Internet Archive BookReader

Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz poetycki : z rkopisu Ludwika Mizerskiego