Skip to main content

Full text of "Joan. Amos. Comenii Orbis pictus"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A pubHc domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 
■^ Cfif 5(^ l.a-DAif.. 

InbtHn Institete, (©fforb. THE MALAN LIBRART 

PRESENTED 

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D., 

V/CAR OF BROADWINDSOR, 
Janaary, 1885. 30I^j!^ ^^ /^ 
ligitized byGo P Digltized dbyGoogle^ — .'• J Digitized byGoogle f lOAN. AMOS. COMENH 

ORBIS PICTUS. 

mit W&itlt in ^iititvn. 

SWIAT W OBRAZACH. 
LE MONDE EN TABLEAUX. 
W HRADGY KRALOWB, pjcmein Ja n aHostPospfsila, Mnn^ho anda pri ^esk^in nd- 
roclu jm Miiseiun a impressora w Praze a Hradcy Krstiow^. 1 8 3 .^. 

Digitized by LjOOQ lC 
Digitized byGoogle WYSOCE UROZBNYM I PANUM PANUM 

GIRJMU Y ANTONJNQWI, 

A 

WARTEMBERGA, 
etc. etc. 

. inilokVt'^tauc^ nad^gi a pewn^^m podporam 

wlasti 
4 

zsetprn^dctj 
obetttge JOSEP CHMBLA, 

k» Frofesiior« Digitized byGoOgl Digitized byGoogle Z i w o t 

Jana Amosa KotnenskiShQ, 
(wedleFraBtu(lK«Fa1aefc^ho z Masegnjkii wy&atj^ a wkwictnyy. ^an Jim09 KomenBft^ narpdil ieia Mormvfy w 
mMeiku NiwniCff^ch na pahstw) Ostrb^skimmda^ 
leko Vherekeho Brpdu^ leta i59i^ dne 280 tPezna^^ 
Pf^jpnenj to Komensk;^ wzalo pkwod ewikg ode wsy 
Komny na panstwi Sw^tlowskemj odkud pl^edkowi ^e- 
iSfa tu^jm poihdjneli. 

Rodiiowi gehop?ixniw0li se kgednoM hr^tff ^e- 
sk^ch^ kterdJt w okolf tomto mnoho wyznawatH mhaiij 
tyrkwi sw4 a literatu^e ndrodnf giJt negednoho zna^ 
meniteho mute hyia^ podala. Oteo KoinenskehOi hyw 
mlynifemj geStlza dHiristwj syna swiho^ gako^ y man-^ 
ielka geho se swlftu seih\ utiniwSe syrotka swiho c7?- 
ddcem gmi^nf, gak se zdd, 'cwiem dostatedneho k dal^ 
^mu geho wychowdnj. K tomu f pfyroda udHila ge^ 
mu hognf dur& swy^th neyuiiechtilegitjch : myil ge^^ 
mnau et^gU^nau, k udenj chtiwaU^ cyi hiwf a hluhokf^ 
srdce wraueJF d&wl^rau a idskau k Bohu y lidem a wlkU 
gak snatnau a :dinnau\ tak y sfdfau a heohro£enau^ 

Porudnfcy Komenskeho niiddni pe&e o tdychowd^ 
nj geho niwedli^ takJte sotwd poddtk&m liternjho um^^ 
nj doma se wyuiSiw, zrostal co pachole sdm soh^ sft- 
itawenj^f gistiho powoldnj pNd sehau <nemag^j ale ma^ 
nj chipdge sk wSelikiho zamMndnf, wsdy zase hrzy od 

Digitized by V3OOQ lC . II 

toho upauML Teprwa vrfesfKdcUm roce w^Icu geho 
{Utai6o8) procytrmwU w nlfm ^ddost nepfemoUna k 
naukdm a w^domostem wySSjm pudila geg do Skoi la-^ 
*tinsk;^€h; fld nelze urditi^ kde a we kter^ch Skoldch 
tehddJt studoumti poiaU ' . 

Opozd^nj takowe w nauce^ zwldSt¥ w fe^ latin-* 
skej wydorfilo $e\ ji^p^tom k peodekdwanemu do7?remu 
Sesjmu^ neho podniknuw Komensk^ kdzefi d^tinskau 
we-Shoidch rozuntem giit dospHegSjm d prohrauSen^g^ 
sjmy musyl ^iw^ pocftiti zpozdilost a nemotornost 
' weskera zpfLsohu^ kterjr tehddt tu panowah 

Odhodlaw se ke slu^hff c^rkeWnj w gednot^ hr^ 
trske^winiyl pro nahytj Hirijho um^nj a zkuSenj^ zwld'^ 
St^ pak\nauk^ theologtck^ch podle smyslu c^rkwe rc— 
formAtskey gegf^o ud^f s hDatrsk^m neywjce se srow-^ 
ndwalo^ dor cyzyhy se zabrati. Sjtudowali^ w Serhor^* 
?i#, we khj^etstwj Nassawskipm, odkud^ do akademie 
HeidelJ^ergske se ohrdtil. Dokonaw studie swi zahral 
se do ziphdnjch zemf pomoHkfch a dostal se co gi'* 
nbch dwamec^^tmaiet^ pomyprw io jimsterdamu^ ne— 
domj^siege se bez pochyhy, kehy toto sJawni a hiudne 
mesta gemu nkkdy oo stavcyy na wSech strandch pro^ 
ndsledowanimy^ poslednjm itoi^iHt^m h^ti ml^lo. 

S neohydignau zdsohau zndmostj w cyzynifnahy^ 
tj^ch wrdtil se Komemk^ lita iSiA do wlasti swi do 
Moraivy. Pro mlad^ wl^k siv&gnegsa ^cSte zpasohen 
k wedenj ii^adu cj^rkeumfho w gfdnot^ hratrshi^powo^ 
ldn^<byl od welikehv pfjzniwce uiieny^ch mukt a pfed-^ 
nyko gednoty hratrski zdiiupce^ pana \Karla starsjho 
X ierotjna, tehddt geSi^ neywyisjho heytmonna mark'* 
hrahstwj morawskihoj do mesta geho Pferowa^ za 
zprdwce ^koly hratrski^ kterd^to tam gilt od ddvmjho 
iiasu kw^tla^ Tu na pam^ti mage wlastnj pl^jhody swi 
we Skoldch a cht^ge mldde^i sole sw^fenikne^emu lep'^ 
ijma poslau^iti^ ohjnj^sleti .poial zpt»ohyy kterakhy Digitized byGoogle ffl 

Hk&m znimosti *iVi; a pUin^s^j s menS} ohlji^osfj 
wStepowdny hj^ti mohly. Y zarazyl tu prwnj gaJt^sy 
zpHsobSkqly powHni (realnj). 

Mezytfm dosdhnuw Komtnsk^ ityrrnecftma Zef 
w^lcu swehOf na JcnHstwj w gednot^hratrski poswHen^ 
k {aradu kazatelskimu powoldn a tudji od pracjr ^kol'^ 
skfch odweden gesf^ Brzo ale dostal 4e, zase do Ful-^ 
neka, hlawnjhp a neystarijfio s^dla hratfj deskj^ch w 
JUoraw^ za kazafeU a dozorce Skol w now^ tdm zfj^ 
zenj^ch^ Tu Komenskj^ w hwot^ swim na krdtkj^ tas 
nezkaleniKo Sthstj. pozjwaly a gsa we stawu mankelskim 
y ohoru wdJtnim a hodnim ai^lfinnosti swi lidem okolj 
toho wselikd dohrodinj^ radau y pomocj^, prokazowaU 

Pow^domj^m digii we wlasfi nasi\net^eba 5/>i/«\ 
gaki pl^jhody a okoMnosfi tehddJt StMj gqk domacf 
tak y wefegni negen Komenskiho ale ynestjslniho mnot-- 
stwj spolubratfj geho do.kofan podwrdfily* Stawowi 
pod ohogj (zp&sobau) w Cechdch a Moraw^ pBwzdwih* 
ie se mocnau ruka^ profi krdli swimu Ferdinandowi 
11 zhau¥ili wdlku domdcjf-y kterd po bifw^ BHohorski 
(L 4620 8. lisf.) krwawe na hlawy gegich se swedla. 
Ze wSech pdnA Morawsky^ch gen gedin^ wzneSeny^ Ka^» 
rel z ierofinay hlatoa gednoty bratrskif ztstal byl 
w^rnj^ krdli swimU: Krdl swft^zyw^ ndramnaupfjsnO'^ 
siitresfal prowin^n) sfawtiw pod obpgU WSickni zaku^ 
syii osud&w neyhoHegSjchm 

Wogsko Spanielskif U 4 624 c^Sa¥i Perdinandowi 
ku pomocy poslanij wpadSi nenaddle do Fulr^eka^ zlau^ 
pilo a wypdlilo to m^sfo. Taufo pj^jhodau zfratil 
Komensky^ wSeaek ndbytekj wSecky knihy a cot nade 
wSe bolesfn^gSjho bylo, y rukopisy swiy getfo posudk 
opraw^ wychowdnj mlddeke a Za ginj^mi p^jbinami byl 
thofowil. To byl ppidtek gehostrasfj a SduJ^enf» Na 
ta roku 46a;t, p¥inuceH byl opusfifi cj^rkew swau; 
protoie knklpn .brafrskyin swobody w ndho&enstw) wSu* 

Digitized by VjQOglC IV 

^y paneyprw a toidy pfjsn^gi se ugjmald^ Oedinf pan 
Karel z ^er^^tjna pozjival w tom geSt^ pfedesli swobo* 
dy po fvsech rozlehlj^ch a hognj^ch panstwjch surj^chy 
takze 'knezj hrattsijy odginud wypazeni gsauctj tv^udy 
k nemu, se utjkali ; ktery^chz on do ^tyrmecftma cyzj^ch 
u sebe ochotn^ pfigaw^ na sw&g naklad po statcyck 
sivy^ch laskawf a welikomysln^ chowaL Konienskjf" hyl 
mezy nirrii; kterj^£to we strainfch t^dh pohromdch nad 
gine nestMf swi y mantelku milau y dwi dftek swfch 
hyl ztratil^ 

Nemage iudj^ rtie na prdcy a wSak zahAleti ne-» 
"€7it¥gey gal se spisowati ku potlfSenj fwemu knihu mi-» 
lostriau^ wSem CechosloUHtn&m podnes zndmau iyl^a-^ 
fyhyrynt si^ftxi a rdg srdee^^t kdeMto pod zpd-^ 
sobem putowdnj po sw^t^ b^h a zptsob wSech wecj^ na 
zemi tiw^ se ivypisuge. Nad $pis tento nenjw f^edinaij 
lcnihy ut^Senigsj a gddr^H^gsfy proBtofnluw^u psani^ 

Lifa 4624 na pana Karla z i$rotjna od kom^^ 
missafii cfsai^skj^ch^ k tomu tf-jzeny^ch^ pffsnlf dostupo^ 
ivdnOy aby Mddnj^ch kn^Jtj hratrsk^ch wjce na panstwjch 
swj^ch nepf^edhowdtvah Gakikoli ddkladn^ pdn ten prd^- 
wa newinnosti a swohody swi pfi Cj^safi satnem pohle^ 
diwaly nic nebylo platno^,tak!te tv^iSj djl knezj tHh^ 
a mezy rtimi taki Komenskj^^ z panstwj geho ustaupiti mu- 
sytiyp&ittagj^ewiastipo lesj^ch^po^kaldeh a ^lugjch 
se ukrywagjce^ s ustawidnj^m mbezpe^enstibjmy aby po* 
stiMeni a gak se mnohy^m pf*ihdzeto^krwatV^ ztrestdni 
nebyliy bjdnj^ ^iwoi wedauce. fF takoivint hroznim ode^ 
wSad zmjtdnj sepsal Komenskf swhg druhf tieskj^ spis, 
nazwanj^: ^yltluhina he zpedno stt^^^ 

jLii Komenskr^ mezy tjm iv ustawidnim hyl pfed 
nepfately nehezpe^enstwfi neopomjgel wSdk ^est^ pod^ 
tagj nawSt^wowati cyrkew swau opti^thndu a gj Sivd^ 
tostmi pfisluhowati, Lita 4626 iifyJhnal y posel'^ 
stwj do Polska za pi^jdinau gednoty iratrsk^f a^ po^ Digitized byGoogle mnd uriifi n^Ue, ot tam gednaU Wraiiw se z PoIsJfa 
zdrhowal se neywjcn u hor Krkono^skycky na statcycJi 
pana Gifjho Sddowskeho ze Slaupnap kter^zto w Ce-^ 
chach rown^ gako pan z jterotjna w Morawe hratry 
deske srdnate hugil a opatrowah 

Teprw na poSdtku Ifta i62S ziratili brat^j wse^ 
€kii ochranu swqu we wlasiiy an netoliko pan Sqdoiv^ 
9ky^ ale y sdm pan Karel t Zejrotjna ze zjeme wypo- 
wezeni hywsej do wyhnanstwj se chystali. Tu Ko^ 
menskj^ j^idriew se w^rnf test^ sweho, Jana Cyrillay 
hywaleho n^kdy Starsjho gednoty hratrske pN 'konsi^ 
stofi prazskij s njm y s panem S^dowskj^m a nekte-^ 
rfmi ginymi kn^zjmi na koncy m^sy^ce ledna tehoz ro^r 
ku w kruti zyme wlast swau konedni opustiL Pfi-^ 
Sedse na hraniccy kterez Cechy od Slezska delj^ po^ 
klekli wSickni na kolena swd^ s plddem a mnohy^mi sl^ 
zami ku Pdnu Bohu se modljce^ ahy milosrdenstwj swe^ 
ho neodwrdtil koneiSn^ od miU wlastij aniz sj^me slowa 
0wiho w nj utladiti daU 

Dne S*^ itnora dostali se do Lesna polskihOy ne^ 
daleko hranic stez^kych^ kterelto mesto ndlezelo teh-^ 
dat panu Rafaeloy)iy hrahHi LeSenskemUy w nyn^gsjm 
tpogewodstw] Poznanskem, kde^to wljdne od nef^o pH^ 
gati hyli^ Brzy potom shtuklo se mnolstw] ginfch 
wyhnancti z Cech a Morawy do LeSna, po demz tu ce^ 
Id hiudnd osada Ceskd powstala^ tak^e gsauce mezy 
%ivymi skoro zapomjnalij JHe u wyhnanstwj gsau. 

W tak welikem podtu kn^zj hratrskych w Lesne 
nemage Kcmensky' co diniii, zprdwu LeSenskiho gym^ 
nasium na se pHgal, sdm taki utitelem se udiniw. Tu- 
znoiou a dhwodnegi s neylepijm zp&sohem wychowdn] 
mlddelte ohjrati se po^al : y dopisowal o tom muzhm 
w^ku swiho znamenitfm^ o kterychzto wed^l, te gim 
tehdeg^j nezpHtsohy Skolski na srdcy lezely ; nahyl ale 
pfeswMtenj totOy ^e na gini muze ^ekati aneho spoli^ Digitized byGoogk VI 

hafi se nesluSjj nobri ie sdm se pfiSiniti mus^y mdli 
co platneho k mjstu pfiwedeno h^fi* Sepsal k tomu 
c^li a fo ptwodn^gazykem ^eskj^m trogj knihy^ kteri^z. 
pozd^gi do latiny a n^mdiny p^elo^eny a wydAny 
gsau: 4) welikau didaktiku {udbu) ; 2) Skolu matef-^ 
skau a 3) Skolti prostondrodnjj na Sestero tfjd rozd^-^ 
lenau. W techfo knihdch welice dhkladn^ ukdzal y 
kdral nedosfatky Skol a utjren fehdegSjch: le gen k 
naukdm « nic ke mrawnosfi a poho^nosfi spolu Wedau, 
rozum syce prohruSugjce^ ale srdc^ netlechtjce^ ani k 
^iwofu wj^konnemu (praktickemu) pf^iprawugjce • ^e 
zpozdilostj mefhody ohydegni mlddei we Skoldch nad 
• mjru se frdpj^ ani£ demu ginemuy leda mechanickfmu 
papauSkowdnj nawj^kd^ ponf^wad^ wSudy gen slowAm 
a nic w^cem rozumefi se udj.'^ 

Tak y ^nd maudrd napomenufj y poudenj ddwi. 
Skoda welikd pro ndsy £e knihy fyfo w p&wodnjm gw^ 
zyku swem deskem git nikde k nalezenj negSau I 

Prawidla geho wsecka sama sehau fak pfjrodnd^ 
gasnd y prosfd gsau^ Jte nic noweho do . sehe mjti se 
nezdagi * ^o ale wsdyznamenj ndlezku praweho^ a plat" 
nd prawda kaMd z pfjrody gako sama sehau plyne; 
gen o fo dinifi gesf^ ahychom pramen fakowj^ w ^i^^fo- 
f? geho poznafi a k dohrimu wesdegSjho ziwota ohrd^ 
titi um^h\ 

Gdk futo pro zlepSenj Skol zdkony kladlj faky 
pofom k potf^eh^ Skolnj mlddeze a zwldSte pro anad-^ 
n^gSj nau^enj sb febi latinske napsal knihu gmenem 
^yBrdna gazykt (Janua Hnguarum reserata)*^, 
kferau w LeSn^ U i634 wytisknaufi dah Kniha fd^ 
sotwa wySedSi neslj^chani pochwaly u wSech femff u^fe- 
nj^ch y neuSenj^ch zgjskala a walem negen do Skol u- 
wozenUy nohrJt y dp cyzfch f-^edj pfekldddna hyla^ fak'^ 
ie mimo hihlj swatait newj se podnes knize zddnl na 
swht^y kterdby iak mezy ndrody rozSfi^end^ folikkrdte Digitized byGoogle vu 

znowu tiif^nay ittnm y sindowJlna hyla. Neho negen 
do wiech ft^f eu^opskj^ch ale y da asiacJcj^ch^ gako do 
arahskey iurtcki^ perske m mogolske w desyti letech po 
prwnjm wygitj sivem pfeloiena hyla ; ha y podnes ite- 
wy^lawiudy ikoldkHm z pdm^i^ ano- geStif waln^ ^^81 
uXjwd k naudenj se l^etemw^elik^m. Pfn iom wsaknid' 
iokd^ y tehdih y podnes ge!lt^^ o t& idei V9^dely Oneh _ 
mysiii^ kt4T(t kndze ie wznik dala^ SamemW Komen'^ 
skemuy gakkoii rdd na prospHh prdce stbe patfily Tie- 
mjrne io plesinj m neroz^umny^ hliik mnohauiiitetit ni^ 
kali wd}tk nehfly^ a^ y mnohiprosiii muselj aby 9 tau • 
wtc^tolik powyku ned^ali. Bylai pHwddn^ gen pro 
-gednu tffdu ^kolnj Lesenskau psdndj do sioeta pak gen 
gako na ukdzku posldna^ nikdyw^ak spisowateli gegj^ 
mu na my^li nehytOf ahy gi za do^tatednj^ sklad ^edi 
m w^cjf^wMec hyl pewaiowal; ha eht&dlagegj tjmwfce 
geg hddalay ahy gi pfedelaw od nedostatkA mnohj^ih 
mdistil ; nek toieJt prwnj wyddnj nedato se wjce wymjt^ 
iiti, nohri y druhhnu iepsjmu aJc podnes cesiu zaha^ 
tiioi 

Liia 4S32 dr^dn hyt w LeSn^ wSeohecn^ sher 
emeh snem cele gednoty hrdirskiy na kteremzto uimos 
ndS mezy ginymi za StarSjJio w gednoi^ powy^^en gest. 
Vu fake od shoru sepsdnj a wyddnj n^kolika spis^ za 
potfehn4 usauzeno m wedte ginj^ch take Komenskemu 
swefenb hylo, gako : Hisiorie o t^ik^ch proti^ 
n^ensiwjch cy^rkwe l^eske a o fddu m kdzni 
ej^rk-ewnj w gednoik hratr^ki a gine^ 

Toho l^msu' poSddai Samuei Hartlih w Lond^^n^ 
od Komenskiho h^gaJ^e hrSj wylozenj geho mySlenky^ 
gakhy na zpHsoh onni gi^ zndmi ^yBrdny gazykH^^ po^ 
dohnd negakd Brdna maudroHi sestawena h^ii mohlm? . 
ahy iotiMiOj gako iam pon^kud 'skladfe^y iak zde,sklad 
wselikj^ch zndmosij lidskj^Ch^^u^iiednj^ch a prOspeSnj^ch^ 
w orgardcki sausimwi krdtce a gasnH^ ohsa^en hyt. — Digitized byGoogle VJII 

fiapsaw Udy^ KopiensJc^ pfedhHni a krdtlci o\tom po-^ 
gidndn} poslal mu ge do An^lie.y kteriJi onen^ nie ne^ 
meska^ ani^ S^ KQmenskimu w tom opo^ivtdeWy w Oo^— 
ford^ poneyprw U <^3J pod titulem: Goiiatuam 
Gomeni^ooranfi Praelvidia, potom pak w Londj^n^ l\ 
1639 pod tif(t/<7n Patisophige prodroniiis %uytisknau^ 
fidah , Kniha fdkdy^ se roznesla {ad.protzmiLli JKo^ 
menskiho^ kterfl myslinku swau geSte za nedokonalgiu 
pokladfiiO]^ sw^fegnf^m gi oznifnenm tro^hu posetkati 
hyl ^fel), teprw p^i ju^ie^h uCene^ w Europ^ ndh o— 
brdceny Ifyiy^ ,0d slqwnj^ch muz&,zewiech zemj do^ 
chdzela ho pSanj^ pobuzugjcy k dalsjmu w tdk wtlikem 
a chwalnim.djle.pokradowdnj. Tak stkwUa se htve-^ 
xda naSe na obloze celi Bu^opy; ad takf y zdwisf u 
fudjz ynendiaisi proti muJti slechetnimu dosti ^najtmi 
hyly, gakoz to wesd^ $e wSeliky^mi zdslukami na swer* 
t^ bj^wd^ 

Gjz lita 463$ powqldn byl zwlditnfm^ dekretem 
neywy^sj^ wlddy swidski do Swidf aby fam ii^Secek fdA- 
^kolnj podle methody swi obnowil^ On ale^ obdwage 
ee Mwrci n^ sebe b^jni^ tak weliki/a nebezpedni, ahy 
ndhlfm tvSeho zgina^enjm wdSnj lidsk^ch proti sobe ne^ 
popudil, ku/powoldnj tomu stdti riechtU ,* neJt rudil^ aby 
muz negak^ zp&sobnjf' ze Swidska k nemu posldn byly 
ie hotow gest k tomu c^li radau a wijm giny^m^ sktby 
b^ti mohl^ ochofn^ poslauziti» 

Gesi^ horliweg^j a Komenskimu milegsf podd^gk 
stal se u uinglidanA^ Tam pf^emjtdny mysfinkyj ahy 
dflo tak dAletiti a. prospehiiy gako nowd ta parisq^e 
bj^ti melaj nebylo gen Komenskimu sdmimu k wykonfini 
ponechdriOi ole aby gemu pomocnjcy pfiddni a kollegi-^ 
um pamoficki nekde k tomu koncy zfjzeno hylo^ Wec 
, ta w parlamentu pPednes^naj Komensky do uinglie po'^ 
Woldni mfs^o w Londfne.pro kollegium pansoficki wy^* 
kdzdno a di€hod& registrfigetnti^ pfediokena^ Takgi^ Digitized byGoogle i IX. 

giifau nadigj^ltothati $e potal wlasUntc nug KBmen^ 
iky', ze tudjz wyplnj se ^ddost n^deg&i loelikiho Ba^ 
kom o zaraZenj kdekoli na swet^ wSeoheCneho kalle^ 
gium udenc&y ktei^jztohy gen o dalsj nouk prosp^ch sta-^ 
raii se meli. ^le pohfjchu ! prdwe kdy^ o to gednd^ 
nOy wypuklo w Irlande onno hrozne spiknutj proti 
AhsUtQniimti a Komensikf widdy Jte w tokotvj^ch oko^ 
lidnostech nigak prosphti moty nebude, $ kleslau nnt^ 
i^ckystal se^z jinglie do ^wed, kaml^ nowi pozwdm 
nj geg laolaloy ub^in^ne od Ijudi&jka z Geer, Slechtice 
HoUandskehOj nesm]rn^ hohaieho, dohrotinneho u wy-* 
hnancUm J6^esk^m a morawskym laskawehaklon^nehOjgenM^ 
to w mestf Nortkopingu we Bwedjch pfehyuHil. 

Doplawiw $e do Swedska leta 4 642 w mesj^cy $r* 
pnu neyprwe k nowimu pffznitvey swimu Geerowi do 
Sortkopingu se zubral, Jctery^zto weliee laskuwe ho 
ph'gawy po nekolika dnech^do StokholmU kH kanclifi 
fjie QxenstiernOun a ku p, Janopi Skyte, kanfJiFi «- 
kademie UpMlski wyprawiU ' Ti po ttyry dni wseli-» 
lci s njm -rozmlauwd/tj m^liy zwld^te pak Osrenstierna, 
orel 4en piilnodnjj iak ostfe zdklady .geho uiebnj {di^ 
dakticki) a w^estrannj (pansojkki) skaumagej gako z 
udentiL potud' zddn^ hyl neu^inil. Ponewtidz ale Ko^ 
menskj^ Od didaktick^oJi studif k pow^cnym ddle po-- 
stupowal a zgewne na^obe ukazowal, ze podatau pan-^ 
sofii swau dokonati chce^ dolihal nan Oatenstierna^ 
uhy se pY^edew^im Skoldm prop&gdil^ studia latinskd 
w nich usnadnil \a tak y spolu k tvtMjma onxmu djlu 
cestu schodnegsj sobe pHprawU. Na^ tofiz dostupo^ 
vml y pan Skyte bez pf^estdrtf^ doklddage taJci^ gestfi^ 
zeby s rodinau swdu do Swidska st^howati se nechiU^ 
ahy aspoU hljMe nkkde se usudil^ gmenowit^ W pruski 
temi^ w Sthingu. Co^ kdyM poslize y pan Geer^ po 
nawrdcenj se 'Komenskiho do Nortkopingu^ 'schivalO'* 
ujhl^ snakni ho prose^ ahy gindte netinils swolil JKo- 

Digitized by VjOOQIC menskf^ te nad^ge gfa, ie mu Ize hude w nedlauhim 
^asu z -pracf takoivj^ch $e wyw^^titi, ^ 

Ne^ tato powalnost geho ke Swidtm welice nelf^ 
hila se ^ngliSanHm: y hledali ho wsemozne od pfed-» 
^ewzetj odwisti. Dosti prf guz w udJjb {didaktimt) 
MpAeobeno a co geit^ zhywd^ ginj ^e doplniti mohau^ 
w pansofii ale sotwa Me ge^t^ zdklad polo^en^ od nj^- 
•prf swHu mnohem w^dSfjho prospHhu odekdwati ttej 
ne^ od studij latinsk^ch. — ^ jlle Komenskemu^ ad $e hyl 
naibrdtiti chtUj now^ zdwazek ginau powinnost ukli-^ 
dal\ takMe sepsaw nadas a wydaw l. 4$4s we Kddfi^ 
sku swau daUj ,,Pansophiae Diatyposis^' ^'js w Et^ 
hingu se sur^Aii pfehj^wagej cele oddal se na spisotvd-» 
nj knih gazykozpytnfchp pro potfehy Skolnj. Strd'^ 
wil pak we ppdcy tiy nad wlastnj naddnj sw4y cel^ch 
iest let ; kromtf ze mezy tjm co SfarSj gednoty 5ra/r- 
ske ku shorikm w *PolSt^ tid krale IFiadislawa ku p^d^ 
ielskimu porowndnf wzhikl^ch W nahoJtenstwj r&znie 
leta 4,644 a 4 645 rOkolikkrdte swoianj^m^ osohne feJt 
pf^ichdzegey nekolikero spisH k fomu cfli wyhotowil, 
kte^jzto wifak z wedifj Mstky nikdy na siuetlQ tuydibti 
nehyli^ 

Pak Uta 4646 s fjm^ co potud pro fkoly lyl «e- 
psetly ku powoldnj me^endta swihO' pana Geera do Swid'^ 
ska zctget^ Tam ustanowenf k toMu t^j kommissaH w 
uwdzenj swi wzawsenowe didakticke djla gehOj schwd^ 
lili ge a porudiliy ahy pfilo^iw k nim gen poslednj 
geife ruku na z9isft¥nj, ku prosjp^chu'Skbl gegjch do 
tisku ge podaU On ahe \zpozorowaw howe nedostatky 
spisA' su^j^ch, ge^^ dwif leta s oprawau gich se haivii^ 
nHli' ge na^ swHIo wydati Se omelil. Bylil pak nd-^ 
sledugjc^. 4) Methjodus linguarum ncvissiina ; ^) 
Wow^r VestibulumLatin^e linguae; s) Nowd Janua 
linguarum; 4) Lexicon Januale Latinogermani-* 
cum; 5) Grammatica Latinovernacuta ; 6) Atci- Digitized byGoogle XI 

rnn lingtiae latirfae, rerum ct llngtlaiain ornamen- 
ta exhibetis. Neyplatn^^^ z nich a gako Jcljd k 0- 
statnjmgesii spisprwnj^ ZwJiStnj gest tu horlefij Ko^ 
menskehOy fehdd^ ge^t^ tak neabylkgniy ahy uienj mu^ 
M wSech ndrodtLy nechagjce gii gednau nekonedne pete 
o mrtwau latinu a zasfarale ^perky gegj^ 9naino$t 
swau ohraceli ke wzdHinj fe^j svr^h ndrodnjcJi a skr^ 
ze n^ y Udu ohecnjho to kazdS zefni. Gmenugei to sle^^ 
pym pTf^edsudktm^ $tehy nowi felii europske nehyly ke 
wsemu potfehnhnu wzdHatelni a zpHsohne • gen ai pr^ 
pilnost Se p¥i^inj k wyhledinj skryt^ch gesi^ Jtil a 
pramen&w gegich, a al se kaJtdi podle pfirozenr^ch 
prawidel ohdohy {analdgie) sw4 distj a ^lechtj, tui pr^ 
gist^ kazdi ke wSemu 'p^ost^Hf^ - — Pfitihychom>y ahy 
nekdo z udencH naSiCh knihu tuto-u^homiu) do maie^^ 
diny nalfj pfeloienauj aspoft w negakem tifi^tahu' nim 
podati se neliknowal; mnohemU tagisti uaudilihychom 
se tu ge^te z ist ioho muie, ktery' nim we sur^ch spi*^ 
sech nirodnjch at posawad za wxor gemnosti a wzd^ 
lanosti gazyku slauitf. 

Leia 4 648 pfinueen hyl Komensky^nawrifitise 
zase do Le^na, gsa po smfti pf^ednjho hiskupa gednoty 
hratrske,'p, B^ Wawf-ince Justina, na gehcl" mjst^ za 
hlaiou duchovmj^celefe gednoty zwolen; kterau^ y 
hyl y Z&Stal a^ do smrti swe^ osamel^ poslez a hex 
nastupce, Toho dasu wyUo od nehotake n^kolik spi^ 
s& k dohremu c^rkwegehOy z hichMto neyznim^gsj 
gsau: p. LasickehO' kniha osmaz Historie 
Bratf^ja KSaft {poslednj mAIH) umjragjcj^ ma- 
ilty Gednoty hr.atrske. 

Mezytjm nowe dedakticki knihy Komenskiho no^ 
w4 utitky nesti podaly. Negen Ze tvsUdy we skolich . 
s. ohJedem na Komenskeho potalo se setf^iti zptlsohu 
pfjrodnJ^g^jho we toyudowinj mlide^ey aleynowi «*o- 
ly podle mysli geho zfjzeny gsak. Takiv P^ol^t^ Kri^ 

Digitized by VfiiOOglC itof OpaUn$hj^ J$f JBnifi^ xmgwadm WoznanBhy^^ Uk w 
Vl&jch Jan Tolnaiy muX oswjcenjf' a nekdigii pestaum 
knjzat. Rakdcychy Skoly pgdle nawedenj Komenskihq 
xakladalU Komenskjf; sdm sna^M iiadan^ aiby k pxUf^-^ 
hnemu rozmlauw^nj do Uher ipftgjti soM neztHowal^ 
Horliwj^ ,a pruwHf oswjceH^ mj^ Sigmwid podwoUl 
^e kaXde wymince^ gi^to Komenskj^y pfest^howaw se 
tam s celau rodin^u swau^ k pro$p^,€hu Skol d^lal^ 
iakze ku potfeW non>^ch tech ikol w Potoku Barys^ 
skem mimo.gine wecytaki dostatednd bihliothekay ka^ 
iinet pfjrodnick^ a technickjf' y knihtisk^rna zgednd'^ 
ny hyly. Komensk^ rozdHil celj^ ten iikol aneb kurs 
studij w^9Straaf^'ch {p^naofick^ch) w sedmery tfjdy^ 
kazdau na geden rok pHprawiw. Mmd na po^dtku leta 
465t zaloief^ prwnj dw^ tfjdyytHtf na poddtku 'pfj^ 
ifijho rokUm Knihtiskdrna^ w nowi zalozend poddwalo, 
knihy Skglnj^ starSj y nowe, od Komenskeho stpsane a 
uherskfmi i4>y^klady od Jana Tolmiho a ginj^ podle 
nawedenj Komenskeho Ppat^ene; mnohi narjzenj dobre 
twrditi se a dobrau nadegi ddwati podalOm uile na-^ 
dege ta brzy zklamala, Nebo gednostranne wzdeldnj 
a sntj^slenj tem^ wSech HditelA w Potojc^^ byla hlawnj 
pfekdzka k zarazenj Skol w^estrannjchy kdeZto dokona-^ 
lych uditel&w tfeba bylo^ W takowy^ch okoliiinostech 
y sebe wlfdn^gijmu dloweku ntby^wd ni.oknAy aby se 
neiotkl seanoldsky techy ktd^j gak mjodidm se skldneti^ 
tak y lidi kamenoioati chwdtagj, kdykoli se wygewjf 
iito lide gsau a zddnS modly. 

Mimo to zdpasytimu bylo smnohotwdrnymi pfed-^ 
sudky^ szastaral^mi obytegi^ se pJ^t^Jzenau leniwostj 
a negemnostj gak udennjk& tak y uditel& samjrchy ktefj 
mjtohi potfehne ale nezwykle w^cy za zbytedni wy^» 
klddalii Kdyz ale k tomu ke wSemu y neymoCMgsj a 
• neyhorliw^gSj Skoly pansojicke spoluzakladatel a ochran^ 
€e knjle Sigmund miadjf^ leta i6S2 umfeh wSeck4 tu Digitized byGoogle XUI 

nadifge zmi%0ia k daUjmu falci Hlcofy unfawowAnf a 
prospHhu. To €eli dflo z&stalo nynj pri prwnjeh ffeeh 
ffjdAch pofudzara^ny^ch. 'K tddosfi knkznjr matky a 
knjzefe Gifjho S$dmihradsk€hoy sfar^jho syna gegjho^ 
z^sfal Komen^kf^ ab nerid^ ge^(¥ dile W PofokUj aby 
aspoii potafkikm /?m, kU^j se hyli staliy pfitomnosfj 
swau ke zdaNlegsfmu wzniku dopomohU Sepsal y 
wydal fu knizek nekolik, chf¥ge nimi Uhry k wys^fmu 
^nalenj w naukich a liferafufe, zwldifte taki w fedi 
gich ndrodnj prohudifi a Mkhm chuti k utenj dodtti^ 
Tu teprw y powestnj^ tenfo ,>Orbis pictus^* od 
Komenskeho sepsdn gesf^ za tau pfjdinau, Ze kdyM ne^ 
Ize dHem wsady wHy sami do smyslu podati^ ahy ge 
aspofi skrze ohrazy pochopowafi mohly; to zugisfi 
w&hec geho hlawnj prawidlo hylOy ahy poddfek Wiehi> 
toyudowdnj $tal se skrJ^e cwidenf smyslA.wSestrUnnia 
wseohsaMni^ , ^ 

Mezy fjm Komenskf lifa 4654 w mlfsj^cy ^erwnu 
za pfjdinau dikletifosfj cy^rjcwe stvi pfinucen hyl y se 
swjrmi do Lesna se nawrAtHi^ Lifa 4 665 powstala 
ne^fasfni wdtkamezy Poldky a Swidy^ w njt Karel 
GuataWy krdl iwidsky'^ gednjm tak fjkage trhem: celi 
Polsko a^ po Jirakow toyhogowaU Y LeSno, s^dlo 
wyhnanc&w ^estcj^ehj dostalo seSwidAm do mocy. NeM 
wogsko polski zase pak LeSnwse zmocniwSi celi mi-' 
sto w rum a popel ohrdtiio^ takze ohywateli geho 
wSicknt\ gakoit y Komenskf^ s rodinau swau sofwa s 
^iwofem odtud wywdziiy na iii^k se dawSe. W ti pO'» 
hrom^ ztratil zase Komensk^ swi celi gm^nj a neyw^d^ 
ij djl rukopii&y kferi od ujjce Heili dfyfidceti iethyi 
8piso}ffah ^ 

Mezynimi neywjce Melet nade zfrdfau tohoj co h 
wywedenj swi mySlinky o pansofii hyl sepsal a swi zi'^ 
sohy k welikimu siownjku swifhu deskoMinskimu^ do 
w^h0t ieska siowu pf^s iwadceti let pofid s welitau 

• Digitized by VjOOg lC XIV 

pilnostU gakoi y IMh sfarych wielikym itenjm tak y 
rozmlauwdnjm 6dewSad shleddwal, -poz^nitmendwul a ur 
fdd uwodily abyckom sklad gazyka sweho pospolu pl^ 
nlfgi snad ne^ kterj^ ndrod mjii mohh\ 

KomensTcy^ se $w^mi utekl se do hljzkehQ Slezska; 
celd osada wyhnanc&w deskj^ch rozprchlff se z Leint^: 
do Prus^ do Marek, do Luzic, do Sas^ do Vher^ do 
Hollaniu a ginam^ anit se kdy sgednotila wjce* Ko-» 
fAensk^ HMH se we Frankfurte nad X)drau osaditi ; mIc 
pr0 mor se tam rozmdha^cjf^ odehral se do Hamhur-» 
gu, odkud uilechtil^ pan Waiolhinec z Geeru, syn pdn^ 
LudwjkAiOj do uimstrdamu k soh^ ho powolal a s Mie- 
likau mljdnostj a uctiwostj leta i6S6 w 64 roku wlf^ 
ku geho ]^ig4l. Tu gsa pracowal y usylowal o zwe-^ 
lehenj Skol amstrdamskj^ch^ tak£e y zde chwalnd o nhm 
se rozndiela pow^si^ p&sohjc mu Jdsku a tesi u lidj a 
wSak y nep¥jzen a nendwisi» 

Pro to pro wsecko neponijgel Komhnsky" peffowa^ 
ii take 6 c^rkewnj ctohri rozpt^l^n^ch ostatkH gedno^ 
ty hratrski^ Leta i658 tvydal pro n^ zndm^ Manu^ 
dlnjk aneh gddro^ceU hiblj sU>ati a p^istfho roku Kan^ 
cyondl l^esky^. Pohnutelnj^ gest geho: Smutny^ hlat 
zaplaSeneho hn^wem hoijm pastj^e k rozplaSenemu^ hy^* 
naucj^mu stddu^ kter^h na koncy m^s^ce hf^ezna ieta 
4660^ smrti otekdwage^ 9epsal takto po^jnages j,Od 
kondin zem^ Woldm na wds^ rozpty^lene stddce oWeHeJc 
hoJtjch^ gd ke konJbindm zem^ zahnanj^^ smutnj^, osame^ 
Ij^f osyfalf^ past"^ wdS» Ach uslySjteliJt geit^ hlas 
tntLg? a gd uslySjmli gesti hlas ktery^ch wds w tomto 
pfestrailiwim, straSliwych pohrfizek hoijch napln^nj ? 
a f, cf/' Na koncy pak laube se s nimi prawj : ^^M^g^ 
te^ se dohHj pf^dtelt' milj I a po mn^ se giz neginak^ 
keJt gakohyste mne do hrohu polo^ili^ ohledeyte* JVeJ 
aH dyrchdn] me geSt^ fi;est pH mn^ dnes^ zegtra wSa^k 
ludeli newjm» ui hyi y nteo dfnft pHdal Pdn^ mecbi Digitized byGoogle XV 

gt mdm Jfe odpodinufj a na w^enam Ctatu se strogenj: 
^ ge^^ poabderstwjm^ dfjwneh se odmd ivyhosijm.^^ 
Byli syce potom Komenskyr ge^U gtd^ndcte letliw 
a tuScfk ifasto na iHe y na duH ztrdpen^. Ohjral se 
wiomt<Jf poslednjm weku swem neywjee myUenhami o 
nawrdcenj pokoge fftezy lidmi a o naprawenj w$ech 
wHj^ lidskj^ch na stfiktf* Geho posUdnj spis a gako 
lahutj zp^w hylb leta 4 668 tUkem latin^ wysU : Unum 
necessariom (Gedno potfehne)^ kterelt y ^eskau fei^i se- 
psane w rukopisu po sohe zHstawil^ 

W osmdesatfm roce weku sweho dokonal iCoineh- 
skf^ w jttmstrdame iiwot swiig tise a pokogn^leta 4 6^4 
dne 4S. listopadu. THo geho mrtwi zawezeno ku po'^ 
hfhu do mesta.Naarden w HoUqttdsku. .PozHstawil 
po sol? (gak se zdi^ z druhe manzelky) syna, Danie^ 
le gmenem a dceru uilzh^tu^ wdanau za Petra Ja^ 
hlonsftehOj geholto syn hyl slawnj^ potom Daniel 
Ernest Jahlonsk^* 

Byl mu^ postawy sluSni a witniy s hradau wisu" 
taUj belem wysokym^ wzez^enj liheho a wSak zdrmutek 
tichyr gewjcj^ho ; w ohcowdnj s lidmi hyl nad mjru wlj^ 
dnrfr^ trpUiwy^ a pokornj^ ; wsdy hotow poslauhti 
hliznjm svijrm a oh¥towati sehe sdm pro dohre gegich. 
Ceho hluhokd eytelnost^ dohrotd^ upfjmnost a opraw-^ 
dowd ndhoMnost gewj se we wsech geho negen spisech^ 
ale y skufcy^ch a celem !tiwohytU Nikdy neodpldcel 
se stegnau mlfrau protiwnik^m sw^m\ nikdy neodsu^. 
zowal MddnehOj gakekoli Tcfiwdy od n^ho sndsege; we 
Wsem zagisti s oddanostj dofonalau ctil a welehil ruku 
Pdn^j huetto ^e lihe neh odporne w^cy nafi seslaja. Y 
gest to gist^ k welikimu politowdnj nad kfehkosimi 
pfjrody lidskey Me y tohoto muz^^ tak prdw^ polozne^ 
hoj wid^ti* musj^me, ana zdwisi a nerozumnd nerdwi&i 
negen zu liwa ho stjhala^ ale y po smrti proti pa^ 
mdtce,geho tyijf'^ se gest^ o;i^'waIa. ■Digitized byGoogle XVI 

Komensheho zi$luhy o zhphnj Skol* a zpHsolm 
wychowdnj mlideJte §sau nesmrtelni^' Onf hyl prwnj^ 
kfer^ poiMu studij pow^cn^ch a wzdHdwdnj fetj nd^ 
rodnjch powzhuzowal a onomu femeslnimu a pf-jrodo-r 
wedeckemu duchu nofV^gSj Eutopy cestu klesfil, Y 
zem^ Swedskdy gegfJtfo Skoly neydele podle meihodjr 
Komenskeho z^jzeny z&sialyy welikau tdsfkau ohzwlds-* 
fnj sldtvy swi^ We skaumdnf pf^frody nahyfij ^en ulif^ 
k&m r geho dhmyslt didaktickj^ch pdw^'nna gesf. 

Spisowi gehoy gichifo welikd hognosf gesf, za 
naSeho weku^ wygmauce Janua linguaram a Orbis 
pictus, welmi zffdka k nalezenf gsau; omnohj^ch mimo 
^fitul gegich nic wfce newfme. O ^eskrf^ch knihdch ge-* 
ho nic nynf neprawfm xndmii £sau gisf9 milownfkAm 
gazyka ofcowskiho a w uHeffenf zwldSfnfm zHsfanaa 
geSfjf y u pofomkH naSieh, pokudkoli mluwa deskd w 
&sfech ndrodu naseho oz^wufi se hude^ Digitized byGoogle Proslowo. IfiakodaU dostato mi $e do rukau If^raiistawslci wy-^ 
dunj Komenskeho latinsJco - polsko • francauzskom nK 
fnecke, Wida knjhy teto welikau uzitednost a gegj 
Wseobecnau we Wlasti na^j potfehnosty ustanowil gsem 
teslce p¥elozenj pfidaii * tt m^ge z Komenskeho xiojr» 
iah oneny we ^holotch rakauskeko- mocnd¥stwj pfed le^ 
ty uzjwany^y wyhral gsefn^ co dohriho hyloy a co schd* 
telb^ prelQzil gsem we^ne a do slowa, zdkladu puwod^ 
njho w^udy Wsemoltn^ se drMe^ Pon^wadZ prdce taio 
netoliko mlddeJti studugjcy ale y autljrm djtkdm k roz-^ 
mnbienj wiednjch whdiofnoStjy tcu wzdeldnj rozufnUy ga* 
kot y k utwrzenj se w. ga^ku mate^skem Welice sIoH" 
tjy a pHtoni y fe^em cyzfm pfjslusn^ a stegnau m^rau 
wyutuget pro wj^bornost spisA. Kbmenskehoy netoliko 
po (jechdck ^a Moraw^y ale y po celim sw^t^ zndm^chy 
tau sylnau kogjm Se nad^gjy Zg toto wyddnj, ptsud ue- 
choslo.wantim nezndmej neioliko rodidHm a wychowa-^ 
tel&my nohrM y welehnimu duchowenstwu^ utitetstwu 
y wsem wraucy^m milownjk&fn a hognjhn ctitel&tn geho 
whod a wd^k pfigde^ 

W Uradcy Krdtowe 4S. h¥e&Ha 4H,l2^ 

A - ' . , 

Digitized by V3OOQ1C / ^ 2 
ISflag. Veni, puer, 

disce sapere* 

IPu^r* Qiiid hoc cst : 
sapere? 

Blag, Omnia, 
quae uecessaria, 
recte intelligere, 
recte agere, 
recte eloqui. 

P. Quis me hoc 
docebit ? JF/. Ega, 
cnm Deo. 

P» Quuipodo? 

M» Dncam te 

per omnia) 

ostendam tibi 
omnia, 

nominabo tibi 
omnia. 

P. En ! adsuiu ! 
dnc me 

]M nomine Dei. Se(r. IComm itVf 
^nabe, 
lerne ftug feJ^n ! ; @ db ti t « t. !ESad 
b06 ; flttQ fe^n ? 

Cebt» 2Cae8, 
woS nijt^ig ift, 
re(!bt t)erfte^en, 
re<%t t^un, 
red^t oudbrud!en. 

@(but. SBer 
mt(^ bas Ujiren? ift »frb «e&r. S*/ 
mit ®ott. 

@(biil* 2(ttf n)0$ 
fUr SBcife ? 

ftet)r. 3* wttt 
(werbe) bfcb fiibren - 
burd) aUe iDinge/ 

t(6 tt)ta btr jeigen 

t(b n>ia( bir benennen 
aM. 

@ (^ (i (. Ste^e ! ^ter 
bin i(b ! tii^re fni(6 

tm 9^omen (Sottel ! Uditel. Posd! 
sem^ djfe, 
lid se maudrj^m 

DjtKCo to ffest 
maudr^m hj^ti? 

Ud. W^eckoy 
(ioz potfehnehOy 
dohfe zndti\ 
dohfe delatiy 
dohH un^slowitu 

D. Kdo^ mne 
tomu nautj ? Ut.Gd, 
spomocy" Bohj. 

D, Gakym zpli- 
soh^m ? 

Ud* Proxvedu 
fehe 
w^udyy 

ukAzi tohe 
wseckOf 

pogmenugi ioh^ 
wsecko^ 

D. Tu gsemJ 
wediz mne we gmenu Panh 

Digitized by VjOOQ IC - ar - Invitatio, 6 f ft g a n g. 

U w o d. W 8 t 5 p, 

Prelude (Entree), Mistrz. P^jdz do 
ximie dzi^cie, 
naacz sie m^drirm 
byd (rozmnu)» 
^ Vcze/i, Co to jest : 
mqdrjm byd? 

M. Wsz^«tko, 
co jest potrzebii^ip> 
dobrze roznmiei^y i 
''dobrze czyni^, 
dobrze wystowid» | 

V* Kt6z miiie te- 
go uauczy? Maitre. y&iez ici (ap-lvenio, 4* 
procbez), mon enfant, ap-|puer, 2.m 
prenez ^ ce que 6»est que disco, 3« M.-Ja, 

za pomoca Bosfcn« 
V. Jakim sposo- 

bem? 
M. Oprowadz^ 

cie 

po* WBzjstkicb rze- 

czacb, 

pokaze ci 

Wszjstko, 

Wjmienie cl 

Wszjstko. 
r/Toto iestem! 

oprowadzajze muie 

W imie Boskie. d^etre sage. 

Disciple* Qu»est-ce que 
d»^tre sage? 

M. G^est savoirtontce qni 
est n^cessaire (qa'ii faut), 
Ipour bien entendre, 
bien faire (agir) , 
bien parler (discourir) 

Z>. Qui est-ce qui me 
renseignera ? 

(qui sera-ce qui me l'ap->. 
prendra ?) 
M. Ce sera moi, 
avec l*aid& (]a grace)deDieu 
D, Comment? de quelle 
mani^re ? 

ilL Je yous m^erai 
par tout, 
je Yous montrerai an doi^ 
tout ce qui tombe sons la 

vue, 
fe m'en vais vons Aoinmer 
tottt par ordre, sapio, 3» 
Quis, ae, id* 
bic, baec, boc. 
sum, esse» 
omnis, e* 
qui,quae,quod 
uecessarius, 

a, nm« 
intelligo, 3. 
ago, 3* 
eloquor, 3« 
doceo, 2« 
ego, mei» 
Deus, 2* m* £>« Me voici tont pr^t ! 
menez '- moi donc (condui- 
sez-moi). 
au Bom de Diea! 
A 2 duco^ 3* 
tii, tuL . ostendo, 3« nomino, U 
adsum, esse* nomeu, 3. n. Digitized byGoogle _ 4 — M^ Ajite oiunia 
debes discere 

simplices 80n68y 

ex qnibus 

constat 

sermo htuntousi 

quos 

animalia y 

sciunt formar^, 

et tua lingua 

scit imitari, 

et tua manus 

potest piugere. 

Postea 

ibimus 

in mondum 

et spectabimns 

omnia* 

Hic liabes 
vivum et rocnle 

A1i>hab6tum Se^r* SBoc QUeh 
iDingen muf bu lcrneii 

bif ftnfac^^n Sautf, 

ou8'weld)en 

bie thenfdHUc^e iS)lebe 

befte^et, 

tt)eld)e ^ 

b(e S^tcte 

wiffen ju bilben X^txi 

totjubrtrvgen) 
UAb beitte Sungie 

«etf naihnma^tn, 

unb beine ^anb 

ma^ten fanni 

lDatiitt<i[) 

woUen wit ^ef^tn 

in bie a&elt 

anV wotten be[(^aiien 

aUt jDingev 

^tet bafl bu etn 
(ebenbieei unb laute^ Vd. Pfede w^m 
Ttmsj^s se nautiti 

pauhym zivuTcLm, 
ze kter^Qh , 
Slo^na gest 
Nd lidskdi 
klere " 
xwjfata 

umegj wydaivoii 
(uiwoHti\ 
a (kter^ch) gaz^k 

twtdg 
umj ndsledowatif 
y ruka iwd 
m&ze malowatit, 
Poloni 
wygdefne 
na swH 
a ohezfeme 

wSecky wecy» 

Tu mui 

ziwau y hlusnau 

[Idasitaul 
AJbecedUm Digitized byGoogle iW, Przedewszjr 
ttkim UzebsL d sie 
naiiezy^ 

pro3tych glosiw, 
z ktorjch 
slo^ooa JHSt 
mowa ludzka» 
ktore 
zwierzeta 

i jezyk* twAJ 

mnie nasladowa^» 
i reka two}4 
n^oze malpwaiS» 
Pot^ra 
^Tyidziemv 
na swiat; 
i obaezemy 

wszystkie raeczy» 

Oto masz 
zywe i glps?ie 

Ahecadlo» M, D»aI?ord ii yoiis faui 
appreudre 

les sons simples, ' 

dont 

le disconvs hnmain 

est compos^, 

les diffdrents jsona 

que les animanx 

sayent former, 

qne Totre )^i)gno 

sait iuiiter (contrefaire)» 

et fpi6 Totre ihaitt 

peut peindre (dessiner)* 

De-Iu (en suite) 

nous nous pjroindneronf 

par le monde^^ 

ct nous regarderons (con- 

templerons) 
toutes chbttti (teut ce 

qu'il y a). 
Tenez Toici 

nn alphabet Tivant et so 
nor^. debeO) 2. 

simplex, iris» 
BonuB, L m* 
eoiisto, U 
sermOyOniSt^i* 
hnmanus, a, 
nui. 
animal, 3.n« 
scio, 4. 
formo, 1. 
tnns, a,uui« 
lingna, 1» f. 
Imitor, 1. 
manns, 4* ^*^ 
possuui, posse 
pin{?o, 3t 
eo, ire, 
mnndns, 2» nu 
specto, t. 

habeo, 2, 
Tivns, e> um» 
Tocalis, e. 
Alphabetnm, 
2. n. Digitized byGoogle 6 — 

j Cornix comicatiir 

Oyis balat 

bad @4af hV6M 


Cicada stridet 

hit «^euf^tecte ntoixut 

Upnpa dicit 

ber SBiebe^opf ruft 

Infans ejiilat 
ba« ^iftb tpitnmert 

Ventiis fliit 
ber Stnb tt^e^et 

Anger ^ngrit 

ble ©and gactert 

Os iialat 

ber ^;D2unb ()au((et 

Miis iniiitrat (mintrit) 

bie ^auS pftpfect 

Anas tetrinnit 

bie (Snte f4)nattert 

Lnpns nlnlat 

ber SBoif ^eulet 

Ursns miirmnrat 

ber aSdr brummct Wrdna Tcrdkd . 
Wroua kracze 

Owce heHj ' 
Baran becz/ 

Konjdek . cwrkii 
{cwrdj) 
Konik ilwiercz/ 

DudeJc dudd 
Dudek duda 

Djf^ kwjlf 
Dzi^cle kwili 

Wjtr w>ge 

Watr YReJe(djnie) 

Husa heyhd{gdge) 
Ges gega 

Usta dychagj. 
Usta kuhaj^ _ 

Bly^ pjstj 
Mjsz piszczjr 

KacJina Irdchd 
Kaczka kwacze 

IF/k ivyge] 
Wilk W7}e 

Medwed mru^j 
Niedzwiedz mtxitzy litizedbyGoOgle Digitized La 9onkeilie croasse La bfebifl hele La cigale criquette La happe crie Le petit eufaiit criiB (pleu- 

^" re) 

^ Le Yent soufffe li^oie fargoiiue 

<. 

La bouche halette <re8pi- 

: ^ re) 

La aouriB gdnipotte 
Le canard cagnette 
Le loop harle 
L*onrs gronde dd 
l 4 S 

ci ci 
du du fifi 
hd hd 


kha kha lu ulu mum mum Aa 
Bh; 
C|c 
Dd 
£ e 

F t 
Gg 
Hh 
li 
Xh 
L 1, Comix, ]ci9, f^ 
comicor, 1, 

ovis, 3» f» 
balo, 1» 

cicada, 1, f. 
Ktrideo, 2. 

upupa, 1» t 
dico, 3. 

infans, ntis, c» 
ejulo, !♦ 

yentns, 2. m. 
io, 1* 

anser, eris, m, 
gingrio, 4. 

os, oris, U» 
halOy U 

nins,maris, m. 
uintro, !• 
(mintrio 40 

anas, atis, f» 
tetrinnio, 4. ,hipns, 2. m* 
idulo, 1* nrsns, 2. m* 
mnrmuro, 1« Digitized byGoogle 8 — 
felA^ cldinat 

bie Jto^e tnou(et 

Anrlga dainat 

Ptillus pipit 

bad Jtii^Uin ptpct 

Cncnlus aicnlat 

ber Attfut fudet 

Caiiis rlngltnr 

ter *£>unb ntuctet 

Serpens sibilat 

bte ^c^longe ^if^tt 

Oraculns frlngnlaf 
ber •^e^ec f4ireiet 

Bnbo nlnlat 
lic @ule ni\if)tt 

Lepns vagJt 
ber .^oafe quadbiet 

Haiia cea:rat 
bet Srof^ quocfet 

Asinns rndit 
ber @fel Qi^att 

Tal>anns strldet 
Itc JBremfe fumfet Kodka mnaukd 
ICptka miauczy 

Wozka wold « 
Woznica 'w^l^ 

Kufe pjstj 
Kurcze piftzczy 

f^etJmUca tcvl^d . 
Knknika knka 

PeswrJ^f ' 
Pies warczy 

Hadsit) ^ 

%y^z ksjka 

Kawha lcriJcd 
Kawka wrzeszcz/ 

W^r {wygt) huhhl 
Sowa huka 

Zagjc toMfj. >■ 
Zaj^c skowjczj 

^Ma meH mHt 

hoid) 
£aba shrzeczy 

OselhyU: 
Osiei ryczy 

^t^etek «fexv^/ • .. \ 
Bak brzroi(brzmjr) Digitized byGoogle 

9 ^ 
" 


Le pbfi^ |n|ai|If 


nott nou 


H n 


felfs, 3. f, 


Le cliarretier erl« 

1 ( 


6ii<i 


Oo 


anrlgfOy 1, nit 


Le pou8«in p^pf^i 


'pipt 


Pp 


•1 
pullns, 2« m^ 
pipfo, 4. 


Le coneou ooncoulQ 


Jcuk Jcu 


Q ^ - 


cnculn8> 2tmf 
cuculo, ly 


Le diieii «birfe et g^rince 
lea «leutii 


trr ..,. 


R r 


eani«, 3.' (B« , 
ringor, 3. 


Le fterpent tii^e ^ 


1» 

■ 


8 • 


perpeas.ntiS; e* 
Bii)iio, l^ 


I<e geai criaille . 


/ae tae 


T* 


grai;nln8,2«int^ 


Le hiboii (le cli^t-. hnant, 
^ chonette^ bue 


) 4 i 


Vn 


bnbo, oniSf n^* 
illnlo, 1, 


Leli&Tr^ glappili 


v4 .... 

• 1 . " 


W yr 


lepns^ ori^r Wt 
vagio, 4. 


La ^enonille coaKse 


c6aaff\ 


XX 


rana, 1* f* 
coaxo^ 1/ 


L*ane )>tQit 


y ry /; 


, 1 


asinns, ?, ii|, 
irudo^ 3» 


Le taon bourclontie 


ds ds 


Z z 


tabannsi L*, in, 
strideo^ 2^ Digitized byGoogle — 10 — 
Deos est 

ex se ipso, ^ 
ab aetemo 
m aetemW 
perfecti^simiim 
et beatissimiim 
.... h 

^s ; 
essentia 

spirftlHliis . 
et imns; 
bjpostasi 
trinns;.r .o'?»: 
volunta:te' % 
sanctns> 
justus,. 
olemens, ' 

verax; 

potentia 

maximusV' 

bonitate 
optimns ; 
sapientia 
immensnR ; ®ott ift 

oud fi<i \elUv, 

t>on QwiaUit 

jtt ^wfgfett 

ba« Qaetooa!ommenf!e 

unb aacrfeligfte 

SSjefen $ 

bem aBefett natib 

Qeiflig 

unt) eintg} 

na* bec »)errdnli<^!eit 

bretei^igi . 

im SiUen 

betttg, 

gere^t, 

gnabig, ' 

waMdftlQ^ 
an 9)2adbt 
ber Qxo^tti 

an ®ute 
ber befh $ 
on IKBeie^eit 
uncrmefti^ y Bfih gest (pochd-^ 

ze sehe samehOi 
od wek& 
na wit)cy 
neydohonaleg^j 
a neyhlahoslawe^ 

/legSj : 
hytost; . ^ 
w gesioti (podsta^ 

^) . 
netUesn^ {jBtuch) - 
a gedinjr ; 
w osohnosti 

trogj>; 

we wuii^ 

swatj^f 

sp9^wedlTw^, 

milo&tiwj^, 

prawdiwfl; 
ta.mocy 
neywHsj ; 

w dohrqt}f 
neylepSj ; ^* 
w maudrosti 
nesmjrn^ ; Digitized byGoogle — 11 — I. D e 12 s. ® t U B fi h. B6 g. D i e u. B6gr jest (pocho- 
dri) 
z Biebie samego, 
od wieka 
na wielu, 
na/doskonaljsze 
t nafbfogostawie/i- 
sze 
festestvro; 
w istaosd 

dncliowny 

i jeden) 

w poflTtaci 

trofaki ; 

w woli 

swiet/ 

sprawiedHwy) . -. 

taskawjj 

prawdziwy; 
W wiadzy 
najwyfszjr^ 

w dobroei 
najlepsz j $ 
w nuidrotfci 
niasmienijr ; Dieu est 

en (de, par) soi - m^me» 
de toate ^ternit^, 
jusqu'aax si^cles~ defi si^ 

cies ; 
nn ^tre 

trds - parMt (sans pareil) 
et tr^s-henrenx; 
par son esseuce^ 

spiritnel 

et nn, 

ettriu 

en personne; ^ 

paf sa YolontS 

saint, 

jnste, 

cl^ment^ 

T^ritable ; 
en puissance 
toat-puissaut; 

par bont^ 

tr^s-bon; 

en sagesse (sapience) 

immense (sans bornes) \ Dens, 2«..m, 
snm, esse. 
sni, sibi, se. 
ipse, a, nm. 
aetemus, a, 

linu 
perfectus, a, 

' vtm* 
beatns, a, nm. 
ens, entis, n* 
essentia, l.f. 
spirituatts, ,0. 
imns, a, am« 
h7posta8is,3f. 
triiins, a, nm. 
voKmtas, atis. 
sanctus,a>um. 
fnstns, a,nm* 
clemens, en- 

tis, ۥ 
verax, cis»' 
potentia, 1. f. 
maximus» a, 

nm* 
bonitas^ 3, f* 
optimus,a,nm. 
sapientia, l.f, 
immeBSns» a^ 
nm* Digitized byGoogle r^ 12 ^ lux 

iuaecessa 
et tameu 
oinnia m omnibus ) 

ubiqu^ 

et niinibi {rcU» iti" 
> clusuin) 5 

stiimnum bonuin 

et solus 
iueachaustus foas 

omnis boni ^ 
oinnium rerum, 

cfuas \ocamu9 

unfco verbp 

mi^iidum, 

nf creatpr, 

ita *pt g^ibeniato» 

et cojiserTator/ cin unju0anflli^f|j 

zm 

unb bo(( 

2CaeS in mem \ 

nUtaVL * 

unb ntrg^nb (namlic^ 
cln0cfdS)(0ffco) V 

bQ$ i)qd)\te ®ut 

unb ollcfn 

bic unerf^gpfiicftf 

Clucttc 
oM ©uten $ 
aHn ^iUQt, 

bfc »ft 

ttiit cinm SSorte 
2Se(t -nennen, 
fottJoJ^l (S(f)opfei:, .j . 
-^8 pudi SKegime • 
t|nb Grbotter. swHlost 
nepfjstupna 
a predce , 
w^ecko we w^em; 

w^udy\ 

a nikde (f . g^ i^a^ , 
wNtf); 

neywys^j dohri 

a gedfnjf' 
newywSiitelnf 
pranien 
ivseho dohra; 
w^ech w^cf^ 

^cterez. naz,^waine 

gedJnkfm slowem 

swet, 

gak stwoHtel^^,. 

tak y zprdwce \ , ' 

y zackqwawateL 

m 
Coeiuiu. 1. 
habet 
i^em, stellaSf 

Nubes 
Y>eii<1ent 
m a^re. iOer tpimmci l 
balt fn ff* 
bos Scuer; bic ©tevnc. 

jDfc 9So(!eR 2 
ftongen 
in bft ^ft. JSlcOc 1 
md IV sohf 
ohen^ hivezdy, 

Ohlaka2 
wisy 
W powetl^j. Digitized byGoogle — ti nieprzjst^pna 
a pl^zt^ci^ 
wszjstko we 

wszystki^in ) 
wszedzie 
i liisdzie 
(fa jestt nieogainio^ 

najwyisze dobroi 
1 samo 
iiiewyfczeri>aiie 

zrzodlo 
wszego dobra; 
wszjstkich rze<izy, 

kt^rO zo^yiemy 
yednjj^ siOW€ia 
'jSwiatemi 
jako stvfrorcia 

tak rz^dca 
1 opiekim. une liimi^re 

fnaccessible, 

et n^anmoins (tontefois) 

tout en toutes cboseii | 

ii est par tout, par essence, 
(pr^sence et puissance, 
mais nuUe part circonscrip-' 
tiTement); 
il est le seul 
et \e souyeram bien, 
et l4n^puisable soiirce 
de tout bieu) 

et comme il est lo cr^a-* 
teur 
de toui ce 

que iu>ns appelons : , 
moudle Cnnivers), 
de meme en est - il l*uni- 
gue creiateurj 
gouvtii^eur 
et cOnservateur* Inx, €s» f. 
inaccessus, a» omnis, e« 
summus,a,um 
bouumi 2. 
solus, 9^ um, 
ine3:haustns> 
a, nm. 
fons^' ntis, in« 
bonns, a, um» 
res, rei. f» 
quij qiiae, 

quod* 
TOCOj 1# • 

unicus, ajnm. 
verbum, 2,n. 
mundus^ 2«in* 
creator, 3. m» 
gubernator, 3* 
m* 
cdnsOrvator, 
3* m» M un dug. 3D i e SB < lU 

S w 8 t* l§ w i a t« L e M o a d e. Niebo it 
ma w sobie 
ogic/i, gw^iazdr. 

Obioki 2 
wisz^ 
\r ^vrietrzo^ Au Ciel 1 
il j a 
le feii, et les ^oileii» 

Les uues 2 
tournent suspeudues 
eu J^air. Coelum, 2«n, 
i^is, 3. m. 
stella, l.f^ 
nubes, is, f, 
pendeo, 2. 
a^> tS; m. Digitized ^dbyGoogle — 14 - Ave» 3 


m SBogel 3 


1 ■ ' 
Ptdcy 3 


Tolaiit 


flieQen 


Ijtagj 


Bnb iiiiMbiis» 


untec ben So(!en» 


pod ohlaJcy, 


Pitices 4 


m SiWe 4 


RyhyA 


nataut 


fd^totmnien 


plowau 


in aqna. 


(«1 tKoffer» 


we wodh 


Terra ^ 


2Cuf Ut Qxht 


ZemJe 


habet 


dlebt e« 


md 


inontes, 5 


SSetge, 6 


hory^ 6 


sylrasy 6 


SBalbev, 6 


lesyy^ 


campoSy 7 


gelber ((?t)enen), 7 


pole [rowinyj^ 7 


auiinalia^ 3 


S^iere, 8 


zwi^atOi 8 


homines. 9 


S]tenf4)en« 9 


lidi\ 9 


Ita 


2Clfo 


Tak 


siint plena 


jln^ ooS 


plnj gsau 


habitatoribus suis 


oon i$ren (Stnwo^netn 


ohywaielt sivj^ch 


gnatuor eleinentaj 


bie Diet ^lemente, 


ttyfj ^iwlowe, 


quae sunt 


wel*e 


ktefj gsau 


mundi ^ 


ber ©elt 


sweta 


maidjna corpora 


0tofte ^orpet 1in6 


neywecSj telesa 


sen potius 


obet t>tetmebt 


Hi radegi 


prima stamina 


bie etflen S3eftanbt()e{le 


prienj osnowa 
(zdkladowe) 


omnium corpornm» 


dUet Aorper. 


wMik:^ch tH. 
Coelum 1 
rotatur. I jDer »&immcl 1 
bret^et Itc^/ Nehe 1 
totj {ptddj) se Di^itized byGoogle — 15 Ftald 3 
lataja 
pod obiobami. 

Rjby 4 
pljrwaja 
W wodzie* ' 

Ziemia 
'Hia 

la»y, 6 
poJa, 7 
zwierzeta^ 8 
lodzi. 9 / 

Tak •wiec 
pefaie s^ 
inieszkajjLC^w 

swbich 
cztery 5y \rioly, 
ktdre s^ 
swiata 

najwiekBZ^m] cia- 
iami 
albo raczej 
pierwszemi , 
wszystkich ciat 
zasadami (zarodky, 

> osnowy). Les oiseanx 3 
Tolent (Toletent) 
sons les nues. 

Xes poissons 4 
uagent 
dans l>ean» 

Sur la tcrre 
il y a des 

montagpaes (montsX 5 
forets (bois), 6 
champs (campagTies), 7 
animaus; (betes), 8 
hommes» 9 De sorte qne 

les gnatre ^li^meuts, 

qiii sont 

les plus gran^s corps 

de 1'uniTers, 

sont remplis 

chacun 

de ses 

habitants* aTis, 3. f* ' 
Tolo, 1. 
piscis, 3> m« 
nato, 1» 
aqua, 1, f. 
terra, 1. f. 
mons, tis, m. 
sylTS, 1. f. 
campus, 2»m. 
animal, alis,n. 
homo, inis, m. 
plenns, a, mn« 
habitator^ oris 

m 
suns, a, um, 
elementum, 
2. n. 
mnndus, 2. m» 
maximus, a, 
um« 
corpus,oris,m 
primus, a, um. 
stamen, inis. 

n. 
omnis, e* IIL G ef u m. 2) t r ^immtl. N e b e. N i e b o. L e C i e L I Nieho 1 
*ie obraca^ Xe ciel 1 
se tourne (autour de) Coelum, 2. n. 
roto, 1* Digitized edbyGoogle %b - et ainbit 
ter^aiii i 

in medio stantem, 
(rout antiqin crcdi- 
deriiut ; 
recentiores enim 
tetrtle motUiii circa 
solem 
defendwif. 

Sol, 5 
abi ubi est, 
fulget pcorpetuOy 
ticet 

nnbila 4 

enm nobis eripiaiit ) 

facitque ^ 

suis radiis S 

luc^m ^ 

liix diem*. 

BtC opposito 
suni tenebrae, 6 
inde nox* 

NoCte 
splendet Inna 7 
et stellae 8 
micaut (scinlUlatit)* 

iTesperi 9 
esl crepu8Ciiltim« 

Maner 
aOfora lO 
et diluctAinn^ unb ge^et 

ttm btc Qxhi 2 ^rtunw 

tte in &£c SStitte fttf^t, 

mie^ieSCUendUttbtens 

ba b{e 9{ettetn oUdtiebc 
bte S3e»eeun9 ber6tbe 
um hit 6«nne 
be§QU[»ten. 

SDie Sonne, i 
fte feQ »0 immer/ 

fc^einet immetfort, ' a ohchdzj^ 

zemi 2 4 • 

u prosiNd stogjc^^ 

gakoksestafj 

aomnjwali; 

nebo tiqweg^f 

h^h zem^ 
okolo slunce 
zastdwagj. 
Slunce; 3 
kdezkoii gest^ 
siifjtj ustawidne^ 
adkoli obf((on baS <Sen)SlCe4 chmiry (niratna) 4 
fte un« raubeti JTtam ge Qinjmagj ; 

unb ma(!bt \i ptsohj 

mit i(^ren @trajtett.6 ^swy^mi paprsky 5 ba< ^idit $ 

bdd ii(bt ben £ag« 

fBonberanbern^ette 
ift ginjlermf;. 6 
ba^er %{e ^%^U 

aSen bdt Slad^t ' 
f(betnel bet SRonb 7 
unr b(e @tetne 8 
fcbitiimern (funCein)* 

$De« 2Cbenbd 9 
i{l bie 2)ammerun({« 

iDe« sftorQtttd 
bie SOtotgenrdtte 10 
uiib baS Eagen o^et 

bet anbrectenbeSag. swetlo ; 
swetlo den* 

Naproti 
gest tma; 6 
odtud noc* 

iVnocy 
swjlj mes^c 7 
a liWbzdy 8 

TJ ibeder 9 
gest saumrak* 

Rdno 
zo^e (gitYnj zdfe) io 
a swjtdtq {(iswjt)» ^igitized by V3OOQ lC 

^ 17 — 


t • 


i otacza (okra^za) 


et environne 


ambeo, ire. 


la terre, 2 ^ ^ 


terra, 1. f. 


W srodku^ «toja^cji, 


giii est au nuUen^ 


medin6,a^iim. 


lakodawni mniema- 


comme les 


sto, 1. 


li; 


anciens croyaie^t ; 


antiquus, a, 


Iccz t«tazniefsi 


mats A pr^sent les moder- 


um* 


tttrzymiija:^ iz sie 


nes soutienneiit 


credo, 3. 


zieinia okoio 


que c*est la terre 


recens, tis. 


Bioilca obraca» 


q\d tourne autour du so- 


mofus, 4. m*' 
leil. 


sol, 3. m. 


Blonce, 3 


Le lioleD, 3 


defendo, 3* 


gdziezkolwiek fest, 


qu<^]que part qu'il soit, 


fulgeo, 2. 


iyiaeci ustawicznie^ 


reluit (rayoune) a toute 


nubilum, S.n, 


lubo 


beure, 


is, ea, id» 


thmury 4 


quoi qiie (non obstant que) 


eripio, 3» 


nam je zaslanfaj;}.; 


les nuages 4 


facio, 3. 


1 wjdaje 4(y)rawiije) 


nous en otent (d^robent) 


suus, a, iim. 


promieniami swe- 


ia Tue; 


radins, 2. m» 


mi 5 


et fait (produit) 5 


lux, cis, f. 


iwiatlo86; 


la lumiere 


dies, ei, m. 


swatlosc zas dz^eu* 


par 1'^clat de ses rayons; 


opposituSj a> 
la lumiere prodiiit le jour. 


um. 


Z dnigi^) strony 


A ropposite. 


tenebrae, 


jest ciemnos^ ; 6 


il fJait obscur (sombre). 


arnm, f« 


. Bt9d noc. 


. il 7 a le» t^nebres '^6 


nox, ctis, f. 


* 


d*oi\ vient la iiuit* 


splendeo, 2. 


W nocy 
Iwieci ^iezyc 7 


La lune ^claire 7 


luna, 1. f* 


et les ^toileisf % 


stella, 1. f. 


i gwia-^dy 8 


brillent (^tincell^t), 


mico, U^ 


biyszcz^ (iskrza) si^. 


pendant la nuit. 


scintillo, 1« 


IVieczorem 9 


, ^u soir 9 (au coucber du 


vesper, 2. m. 


jest zmierzch* 


soleil) 


erepusculum, 
il se fait le cr^puscule» 


2. n. 


Bfino 


D^s le matin 


aurora, 1. f. 


zorza 10 


Paiibe (l'aiirore) 10 se leve 


diluculum, 2. 


i switanie* 


et ii se fait )onr^ 


n. Digitized by V3OOQ lC — 18 - 
splendet, 
ardet, iirit . 
et cremat» 

Bjiis Kcintilla 
ope chalybis 1 

c silice (pyritc) 2 

elisai 

et in siiscitabnlo 3 
foinite excepta^ 

«ccendit 

snlphnrattun 4 
et iiide 
candelam 5 
vel ligiuiiti 6 
et cxcitat 
flammam 7 
vel inceudiiun, 8 
qiiod 
aedificia corripit, 

Fiimiis 9 * 
asceiidit inde> 
qui 
stdhaerens , itn^ut, 
bxtnnet 
unb oerbrennet. 

(Jin gunle belfetteti, 
mlt v&ilfe bes (Sta^K 1 

aue bem Seuev|teine 2 

aefc^raden, 

unb im Seuevseuge 3 
i9om 3unbev' aufgefans 
fien, 
SUnbet 

ben ec^weftlfdben 4 

unb babuvd^ 

bie 8i(6t!evie 5 

obec ba6 J^l^ 6 an 

unb •ivfget 

eine Stamme 7 

obec etneSeuergbvunil;8 

wclcfte 

bic .^durfc evgveift. 

(&in 9Sau4 9 
{letgt baoon auf, 
tuelc^ev 
^dfngen Meibt OheH 
swjtj, 
ho^j, pdlj 
a spaluge (trawj)m 

Geho gisTcra 
pomocj ocele (pcil-' 
ly) i 
zTcHsaC^ho Jcamene 
{Jcfemenu) 2 
wyra^nd (tuykfj" 
snutd)f 
a we kfesadle 3 
traudem chycend 

rozswHuge {zapa^ 
. luge) 
syrku 4 
a tudy 
swjdku 5 
neb dfewo 6 
a ivzbuzuge 
plamen 7 
aneb oheht 8 
kter^i, 
stawenj zachycuge. 

D^m {kauf) 
wystupuge odtudj 
ktery^ 
chytage S9 Digitized byGoogle — 19 — IV. I « n i s- S) a 8 % t u t u Ohea^ GgieA* Le Feu. fwieci, 
gotzy, pali 
i l?ozexa. 
^skra z niego 

z krzemiesiia 2 

Mydobyta, 

i vrkizesiwie 3 
proclmeixi zajetoy 

saswieca (zapala)» 

Biark^ 4 

astad 

MicQ 5 

•Ibo drewno 6 

i wznieca 

plomieii 7 

Albo pozar^ 8 

kt6ry 

«loiny pozera» 

Dym 9 
«tad powstaje> 
ktory 
zawieaiwszy sie Le feu ^claire, 
brule/ et r^duit en cenclres 
ce qii^on y mfet. 

Dont une seule ^tincelle 
ffue Votk fait sortir 
de la pierte a feu, 1 
par le moyen de Tacier 2 

attachie & Pambrce, 

c[ui est dans la boite an fu- 

aU, 5 
allume 

i*allumette, 4 
et de l^ 

une chandelle $ 
bu le bois, 6 
et fait (excite) 

de la flamnie, 7 

ou excite quelqire fois 

un embrasement, 8 

prend au:z batiments*. 

La fum^e 9 
monte en baut» 
laquelle, chemin faisant 
s'attachant 

B 2 ignis, 3. m* 
splendeo, 2t 
ardeo, 2, 
tiro, 3. 
cremo, i# 
is, ea, id» 
^cintilla, 1. f» 
ops, opis, f. 
chalybjs, bis^ ni* 
silex, icis> 
elido, 3« 
suscitabulumy 

fomes, itis, m* 
excipio^ 3* 
Bulphuratusn, 

2. H* 
candela» i. f« 
lignum, 2* n« 
aocendo, 3* 
flamma, 1* f* 
excito, U 
incendium, 2« H* 
qui, quae, quod* 
aediflcium,2» n« 
corripio, 3* 
fnmuis, 2. m* 
ascendo, 3. 
adiiaereo^ 2* Digitized byGoogle — 20 camino 10 

abit in fuliginem. 

Ex torre 
(li^o ardeute) 
fit titio 11 
(liguum ex|Bii|ictani). 

Bx prnna 
(candente *^ 
particula torris) 
fi^ carbo. 12 

Tandem^ 
quod remanet^ 
est einis t3 
et favilla 
(ardeiis cinis). am Jtaminc@4otn{teti;^ 
gcuereffe) 10 
unbsuStu^ tpitt). 

2Cue bem SStanbc 
(btennenfcen «f^otje) 
witb etn Sdf^btanbll 
(etn au00e(of(beneft 

*otx). 

2Cn< bct (Slnt^tof^it 
(bem glUbenben 
&t'vLd IBtanb^g) 
toirb (ittf tett($f(ite 
JtcbU. 12 

waS> ubetbfeibet/ 
ift 2Cf(be 13 
unb Sobetafd^e 
(glimmenbe 2Cf(6e)» komjna 10 

obracj^ se w saze 
(Jcopet)^ 
Z Jilawn^ 
(df^ewa hofjcj^ho) 
dela se opalek (oha- 
, reA:, 11 
mhtwd hlaweh). 

Z izaweho uhlu 
(ohniweho JcgusJcu 

hlaivn^') 
dUA se mrtwf m- 
heU 12 
Napodedy 
co zfistane^ 
gest popel 13 
apy^(pj^^enj\ 
daufnbs^icy popel). 
Anra 1 
spirat leniter* 

Venhis 2 
flat yalide. ^ Procella 3 
sternit arbores, 

Turbo 4 
se agit in gjritm. jDie Suft 1 
Wfbet fanft» 

iDet SBtnb 2 
bla^ jtate* )Der Gtutmmtnb 3 
tei^t bie ^aume nieber 
. )Det ^itbeln>inb 4 
btebet ft(b im ^teife* Weirjtek 1 
we^e (ivane) ti^e^ 

Wjtr 2 
faukd walnK Bau^ (unchYice)^ 
pordtj stromy. 

mcher 4 : • r 
totj (honj) se do kd- 
la. Digitized byGoogle — 21 ~ V komiiue IQ 
o))raca si^ wsadze* 

Z glowni zarz^- 
eej sie 

(drewiia goreje^cego) 
staje sie 11 
gtcrBrnia martYra. 

Z zarzewia 
(palajac^i 
cxqstki ^owBi) 
staje sie wegieL 12 

Na estatkn 
co pozostame, 
jest popiolem 13 
iperzymi 
(tarzj^cy sie popidf), k la chemiji^e, 10 

se change en suie, 

Le tisoQ 
(bois eteint) 
se fait 
de bois embras^. 11 

Le charbon 12 se fait 
de la braise» 
allnm^e C^nflamm^e) 
qui est niie petite partie da 
bois embras^» 

Enfin ce 
qni en demeure, 
n'est que de la oendre 13 
et fiamm^che 
(cendre bn\]ante)* caminusi 2«'m* 

abeo, ire.' 
fi\ligo, inis, f« 
torris, 3. m. 

Co, fieri* 
titio, 3. m* 

pnmif, f . f. 
candeiis, ntis* 
particula,*l.f. 
carbojUiis, m« 

remaneo', <2* \ 
sum, esBe^ 
cinis, er]a,mi 
faTilla, U f. y. A e 1« © i e « tt f t. PowStfj. Powietrze. L'A i r. Powietrze 1 
lekko powiewa. 

Wiatr 2 
tego wieje 
(^e). 

Bnrza3 
obala drzewa» « 

Wichet 4 
% kolo sie to€z j. L'air doux (z^phir) 1 
souffle tout douceiiient. 

Au lieu que le vent 2 
fsdt grand bruit (fconffle im 

p^tueusement, brusque- 
ment). 

L'orage 3 
abbat (renvcrse) les arbre». 

Le tourbiUon 4 
se .toume (merveiiiense- 
ment) en rond. siira, 1. f* 
spiro,1. 
ventus,2*m« 
flo, 1. 

procella, 1« f. 
stemo, 3* 
arbor, oris, f. 
tnrbo, inis, m. 
sui, Sibi, se. 
ego, »♦ 
gjrus, 2. m. Digitized byGoogle — 22 — Ventns 
subterraueus 6 
excitat 

terrae motniti; 
terrae motiis 
facit 
labcs (niinas). 6 jDct unttrirbir^e 5 
©fttb 
«rr«flct 

ein drbBeBen ; 
bad (Srbbeben 
t)erurfo^t 
(SrbfaHe. 6 Wjtr' ^ 
podzemnf 5 
ivzhumge {p&$6^jy 
zeme fT^esenj; 
zem^ ti'esenj ^- 
deld . ^'. 

propadliny^ 6 
Aqna 
scatet 

e fonte; 1 
deflnit 

in torrente } 2 

manat 
In riyo; 3 
stat 

in stagno; 4 
fluit 

in flumine; 5 
gyratur 
in vortice ; 6 
facit 

paludes. 7 
Flnmen 
habet 
ripas. 8 jDad i^ajfer 
entfpringt 

au8 bet Cluetle ) 
f(tieft ^erab 

(m Q^Ufia^i $ 2 

tfnnet 

imlBa(ie| 3 

llebtt 

im©ee (ffiei§er)j 4 

mt 

im etrcnre 1 5 

brebet ^^ 

im SSirbct $ 6 

macbet 

€5Umpfe CSRoraft). 7 

)Det Siuf 
b«t 
Ufet« 8 JToda 
wysicakuge {prj^it) 
se) 
z pramene J 1 

tt potoce J 3 

w gezeru;4 

hez) 

w praudu ; 6 

todj se 

we wjru; 6 

hahniska^ 1 

Reka 
md ' 

fcreAy. 8 Digitized byGoogle — 23 — Wifttr 
podzieumy 5 
trzesienie 
aemi jprawaje ; 
trzesieuie ziemi 
czyni ^ 
zspadliny. Le treinblemeut de terre 
proc^de 
des vents 
soaterraind ; 5 
lecjael caase 
des rnines; 6 
renyersant meme des mai- 

sous de foud eu comble. subterraneas, 
di tpn* 
excito, U 
terra, 1. f. 
motns, 4 • ^* ' 
facio, S, 
labes, 3. f« 
ruina, 1» f* VI.' A q u a. S) a S 9B a f f t i*. W o d a. W o d a. L'E a u. VToda 


L'eau 


aqna, 1* f. 


wytrj^ska 


sort (rejaillit) 


scateo, 2« 


zirzftdla; 1 


de la foutaine (sonrce"^ ; 1 


fous, ntis> B>. 


i^ciel^a 


court, coule vite (avec ra- 
piditd) 


defluo, 3» 


WpotokB;2 


daus les tbrreuts , 2 


torreus, nti«> 
mt 
mano, 1* 


Ptynie 


coule (doucemeut), 


w rzeczce ; 3 


dans le ruisseau; 3 


rivus, 2* m« 


Btoi 


est dormaute 


sto, !♦ 


wjezior2e;4 


daus les lacs (6tangs); 4 


stagnum, 2. n, 


bie^y 


a soncours 


fluo, 3. 


Wstrnmieniu; 5 


daus.le fleuve; 5 


flumeu,inis,n* 


krcci tie 


va eu tournoyaut 


^ro, 1. 


W wirze; 6 


dans le goufre ; 6 


vortex, ici8,m. 


czyni 


fait 


facio,'3» 


ba^isM. 7 


des marais (mar^cages)* 7 


palus, udis, f. 


Rz4ka 


Uu fleuve 
ma . • 


a 


habeo, 2. 


brz«gi.8 


ses rivage$» 8 


ripa, 1* f* Digitized dbyGoogle 

- 94 _ 
Mare 
facit - 
litora, 9 
sinus^ 10 
promontoria, 11 
iusuias^ l2 
penihsulas, 13 
isthmos, 14 


2)a$ iOlecc 
ma^et 
(SJeftabe, 9 
tOleerbiifcn, 10 
SSorgebirge, 11 
3nfeln (^ilanbc), 12 
^&atbinfcln, 13 
@rb^engen, 14 


Blofe 
Jiinj \ 
hf-ehyy 9 
zdtoJcy, 10. 
pHdh6f'jy 11 
ostrowy, 12 
pillQstrowy, 13 
okfidljy 14 


freta, I5 
^ct habet 
scopulos 16 
et sjrtes. 


g^^ercngcti (®unbe)il5 
unb Jfat 

@tfin!tippen 16 ■ 
unb ^anbbdnfc. 


ii^inyf 15 
a md 

skaliny 16 
a meldiny. 
Ex aqua 


ilug t>em ^affifc 


fuscendit 


jlcigct Quf 


Taj)or» 1 


bcroDampf. 1 


Indefit 


jbarau« with 


nnbes ,2 


einc SBolfc, 2 


et prope terram 


unb na^e«an be« @rbe 


nebula. 3 


ein ^i^fU 3 


B nube 


2(ug bcr ^otfe 


«tiilat (defluit gutta- 


trbpfclt Cflief t tropfcn* 


tiin) 


»ctfc ^crunter) 


pluvia 4 


bcr SRcgcn 4 


et nnber, 


unb ?)la|re0en, 


cjuae 


ber, wenn ec 


gelata 


gcfcoren, 


grando; 5 


«in *ade( f 5 -^:^ wody 
wystuptige 
pdra. 1 

powstdwd [deld se) 
ohiakf 2 
a hljzko zem^ 
mhla^ 3 

Z ohlaku 
kape (tedepo kru^ 

desi 

a ligawec, 4 
kterfzto 

zmrzlj^ kranpami 
{ledowc$m);S Digitized byGoogle — 25 — Morze 
Bprawaje 
hirzeji, 9. 
oiliiogi, 10 
g6ry naclmorskie, 11 
Tryspyi 12 
p6hvxspy, p 
«lidedzyziemie 
(przesm^ki), 14 
miedzymorza^ I5 
i ma 
skaly 16 
i odsepiska^odsepy). La mer * 

est ceinte (eiiTironn^*) 
de bords, (rives, rivages } , 9 
se partage en golfes, lO 
oaps (promontoires), 11 
iles, 12 

presqii^iies, 13 
isthmes (lles jointes k ter- 
re ferme), 14 
d^troits; 15 
outre qii^elle est pleine 
d^6oaeils ^rochers) 16 et de 
bancs de sabie. mare, is, n« 
^itiis, oriSy n, 
sinus, 4* la» 
promontori- 
um, 2, n. 
insula, 1. f, 
peninsula, l.f* 
istiimns, 2. m* 
fretum, 2. n«, 
habeo, 2* 
scopulus,2*m« 
«yrtis, 3, f. VIL N u b e s« £) i e SB l J e. O b 1 a k a. Q h lo ku L e s N u e s. Z wody 


De l'eaa 


aqua, 1. f» 


Wznosi sie 


s'61event continuellement 


ascendo, 3. 


para. 1 


certaines vapeurs aqueu- 


vapor, oris,m. 


fitad powstaje 


ses. 1 


fio, fieri. 
Dont (s'^tant ^paissies) 


nubes, 3. f» 


obfok^ 2 


se font les nues ; 2 


terra, 1. f» 


a blisko zieml 


mais tout proche de la terre 


nebula, 1. f* 


mgta. 3 , 


Jes brouillards* 3 
Z obiokn 


La pluie 


stillo, 1« 


kropi (kapie kropla- 


tant menue, qine grosse, 


defliio, 3> 


ini) 


d^coule tout doucement 


pluvia, 1* f» 


d^szcz 4 


(goutte tt goutte) 4 


imber, bris^m. 


i olewa^ 


des aues» 
ktdry 


Quand la pluie 


qui,quae,qnod 


zmarzly 


se gele eii tombant, 


gelatus,a,mn. 


grademf.'s 


elle fomie la grSle; 5^ 


gi;aadO|iiiii,& Digitized byGoogle semigelata 
iiix; G , 
calefacta 
rubigo fit. 

In pluTiosa unbe/ 

qnae soli est oppo- 
^ita, 
apparet 
iri». 7 

Gntta, 
in aquam incidenSi 
facit 

bullaiu; 8 
inultae bullae 
facinnt, 
spulmam, 9 

Aqua congelata 
fit glacies 5 10 . 
ros con^elatus 
dicitnr proina* 

Ex 
sulphureo vapore 
fit tonitruj 
qnod / 

e nube ennnpeng 

cnm fuJgure 11 

tonat 

et fulminat. ^ — 26 --> 

ein ©cjrteei 6 

ein ^efiUiavi n^Ci^b* 
3n einec SteQtmolte, 

me(4e bet 6ottne ^za 
deniibet p^t, 
ecfAeinet 
ber Siegenboden* 7 

(Ein JSropfejt, 
ber in SBaffer faUt, 
ma4)et 

eine !Ba|Terb(afe ; d 
Diele SStafen 
mod()en 
etnen @4aum« 9 

®efrovne$ SBaffet 
tt)irb<gid,' 10 
gefrorner Z^au 
wirb SReif geuflnnt» 

2CuS fc^wefCi^tem 

)DomVfe 
entfte^t ber IDonner/ 
meHer, 

toenn et au8 ber SlSoIfe 
bricftt 
mit einem SSti^e/ll 
fra^et 
unb wetterjltailet» napoly zmrzXyr 
snehem, 6 ' ., 

zahHtyr 

rzj (rudau) h^wd. 
W destowemohla" 
ku, 
geti^ naproti sluncjr 

stosh 
uJcazuge se 
duha. 7 

Kr&pegf 
do wody padagjCy 
tinj 

huhlinu (zhlunu);S 
mnoho huhlin 
dHA 
p^num 9 

Ze zmrzli wody 
h^wd led; 10 
zmrzld rosa 
slowe ginowatka» 

Ze syrne pdry 

pochdzj^ hrorrij 
genfito z ohlqku 

wynikage 

s hleskem 11 ^ 

hl^jmd 

a hige^ 
Digitized byGoogle na ^61 zmetrzly 
uiiegiem) 6 

f dza sie zovric, 
YT Azdijstym. o- 
hloku, 

przeciwlco sloA^ii 
postawionjriH} 

pokaznfe si^ 

itecza. 7 
'£.ropla 

na wode paclaj\c, 

czjni 

babel; 8 

wiele ba^bU 

c^jni 

piane. 9 

Woda zmarzla 

staje sie lodem; 10 

rosa zmarzta 

zowie sie srzonem« 
Z siarczyst^; 

par/ 

powstajc grzmot, 

kt6ry 

z oblokuwypadisz;^ 

z blyskawicjj 11 
grzmotem 1 pioru- 
nem trzaska« — 27 — 

qiiand eUe est&demi gel^e, 
ilenproyient dela neige; 6 
]a nielle se forme dela phiie 
trop ^chanff^e* 

L^arc.en^-ciel 7 
apparatt 

sous trae nne de ros^e, 
oppos6e au soleil» tfne gontte 
tombant dans l'ean 
fait lerer 

une bnlle d^eau; 8 
dont plusieurs 
forment (fout) 
P6cHme. 9, 

L'eau gel6e 
derient glace ; 10 
la ros^e gel6e 
s'appelle gel6e blanche. 

Le tonnerre vient 
d^ exhalaisons sulfur6cs, 

leguel 

sortant des naes aTec ^clat 

et avec des ^clairs, II 
il tonn^, 

et qiielque fois la foudre 
tombe. semigelatns» 
a, um. 
niz,nivi8, f. 
6alefactas, a, 

nm« 
nibigo,inis,f* 
pluviosus, a, 

um. 
sol, 3« m* 
opposituSt a, appareo, 2. 
iris, iridis, f* 
gntta^ 1« f. 
incido, 3, 
biiUa, 1. f. 
miiltns, a, um* 
spuina, 1. £ 
congelatus, a, 

um. 
glacies, 5» f. 
ros, roris, m« 
dicor, 3. 
priiina, 1* f* 
sulphureus, a» 

um, 
tonitru, 4«. ^* 
erumpens, tis. 
fulgnr, 3. n, . 
tono, 1» 
fulinino, 1* VIII. 

T e r r a. ^ i e S r b e. 

Z e m ^ Z i e m i a. L a T e r r e. Digitized byGoogle — 28. — r ""'■ 

Saper tcrra 
snnt 

alH moiites, 1 
proftiiidae yalles^ 2 
eleTati colles, 3 

cayae spelaQcae^ 4 

plani campi, 5 
opacae sylvac. 6 


m ber @rbe 
finb 

tio^e fBevqt, 1 
tfefe ZHaUv, 2 
tti)ahtm ^Qtl, 3 

^o§(e5t(ufte(4^'d^Ien),4 

ebene gelber, 5 
fd)atti*te 2Bolber. 6 


Na zemit ; .» 
gsau \ 
wysoJce hory^ t 
hluboJcd Molj, 2 -:: 
wyneslj pMorJco» 

7ve(chlumowe)y ^ 
dut4 geskyne Cdau^ 
, P^fa), 4 
rownapohyS _ 
temnj lesow4* 
Pratnm 1 
prodncit 
gramina 
cum floribas 
et herfois, 
qnae desecta 
foenum flunt 2. 

Aryum 3 
fet 
ira^es et olera* 4 In sjlyis 
proTeuiuut 
fungi, 5 
fraga, 6 
injrtillii etc. ^te SBiefe 1 
tragt ®ra8 
mtt &tumen 
unb ^rautern^ 
wet(f)e abgcfiauen 
^u «^eu t^erben* 2 

S5a« Qepflugte g«tb3 
brfngt 

©etreiblK unb ®ett7a<b^ 
f^ 4 

3n ben SfiStbern 
!ommen ^tt\>^v 
bie (Srbfcbwamme, 5 
bie (Srbbeereit/ 6 
bte4eibelbeeyin^u*bgt« JLauJia 1 
wyddwd 

trdwu (irawmjr) 
s Jcwjtjm 
a hyhnamif 
Jcterez poseJcane 
senem Wwagh 2 

Roli 3 
nese 
ohilj a xeliny. 4 

Wles^ch 
rostau 
hauby^ 5 
i^ahqdy, 6 
horSiwJcy a t* d. Digitized byGoogle — 29 — Ha ziemi 

w/sokie g6rfi 1 
glebokie delinj, 2 
WTniosie pag6rki>. 3 

irldesle jaskinie, 4 

rdwne pola» 5 

ciemne lasjr* 6 La terre 
se partag^ ( divise) 
en rochers (hautes monta- 
giies),! 
vall^es profondes, 2 
collines (coteauic), 3 
grands creux (^rottes, ca* 
vemes), 4 
rases campa^esy 5 
en des forets omb)rag6s» 6 altni, 9% wxL 

proimidas, a, 

um. 

vallis, 3« f* 
eleTatns,aimn. 
collis, 3* m« . 
caviis, a,nmJ 
spelunca, 1« f« 
planu», a, nm. 
opactiSj a, nm« Terrae Foetas^ S5ic 6vbgett)ad;fc. 

PIi)dowe zemstj* Piody ziemskie. 

Le Rapport (les Productions) de la terre. Wydaje 

trawe 

* kwiatami 

1 iioiami, 

^^ore skoszone 

»»anem sie stawai^ 2. 

Rola 3 
Pfzjrnogi 
zboze i jafxjny* 4 

Wlesie 

^t^ sie 
^Jhy, 6 
Poiiomki, a 
J»W6wki,it;d^ tJn prA 1 
porte toutes sortes 
d^herbes (herbages), 
et de fleuTS communes 
et tout cela 
fauch^ et s^c&6, 
on le dit (nomme) foin, 2 

Le chan^ libour^ 3 
rapporte 

des bleds (et des herbes 
potag^reSy bon a 
mang^er). 4 

Fonr ce qni estdes cham- 
pign6ns> 5 
des fraises, 6 
des mirtilles, ect* 
iJs croijMient (la ptdpatt) ' 
daus lea forets* pratnm» 2« n» 

produco, 3. 
«^ramen, inis». 
flos, oris, m, 
herba, 1. f. 
rfni,qnaeyqno(l 
cJe8ectus,a,um 
foennm, 2^ 11 • 
fio; fieri. 
arvnm, 2» n. 
fero, ferre. 
frnges, nm, f» 
oluSy eris, n» > 
sylva, i, U 
provenio, 4« 
fun^us, 2, m» 
frag;nm, 2. n* 
myrtiUns,2.f. Digitized byGoogle ~ 30 — Sub tesva 
nascimtiir 
wetalla, 
lapidei^, 
mineralia^ nritec ^er Qttt^ 
»>a4fen 

bie mtaUt{Qnf), 
bte 6teine, . 
bie SRinera^ien (dth^ 
iafte)* Pod zemj 
rodj se 
Jcoivoi^ef 
kamenowe, 
prj^steniny* 
Plumhuin 1 
est moUe et graye» 

Ferrum^ 
est durum, 
^t dnrior 

chaljlis. 3 

Fabri faciant 
e stanno 
cantha^-oB; 4 
e cupro 
ahena; 5 
•ex orichalco .' 
candelabra; 6 
ex argento 
thaleros 7Joachimi- 
cos, 
etPhilippeos; 
ex auro 

scutatos (ducatos) 8 
et aureos imperiales» jDoS nblep 1 
tll ivet^ ttnb fc^toer. 

jDa$ (Stfen 2 
ift ^art^ 
unb (nod^) ^ttt 

ber &a%U 3 . 

^ie IRetsaatbrtter 
ma^en 
au< iiMt 
bie jeannen|4 
au« ^itpfet 
bie iteffel $ 5 
aud ^rfTind 
bie eeucbtec i 6 
aud @i(ber 
bie Zi^CiUt, 7 
unb 9)t)tl{|>|>$t()a(er ; 
aud ®ot1> 
bte ^ufaten 8 
9nb (Sitlbeiit^eY. Olowo 1 
gest mekke atezke 

2elezo 2 
gest twrde^ 
a twrdsj ' 

oceL 3 

Remeslnjcy 
delagj 

z cy^nu (distce) 
konwicei 4 
z medi 
kotly ; 6 
zytiosazM 
sivjcny; 6 
ze stTJbra 
tolaryy 7 
a tolary twrdeh 
ze zlata 
dukdty» 
a zlat^ tplary^ Digitized byGoogle — 31 — Pod ziemi^ (w 


Les m4taiix> 


terra, 1. f. 


zieini) 


anssi bien qne les pierres^ 


nascor, 3* 


nakf[ (znajdiij^ »ie) 


et les minirainc, 


metalluin,2,n* 


kniszcze. 


tirent leur nai«sance de 


iapis.idis, m« 


kimienie, 


dessons la terre (naissent 


inineralia, 


mdj. 


dans les entrailles de la 
tcrre). 


ium, n* X* M e t a 1 I a. SD i c 2R e t a l l h Kowow6. Kruszcze« Les M^taux. Ol6w 1 
jest miekld i ^ezki. 

Zelazo 2 
tvrarde, 

a twmcdszf^ (nad te 
jeit) 
ital. S 

Sztokarza 
robiij 

Z Cynj 

konwie i 4 

z miedzi 

kollyjS 

K mositjdzn 

liGlitarze;6 

z srebra 

talarj, 7 

talarj twnrde (bite) -, 

ze ztota, 

dokatj (czerwone 

sdote) 8 
italarj ziote* Le plomb 1 ^ 
est mou et pesant* 

Le fer 2 
est dur; 
et Tacier S 
Pest encore daTautage, 

Les arlua^B 
font 

les potg 4 
d^^tain; 

les chaudroaa.5 
de cuiTre; 
les chandeliera 6 
de laiton; 

les risdales (6cus) 7 
Philippes - dales 
d'argentj;. 

les ducats 

et florina d'Qr. 8 plnmbnm,i,n« 
mollis, e* 
g^rayis, c.« 
ferrum, 2. n. 
diirus, a, um» 
faber, bri, m. 
stannum, 2. n. 
cautharus, i. 
ciiprum, 2, n* 
«henum, 2»n» 
orichalcum, i» 
candelabrum, 
2.n^ 
argentnm, i,n« 
thalerus, 2» m« 
Joachiinicus, 

a, um» 
aurum, 2. u. 
scutatus, 2.m« 
ducatuis, 2. m. 
anreiis, a, um* 
imperialis, 3» Digitized byGoogle -r- 32 — Argentnm TiTum 

liqaet et movehir 
'seinper, 
atqne corrodit 'me- 
. . tafla. 2)a6 £Xu?ctftlbei; Rtui pieft unb Um^t ^x^ieluiagtstyfpoJiy^ 
\mmxi\x,\ buge se ivesdy 
unb bur<5fri|t bie ©???'« zzjrd kowy.» , 

tatlc.l 
Arena 1 
et sabiilum 2 
est comminutns la- 
pis. 

Saxum 3 
est pars ^ 

petrae (cantis)» 4 

Cos, 5 

silex, 6 
marmor 7 etc. 
sunt obscurilapides» 
Magne9 8 

attrahit ferrum. Gemmae 
sunt pellucidi lapiUi, 

«t: 

caudidus adamas^ iDer ®anb 1 
unb^5Uff 2 

i|t , etn serrtebcncr 
©tein. 

IDcr ©teln 3 
ift ctn ®tutf ' 

etnc« gclfen. 4 

jDcr SBe^ftefn, 5 

bcr ^cfelficin.e 
bcrSDJatmorftcfn yu.bgl. 
flnb bunBle ©tcine, 
^er SO^agnet 8 

Stei^t hai (Stfen an ftc^* SDCe (SbelfteCne 9 
ftnb (tc^te ^teinc^en i Pseki . 
a drohnf pjsek2 
gesti zdrobenj^ 

kdment 

Kdmen 3 
gesH kus 
skdty.i 

Brus, 6 

kYemen^ S | 
mramor > 7 
gsau neprohledac] 
{temnj) kamenowe, 

Ma^netS 
pHtahuge ^lezo. D6b^jkamenowe9 
gsau prohledacj ka- 
mjnkpivei 
gako : 
bjlj^ dyamantt Digitized byGoogle — 33 - Zjwe.srebro 


Le Tif*argent(]emerca- 


argentom, Sn* 


^ 


re) 


TiYns, a, nm. 


ptjiiie fpornszatie 


est de natnre liqmdei 


liquet, ere» 


zawsze. 


ae ment toojonrs, 


moYeo, 2. 


i poz^ra kranzcze» 


et il ronge les antres m^* 


corrbdo, S, 
* tanx* 


metaHom^ZB* XL L a p i d e s« S)U Bteint. Kamenow^« Kamienie» * Les Piexres et les Pierreries« Plasek 1 
i drobny piasek 
jest pokruszonjm 2 
kamieuiem. 

Kamieu 5 
fest sztuk^ 
skaly. 4 

Oseika Cosia)^ 5 

krzemieii, 6 
marm6r>'i insze 7 
Sf kamienie cie^e. 
Magnes 8 

cii|gBie dosiebieze- 
lazo« 

Drogie kamienieO 
tu^ kamyczki jasne, 

iako to : 
blaij dyameut^ Le sable 1 
et le graYier 2 
ne sont que de la pierre 
bris^e. 

La pierre 3 
est nne parcelle 
d'un rochen 4 

La queux (pierre & aigui- 

««r), 5 
le cailldu, $ 
le marbre 7 

sont des pierres 6biscnres« 
L'aimant 8 (per nne ee- 
cr^te qualite) 
attire le fer (et a ponr son 
but le Septentrion, le 
Nord). 
Les i>ierreries (foyanx) 9 
sont de petites pierres bril- 
lantes (diapbanes) -| 
telles fiont: 
lediamsoit blancbatre, 
C arena, 1* f« 
sabulum, 2» n. 
comminutus, . 
a, um. 
lapis, idis, m. 
^axum, 2* n« 
pars, rtis, f« 
petra, 1. f. 
cos, otis, f« 
silex, icis, m. 
marmor^ 3*»« 
obscurns, a, 
mn* magnes^ etis. attrabo, 3* 
ferrum, 2. n* 
gemma, 1«f* 
peilucidus, a, 
iim. 
lapillus, 2.m. 
caudidus^a,uni 
adamas, antis. Digitized byGoogle rubeus rubinns, 
caerulea sapphirus» 
Tiridis smaragduS) 
lutea hyaciuthus,etc, 

et nncaitt, 

si augulati sunl* 

Margaritae 
et uniones 10 

crescunt 
in conchis; 
Coralia 11 
iii marinis arboscn- 
lis. Bneeiniim 13 

colligitur 
ad mare, 
praecipue 
in Borussiir, 
Vitrum 13 
est simile crystallo* — 34 — 

ber totde ^ubtn, 
ber blaue ©app^ttr 
bet: gritne (gmatagb, 
ber ^elbe J^^atintt), u. 
.^bel. 
unbfpietcn, 
menn fit ectCg ffnb* 

IDie ftetnen ^eden 
Unb bte gropen ^txf 
itn lo 
wa4fen 
in aHttfc^eln) 

jDte 6oraUen 11 
auf lS{eerbdumd)en. 2)er SBe^njtein 12 

wirb gefammeU 
an bem ^ttv, 
fonDerlt* 
In ^reulTen» 

s^a^ -®(as 13 
tfi ci^nCic^ 

bem (Jr^ftaffe/ ^erweny' n$hjny 
modrj^ safm, 
zeleni^ smara^^ 
zlutfhyacynt ^.p» 

a t^yfj se, 
gsauli hranatj. 

Perly maU 
a perly weiiki 10 

rostau 

we skof^epindch $ 

Koraly 11 
na mofsk^ch strom' Gentar 12 

shjra se 
pti mofi^ 
zwldm 
w Frus^ch. 

Sklo 13 
gest podohnt 

krystalu (7/7af?S» 
procrcacit 
plaute^ 1 b(< ^flan|f« 1 li^cr st:mt:nu wyroste 
pidm^ Digitized by VjOOQ lC — 35 - czervroftj rubin^ 
niebieipiti szafir, • 
eielDny nzmara^i], 
UHty lijacjnt i iik- 
gze 
bljszczq sie, 
kiedj sa graniaste. 

•^ Perlj male 
4 wielkie 10 

rosn^ 

w skoriipach ; 

Korale 11 
sia drzewkach mor* 
skicli. Biir82tja 12 

zbiera sie 
przj morza, 
osobJi\rie 
W Prasiecfa* 
Szkio 13 
podobne jest krjsztaloyri. le mbis rongeatrey 
le saphir aznr^ (blen), 
l^^inerande Terdojante, 
Phjacinthe jaiin^tre, etc» 
ces pierreries brillent plns 
Tivement, 
lorsqirelles sont taill^es & 

phisienrs facettes (coins). 

Les petites perles, , 
anssi bien ^ne les gros- 
ses 10 
fi^engendrent (se trouYent) 
dans la nacre de perles; 

Les coravx 11 se forment 
da^s les rameanx (bran 

ches) 
decertains arbrisseanx ma- 
rins 

L*ftmbrel2t^ ^® qnePon 
dit) 
se recneille 
proche de la merj 
principalement 
en Pirusse* 

Le verre 13 
a la ressemfclance (sans ton 

t^fois en avoir la duret^) 
du cristaU rnbeas, a, wn. 
rubinuSy 2« m* 
caeruleus» a, sapphims,!,!* 
viridis, e« 
smaragdus» i* 
luteus, a, am« 
hjjracinthus» 

mico, i. 
angulatns» B| marg;arita, l.f. 
unio, onisy m. 
cresco^ 3. 
coneha,J« f. 
coraliam,2«ii« 
marin«s»a,am. 
ftrbasculami 

2* a. 
saccinam>2.n. 
colligo» 9« 
mare, is^ n« 
Bomssia> !• f» 
vitrnm, 2*n« 
similis, e. 
crjstallus>2.c« XIL A r b r* ^ ( r S& a tt itt# S t I o m» D r z e w o^ L' A jc b r c. Z nasienia 
Wjrasta 
szczep. 1 De la semence 
8'eugendre 
la plaute. 1 

C2 Digitized 8emen,ihi8,n« 
procresco, 3. 
planta, 1. f. 

byGoogle — 36 — Planta 


S){e 9flanie 


PldA . 


abit 


iDicb 


ohrac^ se 
w ieK 2 


itt fmtjeein* 2 


|ii einem ^ttott^e. 2 


Fratex 


jDer €fttatt4 


ite?' 


traiHiit 


toicb 


ohracf $e 


in arborem* 3 


in einem SJattme* 3 


we stronu^ 


Arbor 


. ti>€t IBaum 


Strom 


aaateutatar 


S9i¥b deflU^t 


wzpjrd se 


a radice* 4 


oon ber SBurieU 4 


od koHne^ 4 - .■ 


B radice 


2Cttd bec SBuriel 


Z lcofem 


wr^t 


erfiebt ficb 


powstdwd 


atirps (Mtemma). 5 


ber 0tamm* 5 


kmen (peil)\ 5 


Stirpa 


IDer etamm 


Pefl 


dividit se 


tSeiletfl* ^ 


del) se 


in ramoa 6 


in Ztftt 6 


na wHwe 6 , 


et frondea, 7 


ttttb (grUne) 3wef0e/7 


a ratolesti, 7 


quaefiuBt 


mel^e cntjleien 


kteri dHa§j se 


ev #>lii8. 8 


ane beu IBiattern 8 
. (bem 8au6e). 


z listj^ 9 


.Cacumeii 9 


fcec «ipfel 9 


Wrhk% 


eat itt aommo. . 


ift gan} oben* 


gest neywj^ife. 


Troucas 10 


2)et etod 10 


Paf^ez 10 


adhaeret radioiboa» 


ddlndt an ben SButtelm 


tt;wy s kofeny. 
Kldda li (kldf. 


Caadexii 


. JDer irioft 11 
^ 


Spalek) 


eatdeaeetua atipea 


i^ ein abde^atttner 
aine ramia. 


etamm 
obne Xefte^ 


gest utfitj^ peH 
hez wetwj 


et babet 


unb bat 


a md 


eorticem 


minbe 


k&ru 


et librumi 12 


unb S3a1l, 12 


a lyko, 12 t > 


pulpam 


*ori 


hhl (dNivo) 


et medallam, .13 


onb jtera» 13 


a strieh {d^en\ 13 


Vi»cum(vii(cug)14 


$Der IRfftel (»odel* 


Lep 14 
teim) 14 
innascitar ramisi 


n>a[(bft an ben ^ejteD/ 


rodj $e na wHwjeh, 


qui etiam - » 


wel^ie' aud^ 


^enz iake 


giimmi, 


ba« ®ttmmf. 


strofnowe klu 


resiuam, 


|arj, ; 


oryskyf^icy{Miwi€y)t 


picem, etc. 


*e* u. b^l. \i 


mdlu a gine 


exaiidant,, 


att9f4wi(em |i 


wypocugj. 

N Digitized byGoogle SzGzep 
obracza A^ ^ 

w krzcw» 

Krzew 
zaf obraca sie 
W iirzeyro^ 3 

Drzewo 
wspi^ra sie 
na korzeniu. 4 

Z korzenia 
W gore idzie 
odziomek. 5 

Odziomefc 
dzl^li sie 
na galezie 6 
, i ^ii^zki, 7 

kt6re skiadaj^ sle 
z liscia, 8 

1?ll^rzcliolek.9 
jest aa samym 

' wi^rzcbu< 

Tie& lCi 
stoi na korzeniu* 

Kloda (kloc) 11 jest Bciete drzewo 

bez galezi, 

maj^ca jednak 

kore 

i ijko, i2 biel 

i drdzeii« 13 

Lep 14 

przyrasta do gidfceziy 

kt6re tez 

kl^j,. 

Sywice, ' 

smole 

zsiebie wypnszcza* 

h ~ 37 ~ 

De plante, 
elle croit 
en arbrisseav. 2 

L'arbrisseaa 
devient 
uu arbre, 3 

L^arbre 
est soutena 
de la racine* 4 

Ah dessui 
8'^l^Te 
la souche» 6 

Laquelle 
s^^teud 

en branches 6 
et feuillag^es, 7 
ou rameauK. garuis 
de feuilles* 9 

La cime 9 
est ce qu'11 y a de phis bant. 

Le pied de 1*arbre 10 
se lient amc racines. 
Les brauches de Tarbre 
^tant retranch^es 
. (coup^es), 
on rappelle 
tronCf.il ' 

et il a par dehors 
I'6corce; 

par dedans le eanepin (6- 
Gorce d^ll6e) 12 
et le bois ; 

la moelle 13 est tout au 
niilieu 
La glu 14 

vient aux branches de pln- 
sieurs arbres, 
dont il d^gontte aussi 
de la gomme) 
d^ la r^sine« 
de la poi:!C^ ^ 
etc. planta,i.f. 
abeo^ ire* 
flrutexjtcis^oi^ 

transeo, ire* 
aibor, 3* f. 

sustento, 1« 
radix, icis, £• 
surgo, 5» 
Stirps^pis» f« 

divido, 3* 
sui, sibiy se» 
ramus, 2. m* 
frons, dis, f. 
qui, quaey 

fio, fileri. 
folinm, 3* n« r 
caoumen,inis. 
SU19, esse. 
snmmus» a^ . 
ma. 
tnincns» %m* 
adhaeree» 2» . 
caudex» iciSi 
m* 
desectas, a/ 

' um. 
stipes, ItiSi m. 
babeoy 2* ! 
•Gortexjcisim» 
^ber, bri, m» 
pulpa, l.f. 
medullai 1» f. 
viitQum, 2* lU 
innasoor, 3* 
qui| quae, 

quod. 

^nmmi. ti« 
resina, 1* f* 
pix, icis, f. 
exsudo, U Digitized byGoogle — 38 — 
Poin^ 
decerpontiir 
de fractiferi» arlio- 
rlbiis» 

Malmti i 
f st rotimdain* 

Pirum 2 
et ficus 3 
iimt oblon^a* 

Cerasom 4 
peiidet 

looig^ petiolo (pedi* 
cuio) ; 
pmnnm 5 
6t persicnm 6 
brevibri; 
moriim 7 
breyissimo. 

Nux juglana» 8 
arellana 9 
et castanea li) 
Bunt involuta 

cortic! 

et putamini. 

Steriles (sylye- 
atres) arbores snnt; 
abies, 1t 2)a8 £)(^ft 
wfrb ahqtpflMt « 
oon ben fcud^tbarfu 
JBInmen. 

JDet Tfpfet 1 
Ijl tutiK 

t£>it fRitnt 2 
unb bfe Seiae S 
ftnb iSn^U^^ 

SDie ^irf^e 4 
6fingt 
anetnemtanden@tCe(e) 

bfe ^flaume 5 
unb bfe ?)firf(i^e 6 
an efnem f ilrsern $ 
bfc soiaulbcerc 7 
am fiirsejlen. 

JDfe watfd^e ^n^, 8 
ble ^afernu^ 9 
unb bfc ^allanie 10 
finb cfnaewiMt 

(n bfe Slfnbc 
unb ©d^ate^ 
Unfrud^tbare (wUbe) 

ffnbt 

bte Zannt, 11 Owoce 
tesd se 
s owocnjch strom&. 

Gablko l 
gest hulmtk 

Hruifka 2 
afjk 5 
gsau podlauhle, 

THsnr{wim) 4 
wh^ 
na dla^he stSpce % 

sljwa{hvestka)S 
a hroskew 6 
na kratij ; 
moru^e 7 
na kratibkS, 

Wlaskf of^ech^ 8 
Uskowec 9 
a kastan 10 
^5atf zawinuti 

wk&ru 
a slupinu. 
Planj stromowe gisau: 
gedle^ 11. Digitized byGoogle — 39 XIIL Fructas Axbozani« Xit S3attmf.tjt<^fe« 

Owoc^ stiomow^* Owoce drzewa. 
Le ("ruit des Arbres^ Owoee 
zryviraj^ sie 
z owocofpclnjch 

drzew* 

Jablko 1 
jest okr^i^e. 

eruszka 2 
ifigiS 
podiii^owate* 

Wisnia 4 
wisi 
ina dlngi6j szjp6lce ; 

aliwka 5 
i hrzoskwinia 6 
na kr^tszej; 
morwa zas 7 
na najkr6t8ze). ' 

Wioski orzecb^ 8 
laskowy orzech 9 
. i kasztan 10 
s^ okrjte 

8k6rk^ 
. i iupina* - 

Kieurodzajne 
(dzikie) drzewa 

iedlina, li ^ Ii'on ctteille 

le^ fruits 

des arhres fruitiers* 

Les pommes t 
Boni roniles. 

Les poires 3 
et les figues ^ 
nn pen longuettes* 

Les cerises 4 
sout pendues 

k des queues (assez lon^ 
gues) ; 
les prunes 5 
et les peches 6 
k de plus courtes $ 
mais les mi\res, 7 
ont la qtieue fort courte* 

Les uoix, 8 
les noisettes 9 
et les chataignes 10 
sont couvertes (entelop- 

p6es) 
de leur peau 
et de leur coque, 

Voici les arbres infertilcjs 
(inflructueux, qui ne 
porteutpoilit^e fruit) 
savoir: 
le sapiit> 11 pomum, 3. n^ 
decerpo, 3. 
ft:uctifer> a, 

um» 
arbor, oris, f» 
mahiin, 2*n* 
rotundus, a, 

um» 
pirnm, 2. n. 
ficus, 4. f, 
oblougus, a, 

um* 
cerasum, 2.,u« 
pendeoy 2. 
petiohiSj 2* m* 
pedicuhiSy 2m. 
pruuum, 2.11» 
persicum, 2.ii. 
brevis, e„ 
morum, 2. n* 
nux, ucis, f. 
{ug1ans,dis, f. 
aTellaha, 1. f. 
castanea, l*f. 
inyoltttus, a, 

, um'. 
cortex,icis,in, 
pntamen,inis« 
Bterilis, e* 
abies> ptis, f. Digitized byGoogle — 40 — ■ 
alnus» 


bie (Scle, 


ol^e, 


hetula, 


bie mu, 


brjzoy 


otipregsus» 


bte SpprelTe/ 


cypfii,, 


fagns, 


ble SBud^e, 


huk, ^ 


fraxiunH» 


bie Qt\6it, ^ 


gasan {gesen), 


saiix, 


bie ®eibe. 


wrbay 


lilia;.etc» 


bie Stnbe u» blg* 


Ijpa a f. p. 


sed pleraeqne . 


bod^ met{ten« 


ale z wedijho djlit 


siint nmbriferae. 


{tnb fie f^attia* 


gsau stjnne^ 


At jnniperns 12 


^ec ber SBai^ot* 


Nei galowec 12 


et lanrus 13 


becbaum 12 


unb bec 8ocbeecbouml3 


a bobek {wawfjn)tS 


fernnt 


tcogen 


nesau 


baccas; 


83eecen i 


zrna (bobky) ; 


pinns 14 


bie mtt H 


smrk 14 


strobilos ; 


3apfen j 


mky; 


qnercits 15 


bte Qi^t 15 


dub 15 


glandes 


($t(]^etn 


ialudy 


et galias* 


unb (SaUdfpftl* 


a dubowky» 
Inter iiores 

sunt notissinu 
priino vere: 
viola, 1 
bjacinthus, 2 
narcissns. 3 
Tnm lilia Untec ben S3(umen 

* 

ftnb bte befannteflen 
tm gcu()ltn0: 
ba« SSctCiben, 1 
b(e ^pacfntbe, 2 
bie 9lacct|re» 8 
gecnec bie eUien, Mezy kwjtjm 

gsau nevzndm^gifj 
na podatku garas 
fiala^ 1 
hyacynt, 2 
narcysek. 
PaklUie Digitized byGoogle - 41 - olsza (olszjna)^ 
brzoza, 
cyprjra^ 
l>iik, 

■m^rzba, 
lipa i mne ; 
lecz te po wfekflzej 
czesci nn cieniate. 

Ale Jaiowiec 12 
i bobkowe drzewo 
13 
wydaj^ 
jagody; 

chojna (chojka) 14 
azyszki) 
d^b 15 
zotedzi 
i deb6wU. 1'aime, . 

le bouleau) 

le cyprfes, ] 

le betre, 

le frene, ' 

le saule, 

ie tUleul, etc* 

La pMpart de ces arbres 
ne serrent qu'& faire de 
rombre. 

Maia le gen^yre 12 
et le lanrier 13 

portent 
des baies. 

Le pin porte 14 
des poinmes pointues ; 
ie cheue IS 
des glands 
et des noix de |^aUe« ahius, 2. f» 
betnla, 1, f* 
cupressus, 2,f* 
fagus, 2. f. 
fraxinns, 2* f« 
salix, icis, f« 
tilia, 1* f. 
sum, esse« 
plerlque, ae,a* 
umbrifer, a, 
um* 
juniperus, 2.f« 
laurus, 2* i. 
fero, ferre^ 
bacoa, 1. f« 
pinns, 2. f. 
Strob]ins,2.m. 
quercus, 4. i^ 
^lans, ndis, f» 
galla, 1. f. XIV* ,F 1 r e 8. 3D t e JB I u m e »♦ Kwetiny» Kwiaty. LesFIeuis^ Z pomiedzjr kwia- 
t6w 
nafznafomsze s^ 
na poczatkn wiosny : 
fiolW, i' 
byacynt, 2 
narcjz. 3 

Pot^m liiie Voici les plns eonnues 

d'entre les flenrs 
au printemps: 
la violette, 1 
la jacinthe, 2 
le narcisse* 3 
Sit Buite les lis flos, oris, m. 
notns, a, um, 
primns, a, unu 
ver, Yeris, a* 
viola, l.f. 
byacinthus, u 
narci8sns,2m« 
lilium, 2. n. Digitized byGoogle — 42 — alba ac Ivtea, 4 
ei caernlea* 5 

Tandfsin 
rofa> 6 
carjophylhiiiiy 7 etc* 

Bxhii 
tinchintar 
Goronae S 
et aerta. 9 
« .jidduntiir qiioqiie 

Mi^bae.odoratae> 10 

ot; amaracoSi 
amarantas, 

mta^ 

lavenilala, 

rosmariniui (libano- 

llJSSOpiIfl^ 

liardaSy 
ocimam» 
salTia, 
menta, etc* 

Inter campestres 
fiores 11 
notissiiyiisant: 
lilia convalliams 

dliamaedr^ni^ 

cjranas, 
chamaemelam> etc. 

Inter herbas 

c^^tisns (trifoliam), 
absinthiom, 

«cetosa, 

«rtica etc«r bie kDciffen, getten/ 4 
unb bie blaii«n«5 

bte 9io^ 6 

bie 9ttm, 7 n. bgU 

'2fa0 bfefen 
u>etben debunben 
^t&nit 8 
unb @tr2uf 4en* 9 

(SS »fcben oud^ hat 
itt genomnten 
tt)0f)Ine4enbe ^rauis 

ter, 10 
eU: ber Vlta]ttan, 
bos Saufenbf4*dn/ 

bte Staute^ 
ber Sat>enbel/ 
ber Slo^moritt, 

bet Sfop # 

bie 9tatht, 

bte fBariiitf 

bie @a(be{, 

bie aRUti}e u. c»m* 

ttntet ben SelbMus 
men 11 
ffnb ble befannteften; 
ba« ^aiblMiitnf 

ber €lamQttbeY| 

bie jtornbtume/ 

bie G^amiSe u* a» m. 

ttntet ben gelbfrau* 
tern 
be« Xltt, . 
ber §B$ermttt$/ 

bev eatterampfet/ 

bie 9ieifel tt« o* m» 277c2 it iZui^a 4 
^ modrd» 6 

Potom 
rfi^e, 6 
hHhjHek (karqfiii)» 

z nciito 

wigj $e 
w^nce 8 
a hytJfy^ 9 
ffiidwagjsetaki 

taonni Tyylinyy 10 

g^aJto: majordna, 
kibH milosti {la* 
^kQwec)% 
raata, 
laivendule, 
rosmaryn^ 

^ysop, .^ 

spikanardt 
hazalika, / 
^alw^gy 
mdta^ a g* 

Mexy polnjm 

kwjtjm 11 
neyznim^glj gsau: 
konwalinkyy 

oiankaf 

charpa (chrpa)^ 
rmen (hef^mdnek)^ 
a g. w» 
Mezy hylinami 

getel (gatel)f' 

pelun (pelunek, pe- 

Jynek) 

ilawjkXshiwelf sta" 

wljk)f 

tdhawka (zjhawka, 

^. kopriwa)» Digitized dbyGoogle 

-r 43 - 
biale, i6He, 4 


blancs, jaones 4 


albu^, a, um. 


i nie^eskie. 5 


et bleus» 5 


luteus, a, tim. 


Dalej 


Bnfih 


caeruleus, «« 


r6za, 6 


la Tose (reine des fieurs), 6 


um« 


goidziki^ 7 


roeiilet, etc. 7 


rosa, U f. 


• i tym podobne. 
caryophyllum, 


Z tych 


Dont on se sert 


^ n. 


wih 


ponr tieiire 


hic,haee,hoc. 


wieiice 8 


des g^airldfides 


vincio, 4^ 


ipeki.9 ; ^ 


et des boaquets. 9 


corona, 1* f« 


Przjbiera]^ sie 


L»on y ajoute (entreme- 


sertuifi, 2* n« 


tez do tego 


le) aussi 


addo, 3. 


zio(a pachn^ce, 10 


d'herbes odorif^rantes, 10 


herba, 1. f* 


odoratus, a. 


jako: maieran, 


comme: ^e la marlolaine, 


um. 


aiftarant. 


du passe - Telours (amarau* 


amaracus,2m. 


■ 


te), 


amarantus, 


rata, 


de la rue, 


2.m* 


lawenddy 


de la lavande, 


ruta, i, f» 


xozmaryn^ 


du romarin» * 


layendulsi, IX 
rosmarinus, 


izop, • 


de rhysope, 


2.nu 


azpikanardaj 


dn nard. 


Hbanotis, 3.f» 


iHizjlika, ^ 


dn basilicj 


hyssopas,2* f* 


«zaiwia. 


de la saug;e, 


nardus, 2. f» 


mietkait d. 


de ia menthe, etc* 


ocimtim, 2 n* 


Z pomiedzy 


Parmi l^s fleurs samra- 


saivia, 1« f. 


polnjch kMriat6w tl 


ges (champetres, de 


menta, !♦ f. 
campagne) 11 


campestris, e. 


naj^nalomsze s^: 


les plns connues sont: 


flos,floris,m« 


konwalia (Ulia pol- 


les mnguetiSi 


notns, a^ nm« 


n^h 
lilium, 2« n* 
la germandrSe, 


conyallis, it, 


blawa^ 


le blaet, 


chamaedrisy 


rumianek i t d« 
3. f. 

cyanna, 2. m. 


Bli^dzy ziolami 


D*entre les herbes 


chamaeme- 
,lum,2.B* 


koniczyna. 


ietrefle, 


herba, 1. f. 


pioion. 


rabsinthe» 


cytisns, 2. m^ 


trifolium, 2.n. 


azczaw» 


roseille^ 


absinthium, 
acetosa,!. f* 


pokrzjwa. 


1'ortieetbeancoap d^antres», 


i tjm podofcAe. 
urtica, i, f» Digitized byGoogle — 44—. Tulipa t2 
est deciui i^^oriiiiiy 

sed absqne odore 
(odoris ex])er8). 2)te Sa(tp< 12 
ifl bie 3ter&r ber S3(tt> 
«en, 
ahtt o^ne 9ectt4* Tulipdn 12 
ale tez u;fin?« 
In hortifl 
nascuutur 
olera, 

Qt: lactuea, 1 

brassica, 2 
cepa (cepe), 3 
alliam, 4 
cncarbita, 5 
0iser (sisarum), 6 

rapa, 7 

raphanns minor, 8 

raphanus major, 9 

petroselinnm, iO 
cucnmere8> 11 

peponei. 12 ' '3n Xo^lQMtn 
wa^fen 
(3artenft(l(!^te 

ald : ber €^a(at| 1 

ber Jto^t/ 2 
bie Swifber, 3 
ber 5tnob(au((, 4 
ber Jturbif/ $ 
bie S0l($tite (ge^be 81U< 
^e), 6 
bie toelffe mU, 7 ^ 
ber S«cttig, 8 
berS}leerrettig {Stitn), 
9 
bte |>eter|!(fe/ 10 
bie ©urfen (Gttftt^ 

m(rn)| .11 
hit fO^etonen* it W zafiraddch 
rostau 
zelinyf* 

gdko: locyJca (saldi 
hldwkowf), i 
kapusta, 2 
cybule, 3 
tesneky 4 ~ 
tykeWj 6 
mrkew, 6 

^epOf 7 
Hdkewy 8 
kfenj 9 

petrZetf 10 
okurky (oharky)y 11 

melauny. i2 , Digitized byGoogle Talipan 12 \ 
4>zdefta jest kwia- 
^ t6w, 

ato bez zapachn» -> 45 — 

La tulipe 12 est la plns 
beUe 
(la conronne) des flenrs^ 
maii tontefois elle est 

sans odenr« tnlipa, 1. f* 
decus, orls, n« 
flos, orls, n* 
odorj oris.in» 
expers^ ertis« O 1 e t a. ©arten f rfi4) t e* 
Z e 1 i n y. Watzywa (Ogrodowiny). 
Les Herbes potag^tes. W ogrodach 


Les herbes mangeables 


hortns, 2* nu 


roBz^ sie 


(bon^manger) 


nascor, 3* 


Warzjwa v^ogrodo- 


croissent (rien^ent) 


olur, eris, n» 


winy), 


^ans les jardins, 


lactuca, l,f# 


jako to: gd»ita, 1 


comine: la laitue, 1 


brassica^ 1« f. 
cepa, 1. f. 


kapnsta, 2 


les chonx, 2 


alHum, 2« n« 


c6bura, 3 


les oigDons, 3 


cncnrbita, l«f» 


czoinei, 4 


rail, 4 


•iser, 3. n« 


aynia, 5 


les canrg^es (citroniUes), 6 
nwrchew, 6 


la carotte, 6 


rapa, 1. f. 
raphanns,2.ni. 


rzepa, 7 


les raves, 7 


minor, oris. 


rzodkiew, 8 


ie raifc^rt, 8 


major, otis^ 


chrzan, 9 


le raifbrt sanrage, 9 , 


petroselinnm. 


l*«ti»g2ka, 10 


I6 peAil, 10 


2. n# 


of6rki, 11 


les cencombres 11 


cncnmis, eris. 


«tlonyi 


et les melons» 12 


pep6y0nTS,ni. Digitized byGoogle _ 46 — 
Qnoddain 
frnmentiim 
crescit 

snper cnlmnm^ 
geniculis distinctum, 
nt: triticum, 1 

siiigd, 2 

hordeiun \ 3 

in his 

habet 

spica ant 

aristas, 

aut est snutila, 

fovetqne grana 

in gUima, 

Quoddam 
pro spica 
habet paniculam, ' 

grana coutinentem 

iiisciiitim, 
nt: ayeua, 4 
milium, 5 
panicum. 6 ®etreibe 

Quf etnem ^atmt, 
in ^nbtc^en 0ett)ci(t, 
ald : ber fG3etaen (iDun? 
U\),i 
bet fRcden 2(ba$^ocnj, 
bie @er|ie $ 3 
an biefen 

bie Tfe^re enttoebet 

©pi^en, 

ober iffc ftumpf/ 

unbbewaiKtbieJtfonev 

tn ber .&i!tfe. 

^and^ei 
bat onftatt ^er TCt^u 
«ine (leine J^clbe, 

XDtl6)t bie itbrner (n 
ft^ (a(t 
biifd^etwelfe, 
a(«: ber «^r; 4 
bf e ^irfei 6 
bo« lieibeforn (ber 

«^eiben)» 6 Nektere 
ohilj 
roste 

nad stehlem^ 
w Jcolenka rozdHe» 
nemt 
gaTco : pifenice, 1 
ijto (rex), 2 
geimen; 3 
Tta tedi 
md 
klas 
hudosti {ostinyy 

wausyny)^ 
aneho gest komol^ 
{hez ostin)^ 
a chowd zrna 
we supincY. 

Nektere 
na mjste klasu 
md palidkUf 

zrna wsoh^ masjcj^ 

po swazetkdch^ 
gakd: oweSy4 
proso, 5 
pohanka (tatarka).6 Digitized byGoogle 47 — XVL F I u g e s. ©etceibc ober Se(bfcfi4>te. 

O b i I j. Zbo.Xa czyli Owoce polne. 
LesBleds. Hiektira zbo2e 

roJnie 
Bta zdzble, 
kolankami rozdzie- 
lon^in, 
jako to: pszenica^ 1 
5jto, 2 
leczmieA; 8 
na t jch 
ma 

fclOA 

albo jest hez osci 

i nkrywa ziama 
w plewie. 
Niekt6re 
zamiast klosa 
ma pi6rzjste £dzie-> 
belko, 
ziama W Hobie ma- 
jace 
^((zankami, 
iako to : owiea» 4 
proBo, 5 
tatarka. 6 njadesbleds» 

qni croisse&t 
snr un tujav, 
distinga^ pat de petits no- 
eadsi 
comme : le firomenti 1 
le sei^le> 2 
l'orge-, 3 do&t 
I'dpi 
est 

barbn ; 
ou bien ^batbS, 

et conserre les graJns 

dans la balle* 

D'autres bledSi 
an lieu de l'^pi, 
ont de petits paqnetSi 

oii les ^ains sont entassis 

les nns snr les antreti 
tels sont: PaToine, 4 
le 'miUet, 5 
le bl6 sarrasin. 6 qnidanii qaae« 
dam,quoddam 
frumentnmy 

crescoy 3« 
cnlmns, 2« n* 
geniculam,2n. 
distinctus, a, 

triticnm, 2en. 
stligo, inis, f« 
bordenm>2.en, 
hic, haec, hoc« 
habeb, 2« 
spica, 1« f* 
aristai 1* f* 
sum, esse* 
mutilaS) a,anie 
foTeo, 2e 
granumi 2* n* 
gloma, 1« f> 
paniculai 1« f* 
continens, tis. 

aTcna, 1e f» 

nuliam,^* n« 
panjicam) S.n. Digitized byGoogle 1 


- 48 ^ 


2)fe «atfenfra^te 


Lu^f^niny (lu-- 


babent siliqaaSf 


^a6en@4ot(n(^i!(fen)i 


^ skowiny) 
magi lusky{siruky)f 


qnae grana 
TalTnlis i&cludimt. 


melAe bie iCdrnec 


genito zrna 


tn lleine gdd&er ein? 


w lu^tindch zawj^ 
Wltegen, 


, ^^8J^ 


ut pisnm, 7 


a(«: bie (Jcbfe, 7 


fi:ako : hrdch, 7 


faba, 8 


bie ®obne, 8 


hob, 8 


Ticia, 9 ^^ 


bie mdt, 9 


wika (wikew)^ 9 


et bb minorsy nimi- 


unb bie f teiner ftnb aU 


a techto menSji 


v^ rom 


biefe, 


totit 


lentes et dcera. 


ndmlt<!^ bie Stnfen unb 


iocowict {po^ka) a * 
JCidfiern» 


cyzrna» 
Planta, 
qnae ma|or 
et durior est 
quam berba, 
dicitur frutex; 

nt snnt: 

In ripis 
et stagpais 

|uncu8, 1 

euodis scirpus (can- 
• na), 2 
tjpbas ferens^ 

et nodosa eine ^Pflanje^ 
wd^e dtdf e( 
unb ^drter tft 
M ein ^raut, 
wirb @traud^ gendnnt h 

aU ba flnb : 

2(n bcn Ufern 
unb ixi ftef^enben ^HU 
fern 
bie Sinfett/ l 
bte ^d^roteno^neJtno* 
ten, 2 
fo 9larrenfo(ben tra» 
deu/ 
unb bad f nottge Rostlina^ 
kterd w^d^j 
a twrd^j gest 
nezli hylinay 
^fowinau {kfein) 
slowe ; 
gako gsau : 

Na hfez^ch 
ctwe stogatj^chwO" 
ddch 

hezsuke skfjpjy 2 

gent pdlidky nese, 

y sukowatd Digitized byGoogle — 49 ^fvtzyny 


Les l^gimieg 


legnmeo, 3.n, 


s 
siliqua, 1. f» . 


inajjj Btri^czki, 


ont des g;on8se8, 


qui, quae. 


ktore ztaraa 


oii les grains sont enclos 


qnod* 


IT straczkflch za- 


dans des niches ; 


valvulus,2. m* 


wierafn. 
incindo,'3. 


jako to ; groch, 7 


comme pn 1e yoit amc pois, 7 


pisnm, 2» n. 


]>6b, 8 


aux f^Tes, 8 


faba, 1* f. 


lYyka, 9 ;. 


aux yesces (vesses), 9 


yicia, !♦ f. 


i od tjch iniiie)8ze, 


aux lentilles, 


hic, haec, hoc. 


yako to: soczewica 


et anx pois chiches, qni 


minor, oris» 


i cieddrka. 


sont encore plus menus 


len», entis, f. 
que les snsdits* 


cicer, eris, n^ XVII. 

Frutices. ®trdtt(^e obct @(attben« 

Krowe aneb krowiny, Chroicina (Krzewie). 

Les Arbrisseaux ou les Arbust^F. Boslina, 
"wi^ksza 
i twardsza 
niz ziele, 
nazjyya sie krzewi* 

jako s^ : 

Przy brzegach 

rz^cznych 
i jeziorQ<;h 
sitowie, 1 
sitowina bez kola- 

nek| 
kt6ra ma palki, 2 . 
i kolankoyv^ta Une plante, 
plus haute 
et plus dure 
que l^herbe, 
s*appelle arbrisseau; 

tels sont: 

Sur les rivages 
et 6tang;s j^eaux cronpies) 

le }onc, 1 

le f onc liss^ (sans noends), 2 

auqu^l viennent des mas 

sues (^e petites tetes 

cotonn^es)» planta, 1 • f» 
major, oris» 
durus, a,iun« 
snin, esse. 
herba, 1* f. 
dico, 3. 

frutex, icis,m* . 
ripa, 1. f» 
stagnum, 2. n« 
juncus, 2. m* 
enodis, e. • 
scirpus, 2* m» 
t^pha, !♦ f. 
ferens, entis. 
nodosttS, a, Digitized byGoogle — 60 — intusqiie c^va 
arimdQ', 3 

alibi crescHiit 

rosa, 4 
ribeA, 

sambuciui) , 
|uniperu8* 

Item viti8> 5 

qiiae einittit 
, palmites, 6 
et hi capreoloSy f 

pampiuos 8 
atqne uvas, 9 
in quarum scapo 
racemi pendent, 
acinos continentes* unb tntoenbig ^ot^iz 
©^ftfroftt j 3 

an anbern Orten »a<j^ 
fen 
ber 8?ofcni!o(f^ 4 
bec StJl&annisbeerM*/ 
bie «£)o((unberffanbe, 
ber S9$0(j^ii|o(berbeertf 

^rauc^. 
&o aud^ ber SBein» 

ftoct, 5 
welAer ^n^txtvtiht 
bfe 9itbtn, 6 
unb biefe bie ®&htU 

d^en, 7 
bte SQeinblatter. 8 
unb Srauben, 9 • 
an beren Jtamme 
bie SBeinbeeren (angen, 
tpetd^e ittwenbig JCerne 

baben.i a ive wnitfku prd~ 
znd{dutA) tHina;S 

ginde rostau 

r&^e^ 4 
ryhes, 
hezy 
galowec. 

TeJt winny Jcmen, 6 

gen^ wypaustl 

ratolestiy 6 

a tytozas rutidky,j 

hstj 8 
a hrozny^ 9 
na gegichlto stSpce 
winnd zrna wisj^^ 
pecytky w sohe ma" 
gjce 
Animal 
vivit, 
sentit, 
movet se; 
nascitnr 
et moritur; 
Autrit se ^as Zi^iev 
UUt, ' 

empftnbet, 
bewegt ftd^5 
enftebet 
unb ftirbt; 
n%t ftcb jtiwoHich 
tiw gest, 
dige {cpj), 
hj^hd^se; 
rodj se 
p umjrdl* 
'^iivj se Digitized byGoogle * — 51 — a wewnatrz 
dziorawa 
trzciita; 5- 
gdzie indzi^j 

rbzany krzew> 4 
porzyczki, 

jalowiee. 

Tadziez wimia 
macicay 6 
kt6ra z siebe wjda|e 
winorosle*, 6 
a te witeczki^ 7 

Winiie listki 8 
i grona, 9 
m ktorjch szjpvice 
winne jag^odj wisz;} 
pestki w aoJbie ma- 
jace. etle rosean (la cannecoin- 
partie par lujaux}^ 3 

et par dedpna creiuiei 

ailieurf 

le rosier^ 4 

le groaeiller, 

le snreaU) 

le geni^Tre» 

De m^oie la id^e^ 5 

^i f ^te 

dei sarments» 6 

et ceox-ci desHfoQreiiettes, 7|uYa, 1« f. 

scapus, 2. m» 
des pampres 8 racemus, 2.m* 

et des gtappes de raisin^ pendeo, 2, / ^ 
au raffle desquefas continens, 

pendent les grains (Baies), eniis* 

dont la plupart ont au-de- acinuSi !2»m« 
dana des p^pins. csTns, a, nm«. 
arnndo, inis^f. 
cresco, 3. ' 
rosa, 1* £ 
rit»es, 3* c, 
sanibucns, 2.f. 
juniperiM, 2*f. 
tiiis, 3. f. 
qtti,quae,quod 
emltto, 3» 
palmes,itis,m« 
bie, baec,hoc. 
capreolus,2m* 
pampinus,2«c« XVIII.. 

A 11 i m a 1 ir a^ et primmn A v e s« 

S) { e S ^ { e t e tsnb er|}n^ b { e SS g e (. 

^iwbCichowd, a pfedne P t a e t w 04 

Zwi^rzfta^a naprzod P t a k i« 

Les Aaimaux^et premierement lea Oiseattx* Zwi^rze 


Ciiaqae animal 


animal, 3. n« 


Syje, 


i^it. 


riTo, 3. 


czufe. 


seuti 


sentio, 4. 


rasza sie; 


se meut; 


moyeo, 2. 


radzi sie 


nait 


nascor, 3. 


1 unuerai 


et meurt) 


morior, 8« 


zywi sie 


se nourrit 


nutrio, 4, 


• 


D 2 


■" Qigitized byGoogle — 52 - ct crescit ; . 
stataut sedetf « 

aut cabat, 
aut graditar.' 

Avis 
(hic apparet hal* 

cyon, 1 
quae in mari nidu- 
latugr) 
tegitnr plamis, 2 
Voiat pennis, 3 
habet binas alas 4 
et totidem pedes> 5 
caudain 6 
et rostrum. 7 

Foemeila 8 
in nido 9 
ponit ora 10 
iisque incubaiiS 
. excludit puUos. 11 

Ovum 
tegitur 
testa^ 12 
sub qua est 
albumen, l4 
in iioc Titellus» 13 unb »*d(ij|t5 \ 
^t^tt ot>zt ^t, 

obet lk%tt, 
obcr gc^et» 

jDer aSoget 
(^ter ieigt (t(§ b«t(SUs 
r>eqH, 1 
fo xxti ffllwre nijlet) 

(ft bebetf t mit gebertt,2 
fiiC9tmitbengitti*en,3 
^Qt iween glfigel 4 
unbeben fo twel gujfe, 6 
einen ©dbwans 6 
unb @^nQbel, 7 

^Qd SSTeib^en 8 
im SRcfte 9 
leget (Sier, 10 
fi^et baru'ber unb 
bjutet (^ctfet) Sunfit 
(jrii(&tein)aud.ll 

ift umdeben 

mit ber ®d^a(e, 12 

unter n>el^crft4 befin* 

bet baft (Sitoetf, 14 

inbtefemberjDctter»13 a roste; 
stogj neh seijy 

neh letj 

aneho krddj(chodj\ 

(tu se ukazuge 

ledndteky 1 

genz na moH sehnj^ 

' xd7) ^ 

pel^im 2 se kryge^ 
Ijta perutmi\ 3 
md dw^ kffdla 4 
a tolikez hohy 5 
ocas 6 
a zoh (zohdk)^ 7 

Samidka 8 
7iC5e w hnjzde 9 

ivegcey 10 
a wa wic/i sec?;c 
wysedd mlade. i A • 

kryge se 
skoidpkau 12 
porf kterau hjlek I4 
a u^ Ttem tlautek 13 
Digitized by (^OOQlC 

- 53 '— 
i r^nie 


et crolt ; 


cresco, 3» 


«toi lnJi siedzi, 


?e tient sur ses pieds «o 


sto, 1. 


lczj, 


s*a8sied, 


sedeo, 2/ 


alJio chotlzi. ' 


ou se oonche. 


eubo, !•• 


P(ak 


ou bien ii marche* 


gradior, 3. 


(ta okaznje sl^ zimo* 


. Voisean 


aTis, 3« f. 


Todek, 1 


(on Toit ici l*aIcjon, 1e mar- 


appareo, 2* 


kt6r7 .sie> na ' inorzu 


tinet pecheur 1 


halcjon, 3. f. 


guiezdzi) 


qoi fait son nid dans la 


mare, is, u« 


jest.4>dziany pi6- 


mer) 


nidulor, 1, 


rzeui^ 2 


est courert de plnmes, 2 


tego, 3^ 1 


lata lotniami> 3 


Tole 3tdes peiines. 


pluma, 1* € 


ma dwa skrzjdta 4 


a deux atles 4 


volo, 1. 


i tjlez n6g, 5 


et antant de pieds> 5 


penna, 1* U 


«gon 6 , 


la queue 6 


biui, ae, a. 


1 dziob. 7 


et le bec. 7 


pes, pedis, m. 


Samica 8 


La femelle $ 


cauda, 1. f. 


Vr gnieidzie 9 


pond <fait) les oenfs 10 


rostrum, 2.n« 


uiesie jaja, 10 


au nid, 9 


foemella, U f» 


a na uich siedz^ 


'ct i force de les couver 


nidns, 2. m. 


•Wjl^ga udode, 11 


en fait ^ la fin 6ciorre les 


pono, 3. 
petits (peussins)» 11 


OTiun, 2* n» 


Jaje 


L'oeiif 


incubo, 1. 


okrjte jest, 


est couTert 


exc^udo, 3« 


skorup?^, l^ 


de« coques, 12 


pullas, 2. ui* 


pod ktor^ 


au dessous desqnelles 


testa, 1. f. 


jest bialek, 14 


ii j a le blaiic (la glaire), 14 


albumeu, iiiis. 


W tjmz6ttak..l3 


et au miiieu du blanc, le 


hic, haec, hoc. 


. 


jauue (le mojen). 13 


Titellus, 2. m. Aves domegticae. S aS ^auSgeflugcI. 
Domac^ Drabez. Domow e Pt aki (Drob). 

Les Oiseaux domesti^ues. Digitized byGoogle -» 54 - . €ralill8, 1 

qiii^mane eantafy 

habet eristam 2 
et calcaria « 3 
castratua 

dicitar capo^ 
et tiag^iiatur 
ii^ oriuthotirophlot 4 

GaUiiia4 - 
ruspator fimetaim 
et coiiigit f ri^ai^ 
sicot et cqlttmbae, 6 
^qnae edncantnr i^. 
columbario, 7 
et gallo^ indicmi 8 

cum ^llina |n4|c|^9 

et me)eag^ide. 

Formoans paTO iO 
superliit penuia« 

Cieonia 11 
nidjficat iia teotq^ 

Hirundo^ i2 
ppsser, 13 
pica, t4 
monedula i5 
6t yespertiliQ 1$ 
(uius alatiis) 
¥oIant circa dpuiQs fo be^ IBlotQM ttditt, 

^ot einen Stavm 2 
unb ®peren) 3 
^fta^T^t (9ecf*nitten) 

betf t et J(apaan« 
nnb ttitb ^mi^H 
inUm •^fi^nfrlorbet 4 

IbU ^nne 5 

f(barret ben ^ifk 
uab fu^t 5^mec i 
fo aud^ bie Sauben, 9 
n)f(4e geiogen werben 
in bem ^quben^attfe; 7 
ber f aletutff(!ffe f»a^n 

(Srnt^abn/ 9)uter) 8 
mit Ut Srut^enne 9 

utib bfm yevt^H^ni; 

IDer Wi^^ 9f«tt ^^ 
Mitet j]f4 mit ben %t 
>ern, 

»er €^rot« ii 
niftet auf bem iDatct 

iDie 9^miht, l^ 
ber 0p^r({n9, i3 
bte dtfl^r, i4 
bk jDo^le 15 
unb bie SlebermauS 16 
(9epde(te ^auS) 
ffieaen «m bie j^Aufer Kohaut (kaur\i 
gin^ rdno zpfwd 

(kokrhd), 
md hfeheH 2 
<i ostruhyj 3 
wykleHten^ 

slowe kapauHt 

a krmj se 

lo posadi^ (Jtarf^ 

njku). 4 
Slepiie (kAra) 5 
hrahe na hnogiSti 
a hledd zrnka, 
akoz y holuhi, 6 
enzto w holuhnj" 
ku 7 se chowagjy 
a kracan {indydny 
mordky fopan) 8 
s kr&tau (morkauj 

fopkau) 9 
a pihatkau (perlin* 
kau). 
Krdsnj^ pdw 10 
pySnj se pef^jm» 

Sdp (hof^an) ii 
hnjzdj se na sifeSe. 

WlaSiowice, 12 . 
wraheCf l^ 
straka, 14 
kawka 15 
a netopj^ 16 
{kfjdlatd myS) 
Ijtitgi okolo domiw* J Digitized edbyGoogle — 55 t- kt6ry jr^o piej©, 

ma grzebieik 2 
i ostrop; 3 
Wjrzniety (k9plo- 

liicTiiy) 
seoMTie si^ kaplottem; 
# m knrmi^ go 
V kiiraikii*-4 

K.ura 6 
grzefoie w giiO|ii 
i zbiera ziariika 
jako i golts^bie, 6 
ktdire si^ wycliownj^ 
W golebniktt, 7 
indyk8 

z indjcikil 9 

i knr^ pcrlowa^. 

Pi^kny paw 10 
zpiorsie py8zm« 

Bociau 11 
^iezdzi siq na.da-* 

Jfaskolka» 12 
wr^beJ, 13 
sroka> 14 
kawka 15 
i niedoperz 16 
(mysz skrzydlata) 
Utaj] okolo douiow< Le coq, 1 
qui chante de grand matiii, 

a la crete 2 

et ses efigots $ 3 

d^-lors qu*il est cbapoiin^, 

il s^atlpeHe chstpotti 
et on rengralsse 
dtuift le GoHYre^oponle. 4 

La ponle 5 
gratte (fonille) le fnmfer 
et en ^pluche les graihs ; 
de meme qne les pigeons, 6 
qu'on nourrit 
ddns des colombiers, ^ 
le boq « d'Indi» (4ii|doii}j B 
. .' ■ '. \ • 

arec la dinde 9 

6t K» plntade, • 

Le bean paen (pan) 10 
tiatrle glorieux (se panade), 
d^ployant ses plumes 
bi|*arr6es. 
La cigogne 11 ' - 
fait son nid snr le faite des 
maisous, (snr (es t^itsO 
L^hirondelley 13 

le moiueau, 13 

la pie, 14 

le choucas ii 

et la chaaTe-sonnlf 16 

(souris ailee) ' 

voltigent 9^ et l^ autour 
des maisous* In», 2. »1. 
caiito, i. 
criBta, 1. ir. 
taicar, 3« »• 
castratns, a> 

tm. 
dico, ^* 
capo, 4|nis>m« 
sagino^ l^ 
ornilliotro-p 

phinm, ?^«, 
g^allina, 1* fi» 
rnspor, 1« 
fitoetum,'2; n. 
oolli^o, 3, 
gk'ahum, 2* n» 
colinuba, 1« f. 
ednca, l^ 
eohupbarinin, 
2, hi 
in^cus, a^ nih. 
melea^ris, 

idiSj f« 
formonus, a, 
niii« 
paTO^oms, m. 
fihperbio, 4. 
peni^, 1. f- 
ciconia, 1. f* 
nidifico, !• 
tectum, 2. n. 
hiruiido, inik, 
passer,eris,m« 
pica, !• f. 
monedula, l*f* 
vespertilio, 

onis, m. 
inns,muris,m. 
alatus, a, um* 
volo, 1. 
domns, 4. k\ Digitized byGoogle 56 
Lusciuia :>(pliiiQ.- 
,mela) 1 
canlat 
SMayisAiJiie omniiiiii. 

; Alanda 2 
caiitat . , 
Tolitaiis in aSre; . 
qoturtt.i]| 3 
humi sedetts ; 
caeterae (yjitomele) 
jtnget 

am (iebtt^ften unter 
aaem 
SDfe 8er4e 2 
finget ptegen^ (n hn 

bte Sad^tet 3 

mf l>er (5tbe jijeni) ; 

bte anbern in ramis arborui»;^ auf ben ©a^tmdfften ; 4 iit peregrina luteola^ 

friugilla, 
c^rdnelisy 
acautliisy 
linaria, 
parvns parus> 
galgulus, 
rubecula, 
curruca «tc. 
Discolor psitta- 
cus, 5 
merula, 6 
sturuus 7 
cum pica 
«t monedula at8: ber frembc ^cn 
navUn\>o^tl, 
bec ginfc, 
bev ©tfeglfj^ 
ber Setltg, 
b«r ^Snfliog,^ 
bie lletne sjjieffe, 
ber ®mmetlfng, 
bo6 gjot^f e^((ben, 
bt/.(S)radmiicfe u. a»m. 
2)erbunte^apa0et,6 

bte 2Cmfer, 6 
ber ®tabr 7 
mit ber (Stfn 
ttnb 2)o$le Slawjk 1 : 
zpjwd 

neyljhezne^ 
ze wsech. 

Skhwqn 2 
prozpewuge 
Ijtage wpowHj^j 
kfepelka 3 
na zemisedjc; 
ostatnj 

nustromowj^ch wK 
twjch; 4 
gako: cyzf kand" 
rek, 
penkawa, 
stehljky 
tj^eky 
giHdk^, 
sykqra mald, 
strnadf 

derwenka (i!ermdk), 
penice a g^ w\ 
PeHst^ papau^ 
iek,& 
koSf 6 . 
ipadek 7 
se strakau 
a kaivkau Digitized byGoogle -^ 57 -u XX. O s ,c in e s. 2> i e @ i n g » g e U 
Zp^wawj Ptacy, Spiewaj^ce Ptaki, 
Les Oiseaux de ramage^ ^ Slowik 1 . V . 

^piewa nail wszy- 

«tkie najwdzi^ 

s. czni^j. 

^■Skowronek 2 
wyspiewuje 
]ata|^c w po wietrzu ; 
przeiTiorka 3 
ua ziemi siedzaci 
iiftze ^ 

-na gai^zkacli^rzew, 

-i ■•., . 4 
)ako io: ohcj kana^ 

t . rek, 
ziQba, 

szczygief^ \ 
Czyzyk, 
dzwoniec, 
Bikbra mata, 
wilga, 

piiz^ i inne. 
Fstra papiiga^ 5 

Ieos, 6 
ftzpak 7 
z srok^. 
I kawk) A La rossi^dl t " 
chante (fredonHe) 
le mieux et 1g plus a^ia- 
blemeiiit de tous leg 
oiseaux. 
L^alouette 2 
tirelire 

en yoletant par I'air; 
la caille 3 courcaille 
posee d. terre ; 
les autres chantent pres- 
que 
toun; perch^s sur les Jbran- 
. , ches des arhres, 4 
coinme : le serin d« Canarie, 

le pinsoQi 
le chard^nxierefi . 
le serin^ < 

la linotte, 
la m^sange, 
le loriot, . j. . 
Je rougre-gorge, 
la fauyett^ etc» 
Le perroquet, om^ de 
plusieurs couleurs, 5 
le merle, 6 
retourneau, 7 
Mp4e 
ot le ohoucas, 

Digitized Ittscinia^ 1. f» 
philomela, l«f# 
canto, U 
alauda, 1» f* 
Tolitans, ntis» 
a^r, 3. m« 
coturnix, icit* 
humus, 2« f* 
sedens^ ntis,, , 
caeteri, ae, a,. 
ramus, 2»m» 
arbor, 3. f» 
peregrinus, a, 
um* 
Intebla, 1* f» 
fringilla^ \*^ 
carduelis*"^^^ 
iis, 3k f» 
Tiuaria, 1. f» 
parvus, a, um. 
parus, 2, m. 
galgulu8>'2«ni» 
rubecula, 1. f» 
currttca, !• f» 
discolor, oris. 
pi^ittacus,2«m« 
merula, 1. f. 
stumus, 2*m* 
pica> 1. f. 
mottedula|l,f» 

byGoogle -. 58 -^ discniit 

hnmauas voces 
formare. 

Fleraeqne 

SolentiiAcHicli 

cavels. 8 tecnen 

mcnfd)ii(ie SBorte > 

nac^fpced^en* 

jDie melften 

pjKegen eai0cf<6tolTett- 

|tt werben 
In^Hft^e» 8 lidsjcd slowa 
ivyslowowatu 

Wmj dji 

96 gich dolcleefB 

zamykd» 
Hirnthlo 1 
est maximus ales;2 
ireg^ulqs (tiroQhilus) 

ininimns; / 

despii}«i\««{|||||g ♦ 

upupa 4 
sordidissimns $ 
uam vescitnr ster-* 
coribus) 
. manacodiata & r^rissimuftt ^ 
Pha8ianU8> 6 
tarda, 7 

surdus tetraou(uro 
gallus;, 8 JDec €5traug 1 
ijt -bic arpgte Sdflrtf 
bec iaixnUni^ 2 

bec fCeinfte f 
bte ^a6iU\xU 3 
bec 9ec<ic^tli4fie$ 

^n 2Btebe6opf * 
bec unfCatigfte) 
benn ec nd^tt j!(l& »om 
«otiei 
bet 9cxakU9^0Qti 5 ifl; bec feltenlte. 
SDec •gafart/ 6 
bec Zva^pTpt, 7 
bec taube ^Cuec^a^H/ 8 Pstros 1 
^^# neyw^i^jptdk^ 
stmjdek ikrdlj^ 

-. ^ iek)2 
neymen^); 
sowa 3 . 
neyopowrieneg^ ; 

dedek (dudek) 4 
neyne^isteg$]\ 
nehziwj selegnem^ 

ragsk^ ptdk 5 

ney¥id^ep;$j. 
Batanty 6 
drof, 7 

/t/ucAy teiHw (hlu- 
Sec)j 8 Digitized byGoogle 59 — ticz^ sie 
ludzkich sl6w 
Yrjmavriad* 

ViekMre 


s*^tu{lient (appreiui/eiit) 
k prononcer 

des TOix humaines articn- 

Ues. 

Pliisiears de ces oiseaux 


disco^ S* 
humanuSy a, 
unia 
vox,Yocis» t 
foruio, !♦ 


zamjkal^ 


sont 
accoutum^ d'etre. ttiferm^s 


pJerique, aeia» 
soleo, 2» 


w klatki. 8 


dans des cagpes. 8 


includo, S* 
carea, 1. f» XXL 

Ave» Oaiticre^trea €t Sylvestres. 

SDftr'8felb*unb SBalbfieflfigcU 
P t a y p 1 n j a 1 e s n j. 

P t.a j£ i p o 1 n e i 1 e 8 n e. 

Lea Olseaux ilercaApagne et de forSt*^ Sti^ui 1 


L'antxfiche 1 ^ 


struthio, 3. m. 


jest ptak najwiQ- 


e^st le plus grand (gros) de 


ales, itiSy c^ 


kszyi 


tous les oiseanx , 


xegnliis, 2i tu 


kofibry 2 


le roitelet 2 


trochilus,2.^t 


MfmnUjszji 


en est Jie plus petitj 


minimus,a,i^ 


sowa 3 


la choiiette 3 


noQtna, 1.% 


najszpetni^lszyi 


en est le plns m^prfs^ ; 


despicsutus, h. 
le plns sale (yilain) 


itm« 


dudek 4 


cest la huppe, 4 


upnpa, 1. f. 


najplngawszy^ 


car eile vit de merde (sattf 


sordl^s.a^tthii 


bo iajnem 5yje; 


la correction) ; 


rescor, S. , 
i 


stercns,oris,n» 


rajski ptak 6 


pour ce qui est du manu- 


manucodi&ta> 
code(oiseau deParadis) 5 


1. f» 


nafrzadszy. 


von le Toit bien rarement* 


ranis, a, uih. 


Bazant, 6 v 


Le faisan, 6 


phasiauns,2m. 


dt6p, 7 


les outardes, 7 


tarda, 1. f. 


gtuszec, 8 ^ 


les sonrdauds coqs de bru- 


surd.is, a, nin# 


/ 


y^e, 8 


tetraon, 8tm» Digitized byGoogle 

^ 60 ~ 
atta^en, 9 

perdix, 10 
gallina^o (rnsticola) 
11 
et.tardas 12 

in ^lioiis habentur* 


boe ^afelfiujn (»{r!* 
^ubn), 9 
baS SVcppbubn/ 10 
bie ©^ncpfe 11 

« 


geHhelc, 9 

kuropfway 10 
sluka 11 


unb bcr Jtrammctm» 

Sel 12 

werben] ffir 8edcrbi|Ten 

fictialteri» 


a kwjdala 12 

za lahMky. se ma^ 


Inter reliqnas 
potissimae sunt: 

perrigil grns, 13 


Unter ben tibrtdcn 
jtnb bie Dornebmjlen : 

ber tra^ame Sttanii, 


Mezy osfatnjmi . 
iieyznamenitegSj 

gsau : 
pMedliwfgeHb,!^ 


gemens tn^tnr, 14 

cncnlus, l5 . 

palumbes^ 

piciis, 

pica raria (^arrnlns), 

cornix e^. l6 


ble difc^nbe Surtettan^i 
be, 14 
ber 5tm!uf, 15 
bie ""^olitqube/ 
ber ©pe<bt/ 
ber JQt^n, 
bie ^rabe ^u. a* m. 16 


14 

zeiJiuhi 15 

hHwnad, (daupndk) 

strakopaudj 

sogka, ' 

wrdna a ginj. 16 
Aqnila, 1 
rex avium^ 

fiolem intuetnr» 

Vultnr 2 
it corrus 3 jDcr 2CbUr^ 1 
ber Mni^ nnter ben 

S&ddetn, 
fte^t iii bfe eonne» 

JDer 0eCer 2 
UNb ber Sfabe 3 Orel (orUce)pt 
Jcrdl ptadj, 

do slunce hledj* 

Sup2 
a krkawee (hawran) 
3 Digitized byGoogle — 61 — |arz^1>«k^ 9 


le franeolins, 9 


* 
attag^en, inis» 
perdix, 3. f» 


kiiropatwa> 10 


la perdrix, 10 


gallinago,'^. f. 


bekas 11 


lab^casse 11 


rusticola, !• f. 
tnrdns, 3, m. 


i jemielttciia 12 


ct les griTes 12 


deliciae,aram, 
f. 
habeo, 2* 


za przysmaczek o|o- 


sont tenuespour de frlands 


hliwy b/waja po- 


xnoiceaax« 


reliquus, a, 


czytywane» 
unu 


Bliedzj inszemi 


Toici cenx que l*on prise 


sqm, esse, 


majznamiem^jsze 


le plus 


pervigil, ilis» 


s^: 


paruii le reste : 


grns, gruis, c. 


cznjny zaraw 13 


la gnie IS qni est tonjours 


gemens, uds» 
de sentinelle (alerte), 


turtur, 3* m. 


wzdjchajsjca aino- 


la g^missante tourterelle,14 


cucnlus, 2. nu 


garlica/l4 
palambes,:^.c* 


knknlka, 16 


le concon, 15 


picns, ^.m* 


grzjwacz, 


les pig^eons ramiers, 


pica, 1. f. 


dziecioty , 


le pivert, 


varias, a, nm» 


s6|ka, 


le geai, 


garriilus, 2.in. 


wrona i insze. 16 


la corneille, etc« 16 


cornix, icis, f. Aves rapaces. ^te 9taubt)5gel« 

Draw^ ptactwo* Ptaki drapieine« 

Les Oiseaux de proie» Orzel, 1 


jL'aisjle, 1 qni est 


aquila, 1, f» 


krdl ptaszj. 


le roi des oiseaux. 


rex, egis, m. 
ayis, 3. f. 


vr ^loiice patrzj. 


regparde fixement le soleil 


sol, S, m* 
(sans s*^blouir)« 


intiieor, 2. 


. Sep2 


Le vantoiir 2 


Yultur, 3«m* 


i krak 3 


etje corbeau 3 • 


Goirusj 2. vu Digitized byGoogle — 62 - nnttinnt se 
morticiBi^ (cadave- 
ribus)» 
Milyns 4 
insectatur 
pullos gallinaceos» 

Faleo, 6 
nisns 6 


nii^ten ji* 
t)om 2Ca^» 

JDet ^Q^nerdeter 4 
fteUet nac^ 
ben iunden «(^U^nern 
(iCuc^tcin). 

JDer gatfe/'5 
ber €5petber 6 


^iwj se 
zdechlinami (mr^ 

CAami% 
Lundk^ 
honj 
kufata* 

Sokoly 5 
krahugec (krahutec) 
"6 
a gesifdh 7 
lapagj ptddky^ 


et accipiter 7 
captant avicnlas* 


un* *et 4>ttMd^t 7 
fangen bie !leinenSS*d« 


Astnr 8 
captal , 
oolumbas 
et ayes mafores» 


get. 
SDet SBef^e 8 
rdngt ^ 
bte Sauben 
unb $8o0et mtttCeret 

©riJfe* 


Kdn^ 8 

chytd 

holvby 

awmiptdky. 
Gandidus olor, 1 
anser 2 
et anas 3 
nataiit* 

Merg^s 4 
se mergit* 

His adnumera 
fulicam) 

pelecauimiilOetc. IDet wetffe @4man, 1 
bie ®an§ 2 
unb (Snte S 
fdtiwtmmem 

)Det Sau4et 4 
tau^t |tc^ un^er. 

3u bfefen iW^ 
ba« S3(afbubR (ben 
SB(dftting), 
ben 9)elif an iO it. a;m* Bjld iahuly 1 
husa 2 
a kachna 3 
plowau, 

N6rek(potdpka)4 

potdpj (ponol^uge) 

se* 

K t^mto p^idti 
lyskuy 

peHkdna iO ag^ w* Digitized byGoogle 

— 63 - . 
5yh 


se repaissent d'or<linaire 


iintrio, 4; 


sci^rwein» 


de cliarognea. 


morticintts^ a, 


K.ania 4 


he milan 4 


nm» 
cadaYer,.Vn» 


agania »ie za k«r- 


gtiette les (fond, se iance 


milvus, 2. m» 


czettnu* 


■' sar les) poulets. 


insector, i^ 
pullus, 2.m, 


Sofcol, 5 


Le faucon, 5 


gal]inaceas,a, 


krogulec 6 


P^perTier 6 


1W1. 

falco, onis, m» 


1 {«strzab 7 


et r^merillon 7 


nisns, 2. nu 


lapia ptaszeta '(pta- 


Tont k la cliaBse des pe- 


accipiter, tris. 


»zki). 


tits oiseaux. 


capto, 1. 


Kania 8 


t»autoiir 8 


avicula, 1. f« 


chwyta 


fait sa proie ' 


alstur, 3* m. 


golebie 


de pig^eons 


cohimba, !• f» 


i wieksze ptaki,. 


et d^antres oiseaux m^dio- 


ayis, 3« f. 
cres(de mojennegnrandevr). 


mator, oris* XXIII. 
Avea aquatioae. t>a$ Saffecaeflfiflel. 
Pttictwo wo,(lnj. Ptastwb wodne, 
LesOiseaux aquatiques« BiaiT labedf, 1 

i kaczka S 
p^aj^; 

Knrek 4 
nurza sie. 

Do tych poliez 

S^i^ dzi|Ba,piaskonos;i 
(pefikana) I imie« iaj Le tr^s-blanc Cygne, 1 
Poife 2 

et le canard S 
Hagent* 

Le ploAg^eon 4 
se plonge dans les eaux* 

Afoutez-^y 
!a poule d'eaii/ 
le p^lican^ 10 etc* candidns> a^ 

um» 
6lor, 3» m. 
anser, 3»m* 
anas, atiSi f» 
nato, 1* 
mergns, 2.ni» 
mergo, 3. 
adnnmeroj 1« 
fnlica, 1« f* 
peIecanos,2ui« Digitized jbyGoogle » — 64 — Haliacetiis 6 
et gavia 6 
devolantf 

se4 ardea 7 
8tat in ripi» 

ad captaudos plsces» 
3utio 8 

insept rostriim aqaae 

et mugit uti hos* 

Mptacilla 9 
inotat caudanu unb itibi^ 6 
f4te|Ten\}oncben]j)erab*, 

ober ber SHeiger 7 . 
Mt anben Ufern 

um Sifij^e ju fangen. 
^Die 9iof)rbomme( 8 

fte^t ben edjinabel \H 

SBaffer 

itnb brununet xoii etn 

$>it J0a4i{ie(se 9 
bewegt immersu ben 
©d&wanj» Orel moHkj^ 5 
a degka 6 
spauifegj S€ dol& ; 

nez wolawka 7 
stog) na hfezych 

iapagjc ryly. 
Bukad (wolawka 
pefesfd) 8 
strkd pysk do ivody * 

a hudj gOLko wuh 

Pliska (tfasom- 
ka/konipas) 9 
potYdsd ocasenu 
Apis 1 
facit mel, 
quod depascit 
fucus» 2' 

Veapa 3 
et crabro 4 
laedimt aculeo ; 

et imprimis pe^vs 

infestat 

oestrum (asiluis) $ 5 jOif iSiene (:3mme) 1 
mad^t «^ontg^ 
melcben bit •^ummet 2 
oerseSrt» 

IDie tSefpe 3 
unb ^ornif 4 
mUten mit bem ^tas 

ooriitg(t<^ plaget 

bie Sremfe 5 
bai S$te$$ e7?M medj 
geg^to spdsA 
dmel (Jbmelik^ traut^ 
medogedka). 2 
Wosa (wt9s) 3 
a srseh 4 
ranj kdhadlem; ^ azwldst^ dohytek 

trdpi (pekM^i) . 
stHdek (howadm^ 
ce), 5 

Digitized by VjOOglC: — 65 — Orzei morskt 5 
i rybitw 6 
z g6ry nai d^t 
zlatn|a ; 
ale cxapla, 7 
Btojac prty brze- 
gach, 

Bak 8 

wtyka dzi6b wwo- 
de 
i baka (ryczy) jak 

PHska 9 
niBza ogonem* Le hnard (aigle de mer) 
et le vanneaii 6 
attrapentdes poissons 
en yolant an-desmis de 1'ean; 
mais le h^ron 7 en prend 
ayant 1'oeil aa gnet sur les 
xiyages. 

Le butor 8 . 

enfonce le bec daais .l'ean 

et mengle fdnt de meme 
qa*uu boeuf. 
La hocheqttene 9 
branle sans cesse la queue. ha1iacetu8,2nu 
gavia,!» f» 
derolo, 1. 
ardea> 1. f» 
stOy U 
ripa, !• f» ^ 
capto, 1. 
piseis, S. m* 
butio,oni8,nu 
insero, 3. 
rostrum, 2. n* 
aqua,^ i. f* 
mngioy4« 
bos, bpvls,m* 
motacilla, l»f» 
moto, 1» 
caiida, 1* f» Insecta volantia, gHegenbe* Ufigejiefen 

Hmyz l^fagjcf, Owad latajfcy* 
Les Insectes volant«« Fszczola 1 
robi midd, 

kt6ry tmteii 2 
pozera* 
Osa 3 
i szerszeii 4 
}Lole ^dlem; 

a oBobliwie bjdlo 

trapi 

bakis L'abcille 1 
fait d^una manidre admira- 

ble (industriensc)du miei> 
qne les bourdous 2 
mangent* 

La guepe 3 
et les frelons 4 
piqneiit de leur aignillon; 
et entre tous les insectes le 
taoB 6 
est celui qui tourmente le 
I i>lus le b^tail ; 

E apis^ 3. f* 
me],His, n* 
depasco, 3» 
fucus, 2. m* 
vespa, !• f. 
crabro, nis,m* 
laedo, 3* 
aculens, 2* m* 
pecus» oris, u. 
iufesto, 1« 
oestrum, 2« n. 
asilus, 2. m» Digitized byGoogle — 66 nos antem > 

mnsca. 6 
et culex. 7 

Gr jlluB S 
cantillat» 

Papilio9 

est alata enica. 

ScarabaeuB 10 

tegit alas 
Ta^nis. 

Cicindela (lampj- 
ris) ll noctn nitet. und obec 
bte glic0e-6 
unb JDlucfe. 7 

2)ie OJritte 8 
linget (^trpet)» 

^et ©ommerDo^el 
(3n)eifalter) 9 
Ifl eine gepgelte Siaupu 

^n Jtafer 10 

becft feine ^l^qti mtt 
(^ocnattigen) ^ecfeln. 
S)a6 3o{|annigmurm$ 
(!^en 11 

dt^njt bet ber ^ad^t* nds pdk 
maucha 6 
a komdr^ 7 

Cwrdek 8 
cwrkd* 

Mot^l 9 

^'esf / k^jdlatd haw- 
senka* 
Chrohdk (cJiraust) 
10 

Arrj^^e krjdla 
pocfiewJiamu 
SwetluSka 
(muska swatojan^ 
skd) 11 
w nocy se swjtj. 
Canis 1 
cum catello 2 
est custos domus* 

Felis (catns) 3 
purg^t domum 
a muribus; 4 
quod etiam fit 
miiscipnla, 6 

Seiiirns, 6 
simia 7 >Der |>unb 1 
mit bem ^unbd^en 2 
ifi ein ^uter bed ^au^ 
fe«» 
iDie ,^a$e (ber5tattt)3 
reiniget bad «^auft 
t)on ben ^dufen $ 4 
tt)e((be« au(b 
mit bet SWdfufefaire 6 
Sefd)ie!>t» 
2)a« (Si^^ern, 6 
bet 3(ff< 7 Pe^ 1 

«e Stenetem % 
gest fdjdad domu^ 

Kocka (kocaur) 3 
tistj d&m 
od myij; 4 
coi y stdwa se 
pastj. 6 

JFetverka, 6 
opice 7 Digitized byGoogle - 67 - nas x^i 
miiGha 6 
i boman 7 

tSwiem 8 ^ 
Swierczy. 

Motyld 

jest skrzydlata g^- 
sienica. 
Clirz^szcz . 10 

pokrjwa skrzy^a^ 
pochewkami. 

iSwietlik 1^1 
(robaczek Iwi^to- 
jaiiaki, zazulka) 
iini. si^ W nocy. et la mottche 6 et le moa 
cherou 7 
quf tonnnente leshommes. 

Le grillon 8 
criqnette; 

Le papillon9 

n'e8t qn'nne chenille ail^e. 

L^escarbot 10 
a les ailes coiiTertes 
d*une maniSre de fonrreanx 
(d'^tuis)» 
Le Ter lufsant 11 
relttit C^tincelle) pendantla 
noit* e^o, niei, 
muscB, 1« f* 
cnlex, icfs,m.^ 
irryllns, 2. m. 
cantillo, 1. 
papillo, onis. 
sum, esse. 
alatiis, a, um. 
eruca, 1* f. 
scarabaens^ 3. 
tego, 3. 
ala, 1, f, 
rapna, !• f, 
cicindela, l.f* 
lampyris^idis, 
niteo, 2* 
»ox, ctis, f. Quadrupeda, et prijmuin Domesfica* 

^ierffifftge S|>icr^ unberlili^) bie»^au8t^iere^ 

Ctwernozy, a predne^doniacf zwjrata. 

Gxworbnogie zwierz^ta, a naprzod domowe. 

liesAnimaux quadrupedes(a quatre pieds)* 

et premierement les animaux domestiques, ♦ Pies 1 


Le chien 1, 


cariis, 3. Ai. 


Z szczeuieciem 2 


avec le petit chien 2 


catelliis, 2. m. 


jest 8tr6zem domo- 


est le gardien du lop*s fde 


custos,odis,m. 


wym. 


la maiHoii). 


(lomns, 4* f. 


KotS' 


Le chat 3 ' 


felis, 8. f. 


czjsci dom 


rend la maison nette 


catus, 2. nu 


2my;5zy;4 


des sourls; 4 


purgo, U 


toz czjiii siq 


la souriciere 6 


mus, murls,m. 


i lapka« 5 


sert aussi pour le m^me ef- 


fio, Getu 
f€t. 


inuscipu1«,l.f. 


Wiewi6rk<i, 6 


L'^cureuil, 6 


sciurus, 2. iR. 


matpQ, 7 


Je singe^ 7 


simia, 1. t Digitized byGoogle — 68 - et cerbopithecoa 8 
doini habeiitiir 

delectam^to* 

Glig, 9 

et caeten 

mares maipres^ 10 

tit : mustela» 

martA8« ; 
viverra 
lufeataut domnm. unb bU fiXfff Ea|e 8 
tonUn blop ium fQtvs 
0na0en 
tm «&aufe ^e^atteii* 

S)te ttatte/ 9 

uiib bie anbern 
^rofen SJ^dlufe, 10 
aU t ba# Biefel, 

Ut ^atUx, 
bet 3itC« 
beuiiru$l0ef bad ^^auS» kodkoddn 8 

pro obwwleni^ 

Krysa^ ^myS n^- 
meckd) 9 
agini 

ivl^dsj mySiy ID 
^aAtd : wlaayce {Jcol' 
Hawa), 
kuna^ 

ichof ($chof) 
ohiHugj d&m^ 
vaccfi 2 

«t vUuUis 3 
pilis teg;utuun 

Aries, verrexj 4 

evia 5 
cuiu apio 6 
geslaut laiiauu 

Uirciis (cajmr) 7 
eum cii}ira 8 >0n- Dfl)^ teticO, 1 
bic Jtu^ 2 

pn& mit »&aaren hu 
httStt 
*Dec IBibbet, |)oni* 
mtl imd^Bp^), 4 
bai ©d^af 5 
mit bcm fiammc 6 

3>fr gloc! 7 

8 Jiyk, 1 
krdwa 2 

.'srs// se krygj, 

Beran^ 4 ^s^^op 

s gi^hnbfem 6 

A o;;e/ 7 

^ X0££Z^ 8 Digitized byGoogle V— 69 — koczkof1ana.8 


et la giienon, 8 


cercopithe- 


vr doinu chowaj^ j 


ne se gardent dans les mai* 


cns, %m^ 
SOQS 


habeo, 2/ 


dla zalxa\fy. . 


qne par plaisir (diyertisse- delectamen- 
ment)l 


tiimi 2*ii* 


Szeziir, 9 


Lo rat, 9 


glis, iri8,nu 


■ , • ' 


anssi bie» ^tter totites les 


caeteri, ae, a» 


i in8Z6 


antres 


mns, nris, uu 


myszy winlowe; %0 


grosses sonris, fO 


major, eris. 


fako: iaaiea» 


saroir: la be^ette. 


mnstela,t. f» 
iamarte ou martre (lafoQi« 


martes^ 3« f» 


kniiii, 


ne), 


viyerra, !♦ f, 


teUrz 


le fiiret, 


infesto, 1. 


siurawaf^ wkoj^w 


n»j cansetftciqe dndemma- 


domns, 4« f. 


4omn* 


ge. 

XXVL P e 6 c a. S)a6 ^eerbet)!!^. Dobytek. Bydlo. Le Bitail. Stadnik (byk)^ t 
krowa 2 
i ciel^ 3 
siersci^ 8?} okryte; 

Baraa> skop, 4 

owca 5 , 

z jagni^ciem ^ 
nosz^ na sobie wel- 

Koziel 7 
s ko^^ 8 Le boetif^ 1 
la vache 2 
et le vean 3 
sont cooverts de poil.. 

Le b^lier^ le naouton, 4 

la^brebis 6 

avec son agnean 6 

portent de la laine« 

Le bouc, 7 
de meme que la ch^vre» taurus, 2«^ti 
vacca, !♦ f» 
vitului^, 2, m« 
pilqs, 2. m. 
tego, 3* 
aritis, etis, m» 
vervex, ecis» 
ovis, 3. f . 
agnus, 2* m» 
gesto, !♦ 
lana, 1« f*. 
hircns, 2« m. 
caper, pri, m« 
caprajl.tV Digitized byGoogle — 70 — ' et haedo 9 
habent -' 

Tilios et aniTicos. 

Porcus, scrofa 10 

cum porcellis 11 

habet setas, 
ac uon cornna ; 
tamen quoqne , 
bisnicas ungnlas 

nt illai unb bem iBbc(cl^en 9 

3oten unb fBMe. . 

' SDa« ^^wein, ble 
@au 10 
mit ben Sereelii 11 

t)at IBorften, 
obec nic^t ^'6tntti 
bo^ auc^ 
gefpaltene iCtauen, 

»Ce jeae» ' a kozletem 9 

wagi 

chlupy a hradum 

Prase^ swjn^ 

(prasnice) 10 
Se ^seldtky (^prasdt" 
hy) 11 
magj "stetiny, 
ale roh&ivMddnjfch; 
nohrt 
rozp&lend kopyta 

. i^P<lry)^ 
gakQ omnd^, : - 
.Asinus 1 
ei mulas 3 
gestant 
/ ouera» ; 

fiquiis, 3 
quem ornat , 

juba, 4 
gestat , 

nos ipsos, 

Camelus 5 
portat 
mercatorem 
cum mercibus. 

Elephas (harrus) 6 jDer G,fel 1 
unb ber SKauIefcl 2 
tragen 
Saften.' '' ^. 

^a« '^Utb (mo^), 3 
wetc!)e$ jieret 
bic ^'dl)ne, 4 
tr5at 
un4 felbet» 

ibad Gamet 5 
tragt 

ben Jtaufmann 
fammt feinen SBaaren» 

>Dec (Slrp^ont 6 . Osel t ., 
a m^zek 2 
nosj^ 
hf-emena» 

gehoz 

hfjwa zdohj,4 

nosy" 

nds same. 

Welhlaud S 
nosj^ 
kupce 
se ibozjm* 

Slon 6 Digitized byGoogle i z kozlexiein 9 

kosmj (siers^, kn- 

dty) i brody. 

•^eprajiwinia 10 

z prosi^tami tl ' 

maj^ szcteciny, 
ale rogow zadiiych ; 

'fakle i 
rozafvi^of 6«%' kt>py to, 

jjBik tamte^ — 71 — 

et le cabri (cheTreao) 9 

ont 

leur towpet dc barbe^ 

Le porc et la tfuie 10 

et leurs cochoBS de lait 11 

ont iles soieS) 
mais poiiit db cornes; 
ils unt pourtant 
les pieds fbtirchtis,'^ * * 
de meme que lcs betes stis- 
* dites. haedus, 2* m* 
habeo, 2«, 
villus, 2/ro* 
arimcns^> 2. m* 
porcnSy 2* ro» 
iscrofa, i^U 
porceIIn8,2m« 
seta, ^ f » * 
coniu, 4« nv 
bisulcus> a, 

nm» 
nngula, l;.f* 
iile,iUa»illkid» 

l ' : .XXVII. 
Jumenta. ©a«8 a jl D i e \). 
Howada tainj, Robocze (zaciaine^bydlo/ 
Les BStes de sorame (de charg'e). Osiet 1 ' 
i m\A 2 
nosi 
ci^zary» 

Kofi, S ^ 
.kt6re^o zdobi 
grzywa, 4 
nosi 
uas«. 

Wielb^dS 
nosi 
kupca 
z towaBamif 

Sloo 6 ^ JL'ane 1 
et le mulet 2 
lH)Xtent , 
nos charges (fardeaux)» 

Le cheval, 3 
qui est oru<^ (par6) 
de 4sa belle criniere, 4 
nous porte - 
nous-memes» « 

Le chameau 5 
porte 
l^ marchand 

Tt ses marchandises» 
L'el^phant, 6 (le plus 
Wand d'entrelesani- 
maux) 

Digitized asinus» 2. m^ 
mnlus, 2« m% 
gesto, 1». 
onus, eris, lU 
eqiras, 2* m» 
qui,quae,qHod 
orno, i» 
|uba, 1* f* 
ego, mei* 
ipse, a, iimf , 
camelus, 2*m» 
porto, 1» 
mercator,3»m» 
merx, ercis, f» 
elephas,anti8» 
barrus, ^* m, 

byGoogle — 72 ^ f.robo^oide ; 7 

diuNi prominentea 
dentei^S 

et potQ9t forre 
yfM trigiuto Tiro8# iie()t an {id^ bai Sutter 

mit bm aaffelj 7 

^at 

hwti (er^csragenbe 

• i^nt 8 

«nb fann trageii 
fogar brefpig fStam^ . pHiehuge (here so» 
he)pjcy 
nosemy 7 
md 

dwa wypau^erd zu:» 
hy 8 

a mh^e unisfi 
y tfidceti mui&w^ 
Uriis 1 
et biihaliis 2 
sunt feri boves» 

Alpesi, 3 
njajor eqno, ' 

cujna ter^s 

Impepetrabile est, 

habet 

rainosa cornuay 

ut et cervufl ; 4 

sed caprea 5 

cnm hinauleo 

habet 

fere nnlln cornna ; 

capricornua 6 

habet 3)er 2fueroc68 1 
unb aSuffel 2 
iinb wfibe O^fen. 

JDa8 (Xrenbtifec, 5 

wcl(f)e« Qcofer ift aH 

ein^ferb, 

unb beffen «^aut 

unbur<i^brfn9rtc& if, 

jacffge ^bmer/ 
fo tt)fe ber **rfcb;4 
abec b^d die^ 5 
fammt bem 9{e()fa(be 
bat 

fafl feine •&drner; 
bet: eteinbocf 6 
(at Zuhri 
a huwol 2 
gsau diwoc^ wolo^ 

LoSf 3 
wedsj kon^, we* gehoM M^t nepro^ 
niTcnutelnd gesty 
md 

paroJtate rohy^ 
gaJco^ y gelen ; 4 
nei srna'6 
se srndetem 
nemd 

i^skoro zddnj^chi . 
kozorozec 6 
md litizedbyGoOgle Digitized 

— 73 — 
blerze pass^ Inb 


attire sa nourritiire 


attraho, 3. 


karm 
pabulum,2^n4 


tra^b-j; 7 . 


ayec sa trompe; 7 


proboscis, 


ma 


il a aussi 


idis, ft 


dwa 2 pjska wy- 


deux deuts, qui sortent de 


prominens. 


chodz«}ce (styrcz^- 


la guenle en dehors^ 8 


ntis^. 


ce) z<|by 8 
dens, entis,nu 


i zdoia uniesd na. so- 


et il p6ut porter 


po88um,po88e» 


bie 


jusqu*^ trente hommes, 


fero, ferre. 


trzjrdaiestn }«idzi« 


(personnes) & la fois. 


Tir, 2,m, . XXVIII. 
F e r a e P e c u a e s, 2) a 8 SS i I b t> i c t}. 
Diwok^P dobytek. Dzikie bydlfta* 
Lc B ^ t a i 1 s a u V a g e. -i- Tur 1 

i baw6i; 3 

B| dzikie woljr.' 

i.0*, 3 
\f i^kszj od konia, 

kt6rego 8k6r<| 
nieprzebita, 
xaa 

rozlozjste rogi, 
tak jak ijeleu; 4 
ale 8arna 5 
z sarni^ciem 
pratrie' nie ma 
rog6w ; 
kozioroSec 6 et ]e bume 2 

sont des hoei^s.. farouches 

(sauTages). 

L'61an, 3 

qui surpasse le che\ral eu 

grandeur 

et dont la pean 

est imp6u6trable, 

Sorte 
es cornes branchues, 
de meme que le cerf { 4 
mais le cheTreiiil, 5 
avec son faow (fan), 
»>en a 

presque point i 
le bouquetin 6 
les a nrus, S«m*' 
bubalus,2*m* 
snm, esse» 
bos, hovis, nu 
alces, 3. f^ 
mafor, ods* 
equus, 2. la» 
tergus, oris, n* 
impenetrabi- 

liS) e. 
ramosus,a,um 
coruu, 4« n. 
cerTUS, 2* m* 
caprea« 1. f. 
hiHiiitleiis, i* 
nunus,.a, mn. 
capricornus, 

2.m. Digitized byGoogle praeg^randis coruaa ; 
nipicapra 7 

' ■■ • 
minnta^ 

qnibus, se 

ad rupem ftnspendit ; monoceros 8 

nnum, 

aed pretiosum, 

iiisi sapit fabulam«. 

Aper 9 
g^a3satur d^ntibaa* 

Lepus lo 
pavet» 

Cuniculnft Ji' 
perfodit terram, 
nt et talpa, 12 

qnae ^umos facit» - 74 - 

grof e ^ornec $ 
bie (Semfe 7 

fe§r fleine, 

mit benen fte fi4 
an bfe (StetnEltppect 

^clnfitj 

bad Cfinbotn 8 
etn e{n^ide§, 
aber foftbareS .^orn, 
wenn e6 nid^t eine ga- 
. . bel ift» 

jDec @ber 9 
n)ut^etmttben 3a(pen» 

)Det |»aafe 10 
Ift fur^tfara. 

iDo^^anfn4en 11 

buc4)0cdbt bie C^cbe/ 

koie au(l(^ bec ^aul^ 

: . \ Wurf;, 12 

u^eld^ec ftetne |>aufen 

auftrtrft. pHdrakne rohy; 
kamzyk 7 

malinke, 

za kfere se .. 

wa pi^jkre skdle 

tvesj^ 

gedHoro^ec 7nd 8 
geden, 
ale drah^i 
hagkauli to nepdch- 

ne (nenjli io smy^ 
ilenka)^ 

Kanec diwokj^ 9 
sdpd zuhomUm 

Zagjc 10 
se d^sy^^ 

Krdljk 11 : 
prokopdivd zemi^ 
gakotykriek (kr" 
tice\ 12 
genzto kopce deld. 
Bestiae 
habent acntos 
mignes et dentes, ®ie wtlben SJ^ece 1 Selmy 
Jaben fd^acfe masif ostri 

^lauen unb 3*&ne, \pazaury a XMby% Digitized byGoogle ?5 nader wielkie rogi $ 
dzita koza 7 

bardzo mide, 

ktdremi si^ 

na skale wiesza $ fednoroSec 8 ale nader koszto- 

]^eli nie bajki* 

Dzik srozy 9 
si^ klami» 

,i5%o, 10 
fest bojazliWT* 

Kr61ik 11 . 
przekopuje zi^mi^r 
)akoT:kret>'12 

kt6rj kapki robi» fortlongiies ; 

a^ liea que le chamois, 7 n*tik a qoe de fort me- 
nnes (petites) 
par lo mojeli deaqaelles 
il se fient pendn -et grim- 

pe siir les plus bauts 

rocbers. 
1a Hcome a 
n*a qu*ane 
seule comey. 
mais d'autant plqs ettim^e* Le sang^lf^ 9 
fait d*borribles rara|»es a- 
'Tce sesidents* 

W lihTt 1<? : : f 
est tr^s-craintif. 

l<e t^piti' 11 * 
faitdes creux deilsous terre ) 
comine aunsi la taape>.l2 ' 

jqui y fait ses taupini^es. rrae^andis,e. 
rupicapra, l.f» 

minntus,a,am« 
qni,quae,quod 
sui, sibt, se« * 
rupes, 3» f» -. 
suspendo, 3^ 
i)[|OBOceros, 

.otis, uu 
anns^ a, ohu 
pretiosus, a» sapio, 3« 
fabula, 1. f* 
aper, pri»ni. . 
g;rassolr/ !• 
dens, ntis, Bl*. 
lepus, ons^nu 
payeo, 2. 
cunicukti,2jn« 
perfoHipi S|«« f 
terra, U.f. 
talpa, 1. f« 
gramus, 2. ni* 
^eiOi ^. ^" Fcrae Bestiae. «Bilbe S^jete. * ; 
Diwok^ Selmy, Dzikie zwi^rz^ta* ; 
Les Bfetes farouChea (feroces). Dzikie zWt^rz^ta 
maj«| ositre 
pazorjr i z^bj, Les betes saurages 
ont des griffes 
et des dents aigo^s. bestla, 1* f. 
aciitus, a, um» 
unguis, 3t m» Digitized ^dbyGoogle simtqae carniTorae^ 

nt leo, 1 

rex qnadmpedifm, 

|tibafiis» 
cum.l^ena; 
macttlosits 
pacdns (paniliera)^ 2 
tiprisy 3 

iiAflsaiussima omiu- 
um. 
idllosns ' 

iirfibs^ 4 
rapax^ 

l/ar, 6 

Tnlpe»^ 7 '■ : 
aatiiiiai^a oaimiittii* Erinacefis 8 
eat^«oiilclataa» 

Melis 9 
latebris ^audet. — 76 -^ 

a(8 ber ZlSxoe, 1 

gen S^iere; 
^ereine SRSbne erd^t, 
f<tmmt bet Zomin i 
bad:fle(ttge 
^ant^ertbfer f 2 
ber Steger, 3 
bad graufamfte ^ntft 
aKen S^ieiffn$ 
btr i^tffle * 

mtu 

het rSlfenbe 

|B«rlf r^ 

bff Zu^i, 6 

ber efn |^arfe< ^{f^t 

hn taif^ef4mtfn|tt 

8b#«> 7 

H« Jillfgftf iiirtfrotrftt 

S^ierfn, IDfr Sgel 8 

JDer T^adi^ 9 
»erfrfe(%t fld^ gcrn* <? gsau masoiratae, 

gaJco lew, i 

krdl dfw^moh&kr^ : 

hfjwatj^, se Iwic^; 

; * ■ ',' ■■■■:'■ \ 

Jcropenat^ 
^lewhart; 2 
tigryS :V 

neyimgsj ZfiwSfch^ 

ku^latj^ (kosmatf^ 
.\. chlMputj^^ 
medwed; 4 

draw^ ^ . ; 
wlk; 6 .i '. ^ : ', 

«raA: ostrf magff^^ j 

ocasatd i 
liSkorf 
n^ychyt¥e§Sj » « : Ge^cjt 8 
gestmfnatif' (pMm. 
lawj^)^ 
Gezwec 9 
we skry$jch rdd 

gest^ 


— 77 — 


4 


1 s^ mi^Bozehie ) 


et TireBt de prdie (sout 


camivortt», a. 
camaci^res) ; 


uuu 


jako to lew, 1 


coimne : le lioii, i 


leo, onis, nu 


icroi czWoronogich^ 


rol des quadrnp^des, 


rex, egis, nu 


grzywiastj, 


qui a sa criui^re autour du 


quadrupes, 


1 Iwica; 


cou, 


ediV. 
AYec la lioime t 


jabataSya,ani« 


hakrapiany 


le l^opard (la panth^) 2 


leaena, 1» f. 


rys, 2 ' 


mouchet^ (tachet^) ; 


macuiosas, a, 


tygrys, 3 


le tigre, 3 


um* 


najaro&XT ze wskt- 


la pUis craelle (f^roce) de 


par4a8, 2. nt* 


stkich) 


toutes iiBSbetes; 


panthera, l.f« 


iLOMMlty 


rours 4 


tigris, 3*f. 
velu; 


immtois, e« 


medzwiedi; 4 


\ 


omnis, e* 


drapielny^ 


le loup 5 


viUosus,a,am« 


Wilk; 6 


rarissant ; 


ursuSj 2. m. 


ostro^vidz 6 


lelynx (loup-cervier) 8 


rapax, acis. 


bjstrookij 


tr^SpCiair vojant (qui a la 


lupuB, !>♦ m. 
vue iort pei\:ante)*, 


lynx, ncis, c. 


ogoniasta 


le renard, 7 


polien8,nfiH. 


liszka (lis), 7 


remarquable par sa belle 


visuS) 4* m. . 


&ajch7trzejszy ze 


queue, 


ca»datus,a,um 


wszystkich. 


laplus fine (ras^e) bete 


vulpes, 3. f. 
qu^a j ait 


astutus,a,uui. 


JeS8 


Le h^risson 8 


erinaceus, i. 


jest kolcxatj. 


est arm6 de pointes pi- 


acttleatttSj a» 
quautes. 


urn. 


' ZbikO 


Le taisson (blaireau) 9 


melis, 3« f. 


racl si^ kryie w«ie- 


se> plait fort dans sa taui^- 


latebra, U U 


mi« 


re (dans son gite). 


g^audeo, 2. XXX* S e t p e n t e s. & d} l a n ^ t n^ H a d i« W f i €♦ Les Serpents. Digitized byGoogle Ang^efl 
repnot, 
viniianilo f e. 

Colabec 1 

in «ylva, 
natrix (hydra) 2 

In aqaa, 
Tipera 3 
in gaiday 
« ai pis 4 

in campiS) 

colnber domesticus 

in domibiia degit* 

Omnjnm maxima 
et Talidisf ima est 
boa. 5 

Coecilia 5 
eft coeca* 

Pedes habentt 
lacerta, 7 
salamandra 8 

in igne TiTens» 
et 

draco, 9 
lacerta alata« 

Crotalus 
enecat 
morsa, 

scorpias 11 

Teuenata 

caada. ~- 78 ^ 

tbit ^ljetn^tn 
fvte^en unb 
winben ffd^. 

X>itQtofi&ifltn^ti 

febt tm SBa(be$ 
bie 9tatttt ({D5Qffec« 
t(Jlati0e) 2 
Im ll&afTeri 
bfe Dtter H 
in @te{nn{ppen$ 
bie gftbotter 4 

auf ge(bern/ 
b{e.«^au§ottec 
in ben «^aufern» 

Syit dZtefenMtandt 5 

{fibte0(Sfte unb ftatts 

9t von aOen» 

tblt kiinh^iti^ 6 
{H bt!nb* 

pfe ^obtn: 
bfe (Sfbc4fe, 7 
bec ©alamanbet 

(«mot^>, 8 
toel^er im Seuer tebet unb ber ^Dradbe, 9 
efne depgette (Sfbeftfe. 
Sbit Jttapperfd^tande 

tSbtet but4 ben mft 

bet Gcotpfon 11 
mit bem gffttgeti 
e^mnit. Hadi 
se plaz^y 
winaUce $ۥ 

UZowka 1 

w lese ; . ^ 

wbdoS (wodnj hady ^ 

we wod^ ; 
zmijs^e 3 
we skalach y 
w^jtenice (hluchj^ 

had) ^ 
na poljchy 
sthhawka 
w domjc?i Mige* 
Ze wSech neywedij 
a neysyln}^gij gesti 
hrozneyS^ 5 

SiepeysS 
gesfi slepj^» 

Nohy magf: 
gemrka, 7 
mlok (ohniiit) 8 

w ohni Hwaucj^^ a drakt 9 
kf^jdlaty^ gem^ 

Chfesteyi 
smrtj 

uSiknutjm (Stipmi» 
tjm), 
^tjr 11 
gedowatj^m 
ocasem* Digitized byGoogle — 79 — Weie 


Les «erpents 


angais, 3. o. 


czolgajj^ 


se tralnent siir leur rentre 


repo, 3. 


i wija sie» 


en se retortillant* 


sinno, 1. 


Wielkiw^zl 


La coaleuTre 1 se coule 


sui, ftihi, se« 
' (rampe) 


coluber, bri. 


w lesie, 


par les forets $ 


m. 


■wrodjQy 2 


le serpeut aquatiqne 3 


sjlva, 1. f. 
^ (^^hjdre) 


hjdra, U f. 


W wodzie. 


dans Peau ; ^ 


aqiia, 1. f. 


^mija 3 


la vip^re 3 


vipera, 1. f» 


w skaiac^, 


sur (par) les rochers ; 


cainpus, 2. m»^ 


fmija po]na 4 


1'aspic 4 (le phis T^nimenx 


domesticfuSja, 


w polach, 


de tous) 


uin. 


domowy wq5 Wdo- 


par les champs; 


domus, 4» f. 


machchowa si^. 


le serpent domestique 


boa, 1. f. 


Ze wszjstkich 


par les maisons; 


inaximus, a. 


zas xiajwi<tfcBzy i 


Leboa 6 


«m. 


najsihii^jszj jest 


est le plns grand et le plus 


validus, a,um. 


boa. $ 


iniissant. 


omuisj e* 
coeciHa, 1» f. 


iSlepucha, 6 


L^amphisb^ne 6 


sum, esse. 


slepa jest. 


est avougle(ne voitgoutte). 


coecus, a, nm* 


'Nogi maja: 
pes, edis, m., 


jascziirka, 7 


Le I^zard, 7 


habeo, 2» 


salamandra S 


la salamandre, 8 


lacerta, 1-. f. 
qui vit daus les flammes 


salamandra,!^ 


W ogniu 2j)^ca, 


(le feu) 


draco, oni8,m. 
marchent sur leurs pieds et 


lacerta, 1. f. 


i smok-, 9 


le dragon, 9 


aiatus, a, um^ 


W^z skrzjdlastj* 


I6zard aH^. 


crotalus, 2.m» 
eneco, 1. 


Grzechotnik 


Le crotale (serpent a so- 


morsus, 4. m« 


zabija 


liettes) 


ictus, 4« m. 


nkaszeniem, 


tue par la mor^sure. 


8Corpius,2.m* 
le scorpion 11 


venenatus, a. 


niedzwiadek 11 


en piquant de sa queue 


um« 


jadowitjm 


v^nlmeuse (envenim^e). 


cauda, 1* f* 


Qgonem. 
b Digitized byGoogle — 80 — 
Verines 


2)ie niitmet 


Cerwowe 1 


rodunt res : 


be^iaern bie ©a^en: 


hryzagj wec;^: 


Lainbricus 1 


IDft fRiQinmtm 1 


JiljSt (.deSiowka) 1 


terram $ 


b!e@rtej 


zemi; 


ernca 2 


bie gjaupe 2 


hausenkd 2 


plantain $ 


bie^^flanse^ 


rostlinu ; 


cicacla 3 


bfe ,^euf(Jretfe 3 


kolylJca 3 


fniges; 


Me Selbfcii^te? 


po^itky polnj* 


ciirculio^ 4 


bec jlornmurm 4 


pilaus {jnu^ka dbil^ 
, nj) 4 


frttmentnm ; 


bo8 ©etreibe; 


ohilj ; 


teredo (cossus) 5 


ber ^oljTOurm 5 


tertvotod 5 


lignaj 


ha^ |)olj) 


dHwa; 


tinea 6 


bie.^Aabe 6 


mol 6 


vesties et pilos ; 


biejtteiber unb4^aave^ 


^afy fl chlupy ; 


blatta 7 


bte mtU 7 


mol 7 


librum $ 


bad S3u4») 


knjhu ; 


tcnnites 8 


bte fD^aben 8 


masnf derw(rodak) 
maso asyr; 


camem et caseum) 


SCeif^ anb M\ti 


saltans pulex, 9 


ber biipfenbe^tobi 9 
bte Saud unb^te ^lijTe, 


skddjcj^ hlecha, 9 


pediculus et lendes, 


we$ a hnidy^ lO 


10 


10 
foetens ciugiex 11 


Ut ftinlenbe SBanje 11 


smradlawA stjnka 
(stMce) 11 


Bos mordent« 


b<if|en une fetber* 


nds kauij. Digitized byGoogle •^ 81 -. 
XXXI. 

1 

Insecta* repentia* ^riM^enbeSUnge) tefer. 

iiialy lezaucy. Robactwo czoigaj^ce. 

Les Insectes rampants. Robaki 

stkb : 
.€li8ta 1 

izczepy s 

konik 3 
owoce polne^ 
woiek 4 

zboza; 

tzerw 5 

ilrzewo $ 

ni6l 6 

tnknie ivrioBj^ 

111« 7 

k«>gi; 3 

lobaki 8 

^^so i B^r$ 

pAU skacza^ca, 9 
We»z i^idy, 10 

smrodliwa^laskwa 

11 

nas gryz^* Les vers 
rongent (gateni) ce qnils 
^ trouTentf 

les Ters de terre 1 ' 
rongent la terre m^me) 
les chenilles 2 
ies plantesj y faisant lenr 
nich6e ; 
1a cig^le 3 

les frnits de la terre) 
les charan^ons 4 

les blefls (I^gnines) ; 

Vartison 5 

le bois$ 

la teigne 6 

les habits et les cheifeitx) 

la gerce 7 

les liTres j 

d'autres TerinisSeanx 8 

rongent la chair (Tiande) 
et le fromage 9 
la pnce, 9 qui sautille sans 
cesse> 
les poux 10 et les lentes, 
la puante punaise, 11 

nous incommodent parleur 
piqi\re. 

F vermis^ 3* m« 
rodo, 3* 
res> 5. f. 
Iumbricus> L 
terra, !♦ f. 
eruca, 1« f. 
planta, !• f* 
cicada, 1« f. 
fruges, um, f. 
curculio, onis. 
frumennun, 2* 
11. 
teredo, iniSft^f*- 
cossus, 2« m« 
lignum, 2. n. 
tinea, 1. f« 
Tcstis, 3» f. 
piliis, 2* m* 
blatta, 1. f. 
liber, bri,m. 
termes,itis,m« 
caro, rjiis, f« 
caseus, 2« m, 
saltans, ntis. 
pule:^, ic]s,m. 
pediculus,2m. 
foetens, ntis. 
cimex,icis,m. 
egoy mei* 
mordeo, 2* Digitized byGoogle 82 — BiciQiis t3 

Han^iiisTi^iis est* 

Boinbyx IS 
facit sericum. 

Formica, 14 
^exemplum adsidaitd- 
tis, est laboriosa* 

Aranea 15 ^ 
texit araTieuiny 
retia mi^l.is* Coclilea 16 / 
testam circamfert. ^te ^c^oaflaud 12 

faugt b<J« S5(ut au8» 
jDer @eibentt)um 13 

ma(§t @etbe» ^ ' 
ADfe 2(meife, 14 

einJBeifpielbcfigicij^S, 

ijl emltg. 

^ie ©ptnne 15 
wirfet ein^^Oewebe, 
at< Sle^.fiii; bie 

Stlegem 

Dfe 64tterfe 16 
ttciQt itiv ^ani terum» 12 

ssa^e krew* 

Baurek 13 
deld hedbdwj. 

TdraweneCf 14 
prjklad prlnasti\ 
gest pracowity. 

Pawauk 15 
p/e/e pawudinu, 

s^tina michy^ 

Hlemegtd^te 
nosj^ s sehau sko* 
fdpku^ 
In terra 
et aqiia 
yiviint } 
crocorlilns, 1 
immanis 
ct praedatrix bestia 
Nili fluminis in Ae- 
^ypto^ 

castor (fibcr) 2 
ha^et 2(uf ber (Srbe 
unb im IBaJTer 
leben : 
ba« erccobifl/ 1 

t\n mige^curcS 

unb r3ubfrtf<fec« SSbter 

bcd SliljlromfjJ in 

Cfd^pten $ 
ber SBiber 2 
(»at Na zemi ' 
y we wodb 

osirowid (kroko- 

d^l). 1 

ukrutnda luupe^^nd. 

ielma w r^ece Nj^/u 

wEgypte; 

hohr 2 
md Digitized byGoogle 83 - Kl^szcz 12 (psia 


Les tiques (mouches de 


riciniis, 2. m^ 


WCSZ) 


cMens) 12 


sanguisu^us, 


Yrysjsst krevr. 


sucent le san^. 


a,nm» 


Jedwabnica 13 


Les vers-a-soie 13 


bombjx, icis. 


robi jeclwab* 


font la soie. 


facio, 3. 


Mr6wka, 14 ^ \ 


La fourmi, 14 


8ericum,2. u» 


przyklad piiuosci i 


exempl^ d*assiduit^, est la- 


formica, 1. f* 


prac^r, 


borieuse. 


laboriosus, a. 


jest pracowita. 
um* 


Pahkl5 ^ 


L'araignee 15 


aranea, 1. i\ 


tka (sniije) pai^czy- 


onrdit sa toile 


.text), 3* 


»^» 
araneum, 2* n« 


sieci na muchjr. 


ou filet pour attraper les 


rete, 3» n. 
mouches* 


musca, 1. f. 


Sliinak 16 


Les escargots (Kma^ons) 


cochlea, 1. f. 


nosi skorup^ z so- 


16 portent sur le dos leur 


testa, 1. f» 


ba. 


coquiHe, quelquepart qulls 


circumfero, 


- . /1 


ailient. 


ferre» XXXII. 
Amphibia» 

2m SBojfec «nb ouf ber (?rbe aufliiei^) Icbenbe Z1)\m 
(2Cnip|)ibicn). 

Wodozeiniij tworow^» Wodoziemne zwi^rz^ta. 

Lcs Animaux amphibies, vivants snr la terre et 
dans l*eau. Na ziemi 
i w wodzie 

Isrokodjl, 1 
okriitnj 

i iupiezny zwierz 
rz4ki Niin w Bgip- 
cie: 

b6br 2 
ma Voici les animaux qui 
viT^Mt 
tantot sur la terre, 
tantot dans Peau: 
l'aifreux (le terrible) 
crocodile, 1 

bHe rayissante, qui vit de 
proie 

sur les rivages d« Nil j 
le castor, 2 
qui a 

^2 vivo, 3* 
crocodihis,2m 
immanis, e. 
praedatrix, 

• icis* 
bestia, 1 . f. 
Nilus, 2. m. 
ilumen,inis,n» 
Aegyptus, 2.U 
castor, 3. m. 
fiber, bri,m. Digitized byGoogle — 84 — pedea anserinos 


©anfcfufe 


hiLSyr nohy 


a4 natandum 


ium @d^n)Tmmett 


k plowdnj 


et sqiiameam cau- 


unb eincn ©d^uppcn^ 


a supinatf ocas i 


dam 3 


f^wanj 5 
Intra 3 


bte gff^otter 3 


wydrq 3 , 
a SkfehjotawJt 


et coaxaus 


u«b bcr quatenbc 


rana 4 


S"f(b 4 V 


zAha 4 


cum bufone« 


ncbft bec ^rtfte* 


5 ropuchau (prasi- 
^ wau tahauy 
Zelw {telwa) 5 


Testu/lo 5 


iDie e^ilbhote 5 


suprti et infra ' 


ifioben unb untcn 


sivrchu y zespod 


durissimls 


mtt fe^)i; ^artcn 


pNtwrdymi 


testis 


@(^alcn, 


skoHpinami 


cen scuto' 


mte mtt elncm@c^flbe, 


co Stjtem 


operta est. • 


MidU 


okryta gest. 
• Fiscis 
habet pinnas, 1 

quibus natat> 

branchias, 2 

quibus respirat^ 

et spinas 

loco ossium;' 

praeterea 

mas lactes, v 

foemina ova habet. ©cr gifcb 
i^at gtoffcbcrn, 1 

tt)omit er ^^xoimmet, 

^icfcn- (gif*obren), 2 
woburd^ rr at^met, 
unb ©rdten 
anftatt bcr ^tied^in ; 
ubcr bteg ^at 
bcr Setmer ^ilij, 

ber SRogner Sloaen* liyda 
md plautwe {plf- 
twy), 1 
kterymi plowe^ 

iabry^ 2 
riimii oddy^chd^ 
a osti 

mjsto kostj; 
mimo io md 
samec mljtjj 

samice gikry. 

Digitized by V3OOQ lC - 


— 85 — 
gesie iiogi 


de» pieds d»oie 


pes, edi8,ni* 


do jilyv^mia ^ 


pour pouvoir nager^ , 


anserinns, a> 


a tuskaw/ ogon; 


et Ja queue a ^cailles (^cail- 


nin« 
lense) ; 


nato, 1. 


wydra 3 


la loutre S 


squamens, a, 


i rzegocaqa 


et la grenoiillle 


um« 


Saba4 


coassante, 4 


cauda, !• f. 


Z ropacha» 


avec le hideux crapaud» 


lutra, i.t. 
coaxans^ ntis. 


Zolw 6 


La tortue est 6 


rana, 1. f. 


z wierzchn i zdoln 


arm^e (gamie) 


bufo, onis, m. 


(spodu) 
testudo,inis,f. 


skornpanii hardzo 


dessus et dessous 


testa, 1. n 


twardemi 


de coqnilles tr^s-dures 


scutnm, 2. n* 


iak zbrof^ 
opertns^ a,um* 


fest okryt/. 


cotnme d*nii bouclier» 


snm>,esse. XXXIIL 
Fisces fluviatileS et lacastres« 

glup «8 ©c« s ttnb 2ei4)fif4i^ 

Ryby ijftn^, gezer ne a rybniline. 

Ryby rz^czne i jeziorne. 

Les Poissons de riviere, de lac, d^etang et dc 
viviet. Ryba 
ma skrzele (pletwy), 
I 
ktdremi plywa, 

oskrzeTe, 2 
fctoremi oddycha, 
i osci 

zamiast kosci$ 
pr6cz tego 
ma ml^cz samiec, 

samica ikry. Les poissons 
ont des nageoires, 1 

dont ils se guindent (glis- 
sent) ; 

des outes, 2 

par lesquelles ils respirent, 

et des aretes 

au lieu d'oSj 

outre cela ' 

le male a de la laite (lai- 
tauce) 

et la femelle des oenfs» Digitized piscis, 3* nu 
habeo, 2. 
pinna, 1. f», 
nato, 1. 
branchia, !♦ f. 
respiro, !♦ 
spina, 1* f* 
locus, 2. m. 
oa, ossis, tt* 
mas, ris, m» 
1actes,ium,m. 
foemiua, 1 » f» 
oyum, 2» n. 

byGoogle habeut sqamast^ 

«t catpio, 3 
lucius (lupus). 4 ^ 
uUii sunt glabri, 

ut anguilla, 5 
mustela* 6 

Acipenser (sturio)? 
est mucronatus, 

et excr^scit 
ultra lou^tudinem^ 
viri. 

BucculeutttS 
silurus 8 
est major illo ) 
3e(l maximus 
est autacaeus^hoao). 
9 

Apuae, 10 

gnae gregatim 

natant, 

snnt minutissimi 

pisciculi* 
Alii hujus goueris 

snut: perca» 
alburnus, 
mullustbarbus)» 
th/malius, 
trutta, 
gobio, 

tinca. 11 V 

Cancer. 13 

tegitur 
crusta, 

habet chelas, 
et graditur 
porro et retro* 
Hirudo 13 

sugit sangnittem* — , .8& — 

Mt bec jtarpfcn^ 3» 
ber ^t&iU 4 
^nbere Itnb otott/ 

aU : ber ^a(, 5 
bie SBrirf^ .6 

JDcr ®t*ar 7 
ift t^ad^eltg, 

unb toa^it 

fibet S){ann8ldnde* 

jDer weitmautide 
fEBeU 8 

iil firbfec al« iener$ 
aber ber flrbfte 
l{t ber »&aufen. 9 

10 

»eld&e Jaufenwcifc 
f^n)immen> 
pnb bie «lein|lett* 

TCnberc biefer 2(tt 

flnb: ber fSai^i^, 
ber ffieifjifd^, 
bie SBarbe, 
ber (Sf^f 
bie gorefle, 
ber ©riinbiing, 
bie @(!^lei^e. )1 

SOn JCrebd unb bie 
' ^rabbe 12 
iftbebetft 
mit etnet ®4alf, 
bat ®(f)eeren, 
unb gebet 
vor ; unb riidf mlrt<* 

ibet.eael 13 

fau0t balSlut au«* Nektere 
ma^j supJcy (^wpr- 

; gaJco kapr, 3 
s/i^a.4 
Ginegsau hladke, 

gaJco : iihof 5 • 

a pryTca^okaiice)^ S 

Gesetr 7 
bodlawj^ (pichla^ 

wf) gest 
a wyrostd 
nad delku dlowekom Tlamatj^ sum 
(sumec) 8 
gestwedijne^ on; 
ale neywedSj 
gest wyza. 9 

Owsemtky^C^lun'' ^ 
cy), 10 
kterestddn^ 
plowaUf 

gsau neydrphn^gS) 

ryhiHky. 

Gine ioho druhu 

gsau: okaunf 
helicey 
parma, 

lipah (kw^towoH), 
pstruli, 
mfeny 
Ijn. 11 
Rak (krah) 12 

kryge se 
skofdpkauj 
md klepetOj 
a leze {chodj) 
wpfed y wzad* 
Pigawka (pigawi^ 
ce) 13 
stfehe {ssage)krew. Digitized byGoOgl^ '»riekt6re 
majq {uft&ij 

te »a: lia^P» ^ 
Ksczfipak* 4 

Inaze »2^ gJadfcie, 

jako to : w^g6rz, 6 
ininog. 6 

lesiotr (czccznga) 7 
jesti kottczaty, 

i vryrasta \ 
nad •wysokos^S In- 
dzkfi. 
Wielkopaazczy 
snm 8 
' ^ftkazy od niegoj 
ale najwiekszy 
.Jest wjfz. 9 

Owsiankiy 10 

kt&re w kupie 
pljwaj^, 
najiniii^lsze sjj. 

Insze tegoz ro- 

dzaju 
sn : okuii, 
piotka, 
>arwena, 
lipielt, 

fcielb, 
lin. ll^ 

Rak 12 
okry^jest , 
skoriip^i, 
ina nozjce 
i lazi 
•wprzod i w tyJfc. 

Fijawka 13 

wyaysa krew. ^ 87 -. 

Les ims 
oBt des 6cail]es (sont 6cai1- 
^ l^s) 

comme la fcarpe, 5 
le brochet» 4 

D^autres n'en ont point 
(sont lisses, glissans)^ 
comme: l'angiuile, ,5 
ia lamproie. 6 

L'estiirgeon 7 
a le museau pointu, 

et crott 

au-dessus de 1a iianteur 
d'un homme* 
, Toutes fois le i^ilure 8 . 
quL a la gueule fort large, 
est plus grand$ ^ 

mais le husso on hussio 9 
est le pius grand. 

Le fretin, 10 

qui nagent 
par troupes, 

sout des poissonnets JFort 
petits. 

Bn Toici d^autres de cet- 
te espece: 
la perche, 
i*ablette, 

lebarbeaiii . " 
ia barbotte, 
la truite, 
le gqujoB, 
la tanche* 11 

L'6crevisse et le cancrel2 
sont courertB 
d'une ^caille, 
ont des serres (braques) 
et marchent 

en avant et en arri^re (a 
ree^lons). 

La.saug8ael3 {suGe le sanp^» qnldam, qnaie- 
dam,qnoddam 
squama, \. f. 
carpio, B. in^ 
lucius, 2« m» 
liipus, ^« \ru 
alins, a, ud* 
glaber, bra, 

briim. 
anguilla, 1. f. 
mustela, 1. f» 
acipenser, ris* 
sturio, 3. m. 
mueronatus^a, 
um* 
excresco, 3» 
lougitudo, 

inis, f. 
vir, 2» m^ 
bucculeutng, 

a,um« 
silnruSy 2. m* 
uia|or, oris» 
antacaeus,2uu 
hnso, onis^ m» 
apua, 1. f* 
nato, 1* 
nduutus,a,um* 
hic,haec,hoc» 
genus, eris, n* 
perca, !• f. 
alburnus,2.m. 
inullus, 2» m* 
barbus, 2. m. 
thymaUus,2uu 
trutta, 1. f. 
gobio, 3* m» 
tinca, 1. f. 
cancer, cri^us,. 
tcgo, 5. 
crnsta, !• f« 
chela, 1. f. 
gradior, 3* 
hirudo, iuis, f* 
siigo, 3« 
saugttis, iuis. Digitized byGoogle — 8J«r 
• Belluariiin marl- 
naruiti 
63 1 maxima 
balaena (cetiisyj 1 
delphiiiits 2 ^ 

Telocksimrm ; 
raja ^ 
monstrosisBima, 

A}n vocaiitTit 

lampretaj 4 
seJmo, 5 

Bnnt etiam 
ToIatiJes. 6 

Appone 
haleces, 7 
crm fialsi 4 
et passeres 8 

cnm aseJlis, 
qni Brefactl 
afferniitnr ; 
et motifitra mariiia i 

phocam, 10 

hippopotamnm etc, 

Coiielia II 
kahet testa<<. ber iD«[ptin 2 

ifl bpr gif(|iDititeUe 5 

bec f^Etfamjte (mfg§*g 
ftaltftite), 
2Cttbete toecben qu 
nannc : 
bfe ^utinaufl?, 4 
bec £ad}§* 5 

(f§ jjicbt au^ 
flEet^enbP S*f^<^ ^ 

bfe lit^ringf, 7 
nje[(t/e flffatien, 
irnb bie flafeife H 

mU b«n 0tocfjif[|en/ 

bcrgebradjt rorcbfnf 
tinb bfe ©eeuagrEjcucr: fat 
neyiv^dSj ^est 
Weiryha j 1 
dvlfin {jilisJcawiceyi 
ntyrychlegSj ^ 
revnnk H 
n eyp tw ornegsj^ 

Gine gmenugj se 

oTcafzce^ 4 
losos. 5 

Gsau ia7{& 
litawt ryhy^ G 

PNdey 
sled^, 7 ^ ^ 
genz solenif 
h piategsy {j^azy^ • 

^ treskamif 9 
genz susene 
se prindsegj ; 
y potwory Jnofske: bafi Xlaf|jfer& n* bgh hrocha a g. ^st ^^atfn* Mlt {muUe) U 
md slordply^ Digitized byGoogle >■- 89 ~ 

XXXIV* 

' Pisces mariiiietConchae* 

S» e c r f i f d^ c unb SJl u f d[) e l n* 

Ryby mofsk^ amlj!e« 

M o I s k i e ryby i S I i m a k i. 

Les Poissons de mer et les Goquilles, Mi^dzy morskiemi 


La Baleine 1 


bellna, !♦ f. 


zwi^rzf^tami 


est le plus gros (^rand) 


marinus,a,um. 


nalwi^kszy jest 


parmi les poissoni^ de mer. 


maximns; a, 


wieloryb; 1 
nm« 


deifiii 2 


. Le plas vite (l^grer) 


balaena, 1. f» 


nafszypszy; 


c'est le dauphin; 2 


cetns, 2. m* 


plaszczka 3 


mais la raie S 


de]phinus,2m. 


najpotwonii6}»za. 


en est le plus 6trange (mon- 


velox, ocis* 
Atrueux)* 


raja, 1. f. 


Insze s^ : 


En Toici d^antres : 


monstrosns, 
a, mn* 


nanog, 4 


la lamproie, 4 


alins, a, nd. 


ioso[(i* $ 


le^saumon. 6 


voco, !♦ 


S^te2 


11 y en a aussi de ceux 


Iam|>reta9 1. .f . 


skrzydlate. 6 


qui volent. 6 


Ba1nio,on]S,in« 


Ftzydaj do tego 


Ajoutez-y 


volatilis, e. 


sledzie» 7 


les harengs, 7 


appono, 3* 


kt^re sa solone) 


qu*on npus apporte sal^s ; 


halex, ecls, o« 


jflijdry 8 


les plies 8 


salsus, a, um* 
passer,eris,m* 


z sztokfiszem, 9 


et les merluches (morues) 9 


aselltts, 2. m« 


kt6re suche 


que Ton nous am^e se- 


arefactus, a, 


przywo^^; 


ch6e», 


um» 


i potwory morskie : 


et les monstres de mer : 


afferrp, ferre* 
monstrum,2n. 


ciele 10 


le vean, 10 


phoca, 1. f. 


i konia morskie?o, i. 


le chevftl marin, etc» 


hippopotamu» 


t. d. 
2.m. 


Plaw 11 


Les monles 11 


concha, 1. f« 


ma skorapy. * 


sont dans des coquilles. 


testa, 1* f« Digitized byGoogle •^ 90 — Ostrea 12 
dat 
sapiclam carnenu 

Murex 13 
dat purpuram; cottcha margarltife- 
% ra 14 

margaritas* £)t>Vufirc 12 
giebt 

f(^ad(oftf$ (fofhf^ 
<^e«) glctf«. 
jDfe9)urpurf<tttecfel3 
diebt ^urimci bte ^ertenmuf^l 14 
|)ertfn. Vsthce 12 

chutne mas<»^ 

Ostranka (Jde^ 
megid^arlatowy')!^ 
ddwd mrlat^ inach,. 
derwec); 
perlowd matice 

(zdklapnice) l4 
perly. 
Adamus, 1 
primus homo, 
est creatus 
sexta die 
creationis 
a Deo 
ad imaginem 

Dei 

ex gleba tarrae 
et Eva, 2 
prima mnlier^ 
fuit tormata 
e co8ta 
Viri. 
Hi protoplaiiti 

a diabolo 2Cbam, 1 
ber erftc ^tn\i, 
ift erfd)Qfen wocben 
am fed}{len Za^Q 
ber @d)i)pfuna 
&on ®ott 
nad) bem CSbenbttbe 

®otteS 

<tud einem @rbenf(o$ 
unb (Soa, 2 
boS erfte SBetb, 
i|l gebUbet wotben 
aud einer SSippe 
be^ SEanne^. 
®iefe ($«ft0ef(!ba|fe« 
•ncn murbcn 
oon bem Seufet u^dam, 1 ' 
prwnj How^ki 
stwof-en gest 
Sesteho ane 
o siwoHnj (siveta^ 
od Boha 

dle podobenstwj (o- 
hrazu} 
BozjJiQ 

z hrudy zeme 
a Ewoy 2 
prwnj zenoj 
hyla utwofena 
ze zehra 
muzoiva. 
Tito prwotwO' 
Hncy 
\od ddhla Digitized byGoogle — 91 - Ostrzjrga 12 
daje 
Bmaczne mieso* 

Matzmorgki 13 
daje 8zkariat«. Ferlowa macical4 
perly. Les hnitres 12 
oni ime chair 
fort (tres) d^llcate (dillc!- 
' euie), 

La teinttire de pouri^e 
se tire du buret» 13 La nacre de perle 14 
nous fonrnit leg perles. ostrea, It f» 
do, U 
sapidus^a^ irai. 

caro, mis, f. 
mureTC^icis, nu 
purpura^ 1. f. 

margaritifer, 
a, imi« 
marg;arita,i.f» XXXV. 

H o m Ot ® e t 3« e n f (^. 

C 1 o w e k* C z*l o >v i e k. 

L ' H nv m e« Adam, i 
pi^rwszy czlowiek, 
«twoVzony jest 
dnia sz6$teg:o (od 
stworzeuia swiata) 
od Bog^a 
jia wyohrazenia 
Boskie 

z brjly ziemi 
^vBwa, 2 
pi6rwBza niewiasta, 

nksztaicona 
z zebra 
m^za* 
Ci pi^rw^si ludzie 

od dlahia l^e sixihne joivc 
de la cr^ation 
Dieu 
cr^a 
Adam, 1 

le ]>rem]er homme, 
k son imag^ (ressemhlance) 
dUme ' motte 
de terre ) 
Eve, 2 y 

de meme la premi^e fem- 
'me 
fut form^e de Diea 
d* une cote 
de l^homme* 

Or, ces premiers hommes 
ayaut 6t6 s^duit» 
du diahJe, Adamus, 2. m» 
primus, a, um» 
homo>inis,m^ 
creo, 1. 
sextus, a, um* 
dies, 5* m. 
creatio, 3« f« 
deus, 2. m» 
imago, inis,uu 
gleba, 1* f. 
terra, 1* f» 
Eva, 1. f*^ 
mulier, eris, f» 
formatus,a,iua 
costa, 1. f* 
vir, 2. m. 
protoplasttis,i. 
diaholuSA^. m. Digitized byGoogle — 92 — sabf speeie 
serpeiitis 3 
sediieti, 
tit coinederent 
de friicta ' 
vetitae 
arboris, 4 
damnati siint 

ad miseriam 5 
^ et inortem 
cnm omni 
Bua posteritate, 

et ejecti 

e paradiso. 6 in ®c|talt 
bcr ©(felange 3 
tjcrfu^cct, 
ba^ fte afett 
t)on bet %xuit 
bf$ oerbotcneB 
^avtmti, 4 
ba^er fte Derbammt 

toujbcn 
jum ^tenb 5 
unb Zoht, 
fammt aUcr 
t^rer Stac^fommcn* 

f*oft/ 
unb oerllofen 
au« bcm ^arabfcfc* 6 pod zpdsohau 
/lada 3 
swedem\ i 

aby gedli 
z oivoce 
zakdzanSho 
sfromu, 4 
odsauzeni hyli 

tv hjdu S 

a na smrt 

se wsjm 

swj^m potonisUvem 

a wyhndni 
rage* 6 
Homo est 
primum infans^ 1 

deinde puer, 2 
tnm adolescensy 3 
inde jovenis, 4 

postea Yir, 5 . 
dehinc senex, 6 

tandem silicemium,? 
(senex decrepitus)* 
Sic etiam ©ft «Wcnfc^ fft 
frfilt(6 ein JCtnb/ 1 

bann etn'!tna6e, 2 
berna^ etn Sflngnnfi/ 3 
llferouf ein iungcr 

?Wann/4 
fobann etn ^ann, 5 
aldbann ein oltcr '■ 

SOlann/ 6 
enblf^ ein ®rei«« 7 

2C(fo avi^ Clowhk gest 
neyprwe nemluwnk 
{djte), 1 
potom pachole, 2 
pak mlddeneCf 3 
tudy ginoch (go^ 

ndk), 4 
napotom mui, 6 
nato stafeCf 6 

konedri^ kmet (s/a- 
Nc seslj^). 7 
Tak taki Digitized byGoogle — 93 -. w postaci 
TT^zowej 3 
Ewiedzeni, ^ , 
poniewas jedli 
owoc 

z zakazaitego 
dczewa, 4 ^ ' 
potqpieni byli (i ska- 
zani) 
na nqdz^ 5 
i i^mierd 

ze wszysfki^m ^ 
swofem potom" 

' Btwem, 
i wypedzeni 
z rajn, 6 sons la forme 

de serpent, 3 

furent condamn^s 

k une infinit^ de misdre 5 

et k la mort m^e> 

ayec tonte 

leur posterit^; 

poiir aToir mangd 

da frnit 

de l'arbre 4 

d^fendu, 

et ils furent chass^s (ban- 
nis) 
da. paradis* B species, 6. f. 
serpens, ntis«. 
sechico, 3» 
comedo, 3. 
fructus, 4* m. 
yetituSy a,am» 
arbor, ori8> f, 
damno, 1* 
miseria, 1. U 
mors, rtis, U 
omnisy e* 
saoSj a^ nm« 
posteritas, 

atis, f, 
ejicio, 3. 
paradisus,2nu XXXVI. 

Septem^aetateis hominis* 

35fc ficben Xtfejf beS aRenfc&cn. 

Sedmero w^k&w tlow^ka. 

Siedm Wiekow czJowieka. 

Lessept Ages de Phomme* Cztowiek fest 
najprz6d dzi^cie- 

ciem, 1 
pot£m cblopcem, 2 
dalej mlodzieiicem, 3 
Btad dorostym^ 4 

potdm mezem, 5 
wreszcie' starn- 

iszkiem, 6 
a naostatek z^zj- 
biaijmstarcem* 7 
Tak tez L'bomme est 
d'abord enfant, 1 

de l^j^ar^on, 2 

pilis, adolescent, 3 

apr^s cela, jeune bomme, 4 

ensuite, bomme parfait, 5 
en pen d'ann^es> yieux 

(aff^), 6 
k la fin, le yoil^ Tieillard, 
d^cr^pit, 7 
H en est tout bomo, inisy m* 
sum, esse* 
infans,ntis, c» 
puer, S. «n* 
adolescens, 3^ 
m* 
juvenis, 3«m. 
vir, 2. m* 
senex, is, m. 
sUicerniiwi^2» 

decrepitus> a> Digitized byGoogle — 94 — in altero j^exu 
snnt pupa, 8 

pnella, 9 
Tirg^o, 10 
mnliery 11 

retnla, 12 
anns decrepita* 13 {manbevn ©rfc^Ud^te 
ftnb bod yUppdtrn 

(Sb^terlein;}, 8 
baS ^adbletn, 9 
bie 3»ngfcau, 10 
ba< SBetb (bie Si^au), 
11 
ein alteS SS^etb, 12 
etn alted aRiittev^en.lS pj^i druhempohlaivj 
gsau dewtdtkoy 8 

dewliey 9 
panna, 10 
zena (panj\ 11 

stafena (bdha\ 12 
hahitJca (nad hro^ 
hem) se^fd. 13 
Capnt 1 
est siipra ; 
infra pedes. 20 

Cofli, 
qnod desinitin axil- 
las, 2 
pars anterior 
est ju^rnhim ) S 
postertor 
cervix. 4 

Fecttis 6 
est ante; 
retro dorsnm. 6 

Sub pectore 
est venter ; 9 
in efns medio' 
nm^ilicns ; 10 
siibtus inguen* 11 S)a« ^aupt 1 
ifk oben^ 
unten ftnb bie Sffi$e* 

>Det Sorbectt^eil 

ber jt(t) enbet 
in bie 7[^\tln, 2 
ift bib ^e^(e; S 
ber ^i^htertbeif 
bec 9tacfen* 4 

)Die S3cufi 5 
Iff .t)orne ; 
l^intfn bec f/tMext. 

Untec bec JBrujl 
ift bec IBau^$ 9 
tn beffen SKitte 
bec ^ahn i 10 
bacuntec ber ®4oo$. Hlawa 1 
gest na ho^e ; 
20 dole (gsau) nohy* 20 

KrkUf 
genZto se 9 
w ramena 2 kontf, 
pfednj tdstka 
gest hrdlo/; 3 
zadnj 
sjge (waz\i 

Prsa 5^ 
gsau napf^ed; 
wzadu hfbet^ 6 

Pod prsy 
gest hHcho, 9 
u prostfed nhho 
pupek; lO 
podtjm lUno(kljn\ 6 11 Digitized byGoogle yr drog^^j ploi 
dziewczjiikai 8 

dziewczjna, 9 
pauna, 10 > 
niemasta (kobiota), 
11 
bal>a> 12 — 95 ~ 

" - ' , '■■■■ . ■ .■ « ■■■ - ■ — ■—! I l l 

de 'meme de l'autre sexe 
Ja femme est euiaut» 8 

fillette, 9 

jeime fiUe^ 10 

femme 4'^« (mairone)>ll vieiUe, 12 
baba z|^zjbiaia. 13JTieiUott& (^dent^e, cadu- 

que)» 13 alter, a, um. 
sexus, 4. m» 
pupa, 1, f. 
paella, 1. f. 
yirg^o, iius, f» 
muiierj 3.f. 

vetnla, U i^ 
auus> 4* f* XXXVIL 
Membra bqminisexterna» 

2) ic auf«cctt ©liebei: beS SWenf4)em^ 
Audoweclow^ka zewnitrnj^ 
Czlonki ludzkie powietzchne* 
Les MemSres exterieurs de l'homme. Giowa 1 
jest n g6rj, 
n dohi nogi» 20 , 

Przednia czqi6 
szyji, 

ktora siq koiiczy 
W ramiona, 2 
jest gardto $ 3 
tjlna 
kark. 4 

Pien* 6 
jest na przodkn | 
w ty]e ^rzbiet. 6 

Pod pi^rsif{ 
jest brzuch, 9 
w srodbu tego 
p^pek'5 10 
pod tjm iOno* 11 La tete 1 
est ^iev^e en haut^ 
les pieds sont en bas* 20 

La x>artie de devant 
da cou 
(q«i finit 
anx ^paules) 2 
se nomuie la gorg^e; 3 
celle de tlerriere 
s'appelle chignou (nuqne). 4 

La poitrine 5 
est par devant;' 
le dos par derri^re* 6 

Le veutre 9 (bas ventre) 
est au-dessous de la poitrine; 
au milieu duquel est 
le nombril; 10 
nu peu pkis baff Paine. 11 caput, itis, n* 
snm, esse* 
pes, edis, m. 
collnm, 2« n» 
desino, 3« 
axilla, 1. f* 
pars, rtis, f. 
anterior, oris. 
jugulum, 2. u. 
posterior,o^9. 
cervix, icis, f» 
pectuSjOris, n* 
dorsum, 2, n* 
venter,tris> m. 
is, ea, i<l* 
medium, 2. n. ^ 
uinbilicus, 2. 

inguen^imsyu. Digitized byGoogle . — - 96 - A tergis sunt 
BOapulae, 12 
a quibus pendent 
bunieri; 13 
ab his braciiia 14 
cnm cnbitoi 15 
inde 

ad ntruuKpie latns 
manos, dextra 8 
et sinistra. 16 

Hnmeros- 
excipiimt Inmbi 17 

cnm coxis* 18 
Fedem absolmnt 20 

femnr, 2i 
tom crns, 28 

intermediniigenn^22 

in qno snra 24 
cum tibia$ 25 

porro tali, 26 
calx (calcanenm) 27 
et solum (solea) ; 28 
in extremo 
ballus 29 
cnm quatnor 
reliquis digitis. 2Cuf bem SWcJen ffnb 
bie04u«ed>Utter, 12 
an wetc^en ^dfnaen 
bie @(^uttern$ 13 
on biefen bie Ttvmt 14 
mUbem®aenbogen$15 
oon ba 

ju beiben peHen 
bie «&atibe/ bie 9{e((te 8 
unb bte einfe* 16 

2ftrf bi€ ©^urtem 
folgen bie Senben 17 

mit b^» ^aften/l8 

>Den guf (bod Sein) 

20 biiben 

ber Obecf(6en!cr, 21 

bonn Ut Untetf((ens 

lei, 23 

ba)tt)if4enba$jenie,22 

on ml(i}em bie asSobe 24 
fommtbem @(^ienbelne 
(bangt) i 25 
meiter bie^no^ei; 26 
bie gecfe 27 
unb bie @obIe$ 28 
am Snbe 

bie gcofe Se^e 29 
mit ben oiec 
Ubciaen Seften» Na %ai gsau 
lopafky^ 12 
na nichito 
piece wisj^ ; 13 
nateclipaie l4 
s loktem; 15 
odtud 

po ohogj strah^ 
ruccy prawdS 
a lewd. 16 
' Poplec^ch 
ndsledugj ledwj (6e- 
dra) 17 
s kydlema. 18 

JNoIiu dHagj 20 

stehnOt 21 
pak hndt, 23 

mezytjmkolenOf 22 

na n^mZ l^tko2^ 
s holenj (jgest) ; 25 

ddle kotnfky, 26 

pata 27 

a ilapka; 28 

na koncy 

palec 29 

se dtyfmt 

ostatnjm iprsly^ 
— 97 — topatki, Vi 

na kt6rjch witzfj 

rami6na; 13 

na tjeh barki 14 

T iokciem) 15 

iE obn «tron 
reco, prawa 8 
i l«wa. 16 

Fo ramionach 
nast^nja ledzwie 17 

z ndami. 18 

Nogia aie ik2ada20 

X nda, 21^ 
pot^m golein^ 2S 

mi^dzy tym kolano, 
22 
na geleni ijtka 34 
z mr^ (kosci^ ^te- 
nioW^j), 2S 
pot^m ko8tica> 26 
pi<8ta 27 
i po4eszwav 28 / 
na ko£cH ' . 
palec wielki 29 
z czterma . 
drn^eini palcami* Far derri^e 
aont les palerons, 12 
cest d'eex qne pendent 
les ^panfes, 13 
et de «elJes U lea braa 14 
ayec le conde; I5 
de la 

tt chacnn des denx cotis 
la maiu droite 8 
et la i^anche* 16 

Immediatement apr^s lett 

^panles 

Tiennent les reins 17 

aveo les hanches, 18 

Voici les antres parties, 

qm eomposent le pied : 20 
le h&nt delacnisse21 
pnis le bas de la ctdssey 23 

ebtre Tesqnels le g^enon, 22 
anqnel se )oin^ le mollet 24 
et 1'08 de la jambe (tibia) ; 25 
et la jambe^meme; 25 
A Pe3ctn$mit6 de laquelle il y 
a les jointiires (cheTdles)>26 
les talons^ 27 
la plante dn pied^ 28 
et tont au bout, 
l^ortcil 29 
avec les antres 
qiiatre doi^B dti pied. terg^imj, 2« n« 
scapnla, 1» f« 
pendeO) 2«. 
hnmemsy ^«m* 
brachinm,2«tt« 
cqbitns, 2* m« 
latus, eris, &• 
manus, 4. f. 
deiiter» tra, 

tmm* 
sinfster, tra, e:rcipio, 3* 
lumhns, 2. m* 
CQxa, 1. f, . 
abibolyo, 3, 
femur, oris, nu 
crus, nris, vu 
genuy 4. ii. 
snra, 1« f» 
tibia, 1. f. 
tahis, 2. m*., 
caJx, cis, f. 
caicanenm,!hi. 
solum, t* n* 
solea, 1. f, ;: 
extremus, 'e, 
nm. 
halYn^, 2. m» 
reliquiis,a,nm. 
digitus, 2. in. XXXVIlt 

<Japtit e|t Manus. ^aupt unb. lyfittbf; 

aiawd aruo^. Glawa i tece^ 

, jUa T6t€ et le«: Miains. < : r», . :' G Digitized byGoogle Iii capite smit: 
capillus, 1 
qiil pectitar 
pectine, 2 
binae aurefl, 3 
tempbra 4 
k et facies* 5 

la facie simtf 

froiis,^ 6 

Bterque ociili^if^,? 
nasus 8 
eum diiabvt . 
HaribuSy . 
os, 9 . 

genae (malae) iO 
et mentuin* 13 

Os septum est . 
mystace 11 

et labiis; 12 

liiigna 
cum palata 
SQpta est 
^ntibus 16 
iu maicina, 
,Virile mentam 
^ tegitur barba; 14 

ocalas vero» 

in quo albugo 

et pupillai 

tegitiir 

palpebris 

et supercilio» 15 

Contfpacta nuuiiis,, 
e8t)>ugnu8; it 
aperta manas 
est palma; 18 * 
in medio 
est vola ; 19 
extremitas 
est pollex 20 
cam qaatnor dig^tis ; -- 98 ~ 

baS «^odr; 1 
welci^ed 0ff5mmt toitb 
mtt bem J^amme/ 2 
bie ^eiben Ot^xtn, 3 
bie ®^afe 4 
unb bod 2Cngefi4t» 5 
3m Vnaelt^u pnb : 

bte Q^tirne, 6 

bte beiben Hvi^tn, 7 

bte 9Jafe 8 

mit jwei 

^{afenl^ertt,^ 

ber Siunb, 9 

bit S8an0<n (S|a(fen>lO 

unb bol Ainn* l3 

£)i^c fOln^b i{i umge^ 

ben mtt bem @4nuc< 

bocte 11 

unbmit ben ZvpptniiU 

bie Sun^e 

f^mmt bem (Saumeii 

ift -amgeben 

mtt ben^ 3a6nen IG 

am Jtinnba(f en* 

S)ad m5nnli<^e Jtinn 
wicb bebectt t>om fBoc:: 
tc$ 14 
bad 2Cude aVec, 
itt meK^em ba^ SSetf e 
unb bec Kugapfet ift, 
micb bebt(tet 
))onben ^Cu^enUebecn 
unbDon ben^usenbca» 
men. 15 

SDteiudebcUctte^An^ 
m eine gauftf 17 
bieoffene ^onb 
ifteitte Siod^^qn^l :ls 
in bec 9Kttte 
i» bie ^otiUi Id 
bos o^t^cfie 
Iji bec jD^umen 20 
mit ben Diet gindecn : Na hlawe gsaut 
wtasy, 1 , 
kferi se Hesagj ^- 
kMenem, 2 
dive usi\ 3 
zidoiviny (skran^) 4 
a twdf^ ioblideg)^ 6 

Woblidegr gsau: 

i^elo, 6 
oi^ odi, 7 
nos 8 , 
s dwema 

chf^jpkma^ \ 

iista (huha), 9 
Ijce (twaH) 10 
a brada. 13 
Usta hnpramaipa" 
wausoma) il 

apyskoma(jrtoma)t ' 

gazyk 
& ponehjm 
ohraz^n gest . 
zuboma 16 
na delisti (sdiiee)^ 
Mui^ktibrada 
wausy; 14 

oArp fl/e, ^ 

ti^ nemi^ b^imo 

a zf-jtelnice, 

kryge se 

klapkama 

a obotjm (firwama). 

Zawrena ruka 
bj^wd pMj ; 17 
otewfend ruka 
gesti dlan ; 18 
uprosifed bj^wd 
?irsi; 19 
nck kY-agi 
gest palec 20 
se ityfmi prsty i Digitized byGoogle 99 ^ Na glowie if^:. 
wiosy, 1 
ktore si^ cze8zt| 
grzebieiiiem, 2 
dwie iisz/, 3 
skronie 4 
i twarz« 5 

Iffa iwarz/ znaj 
duje siq 
czoio,'6 . 
oczy.7 
i J108 8 
z dwooa : 
nozJrzaiuii 
usta, 9 . 
Jagoilj (pQliczki) IQ 

2 podbr6dek, 13 
Geba obrosia 

W^^sami 11 

i wargajiu •, 12 

Jezyk 

i ))odiife|)tenie 

otbczony jest' 

z^bami 16 

i . szcz^kamS* 

iPodbrodek ni^ak^^, 
olrjwa si^ brodn: |14 

al^ oka, 

W Mr6ttk hiatek 

i ;zrzeuica 

pokrjwa si^ 

powiekaml 

i brwiajuii..i5^ 

B^ka scisnioiia 
Jent pi^sci^;l7 
otwarta 
dlonia i 18 ' 
w posrzodkii 
|est diou spodnia; 19 
z kojica 
jest -wielki palec 20 
z czterema paicami La tete a 
dea cbeveux, 1 
qu^on pei^e (ajuste) 
ayec ]e peig^ne, 2 
deux oreilles, 3 
ies tempes 4 
et ]e visage. 5 

Lequel comprend 

le frout, 6 

les deux yeaXi 7 

le nez 8 

avec les demc 

uarines, 

la bouche, 9 * 

les jouea 10 

at le mei|toa; 13 
. La boiiebo Cd^ rhomme) 
5 eat embeUie 
de moustfcbes 11 ' 
et euviro]^u6e de ievres \ 12 
la laug^ue* ' 
avec le palafs 
est eutour6e; 
'des dents( l6 . 
daus les inapbojres. 

An mentcAi viril 
il crolt ordfnairemt de la 

harfte (du poil) ; 14 
mais A Poeii „ .- 
(dans lequel ii y a le blanc 
et l^ pruuelle) 
ies paupieres 
servent de d^fensc, 
et les sourcils l5 d'orne^ 
' ment. 

La main ferjn^e 
s'appeHe pbing: 5 17 

lamain ^tendiie ^t nom- 
m6e paume; 18 
le creux de la mjain 19 
esl;. au uulieu \ 
le pouce 20 
avec les autrelB ^atre 

' doigU; 
02 i capnt, itis, n, 
capiUna, 2. uu 
pecto, 3» 
pecten,]ni8,m* 
bini, ae, a. 
auris> 3. f. 
tem])us,oris,n* 
facies, 5. f. 
frons, utis, f, 
uterque, utra- 
que^utrumqu^ 
uasus, 2. m. 
duo,duae,duo« 
nares, ium, f. 
oSf orif, n. 
geua, 1* f* 
mala, 1. f» 
itientum, 2. n, 
mjstax» acis» 
m* 
labium, 2. n» 
liiigiia, Iv f* 
palatiiin, 2« i|, 
septtis, a, um* 
deus, ntis, m. 
maxiila, 1* f. 
virilis, e* 
tego, 3« 
barba) U f* 
oculus, 2* in» 
a]biis6;inis,f* 
piipilla, 1. f. 
palpebra, l«f* 
supercilium, 

2» n» 
contractus, d^ 
um» 
manus, 4* ^* ^ 
pug^uis, 2.'m« 
sipertus, a,um* 
palma, i* f« 
medium, 2»n» 
vola, 1. f. 
extremitas,3f. 
poUeit, icrs,m, 
dij>itus^ 2» m* Digitized byGoogle — 100 — indice, 21 

medio, S2 
anuulari 23 

et auriculari. 24 


bem 3ti0er^ 21 

mtttlfin^tt, 22 
®o(bftngec 23 

nnb 0$rf[ngen 24 


pftdnjm (ukazate^ 
lem), 2t 
prost^ednjm, 22' 
prstennjm ( srde- 

dnjm) 23 

a maljkem (lichnj^ 

kem, uSnjkem). 24 


fn quolibet 
«unt tres articdli 

a. b. c, 
et totidem condyli 
d. e. f. 
cnm tuig^e. 25 


TCn jebem gingtr 
|tnbbrer®tiebera.b.c. 

nnb (0 \>\ti ^n*d«et 

d. e. f. 
famwt bem ^^ogel. 25 


Na kaidem 
gsau tfj dldnkowe 
a. ft. c#' 
a tolikelt kotnjkiL 

s nehtem, 25 
. In corpore simt: 

cntis 

cum membrani9> 

caro 

. cum muacuiis, 
canales» 
cartilagines^ 
ossla 

et yiscera* 
Detracta 
cute 1 
apparet coro, 2^ 2(m. Seibe j!nb ; 
bie ^aut 
mi^ ben .&autletn# 

bad Srei((^ 
mtt ben sWu6fe(n/ 
ba0 ®e<iber^ 
lit itnorpellt/ ' 
SBeinc (itno(3^en) 
iinb baf (Singeweib^. 
9^a4 abgeiogener 
•Oaut 1 
lerf^einetba^ SCeif^i^ Na teie gsau : • 
kHie ; ? 

s plenami (maxd)^a^ 
mi), 
maso . 

se swdlyCmyskami), 
itldbkoivef 
chrustadkyj 
kosti 
a wnit^nosti\ 

Stdhneli se 
Affiie, 1 
Xikazuse se motsoi 5 Digitized byGoogle •vrskazujacyjn, 21 

sredniiii, 22 
pierscieni<mym 23 

i zansznym» 24 Ha kajdym 
s^ trz/ czionki 

a. b) c. 
i tylez klykci6w 

d. e* f. 
z paznokciami* 25 ^ 101 ~ 

sayoiri rindex 2l 

le doig^t da milien, 22 
le doigt annulaire 23 

et le doi^ anricnlaire (pe- 
(tit doigt) 24 
font l^e^tr^mit^ (le bont) 
de la main. 

Or, chaque doig;t 
a trois articles^ a, h» c» 

et autant de noenda (join-^ 

tures) d» ^. f* 
atec l'Ott^le. 25 index, icifl, m* 
medius,a,um. 
aunnlaris, e» 

anricnlaris, e* 
quilib6t,quae- 
libet, qnodli* 
bet« 
sum, esse» , 
tres, tria*. 
articulus, 2»nu 

condjlns>2«m. 

ihi^is, 3« m. 
Garo ct Viscera* ^Uifc^ unb eingcweib*. 

Maso a wnitfnostU Gialo i wn^trznoici# 

La Chair et les Entrailles^ Na ciele nt^i 
8k6ra 
z blonkami, 

ifd^so 

z muszkuiami, 

zyJy. 

cbrzastki» 

kosci 

i wp.^trzfioilci* 

Zdiawszy 
8k6re^, 1 
Wida6 mi^So, 2 Vh corps est compos6 
de i>eau, 

avec de petites peanx (peU 
Iicules)5 
de ehair, 

avec des muscles i 
de canaux, 
de cartilages, 
d»ofi, 
et d'entrailles (intestins)^ 

^Quand on en a otS 
ia pean 1 de dessus, 
la cfcaif 2 parait (se fait 
voir) corpu8,oris,ii* 
sum^ esse^ 
cutis, 3. f» 
menil)rana,tf. 
caro, mis, f» 
musculuB, 2m« 
canalis, 3. c* 
cartilago,inis. 
08, ossis, tt. 
yiscns, eris, »• 
detractns^ a, 

um« 
cntiB, B. f. 
appareo, 2» Digitized byGoogle — 102 — non contiuiia massa, 

sed' distrlbiita , 
tanquam iii farcimi- 

quod Toeanl 
miiaculos, 

qnorum numerantnr 
qnadriug^eiiti 
quinque, ' 
iique sunt 
cauales 
spirituuin 
ad moTendnm mem- 
bra, 
Viscera sunt 

interna membra ; 
nt: in capite 
cerebrum, 3 
cirCumdatum 
cranio 

«t pericranios 
in pectore 
cor, 4 
obTolutum 
pericardio ; 
et pulmo, 5 
qni respirat; 

in ventre 

rentricnlus 6 
et intestina, 7 
omento obdncfa; 

jecur (hepkr) 8 

et a sinistra 

ei oppositus Uen$ 9 

duo renes 10 
cnm Tesica. li 
Pectns 

^Tiditnr 
a tentre ntd^t in, tinm ^iidt, 

fortbetn 0f(^eftct 
etet^fam in aSitrffe i 

ml^ti man nennt 
^te ^natln, 

beren qtidW werten 

«ift^ftbert • 

unb fiinf, 

unb biefe ftnb 

bte 8eitc'd&rett 

bcr Menfigeffter, 

b{c®lteber iubemegcn^ 

iDaS ^tndcweibe ftnb 

bie tnneKtld^en (Siieber) 

aiit im ^aupte 

baS ©e^icn/ 3 

umgeben 

trtit ber ^irnfcjotc 

unb •&irnf(jgabe(;^attt) 

in beu Sn^ft 

baS •&er}/4 

ein^ewicEelt 

in bem •&er3beutct ) 

unb bie Sunge, 5 

fo mf^em(oiet$ 

im SBau^e 

bet SRagen 6 

unb baS (3eb*drmc 7 

ini^t^ cin§ewitPelt; 

bic (eber 8 
unb {ut ftinfen 
berfelbcn entdegen defe^ 
%tt bie mii^ i 9 
bie beiben 9iie(en 10 
famrat bet »(iife» li - 
jDic IBtuft 

toftb qtfi^kUn 
t>on bem IBau^^ m^dli w gednom "^ 
kiisu, 
rtohr^ rozdeteno ' • 
§ako na gelifaf 

demukm^ifk^ (jswa* 
. ly) 

a djta se gich 

Htyrv sta 

pet, 

genzto wodidla 

ffsau 
Miwotnjch duchh 
k 'pQhyhowdnj flu- 

dllWm 

Wnitfnosti{drob) 

wnitfnj tdstky^ 

gakoi w hlaioe 

mpzk (mpzek), 3 

ohrazeny 

lehkau 

a omlbjm > . 

w prsau 

srdce, 4 

ohjvinute 

srde^njkem f 

a pljce, 5 

gen^ oddychuffi;' 

w hf^iSe^ ^ 

ialudekS 
a stf^ewa 7 
hrdnic^ oblotene; 

gdtra 8 
a wlewo 

gim naproti polo^ 
^endslezynd;^ 
dw^ ledwiny 10 
5 mechy^ftm. 11 
Frsa 

dHj se. 
ogthHcha Digitized byGoogle ~ 103 — idq.TrjecInej szliice> 

ale roxclzielone 
jakoh/ nakieibaij) 

co mnszkaiianii 

xowla, ^ 
kt6rych licz^ 
czterjsta 

ktdre Si{ 
rjny (kanafy) 
S^wotnjch cluch6w 
do poruszenia czlon 
k6Wt 
1Tn<{trznoici Hit vnietrzne cztonki $ 
)ako to: W glowie 
in6zg, 3 
okrjly 
' czaszkf 
i tk6ri $ 
vr piersiacb 
aerce^ 4 
ohwiedzione 
Monkt-^ sercow^, 
I ptnca, 5 
fct6re oddjchaj^ $ 

MT hrzachtt 

Solacleki 6 

i trzewa, 7 

kt6re kaidon obwija | 

wsitroha, 8 
i z lewej strony 
na przeciwko polo- 
zona sledziona^ 9 
dwie n6rki lO 
" z pecherzem, ll 
Pi6r» • ^ 

Addziela j i^ 
q4 hrzuGha non pas toute en unepiece^ 

mais part8g6e, 
pour ainsi dire, en piusiers 
boudins, 
que les anatomistes appel- 
' lent 

mnscles) 
Ton en compte 
enyiron qnatre cent et 
cing, 

qui sont les cananx 
par oii les esprits Titau:x 

(animaux), 
donnent le moayement aux 
s^embres. 
Les intestius sont des membres int6ri- 
eurs : 

ainsi qne le cerreaat 3 
qui est dans la tete 
enVironn^ (entour6) 
dn crane 
et dup^ricrane; 
le coenr, 4 
enTelopp^ 
du p6ricarde, 
et. le poumon, 5 
qui hal^te sans cesse et 
rafraichit le coenr 
dans la poitrine; 

daps le Tontre se roient 
1'estomaQ 6 
et les boyaux, 7 
eatortiU68 dans Pomentnm 
oa ^j^iploon; 
le foie 8 
et la rate, 9 
qui lui est opposie 
du c6t6 gauche; 
les deux rognons 10 
aToe la Tcssie. 11 

Les parties nobles, int^- 
rieures de la poitrinej 
sont s6par6e8 
d'aTec le teutre continuus, a^ massa, 1, f. 
distrihutus, a^ 
^m, 
farcimen,inis» 

TOCO, !♦ 
numero, K 
quadringeuti, 
ae, «•' 
moTeo, 2. 
membrum> 2. 
iHtemus^ a, 

«m. 
caput, itis, n* 
cerebrura, 2n» 
circumdatiis, 
a, nm* 
cranium, 2* n, 
pericranium, 
% n» 
pectu8,oris, u. 
cor, rdis, n* . 
obTolutus, a> 
nm» 
pericardium, 

2. n^ 
pnlmo,onis,*m» 
respiro, 1» 
Tenter, tris,m. 
Tentriculus, 2« 
m. 

intestinum,2n» 
omentum, 2.n». 
obdoctuSy a, 

nm» 
fecur, dris, n. . 
hepar, atis, n* 
sinlster, tra, 

trnnu 
opposituSy 9y * 

nm* 
lieui enis/ m» 
duo,duae, duo» 
ren, enis, nu 
Tesica, 1* ff . 
diTidOy S» Digitized byGoogle crassa ineinbraBa, ' 

qfiiae Tocatiir 
diaphragma, 12 tt>e($e ^tmnnt xoM 
b(i« 3tt)ei:dS)feir» 12 tlustim mdzdrmii 

fcterd sioiae 
hldna (pf^jdnj opo- 
wa). 12 
Gaiiales 
corporis sunt: 
venae, 

qnae sangainej^ 
ex hepate $ 
arteriae^ 

guae cadorem 
et yitani 
e corde^ 
nervi, 

q«i sensnm 

et motom 
a cerebro 

per corpug deferunt, 

Haec tria 1 

iiivenieg ubique so* 
ciata. iDle SfJJ^ren 
be6 eetbed itnb : 
tte 2(bern, 
n)e((^e bad (9ebtiit 
flu« bcr Ceber ; 
bie ^ulalibern^ 

wtl^t bie 9S>cirme 
ttnb baS 8eben 
oud bem «{>erien $ 
bte 9tert)en (6inn« 

obern), 
tt>e((6e b{e^inu(t(f|(eit 

unb a3ett>edun0 
oud bem ®ebirne 

bur(!6bctt Jtotperleiten. 

©fefe brei 1 

flnbeff t«iaQ Sberaa bei* 
I ^ fommen» Zldbkowe 
tela gsau : 

z gater; 
srdetmce (£iwotnj 

Jcterf teplost 
a zinipt 
ze srdCe ; 
ziliny (Citoy)y 

hterexitelnosi 

a hnuff 
z mozJcu 

po celem tHe tvodj^ 

Toto tre 1 

nagde seUf^udy ^^- 
posjvilui* Digitized byGoogle 


kt6ra siQ zowie 
osierdziem» 12 — ios — 

par ime membrane (pean 
^paisse), 
qti'on appelle di^phragme, 

en terme de Tart» cras«us,a,ttm» 
mejnbra]i8, If. 
voco, 1, 
diaphra^ina) 
atis, B, Canales et Ossav iDte 3(berh unb bie @ebetne« 
4jly a kosti. ^yly i kos ci* . 
Les Canaux et les Os^ Ryny, (kanaly) 
ciaia sa : 

kt6re krcw 
z ■we^troby; 
zjl/ pulsoYreii 

kt6re ciejpfo 
i zywot 
od serca; 
snche zyly, 

kt6rezmyti 

] poraszanid 
#d m6zg^ 

cialem wywod»^* 

Trzy te t - 

- znajdzieiffwsz^dzie 
pospoin. Voici toiig 
les cananx da corps : 
les veines, 
qiu re^oiyent le sang^ 
du foie; 
les art^res» 

qiii attirent la ehalear 
et la vie 
du coeur.; 
et les uerfs, 

qui eonummiquent (dlstri^ 
buent) 
par tont le corp» 
le sentiment et le monve- 
ment, 
qiiMls re^oiventduoerve^n* 

Ces trois ehoses 1 se 
troiivent 
ton)oars ensemble (de com- 

, , . pagnie). 

Digitized canalis, 3, o* 
eorpnSy 3* &• 
sum, esse* 
vena, !• £► 
qai,quae,quod 
sanguisy . iniSy 
m* 
hepar, atis, n, 
arteria, 1* f* 
calor, 3« m* 
vita, 1. f, 
cor, rdis, n« 
nervus, 2. nu 
sensus, 4* ni* 
motus, 4« nu 
cerefarum, 2* 

defero, fcrre^ 
hic, haec, hoc» 
tres, .tria* 
invenio, 4» 
sociatas^,am. byGoogle 106 -. t Porro ab ore 
e»t gula, 
via cibi 

aCfpotns 

in veiitncaloiH} 2 
et jttxta hanc 
ad pulmonem gnU 
tiir 5 
pro respirationei 

a Tentriculo ad annra 

est colnm 3 

ad excernendnm 

stercua ; 
ab hepatB ad Tesi- 
cam 
nreter 4 

ad itrinam redd«D^ 
dam« 
Ossa 6ant: 

!& capite calyanai 6 

daae maxillae.7 

cnm triginta dnobus 

dentibus ; S 

tom spina dorsi, 9 

colnmna corporis. coBStsms 

ex tri^ta qnatlior 

vertebris, 

nt corpns 

se fiectere qneat) 

costae, 10 
qnaram 

viginti qnatnor. 
JStemum^ tt 0ct)t bec @d^lunb, 
bte @tra(fe hn ^peife 

in ben WtaQtn, 2 
unb neben tt^m 
hH jur Sunge tie 

Ae^le 6 
|um Xttem^oteni 

ttom ^aqen im 3(f# 

ter 
ift tet SOloHbarw, 3 
ben nntati) aud^ufutr^ 
ren$ 
Dort becSe6eriur IBIafe 

bie ^atnto^te, 4 
ben «^acn |u la|fen« 

^ebeine {!nb: 

am jCopfe bie <&trnf(ia$ 
, W 6 
bte imeen J(tefec ? 

(jtinnlaben) 
mtt |»eC unb bceif 10 

f 

Sabnen; 8 

weitecbecM^getatd^Q 
bie &Mt bel Seibel, Ddle odi^ 
gest gjcen, '' 
cesta pokrmu 

a napoge 
do zalMJea, £ 
a wedle nkho 
^ p^icym 
hrtdn (chrtJn) 6 
pro d^cJtdnj^ 

odMkdkalcHtt 

gest fconeSnjk 3 
k legna wywrho* 
tvdnj; 
odgater kmechfH 

motow^ fruhice 4 
kmode wypaustenj^ beliebenb 
inTKecttnbbcfff$9 

®elen!en^ 

hmit bec eeib 
ft^ bieaeii I9ane| 

bio mtbben, 10 ^ 
becen 

oiec unb imetiaid Itnb. 
S^< Sfttflbtatt, 11 KostigsauT 

na hlawf lehka 6 

(/e&, leben)f 
dw^ sdn^ (sdhky, 

delJsti)! 
3 tfidceti dwema 

zuby;S 

petom hfhetnice - 
ipdief), 9 
slaup tela ' 

sloien^ ^ 

ze tfidceti ttyr 

klauhu (qhratkii)p 

ahy tHo ^ 

ohyffatise mohloi 

Mehra^ 10 
gichzio 

ttyry a dwadcet* ♦ 
Prsnj kost^ %i Digitized byGoogle — 107 — ]>ale9 od nst 
}est gardlo, 
droga pokarura 

i napofn 
do zol^dka, 2 
i -wedlug t6j 
do' pluc krtau S 

do decJm; 

od Sotiidka do^ po- 
sladkii 
fest klszka k^tna, 5 
dJa odchodn lajna; 

od watrobj do p^- 
cherza 
Syla mpynna 4 
do wjpnszczania 

xuoczu« 
Kosci 8^ : 

'Vrgiowie czaftzka>6 

dwie szcz^ki 7 

z trzydzie$ta 

dTrama 
z^baini;8 , 
pot^m kosd pftcie<» 
rzowa^ 9 
alnp ciaia ziozonj 

z trzydziestn czte- 
rech 
pacierz j ; 

abj cialo 

wy kr^caid siq mosto i 

Sebra, tO 
ktdrjch Jest 
iwadziei^ia czterj* 
' Kos<5 pi^rsiowa^ll Outre cela : an bout de la 
boiiche est le gosier, 
qui fait passer la nourritu- 
re, les m6ts, 
etle breuvaj^e (la boisson), 
€t qui l^envoie k l^estomac, 2 
et tont joi^iiant 
est le sitfletdu gosier 5 

poiir la respiratioa du pon- 
mon) 
entre restomac et l*anus ou 
l'orifice dvL fondement 
il j a le gros bojau ciilier, 3 
qui j^ie dehors les excr^- 

mens (les mati^res f(ScaIes) \ 
du foie ^ ia ressie 
iHir^tfre, 4 

pour la d6c^arger en pf«- 

sant. 

Veuons maintenant aux 

os: 

k la- Ute on yoitle crine^ 6 

les deux machoires 7 

arec trente den^i 

t 
dents i 8 

en outrc, l*^chine (^piue 
dn dos) 9 

qui est coinme le pilier 
(soutieu) de ce batiment 
du Gorps; 
elle est composio 
de treute quatre 

vertebres (spondiles cond- 

afin que le corps 
se pnisse fi^chir (courbqr, 
plier) 5 
les cotes, 10 
au uombre de 
Tingt quatre» 
Le brechet ou sternum, 
11 08, oris*, n* 
sum, esse* 
^ula, 1* f» 
via, 1. f* 
cibus, 2. ra» 
potus, 4* m* 
Tentric«lna,2« 
m»' 
hic, haec,hoc. 
puImo,onis,nu 
g^uttnr, 3. a« 
respiratio,3*f* . 
linus, 2» nu 
sum, esse. * 
coliim, 2* ii4 
exceruo, 3. 
stercns,oris,n* 
hepar, atis,n* 
Tes^ica, 1* f*' 
ureter, tris,iiw 
iirina, 1. f. 
reddo, 3» 
08, ossis, n» 
sum*, esse* 
caput, itis, n* 
calvaria, t. f* 
duo,duae,duo« 
maxilla, 1* U 

dens, ntis,m* 
spina, 1. f» 
dorsum, 2* n* 

coliimnaj 1« f» 

cQrpus,oris,n* 
constaus,ntis* , 

Tcrtebra, U U 
sui, sibi, se» 
fiectOy 3* 
queo, qiiire* 
costa, 1* .f«. 
qui, quae, 

quod* Digitized st^rnnm, 2. n. 

byGoogle duae sc^pulae, 12 

os sessibali, 13 
lacerti 15 (ulnae), 

tibiae, 14 
anterior IS 
et posterior 
fibula* 17 

Ossa manus 1,8 
sunttrig^ata quatuor, 

pedis 19 trigiutan 

In ossibus 
estmedUUa* --- 108 ~ 

Ut, 12 

t^ai ^uftbtin, 13 
bte 3Crmf(i^ienen 15 

bic ©(6€n!elbetne; l4 
bad oorbere 16 
unb liintete ' 
@(ftienbein. 17 
^nc(i^enanbet^anb(8 
giebt e$ ^ier unb brn« 

fid> 
am Supe bretpia* 19 

3n ben JCno^en 
i(l bad S)2ace. dive lopatkyy 12 

^05f kytelnj^ 13 
kostloketnjy Is 

A:os/ siehnjf 14 
pNdnj 16 
a zadnj 
holeh (hndt)^ 17 

iCos^/ u? rttc^ 18 
gestitridceti ttyryy 

w noze 19 th'dceti* 

Wkostech 
gest Ij^k (tukf mO' 
rek^ .^i>). 
. Externi sensus 

sunt quinque; 
'visus, auditus» 
olfactus, ^ustatus 
et tactust 

Oculus yidet 1 

colores et secernit» 

quid album vel ni-^ 

grum (atrum), 

Tiride vel caenile- 

nm, Keiiflere €Jinne 

iinbfCnf: 

ba« ®tfi6^t, bo« ^r^br, 
ber ®exu69, ber ®es 
f(bmadunb ba6®efUbl* 

iDa6 TiHt 1 
fiebet bi> garben 
unb unterT(fceibet| 
mad mrif ober fdbwaq, 
griin obet Mau, ^ Zewn ^fnjchsmy^ 
slhw 
gest pH : 
zrakj sluchy tich 
{puch)f chui a cyt. 

Oko undj 1 ^ 
harwy a rozeznawd 
CQ bjleho nehd derni- 

zeleniho nehmodre-^ 
ho, Digitized byGoogle — 109 — ilwie Iropatki, 12 

biodrowa kosd, 1.) 
barki i lokcie, 15 

.mrj 11 n6g^, 14 
przeclnia 16 
i poslednfa 
^leii, 17 

Kosci w r^ce 18 
jeat trzjdzieici czte- 

W nodze trzjdzieici. 
19 
W kosciach 

jewt szpik. lea deaxyaleroQa daaepau- 
lea^ 12 
ie croupion, 13 
le haut des brag^ lea mns- 
cles, I5 
le haut des jamheaj 14 
l'oji 17 
de deyant 16 
et de derri^re les jamhes* 

Chaqne main a 
trente qaatre oaseletss 18 

le pied I9&*eiia qnetrentei 

An milien des os, ^ 
d 7 a de la mo^lle* seapiila, 1* f» 
8es8ibuliim,2. 

laicertaf, ^^ m. 
tibia, 1. f. 
anterior, oHs* 
po8terior,ori8 
dbnia, 1. f. 
os, ossia, n^ 
manus, 4« f» 
snin, esse* 

pes^ edify m« teiednlla, 1« £ S e n s u 8 iej3^ t e r ii i tt ihietti u 

5(.|uf^re jttnb Jnhire ©intfe. 

Smysloyy^ ze^nitfnj a wniti^.nj. 

Zmysiy zewngtrzne i wewnftrze. 

Les Sen^^extliieuis et. inteii eurs. « Zewn^xiiycb 

zmyatd^w^ 

JestlJ^^^t . 
wzrok, 8liich,wach, 
smak i ozacie« 

Okort 

widzf larby 

i ro^r6ikiia, co biaie 

a co czanie, 

^-ta <iel<qfnir a ^o.hie,- 

< ; kitue, . Xea se&a.ext^rieuis ! 

"861x1 aiiaibmbfe de einq: 
la.Tue, l'OuVe, 1'odorat, le 
<goA|i6t le^taclotttoucher. 

.Lt<Neii4 . • -'l- ■■ ;•! : 

Toit^ connalt les couleurs, 

discema (dlstiitgue^le blaiUB 

dn Aoiry 

le yert da hle^. :. etzfernu8^a,um 
seniiii8|-4^ mu 
irisnSj 4« ^m* 
auditus, /i*m» 
olfaotni!»4«lll. 
gustatus, 4*m« 
tactus, 4. •m.t 
se&ertio, 3^ ; 
«lhus,^rnm*. 
ni^er,^ra,uiiu 
iricidjs, e, ) 
eaenileas^ a. Digitized byGoogle ^^ ^ 110 - rabruBt ai^ lutenm 

Auris 2 
jaudit sooos, 
tam; natiirales 
(voces et Terba) 

gimm ai^tificiales 
(touc^s musicos)* 

NasQS 3 
olfacit odores 
et foetores». 
Ling^ua com pala^ 
to 
j;nstat saapores, 
guid duice aut ama- 
rum, 
acre vel acidiim, "' 
acerbum sive auste^ 
< rum. 

/ Maiuis 5 
diguoscit tjmgendo 

renim qnantitatem 
et qualitatem, 

calidttui ' et frig^idum, 

bumidnm et siccumy 
dnrum et molle, 
]aev6 et asperum; 

graye et leve. 

ISensus interni - 
«ttut tres^t : 

tBensus ' commn^ 
' * nis> 7 

Qt prima stamina 

omnis eog^itionis, 

ai>prehendit 

a sensibi^ extemis 

oblatas praesentes 
res^ jDfti;£)6r:2 

foiuo^l bie naturlt^en 
C@timmen.unb S&orte) 

ald au^ J)tf funHjUd^ien 
(bic2»uPtone)^ 

JDic 9lafc 3 /, 
rtecfiet ben SBo^Igcruc!^ 
otnb ®e|laoE«^ 

jDic Sunge 4 mit 
S ; bFm (Saumen 

mag fu^»obet titttx, 

■ f 

fd^atf obci fauerV 
\)txh ober un(t«bltd^ fcip, 

iDic ^knV 5 . 
ttnterfc^etbct buitc^ 
' ' ' ^' 2Cnrfi!)ten' 
ber ©inae .4Wafif. ^ 
urtb' »cf(taffcn^rft/ ' 

Sarmcd tirtb Stdltet, 

gcud&te« unb ScVotftnc*, 
«f)arte$ unb ^ei(j^ed| 
©lattcd bb maui^cg; 

^6)mtti unbSet(|tc<. 

$5et innercit iB^m 
ftnb btrt: 

j^t %timtint GtxOBf^nf 
: buirg/ 7 

al^ bcr cf ftc;9CafQit0 

Qttcft (SxUrmihl^, htg 

flrcifet 

bfc ^ Dan Sufcrcn @in; 

ncn 

bar^(6etcnctt ge^citx 

UHlrtt0eii2)tn0C| derweneho aneho ^ 
zluteho gestk 
Vcho 2 
slysj zwuJcyy 
gak prirozeni 
(Jdasy a slow^) . ,-t 

tak umeie . . , 
[hlaholy hudehfij)^ 

Nos 3 
(tichd) tise wHn^ 
a puchy^ 
Gazyk 4 * pone" 
bjm 
okusuge chuth , 
co sfadkeho neh hoK 
' keho^ 
perneho nebkysele^ 
hOy 
trpkeho tipfjkrefio* 

Ruka 6 
ro;ce^ndwi dot^kd-i 
nfm $e 
iwec{f: welikost 
a ghkoH, 

tepU a sfuieni, 

wihkS a snchSy^ 
twrdi a.mekke, ^ 
hlddke a drsnate, 

telke.alehke, 

SniyslQwe wnHfnj 
• ffsau dfi : " 
Smysl posp^nf, 7 

gakozto prwnj zd" 

, klad 

wselikeho pozndnji 

posjnid 

od smyslU zewnir, 

, ifhjch 

posk^taHe^f}t<mvLei' 

tvecyi Digitized byGoogle — 111 co czerwoue a co le rouge d^aveo le jaiine* 
zMe jentA 
TTcho 2 L'orcille 2 

nljBzj dz^qkl» enteiid les sons, 

les iiatnrels 

(aaToirj les roix et lespa-- 
roles}> 
aiissi bien qae*les artlficiels 
^es tons, les accords de mu- 
• siqae)« 
Lenez 3 
sent les honne» 
et les mauTaiseg odeors. 
Lalaujgfue 4aTeclepalais tak przyrodzone 
(g^iosjf i siowa) 

5ako i sztoc^ue 
iglosj muzj^czne). Nos^d 
vr^cha zapachy 
i smrodj* 
• J<2zjk 4 « podnie- 
bienie 
kosztuje (iBanakaje)) 
czj slodkleilnb 
l^orzkie, 
ostre' lob kTrafoie, 
cierplie czj przy 
kre. 
Bfka.S 
rozeznavra dotknie. 
" " ' nicm 

rz^czT miare 
ij^koi^d, 

ciepte 1 zimne^ 

wilgotne i snchey 
twarde i mi^kkie) 
gladkie i chropowa- 
te, 
ci^Siue i lekkie» 

2nijsf r -wewnq-» 
trzne »f[ trzj t 
ZinjlA pospolit^> 7 

piirwszy pocz^tek 
Wszjstk]e|g;o nasze- 
go ppj^cia/ polmuje 

4>dzin^i6w «ewn^. 

trznych 

W/i^taWionLe rzeczy 

'*■ * ^t6b^cne« goikte les BaTeors: ce qui est donx eu amer, 
ai^ ou piquant^ 
apre ou ag^a^aut» 

La main 5 
nous dit Sl -pea-pr60 

la qnantit^^ 

et la quallt^ des choses en 
ies touchant) 
comme anssi ce qui est 

chaiid ou froid, 
hnmlde ON sec, 
dur et mol .(moju, tendre), 
lisse (donx A liiavier) ou 
. rude, 
enfin, ce qni est pesant ou 
%er» 
! Iljatrois eens int6ri> 
enrs^ 
Xe sens cdmmutt 7 

eon^oit, comme lecommen- 
, cement, 
de toute notre cpnuaissauce, 

la ressemblance (Md^e) des 
objefs }>ri&sens 
q^e les ftens exi^rieurs ont 
• e6uif)riS| 

Digitized ruber, bra, 

briim* 
luteus, a, nm* 
audio, 4* 
Ronus, 2, m^ 
naturalis,'e, 
Tox, ocis, f; 
Terbum, 2. n* 
artificialis, e» 
tonus, 2, m, 
musicus,a,nni. 
iiasns, 2. m. 
•olfacio, S» 
odor, oris, m; 
fbetor,oris,m. 
ling^ua, i. f. 
palatum,'2.n» 
gusto, 1. 
sapor, orls» m. 
dnlCis, e. 
amarus,a, «m. 
aeer, cris, cre* 
acidus, a, um» 
acerbiis,a,um. 
aiisterus,a^um 
manus,, 4« f. 
djgnosco, 3. 
taugo, 3. 
quantitas^btis. 
qualitasjjitis^f. 
calidus,;a ]^« 
frig;tdii8,a,ui)i. 
humidus,a,am 
siccns, a» uin» 
moliis, e» 
ItteTls, e. 
asper, a^ um« 
grayis, e* ^ 
leTis, e. 
intemus,a,um 
Ires,' tria,/34 
commimis, e«, 
stamen,in{s,n« 
cognitio, oiiis. 
dpprehendo,3. 
oi>Iaius, a,um. 
i^raeseni^ntis'. 

byGoogle 112 •— Pfac^tasi^ 6 
.(imaginatio^vis iina- 
giiiaudi) 
sistit reromi 
perc^ptaram . 
imao;ines> yaria cont 
nectit, somniat> 
inulta fingit ; 

Memoria 8> . 
faaud panmi ex ce- 
rebri constitutione 
dependens, sin^pla 
l^dcondit et dcfprq 
mHi qnaedam de- 
per^it) et haec est 

Somnas est re.qui^ 
es nensuum» frafte 

ma^et 1tc6 t)on hen em« 
pfunbencn <Sa*eit Zbi 
bilbunaen, mfnfipfet 
mand&ertetjDfrige, trdfu: 
met, erftnnet SBteteds 

)Dae ^eb&Mnih 8 
n)et(be8 eintgermafen 
oon b^ a3ef(i^offenJeit 
be«' ®ebirn« ab^angt^ 
bemabret ba$ einielne 
atifunb langt eS mieber 
bereoc^rman^ed. rkir« 
tteret baffetbe; unbba* 
ift bte JBereeiten^eit» 
; . ©er -^cblaf. ' 
i|i eine 8taf[e bec 0{d# 
, . , ne. Ohraznost {moC 
,Qhm€nd) 6 

Hinj soh^ z wH^ ' 
pogatj^ck ohrax^yy 
rozlidne sp(^ug€^ 
mjwd sny^ mnoho 
wymjfSlj; 

■ Pam^} s 
nemdlo naspoHda^ 
nj moiku zdleiegjc 
Tcatdau wec scho' wiwa -y wyddwd; 
?re zapomjnd; nektere a^ujju rnj nu ^ 
a to giest zapome^ 
nutj^ Sen (^pdfielty 
gtstodpoidiwdnp 
I smysl&w* 
:\, Anima, . ^ 

h} CUJIMS Cttin. COfpO*; 

re conjunctione vita^ 
lium^na consistiti 
I^Baigu^u spifitu» a[ jfeie ©eele, in beten 
^«reit^i9jiifi^ ,tnit be^^ 
i^o.i||}er pa^ menfc^ttd^e 

,^lf em 9on C^ott tu tiiisey iv gigjmtto 
s.t^fex^ ^pc^efM zsir, 
Wjqt liqsky zaletjy 
cp .dufh^ . (fd. ^pfuf 
styi^oi^^rfyy rozumny Digitized byGoogle — 113 -^ ^yryohraznia) § 

co^jrni.sobie 
wyobrazenia z 
pojijtych rzeczy, 
ziacza je, marz^ (roi 
sal»ie) i txyotzy x6 
zne *wi<lokL 
. Paiiu<{<^9 8 
ktora po cz^sci od 
skiadii mdz^ii zale- 
zy, zaobewuje 
wszyatkie rzeczy, i 
dobywa fe znowu) 
niektore zapoiiima^ 
co iny zapoinnie- 
niem zowiemy. 

Sen 
jest odpoczywanie 
zmyslow. LafaHtaisie 6(riiiia^na- 
tion}, 

nonf pr^sente les images 
des choses gne nous avons 
apl^er^ues, elJe les combine ; 
elle souge et feuit$ La m^moire, 8 
qui d^pend beaucoup de la 
disposition du cerveai^, con- 
serre tontes les choses, et 
les prodnit quand il le faut \ 
il est bien vrai qu'elle enj 
perd plnsieurs j c'est ce que 
nous appelons oiibli» 

Le sommeil 
est le repos des sehs etdes 
membres fatig;u6s« phantasia, l.f. 
imaginatio, o- 
nis, f. 
yis, 8. f. 
ima^nor, l^ 
sisto, 3. 
perceptiis, a, 
uin. 
ima^o, inis, f, 
Tarius, a, um» 
counecto, 3. 
somnio, 1. 
fing;o, 3. 
constitut]o,3f. 
dependens,ti8. 
singuli, ae, a» 
recoudo, 3. 
depromo, 3. 
deperdo, 3. 
oblivio,onis,f* 
somnus, 2. m. 
requies,'5. f. XLH. Anima hominis. S)ie @ee(e beS Sllenfc^en. Duie liiskk. Dasza ludzkat L^Ame humaine. Dnszay f L*ame dont Pnnion avec 

od ki^tej z^czenia le corps compose la vie de 
•iq z cialem z^cjei phomme, <5tant un esprit 
ludzkie zalezy, |ako 1 raisonnable et immortel, 
diclk od Boga stwo- 1 ctii de Die^i, ne sauraitetre 
* H aniina, 1. f> 
conjimctio, 3f. 
humanus,a,um 
.consisto, 3. 
spiritus,4. m* Digitized byGoogle — 114 Deo creatits, ratio- 
nalis et iminortalis, 
nulla sub imagine 
ocnlis exhiberi po- 
test 

Eins praecipnae 
operationes autem 
aliqna ex parte pos- 
snnt in memoriae 
subsidium delineari. 

Est antem ea exor* 
nata duabus faculta- 
tibiis, intellectu nem^ 
pe et Toluntate. Hle est Tis res et 
vetitates co^oscen* 
di ; qua iu re per 
gradas progreditur. CoUigit primnm 
nudas rernm notio- 
nes (ideas) ope sen- 
flnum, quasmemoria 
diligenter servat, et 
imaginatio cum re> 
miniscentia subinde 
renorat. 

Idearnm composi- 
tione oriuntnr fudi- 
cia et propositiones, 
m qnibus formandis 
ingehium et fndici- 
um maxime operan- 
tar. 

Solet qnoqne in- 
tellectus ex nno ju- 
flicio alterum dedu- 
eere^ quod , ratioci- [(laffettec, tfetnffnftigtr 
unb un{ierf)li4)et ®ti% 
unter f einem ^ilbe t)or 
bte 2(Uden QcftiHtmxi 
ben* 

S^te votne^mllen 
^{tfun^en obet fdn^ 
nen eint^ermaJTen bem 
©cba^tnfiTe jtt ^atfe 
abaefcSflbett wetben. 

©fe fft a6et mit 
jweiittSften au«ge1tat* 
Ut, nSmti* mit SSct? 
ftanb unb S&iHen* ©et syetftanbiftboft 
DJermBgen, ©inge unb 
«Bat)rt)eiten p' et!entf 
neni n)Ortnnen et ftife: 
fenweife t)erfajrt. 

(St fommelt etfHift 
einfodi^e Segrtffe t)on 
jDingen m;tteltt bcr 
©inne, wtl^e boSOJe* 
ha^tni^ fiti^i^r>?ma^f 
ret unb bie @inbi(* * 
bung«ftaft hcbjl bet 
^tinnetuqg n>iebet et» 
nettettw . 

iDut* Bufammenfe? 
(un^ bet !B«grtffe ent* 
jlefjen UttfietleunbSai 
fte/ bei wetd^en fttft^er 
^i^ unb bie ^euttl^ei; 
(unc(d!taft befonbet^ 
gef^Sftia et»eifen* a nesmtteln^f pod 
^dnf^i podobenT 
stwjm zraku (otjni) 
ukdzati Se neikiJ^ 
(nedd), ^ .')'.rr 

' , ■■••' • ;• ■=." ' i. 

Gegj neyhlawn^g^ 
ij p&sohenj ale po^'^ 
nPkud mohau sepa^^i 
meti\ na jpomoc 

Gesti pak ona o- 
zdohena dwema mo*' 
CTiosifna^ totii u- 
mefn a wolj» . Onenmd mocw^- 
cyaprdivdypozni-^' 
WtttiyWMereitow^ ' 
cypo stupnjch {fcro-^ 
kem) pokraduge. ** 

Shjrd nap¥edpau' 
hd ponetj o wecech 
za pomoc^ smy- 
sltWi kterezto pa- 
mei hedliwe cho- 
wd a ohrathost $ 
upamatowdnjm da- 
sem obnowuge* Z ponetj spoge' 
nfch powstdwagj 
{isudky a sady, k 
gichito utwoi^enj 
Wtip a saudnost 
(saudnd moc) zwld* 
st^ p&sohj* (St pfTe^et a6etau^ Vm taki z ge^ 
einen @a$ au8 bem ons dnoho {isudku drw 
bern ' betiuietten, xotU hf wywodj, cot ro^ 
4e8 Setnunftfdiiuf \zur^owdnj neh roz-^ Digitized byGoogle ttonjf Tovwaany 
nieimiertebi/ » pod 
SadB^m podobieji-» 
•twem ifridzian^ 
hj6 nie mole. 

Jef nafcelni^jftze 
dziatania po cze^sci 
tjlko wpoinoc pat 
mi<^oi wyraione hy6 
mogq. • . 

Ona jest bowiem 
dwoma odzialami 
(darami) obdarzo|ia, 
>ako to: roznmom i 
woia. 

r Boznm ma moc do 
Wyrozomienia rze- 
czy i prawdy, W kt6- 
rjcli rozpoznaniu 
Mopniami posft<2pu)e*| 

Za pomoc^ zmy- 
Mdw.zbiera on na^ 
prz6d aame pojecia, 
kt6re pamiq^ pilnie 
zachowuje, a fanta* 
3^JA « przjpomina'- 
niem znown je io- 
bie odnawia* — 115 ^. 

repr6seBt6e sous ancone 
image« ' ^ Ses principaies opAra- 
tions penvent cependai^t 
etre en qnelque mani^re 
expliqu6es, poux aider^i 
la m^moire» ^ 

II j a demc facult^s dont 
Tameest om6e, sayoir, l*en- 
tefidement «t> If ▼olont& . Z zgromadzonjch 
poj^£ pochodza roz- 
si(dki i wnioski, ^o 
kt6rjoh uformowa- 
aia dowcip i rpzs^- 
dek najbardzi6j slq 
przjkladaj^. 

Fof^cie zwjkio 
takze fedno ^Ozitfio- 
wanie z drugiego 
wjdobjwa^» Go si^ L'entendemeni est nne 
facult6 de connaitre leu cho^ 
ses et les T6rit6s ; facult6 
qui se fortijQe daus Tame 
palr 4egr6s« 

Premierement Tentende- 
inent r6unit, par le mojen 
des sens, les simples id6es 
des choses,que la m6moire 
conserre soigneusement et 
que Hmagination, aid6e de 
la r6mfuiscence, reproduit 
successivement. . C^est de la combinaison 
des id6es qne naissent les 
fugementV et les proposi- 
tions) et c*est principale- 
ment Pesprit et le fuge- 
ment qui s'occupent 4 les 
fomi^* 

C^est anssi & Tentende- 

ment quUl appartient de ti- 

rer uu fugement de Pautre 

etc^e&t ce que Ton nomme 

H2 creatn8,a, mn« 
rationalis, e. 
immortalisy e/ 
nuUns, a,um« 
imago, inis, U 
ociihiSy 2. m» 
exiiibeoy 2« 
praecipuus, a, 

nm» 
q)eratio,onis. 
mempria, 1, f. 
subsidium,2n« 
delineo, 1, 
exomatus, 9l, 

um* 
facu]tas,atis,t 
in|eilectus,4m 
Tolnntas,atis« 
vis, 3. f. 
res, 6» U 
Tcritas, 3. t* 
cognosco, 3*. 
gradns, 4. m« 
progredior, 3« 
coUigo, 8. 
nudiis, a>nro. 
notio, onisj f» 
idea, 1« f» 
ops, opis, f^ 
sensns, 4* m« 
serTo^ 1» 
imaginatJo,3f« 
reminiscentia, 
1. f* 
ronoTo^ 1, 
compositio,3f. 
orior, 4« 
fudici^m, 2« ii# 
prt)positio,3.f« 
formo, !• 
ingenium, 2*n. 
operor, 1» 
soleo, 2. 
aiter^ a«, ^^» 
dediico, 3. 
rat]ocinatio,3. Digitized byGoogle — 116 — natio seu sylft)gis- 
mns voiiatnr, nec non 
noyas invenirc veri- 
tates, asserta e% im 
motis principiis de- 
monstrare , et ope 
mecKtationis verita- 
tes ex primis deri- 
vare foutibns » nbi 
nsus rationis sese 
maxime exserit Volnntas, tastqnam 
altera mentiji facal- 
tas, versatur pro ex- 
ercitio humanae li- 
bertatis in discer- 
nendo foqno et ma- 
lo; illud appetit et 
amat, hoc fugit et 
aversatur. In qnantnm actio- 
nes snas praescrip- 
to leg^ii diviuarum 
accommodat, in tan- 
tum stttdet verae vir- 
tuti. Ubisensns etima^ 
^nandi vis ^iidpiam 
^ yehementer vei desi- 
9^derant vel respnunt^ 
hinc oriuutur affec^ 
tns, ut 9pes et timor 
in cupidine et aver- 
satione. Hinc est 
etiam 
amor tni^t, neue SSa^ts 
^citen ju eriinbftt/ bfl« 
Sebauptcte aud unn>t< 
berfpredjl^en Oriinben 
ju erweifen, unbburci^ 
bae Silad^bcnfen bie 
98abr^citen auS t^ren 
erften Cluetten ^eriu^ 
tetten, worinnen bcc^es 
bran(^berSernunft fld^ 
am meiften ^lufert* ^n mit, M bfe 
in>eite •&auptfraft 
bet 0eele, t^efdbafttget 
lid^, na4 bcm ®ibfau(j^ 
bct' menf4ti(ieh grei# 
\itit, mtt ber SBSa^t be« 
<Suten unb 0ofen; \es 
nei ttebt unb oectaHgt 
et, btefee flie^iet unb 
ftalTet et* 

@o fetne et alt fefn 
Zf^vin unb ^affen no^ 
bet SBorfd)tift bet fldtt^ 
tttben (Scbotc eintt(|)tet/ 
fo fetne befleittget et 
ft4 ^et ma^ten Su^ 
genb. 

ISSenn Me 6tnne 
unb ^tnbttbnng^ftaft 
etmol ^eftfg vetlangen 
obet t>ertt>erfen^ fo ent» 
fprtn^en ba^et bie 7Cf« 
fecten, alft ^offnan^ 
unb 8tu(!^t tn bet Se« 
gietbe unb im V^fi^eu. 2)a^er 
ift au^ 
titU sudek slowey gakot 
y noive nachdzj^ ' 
prawdyj ttvrzeriau 
wec z nezwratnykh 
zdsad dokazuge^ d 
pomocy pHmyslO" 
wdnj prawdy z pr* 
wnjckpramenti wy» 
wozugejkdezto uzj~ 
wdnj rozumu ney'^ 
wjce se gewj^ WMe, gakolto 
druhd mocnost du^» 
lie, zandSj se {zab^^^ 
wd se) dle uzjwanj 
Wotnosti lidske ro-* 
zezndwdnjm dohre-^ 
ho a zleho; onoho 
sob^ zddd y miluge 
tOj tohoto se chrdnj 
a oSkliwj to sohe. 

Pokudskutky sive 
po pfedpisu pfikd^ 
zdnj botjch zpra^ > 
wuge, iak dalece 
slaulj prawe ctna^ Kdy smyslowi a 
moc ohraznd po /i^- 
dem {isylfie hudtau» 
zj bua nHo zamj^ 
td, powstdwdgj tU" 
dy wdSn^f gako na-- 
d^ge a strach pH 
zdadnj a oSkliwenj 
sobe, 

Tudy gest 
take 
Idska Digitized byGoogle — . 117 — S jlogizinein nazy-*' 
wa, oraz*noMre wy- 
aajdywa^ prawdy, 
potwierdzone rze- 
czj z niewzniszo- 
Hjch poczatkdw 
Wskaz.YWad i przcz 
rozmyslania prawdj 
z najpi^rwszych ^ 
wyprowadzad £rz6- 
det» W kt^rjch sie 
nzjwanie roz82|dku 
najbardzi^j pokazu- 
Je. 

Wola, jako drugi 
prz jmiot duszj, tru- 
dni si^ na^jwaniem 
ludzkiej wolnosci 
W rozeznawauiu do- 
brego i ziego ; tam- 
tego zada i lubi, te- 
go aiq zai chroni i 
wjstrzega. 

Im bardzl^) ucz jn- 
ki swoje do' przepi- 
8u praw boskich 
stosuje, t6msiqwi<5- 
cejstara o prawdzir 
W^ cuot^. Gdj zmjsljiwj. 
obrazenie czego usii- 
nie (z natarczjwo- 
scifj) zfjdaja hib od- 
rzucaf^, powstaji} 
stad namiejetnosci, 
jako to nadzieja i 
bojazii w pragnieniu 
i w obrzjdzeuiu» 

Stad ^ 
pochpdzi m raisonnement 4>h s jllo- 
gisme, d'ittyenter de nou- 
Telles v^it^s ; de prouver 
par des principes indnbita- 
bles ce gnenousayah^ons) 
et de d^river par la m^di- 
tation le& y^rit^s de lenr 
source ; et c^est en cela sur- 
tout gne se montre Tusage 
de la raifton. La TOloiit^, gni est la se- 
conde factilt^ de Pame fai- 
sant usage de Id libert^ de 
Phomme, sV^ccupe a djstin- 
guer ]e bien et le mal ; elle 
soiihaite et aime le bien et 
el)e fuit et d^teste le mal. En.tant qu^elle r^gle scs 
actions sur ce que les lois 
divines nons pr^scnvent, 
elle s^appliqne ^ la prati- 
que de la vertu* Qnand lessens.et lafor- 
ce de Pimagination d^sirent 
ou abhorrent fortement une 
chose, Cest de lu que nais- 
sent les passions suivau- 
tes, Pesperance et la'craij^ 
te dans le souhait et dans 
l'aversion. DeU, 
anssi vient 
ramoiir 8jlIogismus,i. 
voco, 1. 
novus, a, um* 
invenio, 4» 
adsertum,2.n*' 
principinin, i* 
demonstro, 1* 
meditatio, 3.f. 
primus, a, um. 
derivo, 1. 
fons, ntis, m* 
usos, 4, m. 
ratio, 3. f» 
exsero, 3. 
mens, ntis, f* 
versor, 1. 
exercilinm, i, 
humanus, a, 

um» 
libertas, 3. f» 
discernendus, 
a^ um* 
bonns, a, lun* 
malus, a, um* 
appetOy 3. 
amo, 1. 
aversor, !♦ 
qnantus,a,um. 
actio, 5« f» 
snns, a, um* 
praescriptum, 
2. n* 
lex, egis, L « 
divinns, a,um« 
accomodo, 1» 
tantus, a, um« 
stndeo, 2. 
verns, a, um» 
virtiis, ntis, f* 
desidero, 1« 
respno, 3* 
affectus, 4« ™* 
timor, 3, in. 
cnpido, inis, f. 
aversatio,3»f, 
amor, 3. uu Digitized byGoogle — 118 — et ^andiiim 
i^&uidoae; 

sed ira 
ac dolor 
in paisionet 

Vera qog^tio 

rei 

est scientiay 

falsa error, 

opinio et aiupicio. unb Stetibe 
beim Oeiiafe} 

aUv 3orn 
nnb ^^mer) 
bei bem Seiben* 

fbit mi)ti C^r9ennt# 
nif 
eineg 2>tn^e« Uift 
aBiffenfd)aft(5teimtnfS), 
bfe fatf^e $e{f t 3rr# 

SB«(|tt nnb S3erba4t. a radost 
wpozjwdnj; 

ale hnew , 
a. bolest 
w utrpenU 

Prawe pozndnj - 

w^cy 

gest wedomosff 

neprawe blud, 

domnenj a pode^ 
tfenj^ 
Moustrosi 

et defdrmes sunf 

corpore 
abeanteii 

a comniuni forma $ 
nt suut: 
iinmauis gig^as, i 

aantts (pumilio)^ 2 

bicorporj 3 fWifgeburten 

anb ung^lfattete ^eute 
f!nb; 
We btnjt«ttl(J6 fjres 
SeibeS »on ber gemef* 

Rfn ©eftait 

abn)et(ben ; 

old ba finb: 

ber un^eiieure tftit\^^ 1 

bfrfejrfteinegwerfl/ 2 

ber ^koetfeibfde, 3 Potwornj 

aohyzdnjlide gsau 

tHem odstupugjcj^ . 

(liHjcj^ se) 

odobecne zpttsoby^ 

gaJco gsai$ : 
ndramnj^ obr (weli- 
l^dn), 1 
trpasljk {pjdimu- 

dwauielecy 3 Digitized byGoogle — 119 — i Bcieclia 

zas gniew 

i zal 

W deif»ie!iiuzi:ego» 

Prawdziwe po^ 
* %nanie 
rzeczy 

-fejst mnief^tnosd, 
falszywe zowie «i^ 
bl^dem^ 
nmiemaniem i po- 
. dejr2ea>em. et la joie 
dans la jomBaance dn bien 
4a*on d^sire $ 
]a eol^re 
et la donlenr 

lors qu^oli doit endurer le 
mal que ronabhorre. 
La Traie connaisaance . 

des catisea d^ime cbose 
8'appelle science, 
l^ ^faiisse connaissance 
s*appeUe erreifr, 
illusion ,et soup^on. gaudium,2*ll» 
fruitio, 3* L 
ira, 1. f. 
dolor, 3. m. 
passio, 3. f« 
verus, a, unu 
cognitio, 9* f. 
res, 6» f. 
sum, esse* 
scientia, l*f* 
falsns, a, um» 
error, 3. m# 
opinio, 3«f« 
suspicio> 3. f. Defoxmes et Monstrosi* 

U n 9 e fl a 1 1 e u n b S9t i f g e b u t t e m^ 

§ e r e d n j 1 i d ^ a p o t w o r n ]♦ 

Niearodziwiid:fciwolagi« 

LesHommes difformes et monstrueax. Dziwol^gi (po- 


On appelli» mal^-faits 


monstrosns. 


• czwary) 
a, nm« 


i nieurodziwi sa ci, 


et difformes (laids) ceux 


defbrnusy c, 
fiim, esse» 


kt6rzj oialem 


qui n'ont point 


corpus,oris,n* 


odste^pojfi 


le cbrps fait comme les au- 


abiens,ennds» 


odpospolitego ksztat- 


tres, 
tuj 


mais d^une taille ^trange ; 


commanis, e. 


lako to : 


comme soiit: 


giga8,antis,m. 


stspgi olbrz7m> 1 


reffroyable giant, 1 


nanns, 2«. m« 


malenki karzet, 2 


le ridicnle nain> 2 


pumilio, onisj 
bicorpor, is. 


dWo|stegpo ciaia» 3 


l'bomme quladeuxcorps^d Digitized byGoogle — 120 ^ 'biceps 4 ' 
et his siiuilia mon- 
stra, 
His 
acceusetitnr: 
capito, 5 
naso, 6 
labeo, 7 
biicco, 8 
strabo, 9 

obstipas, 10 
struinosus> It 

gibbosus, 12 

loripes, 15 
cilo 12, 
cuuii 
calvastro. 14 Haec Tocabala 

nm 
apponimuA 
aliis per ilki illaden- 
di, 
sed reriim cogniiio- 
uis gratia. unb bergletd^en SRif^ 
gefiaUcm 
3t} bCefen 
werbcn ^ti&f^itt 
ber ®roftopf, 5 
bic ©rofnofe, 6 
ba§ 9Burflmau(, 7 
ber ?)aufbfi*i0e, 8 . 
bec ©d^teUnbe, 9 

bet Jtrumm^ald, 10 
bet ^ropftae, 11 

bet •&d(fer(ge/ 12 

bcc ©onfup, 13 

ber ©ptftfopf 15 

nebft 

bem ^a^^jfopfe* l4 ^irfe^enbiefe 
fQctit ni^t ^er, ' 
um dnbre bamit 
aaSiufpotten, fonbern 
um ber @a(6Cenntntf 
mitten^ dwauhlawec 4 ■ 
aiem poddfrd pa* 
twory. 
K t^m 
potjtagjse: 
hlawad {hlawat^\B 
nosdl (nosdd), 6 
pyskdd (pyskatf)y7 
huhatj^ {f)ucek)y 8. 
Mhdn {Silhaun, h7~ 
hawj^), 9 
kfiwokrkj^, 10 
wolaty {woldd), 11 

hrhdd (hrhat;^), 12 

kfiwonoh^^ 13 
chocholaui (spico" 
hldwek) 16 
s.tysfmt 14 

Tato slowa 
neprikldddnie ' 

gini^m tudy 
pro poswechy 
ale pro pozndnj 
wecj^* 
t> 


— 151 — 
d\raJglowy, 4 


demc tetes, 4 


biceps,cipitis. 


i tym podobae po- 


et plasiears monstres sem- 


hic, haec, hoc* 


czwary dziwolagi. 


blables. 


similiSy e* 


tk> tycb 


An rang de eeax-U 


monstrum,2a« 


przy^czaj^; 


on peut riduire : 


accenseo, 2» 


giowac«6w, 5 


les grosses t^tes, 5 


capito,onis,m. 


iiosal6w> 6 


les gros nez, 6 


iiaso, onis,m« 


wargatjch, 7 


les lippos, 7 ( 


Iabeo,eni8,nu 


g<^bal6w, 8 


les jovffius^ 8 


buqco, onis,nil 


zjxowatjcb, 9 


les loaohes (bigles), 9 


strabo,onis,m. 
obstipus,a,nm 


krzywoszyi6Wi 10 


les torticolis, iO 


strumosas, a» 


woiowatych 11 


les gottreux, 11 


um# 


> (^uczotowatjch), 
gibbosos, a, 


garbatjGh, 12 


les J)0ssas {qpi ont le dos 


niDu 
, voAt^;, 12 


loripes,6dis,m 


krzjwono^w, 13 


les boiteox» 13 


^ilo, onis, m. 


gl6w podiugowa- 


les tetes pointoesi 15 


ealyaster, tri. 


tych, 15 
2. m. 


ppticz do nich 


a|oatez-j 


biicyhaec, hoc* 


JJ«ego, 14 


les chaures. 14 


Yoeabalttmi 

2.n« 
appono, 8« 


Mj nie kiadziemj 


Noas ne mettons pas 


tjch siow, 


ces mots ici pour 


aliusy a, ud* 


ab/smj sie z kogo 


nous moquer des antres 


ille, a, ud» 


wysmiewali, lecz 


C*est seulement pour la 


illudo, 3. 


dla rozpoznania 


connaissance des choses. 


res, 6» f* 


rzecz j. 
cog^itio, 3* f* 
gratia, 1* f* XLIV* 

Hor t orum cu*ltura. 35ie*@5rf nerei. 

Za.h r a d n i c t w j« O g r dn i c t w o* 

Le Jardinage, (la culture des jardins, 
• Phorticulture.) Digitized byGoogle 152 — Hominem consi 
doraTimus $ 

|am pergamns 

ad Tictiim homixiis 

et ad mechanicas ar- 

tes, 

qaa» huc faciunt 

Frimus et antiqnis* 
simus 
victus erant 
terrae fru^es | 
liinc c^am 
primus labor 
Adami 
fuit horti cultura. 

Hortulaitus (oli- 
tor) 1 
in Tiridltfio 
fodit . 
bipa]iot2 ' 

aut ii^pne, $ . 

facttgne pulvinos 4 
ac plantaria, 5 
qujiras infert 

semina 
et plantas. 

Arhoratpr 6 
in pomario 
plantat arbores 7 
inserit.que 
surculos 8 
TiTiradicibus* d 

' Hortniii sepit 

Tcl cnra 
liominum 
muro 10 
aut macerie, It ^en 9)2enf4en . 
^ai>m xoit (etrat^tet) 

ie^t »0tfen »(r fott* 

fdcrttttt 

jttr SJaSrung bes SR<n* 

f^en 

unb }u ben ^anhwvHs 

^ ffinf^^fn, 

fo ^fetitt bfenen(6e^'d$ 

ren). 

SDfe etfte ttttb aUefle 

9(a^tund warctt 
btc (Srbfcu^te ; 
bab^t ciu(b 
bfe etfte TtvMi 

bec ®attenbatt getoe^ 
fem 
S)eT ®^ttnec 1 

fm'9)fTattS0atteti 

0r5bt 

mit bem ©tabfd&elt 

(©paten) 2 
obec mft bem itarft 

, (gJeutftaue), 3 
unb ma^tt f8etU 4 
unb 9)flan)beete ; 5 
itt bf efe laf ebt ec 

bett 0aamett unb bfe 
?)flanjen (©c^Hnge). 

it)n SSaumdattnec 6 
Im SBaumgatUn 
Vffanjet SBSttme 7 
unb impfct 
bie ?)ftopftc!rec 8 
ottf bie SBitbange. 9 

IDen (Satten um3*du# 
iiet 
enttt)cbec bec gfelf , 
IJec SJJenfdJcn » 

mit etncc SKauec 10 
obec Setmmanb/ 11 gsmt popaifiti ; ^ 

^y^J pokradjme 

k kniU)bytj geho^ 

a k femeMm, 

kterd sempatfj. 

Prwnj a neystar^ 

potrawau hfwali 
poiitkowi zemStj ; 
fudjt take 
prwnjprac^ 
^damowau hylo 
c^dHdwdnj zahra^ 

Zahradnjk i 

w zahradi 
ryge 
ryHem 2 
neho kopd 
motykaUf 3 -' 

y deld zdhony 4 
a hfady^ 6 
dokUr^ch ddwd 

semena ^ 
a sazenice* 

Stepaf (sadaf) S 
we stepnicy 
sdx^ stromy 7 
aStepuge 
riihy 8 
na pldnky. 9 

Zahradu ohrazuge 

hud^piHe lidskd 

zdf 10 
nehlepenic^y 11 Digitized byGoogle — 123 — Zastanowilismj 
sie juz nad ozto- 
'wiekiem^ 
przeto teraz przy<i> 
stapmj 
do zywnosci je^ 

i do sztok rzemie- 
• . i^ixilczycii, 
fctdre do tego Biuz{|. 

Nalpi^fwsz^ inaj- 
da^WH^jsza 
ziMmosci^ hyiy 
ziemsbie iirodza|e) 
st^d tez 

pi^rwsza robota 
Adama . 
^ bjla nprawa ogro- 
da« 
O^rodnik 1 

w og^odziQ 
ryje 
rjdlem 2 

albo kopie motyksj, 3 

' robi zagony 4 
i grrza,dki, 5 
na ktorji^li tieje 

Csadzi) 
nasienie 
i zasadki* 

Sadow/ 6 
vr sadzie 
«adzi drzewa 7 
i wszczepiai 
latorosle 8 
w pionki. 9 

Og^6d ogradza 

albo stQirannoid 

lodzka 
mnrem 10« 
idbolepiank^ 11 Apr^s ayolr consid^rS 
rbomme mSme$ 

il est tempfl maintenant de 
parler 
de sa noorritare, 

et ensnite des arts m^cani- 
qnes, 
qili .serrent & ce sujet. 

Les fhiits de la terro 

furent antrefois 

la nonrritnre da rhomme) 

Yoila pourquoi 

Adam' 

s^adonna d*abord 

tt la cultiire des fardins. 

Le jardinier 1 

fouit la terre 
dans la p^pini^e 
avec sa b^che 2 

ou bien aTec son hoyau, 3 

et y fait des carreaux 4 
et des couches k planterj 5 
les pars^me 

de toutes sortes de semen- 
ces, 
et y met les plantes. 

Le cuItiTdteur desarbres6 
plante les arbres 7 
daiis le yerger, 
il y ente 
des greffes 8 
aux jeunes arbres sauva-r 
ges» 9 

Le fardin doit Itre envi- 

ronu^ 

d'ime bonne mnraiHe 10 
ou biei^ d'utte muraine sS- 
che oude [mortier, U homo, 3. m» 
considero, 1» 
pergo, 3. 
Yiotus, 4« ni» 
mechanicns, 

a, uni« 
ars, rtis, f. 
facio, 3. 
primns,a,am» 
anti4inus,a,um 
terra, 1. f^ 
frux, gis, f* 
primus, a, mxu 
labor, 3« m. 
Adamus, 2«m« 
sum, esse. 
hortus, 2» JDU 
cultura, !• f^ 
bortnlanas, 2* 
ni. 

viridarium, 2» 
n# 

fodio, 3. 
ligo, onis, m* 
bipalium,2«n* 
fado, 3» 
pulyinus, 2.m* 
plantarium, 

2* n» 
qni,quae,quod 
iufero, ferre» 
semen,ini8»n. 
planta, 1. f. 
arborator,3m» 
pomarium,2.n* 
planto, 1* 
arbor, 3; f* 
insero, 3» 
8UTcuIns,2«m« 
riviradix, 

icis, f» 
hortns, 2«m* 

cura, !• f» 
bomo, inisjin. 
murus, [2* m« 
maceries, 5* f* Digitized byGoogle — 124 -^ aut yacerris, 12 
aiit planeis, 13 
aiit sepe, 14 
quae fiexa est 

je sndibns 
et yitilibus } 

rel Batara 

circnmdat 

dumLi 

et Tepribns* I5 

fiortns omator 

mnbulacris 16 
et.pergt^lis. 17 
. Rig^tnr 
foutanis 18 

€t harpagio* 19 obet mit &tadcten, 12 
ober 9^anUn, 13 
ober mtt etnem 3aun, 14 
bec ^erumgegogen 

wlrb 
Don Saunpfa^Ien 
ober fileifern; 

obec bie StaturtimiSu^ 
net i^n 
mit «^e(f en 
nnb 2)ornbfif4tn* 15 (St tolth geaietet 

mft ^pajiiergSngen 16 
ttttb @ommer(auben. 17 
(Sr mirb befeu^tet 
mft SBrunnen 18 nebo zerdhti, 12 
nehoparJcanem^ 13 
nfbo plotem, 14 
kterytto obhdnjse 

z fydek 
aprautj; 

buctfo pfjroda ob^ 
hrdkj 
kfowim 
a irnjm, 15 Zdhrada plHo" 

zdohuge se 
prochazkami 16 
a besj^dkami. 17 

Sivlatuge S€ 
studnicemi 18 unbmittelft ber ®ief« akropic^ konwj\ 19 t 

f annc. 19 1 
Arator 1 
jon^t bOTCS S 
aratro, 2 
el teneni 
laeTa 
«stiTam^ 4 iDer 2(ctet<mdnn t 
fpannet bie Oc^fm S 
tor ben VfiHt ^ 
unb inbem er 
mit ber liafen «^nb 
bie ypugffcer^, 4 Orcd 1 . 
zapfdha vroly 3 
dopluhu, 2 
a drhe 

lewau Crukaui 
kUdy 4 Digitized byGoogle albo Serclziami, 12 
albo parkanem, IS 
albo ptotem, 14 
kt6rj oplata sl^ 

z kot^DT 
1 chr6sta| 

albo przyrodzenie 
okcaza go 
krzewin2| 
i cieriuejEu 16 Przjosdobia sl^ 

.przechadzkami 16 
1 altankami. 17 

Skrapia SiQ 
wod^ sladxiemka 18 

za Ipomoca konewki. 

19 oa d^one palissade, 12 

on de plancl^es (d*aia}, 13 . 

d'one baie, l4 

enlac6e 

de pienx 

et d'autrea Terg^s sembla- 
bles ; 
oa bien il doit 6tre clos * 

de buissons (^pines) 
et de ronces» 15 
qai y -viennent d^elles-m^ 
mes. 
Oa l'embellit 

d'all6es 16 

et de cabinets de rerdare,l7 

Ou rarrose 

par ie mojen de fontaines, 

18 

et soayentayec nn arrosoir. 

19 vacerra» 1, £♦ 
planea> 1. f. 
sepes, 3. f« 
qni,qiiae,qiiod 
flexus, a^ um. 

sudes, 18, f, 
yitilia, inm^ n« 

natara, i« f« 
dumns, 2,m« 
repres, 3. c 

hortas, 2* nu 
orno, 1« ' 
ambulacrum, 

2* n* 
per^ula^ 1« f* 
ri^, 1. 
fontana, 1» f* 
harpag;ittn^ 

2»n» XLV* 

Agricultura^ JDet gelbbatt* 

O r b a. U jp r a w a t p 1 i« 

L'A giiculture» Oracz 1 
zaprzaga wolj 3 \ 
do pioga»^ 2 
i trzjmaji^e 
lew^ 
ro8ocby> 4 Le laboitrenr 1 
acconple (att6le) les boeufsS 
u U charrue, 2 
et en tenant fexm^ 
le manche 4 . 
de la main g^aache, arator^ 3«. nu 
jungo, 3. 
Aralram, 2« a* 
tenens,ntis« 
laevaSy a, ali^ 
stira, 1» f» Digitized byGoogle V, 126 — rallam, 5 
qiia amoY6t 
j^lebsLH, 6 

sclndit tenraitf 
vomere 
Mdentall, 7 
qiiae antea fimo 8 
eai Btercorata» 

et facit snleo8« 9 

Tum seminat 
semen 10 
et inoecat occa* 11 

' Afessor 12 
metit 

maturas fm^es 
^alce messoria» H^ 
coHigit v 
Htai^pnlos 14 
et colligat 
miir^ftei. 15. . 

Tritor 16 . 
in area horrei 17 

tritnrat fnimentnm 
fla^ello (tribnla), 18 
jactat 

Tentilabro> 19 
et 

Cnm palei 
est separata 
et stramen, 20 
eongerit in saccos. 
21 
Foeniseca 22 
in prato 
facit foennm, 
desec^ans ^amen 
falce foenaria, 23 
cbrraditqne 
ra^tro, 24 
«ttmponit acervos 25 mtt^et fftt^ttn 
UtmnU 5 estt^ 
womit er bie (gtbf<6ol# 
Ita 6 
beffefte raumet,. 
pfluget er Mc Qtht. 
mit bem ^fiu^^^acLt 
unb bem i>finqtiUn, 7 
bfe.^udor mt't'«0t{ft 8 
ift gebUn^et/ morben, 

unb m<i4et guri!6eii* 9 
TCldbann fSet ec 

ben ©aamen 10 

unb eg^et iifn ein mtt 

ber Sgge. 11 
IDer ©t^ftitter 12 

fftttefbrt (mS^et) ab 

baS reife ®etre{be 

mxi bev @i4e(, 13 < 

famme({ 

J^ampeftt l4 

unb binbet 

^tfrt^emi5 

©er ©refijet 16 

in ber ©c^eune (Senne^) 
17 

brtf4t baS^Oetreibe 

mitbem >Drefc%fIe0el^l8 

wirft es 

mit ber 9&urff4aufe(, 
19 
uftb iDei^n bfe ^preu 
unb h.ai ©tro^ 20 
obftefon^ert ftnb, 
f$attelt et ed ih @a< 
dt. 21 
, SDer «ftafjer 22 
Auf ber SBiefe 
macftft ^tit, 
^auft ba« (Sva^ 
mit ber ©tnfe ah, 23 
unb ret^et e8 sufammcn 
mif bem dttd^tn, 24 
ma^tt €$d^ober 25 prawau , 

usotku^ 5 
nji odstrkugt 
hrudy, 6 

o^e (Jcrd^f) «eite* 
lcrogidlem ^ 

a radlicf^ 7 
A:f er4 pMfjm mr-^ 
wau (knogerh) 8 
pohnogena hyla^ 
a dHd hrdzdy^ 9 

semeno 10 
azdwldiuge hrafia^ 

^ mi. 11 

Z«ec it; 

te' ■■ i 

zr^aZe o&i7/ 
^rj^e^j 13 
«&;>a 

hr9fi'(hrstu>}r) ti' 
a wd^e 
snopy* 15 -" •« 

M/a^ec 16 
«a m/a/e (Jiumn^ 

sfodolnjm) 17 
7nZ({f/ (f ?^;7^/) ohilj 
cepem, 18 

w^getkau, 19 
a 

kdyplewa 
se oddHila ^ 
a sldma, 20 

Sekdd 22 
Tta /auce 
c7e?a senOf 
sekage frdwu 
trawnj kosau, 2.1 
shrahus^e 
hrdhemiy 24 
ddu^ii w k&py(kop- 
ifcr)25 Digitized byGoogle 

— 127 — 
prawfj 


et dela droite* - 


ralla,:!. f. 


kozicQ, 5 


la cnrette» 5 


amoveo, 2. 


.kt6r^ o^wala 


dont 11 6cafrte 


gleba, 1. f. 


skiby, 6 


les mottes, 6 


scindo, 3«, 


' ■■ ■■ • 


il-fend la terre, 


vomer,er»i,mi 


przeorywa zierni^ 


quil a aupararant engrais- 


dentale, is, n. 


leraieszem 


»6e, 


fimus, 2. m* ' 


i krojeni>7 


de fnmier, 8 


stercoratns,a. 


wprz6d gnofem 8 


aTCc le soc 


nm« 


upcawion^ 


et avec le contre 7 <Ie la 


snlcns, 2» m« 
cbarrne, 


semino, 1. 


i robi br6zdy. 9 


et j tire des siilons. 9 


semen^ inis,n* 


Pot6m sie|e 


Cela fait, il y-s^me 


inocco, 1. 


nasienie 10 


la semence 10 


occa, 1. f. 


i bronuje it 


et traine la herse 11 par 


messor, 3. m. 


bron^* 


^ dessos les^raies. 


meto, 3. 


Zeniee 12 


Le moissonneot 


matorus,a,nin« 


Snie 


coupe le br6, 12 


frnx, gis, f* 


dosti^ zboSe 


l6rsqfu'il esl m^r, 


falx, Icis, f* 


sierpem, 13 


aTec sa fiiuciile, 13 


messorius, a, 


zgromadza 


rarrimge par poign6es (en 


nm« 


garsci 14 


jaYeUes) 14 


colligo, 1. 


i wiaze 


et le ramasse 


merges,itiS|f. 


snopK» 15 


en plusienrs gerbeii. 15 


tritor, 8. m» 


Mlocek 16 ^ 


Le batteur des bl68l6 


area, i; t 


na gumnie 17 


bat le froment 


horreum,2«n. 
snr l»aire de la grange 17 


trituro, 1; * 


mldci zboie, 
flagellum,2.m 


cepami, 18 


avec des fl6aux, 18 


Jacto, 1. 


Wieje 


le jette en hant, en Taiif 
. 


(le vanne) 


palea, 1. f* 


wiejaczka, 19 


avec nne pelle (un van) 19 


separatns^a, 


.y 


et lorsqu*il en a ainsi 


T^in» 


» S^J pJewa 


s6par6 


stramen, inis. 


isioma.20 


laballe . 


congero, 3. 


si^ oddzielty 
ajpie (zbiera) 


etla.paMle, 20 


saccus, 2. m; 


il rens'ache (le met dans des 


foeniseca,lm* 


wmiechy(worjr)-2l 


sacs)».2l 


pratimi, 2« n. 
foenum, 2« ji» 


Xosiarz 22 


Le faucheur 22 


na Ifjce 


fait le foin 


^eseca^8,ntis. 


tnie siano, podcina- 


a^ pr6 (dans les prairies) 


gramen,fnis,ik 


j^e (koszac) trawi? 


eii fauchant 1'herbe 


forharlns, a. 


kos^, 23 


avec.sa faux, 23 


nm^ 


zgrabia 


et le ratelle 


corrado, 3» 


grabiami, 24 


avec le rat^au, 24 


rastrnm, 2,n. 


i okiada je w kupj 


Tamoncele avec la fourche 


compono, 3. 


25' 


i5 


acervvs/ 2* m Digitized byGoogle — 128 — . fnrf^ 25 

el conyehit 
Tehibiis 27 
in foenile* 28 tnit hn •^eugabel 2S 

unb fii^rt ed etti 

mft gubern 27 

auf bea «^eubobent 28 poddwkami 26 

a dowdzj , 
Hawozy^ch ^7 
do isenjka* £8 
A^roriim cuitus 
(agricnitara) 
et res pecuaria 
erat antiquissijnis 
temporibus 
regiun et herouniy 

hodie est tantnm 

infimae plebis 

cnra. 
Bubulcas 1 

evocat armenta 2 

e boYilibus S . 
bncciua (cornu) 4 
et ducit 
pastum» 

Ovilio (pastor) 6 

pascitgregem, 6 jDec gelbbau unb bie SBie63u4t 
«^aren tot uralten 

3eiten 
bec i^bnide unb «^eiben, 

^eutiden Sagdfaber ftnb 
Ite ailein 
beS tiiebern S3o({e$ 

^er Simi^t i 

bla^ M SSie^ 2 

au8 ben ©fdtten 3 
niit bem 5t1i^^orne 4 
unb fit^rft e8 
aufbte SBetbe» 
jDer ©djdfer 5 

»eibet bie .C>eerbe| 6 Itolj deldnj {orha) a dohytka chowdnf 
h^walo za&tarodd^ 
ivnjch dasHt 
krdl& a rek&i 

nynj gest toliko 

sprosteg^jho lidu 

starostj, 
Skotdk {pastu- 
cha)t 
wywoldwd skot2 

z chlewH 3 
trauhau (rohem) 4 
a tene 
na pastivu* 
Owddk (pasakf 

pasty^f) 5 
past hraw {stddo 
owdj) 6 Digitized byGoogle — 129 — siennemi widiaini» 


en plasieurs metdes (mon- 


furca, 1, f. 


26 


ctwx) 26 
1 wozi 


et le charrie 


couTeho, S» 


fnraini 27 


par charret^eg 27 


vehes, is, f. 


do Bto^dvr (bro- 


daiM le (ad) greuier ^foin. 


foenile, is, u^ 


g6w) *28 


28 

XLVI. 

Pecuaria. 5DieaJief)a«4jt 

Chowanj dobytka» Pasza bydla. 

L' A r t d' ^ l e V e r le b e t.a i U Uprawa roli 

i p&Bza bjdla 
bjly od dawiijch 

czaa6w zatrndnie- 

niem 
kr616w i bohatj- 

rdw, 
dzis |e8t tjlko 
nizszeg^o gminu 
staraniem* 

Skbtarz (skotak, 
' pastiicha) 1 
ztr^bttje bjdlo 2 . 

z ob6r 3 
trabf( togow^ 4 
i p^dzi je 
&a paszf^» 
Owcarz 5 

pasie trzode, 6 Les rois et les plns 
graiids h6ro8 
s^adonnaient autrefois 
a«i labourage des champs, 

et A remploi de garder et 

de nonrrir ie b6taD : 

au lieu qu'il u'j a plns k 

pr^sent 

qne le bas penple (les paj- qni 8'en m^le. 
Le vacher i appelle (assemible) le h^- 
tail 2 
hors des ^tables 3 
de 8on cornet, 4 
et le' mene 
paitre. 
Le bergcr 5 

repait son tronpean, 6 

I ager, gri, m« 
cultus, 4. m. 
res, 5. f. 
pecuarius, a, 

um, 
siim, esse. ' 
antiquus, a, 

tUtt» 

tempns, 3. n* 
rex, egis, m. 
heros, 018, m. 
sum, esse* 
infimus,a, um. 
plebs, bis, f. 
ciira, 1» f. 
bubul€us,2.in. 
evoco, 1, 
armentum,2n. 
bo^ile, is. n. 
bucciua, 1. f» 
diico, 3* 
pasco, 3. 
ovilio, 3* m« 
grex, gis, m. Digitized byGoogle 130 — iii0triictaft fistiila 7 et pera, 8 
«t et pedo^ 9 

habens secu«i 
molossumy 10 

qui munitus est 
contra lupos 
miilo. 11 , Siies 12 
saginantur 
ex aquaticalo harae, VilHcalS 

mulget 

ubera Taccae 14 
ad praesepe 15 
super mulctra 16 

et facit 

ju yase butjrraceo 17 

butyrnm 

e flore iactis ; 

et e coagulo 

caseos. 18 ^ 

OTibus 
detondetur lana> 19 

ex qna conficiuntur 
varia vestimenta. i|l oeirfe^en rait «mct 
' @o(fpfeifc 7 

unb .&lrtentaf(5<; 8 
kptc aud^ mtt bem {^c« 
tenlla6e, 9 
i^at bei ft(6 
ben Stiiben (&^al 

dunb), 10 
met^er BetiHilfnet if^ 
wfbet Me Wift 
mit einem flaAii^ten 
•^atdbattbe* 11 

SDie 64»etne 12 
merben sm&ftt aus 
bem Sro9 bee 
etJ^weixtftalieS» 

SDfe IDtafecfn 13 

(®<iuecin) 
melfet 

bie dutet bet Jtu( 14 
an bet JCcippe iS 
ubet t>m ^elffdbalf 

(0Xet!eabel), 16 
unb| mad^et 
«m i8utterfa|[e l7 
SSuttet 

aud bem Wtit^tabmt $ 
ttnb aud bet ^eronnenen 

JtSfe. 18 

»Den 04afen ^ 
mirb bie SS^oae 19 ahf 
0ef4oren, 
au^ ttet^et attectei 
Ateibung^ftticee t)etfet# 
tigt metbem pfifalaugsa zdso^ 
hen 7 

a toholkau, 8 * 
gakoZ y pdsochem 
{holj pastyf^skau), 
mage s sehau 
owddckeho psa, 10 

ktery opatfen g^st 
proti wlk&m 
gehlat^m (hfeha' 
tj^m) ohogkem. li 

Swln» 12 
krmj se z koryia 
"*. w (^hl/wku. 

Nadwornice 
(dworka,sedlka) IS 

wemeno krawj 14 

pHgesljchib 

do diiky (hrotku) 

' ^ 15 

adeld{tlude, wrtj) 
w mdslnicy V 
mdslo 

ze smeianjr; 
a ze ssedleho mljka 
syrce {tivar&iky, 

homolkyy 18 

Owci^m 
W stfihd wlna^ 19 

z icteri hotoivj se 
wSeligakj^ odha. Digitized byGoogle - 131 — opatrzouy piszczal- 
k^ 7 

i torb<}, 8 

jako i maGzagq, 9 

ina|flC t sob^ 
psa owczarskiego 

(brytana), 10 
ktArj jest obwaro- 
wany 
przcciw wilk6in 
kol<ic;| obrozi^. 11 

dwinie 12 
karmi^ si^ 
s koryta yr cbliwie. : Wtodarka 13 

(dwotka) 
doi 

wymiona krowie 14 
przy ztobie 15 
nad skopceni» 16 

i robi , 

w ma^lnicy 17 

masio 

ze Imietany; 

a z siadteg^o mi^ka 

a^ry» 18 * . Z owiec 
«trzygij weinq) 19 

z ktore) robi^ 
rozliczne szaty« . en se dirertissant de temps 

en temps arec sa fldte, 

(cornemiise), 7 

il porte sa panetiere 8 

ct sa bottlette, 9 

tenaiit aupris de lui 
le matiu^ 10 

arm^ d^oil collier» 11 

qui le garantit des attaques 

des lonps Les cochons i2 s*en< 

graissent 

JL rangeiqni est dansl'^ta- 

ble «t cocbons« 

Itt fenni^e iS 

trait (tire )e lait) 
du pis de la racbe l4 
dlms le sean & lait, 16 ^ 
anpr^s de la mangeoire, 15 

elle fait (bat) 

le beurre 

dans la baratte 1^^ 

de la creme du lait^ 

et dn lait caill^ 

elle fait dn fromag^e. 18 t^on tond la laine 19 
anx brebis 

dont se foiit 

diverses sortes d^babits» iiistrnctns» a, 
ttm. 
fistula, 1. f. 
pera, 1. f, 
pednm, 2. n. 
habens, ntis. 
sui, sibi, se. 
mo]ossu8,2.m. 
rfif]^quae,qnod 
|nimitu8,a,um. 
snm, esse* 
Inpus, 2. m* 
millns^ 3^ nw 

8ns, ftuis, f, 
sa^o, 1. 
aquaticulinSi i. 
hara, 1« f. 
Tiilica» 1. U 

mnlgeo» 2« 
uber, 3» n* 
Tacca, 1. i, 
praesepe, 8»n« 
mulctra, 1. f. 
facio, .1. 
Tas, sis» O. 
butyraceuSy a, btttyrum, 2«fi^ 
flos, ris, m* 
laC, ctis, n. 
<ioaguluin,2.li* 
CaseuB, 2« nt. 
ovis, 3. f. 
detondeo, 2« 
Colificio, 3. 
Tarius, a-,tim. 
TCstiS} 5. t 12 Digitized byGoogle — 132 - 
Apes 

emfUnnt eTamen 1 
addiiutcjne iUi 
ducem (reginam). 2 

Examen illad» 
cmn abitiun imina 

tiir, 
revocatiir ' 

tinnitn 

vasis aenei, S 
et incladitnr 
uovo $ilveari» 4 

Strnnnt 

sexangnlares celln- 
las 5 

complentqne eas 

melli^ue, 

et faciunt favos, 6 

e qnibus 
mel eftliut. 

Grates, 
igne liquatae, 
abeunt in ceram* 8 jD(c Bieneo 

cCnen 'SBtiftt XpU SC'6i 
nfgin)» 2 

JDufec ®d&»acm/ • 
wenn ec wrgfltegen 

obec biir4get)n xo\U, 
mxh iuriicfgebra^t 

butd^ ben Manq 
etnede|)ern€n$Be(tend,3 
unb tdivb gefalt 
ifi etnen neoen @to^* 4 

Sbit SSienen bauen 

fec^Secfiae iSeden^ 5 fffffen biefetbe» 
mtt ^ontgfeim/ 
unb ihacben ^oniQtM* 

6itn (S(aben), 6 
ouS betd^en 
ber ^onig 7 ftieSt* 
jDie ®mtxU (Celten) 
am gfeuet gef^moCjen 
werben ^u a93ad^0« 8 JFMy 
wypauStegi ro^ 

{ro^j se)j 1 
a duwagj mii 
wMce (rnatkuy krd' 
l6ivnu)m 2 

Rogten, 
kdyz odletem 9tra» 

sj (odleteti chce)^ 
wold se zpit {jvracj^ 
se) 
cynkdnjm 
na m^denicyy S 
a zawjrd se 
do noweho auluA 

Staw^gj (d^iagj) 

sestihranne skljpky 
{pfehrd^ky, bun- 

a naplriugj ge 
strdj {strdjm) 
a dHagj pldsty, 6 

z nichtio 

med tede (wytekd)^ 

Wosdiny 
ohnem rozpusfenS 
ohracegj S€ w woskm ' Digitized byGoogle — 133 — 

XLVIL 
Mellificiuni* ^ec «^onigbau* 
Medafenj, Cliodowanie miodu* 
L a Pieparation du mieh Pszczoiy 

fti^ roJA, 1 

Tojowi matkq. 2 

R6| ten 
gdj ina odIecie<$9 

wraca si^ 

na brzek 
inieduicy, 3 
i zawi^ra si^ 
W ul nowy. 4 

Badiij^ 

szescio^raniaste 

przeg^r^dki^ 6 

napefaiiajf^ je 

Bokiem 

i robia plastry» 6 

z ktorjch 
miod 7 pl3'ilie» 

Woszczyn/ 
og^iem rozpiiszczone 
W wosk fti^ obraca Les abeiUes (mouohes-t^- 
miel) 
essaiinent f font nn essafin)! 
et y ^tablissent nne reiue 
(une mere - abeilJe). 2 / 

Si par hazard cet essaim 
s*est enyol6 ailleurs^ on le rapelle 

par le tintamarre (le hruit) 
d*un bassin d^airain S 
et on ]e referme ensaite 
dans uue ruche toute hen- 
ve. 4 
Cest 1& oiii elles batissent 

des iqellules k six coins 5 
(hexagfOHes) 

et les remplissent 
de miel nonTean, 
et fout des rajons, 6 

dont 

coiile le miel. 7 

Les celiules, d^s qu'on 
les a fait fondre au fen, 
se chau^eiit (r^duiseut) en 
cire. 8 

Digitized apis, 3. f. 
emitto, 9» 
exanien, inis. 
addo, 3. ' 
ille, a^iid» 
diix, ucis, c» 
abitiis, 4* m*' 
minor, U 
reToeo, 1* 
tinnitnK, 4- ui» 
vas, asis, n. 
aeueus, a, uuou 
incliido, 3» 
noYiis, a, iim* 
alreare, 3. u. 
strno, S, 
sexangpularis, 
e. 
c^llnla, 1* f* 
compleo^ 2* 
is, ea, id. 
melligo, iui8,f« 
facio, 3* 
fayns, 2. m* 
mel, llis, tu 
efflno, 3» 
crates, 3. f* 
ig^nis, 3* m* 
liqnatus,a,um« 
abeo, 4* 
cera, 1. f. 

byGoogle — 134 -* 
In itiola 1 ' 
carrit lapi» 2 

ii^p^r lapidenii 3 

rota circaunactna» 4 

^onterit 

per iufnndibnlnm 5 
infasa g;rana 
BeparatqnQ fnrfti- 

rem, 6 
decidentem 
in cistaih, 7 
a farina (polline) 
elabente 
per excnssorinm. 8 

Talis mola 
primnm fnit 
mpla mannaria ; 9 

delnde 

mola jamentarfa y 10 

porro mcila aquatica 

11 

et mqla payalisf 12 

tandem 

mola alata (i>nenn^a- 

tica). 13 3n ber a»fi()tc 1 
Iduft tin ^tctn 2 

(|6ct bcm ahbcrn 

(©tciuc) 3 
buc4 cin SRqb 4 ftcrs 
umgctrfcbcn, 
ma^tct (}crma(met) 
bie aufben jtorb 5 
aufgef^itttctcn 5ti5cncr/ 
unbfdicibclbie5tlcien,6 

wcl^c In bcn ^taftcn 7 
faacp, 
oon bem ^c^tc/ 
wrl(!!)C« bur(j5 
bcn SSeutct 8 ftaubct. 

@tnc fol^c ^Qbt^ 
ift crftli^) gewcfen 
bi^ «&anbmti|)(c y 9 

6crna4 

btc moimmt $ 10 

bann bic SBaffcrmUb^ 

it it 

unb 64t|fmil(tc li 12 

cnbtt4 

ble tttnbm&^tc, 13 TFe mlj^ne 1 
hezj kdm^n^ier" 

now) 2 
na Jcamen^i 3 

kolem ofddenff 4 

mele do Jco^e 5 

nasypane zrnj 

a oddeluge qtrubyfi 

padagJQj^ dq fru" 

hly, 7 
od mauTcy^ 
plhesfwagU^ se 
pf^es pytljk^ B 

Takowj^ mlj^n 
hyl napred 
mlfn rudnj (^samO' 
tj^nj^, i^ernu) ; 9 
potom 

mlyn konskjf' ; 10 
pakmlj^n ivodnj 11 

a mlj^n lodnjj 12 

konedn^ 

mHn w^rhf {wlf" 
frdk). 13 

Digitized by VjOOQ lC ~ 135 ~ 

XLVIII. 
Molitura. S)a8 ^&^lxocxt M 1 e t j. M l e w 0. L* A r t d e m u d r e. I W mljnie 1 
bie^a kiiiiiie£i 2 

na kamieiiia) 3 

kolem obraoany^ 4 

ieiera - 

koszem 5 , 

nftsnte ziama 

i oddziela otr^bj, 6 

kt6rQ 8pac!a|;^ 
do sfcrzjiii, 7 
od m^ki 
prze2a,tnf;{cef 
przez pyteJ, 8 

Takim m^yuem 
byl naprzod 
mtjn r^czny (2ar- 
na) ,• 
potem 

mtyn kbnskii 10 
dopiero mlyn wo- 
dny 11 
imlyn na iyzwach ; 
N ^12 

na ostatek 
mlyn •vnetrzny 

(wiatrak). la An monlin 1' 
ia menle de dessiis 2 
tonme snr celle de des- 

sons, 3 
6tant ponss^e^ par la force 
de la roue, 4 
et elle moud 

les g^rains, qn'on enj^^e 
par la tr^mie ) 5 

et s^pare le son^ 6 

cpii tombe 
dans la hnchej 7 
d^ayee la farine (flenr de. 
farine) 
qni passe 
par le bluteait. 8 

Le premier 
de tous les moulins 
fat le moulin k bras; 9 

ensnite celni 
di chevanx^ 10 - 
auquel succede le monlfu 
^ eau, 11 
et celui k batean ; 12 

enfin 

le monlin ii renf* 13 

-■ Digitized mola, 1« f« 
cnrro, 3. 
lapis, idis, ro« 
circnraa^o, S* 
rota, 1. f* 
contero, ?• 
infnndibnlnmi 

infasns, a,nm. 
gprannm^ 2* n. 
sepsro, 1. 
fnrfnr, S. m. 
deeidens,ntis. 
cista, 1» f*' 
farina, 1« f. 
poIlen,inis,n. 
elabens, ntis. 
excnssorium, 
2. n* 
taliSi e« 
snm, esse. 
mannarius, a, 
nm« 
lumentarins, 

a, nm« 
aqnaticus, a, 
nm. 
navalis, e* 
alatus,''^, nm» 
pnenmaticns, 

a, nm. 

byGoogle — 136 — 
Piator ^l 
cernit f ariaam 
cribro' polliuario 2 

et indit 

mactrae ; 

tiinc affaudit 

aqiiam, 

facit massam 4 

depsitque eam 

spatha li^iea; 5 

dein format . 
panes, 6 

placentas, 7 
similas, 8 

spiras, 9 etOk 

Post imponit 
pala^. 10 
et ingerit 
ftirno 11 I SDec SBdc!rr 1 
bfutnt bad ^t\i 
mit bem i^ebirtebe, 

(tKaitev) 2 
unb fcjuttct ti . 
{nbin SSacCtcod; 5 
aUbann 0teft tt 
SBaffer ju/ 
macbt etnen Setg 4 
unb {netet ii^n 
mit bem .SCnerf^eit 5 5 

berna^ formt ec 
SSroblaibf/ 6 

ituijcn, 7 
^emmeln/ 8 

S3re(etn, 9 u, bdC» 

®a4bfffemlf0terj!e 
duf bff ©adrc^aufel 10 
unb fcbief ft 1!e 
in ben S3ac!.ofen 11 per praefurniam M2 bu((!( bai Ofenlo^ $ 12 sed prius 
eruit 
rutahiilo 13 Pekaf^t' 
pods^wd mauku 
na sy^t^ maudnjm 2 

a ddwd {sype) 

do djte^ 3 

potom pHlewi 

wody^ 

i^ldtesto,A 

^ifs^ ,qe 

Tiopistj diewenau ; B 

paTc deld 

chleby (bochnjky^ 

pecny) 6 

kdldde, 7 

zemle {zemlitky, 
helky, hausky) 8 

^ohwarky (postnj 
precljky) a g, 9* 
Pak to klade 

na lopatu 10 

a sdzj^ 

do pecy 11 

delestnem; 12 bo<6 jurjot 
fd)arrct et ^ftaud 
mir bit Ofenfracee 13 di^jwe ale 
tvyhrahdwd 
hfehlem 13 Digitized byGoogle — 137 — XLIX. P.anifieiuin. S)a8S3):obf»a<fen. 

Peka^^st-wj. PiekArstwo. 

La Boulangerie. Fiekarz i 
przesiewa m;[k^« 
»iteia 2 

i sypie 
do dziezjr ; 3 
pot^in przjlewa 
wody, 

robi ciasto, 4 
rozczjnia je 
Jtopyscifj drewiiia- * 
a{j5 6 
po t^m wyrobia 
bocjkenki chleba, 6 

kQl^cze (placki)^ 7 
bulki, 8 

obwarzanki i t.p.9 

Nast^pnie kladzie |e 
&a l:opa(^ 10 
i wsadza 
do pieca chlebowe- 
go 11 
Czelusciaini (otwo- 
rem piecowyin) j 12 
. ale przod 
wygarnia 
pocioskiem 13 , Le bonlanger (fonrnier)i 
passe (tamise) la farine 
par le sas (tamis, 2 

et Vagence 

dans la hnche (le p^trin) ) 3 

et en y versant 

de Pean dessns, 

il la d^trempe et en fait 

une p4te; 4 
il la pctrit 

ayec nne espatule de hois ) 5 
apr^s cela il eu fait (forme) 
des paius^ 6 

des gateanx, 7 

de petits paius blaucS) 8 

des craqnelins, 9 etc. 

Cela fait, il les met 
snr le bont de la pelie, 10 
et les enfourne 
piBir l^embouchure 11 - 

da four; 12 

mais ayant que d'enfoumer 

il racte 

avec le r&ble 13 

Digitized pistar, 3* m. 
cerno, 3» 
farina, 1. f» 
cribrum, 2. n* 
poUinarius, a, 
um, 
indo,.3 
mactra, l«,f« 
affundo , S« 
aqua, 1. f» 
facio, 3» 
massa, 1. f« 
depso, 3. • 
is, ea, id* 
spatha, 1. f. 
]ig;neus,a, mn« 
formo, 1. 
pauis, 3* m* 
plaCenta, 1. f, 
simila, !• f* 
spira, 1, f» 
impono, 3» 
pata, !• f* 
ittgero, 3^ 
furnus, 2^nu 
praefurnium, 

12« n. 
eruo, 3. 
rutabttlnm, 

byGoogle ignein et carbonei^ 

qaos Infra Gongerit* 
14 
m sic 
panis })!n8itnr, 
habenft extrujsecas 

cmstam 15 

et intus micaui. 16 \fCii^mtnnh}ifc Stof)t 
Un, 
hU et unten iufammen 
wixfU 14 
Unb olfo , 
wCrbSrob gebarfen, 
weld^e^ o^tt auf en 

bfe SRCnbe ^at 16 
unb insDenbtg bie SBros 
fame (^rume). 16 oheh a uJdjf 

JcterS^ dole naliro- 
madu hazfJX^ 
Afak 
se pede chleh, 
magjcj^ 

kfirku zewnitY' 16 
a stfjdu utonitK 1(^ 
Piscator 1 
captat pisoes 

sive in ripa 

hamoy 2 

qui ab arnndlne 

fik> pendet 
et ciii inhaeret 
esoa ; 

sire fnndai 3 

qnae 

pendei^s pertica 4 

aqnae immlttitar; -®fr CiWcr 1 
fdnst gif4e 

entttjeber om ttfec 
mitbcr 2CngcO 2 
ml^t t)on ber ^n^iU 
rut^e 
om ^ahtn ^erab^^ngt 
unb on n?et<ter 
bie ©pelfe, ober ba« 
. ^obcr p(b bef!nb«t5 
ober mlt bem SJd^lepp* 
tiefte, 3 
mel(ie8 

(langenb an ber ©tanr 
«^e 4 
ind SSoffer gelafTen 

»itb) Byhdj" 1 
chytd (lotuf) ryhy 

hudto na hfehu 
udicf^ 2 
kterd naprufu 

{udi7fi) 
na niti wisy^ 
a na njzto 
wnada (ndstraha) 
zawesend gesty 
hudto sakem {Sef^e-' 
nem^ pf^jwladj), 3 
genito . . ' 

wisy^c nahidle 4 

(rahenku) 
do wody se urpau* 

stj; Digitized byGbogle og^eii i w^gle, kt6re 

aa (161 do kap j z^^ 
nia. l4 
I tak 
siQ chl6b piecee, 
ktdry po wierzchn 

ma 
ikorq, 15 
wewnf trz nri^kn- 
tzkq. 16 ~ 139 

la Inraise et lea charbons^ 

qa* il ramaSBe aa bas da 
foor. 14 
C'e8t ainsi 
qae ron fait (cait) le pain» 
qni a par dehors 

la crotlte l5 

et par dedans la mie. 16 i^isy 3. m« 
carbo, oni8,m« 
qai.qiiae^qaod 
con^^ero, 3. 
panis, 3, m« 
piaso, 3» 
babena, ntis» 
crusta, 1« f« 

miea, 1« f. h. P i s c a t i o* S) I c % i \ 6) c t c U Rybafstwj, Rybolostwo. La Pechc* Rj^bak 1 
lowi ryby 

albo na brzegu 

w^da, 2 

kt6ra^ z w^t^ziska 

na nfei wfsi 
i na kt6rej zacha- 
ezona 
prz jn<;tka ; 
albo wiencierzem, 3 

kt6ry 

wisz^c na Serdzi 4 

w wodq siq wpa- 
Bzcza; Le pdchear 1 
prend (attrape) des pois- 

sons; 
soit aax (sar Jes) riTages 
A I^hame^on, 3 
qai pend ^ la lipie 
de la yerge (da bdton), 
au bout . de laquelle il at 

tache 
Pamorce; 

soit avec l'6pennier u pe- 
cher, 3 

Penfon^ant 
dans l*eaa 

penda au bont d^une per- 
che) 4 

Digitized pi8cator,3.m* 
capto, i« 
piscis, 3. m* 
ripa, 1. f. 
hamas, 2« m» 
arando,inis^f« 
filum, 2. n, 
pendeo, 2« 
adhaereo, 2* 
qiii,qaae,qnod 
esca, 1. f« 
fnnda, 1* f* 
pendensi ntis. 
pertica, 1* f« 
aqaa, !• f» 
immittOi 3« byGoogle 140 — tive in cjmLa 5 

reti; 6 

sive nassa, 7 

qiiae per noctem 

demer^tiir» obcc auf bem ita^ne 5 
mit brm 92e|e/6obec 
;nlt ber gif^ircufe, 7 
tt)e((^e tibec bte 9{0(j^t 
eingrfenft mfrb» ^ud^o na lodce 5 
c?o ^y^i (keseru) ; 6 
a/teZ^o cfo 2^;r^e, T 
hterdpfes noc 
se potdpj. 
Auceps i 


)Det S3oge(|ieUec 1 


emtriiit 


erricttet . 


aream, 2 


etnen 8o(!()erb, 2 


gtiperstrnit illi 


legt borauf 


rete aucupatorium, 3 


bo6 S^ogflgorn, 3 


obsipat 


ftreuct 


escam, 4 


bfe Tii (fornet), 4 


et abclens 86 


unb fnbem er {t4< 


in latibnlum» $ 


fnbte^utte5mbfr0t, 


allicit ayes 


tocf et er t>U S^^gel 


^antti iilicumy 


burd^ bett ©efong ber 
eoctt>'d0e(, 


qni partim 


toef^e t^eiltf 


in area currunt, 6 


auf bem <&erbe (aufen, 
6 

tfteiW 


partim 


caveis 7 


in ^dftden 7 


inclHsi snnt; 


eingefd^lofTen {Inb ) 


alqne ita 


unb olfo 


obmit 


bebedt et 


rcti 


tetit bem Oornc 


transYolantes 


bie t^erbeijie^enben 


aves, 


SBbaei, Pid^njk (Jbihor) i 

djhadlo (humence)y2 
IM (naljkd) na nem 
sj^t na pidkyt 6 
sype 

wnadu 4 ' 
a schowag^ se 
do haudy 5 
wdbj ptdky 
zpewem wolawych 
(wolawc&)y 
gen^ djlem 
po humency hehagf, 
6 
djlem 

w kl^c^ch (we klet" 
kdch) 7 
zawHni gsau; 
a tak 
zahrnuge 

S)'^tj 

pfeletu^jcy' {tdj- 
hnaucy') ptdkyi Digitized byGoogle — 141 — albo yr czolnie 5 
»ieoia; 6 
albo matiii^, 7 
htora przez noc 
zarziicaj^. 011 bien. aux filets» 6 
en bat^an ; 5 
ou enfin ^. la nasse 7 
qn'il tend (pldnge) 
de nuit. cyinba, l*f« 
rete, 3; n. 
nassa, 1. f* 
nox, ctis, f* 
demergo, 3. LI. 

A u c u,p i u m 25 c p SS 9 e t f a n g. 

G j 21 b a. l 6 w p t a k 6 w. 

L* O i s e 1 1 e r i e. Ftasznik 1 
w^stawia 
gaik, 2; 
zastawia 
»ie6 ptasz^i, 3 
posypuje 
ziaruo, 4 
i «chroniwszy si^ 
do budy, 5 
^abi ptaki 
iwiergotaniem wa< 
bik6w, 
]fct6rzy czeiti^ 
na gnmienku biega- 

cz^scia 

w klatkack i 

zamkni^te 

siedza s 

itak 

zarznca . 

fiiatk}} 

przelatttjn.ce 

ptftki, L^oiselenr 1 dresse 
son aire, 2 
renyironne (ceint) 
de ses filets, 3 
y pars^me 

des graiua (appas), 4 
et ae tenant cacb^ aux 

agnets, 
dans un recoin de sa butte,6 
il attire les oiseaux 
k ia pip^e par le cbant des 
appeanx, 
dont les uns 

courent (Yol^tent, yoltl^nt) 
9^ et la par Taire^ 6 
d*autre8 
sont enferm^s 
dans des cages j 7 

et de cette mani^re 

il embarrasse (enveloppe) 

daus ses filets 

les oiseaux 

q^ai y YQlent au traverSj , aucep8,upis,m 
exstruo, 3. 
area, 1. f* 
superstruo^ $» 
rete, 3. n. 
aucupatoriuS) 
a, .um* 
obsi])o, t»-> 
esica, !• f*J 
abdens, ntfi» 
ftui, sibi, 8t. 
latibulum,2«a« 
alHcio, 3* 
avis, 3» f» 
cantus, 4. m* 
illex,iciB, c. 
curro, 3. . 
cayea, 1. f» 
inclusus,a,am 
obruo, 3* . 
trausvolaiifl, 
ntis. Digitized byGoogle '.^J,^ 


— 142- — 


V 


dnm 


tnbem 


kdyz 


86 ad escaim dernit* 


rte attf bfe X^faHen} 


na wnadu se Spau- 


tunt; 
(tegj {padagi); 


ant tendit 


obecet^eflet 


aneo lecy, 


tendiciilas^ 8 


©dSjltngen, 8 


oka, 8 


qnibns se ipsap 


in wetc^en fte fetbet 


tv nichzio se sami 


suspendunt 


ft^ er^enfen 


oh^Sugj 


et suffocafi^ $ 


unb ermurgen $ 


a uikrcugj ; 


aut exponit 


ober er. fletft 


aneh pohkuge ♦ 


Tiflcatos calamos 9 


Seimcutj^eti 9 


lepowe w^gice 9 


amiti^ 10 


auf bfe eeimjtande, 10 


na rokatinu, 10 ^ 


qni&nsy 


auf »el4en fle. 


do kteryck 
kdy sednau, 


81 insident. 


wenn j!e ffd^ bacauf 
feften, 
implicant ' 


f[4 fomttben S^bern 


zapletdu \zalepj)sy 


pennas, 


mwttfeln, 


P^^h 


nt nequeant 


baf fle n^t !onnen 


idk ^e nemokau 


aTolare 


baoon^fliegen 


uletm 


el decidant in ter- 

^ ram; 


unb sut C^cbe faSena 


a na zemi padagj; 


ftQt captat 


obecer fangt ffe 


aneh iapd (jge) 


i>ertica 11 


mtt bem JtCoben 11 


prostjpemy 11 


vel decipnla. 12 


obec mit bem tRetfen* 


neh do poklopce 
f^lage. 12 


(truhlidky). 12 
Digitized byGoogle — 143 — na pokarm padaj{{ *, 

albo stawia 
wdfa, 8 
na ktSrych 
siQ zawiesza}'} 
i zadawiaj^ i^ 
albo wystawia 
lepem poci^gnione 

praciki 9 
iia soazkach low 

czych^ 10 
aa kt6rjeh^ 
gdy usieda, 

«wikl^ 
pi^rze, tak il 

nie mog«) ' 
ulecied 

ina zieiiiiespadaj<if albo je lowi 

Serdk^ 11 

albo potrzaakiem 

(klatka). 12 lors qii*ils' se jetteift k terre 
all^ch^ff par l'amorce$ 

ott bien il letir tend 
des lacs (lacets), 8 
anxquels ils se pendent 
et 8*6trang1ent (^touffent) 
emc - memes ; 

ou bien il arrange (fiche) 
quantit6 de gluau^c, 9 

^ la perche d^oiseleor, 10 

ox\ 

sils s7 perchent tant soit 
peu, 
ils s^^engluent 

les pattes, les plumes et les 
-ailes 
de sortequ*Usne sauraient 
s*en d6faire^s'end4barras- 
ser *(s'envoler) 
ettombent(se Laissenttom- 

ber k terte) etsontpris 

A la main; 
il en prend (attrape) aussi 
k la perche 11 
et sonrent au tr^buchet* 12 sui, sibiy se. 
esca^ 1. f. 

demitto, 3. 
tendo, S. 
tendici^)a,t.f. 
qui,quae,quo(l 
ips», a, um* 
snspendo; 3, 
suifoco, 1. 

e:ipono> 3* 

Yiscatus,a,nm. 
calamus, 2. nu 
ames, itis, m» 
insideo, 2« 
implico, 1« 
penna, 1» f* 
nequeo, 4 
avolo, 1. 
decido, 3* 
terra» 1« f • capto, 1« 
pertica, 1* f* 
decipula» l.f» LH* V c n a t u s, JD i c S a fi b Honbcu Myniwstwo* LaChosse. Digitized byGoogle ~ 144 — Venalor 1 

Tenaltir ferag^ 
ditift sjlyain 
ciiigit cassibua, 2 
qufrtteudHntur 
tapet Taras (fuvf il« 
la8)v 3 
Cania sagax 4 

feras vestig^at 

ant indag^at 
odoratu ; 

Tertagns 5 
persequitur eas* 

Lnpus . 
incidit 

in foyeain ; 6 
cervus fugienf 
incidit 
in plagas* 

Aper 8 
transverberatur 
Tenabulo* 9 

Ursus 10 
mordetur 
a canibus 
et tunditur 
claya. 11 

Si q«id fffagit, 

eyadit, 12 
ut bic lepus 

et Tulpes* ^er Sager 1 

]aQi bQ< milh, 
tnbfm cr ben SBalb 
mU®arnen2umfle(Iet; 
mldit aufgefirflt»ecben 
mtt ®ai;nflangen» 3 

^tx 0pur(unb 

fpuctbaSS&itb ouS 

obec liSuberteS aut 
mittetft M ©ecu^eis 

bec SBtnbdunb 5 
occfol0t ti. 

tbtt fSSolf 

mt 

in bte ®rube 1 6 
ber (lie()enbe *&tcf(j^ 7 
fdttt 
inl 9(e6» 

)Dec (Sbec 6 

wirb gcfdttt 

mit bem Sdgecrpief . ^ 

)Der S3dc 10 
wirb gebifTcn 
9on ben ^unben 
unb gef^biagcn 
mit bec ^eule* 11 

fBa6 bur(!^9e|)et, 

ba« cntttifij^e, 12 
xoit iitt bec *&afe 

unb bcc Su^C» Lowec (piysli^ 

wec)i ^ 
honj (lowj) ziuefy . 
kdyz les 

tenaiy 2 chfdhnej 
genito rozpjnagjse 
na sosJcdch. 3 « 

WyZle^vrytienec^ 
sljdnjk) 4 
zivel^ Slakuge 

(drahuge'^ 
aneh ^jdj (jv^tf^j) 
tenichdnjm (^u* 

. dujn\i "^ 
chrt 6 
stjhd {honj) gi^ 

Wlk 
padd 

do gdmy ;• 6 
gelen utjkagjc^ 7 
upadd 
do tenat Qede), 

Kanep diwok^ 8 
prohdnj (prot^kd)S9 
ostepem. 9 

Medwed 10 
kausdn hj^wd 
ode ps& 

a tluden {uhjgen) 
kygem (palicj^). H 

Pakli co utebe^ 

wywdzney 12 
gako tuto zagjc 

a liSka* Digitized byGoogle 

- 145 - 
fcowozjr (mj8li- 


Le cbassenr 1 


Tenator, 3. m. 


yyj)i 


chasse aux bates saayages, 


Tenor, l^ 


lo-wi «"wite^ta, 


en aitTiroimant le bois (la 


fera, l , t 


gflylas 


for^t) 


SjlTB; 1. « 


obstawi ^i^ciamiy 2 


de ses filets (panneaax), 2 


cingo, 3. 


kt6re stawiaf^ si^ 


tendus (d6ploj68) 


cassis, 3. n# 


nft soszkach* 3 


sar des pieux foarchaf • S 


qui,qBae,ltQod 
tendo, 3. 


WySd 4 


Le limier 4 


rara, 1. f. 
furciUa, t» f. 


zwi&rza ilnkn]B, 


soit & la trace (piste) lef 


canis, 3* e. 
betes saurages, 


sagax, acis. 


9M>6 zwietria 


oa bien il les ^ie, 


Testig;o, 1. 


wt^ciiejii) 


en ftairaiit, et les fait par'- 


indago, U 


. 


tir dugitei 


odoratus,4.m. 


chart. 5 


le lcTTier 6 


Tertag^ns, 2.m; 


goni. 


les poursuit (atteint, at- 


perseqiior, 3« 


- 


Uape). 


is, ea, id» 


Wilk 


Le lonp 


lupus, 2. m. 


Wpada 


tombe (par m^garde) , 


incido, 3. ' 


do dola 1 6 


dans la fosse k loups $ 6 


forea, 1. f. 


jeleii 7 uciekajtic 


le cerf^ 7 pensftnt s^enfolr^ 


cerTus, 2. »>• 


wpada 


tombe (est pris) 


fug^ens, titis* 


W si^d- 


dans les j&lets (toiles ten- 


plaga, 1. f. 
dues). 


Bper,apri, m^ 


Dzik 8 


Le sanglier 8 


trausTerbero, 


przebity bjwa 


est peYc6 de part en part 


i. 


oszczepem. 9 


de l'6pieu de chatseur. 9 


Tenabulttm, 


Kiediwiedi lo 


Les chiena 


2. n. 


k^sauj • 


mordent 


ursus, 2. m. 


o^ ps6w 


l'ours, 10' 


mordeo, 2» 


i tlncz/)ny 


que l'on assomma 


tnndo, 3. 


palk^. 11 


a cpaps de massue. 11 


claTa, 1. f« 


Co przebedzic, 


Sil j a quelque bete qni 


quis, qaae, 
passe ati traTers les filets, 


quid» 


tudzie Imlercl, 12 
jako to zajac 


elle 8'6chappe (s'^Tade) 12 


effu^e^ 3. 


comme tous to jez faire ici 


eTado, 3. 


' ' • 


aa li^rre 


lepni,or]S,m» 


iiis. 


et aa rosA renard. 


Tulpes, 3. f. Digitized byGoogle — 146 - 
Lauio 1 

mactftt 

peciidem altilem, 2 
nam macilentae 3 
non 8uut Tesca^ ; 

prosternit 
claya» 4 
yel |ugfulat 
climaculo^ 5 

excoriat (deg^lubit) 6 

dissecatque,, 
qnp facto carn^s 
venum exponit 
in macello» 7 

Suem 8 
g]abrat Igne 
vel aqua( fervida 9 

et fadt periiasy 10 ^ 

petasonea 
et snccidias; 

peaeterea f^Ia^tet (mf(elt) 
bad sD^aitoiet), 2 
benn bad ma^ixt 3 
taugt tti(6t ium(SfTen4 

f^t^dt e« 
mit bet Aeule 4 
obet fti^t ed cS 
mit bem €$c6lo(i^tmer< 
fet, 5 
iief^t bie «^aut ah 6 

unb iet^auet ed, 
ttjotauf et bad gleifid 
feit bictet 
auf bet 8(etfc6banf« 7 

SDad ©i^ttein a 
fenget et mit Seuet 
obetbtU^et ed mit (^eif^ 
fem aBaffet 9 
unb mod^t^^ammen 

(©cftultetn), 10 
®diinUn 
unb @))ecf feiten $ 

fibetbief no(6 Aeznjk 1 

&i5;« c?o&yfeife 

neh huhenj^ 3 
/ten; k gjalu } 

pordij 
palicj^ 4 
aneh zaJ^ezuge 
fezdkem, 5. 

stahuge zk&ie 5 

a rozsekhvdp 
natez maso 
naprodeg wykldid 
w masnj^ch krd" 

mech, 7 

^epfe (swjni) 8 

holj (onaluge)ohnhm 

aneb (paf')) wfelau 

wodau 9 

a deldplece^ lO 

^unky 
a polty ; 

mimo to Digitized byGoogle 147 — Lin. L a n i e 11 a. JD t e 9l<if 4>(^^n ^ 
Masn&kxkmy^ Jatki* La Bouchexie. Rzefnikl 

bl)e 

hydlo kamme^ 3 
bo chode 3 
nie zda si^ do je* 
dzenia} 
obala 

obuehem, 4 
albo dorzyna 
nozem rzeimczjm,5 

ze sk6ry iapi, 6 

rozr^baje> 

i nd^Bo 

na przedaj -wykiada 

w jatce» 7 

iSwtni^ 8 
opala og^iem 
albb oparza goriiC{| 

wed^,9 
i robi achaby^ 10 

szTnki 
i peiciei 

nad to Le bonchmrl 

tae 

ie b^te eni^aisfl^e, 2 

car c^^st on panvre manger 

qae la ckair d^one b^te 

maigrei 3 
il l'a88onime (abbat) 
de Ba bache, 4 
oa bien V^gorge 
avec aon coateaii de boa- 
chei^ 5 
il l*6corche (lai abbat Ite 
peaa)> 6 
la dicoope en pi^ceSi 
et en met 

la chai^ (la .viande) en rente 
sar les ^taox, et aox crocs 
de la boocherie* 7 
ItO dit boocher. bhUe 
les soies do porc, 8 
00 bien il le pdle (1'^chaade 
avec de reaaboaii]ante),9 
et en foit des jambons^ lO 

des gigots, 
et des fiSches de lard(c6- 
tte) 
II fait ontre cela 
K 2 laniOyOniStm* 
macto» U 
pecas,adis» f« 
altitis, e. 
macDentos; a, 
om. 
som, esse* 
irescas,a, «m* 
prostemo^ 3* 
claya, 1. f^ 
fogolo, !• 
cluiiacolnm» 

excorio, !• 
deglobo, 3« 
disseco, 1« 
factos, a, oni* 
caro, rnis, f* 
expono, 3» 
macel}iua,2*9* 
sos, sois, f.* 
glabro, 1» 
ignis» 3» vu 
aqoa,.l« f> 
ferTidos,a,am« 
facio, 3* 
pema, U U^ 
petaso,on|S,m. 
soccidia, 1. f. Digitized byGoogle 

^ 148 ^ 
Taria farciiiuna^ 


atterUi SKBUrfte, ^ 


wsehgoJce nadiwa' 


faliscosy 


grof e ©fitlte. 


mnyy 
weliJci gelita^ 


apexabo||«9i 


eiutwUtftt (Gd^weif^ 


krewnictf' 


tomacnlai 


Sebertoiitfte, 


gjtrnice, 


botnlos. 


JBcatwilrlle. 


klohdsy. 


Adep»* 


«)af ©(i^meei 


, SddlQ, >. • * 


et sebnm 


unb Unf<!b(Ut 


amg 


eliquatnr* 


toitb att<0ef4malien 


se pfepaustj {wy^ 
ober au«0ela|ffn. 


^wa^uge)» 
Promns condiis 1 
profert 
e penn 2 
obsonia, 3 
qila^ accipit 
coguus 4 
f t ccfcjuit 

varia 4)8cnlenfa» 

Avca 6 ^ 
dephmiat prius 
et exenterat*, 

piscea 6 
deBqnamat' 
et se^eat* S)et @peifemet|let 1 
giebt auS 

bet ©peifefamraet 2 
bte ^fmaaten, 3 
wel^e bet J^o^ 4 
empfdn gt 
uttb 

mand^ettei C^peifen 

fod&t. 
IDie SSdgel 5 
tupft et txftii^ 
unb ntmmt fie bann 
aud) 
bie g{f4e 6 
f*uppt 
unb fpaltet tu Spizjrnjk 1 
wyddwd 
ze spizjrny 2 
ivarenj, 3 
gezto piigjmi 
kuchaf^A 
a waf^j 

rozlitnd gjdla» 

PtdkyS 
ifklube napfed 
a kuchd (pytwi)^ 

ryhy 6 

oskrahuge ^' 

a trhd^ Digitize^by VjOOQIC ' jA9iki (kijtiilce), 
jatrznlo» (posfresne 

• . kiszki)^ 

w^trobne-kkikij^ 
kieifo^sj, 

Sadia 
f loj' ••'. . .;. :"-". 
n^skwaneii «}!{« ~ 149 ~ 

toatee »oclee 4» bdudiusi 

de» andoiiines, » 

dee boadina de tttig^» ')•' 

dee I>oadinft>4b foie> 

de« sancisseg* • 

- On fait iondre (dissoudre) 

1« sain^eux^. *' 

ellesaif. Tarlns, tty um* 
fareinien,inis. 
faliseus, 2. uu 
aiKXHbbOjonis, 

tontaeulam, 2. 

lM>taIu8y 2.m« 
adeps, ipis, c« 
sebuui, 2. D» 
«liqao, 1« C a.q u i>a f i «• , JDaS Ao^^toir!. 
Kuchafstwj* 'Kuc^arstwo. L'Art 


de faiie la cuiaine* 


6zafarz.l • 


:Le d6pensier 1 


promos^ 2»ni. 


\ry^W'-.i^ ' 


tire (flort). : ; . 


condus, 2. m» 


z szpizami 2 


de la d6pense 2 


Drofero,ferre. 


pozjwieiila, .3 - • 


la provision acbet^e^ 8 


peniis,4.el2.c. 


kt6re odbiera . 


que le cuisiuier 4 


obsonium,2ji« 


kuGharz4 » 


re^oit (prend) </ 


is, ea, id* 


i gotuje z nicli 


pour en cuire (appreter, as- 


accipiOj 3, 


. c ■ 


saisonnor). 


coquiis, 2. Ita* 


rozmoite potravnr* , 


plusienrs sortes de viandes 


coquo, 3« 


' . ...,-<. 


(mets). 


Tariasya, «m» 


Ptaki ft 


Ayant que d'6Tentrer 


^esculentum. 


oskubuje wprz6d 


les oiseaux 5 


2. u. 


i wjwn^^rzai 


il.lcs pjume; .. .. , 


avis, 3. U 
tleplumo, i 


ryiiye 


ilicaille 


exentero, 1* 


oskrobo)e 


les poissons 6 • ; 


piscis, 3. uu 


i0ata. 


et les coupe en deux par 


d«squaiuo, !• 


• . . \ 


. lemiliea. 


secoj 1* Digitized byGoogle : Qaasdam eftrnes 
lard^ traleelal : 

ope cameiHAlci (lar- 
d^), 7 
, Lepocei 8 ^ 
exoit, ^ 

TvUn djsat ellls 9 et caeabis la 
I»^.|bea li ^ -^^ ■'^*' 
et despamat 
li^a. 12 

Elixata 
eondit aroniatil^i 

qaae edmminint «^ 
pistiUo 14 
w mortaiioi 13 

ant terit 
radala« 15 

Qoasdam assat 

Torabas 16 
et aatomatOj 17 

V€/I iaper^erftden- 

• ' lam; 18 
rel frf^ 
stirtag^ 19 
saper trif|ddeai. 20 

Vasa eoqaiiiar^ 

satit praet6rea : 
ratabdlam'» ' 21^ 

focolini, 

ignitabalamy 2S 
traa, 23 
in qaa elaantmr 

catini 24 ~ 1601 -^^ 

fpicCt ec einigei 

beU 7 
ito«ftfen8 . 

ftref ft' eit fti&# ... . ^; 

4>erna(( #1 bet et {n 
.mp\tn 9 
unb JCeffelnlO 

unb f4|(iumet ab 
mit bem 64aumro{fe(. 
12 

wacit ec^it ®em&vie/ prostrkuge (Spiku* 
,: g»)Bluni/iuuii 
pom^e^^iinhoUiix* \ 

ZagpeeS . .^ 

sfahuge» ■ ■ ' . i 

? ^; krnc^chr^/ 
a kotljch 10 n^lfi^^ec lecii^ti 

tnit bem @tampfe( 14 

im mtln, 13 

A'x u /1 ..f // ; 

ebec ce{bt H 

ftttf bem meibeifen. 16 

fi)tan4e( {fieffd^bcas 
tet ff 

an Ccatfpie$en 16 
ttftb^ft^tt IBcotenmenber, 
.^ '■•■ ' ; -- 17 
obec &becbem 8li»ftf) 

18 
^beri^trt 
fn bec f>fann^ 19 
abec bem iDceffttffe» 20 

^fi^enaec^t^e 

ffnb nc^ fofgenber 
b*C'^d^uctfalen;.2i 

bie ®(ut9fantte^ > 
bad Seuec)en^^ 22 
bo« 0ptt6(faf , 23 
tt>ocfn db^t^pWt toeti 
'■[■•' ' ben 
Me tiefen 24 a shdnjp}tnu 
waMkau (piHha-- 
^kau), 12 
Wt^eni 
kofenj kofenjiHf 

kfkrit^JunaHkd 
palitkau 14 
we hmozdjH 13 

. ,i ":•.'? ."t 
anehh strauhd 
na struhadle* iS 
' A ■ . '^ 

mkteri {jnaso) 
ped^ 
ina rotnjch 16 
a m ro^i »«me- 

gdmtcj^nh:A7 
neho na roSti^ 18' ^f 

anebo smaBf 7 

w pdnujii 19 
na ffjnoJUe. £0 

Kuchyflski nddohj 

gesf mitno fo: 
pohrahdd,^i -^ 

of^jwadlOf •'■' 'i ^ 
kfesadJo, 22 
stfez {ikopek)^ 23 . 
w n^mito se wypia^ 

hluboke 24 Digitized byGoog/le — 151 — Niektdre mi^so 


n larde qnel^efois 


caro, raii, f. 


stonii]^ szpiknje. 


de la yiandey 


Iardam,-2. n* 
trafecto, l* 


nlymi^c do te^ 


avec ane lardoire. 7 


ops, opig, f. 


szpikvlca. 7 
creacentrom. 


Zajqcje S 


n ^eorche (d6ponille) 


2»n. 


obhipaje* 


les lidi^esj 8 (et autre ve- 


lardArinm,2^ 
neison). 


lef)U8,Qria;m4 
erno, 3. 


Pot^m got«|e W 


Apr^ cela, il fait bouiU 


garnkiich 9 


lir la Tiande 


eHxo,. 1« 


i kocioikach tO 


aa foj^er, 11 


o}ln, U f* 


na og^jiisku if^ 


dans des pots 9 ooinarmi- 


cacabas,2.Si« 


i szmnaje 


tes 10 


focns, 2* m. 


warzecfaii^ 12 


et P6came 


despnroo, i*, 
arec r^camoire. 12 


ligula, 1. fi 
ehxatus,a,am. 


Odgotowane 


11 assaisoime le boailH 


zaprawia korzeiiieinj 


y a|outant des ^picieries, 


condio, 4. 
(^pices) 


aroma, atis, ti. 


kt6re thicze 


ga'il pile menu 


gui,qaae,quod 


thiczkiem ^ 


arec le pilon, l4 


comminuo, 3. 


W mozdzierzu, 13 


dans lc mortier,13 (les moud 


pistilhim,2.n. 
, [broie] dans lemoulinet) 


mortariam,2n» 


olbo trze 


ou bien les ^^ruge 


tero, 8» 


na tarce* 15 


sur l'^grageoire* ii 


radola, U f» 


Niekt6re piecze 


n ^otit ausside layiande 


quidam* qnac« 
4 la broche 16 sur les lan-* 


dam,qnoddani 


na roznach 16 


diers, 


asso, U 


i na koiowrotka, 17 


et au toame-broche^ 17 


veru, 4. n* 


V , 


j . ■ 


aatomatum, 


aU>o na roszcie 


il en grille ausai sar le 


2.n. 


(kratkach); 18 


gril, 18 


craticula, 1. f. 


Inb smarz/ - 


oa bien illa fait frire, 19 


frigo, 3. ^ 


na patehit 19 
s;er<»go,Miis,f. 


na trzynogu (denar-. 


sur le trApied, 20 


triiHis^dis,m* 


ka). 2a 


, 


Tas, asis, n* 


XLachenne statki 


Toici le reste 


coqainarins, 


(naczynia) 


de la batterie (des ostcnsi- 


a, nm# 


sa pr6cz tego : i 
ozog (po^zehaczka), 


les) de cuisine: 


sum, esse* 


1e tisonnier^ 21 


ratabnlam,3n* 


21 
foculus, 2. m. 


og^z^wadlo. 


ie r6chaad. 


ig^itabulum^ 


krzesiwo, 22 


le briquet, 22 ^ 


tnia, 1. f. 


szaflik, 23 


le careaa, 23 


qni,quae,gaod 


w kt&rjm piacz) 


oik l*on relaye 


elnOj^ 3* 


ttiis7 24 


^es ^cueUes, 24 


catinns, 2. m. Digitized byGoogle — 152 — et patraae, 25 
pnuiicops^ 96 

culfer inclsorius^ 27 
coluiu, 28 

corbis 29 
et $copae. 30 uvib f[a(6en@c^iiffe(Q/2d 
bte S^ueriange/ 26 

ba9 ^a^mt^tt, 27 
bec iDurctr^tag (@e^ 
Jer), 28 
ber Stovh 29 
unb ber SBefen. 3a y mUke wim;', 25 
khStk uhelnjf 4>6 

sekddek, 21 
sj^tko (ceffnik), 2& 

ko^jk 29 

a pometle {cfiUfo^ 

m). 30 
VtimLu 
crcflclt 
ii& vinen, 1 

Ubi VUG3 

prDpiiwantuf 
ei vjiiiinibat 
«1(1 arhorea, 2 
Tcl a^l palos, 3 

vei ad fuga(ndicai) 

anig-antnn 

Cfimteiupua adest 
riuiiemia]t<]]^ 

aBsciudit Titutor 

botroa fuvas), 
comportdt ^n mtin 

in btm mthUv^^, 1 

{Sf?c6(n) 
foreffpfTaniPt 
irnb mit ^JSnbenrut^en 
QR &Le S3[iunie 2 
obtr anbie®ein}3fl(tt«, 
3 

Dbfr an bfe SGSefnCatten 

an^ebuttben tBetben, 
!EQk'tiEi bie^citba ifl 

\6ixteihtt ber SS)(n|et 

bie S^vauben ab, 
ttli^t jTe iufommen rosta 

na imnicY i kd^kio rewy (fufff- 
nj kfnenotvej 
s€ rouvdd^gj 
a prautjm. 
ke stromAm, 2 
neho k f^^ckdm, 3 

aneho k latem 4 

se pfiwazu^h 
litiyt ^a$ 

W in ohr u nj ( i v jna 

shjranjy 

ph'gihf J^ezu minn- 
hradnjk 

hrnzny^ Digitized byGoogle 153 - i pntmiski, 25 
kle6z€ze,26 do wq- 

siekaez, 27 
•itko^ 29 I 

kosz 29 
i iidbUa. 30 et les pla^a, 25 
les piucettes^ 20 » 

le conperet, 27 
la passoire, 28 

la corbeille 29 
et le balai» 30 padna, 1«. f* 
priiniceps, 

ipi», f. 
cnlter, tri, m* 
{ncisorias^a, 
um* 
CoItim/2. n, 
corbisj 3. c. 
8.copa> l;f. LV. 
VjndeBiiia. 2) { e SBetntefe. 
W i n b r a n j, W i n o z b i 6 r« 
La Vendange (Les Vendanges)^ rosnie . 
W winAicy, 1 
gdzie< ftic macice 

rozrasfafft 
i witkami 
do drzew, 2 
albo do kol6w, 8 

do pal6w 4 

prtywi^znj^. 

Gdj czas nast^pi 
Winozbioru, 

thrz ftixk winiarz 

grona, 
i znosi Le yin 

croit 

dans les vigrnes, 1 

oii les ce^tf proTlgpa^B 

se mnltiplient, 

et oi\ on lea lie (entortille) 

avec de* plejons 

k de^ arbres, 2 

oa & des ^chalas, 8 

on bien A des treilles. 4 

Qiiand (lorsque) le temps 
de la rendange est veuu, 

les Tendang^eurs conpent 

avec lenr serpe tte 
les ^appes de ralsin, 
et les portent par tas Tinnm, 3. n, 
«reScd, 3# 
vinea, 1. f. 
Titis, 3. f* 
propago, !♦ 
vimen, inis, n* 
arbor, oris, f* 
palus, ^» m*> 
ridica, 1» f» 
ju«:nm, 2. n* 
aliig^o, 1. 
adsum, esse* 
tempus,oris,n 
vlndemio, 1. 
abscittdo, 3* * 

vinltor, 3. m. 
botrus, 2. m« 
nva, 1* f. 
comporto, 1* teigitizedbyGoOgle ^ 154 - trimodils S 

conjicitque 

!n lacum $ 6 

tum 

calcant alii pejlibusy 7 

ant tundant 
ligneb^^ilo, 8 

et exprimunt 
sucenm 
torculari, 9 

gui dicitur 
mnstum» 11 

guod orqa^lO , 
excepiuii^ ' * ' 

Tasis (doliis)^ 12 
infunditdr, 
operculo tectnm 15 

^t in cellas 

Buper cantherios 14 

abditum. 

in Tinum abit» 

E dolio relito t£- 
aom 
promitur 
tfiphone IS 
aut tubuloi 16 

in qno est episto- 

ininm* tn Satten 5 

unb ((^Uttet f!e 

in bte SSSefnf ufe ) 6 

bdtauf 

tceten anbere ffe mit 

bcn Sulfen, f 
obec jtofTen Ite 
mit einem ^oliernen 

@t5mpfel| 8 
ttnb prelfen ^ecauC 
ben ®aft 
aufbec^ettet, 9 

toelij^et 

^ojl iti^t, 11 

bett)OQbfrQtoitfufelO 

oufgcfdngen; 

{nSSeinfdffTet 12 * 
gefa^t, 
toetfpiinb^tls * 

ttttb itt *bfe *eaer 

ouf eadCtljiStaet 14 

dcledt 

S« SBein tt^itb* 

^tt^ hm anaeiapff 
ten gajjfe 
tt>ttb cr getobctt 
mft bem •^ebet 13 
obetmitbet gaft^^re, 
16 
in bet 1t<!6 
ein «&a|^tt beftnbet» w putndch 6 
a sype 
do kdd^\ 6 
nato 

slapagj druzj^ no- 
hama i 
aneho tlukau 
palicyr dreto^nau ft 

a^tvytlaHugf 

ttdwu 

tefenem (/wem), 9 

kterd mef^i (bH^^ 
ddk) slowe^ ll 

g^nJ^ do.dtheru 10 
chycenjt 

wnddohy(hiiljky)i2 
se^Iege, Cepem 
zahrazen^ (zadepo- 
wan/) 15 
a do sklep^ 

na lihy (Jcantnife) 

ulotenf 

we wjno se ohrac^. 

Z hedky wbati 

tobj se wjno 
krokwicy(wdhau)i^ 
aneho truhkau, 16 

w njM kohautekgest* Digitized byGoogle {wiertttiftnii 5 

i w«jpa}e 

n;r wiune kadxie ) 6 

pot^m 

«wj^deptn j^ nogami^ 7 

albo wjbifa)^ 
drewman^ at^PI, 8 

I wTtlacza)^ - 
sok f 

pras^»9 

kt^ry si^ sewie 
inoszcz) 11 

do ce9>ra 10 
sciekiuonj 

w winne beczki 12 

«zpontaj^, l6 

tak wpiTfnicac^ 

na legarach l4 

postawiony. 

W wino ai^ bbraca» 

Z beczki zaczqtej 

dobywa/f Wina- 
lewarem 13 
albo rark|{> 16 

wktdrejjest knrek* — 155 ~ 

danji des hot^s 6 
et les Tident 
dans la caye i 6 

41 
les foulant anx pieds» 7 

on bien on les pile 
arec nn pilon de bois, 8 

on en* presse (^preint, fait 
sortir; 
an pressoir 9 
le suc (la nqiiear)| 
qn^oh appelle 
moi^t, 11 

et aprds qu*il est coal£ 
dans le coveany 10 
on Tentonne ayec on en 

tonnoir 
dans des tonneaux/l2 
<qu*ondoit boncber soigneu- 
senent ayec le bondon> I5 

;et quand 11 est d^ralS 

dans les cares 

sur les chamimi 14 

ii se change en. yin« 

^e Titt se tlre ensnite 

dn tonnean en perce 

par le mojienda siphon^ 18 

on bien par la broche, 16 

oik est fich6 le robinet. trlmodinm, 2" 
n. 
conjidoy 8» 
]acus, 4« m«i 
calco» 1« 
alius,a, ud* 
pes, edis, m» 
tundo, 9« 
ligneus, a,nm* 
pilum, 2« 11» 
exprimoy 8. 
succus, 2. nu 
torcular, 3« n» 
qui,qnae,quod 
dico, 3. 
mustum, 2« 11« 
orca, 1« f« 
exceptus, a, 
.. -./• ^ ,• um, 
ras, asis, n* 
doiiun),s-2..ii« 
infundo, 3* 
oi^erculnm^^n 
tectusj a, um* 
cella, 1» f. 
cantherios» 2* 
m« 
abdituS)a>nm« 
yinumy 2« n* 
abeo, 4. 
doiium, 9. n. 
relitus, a, 1 
promO} 3« 
sipbon^i ' 
tnbulus, 2* nu 
qui,quae^qnod 
sum, esse» 
epistominiiH 
2. B* Digitized byGoogle — 156 — 
Vbi hon 
babetiir Tifntmj 

bibifur eereTisia (z j' 
thus); 
^nae ' 
ex hynst 1 
et iQpulo 2 

itt aheno 3 
coquitur; 
post in laeus' 4 
dffnudituf, 
et frig^efacta 

labris 5 
ixi cellaria 6 

def^rttnr 

et vasiir infiniditnr, 
Vinum sublimatum 

e fecibus vini 

in abeno> 7 

eui superimpositum 

est 

alembicum^ 3 

¥1 caloris ffi^ mart leintn 
Si^ein ^at| 

tdnft moti Oier, 

weHe« 

aud CDTat^ 1 ' " 

unb 4>opfen 2 

htt iteffel S • 
gefotten^ 

^eirnae^inMe5tl!'^l]!3(fe4 
Gegoffen, 

unb wfiia eA fnj^f dU 
' ^efii^It ^at| 
nttttetft Ut 3ubft 5 
in bif Jtelter 6 

gctragen 
unb.gefapt wfrb, 
jDec S3canbt»ein/ 

weldSiec au9 ben SBein^ 
befen 
in einem iTcffet, 7 

uber me{(f)em ein 
SSccnneoiben 8 d^f^^Qt 
ift 
bur4bieJCrsftbec^i(e iCdtf nemagj 
Ufjnfi, 

pige sepiwQ^ . 

ze sladu 1 
a chmelu 2 

/ta kofliB 

se waf-jV 

pofom na stoJry 4' 

5e ivylexvi 

d wyslydle "^ . 

?4;e d^herech 6 
irfo 5/)i7eA: {piwnic, 
sklep&) 6 

d r/o sud& se ndljwd. 

Pdlenka (ho^alka, 

koMkd) 

z winnj^ch kwasnic 

{drozdj) 

w koiliy 7 

na ktery postawen 
' gest 
klohaukf 8 
mocj^ tepla Digitized byGoogle ~ 157 - 

XLIIL 
Zythopoeia. JDaS SBiecbi*auen« 

Piwowarstwjt Piwowarstwo. 

La Brasserie» eazie 


Dans les pays^ oi\ ili ne 


babeo, 2« 


nie inasz wmai 


croit point de yin^ 


vinum, 2. n» 


fc 


la b^issoo ordinaire 


foibo, 3 


pljil piwo, 


cest la bi^re. 


cerevisia, l»f, 
qn*on brasse 


zythus, 2» m* 


kt6re 


dans nne chandi^rc. 


qui,qiiae,quod 


z siQcln 1 


avec de Tor^e g;erm6e 1 


byna, 1. f. 


i clmiielti 2 


et dn boublon 2 poiir la 


Iiipulus, 2.m» 
rendre nn peu amere, 


aheniim, 2. n. 


W kotle 3 


on ]a vide (verse de cette 


coqiio, 3, 


warz^ i 


cbaudi^e) 3 


lacns, 4. m. 


pot^jn je do kadzi 4 


dans la^cnre, 4 


effiindo, 3. 


Wlcwaja, 


et des qirelle s'est rcfroidie, 


frigefactns, m, 


a gdj si^- oqjitodzi 


on Pencare (met, aTalc dans 


nttu 


(ostudzi)^ 


la cave) 


labmm, 2. n» 


cebrami 5 


et on ]a porte 


cellariiim,2.n« 


do ptwnic 6 


dans des seanx 5 


defero, ferre» 
X la cate 6 


vas, asis, n. 


nosz^ 
infundo, 3. 


i wbeizkileh' 


ponr l*y entonner. 


snblimatns, a, 


Gorzalka 


L'eau de rie 
distill^e (raffm6e,Tectifi6e) 


nm« 


z droSdSj winn jcb, 


par la force de la chalenr 


fcT, ecis, f. 
de la lie dn vin, on de la 


snperimposi- 


w kotle miedzia» 


bi^re 


tus, a, nm. 


nyiii, 7 


qn'on met dans nh chau- 
na kt6rjm posta- 


dron, 7 


alembicnm, 2. 


wioDy 


snr leqliel o» accommode 


n. 


alembik, 8 


iin alambic, 8 


vis, 3. f. 


moc^j ciepia 


d6g;outte 


calor, 3« m. Digitized byGoogle destillat 
per tafouin 9 
in Titrnm, 
Vinuin et cereyisia 

accscebs 
fit acetnin. 
Bx Tiuo et meUe 

fitcoqnendo 
mnlsum. — 158 -. 

(eratt^eeiogen wixh, 
trdpielt 

burc^ b(e St9(re 9 
in bie (Staeftdfc^e* 
8Bein unb S3iev, 

wenn fie tjerfaurcn, 
werben )U @ffig* 
2(ttdtBein unb^^onig 

»kb bcr fO^et^ 
defctteit* wyfaiena, 
kape 
truhau 9 

do sklenni Idhwy» 
Wjno a piwa 

kysntiuc^ 
h^ai octem^ 
Z wjna a medu 

wafjse medek 
. {medowina). 
Cum apparatur 
conviyium, 
mensa stemitur 

tapetibus 1 
et mappa 2 
a triclinariis, 
qui praeterea appo- 
nunt 
discoB (orbes), 3 
cochlearia, 4. 
cidtros 6 
<um fuftcinnlis^ 6 
jnappula«> 7 

panems SBenn eine Gafiecei 
angefteUt wtrb/ 
fo iDirb ber Sifcf) (bie 
Safrl) gebectt 
mit Seppi(ben 1 
unb bem 2^tf(!^tu4e 2 
oun ben Safelbecfern/ 
mel^eUberbiefoorleden 

bte ZtHn, S 
bie 8dffcl, 4 
bte !0leffer 5 
mit ben ®obe(ni 6 
bie eenyktten, 7 

ha^ iBrob 8 Kdj^z se strogj 
hody {hostinay 

kwas), 
stAlpostjrd se 
kohercy i . 
a uhrusem 2 
od stolnjk&Wf 
geni nad to ddwagj 
{pfedklida^ji 
taljHf 3 
Izjce, 4 
no^e 6 

s widlitkamiy 6 
ubrusce, 7 

chlih 8 Digitized byGoogle wyciagmona» 
kapie 

przcz rur^^ 
do Bzklcnicy (bani)< 
Z wna i piwa, ^ 159. — 

Ipar le cou (tuyau) 9 du dit 
, alambic 

danB le verre (ricipient). 

Ausaitdt que le Tin et ^a 
bi^e gdy zkwasnieje, 
ataje si^ ocet» •.. 
Z wina i wiodn 
prasnego 
robi^ (warz^) im6d 
dp picia, 8'ai^88ent» . ^ ^ 
il8 ae tournent en Tinai^e. 
Atcc du Tin et du miel 

l>on ^t de rbydromel. extractua, a, deatillo, 1* 
tubu8> S. nu 
Titmm» 2* n* 
cercTiaia, 1« f» 
ace8cens,nti9« 
fioy fieri* 
acetum> 2» n» 
mel,inelli8,n» 
mulsum, 2.tt* ConTi yi um* ID l e SR ft ^ I 8 « » *• 
H dy, G o d y (U c z t a)* 

L e R e p a s (F e s t i n). Gdj siq sporz^dza 

ifczta^ 

nakrywafa^ 8t6l 
kobiercami 1 
i obrnsami % • 
kred^cerze» 
kt6rzy pt6cz tego 

kiad^ 
tal6rze, 3 
lySki, 4 
noSe 5 ' 
z wi4^,lcanii9 6 
aerwety, 7 

cbl^b 8 Loraqu^on pr6pare (ap 
prete) 
vdbl fe8tin, 
lea Taleta qui ont soin de 
mettre le couTert, 
couTrent la table 
d'un tapis, 1 

et y d6ploient une nappe2 
y ajoatant 
des aasfettes, 3 
des cuiUers, 4 
des couteaux 5 
aTCC les fourcbetteSi 6 
des serTietteg 7 & cbaque 
Gourertj 
du pain 8 appar 0| 1» ^ 
conTiTiuiti,i,ti» 
mensa, 1* f* 
sterho, 3* 
tapes, etis, in. 
mappa, 1. f. 
triclinariu8|J2» 
* m* 
appono, 3* 
distus, 2. m* 
orbis, 3, »♦ 
cochlear^^is» 
ciilter, tri, m» 
fii8cinula;i*f* 
mappula, 1. f« 
panis, 3. m. Digitized byGoogle — nm — cam salino* 9 ; 

Fercula 
iiifenintiir ,* 
in patinis ) .10 

artocreas 19 

iulance» 

^ ConTiva^ 

ab ho9|»lt« 
introdulti li 

' ablnnnt manni 
e g^tturoio 12 
T^i ex aquali 14 
avper mallnTiam 18 
ant pelvim IS 
I tergnntque 
mantiii) 16 
tum asaidunt ad 

mensam 
super sedilia. 17 

Carptor 18 
deartnat dapes 

et distribuit. 

AssatoriB 

interponuntnr 

acetari^ 

in scutis» 20 

Pincerna 21 

infundit temetum 

ex urceo, 25 
Tel cantharo, 26 
Tel lagena 27 "^ 
Sn pocula 22 
et vitra, 23 . 
quae exstanl 
iu abaco^ 24 

0t porrigit mit M»n ®a(|fa|[e* .9 

SDie ©peif<n 
xotx^tn aufdctragen 
in 6(t£HTtln i 10 

hit ^ajtete 19 

auf ber yiatte* 

IDie ^afte^ 
))0Q bem SQict^e 
tin^tn^ttrti 

m^d^tn hit ^Snbe 
au^ bec ©ieffanne 12 
ober tSalfrrtanne 14 
Ubec bem ^anbbeden 13 
obec ©iefbecfea, 15 
unb trocfnen bfe «^anbe 
mftbem>&anbtu(6e$16 
aUbann fe(en fte fl^ 

ium Sif<be 
auf bfe ©tUblc. 17 

jper SorfdjneibeclS 
^ecdliebect bie ©peifen 

unb Xe0t fif t)oc* 

SmtfdEien ba^ (Sebca? 
tene 
mecbcn gefeget 
©alatgottungen , 
auf ®(]S)iiiTeln. 20 

^ec ^unbfd^en! 21 

\6)tnUt ha^ (Setcanfe 
ein 

ou« bem ^ruge 25 

obec auS bec .1Canne,26 

obec gtof^c 27 

in bie Se^ec 22 

unb ®(afcc, 23 

ml6)t jlebcn 

auf bem (Sccbenitifc^e, 
24 

|unb iibeccci^ft el $e sidnkau. 9 

Gjdla 
-pHnd^esj se 
na mjj^dch, 10 

paSteiy 19 

na mUki mjse^ 

HostS 
odhospodaft 
uwedenj 11 

umj^wagj ruce 
i nalewadla i% 
nebo z nalewky 14 
nadikopjdkem 13 
aneb medenicj^ 15 
a utjragj 
ru^nikem; 16 
pak seda^ ke stolu 

na stoUte, 17 

KrageiT tS 
krdgj ptArmy 

y rozdawi* 

Mezy petiii 

stawegj $e 

saldty 

na mjskach. 20 

Nalewad (djSnjk) 
21 
nalewd ndpog 

ze dtbdnu^ 25 
nebo z konwictt 26 
anebo z Idhwice 27 
dokofljkfi CdjSjy'2t 
a skleniCj 23 < 
kiere stogj »* ^ 
na sudnu (pdlicy)^ 

a poddwd Digitized byGoogle - 1^1 ~ z solniczk^. 9 

Potrawy 
przynosza 
na jniiacliv l^ 

pasztefj 19 

iia pnlmiika» . 

Goscie 
przez ^oBpodarza 
vrproi/radzeiii II 

nmyipva)^ rcce 
z lawaterza 12 
lub z ualewkij 14 
nad szafliliiem 13 
albo miednic^, 15 
i ucieraja 
r^cznikiem ) It^ 
pot6m siada}^ do 

atota 
na krzeslAcli. 17 

rozbiera potraMTf 

i rozdawa» 

Mi^dzy pieca^ste 

Btawiaj?! 

»o»y 

tka przjatawkacli. 20 

Czelmk 21 

nalerwa nap6| 

ze dzbana, 25 
z konwi» 26 
albo z flaszy 27 
W kubki 22 
i Bzftauki 23 
fctdre stoj^ 
na stole kredenso< 
W^m Ckrede]uie),24 
i podafe avec la Ba1i^r^.*9 

On porte k table (sert) 
les viaudes (mets), 
daus des plats oaterrinesi 
10 
et leB patifl, «les tourtes et 
le dessert 19 
danB de g^ands plats* 
•\ 
Le maltre dn lo^B^ 
ayant introduit 
ue» convi^s ^conviveB) dans 
la saHe, 11 
lear fait laver leB uiaiuB 
au lavemain, 12 
oa a raigui^re 14* 
Bur ]e bassin, 13 
et apres qa'ilB les ont es- 
* Baj^esi 
k ressaie-main;16 
iis 8'aBsejent(se mettent) & 
table, cbacrtb k sa place 
Bur les cbaises» 17 

L*^ciijer trancbant 18 

d^coupe les viandeB aer- 

vies 

et les pr^sente Bidvant le 

raug de cbacnn* 

En s&yant le roti (le rot) 

on met 

des sauceB 

daus des Bauci^reB* 20 

L'igchan8on 21 

verse ,^ boire levin d'hon 
neur 
de la crnche» 2i 
ou du pot, 26 

ou bien de la bonteille, 27 
dans des gobelets 22 
et daiis des verres, 23 
qni sout rang^s en parade 
sur le buffet, 24 

let le pr^sente 

' L . 

< Digitized Balinum,2. n. 
ferculum, 2. n. 
infero, ferre, 
patina, 1. f. 
artocreas,atis» 
\ n. 
lanx,neis, f. 
conviva, 1* m» 
h08pes,itis,m« 
iutrgductaB,a, 
^' um» 
abluo, 3. 
mauuSf 4» f» 
gutturuium, 2» 

' V. 
aqualis, 3,m* 
ma]luvium,2.ii 
pe]viB,^3» f» 
tergo, 3. 
mautile, 3« n* 
adsido, 3. 
mensa^ 1. f* 
sedile, 3* n* 
carptor^S. m« 
deartuo^ 1. 
daps, piB, t 
distribuo, 8« 

assatura, 1* f. 
iuterponO) r). 
acetarium,2n«> 
scntum, 2» n* 
pincernay l.m. 

infundo> 3» 

temetum, 2. n. 
urcens» 2« m» 
cantharus,2in« 
lag-eua, 1. f. 
poculum, 2. n« 
vitriim, 2.U. 
qui,quae,qaod 
exsto, 1. 
abacus, 2. m» 

porrigo, S. 

byGoogle — 162 — GonTivatorif 29 

qtii hospitibus pro- 
pinat. mi^tt htn (Sdften 

itxttinltU hospoddfiy 28 

kterj^ hostem pfipj* 
Sh 
Liuuin et caitnabi^^ 
aq[tti8 macerata . 

et rnrsuin siccata^l 
contunduntur 
frangibulo ligneoy 2 

nbi cortice» 3 

decidunt ; 

tiiin carminantur 

carmiue ferreo^ 4 

quo stupa 5 

separatnr* 

Linum purum 
alligatur colo 6 

a netrice, 7 

quae sinistra IDes 8etn unb ^anf, 
im SBaffer getd|let 

unb tDieberigrtyocf net, 1 
totrb gebro4)en 
mit bef f&xti^t, 2 

xoQhnx^ bte 3(0(fen 3 
btntpegfaaen) 
aUbann tt>trb er gebe^ 
(belt 
mtt ber ^ti^tX, 4 

toobitr^l ba6 S8erg 5 

abdefonbert wfrb* 

S)er retne %{a^ 
tDirb fielegt on ben §Ro 
(fen 6 
Don ber @p<nnerin/-7 

ioel4|c mit ber linfen 
«^anb Ijen a konop^, 
wddau modeni 

a zase usuSeni^ 1 

trau se 

trlic^ (mnadlicf) 

dHw^naUy 2 
kdetto pazdefj 3 
odpaddwd; 
pak se wocJduge 

(hachluge) 
woclilemi (Jiachle» 

mi) ieteznj^mi, 4 
djmz kaudel 5 

odlu^uge se« 
Cistj^ /</i" 
tvdJie se na kuzel & 

odpHdlj (pHdlky)» 

7 

kterd lewau rukau Digitized byGoogle — 163 — biesiadnikowi 28 

(gospadarzowi), 
kt6r/ do goBci pije, u rhdte qui traite^ 28 
lequel porte des sant^s ^ 
ses conTires, 
qui lui font raison, et r^* 
ciproquement Vuntirautre. conTivator, 

8. m. 
qni,quae,quod 
hospes, iti8,ni« 
propino, 1* Lvm. 

Tiactatio linU 2)ie ^la^iaxhtit 

Prfice se lAem. Robienie okoio Inu (Lniarstwo)* 

La Pr^paration du lin. I«eii i konopie 
nr wodzie TlTTnio*- 

• ezone 
1 znowti tisuszone 1 
iami^l 
€ierlic^(mi{dlic^),2 

przez co paf dzierze 3 
odpad^j^) 
pot^m czesz^ 

0zezotka zelazn^y 4 
•* 

t>r2ez co sie zgrze- 

bia 6 

odl^cza}^» 

Len czjsty 

.przyvfiqzywa siq do 

kr^zla 6 

od prz^dki, 7 

kt6ra lew^ r^k^ jfLpxin qnd te li» et U 
^ chaime 

ont^t6 rouis 

et s6chls de nonveati 1 

on les teille (hrise) 

avec im bnsotr^ 2 

fipr^s qne par ce mojen 
les cheneTottes et la filas- 
se en tomhent $ 3 
on les sirance 
avec le 86ran de fer) 4 

afin d^en oter 

I'^tupe 5 (les 6toupes)* 

La fileuse 7 
attache d la queitotiille 6 

le lin sdranCd^ 

en tire de Id maiii gauche 1-2 Untini, 2. II* 
caniiabis, 3, f. 
(iqna, U f« 
maceratuB,a, 
nm* 
siccatuH^a>titn* 
contniidOj 3» 
frangibulum^ 
\ 2. »• 
ligneuSiB) um* 
catmino, 1« 
carmen,inis,tl 
ferrens,a) tim« 
qui,quaeiqnod 
stupa, 1. f» 
separoi 1« 
puru8,a>tmi* 
alligo, 1* 
colus^ 2* m« 
netrix, S.fi 
sinister^ tra, 
^ trum* DigitizecTb/ Google filam trahit^ 8 
dcxtra 12 
rhoinbam 9 

vel fusum, 10 
in quo est 
Terticillus^ 11 
yersat* 

Fila accipit 

Tolya; 1.^ 

inde dedncnntur 

in alabram ; 14 

hinc.Tel gh>mi 15 

^lomerantur, 
vel fasciculi 15 
fiunt. — 164 — 

ben gaben fpinnft, 8 
mit ber !Red)ten 12 ^ 
ba6 €$pfnnrab 9 

obet bie ^ptnbel^ 10 
tDOran ber ^fnfpiinn 
(S^irtel) ift, 11 
ambrebet. . 
jDie $aben fommen 

Qttf 

bte @putei IS 

t>on n>e(4^t ffe qtf^ae 

fpelt merben 
auf bie SSeife, 14 

tporauS entmeber 5tnau« 
le 15 
gft^unben, 
ober 0tr'd^nen 19 
^emad^t n>erben » nit wytahu^e^ 8 
prawau 12 
kolowrdtkem (pl^e-w 

slic^) 9 . 
neho wMenemy 10 
na nemztopfeslenX l 
hywdu 
totj. 
Niti bere na sebe 

pofdd (cfwka) ; 13 
odtud motagj se 

na motdk (mofohi^ 
dlo) ; 14 
iiidy hudtoklubka 
15 
se wigjj ^ 
neho pfadenka 15 
se delagi^ 
Textor 
diducit in stamen 
glomos 1 

et circumyolvit 
jugo, 2 
ac sedens 
iu textrino ©er fBebev 
Settett an 
ba^ ®arn i 

unb ront eS 
ouf ben ®e6erb<ium/ 2 
unb tnbem er ftd^ 
auf ben SOkberftubt 5 
feftet, Tkadlec 1 
snuge w osnowu 
kluhka {snowd o- 

snowu z kluhek), 
a nawinuge 
na wratidlo 2 
a sed^ 
za stawem 3 

(Jcrosny) Digitized byGoogle — 165 — nic przQdziej 8 
praw^ li 
fcolowrot 9 

albo wrzeciono, 10 
na ttdrjm Jest 
Vrrzeciennik, 11 
«braca. 

Nici %\% wlja 

iia c^ki; 13 
8tad siQ motaj) 

na motowidto, 14 

z te^o albo ki^bki 15 

aie wijij, 

aJbo prz^dziona 16 

robiq. 1e iil, 8 

eu fait tonmor 

de la droile 12 

le rdiiet, 9 

ou bien le' fuseau^ 10 

qai a 

im peson. 11 

Le fil 

8*entorti]]e 4 la bobiiie ; 13 
gu*on.d^tide 

sur le d^Tidoir^ 14 

dont 

on fait 

ou des pelotons 15 

ou bien des dcheyeanx. 16 filttm, 2. n. 
traho, 3» 
dexter, tra, 

trum. 
rhombus,2.m. 

fusns, 2* m. 
TerticiUus,;Mtt. 
▼erso, 1. 
accipio, 3» 
ToJya, 1. f. 
deduco, 3. 

alabram^ 2» n» 

g^lomus, 2-. i^ 
g-Iomero, i. 
fasciculu8,2m. 
fio, fieri. nx. Textura, SD i e SB e b e r e u Tkadlectwj* Tkactwo» La Tiss.ure. Tkacz 
rozwija przedzci 
z k^bk6w 1 
na osnow^, 
owija )e 
na wai,' 2 
i siedzfic 
za kroBnami, 3 Le tisserand 
ourdit en «ne chaine 
]es pelotons de fil^ \ 

et les entortille (roule) 
k l'ensuble, 2 « 
et se tenant (4tant assis) 
sur 8on m^tier, S Digitized textor, 3. m» 
diduco, 3. 
stamen, 3» n* 
g^omus, 2. m« 
circumvolTO, 
3. 
jug^um, 2» n. 
sedens, ntia. 
textrinam,2ji. 

byGoogle : , 


— 166 - 
caltat pedibas 


tritt er mtt hnt pirctt 


^ope nohixma 


lnsilia. 4 


bie ©d^emeU 4 


na podno^y. 4 ^ 


Liciis 


^it ben Sotten 


didticit slamea 5 


t()eiret et ba« ®arn 6 


roztahuge osnowu 5 


et trajioif 


unbjtectrtburci^baffetbe 


a prohazuge 


radinin, 6 


ben ©^figen; 6 


Hunkemy 6 


in quo e»t 


in wel^em ber 


i^; nemzto gest 


traiua» 


Sintra^ if, 


autek, 


ac denaaft 


unb ma^t eft biclte 


a srd^; (dordij) 


pectiue. 7 


mit bem28eberf amme.7 


paprskem. 7 


Atqne ita CQnficit 


Unb auf bfefe 2Cct 


ui takdeld 


linteum. 8 


wthet ober maAt er 
bie eeinwanb* 8 


pldtno. 8 


Sic etiam 


2C{fo Derfertf get aud^ 


TaA: taki 


'pannifex 


bet SuAmad^ec , 


saukenjk 


facit pannimi ^ 


ba» Zvtif 


dUi sAkno 


6 lana. 


Qu$ SBoKet , 


z wlny. 
Linteamfna 
hiBolanttir 1 . 

aqua superfosa, 2 

donec oandefiant. BX 118 

loit aartrix 3 
induaia, 4 ©ie 8a!en 

merbengfbtetc^t (an bie 
®onne getegt) 1 
unb mtt (ffiaffer be« 

fprengt, 2 
6U ite koeip toerben. 2Ctt« benfelben nS^et 
bie 9(a(ter{n 3 
^^mben, 4 wyklddagj se na 

slunce, t 
tvodfiu sepoUwagj^ 
ce, 2 
az zhUegj^ Z nich 5i>e 3^ii;a- 
dli(^wadleaa) 3 
koHUi 4 Digitized byGoogle I — 167 — nog^aini •przeblera 
na podndSkach 4' 

Bozdsiela o«nowf 5 
i przerziica 
czofaiek, 6 
na kt^rjm jeat 
watek, 
i przjbifa 
plachfi* 7 

Takim Bpogobem 
robi 
pt6tiio. 8 

Takira samjm 
sposobem tez i 
snkiennik 
robi snkuo 
z weln j. Imet toar-^-toar les pieds 
sur les marches* 4 

II partag^e la chaine 5 
arec les fils de la trame^ 
et j fait paaser 
sa uavette^ 6 
oiY est 
la trame) 
qa'il affermit 
ayea^son peigne. 7 

Voil^ comme il fait 
la toUe* 8 

pe la meme fa^on 
le drapier 
fait (fabriqoe) 
le drap et direjrsea 
itoSes de laiue., |calco, 1. 
pes, edis, m. 
insile, S. n. 
liciam, 2. n« 
diducoy 3* 
trajicio, Bm 
radias,2. m. 
trama, 1. f. 
denso, 1« 
pecten,ini8,m« 
coniicio, 3. 
liutenm, 2* tu 
pannifeXjicis» 
m» 
facio, 3» 
pannasy 2. m« 
lana, 1* f . Insolatio Iinteorunu S)ie Seiiimanb6(eid^^ 

B e I i d 1 0« Blech plotna; 

LaBlanchexie. * Pl6tna 
oiel^ i 

woda |e polewa|^c,2 

az wjbielej^* Z tych 
S2jje Bzwaczka''^ 
koazale, 4 On teud sar Therbe an 
soleii 1 
les pi^ces de tQile 
en les arrosant sonvent areie 
de Tean fralche, 2 
jusgn^a ce gu'elle8 deyien- 
nent blanehes (blanchis 
sent). 
La conturi^re (lin^re) 3 
enfait (coad) 
des chemises^ 4 linteamen^ 

inls, n* 
insolo, 1. 
aqna 1» f, 
Buperfasas, a, 
am» 
candefioyfieri* 
is, ea, id« 
sno, S. 

sartrix^ ieis, ft 
inda8iam,2.u. Digitized byGoogle — 168 — mnccinia, 6 


e(i)nupftU(J^er, 6 


idtky na nos, 5 


coUaria, 6 - 


itrogen, 6 


ohogkyy 6 


capitia etc» 


9lad)tmu(}en (64(af« 
^au(en), u. bgU 


nod/i; depk^y a t, d^ 


Haec 


®iefe, 


Tytoy 


ai sorclidentar, 


wenn (te unrein toerben, 


usptnjU se, 


rursum laTantur 


werben wteber gema^ 


zase perau se 


' 


fcften 


odpradlj [pradle^ 


a lotrice 7 


oon ber SBdf^ertn 7 


ny)l 


aqua sive lixiYio 


mit SBaifer oberSauge 


wodau aneb luhem 


ac ^tpone» 


unb ^eife« 


a m^dlem. 
Sartor 1 


>Der ©^rielbcr 1 


disciudit pannam 2 


setfc^neibet ba< Suu^ 2 


forfice 3 


mft bet ®d&ere3 


et consuit 


unb na^et e3 aufamme» 


acu 


mit ber 9tabft 


et filo dnplicato. 4 


unb bem 3n>itnfaben» 4 


Postea 


«Darna^ 


complanat Bnturag 


bi!de(t er bCe tR^bte 


ferramento, 5 


mit bem IBudfCeifen* 5 


Sicjconficit 


@o oerferti^t er 


plicatas 7 


fattenrei^e 7> 


tnnicas, 6 


Slbcfe, 6 


in quibus infra est 


an xotX^tn nnten Ut limbns 8 Kregdj 1 
krdgj {stfihd) si^ 

kno t 
ntiikami 3 
a seSjwd 
gehlau 
a nitj stkanau* 4 ^ 

Potom 
wyrowndwa iwy 
cyhlidkau. 6 

^ tak d^Id 
zaklddane {i^dsnf^ 

fjsne) 7 
$ukn9, 6 
nakter^ch dolegest 

6aum ff^ beffnbet 8 obruha 8 

Digitized by V3OOQ lC chnstki, 5 
fcoiuierze, 6 
czapki (czepki) tj- 
pialne i t« d» 
Te 
gdj si^ zbraczf}^ 
znowa 
praczka 7 

wod^ albo tag:iem 

i mydiem pierze* ~> 169 — 

des motichoirs» 5 
de» rabaU (collets, 6 fraites) 
des coiffe*, ,etc., et d'aatre 
linge de cette natare* 
Legnel, 
^t^nt. sale, 
la blanchissease 7 
le reiaye (bianchit/ r^blan- 

chit) 
arec de Teao 011 de la les- 

aiTe^ 
le saTonne et l*emp4se» maecinium, 9k 
n* 
collare, 3.n» 
capitiam,2.n. 
hic, haec, hoc» 
sordido, i. 
iaro, U 
lotrix/ icis^ f, 

lixiTiam, 2.tt* 

sapo, onis, m» LXL 
Sartor* 2)e]:@d^neiber« 

KregCj» Krawiec^ Lc Tailleur. Krawiec 1 


Le tailleiir 1 


sartor, 3. nu 


kraje sukuo 2 


taille (coupe, d^coupe) le 


disciudo, 3.. 
drap 2 


forfex,icis^ f. 


not^camfj 3 
zszrvva 


avec ses clseaux 3 
et le coud 


<^suo, 3, 
acuS) 4* f . 


iffla 4 


arec raigoille 


filum, 3« s. 


i nicia podwofn^* 


et du fil. 4 


dapUcattt«y a. 


Pot^m 


Ensuite il rabbat 


um* 


prasnfe szvrj 


les coatores 


complano, 1. 


Selazkiem, & 


aTec son carreaa. 6 


■utura, 1* f. 


Tym sposobem 


Btfajit 


ferramentum. 


robi 
2* n. 


fatdziste 7 


des jupes 6 


conficfo, 3 


saknie» 6 


pliss^es, 7 


plicatus»a,nm. 


n« kt6rjch.ii spodn 


lesquelles ont aa bas 


tnnica» i. f« 


jest 


( 


qui,qnae,quQd 


obrabek 8 


un ourlet. s 


limbusj 2*.m* Digitized byGoogle cam institis $ 9 

pallia 10 

«am patagio (focali) 

It 
etmamcatas togas; 

12 
thoraces 13 
cam globnlis 14 
et manicis ) l5^ ', 
braccas 16 

aliqaando 

cum lemniscis ; 17 

mitras, 

chirothecas» 19 
8ubuculas^20 etc. 

Sic pellio 

f acit pellicea 
e pellibns* -^ 170 ~ ■ 

mit bem (&^h%amti ^Vs oMiwkauiohlol^ 

Kem) ; 9 
pldm 10 ^ 

s kragkem il 

a Saty s rukdwjr ; 12 

kazagk^ 13 
s knofijky 14 
a rukdivy; 15 
spodky {nqhawice) 
16 
nkkdy 

s tkalaunyCtkanice^ 
mi) ; 17 
depicey 

rukawice, 19 • 
kamizolky (tiw&t- 
ky) 20 a gine tv^cy; 
Tak kozisnjk 

d^ld koliChy 
z kolj (kohlin)^ ^HnUl 10 
mit ^raaen 11 

unb 7Czxmtlt6<tt i 12 

98dmmfev 13 
mitjtnbpfen 14 
unb 2Ceimeln $ 15 
•^ofen 16 

§un)et(en 

mit &anbern$ 17 - 

fOtviitn, 

^anbfd^ube^ 19 
Seibdt)en *20 u* a. nu 

2(tfo ma^t ber ^iti 
f^ner 
9e(ifreiber 
ou« 9)e(jwecf. 
Sutor 1 
conficit 
ope subnlae 2 
et fili picati 8 
snper modulo (forma 
calcei) 4 JDer @4ufter 1 
t)erferti0t 

mittflft bcr 7i%U 2 
unbbe69e4)bra^t6 3 
^ber bem Ceiflen 4 Swec 1 
deld 

pomoc^ ^jdla 2 
a smolene dratwe 3 
ng. kopyt^ 4 Digitized byGoogle z obiogami i 9 

piaszcze 10 

c kolnierzami 11 

i saHnie z r^kawa-* 
mii 12 
kaftany 13 
z. guzikami l4 
i r^kawami$ 15 
gpodnie (plndry) 16 

czasem 

z wst^jamii 17 

Gzapki» 

r^kawiczki, 10 
|iauiizeleczki« 20 

i insze. 
Tak tez ikosnierz 

robi koiiicby 
z futer. — 171 — ^ 

avec une bordure ; 9 

des manteanx 10 
arec laur coUet 11 

et des juste-ati-corps } 12 

des >ourpoints 13 
ayec des boutons, 14 
et des manches i 15 
des cnlottes ou baut-de- 
chansseSj 16 
gamies* quelquefoia 
de rubans ) 17 

des bonnets, 
des gants, l9 

des corps de jupe^des cor 
s^ts de fe|nmes» 20 
Lo pelletier de meme 

fait des pelisses (fourrures) 
de peaux. hnstfta, 1. f* 

palliun;!, 2* n* 
patagiumy2.n« 
focale, is, n« 
manicatus, a, 
nm« 
toga, 1» f. 
thorax, cis,m* 
g]obnlU8,2^mu 
manica, 1. f. 
» * 

braceae^arum. 
lemniscus,2m« 
mitra, 1. f. 
chirotheca,l.f. 
subucnla, !• f» 
pellio, 3* nu 
facio, 3* 
peDicea, 2. n« 
Pi* 
pellis, 3« f* LXII* S u t o r, 2) c r @ c^ u jl e r* §wec. -Szewc. Le Cordonnier. Szewc 1 
robi 

sz jdtem 2 
idratwq 3 
na kopjcie 4 Le cordonnier 1 
tranche 
le cnir 5 

avec son tranchet, 6 
et par le mojendel'aldne2 sutor, 8* m. 
confieio, 3. 
subula, 1« f« 
filum, 2. n* 
picatns, a, nm* 
modnlnSy 2. m* Digitized byGoOgl — 172 — • corio, 5 
qnod 

tcaFpro flnforio 6 
•dificinditar, 
ocreaB, 9 
. perones, 10 
crepidas (gandalia) 7 
et caleeofl, 8 
In quibns 
«pectatnr 
snperne 
obttrag^nhini» 
infeme 
eolea, 

et utrinqna 
aiisae. tt>e((f)e8 

mit brm ^netfe 6 

juGfWnitten towb^ 

©efefan, 9 

.ftalbiliefeln/ 10 

5)antoffeIn 7 

unb @4ube, 8 

dn welcfeen 

|u feben tff 

oben 

boi C)berlebir, 

UTvten 

bfe eof)U, 

unb }u beiben ^ziUn 

bie £dpp(etn (taf^en)* z Mze, 5 

kfcrd 

kntf^pem 6 

5e krd,!^i 

hoiy, 9 

ikorn^ (kraiice)^ 10 

trepky 7 

a stNwjce^ 8 

na mchtto 

widHi gesi 

stvrchu 

ndrty 

zespod 

podesew 

a z ohau stran 

losny. 
Homiiiii 
victuiii et amlcttim 
Tidiuins ^ 

linnc Bcqiiitrnr 
doinicilititn ejut^ 

Frlino h^Iyltabani 
hQinines 
in ipecubiis; I 
deinde 
iu tabemficuljs iBfr bLib^n bte5ljt' 
fungunb Se!te»bung 
be« iOlenf^en Ernnen 

aeUxnt i 
ttun folget 
bie IQo^nun^ belfilben* 

3uet{l tDo^ntfnbie 
5Dlen(t6en 
in ^bl^ten ; 1 

in eaut^tten C/owfl:; 
potrawu a oiUw 
widkli ^sme ; 

nynj ndshdnge 
otydlj ipf-jbyfek) 

Zpoddtku hydlc'^ 
li lidi 
w ,s:eskynjch; 1 
pnfnm 
10 hauddch Digitized byGoogle ~ 173 — se 8k6ry, 4 

kt6r^ 

gnypem 5 

kraje, 

l>6ty 9 

ciimj» .10 

pantofle (patynki) 7 

i tlrzewiki, 8 

na ktorjch 

vridzied 

c wierzcho 

rzemyk (przjrszwe )j 

od 8po4a 
podeszw^y 
a z obu Btroa 
QBzka* et da ligneul ; 3 

il fait k phisieura pointf 

sur la forme 4 

des bottes 9 

de^ bottiueS} 10 ^ 

des mules (pantoufles) 7 

et des Boalierf, 8 

anxqnels 

on Toit 

au-dessons 

la semeUe et lei talonst 

et des deux c6t68 

les oreiUoi» forma, t. f» 
calceus, 2. m. 
corium, 2. n. 
qui,quae,quod 
scalprum,2.n* 
8utoriu8,a,um« 
discindo, 3* 
crepida, l.f» 
calceus, 2* m* 
qni,quBe,qnoil 
ocrea, i* f» 
pero, 3. nu 
specto, 1. 
obstragul^um, 
2. n. 
solea, 1. f. 
imsa, U t Lxm* Faber lignarius* ;Der Simmecmanm Tesai* Gieila* Le Charpentien Widzieli<my,codo 
SywnoiSci i odzienia 
czloi/Hiek potrzebu- 
je 
teraz iiastepnje 
mieszkanie jego* 

NiiprE6d mieszkali 

ludzie 

vr faskiniach; 1 

pot6ui 

1r szalaszach N0U8 ayons tu ci^dessas 
rhomme 
qnant & W noorriture et h 
8on habiUement (vete- 
ment) ) 
il reste maintenant k Toir 
sa demeure. 
L'on habitait(demeurait) 
d'abord 
dans des caTernes(antres) «1 
ensuite 
dans dea tabemaclea homo, 3« m* 
victus,4. m* 
amictus, 4* m« 
Tideo, 2. 
sequor, 3* 
domiciliam, 2* 
n« 

habito, 1« 
specus, 4. c« 
tabernacu- 
lum, 2* n. Digitized byGoogle — 174 — vel tugariis ; 2 

him etiam 
in tentoriisi 3 
demum 
in domiboB* 

Li^ator 
aecuri 4 

stemit «t truiicat 
arbores, 5 
abi remaneint 
8armenfta, 6 

Nodotum li^um 
findit eoneO) f 

qnem adigit 
tudite, S 
et componit 
atrues. 9 

Faber lignariiis 
asciat ascia 10 

materiam^ 

mide cadunt 

assnla^ 11 

et serrat serra, 13 

nbi scops 13 

decidit^ 

post eletat tignam 

super canterios 14 
'4>pe trochleae» I5 
affigit ansis^ 16 

lineat amussi^ 17 

tum compaginst 

parietes 18 

et configit trabes 

clavis trabalibus* 19 hann cu^ 
tjk ©eaelten; 3 
enblid^ 
in ^fittfetn* 

)Der ^otii^atitt 
mit ber ^ol^Q$t 4 
faat unb be^aitt 
bie S3aume/ 5 
baoon btefben u&cfd 
bie SReiSbotjet (hai 
nttiU\ 6 

JDad fno tige «j^oli 
fpoltet et tnit bem 

SttiU, 7 
tDel^enerbfneintreibet 
mit bem ^ilHQtl, 8 
unb modit 
•&ol|bau^n.. 9 

S)et Simmetmannt 
limmettmitbet 3initf 
metajctlO 
bo^ SBaa^oIi x, 

ba^on faffett 6b 
bie ©pfine; 11 
ttttk ffiget ed mithtt 

&Ht, 12 
wo hit Gdfdefpane 13 

bapo» flauben ; 
betttat^ legt et ha^ 

Simmetboli 
ouf bfe fSo^t l4 
miti&ilfebetS&{nbe,15 
befefttget ti mtt Alam» 
mern 16 
unb mfft ed mtt bet 
!Rt(btf(3(|nut$17 
aWbann paotet (f^get) 
et lufammen 
bfe fffifinbe 18 
unb bie ^alten 

mit Simmetttfigeitt* 19 neho chattdjchiha" 
ricych); 2, 
pdk idke, 
tve stanech; 3 
konedne 
w domjch^ 

Drewtt^ 
sekerau 4 
pordtj a klesij 
stromyidfewa^S 
kdeJtto ^zfLsfdwagj 
oklesiky (klest). 6 

Sukowaie dfewo 
stjpd kljnem, 7 

geglto zardtj 
palicf^ 8 • 
a sklddd (dnd) 
hranice. 9 

Tesai^ 
tesd iesnau (ost^pa^ 
SArou) 10 
stawiwo (dfjwj k 
staw^nf) f 
z ioho padap^j 
otesky (tfjstky), 11 
afezepilau, 12 

kdefcio drtiny (piti" 
ny) 13 
odpaddwagi; 
potom wzdwjhd 

irdm 
na kozy l4 
pamocy gefdbu^ IS ' 
pfituij skohamif Id 

m^fj IVturau) 17 

pak wiie ispoguge^ 
raubj) 
st^n^y 18 

a shjgjhHwnd(trd* 
my) 
narotnjky. . 19 Digitized byGoogle i szopachi 2 

jakb lez i 
W nainiotachl 3 
na ostatkii 
W domach (pata- 
cach). 
Bqbacz 

sieklerj^ 4 

obrabia i okrzesaje 

drzewa, 5 

z kt6rjch pozoBtaje 

chr6«t« 6 

S^kowate dftewo 
lapie kliuem, 7 

kt^i^y wbija 
pala^, 8 
i ukiada - 
atosj* 9 
Ciesla 
ociesuje toporem 10 

drzew<> aa budyuki, 

z k^6rego padaj^ 
wiory 11 (trzaski)} 
i rznie piiq, it 

sk^ld trociny l3 

odpadaj^ ) 

potto kiadzie kiode 

na kozly, 14 
wXyvraj^c lewaru, I5 
irzytwierdza sko- 

' blami, 16 
mierzy sznurem) 17 

pot6m spaja 

SQiany 18 . 
i zw]£ra belki 

gwoidziami cieBiel- 
skiemi. 19 — 175 — 

on cabanes chaumi^rei 2 

comme aussi ^ 

sons des tentes(paTiyon0) )S 
et enfin 

dans des maisons et dea 
palaia^ etc. 

Le bucheron (fendeur de 
biso) 
abbat et ^branche 
avec sa hache 4 
les arbres^ 5 
dont il reste beauconp 
de ramilies, 6 

11 fend 
lo bois noueux 

poussaut un coin 7 
comps de maill6t) 8 

et en fait 

des monceaux (tas)« 9 
Le charpentier 

d6gauchit (d6grossit) la 
peutre 

arec sa haehej 10 

ies copeaux 11 

en sautant^^A et l^, 

et la scie aTec la scie^ 12 

la scinre i^ 

en tombant en bas; 

de 1^> il la guinde (monte) 

sur les chevalets 14 
par le moyen de laponlie,15 
et Pattache A des crampons 
de fer, 16 
HbAuchant avec la ligne ^ 17 enfin (apr^ tout cela) il 
enciaTe (joint) 
]^s paroiS) 18 
et cloue les poutres les n- 
. nes au:s autres 
aTecde bonnes cheTilles« 19 

» Digitized tagurium, 2«n« 
tentorium,S.n« 
domns, 4» f» 
lignator» 3« m« 
securiS; 3* f* 
sterno, 3« 
trunco^ 1» 
arbor, 3, f. 
remaneo, 2* 
sarmaatum,2« 
n. 
nodosnB,a,nm ^ 
lignum, 2. n* 
findo, 3, 
cnnens, 2. ^n* 
adigo, 3* 
tndes, itis, m« 
compono, 3* 
strues, 3* f. 
faber, bri, m, 
lignarius^ a, 

iini» 
ascio; 1* 
ascia, 1« f« 
materia, !• f» 
cado, 3» 
assula, !♦ f* ' 
serro, 1. 
serra, 1» f. 
scops,pi8, f» 
decido, 3* , 
eloTO, 1. 
tignum, 2* n. 
canterii]S,2ni* 
ops, opis, f» 
trochlea, 1« f» 
affigo, 3» 
ansa, 1» f. 
Hneo, 1. 
amnssis^ 3* f» 
compaginp, 1* 
paries etis, m* ' 
configo, 3» 
trabs,bi8>f. claTuSj 2. m. 
trabaliSj e. 

byGoogle — 176 — 
Faher imirarius 1 
ponit ftiudameoluiti 
et strtLit 
murofii 2 
«ive ex lapidiBns 

(caenieiitis), 
qitoa laiudariu» 
crtiit 

in Inpicidina 3 
et latoiniis 
conquadrat 

ad normain; 6 

81 re e lateribuSj 6 
qui ex areua 
ct lata, 
aquae iutritia, formaTitur 

et igue excoqmmtur, 

Dciu crustat 

calce 

optj trullae 7 

ct tectorio \estit. 8 S){v «SJfaurrr i 
lcgt ben (Ucuub 
unb fiifcvet 
ffilaueni 2 ouf 
entipeber QUi Bvn^s 
(teinen, 
melcle bet©fiin&rcc^(r 
btidit 

in ber^teinfltube 3 
unb bet Steinmel 4 
lubenitct 

nat^ b€m£)tt4tr4eit} 5 

oberau5 3i^{!et!T'meii,6 
mel{^f dud Banb 
unb Se^my 
mit Hlialfer onaemad^t, geformt 

unb geiirannt UJecben. 

iDarnaiJbemfrfterlie 

mft .1?atE (fmortfl) 
mittelH bei; ffliaufcfetx 
It, 7 
unb il&erttfn^t (ub«= /cZaf^e zdkiad 

a stawj 

zcli 2 

hudto z kameney 

ktery lomec 

Idme 

w lomu 3 

a lamenjk 4 

pHtesdwd {tttmr* 

ItranJ) 
podle prawidla 

^uhelnice) )S 
arteho z cyhel^ 6 
kteri z pjsku 
a Mjny^ 

do ivody namjcha^ 
ne {ivodau roz^ 
mjchane) 
delagf se 
a ohn^m 
se wypalugU 
Po to m h wrh uge 
{ohmjtd) gi 
wdpnem {maltati) 
pomoc^ ojntitachy 
(Izjce zedmcke) 7 tUdbyGoogle ■ Digitized - 177 - LXIV. Fabei muTaiius. 2>(c SRaucer. Zednjk. Mularz. Le Ma^on. Mulafz 1 


Le ma^on 1 


faber, S« nu 


kfadzie zaklad 


apres ayoir pos6 le fonde- 


miirarius, a. 


i wjstawia 


meut, 


unu. 


iniir/ 2 

hf^di z kamieni. 


j batit (6J^e) 


pono, 3. 


des muraiiles 2 


fundamen- 
soit de pieri^es, 


tum,2. D« 


kt6re lainie kamien- 


gue le carrier 


strno, 3* 


nik 


tire 


murus, 2« m* 


Wg6rze kamiennej 3 


de la carri^e, 5 


iapis, idis, m* 


a kamieniarz 4 


et que ie tailieur de pier- 


caementiim, i. 


obrabia 


re8 4 


iapidari(is,2m« 
taille (6quarre) " 


eriio, 3. 


podlag we^gielnicy ; 5 


a la r^gle^ 6 


lapicidina, l.f* 
latomus, 2. m» 


albo 2 ce»Jj, & 


ou bien de brigues, 6 


conqiiadto,, 1» 


kt6ra z piasku 


que le tuilier (briquetier) 


norma, 1* f. 


i giiny, 


forme 


later, 3, m. 


z wod^ zmiqszanej, 


avec du sabie 


arena, 1. f. 
et de terre grasse, * 


luttim, 2. n» 
aqua, 1 . f» 


Wyrabia si^ 


d6tremp6e dans l'eau 


intritu8,a,um. 


i ogniem wjpala» 


et qu'ii cuit au feu k la^ 


formo, !♦ 
tnil<erie. 


ignis, 3. m. 


Pot^m przekMa 


£n siiite il ^doit les mu- 


excoquo, 3» 
raiiles 


crustoj 1. 


wapnem, 


de mortier 


calx, lcis, f* 


izywaja<; do teg* 


avec la truelle 7 


ops, opis, f. 


kielni, 7 
trulla, l.f. 


i pobiela je, 8 


et les blanchit. 8 


tectorium,2.n. 


»^ 
yestio, 4. M Digitized byGoogle — 178 
Quantttm duo fer 
re possunt 

pbalauga 1 

yel feretrO) 2 • 

tantnm poteiart tmua 

trudendo ante 80 
paiwnem^ S 

•uBpenso a collo 

ciugulo» 4 
Fius autem po 
test, 
cjai molem 
c^liudrig 6 
iiupositam 
proYolvit recte. 5 

Ergata 7 

est columella, 
quae yersatur 
circumeimdo. 
Geranium 8 
habet tjmpanum^ fd^cn cttragcn f($nncn 

an cincr IStangc 1 
obcr ouf httZta^ha^t 
xt,2 
\o oicl fann cincr 

iot 1!4 (crf^icbcft 
auftcm^(!^ubfarrcn 3 

mit cincmum bcn«&aU 

t)andcnbcn 

Sragticmcn. 4 

Wlt^t aUt vttma^ 

Uv, 

mcid^cr hit 2af, 

aufSffialjcn (9eoacn)6 

forttocttict mit bcm ^ta 
bcbaumc^ 6 
Ibtt fSScabaum 7 

i|t cinc @au(c, 
mciddc 0fbrcbt wirb 
hutdjH «£)crumgc];)cn« ^ 

>Der irtan 8 
^at cin (^o^icd fltab, Co dwa unistt 

mohau 

na sochof€(drauhu)t 
neho na nosydlu^ 2 

tolik mfize geden ' 

tlade pfed sehau " 
kotaud(koMko, tra^ 
kaf")^. 
spoweienfm za krk 

popruhem* 4 
fFjc ale m&£ey 

kdo tjii 

na wdlce 6 

poloienau 

wdlj sochorem, 6 

Hfjdel(rumpil)i 

gesfi slaupi ^ 
kterj^ se totj 
chozenjm dokola^ 
GeHhwelikj^ 8 
md duti kolOt •- Digitized byGoogle — 179 — LXV. Machinae. ®erSfi< ttnb SBerfaettge, 

S t r a g e. M a ch i n y. 

Les Max^hines et EBgins. Ue dwaj imies^ 
mog| 

na dri|^ i 

albo na aoszacli, 2 

tjle doi^aza^ moze 
jeden 
pciiaj^c prsed sob^. 
taczki, d 

na 8zji zawiesi- 

wszy 
popragr. 4 
Wi<{ce| jednak mo- 
ze unies^j 
kt^ry ci^zar 
na walk^ch 6 

potoSony 

odwala dr^jg^em* 6, 

Winda atojaca 

(kierat) 7 
jest slnii, 
kt^ry si^ obraca 
na okoio. 

Rnrmna 8 
ma kolo^ Ce qiie denx hommes ne 
sauraient porter qa'& 
i)eine 
8or n^e barre 1 
ou snr nne ciTidre 2 <un 
brancard), 
nn 8eal anffit " 

\ 
en le ponsaant (ronlant) 
deyant lui 
8nr nne bronette, 8 
la bretelle (courroie) 

pendue an con* 4 

Toutes fois il anra bean- 

coup moins de peiue 

8'il char^e (pose) le fardean 

8ur dos rouleaux 6 et qn'il 

le remue 

ayec des leviers. 5 
Le ^onr u ^uinder 7 > 

est une petite colonne 
qu*on fait tourner 
en j allant tont & l'entonr. 
• La grue 8 

a nn tympan (en terme de 
Tart une roae)>| 
. M 2 

Digitized quantqSyay^nt 
dnovduae^dno* 
lero, ferre. 
po88um,po88e 
phalanga, 1« f« 
feretriun; 2^n« 
tantna, a^nm* 
nnu8, i, uuii 
trudo, 3. 
pabo, 3*m« 
anspengns, a, 
um. 
collum, 2. n« 
cingulum,2.&. 
plua, uris. 
qtii,quae,quod 
moles^ 3« f. 
impositus, a» 
nm. 
provolvo, 3. 
vectis, 3« nu 
er^ata, 1. f» 
columella, l.f. . 
versor, 1« 
circumeOy ire. 
geranium,2«n* 
habeo, 2. 
tjmpanum, 

2« n. 

byGoogle . - 180 — cuin inambulaBB qui» 

pondera 

naTi extrahit ^ 
aut iii navem demit- 
tit. 
Fistuca 9 
adhibetur 
ad pan^endnm 
Bublicasi 10 
attollitur fnne, 

tracto per trochleas 
11 
Tel manibuS) 

fli ansas iiabet« 12 in wetc^em einer gej^enb 

bte eaflen 

ous bem ^<i{|fe t)e6et 
obe« inl ^ijiff berun* 
tecta^t. 
iDic 9?omme 9 
wicb 0ebrau(bt 
um bie SBafTupfd^le 10 
einiufd)(o0en: 
f!e wicb ^e^obenmit 

bem ©eite, 
ge^ogen buc4 bte fRoU 
teim^loben 11 
obec mit «^dnben, 

wenn {!e ^anbt)oben 

^ot. 12 kdez krddege 

kdosy tfemena 

z kordbu wytahuge 
anebo do lodj spau^ 
Htj. 
Berhna ,9 
uijufd se k zardienj 
gehel : 10 

wzdwjhd seprowtt'^ 

zem, 

tdhnaucj^m se po ko^ 

ledkdch 11 

aneho rukama, 

kdy^ md drtadluA2 
Ante januam do- 

IQUS 

est veslihulnm. 1 . 

Janua habet 
limen, 3 
superliminar» 2 
ct utrinque 
postes« 4 li8oc bec Spce bel 
«&oure« 
ift bte ffioc^otte 1 

2){e St^uce bat 
etne Untecfc^wette, 3 
Obecfci^Wfac, 2 
unb ouf beibeti Geiten 
*fo|len. 4 PNde dwefmido^ 
mownjmz 
gestipfedsfnj, 1 

Dwefe magj 
prahi 3 * 

podwog 2 
a z obau sfran 
dwefege* 4 Digitized byGoogle — 181 — kt6r£m obracajac 

ci^zar/ 

2 okrqtu Wyci»-{g^ 
albo vr nie iaduj^. 

Kafarn 9 
nzywaja 
do wbijania 
pal6w: tO 
winduja bab^ lini{, 

fct6ra siq po klnbach 

ci^g^nie, 11 

rfbo dzwi^aj^ reko- 

ma, 

jeiili nszj auu 12 par lequel celui qui j mar- 
chc 

pent d6charger des faix 
(chari^es, ballots) 
d'un nayire, 
ou bien les j dlvaler*, 

Four bicr 
les pieux, 10 sur-toutdans 
les rivi^res (flCuYes), 
l'on se sert* 
d'nne hie, 9 

qn'on 61eTe avec une corde 
qui passe an travers de la 
> poulie 11 
!ou bien k force des bras^ 

si elle a des anses* 12 inambulo, 1« 
cquis^ qnae, 

quid. 
pou9us,eri8,n. 
navis, 3« f. 
eictraho, 3. 
demitto, 8. 
fistuca, 1, f. 
adhibeo, 2. 
pango, 3. ^ 
snblica, 1. f» 
attollo^ 3# 
futtis, 3. m. 
tractus, a, tim. 
trochlea, 1. f» 
manus, 4. f« 
ansa^ 1. f* LXVL D o m u s« SD a & «^ a tt §. D u itu D o m^ LaMaison, Frzede drzwiami 
domu 
jeSt przldsionek. 1 

Drzwi maj^ 
prog, S ^ 
nadprozek 2 
a z obii stron 
podwoje. 4 L'entr6e 1 jjanua, 1. f. 

est au devant de la porte | doi|^us, 4. f de la maison. 
La pprte a 
son seuil 3 ' 

et son linteau, 2 
et d'un c6t6 et de Pautre 
les poteaux. 4 yestibulum, 2» 
habeo, 2» ^ 
lim.en, inis,n. 
superlimina- 
re, 3.n. 
postisi 3* m. Digitized byGoogle A dextris 
mint cardines» 5 
a qiiibas pendeut 
fores; 6 
a sinigtris claastram 
7 
aut pessolas, 8 

Sid> aedibni 
est caraedium 9 

tesseUato payimen- 
to, 10 

faltom colamnb) 11 

|n qldbas 
capitellam 12 
et basis. 13 
Per scaias 14 

et coohlidiii' I5 
asoenditar iu sape-r 
riores 
conti^ationes. 
Extrinsecas 
apparent fenestrae 
et 16 

cancelli (clathri), 17 
perg^alae, 18 
saggrandia 19 
et fiilora 20 
musis falciendlSf 

Ii| sommo est 

tectom 21 
contectam 
imbrloibas (tegalis) 

rel soandalis, 23 
qnae incaoibant 
tigillis» 24 
Jiaec tigniSf 25 

Tecto adhaeret 
stiUicidittm. 26 ^ 182 — , 

3uf 9it^Un 
ftnb bfe Z^iitan^tln, 6 
an n>e(((en bie S^Ure 6 
bangt; 
aut 8inf en ha€ G^Iof 7 

ober bfr atiegeU 8 

Untet bem .^aure 
ift ber offene 6aal 9 

mlt efnem 0en>Utfelten 

^m^, 10 

0»1tS(t mft®aulen, 11 

an rotl^en(M beflnbet) 
ba« 4tap{ta( 12 
unb ^oftament» 13 
SetmSge bet Zxtps 
pe (StfegO 14 
unb flHenbettteppe 15 

flefget man in bfe obetn 
0to(fmetfe« 

Son aufen 
ftnb bfe Senfier 16 

unb (Segftter, 17 
bfe ©aaetfen, 18 
SBertetbd^et 19 
unb' $fef{et, 20 
ba§ <BemaueVfttftatfn« 

Dben if 

hai IDa4 ^l 

dcbedt 

mft iit^tln 22 

obet 94lfnbeln, 23 
mel^e auf ben 
eatten, 24 
bfere abet auf ben 
®patten 25 tfegen* 
Zm iDacbe (Snget 
bfe atinrie (Staufe)* 26 Z prawi sirany 
gsau steiegcy 5 
na mchi laisj^ ^ 
dwife; 6 
2 lewi strany zd^ 

niek 7 
nebo zawora. 8 

Pod domem 
gesti otewfeni 

sj^a^ 
s kostkowanauitv^'^ 
klddanau) podta-^ 
kau, lO 
slaupypodepfendf 

H 
na nichito 
hlawa 13 
a spodek gesf^ IS 
JPo sehodech 14 

tf toditj^ch schodech 
{§fneku) 15 
gde se k hornjm 
ponehjm» 

Zewnitl^ 
akazugj se okna 16 

a mfi^e^ 17 

pawlade^. 18 

pfjstl^eSj 19 

a pjljfe 20 

pro podpjrdnf zdj^ 

Nawrchu gesti 

stfecha (Jcrow) 21 
krjftd 

kf-jdlicemi {korka^ 
mii ta^ami) 22 
neho iindelem, 23 
genzto leij 
na latech, 24' 
typak na krokwjch. 
2 
SestY-echaupogj se 
Hah (pkap). 26 Digitized byGoogle — 183 — Z'prawej stronj 
B^ zawiasy, 5 
1^1 ktorych vrisz^ 
drzwi > '6 
z leMrej zamek 7 

albo zasnwki (zapo- 

ry). 8 

Pt>cl domem 

jest aieu 9 

X iH>sadzki} w sza- 

cJhowuicQ wjkla- 

dana, 10 

podparta siupami» 11 

na kt6rjrch 
kapitela 12 
i podstawa. 15 
Po wschodach 14 

i slimako (krQcfi>- 
ny ch wschodach)l5 
wsct^pnj^ na ytyzszc 
pi^tra* ^ 

Zewn^trz 
Widad okna, 16 

szranki^ 17 
ganki, 18 
podsienia, 19 
i filarj 20 
do podpierania mn- 
r6w. 
Na samym wie* 
rzchu jest 
dach, 21 
nakryty 
dach6wk^ 22 

albo gontami, 23 
kt6re lezy 
na iataeh, 24 
te zas na krokwach 
26 
Ra dacha jest^ 
xynna* 26 Les ^Qitd» (pivots), 5 
anxgneis la porte 6 
esTt pendne, 
sont ^ droife; 
la serrore 7 

ou le Terron k ^nche* 8 

Aa-dessons des ^tages 
il j a le salou, 9 

pav6 A oanreanx (eiQi 6chi- 
qnier)^ 10 

appny6 de piliers (colon- 
nes) 11 
qui ont 

)e chapitean 12 
et le piddestal (la base). 13 

On monte aux ^tages^ 
par Pescalier ordinaire 14 
et par Tescalier en cara- 
col, 16 Sn dehors Ton Toit 
les fendtres, 16 

les jalonsies, 17 

les galerics, 18 

les appentis 19 

et les 6tan9ons, 20 

pour appuyer lcs inurailles, 

Tout au haut 

est le toit, 21 
qiii est couYCrt 
de tuiles 22 

ou bien de hardeauT^ 23 ,. 
quf appuient 
snr lcs lattcs, 24 
et celles-la sur les che- 
Trons« 25 
La gouttidre 26 
est tout proche dn-loit* dextra, U f# 
cardo, inis, m« 
pen^eo, 2* 
fores, ium, f* 
sinistra, 1« f, 
claustram,2n« 
pessulus,2«ml 
aedes» ium, f* 
cayaedium, 2» 
n* 
tessellatas, a, 
nnu 
paTimentum, 
2. n. 
fnltnSj % nm* 
columna, 1. f* 
capit^Ium,2n« 
basis, 3« f» 
scala, 1. f. 
coehlidinm) 2. 

adscendO) 3. 
superior, ris» 
contignatio,3* 
appareo, 2* 
fenestra, l^ f. 
cancelliyoran*» 
tslathri^ omm. 
pergula, l^ f. 
sug^grundium, 

2. n. 
fnlcrum, 2.n* 
murus, 2. nu 
fuloio, 4. 
summus^ajnm 
sum, esse* 
tectum, 2« n« 
contectus, a, 

nm«. 
imbrex,icis,c» 
scandiila, i«f» 
incumbby 3« 
tigillum, 2.n« 
ti^um, 2. n* 
tcctHin,' 2. n« 
adhaereo, 2* 
8tiliicidium)2* Digitized byGoogle — — 184 Locas sine tetto 

dicitar subdiale. 27 

In tecto snnt 
meniana, 28 
fastig^inin 
et coronides. 29 2)ev Ort o^ne )Da4 

mtrb Ultan 27 aenannt* 

2(uf bem IDa^e finb 
bfe (SvUv, 28 
ber ®(ebf( 

unb bte SQSetterfa^nen. 
29 Mjstobezest^e^ 
chy 

gmenuge se wi^kuS 
{altdn). 27 
Na stPe^e gsau 
wj^stupkowe, 28 
hfehen (makowice) 
a korauhwidky, 29 
Metalli fossoifes 1 
ing^rediuntur 
. puteum 

fodinae 2 

bacillo 3 

sire gradibus 4 

cum lucernis, 5 

et effodiunt 

lig^one 6 

terram meiallicamy 7 

qnae 

imposita corbibns 

extrahitur fime 8 

ope machinae 
tractpriae» 9 
et defertur 
in ustriuam^ 10 IDte SBergtnappen 1 
raffcn fi^ binunter 
in bte C^a(t)t 

be« Ser9tt?er!c« 2 
6uf bem iCrwbet 3 
ober aufben @tufett 4 
mtt bett) ftidittf 5 
unb bauen 
mit ber JCeK^auer 6 
ba§ dvi, 7 

mel^e^ 

fn ^oxbe gefajt/ 

mit einem @eit berau«« 

gejosen wirb 8 
burd^ ^ilfe be« ^a* 
fpetS, 9 
unb in bte SSrenn^ilt:: 

te gebra^t/ lO Jlornjcy (rudnj^ 
cy^ kowkbpowSyt 
spaustigj se 

do rudnj bdn^ 2 
po rauhjku S 
nebojyo ^ebfjku 4 
se sivjtelnicemi 6 
cr kopagj 
motykau 6 
rucZu^ 7 

A:fera'if 

do kosii ddwand 

wytahuge se pro^ 

wazem 8 
pomoc^ rumpdlu 9 

a nosj^ se 
dopecyt 10 Digitized byGoogle — 185 — ]liie}8ce bez da- 
chu 
zowie si^ podnie- 
beiii/27 
Na dachu sa 
wystawki, 
wierzqh 28 
i wietrzuiki (chorfi- 
giewkij. 29 he lieu qui est ik dicoii- 
vert 
8'appelle plate-forme. 27 

Vou batit vera le fiite 
Cle combie) 
dea lucarneSy 28 
on rmet aussi des gironet- 
tes. 29 locng^ 2. m» 
dico, 3. 
subdiale, 3# 
tecitum» 2* n. 
sum^ esse* 
menianum,2n. 
fastigium,2.Bu 
coronis^idifi^f^ LXVIL 
Metalli fodina* IDet fiSetfibatt*; 
Hornictwj* Gornictwo» 

L e 8 M i n i^ r e 8» Badoicj (g6micy)l 

spnszozal^ sie 

do szjb (kopalni) 2 

]p9 dr^gu H 

albo po szczeblaeb4 

ze swlattem, 6 

i kopi^ 

motyki\ 6 

krnszczow^ ziemi^ 

kt6ra 

w kosaEach naloSon^ 

lins( wyci?|gaia 8 
za pomoc^ wiudj>9 

i przynoszf 
do pieca^ IQ Les^ninenrs i 
descendent (se d^yalent en 
bas) 
dans le crenx 
de la mini^re (min?) 2 
sur un garrot, 3 
ou bien par des d^grds 4 
les iampeB 5 sur la tete, 
et houent (tirent) 
de Ipur hoyau (pic) 6 
la terre laguelle a des vei- 
ues de m^taux^ 7 
quil» 

tirent de bas en haut avec 
une corde, 8 
parlemtjen du gaincleau,9 
apres en avoir rempli les 
panierSj 
et on 1a transporte 
k la forge, IQ 

Digitized metallnm,2.n. 
fossor, 3« m* 
ingredior> 3, 
puteiis,' 2« m^ 
fodina, t. f* 
haciUus, 2. m. 
gradus, 4. m* 
lucema, !• f* 
effodio, 3. 
ligo, onis, m« 
metallicus, &> 

um» 
co^bisj 8« c» 
extraho, 3# 
funis, 3.m. 
m^china, !• f« 
tractorius, a, 

unu 
defero, ferre. 
ustriua> 1« f» 

byGoogle — t86 — nbl igne iir^tar, 
ut profluat 

atetallttmv 12 

. Scoriae 11 
seoranmabjiciuntiir. m man ed tm Seuec 
(«rneljt, 

bamjtbad ^etaVi 12 
IftxanifiUfe* 

jDie @^ladEen 11 
merben befonber^ ge^ 
f^uttet^ Ardeil ohnem se pFe- 

a^>' wyteJcal 
kow. 22 

Skwdry 11 
ohzwldSt odhazugf 
$e. 
Faber ferrarins 1 
in nstrina (f abrioa) 2 

inflat ig^em 
folle, H 
quem attollit 

pede;4 

atqne ita candefaoit 

ferrnnr, 

Deinde 
eximit 
forcipe, 5 
imponit 
incudi 6 
et cudit 
malleo, 7 
nbi scintillae 8 
exsiliont. iDec 6(!^mtb 1 
in b^c ®4mlebe 2 

btSft bas S^uet auf 
mtt bem JBCarebalge, 3 
loel^en et atifbld[()l 

mit bem SuJTe $ 4 
unb auf biefe Tivt ma^t 
et 

ba< (Sffen dfil^enb* 

^ettiaHi 
Sie^t et ei f^ttani 
mit bet ^ange^ 5^ 
le0t e« ' 
auf ben 2fmbo8 6 
unb f<bmiebet e< 
mtt bem •^ammet, 7 
mo bie S^nfen 8 
um^et fptii^em Kowd¥' 1 
we wj^Jhni (kowdr^ 
ne)2 
wzdj^md oheH 
mHhemy 3 
kter^ nadymvge 

{ilape) 
nohau 4 , 

a^aik rozpaluge 

Jtelezo* 

Potom 
wytahuge [wyhjrd) 
kle^temiy 5 
A:/ac?e 

na kowadlinu 6 
a Arw^re (bu^j) 
kladiivem (perlj" 
kem)j 7 an gislry 8 
odskakugj (odlet»" Digitized byGoogle 

~ 187 - 
gdzie «iQ riida przy 


c^est U qifon I9 fait fon- 


ignig, s. m. 


ognitt rozpiiszcza, 


dre au feu, 


urgeo; g- 


aby wyciekal 


ponr en faire ddcouler 


proflao, S» 


kraczec. 12 


le m^tal, 12 


metAllnm,2*B» 


Zuzle 11 


ddnt l'6came (la craaae)!! 


8Co«ia, U f» 


na stronq odrzaca|![ 


se jette d part«. 


abjicio, 3* 


«1(1. f^'' LXVIII. Faber fettarlus* >Der ©(^mib^ 
Kfiwif. KowaL LeForgeron. XLowal 1 

W, knzni 2 

Wzdyma ogieii 
miechami, 3 
kt6re pod^osi 

1 tak rozpala 

Selazo. 

Pot^.m fe 
wyjmu}e 
kleszczami, 6 ' 
kiadzie 
na kowadto 6 
i knje 
mlotem, 7 
zk^d Iskry 8 
bdiatnj^. r Le forgeron (mar^chal* 
ferrant) 1 
se tenant debout dans sa 
forge, 2 
sonffle le fen, 
hn fesaut lerer 
du pied 4 

le soufflet, 3 
ponr faire rougir 

le fer» 

Lors qn»il est tont ronge, 
il le prend 
ayec ses tenailles, 5 
le met 

snr l>enclnme, 6 
et le bat (forge) 
ayec son martean, 7 
les ^tincelled (paillcTs) 8 
sautant (rolant) 9^ et l^ 

> Digitized faber, 2. m. 
ferrarins» a, 

um» . 
us.tr ina, 1. f» 
fabrica, 1. f. 
fnfio, 1. 
ignis, 3. m* 
foUis, S^ mt 
qni,quae,quod 
attollo, 3. 
pes, pedis, m. 4 
candefacio, 3. 
ferrum, 2« n. 
e^ximo,- 3« 
forceps,ipis. *♦ 
impono, 3. 
incus, ndis^f* 
cudo, 3. 
mallenS}2, m* 
scintilla, 1* f. 
exsilio, 3* byGoogle — 188 — Bt sic 

clavi,^ 
0pleae, 10 
canthi, 11 
catenae, iZ 
laininae, 
serae 

cum claYibus, 

cardines, etc. 

Ferramenta 

restingmt' 

in lacu» can- 
dentia ttnb alfo 
werbctt berfertfflt 
bte 9iagel/9 
bie ji^ufetfen, 10 
bff flHabefcbtenett/ 11 
bie Aetten, 12 
bte a3te(|)e, 
bie e^idffer 
mit ben B6^{^f(eln, 
S^Qrangeln u* bgU 

2)a| dlU^enbe C^ifen? 
ipesf 
imt erab 

in bem Sdf4tro0e« lcugj se 
hfehjky^ ^ 
podkowy IQ . 
cdny{§jny)yn 
feUzy, 12 
plechy, 

zdmky (klatky) 
s kljdi, 

s^ezege at.d. 
^eleza rotpdlend 

hasj^ 

w hasj^rnK 
Scriniarius (arca- 
larius) 1 
edolat asseres 2 
runcina 3 
in tabiiUj 4 

deplanat 
planiila, $ 
perforat (terebrat) 
terebra, 6 
sSCulpit cuUro> 7 

combinat S)n ©cdretner 

(SifcbCer) 1 
bobett bie aSretter 2 
mit bem .fiobel 3 
auf ber «S>obelbanf, 4 

filfittet (ebnet) fte 
niitbem<g5(!^li«t§ober,5 
bo^ret (te . 
mit bcm aSo^rer, 6 
f^ntgt mit bem ^^nU 
jer,7 
fildetfie Truhfdf {siola?) 1 
tesluge (Iiohluge) 

prkna 2 
teslem {hdbljkem) 3 
na tesldrne (hohlo» 

waic^ stolicy), A 
hladj 

hladjkem^ 6 
wrtd 

nehozezem, 6 
reie fezatemy 7 
spoguge (kliiji kle- Digitized byGoogle — 189 Tym spoBobem 

- gwoidzie, 9 

Bzyny, 11 
}aiicuchj> 12 
blachy, 
ki6tki 
K klaczami, 
xawiasy i t. d* 
Zelazo rozpalone 

Qgasza 

w korjrcie» Et de cette fa^on 
on fait 
des cloas, 9 
des fers k cheyal^ 10 
des bandes de roues» 11 
des chaiues, 12 
des lames, 
des serrures 
avec les clefs,, 
des gonds (piTOts)» etc. 

Il^teint et donne la trem- 
pe 
anx ferrementf encore 

chauds (rouges), 

en les enfou^ant daus l'aa- 

ge. excudo^ 5« 
clayast. 2. m. 
solea, 1. f» 
canthus, 2.ttw 
cateuai 1* f. 
lamina, t.f« 
sera, !• f. 
clavis, 3, f. 
cardo, S. m. 
ferramentam, 
2* n. 
candens,nti8. 
restinguo, 3^ 
lacuSi 4« m* LXIX. 

Scriniarius et Tornator. 

$)et @4)rcitrer unb ber SDre^jSlet. 

T r u h 1 a Jf a S a u s t r u 4 n j k. 

Stolarz i Tokarz. 
Le Menuisier et le Tourneur. Stolarz 1 ^ 
bebla|e tarcice 2 

heblem 3 

na warsztacie^ 4 

wygiadza je 
gladkim heblem, 5 
przewierca 
swidrem, 6 
Btraze (rznie) no- 

zefl% 7 
skleja Le menuisier 1 
rabote les ais 2 grossiere- 
ment 
snr son ^tabli 4 
avec le rabot, 3 

les applaiiit (polit) 
Avec la varlope, 5 
les perce 
avec le per^oir, 6 
les ciselle (d^coupc) avec 
le ciseaa^ 7 
les emboite (euchasse) scnuiarius, i. 
arcularins, i« 
edolo, 1. 
a ser, 3. m. 
runciua, 1. f. 
tabula, 1. f., 
deplano, 1* 
planula, 1« f* 
perforo, 1. . 
terebra, 1. f. 
sculpo, 3. 
culter, 2. m. 
Icombino, 1. Digitized byGoogle — 190 — el 8u&S€i]d[&uiij 8 

€t facit 
tabulasj 9 
]]ien8a&, 10 
nrcaB (€i»tas) llctc^ Tomalor, 12 
Bedeus iii iQsiUj 13 

fomai torito 15. Baper icauuio tor- 
iiatorio 14 

globos, 16 

C01108, t7 

icunciilas 18 
et siaiUia 
tareumata* mit Mm 

unb mit Ceiften juram^ 
mcn^ 8 
tinb ma^t bar»oa 
Safeln, 9 

^ifttn, 11 t}« e, tn* Ser iDre^Stee 12 
fi^it auf &em ©^fei 

met «nb 13 

btc()ef mit bem iDi:eb= 

eifen 15 

iibec bet ^tt^hawl 14 

^tqti, 17 
f>ilp|jd£^fn| 18 
unb bcrgtei^en 
2)te(;n)etf (iDtei^fet* klegem (khliem, 

kijm) 
a h^tQmi(m€djky)jS 

a deld 
tahuie, 9 
sioiy^ 10 

truhly^ (fruhUdJcyf 
schfjnky) il a g* 

Saustruznjk 12 
sede na sfolil^c^ 13 
saustruge {wytcru- 
luge) 
sausfruhem (sau- 

strem^ 15 
na stohcy saustru^ 
znj 14 
^uh, 16 
luzelky, 17 
lautly(panny) 18 
£( poclohne 
wHy sausfruxm- 
cke* 
Figiilus 1 
sedens 

super rotam, 2 
format 
ex argilla 3 2)ft a:5|3fet 1 
Pict 

iibet :bet ©^efbe 2 
unb bilbct (mo^t) 
m 2$on (ee^m) 3 iifr/id/> 1 

za kruhem 2 
/u;o)7 (deldna n^m) 
z hljny 3 Digitized byGoogle — 191 — Uejem 

i listiir^i 8 

i robi 
tablice, 
gtoly, la 
skrzjme, 11 i t* p* Tokarz 12 
ftiedzac na stotka 13 

toczy d}6tem tokar 
ski^m 15 

niBi iawie tokarskidj 
14 
kiile, 16 
kr^g^e, 17 
t^tki, 18 
i tjm pddobne 
rzeczj toka^skie* avec de lacolle depoiBSon, 
et des languettes, listeaux 8 
de diyerBes fa^onfl 
et en fait 

de grandes tables, 9 . 
de petites tables, IP 
des caisses 11 (coffre8,ba- 

buts, armoires, layett*s), 
etc» 

Le tonrneur» 12 
6tant assis sur son si^ge^ 13 

fait (toume, fa^onne) 14 
au toi^r 45 des bonles (globes^ sph^ 
r^s),l6 
des quilleS) 17 
des pgup^s 18 
et de semblables 
ourrages faits au tonr* g1uten,inis, n. 
subscus, udis, 
f. 

facio, 3» 
mensa, 1* f. 
arca, 1. f. 
tomator, 3. m. 
sedenss ntis. 

insile, 8. &• 
tomo, 1. 
tornns, 3. m. 
scamnnm, 2.n^ 
tomatorius ,8» 
nm, 

globns, 2. nu 
conus, 2* m^ 
icuncnla, l^f. 
similis, e«^ 
toreuma, atis, LXX. Figulus. ®ci: SSpfcr* 
HrnSjh Garncarz, Le Potief. Gamcarz, 1 
siedz^c 

nad~ kr^giem, 2 
robi 
s gliny 3 Le potier 1 
assis 

sur la roue, 2 
fajt (fa^onne, forme) 
de la terre & potier (argi- 
^ le) 3 fignlns, 2. m. 
sedens, ntid. 
rota, 1. f. 
formo, 1. 
argilla^ 1. f» Digitized byGoogle — 192 -^ oUag, 4 
utceoSy 5 
tripades, 6 
p^tinas, 7 
testdcea yasa^ 8 
fildeliaii^ 9 

opereola 10 etc | 

postea excoqiut ea 

in furpo 11 
et iiicru8tat 
litiiargfXro. 
Fracta oUa clat testas. 12 25pfe, 4 
iRruge, 6 

breifuffffie ©erdfe, 6 
©cfcHffeln, 7 
<rbcne ^effif e/ 8 
OfenCa^eln, 9 

etUf lea 10 ^« bat* I 

^erno^ (drtct cr tie 

{m S3rennofen 11 
unb dberjfet^t (le 
mtt ®lafur. 
@tn }erbro(i^encr 

Sopf 
dte^t eSdberben. 12 hrncey 4 
dthdny^ 5 I 
rendljkyifr-jnolce^fi 
mjsy, 7 ' 

hljnene nddohj^ 8 
kachljkyj 9 

poTclidkx {kfldly) 

tOag.; 
pofom ge wypoluge 
(^dlj) 
w pecy 11 
a poljwa 
klegtem. 
Roztlu^eny (roz^ 
hit^)hrneQ 
ddwd sifepy^ 12 
Doiiius 
distin^iiititr 
in coiiclayiaj 
nt sunt: 
atriuin, 1 
» hjpocaustum^ 2 

culina, 3 
cella penaria, 4 
coenaculuin^ 5 
camera^ 6 iDad ^aug 
n)trb obGet^etUt 
In ®emd(]^er/ 
oUbajtnb: 
bo^ SSorbaud/ 1 
bie etubc/ 2 

bte JCff^e, 3 
bte @peifefammer; 4 
ber ©petfcfaol/ % 
bad ®txoUU, 6 dfe/; 5e 

na schrdny, 

gakoz gsau: 

syh, 1 

swetnice igizha), 2 

kuch^n^y 3 
Spjtjrna, 4 

UArZep (Aromora), fl Digitized byGoogle 

— l^cl ~ 
^arnce (garniii), 4 


cktf pots 4 (de la poterie), 


olla, 1. f. 


dzban/, 5 


des crnches, 5 


nrcens, o^ m. 


trzjnogi, 6 


des niarmites a trois piedfii,0 


tripus, podis* 


mii»7 7, 


des plats (^cnellesX 7 


patina, U f. 


gliniane naezynia^ 8 


des vaisseaux' testac^s, 8 


testaceuS; a. 


kachle^ 9 


des piSces (carreaux) de 


. nin. 


. '-. 


fourneau, 9 


yas» Vasis, n» 


pqkrywfei, 10it»p,$ 


et des couyercles^ 10 etc» 


fidelia, 1. f* 
operculum, i 


pot^m wypala 


Quand ces yases sont 


excoquo, 3» 
secs, il ies cuit 


fiirnus, 2. nh 


w piccn, 11 


au fonmeau, 11 


iiicrusto, i» 


polewa je 


et les enduit 


lithargyrum, 


otowiana piaii^ • 


de Ternis. 


2. H. 


Z stluczonego 


D*un pot cass^ilnereste 


fractus, ft,um. 


garnka 


. que des tets. 12 


do, !• 


sa afcornpj. 12 
testa, 1. f. LXXL • 

Partes domiis interiores. S)tetnneren£()eiIebeS<^anfe8« 

Castky domu wnitrnj. Wewnetrzne czefci domu, 

Les Parties interieures d^une Maison. Dom 
rozdziela li^ 
iia gmachy, 
ktore s^: 
sieik, 1 
izba, 2 

Iiuchniay 3 
i^pizarnia, 4 
jBtolowa izbSi S 
sklep, 6 \fne maison 
est partag^e 

en plu^ieurs appartements 
qui sont: 
le yestibule, 1 
le poile 2 ^(on la chambre 
ayec ia chemin^e) 
1« cuisine, 5 
la d6peuse, 4 
la salle a manger^ 5 
le caTeauy 6 
N, domus, 4* f» 
disHnguo, 3» 
eonclaye, 3» n. 
atrium, 5. n. 
hjpocau;itum, 
2. n. 
culina, !• ^ 
cella, !• f» 
penari,us,a,uin. 
cotsnaculum', i* 
camer«) l»f*> Digitized byGoogle 194 — cubiciiluni 7 
ciiin ad»tructo 

recessu (iiatriiia)* 8 

Corbes 9 
inserriusit 
rebus 
transferendis ; 

«rcae, 10 
quae clare 11 

recluduntur, 

iis asserrandis* 

. Sub tecto est' 
soium (paTimen- 

tum); 12 
in arta 13 
puteus, 14 

stabulnm I5 
cum balueo* 16 
Sub domo 

est cella, 17 bie &d)laftammtt 7 1 
fammt bem an^ebauten 

^uttt {^timti^tn <3e« 
mac^e). 8 
©le *dtbe 9 
btenen ba^u; 
um bie ^aii^en 
^in unb miebetiu t]:atf 
^en; 

bieititten(Stu^)en),10 
mcic^e mi( bem @d^tufs! 
fel 11 
auf^ef^tojTen toetben, 

um btefeCben iu \>txs 
toa^xtn. 
Unterbem iDa^e i|l 
bet fi3t>ben $ 12 

tm ^ofe 13 i9 

bet @d^1)pfbtunnen/ 14 

ber ©tatt 15 
fammt ber S3abfiu6e. 16 
Untet bem «^aufe 

ill bet ^etter. 17 lozmce 7 

s pHstaw^n^m 

zdchodem^ 8 

mse9 
slauzj (hodj se) iruhty, 10 
ktere kljdem 11 

se odmylcagjy 

pro schowdnj gich^ 

Pod stHehaugest 
pMa (h&ra, mazd^ 
nice) ; 12 
na dwofe 13 
studna (siudn^, 5f m- 
dnice), 14 
chlew (^stdge) 16 
5 Idznj. 16 
Pod domem 

hj^wd sklep. 17 
Digitized byGoogle 

• — 195 — komnata 7 

s przybudowanim 

wjisciem* d 

Koszo 9 
ainzi| 

do rzeczy przeno- 
Bzenia ; 

flkrzynie, 10 

kt6re si^ klnczemll 

odmykaj^) 

do achoWania fako- 
wych. 
Fod dachem jest 

Btr jch (poddasze); IQ 
na podw6rza IS 

stndnia, 14 
stajnia 15 
z iazienki|* 16 
Fod domem znaj- 
duje si^ 
piwnica. 17 la chambre a coucher, 7 
et tout joignant, dans m 
' recoiui 
^epriT6(les lieuxjlatrines). 
8 
Foar transporter 9^ et Id 
les menbles (hardes)j 
noiis nous servons 
de corbeilles (paniers) ) 9 
et pour les garder, nons 
» nons serrons 

de coffres (bahats, armoi- 
res), 10 
qa*on ouTre et ferme d. la clef (au ca^lenas). 11 
Au dessoas du comble 
du toit 
il y a le grii^ier (galetas) ; 
13 dans la basse-coar 13 
se trouye 
]e puits, 14 
l'6carie 15 
avec P6tuve (bain). 16 

La cave 17 
est sous terre (lout an bas 

de la mai8on)>4cellaj cnb]Cahim,2n. 

adstructus^ a, 

uni. 

receBsuB|4jn. 

cprbis, 3* 
inservio, 1» 
res, 6* f» 
transfero, fer- 
re. 
arca, !• f. 
qn],qaae,quod 
clavis, 8* f» 
recludo, 3* 

ille,a, ud. 
asservo, 1. 
fectvim, 2. n« 
sohim, 3. n« 
pavimentnm, 
2* n* 
area, 1. f* 
pnteuB, 2. m* 
stabalum,2.n» 
balneom, 2. n, 
domas, 4* ^* 
sam, esse* 
, 1. f, * Lxxir. 

Uypocaustum cum Doxmitorio* 

S)ie @tube unb ®cf)(af!ainnier« 

Swltnice s Io2nic^« 

Izba z Kotnnat^. 

Le Polle et la Chambte a coucher. N 3 Digitized byGoogle 196 - H/pocanstnm 1 
omatur laqaeari 2 et parietibns^ 3 
plerumqne tabulatis ; 

illuminatnr 
feneBtris, 4 
et calefit 
fornace. 5 

Bjus ntenailia 

•nnt: 
spamna, 5 
sellae, 7 

mensae 8 

cum fulcris 9 , 

ac scabellijiy 10 

et culoitrae* 11 

' Appendnntur etiam 
tapetes* la 

Pro leyi cnbatu 

est in dormitorio IS 

leotus (cubile)^ 14 

stratus 

in sponda IS super stramentum 16 
cum Iddicibtts 17 

et stragnlis. iS 
Cervical 19 

est snb capite» 
Conopeb 20 

lectns tegltnn 2)fe ©fube 1 
mxt^ Q^iixtt mit Ux 
jDe(te 2 

unb bcn IBanben, 3 
fo gemeiniglidSl getdfelt 
ftnbj 
i!e loitb etleu^tet 
hnt^ bfe genftei; 4 
unb emlrmet 
bar(( ben £)fen* S 

JDfe ©tubengetatbt 
ftnb fofgenbt: 
hU BMt, 6 
tie ©eiTel, 7 

bte tStfd^e 8 

mft ibten (SefteHen 9 

unb'|uftritten/ 10 

unb bie )}otftet (j&anU 
pfub(e)* il 
V^an (Sngt au<6 
Sapeten ouf.. 12 

ttm aufittcu(|en 

iffc itt bes e^iafeam^ 
met 13 
bas Sette/ I4 
debettet 
auf bem SBettge jieSe 15 ubet htm @(vofifa(fe4^ 
mit bem S3etttu(|e 17 

unb bet §Bettbe(fe» 18 
S)a« JtilTen l9 

iiegt untetbem «t^aupte» 
9Bitbem8$ot^ange20 

witbbadSSett t)etbe(ft« Swetnice (jgizha)% 

pfi^zdobuge sesiro» 

* pem 2 

a sl^nami, 3 ^ 
na wetijm djle iiy^- 
kiddanj^mi; 
oswHuge S0 
okny 4 

a wytdpj {zah^jwd) 
se kamny. 6 

Gegi ndfadj gsau : 

lawieet 6 . 
stolice$ 9 

sfoty 8 , . 
$ nohami 9 \ 
a irnotii 10 

gakolypoduikyAt 

Pf>iw^^ugj se taki 
dalauny. 12 

Pro lehkiodpo^i" 
nutf 
gesti w lolnicy 15 

lole (lUko)y 14 

ustlani naposteli 
tS 

pfes posljamku 15 
s prosieradly 17 

a pfikrywadly* 18 
Podhlawnice (po^ 
duska) 10 

hfwA pod hlawaum 
Zdslonau 20 

loZe zastjrd se^ Digitized byGoogle — 197 - Izba 1 

hiercem 2 

i icianamiy S 
pospolicie wjkfada- 
nejuij 
oiS-wieca si^ 
okuami 4 
i za^rzewa 
piecein. 5 

Je| sprz^tj a^ : 

iawj, 6 
Btoiki, 7 

Btoly 8 

X nogami 9 

i podn62]kaiiii) 10 

i podnszki^ 11 

Zawieszai^ sieteSE 
oponj (obicia). 12 

Dia apokojni^fsze- 

go wjspania si<{ 

jest w koinnacie 13 

loze 14 

iislane (posciel) 
na iozku srubowa- 
n^m Id 
na slomie 16 
% koldrami 17 

^ przescieradiami^ 18 
Foduszka 19 

leXj pod glow^. 

Zasfona 20 
zaslanla sie toze» Le poele 1 

est par^ (embelli) de dfnic 
p]anchart,2 l'nn au-des- 
8U8 et i*autre aa desBouSi 

et de parois 5 

lambrisa^s* 

II est ^clairci (perci) 
de fenetres, 4 
et il se chanffe 
par le mojeu d*un foornean 
on dMine chemin^e. 5 
Voici les meubles qui j 
apparlienuent : 
les bancs, 6 
les si^ges (ch)iises> fan- 

tenils)| 7 
les M^^es 8 
ayec leurs tr^teanx, ^ 
et leurs escabeHes (esca- 

beaux); 10 
sans oublier les carreaux 
(coussius). 11 
On le Gouvre (pare) anssi 
de tapisserie 12 (on j tend 
de la tapisserie). 
Pour coucher (reposer) a 
son aise 
il j a dans la chambre 13 

nn iit l4 (Ut de plume on 
nn matelas) 
que Pon met - 
dans le bois de lit« l5 

sur une paillasse 16 
avec des draps de lits 

blaucs 17 
et des couyertures. 18 
Le cheVet (oreiller) 19 

se met sons la t^te* 

On couvre le Ht 
d'une inip^riaie 20 ou de 
rideaux. hjpocanstum, 
2. n. 
orno, 1. 
laqnear, ^» n. 
paries, etis,m. 
tabuiatus, a, 
iim. 
illnmino, 1. 
feuestra, 1. f» 
calefio, 4. 
foruax,acis,f. 

18, ea, id. 
utensiJia,ium. 
sum, esse» 
scaronnm^.n. 

sella, 1. f. 
mensa, 1. f. 
fulcrum, 2.n. 

scabeI1um|2n^ 
culcitra, 1. f. 
appendo, 9* 
tapes, etis^ m. 
levis, e. 
cubatus» 4* m. 
Bum, esse^ 
dormitorium, 
2,n* 
lectus, 2. m. 

stratu8,a, um. 
sponda^ 1* U 

stramentnm, 
2» n» 

lodix, icis, f. 
Btragulai 1. f* 

cervical,Iis,n. 
caput, itis^i; 
conopeum,2n. 
tego, 3* Digitized byGoogle — 198 — 
Ubi fontea 
d^ficiuiit, 
effodiuutnr putev, 1 

et eircnmdentiir 
crepidiae> 2 

ne quis incidat» 

Inde hanritur 
aqna 

nmis (situlis), 3 ' 
qnae peudent 
T«l pertica» 4 

Tel fnne, 5 

vel cateua, 6 

idqne 

aut tollenone, 7 

aut s^yrgillo, 8 

aut cjlindro 9 

mannbriato, 

antrata(tympano)10 

ant denique 
antiia. 11 Sa cd an ID.ueIIen 

ii)e«^enS3runnenlau<« 
fteflraben 
unb umfieben , 
nrit einem Scunnenfa? 
ften/ 2 
bamit 9{{emanb j^inein^ 
faae. 
}Datau6 f^opfet man 
ba« SSJalfec 
mit ^imern/ 3 
xotx^t bangen 
entweber an eCner 

©tange, 4 
ebet anefnem @et(c, 5 
eber an einer JCette$6 
unb )tt)ar 
mit bem 0<§wen0et^ 7 

obec mittetfl etnet ^f>U 
le, 8 

obet mit bet ^(\\.\t, 9 
bif einen .^anbdtijT %<xt, 
obet xcixX bem (^oblen 

mabe, 10 
obet enblt^ 
mit bet ^umpe« li Kde pramenAw 
nedostdivd «e, 
studn^ {studnice) t 
kopqgj $e 
9 ohrazugi se 
ohlubnjy 2 

ahy tafn n^Jcdo ne- 
spadnuL 
Odtud^jvdzj se 
woda , 

wedercy (okowy), 3 
ktere tmsj^ 
hudna hidle(rahne), 
4 

hud!na proivazuy 5 
aneho na fetezu^ 6 
a to 
hudwdhau 7 

neb kolem 8 

aneh wdlcem 9 
rukogei magjcj^m, 
anebo kolemduty^m^ 
10 
neho konedni^ 
pumpau* 11 Digitized byGoogk ^^^^ — 199 ~ 

Lxxm. 

Stodii^, Studnie. Les Puits. , Odzie irodel 
n?e masz, 
w/kopuja Btadiiie, I 

I otaezjif^ je 
ceuibrzjnay 2 

abj tam kto nie 

wpadt. 

Z niej Bi^ czerpa 

woda 

wiadrami, 3 
ktore wisz^ 
na zerdzi, i 

na powrozie> 5 
Jub na iaiicnchu, 6 
a to 

zorawiem (dr^^em), 

7 

albo kcftowrotem, 8 

Inb walem 9 
rekofei$£ mdj^cjm, 
albo koiem sprjcho- 
-W-at^m^ 10 
albo na ostatka 
pomp^* 11 OA l*on adisette (mjEinqae) 
de fontaines (sonrces), 
on y ereuse des pnits, 1 
et on les entourne (enri- 
Tonne) 
d*an bord (mardelle, mar 

gelle) 2 tout a l'entonr, 

de peur que personne n'j 

tombe. 

On j pnise 
de Peaa 

avec des seaux, S 
pendus 
soit & nne perche, 4 

soit a une corde, 5 
ou bien A nne chaine) 6 
ce qu^on iait 

on par le mo jen d^nne bas- 
cule, 7 
ou d'nne ponlie, 8 

on par nn cjlindre 9 
emmanch6> 

ou par le mojen d'tine rone 
' a pniser, lO 
ou enfi|i 
p.ar Pengin d^ Iapompe*ll ionay ntis, xn. 
'deficio, 3. 
effodio^ 3« 
pnteus, 2. m« 
circumdo^ 1» 
crepido,inis,f« ' 
qu],qaae,qaod 
incido, 3« - 
hanrio, 4» 
aqna, 1. f. 
nrna, 1« f. 
sitnlayl.f. 
qaiyquae^quod^ 

pendeo, 2* 
pertica, 1. f. 
faniS) 3* m. 

catena^ 1. f* 

toUeno, 3* m« 
gjr^illns,2*in* 
cjlindrns,2m* 
mannbriatas, 
a^ nm» 
rota, 1. f* 
tjmpannmi i. 
auttia, l.f* Digitized byGoogle — 200 — 
Qui iayari cupit aqna fri^da, 
descendit 
in fluvium, 1 

Iii balneaxiis 2 
ablaiinus 

Bqualorea, 

flire sedenteg 

In labro, 3 

Bive conscendenteji 

in sudatqrium, 4 

€t defric«^mag* no8 
pumice 6 

nat cilicio. 5 

In apodjterio 7 

exnimas 

Vestes 

et ))raecingimns nos 

castula 8 (subligari). SBec iu haUn bege^rt {m UlUn SBaffer, 
ber fletget 
in ben Stuf. 1 

3n ber S3abe|tube2 
waf^tn wtr uR^ 

ben 'Sdgmut ab/ 

wenn voit entwebev fu 
^en 
Cn ber SBobewannt/ 3 
ober ftefgen 
auf bie ©^wijban.!, 4 

upb reiben un^ 

mft einem S3tm«{teine 6 

ober ^arnen Znfy, 5 

3n htt 2Ctt$|ie$|tube 
7 
iie^en toir aug 
bie ^teiber - 
unb gitcten und 

mitberCabeWiirjf. 8 Kdo kaupati se 
zddi 
we studene wode, 
gde do feky. l 

W lazni2 
ohmy^wdme 

spinu 

hudto.sedjce 

we wan^f 3 

budto wzstupugjce 

napdrnu(pdrnicyy 

potnicy) 4 
a otjrdme se 
mofskau p^nau 6 

neho ^jnenkau. 5 « 

We swlekdrne 7 

swljkdme 

^aty 

a opdsdme se 

zdst^rkcnit^ 8 Digitized byGoogle — 201 — 
LXXIV. B a 1 neum. S>aSS3ab* L & X e £• h a i n i a. L e B a i n* KCosic^ dicekqpad 

-w simnej wodziei 

i(Jzie 

do tzikU 1 

W iaiui 2 
obmjwamj 

brudy, 

badi siedzi(c 

W wannie, 3 . 
albo ws^piwazy 
na iawQ goracai 4 

ocieramy ai^ 
kamieuiem piany 

morski^j 6 
albo wioi^ieiiic^* 5 

W izbie do roz- 
bierania 7 
zdejmujemj 
azaty (suknie) 
i opasujemjr si^ 

a^pask^Hkzieim). 8 Gelui qui « enyie de ce 
bai^uer 
en eau fraiche^ 
B'en va 
a la riri^re. t 

Dans les bains (iturea) 2 
nous nous nettojous le 

corps 
de toutes ordures (de tou 
te crasse) 
soit en nons assejant 

dans la cnye (bai^oire), 3 

ou bien en montant 

sur les bancs a suer> 4 > 

et nous nous frottons 
avec une pierre-ponce, 6 

ou areo uue ^tamine (toile 
decriu), 5 
Nous quittons 
no^ habits 

dans un cabinet particnlier; 

7 

et nous nons celgnons par 

d^cence 

d^un tablier (linge), 8 ou 

bien» uous mettons des 

cale^oiis qni,quae,qsod 
lavo, l» 
cupio, 3» 
aqua, 1* f, 
fri^dus,a,ute« 
deseeudo, 3. 
flnvius, 2, m, 
balnearia,2.tt, 
pl. 
abluo, 3* 
sqnalor, 3* nu 
sedenSy ntis^ 
labrum, 2. n« 

couscendens» 
ntis. 

sudatorium, 
2. U» 

defrico, U 

pumex,icis,m 

cilicium, 2. n* 

apodj^terium, 
2. n. 

exuo, S. 

vestis, 3. f. 

praecing^o, 3. 

ego, mei* 

castula, 1. f. 
Sttbligar, aris, Digitized byGoogle < 


— 202 — - 
Gapiit 


SDaft ^aupt 


Hlaivu 


teg^iincis 


bcbecfen toit 


krygeme 


pil^olo, 9 


tnit htm ©abf Jutc 9 


depidkau 9 


et pedes 


ujib bie guflfe 


a nohy 


impoiiimus 


{teUen Sit 


klademe 


pellaYio* 10 


in ba« gufbecfen» 10 


wmedenicy. 10 


Balneatrix 11 


>DtelBabewartertn 11 


Sluzkalazennj ii 


miuistrat aqiiam 


trcfgt ©affec ju 


poskytuge wodu 


situla^ 12 


tn bem S5abe0ef(!^(rre,12 


w nddobe, 12 


quam hanrit 


ba« ffe fcj^opft 


kterau nabjrd 


ex alveo, 13 


au« bemS(Ba(fectrcge/13 


z wany, 13 


iu quemdefluit 


worein e* flieft 


do ktere tede 


e canalibus. 14 


ati«benS3abec(ibreml4 


trubami {z trub). 14 


Balneator 15 


«Dec 83abec 15 


Lazennjk 15 


scarificat 


fe6cbpfet 


natjnd lehko 


sealpro^ 16 


mtt bem @4cbpfetfen 
(@4neppec) 16 


puitadlem, 16 


et applicando 


unb tnbem ec 


a sdzege 


cucurbitulas 17 


bte @c()C(>pff(}pfe 17 


bafiky 17 
anfejet, 


' 


extrahit 


ite^et ec tttau^ 


wytahuge 


sangninem 


ba« ^lut amtfc^en 


krew 


subtercutanenm, 


|>aut unb ^iti\di, 


zdkoznj, 


qiiem abstergit 


totl6iU ec Qb«>if(if|t 


giz utjrd 


spongia. 18 


mit bem ©d^toamme» 18 


haubau* 18 
Tonsor 1 
in tonstrina 2 
tondet jDec SSacbirt 1 
in bec SSavbiecltube 2 
pu<iet (fc^neibet) Bradj/ Oiobd) 1 
'W bradjrne 2 
stmd Digitized byGoogle f 


— v203 ^ 
Gl©wq 


Noiis conrrons , 


capnt, itis, n. 


nakrywamy 


la t^te 


tego, 3. 


czapkq, 9 • 


du bonnet de bain, 9 


pileolus, 2. m» 


i iiogi 


et nons enfon^ons- 


pes, pedis, m» 


kiadziemy 


les pieds 


impono, 3» 


W miednic^. 10 


dans^le bassin. 10 


pelluYinm,2]l. 


Foslu^czka lafni 


La baignense (femme de 


balneatriic, 


11 


bain) 11 


icis, f. 


donosi wodj 


sert dans tin saau 


ministro, 1. 


W wiadrze, 12 


de J'eau, 12 


aqua, 1* f* 


kt^ra czerpa 


qn*elle prend 


situla, 1. f» 


z wanny, 13 


a Pange, 13 


haurio, 3. 


do kt6rej ta ciecze 


oi\ elle coule 


alye^s, 8» rxu 


z rur» l-i 


par les tuyanx. 14 


defluo, 3. 


Laziennik 15 


Le bai^enr (r.^tuyi8te)45 


canalis, 3. m» 


zarzjna lekko (za- 


scarifie ta peaOi 


balneator,3m» 


drzazga) 
scarifieo, 1» 


nozykiem 16 


ayec sa flammette 16 


8calprum,2«n* 


i stawiajac 


et y appliqne 


applico, 1. 


bauki 17 


des Tentouses, 17 


cncurbitu]a,lf. 
extraho, 3. 


wyci^iffa , ; 


pour en tirer 


san^is, inis. 


krew 


le sang 


subtercuta- 


zaskorni^^ 


qui est entre peaa et chair, 


nens, a,nm« 


ktort^ ociera 


et Pessnie ' ^ 


abstergo, 3* 


g^bka^» 18 


^yec nne ^ponge. 18 


spongia, 1. f* LXXV. 

Tonstrina. J>te S5 a r b f c f jl u b e* 

Bradjrna. Balwiernia. 
La Boutique de barbier. Bafwierz 1 
w balwiemi 2 
otttzygnje Le barbier 1 
dans sa bouti<fne 2 
tond (coape> rafraichit) tonsor, 3« m. 
tonstrina, l.f. 
tondeo, 2* Digitized byGoogle ^^^ — 204 >- crinet et barbfUQ 
forfioe; 3 
vel radit 
noTaculay 
qiiam 
e theca 4 
deproupiit $ 
' lavat 

snper pelTim 5 
lixiTib, 
qnod deflnit 
e ^attuniio, 6 
Qt et sapolie j 7 

et tergit r 

liuteo \ 8 
pectil 

pectine; 9^ 
criBpat 
calainistro* 10 

Interdam 
renam secat 
sea]pell6^ tl 
ubi aangiiia 
propullulat.«12 

Chirnj*gu« 
curat Tuiuera» ^aat onb fBaxt 
mit Ut &<iittt€, 3 
ober nfmmt fie af> 
mit bem ®4eecmeffer, 
mi^t^ er 

ou< bem gutteral 4 
tcroornimmt ; 
ip^rt^t ba0^ ®rft(^t 

tibet bem iBc(f en 5 

mtt tauQt, 

toel^e fltrget 

oud bem (3it^Udtn, 6 

U)i€ au4 mit 0eife i 7 

unt trocfnet e9 

btt brm S3acb(erfu4c i8 
Idmmt bie <{)aare 

mH briioi ^amme v d 

unbhdufett ffr 

mtt brm SScenneirtm 10 

SuweHen 
laft ec jut 2Cbet 
roitbem2Cber(apeifen,l 1 
toc ba6 Slut 
ittau$Wt$t, 12 

iDrr ©unbotit 
htiltt btr SSunben. wlasy y hradu 
n&zkamij 3 / 
ncbholj hfitwau^ 

kterau 
z pauzdra 4 
wynjmd; 

ntyge (mydlj) hra* 
' du 

nad mjskau 5 
lufiem (mydlinamt\ 
ktery' tede 
z nalewky, 6 
gakoiy mydl€m;7 

a utjrd 
rudnjkem; 8 
desd 

hfehenem ; 9 "^ 

pdlj {kadefj) prO" 
tahowatkau (zeljz^ 
kem na wlasy). lO 

Cosem 
zjlu^ pau^tf 
puiiddkem, 11 
kdetto krew 
wyskakuge. 12 

Ranhogid 
hoffi rdny. 
Digitized byCoogle ~ 205 — Wtosy i brod^ 
nozycskamiy 3 
albo g^oli i zbiera je 
brzjrtiT^, 

kt6r^ 

z puzderka 4 

dobjwA ; 

»*>)« twarz 

nad miednicii 5 

ttig^em \mjdiinami), 

ktory zcieka 

s nalewkiy 6 

jako i mjdtem; 7 

ociera ai^ 
r^cznikiems 8 
czesEO 

grzebieniem; 9 
pali i treM 
zelazkiem» 10 

Czasem 
krew puBzcza (zjl^ 
zacina) 
lancetem, 11 
sk^d krew 12 
aika. 

Cjrnlik 
{^oi ran j. les ckereux et la barbe 
arec fes ciseaux S 
ou bien il ranele.poil 
avec aon rasoir tranchant 
(affil6) 
gu*il 
tire 

de son ^tui( 4 
laye leyifla^e 
aur le basain 6 
ayec de Peaa de lestiYe, 
qui conle 

du laroir 6 (de la fontaine) 
et apres arec du savon (de 
la aayonnette) ) 7 
et reasiiie 

ayec im liu je (peignoir) ; 8 
il pei^e (a|utte) les ehe- 
Teux 
ayec le peigpae | 9 
et les frise 
ayec le fer a friser. 10 

II saig^e (ouTre) 
quelque fois la yeine 
arec sa iaucette} 11 
dont le saug 
rejaillit. 12 

Le chirurg^len 
panse (gu^dt, traite) les 
blessures (plaies). crinis» 3« m. 
barba, 1. f» 
forfex, icis, f. 
rado, 3« 
noTacula, 1» f. 
qui,quae,quod 
theca, 1. f. 
depromo, 3. 
laTo, n 
pelTis, 3« f. 
lii^iTium, 2«iu 
defluo, 3. 
guttumium, 2« 
n« 
sapo, 3. m. 
terg^o, 3. 
linteum, 2. n. 
pecto, 5, 
pecten,inis,m* 
crispo, l^ 
calamistrumy 
2. n. 
vena, 1. t 
seco, 1. 
scalpellnm, i. 
san^uis, inis. 
propnlluloj !♦ 
chirurgus,2m« 
curo, 1. 
Tul^ns,eris,n« LXXVL Equile. 2)ei:g>ferbeila lU w 

St^e* Stajnia» L^Ecurie. Digitized byGoogle — 206 — Stabttlaria» (eqair- 

80) l 

pargat a fimo 2 
stabulam; 
alligat eqnam 3 
capistro 4 
acl praesepe^ 5 
a]xt> si mordax sit^ 

constrin^t 
fiscella. 6 
Deinde 
sabstemit stramen- 
taj 7 
avenam 
ventilat 

Tann^o, 8 < 

qnam miscet 
paleis/ 
depromens 
a cista pabulatoria, 
10 
eaqne pascit 
eqnam, 
nt et foeno, 9 

Postea 
flucit aquatnm 
ad aqnarium) 11 
tum detergit 
panno 12 
et depectitstrigilijl5 

instemit 
gausape 14 

«t inspicit soleas, 

an calcei ferrei l^ miftet QuS 2 

jbett &a\li 

btnbet 1)q4 9)ferb 3 

mit bet ^alftet 4- 

an bie Jtrtppe(»?aufe),5 

obet/toenn eSbeiptdi^; 

legt et it>m * 

ben !0}aul!otb an« 6 

•^etnad^ 
ma^t et ble ©tteti ) 7 

ben ^abec 
fddwingt er 

inbftguttetfd;tt>lnfie,8 
ben et mengt 
mtt bem ^MUt, 
nimmt tbn 
au6bemSuttetfaf(enlO 

unb ftittett bamit 

bai i)fetb, 

mie aud^ mit i&eu. 9 

®obann 
fU^tt et 9$ {ut St5nle 
8um Safrettto0e $ 11 
bann \oMt et e« 
mite{nemSucbeab)l2 
ftttegelt efi mlt ber 

ettleaet, 15 
le$t auf baffelbc 
ble ®ecfe (.^aje) 14 

unb befte^tble^ufen^ 

ob ble Glfen IS adhac firmis clavis 
haereant nod^ an feften SlHdetn 
.Wngett. Podkonj 1 

l^istj od hnog^ 2 
Jconici {stdgi") ; 
pHwazuge Jcon^ 3 
^a ohlaivj 4 ^ 
A: gesljm^ S 
aneh gestli kausa- 

5Wjra 
ndhuhkem^ 6 

Potom 
podestldwdsteliwo • 
7 

owes 

opdld (pftwjwi) ^ 
opdlkau, 8 
kterf mjchd 
s Hzankau isetkau), 
hera geg 
z ohrodnj iruhly 

10 
a krmj njm 
kon^, 
gako^ y senem, 9 

Pak 
wede napds^eti 
k napagedlu ,• 11 
potom utjrd 
siikhem l2 
a besd hf^helcem, 15 

pHstjrd 
hunj, 14 

a djwd se na Slapy 
(kopyta), 
zdali podkowy 13 

geSt}f na pewnfch 
podkownjcj^ch 
dr^j. Digitized byGoogle Masztalerz 1 

jwyrzuca gnoj ze 2 
stajni 5 

wi^^ze konia 3 
soLja uzdzienicj 4 
n zlobn> 5 
albo jeiti koli kasa^' 

zWiera go 
fcagaiicein^ 6 

Fot6in 
sciele slome ; 7 

owies 
przewiewa 
opaikii, 8 
ktory mi^sza 
z sieczka, 
dobySfirai^c go 
z obroczni, Ip 

i t^m 

konia karmi, 
. jako tez i sianenu 

Dalel 
prowadzi go 
napoid do korytaUl 
pot^m ociera 
platem (suknem) 12 
i ch^dozj zgrze- 

biem^ 15 
aakr^rwa go 
der^ (k6cem)> 14 

i ogli^da kopyta^ 

' czjr si^ podkowy 13 

na mocnych ufna- 
lach trzymai^» — 207 -^ 

Levalet d'^curie (pale* 
frenier) 1 
nettoie, ote ]e fiimier 
de r^curie^ 2 
attache le chetal 3 
par le licou 4 
au ratelier, 5 
on^ s'il mord^ 

il Femmusele 

ayec la museli^re. 6 

Ensuite 
il lui faitlalitieres 7 

il Tanne 

l'avoine 

en un van, 8 

laquelle il mele 

avec de la paille hachee 5 

et de ce m^lange pris (tir^) 

du coffre a 4'aToiue, 10 

\\ donne a, man^er 
au ^heval ] ^ 

outre le foin 9 qu'il lui 
donne« 
Apr^ cela 
il Tabrenve (m^ne boire) 
a l'abreuvoir; 11 
il le frotte ' 

avec un frottoir de drap 
rude ou de paille, 12 
r^trille avec r^trille, 15 
lui met 

le eapara^on (gros«e cou- 

verture), I4 

et regarde soigneusement A 

son sabot on come depied, 

si les fers 13 Ini lochent 

(branlent), 

on s^ils tiennent encore 

(sont attach^s) a de bons 

«lous. stabnlarins, L 

equiso, 3* m. 

purgo, 1. 

fimus 2. m* 

stabnlum, 2.n.^ 

alligo, 1. 

equus, 2. m. 

capistrum,. i. 

praesepe,3. n. 

mordax, acis. ' 

constringo, 3. 

fiscella, 1, f. 

substemo, 3. 

stramentnm, 
2. n. 

avena, 1. f. 

ventilo, 1. 

vannus, 2. f. 

misceo, 2. 

palea, 1* f» . 

depromo, 3» 

cista, 1. f. 

pabidatorins!, 
a, um. 

is, ea, id. 

pasco, 3. 
equiis, 2. m.. 

foennm) 2. n. 

ducoj 3* 
aquor, 1. 
aquarium,24n. 
detergo, 3. 
pannns, 2. mu 
depecto, 3» 
strigilis, 3. f, 
insterno, 3. 
gausape,i8,n» 
inspicio, 3. 
solea, 1. f» 
cdlcens, 2« m. 
ferreus, a,um» 
firmus, a, um* 
clavus, 2. m* 
haereo, iL DigiUzed byGoogle — 208 — 
Horolopam 
^imetitur horai* 

Solarium 1 
p 
ostendit f 
mnbra gnomoniSy 2 

gnota tit hora, 
sire in pariete 
siye in pjxide ma- 
gnetica« B 
Clepsjdra 4 

osten^it 

horae quataor pattes 

finxn arenaOj 
olim aqaae« 

Automaton 5 

nnmerat etiam 
noctiirnas horas 
circulatione rota- 

rum, 
quarimi maxima 
trahitm: 
liondere» 6 JDo« Uftrttjctf 
t^eilet bie Gtunbenab. 

wefret 

mit bem ^^atUn be 6 
3«9erS, 2 
tt){e t)fer U^t e« fep, 
enttt^eber an bet SBanb 
obet im Gompaffe, 3 

^te ^anbd^t 4 

(aSolTetu^t) 
jclget 
bie »{et S^elte bet 

etunbe ($8{ette() 
butd^ ben @anb(auf, 
))ot Setten batd) ben 

^ojTertduf, 
jDie ^(oaubt 6 

im^Ut ou^ 
bie sRa^tjiunben ' 
hixt^ Umtte{bund bet 
8{abet, 
beten ^tQ^tt^ 
gejo^en tt»irb 
t)an bem &3le{9ett){(tte,6 Hodiny 
rozme^ugj hodiny^ 
Slunednj hodiny 1 

ufcazugj 

stjnem ruH^Tcy (m- 
kazowaala)y 2^ 
Tcolik gest hodin, 
hud na st^ne (zdi)^ 
hud na kompasu» 3 

Sypac^ (fekaucy') 
hodinky 4 
okazugj 

Htyrytasiky (dttvr^ 
fi) hodiny 
paddnjm pjsku, 
pfedtjm (kapdnjm) 
. wodym 
Samogdauc^ {hi" 
cy ) hoainy 6 
tjtag] take 
nodnj hodiny 
ofdtenjm koledek, 

z nich^to neyw^dSf 
fdhne se 
zdwazjm, 6 Digitized byGoogle / ^ 209 — LXXVIL Horologi«, SDic tt^rwerff. H o d i n y. Z 4 g a r y. L e s Ho r J g e a^ rozmierza godziuy* 

Sloneezny zigar 1 

ci^iem skaz^wki, 2 

ktSi^a jest godziiia, 
hf^iz na scianiej 
b^dz na Itompaaie 
magneBowjm. 3 
Kiepsjdra (zega< 
rek ciekncj) 4 
«kazufe 
czi^rj^ ks^adraiise 

• ,* ^ godziny 

fii^^imiem sie piasku, 
jrzpat^mAajiamem) 
wody. 
Z^gar hija^cy 5 

liczy te2 -^ 
jiocne goclziny 
przez obracanie Uli 

z nich ^^ajwi^ksze 
bjwa ciagnioue 
W9g^ .oiowiana, 6 L^horloge 
mesure (diylsej marqne) les 
heures. 

Le cadran 1 
nous montre 
par l^ombre de raignille,^ 

quelle heore il est, 

soit sur nne mnraille^ 

ou bien dans la bou8Bole.3 

Le sablier 4 (la clep 

'/ sjdrc) 

montre Theure 
parta^ee en quatre quarts 

par r^conlement dn sable^ 

et antrefois par celui de 

rean. 

L'horloge qui sonne 5 

marque aussi 
Jes^heures de la nuit 
par If tonr des roues, 

dont la plus grande . 

est tir^e 

par les poids» 6. horologium^ !• 
dimetior, 4» 
hora, !• f. 
solarium,,2. n« 
ostendo^ 9. 
umbray 1. f. 
guomon,3.m«. 
qnotns, a, um* 
paries, etis^m, 
pjxis, idis, f. 
magneticus,a, 

um. 
clepsjdra,! .f. 
ostendo» 3. 
parS) rtis, f> 
fluicus, 4. m» 
arena,i i. f. 
aqua, 1. f«. 
automi^ton,2n. 
;aumero, 1. 
nocturnus, a, 

um» 
hora, 1* f. 
circulatio, 3.f, 
rota, 1. f. 
maximus,a, 

um. 
traho, 3. 
pondu8,eri8,n. Digitized byGoogle ^ Q10 caeteras nuttt 
Buo tralieus« 

Tum 
indicat horam 

^ vel camp?ina 7 
suo sonitu, 
percussa malleolo, 

vel in parte exteriori 

index 8 

circuitione 8iia« koetd^eS burci feine 
ed^ioere bte onbecn 
|tc()et. 
2Ct«bo1in 
ieiget bie ®tunbe 

erttwebee bie G(o(fe 7 
mtt i^rem .Jtlange, 
t>on bem ^ammee qu 
Mfajaen, 
obec auf bet 2(u|Ten« 
feite 
bee Seiger 8 

burti^ feine Umbre^ung* ostafnj tjienjm 
swym tdhnauc* 

Tak 

oznamuge (poivjdd) 
Jipdinu 
hudfo zwoh V 
swj^m hlasemy 
hit gsa palidkaUf 

aneho zwendj 

rudidka 8 

swfm^e otd^enjm. 
Ficuiicie L obl€Ctant ociilos 
et omaut couctaviA, 

Psclor 2 

pingit eiFjgiem 

penicHlo B 
iu tiibula 4 
super pluteo^ 5 

8inistr& teneus 2)ic (^fnrat}Ibe 1 «rgb^en fcie 'Kuqm 
unb lUren bte tSIi-mSf 
(feei:, 

ma^kt cin miibm$ '" 

mit htm ^rnfet S ' 
auf bet 2:afe[ 4 
liber bet ©roffetet, 5 

itnb b^tt in brt Iinlm lUaiowunj {rnal^ 

hy) t 

huwi {pf^thSupj) odi 

a zdohj pokose^^, , 

Malj? 2 ^ 

malti^e ohraz 

mtcem 3 ' 

na disce 4 

t£j hmicy dr^e * ' ' 

Digitized by V3OOQ lC 211 — a to i drng^ie 8W^m 
cifizeniem ci^guiek 

Dopiero 
WzH.aza|e g^odzinj 

albo dzwon 7 
ftwoim di^wi^kiem^. 
uderzonj od mlota, 

albo zewn^trz na 

dworze 
Bkazdwka 8 Bwoim obchodem» et attire (fait aller) toutes 
les autres. 

Lorsqne le temps est ^coul^, 
nous savous quelle heiire 

il est^ 
soit par le son 
de la cloche^ 7 
frapp^e du marteau (bat- 

tant), 
ou bien XV^^J dehors 

par le tour que fait Tai- 
g^uiUe 8 
dans la montre« (caeteri, ae, a. 
nntus, 4»m« 
suus, a, unu 
trahens, ntis. 
indico, 1* 
campana, l.f« 
sbnitus, 4* m. 
percussus, a, 
um. 
niaIIeolns,2m« 
exterior, oris. 
pars, rtis , f» 
liidex, icis, c. 
circuitio, 3, f. 
suus, a, am» LXXVIII. 

Pictaxa. S^ie ^ a ^ l t t t i. 

Maljffltwj. Malaratwo. La Peinture. Malowania 1 

bawi^ oczy 
i przyozdabiaf^ 
(zdobic^) pokoje. 

Malarz 2 
maluje obraz 

p^dzlem 3 
na tablicy, 4 
kt6ra na desce ma- 

larski^l leS/, 5 
leiiv\ r^kij trzjma» Les peiutnres (tableaux) 1 

r^joqissent la yue, 
et servent tt orner les ap- 
partements. 
Le peintre 2 
^essine (6bauche, tire un 
portrait; 
arec son pin<ieaa 3 
Bur uue toiie, 4 
appuj^e i. un cheyalet, 6 

tenant de la main gauche 2 pictnra, l.f, 
oblecto, 1* 
octilus, 2. m» 
orno, 1* 
conclave, 3« ni 
pictor, 3t nu 
pingo, 3. 
effigies, 5. f. 
penic]llus,2m« 
tabula, 1. f* 
ploteus, 2. m* 
sinister, traj 
um« 
,'tenen8,nti8* Digitized byGoogle — 212 -^ orbem pictoriiun, 6 
iu qito pigineuta ex- 
stant^ 
qaae teruntur 
a puero 7 

in marmore* 

Statnarius 
exscnlpit 

Btattias ^ 

et imagines 3 

e liguo, 

cbore 

et lapide; . 

caelator 

e't sciilptor 

inscuIpunC 

Jigno, 

aeri 

aliisque metallis 

figtiras 10 

et characteres 

caelo. 9 bad Sarbenbcett/ 6 
auf toelcl^embteSArben 
liegeHii 
txTeT^e geriebentverben 
))0R tett^ Sef^rlmge 7 

auf bettt 9{eibfietne. 

jDer S3t(bbauet 
(auetober f4nt(et 

£3ilbr2u(ett unb SBitbs 
niffe 8 
au« ^oti/ 
(Slfenbein 
unb @rrin; 
ber SBitbfd^ttf^er. unb 
Jtupferfle(J)et 
f^netben obet ^e(|en 
in ^oli^ 
icupfer 

unb anbere ^ttoUi 
SSilbungen 10 «. 
unb S3u(^ftaben 
mtt brm ©rabftid^eU palet (barwi$ie\ 6 
na Icterem harwy 

S$au, 
genzto se trau 
od chlapce {udennj-' 

ka) 7 
na mramoru.^tfe" 
cj^m kamenu)*. 
Sochaf (sosnjk) 
wyfezdwd {fezdy /e- 

sochy 

a pcdohizny 8 

z drewa^ 

z kosti slonowe 

a kamenu: 

fezhdf feie 

a rytec 

ryge 

w dHw^j 

w medi 

anaginfch kowech 

podohy \0 

a pjsmena ^ 

rydlem (rylcem),9 
Speciila 1 pj*rantnr, 
nt homiues iDte ©ptegel 1 werben bercitet, 
bamit bte {Dienfc^eti Zfjcadla {z^iKa» 
dla) i 
hotugj B% 
aby iide (lo t^ch) Digitized byGoogle — 213 — palet (barwisko), 6 


la palette aox coulears, 6 


orbis,3. m. 


na kt6rjm farby 8»^ ; 


broj^es (pr^par^es) 


pictorius, a,. 


te 


• 


um. 


rozciera 
pigmentnm, 


chlopiec 7 


par V6\hye 7 


exsto, 1.- 


na marmtirze* 


sur la pierre (le marbre) A 


tero, 3. >, 


t 


brojer arec la molette. 


puer, 2* m. 


\ Pos^^arz (snjcerz) 


Le statiiaire 


maruior, 3. n. 


vryrzjiia 


taille (sculpte) 


statiiarins,2m 
exscuipo, 3« 


posjjgi 


des statnes 8 et 


statna, l.f. 


i obrazj 8 


des images 


imago, inis,f. 


z drzewa, T 


de bQis, 


lignnm, 2. n. 


kosci gionowej 


d^iYoire 


ebur, oris,n. 


i kamienia i 


et de pierre. 


lapis, idis, nu 


rzezbiarz 


Le scnlpteur 


caelator, 3* in. 


i rjtownik 


et le graveur ' 


ficulptor, 3.m^ 


wjrzynA 


gravent (cisellent) 


insculpo, 3. 


na^drzewie. 


avec le burin 9 


aes, aeris, n. 


miedzi 


toutes sortes de fignres 


alius, a, ud. 


i innjch kruszcaH 


finod^les) 10 


metallum, 2.n. 


ksztaitj 10 


et de lettres (caractSres) 


figura, 1» f» 


i literj 


en bbis, en airain 


character,3.m« 


r jlcem* 9 


et sur d'autre8 m^tanx. 


caeluin, 2. n. LXXIX. 

Specularia optica. ®efi4>t8gldfcr. 
Zlfec^ skla* Zwicrciadla. 
Les Miroirs (POptiquc), Zwiereiadia 1 

robi^ sie 4ila tego, 
abj lildzie Les hommes 
ont trou\6 (inventi) 
les miroirs 1 Digitized 8peculain,2.n« 

paro, !• 
homo» 3. m» 

byGoogle — — 214 — seipsoi intaeantnr; 

perspicilla, 2 
ot acrius cernat, 

qni habet debilem 
yisam* 
^er telescopium 8 

yidentar 
remota 

ut proxima; 

in microsoopio 4 

apparet paleic 

ati porcellas. 
Radii solis 

accendant lig^a per 
Yitrum causticum* 5 
Sunt quoque 

specula canstica 

majoris fprmae, 
quibns metalla 
liquefiunt» bfe SBciCten, 2 

bamtt becif nige f45tf<t 

febe, 

bet ein brdbc$ ©eftcbt 

<)0t. 

JDttrd^ ba« gerngladS 

toerbeii gefe^en 
entfernte €Sa4en, 

M ob fte in bet il^iabe 
wdfren s 

In bem Serdtdf erungtf^ 
dlafe 4 

erf*el«t efn gio{> 

wfe efn gerfer^ ♦ 
jDfe ^onnenftrabten 

Siltiben bad .^o($ an 
bitr(!bba6 93renn0(a8. 6 
^an bat au^ . 

grope ISrennfpfegel, 

woburcb man ^etaae 
fd^meCjen fann* hreyle(skla nao?i\2 
aby bystfegi widH^ kdo md slah'^ (krd-- 
tjt^) zrak. 
Dalekohledem 3 wjdagj se 
wzddlene (pdlehle) 
wecy, 
gakhy na hljzku {u 
sameho hyly); 
we zwed^owacj^m 

skle4 
ukazuge se hlecha 

{welikd) 
gako prasdtko. 
Paprskowe slune^ 
dnf 
zdpalugf dfewo 
paRiwfm sklem^ 5 
Gsau take 

zapalowac^ zrcadla 
weHsjho druhuj 
nimii kowy roz^ 
paustegj se* 
Digitized byGoogle dahy 

abybystrzejpatrzj'!:, 

Uoma slabywzrok. 

.rrzez dalekowidz3 

•virycdafasi^ 
odlegte rzeczy tak, 

fakbliskie^ 

przez drobii«widz4 

pchia si^ wydaje tak 
;WleIk2i 
jak pro»!^. 

Fromienie* slonii'*' 
, \ czne 

drzewo zaparaj^ 
azklem pal^c^m. 6 
Satak!ce tak wiel^ 
kie 
zvrierciadla zapala- 
jace, 
Se nienii kruszce 
. topid moSna* ^ 215 ^ 

pour s'y mirer (consid6rer)5 

et les lonettes, .<S " 
afin qiie celui qui a la tuq 
c^urte, 
y puisse mieine voir. i 

Par une lunette d'appro*- 
che 3 
l'oii voit 
les choses ^loigndes^ 

comme Toisiues (da ptds) ) 

dans UB microscope 4 

yous. diriez qlt'une puce 

€St im Gochoja 4e 'tait* 
Les nayas^^u eoloil 

donuaut (r^verb^rant) sur 
^ . un Terrtf ardent 5 

allument mSme du hois. 
H y a auBsi 

de grands miroira ardents, 

par. le moyen desquels on 
peut fon.di^e les m^tau^c. ipse, a|^nw 
intueor, 2» 
perspicilhim, > 

t.JU 
ceruo, 3» 
habeo^, 2. 
dehilis^ e. 
Visus, 4. m« 
telescopium, 

2* »* 
Tideo, 2* 
remotns,a,umi 
proximus, a, 

um« 
microscopium 
2.n. 
appareo, 2» • 
pulex, icis,m. 
poreellus,5).ui« 
radiu8,2. m. 
sol, solis, m* 
accen^Oy 3« 
li^num, 2. n. 
Titrum, 2;n» 
causticus, a, 

um« 
ma)or, oris» 
forma, !♦ f. 
liquefioy fieri» Lxxx; 

Vietor. ®cr Sgftgec ofrec gapblnbcr.. 
Bednif. Bednarz. 
LeTonnelier. Digitized byGoogle — 216 — Vielor 1 

amictag 

praecinctorio 2 

facit 

e Tirgia coliBCnis 3 

saper sellam inciso-* 

riam 4 

icalpro bimanubria. 

circaloSy 
et ex Ji^o 
assalas. 6 

£x asaolis 
conficit 
dolia 7 
et^cupaa 8 
bino fiindo; 
tum lacas^ 9 labra^ 10 

trimodia 11 
et aimias 12 
imo fundo* 

Postea vincit 
circuiis, 13 
quos ligat 
ope falcis Tietoriael4 salignis Timinibus, 
15 
et aptat 
tudite 16 
ac tadicula, i? \^ )Dec IBdttger (gaf« 
binber) 1 
tnU ^m Gd^arifelU 2 
mndet^aii 
ma^t 
au# .(^afeCrUt^eii 3 

rihn Ut CScifnttbanl 4 

mtt bem @4n{(meircr 5 

mfi, 

unb aui 4^rt 

JDauben. 6 

3Cu« Oattben 
ma^t et 
gaff*r7 
unb Sonnea 8 
mit smeC Si^beni 
bann Aufen, 9 

©af*beclen(©pmr^c 
fa»e), 10 
Sutten It 
unb Stmet/ 12 
mit einem S3oben. 

^ernad^ bfnbcterfe 
mit «ctfen, 13 
»el4|e er b«ftct 
mtt *i(fe bci j©tnb* 

.mefferS 14 
mit»eibcncn3a{nen;l5 unb mit bm ©^la^tl 
16 
itnb Sreiber l7 
anf(^(£0t» Sednii^{bedwd^)i 

zdst^rau {ioij) 2, 

opisatvlr 

deld 

z prut&ljskowjfch3^ 

na wlku {osnjstoli^ 

6y) 4 

osnjkem (po^jzem) & 

ohrute 

a ze dfewa 

duhy. 6 

Z duh 
deld 
sudy 7 
a beHhy 8 
o dwau dniu; 
pak kddf {jkaded^ . 

^yh 9 

^opjiky{wamdky)^ 
10 
putny 11 
a wederce 12 
ogednom dne^ 

Potojn wdite 
ohrudemi, 13 
ktere spjnd(wdi&e) . 
pomoc^ibedwdfske- 
ho noie 14 
wrbowjm prautjm 
15 
a pobj^j palidkau 
Cpobigedkau) 16 

a kljnem. 17 Digitized yyGoogle 

- 517 -- 


* 


Bedii«ri( J. - 


I^e tounelier t 


Tietor, 3. m. 


m ■ 
amictu8,a,um. 


opasany 


ten^ttt ceittt deyaQt lol 


praeeinctori- 


skora 2 . 


son tablier, 2 


nm, 2*n. 


robi 


fair 


facio, 3. 


z prs|tow le««czyTiy 


des cerceaux (liens) 


▼irga, 1, f. 


tia kiibylicjr 4 


de yer^ett 3 


columu8> a, 


de Baule (d*osier), debou- 


um. 
leau, etc. 4 


sella, 1. f. 


ouukiem 5 


sar le bec d'ane 


incisorius, a, 
ayec le plane, couteau k 


nm» 


obr^c^e, 


deux manches 6 


sca1prum,2. n. 


2 drzewa 


et deg donves 6 


bimanubria* 


klepki. 6 


de plusiersc sortes de bois. 


tiis, a, um. 


Z klepek 


dont i 


circulus, 2* m» 


robi 


il fait 


Iignum> 2* n^ 


beczki 7 


des tonneauXi 7 


assula, i, t 


i p6tkufy 8 


des tounes (barils) 8 


conficio, 3. 


o dw6ch dnach} 


& deur fonds $ 


dolinm, 2«n« 


3kiify,9 


il fait aussi des GUYes^ 9 


cupa, 1. f» 
bini, ae, a. 


Wanienkly 10 


des eurettes, 10 


fundus, 2* m. 
lacus, 4. m. 


p6lmiark!, 11 


des hottes, il 


labrum, 2. n» 


wiadra 12 


des seaux 12 


trimodium,2n» 


o jedn6m dnie. 


ayec un fond seul» 


situla, 1» f. 
unus, a,um. 


Te 'pot6m spaja 


Apr^s cela il les relie 


TinciOi 4. 


obreczami, 13 


(leur met les cerceaux) 13 


circulu8>2.m. 


kt6re zbija 


qu'ii lie ensemble 


ligo, !• 


sa pomoca kannazj- 


par le mojen de ralsseau 


ops,,opis> f. 


ra 14 


(aissette) 14 


falx, lcis, f» 


•wiciami wierzbo we- 


avec des osiersj 15 


Yietorius, a, 


mi, 15 
um» 


i pobija 


et les chasse (ponsse en bas) 


salignns,a,um» 


mlotem drewnia- 


avec un chassoir 16 


Yimen, inis, n. 


nym 16 
apto,'i; 


i kUuem* 17 


& coups de maillet de bois.l7 

■ 


tudes, itis, m* 
tadicula, 1. f* Digitized byGoogle -. 218 ^ 
Restio 1 
•ontorquet 
fanes 2 
agitatione 
rotulae 3 
e stapa 4 ^ 
vel cannabi^ 

qttam Bihicircamdat^ 

Sic fiunt 

primo 
funiculi^ 5 

tum restet, 6 

tandem 
rudente9« 7 Lorariuft d 
scindit 
de corio bubulo ^ 

loramenta, 10 

fir^na, 11 
cingulat 12 jDec ©cUct 1 
bre^et '^ 

©eile 2 

burc^ bfe Umbre^un^ 
bes mbci 3 
oufi SBerg 4 
ober ^anf, 

fo er um ftcj t^get^ 

^lfo werben Derfer^ 
ttget 
erftrfd^ . 

bad®eU9arn(b{e{B{nb« 
fdben)^ 6 
bann b{e Gtricfe, 6 

enblf^ 

bie 83rttnQ:rebev@(j^{ff« 
fef(e (Saue). 7 

)Der m{emer 8 
ftnefbet 
au8 ber Stinbd^aut 9 8l{emen, 10 

S^ume, li 
®urte, 12 PrQipaznjk, 1 
ArraM// (todj) pro- ' 
ivazy 2 
fodenjm 

holetka (p^eslice) 3 
^ kaudele 4 
a/te2^o zkonop^(,kO' 
nopj), 
kterau okolo sehe 
ddwd^ 
Tak delatgi s^ 

napl^ed 
prowdzkowe {mo^ 

tauzy), 6 
poiom prowazow4 

(postrankowe), 6 
posleze 

lana neh welhlau^ 
doipe» 7 

^emendf' 8 

z how^z^ktte(kra' 
winyy wolowice) 9 
f^emenyy 10 

uzdy^ 11 

pdsy (pop9»t7iy), 12 Digitized byGoogle . -- 219 — 

LXXXI. 

Restio et Lora^riust 

*Det@eiletttnb SRiemer^ 

Prowazxijk a i e m e -b ki^ 

Powroinik irymarz» 

L e C o r ,d i e r e t 1 e G e i n t u r i e r. Powroznik 1 
krqci 

Imy 2(powrozy) 
obracaniem 
kpika a . 

z zgrzebi 4 
albo kouopi^ 

kt6re okolo siebie 
obwii^zuje. 
Tym spogobem 
robi si^ 
naprzod . 
szpag^tj 5 

potdm powroz/ 6 

(postrouki), 
na koniec 
liny 

stndzienne albo za* 
glowe. 7 
Rymarz 8 
kraje 
«e skory wolowej 9 

rzemienie, 10 

Bzdy, 11 

pasy (poprfjgi), 12. fje eordiet 1 
en toiirnant son ronet 3 
retord (cable) 
toutes flortes de cordes 

(cordages) 2 
d^^tonppe 4 
ou de cbanvre, 

qu'il a mis autonr de Ini. 

iToiU comme il fait 

premii^rement 
de la licelle, 5 

ensuite des cordeg dou- 
bl^es, tripl^es 6 
et enfin 

des cordes i. pufts, des ca- 
. bles, 7 etc* 

Le ceinturier 8 
tranche (taille) 
touteg sortes de courroies 

10 

sur un cuir de boeuf 9 (ou 
d^autre bete) 
des brides, ll 
des ceintures, 12 

Digitized restio, 3> m» 
contorgueo^S. 
fnnis, 3. m. 
a^itatio, 3* £» 
rotiila, 1. f^ 
stupa, 1« f« 
cannabii4> 3* f* 

qui,quae,q[uod 

sui, sibi, se» 

circumdo, 1* 
fio, fieri* 

funiculus,2m« 

restis, 3* f« 
ru4ens, ntis> ^ lorarius,^* m« 
scindo, 3* 
corinm, 2*n. 
bnbu1ns,a,nm* 
loramentnm, 

2. n. 
frennm, 2. n. 
cingulum,2. n# 

byGoogle — 220 balteoS; 13 

cramenag, 14 
hippoperas etc* i^ <9fmiXQef}in(^t, 13 

gcar if€H (me(fcrddPe), 
«♦ b0l. 15 zdw^^njkj^, 13 

/fl^j, 14 

tlumblcy (waJcy) 15 
a g. w. 
Viator 1 
portat hnmeris 
in bulga^ 2 

tfuae capere neqnit 

f anda 3 

▼el marsopipiil) 4 

te^tar 

lacema; S 

tenet manu 
bacalam, 6 
quo ae fulciat; « 
opns babet 
Tiaticoi ut et fido 

et facoAdo eomite« 7 Proptergeinitam^S 
msi sit )Det: SSanbecdmann 1 
triidt Qufbrn®((uUern 
im 9leifefea(Seae{fen), 
2 

waS ber ^Sd^u^fad! 3 
cbet baS (SeCbfdcS^en 4 
nid^t faffen fann^ 

dt bebedet (td^ 
nt{tbem9{eifemantel;5 

JSlt tn bcc 4>anb 
ben SBanberftab, 6 
woran er ftdjf (liijt ; 
et bebarf 
einev SBeseae^run^/ 

toie au(i eineS getreuen 
unb gefprdd^tgen ®tt 
fa^rten. 7 

SBegenbeegu^fteigfS, 
8 
wenn U ni^t Pocestny l 
Tie^e Tta ramenau 
w rancy^ 2 

co lcapsd^ 3 
/te& opasfk {mj^ek) 4 
ohsdhnauti nemtLze \ 
kryffe se 
pldstem; 5 

£7ri:; u; rwcc 
/ifl/, 6 

njzby sepodpjral; 
poii^ehj mu 
pen^z ua auiratu, gakoZy werniho 
a howorneho towa-^ 
ryse. 7 

Pro stezku {pesi^ ^ 
nu)> 8 
nenjli 

Digitized by VjOOg lC — 221 — zawiesznikiy 13 

fcieszenie, i4 
tiomoki i tym podo 
biie rzeczy. J5 des haudriers (ceiiiturons), 
13 
des bourses (poches, gi- 

beciereS) 14 
et des valises, 15 etc. balteoSi 3» nu 

crnmena, l.f, 
hippopera,l.f« LXXXIL 

Viatoi* S)er SS an b e4r 8,m a nm 

Vocestnf. Podroiny. 

LeVoyageur a p i e d» Podrozny 1 
niesie na ramieniu 
w torbie, 2 
co nie' moze pomie- 
scid 
vr kieszen) 9 

ofcrjwa si^ 
piaszczem \ 6 

W rekn trzjma 
lasl^^, 6 

ktora sie podpiera^ 
potrzebii|e pieui<idzy 
na strawne^ jako tez wieme^ 
i rozmownego 
towarzysza. 7 

Dla scieszki, 8 

jezeliby, »ie byta Lc Toyajjeur 1 
met (porte) siir ses Apanles 
dans une bougette (vaJise)2 
ce qiii ne saorait entrer 

(etre contenu) 
dans- ses poches, B 
ni dans Ja bourse. 

II est vdtu (courert) 
d^une casaque (d'un sur- 
tout) 5 5 
le baton 6 
a la maia, 

pour s'appuyer dessns $ 
il doit 

etre fonrni (pourvii) d^un 
bon viatiqae pour les 
fraix du voyage, 
atissi bien que d'un affid6 
compagnon de voyage, 7 
qui soit enjou^ et de 
bouue conversation. 
Qull ne ^uitte poiiit 

1e grand ehemin^ 9 

Digitized viator, 3. m. 
porto^ 1. '■ 
humerus, 2.nu 
bulga, 1. f» 
qui,qnae',qnod 
capio, 3» 
neqoeo,ire* 
tiiuda, 1. f. 
marsupiumi 

2. n» 
tego, 3. 
Ifccerua, l«f» 
teueo, 2. 
manus, 4* f. 
haculus, 2. m* 
sui, sibi, se. 
fulcio, 4« 
habeo, 2. 
viaticum, 2.n» 
fidus, a, um« 
facundns> a> 

um« 
comes, itis^m* 
semita» 1 • f* 

byGoogle - 222 tritiit callii» 

ne deserat 
yiain regiam» 9 
Ayia 10 

etbiria 11 

fallimt 

et seducant 

in salebras; 12 
nec non 
tranrites 13 

et compita. 14 

Sciscitetnr igitnr 
obTio8> 15 

quasiteimdiim; 

et caveat 
praedones, '15 

nt in via ^ 

sic etiam 

in deyersorio, 17 

nbi pemoctat* eiti ^thaf^nUt 9fab 

tJcrtafTe er nid^t 
bie eanbftraffe. 9 
iDie 2Cbwege 10 

unb ®4eibewege 11 

betriegen 

unb oerfii^ren 

an ^olpniqt Dertet $ 12 
bedgteicben au(b 
ble Setbwege 13 

anb Areuiwegt. 14 

jDeS^atb frage er btf , 
weldde i^m begegnen) 
15 
toet^en SSfa er geben 
mulTe; 
unb (iite M 
190C bett @tra|TenrSud 
bern, 16 
fowetl auf bec etrajfe 
wie an6i 
itt bet 4^erberae, 17 

tt)o et iberttad^tet» iiilapanj^ chadnjk, 

ai se nespaustj 
sylnice* 9 
Necesty 10 

a tozcestj 11 
lclamau 
a zawddegj 

w rochliny ; 12 

polnj 13 

a hl^jlowe cesty^ 14 

Nech tedy ptd se 
naproti gdaucfch^ 
15 
kudy md gjtiy 

a wystfjhd (stNMe) 
se laupeknjkiy 16 

gak na cestf ^ 

tak y 

w hospodlfs 17 

kde nocuge {noch-- 
huge). 
Digitized byUoogle — 223 — dobrze «bitai 

uiech nie opuszcza 
gosciiica, 9 
BezdrbSa (bezdro- 
^ne ini^jsca) 10 
i rozstaine drdg^i 11 
zawodza, . 
i ^aprowadzaja na 

przepadliska^ 12 
toz samo 
dro^i 
polne 13 
i|Lr>j£owe« 14 

Niech tedy si^ pyta 
Bpotykaj^cjch, 15 

ktor^ dro^^ ll^ma; 

nieclL sie strzeSe 
rozb^jnikow, 16 

tak w drodze^ 
jak i 
wgospodzie, 17;; 

g^dzie nocoje« pour prendre le sentieri 8 

s'il n'est bien 
fray^ (pratiqa^). 9 
Les chemins sans issue 10 

et les chemins de trarerse 
11 
trompent bien BouTent 
et conduisent (m^ent) 
dans des lieux (endroits) 

pleins de rochers) 12 
les sentiers, au traTersdeis 
pr^s, ou des champs 13 
et les carrefoiurs 14 
ne d^toument pas tant. 
' ll doit donc demander 
k cenx qu^il rencontre, 15 

par oi\,(quelIe part) il faut 

qu'il aille ; 

et se donner bien de garde 

des Yoleurs de g^nd ch^- 

min (bri^nds) 16 

Bussi bien 

& rh6tellerie(&l'aubergel7 
au gite) 
oi\ il loge (couche) la nuiti 
qu^en chemin* tritus, a, nnu 
callis, 3» c. 
d^^sero, 3» 
via, 1. f* 
regius, a,n]iu 
aTium> 2. n* 
biYiuBi;2»n» 

fallo, 3. 
seduco, 3» 
salebra, i, f« 

tranie8,iti8,m. 

compitimi,2n. 
sciscitor, 1» 

obYias^a^iiiiu 

qni,qnae,qnod 

eo, ire. 
caYOO, 2. 
praedo, 3. m» 

ila, 1. f. 
deYersorium, 
2. n. 
pemoctOj 1* LXXXIII. 

■ Eques. .^ivdttittt* 
Gezvdcc. Je^id^iec. Le Gavalier* Digitized byGoogle 

~ 224 ^' 


■ ^, 


Eques 1 


iDec dttiUt ( 


Gezdec 1 


imponit eqao 2 


Ifgt bcm 9)fetbe 2 


ddwd cklade)nako^ 
ne2 


ephippliiin, 3^ 


htn &AUtl 3 on^ 


sedlo, 3 • 


idque saccingit 


Untt ODdttrtet 


a to phpjnd 


cinguia.^ 4 


mit bem euttt i 4 


popruhem; 4 
ddwd na neho iaJce 


lusteruit etiam 


er becft aucb ba|fe(6e 


dorsuale ; 5 


mit ber €{(baberact<)5 


tabraku lJcropel^);B 


ornat eum 


iiecet ee 


ozdohuge ho 


phaleris» 


mit bem Stohttx^t, 


pochfwami, 


fjroutali, 6 


bem ©tirnrfemen/ 6 


nddelnjkem, 6 


antilena 7 


SSmtlriemen 7 


ndprsnjkem 7 


et postiiena^ 8 


unb e^waniriemen, 8 


a podoca^njkem^ 8 


Deinde 


«^ernacb 


Potom 


insilit in eqaott^ 


fd^mtngt er jt^l auf^ 


skdde na kon^, 


indit pedes 


fejt bi* SUf e 


ddwi nohy 


st^pedihttSi 9 


inbte@tedi;etfe(®tetjg« 
bueel), 9 


do ifmmK^ 


sinistra capessit 


mit ber 8{n!en falfet er 


do lewi popadd 


Jorum (habenam) 10 


ben 3u0el lO unb ben 


stihlo Xoiez) 10 


et freuuin, 11 


3aum(bad &tb\t), ll' 


a udidlo, 11 


quo eqaum 


womtt er bal 3)ferb 


kterfm konf. . 


flectit 


<enlet unb an^att; 


uhfhd a pHdr^Luge ; 


et.retinet; - 


tum 


aUbann 


pak 


admoyet calcaria^l^ 


0iebt ^rt^m bte@pcr« 
ne, 12 
tcetbt el an 


zatjnd osfruhy^ X% 


incitat 


bddd (poswiliuge) 


yirgnla, 13 


mtt ber SReitgerte 13 


prautkem iS 


et coercet 


unb bdnbtget el 


a zdrtuge 


postomide«. 14 


hut^ idt S3rerofe« 14 


ndhubkem* l4 


Bulgae 15 


JDte ^orftern (eat* 


TTakowf (wisd- 


^ 


, tfltaWen) 1,6 


kowe) 15 


pendent 


bangen ' 


wisj^ 

u nddhlawku sedla^ 
16 
do kfer^ch se 


exephippii apice, 16 


am ©attelfncpfe, 16 


qnibus inseroitat 


wcreln bie9^ill0C9i;i7 


sclopi. 17 


geftecft werben. 


strkagj pistole^ 17 


Il>se eques 


JDer 8?«ter felbft 


Sdm gezdec 


induitur 


tfi; ongeiagen 


odjwd $0 


chiamyde; 18 


mtt bem SReitrcdeeMB 


w krzno; 18 Digitized byGoogle — 225 — Jeidziec* t 
"Wklada na konia 2 

siodlo a (knlbake), 
kt6re przjpina 

rpopre^iem; 4 
okrywa takSce 
czaprakiem; 5 
przjozdabia 
ubiorem^ 

nad^lowkie^, 6 
podpiersiem 7 
i podog^oniem. 8 

Pot^m 
siada na konia^ 

kladzie nogi 
w »trzemiona^ 9 

lew«^ rek^trzjma 
cng^le 10 
i w^dzidta, 11 
ktoremi konia kiemje i wstrz jmn- 

potem 

wspina go ostroga- 
mi, 12 
zacina 

pr^ikiem, 13 
i wstrzjrau|e 
musztukiem. 14 

pistra 15 

wisz!{ 

v nadg^owka kulba- 
ki, 16 
w kt6re wklad^ j^ si^ 
pistoletj. 17 

Sam jezdziec 
odaiianj * ' 
Snkni.^f podr61^na ; 18 Le cavalier 1 
selle 3 

le cheTal(lni metlaselle) 2 
et le sanfple bien 

ayee la sangle; 4 
il lui inet aussl 
une honsse ) S 
l'enharnacbe 
de ses barnaiSt 

lu! mettanf la tetidre, 6 
le poitrail» 7 
la eroupi^re. ♦ 

Apr^s cela 
il monte & cheTal, 

met les pieds 
dans r^trier, 9 

prend de 1a m^in gauche 
la bride 10 attach^e 
au mors 11 

par le mojen de laqnelle il 

fait tourner ^a et ]a sou 

cheval; 

le manie et Tarrete comme 

il Teut i 

qnelque feis 

ii le pique (lui donne) des 
^perons 12 
et le ponsse en avant 
ayec une hoiissine, 18 
il le domte (fait ob6ir) 
aYCC le care^on ou avec 
les morailles. 14 
Les fourreaux 15 

pour j mettre . 
les pistolets, 17 

sont pendus 

au pommeanl6de la selle. 

Le cayalier lui - meme 
doit ^tre reyetu 
d^un bon surtout; 18 
F 

Digitized eques, itis^nu 
impono, 3« 
equus, 2, m. 

ephippinm, 2* 
n» 
is, ea, id» 
succingo, 3» 
ciit|^nlnm,2*n« 
insterno, 3. 
dorsuale^isin. 
oruo, 1. 
18, ea, id, 
phalera, 1« f» 
frontale, 3. ■* 
antilena» 1. f. 
postilena, l»f» 
insilio, 4, 
indo, 3« 
pes, pedis^ m* 
stapes,edis,m, 
siuistra, 1. f. 
capesso, 3* 
lorum, 2. n* 
habena, 1. f* 
frenum, 2. n« 
qni,qnae,c^nod 
flectO) 3# 
retineo, 2. 
ildmoveo, 2» 
calcar^ 3, n, 
incito, 1. 
virguUf 1. f» 
coerceo» 2» 
postomis, 

idis, f» 
bnlga, !• f. 
peudeo, 2. 
apex, icis, m* 
qui,quae,qttod 
iusero, 3. 
sclopus, 2. m» 
ipse, a, um. 
eques, itis, m* 
iuduo, 3. 
chlamjB,jdis, 
f. 

byGoogle — 226 — lacernsi 

a tergo 
reYincitur. 19 

yeredarius 20 
cursiin et velociter 
N equo fertur aut 
curriculo vehitur. toitb xMwaM 
an^tbnnUn. 19 

iDer^ofliKtonC^oft^ 

f ned^t) 20 

rettet obet fS()ct i)nu 

ttg.unb fi^ned fort. pldsi 
na zad 19 Foita (poHta) 20 
honem a rychle 
na koni anebo na 
wozyku gede* 
Traha 1 
vehimar 
soper liivibnS 
et glacie, 
V Vehiculam 
iinirotuni * 
dicitnr 
pabo; 2 
birotum 
carrus) 3 
quadrirotmn 
currus, 
qui est 
vel sarracum 4 

vel plaastrnm* 5 Carrnsp^tes sout 
temo, 6 smit bm ©d^Utten 1 
fa^ren tt>it 
vibtt @4nee 
ttnb (&H. 

Qin fletne^Sa^rKeug 
mtt einemStabe 
wirb genannt 
cin @4ub!arren$ 2 
mit jwei' StSt^cn 
ein 5tarten j 3 
mit \>iettn 
ein ^aaen, 
n>el(^et 
entmebet etn Zaftmt 

^ gen 4 

obet ein gta^tmaden 

ift- 5 

IDie SBa^ent^eite flnb : 
bie 2)ei4^et, 6 iVir sanjch 1 
wozj^me S€ 
po snehu 
a po led^B 

Wozydko gedno' 
[kole 
trakaf (koledko, A:o- 
faud) slowe; 2 
dwaukole 
kdra ; 3 
dtyrkole 

IV&Zf 

kterj^Z 

budio gesi rdboinj^ 4 

budto ndkladnj^ S Woznj bdstkygsau : 
wog [woge^ 6 Digitized byGoogle ^ 227 - piaszcz 

|»tzywia^«fi|e Biq w 
tyle. 19 
FosfjrUlon 20 

jtdzie czwaiem albo portant son mftntean de 
plnie en croiipe, 
attach^ ^ Par^on 19 de la 
selle. 
Le postiilon 20 

conrt }a poste, an ^alop et 
an tfot^ A bride abattne. lacenka, 1* f» 
tergnrn^ 2.m 
reyincio, 4» 
yeredarins, 2« 

m* 
fero, ferre. 
curriciiltim^ i« 
Teho> 3. LXXXIV. V e h i c ul a* 5D t e ® 5 fi e tt* Wozow^* Pawoxy, Les GhaiiiotSt Saniami 1 
ai^ woziemy 
po suiegu 
i lodzie* 

Wozek o kothn 
zowie si^ 
taczkami; 2 
dwojkolny 
tarada jk^ 5 3. . 
o czt^rech ko!acb 
woze^iy 
bt6ry jest 
albo chiopski^ 4 

albo bryka. d f Cz^ici vroza s^ i 
dyazeli 6 Kens all^ns 
en trainean 1 
sur la nei^e- 
et snr la glace» 
Un petit cbariot.&une 
rotiii 
s^appielle 
uue brouette ; 2 
celui tt deuic rones 
une charrette^ ^ 
'mais celni k qnatr^ 
un chariot 
qui sert 

on pour les charia^es 6i^ 
dinaires, 4 
On pont y chaf ger le baga^ 
ge et autres chosesd^ttn 
chariot 5 
Voiei les parties t 
[le timoii) 6 
* I* 2 

Digitized ttabai 1* f« 
yeho^ 3.^ 
ikis, uiTiS) €» 
glacies, 5« £• 
vehiculum> 

2. n« 
niiirotus,a»nm 
di4^r, S.^ 
pabo,onis, m* 
birotus, a, um« 
can^us, 2* m» 
qnadrirotus, 

a, nin« 
Currus, 4* 'm* 
qu],<{iiae,quod 
snm, esse* 
SarraCumj2.n« 
planstfiim^^tttf 
pars, ttis, f* < 
temo,oniS|m« 

byGoogle — 228 — Jngiim, 7 
compages, 8 
spomlae^ 9 
tam axes, 10 

circa quos curranl 

rotae, . 

quibus praefignntnr 

paxilli U 

et obices, 12 
Basls rotae 13 

est modiolus, 14 
ex quo prodeunt 
duodecim radii| 15 

hos ambit 
orbile) 

compositnm ' 

e sex absidibus 16 
et totidem cantbis.l 7 

Currni 
imponnntur 
corbes et crates. 18 bie SBage, 7 ^ 
bie guge, 8 
ble fteitern; 9 
bann Ht Hvtn, 10 

um t9e(4e 

bie BtShtt taufen, 
Mtmel^e %tfttdiwfu 
ben 
bie TivnHtt 11 

unb bie 8o6nen* 13 
;Dte ©cunbfelle be9 
Stabel 13 
ift hit mht, 14 
aulwel^er 6ert>or9e^en 
in)()ir@pei^eni 15 

btefe umgiebt 
ber JCrans, 
ati«.fe(b« gergen 16 
iufammengefe^t 
unb eben fo »telen dia$ 
bef4)tenen. 17 
TCuf ben IBagen 
werben ^eleQt 
«bcbe unbgie^ten»18 wdhy, 7 r 
rozworOf 8 
lehfitiy {drahinyy} 9 
pak osyy 10 

okolo kier^ch 

kola hftjf 

genito zastrkugj $e 

zdkotnjky (zdosky, 
zdosnjky) it 
a Idnjky^ 12 

Zdkladem kolaiS 
gesti pjst (pjsta, 

ndhog)y 14 
znehoz wychdzf 
dwandctero Spicj^ ; 
15 
kolem lech gde 
ohloh 
slozenj^ 

ze Sestjlaukotj 16 
a tolike^ l/nfi* ; 17 

Na wfiz 
kiadau se 

kose a koSiny (A-o- 
Satiny). 18 
— 229 — rozwor^, 8 
drabiiiy \ 9 
daJ6f ida ogi, 10 

Jia Morych obraca- 

kola, 
zasadzone 

szjnalami 11 

i lony. i:i 

2^fiad^ kol 13 

jest piasta, l4 
z ktorej w/chodzi 
dwanascie t^tzy" 

ch6w)i5 
te otacza 
obwod 
ziozony 
z sz^sei dzwon6w,lfi 
i tylel szjnj I7 

Na w6z 
klada si^ 
kosze i p6iko8zki* 18 le joug, 7 ^ 
les assemblages(joi]itai;es),8 
le& ridelles ; 9 
eusuiteto voit lea essienx, 
' 10 
liuti>ar desqHelft les. rones 

tonmoienty 

dans lesquelles on fiche 

ies happes 11 

et les essefl. 12 

La base de la roue 13 

est le moyeuy 14 

dans iequel sont emboit6s 

les douze raisi i^ ' 

qni sont entoar6l < 
dtt cercle, 
compos6 
de Hix jantes 16 
et d^Autant de bandes de 
fen 17 

Sttr le chariot 
on met 
des claies, entrelac6es d^o-^ 

sier oud'autres verges.18 ju^im, 2Jn» 
compage8,3. f. 
spouda, 1, f*: 
tOLmy 3. m* < 

Cttrro^.3, 

rota, 1* f • r 

praefigo., 3. . 

paxillus, 2«^« 

obex^iciSy nib 
basis, 3, f. 

modiolasv2«uau 
prodeb, ire. 
radius,.2* uiv: 

hic, haec, hoc. 
ambio, ite. 
orbile, 3* u. 
compositus, . 
a, um* 
absis, idis, f» 
canthus, 2. m» 
impono, 3» 
corbis, 3. o* 
crates, 3. f« LXXXV. 

V e c t u t a. ©aS %u^twttt, 
Wozatagstwj» Furmanka (Wozoci^gi), 
La Voiturc (le Charriage)* Digitized byGoogl'e — 230 — AxoA^ 1 

jnnglt r 
parhippa» 3 

sellario 3- 
ad ftemoneni 
de heleio 4 
dependentitos 
loris vel catenlB, 5 

Deinde in^idet 
#eUaf io, 

a^t ante so U 
antecessore^ 6 
«cntiea 7 
et flectit 
fonilNUi. 8 

Axem 
«n^t 

ex Yase nn^uentarlo 

axun^a 

etinlSbet rotam 
hafflamini 10 
in praecipiti deseen» 
«n, 
Et 810 avrigatiiv 
jper orbitas. %t 

Nobiiea 
veliantuF 
qaadrijag^bas vel 

sejug^ibns 12 
et daQhus rliQd^riis 

earro penflllli 

qui vQoatnr 
ear^entum (pilen** 

tum)) 13 
alii bijogibua 14 

essedo» 1$ 2)erSu$mann i 

fpannet ^ 

M ^anbpffc^ 2 

lu hm @att((pferbe 3 

an bie 2)ei(brel 

init beti oom iNninu 1 4 

Wemfn pbe(Aetten« 5 
.' i ' . ■ 

{^ernad^ fe(t er ff^ 
;ittf b^< ^tteipferb/ 
tt«bft w ilt^ bec 
bfe S3orberpfer6e 6 
mit b<r ^eitfc^t 7 
«nb (eitet fle 
miti ben S^detn (^tlt« 
feUen)* 8 

OieStabaise 
f^mteret er 

auft ber 04nttrbU<(fe9 
mit Badenf^miere 

unb Hnget bae 9rab efn 
mit ber «^emmfette 10 
bei einem iSben Vbban» 
0e, 

ttnb alfo flbrt <c 
lnbem5Ba0eniieleife.ll 

®ro$e «^erren 
fabren 
mit ijier ober ftii^ 

9)ferben 12 
unb s»?i JtutfcberQ in etnem ^Stidewaaeni 

meCdier genannt mirb 
eine Autf^ei 13 

anbere mit imei^^fer^ 
ben 14 
ittbet^aleffe» iS Wozka (potaoz-' 
«y, wozatfxg) 1 
Zapfahi 
^ndtud/yho JcofOt 2 

s podsedlnjmCoftrmi'-^ 
njm) 3 k loegi 
od chomautu 4 

Nmeny nehfet^^zyA 

FaJc sedd 
na podsedinpiBy 
zene p^ed sebau 
pHdnj iconi 6 x 
bidem 7 . 
a uhi^bd 
opraimi. 8 * 

Osu 
maie 

z Jcolomttznice 9 
kolomastj {koloma* 

a zawjrd koio 
zdwjrkau 10 
na p^jkrem (nd^ 
hlem) sgezdu. 

ui tak ge4e 
,po kolegjch. 11 

JVelic^ pdnowi 
wozf se ^ 
dttvero neho ^esiero 
kohmi^ 12 
a dw^ma kodjma na wisUfem wozu, 

kter^ gmenuge se 
koddr; 13 

ginjs dw^TnQkonma 
' 14 
w kolete^ 16 Digitized byGoogle — 2^1 — Wof nica 1 prz;4^z^ga . 
Barj^cznego 2 

konia z siodlowymS 
do djszla 
od 'Choinonta 4 
^visz^ceini 
naszelnikami albo 
taucuttzkami* & 
Pot^m Biada 
na siodlowym kbnia> 
p^dzi przed aob^ 
przediii* 6 
blczem, 7 
I kiera|e 
licamf* 8 

Osi 
smaroje 

% mainiej 9 
Bmo^ (mazi^) 

i hamoje koto 
hamtilcem 10 
W nagl/m zjeidzie. 

I tak jedzie 

Wielcy panoyrie 

woz^ siq cztera albo 
szesci^ kou) 12 
i dwoma wdznicar 
im (stangrqtem i 
for^siem) 
na wozie na pasach 
wiszjjcym, 
kt6r]f jii^ zowie 
katet^) 13 

inni para honi 14 

Wkolaszce* 15 Le ^harretier (roulier) 1 
att^e . 
au timon • 

le cheval timonier (de main) 
2 
a celui de sell^ 3 
avec des courroies ou 

chalnesi 6 
qui pendent 
du coilier des cheTaux. 4 

Ensnite il monte 
«ur le cheTal de selle» 
il touche (chasse) 
ceux de deyant 6 
avec le fouet, 7 
et les gouverne ^ 
en lachant, ou tirant les ' 
^ r^nes 8 

n frotte 
ressieu avec de la graisse 
ou avec de vieux-oing 
qu'il a da;as la boite i 9 
et accroche (enraie) larone 

avec Venrayoir, 10 
dans les descentes dange* 
reuses (mal-ais6es). 

Bt il charrie de la sorte 
dans les orni^res. 11. 

l<es grands seigneurs 
(personnes de qualit^) 
se font mener (trainer) 
a quatre ou six chevaux 12 
avec deux cochers dans un chariot branlant 

(voiture suspendue), 
qu^on appelle 
carrossO) 13 

d^autres dans des chaises 
roulantes (caleches), etc. 
15 
a deux chevaux. 14 «uriga, 1« m. 
jnngo, 3» 
parhippus,2ffl« 
sel]arius,2* m* 
temo, onis, m* 
helcium, 2*n. 
dependenSi 

ntis* 
lorum, 2. n« 
catena, 1* f* 
insideo^ 2* 
ago, 3» 
antecessor» 3» 
m. 
8cutica> !• f« 
flecto^ 3» 
funis, 3. m« 
axis, 3. m* 
ungo, 3. *" 

vas, vftsis, n# 
imguentarius, 
a^ nm» 
axungia,l» f* 
inhibeo, 2* 
rota, 1* f. 
sufflamen, 

inis, n. ^ 
praeceps, ci- 

pitis* 
descensus, 4» 
m. 
aurigor, 1» 
orbita, 1« f» 
nobilis, 3. m* 
veho, 3. 
quadrijugis,e» 
sejugis, e* 
qui,quae,quod 
rhedarius,2m» 
currns, 4. m. 
pensiliS) e. 
voco, 1. 
carpentum,2n« 
alina, a, ud* 
bijugis, e. 
essedum^ 2*n« Digitized byGoogle — 232 — Arcerae 16 

et lecticae 17 
portantur 
a (liiobiis eqnis 
rel hominibns* 
Ferinylus montes 

ndmnr 

ciirrunm loco 
|umentis clitellariis. 
18 iDte 8tof ba^en 16 

unb ^anften 17 
t9«cben Qettagen 
t)on jwcl ^fctben 
obec ,?Kcnf(6en». 
Uebec unwegfame 
(«ebicge 
bebient man fi^ 
anltatt bec l&d^en 
bec Za^tfjiett (eaum^ 
roffe). 1« Talawasky 16 

a nosycj^ l&zka 17 
orfe dwau Jconj 
aneb lidj (^nosyd&) 
se nosy, » '<« 

• Po necesfnj^ck 
horach (kopcj^ch) 
uzjwdme 
na mjsf^ woz& 
saumar&w» 18 
lu usiun trajecturi 
flumau, 
ne madefiat, 
excog^itati sunt 

• 
pontes 1 
pro vehicnlis 

et pnnticiili 2 
pro peHitibus» 
Si fliimen ' 
Tadnin habet, 3 

yadatur. 4 

Struuntur qupque 
rates 5 IBec ilbf c einen gluf 
fommen wltt, 
baf er ntdit no^ wecbe, 
ftnb in fetnem- JBc^ufc 

bfe JBcUcffn 1 
ecba(bt wocben 
fuc b<e gubcen 
unb bte ^tege 2 
fitc bfe Suf gSnger. 
SScnn bcc ^ittf 
(ine Stt()ct (ot, 3 

micb ec buciJdmatet, 4 

sO?an f^auet au<i^ Kprospechu chte" 
gjcj^chp^es f^ekut 
aby se nepomddelif 
xvynalezeni gsau 

mostowe 1 
pro wozy 

a Idwky (mJstky) 2 
pro pesj^ 

Mdli feka 
hrod, $ 

pfehfjdd 5e. 4 

DHagj se faki 
wory {swory^ plti, 

Digitized by VjODQ lc Loze podroSue dla 
chorjch 16 
i lektyki 17 
uofli 
l>ara koui liib tez 

dwaj Iiidzie. 
Prze^ bezdrozne 

iizywa|*{ 
uiasto woz(5w 
]nuf6w lub koni 
juczn/cb. iS ^ 233 — 

L^ou se fait porter 
dans des brancards l6 
et des litierea, 17 
par deux chevaux ou par 
des porteura. 

Ponr franchir le mon« 
tagnea 
l'on se aert 
de b^tes de Bomme (de 

sommier^) 18 
an lien des chariots* arcera, 1» f. * 
lectica, 1. f» 
porto, 1. 
equna, 2. nu 
in^us, a, unu 
mons,ntis, m, 
utor^ 3. 
iocus, 2. tti* 
currus, 4* m« 
jnmentum,2ii» 
cliteilarius, a, LXXXVL 

Transitus aquarum. ©ie VtdhttfaJ^tt 

P i e w z. » P r 2 e w 6 z. 

Le Trajet ou Passages des eaux. : K.to chce tzik^ 


Afia de nepassemouil- 


usus» 4. m« 


' ^ przeb^c, 


ler 


trajecturus, a, 


uhy sf^ nie zmaczat, 


en passant un fleuTe (une 


um. 


dla takiego w^g^ody 


riTi^e) 


ttumen,inis,n. 


wjnalezione s^ 


ron a invent^ 


madefio, fieri. 


mostj 1 


les ponts 1 


exGogitatus, 


dla powoz6w 


pour les Toitnres, chariots, 


a, um. 
carrosses, cheyaux, etc. 


sum, esse. 


a mo8tki(tawki).2 


et les planches 2 


pons, ntis, m» 


dia pieszych. 


ponr les pi^toiis. 


vehiculum^^n. 


'G.dy rzika 


Qnand Ja riyi^re 


ponticuliis, i. 


nie gl^boka (brod 


est gu6able S 


pedes, itis,m. 


ma), 3 
yadum, 2. n. 


przeb^waj^ |^ bro- 


on la passe a gvL6. 4 


yade, 1. 


dem. 4 


* 


struoj 3. 


Bndnja teS 
Iratwy 6 


On fait aassi 
des radeaux 5 


ra^s, 8. f^ Digitized byGoogle r- 234 — ex compactis tignis ; 

vel pontones 6 
consolidatis ex tra* 
bibus, 

ne aqoAm excipiant. 

PoVro 
fabricantnr 
liutres (lembi)> 7 
qui ag;antur 

remo 8 
vel conto^ 9 

aat trabontnr 
remolco. 10 

Recentiori aeiatd 
pontes junctis navi- 
bus compositi, 
necnonex aerecon- 
^ flati 
sunt exco^tati, 
) qnoriim auxilio 
exercitns flumen 
trajicere potest. au< iurammen9«ffiatcn 

ober gajccn 6 
aud hi^t aufammenge:: 
fSgten IBloden cbec 
Balfen, 
bamit f[e nidftt aBafTrc 
fangen* 
gecnec 
mecben d^aimmect 
?Jadi)en (Jtabne), 7 
mel^e foctgetcieben 

tvecben 
mit bem Slubec 8 
obec mft bec Gteuec^ 
ftange, 9 
obec foctgesugen 
mit bec Jtabet (Sce^ 
(!e)^10 
3n neuecn ^tiUn 
bat man @(^tffbc0d^en unb Inp^txnt ^onton^ 

ecfunben/ 
auf wetfi^ett b{e 
2Crmee Obec einenStuf 
fegen fann. ze spogenj^ck ird" 

aneho pramice 6 
ze shit^ch hfewen 
(dNw)r 

aby wodu nepau^te^ 
ly ao sehtp 
Dile 
delagj se 
^lunoive, 7 
Tctef) zenau se 

weslem 8 

neho sochoremy 9 

aneho tihnau se . 
lanem, lO Za nowegsjch dasik 

mostowi ze spqge^ ^ 
nj^ch lodj 

SloMenjy ha y z medi 
shoiowenj 

wyna^li se^ 

gichzto pomocj^ 

wogsko reJcu 
ip^egjti mtXe» 
Digitized byGoogle — 235 — z drzewa ypojoiie 

albo promy 6 
z belek mocno z so- 
b^ zbit;^£hj 

al>7 wody w siebie 
nie wpuszczalj. 

Tfjrabiaf^ 
iodzie (czotna),? 
fct6re pedz^ 
'WioAiem 8 

lnb dr^^em^ 9 

albo ciqgpn^ 
limi. >lo 

Niedawnemi czasy 
w/naleziono mostj 
na tjacwach albo 
Bzkutach» takSe i 

mostolodzae 
(pontonj z miedzi), 
na ktorjch i 
wielkie wojska 
przez rzAk^ prze- 
prawi£ si^ mog^a* de plusienrs pidces debeis 
' li^es (jointes ensemble) ; 
ou des bacs 6 
de poutres enchass^es en 
semble^ 

afin que 

l»eau n*j entre. 

Fonr ce meme effet 
Ton fait (construit) 
des barques (bateaux), 7 
qu'oA fait aller 
en ramant (ro^ant^ en ti- 
rant a la rame), 8 
on avec une ^rande perche, 

ou bien on les tire 
arec le chableau. 10 
II n^j a pas fort long- 
temps 
qh*on a inyent^ 
des ponts de bateaux 
et des pontons de cniyre> 

par le mojen desqnels 
on fait passer un fleuve 
k une arm^e entiere. compactus, a. tignum^ 2. n« 
penton,ni8,m» 
consoHdatuSy 
a, um» 
trabs, bis» f« 
excipio, 3» 
fabricor» !• 
linter, tris,m. 
ago, B^ 
remus, 2* m« 
contns,. 2. m* 
traho, 3. 
remnlcum,2n. 
reeens, ntis. 
aetas, atis, f» 
f nn,ctu8, a,uuu 
navis^ 3. f» 
compositus,a^ 

um«' 
aes, aeris, n* 
conflatus^ a, 

um« 
excogitatus,a, 

um* 
auxiHnm,2.n» 
exercitns,4 m* 
trajioio, 3. Lxxxvn. 

N at at u 8. S)«S 6(^»immen oUv hU @^»im»fttnjl. 

P I o w 4 n ). P l y w a n i e. 

La Nage ou la Natatioi:!. Digitized byGoogle — 236- — Soleutetiamho- 
inines 
tpranare aquas 
9uper flcirpenm faa- 
cem; 1 
porro 
iinper inflatas 

boum Tesicas ) 2 

deinde libero 
jactatu 

mannnm pedamque.3 

Tandem 
ttonuuili didicerunt 

calcare aquam 4 
cin^ulo tenus 

hnmersi, 

et vestes 
supra caput 
gestaotes. 

Urinator 5 
etiam natare potest 
sub aqua 
uti piscis. tDlan pftegt aud^ 
Ubu ba^ SBafTfV iu 

auf einem fBmfenbUf 
f4elil 
ferner . 
aaf 6o4 oufgetvie^enen 

O^lfenblafeni 2 

^rrnaA 

t>ux6i freCe Sewedttna 

ber •&anbe unb giifTe. 3 

^aben manci^e gelernt 

ba<tBiaffer|u treten/4 
inbem {le bt< an ben 

mttti 

unter bemSBaffer0et^ett 

unb bte Jtleibet 
itbec bem «^aupte 
tvagen» 

^n Sau^er 5 
fann auc^ fci^mtmmen 
untrr bem SBaffer 
wie ein gifd). Take lide 
jifeply^wagj wody 

na sndpku syie" 

nem ; 1 
pak 
na nadmuf^th 

wohk^ch mHh^' 
fich;1t 

potom 

woin^m pHhjrinjm 
{pohyhowdnjm) 

rukau a nohau. 3 
Konedn^ 

naudili se (umegj) 
n^kttf) 

Slapati wodUi 4 

pod pds 

sepotopugjce (pono^ 
fugjce) 
a Safy 
nad hlawaii 
nesaucje* 

Nof'ec (potap^^S 
take plowati mu^ 
pod wodau 
gako ryha* 
Digitized d.byGoogle — 237 — Niektorzy zwykli 
prxeptywad w.odQ 

na Bnopka sit6wia i t 

pot^m 

na wyd^tych 

wolowych 2 
pecherzaeh $ 
niektorzy wolno 
przebieraniem 

r^k i nog. 3 
Na ostatktt 
niektorz j nauczyli ^ 

sie 
po wodzie chodzid4 

al pod pas 
Z£uiurzeni» 

anknie 
na gtowie 
noszac. 

Nurek 5 
potrafi tak plywai 
pod wod^ 
jak ryba. L'on a anssi coutume 
de nager dans Peaa 

gur des nag;eoires de jonc } 1 

on bl:r^ 

ayec nne coapl« deresMies 

de boeuf 2 

enfl^es da rent sous les 

aisselles ; 

ensuite hardiment ^fran- 

chemeut) 
enremnant (d^battant) 
les mams, et les pieds. 3 

De plus, 
il y a des honmieB qni ont 
^ appris 

k marcher sur reau^ 4 

n'y itant * 

que jusqu^an nombril 

et portant 
ieurs habits 
sur la t^te. 

Le plongeur 5 
nage 

sous ^eau 
comme un poissou* soljeo, 2. 
homo, 3. m> 
trano, 1» 
aqua^ 1» f. 
scirpeas,a,um« 
fascis, 3. m. 
infiatus,a, um« 
bos; bovis, m* 
vesioa, 1. f* 
liber, a, nm» 
jactatus, 4. m. 
matfus, 4. f. 
pes, edis, m* 
nmwullus, a, 

am» 
disco, S* 
calco, 1. 
cingulum,2.n. 
immersti8,a, 

um« 
vestis, 3. f. 
caputyitis^n. 
gesto, 1. 
urinator, S.m. 
nato, 1. 
possnm,posse 
piscis, 3» m* LXXXVIII. 

^aVis actuaria. 

2)ie ©aleece ober baS JRuberf^iff. 

L d ] w e s 1 o w a. 

Okr^i wioslowy czyli szkuta* 

La Galere ou le Navire a ramer (a rames). Digitized byGoogle NaTiBinBtroctai^- 
mis 1 
est niiireimSj 2 

Tel biremis» 

vel triremii». 

Tel quadriremifl etc. 

in qna ' 

remigea, 3 

considenteB 

per transtra 

ail scaimos^ 4 

aquam 

remis pellendo 

remig^ant. 5 
Froreta 6 
• Btans 
^ in prora, 

et giibemator 7 / 
sedeus ^ 
in puppl 
tenensque 
clavum 8 
gubernant naTigium. ^ 538 ~ 

■* S)o< 92aberfdE|{1f/ 1 
mit fRnUxn nnUtiiHf 
ift efnruberta O^at eine 
«uberbanf)^ 2 

breltuberffl, 

ober i0{etrttber{9tt«f.to. 

in wetAem 
b{e muberlned^tf 3 
lilen 

auf ben SluberbSntcn 
hti ben Wuberringen, 4 
too f!e boS SSalfer 
mit ben SRubetn fij^ta» 
Gcn 
unb atfo rubern. 6 

SDer 96iif(manttf 6 
njelier 
anf bem fiSorbert^etCe 

Itcbt, 

unb bet C^teuetmann, 7 
meldfiiet 

im «E>intert§ei(e fltet 
unb bo« 

eteuertubet fii^tt, 8 
tfQteren Lodj opatf^end 

wesly t 
^^tva gednowesel" 
. it/, 2 
nebo dwauwtselnj 

(du;auweslowd), 
neho ifjiveslowi 

(iY^jweselnj)^ 
nelo cfyfweselnj 
(,ctyfweslowd)a tA* 
na TcterS 
westdH 3 
na lawAch 
pH hurtdch 4 
sedjce 
a ivodu 
wesly hjgjce 

(rozhdn^gjce) 
weslugj* 5 
Plawnj 6 
stoge 
tvMe (pfedku) 

azprdwcelodj 7 
sed^ na zadi 

a dr^e 
opadinu 8 
zprawugj (fjdj) 
lodj^ 
«Digitized byGoogle 

— 239 — 
Szkuta (galera) 1 


Le naTire a rames 1 


naTis, S. f. 


^nriosftimi opatrzona 
instructiis^ a, 


l>j^wa jednowiosfo- 


est k on rang de ramei^ 2 


'unu 


wa, 2 
iremus, 2. m^ 


dwdjwioftlowa 


oa a devnCy 


inim, esse» 
uniremis, e» 


trzjwiosiowa. 


on & trois. 


biremis, e. 
triremis, e. 


czt^rrwiosiowa ** 


ou a qnatre 


quadriremis^ 


it. d. 


rangs de rames, 


e. 


na ktore) 


les» ramenrs, 3 rolontaires 


qni,qnae,quod 


flisy S 


ou for^ats (g^al6riens) 


remex,igis,m* 


aiedzf^ 


y 6tant assis 


consideo, 2. 


na iawach 


snr des bancs 


transtrum. 


przy burtach 4 


aupr^s dei^ scalmes 4 


% n. 


Wod^ przecinaj^e 


Toguent (rament), 5 


8calmus,2.m* 


wiosiatni^ 


en fendant Teau 


aqua, l*f» 
de lenrs rames. 


pello, 3. 


i tak p^dz^ Btatek» 5 
remfgo, U 


Szjper 6 


Le maitre (capitaine) dn 


proreta, t.nu 


Btoi 


nayire 6 


8tans,ntis. 


na przodzie 


se tenant 


prora, 1. f* 
sur la proue 


gubernator, 3. 


a sternik 7 ^ 


et Je pilote 7 


m» 


eiedzi 


^tant assis 


sedeo, 2« 


aa tyle 


^ la ponppe 


puppis, 3. f. 


trzjmajac 


et tenant ferme " 


teneo, 2* 


Bt^r, 8 


le gouTemail^ 8 


claTus, 2. m. 
gu^emo, 1« 


kiernj^ zegplng^. 


gouTement tous denx 
le naTire» 


naTigium42.n* LXXXIX. 

Navis mercatoiia* ©aS Attuffof>rte{f<i^iff* 

Korab kupeck^, Okr^t kupiecki» 

Le Vai8seau*inaichand« Digitized byGoogle NaTigium 1 

non impellitnr 

reniis, 

secl abla vi Tentonun. 

ln:^ino 
erigpllnr 
ifralue^ 2. 
uhdiciiie 
ad 6ra8 naTie 

finni>ii8 3 

firmatas, 

coi aunectuntnr 

antennae» 4 

his vela/5 
quae ad Tentum 
expantlantiir 6 
et Tersoriia 7 

TeriantdT. 

Vela simt 

artemon> 8 

dolon^ 9 
eiepidromus. 10 

In prora 

est rostrum; 11 

in puppi 

signmu (Texillnm)l2 

ponitur. 

In roalo 
est GorbiSy |3 

naTis specuia ; ' 
et supra g^aleftm 
aplnstre, 14 
Tentorum index. $Da< ©(i^tff 1 (^ouf« 
fa^rtetfc^iff) 
istrb fort^gnctebftt' 
xiidii but(!() ^iilbfr/ ^ 
fonbihrit aaetn^bttft^bfe 
®ett>alttevfSitiibe^ 
• 3n bemff {bin . V 
»<rb aufaerlc^et 
ber «Wajibaumy 2' •. , : 
aUentijalben 
onbenS3orbbed^(i^{fe« Kor4b {lodj) 1 

kupeckj^ 
ne^ne $e ^ 
n^esly^ " ' ' 
a^eaamau (gedina^) 

V.;mot^ weir&Wm 

powzJkvihuge se 
5?e^en,,2r 
ze tpsech sfran 
ke.krag&ni iod} mit ^etlen ober SaitenS 

bffejliget, 

an toei^en deb^nQt 

n>erben 
bie ®ede(|tattjeit; 4 

onbanbiefebte@egel,5 
xo^ijt ^eaen ben tbittb 
ouggffpann^ 6 
unb mit beti J0me|tAi 
ober Seittouen 
^tn onb \ex bewegt 

ttJfrben, 
2)te@egel ftnb foU 
flfnbe : 
bod gro^^ 2itQil, 8 

bod Sorberfeflel 9 
unb bai «^tnterfefleL 10 

2(m S3oi;bert()e{(e 

(»fet) 
Ift ber ©<i&i|ff(ftnobft $ 
ouf ben «^(ntertbffl ll 
n^trb bte Slogge 112 

oufdefletft^ 

2Cm «Woflbaum-c : 
ift <er a»ajif orb, 13 

bte SS^orte bed @^ifff $ $ 
unb iiber ber ^rone ' 
bte SBcttfrfobne, 14 
oU ^tnieiger berSBinbe prowdzy i ^ . 

upewheh^f' 

na kUrem zaw^su*^ 

• . • S) "Se 
regny (rahna, ^e«- 
la) 4 
a na tHh plach tyy 6 
geniio ptpii wetru 
rozwinugj se 15 
a za prowazyJ7 

otadegj S€p . 

Flachty gspu: 

plachta wetikiy 8 

plachta f^ednj 9 * 
a zadnjy 10 

Wpl^edu gest 

nos i^pjce); 11 
IV zadu 

korauhwice (^prapo» 
rec) 12 
siaivj se* 

Na stetni 
gesti kos, 13 

hlasnice lodj; 
a nad korunau 
korauhwii^ka, 14 
wetr&tv ukazotva'' 
tka^ Digitized byGoogle — , 241 — p^dzoay bywa 
pie wiostaini, 
lecz ledjnie moc^' 
% vriatr6w* 

• "W Bim 
wjstawioHy |eBt 
maszt, 2 
W okolo 
trajow okr^towjclv 

linami 3 

|>rz j twi erdzoliy , 

do kt6rego t)rzjwi^- 

fcttja 

re}e, 4 ■ '^ 

H tych 5«g:Ie, 5 
ktoiri» kn wiatrom 
j-dzpuszczone 6 

obracane by waj^. 

Zagle Ba nast^- 

pu{ace : 
zagiel wielki, 8 ' 

rfzedni 9 
tylny. 10 ' 

Na przodzie 

l^st koniec eienki ; ll 
na tyle 
ban^er^ 12 

» 

Wywieszaf jj» 

DiTa maszcie 
jest kosz, 13 

Btraznica okretu$ 
a nad galb^ 
«hotqgiewka, 14 * 
wiatry oznftCza|;|ca. tJn vaisseau Cnavirc^mar- 

chand) 1 

ne ya pas 

a force de rameB 

mais senlement ii la faretir 

^es tentB» 

61^ve 
im mat, 2 

d£rermi * 

de tous cot^s amchords dii 
liaTire 
avec les 6taisj 'S 
a ce mat 
ouattache (pend) 

leti «nttnnes; 4 

ei & celles-U le» Toiles, $ 
qu^on dSploie 6 
aa vent, 

et qu^on faittotorner (coin- 

ine Pon veut) 

avec les eouets qui y sant 

pendus. 7 

Voici toutes les voiles 

d'un vaisseau: 
Tartimon 8 (voile princi- 
pale), 
le trinqnef, 
et la voile inisaine. 10 

L^^peron 11 
esl a ]a proue $ 
k la poupe 
se deploie 

\a banniere, (banderole, le 
pavillon), 12 

La hune, l^ 
qui ^est sur le grand mat 
(hunier), 
est Taguet du i^avire, 
et au-dessus de la hnne 
il y a le gaillardet, 14 
pour savoir d'oi\ (de quel 
cotd) vient levent 
Q 

Digitized 'niiv]giuni,!2*ii» 
impello, "S* 
temiis, 2«mf 
solns, a, Qui* 
vis, 3. f. 
ventus, 2»'ttt^ 
ill^, a, ud» 
erigo, 3* * "* 
ihaliiB, 2. in* 

bra, 1. f. 
navis, 3. t 
fnnis, 3. m* 
firmatuB,a,um« 
qui,qnae,gnod 
aniiecto, H. 
antenna, 1. f» 
hic> haec, hoC» 
vehim, 2. n* 
qui,q«a#,qiiod 
veutus, 2» m* 
expando, 3, 
vers^ria, I.IV 
versor, !• 
velum, 2; flu 
siun, esse* 
artemott, 3«m« 
dolou, 3. m* 
epidromuB, 

2. mi 
prora, 1. f, 
sum, esae. 
rostriun, 2«il» 
puppis, 3* f« 
signum, 2. ii* 
vex]llum,2#ii* 
pono, 3« 
malus, 2« ni« 
sum esse* 
corbis, 3, c* . 
navis, 3. f» 
specula, 1. f. 
galea, 1. f* 
aplustre, 3* n. 
ventus, % ta» 
index, iciSj c. byGoogle Anchora 16 

aaTis sistitar* 

Bolide 16 
protttuditas explora^ 
tur. 

NaTi^antes 
deauibalaiit* 
in tabalato, 17 

Naatae 
corsitaut 
per foros» 18 

Atqae ita 
maria trajiciantor* ~ 242 ~ 

ffilit bem XnlVi: .15 

toixh baft ®4{ff angebaif 

ten. 

!02ttbem0fnfMeil6 

tvicbtte^iefebedaSaf' 

fec^ ati«fun^'gges 

2)ie @(!^ifenbei| 
fpabiten 

aufbemSetbed(6d^{ff«^ 
boben). 17 

iDie 9oot<lettte 
laufen 
in ben ®4iffdanden« 18 

ttnb auf biefe Zxt 
fe|t man tiber 9Xeere. Koiwau {koiwU 
c:^) 16 
loaj zastawuge se. 

Olowmcj 16 
hlauhka ohUddwd 
(skaumd) .5e« 

P/awjcj^ se 
chodj 
po paluhl^. 17 

Flawcy 
h^hagj po 
chodhdch lodnjchAS 

ui. tak se pNs 
mofe plawj* 
Cum procella 1 

repente eritnr, 

contrahant naatae 

rela, 2 

ne navis 

ad scopnlos ^ 

allidaturf SQ^enn ein ®turm 1 

pCd^U^I entftefiet, 

fo ^ie^ bie e<|{ffd« 

leute 
bie C^egel 2 |ufammen, 
bamit ni(bt badO^^iff 
an bie «^lippen 8 
dewocfen werbe. Kdvz wicher 

(hauN) 1 
ndhle se sirhne 

(wzdwihne), 
swinugj (siahugj) 

plawcoivi 
plachtjTi 2 
ahy kordh 
na skalj (jkskcdj) * 
newrazyly Digitized byGoogle — - 243 — JLotwic^ 1$ 

si^ okret zastcmnwk^ 
(zatrzjmiife). 
Oiowiank^ (oio- 
wieuk) 16 
giqbokoici docho- 

dX2{. 

przechodzi^i si^ .^ 
po pokiadzie, lY 

> Maf tkowie 
hieg^ai^ 
po prze^odkachi 18 

I tjin spojBobem 
morze li^ przeby- Oa arrdte le aariire 

par lemoj^^en; 4e]?ait€re*15 

ATec la BOnde 16. 

PoB tonde la faanteiir (la 
profondeinr) dd rean. 
Les passag^rs 
se promenent 
sur le tillac» 17 

Le» matelots 
cojurent ^a ef l^ 
par lea cournea. 18 

C^est^de la.sort^ / 
qn'on Infrerse III mtat^ anchora^ 1« f* 

navisx 3. f» 

sisto» 3« 

bolis, icHs,f» 
profunditas, 

atis, f. 
e^Kploro, 1. 
navi|^ans,ntis« 
deainbulo» . 1« 
tabulatumj^n^ 
nauta, 1. m* 
cnrsito^ 1. 
forus, 2. nu 
mare, 3* n» 
traficio, 3* xa 

Naufragium» S)er @4)tffbt:tt(^. 

Rozbitj kof&bu« Hozbicie okr^tu« 

Le N^ufrage. My burza 1 ("wi-, 
cher) 
nagle powstanie, 

jdag^a^ (zwjjajf^) 

majtkowie 
Sa^le, 2 
2eby si^ okr^t 
o skaiy 3 
nie rozbUj g»il arrire qu'une tem- 
pSte (orage), 1 
se Utq tout-jL-cOup, procella, 1« f« 
orior^ 4* 

cotttraho» 3» il faut abaisser (amener^ 

caler) nauta, 1. m» 
les voiles, 2 '^ velum, 2, n. 

afin que le nayire navw, 3. f, 

ne heurte - scopulus, 2.ni, 

Gontre qnelque ^cueil (ro- allido, 3» 
chcr), 3 
Q 2 

^ Digitizedby viiOOQ,lC — 244 — aut in breyia (s jr- 

tes) 4 

iiicidat* 

Si uon podsant 
evitare periculuin, 

patiutttur naufrag^i- 
um* 5 

Tunc 
pereunt miserabiLi-> 
ter 
bomineg» 
merces 
et omniay 
quae navi insuat» 

Neque bie 
quiclquam jnyat 

sacra anchora, 6 

rudente 

jacta* 

Quidam eTadunt 

vel tabula 7 

enatando, 
Tel scapba. 8 

Fars mercium 

una cum^mortnls 
per mare 9 

ad litora. defertur» oberauf bie@anb6^nle 
4 
(attfe (fh;anbe). 

8Senn fte bCe <Sefa(r 
nt(bt abtt>enben 
fdnnen, 
foUiben(le@)^iPcu(]^* 

YlSbann 
ge^en \limmnlH gu 

®Vttnbe 
bte £0{enf(^en^ 
bie SBaoKeit 
unb aUei, 

w<a 94 auf bem ®4fif« 
fe beftnbet» 

2Ctt4 bUft 
${ev ni^td 

ber dtofe 3CnIet/ 6 
am 2Cn!ertau (^eii) 
in bie ®ee geborfen* 

@{nf0efommenba))on, 

Inbem ffe entwebec auf 
efnem SBrette 7 
betaud f(bn>tmmen/ 
obet auf bem IRac^m 8 neho 7ia nt^Kiny 4 

newgeL 

NemohauU ugjti 
nehezpedenstwjp 

rozbitj korabu 5 > 
^ hqsleduge^ 

Tu 

hynau hjdn^ 

lidi, 

zhozj 

a wiCi 

co w lodj gest. 

^ni£ tu 
co prospjwd (pO" 
mdhd) 
welikd Jcotwice^ 6 
na welhlaude (lan^) 
do mofe uwrkenA* 

N^kte^) wywd" 
xnau 
hudna prkn^ 7 „ 

\desce) 
wyplowauCf 
hud na lodidce, 8 (Sin S^etl betaBaasI Cdsika zho&J 
ren 

fammt ben Sobten y s mrtwjhni 
metben i)on bem ffllee* moHm 9 

te 9| ■ : 
and Ufet gettteben. \ku hfehfim se dond- Digitized byGoogle - 245 — albo na iniQlczyznie 

(odsepiBka) 
tde uwi^zl. ^ 

Jezeli n]i6 
niejbespieczeiistwa 

nie mog^, 

nist^pwje okrQta rez- 

l^ieie* 5 

'W ten czas 
ji^dznie gin2{ 

ladzie» 
towary 
i wszjstk», 
co.znajduje si^) na 
okr^cie* 
Nic tam 
nie pomaga 
wielka kotwica^ 6 

* 
na linie 
wyrzueona* 

iHektiSrzy ucho 
dz^ (ratidjasi^) 
albo na desce 7 

wjbrnawszy, 
albe na czohiie (}o- 
^ dzi). 8 
Cz€ii6 towar^w 

) 

wraz z nmariemi 
morze 9 

na brzegi zanosf. etue s>engage 

dans^ deir bancft de fiable,4 

Si tont cela ne sert a 
rien, ni meme en faisaut 
le jet, enjettant lesmar- 
chaudises» 
on fait nanfrage. 5 

Cest alors 
que les bommes, 

les marchandises Cballots, 

bardes), 

et tout ce qu'ils ont, 

p^rissent. 

C^est en Tain alors qu^on 
jetto 
la grosse ancre 6 

ayec le cable» Quelques personnes ce-- 
pendaut se sauTont 
ou sur un ais (sur une 

plauche), 7 
ou a la nage, 

ou enfin dans une ehaloup- 
pe (esquif). 8 
La mer "9 

Jette aux bords 

uue pa^e des marehandises 

et des corps noyin. brcTia, ium,tt« 

incido, 3. 

possum,posse^ 
evito, 3. 
pericii1um;3n^ 
patior, H. 
uaufragiura, 

3« n« 
pereo, ire. 
faemo, S. in« 

merx, rcis, f. 
omuis, e. 
diio,diiae, diio. 
navis, H^ f, • 
iusum, iuesse. 

JUTO, 1. 

sacer,cra, um. 
anchora, 1« f* 
rudens, tis, m. 
)actus^ a^ um. qaidamjquae- 
dam,quoddam 
evadb, 3. 
tabUla, 1« f. 
enato, 1. 
scapha, 1. f. 
pars, rtis, f. 
merx, rcis, f* 
mortuus, a> 

nm4 
mare, 3« n. 
litus, oris, n. 
deferoj ferre. Digitized byGoogle ^ 246 — 
Vctere» 
Bcribebant 
in tabellts ceratis 
aeneo styio, 1 

CUJU8 cuspidata par- 
te 2 
exar^bantnr literae, 
plana 3 vero parte 
rursum obliteraban- 
tur; 
deinde 
Uterag pingebaiil 

subtili cala«no. 4 

Nos utimur 

anserina penna, 5 

cu|us caulem 6^ 

temperamus 

scalpello, 7 

tnm intiu^imm 

c^enam 

in atramentarium, 8 

qnod obstruitur 

opercnlo } 9 

et pennas (calamos) 

recondimns JDif aitteii 
f^riebfn 
auf fE&a^MaUln 
mit einem e^ernen 

©tiffel, 1 
mit betTen fpi|i9<tii 

abetlc 2 
bteSBtt4fla6en eeioden, 
mit bem breiten ;tf}e(le3 
aber wieber gelbfcbt 
murben 

mattitcn fie Ht S9i|4# 
ftaben 
mit einem iatten Stob- 
ce.4 
IB^ic Wbienen un< 

bec ®andfebern, 5 
beten Jtiet 6 
mic }ttred)t ma^tn 
mit bem gebecmefTet/ 7 
tecna4 tnnfen mft 
ben 6palt (bie Cipalte) 
inft SSintenfaf 8 ein/ 
weK^eimitbem IDectel9 
ftu^emacldt mirb$ 
bie ^ebern abec 
flecten mit Stal^j 
psdwali 
na dskich wosko^ 

, wanyrch 
mosaznfm rylcemft 
gehozto Spidtitj^m 

koncem, 2 
wyrjhvtdy sepjsme» 
na, 
ploskj^m 3 
ale koncem 
zas se zatjraly ; 
potom 

pjsmena psali 
teninkau tftinau. 4 

My utjwame 

hus^ho pera^ 5' 
gehoiio hrk G 
pfiprawugem^ ^ 
nozjdkemf 7 
pak namJdjme 
rozparek (spamt) 
do kalamafej 8 
ktery" se zacpawi 
zatkau ; 9 
a pera 
ukladime Digitized byGoogle — 247 — XGL Ars scriptoria. SDie ©c^reibcf unll* P^anj* Pisanie* L'Art d^ecrire. Starozytui 
pisali 

iia tablicach wosko- 
wjch 
moaiezn jm rylcein, 1 
ktore^o spiczaatjm 

koikcem 2 
litery ci^^t^U * 

a piaskim B 
znoMTu zacierali ) 

W dalszym czasie 
literj malowali ^ 
cieniuchna trzcin^.4 Les anciens 
^crivaient 
sur «Us tablettes cirieii 

avec une tonche Ae laiton, 1 
ils se seryaient de la pointe 
2 
ponr tracer les lettreSy Bly nzywamj do 
tego 
gesiego piora, 5 
ktorego rnrk^ 6 
rozrzyttamy 
scyzorykiem, 7 
pot^m maczamy 
koniec 

w kairamarzuy 8 
Itpry si^ zamykar 
zatyczkr)) 9 
a pi^ra 
chowamy et dn plat 3 
a les effaceri 

dans 1a snite , 

ils les peignaient 

avec un^rosean subtil.^4 

Mais nous nons servons 
4'une plume 5 d'oie ou de 
cygne ; 
dont nous taillons 
le tuyau 6. 
avec le canif, 7 
apres cela nons trempons 
le bout de la iailie 
dans l^encrier, 8 
qn^ on bouohe 
d'im bouchon ) 9 
et nous tenoas 
les plumes vetns, ens* 
scribo, 3. 
tabella, t. f. 
ceratuS) i(,um« 
aeneos, a, um. 
Btyhis, 2. m. 
cufpidatus, a, 
um« 
exaro, 1. 
litera, l. f. 
planus, a, um« 
oblitero, !• 
pingo, 3. 
subtilis, e. 
cafamus, 2* in. 
utor, 3» 
anserinus, n, 
um« 
penna, 1. f* 
caulis, 3. m« 
tempero, 1. 
8calpellum,2n. 
intingo, 3. 
crena, 1. f» 
atramentari- 
um, 2* n. 
obstruo, 3. . 
operculum, i*. 
.recoudo, 3* Digitized byGoogle — 248 — in calamario. 10 


in bae 9>ennal (Je^cr»^ 
toftr)» 10 


w pauzdro* 10 


Scriptaram 


©tc mtift 


Pjsmo 


siccamus 


troc!ncn wit 


susjme 


eharta i>ibala« 


mit bem U^^latU, 


proplj^wacj^m.papf" 


rel arena Bcriptoria 


ober mit ^treufanb 


rcitt 

neh pjskempos^pa^ 

cfm {posfpadlem^ 


ex theca piilveraria. 
11 


at|« bet! 6anbbuc6fe*il 


^posfpidka. U . 


Nos 


IBtt 


My 


scribimas 


f<%reibett 


pj^eme 


a Binistra 


t)on bet Cfnfen 


z lewe riiky 


dextrorsam} 12 


gegen bie «fcbte; 12 


na prawo ; 12 


ISbraei 


bie •&ebtaet (Suben) 
. abet 


Zide ale 


a dextra 


9on bet m^ten 


od prawe 


sintstrorsnm 1 15 


gcgcn bie Sinfe 5 13 


klew^ ;i3 


Chinenses 


bie e^inefet 


Cjnowe 


et alii Indi - 


unb anbctc Snbianet 


a ^inj Indowe 


fi sqmmQ 


t)on oSen 


s hfiry 


deorsnm. 14 


(vetuntet. 14 


dol&. 14 
Veteres utebautur 
faginis tabulis 1 
aut foliis^ 2 
ut et iibro S 
arborum* ^raesertim JDif liiUn btauct)tcn 
bu^en« Safeln 1 
obct astattet, 2 
mie auc^ SJJinbenbaft 3 
bet SS^ujne, befonbetd Starj uzjwali 
bukowych desk i 
neho listj, 2 
gakozy ifcji 
stromowehOi zwld- 
ite Digitized byGoogle 

- 249 — 
wpiomik. iO 


dans r6tni d plnmes* 10 


calamarinm, 

2. »♦ 
scriptnrajl.f» 


Pismo 


On s^che 


osnsza si^ 


r^criture 


sicco, 1» 


bibiii^. 


avec da papier gris (gni 

hoit) 
on bien en jr^pandant du 


charta^ 1« f^ 


albo piaskiem 


bibulns^a, nm. 
sable (de la poudre) 


arena, l^ f. 


s piaseczniczkl^lf 


du pondrier. 11 


scriptorius, a, 


My 


Nons 


nm« 
theca, 1. f. 


piszemj 


^criyons 


pulverariiM,a, 


0(1 lewej 


eu commen^a&t de la matn 


mn» 


ktt pra^e) t^oe ; 12 


gauche' 


siniste^r, tra, . 


Zjdzi zas 


a droitej 12 


trum. 
an lieu qne les H^breux 


Ebraeus,2« m. 


o<1 prawej 


(Juifs) 


dexter, tra, 


kn lewe) i 13 


vont de la droite 


trunu 


Chiuczj^owie 


a la gauche; 13 


Chinensis, 


i inni ladjanie 


les Chiuois 


3. m. 
et d'autres Indiens vont 


alins, a,nd. 


z gorj 


(^crivent) du haut 


Indus, 2* m* 


na d6i. 14 ' 


en bas de la feuille» 14 


summus,a,um« XCII. Papyrus. 2)a§ ^apicr^ Papjr, Papier. LePapier, Starozjtni uzjwali 
bukowjch tablic 1 
albo tez lii^ci, 2 
iskdrek 3 
z drzew> ^Bobliwie Les anciens se servaient 
detablettes defett(hetre),l 
ou bien de feuilles, 2 
et meme d^^corces 3 
d^arbres^ et particuli^re 

ment Digitized vetus, eriSa m. 
utor, 8. 
faginiis,a, itm. 
tabula, 1. f, 
liber, bri, m» 
arbor, 3. f. 

byGoogle — 250 — aeg^jptiacae arbnscii- 
lae, 
eiii nAmen erat 
papjrus. 
Nnnc eat iu asn 

charta, 

qiiam ckartopoeas 
iu iDola papjracea4 
coHficit e liiiteis ve- 
tiisds, 'S 
quae in polticulam 
coutunduntury 6 
qiiain npmiiilis 
haiwtain 7 
diducit 
in pJagnlas a 
aeriqne exponIt| 
♦ 
nt aiccentnr. 

Hariun vig^nti 

quinque 
faclnnt acapum, 9 
vig^nti acapi 
YOliimen nifinni, 10 
horuin decem 
Tolumen ina|ns. 11 

Diu duraturum 

scribitur inmembra- 
na. 12 dne« agtopcifci^eneJe* \€gypts1^eho We, 

U)ad)fed/ 
mx^tt ^enonnt wurbe 
9)ap9rud* 
Setttetientmanrt^ be< yap{«r</ loetd^ei 
bet yapifrma(l}er 
in ber f^apiermii^U 4 
au< alten Sumpen 6 

Detfertiget/ 
n)el4e gu einem IBcei 
geHampf^ mecben, 6 
ben ei: in^ie gormea^ 

\mut 7 

unb audi^reitet 

in IBogen, 8 

biefe aber on bie Suft 

bamit |ie troden toerben. 
Siinf unb stooniig 
IBogen 
maAen etn ffiu^, 9 
|n)an](td S3u(b 
niacben ein aHief, 10 
unb se^n Sltef 
macben etnen Saden.ll 
8Ba6tan0e*3eit bou; 
ern'fotl, 
tt>irb auf ^ergament 
15 geftftricben. igemut^jkali 
paprrus. 
Nynj gest w uzj^ 
wdnj 
papjr, 

ktery papjrnjk * 
w papjrn^ 4 
deldze Inenj^chwe^ 
tesj (hadrti), 5 
ktere na kaSitku 
se utlaukajs;jj 6 
gizlo we jformy 

(sfia) nabjrag^ 7 
rozwodj 
w archy 8 
a na powetfi] wy^ 
klddd, 
ahy oschly. 
Pet a dwadcetgich 

dHd knjhu, 9 / 
dwadceti knih 
rvs, XO 

desef techto {rysiky 
baljk. 11 

Co dlauho trwati 

md, 

pjSe se na bldnh 12 
dby^OOQK' — 251 — z egipskicgfo drzcw- 
ka, 
ktoce zwano 
papyruf. 
My tcra« ttSjwa- 
iny 
P9pierii« 
kt6rj papkniik 
W papicrui 4 
ro|»i 2 azmat (iral^ra- 
iiow), 6 
na iniaig<$ - - ' 
potliiczonjch} 6 
kt6ra w formj 
bferzc, 7 
rozoi^^a 
iia arknszc, 8 
i ua wiatr wjVriesza, 

aby osokij* 

Dwadziescia pi^d 
taklch arkuszj 
czjnia libr^, 9 
dwadzicscia Ubcr 
rjzq, 10 
dziesiq^ r^ 
bele. 11 

Coma diugotrwad, 

pisze si^ na parga- 
' ininic, 12 d*an arbrisseau d*Egjpte, 

dit Cappell*) 

papicr on arbre papjrac^. 
A pr6settt (.pr^sentcment) 
rott se sert 
du papier 
qiie le papetier 
fait au monlin k ]>apier 4 
de chiffons (yieux haillons) 
6 
qa*on foiile fpile) 6 
et r^dtrit comme eu bouillie, 
et lorsqia*il l*a jet^^e 
dans les moulcSj 7 
il l*6tend 
ctt fenillet, 8 
qu*il met k i'air 

ponr les a^chcr. 
Ving^t cinq feiiillcs 

font uiie main; 9 
^ttag^ mains 
une rame, 10 
dont dix enscmblefv 
font une balle de papicr.ll 
Ce que ron veut qu'il 
dure long-teiaps, 
on r^crit sur du parchcmin. 
12 acgjpdactis, 

a,ttui« 
arbuscttla,l4f« 
nomcn,inis,n« 
papjr9S,t, G» 
usus, 4* Bi* 
charta, 1» f* 
chartopoeus^ 
2. BW 
mola, 1« f» 
papjraceus, 

a, ttui* 
conficio, 3* 
Itnteum, 2« n* 
yctustiis,a,um. 
pulticula, 1. f» 
contuudo, 3« 
normeda, 1* f« 
bauatus,a,um4 
diduco, 3* 
plagula, 1. fr 
aer, Sris, m* 
expono, 3« 
siceo, !• 
scapns, 2. m* 
Tolumett, inis, 

!»• 
dvraturos, a, 

am. 
scribo, 8* 
|membratta,if« XCIII. ' 

Typo^raphia. ©le ©uc^brurf crel/ 

Knihtiskaifstwj. Drukarstwo. 

L * I m p r i m e r i e. Digitized byGoogle — 252 — Typdgraphiis 
habet 
«eiieosr tyjfOB 

magpOLo nninero ' 
distrihntos perloeii^ 
lamenta. 6 
T/potheta 1 
eximit illos 
sigillatim 
et componit 
secundam exemplarj 
quod 

retinacalo 2 
ipsi praeExum est^ 

Terba 

^omone, 3 
donec fiat 
yersds $ 

hunc indit 
asserculo, 4 
donec ^fiat 

pa^na; 6 

han^ iternm 

tabulae composiio- 

riae, 7 
ddnec impleatur pla- 
ffula, 
quam 

marginibus ferreis 8 
ope cochlearum 9 coarctat, 
ne dilabatqr : 

qno facto subjicit 
prelo* IQ 
Tairi impressor 
olim pilarum» 11 
nunc cylindri ope 
il]init eam 
atram^to impresso- 
rio. f)at . , 

metaUene SSud^ftaben 

(©d)r{ft) 
In grcfer ^en^t, 
bie (n ©d^rift6d|td&?n 
cfngetbcttct firib. 5 
IDer ©c^riftfe^e» 1 
nimmt btefe(ben; 
elnen nac]^ bcm anbern, 
unb fe§et 
nacib bem ajfufter/ 
tt)eld&e« 

auf bem ^alfet 3 
tjoti^m ftecfet, 

SBiJctec . 

in ben SBin?er]|>aFen, 3 
biS etntge ^tiUn 
beffammen jinb $ 

bfefe f^iht cc 
in bq8 ^^i% 4 
btS barauS 

eCne CJotumhe (^efte) 
wfrbj 6 
bfefe UQt et tt>iebec 
auf hai gocmbrett, 7 Knihtishaf 
md 

(z koW&) litepfsmd 
(jtteny) 
u wejikem podtu 
rozdelene po p^e- 
hradkdch* 5 

Sazed 1 
wybjrd ge * 

Sedno po druhim 
k sklddd (^&dzy^) 
podle wzoru, 
kter;^ 

na dr^ddku 2 
pHdnjm nastr^en^ 

slowa 

w uhelnicyy 5 
a^ hy^wd 
n^kolik f^ddkti 

(werl); 
ty ddwd\klade) 
na deskUj 4 
athj^Uj4 

strana; 6 

tuto zase 
naprkno, 7 hi^ bec Boaen »ca ift, atse naplnj arch^ kterf listami ^ele- 

znfmi 8 
pomocf srauha 

(swrauh&) 52 
swjrd (stiskd)f 
hy se nerozpadl: ben ec 

mit bec gocmta^me 8 
b^cd^ hi^ gocmfd[^rau5 
ben 9 
jufammenpregt, 
hmit ec nt^t oon cin* 
anber faae : 
tt>ocauf cc fb'n fn bje 
^refTe 10 einbebt. 
Tiliibann ivoQt bec 
S>cu(fec, 
e^emald mft ^itfe bec 
SBatten, li 
ie^t mfttelft bec SBalae 
bfe gacbe auf. nadez geg do presu 

ddwd. 10 

Tu tiskaf 

gindy pomoc^ ha^ 

Ijku, 11 

nynj za pomoc^ 

wdlce naddwd 
harwutiskafskau, . Digitized byGoogle -^ 253 — « Drnkarz 
ma 
kruszccrwe litcry 

(czcionki) 
Yt wielki^J liczbie 
rozdzielone po prze- 
grodkach. 5 
jSkladacz 1 
dobywa 

jednej po drng^i^i 
i Bktada wedtng 

wzoru, 
kt6ry 

na trzjmac^Je 2 
przed nim. zasfer-^ 
' / * czonj, 
•towa 

W wegielnicy, 3 
ez >bqdzie 
Wiersz$ 

ten ktadzie 
na desk^; 4 
dop6ki si^ z tego ^ 

nie Btanie 
kolumna; 6 

tq zas 

na tablicj, 7 

dopoki 81^ arknsz nie 
napelni, 
ktAry brzegami (li- 
st^wkami) zelazne^ 
mi 8 za pomoc^ 
jlrub6w 9 
fciska, 
abj siq nie rozlecial: : 

to nczyniwszy 
daje pod prase^. 10 
' Dopieroz drukarz 
dawm6j za pomoc:^ 
pilek, 11 
teraz wateczka ela- 
stycznego nacierij ' 
drakarsk^ farb^, X^imprimeor 
est assorti 
de lettres de m6tal 
en graud nombre, de tou- 
tes sortes ctgrandeurs, 
arrang6es (partag6es) en 

une caisse par cassetins*5 

Le compositeur 1 
les en tire 
Tune apr^s l^autre^ 
6t compose 
les niots 
selon la copic (le manu- 
scrit), 
qn^il tient fich6 deyant lui 
^ un mordant, 2 , 
avec le composteur; H 
jusqu'a ce qu'une ligne (un 
vcrset)) 
soit achey^e; 

qu^il met (agence^ a^nste) 
dans la«gal6e, 4 
snccessivement fusqu^i ce 
qu'il en puisse faire 
une page 6 (coloune)^ 

qu'il couche encore une fois, 
8*ur le composoir, 7 

}usqu'a ce gue 
la feuille soit remplie^ 
et l'y serre 

avcc des plaques de fer, 8 

pai: le moyen de la vis 9 

' et des barreau:^, 

afin qne les lettres demeii- 

rent bien ensemble 

(unies): 

et 11 la met 

sous la presse* 10 

En^uite rimpcimeur . 
hnmecteles lettres 
avec reucre A impriiner, 
se servant des balles de cuir 
' ■ . • . 11, 
ou d'ua roalean, 

Digitized ^ypographns, 

2.m. 
habeo, 2» ' 
aeneus, a, nm. 
tj^pus, 2. m. 
magnus,a,um; 
nnmerus,2.mi ^ 
distributus, a, 

'nm» 
loculamen- 

tum,2*n> 
typotheta,lnu 
eximo, 3. 
flle, a, nd* 
compono, 3. 
e-xemp1ar,arfs , 
retinaculum,!. 
ipse, a, um» 
praefixus, a, 

um. 
verbum,2.n# 
gnomon, onisl 
fio, fi eri. 
versus, 4» ni. 
indo, 3^ 
pagina, 1. f; 
tabula, 1. f* 
compositori- 
us, a, uiii. 
coarcto, 1. ' 
margo, inis^c. 
ferreiis, d,um» ' 

ops, opis, f. 
cochlea, 1* f* 
diJabpr, a. 
factus, a, um* 
subjicio^ S. 
prelum, 2. n* 
impresBoriS^ 
m. 
pila, 1. f. 
cylindru8,2ni. 
iilino^ 3u 
atramentum^ 

2. n. 

impressoriiis^. 

a, um» 

byGoogle • '_, — 254 — snpeTimpouk: -^ 


Irgct bacauf 


Idade na io archj^, 


chartas» 


bie tn bem iDe<tel 12 ge^ 


na wjko iprjklop) 


opercnla indka», 12 


fafte 
Bodeti, 


dane, 12 


quas 


ttel^e et fammt bet 


genito s formau 


cum exemplari. 


gorm 


nd podstawu po^ 


basi impoaito» 


aof bem ganbamentc 


iozenau 


tigiilo 13 


rnitev ben Siedel 13 


pod pldt 13 


et trochieae 14 


unb Gpi nbel 14 


a wfeteno 14 


aubdit, . 


Wtbet, 


strkd. 


et aucnla 1$ 


unb inbem er mit bem 
e^wendel (Seneel) 15 


a tiskadlem Is 


imprimena 


brudt, 


pfitiskage 


eifieit^utpa^a 


bemictet ev^baf ba« 


dinj, ie list 
SBlatt 


pjsmo do sehe wta* 


tjpos Imbibat. 


biee^riftanfld^itebt. 


Jmge (wpjgj). 
Bibliopola 1 

vendit 
libros 
in bibliopolio, 2 

qnornm catalo^im 

con«cribit« 3 
Libri 
disponnntur 

per repoBitoria) 4 iDev Slt:4|)(inbUc 1 

Decfouft 

bie m^n 

in bem SSu^Iaben, 2 

fiber bieertinatediffet 
btfit. 3 
JDie Qil^ec 
merben ocbentlidd gefe^t 

iii bie8tt4ma(|men,4 Kmhkupec 1 

proddwd 

hnfhy 

w knihdrn¥f 2 

gichtto pozname' 
ndnj spisuge* 3 
Knjhy 
rozstawugi se 

po pfjhraddchy 4 Digitized byGoogle — 255 — i kladiie na ta 


il 7 met par-deaans 


■nperimpone, 


arkusze. 


des feuillea de papier 


3. 


M przykrywce zh)- 


qu'i 


chiarta, l.f. 


5one, 12 


courre d^nn chaasia, 12 


opercnlnln,2n« 
et apr^a qu*il lea a 


basia, 3. f. 


na podstawie po- 


coucb^ea 


impoaitua, a, 


ioSon^ 
unu 


pod rynk^ 13 


dana le coflp^et, 13 


ti^Iiim,.2. n. 


lkJnb^l4 


deaaoaa la presae, 14 


trochlea, 1. f« 


MTvadza, 
silbdo, 3* 


i windii fe 15 


leur (ait 


aucula, 1« t 


pffzjciakafac 


emboire lea lettres» 


imprimena^tia 
efficio, 3« 


cz^^ni to H papier 


en iei preasant 


pagina, 1. f. 


piama wsiekie wpi- 


du barreau. 15 


tjpns, 2. m. 


fa litbt wdaga. 
imbibo, S* XCIV. 
Bibliopolium* S)ie S3u(i[>f>anb(ung« 

Knib&rna, Ksi^garnia. 
La Librairie, SL8i<;garz 1 


Le Hbraire (marchand 


bib1iopola,lni. 
libraire) 1 


yendo, 3. 


przadaje ^ 


Tend (d^bite) ^ 


liber, bri, m. 


ksii^zki 


leB lirres 


bibliopolinm» 


W ksiqgami 2 (w 


dans son ma|^asin|2 


2. n. 


sklepie), 
qni,qoae,qnod 


kt^ryek ma refestr 


dont il fait faent) nn cata- 


catalo§:ns,2m« 


spisany. 3 


logite. 3 


conscnbo, 3. 


Ksicjgi 


On arrange 


dispono, 3. 


porzadnie nstawiane 


les liYves 


repositorium, 


bywa}, 
f. n. 


po przegrodach 


sor des tableltea» 4 
(pakach), 4 Digitized byGoogle — 256 - et ad usuin 

Buper pluteum 5 
exponuntur. 
Multitudo libroriim 

Tocatnr 
bibliotbeca* 6 vlUx hm ?)uWc 6 
oufdefd(}(o^en» 
S3iele S^ud^et; 

werbcn genonnt 
cine SBiblictJef. 6 a pra pi>tHhu , 

na pulpit^^ 5 
rozklddagj se. 
Mnoho knih slowe 
Jcnifiotvnau» 6- 
agglutinabant 
chartam chartae^ 

conTo^yebantqne eas 

in unum Tolumen 9 1 
hodie 

compingit libros 
compactor^ 
dum chartas, 
aqua glutinosa ma- 
ceratas^ 
terget) -^ . 
deinde complicat 3 
et mall^at -, 4 
tum consuit et 5 
comprimit prelo, 6 

^uod habet dnat co- 
cWeas, 7 (etmtc man 

ctn ^opiec on boS anbc« 

unb tt)i(tclU fot($c6 ^uc 
fommcn 
in ctnc 9{oUc f 1 
bcutiutogc 
binbet bic fQu^n • 
bcr S3ud)btnber^ 
inbcm crbic Sogcn/ 
wcnn |tc gummirt fplas 

nirt) ftnb; 
*trodnet5 ^ 
IJcrno(J6 fotjct 3 
unb fc6l53t5 4 ' 
oUbonn licftet 5 
unb in bet $reffc 6 

preft, 
toet^c i)9ef @4rou« 

bcn 7 ^ot, l^ftLd las;y 
klegowali {lepili) 
papjr 7c papjru, 

a stddeli to 

w gednu st&dku; i 

dnesnjho dne 

wdze knjhy 

kniha^y 

an archy 

do klihowS wody 

namoceni 
susj ; 2 

potomskldddS 
atlude kladiwe?h;4i 
pak sesjivd, 6 
presem swjrd (do . 
presu ddwd)y 6 
ktery md dwa 
swrauhy {srauhy)^*! Digitized byGoogle 

^ 257 ^ 
i do «f jrwania 


et lorsqu^on vciit s'cn 


n^us^ 4. m. 
servir, 


plnteiM, 2. m* 


na polpicie 5 


on les tient 


expono, 3. 


rozktadane» 


snr le pupitre. j 
Uhe quautit^ cle Hyres re- 


multatndo. 


Ksiazek wiele 


inis, t 
]i6s, bien assortie 


liber, bri, nu 


sktada 


et en bel ordre, 


YOCO, 1« 


liibliotek<{. 6 


B»appelie bibliothftcnie, 6 


bibliotheea,lf» XGV- 
, B i b 14 o p € g u 8. 2) tv SB tt ^ M n b e r* 
i; K n i h a h I n t r o 1 i g a t o r. 
L e R e 1 i e u j^ ^rzedt^m 
skkjali 
pafier z pa|>ierem 

i zivrilal] je 

w •jedna stog^^ (ksi^ 
ge) 4 1 teraz 
oprawia ksiaSki 
introligator) 
• arkusze 

wod^ ' kleist^ zma- 
ctane 
osnszywz^ ; 2 
potem sktada 3 
i zbi ja je mlotem ; 4 
dal^j zszjwa, $ 
^zjrciska w prasie, 
6 
Mx% ma dwie ^ru^ On CjoUait 

autrefois 

les feuilies l'Qiie aTec I^an- 

tre^ 

et les roulait 

en nn Tolume l(role); t 

k prdsent 

le relieur 

relie les livres, 

en s^chant 2j)remi^rement 

les feuilies lav^es, 

et pfiss^es par de Teau coU^e 

ensuit^ Jl les plie, 3 

et les bat avec le marteau ) 4 

ii coud les cabiers 5 sur 

son cousoir, 
les met en presse sous la 
petite presse, 6. 
laquelle a deux Tis, 7 R agi^Iutino, i, 
charta, 1» t» 
conTalro, 3. 
unns, ai, um« 
Toiiimen,inis« 
compingo^ 3. 
liber, bri, m. 
compactor, 3. 
m« 
glutinosus, a, 

um. 
maceratus^ a, 

um. 
tergeo, 2» ' 
compli<;o, 1« 
maUeOy 1* 
conano, 3* 
cemprimo, 3, 
prelum, 2« n* 
duo,duae,duo4 
coGJUea,l«£i izedbyGoOgle -.. 258 — dorso eonglatinat; . 

rotundo cultro 8 
demar^inat^ 
taudem 
menibrana 
vcl coria 9 
vestit, 
formaty 

et illis affigitjinter- 
dum 
(pro re nata) 
uncinulos» 10 am Sftad^en Xetinrt i 

mitbeme^nittfioMs 

befd^neibet $ 

enblic!^ 

mit ^ergament 

ober Ceber 9 

uberitebt, 

fertig matjet, 

unb it)nen 

Cna4 ItmfiSnben) 
bie Qlaufuren lO an^ 
fc^la^t. nahfh^te klil)(iu^ 

obHzakem 8 

obTezuwd; 

ostatek 

blanau 

neb kolj 9 

powljkd {potahuge^i 

uprawuge 

a pfideldwd k nini 

nekdy 
(dle pi^jpadnosti) 
zdponky^ 10 
4 Liber, 
qnoad fdrmamexte- 
riorem, 
eit yel in folio^ 1 

Tel in quarto» 2 

Tel in octavo, S 
Tel in duodecimo> 4 

yel in sedecimo^ 
Tel in octodecimo becdufeven ®eftalt 

nod}^ 
ift enttDebet efn %olU 
ont, 1 
obec ein Ciuact, 2- 

ober efn Octa^, 3 
obec ein ^uobe^, 4 

obec e(n 6e4ie(ner, 
obec tin 3((jj|t|e^nec Knjha, 

co do zewniifnj spA*' 

9dfy, 

gesi budib pfi/or- 

chowdy 1 

budiowedtiortcei t 

budw osmerceiS 
budwe dwandcter" 
cey 4 
hud! w iestndcterce 
anebo w osmndcter^ 
ce Digitized byGoogle ~ 


~ 259 - 


/ 


w Ijrlekleii 


il €olle le doB» 


dorsam, 2. si« 
congluiino, U 


iiDSem okriigljnii 8 


et fait la tranche 


rotimdns,a|iim 


obrzyna ; 


avec 8on couteau $ 8 


cnlter, tri, m. 


na oHtetek 


enfin 


demargino, U 


pargaminem 


ii les relie 


membrana,l.f« 


albo sk6r^ 


en parcbemln 


corinm, 2. n* 


powleka» 


ou en basaane, Qjtianroquiny 


testio, 4* 


oprawia 

i przybifa im 


lea ach^re. 


fdrmo, 1. 


et j met ^ 


«dfigp, 3» 


niekiedj 
res, 6. f. 


(jeieli potrzeba) 


(geloa les circonstcmces) 


natus, a, unu 


przjpinki. 10 


des fernioirst 10 


ancinnlas,2m. XCVI. 
L i b e r. £) a 8 95 u c^» 

K n j h fl. K s i ^ 2 k a. L e L i v i e« Ksi^Ska, 

co do powi^rzcho- 

wnego ksztalto, 

jest albo w poiarku^ 

szu, 1 

alb^ vr czwart^m 

zloSeniu, 2 
albo w osmym, $ 
liib dwtmaatjmj 4 

szesbastjm^ 
«dbo osmnastTm Vtk livre, 
poiur ce qui est de la forme 
e^^rieure» 
est ou Itt-^foliO) i 

ou bten in^qaatio^ 3 

in - octaTO, S 
en douze^ 4 

en neize, 

ou en dix-huit R 2 libeisbriy m* 
forma, 1« f* 
exterior, oris, ; 
$um, esse» 
folinm, 2. n« . 
quartns,a,um« 
octaTus,a,nm» 
duodecimnB,a, 

um. 
aedecimus, a, 

um* 
octodecimus, 
a>um* Digitized byGoogle — 260 - cum clansam ae- 

/neis 7 
Telli^iilia 8 

et Imllis angalaribiu* 
9 
Intns 
suutfolia tO 
duahtis paginis $ 
&onuiiuqaam divisa 

f olumnis 11 
cumqne • 

notis marginalibus. 
12 mit meiringenen QUlus^.s mosaxny^mi zdpo^ furen 7 
obet SSnbtrn 8 

unb IBucfeltt an ben 
dcten* d 
3n»enb(g 
ffhb bte IBtAtter 10 
mtt %mx @eiten; 
iuweilen gefpalten 

^n (Solumnen 11 
unb mtt 
8{anbr(4riften. 12 nami 7 
neho Y^minJcy 8 

a puJclami na ro^ 
zr^ch. 9 
V wniffku 
gsau listy 10 
s dwhma stranama, 
dasem rozdelene 

na slaupy 11 
a s pfjpislcy po^ 
kragnjmi, 12 
Schola 1 
est quasi ojBEicinai 

in qua 
novelli animi 
ad virtatem forman< 
tur 
et disting^iitur 
in clafises. 
Fraeceptor 2 

sedetin cathedra;3 

discipuH 4 >Die e^ute 1 
ifttfCeicbfam eineSQevf« 
ftfltt, 
in loerAer 

bie iungen ®em&tber 
iur Sugenb gebilbet 

merben ; 
fte wirb abget^^eilt 
tn (Slaffen. 

2)ec @4utmetfter 2 

ff'tt atif bem 8e(rflu^« 
.bte €^$ti(er 4 Skola I 
gesti fjkagjc djlna^ 

kdemladistwe duSe 
ctnosfi se wyutugj 
{ke ctnosti se we- 

dau), 
a d^lj se 
na tfjdy. 
Udttel2 

sedj na uHitelshi 

stolicy; * 
zicy^ Digitized byGoogle — 261 — z opinfcami mosie^- 
hxeim, 7 
albo Mrste^ami 8 

ipvklami naroSnemi. 
9 
Wewnatrz 
tii kartj 10 
% dwieiika stronami; 
czasem'^ z rozdzielo- 
nemi 
koliimnami, 11 
iprzjpiskami na 

brzegu, 12 ayec dea fermolrt de lai- 
ton, 7 

oQ des 'rubana (et la tran- 
ciie.file).8 
et dea boncles aux coins. 9 

En dedana 
i\ y d Jes fenilleta 10 
k deux pagei^; 
qiielque foia 
divisiet en (par) colonnes, 

li 

et arec 

let remarques (annotations, 
notes) k la marge, 12 clautnra, 1. f. 
aeneut, a, um» 
Hgula; U t 

bulia, 1. £ 

angularis, e* ; 
folinm, 2» n. 
dno, dnae, o*- 
pagina, 1« f* ' 
divistts, a, uin. 
columna,- !• f* 
nota, 1« f. 
marginality e* XCVIL 
§kola« Szkola. L'E c o 1 e« Szkola 1 
Jett na litztatt war- 
tztatu, 
w ktdrei 
miode umjtly 
do cnotT przj8|k>80- 
bione bjwa;^, 
i dzieli tie 
na klast j.* 

Nauczjciel 2 

tiedzi na katedrze)3 
nczniowie 4 L'^cole 1 
ett comme un atelier» Ton forme & la verta 
let jennet etpritSj 

et elle ett diTit6e 
par clatset. 
Lemaitre d'icole (1e pr6 
cepteur) 2 
est assit sur la chaire ; 3 
let ^coJiertCditciples) sout 
plac6t 4 

Digitized tchola, 1* f* 
Qfficina, 1» t 
noTellut,a,um 
animut, 2. m* 
virttts,utit, f* 
formo, 1* 
distiu^uo, 3. 
classis, 3* f» 
praeceptor, 3« 
nu 
sed^o, 2. 
cathedra, l.f. 
di80ipulu8| 2* 
. in. byGoogle — " — 262 — ' jm sabseUiig) 5 


Qttf BinUn ; 5 


na Civ)launcj^ch;6 


iUe dooet, 


Jenet le&cet 


onudjj 


hi diBCunt. 


unb biffe (erncn^ 


tito udj 5e» 


Qnaedam 


Olan^eft 


mco 


praesoribimtiir illis 


tt>Ub i^nen t^ordef^cie^ 
ben 
mit ber Jecetbe 


napisuge se gtm 


creta 


Tcfjdau 


in tabeUa* 6 


an bec Safet* $ 


na tahulu G 


Nonnalli eomm 


dini^t 


Nektef'] z nich 


aedent ad mentam 

V . 


ftten am Stf^e 


sedj u stolu 


et flcribimt; 7 


tinb f(!6ceiben$ 7 


a pj^j\ 7 


ipse^corrijj^it 8 


bec e(j^aaebcec t>fc< 
beffect 8 


on oprawuge 8 


mendfis. 


bie Sebtec» 


chxhy. 


Qoidam stant 


(Siniee f^e^en 


Nekfef) stogj 


et Teoitant 


ttnb fagen baS ber, 


a odl^jkdwagj, co 


memoriae mandata«9 


waft pe auimenbid ge« 


w pamel ulozili 
Ucnt (faben. 


(demu se zpamefi 
naudili\9 
Nkktel^j rozpra- 


Qnidam confabn^ 


iDtanie ptaubecn 10 


lantur, 10 
wegj 10 


ac gernnt se 


unb bftcagen (t(J 


a chowagj $e , 


petulautes 


mutbwiaig X 


sxvewoln^ 


et ncgligentes | 


unb unfleigig; 


a nedhale; 


hi ca^tipntur 
fernla (baculo) li 


biefe mecbe n gf^acitiget 


ti trestagj se 


mit bfmetdbcben 11 


prutem\i 


ef virga. 12 


obfc mit b?rS?utbf»12 


a metlau^ 12 
Digitized byGoogle — 263 — i|a la^kach $ 5 
on naucza, 
ci 81^ ttCZll. 

Nieco 
pizse im 

na t^blicy. 6 

Niektorzj znich 
siedzf} n atolii 

l'pi»z?}; 7 

on poprawia 8 

omjikf* 
Niekidrzy ato|^ 

i .powiadaf^, 

czego tie na pamied 

nanczjli. 9 

Niebt^rzy rozmo- 

wami pr62nemi ba- 

wi^ sie, 10 

Bwawolni 

1 niedbali; 

ci karani bjwajti 

pretem U 

i roz^a. 12 sinr les bancs $ 5 
celai • la les enseigpne (Tenr 
montre, apprend) 
et cenx - ci apprennent^ 

II lenr ^crit 
certaines choses (comme 
des th^mes, argnments) 
ayec de la craie 
sur la table noire. 6 

Les nns 
sont assis anpr^s de la 

table 
et ^criyenti 7 
et le maitre corrige 8 les fantes de chacnn d^enx. 
D'antre8 sont cTebont (le 
chapeaa A la main) 
et r^citent 

ce. qn'ils ont apprfs par 
coenr. 9 
Iljenaanssi qninefont 
qne canser (jaser) 10 
et qni se comportent 
insolemment et en. fai- 

n^ans ; 
c^est ponrqnoi 
ils sont souyent battns 
ayec la f^nile 11 
et avec la verge. 12 sobsellium, % 

ille, a, nd* 
doceo, 2» 
•discoy 3» 
qnidam,qaae- 
dam,qnod(iam 
praescril^o, 3» 
creta, 1. f» 
tabella, 1. f» 
nonnaIIu8,a, 
nm* 

mensa, 1. f. 
scribo, 3. 

ipse, a, nin. 

corrig^o, 3* 

menda> l«f, 

sto, 1. 

recito, "1. 

memoria, 1. f. 

mandatus, a, 
nm* 

confabulor, 1 • 

gero, 3.* 

petiilans, ntis* 

onegIlgen8,ntis 

castlg^, 1. 

fernla, 1. 

bacnlns, 2*m» 

yirga, 1. f. XCVIII. 

M u s e u xn» S) i e @ t u b t v (i u b c. 

UKjrna* M.uzeum. 

Le Cabinet d^etude» Digitized byGoogle 264 ^ Mii0eiiin I 
est iocits, 
ttbi artium et gapi- 

entiae studiosuB, 2 

lecretns ab honiini* 
btts, 
nolns sedet, 
studiis deditns, 

dam lectitat libros, 3 

qnos penes se 
snper plntenm 4 
«xponit et exiis 
in maunale 5 suttm 

collectanea (miscel- 
lanea) 

optima quaeqne ex- 
cerpit, 

ant litnra 6 

Tel ad mar^nem 

asterisco 7 

notat» f 

Lncubratttros 

•levat 

lycimum (candelam) J>te ©totlrffube 1 
iH tm fOxtf too brrie# 
ntge, toetd)er f!4 ber 
«Kiinile unb 9Qei«bett 

beflteifiget, 2 
oon atten ^euten ab^tt 
fonbert^ 
attefn ff^ct/ 
ben ©tubien ergeben, Vdjrna 1 
^e5f« mjstoy 
kde umenj a mau^ 
drosfi milowni^ 2 

odlduden od lidj 

o samofp sedj^ 
ubenj oddunj^^, «nbem er «««er liejl, 3 an djtd knjhy^ 3 bte er neben ffd^ 
auf bem ^ulte 4 
auffc^iagt unb barau< 
in f«tn ^anbbu^ 5 in candelabro, 9 
qnod emnng^tur 
emnnctorio ; 10 
ante Ijchnnm 
collocat 

arabracntnm, U 
qnod Tiride est, 
ne hebetet 
oculorum aciem | * 

opnlentiores 
ntnntur 
cereo ; 

nam candela sebacea bas aaerbejle au<^e{<(< 
mt, 
obet; bartanen 

mtt ®trie(i^en S 
ober am 9tanbe 
mit einem €^tern<^ett 7 
be|ei<!^net. 

SBet bei Sta^t ftu^ 
biten tpitt, 
ber ffedet 
ein eic^t 8 auf ben 8eu*ter, 9 
tt^eC^ed gepu^t mirb 
mitber 6i(t)tf4)ere$ lO 
por ba^ ^td^t 
fleUet er 

ben «ic&tf*(rm, 11 
ti>el*ei: griin ift, 
bamtt \>fxt 8i4t 
bie e^idrfe be« (Seftd^^ 
ted nicbt f^mfidSie $ 
bte gtei4)ereh 
beblenen ft(6 
ber 8Ba4t<ter3en) . 

t^nn bai Salga^t Jctere wedh sehe 
na pulpite 4 
roMddd^ a znich 
do swe rukogeti{ru^, 
dnj knj^y) 5 
sbjrky^ 
co neylep^jhoy 
tinj (wybjrd)f 
aneho w nich , 
podtrhowdnjm, 6 
nebo po kragi 
hwezdidkau 7 
znamend. 

PHswjdceiw noc^y 
pracowati chtege, 
stowj 
swjcy {swjtku) 8 

na swJQen, 9 
kterd utjrd se 
j utMkem(Stjpcy); 10 
pHd swjcen 
stawj 

zdslonu(stj nidlo) fii 
genzto zelend gest, 
ahy nekazvloiswe^ 
tlo) 
zraku hystroki; 
mokn^tgSj 
uljwagj 
woskowice (swjce 

woskowe) ; 
neho swjdka logowd 

Uogowice) Digitized byGoogle 263 — Muzenm 1 
jest to iniejsce, 
l^<izie w wszelakich 

naukach dwiczacj 

8iJj2 

od ladxi odt^czony 

(oddalou^) 
gani tjlk^ siedzi 
naukam oddany, 

czjta^c ksiq^^ 3 

ktore okoto siebie 
ua pnlpicie 4 
rozkiada i z nich 
w manoal bw6| 5 

co na|leptzeg^ Wj- 
V hiera, 

albo w nich 
podkreslaiii^my 6 ' 
lub tez po (na)brze- 

gach, 
gwiazdeczk^ 7 
znaczj. 

Chc^cj w nocj 
naakauii bawic ai^ 
Btawia 
iBwiec^ (lampfj) g ** 

W lichtarz, 9 - 

kt6ra %\% iiciera 

gzczjpcami; 10 

przed swiec^ 

gtawia 
- xaslonk^, 11 
. ktora zielona jest, 

aby oczii bjstrosci 
nie szkodzitat 

mozni6|si (maj^tni^j. 
si) 

nzjwaj^i 

swiec woskowjch; 

bo twi^ca tojowa L^^tnde 1 
es^t le lieii, 
oii r^tadiant 2 ^car,t6 (^loignA) de tont em« 

barras, 

demeure (se ti^t tout setil) 

pour yaquer plus librement 

& «es ^tiides, 

fcuilleti^nt et relisant ies 

liTres 5 

qa^il tient anpr^s de hii 

tontptets snr son pnpitre, 4 

et en tire (choisit, recueille) 

letmeiilenrs patsag^es (en- 

droits) dans sonmanucl) 5 

ou bien il marque 

dans les livrea m^mes, ce 

qa^il j a de plus re- 

marquable, 

j faitant une rate (lig^ie) 

aa-dessoiis, 6 

Ottbien (ce quiestmeilleur) 

une petite dtoile 7 & la mar- 

Lorsqa*iI Teat itadier de 
nuiti 
il pose (met) , 
sor le chandelier 9 

une chandelle allum^e^ 8 
qu^on mbuche 
avec les monchettes; 10 
ii met au devant 
nn ^cran, 11 
qui doit etre vert^ 
afin quela lumi^re nebles* 
ae (n^affaiblisse) 
la vue : 

ceux qui ont les mojens de 
ie faire 
se servent 
de bougpies ; mnseum, 2, n» 
locusy 2. m. 
ars, rti^, f. ' 
«apientia, 1. f. 
«tudiosus, a, paisque les chandelles de 
smf 

Digitized s^cretiis>a,um« 
solas, ft, um» 
sedeo, 2* 
studium, 2* n. 
deditus, a,um, 
lectito, !• 
liber, bri, m« 
pltiteus, 2. m* 
expono, 9* 
manuale, 3* n* 
coliectanettflt, 

a,unu 
miscellaneasi 
a, um, 
optimas,aynm. 
eiccerpo, 3. 
litura, 1. f. 
margo, inis, c. 
asteriscttSy i* 
noto, '1. 
IttcubratarttS» 
a, ttttu 
alevo, 1« 
ljchnus,2.m« 
Candela,!. f. 
candelabram, 

2. n. 
emango, 3* 
emunctorium» 

2. n. 
colloco, 1. 
nmbraculum, 

2. n, 
viridis, e«, 
hebeto, 1. 
oculus, 2. ni* 
acies, 5. f* 
opulentus, a, 
uin* 
utor, 3. 
cereus, 2. m. . 

byGoogle — 266 — foetet 

et famig^at. 

Interdum scribit 
epistolain, 12 
quae complicatur» 
inscribitar 13 
et obsig;uatur. 14 

Nocta prodiens 

ntitur latema 15 

vel face» 16 ionnx\a^t ctnen mtn 

(iecu^ 

unb rtkuAet* 

SD^an^mal f<(re(M er 
einen f&titf, 12 . 
tt)el4)er sufammen ^ts 
U^t, fibecfd^rteben 13 
unb t^erflegeU wivh. H 

fiB&ennerbe{ber9?ad^t 

bebient er |I4 ciner Ca$ 
terne 16 
oberSdcfet. 16 pdchne (smrdj) 

a dadj. 

(iasem pjSe 
list {psanj)y 12 
kterj^ se sklddd^ 
ndpis nahse deld 13 
a se pedetj^ 14 

Jfnocy wxchdzC" 

ge uzjwd swjtelnice 
(lucerny) 15 
neho pochi)dne\ 16 
Grammatica 1 
rersatnr 
circa Hteras, !^ 
ex qnibui 
componit 
Toces (yerba) 3 
easTfiie docet 
recte eloquij 

aeribere, 4 

constraere 

et distingnere 
(interpungere)* ^te @i>ra>ble$re 1 
bef(Jafttcit 1i<ft 
mtt S3u(i^ftaben^ 2 
ou< metcbeit fte 
^ufammenfetet 
bie SBdrter, 3 
unb btefelben 
red^t audfpred$eii# 

f^retben, 4 

iufammenfU^ea 

unb untetf^eiben U^* 
xzt. Mlutpnice % 
zand^j (bawj) ^e 
Pfsmenyy 2 
z kter^ch 
fklddd 
slowa, 3 
a ge udj 
dohfe wyalck&owafif 

psdfi, 4 

sklddaii 

a rozdel^wati^ Digitized byGoogle — 267 — sfj sapach wydaje 
i djrmi si^. 

Ciaaem piaza 
list, 12 

kt6ry si^ aklada, 
iiadpi8a{e 13 
i piecz^tuje. l4 

W nocy wydio- 
dzaCy 
nSy wa latepii 16 

liib poohodni* 16 onflMleiiT d^aag^^akley 
re ^V^Uea font de la ont 
ontre 

inm^e. 

ITne lettre 12 ^tant ^crite 

on 7 met radreage (le dea- 

sns); mais non aiix 

billets f 13 

et on la caek^te arec le ca* 

cket 14 

Quand r^tndiant sort de 

.nnit, 

il se sert d^one lanteme^ 15 

on kien d^an flamkeav.16 sekacena^'^, 

nnu 
foeteo^ !2L 
fnmigo, 1, 
soiriko, 3. 
epistolo, 1« f, 
coinplicoj 1* 
inscribo» 3» 
obsig^o> 1. 
prodiens,emt« 
tis» 
latema, 1« f. 
fax, acis, f. XCIX^ 

Artes Seimonis atqoe Orationis* 

S)te @pta4)funbe uti» Stebefunfl^ 

UmSnj mlawnick^ a ife£nicke« 

Gramatyka i wymoWa* 

L'A rt oratoire. Grq^atyka 1 


La Orammaire 1 


gprammatica, 


kawi si^ 


a ponr obf et 


1. ft 


Jiterami (gloskami),2 


les lettres^ 2 


yersor, U 


z ktorych 


dont 


litera, 1. f* 


nklada 


elle assemkle des mota 3 


cruijqnaeyqnod 


stowa, 3 ^' 


(par syllabes) 


oompono, 3. 


i one nczy 


et ensei^ne 


YOX^ Yocis, f* 


dbbrze wymawiad» 


& les bien ^petler (pronon- 


Yerbnm, 2. n. 
cer) comme il fant, 


is, ea, id. 


pisaiS, 4 


^les ^crire 4 sniyant la 


doceo, 2» 
bonne orthograpke; 


eloqnor, 3. 


skladad 


k les constroire selon les 


scribo, S. 
regles de la syntaice 


eonstrnoy 3. 


i rozdziela^» 


et & les disdngner par vir- 


distinf^o, 3« 


, 


gnles, pointSy etc. 


interpungOi 3. Digitized byGoOg^ ^ 268 — Rtietorica 6 . 

ping;lt 6 qnad 
priiDain 6t radem 

forinam 7 
aermdnis 
oratoriis 
pi^nDOtttity 8 
ut 8unt: 
.figurae» 

tropi, 

elegantiaei 

'adagia (prorerbia), 

apophthegmata, 

aententiae (gnomae), 
comparatioueB, 
$imilitudines, etc. 
Ejua.partesaont: 

inTentio, 
diapositio, 

elaboratio, 
actio. 

Potiora antem 
exercitia snnt: 
variationes, 

periodi cum ihcisis^ 

ei)istolae, 
paneg^jrici 
aliaeque orationes, 
iiiscriptiones, 
epitaphia etc. 
Foesis 9 

coliigit 

hos florea orationis 

to 
et utsatit quasi jDie «el Hr» ben erflen anb gro^en 
Xbrif 7 
ber Stebe 
mit tebnrtin^en 
Satben aa«/ 8 
aU ba ftnb: 
giattcen, 

GenbHngen, 

|{et(i4e atebenlavtea^ 

fluge itnb (Inntei^e 

Gprfl^e, 
IDenCf9cMe, 
Seroteicbungen, 
®(ei(jf|nijfe, n* bgt. 
S^ce Steile fiab : 

bie dtfinbaRg/ 
bif lCnotbnuna, 

V 1 

bie Xuiat^eieun^ 
onb bie ^anblon^.^ 

3()te t)otne$m{len 
Uebungen obet ftnb 
aacr^anb Setanbetun* 
«en 
|)etioben mit (indeftbo» 
btnen B&itn, 
Ctiefe, 
ftobteben 

unb anbere Steben, 
3nf4)tiften 
Qltabf^tifren ic* 

jDie iDi<ttCunft 9 

fammiet 

biefe 82ebhetMumen 10 

unb binbet fte 0iei4fam Wfmluwnost 
(krasomluwstivj) 5 

Ijdj 6 fjkagic 

prwnj a prostm po^ 
dobu 7 

Mi 

fednickj^mi 

hdrwami, 8 

gakot gsau: 

chraty^ 

ozdohni prosiowy, 

pfjslowjf 

wtipnipropowjdky, 

priipowMi,^ 
pfirowndnjj^ 
podohenstwj ag, w* 
Gegj ddstky gsau: 

wynalezenjy 
rotwrkenj {rozlo^e^ 

wypracowanjy 
gedndnj* 

Hlawn^gsj pak 
cwidehj gsaus 
pfemknky^ 

periody s wnoska* 
mi, 
listy (psgnj), 
chwalhy 
a gine fedi, 
napisy^ 

ndhrchky fl. f. d» 
Bdsnictwj^ 

shjrd 

tytf^ kw^iy fednicke 

10 

a ivige U nich) fjka* Digitized byGoogle - 2«9 — Kjrasoinowstwo 
(wymowa) 5 
malufe 6 niejaka 
pi^rwszj i prosty 

^aposob 7 
mow/ 

kras omo wskiomi 
barwami» 8 
ktore sfj: 
hsjstaltue ndania 

(postacie)i 
przeuosnie^ 

ozdobne wjm^wier 
nia, 
przypowiesci (przy- 
slowia), 
xdauia Vrielce dowci- 
pue, 
mysli, ^ ' 

przyr6wnjwania, 
podobiejtigtwa a t. d, 
Czqsoi krasomow- 
stwa B^ : 
wynalezienie, 
rozporzadzeuie, 

^irypracowanie 
] sama osnowa, 
Najcelui^jsze 
dwiczenia s^* 
przemienienie , 

(odtnianj), 
pei^jody E wnioska- 
mii 
listy, 

panegiryki 
i inne mowj» 
napiay, 

na^robki t t. d. 
Foezjfa (wi6rszo 
pistwo) 9 
zbiera 
te kiiriatki m6wie 

nia 10 
I :^i^zuje je nibj ^e Rb^toriqne 5 

peint 6 (poiir ainsi.dlre) 
la forme d^m discours 
encore groasiere 7 

dcfs couleurs 
oratoires \ g 
telles sont: 
les figures^ 

les tropea* 

\^ 61^ance0> 

les proTerbes^ 

les apopbtb^g^mea» 

les aentences ^nergiqaeSj 
les comparaisona, 
les similitudes,etc« 
S6s parties sont: 

l^nvention, 
la disposition, 

la composition 
et Tactiou. 

On s*j exerce surlout 
a faire 
des TariationSy 

des piJriodeg^ 

des lettres, 
des pan6gjriqfiie8 
et d*autre8 discoors» 
des inscriptions, 
des ^pitaphes, etc. 
La Po^sie 9 reeueille 

ces jBieurs rhitoriques 10 et les tresse en maui^e Digitized rhetoriek, l.t 
pingo, 3* 
primus,ft,nui« 
rudis, e. 
locma, i, f , 
sermo,onis,m« 
orktorins, a, 

mn. 
pig^meiktum, 2; 

n; 
figura^ *1. f. 
fropns, 2&* m* 
eleg:antia,l.f; 
adagium, 2. n» 
proverbium, 

2. m 
apophtbeg^a, 
atis, n; 
sententia, 1. f« 
(pioma, 1. f»» 
comparatio,3f. 
similitudo, 

inis, f. 
pars,rtis, f. 
inrentio, onis* 
disposicio,'^.f. 
elaboratio, 3*f» 
actio, 3* f. 
potior, oris, f. 
exercitiumypft^ 

n. 
Tariatio, 3. f. 
perioilus, 2. f» 
incisitm,, 2. n. 
epistola, 1. f. 
panegjricns, 
2.m. 
alifis, a, nd. 
oratio, 3» f** 
inscriptip, 3.f. 
epitapbium, i. 
poesis, eos, f» 
coMigo, 3. 
bie, baec, boe. 
flos, oris, m. 
neetOi 3* byGodgle _^ — 270 — coroUain; 11 
atqne ita 
£acienB eproia 

lig^atam oralionem^ 
componit 
yaria carmina : 
hyinnoB, odas^ 
cantica, 
aonetas, etc. 

Cuttoreii ejtis 
aaepius ab impera- 

toribns etreg^bus 
}aurinis coronia 12 

exQmati snnt. 

Musica 13 
^mponit notis 
melodiaa, 14 
quibns verba aptat,; 

atqiie ita cantat ^ 
Tcl voce Bola, 

yel concentn^ 

irel instrumentis 

musicis. 15 in einen Jttan)! 11 
unb inbem lie olfo 
<tul ber unaebnnbenen 
Wfbe 
Hm gebunbrne mad^t/ 
t)etfertf0t |te 
Detfcbiebene Qebi^te: 
|>5?mnen, Oben, 
«ieber (©efdnge), 
©onette, a. f. w. 
36te efeb^abet 
finb 6ftet6 oon Jtalfetn 
. unb Jtonf^en 
mit €otteec!tanaen 12 

fieftbnet wotben* • 
jDie Sonfunft 13 
feftet fn bfe 9lotett 
bie ©ipgmetobien, 14 
legt ben 2ept untet 

unb ftfmmet an 
entwebet mft fCnet 

einitgen etimme, 
obetttt 3ttfammen|limtf 
^mtind»ietet6timmen, 
obet ouf mulifatifc^ett 

Snf^tumentett. 15 w}fnec; 11 
a tdk 

dUage z prostomlu^ 
wy 
wazanau fe^. 
sklddA i 

rozlidne hdsn^: 
chwalozpewy, zp^^ 
wy, pjsnk, znelky 
a^ine* 
Ctitelowe f^eho 
dastegi od cj^saHw 
^ a krdltkw 
hobkowymi {lawro^ 
w^mi) w^ncy i2 
uzdoheni hyli, 

Hudha 13 
sklddd w noty 
ndpewy, l4 
kterj^m slowa pod- 
klddd 
a fak zpjwd 
hud gednjm hlasem, 

hud^o sauhlasj^m 

aneh ndsfrogi hu-» 
dehnjmi. 15. 
Digitized by L3OOQ lC — 271 ^ W wieniec) 11 
i tak robiac 
ze zw^czalnc; (prp- 
8tej) 
Mriazan^ mow^> 
vfclada 

YoSne wi^rsze : 
chwatoBpiewy, spie- 

wyCo**y)» piesBie, 

gonet/, i U d. 

Je| 'czciciele 
ly/wal! cz<fsto od c^- 
• «arzow i krolow 
laurpwemi wi^ca- 
ini 12 
uwieuezen?. 

Muzjka 13 
uklada w noty 
melodje^ 14 
ktorym Hlowa pod- 
klada 
i tak Ipiewa 
albo jednjm gtosem 

albo te£ rdSnemi 

g;to8ami 
i narz^dziami tnnzy 
czneml. 15 de guirlandc; 11 

et ainsi 

faiaant de la prose 

nn discoitrs bien-]i6 (suivi) 

elle en fait (compose) ^l^- 

g^amment 

tontes sort^ de yers : 

d^bymnes, odes, chansons» 

cantiques, sonnets^ etc. 

YoilA pourqnoi 

elle e8t souTent cooronn^e 

de laurier 12 

pars des empereurs et de» 
rois. 
La Mttsiqi^e 13 
compoae en n<rtes 
des m^Iodies (air^), 14 
j ajoutant le sujet (les pa- 
roles) 
qu^elle chante 
soit A unc Toix, 

ou en concert (sjmphpnie) 

on bien sur des instruments 
de musique. 15 corolla, 1. f. 
faciens, ntis. 
Prosa, 1, f,. 
Hgatus, a^ unu 
compono, 3» 
varius, a, um. 
carmen,]R]8,n 
hymnus, 2,m, 
oda,. 1. f. 

canticum,2.n. 
f«Uor, 3. m. 
imperator,3nu 
Iaurinus,a,nm 
«^orona, 1. f, 
exornatus, a, 
uin* 
mnsica, 1. f. 
compono, 3* 
nota, !• f. 
melodia, 1. ft 
Terl>um, 2,n, 
apto, 1. 
canto, 1. 
Tox, Tocis, f» 
sohis, a, nm» 
concentus,4m 
instrumen- 

tum, 2. n* 
musicus,a,9nu c. 

Ifistrumenta musica* 
SRufilati fc^e 2 n fl rti m e n tc. 

H u d e b n j b i s t j: 6 g o w^. 
Muzyczne nar^dzia*^ 
l*es Instruments de musique. Digitized byGoogle MilBica instru- 

luenta sunt, 
quae edujit Tocem: 

Pnmo 
cum pulfiantari 

ut c^mbalum.l 

tintinnabulnm 2 
intus gloJMo ferreo ) 

crepitaculum S 
circuinTersando ; - 
crembatum 4 

ori admotum 

dig^to ; 

tympannm 5 
et ahenum 6 
clai^icula/ 7 

ut et sambuca 8 

cum organo paato- 
. rio, 9 
ft triang;nlum9 10 ^ secnndo 

in qnibiiB pbordlie 
intenduntnr, et ple- 
ctuntur, 
nt nabfinm 11 
cnm claTichordio 12 
otraque mlhiu$ 

dextra taBtum 

teatudo (cJle]j«)^ 13 

in qua jugqm, H ~ 272 -^ 

metftt {150, 
ble eint 6timme obet 
®(]()aa t)on flt^ geben 

(Srflttcb 
loenn fte der^ta^en 

wetben, 
M bte ®9mbe( 1 
mtt tun 0d!)m4[n8el ; 

bte 6Aeae,2^^^ 
inmenbtd mtt etnem e{« 
fenen ^CdpfeU 
bie ^tapirev 3 ,. 
bur4)6 Umbrebea^ 
bie !0^auUrommel (ba< 
Srummeiren) 4 
an ben S0tttnb gef^alten 

mitbem S^n^ni 

bie SSurommet 6. 

unb yaule 6 

mtt ben 6(brddeln/ 7 

mie etfdd .ba< ^acfe^ 

bret 8 
fammt ber @tro()fibel 9 

ttnbb(U(Sri(kn^et}10 (erna^ bie 3nf!ru« 

mcnte, 
00 metdien bie Gaiten 
aufge^oden unb gerUbrt 
werbe(i, 
aUbie ^arfe 11 
fammt bem StaDiet 12 
mit beiben .^anben; 

mit ber dlid^ttn 

bie 8aute, 13 

motan bet ^M, 14 Hu^ebnj ndstro' 
gowe gsau, 
ktefj ^ w^ddwa^j 

hlas: 
PfedM 
lcdyi se w /t^ hi§ef 

gafco na €ymhal t 
palidkau ; 

na zwonedek 2 
liwnitf kulitkau (sr* 
detkem) ieleznau; 
na fecktadku 3 
w kolo ohracenjm; 
na hrumlaiku 4 

w ista danau 

prstem; 

na htthen 6 
a kotel 6 
palidkaUf 7 

gakoX y na hHnko'^ 
dlo 8 
scymhalkem 9 

a. na tfjhrdnek; 10 pofom nakter^ch 

struny 
se natahugj a pfehj^ 

gako na harfe ll 
a na ktawjru 12 < 
ohema rukama; 

prawau toUko 

na Jautnif, IS * 

pfi kieri krk, U 

Digitized by VjOOg lC — 273 — Muz;)czne iiarz^ 

dzia ,»j| te, 

kt6re glosj z siebie 

Wjda/.'» : 

Najprz6d 

iiderzajac w aie 

jako to w cymbaly 1 
pr^cikiem zelazn6m 
(scjputami) $ 
dzwonek 2 
wewu^trz jsercem 

zelaza^m ) 
ffrzechotka S . 
w koio obracaniem) 
dromla 4 

W ufteiecb trzymana 

p^lcem poruazana}. 

b^ben 5 
i kociet 6 
paleczk^ (palka), 7 

jako i brz^kadio 8 

z cjmbaikami slo- 

^ '- mianemi, 9 

i trzjk^t gancarfiki. 

- 10 

Pot6m narzf dzia» 
na ktorjch strony 
naciagaj^ i te poro* 

ftzaja, 

)ako arfa 11 

z klawikortem 12 

obiema r^koma^ 

praw^ tjlko 

Intnia, 13 W ktorej szjja^ 14 Les tnstrumenti de mu- 
sique sont ceux 
qui r^sonnent (retentis- 
sent) 
Premi^rement 
quand ils sont frapp^s ; 

comme la cjmbale 1' 
du battant; 

le grelot 2 

de la petite balle qni est 
dedans $ 
la cr^ceUe, 9 

qui craqu<^te en la tournant i 
la trompe, 4 

qu^on fait fredonner du 

doigt 

en la teaaatentreles dents 
et les Ihnctfii 
le tambour 6 
Qt la timbale ^ 
lesquels on bat de fa ba- 
guette 7 
aussi bien queje tjmpa- 
non 8 
et le daquebois $ 9 

et le triang^le de fer k troia 
chainons o^ aiuieaux. 10 

An secoad ran^ sont 
les instrnmentS) dont 
on bfoide et d^battde les 
cordes^ 

tels sont la btrpe 11 
avec le clavecio, l2 
dont ou' jone des deux 

mains/ 
en touchant les cordes et 

les sautereaux) 
le luth, 13 
dont on ne jone que de 

la maiu dmite, 
a un manche^ 14 

S instrnmen- 

tum, 2. II. 
musieusiajUfil, 
sum, esse, 
edo, 3» 

V0X,T0ClS,f. 

pulso, t. 
cjmbalum,2n. 
pistillum, 2.n« 
tintiuaabu- 

lum, 2« a» 
globtiliis, 2.m. 
ferrens, a, unu 
crepitaculnm', 

circumTerse^ 
%. 

crembatum^^* 
II. 
os, oris,n» 
adraotus,a,um 
digitus, 2. m« 
tjmpannm, 2» 

ahennm, 2*114 
cTayienla, 1. f. 
sambitca, 1. fw 
organum, 2.n* 
pastorins^ a. Digitized trian^alum> f^ 
chorda, i. f. 

intendo, 3« 
plectOy 3« 
nablium, 2«a» 
cJtekYichordi- 

um, 2. n/ 
aterque,tra- 
que>trumque. 
manus, 4. f« 
des^er, tra, 

trum. 
testudo,ini8,f» 
chelys, jis,f. 

jugum, 2. n. . . 

byGoogle ^ 27* ma^adinm 15 
et yerticilli, 15 
qMbuB nervi 17 

intendiiiitar 
superponticiiliim, 18 et cithara; 19 
pandara 20 

pleetro 21 
ct lyra 25 
interiori rota, 
qnae versator : 
ia singulis 

dimensiones 22 
sinistra tangontun 

Tandem 
quae inflantur^ 

nti ore 

fistula (tibia), 24 

tibia gingrina, '75 
tibia utricularis, 26 
lituus, 27 

tuba, 28 
buccina; 29^ 
▼el follibus, 
ut org^nnm 
pneumaticttm» 30 * baS 2)atJb tB 

unb bie fSttitl, 16 

anmel4fnbie^aUcnl7 

angejoden n^etben 
abei?ben'6te^^ 18 ttnb bie mt^it; 19 
bte SStoUneC<8efde) 20 

tnftbem Sibelbogen, 21 
unb bie 8e9er 23 
fnmenbfg Dom 9l^be/ 
metd^eS gebcebt mitb^ 
fiki iebem biefec StHtcu^ 
mente 
mecben hxi Slfinbe 22 
mitbeceinfendeacifeii. 

Qttihlid) biejentdeii, 
»el4ie deblafen t^ecbetif 

at$ mit bem SJ^unbe 

t>{c VUifi mti^f 24 

bte €$<!bal»e{, 25 
bie eacfpfeife, 26 
bte Sinfe, 27 

bte Stompete, 28 
bie 9)ofattne) 29 
0ber mit Bla^baiden, 

toii M Otdelmetl. 50 wr^fek 15 

akoljky gsau^ 15 
nimi^o struny i7 

^e naiahugj 
nad stupnjHkem 
(mostedkem), 18 

anacythafe; 19 
na husljch 20 

smydcem 21 
a na koiowratku 25 
wnitf^njm koletkem, 
ktere se otdtj i 
p¥i kaidim (tomto 
ndstrogt) 
noty 22 

lewau rukau se he* 
rau. 
Kone^n^f 
na kteri se pjskd, 

tofiZ istami 

na pjSJalu (fleinu), 
.24 
na Salamagiy 25 
na dudy, 26 
na cynlc 27 

na trauhu, 28 
napozaun; 29 
aneho mHhy, 

gako wqrhany. 90 Digitized byGoogle — 275 — deka 15 
i koiki, 16 
na ktorych sfrony 
17 
nacia^gnidne bywa}^ 
nad pod«tawkieni,l8 i cytra $ 19 
«krzypce 20 
smj^czkiem^ 21 
i lira 25 

Vre^vna^trz koiem, 
kt^re obracane by- 
was 
vr.kazdych 

tooty 22 

wybiera}^ sl^ lew^ 

rijkv 

. Na ostatkn • 

jlqte narz^dzia mv- 

zytzne 

fedne g^b^ nad^ma- 

ne 

lako tb fiet, 24 

szalamafa, 25 
dndy, 26 
8urma> 27 

tr^ba, 28 
puzon ; 29 
drugie miechaml, 

jako to organy«30 ime table 15 ayeo la rofir, 
et les cfaeTiIIeSj 16 
par le moyeii desquelles on 
monte (bande) 
les cordcs, 17 
sur le ton que Ton Teut 
sur le chetalet, 18 
et dans le suiyant qu^^n 
touche d^une plume^ 
saToir la citare) l^ 
le TioJon, 20 

qn^on joueaTec Parchet^ 21 
et Jk_TielIe, 23 
qu^on toome (Tirc) 
aTec la roue en dedans : 

& chacnn des dits instrn- 
ments 
l^on prend les tonches 22 
de la main gauche. 

Enfin 
ceux, dottt on |due en y 
soufflant, 
ou de la bouche, 

tels que la fldte> 24 

le hautbors, 25 

ta comemuse, 26 

le comet a bon^uinj 27 

ia trompette, 28 
la saqnebute$ 29 
ou bien en leur donnant de 
Tair aTec les soiiffletjii 
comme les org^es, 30 magadiuin^fin» 
Tcrticillus, 2* 
m. 

nerms, 2» m* 
intendo, 8« 
ponticulttS, 2» 

cithara, 1* f» 
pandura, 1« f» 

plectrum,2«ti« 
lyrp, 1* f; 
interior, orfs» 
rota, 1. f» 
qui,quae,qno(l 
Terso» 1. 
sin^li, ae, a» 
dimeit^io, 3, f«, 
sinlster^ tra, 

trudi^ 
tango, 3» 
inflo, 1. 
os, oris, n» 

fistula, 1« f, 
tibia, 1. f. 
^ngrinus, a, 

nm« 
ntricnlaris, e» 
lituos, 2vm. 
tiiba, 1. f. 
bnccina, 1. fi 
follis, 3* m« 
organum, 2* n* 
pneinnaticus^ 
a, unu S 2 Digitized byGoogle — 276 — 
Phijosophia 
est Bcieiitia rernm 

diyinariim 
et hnmanarum» 

asn sanae ralionii 
aGqiiisita» 

ad felicitatem 

promoVendam 
et confirmandam. 

Dividitnr 

In partem praeparan- 

tem (instrumen- 

talem), 

quae Tocatnr lo^ca, 

mentem ad Teritatis 

co^itionem pierdn- 

cens i 

et in principalem ' 

tnm theoreticam^ 

quaerernmpandit 
^ notitiam^ 

tom practio^m^ }Dte SBeltwetibett 
ii eine SBtfTenf^aft 
gottUci^ec unb menfcbU* 
^n IDinge, 
wet^e man bur^ ten 
®e6tau4 ber gefunben 
fBernunft erlangt, 

um bttc^ biefelbe feln^ 

®luc!fetl9feit 

|tt befdcbecn unb ^u 

befeftiden, 

6te micb eingetl^eitt 

in ben t)Ocbeceitenben 

t9el4^t bie SSecnunfts 
le()ce ^ti^t, 

toet^^e unfectt Sec^anb 

(uc (Scfenntnif bec 

S&a^cl}eit UiUt, 

unb in ben «^auptt^eit, 

fowo^l in ben tbeocetis 
f*en, 
tt)0 man bie &a(ktn f en« 
nen lecnet, 
atd au<6 
in ben pcactif^ti^^ Mudrctwj 
gest w^domost 
wHy^ hozsky^ch a 

lidskych^ 

u^jwdnjm zdraw^" 

ho rozumu nahytd^ krozmnoi^nj a u^ 
twrzenf 
hlaienosti* 

Deljse 
na ddstku pl^jpra^ 
wnaUf 
kteri sloweumnictf mysl k pozninf 

prawdy pNwo^ 

djcj^, 

a na {iastku) hla^ 

ivnj, 

iqfiM na skumhau, 

kterd otwjrd znd^ 
most wecj^. a na wy^konnau^ 

Digitized by LjOOQ lc — 277 — CL Piiilosophia/ aDit SBeUiDe iS^ei t« Mudrctwj. KUozbfia. La Pfailosophie. Filozofia 
lest naitka «ayli^ 
^adomos^ Boskich l 
lud2kich rzeczy, 
ktorej citowiefe «- 
3^y>yaniein zdro- 
wego roznittu do- 
st^puje, 
abv przez ni^ awo- 
*f e uszcz^sliwienic 
poinnozy t i utwier- 
dziL 
Jest podzielpna 
ifa «zes^ przygoto- 
wawcz^, 
*t6ra nazywa tn^ 
Jogik^ czyli naiifc^ 
roziiinU) 
ta rotum naaz do 
poznania prawdy 
prowadzi^ 
ina cz^si gi6wn^, 

to jesttheor6tyczni|, 

przez kt6r^ wynbra* 
zaniem rzeczy po- 
cnaf»my> 
i praktyczn{|» La philosophie 
08t nne scienc« 
des choses httiiiaines -et di^ 
rines •, 
nons acqa;§rous cettd 

science par l'u8age q«e 

hous faisons 
de la raison, pour avancer 
et pour ^tablir notre f^- 
licitiS. 
On la divise 
en la partie pr^parative, 

qiti se nptaime logique, 

qni gnidc notre esprit i U 

Gonnaissanoe de la Yi&ri,t^) 

I 

et en les parties princi- 

pales, 

la th^orique, 

qui nouB donne' lee notiotis 
des choses, et la pratique^ aoieniia» 1. f, 
diTinub, a^am» 
msus, 4. m. 
sanns, a, um. 
ratio, 3. f» 
acqiiisitus, a, 
nm. 
felicitas,atis,f« 
promovendus, 
a, um. 
corfirmanduSy 
a, um* 
divido, S. 
praeparans, 

ntis* 
instmm^nta- 
lis, e. 
mens, ntis, f« 
veritas, atis, f* 
coguitio, 3. f« 
perducens, 

ntis* 
principalis, e* 
theoreticus, a, 
um« 
pando, 3* 
ttotitia, 1. f* 
practicus, a. Digitized by V^OOg lC — 278 ^ qaae prudeiilem re« 
riim ii»iim docet 

Ad illam f peotant 

metaphysioa, 

nniyersaleftnotionea 
tradens, 
^ae complectitur 
acientiam eutis in 
genere (ontolo- 
giam), 
mondi (cosmolo^- 

am), 
apintanm (pneama- 
tologiam), 
animae hnmanae 

(pfljcholog^m), 

6t tandem Dei (the- 

ologiam natara- 

lem)) 

porro phyaioa, 

^ae natoram^ 

attrihuta, fines et oflas 
rerum creatarom 

rimatarl 
Practica dlrig^t 

hominam 
morea et actiones 

liberas, 
et consistit 
ex philosophia pra- 
ctica oniTersaU, 
ethica. iare natarae^ mHtt ben f rtt^en ®e# 

((au4 bec 2)inge )ei« 

eet. 

3u fenem (t(eocetl# 

f(ien ZMU) ge^bcen 

b(e (3lcunb(e(|ce, 

wel^e b<e oHgemefnen 
Ceficfffe ooctcdfgt/ 

ttnb bie (Scfenntnff el* 

ne« IDIngei Qbec* 

^bpt, 

ble Aenqf nt|l hn mu, 

bec Olel^er, 

bec menrd^Il^en 6eete/ 

ttnb enbrid^ ble Jtenttt* 

nlf 9otte« in 114 be« 

ficelftj 

fecmt bfe SlatucU^ce, 

toel^e ble ^dttxt, 

bieCSidenfddaften, kterd maudrimu 

uijwdnj %oec^ 

wyuduge^ 

, K onn4 (skumne 

tdstce) ndleZj 

zdkladnj udenj^ 

p^wifechnd pon^i) 

^ pfednd^egjci^, 

kterei obsahuge po^ 

zndwdnj hytosti 

w&bec, 

swHiXf 

duchHw, 

du^e lidskf 

a konegnSf Boha; politica 

et oeconomia* ben 3me(f unb ^{u^en 
aaec ecf(bofenen2)inge 

ecfocWet. 
IDie pcactifcbe Ce^ce 

bebanbelt 
bie &ltUn bec SXenf^en 
unb IbcSlbun unbSaffen; 
unb beflebt 
oiis bec aHdemetnen 
pcactif^enVbtiofopbfe, 
au« bec ©ittenUJce/ aud hm 9iatucce(|te 

Qvt^ bec yolitif 
anb bec ^au<^attund«i 
fun^i potom pf^rodoskum 
I (p^jrodmctwj), 
ktery powahu, 

pl^jznaky (wlastnO" 

konec a ulttednost 
wHj^ stwofenj^ch 
ohleddwd, 
JFj^konnd ddstka 
zprawuge 
lidski mrawy a 
swdbodne kondnj, 
a zdle^j 
w powsechnem 

(wSeobecndm) 
mudrctwj konnim^ 
w mrawnictwu, 

w prdwu pi^iroze" 

nem, 
w opatrni zprdwf 
{opatrnim gedndnj), 
a hOspoddHf^stwj^ Digitized byGoogle — 279 — M6ra wziminego n- 
' z^wania rzcczy 

«CZJt 

Do pi^rwtxe} jaa- 
lezy 
melafisjkai 

.p6vrszecline pof^ia 

w/iciadnj^ca 

i peznawanie i^azdei 

rzeczj w ogdlnoiici» 

to jest: 
»wiata, 

Jtnchdw^ 

daszy Indzkl^;, 

na kQiiiec I same^ 
Boga w f obie za-' 
wiera ; 
dal^l fizjka czjli 

nauka naturj, 
ktora natur^, 
wiasnosci, 
cela i nzjtktt 
wazjiitkich stwo«- 
rzonjch rzeczj 
roztrz^sa. 

Fraktjczna klern- 
.Je objczaje iwol- 
ne ozjimoiSoi Ind- 
zkie) 
ta za4 lest 
zlolEona z i>owsze- 
cluiei filozpfii 
praktjcznej, 
z etjki (nauki obj- 
czaj6w)> 
E prawa ikatur;)r» 

politjki 

i ekonomii czjli go- 
spodarstwa. qui nons enseigne le bon 
nsage qu^il faut en faire« 

C^est a la partie th^ori- 

q«e 

qn^appartient la m^taphj- 

siqne, 

qui nons apprend les no- 

tions g^n^rales ^ 

elle comprend la science de 

Tetre en g^n^ral (l^on- 

tologie), 

du monde (la cosmologie)^ 

des esj^rits (ia pneumato- 

logie), 

de rame hvmaine (la psj- 

chologie), 

et enfin de Dien (la theolo 

gie natuxelle) ) 

on j comprend aiissi la ph j- 
sique 

qul examine 

la nature, les proprWtds, 
la fin et rusage 

de touteslesohosescri^es. 

Xa partie prati^e 
traite 

des Aoenrs et des actions 
libres des hommes. 
Elle est compos^e 
de la philosophie pratique 
uuiTerselle (nomm^e 
^tliique) 
du droit naturel, 

de la politique, 
et de r^conomie. prudens, ntis» 
doceo, 2* 
specto, 1.^ 
metaphjsica; 

nniversalis, e» 
notio,3« f» 
tradens, ntis» 
complector, 3* 
ens, entis, n» 
genus, eris, n. 
onto)ogia,l«f* 
miindus, 2*m» 
cosmo)ogia,lf» 
spiritus, 4. m. 
pneumatolo- 

gia, 1* f. 
anima, l*f« 
humanus, a» 

nm* 
psjchologia, 

1. f. 
Deus, 2. m« 
theo1ogia,l«f» 
naturalis, e. 
phjsica, 1« f« 
natura, 1. f. 
attribntnm,2n* 
flnis, 3. m* 
u8us> 4* m^ 
res, 5« f* 
creatus,a,ani* 
rimor, 1. 
practica, 1« f* 
dirigo, 3* 
homo, inis, nu 
mos, mori8,m« 
actio, 3* f* 
libir, a, nnu 
consisto, 3« 
philosophia, 

1. f. 
I^niversalis, e* 
ethica,!. f. 
jus, uris. n* 
politica, 1» f. 
oeconomia,lf. Digitized byGoogle Prodeufl philoso- 

phus 

suos custodit liinites^ 

nec inhiat mjsteriis, qvae captnm hnma- 
nirm snperaat 
Ad , methodum 
philosophicam per^ 
discendam 
mHltam Talet ma- 

thesis, 
etsigiUatim arithme 
tica 
et j^eometria» 
ArithmedcuB 

compntat , 

numeros 

addendo^ 

subtrahendo, 

muUiplicando 

ct diY^dendoi 

idque 

T«l ciphris 3 

in palimpsesto^ 

▼el fcalcalis 4 

«uper ahacom. 

Rustici 
nnmerant 5 
decassibns (X) 

et quincuncibns (V), 
per duodehafl, 
quindenas 

et sexag^onafl. Qin flugcr ^Htwtif 

Wt m in Teinen 

@(Scanlcn, 

unb »a0t ttc^ nic^t an 

®e{»eimni|fe, 

toel^e U6eir ben menf4« 
It^enJBedciffge^en. 
3ur ®riernun0> te^ 
4>4itofop^tf((en ^ej^rart 

nU^et bie £Rat9«mattt, 

unb befonberS bte 9le« 
t^enfun|t 
i\tnb getbmeffunft. 
iDet. 8te<!(^jenmiiftcr 

re^net 

tie 3a6(cn, . 

inbetn er (te iufammen: 

))on etnanbec abiie()t, 

t)ernierfd(tt0t 

i 

unb tbetiet, 
unb fo((^e< Opatrn^ mudHc 

iDe twfch z&stdwd 

mezj^ck, 

ani nedychtj po ta- 

genstwich, 

kterd wtipliisk^^ 
' p^ewysugj. 
la naudenj' se mu^ 
drckemu ndwodtA 

mnoho dopomihd 

mathematyka^ 
a osohliw^ poMdf- 
fiwf 
a zem^mWctwj. 
Pomdf 

poit^ 
pHdjtawagjc 

a odpo^jtdwagjc, 

rozmnoJtugjc 

a podeiugji:, 
a to entwebci: mit iiffm 3 bud' ttenkami (cy- 

frami) 3 duf b«m )>e«dflmente^ 

obcc mit Ste^enpfenm^ 
gen 4 
ouf bcm 8le4cnt{f4 oer^ 
xi6^UU 
^it Sauetn 
ta^ten 5 
mlt Jtrcuicft <X), 

unbbalbcn Jtcctt|ett<T) 
m6i >Du6enben/ 
SRanbcln unb €((0^. na pergamenuf 

Jmd tantesy 4 

nd stolkup 

Sedldcy (wesAdcy) 
djtagj 6 
na 1&}iky (desjr- 

tky)(X) 
a nafHky (F), 
po dwandctiy 
po patndcti (po . 

mandeli),. 
a po kopdch^ Digitized byGoogle — 281 — Rostrppn/ filozof 

me w/cliodzi z gra- 
-- iiic swoich, 

i »ie wdaje si^ ani 

) 0^)era w tajemni- 

eadi, 

ktore pof^cie lud- 

fkie przewjzszafa. 
, 00^ nauczeaia ^ 
fll^ filozoficzneg^ 

SpQSOhtt 

wielcie poma^a ma- 
thematykai 
M osobliwie arjth- 

netyka 

i miernictwo. ^^^ 

Bachimstrz "^" 

liczy 
liczby . 
zbiera|ac Je, 

edci^g^a^^ne, 

|>omnaza}ac» 

podzielajsic^ 
i to aJbo 
liczbami 3 

^^ per^amiBie, 

czjli tez liczmana' 
mi 4 

na rachowmcjozna-' 
Cza* 
Wietfniacy 
licz^ 5 
krz^lbjkami (dzie- 

si^tkami) (X), 
i pi^tkami {V), 
na tuzinjr^ 
inendele^ 

kopy. Un ^hilosophe ga|;e 

ne «ort peint de sa aph&re 

i - . . . , 

el ne se hasarde point 
a vouloir p^n^trer Hes mjs- 
t^res^ que Pesprit de l'Ii'oin- 
mb ne pe«ii^^o>i^ifenAe. 

Les math^mati^tteSf 
et snr-toot ranthmdliqne 

et la gdom^trie «ont d^un 

grand seceurs ponr bien 

. appreadre4a m^thode 

plBlosopkifvu». 

* Tour ce qm est de farith 
mdticien, 
iil contpte (suppnte^ calcule) 
les nombres, 

par addition en adidition- 
nant (sommant), 
paf ' aoustraction -tlk sons- 
trayont (ddduisant), 
par mnltiplication en mul- 
^tipliant^ 
par divifiion en divisant^ 
soit que cela «e fasse 
par ehilfres 3 

sur dn parcheiiim (pean 

d^ane, 

ou bien arec des jetons 4 sur lecomptoir. Les Tilla^eis (pajsans) 
comptent 6 
par dizaines (X), 

par des cinq (V), 
par douziftines, 
par quinzaines 

et par soixanlaines. prud^ns^ ntis* 
plijiosophtts, 

2. in. 
fiutts, a, «in^ 
ciistodio, 44 
limes, iti»^ m^ 
inhiOy !• ^ 
mjsterlum, 

,'i! 2*«i. 
captustj!^^. m. 
supero, 1« 
methodas^2Jf. 
phiiosophicfs 

perdiscendiis, 
•» ttfi. 
^ mnltns, a, uj^. 
po'ssum,pos8e« 
mathesis, 3. f « 
arithmeticaj 

.. i;f; 
geoih^fr!a,lf. 
ariihmeticuB, 
2. ;m. 
com^iito, 1'; * 
numerus^2.m* 
iiddo, S. 
subtraho, 3* 
inultiplico; 1» 
divido, 3» 
is, ea, id, 
ciphra, !• f» . 
palimpsestns, 
2* m» 
calcnlus,t*m. 
abacus, 2* m. 
rusticns, 2. m» 
nmnero, 1« 
decussis, 3*f. qmncun:s^ cis, 
m* 

duodeni, ae, a. 
qitindenijae,a. 
sexageni,ae,a. Digitized byGoogle — . 582 — 
Geometra 
aietitar 
aUitadiiiem 
turrifl, 1 — !i 
aat distantiani 
locorum 3-<»4 

sire qaadran^ei 5 

aire radio« 6 Figaram renna 
deaignat 

lineia^ 7 

angalis 8 
et drcalis 9 

ad regalam, 10 

nonnam 11 
et ciroiniim* 12 

Exhia 
oriantar 
cjlindraji^ 13 in{$t 

einei SJ:iurnic|| 1— ^2 
oj^rMeSBSe{te(jt)iftani) 
hit JOnUt 3-r-4 

ftitweber mit bem tlua^ 
brante/ 6 
^be( mit bem «^i^^en^ 
> tnef^abe* 6 

9le2Cby{(reberlDto0e 
let^net er ab 

mtt Zinitn ((Stei^gU^ 
0en)i 7 
S8{nfe(n (^^5^9^^)» 8 
unbJtreifen (dtingen^O 

SlunbiUden) 
na^ bem Btne al (Sit^t^ 
mt), 10 
IKBtnfelmaf 11 
unb QitUl (9iindma|>. 
12 
TLn^ hititn 
fntfteben 
bie ^ai^t, 13 mkfj (wym^fuge) 
%vys6kost 
iveie 1--.2 . 
gneho odhhiosi 
mjst 3—4 

I 
hudio diwernjkemji 

nehomWdlem^ 6 znadj 

tdramii 7 ' 

kauiy 8 

a A:o/j' (irwAj') 9 

podle praividki 

(praw]dka)fiO 
uhelnice 11 
a kruzidla* 12 

Z /^cft 
powstdwagj 
wdleCy 13 Digitized byGoogle — 283 — cn. Geometria. S)ie Scbmcpfunfi. 

Zcin^mefictwj» , Miernictwo. 
La G^biftitxie* r • i Blieniik 
rozmierza 
'Wjsokosd ' 
wicXj, 1—2 
albo odIegl:os2 
miejsc 3 — 4 

czwartaikiem, 5 

lob teS lask^ mier 
iiicz^. 6 

JBjiztatty rzeczy 
znaczj (rysuje) 

IJniami^ 7 

k^tami 8 
i kr^gami 9 

^edta^ praMridia^lO 

W^gfielnicy, 11 
i cjrkla. 12 

Z t jch 

pochodz^ 
walce, 13 ■ ..- ' - ' ^-^. ' - ' 

LegAomJtre^ , geo>ietra,l.m. 

mesare(caiciile)&*pea-pr^ metfor, 4.^ 
la iiautear . altitado,im»,f. 

d^une tour, l-rlt ' tif^ris, 3. f» 

ou la distance * distantia, U f« 

cru'il y adrua lleu a)^afre locusy 2. v^ 

soit par 9on quadraeb^ 6 ou bien par le mojen du 

bdton de Jfaco^ 6 (rajon 

astronqmique). 

II trace 

les figures des clioses (des 

corps) 

par des lignes» 7 * 

par des angleSy 8 
par des cercles> ^ 

a 1a r^le, 10 

& Piquerre, 11 

et avec le compaa. 12 . 

Cest de ]& 
que proTiennent 
le cjlindroj 13 qaadrans,ntis> 
m» 

radins, 2* «u 
figura, !• f* 

res, 5« f. ' 
designo» 1. 

libea/l* f* 

angulus, 2* m. 
circulus, 2« m* 

regula, !• f. 

norma, !• f* 
cirdnus, 2.m* 

liic,haec,lioc* 
orior, 4» 
cjlindrus>2nu Digitized byGoogle 284 trig;onus, 14 
tetragonns 15 
et aliae figurae* Ut Srfanad (©rcietf), 

14 

bo< iCluabrat (Ciewc!) 

r 16 

unb anbete gfguren. tfjhrannjk{iirjhran) 

14 

ttwerohran (^ttwer^ 

hrannjk 15 
a ^i/ie podoby. 
Astronoinia 
considerat 
motus 

astrorum $ ^ 

astftologia Terp 

eorum effectus» 

Illa ntilissima est^ 

ut ex natura siderum Creatoris in&niCam 

• ^citentiam 
et maiestntem 
cogrnoscmnus ; 
hanc Tero tbU @tern!unbe 
betra^tet 
b(e JBen^egungen 
ber ©eftirne ) 
bie®ternbeute!ttttji aber 

beren.SEtr!un0eN« 

3enei|IUberaueny^ 

bamit manaul ber9las 
tjur ber^^terne 

bel Gd^opferd 
unenbti^)^ SR^^t 
unb ajtaie^^ 
er!enne $ 
biefe aber nwHdafstwj 
pozoruge 
ohraty 
hw^zdt 

h w^ zdopra wecfwj 

(hwezdoprawa) ale 

gichp&sobenj (Adin- 

kyh 

Onano welmigtst 

uiiteind, 

ahychcm z powahy 

hwezd 

neskonalau moc 
stwoHtefowu 
a wehhnost 
poznali; 
tuto ale Digitized ibyGoogle — 285 -^ trojkiit^ 14 
czworoktit 15 
i inftze postaQie*. le tihmgle, 14 

le qnadrangle» 15 

et plusieurs aittres jij^nreB 
i;^om^triqiies. trig;eiiiis, Q^m, 
tetragonnsy 2, 

alius, a, ad. 
figura» 1* f« Clll. 

Sphaera coelestis^ S>ie «^tmmelSfugel. 

Kaule xiebesk&# Kula niebieska* 

La Spbeie c^Ieste* Gwiazdarstwo 
nwaza 
gwiazd 
obroty i 
gwiazd wroznia 

(astrologia) zait 
ich sktttkL 

Pi^rwsza }est na- 
• der pozjteczn^, 
Bby^my % natury 

(przjrodzenial 
gwiazd 
poznali 

nieskonczonf} moc 
i. wielkosd 
Stworzjrciela; 
drnga zas L'astronomie 
considere 
les mouTements (le conrs) 
des astres; 
rastrelogie nous instruit 

de leur influence (leurs ef- 
fets). 
La premierc^' e^t d^une 
tr^-grande utilit^, 
pnisque Ja nature des astres nous fait connaitre 
)a pitissance 
et 1a majest^ 
infinie du Cr^ateiir; 
la superstition fit Digitized astroaoniia, 

Uf. 
eonsidero, 1* 
motus, 4. m* 
^a&triuAy 2. n« 
astrologia,l.f, 
is, ea, id. 

effectus, 4«nu 
ille, a> Q<d. 
utilis, e* 
natura, 1* f. 
sidiis, eris, n« 
infinitus,aium 
potentia, 1. f* 
creator, 3. m. 
mafestas, aiis. 
cognosco, 3. 
hiCy haeC) hpc, 

byGoogle — 286 — gnperstitio 
invenit, 

liiiic suniiiio qnoque 
9tudio 
Titandaii 

Coeli globos 
volvitur 
super axem 1 
ci|^a globum ferrae 
2 
Bpatio 

Tiginti qualnor bo** 
rarum \ 
re antem ipsa 
terra moyetur 
circa solem* 

Axem 
utrinque finiunt 

duo poli} 

arcticus 3 

et antarcticua« 4 

Coelnm 
est stellatum 
imdique« ^ 

Stellarum fixarum^ 

quae constanter eun- 
dem inter se situm 
eandemquc distanti- 
am servant^ 
jam Ptolemaeus 

numerayit mille ri-' 
- < ginti seXi 

Herelius 
miile octingentas 

octog^ta octo, 

et FlammsteediuB 

bis mille sexcentat 

et quatuor 

Haec Tero non at- 

tingunt 

multitndinem stella- 

ram, etfuttben, 
ba^et ife aud^ auf bad 
* aafferfte 
$tt meiben itt» 

jDu ^tmmetSfudet 
bre^e^ fdi 
an bec TCxt 1 
um bie Ocblugel 2 

lnnert)«tb 

t)fe( unb imnil^ ®tun« 
' ben$ 
{n bet Z^cit abec 
hmt^t M Me QtxU 
um bte €$onne* 

iDie W 
f(!^Hef en ^u beiben €fei 
ten 
bie stDei^immellandetn/ 

ber 9locbpo( 3 
unb @£ibpo(* 4 

SDec .&tmmct>' 
ift nm unb nm acfttcnt 3fn gCpflecnfn, 

»ct<Jic Befld[nbt0 
eincctei eogc 
unb dntfecnund untcc 
einanbcc bc^atten, 
dat |)to(cm*du< fAon 

Seja^tt 
Soufcnbfc^l ttttb jman^ 

l^cvctful 

Saufcnb ad^t^unbcct 

addt nnb a^^tii^ 
unb gtammiiecb 
3meftattfcnb fcAl^untf 
bcct ttnb Dfct* 
^Dicfe abct cttc{<!gcn 
nid^t 
bfe S^cnae bet etetnc/ pow^ra (pow^re^ 

Ifnost) wyna^lOf 
tudy take s neyw^d-i 
sj snaznostf 
^e gj co ijoyst^jhatU 
Kaule nebeski - 
ohracj^ (ptibj) se 
na ose i 
okolo zemske kaule 2 we 

dwadceti Htyrech 

hodindch; 
w skutku ale 
zemh ohracf se 
okolo slunce^ 

Osu 
z ohau stran konl^j 

dwa uhlowe {stHe- 

pMnotnj {sewirnj) ^ 
a potednj igitnf). 4 

JSTehe 
gest ohw^zd^ne 
dokola kolem* 

Hiv^zd nepohnu^ 
telnj^ch istdlic), 
kteri stdle -.. 
totiM polo^enj/ 
a tuteJt odlehlost \ 
od sehe magjs 
it Ftolemej nadjtal 

tisj^c dwadceti ifesf^ 

Hevel 

tisj^cosm sef osmde^ 

sdte osm 

a Flammsteed 

dwa tis^ce ^esf sei 

a HtYry* 

Tyto ale nedosa" 

husi 

poitii hwtxd, Digitized byGoogle wynalazfy^ 

i dla tego strzec sie 

potrzeba. 

Kula niebieska 
clyraca si^ 
na osi 1 

okoio okrijg^ zlem- 
skiego2 
# 
W dw6dzi6stn cztS- 
rech godzinach) 
W samej rzeczy 
ohraca si^ ziemia 
okoto sto^ca, 

kbiicz^ 

dwft biegunyj 

p6inocny 3 

I poiudniowy* 4 

Niebo 
zewsz^d jest 
gwiazdami przjoz- 
dobione. 

Nierachomych 

gwiazd, 
kt6re zawsze 
fednakie poioSenie 
i odleglosi^ mi^dzj 

sob<i zachowu):}, 
naliczjf ju£ 
Ptolemeusz^ 
tjsiac dwadzielcia 

fiewelinsx 
Ijsi^c o^m (let otfnt- 
dziesi^t osm 
a Flammsteed 
dwa tjsifce $xeii 

set czt6rj. 

Ale to jeszcze nic 

i nie fest 

przeciwko* tej wiel- 

- ki^j Uczbie gwiazd» — 287 — 

naitre la secondo» 

c'est ponrqnoi nous devons 
r^vit^r et 
la coA^mner* 

Le globe cdleste 
tourne 

sur Taxe 1 des astres 
autour du globe terrestre^ 2 dans respace de 
yingt " qnatre heures ; 
mais r^ellement. 
1a terre toume 
autour du soleil* 
L*axe de la terre est ter- 
min6e aux extr6mit^s 

par deux poIeSj 

rarctique 3 

et l*antarctique« 4 

Le ciel 
est 6toil^ de tous c6t6s« Quant aux 6toiies fixes 

qni gardent toufours entre 
elles la m^me sitnation 
et la m6me distance^ 

Ftol6ni6e en compta d*abor d 

mille Yingt six> 
H6T61ins en a de|)uis 
fait monter le nombre 
k jnille huit cent quatre-. 
Vingt-hnit^ 
et Flammsteed 
ji deux mille six 'cent 

quatre. 
Mais ce nombre n*est 
rien en comparaison 
de la mukitude d'itoiles. Superstitio,3f» 
invenio, 4. 
summns,a,uth 
qui8que,quae- 
que,qttodquOr 
stndiiun, 2.n. 
vitandns,a,nni 
coelnm, 2* n» 
globus, 2« m 
voWo, 3. 
axis, 3*m* 
terra, 1. f. 
spatium, 2» 11« 
hora, 1« f. 
res, 6. f. 
ipse, a, um« 
moveo, 2 
sol, solis^ m^ 
finio, 4« 
duOfduae, dno, 
poliis, 2. m» 
arcticu8/2. m* 
antarcticus, a, 
um« 
ste1latus,a,um 
stella, 1. f» 
fixus, a, nm* 
idem^ eadem, 
idem. 
sni,.sibi se* 
sitns, 4. m. 
distantia, l.f* 
servo, 1. 
Ftolemaeus,2« 
m« 
numero, 1» 
Hevelius,2«m* 
octingentii ae, 
a. 
Flammsteedi- 
us, 2. m. 
8excenti,ae,a« 
hic, haeo, hoc 
attingo, 3* 
mnltitudo^ 

iniSi f* Digitized byGoogle _^ qaasper tubos coii< 
spicimas , 
«ic in «idere caacri 

triginta sex^ 

in lijadibas 

qaadvag^inta, 
in orionisparte 

quing;eBtae stellae 
namerantar*. 

ValQt bicDei 
e^atam: 

Fotesne stellas 
numerare ? 

Notentar 
signa duodeciai 

zodiaci^ 5 

q^odltbet triginta 
gradunm, 
qaorum nomina 

sont : 
Y aries, 
if taiinis» 
H geiniai, 
S canccr, 
Sl leo, 
np virgo, 
:£h libra, 
TTt scorpius, . 
^ sagittariofly 
JlS capricornas^ 
2^ aqnariuSy 
X pisoes. 

Snb zodiaco 

cursitant 

stellae errantes fer- 
raticae)^ 
quas yocant — 288 — ioel4c snon mil ben 

gcrnQtoffrn evhiidti 
fo i!nb in. bcm ^tntis 
bilbc M ^tebfc« 
fc((d unb brettiig, 

im eiebengeliiciic , 

»{er|{0, 

unb in eincm Sbeite 

bed Orion 

bi« rnftfbunbert ef^rne 

,^^Wt tt)orben. 

^m^ilt bcr 3Cu<# 

fl»u4®otte«: gezio dahkohle^ . 

dem widfme ^ 
fak we $hwezdenj . 
raka 
tHdceti iest, 

IV kui^dtku (kul^Jt^ 
kdch) 
ttyfidceiit 
w gedne bdstiorio^. 
na 
do jf^ti seihwHd 
podjtd se. 

Plnj se (platj)fu 
boxske wyfknutj s itamift bu bie etrrne MideSli hwHdy 
^d^lcn? poditati? ^an mcrfe 
hie iwaif Sci^en 

be« ^^ierFreifc^/ & 

ein irbcd oon brciff^ 
«&tmmc(6ftufen (®ro« 

ben), 
beren Stamcn flnb: 
Y ber ©ibbcr/ 
if ber ®tier, 
U bie 3n>iUln0C, 
S bcr Jtrcb*/ 
Sl bcr Z'6we, 
np bic Sunefratt/ 
cCL bie 9Baac)c, 
nt bcr ®corpiov, 
^ bcr e6i^Her 
% ber @tctnbo(f/ 
;::; bc« SSaffermmiii/ 
X^ bic gif*e. 

Utttcrbcm Zf^iiu 

frcifc 
lattfcn 
bic Srr^crne^ 

tvel^e man Znameneyme 
dwandctero zname* 

nebeskj^ch (zworo^ 
wych), S 
katde po thdceti 
stupnjchi 
gichzto gmena 

gsau: 
y skopecy 

V b:^k, 

n bljiency, 
S raky 
Sl leWy 
np panna, 
:£i: wdha, 

nt ^tir, 
^^ stfeleCy 
5S kozoroUe^ 
^ wodndf, 
X ryby. 

Podezworem 

\twefincem) 

b^kanrf 

hwizdy bludn4{n€' 
9tdle),^ 
ktere zowau Digitized byGoogle 289 — ht6re -prziez ^alelL©- 
^idze widaiemy ) 
w rakti licza 

gwiazd trzydziesci 
szes^^ 
W babie, gwiazda 

dzdzy^ta zwauej, 
€ztet4zie8ci, 
wrczesci jednej ory- 
wa iz 
do pie^ 8et ich »i^ 
^ha>dU)e« 
Ttt inozna przy 
gtogowai^.Wyrok 
boski : 
Policz gwia^Bdy, je- 
zeii zdoiasz (mp- 
. ■ ze«z.)4 

UwaSajmy tyl^^p 
zi)ak6w , dWaudiacw 

zwierzeiica iiiebier 
^ , , siiego, $ 

kazdy po trzydzie- 

Sttfpai, ^ ^ ^ 

]Lt6i:yjQh imiona s^ ; 

Y baran, 

if byK, 

jl blizuieta^ 

s;pak, . . 

Sllew, 

np panaa, 

;«: waga,, ^ 

n^ nied^iadeky 

:j^ strzelec, ^ 

55 kozioroz^(B^ . . 

555 wodnik, . 

iPod .zWrierz^ucem 

. * : » niebieskim 

biega|a x, 

gwiazdy bl^kafice 

« »i?» 
ktore zowia qnc Pon obserT^ par les 
tubesi 
on en compte trente-six 

dans la consteUation dd 

cancer, 
quairanta 

danp les hyides, 
et jusqu^a cinq cents dans l^arion. 

.C!e8t ici qn'on pcut ap- 
piiqiMa: ce que U^n dit: Gompte les ^loil^s; si tu sigi(um,2.n» 
peux les compter. qn],qiiae,qaod 
tubvs, 2. m« 
conspicio, 3« 
sidtis, eris, n* 
cancer, cri, m« 
hyas, adis, f» 
orion,ouis,]|i« 
pars, rtis, U 
quingenti^ ae» 
a* 
stella,. 1, f. ' 
numero, 1* 
Ta|eo, 2. 
effatum, 2* n. 
possum,passe» 
noto, 1. Qu^on remarqu^ 
les: douze signes : ^ 

.i , .,. ^ 

dn zodia^e^ 6 

\ ' \ ' 
de trente 
degr^s ch^cnn» 

dont.Yoici les noms: 
Y le b61ier, 
^ le.taureau, 
n les g^meauie, 
55 le cancer, 
Sl )e lion, 
np la viergef, 
c£u ]a balance, 
m le scorpion, 
-^ le sagittaire» 
55 Je capricorne, 
^ le verseau, : 
X les poissons.t. 

Au-<desspus «la zodiaque 

courent ^a et la 
les- ^toiles errantes 

qu'on appelle 
T zodiacns^2«ui« 
quilii!et,1|uae« 
libet, quodli- 
bet. 
gradus, 4, m* 
qui,quae,quod 
noinen, inis,n. 
suih, esse* 
aries,etis, m« 
taiirus» 2*ui. 
gemini, 2. m. 

cancer, cri^m^ 
leo, onis^ m* 
\irgo, inis, f. 
libra, 1. f. 
scorpius,2.m« 
sagittarius, 2» 
m» 
capricomu», 

2.ni. 
aquarius, 2.m« 
piecis,3.in« 
cursitp, 1« 
i^telia, l.f» ,. 
erraiis, ntis, 
erralicus, a, . 
mn. 
qui,quae,quod 
voco. 1. Digitized byGoogle — 290 r^ i>laiieCB84 
hornm Tia est 
circiilils 

in medlo zodiaci, 

dictQg ecliptica* 6 

Alii circidiBiiiit: 

horizony 7 

meridianns, 8 

eeqmtor» 9 

d^bcolori, 
alter 
aegqinoctiorvati, 10 

qnae fiunt remo^ 

quando 8oI 
arietem; V 

aatamne^li tempore, 
qqando libratn ;£h 

ingreditnr ^ 
' idter index e8t 

solstitiommi 11 
et.qnidem 
aestiTi, 
qiiando sol 
cancnimi^ S 
hiberni, qnando 
c)Btpricornnm jS 
in^redittir $ 
dno tropicit 
tropicna cantri, 12 
tropitns capricoriii, 
tanqnam 13 

eomndem 
8ol8titioriim 
finitores fHatirtfn. nennet, 
becen etraffe i{k 
bcr QiiUt 

mitm im iS^ierfretfei 

j 

ber Gonnentirfel 6 

genannt 
lCuUt9 StuiU ftn^: 

ber ^oviicnt (®e1t((ts» 

fceU>, 7 

ber 0{{ttad<c{rfe( C^e« 

s ' • tiblan), 8 

ter 9ittetlre{f (Ho 

quator), 9 
b(e )t9een aolu? en, ' 

ber eine ber bei^benSSag» 
utob Siai^t^ei^cb^n^; 10 
beren e{ne im ffrtibtfrig 
0efdjic5t, 
ttenn bte CSonne 
in ben Sffitbberi V 
bte anbece . 
Im 4^ethft^, 
tnennfte in bie S8aa# 
0e lih 
trltti 

ber anbere ift ba< itU 
(ben 
bet ©onnenwenben^ll 
unb mat 

bft €iommettnenbe| | 
n^enn bte @onne 
In ben itteb* $ S 
bet SESIntevwenbe, wenn 
fieln beii eteinbotf 55 
ttttt; 

bie 5wef IBenbeftelfe, 
bec bef JCtebfed 12 
unb be8 ®tetn6ocfe< 13 
aU 

SScgrSniet 
betfetben 
@onnen»enbett pohludtcemi; 
gegtch cesta ge^t 
kruh {koio) 

u prdstfed ziaoru^ 

ncuwani slunednf 
drdha islunnfk), 6 
Ginj kruhowe' 

gsau: 

obsoTHJky 7 

polednjkf S 
rownjk^ 9^ 

dwa krognjcy^ 
geden {krognjky^ 
rOwnodennostfy 10 

kterd stdwdse t ^ 

^ gara, 

kdy slunCe * - - \' 

we {znamenj)skoji* 

na podzym^ 

kdy we znanieltf"' 

'■• wahy ^ 

wstupuge % 
druhj^ {krognjk) 

znamenj gest 
zastawenj se (zwra- 
\tu) slunednjho^ 11 
a syce letnjho, 
kdy sluHce 
w rilca; S 
zymnjho, kdy • 
w kozbroice 55 
wstupuge ; 
dwa zwratnjcy: '. 
zwratnjk-raka 12 
a z^ratnjkkdto»' 

r©xce, 13 
co tfch^e 
ztorat4k sluneiinjeh 
koncowi D^gitizedbyGoOgle ^ m — planetami, 
ht^rych droga jest 

^ posroclfcn zwte- 
rze/ioa 
nazwanj' stoneczny 
- * knjff. 6 
Infize kr^gi sa: 

ppziom^ f 

poladnik, 8 

r6wnik^ 9 

dwa wietrzniM) plan^tes, 
et qiii pasMent 
par nn cercde diffi^rent qai 
e«t 
an milien dn dit zodiaqne, 
nomm^ par les astronomes 
. ]a voie ^cliptiqne (le 
cercle dn soleil. 6 
Void les antres cercles 
des f^stres: 
rhorison, 7 

le m^ridieni 8 

r^qnatefir^ 9 

le» denx colures^ 

dont l'un 

fait les 6qninoxes 10 pi^rwszy poT6wiia- 
nia dnia z noisq»10 
kf6re siq stafe pa [^au printemps 

wiosne, 
gdy slouce 
w barana$ y lorsque le soleti 
entre en b61ier $ y vr jesieni, 

gdy w wag<j :& 

wst^puie^ 
drugi znak fest 

przesilenia si^ dnia 
z noc^; 11 
letniego, 
gdy sloiice 
w raka ) S i 

zimnego, 
gdy w koziovoScft^ 

dwa odwrotniki: 
jako to raka in^ ' 
i kozioroica, 13v 

kt6re »n tegai 
przesilenia dw6fga 
koikcanii et celui de l^automue» 
lors quil entre 
eubalance))^ . 

l«autre 

iious amtoeles solstices» 11 en 6t6 

quand le soleil 

eutre en caneer ; 3S 

en hiver, 

quaiid il entre ' 

en capricorne ; *JS 

lel» deux tropiqnes, 

celui du caiicer 12 

et eelui dn capricorne) 13 

qui fiohi les bouts 
des dits 
solatices ;n,l.m« 
'hic,haec,hoe* 
via, 1. f. 
circulns, 2* m* 
medins, a,nm» 
zodiacus,2,m. 
dictus, a, um» 
eeliptica, 1. £ 
alios, a^ nd* 
stim, esse. 
horizon,ontis, 
m^ 

meridianus,2* 
m. 

aequator, S.m* 
duo,duae,duo^ 
eolums, 2. m. 
attcr, c^, um. • 
aeqmnoctium, 
2«n. 
qni,^ae,quod 
fio, fieri» 
yernu$,a,nm. 
sol,'solis, m» 
aries, etis, m. 
autumna1is,e* 
tempus,oris,m 
libra, 1. f. 
ingredior, 3# 
alter, a, nm, 
index, iciSji c« 
solstitium, 2n« 
aestivus,a,nm. 
sol, solis, m» 
cancer, cri, m. 
feiberntts, a, 

nnu 
eapricomus, 
2. m. 
Ingredior, 3» 
duo,duae,duo* 
tropicttS, 2. m* 
idem» eaclem, 
idefn. 
8olsl3tium,2n. 
fitiitory 3. m. T2 Digitized byGoogle — 295 — et qii^si \ 

termmi 
curstts iolarisi 

et tandem 

duo circuli polarei» 

arcticoi 14 

et antarcticiii* 15 be< 6onnen(9ufc9 1 

bie smei TCn^elfteife 

(DolQrfteiff}, 
n4[inli(6 bet nmu^t 
14 
ttnb rubli^e. 15 a fjkagjc 

hranici 

hehu slukednjho ; 

a koneSn^ 

dwa kruhowi siK 

toti^ sewernj (p&l^ 
: 5 notnj^ t4 
a giMnj (polednj). 15 
Antiqui nomera* 
bant 
ieptem planetaA, 

et iii falao accense- 

bant 
iolemi 
qni tameu 
proprialuceradiaus 

itella est fixa, 
omi^sa terra. 2){e mun ^^ittn 

{Ceben |>laneten/ 

unb red^neten ralfc^li4 

«udj bfe 6omie baju, 
weicbebotb/ 
meUfteniUtbrem efge^ 
nen 8i(|te fttaiUt, 
tin ^ixftnn ifi $ 

l^lten Qber ble Chbe 
ni^t baitt* Sta^j djfali 

sedm pohludic (plon, 
net) 
a k nim neprdw^ 

poijtaU 
slunce, 
geSto ^ 
wlastnjm swWem 

zdfjc% 
hw^zda gesti stdld 
(stdlice)» 
wypustixose zemi^ C Digitized byGoogle 

— 293 — 


1 


Iniby 


et comme le& 


terniin'u8»2^m. 


^«nicami 


bornes 


curffnsy 4. m* 


blegu slonetsnego $ 


du cours (de la ^sarri^re) dn 
floleila 


solaris, e. 
dno» duae>dno« 


na keniee >- ' 


M 


circttius, 2. in. 


dwa kra^gi polai*r 


les deu:c cercles polaireSj 


polaris, e» 


ne, 
arcticufif,a,nm« 


p6inoenj 14 


savoir rarctique 14 


antarcticus, a. 


i. poludniowy. 15 


et Fantaretiqu^. IS 


* ^ w ■ r civ. pianetarain adspectus. JCnjtc^t bct ^lonetem 

PoWed na pobladioe. Widok planet 

Aspee^t d e s P 1 a n i t eus. Stiii^^ytAi liezyili 

aiedm planet, 

faiszjWie 

istoiice nd^zy nie^ 
ktore |ako 
gwiazda staita 

Wlasn^m iwiatiem 
^wieci, 
l>pu<ciwixj ziemi^. Les Ancien^ ccimptaieut 
sept plandtes, 

ils otaient de ce nombre 
la terviB 
et j comprenaient fausse 
men^ 

le soleily 

qui est une iioiifi nxe^ 

puisqu^il luit 

de sa propre Ittmi^re. 

Digitized entiguus^ a^ , 
unu 
numeroi 1. . 
planeta, l.m* 
accenseo, 2* 
sol, 3. uu 
proprius» a, 

um. 
lux, cis, f. 
radio, 1* 
steUa, 1* f* , 
fixus, a,um* 
omiSBH8,a,um. 
terra, 1« f* 

byGoogle Recentibres ponnnt 

andecim prlmarios 
«t dnodeTipnti se- 
cimdariosi 
sea Mtellites . 
yel lunas | 
nempa 

unnm circa terram, 
quatnor circa Jorem, 

aeptem cirta 8atitr< 
numr 
et sex circaUranum. ^ 294 ^ d(f ^aupti^tanetrB Luna ({ 
percurrit zodiacum jDer !Ronb ({ 
burddtSnft ben Ziiitu 
Utii 
aUt ^onate) 
bie Gkbe $ : 
inetnem So^re) 
SKerctttiud t} 
unb mmi, 9 ^ 
a« b(e ni^fttn 'aa bee 
©onne^ 
ille nonaginta oct^, icnetina4tttnbo<itif0/ 

haec duoentis ViVmti ^(efc Irt jwef ftunbett sing^lis mensibuss 
Terra $ 
aano; 

Mercnriua ^ 
et Venns, ^ 
proximi ad Solem^ Srabantctt 

obet 9Sonbe{ 

n5m(f4 

etnen am bfe TStbe, 

otetttmben Sttpiter, 

f^ebea itm ben CHrtutn 

anb^t^S ttm ben tttan. quatuor 
«^iebus I 
Mars ^ 
bienuio i 
Jiipiter U 
fere duodecim, 

Satnrnns ^^ 
trigpinta, 
Uranus J 

octoj^nta qnatnor an* 

nis et norem fere 

diebns, 

Vesta C5 . 

triennio dncentis yU 

ginti qnatuor diebus | t)ictttnbi»anit0 
Za^tn 9 
SRor« (J 
in iwci/ 
anpftet ^ 
fajl in iwmf, kladau 

gedendcte hlawnjch 
a osmndcte druho^ 
netca^l' fddnjch pobludtc 
* dilf^druiic 
neboli mtsj^cfiw; 
totii geden okolo 

zemf, 
dtyry okolo Kralo^ 

moce, 
sedm okoio Hlado^^ 

a Hest okolo Nehe^' 
Slanky^ 
Mfsj^c {luna) (f 
probjhd zwor nehe^ 
skj^ 
kald^ m}^sfci ' ' ' 
Zeme ^ 
w roce ; 
Dobropdn 5 
a Krasopanjy $ 
gakoito sluncy ney^ 
blizsj^ 
o./t w osmdesdti os* 
mr, 
onawe dU)^ st^ dwa» 
dceti l^tyfech 
dnech i 
Smrtono^ ^ 
we dwau letech ; 
Kralomoc If 
skorowe dwand^i, eotutnvf % 
tn btei${0, 
UtonuS ^ 

inQtetttnba^tsidSdb 
ten unb 
bclna^e neun Sa^cu/ 

»ejta C5 
in btci S«^tcn 
unb }toci bunbctt t)iet 

ttttb in)«n|f9!SSa|eni Hladotet ^ 
we tNdceh\ 
NebeSianka J 
w osmdesdtittyfech 
letech aten^f de-i- 
wjti dnech» 

dstena Q 
we ^ech letech dw^ 
stk dtyry a dwad^ 
ceti dnech $ Digitized byGoogk 295 -^ TerazniiJM (no- 
' W3i) Hcza 

jedenascie gtAwn/ch 
a osnmascie poinni^}- 
szj^ch 
czyli clrabanfdw 
hibld^zycdw? 
|eden okoio ziemi^ 

cztery dkttfb Jo^vH 
aza^ 
»iedm okoio Satuma 

a szes^ okofoUrana* 

Xiezjre ^ 
•biega z wierzeniec . 
niebieski 
eottifesi^c: 
Zi^fttiia 5 
W lednym rokn^ 
Merkurjns2 
i Wenus, $ 
jako najbliSjS2esfoii 

ten w osmdzienqt 

osm» 
ta zas w dwoch set 
dw6dziesta czt^rech 
dniach^ 
Mars ^. , « 
we dwa leciech$ 
JowiBZ If 
we dw^unastn praj» 
• wie, 
Satnrnus \ 
w trzydziestu, 
Uran J 

W osmdzieslqt czt6- 
rech latach i pra- 
wie w dziewi^cia 
dniach> 
Westa £5 
w trzech latach 
i dw<^ch set dwo- 
dziestu czt^recb 
dniacbs Les modernes 
en comptent 
onze principalef 
et dix-huit secondaires, 

nomm^es anssi satellites 

on lunes ; 

une autour de la Terre, 

q^uatre autour de Jupiter, 

sept antour de Satorne, 

et siit antonr d*Uranus. 

La Lnne^ (f 
parcourt le zodiaque 

tous les mois ; 
la Terre § 
en nn an^ 
Mercure 5 ' 
et T6nus $ 

comme les plus proches du 

soleil, 

celui-l& en qnatre - ringt- 

huit, 

celle - ci en deux cent 

Tingt-quatre jonrs; 

Mars ^ 

en denx ans, 

Jupiter U 

a-pen-pres en donze ; mais 

Saturne ^ acheve son coiws 
dans Tespace de trente ans, 
Uranns J 

en quatre -Tingt- quafre 
ans et a-peu-pr^s neuf 
jours, 

Vesta £5 

S% trois ans et deu< 
cent Tingt - quatre 
|oars$ Digitized recens, ntis^ 
pono, 8. 
primarins, a, 
nm. 
secnndarius, 

8, nnl* 
sateile»,litis,c. 
Inna, 1« f. 
nnus, a, nm. 
terra, !♦ f 
Jnpiter, gen. 
Joris, m. 
Satumus,S.m«^ 
Uranns, 2. m. 
percnrro, 3. 
zodiacuit,t2* m. sing^Ii, ae, a« 
mensis, 3. m* 
annns^ 2* m* 

Mercurins, 2« 
' ifi. 
Venns, eris.C 
proximus, a, ]lle, a, ud, 
hic, haec, hoc. 
(lief , 5. m^ 
Mars, rtis, m* 
bieiKuinm^2.n* 

Saturnns>2.m. 

Uranns» 2* m* 

Veata, 1« f. 

triennium,2n« 

dncenti> ae, a* 

dies, 5« m* byGoogle — 296 — Jnno, % 
Pallas. t' 
et Cerea J 
quadrieimio 
et totidem fere, 
uti Veata, diebns» 
Hittc situf eorunt versui Solem # 
Tarius est e^ multi- 
plex, 
ttt hic snnt: 
S<ol<et Mercurius iu 
conjunctione, 
Sol et Luna iii o^- 
positione, 
Sol et Saturnu9 in 

tri^ono, 

SoIetJupiter inqua- 

dratura, 

Sol et Mars iu sex- 

tili. 3uno, X 
|>atlad t 
unb Giered 7 
irt tjiet Stt^ten 
unb beina^e eben fo bieC 
a:o0«n atft SBejla. 
^al^ero ifl bie Sage 
bec ^(aneten 

gegen bte ^onne ^ 
oetf4)ieben unb t>ier(dtf 
- r :t«a/ 
ati 6{et flnb : v 
@onne unb ^etcur in 
SufammenCunft, 
®onne unb tD^onb im 

(Segenfcbein, 

^onne unb @atucn im 

©fbrittfc^ein/ 

^onne unb 3upitec im 

®eoiei:tf(|ein, 

^Sonne unb 9Rar« im 

©efetbfif^ein* Jowina^ ij . 

MudHna 4. ' 

a ^iwena J 

we ttyfech letech a. 

tolikez skoroy ga» 

ko Cisteneiydntch», 

Tudypolotenj ge^ 

gich 

prQti sluncy # 
rozmanite gest a 

mnohondsohne^ 
gakoz tuto gsau : 
Slunce a Dohro^ 

pdnw$egitj\ 
Slunce a Mes^c 

w obleskUf 
Slunce a. HladoUt 

we t^jhranuy 

Slunce a Kralontoc 

we dtwerhranUf 

Slunce a SmrtonoS 

w sestihranu» 
MHyc {luna) 
swftj * Digitized byGoogle' Inuo, I 

Palla» i ^ 

i Ceres J 
W cztere^h latach 
i prawie tylu dniach 
|ak i Westa. 
DJa. tego potoze- 
nie ic6 

kti sfouca # ra^maiy: 

te i -melorakie jest: 

jako to widzied mo- 

zua, gdy 

aiojice i Merkurjriisz 

W zl^czeniu, 

sionce i.xi^zyc na- 

przeciw ilobie, 

stouce i Satutnus 

w tr^eci^j, 
stouce i Jowjsz w 

czwartej, 

slouceiMars wszo- 

atej cz^sci. -^ 297 >-^ 

Janon, % 1 

Fallas t' 

et C^res J | 

enquatre aus et a*pen-)>r^s 

antant de jours commeVe- 

sta. 

De Ik vient que les dites 

planetes 

se rencontrent en diverses 

directiotts 

vers ie Soleil: # 

comme vous pouVez voir 

ici 

le SoleiletMercureen con- 

jouctipn, 

le Soleil et la Lnne en op- 

position, 

le Soleil et Saturne en tiri- 

goue, 

le Soleil et Jupiter en qua- 

drat, 

le Soleii et Mars ^u sextil. Juup^ onis, £• 
Pallas, adifl,'f. 
Cerea; eris, f» 
quadrienni- 

tim, 2. u* 
situs, 4. m. 
variiiS) a, um« 
muitipl^»icis. 
Mercnrius, 2. 
m» 
conjunctio, 

onis> £• 
luna, 1* f. 
ppposiiio, 

ouis, f« 
SatarnU8,2.m« 
trigonus,2. m. 
Jupiter, gen. 

Jovis, m» 

quadratura, 1«. 

f. 

Mars, rtis, m. 

sextiUs, .3. m« cv. Pha^esLunae. 2)tc SKonbc&gellattett, Podoby mgsyce (svs^6tlosti). PostaCie xi?3!yca. 
Xes Caces, figares et changements de la Lune« Xi^5yc 
Iwieci La Lune . 
ne Init point Digitized llnna, 1« f» 
llnceo, 2. 

byGoogle non Biia propna, 

sed a iole matnata 

liice. 

Nain aUera.ejoi 
medletas 
aemper illaminatiir^ 

altera manetcaligi- 
nosa. 
Hinc Tidemaseam 

in conjancdone so- 
Us 1 
obscaram, immo 

^nullam 
et nomiuamiis no- 
Tilaniom) 

In oppositione 5 

totam et lucidam, 

et Tocan^us 
pleniliinium ; 
alias dimidiam et dicimas 
primain 3 
et ultimam 7 qinad- 

Caeteroquin 
crescit 2-*4 
aat descxescit, 6^^ 

et Tocatnr 
ialcata C^ibbosa}» -^ 298 -- 

nf^t mit etgsncm/ 

fonbtrn mit efnem oen 
bec®onneent(e$nten 

«Wte. 
©enn 

ble etne JtWU 

%ft Qdemat ^eO, 

bfe onbere finfttt* 

f>a%n fe^en mfr f^n 

fn Sufommenlurife mit 
bv ^onne 1 
bunCet, IQ 9at n^t 

unb nenhen eS 
ben Sleumonb; 

im (Segenffi^eine 5 

gan} unb (eHe, 

nnb nennen es 
ben SoUmonb ) * 
ein anbecmalbie «^lf» 
te, 

unb (etfen eS, 

baS eefte 3 

unb le(te 7 IBicrteU 

0on9 
nfmmt etp }tt 2—4 
obet: ab, 6 — 8 

unb mfcb genannt 
bec gef^dcnte ^ovlb. ! Tttkoli surf^m wia'* 

stnfm 
ale ode sluncepig^ 
tenfm 
swetlem» 

Nebo 
gedna gehopoloivice 
zawsdy se osw^cu-- 

druhd t&stdwd te^ 

mnd^ 

Ptoto widjmegeg 

w segitj se se stujz^ 
cem 1 
temnj^, ha dni /le- 
widjmey 
a naz^wime 
noivj^m mesj^cem; 

wvhlesku 6 iwjdd" 
me s^g) 
cely a sw^ilyf 

a gmenugeme 
plnjhn mesj^cem; 6 
gindy zase pMpolO" 
wice (dtwri) wj" 
ddme, 
a f-jkdme tomu 
prwnj 3 
a poslednj dtwn^.7 

Ostatek 
pfihj^wA ho 2 — 4 
neho uhj^wi 6—8 

a slowe 

srpatj^m ^rohatj^m\ Digitized byGoogle nie 8WOJ6111 >vla- 

ale od stoikca poly- 
csandm 
iwiattem. 

Bo 
fedna jego potpwa 
zawsze jest fasnqj 

dnig^a zostaje ciem- 

* ■ ni^. 

FrzetQ widziem^r 

go 

w zts)czehia si<^ ze. 

stoiicem, .1 jako co 

Ciemnego aibo go tel 

wcale nie widzie- 

» rny, 

co nazjWamy nor 

wieilH } 
^dj na przeciw stoik- 
ca Jest, widziemj 5 

catego j^njm 
» 

i to nazywamjr - 

petni^S 5 

luedjr indzi^j potu- 

nazjwamj 
pi^rwsz^ czwartni^3 
i ostatni^ czwdrtnic-i* 
7 
Pr6cz,tegjo 
przjbjwa go 5-4 
albo ubjwa^ 6-8 

i zowie si^ 
rogatj xi^&je. -^ 299 ~ 

par sa propre 

Inmi^e, 

mais de celle, qne le Soleil 

lui. conminniqae (donhe). 

Car 
nne^ moiti^ en eftt totif oar« 
claire et resplendissante, 

I*auire est sombre (opaqueX 

C^est de li que quand 
nous la Srojons 
en Gonionction ayec le so- 
leil, 1 
elle est toirte obscnre et 
on ne peut point la voir 
da tout, 
ce qni se nomme 
nouYelle Itme ) 
'itai^ t» opposition dn so- 
leil 5 
dile se TOit toute enti^re 
et relnisantei 
ce qne nous appelons 
pleine iune $ 5 
une autre fois nons ne la 
Vojotts qa'^ demi, 

ce que nous appelons 
le premier quartier 3 
et le demier 7(qnie8tnne 
X vieille lunej. 

Au reste 
elle a son croissant 2-4 
et son d6crois8ant(d^cIin), 
6-8 
ce qu'on nomme 
laue cprnue* suus, a, um»' 
proprius, a, 

um« 
sol, 3, m« 
inutaatus, a, 

nm* 
Itix, cis, f. 
alter, a, unu 
medietas,atis« 
illumino, 1. 
altet, a, nnu 
matieo, 3. 
caliginosns, a» 

um* 
Ti4eo, 2. 
conjunctio,3»f* 
obscurus, a, 

nai* 
nullus, a, um* 
nomino, 1» 
noTilunium, 

2. n. 
oppositiO|Onis 
f. 
totus, a,'um. 
InciduSy a,am» 
voco, 1, 
plenilunium, 

2. n« 
alius, a, ud» 
dimidius, a, 

nnu 
dico, .)• 
primn8,a,nm*. 
ultimus,a,ain« 
quadra, U f* 
cresco, 3« 
deoresco^ 3« 
faicatu8,a,nm* Digitized byGoogk - 300 ~ 
Sol 
est fons lucis^ 
illiuninans onmiai 
sed non penetrautur 
radiis ejua 
corpora opaca, 

bt: 

tcrra 1 

et luna i 2 

nam jaciunt umbram 

in locum oppositom* Ideo 
cum iuna iacidit 

in umbram terrae^ 2 

obscuratur $ 

qnod Tocamus 
ecJipsiii (dcliquium, 
defectum) lunae. S)ie @onnt 
{|ibtf£lueaebesei4tiS; 
loel^e aQeS er(euAtet$ 
ober ed wetben i»cn 
i^ren ®tra^(en bie 
bunCten SCiitptx nt^t 
bttrdfibrunaen/ 
aT«: 

bie (Stbe 1 
unb ber !D?onb ^ ^ 
benn {te mecfen G^ots 
tcn 
auf ben.il^nen enlg^den 
liet^enben Ort. ffienn bajcc ^ 
ber SXotib rdmmt 

in ben ^d^atten bec 

(Srbe, 2 
»Crb er Dtrpnjlert/ 

unb biefed nennen mlc 
elne fStonbe<fiR|ternif.^ Slunce 
gesti pramen su^- 

u;^e oswHugjcj ; 
ale nepronikagj se 

paprskem ge?io t?- 
Zesa temnd^ 
gako: 
zemh 1 ' 
a m^s^c; 2 
nebo diwagj stjn 

na, mjsto prot^gij^ Proto 
kdj^imHj^c pfichd- 

do stjnu zem^^ 2 

zatmjwd se, 

temut f'jkdme 
zatmenj m^sj^dnj 
{na mksj^cj^). Digitized byGoogle — m - CVL E c 1 i p s c s. ©onn t unb SBonbfitifiernijfe. iZ a t m e n ]• Z a 6 m i e n i a« L e s E 1 i p s e $• Slouce fest ztzp- 
diein swis^tiosci 
oswiecaj^c wszy- 

stho ) 
lecz fego promienie 
nie przebijaja si^ 
przez ciata ciemiie 
i grube t 
jako to przez ziemiql 
i ni^zjc I 2 
1)0 rzucajf deii 

na miefsca przeciw 
sobie polozoiie. Dla tego 
gdj xi^zj^c przjjdzie 

na cieii ziemi, 2 

zaciemnia si^ w ten 
czaSj co zowiemy 
za^mieiiiem xifzjca. Le Soleil 
est lasonrce de la lumi^e^ 
qui ^claire tontes les 

choses) 
cepehdant les^corps opa- 
ques et ^pais, tels qne 
soutt 
la terr^ 1 
et la lune, 2 

ne sanraient ^tre p6n£tr^s 
de ises rajons ; mais seule- 
ment les diaphanea 
TU que ceux-l^ enyoient 
leur ombre 
att lieir^(an c6t6) qui leur 
est oppos^; sol, 3, m* 
sum, esse. 
fons, ntis, m« 
lux, ucis^ f» 
iilQmino, 1* 
omnis, e. 
peneitro^ 1» 
radiiis, 2. m* 
is, eai id. 
corpiis,oriS)n* 
opaciis, a, um» 
terra, 1. f/ 
Inna^ 1« f. 
jacio, 3» 
urabra, 1. f. 
iocus, 2. m. Cest pourquoi} quand il oppositus^ a, 
arrire 
que la lune se rencontre 
ayec Tombre de la terre^ 2 

elle s'obscurcit5 

ce que nous appellons 
^clipse de la lune. um« 
incido, 3. 
obscnro^ 1. 
qui,quae,quod 
voco, l. 
eclipsis, 3. f* 
deliquium^ 

2. n. 
defectus,4.m. Digitized byGoogle 302 — Cam vero 
liiua cnrrit 

inter soleni 
et terram, 5 
obtegfit illam 
mnbra sna 
et hoc Tocamus 
eclipsin soiiB^ 

quia tiobis adunit 

prospectam solis 
et lucem ejus ; 

nec tameif sol 

aliqaid patitar, 
sed terra. ffienn ober • 
ber fO^onb iSuft 

jtoif^en bet ©onne' 
unb ber Qthe, 3 
t)crbetft er 'jene 
mit feinem ©(j^otten 
unb biefej nennen wit 
efne @onnenfin|!erntf, 

mil ft un9 

hai Zntli^ bcr ^onne 
unb bercn Zi^t Ue 

nimmt^ 
icbod^ teibet ble @onne 

nt$t barttntet/ 
fonbcrn bie ^rbe* Kdyt ale 
fn^sfc heij 

mezy sluncem 
a zemj, 3 
poJcrywd f;e 
stjnem swfm 
a fomu fjkdme 
zatni^nj slunednj 

(jna sluncy)y 
-protote ndm herc 

odiw slunce 

a swmost geho ; ' 
neZ slunce 

nic netratj pH fom, 
ale zeme» 
Terra 
est rotouda ) 
propterea 
fingenda est 
daobus 
liemispliaeriis. IDie etbe 
i^ tunb$ 
befwegea . / 
fann 1!e 

in i»ii «^albfu^In 
abgebitbet tuetben* Zem^ 
gest i>krauhld; 
protot wypodohni^ 
ti se m&ze 
we dwau 
pMkuljch* Digitized byGoogle ♦ / 


— 303 — 
edjMi 


Mais lorsque 


luna, !• £♦ 


xi^zjc bieg odpra- 


la lune se trouve esn sa 


cnrro, 3» 


wia 


coorse 


sol, 3. m» 


miedzy slojucem 


entre le soleil 


terra, i. f. 


i ziemia, 3 


et la terre, 3 


obtego, 3. 


zakrywa go ^ 


eUe le couYre 


ille, a^ ud» 


cieniiem Bwoim, 


de «on ombre, 


umbra, 1. 1 


Co.zowiem/ 


ce <|u*on appelle 


suus^ a, um« 


zadmieiliem ali^ne*^ 


dclipse du soleil» 


voco, 1. 


eclipsis, 3.f. 


bp nam odejmuje 


parce qu^elle nons en ote 


ego, meL 
(d^rdie) 


adimo, 3. 


\ridok stoiica . 


la vne 


prospectus, 

4« m. 
lux, lucis, f. 


iswiaaold. Ugoj 


et nous prive de sa lumi^re 5 


wazal^i^e sloiice 


sans n^anmoins que le so- 


is, ^, id; 


*. ■ . . 


.\ leil en sonffce 


aliquis,aliqna, 


nic na t^m nie traci 


en aucune mani^re, ; 


aliquid. 


lecz ziemia« . 


mais bien la terre* 


patior^.3, . ^ Gva . 

Globi i€rrestrid Hemisphaerium ^ orientale. 

Kaule zemske piira w^chodnj, 
Kuli «iemskiej pdlbwa wzchodnia. 
L^H^misphere pricntal du globe terrestre. Zlemia 
fest okr^giai ; 
dia te^o 

'wynU^Siiaa j^ trzeba 
we dwoch^ 
1^6tkulacb. Xa terre 
estTonde; 

Toil^ pourqnoi il faut 
la reprisenter . 
en (pat) denx 
b^misphtees (^emi-globes), 

■ Digitized rotundus,a,um 
fingendusj a, 
um. 
dtio,duae,duo* 
hemisphaeri* 
nm^ 2t n, 

byGoogle Ainbitits ejus 

est t'rec6ntoram se- 
xaginta 
graduum, 
quorum quisqne 
fatit quimlecim 

miniaria germamca 
seu in summa quin- 
qiiies mille quadrin« 
genta 
milliaria: 
et tamen 
est ^^unctam» 

si '^onfeiratur 

cum o^be , imiversoj 

CU)U8 ■ 

centrnm est 

Longitudinem e jus 
dimetiuntur 
georaetrae 
climatibus) i 

latitudinen» > 
parallelis. 2 
Bam a^ibjif 
oceanuii; 3 ^ 

in quem-multa 
alia maria-' 
influunty 

quorum pauca qnae* 

dam 

breTitatis causa bic 

adducimus x 

mediterrwfieam, 4 

bakicum^ 5 

erythraeum^' 6 
persicum, 7 
caspicum. 8 < 3^( Umfand Vdtt btei^tttt^ett fe(it{d 

®tabe (^tufen), 
beten lebet 
ma^t ffinfae^Q 

tetttfd^e ^eilen 
obet tn allem iufammen 
getiommen funf t£au* 
fenb vUtbunbett 
SJletlen : 
itnb benno^ 
Ift fienut ein |>unct, 

wenn man ftc tjetglefdjt 
mit bet aanaen SSelt, 
beten 
tRitte(|>iinct1!tfe9ttro!l. 

3bte Hxi^t 
meffrn 

bie C^tbmejfet 
mit 6tti4|en$ 1 

bie IBteite 
mit nuetftti4en^ 2 
^ gie umpiefft 
ber £)cean obet bad' 

JBSeUmeet, 3 
fn. wet*f< »ieU 
atibfte tReetc 
(Id) etaieffttf 
wopon, )pb ' 

be« JtiitiC fiatbetr (Cet I Obwod Q^JcoUk) ^ 

geitiiHsta ^edesdte 

stupTiii, 

z nichzto koM^ 

wyndsj (delc^ pa-' 

, tndcte 
mil nemecJcj^cJi 
^tli W celku pet ti» 
s^cityYy sta 

mH: -'- '' 

a pNdce . 

gest^genom drohek 
[dfobe^ek), 
pfirowndli se 
k ceieniu swWu, 
gehoito ' 
prosireuKem gest» 

Detkugegf 
m^fj 

zem^mWdowe 
ddrami podelnj^ 

mi; 1 

popf-j^njmi. 2 

^CoJent nj gde 
tveiike mofey 3 

dfo. kterihq^ninoho 
gin^ch mofj 
Wtjkd (wpadd")y 
z mchtto genom 

nekterd 
pro krdtkost tuto nuc etntde t&eni^e an* uwodjme: 

fiijten: 
bas mitte|Ianbtf<be 

^cet^ 4 
ba< baltif(!(|e fOteec v 

(bet SBelt), 5 
ba§ totbe SH^eet, 6 
bas pftftf^c ^tzt, 7 sifedozemnjy 4 
haltski-y 5 tirwini (rude\f6 
pershe] 7 bdS cafptfi^c ^tm» S chwalinske\ 8 Digitized byGoogle - 305 - Jej obwod (okrag) 

zawiera frzy sta 

szesddziesi^t 
stopniow, 
z ktorych kazdy 
wynosi 

niemieckich mil pie^t- 

iiascie 

tzyli zewszystki^m 

pi^c tysiecy czt^- 
ry sta 
mil : 

a przecie 

kropka tylko nazwad 
sie moie 
porownana 
2 okrqgiem Iwiata» 
ktoi^eg^o 
srodkiem 
ona jest. 

Jej dtogos^ 
ipierz^ 
miemicy 

liniami podiaznemi, 
* ^ 1 

sz^rokos^ zas 
]>oprzeGznemi» 2 

. Otacza j^ 
wielkia morze 

(ocean), S 
w kt6re wiele 
inszych mdrz 
wpada, 
z tychze 

dlakrdtkolci niektd- 
re tn 
przytoczemi |ako to 

ifrodziemnej 4 

baltyckie, 5 
czerwone, 6 ^ 
perskiey 7 

chwalijiskie ^aspi- 
chie). 8 gon circnit (tour) 

est de trois cent soixante 

degrds, 
dont chacnn 
fait quinze 
milies d^allemague, 

on bien^elle a en tout im 
tour de ciiiq min«.qua- 
tre cent 
milles d^AUemagne: 
et ccpendauit 
eWe n'est qu*nii point 

en comparaison 

de tout roniTerSy 

dont 

elle eat le centre; Les gdom^tres 
1 mesitrent 
sa longuenr 
par des climats ) 1 

sa largenr 

par des lignes parall^les* 2 

L'Ocdan 3 
renyironne^ dans leqnel 
plnsieurs autres mers 
vont se ddcharger, 
desquelles pour etre courts 

nous n^en nommerons que 

quelques^ones : 

savoir la IKlMiterrande, 4 

laBaltique, 5 
la mer Ronge, 6 
la mer de Perse, 7 
et la mer Caspienne. 8 ambitnjB^,4,m. 
is, ea, id* 
gradus^ 4.m* 
quisqne, quae 
que^quid-' 
que. 
facio, 3. 
milliare, 3. n« 
germanicns, 

a, nm. 
punctiimj 3, n* 
confero, 3* 
orbis, 3. m» 
universus, a, 
tim. 
qni,qnae,qiiod 
centrum, 2.n* 
longitudo,ini»(, 
f* 
dimetior, 4* 
geometra,l.m* 
clima, atis, n» 
Iatitudo,inis,f. 
parallelus, a, 
i um^ 

is, ea, i^* 
ambio, 4« 
oceanus, 2. m«^ 
mnltus, a, nm. 
alius, a, ud* 
mare, 3. n* 
influo, 3» 
paucus, a, um* 
qnidam,qnae- 
dam,quoddam 
brevitas^ atis, 
f. 
adduco,3. 
mediterrane* 
us, a, unit 
balticus,a,um. 
erythraeus, ^a, 
nm« 
persicus, a, 

nm« 
caspicoSj a. um« Digitized byGoogle — 306 — 
Tetrae ^li^us 
^istribuitar 
in zonas qiiinqaey 
qaaram ^ 
duae frigidtie 9-9 

0ant toe injbiabita- 
biles^ 
duae temperatae 10- 
10 
et una torrida ii 
habitantnr. 

Gaeterum terra 
diyisa est 

in terras xo^itas 
et inco^nitas, 

Illae sunt 
quinque partes or- 
biS) 
ex quibas 
Bnropa^ i3 
Asia 14 
et Africa tS 
antiquam. toivh get^eilt 

In funf Qt^ti^t, 

iDoioon 

Me awei faUen 9—9 

faf ttnbemo^n&ar |tn^ \ 

hit iwet demdffdten 

10—10 
unb etn ^etffet It 
toevben bett^of^nt* 

^Cuferbem 
wkb bie @tbe efnge^ 

tbetrt 
tn Befonnte 
unb unbefannte ^nber* 

Sene macj^en 
biefunf9Be(tt$etUauS/ 

t>on benen 
(Suropo; 13 
2(|ta li 
unb HUiU 15 
bie atte, Kaule zemskd 
dUj se , 
na pH pds&, 
z nichtto 

dim studenj 9—9 
gsau teme^ nechy^ 
watelnj; 
dwa mjrnj 10—10 

a geden hork^ 11 
ohy^wagj 5e» 

Ostafek zem^ 
rozd^lena gest 

na krage zndmi 
a nezndme^ 

On^chno gest 
pH djlu sweta, 

z mchzto 
Europa^ IS 
u^sia 14 
a uifrika 16 
staryy Digitized byGoogle ^ 307 ~ ^ - 

cvin. 

Globi terresfris Hemisphaeriurn occidentate. 

25ie tt)eiin4)e ^albf uflel ber erbe* 

Kaule zeinsk^ pula z£padnj. 

Kuli ziemski^j jioJowa zachodnia* 

L^Hemispherc occidentai du globe terrestre. Okr^ zidmski 
dzieli flii^ 

na pi^^ pas6w(strefX 
z klol^ych. 
^wa zimne 9-9 

s^ prawie niemie- 
szkaiue) 
^ dwa zas nmiarko- 
wane lO-tO 
a jeden goracy ll 
HH zamieszkaie. 

Procz tego ii^ we- 
mia dzieli na 

kraje .«najome 
i nie^ajome* 
; Znajome s^ 
piQ45 czei^ci swiata, 

z ktorjch 
Europa, 13 
Azja 14 
i Afrjka 15 
starym (dawnym)» Le f lobe de la terre 
e^t partag^ (distriba^) 
en cinq zones^ 
dont 

les deux froidea (glaciales) 
9-9 
sont inhabitable») 

les deux temp4r^ea 10-10 

et la torridip 11 
sont habit6eB« 
Outre cela 
on le divise 

en terres coniinei 
et inconnues* 

Les terrea connuef sont 
les cin^ parties du moude^ 

dont 

rEurope, IS 
rAsie 14 
et r Afrique 15 v 
composent ce qu*oii nomme 
le vieux,monde, 
V t 

Digitized terra» 1. f. 
globus, 2. m* 
distribuo, 3. 
zona^ 1» f» 
duo^jduae^duo. 
frig^idn8,a,um. 
isum, esse* 
iubabitabiliSy 

temperatus,a, 
iim. 
unuB, a, nm. 
torridiis,a,iun. 
habito, !• 
terra) 1* f. 
divisus, a, um« 
cog^itus,a,iim 
inco^itns, a, 
uin* 
illOi a, nd* 
pars, rtis, f* 
orbis, 3. m» 
Buropa, 1. f* 
Asia, 1. f. 
Africa, 1. t ' 
antiqttuli,a,ttm 

byGoogle Ameriea 

et meridionalis 16 

et 8eptemtrioiiaUs>l6 

cujas incolae 

nobis 

sont antipodeSy 

et Poljmesia 
novnm orbem 
constitaunt, 

Porro inyeniuntiir 
in ntroque hemi- 

sphaerio, 
iidrra et supray 
nec non ex utroqne 
latere, 17-17 
varii terrarom tra- 
otiis, 
qui terrae incognitae 

nominantnr* 
Habitantes 
anb arcto 18 

gemestrales habent 
noctes diesqne*^ 

fn maribus 
natant 
infinitae insnlae* - ,308 -^ 

Zmnita, 

ba< mitt&QtQt 16 fowotl 
aii mittttna6ftiQ9, 16 
belten dimo^ntt 
un< 

hit pire ittfe^ten (un< 
fere ®egenfUf lec flnb); 
unb GQbfnbien (9teu^ 
(oQQnb) bie neue SSelt 
au8ma(ien« 

Secner ftnben toit 
in beiben «^aiftrn ber 
@i;b!u0e( 
unten unb chtn, 
wit aud^i iu beiben &tis 
ttn, 17-17 
oerf4ie(ene ,etti^t 

8anbe«^ 
wel^e ttntefannteSfini; 
ber 
^eCffen» 

>Die untft bf m 
9lorbpole 18 m^ntn, 

babenein^albei Saix 
9{a4t unb ein balbeS 
Sabc Sag. 
nnim^t Snfem 
f(^n){mmen (fo ju fagen) 
in ben SJteecen» uimerika 

gak polednj 16 

tak pHlnodnjj 16 

gjito ohywatele 

k ndm 

gsau nohama ohra-^ 

ceni (protinotc^) ' 
a polednf Indye 
nowj^ swH 
dinj, 

Pak nachdzegj se 
na ohogjm p&lkulj\ 

dole y na hofey 
ypo ohajistrandchy 
17-17 
rozlidnj kusowe ze- 
iwe», 
ktef^j nezndm^mi 

kragi 
se gmenugj. 
Bydljcj^ 
napfdnocy (seweru) 
18 
pfi/ leta magj noc 
a {pai leta) den. 

W moY-jch gest 
neskondene mno^' 
stwj ostrowfiw^ 
Digitized by (^OOglC Aniftfjka 

tak pohidniowa 16 

jak/> i p^lnocna» 16 ' 

l(t6rej mieftzkaikcj 

ka nam 

nogi obraea|ii, 

i Nowa Hollandya 
Bwiat nowo wyna- 
leziony skladaj{|: 
Dal^) znajdujemj 
W obvdwuch p6l: 

okr(^ch swlata, 
w gorze t na dolei 
jak tez i po bokach, 
17-17 
r6zne przestrzenie 

ziemi, 
kt6re nieznajomemi 
krajami 
zawiem/. ^ 

Mieszkafncy 
pod bie«;iinem p6i:- 
nocnjm 18 
mafa 

poi rokn dnia 1 pol 
roktt nocy< 
W morzach 
nibj pljwaf^ 
niezliczone wjspj. -.r» 309 «- 

l'ATn6riciue 

m^ridionale l6 

et aeptejitri^nale, 16 

dont.les habitanta 

Bont 

nos antipodeSj 

et la Poljn^sie 

se nomment 

le noureau monde* 

De plns 011 tronre 
an-des(siM et an-dessons 

des deipc hSmisph^es 
et des denx c6t6s 17-17 

plasienrs contr6es de pajs 

qa^on nomme 

les terres inconnnes* 

Ceiix qni demeurent 
Bons le pole arctiqaey l^ 

ont six mois la nnit, 
et pendant autant a^antres 
]e jonr, 
Une infinit6 d^iles 
nagent pour aiusi dire 
dans les mejrs* Amerlca, 1. f« 
meridionalis^e 
septemtriona- 

lis, e. 
incola, 1. m> 
antipodes^um, 

m^ pL 
Foljnesia^l.f. 
noynSi a^ nm* 
orbis, 3* m. 
constituo, 3« 
luyenio, 4 
hemisphaeri- 
um, 2. n« 
latusy eris,]i. 
varias, a,anu 
terra» 1. f. 
tractus, 4* m. 
incogliitns, a^ 
mn. 
nomino, 1. 
habito, 1. 
arctus, 2. f« 
semestralis,e. 
nox, ctis, f« 
dies, 5* nu 
mare; 3* n» 
nato, !( 
Infinitns,a,nm 
insula» 1* f«. CIX* E u r o p a. Q u v o J> a» Earopa* Europa. L'Europe* Digitized byGoogle In uottra Earopa 
Bimt haec 
regna et re^on^s 

priiiiariae : 

Lnsitania et 
Hi«pania, t 
GaUia, 2 
Itafia, 3 — 3l0 ^ 

So(9fn^e (inb 
bte oocnefjmften 8ie(4e 
' unb 8dnber In (Stt^ 
roj^a: 

6panien, 1 
Scafitreid), 2 
3CaUen, S Auglia (Britannia), 4 tfflgtanb^ 4 Scotia, 5 
Hibentia, 6 
Germania, 7 
Bararia, 
Saiconia, 
Aiifttrla, 
Bohemia, 8 
Hiing^aria, 9 
Croatia, 10 
Dacia, 11 

Slaronia, 12 
Trana^hrania, 14 

Oraecia, 13 
fielvetia, 16^ 
Polonia, 18 
Lithiiania, 17 
Belginoiet Batavia, 
i9 
Dania, 20 

Norweg^ia, 21 
Suecia, 22 
Lapponia, 23 
Finnia, 24 
Livonia, 25 
Boriissiai 26 
Moacovia 27 
aire Riisaia. 28 eifottianh, 5 
3r(anb, 6 
Seutfij()(anb/ 7 
8atetn, 

@a(bfen/ 

JDe|terrei4# 
Sobmen/ 8 
Undacn, 9 • 
(Sroatien, 10 
bie ^aHa^ti (iDaefen), 
11 
&la^0rtien, 12 
eiebenbucgen/ 14 

®n>^enlanb/ 13 
bie Qd^mi^, 15 
<J)olett,.l8 
^ittbauen^ 17 , gsau taff> 
kralowstwj aJcrag%^ 
ny Mawnj s- 

PorJuktAy 
a Spaniheiy, 1 
Francauzy^ 2 
TVlachyy 3 
^n^lidany^ 4 

Skofy iSkotska), 5 

Hibernsko,6 

N^mcy, 7 ' 

Bawory, 

Sasy, 

JHakausyf 

Ctchy^ 8 

Vhry, 9 

HorwAty^ lO 

Walachy, 11 

Slawonsko, 12 
SedmihradskOf 14^ 

Aeky, 13 
Swe^cary^ I5 
Polskoy 18 
Litwa, 17 a3cl0ienunb*ottanb,19 ^jzozemsko a Do- 

lar^y 19 ^anemarf, 20 

Worwegen, «1 
@di^weben/ 22 
eapplanb, 23 
Sinnianb, 24 
Sieflanb/ 25 
^reufett, 26 - 
•Wofcooifn 27 
ober atttf lanb* 28 Ddny, 20 

Norwegsko^ 21 
Swedy, 22 
Lapy.f 28 
ifiVi;^, 24 
hiwohsko, 25 
JVms^, 2G 
Mozkwansko 27 
di7«' itiisj^» 28 Digitized byGoogle — 311 — ga te 
najiseluiejsze krole- 
stwa i kraje: 

Portagaliay 
Hiszpania, 1 
Frauqj^a, 2 
Wtochy, 3 
^ Anglia (Brytania), 4 

Szkocya, 5 
Irlandya, 6 
Niemcy, 7 
Bawarya, 
Saxonija, 
AttStryja, 
Czechy/^ 
Wegrj, 
Kroacja, 10 ^ 
Woioszczjzna, 11 Toici Jea prittciFaux roj- 
aaines et pajs 

de rEarope: (1a Grande 
Bretagne), 8lowiau8zczjzna, 12 
Siedmiogrodaka zie- 
mia, 14 
Gre^ja, 13 
Szwajcar j, 15 
PoUka, 18 
Litwa, 17 
Bel^aiHolandia, 19 

DaiiBkie kr^Iestwo, 
20 
Norwegia, 21 .^ 
Szwccja, 22 
Lapponia^ 23 
Finlaudia, 24 
InHantj, 25 . 
Prusaj, 26 
Moakwa 27 
albo Rosja. 28 le Portngal, 
PBspague, 1 
la France, 2 
ritalie, 3 , 
i'Aiigleterre 

TBcosse, 5 
rirlanile, 6 
l>A1temagne, 7 
la Bavid^re, 
la Saice, 
r Aatriche, 
Ja Boh^me, 8 
Ja Hongrie, 9 
la Croatie, 10 
la Valachie, li 

PEsclayonie, 12 
Ja Transjlvauie, l4 

•'• 

la Gr^ce, 13 

la Stiisse, 15 

la Pologne, 18 

la Lithuauie, 17 

la Bel^que et la HoUaude, 

le Danemarc» 20 

la Norvjge, 21 
la SuMe, 22 
IaLappome> 23 
Ja Fiulaude, 24 
la Livottie, 25 
la Prusse, 26 ~ 

la Moscovie 27 
ou la Russie. 28 uoaler^ a,iun« 
Europa, !• f. • 
reghum, 2* n. 
regio, 3. f. 
primarins, a, 

um. 
Lusitauia, 1 . f* 
Hispania,!. f» 
Gallia, 1. f. 
Italia, 1. f* 
Ang[lia,l« f* 
Scotia, 1.. f. 
Hibernia, 1« f« 
Germania, l.f. 
Bavaria, 1» f. 
Saxonia, i* f. 
Austria, 1* f« 
Bohemia, 1« f. 
Huagaria, l .f. 
Cf oatia, 1» f. 
Dacia, l*f» 

Stavonia^l. 'f* 
Trausvlvania, 

Graecia) 1« f> 

Helvetia, l.U 
Polouia, 1. f ♦ 
Lichuauia, l.f» 
Belgium, 2. uv 
Batavia, U i\ 
Dasia, 1. iu - 

NorwejB^a, l.f* 
Suecia, 1* f* 
Lapponia,l. ff ^ 
Finuia, 1. f. 
Livonfa, 1. f* 
Borussia, 1* f* 
]\£oscovia,l.f; 
RuBBia, 1« f* Digitized byGoogle ^ — 312 — 
Vita haec est tia 

sire biviauii 

Bimile 

literae Pythagoricae 

cajns sioistec trames 
est latuS) t * 
de^er • 
angustas ; 2 
iile Titii 3 est, 

hic Yirtatis. 4 

Adverte^ jayenis! 
6 
Herculem inutare* 

Sinistram linque, 

ritiam aversare: 

speciosus ad'tus» 6 

sed turpis 

et praeceps exitas.? JDiefeS Seben i|l etn 
tBea 
obet etn &iitiUm^2f 

bem $Bud^ila6en be^ 

99tbadoro8 Y, 
befTen linfer Stff |leid 
huit, 1 
ber re(^te aber 
enge 2 i^i 
ienerffitfrriumeafier,3 

btefer jur Suaenb. 4 

fOlerle auf, Sund^ 
Iin9l6 
a^me bem Jj^nfnUi 

no^* 

Serio^ ben sur ein« 

!en, 

toerabf^euf bad eofler s 

fcb^^tt f{tber(Sindon0,6 aber f45nb('d^ 

unb i(i&ber2(u<don0.7 Ziwot tentogesii 
cesta 
neholi rozcestj, 

podohne 

pjsmenu Fytfiagor^ 
skemu Y, 
gehotto letod stexka 
gest Sirokd^ 1 
prawd 
iizkd ; 2 

onnano neprawosti 

gest, 3 

taio ctnosti(cesta)A 

Pozorugi fnldden* 
del 6 
Herkulesa hdsle-^ 
dug. 
Zanech lewe, 

neprawost w oSkli- 
wosti mfg : 
pekn^ mjwd pf^h 
chody 6 

ale hanehn^ 
a propastnj^ wy'^ 
chod^ i Digitized byGoogle ^ 313 ~ CX, ^ E t h i c a. 35 i e © i 1 1 e tt le ^ r c/ 
Mrawnictwo, Nauka obyczajdw/ 
L'Ethiqae (la Philosophie morale). Ziycie nasze jest 
drogo^ 
: albo raczef drog^ 

roz0ta|ii^, 
podobn^ . 
do fitery Fitagoresa 

kt6ref lewa^cieseka 
B^^roka, 1 
prawa zail ^ 

ciasna ; 2 , 
pi^rwsza dozbrodni 

drii^a d,o\ 
cnotj 4 prowadzi. 
B^di^^uw#z^/>mio. 
dzieikcze ! 5 
naslad«j Herk^leva» 

Porzai! lew^. ;*cie- 
szke, 
.niej w mi9»awi»ci 

zbrodnie : 
wstep do nif b ,«da- 
je si^ pi^knym, 6 

lept "wyiscie 
j€)st li«mebne i prze- 
^s«ist«^ 7 Cette vle ei-bas est un 
p^lerinage, 
oa (ponr mienx dire)^ iin 
xhemin biviaire^ 
semblable 
k la lettre de Fytha|roreyv 

dont le sentler a ganche 
est large 1 et battu (fray^), 
et celui a droite 
est 6troit et:p^n]b1e) 2 
le premier m^e au vice, 3 

i]e< demier cendiuit i Ift 
Tertu» 4 
Frenez-jr gArde, jeune» 
homme! 5 
ftuirez^ la trace d'Hercule. 

Ne Tous ditournez point 
& gauche, 
a^ez en horreur le yice: 

ue t^us laissez pas trom^ 

per (^blouir) a sa belle 

eptr^e, 6 

au' oontraire consid^rez en 

risjsue honteuso 7 

e^ lepr^Cii^ice oikilcondcdt vita, 1* £♦ 
bi^iiuii^ 20.n4 
similis, e* 
litera, l«.f«; k 
pythagoricus, 
a, um. 
sinister, tea,; 

tnim« 
tramefl,itisi^m« 
latus, a, um» 
dexter, tra, , 

triim. 
angustus, a, 

«m, 
yitium, 2. n. 
yirtiis, 3. fi;. ; 
adyerto, 3. 
juTenis, 3* m« 
Hercu1e8,3«m* 
imitor, !• 
linquo, S. 
adyersor, U 
speciosns, a, 

UUIp 

aditus, ^ttiu 
tnrpis, e» ^ 
praecep», ci- 
pitis. 
iexitus, 4* m* Digitized byGoogle — 314 — iDg^redere deztra, 

atat iipinosa $ 8 

Httlla Tia 

egt invia virtttti» 

Sequere^ . 
qao virtus docitj 

per angttsta ad aug^nsta, 

ad arcejh iionoris» 9 )uin Zmptl bec 6^tt fBanbte ttn aSed |ut 
obecf4)onborni§tifl^8 
fein ffieg 

ift benp Su0enb unweg^ 
4 fam* 

Sotge 

n>o^tn hiifi ^^^ Su^enb 
fu^cet 

bncd^l bie QtnQt ium ®ept5nge, Aledittni tene 

etreibtiim Iranuiem, 

"" sio tutissimns ibis. 

Cave, excedas 
a dexfra. 10 

Affecttts, 

eqttom ferocemy 11 

compesce freno» 12 
ne praeceps fias* 
Cave^ deficias - 
ad sinistram 13 ^&altebieSXittelfltaffe 

unb ben^ getaben 9Qt%, 

fo toitit bu am ft^etf 
iten 9e^n. 

&t%t hu, baf bu 
ni^tautttetcftoonbem 
SQ^ege 5Ut aie(bten4 10 

jDie Set^nf<j^aften/ 

batunb^nbigedlof; 11 

invkt anb lUgCr, 12 

bamit btt aid^t (liitsefL 

eie^e, baf bu^ ni(M 

abtteteft 

suc linfen «^anb id asinina segnitie; l4 |a efel>aftet gwt^eit * 

14 sed progredere 

constanter et 
pertende ad finam: 
sic coronaberis, 15 fonbettt ftteitf fott 

bc^atcli^ unb 
ftcebe nait bem SieUt 
fo mic^ ba d^f tonet 
laecbetti 16 . Krddeg prawau, 

gakikolm trnowi" 

td;S 

tddnd cesta ^ 

nenj nestKoSnd 

ctnostu 

Gdi (ndsledug), 
kam te ctnost we^ 

^ de, 

skrze uzkosti (tH^ 

kosti) 

k oslawenjy ^ 

ku hradu (swafyni) 

, sldwy* 9 

Cesty prostf-ednj 

se dr^ 

a prawe stezky^ 

tdk neyhezpednt^gt 

pdgdeS» 

Stfez ie, ahy «e- 

wykrodii 

z prawe {cesty). 10 

Ndruiiwosti, 

kone diwihOj 11 

na uzd^ nii^g, 12 

ahy po hlawlf ne- 
spadl. 
ChrafH se, ahy ne- 
pfiSel 
na leteau 13 

z oslowske lemUHh' 
sti; 14 
nohri pokradug- 

stdle 

y usylug k cfUs 
tak wknce dosdhntlf 
{mu^netn hudeS^iB Digitized byGoogle ~ 315 Bifirir, wi^ w ywHi 

chocia^ jestciernista 

i przjkrai 8 

!cadna bowtem dro- 

. ga cuocie 

iiie jesf niepodolma 

do przebjcia» 

Idi za ni^, 

dokadkolwiek ona 

ci^ lH>prowadzi) 
tradami i praca u* 
azczc^siiwieuia do* 
«te^pujemy, 
a tak do swint>4it 
chwaly przyby wad 
vtrzeba. 9 
Trzjmaj aiq scie- 
azki 
aredni^j i drogi pra- 
wej, 
a taknaibezpieczuii; 
p6jdzieflz. ' 

StrzelE aie, abjl 
nie wjat^pit z pra- 
wej drogi. iO 
Namiqtnosci/^ 

kt6r9 8^ }ako kojk 
... nieujezdzonjidzi* 
ki, li 
watrijnm) w^dzi* 

dlem rozuinu, 12 

abjs ai^ ui6 strj^^di 

W przepasd. 

|StrzeS sie takze 

abjs nie zboozji 

w lew^ 13 

jako czjni^i osij 1«. 
niwe; 14 
ale 'postqpuj \dal6} 

atatecznie 
tHfrafjjc 
ai do kouca: 
a tak nwieuczonjm 
zost£aieaz. 15 4 droite 
qnelque rnde, quelcfne epi- 
neux qu^il soit$8 
la rertu pasiie par tout, 

nul chemin lui est maf-ais^ 
& passer. 
Conrag^e donc, avj|ncez 
oik la yerta tous mSie> 

par les peines et les tra- 
vaux 

anx grandenrs, 

au temple de la gloire. 9 

Demeurez tonfours dans 
le juste milieu 
et dans le chejnin droiti 

et ainsi yous marcherez 

ayee assuranc^» 

Gardez-Yons bien 

de Yous ^garer de la main 

droite. lO 

Domptez avec la bride de 

la raison, 12 

le cheral foug^ueux 11 de 

Tos passions 

si Tons ne Toules pasTous 
perdre. Donnez tooiei aussi bien 

dc garde 

de Toui d6tonrner^4 main 

g^auche, IS 

corame font les paresseux 

(fain^anB)) 14 

mais ponrsniyez 

constamment 

jikaqn^JL la fin, . 

et Tous serez conronn&lS ingr(Mjpar^'3* 
dexter, tra, 

tmm* 
spint^sus, a, ^ 
um» 
nnllns^ a, um* 
via, 1. f. 
invius^ a, nni. 
Tirttts, utis« f« 
sequor, 3* ' 
duco, 3. „ 
angustus^ a, 

nm. 
augustus, a, 

nm. 
arX| rcis, £» 
honor, ^. m. 
medium, 2*lu 
teneo, 2 
rectus, a, nni« 
tTames4tis,m. 
tutus, a, um. 
oaveo» 2* 
excedo> 3» 
dexter, tra, 

trum* 
affectus» 4* uu 

eqnus, 2. m* 
ferox, ocis* 
compesco, 3« 
frennm, 2* n. 
praecepff>cipi- 
tis. 
fio, 4. 
deficio, 8« 

sinister, tra> 

trum* 
asininuB, a, 

ttin. 
segiutie8,5. f. 
progredior, 3. 
pertendo, S» 
finiSi 5* ra* 
corono, 1« l Digitized byGoogle -- 31$ — 
Pradentia 1 

omiiia circamspectat 

nt serpens, 2 
neqne agit^ 
neque loqnitar^ 
nec cog^itat 
qnidquam in cassam. 

Be«picit 3 
tanquam in specn- 
lum 4 
ad praeterita; 
et prospicit 5 

tanquaiki telescopio 7 

futura 

sen finem) 6 
atqne ita perspicit, 
quid e^erit 
et quid agendnmre- 
stet. 
Acfionlhus suis . 

praefigit 
honestum, 

utilem $Dte Jl(ud^ett 1 

{te^t umfiet auf aKe 

©inge 
w{e e{ne 6(jf|(ange/ 2 
unb t^ut/ 
tebet^ : 
obet benf et 
ni^Cg t^eraeSend. 

6te ftebt iutiit! 3 
tt7te in etnen ^ptegel 4 

auf baS Ssergangene; 
unb ffe^ )}0t f!(^ 5 

xoh but(fi efn 9)erfpe$ 
ctio 7 
auf b(r0 Mvi^tx^i, 
obet ouf ba6 @nbe \ 6 
unb a(fb erfennet fte/ 
mi fte get^an \i<kt 
unb n)a8 nod^ s^^ t^iin 
fibrlg blelbt^ 
S^ten SSetti^itnnaett 

ftedet f!e 
eine^rltd^e<(ef)t&ared)/ 

nii(^ltc^e9 Opatrnost 1 

i<;iec^o opatfuge 

{ohleddwA) 
gaJco hadi 2 
a netinjj 
nemluwjy 
aninemyslj 
nic nadarmO^ ' 

Ohljij se 3 
gako da zYjcadia ^ 
{zrcadla) 4 
nk minule w^cy; 
apohljzj b 

i ' ■ ' ■ • 

gdko ddiekokledim 
7 
do hudauenosft 
nehjoli na k4)nee; 6 
a tak ndMedd^ 
co udinila 

a €0 diniti p<fZ^std-^ 
wd^ 
Skutkton sw^m. • 

wyty^kd > ' - • 
podestn^f' 

u^itei^ny . 

Digitized by V3OOQ lC — 317 -- CXI. P r u d e n t i a» © i f ^ l tt g lf> e i t. Opatrnost* Madro.4<5. La Prudeiice. Rostropno9d (1*15- 
droi^y, 1 
oglada si^ na wszy- 
ade rzeczj i stronj 
jako waS, 2 ^ 
i uic nte czjni) 
nie mowi» 
ani mjsHxCoprdzne^ 

Ogl^da siq 3 
W tjl jakbj w 

zwierciadio 4 
sa przcszte rzeczj 5 
p patrzj przed sob<') 
'6 
jak przez dalekowi- 
dze na przjszie^? 
lub tez 
na fcoiiiec; 6 
tjm sposobem uwa« 
Sa, co ^zialaia 
i co jeszcze uczjni<S 
^IO) pozostaje. 
Swoim czjuom i 

sprawom zakiada 
uczciwj, 

Pozjtecznj La prudence 1 dont le Iprudelatia^l.f» 
. serpent 2 omnis, e. . 
est l^embl^me, 
CQusid^re (p^e) tout bien 
nu^ement> 
elle n^ag^it) - 
ne parle, 

ou ne pensie jamais 
en Tain, , 

Elle fait r^flexion, 3 
sur 3e "pass^ 
comme daus un miroir$ 4 et pr^Toit 5 

les chpses ^Tenir (futures), 
ou la fin des choses^ 6 
comme par< une lunette 
d'approchev 
c^est ainsi qu'eUe Toit circnmspecto, 
1. 
lierpenSj ntis, 
ui. 
ago, 8. 
loqnor, S* 
cogito, 1« 
cassus, a^ um. 
respido, 3* 
speculum,2,n* 
praeteritus, a, 
nm» 
prospicio, 3» 
telescopium, 

2. »♦ 
jfuturuSyayUm, 
7 finis, 3. nu 
quis, quae,^ 

quid» 
agendus,a,um. 
resto, 1»^ 
actipy onis, £•- 


ce qu^elle a fait, 
et ce qifi lui reste & faire. 
£ntoutes ses actions (en- 

trei>rises) suus, a^ um. 
elle se propose . praefigo, 3» 

pour but uue chose hon-thonestuSf a, 

n^teJ om» 

utile l«tilis, e* Digitized byGoogle — 318 — simnlque, 
flifieri potesty 

' jucnndnm scopum 
(finem)* 
Scopo (fine) pro- 
specto 
dispicjt 

rationes 

C0n vias/s 
quae ducunt ad 
scopum (finem); 
sed eligit certas et 
faciles, 

et potiuB panciore» 
quam plures, 
ne quid impediat^ 

Occasioniy 9 
quae ei|t 
fronte capillata 10 

sed verti^ calva,^ll 

adhaec alata, 12 et facile dabitnr^ 

atteniHt 

captatque eam. 

In vift 
pergitcaute (provi« 

ne impmgat 

aut aberret» tt)fnn ti fepn fann, 

ein on0ene(me< ^el 
Dor. 
tRa((bem ffe ein Qiti 
erfe|)en ()at^ 
ffe^t tte fiii um 

nocl 9}{ttteln 

ebet fBegen, 8 
bie }u bemfelben f^ie 
reni 
jle erttS^U abergewif^ 
fe unb (e^te, 

unb Heber mtxi^t 
M Dtele, 

bamit ii)t ni^bti ^ins 
berlfd» fep. 
2(ufb{e®e(e0en^ett^9 
weiij^e 
an ber €ittrne (aariAt, 

10 
aber am 6<be{teMab(, 

U 
liberbief gefIudeUi{ti2 unb Cei4t enttotf^et, 

gfebt jte 2(4tun0 

unb ^retft barna^. 

2Cuf ibrem S^eae 

^t^tt fie oorff^ttg^ 

bamit fle nid^t anflofe 

cber tcce ^t^t^ hftili to md^^ 

C^l uwidew^i 

rozhlj^f se 

poprostNdcj^ch 

neholi cestdch, 8 
Ictere wedau k cj^lif 

neM wolj gistS a 

snadne 

a rad^gi mine gich 

mili ti>jce, 

ahy nic nepNkiiielo» 

Na pfjleMitosf, 9 
gentto 
na dele wlasatd 

(kosmatd), 10 

ale na pautcy hold 

(lysd\ 11 

k tomu kfjdlatdgtst 

^ 12 

a snadnose wysme^ 
kd, 
dohrj^pozor md 

a gj se chdpd, 

Na cest^ 
krdCj cpatrn^^ 

ahy se neudeMa 

aneho nezblaucbla^ Digitized edbyGoogle — . 319 ^ oraz feSeli 
hj6 moSe, 

przyicnmy cel; 

kt^ry obra^szy 
sobie stara si^ 
nsiiiiie 

o i^rodki 

i drogi, 8 

kt6reini by do iegoz 

cela prz j}s^ moSua ; 

lecz ona obiera pe- 

wne i iatwe, 

i raczeiinato 
nizeli wiele, 
aby nic nie prze--' 
szkadzalo. 
Sposobnosci, 9 
fct6ra 
na czole kosmata, 10 

11 wi^rzchn zal ij- 
sa, 11 

do tego skrzjdlata 
jest 12 

iuciekajaca azjbko^ 

mocno pilnu|e 

i j^ chwyta# 

Na drodze 
ttwaznie poatQpu|e, 

aby sJf nie potr^ci- 

la, 

lob itl nie zbl/idzi- et en m4me temps, 
sii est poftsible (si cela se 
peut), 
d6Iectable (agr6able)« 

Sachant le bnt (la fin)oi\ 
elle tend, 
elle ponryoit soig^neuse- 

ment 
aux moyens qu*$Ile em- 
ploie 
comme un chemin 8 
pour y parvcnir ; 

et de ces moyena elle choi- 

sit les phis assnr^s et 

Jes plns ais68, 

plutot pen et bons 

qne beaucoup. et peu pro- 

pres, 

afln que rien ne l'empeche. 

L^occasion, 9 
qui a des cheyenx 
au front, 10 

et le sominet de la tete,lt 
' chauve, 

et outre cela des ailes, 12 6chappe (s^^chappe^ des 

maina en un moment, 
c^est pourquoi la priidence 
P6pie 
el la saisit & propos. 

Elle .marcbe 
par son chemin arec cir- 
conspection, 
de peur de broncher 

qu de 8%arer* fio, fieri« 
poa8um,po88e 
jucundus, a, 

nm. 
scopus, 2. m. 
prospectus, a. dispicio, 3» 

ratio, 3. f. 

via, 1. f. 
qui,qnae,qno4 
diico, S. 
eligOy 3« 
cerlnSi a, nau, 
faeilis, e. * 
paucus, a,nm. 
plu8, plnris. 
quis, quae, 

quid» 
impedio, 4* 
occasio, 3^ f» 
trons, ntis, f* 
capillatus, a, 
um. 
vertex,ici8,m* 
calvus, a, um« 
hic, haee,hoc« 
alatus, a, ujft» 
elabor^ 3. 

attendo, 3» 

capto, 1, 
is, ea, id» 
via, 1» f. 
pergo, 3. 
impingo, 5* 

aberroj 1« Digitized byGoogle — 320 — 
Sedulitas 1 
amat laboresi 

fa^t ignaTianiy 

semper est inopere 

nt forinicae, 2 
et comportat sibi 
adharum exemplam 
Bufficientem copiam 
omnium rerum* 3 
Non dormit sem 

per 
ant ferias agit 

ut i^ayns 4 
et cicada, 5 
quos tandem 
premit inopia» 6 

Ineepta 

alacriter nrget 

nsque ad finemj 

nihil procrastinati 

uec cantftt ®u ^m^gfeit 1 
«ebet bte ^Crbeft, 

t)o{fet bte Zx&Q^tlt, 

ift immet bef^aftigt 

toU bfe Vmetfen, 2 
ttnb fammctt fUc \i^ 
na4 tbcem SSeffpfele et 
nen ^f ncetd^enben Sor$ 
ratb ))on aOen )Dfngen«3 
6fe fc^laft nf^t fm 
, met 

ober fefert (fattten^et) 

mfc ber SJrSge 4 
unb bfe ^euf(bretfe; 6 
mi^t enbtfd^ 
bfe aCrmut^ brUtft 6 

88a$ {!e anaefangen, 

ba^fe^tfteflefffdfott 

hU in C^nbe^ 

fd^febt m4td auf mot« 

ttnb finaetnf^t Pilnost 1 
miluge pracef 

chrdnj se (waruge 

si) lenosfif 
wesdy gest we prd- 

cy 

gdko mrawency, 2 
a sndsj sohe , 
na pf-jMad gich 
jdostate^nau zdsohu 
wselikj^ch wecf^ 3 
Nespj pofddej 

anite SW^tj Cprdznu 
leno^i) 
gako leniwec 4 
a konjdek sennjy 5 
get potom 
tfaSj Qtiskne, stjhd) 
nedostatek* 6 
Co zddatOf 

S chutj kond (Jtene) 

oi do konce, 

s nidjm neodklddd^ 

amZe zpjwi 

Digitized by VjOOQ IC — 321 — cxn. ^Sedulitas* ©ieSmfigfeit Pilnost Pilnoid. L^Assidui te. Filnosd 1 
lahi prace, 

chroni siq guusnosci^ 

zawftze jest czjnnn 

jako, mr^wka^ 2 
i zuosi sobie 
na wzor tamfej 
dostatecznj zapae 
WzyBtkich rzeczj.S 
Sie ipi diugo 

i nie pr6znu|e ' 

jak leuiwj 4 i konik 
sieunj (ftkoczek), 5 
ktorj^ich ua «oatatku 
niedoBtatek pr^jci- 
ska. 6 
Co zacz^la, 

to ch^tnie dopro-> 

wadza 
do koikca, 

nic na zajutrz nlo 
' zostawia, 
ani spijewa L*assiduit6 i 
aime le traTaii (& trayail-r 
lcr), 
elle eat ennemie de la pa- 
* rease^ 

elle est touiofurs occnp^ 
(en actiou) 
de m^me que la fourmi, U 
et fait provision (se four- 

d^ tontes choses, 3 
comme ceUe-l^. 
BUe ne dort paa la gnrasse 
matin^e, 
et u^est point oisjve le long^ 
de la )ourn6e, 
comme fait le paresseux 4 
et la cigale, 5 
qui en&i (fiualement) 
sont accabl^s dia pauvret^ 
^ . (mis^re). 6 
BUe ponrsuit ayec gaiet6 
de coeur 
ce qu^eUe a tine fois eu* 
trepris (commeuc6) 
jnsqu^Mce qu^eUe Taitache- 

ell0 ne remet rieu an len- 
demain> 
et ne chante point 
X 

Digitized sedalitas,.3o& 
amo, i* 
labor^ 3. m,^ 
fugio, 3. 
iguaria^ l.f, 
sum, esse. 
opos, erisy n* 
formi^fa, 1* t , 
comporto^ 1« 
sui, sibi, se» 
ejcemplnm^Sn» 
•ufficiens^ 

ntis. 
copia, 1« f» 
ovmis, e* 
res, 6».f# 
dormio^ 4« 
teriae, i.f.pU 
ago, 3. 

ignaYUS,a,um« 
cicada, 1« f» 
premo, 3. 
inopia, 1* f. 
inceptus, a, 

nm. 
nrgeo, 2» 
finis, 9. m. 
procrastitto,!. 

canto^ 1« 

byGoogle — 322 ~ cantilenam corvii 7 

qui ingeminat: 
Cras^ cras* 

Post peractos la- 
hores 
lasData 

quiescit ; 

sed qniete recreata 

redit ad negotia. lie^ido adsaescat* 

Dilif^ens discipaliiB 

similis est apiliiis^ 8 

guae ex variis flori- 
bus 9 
mel congernnt 
in alveare sucim. 10 tendSefang ^t^mHn, 

7 

metcjet: fmmer rufet: 

(^ta^, Ccad ) bad ()etgt : 

SKorgctt; morgen. 

^a^ ooUenbeter ^Xf 

bett, 

ioenn ffc miibe gewor? 

ben if, 

tn^tt f!e I 

fpbalb Jie aBec au«ge« 
cu^et ^at, 
f e^tet fie tof eber %ntM 
SU bcn Oefd^aften, bamft Jfe j!<J nf^t an 

' htn ajrfiiff^gan^ ^e* 

mo^ne. 

<SCn fTciffaer eddu^ 

ler 

dtei^ict bctt SSienen, 8 

wet^e aud «feterlel 

JBlumen 9 
pcni^ einfammlen 
ih i^ttn ©tod* 10 , pjsen Jcrkawce, 7 

kfer^ opakuge: 
Cras, Cras! (zegfra^ 
zegfraX 
Po sTcondenj^ck 

pracj^ch 
unawena gsaucy 

odpotjwd ; 

ne^ odpodinutjm 

ohder^fwend 
WTacy se ke swe- 
mu zam^sfndnj. aby lenosfi nezwy- 
kla. 

Panf Uk (uefen- 

mk) 

podohd se wdeldM, 

8 

gen2io z rozmam^ 

fj^ch kwefU 9 
med snd^egj 
do aulu sweho, 10 
Digitized byGoogle ~ 323 — piosueczkQ kmka, 7 
ktory nstawicmie 

powtarza : 
Craa, cras ! (jutro, ju- 
tro). 
^Po skoikczoiiych 

pracach 
Btradzoiia 

odpoczj wa ) 

ale odpocz^wszy 

zaczyna znowu swe 
« cz/nnoscj, 

nzeby si^ do pr65no- 
wauia nie przyzwy- 
czajaia« 
Pilny nczeik 

podobny jeat pszczo- 
lom, 8 
kt6re z rozmaitych 

kwiatow 9 
jni(^d zno8z«j 
4o nla* 10 la chanson du corbeau, 7 
qui ne faitque croasser : 

cras, cras! denyiin, de- 

main! 
Lorsqu'el)e est lasse^fa- 
ti^u^e), 
pour aToir bien travailli, 
elle se donne nn peu de 

relSche (elle repose, se 

repose tant soit pfeu) j 

mais aprSs ayoir repris ses 

forces, 

vous 1a Toyez retourner ^ 

ses affaires avec une nou- 

Telle appHcation (dili- 

gence), 

de penr 'de s^accoutiimer k 

roisiTet^ 

Vn ^colier appliquft 

ressemble mx abetllea 

(mouches k miel), 8 
lesquelles d'une infinit^ de 
flenrs 9 
recneillent (tirent) !e miel 
dans leur.B rnchea. lO Gantilena,l.& 
corvttS; 2. m# 

ingemino» U 

p^ractus, a, labor, 3» m. 
lassatiis,a,umk 
quies, etis> f. 

recreatus, »> 

redeo, ire. 
negotii[m,2.n» 
otium, 2. n. 
adsuesco, 3* 
diligens, ntis^ 
discipnlns, 2* 

similis, e. 
apis, 3. f* 
yarius, a> nm« 
fios, oris, m» 
mel, llid, n« 
cong^ero, 3* 
alreare, 3« 1U 
sans^ a, um« CXIII. Temperantia. 2)ie SRSffigfeit, Stifjdmost. Umiaikowanie. La Temp^rance* X 2 Digitized zedbyGoOgle — 324 — Temperantia 1 
praescriblt inodaio 

cibo ac petoi» 2 

eft continet 
cupidinein 
ceu Creno ; d 
eft sic 
onoderatur omniaj 

ne^quid niuuui fiat* Helttones (ganeo- 
nesj 
inebriantur» 4 

titubanty & 
jcuctant» Tomuht 6 
et rixantnr* 7 

B crapula 

oritur 

lasciyia ; 

ex hac 

Tita libidinosa et 

flagitiosa* m mw^Mt 1 

f<(reibt M ^af s>or 

Cm (Sf(tnunhZxinUn2 

unb sS^met 
bU SBegierbe 
lofemiteinemSaume^S 
ttnb auf bie 2Crt 
maffiget ^e aUe^; 

bamit nl^t suDiel ^tt 
f4ieje. 

^ie e^lmmtt 

(©aufer) 
faufen f!^ toK unb oott, 
4 

taumeln, 5 
ritlpfen/ fpelen 5 
onb t)ab«c]i (aanfen) 

2(ttft bes 64(emi»e« 
rei 
cntlfebet 
©eit^eiti 
auS biefer 

ein un$u(^tfde8 itnb 
fc^anbltdbed Seben. St^jdmost 1 
uklddd (pfedpisuge^ 
^ -nijru 
w gjdle a pitj,2 

a drzj 

zddost 

gako ha uzd^; S 

a tak 

zprawuge w^cko, . 

ahjr mc nedelo se 

irdH 

ojpjgegj (obMjragj) 

potdcegj se^ 5 
l^jhagj, hligj 6 
a hddagj(wadj)Sfi.7 

Z opitj 

pochdzf 

wilnost (chlipnosi) ; 
z te zase 
ziioot chlipnyr a 

mfestn^^ 
Digitized byGoogle ^ - 325 — UiDiarkawani© 1 
podaje iniar^ 

W jedzeniu i piciu> 2 

Jfjdz^ 

iiibjf uzda; 3 

i tak 

W^z/srtko umiarkuje^ 

azebj si^ mc nadto 
aie dziato» 

Pijacy (zarlocy) 

taczaj^l, 6 
rzygaj^, bluf^ 6 
i ktdca si^. 7 

Z pi)ali£twa 

powstaje 
lubieznosd $ 
2 tej 

Diierz^dne i haniebne 
zjcie. La temp^rance 1 
pr^scrit une certaine mo- 
d^ration 
dans le boire et dans ]e 

manger, 2 
et dompte 

les app^tits d^r6gl5s 
comme aVec une bride^ 3 
et de cette sorte 
elle use de mod^ration en 

\ toutes choses, 

de peur quil n'arrive qhel- 

que ddsordire (excSs, de- 
banche). 

Lefirivrognes^ 

s*enirrent, 4 

chancellent 5 ^a ct Ift, ' 
rotent, 6 Tomissent, 
et criaillent (se querellent) 
.: 
De riyrognerie (dSbau- 
che) 
vient la Inxure ; 

la lu:sure est 

une vie d^bauchde ^t hon- 
)teuse, temperantia, - 

. ^ 1. f» 
praescribo, 3- 
modiis, 2« >m» 
cibtis, 2. m« , 
potns, 4. m. 
contineo, 2* 
cupido,inis,f» 
frennm^ 2. n* 
moderor, 1. 
omuis, e*^ 
qui,quae,quod 
fio, fieri» 
heluo, oni8,m. 
ganeo,onis,m. 
ineibrio, 1* 
titubo, !♦ 
ructo, 1 • 
vomo, 3« 
rixor, 1, 
crapula> 1« t, 
orior, 4* 
lascivia, 1. f* 
hic, baec, hoc* 
vita, 1. f. 
ilbklii^osns, a^ 

um. 
flagitiosus, a, 

i|m. CXIV. 

Fortitudo^ 2)ie Scele nfldvf e. 

State^nost. M ? s t w o. 

La VaLeur (la Grandeur) cPAme* Digitized byGoOgl - 326 - ^ortitiido 1 
est impaiida 
in adrersig 
ut leo^ 2 
<qt confidens; 
at non tnmida in secnndis $ 
innixa 
columini 3 
constantiae; 

semper eadem, 

in omni|>u8 
p^rata 

ad «tramqne fortu- 

nam 

aeqno animo 

ferendanu 

Cl/peo 4 
tolerantiae 
excipit 
ictus 

infortiiniif 
etgladio 5 

Tirtutis 

propellit 

bostes 

entliymiae, 

nempe affectns» bte @cctenilar!< 1 
Ift itticiJf4rodfcn 
xrn UngeMac^e 
wfe efn S3we, 2 
unbgetcoft) 
abtt xii^t troftf^ 
('auf0et>(afen) 

teiaBo^tftanbe | 
pe llfl^t 1!« 
auf bie @aute 3 
'bet l!3eftanbtdlleit$ 

blelbt Immer efnes 

@{nne6/ 
unb }u aUm 
bercit/ 
(StiicC unb Unglucf 

mit @rel((mttt^e 
iu ertragen. - 

^ft beih ^(I^Ube 4 
ber ®cbu(b ' 

•faftat ffe 

bie @trct((ie 
bed Ungtdctc^ auf $ 
unb mitbem^d^werbte 
5 
ber Sapferf eit 

treibet fie ab 

bCe geinbe 

ber ©cmut^^ruge; 

namlidi^bie fBcdierben. Statetnost 1 
gesti neohrblend 
w protiwenstwjch 
co leiv, 2 
a smeld ; 
nikoli wsak nadutd we St^stj; 
uspolehli 
na slqup 3 
stdlosti swe ; 

wesdy stegnd (ge- _ 
dnakd)t 
we w^em 
hotowd 
dobre y zle 

stii^aumyslj 
iSndseti* 

Stjtem 4 
trpeliwosti 
zachycuge 
rdny 
nestestjj 
a medem 6 

udatnosti (zmuzilo» 
sti) 
zahdnj 

nepfdtely 

spokogenosti^ ' 

toti)L Itddostim Digitized by VjOOQ lC — 327 JM[68tW0 1 

f est odwazne ^ 
W przeciwnosciach 
jako lew, 2 
i toiale; 
iiie w^nioste W szczqscin $ 
wspiera siq 
na slinpie 3 
, Btalosci f 
zawsze sobie Jedna- 
kowe, 
we wszystkich rze- 
czach 
gotowe 

dd zuoszenia zaro- 
wnie 
Azcz^scia 
jako i nie8zcze.scia. 

Tarcz^ 4 
cierpliwosci 
przyjmujo 
razy 

uieszczqscia 
^ a inieczem 5 

m^stwa 

odganiia 

nieprzy}aci6i 

spokojnogci umysfa, 

to jest pozqdliwosci. La frandeut ti^ame i 
est intr^pide 

an milieu des adversit^S, 
comme un lion^ 2 
elle est meme fcardie, 
sans toute fois s'enfler d'or- 

gueil, ni se haaarder t6-^ 
m^rairement 
dans la prosp6rit4 h 
elle se tien^ appuj^e 
sur la colonneS 
de la constance; 
se montrant toujours la 

meme 
en tout ce qui lui arrive, 

et ^tant toujpurs dispos^e 
k souffrir indiff6remment, 

d'nn coeur et yisage 6gal, 
la bonne et la mauvaise 
fortune. 
Ellc jre^oit 
fivec le boivclier 4 
d^une humble souffrauce 
les conps 
de rinfortune ; 
et avec P^pee 5 de la verhi 
elle repoustie 
leisi passions, 
vrais enuemis 
du repos de Pame* ibrtitudeyinis. 
8um, esse. 
impayiduSj a,. 
um» 
adversus, a, 

leo, '3« m* ' 
confi4,ens, 

ntig. 
tamidu8,a,u|n» 
secundns,. a, 

um« 
innl:sa8,a,um« 
columen, inis, 
n* 

constantia,l.f. 
idem, eadem, 
idem, 
omnis, e* 
paratns, a,um» 
ntercjue^ tra- 
que, trumque, 
fortiina, 1. f* 
aequns^a,um» 
animns, 2. mt 
fero, ferre» 
clypeus, 2. m« 
jtolerantia,l»f» 
excipio, 3* 
ictus, 4* 113» 
infortunium, 

2, n. 
gladias, 2« m* 
virtus, utis, f* 
propello, 3, 
hostis, 3* m, 
euthymia, l*f» 
affectus^ 4« m. Digitized byGoogle — 328 — 
Patieutia 1 
tplerat 

calainitafes 2 
et injnrias 3 
huinili iueute 
ut agnaa 4 

tanquam paternam feralam Dei, 5 

Interim Inuititar 

gpei anchorae» 6^ 

Mt nayis 7 

iu mari fiactuans, 

Deo snpplicat 8 

illacrjinanclo 
et exspectat 

. post nubila 9 

Phoebnm, 10 

fereng mala» a)ie ®ebulb 1 
bulbet 

bie Unf^Ite 2 
unb M Unre((t 3 
itt ^rmutb 
»ic eitt Samm 4 

0(6 eitte bfftertf^e Su^trut^f ®otte6* ^ 

ttnterbelTen flS^t fle 

fi^ auf betx 'KnUv ber 
.&offnun9 6 
wie eln ©^iff; 7 
we((be6 auf bem <0leere 
fdEimebt/, 
fte^et (Sott un 8 

mit S^rffnen, 
unb erwartet 

na^ bem O^e^en 9 

^onnenf^ein ; 10 

|le tragt ba« fi3i5fe. Trpeliwost 1 
sndSj 

pohromy 2 
a kfiway 3 
s pokornau myslj 
co berdnek 4 

gakolto otcowskau metlu hoiskau* 5 

Zatjm opfrd se 

kotmcy nad^ge S 

gako kordb 7 

na moH zmytanf^ 

Boha za milost 

prosj^ 8 
slzj^c 
y odekdwd 

po de^ti 9 

slunedkoy 10 

sndSegjc zle. Digitized byGoogle ^ 329 - CXV. P a ti e n tia: 25 i e ® c b u t b/ 

Trpeliwost* Cierpliwo)5<5. 

LaPatience* Ci^rpliwosd 1 
znosi 

ntrapieuia 2 
i krzjrwdy 3 
pokornie 
jako haranek, 4 

znosi je {ako ojcow- 

skq 

r6zgf boska. 5 

Tym czasem spn 
srcza si^ 
na kotwic^ iiadziei 6 

|ako okr^t 7 

na knorzu plynjjcy, 

modli siq.do Bog^a 8 

ze tzami, 
i oczekiwa 

po d^szczn 9 

slpAca, 10 

znosz^c nieszcze- 
4cia» La patience 1 
souffre (endnre) 
hnmblemeut 
les peines 2* 
et lesiujures 3 
de mSme qn^un donx 

' agnean^ 4 

les recevant k geuonx^ et 

les mains jointes de la 

main de Dieu, 

coipme d^ane verge, dont 

il chatie ses eufants* 5 

Cependant ello s'.appuye 

snr 1'ancre de respirance,6 

comme un navire, 7 
flottant 9^^ et la snr la mer $ 

elle fait a rEternel son 

humble pri^re 8 

les larmes aux yeux, 

et esp^re (attend) arecdS- 

yotion 

qu'apr^ le brouillard 9 et 

la pluie, 

Ie8oIeil(le beautemps) re- 

Tieune, 10 

sotiffrant patiemmeut les 

maux patientia, !♦ f* 
tolero, 1. 
caiaudtas.atis, 
f. 
iujnria, i* f» 
humilis, e» 

mens, ntis, f • 
a^uus, 2. m« 

paternuSy a, 

nm. 
fernla, 1« f» 

Deus, 2» m« 

innitor, 3* 
spes, 5* i, 

anchora, l.f» 
navis, 8« f>i 
^ mare, 3. n. 
flnctuo, 1. 
supplico, 1 
illacrymor, 1. 
exspecto, !• 
nubilum, 2. n. 
Fhoebus, 2.m. 
ferons, ntis, 
malns, a, um. Digitized byGoogle 1- 330 — . gperans meliora. 

Contra 

impatiens 11 
plorat, lamentatnr, 
debacciiatur in se 

ipsum, 12 
obmormuraf 
ut cauis, 13 
iujurias 

Tindicare onpit 

furibundufi, 

uec tamen quidquam 
proficit \ 
tandem desperat 

et fit suicida, 14 

ipse violentas infer 
rens sibi manus. unb doffct baft SBefferc» 

«(tndcgea 

etn Ungebtttbfdcr 11 
(eulet/ wtt^tU^tt, 
wut^etwiberfi^) felbfl; 
12 
tnurret 

wk ein ^unh, 13 
fu^et ooaer SSut^ 

wegen M erCitfenen 
ttnrcc^ted 
[x^ iVL t&ditn 

unb gcn^tnnt bod^ nf^td 
bamit) 
enbU4 t)eritt7etfelt er 

unb tDtcb inm @el&(i# 
morber, 14 

ber gewaltfam bte 4)anb 
an {t4) legt. a lepSjch wecj^ se 
ponadjwagjc* 
Naproti tomu 

nefrp^liwec 11 
plddey nai^jkd, 
fddj {zufj^sdm nad 
sebaut 12 
wrdj 

co pes, 13 
za kfiwdy 

zuHw^ 

pomstitC se iddd 

a pfedce nic nepo^ 

zgjskdwd ; 

kone^n^ y sohe zau- 

^ fdwd, 

a hywd swj^m wla-- 

stnjm wrahemy l4 

sdrh mocn^ ruce na 

sehe wztahuffjcm 
Hominesfactisuut 
ad niitua commoda $ 2)te SKenfct^en ftnb 
gefdfiasfen 
efner bcm anbern aum 
SSefleni Lide- stwo^eniiU" 
tin^ni) gsau 
ke spolednj^m wf- 
hodaih; Digitized dbyGoogle — m 8podziewa)qc »lq * 
lepszych czasdw. 
Przechvnym spo- 
sobem zas 
niecierpliwy 11 
piacze^ narz^ka^ ^, 
szaleje^ 12 

«■ 
odwarcza 
Jako pies, 13 
krzywd 

Bwych chqe si^ 

zemscid 
z wscieklosci^, 
jednak tim nic nie 
zjska $ 
na ostatku rozpacza 

i Btaje 8i4 samoba|- 

c?j, 14 

sam gwalcqce na 

siebie rc^ce obra- 

cajac, dans Tesp^rance d^une 

meilleure fortnne, 
Att contraire 

1'impatient 11 
crie et sc lamente, 
il enrage (s^acharne) con- 
tre Ini inem^, 12 
il^onde et ^rince lesdens 
comme un chiea enrag^, 15 
ilj veut a quelque prix que 
ce goit 
se venger des injures quUl 
a re^ues^ 
et rendre^ comme on dit, 

la pareille 5 
qooiqne tout cela ne lui 
gerye a rien; 
il ge d^sesp^re enfln^ 

et ge tue de ses propres 

mains, 14 

lorsqn*!! est furieux (hors 

de son bon sens). sperans, ntis* 
melior, oris» 
impatiens^ntis 
ploro, 1. 
lamentor^ 1«. 
debacchor, 1« 
sui, sibi^ se» 
ipse, a, um*^ 
obmurmuro,!* 
canis, 3« c« 
injuria, 1, f» 
Tindico, 1«, 
cupio, 3* 
furibundus, i* 
proficiOy 3» > 
despero, 1« 
fio, fieri* 
suicida^ 1« m* 
ipse, a, nm* 
Yiolentus> a, 

inferos ferre. 
sui, sibi, se» 
manus, 4* f» CXVI^ Humanitas. ©ic geutfcligfd^ Lidskpst Ludzkof6. L^Humanite^ Ludzie s^ stworze- 
ni 
> na wsparcie jeden 
drugiemu) Les hommes gont faits 
(n^s) 
pour »'entr'aider les nns les 
autresdans leurs besoinSf Digitized homo,inis,nu 
factu», a,um. 
mutnus, a,um* 
commodum^ i* 

byGoogle ~ 332 - ergo sint hiUQani* 

Sis snavis 
et ainabilis TuUa ; 1 

comis et urbanns 

gestu ac moribus $ 2 

affabilis 

et verax 

ore; 3 

eandeus etcandidas 

corde. 4 
Ama 
et sic amaberlsi 

hinc enascetur 
mutua amicitia 5 

ceu turturam« 6 concors, \ 
mansueta, 
et utrinque 
benevola* 
Morosi homineB 

sunt infensl^ 

torvi, 

iUepidi, 

contentiosly 

iracundi, 7 

crudeles 8 

atque implacabiles, 

magis lupl 

et leones 

quam homines 

et inter se 
discordeSy 
hinc confligunt ar- 
mis* 9 baritm fotten ^ie UixtUt 

unb ^olbfeltg ))on ®tfi 

ottf0 tin^ ^'ofii^ 
))on ^eberbrn 
unb Gttten; 2 

freunblf^ 
unb mo^rboftfd^ 
t>oit 9Borten$ 3' 
brUnjlte unb aufrt^tia 

t)on •&efsen» 4 

unb bu wfrfl loiebec 

getfebt wcrben ) 

bovaus n>f(b entfl:e^en 

efne SEBecbfclfreunb^ 

wit bfe bec SSurteftdus 
ben, 6 etntrocitfg, 
fonftmiitbfgy 
unb befberfeftd 
tDobtdcnefdt» 
ttnfreunb(fd§e 0eute 

finb fetnbfeW^/ 
finller, 
unboflfi^/ 
Sfinf if<b, 
ifibjornfg, 7 
groufom 8 
unb unoerrd^nlfdj, 
me^r fBUU 
unb Sbmen 
oU fi»enf(3&e», 

onter |t<i& fefbft 
unefnfs/ 

ba^er fit mft efnonbec 
fampfem 9 ptotok magj hj^tt 

lidskymim 

BucT pfjgemn^m 

(xmil^m we twdfi;x 

wljdnj^m azdwoH^ 
Ij^m 
wpowahdcJi a zp&- 
sohech; 2 
pfjwetiwym 
a prawdomluwnrfm 
iisty; 3 
wrauc^m a ujyfj 

mnfm 
w srdcy» 4 

Milug 
a tak milowdn hu-^ 
des; 
z toho pogde oha^ 
polne pfdtelstwjy 5 

gako u hrdliiek, 6 sivorne^ 
krotke 

a zohaustran 
laskawe^ 
Diwnj (newrlj) 
lide 
gsau newra^iwj, 
zasmusiljy ^ 
nezpHsohnj^ 
hddawj,. 
hnewiwjy 7 
ukrutnj 8 
a nesmjfitelnj, 
podohnegSj wlkAm 
a Iwtm 
nezli lidem, 

a mezy sehau 
neswornjy 

proto higj (potfka^ 
gj) se sAfranj. 9 Digitized byGoogle — 333 — dla tego niech bqd^j 

liidzkieini. 

Bit<!z przyjenmym 

i mityni na twarzy ; 

iagodn/m i grze- 

cznym 
W uktadg^ch i oby- 

czajach) 2 
przyjaznym 
i prawdziwym 
w ustach ; 3 
ujmuj^cym i «zcze- 
rym 
W wrcu» 4 

Ki^chaj 
a b^dziesz takze ko- 
chanym ; 
z tego powstaje 
Wzajemna przyjazu, 
5 
jako o synogariic, 6 ^ zgodna« 
i z obu Btron. 
prz^chyhia. 

Dziwni ludzie by 
waj^ 
nienawisnenu» 
pouuremiy 
niegrzeczuemi, 
sprzecznemi, 
gniewUVjremi, 7 
okrutuemi 8 
i lueprzeblaganemi, 
bardzi^j do wil- 
kow i Iw6w niz 

do ludzi podobni, 

imiedzy Bob?j 

niezgodnemi, 

dla tego bij^ siQ 

broni^t 9 il faut donc qu*ils soient 
honneteg (obligeants). 
Soyez doux, 
affable et d*une mine en- 
jou^ei 1 
civil e^ honnSte 

daifs T08 maniSreflf 

dans Tos moeurs, 2 

et dans TOtre pi^oc^d^i 

T^ritable 

dans Tos paroles)3 

et franc et loyal 

de coeun 4 

Aimez^ 
81 Tous 6onhaitez d'^tre 

aim^ ; 

et il se fera une amiti^mu- 
tuelle (r6ciproque)5 

comme celle des tourterel- 
les> 6 qui s^entr^aiment 
tendrementj 
unanime, 
paisible, 

etr6ciproqnement 
affectionn^e. 

Les hommes. moroses 

(bourrus), 
sont hai's de tout le monde $ 
ils sont envieux, 
incivils (grossiers), 
querelleurs, 
col^riques, 7 
cruels 8 
et implacables, 
et plutot des lonps 
et des lions 

que des hommes raisonna- 
bies; 
Ds sont divis^ft 
entre eux-m6mes, 
c*est pourquoi il arrive 

souT^nt qu'ils se battent 
en duel, 9 humannSj a, 

um» 
snaTis, e, 
amabilis, e* 
Tultns^ 4. m. 
comis^ e. 
nrbanns^a^nm* 
gestus, 4. m. 
mos, oris, m» 
aifabilis, e^ ^ 
Terax, acis. 
os, oris, n. 
candens,nti8» 
candidus, a^ 

um. 
cor, rdis, n. 
amo, 1. 
enascor, 3. 
mutuus, a,um» 
amicitia, 1. f. 
turtiur^uriSj m*. 
coiicors, rdis» ' 
mausuetus, a, 

um» 
beneToIns, a» 

nin* 
morosus,a,um 
homo,ims^m» 
sum, esse. 
infeusus^a,um 
torTus, a, um* 
inepidus, a, 

unu 

couteutiosus, 

a, nm« 

iracundus, a^ 

um« 
crndells, e* . 
impIacabiliSj 
e. 

Inpns, 2» m» 
leo, onis, m. 
sni, sibi, se« 
discors, rdis. 
confligo, 3, 
arma, 2.n.pL Digitized byGoogle ~ 334 — luvidia 10 
aliis male cupit 
et conficit se ipsam. diinftig gegen anbere 
unb it^vet ft^ felbH 

QUf. Zdwist 10 
ginym zle p^ege, 
a hiibj se sama. 
Jnstitia 1 
pingitur sedens 

in lapide quadrato^ 2 

quia debet esse 

iminobilis, 
obvelatis oculisy 3 

ad non respiciendnm 
personas» 
claudens 

sinistram aurem» 4 
reservandam alteri parti; 
dextra teneuji 

gladium 5 

ct* frennm 6 

ad pnnieudiun 

et coercendum ma losj| 21)ie ©erecfttigfett 1 
»trb abgebttbet fi^enb 

auf efnem t^ieredPigten 
@tetne/ 2 
toeil ffe 

unbeiDegtl* feipn foH, 
mit t>erbunbenen THrx^txi, 
3 
um nt^t an^ufeOea 
bie ^erfon, 
iu^attenb 
bad (infe £)^t, 4 
um ed t)orjube$alten 

bem anbe^n Z%t\U, 
tn ber re(^ten «^anb 

f)a(tenb 
etn @(6tt3erbt 6 
unb einen 3Qum/ 6 
bie S53fen Qbjuftrafen 
unb im 3aume su 6al« 
tenj| Sprawedlnost 1 
se wypodohhuge se- 
djc 
na uhelnjku (kame^ 
ni ttwerhrannem),2 
protoze musy" hjrti 

nepbhnutelnay 
s qwdzanyma o^- 
mxiy % 
dby neohlj^la se 
na Osdby^ 
zacpdwagjc 
lewe uchOf 4 
hy zachowdno byld 

pro druhau str4inUf 
IV prawicy drZjc 

med 5 

a uzdu 6 

na potrestdnj 

a skrocenj zlj^ch$ Digitized byGoogle ZemUt jest iO 
zazdrosna 
ku iBHjm i sama 

sie^ gubi. «- 335 -^ 

L'eiiyie est jalouse du 
bien d'autrui, 10 
et se consuiue (ronge) el- 
le-meme. invidia, 1« f« 
cupio, 3« 
conficio, 3* . 
jpse, a, um» CXVIL 
J u s t i t i a* © i e ® c r e (i() f i fi f e i t. 
Sprawedlnost* S pr awiedliwoid, 
LaJastioe« Sprawiedliwosd 1 
malnje sie siedz^c^ 

na czworogrania- 

gtym kamieniu, 2 

poniewasz powinna 

hjC 

feiiepornszonay. 

% zawi^zanemi 

oczjma, 3 
d)a niespostrzezenia 
osobj, 
zatykaj^c 
lewe ucho, 4 
W zamiarze zacho- 
wania onegoz na 
wjsluQhanie 
dragi^f strony, 
W prawej rece 

trzjmaj^c 
miecz 5 
i wqdzidio, 6 
W celu ukarania 
i powsciqgnienia 

zljch 9 L'on peint la justice 1 
assise 

«nr une pi6rre carr^e, 2 

car elle doit ^tre ia^bran- 
' lable 

les yevx band^s, 3 

pour ne point consid^rer 
la qualit^ des personnes $ 
elle se bouche du doigt 
roreille gauche, 4 
pour la garder & £coiiter lapartieconjraire^ 

elle tient a la main droite 

l'^p6e, 5 

avec une bi^ide (un frein), 6 

pour punir 

et refrtoer les michants^ justitia, 1. f* 
pingo, 3. 
sedenst ntiS. 
lapis, idis, m» 
quadratus^ a, 
um, 
debeo, 2» 
immobilis,' e« 
obyelatus,^ a, 
um* 
oculns, 2« m» 
respicio, 3* 
persona, 1* f«. 
c1ai6dens,ntis« 
auris, 3. f. 
reservanduSy 
a, unu 
de^ter, tra, 

trunu 
tenens, ntis. 
gladius, 2* m* 
frenum, 2» »♦ 
punio, 4» 
coSrceo^ 2* 
italus^ a, um* Digitized byGoogle praeterea Bta^eram, 
7 
cajiu dextraelancia 

meritay 
ainistrae 9 
praeinia 
imposita 
8ibi iuyicem 

exaequantnr, ^ 
atque ita boai 

acl Tirtatem/ 
Telut Bnbditis caU 

caribnai 10 
incitantur. 
Itt contractibiiB 11 

candide agatnr $ 

pactis et promissia 

stetur, 

depositum 'et matn* 
um 
reddantur ; 
nemo e^^piletur 12 

r ant laedatur; 13 
suum cuique tribua- 
^ tur: 
baec sunt praecepta 
justitiae» 

Talia probibentur 

quinto et septimo 

praecepto Dei^ 
et merito 

punlenda gusit* — 336 ~ 

Cibnbiep elne fE^aa^t, 
7 

in berea re4|te G^ale 
8 

hit Cerbienfle, 

in bCe Cinte 9 

bie SBeCobnungen 

geledt finb, 

»el4e 0eaen einanber 

abgeniodett/ 

unb olfo bie Srommen 

)ttr S^ugenb 

tt»ie mit Gpotnen 10 

andetrfeben n^erben» 
3Rdef(j(|lo|fenenSBer0 
0(et^en 11 
foS man teblicb oer« 
fa^ren i 
bie SSertr^de unb 3u; 
fogen f)Qit,en, 
baS ^rxv Ttufri^t Zns 
loertraute unb ©eltes 
(ene 
mtebergebeni 
9tiemanb foS be^o^len 
12 
ober t>erle$et; 13 
unb iebem bad ^eine 
werben : 
bie$ ftnS bte ®efe(e 
ber ®ere(||tiafeit* 

6o((^e IDtnge tt^er^ 

ben t>erboten 

im funften unb fieben^ 

ten 

©ebote eotM, 

unb biHis foUen fte nadto wdhy, 7 

Jcdeito na pranvau 
witku 8 
zislithyy 
na^l^wau 9 
odsluhy {odplaiy, 
odmhny) dane 
wespolek 

rownagj (wdzj) se, 
a tak adbfi 

ku ctnostiy 

S^^o ostruhafni, 10 

se powxhuzugj^ 
tVe smlauwdch 11 

upfjmn^ gedndno 

hud; 

w hnluwdch a sli" 

iech kazd^ stug ; 

slozene (schowane) 

a p&gdene 

wraceno hud; ' 
nikdo nehudiMolau» 
pen 12 
neh urazen; 13 
kazdemu, coz gtho 
gesty ddno hud: 
toto gsau zdkony 
sprawedlnostu 

Takowe wecyta"' 
^ kazugj se 
w patem a sedmem 

pfikdzinj Bo^jm, 
^aprdw^ beilraft »erbeii« pokutowatise magj^ Digitized byGoogle — 337 oorocz tcgo wag^, 7 

na ktorej praw^ 

szal^ 8 
zaslngiy 
na lew^ za< 9 
nagrody 
wtozone» 
Mrzajemiiie sowno- 

wagn 
trz7ma|i{, 
przez to dobrzj 

ladzie 
do cnoty, 
nibj ostrogami^ 10 

naganiani hjyrajf^, 
Wzawartjch wmo- 
wach 11 
azczerze trzeba po-^ 
«tepowa<5, 
ngody i obietnice 
dotrzymjwad ; 
ztozone ii siebie i 
pozjczone rzeczj 

oddawad; 

nikogo njeokradad 

albo obraSad; 13 

fcazdemu, co nalezj, 

edda^ : 

te 8^ przepisj spra- 

wicdliwosci. 

Takowe rzeczj s^ 

zakazane 

Wpi^ltjm i siodmjm 

przjkazaniu 

i siosznle 

powinn j b jd karane. da plas elle ti^nt une ba- 
lance, 7 
dans le bassin droit de la 
quelle, 8 
ajant mis les m^ites^ 
et les r^compensee^ 
dans Vautre, 9 

elle balance (6gale) les 

uns aux autres, 
c'est par laquelle les gens 
de bien 
sbnt encourag^s (anim^s) 
A la yertu 

Gomme ayec des ipeirons. 
10 

II faul agir siiic^remei^t 
dana les contrats, 11 
qu'on fait^ tenir les trait^s 
(conventions), 
et la parole qu'on a don- 
n^e i 

rendre le d^p6t qn*on a en 
garde, 

et ce qne Ton a emprunt^, 
et pajer ses dettes $ 
que personne ne d^robe, 12 
et ne cause du dommage & 
son pi:ochain ) 13 
que Ton donne a chacun 
ce qui ]ui appartient : 
ce sont la les lois (lespr^- 
ceptes) 
de la justice* 
Dieu nous fait ce0 d^- 
fenses 

au cinqui^me etau septi^me 
des commandements du d6- 
calogue, 
et Cest avec justice que les 
coupables (transgresseurs) 
en portent la peine. statera, 1. f« 
qui^quaey^^uod 
dexter, tra, 

trum« 
lianx, ncis, f» 
meritum, 2, tt. 
ainister, tra^ 

trurn* 
praemium,2n» 
impositus, a» 
nm« 
sui, Bibi, se. 
exaequo, 1» 
bonus, a, um« 
virtns, utis,f« 
subditus, a, 

um« 
calcar, aris, »• 
incito, 1« 
cpntractus, 4« 
m. 
ago, 3. 

pactum, 2* n« 
promissum, 2« 
*n» 
sto, 1« 

depositum,2n* 
mutuum, 2«n* 
reddo, 3. 
nemo, inis, m» 
expilo, U 
laedo, 3. 
suns, a, um» 
tribuo, 3. 
hic, haec, hbc» 
sum, esse. 
praeceptum,2. 
n. 

jnstitia, 1* f» 
talis, e* 
prohibeo, 2« 
Deus, 2. nu 
punio,/4* Digitized byGoogle — 338 — 
UberalitaB 4 

modam servat 
circa diYitias» 
qnaa honeste qnae- 
rit, 

iit habea^ qnod lar- 
giatnr 
e^nis; 2 
hos vestiti 3 
nntrit 4 
' etditat5 

hilari Tnltn 6 

et alata mann* 7 

Opes 8 
snbjicit sibi, 
non se iis 

nt aTarnSi 9 

qui habetj 

nt habeat^ 

necbonornm snornm 
possessor est 
sed cnstos, mt ScetaeMdfeit 1 

in bem aie{((t(ume, 
merdben fte tf^tli^ tu 
voix\it, 

bamit Re et»ai geben 
fann 
ben ^utftfdeni % 
biefe fleibet; 3 
nS^tet 4 
unb bef^enfet ffe 5 

mit fr<$6t{(6em(3eft4te 
6 

unb geflugelter «^anb. 
7 
IDie ®'utet 8 
untetwitft fte ft4/ 
nid^t a6er W^ i(|nen 

tote bet i&t\i^(k% 9 

betblof.e^ate fjat, 

um fie iu (aben, 
unb ni^t i^t IBef{(er, 
fonbecn nuc efn «^iitec 
becfelben i^, Sadrota {m- 

drost) 1 
mjru drij 
w hohatstwjy 
gehoZ podestn^ toy» 
hleddwdy 

ahy fntta^ cohy roz- 
dala {dala) 
nuznj^m; 2 
ty oqjwdf 3 
tiwj 4 

a obdafuge (ohoha^ 
cuge) 6 
s weselau twAf") 6 

a J^dlatau (ochO" 
tnau) rukau^ 7 
Bohatstwj H 
po^drohuge sohlf^ 
newSak sehe semu 
(podddwd) 
gaJcq lakomec, 9 

kterj^ md, ahy iwW, 

ani^te statkti swy^ch 
dr^telem (pdneni) 
gesti ledahljdadem. Digitized byGoogle — 339 — cxvin. Libeialitas» ^it ^ttx^thiQUit 

§t£dx.ota« Szczodrobliwoi$6« 

La Lib^ra 1 it 6« Szezodiobliwotfi 1 

trzyma ndiar^ 
w bogactwacii, 
o ktoro sie nczci- 
'wym spozobem 
stara^ 
aSeby miala co do 
rozdawania 
n^dznymCobogim) )2 
tych odziewai 5 
ljrwi4 , 
iobdarza 5 

weaoif tWars^ 6 

i skrzydlat) rf k^» 7 

Bog^ctwa 8 
pod swo}^ moc zgar 

lUa, alo imai^ nie 
poddaje 
fako lakomiec, 9 

ktory mti, aSeby )e 
miai; 
on nie |est swojch 
d6br wtascicelem^ 
lecz tjlko $tr6Sem, La lib^ralit^ t 
g^de miecerlainemodtoi- 
tion 
to<ich«nt les ribliesses 
qn'elle ae«fniert par deto 
moyens honndtes, 

ponr atoir de qaoi fairo dn 
bien 
anx panyreSi 2 
qn'eHe habiUe^ S 
nourrit 4 
et entretient S 

aTOc liilaritS 

etd^nne maia prompte et 

Iib6ra1e. 7 

EUe soumet ropulence 8 

tant s^en: fant qn^eHe en 

soit resciaTe» 

comme fait l^avare (raTari- 
cieu:i:)> 9 
qui a des biens, 
pour en avoir ton)onrs da- 
vantage^ 
et qni n'en eiit 
point le maitre^ 
mai^ seulement le gardien> 
Y 2 

Digitized by VjOOQIC liberalitas, 

atis, f« 
modns, % nu 
servo» t» 
divitiae, t.pL 
qnijquaeyqnod 
qnaeroi 3» 
habeo, % 
largior, 4^ 
eg^vs^ a» nm* 
|iie,haeCyhoc 
vesdo, 4^ 
nutrio, 4* 
dilo, 1«. 
failaris, e, 
vultus, 4» m* 
alattts» a» nm, 
manus, 4» f. 
opes, opum, f« 
subjicio, 3* 
sni, sibi, so* 
ille, a, nd» 
avarns, 2* m. 
qni,quae,qnod 
habeo, 2« 
bonum, 2« n; 
snnS| a, nm. 
possessor, 

3.m* 
custos,odis,m. 340 — et insatiabilis 
semper corradit 10 

m^gnibns snis. 
Sed parcit etiam 

et asseryat snas res' 

occlndeudo, 11 

at 'seuiper habeat 

At prodigus 12 

male disperdit 
bene parta 

et tandem eget ttnb gan^ unerffittUA 

f^arcet ei; fletd jufam:: 

tnen 10 

mit feinen J^Iauen* 

2)0(1 ffe fpacet au^ 

unb vertoi^ret i^re 

bur^i »ecf4tiefen, 11 

bam!t fCe ieberseit zU 

koad iiaht* 

2Cbec etn JQerfd^wens 

ber 12 

oett^ut atleS, 

wad ernMcben »ocben 

unb muf enbti^ bacben. a nenasycen^ 

wesdy shrabu^e ±0 

pazaury swjrmx. 
Nez ona setf^j taJce 

a 8§howdwd ^toe 

zvecy 

zamyTcinjm^ 11 

ahy wesdy mela^ 

A.le mrhad 12 

marn^ mrhd^ 
dohfe nahyte gm^nj 

a konedni nauzy 

trpj\ 
Matriinoniiiin 1 »Dec 6t)eftanb 
a Deo est institntnm ift t)On ®ott etngefe^t in paradiso . 
ad mutnnm adjnto- 
rium 
et propa^ationem 
generis humaui» fm 9)arabiefe 
8UC wecbfetfeitigen 

4>itP«i#«n9 
unb goctpflanjung 
bei$ rnenf4(td)en ^e^ 

f(^le4te«.| Manzelstwo j^ 
od Boha gest liWa» 
nowene 
IV rdgt 
ku spoledne pomocy 

d rozmno^enj 
pokolenj lidskeho* Digitized byGoogle -- 341 1 uienasycoiiy 
zawsze zgaruialO 

pazurami. 

Ochrania takSe 
szczodrobliwos^ 
Bwoje rzeczy i ta-' 
chownje 
zamjkaniem, 11 

azeby |e zawsze 

miala. 
Rozrzntny zas 12 

wszystkie dobrze 
nabjte tzeczy ror- 
prasza^ 
a na koiicu cierpi 
uiedostatek. ^r, comme il est iusatiable, 
il amasse 10 jour et uuit^ 

avec ses ongles. 
Cepeudaut elle ^par^ne 

et couserV« sou bien^ 

reufermaut (serrant) & la 

clef, 11 

afin qu'e]le le pulsse avoir 

^ rheure qu4i faut. 

Au coutraire le prodig^ue 

12 

gaspille (dissipe) 

ce qiii <l'ailJNlurs a ^t^ bieu 

acqnis, 

et se Toit a la ^n rediiit a 
la ^esace (meudicit^), a 
meudier sou paiu. iusatiabilis, e* 
corrado^ 3» 

un^nis, 3« m* 
suus, a, um. 
parco, 3. 
asservo, J. 
suus, a, um, 
reS) 5, f. 

occludo, 3« 
habeo, 2. 
prodigus, 2.10. 

disperdo, 3« 
partuSj^ a,um« 

egeo, S. CXIX. 

Societas conjugalls.. ©cc (Sl;efianb* 

Manzelstwo. Maizenstwo. Le Mariage. Maizeiistwo 
od' Boga jest posta- 
nowioue 
w raju 

dla wza|emu€j po- 
mocy 
i rozmuazania 
narodu ludzkiego* Le mariage 
a ^t6 ^tabli (oKdoun^) de 
Dieu 
au paradis terrestre^ 
pour s'eutr'aider mutnelle- 
meut 
et pour la propagation 
du genre humaiu.^ Digitized matrimouiuin. 

2. n. 
iustitutus, a, 

um. 
paradisus,2m. 
mutuus, a,um» 
adjutorium, i. 
prppagatio,3f. 
geuus, eris; u. 

byGoogk — 342 - lebfl 
conjagiuia initarits^ 

inatrnctai sit 

ant opibnSf 

«ot arte et sdentiai 

qnae ait ^ 

pani lacrando» 

ot snateiatare poasit 
famiiianL, 
Deiude eligit aibi 

nnbilem virginem 

ant Tidaam, 
qnam adamati 

obi tamen maf is 

spectanda 

vlrtas et honestas 

quam forma 
aut dos. 
Fost iiaec 

non despondet clam 
sibi eam^ 
sed ambit 

nt procns 
apad pattem 1 
et matrem, 2 
Tel apud tutores 

et cognatos 
per pronubos« 3 

Ba sibi desponsa Gfn iundec «Rann 
obev Sungefeae/ 
wel^et fietrat(fett t9fll/ 

foH U^att fepn 

entwebet mft Cltef4# 

tbum^ 
ober mft itnntt ttnb 

IBtffenf^aft/ 
»e(4ebastt bfenenfoa, 

tim ha^ tSdlf^e SStob 
. |U erwerben, 
bamft et untetbalten 

fann fefn <&au<»eren. 

iDatna^ toa^let et 

efne mannbate Suna^ 
tcdu 
obet efne SBfttu^e, 
bfe etUebti 

wobef et abet me^t su 
fe^en (at 

auf Sttdenb unb t^i^u 
batfeft 
af i auf ^ionWt 
obet auf bie Wtafft. 
9ta(Si bfefem 

t)etfobt ft ft^ nf^t . 

befmltdft mit i^v, 

fonbetnet jU)itbtum fte 

wfe efn gtefet 
bei bem SSatet 1 
unb bet SRuttcr, 2 
obet bef ben eotm^ns 
• becn 
unb Sftmanbten 
btttdj bie gtei«)etbet. 3 Bitb fte iim t)etiB 
fj>to*en, Mut, mlddenec, . 
swobodnj^ 
do manJtelstwj 

wstupugjcy 
hudit opatfen (z^ 
sohen) 
huc^o hohatstwjm 

aneb umXnjm aum^" 
lostjt 

kterdhy hyla {slau^ 
lila) 

k toydHdnj chleha, 

ahy 7vySiiu)iti7nohl 

rodfnu {dtmstoug). 

Potom wyhjrd sobe 

pannuna wdanj 

neho wdottm, 
kteraumiluge; 

kdeZ ale wjce hled^" 
ti gest 

na ctnost a jpo^fe- 

stnost 
netli na krdsu 
neh weno^ 
Pak 

nezasnubuge se s n/ . 
potagmut 
nohrZ uchdzj^ se o 
ni 
gakoMto tenich 
u otce 1 
a matkyy 2 
neh w porudnjk&w 

a pfjhuzn^ch 
skrze ndmluwce 
(ndmluwdjy snub^' 
ce, staroswaty). 3 
Zasnaubiw se s nj Digitized byGoogle -343 — M^i, miodziaii al- 
bo bezzenny 
mal^cy zonq poj^d 

powinien hy6 obda- 
rzonjm 
albo bog^actwem^ 

albo roziimem i 

umiej^osci^) 
azeby miai 

spoa^b zarobienia na 
cht^b 
i mogl wyz/wid 
rodzitt()«^ 
Fot^m obiera. 

panne dorosii| 

albe wdowe^ 

ktor^ sobie npodoba 

(polobi) s 

W cz^m lednak bar^ 

dziej apatrjWad 

potrzeba 

cnotjr 1 uGzciwosci 

nizeli nrody 

albo po8agu(wiaxia)« 

Upatrzjwsz/ j^ 

aobie 

nie zar^cza si^ zni^ 

potafemnie^ 

lecz nbiega siq o ni^ 

jako zalotnik 
11 ojca i 
albo u matki, 2 
albo u opiekun6w9 

lab tez pokrewnjcb 
przez awatdw.S Zon^ gobie zare- 
czjwsz/ Un |eune bommej 
Toulant ae marier, 
doit ou 4tre pourva 

de ricbeases (d'un ricbe 
patrimoine), 

ou tout au moins il faut ^*il 
sacbe un art (m^tier) ou 
qu^il ait nne cfaarge^ un 
emploi^ etc. 

pour gagner 

de qnoi 

entretenir bonnetOBieiit 

sa fainille. 

EAsuite il cboisit 

une fille €n Sge da se ma- 
rier (nnbile) 
ou. bien une yeuTe 
qvPii aime$ 

en quoi toutefois il doit 
avoir plas d*^gard 

k la vertu «t a l>bonn^tet6 

de sa bien aim^e 
qn^ft^sa beaut^ et a sa dot. 
Emuite» 

ilne r^pouse pas en cachet- 
te (secr^tement)^ 
mais il la recherche lui-m^- 
mc 
en qualit^ d^^pottseiir 
chez son p^re^ 1 
et sa mere, 2 
ou bien il la faitdemander 

& ses tntenrs et A ses parens 

par Pentremise des ma- . 

rieurs* 3 

S*il en tire nne reponse 

favorable (si on la lui 

accorde), Tir, % m» 
luyenis, 3* m. 
coelebs,bis,m» 
conjagiami^tt, 
initnrus a,uni, 
instnECtns, a, 
um« 
8^, esse. 
opes, opnm, f. 
ars,.rtiS| li^ 
scientia, U t. 

panis, 3* m» 
Incror, 1. 
snstento» 1„ 
pos8um,po8se« 
familia, U f« 
eligo, 3. ^ 
sni, sibi, se» 
nnbilis, e» 
Tii^o/iniB, t 
adamo, 1» 

spectandus, a. Tirtus, utis, f. 

bonestas^atis, 
f» 
fbrma, 1. f» 
dos, otis, f* 
bicyhltecyboc. 

despondeo, 2^' 
suiy sibi, se. 
is, ea, id* 
ambio, 4« 
procus, 2« m. 
pater, tris, m. 
mater, tris, f. 
tutor, 3» m. 
cognatus,a,um 
pronubus,2jtt. 
is, ea, id.-' 
sui, sibi, se. 
desponsus, a, Digitized byGoogle fit «P0U8I18, 4 

et ipsa sponga^ 5 

.fiuntqae sponsalfa 
<. . ■ 

et instramentam do- 
^eG 
Bcribitur» 
Tanclem 
fiunt ,naptiae^ 

Hbi cotml^ntitr 

a sacerdote, 7 

■ dantes altro dtro- 

I qwe 

uianua 8 

et ^nnuios auptia* 

les) 9 
tam epulantur 

enm inyitatis testi- 
bus. 
Ab eo tempore 
dicuntur 
maritus et uxor \ 
hac mortua ^ 

^t ille Tidoas* fo toixh €t ^t&ixtiQam, 

4 

unbffe JBsauti 5 

e< tt)M «erliJbnff de:> 

balten 

unb bet «^efrQtbdbdef 

defcf^rieben» 6 

(Snbti^ 
(S(t tnan «&od^ieit, 

wo j!e 0etrauet »erben 
t)on bem ^riefier, 7 
unb' einanbet 

bfe ^^lnbe 8 
unbSErautinaedgeben) 

aUbann l^aUen fte 

^atilitit 
mlt ben ein^etabenen 
> Seugen. 
»on ^fefer 3ett an 
nennt man fle 
SJtann ttnb SBeib; 
»enn |te ftirbt. »irb er ©ittwer» hj^ivd ^erachem 4 

a ona netvestau^ 5 

ybj^wagj ndiplmvy 

a swatehnj smlaukua 
(w^nnj Hsf) se 
^ , pjse. 6 

Posleze hj^wd 
swatba (wzdawky, 
oddawky\ 
kdet odddwagj se 
od Jcn}rzej 7 
poddwagjce geden 
druhemu 
ruce 8 
a prsteny swafe^ 

bnj; 9 
pak hodugf 

spozwanj^mi sw^d^ 

^ ; ky, 

Od fedohy gme^ 

nugj se 

mu^em a Jcenau ; 

tatoli umfe^ bj^wd on wdowcem* cxx# 

Arbor Gonsanguinitati». 
3>ei: ©tammbaum. . Kmen rodow^. Hominem 
attingunt consan* 
guinitate m lineaascendente.-lattfjleidenben einie: ©em aRenfd^en 
llnb oerwanbt (ange^ 
ftammt) in ber Clow^ka 

dofj^kagj se pokre-' 

wenstwjm wpofad^ 

pNdednj (predstup^ 

nj): 

Digitized by VjOOg lC — 345 — Staje si^ oblnbieii- 
cein (paneut mio< 
dym), 4 

a ona d>liibienic^ 
(pannj} mtod^), 5 

&aflt^pnj>) zar^czyn/ 

i pfflze Bi^ przedsla- 
bna nmowa mai- 
zeiiska. 6 
Na koniec spra« 

wnjij czyn weselnj^ 

bierac slub 
od xi^dza, 7 
poda|^ «obie wzaje* 
jnnie 
rece 8 
i alobne obrticzkii 9 

pot6m bieBiadu}^ 

(goduj^) 
2 zaproszonemi 

swiadkand. 
Od tego czasn na« 
^ zy waj^ Biq 
m^zem i Sbon^ $ 
ta §dj umrze, 

on zostaje wdo- 
wcem» il en est le fiancij 4 

et elle est la fiancie) 5 

l*on fait les fiai^ailles, ' 

et on dresse le contrat die 
mariage et da 4ouaire* 6 

Bnsuite 
Pon G^l^bre les noces» 

od le pretre 7 (le miniBtre) 

les mariei les ^poux 

se donnent de leur bon gr^ 

la main 8 rnn a rautre, 
et les baguesi 

aprdfl cela on fait le festin 

de noces 

ayec les t^moins, qu'on in- 

yite (prie) d*j assister* 

D^-lors les ^poux . 

s'appellent mari et femme; 
au cas que Tun ou Tautre 
yienne a mourir, 
le mari demeure yeuf ; et la 
' femme yeuve. fio^ fieri^ 
sponsuSy 2. in« 
ipse, a, um» 
sponsa^ 1« f. 
sponsalia, 2* 

et 3.pl. n* 
instrumen^ 

tum, 2, au 
dotalis, e. 
scribb, 3» . 
fio^ fieri» 
nuptiae,l.f*pl*. 
copulo^ 1. 
sacerdos, otis, 
m, 
dans, ntis* 
manus, 4. f* 
annulus, 2# m. 
nuptialis, e« 
epulor, 1» 
inyitatiis, a, 

um. 
t^stis, 3« c. 
is, ea, id. 
tempu8,ori8,n« 
dico, 3* 
marituB, 2* m. 
uxor, 3» f» 
mortuuB,a,uin« 
ille, a, nd. 
yiduns, 2. m* cxx. 

Drzewo PokrewieAstwa. 
L^Arbre g6n^alogique« Cztowieka 
dotjkaj^ pokrewieii- 
stwem 
w linii wstepnej: Voici ceu-z qui sont al- 
li^s 
•k Phomme 1 par le sang^ 
en ligne ascendaute : Digitized attingo, 3» 
consJAn^ntni- 
tsB, atis, f» 
asceudeuSytis. 

byGoogle — 346 — pater 
el mater^ 
ayas 

et avia, 

proaTus 
e* proavia, 
. abarua 
et abavia^ ' 
atayua 

et ataTia, 

IritayaB 

et tritaTia; 

ulteriores 

dicimtar 
majores» 
Inliiiea descen- 
dente : 
filias 
et fiJia, 

neppa ^ 

«t iieptiSy 
proaepos 
et p^oneptig^ 
abnepoa 
et abneptis, 

atnepos 

et atneptis^ 

trinepoa 

et trineptis $ 

nlteriores 
dicuntur posteri. 

sPater 
et mater bet I6ater 
onb bte aXutter/ 
ber ©rofoater (^C^ns 

unb bie ®cof muttei; 

(2C^nfr«tt), 
bet 2CeItert)ater 
tinb bte Kettetmtttter, 
ber SBotaUetoater 
unb bte SBocaltmutter, 
ber ®rofaltect>atev 

unbbte 9cofa(tmtftteC/ 

ber UcSltect^atcr 

unb bte Ucaltmnttet} bie no(i^ bacfiber t^In» 

aud ftnb, 
»ecben IBocattecn {%\U 
t)fitet>9enanntv 
3tt bet oblletgenben 
«inte: 
bet @o6n 
unb b{e %^^UXf 
bet Snfet^ 
b{e (Snlettt^, - 
bet Ucenfel, 
bie UcenrcCttt, 
be^ UtenEet^ 6o(tt/ 
bed UtenfeU So^itet, 

bet (Snle( be« UtenfeU/ 

b{e dnfetttt bed Uten« 
feW/ 

bet Utenfel bei Ucen^ 
fet«, 
b{e UcenfeUn be« Uc« 
enf eU h 
metdge bacfibet btnaud 
de()en, metben 9la(bfom» 
men genannt. 
5>et IBatet 
unb bie SDtuttet oUc 

a matka, 

ded 

a hdha (pramdti), 

praded 
aprahdhat 
prapradkd 
a praprahdha, 
ded praded&w CdM 
prahdhin) 
a hdha pradedowa 

(hdba prahdhind), 
praded pradMHw 

(pradM prahahin) 

a prahdha prad^do^ 

Wa {prahdhq pra" 

bdbina): 

dal^i 

gmenitgj se pfedko^ 

we. 

W pofade poto^ 

metnj (postupnj) .• 

syn 

a dcera, 

wnuk 

fi wnudka,, 

prawnuk 

a prawnudka, 

praprawnuk 

a praprawnutka, 

wnuk prawnuk&Wp 

wnudka prawnuko^ 
wa, 

prawnuk pratvnu» 
k&Wy 
prawnudka pra- 

wnukowa; 
osfatnj 
slowau potomkowe^ 

Otec 
a matka Digitized byGoogle o)ciec 
i matka, 
dziadek 

i babka, pradziadek 
i prababka, . ' 
prapradziadek 
i praprababka, 
dziad pradziadB) 

pradziadowa babka^ 

pradziad^w pra- 

dztady 

pradziailowa pra- 

babka i 

lii kt6rzy jeszcze 

yryzszej idij, 
nazjwaj^ siq 
przodkowia. 
W littii Ste^pnej ; 

syn 

i c6rka9 

wnnk 

i wnacz|La> 

prawnuk 

i prawnuczka> 

praprawnuky , 

praprawnuczka> 

wnnk prawniik6W) 

wnnczka prawnn* 
k6w, 

prawnuk prawnu- 
k6w, 

pravmiiczka prawnu 
k6w V 

odleglejsi nazjwaj^ 

si^ potomkowie* 

Ofdec 
imatka - 347 — 

le p^re 
et la m^re, 
raXeol (g;ralid-p6re) 

et l'aleale (grand^-m^re), 

le bisaleul 

et la bisaleule, 

le p6re du bisal'eul ^ 

et la m^re de la bisaTaale^ 

raKeul da bisaXeal 

et l^aSenle de la bisalenle, 

le trisafeul 

et la trisaieule^ ponr ce.qui est^ de ceuT qul 
sontd^une ligne plas haate, 
nous les appellpns 
nos ancetres. 

En ligne descendante: le fils, 
la mie, 
le petit-fils, 
la petite - fiUe, 
l*arri^re - petit - fils, 
Parri6re - petite - fitle, 
le sous -* arri^re « petit- fils 
et la isous - arriere - petite 
fille, 
le fils du soas-arri^repe-. 
tit-fils 
et la fille de la sous-arri^- 
re-petite-fille; 
le petiit-fils du sbus.^rri^e- 
petit-fils, 
la petite-£[1Ie de la sohs 

arriere-petite fille; 
ceux qni en naissent 
s'appellent descendauts 

(po8t6rit6). 
Le p^re 
et la m^e linea, t« f. • 
asceudens, 

ntis* 
pater,tria, m« 
mater, 3. £ 
ayus, 2. m. 
avia, 1« f» 
proaTus,2^ni. 
proavia, 1« €• 
abavus, 2. m« 
abavia, 1« f* 
atarus, 2. vbu 
atavia, 1. f. 
tritayus, 2. m» 
tritayia, 1. f. 
ulterior, oris» 
dico,'3* 
majores,um« 
linea, 1* U 
descendensy 

ntis» 
filina, 2. m. 
fiUaf 1. f- 
nepos,otis,m. 
ueptis, 3« f. 
pronepos,otis, 
m«. 
proneptiSyStf* abnepos, otis, 

m^ 

abneptis, 3« f * 

atnepos» otiSy 

m. 

atneptis, 3. £ 

trinepos, otis, 

m* 

trineptis, 3«f* 

alterior, oris. 
dico, 3« 
Josteri,orum, 
m* 
pater, tri8,m. 
mater, tris, f * Digitized byGoogle — 348 -- Tocantur 
parentesk 

A pareittibiOi 
pmcreantar 
filii et fitiae» 
qui liberi 
et inTicein 
fratres et sorores 
nominalntar. ^ 

Liberi 
ab lisdein parentibiis 
procreati 
, germani 
Tocantur* 

Dnctae in matri- 
moniam yidaae 
maritns 
liberis e|ns 
Titricns est 
iigue privigni 
et priTigtiae» 

Pari modo 

si qna 
Tiduo 
nnpserit, 
Jiberis ejas 
noverca vocatar. 

In linea collaterali 
liberi 

patris sni fr^trem 
patrunm, 
cjus filium 
fratrem patraelem 
et filiam 

sororem patrnelem 
Tocant* 

Patris sororem , 
appeliant 
ainitam, 
cjus liliam 
fratrem amitintmi^ 
et filiam ejus eucrn. 

8on ben ^Ueris 
tvcrben @b§ne 
unb S£6(btet geieugt, 
ml^e Siinbtv, 
unb wec^felfeltfg 
fflriiber (®^ebrfiber) 
unb ©c^weftern (&u 
f^miftec) ^ctffen» 

Stinhtt, . 
t)on benfetben (Sttern 

nennt ntan / 
Uihiidit StinUu 

S)er ®atte einev 

ge^eiratbetcn lEBtttwe 
ijt iu itiren Jtinbern 
©tiefoQter, 

unb fie ^u ibm @tief« 
fo^n unb @tiefto4)ter 
(©tieftinber)» 

Zuf biefelbe 2Crt 

tnenn tint ^auenper* 
fo^ einen SBtttwer 

^eift fie 

ju feinen jtinbern 
©tiefmutter. 
3n ber ©eitentinte 

nennen bie ^inbec 
ben iBruber ibred fBattt^ 
Obeim {Oi)my, 
feincn ^o^n SSctter, 
unb feine • Sod}ter IBafe 
(©ef^wifiertinber)» 

jDfe ©^mefter 
be)s SSaterd 
nennen fie SOtui^me 

(^a^^m)/ 
ibren @obn 
unb i^tt So4ter gmenugj se 
rodi^U 

Od rodid& 
zpiozeni hj^wagj 
synowe a dcery, 
genzto djtkami, 
a rnezy sebau 
hrairy a sestrami 
se naz^wagj* 

Djtky 
od gedn^ch r'odili& 
zplozene 
wlastnjmi {rodnj- 
mi) 
se gmenugj^ 

Wdowy prowdani 
maniel 
detem gegjm 
hj^jvd ottjmem 
a ony gemu newla-' 
stnjmi[pastornjmi) 
dili pastorky a pa-^ 
storkynemu 

Fodohny^m zp&^ 
sobem. 
kterdli 
za wdowce 
se wddy 
detem geho 
macechau (maco- 
chau) se nazj^wd* 

Wpohotnj ipo" 
strannj) rad^ 
deti hratra otcowa 
strfcem^ ^enu geho 
strj^cowau, syna 
geho strj^cowicem^ 
dceru strfcownaua 
spoleijn^ strj^cowcy 
gmenugj. 

Sestru otcowu 
nazj^wagi strj^nj 
itetau), muze gegi^ 
ho strj^nem, syna 
gegjho strj^ninem 
a dceru gegi Digitized byGoogle — 349 — zowia si^ 
rodzicami. 

Od rodzicow 
spiodzeni bj waffj 
synowie i c6rky « 
bt6re dziedini 
a mifedzy sob^ 
bradmi i siostrami 

(rodzen^twem) 
si^ zowi^. 

Dzieci 
z lednjch rodzic6w 
sptodzone 
zowiemy 
rodzoneini* 

Matzonek 
zam^zBej wdowy 
fest o|czjmem 
jej dzieci^ 
a te beda jemii pa- 

sierbem Inb pa- 
sierbic^. 

Podobn6m takze 
sposobem 
gdj kobieta 
z wdowcem 
si^ pobierze, 
oua staje si^ 
macocha 
dzieciom jego. 

W linii pobocznej 

dzieci nazywaj^ 

brata ojca swego 

Strjjem, 

tegoz]sjna zas 

bratem strjjeczn^m 

i c6rk^ 

siostra strjjeczn^. 

Siostrq ^ ojcowskq 
nazjwaj^ Jciotk^ 
, , , ^«tTienk^), 
jei zas s^jna i cork^ 
bratem cioteczn^m s^a^pellent 

parents (p^re €lt mere)* 

Les parents 
procr6ent des fils 
et des filles, 
qni s^appellent enfants, 
et r6ciproqiiement 
freres et 
soeurs. 

Les enfants 
procr^es par les 
memes parents^ 
sont nomm6s 
enfants germains. 

L^6pauic d'nne 
yeuve remari6e 
est le beau-]>ere 
de ses eniPauts, 
et ceu-x-ci en sont 
ses beanx-fiis et 
bellfs filles 
(beaux - enfants). 

De 1a meme mani^^ 

quandnne femme 
a ^oiis6 
un yenfy 
elle s^appelle, 
par rapport i ses enfants^ 
leur belle - m^re. 
Dans les lignes coUate- 
raies 
les enfants nomment 
le fr^re de leur p^re 
1'oncle, 

son fils le consin^ 
et sa fille la cousine 
(cousins - germains)* 

Ils nomment taate 
la soueur 
du pere, 
son fils et 
sa fiUe Itoco, 1« 
parens^ntis, e* 
procreo, !• 
iilius, 3* m» 
filia, i: f. 
qui,qnae,quod 
liberi, 2. m. pl« 
frater, tris, m» 
soror, oris, f* 
nomino, 1. 
idem« eadem, 
< idem. 
procreatus, a, 
um« 
germanns, a, 
um« 
dnctns, a, um* 

matrimonium, 
2* n. 

Tidna, 1. f.m. 

maritus, 2.m, 

yitricup, 2. m. 

sum, esse. 

is, ea, id» 

priT]g;uus,i,m« 

privignaj 1, f, 

par, paris. 

modus, 2. in* 

aliqnis, a, id. 

Tiduus, 2« m» 

nubo, 3. 

noTercax 1« f« 

TOCO, 1* 

linea, 1. f, 
coUateralis, e. 
suus, a^nm. 
patruus, 2. m* 
is, ea, id« 
patruelis, e, 

TOCO, U 

appeilo, 4. 
aimita, 1« f. 
amitiuus, a. Digitized byGoogle — 350 — gororem amitinam» fifatrig frater 
dicitor aynuoiiliiSy 
co|iia natua^ 
avimciili filinB 
et nata ^ 
avuncnli iilia 
andimit. 

Blatria aoror 
est 

matertera, 
cujas filias 
^catur consobrinas 
et fiiia consobrina» 
gnibus simal 
fratres consobriniet 
aorores consobrinae 
nomen est* 

Filii et filiae 
daorum 
Bt plurium 
fratrum 
i^adrueles 
et totidem 
aororom 

aobrini et sobrinae 
appeliantnr* Confages 
fratris 

vel sororis filiom 
Tocant 
nepotem 
filiamque 
neptem» 
cea e fratre 
Tcl sorore 
nepotes. 

San^inis 
Yincolo juncti Qef^wift^clin^er* T)tt aSrttbet bec 
tBtuttit (eif t C^eim , 
fein 6obn 

SBetter(9KuttetbrttbeH« 
(obn) nnb feine ZoiiiUt 
IBafe (QXuttetbrubecd* 
tO(btet« 

SDie 64»eftet bec 
^ttttet leift 
Stubme/ 
ibre Ainbet 
Ccttet (ifXttttetrcbwe^ 
fecfobn) ttttb Qafe 
(QXttttetf<bweffertodfttet) 
ttnb ftnb 0tetAfaa» ^e^ 
f^toiftetlinbet |tt i«nen* 

tD{e63bnettnbSo4« 
Ut iweiet obet t0tu 
tet Srfibet t^fi^tn 
Scfibevrobne 
unb Q3rubett94tet, 
bie 69bne uirt^ sa^tet 
eben fo otelet 6<bn>e# 
{letn wetben &dixou 
fletfd^ne ^nnb e^u^e» 
fiettdibtct, 
|tt einanbet abet ®ts 
f^wtfletlinbet genannt* 

IDie G^eleute 
nennen 
ben €5obn 
ibted SrobetS 
obet ibtet ®4»e{t«t 
9{efen 

ttttb hit So4|tet 
berfetben 
9ti4te. strj^ninaUf spoledhf 
strfnincyj a s pfe^ 
deslj^mi strjf^dency 
gsau, 

Bratr mattin 
slowe ugec (ug), 
Jtena geho ugcowd ; 
rozenec geho ugco^ 
wic a dcera ugco^ 
wna, spoledn^ ug^^ 
cowcy zowte se* 

MatHin» sestl^e 
fjkagj ugk»(ugna, 
ugenkajugkyn^); 
gegjsyn nechatug-^ 
Cjn (ugendjn) a dce^ 
ra ugdina (ugendi^ 
na), wesjJdlek ugdin* 
cy a s pfede!flymi 
ugdency slugte* 

Synowe dwau y 
wjce hratr&w hra-' 
irancy a dcery hra^- 
trankyhi^nd slowau^ 
synowi tolike^ se- 
ster sestfency a dce^ 
ry sestfemcemZfd^^ 
ti pak hratranctw 
hratrdAaty a sestfe^* 
nic sestfjkaty tmi- 
zfweyme^ 

Ti/lajOteU hrcctro<' 
wu synu hratrowic 
a deefi hratrowna, 
wespolek hratrowcy 
fjkeyme ; dcerupak 
sestfinu sestfinaua 
syna gegjho sestfj^ 
nemy wespoiek «e- 
sifincy xwdtitfeba* fbit bur4 i^^ S<tnb 
beS a3(utes Krewnjm 
swazJcem spegeHj Digitized t^Google ^ 351 - i siostrii ciot^czn^l 
ci zas miedzy BOhs^ 
s^ rodzeiistwem 
stryjeczn^m. 

Brata matki 
^wiemy wujem, 
tegoz syna 
wufeczn^m STnemj 
c6rkQ zaii 
wnjecznti c6rk^» 

Siostra maOLi 
naz^wa w^ 
wn^penka» 
Bjn Je} 

wujecznem synem» 
c6rka zas 
wu}eczni| c6rk^} 
ci zaspomiedzy sob^ 
s^ rodzeustwem 
Wujeczn6in» .^ 

Sf ny i c6rki 
dwoeh lub wi W 
braci 

nazjwamjr 
brataijicy 
ibratanki; 
synowie i c6rki 
tylez sioatr 
aiostrzejicami 
i siostrzenicaBii 
zwani s^. 

MatSonkowie zo- 
Wi^ syna brata bra- 
taiikiem, c6rk^ bra- 
tank^, syna siostry 
siostrzeiicem, a c6r- 
k^ jej siostrzenic^ ; 
owi razem rodzeii- 
stwem braterski6m, 
ci zaii razem rodzeu- 
stwem siostrzeii* 
ski6m nazywaj^ si<2 

Osoby w^zlem 
pokrewnidm zi^ «^ cousins - gennains. Le frere de la 
m^e s'appelle oncle» 
son fils 
cousin (fils du ir^e de la 

et sa fille 

consine (fille du frdre de 
la m^e). 

La soeur de la 
m6re s'appelle 
tante, 

ses enfants 

cousin (fils de la soeur de 
la mSre) et 
coHsine (BHe delasoenrde 
la m^re) 
sont 6^1ement leurs 
cousins - germains. 

Les fils et les filles 
de deux ou de plusieurs 
fr^res s^appellent 
S,Is de frlres ' 
et filles de soenrs» /^ 
les nis et les fiiles 
d^autant de soeurs 
sont appeUs fils de soeurs 
et i^es de soeors, 
mais entre epx ils se nom' 
m^t cousins - germains* 

Les 6povx 
nomment 
lefils 

de 4eur fr^re 
ou de leur soeur ^ 
neveu, 
et la fillQ 
en est appeI6e 
ni6ce. Les personnes nnis 
par les liens soror, 3. f. 
amitinus^ a, 

nra, 
mater, tris, f. 
frater, tris, m. 
dico, 3« 
ayuuculus, 2* 
m. 
qni,quae,quod 
natn8,2, m« 
niiug, 2«m». 
nata, U f. 
fllia, 1. t 
audio, 4» 

soror> 3,f# 
sum, esse. 
matertera^ l.f« 
voco, 1. 
consobrinns, 

2.m. , 
consobrina, 

qui,qnae,quod 
consobrinus, 

a, um* 
nomen,inis,n« 
dno, fie, o« 
plus, pluris. 
fratrne]is,i8,c« 
sobrinus, 2. m. 
sobrina, l»f. 
appello, 1. 
conjux,u^s,e. 
frater^ tris, m. 
soror, oris, f. 
filius, 2* m» 

TOCO, 1» 
nepos,oti8,m» 
filia, 1. f. 
neptis, 3. f. 
sanguis, inis, 
m. 
Tincu]um,2.n. 
junctus, a|Um* Digitized byGoogle -r 352 — conBang^nmeii stint 
Tinculuuiqne hoc 
Tocatur 
consangninitaB»! 

Genns 
dncentes 
a patre 
agnati» 
a matre 
cognati 
ditnntnr» 

Maritus 
uxoris genitorem 
socrnm snum nnn- 
cupat; 
matrem e)n8 
socrum 8uam> 
qui eum generom 
nominant $ 
eadem ratione 
nnot mariti paren- 
tes nominat, 
qni eam nurnm 
appellant» 

Cons^nguinei 
nnius conjugis 
affiues sunt 
alteri, 

tinculumqve hoc 
affinitatis, 
nomen habet* Mariti frater 
lcTir sororqne ejns 
glos 
et uxor 
fratria 
appellator^ t>ecBunbenen yerfOQeti 
wecben Slutd\>ectoanbte 
unb biefeS Sonb 
b<e SBlutloecwanbtr^aft 
genannt* 

SDte aud bem <9e« 
f$te(6te bed S^atecl 
ober bec fRuttec 
^ecrfi^ten, 
%eiffen 
SBecwanbte* * 

)Dec (S^atte ninnt 
ben aSotct fetnet ®att{n 
6<!b^tPgect)ateC| 
ibce ^uttec 
Gi^tDtegecmttttec/ 
bic ibn ©(bwiegecfo^n 
benennen $ 
auf bi^fclbe TCxt 
nennt aucb bte ®attin 
if^ce ©d^wtegeceltecn, 
welcbe fte nun @^ttie^ 
dcrto^tec (G^nuc) 
nennen» 

, S)ie S3tutdt>ectt)anb# 
tcn bed einen ®atten 
)u bcm onbecn 
^eilfen &ditoSQtt 
unb ,6(bn>i[gecinen, 
unb biefe< fiSanb ^tift 
bie &iiv^^una\t. lDecScttbecbe<®at« 
ten f^eift &^m^tv, 
(eine (Battin 
unb 6$toe|ler 
wecben ^^wadecineii 
dehannt« poJcretvencjr gsau 
dswazek ten 
pokrewenstwj 
slowe^' 

Ze stranyotcowj^ 
neh»matiiny 
pochdxegjcy 
pfjhuznymi otcoto» 
sky^mi neh matef^ 
sk^mi se zowau^ 

Mdniel f)kd 
man^eldinu otcy 
teslf 

matce testka (testi^ 
ce, swekruSe)y 
tito pak gernu zel; 
manzelka 
manielowu otcy 

tchdn, 
matce tchyn^j 
tito pak gj synowd 
(snura, snachoj ne- 
w^sta) fjkagj. 

Pokrewency 
gednoho z man^el& 
gsau 

ohledem druheho 
SwakH^ 

a swazek tento 
Swalrowstwj slowe. 

Bratr manzel&w 
slowe jeter neh rf?- 
wer (swatf swak, 
swakr y Swakr), 
mantelka geho /€- 
trwa {hratrowa)y 
sestra mantelowa 
zelwa {swatka)^ 
mantel gegi zelwjn, 
hratr manielpin 
snufjn (snaSjn, taki 
dewer), geho chot 
anufjnowd (snasinM) 
<^6^g1 seatra hoo-^ 
getnict. , Digitized byGoogle — 353 — czone B^ pokrewnM- 
mi a 'w^zei: sain 
zowie ai^ pokre*- 
wiaiiftfweiii* 

Krewni z stron j 
ojca ]ub maCki po- 
chodziicj zowit^ sie 
krewn^mi przjbo* l 
^zn^mi ojcowskiemi 
lub macierzjuski^mi 

Maizonek nazjwa 
ojca swe| maiSonki 
tesciem, jej matk^ 
tesciowq, klorzj |;o 
nawzajem zi^ciem 
mianuj^; matzonka 
nazjwa ojca m^za 
awego swiekier, 
.matkq swiekra; 
ci zas zowi^ i% Bj' 
now^. 

Pokrewni jedneg^o 
z wsp^lmalzonkow 
Wzgl^dem dAigiego 
Wspoiinaizonka ut^ 
powinnowatemi, 
a-ten zwiazek po- 
Winnowactwein .sie 
20wie. 

Brat malzonka 
nazjwa si^ diewierz 
^j^ter, szwa^er), 
.maizonka jeg^o bra- 
towa ^jatrew, ja- 
irewka), siostra jego 
zowie sie zialowka^ 
mailonek jej zia- 
16wkiA$ brat mal- 
Sonki takSe die- 
wierz, jego malzon- 
fca diewierzowa, 
jej siostri sw6je- 
czuica sie nazwie* du san^ 

sout nomm^ea parents con- 

Banguins (prochea^parents)] 

et ce lien 

«'appelle consang^iinitiS* 

Les personnes de la fa- 
mille du p^re s^appelient 
agnats, celles de la^ 
famille de la more 
sont noym^es co^att. . 

L^^ponic nomme 
le p^re de soit ^pouse 
le beau^-p^re^ 
sa m^re . 

la belle m^re, lesquels 
Tappellent le gehdre; 
^e ia meme maniSre 
l'^ponse nomme 
ses beaux - parents^ 
lesquels 
1'appellent 
la bru« 

Les parents consang^ns 
d'un ^poux 
enyers Tautre 
s'appe11etat beaux -frSres 
ou 

belles r soeurs, 
et ce lieu est 
ramnit^. 

Le fr^re de l*6poux 

s^appelle bean - 

8oa.6pouse 

tt sa soeur 

sont nomm^es 

belies - soeurs. 
Z frdre^ consan^uine- 
us, 2* m^ 
sum, esse. 
hit, haec, hoc. 
voco, 1. 
oonsang^uini- 
tas, atis, £• 
genus, eris, n. 
duco, 3. 
pater, tris, m. 
cognatus,2.m* 
mater, tris, f. 
dico, 3^ 
maritus, ^. m, 
uxor, oriSy f« 
g^nitor, 3.m* 
socer, cri^ m. 
suus, a, nm« 
nuncupe,!* 
mater, tris, fc 
is^ ea, id» 
socrns, 4« ^* 
qui,quae,qQed 

gener,2.m* 
uominoi 1» 
idem> eadeitty 
ideii^* 
ratio, 3. 
parensyntis^e* 
uurns,.4« f^ 
appello, 1», 
unus, a, n^ 
conf%.x,ug^s,e. 
afPiiiis, is, c* 
alter, a, um» 
vinculum,2.n. 
afl!initas,atis,f 
nomeniniSjUt 
habeo, 2. 
maritus, 2« m* 
f rater, tris, m. 
levir, 2, m. 
^Oror, 3. f. 
gloB,glor]S, f, 
fratria, l.f» 
appello, 1; Digitized byGoogle -- 354 — 
CoQJuges snscipi- 

nnt 

ex b^uedictione Dei 

BuboYem (proJem) 
€t fiunt parentes. 

Fater 1 g^enerat 
et mater 2 parit 

jaiios 3 
et filias, 4 
aliquando gexnellos* 

Infans 5 

myolTilar fasoiis, 6 

reponilur in conas:^ 7 

a matre 

laQtatur uberibus 8 

et nutrhur pappis. 9 

Dieinde incedet-e 
Jiscit 
serperastroy 10 SDie (S^eleute Ulomt 
roen 
buc^ CSottc^ 9cara 

itinbec 

unb toctben (SUerii» 

^er 83afcr aeudct 1 
unb bte SDSttttei; geba^ 
ret 2 
6'o6ne 3 
ttnfe Sbti^ter, 4 
iut9(ilen au6) 3wt(ttn# 
fie. 
^as Stlnh $ ttifb geictcSelt in SSin# zawjgj se w pljn- Manleli dosfd^ 
wagj 
pozehndnjm Bozjm 

djiJcy 

a stiwagj serodidu 

Ofecplodjt 
a matka rodj 2 

syny 3 
a dcery^ 4 
^asem dwogMa 

(bljzence\ 
Nemluwhdtlco 5 beln, 6 
geleQt in bic SKieae, 7 

\)en ber SKutter 

gcfdugt an ber SSvuJit, 

8 

unb ctnS^rt mit SScei. 

9 

.^erna^ Itcnt e< qu 

Jen 

im CSangeltvageo^ 10 Jclad^ se w kolebku, 
■ * 7 

oc? mafky 
Jcogeno oywd pH 

prsych 8 
a Tcrmeno kasj, 9 

Pak ut) se ehoditi 

W h^hddku^ 10 Digitized byGoogle — 355' ~ 

. CXXL 

Sociefas Parentalis* 2)er @(tern{}anb« 

Staw rodi&ftw* Staii xodzicielski# 
L^Etat de P^re et: de Mheg BlaiSoBkowie do- 

blogoslawiejiBtweiii 

bozein 

dzieJpi, 

igtaja si^rodxicattii. 

Ojciec 1 plodzi 
a matka 2 rodzi 

«yny n 
ic6rki, 4 
czaflem bliini^ta* 

NienuJwlftko 5 

obwijaalii pielucha* 
nui 6 
kiaclzie ai^ w ko- • 
lebke, 7 
karmione bjrwa od 
matki 
przy pi^rsi 8 
i Jy wi si^ papk^» 9 

Fot^m uczj sie 
chodzid 
W cbodaczce> 10 Diea par sa b^nMiction 

donne «n mari et a la 
lemme 
des enfantSj 

dont ila deyi^&nent p^e et 
m^re* 
Le p^re 1 en^ndre 
et la m^« 2 enfante 

des fils B 
et des filles, 4 
qui sont qnelqne foia |n- 
^anx on jamellefl. 
La m^re ou la nonrrice 
emmaillotte l'enfant, 5 
dana des langes (dans le 
maillot), 6 
le concbe dans le berceau^ 7 

Pallaite, 8 

le nourrit ayec de la bouil- 

lie 9 et le s^Tre qnand 

n est tempa. 

Ensuite ilapprend peii-u- 

peu .ji marcber| 

dans la roulette^ 10 con|uY,gia,c. 
suseipio» 3* 
beaedictio^3.f. 
Deus, 2« nu 
suboles, ia, £ 
fio, fieri* 
paren«, ntis^c. 
pater, trls, W 
genero, 1» 
mater^ tris^ f« 
pario^ S. 
filiuS) 2. nju 
filia, t» f* 
gemellus, a, 

um» 
infans>nti8|C» 
involTO, 3. 
fascia^ 1» f. 
reppno, 5» « 
cunae, !• f. pL 
mater^ tris^ fr 
lacto, 1» 
uber, 3» n» 
nutrib^ 4* i 
pappa, !♦ f* 
incedo, 5» 
(Ksco, 8* 
serperastrum, 
2* n. Z 2 Digitized byGoogle — 356 — ladit cr^ptmdiis^ li et fari incipit« - 
' Crescente aetate 

pietati 12 

et labori 13 a^ne&t 

et castlgeltnr, 14 
nisi sit mori^raSfr 

Liheri de^etit 

parentiBaa 
caltam et offi[ciqm« 

Pater 
sastentat liberoa 

iaborando» 15 fpielt miV ^lappntont 
(©pielicttfl); It unb fdngt an ga rebem 
Sei ^une^menbem 
^crter 

Uv^t 12 
ttttb txbtit 13 an^e^ 
ba(ten 
nnb ge^Ucltiaet/ 14 
tpenn el ni^t fotgen 
wid» 
iDie ^inbet llnb 

^bte ttnb (Dienftfrvtid^ 
feitbenCIUevn f^ulbia* 

iDer ^atn 
ernd^vt bie ititiber 

but4 ^beit hrd sy s chfesta-' " 
dlcami a giny^mi 
hraijkami 11 

a mluwiti za^jnd^ 
. Rostaucfm wekem 

ndhoinosti 12 

a pricy. 43 
se xwykdy 
y tresce se, 14 
nenjli posluSne (/le- 
chceli poslauchati)^ 
DHi powinny gsau 

rodid&m ctj ^ 
a ^owolnostj» 

Otec 
^iwj diH 

swaupracj^* 15 
Herus (paterfa- 
' milias) 1 
habet ^ 
famuloB (servds) $ 2 jDci; ^xt ({)augt}Qs 
tec) 1 
bat 
Jtned^te; 2 iy/i(^05podi»),i 

md 

pachoiky isluhy, 
sluzebnjky) ; 2 Digitized byGoogle |>awi infi cackami 
(grzechotkanii)^ 11 

i zftczjna m6vri4; 
Vr podrastajacym 
wiekii 
bjwa do poboShosci 
12 
i pracj tS^ 
przjzwyczalane \ 
i karane, 14 
f^SeUv i^eciice «Iv-r 
-. *^ .; . cliad 

\ Dzieci 8^ wiime 

rodzicom 

Ojciec 
iywi 4ziecl . ^ 357- — 

il s^ joue et s^aiDuse ayec. 

. des liochetSy 11 des pou- 

p6es et d^autrea joujoux» 

et commence & Mgajer» 
Lorsqu^il estd^ja uapeu 
grand (s^6 de 3oa Aans)^ 
on Pacooutnme ^ la pi^t6 
(u la d<6yot|on) 12 
et an traTailMd 
s^il^est d^sob^issant, s'il 
n'est pas sage, 
il faut le fonetteir <lbi don- 
ner le fQiie.tX 14 
Les enfauts sont qhlig^s 
par If^palogue 
d'honorer | 

ieuK/i p^rea^ et leoni m^res 
(P^rents). 
lae p^e .. -s. / 
gagne par le fravail de ses 
,. mfiins 15 
4^ quoi les nofiinr^ (entre- 
tenir). ludo^ 3. 
crepun^lia, 2. 
; it.pl. 
fari. 

incipio;, 3« 
cresceDs,ntis., 
aetas^ atis, f» 
pietas, atis, f. 
labor, 3« m«. 
adsuefio^fierL ' 
castig^o, 1. 
sum, esse. 
morigetus^ «> 
vm. 
liberi, 2«m.pU 
debeo, 2*. * 
parens,ntis>c. 
cultns,. 4» ni.. 
officiom, 2. n» 
pater» tris,'». 
snstento, 1» 
labojco, ,1* i^ CXXIL .iSocletas herilis- $):ie t^errf4)aft* 
'^A Hospadii ,Gospodorz domu* Les Maitreis* 


Pan (gospodarx) 1 

ma 
stttgi \ft Le chef (p^re) de famil- 
le (le maitre) 
a 
des Talets (seryiteurs) « 2 herus, 2» m. 

habeo, 2« 
famu1os,2«m* Digitized byGqogle ^ 358 - hera (materf&milias) 
$ 
andllaa«,4' 

DB 

mandant bis 

opera 5 

et distriimmit 

labornm pensai 6 

qnae ab his 
fidelitpr annt exse- 
qnenda 
sine nnifmare 

etdlspendio* ^ 

pro qn6 
praebetnr iis 
mercea 
et aHmonia* 

' Senms ^ 

ollm erat 
mancipinm/ 

in qnem 

domino potestasfoit 
Titae et necis» 

Hodie 
servinnt libere SPanperiores» mwcede condncti. bU Svau (4>att<mttttrr) 
5 

Sene 

^efe^len Mefen 

bie ThMt an 5 

unb t^eilen 

bie Sertf4tttttgenitt,6 

toeld^e t90tt biefen . 
tteun^ foOen Doff|Oden 
nietbeni 
e^ne Ottrven 

ttnb Ma^t^eit ber <&etVf 

»ofBt * 

ibnen 

ttno ttnterQaU gereft^t 
»itb 
. Ctin JtneAr 
wat Dor mttn 
(etbeigett/ iibei: beffen 

Ceben unb Sob 
fein <&ecr bie §^emlt 
^atte< 
«gettt 911 Sa^e 
Menen fuUoiXU^ 

Me 2Cvmett tttti ben gebunaenen 

^Jn. panj Qfospodyn!^^ S 

dlfwedky (sluMJkr^ 
siu^ebniceX 4 

Tito r 

gim poraulegi 

djia 5 

a rozdilttgj 

prdce na ikoiy 6 

kieriJt od nieh 
w^na koriafisema-* 

hez reptdnj QnJbldnj) 

a hexM ikodyf 

za to^ 

se gim ddtoi 

mzda 

a wyii\»enj. 

Sliha 
pfed iSasy K/tcfaZ 
otrokem (newolnj^ 
kem), 
nad njmXto 

pdn mW moc 
^iwotm y smrti* 

Nyni 
slaukj swobodnf *" 

chudSj lidi, 

z platu nagati 

l^aggce^ Digitized byGoogle slf^zebnice» 4 - 
jOboje 

tyin rdboty 5 : 
i rozdzielafa 
cz}riinosci> 6 

ktdre ci 
gzczerze powioni 

peixud 
bes xiarzekttnia 

Ml> Qwtacsaniay 

za eo fm . 

aie dafe ^ - 
sapiata ^ 

Shiga by* 
wdawnych' czaaaoli 
^ddanjm (niewol- 
. ' nikiemX 

nad fctdrym 

pan mial moc 
Sycia i rfmierci. \ 

Teraz 
Bluzii wolno 

obodzyy 

na}^ci aa pienf^dze 
(zaslugi) ia maitresse (m^re de fai- 

• mille) 3 

a des serrantes (suivantes). 

Xe maitre et la maltresise 

du logis 

donueni a Ienr$ domesti- 

ques 

a travailler^ 5 : 

et lenr imposeni 
niie certaina tache^ 6 

qnUls doivent 
ex^cttter (achever) fiS^le- 
ment 
iianB r6pliqner (r^pliqne) et 
' «ans mnrmnrer 
et m6me sans pr^|udice de 
; lenr ihaitre; 

en lehang^ , ^ 
6n leur donne (paie) 
lear «alaire (leurs t^es) 
oufre la nourriture (les ali- 
' ments). 
Un valet 
^tait autrefois 
esclare (scrf) pendanttou- 
te sa xie, 
et le maitre avait snr lui 
. droit 

de vie 
et demorl* 

A pr^sent (a«}outd'hui) 

l^ phis panvres d'entre les 

hommes et les femmBS 

se mettent librement (de 

leur bon gr6) en ser- 

Yice ^condition) 

et ^taut lou^s nne..fois,4ent 

saiaire (paie) court tou^ 

^ jours* hera, 1« f/ 

andlla, 1« f. 

illCj a, tid^ 

mcmdoy 1* 

hic, haec, boc« 
distribfiO) 5* 
labor^ 3* m,. 

pensum, 2. &• 
qui]tquae»qnod 

snm» esse. 
exsequendBS, 
a, um» 
murmnr, 3. n. 
dispendium,2. 
n. 
praebeo, 2. / 
ipse, a»«m» 

merx, r^isy f « 
alimonia, 1* f, 
servus» 2* m» 

snm, esse* 
inancipinm, 2. 
n» 
dpminus,2«m* 
potestas, 3* f» 
vila, 1* fii' ' 
nibx, necisy f» 
serviO) 4«. 
pauper, eris* r 
nierces,edis»f« 
conductos, a, 
um* Digitized byGoogle • —360 -^ 
Bx maltis domibas 

flt ^agim 

rel oppidam^ 

rel urbs. 2 

Istnd et baec 
Biiiniaiitur et fttn- 

guntur 
moenibus (muro), S 
yallo^ 4 
aggeribus 5 

et Y^alHs* 6 

Intra.maros 

est p^moerlum; f 
extra est 
fossa* 8 

In moenibus 
snnt propugnacola 9 
et turres ^ 10 
speculae ii 
exstaut 
in editioribus locis» 

In urbem 
ingressus fit fBlele 4>ttttfef 

f^itb^n efn JDorf l^ 

obef efneti ISO^ffttfe^ 
' (fen^ 
bbet eine ®tabt« 2 
Sencr unb biefe 
werben befeflfget Unb 
dmdeben 
mit efnec ^auer, S 
mit bem IDaae/ 4 . 
mCt 6$4<tnien 5 

ttnb 9)fii((metf (9)at<s 
faben). 6 

Smiet^atb bertOlau- 
et 
{{t bet Stofnget) 7 
oitfctbalb 
bct etabtgraben. 8 

^Csf bct ^autt 
flnb bfe akffceich 9 
nnb S^^QtmerlO 
l)te 9S$atten 11 
ftebcn 
an ec^abenen Otten* 

3it bie @tabt 
oc^et man Ze • mnohn dom&m 

h^wd wes (wesfdci', 

d^dina) t 

nebo m^stetko (mi»-*- 

9ie$i mHtxsy 

aneh mMo*'2, 

Toy toto 
uptwHuge se yspo-*' 
guge $e. 
hreidbami (^zdmi), 3 
walem, 4 
ndspy^ 

a koljm, 6 

TTnitr^ oJtolo zdf^ 
gest mHtiSte (par^ 
kan^; 7 
wn^ ' 
pfjkopa (pl^jkop)* 8 

Na hradhdch 
gsau haSty 9 
a ii;c^ie^lO 
hljdky (strdznice)it 
stogj na wySSjch 
mjstech^ 
Do m^sta 
wchdzka gest ichO" 
dj se) Digitized byGoogle — 36t — CXXUIi 

' '\ : ; • ■ . . ' 

U r bs/ S)U © tahU 'MSsta. JMiastqir L.a Villc* 2 v^UAnHotkdnht 
poiif8ta|e wie» i\' 
Itijb feS nuasteczko, 

allK> siidsto.} 2 ' 

yeik tct jak owo 
wiiacuiaj^ i obwo-> 

m^rem, 3 
«^1110111, 4 

szaiicami (naBjpeja) 
.5 
i palami. 6 * ■ 

Mi^dzj miirami 

|e«t mi^dzymiir;g«i •, 7 
pi^ed miarem ''- 

row» 8 

jBTa mnracli 
8^basztj9 
i wieze) 10 
straznice 11 
0to|^ ua^wjnioslyoh 
mi^fscacli. 

Do miasta 
id^e Biq Pliitleiira mttiaoii^ contl^ ! imiHiii, aj nm; giies ensemb}e 
comppventnii ^llage, 1 

ou .nn bonrg^y 

o« bien ni^ yfliei^ 2 

Lea bourga .Wriies ^ea 
8ont fortifi^a ef ceinta 

de mnrailles (mars)^ 3 
de bastious (libnleYards)} 4 
de r^trauchementi^, 5 

de pa1is8ad^s,i6 

et de seinblables onrrages. 

Le rempart entre les mu- 
raiiles et les anaisons ,7 
est par dedans $ 
Les foss^s 8 sont 
par dehors, 

Les forts, les bffstions 9 
et les gcoises toui^S) 10 
sont le long des' murs | 
les gn^rites 11 
8ont sitn^es 
dana les .Ue^tK 6lr?68. 

Du faubourg 12 
l'on entre / domus, 4» f» 
fip, fieri»* ' ' 
pagn^, ^. rm ' 
oppidum^ 2.n* 
^bs, bis^ f« 
iste, a, ttd«. 
hiCyhaeCyhtic. 
munio^ 4* ' 
iungo, 3* 
Imoehiajinmjn. 
vallum, 2. n, 

agger, 3. m. 

Tayns, 2^ mi. 

mnrus, 2>ni.. 

sum esjie:: 

pomoenum, 2» 
n» 

fossa, 1« f. 

moenia^iunVyn» 

propugnaott- 
Inm, 2. "^» 

turris» 3,# ij 

specnla» 1« f» 

exsto, 1* 

edituBi a» fttm» 

urbs, 3« f.- 
ingresaSiis^f^^^nt 
fio, fie*; Digitized byGoogle — 362 — ex Bubmlno 12 

]>er portdm 13 
super pontem. 14 

Porta habet 
cataractaa,'l5 

poBtem rersatilem, 
. 16 
TalvaBi 17 

clanstr^ • 
et repagid^ 
wt et 
Tecte8.'l8 

In snbiirbifg 
annt horti 19 
et (R|)urJ^naj 20 

nt et 
coepiete4a«2i am bec SS^rftabt if but^ M 3:|or 13 
fiber bte S3tii(fe. 14 

SaUgattet/ 15 

iHQhtiktknt 1& 

©(JlblTer 
trab afeael, 
wte au4 
@(blQ^baitme* 18 

3n ben SBotjldlbteti 
|lnb iSUitten 19 
unb^ JQotwett^^ 2P 7 

wfe au^ '< 

Stitdi\)'6U (®otte«a«et). 
21 mestj) 12 
hrqnau 13 
pTresmost. 14 

Brdna mi 
hfeheny (mfj^e za^ 
padacy^yhrlenj)^ 15 
ivzdwjhacy most,16 
' .( ' ■ 
tvrata, 17 

a zJfivory (zdpory), 
gakol y 
Sranky^ 18 

Na p¥edmMjch 
gsau.zahrady 19 
Or^KJOrce, 20* ~i 

Mhttowy (swatd 

pole). 21 
,InM utbem 
Mfftplateiie (Tici) 1 
lapidihas atratae^ 

alicald ' 3n ber 0tabt 
|!nb ®afren(@ttaffen)4 
bfe ^pftaliett finb, 

^Statftpl^f, 2 
an manc^n CitUn W mM^ 
gsau ulictf^ 1 
lcun^nim diaZeni} 

trhoioi (frmthf 3 
f^kde Digitized byGoogle #■■ • • ' 


— ^3 - 
X przedaiiejfe6i.i2 


dans 1* TiUe^ 12 


sn6nrbiam,*2. 


htamn 13 


et par la porte 13 


n« 
l>oria, !♦ f. 


przez most 14 


on arriTe aar lej^nf» l4 


pons, nds^ m. 


Brama ma . 


La porte.a • 


porta, 1. f. 


kraty aptt»tiie,-t* 


ses lierses^ t$-. 


babco, 2. 


. \. . ' 
eataracta,l*f* 


taoat zwodzonj,. 16 


son pont lerris» 16 


yersatilis^ e. 


' 


* . ' T} ' 


valva, 1» f* 


drzwi dwoakrzydla- 


ses Bettanta» 1? 


claastram,2;n« 


ate, 17 
repa^himi 2. 


sandd 


«es sermres. 


n* 


1 zapory» 


ses.verroa^y 


vectiSy ^* nt* 


jakoteE 


comme ^uesi : ' 


subiiHiinm^ % 


ro^atki 18 


des barri&es* 18 . 


m 


Na przedmietfciaoh 


Dans liM fanboorg^t 


snn, esse. 


•^ egrodj» t% 


il y a des jardins 19 


bortns, % nu 


dworki, 20 


et des maisons de plaisan- 


snborlianam. 


.- ■ 


ce^20 


2. n^ 


fako i 


ainti <fw 


coemeterivm. 


emetitarze» 21 . 


dfk dmeti«res« 31 


.-.>": CXXIV. 

Inteiriora arbis« 25«« ^nncre ttr.Swbt 
Wnitlfek inesta# Widok miasta Wewnatrz» 

Le Dedans de la Ville. ' W mie^de . 
s^ idice, 1 
kmnieniami brnko« 
wane, 
. targowiska (rjFnki), 2 
la i owdzie , Pans vne ville 
ii jr a.-des rries;-! 
pavies de pierires, 

des places (mMrebM), -2 
en plnsiears lieax . 

^ Digitized nrbs, 3« f* 
sam, esse* 
platea» 1« f«> 
lapia, idis,n 
stratas,a,nn 
foram, 2* wu 

byGoogle ., Fii)>iica ^edificia 

;\ » ^ sant 

in m.ediio.^iirbtiij 

scholt, ft r .: • 

4oxnu9||]ierea|iirae. 8 
Curca luoeuia 

^rmamentariam, 9 
graMarifiuift^O. 
Mrfffnmm f 

ihQQmoiioiia, ^ ^. j 
qanpwiie::. . 

pppiiiae, 11 j 
theatrun)^ 12 . „ 
iiosocomium. 13 
In recessibus 
foricae (cioacae) 14 

et castodia (carcer). 

15 

ln ti9t9 F«^ 

est horologiam 16 

et habitatio 
Tigilom* 17 

Inplafeis^ 

sant patei» 18 tnitbebcif trh-Wnden, 3 

uiib^ <Mff4eit 4 ^ 
^fikie^dttfir. ) 
(aifentli^t ^eit^ttbe) 
finb mHten in ber^Gtobt^ 
bt? J(u^e, 5 ' 

Me &6i\iU, 6 
bas «2itf)9«t<, 7? 
bal 3oU^u«. 8 
2Cn b^« flloQcr 

nnb an frettS^ortii 
bar$eif9^«#/ 9 
boi^itoci^aitS, 10 

bxe <5affee^attfet, ; 
ble mttm^^^^' 

bie ®ar!udf)en/il 
b^^datttetel(M)u^ ii 
bal @ie(]^en()auS* IS 

2Cn abgeledenen «Dt^ 
ten bie Qloacte 14 

nnb bad 3efSngn{|« l5 

■ «tff |^^$8«iteti; 
St^urme beftnbet fi^ 
bietttrl6 

ttttb bie ^ognung 
bet SBad^tet (^bur^ 
, r , '^ mets). 17 
' 2rtif ben' ytlit^n 

gn^ Stttnnem 18 l^laTias 19 
TeVrims» 
ar J^em intevflbn^ns» ^u Siap 19 . 
me(4««.btitQi)te€StaAt 

jiiserrit. btenet 

m4ih«a elueiidxf, , jiiaW^|#(titi|0 bi« 9a« a ulidky. 4 
Otiecnj doniowi 
{stawenj) gsau 
u ptostfed m^stat . 
kostel (chrdm Pd- 

? e ii?),6 

^Xro^a, 6 

nfUn; dAm^ '.' ^»- 
« ^lnice (celna)^ 8 
Okolo hradeh{zdf 
mhtskfcK) 
a hran 
zhrognidef 9 
4}2ii)Nfee, 10 

hbstimk^ 

f ,< * • 
• •■ f ... 

kawdrny (kqffmy), 

hospody i f'- • 

d ftran>'," • •• 

weNgn4 kuchyn^yli 

ddwadiotifi 

nemocnice* 13 

Na strandch 

stcky {pdpadowi 

netistot) 14 

a Satlawa {wizenj^ 

taldf.) 15 
j JSTa h^/ilrif (Wfl- 

urn;) w^H 
gsau hodiny 16 

a hyt 

pro hldsni (strdZ-' 

j ni). 17 

JPo ulic^ch 

gsau studnlf (sf 11- 

dnice)^ 18 
&X:a 19 ' 
neh potX>k ' 
mMem tekaucg^- x 
..' • ♦ 
s/ai<i; 

ke sm^wdfti nedi^ 
stvijr. Digitized byGoogle 2 podcleniaiia/d^' 
i iiliczfci. 4 im Irodfcti 
fc^<^i6f, 5 Bzfcota) 6 '; I ' 

r^chiioa (jcatt»|?t)> 7 
celnica. 8 
Fod uiQraiul 

i t>rzy bramach 
zbrojdwftia, 9 
•s^ichieKz, 10 
goq^ciiice (zajedzne 

doiaj)| 
fcawiarnie, 
gojipodj, 
fcarczmj, 
fcuchnie, 
teatr, 12 
^ «zpitaK 13 ^ > 
Na odiegijch mi^j- 
»\^ach 
•wjchodj 14 

i wie^zienie» iS 

Na nalw^f Bz«j^ 

wiez j 
Jesl zlgaM6 

i mieszkanie « 
Str6z6w. 17 . 

Na nlicach. 

8^ stndnie. 18 

Rz^ka 19 . 
albo zrodlo., ' 
pod miastem piyna- 
ce, 
<sluzj 

dia oczjsczenia plu- 
'* gastw. , — 365 — 

p ■ ■ 

ayec^ des po^rtiques (gale- 
ries ^ Tentour) 3 
et des m^les; 4 
Les bitin»e^ ptthlies . 
sout 
an mitieu de ia TiUe«. . 
P6glise, 5 ^r— -« 

. ' ; 1 j". •'. 
rSccite, 6 .^. I -. ) \ 

la maison de nUer? ' " 
la douaire^ 9 ' 

Voici ceuic qui sont aux 
environs des murs 
et des portes, savoir: 
Parsenal^ 9 
la halle an bli^y 
les hotels (auberges)^ 

les caf^s, 
les h^telleries^ 
lesc^barets, 
les gargotes,, ll 
le th4alre> 12 
l'h(4>ital et le lazaret IS 
Les 6gouts de la Tilie, l4 

et la prison 15 

sont dans les lienx 6cart6s. 

La toiir ptincipale /. 

est destin^e ponr.la grande, 

horloge, 16 

et c'estla que ^ " ' \ 

so tient le guet du clooher. 

Dans les places et les 
grandes ruejt> 
Ton roit des puits et des 
fontaines, 18 
Le fleuve (la riviSre)" 19 
ou le canal (ruisseau) 
qni passe par la rille, 

sert a en emporter 
toutesles ordures (immon-j 
dices);[ 

Digitized l ll t l ji l I I . ■ . 1 

por^ouf^4f f* 
angiporitus^ 4. 

p^bUc^j^uin 
aedificium^ 2« 
IV 
medioaiy 2v n. 
urjjs,~M!;b^,i f. 
fempjliuti^;2,n« 
seaoia, 1* f, 
curia, U f.^ 
domus, 4/f« 
'mereatnra,l.f. 
moeniajnm^n. 

porta,/lvf* 
armfM^eu^ari- 

nm, 2*! n« 

granariom, 2. 

n. 

deversorium, 

^ 2* n. 

thermopoli*-^ 

um, 2* n, 
popin^, 1. £ 
caupqna, 1 • f. 
t^eatrmM>2*vu [ 
nosocomium/ 
r2. m 
recessus,4,t^« 
fori|i;%i«f4 • 
custodia, 1. f. 

^Wift3Uift / 
primarius, a, 

,:-^ :*, r),j: ::?ni. 
horologium^^* 

;-'. r,: " '• .n. 

habitatio, 3* f. 
yiffil^ 3f ni; ^, 
platea, 1* f^ 
pluteus, '^».im 
fluvius, 2. m. 
rivus, 2* m». 
iuterfl^o, 3. : 
inservio, 4* 
sor4^s^iui|i,f» 
elueudus^ a, 

byGoogk — 366 Atx 20 

tastat 

!n summo nrbifl* efabt. ^meX: 20 

stogj 

na neywySijm mj* 
ste mHtom 

mmmm 
Optimam jm ?fit 

I^acida conventio, 

facta 

vel ab ipsii, 

inter qiiOi lis est» 

Tel ab arbitro* 

Haec si non pro- 

cedit, 

Tenitnr in fonim^ 1 

cqipraeaidetjadex 2 

cnm asBessorihup ; S 

dicographQS 4 
calamo excipit vota« 

Actor 6 

aecusat reom 6 ber ^mid^i fB^tqttid^, 
n>eI4et angefleat toitb 
entioeber hvn^ bteieni^ 
^ttiitlh^, unter toeld^en 
ber etreit ift, 

ober oon einem 

e^iebtfmannei 

fSenn biefer feinen 

^l\idii^n gort^an^ 

t)Qt, fo f 'dmmt man t)or 

^eri^t, 1 

wetiiem ber dtidiUt 2 

oorfte^t 

mit ben Seif!|ern| 3 

• ^ 
ber ^ni^Mdiuihn 4 
f4»rei6t bie @tiromen 
auf. 
IDer SUi^n 5 

f la^ ben IBellodtett 
ei^n Neyhpsj prawo 
gest 
pokogne (pfdtelsJci) 
noarowninj^ 
udMni 
hudod tHh^ 
mezy nimit saud 

vneh od pros^dnj» 

kcu 

TotoU mc neprO' 

spjwdf 

^de se ku prdfuu, X 

w kterim sedj saud" 
ce (sudj) 2 
s p^jsedjcj^mi; 3 

prawnj (krewnj) 

pjsal^ 4 

perempi^e hlasy* 

P&wod (^lobnjk) 

5 

ialuge na pohnani"- 

n 1 hoO 

gitized by VjOOglC — 367 — V Zamek 90 

stai 

na na jwT^szjm mi^j- 
scu miasta. La fortecesse (le cliSteatt, 

.la citadelle) 20 

est batie u > 

aatieo le i»Iua ^ley^^ de la 

t viUe^ arx, r^ia^ t. 
exsto, U 
BummuSja^uin» 
urbs, bis, U cxxv. J u d i c i u m. S> a § ® e r i 4^ t S a u d. S fi d^ L a J u s t i c e« Najlepaze pravro 
jest 
tpeko|]ia sgodm^ 

sawarta 

i^o 6d prawnjt)- 

cych sic, 

fdb(rprzez 8<^dzie^ 

pokoJQ. 

JfeSeli ta ni^ na 

iit^pt, 
idzie sif do Bt{du, 1 

Wkt6r7m sied^i sq- 
dzia 2 

z ra^eami (asessora- 
tti)i3 

plsarz B^dowy 4 

pi«ze gfosjv 
Okkarzjciel (po^ 
w6d)5 
oskarza obWinione- 
. go 6 r n. li'j a ati monde de 
meiUeu]; droit, 
qm lofzqne :• ^ 

deux parties onl &d6m^ler 
• qn diff^reiit ensenible, 
de s^accorderpaisjblement, 
soit. entre eux-memes, 
ou par renfremise d'iin ar- 
bitre, 
Si la cbose nfi r^nssijt 
pbint pB]c cette Toie-Ia, 
il faut venir en justiceCTe- 
nir deTsnt les inges) } l 
le |uge j pr^side 2 

HTec ses copseillers (asses- 

seurs) 3 

r^criTain (greffier) 4 

tecueillit les Toix (suffra- 

ges) par 6crit. 

Le demandeur 6 

accoseiedjfendeur 6 optimuS}a,um 
)us, uris, n« 
sum, esse^ 
pla€idas,a,|im* 
cpiiTei»tio,9*f» 
factus, a,um. 
ipse, a, um* 
lis, itis, f. 
arbiter, 2. ib. 
bic, haec, boc 
procedo, 3* 
Tenio,4» 
forum, 2* n» 
praesideo, 2. 
judex, icis, m. 
assessor, 3.m. 
dicograpbus, 
2* m. 
calamu8,2«m. 
excipio, 3. 
Totum, 2. n« 
actor^ 3. m» 
accnii|o, 1. 
reus^ 2. m. Digitized byGoogle 4irt 'i'i'ia p <— „ ' ■ 

et*|)y63tfcit test^B 7 

Goutra etiin, 

• IteiisexcaBat ne 

^ . . . 
per advocatnnii 8 

cui Gontradicit 

actoris procaiator«9 

Tnm jadex 

pronuntiat sententi- 

.. ' . am, 

absolTens inBontem 

et damnana sontem 

ad poenam et mal^ 
Gtam, 
Tel ad aappliciom. 

Olim jadicabant itt §6TO • 

•Vel snb portis, 

rli<^e in praetoHo, ^ 368 — 

ttnb ii^kvtt Seugen 7 
tbibei; i^. 

SDec ^ef (agte \>m 

i antiDortrt fUb 

bttt^l feinen Ba^xockU 

itt, 8 

biefem aber wibetfpci^t. 

bed 9Xa^tt% ZmtiU 9 

TixmtiXi fprictt ber 

9lid^ter:bal Urt(iei(, 

inbem et ben Unf^luU 
bigen lo6)a(|lt 
unb ben ^(bulbigen 

toetbammet 

entmeber sur Gelbflra^i 

fe, 

obet att4 sttt Sobe«« 

ffrafe* 

0ot3eitenf|ieltman^ 

®eridS)t 

auf bem ^arfte obet 

unter ben %%wn, 

(eutijieii Za^H in ber 

\ ' ©eci^t^fiube. a p¥iwo^ swMky 7 
j>rati riemu. 

Pohnany (naf*' 
knut^j oibzdlqwenyy 
wymhmwA se skrze 
prawujho zdstupce^ 
gemuZ odporuge 

p&wod&w xcfs/tt- 
pnjk. 9 
Pak saudce 

wyndij saud 

propauit^ge newin^ 

niho 

a odsuzuge winhiha 

k trestu a pokut^ 

« 
neho na s^nrt» 

Gindjr saudjwali 

na trhi» neh jjoft :■* 

hranamip 
nynj w radfiic^ 

(saudnioy)m' 
Digitized byGoogle iKwiadki prz^ngrodzi 

pirzeciwko uiemu. 7 

Obwiniony w/ 

mawia Bie 

przez zaat^pce (pa. 

trona), 8 

kt6rema t^przeciwia 

^iskarzyoiela (powo- 

da) zastc^pca (patr on )«9 

Na koniec a^dzia 

daje w^rolt, 

owalniaj^e niewia- 

, * negOj 
a wiunego pot^pia- 

na kari^ i grzywuy 
(karq pieui^^il) 
i^o na imietd. 

W dawnych cza- 

aach odprawialy 

SH^ *^dy 

Ha targowisku (r>n- 

ku) albo pod brama, 

teraz W a^dowef 

izbie. — 369 - 

et prodnit des t^moiiis 7 
contre hu. 
JU*accufiA est dj6fendu 

par l^aTocat, 8 

anqnel s'oppose 

le projcqrenr dn deman- 
deur. 9 
Lorsque le juge a ont les 
parties, 
il rend (prononce) la sen- 
' tence dftcisiye, 
en renroyant abaodjt (en 
lustifiuit l'iunooen() 
et condamnant le coiipabley 
le criminel, 
soit & quelque punition 

(aniiende). 
soit an supplice (a la^mort) 
s*il l«a m^ritd* 
L'on teniot aatrefois le 
jugement 

en pleln marchd^ . 

au lien qn^aujonrd^hni on 

le tient a rh^tel (maisen)] 

de vilie. produco, 8. . 
testis, 3. c* 
ille, a, nd* 
reus> 2» m, 
excuso, 1. . 
sni, sibi, se« 
adYocatns^2ni« 
qui,quae,quod 
contradicoi 3, 
actor, 3» m* 
procnrator, $• 
m. 
jndex, 3, m," 
pronuntio, U 
sententia, l.f« 
absolvensy 

nds» 
insons, ntis* 
damnans,ntis« 
sons, ntiiu . 
poena, 1. 1 
mulcta, t. f» 
SHppllcium»2« 
n« 
judicoyl* 
fornm, 2« n« 
porta, !• f.. 
praetorinm, % ■^i^ CXXVI. 

S a p p I i c i a m a. 1 e f i c o r n in« 

2)te eetbegflrafen t)er Uebe(t|>5ten 

T r e 8 t & n i z 1 o & i p c ft w« 

K a r y z t o c z y fi* c 6 w« 

Les Supplices dea Malfaiteurs* A a Digitized byGoogle — 370 — SMLalefici 1 
per li€totes 2 

^lim e carcere, 3 
Qbi tor^aeri sole- 

bant, 
prodiicebaiitarf 

wl eqve raptabantur 
16 
ad loeiim avi^cii, 
. Fiirea 4 

snsf^debaiitiir 
in patibnlo 5 
a camifieei 6 

moecbi 

decollabantnri 7 

t ■ 
homicidae (sicarii) 

ac iatronea (pirfttae) 

, rel c^arifrag^o plexi 

rotae imponebantdr 
8 
Yelr palo infigeban- 
tar. 9 
Striges (lamiae) 
auper ro^in 10 - 

cremabointaif* 

Quidam, 
anteqiiam snpplitip. 
afl^cerentur, 
.elingiiaban|iir, 11 . 

ant snper cipptnn 12 
mann plectebantar, 
13 
aut nrebantar 
forcipibns % 14 tM ttiMt^ater 1 
tDUtbcii e(^etnat8 t)oii 

ben eid^er^n 2 
dttS bem Jterfer, 3 
m man ffe }ti foUvrn 
pPegte, 
defS^ct . 

obec Vndef^Mfl 15 

3UV 8tf4t(tfftte. 
S)ie IDiebe 4 

wtttben gebentt 
on ben ^al^en 5 
t)on bem Jtnedbte be< 

®4<krft{4ttr«; 6 
bie @^^ebte4e« 

icntben gefSpft (ent# 
^ttptet)f 7 

Me fiSotbet 

nnb nSttbet {fitnl^t 
bet) 
entn^ebet getabbteAt 

(^erabett) 
aufl 9tabr 8 gelegt; 

obet an einen 9fabl ge^ 

fc^laflen. \ 

TAz ^ejcen 

totttbeh ouf bem ^c^ei 

tet^dufen 10 

betbtannt*^ 

, fOlandE;en wutbe, 
e|f fk (tndeticitet 

tttttben; 

bie Smid!^ naSdet^eh/. 

11 

obet a«f bem S$fo#e 19 

bie 4^anb abgefKiuen/lS 

obet ite totttbelt geaWftf t 
mtt 9lil^nben Sangen* 
14 Zlodincy t 
&d pacholka (pocho' 
pft)2 

kdelto mudent jy-. 

se ivywddeli 

nebo konifm 9e smj^» 
kali 15 
napoprawni mfsto* 
Zlodegowe 4 . 

w^Mi se 

na Sibenicy^ 5 

od kata; S 

cyxoloHnjcy 

sfjnedi se,7 

Wrahowe (ii^aMe-^ 

dnfcy, xbSgnjcyy 

a laupeMnjcy (roz- 

hognjcy) 

hud^ kolem se laniat^ 

a nakolo se di- ^ 

waliy 8 
neho na kU $e na^ 
strkowali. 9 
Carod^gnice 
na hranicy 10 
upalowaly (pdtiiy) 
se^ 
Nhkter^m, 
neili se utracawali 
(virdceli), 
gatyk se wyHtO'- 
wal {wytrhowal),H 
neho na Spalku 12 
TV^tca Se utjnaia, 13 

neho Se pdtili 
klemmi. 14 Digitized byGoogle Zlocxj^cj 1 
ftzez giepac^^w 

(pacholfc6w) 2 
X wi^zienia, 3 
gdzie IgIl sle swy- 
kto dr^czj^J, 
WjproWadsani by- 
wali 
albo kdniem wy wle- 
kani 16 
&a siracenie. 
Zlodziej6w 4 

Wieszali^ 
na azvibieiQicach 9 
.ka^; 6 , 

tudzoloS&ik6W 

8ciaa]|$ 7 

tn^Sob^jcoW 

i rozb^inikdW <rar 
ciliy 
polaxnawszv im ko- 

BCi 

m ko|o ich Vr^Iata- 

li, 8 

albo na pal wbijali. 

Czarownice 
przed GzaBy na sto* 
sie drzewa l6 
^alono. 

Niektorym 
pi^awej przed «ira- 
. ceniem 
i^zjk wytzynalijit 

albo na piiiaku l!i 
fece ucinali, IS 

albo ich pMali 
.ki^zca^a;ni* i4 -> 371 .- 

hen sergents (archers) 2 
tir^rent antrefois Jes cri- 
mine]s condamn^s 1 
hors de prison, i 
oik ils durent ayoir la gnes- 
tion^ 
ou bien ils furent train^s 

k une queue de cheYal, 15 

jnsques att lieu du suppHce. 
Les Tolenrs (larrons) et 
les brigands, 4 
fureiit pendiifl 
au gibet ayec une corde 5 
par le bourreau» 6 ex6cu- 
teur de la hautefustice; 
tox adult^res et & leurs 
semblables 
il eoupa, trancha la tdte aTec 
«ne ipie^ 7 ou bien avec 
une hachei 
lea menrtriers (les asHas" 
sins) 
^ les corsaires Q^rates) 

furent condamnis k iire 
rompns 
aree une rone (rouds) 6 

bu bien «empal4s* ^ 

Les sorciers et le» ikbr- 
cidces 
furent britMs tifs 
sur un bflcher. 10 jrf 
A ^ueiqiies autres CDml- 
nels 
avant que de les ex£cuter^ 
pn arracha la langue, ll 

6u on lenr coupa le poiug H 
suf un billot, l2 

6n bien ils lurpnt tenaill^s 
ayee des leiiaill^isi fougies 
au iew l4 
Aa2 

, « Digitized maleficus>2m« 
lictor, 3« nu 
carcer» 3«. m. 
torqueo, 2. 

soleo, 2« 
pfoducoj 3*' 

equus, 2« m* 
raptOi U 
locns, 2« m» 
supplicinm» 2* 

fuf ; 3. m» ^ 
snsp^dd^. 3* 
patibulumy 2« 

camifex^icii» 
nu 
mpethuSy2,m* 
decollo, 1» 
hoinicida4l.hiu 
sicarins, 2« ni. 
latrO| 3t m» 
pira^, !• m* 
cmriffagiunii 

pleitus, a> unt* 
rota, 1. f. 
impono, ii 
palus, 2» ni» 
infigo, 3.. ^ 
strit, igi«) r. 
rogns, 2» in» 
cremO) 1. 
qiiidam,qiiae- 
danl,q^ddam 
duppHcium, i2# 
oi» 
afficio, ii 
elinguo, .1* 
cippusj 2; m. 
'maniiSi 4» f* 
pUcto^ 3* 
uro, 3. . . 
foftepsi cipiiy 
f. 

byGoogle — 372 — QuibaSTitadonata} 

niunellis ^onstringe- 
bantor^ 16 

Inxabantnr^ 17 

eqauleo imponeban- 
tnr, 18 

anribns tmncaban* 
tur, 19 

Tirgis caedebantor, 
' 20 

atigmate notahantori 

relegabantar, 

et damnabatttor 
ad triremes 
^l ad carcerem per- 
petnum» 
Perdnellea qna- 
drigis 

discerpebantnr. Cenen man baS 8es 
l)en fc^enfte^ 
bie wutben anben 
$)van0er g^cfttUt, 16 

ficpreat (fletplppt) I7 

ober aof ben (S\el ^tf 

fett, 18 

gefluftct (bieOdren w\xx» 

benibnen obgefd^nits 

ten), 19 0Q6geftaupt/20 

gebranbmarft/ 

t)ent)iefeis, 

itnb nentrt^eUt 
auf bfe ®a(eeren 
0bet itt emfdem ©e* 

f5njinCffe. 
IDU gefobe be^ SBa$ 

tecfanbel 

Wttcben geofett^eilt* KUrfm ^wota 

darowdnoy 

na plan^^f' se stau/e^ 

li (ku planj^i se 

pfiwazowali), 16 

na pfezmen se wy^ 

kupowaliy 17 

na osla se sdzeli, 13 

usi se gim utjr^ali, 

19 

metlami se mrsJcali^ 

20 

znaik gim wypalO" 

waliy 21 

z€ zem^ se wypo- 

wjdalif 
a se odsuzowali 
na tfjweselnicey 
neho na wHne u;?* 
zenj. 
Odpowfdnjf^ 

diyrmi koAmi 
se trhdwaii^ 
Merces, J m fBaaten, I Zhol) . 

alnmde allataei jmel^c man t)on anbetnjo%wMrd pfineSeni 
\ Ottea lufU^tJ \ (pHmxeni^ 

dbyGoogle Digitized t K.tdryoh 5yciem 
darowano, 
do pregierza by wali 
przy wi^zy Vfaiii, 16 

czlonki z wstaw6w 
im wybijali, 17 
alho na osia wsa- 

dzali, iB 
iiiszy uciuali, 19 rozgaim chlostali 
«nak, im wypalali, 
wyganiaH 20 ~ 373 -^ 

Ceax aqiii i^bn accorda la 
Ti©(qiii ciirent leurgrace), 
fntent uiifl au carcan, 16 on lenr aonna reatrapade, 
# \7 

on les^ fit monter atkr le 

cheyal de bois, 18 
ila forent essorillds, 19 

on les foaette, 20 ^ 

on leor marqua les ^panles^ 

on les banuit, i skazywali na gar 

lery, 

albo na wieczne^ 

wi^zienie. 

Nieprzyjaciot 

(zdrajcow) ojczyzny 

czwor;| koiii rozry- 

Wali (czwiertowali) ifs fureut envoy^s 
aux gal^res, 

ou hieu on les coudauina A 

uue prison perp^tiielie. 

iU^ traitres (crimin^ls 

de lese - ma|est^) 

fnrent ioartel6s k quatre 

cheyauii:. qaf,qnae,qned 
vita, 1, f. 
donattts^a,am. 

nnmella, !• f« 
constringo, 3. 
liixo, !• 
equuleus,2.m» 
impouo, 3. 
auris^ 3. f« 
trunco, 1, 
virga, 1« f^ 
caedo, 3* 
stigma, atis^n» 
noti>, 1* 
relego, 1. 
damuo, 1« 
triremis, ^. f* 
carcer, 3. nu 
perpetuus, a, 

om» 
pcrduellis,3«c. 
quadriga, l«f» 
discerpo, '3# CXXVII. 
" Merc^atura. 35<t»^anbeU 
' Kupectwj* Kupiectwo^ 
La IVIarchandis©, le N^goce. Towary 
sk^^d ins|d sprowa- 
dzane Les marchandises Imerx, rcis, f. 

qne Ton apporte d'aillcarsiallatus, ft,uuii 
(dcs pays 6tranger8){ Digitized byGoogle - 374 - hi 4omo Gommercio- 
riim 1 
rel commatantnr^ 
Tel venam ekpqnan* 
^ tur 

fn tabernifl^ 2 
et yendantur 
pecunia 3 
TOl mensoratae 

nlnay 4 

vel poinderatae 
li]»ra. 6 
Tabemariiy 6 

cireamforiMiel 7 • 

ot acratarti 9 
Toli^nt etiam 

dici mercatoretfi# 

Te][iditor 9, 
OBtendit 
rem promer^alem 

el indicat pretiamj 

^nd liceat* 

Emtor 10 

licitatof 

et p]^^ti|im offert^ 

Si qaia 
contralioeaior^ 11/ 

addicitur rea ei, 
qai pluBiman^ 
pollicetart toKben im J^auf(iaufe 1 

ent»eber ijettottT^t, 
obec fei( ^^hcttH 

in ben JttamlAben, 2 
ttnb t>er!auft . 
um ®etb C!0ittn)«) 3 
entmebet obdemejfen 

mCt bet (Slte, 4 
obet abgetooden 
(lOf bet SBo0e. 5 
SDU 'JBubenll^et 

(5tt&met}/ 6 
«&aufietet 7 

unb St5bfet 8 
tooHen ou(( 

itaupeute oenannt fe^n. 

^et SetfSufet 9 
bietet au« 
bie SQ^ate 

unb fagt ben 9tetl/ 

m^ jte foftet» 

S)et KHttfet 10 

fe{Cf4et 

«nb forgt bas Sebott 

SBenn etnet ittglei^ 
batauf hitUt, 11 

fo ttitb bfe asaate 

btm iibetlaflfen, 

bet axa meipen bietet. w kupeckimdom^t 

budio se sm^9iugj 
nebo na prodeg se 

wyklddagj 
w krdmjch 3 
aprodofvagj $e 
za penjke 3 
buct odm^feni 

na lokef^ 4 
aneb odwdzeni 
na wdhu. 5 

Budkdnye 

pfechodnjey (cha^ 

a weteSnjcy 8 
chngj take 

slauti kupcy. 

Prodawad 9 
nkazuge 
wic prodagnau 

\ {zbolf) 

a cenj gi {powjdd 
cenu)» 
pmoholi stogj {zad 
gest). 
Kupugjcj^ {kupo* 
wady kupec) 10 
smlauwdf 
a cenu poddwdf ^ 

Pakliby n^Jcdo 
wjce poddwal, 11 

pauitj se w^ctomuy 

kdo neywjce ddwd. Digitized byGoogle W knpieckim domu 

albo siq zanueBiaja 
albo nafprzedaz w/- 
lozoMe 
W sklepach 2 
za pieui^dze 3 
ai^ przedawaj^ 
albo odjiiierzaae 

iokciem«4 
albo odwazane 
wag^. 5 
Bttdkarze^ o 

knpcz^cy przechodni 
(przechodnifjy) 7 
i wendetarzeS^ 
chci| takSe by ich 

kupcami zwano, 
rfzef^ai^Gj 9 
pokazoye 
towary 

i oeun ^^ P0Wia<3a> 

sUa koazta^, 

KapuHcy 10 

targtije 

i powiada^ co da, 

jczclFktiry^ 
podkapa}e (wi^cej 
podaje), 11 
"* temu si^rzecz spu- 
azcza^ 
kt^ry najwi^cej 
daje. ^ 375 — 

ae changent (trQqaent)%on- domua^ 4« f» 
tre d'autre8|co¥nmerciam. a ]a douane, i 
ou bien on les met (exi)0- 
se) en Tente 
dans les bontiqiM»B> 2 
et ou lea veud 
pour d^l^ai^gent comptant, 3 
soit qu^on les meaure 

k rauue, 4 
soi^ qu'oiv les'j>^8e 
au poids (u la balance). 5 
Les botttiquiers (mer- 
ciers)| 6 
les porte-balleB 7 

et m^me les fripiers d 
pr^tendent tous etre appel- 

marchands* 

le Vendeur 9 
4tale sqr son^ 6tav 
sa marchandise^ 

et en dit le pris;^ / 

la fait ce qu^elle Yaat. 

L^aeheteur 10 

la marchande ' 

et ea offre <?e qa'il vent 
donner 
Iftais si quelqu^un 
en offre davantage (surtout 
4 Pencan) 11 
la marchandise 

estjAU plus oflDrant (au der- 
nier ench^risseiir). 2.n* 
commuto, 1* 
e^ono, 3. 
tabernay U f« 
vendo, 3. 
pecunia, U U 
menBuratus,a, 

um. 
ulpa, 1« f* 
ponderatus> a, 

um» 
libra, i. f. 
tabemariu8|2« 
m* 
circamfpra'- 

neus, 2* m* 
Bcrutarius, 2» , 
m^ 

volo, veaie. 
dico, 3.. 
mercator,3.m« 
venditor,3«m^ 
oatendii, 3^ 
res, 6* f*.. 
promercali9>ei 
indicoj 1* 
pretiam> 2* H* 
lieeo,2, 
emtor, 8* m» 
Vicito, it 
offero, 3*^ 
qois> quae^ 

quid* 
contraliecor^S 
addico, 3. 
is, ea, id. 
plurimna^ a» 

am*.' 
polUceor, 2» * Digitized byGoogle - 376 - 
Res CQTititiaas 
mi^timiir idiia» t &a^tn, bie in rinem 
&tM iufaniinent)dn« 
9en> meiyenwit mit bet 
@tle, 1 
flufffaemitbem^a^e^S 
tcocf ene niit bem Sc^ef^ 
f<t* 3 

©ie @(6njere bet 

experunur ponderi-iJDinae prfifen mlir 
bus 4 mit (Bmiitin 4 

unb mit ber fiBage* 6 liqnidas oongidt, 2 
aridas 
medimno« 3 

Gravitatem rerain et libra (bilance). 6 
In bac est |iignm (scapns), 6 
itt cu|(is medio aid 
cnlus^ 7 
8«I>erias 
tratinar,^ 
in qna examen 9 sese agpltat ; 

ntrinque 

sunt lances, 10 

pendente» 
funicnlis. 11 
Statera 12 

pond^rat^reSy ' 2Cnb{ererbef{tkbetfr4 bec SBagebatfen, 6 
in befferifWitte bte 

Zxe, 7 
oben barfiber 
bad fSagegedcl^e, 8 
mortnnen ba« Z(inq^ 

nelttQ 
0eH(|t(|)beme0t>$ 
su beiben 6etten 
iinbbieSBa0efc6aren,lO 

meld^e on ben SBoge^ 
flrffn^en 11 ^clngen. ' 
2Cuf ber ©dinettwa* 
qt 12 ttJSgt man 
aroge 0a«en/ fFecj^ w gednam 

kuse gdauc^ 

m^fjme na loket, 1 

ieJcute nd mjru, 2 
suchi na m^fice. S 

skaumdme zdwahjm 
4 
a wdhau^ B 

Na teio bj^wd 

mjdeh 6 

u prostMn}^hoosa, 
7 
nahofe 
kleychf 8 
w nemlto gazj^ek 

, . 9 

se Jcldtj; 
z ohau stran 
gsau mjsky (wdi^ 

wuycy 

na prowdzcych, 11 
Na pfezmenu 12 wdzj se w^cy, 

Digitized by VjOOglC — 3T7 — T ^ ■<■*'■ "T cxxvin. 

Mensuxae etPondexa. 

Mjry a wiihy^ Miary 1 wagi# 
Lea Mesures et les Poids^ Rzeczy w «alosci 

' zos(a|J{ce 

mierzjmjtokciem, 1 

ciekle -zal miara» 2 

8uche 
korcem. S 

Cie^S&kos^ rseczy 
Wazemy ci^zarami 4 

i wag^. 5 

Ta ma 
siestrzaii, 6 
W ilroaku oi, 7 

na wierzchu 

klube^ 8 

w ktore) j^zjczek 9 

•ii^ rnsza ; 

z obudwnstrou 

8^ wazki, 10 

na sznureczkach ll 
wisz^c^ 
^rz^zmian 12 

wazy rzeczy. Nous mesnrons & l*aune 1 

les choses coAtinues, 

les Hqnides au.pol et a la 
pinte, 2 
less^i^hes: 
aveq le boisseau. 3 

Les poids 4 
et la balance (les balances)5 
nous montreut (donnent) la 

pesanteur (le poids^ des 
choses. 

A une balance il y a 
le fi^ah, 6 

ayec le petit essieu au mi- 
^ lieu, 7 
un peu plus hant 
l'anse, 8 
oik la languette 9 , 

se remue (branle) ; 

avec les deux bassins, 10 

qui pendent / ^ 

a des fice]lesC6orde1ettels)ll 
des deux G6t6s, 
L^on pese ies choses en 
gros 
avec le tr;6buchet, 12 res, 5« t. 
contiuunSy a^ inetior, 4. , 
ulna, 1. f. 
liqiiidus^a^um* 
con]g;iuS, 2.m» 
aridns, a, ufiti« 
medinmns, 2* 
m* 
graYitas,atis,f 
resy 5. f* « 

experior, 4* 
pondus,.eris,n.' 
iibra, 1* f. 
hic, haec, hoc. 
snm, esse. 
ju^uniy 2. n. 
qqi,qnae,quod 
mediiun, i\ n. 
axicnius,2.|n«^ 
trutina, 1. f. 
exameh, 3. n. 
Stti^ sibi, se. 
agito, 1. 
lanx, 3« f» 
.pendens,mis# 
|funicnJua42.tm 
jstatera, U t» 
,pondero, 1« 

Digitized by VjOOglC 

— 378 — 


♦ / 


saBpendendo illas 


unb t)^ndet biefclben 


w^^jce $e 


unco; 13 


ixn ben ^afen^ 13 


na hdk $ 13 


pondus 14 


\>ai ®ett>{^t l4 


zdwazj 14 


ex opposito 


gegenUber 


naproti 


iudicat, 


jefget an, 


ukazugey 


utrnm sil 


ob an beiben ^eCten 


zdali gest 


aequilibrium 


e{n <3Ui^Qtxoi^t fep 


rownd wdha 


nec ne. 


cbec nfcbt» 


Hi nic. 
Aegrotaus 1 
accertiit medicum^ 2 

qni tan^t ( 

arteriam, 3 

et inspicit 

iirinam) 4 

tnm praegcribit 

xnedicamentnm 

in Bcbedula ; $ 

istud paratur 

a pharmacopoeo 6 

in pharmacopolioy 7 

obi pliarmaca*' in capsvlis, 8 
pjxidibns 9 
et lagenis 10 
-isseryantur* 2)n: ^tanU 1 
laft ben ^Crit 2 (^olen, 

weld^er nocf) bem^ulfe 

fu^l^t 3 

unb ben «^asn (Udn) 

beftebti 4 

aUbann f^reibt ev t>09 

bfe Krjnei 

auf einen 3ettet) 6 

bfefe wfcb bereftet 

oon bem 3Cpotbe!er 6 

fn Ut Xpot^efe^ 7 

wo Me HtimUn in Jtaflc^en (em^n)/ 5 
iBu4d(ien 9 
unb glofcjen '10 
aufbej^alten tt^fcben» Nemocn^ 1 
pos^ld pro likafey 2 

kter^ sahd 

na puls i^jlu) 3 

a djwd se 

na mod^ 4 

pak predpisuge 

Ijk 

nacedulce; 6 

teri pYipr^fwuge se 

od Ijkdrnjka 6 

w Ijkdrn^^ 7 

kde Ijky 

W truhli^kdchi 8 
puSkdch 9 
<i Idhwicy^ch 10 
5e choiaagi» Digitized byGoogle — 379 — zawiesiwszy je 
na gwozdziu, 13 
ciqlKar 14 
na pr^eciwko 
pokazuje/ 

czy z obudwa stron 
rowna waga 
albo nie. les y attachant 

au croc 13 de la chaine$ 

le contrepoida 14 

nous^fait voir, 

si le poids 

est 6^al 

tant d'un cot^ que deVantre, 

ou non«u N suspendo, 3/ 
uncus, Q, in* 
pondus,eris,n, 
oppo&ituoi/in* 
indico, 1. 
uter, tra,trum. 
aequilibrium^ 
2. n# CXXIX, 
Ars Medica* 5Die. 2£ rancifunjt. 
Lekafstwj. L6kdr$two. 
L a M e cl e c i n e* ■ ChoruJ^cy 1 
posjta po l^karza^2 

kt6ry piils 

maca^ 3 

i «rynq 4 

oglada $ 

potein przepisii]e 

l^karst^o 

na papierze ) 5 

te sporz^dzane b/wa 

przez aptekarza 6 

W aptece, 7 

gdzie Mkamtwa Le malade 1 V ^ 
envoie xhercher le m^de- 
dn, 2 
qui lui tite 
le poulis^. 3 
et fait rinspection 
de Turiue $ 4 

lu^dessus, il lui ordonne ^ 
des m6dicaments'(rem^es) 
par une recette (billet), 5 
que le pharmacien, (l'apo- 

thicaire) S 
pr^pare (compose) dans la 
pharmacie (apothicairerie),7 
oik les drogues m^dicaments 
se gardent arrangds cha- 

cun ^ part 
w skrzjneczkach, djdans les layettes, 8 
boites, 9 

fioles (bonteilles), pots, ete. 
10 w pu8zkach> 9 
w flaszeczkach 10 
chowal^ siQ. aegrotan8,tis« 
accerso, 3« 
medicus, S«:m« 
tango; 3» 
arteris^, l»f» 
inspicio, 3* 
urina, 1» f* 
medicamen- 

tum,2t »♦ 
schedula,l«f» 
paro, 1. 
pharinaGov 
poeus, 2* mt 
pharmacopo- 
lium, 2. !!• 
pharmacnniy 

2. n. 
capsula, 1. f» 
pjxis, idis, f/ 
iagena, U f* 
asservoi U Digitized byGoogle — 380 — Estque , 

vel potioy 11 
vcl palTis, 12 
▼el piliilae, 13 
Vel pastilli^ l4 

¥el eLectuariom. I5 
Oiaeta 

el oratio 16 
0uut optiina me<lici^ 
aa. 
Chirur^s IB ' 
ciirat Tiilnera 17 
et ulcera 

spleniis (emplastris)» 
19 a^ ifl enttp<bec , 

ein Sr2nf(!()en/ 11 
ober ein |)ii(bcr, 12 
ober ftnb e« ^iQen^ l3 
ober ^u(t)en (@d^ei« 

ben), 14 
obet ^atmerge* 16 
(Sine gute Sebensorb/ 
nung (iDi5t) 
un1> baS ^tUt 16 
(tnb bte be{te ^CrjneU 

^et !|Sunbar)t 18 
bettetbie SBunben 17 
unb @(^aben 
mit ^flaltern* 19 / eesii 

hud^picj^ Ijky 11 
hudto prd^ek, 12 
neho gsau pilule, 13 
kolddky 14 

aneho Sldwinj^. 16 
Sti^jdmost 

a modliiha 16 
g^sau neylep§j likaf* 

StWJ^ 

Ranhogid 18 
^05'/ rii/i^ 17 
a wfedy 
mastmi. 19 ' 
Defuueti 
olim cremabantur, 

et cinetes 
]u uma 1 ^ 
recondebaniim 

Nos includimus 
nostros ^emortuos 
locnlo (capulo), 2 
impotiimufl feretro a ^ie Sobten »urben 
t}0ip geitei] t)erbrattnt^ 

unb bie 7L\^t in f incm 
2Cfd)en{ru9e 1 
oufbewabrt. 
8Btt (egen 
unfere SSerftorbtNen 
in etnen ^arg^ 2 
babren fte auf (Irgen 
fle ouf bie IBa^re; 5 Mrfwj 
pfed dasy pdljwali 
«e, 
g^popel 
w popelnicy 1 
se schowdivaL 

My zawjrdme 
swe mrtwe 
do rakwe {iruhly)y2 
klademe na mdry S Qigitized byGoogle — 381 — Sporz^dzone zas 
jest lob jak 
tiapAj, 11 
albo proszek, 12 
liib pigiitki, iS * 
kolaczjki/ 14 

albo faki sok. 15 
Miemoi^ w je- 
dzenia 
i modlitwa^C 
8f najlepsz^i I^- 
karstwami* 
Cyrulik 18 
goi rany 17 
i wrzody 
plastrami (mailcia- 
mi). 19 Elles sont 

ott en boisson (potion)^ 11 
ou bien en poiidre, 12 
on en pilinles^ 13 
ou bien en morceanx (en 
bols, en tabletteA), 14 
ou enfin en dlectoaire. 15 
Mais le bon r^gime, rab* 
stinence, la sobri^t^^ 
et l*oraison 16 
sontla meilleure m^decine» 

Le chirurgien 18 
pense (gu^rit) les biessnres, 
17 

ht toutes sortes de plaies 
avec des emplatres. l9 snm, esse, 
potio, 3. f. 
piilvis^erisym* 
pilula, 1. f» 
pastillus, 2«m* 
electuariam»2. 
n. 
diaeta, 1, f. 
oratio, 3« f. 
optimus,a,iim. 
mediciiia, 1. f. 
cbirnrgns,2m. 
curo,' 1. 
Tuinus, er]s,n« 
uicus, eris, n* 
spleniuin, 2,n. 
emplastruuiy 
2. n. cxxx. S e pul t u r a. S) a6 SBcg r Ab n t|« Pohi^eb* Pogrzeb^ L^Eiiterrement. Zmarlych 
W starodawnych . 

czasacb palono 
i popioty ich 
w popielnice (am^)l 
vrsypywano. 

my skiadamj 
zmariych 
w trnmn^, 2 
ztozywszy ich na 
mar j 3 L^on brAIait antrefois 
les corps morts 
ei on conservait (gardait) 
leurs cendres 
dans des.ornes* 1 A pr6sent on enferme 
les morts . 
dans un cercueil, 2 
nooa lea mettona sur la defonctaa^ a» cremo, 1. 
cinis, eris, m* 
recondo, 3. 
includo, 3. 
demortuus, a. locnlas, 2. m« 
impono, 3, 
biere 9|feretram, 2.b« 

■ Digitized by VaOOg lC — 382 — et efferri curamns 
poinpa funebri 

rexhnn coemcf^riani, 

4 

iibi finitis sacris . 

fnnebribus 

a vespillonibus .5 

sepulchro Ginfjerun- 
tur 
et humantur; 
hoc cippo 7 
tegitur, 
«t monumetttis 8^ 

et epitaphiis 9 
ornatur» 

Cum foiias . 

procedity 
cantantuif hjnmt> 

et campanae 10 
pulsantur» itnb taflfen (!e tna^eti 
mft 8ei<6€ttQept5ttoit 

nad^ bcm ^(riS^tof^ ' 

(@ottc6atf er), 4 
aHtDO fle nadb nmidtit 
UUv 8el*enfeietUd&feit 
&on ben ZoHtn^t&it 

^ern 5 
fn« (8cab 6 
0e(e0t unb eittgef^amt 
twrben; 
bicfe* tt)tcb mit einem 
OrabfleJnc'? bfcbedt 
unb mit einem (Srab^ 
ma^tc 8 
tinb efnet®rabf*rift^ 
^ejiert» 
SBemt bie %t^t 

fortgctraQcn ujirb^ 
merben feieber gefungen a wynesti ddwdme 
« pohfehnjm pr&^ 

wodem 1 
naKhitow {pohf^e'^ 

hniby)j 4 
Jcdepo wykonanj^ch 
sluibdch pohfehnjch 
od hrohaf& (Jiro-^ 

hnfkti) 5 
dohrohu^ se kladau 
a zahrahugj J 

hrohkamenem 7 
se pfikr^wd 
a ndhrchky ^ 

a hrohnjmi ndpi^ 9 

• se ozdohuge* 

Kdyh mrtwetilo 

se nese, 
zpywagj se pjsnS Unb bie ej(orfeit 1 6 a na ziQbny 10 
eelfiutet* \se zwonj. 
lu thealro, 1 
tu;jctLbus 2 1 iVn diwadie, t 
ktere posihnolfwd 
k6hercy 2 Digitized byGoogle - 383 — wyprowadsamy 
z zaiob^l 

na cmentarz^ 4 

gd2ie odprawiwazy 
nabo^eiiS^two, 
gr6barze 6 ' , 

ich do gKObQ klada 6 
i ziemi^ zasypnj^ 5 

gr6b bywa kamie- 
niem 7 prz/kry ty, 
nagrobklem 8 

{ napispm 9 » 
przyozdobiony. 
. Gdy ciaio 

prowadza, ^ ^ , ; ^ 
Bpiewajii ai^ piesni 

i w dzwdny 10 
dzwonis}. et le« faiaons porter 
ayec «n conroi fun^bre 

an cimetiere> 4 

oik ainr^a Poffice fim^raire 

iU sont engeTelis (enterr^sj 

par les fossoyeorsi 5 le fombeaii 6 est conrecl 
d^mie pierre, 7 
sarlaqaelle ou dresse 
des monomeiitsi 8 
et des ^pitapbes, 9 

Lor«^'on fait les ftm 4- 
raiiles 
(lors^ne le eoiiToi passe), 
Vopi cbante des cantiqaes 

fanebres> 
et on sonne 
les clochea*. tO ' effero, ferre. 
curo, 1» 
pompa, !♦ f, 
funebris, e» 
coemetedtim, 

2»n. 
finitns, a, um» 
sacra, 2» n« pl. 
Tespillo, 3* m. 
sepulchrum,!. 
infero^ ferre. 
humo, 1. 
cipfus, 2. m% 
tego, 3. 
mouumentiim, 

«• n. 
epitaphium^;^. 
n. 
orno, !• 
funuSy eriSi n. 
prpcedo^ Sk 
canto, 1. p' 
fiymnusj 2. m. 
camptoa, l«f, 
pulso^ 1. • ' \ \ cxxxt 

Cudus, scenicus. S>i€ ©(^aufj)!cU* 
Diwadlo. Teatt (Dziwadie). 
,ljesSpectacles* ^aieatrze 1 przy- 
ozdobionym 
kobiorcami 2 L^on joue (reprisente) 
sur le th^atre, 
qip est cofiTert de tapis 2 Digitized tbeatnim, 2«n* 
Testio, 4 ^ 
tapes^ etis, m^ ' 

dbyGoogle et sipariii 9 

tegitur> 

agantur 

comoediae 
et*tragoediae, 
qnibua repr^esen- 

tantor 
rea memorabiieB ) 

iit exempli gratia 

historia 

de filio prodigo 4 

et patre 5 ejuVj 
a qao 
recipitur 

domum redux.. 

Actorea(hiatrio- 
nea) 
agunt 
personati) 
morio 6 
dat joco8«. 

SpectatoTum 
sedent 
primarii 
in orcheatra) 7 

plebs ataf 

in carea 8 

et plaudlt^ 

ai quid arridet» ~ 384 ^ 

unb mCt Soc^an^fn 3 
t>ec()anat wirb, 
tvetben oufgefutrt 

^uftfpielc ; 

unb Srauetfpiele, 
in weltten bardcftfirt 

wnben 
benlwiUbide €$a4en) 

aU ium SBeifpiel 

bie ®ef(bi4te toon bem 

uneerati^enen C^ot^ne 4 

unb feinem SBateti 5 
t)on bem 

et wicbet avf aenommen 
wttb, 

M et na4 ^&aufe feb' 
tet 
IDle C^^aufpielet 

fpiflen 
mfleibet? 

bet ^omif et (♦arlelin) 
|5 ma^t .yoffen*. 
Untet ben guf^auetn 
flften 

bie IBotnebmftett 
im «^ettenfi^ (in ben 
eo0cn)$ 7 
ba« ^emeine SSolf jlet^t 

ottf bem ^U^ 8 a oponami 3 
zastNnOf 

hragj (prowozugf) 
je 

weselohry 
a truchlohry^ 
we kterj^ch pfed" 

stawugj se 
wicy pamHi ho- 

dne, 
gaJco lcupfjkladu 
pfjbfh 
o synu tnarnofra'- 

tn^m 4 
a otcy geho, 6 
od n^hok 
pfigat gesti 

domSi se wracege^ 

Hercowe - 

hragf 
na^trogeni ; 
^a^ek {iaSkdf) 6 
prowdd) Sprymy^ 

Z diwdk& 
sedj 

pfedn^gSj osoby 
w panskj^ch seda^' 
dlech; 7 
lid stogi 

w diwadiiSti 8 • 

a pleskd rnkama^ ^ unb f (atf^t mit ben 

.&anben, 

wenn ii^xtk etmcA w%U\kdyi se mucoljbu 

flefaat.' Digitized byGoogle — 385 -^ i zaslouami 8 


et par6 (gami) 


8ipartnm,2*,n, 


okxytjin 


de rideaiiic, ? 


tego, 8,, 


graue bjwa|^ 


des coin^dies 


ago, 3. 
comoed]a,l.f. 


iLOinedjje 


et deg frag6dies^ 


tragoedia, i.f. 


i tragiedyje, 
repraes6uto, 


gdfie si^ przedsta- 


par legqaelles on reprdsente 


1. 


Wiaf «i 
res, 6. f» 


rzeczj^ pami^ci go- 


des choses remarqiiab|e8 


memorabilisi 


dne$ 


(digiies de m^mpire) 4 


c.- 


na przjktad 


ainsi qa'on peut voir ici 


exemplum,2n. 


zdarzenie 


rhistoire 


historia, 1. f* 


o iuariiotrawn)'m 


de l*enfant prodtque 4 


filiug, 2» m; 


N syntt 4 
prodigus, a, 


i jfego ojcu, 6 


etde son p^e> 6 


um« 


kt6ry go 


qui le re^oit 


pater, 3. m« 


przj|jil| 


les bras oayerts etavecau 


ipse, a, nm« 


j 


baiser de paix^^ 


recipio, S, 


g^y do domn po* 


le Tojant de retoar en ga 


domus^ 4* f« 


wr<Sdf. 


maison. 


redaic» ucb. 


Aktotzy 


Les comAdiens 


actor, 3« m. 
ago, 3. 
personatus^ a, 


gfa)^ 


fonent lear role 


i>rzebranl § 


^tant d^guisis; 


UIII« 


btazen |5' 


le bouffon (l'arlequin) fait 


morio^onig^m. 


czjui a^rty« 


rire lea spectateorg. 6 


do, 1, 


Z przjpatra|acych 


Les plus qaalifiAj 


focus, 2. m« 


si<i 
spectator^Sm* 


przedni^gze oioby 


d^entre eux 


gedeo, 2* 


aiedz^ 


Bont assis 


primariu8> a» 


W tawkacl|)7 


dans les logeg? 7 


«m. 


^o0p<5lstwo za^ afoi 


IJB menu peuple getientde- 


orchegtra, l.f» 
boat 


plebs» bis^ f. 


na placn S 


an parterre (ao bag du 


8tO, 1. 
th^atre) 8 


cavea, 1* f« 


1 r^kami klaska^ 


et bat (frappe) des mains 


pl^ddo, 3« 
(applaudit), 


quig» quae^ 


jezeli mii ai^ co gpo- 


•'il y a qodque tour plai- 


quid* 


dt>ba« 


gant, qul le diyertit* 


arrideo^ 2» B b. Digiti^ed byGoogle — 386 — 
Praestigiator l 
facjt 

varla spectacula 
ToJiibiljiale 

tmiic deaiubiilauda 
inaiiibitis^ 1 

nimc saliejido 

Ver circafiim, ctc. 
"Tnterflmii etkm 
.. tnpiitliat 4 

perBouatus» 

praesti-iaa facit 

C iiiaraiipiu, 

Fiiiiaiubiilug 5 
l^radltnr 
et aartat 
super fitnem, 
teueiis jnaiiii 
balter^m 6 

awt siispendit se 

mauii 

vel p^e, 7 etc. 


mad}t T«r*i* 

alkrtianb ^tMc burcS ro^/i^^/,^ Jcusy 
ttr@efd)meibi'3rnt oAvJ/iosfi 

ba Mc|t et \hrzo c/wd/ 

m ^en ^anben, i Ipo rukau, i 

6aib frtfiiat fc ^T^a s^aWc iburd6bcn3fei%ii.f,f,2 ski^ ohrud am'net2 

Casem iuke 
tancuge 4 


1t)cE Sor^enfpiettr 3 
fpfclet fi«« ber mauMta\i!^i 
^H* eci[tQn|f« 5 

\vinb fiiipft 

&att in bec ^anb 
btc ©emic^tlitinar, 6 

o&fir (jn emen Juf, 7 
114 a. tn* FigjQT^ 3 mamicitvj prowodj 

^ kemim 

\ Prowazolezec ft 
1 chodf 
\a skdkd 

.po{ua) proivaze^ 
]drze w ruce 
\hidiOf G 

Tte&o wH} £e 
\za ruku 
Ineho za nohu^ 7 Digitized byGoogle 


— 387 — 

/. cxxxii. r. 

Ptaestigiae» ^te ©aufelei unb Saf4)enf))te(eret« . 
KegkljJstwj. Kuglarstwo, . 

Le Prestige et tes Tours de passe-passe« Knglttxz 1 ^ 
iida|e 
r6zne Viridowiska 

ciaia> 

jttl to chodzeniein 

tia rQkach, 1 

|aS,fo Bkakaniem 

przez obrqcz it, d. 2 

Czasein teS 
taiicuie 4 
z zastonien^ twar^* 

Figlarz 3 
r6zne Bztuki poka- 

zuje 
z kieszeni. 

Skoczek 5 
chodzi 
I skaka 
na \powrozie, 
trzjrmaj^c w r^kn 
drqg dla rownowi^- 

albo wiesza siq 
za reke 
loboogf, itd, 7 Le presti&^tenr 1. 
fait 

plnsieHrs tonrs desonplesse 
par la Yitesse (agilit^) 
de son corps, 
marchant 

tantot sur sesmains (lat^- 

*te en bas) 1 

ott se recoquillant (s'ac- 

croiipissant) 

au travers d'un cercle, etc» 2 

Qaelquefois aussi 
il danse (fait des cabrioies) 4 
masqu^ (d4guis6). 

Le ioiieur de gobelets 3 
^blomt les, yen^ par sds 

tours de souplesse, 
en Jouant de sa g^ibeci^re. 

Le danseur de corde 5 
marche 

et danse hardiment 
sur une cotde tendue^ 
tenant clans les mains 
un contr^poids, 6 

onbienils^accroche (peud) 
d'«ne main, 

ou d'an pied^ 7 ott par les 
chereuXj eta 

Digitized 

B b2 praesti^ator. 
.3» m, 
facio, 3« 
yarius, a,nm^ 
spectaculumy 
2. n. 
Tolnbilitas, 

atis, f. 
corpns,oris,nv 
deambulo, U 
salio, 4* 
circuluS) 2. m» 
tripudio, 1., 
personatus, a, 
nm« 
agyrta, 1* m» 
praestig;iae, 1. 
f. pK 
marsupium,2. 
n. 
^nnambnlus» 

2. m« 
gradior, 3« 
salto, 1* 
fnnis, 3*m« 
teneo, 2. 
manns, 4* f* 
halter, eris,m. 
suspendo, '3* 
manus, 4«. f» 
t>esj pedisj m* - 388 — 
. CUadiatorea 
congrediimtiir 
dueHo 

in palaestra» 
decertaHtea 
Tel gladiis^ 1 

xef hastis t 

et bipennibna, 3 

vel semispathiai 4 

Tel rudibus 5 
mncron^ obligatif ^ ^ 

fcie lethaliter laedant ; 

Vel ense 
€t pugione' 6 

iimul* 

Luctalores, 7 
apud Romanoa 

olim nudi 

et inuncti'oleo, . 

comprehendunt se 

invicem 
•t annitnntur^ fbi^ 8^<4te((8e4t$ 
mciftec) 

auf bem ge^tplafte 
unb fdmpfen ^ 
entweber mit ^totxf 
tern obet JDegen/ 1 
ober mit |)i(fen 2 
unb 9)artifanen, 3 
obec mit !uT)en ^avi* 
begen 4 
ebev mit dlappieren, 5 
wel^e an bet @pt|e 

IBaaen baben^ 

\>amit fle nicbt tbbtti^ 

uemunben i 

obevmttbemetofbegen 

unb jDol^ 6 

augteit^ 

2)ie Mn^tt, 7 
toe(4e bet ben mmttn 

ootr ^ittn na(f enb 
unb mit Otl befirid^en 
toaxtn, 
fafen etnanbet an 

ttnb bemuffen ft^^ Sermjf^i 

wchdzegj w bog 
na iernuftiy 
poij^kagjce se 
bud meiii nehp kor^ 
dy^ 1 
hud!kopjmi2 ^ 
a obosednicemi, 3 
bud tesdky^ 4 

budkonlijH 6 
na koncy ohwaza^ 
njrmit 
aby smrteln^ {na 

smrt) neranUi^ 
anebo plecem 
a tulichem (dfkauy 
5 
^polu» 

Zdpasnjcy, 7 
u Rjmani, 

pfedtjm nazj^ 
bywSe a olegem na^ 
tfenj^ 
popadagj se U)espo^ 
iek 
a usylugjf Digitized byGoogle — 389 -^ CXXXIII. Palaestta. SDte 8ct^tf4>a(f. 

Sermjxna. Szermiexiiia. La Salle d'axmes oii PEcoIe d*escrime. Szermierze 

potykaji| 81^ 
na placii 

paiaazauii lub kordn- 
mi^ 1 
albo dzidami 2 
1 balabartaini, 3 
lub taaakami, 4 

albo 8izpadami 5 
na koiica obwiaza- 
li^mi^ 
aSeby Biq smiertel- 
nie nie ranid; 
albo wldczni^ 
i pogiuaiem ra-^ 

zem« 6 

Zapa^nicj, 7 ' 
n Rzjmiau 

przed t6m nadzy 
1 iiamazani oiejem> 

porywaj^ 8i^ wzaje- 
mnie 
i uaituj^ Lea eacrimeurs, le8(mal 
tres 4*arin^8) 
font de8 armea 
a la aalle d^armen^ 
s^entrebattant 
soit aYec des espadons^ i 

on avec des piqnes 2 
et des pertuisanes, 3 
soit ayec de oourtes ^pies 

de boi8, 4 
oq bien avecdes flenreta, 5 
de peur de se blesser mor 

tellement^ 
on enfin aTec des estocs^ 
et eu m^me temps 
le poignard 6 
k la inain. Les hitteursy 7 
autre*f ois dn temps des Ro 
mains 
tou^ nuds 
et frott4B d^buile^ 

se saississent 

et font i l^enTi tous leurs 
efforts 

Digitized gladiator,3.m, 
Gong^redior, 3* 
duellum, 2. n. 
palaestra, !• f. 
decerto^ 1. 
gladiuSj 2. m. . 

basta} 1. f* 
bipenuis, 3« f. 
semispatba>l. 

rudis, 8. f. 
mucrOyOniSyUi. 
obligatus; a, 

iim. 
laedo, 3. 
ensis, 3. iii« 
pugio^oniB»m, 

luctatori 3*in. 

romanns, 2.m. 
inudns» a, ituu 
iuunctus, a. oleumi 2« n. 
comprebendo, 
3. 
sui, sibi^ se* 
aunitorj 3« 

byGoogle — 390 — fiter ittruin prosternere possit ^^u ISoben i\xi>x\nQ$nt porazytihy mohl, ])raepriinis 
Biipplantando. 8 

Pn^Ies 9 
caestit 

et andabatae 

pa^a pugu^aiit * 

ridiculo oertamine^ 

niukirum 
obTelatis oculis. einet ben onbetn befonberd 

bur^ Untecf4tagund 

beg S3etned« 8 

JDie Admpfec 9 

fcrmpften mtt ge^tecs 

banbfc^u^en 

unb b{e IBltnbffimpfer 

fut)tten mit ben ^&As 
flen 
einen la^ccli^en 

. ^ampf, 
n'dmli4 
bet 9ecbttnbenen3(uden. kferj^ ktereJio zwldm 
podrdzenjm noh. 8 

Bitcy 9 . 

olow^ny^nd ruk&wi" 

cemi 

aslepohitcy (slepo" 

iepcy) 

p^sinii se higj 

u sniHnem se po» 

t^kdnj, 
a to 

s zawdzanj^ma o^i» 
ma* 
lu area i luditur 
pila, 2 . 
quam 
alter 
mittit, 
alter 
excipit 
et remittit 

reticuloi 3 ^uf etnem leecen 

|)la(e 1 
f(3^rdgt man 
ben ^aVi, 2 
totldjtn 

bec etne 9on ben B}pUf 
lecn suf(b(ddt, 
bec anbece 
empfdn^t 
unb auciict Wd^ 

mit bem Btadtti 3 Na mjst^ pro' 
strannem 1 
hrage se 
na midi 2 
gegzto 
geden 

hdzj^ (zardZj), 
a druhy^ 
chytd 

y zpdtky hdz^ neh 
odrdzj 
pletenkau^B Digitized byGoogle leden dra^ie^ 
na ziemic; wywrocid, 
osobliwie 
przesadziwszj go 
• przc% itoge. 8 

Bijacy sie 9 
Walcz jli otowian^mi 
r^kawicami, 
ua siepo aie potj^ 
' kaja^cy 
bij^ siq pi^sciami 

smieszn^m potyka- 
niem sie, 
to jest 

z zawi^zan^mi.oczj- 
itia* — 391 ^ 

k qiii jettera l'autre 
tout de &fin long par teirre, 
et cela surtout , 

en se dounant des crocs en 
jambe. 8 
II y Bvait aussi nne autre 
sorte de lutteurs ou bo- 

^teurs 9 
qui 66 mpaient I'nn rJEiutre 
^ coups de poittg, et cela 

les yenx band^, li 
toiit-a-fait ridicule* alter, a, um« 
prosterno; 3* 
possum,pos8e 
sqpplanto, 1. j 
pugilisj 3.m." 
caeslfns, 2* m» 
audabata, 1. 

m« 
pogno, 1. 
pngnus, .2« m« 
ridiculus^ a, 

um* 
certameUjinis,, «r 

»• 
pbrelatus^ a> oculus, 2* m. CXXXIV. 
Luduspilac* <DaS SSattfi^ut. 
Hra na xniJ^. Granie w piJk?* 
.. Le Jeu de Paume^ Na wolujm mi6j- 
scn 1 
gra si<^ 
w pitk^, 2 
kt6r» 
fedeu 
rzuca^ 
drngi "* 
iapie 
i odrzuca Bn pleiu air 1 

Pou Jone 

H la panme, 2 

qne 

Tun des jonenrs 

sert (envoie),, 

et que T^utre 

reprend, 

et fail boudir (rejette) pletnica (rakiet^)) 3]aTec la raquette^ S Digitized area^ 1« f^ 

ludo, 3* 
pil^, !♦ f. 
qui,quae,quod 
alter, a, nm* 
mitto, 3* 
alter^a^nm^ . 
excipio, 3; 
remitto^ 3. 

reticiiJam,2«tt. 

byGoogle — 392 iliqfie est 
nobiliiim losas 

acl iQoveudoin 
corpus. 

Folifg 4 
(pila mag^na), 
aSre distentus 
ope epistoinii, 
snb dio 

pug^uo 5 ^ 
reyerberator* unb btefee ift 
ein BpUi bevCorne^ir 
men 
|uc Seipegund 
be6 Jtbrperd. 

)Dec SBoaon, 4 

«on bec Suft aufdeMa* 

fen 

mfttelH M mentn^, 

toivh unter fretem «£^m« 

me( 

mft ber J^aujt 5 
Sefc^lagen^ a to gest 

hra (zdbawa) slec/i-* 
tickd 
k ohybdnj 

tm. 

Balofij 4 
wetretn {pow^^tfjwriS 
nadutj^ 
Tclapkauj 
pod ijrj^m nebem 

p^stj 5 
se tardMJ» 
Tesseris (taUs) 1 

Indimua 

Tel pliatobolindani^ 

re) iinmittinias illa» 

per fritillnm 2 

in taheUam % 

uumeris notatauii 

Isque est 
ludus mt ben SSUrfetn 1 

fpCelen toir 

entweber toer bfe mei^ 
flcn 2Cu3en it>tcft, 
ober mfr roerfen p^ 

bur^ ben Srfc^ter 2 

auf efn IBret, S 

wer^es mft Sa^len 
(3iffern)beaef(^nctf{t, 
uifb bicfes fjt 
efn ^f>ul H^kosfky(ivkO' 
ty,,w kiitky)i 
hrageme 
hud kdo md wjc^ 

anebo pauStjme {hd* 

zj^me)ge 

skrze nddobku (ku- 

bek) 2 

nix prknOf 5 

podty (cyframi) po» 
psanif 
a to gest 
hra 

Digitized by V3OOQ lC a ta zabawa feat 
^tJi 8zlacheckf| 

dla pornszania 
ciala* 

Balon 4 
(inlka wielka) 
powietrzem nad^ta 
przez rork^ aj klapa 
na Wolu^in powie- 
trzu 
pi^sc!'^ 5 bywawy- 
rziicona (wybijana). - 393 — 

f . ■ 

et c'e«t a la rMi& 
un tr^-noble jeu 

ponr l^exercica 
du corps. 

Le ])aUon 4 
enfl6 

par le inoyen de la ioitpape 
se frappe (pouase) 
le brasaard an poing*, 5 

en plaee ddoonverte (a d^- 
eouTert). Dobilif» e. 
Intns, 4. m. 
moTeo, 2. 
corpus, 3* n* 
follis, 3. m. 
aSr, aeris, mu 
difttentus, a, 

nm* 
ops^ opis, f* 
epistomium,^, 
n. 
dinm, % n. 
pugnns, 2. m. 
reverbero, 1. 'm cxxxv. Ludi* 2)ie @pte(c« H r y. G r y. Les leux. W kostki 1 

gramy 

albo tak, kto wi^cej 
6k wjrzfici, 
albo wjrzucajny je 

kubkiem 2 

na desk^ 3 

liczbami naznaezo- 
nej, 
I to si^ zowie . Nous jouons 

aux d^s, 1 

soit tt qui fera plus de 

poiuts i 
ou en les jetant 

par le gobelet 2 

sur le tablier. 3 

marque do nombres (chif- 
^ ■ fres), 

et ce n'e«t proprement 
qu^nn fou de haaard tessera, 1« f* 
talus, % m. 
ludo, 3. . 
piistobolinda, 

immitto, 8* 
ille, a, nd. 
fritiilus, 2«in» 

tabella, U f • 
numerus, 2*m. 
notatus, a,um* 
is, ea, id.. 
sum, esse. 
ludus, 2» m. Digitized edbyGoogle — 394 — aleatorunu 

Sorte et arte 
hiditur 
calciilis 
hi alreo lileatorio 4 

et chartia luBoriis; 5 

eiobiilis 
per tudicalas motis 

ludimua 

iuabaeo, 6 

ubi i^ola ar0 ' 

regnat (yincit). 

In^eniosissimus 
Indus est 

ludus latrancalomm, 
7 
qno Te)uti 
diio exercitus 
praelio iuter se con- 
fligunt bet dtiW^ltt obec 
^pitUt \>gn .^onbwcrf. 
^xt ®lM unb ^unft 
fpielet wan 
mtt ^teinen 
auf bemlDamenbrette4 

unb mtt^ben Jlarten^S 

SRft ^efn/ 
blemit bem SSaga ge* 
ftolfett werben, 
fpielen toir 

auf bem Stffatb^G 
wo aUetn bie ^unft 

^errf^et (lie^et)» 

)Da< finncei^fte 
0piet ift 
baft eitad^fpiel/ 7 

tn mtdim gtei^fam 
imi Acieddbeere. 
segenetnanbet ^te^en* karbanjk&w (karr' 
banickd)^ 
Stastn^ y chytlre 
hrd se 

kanieny (lorhcdhy'^ 
na i^chnicy {wrh'^ 
cdbnicy) 4 
a w karty* 5 

Kulidkamii 
tydf postrkowanj^^ 

mi {rozhdnJ^n^miy 
hrdme 

na kuldrnP, 6 
kde toliko um^w 

(umHosi) 
panuge (wjt^zy^^ 

Neyddwtipn^g^j 
hra gesti 

iack (hraw iachy), 
7 
kde fjkage 
dw^ wQgska 
polem sepotkiwagj^ 
Digitized byGoogle 

— 395 ,~ 


' ' ' ^ 


8znier6w* 


des brelandiers et des jon- 


aleator, 3.m* 
eurs tle profession* 


sors, rtis, C 


Scz^sciem i 8ztn- 


Le jeu^ de dames 


ar8,rtiSi f* 


k^ g^a sie 


sur le damifer, 4 


ludo, 3* 


pieskami w warcab j 


aassi bien que le jen dfi 


ca]culus,2»m* 


na warcabnicj 4 


cartes, 5 


aWeus, 2. m. 
sont des jenic 


aleatorius, a. 


i w karty, 5 


d*adres8e et de hasard (de 


um« 
fortuue). 


charta, 1. f. 


Kulami 


On )one aux billes. 


lu8orins,a,um« 


przez laskq rozga- 


qne l'on pousse < 


gIohuhi8,2.m. 


&iau^mi 


/ 


tudicula, 1. f* 


gramy 


avec la quene snr le bil- 


motus, a, um* 


na billardzie, 6 


lard, 6 


abacus, 2* nu 


gdzie tjlko wprawa 


oA il n'y a q^e Ja seule 


solus, a^nm* 


(zre^cznosd) 


adresse, 


regno, t. 


claje pi^rwszeikstwo. 


et point de trioherie (trom- 


Tinco, 3. 


* 


perie). 


ingeniosns, a, 
nm. 


Nafdowcipni^jsza 


' Farmi tons les jeax 


sum, esse. 


gra jest 


le plus iiig^nieux 


ludus, 2. m. 


w szacbjy 7 


c^esi celui des 6obecs^ 7 


latrunculus, 2. 

m. 

dno,dnae|dno. 


na ktfirej iiiby 


oi\ touf de meme 


4lwa '^vofsk^i 


que font denx arm^es 


exercitn8,4.m» 


|ipotyka)> si^» 

1 


l'on se liTre bataille^ ' 


praeiium, 2.n« 
sni, sibi, se, 
confiigo, 3* GXXXVl,. 
Gnrsns Gertamina« Sbit fBtttlauf, 

I 
» / 

Beh&nj w zdwod; Biaganie w zawod. 

Les Jeax de la Gourse* Digitized byGoogle Pueri 
exercent se earsu 

/sive siiper ^aciein 1 
Uiabathris, 2 

ttbi etiaui vehuQtar 

trahis) 3 

sive in campOj 

designantes 
liiieam, 4 
qnani, 

qiii vincere cnpit, 
attingere, 

^at nou ultra procur- 

rere 

debet. 

Oiim decurrebant 

cursores 5 
inter cancellos 6 
ad metam, 7 
et qui primuS 
conti^^rat eam, 
accepit 

brabium (prieiemium) 
8 
a brabeuta* 9 

Hpdie 
babei^tur bastiludia, 

ubi lancea 10 

petitnr circulus 11 

loco equiriorum, 

quae in desuetudi- 
aem. abierunt* .— 396 ~ 

>Dte Jtnaben 
ttben fidi) im eattfen 

enttt>ebfranfbem(5ffei 
mit @<^Iittfc(ruten, 2 

190 {lc ftu4 mtt 

@<Jt|Uttett^fa$ren} 3 

etep} itt einec Qhm, Chlapcy 
cwi^j se w heku 

hudpo iedlf 1 
na koslich(J?rusljchy, 
2 
kdei iake wozf se 

^^ (gezdj) 

na sankdch; 3 

neho na rowinif inbemfle einen®td4 4 cZ^/a^;ce $oh¥ zmi'- n>etc!&ett berjenfjje, ^ 
ber d«tt>{nnen tt)ia/ 
tt^o^t errct^en muf^ 
aber ni^ttar&ber ^in^ 
auO 
lattfen bdrf. 

ISpr Szlttn tfefen bie fiBetttSttfer 5 
fn ben 6d^ran!en 6 
nadb bem ^iete, 7 
ttttb tt)rr ;am e^|ien 
bajfetbe erref^t ^attt, 
ber Utam 

ben ^tiiit 8 

DOtt bem ^ampfriddter* 

9 

\&eutatttafie 

tt>erben JRcnnfptete fic* 

f^alten, 

tt>o matt mft ber Zant 

le 10 

nad^ bem SZfitge ren? 
net, 11 
anltatt pzi Surntere, 

toet^e abdelommen 

|lnb« menj neh taru^ 4. 
kfere, 

kdo wyhrati chce, 
dohkhnauti musj^, 
ale . 

pHbbhhaufi nesmj^ 

Pl^ed dasy &MJ- 
wali 

zawodnjcy 5 . 

W ohrade 6 

k cflu,7 ' 

a kteryr neyprwe 

dohkhf, 

dostal 

odmfnu 8 

ojd zdwodnjho. 9 

N^nj 
drtj se kolhy, 

kde kopjm 10 

'Oihdnj $e po kru^ 

hu, 11 

mjsfo 8eddnj(turna^ 

g&w), 

ktere w ^dwyklost 

{ze zwykUy z ohy^ 

tege) pHsiy. 

Digitized by VjOOg IC — 397 — dwicz^ 8ie w bie 

V ganiu 
albo na lodzie^ 1 
na ijzwdchi 2 

gdzie takSe 

na sankachSjeSdzJi; 

albo na poln^ 

naznaczjwsy 

nnitk, 4 

ao kt6rej 

tcn, cochcewygrrad, 

dobiezedy 

dalej zai 

przeakoczjd nie po- 
wiuien. 
W daw^^jch cza- 
aach (w starozjt- 
nosci) ubiegali aif 

azjbkobiegi 5 

w przegrodzie 6 

do c61uf 7 

ktfSrj pi^rwel 

dobiegly 

otrzjmai 

zwjdqztwo (nagro 
dq)8 
od a^ dziego ustano* 
^ wionego. 9 
Teraz 
Qdprawiaj^ »iq go-»- 
nitwy dzidami, 
gdzie kopij^ 10 

p^dem w kdlko 11 

wbijai^, 
zamiast turnie)6w, 

kt6re ze zwjczaja 
Wjszlj. Lesenfantt 
B'exerceut u courir (a la 
courae) 
soit avec dea patina 2 
sur la glaeoi 1 

oik il8 glissent (traiuent) 

auBsi, 

dans (sor) de petits traiue- 

auxi 3 
soit en pleiue (raie) cain 

pagne, 
en d6signant (tirant) 
nne ligue (un but), 4 
auqnel an8sit6t<qu'ou j est| 
on doit s'arr6ter tout court 

sans.passer ootret 

si ron ¥eut gagner le jen. 

Las conreurs S 
couraient antrefois 
depuis les barridres (bor- 
nes) 6 le long de la 
carri^re au but, 7 
et celui qui j 6tait, jarri-lcontingo^ 3« puer, 2. m/ 
exerceo, 2* 
siii^ sibi| se* , 

cnrsns^ 4* m. 
glacies, 5« f. 
diabathra^ U. 

veho, 3. 
traha, 1« f* 
campus, 2. m. 
designo, 1. 
linea, 1. f« 

qui^quae,quod 
yiuco^ 3. ' 
cupio, 3. 
attingo, 3, 
procurro, 3. 
debeo, 2. 
decurroy 3f* 
chrsor, 3. m« 
cancelli^ 2. m. 

meta, 1* f. vait (s'j trouva^t) 
le premier, 

recevait (remportait, gag- 
nait) 
le prix pxopos6 8 

do |uge qui j pr6sidait« 9 

Aii|oard'hni (k pr6sent) 
an lieu des tonmois^ 

qni ne sont plus en usage, 

Ton courait la bagne avec 
la iancej 10 
en la faisant passer 

par upe bague, 11 Digitized is, ea, id. 
accipfo, 3. 
brabium, 2* lU 
praemium,2.n. 

brabenta,l.ih* 
habeo,'2» 
hasttiiudium» 
2* n« 

lancea, 1» f* 
peto, 3. 
circalns^2.m» 

locns, 2. m. 
equiriaj2.n.pl. 

desnetndo^S^f. ^ 

abeoy ire. 

byGoogle _ — 398 — . 
Paeri 

ladere solent 
globis fictilibas ; 1. yel jactantes 
globuin 2 
ad conos ; 3 

rel sphYerulam 

claya 4 mittentes 

per annalum) 5 

vel tnrbinem 6^ 
fiag^ello 7 
tersant^s^ 

yel sclopo 8 blet fte r^telen mtt bem 

S5lo8ro(>re 8 

et arcu 9jaculantes j unb SBofien (2(rmbrupt) 5 

9 " JDCe J^nobcn • 

Pflegen in fptcten 
entn^ebev mit {(einen 
t^e^nernen ^UQcln 
(etinenFugelnXj 1 
ober jte fd&febea 
bte Jtuget 2 i^ 

nacb ben ^egetn ) 3 

obet fd&togen bte ^u* 

mtt bet Jteule 4 

bttr(& ben fRina, 6 

obet trelben 
ben ^reifel 6 
mit bet 9)cUf(5e, 7 vel grallis 10 

Incedentes ; 

rel snper petaurumll 

se aptantes 

et OBciUantes. obet ge^en auf @tel 
jen 10 
etnget $ 
ober bewegen 
unb f4)oufeln Ji(^ 
auf Ut ea^anUU 11 Chlapcy 

hrdwagj 

hudto w rdle (^ulid- 
lcy hljn^ne) ; 1 

hud! hdzegjce ' 

kulj 2 

do kultelek; 3 

hudto kuliiku 

holj 4 

zardJtegjce skrze 

krauzek\ 5 
hudio wlka 6 
hidem 7 
pohdn^gjce (otdl^e^ 

hudto zfaukadkyS 

a ku^e 9 
stfjlegjcei 
hud' na ch&ddch 

; (^tihldch) 10 
chodjce i 

aneh nahaupaHce 11 
se rozhdn^gjce 
a se haupagjce* 

Digitized by VjOOglC — 3&9 — 

. I uf cxxxvn. 

Ludi pueriles. «inbetfi^icU. 
Hry dStsk^. Gry dziecinne. 

Lcs Jeux d^ejQfiants* CMopcy 

zwykli grywail 
vr kule glinian« 1 
(glinianki) V 

albo rzQcal^ 
kiilQ 2 

do kregli (graj^ w 
kr^gle); 3 
albo kal^ 

kljem 4 wjrziioa).^ 
w gor^ 
pTzez koiko ; 5 

Inb krqglic^ 6 

biczem 7 

obracaj^y 

albp wiatrowk^ 8 

i strzal^ z inka 

strzelaj^ ) 9 
albo chodza 
iia azczudtach) 10 

lub si^ husta^yli 

koljrsza, 

i przegibaj^« Leg enfants (jeuncs ou pe 
tits gar^ons) 
ont la coAtume^de }bner ) 
(s^amuser 
ou aux>oulettes, 

ou bien aux quilles 3 
en les abbattant 
avec la boule ; 2 

soit en la faisant passer 

par un anneau de fer 5 

arec une cuiller de bols, 4 

ou en faisant tourner (virer) 

une tonpie 6 

avec un fonet> 7 

soit en tirant de Id sarba- 

cane^ 8!sclopus, l>*m; 
et dardant (tirant) iwba-jarcns, 4. m. 

lete^ 9 faculans, ntis. pner, 2* m» 
Indo, 3. 
soleo, 2. » 
globns, 2* m* 
fictilis^ e* 

jactans, ntfs» 

Gonus^ 24 m« 

sphaerula9i.f* 

claya, 1« f, 
mittens, ntis* 
annulus>2. m« 

tnrbo^inls^m^ 

flagelhmijS.n. 
Tersans, ntis* ou bien «n marchant 
sur des ^chass A $ 10 ou enfin en se bVandillant 
et balau^ant - . . 

surune brandiJloire (balau-jOseillans^ntis^ 
coire)« 11 grallae,1«f.pl.^ 

incedenSjUlis. 

petaurum, 2.n. 

sni, sibi, 80«, 

agitans, ntis* Digitized byGoogle — 400 
IMLultae urbes 
et pagi 
faciaut , 
regionem 
et regnnm» 

Rex ^ 
aut ffin^Geps 
gedet 

In metcopoli» 1 

Nobiles^ 

barones 

et comites 

habitant 

in cir.cam)acentibii8 

arcibus $ 2 

rustici 

in pagis» 3 

Juxta 
flnmina naTlgtibilla 4 
et vias regias 5 

habet princeps 
sua telouia^' fQUU @tcibte 
unb jDbtfec 
mo^en 
ein Canb 
unb «tn 8leC(( ou9* 

(Stn ^dnig 
ober %vktft 
i^ot feine mejlbeni 

in ber ^^auptjlabK 1 

^ ©!e @bettettte^ 

t!fre{$emn 

unb ^rafen 

n^obnen 

auf b(?n umtfegenben 

@4rpir«tn$ 2 

bte SBauern 

auf ben iD^tpfetto. 3 

2Cn ben 

f(6ijfre«<Jen grujfen 4 
unb fianbftraffen 5 Slnoho m^st 
a wesnic 
dHa (iSinj) 
Jcrag (kraginu) 
a Tcrilowstun. 

Krdl ^ 
neho knjie 
s^dlj 

we hlawi^m m^sth 
1 

Slechta {slechti" 
cowe), 
swohodnj pdnowe . - 

a hrdhata 

hydlj 

w 0kolnjch 

zdmcjch (JiradecK) ;2 

sedldcy 

we wsech (ivesni'^ 
ci^ch). 3 
Pfi fekdch pla^ 
wn^ch 4 

a kr&lowTcdch (^syl^ 
nicy^ch) 6 

md knjie {zemifpdn) m efn gutft <eanb^«i 

fiert) felne 3^a^aufer; '^swe celnice, 

Digitized by VjOOQIC — 401 — GXXXVIII. Regnum et Regio, 2)a8 SReic^ unb bie 8anbf4)aft. 
Kt^owstvvj a krag. . Kiolestwo i kiaj. 
v^ Le Royaaine et le Pays. 
Mndspm miast 


tJtt pays 


midtus, a» um* 


iWM 


et nu rojaume 


nrbs, bis, f» 


Bfclada|a 


sont compos^s 


pagus, 2» UK 


kraj 


de plnsieurs Villesi 


facio> 3« 


i krdlestwo» 


bonrgs et Tiilages« 


regio, 3. f . 1 


Krol 


Un roi 


re^um;2. n« 


albo xi^Se 


ou prince. 


rex, rcg!s,m. 


mieszka 


tient (fait) sa r^sidence 


priaceps, cf« 


^ • 


(conr) 


pis, c 


W Btolecznym mie- 


dans la ville capitale. l 


sedeoy 2« 


ide, 1 
metropolis, 3* 


Szlachta^ 


Les gentilshommeSi 


f* 
nobilzs, 8« c. 


tiV^eliii panowie (ba^ 


tes barona ^ 


baroyonis, m« 


ronowie) 
comes, itis,in« 


1 hrabiowie 


et les comtes 


habito, 1. 


mieszfcajfi 


demenrent 


ctrcumiacens, 


W okoto lezaejeh 


dans lenrs chateauie 2 


utis. 


zamkacfa; 2 


qui sont amc.enyJrons; 


arx, rds, f. 


Wiofcianle 


les pajsans (TiUageois) de- 


rusticus,2.m« 
meurent 


pagus, 2. m. 


na W8iach« 3 


dans leH Tillages* 3 


fiumen,iDis^n« 
navigabilis^ e. 


Przy 


Un prince a 


Tin, 1. f* 


rz^kach spl:awnych4 


aupr^s 


regius, a, um# 


i goscieiiGach 6 


des fieuves (rivi^res) navi- 


habeo, 2; 
gables 4 


prin<;eps,cipis, 


' ma xi^Se 


et des i^ands ehemins 5 


' c. 


Bwoje cia. 


certaines maisojis, (bu- 


snus, a, om. 
reaux)^ 


telQoluiO,2,u. 
C e 

Digitize 


ibyGoogle - 402 — nbi 

a nayigantibus 

el iter facientibus 

portorium 
e( vectigal 
exigitur. wofelbjt 

\>cn ben @4iiftnben 

unb SReifenben 

bte $Dlaut$ 
unb ber 3oIt 
gefcrbert witb* kde 

od plawjc^ch se 
a od cestu konagj^ 
cych 
rnfto 
a clo 
se uryhjroi^ 
. Si bellandum est^ 

acribuntnr milites. 1 

Hornm arida snnt : 

gali^a (caftiift)j 2 

quae ornatur 

crista; 

armatura, 

cujns partes sunt : 
torqnes ferreus> 3 
thorax, 4 

brachialia, 5 
ocreae ferreae, '6 
manica 7 
cnm lorica 8 KBenn man ^tie^ 

fU^ren foff, 
fo toerben ©olbaten 1 
QUdgeboben* 
Site ©^ujwaffen 
flnb: 
ber ^ilm, 2 

n?el(%er fiejiett wirb 

mit bem gebe«tmf<i)e $ 

ber ^attii^^ (bie fRdi 
Uttna), 
beffen @tu(f c flnb : 
ber ^tragen, 3 ^ 
ber ©tujljarnifd^/ 4 

bie 2Crmf4fenen, 5 
bie a3einfd)ienen, 6 
ber $BU(i^^anbf(j(|ttb'7 
fammt bem ^anatr 8 Mdli wogna se ^ 

wesiii 

shjragjse wogdcjl^.l 

Gegich zbran 

^est: 
mJacQehka, prjlhi^ 
te), 2 
Tcter^ se TcrdU] 

^zdobj) 
chocholem (ptf^jm^ . 
wld^njm}; 
zhrog (odenj), 

gegjJtto ^dstkygsau: 
ndhrdlek zelezny^ 3 
kyrysy 4: 

ndramce, 5 
^eleznehotyy 6 
rukawice 7 
5 pame^em 8 Digitized byGoogle I podr6zajci& mjto 
i clo 
wjbiera* — 403 — 

oi^ l'on demande (re^oif, 

exige) le p^age 
et le droit de paifage 

tant de ceux q[Ui To&t par 

eau. 

q«e par terre« navi^s^ntii. 
iter^ itineria, 

faciens, ntit. 
portoriiun,!2n« 
vectigal, 3*n. 
exigo, 3. cxxxix. V 

Mile«. 2)er ©olbat Wogak* 
/2oItnierz« .. Le Soldat o^ le Guerriec Jeili ma naatapi^ 

'- wojna^ 

TFjbieraj^ zofaiierzy. 

1 

Tjch Broni^)>at: 

szjszak> 2 

ktorj zdobi Bi<^ 

lctorof cz^sci R^: 
koinierz zeiaznj, 3 
zaioga na pi^rfii (ki- 
rjs), 4 
narainienniki» 5 
' zelazne botj, 6 
r^kawica.7 
'Z panCeifzem 8 . Loraqub l'on veut faire 

la gner^e, 

on lenrole (l^ve) des trou- 

.pes' (dea soldats). 1 

Dont Toici les armes : 

lercasqne^ 2 

qu^ou. ome 

d'i^^plEinacbe ; 

l^rmnre, 

dont les parties sont : 
le bausse-col, 3 ' 
la cuirasse> 4 

les brassards, 5 
les iambieres, 6 
les gantelets 7 
avec la cottei de maille, 8 
C c 2 

Digitized beUo^ 1« 

scribo, 3» , 
miles, litis^nfL 
liic, baec, boo. 
arma, 2. n. pf« 
galea, 1. f. 
qui,quae,qifo4 
orno, 1. . j >.> 
crista, 1. f. 

^Etfmatnra^ t«£ 
pars, rtis, £* 
torques, 3«m. 
ferreus, a, um. 
tboraic,aei8,m. 
bracbiale,34i« 

ocrea, 1. f. - 
manica, 1» f. 
loricai 1« f» byGoogle — . 404 — »et«cato (cljpeo)> 9 

ifiiibas omnibnB 
.ctarpii» tnUtnr» 
. iTelasnnt ^ 

gUtlins 11-19 

et acinaces, 12 
qni Yagina 13 

recondantnr» 
et ciugnlo l4 
yel balteo I5 
accingnntur 1 
rhomphaea 17 

et pngio« 18 
In his esft 
maniibriam 19 
eiim pomo 20 
et veratnm 21 
caspidatumj 22 
in medio 
dorsum 23 
et acies. 24 
Reliquaarma snnt: 
has^» 25 
Wp^nis» 26 
in'q.Hiba8 
liastile est 27 
et mo^ro i 26 
cftaTa 29 
et piloan* 30 
.Fascianiilitaris 16 

ktseryit oraatnl. 
. Bminns pngnatnr 
J>oinbardis (sclope- 

tis) 31 
et sclopis, 32 
qnae ouerantur glo- 

bis 33 

e thecehombardaria 

34 

et.pnlTere nitrato 

e pjrxide pulreraria. 

35 un^ €S4{Kb ) 9 

tttr^ o1te< Mcff^ i»trb 
ber itorper eef4utt. 
S){eSSru(wo]Ten|inb: 

bo8 &ifimtt (ber ^e^ 

m) lt|.l9 

unb &mi, 12 
tpet^e in bie G^eibe 

13 
^eftetft 

unb ait bem ®Srte( 14 
sber im ©e^finee 15 
umgeCeet werben $ 
ba< e(|(a4tf4n>ert 17 

unb bec S)o(4* Id 

2(n biefen ift 
ber Oriff l9 
mit bem Jtnopfe 20 
unb bte Jttinee 21 
mtt etner €lpiQe/ 22 
in ber soittte 
ber Stiiden 23 
unb bte @|4tteibe« 24 

jDie ubrtgen 88ofen 
iinb: ber ©pief, 25 
bie 9)arttfane^ 26 
moran 

ber ©4oft 27 
nnb bo$ ^fen.ifiv 28 
ber @treitfolben 29 
unb ®prtnd9o({. 30 

)Dte 8e(bbtnbe(®(bar« 
pt) 16 
bienet ^ur 3terbe* 

Sn ber S^me fhreitet 
mon mit S3u4f^n 31 

(g(inten) 
unb f>i|totejt, 82 
t9e(4e mtt Auge(n 33 
geroben toerben 
ou^ ber ^atrontof^c 

34 
unb mtt €$4(e$puit>er a Stjtem (patofzau^ 
, . t^rtj), 9 
kterymitQ w^cmt 
tHo se chrdnj. 
Orudj (zbran ra^ 
nic^) gest 
meS {Jcord) 11-19 

a sawley 12 
geniio w po^wu i$ 

schowdwagj se 

a pdsem 14 ^ 

neho zdwe^njkem 15 

pdsagi se; 

med welihf (sar- 

Sauny hitrdjf) 17 
a tulich {d^kay 18 

Ffi tHhto gest 
rukogef 19 . 
s hruSkau 20 
a hlawn^2t 
konditd (^pidatdX!i2 
na prostfedku 
hfhet (tylec) 28 
, a ostfj. 24 
Ostatnj zhrangest : 
kopj (dfewce), 25 
ohosednicey 26 
na kfer^ch 
kopim (ratiit^ 17 
a hrot gtst, 2« 
^eleznf cep 29 
a kldt. 30 ' 

Ffepaska joogen" 
^kd 16 
slaui) k ozdoh^, * 

Na ddlku hoguge 
se puSkami {rudni-' 
cemi) 31 
a pistolemi, Bt 
kter^ nahjgegj se 

kulkami 33 
ze sumlcy 34 ^ 

a prachem aus bjm ^xkVotx^wtit^lzriLkJiunapraeh.diS 

byGoogle Digitized t — 405 — i tarczi^ 

ktoremi ai^ ^ 
cialo ocbraiiia; . 
Orqz^ do zaczepki 
s:}: 
miecz (szpada) ii,l9 

i «zabla, 12 

klore si^ w pochwy 

chowlij^ 

i na pasie 14 

albo zawieszniku 15 

■vvieszaji^ ; 

iniecz wielki 17 

i pwgiiiat 18 

Te inaj% 
x^kojesd 19 
z gaikq, 20 
, i ^owiii^ 21 
|M>ikcza8^, 22 
jia i^rodku 
grzbiet (tjt) 23 
\ i ostrze* 24 ^ 

iQue. brouie 8«*^:* 
izida, 25 V 
halabarty 26 
u kt6rjch 
drzewiec 27 
i zelezce (grot), 28 
bulawa (czakau)^ 29 
pocisk. 30 

Frzepaska* zoi- 

nierska 16 
- ahizy ku ozdobie. 

Z daleka potykaj^ 
si^ strzelbami 91 

i pistolety, 32 
ktore kulami uabija- 
1^33 
z ladowuicy 34 

prochem strzelnjan 
, z rogu na prooh* 35 et le bouclier : 9 

toutes ces armes sont d^- 
fensives* 
Voici les offensives : 

le glaire (Wp6e), 11,19 

et le sabre, 12 
qu^ou met dans le fourrean 
qui a un bout 13 
et qu^on porte pendu 
au ceiuturon, 14 
ou au baudrier; 15 

la grande 6p6etranchanfe 17 

et le poignard. 18 
A ces armes il ;;r a 

la poign^e, 19 

avec le pommeau 20 

et la lame, 21 

pointue par le bptttj 22 

au milieu, 

le dos 23 

et le trauchant (fil). 24 
Toici les autres armes ; 

la pique (lance), 25 

la halebarde (pertuisane), 26 

qui out 

la hampe 27 

et le fer, 28 

la massue, 29 

le briu-d*estoc* 30 
L*6charpe miiitaire 16 

ne sert que d^ornement 

L^ou Gombat de loin 
avec des arquebuses 31 
(des fnsils), 
ou avec des pistolets, 32 
qu^ou charge k balles, 33 

tir^es de la gibeme, 34 
lipr^s y avoir vers^ de la 
poudre a canon 
de la poire a poudre, 35 

Digitized Bcutum, 2» n. 
corpuSjOiis,n* 
tuto, 1. ^ 
telum, 2» tu 
gladius, 2*m. 
acinaces,3.in» 
vagina, 1, f; 
recoudo, 8» 
cingiilum^2;nr 
baHeum, 2. n* 
accingo, 3. 
rhomphaea, 1 .^ 
f . 
pugio,onis, in, 
manubrium,2« 
n. 
Ifpmnm^ 2. «. 
verutnin, 2, n, 
«ttspidatus,'a, 
um. 
medinm, 2,n« 
dorsum, 2« n« 
acies, 5. f* < 
reliqiras,a,um, 
arma, 2* n. pl« 
hasta, 1* f. 
bipennis, 3«f« 
hastile, 3r u. > 
mucro,oni8,m« 
claya, 1« f* " 
pilum, 2. n* 
fascia, !• f, 
militaris, e« , 
iuservio, 4, 
ornatus, 4«m.. 
pugno, 1. 
bombarda,l.f» 
sclopiis, 2« tn» 
onero, 1. 
globus, 2. m. 
theca, !• f.^ 
bombardari- 
us, a, um. 
pnlvis, eris,m. 
nitratus,a,tun* 
pyxis, idis^ f. . 
pttlverarius,a, 
um» 

byGoogle ~ 405 — 
Bxpediliouestis- 
cepta, 
castra 1 
locaiitnr, 
et tentoria 
paxillis figmttar, 
Vel e linteis, 2 

Tel e stramentis, 3 
eaque circumdautur 

securitafis gratia 

ag^ribns 4 
et fossis i 5 
coustituuntar 
excttbiae 6 
et emittuntor 
exploratores. 7 . 

Pabttlationis 
et praedae cansa 
fiuut 
excursiones^ 8 

ubi saepius 
eom hostibus 
velitando confligitBn SIBenn man ju SeXbr 

mftb ein Sogey 1 
0ef(((aaen, 
unb <Se$elte toetben 
mit 3)fl(5(fen befeflfgt^ 
entmcber t>on Seinwanb 
2 
ober t>on @tro^, 3 
unb bajfelbe umgiebt 

man 
ber CSidbet^eit wegen 

mit S^anjen 4 
unb ©raben i 5 
ed mecben au<b ^d^itbs 

ma(ib^n 6 oudgefteUt 
tinb itunbf^after 7 
auSgefenbet. 

^ec gUttetttng 
ttnb'S3eute ^albet 
geben ^atteien 8 
(€treiffommanbo'^) 

aud/ 
wo oftmats 
mit bem Sfetnbe 9 
ftbacmuiict n^irb. ' Stalali se wypra'' 
wa wogenska^ 
tdhor {lezenj) % 
se rozbjgj 
a stanowe' 
na holjky se zaw?" 

huctto z pJaten 2 
anebo ze sldmyy 8 
a ien {tdbor) oblid" 
nj se 
pro gistotu 

ndspy 4 

a pfjkcpami) 5 

rozstawugj se 

strdte 6 

a wysj^lagj se 

wyzwedadi, 7 

Skrze potrawu 
a kofisl 
dinj se w^behy 

(wj^pady), 8 

kde tast^gi 
s nepfdtely ^ 
w iarwdtkdch se 
potj^kd. Digitized byGoogle — 407 ~ CXL. Tdbor Jii pplnj leienj. Oboz. 
Le Gainp ou le GaxDpement* pole 
obozjsi^ 1 
zakiadaj^ 
i namiotj 
na.p^laoh roztaczaj^ 

albo z plotna 2 
lub zslomy, 3 
ite 

dla bezpieczeiiStwa 
ol^opttj^ 
Walami 4 
i przykopami ; 5 
tndziez straSe 6 
rozstawiaf^ 
i 'Wynjlajn 
spieg6w. 7 

Dla paszy 
i zdobyczy 
podefmoja 
wycieczki, 8 

gdzie czc^sto 

z nieprzyjaciohni 9 

niarczki bywa|a» Quand on a entreprls nne 
exp^dition de gaerre, 
Pon fait camper 
]'arm6e, i 
et on dresee 

sor defl piqnets» fich^s en 
terre, des tentes, 
soit de toile, 2 
soit de paille, 3 
qu^on environne 

de retranchements 4 

et de foss6s, S 

pour se mettre en siiret6) 

Tou y pese aussi 

des gardes 6 (sentinelles)^ 

et ou envoie de temps en 
temps 

des espions. 7 
Les soldats font 

des courses 8 (vont & la 
petite guerre), 

pour le fourrage 

et pour le butin, 

c*est la oi\ bien sonyent 

il se fait des escarmouches, 
(Pon en yient aux mains 
(prises) ayec l'ennemi)* 9 expeditio, 3i; 
susceptns, a, 

nm*r 
castra, 2» n.pL 
loeo, 1* 
teiitorium,2.n« 
paxilluSy 2«.ni« . 
figo, 3. 
linteum, 2. n* 
stramentum, 

2. n. 
circumdo, 1. 
securitas> atisy 
f. 
agger, eris^m» 
fossa, !• f» 
coustituo, 3» 
exc^biae» !• f» 

PU 
emitto, 3. 
explorator, 3» ^ 

ro. 
pabulatio,3« f» 
praeda, 1* f* 
fio^ fieri» ^ 
excursiO) 3«f* 
hoiGltis^ 3. m. 
velito, 1» 
confligo» 3. Digitized byGoogle — 408 Tent^rium 
samini imperatoris 

10 
est in medio 
castrorum. M ©enetaU obet W^» 
llen getb^etrn 10 
ift mitten 
im ^ager» ' Stan 

nej^ivyS^jho w&dce 
lO 
gest u prostfed 
le^enj^ 
9uaudo pogna 
committenda est» 
acies instmitar et dividitar 
in frontem, 1 
aciem mediam^ 
tergum 2 

et comaa. 3 
Pedilatas 4 

intermiscetar 

eqaitatui« 5 

Ille difttinguitar 

in centnriaSy 
liic in turmas^ 
'utraecpie vocantor 
copiae. 8Benn eine ecbla^t 
nu ticfetn tft, 
\o witb bic 3ftmee fn 
@4ta4totbnun9 
defieat 
unb efnget^eiit 
itt ba« Sotbettteffen, 1 
SRittettteffen, 
^intettteffCD, 2 

unb fnbiegtUfler, 5 

iDa« gufDot! (hit 
3nfantetie) 4 
toitb ttntermifc()t . 

mit bet 0Seitetet ((Sdf 
t^aKecic)» 5 
3cncd mitb titic^es 
t^ilt 
itt Gompq0niett, 
bicfc in ^«cabtonft^ 
bcibc^cifettScuppcs. Kdytto hitwa 
wSsti se mdj 
stawj se. wogsko ta 
iik 

a d^lj se 

na pMek (delo)^ 1 

na stNdek, 

na zadek (t^l) 2 

a kfjdla. 5 

Rchota fpW//Mf) 

mjchd (ddwdf s/a- 
wj) se 
mezygjzdu {gjzdnf^ 
lid, koiUiky). ^ 
Onnario dUj se 

na, setniny, 

tato na ^wadrony J 

ohe naz^wd se 

wogskemm I 

Digit^ed by VjOOg lC - 409 Ramiat 
na|wy«s»ego dft- 

. wodzcj 10 
jest we srodku 
obozu. he paTiilon (la tente) 
dn g6n4ral en chef (dn G^^ 
n6raIisBim<$) 10 
est an miliea 
du camp (de l'arm^e). teiitoriam«2.n, 
8ttmma8,a,um 
imperator,3ui. 
medium, 2.n« 
oastra,2.n.pU cxn 

Acies etpraelium# 

S)te ®^(a([)toi:bnund unb baS @efe(j^t 

Sik a bitwa* Uszykowanie i boj* 

I^^ordre de Bataille et le Gombat. Gdj si^ ma 8to- 


Lors qa^on veut 


pngna, 1. f. 
comtnittb, 3* 


czjd 
potjczlca, 


livrer batailie, 


acieSi 5. f* 


.»tawa wojsko w 


Ton range i^arm^e. 
szjkn 
instruo, 3* 


1 dzieH sie 


et la dispose 


divido, 3. 


na przodek (czoio) 1 


en avant-garde, 1 


frons, ntis, f* 


ua srodek, 


en corps d^^arm^e. 


tergum, 2. n. 


natjl 2^(odw6d) 


en arri^re-garde, 2 


acies, 5* f* 


■ ■ '^ 
medius, a,nm.' 


i skrzjdla. 3 


efen ailes (droite et gan- 


cornu, 4» n. 
che), 3 
On mdle 


peditattts,4.in.' 


Fieohota^ * 


intermisceo,2. 


eqttifatns,4ni. 


l^czj si^ 


rinfanterie 4 


ilie, a^ ud. 
distingtto, S. 


z koniiic)» 5 


parmi la cavalerie. 5 


centttria, l.f. 
hic, haec, hdc. 


Tamta dzieli siq 


Celle-I& se sabdivise 


tnrma, 1. f. 
uterque^ tra- 


w chortigwie. 


en compagnies, 


que, trnmque. 


ta w rotj 5 


celli-ci par escadrbns et 


Voco, !♦ 


oboJQ skladaja wo)- 


en bataiilons ; rnne et Tau- 


copiae> 1. 1 pl. 


sko» 


tre &'appellent des troupes* 


\ Digitized byGoogle — 410 — niae in medio fe* 
nmft 
slgna, 6 

hme texilUu 7 

Eoroui praefecti 
aimt 
decurionea, 

ai^feri^ 

Ticaril^ 

cendirioneay 8 
tribuni dpraefecti)>9 
cliiliarchaa* 

et omniam anmmna 

imperat6r« 

Tympaniatae 10 

et tjmpanotribae, ll 
ut et tiibicinea 12 

ad arma vocant 
et 'diilitem inflam* 
mant. 
Primo conflictu 

exploduntor 

bombardae 13 
et tormenta. 14 

Fostea 

comminna pugpaatnr 
15 
hastis et gladiis* 

Victi 
tmcidantori 16 S)a< sufboie ffiifft 
in tct mm 

idt mtitmi etan^ar» 

ten, 7 

3(fteSefe^e(a^et;|!nb 

Meitori^oralf (8totten# 
mtif^tt), 
g^dnri^e, 

Steutenantl^ 

^aupttettte, 8 
6bri|!({etttenant«/ 9 
OMfttn, 

nnb bad «^aupt fion at# 

len 

bec (Senerat (getb^ 

bett)» 

2){eSronimelfd^IS0et 

10 

unb 9<^u(let/ i i 

toit au^ a:tompetet|l2 

btafett S3tm 
unb ma^fcn ben Gotbar 
ten mttt(t0* 
3m 2Cnfange M 

ate|fen« 
tt!tb®att)efte9eben(9e« 
ttoifen) 
mit SRu^qtteten 13 
ttnb SetbflU<fen* 14 

Jj^ttiiaS^ 

Wb in htt^tmt qtt 
foijten 15 
oift tanitn, ^^(bwettetn 
unb S)egcn. 
tbit ttlbermunbenen 
metben taiebetde^auen, 
l^ Onnyno u prostf^ed 
maffi 
korauhwe (zdsta^ 

WJ^)y 6 

tyto praporce. 7 

Gegich pfedsfa-' 
wenj gsau 
desdtnfcyy 

korauhewnjcy (pra* 
porednjcy, zdsfo' 
wnicy\ 
porucjKOwe (poru- 

, Hnjcy), 

sefnjcy^ 8 
podplukownjcy, 
plukownjcy {its^^ 

a ze wsech 

neywySij polnj 

wiidce. 
Buhenjcy 10 

a kofelnjcyf It 
gakoiy truhaH 12 

do zjbran^ wolagj 
a wogdka rozn^cu- 

Z poHaiku hiiwy 

ddwagj se rdny 

z rutnic (pu^ek) 13 
a z kusAw (del)* 14 

Potom 

z hljzka se poifkd \ 

(hoguge) 15 

pjkamif meti a kor» 

dy. 

Ffemolten] 

hud! se zahjgegj 16 DigitiZed byGoogle — 411 — Tamte nios^ Mre 
grodka 
chora^wie, 6 

|e szftandary, 7 

Ich j>rzei:ozon£iBi 
sa 
keprale» 

chor^zj, 

pomcznicy, 

getnicj, 8 
podpiitkownicj, 9 
patkotvnicj, 

anad WBZjstki^mi 
jest najstargzjFm 
(najwj^zszjm) 
Hetman (w6dz)» 
Dobosze 10 • 

i bi|ac j w kott j 1 1 
wraz z trqbaczami 
12 
zwoljwaja do broni, 
i lotuierza wzbu- 
dzaja 
Z pocz^tku potj- 
czki 
strzelaj^ 

z gtrzelb 13 
i z dzial* 14 

Pot6m 

z Migka fei^ potjka- 

dzidami i palaszami. 

Zwjci^zonjch 
zabijaji|4 16 L'infaBterie d^ploie aa 
milien 
aeg ensei^eg(drapeaux)^ 6 

la ca^erie seg ^tendartg. 7 

Leorg comjnandantg gont 

l^g caporaux et gergpents, 

leg engeigneg»leg comettes, 

leg lieutenantg^ 

leg capitainegyS M maforg, 
leg lientenantg colonelg, 9 
leg colonels, 

et le g^n^ral» 

qoi est i^e chef de tous les 
autreg. 

Les tamlboars» 10 

lcg tjmbaliers 11 
ayec les trompetteg 12 

goiinentralarme (lacharg^e) 
et encouragent le soidat. 

Au premier choc 

l'on fait d^charger 

les mougquets 13 

et Jes canons (pi^ces d^ar- 

tillerie). 14 

Apres cela l'on combat 

de pr^s 

& conps de lances 16 

et d'^p6e* 

Ceux qut ont £t6 d^faits 
gont tu6g (gont pags6s au 
fil de r^p^e), 16 iUe, a, ad. 
meiliumy 2.n. 
fero, ferre* 
signalUj 2* n^ 
hic, baec, hoc« 
Yexilium,2»n* 
is, ea, id» 
praefectus^ 2. 
m. 
sun^ es|ie. 
decurio, S.m» 
signifer, 2. m» 
vicarius, 2. nu 

centurio, 3, m« 
tribunus, 2«m« 
praefectus» 2* 

nk 
chiliatcha,lm. 
omnig, e. 
summus,a,unu 
imperator,3m« 
tjmpanista, 1. 

m* 

tjmpanotriba, 

' l.m. 

tubicen,GiuiS| 

m. 
arma, 2. n. pl. 

YOCO, 1. 

miles, litis,m* 
inflammo^ 1* 
primns^ a, unu 
conflictiis,4m* 
explodo, 3. 
bombarda,l.f* 
tormentnm, ^. 
n. 
pu^Oy 1. 
hasta, U f« 

gladios, 2. m« 

yictug) a, onu ^ 
tracido^ 1. ■ Digitized byGoogle — 412 Tel capiimtur, 
Tel aofbghiiit 17 

Snccentariati 18 
siiperyeniiiut 
ex insidiis. 

Impediinenta 19 

spoliantiv. ober gefangeii, 

ober ne^men bieStud^t. 
17 

SDer (Sntfat 18 
lomnt Detiu \ 

au^ bem |){ntir|a(te« 

2)ie SSaeagemagen 19 

finb bieSeute ber®te< 
fler. anebo $€ zagjmagj, 
aneho ufjkagj^ 17 

Posyla 18 
pfichdz^ 
ze ziloh^ 

Zawazedla 19 

Tozchwacugj se^ 
Mayale praeliiun 

terribile eat^ 

cnm 

iiigentes naTeSi 

Teluti aroea^ 

Goncarrunt 

rostris^ 1 

ant tormentia 2 

se inYicemqnasBant^ 

atqne ita perforatae iDte @e(fd)la(bt (bad 
"^ ©eetrejfen) 

ift fd^recfli^, 
menn 
bie gropen ^c^ifTe/ 

ben SBurQen Qlci^, 

sufammen (aufen mit beni90rberneipi(en 

(@(bnabeln), 1 

ober mit &tMtn (S^Qg 

nonen) 2 

auf eiitanber fpielen, \do sehe wespolek unb alfo buri^Cd^ect Bitwa na moH 

sfra^nd gest, ' 
kdyi 

ohronmj (ndramnj) 
kordhowef 
gako hrady {zdm^ 

potykagj se nosy (pfedky) stvj^^ 

mi, 1 

nepo z kusk(dU) 2 higj itepau), 
a tak prostlrjlenj Digitized byGoogle — 415 — alBo bwtfj w nie- 

wole, 
lub tez ci nciekaja, 
17 
Posilki 18 
«v^chodz^ 
•t zasadzek* 

Bzeczj iiieprzjja- 
cielskie 19 
rozchwjtuj^ eiq. oa on lcs fcdl prieonmersi 

ou Us B^enfuient» 17 

Les tronpes de renfort 18 
sortant de Tenrs embnscades 
dosnent la chasse ^ Penne- 
ini, 

dont les ba^ges 19 
sontlebutin desvain- 

queurs» capio, S» 
anfugio/ 3« 
succenturia- 

tnwy 2» m^ 
snperyenio, 4« 
insidiae,t.f.pl* 
impedimen-» 

tum» 2. n. 
spolio, 1« Pugna navalis. JDaS ©eetreYfcn* 
Bitwa moJfski. Bitwa morska. 
ii e C m b a t n a V a 1 (d e m e !■)• Bitwa morska 

fest okroi>nf(t 
tam bowiem 
ogromne okr^ta, 

jakoby zamki, 

potykal^ siq 

przodkami^ 1 

albo dzialami 2 

wzajemnie na si^ 

nacieraja, 

i tak przestrzeraue 

(przedziurawione} Cest nne chose efFroya- 
ble (terrible k \oh) 
qu^un combat de 9ierj 
lorsque . 
des vaisseanx (des naTires)> 

aussi grands qne des cha- 
tes^nx, 
s^entrechoqnent en pleine 
mer 
^peron contre ^peroni 1 

,ou bien se brisent les uns 
les autres 
a coups de Ganon^ 2 

ct en dtanl pero^s nayalis, e* 
pfiEi^llnm^^iin, 
terribilis, e. 
snm, esse. 
ingens, ntis» 
naTis, .3. f. 
arx, rcis, f. 
concurro, S« 
rostrnm^ 2«n. 

tormentum^ 2, 
n, 
sui, sifoi> se« 
quassO) 1. 

perforatus^ a, 
um^ Digitized byGoogle — . 414 — pemiciem soam 
iaihibiiiit 

et sahmergiintiir; ^ 

ant GQm 

igue corripiiuitiir^ 

vel 

ex incendio 

pnlTeris tormentarii 

4 
homines 
in a^rem ejiciantnr» 

Tel in mediia aquis 

comburntttiir« . 
Tel eCiam ' 
In mare disilientes 
aaffocantiir. 
Navis fa^tiya 5 

ab insec|[aentibus 6 

intercipitat 
et capitiHT* {(r IBeibectfa 
trin!en 

unb t)etttnf en $ 3 

ober wenn f!e 

in IBvonb dctQt^en, 

»0 eattt>ebet 
butd^ TCnaiinbnn^ 
bed ®(^ie|pult>ei:S 4 

hit ^nenf^en 

in bie ^uft sefprengt 

ober mUtea im fBaifer 

oevbtannt wcftbin/ 
obetobet 

ind fOleet fptingenb 
etttinfen» ^ ' > 
ain fiii^tiaere^if 
5 
)9itb )9on benxSS^tfou 

et^afd^t 

unb gefangen genonitf 
men zdhuht$ swau 

do sehe pigj (nahj' 

a se topj {tonau); 
3 

neho kdyt 
plamenein se wznj" 
, ' magj 

aneoo 
zapdlenjm 
prachu rudnidnjho4 

lide 

dopowetfj se wy^ 

hazugj, 

neho uptostfed wo- 

shofu^jf 
nehd taki 
do mofe skdkagjce 
se utopugj* 
Kordh utjkagjcj^ 5 

od honjc^ch 5 

lapd se 

a zagjmd se« 
Digitized byGoogle -- 415 — zgahe 

same soBie .sadawa- lU fiostcoul^fl A foxid. et s*eiifonceiii) 3i 

0« bien qn^ad i 

on j met le fea 

et qne • ; 

la poudr0 & canoii 4 8*y 

prenant 
f ait sauter I en Vait. * 
les. peraonnes qoiii^troa^ 
' vent 
et les brdle ' 
au miliett des ondes (flots)^ 

on bien qnand elle se noient 

en se jetant. 

dans la mer ponr se sanver. i topii( si^; 3 

albo Jez^i -' / 
sie zapala, 

to 

z zapalenego 

procbu dzialowego^4 

Indzle . 

na powietrze wy- 

sadzeni, 
albo wposjrod wodj 

spale^ivbywafa» 
ktorzy niekie^j . 
W morze skaqz^ i : 
'■ ^ iopfa sie. 

Okret uciekajacy 5 Vn &ayire qui prend la 

- ^ ^ . fuited 

od foni^cjch 6 . ®»t ratrapS : 

" «• ■•; jet pris 

zlapan^ i- w niewo- par ceux qui Im dbnnent 
l^ wzi^ty bjwiei* ! la cbiftsse» 6 pemicfeiBjS.f»' 
snns, a, um* 
imbibo, 3/ . 
submerg^, 3* 
ignis, 3. m» 
corripla, 3» 
iucendium,2n. 

piflV]8,€r]S,IIl4 

tormentarinsi 
a, um» 
bomo,)nis,m« 
aer, ris, m» 
ejicio, S. 
medius, a, am« 
aqua, 1. f. 
coinburo, 3* f 
nnare, 3. n* 

tkvfffoeo^ 1. f* 
fugitiyus, a, 

:nni*' 
insequor^ 3» 

intercipio, 3* 
capio, 3« ^ CXLIII. 

Obsiclio Utbis;;.' ®ie aScldficrung cihec ©fobk ' 
0ble2enj mesta. Obl^ienie mi^ata» 
L<! Sifege d'une Ville. Digitized byGoogle — 416 — Urbs 
obsidionem pasli^ura 

priaram proTocatar 

per tnbiGtiiem} 1 

^t inyitatar «r >■ 
bA deditionem* 
Qtiod facere 
ri abnuat» 
opjpugnatur , 
ab obsidentibna 

et occupatar 
Tdl^ mnroa 

per scalas 2 
franBcendendOi 

«nt arietibos 3 

diruendOy 
fiut,tormeniis 4 
demoJiendo> 
vel portas 

exostra 5 
diriunpendo^ 

vel Qine etaht, 
wel^e. (eUgect loerben 
fofl, 
xoM lUit^ oitf^efbf bect 

btttil^ einen Scompetev 
t 

unb sut ttibecga^c 
ecmo^eU 

HBenn ^ (hjft 
fold^ed sti t|un wtlQttt, 
fo soivb flt deimnot 
,tf^n ben SBrlagececn 

unb efndenommeB, 
inbem entmebet bieQtauf 
ecn 
bttt^ ettttmUitecn 2 

etitfcgen^ 

obet mit SBd^en (fRsttf 
etbte^etn) 3 
nfebecQeteorfen, 
obet mit @tU(!eQ 4 
iecf<6o|Ten^ 
obet bie S^ote 

mit etnet ytttabe 6 
gefpteuat, 

obec ^lobos tormentariosGi Seuet!ttdeln 6 e mortarii8(balisti8)7 

per balistarips^ 8 

qui post gerrJBis 9 

Jadtaiiey ' » > i r^ 
in urbem 
ejaculando^ 

vel 

per fossores 10 
ouniculis snbverten* 
do. att< ben 9K<5cfecn 7 

butd^ bie lB0(^fenmeifiet 
8 (S8ombocbicc«); 

mel^l^ bintec ben 
, es^anildcben 9. 

fWft betbWgen^ ' 

in bte 6tabt 

(^etoocfen mecben, . . 

ober bfefelbe 
buc4i €$(banagcabet 10 
untetacaben (minirt) 
micb. Mesto 
w obleienj plFigjH 
-mage 
napfedwyzytvd se 

trubademt 

a zowe se 
ku wzddnf. 

Co^ udiniii 
nechceliy 
dobj^wd «e ^ 
od ohlehagjcj^ch 

a hrdwd se 
budto zdj 

po ^hfi^ch % 
pMjzdnjm, 

neho*berany 3 

rozkotdwdnjm, 
anebo z del(kusii)^ 
roz$tfelowdnjm,y 
nebo hran 

pdl^] 5 
wylamjowdnjm . 

(tvysazowdnjni)f 
neho 
kulj ohniwfch 6 

2 hmoidjH 7 

Skrze delostMcegS 

genJLto za koSi^ 

$e skrfwagii 
do n^Ma 

hdzenjm {wyhazo^ 
wdnjm)t 
nebo skrze 
kopade 10 
podkopdwdnjnu Digitized byGoogle — 417 — Miasto . 
mal^ce byd obl^zow 

naprz6d bywawzy- 
wane 
przez trebacza t 

i napominane 
do poddania siQ# 

Jezeli tego acz jnid 
ni^ chce^ 
napadane I^wa 
od dblegaj^cycli» 

I zdobyte ' 
}nl to wdrapanlem 
si^ (z6lnierzj) 
po dmbinach 2 
na nmry, 
albo rozwalaniem 

tjcbze taranami^ 8 

Blbo roztrzelanlem 

dziaiami> 4 
albo bram 

petardq 6 
wjlomjwaniem 
(wjaadzaniem), albo 
rzncaniem oguiiE^tjch 

z mof dzlerzj 7 

przez pusfcarzj^ 8 

kt^rzj za kogzanii 9 

Bktyci 
ztoj^ 
do uuasta» 

albo 

przez kopaczj 10 * 

minami podkopjwa* 

niejn (wjwroco- 

niem mur6w). liorsqne Pon veut asBi^i^er 
one yiUe 

onla Bomme premi^ement 

B 8on de trompette par un 
trompette 1 
et on rinTite 
a 00 rendrOb 

Si elle refuse de le falre 
les ennemis 
j mettent le sl^ge, 
et s^en emparent (rendent 
\ mattres) 

et lo! donnant rassaut^ 
soit en escaladaal 
les mmrailles 
aTec des ^chelles, 2 
ipit en les abbattant (bat- 
tant en ruine) 

avee des bellers 3 
ou en j faisant br^che 
a coups de canon \ 4 

ou bien en Cnfon^ant (fal- 
sant sauter) 
les porties, 5 

en y attachant le p6tard ) 
on bien 

en faisant feter 6 
dans la Tille 
des bombes^ 
des mortiers 7 
par les bombardiers (canon* 
mers); 8 
qui se cachent (tienuent 
cach6s) 
derri^e les gabionss 9 

ou pour le demier efforfi 

en faisant miner les ram;»' 
part» par les pionuier8,'l0 
ponr les faire sauter en I^air. urbs, bis, f. 
obsidio,oni8j{» 
patior, S. 
proToco, 1. 
tubicen^ inis» 

lU. 

tnTito, 1« 
deditio, 3. f. 
qni,quae,quod 
facio, 3. 
abnuo> 3* 
oppugno^ 1. 
obsideo, 2, 
occupo, 1» 
murus, 2. m» 
scala, !• f» 
transcendo, 3# 
aries, 3. m* 
diruo, 3» ^ 
tormentumi % 
n. 
demolio, 4# 
porta, !• f. 
exostra> U f« 
dirumpo, 3» 
glob^s, 2. nu 
tormentarius, 
a, nm* 
mortarium^ 2, 

balistarius, 2. 
m» 
qui,quae,quod 
^erra, !• £• 
latito^ 1« 

urbS; biS| f. 

e|acuIor> 1. 

fossor, 3* m* 

cuiiiculus, 2. 
m. 
subverto, 3. Dd Digitized byGoogle — 418 — Obsessi 
defendmit £e 

de inaris ll 

lapidlbitB, etc# 
aiit ertimpuat^ 12 
Vrhn 

diapitcir, 

excidittif, 

et lEterdum soTo 

aefjiiatiir ®ie «B^lageTten 
»e|ten |Ic& 

mtt gcuet, 

o&et t|un HRcn rufifall. Ohh^enf 
hranj se 

se zdj 11 
kamenjm a t^ d. ju.,flne??o wypadagj 
12 {wfpudy dinj), 12 

ttn!t*e man mif ©tumUfe£?f«e (mocr cfo- 
erobect, A>i/#^v rp^t-o/fn. jerflbcet, 
funb iun)etr«n geWefff* hyfej zedrdno^ zlof^eno 

a nekdy s prstj^ ^ 
hnu&ta 

iiotitia Dei 

vel 

ex libro naturae, 2 \^ comiueiubt 
Digitized byGoOJtlj 419 ^ bronia 81^ 

z mnrdw li 
ogDiem^ - 

kamieiimi i t. d« 

lub tel iiryciec*ki 

czjni^* 12 
Miasto 
tnoc^ z dobjr tCi . 

bjwa rjftbowaBe, 

burzone 

i czaaem z ztenui| 

zr6wnane. Les assi^g^s 
se d^fendent le mienx qti^il 
leur est possible 
du bfiut des murailles 11 
ayec des feux d>rtifice) 

des bombes, 

des barils foudroyants, a 

coups de pierre, etc. 

et ^uelquefois ils font une 

8ortie« KJ 

l)ne telle ville (place) 

emport^e d^assaut 

est quelquefois saccagde 

(abandonn^e au pillage), 
ruin6e de fond en cojuble 
et souTent rasie* obsideo, 3* 
defendOy 3* 
sui, sibi, se* 
Inanus, 2. nu 
ignis> 3. nu 

lapis, idis, m» 
erujhpo, 3» 

urbs, bis, U 
vis, 3» f^ 
expugnatus^ 
a» un» 
diripiOy 3« 

excidoj 3. 
8olum> 2« n* 
aequo, 1. cxuv. 

Religio. ©ie Sleng^ott. 

N4bo2eiistW3, R e 1 i g i a. 

' La Religion (le Culte diyiii)^ Poboznos^, 1 
fcrolowa cnot, 

nabywszy 
poznanie Boga 
albo V 

z ksi^2ki natur^r, 2 

gdjz dzieio 
cbwali swego tw6r- 
ce, La pi^t^, 1 
reine des Tertns, 

apr^s avoir puisS 

la connaissance dHm Dieu, 

soit 

dans le liyre delanature^ 2 

(car roeuvte 
loae le maltre) D d» Digitized pietas, 3. f. . 
regina, 1. f* 
virtns, utis, f. ^ 
baostns^ajum. 
notitia, l#f» 
Deus, % m. 
liber, 2. m. 
natura, 1« f« 
opus, 3. n« 
commendOi 1« 
artifex,ici8,m* 

byGoogle Tel 

exlibro scrlptiiraei 3 

colit Deam 4 

hvmiliter, 

recolit inandett e|iis 

comprebeiuia 
decalog^o) 5 

el oblaftrantem 

«atioiiem 5 
concoleaaB, 

praebet fidem 7 
et asBensiim 

▼erbo Dei, 
enmgne iBYocat 8 
ilt opitulatorem 

in rebua adreraui. 

Dirina officia 
fiunt 
itt templo^ 9 

nbi eat 

peuetrale(adjtam)10 
cum altari, 11 

aacrarium, 12 
auggestus^ 13 

aubsellia, 14 
ambones 15 
et baptiateriam. 16 
Deum esse 

aentiant omnes hoi 
luines ; 
sed non omnes- 
noront Deum recte, 

Hinc orinntur — 420 -> 

ober 

attl ber beiKgen eWft 
Oettppft iat, 3 
®ott 4 

bemUtbfdf 
beoba(itelfc{neOebote. 

t9et4e ent^atten llnb 
in bet (SlefebtafeC ) 5 

unb inbem i!e bfe toU 
becftrebenbe 
«ernunft 
ttntetbtCicft, 

f4en!t ffc Otaubm 7 
ttnb ®ebi$r 

bcm flSerte iSottcff 
unb rttfet ®ott an 8 
a»«etfey 

{n fKBtbermdrtigf eiten» 

2)er ^ottefbienft 
wtrb t)errt(btet 
in ber ^itijt, 3 

in mli^tt flAbeftnbet 
bal «^etttdtbum 10 
mit bem 2C(tare/ ll 

bie 6acrffte{, 12 
ber yrebtdtfiubt 13 

(b(e Jfanjel); 
bic etUbtC; l4 
bte (Sfidre 15 
unb t>er 2auff(ein. 16 
tOaf ein ®ott fcp, 

ft!(tett dtte a)tenf<]^en$ 

aber ai^t atte 
ertennen i^n re^t 

tOafftt cntfpriHdea a neho 

z knjhy pjsma stoa^ 
tiho,3 
ct) Boka 4 
pokorn^i 

zachowdwd plrzkd- 
zdnj gehot 
ohsa^ni 
w desaterUi 5 

a odmlawvagjcj^ 

rozum 6 
potladugjc 

w^fj {wjru ddwJ) 7 
a swoluge (w&lz 

. pmiidd) 
slowu Bozjmu 
a Boha wz^wd S ^ 
gakozto spomocni" 
ka 
w pr^tzwenstwjch^ 

Sluihy Boif 
konagi\deg)) se 
w chrdmu (koste' 
le)^ 9 
kde^to h^iod 
swatyne 10 
s oltdrem (oh^tni- 

oswatnjce, 12 
azatelna (fcaza/ef- 
nice), 13 
stolice, 14 
pawlade (chSry) IS 
a kHitelnice. 16 
ie B&h gest, 

cj^tj wSicknilidi ; 

ale newSickni 
znagj Boha prdwK 

Tudy powstdwa- 

8i Digitized byGoogle — 421 — albo 

z pisma ^^mi^^tegOi 3 

Gzci Bog^ 4 
pokoriiie, 
w mjili ma )e^ 
rozkazj 
ktore sa zawart|9 
W dziesi^cioro przj- 
kazania hozega-, 5 
i 8zemra)\cj 

nnijs) 6 
tlomiac y^ 66bie 

daje wiar^ 7 
i Ghwat^ 

stoWtt boz&mu» 
Boga wzjwa 8 
fako wspomozjciela 

W przeciwno^ciaclu 

Nabole/istwa 
edprawia}^ sie 
\r koiciele, 9" 

W kt6rjitt b jwa 
rfwiatjiiia 10 
Z 6itarzem^ 11 

zakrjstja, 12 
ambona, 13 

tawki, 14 

chorj, 15 
krzcielnica* IG 
Ze B6g jest^ 

W8ZJ8CJ ludzie teg^o 
8^ zdania) 
ale nie wszjscj 
Bo|^a prawdziwie 
Euaja 
Z tegopochodzii* 011 bien 

dans le liyre de r^critmre 
sainte (la Bible), 3 
adore Dien (rfiterueJ) 4 
arec hnmiiit^^ 
m^dite 

808 commandementSi 
compris 
au D^calo^e} 6 

et asserdssant (assujettis* 
•ant) 

la raison natnrelley 6 

qui se r^Yolte coutce Te- 
sprit, 

croit fermement 7 ' 

et 180 8oumet 

^la parole r^Til^e de Diisu 
et rinvogue 8 (r^clame) 
comine son aide unique 

dans 808 adrersitds (d^- 
tresses). 
Le BerTice dirin 
se fait (se c^l^re) 
•^ rigUse, 9 

oA sont 

le sanctuaire 40 

aTec'l^autel, li 

la sacristie, 12 
la chairOi 13 

les bancs (chaises), l4 
la tribune 15 

et les fonts 16 (baptismaux). 
11 n'j a personne gui ne 
/ sache 

quUl y a unDieu; 

mais 

tou8 u^en ont point nne 
vraia eenttaissance. 
Cest deU que Tient (naiO Digitized scriptura^l.f* 
colo, 3. 
recoJo, 8. 
mandatnm)2n. 
is, ea, id« 
Gomprehendo, 
3. 

d€ca1og^us,2m* 
oblatro, 1» 

ratib» onis, f. 
GonculcanSy 

ntis» 
praebeo, tt. 
fides, 5» f» 
a8sensns,4«m« 
Terbum, 2. n» 
Deus, 2. m, 
is, ea, id« 

iUTOCO, 1* 

opitulator,3m» 
adTersus, a» diTinN8,a,um« 
officium, 2. n» 
fio, fieri. 
templuui,2«a« 

sum, esse, 
penetrale, 3«n. 
altare, S» n. 
8acrarium,2n« 
8uggestu8,4nf» 
subselUum, 2* 
n. 

ambo, 8* m« 
baptisterium, 
2. n» 
Deus, 2. nu 
sum, enne^ 
sentio, 4» 
omnis, e* 
homo, 3* m, 
omnis, e* 
noTi, nosse* 
Deus, 2» m» 
orior, 3. 

byGoogk — 422 — diVersae religion68, 

qaaroni primariae 

qaatnor 

adhttc consideraadae 

. . saut hii ungteic^en tRtH^iet 
ntn, 

t)0n Untn i9orne(mU4 
t>iec 

no^ itt (etrac^tin finb. rozlidnd ndhoien-- 

StWJp 

z nichifo neyhla-- 

wn^gsj dtyry^ 

ge^ti kpozorowdnj 

gsaiu 
|!m[ ri yi rir f j] mi ri »mnj i jijj i MiJ!j r » r i T p Sentiies finxerunt 

sibi 

prope diiodeeim mll* 

lia uaminain» 

Boram praeeipaa 

erant: 

Japiter» t Dea:$ coeli; 

Neptana8>2 marls; 

PlatOy 3 infemoram.; 
Mar8, 4 belli ; 

Apollo, 5 artiami 

MercoriaSy 6 mercar 

tornm, 

eloqaentiaa et f arum) 

Valcanqs (Mulci-* 
ber)^ i^is et fabro^ 
ram^ 
Aeolas yentoram» 2)Ce ^eiben ^aben ft4) 

erbi^tet 

an bte ixoW SSaufenb 

®ottt^iten» 

Sie oorne^mflen ber^ 

feiben maren; 

3u)>{ter, 1 ber ®ott M 

• . •&immer«i 

Steptunus, 2 bed 9Xee« 

re« \ 

q)tuto, 3 ber Unterwclt ; 

fDlarS, 4bed^tiede6$ 

Xpodo, 5 ber Jttlnfle $ 

!Rereut{u«,6berAauf# 
leute, berSBecebtfams 
!eitunb ber jDtebe5 

Qulcanud^ bei geuerd 
unb bec @4^^^^ 9 

(SoTtt8, bft SO^inbf* Pohane wymysli" 

li sohi 

skoro dwandcte ti-^ 

s^c hoZstew» 

Ff^ednitsSj z nich 

hyli: 

Perin^iCb&h^inehe; 

MSran {M&ran, 

Wodan), 2 mofe J 
Merot^ 3 pekel; 
Ladon (Smrtonoi)^ 
4 wogny; 
ChasoA, 5 um^nj; 

Radihostg 6 kup^ 

C&tVf 

wj^mluwnosti a zlo^ 
d^g&w; 
Fulkdn{Krukis), 
ohn^ a kowdf&w ; 

StHh6h{StHw,Wi- 
chornec)i^tr&w 

Digitized by vJiOOglC:" — 423 - rozne rell^e, 

ktorych osobliwie \ 
czt^ry 

jeszcze tr^eba pa- 
ini^tadl. la diYersit^.de tant de^re- 
ligious, 
dont il j en a .. 

quatre principale» a consi- 
d^rer. d|yersus,a,uitt 
religio, 3* f. 
qni,qnae;quod 
primarius, a, 

um, 
considero, U CXLV. > 

Gentilismus*, S)aS ^e ibenfl)um. 

Pohanstwj, PagaAstwo. 

Le Pa g a n i sine. Poganiewymyflili 

sobie 

liliske dwanascie 

tysiqcy bogow. 

Najc61ui6|sz6mi z 

nich byli: 

Jowisz» ib6gniieba$ 

Sleptmi,3 morzaf 

Flnto, 3 piebtaf 
Blars, 4 wojny ; 

ApollOj^ 5 kunszt6w i 

MerkuryusZj 6 kup- 
cow, 

wymowy i zlodzie- 
J6w, 

Wulkan^ ognia i ko- 
wal6w 5 

Bol| wiatr6w* Les ayeugles PaXens ima- 
gin^rent pr^s de douze mille faux 'nninen>]nis,tt< 
dieu:x (idoies). • -'^ -- 
En voici les priucipaux: Jupiter» 1 dieu du cielj 

Neptune, 2 de la' mer ; 

Plnton, 3 de Tenfet ; 
Mars^ 4 de la guerre $ 

ApoUon^ 5 des arts m6ca-. 

niqiies ) 

Mercure, 6 des marciiands, 

de reloquence et des vo- 

leurs ; 

Vulcain^ du fed et des for- 

gerons ; 

eft Bolej des Teiits* ^ 

, _ • ^ Digitized gentilfs, 3; c. 
fingo, 3. Jupiter, g^en. 

JoTis, m« 
coelum, 2. n. 
Neptunus,2m« 
mare, 3* n« 
Fliito,onis,m» 
inferni,2m.pl. 
Mars, rtis, m* 
bellum, 2*n. 
Apollo,1inis,m 
ars, rtis, f» 
Mercurius, 2* 
m. 
mercator,3,m» 
eloquentia^lf* 
fur, 3. m. 
Yulcanus,2.m« 
ignis^ 3. m» 
faber^ bri, m* 
Aeolus, 2. m. 
Tentus, 2. m» 

byGoogle — 424 — Habuerant etiam 
maliebria namiaa» 
qualia fuerant: 
Veuus, 7 

dea amorum et t6- 
luptatmn 
cam filiolo Capidi- 
ne; 8 
Minerva (Pallas) 
cum noyem MaAis, 
dea artium $ 

Jaiio> divitiarnm et 
nuptiarom^ 

Vesfa, ca^titatis; 

Ceres frainentomm ; 

Dlana, renationam; 

et^ortana« 
Quia et Morbona 

ac Febrig ipga 
erant deae» 
Aegyptii 
colebant pro Deo eie (atten ott^ 
®dtttntien, 
becgUicben »acen : 
fBenad^ 7 
bie (Bdttin ber eiebe 

tinb SSoafiHe, 
ntit if^tm €{'6()n(]^en 

Ciupfbb (2Cmoc) ) 8 
|)aaas 

fantmtten ne«n ©tnfen 
bie Qimin bec JCUnfte ; M^li take 
Zenske Botstwo, 
gakoz hyly: 
Lada {Zizlild), 7 
hohyne milosti a 

roiko^ji 
s Lelem synd^kem. 
. 8 

Mudfena 
s dewjti Um^nami, 
hohyn^ um^nj; SvLXiC, bff Ui Wei** 
tl^umeft tutt bet ^0^9 
\ |eiten$ 

fdtfta, Meter^ettfd^:» 
ft«it5 

(5ere<, hk hH ®etrei« 
be«4, 

SDfana, blc ber 3*d9<' 
rei$ 

unb baS @tli<f» 

3a avi^ bie iCranf- 
^eit 

unb felbjt ha^ giebcr 
waren ^ottbeiten» 

S)ie aa^^ptiec 
t>ere^rten a(9 CSdtter Jowina^ hohatstwj a 
^ shatk&w ; 

P^esta^ aistoty ; 

^iwa {!^iw^na),ohi^^ 

Diwana, lowu (hon^ 

aStntj. 

Ba y Chorohd 

{Nemoc^ 
y Zymnice sama 
hyly hohyn^mi. 

Egypdane 
ctjwali za hoha omne fpeans 
animalium et plan 
tarnm, 
et ^nidqaid mane 
primum conspica- 
bantur« 
Philistaei 
offerebant 
Moloclxo (Satnrno) 9 

tno8 infanteSy . 
t|vo8 cremandos» 

Ittdi Id 
etiamnum yeneran- 
tur 
cacodaemona» 11 atte ©attungen ^' 
ber Subieve unb |>flan« 
icn, 
unb, atte» xoU fle be« 
, 0)tor0en« 
iuerlt faben. 

2)te ^(itifter 
opferten 
bem fKolo^ {^at\xu 

nud) 9 
ibre Atnber, 
um fte lebenbid (u t9er« 
brennen 
Oie Snbiancr 10 
beteano^^etttiuSXaae 

ben «^eafet 11 an* wMik^ druh 
zwjfat a rostlin, 

y cotkoli z rdna 

n^yprwe uzj^ali* 

Filistjnowe 
ohetowali * 
Molochowi 

swe dHi 
kupdlenj za iiwa. 

Indowe 10 
posawdde klanXg) se 

\zlemu duchu (^er- 
tu). 11 Digitized byGoogle ' M " ' 

MieJi takSe 
plci zeiiSkiSj, 
,kt6r6mi hyly : 
Wenns, 7 

bogini miioi^d i roz-' 
koBzy, 
z synem Kupidy- • 
nem ; 8 
Blinerwa (Paflas) 
sdziewi^ci Muzami 
knnsztow i 

lauo^bo^actyr i we- 
Bel ; 

Westa, CBjstoici; - 

Ceres, zboza ; 

Diana, poloWania; 
i Fortana (bogini 
Bzc^Qscia). 
Takze i Choroba 

I Febra nawet 
byli boginiami. i 

Bgipcyanie 
X£cili za bostwo 

wszystek rodzaf 
zwierzt^t i roslin, 

i cokolwiek z rana 

naprzod zobaczylL 

Fili^tynowie 
dawali ua ofiar^ 
Molocbowi (Satur- 
nowi) 9 
BWoJe dzieci, 
kt6ra mn iywceta 
byty palone. 

Xkidyanie 10 
jeBzcze do dzisi^l- 

Bzego dnia modl^ 
Biq do diabla. li — 425. — 

11$ avaient ans^i 
des d^^sses: 
teUes qu^^taient 
Tenus, 7 

d^esBe des amonrs, des grS- 
ces et des plaisirs, 
avec Bon enfant Cupidon 1 8 

PaUas 

avec les neuf Muses, 
qui pr^sidaient anx arts li- 
b6ranx ) 
Jnnon, qui ^tait la d^esse 
des richesses et des noces ) 

Vesta^ de la chastet^; 

C^risy des bieds ; 

Diane» de la chasse | 
et la Fortuua» 

La maladie 

et la fievre m^me^ itaient 
chez euxdes deesses*^ 

Les Bgypiiens 
tenaient (adoraient) pour 
leura dieux 
tontes sortea 
d^animanx et de plantes, 

et mlme les premiSres cho- 
ses qiii se pr^s^ntaient 
A eux le matiiu 
Les PhilistinB 
offraient 
leuihs pro|)res enfants 

k Moloc qni etoit Satiirne 9 
pouir ^tre brul^s tout Tifs. 

Les Indiens 10 
adorent «ncore aujourfrhoi 

le diftble. tl Digitized habeo» 2. 
muliebriSy e* 
uumen^inis^n» 
qualis, e* 
Venus, ^ris, f. 
dea, 1« f* 
amor, 3* m. 
TOluptas,atis,f 
'filiolHS, 2. m« 
Cupido/inis,m 
]VIinerTa> 1« f» 
Musa, 1« f. 
ars, rds, f, 
Juno, onis, f» 
diTitiae,l.f.pI. 
nuptiae,l.f.pL 
Vesta,^l* f. 
castitas,atis,f. 
Ceres, eris, f. 
frumentum^ 2« 
u. 
Di^na, 1« f. 

Tenatio, 3« f. 

Fortnna, 1. f. 

Morbona, l^ f» 

Fehris, 3. t. 

Aegyptius, 2, 
m. 

dolo, 3. 

Deus, 2. m* 

omiiis, e* 

l^enuB, eris, n» 

animal, 3.n. 

planta, 1. f. . 

conspicor, 1. 

Fhilistaeus, 2. 
m. 

offero, 3. 

MolochuSjSin. 

infans, ntis, c. 

tItus, a, um* 

cremo^ 1. 

Indn8,2.m. 

Teneror, l. 

•acodaenioD, ' 

byGoogle — 426 — 
Bectns tamen cul- 
tus 
Teri Dei remansit 

apnd patriarchas/' 
qiii vixeraiit ' 
ante et post dilnTiam. 

Inter hoa 
fmt Abrahaino^ 1 

conditori Jndaeomm 

et patri cr^eiitiiim> 

promisflnm 

semen illad mnlieris^ 

mundi ]V|esflias ; 

et ipae 

a gentilihns avocatus 

cnm posterisy 

sacramento circum- 
cisionis 2 
notatus, 
singnlarem popnlom ^o4 ifi bfe tec^te 
Sete^tttnd 
bef m^ttn (BetM oets 
blteben 
bti ben (5t)t)atevn, 
n>el(be qtUbt i)ahtn 
^ot UTib na^ bet 

' ©Onbflitt^» 
ttntet biefen 
ift Zhxa^m, 1 

bem Gftifttt bet 3ttben 

unb Satet oHet ®Cdu» 
bigen, 
t)et(e{fTen tootben 
ienet SBelbeSfaame, 
bet SSSelt feUdnbr 

unb 96ta(am, 
t>on ben ^tiUn ah^t* 
^ fonbett 
fammtfeinen 9tad)Um» 
mtn, 
mit bem ®actamente 

bet Sef^neibung 2 
eeaei^net, 
bat ein befonbetef 

»0» Pi^edce wSakpra^ 
' tvd dest 
prawiko Boha zil- 
sUla 
u arcyotctWf ^ 
Tctefj hyli kiwi 
•pHd potopau y po 
potop^ sw^ta* 
Mezy t^mi ^ 
hylo Jkhrahamowif 

pvLWOdcy itidHw 

a otcy wefjc^ch 

zasljheno 

sj^m^ ono leninOp 

spasytel stoeta; 

a sim od pohanAw 
odlauCen gsa 

s potemkyy 

swdtostj dhfezdnj 2 

poznamendnt 
obzwldStnj ndrod Digitized byGoogle 427 — CXLVL 

Judaismas. 35aS Subent^um* 

iidowstwj# Stary Zakon. 

L e J u d a 1 s m e« Prawdziwa atoli 
czei6 
prawdxiwcgo Boga 
zostaia 
n ^tryarch6w, ' 
ktorzy 5yli 
przed potopji i po 
potopie swiata. 
Mi^dzy temi 
Abrahamowi, 1 

przodkowi 2/d4w 

i o|ca widrzi^cych, 

przyobiecano bylo 
owqc 6w niewiasty^ 
zbaWici^l liwiata | 

i on sam 

od pogan6w odl^' 
czony 
z 8w6mi potomkami^ 

obrz^dkiem obrze- 
zania/ 2 
naznaczonj, 
o^obnj lad TAntefois le serrice (cul- 

da Trai Dieu demeura en- 
tier (en son 6tat) 
chez les l^atriarches, 
qui v6curent 
ayant et apr^s le d61age« 

Abraham 1 
Pnn d^entre enx, 

fondateor de la religion jn- 
daYqne 
etpdre de toas les croyants> 

re^nt la promess^ 
de la semence d^nne femmei 
c^est-a-dire du Messie (sau- 
renr) dumonde) 
et 

aprfts B'6tre s6par6 d»arec 
les gentili^' (palens) 
avec sa ptv8t6rit6, 
et marqn6 (8cell6) ^ ^ 
du sacrement^e la circon 

cision, 2 

il 6tablit nn peuple parti^ 

Gulierj et entre celni-la Digitized rectnSj a^ nnu 
cultus, 4* ^* 
verus, a> unu 
Deus, 2* m> 
remaneo, 2* 
patriarcha^ 1* 
vivo, S» 
diluvium, 2*n« 
AbrahamuS)2« 
m* 
conditor, 3«m. 
-Judaeus,2.m. 
pater, 3. m* 
credo, 3« 
promitto, 3*. 
semei^, iiiis>n« 
virgo, inis, f«. 
mimdus, 2« m» 
MeS8ias,l«.ni* 
gentilis, 3. c, 
avpco, 1« 
posteri,2m.p1* . 
sacramentum, 

% n. 
circumcisio, 

3. f. noto, !• 
singularis, e* 
populus, 2« nu 

byGoogle ~ 4!28 et ecclesiam Dei 

coustitiiit» 
Haic popnlo 
postea Deus 
per Mosen 3 
iii inonte Sinai* 4 
Buain leg-em 
scriptam digito sno 

In tabulia lapideis 5 

exhibnit. 
Forro ordiaaYit 

inftiidacatidnem 
agiii paschalis 6 
et sacrificia 
in altari 7 

offerenda 

perssacerddtea, 8 
et suffitas, 9 
|ussitque fieri 
tabernaculum 10 
cum arca foederis; 
11 
praetereil erigi 

aenenm serpenteml2 
contra morsum 

serpentum ia deser- 
to. 
Quae omuia 
lypi erant ^ . 
veuturi Messia^ 

, % " • 
qnem Judaei 
adjiuc, quamvis falsa 
spei exspectant ant) iC<r(t)e ©otted ^e^ 
Itlftet. 
JDIefem SBolfe 
t^at nadbmaU (9ott 
Mx6i IfRofen 3 
aufbemlBerae@{naf 4 
fetne ©ebotc, 
gef^rieben mit reihem 
^ glnget 

atff fteinetne SSafetn/ 6 

gegeben, 
gernct f^at er t>er# 
orbnet 
ba^ ^ffen M Dfler# 

lammed 6 
unb bie Opfet 
auf hm Tiltavt 7 

Stt opfetd 

but4 Me ^tieitet, 8 
«nb^au(f)mitf/ 9 
linb Ue$ t)erfettt0en 
bie etiUmttt 10 
m{tbet83unbe6(abe|ll 

iibetbiet befajft etaufs 
jutiiJi^ten 
bie e^etne 0^(an0e 12 
tt)ibet ben fBtp 

bet ^i^lm^tn in bet 
' ©ujle. 
fBel(|ed aHe^ 
l^orbitbet tt>aten 
M f iinftigen S)2eflla0, 

auf wel^tn bie Suben 

HO^ ie^t^ wiett>o(( \>tv» 

qtHi^f matten. a c^rkew (zikon) 
. hozj zaloziim 
Tovmto lidu 
pofomne B&h 
skrze Mogzjse 3 
na hofe Synai ,^ 
swd pNkazdnj 
wlastnjmpsand pr» 
sterfi 
na deskdch kamen^ 
nfch 6 
dah 
fak nafjdil (usta^ 
nowii) 
pozjwdnj herdnka 

welikonodnjho 6 
a oheti 

na oltdH {qhetnicy) 
7 
oh^towani 

jbd knHj^ 8 
a kadenj, 9 
ykdz/gtl uHiniti 
stdnek imluwy 10 
s truhlau swede- 

ctwj i 11 

nad to kdzal wy- _ 

stawiti 

mM^nkho hada 12 

proti usiknutj 

hadjmu na pausti^ 

Co£ wsecko 
hylo Znamenjm 
pf^jstjho Mesydse, 

geho^to Zide 
posawddy adkoli s 
klaninau nad^gj, 
oHekdwagj^ Digitized byGoogle ~ 429 i kosciol Boski po- 
gtanowii. 
Temu ludowi 
pot^m Bog 
przez Mojzesza 3 
na gorze Sjiiai4^ 
swoje przjkazanie 
wlasnjm palcem 

Dapisane 
na kamiennjch ta- 
blicach 5 
naclal. 
Frdcz tego nstano- 
wit 
ppSjwanie baranka 
wielkanocnego^ 6 
i ofiary 
na oltarzu, 7 

ma jace byd sprawia- 
ne 
przez xiezji 8 
i kadzeuia^ 9 
kazai nawet srobid 
przybytek 10 
z skrzyni^ przymie- 
rza> 11 
procz tego wystawi^ 

w^za miedzianeg6i2 
przeciwko uk^szeniu 

gadzio na puszczy* 

Co wszystko 
pbrazami hylo 
przysztego Blessya* 
• «za, 

kt6rego Zydzi 
jeszcze^ lubo bl<j- 
dnie^ spod/iewafa 
»i^. r^glise de Dien« 

Auquel peaple 
Dieu 

donna ensuite ^ 
sa sainte loi> 
^crite de son doigt 
sur des tables de inerre 6 
sur le mout Sinal* 4 
par rentremise deMolse. 3 De pluSi^ il lui ordonna 

de manger Tagneau pascal 

(de paque)^ 6 

et de lui offrir 

des sacrifices, 

et des parfums» 9 

sur Pautel, 7 

par les mains des pr Atres *, 8 

et fit faire 

le tabernacle lO 

avec Parche d*allianoe ; 11 

il commanda d^^lerer outre 
cela 

nn serpent de bronze l2 
contre les morsures mor- 
telles 

des serpens de feu an d6- 
sert. 
^Tout eela . 
n^4taient que des types 
dn Messie a venirj^ 

que les Jnifs 
attendent encore vaine- 
ment. ecclesiay 1« f. 
Deus^ 2. nu 
constituo, 3« 
popiiliis 2* m, 
Mosesy 3* m. 
mons, ntis, iii. 
suus, a, um. 
lex, egis, f. 
scribo, 3» 
diptus» 2» m» 
tabula^ 1* f« 
lapideas,a,nm« 
exhibeo, 2# 
ordino, !♦ 
manducatia^ 

3. f; 

agpnus, 2. m» < 
paschalisj e» 

sacrificium>2« 
n* 
altare, 3. n* 
offero, ferre. 
sacerdos, 3« c. 
suffitus, 4rmt 
fubeo, 2« \ 
tabernaculum, 
2, n» 
arca, 1* f» 
foedu8^eris,ii« 
erigfo, 3» 
aeneus, a, uin. 
«erpens, ntis^ 
c; 

morsns, 4. m» 
desertum, 2.n» 
typus, 2, m, 
yenio, 4* 
Messias, l.m. , 
Judaeus, 2« in« 
falstts^ a, um. 
spes, 5. f« 
exspectOi i» Digitized byGoogle — 430 — 
Unigenitus 
«eternns 
filins Dei, 3 
promissns protoplas- 
tis in paradiso^ 

tandeioainipleto tem- 

pore 

conceptus per sanc- 

tnm spiritom 

Sn sanctissimo ntere 

Tirg^nis Mariae, 1 
^e regia domo^ 

Davidis» 
et indutnff 

humana came 
Bethlehemi Judaeae 

in snmma paupertate 

in stabnlo^ 2 
anno mundl 

qnater milleslmo jDet eingebeche 
ewlQe 

6p^n ®ottel/4^ 
xotlditt ben erflen ^ttit 
\^tn «erfprod^en wor$ 
ten im ^atahitU, 
warb enblic^ nod^ etfuQs 
ter 3e{t 
empfangen t)om ^etltgrn 
©eifte 
in bem fieiliditen 8eibe 

bet Suneftott SO^atia; 1 
oom f'oni0(i(j^en ^au\t 

^obib^, 

unbmitbet Stenf^^eit 

an0ft6an, 
iueetf^le^eminSttbSo, 

bei Vi^fttt Xtmttt^ 

in einem GtoQe, 2 
im Sa^te bet SSeU 

Diet Sourenb G^dnorozenj^ 

^yn iBoljj 3 
zasljhenj^ prwnjm 
rodid&m w rdgi\ 

w Hasu kone^n}^ na» 
ptn^n^m 

pobaif z ducha 

swateho 

w neyswet^gsjm ii. 
woti 

Marye panny^ 1 

z JcrdlowslcehorodM 

Daiindowa, 
d wzawsj na se 

lidsJce tUo 

w Betlem^ Judskim^ 

w neywHli) chudo^m 

w chliwlf, 2 
roku {od stwofenj) 
swHa 
Htyftisj^ciho. Digitized byGoogle T- 431 ^ 

CXLVII. . 
Ghiistiauisraas. ^o6 6^i;ijl(nt|)ttm« 
Kfesranstwj. , ChrzeicijaAstwo. 

Xi e G h z 1 8 t i a n i 8 m e« Jeilnorodzoiiy 
prxeclwieczny 
syn Boski» 3 
pidrwszym rodxi- 
. com naszjm przy- 
obiecan/ w ra|n; 
na koniec w czasie 
speinionym 
pocz^ty z dacha 

swie^tego 
wnajswiqtszym zy- 
wocie 
panny Maryi, 1 
z krSlewskieg^o do- 
mu 
I>awiddweg:o, 
przybrawszy na sic- 
bie 
W ciaJo ludzkie 
W Betleem miescie 
Jtidzkiem, 
W najwi^ksz^m 

• ub6stwie 

w Btajni; 5 

w toko od stworze^ 

nia 

swiata czterech ty- 

siqczuym Le fils unique 3 
et ^temel 
de Pieu, ^ t 

promis autrefois a nos pre- 
miers p^res an paradis, 

fut enfin^le temps ^tantac- 
compli, 
con^u par, le Saintl^sprit 

dans les sacr^s fianca 

de la Vierge Marie, 1 
de la maison (famille) roy- 
ale 
de DaTid, 
et incarn^ (ter&pM de la 

chair humaine) 
il naguit 
& I^ethl^hem ei| Judfo 

Tan du monde 

quatre mille ^ 

dans une extr&ne pauTret^, 

dans nne itable» 2 unigenitus, 9, 
um, 
aeternus^a^um 
promitto, B» 
protoplasrtus, 

2. m» 
paradisuS;2m« 
impleluS; a/ 
um« 
concipio, 3» 
spiritus, 4. m« 
sanctissilnus, 

a, um« 
uter, eris, m. 
Tirgo, inis, f. 
Maria, %, U 
regins, a, um. 
Davides, 3. m. 
indutus, a,nm* 
Bethlehemum 
2. n« 
Jnda^a,!. f» 
paupertas, 

atis, f« 
stabn]mn,2.n, 
annns, 2. m, 
inundiis, 2, m» 
miUesimus, a, 
um. Digitized byCoogle — 432 — in ocJ^em terrarum hvit fiSelt QtbQun, 
prodiit seil mnndas 
ab omni p eccato, 
ciii impoutu^n fuit 
nomen JesuSy 
quod significat sal- 
vatorem. 
Hic cum postea 
imbueretur 
gacro [baptismo^ 4 
sacramento 
novi foederis,, 
a Jbanney 5 
praecursore sao, 
in Jordane, 
apparuit iiae occasi 
one 
sacrosanctissimum 

mysterium 
diTinaei IsinitatiSj 

patris voce 6 

testante» 

buBC esse filium 

sunm, 
fit spirita sancto; 

in specie columbae? 

eoelitas delabente. 

Ab eotempore 
trigesimo aetatis sn 
ae anno 
verbis et operibusi 

radios difinitatb 

emlttentibaB, 
satis abunde deda'- 
ravit, quis esset, 
in annum nsque 

qoartam ) ahit teiti 
loon aHer Gunbe, 
unb tftm ber Sllam 
3efu« «egeben, 
xotl^t^ einen 4^eUanb 
bebeutet. 
2CU er no^de^enbd 

bie (ettide S^anfe, 4 
ba6 e^acrament 
M ^euen SBunbed/ 
Don 3oanne«, 5 
feinem 83or(aufer, 
am Sotban emp^n^, 
fo cffenbarte g4 ^<>^<< 

ba^ olTer^etlidffce ®e« 
(eimnif 
ber dKtflt^en lDret« 

einfgfeit, 
tnbem bie ^timme be8 

tBotecO 6 
bejeugte, 
baf biefer fefn do^n 

fep^ 
unb.bev ^ilide (Seift 

in ®eftolt einer Zan» 

i9om*&tmmel (erobfam* 

fSon bieferSeit on, 
tm breiftgften ^a^xt 
feine« 2Citer«; 
^at tt mit SBorten unb 

ffierfcn, 
wel^e €tra(ten ber 

®ott$eit 
oon ft^ gobenf 
fattfom bemiefen, 
n»er er xoSixe, 
bt«tn< Diettf 3o(r) na oJcrslek zemsltj^ 
narodil se ip^isel 

ale ^isi^ 

ode tvSeho hY^jchu^ 
y dano hylo gemu 
gmeno JezjS^ 
C4>i znamend spa- 
sytele. 
Ten Jcdy^ hyl 

hrt^n 
swafj^m kftem,* 4 
swdtostj 
noweho zdkona, 
od Jana^ 5 
pfedch&dce sweho^ 
w Jorddn^f 
zgewilose za tau 

pfjlezitosfj 
neyswetj^g^i tagen* 
siwj 
trogvce Boiskif 

an oiciw hlas 6 

swedectw] dawal^ 
on^egest syne^ho, 

a duch swatj^ w padoh^ holubicel s nehe se (nad njm) 
sndsfel^ 
Od toho ^asUf 
w tfidcdteni roce 

w^ku sweho, 
slcwy y skutky, 

paprsky ho^stwf 

geho 
wyddwagjcymif 
dosfi hogn^ ukdzal, 
kdohy hyl, 
ax do roku itwrte^ 
ho% Digitized byGoogle — 433 — narodzil; si^ 

al6 od wiSzelkt^) 

grz^chowel 
zmazy Woln/, 
I nadane mu bjlo 
imi^ Jeztis, 
co znaczj zbawicie-^ 
la. 
Teil gdy pot^in 
bji ochrzconjm 
•chrztem swie^tjm, 4 
Bakrameutem uo- 
. wego przjmierza, 
od.Jana 5 
poprzediiika swego 
^ Jordanie, 
ohjawiia sid przy tej 
okolicznosci 
tajemnica 

trdjcy przcna|swiflt- 
«zej, 
t>rzez gios ojca 6 

HWiadCzacj, 

^e tctt bjt synem 

jego 

i jittez dncba swie- 

• tego 

' tirpostacigoiebicy 7 

2 nieba ^latnj^cego. 

Od te^o czasu 

W tr zjdziestjm ro- 

ku aweffo wieku 

alowy i czynnoscia^ 

mi, 

promieiiia BostWa 

{asniejac^mi, 
dosyd /aWiiie poka- 
zai, cz^ui jest, 
aS do roku trzjdzfe- 
stego czwartego $ mais net (eitempt) 
de toiit pdch6| et fut appel^ (doiiimi) 
J^sus, 

ce qui veut dire^auyeur (li- 
b^ratenr). 
Lorsque 
saint Jean Bapti8(0> 5 
son prdcurteur, 
lui doiina 

le sacr6.bapt^me, 4 
quiestun des sacremeilts 
du hottTeaU testament| 

dans Teaa du lourdain) 

le tr^^sacr6 bijst^e 

de la Triiiit^ divine 

ndus fut r^T^l^ 

par la Toix da P^re £ter- 

nel, 6 
qpi t^moigna 
qu^il ^tait son Fils bien- 

aim4 9 
et (ar le Sainf-Bsprit, 

qni desteiidit du cielsnrlai 

en forme de colombe. 7 

D6pnis ce temps-l&, 
^tant ^g^ de trente ans 

il fit Toir^ dnraiit cfaatre 
aiiS, q[a^iL 6tait 
le Trai Messie^ 

jiar des paroles 

et des oeurres qul t^moi- 

gnaient 
sa diviiiiftli^ orbis, 3* m* 
prodeo, ire, 
mundn8^a,um« 
peccatum,2 n* 
iihpono, 3» 
liomen,iiii8, n*. 
JeSns, 4. m. 
siguifico^ 1* 
salTatory 3« 
imbno, 3, 
sacer, cra, 

crum* 

baptismns, 2« 

\ m. 

sacramentuin, 

2. rt» 

noTus, a,uin« 

foedus,eri8,ii, 

Joannes, 3. m* 

praecursor, 3* 

m» 

jdrdanes, S.ni» 

appareO; 2. 

occasio, 3« f* 

sacrosan0fif8| 

a, miu 
mjsterium, 2« 
n. 
diviuus, a^um, 
trinitas,atis,f» 
TOlc, ocis, f. 
testor, 1. 
filius, 2, lii. 
spiritus, 4» m. 
st>ecies^ 5. f^ 
columba,^ 1» f# 
delabor, 3* 
trigesimns, a^ 
nm« 
aetas, 3. f. 
annuSj ^* in* 
opus, eris, n# 
radins, 2« m. 
diviuitas^ 3«f4 
emitto, 3. 
declaro, U 
quartus^a^nm» E e Digitized byGoogle — .434 - a Judaeia 

nec acceptiiSji 
nec agnitiifl^ 

ob Tolantariaiii 

panpertateni. 
Ab bis bostibas 

(eam prius instituis 

set 
coenam mjsticam 8 

corporis et sanguinis 
sui 
in sicrillnm 
novi foederis 
•et sui recordatio» 

nem) 
jcaptns tandem, 
ad tribunal Pilati, 

praefecti caesarei^ 

raptus, accusatus 

et capitb damnatas 

est, 

tanifuam a^rnns in* 

nocentissimiis; 

actiis in cracem9 

et in bac cru6is ara 

pro peccatla mundi 

immolatus 
mortem subiit 
Sed tertia die 

cum r^yixisset 

diyina sqa Tirtiite, 

iresurrexit 

• sepolcluro, 10 tt)ucbe fx 
meber - ohgenomtnen^ 
no4 edannt, 

wegen fefnrr fteitDiQrg 

Qndenommenen TCrmut^. 

©on eben bfefen fei* 

nen gefnben mntbe et/ 

oW et aut>ot jbo« ge^ beinjmftJoUe 
7(benbmaf)l 8 feincf 

itiha unb S3(ttte4 

jum ©ieftet 
be« neuen Sunbe* 
unb nu fetnem (Seb^^ts 
nif etndefe$t fiaitt, 
enbliii gefan^en, 
t)Ot ben 9ii4tetl!ub( 

^llatl, 
bei( ' f aiferliii^en ^axihi 
pflegeti/ 
0ef(6teppt, angeftagt 

uttb sum Sobe «ettit^ 
tbefrt, 
xoU ^in unf<iulbfded 

camm i 
defteu^f^et 9 

unb auf bfefem Ateit 

jegattate 

flit bfe Gfinben bet 

SBelt 
fieopfett 

ettftt et ben Sob* 

Qx ift abet am btiti» 

ten Saee, 

aU er wiebet lebenbig 

gemorben 

but4 fefne d($ttlf(be 

ittaft, 
laus bem ®tabe 10 
(ftllonbeni^ od Zidp.w 

negsa anipfigat 
ani pozndn, 

pro doJrrOwolnau 

chudohu* 

Od t^cJiZenepfd" 

teU 

an prwi hyl usta- 

nowil 

w^Mi tagenstwj 

plnau 8 
tela a krwe swe 

na potwrzenj 

noweho zakona 

a napamdtku swau, 

gat gsa konednh 
pfed saudnau stoli' 

cr Pilata, 
wlddafe c^safskeJko 

Kf\m$lceho) 
smfkdn^ ohzalowdn 

a na smrt odsauxjtn 
• gest, 
gakohto heranek 

netmnn'^ ; 

gsa pfihit na kff- 

5i, 9 

a na tomto oltdfi 

kfilt 

za hfjchy sw^^ta 

'^ 
ohPtowdn 
smrt podstaupi?* 
Tfeijho dne ale, 

lidyh hyl oh^'w^l 

hoJtskaumocj^swaUi wstal 

z hrohuy 10 

Digitized by V3OOQ lC - 435 — od Zyd6w 

ani przyfetym . 
ani poznanjm iiie 

' - 1 przy czjny dobro- 

wolneg^o 

• iihostwa «weffo. 

dd tjchzc nieprzy- 

facioi BWoich, 

g^y wprzdd posta- 

nowil 

wieczerz(| ostatniaS 

ciala i krwi SWojej 

na potwierdzenie 
.nowego przymierza 
f i ua iJdmfa^tkf; SWB- 
V ^ pobyta, 
pojmany, 
do ga^du PilatBi 

atarosty cesarskiego, 

przy wtoczony, ob- 
• ' ' winiony 

i na smierd skazanv 
byl: 
|ako bai^anek nainie- 
winni^^iszy^ 
wbjty na krzyi 9 

i na tyitt oltarzn 

krzyla 
za grzdchy swiata 

ofiarowany 
smler^ podi^f» 
Ale trzeciego dnia 

gdy ozyl 

boski{ awoj^ moe^) 

t martwy tli wstai 
z ^obn, 10 sans tontefois ^trc rcCn, 
ni reconnu pour celui qn'il 
' ^tait, 

des Juifs iugrats et perfides 

a cause desa t^6nTret^(pon 
^tat d^hnmiliation)^ 
^'il avait choisi. 
BnBttite» 

(apr^;s qu'il eiit inslitn;^ au- 
paravant 
le T^n^rable mystere de III 
^ ^ sainte C^ne 8 

de son Corps et de soi^Sang^ 
(80U9 deux especes) 
comme uH' sceaik 
du nouveau TeRtament^ 
et en sa miSmoire) 

il futpris^ 
et men^ Judaens j %• m^ 
acceptns,a,um 
agni(u8)a,um« 
YoluHtarius, a^ 

um* 
patipertS8,3.#. 
hostis, S. m« 
Instituo, ^0 
coena, 1. f» 
mysticus, a, 

inn* 
corpns, 3.n» 
sanguis, inia, 
m» 
sicnllum, '2. % 
noTus, a, um* 
foediife.eris. n» 
reCordatio, 3f» 
capio, X 
tribntoa)> 3« tt» 
IPilatus, 2. m» 
praefectns^ 3» 
m» 

devaut le tribunal de Filate, ! caesaireiis n, 
, . ' . ^ I ■ ■ um. 

gouTernenr de cette provin- , rapio, 3» 
ce pour l»emp^reur, aceuso, !• 

accus^ k tort et condamn^ ; caput, itiv, n» 
au supplice daimno, 1.^ 

comme nn innocent agueau) agnns, 2« m» 

innoceU8,ntiS» 
ago, S. 
trux, ucis, f» 
hic^ haec, hoc» 
hfa, 1. f* 
petecatfi«n,2«ii« 
mundu8,!2.-m» 
immolo, 1. 
mors, rtiS) £ 
subeO) ire» 
tertius, a,um» 
reviTisco, 3, 
diTinus, a,um» 
Virtus^ utis; f * 
restirgo, 3, 
sepulchrttm) 
2.tt* %t crucifi^i 9 

il mourati 

immol6 en rictime 

snr rautel de la Croir, 
pont lesp^ch^sMu moiid^. 
MUs retournant au (1e) 
troisi^me jom^ 
en t{^ 

par sa' propf 6 Terttt diTiild, 
il se ressnscita pfus glo- 
rieux que |amais 
dn tombeau, f 
E e 2 

Digiti «dbyGoogle — 436 - tt po«t quadra^aU 

diet 

de inonte OliTeti 11 

ftublatiii in coelam, 
12 
et eo redien«> 

aude veueraty 

hacradone quasi 

digparuit 
in conftpeetu 
diacipulorumj 13 
quibua • 

decima die 
pont auwa aBcensum 

gpiritnm sanetum 14 
da coelo iniaity 

eoBque 

iiac yirtute impletoa 

iinnc in fi&em Yooa- 

at e}u8 doctrinam . 

et teBtimonium 
in orbe terrarum 
praedicarent 
et Omnibng populin 

annunciareut. 

Ipse vero 
noster aospitdtor 
olim 
rediturns est 

ad extremum judici- 
um^ 
interea sedeus 
ad dextrain patriSj^ 
et pro nobis 
intercedens» unb natd oiertfgSagen 

oom tOtibtx^t 11 

in htn ^xmmtl 12 

aufgenommetti 
unb inbem ec miebec 
ba()in inxjkdut^xtt, 
mo^er er getommen 

war, 
t)etf4t9Qnb er dlei^fam 
auf biefe IKBeife 
im TCngefi^te 
feiner Siinger, 13 
me(((en er 
am ie^nten Sage 
na^ \tintt •&i»mel^ 

ben (eiKtden dRtift l4 
t)em •&immel ^ttab^ts 
fenbet, 
11« 

mit biefer Itroft erf&U 

' let 

nnh bo|u berufen (ot/ 

baf fte fetne ^tt^xt 

unb ba0 Seugnfg t)on 

i^m in aHer iBelt 

prebigen 

unb oQen S35(!ecn 

oecf itnbiaen foUten* 

&tlbft aber 
unfec .&ei(anb 
mitb einft 
mebec tommen 

am ifinalien ®eci4|te/ 

ba ec inbeffen ftiet 
Sucflie^tenbei j&attt^ 
unb ftic un< 
btttet. a po dtyfidceii 

dneck 
8 horyOliwetske 11 

wzat gsa do nebe 12 

a tam se wracege» 

odkud hyl pfi^el, 

na ten ipHsob f-jJca^ 
ge xmizel 
pfed obima 
uHennjkti swj^ch, 13 
Icterymzto 
desdteho dne 
po swem . do nehe 

wzstaupenj 
ducha swateho l4' 
a nehe seslal, 

oge 

tauto mocj^ napl^ 

k ton^u koncy pcH 
wolal, 
ahy geho utehj 

a swMectwj o itjFm 

po sw^i 

hldsali 

a wMikimu naroda 

oznamowalu 

Sdm pak^ 
spasytel ndM 
nejcdy 
pfigde 

o poslednjm iaudu$ 

dotad sed^ 
na prawicy otc^ 
sweho a za nds 
pfimlauwage se* 

Digitized by V3OOQ lC — 437 .— i p6' czterdziesta 

rlniach 
z gor/ oliiyne| 11 

do nieba wst^pii, 12 

wracajac si^ saniy 

8fc^d przjszedf^ 

takim sposobem 

jakoby znikna^l 
przed oczjKma 
uczni6w^ 13 
htdrjm 

dnia dziesiqtego 
po swojem w niebo- 
wstapienia 
ducha lwi<Qteg:o 14 
z nieba zesiai^ 

ich zaiS 

t^ iask^ napelnio- 

nych 
d9 tego wezwai, . 

aSeby jego naukq 

i liwiadectwo o nim 
na swiecie 
przepowiadali 
i wszyBtkiemulndo- 
wi 
oznajmiali. * 

Sam zas 
nasz zbawiciel 
luegdjsB 
przjjdzie 

na s^d ostatecznj^ 

dot^d siedzno 
na prawicy ojca, 
i za uas si^ wsta- 
wiajfjc. et qnarante jours aprSs - 

il fut ^lev^ (il monta) aux 

cienx 12 

dn mont Olivet (des oliYes) 

11 

et s^en retonmant 

d'oiii il ^tait parti> 

il disparnt corporellement 

a la vue (sons les yeui) 
de ses apotres^ 13 
sur lesquels 
il envoya 
du ciel 

l€» Saint-Esprit 14 
dix |onrfl 

aprSs son admirable ascen- 
sioni 
il envoja ses disciples 

rempli 

de cette souveraiue v^rtu 
(grace) 
par tont le monde, 
afin qtt^ils prechassent 
sa doctrine, 
qu^ils ea fussent 

les t^moins et qn^ils 
ranuon^assent a tous 
les peuples de la terre, 
devant retourner 
encore une fois (une secon- 
de fois) 
aufogement dernler, 

dtant en. attendant asBis 
a Ja dextre du Fere 
et interc^dant 
pour nou8« mons^ntiSym* 
Olivetum, 2. &• 
sublatnB^a,um. 
coelnm, 2. n, 
redeo, ire, 
venio, 4. 
hic, baec, hoc. 
ratio, 3. f. 
dispareo, 2* 
cou^pectus, 4* 

m. 
discipn]ns,Sm. 
qui,quae,quod 
decimns,a,um. 
dies, 5, c, , 
suuB, a, um* 
ascenstis, 4.m. 
spiritiis, 4« m» 
sanctt^s, a,um. 
coelum, 2. n. 
mitto, 3. 
is, ea, id. 
virtns^ ntis, f* 
impleo, ^*"** 
jpinis, 3. m. 
voco, 1. 
is, ea, id* 
doctrina, i. f. 
testimoniumi 
2. n* 
orbis, 3. m» 
terra, 1. f, 
praedico, 1. 
omnis, e. 
popuJiiS, 2.m« 
aniiuncio, 1. 
uoster, a,um, 
sospitator, 3« 

m. 
redeo, ire» 
extremns, a, 

nm* 
judicium, 2.U* 
sedeo, 2* 
dextra, 1« f. 
pater, tris, m. 
iutercedoi. S. Digitized byGoogle 438 — Ab hoc Chrisio 
dicimur Christiani : 

iagae solo efas no- 
miue 
et merito 
ex gratia salraiinr. S3on bfefem ^^tijlo ' 
{^ei|en xoit (S^rillen: 

unb adein bucd^ feinen 

9lamen 

unb blutfgeg Cerbicnft 

»erbcn wit ou« ^na? 

bcn felig. Po tomto Krystu 
nazj^tvdme se /C^e- 

a gedine pnogmeno 

a zasluhy geho 
z milosfi 
spaseni hj^wdme* i^m«, 
Mahomed, 1 
homo bellator, 
excogfitavit sibi 
lioYam religiouem^ 

mixtam 

ex Jndaismo, 
Christianismo 
et GentilismOj; 
consilio , 

Jddaei 2 

et ariani monachi 3 

nomiue Serg^i, 
fingens, 

cum laboraret epile- 
psia, ^a^omet, 1 
ein ^rie^Smann, 
erba^te ftcb 
eine neue 9{etiaion/ 

loel^c^ufammen ge^ . 
inif(!^t war 
au4 bem 3ubent()umc, 
Gi()rifient()umc ' 
unb ^etbent|umc, 
mit Siatt) 

cincS Suben 2 
unb arlanif(^cn ^'6nt 
^es, 3 
9lamcn§ &tt^\\x9, 
inbem cr oorgab, 
wcnn cr bic faacnbc 
eu4)t f^attc, ^lahomet^ 1 
muh hogown^y 
wymyslil sob^ 
nowe ndboiensiwjf 

slozenS (smjchane) 

ze stariho zdkona, 
z kf^esfanstwj 
a pohanstwjj 
radau 

^ida 2 

a mhicha arian* ^ 
skeho, 3 
gmenem Sergia, 
wsdy powjdagef 
kdyi padaucnicy 
{paaaucj^ nepioc) 
mjwalf Digitized byGoogle ~ 439 Od tegQ Chrystusa 
nazywainy si^ 

€hrzes€ijanami, 
i w iini^ jego 

i przez jego zaslugi 
z laski zbawienia 
dost^pujem/. C'c|t par.ce Christj 
que nons sommes appell^s 
' sChr^tiens : 
et Cest par Ini seul ?■ 

et par sVyi m^rite 

qne non^ sommes sanr^s. Chris(ns«2«in« 
dico, 3. 
Christianns^ 

2. m. 
soJus, a, nm» 
meritum, 2. n» 
gratia, !• f. 
salYO; 1« CXLVIIL 

Mahometismus. £)cr 9Raf)0inetanifdS)c ©(aube. 

Wjra Mahometsk&. , Mahometaiiska wiara. 

Le Mahometisme. Mahomet, 1 
mqz wojenny, 
wyrayslil: sobie 
uow^ religia, 

zmi^szan^ 

2 starego zakonn, 
chrzescijaiistwa 
i pogaustwa^ 
za rada 

Zyda 2 

i arjaiiskiego mni<» 
cha 3 
iinieniem Serginsza 
zmyslajac iS, 
gdy wielk^ chorobq 
cierpia}, Mahomet, 1 ii ■ 
homme guerrieri' 
inyenta ct introduisit 
nne nouTelle ^cHgion an 

monde, 
mel^e (qni est nn m^lange) 

xlu JndaYsme, 

du Christianisme 

et du Paganisme, 

par le conseil et avec 1e 

seconrs 

d'nn Jnif,.2 

et d*un moine arrien, 3 
t 

,nomm^ Sergius $ 
feignant^ 

lorsqu^ii tombait da hant 
mal^ Mahomed,3m 
bellator, S.m^ 
eiccogito, 1. 
noTuB, a, um* 
religio, 3. f» 
misceo, 2# 
Judaismus, 2* 
Christianis- 

mns, 2* m» 
Gentilismns, 

2. m« 
consi]inm,2.n. 
Judaeus,2.m, 
arianus ,a,nm* 
monachuK,2m. 
xiomen, 3» &» 
Sergius, 2« vu 
fingo, 3. 
laboro, 1* 
epilepsia» 1» ft Digitized byGoogle secoin coUoqui 

archangelttm Gabri 
elem 
etsplritmn sanctum^ 
a«8uefaeien« 
colambamj 4 
ut ex aare aaa 
escam peteret^ 
Asseclae ejus 

abstinent 

a Tino ; 

circumcidantar ; 

aaut poljg^anu; 

exstrfiunt 

aacellay S 

de quoram tonricalia 

Bon campanlSj 

•ed a aacerdote 6 

ad aaera 
couTocantar. 
Saepius se abln- 
nnt; 7 
oeg^nt 

aauctissimam trini- 

tatem ; 

. Christam honorant 

non nt filium Dei^ 

sed ut magnom 

prophetam, 

minprem tamen 

Mahomede» 
j Suam legem 
vocant aicoramimf ^ 440 — 

H xthz mit i^nt 

bec Otien^et (SaUUl 

vtnh ber beiHde (Setft, 
na(j^bem ev eine 
Saube getol^f^nt ba(fe^4 
baf fteauSfetnemO^re 
Gpeife bolte. 
&tint 9la^fol0et 

ent^alten (!(( . 
bed SS^eine^i 
mecben bef4n{teen ) 
baben r>Ce(e fiB3etbec $ 
bauen fleine ' 
Atc^ea (9Sof<ieen), 5 
Don beten E:einem 

Sjurme 

fte ntd^t bttt^ bie (9(0* 

(fen, 

fonbetn bur^bie^des 

ftet 6 

sum Ootte$bten|ie 

gerufen wetben» 

©ie waf(6enfi4ofti7 

t>ec(S08tten 

bte aaet^eaififte tbttit 
einidfett; 
t^ten 0tfti{ium 

nidSit aU einen ©o^n 

fonbernal^einendtopen 

^topleten/ 

bet iebo(J f(cinet »(lte 

ali Sjro^omet* 
S^te (Sefe^e 
nennen fte yuotatt. 1 , 
ze s njm nduwjiad 

archangel Gabriel 

a duch swaij^, . 
nawfkage 
holuhicy^ 4 
ahy z ucha geho 
pokrm hrala \zrala). 
Ndsledownjcy g^e- 

zdrzugj ,se, {nepigj) 
wjna ; 

ohfezdwagj $e ; 
magj mnoho £en ; 
stawegj 
meMy(chrdmy)i 6 
s gichkio wjzek 

nikoli na zioony 

ale odknHJ 6 

ke sluihdm hotjm, 
se Jwol4tvagj\ 
CaStegi se umj^^ 
wagj;7 
newef) 
wneysw^t^g^j iro^ 

Krysta neotj 

gakozio syna^Bo' 
zjho^ 
nohrz gakozto we- 
likeho 
proroka, 

wsak men^jho 

ne^li Mahometm 
Swemu zdkonu 
^J^ogf alkordn^ Digitized by Google ■ ' .1 

rosmawial W ten 

czas 
z archanioiem Ga 

Lryelem 
i dachem s^ijtym, 
ffny z\vy cz a j w«zy 
got^bia, 4 
zeby z ucha |cgo 
jaclai: 

Jcgo nasladowcy 

\eina 

Xiie pijafjj $ ^ 

obrzezuj.'! s^) 

majfi wiele zon$ 

bttduj^ 

ineczety, 5 

z ktorych wiely 

nie przez dzwony 

lecz awoich kapta* 

now 6 

na nabozeiistwo 

zwolywani bywaj^. 

Czesto si^ myj,-^ ; 7 

nie wierza 

W trojce przenaf* 

swietsza ^ 
Chrystaaa czcz^ 

nie jak ayna Bozego, 

ale jak wielkiego 

proroka, 

jednak mni^jgzego 

od Aiahoineta. 

Swoje prawo 
nazywal^ alkora- 
nem* - 441 — 

qne Tarchange Gabriel 

et le Saiiit-Etfprit 

Ini pailaient^ 
accontiiinaiit ponr cela 
un pigeon, 4 
qoi lui yeuait becqueter 
k Porcille. 
Seg se^ tateurs 

s^abstiennent 

de Tinj 

se font circoncire $ 

sont polygames $ 

batissent 

des mo8qu6e8, 5 

iu baut des petites tonfS 

desquelles 
ils s*assemblent 

& leur service diyiu 

an cri dit pretre 6 
et noupas i&soudecloches. 
Ils sa lavent souYent) 7 

ils nient 

la tr^s.saiute Trinit^ ; 

et s'ils honorent J^sns 
Christ, 
ce n*est pas quilsle croient 
fils de Dieu^ 
mais parcequ'ii8 

le tiennent ponr un grand 
prophete, 
auquel toutefois ils pr6fe- 
rent 
Mahomet. 

Ils appelient lenr loi 
Alcoran. sui» sibi/se/ 
colloqiior, 3.. 
archangelns, 

Gabriely 3. m. 
spiritus, 4* m. 
sajktus, a,um« 
assnefacio, 3« 
columba, 1. tV 
auris, 3* f* 
sniis^ a, um. 
esca, 1. f. 
peto, 3» 
assecla, 1. c. 
is, ea, id« 
abstineo, 2. 
Tinum, 2. n. 
circiimcido, 3. 
polygamns, 2* 

»f 
exstruo, 3« 
sacellum, 2. n» 
torricnla, l«f. 
campana, 1. f. 
sacerdos, otis, 

c» 
sacra,2* n.pl. 
conToco, U 
abluo> 3. 
nego, 1» 
trinitas, atis, 

f. 
Chnstus, 2.m» 
honoro, 1. > 
fiiius, 2* m« 
Deus, 2. m.' 
maguus,ajiim. 
propheta, l.m. 
minor, oris. 
Mahomed,3m. 
leXi legis> f» 

TOCO, 1. 

alcoranus, 2. 
ui. Digitized byGoogle V 442 ^ 
Hamaiiae sortes 

non fribaendae gant 

fortanae 

aat casai, 

aiit sideraminflaxai, 

(cometae 1 giiidem 
solent nihit boni 

fortenderey 

nt Tulgo creditar) 

sed proyido Dei ocn- 

lo 2 
et efnsdem 

rectrici manai; 3 

etiam nostrae 
prudentiae, ^ 
Tel imprudentiaei 
vel etiam noxae. 

Deus 
habet ministros saos 
et ang;eIo8, 4 
qui homiui 6 

« Matiyitate ejas 
se associanl £)a0 menf^U^e 

e^idfal 
ifi ni^t a^infc^teiben 

bem ^titd^e 
obec bem BufaOfe/ 
obec bem Qinftuft ber 
©tecne; 
(bie dometen 1 
pflegen imv ni^td ®ixs 
M anjubeuten^ 
ttir ttuin tntfg^emein 

oorgtebt) 
fonbecn ®otte« attfe? 

benbem 2Cuge 2 
itnb befTcn 
oatedierenbec •^anb $ 3 

odd^ unfecec 
ajocitcbttgfeit, . 
ober Unbebacbtfamfeit 
obec aud^. ©finbe» 

®ott 
iat fetne JDienec 
unb Qn^ti, 4 
ml6^t bem fffttn^itn 5 

t>on feinec Oefuict an 

f^4 iuaefeUen Osudowe lidstj nemagj pf^piSO" 

wafi msfj 

aneho ndhod^, 

neboU p&sobenj 

^wejtd 

(wiasatice 1 syce 

nic dohreho nezno" 

mendwagif 

gak se w&hec w^fj) 

nokr^ Wsewidaucy"' 
mu oku Boijmu 2 

a geho/ 

w^ewlddnaucj^ ru- 

ce, 3 i 

y take na^j \ 

opatrnosti 

a neopatrnosii 

aneho y hfjchu. 
Btih 

md siuiehnfky swi 

a angely^ 4 

ktelrj ke diow^ku 5 

hned ^d nar.ozenf 

s(eho 

se pHpogugj (pfito- 

waryiugj) Digitized byGoogle - 443 CXLIX. Providentia Dei. ' S)ie SJorft^ung ®ott<8. 

Prozfetelnost Bo2k^. Opatrzno^6 Boska, 

La Providence divine. Losow ladzkioh 

wjpadki 
nie powinnisiiij 

przjpiaywad 
szczQscia 
lab przjpadkowi» 
aui wptjwowi 

gwiazd, 
(kometj wprawdzie 1 
nic dobrego zwjklj 
nie oznaczad, 
fako posp6l8(wo 

wicrzj) 
ale opatrznema oku 
boskiemu 2 
t Jcgo 
wszjstki^m wla- 

dn^cej rece ; 3 
fako tez naszemd 
rozamowi 
i nierozumowi 
albo te^E grzechom. 

B6g: 
ma pla^ swoich 
i anioloW) 4 
kt6rzj czlowiekowi 

5 
odprzjjscia naswiat 

slaSf Noas ne deroas point at- 
tribaer 
la bonnc oa la mauTaiBC 
destin^e des hommes 
a la fortune, 
ni au hazard, 
ni a riuflucnea dea astrcs, 

(quoiqac lcs com^ics 1 
ne pr6sagelit jamaia 

rien dc bon a ce qu^on pr6- 
tend commun6ment) 
mais & la ProTidence ct a 
. roeil clair-TOjant 2 
da Tout-puissant 
ct a sa main 3 qui gouTcme 
todtv 

tommc aussi & notrc 
prudence, 
ou imprudence, 
ou a notrc faute* 

Dieu (!'Etemel) 
a ses miuistres 
e| ses anges 4 
qui aecompagnCBt 
rhomme, 5 dc rinstant de sa naissance, Digitized humasiiiuf^ a/ 
«m» 
sors, rtis, f. 
tribuoy 3. 
fortuna, 1* f* 
cffsns, 4* m* 
sidus, eriS) a/ 
infinxus, 4*m« 
cometa,-l*!ni; 
soleo, 2* 
bonus, a, um« 
portendo, 3. 
credo, 3* 
proTidu8,a,um 
Deus, 2. m* 
ocnhis, 2* m. 
rectrix^iciSff. 
manus, 4f f* 
noster, a, um* 
prudentia, l.f* 
imprudentia, 

U f. 
noxa, 1* f* 
habeo, 2* 
miiiister,tr],m 
suus, a, um. 
angelns, 2. m« 
homo, 3. m* 
natiTit6s,atis,f 
is, ca, id. 
associO) 1. 

byGoogle . — 444 — at costodes 
contra mali^os 

spiritas 
sen diaboliim, 6 
qnfquoyis ictaoculi 

ei insidias strait 

ad tentandum 

vel vexandum. 

Vae demenfibas 
mag^ etlamiiSy qni cacodaemoni 

se dedunt/ 

dum inclusi cireoio 7 

Incantamentis 

eum adYOcanty cnm eo colludunt 
et a Deodeficiunt; 

nam cnm illo 

mercedem 

accipient; wiber bie bdf^n (Seiftec 

ober ^en SSeufet, 6 
bec ade ZuQtnUidt 

t^n i\x mfu^en 

ebet iu ptagen. 

SBebe ben tb'drt(^fen 
Saubetern unb J^tm, bte hm ^atan 
fH ergcbcn, , 
inbem f!e <n einem (Str« 
lci 7 e{ngef*Co|T«fn 
mit eefttodcungen ibn 
(^etiu bannen, 

m(t ibm in tbun ba^en 
unb t)on Oott abfatlen i 

benn mtt i^m 
iverben j!ean4)ben Eo^n 
empfangen» gakozto strdzcowe 
pfed zlj^mi duchy 

dtli dablem, 6 
kterj^ kaMeho 

. okamSenf 
gemu osydla klade 

na poku^enj 

aneho na trdpenj^ 
Beda nesmyilnj^m 
l^ernokneznjk&m a 
tarodegnic^m (kau^ 
zelnicfm\ 
ktex) dertu 
se zaddwagj^ 
an stogjce zawfeni 
w kole .7 
ddram geho wzy^- 

s njm soh^ rozum^gj 
a od Boha odstupu-- 

nebo s njm 

odplatu 

wezmau* 
Digitized byGoogle — 445 — jako «troSe 
lirzeciwko zijrin dn- 

chom 
albo diabhi, 6 
ktorj co okaingnie- 
uie 
iia uiego zasadzbi 

czyni 
dla, zdradzenia 

lab olszukania go. 
Biada szalonym 
czarnoksi^znikom i 
czarownicom, 

ktorzy 81^ czartu 
powierzaj^, 
okr^z^^WBzy «i^ kra- 
giem, 7 
Gzarami jego 
poinocy wzj^wajfj, 

z uim sie wdaf^ 
a Boga odst^puja^ 

bo z nim (z czartem) 

zuplatct 

odbior2^« lui «.ervant de gardiens 
cbntre les inalins esprit3^ 

ou le diable, 6 

qni tt chaque moment 

lui dresae des embnches 
(pieges^ 
pour le faire tomber dans 
la teutation (J^e tenter) 
et pour 4e tourmenter* 

Malheur k la folle 
des magiciens (soreiers) et 
des sorcidres 

qui se lirrent eii corps et 
ame 
a sataa et qui, ejiferm^s 

dans un cercle, 7 
l'a])pellent k teur secours 
par leurs euchantements 

(charmes), 
ont k faire avec lui 
et abandounent Dieu) 

car ils recevront ' 

avec le diable larecompense 
qni les atteud. custos, odis^c. 
malignus^ a, 
um. 
spiritus, 4« m. 
diabolus, 2. m. 
qu],quae,quod 
ictus, 4* Ui* 
oculus, 2. m» 
insidiae,l.f.pl. 
strup, 3« 
^tento, 1* 
vexo, !• 
demens, ntis* 
magus, 2« m. 
lamia^ l«.f. 
cacodaemoD„ 
onis, m. 
dedo, 3^ 
includOj 3. 
circuliis, 2« m. 
incantamen- 
tum, 2« .n. 
adTOco, U 
coUudo, 3. 
Dens, 2* m« 
deficio, 3. 
ille, a,ud. 
merces,edis,f • 
accipio, 3* ■f" Judicium extremum. 2)a§ iungjie ®m6)t 

Poslednj saud* Sfd ostateczny. 

Le Jugement dernier. Digitized byGoogle — 446 — Nam adTeslat 

noTissima dies> 

qna^ 

Ydce tubae 1 

mortnoa 2 
resuscitabit 

et cnm iis 

vivos 

citabit 

ad tribmial 

apparentis 
judicis 

Jesii Christi 3 
in nobibos, 
ad rationem reddeU'^ 
dam 
omniom actionnm, 

nbi pii (fasti) 

et ^eeti 4 

in aeternam Titrfin^ 

In locnm beatitndi- 
nis 
et noTa Hierosol/- 
ma 5 
introibunt; 
impii Tero 

et damnati 6 
Gum cacodaemoni- 

bus 7 
in gehennamS 
detrudentur, 

ibi in aetemum 
cruciandi* ;Ccnn ti toith loimnen 

ber lUngfle (Utte) S<rgi 

»flAec 

mit bec ^ttmme ber 

^ofaune 1 
b{e SSobten 2 
nieber ecmecfen 

unb m{t ibnen 
bU 8ebenbi0en . • 
becufen micb 
t>oc ben 0t{4tecf u(iC 

be< itt ben SSolfen 
nffieinenben 

Sefu dbciflC, 3 
8{e4ienf4|aft iu ^tUn 

t>on aden ^anbtungen; 

wp bie Scommen (^e^ 
ce<6ten) 
unb 2rtt<ecmS6(ten 4 
fn baft emi^e 8eben, 

nn ben Qtt bec Seri^* 
feit 
unb f n bos neue 3eru# 
fotem 5 
etnge^en wecben j 
b(c ®otaofen ober 

unb b{e S8ecbommten6 
mit .ben Seufeln 7 

tn bo« (Ba{f4e geuec 8 
mecben oerftopen wec* 
ben, 
ttm bo em{g({6 
democtect ^o merben* Neho phgde 

saudn^ den, 

kter^ 

hlasem irauhy 1 

mrfwe 2 
wzkfjsj^ 

a $ mmi 
Itiwe 
powold 

p^ed saudnau sfoh^ 
cy 
gewicj^ho se 
saudce 

Jeij^e Krysia 3 
W ohlac^chi 
Jcu skldadnj podtu 

ze wSelik^ch sTcuJt^ 

7ctLW% 

kde ndho^nj (spra^ 
wedlitvj) 
a wywolenj 4 
do ziwota w^^nihot 

do mjsta hlahosJa- 
wenstwj 
a noweho Jerusa^ 

Uma 5 
ptigdau )^ 
hezhotnjale 

a zafracenj 6 
s ddhly 7 

do peTcla 8 
uwrZeni hudaUf 

aby tam nawtky 
trdpeni hyli. Digitized byGoogle^ — 447 — Bo przjjdzie 

dzieii saduj, 

ktary 

giosem tr^by 1 

uniarfych 2 
Wftkrzesi zjwych 
wezwie 
na s^d 

pokaznj?}€ego ni^ 

B^dziego 

lezusa ChrystuRa 3 

w obtokach, 

dla zdania sprawy 

X wszelkich czyn- 

tiosci, 
gdzie pobozui (spra- 
wiedliwi) 
i wybrani 4 
do zycia wieczne- 

go, 
na iniejsce zbawie- 
uia, 
i do nowej Jerozo- 
limy 5 
waid»i; 
bezbozni zaii 

i pot^pieni 6 
z diablanii 7 

do piekht 8 
zepchni(^t6mi zosta- 
n, 
na wieczne ^ 
m^ki skasi^L Car Toici le dernier jonr 
(le jour de jugemeut) 
viendra, 
auquel 
les morts 2 

resusciterout 

au bruit (retentissement) de 
^ la trompette*^ 1 
et aTOc enx 
les vivants 
serout citi&s 
devant le tribunal 
de uotre Seigneur 
J^sus^Christ, 3 
qni paraitra 

dans let nties en g^rande 
ma}est^ (gloire) 
pour Ini rendte compte 

de toutes lenrs actions, 

(oeuvres). 
Alors les justea 

et les ^lus 4 
eutrerbnt tons ^lorieux 

en la yie ^teriiellei 

an lieu de b^afitude 
et dans la nooTelle ^^rusa^ 
lem^ 5 
les impies (m^chants) au 

contraire 
et les damn^s (reprony^s) 6 
en compagnie des diables 7 
seront jet^s per une effroy- 
able sentence 
dans les enfers, 8 
pour y etre 

tonrment^s (pour y souffrir) 
^terneUement (a famais). advenio, 4* 
noTus, a, um» 
dies, 5* c. 
vox, vocis^ f. 
tuba, 1. n 
«lorior, 3. 
resuscito, !• 
ille^ a, iid. 
Yivns, a, unu 
cilo, 1. 
tribnnal, 3. n* 
appareo, 2. 
judex, icis, nu 
Jesns^ 4, m* 
Cbristns, S.m. 
niibes, 3*U 
ratio, 3. f* 
reddo, S. 
oninis, 6« 
actio, 3. f* 
pius, a, wn. 
eligo, 3. 
aeternus, a, 

' um« 
vita, 1. f. 
loeus, 2. ro. 
beatitudoJniSy 
U 
npvus, a, um» 
Hierosoly- 

ma,2. n.pL 
iintrd^o, ire. 
i impius,a, um* 
damno, 1. 
cacodaemou, 
3. m« 
gehenna, l.f. 
detihido, 3. 
aeternus, a, 

um. 
crucioj 1. Digitizecfby V3OOQ lC — 448 - 
Ita 'viaif ti 
saininatim 
omnes res, ^ 

quae possunt osten- 

et didicisti 
primaria^ voces 

latinae, 
gerinaiiicae, 
Jbohemicae, 
polonicae 
et gallicae 
lin^uae. 
Ferge nuuc 

et leg^e diligenter . 
alios bonos Ubros^ 
ut fias doctus^ 

sapiens et pius» 

Memento horum) 
Deum time 
et inyoca eam, 

ut largiatur tibi 
spiritum sapientiae» 
Vale. 2(lfo ^aft btt 
Ubetftaupt sefe^en 
aUe t^inqf, 

toel^e ^titi^t wevben 
fdnnen/ 
unb baft 0r(ecnet 
bte t>ocnef)mfteo i&3'drtev 

ber lateintfil^en/ 
teutfd^en, , 

b5^mtf(^n, 
po(ntf(ben 
unb fcaniSfirAeit 
^pra^e* • 
Sa^ce nutt foct 

unb (ied flef^tc; 
anbecc 0ute S3fid^eC/ 
bamtt bu QtUiit, 

weife unb fcomm totu 
bef!« 
^ttU bic ed) 
ffic^te <8ott 
unb cttfe i^n an, 

ba$ ec btc mxitif^t 
ben ®etftbec9BeCd(}eCt. 
Sebe wof^n Tak gsy widel 
auhrnkem 
wSelike w^cy^ 
geni mohau ae ukd^ 
zatij 
a naudil gsy se 
neypf^edn^gsjm s7o- 
w£im 
laiinskei 
nemeckSy 
teskfi 
polske 

afrancauzski 
feti. 

PokraHug nynj 
diite 
a djtey pilnf 
gine dohr^ knihy^ 
aby hyl udenj^m, 

maudrj^m a ndho^ 
kn}m. 
Pamatug sy to ; 
Boha se hog 
a wvjrwey ho^ 

ahy dal iohif 
ducha maudrostti^ 
B&h 8 tehau I Digitized byGoogle ~ 449 CLL CUu3ula. S)er a5^fd;lup* 
Zawjrka* Zakouczenie. Conclosion* Tak przeto tvi- 
dziales w kr6tkosci 
virBzystkie rzeczj^ 
lit6re wog^ hy6 

wskazane^ 
i naaczjies sie 
celni^jszjcji^si^w 

faciiiskie^» 

nieuuec^kie^o» 

czeskie^b, 

fioiskiego 

i francuskiei^o 

l^zjka. 

Post^pnlSe teraz 
dal^j 
i czjtai pilnie 
inne dobre »k8i|Ski 
dla stania ui*i uczo- 

tntidr jm i pobozn jm, 

Fami^taj na to i 
l>a< si<{ Boga> 
i wzjwad go, 

aiebj w ciebie wlal 
ditcha mijdrosci* 
Bjwaj zdr6w. Toiis avez yu & cette heiire 
en abr^gd (en raccourci) 
tout ce 

qu^on. peat roir (qui tombe 
soua roeil) 
et appris 
lek mots principaux 

de la lan^e 

latine» 

allemande^ 

boh^e, 

polonaise 

et fran^aise* 

Cfest a pr&ienl & rous de 

^ Tous ayancer 

et de liire soignensement 
d*aiitres livres (aateurs), 
qui peuyent vous rendre 

parfaitement sayanti 
Hage et pieux (craignant 

pieu)* 

SouTenez-Toua aiir|out 
de craindre DieOx . - ^ . 
et de rinvoquer de tont 

Totre coeur, 
afin qu^il Toua donne 
reaprit dela. iapienca, 

Adien* 

F f Tideo, 2. 
res, 6. f* 
ostendo^ J. 
disco, 3. 
primarius, a, 

nm* 
TOX, Tocis, f. 
latinus, a, um. 
^ermanicns» 

a, um* 
bohemicus, a. polonicus, a, 
um« 
gaU]cns,a>um, 
lin^a, 1. f, 
pergo, 3. 
liber,.bri, m* 
doctus^ a, um. 
sapiens, ntis. 
pius, a, fun» 
memiui, issef 
Deus, 2. m* 
timeo, 2. 
invoco, i. 
larg^or, 4. 
spiritns, 4« m* 
sapientia» i» U 
valeo, 2. . Digitized byGoogle - 450 ~ 

Dobrotaup. W. Hanky, ryt}fe SwaiowladimjrsJcehOf po^ 

skytnuto mi gest^ n^kolik star^ch slow, kterd tuto co do» 

datek k d jslu CXX pfikldddm^ 

Brachy hrachekf frater germanus, ({net Y)0R ben SBrttberti/ bie 

t)Dn efnetlei SBoter abflammen. 
Bdte, hatek, frater uterimis, etnec Don ben Bcfibern, bie t>on eU 

nnUi SWuttec ^erfommen» 
Brat^enec {hratrowic), frairis filins, bea Sruber« eojn*. 
BratNnice {hratrowna)^ fratris filia, bed IBruber« Soibter» 
Braif^jne {hratrdne), fratris aepos vel neptis. 
S^nowec, filiaster, SruberSfobn ober ©c^wefierfobn» 
Syn&wdey M Sruberdfo^nee obec ^dj^eftcrfoifnei '@pr6$r(n^* 
Neti\ gen. netei^e, f» bte 9l<4te» 
Strygna (strj^cowd)^ patrni nxor, bei Setteri grau» 
Streydenec, streynf sestfenec^ frater amitinus, SSateri G^toei 

fterfobn ^u mfr. 
Streyljenicef streynd sest^enice, soror amitina, Sateri ^rou 

fterto<btec )tt mfr» 
StreydjnP, 0o(m obec Sodj^ter )tt meiner Otubme» 
Ugdenec, ugdenj^ hratr, meinei Obeimi ©obn iU mft» 
TJgdenice, ugdend sesfra, bei OfteimS Zo^tet ju mic; 
Ugdjn^, 6obn obec SSo^ter jn meine6 OdeimS (SnfeliDon bem Go^ne» 
Ugdene sestf^jn^y eobn obec Soc^tec ^u meinei tD^efmi (SnM, m 

becSSo^tec; 
Teta, matertera, ber a»uttec ©(ijmefiec. Gd tuSjm chyhn^ uiil 

gsem toho slowa na mjst^ ainita, gjito stafj 

rodidka f-jkali. 
Te/i^, consobrinns, filias materterae. 
Tetenec, tet^n^ hratranec, tet^nf sestfenec, meittec ©afe ©oJb 

^tt mic. 
Tetdice, fetMce, meinec Cafe Scfttec |tt mic* 
Tet^ne sestfjn^t fpobn oWc SSoc^tec an meinec S3afe enfet, Mt 

bec Zti^Uu 
Tetjn^y 6obn obec Socbtec %rx mefnec Safe (SnM, i»on bem €^o(n(. 
Swekry^ gen. swekrwe, mariti nxor. 
Sw^sf, I, f. soror nxoris, bie 64)meftec bec ©attin» 
Swat (drutha), eonnnbiaton 
S%vatw^ (drlikka, druMidka^, connnbiatriz* 
Gatru^e, gatrwenice (jetrwa)\ leyirf nxor. 
PastSrde, priTignHs, priTigna, tec etieffof^n/ bie Gtleftod^ter^ 5/011; n^kolik w kmenu rodowem nowotwoHn^ch sfalo 
se pro nedostatek ginj^ch a pro lepSj urditost; z deho mne 
iuSjm kaMjf't wida wHy ti potfebnost a slow ttupfen^ch 
rdznost a obdohnpst, snadno mne wymluwj» Digitized byGoogle — 451 — Polske tvyslowowdnj pjfsmen^ ^y kupa I 
<I^bj obr^b, zsJiUffi 

kwitn^fl 

au:, 
zaufiiii 2)ie 2Cit§fpra^e tu}ftln\\d)tn 
Su4)ilaben« knpe, W4dQ| kwitn^ia ; 

^b, ^p: 

d^bii, Ujpyi 

^: 
nU^ko, 86r; 

jarj,msL)nteh, bjwaji m6}, b6h oliJw; 

b»: 

jedwab^ ; 

- bia, bie, bio : 

]>iada^ bielmo^biodra; 9v prosffedlcu slowa 

gako on : 

. bottfc, kont; 

na koncy slowaga- 

ko o: 

8on, knpon ; 

omb, omp/: 

domb, . obrombj za- 

8tomp ; 

oll : 

kwitno}]; 

a-n (dwamlahytne): 

za-nfall) 

na kt>ncyslowa ga- 

ko in bet tD^fttf be<9Borf 

tc< »{e ou : 

bonk, kOnt) 

om (Stibe bed SBocte^ 

Yoxt ein t^er^ftUenbed on: coj cnotai en: 

kapen, waden | 

uprostf^edku slowa 

gako en : 

rence» benden $ 

ell: 

kwitnalla ; 

emb, emp: 

dembn, tempj^ 

*(j, y, »: 

Bil^ko (mlikp)^ nyt \ 

%dxji mag^onteb, bj 

wajr; 

o, & (d) : 

m&gp, bn^, oUnw) 

bg: 

iedwabg; 

bga, be, bgo : 

bgada, belmo, bgo- 

dra$ 

et 

. Go, cftota^ 

cg {Seplawi ^ : 8on, koponi 
omb, omp: 
domb, obromb, sa- 
8tomp ; 
oU: 
kwitnoU ; 
n (i»ef f^lbfg) : 
za-nfalJ; 
om dnbe M SBSotte^ 
loie ein t^ertaUenbeS bawi^iPlsa^; | bawi€g,'pi8acg; 
Ff2 knpen, waden ; 

in ber iOlitte bel SBSor^ 

Ui tote en^ 

rence, benden $ 

ell : 

kwitnella ; 

emb, empc 

demba, tempy; 

ml^o (m}iko), ajr^ 

i: 

jarjr, ma)ont^» bjr- 

waj; 

muy, bujy olluwi 

b}: ^ 

jedwabi ; 

b}a, bfe, bjo : ^ 

bjada« bfelmo, bjo- 

tz: 

tzo, tznota ; 

cj (ein dt9ift^en(attt 

Itoifivn 6 tinb tf4 

ober ^eiinbel tfd)) : 

bawicj, pisacj ; Digitized byGoogle — 452 — a: 

cisy vrqdk) 

cia, cie, cio: 

dasBj, xieiun j, 

ciotka; 

cz: 

czarnj, Qczta» czcz j; 

<>• 
4oba ; . 

dia: 
diabe}; 
dz, flz. 

garb, e^ra, grom; 
gia, gie: 

ki: 

kiedj, kiel) 

1: 

^ kla« klab> oblok ; 

m^: 

karmT 

mi: 

karmii 

mla, mie, mio, mi^: 

nltara, miech, ua- 

miot, miodi 

A: 

cieii; 
iii : 
gonidi 
iiia> nie» nio» niu : 
pnia, niebiesk], po- 
miettionj> dniu) 
p' : \ 
kwap' ) 
V^* Pie, pio, piii 
pianaj pienistj, 
piorun, kvrapiu ; 
rz: gaJco d C^^gi) : 

cgi», preiM^gikl 

cga, cg^e, cgo: 

cfeasnj, cgemnj, 

cgotka; 

c: 

Sam ji nSta, Ui i 

d: 

dobai 

aa: 

aabelfi 

wtz dole z* 

g-- 

garb, gura, groni.| 

gga, gge: 

poggentj, kronggem 

kg: V 

kgedj, kgeli 

U: 

klla, kllomb,obllok| 

mg: 

karmg; 

mgi: 

karmgi^l 

mga, me, mgo,mga; 

mgara, mSch, na- 

mgot, mgud* cgciij 

ni: 

gonicgi 

iia, ne, iio, iia : 

piia, ndbeski, pome- 

ikonj, dikai 

Pg: 

kwapg; 

Pga, pe, pgo, pga: 

pgana, peniftj, pgo- 

ran, kwapius^ 

i: toie 61 (cji) : 

cjis, prencjik ; 

cja, cje, (^o : 

qasnj, cjemnjy 

cjotka ; 

tsch: 

Iscbarnj, utschta» - 

iaehtschi 5 

d: 

dobai 

d|a: 

djabelli 

fte^ unten x» 

garb, gura, grom ; 

gja» g}« • 

pogfentj, krong|ems 

t kj: 

kjedj, kjel; 

U: 

kUa,kUomb,oblloki 

mj:^ 

karm) | 

mji: 

fcarmjil 

m)a, mye, n^o, mja: 

mjara, mjech, na- 

mjot, m)ad. 

nj (obfv txxi itaU gn 

In ogni): 

cjen j I 

•• 

gon|icn 
nja, nje, n}o, n}tt: 
pnja, njebjeaki,^ po- 
mjen}on^, dnju $ 

PP. 

kwapil 

p}a, p}e, p|o, p}a: 

pjana, p}en}istj, 

pjoron, kwapjui 

rsch : 

(etn hvLt^ bie 64ctft 

Qneveidcbarec 8atit bec 

SSoj^men, ^^ttx unb 

9o^Un> Digitized byGoogle - 453 — rzj^d, krzjwy, po- 
dejrzan j | 

»> «y: 
^«ypah; ^ 

s: 

os, osjii, lilepy ; 

si : 

sivry ; ^ 

sia, sioy^ttio: 

«ianOj pa8ievb> . 

siostra; 

doi6, nienawisdf 

sz: . 
fzyk, podeszwai 
» 

w: 

paw; 

wi: 

pawi; 

wia, wie, wio, wi6 : 

wianek, wierny, 

wiosna, wi6r; 

' X, xi : 

Xi^dza I 

a: 

koza) 

dz: 

jdzban, dzwon; 

i: 

zmifa ; 

zi: 

zima, ozimy; 

zia, zie, zio : 

ziat, wyziew, ozio- 

dz: 
kad£, dfwiga: 

5: 
Saba, roznj; 

r5: 
• dri^d; lond, knwy, po- 
degrany ; 
s, »j: 
. w.ysjpajon| 

osg, osgm, sglepyj 

sgi: 

sgiwyj 

•e»> *S®' H^ 5 

sgano, pasgerb, 

sg-ostra ; 

»gGg: 

dosgeg, nenawisgcg ; 

s: 

sik, podeswa ; 

wg: 

pawg; 

wgi: 

powgi; 

Wga, we, wgo, wgu : 

wganek, wemy, 

Wgosna, wgiir s 

ks, kag : 

ksgendzas 

z : 

koza > 

dz: 

dzban, dzwon; 

zg: 

zgmigai 

zgi: ^ 

zgima, ozgimy) 

zga, zge, zgo : 

zgall, wyzgew, 

ozgononcg i 

dzg: 

kadzg, dzgw]ga$ 

z: 
zaba, rnzny $ 

rrf 
drHcg (drrjcg). rschond, krschiwy, 

podejrscbany ; 

ss, ssi: ' 

Wyssipajoni 

sj (gelinbe* f^): 

osj, 08|m, sjlepy % 

sji: 

sjiwyi 

. S}a, sje^ s|o : 

sjano, pasjerb, 

sjostrai 

sjcj: 

dos)CJ, nienawisjc)^ 

sch: 
schick, podeschwai paw) ; 

wjr: 

pawji h 

w}a, w}e, wjo, wjaj, 

Wfanek, wferny, 

Wjosna, wjur» 

ks, ks) : 

ksiendsa ; 

s(itt^lBtafen, Jtoren) ; 

kosa 5 

ds: 

dsban, dswon; 

zj: 

zjmijai 

zji: 

zjima, ozjimy $ 

zja, zje, zjo : 

zjall, wyzjew, ozjo- 

uoucji 

dzj : 

kadz), dzjwiga; 

dschCkoie bae franiof. 
I in jour) : 

rrsch : ^ 
drrschicj» Digitized byG^ogle ~ 45y4 ^ Ceski wyslowowin) 

teski. 

au (i) 

autok \iiioky 

?.- 

J?, c7?, m^j n¥j 

SMa, c?e^o, 7w?Z, 

n^co, p^na, telo, 

tv^no; 

d&hel: 

8: 
gest; 

zn^austf groS; 

i ••. 

mil] ; 

i: 

. dij hi, ti^ 

diwj^, ntkdy, pHi; 

6(ii): 
dSmysl (d&myst); 
^ ?.• 
aty chot* pjsmen^ tOit ^Cu^pcad^e hoim. ^it^^ahen* Polskie» 

on: 

oiit6k(atok)$ • 

ie : ^ 

bie, die, mie, nie, 

pie, tie, wie : 

bieda, dielo, miel, 

nieco, piena, tielo, 

wienoi 

di: 
diabel | 

jest: 

ingQust, grosz$ 

i: 

tniiir 

i: 

dji, ni, t}f, 

djiwy, nikdy, pfetjij 

6i^ 

d6my8l$ 

tj: 
atj, ehotf. ffietttf<6.' 
oa: ' 
oatok (iitok) I 

^ f e : 
bfe,^ dje, mje, lije, 

PJe, tfe, wfe: 

bfeda, djelo, mfel, 

njet^o, pjena, tjelo, 

wfeno, 

df: 
djabeii 

f- 
fe«t; 

g: / 

mgoasti^groscb; 

i: 

mili$- 

i: 

d|i, nfi, tfi : 

d}iwy,Ajikdj, pfetfi^ 

u: 
domyssl C<IamjS8l); 

tlf, chotf. Ostatek undHi zpfedeMeho^ ^a% Ut6rt0e ift au8 bem tM^tn 
er|tc6ni(5. 
Digitized byGoogle ^on btrfem ISetfe teitb bet t>{erte S^beil hti gelBffen SettQdel oll 
reinet ^ttxaQ bem €$(iuIlebtet)ditt»enfonbe betfelben @tibif4« ober 
i^tffbdfl^ jDi^^efe, »0 er deloft motben/ iugetnenbet $ in Gtmangelund 
etne$ foI(ben ober einet anbetn, ton bem *&0(|tt>* Gonltffotium |U be# 
llimmenben, mobltbfittden ^tnfiolt gemibmet» SBUbet flnb folgenbe 8?<::» 
troge a(« teiner (SxttaQ au bem.cbbenannten Swe^e in (Sonv^ aRfinse 
eingelaufen : ^ 

92etner (Srtroa 

. 3m Stcni^tiiiit (Bof^men: fl. fr^ 

9roaer {^odbm. @r|bibiefonfIeru< • • • • 74 40 

f. ©pmnapum gu @dev •«••••• 7 S 

f* pbtIofopbtf<be 2(nftart fommt ®ipmnaf[tim in 9){|fen • • 14 — 

p. t, *. ?)tofeiror lCbotbett ©ebtdcef bofelbft . • . . . 6 4S 

p« t. ^» SBtbliotfiefar SB» «^anfa in ^tag •••... 3 -^ 

®efammtettto0 • * 106 fl* 30 fr. 

IBubtteifer ^odjw» SDiiJjefanflerus . ^ ....•.• 36 — 

IBabtt;etfer ^o^w. «lerui fammt f • ®9mnaf[um ' .... 17 20 

f. ©pmnaffum }a ^ifef •/•.... 12 . 5 

©efammtettrog . 65 ff. 25 fr. 

^'^ntgingtSser ^oAm. iDiSsefonflerul • • 90 10 

— bifcbofl, jDibaefonolumnot •••..*. 37 15 
f. ®9^naftum }tt ^dnigingrd^ •.;••.•.• 68 20 
f . ^oiiptF^Jbure — •••••••••' 10 lO 

f . (Slv>»nof{um lu eraunott ••••«••••• 6 25 

f * -* ' ^ Seutf(bbtob • , 6 40 

f.\ — , — (8ftr(^itt .' • . • . . . , . . . 17 "30 

f» — — SRei^enott 13 25 

f . jtuttenberget «^ouptfcbule ••••.••..• f ^ 

f. Jtbni^mbofer — ••• ^. •••••••• I .. 

f« «&auptf(^u(e jtt ^oli^fo •..'•.••,.•» 7 25 

f ♦ pbilofopbifd^e ^btanflaft fommt ©^mnoffum tu Seutomif4( 4 55 

*r» 3ob» 5?fp. gin(iccf, SKogifitatitatb iu ^obenmoutb . 4 10 

4>t. 2Cnton (Sjief, 3(mt$f((tetber su Bdf 5 5 

(Sefammtertrog • 263 fU 30 fr* 

£eitmert(er «^oAm* ^t'(5}efan!(eru« 77 45 

— f. (S^mnoffum • 15 20 

f. Gl^mnofium su 600» • . • • • 16 20 

(5efammterttO0 . 108 ff. 25 fr^ 
Sie (o^tt). enaneelif^e 6ttpetlntenben| ^. (S; au 5tffet 

fn SBJJbwen ..... i- .....,., 12 6 
£fe (^0(b». enandelif(be eupetintenbeni Zn^i, CTonf. iu 1^09 15 20 
3m !D{orf droftbttme 9){(il[|ren: 

©rmujer ^o4w. (Srabibiefonfletu* • 162 35 

— f» f ♦ ®pmnof!um 2 25 

4n Ston^ Stnfo, IBeomte bt{berf«f«S3ib(tot(feffn£)rmu( 20 10 Digitized byGoogle Bttintt Qvtta^ 

t* t Oomndllum la Srunn 2A — 

f • f • tfomnaflttm su Sfltau 29 . 30 

f • t Oymn^ffum lu Ztfibau 14 45 

"^ dcfammtfttrofl . 284 ff. — fr. 

IDi« ^^n»* ma^r{r4f4(«fff4 e^aiia* Ciupet {atenben) • • • 6 lO 

3m itl$Q<0rf i((c <Bali|{fn: 

8emt>er0er ^4»* Ctribf^iefanftetoi bes (at* Slitua • • • 48 25 
$r» 9titotaul «Qof^et, 8itetiaion«tfbrer nnb 9>rSfe!l om f.f« 

8)omin{faner Opmnattum in Semberg •*•••. 4 10 
'^t. S^on) Xnfion, eeomte bei bem f. f, JComeratgef&tteQ* 

3nfpeftorate in Sembera • • • 7 SS 

t. U tfpmnofium |q IBo<bnia • «. • • 6 40 

e. f. CBt^mnofiam |q 8t|e§am ••..•••••• 6 40 

t t« 99moafium |Q Combor ••••••••••il— • 

K t» 09mnofiQm3Q Sornppot ••••••••••. 9 30 

t* f. ^vmnoflum |Q Socnom •••••••••• 9 IS 

^efommtertrog • 103 fl. 35 fr^ 
Qilfrnomitev ^o^o. n..tt. ^tie^* btf4<^ft (Son|ittorium • • 7 50 

' — f. f* (ipmnoltum • . . • •v 24 20 

Qefommtettro^ . 32 fl. 10 fr* 
i)r|fmt»{tet «^odfim. atif4* f ot(. jDf<$|efanf(etui )um Sor« 

tbetCe beo %xxid)* f att^. iDid|f fan s yforrmittme nfonbed 8.1 65 

f. f • 9pmno|ium |u ))rafm9fX ....•• 56 B 

®efommtertrod • 140 fl« — fr. 

3m <Sr|^ft)Odt(uin< Deflfttfi4: 

Sienet «(o^m. (3r|brdaefaneterud 9 35. 

einiet ^o^m^ )Di9|efanfUru< • .35 5 

f« f « Areilomt |U SBeta 4 20 

9efommtertro9 . 60 f{« — fr« 

3m Adnigtfiibe Ungatn: 
3(rabet «^o^m. OiSaefonfietua •••••••••• 8 — 

9trufobier ^o^m. jDioaefonf (erua ••••••>•• 13 50 

^0^x04 2){oatfonC(etul |u &tin om Vn^et 6 25 

Oefommtertrog • 28 fl« 15 fr# 

3m <(etao9t^Qme 6teoetntarf: 
^oil^wUrbider <Srab{15aefonC(etDa au ®rat •••••• 8 IS 

3m ^tt^o^t^nmt JtSrnt^en: 
9Qr(et «&o4m« Ctrab{'daefanf(etQa • ••...••• 3 20 

eammt(t(b • 1224 fl» e.M^^ 

S)oao fommen no^ iene re{nen Ctttt'daf» btf hd ben 8Bo60<$br» 
!• f • JCrciiamtern unb bei ben fibr^aen f. U (Spmnofien tm itSnigreif 
4lf S(}|^mfn fiuaflaofen finb onb beren (Kinfenbun^ ermartet mirb». Digitized byGoOgk Errata. 3Dttt(f fe^Ier. Omyly. Omylku 
Errata. — 348 — 
^ 252 — Pag^. 30 Iine* 7 pro Pldinhum lege Plumbolb. 
etite 32 3ei(e 9 ^att JRiei (iel f(?iner eomb. 

— 134 — 9 — jteiliouet — JteilHur., 
;^228 — 2 -guge — fianQwlet. 

birana 32 fadektS mjsto neprohledac^ dfi nepro^ 

hlednji. 
— ~ — 24 — prohledacj^ tWprohlednf 

(prozrradnj)^ 
38 za strygcowau pHdey (strygnau)^ 
34 mjsto dewer dti deweK 
Strona 21 wiergz 25 zamiast tego czytaj tego. 
Pag^e 91ig*ne 9 an lien de chat-hnant lisez' chat-bnant. 

ie fruit — 

arbust^s — - 

«Tong^le — - 

le fretin •-. 
le veaa -— 

la pean -«. 

pnisse ' -*• 

il 7 a de Ui — 
qne — 

passlons — 
onde — ^ 

daus . — 

leviii — 

chaumi^re — > 
biso •» 

lemontagttea <— 
passftg^es -^ 
, ou attache -r^ 
Ttrset -^ 39 

— 49 — 

— 79 — 

— 87'—. 

— 89 — 

— 101 — 
-^ 107 — 

— 109 — 
-. 115 w 

— 117 — 

— 123 — 

— 141 — 

— 161 — 

— 175 — 

Z 23S Z 6 — — . 241 — 
. 353 — 
. 255 — 

265 — 
271 ^ 
273 — 
349 — 

351 Z 
367 — 
373 — 

409 4 

15 — -- 

21 — — 

20 — — 

28 — — 

27 ~ _ 

36 — .—• 

14 

25 — — 

27 — — 
demi^re — 

30 — — 

33 - — 

8 

6 
15 
15 

19 

3 

7 
13 
27 
16 
39 
16 
12 

9 
25 — 421 — dernj^e — qu'i 
raqner 
pars 
en 

'^panx 
soueur 
' soenr 
fou ettmr 
fouette 
celli - ci 
dela les fruits. 

arbustes. 

aTenglesv 

les frettns. 

le phoqne. - 

la peau/ 

puitse. > 

il / a la. 

qne. 

affections. 

ou de» * 

dans. 

le Tin, 

(chaumi^res). 

bois. 

les montagneji. 

passage. 

on attache, 

verset. 

qu'il. 

Taqner. 

par. 

^ponxn 

soefir. 

soenr. 

chatier. 

fonetta. 

celle - ci. 

de la. Digitized byGoogle 6ttbr«lptiOtt ouf 2<^fe<)^ (&^mtla*6 

a^eutr^eS ttnb ^5$mif($e$ 

asottregifttf/ 

oW Xn^oaa »u [""«» 8otei»if*^b5&rolf*^ttutf*ett fflSctertuc^. 
dcf^etnt evH fm fRonate ^f|embec 1833» 

S)te X6fl((t bi< eerfaiTeri bfi htx n^etaaeda^e be§ befagten IBot^ 
tecbu4e< ging babin* bet fiifbirenben b'66m{f4)en nnb ma^trtfd^en ®9« 
mnafiaijugenb inbenerflenS Olrammatlfaieiaffen ein ^ilftmittel in bie 
«^anb |it geben, nMbur^ ftt in ben (Stanb defeftt miicbe, au$ bem ^a^ 
tein in« SeutfAe obec au(b in« SBdbmiftbe iu aberfetem ^a aUt 
baS S&(5rte8lu(b unter ber <6o(tm. ®cifili<bfeit, unter ben t&rn. S$e^ 
omten unb anberen oerebrli^en |)irfonen febc »ieU TCbnebmer defun» 
ben t^at, mld^i biefe&SSere mebr attm 9ta(!^f4tad«d aU %wn Uibeifet# 
|en oebratt(ben mlJcbten: fo flebt Tk^ ^efertigter andenebm baitt per« 
yfli^tet bem aagemeineti ScrCongen feiner bo*9«brt«n *• *♦ Xbncb* 
wer itt wittfabren, inbem et in bem gormate beO bereito erf^iene* 
nen IBdrtcrbncbeO 

a) ein teutf^eO fBottceoffter berattfioeben mirb, »ot« 
fn bie tetttf(bcn IBcbeutUBgen alpbabetifcb oeorbnct oorCommcn nnb 
tie 6ettc beo jtt fu(j^enben' lateinif^en obet b'obmif(6en ffotteO bur^ 
Siffern be|ei(!|nct mirb$ 

b) ein b'($bmif(^eO Jffiottrealftet, wo bfe bUJmif^ett 
©ebcutttneen In atpbabctif^er Orbnttng crf<beinctt fammt bet ©eitcnj 
labl, mitteifl ^oet^ct bae (oteinif<i^e obet tetttf(be «3ott iu {Inbcn ifl« 

»eibe blcfe ©ortrealftet etf<belnen In eine» Sa^bc beifammcn. 
^lemtt eriandt bao SBdctetba(i^ elne aaecmcine SBcatt4)bac(eit 
ttnb fann bo^et aU SGS^drterbu^ «on aUcn biefcn brei @pra(ben an« 
dcfebcn werbcn/bae nebfibel In aUcn (Spmnaflalfiaffen bei Ulberfc^ttntf 
ficn ouO bcm Scutftbcn Ino eatcln mit bcm bcflcn @rfolde benu^ 
tncrben fonn, unb bicf um fo mcbr, wcil bcr ©tublrenbc bur* biefcO 
9teelflet nid^t (mie H Ui bcm teutf<biateittif(i6eh Sbettc be» ^ef(bS|tcn 
■©(^^eaet^f^cn ®drtnbu*e« fc^it baufld bcr gatt Ifl) ouO (Silfcctiefeit 
|ur Tfnnabme beO crfkcn bcftcn, oft unpaffcnbcn ffiortcO t>crleitet »icb# 
fonbetn sum Stacbf^btaecn einmal eendt^igt, ttcffcnbe 83ebcutuneen»Jb' 
len mu$. 

)Da nun bie 2Cniabl bet eebcudtcn SBoeen fl^ im SBocanO ni^t 
ficnatt bcfllmmen laftr fo »icb bec f)cclO fuc Hnen »oeen, bcO ^co* 
f cn S<^cmoteO nnb ((cincn 2)rtt(tc0 »cgen, auf 3 !r. 6* ^* feflecf^bt* 

iDie pU t. ^. ^. 2(bncbmer f dnncn bicfed «Sortrcdifler auO bec« 
fclb^n dueae mic^ct beiiebcn, mobet fte bao SSdctecbu^ fctbfk.bcio^ 
gcn bobctt* 

iDie 6ttbfcttption banctt bi6 ium (Scf^elnen beO fBcrfeO fetbfi* 

Sebct |>r. Tfbnebmcr t)on 5 (gjcemploricn erbdtt Ui bem Bcc* 
faffcr boe fecbfle &tM uncntgcUiicb* 

Jtdnielnerdi bcn 20» ^al 1833. 
Digitized # 

byGoogle ^V V » * N Digitized byGoo^le ' 4