751. Ordonnantie voor het goud- en zilver- 
smidsgild. 

461. 10 Julij 1751. Ordonnantie voor het blookenmakers- ^ 
stoel- en wieldraaijersgild. 

402. 10 Julij 1751. Keur en ordonnantie voor het smedegild» 

463. 10 Julij 1751. Ordonnantie voor het St. Lucas- of 
schildersgild. 

464. 10 Julij 1751. Ordonnantie voor het slccpersgild. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 29 

465. 10 Julij 1751. Ordonnantie voor het korenmeters- , ko- 
renheffers- en korendragersgild, 

466. 10 Julij 1751. Ordonnantie op het markten van de 
fruiten en keur voor het appelkruijersgild. 

467. 21 Aug. 1751. Ampliatie der keur van het turfdra- 
gcrsgild, 

468. II Sept. 1751. Manier van procederen zoo in criminele 
als civiele zaken , binnen de stad Haarlem. 

469. A°. 1751. Ordre op het bedienen der stads lantarens. 

470. 21 Maart 1752. Ordonnantie voor het pompenmakers- 
en loodgietersgild. 

471. 21 Maart 1752. Ordonnantie van het bonte lijnwaden- 
boezel- , bedtijk- , garen damast- en garenweversgild, 

472. 21 Maart 1752. Ordonnantie tot voorkoming van brand» 

473. 29 Maart 1752. Generaal reglement op de schutterij 
der stad Haarlem. 

474. II April 1752. Ordonnantie voor de vinders der 
buurten. 

475. 30 April 1752. Ordonnantie op de trekschuiten tus- 
schen Haarlem en Amsterdam. 

476. 3 Aug. 1752. Reglement op de vrijwillige algemeene 
bus tot begrafenissen. 

477. I Sept. 1752. Keur op het rijden langs de straten. 

478. I Sept. 1752. Ordonnantie op het zijden lint reeden. 

479. I Sept. 1752. Elucidatie van het reglement op het 
stuk van de preferentie. 

480. 6 Sept. 1752. Keur op het stuk van de zuivering der 
stads straten, de Beek en de stads cingels. 

481. 24 Nov. 1752. Ordonnantie voor de vrijwillige lief- 
debeurs. 

482. 23 Dec. 1752. Ordonnantie voor de voerlieden. 

483. 23 Dec. 1752. Ordonnantie voor het tappersgfld. 30 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

484. 27 Dec, 1752. Alteratie van het 27^ art. der keur voor 
het St. Josephs- of timmermansgild, 

'485. 27 Dec. 1752. Elucidatie van art. 7 van het i« kapittel 
der manier van procederen. 

486. 27 Dec. 1752. Ampliatie van de ordonnantie op het 
gruttersgild. 

487. 27 Dec. 1752. Ampliatie der keur op de zuivering 
der stads wateren. 

488. A°. 1752. Reglement voor de verbeterde exercitie met 
de brandspuit. 

489. A°. 1752. Ordonnantie op het bedienen der stads lan- 
tarens. 

490. 3 Maart 1753. Ordonnantie voor de makelaars in vaste 
goederen en obligatiën. 

491. 29 Mei 1753. Ordonnantie verbiedende het houden van 
honden door gealimenteerden. 

492. 21 Julij 1753. Ordonnantie op het stuk van de dood- 
kisten en roeven. 

493. 7 Sept. 1753. Ordonnantie voor de bierwerkers. 

494. 21 Nov. 1753* Ordonnantie voor de bos der bierwer- 
kers. 

495. 27 Dec. 1754. Renovatie der keur op het stuk der 
doodkisten. 

496. 21 Julij 1755. Ampliatie der ordonnantie van het bonte 
lijnwaden-, boezels-, bedtijk-, servet-, garen- damast- en 
garenreedersgild. 

497. 29 Aug. 1755. Alteratie en ampliatie van de keur op 
de eetbare waren. 

498. 20 Febr. 1756. Ampliatie der ordonnantie op de bonte 
lijnwaden. 

499. 30 Aug. 1756. Ordonnantie op het wagenveer tusschen 
Haarlem en Leiden. 

500. 10 Mei 1757. Reglement voor de stads schoolmeesters. KEUREN EN ORDONNANTIEN. 3I 

501. 25 Nov. 1757. Alteratie der keur op het kantrcc- 
dersgild. 

502. 25 Nov. 1757. Keur op het verkoopen van vergift. 

503. I Sept. 1758. Ampliatie en elucidatie der ordonnantie van 
het smalreedersgild, 

504. 25 Nov. 1758. Ordonnantie voor de Broederlijke Licf- 
debeurs. 

505. II April 1759. Reglement der vrachtloonen op de volks- 
schuiten tusschen Haarlem en Leiden. 

506. 18 Julij 1759. Elucidatie der keur voor het tappersgild. 

507. 18 Julij 1759. Alteratie der keur voor het maiidema- 
kersgild. 

508. i8 Julij 1759. Alteratie der keur voor het broodbak- 
kersgild. 

509. i Sept. 1759. Ampliatie der ordonnantie op de beurs 
of zoogenaamde Doode-koffer. 

510. 3 Maart 1760. Alteratie der keur voor het kuipersgild. 

511. 2 Junij 1764. Ampliatie der keur voor het koekbak- 
kersgild. 

512. 14 Aug. 1765. Ordonnantie op het schippersveer tus- 
schen Haarlem en Alkmaar. 

513. I Jan. 1766. Reglement omtrent den verkoop van uit 
Zandvoort aangevoerden visch. 

514. 14 Oct. 1766. Keur op het veer tusschen Haarlem en 
Rotterdam. 

515. 31 Dec. 1766. Ordonnantie voor het schoenlappersgild. 

516. 31 Dec. 1766. Ampliatie der keur op het tappersgild. 

517. 8 Maart 1768. Ordonnantie voor de gequalificeerde be- 
stellers en kruijers van het Amsterdamsche veer. 

518. 19 Julij 1768. Keur voor het vleeschhouwersgild. 

519. 19 Nov. 1768. Keur op de vischmarkt. 32 KEUREN EN ORDONNANTIEN. 

520. II Sept. 1770. Keur voor het warmoesiersgild. 

521. 26 Nov. 1770. Ordonnantie en reglement voor het 
nieuwe Diaconiehuis. 

522. 7 Mei 1771. Keur voor het turfdragersgild. 

523. II Aug. 1774. Ampliatie der keur voor de koekbakkers. 

524. II Nov. 1774. Keur op het stuk van den visch en de 
vischmarkt. 

525. 23 Nov. 1781. Keur voor het kantreedersgild. 

526. 27 Sept. 1783. Ampliatie der keur voor het koekbak- 
kersgild. 

527. 3 Nov. 1784. Ampliatie der keur voor het broodbak- 
kersgild. 

528. 25 Febr. 1786. Keur voor het korenmeters-, koren-, 
heffers- en korendragersgild. 

529. 9 Sept. 1788. Keur voor het boekdrukkers- , boekver- 
koopers en boekbinders^ild. 

530. 4 Julij 1792. Interpretatie der keur voor 't warmoe- 
siersgild. 

531. 14 Aug. 1792. Ordonnantie voor de draagloonen van het 
schuitenveer van Haarlem op Leiden. 

532. I Maart 1793. Instructie van den poorticr der Nieuwe- 
of Kennemerpoort. 

533. A°. 1793. Ordonnantie op het bedienen der stads lan- 
tarens. Contracten. ^534. 3 Aug. 1596. Overeenkomst getroffen tusschen de af- 
gevaardigden van Haarlem en Utrecht, waarbij al de regten 
en pretensien, die de abten van Mariënwaard op het convent 
van St. Antoniesboomgaard hebben gehad, aan het St. Elisa- 
beths Gasthuis worden opgedragen tegen eene vergoeding van 
f 3600, te betalen in drie termijnen. 

535. Peilingen, opmetingen en andere stukken betreffende 
de rivier het Sparen, van 1589 tot 1681, zijnde een gevolg 
van het contract tusschen Haarlem en Rijnland, dd, 12 
Oct. 1579, waarbij het Hoogheemraadschap zich verbindt om 
het Sparen van het Haarlemmermeer tot Sparendam te houden 
op eene diepte van zes voeten en op behoorlijke breedte ; alsmede 
een nader accoord, dd. 4 September 1643, waarbij Haarlem op 
zich neemt, tegen betaling van ƒ 9000, het diep houden van 
het Sparen en het onderhoud van het houten paalwerk aan de 
binnenzijde van de kleine sluis te Sparendam. 

536. I Mei 1597. Contracten tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en acht meesterdrapiers of reedersvan saai, bombazijnen en 
fustijnen. 

De stad zal laten maken een looihal met alle gereedschappen. Ieder der meesterdra- 
piers \% gehouden te werken met minstens twee getouwengedurende vier jaren; het werk 
moet zijn zoo goed als te Delft en beter dan te Leiden. 

De stad zal aan de meesters geven 1200 kar. gulden. 

537. 17 Junij 1597. Contract gemaect tusschen de heeren 
II. % 34 CONTRACTEN. 

Burgemeesteren ende magistraten der stadt Haerlem ter eenre 
ende de ondergeschreven Saeydrapiers ter andere zijde, op al- 
sulcke - voorwaerden en conditien als hyernae volgen ende ge- 
schreven staen, dienende tot invoeringe ende opbouwing van de 
neering der sayetten ende anders binnen dezer stadt. 

De stad zal een looikamer laten maken en die van al het noodige voorzien; zij zal 
ieder drapier die het stuk heeft onderteekend eene vereering in geld geven. 

538. I Aug. 1597. Contract twelck Burgemeesteren der stadt 
Haerlem aengegaen hebben met Jan de Semerpondt, omme te 
wesen verwer van bombazijnen en fustijnen den tijdt van vier 
volgende jaeren. 

539. I Aug. 1597. Contract tusschen de regering en Claes 
van den Berge, waarbij hij zich verbindt om gedurende vier 
jaar volder binnen Haarlem te zijn. 

540. 17 Maart 1598. Procuratie door de ridderschap en de 
steden des furstendoms Gelre en van het Graafschap Zutphen 
op den landdag te Nijmegen aan Frederik van Winsem, admi- 
nistrateur van de goederen der abdij van Mariënwaard, om naar 
Haarlem te gaan en aldaar te vereffenen al de bestaande geschil- 
len tusschen het St. Elisabeths Gasthuis en den abt van Ma- 
riënwaard, zoo als in de overeenkomst te Utrecht was besloten. 

541. 25 Mei 1598. Scabinaal contract tusschen Regenten van 
het St. Elisabeths Gasthuis en Frederik van Winsem, als ge- 
magtigde volgens acte van 17 Maart te voren, tot finale afdoe- 
ning der geschillen omtrent de goederen en het convent van 
St. Antonies boomgaard. 

542. 28 Sept. 1598. Contract tusschen de Haarlemsche re- 
gering met de meesterdrapiers ter eenre en Jan Raet en Anthony 
van Haluwijn ter andere zijde, dat deze al de bombazijnen door 
de eersten te maken, zullen nemen tegen 6 stuivers minder per 
stuk dan de Leidsche markt. 

543. 5 Mei 1601. Overeenkomst tusschen de steden Dor- 
drecht , Haarlem en Gouda , tot wering van alle nieuwe bin- 
nenvaarten. 

544. 22 Sept. 1601. Contract tusschen de Haarlemsche re- CONTRACTEN. 35 

gering en Anthonis Gillisz. , straatmaker van Vilvoorde. 

Deze verbindt zich om binnen Haarlem te komen wonen en al die werken te verrigten, 
welke hem zullen worden Opgedragen ; wanneer hij op stuk werkt zal hij genieten voor het 
bestraten vierendertig stuivers per vierkante rijnlandsche roe, en als hij in daghuur werkt 
zal hij hebben zomers 18 en 's winters 14 stuivers daags. 

545. 16 Oct. 1603. Contract met Mr. Johan de Haan, be- 
treffende zijn werkzaamheden als pensionaris. 

546. 15 Dec. 1605. Overeenkomst tusschen de Haarlemsche 
regering en de beide laatste ridders van St. Jan , bepalende , dat 
deze hun leven lang de administratie der goederen zullen be- 
houden. 

Hierbij zijn gevoegd de stukken der onderhandeling over de administratie van 1577 
tol 15^5. 

547. 8 Maart 1606. Overeenkomst tusschen de steden Dor- 
drecht , Haarlem en Gouda , tot het weren van alle nieuwe bin- 
nenvaarten. 

» 

548. 15 April 1606. Stukken over de duinweiding in de gra- 
felijke duinen , loopende van Voorhout tot de duinen van Ar- 
remberg , gelegen onder Heemskerk , met uitzondering der Bre- 
derosche duinen , welke weiding , aan de stad Haarlem bij het 
accoord met den Prins in 1581 toegestaan, bij accoord van 15 
April 1606 tusschen de kamer van rekeningen en de stad Haar- 
lem aan de domeinen is teruggegeven, tegen eene vergoeding 
van vijf duizend gulden. 

549. 23 April 1606. Overeenkomst tusschen de steden Dor- 
drecht , Haarlem en Gouda , dat zij niet zullen toelaten , dat hun- 
ne schippers binnen den tijd van een jaar de binnenvaart uit den 
Rijn over den Hildam door de Rotte tot in de Maas zullen 
gebruiken. 

550. 18 Oct 1607. Accoord tusschen de stad Haarlem en de 
kamer van rekeningen over de visscherij in de Spieringmeer, 
Nieuwemeer, het Sparen en de aanpalende wateren, met de 
stukken over deze zaak sedert het jaar 1589. 

551. ...Dec. 1607. Contract tusschen de regering van Haar- 
lem en Hendrik Ovijn. 

Bij gelegenheid dat de heerlijkheid Heemstede te koop was, waarnaar beide partijen 
stonden , verbindt Haarlem zich , om gedurende de onderhandelingen haar bod niet te 

3* 30 CONTRACTEN. 

verhoogen, op voorwaarde dat H. Ovijii, zoo hij kooper wordt, zal gedoogen, dat de 
vrijheid der «tad worde uitgebreid tot de Gasthuisvaart. 

552. 15 Oct. 1611. Contract tiisschen Haarlem en Amster- 
dam over het varen der veerschiiiten. 

553' 3 Sept. 1616. Overeenkomst tusschen de stad Haarlem 
en den laatsten commandeur van St. Jan, Andries van Souwen, 
bepalende, dat deze de administratie der goederen van de com- 
mandery zijn leven lang zal behouden. 

Hierbij zijn gevoegd de stukken tusschen den commandeur en de regering hierover 
gewisseld. 

554. I April 1620. Overeenkomst tusschen de steden Dor- 
drecht, Haarlem en Gouda en den Graaf van Kuilenburg, tot 
behoud der vaart op de Waal. 

555. 26 Sept. 1622. Overeenkomst tusschen Haarlem en Alk- 
maar over het aannemen van vrachten door de voerlieden der 
beide steden. 

556. 2 Sept. 1623. Overeenkomst tusschen de regering van 
Haarlem en Andreas Mahieus en Joh. Laigner, tot het houden 
eener tafel van leening. 

557. 6 Sept. 1642. Overeenkomst tusschen de regering van 
Haarlem en Joh. Laigner en Cornelis Ormea, over het houden 
der tafel van leening. 

558. 23 Febr. 1654. Overeenkomst tusschen de regering van 
Haarlem en die van Antwerpen, over het vervoeren van brieven. 

559. 10 Nov. 1654. Overeenkomst tusschen de regering van 
Haarlem en Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, bepa- 
lende, dat die van Haarlem twee palen zullen laten maken in 
de kleine sluis te Sparendam, met eene tusschenruimte van 
9 voet en 3 duim. 

560. I April 1655. Contract tusschen de regering van Haar- 
lem en Gerard Pauw, Heer van Heemstede, over de limieten 
der heerlijkheid. 

561. I April 1655. Overeenkomst tusschen de stad Haarlem 
en den Heer van Heemstede, bepalende, dat de zwanen van 
beide partijen ongedeerd in elkanders jurisdictie mogen komen. CONTRACTEN. 37 

562. 8 Aug. 1655. Overeenkomst tusschcn de regering van 
Haarlem en Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, omtrent de 
vervulling der openvallende plaatsen in laatstgenoemd coUegie. 

563. II Oct. 1657. Overeenkomst met den Heer Jacob van 
Wassenaar over het leggen van de brug bij het Warmonder hek. 

564. 23 Aug. 1663. Contract tusschen de Haarlemsche re- 
gering en Adriaan Pauw, Heer van Bennebroek, met Hendrik 
van der Camp, omtrent de verwisseling van twee stukken land 
gelegen bij het Manpad. 

565. 20 Sept. 1664. Accoord tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en Johan Rombouts, omtrent een verschil ontstaan door 
het leggen van een sluis onder Zoeterwoude. 

566. 18 Jan, 1666. Accoord tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en Dirk van Kattenburch, koopman te Amsterdam, eii 
John Bellingan, Engelschman, omtrent het oprigten eener spie- 
gelfabriek. 

De Haarlemsche regering bedingt liet oprigten eener fabriek van drink-, venster- en 
spiegelglazen, alsmede van goudteer, en zal daarvoor voorschieten 8000 gulden, die in 8 
jaar moet terug ontvangen, terwijl zij voor vijftien jaar bij uitsluiting van alle anderen 
door Bellingan zal mogen gefabriceerd worden. 

5^7- 31 Dec. 1666. Contract tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en Herman Jansz. de Bruyn, scheepmaker wonende te Koog 
aan de Zaan. 

Deze verbindt zich hierbij binnen Haarlem 'te komen wonen om daar het ambacht 
vffn scheepmaker uit te oefenen ; hij zal daarvoor van de regering ontvangen de werf 
en 1000 gulden reiskosten , terwijl aan hem en zijne kinderen nog meerdere voordeden 
worden toegezegd. 

568. 7 Julij 1667. Contract tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en John White, John Lodge en Benjamin Furby, als 
opvolgers van Dirk van Kattenburch in de spiegelglasblazerij. 

569. II Junij 1668. Accoord tusschen Haarlem en Amster- 
dam over het maken der Leimuiderbrug. 

570. 20 Junij 1668. Accoord tusschen de postmeesters van 
Haarlem en Amsterdam over het vervoeren der engelsche brieven. 

571. 21 Febr. 1678. Contract tusschen de Haarlemsche re- 
gering en Dr. Joachim Becker, raadsheer v^an Z. K. M., Izaak 38 CONTRACTEN. 

van Nikkelen en Hendrik Noijen, tot het oprigten eener fabriek 
voor het reeden van fijne ruwe italiaansche zijde. 

De regering zal een gebouw oprigten dat niet minder da.i 35 k 30.000 gulden zal mo- 
gen kosten, volgens te geven teekening, en waarvoor een jaarlijksche huur van 4 ten 
honderd zal worden betaald. De regering zal trachten op deze fabricatie octrooi te 
verkrijgen en zal de fabriek op alle mogelijke wijze beschermen. 

572. 21 Febr. 1678. Contract tusschen de Haarlemsche re- 
gering en Jan Walsche, mr. scheepstimmerman te West-Zaan- 
dam, tot het oprigten van eene scheepmakerij binnen Haarlem. 

573- 6 Junij 1678. Gelijk contract met Hendrik Willemszoon 
van der Horn, scheepmaker te Leimuiden. 

574. 12 Julij 1678. Contract tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en eenige zijdenlintmolenmakers, over het maken en repa- 
reren der molens binnen Haarlem, bij uitsluiting van andere 
plaatsen. 

575. 31 Dec. 1678. Contract tusschen de Haarlemsche re- 
gering en Dirk Claesz., wonende te Westzaan, tot het oprig- 
ten eener zijldoekreederij binnen Haarlem. 

576. 28 Jan. 1679. Contract tusschen de Haarlemsche regering 
en Pieter Janszoon Lelyvelt, tot het oprigten eener scheepmakerij. 

577. I Mei 1680. Contract tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en Elias Marchant en Jacob Claasse Thooft, tot het op- 
rigten eener zeildoekreederij. 

578. 15 Febr. 1683. Contract tusschen Burgemeesters van 
Haarlem als eigenaars van een achtste deel van de Jan Gijzen- 
vaart, en de Vrouw van Alblasserdam, als eigenaresse van het 
overige gedeelte, omtrent het gebruiken en bevaren van dat water. 

579. 12 Sept. 1689. Contract tusschen de Haarlemsche rege- 
ring en Jan van der Heyde, over het leveren van vijf slang- 
brandspuiten. 

580. 26 Julij 1692. . Contract tusschen de regering van Haar- 
lem en die van Altona, over het beurtveer tusschen beide steden, 
geconfirmeerd door den Koning van Denemarken den 6 Aug. 1692. 

581. 10 Aug. 1693. Provisioneel accoord tusschen de Haar- 
lemsche regering en Agatha Hartigsveld, vrouwe van Heemstede, 
over de behcering van den boedel van Willem Bossu. .CONTRACTEN. 39 

582. 26 Maart 1720. Contract tusschen de regering van Haar- 
lem en het bestuur van den Gogerpolder, wegens het leggen van 
een duiker in het land der stad aan de Oude Wetering. 

583. 21 Junij 1721. Conventie tusschen de steden Leiden en 
Haarlem om de baljuws- en dijkgraafs-plaatsen in ieders district te 
doen komen op den persoon dien de regering der stad, waaronder 
de openstaande plaats ressorteert, voorstaat. 

584. 20 Oct. 1721. Contract tusschen Haarlem en Utrecht 
over de posterlj. 

585. 12 Junij 1729. Overeenkomst tusschen Haarlem en Zwolle tot 
afschaffing van het regt van exue voor burgers der beide steden. 

586. 16 Sept. 1731. Contract waarbij de regering aan eenige 
personen verpacht de opbrengst van den accijns van den wijn, 
brandewijn, azijn, mee en gedistilleerde wateren voor vijfjaar 
tegen / 22.500 per jaar. 

587. I Sept. 1736. Contract waarbij de regering aan eenige 
personen verpacht de opbrengst van den accijns van den wijn, 
brandewijn, azijn, mee en gedistilleerde wateren voor vijfjaar 
tegen / 25.000 per jaar. 

588. 13 Julij 1737. Overeenkomst tusschen Haarlem en'sHer- 
togenbosch tot afschaffing van het regt van exue voor burgers 
van beide steden. Ï^Jp 

589. 26 Sept. 1741. Conctract waarbij de Haarlemsche rege- 
ring aan eenige personen verpacht de opbrengst van den accijns 
van den wijn, brandewijn, azijn, mee en gedistilleerde wateren 
voor vijfjaren tegen ƒ22.500 per jaar. 

590. 13 Jan. 1753. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Rotterdam tot afschaffing van het regt van exue voor 
burgers der beide steden. 

591- 5 Jan. 1759. Contract tusschen de Haarlemsche regering 
en den heer van Zuid-Akendam over het beheer van den straat- 
weg, loopende van de Kennemerpoort tot de Kleverlaan. 

592. 23 Sept. 1761. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Nymegen tot afschaffing van het regt van exue voor bur- 
gers der beide steden. 40 CONTRACTEN. 

593' 7 Junij 1762. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Kampen tot afschaffing van het exueregt voor burgers 
van beide steden. 

594. 17 Febr. 1764. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Arnhem tot afschaffing van het exueregt voor burgers 
der beide steden» 

595. 30 Dec. 1765. Overeenkomst tusschen de regering van 
-Haarlem en die van het hertogdom Kleef en het graafschap Mark 
tot afschaffing van het regt van exue voor hunne burgers on- 
derling. 

596. 18 April 1765. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Berlijn tot afschaffing van het regt van exue voor bur- 
gers van beide steden. 

597. 5 Sept. 1765. Overeenkomst tusschen Haarlem en Amster- 
dam over de Leimuiderbrug. 

598. 19 Dec. 1769. Overeenkomst tusschen Haarlem en Leeuwar- 
den over het beurtveer. 

599. 6 Febr. 1776. Overeenkomst tusschen Haarlem en Utrecht 
over het beurtveer. 

600. 17 Dec. 1776. Overeenkomst tusschen Haarlem en Alk- 
maar over het beurtveer. 

601. 5 Oct. 1780. Overeenkomst tusschen de steden Haar- 
lem en Amsterdam, nopens het benoemen der vijf meesterknapen 
der houtvestery van Brederode. 

602. 16 Oct. 1782. Contract met de grondheerlijkheid Gemert, 
tot afschaffing van het regt van exue. 

603. Register van sententiën, accoorden en andere stukken, 
tusschen Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland 
gewezen, betreffende de sluizen, wateringen enz., begon- 
nen 1581 door den Burgemeester Nic. van der Laan en voort- 
gezet tot 1659. 

604. Registers der huurcontracten van 9 Oct. 1793 tot 1795. 

605. Registers der contracten en accoorden van' 1581 tot 1795. Stedelijke eigendommen. 

Eigefidomsbewijzen en andere stukken betreffende perceelen 
en regten thans nog aan de stad toebehoorende. a. Binnen de stad. 

606. Stukken, inventarissen en bescheiden betreffende het 
Prinsenhof en de zich daar bevindende meubelen, van 1601 
tot 1734. 

607. II Maart, 20 Maart, 11 April 1602. Koopbrieven der 
huizen op welker grond gebouwd is de Nieuwe Vleeschhal. 

608. 2 Junij 1608. Acte waarbij Burgemeesters aan den 
eigenaar van het huis in de Kerkstraat naast de Hal vergunnen 
om tegen eene recognitie van 20 stuivers 'sjaars, te gebrui- 
ken en deels te betimitieren een erf naast de Hal, mits het licht 
van den kelder niet worde weggenomen. 

609. 2 Jan. 1629. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van een 
huis, gebruikt tot verlenging der Hagestraat. 

610. A°. 1632/1666. Opdragtbricven van gronden uitmakende 
de landen gelegen tusschen den Jansweg en het Sparen. 

611. 16 Maart 1640. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis in de Koningstraat over de Markt, belendende aan de 
poort van het Predikheeren convent. 

612. 23 Maart 1640. Custingbrief van ƒ 2000 uit dezen koop 
voortgesproten. 42 STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 

613. 13 Maart 1647. Opdragtbrief van een tuin, gelegen bui- 
ten de Kruispoort in de Baljuwslaan, gebruikt bij den uitleg der 
Nieuwstad. 

614. 22 Dec. 1655. Opdragtbrieven van een tuin gelegen in 
het Rozenlaantje, buiten de Kruispoort, gebruikt bij den uitleg 
der Nieuwstad. 

615. 18 Junij 1660. Opdragtbrief van twee huizen en twee 
kleine tuinen, alsmede een grooten tuin en koestal in het Rozen- 
laantje, gebruikt bij den uitleg der. Nieuwstad. 

616. 13 Junij 1669. Opdragtbrief van een tuin gelegen bui- 
ten de Janspoort, gebruikt bij den uitleg der Nieuwstad. 

617. 19 Julij 1669. Opdragtbrief van een tuin gelegen in de 
Brillaan, buiten de Janspoort, gebruikt bij den uitleg der 
Nieuwstad. 

618. 14 Junij 1670. Opdragtbrief van een tuin, gelegen tus- 
schen de Jans- en Kruispoorten, gebruikt bij den uitleg der 
Nieuwstad. 

619. . . . Junij 1671. Koopbrieven der huizen en gronden, welke 
in die maand van stadswege voor den uitleg der Nieuwstad zijn 
gekocht, waarbij gevoegd zijn de custingbrieven der later ver- 
kochte erven. 

620. 1679/ 1790. Verleibrieven van den huize Nyenrode aan 
de stad Haarlem , van land gelegen tusschen het Sparen en den 
Jansweg, dd. 11 Nov. 1699, 14 April 1717, 6 Jan. 1720, 3 
April 1736, II Maart 1741, 18 April 1752, 12 Febr. 1776, 
28 Aug. 1778, 15 Jan. 1789, 31 Aug. 1790. 

621. 4 Febr. 1743. Acte over het geven van licht in den tuin 
van de latijnsche school aan een huis, staande op de Oudegracht 
bij de Stoofsteeg. 

622. 14 Mei 1755. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van het 
oude stadhuis, thans de hoofdwacht. 

Hierbij zijn de vorige kpopbrieven en papieren, van het jaar 1647 af, gevoegd. 

623. I Nov. 1766. Opdragtbrief aan de Stad Haarlem vaneen 
huis en erf aan de Groote markt naast de vleeschhal, thans 
het vischafslagershuis. 

Hierbij zijn de vorige koopbrieven en papieren gevoegd, van 1662 — 1765. 40 STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 43 

624. 14 Mei 1774. Opdragtbrief van een huis en erf gelegen 
aan de oostzijde van de Dijkstraat, op den hoek van de Gel- 
dersche Blompoort, thans erf. 

Hierbij zijn de vorige koopbrieven gevoegd. 

625. 12 Fcbr. 1785. Opdragtbrief aan inspectoren der stads 
scholen, van een huis in de Lakenstraat, vroeger tot stadsschool, 
thans tot garnizoensbakkerij ingerigt. 

Hierbij zijn da vroegere koopbrieven en papieren gevoegd. 

626. A°. 1786. Opdragtbrieven van de huizen, op welker grond 
het nieuwe diaconiehuis, thans kazerne, is gebouwd. 

Ö27. 23 Julij 1790. Opdragt aan de stad Haarlem van een 
huis en ei f, genaamd het Blaauwe Schaap, gelegen aan de Raax; 
strekte zich uit tot dit huis dat thans afgebroken is aan het hofje van 
Gratie en het Nicuwelandje , en had eenen vrijen uitgang in 
een e poort. 

Hierbij zijn de vorige koopbrieven en papieren gevoegd. 

628. 23 April 1791. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van een 
huis genaamd het Bonte Paard , gelegen aan het Groot Heiligland , 
thans erf. 

Hierbij zijn de vorige koopbrieven gevoegd. 

629. 6Dec. 1794. Opdragtbrief van een koetshuis, woning en 
stalling in de Zoetemelk-, Wittebrood- en Heeren Tating-straat, 
waarvan de stalling den ii**^" Julij 1852 is verkocht. 

Hierbij zijn de vroegere papieren gevoegd. 

b. Binnen de vrijheid. 

630. 29 Aug. 1639. Opdragtbrief van twee stukken land ge- 
legen buiten de Sparenwouderpoort, thans een deel van het 
Harmenjansenveld uitmakende. 

631. 13 Julij 1658. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van 
landen, gelegen binnen de vrijheid, gebruikt bij het graven der 
Leidsche trekvaart. 

632. 3 April 1664. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis en eenig land, gedeeltelijk binnen de vrijheid, gedeel- 
telijk onder Zuid-Akendam gelegen, thans her exercitieveld. 

Hierbij zijn de stukken die land betreffende gevoegd. 
44 STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 

633. Leenbrieven van dit land van de Hceren van Naaldwijk, 
dd. 16 Sept. 1699, 22 Febr. 1759, 3 April 1762, 19 April 1765, 
24 April 1786 en 8 April 1788. 

634. 6 Oct. 1762. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis en erf, achterstrekkende aan den Hout, met een uitgang 
daarin; en den opstal van een huis met den aankleven van dien 
gelegen naast eerstgcmcld perceel, thans huis van den hout- 
vester. 

Hierbij zijn de vorige koopbrseven en papieren gevoegd. 

635. 6 April 1768. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
verschillende perceelen, uitkomende op den Kleinen Houtweg 
bij de Baanlaan, thans een deel van de Koekamp. 

636. Stukken betreffende de limietscheiding der vrijheid van 
Haarlem en der heerlijkheden Brederode en Zuid-Akendam. 

c. Buiten de vrijheid. 

637. 2 Junij 1608. Josyna van Groeneven draagt aan de stad 
Haarlem op de Zwanendrift in de Liede en het Sparen van de 
Spieringmeer tot Sparendam. 

638. A°. 1632. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van de 
landerijen, gebruikt tot het graven der Amsterdamsche trekvaart. 

639. A°. 1657. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van lan- 
den onder Heemstede, Berkenrode, Noordwijkerhout en Hille- 
gom, gebruikt bij het graven der Leidsche trekvaart. 

640. II Oct. 1657. Acte van Jac. van Wassenaer, heer van 
Warmond, over het leggen van de brug bij het Warmonderhek. 

641. 22 Junij 1658. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van 
perceelen, gelegen onder Noordwijkerhout en Lisse, gebruikt 
tot het graven der Leidsche trekvaart. 

642. A°. 1659. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van lan- 
den, gebruikt tot het graven van de Leidsche trekvaart. 

643. II Dec. 1669. Opdragtbrief van een stuk land onder 
Hillegom, gebruikt voor de Leidsche trekvaart. STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 45 

644. 14 Jan. 1690. Opdragtbrief van een huis in de Vaernc- 
broek onder Alkmaar, thans in erfpacht uitgegeven. 

645. 5 Nov. 1715. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
het huis ter Kleef, vroeger genaamd het huis te Schooten, en 
de gabellen op de Kleverlaan. 

646. Verleibrieven aan de stad Haarlem van het huis te Kleef 
en van de gabellen op de Kleverlaan, dd. 21 Mei 1721,23 Nov. 
1746, 19 Jan. 1750, 22 Dec. 1780 en 5 April 1781. 

647. Stukken betreffende de erfpacht in den Waarderpolder 
onder Haarlemmerliede. 

648. Kaartboek der landerijen van de stad Haarlem, gcteekend 
in 1597. 

649. Kaartboek der landerijen der stad Haarlem in 1645 ge- 
meten en op perkament geteekend door den landmeter P. Wils. 

Eigendomshemj zen en andere stukken betreffende perceelen 
en regten vroeger door de stad bezeten. 

a. Binnen de stad. 

650. A°. 1593/1652. Papieren betreffende een huis in de Zijl- 
straat, waarop de stad eene losrente had van 8 gulden 14 sL. 

651. 24 Junij 1627. Opdragtbrief aan de stad van een huis 
Q gelegen op den hoek van de Koningstraat en de Markt, verkocht 

in 1633. 

652. 18 Sept. 1629. Custingbrief van een huis staande in de 
Sparenwouderstaat. 

653« 5 Sept. 1635. Custingbrief van 100 gulden , gevestigd 
op een huis toebehoorende aan de stad Haarlem, in de Raam- 
straat. 

654. 17 Aug. 1638. Opdragtbrief aan de stad van een erf 
gelegen in de Sliksteeg. 

655. 9 Jan. 1642. Opdragtbrieven eener rente, ge vCvStigd op 
een huis in de Hagestraat. 46 STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 

656. 18 April 1645. Opdragtbrief aan de stad Haarlem va» 
een huis en erf, op het Begijnhof. 

657. 15 Junij 1659. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis in de Geuzenstraat. 

658. 5 Junij 1668. Custingbrief van 3600 gulden onder ver- 
band van een huis in de Barteljorisstraat. 

Hierbij zijn vroegere koopbrieven gevoegd. 

659. 2 Mei 1679. Opdragtbrief aan de stad- Haarlem van de 
brouwerij de Zon, gelegen op de Scheepmakersdijk. 

660. 15 Sept, 1700. Schuldbekentenis van 600 gulden ten 
behoeve der stad, voortspruitende uit den koop van een huis in 
de Heerenstraat. 

661. 7 Mei 1757. Opdragtbrieven aan de stad Haarlem van 
vier graven in de Groote kerk, middeltrans, N*'** 468, 473, 470 
en 483. 

662. 17 Jan. 1784. Opdragtbrief aan de stad van een huis en 
kerk, op den Koudenhorn, van achteren uitkomende in het 
Krom, met nog een huis in de Bijlsteeg. 

663. i8Dec. 1784. Opdragtbrief aan inspectoren der stadsscholen 
ten behoeve der stad Haarlem, van een huis genaamd het Zee- 
hert, gelegen aan het Sparen. 

Hierbij zijn de vroegere koopbrieven en papieren gevoegd. 

664. 18 Dec. 1761. Opdragtbrief aan inspectoren der stads- 
scholen ten behoeve der stad, van een huis in de Wijngaard- 
straat. 

Hierbij zijn de vroegere koopbrieven gevoegd. 

665. 4 Mei 1788. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van een 
huis in de Bereiderstraat. 

666. 14 Mei 1788. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van een 
huis, staande in de Klerksteeg over de Bakenesserkerk. 

667. 14 Mei 1788. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis en erf, staande aan de noordzijde van de Wolstraat. STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 47 

668. 14 Mei 1788. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis, staande in de Westerstraat op den hoek der Vlaming- 
straat. 

669. 21 Maart 1792. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis in de Bereiderstraat. 

Hierbij zijn dw* vroegere koopbrieven gevoegd. 

670. II Junij 1793. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis, gelegen in de Groenepoort. 

b. Binnen de vrijheid. 

671. 25 Aug. 1663. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een stuk land gelegen bij het Regulieren klooster. 

Hieraan is gehecht een brief van x5 Aug. 1(554. 

672. 2 Mei 1679. Acte waarbij de stad Haarlem in erfpacht 
geeft 434 roeden teelland, bezuiden de Molensteeg, buiten de 
Groote Houtpoort, 441 roeden, hiernevens gelegen, 481 roeden 
bezuiden deze partij, en nog 9 roeden daarenboven. 

673. 23 Junij 1754. Verdeeling omtrent tuingronden, groot 
711 roeden, gelegen buiten de Kleine Houtpoort. 

c. Buiten de vrijheid. 

674. 27 Jan. 1588. Leenbrief aan de stad Haarlem door den 
heer van Brederode van een stuk land, genaamd Spyckoord, 
gelegen in Castricummerbroek. 

Hierbij zijn de vroegere papieren gevoegd en de leenbrieven dd. 20 Sept. i5o8, 15 
Febr. 1672^ 31 Mei löpi, 30 Mei 1704, 27 April 1722. Dit land is den pden Jan. 1732 
verkocht. 

675. 16 Junij 1595. Burgemeesters en regeerders van Haar- 
lem nemen in erfpacht 5 morgen land, gelegen in de wilder- 
nissen van Jan van Zanen pnder Hillegom, tegen 10 schell. 's jaars. 

676. 8 Mei 1606. Opdragtbrief aan de steden Haarlem en 
Beverwijk van een stuk land genaamd Ackerswaar. 

^77' 2 Jtmij 1608. Overdragt door Josyna van Groeneven 
aan de stad Haarlem van den Vijfhuizer poel met den aanwas. 

ilierbij zijn de vroegere papieren gevoegd. 4^ STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 

678. 2 Junij 1608. Overdragt aan de stad Van de zwanendrift 
en de Poel onder Sparenwoude. 

679. 6 Febr. 1636. Opdragt aan de stad Haarlem van het 
logement der Gecommitteerden te 's Hage, gelegen aan de west- 
zijde van de Houtstraat, verkocht in 1733. 

Hierbij zijn de inventarissen der meubelen en de stukken betreffende den verkoop ge- 
voegd. 

680. 4 Maart 1641. Scheiding van land onder Osdorp, waar- 
van de stad Haarlem een derdedeel bezat. 

681. I Febr. 1642. Opdragtbrief aan de stad Haarlem vaneen 
stuk land onder Wijk aan Duin, genaamd de Groote croft. 

Hierbij zijn- de vroegere koopbrieven gevoegd. 

682. 25 Febr. 1644. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een stuk land, gelegen onder Uitgeest, genaamd het Overgoedje. 

683. 16 April 1645. De regering van Haarlem geeft den wind- 
molen c. a. gelegen aan de Zom ervaart, in erfpacht voor eene 
som van 40 gulden 'sjaars. 

684. 26 Nov. 1652. Scheiding van land toebehoorende voor 
een deel aan de stad Haarlem, gelegen in den ban van Noord- 
Schermer. 

Verkocht in 1755. 

685. 10 Dec. 1652. Acte van scheiding van land, gelegen 
tusschen den Zijlweg en de Brouwersvaart, waarvan de stad een 
gedeelte bezat. 

686. A°. 1653. Stukken betreffende het verkoopen door de 
stad Haarlem van een stuk land onder Overveen. 

687. 6 Oct. 1655. Verleibrief van een stuk land gelegen aan 
de Brouwersvaart. 

688. Junij 1658. Stukken betreffende het verkoopen van een 
stuk land onder Limmen. 

689. 3 Nov. 1659. Veilcedulle waarbij de stad Haarlem heeft 
gekocht een zesde part van de Adrichemsche Orkomcr of Velser 
tienden , waarvan het St. Jans kantoor reeds vijfzesde parten bezat. STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 49 

690. I Oct. 1665. Stukken betreffende de grensscheiding van 
een stuk land genaamd Het Commandeursland , gelegen onder 
Beverwijk aan den St. Aagtendijk; met eene situatiekaart. 

691. 12 April 1666. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een vierde gedeelte van een stuk land, gelegen in den banne 
van Haarlemmcrliede , groot met den Uitendijk, i morgen, 133 
roeden; waarvan het overige gedeelte reeds aan dj stad toebe- 
hoorde. 

692. 22 Febr. 1672. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een stuk land gelegen op den hoek van het Sparen en de Meer, 
waarop vroeger de lantaren heeft gestaan. 

Hierbij zijn de vroegere koopbrieven gevoegd. 

<^93- 10 Jui^iJ IÖ86. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
landen , gelegen tusschen de Delft en de Jan-Gijzenvaart. 

694. 5 Oct. 1700. Opdragtbrief aan de stad Haarlem een er 
erfrente van ƒ65 gevestigd op land onder Schoterbosch. 

695. 9 Junij 1708. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van eenig 
land gelegen aan de Oude Wetering. 

Hierbij zijn de koopbrieven en verdere stukken, dit land betreffende, gevoegd. 

696. A°- 1733- Stukken betreftende hetkoopen van een huis, 
gelegen te 's Hage, op den Korten Vijverberg, later het logement 
der Heeren van Haarlem, uit handen der ambachtsvrouw van 
Renswoude. 

697. 9 April 1743. Acte betreffende eene huismanswoning 
genaamd Schoterbosch, door de stad Haarlem voor ƒ500 'sjaars 
verhuurd. 

Stukken betreffende Dirk Heussens of Jan-Gijzenvaart^ thans 
door de stad aan de gemeente Felsen overgedragen. 

698. 19 Junij 1599. Verbaal van eene inspectie van de Delft 
en van de Jan-Gijzenvaart. 

^99' ^9 J^^y 1599- Tiirbe van getuigen over het schouwen 
van de Jan-Gijzenvaart. 

700. 15 Sept. 1625. Advies betreffende een geschil tusschen 
de eigenaars van de Jan-Gijzenvaart, aangaande het uitdiepen. 
II. 4 50 STEDELIJKE EIGENDOMMEN. 

701. Naerder feyten possessoir ende wederlegginge betreffende 
een vierde part in de zanderij van de Jan-Gijze^ivaart. 

702. 7 Julij 163 1. Afschrift van den opdragtbrief van een 
achtste deel in den eigendom van de Jan-Gijzenvaart. 

703. 13 Julij 1637. Overdragt aan de stad Haarlem van een 
achtste deel in de Jan-Gijzenvaart en van vier bleekerijen aldaar. 

704. 26 Nov. 1643. Vergunning van den Hoogen Raad aan 
Burgemeesters , tot het dagvaarden van Gilles van Heussen , 
die verkondigd heeft , dat hij de Jan-Gijzenvaart zal laten uitdie- 
pen, met andere stukken deze zaak betreffende, opmeting door 
den landmeter Wils van de brug over de Jan-Gijzenvaart , dd. 
13 Sept. 1646. 

705. 10 Junij 1686. Opdragt aan de stad Haarlem van zeven 
achtste deelen van den eigendom in de bleekerijen aan de Jan- 
Gijzenvaart. 

706. Accoord tusschen Burgemeesters en Regeerders van Haar- 
lem en Balthazar Cooymans , waarbij deze aan de stad overgeeft 
zeven achtste deelen in den eigendom van de Jan-Gijzenvaart. 

707. A^. 1693. Rekening over het diepen en verbeteren van 
de Jan-Gijzenvaart. 

708. A°. 1694 en 1699. Lijsten der huren van de stads blee- 
kerijen aan de Jan Gijzenvaart. 

709. A°. 1723 en 1724. Stukken over het uitdiepen van de 
Jan-Gijzenvaart. Ingekomen Stukken. 

710. A°. 1581 — 1795. Verzameling van rekesten, brieven en 
andere origineele stukken aan de regering toegezonden. 

711. A^ 1690 — 1698. Missieves aan de stedelijke regering toe- 
gezonden. 

712. 2 Jan. 1773 — 1795. Acteii van indemniteit uit andere 
plaatsen toegezonden. INGEKOMEN STUKKEN. 5I 

713. Brieven door de pensionarissen uit 'sHage aan de regering 
geschreven in 1759, 17^0, 1770 tot en met 12 Jan. 1795. 

714. A°. 161 1 — 1786. Beschrijvingsmissieves ter bijwoning der 
vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland. 

715. A°. 1581 — 1795. Stukken door de Staten van Holland 
en West-Friesland aan de stad Haarlem medegedeeld. Procedures. 

716. A°. 1580/1589. Procedure van Johan van Bueren , oud- 
proost van het Witte-Heeren-klooster tegen Burgemeesters van 
Haarlem en Gasthuismeesters, tot het bekomen zijner lijfrente. 

717. 20 Oct. 1581. Arrest van den Hove van Holland over 
het verkoopen van een huis gelegen aan het Sparen. 

718. A*^. 1581. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem , contra Clacs Dirksz. van Montfoort, rentmeester der 
Leidsche Hoogeschool, betreffende den eigendom van verschil- 
lende stukken land, afkomstig van het klooster der reguliere 
Kanunnikken. 

719. A^. 1582. Procedure van Nicolaes Diert coutra Burgemees- 
ters en Regeerders der stad Haarlem, tot bekoming van schadeloos- 
stelling v^egens goud en zilver, gedurende het beleg gebruikt. 

720. A^ 1582. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der stad 
Haarlem, contra Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, over 
het onderhoud en de beheering der groote sluis te Sparendam. 

721. A°. 1583. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem , contra Burgemeesters en Regeerders der steden 
Leiden, Amsterdam en Alkmaar , wegens verzet door deze steden 
gedaan tegen het verkrijgen door de stad Haarlem van den 
eigendom der geestelijke goederen te Heilo en in de Beverwijk. 

722. A^. 1583. Procedure tusschen de steden Haarlem en Am- 
sterdam, wegens het vergraven van wege de stad Haarlem van 
een stuk land, toebehoorende aan Amsterdam , afkomstig van het 
klooster der reguliere Kanunniken. 

A * 1 
52 PROCEDURES. 

723. A^ 1583— 1698. Stukken gediend hebbende in de pro- 
cedures van de Regering der stad Haarlem tegen de Regering 
der stad Middelburg over het regt van vrije lading. 

724. A^ 1584 en 1585. Procedure tusschen de steden Haarlem 
en Delft over het regt van vrije lading. 

725. A°. 1586. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
van Haarlem c. s. c*. Jonkheer Cornelis van Assen delft en Heems- 
kerk, wegens het bevorderen door dien Heer van het verlanden 
der Wijkermeer door het stellen van palen. 

726. A°. 1587. Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem 
Ca. Jonkheer Cornelis van Assendclft en Heemskerk , betreffende 
de bedijking van het meer de Vliet in de heerlijkheid Assendelft. 

727. 3 Febr. 1588. Arrest van den Hove van Holland, ver- 
nietigende het vonnis van Schepenen te Middelburg, waarbij 
een schipper van Haarlem was veroordeeld, wegens het aanne- 
men van vracht te Middelburg. 

728. A°, 1588. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra Willem Haneman, Rentmeester der 
wildernissen van Holland, tot overgifte der Staten van inschrij- 
ving der Duinweiding. 

729. Stukken gediend hebbende in de procedures van de ste- 
den Dordrecht, Haarlem en Gouda tegen de Regering der stad 
Rotterdam over de binnenvaart door den Hildam, waardoor de 
schepen uit den Rijn door de Rotte in de Maas komen, van 
1588 tot 1609, van 1613 tot 1615 en van 1630 tot 1633. 

730. 13 Dec. 1589. Arrest van den Raad, waarbij dat van 
3 Febr. 1588 wordt bevestigd. 

731. 1589 — 1594. Processtukken van Burgemeesters en Re- 
geerders der stad Haarlem , contra Dijkgraaf en Hoogheemraden 
der uitwaterende sluizen , over het leggen van den nieuwen dam 
in Krommenie en het maken der sluizen te Naucrna. 

732. A^ 1591 — 1652. Stukken betreffende het verschil van 
Burgemeesters en Regeerders van Haarlem en die van Goes over 
het regt van vrije lading. 

733. A^. 1591 — 1683. Stukken gediend hebbende in de pro- PROCEDURES. 53 

cedures over het regt van vrije lading, tusschen de steden Haar- 
lem en Rotterdam. 

734. A^. 1591 — 1641. Register van sententiën, acten en be- 
soignes, betreffende het aanslibben der Wijkermeer. 

735. A*^. 1592. Procedure van Nicolaes Ruychaver, Schout 
der stad Haarlem , contra Adriaen van den Dorpe en zijne huis- 
vrouw, ter zake van echtscheiding. 

736. A^. 1592. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
van Haarlem c>. de erfgenamen van Kenau Simonsz. Hasselaar, 
pretenterende betaling van geleverd en gebruikt hout aan de for- 
tificatien der stad tijdens het beleg. 

737. A°. 1592 — 1596. Brieven en verdere stukken gewisseld 
in de zaak, tusschen de Staten van Gelderland, eischende 
teruggave van het Witte-Heeren-klooster, en Burgemeesters van 
Haarlem. 

738. A°. 1595. Procedure van kerkmeesters der Grootekerk, 
mitsgaders Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem, ge- 
daagden in cas van maintenu, contra Adriaan de Lange, im- 
petrant, over den eigendom eener poort aan de noordzijde van 
het klokhuis bij den muur om het kerkhof. 

739. A\ 1595. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem , contra Joost Lourisz. over de verandering 
aan de loodjes van de gekleurde lakenen. 

740. A°. 1597. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, mitsgaders de gemeene schippers en veerlie- 
den, impretanten van mandament poenaal en requiranten, contra 
Thomas Jansz. Foutiers c. s., schuitenvoerders van Amsterdam, 
over het regt van vrije lading. 

741. A"^. 1597. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem c>. Olof Rommers c. s.,% wonende te Alkmaar, 
over eenig land. 

742. A°. 1597. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem, mitsgaders de gemeene schippers en veerlieden, 
irapetranten in cas relief d'appel, contra den Schout, Burgemees- 
ters en Raden Van Amsterdam, gedaagden in 't zelfde cas, over 
het regt van vrije lading. 54 PROCEDURES. 

743. 24 Mei 1597. Arrest van den Hove van Holland over 
de vrije lading te Amsterdam. 

744. A°. 1598. Stukken gediend hebbende in het proces voor 
den Hove van Holland, tusschen Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, mitsgaders de gemeene schippers en voerlie- 
den dier stad, impetranten van mandam ent poenaal, en de veer- 
schuitenvoerders te Amsterdam. 

745- 15 J^ii- 1599- Arrest van den Hoogen Raad tegen de 
Regering van Middelburg, over het regt van vrije lading der 
Haarlemsche schippers. 

746. A°. 1599—1602. Stukken gediend hebbende in het pro- 
ces over het regt van vrije lading, tusschen de steden Haarlem 
en Alkmaar. 

747. A°. 1599—1645. Stukken betreffende de verschillen tus- 
schen de steden Haarlem en Gouda over het regt van vrije lading- 

748. Circa A™. i6oo. Procedure van Burgemeesters en Regeer- 
ders der stad Haarlem, gedaagden in cas van reformatie, contra 
George Baillotes c. s. impetranten, tafelhouders tot Gouda, 
nopens zeker octrooi door Burgemeesters voornoemd aan de 
impetranten verleend, om te Haarlem voor den tijd van veer- 
tig jaren de tafel van leening uit te oefenen; met verschil- 
lende certificaten, dat in 1573, tijdens het beleg, de tafel van 
leening door de soldaten is overvallen en gq>lunderd. 

749. A^. 1600. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra de erfgenamen van Dieuwer Fredriks, 
gewezen non in het Zijlklooster, betreffende den eigendom van 
een nagelaten rentebrief. 

750. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der stad 
Haarlem, gerequireerden in 1580, opposanten voor den Hoogen 
Raad in 1600, contra Gerard van Boucholt, koopman van Keu- 
len , over zekere mout aan de stad geleverd. 

751. A^ 1600 — 1624. Stukken gediend hebbende in het pro- 
ces van] Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem, contra 
die van Beverwijk, over het bedijken der Wijkermeer. 

752. A°. 1602. Procedure van Burgemeesters en Regeerders PROCEDURES. 55 

der stad Haarlem met de Heilige Geest-meesters, c*. Hendrik Joost 
en Gerrit van Backiim en M^ Hendrik de Vos. 

753. A^ 1602. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem, contra den Procureur-Generaal bij den Hove van 
Holland, tot conservatie der stedelijke privilegiën, in de zaak 
van Mr. Claes Wiggertz. 

754. 22 Maart 1603. Arrest van den Hoogen Raad in de zaak 
van Burgemeesters van Haarlem tegen die van Alkmaar over het 
regt van vrije lading. 

755. 5 Junij 1604. Sententie voor den Hoogen Raad, in de zaak 
van Haarlem tegen George Balliotes, wegens het houden eener 
tafel van leening. 

756. A°* 1604. Stukken uit de procedure van Burgemeesters 
en Regeerders der stad Haarlem, contra Hoofd-Ingelanden, Dijk- 
graaf en Heemraden van de Zijpe , over het onderhoud van den 
Dijk tusschen Petten en Oghe. 

757. A°. 1605. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra Burgemeesters en Regeerders der ste- 
den Leiden en Amsterdam, over het inkeperen der geprepareerde 
slijkhouten aan den Overtoom. 

758. A®. 1606 — 1618. Stukken gediend hebbende in de pro- 
cedures over het regt van vrije lading tusschen de steden Haar- 
lem en Dordrecht. 

759. 1607. Procedure van Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem c^, den rentmeester van het hofje: De vijftien kame- 
ren, nopens het doen van rekening en verantwoording. 

760. A°. 1608. Stukken betreffende het regt door de Regering 
der stad Haarlem gepretendeerd, dat personen wonende in dor- 
pen onder Haarlems parochie ressorterende, binnen die stad moe- 
ten huwen. 

761. A°, 1608. Procedure van de Voogden der kinderen van 
wijlen Claes Hals, contra Burgemeesters en Regeerders der stad 
Haarlem, over de aflossing van eenen rentebrief. 

762. A°. 1609— 1660. Verschil tusschen de regering der steden 
Haarlem en Antwerpen over het regt van vrije lading. 56 PROCEDURES. 

763. 3 April 1610. Arrest van den Hoogen raad tegen Bur- 
gemeesters van Middelburg over het regt van vrije lading. 

764. Procedure tusschen Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland, en Lubbert Claesz. c. s., gemeene ingelanden vanden 
polder de Waard onder Haarlemmerliede (optredende op last van 
Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem) over het maken 
eener nieuwe brug over het Vuyle Rack. 

765. 31 Julij 1614. Arrest van den Hove van Holland voor 
Burgemeesters der stad Haarlem , triumphanten contra de voog- 
den van de kinderen van Claes Hals over een fideïcommissairen 
rentebrief , welke door de stad afgelost was. 

766. A°. 1616. Verschil tusschen de regeringen der steden 
Haarlem en Mechelen, over het regt van vrije lading. 

767. A". 1617. Procedure van Adriaen van der Meer, wonende 
te Wassenaer, impetrant van besloten missieve, contra Burge- 
meesters en Regeerders der stad Haarlem, over het leveren van 
witte moerbeziënboomen. 

768. 7 Maart 1618. Dagvaarding van deken en vinders van 
het schippersgild te Dordrecht voor den Hove van Holland. 

769. A°. 1618/1619. Stukken gediend hebbende in het pro- 
ces voor den Hoogen Raad van Holland, tusschen Deken en 
vinders van het schippersgild binnen Haarlem, mitsgaders Bur- 
gemeesters en Regeerders dier stad c^ de voerlieden van het 
veerschuitvoerdersgild te Amsterdam. 

770. A°. 1621 — 1623. Processtukken tusschen deken en vin- 
ders van het schippersgild te Haarlem, mitsgaders Burgemees- 
ters en Regeerders dier stad c^ die van Enkhuizen over het 
regt van vrije lading. 

771. A°. 1622. Procedure tusschen Burgemeesters en Regeer- 
ders der stad Haarlem en Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijn- 
land, over het onderhoud der kleine sluis te Sparendam. 

772. A°. 1622 — 1627. Procedure van Burgemeesters en Re- 
geerders der stad Haarlem en Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland, over het diepen van het Sparen. 

773. 16 April 1623. Dagvaarding voor het Hof van deken PROCEDURES. 57 

en overlieden van het binnenlandsvaardersgild te Amsterdam over 
het regt van vrije lading. 

774^ Stukken van 1624 tot 1648, gediend hebbende in de pro- 
cedure tusschen Haarlem en Vlissingen, over het regt van vrije- 
lading. 

775. A°. 1625. Stukken beroerende het proces van de vin- 
ders van het schippersgild der stad Haarlem, gedaagden in cas 
van reformatie op en jegens Pieter Pietersz., schipper van Am- 
sterdam. 

776. 6 Julij 1626. Arrest van den Hove van Holland tus- 
schen Burgemeesters van Haarlem als voogden van Hendrik Mae^ 
en Pouwel Maes. 

777. 23 Oct. 1626. Interlocutoir vonnis van het Hof in eene 
zaak tusschen Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

778. A°. 1627. Stukken uit de procedure van Burgemeesters 
en Regeerders der steden Haarlem en Purmerende tegen die van 
Oostzanen, over het bedijken van de Kalversloot of groote braak. 

779. A°. 163 1. Stukken uit de procedure van Burgemeesters 
der stad Haarlem , contra Pieter Reijershoeck te Amsterdam over 
de levering van 50 lasten Moscovische rogge, ten dienste van 
de gemeene armen. 

780. A°. 1631. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem contra David Colterman , Baljuw van Kcn- 
nemerland, over de verpligting van dien baljuw, om binnen 
Haarlem te wonen. 

781. A"^. 1632—1633. Procedure van de grossicrders van het 
zout en de Burgemeesters met hen gcvoegden tegen Johannes Rijck, 
Schout in de Beverwijk, wegens het oprigten eener Zoutkasse. 

782. A°. 1633/1634. Stukken betreffende de regeling van 
eenige geschillen tusschen de Regering der stad Haarlem en den 
Heer van Brederodc ontstaan , bij het graven der Amsterdamsche 
trekvaart. 

783. A^. 1633- 1700. Stukken behoorende tot de procedures 
over het regt van vrije lading, gevoerd tusschen Burgemeesters 
en Regeerders vaii Haarlem c^ die van Amsterdam. 58 PROCEDURES. 

784. A°. 1634. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem contra den Heer van Heemstede, als kooper 
der Heerlijkheden Rijk, Rijkeroord, Nieuwerkerk en Zuid-Schalk- 
wijk, wegens het maken van den Kadijk tot sluiting van het 
meerwater. 

785. A°. 1635. Verschil tusschen Burgemeesters en Regeer- 
ders der stad Haarlem en die van 's Hertogenbosch over het regt 
van vrije lading. 

786. A*^. 1635 — 164a. Procedure tusschen Burgemeesters en 
Regeerders der stad Haarlem en Jan van Napels en Outgert Pie- 
tersz., over het gebruik en uitgang van de Meesterlotten- of Na- 
pelslaan in den Haarlemmerhout. 

787. Stukken van het proces van Burgemeesters en Regeer- 
dersder steden Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Edam, 
Monnikendam, Medemblik en Purmerende, c\ Alkmaar over het 
bedijken en droogmaken van de Schermer. 

788. A°. 1639. Stukken betreffende het verschil van Burge- 
meesters en Regeerders der stad Haarlem en die van Veere over 
het regt van vrije lading. 

789. A°. 1639. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der steden Dordrecht, Haarlem en Gouda c*. die van Nieuw- 
koop, betreffende het graven der Nieuwkoopsche vaart en het 
maken van het Nieuwkoopsch verlaat. 

790. A°. 1641. ' Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, optredende voor Regenten van het St. Eliza- 
beths Gasthuis, c\ Jan Napels en Outgert Pietersz. over eene 
erfpacht gevestigd op twee morgen land, ten deele gelegen binnen 
de vrijheid van Haarlem en in den ban van Heemstede. 

791. A*^. 1643. Procedure van Quirijn Claesz. contra Bur- 
gemeesters en Regeerders der stad Haarlem, over het regt van 
collatie eener vicary, op het altaar der zeven weeën in de Pa- 
rochiekerk te Haarlem. 

792. A°. 1645. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem c\ den baljuw van Kennemerland, over de 
zaak van Jan Joosten Plavier. PROCEDURES. 59 

793. A°. 1646 — 1650 en 1661 — 1663. Procedure van de 
steden Dordrecht, Haarlem en Gouda contra ambachtsbe- 
waarders van Benthuysen, Hazerswoude en Benthom, betref- 
fende den Hilschen Kwakel. 

794. A^ 1648. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra Schout, Schepenen en den Heer van 
Heemstede, over het schouwen der Houtvaart. 

795. A°. 1649. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der steden Dordrecht, Haarlem en Gouda, tegen de ingelanden 
der Grafelijkheid onder Aarlanderveen, tot het nakomen van het 
contract in 1583 met die van Nieuwkoop gesloten, betreffende 
het digt houden der scheiding tusschen Rijnland en de Grafe- 
lijkheid. 

796. A°. 1649. Stukken omtrent het verschil tusschen de ste- 
den Haarlem en Vlaardingen over het regt van vrije lading. 

797. A°. 1650. Verschil van Burgemeesters en Regeerders van 
Haarlem en die van Tholen, over het regt van vrije lading. 

798. A°. 1654. Stukken uit de procedure van Burgemeesters 
en Regeerders der stad Haarlem c=. Lodewyck van Alteren 
van Jaersvelt, baljuw van Kennemerland, over het dagen van 
eenen poorter van Haarlem voor zijn vierschaar. 

799. A®. 1656. Procedure van deken en vinders van het 
groot schippersgild, mitsgaders Burgemeesters en Regeerders 
van Haarlem, contra deken en vinders van het schippersgild te 
Brouwershaven , over het regt van vrije lading. 

800. 6 Junij 1656. Arrest van den Hoogen Raad in de zaak 
van Jan Corneliszoon, schipper te Haarlem, tegen deken en be- 
leiders van het schippersgild te Middelburg. 

801. 2 Maart 1658. Arrest van den Hoogen Raad in de zaak 
van deken en vinders van het schippersgild van Haarlem tegen 
die van Vlissingen. 

802. A^. 1659. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
van Haarlem contra den Schout van Aalsmeer, over het vis- 
schen met den hengel in het water onder Aalsmeer. 

803. A^ 1660 — 1669. Stukken gewisseld tusschen Burgc- 6o PROCÉDURES. 

meesters en Regeerders der stad Haarlem en den Heer van As- 
sendelft, over het voeren van den titel van „Baron van Haarlem." 

804. A°. 1664. Stukken omtrent het verschil tusschen de ste- 
den Haarlem en Schoonhoven over het regt van vrije lading. 

805. A^ 1664— 1676. Procedure van Burgemeesters en Re- 
geerders der stad Haarlem, contra de Gravinne Louise van Solms, 
Douariere van Brederode, over het ijken in de heerlijkheid van 
Brederode. 

806. A^. 1 665/1 666. Stukken betreffende de procedure van 
Burgemeesters en Regeerders van Haarlem contra Willem Bar- 
tholomeus, oud Burgemeester der stede Beverwijk, over den 
aanwas van den St. Aagtendijk. 

807. A°. 1673. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem , c». Petronella Baronnesse van Wassenaer, Doua- 
riere van der Mijl, over de Heemskerker tienden. 

808. A^. 1675. Stukken en papieren concernerende de dagh- 
vaerdinghe van Abraham Casteleyn, courantier, voor commissa- 
rissen vanden Hovevan Holland, omme getuygenisse der waer- 
heijd te geven in de criminele proceduren tegen Abraham de 
Wicquefort, over ongeoorloofde en tegen eede gehouden corres- 
pondentie, bij den Procureur-Generaal geïntenteert. 

809. A°. 1677 en 1678. Procedure van Dijkgraaf en Hoog- 
heemraden der uitwaterende sluizen, mitsgaders Molenmeesters 
en Hoofdingelanden van den Broekpolder onder Uitgeest en den 
Geregte van Uitgeest, impetranten, c«. Burgemeesters en Regeer- 
ders der stad Haarlem. 

810. A^ 1681. Procedure van Anthonie Maire, koopman te 
Amsterdam, impetrant van mandament van reformatie en indem- 
niteit, contra Herman Queckelaer, Hospes in de herberg De Pe- 
licaen te Haarlem , gedaagde in cas van reformatie , en Johannes 
Vlackvelt, Medicinae Doctor te Haarlem, gedaagde in cas van 
indemniteit. 

811. A°. 1683. Stukken aangaande het verschil van Burgc- 
gemeesters en Regeerders der stad Haarlem en Schout en Schepe- 
nen van Heemstede, over het stellen van curators in insolvente 
boedels. PROCEDURES. 6l 

8i2. A°. 1684. Procedure van Johannes Masijck, als in huwe- 
lijk hebbende Catharina de Pottere, c«. Petrus de Pottere, over 
de voogdij der kleinkinderen van Anna de Pottere. 

813. A^ 1689. Procedure van Dina van Kessel, weduwe An- 
dries van Strijp, gedaagde bij mandament van reformatie, c». Jo- 
han A'riesenburgh en Johan Haringh, kooplieden te Amsterdam, 
impetranten in 't voorschreven cas. 

814. A°. 1692— 1704. Procedure van de steden Dordrecht, 
Haarlem en Gouda, contra de regering der stad Rotterdam, tot 
vernietiging van den koojJ der heerlijkheid Hazerswoude en Bent- 
huysen. 

815. A°. 1695. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem contra Jacob -Hendrikszoon Bleij, visscher 

te Aalsmeer, over de visscherij in den Poel. 

« 

816. A'^. 1695/96. Stukken betreffende een verschil tusschen 
de steden Haarlem en Leiden, over het regt van vrije lading. 

817. A°. 1696. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra den Heer van Egmond en de Nijenburg, 
betreffende het leggen eener brug onder Heilo, op grond toebe- 
hoorende aan het geestelijk kantoor. 

818. A^. 1706. Burgemeesters eii Regeerders der stad Haar- 
lem, impetranten van mandement van maintenue en verweerders 
in reconventie, c*. die van Oostzanen, over het aanstellen van 
curators in insolvente boedels. 

819. A°. 1719. Procedure van Burgemeesters en Regeerders 
der stad Haarlem, contra Schout en Geregte van Tetterode, over 
het aanstellen van curators in insolvente boedels. 

820. A^. 1721. Procedure in cas van complainte tusschen 
Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem contra Casparois 
van Hoey, Schout van Oostzanen, over het aanstellen van cura- 
tors in insolvente boedels. 

821. A®. 1751. Procedure vanThomas Antwerpen Verbrugge, 
contra Burgemeesters en Regeerders der stad Haarlem» over zeker 
lichtraam in zijn tuinhuis aan het Buiten-Sparen. 

822. A^ 1757. Stukken betreffende het verschil van Burge- 62 PROCEDURES^ 

meesters en Regeerders van Haarlem en die van Zierikzee over 
het regt van vrije lading. 

823. A°. 1790. Procedure van deken en vinders van het 
Groot Schippersgild, mitsgaders Burgemeesters en Regeerders der 
stad Haarlem, contra het Klein binnenlandsch Vaardersgild der 
stad Amsterdam, over het regt van vrije lading. 

824. A°. 1595 — 1618. Memoriaal-boek van de bij de stad 
Haarlem uitstaande processen. 

825. A^ 1597 — 1660. Staten van de bij de stad uitstaande 
processen. 

826. A°. 1665 — 1667. Regtsgeleerde adviezen, over verschil- 
lende onderwerpen uitgebragt. Commissiën van de stedelijke regering en 

ambtenaren. 827. A°. 1581 — 1748. Verhaal van de Magistraatbestelling. 

828. A°. 1735 — 1853. Formulierboek der eeden van de ver- 
schillende bedieningen der stad Haarlem. 

829. Formulierboek van eeden in 1744 gearresteerd. 

830. Register der namen van hen die eenige commissiën of 
bedieningen hebben waargenomen. 

831. A^ 1581 — 1732. Register der ambten en bedieningen 
met de namen van hen die ze hebben bekleed. 

832. Naamlijsten van stedelijke commissiën en ambtenaren. 

833. ... Julij 1581 — 1750. Resolutiën genomen bij Burge- 
meesters en Vroedschap, nopens de ambten en bedieningen. 

834. i8<^ Eeuw. Alphabetisch register der ambten en bedie- 
ningen met de namen der personen die ze bekleed hebben. 

835. Jan. 171 1 — Mei 1754. Memorie der bedieningen, waar- 
van de aanstellingen worden gevonden in de memorialen van Bur- 
gemeesters. 

836. A°. 1651 — 1770. Register van stukken over de Haarlem- 
sche regering. 

837. A^ 1757 — 1760. Register van stukken over de verkie- 
zing van regeringsleden. 64 VROEDSCHAP. 

Vroedschap. 

838. Resolutiën der Vroedschap van Julij 1581 tot 2 Oct. 1582, 
van 14 April 1583 tot 21 Dec. 1621. Van 22 Jan. 1622 tot 30 
Maart 1632 zijn alleen minuteele notulen hoogst onvolledig. Van 3 
Junij 1632 tot 20 Aug. 1647 zijn volledige oorspronkelijke notu- 
len. Van 3 Sept. 1647 tot Dec. 1669 zijn later overgeschreven 
notulen. Van 5 Maart 1670 tot 14 Jan. 1686 en van 12 Maart 
1686 tot ultimo December 1794. 

839. A°. 158 1 — 1703. Generale index op de vroedschaps- 
resolutiën. 

840. A°. 1581 — 1721. Generale index op de vrocdschaps- 
resolutiën. 

841. A°. 1581 — 1751- Register op de resolutiën der Vroed- 
schap. 

842. Afschriften der vroedschaps-notulen van 1751 — 1757 en 
van 1759 tot 23 December 1766. 

843. A°. 1701 — 1793. Secrete resolutiën der Vroedschap. 

844. Stemregisters der Vroedschap v^an 1667, 1677 — 1688, 
1691— 1795. 

845. A^ 1790 -1795. Minuteele Vroedschaps-resolutiën. 

846. A**. 1735 — 1775. Register bevattende verschillende reso- 
lutiën der Vroedschap. 

847. A**. 1595 — 1613. Registers van verschillende memoriën 
en rapporten, door den Secretaris Michiel van Woerden aan de 
Vroedschap gedaan. 

De jaren 1595— 1605 zijn in dubbel. 

848. A°. 1595 — 1615. Registers van memoriën en rapporten, 
door den Secretaris Michiel van Woerden aan de Vroedschap 
gedaan. 

849. Registers van uitgebragte rapporten van 12 Julij 1712 tot 
16 Sept. 1790. BURGEMEESTERS. 65 

Burgemeesters. 

850. Resolutiën van Burgemeesters van ... Julij 1581 tot 10 
Janiiarij 1795. 

Tot i(So3 xijn de resolutiën hoogst onvolledig; van de jaren 1623 tot 1632 zijn dupli- 
caten; die van 5 Sept. 1647 tot 10 Sept. 1649 ontbreken. 

851. Index op de resolutiën van Burgemeesters van Julij 1581 
tot 1703. 

852. Memoriaal van Burgemeesters van 28 Sept. 1710 tot 11 
Nov. 17 10. 

853. Klein memoriaal van Burgemeesters van Aug. 1717 tot 
16 Jan. 1795. 

854. Resolutiën betreffende het militair garnizoen van 4 Oct. 
1789 tot 1794. 

855- Stukken hierbij behoorende, loopende over denzelfden tijd. Schout. 

856. Lijsten van de boeten door den Schout opgelegd van 
1604 — 1615, 1653—1657, 1683, 1684, 1685 en 1686. 

857. A°. 1607. Procedure van den Schout tegen Jan Sweer, 
over het afleggen van valsche getuigenis. 

858. A°. 1627. Procedure c^. Johannes Symonsz. Torrentius 
en Christiaan Coppens, Rozekruizen. 

859. 14 Oct. 1673 — 1795* Schouts crimineele rollen. 

860. Crimineel ofte correctioneel bocck, van 14 April 1583 tot 
26 Sept. 16 15. 

861. A°. 1592— 1616. Rollen van den hoofdofficier soo van 
crimineele als van civiele saecken. 

862. A°. 1741 — 1786. Schoutsregisters. 

863. Schouts civiele Rolle van 10 Mei 1667 tot 29 Oct. 1701, 
en van 17 Maart 1703 tot 30 Aug. 1755. 

De No». 859—8^3 berusten op de Griffie van de Arr. Regtbank alhier. II. 66 SCHEPENEN. 

Schepenen. 

864. A*^. 1638— 1658. Kort Memoriaal van tgeene dagelyckx 
voor Schepenen deser stad Haerlem passeert. 

865. A^. 17^4 — 1790. Memoriaal van den Geregte. 

866. A°. 1649 — 1653 en 1659 — 1669. Questie-rollen voor Sche- 
penen. 

867. A°. 1626 — 1746. Register van borgstellingen voor Sche- 
penen. 

868. A°. 1582 — 1620. Register der inspectiën door Schepe- 
nen gehouden. 

869. A°, 1581 — 1596. Register van de consignatiën onder 
Schepenen. 

870. A°. 1603 — 1639 en 1650 — 1667. Memoriaal van de pre- 
sentiën van Schepenen. 

871. A°. 1686. Register der uitgaven door Schepenen gedaan. 

872. Eenige notabele appointementen door Schepenen op diverse 
aen H. Ed. gepresenteerde requesten geslagen, getrokken uit de 
daarvan gehouden memorialen. 

873. A°. 1667 — 1722. Aanteekenboek van de acten van ren- 
ten en schuldbrieven. 

Oatbreekt van 1701 — 1721. 

874. A°. 1626 — 1642. Adviezen in civiele zaken. 

875. Stukken van correctioneele procedures van verschillende 
jaren, 

876. Als voren van civiele procedures, 

877. Alphabetisch register der resolutiën van Schepenen, ge- 
trokken uit de memorialen-boedel en matrimonieele registers. 

878. A*', 1752 — 1788. Alphabetisch register van de namen van 
personen, die acten voor Schepenen hebben gepasseerd. 

879. 14 Jan. 1664 — 1795. Groot Memoriaal van Schepenen, 
bevattende alle appointementen en extensiën op zaken voor dat 
collegie voorgevallen. SCHEPENEN. Gj 

880. A°. 1736 tot 17 Jan. 1795. Kleyn Memoriaal van het- 
geen dagelijks voor Schepenen passeert. 

881. A°. 1769 — 1795. Origineele stukken bij Schepenen ont- 
vangen. 

882. 15 Sept. 1745 — 1795. Rekesten aan Schepenen. 

883. 4 Jan. 1741 — 1795. Boedel-registers, 

884. Missieve-registers van 1698, 1741 — 1751, 1755 — 1768, 
1771—1795. 

885. 13 Febr. 1768 — 1795. Matrimonieelregister. 

886. A°. 1730 — 1795. Matrimonieele rollen. 

887. 22 Oct. 1729 — 1795. Extraordinaire rollen. 

888. A°. 1741 tot Jan. 1756. Commissaris-registers. 

889. 17 Nov. 1661 — 1741. Registers van de sententiën van 
preferentie-acten van administratie ende curatele. 

890. A°. 1707 tot 15 April 1791. Registers van de eeds- 
afleggingen voor Schepenen van de mindere ambtenaren. 

De N^. 879 — 890 berusten op de Griffie der Arr. Regtbaok alhier. 

891. A°. 1581 — 1795. Registers van opdragten van verkochte 
huizen en gronden binnen Haarlem en den vrijdom. 

892. A°. 1587 — 1795. Belastboeken en blafferts daarop. 

893. A^ 1599 — 1723 en 1756 — 1795. Registers van transpor- 
ten van schuldbrieven. 

894. A°. 1581 — 1795. Registers der scheeps- bijl- en custing- 
brieven. 

895. A°. 158 I-r— 1753. Registers der overdragten van verbanden. 

896. Registers van veilconditiën van onroerende goederen. 

De N<M. 891 — 895 berusten bij den Bewaarder der hypotheken en vao het kadaster. 5* 68 WEESMEESTERS. 

Weesmeesters. 

897. Rekeningen der Weeskamer van 1599, 1600, 1601, 1602, 
1603 en 1606. 

898. Rekeningen aan de Weeskamer van eenige boedels van 
1638, 1665, 1666, 1681, 1687, 1688, 1689, 1692, 1702,1708, 
1748, 1752, 1753 en 1789. 

899. A"". 1629. Procedure van Weesmeesters c^ Guyrte Ger- 
ritsdr., weduwe van Wijlen Frans Jansz. cum sociis, eischers 
en requiranten. Ontvanger van den personeelen 100 sten ,sten en 200''"" penning. 

In 1698 is deze betrekking opgeheven en zijn de daaraan verbonden werkzaamheden 

aan de Rekenkamer opgedragen. 

900. A°. 1653 — 1683. Ingekomen stukken. 

901. A°. 1653 — 1681. Lijsten der personen, wier namen voor- 
komen in het kohier van den 200^'^" penning. 

902. A°. 1654 — 1675. Staten van de tractementen der offician- 
ten voor den 200"*^" penning. 

903. Rekening aan Burgemeesters van Haarlem van den ont- 
vang van den 200"*^" penning over 1672, over de stad Haarlem 
en den vrijdom. 

904. Rekening van den personeelen 200"^» penning, gecon- 
senteerd door de Staten van Holland en West-Friesland, den 
lo'^e" Aug. 1689. 

905. Rekening van den personeelen loo"*^" penning, geconsen- 
teerd door de Staten van Holland en West-Friesland, den 10^^" 
Aug. 1689. 

906. A°. 1673 — 1697. Rekeningen van liquidatie van den 
200"^" penning. ONTVANGER VAN DEN PERSON. IOO"<^» Cll 200^'^" PENN. 69 

907. BlafFert van ontvang van den ioo"cn en 200"®" penning, 
geconsenteerd 9 Maart 1691. 

908. A°. 1633 — 1694. Stukken van den ioo«cn en 200"^" pen- 
ning over Heemstede. 

909. A^ 1^73. Kohier van den personeelen 200''*^" penning 
over Oostsaardam. 

910. Extract ofte specificatie van de namen der huishoudende 
personen die in het laetste quohier van den 200'^^" penning tot 
5000 en daercnboven zijn gequotiseert, opgemaeckt in 1671. Ontvanger der Verponding. 

Deze betrekking is in 1725 opgeheven en de daaraan verbonden wèrk^^imheden 

zijn aan de Rekenkamer toegevoegd. 

911. A°. 1628. Copye quohier van de verpondinge der huy- 
sen en landen buiten dezer stads poorten gelegen. 

912. A°. 1628. Origineel kohier der verponding van onroe- 
rende goederen soo binnen als buyten den vrijdom gelegen. 

913. Z. j. Origineel kohier der verponding van onroerende 
goederen. 

914. Verpondingboek der huizen binnen Haarlem, over de 
jaren 1650, 1651 en 1652. 

915. Kohier der verponding van de jaren 1660 tot en met 1667. 

916. Kohier der verponding van de nieuwe getimmerten van 
de jaren 1643, 1647 en 1655. 

917. Kohier van de nieuwe getimmerten, beginnende 1655. 

918. Acten van tauxatiën tot formering van het kohier van 
de nieuwe getimmerten binnen Haarlem voor den jare 1669. 

919. Z. j. Lijsten van nieuwe getimmerten. 

920. A^ 1708 — 1725. Kohier der verponding, het lantaren- 
en brandspuit-geld. JO ONTVANGER DER VERPONDING. 

921. A^ 1708 — 1725. Kohier der verponding van de buiten- 
kwartieren. 

922. A^ 1719 — 1724. 't Hoofdmanschap verpondingregister van 
den loo'^e" en 200"^" penning van de huizen. 

923. A^ 1663— 1671. Lijsten van de verkochte huizen. 

924. A°. 1689 — 1696. Lijsten der huizen waarvoor afschrij- 
ving der verponding is toegestaan. 

925. A°. 1715 — 1720. BlafFert van ontvang van de verponding. 

926. Register van ontvang der verponding over 17 14. 

927. Rekeningen van de verponding van 1586, 1588, 1589, 
159I9 1592, 1595— 1598, 1602, 1604— 1612, 1615— 1632, 1633— 
1637, 1641, 1643, 1644, 1647— 1663, 1664— 1672, 1673— 1683, 
1684, 1Ö87 — 1725. 

928. Rekening van den lootten gn tweemaal den 200"^" penning 
op de huizen en landen binnen Haarlem en den vrijdom, geconsen- 
treerd door de Staten van Holland en West-Friesland op 15 
Junij, 8 Oct. en 24 Dec. 1673. * 

929. A°. 1714 — 1724. Rekening van den reëelen loo^t*^" en 
2oo«en penning van de huizen en landen. 

930. A°. 1671 — 1724. Rekening van den ontvang der ordi- 
naire en isxtraordinaire verponding. Commissarissen van de Rekenkamer. 

Opgerigc in 1698. 

931. A°, 1698 — 1795. Aanschrijvingen der stedelijke regering. 

932. A^ 1705 — 1775. Rapporten en memoriën omtrent de 
stedelijke finantiën. 

933. Notulen en besoignes op het stuk der finantiën, begon- 
nen Julij 1720 en eindigende 1721. 

934. A^. 1772 — 1773. Grootboek der Rekenkamer. 

935. A°. 1725 — 1795. Registers van ontvang en uitgaaf van 
de Rekenkamer. COMMISSARISSEN VAN DE REKENKAMER. 7I 

936. A°. 1698 — 1724. Register van ontvang van verschillende 
stads comptabelen , die eenige stadsmiddelen of gelden hebben 
geadministreerd, 

937. A°. 1698 — 1795. Korte staten van de inkomsten en las- 
ten van eenige stedelijke kantooren. 

938. 3 Oct. 1787. Schuldboek ten laste der Rekenkamer. 

939. Lijst van de folio's, numero's enz. van de obligatiën en 
losrenten, toebehoorende aan de Rekenkamer der stad Haarlem. 

940. A^ 1723. Kapitaalboek van de effecten van de Reken- 
kamer der stad Haarlem. 

941. Register van de interesten der obligatiën op geheel Zuid- 
en Noord-Holland, beginnende ... Mei 1751. 

Ontvangst van den personeelen 100"^» en 200'^^" penning. 

942. A°. 1702 — 1738. Registers der brieven aangaande den 
lootten g,| 200^^^" penning. 

943. A°. 1744. Personeel kohier over de stad Haarlem. 

944. A°. i746-—^i795. Kassaboeken van den 200^'^" penning. 

945. A°. 1752 — 1776. Kasboekje van den ioo"en ^^i 200'^^» 
penning. 

946. A°. 1698, 1700 — 1722. Rekeningen van den personeelen 
100^^^" penning over de dorpen. 

947. Rekening van den personeelen loo^^^" en 200'^^» penning 
op de officianten, geconsenteerd door de Staten van Holland en 
West-Friesland, 20 Febr. 1728, van 1728 tot en met 1795. 

Ontvangst van den personeelen loo'^^" en 200^'^" penning 
en der verponding van 1725 — 1795. 

948. A"^. 1746 — 1795. Aanschrijvingen van de stedelijke rege- 
ring, betreifende de verponding. 

De jaren 1770 tot en met 1793 ontbreken. 72 COMMISSARISSEN VAN DE REKENKAMER. 

949. A°. 1725 — 1734. Kohier der verponding, het lantaren- 
en brandspuit-geld. 

950. A®. 1725 — 1734. Kohier der verponding van de buiten- 
kwartieren. 

951. 26 Maart 1731. Kohier der verponding met opgaaf der 
huurwaarde , opgemaakt door beëedigde tauxateurs. 

952. A^ 1742. Kohier der verponding. 

953. A°. 1745 — 1748- Kohier der verponding over Haarlem, 
den nieuwen uitleg en de buiten-kwartieren. 

954. A°. 1734 — 1774. Kohier der verponding over de stad 
Haarlem, de binnen- en buiten-kwartieren. 

955. A°. 1774 — 1795. Kohier der verponding naar de hoofd- 
manschappen. 

956. A®. 1774 — 1795. Kohier der verponding van de Nieuwstad. 

957. x\°. 1774 — 1795. Kohier der verponding van de buiten- 
kwartieren. 

958. A^, 1774 — 1795. Kohier der verponding van de nieuwe 
getimmerten. 

959. A°. 1774 — 1795. Kohier der verponding van de nieuw 
gesplitste tuingronden. 

960. A^. 1731 — 1768. Lijsten van huizen, en andere stukken 
betreffende de verponding. 

961. Lijst van de ordinarisverponding den reëelen ioo"«° en 
2oo"<^" penning van de huizen, over 1769. 

962. A°. 1738 — 1795. Lijsten der nieuwe getimmerten. 

963. A°. 1729 — 1795. Lijsten der huizen welke afgebroken 
zijn. 

964. Register der tuingronden, waarvan de verponding en 
100"^ penning jaarlijks wordt betaald, opgemaakt in 1746. 

965. A^. 1749 — 1769. Register van ontvang der verponding 
van den 100^^^'» en 200^'^" penning van eenige tuingronden, ge- 
legen buiten de Houtpoort. COMMISSARISSEN VAN DE REKENKAMER. 7 r» 966. A°. 1724 — 1734. Kassabock van de verponding over de 
Nieiivvstad. 

967. A^. 1724 — 1795. Kassaboek van de verponding en 
100'^^" penning. 

968. A°. 1724 — 1795. Rekening van commissarissen der reken- 
kamer van den ontvang der verponding van huizen , molens , 
tuinen en landen, binnen Haarlem en den vrijdom, alsmede van 
het lantaren- en brandspuit-geld. 

969. A°. 1725 — 1795. Rekeningen van de verponding. 

Leeningen en geldheffingen zoo voor het land als voor de 
stad aan de Rekenkamer opgedragen, 

970. A°. 1746. Registers bevattende de gedrukte lijsten der 
trekking van de hoUandsche negotiatie, bij wijze van loterij in 
obligatiën. 

971. A®. 1756. BlafFert der negotiatie van ƒ80,000 voor het 
werkhuis. 

972. A°. 1788. Rapport der commissie tot het afnemen van 
den eed op de fournisseraenten van den 25"*^» penning. Commissarissen ordinaris ter dagvaart. 

973. A°. 1601 — 1787. Punten van deliberatie voor de ver- 
gadering der Staten van Holland en West-Friesland met bij- 
voeging der lastgeving voor het stemmen der afgevaardigden. 

Ontbreken ecnigc jaren. 

974. A°. 1602 — 1686. Brieven aan de commissarissen ter dag- 
vaart geschreven, over verschillende jaren. 

975. A"^. 1716 — 1794. Presentie- of vacaticboek van de com- 
missarissen ter dagvaart. 

976. A°. 1667 — 1741. Rekeningen der verteringen van de 
commissarissen ter dagvaart. 74 ONTVANGER DER GEMEENELANDSMIDDELEN. 

H 

Ontvanger der Gemeenelandsmiddelen. 

977. A°. 1620— 1795, Resolutiën ontvangen op het kantoor 
der Gemeenelandsmiddelen. 

978. A°. 1685 — 1795. Missieves bij het kantoor ontvangen. 

979. A°. 1723 — 1738. Register van uitgegane missieves. 

980. A°. 1741 — 1795. Registers van uitgegane missieves. 

981. A''. 1751 — 1784. Copieboek. 

982. A°. 1678 — 1683. Kassarekeningen der finantiën van 
Holland. 

983. Rekeningen van den ontvanger over de jaren 1741, 1755, 
1772, 1774 tot en met 1795. 

984. A^ 1741 — 1795. Korte Staten van de rekeningen. 

985. A°. 1634. Registers van gedane stortingen. 

986. A°. 1684. Kasboek. 

987. A°. 1778 — 1795. Kassaboeken. 

988. A®. 1771 — 1795. BlafFert van diverse uitgaven. 

989. A^. 173 1 — 1774. Specieboeken. 

990. A^ 1771 — 1774. Kladboek. 

991. A°. 1769 — 1774. Commisboek. 

992. A°. 1734. Haarlemsche gaarderboek. 

993. A°. 1708 — 1795. Journaal van dagelijksche uitgaaf van 
renten. 

994. A"^. 1751 — 1772. Register van provisioneelen ontvang. 

995. Registers van ontvang der collectieve middelen over de 
jaren 1769, 1770, i777— 1795- 

996. A°. 1689. Memoriaal van ontvang en uitgaaf van den 
provisioneelen 400''^^» penning over eenige dorpen. 

997. A°. 1770 — 1795. Registers van ontvang en uitgaaf van 
den ioó"^° en 200"^" penning. 

998. A°. 1742 — 1788. Registers van ontvang en uitgaaf van 
den 100"^" en 2oo^^*-'" penning. 

999. A®. 1767 — 1794. Registers van ontvang van het ambtgeld. ONTVANGER DER GEMEENELANDSMIDDELEN. 75 

1000. A°. 1716 — 1794. Lijst der personen welke op het kan- 
toor der gemeenelandsmiddelen de ambtsgelden hebben gefourneerd. 

looi. Z. j. Registers van lijf- en losrenten. 

1002. BlafFerts van geregistreerde obligatiën over verschillende 
jaren. 

1003. A°. 1771 — 1776. Lijst der rantsoenen. 

1004. A^, 1644 — 1748. Stukken betreffende de verpachting 
der middelen over verschillende jaren. 

1005. A®. 178 1 — 1786. Staten van de opbrengst der collec- 
tieve middelen, 

1006. A°. 1756. Lijsten van de geauthoriseerden tot den ont- 
vang van het veer- of passagegeld. 

1007. A°. 1783 — 1795. Register van de namen der Hoofd- 
gaarders van de beschreven en onbeschreven collectieve middelen. 

1008. A°. 1783— 1795. Staten en rekeningen betreffende de 
opbrengst der belastingen in sommige dorpen. 

1009. A°. 1732 — 1742. Predikanten schuldboek. 

loio. Z. j. Vijf diverse registers tot het kantoor behoorende. 

101 1. A'^. 1695 — 1696. Stukken betreffende het doen van 
rekening door de erfgenamen van den ontvanger Mr. Gerard 
Schatter. Opper-Fabriek tot 1748, Penningmeester der 
Fabriek en Commissarissen der Stadswerken. 

IOT2. A°. 1593 — 1665. Inspectiën en bestekken van het on- 
derhoud der stads wallen. 

1013. A^ 1657 — 1665. Bestekken en rekeningen van het 
schoonmaken en uitdiepen der stads vesten. 

1014. A°. 1627 — 1665, Bestekken van onderhoud der stads 
bruggen. 

1015. A^. 1664 — 1671. Bestekken en rekeningen van het be- 
stra ten en het maken van riolen. 76 OPPER-FABRIEK ENZ. 

1016. A°. 1581 — 1668. Bestekken voor het onderhoud der 
wallen en bruggen van de Oude- en Kraaijenhorstergrachten. 

■ 

1017. A°« 1669.. Als voren van de Raam- en Voldersgrachten. 

1018. A°. 1645 — 1667. Bestekken van de nieuwe scheeps- 
timmerwerf. 

1019. Z. j. Verclaringen van den conditien ende poincten, 
wat oosten souden moegen^ de twee respect! vc hallen die men 
opt believen van den heeren van de Vroescappe binnen Haerlem 
soude erigeren. 

1020. 1645 — 1649. Bestekken en verdere stukken betreffende 
het bouwen der St. Anna of Nieuwe kerk, 

1021. Z. j. Bestek vant waghenhuys en woninge aen den 
Hoorenbrugge. 

1022. A°* 1638. Bestek van aanbesteding van het hoofd en 
de leidsche boom buiten de Schalkwijkerpoort. 

1023. Z. j. Bestek van een pakhuis buiten de Janspoort. 

1024. A°. 1661. Bestek van eene stalling buiten de Groote 
Houtpoort. 

1025. A°. 1669. Bestek van eene houten waterkeering in den 
Singel bij de Kruispoort. 

1026. Als voren van eene „Corte gaerde met hout" binnen de 
Sparenwouderpoort. 

1027. A^ 161 1 — 1655. Stukken over het onderhoud der wegen 
buiten de groote en kleine Houtpoorten. 

1028. A*^. 1645 — i66o. Als voren van den weg buiten de Zijl- 
poort. 

1029. A°. 1607 — 161 1. Als voren van den weg buiten de 
Sparenwouderpoort. 

1030. A°. 1584 en 1806. Stukken over het voetpad buiten 
de Waterpoort bij de Catharinabrug. 

1031. A°. 1593 — 1637. Bestekken van het onderhoud der 
wegen buiten de St. Jans- en Kruispoorten. 

1032. A^ 1643 — 1689. Bedenkingen en voorstellen tot water- 
verversching binnen Haarlem. OPPER-FABRIEK ENZ. 77 

1033. A^ 1672 — 1^86. Bestekken en rekeningen betreffende 
de straatverlichting. 

1034. A°. 1626. Opmeting aan de Kleverlaan. 

1035. A°. 1592 — 1698. Stukken over het onderhoud van het 
Penningsveer. 

1036. A^ 1603 — 1622. Als voren van de Zomervaart. 

1037. A^ 1599 — 1759. Als voren van de Delft. 

1038. Z. j. Stukken omtrent het oprigten en onderhouden van 
twee lantarens, zoo aan het Sparen als aan de Wetering. 

1039. A"^. 1690. Stukken betreffende het ontwerp van een 
scheeptrekvaart tusschen Haarlem en Sparendam. 

1040. A^ 1767. Bestekken, conditiën enz. van het nieuw te 
bouwen Diaconiehuis. 

1041. A°. 1692 — 1795. Rekening van den inkoop en de uit- 
deeling der olie, ten dienste van des nachts brandende lantarens. 

1042. 16 Julij 1665. Instructie voor den schrijver van het 
Fabriekambt. 

1043. Instructie voor den opziender der vStadswerken van 1654. 
Ampliatie hierop van 1664, Instructie voor de onder- fabriek 
van 13 Mei 1659. Instructie voor den penningmeester van het 
Fabriekambt van 1694. Instructie voor den stads smid- en slo- 
tenmaker z. j. en instructie voor den stads steenhouwer. 

1044. 3 Julij 1593. Aanstelling van Lieven de Key tot stads 
steenhouwer. 

1045. A°. 1675. Instructie voor de onder-fabriek. 

1046. A°. 1675. Instructie voor den stads timmerman. 

1047. Z. j. Inventaris der stads vuurwerken. 

1048. A^ 1604 — 1612. Afkeuringen van rieten daken. 

1049. A^. 1638 — 1656. Rekeningen van de Fabriek. 

1050. A°. 1608 — 1795. Rekening der materialen uit het stads 
magazijn. 

1051. A^. 1582 — 1795. Kasboeken van den Penningmeester 
der Fabriek. 

Ontbreken de jaren 1686 en 1758. 78 OPPER-FABRIEK ENZ. 

1052. Z. j. Register van bouwkundige bijzonderheden omtrent 
stads gebouwen, bruggen enz. Commissarissen der Bank van Leening. 

Opperigt in 1659. 

1053. A^. 1680 — 1795. Rekeningen van commissarissen der 
stads bank van leening. 

1054. 4 Dec. 1771 — 1795. Registers van de verkoopingen in 
de bank van leening. 

1055. A*^. 1658 en 1659. Losse stukken, staten, rekeningen enz. Pluimgraaf. 

1056. A°. 1659 — 1680. Aanstellingen van pluimgraven. 

1057. A°. 1596 — 1652. Stukken betreffende de zwanendrift. Artillerie-meester. 

1058. A®. 1628 — 1679. Staten en rekeningen van den artillerie- 
meester. Vroonmeester. 

1059. Z. j. Instructie voor Pieter Jacobss. , Schout als Vroon- 
meester der Graeflicheyts gepachte meeren, als oick der stads 
eygen poelen ende wateren. 

1060. A°. 1589. Verklaring van eenigen visschers van Nieu- 
werkerck, dat heurl. visch dicht onder de stadt Haerlem benomen 
es by den Vroonm"*. van Leyden ende naer Leyden gebrocht, 
zynde hunluyden by den Burgem^ aldaer belast geen visch 
elders dan tot Leyden ter marct te brengen, waer door zy hun 
pacht opseyden; met verdere stukken hierover. VROONMEESTER. 79 

1061. A°. 1594. Keuren op de visscherijen in de vroonwa- 
teren der stad Leiden. 

1062. Stukken over de verpachting der Leidsche vroonwateren 
in 1603 — 1605. 

1063. Ac ten betreffende de scheiding der Haarlemsche en Leid- 
sche vroonwateren van 1652, 1659, 1695, 1698, 1704 en 1725. 

1064. A°. 1608 — 1787. PachtceduUen en andere stukken van 
de visscherij in het Sparen , de Spieringmeer, de Nieuwemeer 
en de aanpalende wateren. 

1065. A°. 1594 — 1604. Stukken betreffende de visscherij in 
de Sparendamsche sluizen en in de Hollesloot. 

1066. A®. 1632 — 17 10. Stukken over de visscherij in de Am- 
sterdam sche trek vaart. 

1067. A°. 1657 — 1740. Als voren in de Leidsche trekvaart. Commissarissen over den Hout en de 

buitentimmeringen, 

1068. Register op den Hout en de buitentimmeringen van 
1708 — 1745 en van 1751 — 1789. 

1069. A° 1636 — 1708. Stukken van verschillenden aard, be- 
treffende de administratie van den Haarlemmerhout. 

1070. A°. 1633 — 1698. Stukken over de buitentimmeringen. Commissarissen en penningmeester over de. 

Leidsche trekvaart. 

1071. Memoriaal rakende eenige gehouden besoignes met de 
Hceren van Leiden, tot het maken van de nieuwe trekvaart; 
begonnen 16 Aug. 1655 en eindigende Junij 1656. 

1072. A°. 1656 — 1743. Minuten van notulen en van uitge- 
gane stukken. 8o COMMISSARISSEN ENZ. 

1073. A°. 1656 — 1743. Ingekomen stukken. 

1074. A°. 1656 en 1657. Bestekken van aanbesteding voor 
het graven der vaart en het aanleggen van den weg. 

1075. A^. 1706 — 1730. Bestekken voor het onderhoud der 
vaart. 

1076. A^. 1659 — 1724. Instructie voor den commissaris van 
het huis aan den Delfweg, en inventarissen der goederen welke 
hij onder zich heeft. 

1077. Rekeningen der trekvaart, Haarlem bijzonder concer- 
nerende, van 27 Sept. 1656 tot ultimo Dec. 1661. 

1078. A"", 1657 — 1795. Rekeningen der trekvaart, (Haarl. 
zijde). 

1079. A°. 1655 — 1795. Rekeningen der trekvaart (Leidsche 
zijde). 

1080. A°. 1657 — 1774. Diverse losse rekeningen betreffende 
de trekvaart. 

1081. 20 Jan. 1705 — 1795. Registers van stukken betreffende 
de trekvaart. 

1082. A°. 1720 — 1794. Rekeningen van de vinders van het 
Leidsche veer van 1720 — 1794. 

1083. A°. 1780 — 1795. Jaarlijksche rekeningen. 

1084. A^ 1727 — 1795. Grootboeken. 

1085. ...Jan. 1724 — 1795. Schippers kasboeken. 

1086. Z. j. Alphabetische aanteekeningen uit de registers der 
Leidsche trekvaart. Commissarissen en penningmeester over de 
Amsterdamsche trekvaart. 

1087. A^ 1631 — 1734. Minuten van notulen en uitgegane 
stukken. 

1088. A^ 1631 — 1752. Ingekomen stukken. COMMISSARISSEN ENZ. 8l 

1089. Z. j. Kohier der landen en gebouwen gebruikt tot het 
graven der trekvaart tusschen Haarlem en Amsterdam. 

1090. Z. j. Bestekken van aanbesteding. 

1091. A°. 1631 — 1795. Rekeningen van de trekvaart (Haarl. 
zijde). 

1092. A°. 1634 — 1795. Rekeningen van de trekvaart (Am- 
sterd. zijde). 

1093. Z. j. Lijsten van de eigenaars der landen aan de Am- 
sterdamsche vaart gelegen, die vrij zijn van de tolgelden. 

1094. A°. 1633 — 1769. Losse rekeningen van commissarissen. 

1095. A°. 163 1 — 1795. Registers van stukken betreffende de 
trekvaart. 

1096. A°. 1787 — 1795. Rekeningen van het veer. 

1097. A°. 1768 — 1795. Kasboek van de schippers. 

1098. Z. j. Alphabetisch register van bepalingen voor de Am- 
sterdamsche trekvaart. Thesauriers. 1099. 31 Dec. 1582. Schuldbekentenis aan de stad eener rente 
van 19 kar. gulden. 

iioo. 24 Julij 1587. Schuldbekentenis eener losrente van 60 
pond, ten behoeve der thesaurie. 

HOI. 4 Nov. 1609. Opdragt aan de thesaurie van een los- 
rentebrief van 6 gulden. 

1102. 13 Junij 1689. Opdragt van een losrentebrief van 54 
kar. gulden. 

1103. 30 Mei 1693. Schuldbekentenis van Gijsbert Adriaansz. 
eener som van ƒ1150. 

1104. 19 Sept. 1715. Gelijke opdragt van een brief van ƒ 200. 

1105. A°. 1581 — 1795. Rekeningen van thesauriers. 

De rekeningen der jaren i74j^'i7Si zijn in dubbeld, 
II. 6 82 THESAURIERS. 

1106. A°. 1700 — 1795. Bescheiden behoorende bij de thesau- 
riers-rekeningen. 

1107. A°. 1632 — 1750. 'Borderellen en staten uit de thesau- 
riers-rekeningen. 

1108. A°. 1685. Kasboek van thesauriers. 

1109. A°. 1788 — 1791. Kasboeken der thesauriers. 

11 10. A°. 1583 — 1642. Register der rentebrievcn , toekomende 
aan de stad Haarlem en sprekende op de Staten van Holland. 

mi. 31 Mei 1584. Rekeningen van kosten voor het over- 
brengen van een geschenk aan den Stadhouder. 

11 12. 1589 — 1610. Ordonnantiën ter sake van geschencken 
en vereeringen, soo aen eenig voorname heeren over wekkers 
kinderen de stad peter heeft gestaen , item aen den Heer adv^ 
Johan van Barnevelt, extr. ord. schoon stuck werx,ook aen ma- 
dame de princesse als anders. 

11 13. A°. 1590. Rekeningen van uitgaven van den thesaurier 
Cornelis van Berkenrode, waarvan hij geene quitantiën heeft be- 
komen. 

11 14. A°. 1598 — 1635. Register van den ontvang der Spa- 
rendammer sluizen. 

11 15. A°. 1607 — 1610. Verklaringe van de difFroyementen by 
de stadt Haerlem gedaen, 

11 16. A°. 1610 — 1615. Rekeningen van de verkochte huizen 
en erven in de oude ramen. 

11 17. Inventaris der stads rente- en erfpachtsbrieven , opge- 
maakt in 1628. 

11 18. A^ 1642. Rekeningen en staten van de ontvangst van 
den Prins van Oranje en de Koningin van Engeland binnen Haarlem. 

11 19. Oncosten gevallen op de maeltyt gehouden met syn 
Excell. van Brederode den 24"^" April 1645. 

11 20. Rekening vant difFroyement van de keurvorstinne van THESAURIERS, 83 

Brandenburgh en syne excell. van Brederode op 22 en 23 Jan. 1647. 

T121. A^ 1650. Rekening van het verblijf binnen Haarlem 
van den Prins van Oranje en den Prins van Portugal. 

1122. A°. 1650 — 1691. Rekeningen en verdere stukken van 
uitschotten door de stad gedaan aan doortrekkende en in garni- 
zoen liggende militairen. 

1123. A°. 1655. Rekening omtrent het verblijf der Princes 
douairière van Orange binnen Haarlem. 

11 24. A°. i66o. Rekening wegens het verblijf van den Prins 
van Oranje binnen Haarlem. 

11 25. Rekeningen van de lantaren aan de Meer van 1661 , 
1671 en 1672. 

11 26. Specificatie van tgeene dat het gemeene land aen de stadt 
Haerlem soude behooren te restitueren over verschot aen de for- 
tificatiën te Halfweg in de jaren 1672, 1673, 1674, 1675 en 1676. 

1127. A°. 1672 en 1673. MonsterroUen en rekeningen der waard- 
gelders. 

1128. Quittantiën van gelden door de stad uitbetaald aan schip- 
pers in dienst van den lande geprest, van 1672, 1673, 1674, 
1675, 1676 en 1692. 

1129. A°. 1672 en 1673. Rekeningen van de mondbehoeften 
van wege de stad Haarlem aan het leger te Alphen gezonden. 

1130. 28 Nov. 1672 tot Jan. 1673. Notulen en rekeningen 
van de commissie voor het defensie-wezen der stad, in 1672 
ingesteld. 

1131. A°. 1673. Lijsten van door de stad betaalde servies- 
en logiesgelden. 

1132. A*^. 1673 — 1794. Rekening van de gelden door de schip- 
pers betaald tot onderhoud van de lantarens op de molenwerf 
onder Heemstede en aan de Oude Wetering. 

1133. Memorie van de onkosten gevallen op de victorie, ge- 
houden over den vrede met Frankrijk binnen de stad Haarlem 
den 5<*«" Oct. 1678. 

6* 84 THESAURIEKS. 

1134. A°. 1679 — 1685. Rekening van den ontvang en uit- 
gaaf van de marktmeesters van de magere ossenmarkt. 

1135. Register betreffende de waardgelders binnen Haarlem ge- 
worven in 1687. 

11 36. Verslag en rekening van drie compagniën waardgelders, 
te Haarlem geworven en naar Heusden gezonden in 1689. 

1137. A^ 1689 — 1690. Staten van de waardgelders. 

11 38. A°. 1690 — 1743. Rekeningen van de geëxecuteerde 
hypotheken. 

1139. Oncosten van de vreugde tekenen wegens tgeluckigh 
landen ende arrivement van syne Maj^ van Groot Brittangen 
alhier te lande op 21 Febr. 169 1. 

1140. Memorie van de oncoste gevallen op de victories ge- 
houden over het inneemen van de stadt ende het Gasteel van 
Namen op 28 Sept. 1695. 

1141. Memorie van oncosten gevallen op de victorie gehouden 

op de generaele vreeden tusschen den coningh van Vranckryck 
en de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden geviert op 
6 November dezes jaers 1697. 

1142. Rekening van de granen in 1698 door de stad voor de 
Godshuizen gekocht. 

1143. A**. 1701— 1771. Rekening der thesauriers van den 
100"^" en 200"^^ penning van de lijfrenten ten laste der stad. 

J144. Oncosten gevallen ende op het doen maken van de vuyr- 
wercken door de stad Haerlem op de victorie over de segen- 
ryke overwinninge aen den staat door God Almagtig genadelyk 
verleent, geviert op den 13*^^° December 1702. 

1145. Memorie van oncosten gevallen doortluyden van allede 
kloeken en tschieten van tcanon op den 10^^" September 1704, 
gedaen over de bevoghte victorie op de Fransen en Beyersen bij 
Hochstette den 13''^° Julij 1704. 

1146. A°. 1704 — 1794. Lijst van de ordinaris lasten en in- 
komsten der stad Haarlem. THESAURIERS. 85 

1147. Memorie van oncosten gevallen door tluyden van al de 
clocken en tschieten van tcanon op den 23"^°Junij 1706 over de 
bevoghte victorie op de Fransen enBeyersen den 23"^" Mei 1706. 

1148. Memorie van oncosten gevallen door tluyden der doe- 
ken en tschieten van tcanon op den 24^'^° November 1706 over 
de bevoghte victorie in de voorledene laatste ende geeyndigde 
campagne. 

1149. A^ 1707. Rekening der vroedschapspenningen. 

11 50. Oncosten gevallen met het schieten van tcanon op den 
igden Januarij 1709 op den dankdagh over Godes verleende zege- 
ninge in de laest voorledene campagne, in den jare 1708 met 
de overwinning van de batailje by Oudenaarden, overwinning 
van de sterke stad en casteel van Rijssel, de groote stad Gent, 
ende verlatingh van de stad Brugge opt laatste van de maand 
December 1708. 

1151. Oncosten gevallen met het geschut door ordre van haar 
Ed. Gr. Achtb, Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stadt 
op den 3*^^" December 1710 op den algemeenen danck- en bede- 
dagh wegens d'overwinning van St. Venant enz. 

1152. A°. 1715 — 1719. Memoriaal van de inkomsten der kolk- 
sluis te Sparendam. 

1153. A°. 1719 — 1739. Blaffert van de huren van bleeke- 
rijen en landen en van de erfpachten en tienden onder Velsen, 
Schoterbos , Calslagen , Akendam , Tetterode en de nieuwe ver- 
grooting, het huis ter Kleef en de gabellen aan de Kleverlaan. 

1154. A°. 1728 — 1779. Rekeningen van het stads jagt. 

1155. A°. 1735. Rekeningen en verdere stukken betreffende 
het nieuwe orgel. 

1156. A°. 1737 — 1739. Generale blaffert van den ontvang én 
uitgaaf der thesaurie. 

11 57. A°. 1740 — 1742. Register van de voor stads-rekening 
gekochte tarwe en rogge ten behoeve der Godshuizen. 

1158. I Jan. 1746 — 1795. Registers der ordonnantiën van de 
Heeren Burgemeesters. 86 THESAURIERS. 

11 59. Rekeningen en verdere stukken betreffende de waard- 
gelders in 1747. 

1160. A°. 1747 en 1748. Rekeningen en verdere stukken 
betreffende de waardgelders. 

1161. A°, 1747 — 1795. Kasboek van ontvang en uitgaaften 
behoeve der waardgelders. 

1162. A°. 1752 — 1761. Kasboek der betalingen wegens de 
militie gedaan. 

1163. A°. 1767 en 1768. , Kasboek der thesauriers van ont- 
vangsten en uitgaven ten behoeve van het nieuw te bouwen 
diakoniehuis. 

1164. A°. 1767 — 1795. Naamlijst van de deelnemers in de 
tontine (societé maternelle) ten behoeve van het nieuw te bou- 
wen Diaconiehuis. 

1165. 1768 — 1772. Rekening van het nieuw gebouwde Diaco- 
niehuis. 

1166. A°. 1770 — 1795. Kasboek van de betaling der tontine. 

Kapitale leeningen ^ lijf- en losrenten. 

1167. A^. 1588 — 1674. Stukken betreffende de kapitale lee- 
ningen. 

1168. A°. 1601 — 1680. Rekening der thesauriers van de ren- 
ten gesproten uit de kapitale, leeningen ten behoeve van het ge- 
meene land. 

1169. Kohier van betalingen van de los- en lijfrenten gespro- 
ten uit de kapitale leening van 1617. 

11 70. Registers van de uitgaven der thesauriers van lijfrenten 
door de stad verschuldigd, beginnende i6i7en eindigende 1722. 

1171. A°. 1642 — 1685. Lijsten van interessen en andere stuk- 
ken de los- en lijfrenten betreffende. 

1172. A°. 1674. Rekening van Mr. Salomon van Echten van 
beide de kapitale leeningen, naar proportie van vier- en twee- 
maal den 2oo"«n penning. THESAURIERS. 87 

1173. A°. 1674 — 1677. Register van betaling van recepissen. 

11 74. Register van extraordinaire ontvang van lijfrenten, vol- 
gens resolutie van de Vroedschap van 15 April 1683, en andere 
ontvangsten, alsmede de daartegen gedane uitgaven voor den jare 
1683, waaronder aflossingen van obligatiên ten lasMMtSr stad. 

11 75. BlafFert van de recepissen, genegotiëerd op maandgeld 
tegen 4 p. c. 5 Sept. 1747. 

11 76. Generaal register van den ontvangen uitgaaf wegens de 
lijfrenten, genegotiëerd ingevolge resolutie van 10 Jan. 1775. 

1177. Kassaboek van betaalde interessen uit de negotiatie vol- 
gens resolutie van 2 Julij 1782. 

1178. Kassaboek van betaalde interessen uit de negotiatie vol- 
gens resolutie van 3 Oct. 1787. Commandery van St. Jan. 

Ui. Van 1581—1524. 

1179. Z. j. Stukken betreffende het wederopbouwen van het 
klooster, gedeeltelijk tijdens het beleg verwoest. 

1180. A°. 1581. Stukken betrefl^ende de Molenwerf buiten 
de Zijlpoort. ^ 

iï8i. 19 Junij 1585. Mandement in de zaak van den com- 
mandeur tegen den baljuw van Kennemerland over tienden. 

1182. 6 Febr. 1587. Opdragtbrief eencr jaarlijksche losrente 
van 40 pond. 

1183. I April 1592. Acte waarbij de commandeur en decon- 
ventualen opnemen 4000 gulden, ter voldoening aan de hun door 
Burgemeesters opgelegde verpligting tot het bebouwen der erven 
in de St. Jansstraat. 

1184. A°. 1593. Procedure van den commandeur van St. Jan 
c». Pieterjansz. Vos, overbuur van land onder Naaldwijkerbroek. 

1185. A®. 1594. Visitatie met syne aencl§ven van gravamina 
overgelevert acn d' heer commissaris van den Grootmeester van 
des ordens huys. SS COMMANDERY VAN ST. JAN. 

1186. A°. 1594. Procedure van Otto Vogel tegen den com- 
mandeur over het koopen van een huis in de Smedestraat. 

1187. A°. 1599. Declaratie van ontfanck ende uytgheve met 
syn aencleven ende appendeniiën van wegen heer Joost Claes- 
soon Vinck St. Jans Ordens, geadministreert by broeder Tyman 
van Wou syn oversten. 

1188. 7 Maart 1600. Drie acten van vestiging van opstal op 
grond van het St. Jans convent. 

1189. 21 Junij 1600. Aanstelling van Cornelis van der Goude 
tot commandeur. 

1190. A°. 1601. Procedure van den commandeur tegen Adriaan 
Cornelisz. wegens huur van land in Maasland. 

1191. A°. 1601. Procedure van den commandeur tegen Jacob 
Claesz. IJsselsteyn pontgaarder te Heilo. 

1192. A^ 1602. Procedure over het huis van Jan de Rume- 
laer te Utrecht. 

1193. 29 Aug. 1603. Acte over het betalen der schulden der 
duitsche orde. 

1194. 6 Jan. 1605. Verklaring van den Schout van Stomp- 
wijk, dat de ridders van St. Jan de korentiende van hunne landen 
hebben afgekocht. 

II95- 4 Julij 1605. Opdragtbrief van land onder Velsen. 

1 196. Aug. 1605. Stukken betreffende het jubileum S. D. N. D. 
Pauli divina prudentia Papae V. 

1197. A°. 1606. Procedure van Heyndrickgen ter Havick Jans 
dochter c. s. c*. Godefroy van Wou. 

1198. 10 April 1612. Scabinale acte betreffende het oprigten 
van een muur op den grond van het St. Jans klooster, 

1199. 10 Julij 1612. Gelijke acte betreffende het bouwen 
tegen den tuinmuur van. het convent. 

laoo. 10 April 161 3. Notariëele acte over een dergelijk on- 
derwerp. COMMANDERY VAN ST. JAN. 89 

1201. 14 Sept. 1615. Opdragtbrief van opstal van een huis, 
staande op den grond van het convent buiten de Zijlpoort. 

1202. 16 Febr. 1616. Erfpachtsbrief van land onder Haar- 
lemmerliede. 

1203. 6 Dec. 1616. Grensbepaling van landen onder Haar- 
lemmerliede. 

1204. 15 Junij 16 17. Aanstelling van Andries, van Souwen 
tot commandeur. 

1205. 16 Aug. 161J. Testament van Andries van Souwen. 

1206. 22 Mei 1618. Opdragtbrief van dijkland 5 gezegd 's Hee- 
renland, gelegen op Duiveland. 

1207. Diverse rekeningen, zoo van de renten als van ontvang 
en uitgaaf, loopende over de jaren 158 1 — 161 3. v 

1208. A°. 1581 — 1613. HuurceduUen der landerijen van het 
convent. 

1209. A°. 1581 — 1608. Voorwaarden van verpachting der 
Heemskerker tienden. 

1210. A°. 1581 — 1608. Losse stukken van procedures. 

121 1. A°. 1582 — 1603. Stukken betreffende de inkomsten der 
kerk van Beverwijk. 

1212. A°. 1585 — 1624. Brieven door de commandeurs ont- 
vangen. 

1213. A°. 1586, 1607 — 161 1. Voorwaarden van verpachting 
der Adrichemsche tienden. 

1214. A"^. 1599 — 1608. Voorwaarden van verpachting der 
tienden onder Soeterwoude. 

121 5. A°. 1599 — 16 10. S tukkende betreffende de renten der 
kerk van Soeterwoude. 

1216. A°. 1587 — 1600. Betaalde schuldbekentenissen en qui- 
tantiën. 

1217. A^ 1603 — 1624. Voorwaarden van verpachting der 
Breezaper tienden. 

121 8. A°. 161 3 — 1620. Stukken over de administratie der 90 COMMANDERY VAN ST. JAN. 

goederen van het convent, sedert het contract met Burgemees- 
ters tot aan het overlijden van den laatsten commandeur. 

1219. Z. j. Register van ontvang en uitgaaf van een conventuaaL Rentmeester der Commandery van St. Jan. 

Van 1624 — 1755 : in welk jaar deze betrekking met die van rentmeester der geestelijke 

goederen werd vereesiigd. 

1220. Inventarissen der roerende en onroerende goederen van 
de Commandery van St. Jan, bij het overlijden van den laatsten 
commandeur in 1623. 

1221. A°. 1623 — 1755. Rekeningen van de goederen van St. Jan. 

1222. A°. 1624 — 1724. Voorwaarden van verpachting en ver- 
kooping dg: Adrichemsche tienden. 

1223. A°. 1625. Acten waarbij , namens de Haarlemsche rege- 
ring, bezit is genomen der St. Jans goederen, 

1224. A*^. 1626 — 1710. Conditiën van verhuring van landerijen. 

1225. A°. 1628 — 1736. Conditiën en voorwaarden van ver- 
kooping van goederen, gehouden door het St. Jans kantoor. 

1226. A°. 1636 — 17 13, Voorwaarden van verpachting en ver- 
dere stukken betreffende de Heemskerker tienden, 

1227. 7 Mei 1639. De rentmeester der St, Jans goederen geeft 
tegen ƒ14 'sjaars in erfpacht een erf onder Soeterwoude. 

1228. A"^. 1646 — 1724. Losse rekeningen van het St. Jans 
kantoor over verschillende jaren. 

1229. A°. 1651 — 1753. Stukken over de collatie der kerk van 
Heemskerk. 

1230. j.2 Julij 1669. Afschrift van het contract der ridders 
van St. Jan met de Staten gesloten over de goederen der orde, 
gelegen in Holland en West-Friesland, waarbij voor de goede- 
ren der Haarlemsche commandery eene schadeloosstelling van 
150,000 gulden wordt toegestaan. 

Hierbij zijn gevoegd de stukken tusschen de Haarlemsche regering, de Staten en de 
duitsche orde gewisseld, van 1624—166$, 

1231. A^ 1684. Procedure van Alida Vogels, Wed. Cornelis RENTMEESTEK. DER COMMANDERY VAN ST. JAN. 9I 

Duyvense, c*. Klaas Dirksz. Bogaart, over ach terstalligen huur 
van land. 

1232. A°. 1692. Procedure over landen onder Monster en 
Polanen. 

1233. A°. 1704 — 1709. Rekeningen der goederen behoorende 
aan het convent en de comniandery van St. Jan. 

1234. A° 1704 — 1709. Kasboek van het St. Jans kantoor. 

1235. 1705 — 1710. Staten van ontvang en uitgaaf van het 
St. Jans kantoor. 

1236. Z. j. Lijsten van landerijen van het St. Jans kantoor. 

1237. Kaartboek van al de landen van de commandery van 
St. Jan, op perk. geteekend in 163 1 door den landmeter P. Wils. Rentmeester der geestelijke goederen tot 1755. 

1238. 12 Junij 1581. Scabinale acte van verkoop der gebou- 
wen van het Witte Heeren klooster. 

1239. A°. 1581. Opdragtbrievcn van losrenten voortspruitende 
uit den verkoop der geestelijke goederen. 

1240. 30 Nov. 1582. Opdragtbrief eener losrente voortsprui- 
tende uit den verkoop van het Cecilia klooster. 

1241. 31 Dec. 1582. Opdragtbrief eener losrente, voortsprui- 
tende uit den verkoop van het Magdalena klooster, 

1242. A^. 1582, Specificatie van tgheene is ontfangen by de 
mater van St. Marien convent uyte innecompsten de anno 
LXXXI verschenen voor denXXIIII Aprilis van denzelven jaere. 

1243. II Febr. 1595. Schuldbekentenis van 430 gulden, voort- 
spruitende uit den verkoop van het Augustijner klooster. 

1244. 29 Aug. 1595. Opdragtbrief van een huis van het St. 
Anna convent. 

1245. 31 Dec. 1596. Schuldbekentenis van 2800 gulden, voort- 
spruitende uit den verkoop van het patershuis van het St. 
Anna klooster. 

1246. 20 Jan. 1600. Overdragt van eenige huizen van het 
Witte Heeren klooster. 92 RENTMEESTER DER GEESTELIJKE GOEDEREN ENZ. 

1247. 8 Nov. 1624. Goedkeuring bij de Staten verleend op 
de collatie der vicary, gesticht door Pieter Jacobs, aan Jacob 
Schoneus. 

1248. 25 Junij ,1687. Opdragt aan het geestelijk kantoor van 
een vierde part van een stuk land, gelegen in den Noorderpolder 
onder Assendelft, waarvan het overige gedeelte reeds aan het 
kantoor behoorde. 

1249. A°. 1581 — 1755. Rekeningen van de geestelijke goe- 
deren. 

1250. A°. 1649 — 1733. Borderellen van rekeningen en lijsten 
van restanten over verscheidene jaren. 

1251. A°. 1581 — 1648. Stukken over het verkoopen van hui- 
zen van het voormalige Begijnhof. 

1252. A°. 1599 — 1695. Stukken betreffende de rente van 22 
pond, die de Heer van Brederode schuldig was aan het klooster 
der Vrouwen-broeders. 

1253. A^ 1635. Stukken over het verkoopen van 610 roeden 
land onder Heilo. 

1254. A°. 1665 — 1759. Huurcedullen van het Regulieren kloos- 
ter onder Akendam. 

1255. A°. 1670 — 1725. Lijsten van landerijen van het gees- 
telijk kantoor. 

1256. A°. 1687, 1688 en 1691. Lijsten der renten van het 
kantoor. 

1257. A°. 1690. Afrekening met de erfgenamen van den ge- 
wezen ontvanger der geestelijke goederen Dr. Mahu Lefebure. 

1258. A°. 1693 — 1733. Huurcedullen van landerijen. 

1259. A^« 1699. Verklaring omtrent eene erf pacht op de Vennip. 

1260. Register van landerijen behoorende aan het geestelijk 
kantoor, opgemaakt in 1704. 

1261. Conditiën van verkoop van eenige onroerende goederen 
binnen Alkmaar, op den 8"*^" en 9^*^° Februarij 1726. 

1262. Generale conditiën, voorwaarden enz., waarop door de RENTMEESTER DER GEESTELIJKE GOEDEREN ENZ. 9 n Haarlemsche regering landerijen van het geestelijk kantoor zijn 
verkocht in de jaren 1727, 1734, 17355 1736, 1737 en 1738. 

1263. Z. j. Register van landerijen behoorende aan het gees- 
telijk kantoor. 

1264. Z. j. Kaarten der landerijen van het geestelijk kantoor. 

1265. A°. 1704. Afrekening met de erfgenamen van den ge- 
wezen ontvanger Nicolaas van Assendelft. 

1266. A°. 17 17. Afrekening met de erfgenamen van den ge- 
wezen ontvanger der geestelijke goederen Pieter Schatter. 

Goederen afkomstig van de conventen in de Beverwtjk en 

van het klooster der reguliere kanunniken te Heilo^ 

door de steden Haarlem en Beverwtjk^ ieder voor 

de helft bezeten en gezamelijk geadministreerd, 

1267. Z. j. Kort overzigt van hetgeen tusschen de steden Haar- 
lem en Beverwijk is voorgevallen omtrent de administratie der 
goederen. 

1268. Z. j. Retroacta betreffende de zandtienden van St. 
Maarten en Eenigenburch. 

1269. A°. 1581. Lijste der goederen van die ordre der non- 
nen tot Beverwijck, overgelevert bij Heynrica Quirijns, mater 
van deselve convente. 

1270. A°. 16785 1696, 1726, 1731 — 1759. RoUe van verpach- 
ting der landen. 

1271. A^. 1732. Lijsten van de landen door de steden Haar- 
lem en Beverwijk verkocht. 

1272. Rekeningen van de administratie van 1672 tot 1724. 

Vele jaren ontbreken. 

1273. A°. 1722 — 1755. Liquidatiën tusschen de steden Haar- 
lem en Beverwijk. 94 RENTMEESTER DER GEESTELIJKE GOEDEREN ENZ. 

Rentmeester der geestelijke goederen en van 

het kantoor van St. Jan. 

Van 1755—1795. 

1274. A*^. 1702 — 1795. Registers van zuivering van het gees- 
telijk en St. Jans kantoor. 

1275. A^ 1755 — 1794. Liquidatiën tusschen de steden Haar- 
lem en Beverwijk. 

1276. A°. 1755 — 1795. Rekeningen der geestelijke goederen 
en van den convente van St. Jan. 

1277. Z. j. Register der rentebrieven , erfpachten en obliga- 
tiën, behoorende bij het kantoor der geestelijke goederen. 

1278. A°. 1750— T1767. Blaffert van ontvang. 

1279. A°. 1758 — 1767. Blaffert van uitgaaf. 

1280. A^. 1757 — 1769. Kassaboek van den rentmeester van 
het kantoor. 

1281. Dec. 1757 tot Jan. 1769. Kassaboek van den bode. Kerkmeesters. 

1282. A°. 1581 — 1764. Resolutiën van kerkmeesters. 

1283. A°. 1635 — 1637. Rekening van de inkomsten der kerk. 

1284. Rekeningen en conditiën van verpachting door kerk- 
meesters van den afslag der zeeviscli in 1604, 1650 — 1670, 

1731— 1775. 

1285. Staten van de landerijen der kerk van 1600 , 1607 en 
1633- 

1286. Verpachting der turftonnen van 1612, 1614, 1622 en 
1632. 

a. Sf. Bavd*s of Groote kerk* 

1287. A°. 1630. Stukken over de herstelling van het orgel. 

1288. A°. 1642 — 1663. Stukken over het maken der banken 
in de kerk. KERKMEESTERS. 95 

1289. A°. 1658 — 1663. Stukken over het maken van het klok- 
kenspel. 

1290. A°. 1620. Procedure van kerkmeesters der St. Bavo's 
kerk, impetranten in cas van garant, c^ M"*. Cornelis Nobelaar 
en zijne huisvrouw, in 's Gravenhage, over den eigendom van 
een stuk land onder Heemstede. 

1291. A"^. 1632 — 1663. Stukken van verschillenden aard. 

b. Sl Jans kerk, 

1292. 8 Maart 1690. Acte van kerkmeesters aangaande de 
kapelle van de heeren van Heemstede. 

c. O. Zr. Vrouwe of Bakenesser kerk. 

1293. A°. 1638. Bestek van aanbesteding van den kap. 

1294. A°. 1638. Als voren van het metselwerk van het Noor- 
der gedeelte. 

1295. A°. 1662 — 1665. Stukken over het maken van het klok- 
kenspel. 

d. Nieuwe Kerk. 

m 

1296. 9 April 161 1. Verlof gegeven aan Henrick Jans om 
lichten te mogen maken, uitziende op het St. Anna kerkhof. 

1297. 14 Febr. löaa. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis en erf in de Basaerdensteeg, thans een deel van het 
plein der Nieuwe kerk. 

1298. 26 Mei 1627. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een schuur en erf, gelegen in de Nieuwe Doelstraat , thans Nieuwe 
Kerksplein. 

1299. 5 Dec. 1645. Gelijke opdragtbrieven van twee huizen 
in de St. Annastraat, thans Nieuwe Kerksplein. 

1300. 5 Dec. 1645. Gelijke opdragtbrief van een huis in de 
St. Annastraat, thans Nieuwe Kerksplein. 

1301. 5 Dec. 1645. Gelijke opdragtbrieven van twee huizen 
in de St. Michielstraat, thans Nieuwe Kerksplein. 96 KERKMEESTERS. 

1302. 5 Dec. 1645. Opdragtbrief aan de stad Haarlem van 
een huis en erf in de St. Annastraat , thans Nieuwe Kerksplein. Schoolarchen en Opzigters der stads bibliotheek. 

1303. A°. 1667 — 1795. Notulen van schoolarchen en opzig- 
ters der stads bibliotheek. 

1304. A°. 161 6 — 1795. Bijlagen tot de notulen. 

1305. A°. 1587— 1793. Stukken betreffende de stedelijke alum- 
nü aan de Leidsche hoogeschool. 

1306. A^ 1669 — 1795. Register van ontvang en uitgaaf. 

1307. A°. 1709 — 1783. Memorieboek van het Minerval van 
de Latijnsche school. 

1308. A°. 1765 — 1746. Afgeloste obligatiën, behoord heb- 
bende aan het fonds der stads bibliotheek. Schoolarchen 5 Opzigters der Fransche en 

Duitsche scholen. 

m 

1309. A^ 1722 — 1795. Bijlagen behoorende bij de notulen 
der schoolarchen. 

1310. A^. 1628 — 1795. Register waarin alle schoolmeesters 
en schoolmaitressen het formulier der Dordsche Synode hebben 
onderteekend. Inspectoren der stads armenscholen. 

ijii. A°. 1757 — 1795. Notulen van inspectoren. 

1312. Z. j. Bijlagen tot de notulen. 

1313. A°. 1784 — 1795. Register van ontvang en uitgaaf der 
stads scholen. 

1314. A°. 1785 — 1795. Aanteekeningen rakende de stads 
school B. COMMISSARISSEN OVER DEN NIEUWEN UITLEG. 97 

Commissarissen over den Nieuwen uitleg. 

13 15. A°. 1644 — 1707. Resolutiën betreffende den nieuwen 
uitleg. 

1316. A°. 1671 — 1693. Stukken over verkochte erven in de 
nieuwe vergrooting. 

1317. A°. 1671 — 1687. Losse rekepingen. 

13 18. Register van opdragten van landen, tuinen enz., inden 
nieuwen uitleg, beginnende lo Jan. 1672. 

1319. A°. 1673 — 1689. Lijsten van de verponding der huizen 
in de nieuwe vergrooting. 

1320. A°. 1675 — 1795. Rekening van den uitleg of nieuwe 
vergrooting. 

1321. A°. 1719 — 1791. 't Dubbelt van de rekeninge van den 
Uytlegh ofte Vergrotinge. 

1322. A*'. 1702 — 1721. Rekening van de huren der huizen, 
gelegen in de nieuwe vergrooting aan de stad Haarlem toebe- 
hoorende. 

1323. Z. j. Begrootingen en bestekken van aanbesteding. Commissarissen van Insolvente boedels. 

1324. Rekeningen van insolvente boedels van 1581 — 1594, 1625, 
1651, 1652, 1655, 1657, 1662—1795. 

1325. A^ 1587. Aanstelling van een curator. 

1326. A*^. 1703 — 1789. Grootboeken. 

1327. Aug. 1703 — 1795. Kassaboeken. Commissarissen der Stads Heerlijkheden. 

Vcreenigde Heerlijkheden van Noord- en Zuid-Akendam , 
Schoten , Schoterbos , Schoterylieland , Haarlemmer- 

Uede en het Hofambacht, 

1328. I Oct. 1771 — 1795. Register van resolutiën en stukken 
betreffende de heerlijkheid Schoterbos en Hoogerwoerd. 

II. 7 98 COMMISSARISSEN DER STADS HEERLIJKHEDEN. 

1329. I April 1776 — 1795. Register van resolutiën en stuk- 
ken betreffende de heerlijkheid Haarlemmerliede. 

1330. A°. 1776 — 1795. Register van resolutiën en stukken 
betreffende de heerlijkheid Het Hofambacht. 

1331. I April 1776 — 179^. Register van resolutiën en stuk- 
ken betreffende de heerlijkheid Schoten. 

1332. I April 1776 — 1795. Register van resolutiën en stuk- 
ken betreffende de heerlijkheid Noord- en Zuid-Akendam. 

1333. A. 1589 — 1725. Stukken betreffende de Schoter tienden. 

1334. 10 Julij 1592. Afkoop eener rente van vijf gulden van 
de abdij van Leeuwenhorst, door Gerrit Willemsz., ambachts- 
heer van Schoterbos. 

1335. I Mei 1619. Verleibrief der heerlijkheid Schooterbos 
op Jan van Schoterbos. 

1336. 25 Sept. 1668. Verleibrief van een derde deel der koren- 
en vlastiend onder Schoten aan de Vrouwe van Walenburch en 
Oud-Carspel, huisvrouw van M"*. Hendrik Hooft. 

1337. 12 Sept. 1680. Verleibrief op Adriaan Paats van de 
heerlijkheid Schoterbos, van de vlastiend, een derde deel der 
korentiend en de helft der smaltiend onder Schooten. 

1338. 13 Maart 1687. Verleibrief der heerlijkheid Schoten, 
verheven door den heer Anthony de Clarges, ten behoeve der 
stad Haarlem. 

1339. A°. 1687 — 1773- Afschriften van koopacten en verlei- 
brieven der heerlijkheden Schooterbos en Hoogerwoerd. 

1340. A«. 1700. Kohier der erfliuren van Schoterbos en 
Schootervlieland. 

1341. 7 Maart 1724. Verleibrief der heerlijkheid Schoterbos 
en van de koren-, vlas- en smaltiend onder Schoten, ten be- 
hoeve der stad Haarlem verheven, door Jan de Haan. 

1342. A*'. 1735—1757- Stukken betreffende het voetpad van 
Haarlem naar de Sandpoort. 

1343. A^. 1736 — 1747. Stukken over het snoeijen en rooijcn COMMISSARISSEN DER STADS HEERLIJKHEDEN. 99 

der boomen op den Heerenweg onder Schoten en de heerlijk- 
heden Noord- en Zuid-Akendam. 

1344. A°. 1770 — 1793. Rekeningen van Schout en Secretaris 
van Schoterbos en Hoogerwoerd. 

1345. Verleibrieven van de heerlijkheden Schooten en Zanen, 
en rekeningen van 1777 — 1795. 

1346. A°. 1785 — 1794. Rekeningen van Schouten en Secre- 
tarissen van Schoten , Noord- en Zuid-Akendam , Haarlemmer- 
liede en het Hofambacht. 

1347. 22 Jan. 1789. Verleibrief der Heerlijkheid Schoterbos 
en van de koren-, vlas- en smaltiend onder Schoten, ten be- 
hoeve der stad Haarlem. 

1348. Z. j. Rekesten omtrent het uitoefenen van ambach- 
ten onder Schoten, Noord- en Zuid-Akendam, voor dat de 
stad Haarlem eigenaresse der heerlijkheden werd. 

1349. Diverse stukken betreffende de vereenigde heerlijkheden. Heerlijkheden over de Meer. 

1350. A°. 1727 — 1795. Besoignes bij het opnemen van de 
rekeningen der heerlijkheden Kalslagen, Nieuwveen en de Uiter- 
buurt. Zevenhoven en Noorden. Kalslagen. 

1351. Registers van resolutiën en stukken de heerlijkheid be- 
treffende van I Junij 171 3 — 1795. 

1352. 3 Aug. 1651. Acte waarbij Pieter van Mierop van Cuyck, 
heer van Kalslagen, vergunt het oprigten van een korenmolen. 

1353. 3 Aug. 1651. Octrooi der Staten , waarbij aan Schout en 
ambachtsbewaarders het houden eener loterij wordt vergund. 

1354. Stukken over de verponding van 1658, 1714, 1765 — 

1770. 

1355. A°. 1677 — 1698. Benoemingen van schoolmeesters. lOO KALSLAGEN. 

1356. Rekeningen van het karregeld van 1700 — 1711, 1715 — 
1719 en van 1722 — 1794. 

1357. Stukken omtrent het aankoopen der heeriijkheid door de 
Haarlemsche regering in 1701. 

1358. Register van betaling der prijzen, getrokken in de loterij 
te Kalslagen, begonnen den 18 en geëindigd den 24 Sept. 1708. 

1359. A°. 1721 — 1792. Rekeningen van de ordinaris ver- 
ponding. 

1360. A°. 1721 — 1793. Rekeningen van de extraordinaris ver- 
ponding. 

1361. A° 1724 — 1793. Rekeningen der kapitalen wegens de 
gefourneerde stuivers per roede voor verveening. 

1362. A°. 1724 — 1793. Rekeningen der s tui vergelden. 

1363. A°. 1736 — 1748. Rekeningen van den Kalslagerpolder. 

1364. A°. 1749 — 1795. Rekeningen van Schout en Secretaris. 

1365. A°. 1760 — 1769. Verschillende stukken betreffende den 
Kalslager polder. 

1366. A°. 1761. Stukken over het onderhoud der wegen en 
vaarten. 

1367. A°. 1762 — 1770. Stukken betreffende Schout en Sche- 
penen. 

1368. A°. 1765. Procedure van het armbestuur van Kalslagen 
c*. dat van Leimuiden over het onderhouden van armen. 

1369. Stukken over de veenderij in 1772. Nieuwveen en de Uiterbuurt. 

1370. A°. 1692 — 1795. Register van resolutiën en stukken 
betreffende de heerlijkheid Nieuwveen. 

1371. 24 Junij 1715 — 1795. Register van resolutiën en stuk- 
ken betreffende de heerlijkheid de Uiterbuurt. 

1372. A°. 1658 — 1722. Stukken betreffende de overdragten 
der heerlijkheid Nieuwveen. NIEUWVEEN EN DE UITERBUURT, lol 

1373* Stukken over het salaris van den schout van 1668, 
1749 — 1788. 

1374. A°, 1668 — 1772. Stukken over Schout en Secretaris. 

1375. A°. 1717. Stukken over den vrijdom van Nieuwveen 
en de Uiterbuurt, om bij te dragen in de kosten der Muider- 
zeedijken. 

1376. A°. 1721 — 1793. Rekeningen van de stuivergelden. 

1377. A°. 1722 — 1792. Rekeningen van de ordinaris ver- 
ponding. 

1378. Rekeningen van de extraordinaris verponding van 1722 
tot 1736, 1739, 1746— 1795. 

1379. Rekeningen van de brandschouwing van 1722 — 1729, 
17479 1748, 1751— 1772, 1774— 1792. 

1380. A°. 1723— 1793. Rekeningen van de dorpskosten van 
Nieuwveen en de Uiterbuurt. 

1381. Rekeningen van de vischwateren van 1724 — 1763, 
1766 — 1771 en van 1773 — 1792. 

1382. Rekeningen van de kerkkosten van 1724 — 1726, van 
1730— 1734, van 1736— -1752 en van I754— 1793- 

1383. Rekeningen van den Oosterpolder van 1724 — 1749, van 
1754 — 1767, van 1768 — 1791 en van 1793 ^^ ^79^- 

1384. Rekeningen der diaconie van 1725 — 1774 ^^ van 1777 
tot 1792. 

1385. Rekeningen van den Waterpolder van 1725 — 1727, 1744 
tot 1791 en 1793. ' 

1386. Rekenirngen van het Schoutambt van 1725 — 1781 en 
van 1787 — 1794. 

1387. Rekeningen van den Achterdij kschenpolder van 1725 — 
1791 en van 1793. 

1388. A°. 1726 — 1772. Besoignes over rekeningen. 

1389. A°. 1727. Acte v^n limietscheiding der heerlijkheid 
Nieuwveen. I02 NIEUWVEEN EN DE UITERBUURT. 

1390. A°. 1743, 1772, 1773. Ordonnantie voor Nieuwveeii. 

1391. Rekeningen van de groote huisarmen van 1743 — 1780 
en van 1782 — 1792. 

1392. A°. 1747 — 1783. Stukken over predikant en kerk. 

1393. Rekeningen van secretarissen van Nieuwveen van 1747 
tot 1784 en van 1789 — 1794. 

1394. A°. 1759 — 1794- Rekeningen van de secretarissen van 
de Uiterbuurt. 

1395. A°. 1710 — 1780. Stukken over de veenderij. 

1396. Rekeningen van de veenderij in Nieuwveen en de Ui- 
terbuurt van 1724 — 1783 en van 1786 — 1793. 

1397- 21 Junij 1766. Opdragt aan de stad Haarlem van de turf- 
tiend over Nieuwveen , een deel van Kalslagen en de Uiterbuurt. Zevenhoven en Noorden. 

1398. 23 Januarij 1725 — 1795. Registers van resolutiën en 
stukken de heerlijkheid betreffende. 

1399. A°. 1631 — 1652. Stukken over het verlaat in de land- 
scheiding tusschen Zevenhoven en Nieuwkoop. 

1400. A^. 1637 — 1735. Stukken over de wegen en vaarten. 

1401. A°. 1656— 1781. Stukken over predikant en kerk. 

1402. A^ 1658 — 1774. Stukken over Schout en Secretaris. 

1403. Stukken over de veenderij van 1699, 1708, 1770. 

1404. A°. 171 3 — 1792. Rekeningen van .den Achterdijkschen 
polder. 

1405. A"". 1718— 1776. Stukken over de veerschippers op 
Amsterdam en Leiden. 

1406. A°. 1719 — 1770. Besoignes over de ambachtsrekeningen. 

1407. A°. 1722 — 1729. Stukken over de polders. 

1408. Rekeningen van de extraordinaris verponding van 1723 
lot 1752 en van 1751 — 1793. ZEVENHOVEN EN NOORDEN. I03 

1409. Rekeningen van de ordinaris verponding van 1723 tot 
1725, van 1751 en van 1754— 1793. 

1410. Rekeningen van het Akker- en Damgeld van 1723 tot 
1774 en van 1775 — 1792. 

141 1. A^ 1724 — 1734. Stukken over de verponding. 

1412. Rekeningen van de kerk van 1724 — 1748, van 1750 
tot 1764 en van 1770 — 1775. 

1413. Rekeningen van de ordinaris verponding van 1724, 1725, 
1729, 1731-1793. 

1414. A°, 1725 — 30 April 1793. Rekeningen van het am- 
bacht. 

1415. Rekeningen van den Noorddijkschen polder van 1725 
tot 1737 en van 1742 — 1793. 

1416. Rekeningen van den Noordbuurtschen polder van 1725 
tot 1727, 1730 5 1731, 1746 — 1748 en van 1750 — 1793. 

1417. Rekeningen van de veenderij, van 1725 — 1728 en van 
1755—1793- 

1418. Rekeningen van de ambachts-drijfgoederen van 1725 
tot 1771 en van 1773 — 1792. 

1419. A°. 1725 — 1793. Rekeningen van het ambachtspad. 

1420. A°. 1727 — 1770. Stukken over de diaconie. 

1421. Rekeningen van het schoutambt van 1729 — 1795. 

De jaren 1785 en 178^ ontbreken. 

1422. A°. 1733 — 1793- Rekeningen van het stuivergeld. 

1423. Rekeningen van secretarissen van 1738 — 1784 en van 
1787— 1794. 

1424. A°. 1769 — 1774. Stukken over de Neringen. I04 COMMISSARISSEN DER BINNENVAARTEN. 

Commissarissen der Binnenvaarten. 

1425. A°. 1605— 1671. Inspectiën, memoriën en rapporten 
van commissarissen. 

1426. A°. i6o6 — 1697. Staten en rekeningen van uitgaven 
door de steden Haarlem , Dordrecht en Gouda , ten behoeve der 
binnenvaarten gedaan. 

1427. 7 Sept. 1695 — 1795. Resolutiën en andere stukken de 
binnenvaarten betreffende. 

1428. A^ 1711 — 1746. Verbalen van inspectie der sluizen , 
verlaten en binnenvaarten. 

1429. Register van aanwijzing der sluizen, bruggen en ver- 
laten , waardoor de binnenvaarten tot nadeel der doorvaart door 
Haarlem konden worden bevorderd. 

1430. Aanteekening van de hoogte , wijdte en lengte van de 
bruggen , kwakels en verlaten , gelegen in en over de binnen- 
vaarten. 

1431. Namen der bruggen en sluizen in Rijnland gelegen. 

1432. Kaartboek der sluizen , bruggen en verlaten , betreffen- 
de de binnenvaarten der stad Haarlem. 

Memoriën , rapporten en verdere stukken betreffende de 
navolgende bruggen , sluizen en verlaten. 

1433. A^. 162c — 1679. Brug te Aalsmeer. 

1434. A^ 1601 — 1674. Aardammerbrug en Goudschevaart. 

1435. A^. 1632 — 1642. Aarlanderveensch verlaat. 

1436. A°. 1583 — 1655. Aarbrug en de lage Rijndijk in het 
dorp Alphen. 

^437. A^. 1645. Sluis in den dijk bij Alkmaar. 

1438. hP. 1581 — 1795. Bilderdam en Drecht. 

1439. A°. 1737. Brug onder Boskoop. 

1440. A°. 1747. Diemerbrug. 

1441. A^. 1696, Duivelsbrug onder Achttienhoven. COMMISSARISSEN DER BINNENVAARTEN. I05 

1442. A°. 1612. Goejanverwellensluis. 

1443. A°. 1700 — 1736. Brug over de Goudsche sluis. 

1444. A^. 1655 — 1699. Trekvaart tusschen Gouda en Am- 
sterdam. 

1445. A°. 1649 — 1654. Haenickerdam , gelegen in de Vecht bij 
Harmeien. 

1446. A®. 1736 — 1737. Sluis in de Heymanswatering. 

1447. A°. 1590 — 1692. Hoogeveensche sluis en vaart en Goolt- 
gensbrug. 

1448. A^ 1628 — 1637. Brug over de Kerkvaart in den lagen 
Rijndijk. 

1449. A°. 17 15 — 1739. Nieuwe Leidschebrug onder Lan- 
geraar. 

1450. A°. 1663. Stukken over het maken eener trekvaart 
tusschen Leiden en Utrecht over Woerden. 

1451. A°. 1589 — 1704. Leidschendam. 

1452. A^. 1589 — 1765. Leimuiderbrug. 

1453. A°. 1612 — 1735. Bruggen en verlaten onder Nieuwkoop. 

1454. A°. 1634 — 1652, Bassiesbnig in den dijk van Nieuw- 
koop. 

1455- A°. 1718. Bruggen onder Nieuwveen. 

1456. A°. 1665. Noorddammerbrug onder Amstelveen. 

1457. A^. 1630 — 1668. Nieuwkoopsverlaat. 

1458. A°. 1595 — 1795. Overtoom buiten Amsterdam. 

1459. A^ 1581 — 1610. Register van stukken betreffende den 
Overtoom. 

1460. Memorie nopens den toestand van den Overtoom se- 
dert 1605. 

1461. A^ 1642 — 1731. Rijnlandsverlaat in de Aar. 

1462. A°. 1650. Brug over den Rijn tusschen Bodegraven 
en Woerden. Io6 COMMISSARISSEN DER STADS APOTHEEK. 

1463. A^. 1620. Onderhandelingen met den graaf van Kui- 
lenburg over de vaart door den Tielerwaard. 

1464. A°. 1736. Verlaat onder Waddinxveen. 

1465. A°. 1663. Woerdschverlaat. 

1466. A^ 1676 — 1682. Brug in den lagen Rijndijk onder 
Zwadenburgerdam. 

1467. A°. 1599 — 1695. Verlaten onder Zevenhoven. 

1468. A°. 1632 — 1633. Doorvaart onder Zevenhuizen. Commissarissen der Stads Apotheek. 

1469. Mei 1701 — 1793. Rekeningen van commissarissen. 

1470. BlafFert van de geleverde geneesmiddelen voor de aal- 
moezeniers armen van 1699 en 1701. Regenten der Godshuizen. 

147 1. A°. 1581 — 1745. Naamlijst der Regenten en Regen- 
tessen van verschillende godshuizen. 

1472. A°. 1773 — 1794. Staten der Godshuizen. St. Elisabeths of Groote Gasthuis. 

1473. A° 1581 — 1795. Naamregister van Regenten ^en Re- 
gentessen. 

1474. A°. 1744 — 1795. Notulen. 

1475. A°. 1580 — 1616. Boek van de uitgaven gedaan ten be- 
hoeve der vaste goederen. 

1476. A°. 1581 — 1709. Registers van los- en lijfrenten. ST. ELISABETHSGASTHUIS. I07 

1477. A°. 158 1 — 1625. Register van hetgeen betaald is aan 
leveranciers en dienstpersoneel in het Gasthuis. 

1478. A^. 1581 — 1633. Provenboek of register der proven, welke 
in het St. Elisabeths Gasthuis door de zieken genoten worden. 

1479. A°. 158 1 — 1764. Landpachtboeken. 

1480. A°. 1582 — 1736. Staten van eigendommen van het 
St. Elisabeths Gasthuis en stukken betreffende het verkoopen 
van eigendommen van dat gesticht. 

1481. A°. 1583 — 1633. Aanvaarding van legaten. 

1482. A*^. 1583. Kaartboek der landen gelegen in Kennemer- 
land, gemeten door Pieter Bruins. 

1483. A^ 1583 — 1663. Stukken betreffende de nalatenschap- 
pen van personen in het Gasthuis overleden. 

1484. A°. 1583 — 1625. Rekeningboek der krankzinnigen en 
miserabele personen. 

1485. A°. 1585 — 1640. Diverse procedures. 

1486. A°. 1589 — 1664. Aanstellingen van poldermeesters in 
den Veenpolder. 

1487. Register van ontvang en uitgaaf van 1586, 1588 en 
van 1616 — 1658. 

1488. A*^. 1589 — 1795. Balans- of kasboeken. 

1489. A^ 1600 — 1636. Testamenten van personen in het 
Gasthuis overleden. 

1490. A°. 1600 — 1661. Stukken over de nalatenschap van 
Hendrik Hendriks en zijne huisvrouw, binnen- vader en moeder 
van het Gasthuis. 

1491. A°. 1600 — 1677. Stukken over het verplegen en sub- 
sidieeren van personen in het Gasthuis. 

1492. A°, 1609 — 1632. Schuldbrieven. 

1493. A°. 161 1 — 1657. Conditiën van huur en verhuur van 
landerijen. 

1494. A°. 161 3 — 1795. Huishuur-register. lo8 ST. ELISABETHS GASTHUIS. 

1495. A°. 1614. Procedure van Regenten van het St. Eli- 
sabeths Gasthuis contra Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijn- 
land, over het onderhouden van vaarten en bruggen onder 
Heemstede. 

1496. 161 5 — 1672. Lijf- en losrentenboek van het St. Elisa- 
beths Gasthuis. 

1497. A°. 1623 — 1659. Register der verponding. 

1498. A°. 1625. Stukken betreffende het regt van overpad 
over het Gulden kampje buiten de Schalkwijkerpoort. 

1499. A°. 1625 — 1663. Stukken over het verkoopen van 
landerijen. 

1500. A°. 1625 — 1673. Stukken over de opneming en ver- 
pleging van zieke soldaten. 

1501. A°. 1627 — 1696. Diverse rekeningen. 

1502. Staten der personen en van de voor hen op last der 
regering gedane uitgaven van 1634 — 1638 en van 1646 — 1665. 

1503. Register van dagelijksche uitgaaf van 1634 — 1653 en 
1732— 1738. 

1504. A°. 1635. Kaartboek der Gasthuislanderijen , opge- 
maakt door den landmeter P. Wils. 

1505. A°. 1636. Ordonnantiën van betaling voor pestlijders. 

1506. A°. 1636 — 1667. Stukken over het afstaan van lande- 
rijen aan de stad Haarlem , bij gelegenheid van het vergrooten 
van den Hout en het graven der Amsterdamsche en Leidsche 
trek vaarten. 

1507. A°. 1639 — 1641. Stukken over de nalatenschap der 
weduwe van Mr. Nic. Hulst. 

1508. A°. 1640 — 1646. Naamlijst van personen door het 
Gasthuis gealimenteerd. 

1509. A°. 1650? Inventaris van alle goederen, toebehoorende 
aan het St. Elisabeths of Groote Gasthuis. 

151 o. A°. 1657. Inventaris der goederen van het Gasthuis. 

151 1. 4 Mei 1659. Mandament tegen Dijkgraaf en Hoog- 
heemraden van Uitgeesterbroek , wegens het plaatsen van molens. ST. EMSABETHS GASTHUIS. I09 

1512. Memoriaal van 1662 — 1677, 1704 — 1795. 

1513. A°. 1665. Rekening van het gebouw voor krankzin- 
nigen. 

1514. A°. 1668 — 1761. Register van erfpachtbrieven en op- 
dragten. 

151 5. Register van de lijf- en losrenten en van de erfpachten 
van 1668 — 1799 en van 1710 — 1765. 

1516. A°. 1679 — 1772. Registers der zieken in het St. Eli- 
sabeths Gasthuis verpleegd. 

1517. A^ 1687 — 1693. Register van het Zijdehuis. 

1518. A°. 1689 — 1722. Boek van den Osse. 

1519. A°. 1692 — 1766. Register van den iconen penning 
der landerijen. 

1520. A^ 1693. Register der tuinen op de Brouwersvaart. 

1521. A°. 1731 — 1777. Boek van de ingekomen en uitge- 
gane zieken. 

1522. A°. 1772. Stukken over den verkoop der bleekerij 
De Keizerswoning onder. Heemstede. 

1523. Z. j. Register van betalingen. 

1524. Z. j. Portefeuille met losse kaarten van landerijen. Pesthuis. 

1525. A°. 1604 — 1652. Rekeningen van het Pesthuis. 

1526. Aanschrijvingen 5 inventarissen en verdere stukken be- 
treflfende het gesticht. Leprooshuis. 

Van 1581 tot 1653, 
en 

Vereenigd Leproos- en Pesthuis. 

Van 1543 tot 1666. 
1527. 8 Mei 1583. Opdragt van land onder Schoterbos. IIO VEREENIGD LEPROOS- EN PESTHUIS. 

1528. 23 Julij 1588. Notariëele acte van verhuring van lan- 
derijen van het Leprooshuis. 

1529. 18 Jan. 1589. Opdragt van land onder Schoterbos. 

1530. II April 1590. Als voren onder Schoterbos. 

1531. 29 jan. 1596. Als voren onder Schoten. 

1532. 4 Febr. 1610. Leproosmeesters bekennen schuldig te 
zijn II 00 kar. gulden aan de Bakenesserkamers voor het over- 
nemen van een stuk land onder Tetterode. 

^533» 9 ]^^' 1601. Opdragtbrief van land onder Overveen. 

1534- 5 Oct. 1623. Schuldbekentenis van 100 gulden ten 
behoeve van het gesticht. 

1535- 2to Dec. 1623. Acte van verkoop van verschillende 
landerijen. 

1536. 20 jan. 1624. Schuldbekentenis van 290 kar. gulden 
ten behoeve van het Leprooshuis. 

1537. 13 Mei 1624. Schuldbekentenis van het Leprooshuis 
van 231 kar. gulden. 

1538. 29 Julij 1626. Vonnis, in de zaak van Leproosmees- 
ters c*. Aelbert Jacobszoon, over schuldvordering. 

1539. I Junij 1630. Schuldbekentenis ten behoeve van het 
Leprooshuis, van 550 kar. gulden. 

1540. 6 Jan. 1624. Veilcedulle van land onder Limmen. 

1541. 13 Julij 1634. Dagvaarding over huur van land. 

1542. 13 Julij 1634. Mandement van dagvaarding voor den 
Hove van Holland in eene zaak over schuldvordering. 

1543. 8 Sept. 1635. Sententie van het Hof over het innen 
eener declaratie van kosten. 

1544. 13 Febr. 1640. Schuldbekentenis van Leproosmeesters, 
van 4950 gulden. 

1545. 29 Jan. 1642. Schuldbekentenis van het Leprooshuis 
van 485 gulden. 

1546. A°. 1581 — 1666. Register van ontvangst der goederen 
van het Leprooshuis te Haarlem. VEREENIGD LEPROOS- EN PESTHUIS. III 

1547. A°. 1 581 — 1628. Register, bevattende verschillende 
stukken betreffende het Leprooshuis. 

1548. *A°. 1581 — 1632. Register, bevattende de contracten 
tusschen Regenten van het Leprooshuis en proveniers aangegaan. 

1549. A°. 1602 — 1652. Stukken en rekeningen betreffende 
het Leprooshuis. 

1550. A°. 1586 — 1617. Register van uitgaaf van het Le- 
prooshuis. 

1551. A°. 1624 — 1659. Verpondingregister der landen van 
het Leprooshuis. 

1552. A°. 1652 — 1666. Rekeningen en verdere stukken, be- 
treffende het Leproos- en Pesthuis. 

1553. Kaartboek der landerijen, geteekend in 1637 door den 
landmeter Pieter Wils. Vereenigd Leproos-, Pest- en Dolhuis. 

Van 1666 tot 1795. 

1554. A°. 1661 enz. Appointementcn voor het Pest- en Dol- 
huis. 

1555- A°. 1666 — 1764. Rekeningen, aanschrijvingen, brie- 
ven , contracten met proveniers, en stukken van verschillenden 
aard, alles het Pest- en Dolhuis betreffende. 

1556. 20 Nov. 1682. Schuldbekentenis van Leproosmeesters, 
van eene losrente van 30 kar. gulden 's jaars. 

1557. Memoriaal van 1684 tot en met 1775. 

1558. Kasboek over den jare 1695. 

1559. A°. 1717 — 1733. Kapitaalboek. 

1560. A^ 1746 — 1781. Register van contracten met prove- 
niers, door de Regenten van het Pest- en Dolhuis aangegaan, 

1561. A^ 1755 — 1790. Stukken betreffende het verplegen 
van personen in het Pest- en Dolhuis. 

1562. A°. 1760. Rekening en verantwoording van Regenten. 112 HEILIGE GEESTHUIS. 

1563. A°. 1763 — 1765. Register der landpachten. 

1564. A°. 1772 — 1796. Memoriaal van het schouwen der 
Leprozen. 

1565. Papieren van voor het Pesthuis belangrijke boedels. Heilige Geesthuis. 

In 1765 is dit Godshuis vereenigd geworden met het Arme-kinderhuis. 

1566. 16 Dec. 1581. Opdragtbrief van een stuk land, gele- 
gen aan het Sparen. 

1567. 15 Febr. 1582. Afschrift van het testament van Jonk- 
vrouwe Magdalena van Foreest, wed. van Johan van Duiven- 
voorde, waarbij zij institueert tot universeele erfgename hare 

dochter , en zoo die mogt komen te overlijden zonder testa- 
ment of nakomelingen , substitueert zij hare zuster , voor wat 
het vruchtgebruik, en de drie groote Godshuizen te Haarlem, 
wat den eigendom betreft, zijnde het Heilige Geesthuis, het 
Leprozenhuis en het Gasthuis. 

1568. 17 Dec. 1584. Opdragt aan het Heilige Geesthuis van 
een stuk rietland, gelegen in het Hofambacht. 

1569. 6 Oct. 1588. Heilige Geestmeesters geven in erfpacht, 
tegen een recognitie van 24 pond, 10 schellingen, 1946 roeden 
lands , gelegen in de hooge veenen, in den ban van Hillegom. 

1570. 24 April 1590. Opdragtbrief van 1300 roeden land, 
gelegen onder Limmen. 

1571. 25 April 1592. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een gedeelte eener pretentie van ƒ 1000. 

157^- 25 Nov. 1593. Overdragt van 8 maden land , gelegen 
in den Inlaag, aan het Heilige Geesthuis. 

1573. 24 Febr. 1595. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een stuk land, gelegen onder Sparendam , genaamd de 
Vlaminxcamp. HEILIGE GEESTMUIS. II3 

1574. 12 Mei 1597. Heilige Geestmeesters geven uit in erf- 
pacht 47 roeden land, gelegen buiten de Schalkwijkerpoort, 
aan de Nieuwe vaart, binnen de vrijheid van Haarlem, tegen 
eene recognitie van 12 gulden 6 stuivers 'sjaars. 

1575- 20 Febr. 1603. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van de helft van een huis , gelegen in de Hagelstraat. 

1576. 3 Oct. 1604. Overeenkomst tusschen Heilige Geest- 
meesters en zekere personen, omtrent het bewaren van een huis. 

1577. 9 Mei 1608. Opdragtbrief van 9 roeden land, gelegen 
in den ban van Uitgeest. 

1578. 20 Oct. 1610. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van 870 roeden land, gelegen onder Limmen. 

1579. 12 April 161 1. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van 320 roeden land , gelegen in den Broek , in den ban van 
Uitgeest. 

1580. 10 Julij 161 2. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een huis, gelegen op de Voldersgfacht. 

1581. 10 April 1614. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een huis, gelegen op de Voldersgracht. 

1582. 13 Julij 1619. Schuldbekentenis aan het Heilige Geest- 
huis eener losrente van 135 kar. gulden 'sjaars. 

1583. 7 Jan. 1625. Overdragt van het Heilige Geesthuis van 
een custingbrief , nog 1600 kar. gulden groot, op eene schuur 
in de Nieuwe Molenstraat , gehecht aan een brief van vestiging 
van 18 Mei 1619. 

1584. 14 Aug. 1626. Schuldbekentenis aan het Heilige Geest- 
huis eener losrente van 20 kar. gulden, onder verband van een 
huis in de Molenstraat en een in de St. Annastraat. 

1585. 31 December 1626. Schuldbekentenis ten behoeve van 
het Heilige Geesthuis van 525 kar. gulden, onder verband eener 
schuur in de Vrouwesteeg en van eene andere in de Molens teeg. 

1586. 8 Febr. 1627. Schuldbekentenis aan het Heilige Geest- 
huis van 834 kar. gulden. 

1587. 8 Febr. 1627. Schuldbekentenis ten behoeve van het 
Heilige Geesthuis eener jaarlijksche losrente van 18 kar. gulden. 

II. 8 114 HKILIGE GEESÏHUIS. 

1588. 3 April 1627. Overdragt van een hnis in de Bran- 
denburgersteeg. 

1589. 30 Julij 1629. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een stuk land, gelegen onder Nieuwerkerk. 

1590. 4 Jan. 1630. Overdragt van een vierde part van twee 
huizen, gelegen in de Nieuwe Sparenwouderstraat. 

1591. I Oct. 1632. Verklaring van den landmeter omtrent 
het meten van een stuk land van het Heilige Geesthuis, ge- 
legen onder Limmen. 

1592' 5 J^lij 1^33- Overdragt aan het Heilige Geesthuis van 
een stuk land, gelegen onder Limmen, genaamd Overgroet. 

1593. 15 Sept. 1634. Schuldbekentenis ten behoeve van het 
Heilige Geesthuis eener jaarlijksche losrente van 6 gulden 5 
stuivers, onder verband van een huis in de St. Annastraat. 

1594. 16 Julij 1636. Schuldbekentenis ten behoeve van het 
Heilige Geesthuis eener jaarlijksche losrente van 40 gulden, on- 
der verband van een huis in de St. Jacobs traat. 

1595* ^9 Febr. 1640. Overdragt aan het Heilige Geesthuis, 
van eene woning met 8 morgen land , gelegen in het Hofambacht. 

1596. 29 Febr. 1640. Schuldbekentenis van het Heilige Geest- 
huis van 7330 gulden , onder verband van een huis en 8 mor- 
gen land, gelegen in het Hofambacht. 

1597. 8 Nov. 1640. Schuldbekentenis van het Heilige Geest- 
huis van 2000 kar. gulden, onder verband van een stuk land, 
gelegen in het Hofambacht. 

1598. 8 Nov. 1640. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van een stuk land, gelegen in het Hofambacht. 

1599. 4 April 1641. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van eene woning en eenig land, gelegen in het Hofambacht. 

1600. 4 April 1641. Overdragt aan het Heilige Geesthuis, 
van eene woning en 6 morgen land , gelegen in Assendelft. 

1601. 4 April 1641. Schuldbekentenis van het Heilige Geest- 
huis, van 4730 gulden , onder verband der hofstede , vermeld 
in de vorige acte. HEILIGE GEESTHUIS. II5 

1602. 6 Aug, 1646. Schuldbekentenis ten behoeve van het 
Heilige Geesthuis en der diaconie, van 770 gulden, onder ver- 
band van een huis in de Zijlstraat. 

1603. 8 Dec. 1646. Overdragt aan het Heilige Geesthuis, 
van eenen opstal, gelegen in de Baljuwslaan. 

1604. 7 Oct. 1648. Overdragt aan het Heilige Geesthuis , van 
drie custingbrieven , elk van 173 gulden. 

1605. 6 Mei 1652. Overdragt aan het Heiige Geesthuis van 
een stuk land, gelegen in het Hofambacht. 

1606. 16 Mei 1659. Opdragtbrief van een stuk land, ge- 
naamd het Meer, onder Limmen. 

1607. 25 Mei 168 1. Overdragt aan het Heilige Geesthuis 
van eene woning, gelegen in het Hofambacht aan den hoogen 
dijk bij de Braak. 

1608. A°. 1690 — 1765. Notulen van Regenten van het Hei- 
lige Geesthuis. 

1609. A°. 158 1 — 1586. Register van de Heilige Geestmees- 
ters der armenbedeeling. 

1610. Register van de pachten , het Heilige Geesthuis toeko- 
mende van 1581 — 1603, en van 1706 — 1736. 

161 1. A°. 1586 — 1764, Stukken betreffende de stichting door Mr. 
Maerten van Heemskerck en zijne huisvrouw , ten behoeve van 
twee maagden uit Haarlem of Heemskerk , die zich in het hu- 
welijk begeven. 

1612. A°. 1586 — 1748. Staten, rekeningen en andere stuk- 
ken , betreffende het Heilige Geesthuis. 

161 3. A^ 1602 — 1665. Register van de jaarlijksche inkom- 
sten der goederen, bij Mr. Maerten van Heemskerck besproken 
aan twee bruiden, die jaarlijks op zijn graf zullen trouwen. 
(Achteraan staat eene lijst der bruiden, die op zijn graf zijn ge- 
trouwd, van 1583 tot en met 1787.) 

1614. A°. 1603. Procedure van Jhr. Johan Warnaar van Fo- 
reest, c*. Heilige Geestmecsters over land onder Aalbrechtsbcrg. 

lï. 8* Il6 HEILIGE GEESTHIJIS. 

1615. A^ 1616. Procedure van Jacob Molenijzer c. s. ca. 
de Heilige Geestmeesters over den eigendom eener bleekerij 
onder Bloem endaal. 

1616. A^ 1642 — 1649. Stukken betreffende de Heyloër polder. 

1617. A°. 1684 — 1765. Namen der kinderen in het Heilige 
Geesthuis opgenomen. 

1618. A°. 1692 — 1765. Register der graven in de Heilige 
Geestkerk. 

1619. A°. 1699. Inventaris van alle goederen, toebehoorende 
aan het Heilige Geest- of Weeshuis der stad Haarlem. 

1620. 1709 — 1765. Registers van de opbrengst der tuinen. 

1621. A°. 1717 — 1765. Kasboeken van het -Heilige Geest- 
huis. 

1622. A°. 1719 — 1765. Rlaffert van het Heilige Geesthuis. 

1623. A°. 1721 — 1765. Memoriaal der obliga tien en lijfrenten. 

1624. A^ 1727 — 1765. Registers der lijf- en losrenten. 

1625. A°. 1727 — 1765. Register van giften, legaten en uit- 
keeringen. 

1626. A°. 1764. Memoriaal der landpachten. 

1627. Kaartboek der landerijen, geteekend in 1583 door den 
landmeter P. Bruins. 

1628. Kaartboeken der landerijen , geteekend in 1636 en 1640 
door den landmeter Pieter Wils. Arme Kinderhuis. 

Opgerigt in 1653, vereenigd mee het Heilige Geesthuis in 17(55. 

1629. A®. 1669 — 1763. Notulen van Regenten van het Arme 
Kinderhuis. 

1630. A°. 1653 — 1736. Rekeningen, staten, bestekken en 
verdere stukken betreffende het Arme Kinderhuis. 

1631. A^. 1657 — 1670. Registers van ontvang en uitgaaf 
van het Arme Kinderhuis. ARME KINDERHUIS. II? 

1632. A^ 1657 — 1677. Namen der kinderen in het Arme 
Kinderhuis opgenomen. 

1633. A°. 1657 — 1765. Memorialen van ontvang en uitgaaf 
van het Arme Kinderhuis. 

1634. A°. 1667 — 17 17. Kapitaalboek. 

1635. A°. 1670 — 1765. Grootboeken van het Arme Kinderhuis. 

In het laatste register ziju nog geboekt de ontvangsten en uitgaven van het 

Weeshuis van 1765 — 1770. 

1636. A°. 1698. Staat van het Arme Kinderhuis. 

1637. A°. 1721 — 1756. Landpachtregisters van het Arme 
Kinderhuis. Barbara Gasthuis. 

1638. Ordonnantie voor het Barbara Gasthuis. 

Ï639. 5 Feb. 1586. Codicil van Comelis Hendrikzoon van 
Rooswijk, waarbij hij een legaat aan den Zoon zijner Zuster 
vermaakt. 

1640. 13 Mei 1588. Opdragtbrief van een ledig erf op den 
hoek van de Groote Houtstraat en de Cornelissteeg. 

1641. 31 December 1593. Opdragtbrief van een huis in de 
Kleine Houtstraat. 

1642. 7 Mei 1605. Opdragtbrief van een huis in de Kleine 
Houtstraat op den hoek van de Burggravinnesteeg. 

1643. 22 Sept. 1614. Rentebrief van een-en-dertig stuivers en 
een oortje, gevestigd op een huis in de Zijlstraat. 

1644. 8 Maart 1627. Opdragtbrief aan het Gasthuis, van een 
stuk land onder Haarlemmerliede. 

1645. 31 Maart 1628. Opdragtbrief aan het Barbara Gast- 
huis, van een stuk land onder Velscn. 

1646. 15 Dec. 1629. Opdragtbrief aan het Barbara Gasthuis 
van de helft van een huis, staande in de Kleine Houtstraat 
op den hoek van de Burggravinnesteeg. Il8 BARBARA GASTHUIS. 

1647. 2 Mei 1630. Schuldbekentenis van 200 gulden, geves- 
tigd op een huis in de Bevei'wijk. 

1648. 22 Febr. 1639. Opdragtbrief aan het Barbara Gasthuis 
van een stuk land in de Waard. 

1649. 13 April 1660. Opdragtbrief van een huis buiten de 
St. Janspoort in de Zaksteeg.' 

1650. 13 April 1661. Opdragtbrief van een huis buiten de 
St. Janspoort. 

1651. 20 Mei 16Ó8. Opmeting door den landmeter A. van der 
Walle, van de gronden aan het Barbara Gasthuis toebehoorende, 
gelegen tusschen de St. Jans- en Kruispoorten. 

1652. 7 Julij 1677. Schuldbekentenis van 190 gulden. 

1653. 20 Dec. 1685. Schuldbekentenis van 600 kar. gulden, 
gevestigd op een smalschip. 

1654. 17 Junij 1692. Verkoopbrief van een huis in de Be- 
verwijk. 

1655. 6 April 1719. Schuldbekentenis van 200 pond, geves- 
tigd op een huis in de Lange Rozenstraat. 

1656. Register bevattende de notariëele afschriften van den 
stichtingbrief en andere eigendomsbewijzen van het Barbara 
Gasthuis. 

1657. Register van de landerijen, toekomende aan het Bar- 
bara Gasthuis, bevattende tevens afschriften van de acten 
waarbij het tot uitkeeringen aan de armen is verpligt, opge- 
maakt in 1581 en bijgehouden tot 1678. 

1658. Registers van ontvang en uitgaaf van het Barbara 
Gasthuis van 1585 tot 1625 en van 1656 tot 1795. 

1659. A°. 1595 — 1795. Memoriaal van het inkomen en ster- 
ven van de oude vrouwen in het Barbara Gasthuis. 

1660. Rekeningen van het Barbara Gasthuis van 1613, 1635, 
1657, 1732. 

1661. A^ 1678— 1795. Kapitaalboek van het Barbara Gasthuis. BARBARA GASTHUIS. lip 

1662. A°. 1687 — 1795. Notitieboek van den ontvang en de 
uitgaven van de erfpachten, toebehoorende aan het Barbara Gast- 
huis, gelegen in de Nieuwe vergrooting. 

1663. Formulier van den eed der moeders van het Barbara 
Gasthuis. Oude Mannenhuis. 

1664. A°. 1783 — 1795. Registers der notulen door Regenten 
gehouden. 

1665. A°. 1607 — 1795. Stukken behoorende tot de notulen 
van Regenten. 

1666. A°. 1603 — 1607. Register der renten toekomejide de- 
mentia Claesdochter Valckeniers, besproken aan het Oude Man- 
nenhuis. 

1667. A°. 1606. Register der loterij van het Oude Mannen- 
huis der stad Haarlem, van de getrokken prijzen, en van de 
personen aan wie ze te beurt gevallen zijn , met bijvoeging 
van de verzen of deviesen door de verschillende personen op- 
gegeven. 

1668. A°. 1606. Lijsten van de loten, die, inde ter oprigting 
van het Oude Mannenhuis gehouden loterij, zijn geplaatst in de 
verschillende steden en dorpen der Vereenigde Provinciën, met 
de deviesen en de prijzen die getrokken zijn. 

1669. A°. 1606. Korte lijst van de prijzen en de namen 
der trekkers. 

1670. 13 Febr. — 27 Nov. 1606. Reeckeninghe Willem van 
der Meye , bewinthebber van de Loterie van 't arme Oude 
Mannenhuys binnen der stadt Haerlem, van zijne ontvanghe 
ende uutgifte van alle die oncosten, dicselve Loterie aengaende. 

1671. A°. 1606. Register van ontvang van al de collecteurs 
der loterij voor het Oude Mannenhuis. 

1672. A°. 1607. Register van ontvangh van alle de Collec- 
teurs van de Loterie van 't Oude Mannenhuvs. 120 OUDE MANNENHUIS. 

1673. A°. 1606. Register van alle renten en custingbrieven , 
obligatiën en goederen , aangenomen ten behoeve van het Oude 
Mannenhuis. 

1674. A°. 1607 — 1650. Kas- en balansboek. 

1675. A°. 1607 — 1613. Rekening van den opbouw van het 
Oude Mannenhuis. 

1676. A°. 1607 — 1650. Register van de inkomsten en uit- 
gaande lasten. 

1677. A°* 1607 — 1733. Ordonnantiën , rekeningen en verdere 
stukken betreffende het Oude Mannenhuis. 

1678. A°. 1650 — 1795. Register van inkomsten. 

1679. A^ 1649 — 1775. Register van de lasten. 

1680. A°. 1609 — 1639 en 1729 — 1795. Registers van de goe- 
deren door de oude mannen nagelaten. 

1681. A°. 1609 — 1795. Registers van het inkomen en af- 
sterven der oude mannen. 

1682. A*^. 1613 — 1700 en 1790 — 1793. Memoriaal van dage- 
lijkschen ontvang en uitgaaf. ^ 

1683. A*^. 1635 — 1658. Rekening aan Burgemeesters gedaan 
van de inkomsten en uitgaven. 

1684. A°. 1638 — 1795. Huishuurboek. 

1685. A°. 1644 — 1795. Registers van ontvangst van de con- 
tributiën der tappers en tabakverkoopers , voor het Oude Man- 
nenhuis afgestaan. 

1686. A°. 1649 — 1770. Journaal van dagclijkschen ontvang 
en uitgaaf, tevens balansboek. 

J687. A°. 1660 — 1794. Appointem enten omtrent oude man- 
nen, die op specialen last van Burgemeesters zijn opgenomen. 

1688. A°. 1687 — 1795. Grootboek. 

1689. A°. 1687 — 1795. Aanteekening-rcgister van ingekomen 
levensmiddelen. 

1690. A°. 1690 — 1705. Schuldboek. OUDE MANNENHUIS. 121 

1691. A°, 1706 — 1795. Kladregister, met aanteekeningen over 
het inkomen en sterven der oude mannen. 

1692. A°. 1707 — 1763. Register van den ontvang van een 
vierde gedeelte van den wijnkoop, van onroerende goederen en 
schepen, ten voordeele van het Oude Mannenhuis geheven. 

1693. A°. 1720 — 1795. Staten van het Oude Mannenhuis, 
door Regenten opgemaakt. 

1694. A^ i74j[ — 1795. Kasboek van Regentessen van het 
Oude Mannenhuis. 

1695. A°. 1744 — 1788. Aanteekenboek van door den vader 
ontvangen recognitiën. 

1696. A^ 1757 — 1764, 1768 — 1795. Kasboekje van de Bin- 
nenmoedcr van het Oude Mannenhuis. 

1697. A°. 1760— 1795. Stukken betreffende nalatenschappen 
van personen in het Oude Mannenhuis overleden. 

1698. A°. 1763 — 1795. Register van de grafsteden in de 
Groote en Nieuwe Kerken , toebehoorende aan het Oude Man- 
nenhuis, met de namen der personen die er in begraven zijn. 

1 699. A°. 1 769. Stukken betreffende het legaat van f 1 2000, — 
door den Heer Abraham van Wijmes aan het Oude Mannenhuis 
besproken. 

1700. A^ 1770 — 1795. Kasboeken. 

1701. A°. 1771 — 1795. Het slagtboek van het Oude Man- 
nenhuis. 

1702. A°. 1779 — 1795- Register van de uitdeelingen uit het 
legaat van den Heer Wijmes, en de maaltijden, welke ten gevolge 
daarvan zijn gehouden. 

1703. A*^' 1783 — 1790. Register van uitgaven van Regentessen. 

1704. Stukken behoorende tot- en overdragten van obligatiën 
ingeschreven op het kapitaalboek. 

1705. Transporten van lijfrentebrieven aan het Oude Man- 
nenhuis, loopende over verschillende jaren. 

1706. Stukken over het land in de Schermer, vroeger be- 
hoord hebbende aan het Oude Mannenhuis. 

1707. Aanteekeningen het Oude Mannenhuis betreffende. 18^ eeuw. 122 ST. JORIS PROVENIERSHUIS. 

St. Joris Proveniershuis. 

1708. A°. 1759 — 1797. Tweede register der resolutiën van 
Regenten van het vergroote St. Joris Proveniershuis. 

1709. A°. 1703 — 1795. Stukken behoorende tot de notulen 
van Regenten van het vergroote St. Joris Proveniershuis. 

1710. A°. 1707 — 1790. Kapitaalboek van het vergroote St. 
Joris Proveniershuis. 

1711. A°. 1709 — 1796. Register van de grafsteden van het 
Proveniershuis in de Groote en Nieuwe Kerken, en van de 
personen die daarin begraven zijn. 

1712. A^. 1707 — 1796. Register der woningen en vertrek- 
ken in het vergroote St. Joris Proveniershuis, en door wie zij 
bewoond worden. 

1713. A°. 1707 — 1796. Register van de proveniers en de 
door hen betaalde gelden. 

17 14. A°. 1707 — 1797. Kasboeken van het vergroote St. 
Joris Proveniershuis. 

1715. A^ 1732 — 1797. Contracten van Regenten van het 
vergroote St. Joris Proveniershuis met proveniers. 

1716. A®. 1733. Staat van het vergroote St. Joris Prove- 
niershuis. 

1717. A°. 1774 — 1795. Kasboekje van Regentessen. 

1718. A°. 1776 — 1796. Register van de lasten van het Pro- 
veniershuis. 

17 19. 1784 — 1796. Balansboek van het vergroote St. Joris 
Proveniershuis. 

1720. Opdragtbrieven aan Regenten van het vergroote St. Joris 
Proveniershuis , van huizen in de Doclstraat en de Kerkstraat ; 
van verschillende jaren. AALMOEZENIERS ARMEN- EN WERKHUIS. I23 

Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis. 

1721. A^ 1598 — 1733. Instructiën voor de beambten. 

1722. A^ 1599— 1690. Stukken betreffende de alimentatie. 

1723. A°. 1609 — 1715. Resolutiën van Burgemeesteren. 

1724. A°. 1613 — 1739. Rekeningen. 

1725. A^ 1650 — 1659. Aanstellingen van Aalmoezeniers. 

1726. Stukken rakende de vereeniging van het Werkhuis met 
de Diaconie in 1786. St. Jans Gasthuis. 

1727. A°. 1602. Rekening van het St. Jans Gasthuis, St. Jans- en Coenen Gasthuis. 

1728. Rekeningen van het St. Jans en Coenen Gasthuis van 
1635, 1649, 1657, 1660 en 1732. St. Remigius Gasthuis. 

1729. A°. 1593 — 1617. Dit is het bouck van St. Remigius 
Gasthuys (Kapitaal- en kasboek). 

1730. A°. 1617 — 1626. Register van ontvang en uitgaaf van 
St. Remigius Gasthuis. St. Jacobs Gasthuis. 

1731. Z. j.' Ordonnantie voor het St. Jacobs Gasthuis. 

1732. A^. 1635 — 1657. Rekeningen van het St. Jacobs Gast- huis. 124 ST. JACOBS GASTHUIS. 

1733. A®. 1715 — 1726. Kapitaalboek. 

1734. 28 Jan. 1600. Ordonnantie van het St. Jacobs Gasthuis. 

1735. Z. j. Staat der goederen van het St. Jacobs Gasthuis. O. L. Vrouwe Gasthuis op Bakenes. 

1736. A^ 1635 en 1657. Rekeningen van O. L. Vrouwe 
Gasthuis op Bakenes. St. Anthonie Gasthuis. 

1737. A°. 1635 en 1657. Rekeningen van het St. Anthonie 
Gasthuis. Vereenigd Vrouwe- en Anthonie Gasthuis. 

1738. A°. 1736. Rekening van het Vereenigd Vrouwe- en 
Anthonie Gasthuis. St. Maartens of Brouwers Gasthuis. 

1739. A°. 1597. Ordonnantie van het St. Maartens of Brou- 
wers Gasthuis. 

1740. A^ 1625 — 1639. Kapitaalboek. 

1741. 10 October 1664. Contract van den scheidsmuur van 
het St. Maartens Gasthuis. 

1742. 10 October 1655. Testament van Jacobjaspersz, waar- 
bij hij aan het St. Maartens Gasthuis bespreekt eene som van 
1000 gulden. Pietershuis. 1743. 23 April 1594. Cornelis, Heer tot Assendelft, ver- 
lijdt aan het Pietershuis de tienden van Nieuwkerk. PIETERSHÜIS. 125 

1744. 21 April 1626. Verlijbrief der tienden gelegen tusschen 
het Sparen , Bodekenssloot en Wesingerluide. 

1745* 7 Junij 1631. Verlijbrief der tienden onder Nieuwkerk. 

1746. 30 April 1636. Verlijbrief der tienden gelegen tus- 
schen het Sparen en Bodekenssloot. 

Ï747- 19 Maart 1653. Verlijbrief dezer tienden. 

1748. A°. 1581 — 1587. Rekeningen der Executeurs van het 
testament van Pieter Uitenhage. 

1749. A*. 1604 — 1653. Verlijbrieven en andere stukken be- 
treffende de tienden onder Nieuwkerk. 

1750. A^ 1658. Rekening van het gesticht. 

1751. A°. i686. Procedure over de nalatenschap van Johan 
Uitenhage de Mist. 

1752. Geslachtlijst der familie Uitenhage. 17» eeuw. Hofje van Gratie. 

1753. Register bevattende afschriften van den fundatiebrief en 
van andere, brieven, opgemaakt in 1581, bijgehouden tot 1635. 

1754. Afschriften van den fundatiebrief; en verdere stukken. 

1755- Staten der goederen en rekeningen van dit Godshuis 
van 1622, 1636, 1657 en 1732. Bakenesser Kamers. 

1756. Rekeningen van de Bakenesserkamers van 1635, 1657 
en 1732. Frans Loenen Hofje. 

1757. 21 October 1605. Testament van Frans Claesz Loenen , 
van Amsterdam. 126 FRANS LOENEN HOFJE. 

1758. 7 April 1614. Acte waarbij Jacob Schoneus , in plaats 
van zijnen vader Willem Schoneus, wordt benoemd tot execu- 
teur van Frans Loenen. 

1759. A°. 1620. Procedure van Claes Arissen Steenkooper 
c«. Jacobus Schoneus c. s. , regenten van het Frans Loenen 
Hofje , over de stichting van eenige kameren door Pieter Ja- 
cobszoon. Priester. 

1760. Rekeningen van Regenten van 1648, 1657, 1733,1743 
en 1745. Hofje van Margriete Gaelen. 

CWannecr dit is opgeheven is niet bekend.) 

1761. 25 Nov. 1600. Testament van Margriete Gaelen, 
waarbij zij bepaalt, dat eenige huizen aan de vest bij de Kruis- 
poort, ten eeuwigen dage zullen worden verhuurd, en de op- 
brengst aan de armen zal worden uitgekeerd. 

1762. I Nov. 1620 — I Mei 1648. Rekening van de admini- 
strateurs der huizen bij de Kruispoort , welke Margriete Gaelen 
in 1600 bij testament had bepaald dat om niet door arme men- 
schen zouden worden bewoond. Stedelijke Ambtenaren. 

Pensionarissen, 

1763. II Sept. 1603. Aanstelling van Mr. Johan de Haan 
tot pensionaris. 

1764. AP. 1603 — 1626, Stukken betreffende de aanstelling 
en het ontslag van Mr. J. de Haan. 

1765. 14 April 1619. Aanstelling van Mr. Gilles de Glarges 
tot pensionaris. 

1766. 29 Dec. 1637. Aanstelling van Mr. Albert Riiyl tot 
pensionaris. STEDELIJKE AMBTENAREN. 12/ 

1767. A°. 1637 — 1654. Stukken betreffende de administratie 
van den pensionaris Albert Ruyl. 

1768. 17 Sept. 1654. Aanstelling van Mr. Adriaan van Stryen 
tot pensionaris. 

1769. A°. 1654. Stukken over de aanstelling tot pensionaris 
van Mr. Adriaan van Stryen. 

1770. 9 Mei 1671. Aanstelling van Mr. Elias Helt tot pen- 
sionaris. 

1771. 20 Jnnij 1672. Aanstelling van Mr. Michicl ten Hove 
tot pensionaris. 

1772. Stukken over de aanstelling tot pensionaris van: Mr. 
Adolph Visser in 1726, Mr. Jacob Gilles in 1730, Mr. Jaco- 
bus van Vechoven in 1730, Mr. Comelis Gerlings in 1732, 
Mr. Paulus Abraham Gillis in 1743. 

1773- Stukken betreffende den pensionaris Mr, Cornelis de 
Ville en andere leden van dit geslacht, van 1682 tot 1752. 

1774. Minuutnotulen door de pensionarissen ter vergadering 
der Staten van Holland en West-Friesland gehouden, van Mei 
1591, 1641, 1646 — 1653, 1658 — 1665, 1672 — 1687, 1690 — 1696, 
1700, 1701,1711, 1713, 1719— 1723, 1728, 1730, 1731, 
1738, 1740, 1766, 1786 en van 12 Jan. 1791 tot Jan. 1795. 

1775. Notulen door de pensionarissen ter vergadering der Sta- 
ten van Holland en West- Friesland gehouden van 14 Oct. 
1716 tot 12 Oct. 1724, en van Mei 1726 tot 22 Jan. 1795. 

1776. A°. 1779 — 1781. Eenigzins uitvoeriger notulen. 

1777. A°. 1636 — 1784. Conceptrapporten der pensionarissen 
over verschillende onderwerpen. 

1778. A°. 1718. Inventaris van alle papieren, liggende op het 
kantoor van den pensionaris te *s Gravenhage. 

Secretarissen, 

1779. A°. 1581 — 1604. Registers bevattende afschriften van 
brieven , octrooijcn , sententicn enz. 128 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

1780. A° 1581 — 1795. Registers van procuratiën , cautiën 
en appellen , die voor schepenen passeren. 

1781. A^' 1589. Stukken over het ontslag van den secretaris 
Jan van Weendt. 

1782. 14 Junij 1589 — 1593. Register ofte prothocol van de 
acten notarieel , die in de secretarie der stadt Haerlem gepasseerd 
zijn. 

1783. A°. 1595. Memoriaal van eenige besoignes van secre- 
tarissen. 

1784. A°. 1637 — 1653. Memoriaal vant geene de procureurs 
den secretarissen der stad Haerlem telcken vierschare die gepas- 
seert es, schuldig blijven. 

1785. A^ 1638 — 1688. Declaratiën van salaris van secreta- 
rissen. 

1786. A°. 1641 — 1647. Stukken der procedure tegen den se- 
cretaris Mr. Jan Akersloot. 

1787. A°. 1670. Deductie beroerende de demissie van den 
secretaris Mr. Andries Ackersloot. 

1788. 22 Jan. 1676 — 1795. R egisters der missieves , toegezon- 
den aan eenige steden en coUcgiën. 

1789. Bladwijzer op de missieves, van 22 Jan. 1676 tot 23 
Febr. 171 2. 

1790. Registers der procuratiën, cautiën en appellen van klei- 
ne zaken, van 1642 tot 11 April 1672 en van 18 Oct. 1696 tot 
31 Maart 1758. 

1791. 6 Sept. 1684 — 1795. Registers van de minuten der at- 
testatiën , procuratiën enz. 

1792. A°. 1692 — 1795. Register van de protocollen der no- 
tarissen, die op de secretarie zijn overgebragt. 

1793. A°. 1701 — 1793. Registers der namen van personen, 
die van andere plaatsen en steden binnen Haarlem zijn ko- 
men wonen. 

1794. A**. 171 2. Rekening van den secretaris Fabricius. STEDELIJKE AMBTENAREN. I29 

1795- 3 ]^^' 1725 — ^795- Afschriften der ingekomen acten 
van indemniteit. 

1796. A°. 1759 — 1772. Salarisboek van secretarissen. 

1797. Tarief voor de salarissen van jsecretarissen. 

1798. A\ 1687 — 1758. Inventarissen van boeken en registers 
op de secretarie berustende , van verschillende jaren. 

1799. Register bij forme van inventaris van al de privilegiën, 
handvesten, octrooijen, sententiën enz., die berusten in de ijze- 
ren kist op de sacristie der Groote kerk. 

1800. Register, inhoudende vier kohieren van privilegiën , sen- 
tentiën en andere stukken , in de Groote kerk bewaard wordende. 

1801. Inventaris der stukken in de sacristie der stad Haarlem 
berustende, met het register hierop; opgemaakt in 1772 door den 
secretaris Graswinckel. 

1802. Register op sommige lOvSse stukken, zoo als die vroeger 
bewaard werden ter secretarie. 

1803. A°. 1420 — 1699. Aanteekeningen van den Secretaris 
Graswinckel uit de thesauriers rekeningen, met register. 

1804. A^ 1426 — 1600. Nalezingen, op de thesauriers reke- 
ningen, door den secretaris Graswinckel. 

1805. A°. 1450 — 1739. Extracten uit de registers der con- 
tracten . 

1806. A^ 1501 — 1748. Extracten van de voornaamste zaken 
uit de resolutiën der Vroedschap. 

1807. A°. 1501 — 1762. • Extracten van de voornaamste resolu- 
tiën der Vroedschap. 

1808. A°. 1501 — 1795. Extracten van de voornaamste zaken, 
voorkomende in de resolutiën der Vroedschap, bijeengebragt 
door den secretaris Graswinckel. 

1809. A^'. 1518 — 1622. Extracten uit de registers van Bur- 
gemeesters en uit die van den Geregte, bijeengebragt door den 
secretaris Graswinckel. 

18 10. A°. 1518 — 1700. Extracten uit het register van Hee- 
ren Burgemeesters , bevattende resolutiën betreffende de neringen. 

II 9 130 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

1811. A°. 1593 — 1758. Aanteekeningen uit de resolutiën van 
den krijgsraad. 

1812. A^ 1602 — 1688. Aanteekeningen uit de resolutiën der 
Vroedschap en uit die van Burgemeesters, betreffende de Heer- 
lijkheid Heemstede. ♦ 

1813. A°. 1607 — 1610. Korte aanteekeningen uit de contrac- 
ten , tusschen de Heercn van Heemstede en de stad Haarlem 
gesloten. 

1814. A°. 1623 — 1795. Register van de voornaamste zaken 
voorkomende in de resolutiën van Burgemeesters. 

1815. A°. 1651 — 1750. Stukken behoorende bij de extracten 
uit de resolutiën der Vroedschap. 

1816. A°. 1700 — 1748. Extracten uit de resolutiën van Hee- 
ren Burgemeesters. 

18 17. A°. 1700 — 1750. Extracten uit de resolutiën van Bur- 
gemeesters, met de kopijen uit de verzameling der ingekomen 
stukken van 1748 tot 1750. 

1818. A°. 1701 — 1760. Extracten uit de memorialen van 
Burgemeesters. 

18 19. Aanteekeningen van merkwaardigheden uit de archieven 
der stad, bijeengebragt door den secretaris Graswinckcl. 

1820. Verzameling van ^authentieke stukken, door den secreta- 
ris Graswinckel vervaardigd. 

Ontvangst van belastingen en andere inkomsten^ aan 

secretarissen opgedragen, 

a. Accijnsen. 

1821. SP. 1581 — 1674. Rollen voor de verpachtingen der 
accijnsen. 

De jaren 1584, 1589, 1590, 1591 , 1Ö07, i5i2, i5i4, 1532, 1635, 1642, 164(5 en 
1672 ontbreken. 

1822. Ao. 1581 — 1588. Rekeningen van den vreemden bier- 
accijns, het koren-, molen-, brouw- en schrijfgeld. 

1823. Rekeningen van den wijn-accijns van 1583, 1584 en 1586. STEDELIJKE AMBTENAREN. I3I 

1824. A°. 1608 — 1753. Staten en rekeningen der collectieve 
accijnsen, over verschillende jaren. 

1825. A^. 1610. Stukken over den ijk. 

1826. A°. 1627 — 1775. Rekeningen en verdere stukken over 
den accijns op de wijnen, mee, azijnen, brandewijnen en ge- 
distilleerde wateren. 

1827. A°. 1628 — 1746. Rekeningen en verdere stukken over 
den bier-accijns. 

1828. Ao. 1632 — 1750. Stukken betreffende den impost op 
den turf. 

1829. A°. 1637 — 1679. Rekeningen en staten van het waag- 
en weeggeld. 

1830. Staten en verdere stukken van het gemaal, van 1650 
tot 1680 en van 1750 en 1751. 

1831. Ao. 1659 — 1663. Stukken over het molengeld. 

1832. A°. 1667. Register der boeten wegens sluikerij en 
ontduiking van 'slands impositiën en stads accijnsen. 

1833. Ao, 1687 — 1688. Register van den inslag der tappers 
in den Hout. 

1834. A°. 1687 — 1691. Register van den accijns op de wij- 
nen, door de herbergiers in den Hout betaald. 

1835. A°. 1688. In- en uitslag van de varkens. 

1836. A°. i688. Register van aangifte van het buitenbrood 
en beschuit. 

1837. Runderboek van Aug. tot Decemb. 1688. 

1838. A^ 1707 — 1795. Rekening van de wijn-, brandewijn-, 
kofRj- en thee-verkoopers. 

1839. A°. 1715— 1794. Rekening van den accijns op het schein. 

1840. A°. 17 16 — 1794. Rekening van de drie gulden bier- 
verkoopers. 

1841. Register van de bieren van 1708, 1772— 1795. 

1842. A°. 1729 — 1747. Register van de gezworen bierwer- 
kers, turftonsters, slagers, molenaars, pachters, grutters enz. 

II. 9 * 132 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

1843. A°. 1750. Staten van ontvang en andere stukken over 
het bestiaal. 

1844. Register van de collectieve accijnsen van 1752 tot en 
met 1787 en van 1793 tot 1795. 

1845. Collecteboek der stads accijnsen over den wijn en de 
mee van 1754 en van 1771 — 1795. 

1846. Journaal houdende den geheelen ontvang en uitgaaf van 
stads brandhout, van 1757 en van 1770 tot 1795. 

1847. ^°- 1757 — 1795- Register van het brouwgeld. 

1848. A^ 1769 — 1795. Register van aangifte van het ge- 
distilleerd. 

1849. A°. 1769--1795. Journaal, houdende den geheelen 
ontvang en uitgaaf van den stads turf 

De jaren 1775, 1779, 17SÖ en 1788 ontbreken. 

1850. A". 1770 — 1795. Aangifte der bakkers en accijnzen 
op 't gemaal. 

1851. A°. 1770 — 1795. Register van den ontvang van den 
accijns op het bestiaal. 

1852. A°. 1773 — 1795. Register der drie-gulden bieren. 

1853. A^* ^77^ — Ï795- Journaal houdende den geheelen ont- 
vang en uitgaaf van stads kolen. 

Het jaar 1793 ontbreekt. 

b. Ferschillende belastingen. 

1854. Rekeningen van het pondgeld of so^^cn penning van de 
verkochte huizen en erven binnen Haarlem, van 1582 — 1588, 
1589, 1591, 1592, 1595— 1598. 

1855. A°. 1589 — 1795. Rekening van hetgeen van de hoofd- 
manschappen is ontvangen en wederom uitgegeven ten behoeve 
van de nachtwacht. 

1856. Ao. 1599. Register van den ontvang van den 40"^" en 
30"^" penning van den verkoop van onroerende goederen. 

1857. Staten van ontvang van den thijnspenning van landen 
gdegen binnen de vrijheid van Haarlem, welke niet vrijgekocht 
zijn, van 1592 — 1613, 1615 — t6i8, 1620 en 1636. STEDELIJKE AMBTENAREN. I33 

1858. Verpachting van het puin en vuihiis van 1605, 1661, 
1667 en 1670. 

1859. Aug. 1633 — 1795. Memoriaal van dagclijkschen ont- 
vang van den 20"^", 40"^" en 80"^° penning. 

1860. A°. 1635 — 1749. Staten en rekeningen van het zout-, 
zeep-, heeren- en redemptiegeld. 

1861. Sept. 1637 — Sept. 1638. Blaffert van de gelden van den 
^Qsten efi 208^^" penning door den secretaris ontvangen. 

1862. II Maart 1656 — 1795. Register van de aanteekcning 
der transporten van roerende goederen , voor notarissen en ge- 
tuigen gepasseerd ingevolge de keur van 16 Maart 1656. 

1863. A.^* 1657^ en 1658. Lijsten van ontvangst van het 
poorterregt. 

1864. A^ 1658 — 1795. Register van aangifte voor het regt 
van den 20"^" penning. 

1865. Aanteekenboek van verkochte huizen en erven, van 
1660 tot 29 April 1693. 

1866. Kleine armenstaat der gelden ontvangen van alle hui- 
zen en gronden , welke verkocht worden ten behoeve van het 
Arme-kinderhuis , volgens resolutie van 15 November 1660, 
van j66o — 1724 en van 1785 — 1793. 

1867. Staten van de boeten van de ongefundeerde processen , van 
1664 tot April 1665, van 1676 tot 1742 en van 1754 tot 1788. 

1868. 20 Aug. 1665— 1795. Registers van de ter secretarie 
geregistreerde obligatiën, waarvan de 40"^ penning met Vio 
verhooging is betaald. 

1869. A°. 1669. Register van ontvang van den impost op 
de wijnen over Haarlem en de omliggende dorpen. 

1870. A°. 1671. Kohier over de stad Haarlem, van de per- 
sonen, die in het middelvan de wijnen quotisabel bevonden zijn. 

1871. A°. 1671. Kohier van de gequoteerde personen in de 
respectieve dorpen onder de verpachting der stad Haarlem res- 
sorterende, in het middel van de wijnen. 


134 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

1872. Staten van ontvang van den 40"^° penning van de con- 
stitutiën en transporten en van den ao«en penning van de col- 
laterale successie van i Oct. 1673 — 1714, 1727 — 1783. 

1873. Register van den ontvang van den 40*^*^" en 8o«^° pen- 
ning van alle verkochte huizen en erven binnen Haarlem en den 
vrijdom van dien, over de jaren 1675— 1681, ^695 — 1703, 
1729— 1783. 

1874. A°. 1679 — 1718. Stukken over het ontvangen der con- 
vooijen en licenten. 

1875. 8 April 1680 — 8 April 1681. Copije van de Cramers- 
zeep over Haarlem. 

1876. A°. 1680 — 1723. Rekening van den ontvang van oort- 
gens of 80^^^^" penning over de verkochte huizen en gronden 
ten behoeve van het Kinderhuis, volgens resolutie van 15 Au- 
gustus 1659. 

1877. A°. 1688 — 1709. Grootc armenstaat of rekening der 
oortgcns, gecollecteerd binnen Haarlem, volgens resolutie van 
15 Augustus 1659. 

1878. A°. 1682 — 1748. Lijsten van doleantiën en verdere 
stukken betreffende de personele quotisatie. 

1879. 6 Nov. 169 T — 30 Sept. 1742. Staat of rekening van 
den 40"^" penning van vrijwillige verkoopingen van meubilaire 
goederen. 

1880. A°. 1703 — 1708. Rekening van de recognitie der gor- 
ters of grutters , tot redemptie der verhooging van den accijns op 
den boekweit. 

1881. A^. 1703 — 1795. Rekening van den Annatus of ste- 
delijke belasting op de ambten. 

1882. Aanteekenboek van verkochte huizen van de jaren 171 1, 
1712 en 1715. 

1883. A°. 1715. Kohieren van het familiegeld over de ver- 
schillende vendels van den St. Joris Doelen. 

1884. A°. 1718 — 1733. Kohier van de quotisatiën van 't 
zout-, zeep-, heeren- en redemptiegeld. STEDELIJKE A^JBÏIÏ,NAREN. I35 

1885. 17 Oct. 1720 — 1795. Staten van het trouwen en be- 
graven. 

1886. A°. 1721 — j.788. Rekening van den ontvang van het 
regt van exue. 

1887. Ao. 1721 — 1795. Rekening van de recognitiën der 
gilden, op het veranderen der overlieden. 

1888. I Oct. 1722-— Maart 1732. Staten van den 40"^" pen- 
ning der verkochte huizen, erven en obligatiën en den 20"*^" 
penning der coUaterale successie. 

1889. Oct. 1723 — uit. Maart 1755. Staten van den 40"*^^" en 
2osten penning der verkochte huizen, erven en schuldbrieven, en 
den 2o"«" penning der coUaterale successie. 

1890. I Oct. 1729 — Maart 1741. Staten van den ^o'^^^ pen- 
ning der verkochte huizen, erven en obligatiën, en den 20*"" 
penning der coUaterale successie. ^ 

1891. A°. 1730. Lijsten van tauxatie der doleantiën over de 
personeele quotisatie. 

1892. A^ 1733- Kohier van het koffij- en theegeld. 

1893. A°. 1742 — 1744. Stukken over den ontvang van het 
koffij- en theegeld. 

1894. A°. 1742 — 1745. Lijsten betreffende de personeele quo- 
tisatie. 

1895. I October 1742 — 1795. Staten en rekeningen van den 
40'^®'' penning en Vio verhooging, mitsgaders den 80^^^" penning 
en Vio verhooging van den publieken verkoop van huisraad enz. 
en van de verkoopingen bij executie. 

1896. Erfhuisregisters door de secretarissen gehouden van 
8 Julij 1744 tot 1793; zijnde catalogussen met de prijzen en 
namen der koopers. 

1897. Registers van de verkoopingen van bloemen en bloem- 
bollen van 21 Sept. 1744 tot en met 1795; zijnde catalogussen 
met de prijzen en namen der koopers. 

1898. A°. 1744 — 1795. Register van aangeving van ver- 
kochte perceelen. 136 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

1899. A^. 1745 — 1746. Memoriaal der besoignes en resolu- 
tiën , over de doleantiën op het stuk der quotisatic. 

19C0. A°. 1745 — 1746. Kassaboek van de personeele quotisatie. 

1901. Kohier der personeele quotisatie. 

1902. A°. 1745 — 1751. Memoriaal van de missieves aan com- 
missarissen over de doleantiën, suppletie en redres der quotisa- 
tie, personeele taxatie en verpachtingen. 

1903. A°. 1747 — 1753. Staten der recognitiën aan de Gods- 
huizen. 

1904. Lijsten der ambten en bcneficiën, waarvan volgens re- 
solutie van 26 Augustus 1754 recognitiën aan het Kinderhuis 
en de klapwacht zullen worden betaald. 

1905- ^ J^^' 1755 — 1795- Staten van den 20^^^", 15^^" en ic^^" 
penning der collatcralc successie en van den 4o"cn penning der 
verkochte huizen, erven en schuldbrieven. 

1906. Register van ontvangst van den vendumeester der ver- 
koopingcn van roerende goederen van 1763 en 1764, 1770 — 
1778 en van 1777 — 1780. 

1907. Registers van de verkoopingen bij executie van roe- 
rende goederen, van 13 Febr. 1772 tot 1795; zijnde catalogus- 
sen met de prijzen en namen der koopers. 

1908. Register van de verkoopingen van schilderijen, van 7 
April 1772 tot 1795; zijnde catalogussen met de prijzen en de 
namen der koopers. 

1909. Rekening der geëxecuteerde hypotheken van 1773, 1775, 
1781, 1784 en 1787. 

19 10. Registers van de verkoopingen van panden op verzoek 
van taxeerders, van 17 Febr. 1774 tot 1795; zijnde catalogus- 
sen mei de prijzen en de namen der koopers. 

191 1. A°. 1775 — 1795. Register houdende aanwijzing der 
personen, die de belasting op de ambten zullen betalen, met 
den ontvang van dien. 

1912. A"". 1775 — 1795. Rekening der verhoogde burgcrregten. 

1913. A"". 1776 — 1795. Staten van ontvang van den 40"^" en STEDELIJKE AMBTENAREN. I37 

gosten penning van alle verkochte huizen en erven binneti Haar- 
lem en den vrijdom van dien. 

1914.' A°. 1778 — 1795. Staten en rekening van den 8o"<^» 
penning van de meubilaire goederen. 

1915. Kohier van al de vermogende burgers en ingezetenen 
van Haarlem, die ingevolge de ordonnantie van H. E. G. M. 
d. d. 17 Sept. 1779 in het middel van de wijnen getauxeerd zijn. 

1916. A*^. 1787 — 1795. Register van den ontvang van den 
2o«en en 4o''^cn penuiug. 

1917. A°. 1790— 1795. Register van ontvang van den 25"^" 
penning. Commissarissen van de kleine Bank van Justitie. 

Opgerigt in 1Ö13. 

1918. A*^. 1613 — 1795. Rollen van de kleine bank van Justitie. 

1919. Losse processtukken voor de kleine bank, over ver- 
schillende jaren. Postmeesters. 

1920. A°. 1613— 1735. Resolutiën betreffende het aanstellen 
van postdirecteuren en het verzenden van brieven. Vinders der buurten. 

1921. A°. 1650. Verdeeling van al de buurten binnen de stad. 

1922. A°. 1623 — 1704. Register van ontvang en uitgaaf van 
de vinders der buurt van de Koningstraat. Boden. 1923. A°. 1770 — 1793. Rekeningen van de stadsboden. 

1924. A°. 1766 — 1785. Register van bodeloonen. 138 STEDELIJKE AMBTENAREN. 

Broodwegers. 

1925. A°. 1661 — 1795. Aanschrijvingen. 

1926. A°. 1644 — 1795- Memoriën en rapporten. 

1927. A°. 1660 — 1795. Brieven. 

1928. A^. 1659 — 1722. Rekeningen. 

1929. A°, 1723 — 1740. Lijsten van te Haarlem gebruikte 
granen. 

1930. A°. 1701 — 1795. Diverse stukken. 

1931. A°. 1741. Prijzen der granen. Broodzettingen van 
1632, 1698 en 1741. Commissiën wegens de stad Haarlem in andere 

collegiën. 

Afgevaardigden van Haarlem in het collegie van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van het Hondsbosch en de duinen 

tot Petten. 

1932. Stukken betreffende het Hoogheemraadschap aan Haar- 
lem medegedeeld, van 1619-1767 en van 1780 — 1795. 

1933. Register, bevattende stukken van de vroegste tijden; op 
last van Burgemeesters d. d. i Junij 171 3 overgeschreven en bij- 
gehouden tot 1795. 

1934. A°. 1627. Procedure van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
mitsgaders den kastelein van het Hondsbosch en duinen tot 
Petten, impetranten in cas van maintenue, c*. den Heer Johan 
van Wassenaer, Houtvester van Holland c. s., over het jagen 
in de duinen. 

1935. A°. 1723. Stukken betreffende het proces in cas van 
maintenue, tusschen die van Alkmaar en het Hondsbosch, over 
de vrije doorschutting van de poorters van Alkmaar door de 
groote Schutsluis te Zaandam. COMMISSIEN WEGENS DE STAD HAARLEM ENZ. I39 

Afgevaardigden van Haarlem in het collegie van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden der Uit'waterende sluizen in Kenne- 

merland en fFest^Friesland. 

1936. A^. 1599 — 1693. Stukken aan Haarlem medegedeeld. 

1937. A°. 1620 — 1693. Rekeningen van de uitwaterende sluizen. 

1938. Register van stukken van de vroegste tijden af, betref- 
fende de Uitwaterende sluizen, overgeschreven op last van Bur- 
gemeesters, van I Junij 171 3 — 15 April 1794. 

Haarlemsche afgevaardigden in de commissie van superinten- 

dentie over de zeedijken der Vier Noorder Coggen 

of van den fFest-Frieschen Zeedijk, 

1939. Stukken aan Haarlem medegedeeld, van 1599, 1641 tot 
1738. 

1940. A°. 1599 — 1715. Rekeningen der Vier Noorder Coggen. 

1941. A°. 171 1. Deductie van de superintendenten der vier 
Noorder Coggen tegen die van Schagen, Geestmer-ambacht en 
de Niedorper Coggen, betreffende den West-Frieschen wierdijk. 

1942. Register van stukken betreffende Haarlem en de Noor- 
der Coggen, overgeschreven op last van Burgemeesters volgens 
besluit van i Junij 1713, loopende tot 1732. 

Hoogheemraden van Rijnland 'wegens de stad Haarlem. 

1943. A°. 1581 — 1779. Stukken van wege het Hoogheem- 
raadschap aan Haarlem medegedeeld. 

1944. OmmCvSlagen van den Sparendammerdijk van 1592, 1593, 
15999 1600, 1604, 1621, 1622, 1628, 1629, 1631 — 1638,1640, 
1642, 1643, 1647, 1649 -1659, 1663, 1665— 1673, 1676,1678, 
1681 — 1686, 1688- 1712, 1717, 1718, 1725 — 1751, 1760— 
1771, 1776 -1779. 

1945. A^ 1591 — 1634. Aanteekeningen van hetgeen in de 
registers van de Vroedschap en van Burgemeesters, omtrent 
Rijnland voorkomt. 140 COMMISSIEN WEGENS DE STAD HAARLEM ENZ. 

1946. A^. 1591 — 1725. Stukken betreffende de helmbeplan- 
ting in het Haarlemsche kwartier. 

1947. A°. 1594. Procedure van Jan x\driaensz. Bakker en 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, contra ambachtsbe- 
waarders van Pijnacker, over land onder Zoetermeer c. a. 

1948. A\ 1614. Procedure van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Rijnland, contra Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
over de landscheiding. 

1949. A°. 1624— 1725. Declaratiën van vacatiën van Burge- 
meesters en pensionarissen van Haarlem, voor besoignes, ten 
behoeve van Rijnland waargenomen. 

1950. A°. 1627— 1673. Notulen gehouden door de Haar- 
lemsche afgevaardigden. 

1951. A°. 1668 — 1673. Procedure van Rijnland, contra die 
van Amsterdam en Amstelland, over de afscheiding der wate- 
ren in de Aar eft Drecht. 

1952. A°. 1585. Procedure van Rijnland, contra de steden 
Delft en Leiden, over het varen door den Bilderdam. 

Bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie ter 

Kamer Amsterdam, 

1953. A^. 1642 — 1748. Stukken, besoignes en resolutiën, 
voornamelijk betrekking hebbende op de maatregelen tot bevor- 
dering der Haarlemsche manufacturen en bijzonder van de zij- 
dereederij. 

Bewindhebbers der West-Indische Compagnie ter Kamer 

Amsterdam, 

1954. Ao. 1670 — 1739. Stukken, besoignes en resolutiën 
dienaangaande. 

Poldermeesters van den Schoterveenpolder, 

1955. A°. 1633 — 1662. Ordonnantiën en verdere stukken 
betreffende dezen polder. AMBTEN BINNEN HAARLEM. I4I 

Ambten binnen Haarlem. 

Baljuw^ Houtvester en Stadhouder van de leenen van 

Brederode. 

1956. 5 October 1582. Keuren en ordonnantiën, gemaect bij 
Joncheer Aelbregt van Egmondt, houtvester van de heerlicheyt 
van Brederode, Bergen ende Cooge, van wegen de deurluchti- 
ge hoochgeboorne Vorstinne, Keurvorstinne, Paltsgravinne des 
rijcs, hartsoginne in Beijeren , geboren gravinne van Nieuwenaerde 
ende van Limburch, ende Duwagiere van Brederode, voordesen 
jegenwoordigen jaere lxxxii, beginnende viii octobris ende 
bij advys van haere F. E. M^ knapen der voors. heerlychey- 
den gedurende tot lichtmisse anno xv^lxxxiii, bij provisie en 
manieren ende op de boeten soe hier nae volgt. 

1957- 5 Julij 1583- Bestek voor het herbouwen van den 
windmolen in Sandpoort. 

1958. 6 Maart 1591. Publicatie van Schout en Schepenen 
van Tetterode, Aelbrechtsberg , O verveen en de Vogelensang, over 
de schade door losloopende dieren in de wildernisse aangerigt. 

1959. 20 Aug. 1602. Ordonnantie op de wildernissen van 
Brederode. 

1960. A°. 1604. Memorie omtrent de opbrengst der vlastiend. 

1961. 10 Oct. 1605. Ordonnantie op het betalen der huren 
en erfpachten. 

1962. Z. j. Publicatie van Hans Wolphert, heer tot Brede- 
rode, betreffende het storen der zwanen. 

1963. 21 Junij 1629. Mandement van de buren van O ver- 
veen, Aelbrechtsberg en Vogelensang, bewerende dat zij van de 
moeskruiden geen tiend verschuldigd zijn. 

1964. 17 April 1633. Placaet beroerende de onghequalifi- 
ceerde Personen, op eenighe acten jaghende. 

1965. 7 Oct. 1635. Publicatie op het schouwen van het Spuy, 
de Houtvaarten andere wateren, in de Houtvaart uitkomende. 

1966. Z. j. Ordonnantie van Johan Wolphert heer tot Bre- 
derode, betreffende het jagen op hartjesdag. 142 AMBTEN BINNEN HAARLEM. 

1967. Z. j. Publicatie van Johan Wolphert heer tot Brede- 
rode, omtrent de scheiding der wildernissen. 

1968. 25 Jiinij 1640. Johan Wolphert van Brederode ver- 
biedt het jagen in de wildernissen , vroeger te beginnen dan eene 
maand na St. Jacob, 

^9^9 * 5 Junij 1640. Johan Wolphert van Brederode verbiedt 
om binnen den tijd Van een jaar op hazen te jagen. 

1970. 30 Julij 1646. Publicatie betreffende het heffen binnen 
de heerlijkheid van tien stuivers van iedere ton bier en van twee 
stuivers van iedere stoop wijn, ten behoeve van de kerk van 
Aelbrechtsberg en de predikanten- en schoolmeesterswoningen 
aldaar. 

1971* 7 J^ï^y 1648. Verbod om tusschen St. Jacob en Ban- 
nisse binnen de heerlijkheid op hazen te jagen. 

1972. A°. 1650. Ordonnantie op den ijk der melktonnen. 

Baljuwefj van Kennemerland ^ later ook van Brederode. 

1973. Ao. 1604. De Procureur-Generaal uit den naam en van 
wege de Hooge Overheid en Grafelijkheid, impetrant en relief 
d' appel ter eenre, en Schepenen en Regeerders van Limmen, 
Castricum, Uitgeest, Heiloo en Oostdom in hetzelfde cas ter 
andere zijde, ter zake van het maken van eenige keuren bij 
Baljuw en leenmannen van Kennemerland. 

1974. A°. 1606 — i6o9, Acten waarbij de Baljuw afstand doet 
van procedures tegen Haarlemsche poorters. 

1975. A°. 1609. Declaratie van costen en oncosten ghedaen 
ende ghedebourseert by David Colterman bailliu van Kennemer- 
lant, over de onquesten, informatien, proceduren ende vervolch 
van deyn, op ende jegens Jan Fluren, jonggesel van Aelsmeer, 
ter saecke van de manslach ende dieverijen bij hem gecommitteerd. 

1976. Z. j. Instructye om een schout in Kennemerland sijn 
dagelykse boeten ende recht te moghen winnen. 

1977. 21 Jan. 1644. Keur van Baljuw en Leenmannen van 
Kennemerland tegen het vechten met messen. i AMBTEN BINNEN HAARLEM. 143 

1978. 6 Mei 1649. Keur van Baljuw en Leenmannen op „den 
ijck en den brant van de melcktonnen." 

1979. Brieven van de Staten van Holland en West-Friesland 
aan den Baljuw van Kennemerland geschreven, van 1750 — 1755, 
17579 1758 en 1759. 

1980. Ao. 1600- 1696. Crimineele rollen. 

1981. Civiele rollen van 1600 — 1669, 1676 — 1696. 

1982. Ao. 1721 — 1742. Memorialen. 

1983. A°. 1670 — 1736. Registers van commissarissen. 

1984. A°. 1658— 1750. Resolutieboeken. 

1985. RoUe van de vierschaar van 1615- 1617, 1644— 1649 
en van 1671 — 1674. 

1986. Ao. 1657 — 1676. Extraordinaris vierschaar. Schutterij. 

1987. 28 Oct. 1581. Scabiuale acte houdende opdragt eener 
jaarlijksche rente van ƒ7: 16:4 aan den krijgsraad. 

1988. 16 Mei 1591. Huufcedul van den ouden schutters- 
doelen. 

1989. 2 Jan. 1653. Verklaring van den krijgsraad, dat hij 
drie balken heeft doen leggen in den muur van Michiel Pie- 
terszoon van Veenenburg, tot wederopzeggens toe. 

1990. 28 Oct. 1684. Schuldbekentenis van Andries de Bock, 
hospes van het Heeren-logement, wegens onvoldane huurpen- 
ningen. 

1991. A°. 1593 — 1794. Resolutiën van den krijgsraad. 

1992. A°. 1593 — 1750- Registers op de Resolutiën van den 
krijgsraad. 

1993. A°. 1583 — 1788. Ingekomen stukken bij den krijgsraad. 

1994. A°. 1593— 1718. Rollen van* de officieren en man- 
schappen van de beide schutterijen. 144 SCHUTTERIJ. 

1995. A°. 1630— 1795. Kapitaalboeken. 

1996. Ao. 1648— 1795. Kasboeken. 

1997. A^ 1657— 1777. Poortenboek. 

1998. A°. 1669 — 1795. Contribiiantboeken. 

1999. A"^. 1752. Wachtboek van de i^, 3*^ en 4*^ divisie en 
van den St. Joris doelen. 

2000. A°. 1752 — 1795. Uitkoopboek. 

2001. A°. 1767 — 1795. Notitieboek van de poortwachters. 

2002. A°. 1776— 1795. Wachtgcldboeken. 

2003. A°. 1777 en 1778. Verantwoordboek van het wacht- 
en uitkoopgeld. 

2004. 12 Maart— 2 October 1787. Kasboek der collecten ten 
behoeve van de uitgetrokken manschappen. 

2005. Ao. 1789 — 1795. Verantwoordboek van het wachtgeld. 

2006. A*'. 1789— 1795. Verantwoordboek van het uitkoop- 
geld. 

2007. Sept. 1793-— 1795. Register der resolutiën, genomen bij 
penningmeesters van den burger-krijgsraad. Compagnie vrijwilligers onder de spreuk 

Pro Aris et Focis. 

Deze compagnie werd in 1734 opgerigt door Daniel de Burlett, onder de spreuk Spon f e 
et fidelitate ^ doch verviel spoedig. In 1747 werd zij op nieuw georganiseerd en 
bleet' bestaan tot In 1787 , toen zij bij de schutterij als derde bataillon 
onder hare spreuk Pro Aris et Focis werd ingelijfd. 

aoo8. A°. 1747—26 April 1787, Notulen van den krijgsraad, 
benevens lijsten der leden. 

2009. A°. 1775— 1787. Ingekomen stukken bij den krijgs- 
raad. 

2010. A°. 1778 — 1787* Rekeningen van de compagnie. KERKGENOOTSCHAPPEN. 145 

R. Cath. Kerk. 

201 1. A°. 1690 — 1742. Stukken betreffende de verschillen 
tiisschen de Roomsch-Catholijken en de Bisschoppelijke Klerezy. Nederduitsch Herv. Kerk, 

2012. A°. 1581 — 1753. Naamlijst van predikanten, ouderlin- 
gen en diakenen. 

2013. A°. 1581 — 1753. Naamlijst van de ouderlingen. 

2014. A°. 1581 — 1755. Naamlijst van de diakenen. 

2015. A°. 1615 — i6i8. Stukken betreffende het geschil, ont- 
staan tusschen Burgemeesters en kerkeraad, over het benoe- 
men van twee predikanten, in plaats van Joh. Bogaars en W. 
de Haze. 

2016. A°. 1624 — 1683. Resolutiën betreffende de Nederd. 
Herv. Gemeente, alsmede de Noord-HoUandsche Synode, in 
1651 binnen Haarlem gehouden. 

2017. A°. 1626 — 1770. Resolutiën en verdere stukken , be- 
treffende het beroepen van predikanten. Walsch Herv. Gemeente. 

2018. A®. 1636 — 1704. Resolutiën en rekeningen, betreffende 
de Walsch Herv. Gemeente. 

2019. A°. 1672 — 1739. Rekeningen en verdere stukken van 
de Société des dames fran^aises binnen Haarlem. 

2020. Register van de onkosten en uitgaven van de Fransche 
Sociëteit, gehouden door den Heer ten Hove en opgemaakt in 1685. Doopsgezinde Gemeente. 

2021. A°. 1591 — 1685. Resolutiën en verdere stukken, betref- 
fende de Hoogduitsche-, Friesche- en Vlaamsche Doopsgezinde 
gemeenten, die later (in 1784) vereenigd zijn. 

II. 10 146 ARMKANTOREN. 

Armkantoren. 

Armbestuur in het algemeen. 

2022. A°. 1792 — 1795. Origineele stukken, betreffende het 
armbestuur. 

Vereenigd Nederd. Herv. Diaconie- en Aalmoes seniers-^ 

Werkhuis. 

2023. A^ 1636 — 1768. Aanteekeningen uit de resolutieboeken. 

2024. A'', 1632 — 1710. Extracten uit de belangrijkste resolu- 
tiën door de diaconie genomen, 

2025. A°. 1770 — 1795. Notulen van de huisdirectie van het 
Ned, Geref. Diaconie- en aalmoezeniers-armenhuis. 

2026. A°. 1731 — 1795. Notulen van de Groote-diaconie. 

2027. A°. 1748 — 1772. Resolutieboek van het Diaconiehuis. 

2028. Z. j. Nadere ordonnantie ende reglement waemaer de 
diaconen de armen sullen bedienen. 

2029. A°, 1601 — 1795. Stukken betreffende transporten van 
obligatiën aan het Diaconiehuis. 

2030. A°. 1627 — 17 10. Staten uit de jaarlijksche rekeningen 
der diaconie. 

2031. A°. 1646 — 1795. Losse stukken betreffende het finan- 
tiewezen. 

2032. A°. 1651. Procedure van diakenen der Ned. Herv. en 
Walsche Gemeenten te Haarlem c* de executeurs van Willem 
Heythuyzen. 

2033. A°. 1657 — 1701. Notitie van den ontvang en uitgaaf, 
gedaan voor rekening van de diaconie. 

2034. A°. 1664. Artikelen beraamd op eenige punten , de 
dienst der diaconie betreffende. 

2035. A°. 1665 — 1795. Aanschrijvingen. 

2036. A"^. 1680. Procedure van diakenen c* Jacobus van 
Oudenhoven. ARMKANTOREN. I47 

2037. A^ 1746 — 1795. Rekesten. 

2038. A^ 1746 — 1795. Brieven en boedelpapieren van ge- 
alimenteerden. 

2039. Grootboeken van 1746 — 1750 en van 1761 — 1795. 

2040. A^. 1754 — 1767. Register van erfenissen en donatiën. 

2041. A°. 1780 — 1795. Kapitaalboek. 

2042. Papieren betreffende legaten van de Heeren Mattheus 
en van der Poorten, in 1781 vermaakt. 

2043. A°. 1788 — 1795. Algemeene maandstaten. 

2044. A°. 1786 — 1795. Kasboeken. 

2045. Z. j. Reglementen en Instructiën voor het Diaconiehuis 
en voor verschillende beambten. 

Roomsch'Cath. Armwezen. 

2046. A°. 1719. Memorie, vervattende de resolutiën so bij 
de Vroedschap als bij Burgemeesteren, genoomen , met betrek- 
king tot de roomsche armen en derselver separatie van de aal- 
moesseniers armen. 

2047. A°. 1721 — 1733. Rekening van de timmerij van het 
Roomsche armenhuis, alsmede derselver inkomsten en lasten. 

2048. Rekeningen van de Roomsche armen van 1715 — 1723, 
van 1735 — 1792 en van 1794. 

2049. A°. 1732 — 1770. Rekening van de goederen behoorende 
tot de Jesuitenorde ofte statie. 

I De 27e rekening ontbreekt. 

2050. A°. 1742 — 1757. Stukken over den staat van het 
Roomsche armhuis. 

2051. Lijst van de personen, die aandeel hebben in de ton- 
tine voor het Roomsch-Cath. Weeshuis, in 1757 opgerigt. 

Kantoor van August inus Alstenius Blommer t, 

I 2052. 30 Sept. 1659. Testament van den Heer Augustinus 

Alstenius Blommert. 

II. 10 ♦ 148 ARMKANTOREN. 

2053. 14 Nov. 1659. Inventaris van zijne nagelaten goederen. 

2054. A°. 1660 — 1691. Stukken, dit fonds betreffende. 

2055. A". 1662 — 1795. Rekeningen van het kantoor van 
Blommcrt. 

Kantoor van Spijkerboor en Palestijn. 

2056. A°. 1730 — 1795. Rekeningen van de goederen nage- 
laten door den Heer Cornelis Jansz. Spijkerboor. 

2057. 28 Maart 1735. Inventaris van de goederen nagelaten 
door den Heer Vincentius Paleslijn. 

2058. Mei 1745 — 1769. Rekeningen van de goederen nage- 
laten door den Heer Vincentius Palestijn. Gilden en neringen. 

2059. 10 Aug. 1776 — 1798. Register bevattende de namen 
van deken en vinders van al de gilden. 

Azij'nkruijerS'gild, 

2060. 19 Maart 1704. Aanstelling van een azijnkruijer. 

Bezemmakers-gild. 

2061. A^. 1663 — 1791. Gildeboek, bevattende de namen der 
leden. 

Bier werk er s- gild. 

2062. A°, 1605 — 1667. Dispositiën van Burgemeesters. 

Boekdrukkers , boekbinders en boekyerkoopers-gild. 

2063. A°. 1616 — 1795. Register van de namen der overlie- 
den, gildebroeders en leerjongens. 

2064. A°. 1616 — 1795. Kasboek. 

2065. A°. 1706 — 1795. Aanstellingen van deken en vinders. 

2066. A°. 1707 — 1795. Aanschrijvingen. 

2067. A°. 1788. Instructie voor den knecht. 

• 

GILDEN EN NERINGEN. I49 
Broodbakkers-gild. 


ao68. 


A°. 


1593- 


-1676. Stukken betrefFende de broodzetting. 


2069. 


A°. 


1605- 


-1 795. Memorieboek. 


2070. 


A°. 


1612- 


-1764. Stukken van verschillenden aard. 


2071. 


A°. 


1699- 


- 1 795. Knechtsboek. 


2072. 


A°. 


1725- 


-1795. Armboek. 


2073. 


A°. 


1736- 


-1795. Gilde- en jongensboek. St. Maart ens of Browwers-gtld. 

2074. A^. 1583. Procedure van het brouwersgild tegen 
eenige bleekers over het infecteeren der wateren. 

2075. A°. 1589 — 1603. Extract uit de resolutiën van Burge- 
meesters betrefFende de Aardenhoutsvaart. 

2076. 3 Julij 1594. Walraven van Brederode verlijdt en be- 
leent aan Reynout de Grebber V^ deelen van het Hop- of Gruit- 
geld binnen Haarlem. 

'^^ll* 3 J^ly 1594- Gelijke brief van het derde vierdedeel. 

2078. A°. 1601. Aanbesteding van het uitdiepen van de 
Aardenhoutsvaart. 

2079. 21 Oct. 1601. Rekening van het uitdiepen van de 
Aardenhoutsvaart. 

2080. 27 Febr. 1604. Arrest van den Hoogen Raad, in de 
zaak tusschen Burgemeesters van Haarlem en deken en vinders 
van het Brouwersgild, over den accijns op den turf. 

2081. 2 Oct. 1612. Scabinale acte van verkoop van eenige 
landerijen aan het Brouwersgild. 

2082. 13 Nov. 1614. Acte waarbij Wolphart van Brederode 
verklaart, dat Reynout de Grebber, als Rentmeester van Veen- 
huizen en van de pastorie aldaar, verbonden heeft tot zekerheid 
van zijn beheer, de drie vierdepartcn die hij in de hop- of 
gruitgelden binnen Haarlem van den huize Brederode ter leen had. 

2083. A°. 1621. Insinuatie van den baljuw van Brederode 
aan het Brouwersgild, ter zake van het verhoogen van den 150 GILDEN EN NERINGEN. 

Zijlweg door voornoemd gild, zonder vergunning van den Heer 
van Brederode. 

2084. 20 Junij 1623. Opdragt van 20 roeden land onder Over- 
veen aan het Brouwersgild. 

2085. 13 Junij 1623. Opdragtbricf van een stuk land gelegen 
onder Overveen aan het Brouwersgild. 

2086. A^ 1626. Conditiën en voorwaerden , daerop de Hee- 
ren Burgem eesteren ende Regeerders der stadt Haerlem begee- 
ren in partijen bij de roede te besteden, het leveren ende maec- 
ken van zeekere nieuwe houten platingen, gelegen langs de 
Brouwersvaert, beginnende van de steenen bruggen die in den 
stads-Cingel leydt tot op den hoek van de houtsvaert. 

2087. 7 Dec. 1627. Wolphart van Brederode beleent aan 
Barbara de Grebber van Persijn twee vierdedeclen van het Hop- 
üf Gruitgeld binnen Haarlem. 

2088. 12 Dec. 1627. Wolphart van Brederode beleent aan 
dezelfde een vierdedcel van het Hop- of Gruitgeld. 

2089. II Dec. 1627. Wolphart van Brederode beleent aan 
dezelfde 15 pond 'sjaars uit het Hop- of Gruitgeld, 

2090. A°. 1627. Geslachtregister van Barbara de Grebber, 
als bezitster van het Hop- of Gruitgeld. 

2091. 7 April 1628. Arrest van den Hove van Holland, hou- 
dende goedkeuring van den verkoop van drie vierdedeelen in 
het Hop- of Gruitgeld en van nog 15 pond 'sjaars uit de op- 
brengst daarvan , door Barbara de Grebber aan het Brouwersgild 
te Haarlem. 

2092. 30 April 1628. Twee brieven waarbij Wolphart van 
Brederode aan het Brouwersgild beleent drie vierdedeelen in het 
Hop- of Gruitgeld. 

2093. 3 Mei 1628. De Staten van Holland beleenen aan het 
Brouwersgild 15 pond uit het Hop- of Gruitgeld binnen Haarlem. 

2094. A°. 1630. Procedure van het Brouwersgild tegen den 
baljuw van Kennemerland, wegens het aanhouden van heele en 
halve vaten. GILDEN EN NERINGEN, I5I 

2095. 22 Mei 1632. Verbaal van de inspectie van de Brou- 
wersvaart. ^ 

2096. A^ 1645. Register van de schouwingen van de Hout- 
vaart, van de Pijlslaan tot aan de stad, 

2097. 3 Aug. 1646. Opdragtbrief van het land waar de kolk 
gegraven is, aan het Brouwersgild. 

2098. 6 Febr. 1647. Uitgifte van land onder O verveen aan 
het Brouwersgild onder regt van erfpacht. 

2099. 23 Maart 1648. Mandament in eene zaak van het 
Brouwersgild, betreffende het in beslag nemen van bieren. 

2100. A*^. 1649 — 1676. Procedure tusschen eenige brouwers 
en bierstekers, over het terug zenden van ledige biervaten enz. 

2101. 20 Aug. 1659. Opdragtbrief van land, gelegen buiten 
de Zijlpoort, aan het Brouwersgild. 

2102. 18 Mei 1662. De stad Haarlem draagt aan het Brou- 
wersgild op een stuk land, gebruikt voor het graven van de Kolk. 

2103. 24 Oct. 1674. De Staten van Holland en West-Fries- 
land beleenen aan het Brouwersgild het Hop- of Gruitgeld 
binnen Haarlem, voor 15 pond jaarlijks. 

2104. 31 Oct. 1675. Opdragtbrief aan het Brouwersgild van 
de helft der brouwerij De drie Leliën. 

Hierbij is een koopbrief van 1558 gevoegd. 

2105. Losrentebrieven op de brouwerij het Roode Hert, 
van 1685, 1701 en 1702. 

2106. 8 Junij 1687. Twee brieven, waarbij Simon Hendrik, 
Graaf tot Lippe , aan het Brouwersgild te Haarlem beleent drie 
vierdedeelen van het Hop- of Gruitgeld. 

2107. 18 Jan. 1692. Brieven van relief voor het Brouwers- 
gild te Haarlem, van het leen der Staten, van i5pond 'sjaars. 

2108. 22 Jan. 1692. Leenbrief der Staten van de voornoemde 
15 pond 'sjaars. 152 GILDEN EN NERINGEN. 

2109. 12 Febr. 1694. Simon Hendrik, Graaf tot Lippe, be- 
leent aan het Brouwersgild twee vierdedeelen in hat Hop- of 
Gruitgeld. 

2110. 3 Aug. 1694. Octrooi aan het Brouwersgild, om in 
erfpacht te mogen hebben een gedeelte duin, tot vergrooting 
van de Brouwerskolk. 

2111. 13 April 1697. Opdragtbrief aan het Brouwersgild 
van de brouwerij het Springende Paard en schuldbekentenis van 
ƒ 18,000, uit dezen koop voortgesproten. 

2112. 12 Maart 1709. Frederik Adolf, Graaf tot Lippe, be- 
leent aan het Brouwersgild een vierdedeel van het Hop- of 
Gruitgeld. 

21x3. 19 April 1736. De Staten van Holland en West-Fries- 
land beleenen het Hop- of Gruitgeld aan het Brouwersgild, 
voor 15 pond jaarlijks. 

2114. 18 April 1752. Brief van gelijken inhoud. 

2 11 5. 13 Mei 1763. Octrooi van de Staten van Holland en 
West-Friesland , aan het Brouwersgild verleend, tot het aban- 
donneren van het Hop- of Gruitgeld. 

21 16. Z. j. Rekest van deken en vinders van de brouwerijne- 
ring, betreffende de onreinheid van de wateren van de Jan Gij - 
zenvaart. 

21 17. Z. j. Antwort op de conditiën ende articulen bij de 
E. Heeren Burgemeesters ende Regeerders der stadt Haerlem, 
door haer gedeputeerdens ende vinders van de brouwerijneeringe 
binnen dese stadt, voorgedragen bij Dirck Ramp, opt gebruyck 
van zijne sandvaerte tot O verveen. 

21 18. Z. j. Advies van Burgemeesters en vinders van de 
brouwerijnering hieromtrent. 

21 19. 6 Mei 1779. Afschrift van de acte, waarbij de Brou- 
wersvaart van de Houtvaart tot aan de Kolk, aan het Brou- 
wersgild wordt opgedragen. 

2120. Z. j. Naamlijst van de eigenaars, wier perccelen aan 
de Brouwersvaart uitkomen. GILDEN EN NERINGEN. 153 

2121. A°. 1581 — 1789. Memoriën aan- en dispositiën van 
Burgemeesters. 

2122. A°. 1581 — 1734. Stukken over het ijken van de bier- 
tonnen en het brouwers vaatwerk. 

2123. A°. 1581 — 1786, Rekesten. 

2124. A°, 1582 — 1738. Rapporten aan deken en vinders. 

2125. A^ 1582 — 1789. Bestekken en voorwaarden van aan- 
besteding. 

2126. A°. 1583 — 1673. Verschillende losse processtukken. 

2127. A°. 1583 — 1723. Contracten en accoorden ove ver- 
schillende onderwerpen. 

2128. A°. 1586 — i66o. Stukken over het stuiversgeld van 
het tonnebiOT. 

2129. A°. 1587 — 1786. Stukken van verschillenden aard. 

2130. A°. 1588 — 1735. Brouwboek. 

2131. A°. 1591 — 1669. Stukken betreffende de schade door 
andere neringen aan de brouwerij gedaan. 

2132. A°, 1594 — 1753. Stukken betreffende het maalloon en 
de moutmolens. 

2133. A°. 1593 — 1795. Kasboek, 

2134. A°. 1593 — 174I* Contracten met Rijnland over de 
Kolksluis te Sparendam. 

2135. A°. 1601 — 1693. Stukken betreffende] belastingen op de 
brouwcrijnering. 

2136. A°. 1602 — 1669. Stukken betreffende het brouwgeld. 

2137. A°. 1603 — 1743. Contracten tusschen de brouwers on- 
derling gesloten. 

2138. A°. 1605 — 1651. Verklaringen door brouwers afgelegd. 

2139. A°. 1606 — 1695. Stukken betreffende de belasting op 
de scheepsbieren buiten Haarlem geheven. 

2140. A^. 1608 — 1670. Stukken betreffende de brandstoffen 
van de brouwers. 154 GILDEN EN NERINGEN. 

2141. A°. 1608 — 1670, Stukken betreffende de bierstallen 
in Holland en West-Friesland. 

2142. A°. 1608— 1795. Brieven en copijen van brieven. 

2143. A°. 1610 — 1752. Grootboek, 

2144. A°. 1614 — 1619. Betaalboek van den turf. 

2145. A°. 1622 — 1787. Aanstellingen van deken en vinders. 

2146. A°. 1623 — 1716. Staten over de brouwkens. 

2147. A°. 1624. Kasboek van den pachter van de dubbel- 
de stuiver. 

2148. A°. 1625 — 1733. Kapitaal- of Grootboek. 

2149. A^ 1627. Specieboek. 

2150. A*^, 1629 — 1631. Remonstrantiën van het brouwers- 
gild. 

2151. A°. 1634 — 1771. HuurceduUen en pachtbrieven. 

2152. A^ 1634 — 1679. Verklaringen van brouwers omtrent 
het Haarlemsche bier. 

2153. A°. 1635 — 1751. Obligatiën van het Brouwersgild. 

2154. A°. 1636 — 171 1. Stukken betreffende het scheindragen. 

2155. A°. 1645 — 1678. Geschillen tusschen het Brouwers- 
gild en andere gilden ontstaan. 

2156. A°. 1646 — 1684. Stukken betreffende den 2o"en en ^sten ^Qscen penning. 

2157. A°. 1660 — 1742. Lijsten van getaxeerde brouwersgoe- 
deren. 

2158. A^. 1675 — 1695. Stukken betreffende den impost op 
de bieren, 

2159. A^. 1698 — 1716. Verschotboek. 

2160. A°. 1701 — 1755. Voorwaarden van verkoopingen en 
eigendomsbewijzen van graven in de Groote Kerk. 

2161. A*'. 171 1 — 1764. Stukken betreffende de Brouwerskolk. GILDEN EN NERINGEN. I55 

2162. A°. 1738 — 1795. Stukken betreffende den verkoop van 
brouwerijen. 

2163. A°. 1760 — 1778. Kasboek, bevattende de geheele re- 
kening wegens ^de looo gulden, die gefourneerd zijn om den 
molen het Fortuin tot een moutmolen te maken, alsmede voor 
de jaarlijksche recognitie van ƒ 50. — aangaande het werk. aan 
den korenmolen de Zijl. 

2164. A°. 1762 — 1795. Notulen en resolutiën. 

Bontelyn'wadcn- , boezel- , hedtijk- , garen-- , damast- 
en garenreeders-gild. 

2165. A^ 1586 — 1590. Stukken aangaande de belasting op 
de linnen lakens. 

2166. A°. 1605. Stukken over het looijen van de tafellakens 
en servetten. 

2167. A°. 1606 — 1698. Stukken over het weven en reeden 
van linnen-lakens en kamerijksch-doek. 

2168. A\ 1611. Lijsten van stellen damast door de regering 
gekocht. 

2169. A°. 1630 — 1655. Aanstellingen van de meesters der 
looikamer, gevestigd op het Begijnhof. 

2170. A°. 1631 — 1741. Stukken en papieren betreffende de 
Westphaalsche bos. 

2171. A°. 1652. Stukken over de vraag of de bontjes zullen 
worden gelooid in de looikamer op het Begijnhof of in die van 
de smallen en noppen. 

2172. A^ 1672 — 1676. Rekeningen van de stads reederij van 
de spaansche bonten, onder directie van Gilles Bouchellion, 
Anthonie Coninck en Balthasar Coymans. 

2173. A°. 1672 en 1673. Stukken betreffende de stadsschool 
of saijetspihnerij. 

2174. A°. 1683 — 1686. Rekeningen en verdere stukken van 
de fabriek der fransche droguetten, gevolde kousen en mutsen, 
eerst onder directie van den markies de Venours, daarna onder 
die van Fran^ois Roy. 156 GILDEN EN NERINGEN. 

2175. A^- 1687 — 1740. Register van ontvang en uitgaaf. 

2176. A°. 1705 — 1707. Stukken over de zware belastingen 
in Engeland van de Hollandsche lijnwaden, garens en garen- 
linten geheven. 

2177. A°. 1758. Papieren betreffende het geheime glans- en 
strijkinstrument, door J. I. Kleyn vervaardigd tot het bereiden 
van saijen en andere wollen manufacturen. 

Bleekers, 

2178. A°. 1600 — 1636. Rekesten. 

Onder deze stukken bevindt zich een rekest van Pieter van HuUe (1535), lijnwaad- 
bleeker te Bloemendaal, bevattende eene geschiedenis van de vestiging der lijnwaad- 
weverij door Vlamingers in 1579 en van den voortgang dier nering, alsmede van her 
oprigten der eerste garen- en lijnwaadbleekerij in 155)9. 

St. Cos mos en Damt anus- of Chirurgijnsgild (♦). 

In 1693 werd dit gild verecnigd met het Collegium Medico-pharmaceuticuai. 

2179. A°. 1537 — 1693. Naamlijst van deken en vinders van 
het Cosmos en Damianus- of Chirurgijnsgild. 

2180. Aanteekenboek van het Cosmos en Damianus- of Chi- 
rurgijnsgild, met de ontvangsten en uitgaven, van 1547 tot 
1651. 

21 81. A^. 1630 — 1668. Vragen omtrent de Chirurgie, voorge- 
steld aan- en beantwoord door hen , die zich als chirurgijn bin- 
nen Haarlem vestigden. 

2182. A°. 1652— 1676. Knechtsboek van het Chirurgijns- 
gild. 

Collegium Medico-pharmaceuticum, 

Opgerigc in 1(592. 

2183. A°. 1692 — 1795. Naamlijst van opper-commissarissen 
en leden van het collegic. (♦) Hieronder wordt ook vermeld het gedeelte van dit Archief, 't welk eigenlijk in het 
i« deel van den Inventaris zou thuis behooren ; daar echter het geheele archief eerst bij 
het Stedelijk Bestuur is ontvangen, terwijl de tweede afdeeling , het tegenwoordige deel 
uitmakende, ter perse lag, vinden ook de stukken van vóór 1581 hier eene plaats. GILDEN EN NERINGEN. 157 

2184. A^ 1615 — 1795. Naamlijst van de Chirurgijns. 

2185. A°. 1660 — 1795. Naamlijst van de Doctoren. 

2186. AP. 1661 — 1795. Naamlijst van de Apothekers. 

2187. A^ 1662 — 1740. Naamlijst van de Vroedvrouwen. 

2188. AP. 1692 — 1795. Notulen van het collegie. 

2189. A.°* 1692— 1795. Stukken behoorende tot de Notulen. 

2190. 17e eeuw. Latijnsche Pharma-Copea. 

2191. A^. 1692 — 1795. Kas- en balansboeken. 

2192. A^ 1693 — 1737. Apothekersknechts-boek. 

2193. A^. 1694 — 1781. Chirurgijnsknechts-boek. 

2194. A°. 1699 — 1795. Kasboeken. 

2195. A°. 1728 — 1785. Transporten van obligatiën. 

2196. A^. 1736 — 1795. Register van de uitgaven wegens 
verteringen op bijeenkomsten. 

2197. A^ 1736 — 1795. Boeteboek van het collegie. 

2198. A<>. 1743 — 1764. Naamregister van de leden van de 
weduwenbeurs der Doctoren. 

2199. Ao. 1766. Kapitaalboek. 

2200. Ao. 1782 — 1795. Register van de lees-societeit van het 
collegie. 

Collegie der Froedkunde. 

Opgerigt in 1744. 

2201. Ao. 1744 — 1795. Resolutieboeken. 

2202. A*^. 1765 — 1795. Bijlagen tot de resolutiën. 

2203. Register, gehouden door het collegie der Vroedkunde, 

ter aanteekening van het getal der kinderen, die maandelijks 

te Haarlem en onder deszelfs rechtsgebied , volgens het opgeven 

der vroedvrouwen, geboren worden, beginnende met de maand 

October van 1744— 1795. 158 GILDEN EN NERINGEN. 

Commissarissen of Geauthoriseerden voor de zijden- en 

andere manufacturen, 

2204. A*". 1629. Stukken over het gebruiken van valsch 
goud- en zilverdraad. 

2205. A°. 1676 — 1680. Stukken aangaande het regelen der 
arbeidsloonen. 

2206. A°. 1677. Stukken over het weven van floers of ge- 
bloemde trijp. 

2207. ÈsP. 1719. Concept-instructie voor den aan te stellen 
directeur van publieke verkoopingen van wollen en zijden stoffen. 

2208. A^ 1724 — 1743. Voord ragten tot aanstelling van looijers. 

2209. A°. 1749 — 1795. Kasboek, gehouden door commissa- 
rissen van de lint-langetmolens en schuifgetouwen. 

Comans- of Kramerijgild. 

2210. A°. 158 1 — 1795. Naamregister van de vinders. 

2211 A°. 1620 — 1695. Register, bevattende de gildekeuren 
en de stukken betrefi'ende de kapellerij. 

2212. A°. 1644 — 1793- Resolutieboek. 

2213. A°. 1620. Procedure van Hendrik Pietersz. Gans, c^ 
deken en vinders van het Comansgild, over de collatie van 
eene vicary op het St. Nicolaas altaar in de Groote Kerk. 

2214. Inventarissen van de goederen van het gild, van 1698 
en van later,. ^doch niet gedagteekend. 

2215. A^ 1730 — 1750. Naamregister van de gildebroeders 
en gildezusters. 

22x6. A°. 1747 — 1795. Kasboeken. 

2217. A°. 1789 — 1795. Huurboek van het Comanshofje. 

DroogscheerderS'gild, 

2218. A°. 1581 — 1674. Register van ontvang en uitgaaf. 

2219. A°. 1609 — 1674. Naamregister van de leden. GILDEN EN NERINGEN. I59 

GlazenmakerS'gild. 

2220. AP. I593* Register van de glasramen welke door Pie- 
ter Cornelisz., glasschilder, zijn vervaardigd en afgeleverd. 

2221. A°. 1666— 1692. Stukken betreffende de glasblazerij. 

2222. A°. 178 1 — 1795. Knechtsboek. 

2223. A°. 1782 — 1795. Meesterboek. 

Grutters-gild. 

2224. AP, 1687 — 1795. Memoriën en verdere stukken dit gild 
betreff^ende. 

2225. A°. 1776 — 1795. Register van het last- en gildegeld. 

Goud- en Zihersmids-gild. 

2226. A°. 1581 — 23 April 1636. Register, bevattende or- 
donnantiën en dispositiën. 

2227. Memoriën en verdere stukken betreff^ende dit gild, van 
1651 en 1700— 1748. 

Groot SchipperS'gild, 

2228. A°. 1581 — 1700. Register van privilegiën en senten- 
tiën, rakende het regt van vrije lading. 

2229. A°. 1581 — 1671. Register als voren. 

2230. A^ 158 1 — 1676. Register als voren. 

2231. A°. 158 1 — 1654. Register als voren. 

2232. AP. 1581 — 1700. Register als voren. 

2233. A°. 1591 — 1599. Stukken betreff'ende het beurtveer 
tusschen Haarlem en Middelburg. 

2234. A°. 1591 — 1599. Stukken van verschillenden aard. 

Hieronder bevindt zich cene verklaring van Burgemeesters d. d. 14 Junij 1593 dat 
Buyser Hans , voerende het ; karveelschip St. Pieter , een geboren Haarlemmer is ; een 
bodemerjjbricf van 20 Febr. i5i5 op cene Haarlemsche haringbuis; en eene schuldbe- 
kentenis vani5 Julij 1650, groot ƒ400,— , voortspruitende uit het verkoopen van een 
damlooper. I l6o GILDEN EN NERINGEN. 

2235. A°. 1597 — 1710. Stukken betreffende het beurtveer 
tusschen Haarlem en Amsterdam. 

2236. Register bevattende de namen van de gildebroeders , 
van 1615 — 1681, 1682 — 1706 en van 1711. 

2237. A^ 1640 — 1750. Stukken betreffende het veer tus- 
schen Haarlem en Alkmaar. 

2238. A"". 1644. Ordonnantie van de vrachtloonen voor de 
schippers varende tusschen Haarlem en Leiden. 

2239. A°. 1652 — 1680. Rekesten aan de regering. 

2240. A^ 1661 — 1694. Stukken betreffende het beurtveer 
tusschen Haarlem en Dordrecht. 

2241. A°. 1563 — 1698. Afschriften van stukken in 1698 ver- 
vaardigd, betreffende de vaart der Haarlemmers op Denemarken 
en Londen. • 

2242. A°. 1700 — 1795. Brieven door het gild ontvangen. 

2243. A°. 1707 — 1795. Rekeningen van het groot schip- 
pers-gild. 

2244. 5 Maart 1707 — April 1764. Memoriaalboek van reso- 
lutiën. 

2245. 30 April 1707. Provisioneele ordonnantie op het beurt- 
veer tusschen Haarlem en 's Gravenhage. 

2246. A°. 1722 — 1789. Diverse losse processtukken. 

2247. A®. 1746. Resolutiën van Burgemeesters op de ver- 
schillen tusschen de schippers van de beurtveeren en de sleepers. 

2248. A°. 1746. Stukken betreffende het veer op Hamburg 
en Altona. 

2249. A° 1768. Kapitaalboek. 

2250. A''. 1769. Kasboek. 

2251. A°. 1770 — 1795. Ontvangboek van het gildegeld. 

Hozen- of Kousenverkoopers^gild. 

2252. A°. 1660 — 1676. Aanschrijvingen bij het gild ont- 
vangen. 4 \ GILDEN EN NERINGEN. l6l 

2253. "A.®. 1667. Contract tusschen Jan Gijsbrechtsz. en Jan 
Theunisz. Cappenberch , over het leveren van framen. 

2254. A°. 1689 — 1795. Gildeboek, bevattende de namen van 
de leden en den ontvang en uitgaaf van het gild. 

Hoedenmakers-gild. 

2255. A°. 1704 — 1795. Naamregister der leden, tevens kas- 
boek. 

2256. A°. 1706 — 1795. Aanstellingen van deken en vinders. 

2257. A°. 1709 — 1795. Dispositiën van Burgemeesters. 

2258. A^ 1789 — 1795. Rapporten. 

Kleermakers- of Keurslij fmakers-gild, 

2259. A°. 1603 — 1686. Certificaten, overgelegd door vreem- 
de kleermakers, die zich te Haarlem kwamen vestigen. 

2260. A°. 1607 — 1795. Rekesten aan de regering. 

2261. Register van de keuren en ordonnantiën van 1609 — 1749 
en van de aanschrijvingen en dispositiën van Burgemeesters van 
1732— 1778. 

2262. A°. 1678 — 1795. Naamboekvan de leerjongens en leer- meisjes. 
2263. 


A°. 1693 — 1772. Kasboeken. 


2264. 


K9. 1699 — 1795. Dispositiën. 


2265. 


A^. 1756 — 1795. Meesterboek. 


2266. 


K9. 1768 — 1795. Vrouwenhoek. 


2267. 


A°. 1780. Boek der Leermeisjes. 
Klompenmakers-gild. 


1 2268. 


AP. 1587 — 1795. Lijst van deken en vinders en ver- 


dere leden. 2269. Ao. 1792. Dispositit^n van Burgemeesters. 

KnoopmakerS'gild. 

2270. A°. 1675 — 1787. Naamboek van de leden. 

2271. A°. 1675 — 1732. Kasboek. . 

II. II 102 GILDEN EN NERINGEN. 

KoekebakkerS'gild. 

2272. hP, 1692 — 1795. Naamregister van deken en vinders. 

2273. A°. 1692 — 1795. Naamregister van de gildebroeders. 

2274. KP. 1692 — 1795. Dispositiën van Burgemeesters. 

2275. A-°- 1693—1795. Stukken van verschillenden aard. 

2276. A^. 1693 — 1780. Knechtsboek. 

2277. A°. 1698 — 1758. Naamregister van de koekverkoopers. 

2278. A°. 171 8 — 1795. Kasboekjes. 

2279. -^°- '^77^ — ^77^' Zettingen voor koekebakkers en slijters. 

2280. AP, 1776 — 1795. Brieven. 

2281. A^ 1782 — 1795. Resolutiën van deken en vinders. 

2282. Z. j. Memoriën door [het gild aan de regering ingediend. 

Koper slagers-gild. 

2283. A°. 1702 — 1795. Naamregister van deken en vinders, 
tevens kasboek. 

2284. ^* 170^ — 1705- Ordonnantiën. 

2285. A°. 1703 — 1737. Aanteekeningen van deken en vinders. 

2286. Registers van ontvang en uitgaaf van 1703 — 1728, 
1766, 1771, 1778, 1781, 1785 en 1789. 

2287. A°. 1782 — 1794. Aanstellingen van deken en vinders. 

2288. Z. j. Alphabetisch register van de koperslagers, blik- 
slagers, ijzerkramers en horologiemakers, behoorende onder 
het Koperslagersgild. 

Korenmeters^ <^ Korenheffers- en Korendragers-gild, 

2289. A^ 1602 — 1622. Naamlijsten van de leden. 

Kuipersgild. 

2290. Rekeningen der armenbos van het gild van 1605 — 1608, 
1610— 1613 en 1617. 

2291. Ao. 1626— 1795. Dispositiën van de regering. 

2292. A». 1649— 1795. Knechts- en jongensboek. GILDEN EN NERINGEN. 163 

2293. Ao. 1693— 1794. Bazen- of meesterboek. 

2294. A®. 1719 -1795. Register van ontvang. 

Metselaarsgild. 

:l:l^5. A^. 1581— i6ii. Het boek van den gezworen rooi- 
meester. 

2296. A^ 1582 — 1754. Register, inhoudende afschriften van 
keuren en van uitgegane en ingekomen stukken. 

2297. A°. 1609—1785. Dispositiën van Burgemeesters. 

2298. Kp, 1612 — 1703. Rooiboek. 

2299. A°. 1794. Aanstelling van deken en vinders. 

Molenaar sgild, 

2300. A^. 1605— 1609. Lijsten van beëedigde molenaars. 

Wollenlakenkoopers- en Lakenbereiders-gild. 

2301. A^ 1581 — 1760. Register, bevattende de namen van 
wardijns en vinders. 

2302. A°. 1587. Stukken betreffende het gebruik van indigo 
door blaauwververs. 

2303. Aug. i6oi — 1604. Lijst van de verklaringen van het 
meten van lakens. 

2304. 26 Junij 1601. Eed van den raamwachter. 

2305. 3 Sept. 1609. Contract tusschen wardijns en Willem 
Wiel, over het vollen van de Haarlemsche lakens in den volmolen. 

2306. A*^. 1609. Stukken betrelfende de gelden tot het op- 
rigten van den molen , welke in het Barrevoeter-convent is gemaakt. 

2307. A°. 1612 — 1634. Stukken betreffende den gildeknecht. 

2308. 20 Julij 1616. Opdragt door de stad Haarlem aan het 
Lakenkoopersgild van het raamhuis en de ramen. 

2309. A^ 1616— 1643. Stukken over het gebruik van de ramen. 

2310. 26 Aug. 1620. Vergunning aan wardijns tot het oprig- 
ten van een nieuwen windvolmolen. 

2311. A». 1621 — 1692. Stukken betreffende de benoemingen 
van wardijns of vinders. 104 GILDEN EN NERINGEN. 

2312. A«>. 1623. Bestek van aanbesteding op last van Bur- 
gemeesters van een achtkanten windvolmolen, met de rekening 
van hetgeen het werk heeft gekost. 

2313. A°. 1632. Stukken betreffende het aanbesteden en bou- 
wen voor rekening van de stad, van een nieuwen windvolmolen. 

2314. 23 Mei 1633. ^6 Julij 1638, 23 Mei 1643. Huurcon- 
tracten van den nieuwen windvolmolen, gelegen buiten de Schalk- 
wijkerpoort aan den Zomerweg. 

2315. 27 Mei 1635. Ordonnantie voor de op te rigten la- 
kenhal. 

Hierbij zijn gevoegd de rekeningen en staten de Hal betreffende , tot aan de opheffing 
in 172Z. 

2316. A°. 1640 — 1666. Stukken over de lakenververij. 

2317. Ao. 1644 — 1651. Stukken over het veranderen van de 
looden aan de lakens. 

2318. AP. 1645. Conditiën waarop Burgemeesters den nieu- 
wen windvolmolen verlangen te verkoopen. 

2319. A°. 1658 — 1795. Naamregister van de gildebroeders. 

2320. A^. 1658 — 1666. Resolutieboek. 

2321. A^ 1658 — 1733. Kapitaalboek. 

2322. Inventaris van de gildegoederen , opgemaakt in 1666. 

2323. Stukken betreffende de vergaderingen van afgevaardig- 
den van de gilden der lakenbereiders van de steden van Holland 
en West-Friesland, van de jaren 1667, 1677, 1685, 1686, 
1687, 1707, 1727, 1739 en 1753. 

2324. A°. 1689—1705. Rekening van den volmolen. 

2325. A» 1692— 1753. Stukken over het verkoopen en ver- 
huren der ramen. 

2326. A°. 1698 — 1699. Lijsten van de getouwen op last van 
Burgemeesters gekocht. 

2327. A^ 1757—1772. Rekesten aan Burgemeesters. 

2328. A»». 1774 — 1795. Kasboek. 

2329. Z. j. Diverse stukken over het al of niet toestaan 2330- -A." 
sche ossen. 


2331- 


A°. 


233a- 


A°, 


2333- 


A" 


2334- 


A° GILDEN EN NERINGEN. ^ 165 

door de regering aan de lakenbereiders , om drie of meer dissen 
te mogen gebruiken. 

Het loffelijk Ossenweiders-gild. 

1756 — 1759. Deeling en lotingboek van de Deen- 

St, Lucas- of Schildersgild. 
1590. Register van de ordonnantiën. 
1623 — 1740. Register van de cautiën van boelhuizen. 
1626 — 1671. Aanstellingen van deken en vinders. 
1631 — 1692. Vindersboek. 

2335. A°. 1631 — 1640. Stukken aangaande de reliquie van 
St. Lucas. 

2336. Rekeningen van 1634, 1635 ^"^ 1782. 

2337. A°. 1636 — 1640. Rapporten van deken en vinders. 

2338. Notulen van deken en vinders van 1637— 1638 en 
1718— 1719. 

2339. A°. 1640 — 1644. Resolutieboek. 

2340. A°. 1645 — 1795. Brieven en Rekesten. 

2341. A°. 1651 — 1662. Rekenboek van vinders. 

2342. Ao. i668 — 1795. Naamregister van de gildebroeders en 
gildezusters. 

Schoolmeesters-gild. 

2343. A°. 1669 — 1792. Naamlijst van deken en vinders. 

2344. A°. 1710 — 1795. Register van ontvang en uitgaaf. 

2345. A'^. 1735 — 1773. Ordonnantiën. 

2346. A°. 1763 — 1773. Alphabetische lijst van de leden, die 
hunne contributie niet hebben betaali 

2347. A°. 1769 — 1791. Naamlijsten van de gildebroeders. 

2348. A°. 1774— 1795. Rekesten en diverse stukken. 

SchoonenyaarderS'gild, 

In het jaar 1763 is dit gild ontbonden. 

2349. A°. 1581 — 1646. Rekening- en resolutieboek. 

2350. Naamregister van de leden, van 1609 — 1763. ^66 GILDEN EN NERINGEN. 

Sleeper S'gi ld. 

2351. A°. 1608— 1613. Lijsten van de beëedigde sleepers. 

Smids^gild, 

2352. A**. 1749— 1795. Naamregister van de leden. 

2353. A°. 1750—1795. Kasboek. 

Smalreeders'gild. 

2354. A°. 1590— 1754. Eigendomsbewijzen van een huis in 
het Rozenpriëel. 

Hierbij zijn twee situatiekaartjes gevoegd. 

2355. A°. 1597 — 1683. Register van de keuren van het Smal- 
reeders gild. 

2356. Registers van ontvang en uitgaaf van 1597 — 1618 , 
1621 — 1626 en 1639 — 1664. 

2357. A^. 1608 — 1631. Stukken aangaande de uitdragers of 
makelaars van de smallen en noppen. 

2358. A^. 161 2 — 1624. Naamregister van de gildebroeders. 

2359. A^ 1612 — 1628. Register van contracten over het aan- 
nemen van leerlingen. 

2360. A°. 1631 — 1669. Register van hetgeen de looikamer 
heeft ontvangen voor de mannen en armen. 

2361. A°. 1631 — 1667. Stukken over de hal van de smallen 
en noppen, of beleenbank der manufacturen. 

2362. A°. 1631 — 1677. Stukken betreflfende de looikamer. 

2363. A°. 1637 — 1674. Kwitantieboek van de gelden aan de 
diaconie betaald. 

Hierachter bevindt zich eene lijst van de personen, die in 1(^74, 1(^73 en 1676 het gil- 
dcgeld niet hebben voldaan. 

2364. A°. 1659 — 1679. Brieven, memoriën en rapporten. 

Schoenmakers-gild. 

2565. A°. 1633 — 1634. Procedure van Claas van Oudenho- 
ven en Johan van Hal c*. deken en vinders van het Schoenma- 
kers-gild, over den eigendom van een huis, op den hoek 
van de Bereider- en Nieuwe Molenstraat. 

2366, A°. 1742 — 1795. Dispositiën van Burgemeesters. 

2367. A°. 1751— 1795. Rekesten aan Burgemeesters. GILDEN EN NERINGEN. 167 

TapperS'gild. 

2368. Naamlijsten van tappers van 1600, 1610, 1611 en la- 
tere jaren. 

2369. A°. lóaJ — 1769. Resolutiën van Burgemeesters. 

St. JosephS' of Timmermans-gild, 

2370. Disposkiën van Burgemeesters van 1638, 1671, 1744 
en 1750. 

2371. A°. 1727 — 1795. Kasboek. 

2372. A^ 1745 — 1767. Rekesten aan Burgemeesters. 

Tinnegieters-gild. 

2373. A°. 1596 — 1792. Lijst van de Tinnegieters, die de proet 
hebben gedaan. 

2374. A°. 1(583-»— 1722. Aanstellingen tot keurmeesters. 

2375. A°. 1723 — 1785. Lijst van de knechts en leerjongens. 

Turfdragers-gild, 

2376. A^ 1609 — 1734. Ordonnantiën van Burgemeesters. 

Tmjnders-gild. 

2377. A°. 1595 — 1673. Stukken over het langgaren. 

2378. A°. 1600. Stukken over de Friesche garens. 

2379. A°. 1646. Procedure van deken en vinders van het 
Twijndersgild c*. Pieter Regenmorter, over fabriekmerken. 

2380. A°. 1650 — 1686. Stukken over het Silesische talgaren. 

FoermanS'gild. 

2381. AP, 1586 — 1663. Stukken betreffende het wagenveer 
tusschen Haarlem en Amsterdam. 

2382. A°. 1603— 1659. Stukken over het wagenveer tusschen 
Haarlem en 's Gravenhage. 

2383. A°. 1621 — 1657. Stukken betreffende het wagenveer 
van Haarlem over Beverwijk naar den Helder. 

2384. 18 Dec. 1651. Keur van de stad Beverwijk op het vervoer 
tusschen Beverwijk en den Helder, den Haag en andere plaatsen. 

2385. A°, 1652 — 1658. Stukken over het wagenveer van Haar- 
lem op Leiden, l68 GILDEN EN NERINGEN. 

2386. 15 Dec. 1659. Turbe van getuigen over het vervoer 
door voerlieden, niet in. Haarlem woonachtig. 

238?. 17 Junij 1659. Ordonnantie op het vrachtloon van 
Haarlem op andere plaatsen. 

2388. 18 Oct. 1700. Ordonnantie over hetzelfde onderwerp. 

2389. A° 1750. Stukken betreffende het wagenveer tusschen 
Haarlem en Alkmaar. 

VheschhowwerS'gild. 

2390. A°. 1604. Stukken over het verhuren van plaatsen in 
de vleeschhal. 

2391. A°. 1604 — 1609. Stukken over den eed der vleesch- 
houwers. 

2392. A°. 1605 — 1606. Ordonnantiën voor de vleeschhal. 

2393. A°. 1749— 1792. Dispositiën van Burgemeesters. 

WarmoezierS'gild. 

2394. A^. 1762 — 1787. Gildeboek, bevattende de namen van 
deken, vinders en gildebroeders, 

Wijnkoopers-gild. 

2395. A°. 1608. Concept-ordonnantie voor den wijnverlater. 

2396. A°. 1639 — 1643. Stukken over den impost op de wijnen. 

2397. A°. 1700 — 1791. Dispositiën van Burgemeesters. 

2398. A°, 1707 — 1786. Naamregister van de gildebroeders. 

2399. A°. 1708 — 1795. Knechtsboek. 

2400. A°. 1735 — 1795. Register van de recognitie aan het 
Armc-kinderhuis. 

2401. A°. 1744 — 1753. Rekesten aan de regering. 

2402. A^ 1786 — 1795. Kasboek. 

Zij denlintreederS'gild, 

2403. A°. 1605 — 1690. Stukken over de lintmolens. 

2404. A°. 1659 — 1665. Aanstellingen van deken en vinders. 

2405. A°. 1669 — 1784. Meesterboek. 

2406. A°. 1669 — 1795. Knechtsboek. GILDEN EN NERINGEN. 169 

2407. A°. 1669 — 1795. Kasboek. 

2408. A°. 1671 — 1743. Disposi tien van Burgemeesters. 

2409. A°. 1676 — i795.^Resoliitiën van deken en vinders. 

Zijdeverwers-gild. 

2410. A°. 161 1 — 1792. Dispositiën van Burgemeesters. .-. 

241 1. A°. 1663 — 1705. Resolutiën van deken en vinders. 

2412. A°. 1663 — 1795. Kasboek. 

2413. A°. 1678 — 1788. Naamregister van de Gildebroeders. 

2414. A^ 1697 — 1728. Stukken betreffende het leveren van 
verfhout door het Aalmoezeniers- Werkhuis. 

2415. A^ 1729 — 1794. Naamregister van de knechts. 

2416. A^ 1730 — 1792. Rekesten aan de regering. 

2417. A°. 1743 — ^773- Contributieboek. Stukken van verschillenden aard. 

2418. 30 Maart 1582. Opdragtbrief van een huis op de 
Oude-Gracht. 

2419. 17 Nov. 1585. Goedkeuring van de boedelrekening 
van Gerbrand Cornelisz. Dobbes. 

2420. 6 Maart 1587. Verkooping van eenig land in het Hof- 
ambacht, bij executie; met eene situatickaart. 

2421. 14 Maart 1595. Opdragtbrief van een stuk land, aan 
het Mannepad. 

2422. 12 Febr. 1600. Rentebrief van een huis. 

2423. 20 Mei 1608. Opdragtbrief van een huis, inde Klei- 
ne Appelaarsteeg. 

2424. 20 Maart 1608. Schuldbekentenis van ƒ 350 ten behoeve 
van Adriaan van Teylingen. 

2425. 23 Mei 1617. Losrentebrief van ƒ6:5, op een huis 
in de Koksteeg. 

2426 20 Maart 1618. Testament van Jan Janszoon Koeke- 
bakkcr en zijne huisvrouw Lysbeth Goossens. 

2427. 2 Dec, 1618. Huwelijksvoorwaarden tiisschen Paulus 
Macs en C. H. Vechters. I70 STUKKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. 

2428. 19 Febr. 1619. Overdragt van een stuk land buiten 
deGroote Hovitpoort, dat eertijds behoorde tot eene kappellerij 
gefundeerd op het altaar van O. L. V. in de St. Bavo's kerk. 

2429. 23 Mei 1624. Overeenkomst tusschen de eigenaars van 
twee huizen, aan de oostzijde van het Sparen, over een ge- 
meenschappelijken muur. 

2430. I Dec. 1626. Opdragtbrief van een huis , in de Bree- 
steeg. 

2431. 18 Dec. 1626. Rentebrief, gevestigd op een huis in 
de Damstraat. 

2432. 10 Aug. 1627. Rentebrief, gevestigd op een stuk land 
buiten de Groote Houtpoort. 

2433. 16 Mei 1627. Rentebrief, gevestigd op een huis in 
de Zijlstraat. 

2434. 13 Sept. 1627. Testament van Pieter Woutersz. 

2435. 16 Sept. 1627. Opdragtbrief van een huis in de Koksteeg. 

2436. 24 Junij 1632. Opdragtbrief van land, in Buitenveld 
onder Amstelveen. 

2437. 22 Junij 1634. Schuldbekentenis van / 150, ten be- 
hoeve van Gerrit Huyck. 

2438. 10 Dec. 1638. Rentebrief van een huis, in de Korte 
Houtstraat. 

2439. 16 Nov. 1639. Rentebrief op een huis, in den Bas- 
taartpij pstuin. 

2440. 12 Dec. 1639. Rentebrief op eene bleekerij en garen- 
kokerij, buiten de Zijlpoort. 

2441. 19 Jan. 1642. Opdragtbrief van een huis in de Hel- 
montsteeg. 

2442. 9 Maart 1643. Rentebrief van een huis, in de Ach- 
terkamp. 

2443. A^. 1643 — 1700. Stukken over de kerk en het arm- 
bestuur van Heemstede. 

2444. 15 April 1647. Kustingbrief van eene losrente van 400 
kar. guldens, op een huis op de Oude Groenmarkt aan het 
oude kerkhof, genaamd „de Bonte Koe". 

2445. 22 Mei 1647. Hypotheek gevestigd op een huis en 
tuin, in het Stuiverslaantje buiten de St. Janspoort.