Skip to main content

Full text of "Joannis Lelandi Antiquarii de rebus britannicis collectanea: Cum Thomæ Hearnii præfatione notis ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ / ^ JOANNIS LELANDI 

A N T I (IV A R I I 

*PE REBVS BRITANNICJ3 

C V M 

7H0M^ HEARNII Pr^fatione Notis t% 
Indic? ad Editionem primam. PDITIO ALTERA. 
V O L. V. ^A4:cedunt DE REBvs anglicanis opvscvla 
VARIA e diverfis Codd. MSS. defcripta et nune 
primum in Lucem edita. ■ 

jT'-^' ^JU. 
^lX^-W^^YO L O N D I N I. , 
JvPENSis GVL. BT JO. RICHARDSON. 

• M. DCC.}.X3^ •.,• ••••• • 

• •••••••• • APPENPICIS 

A D 

JOANNIS LELANDI 

A N T I CtU A R I I 
C O L L E C T A N E A. 

P A R S P R I M A. TOM. V 8 JOJNNIS LELANDI 

ANTIQUARII CODRUS, 

Sivc Laus & Defenfio 

Qallofridi Arturii Monumetenfis 
Contra Polydoruni Vergilium. 

Ex Autographo, 

GALLOFRIDUS Ariurius Monovagae (qu» 
celebris & antiqua urbs eft Cambriae, pofits^ 
quidem inter 4uos iliivios, Monam & Vagamj, 
unde & nomen fumpfit,) natus erat. Num ta- 
men ibidein in bonis Utecls ad maturam ufque 
iBtatem informatus fuerit, certo adfirn^are non poffum : ut ner 
que *an monachus fuerit. quanquam utrumque aliquam vcrj 
*> fpetiem prae fe fert. Nam Monae Benediftinorum coeno- 
bium nuper ^rat, fedcujus antiquitatis n^ihi incertuin. Etillia 
temporibus foli fere monachi, cun> alibi, tum praecipue in 
noftra Britannia, do6li erant. Cauffaautem haec fuit. «Noq 
dum'' Ifidis vaJum» non Granta, florentes nunc ^ acbadeoHa?^ 
alte capita extulerant; emerferant tamen, fed ita, ut ' Dacica 
barbarie, vi, furore, aliquoties d^primerentur. Quare quaa 
celebria erant monafl^eria, erant etiam & gymnafia, pcrindc 
atquc olim ante diminutum Saxouum imperium ; monachique 
non ventrem lautis epulis, fed animum pulcherrimis ftudii$ 
perpafcebant. Quid multis in confirpianda conjeftura moror? 
Illud liqpido conllat, Gallofridum, quantum tempora patie-s 
bantur, nec carmine, nec foluta oratione indoftum fuiffe ; id 
quod ne ipfi quidem ItalJ, ^ qui tum, non ufque adeo pure 
& exafte Latini, vivebant, mihi pernegarent. Quanquam noq 
haec re§ mihi curae cft, ut autorem ab eloquentia laudem. 
Aliud eft longe nobilius, illuftrius, magnificentius, quod me 
fedulo hortatur monetque, imipo jubet potius cogitquci ut 
. illum, idque accurata oratione, extollam. Solus qtenim eft, 
qui diligentia fua, nunquam f^tis laudata, honam partem Brif 

* Ita in autographoy non^ *ut aBy utrum xnonachus fuit. b Sic. J^t auidem 
f cum t in monumentis vett. frequenter commutatur, ? Ita &vifiin Lclantlus, 
yti etiam aVthi\ faventque laftdes & codiccs MSS*vetuftiJJhu..Grammattti autem 
feceutfores nondum conjun&im proferunt, d ^Moikwm primum fcripferat Le^. 
landus, ^ Haudfecus etiam alik Lelandus. Cum Dicdarcho mmirum afud Phttar" 
fbum exiftimavit diro tS *E;^f a/>M« fperinde ac fi BxjthfJtuiif fcrtbasj originem 
duxijje. ReHius tamen illi, qut ao 'AHa^ifjtu. f Ita Autogr, non, ut aln^ Danica. 
t ^tc^ cum ipfo Lelando^ dtftinguo ; non ut aB, qui^ ti^^n n^fl uf<^uc &c. 

4 taimicgp J 5 A N N t S L E L A N D t La 

tasmesB antiquitatis ab interita plane vindicavif : rumpantQif 
lit ilia Codris, dliter & fcribentibus & fehtientibus. Non 
tamen fum ufque ad^o malus tertini aeflim^tor, ut putemGal- 
lofridum tanta & tam iiitegra fide in fcribenda hiftoria fu- 
iiOre, ut nanquam a vefd lafum ciilinnm erraverit : cum ma- 
nifefte liqiieat, incerta pro cei^tis, Vaiid pro veris ab illo eOk 
aliquoties fcripta. £( qtiis, obfecro te candide leflor, inter 
hiftoricos iu eodem luto. non haefit ? Gallefridus tamen in 
primis veniam meretur, qui ingenue fatetur, fe tantum inter* 
pretis ufum fuiffe ofEdo, id efl, hifloriam Britantiicam, Bri- 
unnice fcriptafn, * Latinitate donaviflTe, ^ Sed Codrus Gal» 
fredo-maflix, noii videns mailtic^m, qu^ fibi i telrgo depen* 
det, ifla furda aurfe praeteribit. 

Forfan aliquis dixerit, quis hic efl Codrus ? Huic ego ho* 
ininem depingere noh gravabor. Eft peregrinus & hofpes 
gloriofus fimul ic curiofus, ut qui fu^ jaftet, noftraautem au^ 
dita potius quam inteilefta pro arbitrio traftet. Nec aliono- 
mine Britannis pro imperio infultat, quain qut>d, nefcio cu- 
jus t Pytagorafc dogma fecutus, certo fibi perfuafit, facundi 
Cicerohis ahimam, pofl tot fecula, in futim fcilicet peftus 
reda migrafTe, atque hoc munere aureum illud torrentis elo- 
quentiae flumen ita affecutum, ut illa fretus ex mufcis ele- 
phantos, ryrfus exelephantis niufcas facile faciat. Itaque ju- 
venis carmina fcriptitavit, fed quse pofVea, furente illo, omnia 
in fpongiam, ad eiemplum Ajacis, incubuere. Quanquach 
quod verfus parum dextris Mufis & Apolline fcripferit, non 
ihultum k Cicerone degeneravit. Tum vero cum videret, 
iion belle fibi cnm Mufis convenire, contulit fe ad liberiorem 
dicendi campum, naftus materiam, in qua oflenderet^ quid - 
poflet facundia illa quidem ^ Ciceroniana. Sed circiter idem 
tempus ih eandem inciderat materiam quidam • barbams 
Batavus, quem vulgus fexcenties praetulit Codro Italo* Hanc 
iegre tulit rem, 8c cauflTabattir injuriam aperte fibi faftam, 
«juod Barbarus per dolum gloriam, quam jure optimo meri- 
tus fuerat, praBoccupafTet. Poflremo, ne animum ^ defpondere 
Videretur, &, illo pereunte, una periret Romanae linguae ele- 
gantia, hiftoriam majori confidentia quam rerum cognitione 
aut leftione inchoavit & confummavit ; ita tamen, ut editt- 
onem non modo in nonum, ex Horatii prsecepto, annum, 
fed in trigefiihom ufque, fi Diis placet, premeret. 

* Mox pofi banc vocerri Inter lineaSy & a Guahero Mapo, Iliaccruin archl- 
diacono, oblatain fibi, fcripferat LelanduSy qu£ tamen poftea fropriafua manu 
ixpunxif, t> Htec omnia ttfque ad fummopere deleOabatuf le£Hone antiqnarum 
tcnini» aximeque &c. verfus finem DiJfertationiSf delevit quidam ^ Pqlydoriy 
ktfufpicor, amicis, ifauc forfitan Cantabrigienfis. ^ Sic. d Ciceronia MS. 
* 6if, cum b mnufcula^ ut fit AdjeBivum; mix infra vero $um Hmajufculaf 
m fit HQmtn fro^tium. f Sponderc MS. 

^A 2 Sed r •JOANNIS LELANDr 

Scd operae pretium eft cognofcere, qua artc fidem hiftoria 
fu« adftruat. Prium ftrenue dcbacchatur in Galfredum, ut 
cjus auTofitatera elevet, & f uae yaniflimaB vanitati pondus, ro- 
bur, vericatem etiam accumulet. Deinde, quem tot faevis 
verbis ante lancinaverat, cogjtur homo impudentiflimus per 
bonam.antiquioris hiftoriag partem fequi. At huic impudeniiaB 
venia certe danda eft, quia alium,'quem refte fequeretur, au- 
torem prorfus nullum habuit. Ufque adeo tamen fui imme- 
inor non fuit, quin obiter in ducem fuum, tanquam fatuum 
$c menddcem, multo fale, ut eft mire argutus, lepidus, face- 
tus, luderet. Atque hoc non alio ab co nomine faftum, 
quam ne ulio approbare modo videat.ar, quem prius in- 
teftaius eft. 

Fieri hic poteft, ut aliquis mihi objlciat, Codrum non efle 
primum, qui Galfredum fugillavit, & alios extare fcriptores, 
quorum autoritate in primis hiftoriae fuaBlibris non raro ufus 
eft. Ad haec ego breviter in praefentia refpondebo, Gulielmi 
Pafvi, canonici Novoburgenfis, verba minoris efl^e pretii, 
quam ut in confutandis illis libenter velim laborare. Fuit illc 
ctenim digniflimus, quicumCodrum conferas, maxime in cogni- 
tione antiquiiatis Britannicae. Porro, quanium ad Rom.anos, 
qui de rebus noftris modo breviter, modo concife, modo pa- 
rum vere fcripferunt, nemo ex illis aliquid falrem memoria 
dignum de Britannia, quod ego fciam, ante CaKfarem edidit. 
Et omnia qnae Caefar fcripfit, quantumcunque illius diftis 
Codrus tribuat, mihi non videntur e tripode profefta, quem- 
admodum neque alia multa, quae poftea a Latinis autoribus 
de Britanniis pofteritati tradita funt. 

At nunc, ut Romanorum autoritas, qua frequenier utitur, 
iileat, objicict alter Gildam Bannochorenfem, & Bedam Gi- 
rovicenfem monachos, quorum teftimoniis, velut quibufdaoi 
vernis floribus, primos hiftoriae {ixx campos interpolat. tantum 
abeft-, ut neminem prajter unum Galfredum habeat, quem ia 
cruenda antiquitate fequatur. Hujufmodi objeftiones mc 
uunquam ad palinodiam adigent. Non me latet, libellum 
circumferri titulo Gildae^ quamvis dodli vehementer de autorc 
dubitent, in quo paucuia quaedam de Britannia florente levi- 
ter referuntur, & aliquanto plura de eadem, gladio, fame, 
pefte ad internecionem fere laborante, inculcantur. Scd 
quid hoc rei, quod qualiacunque illa non dum bene a Codro 
intellefta fint ? Ut » intellegat, quid illic antiquorum regum 

* Sk LelattduSf in re Grammatica vtrfatijfimus, Nec aliter aUbi, NefciRcc^ 
ab Ortbographix regulis dijcederet, Ah intcr & lcgo eft intelligo, R in L ab^ 

. tunie. Non defunt etiam qui ab intus & lcgo, ut U abeat in E, & intelli^ 
gerc idem ftt auod intus lcgcre. Prior fententia magis placet, Verurfi quomodo'- 
cunque hocfe habeat^ ilhd certum <?/?, quamvis intelii|;cre per i vulgo efferatury 

^ d Prtfciano tamen per c fcrihit eodemquc mQio in antiqu\\ coddt & Japrdibus 
4xarari. \ ^Ut ANTIQJJARII CODRUS. 

aut urbmm, quid populorum aut rituum, quid denique quod 
ante Romanum nomen cogmtum in pretio fuit ? Si Gildas 
Britannus tam paruin in hac parte prodefle potcft, quanto 
minus Bcda, homo Anglus, qui licet multis eflet virtutibus 
clariflimus, genti tamen Britannae infcnfus, & toto fere vitab 
fuae tempore intra monafterii fepta ciaufus, nec multum vo- 
luit, aut potuit antiquitatem illuftrare ? Sim vanus, nifi pra?- 
ceptoribus Romanis, pauciflima modo demas, caque non ad- 
modum magni momenti ufus fit in libro primo ecclefiafticae 
hiftori», ubi de rebus Britannicis, veluti in tranfcurfu, ali- 
quam facit mentionem, 

Haec nunc quse dixi bmnia fi aequus judex in acervum con- 
geflerit, quodammodo probare videbuntur, multa efle in hi- 
ftoria Codil, quae meriro acccpta feferat Galfredo. Quid igi- 
tur cauflae eft, quod de bono autore tam male fentiat ? Certc 
haec prima eft. Galfredus, homo flritannus, Arturium re- 
gem, Pritannorum decus inclytum, praedicat, laudat, & ad 
lydera tantum ncn extoUit. In qua parte fecutus eft fidem 
vetuftiflimae hiftoriae, quam a Gualtero, archidiacono Oxoni- 
enfi, interpretandam accepit. Invidet hanc laudem barbams 
hofpes Arturio, princip; olim cum potentiflimo, tum de Bri- 
tannis optime merito. Invidet & Galfredo Arturii nomcn. 
Nec fic contentus, modoclam, modo aperte loquitur, fcribit, 
fentit, nullum unquam fuifle regem apud Britannos nomine 
Arturii illuftrem. Quanquam ne folus fapere videretur, eum 
inter reges in fua hiftoria ponit potius, ut genti noftrae mO- 
rem gerat, quam quod tale quicquam ex animo fcribat ; id 
quod facile apparet cum ex aliis locis, tum etiam ex illo ubi 
lepide & fefHve, ut fibi videtur, in ejus fcpulchrum, quod eft 
Gleflbburgi * Smeriarum, jocatur. At ego tam certis, claris, 
veris argumentis, non dicam tam multis, probare poflTum, 
Arturium fuifle,quam Codrus Caefarem. Lubet itaqueingra- 
tiam Autiquariorum fubtilius hanc rem traftarc. 

Arturius, Utheri Pendraconis & Igernae filius, nomea i 
Romana nobilitate, quemadmodum & alii id temporis Bri- 
tanni multi, traxit. Nam Arturiorum nomen apud Romaoos 
darum fuifle vel ex Juvenale liquet, qui Satyra ter tia fic fcribit : 

. ■ vivant Arturiiis ifthic ^ ^ 

Et Catulus. 

Sed noftra non de nomine,'fed dchomine, contentioeft; 
quanquam & illud \ recentioribus vitlatum fcriptoribus, intcr 
quos cft ctiam & Codrus. Age igitur, Eft civitas in Cambria,, 
nomine Legionum infignis, fita in ipfis Ifcae fluminis ripis. 
Ibi aliguandiu vixiflTe Arturium, eoque a Taua, Morganiae urbe, 
" archiepifcopi fedem tranftulifTe, non modo antiqua incolarum 
fides aflferit, verum etiam permuhi libelli, qui Britannica lin- 
gua fcripti a Cambris etiam nunc leguntur. Ut nihil loquar 
■ Vide infrai fnftfinm Difcej>tat'ionis hujns, dc de antiquiffimis tabulis, quas ego nuper in Gambria vidi cd* 
lunmis templorum adfixas, harc eadem una cum Giraldo 
Cambrenfiy viro poft hominum memoriam Britannicae antiqui'» 
tatis longe peritiflimo» teftantibus. PoflTem hic & illoruni 
teftimoniade Arturio fatis illuftria adferre» qui viras fanAiiIi-< 
morum epifcoporum & monachorum Britannise editis Latinis 
libris pofteritati confecraverunt, iiifi ad certiora properarem« 
Henricus fecundus, rex Angliae, In tabulis donationis (xxx, 
quibus fubfcribit antiquis Gleflbburgetiiis monafterii privile- 
giis» plane adfirmat, fe vidifle Arturii donationem. Unde, 
quac mea eft conjeAura, fieri potuit, ut, vifo tam venerandas 
antiquitatis monimento, fibi illud, tanquam ter maximl prin- 
cipis nobile pignus, fervaverit, pofteaque Weftmonafterii in- 
ter veteres regum thefauros pofuerit. Sed an ita ab illo fa^* 
£him aliorum efto judicium. Illud reCic adfirmare poflum^ 
figillum Armrii Patricii, cera impreflum, internobilesvetufta* 
tis reliquias ab Weftmonafterienfibus religiofe fervari. Neque 
dubium eft, quin olim impreflTa illa cera alicui infcripta^ 
membranac annexa fuerit, quam poftea edax confumpfit ca- 
ries. Quare ne aliquando & maflam ceream fimili corrumpat 
viblentia, nos ejus cum infcriptionem tum figuram ab interitu 
vindicabimus. Haec igitur e Romanis literis majufculis eft 
infcriptio : patricivs artvrvs BRiTANNiiE 

GALLI^ GBRMANIJE D A C I JB I M I" E R A T O R. Quid 

autem fibi velit infcriptio aiias abunde declarabo. Tantum 
in praefentia leAorem admoneo^ aliam efle infcriptionj^m 
Gleflibburgi, in qua non Arturus, fed Arturias, & meo qui* 
dem judicio reAius, legitur. Figura figilli orbicularis eft : 
materia vero cera rubra, quas violentia, vel injuria aliqua in 
frufta aliquot comminuta eft, fic tamen ut particula nulla 
defideretur. Nam ita ardle circulo argenteo conftringitur, 
ut refte cohaereat orbis alioqui difFraftus. Porro una cerae 
facies argento tota obducitur. Unde adducor ut credam, ni- 
hil prorfus vel infcriptionis vel impreflae imaginis fubefle. 
Altera efEgiem refert ipfius Arturii plane heroicam. Sedet 
etenim regali indutus purpura fuper femicirculum, qualis no- 
bis apparet pluvius arcus. Capite coronam geftat, dextraque 
fceptrum, lilii ornamento infigne. Laeva autem tenet orbem, 
in cujus medio crux eminet Chriftiani principis indicium. 
Barba illi promifla, & omnia corporis lineamenta tantam 
pras fe ferentia dignitatem» ut oculos meos fua majeftate ra« 
{)uerint, raptofque longum detinuerjnt. Difpeream, le^lor^ 
|iifi vidifle voles Quod nunc certius argumentum, quam hoc, 
quo modo probavimus, Arturium fuifle f Nos tamen npn prius 
anchoram figemus, qium alia, non mlnus certa, oftenderimus* 
Inter aerias Brachaniae rupes locus eft, quetn Cambri pa- 
tria iingua Catber, iive Cair Arture, appellant, quodLatine 

fonUK ANTIQUARII CODRUS. 

fbnat Cathedra, fivc Caftrum, Arturii, Nomea vero hujuf- 
ipodi, fi nunquam fuiflef Arturius, loco nou indidiflent. Scri» 
biint praeterea, Arturium necem Helens^ nepcis Hoeliy vio* 
lentia cujufdam gigantis raptas in Gallia viadicafle ; id quod 
^deo i, vero noo abhorret, ut propemodum aufini confirmare* 
Hoelus Armoricanus contra Pi^los» Scottos, & Saxones ia 
Britanjiia una cum Arturio pugnabat. Quo abfente, tyraa«« 
nus aliquis, fed potens, fed immanis, atque ab boc, yt fadlc 
^pparebit Britannicas linguas vim & proprietatem intelligea- 
tibus, gigas diftus, Helenam, concubitum recufantcm, inter- 
fecit. Arturiufi autem, debellatis domi inimici$, Armoricam 

E^tiit, tvrannumque in Hoeli gratiam apertg Marte oppreffit. 
eiode m edito monte f^pulchrum Helense poficum. Et nc 
fepulcbro fuu9 honos deefl^t, pofitum etiam & facellum. 
Poftea nomen loco inditum, Tumba Heienac, quod in multa 
dnravit fecula. Recentiores vero montem D. Michaclis vo- 
cant a f^P> quod illhic Michaeli facrum efl:. Haec &fimilia 
iunt, fi quis refte interpretetur, quae Qodrus argutulus deri- 
det, fubfannat, contemiiit. f)cce aliud, quod vel hominly 
minime credulo, facile probct, Arturium olin^ fuifle. 

£ft in caftello Dovarenfi, de cujus antiquitate nos multa, 
fcitu digniflima, in libro de Civili hiftoria trademus, aula Ar* 
turii nomine etiam nunc celebris, & cubiculum Gucnorst, 
ejus conjugis, nomine famofum. Non ego hacc, tanquam 4 
folis caftellanis mihi difta, ingero, fed majori fretus autori- 
tate fcribo. Nuper inveni hiftoriolam de antiquitate Dova- 
renfi, in qua eadem. non modo fcripta funt, vemm ^tiam 
Calganum, Arturii comitem, militem quidem ftrenuiflimum, 
quem Joannes Annaevillanus Nortomannus, alias Hauuillen- 
fis, & Hilleuius corruptc diflus, in fuo Architrenio a ibrtitu* 
iiine laudat, prope portum Dovarienfem a Modredianis ia<^ 
terfeftum fuifle, offaque aliquot ejufdem in caftello fervari. 
Quas adeo i vero non diflident, ut caftellani, a cognitione hi- 
ftoriae alieniflimi, f\;a fponte obtulerint v^\h\ quaedam ofla inr 
folitas magnitudinis vifenda, adflrmant^9 Galgani oflTa * fuifle, 
Non defunt ad huc argumenta mult^. £go tamen tantura 
adponam unum, ut liqueat, quo loco fepultus eft. ArturiuSg 
Chriftianas religionis profeflbr, heremitas fumme coluit, qui 
locum Avalon Britannice diAum inhabitabant. Avalon, ne 
quis ignoret, Latine pomarium fignificat. Quanquam locqs 
ille aliquoties nova nomina fumpfit. Nam & Inifuitrin Brl* 
tannica lingua, id eft, infula vitrea, ab aquis vicinis vitrcuQi 
colorem referentibus, quibus tota fere cingitur, diftus eft. . 
Tandem viflores Saxones Britannicum vodabulum in Glef- 
fenejr Germanicum, fed ejufdem prorfus fignificationis, aptif- 

* Mox foft banc vocem hurufm^ fignum Y infitwt hckndui 5 fmnde ac fi 
$^d fmdftam adjmndm 'JjtU A finio JOA.NNIS LELANDI 

fime tranftulerunt. Germani id Gles appellant quod pellu- 
cidum eft, quemadmodum & vitrum. Eye vero eifdem nunc 
infuk, nunc aqua eft. Poftremoautem cummagnificentiifi* 
mum ibidem pofuiilet laa, Weftofaxonum rex, monafterium, 
&oppidum propter in juftam excreviflct magnitudinem, Glef- 
feneye nomen au<Sum eft in Glefleneybury,- quod nos non 
omnino inepte Gleflbburgum vocamus. . ~ 

Sed quorfum in npminum etymologiis occopati digredi- 
mur ? HJc, id eft, Avalloni», Iderum fepultum didtiufcule iu- 
gebat Arturius, utpote virum fibi multis modis chariflimum, 
£x quo tempore locum prae ceteris facris omnibus non modo 
diiigere incepir, verum etiam beneficio fuo ornare, ilJuftrare, 
ditare. Atque hinc faftum, ut cum in bello, quod contra 
Modredum geflit, cecidiflee, a Britannis, invidentibus tam 
clarum corpus ejus adverfariis, Avaloniam fepeliendus de- 
portaretur, comitante, & una funus curante, Morgane, fe- 
mina nobiliflima, ac Arturio fanguine conjunfta. Quoque 
xninori ftrepitu & tumultu id facerent propter Saxonum in- 
gruentium metum, fingebant, Arturium graviter vulneratum 
vivere tamen, & ad feliciora fupereffe non alia cauffa, quani 
ut Saxonibns metum incuterent, & occafionem fasvicndi ia 
cadaver toUerent. Effbflb igitur puteo bene alto, mortui Ar- 
turii corpus, cavato in hoc ingenti ex duro robore trunco, 
recondunt in facro coemiterio propter veterem ecclefiam a 
Britannis conftruftam, quae regnante Henrico 20. una cum 
augufta Inae regis bafilica tota conflagravit. Praeterea in fe- 
pulchro crucem plumbeam Romanis literis ita infcripiam po- 
nunt: hic jacet sepvltvs inclytvs rex ar- 

TVRIVS IN INSVLA AVALLONIA. AddltA fuit hacc 

infcriptio, ut fi Britannis ferenior aliquando fortuna arriderer, 
certum haberent de Arturii monumento indicium, Sed res 
Britannorum quotidie deteriores faerunt. Quare jacuit Ar* 
lurii corpus fine gloria circiter 648. annos, folifque Britannis 
ejus fepulturac locus ad longum tempus cognitus fuit. Quan- 
quam poftea fama etiam ad Saxones viftores pervenit ex 
rithmis Britannicc fcriptis, quos Bardi quidam in Cambria ad 
lyram canebant. Haec ego dc fepultura Ariurii partim ex 
libro Gulielmi Meldunenfis de antiquitate Gleflbburgenfis mo- 
nafterii, partim ex aliis antoribus decerpfi, Nunc quo pafto 
reliquiae Arturii tranflajae fuerint in novam bafilicam GleflTo- 
burgenfem dicemus. 

Henricus fecuodus, rex Angliae, non raro inter Britannos, 
Cambriam inhabitantes, mulia & libenter quidem de Arturii 
virtute, magnificcntia, viftoriis etiam audiebat. Qnibus no- 
minibus dici non poteft, quam fit ad fimilia animatus. Ufquo 
adeo ut quemadmodum Caefar Alexandrum, fic Henricus 
Arjurium frequenter ia oie habcbat. Atque bic adfeftus 

nvagna» ANTIQUARII CODRUS. 

magQaDimuin regem provocavit^ ut de perquirendo ejus fe- 
pulcfaro cogitaret. Sed^ filiorum iuiquitasy quae omnia fere 
coafilia Henrici patris interturbabat, forfan & buic propofito 
obfuit. Quod tamen vivente patre praetermiflTum, In primis 
poflea annis imperii Richardi, ejus fUii, peraAumeft. Motore 
igitur, quantam conjedlura adfequi poflbmy Richardo rege, 
Hearicus de Soliaco, abbas GleffoburgeDfis» curavit, ut fof- 
fores terram alte egererent inter duas facras columoas aoti» 
quiflimi & elegaDtiflimi operis etiam nunc extantes, quo loco 
fama vetus adtirmabat Arturium fuifle fepultum. Cumque ' 
jam aliquandiu fodiifent, Dec quicquam offium inveDifrenCt 
coepit abbas defperare. Nibillominus foflbres jufEt opcri in« 
cumbere, quod tam diu fecerunt, donec ad cavatum robur^ 
de quo fuperius iocutus fum, perveDireDt. Tum vero abbas 
prs gaudio exilire, & tantum dod iachrimari, locaque vicina 
diligeutiflime fcrutari. Prccer cctera tamen oculos in cruce 
plumbea defigebat, verbaque iDfcriptioois eruebat, quae quo* 
oiam fuperius a me fcripta fuot fruflra efl hic repetere. In« 
veDta funt & eodem tempore oiTa Guenorae, ur cooflanter 
adfirmant, regioae. Vifa quoque vitia iiitegra, quae capillos* 
grata quadam varietate io nodum colledlos, implicabat, donec 
HDu; ex multis temerarius eam ta£lu in cineres refolvit. De* 
nique pius abbas utriufque olla io novdm bafilicam, non dum 
a recenti cooflagratione pleoe ref^itutam, trauflulit, & fyn* 
dooibus iDVoluta feparatim io ciflis non fiQe Affyriis odori* 
bus condidit. Nec multo pofl hooorificum & adfabre fac* 
tum ex Lydio marmore fepulchrum erexit, io quo clfte ob- 
feratac in fauoc ufque diem fc; vnntur. Oe hac Arturii tranfla* 
tione fcribit. quidam mooachus Giedbburgeofis, cujus ego 
aote aliquot aaoosjibrum legi adfutum libro Gulielmi Mel'- 
dunenfis de ^ntiquitate Glefroburgenfj, qui ante tranflatum 
Arturium obiit, Quid quod Giraldus CamSrenfis, autor booae 
fidd, quique interfuit viditque, huic tranilationi fubfcribit ? 
Donatus etiam Gallus io fuis aDnalibus eadem coofirmat. 
Haec tameo traoflatio lorgo pofl: tempore quibufdam io du- 
bium veniebat. Quare P^dou. rvUis Longus, Henrici 3. An- 
glorum regis filius, verum ex<cu!p?re percupieos, Gicfrobur- 
gum anno a Chriflo nato 1276. vcnit, &, aperto fepulchro- 
ciftifqud referatis, Arturii & Guenorae offa uoa cum iofcrip' 
tionibus iovenit, & avidis conrn-d>avit manibus. Idem fe- 
cit, prsefente rege, Henricus Lacius, comes Lindenfis, comes 
etiam Sabaudiae, q'.i cafu adfuit, ut omittam nobilitatem Sc 
plebem, qux eadcm non fine magna cum voluptate tum ad- 
miratione videbat. Tandem veneran^as reliquiae fuis repo- 
fitaBciftis. Sed crania utriufque foris relifta fuot, , ut grato 
populo, iUuc confluenti, fpe<^aculo efTent. ,Ab illo mos ia- 
ToM. V, B glevit, 10 JOANNIS L E L A N D I &c, 

olevit, ut monachi peregre venientibus calvarias Arturii & 
Guenorae una cum cruce plumbea infcripta oftendant. Nunc 
judicent aequi leftores, num aliquando apud Britannos rex 
nomine Arturiifuerit,rumpantur ut ilia Codro, quem nos elo- 
qnentisB potius quam fidei commendatum relinquimus, plura 
difturi de Galfredo. Is etenim fummopere deledlabatur le- 
ftione antiquarum rerum, maxlmeque Britannicarum. De- 
leftabatur etiam d )ftorum confuetudine. Unde intervenit 
tS* illi familiaritas cuna Gualtero, archidiacono * Ifiacorum, ho- 
jnine ejufdem prorfus inftituti & animi. Nam tam diligenter 
veteres biblioihecas invifebat avidus, quam qui maxime, eru- 
eiidi dofta veterum autorum in Jucem monimenta. Quod cum 
aliquandiu ftrenue fecifter, & cafu inter Armpricanos diverfa- 
]Cetur, incidit in hiftoriam BritanniaBjBritannicefcriptam. Tum 
vero, tanquam ingentem naftus thefaurum, impcndio gaudc- 
bat, pauloque poft in Angliam transfretans, librum Gallo- 
frido, viro citra controverfiam in Britannica Hngua exercita- 
tiffimo, transferendum tradidit. Atque hic fuit Gualterus, 
ne quis ignoret, qui dc rebus noftris proprio Marte privatam 
a Britannica, ut autor eft Ranulphus Caftrenfis, liiftoriam 
fcripfit. 

Gallofridus vero, antiquo cxemf)Iari, fupra quam cuiquam 
credibile eft, deleftatus, hiftoriam Britannicam Latinitate do- 
navit, inque o£lo libros divifit, quos Roberto, duci Claudi- 
ano, poftea dedicavit. Tranftulit etiam in Latinam linguam 
prophetias Merlini Ambrofii, quas, addita praefatlone, Alex-^ 
andro, epifcopo Lindenfi, commendavit. Quanquam in multis 
cxcroplaribus libellus ille hiftoriae Britannicas, a Gallofrido 
tranflatae,. tanquam quartus inferitur : quo modo fi fumas, 
Britannica hiftoria novem libros continet. Praeterea vitam 
Merlini Caledonii ad Robertum epifcopum non contemnen- 
do edidit carmine, quod ego nuper avide legebam, cum ef- 
fcmGlefiToburgi ^ Somurotrigum. PoUicebaturetiam 2.cap^8. 
libri hiftoriae Britannicae, tranflaturum fe ex lingua Britannica 
in Latinam librum de exilio ecclefiafticorum virorum Britan- 
nise, quod num fecerit non dum fatis cognitum habeo. A- 
liud tamen, idque memoria non indignum, cognitum habeo 
cx annalibus Joannis, abbatis Burgenfis, nempe Gallofridum 
defignatum fuiflTe epifcopum Eluienfem anno D. tijo. Eft 
cnim Eluium fedes epifcopalis in citeriori parte Cambrias ab 
Eluio fluvio praeterlabente fic diftum,; Britanniceque voca- 
tur Llanelwi, id eft, locus vel ecclefia fuper Eluium fluvium 
-pofita. Sed rccentiores nomen loco indidere fanum Afaphi. 
Scd jam finis efto noftrae de Gallofridd orationis, qui in pretio 
fuit regnante in Angiia Henrico primo. 

* OxonisnCi tH p'lnu5 fcri^ferat Lelandus, b 5mcrtarumjpnw«;M/fn/^/>- 
TOt Lelandus, ASSER- A S S E R T I O 

INCLYTISSMII 

A R T U R 1 1, 

REGIS BRITANNiiE. 

JpANNE LeLANDO 

Antiquarlo AuBore^ Ad candidos leftores. 

'Delituit certe multis Arturius annis^ 

Vera Britannorum gloria^ lumeny honos. 
Bifpulit obfcuras alacer Lelandius umbraSy 

Sidereum mundo reflituitque jubar. 
Plaudite leBores Jtudiofa caterva diferti \ 

Prafiitit officium candidus ille fuum. 
Hinc procul at fugiant Codrino felle tumehtes^ 

Ne proprio crepitent ilia rupta malo. L O N D I N I 

A N N O I f^^. »3 Henrico oftavo, 

Inviftiffimo Regi 
Anglm^ Franct(B^ ac Hibernice^ 

Fidei dcfenfori, Anglicae ac Hibernicas ecclefiSB pro- 
xime a Chrifto fupremo capiti, 

Joannes Lelandus Antiquarius 
S. P. D. [ URA femper merito maxima eru" 
ditis fuit^ Rexlonge ferenijfme^ 
ut fortia illuflrium virorum faSa 
facrofanSl^ pofteritati accurate^ 
fplendide^ magnifice confecrarent: 
ne rerum, undecunque memorabi-' 
lium^ confpicuum lumen crajfafi-- 
lentii umbra aliquando obducere* 
tur. Hinc Hebrai Judam Maccahaum magnis ex* 
tollunt praconHs. Hinc Homerus Gr^cus^ poetarum 
gloria^ HeSlora &? Acbillem commendatijjimos orbi re- 
liquit. Necfegniori ufi Jknt Graci diligentia in exor-^ 
nando Alexandro^ bellatorum inviSfiJfmo. Romani Vero 
Cafaris facinora tantum non adjidera tollunt. Burgu)i^ 
diones Gottbofridum Boillionenfem^ Saracenorum fla^ 
gellum^ ab injigni fortitudine exquifite collaudant. Nec 
defuere Britanni viri^ tum eruditione^ tum rerum 
tognitione pracellentes^ qui Arturii nobilijfimi inviSlif 
fimique genus^ vitam^ virtutem^ felicitatem^ famam 
denique foUicita^ at jufta interim diligentia^ orbi tefta- 
tiffima reliquerint. Applaujit eruditorum conjenfus 
multis jam Jeculis tam celebri praftantijfimorum Du' 
€u^ mm$ri^^ £^ rej ab eis geftas magno quidem cum 
4 - fiudioy 
14 E P I S T O L A 

Jludio^ m.njori. vero voluptate^ fc? admiratione pWne 
maxima lelXitat. Hifloria de Arturio fcripta nota a 
nefcio quo Giilielmo Parvo Novoburgefifi^ homine^ ut 
ego judicOy magis pio, quam in Britarmica antiquitate 
eriidltQ^ temere^ fc? pr^vter commune judicium omne^ 
inufta cfl : qui quum poji ducentos i6 quinquaginta an- 
nos in manus Polydori l^ergiHi incidijfety ita in prafa- 
tione hijlori^^ quam de NortomaHnis Angli^e regibus 
fcripfit^ in Arturium rhetoricatus^ aut petius cormcatus 
eft^ ut Italum perfucfione nova^ fed violenta^ virum 
ahoqui probum i^ eruditum, in fuam pertraxerit h^- 
refim^ 6f pertraSumy ne alio ditaberetur, tam adaman- 
tinis ar£le conftrinxerit vincultSy ut illum coegerit^ edita 
etiam hijiorta^ gloriam^ nomenque, fi dtis placet^ Ar- 
turiiy tanquam folem^ de medio tollere, Unde &? grave 
quidemjam bellum non modo d Gulielmo Parvoy verum 
. etiam d Polydoro Galfredi Mcn^muthenfis mantbus in^ 
diSfum eji, bac pr^ectpue calumnia^ quod is primus af- 
fertor gloria Arturii^ Arturius £s? ipfe^ effe videatur. 
Durum^ me Hercle ! £5? impium cum manibus decerta- 
re. Sluid enim nobis cum tarvis ? Nennius BritannuSj 
Jcriptor^ ut illafrebanf tcmpora^ nonignobilis^ Arturii 
gloriam luculenta celebravit oratione. Vixit enim ille 
tempore inclinationis Britannici imperii. Tantum abeft^ 
ut Arturius recentioris Galfredi Monamutbenfis fi^ in- 
ventum £5? fabtila. Ut taceat Nennius, Ibeliefinus 
vates^ Merlinus CaledoniuSy (sf MelchinuSy antjquioris 
nota homines^ Arturii illuftrem fecere mentionem. 
Certe nunquam temere id imbibam^ quod me d fide 
hiftoria Arturii avertat : adeo vero non magni ^ejiimo 
aut Gulielmi Parvi qualemcunque opinionem^ aut Poly- 
dori in hac parte juciicium, cujtks tamen alioqui erudi- 
tionem excoloy elcquentiam adprobo^ ingenium fufpicio^ 
fsf in bonis, denique artibus autoritatem comple£ior. 
Non hic de eloquentia^ non de orationis fplendore^ non 
de Jiyli perfpicuitate^ fed de folida fide^ ^ hiftori^ 
veritate agitur^ qua fretus ccufim audaiier pronunciare 
(neque enim eft quod metuam umbras oiverfanteis) 

Qiim D E D I C A: 15 

clim fuipy regnaffey atqtie adeo in precio Jteiijfe magno 
jirturititn. Mtntiar^ niji palam^ liquide^ is^^manifefte 
ieftetur ingens nobilium fuis temporibus fcriptorum nu- 
merus Arturii originem^ vitamy res longe fortifjime 
geftas^ moriemj fepulchrum^ denique inventionem ejus 
reliquiarum^ nnamque^ i^ alteram^ ac etiam tertiam 
earundem laiijjime famofam tranfiatwnem. S^uarum 
qua ultima fuity regnante Eadueardo Lcngo^ Angli^e 
rege^ viSore fortunatiffimo^ fa£ia eft, S^uo iempore fti^ 
patus magna nobilium caterva prefens Arturii ojfa 
prafeniia^ referato fepulchro^ Avaloni<e vidii^ fc? con^ 
treffavit^ ut ex ejus diplomate^ cui fyngrapbum adfixit^ 
luculente apparet. ^are^ ui orbis univerfus pofthac 
intelligat quanta^ fc? quam pr^clara Arturii fama olim 
fuerii^ non gravabor vel univerfam ejus vitam &f quid 
veteres de eo fenjerint autores^ lucido quodam^ ordine 
perfcribere. Sic enim lucem obfcuris^ antiquitati fuum 
decus^ vacilUniibus pra ignorantia juftum robur^ cer- 
titudinem controverfiai^ veritati poftremofuffragium de^ 
diffe videbor. Tu, Princeps maxime^ viilorque felicif 
fimCy novo libelloj iuis alacriter in lucem prodeunti au^ 
fpiciiSy Jave quafo^ quo rnunere non modo prafentis fa-' 
mam opufculi^ una cum fticceffu^ promovebis^ augebis^ 
ornabiSy verum etiam latiffimo mihi igniculos ad alia 
quoque non inferiora fropediem edenda excitabis. Nam 
y Cygnus meus^ iuarum encomiaftes virtutum^ ad i^e 
comolare mirifice cupii. Vale regum ornamentum 
unicum. Nomen I I6 IjTomenclatura Aiid:ortim, ^ 
Quorum teftimoniis prsefens utitur libellus. Externu 

Lucanus. . 
Juvenalis. 
Martialis. 
Cornelius Tacitus. 
Paulus Diaconus. 
Claudius Gailus. 
Joannes Annsevillanus. 
Valerius. 
Boccatius. 
Divionenfis. 
Ponticus Virunnius. 
Ptolemaeus Lucenfis. 
Tritemius. 
Volateranus. 
Fhilippus Bergomas. 

Britannici. 

Theliefinus. 

Ambrofius Maridunenfis. 

Merlinus Caledonius. 

Melchinus. 

Patricitis Gleflbburgenfis. 

Gildas Bannochorenfis. Anonymus. 
Nennius. 
Samuel. 

Beda Girovicanus. 
Afierius Menevenfis. 
Gulielmus Meildunenfis. 
Galfridus Monaemuthenfis. 
Aluredus Fibroleganus. 
Henricus Venantodunenfis. 
Jofephus Ifcanus. 
Sylvefter Giraldus. 
Matthsus Parifius. 
Joan: Chryfiftoriographus. 
Gulielmus Parvus. 
Joannes Fiberius. 
Thomas Vicanus. 
Ranulphus Htgedenus. 
Matthaeus Florilegus. 
Joannes Burgenfis. • 
Thomas Meilorius. 
Scalac-Chronica. 
Chronica Durenfin. 
Chronica Gleflbburgenfia. 
Chronica Perforana. ASSER- ASSERTIO ^01» Z. 8. INCOMPARABILIS 
A R T U R I I : 

Audore Joanne Lelando Antiquario. [Numeri, ad oram pagins ^ nobis collocati, Edi- 
tionis primas folia exhibent. Littera autem a pri« 
manl, b fecundam faciem folii denotat. 
lERCULEMex Alcmena adultcrio 
Jovis fuifle natum, magno fcriptorum 
Graecorum & Latinorum coofenfu li* 
quet. Qj^alis Tcro quantufque olim 
fucrit, arbilror vel mediocritcr cru- 
ditis notius efle, quam ut in pr^fentia 
ulla prorfus egeat iafinuaUone. Fue^ 
runt & alii complures ex adultcrio 

geniti, ut ex veteri abunde conftat 

bifloria, quorum virtus domi militia^ue eximie ciaruit. ■ In- 
ter quos & noder Arturius Britanniae ornamentum maximum, 
& fui feculi miraculum unicum e£9oruit. Liceac mihi igitur 
cum bona gratia Gulielmi Parvi, atque ad.eo ejus fortiflimi 
Succenturionis Polydori, Arturium, contcrraoeum meum, vcl 
juftis profequi laudibus ; & eadem opcra Britannicas hiftorias, 
iGalfredo MonaBmuthenfi, vir* noa omnino inerudito, quic- 
qald alias calumnientur fcioli^ antiquitatis ignari, interpre- 
tatas praeHdio inniti firmo, potius quam externbrum ficulneo. 
Fabulis vero, quae In Artorii hiftoriam inrepferunt, non ma- Fol. t.V. 
gis applaudo quam Polydorus cenfor. At tit perterritus alicu^ 
jus vel fenio, vel eloqucntia, ' vel auftoritate demum veri- 
tatis partes vecors, atque idem defertor indefenfas relinquam, 
commitam plane nunquam. Alio me aequum, honeftum, 
famae ratio, hinc & amor patrise juftus, ac ipfa veritas, qua 
nil mihi charius, unu perducunt, Sed neque bellum cujn 
doftis mihi fufcipiendum puto. Liberum interim per racio- 
ToM.V. C nem 18» J. LELANDI ANTIQUARII 

nem erit, pntriac, & vcri maxime partes diligentia fumma,. 
induilria expedita, labore alacri, confilio prompto, judicio 
acri, denique modis omnibus ere^tiifimas facere. Aggrediar 
igitur, candidorum ledlorum beuevolentia, humanitate, ac 
griitia fretus, Arturii originem ab ovo aliquanto accoratius 
repetere : 

Eft locus Abrini Jtnuofo littore ponti 
Eupefitus m&dia^ refluus quem circvit aflus^ 
Fuhniuat hic late turrito vertice cafirum : 
Nomine Tindagium veteres dixere Corini, 

Conftans fama eft, per ora multorum tradita, & fcriptis con» 
iirmata etiam eruditorum, Gorloiden, Coriniae regulum, hic 
fcdem habuifle fibl fuifque. Erat ei Igerna uxor, femina^ 
fcrmae plane venuftifGmae, at pudicitiae improbatae. Huc fae- 
plufcule recreandi animi gratia UtheriOs, rex Britannorijim, 
cognomine Pendraco, a ferpentina, ut ego arbitror, prudeiitia 
fic dicliis,, cujus & Gorlois beneficiarius erat, divertebat. Ar- 
chitrenius Ifbro, fi re<Sle computo, quinto haec fcribit : 

Boc trijido mundum Corinei pojierafole 
hradiat piibesy quartique puerpera Phoebi 
Fol.^. a. Pullulat Arturuni^ fade dumfalfus adulter 

Tintagpl inrwnpit, nec amoris Pcndragon aflum 
Vincit^ is omnificas Mcrlini coifulit arteSy 
Mentiturque ducis habitus^ 6", rege latenti^ 
hiduit abfentis prafenita Gorlois ora^ 

Coafuetudo, familiaritas, convi(5lus amori igniculos fubmi- 
nilirabant. Et quoniam, ut inquit poeta quidam, lis efi cum 
fcrma 7?jagna pudicitia, eviclt libido continentiam. Unde & 
poftea Arturius, una cum Anna, virgine egregia, genitus eft. 
lUud non eft omittendum, quod refert He6lor BoethiUs : 
Utherium, videlicet, Gorloiden tandcm ob Nathaleodem re- 
gulum contra Saxones pugnantem ab eo derelidlum e medio 
f tUiifre, vel potius, ut Igerna liberius poriretur. Nomen vero 
Arturiorum JRomanisnobile juxta ac familiare vel hinc fu- 
JfTe dinofcitur, quod Juvenalis Pocta haec Satyra 3, fcribat 3 

Cedamus patria, vivant 4^turius iflic 
Et Catuhis.' ■■ — - — 

Samuel, fcrlpror Britannicus, Arfturium per Cappa pinglt, 
ad urfam alludens, ut a Graeco fonte etymon trahat. Nor^ 
hic aut vitio, aut convitio effe dcbet Artuvio, quod pater 
adnlter fiUum ad fortitudinem, felicitatem, k triumphos ge- 
nitiim reiiquerit : quando per cum non ftctic, qHo minus a 
legitimo nafceretur conjugio. Jsfegue ufque adco refert qoo 

" parente 
ASSERTIOARTURII. i^ 

pareDte quis prQcedat, modo is in virum aliquando fortem 
probumque evadat. 

Nam genus is proavoSf if qua non fecimus ipjij 
Vix ea nofira puto 

Immenfum quantum accrevit puer viriuti, & jam pater, qui 
viribus, confilio, judicio quoque non fme gloria floruerat, 
diem vitSB obiit Verolamii, deftinata ante imperii dignitate^®'^- *'^' 
filio notho, quod legitimum non haberet. 

Corona Arturii. 

RITANNLCA adfirmat hiftoria, 
Arturium infulis regnidecimoquinto 
aetatis fuae annb initiatum fuiffe a 
Dubritio, urbis Legionum epifcopo, 
Joannes, Aurese fcriptor hiftoriie, 
videturo(5lodd:im adnumerare annos 
Arturio regiam fedem confcendenti. 
Scalae-chronica, cujus libri, ut con- 
jefl:ura ducor, quidam Graius au<5lcr 
fuit, aiunt, Arturium coronae infignia 
Ventae accepifle. Piftorum & Scottorum duo reguli Lotho, 
cui Anna, foror Aurelii Ambrofii, regis Britannorum, nupfe- 
rat, & Conranus, cui Ada, foror Annae, conjunx data fuerat, 
coeperunt tam IjetisArturiifucccfTibus invidere. namuterque, 
fed praEcipue Lotho, ad Britanniae imperium afpirabat. Hinc 
faftum poftea, uc ille, adjunfto fibi Ofca, alias Occa, ho- 
mine impuriffimo, bellum Arturio intulerit. Tandem ad 
manus perventum eft, vi6lufque Piftus pejoreis partes tulit, 
partim Hoeli inviftiflimi praefidio, qui tunc ducem ibi age- 
bat. Libellus de imperio Britannorum & Anglorum in Scot- 
tos beneficiarios adfirmat, hanc vicloriam Eboraci ab Hoelo 
partam; utque, deviftisScottis, antiquas fedes precibus motus 
Arturius reliquerit fub Augufello fuo, quemeisregulum pias- 
fecit. Nec fors melior Saxones excepit, interfedfo Colgrino 
duce, Baldrico autem & Cheldrico fuglentibus. Viftoriam 
fecuta eft concordia. Lotho fe Britanno dedidit. Mordredus 
&: Gallouinus, filii Lothonis cx Anna, favorem Arturli f ol. 3. a, 
mlris ambiebant modis, & tandem familiares ilii fafti funt. 
Duxerat 'interea Aiturius Guenheram, Cadori Corinienfis 
alumnam, raras formae femiumn. Dcinde & Saxones bellis 
cruentiifimis contudit. 

C 2 DHode' io J. LELANDI ANTIQJJARIl Fol. 3. b. 
Duodecim bella ab Arluria gejla. 

^ENNIUS Britannus, bonae & antl- 
qujc fidei fcriptor, inter alios multos 
«^ Hvm^^^NB^ir^^^ luculentiiHmamejusbelloruramenti- 
t ' K^J0^^&) I^^ onem facit : cujus verba quanvis li- 
??F ESftllBt^^L-i lif^^^ brariorum incuria, & temporis inju ria 
aliquantulum luxata fmt, tamen quia 
ad rem praefentem plurimum faciunt, 
& venerandam quandam fecum adfe- 
runt antiquitatem,lubet hic apponere, 
& fuo ordine : ** Arturius pugnaVit 
" contra illos, videlicet Saxones, cum regulis Britonum : fed 
" ipfe Dux erat. Priraum bellum fuit in oftio fluminis Glein, 
" alias Gledy. Eecundum, tertium, quartum, & quintum fu- 
** per aliud flumen, quod vocatur Dugles, quod eft in regione 
'* Linueis* Sextum fuper flumen, quod vocatur Baflas^ Septi- 
*' mum fuit in fylva Caledonis, id eft, Catcoit celidon. Odla- 
** vum ia caftelio Guinion. Novum bellum geftum eft in 
** urbe Legionis. Decimum in littore, quod vocatur Trai- 
" theurith, alias Rhydrhwyd. Undecimum in monte, qui di- 
** citur Agned cathregonion. Duodecimum in monte Bado- 
** nis, in quo multi corruerunt uno impetu Arturii.*' Hafte- 
nus Nennius. Joannes, aureae fcriptor hiftorias, hsec cadem 
de bellis duodecim adverfus Saxoncs comprobat. Aluredus 
etiam Fibroleganus hiftoricus fimilia narrat. Atque adeo hasc 
funt Henrici Venantodunenfis verba, 2. hiftorise fuae libro r 
" Arturius belliger illis temporibus duxmilitnm & regulorum 
" Britanniae contra Saxones fortiffime pugnabat. Duodecies 
" dux belli fuit : duodecies viftor.*' Et ibidem : " Haec au- 
" tem bella & loca bellorum narrat quidam hiftoriographus.** 
Videtur hic Venantodunenfis incidiffe in Ncnnii hiftoriolam, 
cujus nomen exemplari, ut iridetur, non erat adfcriptum. 
Hinc filentium illud. Neque erat libellus ilk id temporis ia 
xnanibus frequens, & noftra hac aetate plane rariffimus. Tan- 
tum tria ejus exemplaria me vldifte memirii. Joannes Rhe- 
fu§, antiquitatis amator, atque idera fedulus illuftrator, habet 
libelTum Gildae titulo infcriptum, qui, quantum ego ex ejus 
oratione colligo, non Gildam, fed Nennium parentem ha- 
buit. Eienchus bibliothecae Bellici monafterii Gildae ffifto- 
riam inter fuos numerabat thefauros* Sedulo quaefitus a me 
liber, at non inventus tamen. Fama praedicabat, excmplar 
Brecheniacum tranflatum fuiflfe. Haec obiter inferui, Nunc 
repetenda bella. Scriptor non inelegans vitae D. Dubrltii, ar- 
chiepifcopi urbis Legionum, talia commemorat:' " Perempto 

" tandem ASSERtlOARTURII. ar 

"taodem per voienuin Aurclio rege, & regnante pancis 
" aonis Uthero, cjos fratre, Arturius, filius ejus, ope Du- 
" britii facceffit : qui Saxones audadler pluribus prGeliis ag- 
" greflas eft, nec tamen illos a regno funditus exftirpare po- 
** tult. €ubjugaverant enim fibi Saxones totam partem in» 
*' fute, quse ab Humbro flumine ufque ad Catteneflinum ae* 
*' quor protenditur. £a propter convocatis regni primatibuS| 
*' quid potiffimum contra paganorum Saxonum irruptionem 
"facerety confuluit. Communi tandem ODnfiiio mittit adFol^.a^ 
'< Armoricam, id eft, Minorem Britanniam, ad Hoelum re- 
** gem nuncios, qui ei calamitatem Britanofae notam ^erent. 
'' Qui cum- quindecim miUibus armatorum Britanniam ve- 
'^ niens, ab Arturio & D. Dubritio lionorifice fufceptus, ad 
** urbem LindocoUinum, a Saxonibus obfeflam, proficifcentesi 
** conmiifro bdlo, fex millia Saxonum vel fubmerfi, vel tclis 
" percuffi periertlnt. Ceteri vevo ad nemus Caledonis fugi- 
*' entes, a Britanois obfeffi ad deditionem coa<5li funt : Sc 
** fufceptis obfidibus de tributo annuatim folvendo cum folisi 
** navibus eos patriam repctere permifit, Elapfo parvodeinde 
" tempore, peraftae paftionis Saxones puduit, &, viribus re- 
" paratis, foedus fuum irritum fecerunt, urbemque Badonts 
'' obfidione valiant, quse nunc Batbonia dicitur : quo audito» 
** Arturius, congregato exercitu, confpe<Ais hoftium cafh-is, 
** fic alloquitur : ^(miam impiiffimi Saxonesjidem mihi Gbfer* 
** vare dedignantur^ egojidem Deo meofervans /anquinem ci" 
" virnn meorum ulcifci conabor. Proditores ergo ijios viriliter 
^* aggrediAmur^ quos procui dubio^ fuffragante Chrijloy cum VO" 
** tivo triumpho devincemus.'* Et irruens in Saxonum cuneos, 
** adjutus Dubritii precibus, multa millia profternendo vifto- 
** riam obtinuit, & pailcos, qui ftragem aufugerant, ad dedi- 
** tionem coegit." Boccatius in libro de ftagnis & paiudibus 
fic fcriMt : " Murais ftiignum eft, Arturii, Briionum regis, 
" viftoria clarum. Aiunt enim Scottos, Pi^os, & Hiberni- 
" enfes, ab eodem in ftagno obfeflbs, in dediiionem coaftos." 
Idem libro oftavd de viris illuftribus illuftrem Armrii facit 
mentionem, religione quadam duftus, ne tantum talemque 
virum ingrato praeteriret filentio. Ncque hic a noftro aliena Fo'. 4. b* 
inftituto funt, quas in chronicis aijufdam Divionenfis compa- 
rent. ** Cerdicius cum Arturio confligens faepius, fi uno menfe 
" vinceretur, in alio menfe acriot furrexit ad pugnam. Tan- 
" flem Arturius, taedio fatigatus, poft duodecimum annum 
" advfentns Cerdicii, fidelitate fibi jurata, dedit ei Avomam 
** meridianum, & Somariam, quam partem vocavlt Cerdicius 
" Vififaxoniapi." Gulielmus a Meildulphi curia, fcriptor tum 
clegans, tum eruditus, &, quod in hiftoria primum, fidelif- 
fimus, haec de Arturio primo de rcgibus Butiu.n'cis libro in- 
2 fert: 22 J; LELANDI ANTiQJJARII fert : " Et jam tum profefto pefrum iflent," (Britannos in* 
telligit) " nifi Ambrofius, folus Romanorum fuperftes, qui 
** poft Vortigernum monarcha fuit, regni intumefcenteis bar* 
" baros eximia bellicofi Arturii opera preffifFet. Huc ^tiam 
pertinere videntur haec, quae in GUdas Britanni fragmentis ad 
hunc leguntur modum : '* Vires capeflunt Britanni, viftores 
" provocantes ad proelium, quibus viftoria, Domino annu- 
" ente, ex voto ceffit. Ex eo tempore nunc cives, nunc hoftes 
" vincebant, ut in ifta gente experiretur Dominus folito more 
" praefentem Ifrahelem, utrum eum diligat, an non, ufquead 
" annum obfeffionis Badonici montis, noviffimeque ferme de 
** furciferis non minimae ftragis, qui & meae nativitatis eft." 
Haec ille. Ecce adeft calumniator, & fcroculus a me ratio- 
nem exigit, cur Gildas Arturii, fi tum fuit, hic non memi- 
nerit ? Ad hasc refpondeo, me inferius de Gilda difturum. 
Interea meminerit adverfarius, Gildam tempore Badoniei 
belli infantulum fuiflTe: quo nomine & ejus res geftae aut non 
ab eo, aut leviter admodum intelle<51:ae. Gulielmus a Meil- 
JoL 5. a* dulphi curia paullo fuperius ita honorificum contulit Arturio 
teftimonium, ut parum abfuerit, quin, fi non fuperiorem, ae- 
qualem cum Ambrofio ftatuerit. Nennius vero, non malae 
. jBdei auftor, tantum praeftitit in gratiam Aurelii Ambrofii, 
quantum Gildas in Ariurii : nempc, ut, illius omiflb nomine, 
huic, & merito, decus omne Badonici belli integre attribuat. 
Sed neque hi foli hoc praeftant. Numerus eft bonorum au- 
ftofum, qui idem auftoritatc quadam juft^ confirmant 2 nifi 
interim tam iniquus fit cenfor, ut nihil admittat, quantumvis 
fidele, quod non fpiret Giceronianum, aut Livianum, quum 
ipfe potius intcrim fpiret nefcio quid iEmiiianum, id quod 
mihi non difplicebit, ubi eum hoc ingenue fateri intellexero. 
Interea recitabo Joannis, qui auream fcripfithiftoriam, de Ar- 
turio teftimonium : " Hoc anno decimo Cerdicii, regis Vifi- 
** faxonum, furrexit apud Britones Arturius belliger." 

Arturii in Gallos escpeditio. 

R I T A N Nl C .E hiftoriae liber fex- 
tus fufe loquitur de rebus ab Artu- 
rio in Gallia geftis : quam non ante 
petilt, quam raaturo, ut tum quidem 
videbatur, confilioBritanniae imrau- 
nitati profpexerat. Erateineposqui- 
dam Mordredus noroine, filius Lo- 
thonis, Piftorum regis, & Annae, fo- 
roris Aurelii Ambrofii. regis Britan- 
niae. Huic, quia ei fanguine & fa- 
miliaritute 
ASSERTIOARTURII. 23 

iDjIIaritate fuerat coDJunfliflimus^ omne regnum fnum, una 
cum Guenhera fuaviiSma conjuge concredidit. Erat enlm 
Mordredus fortitudinis nomine commendatiflimus, tum prae- Fol. s. b» 
terea ingenio acri, & gerendis rebus expedito: quas virtutes 
nifi libidine dominaiidi flagrantiffima, fed interim principio 
ob metum tacita, & adulterii nota obfcuraflet, merito qui- 
dem inter clariflimos viros numerandus eflet. Jam Galliam 
Arturius invaferat, &, debellatis regulis, virtutis fuae fpeci- 
mea yel illuftre oftenderat, Ecce adfuit tyrannus immanis, • 
truculentus, ferox, qui Helenam, ncptem Hoeli Armori- 
cani raptam, & ex Britannia abduftam, ad littus Gallicum 
vitiaverac, unde & obiit. Non lulit Arturius tam infignem 
HelensB faftam contumeliam, & ftatim tyranni jugulum pe- 
tiit, ac monftrum ingens horrendumque e medio fuftulit. 
Nec multo poft ab Hoelo ereftus Helenae facer tumulas ia 
infula qua periit, & Tumba Helenae loco iiomen apte indi- 
tum, quod vel hodie fervat. Chronica Divionenfis fcriptoris 
magna Arturtum iaude in Gallia militantem hujufmodi verbis 
attoUunt : " Arturius per novem annos Galliam fibi fubjuga- 
" vit, commiflb regno, & regina fua Mordredo nepoti fuo. 
" Ille vero regnare appetens, fed folum Cerdicium timens, ' 
** dedit ei, ut fibi faveret, feptem alias provincias, Sadofaxo- 
" niam, Sndorheiam^ Berrochiam, Vilugiam, Durtam, Devo- 
** niam & Coriniam. Cerdicius autem his confentiens fuas 
*' provincias accitis Anglis inftauravit, & coronatus eft more 
** gentili apud Wtntoniam, Mordredus vero fuper Britones 
** apud Londoniam. Et ita Cerdicius quum regnaflet tribus 
" aanis obiir, manente ad huc Arturio in Galliis. Cui fuc- 
" ceflit Kinrichus, cujus anno feptimo Arturius rediit." Haftc" 
nus e Chronicis. Habent, quae modo citavi, non folum 
fuam antiquitatcm, verum etiam fidem, & ferie quadam hi- Fol. 6 a. 
ftoriaB confonant. Utque triumphis Arturii de Gallis aliquanto 
indulgentius faveam multa prasterea funt, quae cgo ftudio 
plane quodam omitto. lUud tamen tanquam in tranfcurfu 
attingendum eft, conftare cx infcriptione figilli Arturii magni, ' 
de qua nos fuo loco accurate dicemus, eum aliquando Gallici 
cognomento infignitum fuifle. Neque enim hoc fine lucu- 
lenta unquam fadlum caufla. Nam de figilli & antiquitatd, & 
cognitione vel certiflima, adeo planc non dubito, ut certe 
contidam, adfint modo judices candidi, & veterum monu- 
mentorum gnari, confpicuis probaturum me rationibirs genui- 
num efle illud, & ab archetypo profe6lum. Quin haec reftius 
fuo !oco. Tantum in praefentia adjiciam, Valerium quendam 
triginta regnorum ab Arturio deviftorum memhiifle. Nam 
eo feculo ingens regulorum turba infulas una cum Gallia & 
(jCfQiania fub ditione tenebant. 

Pugilcs 
24 J. LELANDI ANTIQUARII 

Pugiks Arturio familiares. 

S^f.^^>2XSPECTARET bfc forfitan ali^ 
quis, ut & Arturii contra Romanos vi- 
ftorias, quarum & Briiannica meminit 
hiftoria, tuba magna perfonarem. Hi- 
ftorici in hac parte certant, & ad huc 
fub judice lis eft. Ego vero temcre 
nihil pronunciabo : quandoquidem raa- 
nifeftiffime conftat, obfcura & sbfurda 
inrenfifTe in Arturii hiftbriam : id quod 
;^feheaditur. At haec no.n fatis quideflr 
y»V ^.b. jufta ciufTa eft, ut quis hiftoriam, alias luculentam & veram, 
ncglrgat, abjiciat, proterat. Quanto rcftius, abjeftis nugis;, 
refeftb anilibu? fabulis, & auftariis, in fpeciem vero magni- 
ficis, at nihil ad fidem pertinentibus, demptis, quse ex au- 
^ontate confonantia funt legere, difcutere, confervare ? 
Nam, quod longo jam tempore a doftis receptum magna 
confenfu eft, non df bet momento temporis, quocunque ob-» 
latrante, una cam fide e medio tolli. Aliter in tanto hafte- 
Dus non ftetiftet honore hiftoria. Ergo, quia majoris operis 
eft, quam in praefentia agimus, exquifite, curiofe, & ad un- 
guem fafta Arturii omnia excutere, omittamus tantifper Ror 
inanos, & famiUarcs illius calamo illufl^remys. Hoelus, hx^ 
moricae regulus, in hoC celebri nobilium choro proximum i 
primo locnm jure quodam fuo pofcit, de cujus in Britannianx 
adventu, & virtute bellica fuperius in titulo de bellis ab_ Ar- 
turio gcftis fcripfimus. Huc accedunt Mordredus & Gallo- 
uinus, germani fratres, Arturio fanguine & confuetudine 
conjunfti: quorum ille tandem veluti perfidus, atque idenx 
defertor nunquam fatis vituperandus, ut de nota adulterii 
niliil loquar, occifus eft bello, Heftore parum vero tefte, 
Abrino, at, ut ^go cum judicio colligo, reftius Alaunico. 
Hic autem, perpetuo fui fimiiis, fideliffimam operani praeftitit 
cum bellis externis omnibus, tum praecipue in Dorenfi coa- 
fli(n:u, fub redicum Arturii ex Gallia in Britanniam, qui illi 
contra Mordredum fupremus fuit. Melchinus, vates Britan-? 
nicus, Gallouini ceiebrat nomen. Idem facit Joannes Annae- 
villanus in fuo Architrenio, non ineleganti opere, his verfibus-x 
Et Uualganus ego^ qui nil reminifcor avara 
Fol. 7. 2, Illoculajfe manu : non h<cc mea fulgurat auro, 

Scd gladio, dextra : recipit quofpargat^ if ^nfes^ 
•Non loculcs, Jiringit, nec opes in carcere miles 
Degencr, 6" cupide cumvlato rujiicus cere. 
Et me bella vocant, dr te tua forfitan urgcf 
Solitcitudo, Vale. Hiftoria ASSERTIOARTURII. -25 

Hidoria quoque Arturii fabulofa quidem illa, quse vulgo 
veruacula liogua fcripta circumfertur, adfirmat, Gallouinum 
Dori in facello quodam fepultum fuiflTe. Qua parte qualif- 
cuoque liber adeo non omnino fallit, ut idem Scalas-chro- 
nicon aperie referat; & caftellani ejus oflTa pene gigantea 
etiam nunc miraculi oftentent loco. Quodque olim lempore 
Lucii Magni facellum in Durenfi caftro, praedicantibus Fu- 
gatio & Damiajio Britannis evangelium, Servatori Chrifto 
optimo maximo pofitum fit, ex ejufdem urbis annalibus, vc- 
nerandam antiquitatis prae fe ferentibus imaginem, liquido 
apparet. Ut fit receptiflTimum, juxia ac veriflTimum, quod 
fupra de Galloaini & caede, & fepultura intuli ; non tamea 
per me ftabit, ut Gulielmi a McLldulphi curia judicium de 
morte & fepultura Gallouini, nunquamfatis a fortitudine coi- 
laodati, aut intercidat aut emoriatur. Quare operae prctium 
duco illius verba ex tertio libro de regibus Anglicis hic ap- 
ponere^ ut hinc prudens leftor, veluti ad Lydium lapideni, 
veri fulgorem genuinum ab adultcrino curiofe excutiat. 
" Tunc in provinciaWalliarum, quae Roflia vocatur, inveiv 
" tum eft Waluuini fepulchrum, qui fuit haud dcgener Ar- 
" turii ex forore nepos. Regnavit in ea parie Britanniae, qusc 
" ad huc Waluuithia vocatur^ miles virtute nominatiflimus, 
" fed a fratre & nepote Hengifti, de quibus in primo libro 
" dixi, regno expulfus, prius multo torum detrimento exfi- Fol. 7. b. 
" lium compenfans fuum : communicans merito laudi avun: 
" culi, quod ruentis patriae cafum plures annos diftulerit. Scd 
" Arturii fepulclirum nufquam yifitur, unde antiquitas Naeni- 
" arum ad huc eum venturum fabulatur. Ceterum alterius 
•* buftuni, utpraemifi, temporeGuliclmi primi, regis AnglicE, 
** repertum eft fuperoram maris quatuordccim pedcs longum, 
" ubi, a quibufdam ut afTeritur, ab hoftibus vulneratus, & nau- 
" ffagio ejeflus ; a quibufdam dicitur a civibus in publico 
" epulo interfeftus." Sic Meildunenfis de Gallouino. Ego 
vcro, fi mihi iiceret tyroni cum Meildunenfi veterano ad 
da^dos repellendofque idtu3 exercltatifllmo, his telis co- 
minus cum co periculum virium facerem, . Non eft verifi- 
Biile, honxines giganteae altitu4inis, ut ex fepulchro quatuor- 
decioi pedes lango CDJligo, fuilTe fctuloGallouiniano. Quare, 
mea quidem fentc^Otia, credibile raagis, fepukhrum alicujus 
gigantis indigenae fuifle. Nanqiie taleis Albionem primum 
incolaifle & exteraorum & noftrorum fcriptorum auc%ritate 
cooftat. OoorumuQius,, jotephi idlicet Domnonienfis Bri- 
t^QBii .pQ^'ta^ omnibus aumeri^. ekgantilfimi, fidem fecatus» 
.4c(un>p.ti«.;ii}s; .pai^is, wrfibjiJiVex cjus A/jiiochei^e, opere 
)fi^9^fiiiih.1^p(^^^ utar.: i6 J. LELANDI ANTIQUARII 

■ His Brutus avito 

Sdnguine Trojanus, Latiis egrejfus ab oris, 
Poft varios cafus confedit Jinibus, orbem 
Fatajem na&us, debellatofque gigantuniy 

Et terne viElor nomen dedit, 

Architrenius libro fexto de giganiibus Albionicis hacc rcfert : 
Fol 8. t. Hos avidum belii Corineus robur Averno 

Pracipites mijit : cubitis ter quattuor altum 

Cogmagog Herculea fufpendit in aire luEla^ 

Anthkumque fuitm fcopulo detruftt in aquor, 

Nec me fugit, caftellum olim fuifle, nomine Gallouinum, in 

littore, de quo fupra Meildunenfis, cujus vel ad hucvefligia 

comparent. Sed illud nonfuit fedes gigantis, ut nequeforfan 

GallouiQiArturiani, fed recentioris alicujus fubreguli ejufdem 

Tiominis, Quod autem refert dc fepulchro Arturii eo tcmpore 

verlflimum eft. Nemo homo unquam curiofius ilio excuflfe- 

rat omnes bibliothecae Glefloburgenfis thefauros. Hoc taa- 

tum hk defuit ei ad cognitionem, qnod Arturii fepulchrum 

jgnoraverit, moriens circa primos annos Henrici fccundi, 

regis Angliae,rquum fepulchrum poftea invenlum fit princi- 

pio imperii Richardi Leonii. Quin in gratiam, de qua nec 

adhuc aperte excidi, redeo cum Gulielmo Meildunenfi, per 

quem, virum fuo feculo in omni gcnere bonarum literarum 

plane cruditiflimum, & in eruenda antiquitate ingenio, diii* 

gentia, cura fingularem, fateor, & quidem ingenucj mc la 

cognitione antiquitatis frequenter adjutum fuifle. Candpris 

plane eft agnofcere per quem profeceris, Lubet hic ad co- 

ronidem addere notationem, quam ipfe ex lingua Britannica 

colligo, nominis Gallouini. Walle Gallum fignificat, Guia 

album, perinde ac fi quis hoc vocabulo virura bellum, ele- 

gantem, & forma confpicuum defignaret, nifi quis reftius 

putet a Saxonica barbarie origincm fumpfifle. Wauiwine Gal- 

lus amicus, utLeofwine charus amicus. Aldwine vetus ami- 

cus. Inftat Augufellus, de quo pauca fuperius, qui in tam 

Foi. 8. b. flagranti apud Arturium gratia fuit, ut merito Scottis regulas 

beneficiarius praefeftus fit. Retulit ille par pari. Accitirs 

inter alios multos principes, ut fe Arturio comitem in cxpe- 

ditione Gallica prseftaret, adco injunftatrrfibi provinciam non 

recufavit, .ut, magno virtutis exemplo ibi cdito, majus multo 

in Rutupino littore domum rediens, bello civili Mordredo 

f ' Vifto & fugato, ipfe inrer arma cadens, fangmne & vita ex- 

hiberet, ut teftis minine malus eft auftor Scal«-chronicc>« 

( runi, uti ego arbitror, Grains. Et quohiam de evocatione 

F principum, Arturio audientium, fuperius verba fedmus, ju- 

vat hic fignificare, multas & celcbrcs ab co Fmflfe indiftas. 

i.' At ilIaoffimumceIebeiTima^>(jU3e in Ifca, alias urbe Legio- 

i; ~ nuo»» A S S E R T I O A R T U R I I. . a^ 

num, enituity quo tempore ad arma ia Gallos conclamatum 
eft. Quid Mufis cum Marte ? profcfto aUt parum, aut nihiK 
Si jufta effet tamen inter eos confuetudo, exorarent Martem, 
ut fuacaufla magnas merito gratias agerent Arturio, qui my- 
ftarum chorum eruditum in Legionum urbe, li vera referunt 
Galfredus, Joannes Burgenfis, & Roffus Vcrouicenfis, aut rc- 
ftauravit, aut inftituit. Hoc interim conftat ex Anonymi hi- 
ftoria, Amphibalum, JuUum, & Aarona martyres Chriftum, 
ntquc adeo literas, in urbe Legionum coluifie, a quibus & 
alios eafdem per manus accepiile credibile cft. Eft in Ar- 
chivis etiam Grantae Girviorum tabula diplomatis ab Arturia 
aliquando erogati in gratiam ftudioforum, Fidsm tamen 
fafti non dum fatis excuffi, Iderus, olim cultor Arturianse 
aulae maximus, ad pugilumnumerum accedit. Hic Arturio 
fanguine conjunftus, virtutis fortia exempia multa exhibuit ; 
& lateri Frincipis fui perpetuo adhaefit, ac demum, nefcio quo FoL p^k 
cafu, moriens maximum fui defiderium Arturio reliquit, qui 
& ejus follicite funus Avaloniae curavit. Le-^ Gleffoburgi 
libellum de antiquitate ejufdem, a monacho quodam illius 
loci diligentiffime colleftum, in quo de officiis Arturii erga 
hunc mortuum, & munificentia ejufdem ob cognati caufl^am 
in Eremitas monachos ibidem incolenteis, multa explicat. 
Appendebat nuper tabula columnae Glefroburgenfis ecclefise, 
quae Iderum inter patronos & reftauratores Gleflbburgenfis 
ecclefiae numerabat. Lancelotus, fama notiffimus, iocum in- 
ter Pugiles vel clariffimos fibi dari poftulat : cui ego vota 
facilc annuo, hoc in ejus difturus praeconium, quod infigni • • 
quodam candore erga Arturium adfeftus fit. Virtus ejus ab* 
xjnde enituit eo proelio, quod inter Mordredura proditorem 
& Arturium geftum eft. Superfuitvcro pugnae, &, utfemel 
atque iterdm legi, tranftulit Guenherae, a morte Arturii ve- 
latae, cbrpus ab Ambrofii curia ad Gleffoburgum. Ceterum 
Giraldus uno aut altero loco videtnr integre ejusfepulturam^ 
ut in Speculo ecclefiaftico, 8c in opere de Inftitutione Prin- 
cipis, Glefllbburgo attribucre. Quanquam magis mihi arridet^ 
utprimum Ambrofiae tumulum acceperit. . Caradocus, nobile 
virtutis bellicas nomen, Gall/cana expeditione Arturium fe- 
cutus eft, & domum rediens in ora Rutupina beJlo, ut vide- 
tur, civili interfeftns efh Annales Durenfis portus, opus an- 
tiquitatem redolens, meminere Carodici. Caftellani ibidem 
vel hodie Caradoci memoriam refricant, jaftantes pencs fe 
eflTe nefcio quas ejus exuvias. Nec fic contenti, Arturii au- 
lam & Guenherae cubiculum depra^dicant. Jam iliuftrium 
bellatorum Arturianae turmae numerus fe ingerit: fed cgo, Fol. 9. ^» 
modo id fiat fine eorum ofFenfa, quia praeftantiffimos tantum 
Domioandos & coilaudandos fufcepi, rcliquos^ laudatos alio- 

D 2t qul, !Z8 J. LELANDI ANTIQjJARII 

qui, prsrterireftucjui, ac ponremnm adjungcrc Cadorum Co- 
rinianum illum. Is fuit de nobinflimo ftemmate regumBri- 
tanii*je, & genti ad Corinum promontorium impcrabat. Ti- 
' tulorum fui Principis defenfor fane acerrimus fuit,' perpetu- 
amque neceflitudinem cum Britannis continentishabuit. Po- 
ftremum, moricns filium reliquit Conftantinum, qui, mortuo 
Arturio, Britanniae praeficitur. Is ne Mordredi proditoris filii, 
alumni, & nepotes Galiouini allquando, paternum imitati 
exemplutn, regnoafpirarent, gladio jugulandos curavit. Fac- 
tura vero aut hoc, aut funile rianat Gildas Britannus his 
verbis : " Cujus tam ntfandi piaculi non ignariis eft immundae 
*' leenas Damonis tyrannicus catulus Conftantinus, qui hoc 
*' anno poft horribile juramenti facramentum, quo fc devinxit, 
*' nequaquam dolos civibus, Deo primum, jureque jufando, 
** fan^ftorum demwm choris, & genicrice comitantibus,' faftu- 
*' runi, in duarumvenerandis matrum finibuseccle/iaequecar- 
" nalis fub fanflo abbate Amphibalo latera regiorurn terief rima 
'* puerorum, vel praecordia crudeliterduum, toVidcmque nutri- 
" tprum, inter ipfa, ut dixi, facrofan6la altaria nefando enfe, 
** haftaque pro dentibus laceravit, quorum brachia nequaquam 
*' armis, quae nuUus pene hominum fortius hoc eis tempore 
" traftabat, fed Deo, aharique portenta in die judicii ad tuae 
" civitatis portas, Chrifte, veneranda patieritiae ac fidci fuae 
." vexilla fufpendent.'* Haftenus de pugilibus. 

Foi. x«. z. OrhicuJarii Arturii menfa. 

ii?5%t^^V,^^, '^'"',f peropportunus paqpa 

jg^^i^^/^^-f^^L^^v^rsY'*^^ ledelecta, iplendida, dcnique magni- 

ly^.^l^^^^^^l^ r -rf fica de orbiculari menfa i& epulis Ar- 

f^CMk^*. w :^^^ :'l vX ^m-ji in medium adfefre. Non haec 

patebat omnibus nobilibus, fed illis 

tantum, 

Lucida quos ardens evexit adathera 

. virtuSy 

Virtus fola virens nullis moritura 

diebus. 

Hanc, ut ferunt, pompam frequentiufcule celebravlt, prae- 

cipue vero in urbe Legionum, quem locum infigniter coluit., 

Idem fecit Ventae Simenorum, & Camakti Murotrigum. 

Vulgus fcriptorum indoftum illud arbitratur Ventam alio 

nomirie Camaletum dici. Quin vulgi judiciufei non moror. 

Fama publica Murotrigum, radices Camaletici inoatis inco- 

lentium, praedicat, attoilit, cantitat nomen Arturii, incolae 

aliquando caftri, quod idem olim, & magnificentiffimum, & 

munitiffimum, atquc in editiffima fpecula, ubi mons con- 

4 furglt. 6 ASSERTIO ARTURll. &0 

furgit» fitum eft. Dli boni, quantutn hic profundiflimarum 
fo/Tarum ? Quot hic egeftae terrat vaUa ^ ^^uae demum prae- 
cipitia ? Atque, ut paucis finiam, vldetur mihi quidem efle 
& iLrdS'& naturae miraculum. 

j^t feges eft uhi Trcja fuit, ftabtJantur in urbc 
Et f^s, pecudes altis, vaiUque tuwenti , 
Taxus ij ajtut^ pofuer^ cubilid vulpes. 

Atque haee quideni hvtitianarttm viciffitudb rernm eft. Hapc 
talamitatem hinc Ifoali^ orbs antxqua, hinc Clarus fons fre- 
quens emporiuai. moeftis infpiciunt oculis, lachiimirque ih- 
tiuigfflt. Incote •tnferea loct foium airathovertunt, & annis Fol. lo. b* 
iiBgHlis numiihikla ait^ea» argemea, acrea, Romanorum iina- 
gtnes^tantum -t)c^Uivafr' exprimentia/quaarentes inyefuua^ 
lex quibus & dgo ^«ttcai.dono ab-eis accepi.' Francifcus H^i- 
ftingius c^tcies ^V^nantodunenfis,. xiobiiium juvenum regix 
Britahnicae orttafi»eiicum egregium, & duamus olim in bo- 
-nis literis ni^n$; Ciuaaateti rudera una cum iatifundiis^vici- 
•nis, utpote h^res l^iptrellorum, BoterellQrum, & Hungre- 
fordorum poiSdetr ' Joannes Annaevillanus ia Arcbitl&jo 
fphaericam pro d^gnhate foa coliaudat menfum. Ideu^^fac^t 
& Volaterapns libro tertio Geographiae his verbis : " Doau 
*• quoque luculentus menfa inter procercs uteba^ur rotunda, 
** ne quod his difcrimen ex ambitiohe .foret." Ventae Si- 
menorum in Caftrd, ' fama ootiiGmo; iappendet murp. aule 
regiae menfa, quam & rotundam aLmajeftate ArturiAoa vq- 
cant. Qtiid quod nec menaorid, ' i^ec focietas OrbicivWi^ 
chori recentioribus focuiis ex aniims «liobdlium excidit l Ead* 
"ueardus Longu^, ut fama refert, Orbicuiarem illaiD focieta* 
tem plurimi fecrt, fabricata in eos ufus, fi credere digoum 
eft, tabulafphserica, & tripodibusex auro fdido. Suat qui 
fcribant Mortimarium quendam hos thefauros decoxlfFe. II- 
lud interim certiffimum ex hiftdiia ThomaB Vicanii, Roge- 
nim Mortiniiarium CelebrafTe convivimn maxiraum £end- 
uorti, quo puglles prseftantiffimos, tanquam chorum Artu- 
•riannm, ad fphsericum illud infigne magnanimus evocavjt. 
Hinc virtutis iigna equeftris plurima qutdem edita, quae fe- 
dula pofteritas chartis commiflla avide leget, Sed sunc tau* 
tifper ab armis ;id pktatem tranfco, Piaas 
3^ J. LELANDl ANTICLUARII 

'^•"•^ - Pietas Arturii. 

'! ^j«?^Btrfft«^Mf u ANTA, & quam fyncera reli- 

gione adfedlus fit erga rem publicam 
Chriflianam Arturlus, auftoritate ve- 
terum fcriptorum liquet. Ufus eft 
Dubritii, epifcopi urb{s Legionum, 
viri cum eruditione, tum vitae con- 
tinentiafingularis, familiaritate, ufqiie 
adeo, ut ia bdlo Badonico ejus prer 
ces vidor utileis pecfeoferit. David 
- ' praeterea Menevenfis, homo fanAitatis plaoe infinitae, Ar- 
turii tum gratiam, tum munificentiam lenfit, ufque adeo, 
Ut Menevenfes tranfiatam ad fe ab urbe Legionum epif- 
copalem fedem Arturlo acceptam referant. . Horum aequar 
lis Iltutus, vir vitae iocomparabiiis, audita ejus fingulari 
illa magnificentia, & in Deum pietate/ aufus eft, ut ejus 
vitae illuftrator fcribit, prscfens praefeatem non modo io- 
•vifere, verum etiam faiutare, atque adeo conveuire Arturi* 
'um ; quia pia plane audacia tantum abeftj ut Principem of^ 
-fenderit, ut gratias abuode magnns, prsemium me hercle 
'Candidum, retulerit. Deiparam virginem afiidue coluit, cujus 
-& imaginem, fi vera antiqui fcriptores, & fama conftans re- 
ferunt, depiAam habuit Martio illo clypeo, quo multis \n 
fiiFt^Iiis, & maxime in Badonioo ufus eft. In ejufmodi ml* 
fititit&non admodum laboro. lilud interim piis non indignum 
^uribus, quod SamueU fcriptor Britannus, & Elbodi epifcopi 
di(HpirIus qui annis ab hinc pene nongentis floruit, expedi- 
tionis^ aut peregrinatibnis potius Arturii fic meminerit : '' Ar« 
'*-*^- turius Hierofolymam petiit, unde & crucis fignum ex ligno 
' •* iecum tulit inftar falutiferae, cujus ad huc fragmenta fervan- 
** tur in Wedale, villa Lodoneiae, fex millibus pafluum a 
FoLix.b. ?* Mailros," Denique GJeflbburgenfes monachos heremitas 
illos infinitis excoluit modis, ut partim fuperius in Idero. & 
hic fufius oftendam. Sylvefter Giraldus in Principis inftitu- 
•tione fic fcribit : " Prac cundlis enim ecclefiis regni fui S. 
** Dei genitricis Mariae Glefconienfis ecclefiam plus dilexit, 
** & prse ceteris longe majori devotione promovit.'* Poly- 
dorus pro fuo jure, atque adeo auftoritate pronunciat, noa 
fuiflTe monafterium Avaloniae tempore Arturii : tam exqui- 
fitus cenfor eft antiquitatis, & maxime Britannicae. Conten- 
dit etiam vel orbem univerfum hac lege, fed plane iniquif* 
fima, conftringere, ut quod ab eo de antiquitate, kanquam e 
tripode diftum ampleftantur, foveant, ac fufpiciant. Ut vera 
dicat ac fcribat egofacile alFurgaip, ^nfi ((vis nudo, parmaque 

inghrius A S S E R T I O A R T U R I r. 51 

iffgloritis a&a, illitts & JuJloritati & jtidicio» utpote veterani. 

At Tit faifa pronunciet, id quod frequentiufcnle per omneis 

faiftorise fuae partes facit, non ferain, non finam, non patiar, 

quin veritatem, rumpantur ut ilia Codris omuibus, fuo ni*> 

,tori, fams, glorias alacer & intrepidus, quantum per me fte- 

terit, reftituam. Nam me huic fententise in hac parte ho- 

neftiflimas, ut fortiter inhaeream gefta ab ipfis Bntannorum 

apoftolis, Fugatio & Damiano, 8c epiftola Patricii Magni, 

quae penes me eft, eadem confirmaDS, ut multorum aliorum 

teftimonia brevitatts cauffa omittam, jubent, aut potius impe* 

rant. Henricus Plantagenifta, Henrici Belloclerici, regisAn- 

glias, ex Mathilde filia nepos, praefcrlptis 8c liquidis verbis 

adfirmat in donatione quadam, fe vidifle, atque, ne qoid ad 

£dem deflt integram, legiflle tabuias cujufdam munificentiae 

Arturii erga monachos heremitas, Avaloniam incolenteis. 

Quin ipfa HenriciaBae donationis verba ex archetypo fubfcri- Fol. ix, •• 

bam. *' Quaecunque etiam a prasdeceflbribus meis, GoHelmo 

** primo, Gulieimo fecundo, & Henrico avo meo. Sed 

" ab antiqoioribus, videlicet Eadgaro patre S. Eadueardi, 

" ab Eadmundo, & patre ipfius Eadueardo, & Ealfredo 

« avo ejufdem, Brinwalchio, Kenwino, Baldredo, Ina, 

" Cuthredo, & Arturio, & multis aliis regibus CfarifUanis. 

*' Sed & a Ken^alchio rege pagano, quorum privilegia'& 

** chartas diligenter feci inquiri, & coram me prsefentari, & 

" legi." Haftenus diploma. Hi tam certae fidei teftes fi non 

fatis ad excuflifimam veritatis cognitionem faciunt, nihil pro« 

k&o unquam faciet. Nam his auditis 8c percognitis non ad- r 

quiefcere, nec faoi capitis, fed neque judicii erit. 

Sigillum Arturii. 

\ T quoniam in facrofandae antiquitatia 
penetralia, receffus, ac vifcera curio* 
fus indagator defcendi, lubet in lucem 
aliud proferre, videlicet figillum Ar- 
turii, monumentum faberrime infcul- 
ptum, antiquum, & venerandum, de 
quo Caxodunus, fed obiter & leviter, 
in praefationehiftoriae Arturianas,quam 
vulgus lingua Anglica impreflam legit, 
mentionem facit. " Motus qualicunque 
Caxoduni teftimcmio Viflmonafterium roc contuli, ut, qite 
auritus teftis audiveram, ocuIatUs: tandem cernerem, illud 
animo expendens meo. Pluris vaiet oculatus teftis unus 
quam auriti decem. Rogatus Myftagogus, ot oftenderet 
iBOQomjeatiim^ ftatim vidaadumiSp coatingendum exhlbuit. foL^v^. 

Perplacuit 
5^ . J, ];.ELANm ANTIQUARII 

Perplaaiit fpeflacutiim antiquitatjs, & aliquandiu fua mOf 
jeftate oon modo mibi attraxit, verum etiam detinuit oc^lbs» 
Tanti momenti eft commode incidifTe io^ rem fludio defide*' 
ratam magno. Materia, quas ipfifiinum figilli formam im* 
preflam accepit, & ad huc fideliter retinet, cera coloris ru- 
bri eft, qux violentia aliqua, vel temporis iojuria longi com- 
minute, in partes binc inde diffinditur : ita tameq» ut nuila 
prorfum defideretur. Nam fragmenta, cafu aliquo prius con- 
cufla» fic argentea lamina, qus orbicularis figurse, qualis & 
figiili facies, eft, undique conciuduntury ut eorum pars reci- 
dar nulla. Infcribitur enim bis titulis in fpeciem brevibus, 
fed re ipfa fplendidiifimis, ampliflimis, magnificenti/fimis r 

PATRICIVS ARTURIVS BRITANNIA, GALLIiB, G £ R- 

HANii£, DACiA IMPERATOR. Atque hacc quideiD in- 
fcriptio figilli orbem extimum circlnat. Anterior ejus pars 
per circulum cryftallinum peliucida eft, quo remoto tangi fe 
patitur cera jam pras antiquitate duriffinu. Effigies vero Ar- 
turii imprefla refert nefcio quam heroicam majeftatem. Pur- 
pura enim regaliter indutus Princeps fedet fuper hemiclrcn- 
lum, qualem videmus pluvium arcum. Capite coronato fal- 
get. In dextera confurgit fceptrum kpfum liliatum vertice^ 
Sisuftra vero orbem cruce infignitum compleftitur. Barba 
quoque prominet, & iliud etiam majeftatis eft. Pars altera 
orbiculari lamina argenti tota obducltur : * unde & inoertum 
' cujus form^ fit. Appendet catenulas ex argento iotorta&. 

Difpeream le^lor» nifi vidiflS; velis : tanta eft tum rei an til- 
Fol. 13. su quitaSy tum majeftas. Rogatus tand<m a me myfiagogus» ut 
mihi fignificaret, fi quid praeterea didiciflet de appeofo fir 
gillo, nam inter ornamenta, quae plurima auro 8c gemmis 
micantia Eadueardi Simplicis, regis Arigliae, fepulchrum ex- 
omabant, & hoc quoque memorabile fuit. Ule autem ad 
haecnihil, praeterquam quod i rege aliquo putaret eo rcpo- 
fitttm loco in perpetuam Artm-ii^-terque quaterque magni^ 
memoriam. . Certe fi fas eflfet conje£turis ullis collineare ve- 
Tum, tantum liod credereniy figillnm^a Gleflbburgo tranfla- 
tum fuiflTe, xui monafterio, cafu per ignem foediflime de* 
turpato, talia munificentiffimus praemia contulit, qualia ille 
pietate fua infi^i facilius dare, quam monachi fperarc, 
potuit. Henricus ipfe, ut fupra retuliy fecit mentionenf^ 
Arturianae donatioms, atque adeo eam vidifle, & legifle 
fe. Unde & fieri quidem potuit, ut, exefa membrana ^ 
blat-tis & tineis loago temporis curfu, repertum tam illu'» 
Are antiquitatis nionunaentum monafierio primi oominis 
confervandum, & ^ nobilitate perpetuo videndum tradl* 
derit. Ut mea me faliet conjeftura idifpendium quidem 
. i« leve, iihmo plaae nuUum* JBoc interim blasditur. mihi, 

<juod ASSERTIOARTURII. 53 

quod ci^nl de Arturio agitnr, & de rcbus ab eo geflis, Glef- 
fobQrgus femper inftaty & operam ad certam cogDitionem 
candidiflime polUcecur fuam. Unde quidem & noftri in prae* 
featl^i laboris fruAus omnis, tanquam e fonte proflttentif- 
fmo, derivandus. Nec certe, quod ego fciam» exftat quic- 
quaffi quod li^culentius ipfo figUlo comprobet Arturium fu- 
ifle : id quod^ fi diis placet» impudenter pernegare aliqul non 
dah^taat, opinione, voluntate, temeritate denique potius 
qnam ratipne uila jufla, nixi. Sed inferius deligemus locum, 
quo juXlis argumentorum copiis hanc violentam calumniato- Fol. 13. b. 
rum t.urbam profternamus. Interea (jgiili infcriptio fubtilius 
esc^tieada. Habet enim fua myfleria, quae, ubi lucem rece* 
perinty majori cum voluptate, tum gratia aures candidorum 
lefloruffl imbuant, & imbutas mirifice deleftent : id quod 
/operis pretium & quidem amplum efl. Patricius nomen a 
majefbite Romana defumptum. Difti funt eo nomine Ro* 
^ni nobiles, qui a primis fenatorlbus oriundi« Id videtur 
Tacitus his verbis fignificare : " lifdem diebus In numerum 
** patriciorum afcivit Caefar vetuflifnmumquemque ex fenatu, 
*' aut quibns clari parentes fuerant." Livius haec refert : 
" Romulus centum creat fenatores, qui patres ab honore, pa- 
" tricii quoque progeniea eorum appellati.*' Liquet igitur, 
Arturium hanc nominis famam infignem illam a parentlbus 
& majoribns fuis accepKTe. Unde etiam apparet, non dum 
id temporis Romanae majeflatis gloriam ad Britannos tranf- 
latam in titulis refrixifFe. Crediderim, Arturii etiam nomen 
origiiiem ab Arturiis Romanis accepifle. Juvenalis poeta 
Satyra tertiaiia fcribit: 

Cedamus fatria, vivant Arturius iftie 
Et Caiulus. 

Qnanquam^ redafta in provinciam a Claudlo Britannia, fa- 
miliarif&mum erat Britannis nobilioribus Romanorum nomina 
fibi partim defuaere, & fiiiis frequentifnme indcre, hoc, ut 
ego plane arbitror, conClio non inepto dudlis, quod hinc & 
fibi iuifque honorem fimul & a Romanis gratiam facile com- 
pararent» Lucius, cul Britanni cognomen Magni attribuerunt, 
Conflantinus, & ille quoque Magnus, Aurelius Ambrofius, & 
bis Arturius non inferior meam vehementer comprobant fen- 
tentiam. Idem quoque in nobilium nomenclatura femina- FoI. 14. 3. 
rum faftum efl. Exemplo funt Claudia Rufina, tefle Martiali 
poeta, eruditiffima, Helena fan£tif{ima, & Urfula Cynofura 
iila. Quod autem infcriptio figilli ferle quadam eum Britan- 
niae, Galliae, Germaniae, Daciae denique imperatorem vocet, 
coirfuetudine & diligentia hoc quoque faftum Romana, ut, 
una cum triumpbis, & tituli devidarum gentium vif^ori ac- 
Voi^ V E crefcerent. 34 J. lelAndi antiquarii 

crefcerent. Indicio funt arcus triumphales Romse, & ntimif- 
mata Cajfarum cura fimili infcripta. Imperatoris vero nomen 
aniiquitus, ut ex C^fare, Cicerone, & Livio manifeftum eft, 
ad Duces pertinebat legionum: unde 8c Arturius imperator 
diftus eft vocabulo apto, fignificanti, & pure pute Latino. 
Illud vero, quod infcriptio non Arturius, fed Arturus, amiflf^ 
Titera, habet, fculptoris tantum vel errori, vel incuriac im- 
puto. Propria Romanorum nomina compofitione, & natur^ 
quadam fua mollius & confonantins defluunt & t^rminantut 
in ius quam us, ut ^milius, Manilius, Claudius, Comelius, 
•Terentius, Vergilius, Horatius, Ovidius. Dixi fuperius de 
triumphis Arturii ob feliciter gefta contra Saxones & Gallo^ 
bella. Supereft ut, infcriptione figilli admomtus, de Germa- 
nia & Dacia aliquid loquar. Sed hic expedito me ad tam 
honeftum rnunus hiftorjographorum veterum aiiftoritas noii 
fatis ex voto fcripturienti mihi materiam fubminiftrat. Cauf-r 
fam vero interim fufceptam non dcfendere religio plane efle^. 
Audcbo igiiur, hoc tam certo 8c manifefto infcriptionis te- 
flimonio confirfnatus, fidcm leftori facere, Arturium, fufij; 
memorabili aliqua clade Gallis, cum Cermanrs atqte Dacis 
Fpi?»4i>' manus conferuiffe. Nifi quis viftoriam huc pertinere con- 
tcndat, quod domeftico bello Saxones & Cimbros gentes 
Germanicas& Dacicas, acriter caftigaverit. Cimbrorum Cher- 
fonefus ea Germaiiiae pars olim fuit, quse nunc Dania 6c 
Noruegia recentiorlbus vocabulis. Harum gentium reges 
antiquiores in ftfisdiplomatibus, ut cgo accepi, non fe Da- 
norum, fed DacoftiTn gnbernatorcs fcribebant. Sunt tamen 
inter eruditos, qui ^dfirtnent, Dacos inhabitafle cam regitJr 
nem, quag nunc Moldavia & Valachia dicitur. Volateranus 
Jibro 3. G^ographiae &dfirmat,.partem Galliap, Noruuegia?, & 
Dacias ab Arturio deViAam fuifle. Trittemius quoquc haec 
jfcribit : <* Quod quum reges Daciae Noruuegiaeque audifl[ent, 
^* ultrp venlehtes ejus fe dominio fubdiderunt." H!c mihi 
leftor admonendus eft, non folurn Saxones, Anglos, & Ju- 
tas, alias Vitas foles veniffe in Britanniam, rerum etiam to- 
tius littorls Germanici accolas. . Alioqui tot bellis & caedibus 
impares fuiflcnt. Sigillum jam una cum infcriptione fuis ur- 
cunqae depinxi coloribus. Proxima cura erit Arturii redi- 
tum e Gallia, & cruentos confliftus jntcr eun\ & Mordre- 
(lijnj vhartjs committere. Jftuvi^ 
As6ERTlOARtURIL 3^ 

Jrturii ex Gallia reditusk 

NTELLE!xERAT Arturiuscum 
• pef literasy tum etiam per nuncios 
optimaefidei, Mordredum nimiumfa^ 
miliarem, abfente ipfo, apud Guenhe* . 
ram fuifle : tum praeterea foedus con- 
tra fidei facramentum cum Ccrdicio. 
rege, & Saxonibus iniifle, ditioneFoi* x^. ^ 
pene omni, qua Britannia meridienx 
fpedlat^ illis» damno rei publicae in«. 
fiaito, tradita. AccefTerat & aliud ma- 
iam, quo non perniciofius uilum. Ruptis ille dmnibus ami-' 
dtjse, (anguinis, ac fidei vinculis, defertor pefiimus, ac' do- 
mini, 8c patrias proditor fcelefliflimus, purpuram non ijlii^ 
aptam hameris induit, ac regiam confcendit fedem tyrannide- 
novafretus. Non tulit ultra Arturius tam undecunqae in- 
figoem Hbi fadam i perfido contumeliam, quanquam & antC' 
aliquot annos jufiam decreverat, fed impeditus bello GallicOy 
viadiflam» quin totis viribus tam borrendum, ingens, crudele 
monftrum protcreret. Ciilfie igitur comparata, k GefforiaCo 
Morinorum ad Rutupinum littus, teile, una cum aliis, Mat* 
theo Florikgo, fecundis velis contendit. Pracfenferat adven- 
tnm optimi Domini fervus longe omnium peiEmus, & juAa 
exercitu confcripto, non fine confilio, & auxilio Piftorum^ 
Scottorom, & Vififaxonum, redeunti confidentifiimus occur- 
rit. Caatia&um lictus omne armorum perfonabat firepltu, & 
jam Duces pro fignis ftabant, & chorus Pugilum viftores or-« 
bis alacri impetu tela vibrabant, pars gladios fulminantes ex- 
feruere, pars haftas validis manibus crifpabant. Vox omni- 
bas una, '' belia^ Martia bella." Laetiflimus hac expcdita ala- 
critate & militum magnis animis Arturius, miraculum ofnnis 
cum fortitudinis, tum maturae per experientiara prudentise, 
hujufmodi oratione, oculis k terra ad coelum & fuos levatis, 
vultufque ferenitate cum feveritate & majeftate quadam mixta, 
ufus eft. ** Vos pugiies, illuftriflima virtutis Martiae lumina, & 
** vos cetera notiflimae? fortitudinis turba videtis, quo nos de- 
•* duxerit fortuna & tantarum viftoriarum comes, ut, quasFol. t^.b. 
** foris fortiffima peperimus manu, non modo integrJi confer- 
** vemus, verum etiam novo aliquo & luculento incremento 
" majora comparemus, id quod ut ia prasfentia & facilius 
•* fiat, talis occafio opportune me hercle oblata jam eft, ut, fi 
*' vellent bonae fortunse omnes in gratiam amice conjurare 
** noftram, noaequidem poflent vel fufios vel felicius obtu- 
** iiflb. Eamus igitur maximis animis quo fortuna; quo virtu», 
E 3 " quo j6 J. LELANDI ANtlQJ/ARlf 

" quo denique viftoria vocat. Adeft Mordredus confidcntif- 
" fimus, 8c mihl faoguine coDJuafliifimuSy quem adolefceottol' 
*' in fpem magni nominis fovi, amavi^ acque adeo tam magni 
** feci erogatis praediis quidem bene multis, nec mious ferti- 
'* libus, uty in Galliam vindex profedlurus, confiUo, ut tunz 
** videbatur, plane fano, uoi illi & uxorem meam, & fortu-* 
** nas, &, quod multo maximum, patriam confervandam, ac 
*' vicaria opera regendam, a Saxonum, Scottorum, & Pifto- 
*' rum denique afiiduo impetu fortiifime defendendam credi- 
*' derim. Ille ioterim, oblitus profufiffimac liberalitatis erga 
** fe meae, & neceifitudinis, quae plerunque in rebus hnmani» 
'* maximum plane momentum habet, ac facramenti militarisy 
*' quo nr.ihi eft devinaiflimus, perfidus, & coniemptor ma- 
** gnus, adulter etiam, ut fama praedicat, me regem, & geir- 
** tium cum domitorem, tum dominatorem ad penates rede- 
** untem, aperto, fi diis placet, Marte accipit, Pi^lis cognatis 
'* fuis, Scottis eorundem vicinis^ denique & Saxonibus iri 
** prxfidium comparatis. Neque enim hoc me folum tangit 
** infigne flagitium, veftra certe omnium intereft. Quare vos 
" Pugiles, mea unica cura, inviftiflSmi, & vos commilitones 
fol. xff. a, ** ftrenuiffimi agite prsefeniiflimis viribus communem cauflam, 
" eluceatque nunc virtus, quam ego haftenus in yobis expe- 
*' ditam, validam, admirabilem femper eflfe perfenfi. Tu Gal- 
** louine, militiaB decus laudatiflimum, cujus gloria multis no- 
** minibus, & hoc maxime, orbi commendatiflSma eft, quod 
" Mordredum, hoftem communem noftrum, germanum fra- 
*' trem tuum, aequitati,* & facramento fidei poftpofueris, 
*' conccde hinc ad dextrum cornu, robore militum inftroftif- 
*' fimum : nam primae certaminis & glorise partes hac turma 
** tuse erunt. Augufellus exploratiflimae fortitudinis vallum 
*' hoftibus fe ad finiftram alam objiciet. Ipfe in medio pngoa- 
** tor afliduus bonis avibus adero, vobis prsefidium uoicum, 
'*' hoftibus vero terror, flagellum, crux merita. Sed quid 
** verbis opus eft, quae virtutem nec certe dant, necadimunt ? 
** Veftra virtus ex confuetudine, exercitatione, paticntia, la- 
** boris, vigiliarum, & inediaj, denique ex fufo fanguine, & 
*' fpoliis enata eft : quibus nominibus Sc vos mihi, & ego 
** rurfus vobis, Superis tam juftajcauflsefaventibus, viftoriam 
*^ polliceor. Aglte, facite immortalia veftrarum virium peri- 
** cula, & proditores punftim occidite," Dixerar. Univerfi 
impcrio Ducis adfonabant, 8c alacri procurfu, collatis fignis, 
fortia virtutis indicia longe lateque edebant. Sib tandem 
partitti interfeftis, partim ellam fugatis hoflibus, viftoria 
potitus eft cruenta Arturius. Cccidere eo proelio ad portum 
Durenfem commifTo Gallouinus & Augufellus, belii fulmina, 
ut refert Craius in Scola: chronicis, atque alii oon contem- 

oendse ASSERTIOARTURII; 37 

ixeDdse nota^ auflores. Mordredus» mdinationem forttinae 
accufans, recuperata claiTe, cum reliquiis exercitus Tamari-^ 
num inglorius portum, limitem Corinis, petiit. Gallkmtni 
Dobile funusin quodam facelio Durenfis caftri tumulatum eft; Fol. i^. k 
iDgemuit Arturius» percognita csde duorum virorum tam 
eximie illuftrium^ & eorum manibus frequenti prece, alto 
corde dolorem premens, generofus, idemque pius parentaviCr 
Deiode vero, jufto exerdtu incredibili cum celeritate refe£lo^ 
ftacuit magnis itineribus hoftem improbum perfequi, & quaii^ 
cx improvifo fugitivum opprimere. Caiiidior erat Mordre^ 
dasy quam fortior. Hinc ilii methodus ad artes non infuetas, 
Cognovit liquido per exploratores, adventare Arturium ad 
bellum inftruAiilimum. Quare militem in terram utpote 
feiTum, tum falis tsedio, tum anaonae penuriay delcendere- 
juifit» ac reparatis induftria^ labore^ diligentia, quanta potuit 
maxima, armis, per montana Corinisey qua fpeflat littora Sa- 
brinaica non longe diBxtSL, exercitum lentis itineribus ducit; 
& in locpy qui a vulgo fcriptorum Camblan appellatur^ ubi 
vafta» ac partim etiam uliginofa planities» & colliculus in 
fpeculas confurgens ufum, caftra metatus eft. Hic meum 
cogor interponere judicium de loco Tn quo depugnatum eft, 
& ejus nomin^, non quod hinc me in medium allaturum 
patem aliquid, tanquam e Jovis cerebro, fed ut, bona cum. 
eraditorum gratia, conje£luram meam dtrafumum^ faftumque 
omnem, veluti in tranfcurfu, paucis explicem. Qua parte 
iogenue fateor, asgre fentire me cum Hedlore Boethio Scot- 
tOy.qui pro more fuo illuftrifTima quseque in Britannia anti- 
quitus fa£ta prster modum 8c menfuram omnem in patrios 
dbducit agros, atque hic audader pronunciat, extremis Ar- 
turium depugnaffe fignis non procul ab Abro asftuario maxi- 
mo» quod ille H^^umbrum barbare, ignota vocabuli notatione, 
dppellat. 'At aliter fentit Britannica hiftoria, & in CornubiaFol. 17. a« 
fupremo conflixifte bello adfirmat : ita tamen ut metninerit 
Mordredi fecundo ab Arturio vifti, & fugati Ventae Sime- 
norum. Graius hoc idem fentit, egregius profedo fatelles, 
& Arturianae ailertor gloriae rigidus. Nec aliter literatorum 
argutus chorus concinit. At noftra non eft equidem de loco, 
fed de loci nomine conjeflura. Ego certe pene adducor ut 
credam, Alaunum fluvium facile degenerafTe vitio indofto* 
rum librariorum in Camblan. Oritur hic fluvius in Corinia 
paucis pafFuum miliibus fupra Athelftouam, alias Padeftow, 
oppidum pifcatorium, non adeo procui a Sabrino aeftu pofi- 
tam, per quod» fed falfis mixtus aquis, delabitur. Circa fontes 
ejus Driginis in campeftri, 8c vafta quadam planitie eft locus 
fama ceieberrimus, graminis, quam frumenti aliquanto fera* 
cior. Fama^ tot ieculis apud iocolas confcrvata, prsdicat, 

hoc 3« J. tELANDI ANTIQJJARIl 

hoe loco iilfignem olini pugnando ftragem fuifle faftam^ fidi 
hiftoriae veritas interim ignota vulgo. Multa quidem vel 
hac noftra aetate ibidem ab ^ratoribus & fQflbribus ad ripaol 
eruuntur : qualia funt numifmata antiquorum imperium of* 
tentantiay annuliy fragmenta armorum^ & asnea ornamenta 
inaurata ex frenis, phaleriique, & epliippiis equorum. / Hasc 
mea eft conjedlura. tum propter loct fituniy tum Alauoi, flu- 
minis vicini, nomen» non admodum, fi quis penitius infpi- 
dat, ,a Camblan diflbnnm. Arturius inftat, 8t trajefto per vada 
cognita Tamaro fluvio. multis alioqui in locis 8c rapidiG^o 
& profundiflimo, contempto hofte fugitivo, caftra caftris op- 
ponit. Ecce defpcratio, ut fere fit, infolitam viAis audacianv 
Tol. 17. b. retulit : unde & pars utraque Martem provocat, ardeos fpe 
grasdae & viftorias, & nihil minus quam mortem metuens* 

^is cladem illius pugnay quis funera fando 
ExpHcet ? aut poffii lachrimis aquare labores ? 

Mordredus commiffa pugna malorum prsecefltor ottinium 
gladio confoflijs perfidiae juftum tulit pretium. Exemplo fit 
ille, & perpetuo fidem violantibus ob imperii cupiditatemT* 
Gecidit una cum tyranno ingens nobilium, & veteranorum 
mifitum numerus. Sed neque viftoria Arturio incruenta fuit- 
Nam in illo ftrepitu & furorc aut intcrfeftus, aut ad defpe- 
rationem vulneratus pauUo poft publico totius BritanniaK 
luftu, fed prsecipue Pugilum moerentium ob tam inclytl 
Principis cafum, elaius eft. Atque haec quidem Arturii ter 
maximi finis crat, 

Laus Arturii. 

RTURIUS mortuus cft, fi modo i§ 
refte mortuus dicendus, cujus fanja, me- 
moria, laudes toto vivunt & praenitent 
orbe. FueruDt majores noftri, cunti 
poetae tum hiftoric^raphi, adeo erga Ar- 
turium faciles, candidi^ grati, ut illius 
& nomen & fafta celebraverint, & aeter- 
nitate quoque donaverint. Theliefinus, Mekhinus, qui & 
Mevinus, Ambrofius Maridunenfis, ac Meriinus Caledo- 
nius, clariflima Britannics fidera. antiquitatis, hoc prae*' 
ftiterunt. Nennius & Samuel, Britanni hiftoriographi» 
Don minorum exhibuere memoriam, collatis laudiim niveis 
FoL x8. a. calculTs. De quibus atque aliis fuperius oppprtune & fuis 
locis diximus, freti audtorltate Galfredi, Aluredi, Henrici 
Venantodunenfis, Joannis Chrififtoriographi, Gulielmi i 
Meildulphi curia; Graii, &~Boccatii^ At fi nunc quem juvat 

tnajus . 
& A S S fe R T lOAHTlTRIl; 39 

fiajiis & luculentiiis adhctc aliqnid cogooftere, ctoti recofato 
paucji, cx probatiffimts defuxnpta atiftoribus; loci, diligentia 
qtia poffam optima, reftituere. JofephnSy Ifcae Domnonio- 
rum alumnus, & aureum fuo feculo utriufque eloqneiltids 
flamen, ' iic Arturium ii^ Antiocheide ab eximia fortitudine 
tantum non ad fiders^ ipfa attollit, ut ex fais verfibas^ cutx; 
aotiquitate Romaaa de palma coQtendentibos, liqoet : 

Ilinc celebri fatofelici claruit ortu, 

Flos reguTn, Arturus : cujus quumfaSiaflupori, 

Non micuere minusj quod totus in aure voluptas^ . \ 

Ety fopulo narrante, favus. ^a^cunque priotwn 

Ivfpice : Pellaum commendat fama tyrannum 5 

Pagina Cafareos loquitur Romana triumphos ; 

Alciden domitrs attoHit gloria monftris ; 

Sed nec pinetum^corylij nec fidera fohih 

Mquant. JnnaUs Latios Graiofque revolve j 

Prifca parem nefcit, aqualem pojiera nullum 

Exhibitura dies. Reges fuperemhiet omnes 

Solus, prateritis meliory majorque futuris, 
Libellus rerum antiquarum Gleflbburgi nuper comparuit, 
colleflus a quodam ejufdem coenobii monacho ftudiofiffimo, 
qui per occupationera colorem rhetoricum tanquam aliud 
agens Arturium his verbis celebrat: " Prsetermitto & de in- 
^* clyio Arturio, rege Britannbrum, loqui, in coemeterio mo- 
*' nachorum inter duas pyramides cxyn fua conjuge tumulato, Fol. it, bJ 
" & multis etiam Britonum Principibus." Sylvefter Giraldus 
Menevenfis, cultor antiquitatis fummus, hac oratione, in li- 
bro cui Principis inftitutio titulus, ejus famam illuftrat : " Ar- 
** turii quoque, Britonnm regis inclyti, memoria non eft fup- • 
*' primenda, quem monafterii Glefconienfis egregii, cujus & 
f ' ipfe patronus fuis diebus fuerat praecipuus, & largitor, ac 
*' fublevator magnificus, hiftoriae multum extollunt." Jo- 
annes Aanaevillanus, poeta fuis temporibus plane ingeniofug, 
Bec minus elegans, carmina haec cecinit in laudem Arturii, 
guac vel nunc in cjus Architrenio comparent : 

Aher Achilles ^ 

Arturusy teretis menfa genitiv<i venuJlaSf 

A ramo Phrygiasy dandi non unda, fed aquor, 
Hfc vero fi praeterea ftoderem Artariuma moltitudioe auftd- 
jrum, reftiffimedeeo& fcribentium & confentientium, cii- 
mulate exornare facilius me copia eloquentlae, ^uam xna- 
teriae, undecunque lucukntae, magnificentta defer^et. Slt 
fatis in prarfentia paucis fcriptoruin, fed iliuflribus, fuffragils 
uti. Quid, obfecro, in caufla, quod Tiitttemius in Cbmpendib 
antiaUum tam egregiam de Artufjo mei)tionem faciat ? Caufla 

7 quidem 40 J. LEZ-ANDI ANTIQUARIt 

rqnidem fatis aperta eft. Nam quod ab aliis bona fide didlcif, 
. eadem grajtas pofteritati tradidic, id quod plane fieciflet duq- 
qttam, fi de caujQ?^ veritate dubitaflet. Quin prsriens nunc 
ioquatur ipfe. " Qui Arturus miika probitate morum, pru- 
*' dentia, manfuetudine, flmn] & humanitate poilens, fe cun- 
/^ Qis amabilem veomndumque cunAis praeftare omni ftudie 
*' curabat : quia cum yirtute animi etiam mira liberalitate af- 

IbL tp. a* €t fluebat in omnes, £p maxime in ecdefiafticQs^ qiiibus pro 
** Chrifti amore plura conferebat munufcula, iimul & donaria. 
'' Saxones & PiAos de Britannia expulit ; Scottos Hibernicos 
*' & Orcades fuo regno potenter fubjccit." Volaterranus libro 
tertioGepgraphias aflurgit famse Arturii, & ejus fa6ta fortia ac- 
curate celebrat. Porro & Jacobus Phiiippus Bergomas nono 
Chronicorum libro Arturii virtutem praeconiis vel juftiflimis 
attollit. Sed nec minora ulla Nauclerus eidem in fua contu- 
lit hiftoria. Haec plane feciflent nunquam viri cum doAifli- 
mi, tum in antiquitate exercitatiflimi, nifl prius ilbi perfua- 
fiflenCy Arturium aliquando fuifle »omnibus virtutum orna- 
mentis abunde infignem. Sed qu£e muitorum efl iniquitas, 
& animus contemptor, qwx ftatim ignorantia toti, Sc craf- 
fa quidem, obdufti non liquido perfpiciunt, ftupide negll- 
gunt, contemnunt, ac prorfus rejiciunt. Valeant ejufmodi 
antiquas cenfores liiftoriae, & fua perftuantur ftultitia, ne di- 
cam infania. Quid fi nunc Heftoris Boethii, fcriptqris noftra? 
atatis^ teftimonium confpicuum de Arturii gloria immortaii 
!n medium protulero ? Certe nihil hoc calculo ejus dignitati 
decedet, accedet vero plurimum, faoc nomine, quod Scottos, 
inftinftu nefcio quo naturae, Britannum odio, ut eft in pro- 
verbio, Vatiniano profequatur. Unde aB adverfario, inimico, 
vel hofte laudari palmarii loco cft. Haec itaque funt ejus 
verbk : ** Fuit rex Arturius rerum egregie geftarum gloria & 
** amplitudine non minus quam Britanniac reges, qui ante 
** eum vjxere, infignis : unde opes & vires Britannis, co 
** regnante, plurimum crevere.*' Haftenus Boethius. Quam 
hk veHem dari mihi occaflonem a Polydoro Italo juftam, ut 

tcl 19. b. Arturio Britanno criftas erigerem ejusquoque fufFragio memo- 
rabili aliquo ? Agit ille cauflam Arturii, fed patronus interim 
tam languens, tepidus, & remiflus, ut mihi non rifum modo, 
verum etiam ftomachum, dum falfus, 8c Italo perfufns aceto 
nefcio an rideat, an ftomachetur. Torquet enim fe mifere 
in hiftorias concinnatione, quam ut interim aliquam faciat, 
cogitur, velit nolit, in gratiam redire cum Galfrefo Monae*- 
mutbenfl^quem ante, ut fibi videbatur, verbis multis, exfeUe 
potius quam fplene natis, magnifice & pro imperio caftiga- 
verat. Quem quia interpretem tantum femel atqne iterum 
defenderim in caufla plane juftiifima^ periculiw» 9f quidcai 

magnumj ASSfeRTIOARTURlr. 41 

magnuin, meo etiatn capiti, quum iim ultra-montanus, in^* 
minet. Cavebo igitur, & rei Teritate cooififas una^ eam pro 
vallo & fofla mecum vel perpetuo circumferam; Ut iiJeat 
Poly<lDrus> non ftatim necefle eft ut orbis fileat univerfus. 
Quanquam 8c Italila Artnrium in, pretio olim liabnit» atque 
adeo janl hab^t : quando libf! de ejus ciim fortitudine, tiim 
viftoriis, imjpreffi, ut ego didici, Italice legantur, Hifpanice 
etiam, &Gallioe. IJnde & colieftid Anglica, auftoreThoma 
Mailerio, prodiir. Dixerit adverfarius, in iilos mendacia ir- 
repfifle multa. Pefnovi. Quare ht}C aliud nihil quam edoc* 
tum docere. Ut fabulas contem&o, ita hiftorix veritatem 
ampleAor & fiiavior. Nec hanc patiar, nifi cum vita, a me 
unquam diftrahi amicam. Ingra,tos refugio, & ad rupes, & 
faxa, te(tes nominls & majefhitis Arturianae, confiigio. Hac 
quoque parte venientem me Syivefter Giraldus Mencvenfis 
his verbis, ex Itinerario defumptis, accepit. " Montibuscx- 
** celfis, prsetefquam a borea, hacc undique terra" (Brechaniam 
intelligit) " concluditur. A zephyro montana de Canter Ve- FaL »0. a. 
" han, ab auftro montes habet meridiohaleis, quorum prin^ 
" cipalis Cair Arturc Britannice dicitur, id eft, caftrum Ar- 
** turii, propter gemina promoutorii cacumina, in caftri md^ 
'' dom fe prasferentia. £t quoniam in alto cathedra, & in ar- 
" duo loco fita ei\, fummo & maximo Britonum regi Artcirio 
•* vulgari nuncupatione eft aflignata." Haec ille. A monti- 
bus Brechanicis ad Balduinum nunc mihi commigrandum, 
nrbem olim celebrem, quas quadringentis ab hinc annis & 
amplius a Rogero, Montis Gomericialumno, & Saiopiae 
comite, Mons Gomericus di£la eft* H!c inter collapfa mos* 
niorum rudera locos eft, fama cognitus, quem civium reli'' 
quiag Portam Arturianam appellant. Fuit profefto femper, 
atque adeo nunc eft, gens Cambrorum generofo quodani 
impetu erga Principum fuorum laudes, quo titulo vd hodi6 
ducet nomen una cum lande non vulgari Arturii, cogno- 
mento Magni, qui & Britannice Arture vaur dicitur. Maur 
Britannice magnum fignificat. At lingux Cambricas idio* 
tifmus in Maure conjugiito vertit M. in V. quemadmodum 
& in nliis vocabulis, l^ropter eophoniami B. fubinde in V. 
vertttor. ToM. V. T AvalonU 
4» ' J* LELANDI ANTIQUARII 

Avalonice antiquitas. 

E R I E S oradoQis hic me admonety ur 
de Arturii fepultura verba faciam, cu* 
jus, ut fatis jam memioi, ita lucido 
orctini \n primis convenire judico/ ut 
loci prius antiquitatem» quo funus per- 
latum td, exquifita cura pofteritati 
^Ull^^^ffi^^r "^unx confecrem. Avai Britannice malum^ 
Foliao. b. g^jj^5^^|jjy^*^^ vei, ut communiori vocabulo inter- 

pretcr, pomum, fignificat, Avalon vero 
pomartum: unde & a Merliao Caledonio his verfibus, ia- 
terprete Galfredo Arturio Monspmut&enfi, infula pomorum 
diftaeft: 

Infula pomorum^ qua fortunata vocatur, 

,Ex re mmen habtt^ quia per fe fingula proferf. 

Non opus eft illi fulcantibus arva coionis : 

Omnis abefi cultus, nifi quem natura miniflrat. 

Ultro foecundas fegetes producit^ 6 uvas, 

Nataque poma fuis pratonfo genmne fyMs. 

Melchinqs Britannus AvaloniaB, & facri ibidem ccemetetii 

meminit. SylveAer Giraldus in libro de Inflitutione Prin- 

cipis fic loquitur : ^' Qu2 nuDc mitem Glcfconia dicitur, an- 

** tiquitus infula Avaloaia dicebatur. Eft enim quafi infuki 

** toca paludibus obfita, unde di£^a eft Britannice Avalon, kl 

'* eft, infula ponlifera. Pomis enim, quas Aval Britannica 

«* lingua dicuntur, Idcus abundat.** Patricius, Hiberorum 

apoftohis, in quada;n epiftola mentlonem hujus loci facit, fed 

alio nomine, cujus & verba fubjiciam. " Hiberniam ad viam 

** veritatis converti, & quum eos in Hde foiidaflem catholica» 

*• tand^minBntanniamlumreverfus, ac, utcredo, duceDeo, 

*' qui vita eft & via, incidi in infulamlnifwitiine, in qua ia- 

** veni Ipcum fanftum, & vetuftum, a Deo ele<flum, & fanai* 

*' ficatum Mariac : ibique quofdam fratres,. rudimentis catho- 

V licae fidei imbutos, qui fucceflerunt difcipulis fanflorum 

«* Fugatii & Damiani." Hadlenus Patricius, qui & ibidem 

nomina recenfet duodecim rcligioforum, quorum & duo 

nobiles, quibus omnibus ipfe prsefuit, ut ex his verbis liquet : 

" Sic me, licet invitum, fibi praetulerunt." Et rurfus in ea- 

Fol. zi. a. dem epiftola : " oftenderunt mihi fratres fcripta fanftorum 

** Fugatii & Damiani, in quibus continebatur, quod duodecim 

** difcipuli fanftorum Philippi & Jacobi ipfam vetuftam ec- 

*' clefiam confbnxerant, & quod tres reges pagani ipfis duo- 

** decim totidem terrae pofleffiones dederant. Poftremo, ut 

Fugatius & Damianus facellum in Turrito monte non 

procul ^SSERTiO' ARTURII. 49 ^ procul ab Avalonia D. Michaeli pofueriQt." Satis eft ia 
praerentia^el levlter deguflaife Patricii venerandi epiftolam. 
Galielmus Meildunenfis ia libro de antiquitate Gleflbbur- 
genns moDafterii ad Hearicum Blefeofem) alias Sdiacenfem, 
epifcopum Ventae Siipeaornm, & libro de regibus primo ( 

non diilimilta fcribit. Unde & coajefturajujfta, Gnlielaium 
fua tranftulijQe ex Patricii cfiAobu SylvcAer Giraldus in li- 
bro de Friatapis inflttutione crjrmon Jiominis mn infeiicicer 
aperit : " Difta quoque quondam Britannice lalfwitrin fu- 
** erat : ex qao vocabulo fupervenientes poftea Saxones lo- 
** cum illum Gieflenbupy vocabant. Gles enim eorum lin- 
*' gua vitrum fonat, & bury caftrum vel civitas appellatur/'* 
Haec ille, ' Mihi quidem mendum eilc videtur librariorum» 
qnod Mc fcribant byri pro burg aut berg. Byri Saxonice 
curia : unde Aldetmanbyri, id efl; fentorum curia, Lidebyri 
parva curia, Canopbyri, vulgo Canbyri, canonicorum curia. 
Barg, alias borow, montem denotat, & egeflas terrae tumu- 
ios. Berg denique cadrum Latine dlcitur. Unde fentio, 
re^us legendum Berg, aut Burg, ut caftip, quo Giraldus vo- 
cabnlo utiter, aut oppido fubferviat. Quanquam ut ingenue. 
fatear, nom^ varie apud antiqaos fcriptum reperio, ut Glef*^ 
fenbyri, Gleftonbyri, Sc Gleflenburg. Sunt qui & pronun- 
dent Glas pro Gles : quanquam Gles purius & antiquius^ ut FoL «t. k. 
<x Gleflariarum infularum nomine liquido apparet» 

Funus Arturii. 

\ £ C poflum, nec volo pronunciart 
num Arturtus totus in bello AUunico, 
quod vulgo Camblan, conciderit, an - 
Avaloniae intercurationemvulnerum, 
Britannici fcriptores omnes conten- 
duntunoore, eum Avaloniap cx do- 
lore eorundcm periifle. De loco au- - 
tem fepulturae conveniuni univcrfi. 
Unum hoc aufim adfirmare, tam fol- 
licitos fuifle Britannos de necc Do- 
inim fui, ut eam modis omnibus ftuduerint claram redderc, 
8c nomen Ducis fui Saxonibus vcl perpetuo tremendum re- 
linquere ; ,u{que adeo, ut plaufibili, & novo quodam com- 
mento fparferint rumorcs de eo cum redituro, tum iterum 
regnaturo. De Arturii vulnerati advcntu in Avaloniamfcrip* 
fere aliquot Britaoni. At nullos vel fufius, vel lucidius^ quam 
Merllnus Caledonius a Theliefino vate, ut quidam voluot, 
edoftus, cojus & hic verfus ex prophetico libello, interprete 
Galfrido Arturio, deIe<ftos adfigam ; 

F 2 Illuc 
44 Jt LELANpi ANTIQJJARII 

Ulue pojl bellum CamHahi vuhere Utfum. 
Duximus Jrturum, ncs conducente Biurincha, 
JEquora cui futrant^ <Sr tceii fidera nota* 
Hoc reSlore r/itis cwn Principe venimus iUnCp 
Et nos quo decuit Morgan fufcepit honore^ 
Inque fuis tbalamis pofHttfuper aurea regin^ 
Fulcra^ manuque fibi detexit vnlnus h&9^a, 
f ol. t%, «• Infpexitque diu : tandemque redire faiutem, 

Poffe fihii dixit^ ft fecum iempore l^g^ 
Effet^ if ipftux veUct medicamine fungi. 
Gaudentes igitur reg/m cmmifnnus iili, 
Et dedimus ventis redeundo veia fectmdisj. 
Sylvefter Giraldas in Speailo ecciefiaftico fcribit MprgaQeQ, 
Hliiftrem fcnainam, curavifle funiis Arturii. Et ritrfos Iq K- 
bro de infticutione Principis baec refert : ** Unde & Mor- 
'f ganis, nobilis matrona, & partium tllarum doroinatrixy & 
• ** patrona, nec non & Arturio faoguine propioqaa^ poft bcl- 
'f luni de Kemelen» Arturium ad fanandmm ejus Tulaera ia 
** infulam, quae nunc Giafconia dicitur, deportavit/' Britan- 
nicae interpres hiftoria: libro fexto calia de morte Arturii 
fdribit : ** Artnrius. letaliter vtdneratus in pugna ad Camblan 
** contulit fe Avaloniam, reliAo imperio Conftaotinp, Ca* 
*\ doriiy ducisCoriniS) filio/' Joannes Burgeniis a^bba in fujjS 
' Annalibus bxc fidis commifit chartis : '' Occuluit fe rex Ar* 
** turius moriturus, ne cafui tanto Infultareiic inimici, ami» 
** cique confufi moleftarentur." Haf^enus ille. Nunc de 
facr6fanAo coemeterio Avaloniae, in quoArturlus fepulcns 
eftj 'dicendum» Meichinus in primis hujus memidit, & At- 
turii ibid^m fepulti. Gulieimus a Meildulphi curia cum alibi» 
^am praecipue in Ubro de antiquitati Gledbburgenfi facrum 
hoc coemetefium rellgiofc celebrat. Idena facit & GU^dus 
Menevenfis In fpeculo eccleiiaftico, & libro de inftitntionc 
Principis. Non eranc eo feculo in Britannia tam frequentia, 
quun nunc funt coemeteria. Saxones nobiies, gens Chrifti 
ignara, in hortis amoenis, fi domi forte aegroti nioriebantury 
^oL»».b/ ir-foris & bellooccifi in egeftis per campo» terrae tnmnliSy 
quos burgos appellabant, jiixta caftra fcpulti funti vulgus 
autem promifcuum etiam in pratis & apertis campis. Erat 
tunc temporis facrum ccemeterium juxu vetcreih' eccteliami 
in pretio nlaximo, quo'titu1o & a tota nobilitate occtdenta« 
li^m Brltanniae regiuncularum in fepnlcHri fortem cooptatum. 
Idem poftea a Sa^onibus, Serv^torem agnofcentibus, foftita- 
tutti eft : ut Duroverni Cantiorum, Eboraci Brigantum, Lin- 
disfarnae, atque adeo alibi. De loco fepulturae jam fatis con- 
fttt. Supereft; ut & ritum, & fepulchri formam demon« 
ilrem. Adfuit, fed fecreto, nobilium cborus Domini, taio^ 
■ • • ' '" " ' ' ■ ■* • i-- : iniquo^ AS S ERT 10 A RT URIf- 45 

iflS^uQ fato fublatU fuous perHigeos. Curavic uoa fuoQsMor- 
ganis^ fa^oa pieuris plane iocoinparabilis, & jufta fepul- 
chro, lachrim^um flumine irrigoo» omnia anxic perfolvebaf^ 
Mos ejus fecult fqit alnorum iogenteis truncos, qnarunfi par* 
tes Avalonis vicioae feracif&mas erant^ incavare, & in ufot 
iepulchorum dedolare* Habet enim Alnus nefcio quid com* 
mune cum ul^inofo folo, quale ccemeterium eft : ufqueadeo. 
^t Qus maieria, in terra hujafmodi altius poftta, taotum noa 
9terna cenfeatur. Corpus Arturii deplorati, fofla bene alu 
faAa, robore alneo eKcavato cooditum eft. £t quooiam 
&ma, faAis, ditione magnificentlflimus vbut» fymbolum aster- 
nae memorise, Chiiftiaoorum in hoc fedulo tum coofuetiidl- 
iK%xr tum caodorem imitati, crucem videiicet, perpetose viue 
moamofyneo, fepulchro mortoi intulerunt. Erat ex lamina 
plumbea confeAa, looga plus minus pedem unum, quam ic 
ego curioiiflimis contemplatus fum oculis & ibllicitis con- 
Cre^avi articuiis» motus & antiquitate rei & dignitate. Li* 
teris Roknaois ma^utculis ilUs, fcd parumdextere iofcttlptis^FoI* a3««* 
fa«c verba contiiE^t: Hic jaqet sepvltvs inclttvs 

REX ARTVRIVS IN IMSVLA AVALONlA. Scd hic 

forfitan curiofus aliquis exquiret, quo confilio infcriptio 
laminse plumbeas commendata fit ? Mos ejus xtatis erat re- 
ceptilTimus, & duravit ufque ad recentiora fecula, ut fepnlchris 
nobilium laminas plumbeas infcriptas includerent. Quarum 
non paucas vidi paffim per univerfam BritannianL Flumbusi 
fua natura facile recipit fculpturam. & acceptam cum lon^ 
^ffime, tumfideliflime, tefte experientla, coDlervat. Montes 
mioerarii, plumbi admodum fertiles» vix quioque paifuum 
auUibos stb Avaionia diftant. Non puduit Romaoos^ rerum 
DominoSy trophaeum ex oblonga plumbi tabola in ipfis pene 
eprundem moQtium radicibus ad footes Ocbidis flovioli fa« 
buioii ditionis epircopi Fontani Claudio Csfari fic infcriptum 
crigere: Ti. clavp. c-ssar. avg. p. m. tr. p. viiii. 
iMP. XVI. DE britan. Hoc trophacum annis ab hinc 
pwis aratro erutum, & ad asdes Thomx Houerti, Iceno- 
xxm Dncisy Londinum tranflatum. 

Pyramides fandli ccemeterii. 

I N fcpulchreto, quod Avaloniae facrofanftum eft, 

ftaot dax pyramides antiquiffimac ftrudlurae^ ima- 

gines & literas pr« fe ferentes, fed venti, pro- 

ccllae, tempus edax rerum, poftremo invidiofa 

vctuftas ita operum eximias olim .figuras, & in- 

fcriptiones dcvcDuftaVerunt, ut^ix ullo labore deprehendl FoL 13. b. 

fd a lynceo poffint. Ilas frcquens fcriptorum pagina com- 

7 , memorat. 
J.- LELANDI ANtlQJJARir 

mcmortkt, & pracipue<5uBelmi Mdlduneufis antiquarii cUri 
Aagnli qaem & Silvefter Giraldus, amator & ipfe rerum ve« 
terum, fiibfequitur. Uterque equidem doftc : ille quod la^ 
bore exquifiro imagin^s, 8c titulos ame quadfingentos anno? 
tftntnm non obliteratos, luci in pulcherrimo, juxta ac ele- 
gamiffimo KbejHo dc antiquitate Gleffoburgenfi reftituerit ; 
hk quod, jtiftis fretus argumentis, 8c veierum relatione, fe- 
^lchrum Arturii vei iorer pyramidcs, aut loco ab eis Boft 
longedifltto, aliquando pofitum fuiffe probet. Plura de Gi- 
raldo in fepulchro Arturii invento dicemus. Interea defcri- 
ptfonem pyramidum, ab ipfis Gulielmi penicillis graphice de- 
piAam^ velut in luculenta tabuia, fpeftatorum ocuiis fubji- 
dani. *' lilud, quod clam plane omnibus eft, libenter prasdt- 
•' carem, fi veritatem exfculpcre poftem, quid illse pyramides 
*♦ fibi velint, quae aliqttantis pedibus ab ecclefia vetufta pofitac 
** CGemceerinm raonachorum praetexunt ? Proccrior fane, & 
•• pr^pinquicJr ecclefiae habet quinque tabulatus, & altitudi- 
** ncnal viginti fcx pedum. Haec prac nimia vetuflate etfi rui- 
•* nam minetur, habet tamisn antiquttatis nonnulla fpedacula, 
** qu* plane poffnnt l^gi, lictet non poffint plenc inteffigl. 
♦• In fuperiori cnim tabulatu cft imago pontificali fchemate 
•* fafta. In fecundo imago regiam praetendcns pompam & 
♦• litcrac, Hcr. Sexi. &Blifwerth. In tcrtio nihilominus no-' 
•♦ mina, wemcrefte. Bantomp. winewego. Inquarto, Hate. 
*< wulfrcdc, & Eanfltde. In quinto, qui & inferior eft, imago 
** & hfec fcriptura, Logwor* weflielas, & Bregdene. S welvvts 
<* Hwrngchdes berne. Altcra vero pyramisliabet oftodecim " 
TuL 14, a. *< pedes, & quatuor tabulatus, in quibus haec leguntur : 
" Heddc^tpifcopus, & Bregorred, & Beorwalde. Quid hacc 
** fignificent tion temere definio, fed cx fufpicioncL coUigo, 
" corum interius in cavitis lapidibus contineri offa, quoruna * 
** cxterius leguntur nomina. Certe Logwor is pro certo af- 
•* feritur efle, de cujus nomine quondam Logwerefl>e6rh 
•• dicebaturi qui nuncMons acutus dicirur. Bcorwalde nihilo- 
•' minus abbas poft Hemgifelum.'* Hacc Meildunenfis, cui 
doQi illuftratas pyramides omnino acceptas ferre debent. 
Nunc Guenhera fe oftert marito Arturio comitem. 

^alis Guenhera. 

[UENHERAM ex progcnie regulorum .Co^ 
riniae ortam facile crediderim, cum aliis argu- 
mentis innixus, tum hoc praecipue, quod Bri- 
tannica referat hiftoria, cam in palatio Cadori 
Coriniapi educatam fuifle, atque hinc ab Arturio 
in conjUgem acceptam. Conjeftura eft, nec ea omnino in- 

certa. 
ASSERTIO ARTURII. 

certa. nomen id Britannlce foaare, qood bella doaa Italice» 

& Gaince belle dame. Indubie i fama noiDeo iadltxim, ut . 

Gueolleani id eft, alba LeonQra, vel a coDJoftura Helena : 

ita ut albz vocabutum pulchraaiy bellamy venuflam exprimat. 

At ut de ejus venuflate fatis coijftat, ita de pudicitia dubita* 

' tum eft. Parcerem ipfe quidem pro meo caadore faeroina* 

rum laefo hoion, & fama^: faiftorids tamen veritaa aurem 

vellit mihi, jubetque, & tantum Qon imperat, ut referam 

quid veteres de ea fenferint. Taoro relu^ri knperio mibi Fol. 44. b. 

quidem religio, 8c magna. Britannica biftoria adfirmaty eam 

Boo modo rem cum Mordreda Pi£to babuiflfe» verum eciaia 

conjugio illi fuifte adjunflam. fcelera ! 6 mores ! 6 €or« 

rupta tempora ! Vitae fcriptor Gildaicas, auAor quidem anti- 

quus, fed in meo exemplari anonymus, baec de Guenheni 

adultera praedicat : *' Arturiu9 obfedit paludes vicinas Gleipo- 

*^ niae in odiom Melux reguli» qqi eo Gueoberam raptam Sc 

** perduftamvitiaverat." Efthoc teftimoQiumderegiQaiquan«< 

yis raptam dicat, parum honorificum. Rapiuntur fubinde 

ejufmodi forma? fua' fpopte. Utcuoque fuerit, hofi certiffi^ 

mom, noQ longo fuperfuifle illam tempore a ntee cbojugis, 

& adulteri. At an morbo corporis aliquo» an animi jufio» 

quod ego facilius credo, moerore obierit, noo a)]erte conftal. 

Scriptores referunt, poenitudine du6lam eam velum ikcniBi 

Ambrofis induifle, ibidemque mortuam ac fepultam, donec 

bnmanii&mi Lanceloti Pugilis inviflifluni cum cura ,tum 

pietasreliquiaspofteaAvaloniamtranftuUflet. ' Scrupulusfaic 

cootra adulterii fufpicionem fuboritur : An commififlet tam 

iafignis Arturii amator, atque idem cultor, ut.adqlteram ia 

facratiflimo coemeterio propter illius fepulcbrum terrae com* 

SDitteret i Hiftoria Gleflbburgenfis cccnobii accurate coUcAa 

perdocety Guenheram in facro coemeterio fuifle fepultam ad 

conjugis tumulum, & ejus reliquias eodem tempore ioventas 

quo & mariti. Confirmat hoc Sylvefter Giraldus Menevenfis 

in Inftitutione Principis his verbis de Arturio loquens : 

** Habuerat enim uxores duas, quarum ultima lcilicet cum 

M ipfo fepnlta foerat, & ofla ipfius cum oflibus viri flmul 

'^ inventa, fic diftin£la tameoi ut doae partes fepulchri verfus Fol. 1;. a« 

** caputi fcilicet oflibus viri continendis, deputar^e fuiflent i 

'< tertia vero ad pedes ofl^ feorfum muliebria contineret* Ubi 

*< & trica comas muiiebris. flava com integritate priftina & 

** colore reperta fuit, quam ut monachus quidam avide manu 

** arripuit, & fublevavit, tota ilatim ' iQ pulverem. dccidit." 

Idem Giraldus fimilia refert in Speculo ecclefiaftico. Potuit 

iyie quidem cum auifloritate aliqua de hac re loqui/ quando-' 

quidem tum tempcM-is in flngranti Richardi Leonii, regis 

-Angliar, gratia confirmatus^, venit ipfo tcmpore inventi fe< 

pulrbri 4S J. LELANDI ANTIQJTARII 

jnilchri Gleflobttrgani» & oculatus tefHs, duce Menrico dt 
Soliaco Henrici regis ex Adela nepote^ &Richardi regis con- 
fanguineoy tuoc Praeflde GleflToburgenfl, poftea epifcopo 
Ventae Simenorum, omnia, quse ad Arturium attinebant» per-' 
didicit. Attamen fl hic mihi Uceret libere quas fentio dicere, 
adfirmarem profeAo Ibnge certioris efle fidei ea» qua; de Ar<^ 
turii quam Guenherae fepultura traduntur. Nec tamen in- 
terim facio vim aufboritati vetenim fcriptorum, ut & meam 
aliquando non deteriori traAet pofteritas modo. Leguntui* 
Gleflbburgt in tumulo Lydii marmoris fabre exfculpto, & Ar- 
turio, juxtaacGuenherae, poflto, hii duo verficuliy Caum re« 
doientes feculum : "^ 

Hic jacet Arturi conjunx tumulata fecunda^ 
^a meruit caelos virtutem prole fecunda, 
Sunt qui dicant» Henricum Suineflum, abbatcm Gleflbbur- 
genfeniy fuifle audlorem verflculorum : nifl quis putet, Henri- 
cum Blefenfem» alias Soliacenfem, ia Sulnefli degenerafle no- 
men, cujus tempore inventae & Artur^t & Guenherse reli- 
quiae. Quid autem flbi velint Giraldus & Henricus nomine 
FoL &;. b. uxoris fecundae non fatis hercle intelligOy quando non alterius 
haftenus, quod menunerim» quam Guenherse nomen aut me- 
moriam audiverim. Sed flt fides penes au(lores. Ex fecundi 
verflculi hemiftichio, virtutum prole fecunda^ ineliorem fu* 
ifle Guenheram quam foecundiorem apparet. Neque hic me 
latet, Boethium lcribere, acriter aliquando depugnatum fuiflfe 
inter Arturium & Mordredum ad Humbrum fluviam, & 
Guenheram a PiAis in caflris ibidem captam, ac poftea 
mortuam, ac fepultam Horeftiac vico Angnflas. Relinquo 
Heftorem-Veremundi & Turgoti, obfcurorum fcrtptorum, 
fidei. £t fieri potuit ut illic alteri Guenherae tumuiuSf noil 
leginae, poneretur. 

Inventum Arturii fepulchrum. 

1 N VAL £ S C E N T E Saxonum \ 

caedeArrurii potentia, & mox Piftii 

ac Scotjtis ftrenuiflime profligatis, aC 

ultra vallum Severianum abaftis, coe- 

perunt Saxones devi^torum Britanno- 

rum reliquias non adeo timere, St 

multo minus magnifacere, contem- 

nere aperte potius. Quare illorunt 

gloria florere coeplt, Britatinorual 

vero deflorefcere. Ita tamen, ut nec Saxones amufi 

quicqiiam pene de rebus inter ipfos & Britannos co teni«i 

pore gefti* fcriptum pofteritati rdiquerint, (uam quae pofi 

Chrrftum 
A « S E R T V0 AlHT V Klt 4§ 

' Chiiftiim cognitum de primi3 Saxonnm viftoriis fcripta fune, 
es: hifboria per ora vulgi & accepca, & chartis tradita fuat) 
nec Britanfiiy tot bellis attriti» operam fcribeodi juflam ul- 
]ain hifiorias impenderiat. Tantum exftant fragmenta quac- fol. 3kfi »« 
dam Giidsty monadii Bannochorenfis» Britaonos potius velli- 
cantis, exagitaotiSy iancinatitis, ^nim «llo virtutom calcuio 
adprobaatis, ofqoe adeo ut cooduAus ad male diceoduBi 
rhetor videatur. Hoc pa^ res Britanoica obCciu-a per cala- 
fxutatem bellorum reliAa eft. Bardi foii niuiicis oumeris, & 
illuftri nobilium memoriae eonfervandae ftudebaot. Canebaat 
ilii ad lyram heroum fa£ba inclyta. Profuit hoc ftudium mi- 
rifice c<»ghitioni, tanquam per maous pofteritati traditse. 
tJode equidem fadum eft, ut Arturii quoque maximi nomeo^ 
fama, gloria utcuoque confervarehtur. O fadtum beoe ! 

Si quid mea cdrrhina poffunf^ 

Aonio Jlatudm fublimeis vertice Bardos^ 
Bardos Pieridum cu/tores, atque canentis 
Phcebi delitiaSy quibiis ejl data cura perennis» 
Dicere nobilium clarifftma fa5la virorum^ 
Aureaqwe excelfafn famarfi fuper afira locare, 

tievicerat Aoglorum geoteqi» Superis id permitteotibus, Gii- 
lielmusi Nortomanous, & jam imperium Angliae pervenerac 
ad Henricum» ejus appellatioois fecundum, nepotem ex Ma*^ 
tiide fiiia Henrici Belloclerici» fiiium vero Galfredi Plantag^^ 
iiiftae Andegavenfis* Hic fines imperii prorogare modis om- 
oibus ftudens ad HibernisB quoque regnuni animum adje- 
cerat. Richardus Claranus» Comes Strigulienfis, prof^ter Va- 
gam flqvium, vir & aatalibus, fortunis^ ac virtute fplendi- 
diffimos» petierat ante, a DeroOutid» Lagenias regulo, rpga- 
tU8, HiberoiamL ; qua expeditione tam fortiter fe gefTit^ ut, 
proturbatlsy fufis, ac viftis regulo obaudientibus» famam & 
gloriam iininorialem, ac, fi lioc quicquam ad rem pertine^,Foi. atf. b* 
opes etiam fibi comparaverit, accepta in uxorem £va, Dero- 
Hicii filia, 8c ex afle heiede, Senferat Henricus re:fe Richardi 
Strigulienfis fucceffus, &fiveeiosinvidebatgloriaB, feu, qUod 
verifiinilius eft, praedam tam opimi regni adibiebat, intet- 
dixit, propofito interim non contemnendo praemio, Rich^r- 
dum Hibernise imperio. Prudens ilJe, percognito Principis 
confilio, juri fuo cedere. Interea Henricus, comparata exer- 
citus parte non ininima, in Cambriam pervenit reiiquani con- 
Xcripturus, & inde refta i Menevia in Hiberniam, cujus fpe 
potiundafe totus^conflagrabat, navigare. Haec dum agit, d 
Cambrias regulis pro dignitate acceptus in conviviis Ba^rdos 
ad lyram eoncinenteis non fine voluptate, interprete ufu», 
«udlc Erat quidem unus ictcr reliquos cognitione antiqui- 
TOM* V. G tatia jo J. LELANDI ANTIQUARII 

taiis doftiflimus, Is laudes & inclyta Arturii fafta, Henricrum 
viftorem futurum cum eo multis nominibus conferens, ita 
cecinit, ut aures regis mirifice & demulceret, & deleftaret. 

i Quo etiam tempore rex hoc praecipue a Bardo dedicit, fepul- 

tum fuifle Arturium Avaloniae in facro coemeterio. Unde- 
■ munificentiflime dimiflb Bardo, tanri monumenti indice, egit 
cum Hehrico Blefenfi, alias Soliaccnfi, nepote fuo, qui tum, 
aut paullo poft ex abbatc Bermundianae infute. Pracfeftus • 
Glefloburgenfis defignatus eft, ut diligentia exquifitifBma fe- 
pulchrum in fepto facri , coemeterii perquireret. Tentatum 
cft aliquotics, & tandeni magna difficultate inventum, ulti- 
•mis, ut quidam volunt, anuis Henrici fecundi, regis Angliae, 
ut autem alii, quibus ego facile aflentio, principio imperii 
Richardi primi, ejus iilii. De hac reKquiarum cum indaga- 

i*ol. X7. t. tione, tum inventione fcripfcre inter ceteros multos duo prac- 
cipue, quorum unus erat monachus Gleflbburgenfis, fed no- 
mine mihi ignotus : alter vero Sylvefter Giralduf. AcceflSflet 
porro &Guliclmus Meiidunenfis, teftis tertius- utrifque con- 
ferendus, nifi mors eum de medio antc inventionem fepul* 
chri fenem abftulifltt. Horum in primis teftimonio utar, & 
in praefentia monachi anonymi verba huc adducam : *' Con- 
' *• ditus hic fuit rex Arturius, ficut per regem Hcnricum ft- 
" cundum abbas Henricus didicerat, cujus confanguineus & 
*' dudum familiaris exftiterat, * Rex autem hoc ex geftis Bri- 
•** tonum, & eorum cantoribus hiftoricis frequenter *kudivc- 
** rat, Arturium fepultuni fuifle juxta vetuftam ecclefiam ra 
•«* iiicro ccemeterio inter duas pyramides quondam nobiliter 
** fculptas ac in ejus roemoriam, ut dicitur, ereftas. Fuit 
«* autem rex Arturius fepultusvaide profunde propter metum 
** Saxonum, quos ipfe frequenter expugnaverat, & quos ab 
** infula Bfitannica prorfus ejecerar, &quos Mordredus, ejus 
** nepos peflimus, contra ipfum primo revocaverat, ne ia 
** mortuum etiam vindicis animi vitio defaevirent, qui totam 
** jam infulam poft mortem ipfius iterum occupare conten- 
** derant. Propter eundera etiam metum, in lapide quodam 
*' lato, tanquam ad fepulchrum, a fodientibus Invento quafi 
** pedum feptem fub terra : quum tamen fepulchrum Ar- 
** turH novem pedum inferius inventum fuerit. Reperta eft 
** etiamcrux plumbea non fuperiori, fed potius inferiori parti 
** lapidis inferta literas has infcriptas habens : Hic JAcet 

*' SEPVLTVS INCLYTVS REX ARTVRIVS IN I N SV- 

** LA AVALONiA. .Crucem autem extra^am a lapide, 
Fol. x7. b. " didlo abbate Henrico oftendente, profpeximus, & has li* 
** teras legimus. Sicut autem crux inferius lapidr inferta fuit ; 
*^ fic cruds literata pars, ut occultior efl^et, verfus lapidem 
•* verla erat. Mira quidem induftria & homiQum tempeftatis 

"-iUius A S S E R T 1 O A R T U R r I. jt 

** illias exquifita prudentia» qui corpus tanti viri, Pominique 
'' fut, praecipue loci illius pacroni ratione turbationis inftan* 
** tis, totis nifibus tunc occultare volebant, Et tamen, ut 
** aliquo impofterum tempore, tribulatione ceflante, per litera- 
** rnm faltem cruci infertarum, 8c quandoque repertarum in* 
" dicia propalari poffet, procurarunt. Sicutautem prsediftus 
** rex totum abbati praedixerat; fic Arturii corpus inventum 
" fuit, non in fepulchro marmoreo, ut regem decebat tam 
" eximium, non in faxeo, aut Pariis lapidibus excifo, fcd po- 
" tius in ligneo ad hoc cavato, & fexdecim pedibus in terra 
^ " profundo, propter feftinam magis quam feftivam tanti , . 

** principis humationem, tempore turbationis id exigente. 
" Anno Do.mini 1189. quadam die locum cortinis circuQ- 
*' dans fodere praecepit. Dehinc profunditate nimia a foITo- 
'^ ribus exquifita, jam pene defperati farcophagum ligneum 
*' mirss magnitudinis invenerunt undique claufum. Quo Ie« 
<' vato, ac aperto, regia invenerunt ofia, quantitatis incredi- 
" bilis, ita ut 0$ tibiae a terra ufque ad medium crus in mngno 
*' viro attipgeret. Invenerunt & crucem plumbeam altera 
" parte fic infcriptam : hic jacbt sepvltvs inclytvs 

"REX. ARTURlVS IN INSVLA AVALONIA. Dchinc 

<' tumbam reginx Arturio confepultae aperientes tricam 

'* mulieris flavam & formofam, miroque artificio confertam 

*' invenittnt, qua? tada ab iliis in nihilum eft comminuta. 

** Abbas igitur & conventus fufcipientes eorum exuvias, cum Fol. xs. ^. 

<* gaudio in majorem tranftalerui^t eccleiGam in maufoleo no* 

*' biliter exfculpto intrinfecus bipertito collocantes : regium 

'^ videlicet corpus per fe gd caput tumbae, reginam ad pedes, 

^* fcilicet in orientale parte; ubi ufque in hodie^num diem 

'< magoifice requi^fcuut. ][ioc autem epitaphium tumbs iui 

" fcribitur: 

HtG jacit JrturuSi jki regum^ gloria regnu 
; ^uem mores^ probitas commendflnt laude perennL 
Hucufque diligentifiime, fimul & fideliflime ex Giefrobnr^ 
goafi codice in praefentem haec convertimus ufum. Sed quo- 
niam videtur mihi epitaphium nefcio quid ftridulum pcrfo'* 
nare, & vitium feculi. parum eloquentis fecum trahere, ao 
poftremo breyius & humiiius efie, quam ut tgnto conveniat . . > 
Imperatbri, dos aliud facrofaDflae do£torum men^oriae, & po^ 
fteritati iu ejus laudem dedicavimus : 

Saxonicas tcties qui fudit Marte cruenlo 
TurmaSp eSr peperif fpcjiis Jibi nomen opimis ; 
fulwiaeo' toiies Pt6ios qui contudit enfe^ 
Jmpofuitque jugum Scotti cervicibns ingens :■ ... 

' ^ui tumidos CalloSy Germanos quique fergQe\s^ 

fffcyiiU iy Dagos-bello confregit apertQ : ,\ ; .^ 
Qz Dcni^ue $t J. LELANDI ANTIQUAat * 

Denique Mordredum e medio qui fuftuUt iUud 
Monftrumy horrendum ingens, dirumt/avum^ue fyrannm^ 
Hoc jacet exftindfns monumento j4rturius dlto 
MiHtia clarum deeus, ir virfutis alumntts, 
Ghria nunc cujus terram cireumvolat mnem^ 
Mthereique ^etit ftibiimia tedfa Tonantis. 
Vos igitur gentis froles generofti Britanna 
Jnduperatori ten magno ajfurgite veftro^ 
Et tumulo facro rofeas inferte coroUas^ 
Officii teftes redokntia munera veftru 
JTpLaS. b. ' Nunc opportHnc prodit Sylvefter Giraldus, }lle octtlatqs 
mventarum reliquiarttm Artorii teftis, & calculuin his verbis 
fuum commode apponit: " Hujus autem cqrpus, quod quafi 
•* phantafticum in fine, & tanquam perfpiritu^ ad longinqua 
•* tranflatum, nequemorti obnoxium fabulae confinxerant, his 
•* noftris diebus apud Glafconiam inter pyramides duas, ia 
•* coemeterio facrq quondam ereftas, profundius ia terra 
f* quercu concava reconditum, & flgnatum miris lodicSs, & 
^ quafi miraculofis eft inventum, & in ecclefiam cuiii honore 
** iranflatum, marmoreoque deceftter tumulo commi^adatuna, 
*< Unde & crux plumbea lapid^ fuperpofito, non fupeHus, ut 
** aflblet, fed inferiori potius ex parte infixa, quam nos quo- 
*' que vidimus, namque traftavimus, literas has infculptas, & 
'* non eminentei^ & exftanteis, fed magis interius ad lapideoi 
' ^- '* verfts continebat»: hic jacet sepvltvs inclttvs? 

•* REX ARTVRIVS IK INSVLA AVALONIA." ScqUUU- 

tur & haec ibidem : " Quum autem & aliqua indicia corporis; 
** ibi inveniendi ex fcripturis fuis, aliqua ex pyramidibus im* 
** ^it^viy quanquam mmia ut plurimum antiquitate deletis, 
*' maxime tamea & evider^tiflime rex Anglias Henricus fe-' 
*' cundus, ficutabhiftoricocantoreBritoneaudiytfratantiquo,' ' 
** totum monachis indicavit : fcilicet quod profuikle in terra 
f per fexdecim pedes ad minus invenirent, 8r n60 lapideq 
'* in tumulo, fed in quercu cavatsi. Ideoque taai pnoftmde 
•* fitumcorpus, & quafi abfcOndituni fuerat, ne a Saxonibti^ 
♦* poft necem illius infulani 6ccupantibu«, quos vivens tslfito- 
** pcre debellaverar, & fere deleverat, poflet uUatenus inve- 
yol. ap. a. •* niri. Et ob hoc litcrae veritatis indices cruci imprefllk in- 
f* ierius^ad lapidem verfae fuerunt, ut & tunc teifaporig, qu^ 
f* continebanr, occultarent, & quandoque pro lociJ & tem- 
^< poribus id propsilarent." Prae.terea & haee qub^ue ibidein 
fcribit : • «• Sciendum etiam, quod ofla reperta corporis Ar- 
" turii tam grandia fueruut| &tit illud poet» -completum ia 
f * his videri poflet : 

Grandiaque effoffts mirahitwr offa fepidchrit. 
•• Qs ex)im tibiee ipfius appofimm tibiae longiffiim Viri, queni ;«. S S E RTI O A «^T V RIX j^ 

f' & nobis ai>ba$ ofteikBt, & jaxta pedepiterrae iliius ad*^ 
f' fixaiD i^rg^ trlbos digitis trans g^u ipfius fe.porrexit. Os 
f* edaia c^pitis tanqoapn ad prodigmm v^l oiientumcapax 
^' erat» & grofluiB, :^deo Ht inter cilium & oculos palmaleni . 
*' amplitudiQem larg^ contineret. Ai^rebant in boc deceni. 
" aut plura vulnera, quac cunfta praetcr unum ma}us ceteris,. 
<< quod hiatum grandem fecerat» quodque folum letaie vi- 
" deretur, in folidam xioncreverant eicatricem." Nunc fi 
quem juyabit vel ipfa eadem, quae inodo recitavi cx Gir 
raldo, vel his ooa admodum diffimilia repetere, legat ejus 
librum, SpeculumvidelicetecclefiafticQm» ubiduo^ujus ma- 
teriae capita clucent. Interim hic habeo quod me tenet du* 
bium. Nam Giraldus adfirmat, fepulclirum quercinum fu- 
ine, quod ux falfum efTe non flatim pronuncio; ita iailnuabo 
^a, quae mihi contrarinm vehementer fuadeant. Primum al* 
norum ingentium numerus, ibidem foli propitia quadam na- 
tura excrefcentium. Tum praeterea Avalonianos tam ignaros 
rerum naturalium oon fuifle puto, iitquercum crederent diu- 
tiirniorem futuram infubbumid^ terra^ quam aiQium aquati*-' 
cam, & locl incolam. Qui de arboribus fcripfere bumidiut* 
pula loca alnis & ulmis producendis lubenter attribuunt, Fol. »9. hf 
Super^ft & fcrupulus alter, qui| fiegoqtoicquamrefte judico, 
excuflas fen^I crror potius, quam fcrupulus pfkne ndd^bitKir»' 
Coafirmat Gjraldus, inventum fuifle ArKirii fepulchrum intec 
duos pyramide^ in facro Avaloniae ccemelerio, in qun oph' 
Bione, utpote teftimonio antiquorum icriptbrum confirma*' 
tusy S^ ego quoque fum. At tantum abeft lit credam, quic-' 
quam in illis exfculptum, quqd fepulcbum Arturii^ id quod' 
agit Giraldus, indicct, exprimat, illuftret, Ut mibi iiihid fia^ 
minufrYerifimile. Siquicquamfuiflet, quisiHudquse&icftiu* • . - 
^ttt plenius Qulielmo Meildunenfi, cui uni olucubratas eit^UQ-. 
ikm tum ijofiagines, tum iofcriptiones dehet pofteritas omnis^ 
j^pliciUlflreti? At iile ibi ne Gry quidem dc Arturio, alias dk^ 
eo accurai^. coUaudatp. .£ft equid^n) co^jeAura probabilisi 
Giraldum penitus ignorafle quid infcriptionitm pyramides 
continuerint, qoum dicat literas prae antiquitate deletas. 
Quin Giraldum, virum alioqui fane doftum, & magnum ve-; 
tw^ cogoitionis hetlaonenii omitto, alia,- nec inutUi provc^ 
catGS cura: nempe ut inventum Arturii fepulchrum noi^ 
modo duorum, quos fupra nominavi, fuffragio, verum nu^-. 
iserofcriptorumjuftoconfirmem, ftabiliam, denique tanquaii^ 
ratum per&adcam, Quoque id commodius fiat, puto convo^. 
nire caufi*^, utfingnla illuftriumvirorum, ferie quadam ex'-r 
pedita & lucida, teftimonia altius repctam. Qua parte Clau^ 
dius, homo Gallns, ut leftor intelJigat fidem invcnti fepul- 
ohri vel ad extero^ iotegriim f erveniife, abunde magnus teftls 
•'.'*-'" ■ "' ■ ' crit. 14 J. LELANDI ANTIQjJARlI 

tt^t. " Anno D; 1^17. corpus inclyti regis 'Britanniae Arta- 
*f rii, quod fexcentis 8c amplius annis delituerat, inventum 
f^ ): a. « .eft in ecclefia D. Mariae Gleflenburiae." Hic in annorum 
computatione aut auftoris, aut, ut candidius interpretor, li- 
brarii incuria irrcpfit mendum. Nam dbiit Henricus fecun- 
dus, rcx Angliae, circa annum a Chrifto nato millefimum 
centefimum nonagefimum, & inventum eft fcpulchrum pri- 
mis annis imperii Richardi ejus filii, Chronica Perforana haec 
referunt : " Anno D. 1 191. fepiilchrum inclyti regis Arturii 
*' apud Glafconiam, cruce plumbea fuper pe^us nomen ejus 
" infcriptum declarante, repertum eft.** JoannesFiberius,qui 
8c vulgo Bever diftus, haec breviflime, 8c in tranfcurfu fcribit ; 
*' Anno D. 1191. inventa funt ofla Arturii Glefconiae." Mat- 
thaeus Parifius, monachus FaniAlbani ad ruinas Verolamii, 
Tirbis antiquiflime Catieuchlanorum, fepuichri fic meminit : 
^ Inventa funt apud Glafconiam ofla famofiflimi regis Arturii, 
*^ in quodam vetuftiflimo recondita farcophago, circa quod 
" duas antiquiflimae pyramidesftabantereftae, in quibus litera& 
" exaratae erant, ftd ob nimiam barbariem & deformitatem 
** legi non potueruHt. Inventaautemfunthacoccafione. Dum 
" enim ibi effbderent, utquendam monachumfepelirent, qui 
" hunc iocum fepulturae vehementi in vita defiderio praeopta- 
*f verat, quoddam reperiunt farcophagum, cui crux plumbea 
•* fuperpofita fuerat in qua exaratum erat : hic jacet in- 

*^CLYTU6 BHITONVM REXARTVRIVS I N ' I N SVLA 

" AVALONiA sEPVLTvs. Locus autcm ille, paludibu» 
♦* undique inciufus> olim infuiaAvalonis, idjeft, pomorum in- 
*^ fula, eftvocatus.-' Ut merito auftoritati Matthaei plurimum 
faveo, fic dolet, aliquot voculas redundanteis ejus. acceflSflfe 
y<^, 30. b. orationi in infcriptione. Illud certe, quod de monacho refert, 
audivi ante plane nunquam, fiec ufque adeo mihi fidemfacit. 
Ranulphus Higedenus Caftrenfis msminit etiam Arturiani fc- 
pulchri. AKos data opera omitto, ne numerum teftium in 
re tam liquido cognita^ 8c recepta ad£eAafre videar. 

Tran/latw reliquiarum Arturii. 

E M I N I, me in epi(lola dedicatoria 
de exuviis Artiirii ter tranOatis locu- 
tum. Quarum quas prima fuit> qui:^ 
non fatis perfpicue per majus tem-r 
plum, quQ fcribunt principio traduftas 
fuifle, apparet, aliquid apertius & lui 
cidius ledlori figniJScabo. Didid a 
GleflToburgenfibus monachis obf^rva-r 
toribus ^ntiquitatis fui coenobil plaoe 

ftudiq<* 
ASSERTIO ARTURIL Jj' 

fiudiofiffimis, reliquias in mdgnam bafilieam, quod opus m 
immenfum beneficio Henrici PlantageQiAas excrevit> fuifle a 
facro ccemeterio tranflatas ; at non eo tunc loco, quo ounc 
fuDt, pofitas. Porticus ad meridiem eft, & facellum^ quo itur 
in gazophylaciumy Hk adfirmabant oITa aliquandiu quievifle^ 
Deinde iterum tranflata fuifle in prefbyterii finus medios : 
qua temporis intercapedine novum, fublime, magnificum fe- 
pulchrum ex marmore nigro, quale Lydium efle videmus, in- 
folita quidem arte, & ingenio tum excifum, tum compaAum 
eft, de quo una cum tranflatione jam /fcribere fupervaca- ' 
neum fane ef&t, quando capite prascedenti, de invento Ar- 
turii tumulo, ea comparent fuo ordiue onuiia. Ad tertiam 
igitur noftra fe convertat oratio, quae tempore Eadueardi 
Longi, regis Angliae, non modo maximi Jaudatoris, verum Fol. 31. a: 
etiam admiratoris, peneque cultoris Arturianse fama^, fa€la 
eft, reliflis in fepulchro magnificentifl[imo, in quo prius con- 
quiefcebant, exuviis omnibus prseter Regis & Reginas cra-* 
nia, quae juflit foris fervari, gratum profefto nobilitati co 
confluenti antiquitatis fpeflaculum. Utquenunc tam nobiie 
Eadueardi, nnnquam fatis laudati, facinus setemitate gaudeat, 
referam fingula, huc pertinentia, ex archivis GleflToburgenfis 
monafterii fidelifEme defumpta, quorum & auflor fuit idem 
monachusGIeflbburgenfis, cui cura ardentiifima inerat Artu- 
rium juflis cdebrare prascomis, & res ab eo gefias fide inte-^ 
gra pofteritati commendare. Non defuit fcriptori ordo luci- 
. dus, aut ingenium : fed aetas illa nec Graecam, nec Romanam 
familiarem habebat eloquentiani. Qualiacunque ea funt, uc 
ipfe fcripfit, ita ego ordine recitabo, illud interim opportune 
expendens, non quam elegantia, fed quam digna, & quam 
verareferat. 

** Anno D. 1276, Eadueardus rex, Henrici tertii filius, 
•* venit cum regina fua Glefconiam. Die vero Martis proxi- 
'* ma fequente fuit rex, & tota curia, acceptus fumptibus' 
" monafterii. Quo die in crepufcuJo fecit aperiri fepulchrum 
" inclyti regis Arturii, ubi iu duabus ciftis, imaginibus & 
** armis eorum depi&is, oifa diAl regis mirae groflitudinis 
•* feparata invenit. Imago quidem reginae coronata. Ima- 
** ginis regiae corona fuit proftrata cum abfcifione finiftrae 
** auriculae, & veftigiis plagae unde moriebatur. Inventa eft 
** fcriptura fuper his fingulis manifefta, In craftino.videlicet 
•^ die Mercurii Rex ofla regis, , Regina ofla reginae in fingulis 
^' palliis pretiofis revoluta in fuis ciftis recludentes, 8c flgilla 
" fua apponentes,* pra^ceperunt idem fepulcfhruni ante majus FjI. ^x. k 
*' alcare celeriter coUocari, retentis exterius capitibus utri- 
" ufque propt^r populi devotionem, appofita interius fcrip* 
" tura ejnfmodi : Hacfwt ojfa nQtnKffhm regU Arturiu yua 
6 T « anno |4 J.' lELANDI ANTIQJ7ARII 

^* anm daminica iticarmtionis 1278. decimo iertio Cakndi 
** Maiiy per Dominum Eadueardum, regem Anglia illufiremy 
'* hic fuerunt Jic collocata^ prafentibus Leonoray ferenijfinta 
" ^ufiem Regis cenforte^ ifjilia domini Ferrandi regis Hifpa- 
** niaj ntagijiro Guliehno de Midleton, tunc Norwicenji eiedlo, 
*' magijlro Thoma de Becke, archidiacon$ Dorfetenji, «5r pra- 
*^ didfi regis thefautario, Domiuo Henrico de Lafcey, Comite 
*• Lincotnia,Dominoy^madioComiteSabaudia, if multis magna- 
** tibus Anglia. Haftenus monachus GlefToburgenfis, cujus 
diligentia memoria tam praeclari fafti immortalis fafta eft. I 
hunc Gulielme Parve una cum Succeniurione tuo, & fortitcr 
pernega. Arturium aliquando aut vixifle, aut viciffe. Me 
certe opinionis, immo erroris tui, ncc participem, nec fau- 
torem, fed faeque rivalem habebis unquam^ Flagitium me 
hercle non modo flagris, fed graviffimo quoque fnpplicid 
dignum, ut quis glorise patrias fuas derogct, Principibus, dfe rc 
publica re£liffime meritis, fuam invideat famam, virtuti de- 
nique, & faflis undecunqQC iJluflribus non affurgat» Spero 
equidem, leftbres candidiffimi, futurum, ut vos adjutoreSi 
cognita cauffae tum ^equitate, tum veritate facileis habeam, & 
gratiam pro ofiicio eiga rem ptiblicam mcio, quee vcftra eft 
bcnevoknda, humanitas^ candor^ magnam libenter relaturos^ 
Hoc tgo interim fretus omine omnem plane movebo lapi- 
foLsi. a.4dem, ut, nova comparata fortitudine, eaque confirmatiflimai 
in harenam defcendam, debellaturus calumniatorum turbatni 
laudibus Arturii importune, molefte, invide obftrepentium* 
Sic etenim operi vduti colophonem addere omnino apud me 
cooftitui. 

Conmlfio calufnniarwn temere adjirmantium 
Arturium non Juijfe. 

.^^^ISTORICI certant, &adhucftib 

^ M J^^*^ li^ ^» V^^ tempore Arturius 

^" floruerit. Atque hoc ccrtamen ita ex- 

crevit & invaluit, ut fcrupuli de uni- 

verfa hiftoriae fide, quac ejus res geftas 

praedicat, leftorum fibris nunc hsere- 

ant. Quin hacc tam imbccillis eft ca- 

lumnia, ut accurata non egeat refpon- 

fione ulla. Valerius eum floruiffe di- 

cit teiiiporc Zenonis imperatoris. 

Heftor vero Boethius Juftiniani tempore, barbaris Italiani 

occupantibus. Denique alii alia fcribxint. I)e tempore non- 

admodum laboro, fuerit modo. Quanquamvel hinc tempus 

fecile colligituo videlicet ab imperk) Aureliani Ambrofii, . cu- 

V . . * V jusj 
ASSERTlOARTiTRII. ^i 

jtas & Paolus Diaconus mcnrionem facit Dixerit forfitan 
fedverfariorum allqpis, Qui faftum eft, ut Arturii nou memi- 
nerit Paulus ? Refpondeo, aliud egifTe Paulum, quam ut Bri- 
tannos. a Romaois tantum non dereliftos, anxie celebfaret. 
Nihil interim detrahit dignitati Arturii, aut hiftorise, quod ab 
co non nommetur ; quum interim bona pars nobilium orbis 
tocius filentio prem^tur ab eodcm. Illud magnum plane vidc- 
tur habere momentum, quod Gildas, fcriptor Britannus, nihil ^»^- 3»«^»* 
prorfus de Arturio fcribat. Sunt qui citent Gildae teftimo- 
Bium tn ejus tum gratiam, tum laudem. Sed ille quidem 
fiflitius eft Gildas, & blattis, & tineis ad Ifidis vadum in bi* 
bliotheca Maridunenfi prsedae expofitus. Gildas, i Polydoro 
editus, fragmentum indubie Gildae veteris, fed mancum, luxa- 
tum, &,mutilum, ufqjie adeo, ut, fi jam vitae reftitueretur, 
vix foetum agnofceret parens. ScripfiiTe eum libros conftat 
titulo Cambreidos, inventos oftuaginta & amplius abhinc an- 
nis in Hibernicis infulis, & in Italiam tradu^os. Ut fit hi- 
ftoria Gildae integra, qui potuit- de Arturio quicquam refte 
tanquam oculatus teftis pronunciare, quum ipfemet dicat, fe 
ratum fuiffe anno Badonici belli, quod Arturii viftoria, & 
quidem clariflima, tefte Nennio, fuit ? Hoftis colligit, Gildas 
nullam prorfus Arturii mentionem facit, ergo non fuit. Ar- 
guca plane colleftio, qualis & haec : Gildas non meminit 
Arviragi, Lucii, aut Conftantini Magni, proinde non fuerunt. 
O n')vuaa dialeftices acumen ! Et tamen hoc tam infirmo cor- 
roboratus, ut fibi qnidem videtur, argumento, palmarium fa- 
cile fe adeptum arbitratur. Hoccine eft Italitum acumen ? 
Profefto jam aegre ultertus non patiar dici Ultra-montanus. 
Et plane. 

Cceium, fim animum, mutant, qui trans mare currunt. 
Scio interim, quid Cambrici fcriptores de Gildas filentio, 
qaantum ad Arturium pertineat, fentiant ; videlicet Hoe- 
ium, Gildse confanguineum, ab Arturio occifum, cauflam 
n^lecli ejus nominis fuifle. Sed nolo huic inniti prsefidio, 
beilum potius cum eo gefturus, quod hac labe fuos Britan- 
nos ingratus, ac idem parum prudens, ne dicam impius, a- 
fpcrferit, " Britanni nec in bello fortes, nec in pace fideles." p^j^ ^^ 
Nifi profcfto vidcrer adfeftui, aut ftomacho indulgere, ipfc 
in Britaunomaftigem ferrum, & quidcm acutum animofe 
ftringerem. Sed impetum temperabo meum, alinnde pro- 
pugnatores in medium fortiflimos adduftiiruR, ne adfeftus 
vim feciffe meus alicui videatur. Sylvcfter Giraldus in To- 
pographia Cambriae, promittit refponfurum fe huic Gildacca- 
lumnias in Britannica Topographia, quem libKum cuiu oWvck 
fcripfifle non dubito, fed noftris temporibus nullo, quod ego 
fciam, locoexftah Quid interim fcribat fecundo libro de 
ToM. V, * H Cambri« 5« J. LELANDI ANTIQUARII ' 

Cambriae defcriptione in medium proferam. Sed quando Ju- 
lius Csfar, qui tantus erat quantus & orbis^ fub CaiHvaliano 
duce 

Territa quafitis qftendit terga Britannis^ - 
Nunquid non fortcs fuere ? Quid etiam quando BeUInus & 
Brennus Romanum imperium fuis addidere viftoriis f Quid 
Helenae noflrae filii imperatoris tempore Conflantim ? Quid 
Aurelii Ambrofii regno, quem & laudibus Paulus Diaconus 
efFert ? Et Arturii noftri famofi tempore quanti fuere ? 

Jofephus Ifcae Domnoniorum alumnus iii Antiochcide fic 
canit: - 

' Inclytafulftt 

Pqfleritas ducibus tantis, tot dives atumniif 
Tot fxcunda viris, premerent qui viribus orbemf 
'Etfama veteres, Hinc Conftantinus adeptus 
Imperium, Romam tenuit, Byzantion auxit. 
Hinc Senonum du6lor captiva Brennius urie, 
Rcmuleasdomuit.fiammis vi6lricibus arces* 
Hinc ij Savafatus^ pars non obfcura tumultus 
Civilis, magnumfolus qui mole foluta 
J^ol. 33. K Obfedit, meliorque fletit pro Cafare murus. 

Hinc celebri fatofelicifloruit ortu 
Ftos regum Arturus, cnjus quum faBa flupori, 
Non micuere minus, totus quod in aure votuptasy 
Et populo plaudente favus . ^iacujique priorumt 
Infpice : Peltaum commendat fama tyrannum i - 
Pagina Cafareos toquitur famofa triumpljos ; 
jitciden domitis attoltit gloria monftris ; 
Sed nec pinetum coryti, ' nec fiderafolem 
JEquant. Annates Latios Craiofque revolveif 
Prifca parem nefcit, aqualcm pojiera nullum 
ExJjibitura dies. Reges fupereminet omneis 
Solus, prateritis mclior, majprque futuris . 
Quam hsc non refpondeant Gildae titulis prudens leftoi\ 
abunde videt, & fentit laifdes Arturii prius in medium ad- 
duftas huic loco tam bene convenire, ut necefie pene ha- 
beam eas repetere, nullo, ut fpero, meo vltio, vefVra, fi vere 
judico, leftores, voluptate plurima. Habent enim verfus 
praecedentes fuum genium, vifturum quidem illum. Turrv 
praererea concinnitatc quadam apta, elegantia pura., majeflate 
jufla, ita terfis adblandiuntur auribus, \it dedes^ repetiti, nifi 
me vehementer fallit meus adfeftus, perpkcebunt. Ponticus 
Virunnius, homo Italus, philobritannus tamcn, Polydoro 
Italo merito iratus, hsec intonat : •* O admirabile tunc genus 
•* Britonum, qui eum" (Caefarcm inteliigit) •* bis in fugana 
*f expulerunt, qui totum orbena fubmifer^t occidentis ! cui ASSERTIOARTURIL S9 

** quafi totus mandus poftea nequivit refiftere, illi etiam fu- 
" gati refiftunt, parati mortem pro pairia & libertate fubire. 
" Hinc ad laudem eorum canit Lucanus de Caefare : 

Territa quifjitis qftendit terga Britannis.** yoI 14 a. 

Hic fi multitudine teftimoniorum potius, quam folrda rci 
veritate niterer, poffem & Joannis Annaeviliani verficulos ex 
Architrenio, libello argute canoro, de fortitudine Britanno- 
rum defumere. Sic enim importune in Britannorum juftas 
laudes obftrepentium os prseftrufto occluderem vallo. Sed vi- 
deor mihi pluris, quam convenit, oblocutores iftos facere, 
Difpereant, & invidia rumpantur fna, quando Britannicus ho- 
nor per hujufmodi tenebriones nec ftat, nec cadit. At in- 
terim, ne non fatis promiffi memor videar, rurfus repcto ha- 
renam, vim argumentorum ab adverfariis comparatam infir«» 
maturus. '* Scriptores," inquiunt, " Romani non fecerunt 
*• mentionem Arturii, quare verifimiie eft eum non fuiffc.'* 
Si nihil fit verum, nifi quod ex Roraana conftet au6toritate, 
male confultum effet hiftoriae univerfi orbis. Infinita vis re- 
rum memorabiliura & nobilitatis pendet potius ab incolis 
oculatis domi teftibus, quam ex incerta exterorum relatione. 
Romani autem univerfum pene orbem fervum reddiderunt, 
& fcriptores apud cos nati & educati fua fofta vci admira- 
bilia eloquentiae innixi ftudio fecerunt. Ceterorum vero fafta 
vel ita obfcurabant, vel eievabant, ut nulla pene facerent, 
Agebatur enim ut elegantiffime non autem veriffime cauflam 
dicerent. Talia pirigebant in chartis, qualia fperare potius a 
prudentiffimis Ducibus, quam fafta videre liceat. Nec mi- 
rum plane eft, quod de Arturio nihil memoriae prodiderint, 
Gotthi eo tempore Italiam invaferant,. & barbaries pro elo- 
quentia invefta, ufque adeo, ut literis honor rarus, proemij^ 
i-ariffima decernerentur. Et res non per fcriptores, fed per 
bellatores agcbatur. ,Qnare fi quid certi de Arturio, illud po- yji. 34. b. 
tius a Britannicis fcriptbribus qualibufcunque, quam ab infan- 
tia & ignorantia Romanorum, eo tempore non modo a fcrl- 
bendi funftione declinantium, verum etiam de fua, reliftis 
aliis rebus omnibus, calamitate, muUis quotidie modis irru- 
cnte, cogitantium. Subinfert alius, vaniora efTe in hiftoria 
Arrurii, quam ut a maturo 8c fapiente facile admittantiir. Sl 
de illa fentit, quce a vulgo Italice, Hifpanice, Gallice, & An- 
glice legitur, non admodum contendo. Quanquam memine- 
rit aequus leftor, idem faftitatum & in hiftoria circumforanea 
Caroli, Rolandi, Gotthofridi, Guidonis, & Bellovefl, ut alios 
omittam multos. Nec inde tamen eorura nomina, aut veraB 
fides hiftoriae, fublata. Non eft novum fabulofa veris mifcere, 
ftudio certe hoc quodam fiftum, ut fcriptores plebera finc^- 
plic^m admirationo quadam detincrent, auditk rerum mha- 
H Z culi«* 6o J. LELANDI ANTIQJJARIl 

cuHs. Sic Harcules, fic Alexander, fic Arturii^s, fic Carolus 
laudati. At alia longe ratio eil Artni iana, quam ego comt 
ple<flor, hiftoriae. Nam quae non conftaut ratione temporum, 
qux non funt probabilia, quae non fubfidiaria au£loru/n fide 
cohaerent, quse non longo fecnlorum ufu, & doftornm fuf- 
fragio funt rccepta, & comprobata, non temere admitto. Fuit 
miiitis ab hlnc annis magni contentio Graio au^ori, ut opi- 
nor, Scdlae chronicorum cum hac calumniatorum turba. Illi 
objeftus Beda, qui filentio m gno Arturium prapteriit. Cui 
ille fic argute, fevere, pruHe tur refpondet : *• Forfitan repu- 
** diavit homo fanftulus Principem ex adulterio natum^ Fieri 
" eiiam potuit, ut, auditis aliquot Bardorum de eo viticiniis, 

Fol. tf. b. *< animum ab univerfi deflexerit hiftoria. Sed illa nec hdem 
** addunt, nec adi unr. lllud veriflimum, Bedam, virum alloqui 
^^ bonum & doftum, gloriam Briiannici nominis non foluo^ 
** levem facere, led & contemnere quoque. Nam inrcr illos 
** & Saxones de imperiq Britanniif afrebatur. Romanus pon- 
** tifex Anglo-faxones in imperio peflime parto confervare ftu-» 
** debat, Britanni hoc nomine male ejus capiti precari. Ille 
** Saxones odio quodam rurfus in eos armare. Qiias igitur 
*' laudes potueruni Britanni a Saxonicis fperare fcriptoribus ? 
*' Frigidas plane, aut nullas Adde huc, quod & Bedarerum 
** antetemporaGilfijeBritannicarumignarusuT plurimumerat: 
** adeo ut nec coronarii operis trbphaeum fpe^abile ad Ambro» 
" fiam vel de fama noverit. Credibile eft, calamitatem belli» 
*' cam, quaeecclefias una cum bibiiothecis exhauferat infinitis, 
" clara vetuftatis monumenta abrafifle. Unde fcripturienti d*e 
*' antiquitate Britannicabccuhiflima pleraque omnia. Sunt qui 
^^ putent, multa in Armoricam trandata, quanquam & ab illa 
*' pauciflima hac aetate fpcranda, praererquam quod in exe^-.pla- 
** ribus vetuftiflimis dc viris fimftorum e Britannia eo commi<' 
** grantium pauca exftent, fed quae lucem obfcuris adferant." 
Gulielmus Parvus Erillendunenfis in prologo hiftoriae fuse fic 
fulminat : '*Galfredus hic diftus eft, cognomen habens Arturii 
*' qui divinationum illarum naenias ex Britannica lingua tranfp 
*' tulit, quibus, ut non fruftra creditur, ex proprio figmentQ 
*' multa adjecit.*' Haec ille per ftomachum, &.contemptum, 
At ego illi fruftra credltur ociinam vel pcrpetuo. nifi id ra-r 
tionibus potius, quam nudis probet verbis, Satis fuperque 
fcio, multas fabuJas & vanitates per univerfam fparfas eflffe 

tii>l 31» b. Britannicam. hiftoriam. Sunt ibi tamen, fi quis penitius in- 
fpiciat, talia, qualia nia^jno defideiarentur antiquae cogniti- 
onis incommodo, & q ae a,GuIielmo lefta, potiis quani in» 
tellefta, nullum prap fc tulerunt commodum. Rurfus appo- 
nam* & aliud ejufdem, honorificum fcilicet, non modo de 
biftfri» iQterpiete, verum etiani dc Arturio ipfo teftimo- 

&iu(^. A S S E R T I O A R T U R I i: 6i 

oinm. " Liqt^ ^ maadacibus ^fle confiAa, quascunque de 
" Arturio & Merlinoad pafcendumpinus prudeatium curio* 
" fitatem homo iile fci ibendo vulgavit." Ut fexcenties ob* , 
ganniat, fuit quidem Merlinus vir in rerum naturalium cogni- 
tione, & prxcipue in Mathefi, vel ad miraculum ufque eru» - - 

ditus : quo nomine Pt incipibus eju^ statis merito gratiffimu* 
erat, longeque alius, quam ut fe putaret fubjiciendum judicio 
alicujus cucuUati, & defidis monachi. Sed Arturium, & Mer* 
liDum, illum fortiorem, hunc eruditiorem, quam ut plebis vel 
dicacitatem, vel importunitatem curent, omittam. Illud, quod 
monachus monacho etiam mortuo invidet, mihi iniquiffi- 
mum videtur. Poterat Gulielmus Parvus major^n a vivis, 
quam moriuis fperaflTe viftoriam. Hoc interim in lucro cfle 
deputabat ferire non repercufiurum. At fi quicquam maoef 
de humaais rebus fciunt, perfenfcrit adeo fe non reportafle 
viftoriam a Galfredo, praeter aequum 8c honeilum exagitato, 
ut ejus de vulnere fibi perpetuum vuinus contraxerit & fan-» 
guinem. Nec cft quod Urbinatem medicum adfuturum fpe* 
ret, quum & ipfc interim languidus periti cura vehementer 
indigeat. Supereft & aliud vulnus, quo Gulieknus putavit 
fe Gaifridum vel ,ugulafle. Sic enim infurgit : " Ncc unum 
" quidem archieptfcopum unquam habnere Britones." Hoc* 
cine apud Brigantes didicifti ? Aflerius Menevenfis, olim Al- Fol* 3^- *<. 
fredi Magni, regis Anglias, praeceptor, aliud me docuit hh 
verbis in libro Annalium fuorum ; ** Qui fsepe depraedabatur** 
(Hemeidum regulum intelli^ii) •* illud roonafterium, & pa- 
" roeciam S. Degwi, id eft, Davidis, aliquando expulfionc 
" antiftitum, qui in eo praeefiTent, ficut & nobis archiepifco- 
" pum propinquum meum, & mealiquandoexpulitfubipfis.'* 
Giraldus retert, & fide optima, Dubricium Ifcanum archi- 
epifcopum fuifle. Eft enim Ifca Demetarum urbs nobiliflima 
& antiquiffima propter rip.is fluminis ejufdem nominis fita, 
qu£ & Legionum civitas a Romanis dicebatur. Trahflata 
indeMcueviam dignitas, ubi fanftiflimus, atque idemdoftif- 
fimus David archicpifcopi enituit auftoritate. Sampfon, cla* 
riflimae vir memorise, archiepifcopas Menevcnfis, ifteri- 
ciam peftem fugiens, Armoricam petiit : unde orlgo Do* 
lenfis archiepifcopiitus. A teftipore autem Sampfonis ufque 
ad Nortomannoium de Cambria viftorias, epifcopi Tranfa- 
brini omnes tanquam a ruffragiis confecrati funt a MencvenfiL 
primate fuo, qui roordicus jus omne fuum,- ceflante pallio, 
retinuit. Apparet etiam ex Dialogo Sxlveftri Gtraldi, Cano- 
nicos Mencvenfes tempore Davidis epifcopi, qui Bernhardo 
fuccefiit, egifle cum Richardo Magno, • Cantiorum archi- 
epifcopo, coram Hugutione Cardinaie, dc Metropolitano 
itt« ecclefiae jurc, de <juo & ipfe Giraldus poftea eleftus in 

epifcopum t2 J. LBLANDI ANTIQJJARII ^pifcopum McncvQnfem Romae foUicite traftabat. Atqne, 
tit antiquiora repetam, PtolemaDus Lucenfis, qui vitas Ro- 
manorum pontificum fcripfit, in Eleutherio narrat, ut tres 
Britanniae Protoflamines converfi fint in totidem archiepif- 
Fol. 3« . b, copos. Londinum Trenovantum & Eboracum Brigantum 
hac indubie fplendebant dignitate. Ubi igitur fedes tertia ? 
ubi, nifi in Cambria ? Qua parte, ut ego fiieam, tefliis & qui- 
dem luculentus eft Triitemius in Compendio annalium. An 
non pudeat Gulielmum Parvum praeceptorem tam vana Po- 
lydoro difcipulo, longe eo cruditiori, inculcaflfe ? Ecce autem 
aliud ex alio malum. Acceptus error ufque adeo mulios jam 
jnfecit, ut vix ullo helleboro, etiam fi Anticyram peterenr, 
malum medicabile. Et tamen interim coguntur, nefcio qua 
violenta au(5loritate, de praBccptore bene fentirc. Duras eflfe 
as partes ego praedico. Praeceptoribus profefto meis omnia 
teliicia opto. At quum de verltate & fide cauflse agitur, ad- 
fc(51us erga illos piane nuFlus, non certe fi mox fcirem eos 
capiundos efle mihi vel hoftes onaneis. 

Peroratio. ; A R T E N U S, leftores humaniflimi , 
Arturium fuis exprefli coloribus, non 
fine diligentia, labore, acftudio deni- 
que propenfo : at interim an pari elo- 
quentia, gratia, & felicitate, candido- 
rum juxta ac eruditorum fit judicium, 
Nam ego probe novi, quam mihi fit 
curta domi fupellex : quo nomine ni- 
hil quicquammihivendico, temerarius 
plane & parum prudcns fi id commit- 
terem. Tantum volui in re hoiiefta periculum ingenii fa- 
cere, biftoriGe laboranti opem ferrc, gloriam patriae, invidia 
interceptam, & fervam infidiis maievolorum, libertati ean- 
dide reftituere. Scio futurum, ut infnltent adverfarii poten- 
tiflimi. Vincant poteniia, modo veritas noftra fit. Imitabor 
generofam palmam, quse oneri prefla cedit nunquam. Sed 
neque in praefeotia pro munere quicquam ambio. Adfit ve^ 
ftra humanitas, benevolentia, gratia, certe omnia adeffe me- 
rtto crediderim. Accedet una quoque ad cumulum dextera 
promptitudo, expedita alacritas, ignefcens eiiam per virtu» 
tem impetus non folum ad fimilia, verum ad majora quo- 
que exhibenda, quae doftas excitent aures, excitatas lon- 
gum detiueant, detentas veluti torrente quodam voluptalis 
fecum ad amoena deducant. Et haec mihi omnia, veftro fr^- 
i\is candore au^iilioque, in fpem plane eredliflimus facile 

poiliceor^ 
FoL 37. b. A S S E R T I O A RT U.R I C ^ 

poUiceor. Veftra quidem mea tota quanta eft Mufa, nec 
alio ufquatti qtapi ad vos & publicam tendit utiricaicm. 
Abfurdum plebi fervire, at vobis perpctuam praeftare ope* 
ram non procul a regno eft, qude merito vel Alexahdrino 
prseferam. Quid enim ille amplius ex tantis opibus, fortunis, 
ditionibus fibi moriens integrum confervavit praeter famam ? 
Hanc, licet multis calculis exemplo inferiorem, per vos par- 
tam tamen ita foliicite promovebo, ut noAes atque dies 
veftrae invigilet commoditati, ac tandem, excuilis tenebris 
igaorantis crafliflrimis quidem illis, lumen antiquitatis Britao- 
nicae diffufis late radiis eluceat. Vivite & ^akte bonarum 
jlterarum fautores caadidifEmi. ARTU- J; LELANDI ANTrQUARII FoL37.b. ARTURIUS REDIVIVUS. 

OPtima fpes rerum^ mcsjios folata Britannos^ 
Sorte reviSlurum promijit^ (^ omine UtOy 
Arturum^ obfcuro lucem quiredderet orbi. 
^empus adeji. Fiffor prodit redivivus in auraSy 
'■ Fejia triumpbali redimitus tempora lauro. 
Hoc quoque veridici vates cecinere futurum: 
Martia cceruleos repetit ftc pc/lma Britannos. 

S T r K P I 2 I 2. 

GOntulit He£loreis arguta voce triumphis 
Eduerdum Viduus doSliffmus ille Nigellum^ 
Et faSt pretium tulit immortale pceta. 
Impetus hinc crefcens animi generofus bonejii 
Me jubet Henrici titulos extollere magniy 
Et conferre quidem multis vi£Ioribtis unum. 
Inter quos prajlans Arturius eminet heros^ 
Sape Caledonios qui Scottos^ quique fuperbos 
Perdomuit Gallos indiSli fulmine belli. 
Prajiitit b^c eadem, longe (^ majora fiipremus 
Henricus^ felix 0£lavi nomine viSlor. 
Cafira puellarum cecidere^ Bononia fra£ia efiy 
Adque fuos rediit patrie pater almus^ £5? idem 
Commtffi fceleris vindex Arturius alter. 
Nuncfupereji vi£iis trijiijfima mortis imago^ 
Et fua fatavocant Scotit Morinique ftnifira. ELEN- ABSERTI.O ARTURII. ^ 
« L E N C H U S foi 38.1; 

ANTIQUORUM NOMINUM. 

I BRINUS ab Abro, Britannico 
vocabulo,quod oftiorum influ- 
minibus nomen eft. Ab hac 
appeliatione nomen duobus 
aeftuariis totius Britanniac max- 
imis inditum eft, quorum vul- 
gus fcriptorum unum Sabri- 
nam, alterum vero Humbrum 
barbare & corrupte vocant* 

Alaunus, frequensfluviorum nomen, Britannice 
Alaun, Saxonice Ailc, cujus & appellationis tres 
funt in Corinia. 

Ambrofia, vicus non incelebris Vilugianae pro- 
Vinciae propter trophaeum coronarii operis fepul- 
tura nobilium illuftre. Aurelianus Ambrofius ori- 
ginem loco dedit. Noftra aetas vicum Saxonice 
Ambrefbyri appellat. 

Armorica nunc Britannia continentis Cc dicla 
quod littoralis. Sonat enim fuper mare. 

Avalonia, Britannice Inis Avaldn, Latine infula 
pomifera. Dicitur praeterea Britannice Inis witrin 
a vitrco aquarum vicinarum colore. 

Badonicus mons, Britannice Cair Badon ; Ptole- 
maeo GraecoThcrmac, Antonino Latino Aquae Iblis, 
aliis quoque Balnea. At illud parum appofite, 
quum balnea humana calcant induftria. Badonicus 
mons mifere a Polydoro quaefituG, at noii inventus, 
apud Brigantes inter montes Blachemorinbs.. 

Brigantes, qui nunc Eboracenfes, & a Saxonibus 
ToM.V. I partim tp, J. LELAKDI A.NTIQJJARir. 

partim Deiri. Boethius Scottus ftrenue dormitaC 
in hac parte- 

Brillendunum, vulgo Bridlington, oppidulum, 
& portus Ifurovicanae, alias Eboracenfis provinciae* 
Locus quidem olim illuftratus a Gualterto» Gifbri- 
thi Gandavenfis filio. 
roi. 3S. b. Caledonii, didti a Romanis Britanni, Caledoniae 
fylvae incolae, qux magaam Scotiae partem olim 
penetravjt, 

Clarus fons, SaxoniceShirburne, nomine quidem 
appofito, vocatus. Aldelmus doftifiimus epifcopiis 
fedem ibi pofuitlnae, regis Vififaxonum,Iiberalitate. 

Camaletum cafl:rum olim magnificeiitiflimum ia 
ipfis Murotrigum limitibus, Britannice Camalete, 
aJias Cairmalet. 

Catieuchlani celebres Ptolemseo, quonrni civitas 
prima Verolamium Romanis nota fcriptoribus* 
£rant in primis Chiltrenicoiimi montium cultores. 

Corinia, vulgo Cornewalle, a Corino 0il§sftritai 
fic di^a. 

. Domnonii, unde & nunc corrupte Devonia regio 
occidentalis. Haec & a quibufdam Damonia dicitur. 

Doris, Britannice Dour, corrupteDover, portus 
olim celebris. 

. Duria a Duro flumine praeterlabente, vulgo 
Dorfetiliire. 

Durovernum Cantiorum metropolis^ Saxonice, 
Cantewarbyri. 

Fontanus a fonte derivatum. Fontes numero 
multitudinis urbs clara in ipfis Minerariorum 
montium radicibus . fita, quae Saxonice Welle$ 
appellatur. Ab Ina autem rege, loci illufliratore, 
Fontanetum, at antiquitus a Theodoro regulo 
Theodorodunum diAa eft. 

Geflbriacum, nunc mutato nomine Bononia. 
Non defuerunt qui Icium portum, qui Sclufam^ 
qui Gravelinum pro Geflbriaco pofuerint. At fre- 
quens recentiorum imperatorum, addo hoc etiam 
& veterum trajeftus a Bononia in Britanniam brc- 
FoL 39. a. vis, ut nihil interim de Ammiano Marcellino!^ 

i^harta ASSERTIO ARTURII. ^ 

cbarta MiUtari, Peutingero, aut Beato Rhenano 
loquar, aliud naihi plane peifuadent. ^ 

Gleffoburgus, SaxoniceGleffenburgh, a paludum 
aquis coeruleum refcrentibiis colorem riomen re- 
tinet ; unde & Dugles nigrocseruleus. 

Gii-vii, qui & Fennicolae, partim Grantaniam, 
partim Venantoduniam, partim etiam HoUandianai 
lindifinam, & linwtes orientalium Anglorum in- 
colebant. 

Graiita urbs 6lim notiffima, & i fcriptoribus tum 
Britannici^, tum Saxonicis celebrata, videlicet 
Fdice & Beda. Britanni hanc fua lingua Cairgrant 
a fluvio vicino vocabant, Sa^ones vero a ponte 
conftrudaGrentcbrid0e,nunc corrupte Camebrige. 

Ifca, Brit^aicie Cairwilkf^, quae & civitas Legio- 
num propter Ifcam fluvium a Nigro, Cambriqp 
monte, in' Vehtsiniam infieriorem illaqi defluentem • 

Ifcalis urbs antiqua Murotrigum, quoe SaxOnice 
ab Ivelo fluvio Ivelceftre, contra^e verq Hcefter 
dicitur. 

liidi» vadum, Saxonice : Oufeford, corrupte 
Oxford. 

lindocollinum a Lindo fluvio, & coUe edito 
nomen traxit, unde alias & Lindifpharos a fpecula. 
Lindum nomen urbis antiquum, 

Lindisfarna, Saxoniqe Halig Eilande, propter 
Ettus orientale. 

Morini, quafi maritimididti, gens Galliae Belgicse, 

Murotriges, qui & Somurotriges, vulgo Somerfet- 
fliire menne, Moridunum, vulgo Somerton, urbs 
olim clara Murotrigum. 

Meildulphi curia nomen .1 Meildulpho Scotto 
literatiffimo accepit, Ante enim Britannice Cair- 
bladon urbs difta eft. Fo!. j9. K 

Minerarji, montes altiflimiSQmariae, vulgo Mine^ 
depe hilles. 

Novus burgus, vicus Brigantum. difparatus ab 
Eboraco plus minus decem paffuum millibus, 
notoque illuftris Molbreiorum monumento. 

Ochis, Anglice Oukey, amniculus in fabulofo 
fpccu Miaerarii montis oriens. 

Iz ' ' Strigulia^ 4S J. LELANDI ANTIQJ^ARIi; &c. 

Strigulia, nunc Chepqftow. Anti^uum nomen^ 
tit ego colligo, a fluminis Vaga alveo vicinoj 
inditum. . ' 

Simeni, meo judicio, olim ftiernnt, qui nunc. 
Avoniani ad meridiem. 

Tamar flumen difterminans Ck>rinios a Ddm- 
noniis. 

Vaga fluvius Limonio oriens in moQte, Britan« 
nice Gowy. 

Venta Simenorun[i ad differentiam Ventae Bel- 
garum, Ventae Icenorum, Ventae Sylurum. Cre- 
^iiderim Sylures a fylvarum umbris, quas frequen- 
tabant, fuifle diftos. 

Vilugia, AngliceWihigfliire, corrupteWilefhire. 

Verovicum, Saxonice Wcrenwike, vulgo Wer- 
wike. 

Verolamium a , fluvio vicino indubie nomen 
fumpfit. Saxones hanc dixere a puHica via Vete- 
liniana Wethelingceflre. Nunc emporio nomen 
Fanum Albani. ' 

Venantodunum, id eft, venatorom mons^ 
Saxonice Huntendune. Iinprdram Loadini apud Joamoa Herfordl 
^ ' Aano 1544. •/ ErKIlMION 

TH2 EIPHNHX, 

Laudatio pacis, Jqanne Lelandq 
Antiquario AuEtore, AD INGENUOS PACIS CULTORES. 

GAndida fyncera coUtis qui munera Pacis, 
Concinite hac melicis carmina latafonis» 
Fefta dies nobis qua Pacem reddidit almamy 

Sublatis tenebris rettulit omne jubar. 
Qmcordes igitur veneremur fedore Chrijhm^ 
Jht^orem lucisy frafdiumque ratum% L O N D I N I 

ANNO M.D.XLVl 2 r r K p I s I X. 

'T^Rima rofts fedes pido debetur in borto^ 
Jr^ Proximaffi & a frima lilia crna^ tenent^ 
JlJa Sidonia tihguntur fnurice gehtis } 

Hac funt Sithonia candidioranive. 
Illas nojier amat tanquam fua Jtemmata-Princeps ^ 

Hcec etiam fummo Gallus honore colit. 
fjlia purpureis Dii fervent junBa rofetis^ 
. Yernet ut in terris Pacis micd^ies^ \> •■ n. Encomium pacis, ^^* 

Joanne Lelando Antiquario auAorc. 
INwneri majores in margineprinufEditionispaginastUnotant.l 

ARTI A bella caoant alii, gladlorque 

crueatos : 
Me juvat eximise felicia numioa 

Pacis 
Carmine confpicuo vel ad aftra ex* 

tollere pura. 
Afpirate mihi radiantia lumina coeliy 
Inceptifque meis juftas extendite 

vires. 
Tu quoque clare Pater PatriaCj qA. 
gloria, Regum 
Primay Henrice, nitcs, votit nunc annue noftris. 
Sic mea Mufa fuas prsftabit candida partes» 
Atque maou facili rofeam bene lasta coronam ( 

10 Contexet, niveae quae tempora fefta ferenet ', ! 

Pads, praeterea titulos & conferat amplos. 

JUppiter omnipotens, cdfi qui rcftor Olympi 
Judicio quodam maturo profpicit orbi, 

Arbitrioque vices rerum fic temperat aequo, '^ 

15 Ut fe perpetuum monftret Dominumque, Deumque, . 

Et genus Jiumanum contra£let mitius orane : 

Hac ratione tamen Pater ut compareat efle 

CommuDis populi, leges quoque fanciat almas, 

Illins imperium per quas grex candidus ufque ^ig. IL 

ao Sufpiceret, coleret, meritofque referret honores ; 

Quoque vel intentos animos ut redderet ille, 

Officiumque fuum praeftarent peftore laeto, 

Talia fponte tulit, mortales qualia nuUi 

Donafubique fuifque «ufi fperare futura. 
25 Auricomum folem fecit lunamque ferenam, 

Sedibusloque fuis fulgentia iidera certis : 

iEquora fi f. LELANDI ANTIQUARli 

JEquora confUtuit vaftas dngentia terras t 

Aera difFudit, tum, qui fupereminet, ignem. 

Terra fuos fruftus parit, admirabile munus^ 
30 £t natura virens pidis colludit/m hortis. 

Hinc pafcuHt oci^s Ra&^ ¥ark)qvM> Qitore* • 

Ncc fi€ cdnicntl tales emiftcre fe>rffi«s" 

Spirarit ambrofium quid nefcio, neftar & illud. 

Spiritus exha^fct, :lwvcin qubqiie i^di| adb^ 
35 Et bifores refovet confragrans gratia nares. 

Quid nunc commemorem fylvas, faltufque feranimj 
' TnllliTiemvelchororatTuiSj^ljuarcafmlha^fund ? ^ ' ' 

Ifta canet queruleis modiilis philomela canora, ^ . 

40 Mulceat ut fylvas refonas, ccelumque fupremurii: 
Ecqukl pootus habet^ falfis qui perfttltl undis f 
Squamigeros pifces foypt arduys, inter & illos 

; Conpora lunantem, ^elpbipum luforica primum 
Conil: ulti merito, refluis quod condtus undis ? 
JP^;. III. 4JI yvjtjus iftiuitet, viy^qu^ exha^ri^t aurai, 
£t fit prasterea puefO^Htn qotus amator, 

. Denlque q^od mdiicoS coocentus diligat dmnei^; 
, .Forfitan .Henricivs tulit hinc Valefms ille 
Dulce decus Galli praeclaraii inrignia famae^ 

5)i Egregijiqu^/ui titidum cog^omiijis altum; 
Aer me repetir, liqmdo qui candet in orbe, 
Atque potens igpi^i, quivxtam, quique calorism 
* Subfidio quodacv ^Qpfert-fua muner^ largus. 

Hic mea nop patitRf- jaooi Iougu;n cauQTa rpcenuai^ 

55 Et, quSB pwEGedpnt;^ ^^erui dpna ToBaiytis 

Magna fuere quidejn^.cfig^qu^ monentia pkbem^ 
Ut memores illi' complerent juffa Magiflri, 
Ne majeHatis la^ per crimioa nota 
Suppliclum ingi:ue^et, meriti quoque |)ixoa flagelH: 

6q At collata novis, quae fulgent, qu^que fequuntuf 
Exe^plis folidis,. adfzt modo cenfQr acutus, 
PArva vidcbuotur. Diviuus fpiritus ultro 
Obtulit ingenium vivum,,fontefque perennes^ 
Unde & defluercnt rationis commoda magna, 

#5 Auxilio quorum virtus confliaret anjlcfi. 
Ad cymulum rcdiit Divi indulgentia Pntrls, 
Promittitque fuis ampliilima munera Pacis, 
Dum recolunt terras^ ccelumque rfeinde corufcum, 
Hac lege indlda acri, ut quiiibet iliius alma ^ 

70 Mandata obfervet no6lefque diefque fidelis. 
Pag4 pff, Quare tanta Dei quum fit dementia noftri, 

O memores niveo reddaiuus pedore grates^ 

i 4- Omneque . E N C O M i U M P A C i S., 73 

^ . /. 

Omneqiie fidereum pul&t vox confona ccelum. 

£t qi|oniapi Pax nuac, poft triilia fulmina belli, 
75 Poft tonitru hofrifonum, quale ante hac audiit orbis 

NuUuna^ poft miferas fedes, clademque frequentem 

Per ipare/ p^r teiras faftam, collucet abunde, 

Aureus ac tenebras veluti fol pellit iniquas, 

Confpicuun^qpe refert divino numine lumen 
80 Optatum toties votls, 8c fupplice mente, 

At vix fperatum, contraria Marte parante : 

Mars periit vii^us, difcedite tela crucnta ; 

Fulminpi vomitus fileant, ftrepitufque fonori, 

In lucem rediit tandem Pax optima rerum. 
85 Salve fefta dies, quo non ilIuflj'ior ulla ] 

Splenduit a Chrifto nato, quo tempore faufto 

Angelicus cecinit chorus lUe fua fuavia plane 

Carmina, fynceram hene conftituentia Pacem. 

Queis.ego jafn piveis fignem de more lapillis 
90 Nomina clara tui generis Virgo inclyta Virgo ? 

Aut quibus ex^mie vernis tua tempora fertis 

fefta mpdis muUis jufta cum laude coronem? 

Purpureae, mea cura, rofae lucercL ferena 

Fronte tua cupiunt, & lastos addere honores. 
95 Palladius r^unus vehementer pofcit id ipfum. 

Signa ferax prse fe fert tutae Pacis oliva. 

Illa triumphalis laurus, viftori^us olira l^«fr V^ 

Cognita, rite tuum caput exornabit amo^num» 

Convjcit rigidum tua fic praefentiaMartem, • 

100 Uc profugus tandem, fpe nulla parte favente, 

Sarmaticam gentem, Geticamque reviferet ille» 

Quam vellem nitidis tua pingere fa6la tabcllis ? 

Jn mcdio Dea ceUa foro vel tota niteres, 

Uc convefta fuis pulcherrima Cynthia plauftris, 
105 Artificem fed me pidVorem nulla venullas 

Cqnftituit felix, yel dofta Camoena poetam. 

MeUift.uym ifla petunt Nafonem, gloria cujus 

Sidereis totum r^diis diiperfa per orbeni. 

H»c eadem pofcunt Pontani lumina clari, 
110 Qui.decus omoe niret Mufarum dulce canentum. 

Hic ego minc inter pofitus faxumque facrumque 

Diftioeor, mea mens & pendula fluftuat ufque^ 

Ut defint juftse vires, tamen Ipfa voluntas 

Me jttbe^, hortatur, monitifque impellit amicis, 
I r5 Ne piger officii videar defertor honefti 

Accumulare t;uas dedufto carmine iaudes. 

Non fubterfugiam, lapis ^tque movebitur omnis, 

Ut tua laus vireaj: latss per elimata terrae 
ToM. V. K Pax 74 J. LELANDI ANTIQUARII 

Pax fyncera, parens & nutrix cbra Quietis. 
120 Commendo interea zephyris mea vela fecundis^ 
Navjget ut tuto nunc teta carinula portu. 
Principio referam genus immortale beatas 
?Ag. VI. Pacis, & infignem fpeftatumque iilius ortum. 

iEtherei fummus coeli qui Reftor, & unus 
125 Cunfta videns folide quae fecerat efle corufca» 
Progenuit nitidam divino numine Pacem, 
Quas coelo exoricns, veluti nova ftella, micaret, 
In terris etiam, radiis fpecxofa ferenis, 
Lenis & humanas mentes componeret ipfa. 
130 Virgofui patris complet piajufla renidens, 

Confpicuumque auro confcendit fplendida currum, 
Et comites fecum ducit Virtutis alumnas, 
Inter quas micuit felix Aftraeaque virgo, 
Cujus concinuit laudes hoc carmen Arati : 
135 " Non dum vefanos rabies nudaverat enfes, 
** Nec confanguineis fuerat difcordia nota." 
Hdec iile eximius vates, qui fidera pinxit. 
Pluraqueperfonuit, nempe ut, crefcentibus inter 
Mortales vitiis, fphaeram confcenderit altam, 
140 Et coeli fortita locum, qua proximus illi 

Tardus in occafum fequitur fua plauftra Bootes. 
Proximacolluxit laeto Concordia vultu, 
A Graecis toties & decantata Latinis. 
Subfequiturque Quies coeleftis & illa propago. 
145 Advenere fimul Pietas, Probitafque decora, 
Miiis & eximioClementia nomine 'difta. 
Defuit ofEcio nec cafta Modeftia facro. 
Nec bene grata Charis munus neglexit honeftum, 
j»?.g. VII. Quae fe individuam comitem quoque praeftitic ultro. 

1 50 Vidit Amicitia haec; & feftum circinat orbem, 
Filiolumque fuumfecum deduxit Amorem. 
Deniquc candidulac, redolentia ferta ferentes, 
Paliadiofque manu quaflantes undique ramos, 
Lilia & infignis candoris munera nota, 
155 Nymphae omnes comiies fumme venerantur ovantem 
In terris pacem, refonantque precantia verba. 

Talia confpiciens laeto Deus enitet ore, 
Profpicit humano & generi mitiffimus ipfe, 
Admonet atque pius per leges perque prophetas 
1 60 Servandam Paccm, quas lucida praemia con&rt. 
Quid quod & aeterni patris quoque filius iile 
iEternus Chriftus, noftrae fpes unica i^tae, 
Horrida non venit fparfurus bella per orbcm, 
Seipina fparfurus poiius felicia Pacis, 

165 Undc ENCOMIUMPACIS. 75 

165 Undealacer populus fruftum defumeret amplum ? 
Sed nec Apoftolici quicquam docuere miniflri 
Quod niveam Pacem convelkret, atque quietem ; 
Reftius jnftabant ut late crefceret illa, 
Paulus, 'praeco Dei, fic Pacis numina laudat, 
17C Predicat, extollit reliquis cordatior unus, 
Coilocet ut rarum fupremo munus Olympo. 

Splendida ut hic mittam fcripturae lumina facrae, 
NoQ defunt veterum monumenta iiluftria multa 
Graecorum, celebrant quae fic pia munera Pacis 
175 Laurigerae, ut folam refonis concentibus illam Pag. VIIL 

Certantes fubiime ferant ad fidera dignam. 
Euripides, tragicae qui gloria prima Camcena?, 
Pacem defcribens, opulentam, tumque beatam 
Nominat, haec addens : " Inter pulcherrima Divas." 
180 Atque alibi : " Quantum bello potiorque ferena 
" Sit pax, in primis quae Mufas promovet aimas, 
" Luftibus ac adverfatur, fobolifque fuavi 
" Dexteritate, hinc atque opibus congaudet opimis," 
Hujus Ariftophanes quoque vates comprobat omne 
185 Judicium, laudes Pacis praedivitls augens. 
Bacchylides cecinit facer in Pceanibus ifta : 
" Maxima quasque refert mortalibus aurea Pacis 
** Progenies." Pacem commendat Mufa Philonis, 
Haec & commemorat : ** Nunc id quod perplacet, ipfe 
190 " Inveni. Confer quae funt tua munera large, 
** Nuptiolas, prolem, cognatos, divitiafque, 
" Corporis & fani vires, vinumque fuave," 
Haftenus Aonii celebrarunt carmine Pacem 
Sideream vates. Succcdent moxque Latini, 
195 OfBcii memores, almae & praeconia Pacis 
Candida mellifluis refonabunt vocibus apte. 
Sulmonenfe decus Nafo, (qui floruit illo 
Tempore, quo vafti felix Oftavius orbis 
Imperium tenuit tranquiila pace quietum,) 
200 Haec cecinit plane digniflima carmina cedro 

Illic, terfa dies ubi faftos Mufa celebrat : Pag. IX. 

" Frondibus AttiaciS comptos redimita capiUos 

" Pax ades, & toto mitis in orbe mane. 
" Dum defunt hoftes, defit quoque caufla triumphi : 
205 " Tu ducibus bello gloria major eris," 
Infuper hos verfus vates meditatur ibidem : 
" Sub juga bos veniat, fub terras femen aratas: 
** Pax Cererem nutrit, Pacis aluama Ceres." 
B^urfus & in libris de arte ha?c confcribit amandi : 

K 2 210 *< Caa-^ 76 J. LELANDI ANTIQJJAktl 

2IO " Candida Pax homines, trux decet iraferaa/* 
Ingerit & fe nunc facunda Camoena TibuUi : 
** Interea Pax arva colat, Pax candida prlmum 

" Duxit araturos fub juga curva boves, 
" Pax aluit vites, & fuccos condidit uvx, 

215 ** Funderet ut nato tefta patcrna merum. 
" Pace bidens vomerque Vigent, at triftia duri 

" Militis in tenebris occupat arma fitus.'* 
Stllius Italicus canit hacc : " Pax optima rerum 
** Quas homini novifife datum. Pax una triumphis 

220 " Innumeris potior. Pax cuftodire falutem 
" Et cives aquare potens." Sic Sillius illc. 

Sunt oratorum etiam monumenta, venuftant 
Quae vd compofitae fublimia nomina Pacis. 
Ifocratcs rhetor, cum dulcis, tum bonus, acri 

225 Concuflit bellum fcejeratum fulmine linguae. 
Cauffa quidem nota eft. Pacis fuit ille patronus 
Paj. X. Innccjx, didicit pius k fervire clienti ; 

(^am fic a teneris dilexit gratior annis, 
Virginis ut coleret prxfentia numina divx, 

230 Alter & orator fcripfit, fult ille Latinus, 
Talia, vir totus prudens, de pace togata : 
** Parvae res crefcunt, modo fit concordia prsefeiis, 
** DiiTipat infclix dlfcordia maxima quaeque." 
Nil aliud verbis docuit concordibns iftis, 

233 Munera quam Pacis mediis compleftitur ulnis. 
Praeterea & numerus do^orum applaudit amicae 
Paci fed longodeducere fingula filo 
Tempus non patitur breve nunc. Succinftius ergo 
Mufa fuas partes praeftabit, nec tamen illa 

240 Tranfiliet temere fyncerae pacis honores. 

Bellum triftis hyems, fit fas mihi dicere rcrum, 
Omnia corrumpit, veluti populalor iniquus. 
Ncc fperare finit quicquam, quod dulce futunam 
Utile quodve fiet. tanta indignatio crevit, 

245 Verls at effigies Pax eft ipfiffima lacti, 
Ac fperare jubet felixfelicia femper, 
Rebus & humanis afFuIget ut Hefperus illa. 

. Cultores repetunt agros, hortique renident 
Floribus eximie piftis. Pecudes & opime 

2 50 Pafcuntur. Villae paffim sedificanttir in agris. 
Oppida mox inftaurantur collapfa, fuifque 
Hinc exftrufla locis ornantur, & aufta profufe 
Pttg. XI. Infulitum oftentant per lumina clara nitorem, 

Vifqne falutiferSe legis viget undique tota. 

255 Cognitione valens vera refpublica floret, 

Relligiociuo EKCOMIUMPAOIS, 77 

Relligioque fuls innititur alta columnis. 

Urbibus in ihediis iplis xquumque botiumque 

I^valety ac itiorum candor generofior omnis. 

Porroque artificum prudens induftria late 
260 Incalet, & tenuis panpertas fcntit amicum ' 

Snbfidium. Viduas defendit cura patroni, 

Spletididior fdito & coUucet divitis aula. 

Otia felicem reddent tranqtrilla fencftam, 

Vilis & annonae prethim non comprimet uUum. 
265 Gloria vera pios ornabit laudibns omnes 

Emeritis, posnafque licentia prav^ malorum 

Sentiet illa graveis, fcelera & deflebit amate. 

Amiflus juvenum bello grex reftituetur : 

Virgo frequens nubet delcfto chara marito, 
270 Et numerofa cohors reparabit damna cadentfim, 

Pacatufque maris reflul fiiror improbus ille 

Mcrcatoris opes domino fua fcenora reddet. 

Denique fedulitas ftudiorum clara bonorum, 

Eloquiique decus fama fuper sethera notum, 
275 Ingenium quoiquot felix oftendit & artes, 

Nunc depreffa modis multis magnifque ruinis, 

Ad libcrtatem niveam fpe freta redibunt, 

Annuat his votis Pax officiofa, benigna, 

Candida, & extollat nitidse Virtutis alumnos. . p^. xiL 

280 Haec cgo concinui drvinae Pacis amator, 

Qualiacunque mei commonftrans gaudia cordis. 

Te Superi faciles co^fervent maxime Regum 

Henrice, Eduardumque tuum. Fios inclytus ille 

Nobilium decus & puerorum gloria prima. 
285 Confervent etiam Dii magni federa longum 

Pacis olivifcrae, nt tu clariflime Vfcftor 

In terris vigcas Francifco junAusamico, 

Gallorum Domino fummo, Regique potcnti» 

Sic utriufque fuis florebit fama nitelis, 
^.90 Lstus & applaufum populus dabit ore canoro. F J N I S. 7« J. LELANDJ ANTIQUARH &c; 

APPLAUSUS. V 'ICTOR io! vivat felix Henricius annos 
Ncftoreos, magnus folidaB virtutis amator, 
Chriftiadumque fidem defendat fortiter almam, 
Pergat & ampiefli pulcberrima munera Pacis, 
295 Vivat 10 ! vivat Gallorum maximus heros 
Francifcus, niveam qui paccm praetulit atro 
Bello, difcutiens tenebras, folemque repofcens. 
Vivat io ! Princeps Eduardus, Phofphorus ille, 
Pag. XIIL Exprimat & patrem vultu faftifque ferenum. 

330 Vivat io ! Henricus, Delphini nomine fplendens, 
Prima juventutis qui gloria dicitur eHe. 
Vivat io ! rcflui Neptuni notns alumnus, 
Nereidumque decus Dudlegus fefta revinftus 
Tempora ApoUineis ramis, quem Rcgia Galii 
305 Nunc refte mcdiis genuina ampleftitur ulnis, 
Ofliciique vices generofior ufque rependit. 
Vlvat io ! Hanbaulcus, quem Gallica littora cantant^ 
ExtoUunt, celebrant, quod praefit navibus altis, 
Oceani tumidas compefcat Reftor & undas : 
310 Quei» nunc praetcreo praefentcm regia divi 
Celfior Hcnrici coUaudat, fufpicit, ornat. L N D I N I. 

Apud Reynerum Wolfium in coemiterio Paulino, 
ad aeneum fcrpentcm, 

Anno M. D. XLVI. mcnfe Augufto* PRINCIPUM, 

AC ILLUSTRIUM 

Aliquot & eruditorum in 

ANGLIA VIRORUM, 

Encomia, Trophaea, 

Genethliaca & Epithalamia. A Joaitne Lelando Antiqttorio conferipta, 
nunc primum in lucem edita. Qulbus etiain adjunda funt 

UIuAriffimoram aliquot Hcroum, hodie viven- 

tium, aliorumque hinc inde Anglorum, 

Encomia quaedam : a Tboma NewtQnOy Ccftrc^ 
Ihyrio, fuccifivis horuUs exarata. LONDINI, 

Apud Thomam Orwinum, 
Typographum. 1589. Honoratiffimo, fplendidiflimo, ac omatiffimo 
viro, D, l^boma Henheagio^ Equiti aurato, Ca- 
mer» Regine» Gassophylaci pcrfpicaciffimo ; 

' cidem Reg. Ma. Procamerario digniffimo, & 
ConfiUario fideliff. Literarum ^c literatorum 
patrono fummo : Domino mihi multis no- 
. xQinibus fufpiciendo, EuS^auLfMviav. 

DENT alii gemmas, dent fulva mctalla, pyropos 
Deni, ebur, Eois granaque le^a vadis : 
Dent Lybicos dentes dept myrrhina munera, piifla 

Dent faga, dent Serum vdlera, aroma, merum : 
Coccyneas chJaoiydes dent, Aflyriofqup tapetes, 

Pent etUm Phryg^i flava ^alenta Midas. 
Talia nuUa tibi Newtonus munera defert 

Benneagi, 6 Clarii flos generofe gregis. 
Non Paddius ei, non profluit auri&r Hermu«, 

Nofli T<^iK ' fa^iic potiiis C^?lis unda flstit, 
Qua pro viriculis ftu(^t aeternare patronos, 

Quotquot & Aonidum numina facra colunt. 
Inter quos, recolende mthi dariffim c (mf9€ 

Henneagi fulges, confpicuufque nites. 
Ldandus Tuccam celebravit carmine doftum 

(Gazophylax Camerae Tucca Brienus erat^) 
GazophylaxCamenp f»b Dia prinqipe fl<?ret 

Hennagiiis, TuccaB & munia gnavus obit. 
lidaodus Tucc^mi Newtonus hoaore difertum 

Hennagium recolet, carmine, mente, prece. 
Tdlera (ynceri iint ifta poemaca amoris, 

Quae tibi fubmifla confecrat ipfe manu. 
Qgeis nod.Q fi favpas, viHtu & dignerc fereao, 

Maxima pro parvo munere dona dabis. 
TanK) €go-{ccu ciypeo) teftus muniminc, vulgi 

Nil moror applaufus, fcommata, probra, minas* 
Intentet lites mihi quilibet, infremat ore, 

Vulnifico inque meum fulminet enfecaput. 
Undique corradat peditumque equitumque catervaa : 

Fulgentes rigido congregct sere duces. 
Bellica nuila ^rucis Mavortis machina defit : 

Cun£)ia tuo finetus fperno patrocinio. 
Det tibi Neftoreos coeleftis Juppiter annos, 

Nefloreum quositaBi peflus & ora ^dedit. 

AmrpUtud. T« ad4i£):iftimus, 
2 Thomas Nrwtonus. it ENCOM I A 

ILLUSTRIUM VIRORUM, 
JOANNE LeLANDO 

Jlntiquario Au&ore, 

INumeri in margine cbllocatiEditionis prima pagira ; deftgnantJ] Ad IlluftriJJimtun Henricum 06lavitm, Regem Angliigy Pag. i. 
Fraticia, (b Hibernia incomparabilem. 

Egia quumlaetis floreretRoma triumphis, 
Eflet & in pretio lingua Latina fuo : 
Lauriger Auguftus Vates ornare ftudebat 
(Utdecuit) Flaccum Virgiliumq; fuos. 
IHius hinc crevit fpatiofum fama per 
orbem ; 
Fama quidem nuUo deperitura die. 
Ergo b nomen valet immortale parare, 
Officiis doftos excoluifle Viros : 
• Perge laboranti, Rex, nunc fuccurrere Mufae, 
Quae pleno laudes concinet ore tuas. 

Ad Philomelam. 

DUlcia quse vafto meditaris carmina faltu 
Vocibus argutis, huc, Philomek, veni. 
Utque diem radiis Phoebus patefecerit almam, 

Somnia nedareis difcute vana modis. 
Hic locus eft intcr denfas gratiflSmus. umbras, 

Qui mnfco totus luxuriante viret. 
Hunc cole, multifoni concentus nota magiftra, 

Auriculafque tuo carmine pafce mcas. , 

Sic tibi contingant longar folamina vitae, 

Et foetus fioiileis gignere fa:pe tui : 
5Ic pedicas auceps nuUas tibi tendat avarus, 
Vifcofo pennas impediatve luto. . 
ToM, V. L Synchrifa 
c E' a* J. LELANDI ANTICLUARII 

Synchrifts cygnorum if foetarum'. 

I U M nlveis ipfos cygnis conferre poetas 
Illum qui ftuduit digna notafTe puto. 
Cancjidus eft toto concentor corpore cygnus, 

Peftora funt vatis candidiora nive. 
rag.». Lsetus olor gelidis fluviis gaudere videtur, 

Gaudet & illimi fonte pocta fuo. 
Dulcia Lsedaeus moduiatur carmina cygnus, 

Quum flores Zephyri lenior aura fovet : 
Purpureo vates quum vere Favonius inflat, 

Arguto refonum fundit ab ore melos. 
Viminea cygnus cafuK contermina ripis 

Saepe fub ardenti fidere tefta petit : 
Frigora vicinae fylvae torrentibus undis 

.^ivo vates tempore captat ovans.' 
Quis neget albenteis cygnos nunc atque poetas 

ConveniflTe fuis uadique nominibus ? 
In effigiem Temporis, 

^ Ffigiem cujus referat, dic, ifta tabella, 

Quam pinxit vivo dofta colore manus ? 
Temporis. Occipiii cur calvo ? Certior ut fis, 

Prenfandam frontem Temporis efle docet, 
Cur gerit has alas ? rapido fugit ocyor Euro, 

Ni caveas, rebus profpiciafque tuis. 
Cur falcem dextra curvam gerit, oro, minaci ? 

Illa omneis hujus demetit orbis opes. 
Sola poteft aciem divina retundere virtus : 

Hanc recolas, nec erit falx metuenda tibi. 

Jd mujtcam tejiudinem. 
^ U mihi curarum teftudo dulce levamen, 
Quum canis, articuli follicitata meist 
Tu mihi folamen ftudiorum fuave meorum, 

Afliduo quoties lafla Camoena libro. 
Tu mihi compofito ad requiem bene dulce juvameo, 

Comprimat ut lenis lumina fefla fopor. 
Perge, precor, dominum modulis mulcere caaoris, 
Per me perpetuum fic tibi nomen erit. 

'^' ^* Commigratio bonarum literarum in Britanniam. 

"•Ana bohas paflSm cantavit fama Camoenas 
Alpinas nunquam tranfiliifle nives. 
Ut Pandionias facundia liquit Athenas, 

Venit ad Italicos Mufa polita lares. 
Fronte tamen falva dicam nunc, audiat ipfa 
Roma licet, Mufas tranfirufle nivesi 

2 Nam T' C ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. 

Nam penitus toto divifis orbe Britannis 

Terfa Camoena dcdit, verba rotunda loqui. 
IUa vetus linguis florebat Roma duabus, 

At linguis gaudet terra Britanna iribus. 

j4d Cygnum, Joviani Pontani cultorem. 

POntani ingemum foles deferti, 
Cygne, & ter nivea notare gemma* 
Pontani numeros foles fluentem 
Et venam nivea notare gemma. 
Pontani hinc veneres, & hinc lepores, 
Gemma ter nivea foles notare. . 
Te gemma nivea notent venufti 
OmneSy candiduli^ elegantiores, 
Cultorem refoni chori, meum qui 
Pootanum niveo notes lapilio. 

Jd Auroram. 

PUrpureis venias invefta Aurora quadrigis, 
Cernere da vultus o mihi Diva tuos : 
Pofcimur, & nos hic ftudiorum commonet alma 
Uranie, rofeo tinfta colore veni. 

Injlauratio Britannica antiquitatis. 

DOftoriim genitrix foecunda Britannia, vatem 
Ne te poeniteat me celebrare tuum. 
Nam mihi fi vitae paucos produxerit annos 

Juppiter, & dederit profperitate fhii ; 
Quas modo funt craflis monumenta obduAa tenebris, Pag. 4. 

Reftituam Phoebo iucidiora tibi. 

In effigiem Tboma Dunovedi^ ad Brienum Tuccam, equitem 
Anglum^ SereniJJimo Regi, Henrico 06tavo^ h Thefauris. 

INgens gloria Martius Britannx 
Gentis Dunovedus, fer^e cruento 
Qui proh ! naumachise dolor tumultu 
Inter fulmineos cadebat ignes, 
Inter coeruleas peribat undas, 
Spirat, Tucca, tua elegante villa, 
Piftus dexteritate tam abfoluta, 
Vivo vertice ut invicem capillos 
Difcretos vigili putes labore ; 
Ut nunc hinc oculos putes & illinc 
Alterna fubito rota moveri ; 
Et plenas tepido cruore venas 
Toto corpore fufcitare vitam. ^ . 
Quid quod n^urificis modis venuftet 

L % Illuftrem 84 ' J. LELANDI ANTIQJJARH 

Illuftrem tabulam coronis alma ? 
In qua tot veneres, tot & lepores, 
Tot.blandae illecebrae, tot & colores, 
Cum grata novitate fuave rident, 
Quot promittere noluifTet unquam 
Clarus Parrhaiius, nec ipfe Zeuxis. 

jid Zachariam jurifconfultum. 

DOftis, Zacbaria, artibus rcfulgens, 
Qui Mufas colis & leveis choreas, 
Parnafrum celebrem tuum relinque, 
Nec fpernas veteris cafas amici : 
Sint qiiamVis humiles, tux tamen funt, 
Virtuiefque tuas canunt lubenter. 
Ad hifas tibi cognito^ venito, 
Ornatus viridi caput corona, 
7^%'S* Ac dcxtra tremula lyram canoram 

Pulfa. Quis numeris neget valere 
Te, quem pledliger ipfe Phosbus olim 
Omneis perdocuit modos canendi ? 
Sed tu definc plura nunc Thalia : 
Phcebi Zacharias alumnus intrat. 

In effigiem Andrcis Smythi^ Chriftophorum 

fi.ium complc5ientis. 

PUrpureis pinxit fucis quam clarus Apelles, 
Chriftophorum juggit viva tabella patri. 
Mollibus ingenuum puerum compledtitur ulnis 

Sraythus, Apollinei gloria nota gregis. 
Hoc quafi fentiret, radiantia lumina blande 
Volvit, amor patris deliciumque, puer. 
Gaudet & amplexu chari puer ipfe parentis, 
Cujus in optato luiitat ufque fmu. 

Ad Cygnum judicem, 

STabit judicio cadetque femper 
Noftrum Cygne tuo diferte carmen, 
y Quare fi niteat fuis figuris, 

Alma inter biferi rofeta Pefti, 
Atque inter violas fuaviores 
Felix perpetuo thoro fruatur. 
At fi purpureo vacet colore, 
Fafcat loripedis Dei caminos. 

Votum ad Lihertatem. 

NON m Erythraeo fulgentes littore conchas, 
Aut molleis Arablim poftulo avarus opes. Noa ENOOMIA ILLUSTR. VIROR. 8^ 

Non ego monticulos argenti pofco doloii ; 

Candida Libertas, tu Dea fola veni. 
Quid juvat aurata circundare tempora mitra ? 

Quid Veneta corpus cingere vefte juvat ? 
Puniceo vel quid caput infignire galero ? 

Candida Liberlas, tu Dea fola veni. 
Sceptrigeri valeant reges, gemmataquc fcrta, Pag-tf. 

Et valeat fpJendor (nobilis Aula) tuus. 
Piftarum, valeat Nympharum cultus adulter; 

Candida Libertas, tu Dea fola veni. 
Quicquid habet rutila dives Paftolus arena, 

Cedat, & auriferi fplendida ripa Tagi. 
Cedite telluris fudantia munera vaftae ; 

Candida Libertas, tu Dea fola veni. 

y^d Stellam Virginem. 

STella, ferenato color eft tibi talis in ore, 
Qualis mixta fient lilia quando rofis. 
Lumina fideribus certant, auroque capilli ; 

MoUia puniceo murice labra rubent. 
Maxima naturse pofiunt hax munera dici, ' 

Cafta tamen quiddam mens tua majus habet* 
Virgineum ferva tam purae mentis honorem, 
Sic niteas alto lucida ffcUa polo. 

Immortalis Linacrus. 

DEferet ante fuos modulos philomela canoros, 
Nullus & in vitreo flumine pifcis erit : 
Nullus ager verno producet tempore flores, 
Quam pereat nomen, dofte Linacre, tuum. 

Natak folum. 

MAntua Virgilium genuit, Verona Catullum, 
Patria Londinum eft urbs generofa mihi. 

Ad Mariam Henrici 05lavi, regis y^nglia, Jiliam. 

OUicquid habent Charites niveac, Lcneia proles, 
Mufarum quicquid candida turba novem : 
Quicquid habet Pitho, quicquid foecunda Minerva, 

Denique virtutis femina quicquid habet ; 
Non mirius eft in te (Maria illuftriflima rerum) 
Confpicuum, quam fol, qui fine nube micat, , 

In reditum amici. P*g-y« 

SPargitc formofas violas, mea cura, Napsese, 
Spargite Peftanis lilia mixta rolis. 
Vos IxisB choreas Charites jam ducite feftas, [ 
Sollicitaque novo carmine Phcebe lyram. 

Adfis 9S J. LELANDI ANTIQUARII 

Adfls lastiiisepater, & fpumantia mufta 
Quse tua fuot larga munera funde manu. 

Namque domum rediit longum exfpe6tatus amicus : 
Faufta mihi numeris omnibus iiU dies. 

j4d Gulielmum Gunteriden^ amicum fidelijf: 

OQuantum illa dies femper mihi faulla colendjL, 
Quae ftudia junxit peftora noftra pari ! 
Nam tunc Pympla&um montem confcendere primum 

Conabar, facris tingere & ora vadis. 
Tunc etiam Aonios montes luftrare parabam» 

Nominis ac urbem, Pallas, adire tui. 
Denique^tunc doftumPhoebum, doftafque forores 

Vidi Aganippaes margine Istus aquas. 
On\nia quae tibi nunc, Gulielme, accepta referre, 

Noftra cupit plena Calliopeia tuba. 

Ad Cygnum, de commigratione Mufarum ad 
Grantanam Academiam. 

DOftiloquas conftat peramoenum Helicona forores 
Cum duce laurigeri deferuifle chori. 
Candide fcd tandem fcis quo nunc Cygne migrarint ? 
Refta ad Grantanas, tefta diferta, fcholas. 

Ad munificentij/imum Henricum O&avum, Anglia Regem. 

^II tibi dent omnes, Rex illuftrifllme, * parvum 
Henricum, referat qui patris ora fui. 
Dii tibi dent patri patriae, feliciter illa 
Vivere Cecropii fecula longa fenis. 
fag.8. X)ii tibi dent fidei tutori, Maxime princeps, 

Ut faveant votis optima quaeque tuis. 
Qui facis, ut faveant, fulvo regaliter auro, 
AflJdue votis optima quasque meis. 

Laus hijioria» 
[Iftorias quicunque cupit cognofcere laudes 
Eximias, noftro carmine doftus erit. 
Quod fol aethereo prasftat pulcherrimus orbi, 
Id noftris praeftat ufibus hiftoria. 

Ad Camoenam, ut Martialem falutet. 

Nunc- Pegafeo gradu Camoena, 

Et dofti pete tefta Martialis, 
Scis tu certo uW fmt ? viamque nofti ? 
Volfafgi sedibus adjacent potentis, 
Qui nunc vel Tyrio relucet oftro. 
lUic tu facilis fores iriodefto 
Pulfabis digito, rogans, patronum 

Ut D' H' I ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. ^^ 

Ut pancis veterem cliens (alutes, 
A curis modo pervacet feveris 
Si tuoc annuerit fereniis ille, 
Intrabis. Pudor invenuftus abflt ; 
^c de more ftatim meo falutem 
Dices nomine plurimam. Docebis 
Ultra, ciir ego miferim te ad tllum 
Plane magnificae virum nitelae : 
Nempe hinc ut liquido meos amores . 
Erga tam veterem prob^rem amicum 
Integros, niveos fui/Te femper. 
I Dunc Pegafeo gradu Camcena, 
£t dofU pete teda Martialis. ^ 

E Graco epigrammate, in lazidem Hmeri^ 

IGnibus aftra fuis Lunamque obfnfcat & ipfam 
Auricomus medio Phoebus in axe nitens. 
Non fecus hymnifonos vates obfcurat Homerus, Pa£.f. 

liluftris claro luminq Picridum. 

In effigiem amoris. 

ZEuxis in illuftrl tabula formabat Amorem , . .. 
Piftor, quo nullus clarior orbe fuit. 
Purpureique botri teretes fuperaddidit uvas, 

Aligeri nivea munera digna manu. 
In quibus ars fic eft vivos imitata colores, 
Luferit ut corvum praeda petita nigrum. 
Pinxiflet puerum fi quam feliciter uvas, 
Omni perfeftum parte fuiflet opus. 

Jd Thomam Lupfetum. 

SUNT qui peftore poftulent avaro 
Thefauros Phrygii Midae nitentes. 
Sunt qui Nirea maximis venuftum. 
Votis ore petant referre pulchro. 
Sunt qui Caefareum ambiant favorem, 
Munus tam brevc blandientis Aula^. 
Sunt & qui ambrofiis gula? placere 
AfFeftent dapibus, meroque dulci. 
Aft ter magnum ego deprecor Tonantem, 
Lupfete, ut liceat jcnihi petenti 
Tccum vivere, commorique tecum, 
Tam noto & niveo undecunque amico. 
Queis nunc fi annuerit meis fecunda 
Sors votis, titulum invidebo nulli 
Quantumvis (mihi credito) fuperbum. 

Succejfus A' S8 J. LELANDI ANTIQJJARII 

SucceJJus Jludiorum fuorum. 
Rtes me feptem docuit celeberrima Granta, 
L Et Schola quae clarum de Ifide nomea habet. 
Parhifii at Mufas mihi perfuafere colendas, 
Hinc-variis cecini carmina mifta modis. 

Pag. 10. jq^ Thomam Houardum^ Principis Icenorum filium. 

OU I genus Heroo clarum de fanguine ducis, 
Hos lege verficulos, candide Thoma, meos. 
Alter ab undecimo poftquam te viderat annus, 

Ingenium excoluit noftra Thalia tuum. 
Nomine quo faveam quantum tibi, nulla referre 

Lingua quidem,. fed nec fcriBcre arundo valet. 
O! utinam pofles, diis concedentibus ipfis, 

Cernere, quae noftro peftore claufa latent. 
Tunc refte fcires, quo te praeceptor alumnum 

Profequar eximio femper amore meum. 
Pervia fed qubniam mortalia pcftora non funt, 

Sint animi teftes haec mea didla pii. 
Siquid & officii nos te pra?ftamus( amando, 

Effe rogo tantum par in amore vefis. ' 

Ad Catullum. 

*UNT qui admirantur, funt qui venerantur, & ufquc 

\ Carmina fufpiciunt, dofte Catulle, tua. 
At mihi Mufa quidem fic eft blandita MaruUi, , 

Amplius ut dubitem num tuus effe velim : 
Et mihi fic placuit Pontani Mufa diferti, 

Hic ego difpeream, fi tuus effe velim. 

Lucretia pudicitia. 

^UUM foJeret caftum formofa Lucretia peftus, 
Telaque purpureus tingeret atra cruor : 
Tunc exempla dabat nullos nioritura per annos, 
Quam non mens tafto corpore tafta fuit. 

Ad Famam, 

DIC tandem mihi, Fama, dic amdbo, 
Num donare velis mcas Camoenas 
Grato munere longioris aevi. 
Non fum nefcius hic quidem venuftas 
Pag. ii; Illas effe parum : tuum favorem 

Qualefcunque tamen petunt benigne. 
Quem fi nunc dederis, novse ftudebunt 
Formae, ac purpureum induent colorem, 
Ut fint perfimiles CatulUanis, 
Ut fint perfimiles Marullianls, 

Ponta- s^ Q' ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. Sg 

Pontanifque, floentibus quidem illis 
Mufis, ooftra quibus nihil vjdebit 
^tas pulchrius, elegantiufvc. 
Sed cur hsec ego curiofus inquam, 
Quum fis diva fatis tuapte fponte 
Propenfa hymnifonum beare vatem ? 

Jpplaufus Pqfteritatis. 
A era dum volucris, fluvios dum pifcis amabit, 
^ Applaudet numeris Mufa Britanna meis. 
Forfitan invidulis nimium fperaffe videbor, ' 

Opto candidulos inter habere locum. 
Pofteritas fileat, nullum fit in omine pondus, 
Prsefenti feclo mi placuifle fat eft. 

AdThomam Lupfetum. 
T Aus notiflima temporum tuorum, 
^ Lupfete, sequoreis frequens in ore 
Tacundo Venetis, & eruditis 
Gallis, hic placidam parabls aurem 

Dum fcribii numeros tuus volanii ' ^ 

Lelandus calamo tibi dicatos : . 
Sint quamvis meritis tuis minores. 
Tam funt omnia, quae facis, ferena, 
Ut nulla facula niterenoftra 
Pofiint fpleadidiufve, fufiufve. 
Artes in patriam bonas reducis, 
Lingnas reftituis politiores, 
Thefauros veterum invehis librorum 
Doftos, & recolis chorum difertum. 
Interpres facilis Latina formas 

Ex Graecis monumenta, & ex Latinis .Pag. i*. 

Rurfus Graeca quidem labore grato, 
Nec certe minus utili pioque. 
Perge hac ire, precor, via, nec alto 
Londino, patris tuae, meaeque 
Clarus lumina tum feres minora, 
Germano eloquii fuo Novo quam 
Como fulmine Plinius politus. 

Ad Formo/um, de liberalitate Nic. Odoualli. 
T^Efuit 6 1 ftudiis noftris crefcentibus aurum, 
■^ Muhus at Odalli fuftuHt omne malum. 
Ifta prius fadles contemnent peftora Mufas, 

Et capient loeto Gotthica verba finu, 
IUius hoc in me meritum quam oblivio magnum 

Impia Lethaeis mergere poflit aquis. 
VoL, V M M 90 J. LELANDI ANTIQUARII 

Ad nobilcm qiiendatn juvenem. ^ 
/^Armina bdla canis, duici fluitantia vena, 
^ Qnae referunt dotes, ingeniumque tuuoi» 
Fac fimili pergas filo deducere verfus, 
Et lepidum cinget fefta corona caput. 
Dc Thermis Britannicis. 
"^ Ota Murotrigum calidis ftat gloria thermis^ 
^ Quo nitet eximium flumen Avona loco. 
Hic naturj^ potens tepidos (miracula) fontes 
Excitat^ & quasdam vis falientis aquae efl. 
Crediderim venas vicinas fulphuris effe, 

Niifcitur .unde latens perpetuufque tepor. 
Et fi quando latex ebulliat auftior, ater 

([^onfurgit fumus, fcetor &: inde gravis, 
Tres numcro fontes (memini ii reftius) exftant, 

Regius, inter quos, nobile nomen habet. 
Cinguntur rauro : fedes quoque Regius ofFert 

ExciCas faxis fedulitate pia. 
Calluit in mcdicis undis numerofa caterva, 
Ha^. i j, , Fra<5^a falutifero & membra calore fovet. 

{lic uranantum puerorum in margine fontis < 

Sperat denarios officiofa cohors, 
Talia decantans : ** Vifne, hofpes candidc, noftr^ 

** Uti nunc opera > turba parata fumus. 
^^ Dives, & es largus, tua nunc patet atque crumenaii 
^ ** Promittehs nobis praemialasta macris ; 

** Haec eadem pofcunt foiitesde mcre falubres, 
** Hofpitis extoliunt niunificamque manum. 
^* De mt'liore nota paucos hunc projice nummos, 

*' Undasin medias fubfidean^que graves';' 
** Nos tamen infultu fafto fcruta!bimur ima : 

** Define mirari, *nos rcferemut opes." 
|ia61enus & pueri : doctorum turba yirorum 

Undique decertant quae fit origo locii 
Somnia Cambro^um Bladudajm ad fidera tollunt, 
• Inventoreni operis fciiicet eximii, * " * 

]^laildulp!)ufque, fui decus admirabile fecli^ 

Cfefai is hk curas ofiiciumque probat. 
Territa quaefjtis oftendit terga Britannis 
^ Casfar'^ & bfficiiim praeftitit ille ? log^ 

^Ucluperajores alii, RiJraanaque virtus 

Urbem Tiiermarum peVcoluere fuara. 
Moenibus inque ipfis retinet monvjmenta Quirituip» 

Antiqux ciarum nobilitatis opus. 
Cibria T.hermarura. fic luceat inclyta femper, 
Tantarxi fint mcmores hofpiiis ufque mei. t • EkCOMlA ILLUSTk. VlROR. 91 

Ad Mufarh Jharriy ut Chriftophorum Smythiim falutet. 

CHriftophoro multam Smytho dic, Mufa, falutem, 
Quum dabis hos. verfas, mun^ra grata, mcos. 
Ille puerquamvis decimuiA vix computet anilUiti, 

Exterfis loquitur verba Latina modis. 
teliftrio, quum fcaenis geftit comoedia, laudem 

Accipit, & plaufu laeta thcatra fonant. 
Voce refert trifti quum triftia fadla tragcedus, ^j^. 14» ^ 

Speftator lachrimis maeftulus ora rigat. 
lUins hinc genitor componit Apolline dextro 

Carmiaa, perpetuas quae meruere cedros. 
Haec eadem argqtus recitat, cantatque puellus, 

Diffliuere in labris Attif a melia putes. 
Jtogenii funt ifta quidem vel figna beati, 

Nec tamen ingenio candida forma mihor, 
'Scire cupis Vultus quae fit praeftantia ? Talis 

Eft, in Appcllaeis qualis Amor tabulis. 
Sic noftrae volui te commtndare Camoen8c> 

Virtus laudata ut crefcerct lila tua. 

CoUatio PMarchi if Severi^ 
pLutarchus vitas fcripfit, vitafque SevertS : 
^ Et pulchre officio eft funftos uterquo fuo. 
QuantoPlutarchus lingua praeftantior, altcr 
Materie tanto eft clarior atque iide. 

M Calliopen^ 

/^Alliope laflTo veniam dabis inclyta Vatt» 
^ Officii nonjeft immemor il!e fui. 
Craftina quum rofeos vultus oftenderit orbi 
Aurora, ad folitum penna recurret opus. 

Ad GuUtelmum Blondum, titulo Montjoii^ i/hiftrem. 
CEquanicis mitto parvum tibi munus ab oris, ^ 

^ Candida Pierii gratia, Blonde, chori. 
At fi aniiHum fpeftes, magnum mififle videbor : 

Res ubi deficiunt, eft voluifiefatis. 

Ad Joannem Fraterculum, infignem mediciim. 

\/[ ^ ^^^^^ vacuum beata rura 

•^ -*• Nunc Fratercule detinent amice. 

Contentus laris hic quiete parvi, 

(Sed-quem fertilis hortulus coronat,) ag. ij. 

Compono lepidos Poeta verfus, 

Verfus, quos. Clariofavente, do<Jla 

Forfan pofteritas canct probatos. 

Te facr^e retinet locus fophias 

M 2 - * Illic, G' P' 91 J. LELANDI ANTIQUARII 

IIIic, leflor ubi frequens columnas 
Tritas occupat, & laborc longo 
Palmas dulce decus parat fuperbjc. 
Unde inter medios fophos, fophiftas 
Monftraris digiti nota benigni. 
Ut tu gymnafii celebritate 
Gaudes ; fic ego amoenitaie ruris. 

Jd fomnum. 
^Rata quies feffis membris dulciffime fomnc, 
Languida permulcens lumina^ fomne veni. 
Fulferit ignifera quum clarus lampade Phocbus, 
Hinc e turgidulis fomne reccde genis. 

Unio Rofa i; Liliu 
)Rima rofis fedes pifto debetur in horto, 
Proximam & a prima Lilia cana tenent. 
lUae Sidoniae tinguntur murice gends, 

Hsc funt Sithonia candidiora nive. ^ 

lilas noftcr amat, tanquam fua ftemmata, Princeps : 

Haec etiam fummo Gallus honore colit, 
Lilia purpureis dii jungant alba rofetis, 
« Vernet ut in terris pacis alumna quies. 
E Graco. 
'*Andidus eft ingens plane Thefaurus amicus, 
Si quis fervandl norit habere modum. ^ 

y^d Brienum Tuccam^ Henrico 06lavo Regi a thefauris. 
t' Umen Pierii gregis, Brienc, 
•*^ Quem vel tergemlriis virum caterva 
Pag. i€. Doftorum titulis ad aftra tollit : 

Si te non teneant tui meiquc 
Caufifc Principis inclyti feverae, 
Ignotam accipe fchedulae Camcenam, 
Quae pro^tempore gnitiam laborat 
His paucis numeris apud te inire. 
Ut fic freta tua benignitate, 
Plures, ac etiam elegantiores 
Promat, queis celebrem tuam Britannis 
Virtutem faciat celebriorem. 

In effigiem Nymffha^ terrarum orbem altero calcantis pede, 
'Aftalios decorat Smythi formofa Penates 
Nympha, coronati Zeuxidis arte nitens. 
Stat rofeo vuitu, crifpat quoque' vertice plumas, 

Syndone fe mediam, cetera nuda, tegit. 
Calcat ovans orbis fubjefla cacurhina Vafti, 
Fcmina quod juvenes preflcrit, atque feUes." 

\Jd c c ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. 93 

Ad Cbriftophorum Smythum, maximajj^i pudlm* 
TNter candidolos decus puellos 
'' NoQ vulgare quidem, aovem fbrcx-es 
Ipfas qui colis,' huc adefto Smytbe, 
Dum nos primitias damus recentes, 
Suadente hendecafyliabos Tbalia. 
Huc aurem faciiis tuam reAt&c, 
Noftrum & confilium libenter audi» 
Mufis fic potieris & cito almis. 
SeleAos veterum bono libellos. 
Edifce aufpicio, ex quibus Latinas 
Linguae munera comparabls ampla. 
Si porro ciipias venuftus efle^ 
£t terfum ac teretem ftylum peroptes, 
Tnnc ampleflere candidi Terentt 

Argutum eloquium : fales docebit f i^, i^, 

Sparfos ac venerem fimul jocofam. 
Si molles numerosaoior decorus 
Expofcat» tibi Nafo cunc colendus. 
Solus regnat enim potess rotundo 
Verfus ore loqui : duos foveto 
Hos reAe, teneris tuis dicatos 
Annis : ne fugias cave citato 
Ut praeter cafulam gradu, mprantes 
Mellito refovent cibo puellos. 

In adventum candida Libertatis. 
TTEnifti, toties petita, tandcm, 
^ Libertas placidac mihi quietis : 
Ulud dulce quidem datura munus 
Quo curam minuas laboriofam» 
Et triftes animi meilabores. * 
An fallor volucris nigrore fomni ? 
Ipfa eft. Nofco etenim remifliorem 
Frontem, luminalseta, fiderumque 
Inftar, tota micantia hic & illinc. 
Tum veftes video leveis, & auro 
Servili vacuas, tamen decentes : 
Subridet loculum ferens apertum, 
Laudata mediocritate felix. 
Felix & comite optima quiete : 
Nec pili faciens opes Midaeas, 
Fortunam tenucm beata praefert. 
Qua nunc Isetina, quibufve digne 
Adventum celebrem tuum corollis ? 
Vos Mttfe, mea cura maxima, 6 vos 

Mufs i?4 J. LBLAfJDI ANTlQj/ARii 

MQiie iflcendite nunc focis Sabasa 
Plenis munera : vos rofas fuave 
Spirantes date, oeterofque fundic 
Quos ver purpureum novos odores. 
Haec nam prima dies talit fa]utem> 
Libertate mihi favente blanda. 
^ag. iB« ^alis Cnlielmus Latimarus Ifiacusi 

SI quis Cecropiae gentis fermone venufto 
Floret, & eloquio, Roma diferta, tuo : 
Si quis Ariftotelis foecunda volumina verfat, 

Judicii rara dextcritate boni : 
Si quis legiferum Mdfen, fanftofque Propheta^ 

Excolit, ac Chriftum purius ore docct : 
Si quis, avaritia pulfa, mcdiocria curat, 
Eft ea Latimari glotia vera pii. 

Pardus venator. 
TCRipedem curfu volucri praevertere ccfvut» 
•*"-' Nuper erat canibus palma fuperba citis* 
Prodiit intrepide, non vinci at vincere fperans, 
Pardus, habens maculis veltera fparfa nigris^ 
Curfu Gnofiacas illum fuperare fagittas 
Et volucres credas vincere pofle leves. 
Romanis, rerum Dominis, venatio forfan 
Perplacuit : fimilem fecula noftra vident. 

Ad Jujium, Paulina fchola moderatorem^ 

QUI linguas teneras novarefingis 
^ Quadam dexteritate, nec ruinam 
Mufarum pateris nitentium ullam, 
Tu nunc, Jufte, mcum manu benig;na 
Carmen fufcipe, leftitaque pridem 
Confcriptum mQnitore praepotente 
Phcebo, cujus amor mihi indies fic 
Crefcit, confpicuos ferens ab alto 
Coelo tot radios, quot ha^c arundo 
Iftis nunc facile illinire chartis 
Certe nulla poteft ; lubens patroni 
At magni imperium fequetur omne, 
Viriutefque tuas ad aftra tollet 
Fag. ip. 'Comptis hendecafyllabis • Phaleucl, 
Quos Paulo chorus ille confecratus 
Laudem concinet in tuam canorus. 
. Columna in IJidis vadoy it Nicolao Cratzero Mathematico eredla. 
[ Armoreas cantat celeberrima fama columnas, 
Quas claris ftatuit maxima Roma viris. 

Nec M^ ENCOMIA ILLUSTR. VIROlt. p$ 

]Nec miaus infignem cantabit fama columnam» 

Cratzeri artifices quani ftatuere manus. 
lCandida Zcxliacus circpndat pirculus apte 

Marmora, qux vario piAa colore nitent. 
Fulgidus aurlcomo quum fplendet lumine Titao, 

Umbriferis fpatiis tempora ce^ta doQet. 
Qaum nitidis fulget Plioebe redimita coronis» ' 

Horarum numcros linea tinda notat. 
Prxterea variis infcripta columna figuris 

Aflrorum motus ingeniofa refert. 
pujus ab exeniplo, dodlorum turba columoas 

Erexit rara fedulitate nova$« 

y^d N. Jonum* 

ILluftris vcteres notae poetas 
Tu vcrfas, ftudiofe Jone, dextra 
Noftro confilia : precor recepta 
Ut provincia nunc tuo labori 
Frudlus accumulet, favente Mufky 
Amplos. Dimidium quidem negoti 
Eft rcfte incipere : exitus probabit 
Diftorum niveus fidem meorum. 
Durum priQcipium : fed hoc voluptas 
Mollit blandula. Scire quae fit ifta 
Vis ^ Audi. Refonos colit poeta3 
Quifquis judicio valet prpfundq. 
Ille autem poterit volare certis 
Fennis per varias vices, & atris 

Lucentem tenebris opem. refcrre- '^** *°* 

Hinc tutus poterit genpfque quodvjs ' 
Doftrinae melioris ore terfo 
brbi pandere, & Aonas forores 
Sacris montibus eyocare, cum queis 
Aut molieis elegos amator ardens 
Totus confonet, aut cruenta grandi 
Cantet bella virum tuba, Deorum 
Laudem aut hymnifonis modis fupremam 
YA fulgentia ad aftra transfiguret. 
Me fic magna loqui putes, modo adfi^ 
Viva induftria, men^ & incalefcens. 
Maturas fegetes tui laboris 
$ixa6li pretium feres perenn^. 

Laus Macrinu 
D Arbitus argutis Macrini perfonat odis, 
-P Quas yel Picrides concinuifTe yelint. 

" ' ' Com/>aratw, 9« J. LELANDI ANTIQUARII 

Comparatio^ in ghriam Henrici oOdvi Regis poieniif. 

QUantum puniceis novo rofetis 
^Cedunt vere fals rubeta fpinis : 

Quantum lilio amoenioris horti 

Gcmmse omnes alise nitore cedunt : 
I Quantum cetera punicis decoro 

« Malis poma qtiidem rubore cednnt •• 

Quantum coniferis breves myricas ^ 

Concedunt quoque gloria cupreflis : 

Quantum ftelligero reprefli tellus 

Coelo mole fua & nigrore cedit : 

Tantum omnes alii celebritate, 

Fama, nomine, gloriaque vera 

(Ut mittam ingenii valentioris 

Lumen, fiumina, fulmen, atque vires 

Rari judicii tui perennes) 
fkf.»i» Concedunt tibi Principes fereniy 

Henrice, 6 patriae tuas columna 

Talis, qualis erat celebris illa 

Olim quam extulit Hercules triumphans» 

yid Mufas* 

^ Onis quae montibus aflbletis 
Lufitare, & virgineam choream 
Ducere, infertii manibus, forores, 

Carmine dulci^ 
Ferte vires, atque lyram canoram 
Confonis hic verficulis, poctae 
Cognito gratiflima dona veftro, 

Ferte, forores. 
Omnis arbor parturiens odoris 
Floribus, fpirante Favonio tam 
MoUiter, mentem ad numeros canoros 

IUicit almam. 
Afperae brumae impatiens hirundo 
Tefta (nidos intepidos quidem illos) 
Jam relinquens penna a^ili ferenas 
Verberat auras. 
Sepibus lactae volucres amcenis 
Dulce cantillant, refonantque claris 
Vocibus pulfata celebriori 

^thera canta. 
Si lyram Mufac faciles rogatam. 
Hic novo vati dederitis, aptis 
Laudibus divina canet benignus 

Numina veftra. N ENCOMIA ILLUSTR. VIROR/ \^i 

Ai Francifcum Poinuth, equitem undequaque clarijfmum. 

CIC, Francifce, tuis cliorus canentis 

^ Phoebi laudibus infonat, decora 

Ut fe quifque putet facri tulifle 

Vatis nomina, gloriamque, & una Pa^. a»« 

Ornamentum hederae fequacis almum, 

Si te carmine laudet, ornet, eficrt : 

Quem Mufae, Charites, Venus, lepofque 

Toliunt unanimes ad aftra celfa. 

Quare nunc mea candidum Thalia 

Perruafit mihi calculum inferendum* 

Quo dotes celebrem tuas benignus : 

Gaudes qui rigidos & inter hofles 

Blando Pegafides finu fovere ; 

Contendifque tuis dare id Britanms, 

Prifcis quod dedit inclytus Latinis 

MaBcenas, ftudiofus & Maronis 

£t Flacci lyrici illius poetas. 

Judicium de Brixio 6 Moro* 
DRixias eft nivei candoris plenus, & iile 
^ Judicii veri libera verba ferit. 
Brixius aequavit mellito carmine Morum, 
Clarior ingenii nomine Morus erat. 

Ad Ephoebum. 
VTAftus oportunum tempus, formofe falutem 
^^ Lelandus multam mittit Ephoebe tibi. 
Nec modo contentus folam mififfe falutem, 

Dona etiam ftudiis mittit & apta tuis : 
Nempe hoc reticulum, nervofo ftamine tenfum, 

Biflenas numero Sequanicafque pilas. 
Tu, fcio, gaudebis collato munere parvo, 

Ac fi mififlem gemmea dona tibi. 
Nec fine cauffa equidem, fi tandem judico refte, 

Refpondent annis munera noftra tuis. . 

Ad Briennum Tuccam^ Equitem. 
TTIrgilii carmen quod non violaverit ignis, 

Tucca dedit : tu das Bacchica ferta mihi. 
Quilibet e dodlis verfus fervaret ab igne, Pag. »3, 

Principis eft hederam fed tribuiffe viri. 
Quanto privatus minor exftat principe, tanto 
Major Romano, Tucca Britannus erit. 

Sciurus Chryjidis. 
TjAftas dum coryli colit vibranteis 
" Rufus teftigeram nucem fciurus, 
ToM. V. N Hamis 98 J. LELANDI ANTIQJJARII 

Hamis prandiolum rotans aduncis, 

Aures laetus & arrigens acutum, 

Ereftufque fedens ftatim reduxit 

Et caudam ad tremulum caput pilofam, 

Naturae referens fuae latentem I 

Certe nefcio quam potentiam ; unde | 

Et nomen proprium inditum eleganter. 

lllic fcilicet oriens Pelafgo e | 

Fonte, & iignificanter undecunque : 1 

Hinc exercet acutulos ^eceptis 

Teftis denticulos, opufque fervet : | 

Fragmenta undique decidunt refrafta, 
. Teftarum & cumulus cito fit ingens. . , 

Elugent fua prafmia haec puelli ' 

Sic fublata quidem, frequenter idque, 

Tunc vifcum & pedicas, crucem tyranno I 

Immiti, unanimes minantur omnes. 

Felix ille tamen fame repulfa 

Maturas coryli nuces recondit I 

Cautus contiauo horreis in ipfis : 1 

lllic aKbor ubi incavata proftat, 

Securofque thoros fuis alumnis 

Mufco luxuriante praeparavit^ 

Libertatis erat fciurus ifte 

Cultor perpetuus: fed (heu !) puellus 

Unus, fraudibus ufus (heu !) malignis, 

Tam gratae invidet illius quieti. 

Hic vero nemus omne curiofus 

Colluftraverat, & dolo afluetus 

Compegit remoras, quibus mifelli 
Fag. B6, Vel collum implicet, aut pedes catenet. 

Ignarus Liquei fciurus atri, 

Praedatum egreditur vagus per umbras 

Optatas, coryleta qua virefcunt 

Et fruftus reparant fuos abunde. 

Nec quicquam limet : interim impcditus 

Et multum fubito malo gravatus, 

Perfentit pedlcae fubefle fraudes, 
• Contendit miferis nxodis retorta 

Vi difTolvere vincla, ibi tumultu 

At nil proficit, ar6^iufque tandem 

Irretitus 8c involutus omnem 
^ Servus fpem projicit, doloque cedit. 

Praeftruftor videt, advcnitque laetus, 

Et vinclis cito prsdulam folutis 

Capix colla ferae premit catena. 

Hlac ENCPMIA ILLUSTR. VIROR. 99 

Hlnc prudens aDimalcuIo puellus 

Tam moUi & lepido potitus, urbem 

Turritam repetit, fui & patroni 

Haec munufcula deferens amicae, 

Formofam Venerem falutat ore. 

Tunc illa, officii memor, puellum 

Laudatum aureolo venufla donat. 

Chryfis bella fuis videns parata 

Dona hasc deliciis, comit fovetque, 

Cicurat quoque dextera fciurum 

Molli, ac ambrofios cibos miniftrat. 

Nunc coUum illius aurea catena 

Cingit, longius ille ne vagetur. 

Sic qui frondicola effe totus olim 

AfFuevit, facile hac domefticus iit. 

£t non illepidos movere lufus 

Doftus, tum Dominas fuse pkcere : 

Cujus tam bene cognitam ille frontem 

Obfervator habet, nuces amarx 

Quam fufcas coryli : nigros ocellos 

Obfervat Dominae, indices doloris f^g*%5i 

Atri, laetitiaeve : quos folo ipfo 

Fixos quum videt, 6 quot ille trifteis 

Tum curas fimulat ? feverus aures 

Demittit teneras, gemenfque moefta 

Claudit lumina, velat omne panfa 

Cauda corpus, & algida recumbit 

Tcrra, triftitiam docente vultu. 

At quum Chryfidis aureae micantes 

Cernit clare ocuios, redit lubenter 

Ad lufus veteres, & ad cachinnos : • 

Fulgentis Dominae finum tepentem 

Scandens, la^eolas premit papillas. 

Atque ut Chaoniac folent columbae, 

Jungit molliculis labella labris. 

Nunc tundit pedibus ferox protervis 

Peftus marmoreum fuae Dianas. 

Iras & fimulat graves receptas : 

Nunc & depofitis minis ferenus 

Fingit ludicra blandulus faceta, 

Notum praemiolum petens nucellae. 

In reditum Richardi Pacai, ufriu/que lingua 
ornamenti clarijf, 

3AM fofpes rediit nofter ab inclytis 
Pacaeus Venetis, Aonidum decus. too J. LELANDI ANTIQUARIL 

Et fecutn in patriam lumina rettulit, 

Aut (verum ut fatear) numina reaius, 

Ecquis lucidulis candidus unio 

Conchis innitet;? Ecquis mihi fulgidus 

Ramus concrepitat frondibus aureis ? 

Cum quo pe^oris ingentia gaudia 

Plaudentis cclebrcm ? Quae mihi confonae 

Mufae clara ferent carmina, queis ego 

Pacaeo reduci gratuler intime ? 

Quem abfentem miferis vocibus ambiit 
, Doftorum chorus, O fidera conquerens 

Pag. i5. Vel crudelia. Quem fplendidus infuper 

Nympharum numerus notus Apollini 

Abfentem indoluit mirificis modis. 

Quem falvum ac reducem vifere geflriens 

Grex natus ftudiis, plaufibus aflbnat. 

Quem Mufae reducem denique fplendidae 

Vin6taB purpureis tempora floribus, 

Certant carminibus vel ter ovantibus ' 

Ad cceli nitidi tollere culmina. 

Injiatuam Joannis Coleti, fani Paulini Decani. 
TT Loquio juvenes ubi Lillius ille polivit, 
■*-' In ftatua fpiras, magne Colete, tua. 
Quara ii Praxiteles fcciffet magnus & ille, 
' Forfitan acquafilet, non fuperafiet opus. 
Hac falva ftatua, divini forma Coleti 
Temporibus longis non peritura manet. 

Ad Joannem Diconum. 
"CXimius noftri cultor, Dicone, fuifti 
'*-' Nominis, eXimius cultor & ipfe tui, 
Saepe tibi nugas noftras rccitare folebam, 

Saepe mihi nugas tu recitare tuas. 
Pofteritas igitur merito teftabitur. ipfa, 

Numen amicitiae nos coluifie piumu 

Jd Cyignum. 

CYgne, coronafti viridi mea tempora citTo, 
Et mea fuixt hederae munera, Cygne, tibi. 
Crefcite felices hederae, felicia vatum 
Fraemia, non ullo deperitura die. 

j^d Thom tm Milonem, 
T^Tcerer a cunftis merito ingratiflSmus effe, 
^ Si non laudaret te mea Mufa, Milo. 
Tu me vel teneris annis utroque parente 
Orbum accepifti, vel pietate mera. 

Tu ENCQMIA ILLUSTR. VIROR. loi 

Tu me informandum ftudiis melioribus ufque ' Pag. %r^ 

Curafti : inftruftor Lillius ille fuit. 
Cujus ab induftri cura didiccre Britanni, 

Facunde pubes ingeniofa loqui, 
Tu me Socraticos juvenem poft inter alumnos 

Qua nitet eximie Granta beata, locas. 
Deinde etiam Ifiacam petii feliciter urbem^ 

Exftinfto Iceno Principe morte meo. 
Poftremo Henrici regis milii gratia multum 

Profuit oftavi, munificaeque manus. 
Hinc mihi fa£la domus ftudiofa Lutetia, ad unguem 

Doftos qua colui fedulus urbe viros : 
Budaeum, Fabrum, Paulnm iEmiliumque, Ruelinmqaet 

^teirnis plane nomina digna cedris. 
Pro quibus 6 meritis ceflabit fundere fummo 

Lucifer ante fuum clarus ab axe jubar, 
Impiger & fluftus odio delphinus habebit, 

iEquoreafque ferox urfus amabit aquas, 
Quam, Milo chare, tuum labatur peftore noftro 

Nomen, quod pietas perfovet ipfa finu. 

jid Petrum Vannum. 
T Audafti tenuem, doftiflime Petre, Camoenam 
^ Qua cecini Tuccae nomina clara mei. 
Ipfe tuas mentis niveum laudabo viciffim 

Candorem, fimili non ratione tamen. 
Nam tuus ille meas candor decus addere Mu&^ 

Candori poterit nil mea Mufa tuo. 

Gratulatio ad amicum pro munere. 
^Emporibus duris quod certe defuit aurum, 
-*- A famulo accepi, munera grata, tuo. 
Quid tibi nunc redd^m tali pro munere munus, • 

Mittere quum tenuis fors mea, magna vetet ? 
Si praeftare novem quicquam per carmina Mufas 

Poflint, & fi quid fautor Apollo meus, 
Deferet ante fuas fylvas philomela canora, 

Quam non oflicii fim memor ipfe tui. 

Jd Gonellum, ut urbem relinquat. Pt j. »8. 

' U R tanto ftudio colas celebris 
Londini Aonie improbos Gonelle 
Luxus, non video ; quibus fovetur 
Corpus molliculum, ingeni impotenter 
Cura pofthabita facri : vei jllos 
Cur vanos ftrepitus ames fuperbae 
Urbis> multiloquus licct popellus 

7, *v. C loz J. LELANDI ANTIQUARII 

Te monftret digito, quod inter ipfos 
Doftos doftus & ipfe confequaris 
Lingux delldas meras Latinae. 
Averte auriculas tuas ab illo 
Plebis judicio levi frequenter. 
Si laudis folidae petis coronamy 
Secefliis pete, conferent & iiJi 
Flores ad c.umulum venuftiores. 
JEAes ergo age civicas relinque, 
Nam, me judice, non videtur ille 
Dignis fat propriae modis ftudere 
Vitae, qui genium fuum per urbis 
Ceflator medias fovet popinas : 
Quin ultro ingenium colit qui amoenum 
Intento ftudio Sc qui Jem perenni. 
Hic forfan videor tibi moleftus, 
Dum totus cano cantilenam eandem : 
Certe candor, amor movent jubentque, 
Ac nunc ultra etiam imperant, ut audax 
Scribam, fuftineamque conftitutam 
Cauflam, fed ratione quadam honefta 
Hac, ut pervehemens velim videri 
Orator potius tibi, imperator 
Quam fubdurus ego. Satis voluntas 
Eft autem tua cognita, atlaboro 
Currenti ftimulum addere impetentem. 
Sic villam repetas tuam beatus, 
Commiflamaue tibi facro patrono. 
JPag. ip. Defendas querulos pius clicntes. 
Te Grantania praedicabit illa, 
Qua floret Schola maxime diferta, 
Linguas & gloriola utriufque pollens. 
Venatoria te ftatim obviifque 
Gens amplexibus advolans fovebit 
Vivum, tum reducem fibi valentemque 
Hinc inde accipient : libenter ergo 
Seceflum celebra, relinque & urbem. 
^fale carmen Borbonii. 
■^Alia Barbonius modulatur carmina vates, 
Qualia quum moritur, concinit albus olor. 
In effigiem D, Hieronymi. 
|Ive tuos cerno quoties Hieronyme vultus, 
Scripturae toties ardeo amore facrae. 
y^d ie^orcm de Cyngi querela. 
^AlIadias mifere facundus Cygnus Athena» 
Ingeniis queritur non fuperefle bonis. nr^ D' Quid ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. 103 

Quid Pandiooiae jam funt nifi nomen Athcnse * 

Carminibus cecinit Nafo poeta fuis. 
Sed cur fic queritur ? florebunt femper Atheaae, 

Atticus aeterno perfluet ore Tepos. 
Urbes ut pereant, facundia nulla peribit ; 

Gloria virtutis non moritura viret. 
Naturae vitio fons areat unus Sc altcr 

Non exfpeftatus tertlus ecce fluit. 
Ingenii Eloquiique vices commutat & ipfa, 

Sic tamcn ut reparet femen utrique bonum. 
Urbis Athenarum monumenta illuftria mnltum 

Sufpicio, vcneror, percolo, laudo, cano. 
Nomen Athenarum mihi non bene tinnit ad aurem 

Nudum ; Granta quidem perfonat ufque mea, 
Illam barbaries Scythicis foedavit ab oris 

Urbem, progenies & truculenta, Getae. 
Hanc Sigbcrtus apex regni, & Burgnndio felix, Pag. 3<>. 

Certabant ftudiis condecorare facris. 
Vicus (& exiguus tantum) male teftus & ille, / 

Antiquae famae perdidit omne decus. 
Cognitione trium linguarum Granta corufcat, 

Attici & eloquii fulmine prseftat acri. 
Quam juvat ingenuae nutricis dicere laudes ! 

Parta per illam fi nunc mea fama nitet ! 
Tempora deducant longam felicia vitam, 

Laudibus aflurgam, Granta ferena, tuis. 

j^d Brienum Tuccam^ in frontifpicio Procopii^ 

SI quid in humanis fit rebus, reddere poflit 
Quod nos prudentes, multifciofque viros : 
Si quid fit vitae quod profit, & undique mentem 

Moribus informet terque quaterque bonis : 
Hiftoria hoc praeftat, Tucca ornatiffime, cujus 
Nulla tibi laudes dicere Mufapoteft. 
- Accipies igitur quem mitto fronte ferena 

Hunc Procopum, ftudiis munera digna luis. 

j^d Thomam Sulmonem, Henrico oBavo, JngUa 
Regiy ab Epiftdis Gallicis! 
^TTU mihi doftrinam tribuis laudemque diferti, 
-*- Et celebras longo nomen honorc meum. 
Non ego, mi Sulmo, tali me dignor honore, 

Laurea nominibus convenit ifta tuis. ^ 

In natalem diem, 

'T* Empora Pierides rofeis vincite corollis, 
-*- Coafona Caftaliae fila movete lyrae. 

H«c 104 . J, LELANDI AMTIQUARII 

Haec eft fefta dies, qna primum vidimus illa 

Sideribus pi£):i lumina clara poli. 
Haec lux alma quater fenis natalibus Idus 

Septembris reparac : tempora Iseta quidem, 
Patg. 31. Atque mihi certe niveo iignanda lapillo, 

OfEcii ut videar commeminifle mei. 
Sic mihi Neftoreos concedat Juppiter annos, 

£t det tranquilia profperitate frui. 
Deliciis nec enim ftatuo hic extenderc vitam^ 

Otia vel rebus pigra fovere malis. 
Hoc tantum cupio, ftudiis prodefle politis, 

Laudibus & patrise crefcere certo meae. 
Nobilis illa fuit, fed tantum hoc defuit unum> 

Scriptores memores^ pofteritatis amor. 
Vos antiquarum rerum (mea cura) Britanni, 

Sollicita excutitis qui monumenta fide» 
Exferite 6 calamos, exempla oftendite dara» 

Patria ut eniteat, pifta colore fuo. 

Ad Laur: Sparchfordum. 

C I fortuna potens meis faveret 
^ Votis, prsemia peftore allubente 
Donarem aurea : fed mihi volenti 
Haec fors invida quum neget^ retortam 
Oftentans faciem, boni feres nunc 
Parvum carmina munus ifta. Tantum 
EfFufos numeros fmit feverum 
Hoc tempus dare, quos tuus bepignus 
Certe pofcit amor. Manet repoflum 
Namque imis penetralibus cenacis 
Conftantifque animi, quibus beafti 
Me pridem ofHciis domi tuae, quum 
Smithum, delicias meas, venirem 
Vifurus : poteram & lubenter illic 
Tecum perpetuos dies manere. 
Nymphis non Helicon facris videtur 
Fons nunc gratior,. ilfa quam tua iftinc 
Vifa eft villa mihi, nitens ferenum 
Paflim floribus & fitu tam amoeno. 
Supplex comprecor ut lUis amicis 
Serves, atque tibi valens (paratum 
?ag. 3». Mufis hofpitium) bonis ad annos 

Ilios centuplices : gravis nec unquam 
Vitae taedia fentias amara 
Mi Sparcforde, vel horridum ruentis 
Fortunae illius impetus feroces. In ENCOMIA ILLUSTR. VIROE. ioj 

In effigiem Fortuna navigantis^ 
VjAvigat aequoLeo Fortuha in gurgite pifla^. 
^^ Qualis Apellasis eft Venus in tabulis. 
Lubrica dat puppim lunatus corpora deiphin^ 

Coeruleas fulcans impete ventris aquas. 
Dat tcnuis fyndon curva? quoque vcla carinae, 

Quam tenet in liivea fplendida viigo manu, 
Quatuor horrifono fpirantes turbine venti 

Difteodant pleno flamine vela fimul. 
I nunc, & dubites tecum, Fortuna proterva 

Cur UDaoequeat fede maaere diu. 

AdGuliebnumy Cunt^ri JiUunu 
TjErculis aBtcrni celebraat praeconia vates, 
" Vidlor quod Cacum prefferat ilfe trucew, 
Cecropius famaB tuKt indyta prasmfa Thefcug^ 

Qui faevum rigido contudit enfe Sc^nin. ^ 

Nec minor ipfius crudelem fama latronem 

Quod Scyron ad Stygias miferit ultor aquas. 
Si tanta Alcidis debetur gloria fafto, 

Si tanta iEgiden gloria jure maoet : 
Quanta tuis merlto accedent encomia fa^lis, 

Quo duce piratae, vifta caterva, jacent ? 
Quos neque Turc.irum potuit convincere princeps, 

Armiferifve Rhodos infula clara viris. I 

Quos neque vitiferae potuerunt agmina Cretae ! 

Viacere, quos Veneti nec potiiere duces. 
Mafte animo, & monftris fac talibus aequora purges, 

Guntere, armifoni cura decufque Dei. 

Ai Thomam Vohtefegum^ Archiepifcopum Ifurocanum, pa*. ^. 
CIC tuus iHcnricus, regumqui gloria florens, 
^ Perpetuo ftudio te colat, ornet, amet : 
Sic pia coDjungat proceres coocordia magnos, 

Ut jufto belli fulmine Turca ruat : 
Sic vaftas operum taatorum dcnique moles 

Abfolvas, fummo templa dicata Dco. ^ 

Bis bonu^ q K felixque mihi : tutela Camcpnai 

DioSris mcrito, prasfidiutpque meae. 

M Nicolaum Odouallum. 
^Douallc, novem cpmes fororum, 
Do£)as peftore litteras benigno 
Qui totus dcamas, finiftra plane 
Moeftus fidera nunc vocare poffum, 
QuoB tc tam niveum mihi fodalem, 
Quae te tam veterem intimumque amicum 
VoL. V. O Fata lo6 J. LELANDI ANTIQUARIl 

Fato non placido mihi abftulerc, 
j Tranflatum ad rigidos quideqi Brlgantes, 
' Quo vix crediderim migrade Mpfas. 
Nam Mavors ibi regnat, ac cruento^ 
Exercet gladios, premcns fubindc 
8cottos, 8c valida mani; Britanoos. 
Quid Mufis ihodp Marte cum furenti i n 
At fi fata negant, tuos pi^nates 
Ut dulces repetas, precor difcrto 
Te Scptentrio barbarus patrono 
Linguis floreat undecunque doftis. 
In naumachiam, a Gulielmo Guntero in mari Gallico commijpin^* 
rj^Ulmineo hofliiem premeret quum Marte paripau) 
'*' Gunteru^, tumido viftor in orbe potens, 
Occuluic pat^r Oceanus fua cana timore 

Tempora, qua vitrei gurgitis ima latcDt, 
W' |4f CocFuleifqtie fuum caput ocyus abdidit undis 

Neptunus, falfas rex flupefa£tus aquae. 
Qui ferrugineos alga praecingere crines 

Aflblet, attonitus Glaucus in antra ruit. 
Quique capiflrati delphiai curva Palaemoa 

Terga prcmit, fcopulis condidit ora cavis. 
Ned miqus horrifono Triton qui perfonat aere, 

Mcrfit praecipiti corpora vafta fuga. 
Omnes nam tpnitru pavefafli, & fulmine muUo 

Tormentorum, animos vix habuere fuos. 
Iratumque Jovem e coplo venifle putabant, 

Ut fratrem e refluis pellcret ultor aquis^ 
At quum depofito laetpi^ Pasana furore, 

Viftor 16 ingcminans, concinuiflet lo ; 
pt fpoliis captis, hoftiii & nave rcfrafta, 

Magnanimum felix exhibuiflet opus ; 
^quoreus fenfim princeps caput extulit undis, 

Lumine colluftrans fpumea regna vago. 
Qui poftquam chari cognoverat bofpitis ora 

Guntcri, eminuit totus ab amne Deus : 
Conchifonumeue fuum ex urTdis Tritona vocavit, 

Ut canpret forti prcelia fa£la manu. 
Jlle patris properans audita voce, marinis 

Undis exfiliit, claflica bella canens. 
Tum virides toto vidi0es aequore Nymphas, 

Doridaquc in numerum difpofuiflc pedes. 
Quarum & ad exemplar; tunc turba Britanna recurvo 

Littorc gaudebat ducere tota choros. 
fiXc^nG. revertentpm laetis compleftitur ulnis 

Yi^oirem cantum, praefidiumque Qiaris. ENGOMIA ILLUSTR. VIROiBL,' , lOjf 

Ad Joannem Barretum Jurijperittmu 

SIC tua Budaei divioa volumina magai 
Saepe manus verfet^ verfet & Alceati. 
6ic tua foUicitos facundia rara clientes 

Sublevet, & medio ftet tua caufla foro» 
iPerlege qusjefo meas, Barrete, Epigrammata nugaS| t^- %%% 

Ceoforem quoniam te ftatuere funm. ' 

Ad Briennm Tuccam^ equitem. > 
li^Agnus Alexander fertur praeclara poetis 
^^ Grandifonis larga dona dedifle manu : 
Sed nec Tucca tulit meus ulla minoraj PhiUppos 

Qui totidem, quot nos carmina lasta dedit. 
Pierides tahto patrono aflurgite veftro, 
-^lquat Alcxandrum munere Tucca fuo* 

jd D. ^ietem. 

SAlve laeta Quies, venlfti fidere faufto 
Ut vatem invifas Dia ferena tuum i 
Te rogo per Phoebum mihi dicas perque fororeSi 

Tam longae fuerit quae tibi eaufla morac. 
An te detinuit vates Hiefonymus, an te 

Heflus, an Urfinus, Borbotiiufve meus i 
Doftorum certe quifquis fuit ille virorum, 

Felicem multis credo fuifle modis. 
£rgo velis mecum longos habitare per annos, 

£t mea Mufa tuum nomen ad aftra feret. 

Jdjrturium Arcium,n6biliJJ..Eqnife7rt. 

VEnit fama mihi frequens ad aures, ■' ' ^* 

Quas te magniloquo ore prsedicabat 
Doftriwe eximiuhi poUtioris 
Cultorem, obtigerat mihi priufquam 
Tecum notitia ulla luculcnta ; T-^'^ 

Quam me confiteor bono meo amplo 
Ard hfc omnibus erudite veram : j 

Inveriifle modis. Memor ferena • ^-," 

Frontis, qua me ita candidus beafti . 3 

Vel tum quum Domino tuo meoqu# 
Laeta porrigerem manu Libellum ; 
Ut certe mihi vifus inde fautor 
Virtutis celeberrimus vcnuftar. 

Quare nunc calamo tibi volucri » ^ 

Naftus temporis otium quieti, *^ 

Has tranfmittere litteris parabam 
Crates, ile beneficium putares 
Ingratp^ immemorivf^contuliiTe» 

O H M D'ff D' idS - J. LELANDI, ANTIQUARH 

AdMufaSy ut Mariam, Henr. O^.^liam^invifanf^ 
XpAuftU nunc avibus notem fororeS' 
■*• Sumptis orgaoolis decenter ite 
Ad divam Mariam, dect» Briianm 
Rarum Trojugenas : bonas rt>lit quar 
Multnm peftore litteras bcnigno : 
Late & confpicuis nttet per orbem 
Quae virtutibus optimis ferena. 
Refta pergite, cura ooftra, Nymphaf 
Ad NymphanxfacUes, &c ora laetu 
Lstas folvite vocibus canoris. 

AdMeliitum. 
jius es hoc dulct Mdliti (lomine, fic fanr^ 
QjKe fcribis, quovis mellea melle magls. 
Ad Sodolphum Boureiim. 
^UM certas animo crefcentem orodre poetan»y 
Candidulo ne^eiis florida ferta mihi, 
.Munera pro teoui fortuna maxima prasbes^ 

Ut doceas Mufis quae tribuenda bonis. 
Talibus ofHcits ego motus> arundine fumpta 

Imparibus cupianeftere verba fonis. 
Sed dare }am aumeros paucos tibi-, dofle Rodelphe^ 
£ft aquubm vaftis fundere gurgitibns. 

In effigiem Nymphit, 
^Xercet digitos Veneta teftudine Nympha, 
Puniceiis radius cujus in ote nitet. 
JHigt n« Aurea & hanc gracilenu commendat corpore vcftis^ 
Ac lepidum cingens pluma fuperba capiit. 
Cetera quid narrem ? narrabo pingere Apellis 
Artifices talem vix potuifle manus. 

Jd Richsrdim Tomicfnem. 
U T mbc deftituet Clarius, Glariique for6res, 
Aut, Tomio, in noftro carmine primus erisi 
Nam quamvis folido multos compleftar amore, 

Peftoris ipfe tamen maxima cura mei. 
Nota fatis cauffa feft, (ncc enim raanifefta ncgabo)r 

Me quoniam fumme dUigis atque coUs. 
O ! mihi fi linguaK centum finr, oraquecentum, 

Crefceret ki laudes tuRC mea Mufa tuas. - 

Deftituof : tenuis «erte» facundla noftra : 
Quanta tamen quanta eft, ferviet iUa tibi. 

Cratulatio in redltum Thoma Lupfeti^ 
''Eniffi incolumis jam mihi reddite 
Lupfete ? & Veaetum- Uoquere flaridos E^ A^ V^ ENCOMTA ILLUSTR. VIROR- 709 

Vis campos, ftu^iis mote Britannicis, 

Quae fic auxilium concupiunt tuum ? 

Venifti ut veteres fofpes amiculos 

Nanc tandem recolas ? 6 ! niveam mihi 

Lucem, quse potuit.te modo reddere i 

Optatum toties follicita prece, 

Haec feftis radians frondibus eft dies, 

£t fertis mihi fignanda recentibus : 

Hsec votiva dies, hxc' mihi calculo 

Ornanda eft niveo : quas fimul expulic 

Curas e tremulo peftore lugubreis, 

£t te delicium reddit amabile. 

Non certe lyrico lauriger ille erat 

Flacco Virgilius gratior, Atticis 

Poft longum rediens tempus ab imimisf, 

Quam Ltipfete mihi tu modo reddite : 

Quem longum cupiens cemere fsepius 

Laflabam Superos vocibus afperis. Pa^. |f , 

Pofteritatis amor dubius. 
pOfteritatis jamor mihi perblanditur, & ultro 
^ Promittit libris fecula multa meis- 
At non tam facile eft oculato imponere, nofco • 

Quam non fim tali dignus honore frui. 
Grsecta magniloquos vates defiderat ipfa, 

.Roma fuos etiam difperiifTe dolet. 
£xemplis quum fim claris edoflus ab iftis, 

Qui fperem Miifas vivere pofle meas ? 
Certe mi fat erit prsefenti fcribere feclo, 

Auribus & patrise complacuiflfe meae. 

Jd Carolum Blondum, Guil, Blondijilium. 
Arvum candidule en tibi libellum 
Dono Carole mittimus, quem Homero 
Magno Thefpiadum facer fororum 
Ut vero tribuit chorus parenti. 
Tu munus fpecie licet pufillum 
Ne fpemas taioiea. Indicus lapillus 
Sa?pe eft vel Pariis prior cohimnis* 
Ne fpemas Latiae lyrsemoventem 
Grsecum ftamina fuaviora Homerum. 
Nam Mufa illecebras habet LatiQa^ 
Quae faepe Aonios tenent poetas. 

Epithalamium Jo, Clementis medici, if M^rgafef^* 
Ufae purpureis novem revinftae 
Sertis^ fitmc Helicone cur reii<5lo 

Huc . p M" H j\9 ' J. LELANDI ANTlQUA&il 

Huc tendant, lepidos modos caneotes : 
Cur junflis manibus levem choream 
Tam praeter folitum coiant, renufta 
fl^ 3f* Dic qusefo foror 6 mihi Thalia. 

Thalia. 
[^C lux, quas rofea lampade partdituf^ 
Clementi niveam jungit amiculam^ 
Et dat conjugii iidere faultulo 

Pulchri primitias facras, 
Graecis litteruli^ vir nitet «fndique, 
Conjunx eloquio praenitet Italo, 

Hinc feftus properat Pieridum chorua^ ^ 

Ut dulces decorent thoros. 

Euphrofyne. 
OPIendidam lucem celebremus ergo,» 
*^ Scdula cura piveas fprores : 
Ilitas dextris faculas tenentes 

Sulphure vivo. . 'j 

Virgiries & nunc alacres amoenae 
Incolas Cyrcbac comitcmnr almas, 
Vocibus belle refonis canentes 
Carmina laeta. 

Aglaia. ^ 

XJ UC Hymenaee Veni, crocea redimit^ tia^ 
•*^ Et grato feveas ignibus ore novi». 
Lucida felici veniat fax omine quxfb, 

AflTuetafque preces dic Hymenaee tuas. 
Candida nim do6lo Clementi jungitur uxor^ 
' Margaris, infigni virgo decore nitens. 

Ai Brienum Tuccam^ equitem. 
'^Ucca tibi mitto cliartacea munera vatcs,- 
-^ Non eft {ors Muiis amplior ulla meis. 

Ad Andream Smytbttm.- 
iUid verbis referam jam. tibi plaribus ^ "* 

•v Quam fit re* gravis (ah !) te fine vivere ? 
Fag. Aio-' Cum quo faepe fui' peftoris intima 
Arcani folitus pandere, & ad lyram 
Argutis refonam dtikia vocibus 
Felix aflidue fingere carmina. 
Cum qno fum folitus prata nitentla 
Gemmis vifere tam verficoloribus. 
Quod tantum nifi me pelleret invida' 
Per iluAus miferum fors ma!e concito^ 

Tecvm Q. ENCOMIA ILLUSTR. VIROR- tn 

Tecum perpetno vivcrc naoUiter 
<^am Jsetus poteram ! meque beatulum 
Te femper focio credere candido ! 
Non auri ftudium, vel facei' ambitus, 
Non quicquid gcemio fertilius folum 
Producit, folidam fic alio mihi 
Mentem dillraheret, quia libi jungercm 
Me totum faciii. At ntific prohibet mea 
Quum me fors miferum longius afpera, 
Te praefente frui, judico proximum, 
-Crebris litterulis damnji rependere. 
,Sic prasfens animus me comitem tibi 
Abfeati niveo junget amiculOp 

Laus Rofa^ a comparatione, 
T Entula coniferae quantum viburna cuprefli 
•" Vincunt, & falicem vincit oliva ferax s 
Degeneres fruftus, acida, & fylveftria poma, 

Punica utjeviocunt maladecore fuo: 
Quantum vere oovo fuperat formofior hortu^ 

Herbifera montes fertilitate rndes : 
Tantum crediderim cunftos fuperare nitore 

Florcs pjuniceani (Cyprica dona) rofam. 

j^d Briennum Tuccam, 

TU mihi, tu fulvum magnl das pignus amori| 
Aurum mnnifica> fplendide Tucca, manu. 
]En ego pauca tibi parca do carmina dextra^ 

Sic me pro magnis parva dedifle putes. 
Quod mihi Tpcca dabas nupcr, jam fugit & aturum^ Wa%» 4t* 

Tam bcne non loculus quam caput ipfe tenet, 
Sit fors faufta mes Mufas, tua, candide Tqcca^ 
Aurea carmitiibus vicero dona mcis> 

Jd Jo. Clericum, Epif, Badunicum^ 
/^Lerice, facundos inter numerande patronos, 

Qui jus Caefarcum & Pontificale colunt : 
Te mea Mufa ftudet modulis laudare canoris, 

Sit quamvis impar laudibus illa tuis. 
6at fcio ParrhifiQs tua dicere faAa foler^j 

£t tua Romano gloria nota foro. 
^ec te fan^arum fludiofa Bononia leguiQ 

Definit emeritis irradiarp notis. 
Quid referam, quibus ipfe modis utranque MiQejrvam 

Exorncs^ ? doftos qua ratione virqs ? 

Pontificcs claros Badunum reddidit oiim, 

yrbeo} mvLC claram ciarior if fe faci$« 

Pi%at U2 J. LELANDI ANTIQJJARII 

Diligat illa fuum paftoretn, paftor & urbem, 
Ingenii dotes ut mea Mufa tai. 

Ad R» Craifordum. 
Tr\UM me SequaDicus choru« benigne, 
• -'^ Craiforde, iilecebris tenct quibufdam 
Linguarum, & folidae eruditionis, 
Tu vel totus obambulas beatus 
Aulae inter celebres viros Britannse, 
Et vultu frueris ferenxori 
Ter felix Domini tui meique. 
Quam non ipfetamen tibi fecundaoi 
Fortunam invideo : mihi viciffim 
Nunc in re tenui artium bonarum 
Non plane tenues macrofve fruftus 
Contingat modo ftrenue parare, 
Autiquam ac nitidam eloquentiamque 
Inftaurare, meo favente Phoebo. 

p ^^ Jd Cygnum de Thoma Linacro, 

TE fsepe audivi quaerentcm Graeca Latine 
Cujus adoptaret Pieris ore loquK 
Certior ut fieres fuper hac re, nuper adibam 

Pleftrigernm Phoebum, Thcfpiadafque Deas. 
Ipfe mihi Phoebus Liiiacrum, Linacrumque forores^ 

Totaque Caftalii turba dtferta chori 
Dixerunt uno confeofu^ verba Latina 
Effe illum vellent cujus in ore loqui. G Laus Borhnii Vandoperanu 

I Mia Borbonium celebrat facunda poetam, 
Cujus ne6lareum fpirat ab ore melos. 
Non fum Borbonio par verfibus^ attamen olim 
Cantabit Mufas terra Britaona meas. 

Solfequium, 
O Urgeret E6o nitklus quum Phoebus ab orbe, 
^ Surrexi, vultus exferuique meos. 
Occiduas fed quum feflus pertingeret undas, 

Velavi rutilis ora veniTfta comis. 
Solus amatores inter mihi perplacet omnes 

PhoebuSy 16 coeli deliciumque foli. 
Hinc ego demonftror digito formofa per hortos, 

Nomine vulgari Solfequiumque vocor. 

Jd MufaSf ut Henricum o5lavum concelebrent» 
Tl|Ufae dicite 16 & 16 nunc dicite Mufae, 
^^ Temppfa Peftanis cingitc fefta rofis. 

Totiuf EKCDMIA ILLUSTR. VlROR. W^ 

Totius Hcnricus rex Ulnariffimuk orbls, 

Peftore tcr niveo nos colit, ornat, aipat. 
Nunc licet 6 tali, tanto ac fub principe nob'ts 

Lumina Sequanic» vifere- pulcbra fchoiad. 
Nunc licet Italiam nobis luftrare diiertam, 

Condire & Grseco verba Latina fale. 
Quae veftro dabitis rcgi^ veftrpque pairono, P»g'43- 

Dicite, pro tali peftore dooa mihi ? 
Qux ? nift dulciflui notiiSma munera vatis, 

Munera per longos npn moritura dies. 

In librum Th. Linacri Ab mendata Jiru^fura* 

NON Palamedaeis opus impallefcere chartfe," 
Nec DiomedaBis invigilare libris. 
Talia nam peperit Linacer monumenta polttus, 

Longa dies rerum qualia nQlIa dedit. 
Hoc facile evincam fab quovis judice refto, 

Dulcia praeripuit praemb Grammaticis. 
Quicquid ab antiquis ielegit & ipfe Latinis, 

Seu GfaBcis, recitat fertilitate fua. 
IUeque cornicum tentabit iigere oceHos, 
Edere qui lentat fcripta polita mfagis» * 

AiiUd carminy de eodem Libro. 

Vlrgineam, dofti juvehds, celebt^re cat(6rvam 
Quid juvat, aut nitidas? Bellerophontis aquas ? 
Quidve Helicona faprnm juvat, «ut Permeffidos amne« i 

Laurigerb Cyrrhae quid Joca fefta Deo ? 
Huc potius tetis coacurrite paffibus omnes, 

Fingite vidluris ora tenella libris. 
Somnia Farnaffi valeant, Boeoticaque arva : 
Nunc Linacer nobis omniiJUS' unus erit. 
j^d Richardtm Guntherum. 

PUrparei ambrofios veris nova femina flores 
Tu mihi decerpens, munera grata paras. 
Saepius hoc cures, quo certe nomine, multo 
Ingeniun> invenics mitius efte meum. 

Jd Calliopen^ de Jo. Ciaitnundo. 

TE nunc, Calliope, colit politus 
Claimundus facilis, novem fororum 
Cui fert tot niveos chorus lapillos. , 

Exornat qut>que tc fiequenter ille Pag.44. 

Largo munere & ore pc»rbenigno. 
Quare, Calllope» lyra refumpta 
Cures officium tuuni viciffiiii, 
Nomen Caftalii ferens ad aftra 
Claimundi aarea laudibus canoris. 
ToM.V. P ^ Ai vi^ J. LELANDI ANTIQJJA&II 

j^d Rkhardum Hirtium.f^ 

LUmen Caftalii ehori fercntim i 

Hirti <}ui decoras tuo Britalinos 
Doftos ingenio illo amoeriiori, 
Currenti calamo jubet notatos 
Hos me jam numeros Camoen^ dulcid * 

Ad tc mittere^ cujug os feplenlnt 
Hyblacae ambrofio cibo volUcres. 
Nam quum neftarcis Latina Verba 
£ labris fluitant tuis redata, 
Tum plane videor mihi videre 
Facundi Ciceronis illa fecla. 
£t quum mellifluos modos poeta 
Felix aggredcris favcnte Mufa 
~ Bella fcribere, tum meas fluenti 
Vena has auricolas fiyloque mulceSb 
JPlures dicere nunc Camcena vcrfus 
Noli : naon dabis Hirtio canenti 
Noflro carmina, ut undulanL.tumenti 
Infufam pelago, & minuta ligna 
* Denfis robor? faltibus vetuflo. 

, In piElam Occ^Jionu ^ffigiem. 
^Uifquis in argutis tabulis te, Occafio, pinxit, 
^ Seu notus Coae gentis alumnus erat, 
Seu multum toco eantatus Zeuxis in orbe, 

Naturam penitus fentiit ille tuam. 
Namque dedit fronti molleis geAare capillos, 
CXrcipiti prorfus crine vacante tuo. 
I^ag- 45. Fortunam arripiant prsefentem : Occafio frontem 

Avertens, iterum non capienda, fugit. 

Collatio Budai <b Cuthoberti DunqftalU. 

^UA te noflra canet, Dunftalley Britannia laude ? 
^ An qua Budgeum Gallia dofta fuum ? , 
Candidus ille fludet Graecam celebrare Minervam, 

Graecorum celebras tu monumenta patrum« 
Ille colit veteres intento peftore leges, 

Sunt fludii leges cura diferta tui. 
Ille rudes affis docuit cognofcere partes, 

Tu numeros primus verba Latina loqui. 
Dallia, caufidlcum tecum dignare Britannum 

Conferri, niveis dignus uterque notis. 

In mortem Hyppolyti crudelijfme interfeEli. 
"Ippolytus quondam fuccinftae cura Dianse, 
Occiditi a fasvis diiaceratus equis. 

Noflcr Q' Q' H' ENCQMIA ILHrSTR. VfROR. 115 

Nofter m Hippolytiis perilty (quid non furor aa^ft ?) 

TransfoiTus gladib fieaora titifta fero. 
Integcr ille fuit liquidas revocatus in auras' 

Numine felici, Ddia eafta, tuo. > - : 

Hic melioris erat vitas revocatus in abras, 

Mortis & aq6lorein pcem fecuta fuit. 
Nam mifere pcriit ferpentis i^In^ine diro, v :"■ 

Speftat fanguineos exitug.ifte viros. . ; . 
Par^ite mortales, fcel^rato parcite ferrp : / . : 

Tangunt ultores iinpia f^fta Deos. '^* 

De Z^hyro if Cygno. " ' 

Mlratur Zephyrus meus canori / ., . 

Cygni mellifluum filere carmen ? ' "" - 
Afpiret Ztiphyrus, modis canora 
Cygnus dulcifoQis. rejEblyet ora. 

Ad Sequanam fiimum. pg^. ^c. 

SEquana vitiferis cripjE^Qi redimit^ coroliis, • 
Gallica qui vitrep gprgUe prajta rig^s : ; 
Tu noftro pra:ftas folam^o duic^ l^bpii, , 

£t tetricum mifces Itifibv^s ufqi;^ ^^hps.. , • .. 
Namque tuis ripis qv^um kntis jpa^i^^s erro^ 

Flora quidem ^ares pafcU odora 9ieas.. 
Atque oculos eadem pi^^um lumiQie rerum . 

Detinet infignis, y?1 iine fin?, Dea. 
Nominisnlla tui cultrix, viciaaque fdix 

Hofpitibqfque tuis officiofa favet. 
Tu quoque, quum falicis reqyi§fcp feflus in g/nbra, 

Perftrepis arguto muri^ure, Somne Vew. 
Audiit haecZephyrusg^nialis, flatque fecu^dp . 

Intentus ftrepitu, ventilat atque falax. 
Infuper illimi natito quuiQ flumiri^e nudus, 

Lympha tua eft votiscaad.ic)^ (oi;a m^^. . . 

Fac mihi, fac feniper te talem, Sequana^ praeftes, 

Et recinet numen Mufa' Britanna tuum. 

Ad Cranta^iam Academiamt ut Jo, R^dnwi^m ceiqheil* 

Sl vis te facilem mihi nunc oftendare, Oania, 
£t vatem officio dea^ruiflepitim : ' « 

Quse peto j.ufta, mea praeftabi^ «andida catidki - 

Ni caufla mavis gratior effe tua. -* . . 

Notixinis en tuus eft noftri ftudiofus aluronu»""- 

Redmannus, lingua doAus utraque probe. - 
Hunc famas iludco modo confccrare perenni, v ' 
Scd mea vix poterit Mufulatanta d^ire. ' - - 

P 2 Tu D' Il6 J. LXLANDI. AHTIQJJARIl 

Tu ben<^ imigna potes prxlhre» folefqtte difertis 

Difcipulis.femper gr^ta faveFe tuts. 
Ergo bona^ quoni^m puris e foetibq^ haufit 

Artes, Cecropii quot docuere patre$, 
EiRce fama mei Redmaoni ut floreat, uiqiie 

Letbsas nupqviam mortua gqftet aqua^ 

?ag. 47. * In frentijpicio UbeUi^ 

INtra laurigeros liber penates 
Henrici modo principis fereni : 
Intra, & pellito rufticum pudorem. . ^ j 

Tc rex accipiei manu beuigixa, , I 

Notus Pegafidum comes, canentjfque; 

Argutus Clarii piufque cuUor. < i 

Ad Thomam Viatum> Equiteip, chrijj} 
|Udlegus patrias fuum hinc m oras 
Ornaturus iter, monebat ut te, 
£t notum & vetbrem mihi fodajemy 
Impertirem aliqua memor fatute. ' • 
Fcci quod Vqluit, iubenfitfae certe. 
Illum nam ftudiis tuis fciebam 
Vinclis mirific^i quibufdam amoris 
CbnjunAutn r ac etiam addo Htterarum 
Fautorem & niveum quidem mearum. 
Tu nunc fec animum rogd, Viate, 
Noftrum non Veneres ftyl} fiuentis 
Expendas propius nitentiores. • 
Quas fic Caftaiiae tibi puelte 
Confenftt factli fimul dederunt, 
Ut vel montibus Aonis in ipfis • 
Te natum chorus aeftimet viroruia 
Doftorum niveus fuifle nlane. 
Tu nunc ofHcium vides amici 
Qualecunque tui, proba & valeto. 

Jd Briennum Tuccam Equit,em. 
^OS erat antiquis Jani celebrare Calendas 
Strenis, quem ritum feCula norfra jprobant. 
Hinceft, qwxl mi.ttam munu^ <ibi, tplendidc Tucda, 

Officii ut vid^ar commenxinifle mel. 
Quod tib( dant ani gemma^, fat fcimus, & aurum : 
Convenit ut magnis mittere magua virii. 
Pag.48. Paucaego, at illa liben$, aotiqua numifmata mittOj 
Exigu« fortid munera parva meas. 
Ille tan^eh qui quanta poteft dat, maxima certe 
Non auro aut gemmis inferiora dedit. 

— ■' ••• -:.'■•* Ad M ENCOMIA ILLUSTR. VIRO** ff> 

M Januk JU^arim.' 

NOftronjm unice temporum pplite. 
Phoenix La(cari, qui mis Atheoas 
Muds Cecfopias niter^ totum . * '' 

Phoebi judicio facis per orbem : 
Jam longum mea geniit Camcena 
Longum intrare aliqua tuos penates,^ 
Et prafens oculis fuis vldere ' ' 
Prasfentes numero novem forores 
Cum cantato Helicone, cumque feftis 
ParaafC Clario.jugjs favente. 
(^ae tu a niyea benignicate 
Commonftraveris» illa fe putabit 
Multis & merito' n^ibdis beatam. 

jid Qutij^bmm Gunihrum. 

HOrrida praengnis viAor Guntbere folebas 
Bella fequ|,' & magiios enfe ferire doces. 
Poft' domitos Turcas, ^ poft' Gsdlica prcelia, tandeoi 

Te poft naumachiam nunc habet alma quies. 
Fixifti galeam criftatam vcrtice phfmis» * 

Emeritus poftem miles ad Hercuteum. 
Pro niveis tantum caftris, pro puppibtfs alti», 

Conjuge cum chara, didca tefta c61is»* 
Spirat Apellaea quorum penetralibus trte 
-Principis Henrici ludda imago tui, 

Ai S. Gardinenan* 

ARgutos refonae modos Camoenx 
Gardinere tibi meas dicatos 
Facunde accipe dextsra benigna," 
Certat quandoquidem nit^tioreis 
Virtutes animi tui probare ' 

Pauds hendecafyllabis libenter. Pag.4f. 

Tu certe innumeris locis ad illum 
Leges vel veterem labore grato 
Splendorim revocas, docens vieta 
Tot glofteniata (opus recentiorum 
Scriptoruni) ingeniis bonis obefle. 
Hinc monftrai,' 'Cicero ut^ parens Ladiu 
SennOnis, veterum recepta jura 
Orando inlinuet, pollta iingua & 
Ut cauflTas placide ftatim ferenet. 
T u Plau ti quoque fabulas pae tae 
Antiqui iepidas quidem & venuftas 
'IlIaS| confpicuo decore quodam 

Felix txl /, LEEAN^I ANTIQ^UARH 

Fclix aftor & clgqucos, vel ufqtte' 

Ad miracala, nuoc fuis thcatris; - • 

Pulchre reftityjs, Ritelque fafto. 

Miles lumina" gToriofus ille 

5ic certe mea capta detinebat, 

Ut dum vixero, femper aftioncni 

lllam vel mcmorirfinu recondam. 

Partes prseftitit Hancuinus ampIasiK 

Achinus quoque tunc fuas d^oruo^ 

Perfonae exhibuit : fed unu^ ille 

Fabrilegus erat puellus, inilar 

Multorum lepidus, venuftus, ardens^ 

Cujus gloria crefcet undecunque. 

Tu nunc denique juris utriufque 

Confulliflimus hoc agis, prius quod 

(Quantum intdiigo) pracftitere nulli, 

Nempe ut aiufidicus facras patrQHtts 

Interpres vigeac icholae beatus : 1 

Inftrmneiitt etiam vetuftioris 

£t myft^riainagoa dehiDc oovelU 

Traftet judicio valeii$ fecundo. 

Ha?c Fortuna videns manu expedtte 

Famas ducet Qvaos gcadjus te ad alto% 

Perducetque, txinm capttt decenter 

Donec praenit€»^flaitra bicorni, 

jag.yo. Ad Leonarium Coxum* 

INclyta Sarmaticac Craoovia gloria gentls ' 
Virtutes novit, Coxe diferte, tuas. 
Novit & eloquii phoenix utriufque M^Ianftlion, 

Quam te Phcebus amet, Pi^iufque choru5> 
Praga tuas cecinit, cecioitque Lutpxia laades, 

Urbs erga doftos ofiiciofa viros, 
Talia quum conftent, genctrix tua propria debet 

Anglia te fimili coo^ekbr^rc rooJo. 
Et faciet, nam metantaotcm nuper ado^ta, 

Hoc ipfum juflit fignificare xibi. 

Ad Rofetum GaHum pottam* 

•Larum Threicii, Rofete, vatis 
Pleftrum cui feciles dedere Mnfe, 
Quof faepe Armenias tigrcs fonoro 
Mulcet carminc, montrbufque quercus 
Deducit rigidas, & alta (mirum) 
Siftit flumina, paullulum Cam.cenas 
Ponas quaefo tuas fevcriores, 
. Alque adfis tenues modos cancnti 

^ 7 Lelando, c ENCOMIA ILLUSTIL. VIROR. 1S9 

Xelaada, folita ferenitate 

FroQtis : fic ticulos tuos fooabit « / 

Poft hac grandiloquis lubis, fecreta ... 

Ruptus vifcera Delphico farore. .... 

M PhiUptnmi. 

TErga preniis ScythiCi quoties vidleiita caballi, 
Nomiua de faftis vera, Philippe, pt-obas. 

Ad Aritonium Barkerum, 

ANtoai, veteres qui noflros iacer amkets 
Jure tuo loca non inferiora.teoes» 
Si potes a ftudiis tetricas ceflare Mlnervas, 

Paulliilum ad has nugas lumina fieAemeas* 
Non fadle hic credas quantum, Barkere polit^, 

Judicio tribuat noftra Thalia tuo : 
£rgo adfis, chartas parvi Sc tranfcurr^ Ubelli, 
Qm Mu& fervat pignpra chara m^ae* 

jfd Borboniwn Vandoperanum% PkS.it. 

VAndoperane, mei cenfor tu carminis eflo, 
, Quam vellem Nogis proximus efle tuis. 

Filia Thoma Mori, Charifaa conona, 

TRES numero Charites Graeci finxere poetac, 
^mula quas toties carmine Roma fonat. 
HaQenus at nunquam res efl: hasc credita vera, 

Ut neque de Mufis fabula vana novem. 
Nos tamen intrantes facundi limiaa Mori, 

Attoniti Charites tres novitate rei 
Vidimus. Et quid enim efl oculis (rogp) certius l £rgo 
Accipiat plenam fabula prifca fidem. 

Ad Serenijf: Mariam, Reg: F. 

CLarum virgineae decus cohortis 
Qu« nubes patriac tenebricofas 
Virtutis facibus tuae ferenas : 
En teflos Senecae nitenti in horto 
Flores attuUmus fuaviores, 
Quam quos purpurei ferunt rofeta 
Pefli. Nam hi perituro odore paucas 
Pofl horas bifores fovent latebras 
Nafi. Illi autem aoimi facros recefTus 
Quam longum Ambrofio fovent odore. 

Ad Nicolaum Uilfonum, 

IRatas habeam novem forores * 

Cum toto Clarii choro canente, 
Si quicquam acciderit mihi petenti 

Cratum ,^o J. LKLANDI ANTIQUARII 

Gratum litterulis oiagis venuflis, 
Quas nuper mihi reddidit difertus 
LupfetuSy folidum Briunmcarum 
Mufarum decos, addita tuo yel 
Multa nomine c^ndido falute* 
Unde elfe ofHcium meum putavi 
Ad tc fcribere litteras viciffim,. 
£t candorem animi parem refer;-e ; 
rag. s%* Non autem fimilem ftyH nitorem» 

Nam hoc pr^eftare quibtts modi^i rogo t9, 

Poffim ? pene rcliqucris locum to " ^ 

Quum nullum Vencri tkgantiori» 

Sed tandem quid ego h»c tibi modefto, 

Qui prasconia ne^igis faventis 

Linffus? Reftius obftcrem, erudife 

Uil&ne, ut veteri colas amore 

Me, qul fufpicio tui mlenteis 

Virtutes animi, perenne lumen, 

Ut, quum oGcafio fulferit ferena, 

Commendes Domino tuo meoque. 

. Ad Ambroftum, 

«Onvenit Ambrofii pulchre tibi nomen amornttm> 
Moribus es dulci dulcior ambrofia. 

Infiauratio Britannica antiquitatis. 
^Uantum Rhenano debet Germania do^o» 
^ Tantum debebit terra Britanna mihi. 
Ule fuae gentis ritus St nomtna prifca 

iCftivo fecit locidiora die. 
Ipfe antiquarum rensm quoqtie msgnus amator;, 

Ornabo patriie lumina dara meae. 
Qoa? quum prodierint niveis infcripu tabdllis» 
Teiies tum noftrae fedulitatis erunt. 

Ad Mufam^ de Henr: 8. Rege Jngl: 
[ I tu poft cineres meot fecundo 
Fato vixeris, inter & Lacinas 
Mufas fi poteris locum tenere, 
Fac ut praefidium tttum meumqae» 
Fac ut dulce decus tuum meomque 
Henricum, patrise patrem fupremum, 
Doftorum refonet chorus difertus. 

Ad Carolum Bbfidumy juvenem mhilcm* 

TEmpus noftra fuum Camoena nafta 
Fufum mollibus otiis amico 
Pag* 53- Me tali alloquicur fonb decora^: 

" Plenas c o; S' ENCOMIA ILLUSTR. VIROR.^ 121 

** Plenas aggredere inclyti puelli 
** Laudes carmine Caroli infonare. 
** Namque is Gorgoneos colit beato 
•* Torrentes fludio, comes fororum 
** Doftaram folitus, leveis choreas 
** Qaum alti in vertice germinante ducunt 
^* Pamaffi, fua floreis revinftae 
•* Sertis tempora more perdecente : 
** Pro quo nunc fhidio novem puellae 
** Apta haec munera Blondulo puello 
** Confenfu unanimi quidem dedere, 
'* Lingux perpetuum Atticae leporem, 
** Linguae & delicias meras Latinas." 
Parendum monitis, Camoena, honedis, 
Bi& pulchrum reputo tuam Minervam 
Infignem numeris me4s probare. 

j^d Rogerum Afchamum. 
A Schame litterulas tam belle piQgis, ut ipfa 
^^ Graecia te fcribam pervelit efTe fuum : 
Ut velit effe fuum, rerum caput, inclyta Roma, 

Quamvis ItaCcos fcpbere dofla modos, 
Sed calamois cur certo tuos attoUere vates 

Cannine : fit yirtus quum tua nota fatis ? 

Ad Robertum Seuerum. 
'pvUM tu declamas Grantae, verfafque beatu^ 
-^ Aufoniae facili tot monumenta manu : 
Graecorumque omnem luflras ftudiofior orbem, 

Bellerophontaeis fontibus ora rigans : 
Ipfe tuus, vetus ipfe tuus Lelandus amicus 

Fato felici Gallica regna colo. 
Hic tibi fi curas efl, quid agam, cognofcere, tandem 

Accipe, fed breviter fafta relata mihi. 
Condo & compono quae mox depromere poflim, 

Ut refono Flacci carmine Mufa canat. 
Praeterea veterum multa exemplaria quaero, P^g. 54. 

Exploro, craffis eruo & e tenebris. 
Ecce vides nofh-ae rationem {& certius) omnem 

VitaB hk tranfaftae : dofte Seuere vale. 

Ad Valerium Martialem. 
"pGregli vates fcripfere Epigrammata multi, 
-*-^ Quae canit in toto doftior orbe chorus. 
Judicio noflro fed vivum folus acumen 

Vates tu femper Bilbilitane refers* 
Materiam Morus fi pertraftaffet eandem, 

Certaffet Mufis aemula Mufa tuis. « 

VoL. V. Q^ lUe 122 J. LELANDI ANTIQJJARII 

Ille quidem tantum voluit, parvoquc labore, 

Monftrare ingenii lucida figna fui. 
Tu vaftum pelagus' penetrafti : divide laudes^ 

Gloria fic famae crefcet utrique fua, 

Jd Defiderium Erafmum Roterodamum^ 
C I vis Caftalio choro placere, 
^ I nunc, I mea fed gradu citato 
Dulcis Pieri, gentis ad nitentes 
Agros -Helveticae, recurvus undis 
Qua Rhenus tumidis volat per arces 
Defluxu Bafilaeias amceno. 
lllic invenies difertum Erafmum, 
Infigne eloquii decus Latini^ 
Pulfantem querulo lyrae canoros 
Nervos pollice ; fubtimcntibus cum 
Mufis, tum Clario : inclytos honores 
Ne moDS veriicibus facer duobus 
Perdat, ne titulos fuos Cytheron, 
Et dcnt Teutonico locum poetae. 
Cui fi Pieri plurimam falutem 
Noftro nomine dixeris, ftatim ulnis 
Te amplexabitur obviis benignus. 

f as- S5- Jd Mufas, de Guilielmo Bloitdo, BaroM MontjoU^ 

TV/TUfae, fi Domino placere noftro 
^^ Et rem ter facere hic quaterque gratapx 
Laeto peftore concupifcitis : nunc 
Tandem oftendite vos meo obfequetites 
Blondo, qui patrias eruditionem 
Felix afieruit politiorem : 
Dum totus ftudiis dicatus ipfe, 
Et virtutis amator eminentis, 
Exempli fpecimen tulit perenne» 
Maecenatis erat loco probati, 
Cujus fedulo gloriam fecutus 
Doftos muneribus beavit omne$ 
Amplis, atque Scholae Lutetiaaae 
CuUorconfpicuus, frequens, difertus^ 
Imprimis fibi comparavitillum 
Torrentem eloquii, fodalem Erafmum y 
'Crevit frudlus & iode luculentus, 
Ac Defiderius novisadauftus 
(Biondo munificofaventa) amicis 
Ditefcit : niveus patronus unde 
Commendatus ad aftra celfa fcandit, 
Et fadli pretiun:! accipit fupreraum, 

Quad ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. ^23 

t^od nuaquam morietur : enitebunt 
Dum libri radiis ifuis politi. 

In laudem atitis, 
C-^^ fub C3Uguo virtus latet alta lapillo, 
^ Judicio aetites omnibus efle proteft. 
!^fe aderam in mediis paritura doloribus, eheu ! 

Quum clamaret, " opem fer Dea cafta mihi" : 
Cujus foUicita taftus pietate maritns, 

Ventriculo aetiten admovet ille manu. 
Vix lapis attigerat gremium, raox vagiit infans, 

Exfiliitque, ferens parvulus ora patris. 
O qualis Reftor, fubjeftos numine magno '»g. s^» 

Qui lapides noftris ufibus efle jubet ! » 

M Jo, Charedamum, 
\A Ultum magnificis diferte verbis 
^^ Paflim Chaeredame, & lubenter effers 
Leladdi tenues tui Camoenas : 
'Qai nunc aggreditur tuas viciiEm, 
Spirantes tragicum oppido cothurnum, 
Impar ter gracili fonare avena. 
Forfan furgere ad altiora pofthac 
Arguto poterit favente Phcebo : 
£t claram aequoreis tuam Britannis 
Famam Masonia tuba referre. 

Horti Guilielmi Guntheri, hyeme vernantesn 
'^UNC biferi fileant laudare rofaria Peftj, 
•*"^ Hortos nec jaftet regia Roma fuos. 
Vidimus aequoreis hortum florere Britanni?, 

Quuin premeret gelido frigore Janus agros. 
Purpiu^eas violas, ferrugineumque hyacint&um, 

Luteolam caltham, Cecropiumque thymuni, 
Hinc Clyties florem mutatae vidimus almum, 

Et Papluae fuaveis, dona venufta, rofas. 
Atque alios, quorum mihi dicere nomina longum : 

Vivite fcecundi jugera pidla foli. 

In Borbonii lauJem» 

EST mihi Borbonius mcxito decoraodus honore, 
Qui valet ingenio, qui viget eloquio. 
Cedite nunc Mulae (Pympleia turba) canorae, 

Et tu cum refona cantor ApoIIo lyra. 
Ite alio Veneres, Charites, Suadela, lepofque, 

Nilmoror applaufus, veftra nec eulogia. 
Forfitan ingratus dicar, conternptor 8c idem 
Quifquis erit doftus, Phoebus & ille mihi 

Qji, Talem 124 J. LELANDI ANTICLUARII 

P*g' 97* Talem ego deleftum facio : meus ergo difertus 
Borbonius noAro carmioe clarus erit. 

Jnjignia regis Henrici OSidvi. 

Lllia magnaQimis conjunda leonibus alma, 
Regis ab Menrici numine lumen habent. . 

Injtgnia Eadueardi principism 

AUrea ter geminis ornata coronula plumis^ 
Sidcreo Eduardi vcrtice celfa nltet. 

Jd Cygnum, de Joanne Majbndy Equ» 
/^Ygne, decus montts Pymplsei, quaeris aknore 
^^ Mafonum quaii profequar ipfe meum. 
Illud quandoquidem (ludio tu pofcis amico, 

Accipe fyncera verba relata fide : 
Tali Mafonum fidum compleAor amore, 

Qualem nulla tibi dicere lingua potefl. 

Eduardo principi Cambria illuftrijlimo, Duci 
Coriniay tf Comiti Palatino» 

"C ST mea Mufa tuo vel devinftiffima patri, 
•*-' Cujus praecingit fefta corona caput. 
Omnibus ergo modis ftudet invigilatque modeftis 

Te talem ac tantum demeruiffe fibi. 
Ut defmt vires, animo tamen ardet amico 

Eximias dotes concelebrare tuas. 
Praebuit cxemplum nuper, cecinitque canoro 

Natalem illa tuum carmine laeta diem. 
Prodiit in Incem tum qualifcunque libellus, 

A do^is legltur, judiciumque fubit. 
Non majeftatem potuit conferre Maronis, 

Nafonrs fontes fed nec adire facros. 
Candida follicite, potuit quod, praeftitit omnc 

Mufa per argutos officiofa modos. 
luque tua ditione frequens demonftrat aperte 

Antiquas urbes, fiumina, caftra, finus* 
Vdg. 58, Quorum nigrarant ingrata filentia famam, 

Quae prius emicuit, lumine clara fuo. 
Nec contenta bonis ftudiis hanc addere metam, 

Ad folitum felix Mufa recurrit opus, 
En liber hic prodit referens Encomia laBtps 

Inclyta, Nobilibus dona parata viris. 
Mirificeque tuum cupit ille extendere nomen, 

Famem, virtutes, numen & omne decns : 
Talia decantans de le, quae concinat aetas 

Prjefens, quae adveniens pofteritafque canat. jfd ENCOMIA ILLUSTfe. VIROR. uf 

M fertmjf. Elifabetham^ Virginm incomparabilem^ 
Henrici o6favi, regis Jnglia, ifc.jilianu ' 

SIC tua collucet virtus dariffima Virgo, 
Fulget ut in nitidis veAa Diana rotis. 
Atque fibi laudes merito depofcit opimas» 

Praemia in aeterna vivere digna cedro. 
<Juam vellem me pofle tuas extendere dbtes ! 

Luceres medio ftella ferena polo. 
Si xnihi Caftaiius fons ora rigaflet abunde» 

Fudiflet liquidum tunc mea Mufa melos* 
Interea poflihm teftispius ifta referre, 

Quae te commendent, perplaceantque mihi. 
Ardenti ftudio conflagrans ipfe videndi 

Uluftrem Eduardum, qui decus omne meum^ 
AunthuUuni petii felid fldere montem, 

Hlc iddi fratrem percoluique tuum. 
Tempore quo Chaecus, Mufarum cura, politus 

Me commendavit voce favente tibi. 
Utque falutares me tunc fermone Latino 

Egity ut hinc fcirem quantus in ore lepos^ 
De te concepi certe vei maxima quaeque, 

Candida judicium vincis at omne meum* 
<^id referam hic aures quatu dulcedine noftras 

Expleris, dare Gallica verba fonans ? 
Aut quid commemorem quos tu teftudine fumpta f «^. ^^^ 

Concentus referas, mellifluofque modos ? 
Reftius inflnuare tuum volo, Nympha, pudorem 

Virgineum, mores ingeniiofque tuos. 
Ad cumulum accedet tua nota modeftia laudis^ 

Fortunae teres & circulus omnis erit. 
Pcrge hac ire via precor Heroina beata, 

Virtutemque tuam fufpice laeta ducem. 

M Joannem Pollardium, Equ. 

QUamvis nominibus tu multis clarior exftes, 
^ Utpote vir prudens, judidoque valens, 
Et patrocinii coUucens munere daro, 

Caufidico fervet quum tua cura foro : 
Attamen eluces mage nuUo nomine, quam quod 

Mufarum fautor floridus ipfe fies^ 
Inde tibi i doAis eft gratia plena relata, 
Perfruere hac grata commoditate tua. 
Kamque operis pretium memor illa extenderit omne, 

Fulgebis medio Caftalidumque choro. 
Sim licet exiguus, Mufas tamen excolo facras, 
£t dotes poflTum toUere prxco tuas. 

Interea %%4 l tELANDI ANTIQJJARli. 

Interea tantum quod pofco, qifidide praefta, 
Ma& & cantanti perge favere mese. 
Ad Jo. Brennum, Equ. 

SPlendida belligeri prasluxit gloria Brenni, 
Innotuit cujus nomen utriqae pdo. 
Militiae decus illefuit, viAorque triumphans 

RomuUd&m preffit coUa fuperba jugo. 
Hlius hiuc laudes Grasd & fcripfere Latini, 

Certantes talem concelebrare ducem. 
Gallus erat, fi Roma refert vera omnia vere> 

Et SenoQum duAor ftrenuus ipfe fuit. 
Illum duftorem Senonum cognoico fuifle, 

Pwnegat at Gallum Mufa fuifle mea. 
Notus erat Gallis per Martia fa£ba, fed illum 

Protulit in luctm terra Britanna parens. 
Pi{. #ou Frater & hujus erat Bellinus natus ad arma, 

Dulce Britannorum qui decus omne fuit» 
Talibus intentiim fic me docuere priores, 

Contemptor patriae ncm ego laudis ero* 
Interea pergas exemplo aflurgere claro, 

Atque tui felix aemulus efl!e Ducis. 
Sic decet ut Brenno Brennus fubferviat alter, 

Vlrtutis folidae gloria calcar habet, 
Ergo htc quum referras nomen de nomine Brenn!| 

Exhibeas forti Brennica fadamanu. 
Italia edocuit te multa illufi:ria felix, 

Maxima pars famac crevit & inde tuae. 
Marte Caledonios Scottos fufofque fugatofque 

Afpexifti audax, tu quoque viftor eras. 
Quum caderet multa vi fraAa Bononia, miles 

Tunc atrox aderas, tela cruenta gerens. 
Sed quid ego in bellis tantum nunc immoror ifiis l 

Spes mea funt Mufae, deUciaeque meae. 
Candida pax regnat : Deponas tela molefta, 

Fac Mufas rcpetas impiger atque tuas. 
Illfls te ftatuent felicem in vertlce fummo 

Parnafli : pretium nobile laurus erit. 

De HedloreBoethio. 
TTEftoris hiftorici fot, quot mendacia fcripfit, 
•*^ Si vis ut nunierem, leftor amice,* tibi : 
Me jubeas etiam fluftus numerare marinos, 
Et liquidi ftellas connumeraie poli. 

De libro Hieronymi Vida de Scacchis, 
Ti^-ffionides cecinit fera proelia, geflit Achivus 
Quas cum Dardanio militc miles atrox. 

Ludicra ENCOMIA IH.USTR. VIROR. %%f 

J^udicra fed Marcus cecinit Vida proelia, pi£li 

Qu^ geflere dQces, albus & inde niger. 
Uias aeternum fublimi nomen Homero 

CoQtulit, at Marco ludicra beila ferent. 

jld Pofydorum VirgUitm* . itt- <<> 

PRimus ego aflerui noftrae fua nomina gentist 
Urbibus antiquis, ne Polydore neges. 
]p)t quse Cimmeriis obduda fuere tenebris, 
Accepere novum (me referente) diem. 

Ad Carolum Cafellium, Oraiorem Vcnettm. 

IPfe tuos lcgi fermones, dofte Capelli, 
Eloquio claros, relligione, fide. 
Te quis in Hebraea lic profeciflfe putaflfet 
Lingua ? Rabbinos vel fuperare potcs. 
^xfpeftare quidem potuifl^m talia Divo 
Vel de Munftero, vcl Capitone facro. 
Sed tu judicium voluifti fallere noftrum : 
Mafte animo. ad Suppros hasc via re6la deos^ 

Ad Antonium Rojfum^ 
CIC doftas habeam novem puellas 
^ Fautrices mihi, Roflfe, ApoUinemque„ j 

Vt te tanquam oculos amem meos, qui 
Abfentem ftudio colis fodalem 
Nullo inquam penitus tuum minori^ 
Quam quo tempore fingulis diebua 
Praefens tecum ad agros amoeniores 
Iret, fumpto aliquo in manus libeIIo,i \ 

Lingux non modo qui decus Latinsei, 
Sed virtutcm etiam doceret ipfam. 

Ad Ludovicum Vivemm , 

>^Entis rarus honor decufque Iberae 

^^ Vives, qui patriam tuani fercnaj 

Claris artibus eloquentiaqu^, 

Auftpres cupiens fuo nitori 

Doftos reddere, quos molefta valde 

Illa injuria temporum repreflSt, 

Afpira refonos modbs canenti Pag. tfa. 

Mufac, quae vehementer ardet illas 

Virtutis folidas tuae nitelas 

Toto peftore confecrarc famac, 

Ut te pofteritas celebret omnis. 

Marcus TuUius, utriufque linguaB 

Fons vel perpetuus bonufque, pofdt : 

Orator Fabius minora nuUa* VA J. LELANDI ANTIQJJARM 

lUias qaoQiam difertus aptufque 

Interpres, ita Sdpionis ahi 

SomQuin difcutis^ ut vel elegantis: 

Conunentaria Macrobi labore 

Fergrato fuperes, potens vel aeques. 

Atque hujus recolis frcquenter artes 

Dicendi, probus arttfex & ipfe* ^ 

Tantundem tribuit tibi feverus 

Hifpano Seneca eruditionis. 

AlmunxliUDen &inrerim libellos 

IUuftri calamo tuo notatos ; 

Felices reputat fuos : ovatquc 

Auguftinus Afer, facratioris 

Scripturje pius optimufque certe 

Do6bor, gaudet alacritate motus 

Qua tu reftituis Deo fupremo» 

Oblatrantibus impiis, coronam- 

Feftam, nxunera fumma Civitatis 

Coeleftis, fcholia afpicitque lastus, 

Queis illum niveis modis beafti. 

Perge hac comprecor ire : fic micantes 

Confcendes nitidl ad choros Olympi. 

In Flores Terentii, a NiC* Ochtkilld illujlratou 
/^ Andidus eximiam monftrare Terentius artem 
^ Eloquii novit, Roma diferta, tui. 
lUius ex horto flores felegit amoenos 

Odallus, cupidse ledulus ioftair apis. 
>ag.«3. Quoque labor pueris ftudiofis gratior eflet,. 

Tranftulit in patrios, verba Latioa, fonos. 
Infuper & fcholion, facundae munera linguse, 

Addidit, seterna vivere digna cedro. 
Vos igitur juvenes Odallum ornate Britannij 

Sic fluat e veftro x:omicus ore lepos. 
Ad Eadueardum Foxiimu 
T^ Lores gratia patrige Britanna? 
" Foxi, inter celebres teniens Latini 
Sermonis merito locum patronos. 
Te bis terque tuus rogat benigne 
Lelandus, capias ut hsc amici 
Lxta munera fronte> quae notavic 
Currenti teneris manu papyris : 
Nondum cin6la quidem Camoena pulchre 
Fulgentes hedera comas nitenti. 
Quod le non dubitat lubentiori 
f aAurum ftudio, (vel hoc probato 

2 InquafiBi laqQStm n(m^e) pnhcipem eruditum^ 
Communcm ubminuin, favente forte, 
^uod \ecum aeamet, cblaique £elix« 
Cujus gloria vera fic cbrufcat 
Virtntum radils, ut linus ille 
Totum fol nitidus ferenet brbem. 

Ad Jugt^inUm Paiiomim medicum. 

NO N cqulddn pbfflim fatis admirarier, unde 
Ifta tibi in Mufap^ laus ijfie fine meam. 
Porfitaa exfpeftas, altprno rurfus amore 

Prsedicec ut landes noftra Camoeii^ tuas. 
ReAius hoc facient Pataviui^ doAa caterva» 

Inter quos olim tu quoque talis eras, 
Qualis erat Linacer, iiedica celeberrimus artc, 

Judicio & lingua claru» utraque meo. 
Des igitur veniam tenui, Augufline, Camoenae, 

Laudes ii poflet, dicefet illa tuas. 

In frmtij^icio Petronii Arhitri. fag. #41 

ERuit hic venas abftruTas divitis auri^ 
Qusrit Erythrsei lickoris alter opes. 
Nos veteres iibros, linguas monumenta Lacina^ 
SoUicita aflcriinus terque quaterque manu."^ 
£cce tibi, leAor ftudiofe, Pecronius ille 
Prodit, & in nivea vefte fefenus ovat. 
Aurum temporibus cede^,. gemmacque^ Petront 
Perpetuo dofti /ama fgperftes erit. 

Ad Nn Biffvm^ Fontanum, 

ES T tua perpetiHi probitas digniflima laude 
NJultis nomintbus cognite Bifl^e mihi. 
Et tua praeclaros tituloS doftrina meretur, 
Seu te facra vocet concio, five forum, 
Addo quod & niveus c^ndor morum ille tuorum 

Inflgoem ac merito poftttlet ufque notam. 
Ergo ego fortunas ut raras ofculor iftas, 
SicFontana^ otnnis te chorus urbis amet. 

Calamus Niloficus^ dono datus Guilielmo Blotidom 

QUam mihi tranfmifit pro pignore Smythus amoriSj 
En ad te exiguum munus arundo venit. % 

Sit licet exiguum, ne fpernas attamen : ingens 

Gratia vel parvis f cbus inefle folet. 
Kamque, alia haec praeter quse fecum plurima dcfert . 

Commoda, Niloticis venit arundo vadis. 
O quotits volucri depinxit carmina curfu, 
Officium prseftans nofte dieque.fuum ! 
TOM.V. R AccoU tjo J. LELANDI ANTIQUARII 

Accola Niloticae ripae proferre fufurros r 

Edidicit, Zephyro 8c flante canora fuit. 

At mihi mufeum poAquam excoluiflet amoenunif > 
CoQcinuit variiscarmina mifla fonis. 

A dominoque segre divelli pafla, penates, .... 
Quo fortuna vocat, fufpicit illa tuos. 
?ag.«5. JdThaliam, ut Eadueardum Ododunum m:dicum invifdt* 

TU nunc auriculis ftudes placere 
Si terfls, pete candidum OdodunuiDy 
Quo felix apium ioco caterva 
Flores excutit, at fuaviores, 
Et clarum celebra virum Thalia« 
lUe alto SicuU docet poetae . ' . ' ' 

Carmen judicio. Explicat difcrtis 
Libros magnil^qui modis Homeri. 
TuUi & Rhetoricos fui colores 
Orator vehemeus venuflat ipfe. 
Cultor denique maximus Galeni 
Exercet medicas lubenter artes, 
Et noftris ftudiis favet ferenus. 

Natura locus eft facer Camoenis, ' • 

Ibis gratior hofpes, & redibis. 

Eucomium Rofa^ ad Mariam, Regis F. 
Rofa loquitur. 
' Loria quae clari virgo ter maxima patris, 
Et patrise a cunftis diceris efle tuae : 
En rofa florigero (formofum munus) ab horto 

Adfum, lafteolo gemma locanda finu. 
Id quod ut obtineam, paucis tibi, Nympha ferena^ 

Narrabo generis nomina celfa mci. " 

Efl: mihi (Diva) pater Zephyrus, qui flamine leni 

Temperat hortenfis florida regna foli. 
Mater at eximia veniens ab origine Tellus, 

Omnifero cujus numine prata virent. 
Ubera prima mihi charae praebebat alumnae 

Flora, lenafcentis gratia veris ovans. 
Si patriam quaeris, pulchra eft mihi patria Peftum, 

Appulicos inter fama fuperba lares. 
Si quoque fragrantem trivit quis cafus odorem ' 

Quaeris, & unde mihi fanguinis ifte color : . 

Jag. 66. Expediam. Phrygius Ganymedes neftaris olim 

Forte miniftrabat pocula plena Jovi. 
Dumque miniftraret, ftellantis lumina coeli, 

Miratus, fudit neftara dulce puer. 
Quod liquidi ftillans finuofa per atria coeli, 

Sufceptum foliis difiluit ufque meis» 

Farpureutt G' ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. 131 

Pnrpureum magnae Veneri debemus honorem, 

Quae me prse cunftis floribus alma fovet. 
IUa per Idalios lucos dum quaerit Amorem, 

Sorte pedis dura vulaerat ima rubus. 
Unde ego prefla novos lacero de vulnere fuccos 

Imbibi, & ex albo fafta colorfe rubens. 
Jam tibi fi placeo Maria illuftriflima, primym 

Bafla da foliis terque quaterque meis. 
Tom quoque quum nares fragor deqiulferit ardens, 

Ifte .flnus niveus me gerat ufque tuus. 
Sic decet ut foveas praeftantior omnibus una 

Me florem, generis participemque tui. 

Ad Jntonium Cocum nobilem. 

CUris tota mihi jacebat atris 
Languens Mufa, lyrae nec ulla curvaB 
Manfit gratia, quum tua obferatas 
Pulfavit digito fores Thalia 
Noftras, puniceis decora fertis : 
Et doAa cjtharam manu canoram 
Pulfans ufque adeo fuaviter, me 

Captum ut mirificis modis fimulque . . - 

Deleftaverit, excitaveritque 
Defuetam ad refonas fides Camoenam, 
Nunc Amphiona provocafle credo 
Dulci carmine. faxa delibuta, 
Thebanas facili labore ad arces. 
Nunc Arioniam lyrara fecutum 
Credo pinnigerum fuifle pifcem. 
Nam tu qui ad numeros vocare noftram 
Tam tardam pptes eruditc Mufam 

Antoni, minimo labore, faxa, & JPag.^fi 

Pifces sequdreos potcs movere. 

y4d Cloriam* 

GLoria, tu celebris femper ftas vertice fumma 
parnafli, juvenes ad tua facra vocans. , ^ 

Inter quos fateor quondam me thura dedifle, 

Votaque cum preculis iiigeminafle piis. 
Gloria, vis verum dicam ? & quae fentio ? vulgi 

Non moror applaufus, judidumve leve. 
Intereal potero laudes ,agQofcere, fed quas 
Doftorum tribuet calculus ille virum. . .. 

*^ j^d Th&mam Roncomum* 

FEIix quum teneas linguam, RoncorjQe^ I-atinam 
■^ Judicii rara dexteritate bom : 
^ -^ R z Cur D' ?32 h LELANPI 4NTIQJIARII 

Cur.fibi non partem ftadiorum vendicat unam 

Carmen, & effufis mifcet amara jocis i 
Incipe Moeonio vates pracludere verfu 

Adveniet CGcptts dexter Apollo tuis. 
Ipfv ego prasterita peterem quum nofte cubile, 

Claufiffetque mihi lumina fcffa fopor, 
Laurigerum vidi Phcebum Vidique forores 

Ex ht dera facili texere ferta manu. 
Cum quibus ornirant poftquam tua tempora, dixk. 

Delius : "Aufpiciis crefce po^'ta bonis.*' 
Omnia nc fpernas facri felicia Phoebi : 

Eft magnum, talem demeruiffe deum. 

Moriades Charitad coroncu 
^Efine facundas nimium laudare diferti 
Natas hortensi, maxima Roma, tui, 
Candida tres Charites nam Mori cura politi 

Obfcurant multis nomina vcftra modi^l 
Non illis ftudium Milefia vellera dextra 
Carpere, non facili ducere fila manu. 
Sed juvat eloquii crebro monumentaLatini 
Verfare, & doftis pingere. verba notis. 
fig,^* Ncc minus auftores Graecos evolvcre, Homerum 

Et quem dicendi gloria prima manet. 
. Ut nec Ariftotelis dicam quo peclore libros 
• Scnitcntur, Sophiac myftica dpna deae^ 

Turpc viris pofthac erit ignorare Minervsft 
Artcs, grex adeo quas muliebris amet. ' 

Ad Ludovicum Di^bringuvi» 

CArmen quo, Ludovice, mc falutas 
Poft longos reducem fcbQia& labore^ 
Arridet varia mihi figura : 
Non tam quod facilem quornm fororun^ 
Secum magnifice afPerat, deique 
Sacrum Laurigeri gregem poetas, 
Quam quod fic animi ferat benigni 
Candorem niveum, fidemque certam 
inter nos fimiles futuri ambris, 
Quam nune accipio, lubcnfque : non, qtias 
^u laudes calamo incalente lcobis ' " 
Acccpturus : habent enini altiora 
Noftra haec quam tenuis Mih^fva pof&t 
Fronte agnofccre maxime pudica : - • ^ 

Sed tu, inquam, facile. id iacis, q^o4 l49:0 
Et femper fa^is illici favprcy 
Hcc feft, lauaibus evehis freqi^^eotCT. Omhes fiHeO.MIA liLUSTR. VIROR^ Ijj 

Omnes n^gnihqiii$* Dnbringe» fakenL 
Addidtos {ophm^&cxis leveraB. 
Ergq canaioe neddimus Phaleaco 
Laudem, quam tribuis caDorus ipfb: 
Praecs. Sic etepiiii decct, juvatqvip 
Par munas num^is tuis.dedifle. 

^d ilhifirij^nim Ofnmumt Ducm Sickmmtcnunu 

OUO Romana modo majafcuia bttera pingi» 
Pingi quo poi& littora parva modo, 
Hic liber ecce tibi fignes monftrabrt apertis, 

Princeps, Aonii fpes & alumne gregis. 
Qm tibi fi placeat, quod certe fpero futurun^ fm»^ 

Ma»ma pro parvo muoere dona dahis. 

At inviSHffiimm Regem Henrictm o6laxnm^ De ffipfomackfis» 

SPlendida quis nefcit veteris TpeAacula fecli 
Quot titulis vatum toilat in aflra chorus I 
Quae collata tuis, Rex invifliflime Rcgum^ 

Frigent : nunc liceat dicere vera mihi* 
Frsemia nam pugnas quoties decernis equeArii 

Ipfe fedens Scythico confpiciendus equcy 
Flaminii longe vincis niiracula circi» 

£t quicquid campus Martius ille tulit. 
Teftis erit magnus Caefar, mihi teftis & ipie» 

Gallica qui forti nibore regna tenet. 
Hi vel fsepe tuos QQ^a^i videre triumpho$> 

£t vifis palmam nunfien utrumque dedit* 
Quts valet applaufus hic connumerare tuoruaij 

Quos dant quum fonipes verberet acer humumi ^ 
Quis valet infultus faus admirarier aUos, 

Quum ferit alipedis calcar utrurpque iatu^ i 
Artiticefque manus, illos fortefque lacertos» 

Quis valet emeritis condecorare notis ? 
Clamat io populus, quoties cum laude report^jr 

Concuffo fra£tam viCioi ab hofte trabem. 
Scinditur intere^ procerum featentia late, 

De virtute ferunt judiciumque tua. 
Omnes magniloqui : certanres fortiter omues^ 

Infignes titulos accu^alare tibi. 
Unus cqntendit, domitor quod Caftoi; equorum 

Talis erat, qualem te tu^ turba videt. 
Alter, Iqetitia perfufus peftora dulci, 

H«c dicit : " Talis Troicus Heftqr erat.'* 
Tertius, applaudens confert tibi nomen Achillis> 

Yirtutis lunilem fojrt^m in utroqu^ nptans, 

Denique O' S'. m J. LELANDI ANTrQJLTARlI 

Deaique, ut excnefcat faAorum fama taorunii 
Noa defuati hac te qui ratiooe probant ; > 
y»g. 70. « Belligcr horrifoais quaatus Mars fertur in armis, 

'* Henricum taatum featit areua ducem." 

In laudem Dejiderii Eraftni. 
|Ratore boao tumeat Demofthene Grsecus, 

Et celebret Marcum turba Latina fuum : ' * 

Dummodo coUaudet magnum QcriDftiuis Ecafmomy r 

Eloquii cujus foas & ia ore fluit. . '\ 

Ad Rob, Aldrigum^ 
fcires penitus meae CamGenas 
Erga te iludium, beaignis illam 
Ulais acciperes, tuoqne digaam 
,. (Ni fallor modo) diceres favore, 
At quf fcire meae (rogo) taceatis 
AffeAum potes iatimum Camoeaae i 
(Ut fis ergo fciens) lubenter in te 
Teftatos faciet fuos amores, 
Attingetque tuas canora laudes 
Do^rinse foiiaas, jubente Granta : 
r Quse te quae jliirenem bonas docebat 
Artes ingenuum, el^antiamque : 
HIo tempore, quo beata Eraunum 
Ingentis prctil virum fovebat, ' 

Non magno fme commodo fuorum 
Ottihium, &, tulit ut quidem fecundos 
Cafus, prxcipue tuo. Ailtdebas 
Nam Defiderio laboriofe * 
Exemplaria dofta conferentl, 
Caftae relliquias Latinitatis. 
Nunc, Aldrige, tibi fuas Camoena 
Partes praeflitit, addltura metam 
Succinfti hendecafyllabis Phaleuci. 
Pig. 71. jicclafnatio' ad illujlrijfmum Henricum oEl: Jnglia 
regem^ IJidis vadum revijentem. 
"Enifli princeps ^^jcfpeftatifTime reruin 
Ut taadem (radiis veluti fol aureus orbem) 
Ifidis illuflres fedem numerumque fojphorum ? 
Ulnis te m^xllQ ,Cbgr,is & compleaiter Ifis, 
Quofque fovent placido gremio tua nomina, dulce 
Cantantes excelTa ferunt ad fidera Cygni, 
Pcrge precor do'c^is fua prasmia reddere prioceps, 
Qui te virtutefque tiias fic vafla per orbis 
Climata'dlflendent^ videaris ut omnibus inflar 
Uaus roultorum viftor ter maximus efle. V H SNCOMIA IXLUSTR. *VlRO^.*: i^ 

De fuibttfdAtn noftri fecuK foetis. 
IC inter vatcs, quos fecula noftra tulere. Si quseris, quis me judice primus erit : 
Invidia dicam poJSta, quod fentio plane : 

Ungues ncc metuet noftra Thalia nigros. 
Splendida collucet Pontani gloria primi, 

Nafonis cultor maximus ilie fuit. 
Proximus aprimo.,Gfaeca de gente MaruUus, 

Ad numerOs natus melli^uofque modos. 
Aflius, aetemo Syqccri oomine d^u$, 

Florem virgipci tplUt ad aftra chori : 
Mantua quem genuit Baptifta canorus easdem 

Concinuit ^ariam: clarus' uterque nifet. 
Angelus ad numerum. yenit jmmortalis.eorum.: 

Divinus vate^ fubfequiturque Vida. 
Nobilis eft Heffi Mufa, iUuftriffima teftis 

Ilias iu Latiis confpicienda fcolis. ... 
Nicoleos noto diftus cognomine Valfe, 

Candidus interpres hac quoque parte micat. 
JEtas Boftra fales ae Mori laudat acumen,.. 

Gratior haec eadem pofteritafque canet. 
Borbonii Nugae noftri vel feria ducunt. ^^* ^** 

Sunt alii quorum carmina digna cedris. . 
Non ego Sedigitus : mihi qui volet ufque reclamet i 

Judicium per me ftet modo cuique fuum. 
At fi nunc fciolus vel copfidentior uaus 

Pontani minuat dona beata mei : 
Praefto eft quod referam (nec enim metuo mihi ab umbris) 

Unde operis pretium cenfor & ipfe feret. 
Quicquid Cecropii procerea docuer» : Latini 

Quicquid & eloquii Roma diferta tulit : 
Eximium quicquid Dea prudentiflhna Palla^ ._ ■ 

Praeftitit ingenii fertilitate fui :■ 
Excoluit quicquid Phoebus, doftaeque forores, .. '• 

Quicquid in Aoniis prsenitet atque jugis : 
Et Veneres quicquid, Charitefque, falefque^ leporcfquc 

Ac Pitho nivcis exhibuere notis : 
Ut mittam Uranieh, coeU ftellafque micantes, 

Hefperidumque hortos, munera laeta quidem : 
Adde antiquarum monumenta celebria rerum, 

In lucem e tenebris jam revocata novam : 
Omnino edidicit, mente atque recondidit alta, 

Intentus ftudiis nofte dieque bonis.. 
Hsec me virtutis radiantia ftgna ferenas 
Tollere Pontanum fydera ad ipfa jubent, 

M 

■4 )Q^ J. LELANDI ANTItQLUARlt 

jtd Eadmundtm BmerUnH 

NON cgo glandifcras poflum deduccre qncrciit 
Montibus aut dulci faxa movere fono : 
Non poflum rapidos fluviorum fifterc ciirfus : 

SeAantes prasdam oec rctioer^ feras. 
Parva loquor parvvjs : fbrfan inulcere Thalia 
Aurlcuias poterit nollra, J^oncre, tuas. 

Jd Ladi BeMUuh. S" * Uppeteret mihi fi ditchdi tafefa &culta$ 
Olim quaata f^lt ViSy poiTta tii?! : 
l^S* 73« Aut mihi ii divei pi^ffaret cbpia cbfmi^ 

Virgilil quondam quale fiiiflc catfirht : 
Te vel in illuftri tabute dcj^mgcre vdlcttt, 

BedelUy Adnii candid^ fama &^h 
Sed quoniam non !fta ihcb dat curfa nipeOeX 

Ingenio, vati fit voluiffe fatli. 
Nec voluifle fatis, repetiat nifi paucufa, ^t^ te 

Commendenty laudes infinuentqne tuas.; 
Cantius Sle fuum tc magni fecit alumnoflb 

VarramuSy multae nobilitatis homo, 
Omnibus hinc doiftis cocpHli gratior cflfe, 

Praecipueque tuus maghus Erdffmus irat. . 
Qui fuit acqualis magno 6rocinus EiWfSKi/, ' 

Infigni coluit tc pietati dia. 
Prima faiutifcrae raedicinac gloria, Thoxhas 

Te Linacer ndfljcr fovit amore pzfi. 
Deniquc te longo dilcxit tempore JVforus. 

Mbnite amor Phoebi, deliciumqufe fori. 
Hasc habui, Cttpidu^ te c6mmenastrc percnn! 

Famse. Nunc vbti» anntat iHst hieb. 

Jd Tho. Hdrdingum "fhtbtQgwni 
^Alis nuper erat tua certe oratio feliK» 
Excoluit linguae quae decua ottme fkcra»^ 
Qgalis erat magni Oemoftbenis opthsra quoodasii 

AtticusefHuxitciyus ab^ore lepos^. 
Qualis & eximii Ciceronis floruit ii.ia> 

Qua duce fecurus coaflitit ipfe Mi}o. 
Unde^xc tam fubito crevit facuadia dives ? 

^^es quae mentem detinuitque meam i 
An dulds Pitho rorem tibi nefl^ris Uium 
Infudit ? vd apes mella dedcre fua ? 
Intulerit quascunque tuis fors faufig liqUorem 

Labris mellifluum»,pr(^uit illa quidetn. 
Denique fi tua me ppflhac ocatio leflay 
Quaomm audica feuiel^ mulferit arte pari : 

, Confirmator ^l ttJCOMVA ILLUSTR. VIROR. I37" 

'Confirmator ero vel maximus ipfe tuarpm ?>g.74« 

Laudum ; praeterea praeco canorus ero. 
£t mea Mufa tuum' celebrabit carmme nomen, 

Cedro quo nuUum dignius eilf puto. 

i^iherFr.-Barbarij dereu:X^ria^ D, Mari^, Regisjiria, ddtits^ 

BAbarus hoc parvo, quid^-es uicoria, Libro 
Explicat egregie (diVa Mafia) tibh 
Accipies igitur plenis haecnubiiis annis 

Munera, ab officiis non aliena. tuis, 
Sed qua fronte folet turbae ReginaptldfcsB 
Quum v^ehitur niveis cohfpicienda.rotls ': 
Sic tibi contingat forhlbfus (Nympha) maritu^ 
Quem facias laeta fertilitate patrem. 

Inftattratio ifonarum literarum. 

ECCE renafcentis.doftrinac.gloria floret, 
Linguarum floret cognitioque trium 
Migrat in Italiara Graecus thefaurusi & aftes • 

Se reparaturura praedicat^ufque bonas. ; ...0 • 
Excolit doquiijvivos Hifpania fotttes, < r .! . 

Gallia nunc ftudiis tpta dicata aitet. / ' 

Nutrit honorifice doftos Germanla multos, 

Quorum funt orbi nomina nota probe. 
tngeniorum altriip & noftra Britannia, Phrseum^ 

Tiptotum, Viduum, F]amhnum<iue tnlit. 
Lumina do6lrinas^ Grocinus deiode fiifcutus, 

SeliiDgus, Linacer, Latimarufque piu^, 
Dunftallus, Phcenix, Stocleins atque Coletus, 

Liiius & Paceus, fefta corbn^ virAm. 
Omnes Italiam petierunt fi'dece fauftb : 

Et nituit Latiis Mufa Britanna fcholis. 
Omnes iDqae^ifasltn patfiam rediere difertJ, 

S^um the&uros & retutere fuosi : 
Nempe aDtiqubrinn fcripta exemplaria palGm 

Grascorum, setemas quae meruere cedros. 
Vivat do^oruni» felix indufcria, per qnam p^g^ ^ ^^ 

LuXy 4>uliis tenebris, rcddita clara nitet. 

j^d RobertumTalbotttm. 

TU qui Caftalio fitira liquore 
Mufarum comes excutis beatus, 
AtquQ in vertioibus facri duobus 
Parnafii, placido fopore felix 
Languenlels ocnlos fubinde mulces : 
Tu qui nimc hederam geris {equnccm, 
Clari pricmia-confueta vatis : 
ToM. V. ^ S Arguta 138 J. LELANDI ANTIQJJARII 

Arguta a^ cychyram canifque voce 
CoDcentus mellcos, ApoIIo* quales, 
Qnantumvis deus, tpfe comprobaret : 
Mfis orefonae modis Camoeaas, 
Tilbote, Aonti cbori nitela, 

8uac certe vehementer optat acri 
tnd judicium tuum fubirc» 
Quo nil terfluSy elegaAtiufvc^ 
Sed nec do^tids» abfolutiufve» 
Ut fic vel cadat impotenter a£lal| 
Aut ftet candidai calculo ootata 
Infigni, tereti, unionis inftar t 
Et blattas timeat mhil, fitumqyq% 
Jam undetn vldcor mlhi videre 
Crefcentes facie in tua favilks, ^ 

Ignes qus beRe fufcitent amoris. 
Sic frons laeta quidem ferenat ora» 
Mentis fic oculi indices faventta 
felucent ra^iisy beiiignos ipfe 
Subrides etiam, titilktiHud» 
Me tum. commonet, «t putem CamoeM 
Vd falva omnia jam efle, ialva pltue. 
Rumores igitur feveriorum 
Omnes unius aeflimabit aflis, 
£t Codros (genus invidum) maligoos» 
Paj. 7«. yicos obftreperos» loquaciorem 
lUum demquepfiitacum, finiftra 
£t corvos crodtatione raucoa 
Contemnct, clypeo valente freu t 
Ac rur&s niveam benignitatem 
In cbarta memori tuam locabit. 

Favonius, inJlruSor mi^cus. 

OU I S docuit Cygnum cintare ? Favonius ille, 
Cujus ab occiduo fptrittis orbe venit. 

jid tienricum $^avwn^ ksgm ^oUniiff^: 

ANTE fuos Phoebus radbs.ofteodere mundd 
Definet & claras Cynthia pulchro faces : 
Ante fluet rapidum tacitis fine pifcibus asquori 

Spinifer & nullam fentis habebit avem : 
Ante facrse quercts ceflabunt fpargere ramos^ 

Floraqu^y follicita pingere praia manu : 
Quam, Rex dive, tuum labatu^ pedlore noflro 
rfomeOi quod ftudiis portus Sc aura mds. ^ ENCOMIA ILLUSTR. Vlf^OR. . 139 

jf4 Timpth^tm Luei^nu 
T XJCI, Picriaedccuscohortis, 
^P^ Cum quo rum folitus jods feTcras 
Cnras fa]lcre maxtmc, qbfecrator 
Ad te nunc venio : fimalque caujTa eft^ 
Ut Plauti numcros toi, laliefqup, 
Deponas aliquot lubens ad hora$ ; 
Noti & verficok>s I^gas amki» 
Qui ^otea faciles tua$ celebrant : 
Qui te tam vetcFem mihi fodalem 
Pantant, fufpiciunt» cdunt, adomant 
Pro candor^ ino : fuas putantesi 
Partes efle quid^ ben^nitatem 
jpoOatis mcrids ^jfnn rmrr^. 

M Jfrienum Tuccam Equitem, quum fi T^g- 77* 

Mehm ir SoHnum cfferret, 
01 mores bominum multoruiny urbefque videre 
f^ CgQvenit ipgcnuo» Tuc<;^ diferte, viro : 
Si maris & terrae varios cogaofcere tniAus 

T^ gratam eft, ut nil gratius elle queat : 
Pccupet ifte tuos oculos, animumque libeUus^ 
Qui tibi pro fpcculo totius orbis erit^ 

hx reAtwn Cuiiiehni CyLtitheri. 
T)Arva remitte mihi nunc temporay dia Thali^» 
JL Tempbra nufic ftudits pary^ remitte meis. ' 
fjaec modd^a dies, quse Iucmp protalir almam^ 

Cretenfi multum more notanda mifai. 
En meus en r^diit.Gunthcrus laetus ab urbcy 

Dulce decus, Mufae prxfidiumque mea?^ 
pigna Pan^mphoeo reddentur vota Tonanti, 

Gaudia qui faufto fidere tanta dedit. 

In frontifpicio LiisUu 

SI jcupis antiquas rerum cognofcer^ caufTas^ 
Qaicquid & infcripti marmoris orbis habet 1 
}^b\c mentjm, hac oculos fleAas, bic ajurea pleu<^ 
Ingentes cornu copia fundit opes, 

j^d Franci/cum Dinaf^uni, 

BEllifoni doftnm deguftas carmen Honieil, 
' Exfugehs labrts Attica mella tuie. ' 
i^crgc animo forti, ccepcis andacibus olim 
Plenos fucceffbs puldier ApoUo dabit. 
Ipfe fequar, moUis Zephyri quiim lenior aurg 
Extendet navis.'VeIa fecund^ mece. 

S 2 Interea o 140 J. LELANDI ANTIQUARII , 

Interea utaris fauftis, F|*ancifce, diebus, 
Nam fiQe licterulis, qux fugit, hora perit. 

j^d Cygnum, de Stella virgine, 
Qualis vultus, & quali dignus Apelle 
Pranitet in Stella, candidc Cygne, mea ? 
Fag. ?«• Rurfus qui mores ! anioius quam candidus ilii ! 

Piftor, qui formet talia, nuUus erir, 

In agilitatem fchoenobatis, ' 

SPlendida famofum cpluit dum Roma theatruq:), 
In pretioque ftetit fabula do£hi fuo s * 

Dctinuit populi funambblus alipes iifque 

Defixos oculos, fit ftrepitufque frequcns. 
Praftitit artificis partes fclicitcr omnes, 
Tenfa lcvi doftus ftringere lina pede. 
Talia ddeftent fic quum fpeftacula plebcm,* 

Ars pretium fperans e^ferit alta caput. 
Venit ad «quoreos animofa vjrago Britalnnos, 
Speftaclo certam praeftituitque diem. 
• Et quia <udebat nammos, urbs inclyta vifa cft 
Londinum, .cumulos pofle referre ,novos. 
Jamque dies aderat, nufnerus convenerat ingens j 
Diftenii funes, area tota calbt : . ' 

Ludit in cxtenfis agili pede Gallica virgo, ■ 

Nec timet occafum prsecipitefve mina^ 
Sed q^uogiunque parat fefe transfcrre, volucri 
Comprimit atque agitat lin^ retorta pede* 
Maeandros populus dvim fufpicir, adfonat ore 
StentoriBO, *' tem^ros fcmlna fift^ pedca.'* 
Illa volat, curfuque tK)vo pei-ftringere lina. 

Pcrftat, faeftivis alloquiturque inodis. 
AUigat inde pilas teretcjs audacula plantis, 

£t calcat celeri cognita lina gradu. 
Mox fpe^latorum loculos ubi fentit apertos : 

*^ O cadat in cafTes prscda petita meos,"' 
pixit. Et applaudcns populus large erogat, atque 
Vifginis itnpigras ludicra fafta prbbat. ' ' ' ' 
Secu!a quod retineht vcterum, fpeftacula noftra 
Collaudo planei fufpicloque lubens. ' 

Adfit Istitiae cumulus : crudcliji prorfus 

Damno, fanguifleam, carnificemque manum* 
Qualia iftultaqqidem viqlenta potentia quondam ^ ' 
Urbis Ronaanae triftia fepe tqlit. . *' 

j>ag ^y^ jid Ceorgium Golduinum. 

' • /^Ommunis ftudiorum amicus iJle 

V^ Noftrorum Tomio, meis falutat 

,-••':■ ' :, ' Te Te verbis, rogitans to^ uc .Cainq^aB 

Carmen tam. lepidiun, elegans^ yenuflum 

Plene carminibus meis probarem. 

Quod quanquam artificem petit peritum, 

^oatem ac ingenn, tamen rogatus 

Tali ncc potui qegare amico 

<Quicquam, necvolui. Ergo ut imperite • 

Ignofcas rogo, Goldiiine, Murae, 

C^m nunc languidulam prope & jacentem 

Hinc magnis Tomio exdtavit wGs, 

minc Lea(ulu$ excitayit aufif • ' ' 

In laud^m Gallrfridi Chaucen, I/iacL 

DUM ju^a montls aper, froodes duin keta volacrd» 
Squamiger & iiquldas jpifcis amabit aquas, 
Maeonides Gmcx linguae clarilllmus au£lor 

. Aonio primus carmine fcraper erjt. 
Altifonufque lyra^» Phcebo applaudente, hsLtiax 

Gloria Virg^ius o^axima femper eri|. 
' Nec minus & Qofter Galfridus funxma Bricannsr 

Chaucerus Mufae gratia femper crit, 
lHos quis nefcit felicia fecla ^ulifle ? 

Hunc aetas tantum protulit illa rudls. 
Tempora vidiflet qiiod fi florentia Mufis, 
' iEquaflet celebres vel fuperaflet avos/ ' 

Jd H, Colum. 

FEIix Thefpiadum comes difcrtc 
Cole, illo ihgenuo.calore menii^ 
^inguae qui recolis patres Latina?, 
Mifcens appofite Latjna Graecis : 
gi nunc a tetrica vaces Minerva, 
£t non dettneant ter occupaium ' - ''■ 

Majores aoimijim tuum Iabor<;s, 

Hoc carmen breve periegas amicj, ':. - Fag.8a» 

Quo monftrare cupit fuum benignu$ 
iErga te ftudium, elegaotia at noa ^ ~ ■ - . ' 
illa, qua nivei» chorus. rcnidet - -* . . 
Hinc iiIinc*patavinus,:iCtque dotc» 
Infignes celebrat msikfaHiorus: .■•'':. 
Sed qua principio facram poefin i ^ ' . - 
Cfefii^ces juVcnes folent adire, . - ^ 

iloc eft/ pertenm & pak-um fonova* 

DeCdllofrido ChaiicerOy EqiHtf, 

PRaedicat Aligerum nierito Florentia Dantemi^ ^ ? 
Italik & numeros tota (?etrarcha) tuos ; . • , 
, '•^ -' * Anglia S' 14* :J. iELA»Dl ANTIQUARIl 

Anglit Chaudsruin veheratiir ooftra poetaoi, 
Cui veneres debet patria lingua fnas. 

ViSloria VUnntnfi^. 

> Iqoa dies unquam^ merito Imbc te fgufta canoran| 

) Admonet ut fumas, Calliopara, lyram. 
JHam pater omatpotpns gentm^mireratus ab alto 

Chrifticolum, viAo vi^or ab hofte redit. 
Cinxerat innumeris peditumque equUnmque catervi^ * 

Muros Turca ferox (pulchra Vienna) tuos. 
Hunc fenfifle putes immanem elementa tyranaum, 

lUius inque facrum tela vibrare caput. 
Danubius tumuit rapidis violentior undis, 

Intentans Scythico funera jufta dud. 
Toto (vera loquor) ceqdit pix plurima coclo^ 

Et gelidus coepit ftringere cuafta rigor. 
Hnc etiam cives telorum grandine denfa 

Millia Turcarum muha dedere neci. 
Barbarus haec fenftt Solymanpus^ & urbe refidta 

Corripuit turpem turpior ipfe fagam. 

De munificenttffiniQ rege Henrito ^ctav^^ 

tON poftum domino meo referre 
Grates pro meritis pares fuis : fed 
> *'^ Longam fi dederint fecunda noftris 

Vitam fata Iibris ; futura clare 
jEtas fentiet, atque praedicabit 
DemiflTum a Superis futfTe lumen 
IUum confpicuum meis Camoenii. 

Jd Ricbardum Ventamum Juridicupj^i^ 
|Efieram pleflron digids aptare fub*tis, 
r £t chelys in theca condita noftra fuit : 
Candida quum tua me virtus, Ventame» jnberet 

Argutac nervis inv^ilare lyraB. 
Quis mihi defueto di^bit can&iQa yati ? 

Quis ? nift praecipuus fautoc Apbllp meus ? 
lUe probe novit dotes quas fiKrra Minerra '''" 

Ingenii dederit judiciique ttbi. 
IUe etiam novit tua fi t facandia qoanta, 

Quae vel dura qjHdem faxa aiovere folet. 
Supprimat haec Clarius ,- noc nulla minora canemus : 

Sunt tua cauiidio» fqlmina ndta foix^. 
Fulmina coc^i^os terrentia faepe patronos, 

Qnum parti^ nequ^unt conftabilire fuas. 

I^on <go nunc vanus ja£to fine teftibus ifta, 

Carnasus tefte» atqtie Ododunijs erunt. * 

(^ N" D' ENGOMJA ILLUSTR. VIROIL^ I4| 

^^s habet iQ prdiia queniloniin turba eliditum, 

CoofiGum quoties ardua caufla petit. 
Sit fatis h!c laudum parrem cecinifle tuarum : 

Olim forte meo carmine major eris. 
Tunc canet alma parens noftros tua Cambria verfuSi 

Et dd£li» quotquot terra Britanna fovet. 

Ad joarmm Sheprevium. ' 

INter candidulos meos amtcos, 
Sheprevi, loca qui tehes fuprema, 
Ob moi^um lepidam. fuavitatem^ 
Et mufas ettain elegantiores : 
Eq Qomen placuit tuum iibelUs 
Noftris inferuiiFe : tion quod ipfe 

Hts unquam numeris putem futurunly ?ac.i«« 

Clara arrideat ut fercniori 
Volm fama ttbi, led ut benigni 
Cognofcas animum U, probes amid, 

AdTlKimam Mafrnim. 

OU AM bene cum Zefdijro vioietis conveidt, t^ qn 
Meliiferis apibus cum redolente thyito : 
Coujuge cum propria viti quam convenit ulmo, 

Tam mihi cum niveis moribus hcrcle tUTS« 
UQaoiflies igitur fynceri mufliis amoris 

Curemvsy dextris candide utrinqne datis. 
£o tnea dextra tuo prompte fubfcribit amori, 

Ne deiit iidei fyngrapha certa bonae. 
Fac tua (quod fupereA) fubfcribat dextera ooftro, 

Impieat at gratas charta notaja vices. 
Sic tibi, dofle Maro, illuftri virtotis alumno^ 

Cum Mafis faveat claros AppUo oovem. 

VaMCL virfutis itfema. 

OU A M parvo fragi£$ fflarcefdc tempore formt i 
Deferit & niveum corpora ooftra decos ? 
Ille ^lrl^novi puerum, qui viderat annos 

BiOenoSy (formfle gloria prima fuit.) 
Cootlgit huDC ipfum poft paucos ceroere men(e^ 

Heu QitidaB formse gratia Iap(a fuit. 
yirginei decor eft oris (ai fallor) amoeoo 

Perfimilis floriy oam dto uterque cadit* 
Retrogradi quum fol petk igneus atria Cancri, 

Fterida puniceo fpirat odone rofa : 
Deficiente ftatim vitalis munere fucd, 

Purpureas moritur pallida fa£la comas. 
Sic modo quae pulchra refplendet fronte vcQuftas 

Languebit> fpatio dcfluet atque brcvi. 

7 Fingite r r^V J- LELANbt ANtK^tTAklt 

Hngite formam animi, vlrfutem, cordibns alds, 

Cultorcm nunqnam deferfet illa fuum. 
Conferet hsec vitae fruftus feliciter amplos 

Praefentiy pacem cOnftltuetque ratam. 
Tt'9%. Et tandem^ tenebris Iticem perducet ad almam^ 

^ternam ut videant atria celfa Dei. 

De Jo: Tuino. 
[Ncipe nunc, Erato, noftrum laudare Tuinuoi; 
DoAorum merito quem chorus omnis amat; 
Ule canit dextris Mufis &- Apolline verfus» 

Quos habet in pretio Cantia tota fuo. 
Infuper illuftrat noftros ex ordine reges, 
Imjjerii fobolem, Dnx Gulielme, tui,' 
Dcnique fcripiorum veterum monumenta politd 

Difquirit, ftudiis profit ut ille bonis. 
Invigilatque fchola, JDdrovetnae' nomine, diftae^ 

C^se {ervatori fana dicata t^net. 
Ifta quidem fi fuat miftime lattdanda^ Tuinum 

DejQtie ttiac, Erato» coDodebrare meiim; ^ 

jfd Thwtam Elwtam^ Equitem ornatiff: 

^Orfitan exfpeftans, Eliota diferte, venuftum 
Ut tranfmittam aliquod mimiis ab urbe dbi; 
Ut non exfpedles, mentis umen intimus in me 

Pr6merTsit candor munus at omne tuae. 
At ne qufd temere mtttam, Vei quod fil ineptumj 

Rcftat io officiis unica cura meis. 
Non^aurum mittam, longo nam temporis ufd 

Fulgidus eft auri deperiturus honor. 
Nori in Erytbrasis crefcentia munera conchis^ 

Margaritarum gratia ftu^, brevis. 
Sed neqye gemmarum radiiahtia fidera mittam ; ^ 

TAntum ocnlos pafcunt, cetera nUda quiderhi 
' Exciitienda mihi quare funt munera, quae non 

Corrumpant uUo fecula longa modbi 
Talia fed magno quaertmtur dona labore, . 

Et pofcunt animJ fertilioris opem. 
Quum mea nil aliud poflit praeftare Camana, 

Praeter Caftaliis carmina mifta modis : 
Carmina fac igitur capias hac fronte rcmifla 

Murtera, fed meritis inferlora tuis. 
Pag,84. Queis modo fi annuerint ftabilem fata optima vitam, 

Longe auro & gemmis fplendidiora dedi. 
Sic te perpetuo vifturos fcribere libros, 

Edere me juvet & carmina digna cedro. 

M F F ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. 145 

Ad Mvfam^ dt H* Dunovedo Equite. 

QUantas erat, celebri quam Roma niteret honore 
^ Maecenas Flacco Virgilioque fuo : 
Quantus erat lepido facundus Stella poetaSj 

Quem ja£tat civem Biltnlis alta fuum : 
Quantus erat fatyrae fcriptcMri Caius ille 

Baflus : in Aufonia cognita fama chely : 

Tantus Dunovedus tibi fit, mea Mufa canora, 

Quo folido propior nemo in amore nuht. 

Ad Mc: Ododunum^ EccU/ue Durovemenfis if 
Ifurovicana Decanum. 

Elix Caefarei fori Ododune 
Lumen confpicuum, fereniorcs 
Extende hic radios tuos : ocellis 
Lastis afpice c^ndidum iibellum 
In lucem modo prodeuntem apertamj 
Ut doftos celebret viros, tuafque 
Laudes exlmias canat fonorus. 
Hoc unum rogitat, velis favere 
Nunc auflori operis laboriofi. 
Cujus fedulitate convalefcensi 
Tandem fic didicit loqui diferte. 
Faufto fidere pracnitente primum ^ 
Te gens libera Cantii videbant, 
Natum ex nobilium domo virorum. 
Divina iadole prasditumque, cujus 
Magno munere litteras politas 
Deguftafti etiam domi forifque. 
Unde & Parrhifios, chorum eloquentem, 
Germanofque, gregem venuftiorem, 
Poftremo ac Italos, decus Latinas 

Linguae praecipuum, inclytamque Romam Fag. S5. 

Invififti alacer, tulifti & amplos 
Fru6tus, tunc pretium laboris altum. 
Sic tandem repetehs tuos penates 
Intrafti medium forum, clientefque 
In rebus dubiis fuum patronum 
Collaudant, recolunt, probant, amantque. 
Audus denique Regio favore 
Legati officium omne praeftitifti. 
Nofter concinuit tuas libellus 
Laudes : concine tu illius vicilfimy 
Altemos numeros amant Camoenae. 

TOM.Y.* T '4i r^ft l LELANDI ANTIQJJARII 

jtd Thomam Moterjbedum. 

' T^Oaaram niveum decus fororum, 

•^ Mi Thoma, patriam tuam ferenas 

Qui virtutibus' undequaque claris : 

Ad le nunc properat gradu fecundo 

Vel Isetiflima Mufa noftra, fperans 

Pro candore tud futurum id, optat 

Quod vel nririficis modis, benignum 

Nempe ut te fibi comparet patronum ; 

Quo tandem duce cognito, probatoquc 

Infigni Clario, petat celebres • ^ 

Montes Aonios, petatque feftum 

Parnaftum, ac Heliconios liquor^s 

Pleno combibat ore perbeata. 

Hanc tu fi facili manu lubenter 

Nunc perduxeris ufque eo venire _ ": 

Quo contendit, iia illa comprobi^bit 

Erga fe beneficium tuijm omne 

Collatum, ut refonet modis canoris, 

Te natum ftudia ad politiora : 

Nam clariffima Caefarum tyorum 

Fafta,& Laurigeros qanet triumphos, 
fag. 9tff Tun^ Mauros domitos, ferumque Turcam 
' Deviftum refonabit & fugatum. 

In laudem Hugonis Vijiduni» 

Vllidunus erit mea candida cura, celebris, 
Qui Chriftum, fecram perfonat atque fidem. 
Is quum fuggeftum confcendit carididus altumj, 

iEterni ut referet myftica verba Dei, 
Dofta caterva virftm, fluvius qua labitur Ifis, 

Convolat, ac aures arrigit ufque filens. 
Edocet interea magni miracula Chrifti, . 

Auditor fofem juftitiasque colit. 
Majori nullus ftudio pia Themata diftat: 

Orator dulcis, fedulus, atque fagax. 
Quam pius hic traftat partes felicitcr omnes, 

Quas vel jure fuo concio facra peiit ? 
Audivi claros dicendi faepius arte, 

Eloquio quorum raptus & ipfe fui : 
Haclenus at non eft certc mihi cognitus alter, 

Qui, Vifidunus fulget ut ille meus. 
Quid referam multis vultumque habitum,que decorum 

Illius ? aut quod mel profluat ore merum ? 
Aut quibus exemplis^divihae lumina legis 

I{iuftret, rara dexteritate fua i 
, " •'' - Sedulitatem kNCOMIA ILLUSTR. VlROR.. ' 147 

^edulitatem apium prudens imitatus Hyblaeamy 

Delibat veterUm tot monumenta patrum. 
<^idve loquar morem quo, denique, numrae fretus, 

Ad Chriftum alliciat mitia corda fuum ? 
Hac refta pergat pius, &, duce flamine fanfto^ 

Confcendet magoi culmina celfa dei. 

Jd Richardufn Schellagum. 

SAlve delicium merum EHtannse 
Gkntis, qui celebres tuos parentcs 
Virtute alta animi celebriores 
Reddis, reftituifque utranque linguam 
Antiquo facilis fuO nitorl : 

Momentum breve temporis remitte, Pag- ^t- 

Excultis fophiae libris feverae. 
TuUi & Rhetoricos tui colores 
Pone, hic dum Pharia notat papyro 
Dulcis verficulos Camoena paucos. 
Quas flkre m numero cupit tuorum^ 
Si tu fi modo fplendida relucens 
Fortunaj tenuem benignitate 
Admittas folita, quod ipfe non te 
Faftunim dubito : vir es modeftus, 
Candoris nivei, & leporis almi. 
Nunc, Schellaege, vale, manuque faufta 
Artes afferc, litterafque doftas. 

Caujfa Cygnea cantionis non edita ab Erafino^ 

QUid fuit in canfla moriens quod nuper Erafmus 
^ Cygneum tacito prefferit ore melos ? 
Quae folet argutos cantores reddere Cygnos, 

Non flavit zephyri lenior aura fui. 
Ad eruditijjimum virum D. Thomam Smythiufn, Equ. 
T^Oftorum celebras (Smythi) monumenta virorum 
^^ Ardenti ftudio & dexteritate pari, 
Unde tibi accrevit virtutis nomine fama, 

Judiceme, nullo deperitura die. 
Granta venufta tuas collaudat, cantitat, ornat 

Eximias dotes, ingeniumque luum. 
Qulcquid in Aoniis fpeciofum montibus olim, 

Quicquid in Italicis praenitet atque jugis : 
Eft tibi tam notum, quam quod nociffimum : abundas 

Artibus, & rara cognitione vales. 
Fontibus eloquii fitieutla labra rigafti : 

Atticus ille tuo regnat in ore lepos. 
Irjftaurarebonas^pergas feliciter artes, 

Laudabit faftum pofteritafque tuuni. 

T a - Ai 148 l LELANDI ANTK^ARIL 

f^g* B8. jid Thmam Tidringtonwn. 

T£ noDC per Charhes rogo benignaft» 
£t te per faciles rogo Camcenas, 
Te per Caftaliae ducem catervae, 
£t numen rogo per facrum Minervaei. 
Quaefo per Genittm tuum, venuftas 
£t per litterulas tuas quidem illas» 
Ut munus folide meum perornes 
Verbis ac fiimulis novis fubinde : 
Si torpet, membi; excites Roaeum. 
Quam tu iis probus artifex, fimulque 
Novi quam vehemens fics Periclest 
£xtendas igitur velim valentes 
Nervos ingenii tui expcdiii. 

* Sic ftabit mea caufla^ te patrono, 
Tu laudem of&cii feres perennem. 

Injroriti/picio likelli, cui titulus AntiphUarcUa^ 

* 'W ^ J^^^ pietas amorque veri, 
^^ Juffit relligio, fidefque pura, 
Chrillus denique juffit ipfe, ftriAo uC 
Divini impeterem mucrone verbi 
Hofteq(i ^vangelii ferocientem. 
Le£tores, mea cura, candidi, nunc 
.^uum fi petimus, novo libello 
Linguis ac animis favete dextris. 

Jdlibellum de D, Jo: Checc. 

CI vis Thefpiadum choro probarit 
^ Fac ut cQnfiiio, libelle, noftro, 
Facundo ftudeas placere Checo, 
Quem Pandioniae colunt Athenac, 
£t quem Roma colit diferta multum. 
Quem Rex maximus omnium fupremufque 
Henricus reputans virum probatum 
Spe£tatumque fatis, reconditaeque 
if «S* 8p» Cenforem folidum eruditionis, 

£duardum bene filium, fuumqne 
Heredem, puerum, illi ad alta natum« 
Sicconcredidit, utriufque liQguse 
riores ut legeret venuftiores, 
Exercens facili manum labore, 
Et Chrifti imbiberet fuave neftan 
Felicem arbitror hanc diem fuiflei 
Tanto difcipulo dedit magiftrum 
QusB talem. Undc fuo venufta alumno 

2 » Crantar ENCOMIA ILLUSTR- VIROR. 149 

Granta aflurgit, & excitata plaudit. 
C^od juiS, faci^ veHm, KbeBe, 
Checum concilies tibique amicuin. 
Is fi te nivea manu tcnebit, 
Perluftrans oculo tuos fereno 
Verfus, 6 facile inter eruditos 
Exfpeftare potes locum poctas, 
£t famam domini tui per orbem 
Latc cxtendcre. Perge quo parabas. 

At Thomam Leghutn, Jrmigerum Adlingtonenfm^ 
de D. Richardi Coxiijlde if integritatt. 

QUU M fucis adeo laboret orbi^ 
^Totus, me rogitas, amice, narrem • 

Ore ut veridico tibi petenti, 
Si dum rcppcrerim, omnibus fidelem 
Quem poffem numeris virum probate. 
Tklem me toIo repperifle crcdas : 
Albo rarior eft ac ille corvo. 
Novifti bene Coxium pium illum, 
Sacri Evangelii tubam fonoram :• 
Quem clarus patrise pater Britannus 
Dileaum refovet, fuoque nato 
Infervire jubet probum tencllo. 
Is vir judicio oronium piorum 
Omni ex parte fidelis- integerque. 

In effigiem Henrici o6i: Regis AngKit. !?«.*•. 

Clqua manus pinxit vivos in imagine vuitu*, 
^ Haec operis pretium vcrna tabella tulit. 
Sidcreos fic rex oculos frontemque ferenat 
Splcndidus Hpnricus, fol fine nube micans. 

Ad Thomam Cranmerum, Cantiorum Archiepifcoj^um, 

t ST congefta mihi domi fupdlex 
'-' Ingens, aurea, nobilis, venufta, 
Qua totus ftudeo Eritaniiiarum 
Vero rcddere gloriam nitori. 
Scd fortuna meis noverca cceptis. 
Jam felicibu^ invidet maligna. 
Quare, ne pereant brevi vel hora 
Mulrarum mihi noftium laborcs 
Omnes, & patriae fimul decora 
Ornamenta cadant, fuufque fplendor 
Antiquis male defit ufque rcbus, 
Cranmere, eximium decus piorum, 
Implorarc tuam bcnignitatcm 

Cpgor; iSO J. LELANDI ANTIQJJARII 

Cogor : fac igitur tup fueto 

Pro candore, meum decu§, patroQumque, 

Ut tantum faveat, roges, labori 

Incepto : pretium fequetur amplum. 

Sic Qomen tibi litteras elegantes 

Refte perpetuum dabunt, fuofque 

Partim vel titulos tibi receptos 

Concedet memori Britannus ore. 

8ic te poftericas amabit omnis» 

Et fama fuper aethera innotefces. 

Jd Henricum Houertum, iUu/iriJ: Regnorum ComiietA. 

QUOT funt fidera candicante coelo, 
^ £t quot faltibus arbores ip ipfis, 
?ag. prt Qsot funt pinnigeri freto Britanno 
Fifces, & Lyblcis lapilli arenis : 
Quot, funt coUibus Italis racemi, 
Et quot Niliacis agris ariftap : 
Tot Lelandus agit tibi benigno, 
Toto peftore gratias amico 
Regnorum Comiti, tibi coronas 
Texens laurigeras, perenne munus, 
Quae feftum caput impliccnt triumphis* 

Cajios ejfe dccet poitas^ 

T Eftjia lafdvo placuit formofa Catullo, 
•*-^ Left)ia fulgentes candida pexa comas. 
CoIIaudant alii teneros Varronis amores, 

Formofam & noto nomine Leucadiam. 
Qui cecinit molles elegos refonante Camoenaj 

Calvi Quintiliam tollit ad aftra fui. 
Delicias Galli doAi clarique poets, 

Eximium nomen pulchra Lycoris habet. 
Laftea Peligni floret Nafonis amica, 

Materiem numeris fueta Corynna dare : 
Cynthia laudatur deterfi Nympha Properti, 

Et Cynara eft Flacco nota puella fuo. 
Talia molliculi cantabant carmina vates, 

Ignari vitae qui melioris erant. 
Chrifticola at caltos caftus decantet amores, 

Et facros refonet Mufa pudica thoros. 
Sic in fiderea coeli fpatiabitur aula, 

Laetitiapque novbs concinet ille modos. 

Jd Hbelhim^ de Jo: Bechenjano. 

^U quum prodieris piftus fuligine preli 
■*; In lucem, doftos extulerifque viros : 

Bcchcn- ENCOMIA ILLUSTR. VIROR/ 151 

]pechenfanus erit tibi vel tutela politus, 

Artes qui didicit perdocuitque bonas, 
Qua celer ancipiti decurfu profluit amnis 

IfiSy diAa eft urbs Ifldis unde Vadum : 
Et qua Parrhifios coUambit Sequana flumen, Paj;, 91. 

Valle vagus media, nobilis urbis honor. 
Te decet» excultum multa impertire falute 

IUum, natn ftudiis annuit atque favet. 
Utpote qui certet praftantes fortiter artes 

Splendorem ad folitum jam revocare fuum. 
Le6lio multa quidem^ lingu^rum & gratia felix 

Illius hk cauflam promovet, auget^ agic. 
OfEcio quare ne defis, chare libelle, 

Caadoris niveo & munere darus eris. 

jid Helium Eobanum, Hejpm» 

HEfle tuos libros vatupi celeberrime legi, 
Et lefti fumme perplacuere mihi : 
Sentio Nafonis venam facilemque fluentemque 

Ingenii fontes nuhc fubiifle tui. 
Meatior, hsec eadem nifi tota Britannia noftra 

Quanta eft (& merito) pracdicet atque canat. 
NoQ opus eft in re manifefta teftibus uUis, 

Teftibus bic quanquam nec mea verba carent. 
Unus erat Burgratus, eritque Micocius alter, 

Teftis Bombergus tertius efle poteft. 
Quos oratores a Chatto. & Saxone miflibs» 

Splendida jam noftri principis aula fovet. 
Mifimus ecce tibi v^rfus ex tempore natos, 

Delicias Mufae quaefo remitte tuas. 

Jd Jntonium Denegum, Equitem. 

ANtoni, eximios qui flores inier amicos, 
Quos dedit Henrici regia clara mihi : 
Te mea contendit juftis celebrare Camoena 

Laudibus, & nomen toUere ad aftra tuum. 
In teneris annis jun£li conviximus ambo, 

Qua docuit terfus Lillius ipfe fchola. ^ 

O quoties audita mihi tua verba ferebant 

Afliduofque jocos, afliduofque fales ! 
Iqgenio nec te quifquam felicior acri, jag* pj. 

Perpetuufque ttio fluxit ab ore iepos. 
Tum defiderio captus peregrina videndi, 

Acceleras votum, duxque Briennus erat. 
Cognitipque tibi linguarum binc floruit alta, 

Perplacuitque oculis Callica terra tuis. 

Senfcrat Q.'^ i^Z l LEJ-ANDI ANTIQJJARII 

Senferat hoc regum qui prudentiffimus unus, 

Te famulum fautor conftituitque fuum. 
Quanta apud illum fit tua nunc vel gratia flagranf, 

Teftatur refonis auh canora modis. 
IUa quidem ut fileat, fum teftis certior ipfe : 

Commendas regi munera noftra tuo. 
Hinc me confpicuo colluftrat lumine Phoebusy 

Promovet & cauflam gratia blanda meam. 
Quas tibi nunc referam pro tali peAore grates ? 

Diceris Mufs^ gloria magna mese. 

De Gallofrido Chaucerom 

|UUM vivum teres Atticus leporem 
. InveniDTet, & undecunque Grsecam 
Linguam perpoiiiflet, infolenter 
Audebat reliquos, Tudes vocare. 
Cujus judicium impiger Quirinus 
Intenfo ftudio fequens, Laiinum 
Sermonem quoque reddidit venuftum, 
Et cum Graeco, alios rudes vocavil. 
At quanto raihi reftius videtur 
Fecifle officium fuum difertus 
Chaucerus, brevitate primus apta 
Linguam qni patriara redegit fllam 
In formam, ut Venere & leporc multo, 
Ut multo fale, gratidque multa, 
Luceret, velut hefperus minora 
Inter fidera ? nec tamen fuperbus 
Lioguae barbariem exprobravit ulli 
Genti : tam facilis foit, {)enignufque. 
Ergo vos juveaes manu Britanni 
pug, ^^ Laeta fpargite nunc rolas fuave 

Spirantes, violafque molliores : 
Et veftro date candido poetas ^ 

Formofain ex hedera citi coronam. 

Ad Rkhardum Maurifonum^ Equitem. 

"^Radidit Ifiacis tua carmina candidos hofpes, 
Heroum jufto quse pede fafta canunt. 
Judiciumque meum quaerebat fedulus idem, 

Afcribens Mufis non tribuenda meis. 
Hacc cui pauca quidem dixi pro tempore ': . '^ non fum . 

" Inter Ariftarchos digmis habere locum." 
Quin alacri potius teftabar gaudia vultu, 

Anfam me numeris forte ded^ tuis. 
Uirde quod ipfe mdi cecinifi^m carmine, quodqne 

Scripfiflem, irato terque qiiaterqde Dco :* m aNCOMIA ILLUSTR- VlUOll* tjj 

Ta melicis plenus numeris & Apoliine plenus 

Cantare;), hederse praeriperefque decus. 
Sic amet Henricus doclos (tua munera) libros 

Oftavus, noftri maximus orbis honor. 
Perpetuo cepta noftram faperare canendo 

Mufam, grandifonae quae minus apta tubae eft. 
Projniffis dives. 

REddere fi quenquam ditem promi/Ta valerent^ 
Attalicas loculus noiler haberet opes. 
yid Tho: Danetium^ 

CAndide noftrarum Mufarum prseco Danetl, 
Qui veteris fecli tempora dofta refers; 
Difpeream fi non tam fis mihl charus, ut uli^ 

Nil prorfus poffit charius efTe modo. 
Cujus & indicium monftrabo paratus amoris, 

Obtulerit quoties fe tua cauffii mihi. 
Interea noftrum hoc, quod nec leve raunus, amiC5i 

Imparibus capias carmina mifta fonis. 
Carmina, quae Phoebo do6lifque faventibus, olinx 

Aufonii venient forfan ad ora chori, 
Et tua fervabunt florentia nomina, libris '*•• ^ 

Ille meis genius fi modo fautor erit« 
Ji Thomam Caium. 

CAius, imperii dum gloria floruit ampli, 
Inter Romanos nobile nomen erat. 
Magnificumque refert quid'dam vox illa canora, 

Aufonii fic me perdocuere patres. 
Tu per fe clarum contendis reddere nomen 

Clarius, eloquio judicioque nitens. 
Tu celebras fophiae myfteria magna feverae, 

Et colis Aonii lumina clara gregis. 
Tuque laboranteis Mufas, qua nefcio clad^, 

Erigis atque levas, fubfidiumqne refers. 
Si nunc praeftiteris dedufto temporis ufque 

Curfu te talem, parta corana tibi eft. 

^d D. Eduardum Phyttonum, illuftrem Eqm 

ERigit infignes volucris Junonia plumas, 
Auricomus medio quum nitet axe Deus. 
Speftat opes liinc inde fuas, fpeflando tumefcir, 

Poftponens formae cetera quaeque fuae ; 
Donec ad incurvos ungues defle«flit oceilos, 
Inque fuum recidunt lumina pi<fta locum. 
Excmplum cunftis eft hoc, Phyttone, notanduji^, 
Et certe eft multis utile nominibus : 
TOM. V. U Elati D' IJ^ J. lELANDI ANTK^UARIf 

if lati ut faftum deponant peAoris omaes, 
iQauin fpeAant terrae .debita membra putri* 

De Ceorgio Daio, Epifc: Ceicajlren: 
^Aius efl Mufis commendatiilimus ipfis, 
Nec calamo felix indiget ille meq. 
Attamen hic cupio veteris meminifle fodalis, 

Ingenuum juveni quem mihi Granta dedit. 
Prsecipuc quum fit talis, qualem utraque PailaS 

Approbat, & iridicis tollit ad aftra lo^iis. * 
£t quum fit talis, quialem' Suadela Charifque 
* Certarunt mammis fuppofuifle fuis. 
faf» $tf. Non loquar uUerius ^uicquam : virtu(ibus eju^ 

' '" ' Impen(e exiipiis languet avena m^a. 

In effigiem Eadueardi principis incomparabilis^ 
[Ntentis quoties oculis vultumque coforemque- 
Afpicio laettim, dive Edoarde, tuum : 
pxpreflam toties videor mihi cernere formam 
' Magnanimi patris, quo nitet.ore, tui. 

Ad D. Audomum, medicum Regiur^ 
rufis Ifiacis, Audcene, notus 
Es, qu^s tu recolis fevcriori 
fntentus ftudio frequenter illo, 
Fruftum h)nc ii;de refers opimiorem : 
Naturae ex:cutiens potentioris 
Vel myfteria magna, quae,' favente 
IUuftrrfophia, tuo labore 
Nnnc pulfis tenebris nitent ferenum. 
Hinc & tii Itnedlcam celebris artem 
Exerces t nivea manii volumen 
Antiqui Hlppocratis ratam, ac Galeai 
Verfas confpicui libros probatos, 
Haec perfehfit apex decufque regum 
Henricus, ftatuitque te venufti 
Eduardi mcdicum, deinde & almae 
Reginae Catarinula?, fibique. ' ' 
Vivat Neftoreos valens at ille 
Annos, praefidium tuum, mfeumque. 

Ad Eadueardum Northaum^ Equitem, 
|Oftorum merito generofa caterva virorurr^ 
Me plane ingratum iliceret atque rudem, 
Si mihi ceffaret cilanaus ctinftator inicjuus, 
Nec juftas laudes fcriberet ilie tuks. 
yta Londinum urbs genuit nos fidere fauftoi r M" D' Incly Imbibimus Ucti litterulafque fimult BNCOMIA ILLUSTR. VIROR. 15^ 

Tu puero m fludiis mihi coDj\in6liinmus : ipfos !>%» pji 

, Sufpexi mores, ingeniumque tuum. 
Etmcfelicem, fortunatumque putabam, 

Te focium naftus, praEfidiumque mihi, 
A Superis pietii fupplex, votoque favebanr^ 

Nos tit perpetiius crefceret inter amor, 
Caufidici tu jura fori celebrare parabas, 

Applaufit ftudiis Granta beata meis. 
Tempore fic longo disjuhftai ita corpbra noftra i 

Praefentes ariimi convaluere tamen. 
Confeflis ftudiis affulfit laetipr hora^ 

Disjunftos rurfus quae fociafe qUieat. 
Quid nunc commeraorem, quo tu candore beaftl 
. Exiguas Mufas, vel fine firie, meas ? • 
Ha<flenus. a te;, nil petii, quod non tuus in me 
. Cotitdlerjt promptUs munifictifqtTe favor. 
Teftis erat faaoHim crga me Tucca tuorumj 

Legius, & tefiis, nofter amiciis erat. 
Coxius & fupereft aeterno clirmine dighus» 

Te qui patronum praedicat efle nieum. 
. Pingere fi poflllai, vivifque coloribus uti; 
. Effigieni exj>rimeret dextera noftra tuam. 
iSpknderefquc foro medio, velut hefpetus dlteri 

Signaque juftitiae confpidendd diires. 
Hanc ego quum nequeam prxftare venuftius arteni; 

Id faciim certe quod mea cUrd monet. 
Nerape ut pofteritas ndfcat, ferique nepotesi 

Virtut^s femJ5er me (!bluifle thas. 

Jd Henr: 8* regem. ^^Uinti minc opera loquens Latinc Diftys Septimii venit, rogatque, 
PrThceps maxlme, ut drutiim duelli 
Iq Illcem Priamxii iibellum 
yerfes, qui referet tibi tuorum 
Virtutes celeberrimas avorum: 

jid Guiiiilmufn HenricuThy nobilijjmum i^agisi/ 

Cornitem OJirofaxonum. 

M£ tua nobilitas, q^ia non illuftrior ulla^ 
Provocat dd cytharam, ciarifouumque melos. 
Perge favere tuas laudes, Gulielme, caocati 
, Vati, quo certe nomine niajor eris. 
Te genuit fcitum borealis Avonia, tellus 

Eximie omnigeha fertilltate fcatens. 
Teque adolefcentem facundo Pindarus ore, 
ingeauum docuit verba Latiha loqui. 

U 2t Mtili- r55 J. LELANDI ANTIQJJARIt' 

Mellifluos modulos quifquis fuit ille deoram 

Qui te pcrdocuit coatremulofque toaos, 
A te difcipulo praecooia lucida fumpfit, 

Cujus coacentus pulfat utrumque polum, 
, Crediderim Phoebum fic te iaftruxiflfe canorum, 

Carmina tam melicis coocinis ufque fonis. 
^ Non te coaviocit fama celeberrimus Orpheus, 

Ut nec Arioaiae ftamiaa laeta lyrae. 
Nec te cooviocit refoois philomela querelis, 

Nec qui, quum moritur, concinit albu^ olor* 
Fulmioeo caderet quam frafta Booooia belle| 

Et Morinos premereot Martia tela truces, 
Talia perfoiyiit dulci tua caotio voce, 

Qualia vel Mrtfae concinuifle velint. 
Noo meliora quidem Dantes dedit ioclytus ille^ 

Aut qui Petrarchae oomine notus erat. 
Sed oeque Chaucerus refonanti muficus ore, 

Aut meus, arguta voce, Viatus, amor. 
S»pe es doflorum numeros laudare fuetus, 

Emeritis tribueos praemia digna viris. 
Denique tu puoftum facile hic fic omne tulifti, 

Impar ut videar laudibus eflfe tuis. 

^d Helium Eobanum Hejfum. 

' Xiguos elegos ouper tranfmifimus ad te^ 
Cultor^m Phcebi Caftaliique chori. 
jag- w. lleddita oulla tamco nobis pervenit ab Heflb 

Littera, quse poflet grata referre vices. 
Provocat eo iterum calamos Burgratus iaeptos» 
Da veaiam nugis, magne poeta, meis. 

Jd Georgium Ferrarium. 

Sl modo Verlamum, vetus urbs viftoribus cdi» 
Cogoita Romaois, tota oiteret ovans : 
Te oiVels cert^ iofigniret grata lapillis, 

Texeret ac facili florea ferta manu : 
Queis tua eongaudeos redimirct tempora fefta 

Quod Mufas deamet, Caftaliumque gregem* 
Coocidit aotiqusc fed gloria funditus urbis, 

Albani faonm quod reparavit opns. 
Fortuoae fcnndens alta ad faftigla fummse, 

Cronmielhis fibi te vir catus afleruit, 
Deiade animo leges patrias evolvis, & iUis 

Sedulus infervis, caufidicoque foro, 
Patronum veterem repetis patronus & ipfe,. 

Ac lepidis diftis laetitiseque ftudes. 

dom E' ENCOMIA ILLUSTR. VIROR, * /|j^ 

Sloria at illias cecidit, magnamque ruinam 

Paflk eft : lic verfat fors male fida rotas. 
Aulica vita tibi placuit, mox regia magni 

Te Henrici gremio foverat ampla fuo. 
Horrida bella fonant, Martis fcetura corufcat, 

Et Scotti & Morini tela cruenta vtbrant. 
Fortior occurris, gladio clypeoque refumpto, 

Bellator prodis Martius, atque rainax. V 

Vidifti Scottos viftor Morinofque fugatos, 

Et patuit virtus amplior inde tua. •, 

Perge, ut Qcpifti, magnum te olendere faftis 

Ferrari, & noftro carmine major eris. 

MGuilielmum Pagettium, Henrico oSl: Regi a fecreiis. 

ILluftrare tuum, Pagetti candide, nomca 
Percupio, niveis & celebrare notis. 
Lucidus afpiret Phoebus mihi grata canenti, '*fr «•^ 

Inceptum facilis promoveatque meum. 
Sic ego magnificum potero deducere carmeOy 

Et tua per refonos dicere fafta modos. 
Sentio nunc veniffe Deum : virefque miniftrat, 

Perfcribam laudes ingeaiofe tuas. 
Te puerum in lucem Londinum protulit almam^ 

Eft urbs haec eadem, patria clara mihi. 
In qua tu ftudiis operam cum fruge dedifti, 

Sed nec ego a ftudiis tunc alienus eram. 
Grammatici enituit quo tempore gloria Lilll^ 

Notior ille tibi, notior ille mihi. 
Cujus tu partes fautor, certante Gonello, 

Tutatus calamo es, non fme laude, tuo. 
Interea excrevit vitae maturior aetas, 

Atque puellares prseteriere dies. 
Ecce petis vivos fontes, Grantana fluenta, 

Neftareoque rigas labra liquorc tua. 
Aft cgo pjaecefli : nec fegniter ipfe fecutus 

Vicifti fortis munera parva me«. 
Tu Gardineri petiifti tefta, diferti 

Eloquii fedem, Pieriique chori. 
Sors vel ad obftreperos me duxit inlqua fophiftas, 

Tale quidem potui non ego ferre jugum. 
Suffugio quodam fed honefto Gallica regna 

Invifi, fchola qua Parrhifiana viget. 
Quo magnis & tu properafti paffibus, ardei» 

Linguarum nitida cognitione frui. 
Confefta tandem cauffa feliciter omni, 

Tu patfiam repetls civis amicus humum. 

Gardlnerusi 451 J- LELANDI ANTIQUARlt 

Gardinerum etiam recolis de more patronum : 
' ^ Uritiflegi & nomina chara libi. 

Per quos coepifti commehdatiffimus eflc 

Henrico Regi, nobilibufque viris, 
Scriba Palatinas coluifli hinc fedulus asdes, 

Exercens calamos dexteritate nova. 
JP^. loii Quo tibi conjunfta eft Prefdunia tempore virgo* 

Qualis in aethereis Cynthia vefta rotis. 
Felicem auas te generofa prole parentem 

Reddidity & cafto praenitet ufque Uioro. 
Principis arrifit tandem tibi gratia flagraos, 

Legati ac Gallum munere fiinftus adis. 
Deinde & Caefaream fortunatiffimus aulam 

Prlidens orator confpicuufque petis. 
AfFulfere tuis meritis hinc praemia digna : 

Ditefcis, cumulos poffidet arca fuos. 
Tantum efi: munifico domino fervire : beavit 

Te Rex, excelfo conftituitque loco. 
Hic ego pro veteri vel confuetudinc noftra^ 

Optarem ftudiis proximus effe tuis, 
Ni tuus atque meuscultor Mafonius ille 

Jkm perfuaiiflet, me fatis eflet tuum. 
Addidit hoc etiam, per mc te velle videret 

, Quae Burgiduni gloria, fama, decus. 
Talia fiqua juvant, poffum defcribere ad unguenii 

Oppidum & aBtiquis irradiare notis. 

Infignia Regia, 
•Irculus imperii vaftum qui circihat orbera^ 
Atque coronato collucet vertice celfus, 
Excolit Henrici multis infignia votis ; 
Magnanimos illos no6luque diuque leones^ 
Eximie & vernos candentia lilia flores. 
Quid fibi vult lauri, quid olivae fefta corona ? 
lila fuum Phcebum, colit haec fcecunda Minervam* 

Injlgnia Jana Regina. 
^Haenix nuper eram venufta pennis, 
_ Ortum non Arabes mihi dedcre, 
Sed gens clara quidem Severiana : 
Henricum colui ferena fo!em, 
PuIIum cui facilis meum facravi, 
Faufto & fjdere prxnitente natum* 

Rofarum unio* 
Ettulit illa dies Angiis fpeftata falutem, . 
Qua rofa purpurcis candida ju»fta roiis; 

. CatdraSidi Fij;. zoi. c p^ R E4fC0MlA ILLUS.TR. VIROR. ||j^ 

fafara^a, Ducum Somerjetenfium fymbolum gentilitium, 
TJMC catarafta, Ducis, fulvo quae praenitct auro, 
f^ ^pmurotrigum teffera nota fuit. 

Lilia» 

Lllia cpiU nefcit cqelo demifla fypremq, 
^ Imperio Heorici fuccubuiffe fui f 

Pluma> Principis Eaduardi Injigne^ 
/^Andida gemmiferae cultrix haec Pluiha coronae^ 
^ Principis Eduardi tbllit ad aflra caput. 

jid Gualterum^Heueddunum, CSceremanuau 

HEueddune tibi favet catenra / 

(Grantae fiuminis accola) eruditay 
In ripis puer ipfe cujus olin) 
Lsto peftore lufitare fuevi, 
Et cannas refecare concinentes 
Qumii Baret Zephyri faventis aura. 
^u Marco bene Tullio diferto 
pura foUicita faves benignus, 
Dicendi genus illius colifque 
Facundum, teres, elegans, venuflum, 
Terfum, confpicuum^ fluens, amoenum^ 
Elimatum etian}, & fuis decore 
Piftum floribus undecumqve yemi$ 
Illis ufque adeo, ut niten(e quadan^ 
Majeftate ||yli Atticum leporem 
Graecis fontibus exprimas petitqqi. 
Felicem puto te beatulumque, 

Haec qui fic itieditaris, ut perornes 

Tam doftis ftudiis tibi faventem 

Grantam, cujus amor mihi profefto 

Tantum crefcit, opaca prasvirenfque Jt^t^^H^ 

Quantum vere novo illa alumna Phq:b| 

Laurus vimina fubjicit tenella* 

Inceptis igitur tuis fecundis 

yela extende manu valentiori : 

Ventus naox aderit Favoniufque : 

Tu portum iuvenies, tibi paratum 

Pptatumque, nbi commode quiefcas. 

Jd Thonum Uritejlegum Tichofeldenfem^ 
Anglia Archigrammateum. 

PHoebus adeft, Mufifque noyem comltatus amceid^ 
Sec»m laeiitiae figna ferena refert. 
Ac me fubtriftem folatur carminc tali, 
Quale vcl Aohiis concinit illc jugis. ' H^ J. LELANDI ANTlQ[UARir. 

Tc docct impcrio noftro parcrc, fororcs 
Suavifonas lAas fufpicere atqne meas. 
tJritcflegum, titulis & nomine clarum, 
l Extolles dignis, me monitore, notis. 

1 Ingenium cujus, mores, virtufque modefla, 

Judido fempcr fic placuere meo, 
Vt terris dignum, vel coelo reftius, illurti 
Optarim cotnitem pcrpetubm efle mihh 
Nolo tamen radium talem fubducere terr«^ 

Fulgeat, obfcuris reftituatque diem. 
Imperium hoc noftrum vates extende canor^ 

Ne Smeas : vires, eloquiumque dabo. 
Dixerat : applaufum reforiando dedere Catooenaf, 

Et fubito fedes reppetiere ftras. 
Impulerit quo nos, Uriteflcge beatc, 
imperium Clarii, certior ipfe vides. 
Tu, quoniam juvenis mihi vel percognitns biim, 

Afpira, & coeptis mclyte plaudc meis. 

Eft Dens in nobis, agitaiKc calefcimns illo, 

Ardor & indc mihi diccrc fafta tua* 

xo4« xjrbs mea Londinum gennit te clara puelltnn, 

Et tuus in dubie robilis indc pater. 

A teneris annis coluifti peftore toto 

Mufas, fic Genius juflerat ipfe bonus. 
Argutae refonos nervos teftudinis apta 

Curafti eximie foUicitare manu. 
Et Fortuna parens fic te promovit alnmnum 

lllafuum, ut medio lux tua nota fo!*o. 
Grantanafque fcholas petiifti fidere faufto,. 

Gardinerus erat fautor & ille tibi. 
Uroqvie Vicanum te dofta .caterva vocabat, 
Contuiit hoc nomen fanftio clara patris. 
Forma venufta quidem tua fic in fronte reluxit^ 

Auricomus virtex fic nitiiitque tuus, 
Lumen & ingenii tibi fic afFulfit acuti, 
Tum virtus fic te cond^coravit ovans, 
! Unus multorum certe fis vifus ut inftar : 
i Tu mihi mel fragfans deliciuinque merum. 

j Quid nunc commemorem, quo te Comcedra Plauti 
1 Accepit plaufu, miles & ille tnmens ? 

Si mib^ judicium folidum perfloruijt unquam, 

Aures fi aut oculi praBValuere mei, , 

Pifpeream fi non fueris tam lucidus afior, I 

Quam qui maximc, & hic dicere vera libct : 
Sic oculoS, fic ille raanus, fic oragerebat, 
Sic quoque perfpnuit, quifquis & il!p fuit, 
6 Vt I 

.1 ENCOMIA ILLUSTR. VIROIL i6i 

Ut did pojQity. RomaQi cura theatri, ' 

Atque operis pr^tium rettulit omne fui. 
Gardicerus, homo fortunas natus ad amplas» 

Se Uoludcgo coufecFat atque dicat. 
Maxima tu fpirans» Graotana forte reli£ta, 

Principis Henrici fplendida tedla petis. 
Thefaurofqu^ manu no^burna, faepe diurna 

Ver&Sy & curis profpicis ufque tuis. 
Pecchamus haec cerneps, iic ora refolvit amicus» 

Judicio crefcet candidus ifte meo. 
Lqgati munus tum Gardinerus obibat, Pa^. xor» 

Te cpmitem lateri junxerat atque fuo, 
Hinc crevit magnis certa experientia rebus, 

Et fama enituit latius inde tua. 
Cromueilufque potens iic deleAatus amceno efl: 

Flore tui ingenil & dexteritate rata, 
Ut te crediderit naturae dona fagacis 

Haufifle ex Soprhis fontibus irriguis. 
Senferat hsec princeps, quo non cordatior alterj^ 

Hinc te fublimi collocat inque gradu. 
Orator celebris Batavos, Belgafque potenteis 

Dum petisy eximie munere funAus^ ovas. 
Qefaris iode tibi foror ac Regina beau 

Blaufit, & offidum comprobat omne tuuni^ 
Fbreat HenriciMF| ti;gni tuteia Briunni, 

Qui te pro meritis extulit ufque tuis. 
Imperio Phcebi monitus haec qualiacunque 

Carmina perfonui : viye, valeque diu. 

In Rkbardtm Crokum, calumniatQrm* 

ME fatuum Crokus fatuorum maximus iUe,^ 
Imperio quodam prse^cat efle fuo. 
Ut jQm, me furise oon torquent : illius urgent 
Clade Mathematicum no£le dieque caput. 

In fronte RbeUi, cui titulus, Cenethliacon*. 

TArdius in lucem chariffime prodeo leftor, 
Caufla fuit Domini langulda Mufa mei« 
Da facilis veniam jufta ratiooe petenti» 

Et tibi decedet conditione nibil. 
Exeo nunc multo limatior, atque Britannis 
Primus ego antiquum reddere curo decus* 

It^grda Eadueardi principis» 

iT^fta corooatse funt bsec infignia Plumae 

J? Principis Eduardi, divino numine cujus 

Splendor, hoopS|i tituli^ nomeoi laudefque manebvnt, Fag.iotf;^ A' %62 J. LELANDI ANTIQJTARir 

Dum nivei liquido gaudebunt flutnine cygni, 
Laftea dumqae hortis nafceacur lilia cultis. 

Pluma Eadueardtm principem alkquitur, 
Dfum, candtdior Princeps nivey }a£tey liguftro^ 
Imperiique tui laeta fubibo jugum. 
Faciferam dextra quoties geftabis olivam^ 

Pileolo ftabo confpicienda tuo. 
Impleat optato Zephyrus mea carbafa vento^ 

Sole fub ardenti tasdia nulia feres. 
Inclyta fi laurus te forte ad beila vocarit, 

In galeas cono ftabo fuperba tux. 
Unica nobilium puerorum gloria, Princeps^ 
Vivas : perpetuum tu mihi numen eris. 

Jllujio ad etymon nominis EaduearcU. 
^Uifquis Eaduerdum Romano exprefterit orej^ 
Cuftodem fidei dixerit efle facrae, 
ioc ego crediderim puero feliciter orta 
A fuperis nomen coelitus efFc datum.. 
Eft pater antiqud^ tidei defenfor amicus^ 
Degener & nuUo. tempore natus erit. 
Jpplaufus H.9. 
' I V B pater patriae, rex inviaiffimc : vivat 
'Afcaniufque tuus» phoenicis filius albae. 

jdd D. Guilielmum Seijillium. 
^lceris merito gallinac filius albae, 
Sic te fufpifiunt fata fecunda fuum. 
Non modo fufpiciunt» commendant reAius alma 

Te Phoebo totum, Pierioque choro^ 
Provenit inde quidem fuccefius laetus, & ille» 

Qui tibi promittit praemia digna cedro. 
Candidus crudiit nofter te Chaecus amicus, 

Chascus Cecropii gloria priiha gregis. 
Itig^ tfkj. Cognitione nites linguas exuberante Pelafgae^ 

Et mlfces Graecis verba Latina fbnis. 
Invigilas ftudiis fellx noAefque diefque, 

Sic quoque per mufas parta corona tibt : 
Illa dies niveo eft femper fignanda tapiHo, 

Quae tibi Milaredam juipcit amore parl. 
Femina nulta magis do£las ampleftitur artet> 

Graecula te Grxcum diligit illa fuum. 
Ula tibi vitis, tuque ulmus candidus illi» 

Conju^o faufto gaudet ut^rque fuo. 
Vivite f^ices, Muwuih cura per^nais 

Yos fcrvet^ fummo coudituatque locQ^ 9 

HoC€ Vi D' ENCOMIA ILLUSTR. VIKOJR, U^ 

Ai D. Harkgttm. 

Vlrtates ammi fic te redimirc videntur^ 
UtTedimit feftum vcma corona caput. 
Depofcunt igitur dignas fua pracmia laudes, 

Prxmia in aetemis con^icienda libris. 
Fonte cabalimo fi quando labella rigafTem» 

Virtutes alacer tollerem ad aftra facras, 
£t te virtatis cultorem, HaHege, probatum 

Laudar^ refonis hasc mea Mufa modis. 
Repit humi tenuis, metuens & fubfidet imo, 

(Ablint ut vires) officiofa tamen. 
Nomine quo, ftriftun laudes attinget amica 

Qualifcunque tuas, fila canora movens» 
Omne genus fophiae guftafti pervigil^ atque 

Haufifti eloquii vina ftuenta pii. 
Tu quoque facundi Ciceronis m^gnus amatc^r : 

£t tibi majefbis Virgiliana placet. 
Profluviumque colis Nafonis, veriibus unde 

Illius aflurgis gratior eximiis. 
Nulla poetarum veterum monumenta fuperfunt, 

Florigero es quorum non fpatiatus agro. 
Hinc vates celeber, lepidus, multumque venuftus^ 

Concinis argutis carmina laeta ioais. 
Pofteritati quae te vel feliciter omni pg- ,gg^ 

Cofnmendent, nomen percelebrentque tuum. 
£cce fuum ofBcium inea pra?ftitit omne CamGena» 

Applaufumque tuum vendicat illa fibi. 

Ad Richardum Godericium, 

MAgraficum retines, Goderici candidc, nompn, 
Quod vel Saxonicum refte idioma probat. 
Sic Bonus ac Dives diceris jure Latino : 

Moribus hoc nomen convenit omne tuis. 
Nominis illa tut tam bella notatio non ce 

Conftitult ditem, conftituitve bonum. 
Splendida felicem te virtus reddidit una : 

Ma£):e hac virtute, & dona beata feres : 
Caufidico fic fama foro tua, laufque nitebit, 

Et te patronum percolet ipfe cliens. 
Nec fic contentus virtuti imponere fineni, 

Sufpice doftrinas lumina clara piae. 
lUa tuas poffunt ad coelum tollere laudes, 

Te quoque p«r niveas condccorare notas. 

X 2 Brofir M' 1^4 J. LELAKDI XijTItltyAklt 

Profipbp6eUi Sihnht if^^ugrMdt* 
I^E Geflbriacum vcteres dixere toloiii, 
Rftraque fors noftrae nobtfitfttis tsaxx 
Aft ubi Cd^fareos fubiiflem viAa triumpboa^ 

Romanas acies, imperiique ji:^m; 
Crevit ab ItaHca mihi voce BoDonia <QOflMB^ 
Littora qua Morinilim turba refiraAa colit* 
O quoties xladem, & fomiMgaas paffit miiias i 
Me Fraacus dommt, Danafi & Angiis atacox. 
Romani valeant, Frafici, Daniqiie vakte» 
Anglus erit vitaefpefqaafaliiiqiie mes. 
ConcuiEt (ikteor) duro mca moeaia l^eOo» 
PeAoris & medio vifoera mpta.imlil. 
' Non fecus ac terr» cum moto volviturOti^ 
Horrifonis crepitans diffilienfque minis. 
fn- ^^ QH^^ ^"^ ^ reftit«it mihi cnlmina Mardns bem 
Henricus, Regum gioria, pahna^ decus. 
Nunc ego vicino difcam fervire BritamiOr 

Et Rutupina frequens litcora nota petam. 
Vos fugite Interea Galli, nam folminat Anghi^ 

Viftor & iratus fortia tela quatit. 
Gallia quid fperes ^ fidei defenfor avitse 
Imperium repetit fortiter omne fumn. 

ffenricum o&. vi&orem Bononia allo^tur» 
Omaai remm domini Rutupiaa^teates 
^ Littora, trajeAus me coluere <iucem« 
Quid mihi cum vidis Romanis ? palma^ Britanne^ 

Inclyta me totam vendicat illa tna. 
Offidnmqne meum (quod Gallo difpUcet) otonc 

In tua transfudit nomina cdfa lubens. 
Floreat sternum felix vi6loria patris, 
Filius Ednardus fuftineatque parem. 

In fronte HbeUi, cui titulus, Bononia Gatlmajlix. 
Bononia leSlores alloquitur. 

"^AIIica tota fui, nunc forte, Bricabnica, Afards^ 
r Perplacet eximium cbnjugitimque imhi. 
Audiat applaufus veftros Oftavius ille 
Viaor, io vivat^ dicite, l^ivat id. 

jfJ Henricum CoUitnm. 
I^EIicem genuit te AtJrebatum patria felix, 
Quo vel pervenit Csefar & ipfe potens. 
Ifidis inde Vadum dulcem te fovit alumnom, 
Urbs antiqua, decens^ do^^ fenufta, nitenst R' G W SilCOMIA ILtUSTR. IfliiOk: lli«j| 

Et te per^Qit Ijogvam bene candida utrttnqtie, 

Unde tibi {blide gloria parta fiiit. 
Seoferat haec feniorque tuns fratercalus Sle 

Ingenii & cemens ludda figna tui, 
Ad ftudia ifltentus fe totum vertit atnon», F«a. sx^ 

Efle tui fimilis foUiciteque cupit. 
Frugiferi tandem laus floruit alta lal)0ris, 

£t meruir doAos inter hatxnre Iocum« 
Vos in amore pares ftudus contendhe magn&i 

f*ratres> doftrinx ut luceat almus honor. 

jtd Jo. Ponetum, virum in utrajufi UngM m^Jft 

ABfcDtem toties tuum 
Qui claris refonans uadique laudibns 
Lelandum, lacilis mihi 

Commonftras animi figna nitentiat 
Et mOres niveos iimul. 

Qnos verbis modo fi pingere pluTibQa 
Vdkm^ dloere non tgp 

Aat tu audire quidem hoc impoct COnmod* 
Pofles. Interea ne ▼idear dbi 

Spe6lati officii mei 
Erga te folidum forfitan immettcr» 

Grates en referam libens : 
Sic^ Ponete, jubet noftra CanMttuhu 

Me quod magnifice tuis 
Verbis extuleris, immeritum tamen; 

Jure nam liquido mihi 
(Ni verum pigeat dicere cogmtum) 

N(m certe potero probus 
Qualem tu tribuis candide gloriam 

Salva agnofcere ffonte nunc. 
^ovi quam vehemens Rhetor amicuU 

la caufla eniteas ttii. ^ , 

Indulges nimium : fed mea lonj^us 

Ne te verba trahant, loquar 
JliC quid veridico peAore fentiam. 

Lastor oon mediocriter 
Hoc candore tuae mentis : & integras 

Laudes quas tribuis mihi 
Contentus refero nam ty>i fplendido. 

j/dGforgiumHenedrigum. . . >^.«u 

TAma tibi applaudit fluvius, fiicunde Ceoi^i 
Katalemque tuum percclit ille diem* .«0$ J. LBLANOI ANTIQOARII 

Qua patet oppidulum famaque ibroque raudenSi . 

Quod capit illimi nomen ab amne fuum» 
Luddus utque fies totus, conteudit amicus 

Ifideu hinc fratrem conciliare tibi* 
Tu nunc fluminibus me confultore (ecundis 

Utere : fortunas fors erit ampla tugs« 
Ifidis inque vado do^las alacerrimus artes 

Extende, ic meritis praemia digna feres. 
Scripfifti juvenis multa cum laude libdlos^ 

Qui Regi eximie perplacuere meo. 
£de igitur co£los annis maturiOr illos, 

AITuiget Muiis dq^ caterva tuis. 

Infcriptiones murorum Caftri fani MaudSti» 
Imperio JHenrid Uaves fubmittite vela« . 

jtd inviSIiJ/tmum regem Senricum oBavum^ 
ut clajfem in Gallos promoveaf. 

PErge precor Zephyris Princeps dare vela (ecundls» 
Hoc pater Oceanus, Neptunus pofcit & ipfe» 
Nerddumque chorus. Viftoria laeta triumphos 
Promittit lummos, pretium immortale laboris 
JAsiStc animo viftor felix : hac itur ad aftra. T Ad Jacokwn Botlerum. 

^E Maridunenfes, facunda caterva, celebrantjr 
Qua Charis Ifiacas vitreus intrat aquas. 
Tu Maridunenfes merito recolifque difertos, 

Officii grata fedulitate pii. 
Crefcit amor, doAas virtus extendit & artes : 

Eximie hac totus tu quoque parte nites. 
Incrementa videns laetus Camerarius ampla, 
Vir probus & medicus regius, arte vigens : 
iP«l(*it»f Te fic munificus fufe exomavit amicus, 

Ut tua prindpibus cognita fama viris, 
Undique luceret : tandem hoc, velut omine, ta£li«5 

Splendorc» Italiatn non fine laude petis. 
Unde tibi accrevit titulo virtutis honefto 
/ ' Nomen viAurum, confpicuumque decus. 

N^turas ubi tu rerum fontefque perennis 

Irriguos fophiae dexteritate jugi 
Exculfifti alacer» juftum pretiumque tulifti^ 

Artibus ipgenuis eloquioque valens. 
I^dera te in patriam revocabant faufta ferenam ; 
Occurrijs Isetus, deliciafque refers, 

Quales ENCOMIA ILLUSTR. VIROR; gef 

Qmles exhibnit pleno cum copia cornu, 

Oftentans flores, dona beata, fuos. 
Italiam repetis fufcepto munere felix, 

Tempore quo vifa eft regia Roma tibi. 
Inde domum rediens Henrico graiior efle 

Regi incepifli munificoque tuo. 
Mox a fecretis Reginas do6lior almas 

£s defignatus : funAio grata placet. 
Nnncius hinc ad Germanos tranfmifTus amicos> 

Impertum comples principis omne tui. 
' ^aec me cantantem (ic Mufa efl caudida odorta, 

Confona verficulis talibus ora movens : 
** Te memorem officii collaudo terque quaterque^ 

" Qui fic Boderum concinis ufque tuum. 
•• Judicio noftro eft hederis digniffimus ipfis, 

^l Fraemia quae vatum confpicienda vireiit. F I N I St. iLLUSTRlUM 

ALIQUOT ANGLORUM 

ENGOMI A. A Thoma Newtono, 
Ceftrcfhyrio, fucceifivis horulis exarata. 
L O N D I N I 

Apud Thomam OrwiQumj 
1589. fag. 114. Jd longf bonoratijfmum Heroay D. Henricum^ Dar^ 
bia ComiUm^ Baronm Sirangicum^ Mona inful^ 
Regulum, inclytijjima Pmfcelidis militem^ Dominum 
fuum omnt obfervnntid colendum. 
Pag. tx5. U I titiriis dares propritt , qiii ftcm* 
mate avito 
Fnlges, qui vera ftobifitate nites : 
Qui patriae charas, Regin^e chanis, 

amicis 
ChaniSj oc Ao&io charus tiDiq*gf egii 
Illa tibi tenui contexta poemata pldftro 
Accipe quaefo hilari Darbicefrontc 
Comes. 
Quam tibi,nonullidebenturjoftius, 
ipfis • 

Quod Ceftreftiyriis nata fuere plagis. 
IUa tuae fidei regio eft commiflra, tuoque, 

Praefide Regina, fubjaeet imperio. 
Impulit haec ratio, regicfei^j me ejus alumnum, 
Qualiacunque mea hjec metra facrare ,tibi. 

Jd iUuJlriJfmum, fummaquc fpei Dominum, Ferdinandum 
Stanlautn, Dctninum Stratigaum, inclytijf. Comitis Dar- 
bienfis F. heredem^^ 

DEvincire tuos tibl, Pcrdinande, Britannos 
Si cupis infiftas^ghrtifte amicitiae, 
Heroa fi menie velis ter magnus haberi, 
Et cun6lis gratus vivere ubique lod : 
Sint imitanda tibi celfi veftigia patris, 
Quo nil nobilius terra Britanna tuUt. 

Jd maxime reverendum in Chrifto patremy D. Joannem 
Whitgiftumj Jrchiepifccpum Dorov^rnicum, totius Jn* 
glia Priniatem is MetroPoHtanwni. 

QUI populo inftillas neftar coelefte, gubernans 
, QooimiflVnn rara dexteritate gcegem: 
Contortos Stygii griphos Cacodgemonis, arte 
Qgi folida rcicgis (tnajdme prWful) ave. . Sic THOMiE NEWTONI &c- J?^ 

Sic X£VHoiupoy te praeftas, nomine, req\i€ : 

Caodorem geftans ore, animo, ipgenio. 
utinam hsc plures tales produceret actas. 

NoQ ita ineptiret faex m^le fana virum. 

M reverendiffl D. Joannem Pierfum^ 
. Archiepifcopum Ifurovicanum. 
T TXelliim nuper te vidit, Perfe, Decauum : 
^ Ppatificem vidit Roffa deinde fuum. 
Poftea pontificem te laeta Severia doftum 

Excipit^ & vigilem fovit amica patrem. 
Frincipis EUfabetas Eleemorynariu^ inde, 

Munia honorifice tradita fidus obis. 
Ad fumma eveftus titulorum culmina fenfim, 

Praemia, virtutem quae comitentur, habes. 
NunC' autend ad rigidos te confers, Perfe, Brigarites, 

Ifurovicani prsful amande gregis. 
Det Deus, his praefis multos feliciter annos, 

Tam cohibendo malos, quam refovendo bonos. 

De reditu magnanimi Equitis D. Francifci Draki, 

fofl triennalem ejus navigationem* 
M D. Joannem JElmerum, Epifcopum Londinenfem. 

QUI Qama, Vefputius, Cortefius, Haitho, Columbus, 
-Qui Venetus, PinzcMi, Vertomanus, atque Thevetus', 
Quique Magellanus, Nunnus, Tiphifque Britannum, 
Francifcus rediit Drakus Ncptunia proles 

Orbes iile alios, alio fub fole jacentes, 
Ac terras alio pofitas fub fidere vidit. 

llle Novam AlWonem primus patefecit, ubi illum ^^l* "^- 

Ceu regein Indigenae communi voce falutant. 

A Chili auftralem regionem (quam E^Izabetham 
Dixit) adinvenit : goavus virtute Moluccas 
Herculea iutravit, prope America regna! Giloli. 
Atque inibi a Rege & Satrapis fplendentibus oftro, 
Hofpitio excipitur, 'magno & decoratur honore. 

Poft, ubi Signiferum Sol ter peragraflTet amoenus, 
(Hoc f jjatio terrarum circumnavigat orbem) 
Poft terrae pelagique minas, poft mille pericla, 
Triftia charorum poft plurima fuiiera amicum, 
Ec varips cafus, patrios repetiffe Penates 
Vifus erac, propriofque Lares : Anglifque decorem 
Attulit : applaudunt omnes, reducemque falutant : 
Magnanimumque Ducem mirantur dona ferentem, , 
Vellera Phrixaeae pretiofa & fulva bidentis. 

Inde morae impatiens longae, atque ignobilis otf, 
Liatea (Nobilium valida accommitante caterva) 

Y 2 -ffioliis I7< THOM-E NEWTONI 

MoWis iterum commifit carbafa ventis. 
Spagniolamque pec^s, Ophiraea aietalla ferentemi 
lade report^bat bardi monumenta Domingi. * ^ 
Invia Virtnti nulla eft. yia : cerror. Iberis 
Drakus erat, Lattali & peftis acerba tyranno. 
Frendeat horrendi truculentus jaiiitor Orci, 
Grunniat Aufonlus Caiphas,* fcra fibilet hydra, . 
Etconjurdti, doleant, in fdedera reges. 
Munia Drakus dbit, (rumpantur ut ilia Codro) 
Anglo digna viro : hec coeptis officit hilum 
Barbara ^ngtiibibs rabies meretricis hbheftis. 

Mira ioquor : multi ante ilium freta nitilta Britannl 
Non fine laude, citis fulcarant falfa carinis, " 
Nec tamen hi votis potuere potirier, ipfas 
Nec referarc vias pelagi, (fors omnia verfat) 
Quamvis mentc alta imbutiatque ingentibus aufis. 

Quid Cabotam recitem, vik uHi illa artefecundum ^ 
Hugonem quid commemorem Wilibelon ? ipfum aut 
Gilbertum, clarisortos natalibus ? aut quid 
ttg.tij, Te, Frobifere, canam, quo nec mage ftrennnus altCTt 
Nec mage fyncerus, nec ddftior hydrographia^ ? 
Wlndhame te taceo, te Jenkinfdne filebo, ' 
Haukinum, Cancellerum, quos uUa vetuftaSi 
« Aut cariofa dies memori non eximet «vo« ' 
Candicii laudes & inexpufipaabile peAus, 
* Virtutefque domique forikjue fe Martra faflra, 

Noftra nequit fatis ex merito depingere charta. 
Efle reor rebus fatalia cunfta : quoduni ' 

CondsfTum eft, alii eft divina forte negatum. 

Flu^livagum multis gazas mare praeflat, idemque 

Damnofum multis, madidis fpeflamus oCellis. 

Drakus at e multis, gallinas filius albae, 

Quem decorat Pitho, quem Suada medulla venuftati 

Qucm pia relligio, quem Dia modeftia adornat, 

Omine felici cunfta incipit, omine faufto 

Perficit, & patriae fervit, vivitquc fidelis, 

Colla petulca domans, 8c opima trophaeareportans. 

Jd longe nobiliffl virum^ D. Gulie/mumf 
Marchionem Uintonienfcm. 

JEjune plures operofa Negotia traftant, 
Otia veftra decus (Marchio clarc) ferunt, 
. Hunc oculis kiftrans Elisa beata venuftis 

Librum, quo talntaB luxtiriantur opes : 
Laudat opus, laudatque fnnm Heroina Dynaftam, 
Approbat, exquirit, fufpicit, ortiat, amat. Quam . ENCtQMIA ILLUSTR. VIROR, 17.3 

Quam niticle:(dicens) fuccioAe & Apollioe digoe ? 
O tali felix APgHa Marchione. 
Ad illujirijf, fortijf. qm D. Ceargium^ Comiim, 
. Cumberlan£a. 
QiGpe rogor» qualis faerit Priametus He6lojr, 
^ Et multis cprdi eft, fada referre JDucis. 
Talis eraty qualis tu Cumberlandicus heros, 
Marte, falo, validus : Miyrte, potenfque, (blo. 

Jd ithijrif. 6 JplendidiJ. Heroa, D. Robertum EJfexia at ^^S" «^^ 
Evia Cmitem^ Dominum ac, herum meum Jumma ck* 
fervantidjujpiciendum. 

QUifquis ^yps, proavos, abavos, atavos, tritavofquc 
^Ordine ceqfebit (clare Roberte) tuos : 
Ille quidem totidem Scipiones, totque Camillos 

Confpiciet, celfo fjiemmate progenitos. 
Quorum quuni titulos habeas & praedia, pergas, 
♦ tJt virtus tecum crefcat^ avita fimul. 

jid inclytijjlmum^ raraque indqlis h Meroica nobiiitatis • 

adoiejcentulumj D, Guaherum i Evreux, di£ft pranobiiis 

Roberti d* EvreuXy Ejjexia ComitiSj germanuni fratremm 

T Fauftis avibus, tua te quo fata vocabunt : 

-^ Laetus eas, laetus i^edeas, la^tufque triumphes, 

Hoftibus indoinito furiofis Marte refraftis. 

Condpiunt multi de te fpem, fa£^a parentis' 

Gualtferi Gualterus ut ipfe imitere probata. 
> Principi erit gratum hoc, fratrfque, atq; omnibus Anglis, 

Quum videant talem primasvo in flore juventae, 

Grandia moliri, magnifque infiftere coeptis. 
M inclytijf. D. Joannem Perottum^ miiitem torquatum, 

Proregem non itU dudum Hibernicum, nunc vero Reg. 

Conjiiiarium acutijf. 

/^Lara Jovem agnofcit te tota Loegria, Solem 

^ Cambria, fulmlneum glacialis lernia Martem, 

Principis aula fovet jam te Elifabetica, fidum 

Eubulum, rerum coiumen, Perotte, fuarum. 

j4d D. Joannem Wollaum^ virum do5liJf. Conftliarium Reg. 
T>Rofpera tunc regnis cunfta eventura, Platonis 
^ Afleruit quondam pagina dofta fenis, 
Quum vel philofophi regerent, vcl philofophiaB 

Addiftos foveant, qui diadema tenent. Pag. 119- 

Ter felix ergo Refpublica noftra, fuperbic 

Principe quae dofta, nobiliumque choro, 
Qui difciplinas merito amplexantur honore, 
' Confpicuique nitent Palladis arte facra?. 

Inter 174 THOM^ NEWTONI 

Inter qoos gencrofe caput WoUaee difertum 

Exferis, Aonii dux & aluiHDe gregis. 
Cujus judicio mea fi Aet Mafula terib, 

Curvato recinet pe6Hne grata tibi. 

jfd ornatijf. D. Joannem Fortefctitumy confiiiartam Regjjnetfmm 
OCutum forte tuis quum fis fulcrumque Britannis, 
^ Conveniens certe nomen & omen habes. • 

Jd ornatijf. virum, Guilielmum Davifomm^ 
Regineum Secretarium, 
'T^Empora l^ta diu vidiftl, tempora dura 
•"• Senfifti, & variis fata inimica modis. 
Flante, reflante tamen fortuna, femper eundem 

Te prjeftas, fortcm fcilicet atque pium. 
Mafte animo Davifone tuo : fic itur ad aftra. , 
Prsemiolum virtus aflblet eflfe fui. 

jSd D. Guilielmum Rujfell^m^ EquitemJ^lendi££[ iffirtif. 
TNgcnium, formanj^ eloquium, gnavamque juventam, 
•*• Intrepidum petftus, bcHigerafque jpanus, 
In tc qui non fufpiciat,' RuflTelle, Choraebo 

Stultior eft, media lippit inerfque die. 
O pergas rutilam Bedfordis addere luceih^ 

Francifci patris fafta imitando tui. ' 

Ad fplendidijf. virum, D. Horatium Palavicinum, 
Italum, Equeftri dignitate donatmm, CratulMio 
"COrte vernanti fpatiabac agro, 
^ Lucida coeli fruiturus aura> 
Pag. xao. Quum meas talTZephyrus fufurro 

Perculit aures. 
Nuncium apporto tibi quod placebit, 
Palavicinus, decus 6 facrarum 
Dulce Mufarum» modo.dignitate 

Fulget equeftri. 
Regia hunc Princeps amat Elfabeta, 
Sceptra quas regni tenet Anglicani, 
Hunc amant obnes proceres, popellus, 

Atque Toparchae. 
Fac lyram fumus igitur canorum, 
Numine & facri Clarii vocato, 
Audeas laetus fcciare nervus 

Carmina fefta. 
Dixit : & diftis Erato lubenter 
Annuens, frontis hitidae ferenos \ 

Induit vultus, modulis refoivens 
Talibus ora. 

Haec ENCOMIA ILLUSTH. VlRO^i. 175 

H«c die» felix niveo lapillo 
Digna, & eA fertis ro&is Dotanda : 
Falaviciaum tituli quod ornet 

Nomen equeftris. 
O precor pars fit minima ha&c Horati 
Gloriae, multis litulifque crefcas, 
Vixeris doncc Pilii virentes 

Neftoris annos. 

De belUcofo Equite, Z>. Rogero Williams : 
Ad-Eduardum Stapletonum, 

SI vir fit quifquam, Stapletone, animofus & acer, 
Hunc ipfumcerte Uiliamfum credo Rogerum. 

Jd eximia Jpei pueros, Joannemf Henricum^ Amiroftwn^ 
Georgium^ Graios, Jplendidiffimi viri, D, ffenria Qtaii 
Equitis aurati, Pyrgoien/is, Filios. 
\A Agnlficis fpIeHdetis avis, generofa propago : 
^^-^ Nobilis hioc mater, nobilis inde pater. 
Volvite doftiloquum myrothaecia culta virorum, Pas- »**■' 

Graia voce loqui difcite, & Aufonia. 
Nubant virtutes natalibus : inde decorem 

Addetis veftraB (credite) profapiae. 

j4d D. Thomam Gentum, Fifci Reginei Baronem, 
"O Elligio, virtus, pietas, pudor, ac aletheia, 
-■^ Exfulat e terris, mobile vulgus ait. 
Fallitur. Eximias nam qui confiderat in te 

Dotes, queis fotus (Gente diferte) micas, 
Non tantum has, verum reliquas pulchro ordine Nympha9 

Confpiciet, quae ornant teque tuamque iribum. 
Efle tui fimiles fed paucos Anglia deflet, 

Hinc doior, hinc mosftis mixta qtierela fonis* 

j^d D. Guil. Fletuuodum, Rec. Londinenfem, 
TPSE forem brevibus Gyaris, & carcere dignus, 
* CuUeolo infutus, fi temeaMufa file.ret 
Thefpiadum Fletuode comes facunde fororum, 
-^qua juftitiam trutinas qui lance feveram, 
£t Londinigenisjura Anglica rite recludis, 
Fulminea poUens velut alter vocc Pericles, 

De AnnalibuSi Jive Chronicis Anglicis^ vernacub 
fermone editis if imprejfis^ AS^l* 
i/^Ramine, fluminibus^ grege, principe, fruge, naeialUs, 
^^ Lafte, fcris, armis, urbibus, arte, fbiis- 
Quae viget ac floret gcnerofa Britannia, qu^eque 
Obruta pulvereo Iquaiiuit ante fitu, 

6 ' Exferit 176 ' THOM^ NEWTX)N1 : 

Exferit ecce caput, geouinum naAa nitorem, 

£t rotilans fundit cfini gravitat^ jubar. 
Et quod blaefa hominum mutilirat tempore lioguaj 

lUud habet reAum, pumice terfa novo. > 
Loydus 10 hac prideih gnavus prolufit zxkhi, 

Lelaodus, Prifius, Stous, Holinfhedius, 
fig.ix%t Lambardus, Morus, Camdeoas, Thinnius, Hallus, 

Vpcalis, Grafton, Foxius, Harrifoous, 
Lanquettus, Patious, Cooperus, RouiTa, PouduSy 

Caxtoous, Sprottus, Saxto, Trevifa, Balus, 
Hardingus, Gildas, Suniherftus, Beda Nevillos, 

DoAaque Flaminii limsl polivit opus. 
Ncc te cane feneJc, iriagne 6 Piarkera, filebb, 

Cui decus attulerat pootificalis apex. 
Offloibus his merito eft laus debita, & optiih& merces, 

Quod patriae acceodant lomioa clara fua;, 
Looga dies opus hoc peperit, longaeva feneftua 

£t libri audores perbeet, atque librum. 

Jd praftabiles is infignes viros, Guil. Detiicim, Xcb. 
Cokum, if Edmundum Knightum, primarios Reg. lifai 
Faciaksy quos vulgo Armorum Reges appellitant, ac Car^* 
teriy Clarenfii 6t Norreii titulis injignitos. 

Q I poitem Aonias in carmina ducere Mufas, 
^ Nomina veflra lobens in celfa palatia cc^Ii^ 
Empyreafque domos phalerata voce referreta; 
Veftrum eft condignis heroica fafta trophaei$ • 
lofigoire virum, titulifque ornare decoris. 
SiG exculta folet virtus affurgere ; calcar 
Egregie faAIs hortatrix gloria fubdit. 

jfdChr. Oclandum, de Elizabetlfeide Jiia* 

T^UImioe Salmooeus, clava Tyrinthius armis 
* Dardanides, Pollux coeftibus, axe Pelops, • 
Hlppomenes curfu, gladio Veianius, herbis 

Phiilirides, Linceus lumine, Caftor ecjuo, » 

Ifinenias fidibus, piflura Zeuxis, OpheUcs 

Velis navigio Tiphis, aqua Hermimus, 
Sculptura Phidias, ftatua Polycletus, Arachne 

Textura, piftis curribus Automedon, 
^ Venatu Hippolitus, lituo Mifeous, Ilerdes , 

^'«- "^- Miffilibus telis, cdteque Praxiteles. 

Non tam prasftabant, hoc tu quam carmine : per qaod 

Scimus Hianthaeum te coluifTe chorum. 
Aufpiciis laetis iniifti, perge poeta, 

Aufpicio ut lasto perficiatur opus, 

Dlgnu^ ENCOMIA ILLUSTR. VIROR: 177 

Dignus cs xternum Divam canere Elifabetam, 
Dignaque Diva tuo e*ft Elifabeta ftyio. 

/«• EHzabetomaftigas, Romana Thaidis amatorcidos, 
is Cacolyca illius Synagoga ajfeclas* 

RASA cohors, mitrata phalanx, Jebufa^a caterva, 
Carnivoras pendcns in cruce pafcat ave«. 
Omnia tabefcant tricoronis membra tyranni, 

Et pereant, Stygio viftima digna Jove. 
Quotquot & in Domini fegetem zizania mittunt, 

Ne pereant fapiant : ni faplant, pereant. 
Elifabet, regni fpes o fpes una Britanni, 

Mathufalaemaeos vlvat adufque dies. 
Protegat intrepide facrofaiiftae oracula legis, 

Sanguibibique premat colia fuperba Papae. 
Vinciat Angliacos concordia laeta dynaftas 

Cum populo, atque Italus lixa coaxet. Amen* 

Ad Guilith Hmnijfum^ amiam integerrimum* 
De Jo. Stoeo Chronograpbo. 

ANglica fcire cupis follde quis Chronica fcribat ? 
Stous id cgregia praeftat, Hunifle, fide. 
Quottidie e tenebris is multa volamina furvis 

Eruit, is mandat plurima fcripta typis. 
£x nilida illius deprompfi ego Bibliotheca 
Plurima, quae nobis nofte diequc patet. 

Ad Cuil. Bromlaum, illujirijjimi D, Jnglice 
Archigrammatei Oeconomum. 

SI mea Mufa tibi placcat, placuifle videbor 
Cundis, nam cunflis, mi Gulielme, places. 

Ad D. Cuiliebmmf cognomento Regem^ jurif" Pd^. x»4> 

fonfiiltumy amicu&i J^eBatiJf. 

Llttcrulis dum tu patriam regaliter omas, 
Regule, tc dignum nomine Mufa docet. 
Dumque favcs doftis Mufarum, doftus, alumnls, 
. Judice me, Regis, Regule, mnnus obis. 
Regis item cognomen habcs : quam convenit iftod ! 

Te regis, afle6lus ne d6minentur atri. 
£t fortunatam fe Eflexia credit, adepta 
Te athletam juris (Rcgule dofte) fuum. 

jtd eruditijf. virum Robertum JVrightum, ft§bili£\ 
Ejfexia Comitis famu/um primarium* 

I^ON calanio J)ofliim depingefe, Wrighte, loquaci, 
^*"^ Quam tua pcrplaccat mcua gencrgfe nihL -^ 
• TqLV, Z Gratolor »7^ THOMiENfiWTONI 

Gratulor hcrcle meo multum Dominoque tuoque» 
Quod tali foveat te probitate virum. 

Ubera cui Charites dant, & favet innuba PallaS, 
Quemque beat dofta doftus ApoUo chely. 

Ad Abrahamum Hartuuellum^ D, Archiepifc» 
Dorovernici amanumftm. 

NUper Apollineae ilorebat fama cohortis 
Hartweiius, notum nomen Abramus erat. 
Occtdit is, nobis fatis ereptus iniquis : 
Tu fuffcftus ci : Vive Abrahame diu. 

Infronte DiSlionarioli cujufdam Anglicolatini» 
Xl Onne vides quam fmt multis tua commoda curas, 
•*^^ Pufio Palladiis chare dicate fcholis ? 
Nonne vides patrio quamte amplexentur amorc 

Uithalus, Evannus, Flaminiufque meus ? 
Hos tres certatim contendere vidimus, ut te 

Lucrentur Mufis, CaAalioque gregi. 
JTag. 11$, Utque Aganippasos pofFes guflare liquores, 

Celfaque ParnafE montis adire juga : 
Lexicon hoc magno tibi confcripfere labore» 

Angliacis fundens mella Latina favis. 
Crede mihi, liber efl talis, qualem utraque Pallas 

Approbat, extollit, laudat, honorat, amat. 
Ergo cave, tibi ne quum nulla juvamina defint^ 

Tu defis fludiis (mi puer) ipfe tuis. 

In frontifpicio libri Oclandicide Anglorum Prceliis. 

OClandi hos quifquis trutina libraverit aequa 
Centones, Britonum dum canit arma ducum i 
Quodam jure potefl illum vocitare Britannum 

Phofphoron, biftoriae deliciafquc novae, 
Aurea dulcifonaequi callet plcftra Thalia?, 

Inque Icves Clio cai venit alma modos. 
Nec quifquam ni/i flipfi, caprimuJgus, treflis agafo, 

Caudex, fcurxa, lapis, rabula carpet eum. 
Enthea vis tanta cfl, bello ut mctuenda Virago 

Non fe aliunde deciis tantum habuide putet. 
Tanta fides, tantufque lepos, tam grata venuflas» 

Tanta Charjs, Pitho, Suadaque tanta nitet. 
Suafilis Oclandi Taratantara talia pandit, 

Dum fonat altifona bella cruenta tuba. 
Bella crifenta quidem, quibus ufque Britannica Vfrtuft 

Emicuit: viftrix, atque brabeia tulit. 
^ollice dumque babili multa efFcrt, multa Thiud^tls ' 
Obvolvit' vdo, multa reclufa notat* . . ^ ' ENCOMIA ILLUSTR. VIROR 17^^ 

Jnvldeat Latium, fileat nam Gallia pugnax, 

Obnmtefcat Ibcr, marmuret atque Scotus ; 
Felices Angli Heroes, queis calis Homerus 

Tyrtaufque bonis obtigit aufpiciis. 
Jam Phlegetontais non veftra trophaea cavernis 

Squallebunt, pereant ilia ut ipfa Cpdro. 

j^Guil. Fi/berum, if Rkhardum Vignallum, ^ag- ^*^» 

EccUfiaJias Jidelijf. 

GRatulor herde mihi, quod noftra Ilfordia veftr» 
Contigua eft, junftos poffideatque lares. 
Hac ctcnim ratione, tua Fifliere, tuaque, 
Mi Vignalle, fruor lastus amicitia. 

In effigiem bonoratij/imi i; Jplendidijf. viri D. Henrici, 
Comitis Darbienfis, ad Guil. Hanjordum. 

CTanUsam Henricum, Comitem quem Darbia ja£lat, 
^ Quem folide exornat Strangica nobilitas, 
Quem iibi depofcit regem MoQa infula fortem, 

Quem decorat conftans ordo perifceildis : 
Quo Ceftreflijriae, ac Lancaftridos ora fuberbit, 

Hxc, Hanforde, tibi denotat eifigies. 

Ad Emanuekm Newtonum, Jllium, Maclesjclda 
tyrocinantem. 

I^Mmaauel, patriis praebe his hortatibus aurem, 
^ Et memori noftra haec difta reconde finu, 
Sit tibi cura Deum precibus, vel prima, rogaudi, 

Ut tua propitio flamine cunAa regat. 
Sis humilis, mitis, fis clemens, dilige pacem, 

Et prasceptori morigerare tuo. 
Detraflor ne fis, mendax, fycophanta, cynoedus, 

Turpiloquus, jurax, torvus, alaftor, iners : 
^on linguax, furax rerum vendaxque tuarum, 

Nec caperata truces frons ferat ifta minas. 
Obfequium cunftis prarfles pro viribus, omnes 

Deviocire ftude moribus ingenuis» 
Sic acceptus eris cunAis & amabilis : ergo 

Aufcultes monitis (ut decet) hifce^meis. 

Ad Abelem Newtonum^ JUiolum. » 

XTl fili, mi dulcis Abel, meamagna voluptas, 
^"- Ut Chrifto placeas, ut placeafque mihi, 
Pervigil infudes noftuque diuque libellis, Pag. xtr» 

Qui poffint doftum reddere quique pium. 

Z 2 Hinc i8o THOM^ NEWTONI 

Hmc tibi contigerit quando maturior aetas, 

Ingens accrefcet gloria, dulcis Abel. 
En ego prxftabo, quae funt praeftanda pareati, 

Tu fape, nec defis nunc tibi dulcis Abel. 

j4dTho. ScuJamourum. 

TNditur haud temere Paphii tibi nomen Amoris: 
'■• Namque infucato (fcuio ut) amore nites. . ^ . 

j^d Francifc. JVhitum. 

NOmlne candidus es, re candidus, ore, Idquela/ 
Moribus, ingenio candidus atque fide. 

In Lemnium de corporis craji, d Thoma Newtono in lingwant 
vcrnaculam traduEium^ CuiL Camdenus. 

QUI Latius latuit, floret nunc Lenmius Anglas^ 
^Partaque ei, genio gloria magna tuo. 
Nec fucos, Newtone, time, Momiire cachlnnos, 

Dexter Apollo tibi, carpere nemo potefl. 
Dii, quibus imperium, corpus, crafinqae regeodi, 

Hoec tua fcripta legunt, haec tua fcripta probant, 
Atra placet bilis Satarnoy flava OxadivOy 

Lunss phlegma, liquor faRguineufque Jovi; . . 
Quumque placent divis, & profunt fcripta legenti^ 

Prsemia digna tibi numina grata volunt. 
Quod liber eft nitidus, mifcetur & utile dulci^ 

Quod corpus curat/ pharmaca mentis b^bet. 
Hasc vox eft S^uperis : hsec ftat fententia diviss 

Interpres nofter, nofter & Auftor crit. 
Candidus interpres laudetur & optimus auftor, 

Vivat uterque diu, cedat utrique decus. 

Jzg. ia8. j^d Joanncm Brunfuerdum, praceptorem. 

T% Hetora, Grammaticum, polyhiftora, teque poetam 
•■^ Qwi negat : is lippus, lufcus, obefus, iners. 

JdGuil. Sadelenm. 
TNtcntum dum me ftudiis fera vexat Erynnis, 
-* Et vario rerum turbine faeva premit, 
Tu, tu femper ades, morboque mederis amici, 
O Sadelere, animas portio magna mea^. 

Jn Terentii flofculos^ Nicolai Udalli (^ Jo. Higgini ^ 
opera decerptos. pUlpita qui Latio tenulc quoodam ardua focco, 
^ Jam didicit phthongos (terra Britanna) tuas. Ctijus ENCOMIA ILLUSTP. VIROR. )8( 

Cujus at ingenio ? cujus liina} atque labore ? ' 

Quifve adeo raras enucleavit opcs ? 
Primus, & ante alios, fcriptis bene notus Udallus» 

Antiftes, Clarii fignifer atque chori. 
Inde fuo Higginus venit exornandus honore, 

Qui in mefrem hanc, falcem miiit & ipfe fuam. 
Succos eque tuis ilbris dum, magne Terenti, 

Sugit uterque tuis, Angla fuperbit humus. 
Angla fuperbit humus, tumet atque fcholaftica pubes, 

Milleque pro meritis fundit utrique preces. 

Jn Stanbrigii UbMum de Rerum vocabulfs, pro concefjo 
temporis modulo a fe meliufcule emendatis. 

MUlta libro boc (fiiteor) male conditacarmina fquallentt 
Nec metricsobfcrvant legis ubique fonum. 
. Scabrzciem trutines verborum, & hiulca glabreta, 

Ipfiqoe inepta metro nomina multa notes. 
Non dubitOy lance hacc bene qui libraverit seqoa, 
Quin/uedtHudiis aequior inde meis, 

/tnnuli connubialis infcriptio^ ingratiam GuiL WabU" If^v i^f* 

gravi llfordienfisf if Dorothea uxoris ejus. 

ANnule, fis fidei, fis noftri pignus amoris : 
Ut iinelabe thorus, flt iine lite domus. 

Jd Richardum Ruckum. 

'TpHefea Pyrothous, Pyladen dilexit Oreftes, 
'■' Gifippus Titum, Nifus & Eurialum : 
Damonem Pythias, Patroclus amavit Achillem, 

Sauliden David, Laeiiolum Scipio. 
Me tamen haud patiar vel ab his fuperari in amore, 

Quo (bone Rucke) tuum profequor ingenium. 

Ad Ranulphum Barloum, Ceicaftrenfsm^ 

"CST virtus oleo fimilis, cuicunque liquori 
•*-' Mifcueris, Barloc fupernatitabic amande : 
Degener eft animus, qucm faevae fpicula fortis 

Dejiciunt, vincunt, aut male difcruciant. 
Invifta eft, quicquid tulcrit fors, mente ferendum, 

Mentiqr ? Exemplo Coxus & Hillus crunt. 

jld Eduardum Grinaum, fatellitem Regineum. 
"IMmemor ante mei fuero meHiteGrinaee. 
•*• Quam potero meriti non meminifle tui. 
Fatria nos eadeni, fchola nos eademque fovebat, 
Par ftudium, par mens femper utrique fuit, 

4 De H' iZz THOMiE NEWTONI 

De tngrata, ad Hugonem Winningtonum, 
TCTSI aconita ferat tcllus, dirumque venenum 
•*-' Proferat, & Stygiis bene cognita toxica monftris : 
Lernxam tamen haud ullum producit cchidnam, 
Pejorem ingrato. Hunc mi Vinningtone caveto. 

Jd Robertum Linnum, amicum non vu/garem, 
[IC quid agam, quaeris ? Lelandus Apolline faufl^ 
Quae pridem fcripilt carmina, mando typis. 
Pag. 130. Qjj^ latuere diu, fpeluncis abdita furvis, 
£t jacuere putri fqualiida tota iitu : 
Donec ab jnnumeris mendis, quibus ante icatebaut, 
Nollra fub incudem lio^i vocaret ea. ' 

Jn reditum Comitrs Leceftrii^ ex Btlgia. 

SOIoncm ingenio, magnum qui Neftora vincis 
Cgniiiio, pietate Numam, gravitate Catonem, 
Gratus ades, ter gratus ades (Comes inclyte) ab orlft 
Teutc^icis, falfi emenfus vada coerula ponti. 
- Muta fuit Vanfteda diu tc abfente, nec ullas 
L^ctitise emifit voces, Ilfordia eclipiln 
PafTa fuit, raodulis flevit Stratforda moleftis, 
Hammaque moeftificis ululavit pcrcita currs. 

At, vetuti auricomus difpellit nubila Tttan, 
Exhilarat tua fic noftros praefentia vultus, 
Magne Comes, terrae decus immortale Britannae, 
M^gnanimos inter merito numerande Dynaftas. 
^alis Eduardus Phyttonus, Equ» clarijf, 
|U^lis aboccafu tepido quiim flamina fpirat 
Eft Zephyrus mollis, gemmca prara fovens : 
Qualis pulchricomus geniali lumine Pboebus, 
Quum rofeam nitido pandit ab axe drem : 
Talis adeft nobis, titulo Phyttonus equcftri, 
Qui Zephyrum & Phcebum candidus ore gerit. 

M reverendum P. ^lexandriim Nouelbm, vere theo- 

logumy Phani Paulini Dec. dignijf. 
T TT longum, longumque, tuis (is frudlifer Anglis, 
^ Et rcferes fummi verba (Noelle) Dei, 
Utpopulum doceas cceleftis pabula vitae, 
jEftas multa tibi, multa recurrat hyems. 

In Jo. Setoni DialeElicam, /choliis Pet, Carteri illufirafam. 

TE juvenum philomufa probat, Setone, caterva, 
,-^. .,.. Evehit & laudes fidera adufque tuas : 

Te nihiloque minus, Cartere diferte, fovebunt, 
Qni Logicae griphos enuclearc doces, 

Plaudite QU ENCOMIA ILLUSTR. VIROR. ig| 

Plaudite tyrones. lastare fcholaftica pubes^ 

Et gratum grata concine voce melos. 
Setonum fertis» Carterum ornata coroUis, 

Meflis ut in veftro iuxurietur agro. 

Ad Henricutn Suttonum Maclesfeldenfem. 

ANTE ^^fif^ufvm noftumnm lampada Phoebus, 
Ante aget alipedes Cynthia fratris equos : 
Ante pavens perimct Getulum cem lconem, 

MortuuS e tumulo furget & ante fuo : 
Quam Maclesfeldse qus trivimus otia quondam >- ■ ' 

Sub Brunfuerdo, animo fint abolenda meo. 
Dulcia combibimus quo prseceptore flnenta 

Mufarum, & Clarii myfiica (acra dei^ . - ^ • - ^ 
Ille, ille eft phoenix, coryphseus & arbiter, illc 

Alpha magiftrorum jure vocandus crit. 
Ule mihi cantandus erit, nec deftnet unquam 

Talem (Henrice) virum noftra foiiare chelys, 

De lihro Remherti Dodonai Herhario^ in Anglicurri 
Idioma ah Henrico Leito felicijfime tradudlo. 

T>Erpetuum tibi ver, liber hic, philomufe, ininjftrat, 
^ Ac paradifiaci germina iaeta foli. ^ 

Herbarum huic thefaurus ineft, florumque fupellex, 

Alcinoi hic hortos Hefperidumque vides. 
Nec flos hic defit, nec floris grata venuftas, 

Nec vires, nec odor, nec medicina valens. 
Hoc vivunt viventque iibro Podalyrius, Alcon, 

Hippocrates, Paeon, Mufa, Galenus, Arabs, 
Phillyrides Chiron, Epidaurius, atque Melampus, 

Gentius, Euphorbus, Jofina Lyfimachus, 
Telephus, ac Mithridates, Artemifia, Achilles, 

Alcibides, Hieron, Attalus, atquejuba, 
Rafis, & ipfe Diofcorides, Avicenna, Machaon, 

Serapio, Celfus, Varro, Joannicius. 
Aetius, Aegineia, Ruellius ac Theophraftus, P*^. iji. 

Tragus, Averrhoys, Plinius, Agricola, 
Macer, Oribafius, Mefue, & Brunfelfius Ottho, 

Manardus, Zerbus, Fuchfius atque Sethi, 
Clufius, ac Stephanus, Matthaeolus & Columella, 

Fernelius, Pineus, Pena, Eliota, Lobel, 
Lemnius & Cordus, Rondletius, Aurelianus, 

Cardanus, Vidius, Junius, Hermoleos, 
Turn^rus, Caius, BuUenus, Linacrus, Aflcham, 

Guintherius, VafTeus, Uolpb^iJ, Aphrodifeus, 

Coitop ^S^P THOMJE NEWTONI &c. 

Complurefque alii : quoi nec numerare necefle eft, 
'^ Nec fciOy fi ooner» qua ratione queam. 

Id fed Apollineo Rembertus acamine praeftat, 

Quem fuus ornat honos, gloria, fama^ decus ; 
Herculeo exantlans molimina tanta labore, 

Quas non funt ullo deperitura die. 
Utile alexicacon qui promit Pharmacopoeisy 

Utiie Chirurgis» utile Philiatris : 
Udle opus doAoy indofto, juvenique, feniqoe, 

Divitibus, fimul ac utile pauperibus. 
Nec tu (Leite) tu6 certe es fraudandus bonor^ 

Qui tantas Anglis fponte recludis opes. 
Ma£te animi : fic hmz polnm tua fcandet ad altunij 

Sictei fic patriam nobilitare ftude. F I N l S SKEAETOS 

CANTABRIGIENSIS, 

t 

S I V E 

COLLEGIORUM UMBRATILIS DELINEATIO, 

CITM SUZS 

FUNDATORIBUS & BENEFACTORIBUS 
PLURIMIS. 

In qua etiatn habes a fronte 

Hofpitia Academia antiqua j 

A tetgo vero Epifcopos, 

Qui ex hac Academia prodierunt fupra 

annum abhinc centenarium. Sic claboravit R. P. Eliensis, S. Theol. Bac, 
Anno Dom. 1622. E Codice MS. In Bibliotheca Viri Prsnobilis 
P. Philippi Sydemhami de Brim- 
PTON d'£VERCY in agro Somerfetenil 
Baronetti, defcripfit ediditque Tho» 
IIearnius^ KlA.O^nienfis^ Pr. Thomas Fuller^s Hiftory of tho' 
Worthies of England^ pj^g, j 59 , in C A M-^ , 

BRIDGE-SHIRE* 

K. PARKER, for fo is his ChriAian name defe6livsfy 
writteQ i^ my Bpok, was born in Efy^ (tberefore ^lace^ 
fiofneing himfelf Elienfis) was fon (as I am confident) to 
Maftcr Parker Arch-deacon of Sfy, to whom that Bijhoprick 
in the long vacancy (after the death of Bifliqp Cox) was prq» 
fered» and by him refnfedy tantum opmh ufuram iniquis ceu'* 
ditiombus Jibi oblatam rejfuens. Our Parker was bred in» and 
became Fellow of Caius-eolledge, an excellenc Herauld, Hifto- 
fian^ and Jntiquary^ Author of Oijbort^ plain^ true, and brief 
li/lanujcript, callf d SfeUtos Cant^brigienfisy {\nd yet the bara 
fiones thereof are fejbed with much matter, and hath fur- 
niihed me with the Kativities of f^erall Bijbops vvhq were 
Mqfiers cf CoUedges. 

I am I20t of the mind of the Italian, (from whofe Erfvy 
God deBvcr us) PoHdore Virgil^ who having firft ferved hi$ 
own turn with them, b^rnt ail the rare ^nglifi Manufcripts 
of Hiftory he Could procure^ fo to raife the valuation of his 
oya works. B|i}t frpm my heart I wifti, fome ingenigtns 
perfon would Print Mr. Parker's Bqok, for the ufe ot Pofte- 
rity. He Was a «jclancholy man, ncgledling all Frcferment, 
to enjoy himfelf, and died in the Place of his Nativity^ as \ 
fpnjcaarc, abo^|6aij. w. «Ui RIGHARDi PARKERI 
SJCEAETOX 

CANTABRIGIENSI& 

HOS^ITIA, DOMUS, AULA & DI* 
VERSORIA in quibus Cahtabrigienfes Aca* 
demd commrabantur^ antequam modema CoHi^ 
gia jfuerinf excttata. I^anquam, iii, quod ref 
efiy cUcar^f iftbrui/n adificiorum plurima Collegio^ 
rum Haturam irformamjam diu ab Unc induerunt ; quiafuoi 
Pr^eSlos &r Scholares e prdpriis flindis ^ pradiis dlendos ha* 
tmerunti antequam CoUegii nonten invaluijfetj ipji^ue Studentes^ 
mfinet in j/cddemia gradus fcMafiicos in unaquaque facultaie^ 
iucnon fingvia Officia atque Dignitates in eadem adibant^ ut» 
potefuerant ffip^cis Statutis credimus) de eodem corpore Aca^ 
demico. ^afingula idcirco' adjecerim^ ut qiidfi fer tMnfen* 
nam videas (humamffime LeShr) qtut fuerit Achdemia noftr^ 
facies prifco ilh ante Normannonan ingreffum fecuh. Hifci 
IloJjbitiiSf ftcut itidem CaenobHs, hodiernum, ut nunc funt res^ 
hcum pr$prium (quatenus ex yffierijrnis conjicere valui e tabula 
thorographica edita 1572, curante Matthap Pdykei^ Archiepif- 
copo Cantuar,) ideo indigitavintus, ut quicunque has platedk 
Cantabrigienfes aut antehac calcarint, autjam obambulant, M* 
dium illarum fitwn fattem cemant, in quibus Majores nofiri 
fiudiis Academicis invigilarint : atqui etiam ne quifpiam Can^ 
iabrigiam in ipfa Cantabrigia tequirat 6 dtfficuHer ifiveniat^ 
. Volumen hac exfpeElant, Sed contra leges mihi in l,Hi%sTtafixas 
non eft hic immorandum : avohndum potius, & invitus cogor^ 
fuoddecimator in mej/if rubumfigere ^ properare^ l&i^ . Jr«^^ isi RICHARDI PARKERI 
Hofpitiu Artiftarum & ^Tbeologortim^ Aula Rcgja, 7 
jive Collegium 3 
" Dci, five 
CoUegium 
S. Midiaelis 
PythdgorsB ubi '-•s o r Phifwici " 

S. Gregorii 

S. Gerardi 

S. Mariae &.Augufl:ini 
S. Beroardi "S. TbomaB S. Botulphi 

S. Joanijds 

Fratrum de 
Poenitentia 
&Jeftt 
Chrifti 
S. Catha- 

riiiae 
Univerfi. 
tatis .«4 

Boreale Collcgii Trin: latus,. 
Coliegium Chrifti. 

Occidentale CollegH TriH: latus. 

jEdes in agris ad occidcntalem Cor- 
legii S. Johannis partcm, Schote Py- 
thagorae vulgo diftae, Aula* Mcrto- 
nenfisOxoniipr«dium, quo temporc 
Rcx Edwardus 4^»». a Collegio Re- 
gali eas adcmerat, cui Henricus Scx- 
tus illas antea concefFerat, atque ia 
^ ilKus Aute reditus tranfirc juifit; 
" Auftralc Collegii Triaitatis latus vcr- 
fus Colleg: Caiogonevil«nfe. 

Columbarium Collegii Trinitatis. 

Nofliro fcculo pons,Garret Oftle diftus» 

^des quae ad Occidcntalca B. Marix 
templi partem, naagis verfus aquilo- 
nem ad murum latcricium adhuc es:* 
tantem, fitx crant, 

Penfionaria Collegii RcgaKs. 

Horti ad orientalemCoIlegii Bcnedifti 
panem. Hoc Hofpklum quondam 
per tinebat ad Collegium Reginale, & 
StudentesincohabuitanX)om. i454« 

Hortus cuftodis Aulae Penbrochianae. 
Inde campus adjacens (olim S wonef- 
croft a Suano nefcio quo diftus) circ» 
tcmpora Richardi a**^' inccpit nomi- 
nari St. Thomas Lcas. 

^des inter tcmplum S. Bbtulphi 8c 
Aulam Penbrochianam. 

CoUegium S. Joannis ad pariem borea- 
lem & occidenta.lcm jam exurgit. 

Domus^ Divi Petri pars occidentalis» Auftralis pkrs Collcgil Trinitatis. 
HofpitiumiamIeOftiedi6lum,adlattrs 
auftrafe Amw Penbrochianae verfus oc- 
cidentem* HocHofpitiumUniverfitas 

coaccflu S XKEAETOS CANTABRIGIENSIS, 

conceffit Penbrochianis 1350. Aptea 
foeraat aedes Rogei^i Haydon milids,& 
loQge antea cujuf^am Fabiani ca|>ei- 
lani, 

"Vicus Schole-Lanediftus, olim tfne* 
menrum HoipitaliB S. Joannis Ei;aa- 
geliftae. 
Orientale Collegii Triiiit^tis.Ja^vis^ 

Ex oppofito eftvpoflicum occidciita& 
Collegii de bonevile & Caius ; fcd 
iti Collegio TrinitatiS ad partem oeir 
entalem. 

Eft angiportus juxta templum S. Cle- 
mentis, qui etiamoum dicitur Hirle- 
fton Lane, ubi aedes ad orie^tem 
templi S. Clemends juxta Foflam^Re- 
giam. Hujus Harleftoni Hofpitiijfivc 
Diverforii, quod diftum erat H^rle- 
fton Place, Principali, Sociis, & Scho- 
laribus, GuUelmus Grey, Epifc^pus 
Elicnfis ^^''^.conceffit licentiam ce* 
lebrandi divina in fuoOratorio I4^6* 
Juxta magnum poi^tem.er^t a^o^^ien- 
tem viculus Harle^oninus. Ad eji|is fi- 
nem juxta fpflam Regiam ftabat hoc- 
Hofpitium ad orientem temp^j, S» 
Clementis. 


S. Cruds S. Marga- 

retae 
Tegularii, 
vulgo Ty- 
ledOftle 

Harleftoni 


ScholacPhilofo-? 
phicas antiquiores 5 ubi C area quondam Aulx de Gonqyile, 
^ nunc CoUegii de Gonvile & Caius, Hojpitia Jurijlarum & Theologorum. ^^ ^< rS. Pauli 1 
Ovingi 

S. Clemea- 

tis 
Trinitatis S.Nichdai *. >^^< Ocnopolium Wolfianum, 
^dificia iUa fubter quae canalifi intcr 
collegia Caii& Tiinitatisfefeevacuat. 
iEkles ad auflrum templi S. Clemf ntis. 

JBdes 6X opDofi to ad orientem templi 

frinitatis^ vbi fueruntStudcnt^ an» 

Dom. 1540^ 
iEdes oppofitae domui, quae jam dici* 

tur iEneus Georgius, prope Colle» 

gium Chrifti. J. Surdeni «^ iMCIIAllt)! iPAR^ERt Burdeni I $• Zacharis 
S. Edwardi Ruddi JEdes ilbe» io quanim introitu fant Val* 
YX n^agnas prope pofticum taberux 
Wolfianat verfus Boream» non pr6cut 
a vicoprocurrente iQter CoUegia Cai- 
ogonv: & Trinitatis. Hbc Hofpitium 
ad Aulam Clarenfem fpeAabat, ficet 
prifcis temporibus ad Hofpitale S« 
Joannis EvaageliftaB. 

Eft domus Cerevifi^rlai le Chopping 
knife diAa, ante ecclefiam B. Mariae 
minorem ; quodHofpitium olim per- 
tinebat ad Hofpitale, fiveHofpitium» 

. S. Joannis Evangeliftae. 

Nunc eft diverforium Signi Caftdli c 
regioneCoIlegii Emmanuelis. Hamni 
asdium, oppofitarum domui» five 
Prioratui,Dominicanorum, id eft,Fra* 
trum Praedicantium, ubi Collerium 
praediftum videmus, meminit Sugo 
Balftiam Epifcopus Elienfis in fua 

^ domo Divi Petri fundanda 1283. I Dominica- 
norum, vul- 
go Black- 
Friers & 
Prcachiag- 
Fi-iers, 
Francifca- 
norum, vul* 
go Grey- 
Friars, 
Carmclita- 
rum, com- 
muniter 
White-rri- 
ers nomi- 
natorum^ 
Augufiini- 
anorum 
S. Rade- 
gundis 
Canonico- 
rum, vulgo 
White- Canobia. 

CoUegium Emmanuelis. Unde etiam- 
num Prechers Street vicus ille voci<* 
tatur* CoIIegium Sidney-Sunex« HortusPraepofiti CoUegii Regalis, ver'» 
gens verfus Collegium Reginale* i£des illas celfse in foro Piforum^ ja|tt 
Perflanae. / 

Collegium Jefu. ' 

Muruslateritiusfere oppofitns fomul 
Divi P(ptri. ifl?B adhuc the Whitc Ca- 

Chanoos :PKEAET035 eANTABRIGIENaiS. Chaoons» 
ordinis S. 
Gilberti, 
ii&. etiam 
domus five 
Prioratus S. 
Edmundi» 
r^is Eaft- 
anglorum, 
Conventus 
deEly 
S. JEgidii, 
diftum Pri- 

S ] oratus S. 

iH^idi}, 

I 1 ^•§ nons appellantur» fitse in vioo Tram- 
pingtonioy eo in loco» ubi eft infigne 
Lunae prope januas illas anti^^as^ 
diftas Trumpingtoniaoas. i»4 iEdes propelforpitium Bordenl praB* 
diftum. 

CoUegium Magdalenfe & tempInmS. 
^gidii nunc cernuntur. Hunc Priora* 
tum primum condere coepit Picotus 
Normannus, vicecomes Caotabr: & 
Baro deBourne in comitatu Cantabrs 
fimultium uxore fiia HugoKna» i gravi 
morbo iiberata, in honorem S.iEgidiit 
ubi coUocabant Galfredum de Hunt- 
ingdonPriorem& fex monachos. Sed 
Robertus Hcot, illorum filius, prodi^ 
tionis reus, in Regis Henrici ini. ma- 
nus Baroniam fuam de Burne, omne(* 
que ejus pofTeiSSones forisfecit, qui 
quidem Rex haK:omnia in Paganum 
Peverel, mllitem beUicofii&num, 
contulit. lUeautem fuccedens in he» 
reditate, hunc Prioratum ad Barnvird 

^ viculum contiguum tranftuUt. Colkgiorum nokina. 
%. Domus Divi Petri. 
«• A«T« S Clarenfis.' 

3. ^^^ \ Penbrochiana. 

4. CoUegium Corporis Chrifti, vulgo Bcncdj^ 

5. Aula S. Trinitatis. 

6. C GonvUo-CaiaoTUXU 
f • Collei^um < Regale. 

9« Aul^ Catbannae. 12. 

13. <;oUegiQm f Jefu. 

Chrifti. 
S. Joannis. 
S. Magdaleoau 
S. Trinitatis. 
Emmanuelis. 
-Sidfley-Suflfcjf: Vmur Ijl mCHARDI PARKERI 

Domus D. Petri 1280* 

x/TTUgode Balftvam» decimus Epifcopus Elienfis, latcr 
^^ Collegiorum, quae nunc vifuntur, Maecenates fignifer 
nonxinandus, ut bonarum artium cognitionem promoveret, 
in hoc -fuas Dicecefis loco ad Cantabrigienfis hujus AcademiaB 
iricrementum iflud CoUegium fundavit an. Dom. 1280. & 
«nno regni regis Edwardi primi nono ia ipfis cineribus, ia 
ciuibus prius duo antiquiffima Scholarium HofpUia (nempe m 
Plaica Trumpingtonenfi extra portas Cantabrigienfes Cta) 
cxtiterunt intimae aotiquitatis monumenta, quae difta erant 
Hofpttia Fratrum de Pcenitentia & Jefu Chrifti ; & quo ma- 
y^X eOet StudenVium numerus, Reverendus Pater Fratres Se- 
culares Ordinis Sanfti Joannis Evangeliftae ab Hofpitio fuo la 
Judaifmo (fic enim vicus adhuc nominatur, ubi Judaei olim 
Cantabrigiae habitarunt) ad novum hoc fuum Collegium, quia 
parum cum cjufdem loci Regularibus conveniebant, tranftulit. 
Iftud autem pofiquam ad umbilicum 19P. Edwardi Primi anna 
Dom. 12S4. biennio ante mortem perduxifFet, & jus Patro- 
Hatus de Thriplowe illi aflignaflct, ejufdem patronos nutrU 
tltdSy Epiicopos Elienfes conftituit : ubi etiamnum ex veteri 
Ffiadatione aluntur PraefeAus unus, Socii 14, BibliotiAfis 2, 
pauperefque Scholares 06I0. Atque ifte numerus pro ratione 
4:cofus aunualis Collegii & cariratc vi^lualiurh augeri minuive 
potefi:. Illud autcm cur Domus Divi Pctri nominaretur, non 
eft filentto tranfvolahdum, utpdte nomen acceperit ab Ec- 
clefia Sandli Petri in cujus coemiterio Fundata fuit. Ha:c £c«> 
fcicfia ficut ncmen ftsum amifcrit^ atque propter Orientalem 
partem five Canccllam pQtchram exaedificatam, & B. Mariae 
fcmpcr-virgini dcdicatam, in B, Maria templum tranflit dffca 
1352. ita confimilem fortunam Domus ifta experta eft, quia 
modo CoUegium S. Mariae, modo Au,Ia B. Marlfe de Gratia^ 
indc Domus S« Mariae, qutihdam S. Petri, ih ipfis Pctrcnfiumi 
fcriptis publicis circa anho^ (trt 50. poft fundationcm audiit. 
Sed ad j^ugonem Fnfidatbrem rede^tnu^. Dedit Hugo fui^ 
Pctrenfil5us diftam Ecclefiam S. Pctri cuih omnibus Juribus 
& decimis ad eaffi fpe6laiitibus. Shpremum vero fptritum 
ducens legavit 300 marcas ad is^ifieia de nbvd eotfftruenda^ 
quibus quandam aream ex iraftrali Ecclefiae parte comfiarave- 
runt, & Aulani perpulchram condideruht. Nechori libroa 
quoque diverfos illis contulit. Undfe ob tantam Hugbhis be- 
neficentiam Galfredus de Packfehhatn, Univerfitatis Gancel- 
larius, atque omnes Magiftii Regdites decreto fud In fre- 
quenti Senatu feptittfo CJaleh*. Juni i2^ii cooccflcfont fo* 
lennem congregationem ottihinm Rigentium in haUtu Ma- 
giftrali q[uotannis in Yigtiia Sau^lotum Viu & Modefti poft 
. ^ » \ • j pt^diuai SKEAETdi CANtABRIGIENSIS. 193 

j^randinm in Ecdefia domas Petri pro anima Domini Hu- 
gonis, qui fe unum (ut Regiftrum Petrenfe refert) Schola- 
ribus totaliter exhibebat, ac corum promotioni, commodo, 
& lionori charitatis ocuHs & animo pietatis viriliter infifte- 
bat, univerfos Regentes & pauf^eres Scholares in vita & 
poft mortem beneficiis niultipliciter vifitans,. ac Univcrfita- 
tem privilegiis muhis infigniens. Hiijus Domus prg?dia & 
facultates plurimom adauftse funt multprum Benefaftorum 
munificentia. Inter quos Radulphus, Epifcopus Nordovi- 
cenfis, dedit duo Meffuagia Cantabrigiae 1 290. Mr. Thomas 
Pacdhlng & Doitiinus Guilielrhus Noyon, ultimus Reftor de 
Hadenham, habiti inter praecipuos Benefaf^ores in Archivis. 
Mr. Guilielmqs Cavendifti quondam Socins multa contulit, 
Dominus Thonias de Infula, Epifcopus Elienfis 18^"«. pla- 
tima, & qui ad S^d-a iiclebranda inferviebant. . Mr. Joannes. 
Kelburne, hujos Domus Socius antearinum Dom. 1427. Mr, 
Guilielmus Rekyftiawe Socius & S.Theol. Dr. 1492. Magifter 
Walterus Lacy Socius & Dr. in Medicinrs ^512, Hi fcilicet 
tres fupradicti argenti ccelati multas uncias contulere. Mr. 
Robcrtus Gilbert, Reftor dc Wing in Com. Buck: Lincoin: 
Dioecefis 20. libras moriens concefiit. Vldiia Elizabetha de 
Cantabrigge 26. acras terrse, Jocalia. Vafa autem argentea 
dedcruntDr. Lancafter, Mr. tukftiali, Doftores Dunton & 
Carweti quondam Socii. Cur taceam Joannem de Hotham, 
Simonem Langham qui dedit Re£loriam de Cherry Hintoa 
in Com: Cantabr: Joannem Fordham, omnes Epifcopos Ell- 
enfes: (quorum Joannes Fordham unam caufam aflignat, qua 
permotus eft huic Domui appropriare Refto^am praediftam, 
quia fundatio tunc temporis non fufiiciebat alendis uno M^- 
giftro & 14. Sociis:) Rob. Shirton^ S. 1*heoIqgi« Dofto- 
rem, Aulae Penbrochiana Cuftodem, Edmundum Hanfon, S. 
Theologiae Do<florcm ? Iftos fubfequuti funt Simon dc 
Monte-acuto i^mus. Epifcopus Elienfis, qui poftquam Fun- 
datoris Hugonis Statuta an. Dom. 1338. antiquaflet & nova 
introduxiflet, Reftoriam de Thripelowe in Com. Cantab. 
appropriavit, terrafque diftas Chewel in Hadenham in Infula 
Elienfi dedit : Edwardus Baro North de Katlidge in Com. 
Cantabr: fex Bibliotiftas : Henricus Wilfhaw S. Theolog: 
Baccalaureus tres : Rcverendiffimus Pater Joannes Whitgift, 
ntiper Archiepifcopus Cantuarienfis, unum addidit ; qui quum 
ad huc eflet Reftor Tcverftiamienfis in Com: Cantab: S. The- 
olog: Baccalaureus, ac hujus domus Socius, fimul cum Mar- 
gareta Folvetby, vidua Bartholomaei Folvetby de Teverfliam, 
cjus confanguinea, quatuor marcas annuales contulere ex il- 
lorum manerio de Curles in Eifexia ad Bibliotiftam fundan- 
dum. Quibus Bencfaftoribus nupcr fucceffit Domina Maria 
ToM.V, Bb Ramfey 194 ^ RICHARDIPARKERI 

Ramfcy Londineafis vidua, quae eximiaE pietatis femina pcQj- 
fionem annuam 40^»- librarum dedit ad duos Socios & qua- 
tnor Bibliotiftas fuftentandos. Sunt praeterea in ifta Domo 
(ficut in reliquis omnibus hujus Academiae Collegiis five 
Aulis) tria alia Studioforum genera, quorum magna eft mul- 
X titudo. liloram autem primum gehus eft Penfionarioruni 
Majorum, quos vulgo Socio-Commenfales vocamus, claris 
nataiibus plerunque ortos. Secundum eft Penfionariorum Mi- 
norum, qui Scholarium commeatu cibum capiunt, utrumque 
Tero aut fuis aut fuorum fumptibus vivunt. Tertium & 
poftremum genus eft Sizatorum, ut dicimus, feu pauperum 
Scholarium, qui a parentibus pauxillum nefcio quid recipiunt : 
kd quia Sociis, Scholaribus, & utriufque generis Pcnfionariis 
a cubiculis & k menfa funt, illifque ibldem inferviunt, ab * 
eiifdem omnia fere fua efculenta & poculenta,. aliaque non- 
nuUa merito defumunt. Quod quidcm triplex Scholarium 
praeter Fundationem genus m ifto aliifque Collegiis de in- 
duftria omitttmus^ quia illorum nuovcrus Incertus eft & in- 
definitus. 

PrafeSii Domus D. Pefri. Hiatum hunc facile nobis condonet Leftor candidus, quum 
noverit Archiva hujufce Domus antiquiora una cum^DipIo- 
matis, Evidcmiis, 8c Regiftris luftuofo incendio ante an. 
Dom. 142CV peftifTe. Quanquam e Regiftro Elienfi paulo 
majora canamus, & antiquiora quam ex CoUegii monumentis 
poffimus eruere. 

1 . Rogerus de la Goter de S. Botulpho erat Mr. Schola- 
rium Domus D. Petri an. Dom. 1340. 

2 . Radulphus de Holbeach officium Cuftodis refignat 1349, 
Sc refumit locum Socii. 

3. Guilielmus de Wittlefey Archidiaconus Huntingdoniae, 
& poftea Archiepifcopus Cantuarienfis, eleftus erat Cuftos 

1349- 

4. Rich. de Wifbich elcftus Praefeftus 13 51.. 

5. Thomas de Wormenhale utriufque Juris inceptor, & 
Sarum Gafionicus, Cancellarius Epifcopi Elienfis, Praefeftus 
138 1. & moriebatur codem anno. 

6. Joannes deNewton LL. Dr. OfficiaKs Epifcopi Elieniis, 
Reftor de Rattlefden Nordovicenfis Dicecefis, eiigrtur Cuftos 
1381. Reftor de Cotenham in Com: Cantab: & poftea dc 
Leght Coventrienfis Dioecefis. 

7. Thonias EAET02 CANTABRIGIEN.SIS. 195 

7. Tthomas de Caftro Bernardi Cuftos hujus Domus fuit 
primum Notarius Publicus & Scriba Thomas de Arundell E- 
pifeDpi Elienf: 1375. lHe per eundem Epifcopum ordinatus 
erat Acolythus 13. Oftob. 1377. apud Ely : Subdiaconus 
apud Somerftiam 14. Calend. Jim. Diaconus apud Ely 13. 
Martii, & Prefbyter 3^10- Aprilis 1378. apud Ely. Erat Reo- 
tor de LoUeworth 1377. Regiftrarius Epifcopi 1378. Re^or 
de Hadenham 1381. Dein permutat cum Domino Guil. 
Noyoa Reftore de Ryfeburgh London: Dioecefis 1382. Sc 
refignat LoUeworth 1382, permutatque Ryfeburgh cum Jo- 
anne de Sundrafe pro Grantifden in Com. Cantab. 1382. 
Poftea Grantifdeii comn;iutat cum Domino Guilielmo Bede- 
man de Ciceftrse pro Berking Nordovic. Dioecefis, 1382. ip- 
fiimque Berking pro Blunftiam in Com. Hunting. cum Jo- 
anne de Eberfton 1384. Fuit etiam alias Reftor de Coten- 
ham in Com. Cantab. Cuftos libcrae Capellae de Havering- 
mere nunc Harrimere Chappel in Parochia de Streatham, fed 
fuper fluvium Eiienfem, Canonicus de Aukland cum Prsp- 
benda de Fiftiwaflie. Infignis certe Bcnefaftor, qui Cufto- 
diam fuam refignabat circa annum Domini 1426. 

8. Joannes Holbrooke Academiae Cancellarius & Bene- 
faflor, qui mortuus dicitur in Cancellariatu fuo anno Domini 
143 1. ineunte. 

9. Thomas Lane inter Benefaftores relatus, Cuftos 1457» 

10. Joannes Warkworth Clericus, S.Theologiae Baccalau- 
rejfls, hujus Domus Socius eleftus, quum in arte Di^eflic^ 
eflet Baccalaureus 1469. tandemque Praefeflus 1474, &Bene- 
faftor, fuit primo Vicarius de Wifbich in Infula Eiienfi, poftea 
Re£):or de Leverington io eadem Infula & Cotenham, Ca- 
pellanus Guilielmi Grey Epifcopi Elienfis 26^»» necnon Pro- 
curator Cleri in Convocatione 1474. 

11. Henricus Hornbie S. Theol. Dr. & Benefaftor egre- 
gius, Reftor de Orwel & Over in Comitatu Cantab. obiit 
Cuftos 15 17. 

12. Guilielmus Burgoine (ex gencrofiflimi illa Burgoino- 
rum de Lon Stantop & Impington in Com. Cantab. familia 
oriundus) S. Theologise Dr. & Benefa^lor, Reftor de Hil- 
derftiam in eodem Comitatu, eleflus erat Cuftos Feb. I2. 
1517. 

13. Joannes Edmunds jam S. Theol. Baccalaureus eleftus 
Socius- in Collegio Jefu 20»no- Jan. 15 17. Ille Vicecancella- 
rius & Dr. refignat April. 2<Jo- 1523. Cuftos 1527. & eodeia 
anno Procancellarius fuit, ficut etiam annis 1528, & 1540« 
ex parte, & 1542. 

14. Radulphus Aynfworth Procurator 1536, Artiun? Ma- 
gifter, Sociusi526, Cuftosi544. cuiamoto 1553, quiafuit 

B b 2 uxoratus. 196 RICHARDI PARKERI 

uxoratus, fucceffit Andreas Pearne eleftus per Epifcopym. 
Hic Radulphus obiit R^flor de Stratherne 1569. 

15. Andreas Pearne ns^tus apud Bilney in Norfolcia, hujufce 
domus Socius & Guftos, AcademiaeProcurator 1546. Reftoif 
de Ballhain in agrq Cantab. & SomerfhamMn Huntingdo- 
nenfi, S. Theol. Dr, Decanus Elienfis, quinquies Procancel- 
larius, qui inter publica beneficia, quae matris Univerfitatis 
commodo contulit, etiam privata huic CoUegio dedit, dum 
Socium uQum, Bibliotijdas tres, 8c Bibliothccam oiagnifice. 
extruftam, unumque Bibliothecarium adjunxerit. 

16 Robertus Soame Linnenfis in Norfolcia, S. Theol. Dr, 
Socius antea Reginalis, Rcftor de Girton in Coni. Cantab. 
quater Procancellarius. 

17. Joanncs Richardfon natus apud Lynton in Com. Can- 
tab alumnus primo Aulas Clarenfis, fecundo Socius CoUegii 
Emmanuelis ab ipfo fundatore Domino Gualtero Mildmay 
Milite conftitutus, S. Theol. Dr, Commenfalis Aulae Trini- 

' tatis, Regius Thcologias Profeflbr, Reftor de Upwell ia 
Norf. hujus Domus Cuftos induftus 1608: jam floret Pra?- 
feftus Cdlegii Trinitatis. 

18. ThomasTurner, natus apud Burnby in Conaitatu Ebor. 
iftius Domus Socius, Cpftos 16 15, S. Theol. Dr, Prapbenda- 

Tius Lincolnienfis, & Reftor de in Comitatq 

JBuckingh. 

19. Leonardus Ma\tr? natus apud Bendlcftiam in SufF. S. 
Theolpg. Dr, Vicarius de Mildenhalp in SufF. quum diu ad hu<: 
^fTet Socius, omnium votis adfcifcitur Cuftos ^617. Principi 
Carolo a Sacris Dpmefticis & Praebendarius Wellenfis. ^ua de Clare 1326. 

2. TTNOmus ifta, quae jam Aula de Clare dicitur, prjmani 
JL/ fuam originem debet Richardo de Badew Academiaa 
Cancellario an. Dom. 1338, qui ex Equeftri Badeworum de 
Badew Magna prope Chensford in EfTexia familia oriundus 
generis fui claritatem optimis inftitutis illuftravit. Ille enim 
cum Magiftris Regentibus quafdam iEdes Nigelli de Thorn- 
ton Medici (cujus etiam Nigeljj domus erant illae, ubi jam 
piagnse fcholae, in quibus parva Capella defignatur ad depre- 
candum pro illius anima) in platea 'molendinaria tum difta 
(inter CoIIeglum Regale & Aulam Clarcnfem fita) conqoi^ 
fivit i9°.Edwardi2^i- 1326, illudque sdificium Univerfitatis 
Aulam appellavit : ubi unum PriDcipalem conftituit, & Saio- 
lares tantummodo Penfionarios admifit, qui propriis fumpti- 
tus jGqc fundis per annos fexdecim viftitabant; Verum quuin 

Z Domus 2KEABTQ5 C A NT A B R I O I E N S I S, tfil 

Domus ifta igne conflagrAnte comiifTet, Domina Elizabetha 
de Burgo, Comitifla de Clare in Suffolcia (foror tenia & cq- 
herej Gilberti de Clare, ultimi Comitis Clarsp, Gloceftriae, 
& Hertfprdiae, uxor Joannis de Burgo, Domini Connachtia, 
^' mater GuUiclmi d^ Burgo, poftremi Comitis UltonisB) 
manus fuas aua^iliatri^s huic Aulae laboranti porrexit illam- 
que, R^is Edwardi tcrtii venia impetrata, de integro con- 
ftruxit, fundi§ dotavit, & Aulanj de Clare nominavit, poft- 
quam Gualterus Thaxfted, iftius loci olim Magifter, omne 
jus fuum per prasdJAi Richardi de Badew & publicuin totius 
Univerfitatis conifenfum in Comitiflae iliius manus refignaflet. 
Quibus tantae Heroinae veftigiis alii deinceps, licet non iif- 
dcm paflibus, inceflertrnt, <jui Sociorum & ScholaHum nur 
inerunl auxerunt. IUqs inter, ne nominem Richardum Thax-r 
ton, Editham Greene, Guilielmuin Duckct, GualterumWor- 
leigh, Magifter Cave annuum reditum duodecin> librarum ad 
duos Scholares alendos conceflit. Nec defait Richardus Plan- 
tagenet, Dux Gloccftriae, qui purpuram regsjem Richardi 
Tertii titulo indutus, tyrannidj fuae graflanti fucatum litera- 
rtim patrocinium mendaci fronte obtenderit, dum hujus Aulas 
jus ac titulum, tanquan^ i Majoribus fuis Comitibus Claras 
& Gloceftriae acCeptum, fiblque hcreditarium, tempore Gui- 
lidmi Wilfleet Cuftodis vendicavit, magno fane CoUegii 
bono. Sociorum enim & Scholarium numero adjecit, ftatuit- 
que ut Cuftos unus, Socii 12, difcipuli 4, & fex indigenti- 
pres SchoUres cx Aulae provei^tibus aler^ntur. Nuper verp 
HonQratiflimus Herp% Thomas Cecil, Comes Exoniae, Divp 
Jacobo a Confiliis, & Ordinis Georgiani Eques, intcr fum- 
xnos Bene&^lores merito relatus eft, qui annuum valorem 
pentum & oAo librarum in opimis praediis Collegio munifice 
idonavit, ad tres Socios & ofto Scholarcs fuftentandos. Po- 
(Iremi tempore fed non re nominandi funt Joannes Frceman 
de Billing magna Armigcr, 8c Guiliclmus Butlcr Ipfwicenfis, 
hujus Aulae oiim Pr?efes honorarius, ^fculapius nofter An- 
glicanus, Curiae, Urbj, Clero, Plebi, quanquam undique con- 
ifluentibus in fempitemum nominis fui decorem, & futuri 
feculi ftuporem,, Archiater undequaque gratiifimus : quoruni 
hic non folum caiicem ex auro folido Sacris deftinatum, in 
Chriftianac fidei teftimonium, 8c fplendidam Menfae Sacra- 
mentalis ftragulam in ulnis dedit, fed & duos alios cantharos 
^gregios, chriftaHinum unum, ferpentinum alterum, argentp 
coUigatos, & libros lot quot in folio omnes legavit : iUe 
2000. libras pro fuftentatione duorum Sociorum & ofto Scho- 
larium fingularis Mufarum cultor donavit. Adeo ut hodiernp 
die e, Collegii reditibus enutriantur Mr. unus, Socii 16, 
Scholares 5 1, praster inferions ordinis famntos. t)% RICHARDI PARKERI 

PrafeSli Aulce Clarenfisp 

j. X*^ Ualtenis Thaxftead. 
^,^ vJT Radulphus Kerdington. 

3. Jaannes Dunwich 4cademiae Cancellarius 1374. in Det- 
cretis Dr, & Canonicus Ecclelix Pauiinas Londini. Inter 
iflum Joannem Dunwicum & EfMfcopum Elienfem, nempe 
Thomam de Arpndel, acerrima contentio fuit in Curia Can* 
jtuarienQ de immunitate Univerfitatis a jugo Epiicopi, fed 
Epifcopus Vi6lpr evafit. CuAos fuit 1384. & uUra, necnoa 
CoUeAor Decimarum Domini Regis. 

4. Joannes Cbatterifle. 

5. Guilielmus Radwinter. 

6. GuilielmusWimble, Dr> Academi» Cancellarius 1429. 

7. Guilielmus Wilfleete Academiae Cancellarius 1458, 
1464. Decanus Ecclefis CoIIegiatas de Stoke-CIare in Sufiblc^ 
Senefchallus lUuftriflimi Edmundi de Mortuo^mari> Comitis 
Marchiae & Ultoniae. 

8. Guilielmus Millington in agroEboracenfi natus^ S.TheoI. 
Dr, hujus Aulae Praefcftus, ac poilea Coilegii R^alis Pra&r 
pofitus primus a RegeHenrico fexto conftitutus. Hic Guili- 

, * elmus fuit Vicecancellarius fub Laurentio Booth Cancellcuio 
^457. fed illua> Rex^ quia in Statutis conficiendis, fuis £bo- 
racenfibus nimium indulgebat, a Praepofitura Regali ad fuos 
Clarenfes denuo remifit. 

9. Thomas Stoyle S. Theol. Dr. & Benefaftor, creatus 
Dr. 1457. 

10. Richardus Stubbs, Aulae Penbrochianae Socius 1470. 
S. TheoL Dr. 1496, & obiit Vicarius Tilneyenfis. 

11. Gabriel Silvefter. 

12. Guilielmus Woodrofe Procurator 1504, S. Theol, 
Dr. 1507. 

13. Edmundus Natures S, Theol. Dr. 15 16, Procancella- 
rius 1 5 18, & Benefaftor. Admiflus erat Reftor dc Wefton- 
Colvile in Com. Cantab. Maii primo 15 17. 

14. Joannes Crayford S. Theol. Dr. 1537, Procancclla- 
rius 1536. 

15. Rolandus Swinburne Procurptor 1538, Artium Mr, 
mortuus eft Reftor de ^helford parva iu Com. Cantab. ia 
quam Reftoriam induftu^ erat 1539, & mprtuus eft 1557. 

16. Joannes Madewe S. Theol. Dr. 1546, ac ter Procan- 
cellfirius. 

17. Thomas BarJie Clericus. 

18. Edmundus Leeds L. Dr, monachus primo Elienfis, 
poftea Praebendarius Elienfis, Reftor de Cotenham & Crox- 
tgn in Com. Cantabr. 1569. 

19. Thomasi XK£AET0£ CANTABRIGIENSIS. J99 

. 19. Thomas Binge, L. Dr. 1570, Procanccllarius 1572,- 

1578. 

20. Guilielmus Smith, S. Theol. Dr, Socius primo Col- 
legii Regalis, Procancellarius x6o2, Capellanus Regius, 
Re<5i:or de Willingham, ac tandem obiit Praepofitus CoUegii 
Regaiis. 

21. Robertus Scott, narus apud BernerftoQ prope Dun- 
mowe ia Eff. Socius CoiJegii Trinitatis, S. Tbeplogi» Dr, 
jamdiu Subeleemolynanus Divo Jacobo, hujus Au\x Prx- 
fedlus & Decanus Roffenfis obiit 162 1. ^ • Aula Penbrochiana 1343. 

3. T^Omma .iVJaria de yalentja, Comltifla PenbrochisE^, 
!LJ Baroniffade Veifi^r & Mpntenafl (fiiia GuidcMQis' 
Chaftilion Copaitis.de St®- Paulo ia Gallia, & Mviae uxoris 
ejus, filiae Joaonis . 2«l»» Ducis Britanjaiae, Comitifque .Richf- 
mondiae, per uxorem Beatricem, filiam Reg^s Henrici Ter- 
tii) uxor tertia Audomari de Valentia Copaius Penbrochia^, 
eodem die virgo,. conjux, vidua perhibetpr, marito Audo- 
maro nuptiavuni die^ per haAiludium infeliciter interanpto. 
Perculfa certe.mumtura, ut yidetur, mariti jaQiura (qui jcam 
tamen Teftamenti fui executricepi cum aliis coexccutoribus 
folenniter inftituerat) ad Reljgioaem unice animum adverr 
tere coepit, partemque pofiefiio^u.m non niinimam piis ufi- 
bus, hoc eft» partem Ecclefiis, pjirtem paupeilbus, par'- 
tem fidelibus . fiiis fcrvis erogando cpnfecravit. Inter cetera 
monafterium de Denney in agro Cantabrigienfi in hono- 
rem & Ordinem S. Clarae fundavit, ^nte Ai^lam banc incep- 
tum, repletumque Abbatiffa & Mpnialibus, a.Water-beach 
tranflatis, praediis lautiffimus finml cum Stipud in Cantio di- 
tavit. Poft vero circa ann. Dom. 1343. perquifito ab Hen- 
rlco de Stanton quodam meffuagio extra portas Trumping- 
tonenfes, quod fe a foffa Regia ad Hofpitium Univerfitatis 
extendebat, Collegium hoc, feu Aulam, Maria de Valentia, 
licentiante demum Rege Edwardo tertio, coepit inftituere, & 
an.Dom. i347.magnaexparteperfecit,fundosadjecit, Cuftodi 
& Sociis Statuta poluit, numerumque Sociorum incertum pro 
rationem redituum, Cuftodis & praefentium Sociorum arbttrio 
reliquit, idque fuo ipfius exemplo quae de 24. Sociis Majo- 
ribus ex Regia licentia, & fex Minoribus fundandis, 6. tan- 
tum Majores & 2. Minores ibidem conftituit. Accefferunt 
autem fubindc ad fitum Collegii hujus, intra paucos annos 
* diftae Aulae Penbrochia^, ampJiandum Univerfitatis Hofpi- 
fium, Loci de Kaapton, Boulton &Coufingdenominati: te- 

^ sic. nemcnta 490 RICHA6.DIJ?AREEltt 

neme&ta duo» quorum alterum fpeAab^t ad 'Hofpitiile S; Jd^ 
annis, (& Horpltium Thomas dicebatur) alterum ad Can^ 
tariam MiQoris Ecclefiss B. Mari®. Quo Vefo fctas quantis 
anfpiciis hsec Domus fuccreverit, Clementis PP. fexti builatam 
p^ginam ftatim obtinuit appropriandi Cdicgio tres vel qua- 
* tuor Reftorias. Inde Ecclefiam de Saxtborpe Nordovic; 

dioeeef. a Radulpho Stratf<>rd Epifcopo Londinenfi an. 13 jT^i 
&, Refioriam de Tilney ejufdem diGCcef. a Michaele Nor- 
bnEK>ke£])ifcopo Londin. aa. 1360. &'Re£h>riam de Warefley- 
in agro Huntingdon. k Simone Sudbury Epifcopo Londiu; 
an. 1362. (quarum patronatus ipfa Maria Collegio fuo coa-^ 
tulerat) in perpetuum hujufce Aulae ufum annexas efle didi- 
cimus. Aliis quoque reditibua e Repingdofi^ WiflTendon & 
Barwell domum hanc ipfa locupletayit, praeter vafa argentea 
& jocatia^ ut tum vocabantur, 8c alia Donaria; quibus iliaai 
hoQoravit. Iftius autem Fundatricis veftigia preffit, an fu* 

Sravit Rex Henricus fextus ? qui e Reftoria de Soham cum 
anerio ^jun^lo^ e Prioratu, 8c ReAoria de Lynton cnm 
adjun^a Capeila SanAse Margaretse in lielham parva, filia$ 
fuae adoptivse (flc enim dicebatur hasc Auia; quum CoIIe-' 
gium Regale eflet filia ejus primogenita & naturalis) fnnda- 
tionjem triplo^fere fecit auftiorem. Re^m vero fecuti font 
Edwardns Storey SociuSj (Cuftos pofteaDomus Michaelis/ 
& una Epifcopus pcr novem annos Carledenfis, atque In- 
terea CauceUarius Academise, dein Ciceftrenfis Prarful, do- 
nator terrarum in Long-Stanton & Hafelingfeild)' Gerardus 
Skipwitb, S. Theol. Baccalaureus & Sociusi prseter pecuniai 
dedit firmam di^m Diccons in Ekifley, aliam diAam Hatleis 
in Wearefly, & annuitatem 2o,s. in Gamlingay. Nicholaus 
Skipwith, S. etiam Theol. Bac. & Socius> fratri qudque fnd 
Gerardo paria fecit. Guilielmus Atkinfon S. 'f heol. Dr. 8t 
Socius terras contulit diftas Dominarum Willoughby & Bray. 
Guilielmus Hufly de Slefotd m Com. Linc. Miles, Summu» 
Angli» Juflitiarius, firmam in Teverfliam. Carolus Booth 
Rpifcopus Herefordenfis, hujus Aul^e alumnUs, tria- ampla 
asdificia Londini. Rogerus le-Strange de Hunftanton in 
Norf. Eques Auratus firmam in Barton Lancafter in Com, 
Cantab. Thomas Watts S. Theol. Dr, & Archidiaconus Mid- 
dlefexiae, firmas in Afliwel 8c Saufton ad feptem Scholar^s 
alendos, (qui fub gloriofo nomine Graecorum Scholariuffi 
jam diu vulgo innotefcunt, cujus Inftitutionis Lancelotus An^ 
drews Epife. Wiot. & Tho. Dove Epifc. Petrob. c primi« 
fuere) Guilielmus Smart AldermannusGippovicenfrs, & ejus 
relifta.Alicia, (uxor poftea Radulphi Scrivener ibidem AI- 
dermanni) firmam in Wiverfton cum annnitateai./. e Bram- 
ford. Jana Cox, filia Gcorgii Auder Aldermanni Cantabr. 

vidua Vidua RichardiCoxEpifc. Elicniis 34**, iQmemoriam priorii 
mariri Guilielmi Turner, Mcdicinae Doftoris, Decani Wcl- 
leniis, quondam Socii, annuitatem 3/. 6s, Bd. e pafturis de 
Knapweil. Guillelmus denique Marlhal, fatnults Edmundi 
Grindal Archiepifcopi^ Cant.. tanttindeih e Brantingthorp. 
Atque iftos (praeterqciam qui intcr Cuftodes ad* hiic riifemordndi 
funt) terrarum atque rcditimm habuere donatores. Libros 
vero qui & olim & nupercbntulfcrejdnge {>lurts fuflt quattt 
nt hic reccnfeantur. Pecunias ctiam, & vafa argetitfca, A: 
veftes tam facras quam communes, & alia donaria plurinu 
largiti fant, Iftter quos praecipue memorantur Dominus Tho* 
mas Moore olim Socius 8c Decanus Paulinus : Guilielmus 
Littwood Soc. Epifc. Menevenfis : Robertus Pyke Socius': 
joannes Clench Dr. & Socius : Joannes Somerfeth Socius^ 
Artium liberaiium, & Artis Confervsitiv^ vitse Humanas Dt'. 
(fic enim ipfe de fe) Medicus RegiJ Hehrid fexti : Joannea 
Woodcock Socius, Mediclnae Dr l Mr. HoM^fon Sodus, Vi- 
carius.de Tilney : Stephanus Saunders S. Theol. Bacc. Hen- 
ricus Kay Socius, Reflor de . BUrwdl : Thomas Langhtoik 
Socius, in Decretis Dr. E^ifcopus ordine MeneVenfis, Sarit- 
burienfis, WintoOienfis, &; eleftus Cantuarienfis : Gawenu^ 
Blenkenfop Socius S.*Theol. Dr. Guillelmus Chubbs Socius, 
S- Theol. Dr. & Primus Praefeftus CoUegii Jefu. Richardtft 
Sockburnc Rcftor de Soham, & Joannes Firby Socii S. Theol. 
Doftores : Joanncs Feukerer Sodus, poft Prior de Sions 
Joaanes DafFord Civis Londinenfis : Roberfus Patchet So- 
cius, Vicarius de Tilney : Henricus Farre Secius : Gregoriuit 
Downhail difcipulus omnium primus Doftoris Watts : dc-' 
nique Swithiinus Butterfield. Commonftrant infuper Penbro- 
chiani Indults benigniffima cum Clementis P. P. fexu, Id-^ 
nocentii P. P. fexti, Urbani P. P. quinti, Gregorii P. P. undc- 
cimi, Bonefacii P. P. nbni, & Nicholai P. P. quinti, tufti 
praecipue optimorum regum Edwardi tertii, Richardi fecundi, 
Henrici quarti, Renrici fexti, Edwardl .quarti, Henrici &- 
ptimi, Henrici Odavi, Ellzabethse, atque Auguftiffimi PriH- 
cipis Jacobi» a quorum nonnullis elogia ctiam plane invidcH* 
da retulere ; ab Henrico fexto donante, & Edwardo quart<^ 
confirm^nte nonnuUas terr^s fub magno Sigillo Angli^ hiil 
verbis, [Notabile, & infighe, 8c quam pretiofum Collegiua^i 
quod inter omnia loca Univerfitatis (ptout ceftitudhiaricer 
informamur) mirabiliter fplendet & femper rcfplenduit :] i 
Diva Elizabetha, per portafti prsBteteuiitc, [O Dottius an- 
tiqua & Religiofa ! j Ceterum Aula haec inprisfentiarufii 
Praefefto uno, Sociis 17, Scholaribus fupri triginta florct. 
felici autetn fydere fuadamentia hujus Domus pofita fuifle 
incrico cenfcantur, qu« nonnullos hajus Gymnafii Sodosln 
VoL. V. C € fummU ,,t^r:r ^09 - RlifcfHAR^I fAREERI • 

iummis AnglisB digpitatibos cmftitDtQS vidtt, viveote adhnc 
Fuadatrice. Qu» poft 42. aaaos (aut plUs eo) i coepco 
Collegio, a morte vero mariti fex ad miQiinum decadav 
exornatoque per eam S. Albaui Fano ioiagine argentea de- 
aurata, graodaeva tandein ia ccelos migravity pomaque/uit 
inabbaiia foa de Denney in tumbfi Lydii lapidis inter duos 
Sandlimoniallum & Secularium choros fita. £x illo vero 
tempore Doftores, MartyrcSi Praefufcs plurimos e fuo grcgc 
hsec Aula femper folet annqmer^re* 

Cujlides Aula Pmbrochiaj}£. 

t. ^Hbmas de Blnghati^ ex amiqaa Binghamorum de Blng^ 
-L ham-MeI«omb in Cpm. DorC profapia oriundu$> S. 
'iTheoI. Dr, Primns. Praefeftui An- 1343. 

2. Robertus de Thorp Summus Angliae CanceHarius Tub 
'Edwardo iertio» Equjes Auratus» qui moriens an. 1378« 
Theologicis Academiee Scholis novis erigendis manum prl- 
mus admovit. Quem ftatim fecutus eft Guilielmus Thorp 
de Hifton in Com. Cantab. & Maffingham in Notf. ^les, 
Dominus Summus Juftitiarius Bancl Regii» aCque ille cum 
uxore ejus Gratia an. 1400. Novum SaceUum five Domuoi 
Hegentium ktute illuftravic. 

3. Richardu$ deMorris Spcius. 
^^ 4. Joanrics^Dinmew Socius. 

ff. Joannes Sudbury Socius S. Theol. Dr, Reftor de Fen- 
ditton an. 1430, & poftea, (aa antea nefclp,) eledu^ Cuflos 
circa an. 1410, reiignabat an. 1428.. Argentum cfslatum & 
libros deditf coatulitqud pecunias & operam ad perquintiQ* 
nem mefluagii difli Knapton-placc. 

6. Joannes Langhton Soclus an. 14 12, ele^us Ciiftos an« 
t428j in Dccretis Licentiatus, Academise Qancellarius an. 
1436. & 1443. Perquifivit tofium diflum Boltons-place. 

*SaceIIum Cuftodis sedificavlt, fub quo domiciliumLpauperam 
Scholarium a^jecit. Sagellum commnne & Bibliothccam 
Ibcupletavit. Moritur demum Epifgopus Menevenfis ^circa 
.^.an. 1446. adhuc Cuftos : illiUs autem & Dofloris Sonjerfcth 
.apud Regem Gratise debet CoUe^um iftud Heorici fexti 
donaria. 

7. Hugo Damlet Socius, S. Thepl. Dr, Reftor Ecclefia 
. S. Petri in Ck>rnhii Londini. Refignavit Cuftodlam an. 1450. 
^Mortuus eft an. X476: Prior yel Abbaii alicubi, e^ cur 
. exiftimem. 

8. Laurentius Booth Diaconus, Reftor de Cotefiham Mar- 
fii 6. 1444. Prefbyter fit an. 1446. Cuftoa an. 1450. Seprf- 
mana tertia poft Pafcha an> 2454, in Jture Litfeauatus, Cnn- 

cdlariu» SKEAEtOl; -CANTAB!H<JlENSIS. 20$ 

cellarlus Dbminae Miirgaret«, Qxoris i^egis Henricl (cxtu 
<2uftos pi-mti^SigiHi rcfigiwt Cotenham fecundo Decembris . > . 
•aii.. 1450. Dundmenfis Epifcopns an. 1457. ^tque Academi^ 
Canceilarius Compofitionem fecit inter Uniycrfitatem 3c Cal" 
le^ium Reg;ale ; CanceJlarias Anglia 1472. Arcbiepifcopus 
Eboradenfis. Fratrem nnum habebat GuUielmum Booth £- 
piibopum ychfeildenfem & dein Eboracenfem : alterum i^ero 
Kbgemm Booth de B^rton in Com. Lanc. Militcm, fratrem 
natu maximum, patrem DominsD Margaret», nxoris Radul- 
phi Nevile, tertii Comitis Weftmorlandisp : tertium fratrcm 
Joannem Booth Epifoopnm £)xonienfem. Contulit Collegio 
circuitum iUum totum Domorum quas funt Collegium intcr 
& Ecclefiam S. Botulphi, diaaer Hofpitinm Botuiphi, fed poft 
abalienatae. Dimiffionem perpetnam tencmenii, difti flofpi- 
tinm Thomae, obtinuit. Redemit penfioncm 5 /. annue exc- 
nntem c Reftorii^ dc- Tllney. Sacellum ornavit, ut ex ejus 
xrlipeo gentilitio H>idem undiqDc in fcneftris apparet. Bi* 
bliothecam aedificavit. Scholam pubHcam, Theologicis Pro- 
feflbris Regii Praele^ionibus nunc deftinatam, abfoivit, fub 
jqua funt Scholae Philofophicae : fed, ut alii volunt, Stholas 
Dialefticas cum Terentianjl, qu* nunc Juris eft, atque Rhe- 
toricas. Teftamcnto cavit, nt Exccutores Aulam hanc dota- 
rcnt Manerio & Patronatu de Overton-Watarvilc in Com» 
Hunting. Hlius opera Edwardum qnartum Ilegeai Benefafto- 
rem Collegio conciliavit. Qunnt cnim Rex ille Edwardus 
ontnia Heorid iexti tQz refcinderet & cafTaret, tanta apud 
Regem Viftorem gratia valuit, nt didli Henrici donationes, 
huic Aulae prius conceflas,' ab eo ratificari proctiravit, oec- 
non Scholas Theologicas fubfelliis exornavlt. Moritur tan» 
dem Cuftos 1480. 

9. Thomas Rotheram, & loco natali ^pud Rotheram iti 
agro Eboraeenii cogi^omcn accipiens (alias didlus Scott) 
CoHegii Regalis Spcius inier primos, a Sacris Jbanni Verc . ^ 

duodecimo Comiti Oxonienfi, dein Regi Edwardo quarto, 
Praspofitus Bevcrlacertfis, Cuftos privati SigiHi, Epifcopus 
Roffenfis an. 1467. Lincolnienfis an. 1471. Summus Anglias 
Cancellarius an. 1474. Canc^Ilarius Academix an. 147 1. & 
deinceps, qud tempore portas Scholarun> cum ambulacris, & 
Bibliothecam extrqxit, Templi B. Mariae reftaurationem pro- 
'toovit, Lincolnienfc Collegium Oxonii abfolvit & dotavit, 
tuni eleftus Cuftos an. 1480. Archiepifcopus Eboracenfis 
codem anno, poft l^egatus Papa, & quatuor Regum Secre» 
tarius/refignavit Magifterium circa an. 1488. Collegium in- 
terea Jefuannm Rotheramae condidit, ac tres aedes Archiepif- 
copales nure^ffefecit. Pefte moriens aa. J500. librps huic 

A»^ pcr^iultas dtdlt. . - r 

' C C Z - 10. Gcorgijw «W . AlCHARDI PARKERI 

16. Gcorgius Fitzhugh, ex ADgfo-Saxoujco Baronnrh FitTi^ 
bugh de Ravenfwath Caftro in Com. Rich. fangaine. prc^na? 
^us, Socius, Cuftos 1483. Academi(x Cancdiarius 1496^ 
J501. Moritur Cuftos. 

II. Rogerus Leyburae Socius S. Thcql. Dr, Epifcopus 
Parleolenfis an. ICP3, eicQus CuftQS an. 1505, atque anno 
1507. moritur Cuf^os.. ' ....... 

ja. Richardus Fo2^e Sojcius, Legum Dn Parifii5y.dam res 
Regis Henrici Septimi in Galliis, ageret, quera Rcx fumsno 
favore complexus eft, quia illius f^^ilummado gratia Cafolu? 
pftavus, Cfallorup Rex, illum ad Iiuc Comitem Richmondiaa, 
idque exolautem. ad R^num contra, 'Richardum tyrannunl 
j-cpeteodum auxiHaribus fopijs relevabat. Hinc fub.eodci^ 
Rcge fuit Cuflos Privati Sigilli, S^crg t4rius,.& a Sanfiioribus 
Confiliis, Legajus in Scotiam, Epifcopus Exonienfis 1486. 
Patho-Wellcnfis 1491. Dunclmenfis. 1494. & Wiutonienfi§ 
1502. Sponfor in BaptifmQ prq Regf Heprico oftavo, 8c tum 
puftos huju$ Domus, CaDcellarius Academi»' pcr bieanium 
an. 1501. & 1502, Collegium Corpons Chrifti Oxopii fun- 
davit 1.5 16. Refignabat Cuftodiam 1518. & poft magnificas 
Tauntoni^, Granthamiae, & '^^iptoni^ Strufturas «aliquo^:, 
jamdiu coecus, fato cefFit 1528. 

13. Robertus Shirton, ali^? Sh^ortpn, Socjusdeftus 1505. 
atque Thcolo^iaj Profeffbr Publicus, S. Theol. Dr. 1512. 
^ yodemque anno adfcitus Cuftos Collegii S. Joannis, iu qup 

e^rtruendq erat unus E^fccutorum Domio^P Margaretae, Cq- 
pitifTae Richmondiae, puftos hic 151 8. Decanus de Stoke- 
Plare in SufF. &; Decinus Safielli Cardinali Wojfaeo, cujus 
fuit internuntius de evpcandis viris dpftis Cantabrigia Oxo- 
pium', ad CoUegium ibiaem fuum, ^Edes Cbrifti difluii^» 
feplendupi 8c exornandufn, Cqntulit huic Aulse Manerlum 
de Vefcie Cheftertoniae in agro Huntingil. Sacello pJurin^a 
donavit. Flrmam quoqne Roufes di^am in Oveirton in eq- 
dem Comitatu conceftk, & pecunias legavit, quibus finna 
difta Beauiejs iu Wittlesford perquifita eft; Numerant cum 
& gi^trpnfes, Joannenfes, iCatharinenf^s inter fuos Beuefi^- 
jiJtQfcs. Refignavit circaan. 1534, mortuus 1542. 

14. Robertus Swinburne Artium Magifter, i Magiftrata 
4lif(;edit an., 1537, moritpr Vicarius TiJneienfis 1539. 

15. P,eorgius Folberie S. Theol. Dr, in Academia Mpntc- 
pefTulana Poeta & Rhetor eximius, Epigrammata, diverfi g^- 

^ |)eris carmiq^, atque ^gncioaes elegantes edidit. Moritur 

^' ;puftos 1540; \ ' .\ ' 

' 16. Nicliolaus Ridjey I>rprthumbr?qlis e cjarifiima famlHa 

Ridlejprum de Willemotefyk^icJc editus, Artium Baccalauretjs 

^ociiis eligitur r524, atque CQngrefTus cft cum Throgmortouo 

* ' ^ ' ' OxpnicnQ IKEAETOr CANTABRIGIENSIS. 

Q^onicnii in ducilo Rdigiofo 1533. Procurator Academi» 
1534« ubi & Capellanus quoque aliquaiidiu erat, & PraletfbDr 
Publicus^ S, Thcologia; Baccalaureus 1 537, Vicarius dein dc 
Horne in Caniio, & Membrum Ecclefiae Catb;?dralis ibidem. 
Cufl-os fit 1540, codemque ftnno S. Tbeol. Dr. Rcgi a Sa- 
pris. Yicarius de Soham ,1547. fe4 ad RofFcnfem Epifcopa- 
jum mox adfcitus 1549, .fit Prseful Londinenfis : verum ex- 
i^athoratus 1553, & Oftob. 15. 1555. maityrioOxonii coror 
natur» Scripfit contra Tranfubftantiationem. 

17. Joanncs Young, Socius CoIJ. S. Jonnnis; S. Theol, 
Dr, & ProfelTor Pubiicus, necnon VicecancellariBS I554f 
Cum Cuftos cligebatur, Monachus Ramifienfis fuiffe fertur, 
prios Elietifis Praebendarius, & Buceri graviffimus antago- 
nifta cedit iQ caufa Religionis 1559. Fuit Reftor de Land- 
bcach 1 554. 

18. Edmundus Grindal, filius Guilielmi Grlndalde S.Begn 
m Cumbriae Com: Genercifi^ Scholaris, dein Socius I54Q, 
eodemque anno Artium Magift^r, Procurator Academiap 
1548, Ridleio prapcedpnti a Sacris, mox & Rcgi. In Ger- 
maniam exulat fub Maria Regfna Redux & Epifcopus Lon- 
dinenfis eleftus, tandemquc Cuftos hic fit 1560. Sed per 
Procnrator^m admittitur, ipfe per biennium fuum nunquafli 
Jn CollegiQ prpsfen^. I)r, perfpecinlcmgratiarilcreatus 1564. 
Archiepifcopus Ebpracenfis 1570, & Cantuarienfis 1575. de- 
pinas Maocrii de Wcftbury in Aihwell Aulae legavir, libros 
dedit, & poculum grande deauratum, & annuum redituni 
20*. /. cum liceniia Elizabethiata de terris ad Manum-mor- 
tuanpL ponendis ufque ad 40, /. Oftoennales quoque quutuor 
librarom annualium additiones inftituit alternatim huic C6l- 
Jegio & Reginali Oxonii, cui & argentum coelatumy libroK, 
ceafufque alios donavit. Magdalenfe eUam atque alia hic 
CoHegia, necnon civitas Cantuarienfis pauperefque Croydd- 
ncnfes per ipfum locupletati fqnt, Pcr bicuniufla caecus m 
coelum migrat 1583. ' 

19. Matthaeus Huttpn Socius Collegii S. Trinitatis, 8. 
Thcol. Baccalaureus, Cuftos advenh 1562, S* Theol. Dr. 
1 565. poft & Profefibr Publicus an. 1 567. rcfignat, tum Dc- 
canvs Eboracenfis : Epifcopus Dunelmenfis 1589. ac Archi* 
praeful Eiboraccnfis 1595. Commentariupcujan^ ^miiit de 
Elcftionc & Rcprobatione. Moritur 1605, 

' ao. Joanncs Whitgift natus apud GrifnnDy }n Com. Liti- 
f otniac, CoUegii ^lumnu^, Jpannis Bradfordi Socii ac Ma^* ' 
tyrls pientiflimi pupillus, Socjus Petrenfi?; 1567, quo anno 
Coftoshlc, &S. Theoi, Dr. admittitut, ?itque ftatim Praa- 
feftu^ Collegii S. Trinitaiis, Profeflbf Publicus, bis Procan<f 
ffllariuS; Prasbcndarios Elienfis S^ Rcftor Ecclcfiae de Tever^ ^of ^66 RICHARDI PARKERI 

iham> quam Sacellanus. Richardo Cox Elienn Epifcopo ac-»^ 
^ ccpit. Floruit Epifcopus WigornFae 1577, Prxfeftus Walliae, 

Archiepifcopus Cantuarienfis 1583, a Sao^tioribus Confiliis 
15^5. Muha fcripfit : libros item Penbrochiauis & Trinitanis 
cootulit, Petrenfibus quoque redicus aliquot. 
* 21. Joannes Ypng Londinenfis, Scholaris & Socius> Cuftos 
admittitur. S. Theol. Baccalaureus 1567, Dr. fit ij^p, deia 
Procanccllarius, Epifcopus RofTenfis 1577» moritur 1605» 
Aliquot librarum debitum remifit Collegio. 

22. Guilielmus Fulke Londinenfis, Collegii S. Joannis 
Socius, Rcftor^^DodingtOQiSB in Suffi & Warleiae in EfTexia, 
Dr. per fpecialem gratiam, admifluseft Cudos 1578, Procan- 
cellaribus 1581. Contulit ad reflaurationem Hofpitii di<!ti 
IJniverfitatis 20. /. multa fcripfit, & obiit i ^S^p. 

23. LfUicelotus Andrews Londinenfis, e primis Scholaribus 
Doftoris Watts, poftea Socius, Cuftos eligitur 1589. Inde 
Dr, ReAor S. -ffigidii extra Creplegate Londini, Praebenda- 
rius ^outhwellenusy & Refidentiarius Paulinus, Decanus 
Weftmonafterienfis, Epifcopus Ciceftreafis, & Dlvo Jiacobo 
ab Elcemofynis 1605. Elienfis 1609, & ab utriufque Regni 
Confiiiis, jam agnofcirur Antiftes Wintonienfis, Praelatus or- 
dinis Gartherii, & Decanus Saceili Regii. Licentiam Rcgi-r 
neam Cuftos obtinuit admortizandi terras ad 80. /. Regalcm 
vcro nuper ad 200. /, 

24. Samuel Harfnet Colceftrenfis, Socius, Academiae Pro- 
icurator 1595. Cuftos 1605^ Procancellarius atquc inde Dr, 
1606. Archidiaconus EflTexiae, Vicarius de ChigweU in EfH . 
R,eAor de Shenfeild, dein & de Styfted, Epifcopus Cice- 
ftrenfis 1609, Praefeauram refignaffc dicitur 1616, nuncPr»- 
ful Nordovicenfis. 

25. Nicholaus Felton Yarmuthenfis, Socius, Reftor S, 
Antonii, & S. Mariae de Arcubus, S. Theol. Dr, Cufto^ 
j6i6, Reftor magnae Eaftonlas, vulgo Afli^n magn: in Eflfexia, 
& Praebendarias . Paulinus, demum Cpifcopus Briftolienfis ; 
Dcfignatus ppftea Epifcopus Coventriae & Ldchfeildix, r«- 
iignat Prapfefturam menfe Febrparii, fe^uente autem ^prUi 
Antiftes Elienfis falutatur| 

a6. Hieronymus Beale Wigomienfis, Collegii Chrifti ^* 
iumnos, & hoc adfcitus Socina, S. Theologiae Baccalavireus, 
R^or de Nutherft in SuflT. 8c Hard^vick in Com. Cantab» 
^ PraBbendariu$ Cic«fl/iJB, Vicarius dc Barton Lancafter juxt^ 
Cantabrigiam, dein Rcftor de WiUingham in eodcm Comi- 
tatu, Praebendarius Elienfis, Divo Jacobo Subeleemofynarius 
^ ^SagriSi eligUur: C\^ikoi Febr. 21. 1619. SKEAETOS CANTABRIGIENSIS. i|Ojf 

CoUegtum CorporisChriJli, mlgo BenediSii^ii/^^ 

4. /^Onfratrcs GildiEB, five SocietatJs Corporis Chrilti^ & 
^ Confratres Gildse B. Mariae Virginis, conjunftis opi» 
bas hoC Collegium extrOere coeperunt 18^0. Regis Edwardi 
Tertii an. 1344, atque illud nomini Corporis Chrifti & B. 
Marifle Virginis confecrarunt, qoanquam jam paffim Bene- 
di^i CoUegium appfellatur, & in ejufdcm nomen trannit 
circa an. 1380. ob templi S. Benedi^^i vicinitatem; atque 
an. Dom. 1353. Febr. tertio Collegii fui Confirmationem ob»- 
tinuernnt a Thoma de Iiifula Epifcojx) Elienfi. Sed an. Dom» 
1353. CufVos & Socii iftius loci Inclytiilimum Heroem, Hen- 
ricnm Piantagenet, primum Ducem Lancaftriae, Comiteoi 
Leiceftriae, Lincolniae, & Derbiae, inter AngliaB PrimOres 
Tecund^m, Dominum -de Monmouth & Pontfrcit, cogno- 
mento Animofum & Bonum Ducem, Summum Angliae Sc- 
nefchallum, Locum-tenentem AquitaBiae, & Ordini^s Geor* 
giani Equitem, in fuae fraternitatis patfonum degerunt ; tan- 
demque fuas Gildas Seniorem, id eft, Aldennanhupi five Prae** 
feftum conftituerunf . Ita tanti Principls Fundatoris, fivcPatroni 
patrocinioinmxi, non folum Giidam banc fitani prope Vicooi 
Luthburnium bi Collegium commutarunt, ac Manus-mortuaES 
(uc vocant Xegulei) facQltatem obtinuerunt, fed plurimas 
etiam & fpeciofiflimas oppidanorum aedes aut prece aut preti^ 
conqnifiverunt. Qninimo llluftriflimus Dux jus Patronatus 
vicinae^Ecclefiae S. BenedtAi illis in perpetuum conceffit, & 
quia provepius hujus Domus fuerunt adeo tenues, ut Ma* 
giftro & Scholaribus neeefTaria vlx fuppeditarcnt, \ ThOma 
Arondel, Epifcopo Elienfi, procuravit, ut di^his Thomaa 
huic Domui appropriaret Ecclefiam foam de Grantefete. At- 
que Iicet a primo fundationis^nno Sociorum & Scholariuoi 
juumerus fecundum anniios retlitus CoUcgii diu fuerit arbi- 
trarius, ideoque incertus; aliorum tamcnBenefai^oromlL- 
beralitate mirum in modum excrevit StudcQtium numeruS/i 
Nam Elizabetha Mowbray Duciffa NorfFolciae (foror prinia 
& coheres Thomae Fitzalan ultimi Comitis Arundelifie, War- 
renneae, & Surriae, & uxor Thomac Mowbray prlini Ducia 
Norfolciae) unum Sociuen, &' Scholarem : Matthsos Parker 
nominatiffimus ihter Antiquarios Cantuarienfis Metropolita-' 
nu9, hujus loci quondani Sogius, ac poftea Collegiarcha, dj&ot 
Socios & quindecim Scholates, cum Bibliotheca aDtiqtiifnmiil 
manufcriptis inftrufliffima': Rogerus Mannors Eques Axnrat\k$ 
Divae Elizabethae a Cubiculis quatuor Scholariatns adjunxe* 
runt. Nec minimum a^dificiis incrementum prifcis tempo* 
ribus acccffit, dum Joanntss de Cantabrigge Milcs, Domtni 

a^it |0* RlCHARbl PARKERt 

Regis Juftitiarius, ejufque filius Tbomas de Cantabrigge fequeS 
celeberrimus, iftius Sooietatis olim Confratres, aulam lapi-' 
deam> quam' Stonehoufe jam nuQCupaa^ conceiTerint: &K1- 
cholaus Bacon Eques Auratus, NeHor nofter BFitannicus, 
iVIagni Sigilli Cuftos, ac i Confiliis Divae Elizabethac, ut pii 
animi io hoc Collegium, ubi humaniores artes primum im* 
biberat, teftimonium exhibecet, Sacellum niticium extruxit . 
(fupra quod Bibliotheca oftenditur omnis Antiquitatis Arma- 
rium) & fex Scholarium ftipendia legavit : necnou Rogcru» 
Mannors, quintus Comes Rutlandiae, hic olim Commenfalis 
HonoratiiTimus, in Collegii & Sacelli ornamentum plurima 
contulerit. Alia item Sociorum & Scholarium Stipendia de- 
derunt alii in Mufarum filios optime animaii. Uude hodi- 
erno dienumerentur Praefeftus unus, Socii 10, Scholares 34» 
pra&ter Inferioris Ordinls miniftros^ qui omnes CoIIegii redi-^^ 
tibus aluntun 

Cttjlodes Collegii Corporis Chrijii^ vulgo Benedi£iL 

I. 'TpHomas Eltefley Nprfolcienfis, L. Baccalaurous, cleftus 
-'' Mr, 1352, & fic remanfit annos I4. > 

2. Robertus Treton S. Theol. Baccalaureus, in Com. Salop^. 
natus, Cuftos 1376, ubi praefuit annos fcptem, fuitqueunus 
Executorum illius Roberti Thorpc Militis, Summi Angliat 
Cancellarii, qui in Scholis Thcologicis condcndis illuftre 
nomcn fortitur. 

3. Joannes Kinne Londinenfis, Praefefhis 1379, & antea 
an. 1378, . jam tricenarius & Artium Mr. Teftis fuit in caufa 
inter Joannem Donwicum, Aulac Clarenfis Praefeftum, Aca- 
demiae Cancellarium, ac Thomam dc Arundel Epifcopum E- 
lienfem. Ille atque Donwicus fuerunt CoUcftores Decima- 
rum Regis per Clerum conceflarum. 

4. Joannes Neketon in Com. Linc. natus, S. ThcoL Bac- 
calaureus, Mr. 1389, Academiae Canccllarius, qui an. 1376. 
Sept. 18. (jam Socius & Artium Mr.) fit Diaconus apud Elf 
fub. Tho. de Arundel praedifto, Paeft)yter Martil 14: cul, 
quum eflet S. Theol. Dr. Cancellariatum afllgnat Matchaeus 
Stokyis an. 1383. 

5. Robertus Billingford, Norfolcienfis, S. Tbcol. Dr, 
Cuftos eleftus 1400, '& fic floruit annos 32. Academiae Pro- 
canceUarius 1409, 1413, 1432. IIlc praeter Ciftam huic Col- 

' legio datam, Univerfitati aliam, fuo nomine ad huc appella- 

tam, conceffit, & 100. libras in eadem : quo tcropore Thomis 

. Bourgchier, Epifcopiis Elienfis, dedit Academise 125. libras 

Jn eandem Ciftam conjeflas, unde eadem Cifta etiamnum Bil- 

lingford & Bourgcbier denominatur« . 

$. Joannia . SKEAEtOS CANTABRIGIENSIS. 

6. Joanties Titlefcall, &. Thcol. Dr, Magifler i^^i, Reftor 
S. Benedifti obiit ^446. 

7. Joannes Botej^ightNorfolcienfis, S.Theol. Dr, Mr. T443. 

8. 'Gaalterus Sn^ith Cantabrigicnfis, S.TheoI. Baccalaureus, 
CuftdS 1473, prseftntabatur ad Reftoriam S; Bcnedifti per 
Cdlleglum Oftob. 7. T446. 

p. Simon Greene Norfbk4cn(is,. S. Theol. Baccalaureus, 
Cdftos 1477. 

16- Thomas Cozin Norfolcienfis, S. Theol. Dr, Cuftos 
14^7, Academise Cancellarius 1496. 

ir. Joaunes Edyman Norfolcienfis, S. Theol. Dr, Cuftos 
1515; 

12. Petrus Nobys Norfolcienfis, S. Theol. Dr, Cuftos 
15 16. Reftof de Landbeach induftus Feb. 18. 1515. quum 
adhuc cflet S. Theol. Baccalaureus. Anno vero 1523. re- 
fignat, refervata fibi penfione 50. Marcarum. 

13. Guili^Imus Sowde Norfolcienfis, S. Theol. Baccalau- 
reus, Cuftos 1523, in qua Praefeftura floruit an. 1540. 

[D^ Henrico Horneby, hujufce Collegii Reftore fub Hen- 
rico oft^avo,*" v. Baleum parte pofteriore pag. 72.] 

14. MatjhaeusParker.Nordovicenfis, Socius, S.Theol. Dr, 
cleftus Cuftos 1544,'Reftor de Landbeach 1554, Praebenda- 
rius Elienfis, Decanus Lincolniae, atque etiam CQllegiatae il- 
lius Ecclefiae dc Stoke-Clare in Suff*. cui in laudis fuae cumu- 
lum aCcrefcit, quod Antiquitatis & Hiftoricorum vetcrura 
libros, corruente illo una cum infigni Bibliotheca coenobio, 
tb interftu vindicaverit, & in hujus Collegil Armario literario 
coUocarit. Ille temporibus Marianis in tranfmarinls Regio- 
nihus Confefl[br vixit, habens Succeflbrem Dominum Guiliel- 
mum Whaley in Reftoria fua de Landbeach, & Joannem 
Y^ngAtflaePenbrocfhi^ilae Praefeftum in fua Praebenda, at Eli- 
zabethiaco fole exoriente rediit, & afcendit Cathedram Canru- 
ari^nfem. ' 'Hujus certe memoriae facrificemus Cantabrigien- 
fes,* qliotquot fumus, omnes, qui in fua Chrorographica Can- 
tdbrigiae tabella, cdita 1574, ferio exoptavit, ut novusamni-. 
cultrs a fontibus prope montes Vandleburianos, vulgo Gog- 
iuagog-Hilles diftos, ad Oppidum Cantabrigienfe juxta va- 
dum Trumpingtoniae iixcideretur & duceretur, qui ipfam Fof- 
fam*Regiam maximam allueret. In tantum enim hujus loci 
commodum redundare auguratus eft piusArchipraeful, utnon 
Ct 'Cantabrigia (ipfiflimi funt verba) Urbs ulla elegantior, 
tantique fafti memoria non tam pofteris grata, quam ipfis 
jam incolis jucunda exifteret. Scilicet ille hujufce operis \fx 
Horizonte noftro Cantabrico primum mobile extitit, cujus 
voto fubfequentes Spharae Academicae tandenrrcyolventes 
optatum finem nuper impofuerunt. 

ToM. V. D d 15. Lauren- Sop 2IO RICHARDI PARKERI 

I $• Laurentius Maptyd Noifolcienfis, S.Theolog. Baccal. e 
Socio AulaeTrlnitatis efigitur Prsefeftus hujus Collegii 1553- 
fuit induftus Reftorde Teverfham Martii lyno* 1554. ejuf- 
demque Oppidi pauperibus illius adhuc nominq Collegium 
perfolvit quotannis 10. s. 

16. Joannes Porie Norfolcienfis, S. THeol. Dr, Mr. 1557. 
llle Dccemb. 18. 1558, ad huc S* Theol. Baccad. inducitur 
Reftor in Landbeach, quam refignat 1563, & Clifforduna 
babuit Succeflbrem. 

1 7. Thomas Aldrich in Artibus Mr, Academiae Procurator^ 
cleftus Praefeftus 1569. 

18. Robertus Norgate Norfolcienfis, S. Theol. Dr, Prac- 
;bendarius Elienfis, Cuflos 1573. Academix Procancellarius 

1585, Ifto Roberto Norgate Praefefto, Sophonia Stnith Socio 
Collegli Procuratore, Thoma Ithell Cancellario Richardi Cox 
Epifcopi, & Joanne Parker Archidiacono Elienfi, Ecclefia S, 
Benedifti huic Collegio fuit appropriara. 

19. Joannes Copcootes Caleti apud Gallos natus, S. Theol. 
Dr, Mr^ Collegii 1587, eodemque anno ^cademiae Procan- 
cellarius, Praebendarlus Ciceftrenfis. 

20. Joannes Jegon Eflexius, Collegii Reginalis Praefes, 
eligitur Cuftos bujufce Collegii 1590, in quo Oflicio manfic 
annos 13 : quo tempore fuit quater Procanceliarius, Deca- 
nus primo Nordovicenfis, & modo obiit ejufdem dicecefis 
Epifcopus. 

21. Thomas Jegon Efljbxius, Socius, S.Theol. DK Refloi' 
de Sibil-Heveningham in Eflexla, frater praedifti Joannis, 
obiit Cuftos 1617. Archidiaconus Nordovicenfis. 

22. Samuel Walfal (filius Joannis Walfal S. TheoL Dofl:o- 
ris, Socii iEdis Chrifti Oxon. Praebendarii Ciceftrenfis, unius 
fex Praedicatorum Cantuariae, Re£loris de Eaftling & Vicarii 
de Appledore in Cantio) de Levita ipfe Levita, S. Theol. 
Dr, Socius, Reftor de Wilburgham parva ,in Com. Canta- 
brigienfi, ac iftius Collegii Cuftos 1617. ^u/a S. & IndmduiV Trlmtatis 1347* 

5. TITOC in loco antiquitus floruit Studentium Societas, 
■^ in qua quifque propriis fumpiibus viftitabat. Quam 
quidem domum Joannes de Craudene, Prior Elienfis 22^^% 
(uis Dununulis acquifivit, Edwardi Tertio tum Regnante, & 
Monachis Elienfibus, huc ad literarum mercaturam in tanto 
fuo otio accedentibus, quafi Hofpicium eflfe voluit. Atque 
bifce primordiis Ricbardus Ling, Academias Cancellarius 
J353, Archefflbaldus de Noru^ico, Simon de Rekenghall, & 
2 Gualterus TKEAETOS CANTABRIGIENSI S. t\t 

Gualterus Elvedcn, Reftor de Snitterton in Norfolcia, qua- 
tuor tenementa adjecerunt. Necnon Robertns Stratton, Jo- 
annes Trunch, Gualterus Bakton, Gualterus de Aldeley, Pc- 
trufque Bittering dederunt (eptem particulas & duo MeiTua- 
gia, quorum unum fuit Drakes-Entry diftum. Quanquam 
poftea Gui&elmus Bateman L. Dr, Epifcopus Nordovicenfis 
i8vw, a Clemente fexto Papa conftitutus, aPriore & Mo- 
nachts praediftis, Reftoriarum quarundam permutatione fafla, 
totum hoc Hofpitium comparavit, ibique Aulam hanc fuan^ 
S. & Indtvidux Trinitati confecratam, fundavit an. Dom. 
1347. & 2 i""o« Regis Edwardi tertii : ftatuitque ut Mr. unus, 
■Socii 20, Scholares tres, omnes Juris utriufque ftudio, uno 
duntaxat excepto Theologo, dicati ejus reditibus alerentur. 
Nempe hic fuit ille Prjcful (ut Regiftri Nordovicenfis verba 
audias) Auditor Papalis Palatii fatis famofus, qui Stephanum 
/uum quondam Romas familiarem, Papx Innocentii Sexti no- 
fmae jatnjam innotefcentem, quia plurimos Cardinales crea- 
turum audiverat, invifere fe apud Regem fimulavit, ex quo 
itinere hiinc fruftum accepit, quod Reftorlas illas de Brif- 
toun, Kiinberley, Brimingham, Woddalling, Cowlidge & 
Stalling Nordovicenfis Diceccfis, ad Magiftri, Sociorum 8e 
Scholarium fufteDtationem ab eodem Papa aduniri procura- 
verit : Simone Iflip, MetropoUtano Cantuarienfi, ad Papae 
«jufdem mandatum, fub Sigillo in perpetuum confirmante. 
Sed Matcenas iflc, repentina morte a fuo inftituto avocatus, 
unum tantum Magiftrum, Socios tres, totidemque Scholares 
ex fundatione fua reliquit. Verum, ut in opere pio & feli- 
citer auipicato ^vinitus folet, altorum tandem benignitat« 
plm-imtim adauAa -eft res literaria. Adeo ut Roberti Good- 
knape, hic olim Socii, LaurentK Maptyd hic Socii, & Prse- 
fefti Collegii Benedifti, Gabrielis Duni Ecclefiae Paulinse Ca- 
noniciy Richardi Nix Antiftitis Nordovicenfis, Matthaei Par- 
ker Archiantiftitis Cantuarienfis, Henrici Hervey L. Doftoris, 
& iftic quondam Cuftodis, ac Humfredi By&bie L. Doftoris, 
iftorum, inquam, atque aliorum munificentia CoUegii Re- 
ditus in tantum excreverunt, ut hodie PraefcAus unus, So- 
<\i 18, Scholares 14, ad vidtum quotidianum fubfidia de- 
lumant* 

Cuftodes Aula S. & Individua Trinitatis. 

f . A Damus de Wighmcre Cuftos primus, ReAor de Hock- 
^*- wold in Norf. 
^2. Robertus Braunch Licentiatus in Lcgibus, quem Regi- 
firum Petrenfe vocat Guardianum hujus Aulae. 

3« Simon Dalling Cuftos erat quando Ecclcfis S. Joannis 
D d ^ Baptiftae 212 RICHARDI PARKERI 

Baptidae & S. Edwardi unirentur & Collegio appropriarentur, 
quod fa^um fuit an. Dom, 1446. fub Henrico 6^^, obiitque 
Benefaflor non minimus. 
. 4, Simon Thornton. 

5. Guilielmus Dalling. 

6. Edwardus Shuldham Norfolcienfis, Prefbyter Secularis 
ordinatus per Joannem Barnet Epifcopum Elienfem i7"no- 
Aprilis 1473, (ex vetufla Shuldhanorum de Shuldham in 
Norfolcia profapia ortum ducens) L. Dr, hujus Aulae fuit 
Socius & Cuftos, Ecclefiae Collegiatae S^»- Carantoci Exonias 
C^nonicus j Reftor de Kelihal in Comitatu Hartf: opimique 
illius inira milliare adjacentis.Sacerdotii de Tharfield (fupra 
montes juxta Royfton) ubi egregium templi teftudinatum de 
novo conftruxit, fub quo fplcndide fepultus Jan. 20. 1503. 
ad huc apparet : cujus Soror Elizabctha Shuldham, Abbatifta 
/de Berking in EflTex, in i^z Aquilonari hujus templi feneftra, 
quam ipfa fieri fecerat, depi(5l;a cernitur in vefti^u veftali cuoi 
pedo fuo, (i piacet, paftoralitio. 

7. Joannes Wright. 

8. Gualtcrus Huke Socius, Cuftos & Benefaaor. 

9. Robertus Larke. 

10. Stephanus Gardiner L. Dr. 1521, Epifcopus Wintoni- 
cnfis, Ordinis Perifcelidis Pradatus, Summus Angliae & Aca- 
demiae Cantabr: Cancellarius, nacnon Benefaftor. Fuit hic 
Stephanus filius Naturalis Leonelli Woodvile Epifcopi Sarif- 
burienfis, (filii junioris Richardi Woodvile Comitis Rivers, 
3ummi Angliae Conftabularii & Gartherii Militis) qui Leo- 
nellus, ut crimini fuo velamen obduceret, Stephani hujus 
matrem cuidam famulorum ejus infimo Cardinero difto in 
matrimonium dedir, unde Gardineri nomen Stephtfno vulgo 
iuit impofitum. 

11. Guilielmus Moufe L. Dr. & Benefaftor. 

12. Hcnricus Harvey L. Dr 1543. Praebendarius Elienfis, 
Reftor Ecclefiae Donativae de Parvo-burgo prope Croco- 
Waldenum in EflTexia, Academiae Procancellarius 1 560, non 
ultimum familias fuae Harveianae de Ickworth in SufF. decus, 
Hujus Coronae memoriali hanc famae fuae laurum inferimus, 
quod pulcherrimam, aggefto aggere, viam per tres plus minus 
mille pafl!us verfus Novum-Mercatum fubftruxerit, atque tres 
libras annuatim inter pauperes Parvoburgcnfes ex ejus fundis 
huic Collegio aflSgnatis diftribuendas teftamento legaverit. 

13. Joannes Prcfton CoIIegii Regalis in^». Socius, L, Dr, 
Procancellarius 1603, 1604, » 

14. Joannes Covirell Devonienfis, Collegii RegaGs antea 
Socius, L. Dr, Procancellarius 161 3, Cancellarius Ciccftriae, 
Vicarius Archiepifcopi Generalis & Benefaftor. 

15. Clemens XKEAETOS CANTABRIGIENSIS. ^ij 

15. Clemens Corbet (filius nata minor Milonis Corbet de 
Spraufton In Norf. Equitis Aurati) hujus Aulae Socius,. L. 
Dr, Cancellarius Ciceftriae, Praefeftus eledlus^6ii, Procan- 
cellarius iftius Academiae 16 13. 

.Collegium de Gonevile & Caius 1348. 

<S. CExtum fequitur CoUegium de GonVile & Caius diftum, 

*^ cujus prima fundamenta eo in loco ubi nunc eft Po- 

marium & Sphaerifterium Collcgii San^i Benedifti an. Dom. 

1348. pofuit Edmundus Gonevile, Reftor de Tirrington ia 

MarftJand in Norf. & de Ruftiworth in eodem Comitatu, 

qui cum aliis Vicarius Spiritualitatis ab Epifcopo conftitueba- 

tur abfente. Haec primordia ficlocavit Edmundus Gonevile 

(frater natu minor Nicholai Gonevile de Ruftiwotth praedifl:. 

Militis) celeberrimo illo Aulico Gualtero de Manney, Belga- 

Cambraenfi (qui Margaretam de Brotherton Duciflam Nor- 

folciae in uxorein duxerat) Georgiani Ordinis Sodali, licen- 

tiam ab Edw^fdo 3^*0, an. Regni 22^0, i347> impctrante, ♦ 

poftquam diftus Edmundus Collegiatam Eccleilolam S. Jo- 

annis Evangeliftae apud Rufliworth fundaflet. Atque quum 

Annuntiatioai Beatae Mariae Virginis iftud Collegium die 

Jovis in feptimana Pentecoftes 23^10. Edwardi Tertii 1348. 

dedicaffet, Aula deGonevile ftatim appellari caspit, ubi unum 

Cuftodem & quatuor Socios ante mortem inftituit, & vivehs 

fubfidio pecuniario aluit, ac Joannem Colton, ReAorem 

poftea de Tirrington, primum hic Cuftodem ordinavit, Sta- 

tutis fub Cancellarii figillo confirmatis, licet 20. Scholares, ut 

cx Statutis conftat, fundare decreverat. Ille autem fato im- 

maturo an. Dom. 135^. abreptus, &apud Tirrington fepul- 

tus, grandem pecuiae fummam Guilielmo Bateman, Epifcopo 

Nordovicenfi i8vo. per teftamentum concredidit, utAulam, 

quam inchoaverat, abfolveret & fundis ditaret. Verum poft 

Edmundi mortem diSus Gnilielmus Bateman, quo Aulam 

hanc fuae Aulae Trinitatis, quam tum a?dificare coeperat, vi- 

ciniorem ac velut fororiam redderet, Cuftodi & Sociis fuafit, 

tit has fuas priftinas aedes permutarent pro aliis aedificiis in 

loco Henney difto in Parochia S. Michaelis (non procul a 

templo S. Joannis Zachariae, ubi nunc ftat Aula Collegii Re- 

galis prope Hofpitium B. Mariae ex Auftro) Collegio ex- 

truendo, votoque Epifcopi aptioribus. Horum * erat Capi- 

tale Mefluagium Domini Joannis de Cantabrigge Equitis Au- 

jrati & Juftitiarii Domini Regis, alterum fuit domus Joannis 

Goldcorne, ubi prifco illo feculo floruifle Scholas Philofo- 

phicaspcrvetufta hujus Collegii monumenu teftantur. Quae 

• Addc, unum. quidem »14 RICHARDI PARKERI 

quidem duo Mefluagla quum ad Gildam Corporis Chrifti & 
B. Marise poftea pertincrent, ex eonventlone fafta intcr Hen- 
ricum Plantagenet, primum Ducem Lancaftriae, ejufdem 
Gildae Aldermannum & Cuftodem, & Socios hujufce Aula?» 
altera Societas j^lteri de Jure Soli & aedificiorum invicem cef- 
•^ ferunt, & permutarunt anDom. 1353* Ita ex iftis acdificiis 

fic transformatis Aula de Gonevile conftrufta eft eo loci, in 
quo Boreale hujufoc Collegii lattis longe procurrit. Iftam 
Cuftodis Sc Sociorum tranflationem GuiUelmus Bateman prae- 
nominatus an. Dom. 1353. confirmavit, atque reditibus Rec- 
toriarum de Foulden & Wilton in Norf. & Mutford in SulF. 
ad unum Cuftodem & tres Socios fuftentandos animare ccepit. 
Nc autem nefcias, quanto favOTc Pontifices Romani hanc 
'Aulam ftatim refpexerint, Cuftos Sociique tanta apud Boni- 
facium nonum gratia circa an. Dom. 1390. valuerunt, ut 
Re£loriam de A^tfal magna in Norf. ad Aulae alimoniam 
impropriari conceflTerit, miflis ad Richardum le Scrope Epif- 
copum Coventriae & Lichfeildiae literis, ut diflam Ecclefiam 
Aulae confirmaret. Cujus certc Reftoriae patronatum Radul- 
phusdeHemenhallMilesanteaAulae concefferat, ut tresSocii 
Prcft)yteri meminerint Dominae Mariae de Pakenham, Do- 
minae de Pakenham, & Domini Thomae de Paken^ham Mi- 
litis, filii Marias, ^ Domini Radulphi de Hemenhall Militis, 
& Catharinae Afpal uxoris ejus. Quinimo quanquam a PP« 
feenedifto 1 1"™©. fandtumfuit circa an. Dom. 1300, ut oinnes 
Monachi Benedi6lini in Academiae Aula, fivc Collegio in 
ftudiisvcrfarentur, tamen perPapam Sixtum^tum* 1481^ uf- 
quc adeo ejufdem Ordinis Monachis Nordovicenfis Dioecefis 
indultum erat, ut in hac folum Aula de Gonevile ftuderc li- 
ceret. Atquc quo laetius lautiufque literarum honori confu- 
leretur, abaliis benigne conferentibus adaufla funt vcdigaliay 
unde priori numero acceflcrunt feptem alii Socii, & Scho- 
lares undecim. Adeo ut qua Sodalitia, qua aedificia, qua Scho- 
larium ftipendia fpe6lemus, fupracentenarium numerumBe- 
nefaftores in Albo noftro Gonevilino recenfeamus. Antc a- 
lios Guilielmus Phifwick, Academias Clavarius, fivc BedcIIus 
Armiger nomerandus occurrit, qui aedes fuas domefticas huic 
Aulae dc Gonevile conceffit, Collegiolumque 1393. inftituit, 
ut eflet tanquam Colonia juventuti di£lae Aulas exuberanti 
facra, ubi duo, ut vocant, Principales, alter ex Aula de 
Gonevile, alter ex hoc Phifwici Hofpitio eligendi praefice- 
rentur, non tam gubernaadi, qliam liberalium Artium gloria 
infignes. Undc per Gonevilinos Studentibus repletum fuit 
*oc Hofpitium, led ad eos fpeftantibus, ficut Aulae Oxoni- 
cufes pertinent ad CoIIegia. Quo autem arftiore fcedere hae 
duae asdes icfc invicem conftringerent, diAas Aulae Mr. & 

Socii ZKEAETOS CANTABRIGIENSIS. aij 

Socii ab Alexandro 5^0. Papa petierunt, ut Hofpitii Phif- 

wici Studentes in Sacelio Gonevilino ad SacrOrum celebra- 

tionem» fuofque mortuos ibidem fepeliendos, Papali hac li- 

centia freti, fine Ordinarii authoritate accedere poflent. Haec 

quidem Phifwici Hofpitii a^dificia Guiliebnus Renele, Aulae 

Regix quondam Socius, Reftor deTichwell in Norf. 1381. 

fuis fumptibusfecic amplioray atque in Parochia fua prsedi^a in 

illis prasdiis, quae huic Aulas propria fuerant, varia ccenacula 

conftruxit, in quas Socii & Scholares tam ex Aula quam ex Hof- 

pitio fcfe recipere poflTent, quandopeftis, aut alicujus morbi gra- 

vioriscontagio.Academiam invaderet. Hoc Hofpitiumy ubi fu- 

pra 40. Commenfales erant commorantes, ibidem olim fteterit, 

ubi Coliegii Trinitatis latus Auftrale nunc emergit, tnque illius 

Collegii augmentum ab Auguftirfimo Rege Henrico 8^0- af- 

fumptum fuit, tribus libris e Fifco Regio annuatim huic no- 

ftro Collegio perfolutis, ufque dum a R^gia Majeftate aliter 

iatisfadlum & provifumfuerit. Quos hic ego poflim comme- 

morare Smithos, Willowlios, Knightos, Baileios, Willifonos, 

&Atkinfos, qui Nutritii fautores inhujusAuIaeHemifphaerio 

jam diu rutilarunt, ipfumque Papam Alexandrum 6^^°^^ qui an. 

Dom. 1 502« liberam ad duos Prasdicatores annuatim per to- 

tam Angliam emittendos poteftatem vere' Metropolitanicam 

anteceflbribus noftris indulfit, fortunatis, credo, fi •temporibus 

niisHenricianisbono fuo noverant uti ? Invitus taceoNichola* 

um Shaxton Epifcopum Sarift^urienfem, hujus Aulae Praefidem, 

8c Guardianum Hofpitalis S. iEgidii Nordovici : Joannem 

Botlefham Anttftitem Roffenfem ; Joannem Wakering, Pri- 

vati Sigilli fub Henrico 5^0« Cuftodem, Henficum Spenfer, 

& Joannem Gouldwell tres Praefules Nordovicenfes ; Joan- 

nem de UiFord (fratrem natu minorem Roberti dc Ufibrd» 

alias Peyton^ Primi Comitis SufToIciac) prioris Aulae de Gone- 

vile Commenfalem, iftas traQaias sedes jamjam refurreAuras 

pracvidentem & piis votis profequentem, Archiepifcopum 

Cantuarienfem a Rege Edwardo 3^1°, & Papa Clemente 6^°, 

approbatum, fed ante inftallationem mortuum ; Gualterum 

Elveden, inter nos Gonevillinos Sapientiae tum Humanas tum 

J!>ivinae rudimenta cum omni fedulitate, regnante Richardo 

2<^S addifcentem, id quod teftatur illius Calendarium cum 

jbus. cyclis Decennalibus & argute & fignificanter «ompaftum, 

Joannem Fitz-Ralph Militem, qui dedit advocationem Ecclefiae 

.deCapele in SufF. 1353. Edmundem de Hemegrave in SufK 

Thomam Lovel de Harling in Norf. Robertum de Thorpe 

Summum Angliae Canceliarium, fingulos Equeftri Ordinc 

Claros ; Humfredum De la Poole Clericum, 8c Edwardum 

De la Poole Arcbidiaconum Richmondice, Aute hujus Com- 

mcnfales, filios Joannis De la Poqle z^^i- Ducis SufF. ipfumquc 

Joanncm %i6 RICHARDI PARKERI 

Joannem Le Strange de Mafiingham in Norf. Armigeriim- 
Inter quos Guilielmum Lynwood debeamne negligere, * aut 
forfan non agnofco, utriufque Juris Doftorem, Curice Can- 
tuarienfis Officialem, Epifcopum Menevenfem, privati Sigilli 
fub Henrico 5^0- Cuftodem, Conftitutionum Proviocialium 
Compilatorem, iftius Aulae de Gonevile olim Commenfa- 
lem. Quos omnes Benefad^ores extitiffe aut ipfa loquuntur 
mcenia, aut aerarium & Bibliotheca conclamant, aut ipfse fe- 
ncftrae leftantur, Iftos dum recoUigo, vos piotatis flores & 
fandioris orbis lumina, mihi ante oculos obverfamini, Cle- 
mentiffimae Dominae, Maria de Pakenham, Elizabetha Cleere, 
Anna Scroope, & Anna Drury, quia beneficentiae veftrse 
flumina In CoUegium noftrum immififtis, & hortum hunc 
Gorievilinum irrigaftis. Quarum Domina Maria de Paken- 
ham 1369. Cuftodis ftipendiuin auxit, unumSodalitium fun- 
davit, & quatuor aliis Sociis liberaturam dedit exeuntem e 
Reftoria de-Matfal : Elizabetha autem Cieere (filia & heres 
Joannis Uvedale de Takkfton in Norf Armig. vidua devo- 
tiffima Roberti Cleere de Ormefby in Norf. Armig.) An. 
Dom. 1480. decfit terras in Tutington in Norf: ad unum 
Socium alendum. ^ Ac quafi Aulae mater & nutrix plurima 
alia donavir ; i™o- quadraginta libras ad numerum Scholariuni 
augendum ; z^^^-extruxit Orientale CoUegii latus ; ^tio- contulit 
46. libras ad reparanda Aulae aedificia, prseter illam pecumae 
fummam, quam tum Ciftae noftrae, lum Univerfitatis xrsitio 
fupra 200. miarcas imparticbatur. Nec te filenrio involvimus 
(Domina Anna Scrobpe) filiam & heredem Roberti Harling 
de Harling in Norf. Militis ex uxore fua Joanna, filia & he- 
rede Joannis Gonevile Arm. qui Robertus fuit etiam filius 
Joannis Harling Militis & Ciciliae uxorls fuae, filiae & tandem 
coheredis Conftantini de Mortuo-mari, yulgo Mortimere, de 
Attleborough in Norf. Equitis Aurati. Fuit enion haec Anna 
primo uxor Guilielmi Chamberlaine, Ordinis Gartherii Mi- 
litis ; 2^^: Roberti Wingfield, Ordinis Sepulchri Equiti^ & 
Calet: Gubernktoris ; 2^^^' Domini Joannis Baronis Scroope 
de Bolton in Comitatu Richmondiae, Ordinis Georgiani So- 
dalis. Poftquam vero ex tribus hifce maritis nullam pro- 
lem fufcepiflfet, Canonicorum CoUegioIum, apud Ruftiworth 
in Norf. pet Atavunculum fuum Edlnundum Gonevile fun- 
datum, mirum in m©dum dilatavit, illique fuum ibidem Do- 
minium, antiquam Gonevilorum fedem, dedit : necnon Ma- 
nerium fuum de Mortimer, Cantabrigiae fitum, eximiae pie- 
tatis heroina, a Gonevilis, nt fupra patet, oriunda huic Aulac 
Gonevilinae regiiante HenriccJ feptimo largiebatur, hujus 
Gonevilinse fundationis memor, ad,umjm Socium foftentan- 
dum : ad quod Manerium Aulce per Manum-mortuam (ut 
♦ sic. Jurifperiti 2KEAET0S CANTABRIGIENSIS- ai, 

Jurifperiti loqtrantnr) confirmandam, Domina Anna Drury 
(filia 8c heres Guilielmi Huntingfield de Huntingfield in SufF: 
Armigeri, & vidua Rogeri Drury de Hawfted in SufF; Militis) 
40ta. libras legavit. Anno vero Gratiaei^^^. nobis eluxic 
Joannes Caius Nordoyicenfis (filius Roberti Caii nati in agro 
Eboracenfi) Medicinae Dr. iftius Aulae Cuftos 16'««- Illum, 
lUum, inquam, intelligo dodliftimum Caium, cujus peAus ia 
.^cidapii Scholis quis non agnofcet omais Phcebes artis con* 
fcium, ac velut 0<CmoM«}ai Efi^xov qui varia ingenii fui in 
fcriptis ponumenta vei ieviter attigerit ? quam gratiflimum 
Reginas Marix ApoUinem ! quem egregium per tot annos 
Medicinae apud Patavenfes in Italia Prxledlorem Publicum ! 
quantum bujus Academia? ornamentum 1 qualem Canta- 
brigienfis Antiquitatls Aflertorem ! Ille enim vir ad Rem- 
publicam literariam promovendam natus, nmplifiimis lari- 
fuadiis 8c praediis ad tres Socios, & viginti Schoiares, unum- 
que Janitorem aliendos iftud Muieum locupletavit, novis pro- 
ventibus xrarium auxit, priori ftruAurae Quadrangulari uo- 
vam fuam fabricam perpulciierrimam adjunxit, Aulseque de- 
leto n6mine, Coilegium de Gonevile 8c Caius dignifiimu» 
Fundator nominavit, in cujus lapide angulari Occidentem 
▼erfus hsc verba incidi curavit, joann£s caius posuit 

SAPIENTI^ AN. DOM. I565. MBNSE MAIO. Ac ne> 

jejutrum pauxilli nefcio cujus, Fundatorem quifqunm Vigi- 
lantius feu potius Dormitantius exprobret, nobis dedit Do-* 
minia de Crokefley in Rickmanefworth in Comitatu Hertf: 
Bincombe cum advocatione, 8c Wooburne in Com. Dorf. 
Rungtoa & Bumham-Thorp in Norf. cum Manerio . de 
CrokeOey apud Caxton Com. Cantab. Quinetiam in iftius 
Coliegii honorem infignia genttiitia comparavit : fcilicet ia 
campo aureo, purpureis anfiaranthi fpicis infperfo, duos fer-» 
pentes ere^os, in quorum capita Semper Vivum incumbit, 
qui caudis inter fe connexis fupra quadratum lapidem mar- 
moreum, fed coloris viridis, refident, atqne in iilorum medio 
liber niger minio cum fibulis aureis eft variegatis. Quae 
omnia, ut ex diplomate conftat, Hieroglyphice innuunt per 
librum, literaturam: per Serpentes fuper marmoreo lapide 
refidentes, prudentiam cum gratia fundatam fnpra ftabilem 
virtutis petram : per amarantlios & Sennper Vivum, immor* 
talitatem, quafi quisdicat, (Autographi fqnt verba) ex pru- 

DENTIA ET LITERIS VIRTUTIS PETRA FlRMATIS 

IMMORTALITAS. Ultra ne, & uitro^ bona veftra cum 
venia liceat aliorum Benefaftonlm Calendiirium ^perire? 
Eccum enim tibi (Leftor Candide) Thomam Wendy Suf- 
folcienfem, Medidnae Doftorem, hujufce loci IVaefidem, qua- 
tuor Auguftiffimis Principibus Hen. Bvo, Edw. 6*% Marix & 
TaM.V. Ee Eli- ax» RICHARDI PARKERI 

Eli^abeth» Medicum, qui unum Sodalitium 1561. conc^SiA 
cujus Stipcndium ejus e fratre nepos & heresThomasWendy 
de Haflingfield in Cora. Cantab. Armiger e tprris fuis in Bar- 
rington 1 609. adauxit. Robertum Trapps Aurifabrum Lon- 
dinenfem & Joannam uxorem ejus, quitcrras apud Whit- 
ftable & SwayclifFe in Cantio ad quatiior Scholares alcndo» 
dederunt. Jocofam Franckland viduam Londinenfem, pras- 
diftorum Roberti & Joannae filiam 8c hercdem, quae in Pa- 
tronorum Catalogo primas diu tenuit, non folum quia Do- 
mus quafdam in Philippi vico Londini, vafaquc multa ar- 
gentea & deaurata contulerit : fed etiam quia fupra milla 
foxcentaslibras, quibus Manerium de Dokefworth S. Petri 
five D^albernoun in Com, Cantabr. acquifiverimus, cujus re- 
ditibus fex Socii, ' duodecim Scholares, Sacellanus unus, ac 
Praeleftor Hebraicus fecundum Tcfta,irfcis volunt^tem fefet 
fuftentatos profitentur. Nupcrrime vero Stephani Perfe Nor- 
folcienfis, fub Fundatore Joannc Caio Pupillizantis, Medi- 
cina^ Doftoris, Collegii ultra 40^»- annos Socii, muniiicen- 
tinm, quis frontem corruget, fi applaudamus finguli, dum, 
ipfo fcre calente funere, hinc in Coliegio nova ae^iiicia Bore.- 
alia, illinc in Oppido Schqlse Grammaticalis centum difcipu- 
lorum capacis Domufque Eleemofynariae furgentia mcenia in- 
tuenmur ? Ille etenim morieqs quinque iniUe libras an. Dgod. 
161 5. teftamcnto legavit, quibus annui reditus 250. libraruni 
cmerentur, utex illis6. Socii (10/. per annum) 6. Schoiares 
(4/. peran.) 6. Eleemofynis viventes (4/. per ann.) Ludi- 
Hiagifter & Kypodidafcaluis Scholas praediftae foverentur, & 
ftipendia quatuorSeniorum Sociorum, & fex illorum Socio- 
rum Jocofae Frankland augerehtur, viaque demuitn Regia, ag- 
gefta more, per vicum Jefuahum ufque ad pontem Stourbrl- 
gienfem e relidis bonis perficeretur^ Nolo hic commemorare 
500./. ut ctibicula Sociorum & Scholarium fuorum ufibus in- 
fervieoiia aedificar^ntur: 8to« iibras annuales ad hovum tor- 
rentem reparandnm ; 6 Li^.s, 4.d. ad Ciftae anniiam excre- 
fccntiam, & tres libras' ad Feftum fuiim Anhiverfarium qud- 
tanms celebrandnm, ne illa titillitia recenfeam.' Feftinafiem 
a<3 Thomam Martin de Steplemorden io Com, Cantab. L.' 
Do<5^orem, Novi Coilegii apud Oxonienfes' Socium, unum 
Magiftrorum Cancellari^ : Cbriftophorum Heydon Senioreni 
de Bacahthorp in Norf. Milittm,' dbnatorem Advocationiis 
1Re<51:oria5 de Patefley in Norfi Thomam Stutevilede Dalhana 
in SufF,^r'm.' Richardum Swale EboractenfisComitatus, hujus 
Collegii Praefidcm, Juris* Civilis Doftorem, Magiftrum Caiu 
Cellariae^, & Cufiae de Arcubiis Doftorem, Equiteni Auratum: 
Matthaeum' Parker PrinAatem Canttiarienfem de Republica Ec- 
tlefiaftica optime mevituin : Guilielmum Paf^oa de Pafton m SKEAETGS CANTABRIGIEN SI S. aiy 

ITdrf. Militem t Guilielmum Barker Afmigerum, Collegil 
Socium, Uluftrifrimi Principis Thomas Howard 4^1- Duds 
Norf: Secretarium : ipfumque celeberrimum Petrum Man- 
wood de San6lo Stephano in Cantio, Equitem Balnei Aura« 
tum, fummum venerandx Amiquitatis cultorem, & litera* 
tioris gentis fautorem : ad hos, inquam, pietare candidos, 
charitate candidatos in theatrum hoc Caiogonevilenfe, ad 
fingulare pofteritatis (nx folamen & documentum, ad falut^.re 
ColJegii levamen 8c emolumentum, ordlne plufquam trium- 
phali producendos properaflem, nifi quis me in altricis Col- 
kgii Catalogo exornando linearum nimis prodigum impro* 
peret. Ut ut eft, mihi prius valedicenti nobifque omnibus 
Gonevilo-Caianis Fundatorum noflrorum prudentise liceat 
grati animi teAimoninm libare, qui non iine Deo Duce hu« 
jus Coilegii fundamenta confecrarunt Orientalium Anglo* 
rum genti 8c genio : forte qui ex hoc angulo tantorum Mae^ 
cenatum exorientem folem prxviderint, qui radiis fuis tute« 
laribus aedes hafcc patrias volventibus nnnis fovere poilint. 
Nempe iflorum atque aliorum Benefaftorum bonitaie, jure . 
przdicaada, ex parvis initiis ad iflam amplitudinem excrevit 
hoc CoUegium, ut jam recenfeantur Cuftos unus, Sodi 26, 
Sacellanus unus, Scholares 61. prseter multos Ofliciarios, qui 
omties anauis CoUegii reditibus fua plurima ad vitam necef* 
faria debent. 

Cullodes CoUegii de Gonvile & Caius. 

I. TOannes Colton de Tirrington tn Norf. Sacell.inus Guili- 
•J elmi Bateman Epifcopi Nordoviccnfis ab Edmundo 
Gonevile Fundatore primus hujus Aulse CuHos conflituitury 
an. Dom. 1348. ReAor poAea de Tirrington, tandemque 
Archiepifcopus Armachanus & totius Hiberniae Primas, qui in 
diutino illo Schifmate orto fub P. P. Urbano 6«o« circa aiv 
Dom. 1380. officii fui partes putabat morbo ingravefcenti 
maoum admovere, & calamutp arripere, fcripficque, ut erat 
Theologus do£liIIimus, libros duos, alterum de caufa Schif* 
matis, altcrum de remedio ejufdem. 

2. Guilielmus Rougham Medicinx Dr, unus prinriorum 
Sociorum Fundationis Edmundi Gonevile, Sacellum abfolvit 
an. Dom. 1393. P^^ Bullam Bonifacii 9»^, quod tnmen in* 
choatum fuerat an. Dom. 1353, Thoma de infula Epifcopp 
Elicnfi i8v». & Alano de Walfingham Priore EUenfi 23^10. 
hanc poteftatem concedentibus. 

3. Richardus Pulham Theoiogus, unns prlmorum Socloruin 
Fundationis Edmundi Goncvile, admifTus erat Diaconus an. 
Dom. 1374. pcr Thomam de Arundel Epifcopum Eiicnfem,. 

E c 2 4. GuiU* t20 RICHARDIPARKERI 

4. Guiliclmus Somerrham, Theologus, Aulse Socias, fiiftiM 
Acolythus 1376, Cuftos 14 12, (quo etiam anno fuit Dr. in 
congregatione Rcgentium) Reftor primo de Wilton Nordo- 
viccnfis diocxfis, quam Reftoriam refignabat quando Rcfto- 
riam de Heveningham in SufFolcia anfequutus eflec an« Dom. 
1393. 9"o. Pontificatiis P. P. Bonifiicii 9«*- 

5. JoannesRykinghale, S. Theol. Dr, Acolythus ordinatus 
pcr Thomam de Arundel Epifcopum Ellenfem 1376. Reftor 
de Shelford parva in Com. Cantab. Academise Canccllarius 
1415. Cuftos 1423, quod Officium refignabat in craftino S. 
Benedifti 1426, Epifcopus Ciceftrenfis confecratus 1429. 
Ifte Joannes Rykingale quum eleftus efiet Academia Can- 
cellarius 1415, in eodem regimine remanfit ufque adan. Dore. 
1422. continuatus, opinor, in eo munere propter graviffi- 
mas lites & placitationes coram Rege & Parliamento inter 
Univerfitatem atque Oppidanos, quas ille ftrenue defcndit 
1417, & deinccps cumThoma Markaunt & Thoma Thurkill 
ProcTiratoribus, Johanne Phifwick & Thoma Wering Be- 
dellis. Hujus Joannis Vicecancellarius fuit frater Joanncs 
Stockton. Hic fuit ille Tliomas Markaunt (ut iliad obiter 
adnorcm) qui antiquiffimum librum Privilegiorum cum Cifta 
Academiae dederit. 

6. Thomas Atwood Thcologus floruit Cuftos 1426. & 
praefuit ad an. Dom. 1454. qui primus in Aula & Cuftodk 
cubiculo vetcri extruend: Bcnefaftor agnofcitur. 

7. Thomas Bollen Theoiogus, Cuftos 1467. 

8. Edmundus Sheriffe Clericus, Cuftos 1472, in atjiis 
eleftione turbas non modicas excitavit Laurentius Booth In 
■Jure Licentiatus, Epifcopus tum Exonienfis, Archiepifcopus 
demutn Eboracenfis, de quo Annales noftri non kviter con- 
queruntur. Hic Edmundus Fundationum Collegii, appropri- 
ation\im, bonorum fplritualium & temporalium, librorum, 
monilium, & id genus aliorum Regiftrum compofuit. 

9. Henricus Cotfley, Clericus, acdificiorum Benefaftor, 
Cuftos 147 5 

10. Joannes Bartte Clericus, Benefaftormurorum, Cuftqs 
1483. 

i^ II* Edmundus Stubbs S.Theol. Dr. 1507, Cuftos ^503- 

, 12. GuiUelmiis Bnckenham S. Theol. Dr. 1507, Reftor 
S. MichaeTis in Coflonia Nordovici, Procancellarius 1509, 
^ir^io, Cuftos 1514. obilt annoaetatis Sirno, rcfignans hunc 
Mnififtratum Jonnni Skipp Succeflbri, utpote annis gravidus. 
Hiijus Giiiliclmi Frater Nicholaus Buckenham Meridionalem 
Collc^^ii partem ufqiie ad Saceilum cxtruxi^, & terras in 
Hadeuham fupra montem in Infula Elienfi contulit. 

10 ^—- 2KEAETOI CANTABRIGIENSIS,. «i 

13. Joalincs Skipps S. Theol. Dr. 1534, Cuftos £536. 
Epifcopus poftea Hercfordenfis 1539. PraBfcauram hanc Jo 
aoni Stirmin in manns tradidit. Jile Comidis Parliamentariis 
Londini obiit poft undecimum fui Epifcopatus annom,^ & ia 
ecclcfia B. Mariae de Montealto vulgo Monthault, quse Fjrx- 
fules Hcpcfordenfes patrouos agnofclt, fepultus jacet. 

14. Joannes S^urmin, S.Theol. Baccalaureus, Cuftos '^540. 

15. Thomas Bacon S. Theol. Baccalaureus, Praebendarius 
filienfis, Cuftos 1 5^2, fra^r Nicboiat Bacon Mercatork Loa- 
dlncnfis, obiit apud Shelfeild in Cantio, qui fefe & Colle- 
gium multo «re aUcno demerfit. 

16. Joannes Caius Nordovicenfis, Medicinae Dr, Cuftos 
1 559. Jan. 24, Fundatpr 3^i««- Londiniobiit 1573. Juiii ^pno, 
poftquam fubfequentem Thomam Legge in Cuftodis digni<* 
tate coUocaflet, ipfe quafi.Commenfalis aliquantifper in Col* 
legio degens, <& in privato Sacelii fubfellio, quod Orientem 
verfus ipfe fibi conftruxerat, inter facra celebranda religiofe 
quotidie coUocatus. Q^um vero Londino Cantabrigiam de» 
latus efkt, omnes Ordines Academici circa vadum Trum,- 
pintonenfe iili obviam honorifice occurrunt, 8c omni folen- 
nitate funebri ad Collegium deducebanr, ubi in Capeila fplen- 
dide inhumatur cum infcriptione hac (ingeuiofamne magis 
dicam, an magnificam ?) l^ui cAius. 

17. Thomas Legge Nordovicenfis, Socius inw. Collegil 
Tiinitatis, 2^- Collegii Jcfu, inde a Fundatore Joanne Caio 
jafm vivente conftitutus eft hujus Collegii Cuftos 1573, Le- 
gum Dr, unusMagiftrorum CancellariaB, Curiae de Arcubus 
Dr, AcademiaB CommiflTarius, & bis Procancellarius 1587, 
1592. Hujus nummis, c Manerio noftro de Mortuo-mari 
Cantabrigiae fito,iUique a nobis ad terminum viginti anoorum, 
conceflb, cujus reditus Collegii Ciftae jam moriens Jul. 12, 
1607. pie reftituit, accrefcentlbus ad valorem 600. librarum, 
novi aedlficii latus Orientale extruAum erat, legavitqup 
quadraginta libras ad novam aulam erigendam. 

18. Guillelmus Branthwait Nordovicenfis, alumnusAuIae 
Clarenfis, Collegii Emanuelis Socius, S. Theologiae Dr. 1598, 
inter oranes noftros, quos fciam, Cuftodes primus per Aca- 
demiae Cancellarium induftus Decemb. 14, 1607. Obiit Pro- 
cancellarius Feb. 15. i6i8. dabatque Collegio libros fuos fere 
omnes ad valorem 230 /. quatuor Scholariatus cenfus annu- 
alis j. librarum, ^ota.foIidosCi-ftae, 4./. ad diemfuum (fi Ca- 
noniftarunft verbum placet) Mortuarium annuatim celebran- 
dum, poculumque argenteum deauratum pretii 12./. 

19. Joannes GoftHn Nordovicenfis, Collegii Socius eleftua 
1591. Academiae Procurator 1600, MedicincE Dr- 1602, So- 
x:]' - "••«« fiifFragantibus, Socii titulum iii Cuftodis com* 

mutavh Mt RICkARDI PARKERI 

fntxtavit Febr. i6. 1618. quo etiam anno eleftus e)rat PitW 
cancellarius Febr. 1 6. Cujus Prarfe6hira antehac cxoptata JuK 
12. 1607. Collegium boc noftrum jamtum vere Columba* 
fium prodire poUicebatur. ' 'Collegium Regale 1441. 

7« /^Ollegium feptimirm exurgit vere Regak, quod Au* 
V> guAiilimmn adeo Principem fundatorem (ortiebatur 
iit nuUos alios Benefadlores in fubfidium agnofcat, fcilicct 
Dominum Henricum Regem ejus nominis Sextum, qui an. 
Dom. 1441, anno autem Regni fui decimo nono, Coilegium 
fuum San^o Nicholao facrum i°>0' conftruxit, ubi Reftorem 
unum & duodedm Scholares inftituit, in cujus Collegii cir* 
cuitu duo templa celeberrima S. Nicholai & S. Joannis Bap* 
"^ tiftae five Zacharise, ubi aula jam eminet, S. Auguftini noa 
ignobiie Hofpitium, atque aedes Domus dei antea diAas, vi* 
guifle antiquum illud feculum libenter agnovit. Verum intra 
biennium totam ejus formam & nomen mutavit, dum unum 
Pnepofitum, Socios 70, Preft)yteros 10, Clericos 6, Chorifta» 
16, introduxerit, & Collegium hoc Beatse Marise Virginis & 
Gloriofi ConfefForis S. Nicholai nomine appellaverit, quan- 
quam Regalis Collegii titulo apud omnes nunc innotefcit. 
Hodierno vero dle hic numerantur Prsepofitus unus, Socii & 
Scholares 70, Conduftitii Prefbyteri tres, Clerici 6, Cho- 
riftae 16, Scholares tredecim fervientes Sociis Senioribus, Ser- 
vientes vel Famuli Collegii 16, prasrer indigentiores Scbolares 
qui cpc refiduis ferculis quotidie reficiuntur. Quo vero tanti 
Principis pietas magis inclarefceret, non inftituit Collegiumt 
& abfolvit popinam, fed ipfiim Sacellum aedificar^ imprimis 
aggreflus eft, quod tanta majeftate fe in coelum erigit, ut inter 
pulcherrima . orbis sedificia fuo jure fibi locum vendicett 
Magnificam eciam totius Coliegii ftrufturam quadrangularem 
animo defignavit, quam domefticis Eboracenfis famillse tu* 
multibus involutus non confummavit, fed fucceilbribus per* 
ficiendam reliquit. Inter quos Rex Edwardus Quartus tan^ 
tum abfuit Regis praediAi votis fatisfaciendo, ut opima prae* 
dia Sc reditus plurimos potius inde defalcaverit, &, quod gra« 
vifiimum tum videbatur, Oxonienfibus in Aula nonnihil ex 
illis addidit. Unde quum CoUegenariis hifce in Eboracenit 
ejus Imperio nihil ab eodem Edwardo booi redundarit, vide* 
antur tamcn Regi illi vere facrificafle, ne noceat. At» 
que ut nihil deeftet, quoColIegium fuum nobilitatum reddcret 
Rex Heniicus, infignla Armordm gentilitia, anno Regni 
^jmo, jaa. imo. dat. Weftmonafterii, conceffit, nempe In SKEAETOS eANTABRIGIENSIS. «3 

ctxnpo ntgro tres Rofas drgenteas, ut in fecula jam fundatum 
Collegium, cujus pcrpetuitatem (ut diplomatis verbis utar) 
fiabilitate coloris nigri figaificari voluit, flores lucidilGmos ia 
omni literarum genere parturiat. Quibus item ut aliquid no« 
biiitatis impertiretur, quod Regium omnino & celebre de'- 
claiaret opus, parcellas Armorum, quas fibi in Regnis Angliae 
& Francis jijire debebantur Reglo, in fummo fcuti locari 
ftatuit, fcilicet Partitum Principale de Azoreo cum Francorum, 
fiore^ deque Rubeo cum peditante Liopardo aureo, Neciicde- 
ferbuit piL animi ardor ; quin CoUegium ^tonenfe, juxta 
WindeforsB Caftrum erexit, in quo praeter Praepofiium unum, 
' Sociofque feptem, Cantores & pucri Grammaticales 70. a- 
kintur, e quibus & non aliunde Scholares ad hoc Collegium 
Regale quotannis promoventur. Quibus tantis munificentias 
monumentis adeo expreflbm Chriftianae pietatis exemplum 
toti terrarum Orbi dedit, ut Rex Henrictis Septimus cum 
Julio 2^o- Pontifice Roinano egerit de hoc Henrico Sexto 
ihter Divos referendo. Quod qUo minus fieret, in caufa fuit I 

Papas illius avaritia, qui pro R^is Apotheofi, five Canoni* 
fatione, ut vocant, nitnis grandem pecuniae fummam exegit, 
ut videretur non Principis Sanflitati^ fed auro, honores illo^ 
delaturus. 

• • • . Prapofiti CoUegii Rega/is. . 

I ... . . . , 

j. /^Uilielmus Millingtpn in Eboracenfl agro natus, Prae* 

Vjr feftus 8V11S. Aute Clarenfis, S. Theol. Dr, primus 
hujus CoUegii Praspofitus a Rege Henrico fundatore defigna- 
tur, Apr: 10. 1443. ped quum ipfi RexHenricus 6t««'^ Siatu- 
torum conficiendorum authoritatem concredidiflet, atque 
ille fuis Borealibus plus nimio favere deprehendebatur, illum 
Rex remifit ad AuIamCIarenfem priorem ejus altricem. Fuic 
Procancellariu» 1 4 5 7 . 

2 . Joannes Ched worth e Comitatu Gloceftrenfi ortus, Praepoj- 
fitus 5^0. Novemb. an. Dom. 1446, &£pifcopus poftea Lin- 
colnienfis 1452. Aiunt quidam hunc fuiflfe traduftum in hanc 
^ocietatem a Mertonenfibus Oxon- IUi fuit commifla cura 
Statutorum perficiendorum tam hic, quam .£tonas. 

* 3. Robertus Woodlarke Northumberlandenfis, S. Theo!» 
Dr, Praepofitus Maii 17. 1452, Aulae Catharinae fundator ce* 
ieb^rrimus & Academiarcha, ReAor de Coton 1471, & de 
Fulburne S.Vigarii 1473. IlleFcb.27. 1457. praefentabatur 
ad Kingfton perThomam Rbtheram & Walterum Field, cui 
4?c^l)egium proximam ejufdem advocationem conceflerat. Sed 
Maii iimo. 1458.' refignat, & Mr.. Guilielmus Towne,. S.* 
Theol. Dr. fucccdit. Refignabat etiam liberam Capellam de 

Wittlcrford- -5P4- RICHARDI PARKERI 

Wittksford-Bridge jtio. AprUie 146; qnmchiiimit ^4^3; 
CftQcellarii» autem afflgeiabatur aa. Oom. 1459. & 1462. 

4. Gaalteros Feild eComltatu HontiDgdoB^iioriuiKiBS, 
S. Tbeol. Dr, Pfaej>ofitu* Oft. 1 5. 1479» 

5. Joanoes Dagett m Comitatu Dorfetteofi uatus* Xeg. 
Canpn. Dr. Cancellarlos 8arifl>urien(isy Praepofitus Afr. fo. 
1499. Acoiythus ordidatur apud Dowdham Sept. 22. 1459^ 
per Guilielmum Grey Epifcopajm Eltenrem 26^, Subdiaii&(>- 
nus Decemb. 22. Preibyler veix) Mapt; 2f% 1460. 

6. Joannes Argenjfccine, exilluftri & Equeftri Argentino-' 
rum de Horfeheath in Com. Cantab. famiiia progerminans, 
S< Thcol. & MedicinflB Dr, Praepofitus Maii 4to< 1501. 

7. Richardus Hutton n&rus in BatboQv utriufqe Juris Dr, 
Pracpofitus Mart. 21^*^- 1507» 

E. Robertns Haccombe LoQdiaenfis S. TheoL Dr^ Prsepo- 
fitus Jvmii 28. 15.0.9. ... 

9. Ed^^ardus FoK in Com. Gloceftre&fi editus, Epifcopus 
tandem Herefordenlis, Prsepofitus Apr. i. 1528. Hujus openi 
iifus eft Rex Henricus 06lavus in multis & magnis legatio* 
nibu« per Italiam & Germaniatn. Inler cetera fcripfit, Utri- 
Bique poteftatis difFenentiam» Annotationes in B. Mantua- 
jium, Orationes & Epiftolas. Primum ejus opus Donunua 
Henricus StafFord, adhuc Baro StafFord, poftea Comes Wil- 
toniae, in Angllcum Sermonem tranftuiit ••••«• 
Mortuus eft 1538. 

10. Qcorgius Day in agro Saloplenfi natus, S. Theol. Dr^ 
Epifcopus demtttn Ciceftrenfrs, Praepofitus faftus Junii 5^0-* 
15^. Ab hac Praspofitura fiiit exaaM^oratus per Edwarduni 

6^««, « . , • . per Mariam Reginami 

Obiit 1556. 

11. Joannes^ • • . . . . . . Edwardo Sexto 

dattts Inftitutor a Graecis literis, Eques Atratos, Pr«pofitu$ 
Apr. imo. 1541. Sc unus Vifitatorum Acacjeriiicorum ful> 
Edwardo fito. 

12. . . . . . . . ex agro Eboracenfi originem 

trahens, S. Theol. Dr, Praepofitus Oftob. 25. 1553. 

13. Richardus Braffie e Cbm. Ceftrenfi oriundus, S.TheoI. 
Dr, Praepofirus Oftob. ^^'o- 1556. Procancellarius »1557. 

. 14. Philippus Baker Devonienfis, S. Theol. Dr. Pracpofitus 
Dccemh. 12«^«^: ^55^' Procancellarius 1561. 

15. Rogerus Goade in Comitjitu Buckinghamienfi natvrt i 
Socio Regali eleflus erat Gymnafiarch. iEtonenfis, indeque 
Prajpofitas Regalis Martii i^no* 1569, S.Theol. Dr, in qua 
prappofitura fJoruit annos 4 1 . AcademiaeProcancellarius 1 576, 
& 1506, Rcftoi* dc Miltoh in Com; Cantabr. 

16. Fogglu* SKEAE^or CANTABRIOIENSIS. a^. 

t6. Foggfus New.toD Cftottaous, ex Eqaeflril^conorum 
Sn Comitatu Somerretenfi prorapla propagatuS) Reftor de 
Kingft6Q in Com. Cantab. S. Theol Dr, poft Socerum fuam 
RevereiuUim Rogerum Goade admUIui eft Pr^p6ritus M^ii 
5to. {610,, Procaticellarius eodem ailDo. 

17. Guilielmus Smitli inter Comitatus fiuckinghamienfis 
Coniii^ia in lucem editus, S. Theol. Dr, a Sodaiitio Regali 
traufiit ad Prasfefturam Clarenfem, Rcftor de Wyvelingham 
in Com. Cantabr. SaceUanus Regiiis, demum Prsepoiitus Aug. 

22<lo- l6l2. 

18. Samuel Collins e Comitatu Buickinghamienfi exoriensi 
S. Theol. Dr, jam flpret Pr«pofitus, Pnebendarius ElienCs^ 
Reftor de Fenn-Ditton in Com. Cantab. Regiufque in Theo- 
logia profeflbr, qui fcriptis nuperis in par nebulotium de 
grege Laiolitico daret^ 

. . ' ^ ........ -■ '^. ... T -•• .- ^- „ ■• ^ 

CoUegiunt Reginale 1448. 

8* ir\Omina Margareta Andegavenfis (filia Reineri Ducis 
*-' Andegaviae ac Regis titularis Siciliae, Neapolis, & 
Hierofolymarum, uxor devotiflimi Principis Henrici Sexti) 
quum videret fanAiifimam viri fui pietatem in prxdidto il- 
luftri ac Regali pofitam efie monumento, in hoc Collegio 
Reginali erigendo ad, fi non fupra, Confinia Coenobii Car- 
melitarum tota occupata eft, Divae Margaretae & S. Bernardo , 

an. Dom* 1448. dedicavit, ac ducentis libris annui valoris 
iocupletavit» in cujus lapide angulari* incidi voluit: £Rir 

DOMINJS NOSTRJB^ REGINJS MARGAR£TiB OOMlNUS 
IK REFUGIUM, ET LAPIS ISTB IN SIGNUM. Quunl 

vero inteftinis difildiis omnia flagrarent, & Domina Mar-* 
gareta ad Lancaftrenfes mariti fui partes tuendas propera- 
ret> hloc inngui operi aliquod CoIIegiftitium (date veniani 
verbo) acccflit. Nec tainea interea .defuit divina providen- 
tia^ qjnac Dominam Reginam Eiizabetham (filiam primam & 
coheredem Richardi Woodvile Comitis Rivers, .viduam Ed- 
wardi Grey de Grooby Militis, uxorem Regis Edwardi Quarti) 
licet adverfis Eboracenfis familiae Signis faventem, ad hoc 
CoUegium promovendum. excitavit: qiue an. Dom. 1465. 
felicioribus aufpiciis illud abfolvit, & plurima privilegia a 
Rege rparito Edwardo /^^- Viflore impetravit. Primus iftius' 
operis fuafor extitit Andreas-Ducket, Frater antea Miiiocita» 
vir iate^genimus & p^udens t qui, dum eflet Ecdefiae ^; Bo- 
mlphi Cantabrigias Redlor, a Domina Margareta fui CoUegil 
Cuftos conftitutus eft. Ille quum annos 40. huic loco pra»^ ' 
filiflct, non folum gra^d.em pecuui» fummifim a quolibet gct 
Vct, V. f i ' nerofioris «i6 . IIICHAIL.D1 PARKERl 

' nfroiioris. ftfdmi Nc^H ia Collegii extmendi otigmeilliifli 
eaxeii<UC9Vtfsit, . fcd etiam iplurimos ia has aedes' Targenter 
profieQcl^^i kiiluxit : pra&fbrtim Georgiuni Piantagenet Dn- 
QP9). Cki>eDtig&« DQmioainCcciHam Duciffiim Bbdpaceniemi 
S)i«m Radulphi Nevile i^i* Comitis Weftmorlandiae, uKOrest 
'Richardi P].»fl^agenet Duds Ebtnracenfi^ : DomtnasiUag cla* 
nSim»%. Matgarecam Roos,. Jcannam ingieshorp, ii Joannaar 
Borough q\ix iftud Collegium candidiores refpexerim, forte 
quia duas feminad FrincipifTas antembuhmes . viderant. Sed 
in iflo Benefadtorum Calendario Januarius audit Marmaducus- 
Liimley,-ab antiqUa Baronum Lumleiorum profaf^a egeEmi- 
nafis» Academi» Cancellarius 1428. Eptfcopas prtmo Carle*^ 
olenfis 1430, <!eia Lincoltiienfis Antiftes ay^*- 1450. tjoJ 
praeter ingentem librornm coimilum ducentas mareas dedit; 
Quin quo plus demirere, Richardus Plantagenet- Dux dU^ 
ceftrix, Regni Protedlor, qui Richardi tertii nomineincla- 
ruit, lAis primordiis Lancailreniibus (quanquam ipfe £bo- 
racenfia iigna feqnutus) ad iDftanti^am didli Andre% Duckett 
(ipfe inquam, fimul cum uxore Anna, fiKa 2^' & coherede 
Ricbardi Nevile Comitis Warwlci & Sarifburiae Inclytiffilni) 
i» tahtum M-rdulgens erat, ut Preibytenos, Socios, pofjfefnones 
adjecerit. Nec his contentus, ut aliquo fanftitatis artificio 
crudelitatfs fuae maculam expungeret, <pra?grandc iljud ac 
Honorarium Joannis Verc 13^^ Comitis Oxomi patrimonrum 
cum omoibus Dominiis, Maneriis, Caftris 8t Feodisy quia S. 
Michaeiis montem in Cornwallia contra Edwardum ^««m* 
in belii fedcm elcgerit, ac Lancaftrcnfi fiimiHde femper tena- 
citer adhdsferat, Cotlcgio huic donavit. Quod tamen Ifen- 
ricus Septimus Regale Soiium repetens^ quafi hereditariunT 
Comiti reftituit. Lorrgum eflet omnium CatQlogum attexere^ 
qui alios centum quinquaginta quatuor ptus minus Benefa- 
ftores, eofque omnes Magnates, MiJiteSj Armigeros tonnn- 
merat. Inter quos poftremus, ni fallor^ furrexit, qui pocnlum 
charitatis porrigit, Georgias Montague, in Com. Eboracenft 
natus, Collegii Socins, Academice Procurator 1600. Decttmit 
Weftmonafterienffs, Epifcopus Lincolnienfisi Divoqne Jncobo 
Eleemofynarius 1617, ac jam Antifies nofter LbndibenfiS ap- 
prime cofendifnmiis, Ilkid tandem bona veflra ctmi venla 
Jiceat recenferei Magrtum Hlum Defiderium Erafmum Rote- 
rodamum) quum }ato tarferet 5n Germanico Mufarum apquore 
tantucnmodo <ionfenefcei*e, velirque fui ohra perfctdiim fti- 
^xrci dum vafto iiterartiVa pelago fefe committefet, Canm- 
brigiam noftram, quafi fpatiofom & profundum quoddam e- 
niditionls mnre, aec^Airfe,. atque Collegium hoc^peregrinai- 
tk>ni$ foee: afylum elegiflfe -^ cui qitam honorificunr & xter- 
i>om ckcus eitdifefC<;^ x^mm an> Dom. i ^o^rgratla incipiend^ SKEAETOS GANTABRIGIB^NSIS. mf 

1& Theoki^a ilH ftb Acadismsa conceflii G% yiimx & lArf*^ 
iw, riunpantur m ilia Codro^ quifqius obliqut^ociil^ Ac^* 
denniae noftrae fplendorem tnrvetur; Scrlicet ^iioguils pi^«^: 
didtis Fondatoribus aliifque Fautoribus faeultates Collegii ua 
excrQverufit» ut hodie Pr;v&Aus unus, Socil 19, 8ibiiottA«- 
8» Scholares alii 2(3, prsrter Prceieftones ArkhtiBieticttra, Geo^ 
QN»riann & Hebraicum, com lautiffimis lalanis: eflortffcunt. 

Cujiodes Collegti Reginatis. 

i.yANdrcas DuGkett, Minprita, Re^^or Ecclefiae S. Bo* 
^^ tuipbi CantabiigiaB, Cuftos five Magifter primus i 

Pomina Margareta Fundatripe inftituitur. Fuit Principalis 

Hofpitii S. Beroar<;li» quod CglkgiQ acquiftvit, ibd lUjf^jaoi* 

illa|B refigDabat 1470. 
Z, Thoraas Wilklnlbp» 

3. Joannes Fiflier S. Theolog. Dr. fuit prlmus Acadpmif© 
Cancellarius tn termiDum vitasele^tus 1504» Epifcopus Rof- 
feuris, Confeffbr Dominde Margaretae Comitide Richmondl^» 
quasllGus hortatu (ut inquit Pplidorus) binas iu bac Aca-. 
demia extruxit ^des magniHcas, alteram Chrifto Serv^COri^ 
alteram Divo Joanni Evangeliftae dedicans. 

4. Robertus BreakinQiawe, S. Theol. Dr. 1507, 

5. Joaones Jcnnings, S. Theol. Dr. 15 10. 

6. Thomas Fornam, S. Theal..Di;^ 'S-^^» ^ 

7>, Guifielnvus Fr^ncklaud. 

i, Simon Heypes, S»Theol. Dr. i^ji. 

9. Guilielmus May, L. Dr.' 1531, Academiat Procancclla» 
rlus 1560, Reftor de Balfham, Nicholai Weft Ep(fco.pi Can- 
cellariuSy Prasb^ndarius Elienfis. . 

10. GuiiieUpjis Glynn, S. Theol. Dr. I544> Aca^ctnuc 
Procancellarius 1554, Epifcopus Bangorenfis 1555- 

II* Thomas Peacock, S. Theol. Bs^ccalaureus,. primus:Pr«» 
bendafius Elienfis pcr Epifcopum faftus j^fi^- Novembr. 1 555. 
". 12. Guilielmus May, L. Dr. prasdiftus, reftitutus Prflcfeftus» 
V 13. Joannes Stokys, S. Theol. Dr. 1564, Academi» Pf<> 
qincellarius 156^. » . . , . * 

14. Guilieknus Chaderton cx preeclaro Chadert^noruni , 
Ceftrenfis Comitatus ftcmmate prognatus, Socius CoUegil 
Chrifli eligitur in Cuftodem, §. TbcQl*Pr.,ij69, DomlnoB 
Margarctae Profeflbf Theologicus, Epilcopus primo Ceftrenfis 
1^579, &^.(9opAdOrX.incolnienfis 1 5.94* Obiit .1606; . ; : 

15. Hu5p&'5dus Tyodal^ filiirs "ichom» Tyudaldc Hock- 
wold in Nc^^ Militjs» Aul» P^nbr.pcbianiiP Sodus, S^ TlieoL 
pr,,hujus, Goliegii ^PraBfeftu^^ Elicnfis, lAcad^ni* 
fro^'ancelIanuri586, Prxbendarlus (^c^ Ufib^^jc'^^^'^^ 

F f 2 Winforfi Wioford m Infala Elkoit, ViclHrias da Sabtm fa eQSi. Obo- . 
tabfr obUi ^6x4» & i4-.eemplo £befi£Lf€p«ku« eft; 

16. Joaones Davenant Londinenfis e Socio ^ptut Pner 
feftus J614, & Tiietil. Dfi DemiiwrM&iigaretaB in Theologia 
PcofeiifiC» R^4^r <}e . , • . . . . >' . , In Cooi. 
* Liocoln. non tta ptidem a EMvoi Jaorfxi ad< Syn^eni > D6r* 
drodMMft aufl«]a,.4iqtte'i|Qikxami.iQ%ah:ven^^ triamr 
pho reyerfi|s. '. > ■^ p. W^Oterius Woodfarke S. Theol.' Dr, Pwepofita^ 3^«^- 

' ^ Cdkgii RegaKs; Reftqr dq Votqn Sc Folbnrhe Sw 

Vigarii in Com. Cantab. & Academlarcha, tenemente)? *5d 

^-Ed.wardo Stdry, Soc}o prtmufn Pembrochicnfi» EpifcqpQ 

Ciceftrcnfi (Dothus Diyi Michaelis Prsefcfto) 'duQque alia 

sciK^r media fere vi^ ipter Colliegium Regale & Regkial^ 

oampsMVit, ubi Aolam S. Catharinae Virgims Sc Mai^tyris, 

cui confecratam effe voluit, dc uno Magiftro & tnbus Socii| 

Ifeinlavit r id quod obtinuit per Rcgis Ediyardi Quarti di- 

ploma aa. Dom. 1459' I^'^t:er hanc Fundatoris donationem» 

ftliorum itetn lai^gitlohes munificx in fuppetia^ Qccefl&riint» 

nimirum Ifabellac Canterburise Sorpris ip|iuslfundatoris,Gui- 

iidmi-Taylor Armigef^, Catharin» Miltes, Hpgpni^ Qarrct, 

, Cuilielmi Stockdale (Socii aliqliando Pctrenfis & Vicecan-: 

pellaiii I^J^S, qui unum "SodaUtium dederjit) EKzabethac 

Hertnaiifon,' Roberti Simpfon, Hugohis Pemberton, Dpmin^ 

BlfedbothaB Bern*difton, oijLbris Thom» Berqardijton de 

ketton in Suff. Equitis Aurati, Joannis Leach, Richarcfi Net- 

fcn, Doftoris Greene, ROberti Shirton S. -Theol. Boftori^ 

Praefefti Atilac Fembrochianise, Ddftoris Thimberlejr, Doftb- 

ris Mfddlctdn, Rofamundae Pa^e viduae, Joannis DuRc Ge- 

nerofi :'nuperiime vcrp JoannisClaypt)oIe,' MilitisXincblhi- 

pnfis Coniitatus, benignitas acceflit., Quorum omnium Ubc- 

tJiKfcite nonfolnm fubkVanrur Maglfter uhus, Spcii fex, Schq- 

larcs ofto,^ fed ctiam ipfa Aulsc ftruftura fplendidiQr re- 

pafcltb,'.- ■• • '- • ^- '^;: ■■*^'- 

\ ^ ;-Vuftades Antii S. Gdfhafma. \ '' " 

.;. I^ Ob^inm ^oclie Dai»^ apud Ta^iiten)^ tti^€dmitaca 80- 

-'*^ 4k|iep&tpa4, Sv Tlicd; Dr, fuit Pnrft£b> priinus \ 

JFund^toi^^datua:. Oedit llbhim unum vfslisilteraQjt Aute Pem- 

^ocb» .aiqi^ io^r* Beiieff^ore» Cath^rineio&S' fli^JQ qukm 

pl)faaiain)l«e«»ail^uiv' -• •• '• ^ '* .."'. ' ' -- * 

>r **^ ' ■ * ' a. Joanncs ZKEAETOr GAHTA^RtdlfiHdlS. 99^ 

2. JoaDoef.ffapttm Kudaiideofis in Attibtis Mr. 

3. Jc^nni^ Wotdalia agn:> Lteeoiotimii aatus» 8» Thedt^^ 

^ccalauretis. ^ 

• 4. RtchardftsiBaTieiloaiiaciis aptici Gil)Dme in Com. £&04 
rac« S. Theol. BacqilaiireDSy Procanceliariiis 15^3, qooaima 
HenHens OA^vot Afademiam inviiir; 
' 5, Thoipas Greeiie» natiu ^f^u) pokernMnitli fti Npf tbnmbi 
S, Thepl. Bapcalaureifs. 

6. Reginaldns BaTnbri^ n^cos apqd Sfiddletoii tn CQn). 
Weftmori^ S. Theol. Baccalaureus- 

7. Edwious Saodes e Com Laoeaftreoli ortps, S. Tfaeol. 
Dr^ 1549« Acadpnisr ^ocancellarius 1553. poft combuftiooei 
raojanas e Germania redieuT, aureo ilto Ccnfeflbria nomiQli 
digoifimuSi foit Cpifoopos 1^0. Wigqroil^ofiSf, a^ Loodi^ 
lacafis, 3^^* Arpbipradbl Ebora^enfu. 

8. Edn^undus CofiQ, oatu^ iQ Cpm. Bedfordkr, L. Diy/ 
yrocaocellari^s ?558. . 

9. JoanpesMay Su£R>lcieofi5, S. TheoL Dr. 1^64» PraeibeQr 
darius £lienfis, Academiae Procorator 1545» PtocanodlaiiQ» 
25<i9, Epifcopus demum Carleolenfis. 

10. Edmundus Hoonde, natus Carleoli in agro Comber* 
|aodico, p Praslide CaioGQiievileQfi eligitur bojus Aulae.pne- 
fefto^/ S. TheoL Dr. & ^eoefaftor, DiirsB Elizabetba^^ 
ceilanns. 

11. joannes Overai, oatns apod Hadleigh in Suff. ConegS 
Trmitatis olim So(^s, S. Theol. Dr. Regios in Tbeologte 
Profeflbr, hojns Aube Praefeftus, Reftor de Tharfidd $: 
Clotbail io Com. Hertfordiae, Ecclefias Paulio» Decaoos, E- 
pifcopus i^p* Covjsntriae & Licbfeildise J1614» 2^ Nordo- 
yidi6ijB. 

j 9% Jp^npes Hiils apud Fulbume In Com. Cantabr. in la- 
jccm cditusr Socius CoUcgii Jefu, S. Theol. Dr, ReAor dc 
Polbome omnium San^orum, Archidiaconus LiDCoInienfis, 
Prxbendarius Elieofis, hujus Aute Cufios^ floruit AcademidB 
jPrpcaocdiariijs f^ij. polkgitfm Jejfu I496, 

1^-^^ novum fbrtaflc potemns Mooaftetia in Golfegia 
-^^ tranfmigraffe, ea Coenobium hoc Velatarum Virgl- 
ptRH S. Radegoodis, Ordinis S. Benedifti, qood, rc^gjiaote 
Jlege^ Stcp^apo, Malcolmus ^tw* Scotorom Rex nonagefi- 
mus pric^us^ diihvfs Virgo. Comes Cantabrigiatf 8c Hnnting- 
dbpiap, tn |IIius S^nfhilae honorem |>leoiffime fundavit. IHe 
rnlm arAiffimi illius veteris ioter Gallds &' Scotos foedefls 9y> . RICHA.R(PI PA.IIKERI 

(ab ipfls Caroli Mag^i 8c Asfjim Scotoruip Regis temporU^us^ 
JBgiter cyntinuati) no^ immonior» S. Radegundis nomea ia 
Angliain prmiusy quod fclam^ detullt. Cujus 'griginem nf 
fo/te igaores, eccimi: tibi Galliac Reginam, fifiam Bertbrami'» 
Thuringiae inter Germannos Reguli, & uxorem poteauinmi 
illius LOtharii, Francorum Regis (filii Clodovei Magni, pri.mi 
a^ud Gallos Regis CbriJliani) qux circa ao. Dom. 560, ma* 
nto deferto, in Monafterium quoddamimer Galliae Piftones 
fjecefGt^ & Su Cruci^ Abbatiam in eadem Regione fnndal^at, 
in qua ejus tuihulum adhuc jaftitant. Netppe jftanm poft, 
Normannorum ingrelTum^ Cellula, , netio quas,. Sanftimo- 
nlalium paupertina circa haec loca taniuin auhela/Te videturi 
cjuibus P, P. Honorius 2dus. vitam aliquam iodidit, dutoquinta 
rontificatus fui anno'Jll.e6);oriam S. Clpmcati^ apud nos Caa: 
tabrigas impropriatam^illis concefferit an. Dom. 1133. 33^^*** 
Regni-Regis Hcnrici Prinii, & primo Nlgelli Epilcopi Eli* 
inus. Ac circa hujus temporis periodum Dominam Conftaor 
lJ4{nt Comitifram Bononienfem, (Hliam Lodovici Crafli GaU 
loriicii, ]R.egis, uxorem Euftachii BonoDise Comitis, filii & 
hcredis Stephani Regis Aogliae) Benefaftricem emerfiffe iegi- 
^us^ quas totam pifcatqram a ponte Cantabrico ad Abbatiam 
.Barnwellcnfem hifce sedibus Radegundinis plena maou imr 
.paitiebatur. Sed ^ooe^alios eminet praediftus Malcolmus, qui 
terram iHis dedit, Tupra quam templum erexit, atque ad ea» 
•rum .meliorem (ut e Cojlegii Archivis Joquar) fuftentatio- 
nem decem terrae acras.Prioratui contigdas donav.it, utppfe 
totius hujus Oppidl Dominus, quiqiie tectiom Conaitatu^ 
CantabrigienGs deo^rium jure here^i|ario ^ccepit. Pajter 
ehimejus Henrlcus (filius'& heres 0avidis 'Scotoruni R^is) 
a Rege Stephano "crcatus Conics Cantabrigiae & Huotjng- 
donlK,. qui aoteL patrem>.Davidem expiranj ,tres reliquit ttp 
lios, i"^°- Malcolmum fupranominatunj, fine- prole defun-^ 
Jftuin ;' 2^^' Guilielmunj Scpttorom Regem, Comitqix C;igt;jn 
l>rigia2 & HuQtingdoniae, cujus filiu^Alexander ^/^"s- parVi ia 
iingulis honoribus fuccedens, fiiium xeliquit . Alexandrum: 
jtium, Scotorum Regem, qui «Tifif obiit; 3^i<>- Davjcleti\ 
Comttem Caniabi4gi£B &-HuBtingdoBke, -Regii.. 0emmati^ 
propagatorem, qui duxit.Matiidern Soror^m primam S^ co« 
heredem RanulpnVde MeCchines, tiiumi^ Comiiis , Palatini 
^Ceftria^ : e quo cooju§ip..unicus. tantumj fiUws A Jh?r^ ^^*» 
tttir,. Joaqnes fcllicet,' cpgnomentoScotu^^ Come^ Palatinus 
. Ceflriae, qul finc piole mortuus eft/ 'Tres tanicn,filiaB,^gufy 
. dcm Pavidis. &' taodjem coheredes fratiis jQaoiws . prog«f - 
tninarunt. Iftarum teriia Ada (condonabis mihi, Le^or, or- 
/dineni ihvertenti) Jorof tertia & coheres didti Joannisi iV^oc 
* Heiyrici de Haftings^vri^us, fuit avia. Domini Joaunis Ha.-» IKEAEfOS CANTABRlGIEprsIS. ajr 

ftlftgs^ qtii erat unus Competitorum prd Rcgno Scotiscfub 
Edwardo primo jure aviae ftise Adas : t^^ Margareta, Sorpr 
fma. & coheres Joannis, uxor Alani Domini Gallovidiae & 
Coiiftabularii Scotiae, fuit avia Joannis Balliol Scoiorum Re- 
gis jure aviae Margaretae : 2^^- IfabcHa, Soror 2^^- & coheres 
Joannis, fcv maritum Robcrtum Brus Dominum Anandaliae' 
in Scotia (oriundum e Roberto Brus, filio juniore Roberti 
Brus Domrni Clivelandise in agro Eboracenli) matcr fuit 
Robeftt Brus, cognomento Nobilis ' Comitis Carriftaj, qul* 
xlon folumlautiffimum illud utriufquc Comitatus Cantabrigise' 
& Hiintingdoniae berediuth jure matris Ifabellae adibat, ac 
pr^nominati Malcohni donationem Sanftimonialibus Rade- 
guhdinis confirmavit; fed efiam coram Rege Edvvardo^Fri- 
mo, quafr Honorario arbitro, Regnum Scotiae Jure matri» 
Ifabellas contra Joannem BallioJ, tnnquam in gradu proximior 
Alexandri tcrtii hms vendicavit. VcrmniUius filius Robertus' 
Brus in bello Brufi Balliolano proprla virtute, titulo per a- 
Tiam ejus Ifabellam praediftam a piaefatis Scotiae Regibust 
tranfmifTo, Regnum Scoiiae fibi afll:ruir, & pofteris firmavit.' 
Marjdria enim iilius filia (foror unica 8c heres Davidis Brus 
Rcgis) uxor Gualteri Stewart, Summi Scotiae Seriefchalli, 
Biater fuit Roberri Stewart, materno jure Scotorum Regis, 
cui facram Divi Caroli Majeftatem Britanni debemus, accla- 
mantes, vivat, vincat, valeaT. In ifto autem Coe- 
nobio diu floruerunt Prioriflx cum fuis Veftalibus, donec 
tandcm, nefcio cujus incuria, bonls omnibus diffipatis, & 
ornamcntis fublatis, omnes, ^una vel altera excepta, ' prae- 
gnantes avdaverint^ achas-^des dcfertas reliquerunt. Quod 
quum Rcverendiffimus in ChriftoPater Joannes Alcock, aS^us. 
autiftes Elienfis, perfentifccret, novam rerum faciem hfc in- 
ducere meditatus cft. Is enim vir admiranda fanftitatis,. 
magnac fidei, fummacque imprimis gratiae apad Rcgem Hen- 
ricom Septimum (qiii hanc ob caufam eum omoibus fuid 
fabricis-ac ftruftur!?, ipfifquc priEcipue Rlchmondianis, velut 
Mapiftrum Rationarium praefecerat, ^tque e Magiftro Rotu- 
iorum Summum Anglia; Cancellarium conftituerat) i didla 
Rege nccnon a Papa Alexandro Sexto, Borgia, facultatem 
impetravir, qua Ccenobium Iftud defolatum ih Collegium 
convcrterct, Julio 2<^<'- Papa ad inftantiam Henrici Septimi ^ 
h^nc commutationem nova ratihabitationp confirmante. At- 

3ue quidcm iftud perfccit anno Regni Henrici Septimi un- 
ccimo, an. Dom. 1496, ubi Prsefedlum unum, Socios 6, 
tutidcmquc Scholares ihftituit in honorem Beatae MariiB Vir- 
grhis ac S:fhftorum Joannis Evangeliftae & Gloriofse Virginis 
S» Radegundis. Quod Collcgium, ilcet Jefli titnlo jam inno-" 
tc(cit/ eadem Siruihir» elegantia, qua Palatium fuum Eli- 

cnfe. 93« RICHA-RDI PARKERI 

i 

cafe, excitavit, inque perpetuam Pnefttlttm Elienfium tutdaai 
commifit, iQqqonim patroaatu biclocus antea extiterat. Unde 
non ineptum, credo^ erit illud recenfere, qugd Epifcopi 
Elienfes, quando Iiuc accedebaut, in Regifbro £lienfi dican- 
tur in sdibus fuis, & in domo Refidentis fus infra Colle* 
gium Jefu afinis Dom. 1556. & 1557. remanere. Pofiesl 
vero alii Literarum patroni fuam beneficentiam erogaruat : 
nimirum Jacobus Stanley, 3o»»«s« Epifcopus Elienfis, (fratcr 
natu minor Thomae Stanley primi comitis Derbias) qui Re» 
Aoriam de Shelford magaa in Comitatu Cantabr. 22<^o* Hen- 
rici Septtmi impropriavit in hujus Collegii ufum. Thomas 
Tbirlby Antiftes Eiienfis, qui Vicarias de Fordhamy Gilden» 
inorden» Wichford, Heogftbn, Swafey, & Cumberton ia 
Comit. Cantab. huic CoUegio coQceffit : Mr. Roberts, Mr« 
Thome, Dr. Andrews^ Mr. Gaynsford, Mr. FoUambe, Tho- 
mas Sttttoti de Balfiiam in Comit. Caatab. inter Anglix Ar* 
migeros Craflus alter nominandus» Mr. Vaughan 8c alii. 
Iflos inter fit piacuH inilar non meminifle Richardi Reade^de 
Bore-piace in Cantio Militis, qui primo Socius CoUegii Re- 
galis, ac poftea Summus Communtum Pladtorum Dominus 
Ju{litiarii>5 peramplam illam OiEcinam Cerevifiariam juxta 
pontem Cantabricnm ex Auftrali parte CoUegii S. Magddlens^ 
fion contemnendum AuAuarium, buic Mufarum Sacrario lar- 
gitus eft, atque moriens Guilielmi Capon Pr^efti & M*^*. 
Bland ejus Executorum fidei commifit, ut quatuor annua li* 
brarum fiipendia Pubiicis Philofophise ac Dialef^icse Prxle- 
Aoribus quocannis fingulatim perfolverentur. Nimirum ex 
iitis incunabulis ftatim in Tbeaimm prodierunt Galfredus 
.Dowa's Theologus esumius, Joanoes Boleus in pago de S. 
Cove haud tribus a Sowldia in Suffblcia milliaribus natus» 
Sodorenfis, vulgo lafuIae-Mannise, Praefuj, Evangelicus Cen- 
turiarum Scriptor, ipieque potiflimum ante alios nominandus 
Thomas Cranmcrus, Collegii Socius, e Comitatu Noting- 
hamienn prodiens, qui illuftre aliquando Academise jubar hoc 
titulo exortus efV, quod per tocum Chriflianum orbem in 
Celeberrimis Theologorum Gymnafits Henricianum illud a^ 
Cathaiina divortium inviftiflimus contra Pontificios Chrifti 
Pugil, favente viri tum caufa, tum doftrina. facile bropugna- 
rlt. Unde illico ad Cantuarienfcm Primatum a Rege Hen« 
rlco 8^0- evocaiur: cujus mite ingenium adeoque columbi-' 
num pcftus, injuriarum non reminifcens, qois non admire- 
• tur ? Ille vero inter medias flammas Mariatias in curru igneo^ 
tanquam alter Elias, iu Abrahami finumfantfliflimusCcelicoIa 
transfertur. Ita pracdiftorum Benefaftorum ac aliorum quo- 
rundam bonitate in tantura excrefcebant hujus CoUcgti pr?e-. 
dia, facultates^ refquc p^cuniarin, ut nuuc numeremus umxm 

Prarfcaum^ SKEAETOS CANTABRIGIENSrS. 233 

pradFeftum, Socios fexdeclm, Scbolares vjgjnti duos, qui 
Cpllegii impenfis vivuut* 

, f . Cujlodes Callegii Jeju. 

I. /^Uilielmus Chubbes, natus in viUa de Whitby in 
V-T Comit. Eboracenfi, Aulag Penbrochianae Prajfes, S. 
Theol. Dr. 149^. Praefeftus primus a fundatore ordinatus. 
Floruit Cuftos x^t^^^- Henr. jmi. & nonnulla dedit fuis Pen- 
brochianis. Ediditlntroduftionem Logices & Declaratloneax 
Scoti ia Secund. ^ * 

2. Joannes Ecclefton, S.Theol. Dr. 1506, Cnftos 22^0- 
HeariciSeptimi, AcademiSEProcapcclIarius 1 507, i S 14, 1 5 1 5, 
quo anno, menfe Februarit, mortuus eft, tunc Cancellarius 
Joannis Alcock Epifcopi Elienfis, ^ 

3. Thomas Alcock, LL. Dr, ArchidiaconnsEnenfis, con- 
ftitutus fuit Mr, hujus CoIIegii in loco Joannis Ecclefton an. 
Dom. 15.15, fed iftud Cuftodisofficiumrefignabat Junii 14^^; . 
nam admilTus erat Cuftos in menfe Februario, & refignabat 
ia menfe Junii. \. 

4. Guilielmus Capon, S. Theol. Dr. 15/7', Pciefeflus 3*io* 
Henrici 8vi. lUe, nili mese notulae mihi imponant, Reftor de 
Shelford magna in Com. Cantabr. illani Reftoriam in manus 
Jacobi Stanley, Epifcopi Elienfis, refignabat ea conditione, 

ut diftus Jacobus eam huic Collegio appropriaret, id qupd ' 

praeftitit. Hic Guilielmus erat unus Executoriim Richardi 
Reade praedifti, Summi Communium Placitorum Juftitiarii, 
atque Officium Cuftodis refignabat 1546. i^^- Edwardi 6^i» 

5. Joannes Royfton, S. Theol. Dr, & Benefaftor, fuit 
Piaefeaus 1^0. Edwardi Sexti 1546. Reftor de Hilderfliara. 
Thomas Godericke Epifcopus Elienf. advocationem hujus 
Collegiatae Pr?efe£lurae conceflerat Domino Thomae Audley 
Militi, SummoAnglia Cancellario 1538, cujus vi & jure 
Thomas B^rber Generofus, illius Executor, praefcntabat huac 
Joannem Royfton ad Magifterium 1 546, Novemb. io»""o. hJc 
Joaones fuit primum Socius iftius Collegi], fed Sodalitium 
ita dimiferat, ut Epifcppus per viam lapfus fufficeret ei jo- 
annem Ramefey in Artibus Magiftmm 1 6^^* Decemb. Ifte Jo- 
anues Royfton fundabat poftea^Sodalitium, quod, quantum 
colligo, Richardus Armftead primus tenuit, & Gabriel 
Briftoo (ad Penbrochianps. mpx remotus) fecundus fucceftlt, 
an.i554, 

* 6. Edw^dus Pierpoint, S. Theol. Dr, Praefeftus fub Ed- 
W^irdo 6^0. & Maria Regina. 

. 7. Joaniies Fuller, Praefeftus fub Maria Regina, LL. Dr. 
1558. &Bericfaftor, PraebCndarius Elienfis, Thomae Thirlby 

"ToM. V. G g Epifcopi 234 RICHARDIPARKERI 

Epifcopi Elienfis Vicarius Generalis, Reftorque de Hilder- 
fham in Com. Cantabr. 

8. Thomas Redman S, Theol.Dr, PraBfeftus 1^0. Eliza- 
bethac. 

9. ThomasGafcoigneLL. Dn 1560, Ptefeftus 3*10. Eli- 
zabethae. 

10. Joannes Lakin LL Dr. r 566, Pracfeftus 5^0. Elizabetha&. 

11. ThomasI.thel Cambro-britannus, LL. Dr. 1563, PraB- 
bendarius Elienfis, dioecefis ElienfisCaucellariusfubRichardo 
Cox Pi^fule, Praefeftus 5^0- Elizabethae, Reftor Eccleiia& 
Donativae de Emneth in Norf. 

12. Joannes .]3ell, S. Theol. Dr, Capellanus Richardi Cox 
tpifcopi Elienfis, Academiae Procurator 1558. Praefeftus 
2imo.. Elizabethse, Procancellarius 1582. e Prasbendario E- 
lienfi inclaruit Decanus ejufdem Ecclefiae Cathedralis, Reftof 
de Fulburne Sanfti Vigarii, & Ditton in Com. Cantab. 

13. Joannes Duport (filius Thomae Duport de Shepftiedc 
in Comitatu Leiceftrenfi Armigeri) Gollegii Socius, Procu- 
rator, S. Theol. Dr, Pi-aefeftus 32<i«>. Elizabethae, Reftor de 
Bofworth in difto Comitatu & Vicarius de Fulham, Praeben- 
darius Ecclefiae Paulinx & Elienfis, Procancellarius 1593, 
1594, 1605. 

14. Rogerus Andrews Londinenfis (Frater germanus Lan* 
celoti Andrewes Antiflitis nuper Elienfis, ac jam Wintoni- 
cnfis) Aulse Penbrochianae quondam Socius, Vicarius olim 
de Chigwell in Efl'. S. Theol. Dr, PraBbendarins Elienfis, 
Ciceftrenfis, & Southwellenfis, Cancellarius Ecclefiae Cice- 
ftrenf. Vicarius de Cowfold in SuflT. & Reflor Ecclefiae Do- 
nativae de Emneth in Norf. Praefeftus hujufce CoUegii ag- 
fiofcitur. 1618. Collegium Chrijli 1505. 

II. /^UM Rex Henricus Sextus de CoIIegio fuo Regali 
V> fundando cpgitaflct, ejufque fines & limites pro- 
pagare ftuderet, Hofpitium quoddam juxtaAuIamCIarenfera, 
Domum Dei diftum, quod Guilielmus Bingham Reftor Ec- 
clefiae S. Joannis Zachariae Londini an. Dom, 1442. aedificarat 
in Grammaticorum gratiam cum uno Procuratore, Socils 
quatuor & Scholaribus huc tranftulit, & aedes quafdam Mo- 
nachorum de Tiltey & Denney, cxtra portam Bamwellciifem 
fitas, iftuc ftudendi ergo confluentium, hJfce Grammaticis 
commutationis jure aflignavit, Domumquc Dei appellavit* 
Hujufce Domus five Collegii Cuftos & Scholarcs praefetita-. 
bant ad Fendrayton in Com. Cantabr. titulo CoUegii Domus 

Dci, SKEAETOS CANTABRIGIENSIS. 23$ 

Dei, atqufi prior illc locus Domus Dei ccflit hi fpatia Col- 
legii nunc Regalis. Iftam fexagenario Studentium numero 
ob fedes permutatas auxifTet Rex Henricus Sextus, nifi fu- 
neftum illud inter Eboracenfium 8c Lancaftrenfium familias 
bellum, diro Marte totam Angliam tum concutiente, in tam 
Religiofo inftiiuto praepediffet. Quo vero quifque fciat, 
quantum femper in dclitiis fuerit hujus loci Genius, ecce 
picntiffima Princeps Domina Margareta Comitiffa Richmon- 
dias & Derbiae (filia & heres Joannis Beaufort primi Ducis 
Somerfettenfis, uxor Edmundi de Hadham Comitis Rich- 
inondiae, fratris uterini Henrici Sexti, mater prudeniiffimi 
Regis Henrici Septimi, adeoque ortu magna, viro major, 
fed maxima prole) hifce asdibus Diva Tutelaris efFulfit. Illa 
cnim, obtenta prius venia i filio Rege Henrico 7»no, fpem in 
rera perduxit, & quod Henricus fextus propofuit, difpofuit, 
deque propriis Dominiis & Praediis Collegium adeo benigne 
ditavit, ut cjus foUus reditus Magiftrum unum, Socios 12, 
Scholares 47. fatis opipare refocillent, qui omnes tandem a 
Julio 2*^0, Papa, hoc CoUegium fic cxtrudlum, ejus autori;ate 
ftabiUtum impetrarunt. Sed benignitas Domini Regis Ed- 
wardi Sexti unum Socium & tres Scholares ; Magiflri Bun- 
ting fres Scholares ; Edmundi Grindal Archiantiftitis Can- 
tuarieafis, Walteri Mildmay Equitis Aurati, Scaccarii Can- 
xcUarii, Diva Elizabethae a ConfiUis, M"- Rifley, D"s« Pa- 
tenfon, M"« RawUn, MrJ- CulverweU aUqua necefraria ad- 
jecerit. Qnorum munificentia ita comparatum eft, ut Prae- 
feftus unus, Socii 13, Scholares 55, proeter duodecim mi- 
noris penfionis Studentes, ac quotidianos Officiarios ex 
pubUcis CoIIegu facultatibus commeatum depromant. 

Cujiodes Colkgii Chrijii. 

I. TOanncs Suckling, Academiae Procurator 1501. 
J 2. Ricbardus Wyat, Academiae Procurator 1502. 

3. Thomas Tompfon, S. Theol. Dr, Acadcmia^ Procan* 
ccilarius 1510, 1511. 

4« Thomas Watfon, S. Theol. Dr, Academias Procancel- 
larius 1531, 1532. 

5. Henricus Lockwood, S. Thcol. Dr. 1531. 

6. RichardusWiJks, Academiae Procurator 1534,-Mr.Hof- 
pitalis S. Joannis & Mariae Magdalenae in Civitate Elienfi, 
S. Theol. Baccalaureus & Praebendarius Elieufis. 

7. Cuthbertus Scott, S. Theol. Dr. 1547, ProcanceUarius 
1555. & 1556, Epifcopus poftea Ceftrenfis, qui dum ad huc 
cffet hujus CoUegii Praefeftus, fuit Epifcopus : fed ab EUza- 
betha regina exauthoratus, Lovanitm petiit. 

G g 2 8. GuUi-j i3<5 RICHARDI PARKERl 

. 8. Gnilielmus Taylor. 

9. Edmuadus Hawfbrd, S. Theol. Dr. 1564, ProcanccU. 
codem anno. 

10. Edvvardus Barwell, primo Socius, S.The<ol. Dr, Prac- 
bendarius Elienfis, Reftor de Toft in Com. Cantab. 

11. Valentinus Cary, ex eadem, qua Barones Hunfdoniac, 
profapia editus, natus apud Barwick in Com. Northumbr. 
Joannenfis primo, dein hujus CoUegii, ac poftea Joannenfis 
denuo Socius, S Theol. Dr, Ecclefjse Paulinae Decanus, Pro- 
cancellaiius 1612, qui jam eft Reftor de Toft in Cora. Can- 
tabr, quum prius fuiffet Vicarius de Epplng in Eflexia. CollegiumS. "jGannis Evnngelijia 1508. 

12. '0^5°^^'" huiclocofplendorem deditNigellus, 7^^^- Epif- 

JL copus Elienfis & Regis Henrici Primi Thefaurarius ; 

qui circa an. Dom. 1 134, & penultimo ejufdcm Regis, quan- 

do flatim fub Maltide Augufta & Stephano Rege orbis nofter 

Britannicus infeftis fignis concurreret, Hofpitium Prioris & 

Fratrum Regularium ordinis S. Joannis Evangeliftae, fecundum 

Regulam atque inftitutum S. Auguftini, in Judaifmo, loco 

nempe fic didlo 6b Judaeos ibidem undique incolentes, exci- 

tavit, & annuis 140. librarum reditibus locupletavit. Quin- 

ctiam, praeter Euftachii 5^1. Epifcopi Elienfis donationem, 

qui Ecclefiara de Horningfey in Com. Cantab. iftis Regula- 

ribus impropriatam dedit tempore Richardi Primi, incalef- 

centes Regum radii iftam Religioforum domum adeo fove- 

runt, ut plurimas mulftas, feu, ut Leguleii loquuntur, forif- 

fafturas de viftualium pretio & ratione a Judicibus irrogatas 

huic Hofpitali concefferint. In hoc Hofpitium literarium 

Hugo de Northwold, abbas primum Burgi S. Edmundi in 

Suff. quum efTet 8vus. Antiftes Elienfis, Henrico 3^1»- tum 

regnante, circa an. Dom. 1240. introduxit Fratres Seculares 

•jufdem Ordinis, non tam precibus, quam literis Acadcmicis 

vacantcs. Scd quia cum fupradiftis Regularibus parum con- 

.veniebant, Hugo de Balfham decimusPraeful Elicnfis hosfra- 

tres Seculares ad Domum fuam Divi Petri augendam tranf- 

tulit. Fratres vero Regulares cum fuo Priore (quibus diftus 

Htrgo de Balfham an. Dom. 1283. Ruddi * Hofpitium, ubi 

nunc eft Diverforium fub infigni Caftelli a parte Occidentali 

Collegii Emanuelis) in hifce antiquis fedibus: quas Papa In- 

nocentius 4^"«, anno Pontificatus pno, diplomate an. Dom. 

1250. ftabiiivit, remanferunt ufque ad terminum Imperii 

. Henrici Septimi. Tunc enim temporis ad tantam ruinam» 

(antiqui Regiftji verba audis) inopiam, paucitatemque re- 

* ^ic. daftus XKEAETOr CANTABRIGIENSIS. ^37' 

daftus crat hic Prioratus, ut ex florenti quondam copiofoque 
numero ipfePrior cum duobus tantummodo Fratribus fuper- 
fuerint: bonaque mobilia ac immobilia ita confunjpta atque 
extenuata fuerunt, ut ex 140. libris annui cenfus, quibus i 
pr^edifto Nigello dotati eflcnt, triginta tantum reliquae exti- 
terint, Sed Diva Margareta Comitifla Richmondise (prac- 
difta Fundatrix Collegii Chrifti) falutare Sydus hic exorie- 
batur, quae poftquam illud CoUegium pofuiflet, fecunduxn 
boc illuftriflimum pietatis fux monumentum hoc in loco cri- 
gebat, quem ex privato publicum, ex Hofpitio Collegium, 
ex lateritio (fi Mufas attendis) marmoreum acternumque 
reddidit. Illa enim indulgentifiima Mufarum mater ampliffi- 
mum hoc CoUegium in priftinum honorem S. Joannis Evan- 
geliftae ap. Dom. 1508, fundavit, adeoque opimis terris, 
maneriis, fundifque accumulavit, utPraefeftus.unus, Socii^o, 
totidemque Scholares pro Domina Margareta Deo quotidie 
gratias agant. Atque licet immaturo fato cum fummo etiam 
Academicorum damno pfaerep^a fucrit, antequam tanti acdi- 
ficii primordia vix jeccrit : illos ramen teftamenti fui Exc- 
cutores conftituit fcilicet Richarc|um Fox Epifcopum Win- 
tonieufem & Aulae Penbrochianae Cuftodem, Joannem Fiftier 
Praefulem RofFenfem, (qui, ut obirer adnotem, Sanftimonia- 
lium Coenobium apud Higehara in Cantio fuppreflit & hulc ' 
CoUegio dedit) Carolum Somerfet Earonem Hcrbert de 
Gower in Comitatu Giamorganiae, poftea Comitem Wi* 
gorniae, Thomam Lovell Ordinis Georgiani Equitem, Hei^ 
ricum Marney de Laer-Marney in EHexia, & Joannem St. 
John de Bletfo in Comitatu Bedford Milites celeberrimos : 
Robertum Shirton Aulae Penbr: Socium, & hic Cuftodem, 
Hugonem Afhton Archidiaconum Eboracenfem, & Henri- 
cum Hornby Clericum, qui quidem omnes tantum abfuerunt, 
ut fidein fibi concreditam . non liberarint, ut potius Collc- 
gium longe pulcherrimum condiderint, illud in omnibus ejus 
terris infeofFarint, in aliis fidei fibi commiflse refponderint, 
ac Alanum Percy, filium juniorcm Henrici- Percy 4^»- Co- 
mitis Northumbriae, Magiftrum ordinarint, ratificante fecun- 
dum eorum libellos fupplices Papa Julio 2^0, 15 10, circa 
primum annum Rqgni Henrici 8vi, ut diffoluto extinftoque 
Prioratu prsedifto CoIIegium hoc extruerent. Quum vero 
Priores & Fratres Coenobiorum de Bromhall & Higeham 
Henricus 8vus. expuliiret, eorumque prasdia fifco Regio ad- 
judicafTct, Magifter & Socii an. Dom. 1524. & 15^0» Henrici 
8vi. a difto Rege & Clemente y^^^ tum Papante, iftos Pri- 
oratus cufti pertincntiis huic Collegia transferri ac in perpe- 
luum confirmari impetrarunt. Nec minimum momenii huic 
rei literariae acceJBt^ dum Joannes Morton Archiepifcopus 

Cantua- 13» RICHARDI PARKERI 

Cantuarienfis quatuor Scholariatus, Domina Catharina Wil- 
loughby DucifTa SufFolciae (cujus liberi Henricus & Carolus 
Brandon Duces SufFolciae hujus Collegii Socio-Commeafales 
floruerunt) annuum Stipendium fex librarum plus minus do- 
naverit: Domina Mildreda Cccill (filia Antonii Cooke de 
Giddy-hall apud Riimford in EfTex Equitis Auraii, uxor Gui- 
lielmi Cecill Baronis Burghley, Summi Angliae Thefaurarii) 
annuum reditura triginta librarum, ad (ex Scholares viftitan- 
dos aiTignaverit : Domina Elizabetha Talbot Comitifla SaJopisc 
{filia & coheres Joannis Hardwick de Hardwick in Cpm. 
IJcrbiae Armigeri, mater per maritum priorem Will: Caven- 
di(h Militem, Caroli Cavendifh Equitis Aurati, & Guilielmi 
Baronis Cavendifh dc Hardwick, Comirifquc nuper per Di- 
vum Jacobum Devonienfis, vidua Georgii Talbot fexti Co- 
mitis Salopiae) fua infigni ad novam flrufturam iiluftrandam 
munificentia beaverit : Domina Anna Rokefley, 'Dr. Felton, 
Hugo Afhton Archidiaconus Eboracenfis praediftus, qui 
fummae pietatis vir hic in exteriori Capella, in tumuio undi- 
que ornato intra parietem reqaiefcit : Rogerus Laxton Pra^- 
' pofitus i^tonenfis, Robertus Duckett, Thomas Lane, Hen- 
ricus Billingfley Miles, Francifca Jermin, plurimique alii 
Proccres, Equitcs, Doftores & Cives manus fuas opitulato- 
rias admoverint. Quorum omnium liberalitate non. folum 
Prasfeftus unus, Socii 54, Scholares 84, numerentur; fed 
etiam ipfa Collegii fabrica ad tantam elegantiam devenit, ut 
vix agnofcas semulum. 
' In roargine Manufcripti haec verba, " Lego de Fulcone 

** Bridges Mro. Collegii S^^- Joannis Cantab, qui fuit frater 
" junior Joannis Bridges Majoris Londinenfis 1520. 

Cuftodes Colkgii S^'- yoamis Evange/i/la. 

i. A Lanus Percy, Clericus, S. Theol. Dr, (filius natu mi- 
x\ nor Henrici Percy 4^'»- Comitis Northunibriae, frater 
^leonora» DucifTae Buckinghamiae, uxoris Edwardi StaflTord 
3^". Ducis Buckinghamiae) fuit primus Praefeftus per Do- 
minae Margaretae executbres defignatus, 8c in interiori Ca- 
pella fub marmore oerc fupradufto intumulatur. 

2. Robertus Shirton, Aulae Penbr. Socius, 8. Theol. Dr. 
1512, eodemque an. Dom. Cuflos, unus Executorum Do- 
minae Margaretse ComltifTaB Richmondiae Fundatricis, De- 
canus non folum Ecclefiae CoIIegiatae de Stoke-Clare in SufE 
fed & Capellae Thomae Rotheram Archiepifcopi Eboracenfis, 
& Cardinalis. Ab hujus Collegii Magiftratu eligitur in Prae- 
fefturam Aulae Penbr. 15 15. & Benefaftor iftic agnofcitur. 

3. Nicholaus Medcalfe, e Medcalforym de Nappa in Co- 

mitaty 2KEAET02 C A N T A B R I G I E N S I S. Jijj^ 

mitatu Richmondiae familia toti^us Angliae numerofiflima pro- 
pagatus, S.Theol. Dr, eleftusCuftos 15 15, &Benefaftor. 

4. Georgius Grey, S. Theol. Dr. 1537, Procanccllarius 
1539, Epifcopus Ceftrenfis 1551. 

5. Joannes Taylor, AcademiaeProcurator 1532, S.Theol. 
Dr. 1538, Mr. 1539, Epifcopus Lincolnienfis 1552. Hicjo- 
artnes a Magiftratu CoUegii dejeftus fnit per Mariam Regi- 
nam, contra quem Socii appellabant ad Thomam Godcricke 
Epifcopum 32^""«' Elienfem, Vifitatorem fuum, April. 5^0. 
1542, qui fub initio Maii adfuit in Collegio, & lites com- 
pofuit. 

6. Guilielmus Bili S. Theol. Dr. 1547. & Magifter, Pro- 
cancellarius 1549, eleftuspofteaPraefeftusCollegii Trinitatis. 

7. Thomas Leaver in Comitatu Lancaftrenn natus, S. 
Theol. Baccalaureus, eleftus Cuftos 1552. Magifter Domus 
Shirburnenfis inEpifcopatu Dunelmenfi. Sed Maria regnante 
in Helvetiam fe contulit, ubi cives Aronac illum pro Pri- 
mario Paftore fufcipiebant & fufpiciebant. Verum fub Eli- 
zabetha regina rediens apud Ware in Comitatu Hartfordiae 
obiit, a Londino Dunelmum verfus proficifcens. 

8. Thomas Watfon, S. Theol. Dr, ekaus Praefeftus 1554. 
Decanus Dunelmenfis, Epifcopus Lincolnienfis 1557, fed ab 
Elizabetha detrufus. 

9. Georgius Bullock, Academiae Procurator 1 5 50, eleflus 
Mr. 1557, eodemetiam Anno S. Theol. Dr, compofuitque 
Concordantiam infignem Bulloci nomine infignitam. 

10. Jacobus Pilkingtoii (filius 3^^"«- Jacobi Pilkington de 
Rinington in agro Lancaftrenfi Armigeri) S. Theol. Dr, , 
eleftus Cuftos 1558, Epifcopus Dunelmenfis. 1560. IUe ut 
«ratdoftiflimusThcologus, Solomonis Ecclefiaften, utramque 
Divi Petri epiftolam, ac Paulum ad Galatas expofuit. 

1 1 . Leonardus Pilkington, praedifti Jacbbi Fra^er, S.ThcoL 
Dr, Profefibr Regius, eleftus Praefe(Stus'i56i, Praebendarius 
Dunelmenfis. 

12. Richardus Longworth, S.Theol.Dr. 1567, Mr. 1563, 
Procancellarius 1568. 

13. Nicolaus Shepheard, Academiae Procurator 1566^ S. 
Theol. Baccalaureus, Collegii Trinitatis Praefes, Cuftos 1569. 

14. Joannes Still, Collegii Chrifti Socius, S.Theol. Dr, ele^ftus 
Mr. 1572, poftea Cuftos CoIIegii Trinitatis, Procancellarius 
1575, 1593, quo anpo.confecratuseratAntiftes Bathowellenfis. 

15. Richardus Ho^Iand natus apud Newport-pondes in 
Eflexia, Domus Divi Petri Socius, quo tempore per Petrenfes 
fuos praefentabatur ad Reftoriam de Stratherne 1 569. defunfto 
Radulpho Aynfworth, Collegii Magdalenae Cuftos, hu}ufce 
Collegii Praefeftus 1576, Procancellarius 1577, ^5^3' P'"^^"^ 
•taudcm Petroburgcnfis. 16. Guil- *4<i RICHARDI PARKERr 

16. GuiliclmusWhitacres, Collegii Trinitatis Socius, Pro- 
feffor Regius, S. Theol. Dr, Mr. 1586. 

17. Richardus Clayton natus apud Layland in Com. Lanc. 
hic Socius, 8. Theol. Dr, c Magiftro Magdalenfi conftitutus 
fuit Cuftos hujus Collegii 1595, Procancellarius 1605, Archi- 

. diaconus Lincolniae ac Decanus Petroburgenfis. 

18. Oenus Gwyn Cambrobritannus, ex equeftri familia 
prognatus, CoIIegii Socius, S. Theol. Dr, ele6tus fuit Prae- 
fcftus an. Dom. 1612, ProcanceUarius 1616, Rtftor de CoUegium S. Maria Mngdakna 15 ip. 

13, TTIC locus tum primum facer emicuiflfevidetur, quum 
XjL celeberrima illa Monafteria Ordinis Benediftini, 
Elienfe, Ramifienfe, & Waldenfe, tria hic aedificia, ubi antea 
S. -ff gidii Prioratus efloruit, fuo inftituto fatis commoda, pe,- 
cuniis propriis compararunt, ut fuorum Monachorum, ficut 
Benediftus ii™H*, P. P. 1300. per diploma conceffit, eflent 
receptaculum^ (unde Monachorum angulus etiamnum appel- 
litatur) qui huc pro more illius Seculi, ficut olim Monachi 
Croylandenfes, ad facros literarum' fontes imbibendos con- 
venerant. Sacratior vero efl[e coepit poftquam Edvvardus 
Stafford s^ius. Dux Buckinghamiae, Comes Staffbrdiae, Here- 
fordiae, & Northamptoniae, Dominus Brechinise & Holder- 
neflias, Ordinis Georgiani Sodalis, & Henrico j'»®- a Con- 
iiliis, Heros longe Honoratiflimus, haec tria aedificia pretio 
indiftp acquifiverit, in Academicorum gratiam conftruxerit, 
Aulamque Buckinghamienfem dixerit an. Dom. 15 19 & anno 
Regni Regis Henrici Oftavi undecimo. Pofthac Thomas fiaro 
Audley de Walden, Summus Angliae Cancellarius, Regi Hea- 
rico Oftavo a Coi^filiis, Ordinis Gartherii Eques, hujus Aulac 

i)atrocinium ac Fundationem autoritate tum Regia, tum Par- 
amentaria raunitus accepit, Collegiumque 3- Mariae Magda- 
lenae an. Dom.i^^i. nominavit, necnon terras ac tenementa, 
parcellas Prioratus S. Trinitatis Londini, dedit : quod fcilicet 
Magdalenae nomen (Anglice m*audley-n) fundatoris no- 
men continet, duabus a fronte & a tergo literis adje£lis. 
Atque hoc unicum ?ft Gymnafium Tranfcantanum, id eft, a 
Cantx fluminis ripa Boreali fitum : circa quem locum prifcas 
Urbis Cantabricae veftigia libenter agnofcemus, fi monu- 
menta indies efibfla, ofla, inquam, quae vidi, quafi Gigantea, 
& Romanorum nummos'magna copia ibidem inventos ferio 
contemplemur. Scd hujus Maecenatis mors inopinata in t^n- 
tum CoU^U ia€ommodun;i redundavit^ ut nifi Socios quatuor» 

unumquc ZKEAETOS CANTABRIGIENSIS. 24% 

tmumque Bibliotiftam, reliquerit. Verum Dominns Rex 
Henricus Oftavus duos alios Socios addidit, & Collegii 
aerario viginti llbras annuas in perpetuum largitus eft. Tan- 
dem autem (ut . praeteream Thomam Parkinfon Rcdlorem de 
Wyvclingham in Com. Cantab. dignum quidem, qui laudis . 
fuae inter BenefaftQres buccinatorcm inveniat) an.Dom. 1582. 
Chriftophorus Wrey Miles, & Angliae Juftitiarius Capitalis 
bpus illud impolitum fuis aedificiis cum Veftibulo perpulcliro 
abfolvit, atque Collegio terras donavit ad tres Socios, & qua- 
tuor Scholares fiiftinendos. v Quibus praecedentibus, vidua 
ejus, Domina Anna Wrey duos Scholares, Edmundus Grin- 
dal Archiepifcopus Cantuarienf. unum, ,Mr. Roberts Norfol- • 
denfis tres largiti funt. Nuper autem Mr. SpenlofFe Lin- 
colnicnfis terras annualis valoiis 40-*. librarum huic Mufeb 
affignavit ad unum Sociura, duos Scholares, unumque Al- - 
fordiae in Com. Linc. Concionatorem aleudos. Unde hodie 
hic fuftentantur Mr. unus, Socii 10, Scholares 14. Cujus 
CoUegii felicitati Maximus hic accedit honoris cumulus, 
quod Domina Margareta Duciffa Norfolciae (filia & heres 
prasfati Thomae Baronis Audley de Walden) uxor 2^*- Illu- 
ftriffimi Principis Thomae Huward 4^»- Ducis Norfolciae illi 
pepererlt Inclyiiffimum illum Heroem, Thomam Comitem 
SufFolciac, Baronem Howard Honoris de Walden, Divo Ja- 
cobo a Confiliis, unum Commiffionariorum pro Marefchallia 
Anglias, Ordinis Perifcelidis Sodalem, Academiae Cantabri- 
gienfis Cancellarium Clementiffimum, ac Comitatus Cantabr. 
& Dorfet: Dominum Locum-tenentem, in cujus patronatu 
verc hereditario & honorario hoc Collegium, velut in portu 
placidiffimo, tuto conquiefclt. 

Cujlodes CoUegii S. Maria Magdalena. 

I. T% Obertus Evans, in Ariibus Mr, Cuftos 1544. 

'^ 2. Richardus Carr in Artibus Mr, poftea Dr, eleftus 
Praefeftus 1553. Fuit Aulae Penbr. Socius, primus Graecae 
iinguae Profeftbr Regius, qui nonnullas Demofthcnis parti- 
culas Latinas fecit. ' 

3. Rogerus Kelke, in Com. Lincoln. ex clara ibidem ^ 
ftirpe natus, apud Ipfwicenfes in SufFoicia Praedicator nomi- 
natiffimus (at tempore Mariano apud tranfmarinas regionea 
degefls) S. Theol. Dr. 1564, Procancellarius 1567, & 1572,^ 
Reftor de Teverftiam in Com. Cantab. cui in Reftoria fuc- 
ceffit Joannes Whitgift (Archiepifcopus poftea Cantuarienfis) 

1572. 

4. Richardus Howland natus apud Newport in Efiexia, 
Domus Divi Pctri Socius, eleftus Mr. 1575. demum eieftus 

VoL. V. Hh Praefeftu* 24^ RICHARDI PARKERT 

Pnefeaas Collegil S/joannis Evangeliftae, S.TheoI. Dr, tan-' 
demque Epifcopus Petrobnrgenfw. 

5. Dcgorius Nicols, f. Theol. Dr. Mr. 1577. 

6. Thomas Nevile Cantuartenfis, Aulae Penbrochianae So- 
clus, Procurator 1580, eleftus Mr. 158 1, Procancellarrus 
1588, Reftor de Dunnington in Infula Elienfi, & poftea de 
Teverftiami S. Theol. Dr, Praebendarius Elienfis, Mr. CoUegii 
Trinitatis Decanus Cantuarienfis. 

7. Richardus Clayton, natus apud Layland in Com. Lapc. 
CoIIeg. S. Joannis Socius S. TheoL Dr, Mr. 1592. poftea 
Praefeftus CoHegVi S. Joannis EvangeliftaB, • Archidiacanus 
LincolniaB & Dccanus Petroburgenfis. 

8. Joannes Falmer Londinenfis, CoU. S. Joannrs Evange- 
liflae Socius, S. Theol. Dr, Mr. 1594, Archidiaconus Eliea- 
fis & Decanus Petroburgenfis. 

.9. Barnabas Goche, in Com. .Linc. natus, L. Dr, hic pri- 
mum Socias, eligitur Cuftos 1603, ProcanceHarius 161 r^ 
Academiae CommiflTarius, Cancellarius Exon. & Wigorn. 
necnoQ Advocatus Curiae de Arcubus. CoUegiumS. & Individua Trinitatis 1546. 

14. A D decimum quartum nunc devenimus Collegium S. 
^ & Individuae Trinitatis nomine infignitum, cujus Ori- 
ginem reftat percenfere, ut creverit, ut adoleverit, utad iftamde- 
coris pcrvenerit celfitudinem. Hoc enim in loeo (prteter fex 
illa Gregorii, Ovingi, S. Margaretae, Gerardi, S. Catharinae, 
& Tegularii, Studentium Artiftarum & Juriftarum, quondam 
Hofpitia peraniiqua) tria alia pra^cipue, tanquam majoruca 
geritium, Gymnafia floruerunt. Horum primum fuit S. Mi- 
chaelis ArchangeH Domus five Collegium, quae ab Henrico 
Demusfivcde Stanton Prefl^ytero, Canonico Ecclefiarum B. Petri Ebo- 
s.°M?cha!? rac. & S. Andrea? Wellenfis, Reftore de Eaft-dearham & 
«iis. Northcreake in Norf. CaacelJario Scacearii Damini Regis 

Edwardi Secundi (ficut patet ex ejus tcftamento) an. Don>. 
^3^4^' S*°- Calend. Oftobr, eodem Rege regnante fuit fun- 
data, plurimifque Joannis llney pofrefTionibus adau61a. Dice* 
batur hoc faepiilime, & plane fuit (fi qnoJ aliud nunc die- 
rum) juftum Collegium. Henricus de Stanton obiit 1337, 
!lim°, Edwardi 3^^"', illiufque Domus fatis laute dotabatur, 
cujus Socii fuos Ordines Academicos in Scholis Publicis af- 
fequuti funt fub titulo Collegii S. Michaclis, ut teftflntur Aca- 
demias noftr^e Archiva. 

Magijlrt IKEAETOS CANTABRIGIENSIS. 243 

Magifiri Domus five Collegii S. Michaelis. 

I. \A R. Rogerns Burton, S. Theologiae Baccalaureus. 
^^^ 2. Mr. Roos. , 

3. Mr. Thomas Kcnningham. 

4. Mr. Joannes Rimpham. 

5. Mr. Rich. Langley, Academiae Cancellarius. 
,6. Mr. Guilielmus Sotham. 

7. Mr. Guilielmus Colvile, Academiae Cancellarius. 

8. Mr. Henricus Cranby. 

9. Mr. Joannes Otteringham. 

10. Mr. Guilielmus Afcough, Academix Canccllarius. 

11. Mr. Edwardus Storie, Aulae Penbrochianae Socius, E- 
Jjifcopus Carleolenfis, hujus Domus Prsefedluram tenuit per 
annos novem cum Epifcopatu Carleolenfi, quo tempore fuit 
femel Academiae Caucellarius, ac poflea fuit Preful Cicc- 
ftrenfis 1477. 

12. Mr. Joannes Yotton, S. Theol. Dr, DccanusLichfcildiaj. 

13. Mr. Joannes Foothead, S. Theol. Baccalaurcus. 

14. Mr. Thomas Slackhoufe. 

ic. Mr. Nicholaus Willan, S. Theol. Dr. 

16. Mr. Francifcus Mallet, S. Theol. Dr, ac ReginaeMa- 
riae ante regnum adeptum a Sacellis, Erafmi Paraphrafin fuper 
Joannis Evangelium in linguam vernaculam tranlluiit. Erac 
ultimus Mr. l5omus Michaelis. 

Secundum hic Gymnafium fuit Aula Regia, & quafi fecu- « 1 «' . 
lum illud afylis literariis aedificandis curreret, ita fcx prioribus " * *^^*** 
Collegiis praecedentibus inter ceiitum annorum curriculum 
haec Aula fucceffit, quam licet Edwardus 2*^"*. extrucre in- 
ceperit, & Studen tes falariis aluerit, tamen potentiffimus Rex 
Edwardus 3'^"*. ejufdem filius, poftquam victricibus armis 
Galliam peragraflfet, Mufis confecravit an. Dom. 1376. & 
antio Regni fui 51"°. lautiffimis pratdlis, tam Mercurioquam 
Marti facratus, ornavit, cujus Aulse Socii gradus Academicos 
adibant fub Collegii titulo. Quanquam revera anno Regni 
fui 8^"*. 1343. hujufce Auiae fundamenta quaedam pofuerit; 
quam ut ftabiliret, ad P. P. Benediftum i^"'*'". his verbis circa 
fundatiopis tempus fcripferit : ** Numerum-^i. Scholarium 
" aptorum ad proficiendum in ftudio in Univerfitatc Canta- 
" brigienfi, quae in ore militantis Ecclefiae ipultos protqlit 
" palmites fruftuofos, ordinavimus, & fundavimus de novo, 
** quen:\ per unum Cuftodem providum difpofuimus guber- 
" nari ; pro quorum fuftentatione pofiTeffiones certas cum 
•* jurc Patronaius Ecclefiae S. Pctri Northamptouiae, Lincoln. 
H h 2 « Dioeccf. 144 RICHARDI PARKERI 

" Dioecef. ipfis dedimus intuitu charitatis, & plurcs dare pro- 
*' ponimus." Nec. Mr. & Socii fuo tempore defuerunt, qui 
1440, 1 8vo, Henrici Sexti, ipfo Rege intercedente, a Papa 
Eugenio 4^0. Jmpetrarunt annexionem Redloriae de Chefter- 
ton prope Cantabrigiam, quae jure Pontificio fuit antea Ver- 
cellenfi Monafterio appropriata ; ac licet Gulielmo Epifcopo 
Mediolanenfi per P. P. Martlnum ^tum* commendata fuerit, 
tamen per praediftum Eugenium a Guilielmo erat extorta, 
poftquam ob ejus animum Bafilienfi Concilio, quum Ferrariam 
jam tranflatura effet, nimis attentum, & errore Amadei, pri-' 
mi Ducis Sabaudiae, elecli Papae, titulo Felicis 5*», imbutum, 
ab Epifcopatu Mediolanenfi amotus cflet. lYi hac Aula Socii 
astate provedliores commorabantur, tanta gravitate, tantoque 
confilio pollentes, ut Collegium hoc, quafi Univerfitatis O- 
raculum, tunc temporis haberetur. Atquc ut opus piane Re- 
'gium prodiret, haec Aula tam magnifica ftruftura excitaba- 
tur, ut Regi Richardo Secando, quum ad Comitia Parlamea» 
tana Cantabrigiae habita accedcrct, excipiendo fufficeret. 

Magijlri Aulce Regia. 

I. \>f R. Thomas Powis. 

^ V* 2. Mr. Thomas Hetherfet, Academiae Cancellarius. 

3. Mr. Radulphus Selbie. 

4. Mr. Richardus Dearham Dr, Academiae Cancellarius, 

5. Mr. Joannes Stone, Secretarius Regi Henrico 5^0« 

6. Mr. Richardus Holmes. ' 

7. Mr. Roberrus Fitzhugh Dr, Academia Cancellarlus. 

8. Mr. Ricfiardus Cawdrey Dr, Academiae Canceliarius, 

9. Mr. Rubertus Afcough, Academiae Cancellarius. 

10. Mr. Richardus Liftrope. 

11. Mr. Henricus Booft. 

12. Mr. Richardiis le Scroope (filius natu minor Richardi 
Baronis le Scroope de Boltoh in Com Richm. Summi An- 
gliae Cancellarii, & frater jnnior Gulielmi le Scroope Comitis 
Wiltonia?, Sunlmique Angliae Thefaurarii fub Richardo 2*^^-) 
LL. Dr, in ipfa Pontificis Curia advocatos non infimus, poftea 
Epifcopus Coventrienfis & Lichfeildenfis, Aulae Regiae Pras- 
fedlus, ac tanJem Archipraeful Eboracenfis. Ille ad fuos Dioe* 
cefanos fcripfit fuper Epiftolas quotidianas, atque Inve6Vivam 
in Rf gem Henricum ^tum. Demum cum Roberto quodam 
Plimptono Equite audaci, atque aliis conjuratoribus, populum 
Eboracenfem & Dnnelmenfem, adjun6^is etiam Scotis, ad 
defe^^fionem folicitabat, fed fua? prodltionis meritam accepit 
mortis^ pcenim.. Nam ob hoc perduellionis crimen prope 
aiuros Ufbis Eboracenfis diftus Rex illum decollari praecc- 

pit 2KEAET02 CANTABRIGIENSI S. 24J 

pU 8^0. junii 1405, quem tamen Pontificii fingebant mox 
claruiffe miraculis, ac Regem percuflifTe lepra, egregie mea- 
tientes. 
13. Mr, Godfredus Biyth, Epifcopus Coventr. & Lichfeildiae, 

Tertium fuit Hofpl.ium Phifwici, ubi ]am Auftrale Col- 3; 
legii latus procurrit, fic diftum a Guilieimo Phifwico Acade- p^j^^??^ 
miae Clavaiio, five Bcdello Armigero, qiu has fuas aedes pri- 
vatas Aulae dc Gonevile dedit, . ollegiolumque inftituit, an. 
Dom. 1393, tanquam diftx Aulae appendicem, Scholaribus 
ejus rcdundantibus inftiruenJis facrum. Dc hoc Hofpitio vide 
plura in Collegio de Goucvile & Caius. 

Scilicet ex hifce tribus litrerariis S. Michaelis, .Aulae Regiae, CoU.Triaic 
& Phifwici Sacrariis Auguftiffimns feliciffimae memoriae Rex 
Henricus Oftavus, vere 0(51avius, hoc fuum fplcndidiflimum 
Collegium compofuit, Sanfte & Individnae Triniiati confe- 
cravit, tantifque reditibus, terris, privilegiis & Regalitatibus 
praeter poffefliones antiquas cumulavit, ut annuum cenfum 
1300. libl-arum munificennffiaius reliqueiit, g\ quibus Prae- 
fcftus unus, Socii 60, Scholares 40, decem Oratores ab E- 
leemofynis viventes, Domiuum Regem Henricum Oftavum, 
folum Patronum conclament : hac tamen fibi fuifque Succef- 
foribus femper refervata praerogativa Regia, ut Cuftodis e- 
leftio penes Regum Angliae beneplacitum (ficut in Aula Rc- 
gia anriquitus folet) defignaretur. Quod qaidem eximium 
patris fui exemplum filia ejus Domina Maria Regina iifdem 
veftigiis pergebat premere, & ColJegium hoc parernum non 
folum Sacello elegantiffimo honoravit, fcd annuali rcditu 
338. librarum ex opimis praediis redundantc, quo Difcipuli 
20, Choriftae 10, eorum Mr. unus, Sacellani quatuor, pau- 
peres Scholares 13, & Subfizatorcs duo alerentur, tanto patre 
digna auxerit. Ufque adeo de Ecclefiae acccfforio fic olim 
veriifimaB praecinuit Efaias : " Reges erunt Nutritii tui, & 
R^inae Nutrices tuae." Huic fucceffit Thomas Allen, Ec- 
clefiae Parochialis de Steven haugh in Com. Hartf. Reftor, 
qui duos Difcipulos addidit cum fuftentatione trium Schola- 
rium Grammaticalium, quatuorque pauperum, ac terras 75, 
librarum per annum. Inler hos commemorandam fefe oflfert 
Francifca Jermin, foror Roberti Jermin de Rufhbrooke ia 
SufF. Militis, filia Ambrofii Jermin Equitis, quae unum Scho- 
larem, cum annuoreditu 7^^111. Hbrarum & decem folidorum, 
contulit. Iftis adjiciendi funt Reverendlffimus Joannes Whit- 
gift, Archiantiftes Cantuarienfis, ibidem olim Praefeftus: 
Illuftriffimus Robertus Devereux, 2^^K Comes Effexiae, hujus 
Collegii Commenfalis^ ac fiorentiffimus Academias Cancel- 

larius. 246 RICHARDI PARKERI 

larius, aliique Magnates plunmi. la horum numero tu 
(Clariffime Edwarde Stanhop, filius ^^us. Michaelis Stanhop 
de Shelford ia Com. Notingh. Armigeri, nepos potentiffim» 
iliias Annae, Ducifras Somerfettenfis, uxoris Edwardi Seymour, 
' Ducis Somerfet :) eflBorefccns Eques Auratus, Juris Civiiis Dr, 

Vicarius Generalis, Dioeccf. Londin. Cancellarius, & hic olim 
Socius recenfendus occurris, qui poo. ad minimum libras ad Bi- 
bliothecam inftruendam & Bibliothecarium fuftentandum,moa- 
tis iftius Heliconis, loci tui Nutritii, memor, largitus cs. Hoc 
Mufeum, ut Mufarum filii amcenius habitarent, nunc recoa- 
cinnatum & quafi de novo conditum alfurgit, curante Tho- 
ma Neville, ejufdem nuper Prasfedto & Ecclefiae Cantuarienfis 
Decano digniflimo : qui ex Nevililorum familia, iila quidem 
prius non folum Anglo-Saxonica, idcoque antiqua, fed &, 
fi qua alia, inter ceteras nobiliffima (tot Procerum, nimirum 
unius Ducis & Marchionis, Comitum 14, Baronum 24, fe- 
raciffima) oriundus gentis fuae claritatem egregiis vircutibus 
adaequavit, & cujus munificentiae hanc tantam fuam magni- 
ficcntiam iftud Collegium debet, ut alteri in Orbe Chriftiano 
non cedat. Ipfeque inprimisvenerandus fenex, vere /tAcyaXo- 
TT^emg, vel maximoPhiiofopho judice, cenfendus eft, quum ia 
novis aedificiis Occidencem vcrfus adeo fpeciofe & fpatiofe 
cxcitandis feneftutem fuam exercuerit, ut fuper tria librarum 
millia in hac ejus Curia, non tam refte, quam honorifice, 
Neviiliana difta, erigenda impenderit. Vos interim (fubfe- 
qucntes Nepotuli) hujus Collegii decus & gloriam nunquam 
intermorituram pofteris narrate, dum intra triennum Poten- 
tiffimi illi Principes, Carolus Prioceps Walliae, & Fredericus 
^tus^ Princeps Elcftor Palatinus Rheni Sereniffima fua lucc 
iJlud colluftraiint, ipfeque demum Divus Jacobus in his aedi- 
bus Curiam. fuam Regalem non folum bis eodem anno, fci- 
licet menfibus Martii & Maii, fed & an. Dom. 1624, qu^in 
feliciffime fixerir. Adeo poft tot Occldentes prifcorum Re- 
gum Soles, qui hanc Academiam inviferunt, (Deus bone !) 
quid hoc eft, quod ex improvifo nova Maecenatum numina 
orbi noflro Cantabrigienfi colenda defcendunt ? Terfolvuntur 
quotannis ex hujus Collegii aerariofumma 120. librarum tri- 
bus Publicis, Regiifque Prseleftoribus nempe Theologico, 
Hebraico, & Grseco, Auguftiffimo Fundatore Henrico OftavQ 
unicuique 40^3. libras annuales defignante. In hoc Collegio 
numerantur Prxfeftus unus, Socii 60, Scholares 62, indigen- 
tiores Scholarcs 13, Conduflitil 4, Mr. Choriftarum uaus, 
Choriftae decem, Cantores fex, Oratoies ab Eleemofynis fpi- 
rantes 24, praster pluriraos alios CoUegi Officiarios, 

Cujlotks 2KEAET02 C ANTAB RIGIENSI S. 247 

Cuflodes Collegii 5. & Individua Trinitatis. . w ' 1. TOannesRedman, S.Theol. Dr. 1 537, Mr. hujufceColIegii 
J 1 546, Sacellanus Regi Henrico Oftavo, & Praebenda- 
rius Wertmonafterienfis obiit anno aetatis fuae 52, 1551, fe- 
pultus Weftmonafterii, 

2. Guilielmus Bill, S. Theolog. Dr. 1547. Procancellarius 
1549, e Collegii S. Joannis Praefefto fit Collcgii Trinitatis 
Mr. 1552, fed per Mariam Reginam a Magiftratu iftodejeftus. 

3. Joannes Chroftopherfon patria Lancaftrenfis, alumnus 
Coli. S. Joannis, Socius i^^, Aulae Penbrochianae, mox Col. 
Jegii S. Joannis, Mariae Reginae Confeffor, Mr, hic 1554, 
Decanus Nordovicenfis, tandera Epifcopus Ciceftrenfis 1557. 
Vir ille undique doftiflimus multos e Graecis libris Latinos 
fecit, ipfum inter alios Philonem Judaeum & Eufebium ; Col- 
legii Benefaftor recenfetur ; verum ab hujus Magiftratu exau- 
thoratus erat per Divam Elizabctham. 

4 Guilielmus Bill prasdiftus, per Rcginam Elizabetham 
Praefeftus reftitutus, Decanus primus Weftmonafterienfis, 
Praefes Collegi -^tonenfis, & diftas Sereniflimae Reginae 
Summus Eleemofynarius ; Vir optime meritus de CoUegio 
Weftmon. Contulit enim vafa quaedam argentea & 20. pe- 
riftromata ad leftos Regiis ibidem alamnis inferviendos. 
Obiit 15^0. Julii 1561, fepultus Weftmonafterii. 

5. Robertus Beaumont, Praebendarius Elienfis, S. Theol. 
Dr, Archidiaconus Bedfordiae, Procanc. 1565, 1567. 

6. Jeannes Whitgift in Comitatu Lincoln. natus, Aulac 
Penbrocb. Scholaris, ibique Joannis Bradford martyris pien- 
tiffimi pupillus, Socius Domus Divi Petri, ^ Saceilis primuoi 
Richardo Cox Epifcopo Elienfi, S. Theol. Dr. 1567, Do- 
minae MargaretaB^Profeflbr Theologicus, AulaB Penbrochiana^ 
Cuftos, eligebatur hujusCollegii Praefeftus 1567, Procancell. 
1571» & 1574- Praebendarius Elienfis, Reftor TeverfliamiaB 
in Com. Cantabr. Decanus Lincolniae, Epifcopus WigorniaD, 
Dominus Praefes Wallias, Archlepifcopus demum Cantuari- 
cnfis, ac ReginisB, Regiaeque poftea Majeftati a Sanflioribus 
Confiliis, cujus nominis immortalitati illud fcliciratis fuae Co- 
rollarjum adjiciatur, quod Divum Jacobum, Magnx Britan- 
niae Monarcham, Reverendiflimus Archipraefjil inunxerit. 

7. Joannes Still,ColIegiiChrifti Socius, S. Theol. Dr, & 
Collegii S. Joannis Cuftos,Mr. hic admiflTus eft 1577, Reftor 
de Hadleigh in SufF. Procancell. 1576, & 1592, quo anno 
confccratus.fuit Epifcopus Batho-Wellenfis. 

8. Thomas Nevile Cantuarienfis, Aulas Penbr. Socius, A- 
cademi« Procurator 1580, e ^agiftro Collegii S. MariaR 

Magda- a48 RICHARDI PAREERI 

Magdalena conftituitur Cuftos Collegii Trinitatis, Prsebcn- 
darius Elienfis, Reftor de Tevetfliam in Com. Cantabr, & 
dc Chaffton in Com. Hanton, a Sacris Reginae Elizabethae & 
Divo Jacobo, Procancellarius 1588, Decanus Cantuarienfis 
1597, Obiit Martii 2^^- 1615. 

9. Joannes Richardfon, natus apud Lynton in Com. Can- 
tabr. Scholaris Aulae Clarenfis, Socius Coilegii Emmanuelis, 
S. Theol. Dr, Regius in Theologia aliquamdiu Profeflbr 
Reftor de Upwell in Norfolcia, Commenfalis Aulae Trini- 
tatis, e Cuftode Domus Dive Petri a Rege Jacobo defignaba- 
tur Praefeftus^ftius Coilegii Trinitatis 161 5, Procancell. 16 18. Colkgium Emmanuelis. 

i^.pRoximus fundati Collegii numerus nos in Pracdicato- 
"*■ rum vicum ducit, fic diftum a Ccenobio Fratrum Prae^ 
dicantium (Ordinis Dominicani) quos Nigros vocarunt, pri- 
mum fundato & dotato circa an. Dom. 1280, per Dominam 
Aliciam Comitifiam Oxonii, (filiam & heredem Gilbqrti 6a- 
ronis Samford, Domini Camerarii hereditarii Reginis An* 
gliae, Domini de Hormead magna in Com. Hertf. 8c de 
Wooburne in Com. Bedf.) uxorcm Roberii de Vere quinti 
Comitis Oxonii. Sed quum fatalis illa Monafteriorum periQ* 
dus volveretur, cxturbatis iUis Nigris, qui niveam veritatem 
obfufcarunt, candldior fucceflit Evangelizantium turba. Quo 
titulo quis obftar, quo minus applaudam publico Academiac 
fato, quae Dominum Walterum Mildmay, Equitem Auratum, 
Regii Scaccarii Cancellarium & Thefaurarium, Divas Eliza- 
bethae a Confiliis, inter CoIIegiorum fundatores agnofcit i IUc 
enim vir prudentiffimus, & egregius literarum patronus, noa 
tam in privata fua apud Apthorpe in Comitatu Northampt. 
quam in hac publlca Mufarum familia fundanda occupatus, 
hoc in loco Collegium Emmanuelis ad Inunortalis Dei glo- 
riam an. Dom. 1584, & anno Regni Divae Elizabethae 26^0- 
erigebat de uno Magiflro, iribus Sociis, & Scholaribus qua- 
tuor. Cui numero poftea accreverunt undecim Sodalitia, 
partim ex ipfius Fundatoris, partim ex Roberti Jermia de 
Rufhbrooke in SufF. Militis, Francifci Haftings Militis, Mn. 
Taylor, M*»- Skinner, M". FuIIer, & aliorum Benefaftorum 
liberaritate : necnon Scholariatus quinquaginta, & inferioris 
ordinis decem, qui paupcres difcipuli appellantur. Unde hoc 
C!ol]egium hodierno die conftat ex Magiftro uno, Sociis 14, 
Scholaribus 50, Difcipulis decem pauperioribus, praeter 
fervcs ad quotidianum ufum neceflTarios. 

Cuftodes 2KEAET^£ CANTABRIGIENSIS. ^9 

Cuflodes CoUegii Emmanuelis. 

1 . T Aurentius Chaderton, ex antiqua illa Chadertonorum in 
JLi Comitatu Ceftrcnfi gente prognatus, fuit SociusCollegii 
Chrifti, eleftus hujufce Collegii Prsefeftus per Fundatorem 
1584, S. Theol. Dr. 161 2, quo tempore Sercniffiini Prin- 
cipes Carolus Trinceps Walliae & Fredericus 5^^% Princeps 
Palatinus Rhenl, Academiam noftram accederent^ Colkgium Sidney-Sujfex. 

16. TTLdmumCollegiumtandemperungimus: quodlicet 
vJ numero fit decimum fextum, feptimum tamen eA, 
quod intra centum annorum fpatium in feculo hoc litfirario 
cmicuit, eo ipfo loci, in quo Coenobium Fratrum Franpifca- 
Bonim, vulgo Grey Fryers, per regem Edwardum primum po- 
fituni floruit. Atque hoc intcr cctera apud^Cantabrigienfes 
monafteria fuit nominatiffimum, quod Comitia eorum annl- 
verfaria, & exercitia Academica in ejus jcmplo propter capa- 
dtatem fuerunt olin) celebrata. Poftquam yero antiqui hujus 
Domus incolae, accenfa Evangelii facc, e fuis cavernulis tanquai^ 
tenebriones avoIafFent, DominaFrancifcaSidney, eximiae pie- 
tatis hcroina, laetiorem Mufarum fobolem huc introduxit. Ula 
cnim Comitiffa SufTexiaB (filia Guilielmi Sidney creati Militis 
Banneretti apud Floddon, & ^enefchalli Hofpitii Regis Ed wardi 
Sexii : Soror Henrici Sidney, Ordinis Georgiani Sodalis, & Do- 
miniPraefidentisWalliaB: amita Domini Philippi Sidney, E- 
quitis Aurati, qui fuit orbis literatioris amor^ &Roberti Sidney 
Baronis Sidney, Vicecomitis Lifle, Comitifque Leiceftrenfis, 
Domini nuper Camerarii Sereniffimas Regin» Annae, vidua 
Thomse Radcliife 3^i' Comitis Suflexiae) fine prole moiiens 
1589, xiltimo fuo teftamento 5000. libraslegavit, quas iu hoc 
Collegio fundando, Sidncy-Suflex nunc nominato, impendi 
voluit. Hujus Executores fuerunt Illuftriffimi iUi Proceres, 
Henricus Grey, 5^us* Comcs Cantii, & JpannesBaro Harrlng- 
ton de Exton in Comilatu Rutl. qui tantae fidei fibi depofitae 
fatisfacientes iftud Collegium extruxerunt, & reditibus dota- 
runt adalendos, ex Fundatricis vofiintate, Magiftrum unum, 
Socios 10, Scholares 20. Hanc Fundationem tnunificenria 
fua multum auxerunt duo praedifti Magnates : Reverendus 
ctiam in Chrifto Pater Jacobus Montague, Antiftes non ita 
pridem Winton: Regiique Sacelli Decanus ; qui c Nobilif- 
fima Monte-acutorum, Sariiburicnfium Comitum, propnglne 
egerminans, atque cx Equeftri Harringtoniorum & Sidncio- 
ToM. V. li runa 150 RICHARDI PARKERI 

rum profapia per matrem efflorcfcens, Primus hujufce Col- 
legii Praefeftus, & primarium decus, tanto generis fui fplen- 
dori magnum Ecclefiae onlamentum undequaque nuper re- 
fpondit : illius item frater natu major, Edwardus Montague 
de Boughton in Com. Northampt. Eques Aujaius, & Baro 
Joannes Harrington junior. AccefTorios poftea Benefaftore$ 
habuitJoannemHart, Equitem Londinenfem, qui duos Socios 
& quatuor Scholares : Petrum Blundellum, qui duos Socios 
& duos Scholares: Joannem Freefton, qui unum Socium & 
duos Scholares : Domiaumque Leonardum Smith, qui unuoa 
Socium & unum Scholarem in iflo Collegio ftipendiis idoneis 
fublevandos procurarunt. 

Cuftodes CoUegii ^idney-SuJJex. 

I . TAcobus Montague (filius natu minor Edwardi Montague 
J de Boughton in fom. Northampt, MUitis, unius Jufti- 
tiariorum Communis Banci, frater junior Henrici Montague 
Equitis Aurati, non ita pridem Domini Summi Angliae Jufti- ^ 
tiarii) Collegii Chrif^i Sodo-Commenfalis, per Fundatricis Ex- 
ecutores eligitur hujus CoUegii Cuftos. Unde ftatim Regali 
Divi Jacobi Sole laetificante, emerfit Regli Sacelli ac Wigornias 
Decanus, Epifcopus Batho-Wellenfis, ac nuper omnium ap- 
plaufu Wintonienfem Praefulatum, Gartherii Praelatus* admi- 
niftravit, ipfi Divo Jacobo a fanftioribus Confiiiis. 

2. Francifcus Aldrich Cantj^anus, ex Aulae Clarenfis alumno 
fit primo Socius, deinde Praefeftus hujufce Collegii z^^, 
S. Theol. Dr. 

3. Samuel Ward, in Epifcopatu Dunelmenfi e celebri pa- 
rentela natus, Collegii Emmanuelis Sociu?, nunc viget Cuftos, 

' S. Theol. Dr. Archidiaconus de Tawnton in Coroitatu 
Somerfettenfi, Reftor de Munden-Furnival in Comitatu Hartf: 
Prasbendarius Wellenfis, qui ad Synodum DordrechtanamDivi 
Jacobi imperio profeftus, fidem Catholicam contra Barnavil- 
lum ipfe vere Catholicus propugnavit. « E P I S- SKEAETOr CANTAFRIGIENSIS; 251 

• EPISCOPI EX ACADEMIA CANTABRIGIENSI 
Efflorefcentes ab An. Dom. Mp. ad An. mdcxxii. 

/1 UI licet in nonnullis fedibus ante annum centenarium col- 
4l^ hcati ejfentf tamen quia ad alias Dioecefes tranflati ibi- 
dem hoc anno, vel^ circiter mortuifunt^ ideo illos in ifia tabula 
recenfemus* Inter hos occurrent illi, quos in Oxonienfis Sororis 
Gymnafiis Socios 6 Cujiodes lubens agnofco : verum quiafuum 
<ipud nos tyrocinium exercebant^ atque lac maternum hic primo 
infuxerint^ dabit mihi, fpero^ hanc veniam amor Sororius, fi 
huic Catalogo inferam. In hac a-kiay^afla mihi praluxit Mat- 
thaus Parker Archiepifcopus Cantuarienfi (neque enim pudet 
profiteri^ per quemprofecerim) qui ab an, Dom, 1 50,0. ad, ann, 
1572. hos Epifcoposftc nominatim collegitf ut apparet in me* 
morabili ejus Appendice ad Florilegium Weftmonafierienfem, 
Hujus vefiigia cur non premam ? atque in illius fidem in toto 
<Sr in folido me tradam, hanc tabulam editurus, quum plurimo* 
rum iftorum Antiftitum fuerit propemodum contemporaneus, 
noveritque veritatem fera pqfteritati tranjmittere ? Hac ille 
praclare, nifi quod iltorum Collegia omiferit, qua nos fingulis^ 
quatenus per auditum, difciplinafenfum, haufimus, adjigere ten- 
tavimus, Sin qui hiatus apparent, exorandus es ( Behevole 
Le&or) ut amoris tuijiruem feu fafciculum in ruptura figas, 
quia, quum auEliora dies dabit, kav b Kigi®- ^BXdayiy perfe6iiora 
reponam iy melius refipiam. 

Idem tuus in Xir^ 
Ri: Parker. 

Epifcopatuum Catalogus in Provincia Cantuarienfi. Cantuarienns. 

Londinenfis. "* 

WintonieDfis. 

Coventr: & Lichf, 

Sarifbnrlenfis. 

Baiho-Wellenfis. 

Lincolnienfis. 

Petroburgenfis. 

Exonienfis. 

Gloceftrenfis. 

Hcrefordenfis. Nordovicenfis. 

Elienfis. 

Rofienfis. 

Ciceftrenfis. 

Oxonienfis. 

Wigornienfis. 

BriftoUienfis. 

Menevenfis. 

Bangorenfis. 

Landavenfis. 

Afaphenfis. Epifcopatuum Catalogiis in Provincia Eboracenfi. 

Eboracenfis. l Carleolenfis. 

Dunelmenfis. J Mannenfis. 

. Ceftrcnfis. I i 2 In «52 RICHARDI PARKERI Jn Prowncia \ Cantuarienfi 


Diacefes, 


Sedes 


Nomina 


Gradus 


A.Dom 


Collegia. 


Cantaari- 
^nfis 


Thomas Langton 

eledlus 
Henricus Deane 
Thomas Cranmer 
Matthaeus Parker 

Edmund Grindall 
Joannes Whitgift 

Richard. Bancroft 


LL. Dr. 

th. Dr. 
Th. Dr 
Th, Dr. 

Th. Dr. 
Th. -Dx. 

Th. Dr. 


1500 
1501 

1567 
1583 

1604 


Aulas Penbrochians Socim. 

CoUegii Jefu Soc. 

Collegii Corporis Chrifti Soc. 

& Cuftos. 
Aulx Penbroch.lSoc. & Cufios* 
.4ulae Penbr.Schplaris. Dooius 

D. Petri Soc. Aalae Penbr.& 

Trin. Cuftos. 
Collegii Chrifti Scholaris, 

Colleg. Jefa Commenfalis. 


Xondi- 
Bcniis 


Thomas Savage 
Rich. Fitz James 
Cuchbert. Tunilal 
Nicolaus Ridley 
Edmund Grindall 
Joannes Elmer 
Richard. Fletcher 
Richard. Bancroft 

Richard.Vaughan 
Georg. Montaine 


LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th. Dr. 

Th. Dr. 


1496 
J506 
1522 

»549 
1550 
1576 
«594 
1597 

1604 
16.. 


AuIsePcnbr. Soc. k Caftpt.- 
Aulae Penbr. Socias & Cuftos: 
C»ll. Reginalis Soc. 
Col). Corporis Cbrifti Soc. 
Coll. Chrifti Scholaris, Coll. 

Jefu Commenfalis. 
Coll, S. Joannis Soc. 
Coll. Reglnalis Soc. 


^intoni- 
cnAs 

\^ ^ 


Thomas Langton 
Richardus Fox 
Steph. Gardiner 
Joannes Ponnet 
Robertus Horne 
Joannes Watfon 
Guil. Wickham 
Guilielmus Day 
Jacob. Montague 

Lancelot,Andrcws 


LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th, Dr. 

Th. Dr. 


H93 
1501 

1534 

1560 
1580 

«595 
«595 
16x6 

1618 


Aulae Penbr. Soc. 
Aulae Penbr. Soc. & Caflos. 
Aalae Trinitatis Cuftos. 
CoU. Reginalis So, 
CoIL S. Joannis aluronus. 

Coll. Regalis So. 
CoII. Regalis So. 
Coil. Chiifti Commcnfalis. 

Coll. Sidney-SuiTex Cuftos. 
AulaEPenbr. So. & Caftos. 


J(l.incolni. 
fnfis 


Thom. Rotheram 

Guilielmus Smitl! 

JoannesLonglano 

Henric.Hoibeach 

Joannes Taylor 

Thomas Watfon 

Nich.BuUenghanv 

GuiLWickham 


LL. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th.Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th,Dr, 


147 1 

H95 
1521 

1547 
1552 

1557 
1559 
1584 


Coll. RegalisSoc. Aul«Penbr. 

Cuftos. 
AuIacPenbr. Socius, 

Coll S. Joannw Cuftos. 
Coll. S. Joannis Cuftos. 

CoU. Rcga)is.So. 2KEAET02 C A N T A B R I G I E N S I S. ^jj In Pro^. Sedes Lincolni- 
enfis Guil. ChadertOQ 

Guiliem. Barlowe 
RichardusNeale 
Georg. Montagae 
JoanAes Williams Sariibari- 
eniis Cantuarienfi Nomina Gradus A.Dom Th. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. Thomas Langton 
Joaanes Blich 
Henricus Deane 
Nichol. Shaxton 
Jo«SalcoW.Capon 
Edmundus Gueft 
Joannes Coldwell 
MartinuiFotherby LL. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
ftled. Dr, 
Th. Dr. 1608 
1613 
1617 1485 
'493 

"539 

1^91 
161 9 Coll. Chriai So.ColJ. Regina- 

lis Cllfl03. 

Aulsc Tritticatis So- 

ColL S. Joannia alumnusp 

Coll. Regioalis So. 

Coll. S.joaniiis So. AcadcniiaQ 

Procuracor, Magni SigilU 

Cuitos, :£fis Callcgia* Aul:c Pcnbr So. 
CanGelJahai Caotahr- 1495- 

Aulxde Gonevile So* ^ Prxfes. 

Coll. Regalb So, 

Coll, S. JoEnpis alumnns, 

Loll. Trinitatis So- Wigorni. 
enfis Joannes Alcock 
Hueo Latimer 
Nichohos Heath 
Edwinus Sands 

Nich.Bullenghem 
Joannes Whitgift 

EdmundasFreake 
RichardnsFletcher 
Gervaf.Babington LL. Dr. 
Th.Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

LL. Dr. 
Th.Dr. 

Th. Dr, 
Th. Dr. 
Th. Dr. 1476 

»534 
1543 
»559 

1J70 
»577 

1584 
«593 
«597 Orfll. Chrifti So. 
Aulse Clarenfis So* 
Coll. S. Joannis So. Aulae Ca- 
tharinae Cuftos. 

Aulae Penbr. Scholarii, Domot 
D. Petri So. Aulae Penbr. Bc 
[CoU. Trinit. Coftos. 
Coll. Corporis Chrifti So. 
CoU. Trinitatis So. RoScnfis Thom. Rotheram 
Joannes Alcock 
Thomas Savage 
Rich. Fitzjames 
Joannes Fifher 
Joannes Hilfey 
Nicholaus Heath 
Henric.HoIbeach 
Nicholaos Ridley 
Joannes Ponnet 
Joannes Scory 
Edm.Alleneledas 
Edmundus Gueft 
Edmundus Freake 
Joannes Yone 
Guilielm. BarTowe 
Richardas Neale LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Bacc 
Th. Bacc 
Th.Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 1467 
147 1 
1492 
I . . 

1504 
«536 
«539 
»544 
1547 
1550 

«551 
«559 

1559 
1571 

«577 
1605 
1608 Coll. Regalis So. Aolae Penbr. 
[Cufios*^ Coll.ReginaIisCuftos« 

Aolx Clarenfis So. 

Aulae Penbr. So. ic Coftos. 
Coll. Reginalis So. 
Aolae Penbr. alumnos. 

Coll. Regalis So. 

Aulae Penbr. So. k Caftos. 
Aulae Trinitatis So. 
ColL S. Joanois alomnos. *54 RICHARDI PARKERI In Prov. 


Cantuariinfi 
\ 


Diofcefes. 


Sedes 


Nomina 


Gradus 


A.Dom 


• Collcgia. 


Kordovi- 

cenfis 


GuIielmusReppes 
Thomas Thirlby 
Joannes Hopton 
£3roundu5Freake 
£dmund«ScambIer 
Guil. Redman 
Joannes Jegon 

Joannes Overall 

Samuel Harfnet 


Th. Dr. 

LL. Dr. 

Th. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Bacc. 
Th. Bacc. 

Th. Dr. 

Th. Dr. 
Th.Dr. 


1536 
1550 

'553 
1576 
1584 

'594 
1602 

1618 

1619 


Aals de Gonevtle So. 

Coll. Trinitati« So. 

Coll. ReginaHsPr«fcs, CoUegii 

Corporis Chrifti Cuftos. 
Coll. Trinttatis So. Aulae Ca- 

tharinse Cuftos. 
Aul» Pcnbr. So. & Cuftos. 


Elienfis 


Joannes Alcock...^ 
Rich. Redman 
Jacobus Stanley 
Nicholaus Weft 
Nich.Hawkins e- 

leau9 
Thom.Godericke 
Thomas Thirlby 
Richardtts Cox 

Lancelot.Andrews 
Nicholaus Fclton 


LL. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
LL. Dr. 

Th. Dr. 
LL. Dr. 
Th Dr. 

Th.Dr. 
Th. Dr. 


1486 
1501 
1506 

»S'5 
1534 

M34 
I5S4 
«559 

1609 
1618 


Coll. Rcgalis So. 
Coll. Rcgalis So. 

CoII. Rcgalis So. ^dis Cor^ 
poris Chrifti Oxpn. So. & 
Decanas. 

Aul» Pcnbr. So. & Cuftos. 

Aulae Pcnbr. So. & Cuftos. 


Herefor- 
deniis 


Carolus Booth 
Edwardus Fox 
Joanncs Skip 
foanncs Scory 
Robcrtus Bennet 


Th.Dr. 

Th. Dr. 

Th.Dr. 

Th. Bacc. 


1516 
1535 
»539 
1559 
1602 


Aulae Penbr. alumnus. 
Coll. Rcgalis So. & PraepoHtas. 
Aulae dc Goncvile Cuftos. 
Aulae Pcnbr. alumnus. 
Coll. Trinitatis So. 


Coventri- 
cnfis & 
Lichf. 


Gualterus Blith 
Rolancius Leigh 
Richard. Sampfon 
RaduIphusBaynes 
Richardus Neale 
Joannes Overall 

Thomas Morton 


LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Tb. Dr. 
Tb. Dr. 

Th.Dr. 


1509 

1524 

1)4« 
1570 
1610 
1614' 

1618 


Coll. Rcgalis So. 

Coll. S. Joannis alumnus. 
Coll. S. Joannis alumnus. 
CoU. Trinitatis So. Aulas Ca- 

tharinae Cuftos. 
Coll. S. Joannis So. 


Cicettren- 
fis 


Edwardus Story 
Rich. Fitz*Jan^«s 
Rich. Sampfon 
Georgiusi Day 
Joannes Scory 
Joannes Chrifto- 
pherfon 


LL. Dr. 
LL. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Bkcc. 
Th. Dr. 


1500 
1504 
«536 
1^43 
»551 
1557 


Aula Penbr. So. Domus S. Mi. 
[chaelis Cuftos. 

Coll. RegalisSo. & Praepofitus. 
Aulae Pcnbr. alumnus. 
Cpll. S, Joannis So. CoU. Tri- 
nitacisCuftos. 

In SKEAETOS CANTABRIGIENSIS. 4^j InPrtm. 


Cantuarienfi 
j 


Dtasce/es, 


Sedes 


Nomina 


Gradus 


A.Doa> 


Collcgia. 


Ciceftren- 
iis 


Rich. Cnutcs 
Antb. Watfon 
Lancel. Andrews 


Th. Dr. 

Th. Bacc. 

Th. Dr. 

Th. Dr. 


IJ70 
IJ90 
i6oj 
1609 


CoU. S. Joannis So. 
Coll. Ghrifti So. , 
Aulae Pcnbr. Sa. & Cullos. 
Aulag Penbr. So. & Cufios. 


Batho- 
Wclicnfis 


Richardus Fox 
OliVerus Kipg 
Joannes CUrke 
Guiliel. Knight 
Gilbertus Barle/ 
Joannes SciU 

JacobusMontague 


LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 

LL. lyt. 
Th. Bacc. 
Th.Dr. 

Th.Dr. 


1491 

«49? 
1523 

'541 

'5J9 
1592 

1608 


Aulae Penbr. So. & Cuftos. 
Coll. Rcgal: So. 

CoU. Chriai $0. CoU. S. Jo*- 
annia^c Trinitatis Cuflos. 

CoU. Chrifti Commenfalls. 
CoU. SJdney-SufTex Cullos. 


Exonicn- 
iis 


Ricbardus Foz 
Oliverus King 
Rich. Redoian 
Hugo Oldham 
Milo Coverdale 
Guilielmus Alley 
(fervar.Babington 
Guiliel. Cotton 


LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Tii. Dr, 


1486 
1492 

'495 
1J04 

.551 
1560 

1594 
1598 


Aulas Penbr. So. & Cuftos, 
CoU. Regal: Sa. 

Coll. Regalis So. 
CoU. TrinitatisSo. 
CoU. Rcginalis So. 


Mcneven- 
fis vcl S. 
Davidis 


Thbmas Langton 
£dm. Vaughan 
Robertus Ferrar 
Anthonius Rud 
Rich. Milburne 


LL. Dr. 

Th. Bacc. 
Th.Dr. 
Tb. Dr. 


1483 
1509 

1549 

1)94 
1615 


Aul» Penbr. So. * 

CoII. Trinitatis So, 
CoU. Reginalis So. 


Afaphcn- 
£s 


Rich. Redman 
£dm. Birkhead 
Henric. Standilli 
RobcrtusWarton 
Thomas Davis 
Guiliel. Morgan 


Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th.iPr. 
Th. Bacc. 
LL. Dr. 


1517 
1519 
1^36 

1601 


* 


Landa- 
veniis 


Robertus Holgate 
Anth. Kitchin ^ 
Gervaf.Babington 
GuilicL Morgan 
Theophilus Field 


Th. Dr. 

Th. Bacc. 

Th. Dr. 

Th. Dr. 


1537 

1545 
159: 

'595 
1619 


CoII. TrinitatisSo.' 

Coll. Emmanuelis Scholari^ 
Aulas Penbr, Sa. 


Bangoren 


Henricus Deane 
Joannes Salcot, a- 

lias Capon 
Joannes Bird 
GuilielmusGlynn 


Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th, Dr. 
Th. Dr. 


1496 
'534 

«539 
'S55 


CoU. Re^inaUs Cullos. «5^ hiChardi pareeri In Prw. 


Cantuarienfi 


Diacifes» 


Sedes 


Nomina 


Gradas 


A.Dom 


Collegia. 


Bango- 

renfis 


Nich. RobinfoD 
Hugo Billett 
Rich. Vaoghan 


Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 


i$66 
IJ85 

»595 


CoU. S. loannis So. 
ColK S. Joannis Soc. 


Petrobur- 
genfis 


JoamiesChambers 
£dm. Scamblcr 
Rich. Howland 

Thomas Dovc 


Th. Bacc. 
Th.Dr. 


1541 
1560 
1584 

1600 


Domas D. Petri So. Coll. Mag- 
dalcnae, & S. JoannisCuftos. 

Aul« Penbr. Scholaris, tan- 
qoam So. 


Gloce- 
flreniis 


Richard Chcney 
Godffcd. Goldf- 
borongh 


Th. Bacc. 
Th. Dr. 


«59« 


CoU. Trinitatis So, 


BriftoUi. 
enfis 


Richard Cheney 
Rich. Fletchcr 
Nicholaus Felton 


TJi. Bacc. 
Th. Dr. 
Th.Dr. 


;i?i 


Coll. Corporis Chrifti So, 
Aulae Penbr. So. & Cuftos. 


Weftmo- 
nafterienf. 


Thomas Tbirft)/ 


LL. Dr. 


1540 
Oxonien- 
fit 


Joannes Bruges 


Th. Dr. 


1603 


Aul* Penbr. So. SKEAETOS CANTABRIGIENSIS. 257 In Pro^, Sedes Eboracen 
iis Eiioructnjin NomUia Tho. Rotheraro 
Thomas Savage 
Edwardos Lee 
Robertus Holgate 
Nicholaus Heath 
Guiliel. Mayeledt 
Edm. Grindal 
Edwinus Saods 

Matthsus Huttoo Gradut A.Doro LL. Dr, 
LL. Dr. 
Tb. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
LL. Dt, 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th. Dr. 1480 
1500 

1544 
1553 

1570 
1576 

1594 Dicece/es. Coliegia Coll. Regalis So. Aulx Penbr. 
Caftos. Aulx Clarenfis So. 

Aulac Penbr. So. k Cuftos. 
CoU. S. Joannis So. Aulae Ca- 

tharinaB Cuftos. 
Coll. Trin. So. Aulae Penbr. 

Cuflos. ' Dunel- 
menfis Richardus Fox 
Thomas Rowthal 
Cuthb. Tunftal 
!ac. Pilkington 
MatthaeusHutton 

Richardus Neale Carleo* 

lenfis Edwardus Stor/ 

Roger. Leybnrne 
Joannes Carleol. 
Robertus Aldrich 
Joannes May 
Henr. Robinfon 
. . Snoden Ceftrenfis Mannen* 
fts five So' 
dorenfis. Gualterus Blith 
Robertus Leigh 
Joannes Bird 
Georgius Grey 
Cuthbertus Scott 
Guil. Chaderton 

Hugo Billett 
Rich. Vaughan 
Georgius Floyd 

Thomas Morton 
Joan. Bridgman Joannes Bale 
Gcorgius Floyd LL. Dr. 
LL. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th. Dr. Th. Dr. 
LL. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. LL. Dr. 
LL, Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 
Th. Dr. 

Th. Dr. 
Th. Dr. 1494 
1503 
1529 
1560 
1589 

1617 Aulae Penbr. So. U Cuftos. Coll. S. Joannis Cuftos. 
CoII. Trinitatis So. Aulse 

Penbr. Cuftos. 
ColL S. Joannis alumnus. ^A77 

1^03 
1506 

1534 
1577 
1598 Aulae Penbr, So. Domos S« 

Michaelis Cuftos. 
Aulae Penbr. So. & Cuftos. 

CoIL Reginalis So. 
Aulae Catharinse Cuftos. 

Coll. Chrifti So. 1501 
1541 

«579 

»595 

1597 
1604 

.6,5 

161J9 ToM. V. Col). Regalis So. 2o\\, S. Joannis Cufto3. 
Coll. Chrifti Cuftos. 
CoII. Chrifti So. CoU. Regi- 

nalis Cuftos. . 
CoII. S. Joannis So. 
^oll. S. Joannis So. 
Coll. Jefu aiumnus» CoII. 

Magdalenae So. 
CoU. S. Joannis So. 
Domus S. Petri alumnus, CoII. 

Magdalenae So. Th, Dr. F I N I S. Coll, Jefu alumnus. 
Coll. Jefu alumnus.CoII. Mag- 
dalenx So. Kk V I T A 

GUILIELMI CHAPPEL 

E P I S C O P I 

Corcagienjis & Rojfenjis^ 

A feipfo confcripta. E Bibliotheca Viri Praenobilis D. Philippi 
Sydenhami de Brimpton d'evercy 
in agro Somersetensi Baronettti edidit 
Tho. Hearnius, A. M. Oxonienfis. yac: Waraus de Prajullb: Hibernia^ pag.m^. 

« Guilielmus"Chappel, S.TheologixBaccaliureus, 
in CoUegio Chrifti Cantabrigiae educatus, Decanus 
Caffelienfis, & Praepofltus Collegii S, Trinitatis 
juxtaDublin. confecratus eft epifcopus Corca&;ienfis 
& Roffenfis, Dublinii, in ecclefia S. Patricitj ii. 
Oftobris 1638. Annodeinde 1641, orta rebellione, 
procellas temporis metuens, in Angliam fe contuHt, 
ac Derbise mortem obiit, anno* 1649," unde corpus 
Bilfthorpam deportatum in pago Nottinghamienfi, 
ibidemfepulturae traditum eft." Opes (fuars morieas 
reliquit in pios ufus erogandas mandavit. a Itaiegrmi. c pag« 115. non SicharduSt ut maie in cxcufis. h Ita ca- 
lamo fuo in Cod. noftro Bodleiano corrcxit cl. Fulmannus e CoiL Corporis 
Chrifti OiEonii. Antea x^^^S. .VI TA / 26l VITA 

GUILIELMI CHAPPEL 

E P I S C O P I 

Cor^agienfis & Roffenjis. 

Julii 30*. 16^2, PO S T mille quingentos & ofties decem 
Annos, fecundus orbi me dedit, luci dies 
Decimus Decembris, quintus hinc fonti Sacro, 
filc mergor ut noftro parocho mos erat, 
Hinc & renafcor. O Jefu tibi graiis ! 

Annos duos natum adoriuntur puftulas, 
PenifEmeque exftinxerant. Non fic tamen 
Vifum eft Deo, ^ quo vitam habeo nova hac vice : / 
Exfpefto tertia coronam gioriae. 

Ut revalui, patris domum bono meo 
M^gno reiiqui, acceptus Avigc & Avunculo. 
Septennis operam llteris coepi dare. 

Septendecim annos natus eo Cantabriglam, 
Pembrokiam parens, avunculns donaum 
Chrifti eiigit, Chriftoque duce figo hlc pedem, 
Chriftus tuetur, & Scholarem me facit. 
Binos gradus fufcipio. Verum quid agerem 
Incertus haefi : monet abire tenuitas 
Farentum ; at idem Chnftus hic Spem mihi facit 
Sodalitii, & anno fequenti perficit. 

Mihi faufta Julii dies penultima 
Aperuit anguftiyn hunc locum pauperculo ; 
Non clave munerum aut Potentum litteris, 
Sed (gratiae Chrifto) Statutorum via. 
^tatis annus htc erat vigeffimu^ 
£t quintus, annufque Domini Jefu mei 
Poft mille fextiefque centum feptimus. 
Ex illo, iis quae ad utramque vitam funt opus 
CircumfluOy qua oilicia; qua beueficia. 

Siipreme 262 VlTA GUIL. CHAPPEL 

Supreme judex, corda renefquc intuens, 
Peftora nofti folus, eaque fingula 
Quidve boni omifi, quidve patravi mali ; 
Nedum quid egi bene latet oculum tuum. 
Ignofce fervo, ignofcp inutiliffimo ! 
Lava, Lavare multiplica animam meam 
Unigeniti fanguine, Mifrecordiffimc ! 
Quin & bene quid egi Tuam per gratiam, 
Quod heu ! panim eft, id ut aeftimes in Filio 
Humillime peto, meque totum ut operias 
In ipfo, in ipfo folo, in ipfo perpetim ! 

Linguas malevolorum, hasrefin crepantium, 
Et nefcio quid monftri ali in finu meo, 
Nofti, Domine, quam non meruerim. Haud imputcs 
Ipfis calumniam fuam aut infcitiam ! 

Jam quindecim annos corpus sgnim vix traho, 
Eftque Jubilaeus bic annus statis meae. 
Clange, Domine, tuba, eripe famulum ab animae hoftibus, 
Mundo, Diabolo, carnCy necnon corporis ! 
Aut, fi tibi vifum, bcnignus accipe 
Animam meam ; melior enim haud fum patribus. 
Utcunque (quod toties precatus fum die 
Et nofte, quod & ufque precor) haud* unquam finas, 
Ut five vivam, five moriar, fcandaio 
Sim veritati, coelitus mihi datae ! 

Ecclefiam ferva Catholicam, hanc Angllcam, 
Fatumque, Papatumque, Schifmaque remove ! 
Amen. Jube hxc ut fint, eruntque. Amen ! Amen l 

inz. 1(33. Anno fecundo Braius ad me literas 

Dat nomine Domini fui, qui Epifcopus 
Londinenfis tunoerat. Caflellias 
OfFert Decanatum : regero mihi celebrerti 
Minime placere locum, minime & Hiberniam : 
• Me matris amplexus fenis & Avunculi, 
Nataleque folum jam petere filicernium, 
Privata ubi in paroecia, fecefliii 
Litem pio, pacique mihi chariffimis. 
Ille inftat, urgetque fore Dominus ut fuus 
Nec mihi faveret, nec meis in pofterum. Hoc, 
Hoc vincor. chara mihi pignora i Quid ? Eg0|i* 
Illis ut obfim, queis ne homo vix proderit l 
Quod reftat aetatis futurae breviculae 
Illis negabo ? Vicerint ! Accipio. Eo. 
Augufti initio Hiberniam peto ; Literas 
Naftus, Cafl^elliam, Inauguror. Quid egerim 

Paffiifve EPISC. CORC. & ROSS. 263 

Paflufve fuerim illic, Deus novit, egoque 
Senfi, & loquetur, me tacente, Ecclefia. 

Poft quatuor menfes recipio literas 
CoUegii Dublinienfis, quaeftatum 
Narrant dolendum, meque propofitum fore 
Id ut ref jrmem. Deprecor acerbiflime, 
Ut qui probe norim, quam ineptus Curiae 
Eflem ; idque viribus quam impar onus meis, 
Quantoque praejudicio onuftus tunc eram. 
Quanta undique odia in me excitavero mlfer, 
Iliic pedem fi pofuero ? O zelus ! furor ! 
O ignis infernalis ! O Collegium ! 
Neque vulnera tua pati pote, neque remedia, 

Maio fequente revertor ad charam Angliam, 
Vifurus an poffem efFugere CoUegium. 
Virtute Regis optimi, & merito fuo 
In fede prima" reperio patronum meum, 
Reperio Cancellarium Collegii. 
Fruftra laboro. Praepofitus ut fim jubet. 
Eo Cantabrigiam Socius, & poft Comitia 
Rus, matrem ubi ultimus video. Cujus domo 
Die eadem & hora, quibus ante accepcram, 
Poft ter novem annos, tunc fodalitium exuo, 
Dulciflimum terreftrium beneficium. 

Exinde triftis aequor itero Hibernicum, 
Auguftl iniiio deferor Dublinium. 
Praspofitus eligor : nec admlttor tamen 
Ad regimen. Ita quidam vpluit. Injuriam 
Ignofcat ipfi hanc Deus, & innumerabiles ! 
Nono fequentis Februarii die 
(Tandem expiato crimine haud vifendi eum 
Quum rus abiret) recipior. Recolligo 
Me : tum minime omiffo efle oportebat animo, 
Deum precor, ut & agere fortia & pati 
PoflSm per ejus gratiam. Optimus annuit. 

Exinde me CoIIegio totus dico 
In ordinem ut redigam, Redigo per gratiam 
Dci mei, cui laus & honor in feculum ! 
Quid non patior, hoc dum ago ? Ruunt, fadlo agminc, 
In me profana turba, Roma, Gevennaque. 
Experior hic illud Redemptoris; ** odio 
*^ Habebimini ab omnibus, & adducemini 
** Ad praefides," Sed 8c hpc (tibi, Domine, gratiae !) 
** Dabo quid loquamini.'* Dedit cert^ Dcus, 
Opufque promovit reformandi pius. 

Subinde a64 VITA GUIL. CHAPPEL 

1638. Subinde climaftera nova vitsE mesB 

Famofa morte Heroum, ut heroica cluet, 
Inciplt, & excutit reiiquias dentium 
Ante purrium^ monetque mortis fim memor» 
Iftius anni fub fine tamen eligor 
Epifcopus Corcagii & Roff-cervicap, 
Et confecror Novembris undccimo die. 
Hoc Cantuarienfis, hoc Wentworthius 
Heros voluit ; hoc (tunc meus) Radcliffius. 
Utrumque fruftra faepe facpeque deprecor. 
Hinc utique decollavit omnis fpes mea 
Defideratae folitudinis diu. ' 

Neque fic tamen abire licuit. Quin Rex jubet 
Collegio ut praEfim. Obfequor. Et hJc hasreo 
Diftra^lus inter loca remota & litibus 
Referta, quas, corpus ut itinera, odit anima. 

Sollicito Cantuarienfem literis, 
Sed fruftra, ut his eripiar ex angudiis. 
Quumque mihi jam haud exuere liceat Epifcopum, 
Peto Epifcopatum tenuiorem in Anglia, 
Chara Anglia, cui fub Deo n>e debeo. 
Quid refieret animi pendeo plenus metu. 

Heroicum tranfcendo climaftera inops, 
Pufillanimus, heroicum fatum haud timens ; 
Corpus licet norim effe debiliifimum, 
Mirumque quod duraverit ad ufque hunc diemt 

Quoties remetior animo hoc fepteonium, 
Corripior admiratione & canttto : 
" Mirabilia funt opera Tua, Domine Dcus ! 
** Panduntur utique in me inferorum januae^ 
" Operta fervet, aperta furit hoftilitas. 
" Amicitia vera nequit obtinerier, 
** Aut falfa cum potentibus vitarier." 
Revolvo decimum tertium Siracidae, 
Hinc magna nomina fugio. Verum urgcor, 
Et vincor, hsBc difta a; km ro ttq^m cogitans 
Tenere, meque repperiffe quem cximam. 
Failor mifer, plufque valuit adulatio 
Unius, obfequio meo fidiflimo, 
Parique Tutoris merentis optime, 

Habitique peffime. Illud Poetas fuggerit mens : " Heu fuge 
*' Teirafque crudeles, avaraque litora !'* 
At enim lupum auribus teneo. Nifi ad Deum 
Ubique praefentem fuga eft fruftranea. 
Soli huic itaque committo vitam, rem, decus, 
Hunc j >dicem, hunc appello litium arbitrum 

2 CaflTaeque EPI9C. CQRO. Sc^KOBB. atfj 

Cauflfxque vindicem, & kiQoceat}^ flO/eee^ 
Sane utque vadam, vado plaoe, artem Aulicam 
Aliis relinqueus, femper exqfam mihi, 

Praemlfra quum puto, quamque Dihili ilem homulus^ 
Quantifque preffus mentis, animi, & corporis 
Infirmitacibus ; Quid eft homo ? Quis ego 
Inter homines ? (inquam) ut labores tot adeam, 
Tantoque cum fucceflu ? Equidem homo cft Taaita% 
Vaniifimaque ego vanitas : Tibi, Domine, 
Sit laus, honor, gloria, poteftas, dominiam, 
Jn fecula ! Mihi mea remitte deb^ta ! 

Neque, Laude reverendiffifue, meritiffima & 
Laude fpoliandus, fub Deo, & prppter Deum : 
Neque vos mihi fideliffimi & chariffimt 
Braie & Bakere fcipio Seneftae mese ! 
A patre mifricordiarum in Filio 
Per Spiritum vobis rependitor bona 
Menfura, Coagitata fuper, & effluens ! 

Jamque intro perjodum ultimam vitae meae, 
Completur annus ; alterum ut fperem haud finit 
Corpu^. Dens vero tot annos addidit 
Praeter fpem, ut haud liceat penitus efle fine fpe. 
Utcunque fiet id, quaeve me cunque maneaQt» 
Ad huc moleftiae, labores, miferiae ; 

Ipfe Tibi ine, Domine Deus, meaque omma . ** 

Quae fum, habeo, poffum, Tibi dedi» do» dabo# Tua 
Sunt, Tua & erunt. Dignare modo difponcre 
Pro mifricordia tua, qus maxima 
Ad gloriam ejufdera, falutemque miferi, 
Ut five vivam five moriar fim tuus, 
In paceque fineque fcandalo claudam ultiiDom 
Diem ; fepulturaque honefta hgud caream ! Amea I 

CoIIegium ^uo Julii vi^effimo. 1640. 

Domum peto. Valetudinarius hyemem 
Ago. Parliamcnto fidem facio ad itcr 
Me efie inhabijem. Primatis in me odium interim & 
Midenfis haud languet. (Subige, Deus, animos i) 
Collegii male adminiftrati arguor. 
(Quod ipfi adcgerant miferrimum in ftatum 
Ego reparaverara.) Bicius urget Domum. . 
Sub Seffionis finem, ad arraa ferviens 
Mirtitur, adcftque Martii nono die. 
In mille libris obligamur ego & meus 
Decanus & Praecencor, ad corpus meum 
Dedendum ad arma fervienti Maji 
Sequentis uadeciffio. Advolo Dublinium ; 
Tqm. V. Ll Mo a6fl VITA GUlL. CHAPPfiL 

Me dedo fupplicoque Domuiy ut liberer ; 
Obtineo degimo quarto : at ita ut ipfe tenear 
Attendcre, & parere cenfurae Domus, 
Atque obliger ad haec vicies mille in mbb, 

Mecumque Trinitatis & Clonfortii 

Decanus : ab illo excipior hofpitio, ibique 

Moror. Tribufquc feptimanis tranCtis, 

Famofa tandem prodit accufatio 

Quatuordecim articulis referta; fcilicet 

Ut Cantuarienfis eflTem Hibernicus. 

At fumma recidit in duos ; perjurium 

Et malitiam in Hib^nicos ; Hibernicos ! 

Authoritas primatis, errare haud potis, 

Diftavit illum, aftutiaque Midcnfis huoc, 

Ut mihi inimicos redderet Pontificios. 

Lcgit aggravatque Prolocutor acriter 

Euftatius, adque vota Sacram urget Domum* 

Pauci reclamant. Urget iterum, ifti filent. 

Regni gravamen voveor i. reliquis. Manu 

Euftatius addit (obloquente nemine, 

Me fic voveri) ut fcilicet me praegravct 
Judicibus, atitequam habeo cui refpondeam. 
Afcendit accufatio Baronum ad Domum, 
Defenfioni tempus aJGTignatur, at 
Breve, quod tamen Midenfis haud probat quia 
Tempus : forc eienim futiie rcfponfum, idque fc 
Scire, omniaque vera efle, quae allegata funt. 
Refponfum adorno, trado Domui, traditur 
Plebi ; legi nolunt ; nimis longum fore. 
Committitur ; Replicam datura eft Scflio 
Futura proximo Novembre. Peto Domum 
Sub fine Julii. Repeto Dublinium 
Oftobre, menfe quo palam fit iropja & 
Stupenda Conjuratio. Macguirius 
Prehenditur. Nihilominqs Rebellio 
Erumpit, horrendifque graffatur modis. 
Baronum & equitum pauci adeffe fuftinent, 
Janique menfem Sefiioni deftinant : 
Reliqui aut agere amant, aut pati indlgna mctuunt, 
Periculum urbi inftat : fuga fibi confulunt 
Plures. Decanus hofpes & amicus fugam 
Parat; Licentiam petimus ; ille obtinet, 
Rejidor ego. Parfonfus alter Judicum 
Generque Daryfus, tuti in Arce mavelint 
Perire me, quam confulere vitse. Attaroen 
Petitio mea aequiiTima fuit, [" ut quum iter 

" Terreftre EPISC. CORC. & ROSS. 267 

** Terreftre latronum obfitum eflet millibu^ 

** Nec navis ad Mocnoniani qua reveherer, 

*' Licerct appellere aliquem portum Anglias, 

** Meque inde conferre ad Dioecefin meam, 

** Non defuturum Seffioni proximae ;"] 

Sed rejicior, Haereo diu in Dublinio. 

Clauduntur ambo, in arce Juftitiarii 

Status. l^Sacri /ciL Scacchariiy Regniquc Conjtliarii,^ 

Ad huc morati, jam fugam arripiunt citi. 

Prxmiierantquc familiam & ciftas fuas 

Parfonus & Daryfus. Famefque & barbarus 

Hoftis propinquat. Tunc ratis domino ofFero 

Largam pecuniam, ut liceat attingere 

Corcagium aut Kinfaliam. Surdo cano. 

Vigefimo fexto Decembris, tertia id^i, 

Poft prandium hora, aduncas folvimus anchoras^ 

Circaque idera tempus diei proxinaaB 

Milfordiae portum ingredimur hilari animcu 

Pericla itineris iftius quis exprimat ? 

Ter gurges immanis apcruit os horridum, 

Tantumque non abforbuit nos, & ratem. 

Toties Jehova, totius mundi Arbiter, 

Suppofuit ingentem manum omnipotentia 

Corufcam, & increpuit frementem gurgitem. 

Sic e tenebris lux mihi oritur, & lupis 

Hibernicis eripior, & fundo maris. 

Tibi femplternae gratiae, 6 aBterne Rex, 

Paterquc mifricordiarum, a Spiritu 

Sanftiffimo, per unigenitum filium ! 

Milfordia Pembrokiam eo, ibique maneo 

Primo & fecundo Januarii die. 

Deinde peto Tenbiam oppidorum peflhnum. 

Detineor inclementia aeris hic diu, 

Tandem a malevola detegor Stonefia \ - 

Accerfor a Majore, trador carceri 

Vigefimo quinto die fub vefpere, 

Quoniam Roberti me vocari voluerim, 

(Qupd nomen exftitit patris chariffimi) 

Hibernicaque licentia deftituerer. 

Poft feptimanas feptem adfit a Comitiis * 

Burgefius Pembrokise dominus Hugo 

Owens Baronettusv jubet is ut liberer. 

In mille libris obligor nihil mali 

Hinc exftiturum Tenbia Majorculo ; 

Decimoque fexto Martii liberor. Itcr 

Maturo manc proximo BriftoUiam 

L 1 'i, Vcrfus %69 VITA 6UIL. CHAPPELL, I^c. 

Verfus. Rellftus interitn CorcagJi 
Frithus raterti paraverat, fequc meaquc 
Omnia mari credit, etiam leftiffimos 
Libros, Minheddx ah ! portu equa falfa obrutos^ 
Neque redimendos falfiore lacryma. 
• Quod potuit egit, mihique mctuens Tencbiam 
Petit, abcunti haud obYius, reditu occupat. 
Brifiollias jam proximis fama advolat, 
Me ad Comitia accerfendum. Utut tnendax eraf, 
Haud cenfui fpernendam. Iter convertimus, 
Natalc qua refta patet ad folum via. 
Vires 5> annos addidit Deus optimus, 
Fortique deduxit manu quo volumus. 
Tibi Gratiae, O Deus pater amantiHimus ! 
Tu redde centuplum Baronetto ioclyto 
Et Archidiacono Roberto Ruddio. 
Quin & relifta Ceftriae ciftellula 
Charis referta pignoribus, inciderat heu ! 
Mooachi rapacis in manus, tamen integram.hadlf 
Idem Deus mihi rettitiiit, ufus opera 
Frithi & Mainwaringi amici fedula. t I I/ l S. LUDOVICI SAVOTI, 

GALLIARUM 

REGIS MEDICI, 

De raris 6c communibus Imperatorum 
Romanorum nummis judicium, 

Interprete &; Abbreviatore 
PATRICIO JUNIO. 

£ Colledaneis S m i t h i a n i s 
Penes Editorem. 

Accedunt ex iifdem CoIIe£taneIs EpiAoIx ali- 
quot dodiflimi Langbainii, una cum Ex- 
■ cerpti« pauculis ^ Cod: antiquo Bodleiano. E CoUeftaneis MSS. quae mihi moriens lcgavit 
Vir eruditiflimus ThomasSmithus, S.T.P.^ 
Amicus integerrimus. Vol. IX. p. 43. 

Dr. Langbaineto Mr. Selden. 

S IR, 

IGive yow many thariks for imparting fo much (as I cam» 
eftly defired to know) of that Scotch Copy of Chaucer, 
and am glad to hear that Georgius Syncellus is at laft ar- 
riv'd. The reafon, why I inferted in my lafttJ^at paflagc 
concerning the judgenaeH* of Cambfidge in thecafe of Fryer 
Rufrel, was not any concurrence or approbation of myown, 
as to tiie jus cj;vinum : but in regard yow had in yowr Hi- 
ftory of tythes printed the like letter^ of this UniverCty, I 
conceiv'd, yow might not be unwilling to know, (as matter 
of faft) what Cambridge had done at the fanxe time, and up- 
on the fame occifion. I-might add updii the fame accoiinr, 
what I have mett wlth in our old Regifters, that \xfhen that 
controverfie was fo carried, the Univerfity requir'd by a fpg. 
cial ftatute of Proceedcrs here an abjuration of the opin^oQ 
of RufiTel ; which ftatute and oath was af terwards in Edw. 6th*s. 
time exprefsly abrogated. 

lam very forry tp h^ar of the death*'of Mj. Patrick Youqg, 
in whom I have not ontly loft a friend, whom I highly va»' 
lued, but the publick more. It is not unknown to yowrfelf, 
ihat he had for many y^rs beer a gather^r (efpegially ouc 
of Greek MSS.) and had tranfcrib'd m^any things not fitt to 
be loft. He had altnoft promifed me to fettle himfdf here at 
bxford, and to fet about the printing of the reft, after he 
b^d finifn^d his LXX. and it grieves me to thinke^ 
— tot congcjlos no^efque diefque labores 
Hauferit iina dies. ' • * : ' 

He has told me fome thnes, that his Varjous LeQiqqs^ and 
Notes upon the LXX. would rife to as great a bulk, as the 
Text it felf. I befeech yow, Sir, by the love of Learning to 
be a means, that they may not all dye with him. 

I fend now the produft of two wecks, the ftiects K and I4 
of Eutychius, with my fervicc. 

YowT moft humble fervant 

Ger. Langbaiof^ 
Queen's-Coll. Oxon» 
\\. Oft. 1653, ^n LUDOVICI SAVOTI 

De raris & communibus Impp: Romanorum 
Nummis judicium. JUlii CiESARis. Nummi aurei funt rari, & aswi 
minores': mediocres, qui ab averfa caput habent Au- 
gufti, grandioribus funt rariores. 
AuGusTi. Grandiores aerei funt rari; mediocres 
communcs; minores autem, exceptis iis, qui ab averfci 
parte templum habent cum infcrip. ROMA ET AVGVSTO, 
vel aquilam, funt rari. Nummi etiam Triumvirorum Monc- 
t^iorum quorundam serei funt rari, fciL 

t P- QYINCTILI. SEX. F. VARVS. 
t C. SENTIVS C. F. SATVRNINVS. 
t M. FVRIVS P. F. CAMILLVS. 

T. STATILIVS T. F. TAVRVS. 
t C. CALVISIVS C. F. SABINVS. 

L. DOMITIVS AHENOBARBVS- 
t P. CORNELIVS P. F. SCIPIO. 
t P. LENTVLVS CN. F. SCIPIO, 
t M. SANQVINIVS Q^ F. 
t M. LICINIVS CRASSVS. 
t C. CANINIVS REBILVS. 
t SEX. iELIVS CATVS. 
t P. CORNELIVS DOLABELLA. 
t C. SILIVS P. F. 
t M. SANGVINIVS Q^ F. 
t P. VINICIVS. M. F. 

L. MVNATIVS L. F. PLANCVS. 
t M. SERVILIVS GEMINVS. 

T. STATILIVS TAVRVS. 
^ * S. APPVLEIVS S. F. 

♦ VOLVSVS VALER. MESSALA. 

L. CORNELIVS SVLLA.' 

Ex his, qui ftella notantur, funt omnium rarifllm:, & qui 
cruce^ reliquis funt rariores. 

LiYia^ ^j2 Ludovici Savoti de raris 6 cmnmunibus 

LiviJB, sEu JuLiiS, coNjuGis AuGusTi. Nommi cx 
quavis matcrU font rari; axgentcus amem, qui ab tma partc 
infcrip: habet, LIVIA AVGVSTA, & ab altera, DIANA 
LVCIFERA, rariffimus eft. 

TiBERii. Grandiores, quicapntTiberiiiofcuIptumhabent, 
funt admodum rari. 

Drusi Cjesaris, Tiberii ex Agripfina f. Grandiorcs 
srei commuoes funt, mediocres non repcriuntur, argentei 
aureis funt rariorcs. 

Drusi Germanici, fratris Tiberii Imp. Nummi 
aurei & argentei, praecipue aurei, funt rari ; aerei medioacs 
communes funt; grandiorcs non reperiuntur, contraquam 
io fupcriore Drufo* 

ANTONiiE, Drusi Germanici uxoris. Aurei & ar- 
gentei nummi rari funt, aerei autem communes. 

Germanici, Drusi Germanici f. Aurci & argentel 
rari admodum funt ; aerei mediocres commuoes funt; graa- 
diores pauci vel nuUi reperiuatur. 

AGRippiNJByCONjuGisGERMANici.Aurei&argcnt^ifaot 
rari, xrei autem mediocres & minores adn^odum rari fuat. 

Caii CALiGULiB. Aurei & argentei funt rari, & minores 
cx aere. Inter argenteos, qui ia corona dvica infcripdonem 
hanc habet, S. P. (^R. PP. OB. CS. rarus eftj qui vero in- 
fcribitur, DIWS AVQ. PATER PATRI:^. rariffimus eft. 

TiberiiClaudii. Nummi hujus omnesexquavismateria 
commuQcs funt, praeterquam minores aerci. 

AGRippiNiB, Claudii coNjuGis. Nummi hujus AgTip- 
pinae aeque rari funt ac fuperioris. 

BRITANNICI,CLAUPIIEXVALERIAMESSAl.INA,qUAM 

TERTio Loco DUxERAT uxoKEM, FJLii. Nummi omncs 
formse & materias cujufcunque rariffimi funt. 

Neronis. Nummi cujufvis formas & materia^ communes 
funt; qui autem infcriptionem hanc habet, SACERDOS 
COOP, IN. OMN. CONL. SUPRA NVM, EX SC. ex 
auro vel argento, rarus admodum eft. 

OCTAVIJE ET PoPP^iB, UXORUM NERONIS. Nummi 

utriufque rariffimi funt; pauci praeter Grsecos reperiuncur, & 
quidem serei mediocris formae. 

Clodii Macri. Nummi cujufvis ofiaterix & maguitudinis 
rariffimi funt. 

Galb^. Nummi aurei rari funt, reliqui communes. 

Othonis. Nammi aurei rari, ^rgentei pauci, & aerei om- 
nium aliorum Imperatorum rariifimi funt. 

VjtTELHi. Nummi argentei funt rari, aurei rariores, 
araiiJ vero rariffimu 

Vespasi ani. Nummi cujufvis matcirlde & fofimae jGommunes 
% fuat. . /w//, Romanorum nuinrms judictum, Jj^ 

f^nt Argcntws cum iftfctip. IMP/CiESARVESPASIA- 
NVS, & ab altera parte, PAaS ^EVENTVM. & «reug 
cnui infaipr^ iMP...CiES..VESPASiA'N. A\G. CX)S. Iir. 
& ab altQM patte. TVTELLA AVQ, SC. utcrqiic raniseft.' 

DoMiTiLLJB, uxoRis ET ^JLIJE Ve«pasian|. Nuinmi 
cujufvis mt teri^s.fuQtrari. S^ argentei reliqdis rariores. ' 

TiTi. Nqmmi exquavismateria communesfunt. Ran ta« 
toenfutit, qui hasinfciiptiones>hdD6it: BONV$ EVENTVS 
AVGVSTI.--SEGVRiTAS PRQVINCIAIlVM,-«*-SECV* 
RITAS GRBIS TERRARVM; 

jOLi^, P1LI4 TiTi. Numimi cx qimvis matertafunt rar!| 
argentei vero aereis, & aurei «i^ent^ raiiores foat ^ ^rei 
autem non niii modiocres rcpeFiautur. 

DoMiTi4N$. Nommi ex qtiavis.materia fuat-CjQniimDnes, 
rari tan>cn jfiint cum W« infcripjtUmibi»,' lOVI DOMITORl 
ORBIS TJSRRARVM CENS.. PPP. .&, lOVI IVVENt 
TRIVMPHATORL T/ ^ '- ^ . 

DoMi T7 A, uxORis DoKiTl4^>* Nvuntnkt qUaVismaleriil 
tari ; ex auro' taraen rarlores fuht, quiin ex argenlo & aerc. . 

N^Rv^. Kifftnn)! cnjufvLSflbaterix-funt communes; 'rarl^ 
ores tamen funt aurei, quam reliqui : & qui in corona lauresi 
infcripti&nes babfmt, funt mri» vel infcripdonetn ' kauc» 
DIVVS AVGVSTV5 PATER, 

Trajani. Nuxfimi cujufvii materidc Sc magoi&irdinis fuAt 
commtines; • 

Plotikjj. unoitilTRAjA^ij. Numnu cujufwds m^teria 
rari funt : abrei non nifi graddlores reperiunturi 

MarciAna» sdRo^isTitAjANi. •Kumnucujafvis.m^teri» 
& magnitudinis admodum rarifurtt... 

Matxdije> MARcrXNJEPiLi^. Kummi otnnca eximia^ 
raritatis. 

HADRtANi. Nummi cujufvis materiae communes funt ; rari 
atftcmfurit cum fais infcrlptiofiibns, .RELIQVA: VETERA 
HS. NOVIES . MILL. ABOLITA- SC.-^MEMOR£A AV- 
GVST. PERPETVA.-r-SAECVLVM AVREVM. &, 
ANNO & cct, NATALI VRBIS CIRCVM CONDIDIT. 

Sabim£, pxorjs Hadrlani. Nuiqaii pujufvis materi^ 
communes funt. 

A>«TIirOI, EXIltlJS PtnLCHRITUDIKlS SUEUI A^ 

HACfRiAKO..ifii ^ELiciis HABiTi. Numml cujufvis ma- 
teriae & magnitudinis rari funt ; aorei & argentei wi vel 
fmlli rc^crioiitiir, &'Graeca3 infcfi^tiones omoes habent. 
L. ^Lii. .Nuilnnu aurei rari funt, & aenei majores. 
L^CiLL-ffi, uxoris L. ^Lii, Nunami nuUi reperiuntiirw 
ANTo.Ni!^TPJi« Nuinmi cujufvis materiap communes funt 
.TpmI V, M m r^riprcs 274 Ludovhi Savoti ck rdris if cmmunUfUS 

rartorcs tameti funt, qni has infcriptioncs habent : AMPLIA- 
TORI CIVIVM.— GENK) SENATVS SC— ROMVLO 
AVGVSTO &, FORTVNA OBSEQVENS. 

Fadstin^, uxoris Antokini Pn. Nommi cttjufvis 
materiae commiines fuot; qui tamen capite velato font, 
reiiqois rai iores funt. 

Antomini Philosophi. Nommi cojofvis materiaB com* 
miuies funt. 

Faustin^, uxoris Awtonini Philosophi. Nummi- 
cujufns materias communes ftlnt ; qui tamen inicripttonem 
hanchaixot, MATRI CASTRORVM, /ariores funr. 
AviduCassii NummicujwfTismateriasadmodQmrarifont. 
L. Vbri. Nommi cojufvis materise commuaes funt. 
LuciLLiB, uxoRisL.VsRi. Nommi commu&es iunt' 
* CoMMODi. Nummi aurei rari funt, argentei & aerei com- 
mones funt, praetor eot» qul has tnfcriptiones habeat, FOR-* 
TVNiE MANENTL— OPTIME MAXFME C. V. PP, 

— PATER SENATVS. lOVI EX SVFERIS. GENIO 

AVG. FELICL—IOVI OPTIMO MAXIMO SPONSORI 
REL. AVG,— lOVI DEFENS. SALVTIS AVG.— HERC. 
COMMODIANO.— iEL. AVRE. COMM. AVG. P. FEL. 
&, L O. M. SPONSOR SEC. AVG. 

CAispiNiB, uxoRisCoMMODt. Nommi argentei & amei 
communes funt ; aurei autem rari, praecipue qui hanc ia- 
fcriptioncm habeot, DEI GENITALIBVS. 

H£Lvii'Pertinacis. Nommi aorei &argentei rarifunt ; 
fttd autem cojufTis magoitodinis rariffimi, prsecipoe com hac 
iafcriptione, DiS. CVSTODIB. 

DlDii JuLiANi. Nummi aorei, argentei, & aerei mediocrcs 
& miaores rari admodom funt. 

Manlia ScANTiLLJB, uxoRis DiDii. Nummi cujufvis 
materix admodum mri funt, praecipue «rei mediocris mag^ 
jiitudinis. 

DiDijE Clarjr, vilijb Didii. Nummi cujufvis materia^i^ 
prsBcipue serei mediocris magnitudinis, rsu-i fuot admodom* ^ 
PESC£NKii NlGRi. Nummi cojufvis materiae, S\ excipias 
Othonis, Omnium Imperatorom funt rariifimi ; ut plurimum 
serei, qoi reperiuntur, Graecam ioferiptioacm babent, & ar* 
gentei Latinam, 

Albini. Nummi aurd admodum rari foot; argentervero 
& oerei non adeo rari^; & aerd mediocres grattdioribos longe 
rariorcs fant 

Sept. Sevcrt. Ntmimi aorci rari funt ; argentei vero A: 
aerei communes, prxtor cos, qoi infcriptibnes bas habent, 
I. VICTO. LMP.— DIVI M. PII F.— FIDEI EXERCITVS 

GALL. LVG. ^INDVLGENTIA IN ITALIAM. &, 

lOVI IMPERATORI. 3 }Vh%k hn^. Romanotum nummU Judicium» ^ 175 

JvLiM DoMNJE, uxoRis SspTiMii SsYi^iir. Nnmmi 
CQJnfvis ma^erise commanes funt, prstereos, qui infcriptHmes 
has habcnt, MATRI CASTRORVM.— MATEBL. &, DIVA 
IVLIA AVQVSTA. 

Antonini CaracallJK. Nummi cujufvis materiae com- 
munesfuQt; rariores tameo aora, quamreiiqtti, & qui in- 
fcripcioaes has liabeot, DESTINATO IMPE&ATQRe. &, 
S.«CULARIA SACRA. 

Plavtilla, Caracall^ trxoRxs. Nummi argentei 
communes funt ; aurei vero & «rei rari, qai non nifi medi- 
ocri& magnitudiois reperiantor. 

Get^. Nummi argentei CQmmuoes fuat^ aureiTerojt 
xrei rariores. 

Macrini. Nummi argentd communes fuot ; aurei vero 
8c aerei rari, ^ grandiores a*rei mediocribus, prsecipua: ii., qui 
barbam habent prolixam, rariores funt. ^ 

NoNijE Cblsjb, u:i^oRi$ Macbini. Nummi npUi repe- 
riuntur. ' 

DiADUltf ENiANi. Numml cnjufvis matcriae funt rari ; aurei 
tamen argenteis &, ^reis, & a^tci .argentQis funt rariores, & 
inter sereos grandiores & minores mediocribus rariores funt. 

Elaoabal J« Nummi cujufvis materias conmiunesfunt ; qui 
tamen infcriptiones has habcnt. SACERDOS DEI SOLIS 
ELAGAB. &, SOLI ELAGAB. rari funt, & praecipueaerei.. 

JuLiA Pauljb, uxoris Elagabali. Nummiaurei& 
aerei rari fuut.. 

JULIJEAQiJILI^SEVERJE,SECUN£>J{UXORIsELAGABALL 

Nummi cujufvis materiae rari funt ; argentei aureis & xreis 
communiores funt, aurei vero rarifljmi. * 

ANNIi£ FAUSTINiE, TERTI-S UXORIS ElAGABALI. 

Nummi cujufvis materise & magnitudinis rari/rimi funt. 

JULIi^ MOEjSI^, SORORIS JULIA DoMNA, & AVIA 

Elagabali, Nummi aurd funt rari ; argentei vero & srei 
commones* 

JVhlM SOJBMIJB» riLIJ|MoBSi;S MATRIsqXJE ElAGA* 

bali. Nummi rart funt, & praecipue aurei. 

JULI^MAMMJBiE, ITIDBMMoESIATILTJIB» ET MATRIS 

Alexandri Severi. Nummi cujufvis materiae commune^ 
funt. 

Alexandri Severi. Nummicujufvis materise communes 
funt ; rin vero funt, qui ix^criptiones has habent, MO- 
i^ETA RESTITVTA. — RESTITVTQR MON.— PER- 
PETVITATIAVGG,— IMP. PATER PERPETVVS.— 
/ETERNITATIBVS. 

SuLpiTijK Memmije» FiLiA Mammjejb. Nummi nulir 
reperiuntur, * 

Mm 2 Maxx^ t)S . tudovici ^avoti ii raris h nonttnUf^ius 

MlxiMiNi. Nummi argeatei & serei coiQsnunes O^nti 
aurei veio rariores, ^ . 

PAULiKiE, uxoRis Maximini. Nummi aurei 8c argeritfel 
rari funt, pront aerei etiam mcdtcxrres & minoreS;* 

Maximi. Nummi aurei & argcnteiTarifunt;' aerei^utem 
Communes.- 

GoRDiANi Africani trimi. Numm! cnjafvis materise 
ftmi rari t aere» aureis'& argenteis funt rariorcs, &grandiorcs 
tantum reperiuotur. 

GoRBikNi AFRicANV^Ecuwm. Nummi eadem rationc» 
^ua fuperibrls, rdri funt. * '^ - 

Balbini. Nummi aurei argenteisSriacrelsfunt rariores, & 
*intef "aereos mddiocres & minorcs grandioribus funt rariores. 

Clodii Pupieni. Nummi pari ratione ac Baibini rari funt. 

GoRDXANi TERTii. Hummi cujufvis materi» commu^(9 
font. -^ . . . 

FtJRIJS SABiNiE TRAN(yjlLLlNA, TERTIiE UXORIS 

GoRoiANJ ' Nummi cujufvis materiae funt rari ; *aurei vero & 
argr.ntci aereis funt raripres, neque reperiuntur pr^ter eoa, 
^ui inrcriptiones Graecab habent. . : ' 

M. Mahcii. Nummi nulli reperiuntur. 

Severi Hostiliani. 'Nummi nulli reperiuntur. 

p jT jppi pATKis.Nummicujufvismateriaecoinmuncsfant. 

MARCiJBOTACiLf JE, uxorisPhilippi pATRis. Numnii 
tujufvis materiee funt paritbr c6mmunes. 

Philippi FiLii. Nnmfhicujufvts matericecomgiunesfunt* 

TrajAni Decii. Nummi aurei funt rari ; argentei vero 
& aerei communes. 

Barbi^ Orb. an^, uxoris Decii.' Nummi aurei ra- 
riffiini funt, argentei etiam & aerei i*ariores. 

Herennu Hetrusci Nurami aurei rariifimi funt ; argen- 
teis aerei funt rariores, & intcr asreos, qui mediocres funt. 

Valentis HosTiLiANi. Nummicujufvisrmateriafuntrari, 
praecipue aurei ; aerei med!ocres grandloribus fuht rtriores. 

Perpenn^Liciniani. Nunlmi nuUi reperiuntur. 

Trebonjiani Galli. Nummi aurpi funt fari, reliqul 
tommunes 

HoSTILl^ Se^ERA, TttEBONlAWI GaLLI . tJXORIS* 

iNummi nulK repcriunturi ' 

VoLusiANi. Nummi aurei funt rari^ reljgui communes. 

HeRENNIJE HETRUSCILLJfi, Tr AJANII DEciV * FlLlJRj 

ET VoLUsiANi uxoRis» Nummi auri?!* ftAf.rari, n^liquji 
communes. •',,,," 

* Ita 8z Occo aliiquej fcd malcj notante Mcdlobarfeo, qili d iingiil|ri A: 
cleaante CTraeco rcgis Galliarum nummo, Trajani Decii uxorcm (in locnm c- 
reptse bkthix) non 6diam fuid^ coUi^it. Tndc etiam verifimile putat, ipfius fi« 
lium, liercnnium Hetrufcumi aomca fiiidc fonitum a1> Bittcaius\ii^mh. H^ 

-ffiMl- JHm^liani. Nummi c^jufvis m^teriae: funt nuri; zrgjplbtA 
vtro aureis & artis communiores fbot, & inter aereos me- 
diocres grandipribus praefemntur. 

LiciNii Valeriani. Numfni aurd font rari, &qul ii^- 
fcripiioncm lia^ic iiabept, RESTJTVT. GEN. HVMANI. 

MARuai^Njfi, uxoiiis LiciNi^ Valeriani. Nuxnmi 
aurci & ?Brei grandiores rarifunt j .^rgentei vero communcs. 

GALLiE^i. Nummi cujufvis mateiiae communcs funt, 

Salonin^, ttxoris Gallxeni. Nummi iturei funC 
rari ; reliqui vero comrpuues. 

Salonini Valeriani. Nuoimi cujufvis materia rarl 
funt ; aurei vecq praecipue & serei graudiores. 

Salonini Gallieni. Nummi cujufvis materlsB FBri 
admodum funt. 

Licnjij Valeriakt, Titii Salonini Valeriani* 
Nummi cujufvis ihaterias fudt rarii aurci vero pr^cjpue & 
ferei grandiores. 

^ Trigint^ Tyranuorutp ^ujufyis m^teriae aqiiuni funt 
rail, fi cxpipias numipps Pc^iumi Patfis» & utriufqw 
Viftorini ac Tetrici> qui communes funt. Cyriades. 

t). Laelius lageauus. 

Odenatusk 

Hcrodcs. 

M* Acilius Aurcolus. 

M. Fulvius Macrianus* 

Q^FuIvius Macrianusk 

Cn. Fulvius Quietus. 

Ser. Anicius Ballftab 

P. Valerius Valcns. 

L. Calpurnius Pifo. 

T.CeftiusAlexiuSiEdiilianHS, 

M. Caffius Latienus Poftumus. 

C. JnniusCaffiusPoftumus. 

Q^Nonius Regiiianus. Sex. Julios Saturirius. 

C. AnnSus Trebelliaoui. 

T. Cornelius Celfus^ 

Ap* Claudi^sCcuforinus. 

Herennius. 

Timolaus. 

Vaballathus, 

Maponius. 

A.PompoBiu6 iEOanttt, 

M. Aureolus ViAorinui. 

L. Auraolus Vi£lorin«$» 

P* Pivcfot^ Tetricufi. 

C. Pivclli^ Tetxktts. 

Zenobia. 

ViAorina, («tiyiaiorta» Nummi utriufque PoftiimiVari ftint, qui has inftrij^- 

tioues habent, MXNERV. FAVT^L. ^JIERCVtl 

ARIqIVO. CASTOR.— ^DIVO ?OSTVMO.— 

&, POSTVMVS DIVVS PATER. * 

ClauDii GoTHici. ^ummiaurei & s^rfci igranjtHores & 
Ujedio^re$3>_p5qpppuc vcrd ,grahdiores, rari fnht, dc cmi in- 
fcriptiones has habei^t, Vj;CTORlA (SotHtCA, & .DIVO 
CLAVn^O GOTH. . . ^ . 

Cigmi;!,!.!^!. ^^ttixmii a^i, Arjg^eiyjd, & aejfci funt admo- 
4um rari. * . . ' . ' '\ 9j9 tui^viei Savoti de tans if emnUinihis 

Au&SLiANi. Nammi aurei funt rari ; argentd vero & 
Stt^ graodiores anreis fttnt rariores. 

SfiVBRiNjt, uxoRis AuRELiANi. Nommi aurd funt rari, 
& argentei aurcis rariores. 

FiRMii. Nummi cujufvis materiae funt rari. 

Saturnini. Nummi fimiliter cujufvis materiae funt rari. 

Taciti. Nummi aurdi funt rari» & argentei aurds rariores. 

Floriani, Nummi cujufvis materise» Q eacdpias minores 
sereos» r«;ri funt. 

Probi. Nummi cujofvis materise funt rari, ii excipias ml- 
Bores meoSf arg^ntei aureis funt rariores. 

Cari. Nummi pariter rari funt, ac Probi, niii quod mi- 
nores aerei non iiot adeo communes» prout ejus funt : rari 
funt, qui has infcriptiones habent» DEO ET DOMINO 

NOSTRO CARO DIVO CARO PERSICO. &, 

DIVO CARO PARTHICO. 

Carini. Nummi non minus rari Tunt, quam Cari. 

Numeriani. Nummiscque rari funt, ac Cari& Carini : 
qui infcripacoem hanc habent, rari funt, UNDIQUE VIC- 
TORES. 

Dioc|.£TiANl. Nummi aurei & argentd funt rari ; aurei 
vero argenteis rariores ; xrci praeter grandiores communes 
funt. 

Sex Tyrannorum fub Diocletiano» ^liani, Amandi, 
Carauliiy Ale£liy M. Aureiiijulianii &Achilldnummi 
cujufvis materiae funt rari. 

M* AvREL. Valer. Maximiani, Herculei dicti. 
Nommi aurei & axgentei funt rari, srei grandiores funt rariffi- 
mi ; medioci^es vero & minores comiAunes. Qui infcriptiones 
ieqnenies habent, funt rari, HERCVLI DEBELLATORI.— 
GAVDETE ROMANL^&, ^ETERNA MEMORIA, cum 
templo io cuju^ apice eft aquiia. 

EuTROPiA, Maximiani Herculei uxoris. Nummi 
Ctvufvis mato-iae rariHimi funt. 

C0N8TANTII C^LORi. Nunmii aurel & aerei, fi exdpias 
grandioresi commun^s funt ; qui infcriptiones has Ixabent, 
rari funt, IMP. MAXENTIVS DIVO CONSTANTIO 
COGNAT. &, blVO CONSTANTIO PIO PRINC. 

HzhEHJ^, rj^xojtis nmm CoNSTANTii. Nummi aurei, . 
argente'^. a.aercf minores rari funt. 

Theodor^, uxoris secuhwb CoNSTANTH. Nummi 
aurei, argentei, & aerei minores fimiliter rari funt. 

C. (fAi^ Valer^ Maxiuiani. Nummi aurei & aerei 
praeter grandtores CQiximunes fnnt ; qui infcriptionem hanc 
habenr, raii fuot, FORTI FORTVN^ Ji»//. Rmanofum nugmU Jwlicium» 7 179^. 

GALSRiiB Valerijb, uxoris Max;^iani... Niimini 
aurei, argentci, & aBrci^grandiorcs rari funt. 

Albxandili. Nummi cujufTis materi^ & magnitudlnb 
rari funt. 

Maximini. Nummi aurei, argentet, & asrei grandiores 
rari funt, & qui infcription^s has habent, BEL, PART. & 
BONO GBNK> PII IMRERATORK. 

Valerii Severi. Nummi cujufvis materiaB rari font, & 
^m grandiores mediocribus longe rariores. 

C0NSTANTIN1 MAGNi.Nammi cujufvis materiaeo6aimanes 
funt; acrei vero grandiores, & gui fequentes' infcriptiones 
habcnt, rari funt ; PERPETVA VIRTVS.— SAPIENTIA 
PRINCIPIS PROVIDENTISSIML: — BONO GENIO PII 

IMPERATORlS.-i — GAVDIVM ROMANORVM. 

VICTORIA GOTHICA. FELICITAS PERPETVA 

AVGEAT REM DOMINORVM NOSTRORVM. ^ 

CONSTANTINIANA DAFNE. &, LIBERATORI VRBIS. 
— FVNDATORI QVIETIS. SBreus etiam nammus mlnor, 
qui ab averfa paftc labarum habet, rarus eft. 

Faust^-, 3ecunix« uxoris Constantini. Namml 
aurei, argentei, & minores acrei rarl funt. ' '. 

' Martiniani. Nummi cujufvis materiae & magalmdinis 
rari funt* 

Crispi, Constantini M. IX Minkrvina F. Namml 
argentei aureis funt rariores, grandiores xrei rari admodum 
fiint ; qui infcriptionem hanc habent, rari funt, VBIQVE 
VICTORES. 

Maxenth. Nummi aurei, ar^tei, & acrei grandiorc$ 
rari funt. 

MAGNiE Urbica, Maxentii trxoRis. Nummi aorei, 
argentei, & atrci grandiores rari funt. 

RoMULi. Nummi aurei & argentei admodum rari funt ; 
aerei grandiores & mediocres reperiuntur, fed non adeo com* 
omniter, ac fuperiorum Imperatorum. 

LiciNiANi LictNii, Senioris. Nummi aurei, argentei, 
& aerei grandiores rari funt. . ' 

CoNSTANTia, uxoRis LiciNii Patris. Nummi cujuf* 
*Tis materiae & magnitudinis rari admodum funt. 

LiciNiiJuNioRia. Nummiaurei, argentei, &aireigraa* 
diores rari funt. 

Deluatii. Nummi cujufvis matcria^ rariiTimi funt. 
* CoNsTANTiNi JuNioRis. Nummi cujufvis materiaSy pras- 
ter grancSores «reos, commaaes fuat. 

CoNSTANTis. Nummi cujufvis materiae, praster grandiores 
aereos, communes funt : qui infcriptiones has habent, rari funt : 
VRBS ROMA BEATA, & OB VICTORIAM TRIUM- 
FALEM. .• ^ Nefo. ailif tuSdtdi SHvifi de rdris if etmmunihus 

SfeyoTiANi. Numroi cujuiVis materiz rariffiuii funt, 
KiGRiiiiiiAKi. KummTcuiufvis materine raril&mi funt, 
T. JOlii Constantii. Nummi cujufvis materiK, praeter 
grandiores aereosy- cqtdpdUjaes funt;' rari f^nt^ qui infcrip- 

«ones hait habent, VICTOR OMNIVM GENTiVM. • 

HOC SIGKO VICTOR ERIS. &, SkpiENTLfe iJOSTRl 
PRINCIPiS. 

EUSEBIJE £T FiUSTINifi, PKIM-B ET SECUNIJJI uro- 

EUM F. JpLii CoNSTANTii* Kummt cujufvls mateusQ 
rariffimi funt. . . ' . , 

Magnentii. Nuuuni^ a^r^ argentei, & serei grandlores 
pari funt. . . 

t)ECENTii. Nummi ^jfagnentri nummis funt rariores. 

CQNST ANfliGALLI,-CoffSTANTINJl> (G>lLUUXORIS,) 

DesidehiIi Vetranion-I|i, Nefotian-i, et Silvani. 

Nuipmi cujufvis materia^ ad#o r^ri funt» ut^ vix quideni 

rcp^riantur. 

' JuLiANi. Nummicujufvismateri^pr^tergnmdiores^rcos 

cqnup^es funt; rari iunt, qpi infcriptioncs bas habent: 

VOTA' PVBLICA. ^, DEO SERAPL. . , ^ 

. H^LENiB, FILI-ffi.CONSTANTINI MaGNI. Nummi CU- 

jufvls materias rari admodum fiint. 

.jQViANi..Nummi aurei, argeatei, & «rei grandiores rarf 
fttdt-* ' . . . 

Valentiniani PRiMi» Nummi cujufvis materiaB, pr^ter 
aercbs grandiores, communes funt. 

. SeYER^ ET JuST^N^, PRIMJS ET 5>ECUNDiE UXORUM 

ValenViniani. Nummi cujnfvis materiae rariffimi funt. 
. Pjiocpjpii. Nummi cujufvia materiae xariflimi funt. 

Valent is. Nummi, praetor aereos graudiores, communes 
funt* . , . 

Do.MiNiciE, Valentis uxoris. Nummi cujufvis materiar 
&' magnitudinis rariJffimi funtf. 

,Andjia<;atii. Nufiimi cujufvis materiae & magnitudinjs 
rariflhni fiint. • • , .. 

Qratxai^i, Numa»! cujufvis mat^riae, pra^ca: aer^s gian* 
dlores, communes fuut, rari vero, qui . infcriptionem hao* 
habcn^ GLORIA NOVI SECVLL . 

CoNSTANYi-ffi, Gratiani uxoris. Nummi cujofvis 
materiaD rariffimi funi.^ 

Valentiniani secundi, sive junioris, Nummtcu* 
jufvis materidB, prdster^eosgraudiores, communes funt. . 

Maqhi.Maximi. .^ucpoii cu}ufvis mateiria& rarlores^ & 
praacipue aarei grandiores. . - . ' 

VicTORis. NuHami pariter, acMaximi, rarifunt; rariffiini 
v<;rp>qui hanc iofcri^tionem habent, BONO RJEIP. NATI,'; 

Thko* Itnpp. Rcmanonm nuvimis^ judiciunu j^H 

Theodosji Magni. NummiciyufvismateriaB, pr^teraqipoi 
grandiores, commtines funt ; rgiri autem futtt, qnl Badd in- 
fcriptionem habent, GLORIA ORBIS TERRARVM. 

FtACClLL^ffiETGAtLi^, UXORUMTHEODOSIlM.Num- ' 

mi cujufvis materisB rari funt. _ ,/. '. * 

EuGENii* Nummicujufvis materiaB rari funtJ ' "' ' 
ArCadiI. Nummi, praeter awcos grandiores, cbmmtnei 

funt. . . ^ 

HoNOItit. Nummi, praeter aereOS grandiores, pariter com-* 

munes funt. 

iELi^ EuDOXi^, uxoRis Arcadii. Numml cujufvia 

Ciaterlae rariffimi funt. 

Theodosii JuNioRis. Nuihmi cujufvis fflaterise, praiter 

sereos grandiores, communes fuat; - ' 

^LlJEEUDOXli(UXORlsTHE0t>OSIlJuNlORia,)PRISCl 

ATTALi,JoyiNi,J6yiNiANi,ETjoHAN^^js.Nupimicttjufvi8 
matcriaBrariffimifunt, neque facilc reperiuntur, praeter aureos. 

Valentiniani tertii, Nummicujufvismaterifle, praeter 
jereos ^randiores, commuries funt. 

Martiani, Petronii Maximi, et MjeciLii Aviti. 
Nummi cujufvis muteiiae rariffimi funt. 

Leonis pRiMi. Nummi cujufvis materiae rarifunt; derel 
rero aureis & argenteis funt communiores. 

Majoriani, Libii Severi, et Anthemii. Numml 
cujufvis materiae rariflimi funt, aerei aureis & argtnteisi & 
argentei aureis funt rariores, ,y 

Leonis secundi. Numml cujufvis. materise' rari funt ; 
arei vero aureis & argenteis funt communiores. 

GlVCERII JULIlNEPOTIS,i^ASILISCI,BTANGUSrULI* 

Nummi cujufvis materise rariffimi funt.* 

Zenonis. Nummi aerei funt mrffimi, argentei aureis funt 
rariores. 

Anastasii DfCORi. Nummi ^rgentei aureis & aereis func 
rariores. 

Ariadnes etLupici-», AnastasiiDicori UriORUM. 
Nummi cujufvis materiae rariffimi funt. 

AniCii JuSTiNi. Nummi argentei aureis, & aurei aereis 
funt rariores. 

JusTiNiANi. Nummi cujufvis materiae funt commuhes. 

Tmeodorjs (Justiniani uxoris) et Theodohati. 
Nummi cujufvis materiae funt rariffimi* 

JusTiNi secundi. Nummi cujufvis materiae font com- 
munes. 

Tiberii Constantini, et Tiberii Mauritii. 
Nummi argentei aurcis, & aurei aereis, fiexcipias grandiores, 
rariores funt. 

Tom.V, Na Foc«. iii Bfifiola qtmdam eh langtainiL 

TocM. Nnnuni argentei & aerei, qui caput Focae haben^ 
rariffimi fuat ; aurd argenteis funt communiores. 

Lbontiji, FocJK uxoRis, Nummi cajufvis materiae ta« 
riflimi runt» 

Heraclii. Nummi cujufvis materiae rarifunt; argentei 
vero aureis Sc xids, ix e^^cipi^ grandiores, rariores fuat. 

Hucufque Savpti de Imperatorum nummis judicium. 

TraterEpiJlohm^quamexhibui^fuperiorem^ exftant in 
eodem volumne Smithiano alia Epijicla cL Langbainiiy 
qua quum Jint erudita^ & au^oris nomine dignaf 
multaque contineant a re antiquaria & hiftorica non 
alienaj & has etiam Jiatui mihi ejfe defcribendas 
jurifque publici faciendas. Itaque his de caujftsfub^ 
nexut. Neque dubito quin tu^ leSlor benevole^ aqui 
boniquejis confulturus. Cunda yero (decemfcihcei 
numeroj ad ch Seldenum itidem erant fcripta. ^ 

I. 
Dr» Langhaine to Mr. Selden.^. ly. 
MoftHond.Sir, 

NOtwithftandlng thofe common endearments, by which 
yow have purchafed fo great an intereft in this difcon- 
folate Univerfity, and thofe.multiplied favours, which yow 
have been pleafed to heap upon myfelf, the meaneft of yowr 
fervants, I could bave beea content to hugg myfelf in the 
tacit recordation of both, had oot that kind remembrance, 
which I reccived from yow by Mr. Palmer, fomeVew mi- 
nutes fince, feconded by the prefent opportunity of fafe con- 
veyance by Mr. Patr. Youog, invited, or indeed extorted 
from me this acknowledgement, which is no more mine, 
than tbe voyce of the publick, fo far as difcrerion will per- 
mitt us to piake it publick : that however the condition of 
this pkce be now fo defperate, that falus ipfa fervare non 
fotejly yet are we all abundantly fatisfied in yowr unwearied 
care and paffionate endeavours for our prefervation. Wc 
know and confefs, 

■ f% Pergama dextra 

DefemU poterant^ etiam hac drfenfa fmjfentm 

Whether it be our unworthinefs, as it is our unhappynefs, to 

fall at laft, others may better judge : but of this we are con- 

fident, that (next under God*s) it muft be imputed to yowr 

2 extraor* EpifioU quaddm pl Langkamii. j^t^ 

«etraordinary provideace, that we have ftood thns long : ]|0V 
have been the only belti mora^ and 

^icquid apud noftra cejfatum eft moenia Trcja^ 
HeEloris (I cannot add> JEneaque, for yow had no fe^ 
cond) manu viSoria Grai&n 

Hafit. ^ 

By yowr good adls and prudent manage, our fix month$ havc 
been fpun into two years, and it has been thus far verified 
upon us by yowr means, nec capti potuere capi. But novT 
the decretory day is come, Fuimus. That tempeft, which fo 
long hover'd, has now fallen fo heavy upon our heads, that 
all our pilots have forfaken the helm, and let the (hip drive. 
The Pro-Vice-Chancellors, Proftors, and other OfHcers and 
Minifters of the Univerfity have withdraWn themfelves. I 
Biight add much (but I fear this may be too much) of this 
kihd, 'as the fenfe of the moft and beft in this place, who fly 
fo high upon the point of loyalty aud privilegc, as if they 
were ambitious of fuffering. For my felfe, (and tho I have 
fittle correfpondence with particulars, I believe I am not iiaf' 
gular) I could be well enough contented to fit down with a 
Confeflbur*s place, and not envy my betters the glory of this 
martyrdom. I cannot think, that we are bound by any obli- 
gation of law or confcience from acknowledging my Lord 
of Pembroke for our ChanccUour. But for the newdefign*d 
Proftors and Heads of Houfes (Chrift-Church excepted) 
we do not fee, (with fubmiflion be it fpoken) why thofe 
CoIIeges, to whom the right of eleflion regularly belongs^ 
may not challenge it by vertue of the articles, by which the 
rights of all and every of them is protnifed^o be faved. And 
tho we know the praftlfe of former times is no rnle for thc 
prefent, nor the aAions of Kings any laws of Parliaments ; 
yet we cannot choofe but obferve the difference. Heretofore, 
when upon occafion Princes have fometimes depos'd the 
Proftors, fometimes preferr'd Heads of Houfes to Biftio» 
pricks; yet they alwaies left the eleftion of thelr Succcflbrs 
free, according to the refpeftive Statutes of the Univerfity 
and CoUeges, and did not otherwife interpofe, (tho* it was 
thought a point of their prerogative) than at moft by letters of 
recommendation, which were many times not obey'd, and 
that with impunity. Bu t whatfoever yow pleafe to command, 
we mnft now obey ; and it willperhaps not at all offend our 
moft eager Adverfaries, if we choofe to do it, rather by fuf- 
ferance than compliance, which is already the refolution of a 
good many ; and perhaps his Turn is not farr of, who, tho he 
would not be over hafty to offer the Sacrifice of fools by a 
pereroptory oppofition to an extraordinary and irrefiftiblc 

Nn a power. :^54 Epiflola quaddm cL Langlalniu 

powcr, fo long as nothing is commanded, which he concelves 
in it's own nature fimply unlawfull ; yet he hopes he (hall 
n^er proftitute his innocency to purchafe the fhort enjoy- 
in*ent of a flight preferment, which he values for nothing 
more, than the opportunity it afTords him of freedojn in his 
ftudies,. and thcreby (if yow fhall at any time do him thc 
honour to command him) of puttrng himfelfe in a capacity 
(0 be reputed, 

Sir, 
Yowr moft humble and moft bounden fervant 

Gerard LangbaiQC. 
Queen*s-Coll. Oxon. 
ao. March 164J. 

n. 

To the fam. p. 19. 
S I R, 

IAm dellred by the Delegacy of this place to give you 
notice, that as foon as a Convocation can be caird (per- 
haps to morrow) it is intended to fend letters from the 
XJniverfity either to both Houfes, or to the Speakers, with 
Others to the Oxford Committee, and particularly to your 
felf, to intreat that fome provifion may be infertefd in the 
Ordinance now paffing concerning Deans and Chapters, 
whereby the Right of the Univerfity to fuch Prebends as have 
been ann^ed by ancient grants to the Profeflburs and places 
jnay be conferv'd. 
, Of this kind are, 

1. A Prebend in Chrift-Ch. Oxon. annes^ed to the Regius 
Profeflbur in Divinity by K. James 26^°. Aug. anno regni 3'***. 

2. A lay Prebend at Shipton belonging to the Ch. of Sa- 
rum, annexed to the Profeflbur of Civil Law by K. James 
'%o^'', Martii 15'°. Jacobi'. 

3. A Prebend in the Ch. of Worcefter, annex'd to the L. 
Margaret'8 Lefture by K. Ch*^»*les 5^°. Julii anno regni 3^^®. 

4. A Prebend in Chrift-Ch. Oxpn. annex*d to the Hebrew 
Header by KingCharles 19°. Junii anno regni 6^®. 

5. A Prebend in Chrift-Ch. annex^d to. the Univerfiry O- 
rator's place by King Charles 21**. Decembris \ 1°^**. Caroli. 

The Originals of thefe grants, under thebroad Sealsof K, 
James and K, Charles, are by this Bearer Mr. Blagrave to be 
bropght to you, which it was thought fit to difpatch before 
fcand, not knowing how foon there may be ufe of them. 

Befides thcfe latter- Augmeutatjons made to the' Profef- 
fpurs, their ancient Salary of 40/. per annum was at firft 
cbarg'(J «poa the Deaa and Chap, of Weftminfteri bur after- 

wards- Epijlola quadam cL Langtamu. 29$ 

wards W. Benfon Dean, and the Chap. of Weftminfter by 
thcir decd dat. 24^**. Julii anno Regni Hen. 8^1. 38®. made 
Qver to the King Lands of the faid Church to the ycarly 
value of 400/. on condition the K. {hou'd free them, thc D. 
andChapt. from the perpctuall maintcnance of ten Lefturers 
(viz. five in Oxon, and five in Cambridge) one of Divinity, 
Civil Law, Phyfick, Hebrew and Greek, in feach Univerfity, 
This the King did in this Univerfity by charging the D. and 
Chapt. of Chrift-Ch. in Oxford of his laft foundation with 
the paymcnt of thofe yearly Salaries to the Profeflburs. 

This Univerfity have right to prefcnt to a Chantry in the 
free Chappel at Windfore. Mr. Twine (in Apolog. Antiqu. 
Oxon. 1, 3. p. 320.) relates, that when the D. and Chapt. of 
Windfore refus*d to admit the Unlverfitic's Clcrk Chrift. 
Yonge, upon a tryal thercupon had 1568. (which muft be 
about jo"io. Elizabethae) judgment was given for the Uni- 
verfiiie. 

I have not yet feen any Records of that Judgment ; but 
if it be thought fit not to continue that title to the Univcr- 
fity, yct fomc allowance may be made for it by Commuta- 
tion to the maintcnance of any Aftuary to be perpetually 
employcd to traufcribe fuch raritics for the ufe of the Library, 
whercof we cannot obtain the Origlnals. But this is only my 
private fancy and ftole upon me unawares. 

I neither dare nor need to advife any thing about the mau- 
ner of pafling the Salvo in thc OrLiinance, whcther with fpe- 
ciall mention of ali the p;ii tlculars &c. then I fcar whether 
fomewhat may not be omltted that may concern cither the 
Univcrfity or particular Colleges, tho* at prcfent I remember 
no more. 

While I am writing I receiv'd a note from fome of the 
new Prejbends of Chrift-Ch. defiring that you wou*d pleafe 
to procure tHat thcre may be a fpeciall refervation for the 
Lands &c. of that Ch. in the Ordinance. Thcy intcnd to 
make a particular application to you for that Houfe, but by 
reafon of their Dcan's abfence (whom they expeft this night) 
they cannot yet convcniently do it. 

I did obferve upon the perufall of our ordinary Gazettes 
about a fortnight fince, that there was fome controverfie 
betwixt my L*^. of Cherbury^s yonger Son and Mr. Whitaker 
the Stationer, about thc right of imprinting my Lord's Hift. 
of Hen. 8. and that it was referred by the Lords to thcLord 
North to determine. Truly, S% I fee not btrt that the 
Univerfity may put in a claim, and perhaps the beft, my 
L**. Cherbury in his life time having lcft the moft correfted 
Copy to the Univerflty Library, wherc it yet rcmaines, 

Whcij r t^6 Rpifiota qMaddm cL LanghaSnu. 

WhcQ I fay moft correAed, I have this ladocemeat to per« 
fwade me. He left it to be kept under iock add key, and 
Mr. Whitaker has fince employed his Soo in Law Mr. Bow- 
man a Stationer of this Towne, to procure fome collation or 
tranfcript to be made out of our Copy, I mean fome part 
of it. 

I am nbt to mingle my private Relatbns with the bufinefs 
of the publicky otherwife (if the time would permit) I ihou^d 
prefume to fay fomewhat more than barely to thank you for 
your many kind remembrancesy and defire to continue in 
. your good Graces, and beg that honour from you, that you 
would employ in any fervices 

Your moft addiAed 
Qg. Coll. Oftob'. Gcr, Langbainc» 

30*^. 1648. 

ni. 

To the fame. jf. 23« 
Moft honoured S' v 

[N purfuance of tbofe Injunflions (for fuch to me are all 
which you caU r^quefts) which your laft of the fixth 
inftant layd upon me, I have made Search into fuch 
Greek Manufcripts as our publick Library afibrds of thc 
•i.*Epiftle of John, which are not many. We are better 
ftored \^ith Gofpeils than Epiftles. Of thefe latter we have 
enely three Copyes, and one of them defeAive at the end, 
and fo wanting fome of thofe Canonicall Epiftles. The 
©tber two read that place chap 5. thus : "Ori Tfcfe «Viy ol fjtap-- 
TUfoihfTti h rn 7?, to ^viufjtaj xeu ro i^a^j km to iifia uai Stoi o# 
Tf«f h £l<rr without any veftigium bf that, which ufually pafleth 
fcr the 7*- verfe. You know what Beza has noted upon the 
place; to which I may add, that in the intcrlineary of Ra- 
phelengius in 8**. 161 2. thofe words, eU to h tmy make the 
clofe as' of the 7^^. verfe, and are totally wanting as in the 8^» 
with which agrees the Geneva Ediiion iu 4^0- 1620. But I 
fnppofe it was not your purpofe to cnquire after the varietyes 
of Editions, but MSS. and whether you meant only Greek, 
or Latin too, I cannot tell, and therefore doe yet forbear to 
trouble you with the feverall leftions in our Latin Copyes ; 
fome having nothing of the 7^^. verfe, fome putting it in thc 
margin, foipe placeing it after what we ordinarily account 
for ihe eighth, and thofe that have both varying diverfly : 
which if it may be ufefull to you any way, I fliall, upon the 
lirft notice, more methodically digeft and more particularly 
certifie. 

I have herewith fent you fo many of thofe Authors lives 
you writ for as are to b^found in Lcland, which was given 

to JSlptJloU quadam cl. Langiainii. ^^^ 

io otir library not byMr. AlIeD^ bat by Mr. William fiurtoa 
of Leicefterfhire : he that is the Author of the Defcriptioa 
of that County. The book was the Author's Originall, and 
this tranfcript is by John Hall^ which I have this moming 
collated. 

I conceive you dcfired thefe in order to theEdltionof 
thofe Hiftorians by Mr. Bee ; and am forry you have al« 
lered your refolution of adding 'Wick of Ofney and Rofle of 
Warwick : nor do I meet with Turgot of Durham in your 
Catalogue : all which I fhould be glad to fee publifhed, be* 
caufe each of them has fomewhat fingular coocerning this 
Univerfity. 

I remember you once were mlnded too of adding the Pro* 
vlfiones OxonT (wanting in the Additamecita bf Matthew 
Paris) which Icould fupply from hence out of fome excerpts 
wee have of the Chrcmicle of Hide, and Favent's RoU of the 
Parliament ii**. Ric. z^^ and if you think fitt, an extraft 
might be taken of ^ the Hiftoricali paflages in Dr. Gaf> 
coigne's Di£lionarium Theologicum, which do (in my opi* 
nion) as well deferve to be publiflied as the reft of chat great 
work does fcarce (but for them) deferve the reading, beidg 
otherwife bnt as a Common place book out of the Fathers 
and other ordinary Ecdefiafticall Authors. 

Touching Ailredus Rievallenfis wee have feverail pieces of 
him, and fome hiftoricall, as befides that de Regibus Anglo^ 
rum (which I fuppofe is the piece you onely now fet fortb x 
fisr the fife of Edward the ConfeflTor is extant already) that de 
miraculis Haguftaldenfis Ecclefias of no great value, and that 
de beilo Standardi, or the life of Walter Efpee is in Bcnuet 
CoUedge Cambridge. Wee have Ukewife of tbe fame Au* 
thor one piece not mentioned in the Catalogue of his works 
cither by Bale, or Leland, or Pits, or any other that I rcr 
membcr, titled De vinculo Perfeclionis. When Jacob Merlo 
Rorftius was to fett out Bernard's works at Colon, about teii 
years fince there pafled feverall Letters betwixt him aud me 
Upon that occafion : and I flirniftied him with fome Supple- 
ments to Bernard, and the trahfcript of the Epiftles of Gil- 
bertus de Hoylandia, and gave him notice (for he certified 
me his purpofe was to publifti what he could meet with of 
Guerricus Gillebertus and Aiiredus Rievallenfis, asbeingBer- 
nard's Schollers) tbat befides what our Countreyman Gibbons 
had already fet forth of this laft, wce had two pieccs npt 
yet extant, that De inftitutione Inclufarum, and Dc vinculo 
Perfeftionis; which (as he direftcd) I fent to.Bleaw at 
Amfterdam (by James Lydius* thc Minifter of Dort, and 
Chapleine to the Datch A^afladours then here) in the be- 

ginninf |$f EpiftoU qtkedam cU Langtainiu 

giamng 0^45. to be by him tranfmitted to Kiokius tBa 
printer at Coloa : but could never yet lcame what becamd 
of them. But ali this is nothing to your. purpofe. I pray 
you to pardon the impertinency of 

Your moll affeftionate fnend and fervant 
Queeh'8-Coll: Gerard Langbaine, 

Novemberi;'^- 1651. 

I received two dayes fince a Lctter from Mr. Bysflie abouc 
Johannes Antiochenus, which he tells me is now ready for 
the prefTe. I ftiall this day in part, and perhaps more fuUy 
hereifter, give bim my fenfe, but fubmitt it 'toyour Judge- 
ment : and to that purpofe I prefume to direft hinito you. 

To hi§ honbured friend John Selden Efquire 
at his Lodgings in. White Fryers, Thefe. 

IV. 

To the fame, p. 2J* 

MoftHon^^Sir, . /' ^ 

HAving the opportunity of this bearer, Mr. Patrick Young; 
I prefume to trcmble yo\fir ? (as I hj^ve done fo often 
with impunity that I begin to think I inay do it lawfully.) 
Mr. Pocock intends (hortiy to publifli fome pieces of Mai- 
monides in Arabick, with his tranflation; For my felf, I have 
cngaged a matter of a fcore of our.ableft men in that kind, 
to undertake a thorough Survey of our.PuWlck Library, in- 
tending to make a perfeft Catalogue pf all the books accord- 
ing to thdr feverall Subjefts in feverall kinds ; and whea 
that*s done to incorporate in it all the Authors in any of our 
private CoUege Libraries, which are wanting in the Publick, 
fo as he that defires to know, may fee at one v ew, what 
wc have upon any fubjeft. Dr, James made fome beginning 
in this kind ; but none yet has vcntur'd either to perfeft bis 
or begln anew. His Succeflbr Mr. Roufe, 1 fear, and fo 
doe his Phyficians, will not be long liv'd. Sir Thomas Bod- 
ley requires a fingle man for the place ; and my thonghts 
have run much upon Mr. Young. If the eleftion be left to 
the Univerfity, 1 prcfume, he might with eafe (if he wouid 
^ wiliing to accept of it) obtain the place. But I find him 
not inclinable However, Sir, 1 thought fitt to give yow 
thus much notice, as of a thing, in which yow are not un- 
concern'd : (for I cannot think but yow paflionately affeft 
the profperity of ali good lettcrs, and the choice of a fitt 
inan for that place will havfe no fmall influence that way ) 
If the Committee do take upon them to difpofe of it, I could 

heartily tpifiola quaiam ct, Ldngiahiii. l€9 

hfeartily wifti, Mr. Young might be thooght u jx)Oj th6' him* 
fclf will^not appear for it. If not he, 1 know not, but by 
all I have heard Mr. Bunkley may do as rcal fervice in the 
place, as Mr. Hartlib. >Aud if an Englifti-oian be as fitt, what 
reafon there may be to preferre a ftrdnger, I am fome what 
to feek. Sir, I wiftx yow all health and happioefse, I am 

Yowr moft humble fervant 
Queen's-CoiL Oxon. Ccr^ LangbainCi 

i6. March i6ci; 

V. 
Td thefame. p. 53. 

Sir, 
VrOur laft direftion, whereia you inftance in the name* 
* of Abel and Caine's wives, gives me occafton to im- 
part, what has fallen in my way to obferve, tho* it be below 
you to take notice of it, out of a MS. or two in the Public 
Library. I met thcre with a Greeke copy, in which were 
fome hiftorical excerpts U ruv x^ovihSv Tta^yiH. Thioking, 
what George this might bee, I prefently fouod, tho hee had 
many things comnK>n, it was not Cedrenus : and I have not 
yet feeri Syncellus. Then remembring, that I had read ia 
Rader*s preface to the Chronic. Alexandrinum, that Georgius 
Fiftdas had wrote a Chronicle ab orbe condito, as tbat is, 
and therein had made mention of Adam's two daughter^, 
Azura and Suapi, as this did, but with fome variations, I 
enclined lo believe, that thefe excerpts were gathered out 
of him, 'til I afterwards met with another Chronicle (but 
imperfeft and without any name) with Whom I find thofe 
excerpts to agree ad verbura : and perceiving the Author 
in his preface to promife to deducc his Chronicle iag iiig Ts" 
Xci/Tii^ Mix<wA vi 0£o^/x«, and concluding that preface thus, 
ixhdwapa de t^; kvrtuiofjiivJig ^iXc^es; xai p^y^y^ag vTtfpsvx^^^^ t^ 
iia rov xu^m^ rov raTrzivi hoi me^Kiav ofjLa^a)^ &:c. and confi* 
dering that Leo Allatius in his ApesHomanae de viris illuft,rx- 
bus p. 177. had long fince promifed the edltion of the Chro- 
nicle of Georgius abbas Hamartolus from the beginning bf 
the world 'til the end of Michael, the fon of Theophilus, I 
thence prefumed to conclude both thofe excerpts in the one, 
and the imperfeft Chronicle in thc othcr copy, muft be of 
the fame Aoihor. 

(^. Coll. June 21. 1652. 

VL 
To the faifie. p. 3!. 

Moft Hon«». Sir, 
TMmediacefy upoo my relu.i^ hither, upon the 7*^^- pfefertt, 
^ 1 fcnt up Qvid de vetula, which I prefume yow have re- 

VoL. V, O o • c^ived apo - Epijlola quadam cl. Langhainiu 

ceived from Mr. RobiDfon, together with my letters \vfiere«' • 
In was an account of ihat place of Holcot which yow de- 
fired. I forgott to mention ihat the Author by him qaoted 
under the name of Willielraus de Nangis, is by Voffius (as i 
take it) called Willielmus de Nangiaco. I fent at the fame 
time out of a later MS. copy fo much as was ia Albumazar 
in the cbaprer de virgine.. Somewhat to the fanie purpofe as 
yow were fpeaking concerning thofe traditional coi\ceits of 
the ancienis, feems to be this picce, which I have mett wiith. 
in one of our Greek MSS. The litle of the whole is, Xfw/Mci 
Hai ®£Q%oylai *Exx>ivft)v pxocrofm' in which are feverall (hort frag- 
ments, preienJed to be^of Hermes, Plato, and feveral other 
Greek-Philofophers, (all which I account fpurious) rehring 
to the birth, incarnaiion, paffion, &c. of Chrift, and to the 
do(f^rine of the Trinity. Among them one with this title, 
*E^oJTV)(ji; 'Ida-cruvog ^ounMag tuv A^yovawim slg ro ^v9£Tov lou A- 

Tlpcpnwa-ov rifuvy TTPO^YiTa Tnavy ^di? *A7ro^m* T/v©" utcu 

Kai kl^h XF^^f^^ ^* ''"^ fxavrEia 'irug^ ' 

"Oa-a fjLsy 'ZJ^oj af>eriiv kou Koa-fjLOV Cfcnpey TTonTrat. *Ey« yap l^fS'-* 
EvTrap- fiEiu rfiigiva fAciivov u4'^fA.ehvra'Qsov' 5 o Pioyog a^irog * ev aiau 
ij-c^. ab eyJcvfJLOg erai, og uaTTtp ro^ov 7rv^i(pc^ov fJLeaov xoa-fJLH OtaOpaf^v wayuov 
t'iA. m^nu, aTcavia ^uy^r.aag TTarfi ^^oaaa^zi lu^ov* aurrig erou iofjuog mrog, 
Ma^la oe rnvofjtM avryig. Pardon mz for troubleing yow with 
this fable. ^iod almighty blefs yow. I am 

YoWr mofl: humble fervant . 
Queen's Coll. Oxon. Ger: Langbaine. 

21. Feb: 1652. 

VIT. 
To the fame. p. 33. 
Ever Hon'^. Sir, 
Clnce yow are pleafed to admir, 1 am content to ufe the 
^-^ libcriy now and tbeu to trouble yow with fome pettyob- 
fervations, not out of any hopes or ambition to inftrufl yow 
•in any thing, (as yow are pleas'd to fpeak ;) I am not fo 
much aftranger to yowr voOabilitiesand myown infirmities: 
. but of a fincere defire to tertifie my readineife to fcrve yow. 
I cannot tell, whetheru may be any thing to yowr purpofe 
to note, what yowr lcarned Friend Nic- Fabricius obfervjd 
of Abraxas, which is related by GaiFendus in his life. Lib. i. 

pag-35- 

To what yow have^learnMly difcours'd of xiu^riifia and 
KUfjtxtroti &c. give me leave to' defire yow to take into yowr 
conflderation thofe words of J\rjflides the Orator upon Serapis 
(pag. p8. edit. in 8vo. 1604.) Kai Ka>Mv ug aurov KUfMrag &c. 

That 


E^iJIoH quadam cL Langbmniu :pi 

Thait he was a diligent enquirer after Egyptian antiquities, 
and had fevcrall conferences - vvith the Pricfts, is cleare by 
feveral pafTages in his Niliaca (or Egyptiaca,) the conclufjon 
of which (as much befides) docs confirm (if thcre were any 
need) what yow have fufficiently prov'd from others as good 
Authors. 

With the iike boldnefs, (which I referr to yowr De Diis 
Syris pag. 239.) I prefume to miad yow of a plnce in Am- 
pionius's comment on Ariftotle Trefi £f//.W«f (edit. Ven. in 8vo. 
anno 1545. fol. 30.) where he labours to give a philofophical 
reafon for the diverfity of ^enders in the impofition of naroes, 
and why the moon is a^hvc&n>Mgk 

Pag. 258. if yow pleafe to iubftitute Weftmoreland for 
Curabria, Lowther is in that county. Yowr rare difcovery 
ot Succoth Benoth, with thc explication of that paflage ia 
Jeremy's epiftle, did put me in mind of our old Englifh cu- 
ftome of Hocking, and I thought it would not offend yow to 
look upon what I here fend yow tranfcribed out of a book 
of John Lawarne, Monke of Worcefter, of his own hand. 
The book contains feverall pieces, fome Sermons of his, 
fome Leftures, upon the Sentences, upon the Bible, his 
Exercife at Oxford for his degrees in Divinity where he pro- 
ceeded Dr. 9, Apr. 1448. 

Tho' it needs not, yet yow may pleafe ad pag. 326. to take in 
the teftimony of Porphyry, concerning the placeing of their 
Images in the Heathen temples (and iheir Shekinah) in his ' 
<5e antro Nympharum in Odyflea, where (in the firft pagc of 
the (heete) he makes the queftion, why the Poet in that 
place ftiould afCgne the north gatc to men, and the fouth to 
the gods, and did not rather in that cafe make ufe of the eaft 
and weft, ug av a-x^iov Travrm &c. God almighty blefs yow. I am 

Yowr moft humble fervant 

Queen's-Coll. Oxon. Ger: Langbaioe. 

2^ May 1653. 

VIIL 
To the fame, p. 35. 

Hond. Sir, 
T TPoa occafion of the bufinefle of Tythes now under con- 
V^ fideration, fome, whom it more nearly concerns, have 
been pleafed to enquire of me, whatmight be faid, as to the 
civil right of them, to whom I was not able to give any 
better direftion, than by fending them to yowr Hiftory. 
Happiiy it may feem ftrange to them ; yet I am not out of 
hopes, but that work, (like Pelias hafta) which was lookt 
upon as a piece, that ftruck deepeft againft the divine, will 
*^ord the ftrongeft arguments for the clvilrigbt; aud if 
O o a that / 999 JF/^c/^ ^uadam cL LangbalniL '^ 

thaf be made the iflue, I do oot defpair of the caufe. The 
Vicc-Chancellour writes to me to look into a MS, of Mr. 
Rily's fent tp our publick Library by my Lord of Canter* 
bury, being a coUedioD of fuch records, as coDcera*d the 
interefts of the Clergy, and to certlfie, whetber that affords 
any thing of prefent ufe. I am confident he has been mif- 
inform^d, nnd that the book he means was never fent nor 
hitended for thjs place, but was left by the Archbiftiop in 
the Library a^ Lambeth, Wheo that was defign'd and givea 
^o Cambridge, I was told, that book was mil&Dg ; but if ic 
were extant, I do not know what might be expe^ed froin 
it. It is a matter of more difficulty to me to imagine, what 
argument (as the law now< ftands) can be brought againft 
the Minifters tltie and propriety, than iqx it ; but of this we 
Ihall Jiear (I 4oubt not) foon enough. I am, Sir, 

Yowr moft humble fervant 
Queen*s-ColL Oxon. Gcr: Langbainp, 

5t2,Aag. 1653. 

IX. 

Tq thefame, p. 37, 
Ever Hpn^ Sir, 

IShall only in this performe, (I may npt fay make good) 
what I promis^din my laft, fay fomewhat, tho' littl^ to thc 
purpofe, of thofe things mpntion^d in yowr's of the 7^» \ifi^% 
^nd (which I receiv'd yefterday) i6th. inftant. ' • 

Toucbing the abolition pr continuance of the JndiciaU 
Jaw eithcr to the Jews or Chriftians, 1 do not remember 
to have feen any peculiar trafb ; but conceming the thing 
it felf, if 4nother ipan had a{k'd the queftion, I fiiould have 
thought it no hard matter to have return'd fomewhat towar<i$ 
his faiisfafjtion, and tbat out of the common road, by remit- 
ting hini to what yow have pvibliftied in that tiitay : to whofe 
incomparable works, I believe, many others, befides myfelfe, 
are indebted for the moft andbeft part of what they caa 
pretend IQ of Jewifti Learning. But fince it is abfurd to rcr 
turn yow nothing more, (better I cannot) tben ^ pig of 
yowr own fpw,. I am encourag'd (fince yow give me- thc li- 
b^rty) tp vent my conjeftures. With fubmifiion to. yowr 
Judgment, I fliould ihink thefe two prbpofiiions no parar 
ypxes: 

|. That the Judicjall law of Mofes, as fncb, (abftfafliDg 
fron^ what in it is of the law of natnre and nations &c ) was 
pever blndiag tp Chriftians, as Chriftians. 

% . That tQ che Jews, as Jews, it never ceas'd to be fi>, fav^ 
68^7 b^ accidpot^ as C9ui^terf]iai»le4 b^ tbe civU {anftiQns of 

thgfe Spiftola quaJam cL LangiainiL 293 

thofe Pnnces aad States, ia whofe dominions their \ot of re- 
fidence has faUen, fince their final difperfion : with what 
variety and temperament, both in the Roman Empice and 
other natlons, no man knows better than yowrfelfe* 
. I find in St. Auftin (epiftola 49.) out of Porphyry, of their 
law in generall afRnn'd: ^' Prorepfit in fines Italos poft 
« Caium Cacfarem, aut certe illo imperante." Thofe feyerall 
laws in both Codes, conceriMng fometlmes the reftraint^ 
ibmetimes the toleratioa of it, I need aot oieatioik For 
matter of faft, I know not, whether it be worth the whiie 
ta Uke notice of that pafTage in Theodorus (or rathcr Dio- 
dorus) Tarfenfis (apud Photium in Bibl: Cod. 223. exlib. 6. 
de fato) who^ives this xeftimooy of the JewiAi nation, that 
as formerly, fo fince their univerfaU difperfion tiU that tirae, 
(about 400. years after Chrift) they never apoftatiz'd froni . 
their ancient laws. And tho* that were a time, whva thc 
Jews (if ever)' were in moft flagrant favour with the Em- 
perours ; yet that the Chriftians of tbofe days did not con- 
cdve themfelves oblidg'd by the Jewifti Judiciallsy may be 
colleded from that return of Bafil to (as I fuppofe the tamc 
Diodorus, Biftiop of Tarfus, touching the cde of a man's 
jnarrying the fifter of his deceafed wifie) Bafil £p. 197 & vid^ 
BalfanK>n in eandem) where he waves the authority of the 
Mofaical law with o(Ta vofMg Tiiy^h '''o^ir ev ru vofAu xsyei. &c« 
We have in our Publick Library amongft the Greek MSS» 
given by Sir Tho. R-oe, a great volume contaiaingy inter a** 
lia, feveral Colleflions of laws both Civil and Ecclefiaftical» 
fliany of thofe already ext^nt in rhe Bafilica and Jus Graeco- 
Romauum» with others (for ought I know,) not yct in print: 
in wbich book betwixt fome NoveUs of Bafilius and fome 
others of Leo Impp. comes in a piece of about fix leaves ia 
quantity widi this title in rubrick : 'Exxotti h tmrofMi rH^afae 
*iQu @cS ^ 'Uiwtaki6% iolsvro^ vofM roif lcqay^>Jiroui The firft tidc 
tbus ^ m^i MfifAOfro^ Kai hxatoavvng' e» rH^ £|o3bt; fuf.^^nO. The 
beginning thus : O^ ^ofakiiifVi euc^nv fAoraiavy h a^uyHaOfiffnfMsrk 
rw aXxpu ymtr&ai fia^rsui a^mos* &c. In the margin ov«r Vight 
agaijaft the title, there is this note in the rubrick, of the fame 
haad with the refty wSg frvfiSiKXHai ratha ^avra ro7g itg hfjLog 
fmfui^rffikyoiq ; by wbich, as it is apparent at the time of the 
tranfcript, it was otherwife, fo it may be doubted, whether, 
in the iirft. defign of the CoIIeftor, thofe laws were not fup- 
pofed to coacern the Chriftians of thofe times, asrules of life. 
,The method of the ColIeAion is nor much unlike that in the 
CoUado legum Mofaicarum & Romanorum, fet out by Pi- . 
thceus, of which, I think, yow majce Licinius Rufinus to 
bftve t^eea the Autbor. Thp wbple volume was writ above fc^ Epifiota quadam cL Langbainiu , 

3C0. years fincc, by one Conftantinus Sapiens. For fb I readl 
in the clofe of the book, and did fometime belong to the. 
MonafleryTJjf *Ecro9i7f8 in infula Chalce 

I cannot teli whether aoy of latter times, Carolofladius 
and the- Anabaptifts excepted, have raaintain'd the Jewifli 
Judkialls tobe univerfally and indifpcnfable bioding toChri- 
flians. How, our ordinary method is to have Aated the coq- 
troverfy, I know is beiow yow to take notice of. 

In thc folvlng of that qneftion in yowr 2**. letter, cbn- 

cerning thatpaflage in Photius*s Epiftlcs o( pug^ the founder 

of the Romifti name and nation, I fear I fhall do yow but 

little fervjcc. I read over that whole book in MS. feveral 

ycars before it came forth in print, and took fome notes 

thence, but none to this purpofe. When upon the receipt of 

yowf's I review^d ihe place, and found the Tranflatour com- 

plain of the fcribe's negligence, I had recourfe to the original 

MS. where tho* I found the complaint not altogether caufe- 

lefs, yet to the mjattcr in queftion that recearche was ufciefs. 

Only it ferv*d to excufe the Author from that ffoy^ooco^avh 10 

ihe narration : tor where the printed copy read Wo^iag &c. 

wffiyt*£v@-j the MS. hath it >.iyoi amf^v®" fo as therc is no 

need to juftify the Soloecifme by other parallels, fuch as Hoef- 

chelius in the beginning of his notes upon Photius*s Bibl. 

hath obferv'd both in him ^nd other, Authors. Befides, this 

dtd a little more confirm me in the opinion that this tale of 

fag came to PHotius only by hearfay, and that hc had it not 

from any written ftory : for fo xcyeTa* >^yos here, and ol taSra 

>gyovT£5 after, feem to imply. And that he muft have itfrora 

fome Jew, feems moft credible, becaufe he fays, the Rcport- 

crs of it were fuch, as fet light by all the Greek relations 

(and many of thofe are confonant to the Roman ftories) con- 

cerning that matter. But yow will fay, " jam dic, Pontice, de 

" tribus capellis." Truly, Sir, tho' I give no great faith to 

any of them, yet I (hall vcnture to fet down my conjeftures, 

which (bating that circumftance of the tribe of Benjamin) 

tho' they come not home, yet.may look towards the mark. 

I . What if the Relater miftook pug for p^f^ ? You know thc 
refemblance of the Q to the Q claufum (or finale) is fo 
great, as hath impos'd upon the Readers, and given occafion 
to miftakes in greater matters. And if it be admitted herc, 
it will (l think) be no hard matter to fetch in fome one, 
either of thofe men or women, Rhomus or Rhoma in Feftus 
and elfewhere, from whence Rome is faid to have had it'9 
.firft denomination. 

* 2. But if '?u; were the word, then fince Tzeizes (chil. XI. 
hift, 393.) niakes raufoy^^feg and pmoy^^vfUy ^Qci fo 'raSp^^ 

and Epytola quadatn cL tanghainii. 295 

aod p«f, to be fyQonyma, will not that of Helanicus m Dlonyf. 
Halica rd aTTO rdu rau^H Tiiv ovofiaarlav Taumiv kxev [Irax/a,] ot 
that Etymon in Feftus, *' Italia difta, quqd magnos italos, 
i. e. boves, habeat," thus far fit with this tale in Photius of 
Rhos his coming ioto Italy ? 

3. Or rather, may not thzt 'Pauriva; in the fame Author 
(Dion, Halic. L, i.) from whora he affirms the Tufcans to 
have caird themfelves, without any great violence be capable 
of application to this pSis ? 

I am loath to omit a conceit, which oui' common friend 
Mr. Pocock fuggefted. thisit was. As roffo in Italian fignifies 
red, fo (he fays) it is ordinary with the Jews and Arabs tb. 
call the Romans Edomites with an epithet (but he did not 
remember the word) fignifying rufus, yellow, or red hair'd« 
If this make nothing to pa^, will it noc fit with what yow have 
elfewhere obfcrv'd out of Petrus Riga of the golden beards<of 
thofe, that worIhipp*d the calf, or direft to fome conjefture 
of the grouad (5f the common pradlice of the painters in re- 
prefenting Judas the traytor (as thcy do conftantly) with a 
red head ? But I have already too much abus'd yowr time 
and patience in this point. 

To yowr ^^*. letter. i. for Zonaras's Eplftles, I neverbe- 
fore heard of any -fuch book, and am cbnfident enough it is 
not to be found here. Then for the title of ftsTuxwjf of©- in 
Gruter, I make fome doubt, whether the word do fignifie a 
idignity or no. We have not thofe Epiftles of Bembus, 
whence that infcription was taken ; but the efcapes in it may 
be correfted by that other copy of it, exprefs'd from the 
originall in brafs by Pignorius in his explicatio menfae Ifiacae 
(fol, .32. b.) and having not yet met with any thing on 
which to build a certainty, I adventure from the confideration 
of the fubjcft matter of the infcription it fclfe to niake tjic 
conjefture. 

Seeing the dedication of the Paftophorion, there fpokcn 
of, was intended to the honour of Ifis, and thofe other, there 
mention*d, her cognate Gods of Egypt, I ftiould think, that 
Theophilus the founder was a Fellow of the CoUege ; or to 
give yow my fenfe in the words of Apuleius (Milefia i ima.) 
one, ** e coetu Paftophorum, quod facrofandli collegii nomen 
eft ;" one that bore a part in thofe folemnitics : and that /xsTux- 
nfop®- was intended to expreffe his particular office, viz. in 
the pompe and proceffion of the Goddefs ; he bore her black 
pall. For yow know, that the Priefts, who in thofe " facra 
" potentiffimorum Deum proferebant infignes exuvias," (as 
the fame Author fpeaks) were called Paftophori ; and fuch as 
call them fo, " quod ferrent pallium Veneris, cui nomen 

• Paftos/' Zf6 Efifioltp quitdam cL tangbainiu 

Paftos,** (ay bat the fame thmg ; fioce Jfis and Venu^ (bjr 
die knowQ iFoKmnffMia among the Gods) are the fame perfon. 
And feeing m the defcription of Ifis there is affign^d fo bef 
*' palla^oigerrima (Apul. ibid.) fplendefcens atro nitore ;'* 
hence it is, that I conceiv*d, to avoid tbat mbke^^tov» or tauto- 
logy, which theinfcription had been guilty df, had it run tbttSy 
^tofixQ- 0£o^i^2f AvTiox^i voiro^poi rijiv KGviatfftv roS varo^opiv 
&c. be cbofe ratber in the firft place to fabftitute fjiehaifnfof®-^ 
as a word more particularly denoteing the colour of the pall, 
wbich in tbofe pompes it was bis peculiar office to carry. 

The con.fideratioa of this and the neighbouring placeis \n 
Apuleius reminded me of rhat in Synefius coDcerning che 
Egyptian ue^iariifta^ which yow have fo well vindicated frocn 
former mifinterpretation, whether it might not be capable 
of fome farther illuftration from hence. The KxQirta tbere are 
fo like the ** ctfta fecretorum capax" bere, and fome other 
particulars fo much of kin, as made me think, wbether tbe 
Muftarai and KopLarnftov were not all one with the Paftopbori, 
Priefts, and Paftophprion, that part of the temple, where they 
iodg*d and kept their foiemn feafts ; and the ntaiJLaffu^ 
if not thofe feafts, then the antecedent proceffions or inttn^ 
tions : as alfo whether theGrammateas in Apuleius and Lucian 
(de facrificiis) do not referre to that third rank of Pricft^' 
whom (as yow have obfervM) Synefiu» ftiles (aKopn^ : and 
whether in that piacc of Lncian, 0-ofiruv be not put for 
KVfMarShf by miftake : (br both agree in the namber of threc 
forts, and the Prophets make ome in both. Sir, yow fee the 
effeds of yowr knowa afie(flions towards me &c. I nm 

Yowr moft humble and fmcerely devoted fervant 

Ger: Laugbaine. 
Queen'8-Coll. Oxon. 
i9.SeptM653. 

X. 

Tathefame. p. 45. 
Moft Hon'», Sir, 
T Return yow hearty thanks for imparting that tiew difco' 
^ vcry of the rav^eKaBai^a. Tho' I |have not mett or re- 
membred any thing in Antiquity to confirme it, the thing ic 
felfe fpeaks as much, as will put the conje^ure out of doubt; 
and it may probably rdate to that yow mention of Hefy- 
chins*s ravfiir^a^ which I would rather read rav^tivla. For 
that yow know is the moft ufuall termination of the names 
of fuch games. I did not before dream, that our minfirells 
about Tame-worth bad a precedent of that age, and fo near 
of kin, for iheir buIl-(atehiDg. 'Tis true, thc problcme roigbt 

fuic '^EpiftoUt qtutiam dL LangiainH^ ^97 

fint very mll for the fire*s fide ia a wiDter mght ; bm ^ am 
ibrry I have occafion to fay that I fear we muft be foit'd 
cre loog to bid good night to our No6les Atticse. I was not 
fo much troubled to hear of that fellow, who lately in London 
maintain*d in publick that learning is a fini as to fee fome 
men (who would be accounted none of the meaneft amongft 
onr felves here at home) under pretence of picty go about 
to banifli it the Univerfity. I cannot make any better con- 
ftraAioa of a Jate order, made by thofe, whom we call Vi- 
fitors, upon occafion of aa eleflion laft week at AU-SouIa 
Coll: to this efieAy that for the future no Scholar be choTea 
into any place in any College"^ unlefle he bring a teftimony ^ 
under tbe hands of four perfons at the leaft, (not ele^lours) 
known to* thefe Vifitours to be truly godly men, that he 
wha ftands for fuch a place is himfelfe truly Godly : and by 
arrogating to themfelvcs this power, they fit Judges of all 
mens confciences, and have rejedled fome, againft wbooi 
they had no other exceptions (being cerufied by fuch, to 
whom their converfations were beft known, to be unblame- 
able, and ftatuteably eleAed afcer due examination and 
approbation of their fufiiciency by that fociety) meerly upoa 
tUs accoiint, that the perfons, who teftified in thcir behalfe, 
are not known to thefe Vifitours to be regenerate. I intead 
(God willing) ere long to have an eleftion in our CoIIege» 
and have profefs'd, . that I will not fubmitt to tbis order. 
How I fiiali fpeed in it, I do not pretend to forefee ; but if 
I be baffled, I fiiall hardly be filent. Sir, excufe this paf- 
fion of 

Towr moft humble fervant 

Qu. Coll. Oxon* Ger» X«angbalnei 

8. Nov'. 1653. Quod de ^)tihtiXK^ fivC de virorum ac feminarum 
Jigatlone (undc vocis prigincm, mca fententia, rcfte 
dcducit MUuftris|Spelmannus) in fuperioribus ^ fcripfic 
cl. Langbainius, intelligendum eft de iitteris quibuf^ 
dam JoanmsCarpcntcr Epifcopi Wigorntcnfis ; qu» 
qusdem litterae extant in Codice quodam Bodleiano» 
manuf>ropria Joanms Lawemc, monachi Wigomten- 
fis, S, Th.DoaoriSjCoIlegiique Gloceftren fis in Acade- 
mia Oxonicnfi quondam alumni, fcripto. Omniapra^ 

«Giofl: voc. tgoc^Dap, ^oto^Oiip, fivc igoc^tuetoip* ^ P*fra9»- ];^3 ^ B39cer^ta 2 CoAce qUodam Bo4leimol 

ter tnateriam fordent. Folia nimirutn lacera funt & 
exefa, & quicquid hoc in libro (quem protographum 
fuiffe conjicimus) comprehenditur, adeo inelcgantep 
fcriptum eft, ut non finc fummadifficultate legi pof- 
iit. Cunftorum pene in eo contentorum auftor ipfe 
fuic Lawernc, qui floruit A. D. mccccxlviii. Plerar 
que funt argumenti Theologici ; nonnulla tamen a re 
noftra hiftorica non abludunt, e quibus eft epiftola anr 
tedifla, aliaque paucula, quae fpeciminis locoiubjici- 
cndaduxi, ut eo reftiusad pofterorum memoriam per- 
vcniant. Cetera verp non exfcribo, fed Antiqqitatum 
ftudioforum diligentiae relinquenda cenfco. 

^oannisj epifcopi Wigornienjts^ Iitter<ey in quibus mandat 
M(igiflro Joanrii Lawerne, eleeniofynario ecclejia cathe- 
dralis Wigorn, ac omnibus 6" Jingulis re^orihus, vica- 
riis^ isc. infra DiTcefin, quatenus moneant, utfubditi 
utriufque fefexus a ligationibus <b ludis inhon^is in die^ 
buSy communitervocatis^OCfilJitl^fj cejfent fidf po^a 
Excommunicationis ^c. Dat, 6. Jpri/is 1450« 

Fpj«itf3-^' TOhannes, permiffione dlvina Wigornienfis cpifcopus, dr- 

^ J leftis nobis in Chrifto filiis Magiftro Jphanni Lawarne Sa- 
crae Thcologiae profefTori^ Elcmofinario ecclefiae noftrae Ca- 
thedralis Wygorhienfis, nccnon univerfis & fingulis reftorr- 
buis, vicariis, ac capellanis, curatis quibufcunque per noftrain 
Diocefin conftitutis, falutem, gratiam & bencdiftionem. Re- 
plevit amaritudine intenora tneotis noftrae exortus moeftitiac 
rumor de peftifera corruptela homines utriufque fcxus ad re- 
fidivationem rcduftiva, quam nullum veftrum, quod do- 
Icntcr rcfcrimus^ latere putamus, qualiter uno certo die 
* heu ufitato, hoc folempni fefto pafchatis tranfafto, mulieres 

:bomines, alicquc die homines muKeres ligare, ac cetera m^- 
dia utinamnon inhqnefta vel detcriora facere moliantur & 
cxercerci, lucrum ecclefiae fingenteS; fet ^amppum animae 

• jTub fucatp colore lucrantes : quofum occafionc plura oriuntor 
fcand^Ia, adultcriaque, & alia crimina committuntur enorinia 

«1n dci manifeftam offcnfam/ committeiiciumque animarum 
periculuni valde grave, & aliorum pcrniciofum.exemplDm. 
No$ igitur volcntcs, quatcnu^ nobis concefferit Altiflimus, huic 
jnorbo cancorpfp & fiftae perfeft\oni de oportuno providcri 
jemedio, ue fub hujufmodi fimulatae devotionis effigie turpia 
grayiorade cctero comniittantur, vobis conjunftim & divi- 

* f • l^^oc vocitatov E^cerpta e Codice quoaam iodleidnX 9? »* 

ffrn commlttimtis & mandamus firmitcr fut poena irioDcdi-' 
cntiaB & contcmptus injungentes, quatlnus ohmcs & fmgulo* 
hoftros utriufque fcxus fubditbs in gencre pcremptorie mo^ ' 
ncatis, "iquos rios cdam tcnore ptaBfencium fic Itidneinus, ut 
ab hujufmbdi ligationibus & ludis inhonellis diebus haAcrius^ 
iifitatis, vocatis communitcr ^Ot^i&^fyy ut pracdicitur, cef- 
fent & defiftant fub pcena Excommu^icatidnis faiajoris ia cori* 
travenierites, vel ndn parentes hujufmodi monitionibus noftris 
abfque favore, verum eciam cum jurls rigore acritei: fulmi* 
nandae. Vobis Inftipcr mandanius ftib pdena juris, qu^tinui 
praemiflSi ftitim poft receptioncm pracfenciuiti in fermonibus 
&ecclefii$ veftris praediAis tcmpore divinorurii cum majol: 
affuerit populi multitudo ibidcm ptiblice intimctis, ac dfe 
nominibus 8c cognomiaibus dclinquentiurii poft monitionerii 
veftram, ymmo verius noftram, eis legitime faft^m in pra- ' 
miffis nos vel praefidcntcm confiftorii noftri Wygornicnfif 
ftliquo die confiftoriali Citra feftum Pentccoftes proxime fu- 
turum per veftras iiteras psltentcs atteritice figillatas, feu aliaS 
perfonaritcr viva voce diftinfte Wigorniac certificctis. Dat. 
fub figillo noftro ad caufas in caftro noftro de Hcrtylburv 
lexto die mcnfis Aprilis knnoDomini millcfiriao cccCno. quuf- 
quagefimo, 8c noftras confeerationis drino feptimo; 

Littera epifcopi JVigom. excommunicationem denuncianies Fol. jc. to 
contra eos qtd patcum prioris lVigorn>fregerunt anno 1 45 o. 

Johannes pcrmiffione divina Wygom. cpifcopus dilcftis Scfiteaiia 
nobis in Chrifto filiis magiftro Johanni Lawerne, Sacrae Theo- ^^^^^^^^^ 
logiaeDoftori, monacho ecclefiae noftrae cath. Wygorn. ^cYti^o^i 
univerfis & fingulis ReAoril;)us,^ Vicariisi Capellanis, Curatis, 
per Doftram Civitatem ubilibet conftitutis, &Iutem, gratiaiih, 
& benedidionem. Querelam rcligioforum viroruni pHoris 
8c conventus ecclcfiae noftrae Cathedraris praediAae graverii 
recepimus, continentem, quod quidarii ini^uitatiS' filil> quo* 
rum nomina & perfonas ignorantur animarum fuaruni falutisf 
immemores, quandam indaginem illorum religiofdrum viro- 
rum, vulgariter didtam «t ^arte, intraverunt, & plures da- 
mas atque alias beftias ferinas interfecerunt, & furtive ab 
eadem afportaveront, ac etiam non modicos ptfccs a quodani 
* ftangno illorum religioforum virorum, infra eandem fituato, 
furtivc & neqniter ceperunt & afportaverunt in diAorum 
religioforum virorum praBJudlciuni rion ffiodicum & grava- 
men, aliorumque exemplum pcrniciofum. Ipfique viri re- 
ligiofi fupplicarunt nobis de remedio oportuno cifdcm pro- 
vidcri in hac parte. - Nos vero confiderantes corum pctitio- 
ncm fore juftam & juri confonam, at^ue nolentes talia faci- 
Bora aut crimina inter fubditos npftros remaaere impunfta^ 
•JSii. P p 2 vobir '^ SxeirptA \ Goike fuodam SoJleiaMi 

vobis'coojiin£lim & ditiiim committiinus & matidalliiis fir» 

micer injtiagentesi ^quatioiis omnes & fingulos hujufmoffi en- 

ormia cooimiueotes in genere moneatiSy prout nos More 

pr^entium iic monemus, quod infra I2. dienim Ipacium, 

quorum qiiatuor pro primoi & quatuor pro fecundo, ac alios 

q^iatuor pro tertio & peremptorb terminOy pro hujufniQdi 

tranfgreiSonibfis fic, ut praefertur, commiifisy bene & fideliter 

eifdcm religioiis viris fatisfaciant, "«ut cum eifdem compo- 

lumt. Et ii praefatis monitionibus veilris, quin verius noibris, 

iofra di£tum duodecim dierum terminum non paruerint, ex 

' tunc ipfos omnes, '& iitigulos» iic, ut pracfertur, delinquentes 

in majoris excommunicationis fententiam incidiile; quam 

' nos tenoie prsefentium cootra eofdem ferimus & promulga- 

mus ex tuncy prout ex nunc, & ex tunc diebus dominids & 

feftivis in ecclefiis veilris intra miffarum folempnia, cum ma- 

jor afFuerit populi multitndo jn eifdem, publice & folempiur 

ter candcHs.accenfis, campanis pulfatis, & cum cruce eredla 

denuncictisj feu fic ipfos excommunicatos denunciari faci- 

atis« £t quid fecerttis ia prxmifiis nos^ cum per partem di^ 

Aorum religioforum virorum congrue fueritis requiiiti, de- 

bite & autentice certificetis. Dat. fub figillo nofiro in pa« 

lacio noilro Wygorn. decimo die menfis Februarii apno Do- 

. mlni M®. ccccL°. & noibrse confecrationis anno feptimo. 

Fol. jic ju . The Sentence of Excmmunicatton in old Engli/b* 

«co^u- ^y ^^^ auftorite of god Almygte, and owr lady Sent Mary, 

jiicatioms «nd of al the halewen of heven, of Angelis, Archangelis, 

«ia Anglict. patriarkes, prophetes, Apoflolis, Ewangeliiles, martires, con- 

fe/rores, virgins, and alfo by the powere of all holy Chirche 

that oure lord Jhefu Criil guafFe to Sent Petor, prince <rf 

the Apoiloiis, and to hurre SucceflTores in God, and by au- 

ftoritcof ^hys prefent mawdement, direftegt to me, vel to 

us, we denownce al tho evell and curfed doers opynle here a 

curfyd, the whyche we yn generall thus hafe fpecyfiSth un 

to Sowe, and aU tho that meixteync them yn tho defawtes^ 

owther holde, or cowiicell do. So that they be depertygt 

fullech fro God and hole chirche, and no merite of criiles 

hole paffion, no of no Sacramentes that be dd yn hole chirche, 

^ nor parte of prayres or good dedes amonge criflon pepill, 

bot ihat they wouele be of god a curfed, fclepeng, wakyng, 

ftondeng, feSttyhg, goyng, eteng, fafteng, and yn all otherc 

werkes, but geflfe they hafe grace ofF God fort come to 

pood amendment here yn hurre lyfe, fort dwell in the ende- 

4es paynes of hcll for ever withowteri ende. Fiat, fiat.. 

Amen. 

Formula Excerpla e Co£ee fuodam BoMeidno. 3#t 

T^^hmddf fua J. Laweme venereAUi Congregatieni fuppH^ FoL 3«. •* 
cavitf ut exercitia quadam Academka fibi fi^ere/nt 
ad inci^ndum in S. Theolog^* 

Supplicat venerabin congregationi regenciam & non regen- GntU Jo« 
cium dompnus JohannesLawerne monachus, & SacneTheolo- *»*nnif La- 
gias Bachilarius, quatinus o£to argumenta & o£)to refponfione^ l^^oaa do« 
in fcolis TheologiSy quarum major pars fit ordinaria, vel mi- Aorafus 
nime concurfiva, leftura libri Sententiaxum, fermo cxamina- ^*®"* 
torius, introitu^ Biblix poi&nt fibi ftare ad effeflum quod pof- 
fit incipere in facultate Sacras Theolo^ae ; fic quod in loco 
fui convivii folvat in die inceptionis fuae Univerfitati viginti 
libras* Ifta gratia conceditur i, congregatione praefata anno 
Domtni mill«>- cccc"*<>-xxxviii^o- eidem Johanni fub ifta con- 
ditione quod dicat fermonem praeter fohnam in ecclefia 
beatae virginis pQ(l fufceptionem gradus, & fub hac forma re- 
-^ratur in univerfitate noftra Oxonienfi. 

Hacgratia concejfa, exercitia tandem praftitit^ iranno 1448. 
graduj quem ambiity infignitus erat, ut ex notula ijia manca 
ij imperfe6la ad calcem codicis intelligi mus : ** Memorandum 
** quod J. Laweme & Yfaac Ledbury Bach*. facultatls Sacrae 
** Theologise inceperunt Oxoniae conjunAuxi in eadem facul- 
*' tate anno Domini m^ cccc"". xl*' ofi-avo^ nono die noenfis . 
^* Aprilis^ in dle viz. Martis. etiam praefatus M. Jo. Lawerne 
^* literam habuit teftimonlalem gradus fufcepti per Univerfita- 
** tem fibi conceffam, & tot etiani dies gratiae fubfcriptos 

** quodque falva confcieAcia potuit fe abfentare libere ab U- 

^' niverfitate in fco' anno fuo fccundo re- 

** gencias, viz. a fefto Sandi Georgii martiris ufque ad feftum 
*^ ...».•••• ac quiete a rigencia fua OxonT 
"ceffavit." 

Ejufdem Johannis Lawerne proteftatiofaSaante " FoLiij^. « 
leSluram libri Sententiarum. 
]^go frater Johanoes Lawerne, Sacrae Theologiac Bacha- 
laureus, & ecclefiae Wygorn: monachus, per venerabilem 
patren\ meum & dominum, Dominum Johannem Carpenteff 
qufdem ecclefis patrem & paftorem, ad legendum librum . 
Sententiarum expofitive deputatus, & vi''. die OAobris anno . 
Domini m»®. cccc">". xl*. v^. ipfius lefturam incipiens ift , 
pi-aef^ntia venerabilis patris mei & domini prasdifti, &.quf- 
dem loci conventus, ac aliorum qqamplurium fcolarium, pro« 
teftor, me nolle docere aut dicere [reUqua defiderantur^ fed 
Jupplevim.e foL 99. b. i^bi non dijfimilis occurrit proteftatio 
fratris Johannis de Perjlone junioris^ monachi item Wigomi* 
enfisi ad hgfndumftmiUter Senteatias per Prioreinfwm Domi* 

num J02 Excer^a i CoclicB quodam BodteiandA 

num foBarmem de Evejbam deputati anno 1300.]] peftln&ci'^ 
terqoe defendere quicquam iii bac leflura vel in aliqua ipQus 
parte, quod fit coatra determioationem facrofanflaB Romanae 
ecclenae, aut quovis modo videtur fonare contra bonos mores. 
Et fi me contingat ex ignorantia, ex non advert^ntia, aut 
lapfu lingux» aut idioquovis defe£lu meo dicere aliquid tale» 
id revoco nunc pro femper, & me fubmitto corrccTioni ec-^ 
clefiaPy & cujufcunque eccleiiaflicas perfonae qux me habeC 
Corrigere in hac parte. [^Atque hoc ex antiquo more Univerji* 
tatis Oxon, in qua incepturi in difputatioritbus i; a^ibus hu" 
jufinodi proteftationem pramittere folebant,'] 

Fol.38.b. Verfus fuhfcripti in circuitu lapidis ftve tumba M^K Thonut 
Ledhury, prioris quondam hujus loci [viz. Wigorni'] 
Quis jacet hfc ? Tbomas. 'Quod cognomen fuit ejus? 
Ledburi. Qualis honor ? Doftor fideique mngifter, 
Ac prior ecclefiae. Qui mores ? Sobrius in fe, . 
Providus & folidus, humilis, ftabilifque;, benignus. 
£t quod idrtutes jam diftas praeterit pmnes 
Spe re£hifque fide, fuit inflammatus ab igne 
Illius ardoris quem mi/it fpiritus almus, 
in terrafque fuam voluit difTundere flammam. 
Annis quot rexit ? Septeuis. Quot fibi vixit ? 
X. fex, & femel V, Quos perftitit in monachatu ? 
X. quinis tantum. Manfit in Jubibeum' 
Ut requies detur. Tunc vult lex, ficque precetur. 

Verfusfubfequentesadpedesymaginis. , 

1443. > M. femel, X. querno, G. quater fuit, I. quoque teroo^ 
Terdcna menfis bis dempta luce Decembris 
" Deceffit prior hic, Doftor fidei jacet iftic. 
Ut jacet hic jaceat, ut rexic fic requiefcat. 
Sicque fibi paufse, pax pacifico fine fine 
Fiat, ut hoc Amen fit femper in ore precamen. 

Frere JohnBredon, Frere Minor of theCovent ofCoventry^ 
his recantation of his preching andfpeaking againft the 
cuflome ofthe Cathedrall Church of Coventry^ which ufeet 
io have the apparail of v)ay of every perfon deceafed : 
nxfhofe corps tvas firfi to be brought into that Church^ 
This recantation, itfeems^ was enjoynd him by the I.*^*. 
in Parliament anno 1 446. 
Tol. 8p.a. Het ys not unknowen, that where the prior. and the ^o- 
vent of the cherch cathedral of oure Lady Sengt Mary of the 
Citye of Coventre, perfones and proprietaries of the perych 
chyrches of the fame, and theire predecefTours Save hadde, 
' pofledcd, and ufed to hafc as yu rygib of thc feyd cliyrch of 

tyin» E^cer§ta e Cadicc quoidm Bodleiamn . Icj 

tymc that no mynde of man ys the contrarie, that what pcr-^ 
foun dye withya thys feyde cyte, fuburbes and homeletes of 
the fame hath ben fyrft browgt to the feyde cathedral chirch 
with apparail of way, there to abyde tille the mafle and other 
obfcrvance to criften pepcl perteyiyng be complcte, and 
the corps there of then to be beryed outher at the fame ca^ 
jhedral cherch, or elles at on of the perych cherchis or 
chircherde where the perfoun of the ded corps was conver-^ 
fant, or there where yn his lyfe hc chafe his fcpulture, the 
feyde apparail of way remayneng with the feide cathedral 
chirch to yfe qf the fame : which tytel and pofleflyoun ia . 
goodals ^yel bi the lawe fpirituall, as by the iawe temperalle; 
y ffyre Jon Bredon, frere menor of the covent of thys fame 
pyte, yn the tyme of the holy advent of oure lord lafte pafled 
in the peryche chitches of thys fame cite a yenis the feyde 
cuftom and tytel, as oure Soveren lord the kyng and the iordes 
fpirituall and tempcral ben acerted, opcnly prechegd and af* 
fermed that al maner ofFeringes own to be y wen al onely to 
them that minifle the Saqraments. . To the periflouns alfa 
(hat neyther the pope, ne all the world may compelle any 
man to ofre any thyng yn the feyd cathedral chirch. Alfp 
that neyther the Pope ne all the world may make but that a 
fre man in his lafte wylle may difpofe the lyghtes perteyn- 
yng to hys corps where fo ever he wylle. And fo that I 
inducyng the perisflioifns of the feide pericherches to exccute 
my purpofe bad that they fchulde boldely bare the lyghtes 
pf the corpfes fro that tyme forward to here periflch chirches 
pr whether thei ellcs wold, not withftandyng any contrarie 
ufe, promytting my felfe to defende them that fo dide, fe- 
yng that yn Engelond was not fo a bownde a Cite as ys the 
Cite of Covcntre is yn keping and obfervyng the fcyde 
cuftome and promittyng my felfe to makc this fame Cite 
fre ; fo that the feide Prior and covent ftiuld not pfevayle 
\o have the feide cuftome, wbiche feyng mygth caufe the 
pppel to turne theire hertes fro the prior and covent, and 
fro obfervyng the feyde lawful cuftonie, And alfo that I 
feide, that yn Englond was not fo covctous a placc as wasi 
the priory of Coventre. • Alfo that I inpugnygth the feide 
cuftom by a nother on lawful menc, leide and afFermygth 
that any cuftom how long fo ever het be, thow het be of a 
C. yeres, if het be yn. prejudice of commine welc, hyt ys 
unlawful : and that the feide cuftome is yn prejudicc of com- 
mune good^ by caufe hit ys prejudiciall to the periflch chirches 
of the holy Trynite and Seint Michel of Coventrc» and 
therfore that is unlawful. Alfo that I feidc, that al only ihtx 
^t miniftren the SacramenteSi and mioiftrca abowte the 

corpfcs. ' "# ^64 Exarpta t Codice quodam Bodleiano» 

d^rpfes, as Vicars ^d periflchpreffes, fchulde havc thc Obvcn- 
douns and profctes of the corpfcs, and not the monke of tbe 
Priory, whych mai not miniftre the Sacramentes. Alfo that 
I in my billes that I made to be fette upp ovcr the chirch 
darrcs ia this feidc Cite promyfed to delyver the pepel of 
this famc Citc fro thc thraldom of Pharao ihc wbich fowhtegt 
a yenis the feide cathedrall chirche, and the lawful Cuftom 
of the fame. In all thefe premifcSt by the lordes fpirituall 
and temperall by the commawdcment of our Sovcran lorde 
the kyng dnely cxamined ys fowndoun mater upp on the 
which mygth fue grete yiiconvenientcs a yenis the lawcs of 
god and of the chirch, anAalfo prejudiciall to the fcidePrior 
and Covent. Wherfore I the fame Frcre ifFe I raainteyn or 
juflifie the fcide onlawful Opinions or any of them, or who 
fo cvcr fo do, bcn worthi to bc fore punifched and chafti- 
fccd by the lawe of the chirche. And thcrfore als ferre as l 
have fuch matiers or opinions afiernsed, preche^d, or 
•thaw^ht, I the fame frere revoke and renownce theym, and 
fche of theyxa, prayngh and exortyngh yow that ye giffe 
Qetther feithe nc crcdens to theym, ne execute theym yn 
'any wife. Wherfore I now wclc a vifed and mcved ther to 
ya confcience exhorte and pray gow to kepe and obfcrve 
the f«de laudabyl cuftom yn puttyng awey and efchcwyng 
Ihurte and of&nfe of confcience, a^d alfo a voydcng po- 
nifchcttent. And to alle theym that don contrarie to the 
^itie cuftom, for as much as hit Is a cuftom comnoendabut, 
aiid fo owyng to be kepte and obferved to cncrcfe of mede 
•% pleafurc made to almyghty god, who grawnte gowe aiid 
me to lyflfe yn this world aftur jufte lawes and lawful cuf- 
tomes vertuofely, fo that we may defcrve to * rejoyfe heven- 
ly recompenfe cvcrlaftyng. Amcn. 

Expficit revocatio J. Bredon fratris Minorum xn judicio 
contra priorcm & convcntum Conventriae, & contra 
plurcs alios ccclefiafticos, anno t>omini MiU"^*'. 
ccicc"* xtri^ 

• F. rcccyvc. Finis primas Parus ikppendicb ad LeUndi Coir* MISCELLANEOUS pieces, 

TSMDINO TO IM.UITIIATB THB 

HISTORY and ANTIQUITIE3 

O F 

- G R E AT B R I TA I N} 

yo.v rx&sT pvblxsreo fxom 

ORIGINAL MANl/SCRIPTS. JfLHKO 1770^ ■iMBM^Wi 7OU.VI C sdrl THE ENTIERMENT 

OF TrtE 

Moft Higbe^ nwfl Puyfant^ and tnoft Excellente Princet 
Mary tbefirft of tbat Name^ late^eene of Ef^land^ 
Spayne^ Fraunce^ botbe tbe Siceles^ Jerufalem^ and 
Jreland^ Deffendor of tbe Faytbe^ Arcbe Ducbes pf 
Juftrie^ Ducbes of Burgundy^ Mylayne^ andBrabant^ 
Counties of Habfpurge^ Flanderes^ andTyroll^ wb(fa 
ordeynedto ber Executores andOverfeers asfollowetb^ 

The Naihes of the Executor». 

THE Lord Cardinal Polc 
The Archbisftiope of Yorke 
The Marquis of Wincheftcr ^ 

Th* Erle of Arroundell 
Th Erle of Weftmerland 
Th Erle of Shrowesbury 
The Erle of Derby 
Th Erle of SufTex 
Th Erle of Pembroke 
The Vicount Mountagutf 
Thc Bifhoppe of Eyly 
,The Lord Clynton 
The Lord Haftings of LoWghborowtf 
Sir William Peter 
Sir Williaim CorJall. 

The Namcs of the AfTyftaunts to the WBI» 

Sir Thomas Comewalleycs 
Sir Henry JcrnynghaQoi 
Sir Edward Walgrave 
Sir Fraunces Ingelfeld 
Sir John Baker 
Mr. Btncul. 

Qj\ % It 3o8 MISCELLANEOUS PIECES. 

Tt is to be rcmcmbred that thc faid Princcs dcparted ont 
of this tranflytory' Lyfie and Worlde on Twcfday in thc 
Mopnyngc bctwcnc aad V and Syxe of the Cloke the xvii^^» 
Daye ot November in thc Yerc of our Lord God 1558, and 
in thc vi*^ Ycre of her.Highnes Rcigne, at her Manner of S^ 
James b^ond thcCharyBgetCroirCyWhoo after-faer Dcpartuer 
tvas peruflTcd by the Lords of the Councell and Ladyes of 
the Reakne, and after opcnedp cered, and tramelled in tbis 
Manner : Firft» her Graces Fycyfiions with thc Surgeons did 
,opeQ her, and toke out atl her BowcIeS ^ith hcr Harte, the 
Dvhich was afterward cofFyned and bnryed fumptioufly in the 
ChappcU, her Harte beinge fevcrally inclofled in a Coflfen 
covered with Velvet bounde with Silver, which was allfo 
buryed in the faide ChappelL And after that tbe Surgeons 
had doa tber Partes as aforcfaid, then the Clerke of the 
«Spycery, with the Officers of the Chaundery, came and fered 
ihe faid R»oyall Corfle with Lyoen Cloth waxed, and with 
a Nomber of Spices very coftely ; after thc which the faid 
Corfle was cof&ned, and then the Sergaunte Plomer enclofled 
the fame in Led, the which Cofiyn was covered with purpule 
Vclvet, and laide on the Seames with Lace, and nayled 
livith gylte Nayles. The faid noble Corfle beinge thus cered 
and coffened, was brought fourth ihto the Privcy Chambcr^ 
and there remayned in this Ordre : 

Item, the faid Prevy Chamber was hanged'with blake 
Cloth, and gamefshed with Skochions of Jirmes on JBokeram 
in fyne Golde of her Armes and the King*s in Pallc within 
the Gartcr, and fomc of hcr bwn<j Armcs within the Garterj 
and in the fame Chamber fiod the Corfle upon a Table with 
ij Trcfleles covered with a Pall of riche Cloth of GoW, and 
on the faid Pall was faftened vi Skochions of Sarfenet in 
fyne Gold of her Armes within the Garter ; and ther was 
attendant every Day Gentilwoincn which did pray aboute the 
fame with Lyghts bUrnenge, and wache ,every Night, with 
Dyrge and Maffc every Day, and ther rcmaynied tyl Satcrdaye 
ihe x^^.Day of Deflembcr, thatOrdrewas tiaken for the 
removtngc of the faid Corfle to the Chappell as followeth : 

Item, this don aforefaid, the Archcbufshope of Yorke, 
the -M«rqufe of Wincheftei:, th Erk bf ShroWeft>ury, ch 
Erle of Weftmerland, with oihers, werc appoyntcd to fet 
and take Ordre for the Tunerall, and for tbc bringerige 
downe of the faid Corfle ifito the Chappell ; vifhoo havingc 
Commiflion ta do the fame, fent for Garter princypall King of 
Armes for to underftand the Ordre, and what was to be don, 
yfho dcclared unto them ia all Poyntes the Or^re» a&d whac 

was MISCELLA'NE0US PIECfiS, «^'c^ 

Vas to be doa therein. Then they toke Ordre for thc far- 
Hefshinge of the forefaid Chappell in Maner foUowing : 

The Maner of the Fumetuer of the Chappellat St. JamerJ 

Item, 5t nvas hanged with blake Cloth, and garnefshcl 

• With Skochions in Metall as aforefaid ; thc High Auter was 

trymed with purpule Vclvet* and in the Deanes Placc was 

hanged a Canappy of purpule Velvett, and in the mydcft of 

the faid Chappell thcr was maid a Herfe iiij Bquare of xW 

greate Tappcres, the which did waye xx*'' Waight thc 

Pecc, being wrought with Crownes and Rowfcs of thc fame; 

and beileth thc fame Tapperes a Vallence of Sarfcnct with 

the Qjyene's Worde wryttcn with Letres *of GoW, and ^i 

Fryngc pf Could aboute the fame Vallence, and within that 

Vallencc another Vallence of Bokeram with aFryngeof blake 

Silke ; the feid Herfe was rychely fett with Pcnfeles and 

" Skochions of Armes in Metall : Ther was under the faid 

fterfe a Matie of Taffata, with a Domc gilded, and iiij 

' Evangeleftes in the iiij Corners o£ the faid Matie ; the vi 

Poftes were corcrcd with blake Velvet, and on every Pofte 

a Skochion of Sarfenet in fync Gold ; thc Raylc of thc faid 

Herfe within was hanged with Brod Cioth, and the Grownde 

within both Rales covered with Blakc ; alfo the utter Sydc 

of the Stalles, wbich Mras in Sted of thc Rales on cchc 

Sydc, was hanged with Blakc ; at cchc End ther was maid a 

Raylc ovcr whart the faid ChappcD, which was alfoo hangcd 

with Blake, and garnefshcd with Skochions; within the 

Rayles ftod xv Stoles covered with fyne Brod Cloth, and oa 

the famc xv Cuffions of purpulc Vellvct, and undcr the Fetc 

to kocllc on XV Cuffions of blakc Cloth. At theupper 

'End of thc Herfe, without the Rallc, there was maid aa . 

Aulter, which ftod on the Icfte Hand of the Querc, covcrcd 

^th purplc Velvett, which was rydily garnefshed with Orna- 

ments of thc Churche : Which Chappell bcing thus fur- 

nffshcd, Ordre was gcven to thc Sargaunt of ihc Vcftcry for 

the faffc keping of thc fame tyll fuch Tyme as thc faid 

RoyaU Corfle was brought downe into thc faid ChappelL 

The bfinging downe of'^he Corjfe into the Chappett at 
St. James, 

Itcm, all Things in a Redynes as kforefaid, on Saterdaye 
thc x^J« Daye of December thc Corffc was brought downe in 
this Manner : Warn^mge was geven to all Manner of Eftates 
havinge Blake, to gcve thier Aifendannce the faid Daye ac 

Dyridge, ^^ MISCEtLANEOUSPIECES. 

Dyridge, and aboute iij of the Glokc, when all Things waf 
tedy ; the great Chambcr, with the Steres and the Cowrtc 
to the Chappell Dore, was hanged with Blake, and gar- 
nefhed with Skochions*/ then tbe Lords and Ladyes afrcmUed 
togethcr in ihe Chambcr of Prcfence and Grcat Chamber, 
whereas all the Officers of the Howfe ftodd wiih Torches 
with dyvcrs of the Gardes. Then the Bufsh6ppe of Worfleter, 
the B. of Cheftcr, thc B. of Coventre and Lichfeld, and the 
B. of Exeter, with the Qucne's Chappell, went ope to fcttc 
the faid Corflc, ajad the Chappcll ftod in the Grcat Chamber, 
and the Bufshopcs wcnt into the Chamber of Prefence and 
fenfed the Corflc, and faid dyvcrs Pracrs ; and after the faid 
Corfle was taken up by viij Gentillmen, and all th othef fct 
in Ordre, that is to fay, Fyrfte, the Crofle, and on eche 
Syde a whitcBraunchc ; theri theChapcll; then allthcGen- 
tilmen and Squeres, with the Chappelencs of no Dignitie, 
and on cche Side went the forefaid Oflicers with Torches, 
and the faid dard allfo ; thcn all Knights^ and after them 
Councellours ; then Barons, and Bufshopes aot in Pontifi- 
calibus; thentheOverfeers; thenErles; then the Exccutors'; 
then the Kinge of Armes ; then the CovPk, covered with a 
riche Pall of Tyflue. There walked on eche Syde the,Corfle ij 
Noble Mcn, viz. the Marquis of Winchcfter, th Erlc of 
Weftmerland, the Erle of ShroweflDuiy, and th Erle of 
Derby, ^hich touchcd thc Corfle with thier Hands;^ ovcr 
the faid Corfle was borne a Canoppe of purple Veivet, with 
vi blew Stavcs with gyltc Kvffcs bornc by vi Squeres, viz. 
Mr. Garrat, Roger Manncrs, Leonard Weft, JohnArroundell, 
William Fofter, and William Babington ; then the chief 
Morncr, the Countefle of Lineux, aflifted by th Erle of 
Huntingdon and the Vifcount Mountague, her Trayne borne 
by the Lady Katheren Haftings, aflifted by the Vice Cham- 
bcrlayne ;. then th other Morncrs Two and Two, viz. 

The Countefle of Oxford, Thc Countcfle rf Worfle- ' 
The Countefle of Hun- tcr Elder, 

tingdon, The Counteflc of Bcdford, * 

The Vifcountefle Moun- Thc Lady Clynton, 

tague, The Lady Dacres of thc 
The Lady Morley, South, 

Thc Lady Latymcr, The Lady Storion, 

The Lady Lomeley, The Lady Windfour, 

The Lady Borough, The Lady North, 

and after thcm other Ladycs and GentillwomeDy and after 
them followed the Gard, and iCi this Ordre wcnt into tbe 
Cbappcll whcre the Corflc wag plafled within thc Herfe, and 

tho MISCELLANEOUS PIECES. Jli^ 

tbc Morners on cche Sydc vii, and at thc Hcd • . • • • the 
chief Morner knclyinge at the Stolcs with Cuffions that arc 
beforc named', thenthc Afliftannts, with th Executors and 
all the other Lords, werc placcd. Then thc Beades werc 
byden by Norrey King of Armes. Then the Dyrgc began 
fong by the Chappclenes, executcd by the Bufhopc of Wor- 
feier ; and iher was allfoc Dyrge faid at the lytcU Aulter 
before tnentioned ; the Leadbns wcre red by the chiefFeft of 
thc Chappelenes, and the iij lafte by iij Bifshoppes, that is 
to fayc, the vil^h by the liufhope of Exetcr, the viiif^ by thc 
Buflioppc of Chefter, the ix^** by the Buftioppe of Worflctcr; 
and the faid Buflioppc of Excter fenced the Corfle. beinge in 
Pontificalibus. The Bufshopes at the redingc of thc faid , 
Leaflibns had Copes and Mytcrs, but nonc had Crofliers but 
the Bufliopc of Worfleter who did execute, and thc Bufliope 
of Exctcr when he did aflifte hlm in doinge the famc; the 
Dirgc don, thc Morners wcnt upc agayne in ordre, tbe 

cheflefte fyrftci where they had a great Soupper. 

I 

The Maner of the Wache the fame Nyght. 

' Itcin, after Soupcr thicr was a folempe Wachc both rf 
Lords, Ladycs, GeniiUwompn, which Ladyes fatt within the 
Rayles of the Herle ; allfo thier did wachc a Heraulde and a 
Purfuvanntc cyery Nyght, which had their Allowaocc in thc 
Cowrte of Mcate, Fyer, and all othcr Things accordingc ta 
the Ordrc of thc Cowrte ; allfo thicr did wachc fertayne of 
thcGarde, with othcr of her Servannis, which did hold 
.Torchcs, Every Nyght aboute x of thc Clokc Servicc began, 
."which was faid by One of the Qucne's Chappeleynes, and fo 
contyncwcd in Prayers qU Nyght tyll the Mornyngc that thcy 
wcre revyved with thc Ladies ; and when they were foo 
rdvyycd they had thier Brekcfafte ferved accordinge to thicr 
Dcgrecs ; thea begon thc Maflc of our Lady^ cxccuted bjr 
thc Buflioppe of Chefter, thc Lady Latymer chicf Moraer ; 
and that doo, the Mafle of the Holy Goftc, exccuted by tbe 
Buflioppe of Exeter^ . thc VicouQteflfe. Mountagewe chicC 
^omer, 

7%< Procedinge to the Maffe of Rejuiem on Sonndaye* 

, |tem, pn Sonndaye aboutc ix of the Cloke the faid Noble- 
men and Ladyes Morners, which wcre at the Dirge the Nyght 
before, cam fourth of the Great Chamber in Ordre in this 
Manner : Fyrfte, all Gentillmen, Squeres, aod JCnights ; 
tl?cn tbe Ofljcers of An&es ; then Baroos ; tben Buflioppes ; 

thca ^it MISCELLANEOUS PIECE9. 

thcnVifcounte&; theo ihOverfeers; then th Executores t 
thcn Ganer; then the chief Morner^ the Coanfcfre of 
Lyneuxy with the Refl followinge as at the Dirge the Ntghc 
before, and foo proceeded into the Chapell, whei-e they werc 
placed as before ; then Norrey Kinge of Armes bad the 
Prayer ; then thc Querc bcgan the Maife of Requiem. Thc 
feid Maffe was executed by thc Bufhoppc of Worileter,. thc 
JB. of Exeter and the Boihoppe of CfaQiler..Affiftaniii5 as 
Pyftellers and Gofpellcrs, with DcacoQ and Sobdeacon, 
bcfides thier Affiflaimts in Coppes. Then the Mafle proceded 
tyll the OflTeringe, at thc which 0|[eringe when thc Bufhoppes 
torncd tbefu, . thc Morners turned theoi, the Momers ilodc 
vpc, and the chief Morner cam fourtb, havinge co^tayne 
Koblc Men andvthe OfBcers of Armcs before her, the Reft 
of the Morncrs followinge, ber Trayne borne, went to thc 
A^aker where thier was laid by a Gcntillman Ufher a Ca^pet 
and a Cuffion on the which fhc kneled, and havinge her 
OfFeringc ddyved unto hcr, offered, and ihcn rofle uppe and 
retorned to thc Herffe agayne^ who after her Obeifliaunce 
Baakl to thc Corffe, havinge but One Offycer of Armes before 
bcr, without hcr Traync bomc, offercd for herfelf and te» 
torned. Then offcred thc TwoNoblcmca Afliftannts, tfaed th 
oiberMorners ij and ij, and aftcr tfaem theother Lordes ; tbe 
Offeringe don, the Mafie procedcd out tath £nd; tfae Mafle 
don, they departed from the Chappell in the fame Sorte a9 
they came thcther upe into tbe Chamber of Frefence,. wfaere 
tfaqr faad a great Dyner, and all otfaer Offycers thicr geyinge 
thicr Attcndannce had great Farc in lyke Manner. Tfac 
Dyner don, they departed co tfaier Cfaamber for a Seafoa fiO 
rcpoflc tfacm fdves tyl Tfaree of the Cloke ; then tfaey all 
ailembled in tfae Chamber of Prefence, and wfaen they were 
all mettc, ^hen they went to the Dyrge in tbe iaid Ordre as 
tfaey went to tfae Maffe of Kequiem, and tfae faid Dyrdge 
was cxecuted by tfacBuflioppe of Coventre and Lychfcld. At 
Magnificat, tfae Corppes was fcnfed by the faid Bufliope and 
tfae Buflioppe of Exeter, the \iy^ Leaflbn was tcd by A^ 
BQflioppc of Carlylle, the viAfl^ by thp Buflioppe of EaQetcr, 
tbe ix^ by the Buflioppe of Coventre and Lych£eld, tlie 
which Buflioppes when they rcd the Leaflbns had Coppes oa 
thier Bakcs and Myters on tfaier.Hcdde,' apd tfaey that ienfcd 
had ther CrofEers bome before them. The Dirdge don, tfaey 
departed from the Chappcll ta tfae Cfaambcr of Prefence, 
wl^erc tfaey had a great (Soupper. and after Soupper tbe 
wache was cfaai^cd and Scrvjice faid as onSatcrdaye atNyght 
inaliPoyiit?, » MISCELLANEOUS P I E C E S. 313 

7X/ Manner of thc UJfaige qf ihe Ceremonyes on Moundaye. 

Itqm, on Moundaye in the Mornynge ihe Wache was re- 
vived as before on Sonndaye Moruynge, and after the Revy- 
vinge the Buihoppe of Chefter began the Mafle of the Holy 
Gofte, that don the Buftioppe of Carlyle begon thc Maffe of 
our Lady ; at the pfFeringe pf thier ij Mafles the chief Morner 
ofiered, ^nd no more : The ij Maffes don, the faid Morners 
departed, and the great Eflates Morners came downc as oq 
Sonndaye to the Mafle of Requietn, and thier offered and 
ufed them felves as they did at the forefaid Maffe onSonndaye» 
which Mafle was executed by the Bufhoppe of Coventre and 
Lychfeld, and after Maffe retorned to Dyner, and after 
Dyner aboute Thre of the Cloke they went to the Dyrge as 
bdbre on Sonndaye, the which was executed by the Bufhoppe 
of Winchcfter, the viit^ Leafon red by the Buflioppe of 
Worcefter, the viii^*» by the Bufhoppe of Exeter, the ix'** by 
the Bnfhoppe of Winchefter aforefaid« the Corppe fenfed by 
the Bufhoppes of Winchefler and Worfceter ; the Dyr^^ 
don they went to Soupper, and after Soupper the Wache was 
charged as the Nyght before in all Poyntes. 

The Manner of the UJfage of the Ceremonyes on Twefdaye^ 

Item, on Twefdaye the Maffe of the Holy Gofte was faid ' 
by the Bufhoppe of Exeter with his Affiftannts, the Mafle of 
our Lady by the Bufhoppe of Worcetfer with his Affiftannts, 
the Mafle of Requiem by the Bufhoppe of Winchefter, the 
ij forefaid Bufhopes as Piftoller and Gofpeller, wirh Deaccn . 
and Subdeacon, and their ownne AfGftannts in Coppes, to 
the which Mafle came the forefaid noble Ladyes Morners as 
they did the Daye bcfore, and oflered in the fame Manner, 
and after Maffe to Dyner ; wheii Dyner was don the Heraulds 
gavc Ordre to all Sortes of Pepoell, havinge Blake, to gevc 
micr Attendannce, and to keppe thier Places as they wefe by 
thcm fett in ordre, duringe thc whiche Tyme of thier fettinge 
in ordre thc Corffe was brought fourth and fett in thc 
Chariott, and the Palle laide over thc famc, and a Syd on 
thefaid Palle layc the Prefentation « ; in the meane Scafon tbe 
Lords and Ladyes maid them redy, and when they were redy 
thcy procedede to the Abbcy of WeftmiDfter in this Ordrc 
followinge: 

a Thc Rq>refcntation, oi: Figtirc of th« Deccafwf, ufually laid o.n thc 
Coffin previous to aad during the Funerdl Procd&on. 

ToM.Y, Rr Tie SI4 RflSCELL ANEOUS P I E C E S -' 

The Ordre cf the Procedinge to the Abhey of JVeJtmtnfter, 

Fyrfte ij Porters with blake Staves. 

Thc^a the Sergainte of the Vcftery a foote, and with him ihe 

Scrgainte Portcr on Horffe Bake. 
Then the Croffe, with ij great whi«e Braunche$, oa^eche Syde 

one, borne by ij Men in Surplefes. ^ 
Then the GentUlmcn of thc Quene's Chappell in thier Sur- 

plefes finginge. 
Then the Monkes of Weftminfter, which mct tbe Corffe at 
. the Gate in the King's Streates. ' 
Then the Lord Abbot of Wcftminfter. 

Then ij Sergannts of ArmesS .?" ^^f P^^ Purfuvant» 
«ith theif ^!aflcs. j f A;'"^ '* ^•^ »*■* Proced.nge 

(^ kept. 

Then the Standart of the Dragon borne by Mr.Henry Pook, 
his HorfTc trapped to the Pafturne with iiij Skochions pf 
Armes in Metallon Bokcram^ and a ShraiFeron In his Horfle 
P^orred, in a longe Gowne, his Hood on his Hcd. 

Then Geniillmen in longe Gownes, thier Hoods osD thicr 
Shoulders. 
, Then the Offycers of the Howfle/m lyke Manncr. 

Then Ambaffaiores Scr?annis and Strangers. 
. Then ihc Trompets. . 

Then the Chappeleynes without Dignitie. 

Then ij Sergannts of Armes C On eche Syde Purfuvantts of 
with their Maffes. \ Armes to fe the Procedinge kept. 

Thcn thc Standard of the Greyhound borne by Sir OUyvcr 
Laurence, his Horfle trappcd and garneflicd as aforc. 

Then Knights. 

Thep Bancretts. 

Then Offycers of Howfliould being Knights. 

Then Chappelcynes of Dignitie. 

Then ij Sergannts of Armes with thier Maflies. 

Then the Standaid of ihe Lion borne by Ser Gcorge Howard, 
his Horffe trapped and garneftied as th oiker beiore. 

Then Barrons* 

Then Bufshoppes. 

Thcn Vicountcs. ' 

Then the Threafforer and ComptroUer of HowftioUld. 
» Then Erlles. 

Then the Archebufshoppe of ^ On eche Syde an Herauld 
of Yorke, with the Am- > of Armes to fec ihc Proceed- 
bafator Conte de Ferio. j ing kept. 

The« MISGELLANEOUS PIECES. 315 

Then the Overfeers to the Wyll. 

Then the Execurors. 

Thea Twoo Sergannts of Armes wiih thier Mafles. 

Then the enbrpdered Bahner ' botne by the Vifcounte 
Herefbrd, his Horfe triipped and garne(hed as th other 
before mentioned. 

Thcrl' the ttelme and Creafte bdme by Chefter Heranld, his 
Horffe trapped to the ' Paflerne v/Tth iiij Skochions and 
a Chafteron, in a longe Gowne, bis *Hood on his 
Hedd. 

ThfCn rhe Targatt borne by-Nbrrey Kinge of Armes in thc 
fame Manncr as CheHer befbre. 

Theh the Swerd borne by Clarenciulx King of Armes, his 
^^%rfle trapped and garneflied as before* 

Tbett the Cote of Armes borne by Garter Princypall 
Kings of Armes, his Horflle trapped and garneflied as 
afore. 

Thfen the Lord Chamberlayne of Howftioulde. 

Then foUowed the Chariott drawen with v Horfles, the 
whichewere trapped with blake Velvet, and on every 
Horflfe iiij Skochones of Armes and a Shraffl*ron in the 
Forred, and on evcry Horfle a Page of Honnor in a longe 
Gowne, his Hood on his Hed, and a Banner in his Hand 

- of feveral Armes ; aad on eche Syde of thc faid Horflcs, 

* from the fore Horfle to the Charriott, ther rod v Gcntill- 
men on Horfle bake, wiih thier Horfles traped and gar* 
nefshed with Skochlones as afore faidc, which bare great 
Baniiers of Damaflte of the Quene's Defents payntcd in 
fyne Goid. Kt 2 Thc 3xd MISCELLANEOUS PIECES. 

The Charrote with the Corppes* 

[The Chariot covered vritb riche GlcHbe of Tyfewe blike with a Fringe of Goli, 
wd withia the rame a JVf ajeftie of TaffaU, with a Dome and iiij Evangdifts, and at 
edie Coraer a Banner of Armes of Damaike i the Corfle laid in the Bottome of the 
fame, and upoa the Corflc a Pall of riche Tyflewe, with a Crofle of white Tyflcwc; 
and on the fame was laid the Prcfcntation appereled in Robes of £ftate, with a 
Crowne on her Hed, the Ball and Septer in the Hand, and her Fingers being richiy 
iett with Rinn, and in thc fame riche Stones, the Septer and Crownc garncihed ia 
lykcManner.j 

A Gentibnan 
Unier kneling. TheBanner of Marye 
Magdaiyne borne by. 
I^ancafter Heraulde. Thc Erlc of Shrowcf- 
buryAfliftant, touch- 
ing the Corfle. Thc Marauis of 
Wiachcftcr Alfiftant, 
touching the Corfle, The Banner of our 
Lady boroe by St^ 
xnerfet Hcraulde. Th Erlle of Hontingdon 
Afliftanntc to the chicf 
Morncr. A Gentillman 
Uflier knclinge. 

Then the chieffc Momer, 

th^ Countefle of Lineulx, 

her Horfle trapped with 

Vclvet. The Banncr of Saiilt 
George^ borne by 
Torke Herauld. Th Erie of. Derby 
Afliftannt, touching 
thc Corflc. Th Erile of Weft* 
merland Aitlftannte» 
touching the Corfle. The Banner of the 
Trynitie borne by 
Wxndfor Hcrauide. The Vyfcount Mbvntag;ae 
Afliftannte to the chief 
Mbrrer. Sir Henry Jcrningham, Mfaftcr 
of the Horfle, leydinge' the 
Horfle of Eflate, afide. of the 
chief Morner. J Thics iilj foUowed on Horie Bake, The Counteflc of Oxford 

The Countcflc of Worfeter r .l* « '/r , \ \i' ^ ' 

Thc Countcfli of Hontington f thicr Horflcs trappcdtothcPaflernc. 

7hc Countcflc of Bcdforl . J "^^ ^""^ ^ ^""^ ^*" * ^* ^°'^ 

Then MISCELLANEOUS PIECES. 317 

Thcn. the fyrfte Chariot covcred with blake Velvet and gar- 
neftied with Skochiones of Sarfenet in fyoe Gold drawne 
with iiij Horftes trapped with blake Cloth downe to the 
Paftume, with Hij Pagcs ridinge on the fame Horfles with 
Gownes aod Hopds aaS in the fame.thief Ladyes,. 

The Viccconntcs Mouatague, *VIn Mornynge apperelled 
The Lady Clynton, ( accordinge to thierEftatcs, 

The Lady Morley, fviz. Mantelea. and thier 

Thc Lady Dacres of the South, J Barbes abovethierChines. 

Tben foUowed thies Ladies 00 Horfle Bake. 

Zi^ l^^i^yj^^^'! Thier Horfes trapped to the Paftomc 
?J!^^S?lelv iwithblakeCloth, andkdbyoneina 

Thcn the fecond Chariot apperelled as the fyrfte, with iiij- 
'Horfles and iiij Pages on the fame, and in the fame thies 
Ladyes, viz. 

The Lady Borough, -j In Mornynge Appefcll ao- 

Yhe Lady North, / cordinge to thier Eftate, viz. 

The Lady Anne Gray, ^ | Manteles and thier Barbesabovc 
The' Lady Hontington Da , J thier Chynes, 

Then followed thies Ladyes on Horfle Bake, 

■"Thier Horfles trapped to thc 
The Lady Cornewalleys, Pafturne with blake Cloth, and lcd 
The Lady Jermyngham,^ by one in a black Cote, they Uk 
•, ^ MorningeApperell, viz. aMantell The Lady Peter, 
Mrs. Dormer, with a fmall Trayne, thier Barbe$ 
on thier Chyne. Then the third Chariot apperrelcd as the fyrfte, with iiij 
Horfles and iiij Pages on the fame, and therin thies that 
folows : 

Mrs' PcM^^" ' 1 ^^ Mornynge Apperell accordinge to tbiec 
lUfZ' T^mZr >Degre, a Gowne withoute a Trayne, and 

I£: ijS.n, y^'' »"1^^ ^^^'' ^'^ Chynes. 

Then all Gentilwomen, Waters, and Chamberers on Horflc 

Bake in Blake. 
Then thc Vice Chamberlayne and the Maftcr of thc 

Gentlemen. / 

Thcn the Gard with Torches. 

Thea 3x8 MISCELLANEOUS PIEGES, 

Thcn all Noblemeu's Seryaunts in or dre, havinge blake Cofe» ; 
and in this Ordre thcy proceded lo the Weft Dore of the 
Abbeyc. • . ^ 

TX^ Mannor ofthe Furvijbirge qfthe Abbeye^ and the Manner 
of the Herfe. , ,--...-. 

Item, the Boidy of the Cliurche from the Wcftc Ppre Xo 
to the Quere Dore was hanged with blake Cloth, and gar'- 
neftied with Skochiones ; aJIio the Quere wa.s hangeci within 
the StaUes with Blakc, aod garnefhed wlth S^ochioocs.Qf 
Purple iti Metall ; and betwene the Steppcs gpioge up lo tbe 
Aulter and the Quere Dore thier was maid a very foroptioufc 
Hcrflc of vi»i Square, with Nyne Princypall^ doubkltoried, 
havinge in Lighies to the Komber of a Tlioufand and moret 
garnefhed with xxxvl Dozcn Penfelles of Sarfenet betten with 
Gold and Sylver of the Quene's Bages, the.viii Rochments 
hanged double with Vallcnca of Sarfenet wryttcn withLet^rcs 
of Gold, and fringed with gilte Fringe ; ou the famc Hcrfle 
inany Skochiones in Metall, with. many fmall Skochioncs of 
Waxe; on the upper Parte of the. viii great Poftes ftod 
vfii Archeangeles of Waxe, and under them viii great 
Skochiones of Armes within the.Garter oi Waxe; all tlbe 
Eight Squarc of the Hei fle was garneftied and fett with 
Angelles, Morners, and Quenes ia tbier Robcs of Eflaie 
inaid of Waxe ; under the Hcrfle was a great Majeftie of 
TafFata lyned with Bokeram, and in the famc was maid a 
grciat Dome of Paynter*s Worke, with Foure Evangeliflcs of 
fyneGold ; aboute thefaid Herfl^ abovc, under the faid great 
Skochones, went a Valencc of TafFata, a Quarter of a Yerd 
depe, wrythen with Lcttres of Gold (dieu ET mon droit) 
and Armes in thc feme maid to fland in thc Mydcfteof «very 
Square, havinge a Fringc of Gold a Quaricr depe, and within 
that a Valencc of blake Taftata, with a Frynge of blakc 
Sylke jl Quarter depc; the Eight Poftcs wcre covercd with 
• blake Velveit, and on cvcry Poft a Skochion of Sarfenet 
"wrought with fyne Gold ; the Rayle of the fame was haoged 
bn bothe Sides v/ith fyne Brode Clothe, and fctt with 
Skochiones of Bokeram infyneGold; withiii the faid Frame 
of the HerfTe the Ground was alifo covered with blake Cotpii.; 
and Without the faid Hqrfle rounde aboute wentc a raylle ii\j 
Tootc and more from the faid HerfTe, the which was hanged 
with blake Veivet on th^e other Syde, and on thc inner Sydc 
with fyne Brode Clothe ; in ihe Mydefte of the faid Ralie 
agaynge the Highe Aulter was maid.a fmall Aulter, which 
wa$ covered wich Vdvet, and rjxhely gamelhed with Plate; 
" ^ betwenc M18CELLANE0US PIECES. 319 

betwene the Herfle and the faid Ralte the Grouiid was covered 
with Brode Cloth, where thier was fett xv Stoles covered 
with fyne Brode Cloth, and at every Stolle a Cuffioa of 
purpuUe Velvet and a Cuffion of blake Velvett; without 
that Raiie was a Ralle which was maid for the kepinge fourth 
of the Peppell, which was hanged allfo with Blake, and the 
Ground betvvene the faid twoo Ralles was allfo covered with 
blakeCotton, all the wbich was had and receved by thc . 
Offyeers of Armcs. ^ * 

Item, from thc Stepes' to the Highe Aulter of a great 
Hight was hanged with blake Cloth and garniftied with 
Skochiones, and the Highe Aulter rycheley garnyftied with . 
Ornaments of thc Churche; allfothe Waye from the Hcrflc, 
to-the Chappell, where the faid noble Quene w%s buryed^ 
was alffohanged with Blake and garnyftied with Skocbiooes ; 
and the faid Chappeli was hanged and garneftiid witli. 
Skochiones in Metall : The Chuiche wiih the ChanoceU, 
the HerfTe, and Chappell thus furnyftied, thc CorflTe was. 
rcfeved at theWefte Dore in this Manner: 

Item, at the Wcfte Dore the Corppes was taken out of 
thc Chariott and borne by xii Gentilmen ; and at the faid 
Dore of the Churche ftodd the Buflioppe of Wint: thc 
Buflioppe of London, and the Buftioppe ot Worcefter, wboo 
fenced the Corfte and caftc holy Water on the fame ; after 
that the Corfle was brought uppe to the Herfle, and fctt \ 
under the famej then the Morners were placed, tbe Chicf 
at the Hed, and on ecbc Syde vii bther; then thc other. 
Noblemen, a$ thc Executores and Overferes, with ali.thc 
Suhdards and Banners were placed and fett in Ordre, thea . 

0/ your Charitie prayefor the Sowlk rfth^ mxfie pviffante 
Md sxeeUefUe, Princ^e Mary by tbe Grace of God late ^tene 
of Engiand^ Spayne, France, botb the Sicelles^ Jerufalem^ 
and Ireiand^ D^endor of the Faitb^ Archeduches qf Aujiricef 
Duches rf Burgundy^ Mylayne^ and Brabant, Countejfe tf 
Hal/pingef Flanders, and Tyroll, Pater Nqfter. 

ttem, this Prayer was faid at every « KeryalefljMi, and at 
Magn^cat, and Senedi6iiis. Then the Dirge begon, 
cxecuted by the forefaid Thre Buftioppes ; the firft 
LeflTon was red by the Lord Abbot of Weftminfter, thc 
ij*^ by the Buflioppe of Carlifle, the third by the Buftiope of • 
Cheiler, the fourth by the Bulhope of Exeter, tHe v"» by' 
ihe Bufshoppe of Coventre and Lychfeld, the Syxte the 
Buftioppe of Worcefter, the viith the Buftioppe of Win- 
chcfter, tlieviii^ the Buflioppe of London, ihe ix^^^ the Arch 

Bufshoppc 
« Sq the Original* 3ao MISCELLANEOUS P I E C E S. 

Bufshoppe of Yorke, At Magntficat and Benedidfus, twoo of 
the chicfeftc Bufshoppes aforefaid fenced the Corfle thryfle 
aboute ; then the Dirge proceded oot to thende ; and when 
the Dirge was don, the Morners dcparted from Churche to 
the Lord Abbottes Howfe, where thcy had a Voyde of 
Spices and Wine, after the whiche they departed for that 
Nyght. 

Item, in thc Mornynge aboute vi of the Cloke, the 
Moroers mett at the faid Abbotes Howfe ; and wheii they 
wefe redy they went to the Mafle of our Lady, havinge 
GentiHmen, Efqueres, Knightes, th Officcrs of Armes, and 
others before them, and foo proccded to the Herfle ; and 
when thcy wcre plafled, the Maflc began fongeby thcQncre 
by Note with Orgaynes, executed by the Buflchope of 
London, with Deacon, Subdeacon, and*Aflifl:annt8; and at 
the offcringe Tyme the chief Morner aflTyfted, and her 
Traynebonie, wrth thotherMorncrsfollowjngc her, offered, 
and no more, and then retorned to the Herfle agayne. Then 
the Mafle proccded to th Ead; and when the faid Mafle wa$ 
don, Mafle of the Holy Gofte begon, executed by the 
Pufhoppe of Winchefter, with Deacon, Subdeacon, and 
Afliftannts, fonge by the Querc as aforefaid; and at the 
the OfFcringe the faid chief Morner offcred as at th other 
Mafle before : When the faid Mafles were don, then the 
Morners departed, in the fame Mannor that they came to 
Chnrche, to the iaid Lprd Abbotts Howfe, where thier was 
prepared for them a Brcakefaftc, after the whiche they pre- 
pared ihem (elves, with all th othcr noble Perfonagcs, to 
goo to thc Mafle of Requiem, whoo went to thc famc in 
this Manner : 

Fyrfte, all Gentillmcn, ij and ij, thier Hoods on thier 
• Shoalders. 
Thcn Squeres. 
Then Knightcs. 
Then Banneretes. 

Then Officers of Howftiould, bcinge Knights. 
Then Chappdyncs of Dygnitic. 
Then Barroncs. 
Then Bufshoppes. 
Then Vifcoumes. 

Then the Treaflorcr and Comptroler. 
Thcn Eriles. 
Then Marquiflbs. 
Thcn Dukes. 
Thsa the Ambafiator, Countc de Ferio. 

ThcD MISCELLAHEaUS PIECES* jii 

Theti tbe Affiihnts to tbe Wyll. 

TH|n thc Executores. 

Then Garter. 

Then the chief Moraer aiOfted as afore, ber Trayne borne 
by the Lady Anne Grey, affifted by the Lord Chamber* ' 
layne. ' 

Th«i thother Morners'^ and ij. 

Then all other Ladyes and Gentillwomen ij and ij : And ia 
ibisOrdre proceded to theHerflc> where they were placed 
as^at thf Dirge theNyght before ; the Beades was byden 
ct$ at Nyght before. Then the Mafle oi Requiem begon, 
ibage folemoely h^ the Quef e. Tben came four th the Arcfie 
Buftioppe of Yorke in Pontificallibus, and iiij other 
Belhoppes !n }yke Manner, ij as Pyftolers and Gofpellers» 
and ij as Deacon and Subdeacon^ with thier Affiftannts ; 
and Ido die Maife began, and proceded accordinge to the 
Ordre of the Churche tyll the Ofleringe, which was doa- 
very folemnely, ds h^eafter ihaU appere. 

The Ordre tf the Ofertnge at the Majfe qf Requiem^ 

Fyrfte, the chifie Momer, havinge before her the Officers of 
Howftiould and thc Ofiicers of Armes, with the NoWe- 
men, her Traync borne and affiftcd, her Aflyftannts goinge 
"with her, went to the Aulter and oflered the faid Ofler-" 
inge, beinge delyvered to her by the CountefTe of Oxford» 
havinge a Carpct and a Cuffion laid for her by a Gentill*' 
man Ufher ; and after ftie had ofFered fhe retorned to 
thc Herfle agayne, th other Morners followinge her ij 
and ij. 

Item, when thefaid chief Morner was come to the Herfle, then' 
ihe maid Obefyaunceto the CorfTe; and havinge Oflicers 
of Armes before her, wcnt to ofter for hir felf, withouc 
hcr Trayne bome or Affyftannts, and retorned to the 
Hcrile agayne. 

Then thc Marquis of Winchefter and thc Erlle of Weftmer- 
land offered the Cotc of Armes, 

Then the Erlle of Shrowcfbury an th Erlle of Derby oilcrc^ 
the Swcrd. 

Then the Erlle of Hontington and thc Wcoui^te Mountaguc^ 
offered thc Targatt. 

Then the Twoo fyrfte the Healme and Crefie^ 

Then the Man of Armcs, the Locd SbefFelde, caofe ia' 
rydingc, armed at all Pcccs, favingt ribt Hedd^ with ^ 
PoUaxc in his Hand, and lighted at the Quere Dore, and 
bcingc led from thenfc to the Htgh Aolterby i) Ncblctaiep, 

ToM'V. bs offcred 322 MISCELLANEOUS PIECES. 

ofFered the fald Pollaxe, and aftcr went to the Vellery, 
«ad was thier unarmed. ^ 

The Offeringe of the Paules. 

Item, the Ladyes ftodc uppe within the Hcrfle, and the Lady 
iWorthc came fourth lo the Ralle at the Hedd, unto whomc 
Garter dclyvered Twoo Paiiles, whoo, with the Officcrs 
of Armes before her, went about the HerfTe, and at the 
Featc .thc faid Lady offcred the faid Paules, thc which 
werc refeved by the foreraid Garter, and laid on the Fcte 
^ of the Corffe acroffc ; and when (he had don flie rctorned 
to the Herflfe agayne. 

Item, all the Baroneflcs did offer ij Paulcs a Pece in lykc 
Manner. 

Ixem, all Countefles did offer iiij Paules a Pcce ia lyke 
Manner. 

Item, The chief Morner, havingc the Officcrs of Howfliould 
and the Officcrs of Armes, with thc Noble Men, before 
her, beingc aflifted by the ij Affiftannts, hcr Traync borne 
and aflifted, refeved of Garter at thc Hed of the Hcrflfe 
vii Paules, and went aboute thc Hcrflc and oflFercd the 
the fame as the fyrfte Lady did, and were laid on the 
Feate of the Corfe in lyke Manner as aforc. 

Then offered Counte de Fcrio, Embaffator for King Philippc, 
Garter goinge before him. 

Then the iiij Noblemen Afliftannts. 

Then the Reft of the Morners ij and ij. 

Then the Execinores. 

Then the Overfeers to the Will. 

Then the greateft Eftaies. 

Thcn offered alJ Knights, Efqueres, and Gentillmen, 

I*em, the Offeringe don the Sermonnd bcgon, maid by thc 
Buflioppe of Winchefter, Doftor White ; and aftcr tfac 
Scrmonnd the Maffe proceded lo the End. 

Item, at St. Johne's Gofpell the_ Banner of Armcs and tht 
Banner of St. George was offered. 

Tfeen thier came vi Knightes and toke tbc Prefentation with 
great Reverence, and bare the fame into the Vcftcry. 

Then thc Archcbuftioppc of Yorke and th other Buflioppe$ 
carae downc and fenced the Corffe, and the Qucre fang 
Ccrcumdit^erunt. 

Then.the Morners departed from the Hcrfle. 

Then the Corfle was taken upe by them that beforc barc the 

fame, and was carycd to tbe Chappell whiche was ap- 

poynied for her Buryall, and thcre thc forfaid Arch 

^7 Buflioppc, MISCELLA.NEOUS P 1 E C E S. 323 

Buflioppe, with th oiher Buftioppes, faid ali tke Cery- 
mones ; in the meane tyme of the fainge of thies Prayers, 
the iiij Gentillmen Ufshers toke awaye thePall. Thea 
the Corfle was let into the Grave, and the Arche Buflioppc 
cafte Earth on the fame. 
Then camc the Noblemen, beinge Officers, to. the' Grave, 
and brake thier Staves over thier Hedes, and caflc the fame 
in m> theGrave, as the Lord Treaflbrer, the Lord Chamber- 
layne, the Treaflbrer and Comptroller, the SerganntPorter, 
and the Gentillmen Ufshers thier Roddes, and then tbey 
departed agayne to the other Noblemen ; and the Bu;'ya]l 
eaded, the Arche Buflioppe and th other Buflioppes did 
undrefK themfelves. The Cerymony of the Buryall don, 
as is aforefaid, of the faid nbble Quene, whoes Soulle 
God pardon, the Noblemen and Prelates then there 
aflembled, havinge with them the Officers of Armes, they 
came fourthe into the Face of the Pepoell, and Gai*ter , 
princypall Kinge of Armes, afiifled by ij Buflioppes, did 
declare the Stylle of theQwene Majeflie in this Manner : 

Of the mofte highe, mojle puijfanty and mofte txcellent 
Pfincejfe Elizabeth^ hy the Grace of Cod ^uerie rf England^ 
Traunce, and Ireland, Deffendour cf the Faith^ (^c. Cod 
fave ^ene Elizabeth ! Unto the whiche Word all the 
Koblemen held upe thier Hadds and Cappes; and the 
l^rompeter flandyng in the rude Lofte founded. And this 
doQ, all the Eftates and others departed to the Abbotes 
Howfe to Dyner. 

Note, thiere was no Dolle geven at the Churche, for that 
there fliould be no Refort of pore Pepoell for the Annoyaunce 
of the Eflates ; but thier was Money geven by. the Aumner 
for all the Parifches in Xx>ndon, and allfo in Weftminfter, and 

to every Churche allfo f6r fayinge of Dirge and Mafle. 

And thus endeth the Cerymony of the £ntiennent of tbe 
fiud Quene A^ary. Ss % f^t ^. ' ■ U M ' J - '■ :.^...,J2. . . . ■ ■ . ■■ . li AN ACCOUNT OF THE 

CEREMONIAL OF THE MARRIAGE 

B X T W S S N 

Frbderick Coant Palatine of tbe Rlnne^ and the Frincel^ 
^izABETH eld^ft Daughter pf Kiog Jan^s tb^ Firft, 

In the Ybar 1613. 

A 8 A L 8 O 

THE CEREMONIAL OF THE MARRIAGE 

B S T W E S K 

WiLLiA^ pnly Sop pf Freierick-Henry Prinpe oiOrange^ 
and Mart eldeft Daughter of King Charles the F'^ft, 

On Low Sunday, the Second of May itf^x. 

Drawn up in the Year 1733 by yobu Anftis^ Efq; Garter 
King at Arms. 

From the origiaal Manufoipt, now in the Poileffion of Jofefh Edrtmdfim^ 
M^ Mowbray Heraid. C 3«? 1 INTRODUCTION, SI N C E the Form of Matrimony in the Common Prayer 
Book hath been eftabliOied by AAs c^ Parliament^ there 
have been only Two Marriages of the immediate Childrea 
of the Crown publickly folemnized within this Kingdom, 
The firft was tbat of the eldeft Danghter of King James the 
Firft with Frederick Count Palatine of the Rhine, celebrated 
^ in February 1612-13, when each of thcm were above Sbcteea 
Years of Age, being both born in 1596. Theother waa. 
that of William Son and Heir of Frederick-Henry Prince of. 
Orange with Mary eldeft Daughter of KtngCharles the Firft^ 
upon the Second of May 1641, when that young Prince 
wanted fome Days of being Fifteen Years of Age, being 
bom on :^l^ May 1626, and the Princefs wanted Seven 
Months of being Ten Years old, being bom the 4th of 
November 1631 «. 

I thought proper to remark the Ages of the latter, in that 
the Ceremonial of that Marriage, as it is termed, acquaints 
vs that fome Forms, as the aftcing of the Banns, the dif- 
fheveling of the Hair in the Proceffion, the Wafers and 
Hippocras in the Church, &c. were omitted» which probabl/ 
were not obierved becaufe that Princefs, by a Proteftation 
interpofed in proper Time, might have vacated this Contraft; 
fo that upon fuch a Refufal ali the Solemnities» whatever 
they had been, would have been of no Validity. 

Though thefe Marriages, for that Term may in this Place 
be attributed to the later Solemnity, were performed with 
great Splendor and Magnificence, and the Heraids attended 
and performed the Funflions of their OfHce, yet no complete 
Narratives of tbe Rites ufed ii> them are entered in their 
JSooks, where there are only to be found a fhort imperfeft 

Entry 

41 The Marriage of ^he Piince of Orange (afterwards King Wllliam the 
Third) with Mary Daughter of the Duke of York was privately celebrated 
in her Bed-chamber at St. James^s, about Eight of the Clock in tneEvening^ 
s$7f, by the fiiHiop of London, when the Kmg her Uncie gave hqr away* 
Tlic Princefs Ann was married to Prince George of Denmark in the Chapel 
at St. James^s, by the fame Bifhop, in theEvening of the »8th of July 1683, 
Ib ^refence of the King, Queon, Duke and Ducheiii oC York, imd a ffw 
only of the cbiefcfl NobilitY* C. J*» 1 

Entry of the Marriage of the Coant Palatiae. This DefeA 
however may be fupplied by feveral Particalars, whereof 
feme are preferved m Manuicripts, others pnbliflted by Storvr 
in his Annals, P. 1005 ; by Sir Joha Finet in his Obfervations 
cpncerning Ambafladors» P. 10 ; as alfo by the Relations 
contained in a Pamphlet printed for WiUiam Barclay at 
London^ i6t^^ and 'm Saodford*s Gencalogical Hiftory, 
P» 564, which are all in £ngli(h : And in the French 
Language in Mercure Fran^ois, Tom. III. C. 2. Contin. 
P. 7 1 ; for the Colleftor of tKefe Notes hath not had tha 
Fortune to meet witfa a priated Narrative oF this Marriage m 
Dutcb, ac Frankendal, with Cuts» Folio, in 161 3, aod 
another in French, printed at Heidelberg. The Defcriptioa 
of the Marriage of the Young Prince of Orange remains ia 
(everal loofe Papers, and from tbem a CoUeAion bath bee» 
made of the Rites obierved^ with the Addkion e>f fome brief 
fbpplemental Notes. T Hffi T H E 

CEREMONY of the MARklAGE 

ik E r W £ SK 

Frederkk Count Palatine of tbe Rhine and tbe Prihceji 
Elizahetb eldeji Daugbter of Kiug James the Firjl^ 
m St. Valentine^s Day 16134 

FREDERICIt theVth, CountjPalatinc, landing at 
Gravefend on. the i6th of Oftober 161 2, was with 
great State condu6led to Whitehall ; but the Celebration of 
the Marriage was deferred becaufc Prince Henry was foon after 
feized with a Fever, whereof he died upon the Sixth of 
November, The Palatine was clefted into the Order of the 
Garter,^ together Vith Prince Maurice Count of Naflau, 
(afterwards Prince of Orange) upon the ipth of December ; 
and on the a^th of thatMonth ihe Condiiious and Articlcs of 
Settlements for this Marriage were executed, ^vhtrein is this 
exprefs Claufe, " Quod Matrimonium verUm et legitimum 
*• contrahatur inter eos in Anglia ante Initium Menfis Maij ^t 
** interim Sponfalia legiiima de praefenti," &C. « And ac- 
cordingly he was then afHanced to the l^rinceffe in the then 
Banquetting-holife at Whitehall in this Mannet : About Two 
Yards below the Degrees of Eftate a large Turkey Carpet 
was fpread, Avherebn the Count Palatine and the PrincefTe 
ftood ; to which Place the Nobility and Prince Charles coii- 
duftcjd the Paiatine apparelled in a black Velvet Cloak caped 
with Gold Lace, and the Princefle followed in a black Velvct 
Gown, Semee of Croflets or Quarterfoils Silvcr <», having a 
fmall white Feather on .fair Head, and accompanied with 
Ladies. 

The King, after a (hprt Space, came into the Room, and 
fate under the State \ and then Sir Thomas Lake (who was, 

ToM.V. Tt aa 

a It would bc no Diflficiilty to fliew th« antWnt Cu(lo/n of (bch Krpoufalls 
by thc Daughtars of thc Crown of England as diftinft Ails from thc Officc 
of Matrimony, which frcquently wcrc pcrformed ibm« 'MoQth$ or Ycari 
beforc the Marriagc was a^uidlycclebrated. 330 MISCELLANEOUS PIECES. 

as 19 fuppofed) Secretary of State and a Layman, read the 
precife Words for the Stipulation of the Marriage Contraft 
Jtfelf, according to thc Form fettled in the Conunon Praycr 
Book, turned only into the French Language, viz. " I 
•* Frederick take thee Elizabeth to jny wedded Wife," &c. 
^ which he repeated verbatim ; and then the Princefle did the 
fame, " I Elizabeth take thee Frederick to my wedded Huf- 
«* band," &c. 
'The Archbifliop of Canterbury (Dr. AbboV) however 

Save a ]Benedi6tion by varying the Words in the- Common 
raycr in tbis Manner ; The God of Abraham^ Coi of Ifaac^ 
Cod cf Jacob blefi thefe Espoused thy Servants^^ &c. 

The Count Palatine and Prince Maurice were inflalled 
Knights of the Garter on the ^th of February, the later 
being invefted by Garter King of Armes on the 4th of that 
Month at the Hague. 

Th^ Jpparatiu for the Cmit Falatine^s Marriage. 

Sunday the I4th of February 1613 (St. Valenline's Day) 

being appointed for this Sokmnity, thc Qhapell of Whitehali 

was in Royall Sort adorned ; the upper End of it was hung 

'witb very rich. Hangings, containing Part of the Ififtory of 

• the Afts of the Apoftles, and the Communion Table wa^ 

furnifhed with richPlate. 

^ A ftately Throne or Seat was raifed ia the Mi4ft of the 

Cbapel, about Five Foot in Height and about XX Foot in 

Lengtb, having Six or Seven Stairs to afccnd arid defcend 

at each End of it j the fame was fpread uriderncath w>th 

rich Carpets, and rayled on both Sides ; the Rayks being 

covered with Cloth of TifTue, but open at the Top, thac 

the whole AfTembly ipight the better fee all the Ceremonies ; 

Upon the Sides of the Chapel, from the StaJJs up to the 

Communion 

a I bcre maj takc Noticc thal this blacH Habit was doubtlcflc thcn worn 
as Mourning for f rifice H«nry. ; howev|^4i is- remarked thftC the Friiicdls 
h2d Flowcrs of Silvcr in hcr Gowu, becaufe, as it will be fhcwn hfroi^ter, 
White, the Colour of Virgins, was appropriat^d to Marriages. la tJhe 

* Additions to Monftrclet we arc informcd that JLcwis xii. upon the Death of 
Anne de Brctagne his Quren, comaianded^ that ni|i nc parlad a luy ^ik xi'etoit 
yellu de Draj) noir j ct adonques ftit le Mariage du Monf. Ix: Duc 4p Valois 
[afterwards King Francis I.J avec la Fille dii Roy, ct cpoufcrint tous en 

Deuii veftus de Drap noir, &c. Chroni<iucs Additionees au Monftrelet, 

P. ii(J,.ii7. 

\ In the folcmnizing of Flpoufalls and Matrimony this Circumftancc was 
^ gcncrally obfcrved, that nothing /hould occur which could refrefh Mourning 
and Misfbrtune at Fcftivals, where only thc Marks of Satisfaftion and 
Fleafure fhoald be fcen : But this Rule had fome Exccptions. MISCELLANEOI/S PIECES, 331 

Commtinion Table; there had been a double Row of Seats* 
made for the GeDtkmen of the Cbapel, arraied wich 
Tapeftryp 

, The Proceffion to the Count Palatine^s Marriage. 

Between Eleven and Twelve of the Clock, his Majefty, 
to make tbe Proceflion more folemn, and in order that it * 
might be feeo by roore People, pl-oceeded from his^ Privy 
Chamber through the Prefence and Guard Cbamber, and 
through the new Banquctcing-houfe erefled of purpofe to 
folemnize this Fcaft, and fo down a Pair of Stairs at thc ^ 
upper End thereof by the Court Gate, and went along upon 
a fiately Scaftbid to the Great Chamber Stairs, and through 
the Great Chamber and Lobby to the Clofet down the Staires 
to the Chapel, into which the Entry wa$ made in « tbis 
Manner : 

Firft, the Truropets. 

^Then the Bridegroom, who was drefled, as ibme Perfons 
whohavegiven us the Narratives fay, in a rich Cloth of ^ ' 
Silver richly ^mbroidered ; or, according to oiher^, in a 
white Satin richly befet with Pearls and Gold, going becween 
the Duke of Lennoxand the Earl of Nottingham (who.wcre * ^ 
both married Lords, whichfeems tobe aDifference from the ' 
antient Method, where the Paranjmphs were unmarried); 
however he was followed immediately by the young gallant 
Courtiers, Englifli, Scottifli, and Dutch, whom Finet ftiles, 
The Batchelery of the Nation : But there entred into the 
Chappei oaly Sixteen Noble young Men Batchclors, being 
fo many as the Bridegroom was years of Age ; the Rcft, by 
the exprefs Command of hisMajefty, did not enter the 
Chapel, and the Bridegroom was condufted to his Seat. 

Next before the Bride procedeed the Lord Harington of 
Exton (who, as Camden acquaints us, had the Tuition of 
her) : She was fupported on the Right Hand by the Prince 
of Wales, and on the left by tlie Earl of Northampton, 
Lord Privy Seal, both Batchelors, attended, as Stow and 
Sandford relate, with Twelve young Ladies, Fourtcen nc- 
cording to Mefcure Francois, but ax:cording to a MaDufcript 
Narrative with Sixteen, which fe*em5 to be right ; and that 
Number might be fixed upon for the fame Reafon that the 
Bridegrom had fo many Batchelors attending upon him. 
Thefe young Ladies bore her Train, all clothed in white 
Veftments, being Cloth of Silver ; and imraediately after 
thefe young Ladies caiiie the Lady Harrington, Wife to that 

T t 2 Lord 332 MISCELLANEOUS PIECES. 

Lord who had becn thc Lady Elizabeth's Governefle for the 
Space of Ten Years ; after her came all the great marricd 
Ladies of the Court ; with which Train fhe afcended the 
Hautpas, and took her Place. 

Her Habit is ihus, with fome Varieties in the Words, 
dcfcribed by feveral Writers who obfervcd it. Finet faith, 
She was apparrelled in Whlte, her Hair laid out at Length 
in Curls overfpreading her Shoulders, and crowned with 
a Coronet of rich Pearls and Diamonds. Stow writes, that 
flie was attired all in White, having a rich Crown of Gold 
npon her Head, her Hair hanging down at Length in fair and 
feemly Treffes, plenteoufly befctwjth rich Pcarls and prccious 
Stones. Merciire Francois^s Words, ** Veftue d'une grande 
*• Robe de Toilie d'Argent en Broderie d*Or toute couverte 
*• de Dyamants, ayant une Couronne Ducale a fur la tefte feit 
*' de Pierreries." And the Pamphlet printed in that Year 

aflurcs 

' a Calling thls Coronct a Ducal one muft bc a Miflake ; for, excluflve of 
what Stow and the Fainphlet abovc-mentlone^ teils us, it is evident thal 
Princeflcs and othcr grcat Ladies of thc Blood Royai at the Time of their 
Marria^:,? wore Goroncts or Crowns. Of ali Di(lin£tions none are n>ore 
vifjDly adapted and univerfally undcrftood to reprefent or (ignify what is 
intended by thcm, than thofc which arc known by thc Habits and exterqal 
Prnamcnts; cfpccially whcn thc particular Reafons of the Appropriations of 
fuch iviarks are evident. Thcre are fcvcral fuch Particulatitics in this De- 
fcripti&n ; and Brft, as to tiie Crown, wherein thcpe wiil bc no Qccafion to 
l-un back to the Ci|ftom of the Jews, the Romans, and of the Primitive 
ChriftianS, by all whom Crowns werc ufcd upoa thefe OccaHons, it bcing 
my only Dcfign in this Place to produce Inftanccs of the Dauehters of the 
Crown, or thc ncac Rclations of the Kings and Qucens of £ngland, wearing 
Crovvns bn the Ceicbratiop of thcir Nuptiais. On thc MarrWe of A^clcydis, 
or Alicc, Daughtcr of the then Marquis of Montfcrrat, and« Nicce to thc 
thcn Queen of England, with Albert the Great, Dukeof Brunfwick, whicii 
Marriage was cclebrated at London in the Quindenes of Eafter IZ63, is this 
'^^ntry in Rot. Pat. 47 Hcn. III. P. ^. Ai. j. pro Garlan^a aurea a^ 
Cpus Markcfie Neptis Kegis^ ^uam Dit\' Brutjfwikx duBurus cjl, The Word 
Garlanda here ftgnifics a Crown, not a Garland ; for in that Age the Word 
Gnrlanda was attributed evcn to the Crown worn by that King, as wc find ia 
Mat. Paris, P. 735. wherc fpeakingof Hcnty III, hc fays, Coronuld auria^ 
'u£ vulgariter Garlanda dicitur, redemiins, In Lib. Garderobac, 15 E. I. 

n Cuftodia Rem. Regis. -Pro una ynagna Fuhetta et una magna Amerauda 

fmpt. ad ponend. in quadam Coroncila Comitijfx Holland, filia Begis in dit 

J^uf>tiarum,-r-z -^V quundam Coronam Aur\ prq Pncijpi Brahaniix fiVi* 

fcgii, &c. John Harding, defcribing thc Marriagcof King Edw, III. fays, 

And fone tbereafter th^ Erles Doughter Henaide, 
Dame PkiJi^ higbt, that was hoth f^iyrc and gsde, 

He ived to Wyfc, and croivndc r.s hc walde 
With hicgh Hcnour, accordhig to her Blode i 
AU dyfchevely in hcr Heer fche Jlode^ 
Thc Crown of Gahie above in ryal IVyfe^ 
A f^J^'^^ '^^JS^^ '"'l?^f ^^ Manthan devyfl. • 

ft t MISCELLANEOUS PIECES. 33J 

aflures us, tbat this pripcely Bride was in her Virgin Robes, 
cloathed in a Gown of white Satin richly embroidered (with 
Silver) ; upon hcr Head a Crown of refincd Gold, made 
imperial by the Pearls and Diampnds tBercupon placed, which 
werefo thick befct that they ftood like fhining Pinnacles 
upon herAmber-colouredHair depcndantly hanging, plaited 
down ovcr her Shoulders to her Waift ; between. every Plait 
a Role or Lift of Gold Spangles, Pearls, rich Stones, 
and Diamonds of ineftimable Value,.imbroidered upon her 
Sleves. 

Immediately after the Lady Harrington came the Pur- 
fuivants and Heralds. Then Privy Counfellors, Barons, and 
Four Bifhopps in their Habits, and the fuperior Degrees of 
the Nobility, the Provincial Kings proceeding before the 
great Officcrs of State. Then Garter. Then the Earl of 
ArundcU carrying the Sword of State. The King in a moft 
fumptuous black Suit ", with a Diamond in his Hat« 

Thea 

In a Privy Soii, dated tbe Sth of June, 40^ Edw. III. xjtf;. are theie 

Wordsj Comme nous eujjions fait acheter pour noftre tres chere Ftlle Ifabelie 
Contejfe de Bedford, pur fon Mariagc un Coronc d*Or, ove blanks Saphyrs^ 
Dydmantz, groj^^s Perles, et Emeraudes^ du Pris de milte Marcs, On the 
Marriage of John of Gaunt to Blanche Daughter of the Duke of LaQcafter 
jn 1359, therp was providcd at the King's Expencc a Ring, with a Ruby 
and a Ccrcle (as it is tcrmed) garnifhcd with Rubies, Emcraids, and Pcarls. 
Exit. Pcil. P. 33, E. III. Catherineof Sjpain, at her Marriagc with Princc 
Arthur, wore upon hcr Head a Coif of Gold, Pearl, aud predous Stones, an 
'inch and Half broad. Ann of Clevcs, on hcr Marriage to Hcnry VIII, 
had a Coronet of Gold rcplenifhed with grcat Stoncs, and fct about fuli with 
Branchcs of Rofemary. Olivier de la Marchc in his Memoirs, P. 5x0. de« 
fcribing the Ccremonial of the Marriage of thc Duke of Bnrgundy with 
Margafct Siftcr of King Edward the IVth, fpeaking of thc Bride's Drcfs, 
fays, Sur ces Cheveuz une richc Coronnc. And Modius in his Pandc^z» 
P. »13. fpeaklng of thc fame Marriagc, favs of thc Bride, that }^alde gra* 
tantep accepit fertum rofaceum quod veftales inm€ Brugenfis ilR donaverunt 
illutque mox fuo impofuit Capiti fuper Sponfalcm Corooam. Anothcr French 
Account of this Ccremonial fays of tixe Bride, Coronee d^Or en Tefte, And 
another in Englifh fays, She was richly croiuned. And Margaret elded 
Daughter of Henry VII. at the Ceiebration of her Mariiage with James 
King of Scotland wore a Cro-wn upon her Head. At the Marriage of Mary 
dc Mcdicis to Hcnry IV. King of Francc in 1600, La Reyne eftoit veftue d*un 
Manteau roial, &c. portant une Coronne a rimperiale. Mart. Franc. 
Tom. II. P. 5x. Elizabeth Daughter of the Emperor Maximilian thc Ild. 
v/hen married to Charlcs the I3^th, fut hab\lee^ &c. dejfu^ fa Tefte ayant 
iine Coronc a Tlmpcrialc ornee de grands Dyamantz^ &c. Ccrem. Franc. 
Vol. II. Pag. 37. The like was likewife obferved at thc Marriage of 
Lewis XIII. with the Infanta of Spain i6ts, VEpoufe efioit veflue en 
Majefte La Corone <rOr en Ttfte. Mero. Franc. Tom. IV. P. 339. 
Francoife dc Lorrain, on her Marriage v^uh Caefar Duke of Vcndoimay 
natural Son of Henry IV. worc a Crown cnriched with prccious Stones. 
Cerem. Fraac. Vol. II. P. 58.— — r-But it is ncedlefs to produce furthcr 
Jnftances. 
Jfor thc Manner of crowniog Brides in the EaAem Churches, fce Selden> 
{Jxor Hcbraica, and ZimmermaQni Aq^e^, f | 86, ^^ S34-^ MISCELLANEOUS PIECES. 

Then, tbe Queen in white Satin ^ with mach Emh-oid^rf 
and Diamonds» attended by a Nnmber of married Ladies^ 
Countefles and B&ronefles, having her Train born by the 
Countefle of AruDdell. 

In thls Order they afcended into the Chapel, where the 
King fate in the Chair upon the Right Hand moft richly 
arraied, his Jewells beittg efteemed not to be lefs worth thea 
Six Hundred Thou&nd Pounds. The Earl of Arundeil^ 
bearing the Sword» ftood clofe by the Chair. Next below 
the Sword fate the Bridegroom upon a Stool ; and after him 
Prince Charles upon another Stool ; and by him Aood Prince 
Henry, wbo was Brother to Count Maurice of NaflTau^ and 
Unde to the P^Iatine. On the othei* oppofite Side fate the 
Queen in a Cbair moft glorioufly attired : Her Jewells were 
vaiued at Four Hundred Thoufand Pounds. Near unto her 
fate the Bride on a Stool : The Lady Harrington her Gover- 
nefle ftood by her» bearing up her Train ; and no otherd 
afcended this Phce. 

The Lord Chamberlain to the King ftood at the End next 
totheAltar, and theQpeen's Lord Chamberlaih at the other 
End. The Lord Privy Seal «fiood upon the Stairs of this 
Hautpas or Throne hard by the King. 

The King and Qneen and the others mentioned being thus 
placed, the Lords and Counceliors of the King, and the 
Lords and Counfellors of the Palatine todk their Seats on the 
left Hand of the Chapel. The Ladfes of Honour took the 
other Side of the Seats. The young Lords and Gentlemen 
of Honour, and younge Ladies and Bridewomen, with the 
ncceflary Attendants upon the King and the Queen, ftood all 
bclow upon the Pavement. It is remarkable, that by thc 
CHtraordinary Care of the *£arl of SufFoIk Lord Chamberlainy 
the Chapel was fo kcpt, as not one Pcrfon but of Honour 
and great Place came into ic, 

The Cerenmies in theChapel on the Eledior Palatine's Marriage. 

This Royall Aflembly being in this Sort fettlcd in thc 
Chappel, the Organ ceafed^ and the Gentlemen of the 

Chapd 

a The Reaibn of tbis black ^Colour might be the late Death of Princc 
Arhtur, for thaf Colour, and not Purple, was the real Monrniog Habit of 
fhe Crown. 

h It may not be eaiy to detcrmine, whether the Queen was thus fobed 
in White, with regard only to the Habits ufed in Marriage, or with a 
fnttlier Vlew t6 the Cuftoms of France, whcre all Ike Qtaeens (till AnxK of 
prctagne) wo«8 Whfta for Mourning. MISCELLANEOUS PIECES. 335 

Cfaaipel fung a foU Anthem ; a&d thea the Bifhop of Bath , 

and Wells, Deaa of his Majefty^s Chapd, went into the 
Pulpit, which ftood at the Foot of the Step bcfore the 
ComniQaion Table, and preached npon the Second of St. 
John, the Marriage of Canaa in Galilee ; and the Sermon 
betngenied (which continned nc^ much above an Half Hour) 
the Choir began another Anthem, which was the Pfalm» 
Bkjfed art thou that fearejt Gody &c. 

While the Ghoir was (inging this Anthem, the Archbifliop 
of Canterbury and the Dean of the Chapel went into the 
Veftry, and put on their rich Copes, and came to the Com- 
munion Table, where they ftood till the Anthem was 
endedy and tben they afcended the Hautpas or Throne, 
whcre thefe Two great Princes were marricd by the Arch- 
bi(hop of Canterbury, in ali Points according to the Book 
of Common Prayer. The Prince Palatine fpeaking the Words 
of Marriage in Englifli after the Archbifliop. The King's 
Majefty gave the Bride. 

When the Archbifliop had cnded the Benediftion God the 
Father^ God the Son, &c. the Choir fang the fame Benediftion 
in an Anthem made new for that Purpofe by Doftor Bull. 
The Anthem ended, the Archbifliop and the Dean defcended 
from the Throne : The Bridegroom aiui Bridc following 
them, kneeled befoxe the Communion Table, while the 
Verficles and Prayers were fung by the Archbifliop, and 
anfwered by the Choir, which being ended, another Pfalm 
was fung, ^ 

Then Garter Principal King of Arms publiflied the Styles 
of the Prince and Princefle to this Effea : — All Health, 
Happinefle, and Honour^^ to the High and Mighty Prlnce 
Frederick ihe Vth, by tbe Grace of God Count Palatipe of 
the Rhine, &c.— And to Elizabeth his Wife, only Daughtef 
of the High, Mighty, and Right ExceUent James, by the 
Grace of God King of Great Britain, &c. 

Then Joy was given by tfae King and Queen, and feconded 
with the Congratulations of the Lords there prefent ; and 
then divers of thefe Lords brought out of the Veftry Bowls 
with Wine, Ippocras, and Wafers : After tafting thc Wafers 
an Health was began to the Profperity of the Marriage out > 
of a great gold Bowl by the Prince Palatine^ and anfwered by 
the Princeife, and others prefent in their Order. 

This being ended they departed in tjie fame Manner as 
they came, feve that the Bride was led back from the Chapcl 
by the Duke of Lenox and the Earl of Nottingham Lord 
Admiral ; and that the Bridegroom was led back by Prince 

Charles 33<i MISCELLANEOUS PIECES. 

Charles and the Earl of Northampton. The' Klng add 
Queen, leaving the Bride and Bridegroom in Ihe Great 
Chamber, wenc to their privy Lodgings ; ^nd the Bride and 
Bridegroom proceeded to dine in State in the new Banquetting 
Houfe with the Prince, the Ambafladors of France, Venice, 
and the States, Count Henry» and all tbe Lords and Ladies 
who had been attendant on the Marriage, i 
TH E Z 237 1 

T H ,E 

CEREMONYoF the MARRIAGE WHliam only S$n of Frederick-Henry Trince ^fOrange^ 
and Mary eldefi Daugbter of King Cbarles tbe Firft^ 
cn JLow Sunday the Seeond of May 1641« 

THE Princc, Son of Frcderick-Henry Princcof Orange, 
cmbarqnedat Helvoetfluys on board tbe Admiral^whicf^ 
Shipbreaking herMaft in a hard Storm, the Prince ^yent; jnt^ 
thc Yiee Admirars Shipp, with the Attendance of 17 Men of 
War belonging to tbe St^tes, and landed at Gravefend || of 
April, on Monday Morning: The Four Ambafladors of th^ 
United Provinces, whocame tbicher with the OiEcers of th^ 
King the Day bcfore to defray the Expenccs, went on board ' 
the Ship and fetched his Highnefle on Shore, That Evcnii^ 
oiy Lord Lyndfey, fent by thc King, witjh the Coachcs of 
the King and Qucen and others, to the Number of Twentj, 
co ialate thc Prince, and to bid him welcome, waited o{i 
him. The next Day the Prince and Lord Lyndfey fltting 
togetbcr above in the Coach, the Lords Brederode aiid 
Aerfseo (the Two chief of the Embaflidors) ovcr againfl: 
them ; the Lords Heenulitt aod Joachim (the Two othcrs) hi 
tbe right Boot ;. the Prince of Talmont: and Coiint Solms iii 
the Left. Behind Greeawich Park there were frefli Coache?, 
into which they cntercd-. They came dircftly to Whitehall, 
whcrjB his HighneflTe, witb. the Embafladors, vifited the King 
and Qu6C9 in her Majcily^s Chamber. The Prince of Waks 
andDuke of York, withmyLord of Arundell, beingEarl 
Marfliail and alfo Lor^.Steward of the Houfehoid, received 
his Highneflc at the Door of the King's Prefence Chamber. 
From WhitebalJ ihc Princc, with the Embaffadors, Wenc 
to the C^cea MQther to vifit lier M^jefty at St. James's : 
From thence ta Somerfet Houfe- to fcc tiic Princeffe Mary, 
where the King aad Queen werc ia priVate i After which his 
Highnyefle was condufted tQ ArundeU Houfe, preparcd bytbe 
£arl of Lyndfey for his Lodging. 

The next Day hfa HighndTe vifited the Prince of 
Wales* and Duke of York in Durham Houfe, which was re- 
t«med by thcm at Anindcli Houfe the next Day. 

ToM. V. Vm • Tlic ,39 MlSCELLAiJEOU.p PIECES. 

The I^rince every Day faw the King, Queen, and Prihceflt, 
baviDg a Key of the Garden of Somenet Houfe to cbm^ 
^at Way. 

T^ieJjparc^tus^orPreparatiQns. 

On Wednefday in Eafter Week, being ihe 28th oiP Aprii 
1641, the Right Honourable ' the Earl of Arundell and 
Surrey, Earl Marfhal of Eoglanc} and Lord St^ward of his 
liajefty*s fionfeht)ld, the Right Hondurable thc EarL of 
Pembroke and Moqtgomery, Lord Cbanlberlam of bis 
Majefty's HQufehold, and divers Qthcr Lords of '.th$\Kiog's 
moft Honourable Privy Councill, upon his Majefty's efpecial 
DireAion, took into Confideration the Preparations and 
Ceremonies to be ufed at the Celebrarion of 'the Marriage of 
the illnftripus Prince William, born Prince of Orange and 
jCount of NafTau, opely Son of the moft iiluftrious Prince 
f^r^iierick-HenTy, by the -Grace of God Prince of Orange 
aod Couqt of Kaflau, &c. with the cxcellent Prlnceffe 
^ady Mary eldeft Daughter of the moft puifTant and moft 
/excellent Prince " Cbarles, by the Grace of- God King of 
tereat Britain,- France, aild Ireland, Def^^nder of the 
Hith', &c. > • 

' Tbeir Lbrdfbips/ after due Deliberation,. having aJvifed 

•witb Dr. Wren, Bifhop, of Ely and Dean 6f his Majcfty's 

ChapfelU tonching tlfe Ceremony tq be -performed there, as 

ilfo with the Kmg^ of Arms aboiit other Solemnities for- 

inerly ufed upon like Ofccafions, repaired unto his Majefty, 

Ji'nd by their Lordfhrpps Advice it w;)s then refolved 'that the 

, ^iyiarriage fhould be folemriized* the Sanday foUowirig in the 

^jhupell at Whitehalf ; and in refpefl of the Prince*? fudden 

'Return, *and other iinportant AffKirs then in Agitation, many 

■Solemiiities ufed in former Times were qmitted ; and there- 

•ibre the Celebration of thcTe Nb^trails»were with the more 

,Privacy performed. His Majefty Kad;previoufly given Orders, 

that oil Acconnt of the Impubdrty of the Briae, who was 

pjt theq Ten Years of Age, tlierc fhpuld bc no publiftiing 

•pr afking of Banns. ' '" \ 

■ 'On tfie Thurfday Mprning, beforc the Marriage, thc faid 

Eiftiopof Ely, Dean-pf -theChapfjcli; by his Majefty*s Com- 

matid repaired untbthe ^ridegroom at ArUnJell Hoiife, and 

' there informed hjS^Highncfle v^a^t he was to fay andwhat to 

4o ^t the Cclebratitm-of the Marriagej - leaving'- with Monfienr 

|de Marlpt his HighnefFe Governour,-and'MonfieurRivel his 

^utor, our Liturgy/ both in EngEfh and French, to the 

End M I S e fe L L A N fi O U ff T l E C E S. • 330 

fend his Highnefle might the 'better utidcrfland what to fajr 
and anfwer, and be the^^more prompt thereln.*"" 

Orders were given for, freparatioos ih the Chapell in the 
follpwing Manner. , ' , 

The Walls about the Altar or Communioh Table were 
hanged with very rich Cloth of Gold Baudekyn; the Septum 
or Raylc about the Ahar was covered wiih the like; and 
the Floor within the Septum or Rayle with a fair large 
Turkey Carpet. 

Upon the Ahar or Cohimunion Table, the old Englifli 
Bible printed in 154 r <? , and the Lltiirgy or Commoh Prayetr 
Book, both with Silver and gilt Covers, together with a 
gilt Bafon,#Two Chahces, One Patcn, Two Candlefticks^ 
&c. the Whole weighing Two Thoufand Two Hundred 
Ounces. 

The Doors pf .the Septum were opened and turtied back 
clofe to the Reft ot the Rayle; and a ricli darpet of Siik , 
and Gold was fpread from the Step where the Door ftood, 
befdre the Altart.or Communion Tablej and tbcrcon 'Fwo 
rich long Cufliions were laid jutt without the.Rayle fpr^the 
Bride and Bridegroom to kneel on at the Time hereafcer 
tobe mentioned. 

From the .Septum or Rayle before tke Mictdle 6f the 
Altar or Communion Table was erefted a Cegree, being 
Nine Inches deep, fitted to the Height of -the uppermoft 
Stepp, and according to ihe Cdnvenlency oi that Placp 
almoft down to the Step. at the upper End of the Choir 
Stalls, being about Sixceen Foot in Ledgth, and the middl,^ 
Part about Nine Foot tjroad, fliaped the Sides to thei 
Fafliion -. of an Oftagon, the Entrance of the lower and 
upper Part being about Two Foot and a Half narrowcr ; 
The Platform whereof is defcribed by this t^igure. a The Raafon yKhy this Tranflatioh of thc Biblc was taid upoii thc Coni- 
munion Tablc might bc, that tht Pfalms lifed in thc Officc of Matrimbny* 
likc thofe in our prcfent daily Scrviccs, arc not according to cithcr of tntf 
Two Uft Tranflations •£ thc Bible, but takcn out of that old Tranflatidn 
callcd^ The Crcat EngUfli Bible. ' Vvi ^ A, B, c. d^ 340 MISCELLAKEOUS PIBCES. 
^ » C ^ 
A. B. C. D. Rails of tbe Altar, 
£. F. G. lUUs of the Haultjpas. 

Both Sides of this Degrcc or Hautpas ^ere r^Icd alKXit 
Tvro Foot Six Inches in Hcigth, with Lyfts oo both Sldes 
tt the opper End, for the betterConTcmencyof htdMajefty 
and the EmbafTadors goiog to repofc themfelves» at (tich 
Timc as the Bride and Bridegfoom werc to koecl before 
thc Ahar or Communion Table. 

The Floor of this Degree or Hautpas was covcred with & 
veryfair Turkey Carpet, and over that, rnthe middlePart, 
with Four fmall Carpetts, and the Rayls thereof with r?ch 
Cloth of Gold Bawdekin ; this, and the Traverfes hereafter 
mentioned, being furni(hed by the Carc of Mr. Olemerit 
Kynardefley, Yeoman of the removing Wardrobe : And & 
litcle before the Proceding was made into the Chapell, the 
great Offering Carpet was fpread from thp Poot bf the 
Degree or Hautpas almoft down to the lowcr End of the 
Chapell, by Two Pages of thc faid Wardrobc. 

Two rich Traverfes of Cloth. of Gold Bawdekyn M^ere 
put up in the Chapell, that for hb Majefly on the rigrht Sidc 
hanged with Crimfon Tafata, the Floor covered wtth a 
demy Carpet, whercon was plaeed •a rlch armed Chair bf 
State with a Cofliion; and before\he Chair Two Cfafliidns» 
to kneel.on, and a Forme covered with a rich Silk Carpet^ 
and a very rich long offering Cufliion thereupon. 

Oppofite to thls Traverfe, on the ieff Sidc of the 
Chappcll, was the Qther Traverfe placed, accommodated 
with Chairs, and accordingly furniftied agreable to the State, 
and fit for the Reception of the Prince and Princeflfe wheu 
they (houid have occafion to repofe, but no Ufe was made 

hereof MISCELLANEOUS P I E C E S. ^41 

bereof m regard they afcended into thtGokt, there Co heai^ 
' the SermoQ apd Divioe Eervice. 

On the Outfide of tbe Septunai or Rayls of the Con^BHiQioa 
Tablei betwixt the faid Traverfe and the upper Eod of the 
Chappell, were Foa^ Stoob plaeed^ kt ia Breaft with 
CuihioQs, for the Embailadors (of the States General of 
the United Provioces) to repofe on, at fuch Tiflae as his 
Majefty remained in his Traverfe. 

Mr* Peter NewtOQ, his M^eft;*s eideft Gentleman U(her 
Daily Waiter, by efpecial Order of the Lord Chamberlaini 
attcflded at tbe fordaid Degree according to his Office to 
take Care thereof. . ^ 

The King's Privy Cbfet (wheiein his Majcfty ufuaUy fits 
to bear Divine Service and SernK)n in tbe Chapell) and the 
King's Great Clofet; and alfo the Queen's Privy Clofet, and 
ber Majefty'8 Great Clofet, were all hanged with rich Cloth 
of G^ld Baudekin, being the richeft Sort of Cloth of Gold 
Tiflue; ail which, and the Reft of that Kind afore- 
aa^iuioiied, were brought from his Majefty's royal Ward* 
foJM io tbe Tower, ^being Part of the antient Crown 
Fornitare. 

The Great Chamber was hanged with the Story of tbe 
Overthroweof the Spaniards in 1588, « ancf all the otheir 
Roomes were richly haaged and adorned as at other grand 
Fcftivals. . 

On Satujrday befo(e the Marriage, the Lords and Ladies 
b^d Warning to attend the Bride and Bridegroom at Tea 
of the Clock on the next Morning, about which Hour, 
beingrhen Lowe Sunday the Secoad of Mslj 1641, the 
Lords repaired unto the King*s Privy Gallery, from which 
Lis Majefty fent the Right Honourable tbe Earl of Holland, 
accompanied with the Right Honourable the Lord Strange, 
Son avd Heir apparent of the Earl of Derby, and divers of 
the Gentlemen of his Majeftys Privy Chamber, tp ArundeU 
Hbufe, where tbe Bridegroom lodged, to conduft his 
Highneflfe to Whitchall;' and a liitle after Tenn of thc 
Clock they fett forth from Arundell Houfe towards the Court. 
The Coaches of thc King, Queen, and of aboiit Twelvc ^ 
Nobkmen attended tbeir Convoy ; but no Coaches, faving 
thofc of the King and Queen^ entered the Palace Gate. 

His Highneffe was accompanied with the Four EmbafTador» 
ftQVL Ghe Uoited ProvinccSi Seigneur dc Brederode, Baron 

pf 

s Thtt Tapcnry, which ftUl rcmtm? hvmg up in the Houfe of t.ords, ^ 
was at tbc Time of this Marriagc a very propcr dotnpiimcnt to this yoting 
Prinee, whofe Aneeftors had cofitribuMi in the greateil Degree to th«, 
. DiAiAittloj3.of the Spaaiih Monarchy. 342 MISCELLANEOU^SflfiCES. 

df Vicnnen, Grand Mafter of the Artillery, and Governof 
of Bois le doc, Monfieur' Francis de.Acrilbn, Seigneur de 
Sotnelfdyck, ^MonJTieur Klrkhoven, ,Seigneor ae Heenolitt, 
Grand Veneur d*Holland, and Monfieur Albert Joachimej 
Selgneur a Oefteode in Otterefkio, et Vinninge, upon whom 
Sir John Fin,et, Conduftor 6f EmbaflTadors,' in performance 
of his Oflice attended, as he did alfo at Wbitehall doring. 
the Solemnity. 

Several Perfons * of Honor and Quality accompanied ihe 
Bridegroom, and his Highnefles Servants attended. 

The Bridegrbom bemg arrived at his Majefty^s Royal 
Palace at Whitehall, .his Highnejfre was condofted by thc 
Earl of HoUand, going a little beforc him upon his lefc 
Side, to his Majefty, through the Prefence Chamber into 
the Pfivy Gallery ; the Four 'EmbafTadors foUowed him; 
bot the Strangers which accorhpanied, and the Scrvants of 
the Prince, with the Reft of the Attendants, proceedcd 
before his Highnefte, going Tvvo and Two (the meaneft m 
Rank going foremoft) the fuperior Degrees neareft to hfs 
^ Perfon. His Pages, Being Ten, and as many * Footmen, 
were habited in Suits ,of Sl^y-coloured Velvet laid with 
Silver Lace, made up after the French Fafiiion. 

His Highneffe being entercd into thc Privy Gallery, was 
there in princely Manner received by his Majefty in Prefencc 
of all the Lords, and after fome fmall Time of Stay, his 
Majefty took his Higfinefle with him by a private Way unto 
iheQiieen, and according to his Royall Order, all the Lords 
and Strangers repaired through the King*s Privy Chamber 
vinto the Queen's Side, where ihe Lords and the Reft 
acreaded iii her Majefty's Privy Chamber, and in the with- 
drawing Room nexc thereunto, untill the Time of the 
Proceilion fo the Chapell. 

The Ladies attentJed in that withdrawing Roobi «ntiU 
all Things wcre ready ; and' in the mean while the Lord 
Chabiberlain repaired to the Chapeli, and caufed it to be 
entirely voided and ftrjftly kept, that none, faving thofc 
hcreafter mentioned, flipdld enter. 

And his Lordftiip.finding the Prefence Chamber and 
Creat Chamber to" bc overmuch thronged by many of the 
King's Servants and others tbat came to fee the Solemnity, 
'inafmuch as tlie Veonten pf ihe Guard coold fcarce keep a 
convenient Piifl&ge^ciear for • the Procefli©n, itwas thonght 
fit tliat tlie moft Part of the Bridegroom^s Attendants, which 
by thc firft Drder? (houid haye foUpwcd his Highnefle in thc 
Pi:oceeding, where ijiey Oiould:have been accompahied "^vith 
young £ngB(h Noblea iad dJeniiemen of ' Quality Wmg 

... Batchelors, MISCELLANEttUa PIECES, j-fj 

Batchelors, fhould iio)V be conveyed into the Chapcil before 
thc Proceffiorf', and be there placed \h the' Right Hand ex 
farte Decani, "which was done iaccordingly by the efpecial ^ 
Care of the Lord ehamberlaio, aftd by admktlng ainongft 
chem ftich other Stratigefs, thnt were not the Bridi^r6om*s 
llfted Attendants, as were by the Favor of his ri^hnefle 
nomlnated byMonfienr de borpe, Maitre dlHoteland Couu'- 
fellor to thePrihce of ' Orange, who was appointeA to attend 
«pon his Highnefs that Day in Quaiity of his Gfentlcman 
Uftier, which Strangers fo named were about Eighty. 

The Seats on theleft fland e^ parie Cahtoris were referved 
for the Lords of England ; and the Gentlemen of the ChapcU 
fate benearh on the F6nifeats as at other Times. 

Abont Twelve of the Clock the Proceeding to the 
Chapell from the' Q^cen*s Privy Chamber beg^n io this 
Mahner : 

Firft, Monfieur de' Dorp^, Gentleman Uffier to hls 
HighnefTc, betweea Som^rfet and Windfor. 

Then the Bridegroom, apparclled in a Suite and Cloak of 
tmfhorne Velvet richfy enabroidered with Siiver. 

A littje beforc his HighneflTe on thc left Side went the 
LordChamberlain, and on the other the Two chicf Em- 
baflTadours, ahd tHe other Two followcd. The Prince of 
Talmon, the Count dc Solms, the Count de Nafl^au, Mon- 
iicur dc Marlot his Highnefs*s Governour, and about Ten 
cthers qf the principal Nobles which canie ovcr wi^h his 
Highncfle, attendcd upop him tp the Chappell, procceding 
firft from the Privy Chamber ihrough the Jittle Gallery, thc 
Prefence Chamber, the Great Chaniber, an,d PaflTaffc Gallery 
down the Stairs^ and fo into thp Chapell, where nis High- 
neffe was placed by the above-mentioned Heralds in thc 
tippermoft Angle of ihe lcft Side of the Hautpas, and 
downwardp from him on the fame Side the Four Em- 
bafladors ; hjs Highneflc's Gouvemour there alfo attending 
near unto his Perfon, and the Noblemen Strangers remained 
without the Rayle on that Side. 

With thefe Attendants of his Highnefle feveral young 
Englifli Noblemcn and pthers of great Quality, beipjg 
Batchelors, were intemiixcd, 

At fomc Diftance pf Time the Bride*s Gentleman Uflicr 
followed, going between Clarcnceux and Norroy Eings 'of 
Arms. 

Then the Bride habited ih White cmbroidered with 

Silver, her Hair tyed up with Silvcr Ribbands, not diflievilled 

about her Shoulders as in former Times ufed, her Hcad 

■ f^dorned with a Garland of pcndant Pearls, the great Endc. 

cnvironcd 34* MISCELLANEOirS PlECES. 

jrn^irpsed with a Rope of great round Pearls at the Battom 
chereofy about her Neck a Necklace of Pearls» round 
about her Shoulders and Breaft a Chain of pendant PearK 
aad on ber Breaft a Zok o^ Six great pepdaot Pearls» being 
the faireft Pearls that are ia Chtifliaadoin, 'W.as l^d bj 
Pxince Charles and the Duke of Yock, unmarried Ladies, 
ihahited lo white SatiA^ immediately following her, tfae 
chlefeftgoiag iirft n^reft to her Perip^,, proceediag by Pairs ; 
the Lord Chamberlain atteoded near ; before her |i)ghae(Ie 
^n the left Side> and fomewhat bcbiad fa^r, the Coaiiteflre 
of Roxburgh : Some of the unnvarried Ladies were ia Cloth 
of Silver, others tn ivjiite Sattea^ f mongft tbem Two 
.Di^ughters of the Mar^jues Hamllton, the Earl of Deo^gh*s 
Daughter, the Earl of Berkftiire's Two Daughc^s, the 
Earl of Newcaftle*s Three Daughte«,, the Eari of Stam- 
iord^s Dau^ter^ theEarlof Njewport*s Danghter, theEarl 
oT Perth's Gaughter, the Lord Ancram's Daughicr, thc 
Lord Mowbray*s Daughtec, the Lord Strangc*s Daughter, 
the Lord Dunfmore's Two Daughters, and the Dau^ter^ 
of Qth^er Noblensea, and tfae Maids of Honor followiog, viz. 
Mrs. Seymour, Mrs. Howard, Mrs. Harrifoa, Mrs.yapghan, 

Mrs. Croft, and Madam Maid of Hooour to tbe 

Queen Mother. ' 

After followed many marricd Ladies of HoBoar, the 
pFiQcipal of them firft, going by Pairs, amoogft whom were 
the Dutchene of Lennox, the CountefTe of Oxford, tlie 
Lady Strange taking the Flace of Countefre of Derby by his 
.Majefty*s efp^cial Favour, the Countefle of Dorfet, thc 
Counteflfc of Pcvonftiire Dowager, her Daughter*ia-Law 
now Counteflc of Devonftiire, thc Countcfle of BerkjSiire, 
jthe Countefle of Newcaftle, thc Vifcoujatefle of Kynalmekyn, 
and divers other Countefles aad Ladies : Her Goveraeflie aad 
fome othcr of her Servants there alfo attendcd : AU the 
young unmarried Ladies ftaid bcDeath the Hautpas or Stagc, 
and the marricd Ladies and Women of Honour pafled over 

. jche Stage and Adod together betweea tbe King^s Traverfe 
and the £nd of the Chapeli on the right Side th^reof wxdiOQt 
the Raylcs of the Communioa Tablc. 

The Bride was placed by the Kiags of Arms on the right 
Sideof the Hautpas or Stage, her Trayne bQm by young 
unmau-Ied Ladies. 

Thc Organ, ppon thc firft Appcarancc of tbe Proccflion, 
played a Voluntary, and continued playing untiU ali Mrerc 

>entered into tlie Ciu^i. 

^ The Bride bcing thus plactd, thc Lord Cbanaberlain r^e- 

\ty.rncd to the Kin^ in the Prcfence Chan^bcr, from whence a 

ProceflJon MISCELLANEOUS PIECRS. 345 

jProceilion wks madeaccardiDg to the Manner obferved upon 
Feftivals, fave that to avoid OverfiMing the Chapell, fome f ew' 
of the Gentlemen of the Privy Chamber went firft, being 
followed by the Poirfuivants and Heralds of Arms, to whom 
fuceeeded Privy Councellors, the Barons, Bifliops, and the 
other higber Nobility in the aecuftomed Manner : York and 
Richmond Heralds fupplied thePlace of theProvincial Kings, 
going before Ihe Lord Treafurer and Lord Privy Seai : 
The Serjeants at Arms with their Maces : Sir John Borough 
-Garler Principal King of Arms betwcen Two Gentlemen' 
. Uftiers, Sir Thomas Aylefbury Mafter of the Requefts going 
a little behind to rcceive the Petitions to be offered to his 
Majefty; Then the Eari of Arundell and fiarl of Surrey 
Earl Marflial and Lord Steward, bearing the Sword, attended 
by the J-ord Chnmberlain on his left Side, and the Lord 
Chancelor, Lord Treafurer, Lord Privy Seal, Earl of 
Lyndefey Lord High Chamberlain ; and after his Majefty, 
having upon' his left Hand fomewhat behind the Rhingrave. 
Then the Duke of Lennox, Marquis Hamilton, and thc Earl 
of Holland, Gentlemen of the Bed Chamber ; and after ihem 
the Earl of SaliftDury Captain of the fiand of the Penfioncrs, 
Lord Goring Vice Chamberlain to the King, Sir HenryVane 
Secretary, ' who all came upon the Stage ; Sir William 
Howard Lieutenant of the Band ; and then the Gentiemcn 
Penfioners in Guard with their Pole Axes, their Reat 
brought up by Sir Edward Capell their Standard Bearer, 
which Penfioners ftaid in tbe pld or outward Chappell. - 

The King came to his armed Chair of State ia the 
lapper Part of ihe Hautpas on the Right Hand of the Bride, 
the Sword being there held before h-im ; the Lord Chamber- 
iain aflifting thereto. 

The Organ ceafed, and a fuil Amhem was begun, which 
fceing ended, the C^een, the Queen Mother, the Lady 
Elizabeth the King's fecond Daughter, the Pr ince Eleftor, 
and fome Ladies of Honour, came to the Window of the 
Queen's Clofct to fee thc Celebratioa of ihis Marriage «. 

ToM.V. Kx The 

a It is ncceHary hei«c to remeRiber that the Quccn of Charles thc Firft 
was io vcry ftiift to the Romilh Rdigioo, thaf ihe wo^ld not allow thc 
Charafters of ourBifhops^ andfor that Reafon r^fufed to be folemnly crowned 
by them. [Finet. of Emba/Tadors, P. 17.J Bnt in cafc flie would have 
i)ecn publickly prefent at this Marriage, her Majefty ihould havc pruccedod - 
immediately aftcr th.e King, as in thc Marrikgc of thc Prince Palatme ; 
■which Manner of Proce/Tion is confonant to the Pra6:icc beyond Seas; for it 
is obfcrvcd, that at the Marriage of the Prince of Vendofmc to Francoiie de 
Lorrain in i5op, that aftcr the Kirig of France, Si ia Reync n*cuft indifpoft 

^elle euft fuivy, &c. rCerem. Franc. Vol H. P. 58—59] The Quccn 

'^lothcr herc mentione^ was Mary de Medicis Dowager of France, who was 
^en in England.' 34<i / MISCELLAN^EOUS PIECE? 

« 

The Organ played another Volaatary. Tfee Bi&pp of Ely 
Dean of the Chapell, and tbe Clerk of the Clofet Dr. 
Steward, .bcing m rich Copes, aiid having ihe Liturgy*in 
theh- Hands, ftept forward^ and ftood ugon the former Part 
of the Hautpas, where theDean began theService appointed 
for Matrimony in the Commoa Prayer Book, in tbe Englifh 
Language ^, uling therein no Style or Title, but plainly as 
it is prefcribed in that Book, \This Man and this lVonian\ 
and [I fri/Iiam take thee Mary\ which were in this Manner 
repeated by the Bride ^nd Bridegrome, for fp thq King ha4 
bcfore direfted. 

When the Dean demanded, Who giveth this Woman to 
be married to this Man \ the King took her by the Right 
Hand, and gave her to ihe Biftiop^ who reverently receiving 
her upon his Knee, then rofe up, and gave her to thc 
Bridegroom, 

The Bridegroom laid . a Uttle Ring of Gold upon the 
Common Prayer Book, which he put upon the Bride^si 
Finger, 

As foon as the Dean had given the BlejflSng, God thi. 
father, God the Son, God the Holy Ghojl, &c. he and the 
Clerk of the Clofet went^ to the End of the Communion 
Table ; the young Couple kneeled before the Table upon 
theTwo rich Cuftiions laid for that Purpofe, theBride being 
upqn the Right Hand. The King thcn went off from the 
8tage or Hautpas towards his Travers, and the TVo Prioces 
Charles and James gbing that Way with him : The Ed?- 
l^afTadors were conveyed into the other Trayer^/ 

Then was fung by the Chpir, Blejfed^re all they thatfear 
the Lord, &c. which Anthem being ended, the Clerk of the 
Clofet kneeled known ; biit tbe Deaa, the-Bifhop of Ely, 
ftanding aud turning towards' the new marriqd Conplc (wbo 
then continiied kne^iing) begaii with a Joud Voice, Lord 
bave Mcfcy ttpon vs, and the Choir anfwered ; and fo they 
^ Jiuig thc Lord^s Prayer, with the Verficles, Anfwers, and 
Vrayers according (o the Liturgy. , 

As foon as the Dean had prononnccd, j^lrqtghty God, 
which at the Begintiing, Sic, the Orgajn played a Voluntary, 
•9.nd ibe neNv-married Coiiple arofc from kneeling, and the 
Qiieen, Qneen Mother, and the others in the Clofet with: 
^v^^y," and returned into her Majefty's Bed Chamber. 

The King went up to his Clolcr, and with him the^ 
married Couple, in the Manner followiog : Thc Retinuq ' 
' ^- ^' '■■.'/■■'■ "■■' ' '^ and 
« 

a Np Banns being frytmally afktcf as ar tbe Marnagc of |bie Ptuioc 
fajjuiijc, by reafon thc JSride Dvaanot Tci) Ttcsus «U« -^ - MISCELLANECUS P I E C E S. 347 

iand Atteddance of the Bridegroome, the chiefeft Degree 
golng laft neareft to his Perfon, proceeding Two and Two, 
accompanied with fome married Lords^ and other married 
Qenilemen' of Quality. 

Then the Bridegroome^s Gfent. Ufher, with SomcWet 
and Windfor Heraulds. The Bridegroome, accompanied 
with Prince Charles on his Right, and the Dukfi.of York on 
his Left Hand* 

The Brlde^s Gentrcman Uiher, with Clarenceux and 
Norroy, l - . . 

The Bride, led by ihe Two chicfcft Embafl&dors, and thc 
other Two Affiftants. 

Then the Dutcheflc of Lennox, and ihe married Ladiea 
of Honour aforeraeationed ; and after them ,the, aforefaid 
maiden Ladies ; and fo afcended up into the King'$ Gr«at 
Clofet, through the King's Privy Clofet, into the Queen's 
Privy Clofet, where the Bride, Bridegroom, Prince Charles, 
the Dukc of York, the Four Embafladors, and Seven or 
Eight of the chiefeft Noblemen Strangers, and his Highneflcs 
Govcrnor, and fome others, ftaid to the cnding of the 
Sermon, attending there with them Sir John Finet and the 
aforefaid Two Provincial Kings^of Arms^ 

Moft of the Ladies retired into the Qucen's Grcat Clofet. 
His Majefty, being attended, as , in his Procceding into ihc 
Cbappdi, wcftt up into his Clofct, where he rcmained during . 
the Rcfidue of the Divine Service. Then^the Dcan going to his 
Seat, the Ccmmunion Service was read ; but in regard the 
Time was far fpent, the Commandments and the Niccne 
Crecd were omttted by the Dean's Appointment from hia "^ 
Majefty ; and Dr. Warner, Bifliop of Rochefter, weqt inco 
the Pulpit, as appointed by the pariiamentary Courfe to 
preach that Day, taking h}s Text out of the 451^ Pfalm, 
Dilexifii JvftitUm^ &c, and telng forewamed by the Lord' 
Chambcrlaiu, he was fliQrt, but applied his Difcourfc to the 
prefent Pur.pofe. - 

After thc- Sermpn was ended, the Anthem and' all the . 
cther Services (fave the daily Prayer for the King) were 
omitted: And'ih« Blefling bcing given, it being then paft 
Two of tjhe Clock, aH returned unto the Queen's Priyy 
Cbamber in the fame Manner, by the fame Way as ^hey • 
came into.the.ChapcU, fave tbat the Ambaifadors condufted 
the Bride, and that ihe Sword of State was left with th^ 
Gentleman Uflier at the Lobby Door as was accuftomed. ^ . 

The Time bcing tlins too far fpent, thc publifliing of 
thcir Stilcs was pretermitted in the ChapelU 

X X 2 From 34« MISCELLANEOUS PIECES, 

From the Quccn's Chamber, the Bridegroom with Prince 
Charles and Duke of York, and fhe Bride wifh Fpur Em- 
baffadors, repaiied into the Queen's withdrawing Chamber, 
where the King having been come before through his ovjtx 
Lodgings, thc Bride and Bridcgroom were there received 
by the King, Queen, and Queen Mother, whefe they both * 
aflced Blefling on their Knees ; and both the Queens did kifs 
the Prince, ftnd the EmhafTadors the Hands of the PrincefTe, 
and fo they departed, the EmbaflTadors to a Dinner prepared: 
for them with their Company in the Gatehoufe next towards 
Weftminfter. 

The King, Queen, Qucen Mother, Prince Charles, the 
Duke of York, the Lady Elizabeth (the King's fecofid 
Daughtcr) the Bride, and Bridegroom, about Three of the 
Clock, dyned privately together at a Table about Ten Foot 
long : Their Majefties feated on Chairs, the Reft on Stools ^, 
in fuch Mamier as is reprefeoted by this Figure: 

Queen Mothcr. 


King. 


Qucen. 


Pfince. 


Dake. 


' 
EUzabeth 


1 Bride Bridegroom. This belng a Dinner in private, their Styles were nof 
pfoclaimed at the Second Courfe. That fame Evening they 
all (fave the Queen Mother) fupped together in the like 
priviite Manner. 

Though this Princefle was not Ten Years oF- Age, I 
would not omit Defcription de la Ceremonie dcs Nuptialles 
de Monfieur ie Prii|ce d'Orange, et de Madame la Princeflef 
Fille ainee du Roy de la Grande Bretaigne, cn 8*allant couche 
au Mois de May le 4, 1641. 

Madame la Princefle fut deftlabillez dans la Chambre de 

' la Reyne, et mife dans fon Lit de Parad de Velour bleu a 

Flenr, ornee de grand Frangc d'Or et d'Argent, avec dcs 

Boutons en Broderie d'Or et d*Argeht partout, & avec quatre 

grand 

a But if the Dinner had been pnblick with Cerehiony, it may be probable 
that according to antient Precedents both in thi« and forcign Kingdoms thc 
Pontion had bcen in another Method. MISCELLAtlEOUS PIECES. '34^ 

grand Pannaches blanc au deflus du Lit, & Rideaux du Lit 
eftant troufK avec des Cordons d'Or et d'ArgeDt, et la 
Chambre bien paree avec des richcs Tapifleries, et de la 
Vaiflelle d'Or tout maffives, ou ii y avoit bien grand Clarte 
avec des Flambeaux de la Cire blanche, qui eftoit mife daas 
les Bras; et jplacques d'Argent dore, fiche cootre les Murailles : 
En cetteFa^onne Madam laPrincefle fut couche, en attendant 
le Prince d'Orange accompagnee avec la Reyne fa Mere, qui 
eftoit affife ^ la ruell de fon Lit, et a rEntour de fon Lit il 7 
avoit des Dames etFemmes de Chambre de la Reyne, comme 
anffi les Dames et Femmes de Madame la Princefle, comme 
ellcs font nommes icy : 

Madame.Ia Countefle de Deiibighe, Dame d'Honneur de 

la Reyne, 
Madame la Duchefle de Lennox, 

la Comtefle de Carlile, 

la Comtefle d'HoIland, 

la Comtefle de Rirteres. 

Les Femmes de Chambrc font. 

Madame la Nourrice, • 

Mademoifelle Kirk, 
Madame Vantelet, 
Mademoifelle Coignet, 
Mademoifelle Arpe. 

' Et celles de Madamc la Princefle font. 

La Comtefle de Roxborough la Gouvernante, ec 
Madame Lillies fa Niece. 

Et fes Femmes de Chambre font» 

Miftrifs Anne, 
Mademoifelle la Garde, et 
Miftrifs Griffin fa Nourrice> et 
Miftrifs StephenSf 

Les Dames de la Ville eftcueat. 

Madame la Comtefle d'Oxford, 

la Comtefle de Devonfliire, 
la Comteflc de Saliftjury, 
la Comteflc de Berkftiire, 
ia Comtefle de Camarvon, 
Strange, 
' la Comicflc de Dorfct. Auffl jj6 MISCELLAi*E0trS PIEGES. 

Attffi les Dapes de la Cbaiabrc j^rive m Qrftinaire^ commt 

Madame KiHigrtew^ 

Madame Carew, 

Madame Kalamlken, avec les FiHes d'Honneut; 

' *rous qr fnrent dan$ la Chambre avec beaucoup d^aiitre^ 
Dames de Condhion,. en forte que la Chambre eri etoit quafi 
pfcine, attendant le Venn du -Prince d*Orange, ou le Roy 
mefme ^e conduifoir;aVeC grand Soin,^ ii caufe de la FonTe, et 
]a grand Preflfe *du *Peuple qui y cffoif tout par lous les 
Chambres et Galeries. 

Le Roy conduifoir le Prince deHdusfe^-Bras, etantbaUBe 
avec fa Robe de Nuit, ct fes Pantouffles jufques au Bord du 
'L4t, oii il fe mit dans le Lit biea gt:nttea'ent ; et dabbrdil 
baifa Madame la Prfncefle.trois Fots a fon Entree» et couchoit 
avec elle trois Quartes d'Heure en Pncfencc de tous ceux qui 
font deja nommis, oultre tous ks Seigncprs ct Mylords qui 
venoicnt avec luy ; comme premierement les quatre Am-^ 
bafladeurs d'Hollande> te Prince de Tamont fon Gouverneur, 
le Landgrave ibn Gendrc naturel, le Comte de Solmos, et 
plufieurs autres de fa Suite, qui etoient la pi^ent ; auffi le 
Duc de Lennox, le Marquis d'HamiItoD, le Prince Elcftenr^ 
le Comte d*Arundell, le Comte de Pembroke, Monfieur le 
Prince, et le Duc de York y fureirr auffii on le Prince 
d*Orange les balfa, en les difant, le b6n Soir cette Nuif. 
La le Comte de NewcafUe, le Comte de Roxborough^ le 
Comte d'Holland, et phifieurs autres eftoient dans la 
Chambre durant fa Dcmeure, jufques a tant que le Roy 
trouva bon, qui fe leva pour s'en allcr coucher dans fa 
Chambre de Lit ; qui eftoit bien preparc et drefle tout expres 
pour luy avec beaucoitpd^ la VaifTellc d'Or maflive; et en fe 
levant hors du Lit pour dire adieu a Madame la Princefle, 
il la baifa par trois Fois encore, puis apres il prit fa Robe 
de Nuit, et cherchant fcs PantouiBes, on trouvoit mr dans 
Ibn Lit| qu*il avoit mis fans y penfer, ayant fi grand Envie 
de trouver fa Maitrefle dans le Lit ; eflant hors du Lit, il 
' fe mit a Genoux devant le Roy pour recevoir fa Bcncdi^lion, 
puis apres il s'eB alla trouver la Relne de Pautre Cote du 
Lit, ct.fit autant a fa Majjsfle, et puis fe retira dans la 
Chambre du Roy pour y coudier, eflant conduift par le 
Roy mefme, ct ;ous les autres Seigneurs fufmentionne. 

The Night before his Highnefs departed from London he 
took his Lcave of the King, QUeen, Prince of Wales, and 
Dul&e of York, and of tbe. PrincciTc 'm the Moming of his 

Departure^ MISCELLANEOUS PIECES. 

Peparture, when fhe gave him J^Favour of Silver Ribband, 
^s likewife to the EmbaiTadors ; and to Sir Albert Joachimi, 
Ordinary EmbafTador, Qne of h^r Rofes of Silver Ribband, 
laced with ^ilver, and to the Count of Solmes the other, . 
which they wor^ in their Hats ;^ and ihe gave the Prince a 
Jewell tycd to 4!is Breaft : And that Morning the Earl of 
Holland and Lord Grandifon condufted him from Arundel 
Hotife to the Tower, having only Three Coaches : In ihe 
King*s Coach fat the Prince, the Eari of Holland, Three of 
- the Embafladors, and the Count of Solmes : The Prrnce 
went into the Tower, but having no Time to ftay, did only 
eat fome Fruits and Comfits in the Lodge of the Watch, 
4nd'thentoQk.Barge fer Gravefend, where Thirty Coacbes; 
liv^ted ; and the Prince, with the Eafl of Holknd and the 
Embafladors, went into ihe King*s Coach, and came that 
Night toRochefter, where they faw the King's Shipps, and 
next Day to Canterbury, and fo to Deale, where the Prince 
wrote a Letter to tbe Princefle, giving it to. the Earl of 
Holland ; and went that Aftemoon, uponThurfday thea^tl^ 
pf May, O, S. or 6 June, N, S. about Four of the Clock, 
^d hoilted Saii the.n^xt Day about Seven pf ihe Clock ki 
the Ship jEmilia qf the Admiral MarJin Hernefon Tromp, and 
. laniled^ at Goree, ne^r Hellcvoetfluys, the Sunday foliowirig, 
aboijj: Seven in.the Evening, wheace his Highnefle wentldiredUy 
tQ^his Mother, beiug at Buren, and thence to his Fathcr, . 
|>9pgi{) the^rjpay ip, |he Fields abaut Crenep* 351 TH E i: 3S2 3 

T H E 

D E- P A R T U R E 

O » T H F 

Princeis K AT H E R I NE out of Spaine, 

TOCETHER 

With her Arrival and Reception in Engknd by King 
Henry vii^^ and her intendcd Huiband Prince 
Arthur, in the Ycar 1501. 

[From a Manufcript of that Time.] 

TH E Agreement betwecn the noble Kings of England 
and of Spaine, for a Marriage between the Princefs 
Xatheryn Daughter of thefaid King of Spaine, and Arthur 

, PriDce o£ Wales, being prefixed and concluded, thc faid 
Princefs, with a fufficient Guard and Company of Nobles of 
her Cbuntry afligned as her Condufters'and Affiftants, went 
on Board a Navy of Shipps prepared for carrying her to 

. England. After encountering many Jeopardies from Storms 
and Tempefts, which were Jike to have deftroyed the faid, 
Shipps, they were at length cpnveyed unto the Engli(te 

, Parts, and fortunately arrived at Plymouth, farr in the Weft 
Country, where the Princefe andher Attendant^werelanded 
on the 2d of Oftober. 

As fopn as the glad Tydings of this JLadye^s Entry wae 
knowne to the States and Gentilemen Borderers of the faid 
Countrey of ihe Weft, they in all goodly Manner and Haft, 
fped themfelves to repaire to that noble Princefs with right 
honnorable Gifts, and in goodly and with allrequired Points 
and Feats of Curtefye fo^uted and welcomed her, fo cfcapc4 
from her periilous Jeopardies, entertaini|)g feer wiih their 
Pleafures, Prefents, and Attcndances,' as well on hyr firft 
arriving as in continuall Service, wayticg and guyding the 
faid Princefs into the further Entrance of the Realme of 
'England, towards the honnorable and ^uncient Cittye of 
London, where at that Tyme the King's noble Grace was 
lodgel and abiding. About the fame Tyme the Lorde 

Prook§ MISCELLANEOUS PIECES. 353 

Brooke, Steward of thc King's Houfc, was by the Affign* 
meot of the KiDg*s Grace, dlreAcd andr feat to th Inteat tQ 
purvaye and provide for the Priacefs and her Retinue in theif 
Journey aad PaJQTage, as weli Viaundsy Horfes, and Carriage^ 
^ 4s ev^ye other Neceintie : And fo be did right conveniendy. 
After that the Earle of Surrey^ wixh divers other Temporall 
Lordes of the Laad, came unto the Meeting, andgave their 
Attendance on this worthy Eftate and Princede. 

Thcif the Dutchcfle of Norfolk, by the lilcc Ai&nt and 
Willof theKiqge, and witb.,);yr a goodlyc Companye of 
Counteflesy Baronefles, and-many other honnorable Geatle* 
women, repayred unto the faid noble Princefs, and after thc 
Meeting had» kept her continuall Company. 

Notwithftanding this, his Highnefs's Grace was not fo 
intentively fatisfy^ with the Cheere, Service» and diligent 
Attendance of his faid SubjeAs, bat he bounteoufly with f 
feemely Companye of his EflatesY Dukes, Earles, Barons, 
and divers Knights, Sfquiers, and Gentlemen, on the P^ourth 
Daye of November, removed from his Manor of Richmond 
toward tbe Meetiog of tbis goodly Ladye. His Joumey 
was however annoyed and fuflred Impedyment by the Bad- 
nefs of the Seaioa^ and fo late was he and his liedge 
Servants horfed, tbkt they were compelicd at Chertfey, not 
very farre from thc faid Manor of Richmond, to purveye and 
herbage for their repofing that Night. 

On the Morrowe tl;ie King*s Grace, with all his Company, 
ftroke the Sides of their Courfers with their Spurres, and 
b^n to extend their Paflage towards the Village of 
Elmamfled» wbere they pleafantly perceived tbe pure and. 
proper Prefence of Prince Arthur, who was come thither to 
falute his fage Father ; the which was great Gladnefs to all 
trufl:ye Hearts of the Realme^ 

Here the moft noble Henry of Richmont, thc vii. King of 
England of that Name> accompanyed of his Sonne, fuil 
pleafantly pafled over the Seafon of that Night, and in the 
next Morrowe departed to the Plaines, where the Prothono- 
tarye of Spaine mett him, and enfured him, that they had 
receaved the ftrait Injunflion and Commandement of the 
Soveraigne Lord of their Land, that they fliouid in no 
Manner of wife permit their Lady the Princefle of Spaine, 
whom they had to guide and in Government, to have any 
Meeting, ae to ufe any Manncr of tommunication, nither 
to receive any Companye untill the liicepiioti of the very Daye 
of the Solemnization of the Mariadge : Whercuppon, aftct 
certaine muflDg on this Mynde of the Kinge of Spaine, im* 
-tncdiately there in the Fieldes, the king's Grace of o\ir Realme 

foM. V. Xf of 354 . MISCELLANEOUS PIECES. 

of Englaad let all of them that were . of his honnorablQ 
Councell to be advertized of that Maxter, and demanded of 
them, Whither fhey thought tt moft reafooable aad agree* 
able to iocline to thi$ decUred Parpore, or that he (hould, 
as he intehded» mainteyoe his PaiTage to that Ladye ?. 

Soone after it was, by ibe prudeat Infearch of every Rerfoa 
both Spirituall aod Temporall» coocluded and anfwered, 
that forafmuch as the due Agreemeius were la a M^aner 
complKhed» and flth tbe Princeis and her Attendants.were lU 
JFarre entred into the Empire and Realme of England, they 
(hould feem tobe inPart difcbardged anenft their Soverajgric, 
and avoidcd and excluded of^aH Governance of. their ftid 
Princeflc ; and that the Pleafure and Commandcnient of hcr^ 
fccmcd to lye in the Power, Grace, and Difpofition of our 
tioble King of England. 

Then his Highnefs avaunced himfelfe, icajiringc the 
Prlnce behindc uppon the Plaine, and at thc Time of ij or 
iij of the Clocke in thc Aftcmoone, his Grace entred thc 
Towne of Degrnerffield, whei^ the Princefle was arrivcd 
ij or iij Howcrs bcfore hijf coming, riglH wcll accompanyed 
and right richly befeene, fo as herctoTorc have none benc 
feene iike her, having wirh her an Archbifliop^ a Bifliopi 
and an Erle, with manye other Nobles of Spaine, and many 
Ladyes and Gentlewomcn of the fame Conrrey to thc 
Nomber of Threefcore, and Ladyes and Gentlcwomen of 
this Rcgion right nighe as manye. 

Afllbone as the Princefles Servants wcr afrertaincd of 
thc coming of the King, ihe Arch Biftiop, thc Bifliop, ihe 
Er!e, and othres of her Rctinue and Councell, ftiewcd 
him thac ihe Princefle was in her Reft ; towhom.he an- 
fwered in fuch Forme, that if ftie were in hcr Bed be wonld 
fec and communc with her, for that was the Mynde and 
' Intent of his Commin^e : And thus, conveBient Lcifur^ to 
her refpited, flie gave him an honnorable Mceting in her 
Third Chamber, where were ufed the moft goodly Wordes, 
utteredin the Languages of both Parti^s, to as grcat Joyc 
and dladnes, as in any Perfons might ever convcnientJy havc 
bcne had. : \ ^. 

After the whlch Welcomes and Coipmunications cnded, 
the KiDg's Gracc depofed his ridingGarments and chaungpd 
bim ; and witbin Half an Hour after tlie Prince was alib 
knowne to be prefent. 

Then the King's Highnes and thc Prince madc .the}r 
fccond Refort together. to rhe Chamber of the Princcflrc, as^ 
therc through the Interpretation of the Bifliops the Spcaches 
of both Countrics, by Msanc of Laiinc, were underftood. 

And MISCEtLANEOUS P I E C E S. 35J 

And whereas the Prince and Priticefle thentofore were by 
Deputies contrafted, they were nowe here in the Prefence 
of «ach other fpoufally enfured ; the which feemly Enfuraiice- 
h^nnorably enjiltd, the King fpeed hiih to hi.s Suppef. Aftet' 
that he had fuppcd, he with the Prince full courteoufly 
vlfited the liady in her owrie CHattiber ; and theri fhe and 
hef Eadyes calfed for thciv Minftrells, and with rfght goodly' 
fiShaviout' and Manner folaced^themrelvts with the DifportV 
oP -Dauncing:' Afier. the \Vhich ^th^ Prlnce in Tike De-' 
meanor danccid with the Ladye CmJfoi-d right pleafantly and 
hbniibrably. * V 

Uppon the Morrowe, being theyitthDayeof theMonethj'. 
t?ie Pi-incefle tc-jke her Journey to Chertfey, and therc^ 
Ibdged 'all thrat Night, ahd" fi-om tlicnce pafled towar*' 
Lambeth : And or ever flie came fully to the fliid Towne; 
beyohd a Village called Kingftoh iippon Thames, the Dukc 
of Buckingham on Horfebacke full rightly befeene, the Erte 
of Kent, the Lord Hency the Duke's Brother, and the 
Abbot of Bury, with a great mariy of the Duke's Gentlemen 
and Yeomen in hls Livery' of Black and Red, to the Number 
of Three or Fower Hundred Perfons, mett this noble 
Ladyc ; and afrer that the faid Duke had faluted her Grace, 
the Abbot of Bury declared goodiy, in Latin, a certain Pro- 
pofition of her welcoming into the' Realme : And at that 
Village they lodged all that Night, and fo accompanyed with 
her, in the Morne right honnorably condu6>ed her to hei: 
Lodging at Kenmngton near Lambeih, where fhe continewed 
untlli fQch'Seafon as her entring into the Cittye of London 
might moft convenifently in every Manner be prepared, as 
well on theParte of her Retinuc of Spaine, as of her 
AfSftants of the Realme of England, who by our Souveraigne 
were affigHed as well for the Increafe and niagnifying of her 
Honnor aiid Eiftate, as for the Maynteynance of the old 
and famous Appetites that the Englirti Peopic ever have 
iifed in the wellct)mming of acceptable aud welbeloved 
Stranngefs. ' 

Irhe Kmg's HighnefTc alfo with hls Partie removed from 
the faid Princeffe, and took another Waye tqwards the Cittye 
6f London. The firft Night he lodged at Eaft Hampftead, 
where his Grace had bene before on his firft coojing to the 
•<*rincefs: Uppon the Morrow, being the viiith Dayfc ot the 
Moneth, he lay at his Caftle of Windfore ; add on the ixih 
Daye of the Moheth he repofed hiitifelf ih his Mannor of 
Rkhmont, where he wds mett by the Queene's Grace, whom 
he afcertalned and made priVye to the Afts and Demeauor 
beiweenc himfelfe, thc Prince, aud thc Printefle, aad hqwe 
. Yy^ hc 35^ MlSCELLANEOUS PIE^BS/ 

hc liked hcr Perfon and Bchaviour. On thc Teath Day« 
eofe^ng he rode til he came to ParifgardeDy uppoa the 
further Side of the River from London, aod tbere he toQke 
his Barge, and was carryed to his Lodgiag called Barnard*s 
CaAle, which is fitnated wkbin tba fame Cittie» righl 
pleafantly uppon'thc Thatnes bide. This Paiac<5 was full 
well garnefhed and array^d, and encQrApaffed withoiA, fi^ii 
Itrongry with Walfcs. ' Here all Manocr of Maicrs that 
appertainQd.eiiher to his owne Pcrfon, ortohis owne Hpdc», 
or the Rights of his Realme had recourfe to fais Audienc^ 
for Comfort and Jlifticc. Soon after the King's corotng» 
' the Queenc's Grace, ac<ioBipanypd of a goodlye Cpmpany^ 
pf Ladyes, repaircd hither in her Barge hy Water, to be 
rcady for indufting the noble Priacefs of Spaine. A 

NAflRATiyE 

F T H E 

JusTs, BANQ.ETT5, ancl DisGuisiNGs, tifcd at th^ 
Intertaynement of Katherine Wife to Prince 
, Akthure^ cldeft Sonne to King Henky vii^. 

[From tjie famc Manufcript.] 

UPpGN -Thurfday^, the great and largc voide Space 
beforc Weftminfter Hail and th(» Palace was gravelled, 
fiibded, and goodly ordeJ-ed for the Eiljb of thc Hdrfes, ani 
and a Tilt fett and arayfed at the whoJe Leugth from the 
Watergate WcU nigheup tp the. Eofrance pf iht Gate that 
ppeneth ihto the king*s Strcet Jowards thc SanjJluary. At 
thc uppcr End of the Tilt, by the Water Gateon thieNorth 
Part, a certaine Space bcficJe? from !thc faid Tilt, thcre was 
lf goodly Tree empainted with pleafant Leaves, Flowers, aod 
iPrute, fett up, encompafled, and clofed with a Palc round 
jirbocit. Upoa Raiies nnder this Tr^e wcre hangcd th^ 
6cQcnions'and Shieides, with the Armes of the Lordes and 
^nfghts Chailengers, and of thoffs that kitended to tak^ 

nPfO^^lf^i^X^ V/c^k and ysli^t A^g, Joftj| ap4 Turner 

>*' ' '" ' • y. ', ^ mcai^ MISCBfcLrANBOUS PIECES. 357 

9ieiit8 RoyalL On the South Side of this Place» ordered 
and addrefled for this RuaQiog, there was a Stage ibong and 
fubftantially builded» mth its . Partitioa In the ' Middefl-» 
whofe Parc u^n the Right Haad was appar^lled and 
garm(hed for tbe Kiag's Gii^ce and his Lordes fuU pleafantly 
wiih Hmgmgi and QuifluonsQf .Gould,; and thelower Part^ 
jappcm tl^ left Hand, wa» in liicf, Maoner addrefled andl 
purveyedior tbe Queene's Orace aod all tbe goodly Company 
pf Ladyes^ Anenil this P^rtition there was Greeces and 
Stayres down to che Place of Tournaye for Meflengers» and 
ibde by whom it pleafed tbe Kinge*s iiUgbnes to have bis 
Mind and Errand done/ Into.thi$ Tent wa$ Eotrance, that* 
tbe King» tbe Queene, the Princey and my Ladye Princefs» 
witb all ther Nobles and EAates, might througb Wefiminfter 
kall by the Excbequer Chamber, witbouc any more Sbewe 
or Appearance, come into the faid Standing and Stage. In - 
tbe Nortbe. Syd, anenft fbe Stage of the Kinge, ther was 
another Stagecovered witb red Seay for tbe Maior of London, 
the SherifFs, Aldermen» and worfhipfull Perfons of tbe 
Crafts : Aod in all tbe Circuits of this Field of Warre, by 
and upon the Walles were double Stages, very tbicke, and 
many well builded and planked for the boneft and common 
People, the which ac the great Price and Cofl; of the common 
People werc hyred. The Field nigh unto the Tilt wa« 
tarred, not only for the efchewing of the Peoples Rudenes, 
idle Difcurfe» and their wandring among the Speares^ 
Horfes, and Courfers, but for the Eafe and Rcgardc of * 
their Hurt and Jepardies, and for preventing the diftroubling 
an4 impediment of the prefent goodly A6ls of the noble 
Feats of Armes and Warre. Aflbone as Dynner was done 
sn the Court, thc Qucene's Grace, iny Lady the Kinge's 
Mother, the Princefle, thc Ladye Margaret and ber Sifter, 
. the.welbeloved Daugbters unto the King, theQueene, with 
inaay other Ladyes and Gentlewomen of Honor, to thc 
Number of Two or Three Hundred, entered into this goodly 
and well prepared Stage: ^And after that ymmediately the 
iUnge's Highnes himfelfe, with his noble IfTue^ the Prino» 
aod thc Duke.of Yorke, the Earle of Oxford great Chamber- 
Idne of England, th Earle of Derbye Conftable of the faid 
R^lme» tbe Earle of Northumberland, tbe Earle of Sbrew{!> 
bury, thc Earle of Sui:rey, the Lordes Straungers ctf Spaine^ 
witb ihc moft cxceUent Company.of the Lords, Knights» 
Efquiers» Gentlemen, and the Yeomen of the Guard to bi$ 
poble Eftate and Grace 10 wayting, repayred to the afore* 
fayd Stage. Thc Maior of London and all bis Compinj 
pcewifc came to thcir Place as afore reherfcd. ^ Tbe Stages, isi MISCELtANEOUS' PIECES: 

as alfo the Wallcs, Battelmenrs, and Windowes of thc fqveral 
Buildings,. were furnifhcd aod fiUcd with a wonderfuU Miiki- 
rude of People, that unto the Sight and Percciving there 
wasNothing to the Eye but onely Vifiiges,and-faces, without 
the Appcarance of Bodycs. ' 

The Tyme being coaJc for ihe worthy and pledfont 
cntring of the ndd of Warre nnd Armcs, ro be made uud' 
flicwed by the goodly and vafiaiit Duke, Marqnes, Earlesi 
Lordcs, and noble Knights of the uwfhipfuH and «auncicnt 
Blood of England, thc Trumpeiis blewe lo the Field fof a. 
great Scafon about the Tilt. Then, for the Chalingers; 
procecded out of Wcftminfter Hall Shr George Hcrberr, Sir 
Rowland Knights, the Lofd Barners, and thc Lord Henry 
of Buckinghatn, armed in whire Harneisi and tnoutite4 
^ uppon thcir goodjy Courfers, right well and pleafantly 
trapped and garni(bed in rich Manner. Afier fhem cam<? 
the Duke of Buckingbam in his Pavilion of white and 
grceoe Silk,. beiilg Foure Square, having proper Turrets^ 
and Pynacles of curious Work, fett fuli of redd Rofes of 
the King*s Badges, This Pavilioh was^^borne, tipholded, 
and conveyed with right many of his Servants on Foote^ in 
Jacketts of blacke and redd Silk, foltowcd by raany other 
of his and the faid Lordes Servants and Gallants, well 
horfed, and their Horfes trapt and hanged with Spapgles of 
Gold and Belles ; fo that their Apparell, the avauncing of 
their Horfes^ and the Dcmcauor of there Carriage was great 
Gladnes to ihe King's Grace, and to ali the Beholders of thc 
wbole Realmc of England there prefent. Thus they made 
Iheir Arrayes, and rodc about the Tilt, doing their 
Reverence when they came before the King tiH they cart^ 
to the End next Weftminfter Hall againe, where they ftoodi 
np and made ihcir Paufc aad Tariance, Eftfoones for tlie 
conirary Part the Trumpetts blewe up the Field onfce o/ 
twice in goodly Manner of Warre : And anone came out of 
the King's Strect hi at the Gate that ^ openeth tbward thi 
Sanftuary, for thc Defendors, Guillam 4e la Rlvers in hJ^ 
Pavlllon, jn a goodly Shippe bomeup Avith Men, hiinfclfe 
Tiding withrn in rhe Midft. Then Sir John Pechey, Kf»f,hf , 
in his Pavilion of red Silke borne over his Head. The Lartf 
WiJliam.of DeVonthire in ared I>ragoa ted by aGyant," atid 
with a great Tfce in hts.Hand. Th Earfeof Effex-m a 
grcat MoUntaine of Greene, ihe which fcrved for h'is PaVili^ni 
with mauy Trees, Rocks, Hearbes, Stones, and mafveylbiii 
Beafts upon the Sides: On tbc Hcight of . this Mountalnc 
there was a goodly young Ladye in her-Haire pleAfantry 
bcfeenc. Thc Lord Jvfarqnes in irfch and cottLy Paviljoti 

of M I S C E L L AN EOU.S . FI E C E S. 3J9 

of Cloth of Gould, faimfelfb alwayc TiditJg within the famc, 
drefTed in his Harneys. . Thus they made their pafliDg round 
about the Field, doing ihcir Obedielice and Curtefie to thc 
King, till they catDC in likewife to the Placfe of tbeir En* 
trance : So that the like unto this goodly RoyaltiC/ Device, 
and BeJiaviour had not bien feene In' very long Remembrance,' 
Immedlately as they wcredeparted 6ut of thdr Pavilioris by 
theKiog's AiSgofnenry and tfae OverfJ^ht of fhe^Conftable 
and Judg6s, Staves wercbrought' unto tfaem, and they 
chardged afnd ran togetfaer eageriy. ' At thls firft Coiirf^ ran 
tbe Duke df Backiiighani and the Lord- MarquiflTe : The 
Dukc brake his Sti^ right Well and "with' gtt^l Slight^ and 
Strength' uppon the MarqueSj ahd at the fecoiid Courfe th^i 
tiie MarquifTe brakc his Stafie upon the Dnke in iikewife. 
Then the Rcfidue of the Lordes and Knights ran orderly 
logether : ' And for the moft J^rty at every Courfe, eitber 
th'one StafFeor the othcr, or nioft commonly both, were 
goodly and with good Art and Strength broken of mahy 
Pieccs.: So thai fuch a Jufts and Field Royall; fo nobly and 
yalVantly done, hath not bene feene ne heard. ' 

The King's Grace intending to amplifie and increafe the 
Rpialtieof this noble and Xolemne Feaft with diver,s goodly * 
Afts of Pleafure, caufed the Walls of Weftminfter Hall, thc 
whkh is ,of grcat Length, Breadth,. Largenes, and rrght 
craftyc Building, to be richly hanged with pleafant Cloihes 
of Arras, and in it3 uppcr Part a royall and a great Cuptbard 
to bc made and^erefled, the which was in Length ali' thc 
Breadth of the Channcery, andin it were fett SevenShelves 
or Haunches of a goodly Height, furnifhed and filled witti 
M goodly and rich Treafurc of Plateas could be feene, great 
Pjiri whereof was Gould, and all the Remanant of bilve^ 
gHt, In tbis Hall the King's Highnes, upon th^ Frydaye at 
Nigbt aftcrf thc firft Jufts Royall, caofcd a goodly Difguifing 
to bc prcparedt to the which himfelfe, the Princ^e, tb« 
Lordc of Yorkc, the Lords of Spaine, wiih a great Com- 
panyof Lords of England both Spirjtuall and Temporall, 
Knightes, Efquiers, and Gentfemen of thc Court and 
keaknei, awayting on the Kihge, reforted. The (^eche, 
my Ladyc thw: King*s Mothcr, the Ladyc Princene, with a . 
goodlyxCompany of frefti Ladyes and Gentlewomen of the 
Courtand Rcalmc, awaiting on hcr, likcwife madc their 
Rcpair to the faid Hall. When the Kitig and the Queenc 
had takrn th^ir noble Seatcs under iheir Clothes 6f Eftatc 
in thc {aid Hall, and every one of the Nobles wcre ordcred 
\a thcir Placcs convenient, then began and entred thc follow- 
log goodly and plcafant Difguifing, which wa$ convaycd aqd 

fhewed 36« MISCEELANEOUS PIECES. 

Aewed ia proper and fubtile Pageaats : The Grfk was a 
Caftle rigbt cunningly devi(ed, 'fett upoa Whecles, aod 
drawne into the faid Hall by Fower great Beafts with Chaines 
of Gold. The Two firft Beafts wcre Lyons, one of thcm 
of Gold and tbother of Silver : The other Two were, one of 
them aii Hart with gilt Hornesy and the fourth was an 
Elke. In each of theie Foure Beafls were Two Men, ooc 
in the fore Part and another in the hinder Part, fecretly hid 
' and apparclled : Nothing of them was feene but their Leggs^ 
which were difguifed after the Proportion and Kinde of thofe 
of the Beafts that they were in. Thus this Caftle was by 
thefe Foure Beafts properly convaycd from the nether Part 
of the Hall to before the King and the Quceoe, who were 
in the upper Fart of tbe fame tiall. There were within the 
(aid Caftle, difguifed» . viii. goodly and frefh Ladyes looking 
out of the Windowcs of the faoie. In ihe Foure Comers 
of this Caftle werc iiij Turretts, that is to {ay^ in every 
Square of the Caftcli one, fctt and appearing above the 
Height of it. In every of theire Turretts was a little Child^ 
apparelled likc a Maiden ; and all the Fowre Children fang 
• moft fweetly and hermonioufly in all the conuning of the 
Caftle, the Length of thc Hali, till it was brought l^fore the 
Klng'$ Majeftie ; where when it had beeo conveyed, it was fett 
fomewhat out of the Way, towards the oue Side of the Halh 

The fecond Pageant was a Shippe, in likewife fett uppoi| 
Wheels, without any Leaders in Sight : The fame was ii^ 
right goodly Apparell, having her Mafts, Toppes, Sayles, 
Tackling, and all other Apperteynances ncccflTary unto 4 
feemely VefTell, as though it had been fayling in the Sea ; 
and fo paffed through the Hall, by the whole Length, till 
they came before the King, fomewhat befides thc Caftle. 
The Mafters of the Shippe nnd their Company, in their 
Counrcynaitc^s, Speaches, and Demeanor, ufedand behaved 
thcmfelves after tbe Manncr and Guyfe of Mariners, and 
there caft theire Anchcrs fomewhat befides the faid Caftle. 
In this Shippe there Was a goodly and a fayre Ladye, in hcr 
Apparell like unto the Princene of ^lpaine. Out and fromi 
the {iiid Shippe defcended downe by a Ladder Two wcll 
befeene and goodly Perfons cailiiig themfclve& IfQpe aad 
Befire^ paffing towards the rehearfed Caftle with thcir 
Banners in Manner and Forme as Amba^adors from Knights 
of tl^e Mount of Love unto the Ladies within the Caftle, 
making great Inftance in the Behalfe of the faid Knights, for 
the Intent to attaine the Favour of the (aid Ladycs prefent; 
making their Meanes and Intreaties as Woers and Breakcrs 
of the Matters of Love betwecue the Kuights and the 

Lftdyes. MiSCELLAN,EbUS PIECES. 

tadycs. THe faid Ladye^ gav^ theik' findll Anfwere of 
tktterly Refafe and Knowledge of any foch Company, or 
that they were ever iftindea to the Accompiiihment of any 
fuch Reqad?:' •, and jplairiely detiycd thfeir Purpofe and Defire*^ 
The Two ftid Amftafradors thcrcwkh tikitig great Dif-: 
piteafdfe, (hewed the faid Ladyes, that the Ktiights wonld 
fdh*this unkind Reftafall make Batt^yJe and Affanlt, and (6 
affd in fuch Wife to them and their CaftM, that it (hould be 
grievons to abyde their Power ahd MJilict. 

Ihcontincntcame in tlie third Pdgeahr, ih Liktnes of a, 
great Hill or Mountaine, in the which Wefe inclofed viii. 
gdodly Knights with thcir Btirlners fprcdd and difplayed, 
nftmfng themfelVfes the Kmghts tf fhe Mount of LoVe, and 
pafffed through the faid Hall-towards the King*s Grace, and 
\lieretooke thcire Stanndiiig upt)n the other Side of the 
Shippe. Then thefe Two AmbaflTadors departed to their 
MaJfters the Knighls, who were within the Mouiir, and 
ftewed the Difdaine and RcfnfeU, With the whole Circnm- 
ftance of the famfe. The Knights, not being therewith 
tontenr, with much M^lice and touragcbus Mihde iffued 
fr<5m the fa!d Mount with thtir Banners dlfpiayed^ and 
haftely fpcdd them to the rehearfed Caftle, which they forth^ 
\vith aflaulted, foe and In ftich Wife, that the Ladyes 
yealdihg themfelves, defcended from tlie Caftle, and fub- 
rtitted themfelves to the Power, Grace, ahd Wil! of thofe 
noble Knights : WhichKnights bdng right frefhly difguifed, 
and the Ladyes alfo, Fower of them being drefled after the 
Engliftie Fafhion, and the other Foure after the Manner of 
Spatne, dahnccd together divers and many goodly Daunces. 
In thc Tyme of their dahncing, the Three Pageants, the 
Caftle, the Ship{)e, and the Mountaine, removed and de- 
parted. In the fanvc Wife the faid Difguifers, as well the 
Knights as the Ladyes, after certaine Leafure of their Solace 
and Difport, avoyded ahd evaniflied ont of Sight and 
Prefence. Then came downe the Lord PrinccTand the 
LadyeCecill, and daunced Two B|ifs Daunces, and departed 
up againe ; the Lord Prince to the King, and the Ladye 
Cecill tp the Queene. Eftfoones, the Ladye Princeflt, and 
one of ner Ladyes with her, in Appareil after the Spanifti 
Guife, came downe, and daunced other Two Bafs Daunces, 
and then both departed up againe to tbe Qneene. In thc 
third and laft Place, the Dake of Yorke, having with hitti 
the Ladye Margaret his Sifter in his Hand, came down and 
daunced Two Bafs Daunces. Afterwards he perceiving 
himfeife to be accombred with his Clothes, fodalnly caft ofF 
hisGowne, and daunced in his Jackett with thc fard Ladye 

ToM. V. Z 2 Margarctt 36a MISCELLANEOUS PIECES. 

Margarett ia fo gobdly and pleafant a Maner, that it was 
to the King and Queene great and iinguLir Pleafure. Thecr 
they departed againe, the Duke to the King and the Ladyo 
to the Qucene. This Difgi^ifing Royall thus ended, the 
Voydee began to enter in the Maner of a Bankett, exceed- 
ing the Price of any othcr ufed in great Scafons. Before 
the Voydee came in Five Score Couple, Earles, Barons, and 
Knights, overand befides Squiers, having CoUers and Cbains' 
of Gould every each of them throughout, bearing the onc 
of them a Spice Plate, the other a Cuppe, . bcfide Yeomen 
of the Guard that foilowed them with Potts of Wine to fill 
thc Cuppes. The Spice Plates were furni(hed in the moft 
bounteous Manner with Spices after the Manner of a Voydee; 
and the Cuppes were rcplenifhed with Wine, and univerfally 
throughout ihe faid Hall diftributcd. The Number of the 
faid Spice Plates and Cuppes were goodly and marveylous, 
^nd yet the more to be wondred, for that the Cupboard was 
/lothing touched, but flood compleat garnifhed and filled, 
feqmingly not one diminifhed. Thus this goodly Multitude 
of Elates and Gcntils, refreftied with the bounteous JPlenty 
of Spices and Wines at their Commodiiie and Lcafiire, con- 
cluded this prefent Fridaye, and departed totheirRefts. 

Uppon Saturdaye, becaufe tt was raynie, and not cleere 
Be ftable Weather, the Company of Nobles, after doing 
their Dueties to Almighty God m the Church, made Paftime 
right honnorably in th^ir Bowers and Chambers. 

Uppon the Sondaye enfewing. there was kept in the Par- 
liament Chamber a great and a goodly Bankett : In the 
which Chamber were Foure Boards covcred with Clothes 
for the States, fo that ihey might fitt at thc fcid Bankeit: 
There was alfo a Stage of divers Degrees and Haunces of 
Height for the Cupboard that the Plate fliould ftand rn ; the 
which Plate, for the moft Part, was cleanc Gould, and the 
Refidue all guilt, and none Silver, and was io Length from 
ihe Clofett Doore to the Chimney. 

The King's Grace begaDoe this Bankett, a,nd fate at the 
Side Table next to his owne Chamber, the Princefs of ^ 
Spainc on his one Hand, and the,Countefle uppon his other. 
Ncxt to the Conteflre fatc the Prothonotary, aud by him a 
Ladye of Spaine. Then was the Earle of Oxford appointed 
in Courfe lo fitt next, and fo he did. Next unto- him fate 
the Ladye MaiftreflTe of Spaine : Then next the Lord of 
Derbye, and by him a Ladye of Spaine. 

The Quecne fatte at the Tablc ftanding at the Bed's Feet, 
which was in the upper End of the Chamber, and which 
was the Table of moft Reputation of all the Tables in the 

Chamber» M I S C E L L A N E O U S P I E C E S. 363 

•Chamber. My Ladye the 'King's Mothcr fet on the one 
Hand, and the Blfhop of Spaine on the other. My Lady 
Cecill and my Ladye Katherine alfo fat at the fame Table. 
The Prince beganne the Side Board next Weftminfter Hall. 
My Ladye Margaret the King's Daiighter fat next to him, and 
«ext my Ladye Margaret fate the Datcheffe of NorflTolk. . 
Then next to her fate my Lorde of Yorke, having a Ladyc 
of Spainc on his one Hand, and aXady of Englandon his 
fOther. Then the Earle of Northumberland fat betweene 
Two other like Ladyes. And anente my- Lord Prince f ite 
the Earle of Spaiae and a Lady of Spaine. N«xt the faid 
Earle, and at the nether End of this Table fate the Earle of 
Surrey, and Two Brethren of theEarleof Spaine, 

At the fourth Board, ia the lower Part of the Chamber, 
beganne Two Ladyes .of Spaine, one of them before the 
pther. Then the Ladye Dawbcoy and thc Lady Eierbcrt, 
the one before thc othcr. Then a Ladycof Spainc, the 
Ladye Burgcoy, and the Ladye Dacrcs of thc South ; and 
thcn all the Gcatlcwomcn of Spainc. Thirtye Barons and 
Knights, or thcreabouts, w.cre afligncd to fervc rhem ; and 
Bone other did theire Scrvice but Barons and Knights, except . 
that Torches were borne by Efquiers, and nonc others*, 
There werc Five Courfc of Flefh to cvery Mefle of Meate, ^ 
and at cvery Courfe Sevcn Diflies, alnd after that a Courfc of 
Frute of Five Diflics. Then came in Wafcrs and Ypocras. 
This begann at vii. of the Clockc, and contincvved Two 
Howers. After that the Earle and his Brother daunced 
Two Daunces. Then thc^King, thc Qucene, and all the 
the States dcparted into Weftminfter Hall, wherc they beheld 
an Interlude till thc Difguiling camc. The Difguifing \Vas 
flieved by Two Pageants: Tte firft was a Thing made like 
an Arbour, ingoodly Manaer and Proportion, wherein were 
Twelve Lordcs, Knightes, ai>d Men of Honor difguifed and 
richly befcene. This Arbour was fo properly broughr, that 
at fuch Tymcas i't came before the King, it was turned 
round about in the fetting of it downe ; fo that the King, 
theQueenc, and all thc States mightfec and behold throughly 
the Proportion thercof. In the fetting downe of ihis Arlx)ur 
the Gate thereof was turncd to thc Kinge and ihe Queenc. 
Thcn camc out thercof fundry Lords, Knights, and Men 
of Honour, difguifed, who by themfelvcs for a long Space 
daunced divers and fondry Daunces, and then ftood afide. 
Thcn the Trumpets blew up, and therwith came in agoodly 
Pagcanr, made round after the Fafliion of a Lanthornc, caft 
pdt with many ^roper and goodly Windowes feneftred with 
fiae Lawne, wherein were more than an Hundred great 

Z z 2 • , Lights. MISCpLLAN^QUS PIECES, 

Lig|ht5. lo the fayd Lanthornc werc xii. goodly Ladyes difi 
uiled, guiTed, aiid ri|ht richly bcfeene in the goodlyefl Mannerand 
Appaicll ihat hath bene ufe^. This Lanthorne was made 
of fo fine Stuffe, and fo many Lights wcre in it, ihat thefc 
X-adyc8 might perfeftly appeare and be known through the 
faij Lanthorne. After that this Lanthorncwas broughtand 
fct right befor^ the King and the Qnecne, thefe Twdve 
difguifed Lndycs came out and daunced by them felves in 
right goo,dly Manncr divers and miny Daunces a great Space. 
Thcn coupled the faid difguifed Lords, Knights, and»Mea 
of Hoaor wiih thefe xii. difguifed Ladyes, apd fo d^iincedl 
altqgcthcr a great Space. In the.Tyme of d^mcing, the; 
Earles, Barons, and Knights, tq the Number of Threefcore. 
qr more, departed to fetch up tbe Voyde for the King and 
Qucene. At this Voyde were xxx. or more ftanding with 
Spice Platcs all guilt, and the Refidue were all great guilt 
Bolles Nvith Spices, * As for the Cupboard, it was in the 
fanne Place and of the fame Length and Heigth that it was 
pn Fridayc at Night. After tl^is Vqyde, the King and aU 
his Lordes, theQueeqe and all her Ladies, departed to theic 
Lodging about Midnight. 

Uppon Mondaye ne^t foUowinge \^as Running and 
* Jufts at Wcflminfter. They that were ChaJcngers the firft 
paye were Defenders nowe the fecond Daye : *And they ihat 
yere Defendors ihe firtt Daye wei*e Chalengcrs the fccond 
paye. A'i of thttn, ranne well, and brake jnany Staves, 
ifnore thcn they did the firft Paye. ' All the Ghalcngers came 
^nto the Field with goodly pevices, but the Defenders had 
pone oihec T^^^^.i^g ^^^ their HarneT^ and Armonr. 

Uppon the. Twefdaye, all the noble and valiant Knights 
pF Warre, Chalenger? and Peftndors, hj^d Refpite and rq- 
pof<?d themfelves,' aiid ^he oiher Nobles and ^ft^^^s fulaced 
^nd daunced in their Bower and Chambers all that fame 
liaye right£ooc31y and p.leafa.ntly, 

IJppon the Wedaefday, the ^Tilt within the Palacc at 
Wtftn^infter, which was ordeypcd for Defencc and Safcgarcl 
pf ihe Hoifes of thofe that fliould cj^ercife the Fcats of 
Warre wich iheir Speares and other WtiTpens, Wiis removed 
and iuken awnyc, and theCionnde made fmooth and plaine. 
^nto ihjs Place, affoone as theKing's Grace and theQ£eene's, 
' \viih their hoiforrabie Company ot Lordes and Ladycs, were 
prcfenti oj> tiicir Stages and Tents to behold the pleafant 
peei^es of Arir.cs, ymmeuiatdy entrcd in out of Wcfl- 
^pinfler Hall the noble Dnke of Buckingham, his Brothcr 
the Lord Fienry of }3uckingham, the Lord Parners, Sir 
^eorgc Hcrbcrr, and Sir Rowland Knyghts. Incontinent 
^ ^ ' ' ' ' * aftti: MISCELLANKOUS PIECE8. 3^5 

^tj^ that the Triunpetts had blowen ioto the Field, thefaI4 
Duice in his Pavilion of white and greea Silk faihioned after 
theManner of a goodly Chapell, with Turretts and Pinacles, 
with proper Vaines uppon them, befett with red Rofes of 
the king's Armes pf England, having before him v. yoqagc . 
Children of Honof in gobdly Manner furniftied with Cloke$ 
pf Cloth qf Gould, canie ryding uppon pleafant Courfers, 
with divers other Gallants right coftly horfed and arrayed : 
And in fucH Wife they all ipade their Couffe about th^ 
Ficlde, doing their Obedience with Curtefye before the 
King's Grace. And fo they came againe unto their Enirance, 
where they made Paufe and' Station as Chalengers, in the 
moft goodly Wif?, as they did on the Thurfdayc, as is before ' 
reherfed. 
' Eftfoone, for the contrarie Partle, the Trumpetts blewe 
up unto the Fielde^ ridinge once or twlce about the Place of 
Warre. Forthwith entred in at the Gate that openeth into 
theKing's Street and the Sanftuary.of Wcftminfter, the ' 

L. Marquefle, the Earle of EIFex, the Lord William of 
l>cvon(hire, Sir John Peche, aud Sir Guilliame de la Rivers, 
Knights, in rigHt goodly Manner and Guifc, y/iih tbeir 
f^ollowers and Serviteurs to a goodly Number. Both th^ 
Parties were fo pleafantly horfed and decked, and they ad- 
' vanced their Horfes and Courfers fo courdgeoufly, that this 
royall Sight of fo great a Multitude of Noblemen, both oa . 
HorflDacke and on Foote, was fo pleafurefull and goodly, 
that the Iike unto it have not bene fecne in Tyme$ paft. 
Thus ^the Marqueffe, the Earle, the Lord, and' the Two 
Knigh^s compafled the Field with their Horfes, making their 
Obedicnce with Curtefye to the King's Grace, and fo came 
againe to their Entrance, and there they ftood up'as Dcr 
fendors. Theu at the Pleafure of the King's Grace and of 
bis Highnes, and by the Overfight of the Conftable and 
judges, were ftiarpe Speares brought unto them by their 
Servitors. flrft, the Duke and the Lord Marquis rai^ 
together egerly and with great Courage, although in great 
jeopardye and Feare of their Lives, and brake divers Speares 
right valiantly and with great Strength. Secondly, the 
Earle of Eflex, and the Lord Henry of Buckingham ra^ 
together with Hke ftiarpe Speares, and did full nobly, and 
lyke hardye Knights, breaking upon each other divers and 
many Speares. After that the Lord William of Devonftiire 
and Sir Rowland ranne, and did fuil courageoufly the Aft 
of that Feate of Armes with fuch Strength and Powcr, that 
they brake many and divers Staves each uppon other. The 
^cfidue coupled andrsin each to the other, and noblyc brak^ 
* ^ * theif 3«<J MISCELLANEOUS P I E C E S. 

their Staves. In fuch Manner,. and in fo noble Wife dld 
they uphold that Daye, that howbeit they ran .wich (harpe, 
Speares, yet they forced themfelves fo much, and fo little 
Favour was ufed amongfl: them, that fomc Tyme both 
Parties of them were borne to the Ground both Horfe and 
Man. After thefc noble Challengers and Defenders had thus 
valiantly attempted each other in the Points of Jufts and 
running with (harps Speares, that they turneyed wit^ 
jSwordes. Firft, the Dake and thc L. MarqueflTe, and after 
that the Earle of Eflex and the Duke*s Brother, who fa 
worthely and like hardy Kaights foughc and^ ran together 
with fuch Might, and in fo noble Wifc, that fome of thcir 
Swordes were flroken out of their Handes : Sometimes both . 
Horfc and Man enclined to the Earth, Thus all the Five ' 

' Couples of Lqrdes and Knights turneyed full cger"and 
valiantly, fo that their Deedes of Armes in thofe Feates werc 
worthy great Prayfe, and in Memory to be Tccommcnded, 
Immediately after thefe goodly Afts they departed the Field. 
Firft the Chalengcrs rcpaired into Weftminftcr Hall, and the 
Defendors out agalne at the Gate into the King's Street^ 
pigh unto the Sanfluary. In the meane Seafon, while both 
thefe Companies of noble Warriors and Knights were abfent 
and harneyfing of thcmfelves, there was brought into the 
Ficlde a certaine Barrier, the which was fett overthwart the 
Place before ihc King's Stagc, being of the midclle Height 
jof a Man, made ftedfaft and with Rayles on each End of 
the Barryers, fett upright and lyed together at thc Toppes 
with Cordes. Enfewing thcDukeof Buckingham, thcLord 
Henry his Brother, the Lord Barners, Sir George Herbert, 
and Sir Rowland Knight, in compleat Harnes enterd in from 
Weftminfter FJall and proceeded untp the Side of the Barrier^ 
and there did theire Obedience with Curtefeye unto thc 

. king's Hlghoes, and fomewhat withdrewe them againe, and 
made theirc Standing yet as Chalenger^. In this their Aft 
pf this prefent Daye, forthwith appearcd in the Gate that 
openeih inro the King*s Street and the San<fluary a goodly 
Shippe, with all Manner of Tacklinge and Mariners in her : 
The which, on thcir faid Appearance, made a great and hugc 
Noyfe with Serpentines and other Gunftiott, and fo came, 
being goodiy conveyed, unto the other Side of the B.arrier,, 
the Five rehearfed Defendors being all within her in compleat 
Harnefs, that is to faye, the Lord Marquis, the Earl of 
Effex. the Lord Willlam of DcvonflVire, Sir JoSn Pechey, 
and Guiliam de h Rivers. Then they defcended from the 
Shippe without Obedience, becaufc the Daye was farre paft. 
foithwith was fent to the Duke, tohisBrother/to the Lord 

Marquellc, MISCELLANEOUg PIECES. ^(>^j 

jftid to the Earle of Effex, each of tjiem being on foote, d 
Speare. Soone after they pltched together, andfought witfe 
thofe Speares, and eftfoonc?s turhed the great Endes, and 
fore and greevoufly laid at eaph other a long Seafon. After 
that the otherCouples inlike Cafe fought eagerly, and many 
Stroakes were betwene them : And in all fuch their BattcH, 
Gunfhott was ftill fetten out of ihe Shippe. This folemn^ 
Afte ended, they purpofed them to their Departure, and 
avoided the Field in like Cafe as. they entred, and the fanao 
Waye. The King*s Grace, the Queene, and all othef 
Nobles of Hohnor then reforted to their Su-ppers and 
Lodgings : And thus goodly concluded thls prefent Wedn^ 
daye, with much Joie and Pleafure. . . ^ 

Uppon the Thurfdaye, being t"he Morrowe after, werc 
Appointments and Summons of Jufts and Tourney given 
unto the Nobles and Knights : To the beholding hereof thc 
King's Highnes, the Queene, the Ldrd Prince, the Princes, 
and all* other Eftates conveyd themfi^Ives into the foxefaid 
Field. They being in their Tents and Staires redye prefent, 
the Field was avoyded, and the Tipped Staves and other 
Officers fett the People in Order full difcreetly. The ex- 
cellent Number of Commons that were fomewhat touched 
and fpoken of in the firft Daye df Jufts, were now alfo \n. 
.their forefaid Stages, and the Windowes and B.attlements 
right plentifull and bravely filled. Incontinent, the Truaor 
petts of tbe Chalengcrs blewe up unto the Field, enconj- 
pafling the fame once br twice about on Horfback. In- 
right ^leafant Mannpr, and without tarrying, canie out c^ 
Weftminfter Hall, for the Chalenger*s Partie, a. goodly 
Company of Gentlemen and' Men of Honor, right well' 
hoffed and befeene, avaunfing after a courageous Guife therjr 
Horfes, which were decked and garniflied with Spangles, 
Belies, and divers other Devices, after the meeteft F^ftiion 
that hath bene ufed. After tbem came a goodly Chaire of 
Cloch of Gould, drawne wlth fovver marvelous Bcafts : The 
two firft were great Lyons, one of them Redd and the other 
White : The third Beaft was a white Hart with guilt Horns ; 
and the fourth an Elke : Every one having within them^ 
Two Men, whofe Leggs onely appeared, being faftxioned 
after the Colour and Similltude of the Beafts that they weie 
\Ti, Within this Chaire there was a faire young Ladye, thc 
which, when they had ridden about the Field doing their 
Reverence beforc the King*s Grace with much Curtefye, was 
delivered into the King's Stage amonge the faire and beauti- 
full Company of Ladyes, and there continewed untill fuch 
Tymc a9 all the Jufts and Tourncy^ werc expired and cnded, 

Thc 368 MiSCfiLLANEOtrS I^IECE^. 

frhc Fivc NoblemcD, to wt, the L. Marquis, th Earle, ttS 
Lorde, and the Koights, all in compleat Harneis, rode about 
the faid Charre, Two on the bne Side and Two on the 
other, and the L. Alarquefle dirieftly behinde. Thus they 
convayed the rehearfed Charre unto the Place of theii: 
Entrance, there abiding the Drfendors comming. So fortu- 
natc hath our Realme of England eVer been behoulden, that 
-whatfocver Chaletige of Armes hath bcen made therein in 
any Wife by Straungers or Aliens, th'ailfwere thereof hath 
bcne right latldably ftiapen and found by fome noble Knights 
of our Realme and Nation, wherefore unto this prcfent 
Englifti Chalendge in Armes, is like Anfwe^and Defence given 
right gladly by EngUih Knights. To this the Trumpetts 
blewe up, riding once or twlce about the Field. Incontinent 
came in at the Gace that opened into the King's Street and 
Sanftuary, a goodly Company of Gentlemen and Men of 
Honnor uppon their Courfers, right richly befeene and arrayed, 
as it was before expreiTed, in the Partie of the CbalengerJ. 
Afrer them foUowed ymmediately the Enaftors of the Feates 
df Warre, and ihe Defenders in this Behalfei Firft, Sit 
Rowland Knights, Sir George Hcrbert, the Lord Bartiers^ 
the Lord Henry of Bncklngham, and the Duke of Bdcking- 
haih, all on Horfbacke in compleat Harneis, and the Horf<^ 
trapped aftcr a full goodly Manner. Thus they compafled 
ihe Field round about, and did their Obedience beFore the 
KIng's Highnes full curteoudy, and (t> reforted to the Place 
of thdr Entrance. Efifoones were Two Stavcs with Cronalls 
brought unto them, one unto the nolde Duke of Bucking- 
ham, the other to the Lord MarquefTe, ahd anone they 
Chardged and ran together at the Large, withotit any TiU^ 
and brake their Staves rigjit nobly. Two or Three CourfeS 
iftcr that were other Staves fent unto th Erle of Eflcx aiid 
ithe Lord Henry the Duke^s Brother J and they alfd chardged 
and ran togethcr. - After them ran every other Couple df 
Chalengcrs and Defendors, Each unto other inade ihqr 
Courfes full nobly, and Iike valiant Knights. Sir Richard 
Guiidford ComptroIIer of the King^s Houfe, and Sir Nicholas 
Vaux were ever, for the moft Partie, in the Field every 
Daie of the Jufts, righl goodly befene both as to their 
Horfes and their Rayment, with great and MafTye Chaines 
of Gold about theire Necks : By them the Kirig's Gracc did 
fend his Minde and Meflages into thc Field, at his goodly 
Pleafure. This noble Runuing at the Large thus cnded, 
there were Swordes for thc Tourncye delivered unto the 
Duke of Buckingham and unto the Lord Marqueflc, and 
they ran together and tourneyed, and had many Strokes 

unto MlSCELLANiEOUS PIECES. 369 

tanto each other* After tbem the Earle of Eflex and the 
Duke*s Brother did (hefe like goodFy fleedes ^vith Swo^des, 
and tourneyed righr nobly. In-the fame Manner thc Lord n 
Barners and the Lord-William of Bevonftiire, Sir Rowland^ 
Knights and Sir John j^echey, and the Refidqe. After thcfe 
fevcralL Runningsand* Tournaye each with^^ihe other, ali 
the V. Chalengers and Five befendcVs tournayed all in the 
Field at once, ftriking, rayfing, afidlafting at cach other, 
many Strokes a long Seafon. Sdme of their Swordes were 
broken of T^o Pieces, and of fotne others their Harneys 
was hewen ofF from their Bodj^e, and fell Into the Feild, 
By this Scafon the Daye drewe fafl: unto its End, and tktfe 
noble Knights purpofed them 10 their departing. Then thc 
Lord Marqueffe, th Earle of Eftex, the Lord Wifliam of 
Devonftiire, Sir John Pechey, and Sir Guilliam de la Riverr, 
convayed their Chaire of Cloth of Gould drawen with the Fonre 
rehearfed Beafts^ un?o the King*3 Stage, and there j-eceaved 
their Ladye agayne, and fo departed out of ihe Field, In 
like Manner the Duke of Buckingham, the Lord Henry his 
Brother, and all the Defendors made their Departinge iri 
like wife as ' they entred, in moft goodly Behaviour and 
Ufage. 

Thc fame Thurfday at Night, Weftminfter Hall was caufed 
by the King's Grace to be goodly apparelled. Firft, ihe 
Walles thereof were hanged with rich and coftly Ctcthes of 
Arras of a grcat Height ; and' in the upper Part wtis ordered 
a Cloth 6f Eftatc for the King's Hijhnes, with Cuftiions and 
Carpctts, and all other goodly Requifites unto his noble 
Perfon and Eftate. The Cupboard alfo of Seven Shelves 
and St^es of great Height, furniftit and filled with pietioiis 
and fumptuous Plate of moft pleafant Fafhion, was erefted 
and fett, conteyning all the Breadth of the Chauncery. 
The Piate thereof were gfeat and maftye Potts, Flagons, 
ftanding Cuppes, goodlye Bolles, and Peeces for the molt 
Part cleane gould, ahd all the Refidue gilt : as it w^s upp )n 
the firft Thurfdaie of Jufts before rehearfed and fhewcn. 
Into this goodly Hall and Place thus plefantly apparelJed, 
the Eing's Grace, the^ Queene*s Grace, the Prince and 
Princefle, my Lady the King's Mother, with ali the noble 
Eftates, as well of England as Straungers of Spaine, came 
and reforted for the Pui>pofe and Intent of beholding a 
certaitie Difguifing there afligned. This Difguifing, ftiortly 
after Silence and Ord^r of every Perfon had b<ren commandcd, 
appeared, and was ftiowenafter the moft proper Wife aiid 
Manner, that is to faie ; in the lovvcr End of Weftminfter 
HaH wrfre dtfdofed arid brought into Sight Two merveyloiis 

ToM. V» A a a Mounts 370 MISCELLANEOUS PIECES, 

MouQts or MountaiQes right cuQQiogly praffized and mad«, 
the OQC of them of the Colour Greeoe, planted full of fre(h 
Trees, fome like Olives, fome like Oranges, and fome like 
Laurell aod Juaiper Trees, as alfo with divers and xnany 
fairc and pleafant Herbes, Flowers, and Frutes, that great 
Delite it was to behould. The fecond Mountaine was 
fomewhat more like uQto a Rocke, fcoccbed aod brcnt with 
the SuQ^ and of a darker Coloar, out of whofe Sidcs grewc, 
and eboylcd as it had bcQC, Ore of foadry Mettalls, as of 
Gold,, Silver, Lead» and Copper, Sulphar, and divers 
Slindes pf Stones» Chriftail, Corall, Amber, andother more 
of merveylous Kinde and Naturc^ i^ight flatdy piAured and > 
imprinted as ever hath bene feene. Thefe Two Mountaines 
were faftned and chained together with a goodly Chaine of 
. Gould throughout the Midft of both of them ; aad thus 
were fubtelly convayed and drawne uppon Wheeles,. prively 
and unperceaved, unto the Tyme they came jointly fo tyed 
' togeiher, unto the King's Prefence, being in the higher Part 
of the faiJ Hall, Therewere fitfuig uppon certaine Steppes 
and Beiiches on the Sides of the firft Mouotaine bf Colour 
Greene xii. -freflie Lorddls,' Knights, and Mea of Honor, 
moft feemely atr^ ftraungely difguifed, making great and 
fwect Melody with mufical Inftruments of mudi Hermony, 
as Tabors and Taborcurs, Lutes, Harpes, and Recorders. 
In the fmali Hilles uppou the Sides of the redd Mount or Rocke 
• were xii. difguifed Ladies, and one in the Toppe arrayed after the 

Manner of the Princefs of Spaine;* all theife fre(h apparelled 
Ladyes and Women of ilonor, having like Inftrumcnts of 
Maficke as Claricords, Dulfymers, Claricimballs, and fuch 
other. Each of them, as well the Lordes difguifed in their 
Mountaine, as the Ladyes in theirs, ufed, occupied, and 
played uppon the loftruments all the Waye comming from 
the lower End of Weftminfter Hall till they came before the 
King and the Qneene's Majeftie, fo. fweetly and with fuch 
Noyfe, that in my Mynde it was thc firft fuch. pleafant 
Myrth and Propcrty that ever was heard in England of long 
Seafon. When the Mountaines with iheir People were 
pitched and grounded before the King's Sight, the xu. 
goodly difguifed Knights and Men of Honnor defcended and 
daunced togcther deliberate and pleafantly. Eftfoone thc 
xii. Ladyes in like Manner defcended from their Hilles, aud 
coupled uith the fald reherfed Lordes ; and fo in afeemly 
Sort they all xxiiii. difported and daunced there a long 
Seafon many and divers Roundes and newc Daunces, full 
curioufly aad with moft wonderfuU Counteynancc. In thc 
«neane Seafoa the Two Mountaines departed and evaniihed 

out MiSCELLANEOUS PIECES. 371 

oijt of Prefence and Sight. Incontinent entred in the Voyde, 
brought by 4 or 5 Score Couple of Earjes, Barons, Knights, 
and Men of Honnor, one of them bcaring a Spice Plate 
repleniftied with Spicgs, the other a Cupp, enfewingly 
throughout the wholc Company. After them followed 
Squires, Gcntlen|?iU;^d Yeoman of fhcGuarde, with Potts 
of Wine to filL^ foretiid Cijppes whenfoever andasoften as 
they were eq[i,ptied. ,At this Voyde wa$ Diftribution and 
Delivery of the- Rewardes andGifts unto the Lordes and 
Knights that had fo; wejr upHelde ^nd hiainteyned the noble. 
Dcedes in Jufts and Tournaye the Foure Dayes paft, after 
righteous and bounteous Curtefie unto every each of them, 
as the Pruite and Fame went, and was knowen of their 
wonhy Meritts and Defervings. Firft, the Duke had glvcn 
unto him 'a rich and prccious Stone, a Diamond ,of great 
Virtue and Price : The Lord Marquefs had a Rubye : The 
Duke's Brother, the Earie, and other Lords and Knights 
each of them had prctious Stoaes, and Rings of Gould, 
moft exccllentty and after moft foodly Manner, as they 
were righteoufly perufed and commoodea, by tiie Handes of 
the Princefs. Thus the KIng's Grace, the Prince and 
PrincefTe, with all other Eftates both of England and Spaine, 
refrefhed and joyfuU made unto thtir Lodgings and Refts : 
There feemely departing, with excellent Mlrth and Gladnes, 
deducing this goodly Daye unto its End. 

The Duty of ihe Religion of Chriftendome is, that the 
Service and Woorftiip of God ftiould be above all Things 
cfpecially mainteyned ; and fo verely it was on the enfewing 
Sunday, after the moft excellent Solemnitie about the Honnor 
of Almightye God, wiih pricked Songe and Organes, and 
goodiye Ceremonies in the Queere and Aulters. Thus was 
the Forenoone expended wholy and wiih great Vertue. In 
ihe Afternoone, the King Highnes fpedwith a right pleafant 
Companye of Gentiles and Eftates, through his goodly 
Gardens unto his Gallery uppon the Walles, the, which 
Gardens were apparellcd pleafaritly for his Highnes and • 
ccrtaine Lordes there redye. fett, fome with Chefles, and 
' fome with Tables, Byles, Dice, and Cardes. The Place of 
Butts was redye for Archers; and tbere were bowling Alleys 
and other pleafant and goodJy Difports for every Perfon as 
they would choofe and defire. Uppon the Outfide of the 
Walies, direftly under ihe Windowes, were Barres, and 
voyde Spaces for Jufts. Aifo there was feit up and areafed 
Two high and greai Pofts with Crothes. Thefe Pofts were 
faft fett and driven into the Ground ; and over the Croches 
was a great Table ftretched ftedfaftly,' and drawne with a 
A a a 2 Wheele, 372 MISCELLANEOUS PIECES. 

Wheele, and ftayd* uppoo boih the Sides with diirers 
Cordes, fo that the Sight of ii was like unto the Rigging 
of an Hoiife. Uppou the Frame and Table afcehded and 
wcnt Up a Spanyard, the which fhewed thcre many wooodroua 
and dclicious Points of Tumbh^ng, Dauncixig, and other 
Slcights. The King's Grace and his noble Companye entred 
n^^iine throngh thefe pleafant Gardens to his rehcarfed 
l.odgingat Richniond uutill Even Song, and fo went into 
his Supper. A^riinft that hisGrace had fupped, the goodly 
J-Iall was addrefled and goodly bef<?ene, and a Royall Cup- 
borde fett ther uppon, in a baye Windowe of ix. or x. 
Stagefi a^nd Haunccs of Hcight, furnUbed and fulfilJed with 
lich and j^oodly Plate of Gouid, and of Silver and Guilt. 
In the npper Part of the Ilall were Carpetsand Cufliions of 
Cbrh of Gould for the KIng\s nobie Majeftie, whither, whea 
that his Grace and his wcl-beloved Conopany of Nobles 
were come, there entred in a pleafant Difguifing, conveyecj 
and fiiewed by a glorious Towre or Tabernacie made like a 
goodly Chapell, jfencftred fuH, of Lights and Brightnes. 
Within this ' Pagf i\Cit pr Tf^bern^le was another ftanding 
Cupboard of rich »jnd.colUy Plate to a great Subftance and 
Qujmtitie. ThiS Throne and Pagcant was pf Two Stories, 
in the longer were viii. goodly difguifed Lordes, Knighis^ 
and Mea of Ilonnor ; and in the yippcr Storye and Partition 
viii- othcr fre/h Ladyes moft ftrangely difguifed, and after 
moft plcafyrefnll Manner. Thus this goodly Worke was 
aproachpd unto the King's Prefence and Sight, draweti 
^nd conveyed uppon Wheeles by iij. Sea Hoifes, two before 
and one bchind. On either Side of the fame \vere Mertnaides, 
pneofthein a Man MermaiJ trc other a Woman j TheMaa 
was in HarnelFc frora tli': \Vaft upwards. In every of the . 
faid Mermaidcs was a Childe of the Chapell Cngibg right 
fwe)2tly and with qi^aint Harmqny. Tbence thefe viij. 
pieafant Gallanis, Men of Honor, defcended : ^r^d before 
their comming forth they caft out many quicke Cpnycs, the 
which rann about the HalJ, and / made very great Difports. 
After ?hat they daunced many and diveis goodly Daunces, 
And forthwith came downe the viii. difguifed Ladyes ; and 
in thcir apcarance they let flye many white Doves and 
Byrdes that flewc about the Hall, and great Laughtei: and 
Difport" thcy made. Thefe Lordcs and Ladyes coupled 
togcther and daunced a long Seafon many courrly Roundcs 
and plcafant Daunces, After that, the Earle of Spaine and 
^ Lndy of the fame Countrey daunccd Two bafe Daunces, 
find went up againe. After this carae in a Voyde of goodly 
Spices aad Wiae, brought by a great Npoiber of Earles, 

Barons, MISCELLANEOUS PIECES. 

Baronsj aad Knights, to a great Company,. as it hatb benc- 
declared in Voidees before ihis prefent Daye, Th Arch- 
biftiop of Spaine, the Buiftjop, the Earle, and his Brother, 
made their Repafts feverally every one of them in theire 
Qwne Chambers and Lodgings, and they ha,d Cupboards 
naade untOithem of the King's Piate and Treafure right 
gbodlye and rich. Th Archbiftiop's Cupboard was to the 
Sum of 6 or 7 Hundrcd Marks, the Buiftiop's unto thc 
Value of 500, the Earle's 400, and the EarJe's Brother 30©. 
All the which Plate and TreaCtire the Kinge'8 Goodnes 
bounteoufly gave clearcly unto every each of them,. as unto 
tbcm they were made, wi.th moft noble AVordes and 
Thaunks for their great Diligcxice, Labour, and Paiqe that 
they had, with his noble Daughter in the Lawe, fufFred and 
abidden. And tbus was this moft joyfuli Daie ended and 
expired, and the worthic Nobles departed to their Refts. . T H E 

PEATH and INTERRYEMENT 

O P 

PRINCE ARTHURE. 

[Fron^ the fame Manufcript.] 

IN the Ycafe of our Lord God 1502, the fecond Daye of 
Aprill, in the Caftle of Ludlowe deceafed Princc Arthur 
firft begotton Sonof our Soveraigne L. Kmg Henry the viith. 
arid in the.xvii'-'^' Yeare of his Raigne. Immediately after 
his Death Sir Richard Poole his Chamberlaine, with other 
of his Councell, wrote and fent Letters to the King and 
Councell to Greenwich, where his Grace and the Queene^s 
laye, and certified tbem of the Prince's Departure. The 
which Councell difcreetly fcnt for the King^s Ghoftly 
Father a Fryer obfervant, .to whojn they fliewed this moft 
forrowfull and heavye Tydings, and defired him in his beft 
Mander to fliewe it to the Kinge, He in the Morning of 
the Twefdaie following, fomewhat before the Tyme 
accuftomed, knocked at the King's Chamber Dore ; and 
when the Kinge underftood it was his Confeflfor, he com- 
mannded to lett him in. The CQufeiTor then commanded 
' ~ all m 374 MISCELLANEOUSPIECES. 

all thofe therc prefent to avoide, and aftcr due Salutation 
began to faie, Si kona de manu dei fufcipimus^ mala autem 
(fuare mn fujiineamus ? and fo ihewed bis Grace that his 
deareft Sonne was departed to God. When bis Grace 
«nderftood that forrowful heavy Tydings, be fcnt for the 
Queene, faying, that he and his Queene would take the 
palnefull Sorrowes together. After that (he was qome and 
-fewe the King her Lord, and that naturali and painefuU 
Sorrowe, as I have heard faye, ftie with full great and con» 
ftant comfortableWordes befoughthis Grace, thathewould • 
firft after God, remember the W^le of his owne noble 
Perfon, the Comfort of his Realme, and of ber, ' She thea 
faied, that my Ladye his Mother had ncver no more Childrea 
but him onely, and that God by his Grace had ever pre- 
ferved him, and brought him where that he was. Over. 
thatj hqwe that God had left him yet a feyre Prince, Two 
fayre PrincefFes ; and that God is, where he was, and we are 
bath.young ynoughe : And that the Prudence jxni Wifdoqi?. 
of his Grace fpronge over all Chrifterylome, fo that it fliould 
pleafe him to take this accordingly thereunto. Thep thc 
King thannked her of her good Comfort. After that fhe 
was departed afld ^ome to her owne Chambqr, natnraU and 
motherly Remembrance of that great Lofle fmote her fo 
forrowfuU to the Hart, that thofe that were about her were 
faine to fcnd for the King to comfort her. Then his Grace 
of true gentle and faithfull Love, in good Haft canae and 
relieved her, and ftiowed her howe wife Counfell flie had 
given him before; and he for his Parte would thankeGod 
for his Sonn, and would ftie ftiould doe in like Wife. 

y^i&^ Interryement of Prince Arthure; 

The Corpfe was coyled, well feei-ed, and convenicntly 
drefTed^with Spices and other fweet StuiFe, fuch as thoie 
Ithat bore the Chardge thereof could purveye, and that it 
might be furniftit of. This was fo fufficiently done, that it 
needed not Lead, bnt was chefted. The Cheft was covercd 
with a good blacke Cloth clofe fewed to the fame, with a 
;white CrofFe and fufficient Rings of Iron to the fame ; and 
thus laid in his Chamber u«der a Table covered with rich 
Clothes of Gold, a xith Croffe under him, and certaine 
CaMidiefticks of Silver over hlm, with Tapers of Waxe 
Jburning, and Foure other great Candlefticks of Lattyn,. with 
liij. great Tapers continuallye burning there On Shere 
Thurlday cenalne of his Almes Folkes fate abpute the Corpfe, 
Jbplding Torches both Night and Daye. And fo it thits 

remained MISCELLANEOUS.PIECES. 375 

remained unto the Feaft of St. George Diyc at Afteriiooflc, 
at whlch Seafon be was removed to the Parifli Church ia 
Manner that followeth. 

Firft, the Hall was vbyded, and there was ordeyned a ^ 

Tablc with TreiTels for the Corpes to remaine on unto tbe 
Tyme tHat thc ProceiBon was redye : The Corpfc was 
brought from his Chamber bornc by Yeomen of his Chambcr 
undcr a rich Clo^h of black Cloth of Gould, with a Croflc 
of white Cloth of Gold. After that the iij. £i(hoppcs had 
fenced the Corpes, and caft holy Water, manye Noblemea 
gave their Attendaunce, as thc Lord Gcrard, thc Lord Joha 
Grayeof Dorfett, £ir'Richard Crofts Steward of his Houfe, 
Sir William Ovedall Comptroller of the fame, Sir Joho 
Mortimer, Sir Walter BafkerviJle, Sir John Harle, Sir Joha 
Coruwall, Sir Richard de la Vere, Sir Thomas Inglefield, 
and othcrs. 

Thc Earle of Sorrey tbe prlndpall Mourner being in his 
* Sloppe and Mantel of Blacke, haviiig his mourning Hood 
over his Head, foilowed ncxt to the Corpfe. Then thc Earles 
of Shrewfbury and of Kcnt, with Sloppes and Hoodes onely, 
and the Lord Gray of Ruthcn, and thc Baron of Dudley, the 
Lord Powys, and Sir Rlchard Poole the Prince*s Chamber- 
leihe, inlikeWife. 

The Canopie was borne ovcr the Corpfe by Mr. Haward, 
Mr. Anthony Willobie of Brookc, Mr. Rgitcliffe of FIiz water, 
and Mr. St. John. 

At everye Corner of the Canopie was a Banner. Firft, a 
Banner of the Trinitie, borne by Thomas Trbys : The 
fecond a Banner of the Patible, borne by Sir Thomas Blunt : 
The third a Banncr of our Ladyc, i)orne by Thoma^ 
Dudley : The fourth a Banncr of St. George, borne by 
Edward Hungerford. 

Next before the Corpfe was a Banner of the Prince> ownc 
Armes, borne by Sir Grifiiih ap Rice, haviug on evcry Side 
of him an Officer of Armes. 

Before them went Two Spanmrdcs of the beft Degree 
bclonging to the Princefle. Bcfore them the Purfuivants. 
Then followed the Bidiops, Abbots, and Priours. Before 
them walked the Parfon and all the fecular Priefts of thc 
Towne ; and before them the Two Orders of Fryers of that 
Towne, having the Genilemeh before them. On evcry Side 
of the Proccffion, and fo behind towards ihe Corpfe, were 
Fowerfcore poore Men in blacke mourninge Habits, holding 
Fowerfcore newe Torches, befides all the Torches of the 
Towae. And fo the Corpfe was conveyed into ihe Queere 
of theParUheChurch there, wherc was placed a light Hcarle, 

about 376 MiaeELLAKEOUS PIECES* 

aboat the which were crdained certaine Stoolesfor Mourners^ 
covered with Wack Cloth, which afterwards the OfEcers of 
Armes tooke for their Fees. 

Then b^n the Dirige ; and an Officer of Armes in a 
high Voice began at thc Queere Doore, For Prince Arthur*s 
Soule^ and all Chrifien Souies, Pater Nofter. Then the 
tiiftioppet of Lincolne, Salifbury, and Chefter read the 
Three Leflbns ; and when the Dirige was done, all the 
Lords, Knights, Officers of Arms, and other Gentlemen 
Jaccompanyed the faid Mourners to thc Caftle. That Night 
there was ordeyned a goodly Watch. 

On the Morrowe the Biftiop ot Chefter fong our Ladye's 
Mafle, wbich was fong with Children, and prickt Songue 
with Organes. At that Maflc no Man ofFred but the Earle 
of Surrey as chiefe Mourner. AIl the other Mourners and 
Officers of Armes accompanied him, and he had both Carpet 
and Cuftiion. Sir Wiiliam Ovedall, ComptroUer of the faid 
Prince's Houfes, gave him his OlFring, which was a Piece 
of Gould of xl**. and always as often as the faide Earle 
ofFred the Mafle Pcnnyes, a Gentleman of his owne bare 
his Traine. ' 

Thc fecond Mafle of the Trinitie was fonge by the 
Biftioppeof Salifbury and theQueere, without Organes or 
Children. And at that MafTe the Earlc of Surrey ofTred 
a Piece of Gould and v*. for the Mafle Pcnnye, accompanied 
as before. 

The third Mafle was of Requlem, fonge by thcBisflioppe 
of Lincoln. At that Mafle the Earle of Surrey ofFred a 
Noblefor the Mafle Pennye, accompanicd as before rehearfed^ 
Then tho Earles of Shrewfbury and Kent offred, but they had 
no Carpet nor Cuftiion. Then the Lord Ruthen and the 
Baron of Dudley, Then the Lord Powys and Sir Richard 
Poole. Then thc L. Gerard and the Lord John Greye of 
Dorfett. Then the Arabafladors of Spaine, Don Peter de 
Praule and the Earle of Surrey, ofFred for themfelves, and 
they bare theire owne Offerings.' After them all noble 
Banneretts, Batchelors, and noble People in great Number. 
After them the BaylifFs and all Burgefles of the Towne, 

That OfFering done, Doftor Edenham, Almoner and 
Confeflbr of the faid Prince, faid a noble Sermon,- and tooke 
to his Antyteme Beaii mortid qui Domino morientur. That 
faid and done, he went to the Dolle, and gave everye poore 
Man and Woman a Groate. At that Mafle the Abbot of 
Shrewfbury was Gofpeller, aiKi the Abbot of Burrye 
Epiftoler : And when Mafle was done, the Lords went to 
DynneF to the C^fUe. That Niglit at Dirige none of the 

Lordes MI.SCELLANEOUS PIECES. J77 

txirdes^were prefenty but th^ .••••••• did 

the Divine Service. And on. the Morne the Locd 6( 
Shrewefbury ofFred a NobJe for the.Mafs Pennye, in the 
AbfeAce jpf the Earle of Surrey ; which MafTe was fonge. by 
Note by the Abbot of Shrewibury. . ^ . 

The rich Charre wast.prepared ia Manner a$ enfeweth, 
dr^wae ^ith vi. Horfes trapped with blacke CJoth, having 
.lich Scoeheons of Gould beaten on Buckram, and 3 Charriot 
:Men in •^rooiirning Habiie» ThjC Bales of tbe Charre werc 
covercd with blacke VelvcjTf, .and the Sidcs pf the famc. Over 
the Charre wasa Cloth of J^lackc Vclvett, with a Crofle of 
white Cl^lh of Gould. 

Item, there was ordeyned another Cloth of fine black Cloth 
to cover tbat Cloth frqnv Dufl and the Weathcr, with a 
Orolle of white Damafke y and in the foule Weather,a cearcd 
•Cloth was put all over thc Chefl with the Corpcs, in the . 
Chjrrre covered with ricbblacke Clothe of Gould before fpoke 
of/ All tbe Mourners foUowedthe Charre with mourning 
H^pijps ovcr ihcir Hcadea. At evei^ Corner of the Charre 
a Banper w^ borne by Noble Men through the Townes^ 
There and by all the Waye Two Noblemen weut on every 
Sidc pf the Draught Horfe&^ with mournlng Hoodes over 
•thc)r Hcadsr 

Next^ aforc thc fore Horfes Sir Griffith ap Ricc in mourning 
Httbitt, rode on a Horfe trappcd wiih Blackc, withalittle 

• Scoch/con in his Courfer*s Eoiehcad ; and fo had the Four 
Hoifes of the Draught, and no more, on the Forebcad^ Hc 
bore rhe Priocc^s Banner, before which Baancr the Bifbop^, 
and.other Gentlemcn httoTQ them, rode in good Manoer. 

TherB werc ordaioed vi**. Torch Bear?rs, wher.eof iiij»*^' 
bare Tor(;hes buniing through Ludlowe, and the other xl. 

: were ordained to fupport them, When thcy wcre in the 
Field all tbc Torchcs werC' put out faving xxiiij. about the 
Charre. TheOfRccrs of Armes aod thc Sergeanfs of Armes, 

', beqriog the Banners, rode behind, as the Manncr was. 

On St. Marke's Day thc Proceflion went from Ludlow to 
Beudley. It was the foulcfl: cold windyc and rainey Daye, 

- and tbc worft Waye that I havc fcene : Yca, and in fome 
Placcs thcy were faine to tajce Oxen to drawe the Charre, fo 

. ill was , the Waye. AfToonc as the Corpfc was in the 

. Chapplc of Bcaudley, and fet in the Quiere thcre, with fuch 
Lights as there was Room for, the Dirige begann. That 
done, thc Lordes and otber went to thcir Dinners, for it 
was a fafling Daye. On thc Morne thc Earle of Surrey 
pfFred at thc Mafle of Requicm a Nobk ia Manner as bc* 
ToM. V. B b b fore 37« MISCfiLLANBOUS IPIECES; 

forc. At which Maflc Scafon thcrc was a genera!! Dole of 
Pcnce» of Two Pcncc to cvery poorc Man aod Woman, 

Every Church that rhe Corpcs retnayncd ia was well 
furniftied of Scochions of my Lbrd Armcs^ both of Mettall 
and Colors. And cvery Parifti Church, or rcligious^ Plac« 
or Ordcr that mctt the Corpcs with Prbccffion, and range 
thelr BeHcs, had a Noble of Gould, Fowrc Torches, aad 
Six Scochions of Armcs.^ From Bcaudley Sir Richard Crcrft 
and Slr William OvedalJ, Stcward and Comptrolier of thc 

^Princc's Houfcy ,Jode .bcfore tp Worceflcr, and firffcred no 
Man nor other to cntcr theGate of that Cittie irntiU thc 
Tymc ihc Corpcs was comc And tlien every iTbirige was 
ordered as foUoweth : 

Prcfti Scochcons were fett on thc Charrc, and draught 
H^rfeswcre mcndcd, and vi«». ncw-Toithes deiivercd to 
the vi**. Torch Bcarers at rhc Townc's End. That Daye 
was ftiire, and then the Gentlemen rode Two and Two 
togethcr, and all the other as wcre before ordcred. The 
Order of Fryers cenfed the Corpfe at the Towne*s End, anii 
then proceeded to the Gate of that Cittie : At which Gat^ 
were the Bayliffs, and the honeft Men of that Cittie oa 
Foote. Aionge in a Rowe on everye Side were the Vicar 
CJenerall or Chauncibr of the Biftiopps of ihat See, with a 
gpod Numbcr of fccular Canons in graye Amys, wkhrich 
Copcs : And oiher Gurats, fecul^r Priefts, Clerks, and 
Childrcn,' with Surpliflcs in great Numbcr, and I fuppolc 
all the Torches of the Tpwne. Thefe went on cvery Side 
of the Street beforc the ncM^e Torches ; and all of thcm 
\Verc as many as might well ftande from thc Townc Gate to 
the great Church. The Gentlemen wcre convayed thrbu^h 
the Stfeet *on the lcft Hand bcfore the Chnrch Yard-, " at -the 
which Gate the iiij. Bifhopps in richCopes cenfed the Corpes : 
And there it wa^ taken ont of the Charre, and convayed 

♦ nnder the Canopie as befbre, with Banners and all Thin^. 
Within thc Church Yard werc the Abb^)tts and the Prior 
with his Covent all in Fontificalibus^ that is to faie, thc 
Abbot^ of Gloucefter. Evjfharn, Chefter, Shrewfttiry, 
Tewkfl>ury, Hayle?, and Bordefley, the Priors of Worcefter 
and of ...,., ; And thus wiih Proccffion 
proceeded through the Quiere to the Herfe, which wai 
the goocrrycft and befl Wrought ^nd garniflied that evcr 
Ifewe. ' 

Therewere xviii. Lights, Two*"great Standards, a Banner 

pf the K;ing*s Armcs, a Banner of the Kingc of Spaioe's 

^rmf^^ 3. BanRcr of ibj; Queeii's ArmeSj a Ijanner of the 

* ' ' ^ " ■*^ ' Queenj? ii5£ceoc'pf*Spainc's Armcs, a Baoncr of thc PriaccV Armes, 
a Baoner of ,thc Princeflc's Armcs, Two of Walcs, One of 
KadwaJladery a .Banncrcll of Normandye, a banercU of 
Guicn, a Banerell of Cornwall, a Banereil of Gheftcr, a , v 
fiancrell of PoyAowc, and loo Pencills of divcrs Badges ; 
alip the rich Cloth of Majeflie, well frindged and dcub.e- 
rayled, covercd witb black Clotn, was Jayed undcr Foote, 
whicb afrer was thc Fces to the Offeccrs of Armes. 

At Oirige wcre Nyne Lcflbns, atter the Guftome of that 
Church. The Firft was read by thc Abbot of Tewkfljury^ 
thc Sccond by the Abbot of ^hrewibury, the Third by the 
Abbot of Chefter, thc Fourth by the Abbot of Eafliam, the 
Fifth by the Abbot of Glouccfter, the Sixt by the Prior of 
Worceftcr, thc Sevcnth by theBuifliop of Chefter, thc Eighth 
by the Buiftiop of Salifl^ury, and the Ninth by the Buiihop 
of Lincolne. At thc Magfijficat and Bef:ediEiui all thatwcr^ 
in Poatificalibus did ccncc the Corpes at oncc : At thc fame 
Tymc thc Vicar Generall, with all theSeculars, fangebirigc 
in our Ladycs Chapell. 

That Night there was a goodly Watche of Lordes^ 
Knights, EfquierB^ Gcntlemcn Ufliers^ O&ers of Armes^ 
Ycomen, and manye others. 

On the Morne by viii. of theClocke v/cre all the Mournera 
redye at our Ladye Maflc, which was fonge by theBiflioppc 
of Cheftcr. An Abbot was the Gofpeilcr, and a Prior the 
Epiftolcr : At which MafTc the Earlc of Surrey ofFrcd aa 
bcfore at Ludlowe. 

TheSccond Maflcwasof iheTrjnitie, fongc by thcBiflioppe 
of Salifbury. At which MaflTe tbe Earle of Surrey ofFrcd^ 
viz. 53. for the MafTc Pcnnye. At ihat Maljp Two Ab5at» 
Av^re GofpcUers and Epiflolers. 

. .Thc Third Mafle was of Requiem^ fonge by thc Buiflioppc 
bf Lincolne. The Abbot of Hayles was Epiftolcr^ and tht 
Abbot of Tcwkfbury Gofpcller. 

The MtH^nore xf (ffringe at the MaJJi^ vitu 

Firft, the Carpct and the Cufliion Were laid» and all the 
J^oumcrs, Noblemen, Oflicers, and Serjeants of Armes» 
Wcnt before him to the otfring of that Mafle Pcnney, and fo 
conveycd hira agaioe. Then Two of the OfTiccrs of Armea 
delivered the Cote Armcs imbrodered unto the Earlcs of 
Shrewft^ury and of.iteat, and tbcy and tbe Serjeants of 
Armcs wcnt before them. The Officers of Armcs dclivcrcd 
the Shicld to the Lord Graye Ruthen and thcLord Dudlcy; 
likewife |hc Sword, the Point forward, to^ the I-ord Powys 
B b b a ati^i 38(i MlSCELLANEbUS tlECt^, 

and Sir Richard Poole. Aftcr that thc Helme with the Creft 
to the Lord John Graye of Dorfett and to the faid Sir 
Richard Poolc. Then Sir John Mottimer, Bannerett, Sir 
RicKard de la Vcre, Banncrctt, Sir Thomas.Cornwall, and 
Sir Robert Throgmorton, Bachelors, convayed the Man of 
Armes, which was the Earle of Kildare's Sonne and Heire, 
called the Lord Ganard, armcd with the PriDce'8 ownc 
Harneys on a Courfcr richly trappcd with a Trapper of Velvct 
embrothcrcd with Needleworke of the Prince*s Armcs, with 
a Pollaxe in his Handc, the Head downwards, into the Midft 
of the Qneere, wherc the Abbot of Tewkfbtiry, Gofpellcr 
of that Mafle, received the OfFring of that HcMrife, Then 
the faid Man of Armes alighted, and was led with the Axe 
in his Hand, as before, to the Buiftioppe, by Sir Richard 
Crofts Steward, and Sir Wiliiam Ovedail ComptroHer, and 
from thencc to the Vettryc : But to havt fecne the Weepinge 
whcn the OfTringe was done, he had a hard Heart that 
wept not. That donc, thc Thrce Earlcs went up togeihcr, 
and of&ed for themfelves. There wcnt no Officcr then 
beforc them, nor Carpetts nor Cuftiion .after tbem. The 
Barons, Bancretts, and Bathclors, and all Men that would, 
faving thofe of the Cittie, becaufe of thc Sickncfs that then 
rained amongeft them, olfrcd in our Ladye Chappell to the 
Vicar Generall, who alfo kept there iij general! Mafles, 

All the Offrings of Money done, the Lord Powys went 
to thc Queere Doore, whcrcTwo Gcntlcmeh Uftiers delivered 
him, a rich Palle of Cloth of Gould qf Tyffuc, which he 
offrcd to the Corpfc, wbere Two OfBcers of Armes receaved 
it, and laid it along the Corpfe. The Lord of Dudley in 
like Manner offred a Palle, wWqh the faid Officers laid over 
the Cbrpfe, The Lprd Greye Ruihen offi-ed anothcr ; and 
cvcry each of the Three Earlcs offrcd to the Corpfe Three 
^Palles of the fame Cloth of Gould : The loweft Earle 
began firft. Ali the Palles were Jayd croffc over the Corpfc. 

That done, ihe Sermon t)eganne, faid by a noble Doftor : 
EodureiDg which there was a great gcnerall Dole of Groates 
to evcry poore Man and Woman.. 

• At Tymc of St. John's GQfpefl, Sir Griffith ap Ri^c 
offered to the Dcacon thc rich cmbrothered Banner of my 
Lordcs Armes. 

The Gofpell finiflicd, till the aforefaid Prelats came and 
. fenced the Corpfc, with all the Covcnt ftanding without the 
uttermoft Barres^ finging divcrs ahd rmny Anthemes. At 
cvery Kurie Elyefon an Officer at Anpcs, with a high Voice, 
63d, For Prince Arthixfs Soule, and all Chriftians Scuks, 
Pater Nojlcr. That fiaiflied, a Miaifter of tbe Church 

* - ' ' ' ' tookc MISCELL4N»OU^S PlECES. 381 

tooke awaye the.Palles : And then GentlemeQ tooke up the 
Corpfeand bare it to the Grave, at the South Eqd of the 
High Altar% of that Cathedrall Chnrch, where were all the 
Divine Services. Thcn the Corpfe, with Weeping and fore 
Laqsen^atioQ, w^s l^id Sn \he Qrave : ThqOiAion^ Vfere f£d 
by the Biftiop of Lincoine, alfo fore Weeping. He fctt thc 
Crofle ovcr the Cbeft, andcf^holye Water and Earth thcreoo. 
His Officer of Armes, forc wceping, tooke of his Coate of 
Armes, and caid it alongover the Cheft right lamentably* 
Then Sir William Ovedall Comptrollcr of his Houftiold, fore 
wccping and crying, tooke the StafFe of his Office by both 
Endes, and over Uip owoe Head brake it^ an4 caft it tnta « 
the Grave. In likewife did Sir Ric. Croft Steward of his 
Houftioid, andcaft his Stafie broken into theCrave* la 
Ijkewife did tbe Gen^lomen l/ftiers their Roddss. Tfaia was 
a piteous Sight to thoie who. b^held it. . . 

All Things thus finifbed, there was ordeyned a great 
Dinner : And. in thc Morne a Proclamation wa;8 made openly 
in that Cittie, that if any Man could ftiewe any ViAualls 
unpaid in that Countrey, that had bcene taken by any of 
that noble Prince's Scrvanta before that Daye, they ftiould 
come and ftiewe it to the iate Steward, ComptroUer, and 
Cofterer, and they {hould be contcnted. 

Thus God haveMcrcyc on good Erince Arthur*s Sbule. . A M A N 

HISTORiCAL ACCOUNf 

o r m B 
MASTERS of PEMBRGKE HALL in Cambridge^ 

W I T H 

A LIST of the FELLOWS of the Same. 

Compiled by Matthew Wnm^ Biihop of Ely ; augnKiiited and 
ooBciiHied by Mr. Thtmat Hawes of FraMjingbam» inSstfilk^ 
and Mr« AtnndnJ o£ Pemhreke HalL 

[FrofB the origtnal Maimfajpt.] 

I. THOMAS DE BINGHAM. 

THERE 18 no Mention of this Thomas dc Bingbam an^ 
whcre in thc Collcge Regifters till thc Tear 1364, at 
whlchTime he look Poffcffion of the Church of Weareftly, ia 
Huntingdonfhire, for the Coliege; though that hewas made 
the Firft Mafter by the Foundrefs is paft all Qneftion. 

In thc Archicves of the Univerfity it is iaid, that Mn 
. Thomas dc Bingham lcft the OfEcc of Proftor Anno 1363» 

In 13B9» the Univerfity in a Supplicate to Popc Booi^ce 
|he ixth. for a Difpenfation and Provifion for Thomas de 
Bingham, that hc might bc madc Canon of Lichfield, ftilea 
him Prefcyter of the Diocefe of York, Mafter of Divinity, 
Subdean and Canon and Prebendary of Wythlakington ia 
the Church of Weirs. 

Anothcr Supplicate, and that more ancient^^calltThoma» 
de Bingham, MafterofArts» and Batchcior in Divinity^ aod 
Reftor of Weftmylc in Lincoln Dioccfe. 

In 1390, Thomas de Bingham changed his Reftory of 
Bingham with Wiiliam Bedcman for thc ReQory of Grandefdea 
the Lefs ; and having obtained Leave of Non-Refidence 
from the Biftiop of Ely in 1391 for Two Years, hc died 
withxn that Space of Time, 

IL ROBERT MISCITELANEOUS FIECIS* ^^ 

II. ROBERT DE THORP. 

His Name, as Mafter of thc CoUege, from the Year 1375 
to ^389 (5x^ich is the Time he is fuppofed to haye been 
Mafter) is not fo much as oBce mentiofied in any andeiit 
Writing now extaat. Neither is he called Fellow, nor an^ 
othcr before Richard Morrys, in.^ny Catalogue. 

But chat hewas Fel!ow is plain, if by no other Reafon, 
yet fpr that of hi| being Mafter : For in the choofing « 
Mafter, tbe ancient Statutes are fo ftriA in dire£ling that the 
Choice fhall be out of the Fellows of the Society, SiSLt abonit 
One htmdred Years afterward they were forced to get a 
Pifpenlation frpm tb&Popc to do otherwife. . 

III. RICHAR.D MORRYS. 

Mr. Richard Morrys was Maftcr of this Collq^ ia 2389 
(fayi an impcrfcA RegiAcr in tlie Coilege) but wfaen he was 
xhofen is UDcertain» 

.In 1389, theUnivcrfity fupplScates thePope fdr a Difpefi>» 
tion and Provtfion for Richard Morrys, Prefbyter of Londoa 
'Pioccfe^ Mafter of Arts^ and Scbdar in the Canon Law, 
wbo was then pofleiled of tbc Churcb. of Mefden in the 
Dioccfc of Canterbory. 

Tbe Time df hh being Maft^r appcars from a certiia 
Indenture made inDecember 1389/ between Nicholas Abbot 
of N6teiy »nd the Convent there, and Ricbard Morrys 
Mafter, and tbe Scholars of the Hall of Mary Valence. . Tbe 
femc Richard Motrys and the Fcllows, Thrce Ycars aftcr, 
pn the 17. Cal. /Decembcr 1392» admitt one Thomas.de 
Sutton to thc Maftcrftiip of thc Grammar School of Tilncy* 

Mr. Richard Morrys, Mafter of tbcChantry of Bcauvaley, 
in thc Church of Corbcrfcy in thc DioceTc o( Worccftcr, 
hawiog changed wiih Mr. Jcfhn Goodhyne for the Vicarage 6f 
Midletoh in the DioQcfe of Ely, was prefented toit by the 
Reftor thcreof on the ^th of July 1401 s And afccrwards 
fihanging that Vicarage for that of Greftiam in Norwich 
Diocefe, was prefented to it by the Prior and Canons of thc 
Church of thcHbLy Sejpulchre of Thctford, Novcmber a^tb 

IV. JOHN TINNEMOUTH. 
lo the Ycar 1364^ Jobn dc Tinnemouth, and Jobn de 
Appleby, Clerks, werc prefent when Mr. Thomas de Bing* 
^am the Mafter took Poireifioa of tfac CfauDch of Wcarillcy 
for the CoUege. 

^ In 1 367, the pri^dent and difcrect Mr. Simon de Dodington 
^ai^belor ia thq Decrct^ls, ^ Joho 4^ T.uuaoutl^ Mafter of 

ArtS| 3»4i lHrSCIBliLANXOUS PrECE5- 

Arts, and John dt Hppelby Batchdor 6f Arts, Proftors of 
«he Mafiers aad Sckolars of tbe Colkge -of Mary Valence» 
9od of tbe Fellows.siad Schotars of tbe fame, were preTenf 
wbeo tbe Vicar.wa&.fworn to obA^ve tb^ Coinpofitioa oc 
Y^carifley, 

In a Supplicarc of thc UniverCty to thc Pope, bcfore thc 
yw .X8*o> h^ »^ fti|ed Preibytcr qf tbq QiQ^efe of Londoo, 
jad ^A&tx of ^Arf s. . . 

5 H? fttcccqdcct ^ifhard Morrys as Maftcr of ihe Collcgc ; 
^t Uie.^^ime p(rbjs £lc4ion is unccrt^^, apd heis tboughi: 
|0;bav^ bec&jhc Firi^ Bcoufa^lor to thc Cpllcgc Library. 

v: jofl^r'-$uD'BUkY. 

That hc 'iirafs Mbffcr in «hfe iaih telr of 'ihe Reign of 

^ fRfkg Heory tb^ ivHK, that is 141 u af^peaM frooi a LetMr of 

«Attorhty gradt^d. byMr^ Jcfca Sudbuiiy Mafter, ud tUe 

Schdars of this Houfe, to certaine l^eHows, oiacernmg aQ 

^ASSot k-datftg to Grtott&ka. That. hfir^4$ f dloiw too there 

ift^no Donbt.:. '....' t:.'*. i ..''....'..;. 

, .;.IA the Year I39b,:.ifae Uniircrfity fnpi^Iicaties thcPope fof 

'ArDifpcnfatlon.jmA PnaTificai fior Johix Sudbury Clerk». of 

Norwicli Dioccfc, Batchclor of Lawsj-^tbea- pAflcffcd of the 

reanonry andrPDebend of 'BrigKtKug ih Jifc Colkgiate Church 

6i Haftings iri tbe Diocefe of Chkhdtei-. ? / 

.For wfaat .Reafon he left tbe Mafleiffiii() ts hard to be 
•jddtermified;.'bat' lcavie tt bi did abeot thb Fead of AH 
.-Saints I4l8,..aind Jiv«d Sx Yca|-$ nherwards; being B,TGtf 

• good Benefador to. tbe Qoliege, bbth io Bobks and Money. 
He alft gave a PtCcerof Plate.to tbe Golfege: 

, . Whethet'' bc wafe/ Reftor bf Dittiju fitfdre: he' left the 

.CoUege ife ^tttertaifl. ttrt thathteWasRcBor of thatChurch 

kr 143Q is witlxoutQdfeftidrt ; an!d yet he fccms to havc Uved 

• in thb Golkge at tba^Time, for in 1452 th«re i&Mcnuoh of 
.Inending the Wails of Mh John 8odbury's Chamber. 

He dicd about thf^Beginaiag of tbe. Year 1435. ' 

i:;:i., . 'VI.. . JOiHN LANGTHiON.. 

In the Year 1412, he was Fellow of ihe College, and tn 
1428 cl>e)feA Mafl«r^" ' 
oS fHfe 'g6verned tte Collcge Twcoty Ycars.; andiu^that 

• Titfce did.many Thinga truly worthy of a )FeJiow atod 
-Maftcr.ibf.Perobro6e,HaIU . .. • y. 

In 1430» ^^ bought of Hclena Bolton and oihers.a 
r.Mefluagt (tben cojnfbtuly calfed Bohoii*s Piace) to enlarge 
: jthe Collcge.C^dc^a ; He enrichcd the Cb^pell .and .X^ibrai y 
.-•li» with MlSCELLANEOUS PrE.CES; ^l| 

wlth fevcral good Oifrs : But what was by fap moft con- 
fiderablc, by hii Favour with K. Henry the vith. hc fo far 
rficommendcd the College to that moft pious Prinae, that be 
obtained for us the Re^llory and Mannor of Soham,. and th^ 
Priory and Redlcry of Great Libtoo, with the .Chap^i ot 
St. Maigaret dE IQeham ". 

In certain Letters of Proxy dated 1442, he is ftildl 
Licenthite in the Decretak; and in the fame Yeart^n£dior 
of the Univerfity. In a Prefcntation to the-Vicarage of 
Wcarifleyin 1446, John Langthon occurs .at Ma&r or 
Keepcr: Aiid in 1447^.10 the £ing's Lctv^rs Pateota ht is 
called Mafter, withom any oihet Title. / -^ 

MattJieiv Stokys, Beadle of the Univeriity bf ^ambridge, 
and a curious Searcher into itSiAntiquities,;:call6hbd,Cinib 
cellor of thc Univerfity and Bi(hop of Bangor : But t)ie 
Bi(hop of Landaff (Fran '. God win). in hiaTBoolc dePraefulibus ^* 

Angliae^ ftiles him John Langthon, Prefidc^t of Peffibroke 
Hall in Gambridge and Chancellor of that Uhivcrfity ; and 
iays he %vas confecratcd Bi(hop of St. David's in 1446, ahcl 
that he died . on the i ^th Day after his Confccratioh. Bu^ 
howdoth this agree with the abov£-mentioned,Letter$ Patent 
ofthcKing? ^ , ,; 

In thc Archlves of the Univerfity we find this Entry, Priy 
for Mr. Jobn Langthon Bijh^p of St. David*Sp Chanccllor^ 
^ho did andj^rocured niany good Things for us^ . 

VIL HUGH DAMLETT; 

He Was FeHow of the College, and chofen Maftcr liefor^ 
beccnnfcer thc i8th 1448 ; for on that Day a Titlc was givea 
to John Lcvifon, FeHow, in his and the Fdlows Namds, 
direfted to' Thomas Bifhop of Norwich. 

In 1426, hc himfelf had a Titlewhich ran thbs : To the 
Rcvcrend Father in Chrift Pbilip by the Grace of God Bifliop 
of Ely, your humble arrd devtJted tbe M^fter and Fellows of ' 
tht CoHege of Mary Valence, iiH Maniier of R6verencfe and 
filiai SU;yediott; We prefeDt'*Wybtir Paternity Our belovcd 
Fello^^ Hugh Damlett, Bachelor 01 Arrs, that hc may receive 
all fatred Orders, &c. ' ' .. '' ^ 

Inr^yi, ih an Appeal^^^tlre Univerfity to'ikt Poj|>^"l* 
h ifeled Regent in the Faculty of Arts, and Proftor of thc 
Univcrfity. William Guli was Praftor with^hi».: :J4r. 
William Laiiels being tlien Chancellor. 

To«M»V. Ccc He 

tf Piplom. zl Hen. vi. iji Archxvis Coilegii. 1 386 MISCELLANEOUS PIECES 

He was fcarcc Three Years Mafter «• 
. He gavefome Books to theCoUege, One whcreof had this 
iDfcription : This Book was caufed to be writ by Mr. Hugh 
Damlett» Do£):or io Dirioity, and Reftor of the Church of 
St. Peter, Priaceof the Apoftles io Corahill, Loodon. 

Whcther that was a Convent of Fricrs, or whcthcr he was 
Abbot or Pk^ior any where elfe is a Doubt : But in the Ycar 
I4$8y as he came through this Place, thcFeUows very kmidlf 
patd their Re(peAs to him, which is thus remcmbred : Item» 
tor thc Rcpaft of Mr. Hugo and his Friers, Twclve Pencc. 
r H^ died ia 1476, or a little fooner, that is, about Twenty 
Six Ycars after hc lcft tbe College* * • 

/ It' ii 6AA tfaat no Fellows wcre elcAcd into the College 
during the Time tbat he was Maftcr. 

VIIL LAURENCE BOOTH. ' 

*: IIc Wai chofen Mafter 1450. It is very likely that he 
jacver was Fellow of the CoUege; for in a ccrtain BuU of 
5*opeNicholas vth. we find that he (the Pope) was wUKng 
to grant the Ff Uows their Rcqueft ; and lince thcy affirmed 
thcre was not one among "em whom they thought fit to 
preijde over xhe.CoUege as Affairs then ^yere, gdve them 
PoWer to chooie a Mafter (notwithftanding the Statutes to 
the contrary) who was neither then Fcllow, nor had at any 
Time been Fellow, or indeed ever belonged t*o the CoUege. 
This BuU came out the 8th of the Kalends of December 
1450, and was direfted to Laurence Booth, " . , . . 
in England. Doubtlefs the Feilows petitioned hv tbb Bull 
Time enough, but the Couf t of Rome being very tedious 
Ih their Difpatches, the £le£lion was made fome Months 
before it was granted : For the Eleftion was ih the third 
Week after Eaftcr 1450, which that Year fell before the 
Kalends of May. 

In 1458, 0«5lober the loth, he is fliled Laurence Booth, 
Licentiate ui Civil Law, Mafter. 

. itk 1444, Marcb the 6th, thc Biftiop of Ely <:ohferred the 
jCeCtQYj of . Cgttenham on this Gendeman, Mr.Xaurencc 
"Boolth, then^Deacotj, rcferving a Penfion for Life of Twenty 
Marks tg JAc.. Thomas Waltoo, who refigned in 1446. . He 
* ., - h^d 

' H*rc ftcms to bc a Miflakc in Bifhop Wren's Bbok : For JoliB^^Ufibury 
left the CoUege about Ali Siints, 14x8 . - Langthbn fucceed«d, and vm Maftcr 
rTj«^cnty'Years. Damlett is Miftcr thc lattA End of 144^ ; anii 800* 
iUcOccds a littlc aftcr Kaflcr 1450 ; io that Damktt eojoyed thc Madcrthip 
rnot Tw() Years» If it be writ per BicnDium iiiud (^vt pnule mimis) it -is MISCELLANEOUS PI.ECES. 387 

had Lctters Jhm^Exj fbr Priefts Qrders oa tbe aift of 

September in that Year* 

£ut the great Deierts lof this.Perfon were a^ locg wlthout 
their due lleward. 

. In 1456, Deccmbcr ad, Mr. Laurqnce Booth, being then 
Kfi^per.o^' the Privy Seal, refigned his Re(lory of Cottenham. 
In 1457^ September 15,. he was made Bifhop of Durhams ^ 
Fifteen Years after he wa$ conftituted Lord High .Chancellor 
of England ^ and Flve Years after that Arcb Biihop of 
York <»• ' ; , ' 

He was a very great Benefadcxr to tbeCoUegey particularly 
ia the Gift qI aU thofe Houfes which are iituat^ between 
the College aind St, Botolph*s Churcb, and in the Confirma* 
tion of Soham^ Linton, and Ifleham to the CoIIege» all 
which were very near being ioft in the firft Year of Edward 
the iv«b. 

In the Time of his being Chancellor of the Univerfity,, 
that Compofition (which makes fuch a Noife) betwecn the , 
Univcrfity - and King*s Cpllege, was made 1457 t Mr, 
Millington, formerJy Provoft bf King*s then Mafter of Ciare 
Hali, being Viee Chancellbr. 

He dicd i^jSo, having been Arch Blftipp of York almoft 
FourYears, and Mafter of thc College full Tiiirty, and was 
buried in the ChappeU of our Lady at SouthweH. 

By hii laft Will he gave to thc Collcgc that valuable 
Mannor of Overton Watervile, otherwife called Cherry Orton, 
in the County of Huntingdon, with the perpetual Advowfoa 
of the Reftory. 

IX. THOMAS ROTHERAM. 

Thomas Scot, called Rotherani from thc Place of his 
' Birthl, WAS one of the firft Fellows of King*s College, 
ChapUin to the Earl of Oxford, then to King Edward the iv. 
who procured him to be Provoft of Beverley ; then Keepcr 
of the Privy Seal ; Biftiop of Rocbefter 1467 ; Biftiop of 
Lincoln 147 1 ; Lord High. Chancellor of England 1474; 
then Cbahcellor of ^he Univerfity. He built tbe ScboQl 
Gates^ and the Eaftern Part of the Library. 

He gave Ten Pounds to the repairing of SU Mary's Churchs 
And endowed Lincoln CoUege in Oxford. % 1 479, he gave 
tt One Time 27 Volumcs to the Univerfity L^ftMrary. 
' He was chofen Mafter in 1480, and in the faifite Year Arch 
Bifliop of York. In 1483; the Proteftor, Richard D»ke of 
Qoiiccfteri defigoing to murder his MepheWB the Sous of 
C c c a 

s Oodwia. de PradtiL 4t;i« J«t MlSttLLAMEOOS FIECFfiS; 

^ king Edward iv. bmoght the ArchbWhop ixito very great 

'Stteights, for delWering thc Great 9eal to thc Qttcefl iheir 
Mothcr, and ficBDg with hcr; bot che Uohrerfity having thc 
grcateft Efteexn for bimy i&tcrcccded wlth the ProicAor oa 
his Behalf. 

Inx488y May28, beingChanocUcr^ heimuIcthatDecfee» 
That no Gmce (honld be prbpofed to the Houfe, . unlefs 
Twcnty Mafters Regcnts and Non-Regcnt»^ were prefenii and 
Mbtice were glvca of thc Cbngrcgsttion by tlie mging of 
the Bell. 

He gatc to the Umrerfity thc Patronage of the Vicarage 
of Camp&Ii in Yorkftiu-e, and fiQifticd Lincoln CoHcg^ in 
Oxford, aad addcd Five Fellow(hips to the famc <»• " \ 

Hc was SctTctary to Four Kings, and Legatc of the 
Apoftolick Chair, and died of the Plague oa tbc spth Day of 
May r 500, at Cawood in Yorkftiire, beiog 76 Ycars of Agc, 

X: GEORGE FITZHUGH. 

. He was chpfen Mgfter J1488. In 147& he was adoMtted. 
Batcheloi; of Arts, with Liberty to go out Mailer whea hre 
pleafed ; to be Regcnt or not, as he tbought fit. In 1480 
he bi\d Leave to be ar ali publick ASs withoat hts Habit i 
in 1482 to bc abfeQt from Congrcgations ; and ia 1483 to 
go Qut DoiSor in Divinity. 

It is thought that upon the Deceafe of his Brother» who 
was a Barou, tjie Honor defcended 10 hifn, That he had 
his Chaplain is certain ; for in 1501, we find this Entry in, 
the CoUege Regifter, Spe?it nvith Mr. Borow the Majier*t 
Chaplain^ Eight Pence. QXmr Cofcn, Prcfid^nt, of the 
Coile^e, in a Letter figned by him and all thc FcUows^ hg^h 
tfiefe Expreffions, .HonovrMbfe, and my fmghlar good' Lord and, 
Mnfter ; And, Your Letter, my Lord, witten to fne yhujr 
Scholar afid Beedfman : And, / meekly hefeech your Lordfhip : 
And, God preferve your Lordjhip' in good Health. A Plece 
of Flattery, Were not thofcTitles due to him, not more un-* 
be.coming, than defpifed by the ^ociety of Pembrokc Hali. 
' Some are of Opinion that he was a SafFragan, or pcrhaps 
ari Abt^Qt ; but it doth not appear that he had any other' 
Prcferment than jhe Deanery ot Lincoln. 
/In 1496, he'\WsChancellor of rhe Univerfity, continued 
fq forTwo Years, and in 1501 he was Chancellor ags^n^' 
I{e die3 Mafter in the Year 1505. 

;; " xi. ROGEit^ 

« Godwyn £z. 484. MISCSLLilNEQ^S Jll£CES. 

XL ROGER LABQURMR 

He vrsai a Gentlemao of a very.iUiqknt Ho^fe, ham 
{^^rlifle, Fellowc^ the College iQ 141(81. add io 1489.1» 
was Juiiior ProSor in the. Uoivcrfity. 

UpoQ the ift September 1503 he becaroe Bilhop of 
CarliHe, beiog tfaen DoiElor io Divioity ; aad oh thc zf^ of 
November 1505 was chofeo M^fter of the Colkge. 

li was almoft a Ycar before hc came to tfae Colk^ aftec: 
his Eledioii, z%d witittQ mQtbor Year fae l^t it by Dcatlu 

XIL RICHARD FOX. 

It Js aQueftion whcther he cvor was FeUow of theCoIkgc 
For in thc Letter ^hich the Fellows feht to Labourne tipoQi 
his Eledllon, they tetl hi.m» tfaere was not a Man io Ei^laihl 
bred Jn the College, befides himfelf, that wasworthy of that 
Place ; yet Fox, at tbe fame Time, was poffefled of all thoic 
Honours he enjoyed when he was chofcn Mafter Two Ycacs 
after. In 1502, Fiveyears beforche was chofea Mafijer, 
fa< gave to theCollcge Fifty Pounds Sterliog for Two Priefts 
«3 pray fbr theSoul of John Dawifon, Dean of Sarum, and tfae ' 
Profpcrity of him Richard Fox, Biftiop pf Wincheflier. 

He was Lord Privy Seal^ Secretary, and Privy Cottncdlors 
AmbaflTador In.to Scotland ; Biftiop of Exeter 1486, of Bath 
and Wells 1491, Durham 1494, and Winchefter l^oa; 
and Jikewife Godfather to King Henry the Eigth. la 
1500 he was Chaacellor of the Univerfity, being then Biihop 
of Dnrham. 

There are fevcral Reafons given for bis founding a CoUege 
^Corpus Chrifti) rathcr at Oxford than in Cambridge: As 
his beibg extremely difpleafed v^ith tbe Fellows of his.owia 
CoJIege; particularly with one Hudfon, and that in fogreat 
a Degree, as to threaten to leave them, as in Truth fae did • 
fome Time after : The Examples of otherPeople, as thofe' 
of Rotberam aod Smith of Pembroke HalU who wcre great 
Bcncfa£tors to Lincoln and BrazenNofe Colleges inOxford ; 
of Wickham and Wainfleet Biihops of Winchefter, who 
wciie Fotmdcrs of New CoUege and Magdalen : And tbe grcat 
Vencration, and frequent Dedications to the Body oi 
Chrift at that Time, might pcrhaps prcvail with hiiri ta 
refolve to build a College in Oxford to the Honour of tfaat 
Name, which he could not do att Cambridge, there beiiw^ 
in that Univerfity one beforc. But the chicf of all att iaft 
\vas, that Oidham Bjfliop of Exeter (who was a Cambridge 
Maa toi) had gathei-ed togetber a vaft Summ of Moncy». 
which he had defigned for Exeter Coliege; but cbangiog fais 

Miud, ^po MI8CELLANE0US PIECES.: 

Miod, refolved to place it att Oxford : vr^t\i him Fox 
joined,, aad by that Means got as much Honor» and fayed 
tHotc Mpncy than he wonld have done any other Way. . 

HereiSgned hi$ Maftcrftiip the laiter End of 151 8, or 
the Bei^aning of 15 19. He dicd 1528, having fihi(hed 
ieveral fumptuons Bulldings at Taunton in Somerfctftiire» 
and at Grantham in Lincolhfhire (tvhich is thought to have 
been the Place of his Birth) aod at Winchefter Catbedra!, io 
"which he lies buried. 

XUL ROBERT. SHORTON, SCHURTO^f, 
or SHIRTON* ^ 

He was chofen Fellow of the CoUegc on November 24» 
1505. In 1507 Publick Prcacheri In 1509 Bachelor of 
Divinity, and SeniprTrcafurer : In i^iiDoftor of DiviDity, 
Compounder, and .Publick Reader of Divinity. The firll 
Mention of biqti in die Archives of the Univ^rfity as Mafter 
is on June4, 15 19. He came from St. John's College, 
where he wns the fecond Maften 

ile was Canon of Windfor, Dean of the Chappel to 
Cardinal Woolfey, and Dean cl the CoUege of Stoke in 
Suffolk, which was fupprefTed in the Rcign of K. Edward' 
the Sixth. 

He left the Collcge in the Beginoing of 1534, bein^ a 
very good Benefaftor to it. He gavc the Mannor of Vefcie 
in Chefterton, ia Huntingdonfliire, to the College ; befides- 
vcry^ good Gifts to thc Chapel : Alfo the Farm called Roufes^ 
ia Overton Watervile. He likewife gave to the College a. 
Sumof Money, with which the Farm in Wittlcsfbrd, in tbe 
County of Cambridge, called Beauties or Henlies, was pur- 
chafed. Not only this College, but thofe of St. John*s^ 
. St. Petcr^s, aiVd St. Katherine's Hall were Parukers of his 
Liberality* 

XIV. ROBERT SWINBURNE. 

Whence this Gentleman was is uncertain. . It appears 
that he was Mafter of Arts in 15^0, at which Time he was 
Audiior of the Univerfity Coramon Cheft, with Mr. Stephen 
Gardlner then Vice Chancellor, and others. 

He was a very great Malefaftor (may I* fay fo ?) to thc 
CoUege : For befides fundry other bad Deeds, he alienated 
all thofe Houfes betwcen St. Botolph*s Church and the 
College; and prefented to the Vicarage of Wearifley in 
Huntingdonfhire, February a I, 153^, and to the Vicarage 

of MrSCELLANEOUS'PlECES. 39E 

of Saxthorp m.Noifblk» ^537» one William Tod and oflis 
Anthony Temple, neither of them Fellows of thc CoUege. 
The laft Mention of him as Mafter is in Oftobcr 1537. 
It 18 tbonght he left the Mafterflup for the Vicarageof Tiiney 
in Nottinghamfhirc. He died in the Beginning of t539. 

XV. GEORGE FOLBJERIE. 

la 15x4, Folberie was Qg^ftioaift: In 1519 he and 
Cranmer were Two of thc Preachers: Febmary 10, 1539, 
he prefcnted one of the Fellows to thc Vicarage of Tilncy : 
May 24» 1540» be held « Courc at Sohiim ; * and died tbac 
Year. He was DoAor in- Ditinity when he was chofca 
M^fter. 

XVL NICPLAS RID^EY. 

He was of an adcient and good Family in Northnmber* 
land, ,and educated at Newcafile ; Scholar of the ColledgCp 
Bachelor of Arts, chofen Fellow 1524, Mafter of Arts 
1525» 

He; with others, in 15339 publickly» and wtth good 
Succefs difputed with George Throgmerton an Oxontaot 
.^hoy with John Afliwell, had challenged the Univerfity of 
Cambridge. 

In 1534 he was Proftpr of the Univerflty ; and, as him- 
felf fays. in a Letter of his, Chaplain and Common Reader. 
In X537 he was Bachelor in Divinity. 

He was called lo be Vicar of Herne in Eafl Kent, by that 
moft Reverend Father Thomas Cranmer Arch Bifhop of 
Canterbury, and made Prebendary of Canterbury. 

In Odlober, or at fartheft in November, 1540, hewas* 
chofen Mafter, aod that fame Year was Doftor in Divinity ; 
and departing from the College h'e travelled to Paris, and at 
I)is Return was made Chaplain to King Henry the viiit*»- 
• Gn the a^th of September 1547, he was confecrated 
Bi(hop of Rochefter ; and in 1 549 (Edmund Bonner being 
turned out) Blfliop of London. King Edward the Sixth 
defigned him for the See of Durham. 

Ih 1550, September ift, in a Letter of Bucer^s to 
Grindall, he is called Vifitor of tlie Univerfity of Cambridge, 
by which probably is meant Chancelior ; foi^he is not named 
among King Edward the Sixtb's Vifitors. 

Queen Mary coming to the Crown, hc gave placc to 
Bonner on the ^th of Auguft 1553, andfuffered Martyrdom 
with Blfliop Latimer at Oxford, Oftober 16, 1555» btving 
firft taken his Farewell of the Collegc in thelc Words: 
** Fareweil Pembroke Hall, of late n^nc own CoUege, my 

** Care ^ MISCELLANEOUS FIECE8. 

^* Carc aad roy Charge» What Cafc thoii art in now, Gbdl 
•* kaoweth. I hear, notwell. Thou waft ever namcd fince 
^ I knew thee, whlch k not Thirty Year ago, to be 
** ftndiotts, wcJl leained, and a greatfctter forth of Chnft*!^ 
♦* Gofpell, and of God^s true Word. . So I fonnd thee, and» 
*• Weffed bc God, fo 1 left thee indeed. Wo is nje for thec 
•* mine own dear College^ If ivei- th6u fiiifer tliyfelf by any 
^ Mcans to be brought h-oo) tbat Trade. In thy Orchard 
•* (the Wails» Buts, ant^ Trees if they could Ipeak wool^ 
•* bcjn- me Witnefs) I fearped without Bopk almoft all Paur» 
** Epiftles ; yea arid ^,ween all thc Canonicall Epiftles, fave 
f* only tbc hfOC9\yf^. Of wtiich Study^ althoiigh in Time 
•* a great Part did depart from me, yet thc Iwect Smeil 
•* ihereof, I iruft» I (haH carry with me idto Hcaven : For 
•* thc Prbfitthcreof I thiok I havc felt in all my Life-timc 
^ cver tfter ; a(nd I wcene of late (whether they ablde liow 
•* cr no I cattnot tell) there were thofe that did the llke. 
•♦ The Lbrd graat that thia Zeal and Love towards that 
•* Part o{ God's Word, which is a Key and true Com^riicxi- 
•• taary to aft thcHoly Scriptnrcs, may evcr abid6 i(k that 
^ Colfege fo long as the World fhall cndure !*' 
' |lc Wf ote ia Engtilb a Trcatife againft Tranfubftailiiatiocu 

XVIL JOHM TOUNG. 

He came from Str John'8 College, and it is likciy by tBe 

QgeeQ's Mandate 1554; bcing DoAor of Divinit^r, fome- 

dme Pubiick Profe/Jor,. and then Vice ChaflccUor, if Stokys 

tiie Beadle bc in the Right, who fays he was chofea to that 

. Oflfce November ^th 1553- 

lipon the Refignatioa of Mr. Rifley hc wai prefrrrcd t^ 
StrcathatB, April 24 th 1554; and about the famcTimehaa 
ft Prebend of Ely : And he and che Dcan of Ely, by Agree- 
Kicnt of the Cbapter, cho(e Thomas Tbirlby BiihiQp» Jul; 

S^b^S 54- 

la I cc6 be was ooe dt thofe that made thc. ProftorV 
Ckde. 

He w^ a ti^d R^mantft, whicli occafioncd many Ihar^ 
Con£i(ls betweea him and Bucer. 

At the Arrival oF Queen Elixabetb's Vifitbrs in 1559, hc 
Ib& luaMaAerfflip on tbe aoth «f Jul^ fottowisg.. 

' J' Xmt. EDMITND GRINDALlU 

fib was born at Sr. Bees in Cumberland: Scbofctt^ 
WtAtitv of ArtSy, and Fcllow of the Coil^e.i^^S : lo 1540 
i4ftiQer.of Ari&; J»ly ^tk 1544^ he had tbc CoUege TltJcs MiSCELLANEOUS P I E C E S. 393 

fotOrders: In 1548 Proftor of the Univcrfity : In 1549 
Prefident of the College, and Affiftant to the Vice Chancellor 
ih his Cdart i Bachelor in Divinity : And by Bifhop Ridiey*s 
Means, one of the King's Chaplains : Yet he left not his 
Fellowfliip UDtil 1553, 

, ]ppon Qneen Mary.'s AccefBon to the Crovi^n he fled Into 
6ermany; and there is a Letter of his to Ridley in Print, 
' dated frona Francfort. May 6th, 1555. 

In thc Beginning of Queen EIizabeth's Reign hc returned, 
and was made by her Biihop of London, and confecrated on 
ihe i^ Deccmber 1559, Bonncr beingagaia turned out. 

. Before his Conlecration he was cbofen Mafler, which att 
firft he r«fufed, with a great many Excufts j but att laft did 
accept thereof : And on tbe ^d Auguft 1559, the fourteenth 
Day after he was chofen, beiog then Buchelor of Divinity, and 
Biftipp ^f Lqndon elefl, be. appointed Mr. Jobn Pilkington 
to be admitted Mafter fpr him, aud thj^t very Day had Leave 
of Abfeiice; which was continued from ti^ie to rime ; fo that 
he was never in tbe CoUcge at the Time of his MiiflerQiip, 
.which .h§ refigned about ^ay 1562. 

. Jn 1,564 ,he wcnt out Doftor of Divinity :. In J570, May 
2joth, he was tranflated to the Arch Biftioprick of York ; and 
in 1575 tothatof Canterbury. 

He was a Benefiaftor to Queen*s College in Oxford ; to 
Magd^len and Chrift Colle&e in Cambridge ; to Catkterbury 
Town, and the Poor of Croydon. 

, He foimded a School at St. Bees in Cumberland, and en- 
dowcd it with Land of the annual Value of ^o-Pounds, 

Iii this oftr Collegc he founded the Greek Leftureftiip, 
'^dnd gave a Stipend out of tlie Mannor of Weftbury in 
Afhwdli568. 

He obtained Letters of Mortmain of Queen Ellzabeth for 
Forty Pounds per Annum. whcreof the College now enjoys ^ 
aboat 24 Pounds per Annum, for the Mainrenance of One 
Fellow, fend Two Scholars to be taken out of his School at 
St. Bees. 

He g^ alfo fbnie Books to thq Collcgfc, and a gtlt Cup 
of Forty Ounces, called the Canterbury Cup. 

He was a religious and gVave Man, and flouriftied in grcat 
Efteem with Qneen Eliz^beth», Dntiilby the cuning Praftices 
of his Adverfaries he quite loft her Favor ; they fuggefti» g 
tha^ he couBtenanced thtf Conventiclcs of the turbulent 
Minifters and their Prophccies (as thcy tcrmed thena) but ia 
Trutli it was becaufe. he condcmncd thc unlawfi! Marriagc 
of Julio an Italian Phlfuian with anothec Man's Wifc, whilft 
ToM.V» Ddd . ti^ J94 MISCELLANEOUS PIECE5. 

the Earl of Leicefter, the Queen*$ great Favourite, in vaia 
oppofed bis Proceedings thercin, . 

He had the Misfortune to be blind Two Years before his 
Dearb» which was in tbe Sixty^fourih Year of his Age, and 
was buried at Croydon 1583. 

That ftmous Poet, Spencer (whowsi^ of this College tooj' 
laments him 10 oue ot his Paftorals urider the Name^of 
•Algrind. 

XIX. MATTHEW HUTTON. 

Ke was Fellow of Trinity College, B^chelor o( Divinity r 
May i4th 1562, chofcn Mafter. Bcing Grindairs Chaplain» 
h is probable that when he refigned, he recommended him 
10 the College. 

\n 1563, September 4, he became Reftor of Boxworth ia- 
Canibridgejfhire, which he refigned March 28th 1576; h^ 
alfo left his Prebend of Ely, June 25th 1567. 

\n 1565 he took his Do6>or of Dfvtmty'8 Dcgree, and 
was made Publick Frofeflbr in the Univerfity with Whitgift. . 

Jn 1567 he left the College for the Dcanery of York : Ift 
* 1589 hc was made Bifhop of Durham, and in 1594 Arcb 

Biftiop of York. 

He gave a Hondred Marks towards the Buildings in 
Trinity College, arid founded an Hofpitall at Wareton in thc 
County of laficafter. He was a learned and pious Prelatc, 
and died 1605'. 

XX. JOHN WHITGIFT. 

He was born at Grimfby in Lincolnftiire, and brought up 
under that moi\ glorious Martyr Bradford in this Collegc, 
and from hence was chofen Fellow of Peter Houfe, Dr. Pern 
bcing then MaH-qr ihere, who protefted him during thfc 
Reign of Q^een Mary. 

i^prilai, 1567, he was.chofen Mafter of this College, 
and the fame Year created Doftor in Divinity. 

He was fcarcc Three Months here before he was chofeii 
IVIafter of Trinity Cpllege ; then Divinity Profeflbr, and 
Regius ProFeftbr, and twice Vice Chancellor, viz. i^jfand 
1574. He was Reftor of Feverfham and Prebendary of Ely. 
Bur at hifi firft coming to Triniry College he found Divifions 
oCcfafianed by fome . who millikec} the folemn Rires and 
Govcrnment Ecclefiaftical iheo fettled and exercifcd in the 
Chwrch, of whom ThomasCartwright, the Lady Margaret's 
- Frofefror/ was a chieF Man, afid with whom he entred thc 
Liftb in VViitihg ; but by his wife ai:d diicreet.Carriage the 

" Wattq: MISCfeLLANfiOU^ >IECE'S. 35^ 

Matter was fo itianagedthat all Thlngs were fetded \q Pcace 
and Quietnefs again. 

April 21, 1577, hewas made Bifliop of Worcefter, wherc 
he recovered the Revenues of that Bifhoprick -thcn much 
impiaired, and within Five Months afterwards Vice Prefident 
6f Wales for almoft Two Years and ^ti Half. . 

September 23d, 1583, he was made Arch Bifhop of ' 
Canterbury, which Honor he enjo/ed above Twenty Years 
with very great Applaufe. 

February i, 1585, he was made Privy Coimcellor, and 
died at Lambech» February 29, 1603, being tben above 
Scvenij Years old. . He gave fome Books to the College. 

His lafb Words to Kittg James the Firft, who in Perfon 
vifited him the Day before he died, wh^n he could hardly 
be underftood, are reported to have been Pro Ecclefia Dei^ 
Fro Ecciefia Dei, thereby iatimating his Care thereof evea 
to the laft. 

TbeprincipalMonuments of his Charity are, an Hofpital 
built College-wifi; at Croydon for a Warden and 28 Perlons» 
and a Free School nearit, with a convenient Houfe for the 
$choolmafter, and a ftanding Stipend of zoL per Annuin. ^ 

XXL JOHN YOUNG. 

The fccond Mafter of that Name, was a Londoner, and 
chofen Fellow 1553. WhenBachdor of" Aits, March 2oth 
1561, he had the College Title for Orders. He continued 
FeJlow till 1563. 

Hewas chofenMafter July i2th 1567, being then Bachelor 
of Diviaity ; and after Two Years Vimat out Doftor, and 
was Vicc Chancellor 1568. 

. He cjcpelled one Prettiman, a Scholar of the CoIIege, for 
his ill Behaviour, efpecially for adminiftring the Sacraments, 
having no Orders. 

March i6th 1577, being confecrated Bifiiop of Rochefter, 
he left the CoUege. He refufed the See of Norwich 1594, 
4aying, it was not fo eafy for an old Man, fince the Cufhion 
was taken away from it, meaning, fincc Dr. Scamblei; had 
fcambied away ihe Revenues thereof. He died Aprii 1605. 

XXIL WILLIAM FULKE. 

He was born at London, fent toSt. John's Collegeverji 
yourig ; from thence, prefently afier bis taking his Bachelor 
of Art^s Degree, (fome think before) to Cliffbrd*s Inn : 
Thence coniing to the Univernty, he took hisMafter of Art*s 
Pegrce, and was Fcllow of St. John's Coiicge. 

D d d 2 Having 296 HISCELtANEQUS PlECEa. 

Raving taken his Batchelor in Divmity'$ Depec, there 
kappened fuch a Diflenfton in the CoIIege, that FuIkCy who 
by his Famiiiartty with Cartwright was turned Puritan» was 
plainly expeilcd thence. From thc College he went to th^ 
Faulcon lon, and rhere read LeAures, and held Difputattons 
and other Exercifes, having his Pupils chiefly for Anditors., 

By thc Earl of L,eicefter*s Means» who took any Divme« 
of tiote» of what Prindple foever, under his Care, he wj|3 
madc Re£>or bf Wailey in Eflex, and DyimlngtQn in Suficdk, 
and alfo Du^or of Divinity. 

He was admitted Mafter May loth 1573 : In 158 1 Vice 

Chancellor: In 1579, hc gave Twcniy Ppimd toward the 

«Bnilding of an Hoftle : Thc CoUege was at th&reft of the 

Charge. He gave aifo a gUt Cup, \vith aCover tp it, to tbe 

CoIIege. 

In his Yputh he wrqte a Book of Metcors ; and when 
plder confi}ted the Rhemifli Tranflaiion of the Bible, He 
died in 15S9» and was butied at Dyaoingtpn afordaid^ witb 
ihisEpitaph. 

30 Novembcr* 162 1. 
/ In memoriam ^ 

Reverendi GuHelmi Fulke, S(icra Theologia DoSf, Aula Pemb. 
jn Cantakrigi^ Pre^eEi. Hujus Ecdejta Dinningtonienjis paft. 
ac in Tejlimoniuin Amoris fui perpetui erga cttm^ . hoc 
Monumentum pofuit Robertus Wright facra quoque Theologi^ 
Profejfor^ et nunc ejufdem Eccltfia Pqfior» Corpus illius Terree 
traditurh fuit 28 Die A^gufii 1589, et in hoc facelh jacet 
HefurreBionem expe^qns per adventum Chrifii, 

If deepefl Learning, uiih a zealous Love 
To Heaven and Trutbt could Priviledges prove 
To keep back Deathy nQ Hand had nvritten here 
Lies Reverend Fulkey 'till Chrifi in Clouds appear ;. 
His Works *wili fhew him free froxn all Error^ 
Rome*s, for Trutb's ChampiGn, nnd Rhemi/bes Terror. 
Hcareux celui gu qj>res un long TravaiU 
S'cfl affure de fon repos au CielL 

XXIII. I.AN.CELOT ANDREW^. 

Thjs Gentlpnian was alfo bprn at London, but defcepded 
from ao ancjcnt Family of the Andiews inSuffblk: He was 
educatcd at' Mercbanjt Taylors School; and by Thomas 
' , \Vattes, Qoftor of Divinity, Prebcnd at)4 Refidcntiary of 
St. Paurs, and Arpb Dcacop of Middlefex (who had therj 
pewly foundcd fonie Scholatfiiips in this College) was fent 
bicher ; wber^ |ic had tbe tirll pf his faid Scbolarfliips be- 
... ...... ftowed MISCELLANEOUS PIEC«S. 397 

fiowed upon him ; which Places are oow commonly called 
the Greek Scholarfliips, 

As fooa as he was Bachelor of Arts, and fo capable of a 
Fellowftiip, there being then but one void, and .Thomas 
Dove (afterwards Bi(hop of Peterburgh) beiug thea and 
there a Scholar^alfo, and well approved of by many of the 
SocJety, the Mafter and Fellows put thefe Two yonng Men 
to a Tryall before them by fome ScholafUcal Exercifes, upoa 
Performance whereof they preferred Sir Andrews, and chofe 
him into the Fellowftiip then void in 1574: Thoug^ thev 
Jiked Sir Dove fo weil alfo, that (being loth to loofe him) 
fhey made him fome prefent Allowance for his Maintenance, 
\iader the Title of a Tanquam Soeius, 

Not long.after he was made Vicar of St. Giles without 
Criplegate, London ; then Prebcndary and Rcfidentiary of 
St. Paurs ; after that Prebend of the Collegiate Church 
pf SouthwelL Upon the Death of Dr. Fulke, 1589, he 
was chofen Mafter of this College ; then Cha-plain ia 
Ordinary to Queen Elizafceth, who took fuch Delight in his 
Preaching and grave Dcportment, that firft ftie beftowed a 
Prebendary at Weftmiafter upon him ; and not long after, 
the Deanery of that Place : And what flie inteaded furthetr 
for him her Death prevented. 

He foon grew into far greater Eftecm with " her Royal 
gucceftbr Ejng James the Firft, who made him Biftiop of 
Chichefter in 1605, and Lord Almoner. From Chicheftcr 
Jie was tranflated to Ely in 1609, in which Time he was a 
Privy Counfellor, firft of England, then of Scotland ; and 
from Ely he was preferred to the Biftioprick of Winchefter 
in 1618, and to the Deanary of tlie King*s Chappeli, which 
Two laft Preferraents he held *till his Death, which hapned 
about Eight Years after, in the 2d Year of thc Reign of 
King Charles the Firft : But the Mafterftiip of Pembroke 
JHallh^ refigned in 1605, though he had a peculiar Regard 
and Love to ihis Place of his Education, for he gave the 
College a Thoufand Pounds to purchafe Lands for Twa 
Fellowftiips, to be fupplied out of the Scholarfliips foiinded 
by the laid Doftor Wattes, if his Schollars were fit for thofe 
Places. He gave them alfo the perpetuall Advowfon of the 
Reftory of Rawreth in Eftex ; alfo Thice hundred and 
Seventy Volumes in Fulio to increafe their Library ; together 
with a gilt Cup, Bafon, and Ewer, in allPoints (as Weighr, 
Faftiion, Infcription, &c.) fo like the Cup, Bafon, and Ewer 
given by the Foundrefs of the faid Colkge, as that not 
9vum ovo Jimiliuif not for the Coatiouaace of his owq 
/ * Memor/i^ 39* MISdELLANEOUSPIECE§. i 

Mcmory, bui for fear that thofe which /he had givcn might 
mifcarry, and fo hcr Remcmbrance might decay. Hc 
departcd this Life on thc 251^ of September 1626, in the 
7ift Year of his Age, and lieth buried in thc upper Ifle of , 

thcChurchof St. Saviour's, Southwark,' where a very fair < 

Monument of Marble and Alabafter, on which lieth his Image ! 

dreflTed in his Robes as Prelate of ihe Order of thc Garter, 
was icrcftcd to his Mcmory, with this Epitaph : 

Leftor, ! 

Si Chriftianus es, iiftc : * 

Morae prctium erit, 

Npa ncfcire te, qui vir bic fitus fit : 

Ejufdem tecum CatholicaB Ecclefiae mcmbrunt, 

Sub cadem felicis Rcfurrc^ion»s fpc, 

Eandem D. Jefu prapftolans Epiphaniam; 

Sacratiffimus Anriftes, LANCELOJUS ANDREWS.. 

Londini.oriundus, cducatus Cantabrigiar, 

Aula Pcmbrochianae Alumnorum, Sociorum, PraBfeftorurik 

Uous, & nemini fecundus : 

Linguarum, Artium, Scientiarum, 

Humanorum, Divinorum, Omnium 

Infinitus Thefaurus, Stupendum Oraculum : 

Orthodoxae Chrifti EcclefiaB, ' 

Di^is, Scriptis, prccibus, Excmplo 
Incomparabile propugnaculum : 

ReginsB Elizabbtha a facris, 
D. Pauli London. Refidcntiarius, 
D. Petri WeftmoDaft.^ Dccaniis : 

Epifcopus Ciceftrenfis, filienfis, Wintonicnfis, 

Regique Jacobo tum ab Eleemofynis, 

Tum ab utriufque Regni Confiliis j' 

Decanus denique Sacelii Regil : 

Idem ex 

Indefcfla opera in ftudiis, 

Summa Sapientia in rebus» 

Affidua pictiUe in Deum, 
Profufa largitiite in Egenos, 

Rara. amoenitate in fuos, 

Spe^ata probitate in omnes» 

JEternum adouraajdus. 

Amonmi 1W I SC E L L /^N E du S ]? J E C E S, , 39?^ 

Anhorum pariter 8c publicae fama fatur, 
Scd bonorum paffim omnium cum luftu denatusn . 
\ Coelebs hinc migravit ad aureolam coeldlem, 

Anno 
Regis Caroli i i*". iEtatis S. lxxi^ 
j Chrifli MDCXXvi°, 

T^iitum eft (Leaor) qnod te fcire moerentes pofteii 

Nur^c volcbant, atcjue ui ex vototuo valeas, difto 

Sit Deo gloria. 

XXIV. SAMUEL HARSENET. 
He was Froftor of tlie Univerfity in 1593, and fncceeded 
the above-menlioned Lancelot Ahdrews in 1605. In thc 
fame year he was Vice ^^ancellor, as ha was again 161 4, 
In one of his Vice Chancellorftiips Thornas Howard Earl of 
SufFolk was made ChanceUor of the Univerfity, He anfwered 
the Orator*s Speech by telling him, though he knew noc 
La^n, he kriew the Sence to make him welcome, and that 
he would fervc the Fniverfity falthfulJy, &c. Upoa which 
the Vice Chancellor requefted him to entertain King James at 
Cambridge, which accordingly he did in a very magnificent 
manner, at the expence of above 5000 1. He was {ucceffively 
Bifbopof Chichefter 1609, Norwich 1619, and Arch Biftiop 
of York 1628. He refigned the Mafterfhip of the College 
in 1616, and died May 25, 1631. He lyeth buried in thc 
Church of Chigwfeli in Efiex, under a handfome Monument, 
on which is his Effigies in his archfcpifcopal Robes. ' ' 

XXV. NICHOLAS FELTON. D.D. 
He was chofe Mafter on June apth 1616, and iii 1617 
was clefted Biftiop. of Briftol, and then Biftiop of Coveiitrjr 
;ind Litchfield (poffibly defigocd pnly tp that later See)* Ifc 
afterwards, in 161 8, became Bifliop of Ely. He refigned 
the Mafterlhip within Two Years after he had been elefted 
Mafter, and died in 1627. 

XXVI. JEROME BEALE. 
Otn the 2ift of February 161 8, he was admitted Mafter, 
beihg Batchelor in Divinity, Reftor of Willingham. wjar 
Cambridge, and Prebendary of Chichefter and Eiy. la 
j622hew4is chofen Vice Chancellor,' and was alfo Sub 
Almoner and Chaplain to his then facred Majefty King Ch^rles 
thc Firft. I apprehend he deceafed in December 1630. 

XXVII, BENJAMIN LANY. 
On the Twenty-fifth Dny of December 1 630, Mr. Benjamin 
J-any, then Dr. of Divinity, Prebendary of WinChefter, ahd 

Rcftor 4V> MISCELLANEOUS PIECeV 

Reftor of Beriton m Hampttiire, was chofen Mafter.. In 
1632 he was Vice Chanceltor. He cnjoyed the Pofl of 
Mafter df the CoUege ti!l about the Year 1644, at which 
Time he bore his Share in the Calamities that befell the ' 
Mation and the CKurch ; and» together with almoft all his 
Society, (I am apt to think to a Man) was ejedled, and 
durii% che Confufion of Things was facceeded by the Three 
Perfons whofe Names follow, viz. 

RICHARDVINES, f ^ ' '^f^^lS m''^ '^'"^'^' u 
SIDRACT SIMPSON.n ° 8^Note.»ndvreU 

WILLIAM MOSEs\f^fJl^^^o..r.r,.^ 

Tbe Tbird» batiog that h'e enjoyed what was another 
Man's Rigbt, was on all other Accoiints worthy of hi& Poft* 
He feems to have had an uncommon AS^ion for tbe Old 
Houfe, which exemplified itfelf in the greac Care he toqk of 
it, in repairing it» beauiifyiog it, adding to its Buildisgs^ 
and at Ijiis Death leaving to it a con£derable Sum of Monej 
for the Foundatioa of Scholaribips» which through ibe In* 
juflice,of his Executors has not been yet received ; and we 
£ear tbat after Abundaoco of Chapge in Law-fmts^ a very 
/(naU Proportion wi^i be at laft received. Well ! upoQ the 
liappy Reftoration of our rightfuU Monarch, the above- 
xnentipned Dr. Lany came again to his own, and to the 
Biihoprick of .Peterborough in 1660, thea vacant» and con- 
tinued amongft us for about two years, when he reiigned, 
being^af^rwards fuc^eiQvely Bifhop of Lincoln 1663« and 
Biftiopoif Ely 1667. He died 1675. 

It muft not be Rere forgot that he was a Benefaftor to us 
in founding a fmall fellowfhip, and augmenting that of Mr. 
-Smart*s Foundatioii, commonly callcd the Ipfwich Fellowftiip. 

XXVIir. MARK FRANK. 

He was chofen in 1662 Prebendary and Treafurer of St. 
Paurs, Chaplain to the Arch Biftiop of Canterbury, and 
Archdeacon of St. AIban's. He M'as a Bcnefeftor to us in 
Books and Monies ; and died Mafter in 1665. ' 

XXIX. ROBERT MAPLETOFT. 

Robert Mapletofr, D. D. Reftor of Claworth in Notting- 

hamftiire fucceeded him in 1665, was Vice Chancellor in 

1671, Preberidary and Subdean of Lincoln; afterwards 

• Dean of Ely. He appears to have been a Mim df a 

fkxi^ li£e a&d undilfembled Pietj, He was a gopd Benefaf^or 

in MrSC^LLANEOUS FlECEIS/ 40.1 

infoundiQga Cbatechiftical Lefluie, aad m other A£l$ df 
Charity. 

XXX. NATHANIEL COGA. 

Nathaniel Coga was Maijer of Arts, ihen Fellow of thc 
fcollege, Proftor in 1671, and fucceeded theformer Maller 
Qn the 20th of Auguft 1677, Vice Chancellor 1681. He 
was afterwards Doftor rn Divioity, Reftor of Fehwell St. 
Nicholas 1n Norfolk, and of Framlingham in Suffolk. He 
is numbered among our Benefaabrs, and deceafed in 
January 1693. "* _ . . 

XXXL THOMAS browne. 

He was Reftor of a College Living, viz. Over ton Watcrvik 
10 HUntingdonihire, Prodor 1685, and fucceeded Mr. 
Nflthankl Coga 1693. ^^ commenced afterwards Dodlor 
in Divinity, and was Vice Chancellor 1694; and had a]fi> 
the living of Lowth. He died March the ^th 1706. 

XXXIL EDWARD LONG. 

Dr.Ed.ward Long, Grarid Nephew to the above mcntioned 
Benjamin Lany, was chofen to fucceed Do6tor Browne in the 
Mafterftiijj. At the Time of his Eleftion he was Fellow of 
the College of his Foundation. He was at the fame Time 
Profeflbr of Divinity atGreftiam College, and a Feilowof the 
Royal Society ; and during the Life of his late Majefty was 
Chaplaii^ to bis Houfhold at Kenfington ; Vice Chancellor 
1707. I ALI9TOFTHE 

, FELLOWS of PEMBROKE HALL in Cambridgey 

From the Timc of its Foundation to the Year 1708. 

Temp. Thomce de Binghamy Robertde Stanton, of Friets 
M^iftriprim, - • Minors. 

Robert de Thorp, 

RAi N E R D'Aubenay, William Styburd ^Hc gavc 
Reftorof 8r. FlorwjtiuSy Books to thc Cdlege. 
andProft^r.foriheCollege William Appleton, 
of Romc. kichard M®Cris. 
TroU.V. .' ..£'6 6 - . ''-rmp. 40t MISCELLANEOUS PIECES; Tfj^. Rob. dc Tiorpf M. vU. 

John Rudby. 

Richdrd DunmoVy or Done- 
more — He gave Books. 

Simon de Dodington. 
John Tinmewc. 
John Appelby. 
William Woolftanton. 
William Bateman, afterwards 
Bi(hop of Norwich. 

Temp.Rich, MorriSf M. iti. 

William Bcltiiham, BcttKham, 
or Botle(ham, Subprior of 
Anglefey, and Confeflbr to 
the Kuns of Swaffam, 
1389. He was a Domi- 
nican, and a famous 
Preacher, uponwhichAc- 
count thePope gave him 
the Titie of Bifhop of 
Beihleem. King Richard 
II. made him Bifliop of 
landafF, and 1389 of 
Rochefter. Hedied 1399. 
He grtve Books. 

Mivhael de Cawilon. In an 
ancient Petition he is called 
Clerk,, Maller of Arts, 

' Scholar }n the Laws, 
Rector of Hamorton, 
LiQColn D. made Prieft at 
Ely 1376; Lord High 
Chancellor of England. 
TheUnivcrfity, 1390, ftile 
him Prieft of Norwich D. 
Mafler ia Divinity, Reftor 
of Igaft Deerham, and 
Prebiendla y of Weft Wit- 
tering, Cn^hcf^^. D. Hc 

.Thomiis More. Ij[e was a 
very great B^^ncfafl-or to 
the Untvei/uy, aivJ died 
atiout 1422. ' ' ' William Wrighu 

John Praefton - A great Bcoe* 
faftor to the Univerfity* 

John Barrocke^A great Be« 
oefaAor to the Uttiverfity. 

John Norwich — ^Ue fg^v(t 
Books. 

WiUiam Morin — Thc firff 
Perfon whom the CoUege 
prefentcd to Tilney. 

John Spcncer-*HegaveBooks. 

Williaiyi Donmow. 

Jrfm Tifcfit. 

John Eiingham. 

John Bridbroke. 

Thomas Hunden. 

Thomas Wearifley~He gavc 
Books. 

John Sudbury. 

William Lindwood, ReSor 
of Walioirta the Diocefe 
of Lincoln, Dr. of Laws, 
Chancellor to tbe Arch 
Biftiop of Canterbury, 
Lord Privy Seal, Am- 
. baftador to the Kings of 
Spain, Portugal, andother 
Princes, Fiftiop of St. 
David's. He is ftill famous 
for his Prbvincials. He, 
with Mr, Robert Pykc, 
(who was Fellow alfo) gave 
the CoUege a Cheft with 
Twenty Pounds in it, 1461. 
In GonviU and CaiiiA li- 
brary Window thcre i$ this 
Infcription : ** Pray for 
the Welfare oftheRev. Mr. 
mUum Undwood, Bifbop 
(f St. David*s, fome Time 
FeUavf Ccmmoner of tbu 
CoUege^' 

Tenpus Johannis T^mnewey 
M. 4«. 

John Thor&elL Jobo MlSGE^LANEOUS PIECES. 403 John Langthon. 

Jolkn Sowthpe — He gavc 

Books. . 
. Willlam CaveodUh. 

Johh Lavenham. 

Jteh» Cicnch. 

Thomas Morden. 

John Somerfeth~He was a 
,:greac Benpfaftor to the 
College, by his Interce/Iion 
wttb Langthon tp King 
Henry VL whofe Phyfician 
he was. Hc was Bene- 
faftqf lootherConegcs too, 
and one of thofe to whom 
the King gave ali the 

^- 'Pofleffions of Ecclefiaflick 

. Forreigners in England. 

Richard Sutton. ^ 

Tmp. Joh. Siu^ury, M. ^ti. 

William Crofle. 
Robert Wyott, 
Thomas Lavinhamy 
RobertPyke, chofen 1425. 
John Kyme. 

Jobn Sperhawke — He gave 
J Books. 
Hugh Damtett. 
.. . . . . Parlet. 

TVm/. Joh. Langthofij M 6tu 

Robert Alblafttr. 

John Coaper, chofen 1432. 

John Coote, chofen with 

Couper. 
Thomas Weflhaughi He 

gave Books. 
William Sutton, chofen 1432. 
Henry, fome call him Roger 

Kay — ^He jjave the College 
• Twdve gilt Spoons. 
John Leviftoft, or Loyftoft, 

chofen 1444. WHiiamHawkes,chofen 1444^ 

Edward Storie, of the Diocefe 
pf York Acolythus, Sub- 
deacon and Deacon DofVor 
and Prefident of St. Mi- 
chaeFs Hoftle, Chancelibr 
of the Uaiverfity, Bifhop 
of Carlifle 1468, and 
Chichefter 1477, and ia 
1500 he gave the Col- 
lege a Farm in Long 
Stanton, and another in 
Hafelingfidd. 

John Levilbn or Leyfson 

He g^ve Books. 

John Marftialt, chofen 1444. 

Stephen Mainer, or Maynard, 
chofen 1444. 

Geofry Fairclogh,or Ferklow, 
chofen 1444* 

Wiiiiatn Woodcock, chofen 
• 1444 — He gave BooJ^s. 

Temp. Httgo. Damlett, M, 7/, 

Robert Howfon. 
Gcorgc FitzhUgh. 

Temp. LaurentiiBoothy M.Svi, 

John Flemming, chofeni^jo. 

Stephen Bolton, chofen 1450. 

Gerrard Skipwith — He gaye, 
befldes Books, an annual 
Kent to the College out of 
Gamlingay, and a Farm in 
Wearifley called Hatleys, 
ind another in Eitifley 
called Dicons. He died 

Nicholas Skipwith^ $rdther 
to Gerrard, Bachelor t>f 
Divinity. ,Hc. gl^ ^ 
College a Tenemcnt at 
Waltham Crofs^ witfaTwo 
Orchards^ and Four other 

E c e 2 Tcne* 404 MiSCEtLANEOirs TTECKt. Tepements, and a MefTaage 
atSouthiJlin Bedfordfhirek 

Robert Stewkyn, ckofen 1450. 

Stcpheo Saunders, chufcn 
1 450 — He gave thc College 
* ' a Piece of Plate of Six 
ounccs.' 

John Bieton, chofen 1461— 

< He gavc the Univcrllty 
Church Six Poonds Thir- 
teen Shillings and Eight 
Pcnce. 

Deerchaugh. 

^homas I.angthon, born \n 
VVeftmoi lapd, chofen Fel- 
low 1461, Proftor of the 
Ufliverfity 1462. He lcrft 
the College 1 464. Doftor 
of Laws. Bifhop of St. 
David-s 1^82, Biftiop of 
Salifbury 1485, tranflated 
to Winchcfter 1493, de- 
iigned for Archbiftiop of 

• Canterbury 1500,* but be- 
fore his TranfLuion died 
of the Plague. He was a 
Beiiefaftor to the College, 
pjirticularly in a nobleCup 
gilt of 67 Ounces, called 
the Anathema Cup, wliere- 
. oq are engraven thcfc 

Vords : Tho, Ldngtoriy 

JVinion Epif, aula Penbr. 
ollrn focius dcdit hanc Taf- 
feam coopertam eidem aula 
1497, qtii aHenarit Jna- 
thema Jit. — He gave iJfo 
Ten Pounds to St. Mary's 
Church. 
WilUam Langthon, chofen 

1461. 
Gawen Blenkenfop, chofen ' 
1467 — He g.ave Books to 
the Library, and fome- 
what tt) the Ch:ipel. ' 
Johtt Banon, chofen 1467.. Nicholas Sitikcfejr. 

• FitzvrilKaaiir. 

.... Bateman. 
ThomasWright,chofcni46j. 

— Hc gavc Books. 
Richard Greenc Clerk tk^- 

The firft th^t fiad any 

Scholar by the Namc pf 

Fnptll 14^4— L-Hc gave 

Books. 
Somerby, chden 

1463. 
Jobn Albon. 
• • • . . Hammond. 
Thomas Marfhall. 
William Chnbbls, Jubbyi, 

Chubbs, or Jabb». Thc 

firft that had the name of 

Prcjident — Hc was a Bede* 

faflor to thc Collcge. 
John Howiflbn. 
Richard Stubbys, or Stubbs. 
Richard Cockerham— A Ife- 

nefaftor to thc Collcge. 
John Cambtrton, chofen 

1470, Vice Chancellor 

1488 — He gate Books. 
Richard Sockbeme — Rewas 

a Benefa^or to theColIege, 

arid died 1502. 
Stephen Saunders— He gave 

Books. 
Jdin Fifby, dr Fcrcbyj or 

Frithby, or Frifby Hc 

gave Books. 
Wjlliam Rawfon. 
Roger Boure, €>r Bowyr— He 

gave Books and Piatc» 
Andrew Chefwright. 
Walter Browfle, cholen 1475. 
Thomas Hole, or Hoole, or 

Holl, or How, cho&n 

1475' 
Thonuis Choch, or Coche, 

or Fouch. 
John Ldogthon. 

Richar4 ^iUiain rAtkyaron, chofen 
>47J— A gQQ4 g^^aor 
tothqCoUeg^- 

Jphn SxDith, 
. Cmberc Uro^e^toaeA or £b>rme- 

iloB. 

JpJin.Camp. * », 

Hogh Ekawly-^*-TrHe gave 

Teni^. Tbo, Rctherbam, M, 9/. 

, Jpho Pjrtft,, QT Rreqft 
Sxephen Surjeiz. ^, , 

7^/b/, Georgii Fitzhiigh, 

Th^mas Heede, chofoi 1488. 
. Koger 'Laybornek. 
Richard Brampton. 
William Smith, chgfen 1486. 
V/illlam. MilMer? . 
Oiiver Coryn, chbfen 1494. 
Thomas PattisrfonT — He gavc 

Money an(} Books^ 
WjHiam Lane. 
Henr^' Feroo, cbofen 1494« 
William Lamb^r^, . cliofen 

M94* . . 

. James C^rman. 
Alan Stevinfon. 
JohnWhitehead, ot Quithede. 
Edward Sherbrongh, or 

Schambroke, or Sher- 

borgh, or Scherbruke — A 

fmall Benefaftor. 
John Bayly, chofen 1498. 
■ JohnOftebie, orHofteby, or 

Oufteby, chofen 1498. 
ThomaSiSewei, choftn 1498. 
Wiliiam Hudfon, of Durham, 

chofen 149S. EiO-USl fISCE& 

irci)^rt Qf^n^Tf <» Cwwfcr 

hojiie, cbofen 15^?.. 
^Thomas Cartwrighc, ctiofen 

Nichplas Armorer, xboica 

jGeorge,. Thon^pfoo, chofea 

1501. 
Roberl Mafsham, chofen 1 50 1 
wHe gave a giJt Sfoofx to 

the Cdliege* 

Temp. Rcgiri Ltibttum/e^ 
M. iii. 

Robert Sborton, cbofen 1 505. 
John Feuterer, chofen 1505 
— He was a BeneCaftor, 
Chriftopher Gewinfon. 
^ Robert Fawliat. 
John Addyfon, chofen 1505* 
Rowdjvod Bolron, chofen j 505. 
WiUiamBood, chofcn 1500. 
Rich.Sotheby, chofcn 1506. 
Rich. Peppyr,' chofen i5o6, 
HenryPorter, chofcn i^o^i 

Tcmp. RichardiFox, M. lami. 

Wiltram Millefent, cho&a 

1521. 
Cuthbert Marlhall^ chofco 

1511. 
Ralph ..•;.. 
John Chefwright, chofca 

1515. - 
Wi)liamGreene,chofeni5 15. 

— He gave a Book. 
Bartherar,orBar- 

tram, chofen 15 15. 
John Beil, chofen 15 15. - 
Thomas Baffe,' chofcn 15 15, 
George Stavert, or Staffort, 

or Stoferd, chofen 1515— • 

He guvc Books. 

Nicbolas m 4?* MJSCBI^LAHEOXrS PIECES. ItichoiasPaTfleU, choTeoi 515. 

Joha ThixtiU, chofcQ. 1 5 1 5 — 

He had fuch a RepatatsoQ 

. fo.rhisAbilitiesinDmQity, 

' that at DirputatioQS it 

W2IS publickly faifi, 7%/x/i7/ 

' dixit/3ind that when he 

was prefeat^ 

Temp. Rob. Shoirtat, M. i^mi. 

,Robert;NicoiIs, of Nicolfpo» 
« chofen 1519. 
James Huttoo, chof^ 25^9* 
lames SrevinfoQ. 
Tho. Wilfpn, chofen 15 19. 
Jphn Clarke, chofcn 15 19. 
Tbomas Allyo, chofeo 1519. 
Edw. Alanfon, chofcn 1 5 1 9. 
Joho Chekyng, or Chikkyn, 

chofeni^ip. 
Nich. Ridlcy, chofen 1524. 
Wm. Dighton, chofen is^S» 
Gabriel Reynes, Raynls, or 

Rayn, chofen 1525. 
Thomas Byll, chbfen 1525. 
Gcorge Laverock, chofen 

• 1524. 
Reginald Witton. 

• Richard Redman. 

Matt. Watfon, chofen 1 530. 
Hugh Whitehead, clM)fen 

Wnj . Tumer, of Nor th u m - 
berland, Bachelor of Arts, 
chofen 1530, Mafter of 
Arts, had a Title from ihe 
CoUege 1 5 3 6, an admirable 

. Greekand Latin Scholar, 
Rhetorician, and Poet. He 
preached theKingdomover 
graiis, for which he was 
imprifoned : as foon as he 
got hls Liberty he went 
into Ttaly, and went out 
Doftor of Phyfick at Fer- rart. UpoD the Detth of 
Harry the viiith. he re- 
turned, aod 1548 wbs' 
Phyfician to the Duke of 
Soineriet. the ProteAor^ 
Canon of Wiodfor» and 
1550 Dean of fiath -mi 
Wells. Jane his Wife 
married afier his Deceafe 
to CoK Bi(hop of Ely, aHd 
fouoded a Schokrlhip here 
in MeniQry of her former 
Huft>aad Mr. Turoer. 

Rich. Cheioey, cbofen 1 530. 

Richard Vafey, or Vefey, 
chofen 1532. 

Ralph Stanno, chofen 1532. 

Tmpm Rohsrti SwinborHe, 
3f, 141111. 

ThomasBrooke,chofeQ 1536» 

Tmp, Georgii Folberie, 
M. i^mi. 

Simon^ Briggs. 

Robert Afkew. 

ThomasPaxton,chofen 1537. 

«... Bulterd, or BuUec» 
chofen 1537. 

. . , . . Hebb. Whca he 
was to difpute onc^ in 
Divinity, the Univerfity ia 
great Multitudes came with 
a Defign to iaugh at^ him ; 
but he beh^ved.himfelf. fo 
wel], thai i\\Qy waited on 
hlm home to his CoUege 
with great Applaufe^ • 

Edmund Gripdall^^ chofea 
1538. 

.... * Hedin. 

Gilbert Laburne. 

HenryBird.^ 

. Richard ^lith^ chofen 1 540. 
Fottcry, MlSCtXLAMEOtJS ^^lfecES. 4P% 'Fottcry, or Fdbrc. *''''* 
Tmp. Nic. Ridley, M. i6mi. 

RoUrt Patchet — ^He was a 

L^SeiiefaSdr. 

pAsa Chriftophorfon, of Lan- 
cafliire, Bacbelor of Arts 

' -I54b> Mafter of Ahs 

^ 1 J4 1 , Fcltew ofSt. Jdhn*s, 
aherwards Doftor of Dtvi- 
oity, Mafter of Trinity 
Colteg^, Deah of Norwichjt 
Bifhop of Chkhefter, but 
• deprived in the Beginniag 
of Queen Elizabeth*s 
Rcign *». 

Edmund Weft, of Lincoln- 
ftiire, ohofen 1540, Chap- 
lain to Biftiop Ridley, bat 
forfook his Profeflion, and 
foon after died of Gricf. 

, . . . Wilfon, chofeni540. 

Nicholas Cane, of Northum- 
berJand, Bachelor of Arts, 
chofen 1540. He camc 
from ChriftV Coilege. 
Second Greek Profe/Ibr in 

' " this Univerfity. He tranf- 
lated fome Pieces of De- 
mofthenes, and publifhed 

" theoj. He was of New- 
caftle, and Pupii in Chrift 
Church to Cuthbert Scot 
(afterwarcls Bifhop of 
Chefter) and removed 
thence by Ridley . He was 
afterwards FelloW of Tri- 
.nity CoUege, Doftor of 
Phyfick. 

.... Brumfield. 

• . . • „ Robinfon. 

Taylor. . 

Anthony HalL . j . • '. Mahew, chbfen 
1547— — He^^had a chief 
Hand in the Tranflatlooi 
of th<^ Bible of the Geneva 
Editibn. ' 

. . . ; . Piikington, chofca 

1547. 
.... Gray, chofen 1547. 
.... Edill, or Ydle, oc 
Idel, chofen 1547— Hc 
give Books. 
JohnBradford, ofManchefter 
in X-ancalhire, firtt a Ser- 
vant H> Sir John Harring- 
ton, Knight ; yet^ .though 
a Place of very good profit 
and Expeftation, he left it, 
and gave hlmfeif to Study, 
efpecially of the Scriptures, 
at |he Temple ia London, 
where the Common Law 
is ftudied ; and from thence 
he came toCambridge, and 
within a Year was made 
Mafter of Arts and Fellow 
of this College. He was 
ordained byBifhopRidley, 
by whom and Bucer he 
was intirely beloved. He 
was Chaplain to Ridley, 
Prebendary of St. Paul's, 
and died a Martyr in Queeil 
Mary's Reign, ift July, 
1556. His laft audible 
Words were thofe of our 
Saviour ; " Strait is the 
" Gate, and narrow is the 
" Waywhichlcadethunto 
** Life, and few there be 
" that find it.** He was^ 
of Stature tall, but flender j 
of a fainti(h finguine Com- 
plcxion ; his Hair and Beard 
auburo ; his Countenands 
fuU 

Oodw..3po. <ot MrSCBtLANEOVS .PIECES. ' falloF Sweetnefs, mixt with 
'Reverence and. AuUeiity, 
Thc chief Article where- 
U|x>Q his Eoemies con- 
demned him wasfor dcQial 
of the corpcn ai Prefence.it\ 
the Sacrament, wbich yet 
ke never denied in the 
worthy ijLeceiver, as.to the 

. E^eot Faith; aadnoMan 
yet, whether Papift or 

• Proteftaot, could ever dif- 
cover it through the Elc- 
ments of Bread aad Wine 
by the Eye of the Body. 
His Death was generally 
lamented by all >yho kncw 
hittk, or had heard of him ; 
yea many Papifts them- 
fclwes heartily wifhed his' 
Deliverance, for all Men 
obferved how his Enemies 
bad firft committed him to 
Priron without Law, and 
ihen after a Years Im- 
pufonrrcrnt made one to 
take away his Life. 

On him was made tbb 
Epitaph : 

pifcipuh nuUiJupra licet ^JJe, 
Magiftrtm ; 
^iq\ Dto fervit^ trjfiia 
mu:ta fer^t, 
Cdrripit Omnipot-ens natum 
quem diligit omnem ; 
_.j§d Citlumjiti^a efl ^dijfflci* 
i{.u; via, 
ffasBradJordc, tj^dumreddis 
feElote VQUSy. 
iV#A hominum rigidas ter^ 
ribiiifj; minas^ 
iSed Hi^c Blanditias,. non vim^ 
nec vincula curas. 
Qredi' (^ accenfa^nemkra 
crmmia Pyra. Thomas Fforton, 

Gregory Garth, chofen 154&J. 

Yeldar, or Yeldard; 

many Years Mafter of 
. Trinijy Coilege in Grford. 

ViceChancellor thereis8o, 
AnthORy Girlington, chofea 

WilJiam Clarke, cjiofen 1 552. 
John Young- 

Jolm Markham, chofea 1553. 
. • . • Sanderfon; 

Richardfoa. 

Debanck. 

Temp.JohannisToung^ M, 171. 

.... Nicolfon. 

John Robinfon, chofenijj^. 

William Patchet, chofen 1 5 54. 

Gabriel Briftow,chofen 1555» 

Robert Tayion 

John Ncweil. 

Rich. Hali — ^He wrote a Book 
of Schifm, and anothor of 
an ernoneous Confcienc£« 

John Salt. 

. • . , Betfon, chofcni 556. 

. • . . Barret, chofen 1556. 

JohnBridges, chofen 1556 — 
He madeaSpeech toQueea 
Elizabeth at nhe <^ollcgc 
Gafte 1563. He was made 
Doftor of Divinity and 
Dean of Saliibury, and by 
ber Bifhopof Okford 1 603 . 
He died 161 7. 

Chriftoper X.indley> chQrea 

1556- ' ' 

William Adamfon, chofen 

'557- 
. . • . .Boyce, oi; JRQyps^ 

chofen 1558. 
Wm. Gravett,.jcbqfeii 1^58% TTeinip* MISCELiANEOUS PIE^^E^. 
T€n^0 Ednttin£ Gri^dal^ ^ T^n^m J^haaw Tomge^ w . • • • Locky chofcn 1557« 
Thonoiais Nevel, chofeni^do. 
^fVilliam Power, chofen 1560. 
WiUiam Palmer, orPawmer, 

chofen 1560, Prebendary 

of St. PauVs, Chancelldr 

of Yorke, Prebendary of 
* Yorkfe, PrebendaryrfNor- 

weli, and Redor of Whel- 

drake. ' 
bfmund Da?ie, or Davids, 

chofen 1560. 
Ralph Safteine, or Sartoo^ 

chofen 156^1. 

Temp* Matt. ffutton^ M. 29/. 

Tbomas Newce. 
R. Hetherington. 
R. Jackfon. 
Sim* Buck. 
. . • • Riley.. 
.... Fenton. 
Bald. Efdall. 
Jo. Gravet. 
«... Butler« 
Ja. Hales. 

• . • . March« 
.... Beft. 

• • • • Sage. 
.... Morton; 

Ignot^ anJmp.Jobannis IVhit" 
gift^ M. 2omi. feu Temp. 
Johannis Tounge, M. 2 imi* 

Lan. Browne, chofen 15674 

Th, Langhern» • 

Jo. Feake. 

. • • . Knight^ 

.... Fortefcue. 

Humph. Tyndal. 

Edm. Sympfon» 

ToM.v; M. 2 imi. 

R. Oft>urne, chofen 1570« 

Th. Nevdl. 

Gab. Harvey. 

Hen. Farre. , 

Jo. Holt, 

Jo. Flower, chofesi^^a^ . 

R. Langhorn. 

Go, HaHs. 

£dm. Feake, chofen 1574. 

Jo. Hutchinfon. 

Gu. :?emfaerton» 

ViUers Alday. 

Geo. Alexander. 

Lancelot Andrews. 

Th. Dove, af terwards BUhop^ 

Tanp.milieLFoJke, M. %vm. 

• • . • Colman, cho&n x 578» 

R, Robtnfo.n« 

Gu. DanieU 

Hen. Gold. 

Ant. Watfoo. 

Sam. Farrc. 

R. Harvey. . 

Th. Lovering. 

Rog. Dod, aftcrwardsBIfliop* 

Ja. B>acham, choien 1581. 

Fra. Berisfocd. 

Rob. Neave. 

Ja. Gravet. 

Jo. Bourne. 

Paul Berbeck, 

Th. Petchie. 

Rich. Tylney» chofisn li^li 

Sam. Harfenet, aftowardl 

Archbiflipp» 
Nic. Felton, 
Th. Mud. 
R. Streat. 
Hen. Bramptodr; 
Jo. Aldrich. 
Rad. RowleXi 4» MrSCELLANEOUS PIECES Gu, Tubman, chofcn 1585. 

Ant.Green, chofen 1585. 

Rob. Cook. 

W«I. Whaley. 

Gu. Jatnes. 

Th. Murial. 

Rich. Bucknam* 

Gu. Rich. 

Rob. Ely; 

Temp. Lanceloii AndrewSt 
M. 23W. 

Rich. Wright, choferi 1590. 
Rog. FentoD, 
Nath. GifFord. 
Jo. Field.- 

• Rand . Barlow, chofca 1 593. 
Cuth. Curwen. 
Rog. Andrews, chofen 1594. 
Geo. Cook, chofen 1597. • 
Theo. Field, chofen 1598.* 
Jo. Jones. 
Hier. Beale. 
£dm. Maflen. 

Th. Talcoat, chofen 1593. 
Jo. Jones, chofen i6oi» 
Th. Southill. 
Cu. Stockton. 
Jatn. Rog6r^. 
R.iFarmer. 

Mat. Scrivener, chofen 1602. 
Godw. Walfal. • 

Temp. SamueliS Her/enet, 

M, 2^U 

Jam. White, chofen i6©5. 
*Gu, H^ncock. 
Matt. Wren, chofen 1605. 
Alex. Read. 
Jo. Heyward. 
Ant. Parker. 

Kich. Peiriberton, chofen 
" 1608. 
.Jheodorc Bathurft. AiexanderBpod, choftni6io. 

Jo. Scarlet. * * * 

Th.Bold- 

Walt Belcanquali. 

Jo. Nutt, chofen 161 1. 

Rad. Brownrig. 

Rog. Flower. Tanqiiam. 

Jo.Pocklington,choicn 1612. 

Sam.Calverley.* ' ' ' ' 

•Th.' Bougjaell. • 

Jo. Oicll. ' 

Roger Hexchefter. 

Jo. Jefiery. 

Jo. Johnfon, chofen 1613. 

Rob. Felton. ^ 

Edw, Tilman. 

Hen. Burton* Tanqttam^ 

Temp. Hen. Felton, M. 2^mL 

Ben. Lany, chofcn i6i6. . 

Temp, Hieron, Beale^ M. 26n^^ 

Gu. Fenner, chofen 161S. 

Dan. Mariet. ** 

Eleaz. Duncon. 

Sam. Belcanqual, chofea 

1619. * ♦ • 

Har. Boteler. 
Theod. Beal, cbofen i6a2.~ 

Tantjuam. 
Jo, Poley. 
Nicol. Andrfcws. 
. Edwafd Quarle. 
Gn. Parris, chofen 1625. ' 
Jo. Duncon. 
Rob. Goodrick. 
Edm. Calamy. Tanquamm . 
Ja.'Yaughan. '" 

Jo. Novel. 
Ja Cornclius. 
Gawing. Nafti. 
Jo. Neilc, •'• /MISCE1.LANE0U5 TJECEifc ^ Temp. Benj. LaneH^ ^* ^l^* 

Rich. Ball, chofea 1630. - 
Rich. Drakb. 
<Ju. Herris. 
Jo. VinceDt. 

Rob.M^pletoft, chofen 163 1, 
Jo. Randal. 
Edw. Fletchen 
*Tho, Weedon, chofen 1631. 
Edm. Boldero. Tanfuam* 

Temp. MarciFrankf M. aBmL 

Roger Afliton, chofcn 1662.' 
IVilliam Quarits. ' . 
Anthony Bokenham» chofea 

1662. 
^Villiam Gibbs, 
*rho. Wedon. ' 
£dm. Keene. < 
Tho. Co6ke. 
Tho. Rider. 
Marmaduke Urlin. 
Edward Stearnel 
William Abel. 
Phil. Biacon. ' 
John Keenc. 
Nath. Coga; 
'^iii. Sampfdiy. 
Micbael Pindar. 
Matthew Eaton. 
Robcrt GoodricH. 
Dru. Creffcner. 
John Goodinge. 
Richard Neech, chofcQ 1 6$4 « 
Francis Grigg. ' ^ 

Tho.Crowch. 

Temp, Rob. Maplet^nt M. 29^. 

Robert Peachy. Tanquam^ 
SamuclFlack^ chof^aii668« 
Wiliiam Mcrvinc. ' ' ' 
^dward Duncon. 
tliclaard Blyth. • Joha GHHivcr. '' - 

John Weftficld. 

Tho. Browne: 

Samuel Balerchofen 1671*' 

Thcttnas Alfexander. 

Peter Richier. 

William Butts. ' ^ 

Johri Burrel, chofen 1673." 

Edward Feaft, chofen 1674. 

Tanquam. 
George Proftor. 
Jdie Gafkarth./ 
Hugh Marlin. 

^ Temj^. Naih. Coga, M. 30^. 

r 

Henry Jenkin, chofcn 1677. 

^mbrofc Bland. 

Avery WagftafFe. 

William Powle, chofcn 1678. 

William Dickenfon. 

Mark Anthony. 

Jerome.Lacy. 

John Lany, chofcn i68t. 

* Tanquanu 

Wm. Banckcs, chofen 1682. 

MarmadukcTyrwhitt, chofca 

1683. 
John Baflet. 
-^Francis Draper. 
John Baflet, <^ofcn 1686. 
Willitm Smith; Tanquam. 
, Henry Scrivencr, chofcn 1687. 
Samliel Jlolcombc. 
Benjamin Keene. 
Samuel Boys. 

Chriftopher Bedford, chofca 
' 1688. 
JlobertLloyd. 
Edward Lany. 
Fhilip Oft)aldefton, chofcQ 

1691. 
Reginald Hawkins. 
Georgc Maplctofi:.' 
Kichard Croflinge. 

Tcm}. Htfl MISCELLANEOUS PIECES. Thomas Thoimas. 

Thomag Paiiet. 

John Vefey, chofefii 1698. 

Richard Flack. 

Chrtftopher Siclby* 

Kiikgh Jamesy choiea 1699. 

.Tho/n^s Wallace, clKireii 

1701. Tanquam. 
Thomas Ralph. 
Robert Tamf^y chofeniyoi. 
Tho. Afliburner, chofeai 703. 
William Sutton. 
I^idiard Attwood* 
Kotert Hodges. ThooiaB Wallaoe. 
Roger LofTg. 
Nicbolas PbtlipSj chofea 
. 1704. Tan^am. 
johnBrowniftg, chofen ijo^ 
Henry Crcflencr.. 
Titos ISircady. 

Tmp. Edw. langf M. ^icE. 

WillsunLong» choien 1707, 
Randolph Wyard^ choieii 

iyo8. 
Jamcs Jeficry. 
joha Goodwi[^4 
Johh MapIelOft. ^EN D OF TOM- V* '^TJ