Skip to main content

Full text of "Joannis Stobaei Anthologivm recensvervnt Cvrtivs Wachsmvth et Otto Hense"

See other formats


'&&''■■■■■'■"■■■ *Niliip 
§1111 
a 
61 


IOANNIS STOBAEI 

ANTHOLOGIVM RECENSVERVXT CVRTIVS WACHSMVTH et OTTO HENSE VOLVMEN TERTIVM 

ANTHOLOGII LIBEVM TERTIVM 
AB OTTONE HENSE 

EDITVM CONTINENS V *2> BEROLINI 

APVD WEIDMANNOS 

MDCCCXOIV IOANNIS STOBAEI 

ANTHOLOGII 

LIBRI DVO POSTERIORES 

RECEX3VIT 

OTTO HENSE 

VOLVMEN I 


BEROLINI 
APVD WEIDMANNOS 

MDCCCXCTV ERANCISCOBVECHELER 

PIETATISERGO PROLEGOMENA 

Stobaeani operis volumen tertium, in quo diu haesimus, 
priusquam manibus emiltam, pauca praefari in animo est 
quae ad librum commode utendum necessaria sunt. plura ne 
nunc disseram, tam ea me monent quae restant snperanda 
quam quae olim superavimus. nam ttt graviores aliquot quae- 
stiones, velut quae ad fontes ab Ioanne adhibitos pertinent, 
ad liquidum perduci non possunt priusquam pari cura instruc- 
tus etiam quartus operis liber prostabit, sic si quid olim pro- 
fecimus in crisi Stobaeana illustranda commentationibus museo 
Rhenano potissimum insertis, id nunc ubi tertius liber praesto 
est, eo magis utile fore legentibus speraverim. quod enim 
sciri maxime interest, duarum codicum familiarum, quas ipsi 
discrevimus, utra potior habenda sit quantique in sua quisque 
familia libri aestimandi sint, id ut commodius quam anthac 
pauloque rectius demonstrari possit, ipso fit ordinis eclogarum 
et delectus miro illo inter codices dissensu et consensu, cuius 
luculentiora exempla olim proposuimus. sed id infra patescet. 
nunc ipsos libros, quibus usus sum, breviter describam. 

ac prioris classis est V i n d o b o n e n s i s liber (S), quem ego 
oculis perlustravi mense Novembri anni 1875. totum dein 
librum summa cum cura in meum usum contulit Segofredus 
Mekler a. 1880 et 81. est autem codex philos. et philol. gr. 
LXVII (sec. Lambec. philos. LXXXI), olim Sambuci, saeculi XI 
ineuntis, continens nunc folia membranea 196, sed ut quin- 
que prima et sexagesimum alterum usque ad septimum et 
sexagesimum sint papyracea scriptaque a manu recenti. ve- 
tusta manus incipit a f. 6 r intra septimum demum tertii libri VIII PROLEGOMENA 

caput ab eclogae 75 verbis his oquj d 3 eytoye p. 338, 1 1 H. 
(cf. quae adnotavi j). 3, 2). recens autem manus quae magnum ab 
initio codicis defectum aliquatenus resarcire studuit, ex Trinca- 
velliani generis libro quodam eclogas priorum capitum haud ita 
paucas supplevit, quarum prima est 1 II 1, 140 H. neque igitur 
usus sum eius lectionibus (Srec.) nisi ubi discordant cum editione 
Trincavellii, de qua infra agam. numeris autem si fides est, quibus 
quaternionum initia signavit manus recentior, ante folium 6 r 
olim exstabant quattuor et viginti. nam in f. 6 r legitur signum 
<?, cui conveniunt reliqui quaternionum indiculi, quos subicio 
f. 14 e, 22 g, 30 £ 38 tj, 46 #, 54 i, 62 (papyr.) ca, 68 (sic) 
<& 76 ty, 84 cd, 92 ce, 100 cg, 108 & 116 ci], 124 c», 132 x, 
140 xa, 148 x0, 158 (sic) xy, 166 xd, 174 xe, 182 xg, 190 x£ 
ternionem igitur (f. 62 — 67) et quinionem (148 — 157) si pro 
duobus accipias quaternionibHs, viginti tres habentur quater- 
niones. quibus si addideris septem quae a f. 190 in calce libri 
exstant folia vigintique quattuor illa quae nunc desunt in 
principio, ea certe aetate, qua quaternionum numeri adscripti 
sunt, complexus erit liber folia ducenta quindecim. ceterum 
viginti quattuor illa quae a principio ablata sunt non uno 
eodemque tempore perisse docet antiquior folii nunc sexti qui 
superstes est numerus 21, cui convenienter folium nunc cente- 
simum nonagesimum insignitur numero 211. 

permemorabile est autem, quod S isque solus servavit 
quarti libri titulum numerumque in f. 54 r , quo de monui p. 1. 
quod autem hac ipsa inscriptione probabile fit, descriptum 
esse S ex codice, qui praeter tertium quartumque operis librum 
continuerit etiam duos priores, id constabilitur testimoniis aliis 
quibus archetypi imaginem aliquatenus instaurare possis. ac 
capitum quidem computatio in codice primitivo ita facta erat, 
ut numeri non ad libros singulos sed ad totum anthologium 
pertinerent, eadem scilicet percensendi ratione qua legitur apud 
Photium tcov dk TeaaaQiov ftcfiUtov ar{ (i. xeqjdlaca). hui c 
enim computandi niodum ex vetustiore Iibro, prout utile visum 
est, non constanter tamen retinuit librarius Vindobonensis. 
in superiore igitur margine aliquot foliorum, quorum parte PROLEGOMENA IX 

aliqua (ut primus observavit ipso codice inspecto Theodorus 
Gottlieb, Viudobonensis) novum caput inciperet, a prima manu 
picti sunt numeri ternis aliquotiens lineolis supra numerum 
et infra additis. unius numeri incuria bibliopegae maximam 
quidem partem resecti levidense tamen vestigium remansit in 
folio 38 r , isque olim fuerit gka spectans ad flor. c. 25. sed 
exstant incolumes haud pauci, quos capite c florilegii 3 quo per- 
tinent addito subicio: f. 24 r Q*y (c. 17) f. 36 r Qxrj (c. 22) 
f. 37 r qx& (c. 23) f. 54 v q^ (c. 43) t 68 v qv (c. 44) 
f. 10S r Q$e (c. 59) f. 131 r Qop (c. 75) f. 140 T qo8 (c. 83) 
f. 157 v Q7i (c. 95) f. 179 v pqT (c. 109) f. 180 r qq^J (c. 110) 
f. 191 r oa (c. 121). locupletes profecto sunt hi testes minime- 
que hoc loco neglegendi, cum praesertim nuperrime demum 
eorum nutitiam ipse nanctus sim. et in quinque prioribus 
quidem numeris planus plenusque cum Photiano libro est con- 
sensus. velut tertii libri capiti decimo septimo addantur centum 
sex capita primi libri secundique, et clarum est quomodo 
illud fuerit totius operis caput Q-/.y. ut vero et hoc pateflat 
singulis numeris Vindobonensibus complures haud raro nostro- 
rum codicum inscriptiones comprehendi plane eadem ratione 
atque in indice capitum Photiano, aliquam huius indicis partem 
transcribo adiectis numeris in S servatis. 
Q^e Ileoi vavxi/.iag (flor. c. 59) 

IleQi xexvaiv (c. 60. 61) 

IleQl deonoxiov v.ai dov/.cov (c. 62) 

IleQl '^LcpQodixr^g navdrjiwv xal ne^i eQioxog xwv 
v.axd xb oojfia fjdovtuv (c. 63. 64) 

JTeot xdXkovg (c. 65. 66) 

IleQL ydfxov v.ai xd e^^g xov v.ecfa/.aiov xovxov 

(c. 67—73 

raf.ii/.d naQayyekfxaxa (c. 74) v.ai 
qojS IleQi naidtov vai xd et-rjg xov vecpalaiov xoixov 

(c. 75—78) xal 

Oxl XQi] iovg yovelg xTg v.a&rjv.ovortg XL/nrjg v.ax- 

at-ioio&ai na^d xojv xev.vwv (c. 79) 

qo6 Onoiovg XQr} eivai xovg naxeQag ne^i xd xev.ra (c. 83) X PROLEGOMENA 

Oxi xdXXtoxov ?; tptXadeXqria xai t t ntgi xoig ovy- 

yeveig dtd&eotg (c. 84) 
Oiy.ovojxiv.6g (c. 85) 

Tlegi evyeveiag v.ai xd e^ijg xov xeqpaXaiov xoxxov 

(c. 86—89) 
Tlegi dvoyeveiag (c. 90) 

Tlegi nXovxov xai xd k^r t g xov xeqraXaiov xovxov 

(c. 91—94) 
gn Tlegi neviag (c. 95. 96) 

^vyxgtotg neviag xai nXovxov (c. 97) 
"Oti b fiiog ftgaxig v.ai qpgovtidtov dvdtteotog (c. 98) 
Ilegl Xvrnqg oti Xiav nox&rjgd (c. 99) 
Tlegl vooov xai laoetog (c. 100) 
Tlegl vyieiag xai diaftovrjg axWrjg (c. 101) 
Tlegi iatgojv (c. 102) 
Tlegi evdat^ioviag (c. 103) 
Tlegi v.av.odai/tioviag (c. 104) 

"Oti afliftaiog rj ttov dv&gtoniov evnga^ia (c. 105) 
TLegi twv nag 1 di;iav evtv%ovvtujv (c. 106) 
Tlegi tuiv nag d%iav dvotvxovvttov (c. 107) 
"Ott 6ei yevvaiiog cpigeiv xd ngooninxovxa (c. 108) 
(>qT Ovi dei xdg evxvxiotg ngoqpaiveiv, xdg de dtvxiag 

v.ginxeiv (c. 109) 
gqJ Tlegi eXnidog (c. 110). 
tanta igitur apparet in computandis capilihus congruentia, ut 
sit nihil certius quam uti nobis licere numeris Vindobonensibus 
ad solvendam illam difficultatem, qua quarti libri capitum in- 
dex Photianus impeditus est. sed ut via ac ratione proce- 
damus, proficiscendum erit a parte extrema. atque caput 
florilegii 109 "Ott 6ei xdg evxv^iag xtk. signatur per pqT, 
caput 110 per gt\J, proximus autem qui Mtpcral numerus 
oa spectat ad c. 121 ^vyxgtotg Ctorjg xai &avctxov. mani- 
IVstum est igitur eadem fere ratione in Vindobonensis arche- 
typo erratum esse atque in codice Photiano. nam numeri 
stare non poterunt, nisi sumetur unum titulum praetermissnm 
esse. revera autem omittitur et in S et Tr. p. 571 (cf. mus. PROLEGOMENA XI 

Rhen. XXXIX p. 367) inscriptio 113 "Oti oi arvxovvreg XQTr 
Covai twv ovfi7iaoxcvTO)v, ut in antiquo libro sic capita sese 
excepisse numeris eluceat 

QqVOu dei tag svrvxiag ngoqpcciveiv v.tk. (c. 109) 
gqJ Tlegl elrtidog (c. 110) 

Jlegl tiov nag 3 eXnida (c. 111) 
"Otl ov XQ^l euLXttigeiv Tolg cctvxovolv (c. 112) 
"On gqov aXXov nagaiveiv rj avTOv (c. 114) 
JJegi yijQOjg xal tcc e^ijg tov %ecpai\aiov tovtov 

(c. 115—117) 
neg) SavaTov (c. 118) 
Hegl tojr t g (c. 119. 120) 
aa JZiyxgioig Ccor t g v.al &avaTov (c. 121). 
iterum igitur antiquum illum librum cum Photiano titulorum 
conspectu concordare vides, nisi quod in hoc non ille titulus 
"On oi aTvxovvTeg ktL praetermittitur, sed vicinus c 'Ort gaov 
allov y.t£. at huius differentiae commoda in promptu est ex- 
plicatio, de qua convenit mihi cum Wachsmuthio. duos nimi- 
rum titulos (112.113), quibus miseros non irridendos sed 
commiserandos esse demonstratur, non adverterunt librarii tam- 
quam unum caput uno numero signatos fuisse, non duobus. sic 
alterutram ex duabus inscriptionibus vicinis excluserunt quasi 
computi *fines excedentem. ac lenius erratum esse patet in 
Vindobonensis archetypo, gravius in codice Photiano. nam cum 
ille eclogas tituli 113 recte priori subiceret ipso tamen titulo 
abiecto, Photiani librarius eo potius declinavit, ut caput "Oti 
gaov aU.ov y.te. cum altera prioris particula copularet inscrip- 
tione deleta. 

sed dilue mihi, dices, quo tandem pacto pinacographus 
efQcere potuerit totius operis capitum numerum 206 vel duo- 
bus prooemii additis numerum 208, si tamen quarti libri capita 
ad calculos vocavit 57, non 58. etiam huic quaestioni nunc 
insperata lux adfulget ex numeris Vindobonensibus. intercidit 
unus titulus in quarti libri conspectu Photiano, sed prioris 
potius partis, ut Vindobonensis docet, non posterioris, ut 
olim opinati erant. veram enim lacunae sedem commonstrant XII PROLEGOMENA 

iniiiiri i ijii^ et uit ad sua capila relati. yuD- autem dixi 
pertinere ad flor. c. 43, id est quarti libri primum, qv ad 
c. 44, q1-£ ad c. 59 TleQi vavxiliag. unde elucet titulos in 
antiquo illo libro numeratos capite uno fuisse locupletiores 
quam traditum indicem Photii. ne multa, Vindobonensis ope 
conspectus Photianus sic redintegrandus est 
Q(*& JIbqi nolixeiag 
qv TleQi voiiutv xai e&utv 

FleQi drjLiov 

IltQi xutv ev xaig nokeai dvvaxutv 

TleQL aQXVis * a i JtBQi xov bnoiov %qtj elvai xbv 

uQxovia 

"Oxi /.akkioxov tj fxovaQxia 

'Yno&fjY.ai ne^i (iaaikeiag 

'^Foyog rvQavvidog 

IleQi nokifxov 

TleQi x6X(xt t g 

IleQL veoxrjxog 

QVoyog x6X(iijg axQaxeiag xai ioxvog) 

TleQi oxQaxrjyuZv xoi iteQL xulv xara nokeiiov XQ ei ~ 

wv vrco&ij/.ai 

lleyi elQtjvtjQ 

TleQi yeutQyiag 

TleQL tjovxiag 
Q^e lleyi vavxiXiag 
caput autem Woyog x6l(irjg axQaxeiag xai iaxtog suum habct 
numerum, non cum eo cui Ueyi xoXiit^g nomen est coniun- 
gilur, (|uia ab hoc titulo remotum est capite TleQi veoxrjxog 
interiecto neque xolfirjg solum reprehensionem continet sed 
etiam oxyaxeiag xai loxvog. ceterae vero quae ad numerum 
complendum excogitari possunt viae aeque improbabiles sunt. 
nam ubi de Photio agitur IleQi dtjpov caput utique rttiiundiini 
erit, TleQL yeutQyiag autem si quis in duo capita (56. 57) 
discerpere velit, is obliviscitur rationis in capite TleQi xexiwv, 
lltyi xakXovg, aliis constanler observatae. 

iam apparet igitur — numeris enim innitimur, non opiua- PROLEGOMEXA XIII 

tionibus — cur Eltero non contigerit. ut me quoque ad suam 

de indice Fhotiano sententiam traduceret. inde enim, quod 

Photius quarti libri capita esse dicit quinquaginta octo, enumerat 

non plus quinquaginta septem, concludi ille voluit fde cod. Phot. 

p. 16) Pbotium vel c pinacographum 3 capitum inscriptiones non 

ipsum composuisse. sed Stobaei summaria capitum nobis ser- 

vasse. immo apertum nunc est numeros capitum ne intellegi 

quidem posse nisi perspecta codicis Photiani indole non ubique 

perfectissima. eidem igitur capitum conspectum tribuo cui auc- 

torum laterculos. semper autem miratus sum quod Elter, cum 

c capitum inscriptiones Photianas nihil aliud esse J censeat c quam 

ipsius Stobaei summaria operi praefixa 5 , tamen illicitum putat 

substituere in uberiorum inscriptionum locum breviores c Stobaei\ 

secum ipse pugnat. quamvis enim Photianas quarti libri inscrip- 

tiones peius se habere sentiat, tamen reicere eas non audet, immo 

argutius quam verius ex ipso Stobaeo repetit, ut ne quid Pho- 

tiana auctoritas detrimenti capiat. e summarii scilicet natura, 

respondet ille, explicaudum est quod ampliores titulos exhibent 

codices nostri, artiores index c Stobaei\ audio. sed quo modo ex- 

plicabimus quod summaria aeque ac codices I c. 14 inscribunt 

Hegi ocouaTcov v.ai zijg neg) (pro negi tj~c) tovtcov TO/nrg 

xtI.? nonne novo potius exemplo probatur id quod supra ex- 

ploratum est, auctorem indicis aliquotiens codicis sui mendis de- 

ceptum esse? mendum agnoverat Bekker, sed non eo quo 

debuit loco correxit: tolles id, si me audis, ex Stobaeo, tole- 

rabis in indice Photiano. ut autem aliis argumentis utar, quis 

putabit Stobaeum quod in ipso opere apte inscripserat Tlegi 

vyieiag xai Trjg rtegi Tt)v dca/novfjv awrjg ngovocag, id in 

indice ita depravasse, ut scriberet Ilegi iyiecag y.ai dia/xovfjg 

avTf^gl et omnino credibile est, qui quattuor voluminum opus 

condiderit amplissimum, eum in capitum indice, quo Elterum 

si sequeris c aTa/.airtiogog xai ovvxouog evgeoig reddita erat', 

verbis adeo pepercisse ut ne obscuritatem quidem evitaret? 

nemo autem sine Elteri commentario (1. c. p. 69) augurari potuit 

Ilegi ucofig titulo significari quae in libris sunt inscriptiones 

Enacvog Lco>~g tVErcacvog ^avdrov, cum praesertim proxime XIV PROLEGOMKNA 

praecedat litnlus Iltgl &avdtov, quo nostri libri iterum clari- 
orem oflerunt hunc TleQi &avdtov v.ai u>g eirj drpv/.Tog. 
quitl vero commendationis operi accessuinni mm Bperarc poten| 
Stobaeus, si indice praemisso opes suas ita attenuasset, ut ex. 
gr. inscriptiones flor. 67—73 una illa negl ydfiov y.ai xd 
£t;rjg rov xecpaXalov xovxov compreheuderet? ne longus sim, 
opinio illa de Stobaeana capitum indicis origine fundamento ni- 
titur nullo. pinacographus eum composuit et in prioribus quidi-m 
libris multo diligentius quam in quarto, ubi syncritica pottt* 
simum titulorum indole neglecta*) compluies saepius inscrip- 
tiones uno titulo generali comprehendit. quamqaaii) <iuu N\ Mbs- 
muthio crediderim capitum numeros, in ([iiibus tam inire con- 
gruant Photianus et Vindobonensis, ipsi Stobaeo vindicainins 
esse. quod si statueris, simul intelleges cur pinacographus 
artiores haud raro et suos substiluerit titulos uberioribus Sio- 
baei. Stobaeus enim cum singulis capitum numeris copia 
materiae invitatus saepius complures inscriptiones Bdbiungeret 
easque partibus capitum convenientes, pinacographo commodius 
non videri non poterat singulos numeros etiam ad singulas 
revocare inscriptiones. nunieri igitur antiipiitus traditi reman- 
serunt aliquam partem in Vindobonensi. errares enim, si quem 
posterioris aevi librarium crederes eos ex 'bibliothecae' eodicc 
molesta computatione erulos in suum librum transtulisse. ecquid 
utilitatis habere poterant numeri, nisi pertinebant ad codieea 
qui etiam Tlegl dr t /nov caput, ut de duobus prioribus libiis 
taceam, olTerret? repellimur igitur ad codicem nostiis qoideni 
libris miilto vetustiorem. ut brevi praecidam, Vindobonensis 
codex pendel a Photiani simillimo. quod si traditione 
Vindobonensi et Photii inter se collata satis staliilitnni est, >imul 
sequitur ut 'florilegii' libii nobis noti ex eitis modi codice de- 
ducti sint omnes. nam ad unum eos redire archetypun lliorain 
argnmentoram ope infra evincetur. sed et boc apparebit, ad 

*) De syncr isi quae vocatur nuper summatim diximus (die synkrisit 
in rfcr nntiken litt. Frib. Br. a. 1893), sed ut legenti subolere putem, 
quanti ea valeat ad gnomologiorum anti<iuiorum dispositionem et originem 
cognoscendam, cf. p. 21. PROLEGOMENA XV 

talem archetypum eos revocari non posse nisi aliis interiectis. 

nam licet de Laurentiano, cuius hodie exigua pars supersit, in 

singulis rebus certo iudicari nequeat, deest omnibus libris nostris 

caputJl^t drjwv, item omnes capitibus illis turbati sunt, qui- 

bus in altero operis libro suam sedem vindicavit Wachsmuth 

(cf. Stob. I p. XXIX sq.). et plures, puto, veteris capitum com- 

puti testes relicti essent, si ab archetypo illo Vindobonensis 

abesset proxime. quod autem in ceteris libris, quantum 

quidem scio, veteris computationis vestigia non exstant, id 

facilem explicatum habet, modo memineris in florilegio Lauren- 

tiano talia ne potuisse quidem denotari utiliter, Escurialensem 

autem codicem, ut omittam recentiores, uno fere saeculo post 

Vindobonensem exaratum ei aetati adsignandum esse, qua 

operis libri posteriores propagari solebant a prioribus prorsus 

separati. huic autem mori ipsum Photianum exemplar viam 

quodam modo aperuisse utpote scriptum tv revxeot dvol (Phot. 

bibl. p. 112 a 15) recte monuit Lortzing. ex eius modi igitur 

bipertito exemplari, quo totum opus duobus quidem binorum 

librorum voluminibus sed continua capitum computatione con- 

iunctis tradebatur, pules Vindobonensem esse deductum. sic enim 

commodius explicari posse videtur, quo modo factum sit, ut 

librarius Vindobonensis servaret quidem non nulla antiquiore 

ex computo testimonia, prae magno tamen operis ambitu 

pauciora et fortasse ne ipsi quidem satis intellecta. quamquam 

si quis malit statuere ipsum Vindobonensem praeter tertium 

et quartum librum etiam duos priores olim complexum esse, 

ego non valde obluctabor. certe non obstant quaternionum 

numeri, quos supra illustravimus. recentioris enim manus 

sunt, non antiquae. ac si uno potius volumine quattuor libros 

olim comprehenderit S, suspicari sane possis volumen illud 

aliquando in duas partes discissum esse idque ipsum discidium 

in causa fuisse, ut non solum secundi libri extremi (cf. Stob. II 

p. 258 sq. W.) sed etiam ineuntis tertii compages laxarentur 

foliaque haud pauca temporum iniuria vel incuria hominum 

perirent. utut autem res se habet (malim enim eam in medio 

relinquere), libri tertii priorum capitum iactura compensatur XVI PROLEGOMENA 

et alterius familiae libris et quadamtenus etiam Trincavellianis. 
Trincavellianos enim ex ipso, licet non ex solo, ut videtur. 
Vindobonensi derivatos esse infra apparebit. tam misere autem 
in Vindobonensi tertii libri initium erat disturbatum, ut non 
mirum sit quod in cassum ceciderunt conatus, quibus etiam tertii 
quartique libri capita suis numeris insignire studebant. quos 
vero in commentario rettuli numeroscollationem secutus Mekleri, 
eos interim ipse ille, postquam codicem meo rogatu itenini 
examinavit, a recentiore manu (saeculi fortasse quinti decimi) 
me docuit scriptos vel potius rescriptos esse maximamque partem 
ex antiquioribus correctos. ne quid igitur memoria digni de- 
sideretur, ex Meklerianae collationis supplemento inscriptiones 
tertii libri capitum referam, quamquam ne per antiquiorem 
quidem notationem saniori rationi satis fieri facile apparet. 

r<n> r , rov 

c. 8 Xo 6' f. 6 r . c. 9 Xo € f. 6 V . c. 10 Xo g (antiquiore 

r<n> 
num. e eraso) f. 16 v . c. 11 Xo V (anthac c?) f. 18 v . c. 12 

r<n> 
Xoyog H (antbac f ?) f. 20 r . c. 13 Xo Q (anthac if.) f. 21 r . 

c. 14 /' (anthac 0?) f. 22 r . c. 15 nulla tituli distinctio. 
c. 16 ta' (anthac <?) f. 23 r . c. 17 t(t (anthac m?) f. 24 r . 
c. 18 ir' (antliac i$) f. 27 r . c. 19 id' (anthac tT); man. vet. 
in marg. sup. ir f. 29 r . c. 20 u' (anthac idf); m. vet. io 
marg._sup. id f. 30 v . c. 21 tg' (anthac «?); m. vet. in marg. 
sup. ie f. 32 r . c. 22 i£* (anthac /g?); m. vet. in marg. sup. 
ig f. 36 r . c. 23 lx\ sine correctionis vestigio; m. vet. in marg. 
sup. it f. 37 r . c. 24 i&' in ras. ; m. vct. in marg. sup. ir t 
f. 37 v . c. 25 x' (iuxta rasurae vestigium); m. vet. in marg. 
sup. (i&) f. 38 r . c. 26 xa' (a in ras.); m. vet. in marg. sup. 
x f. 38 v . c. 27 y.fi' (sine correctionis vestigio) f. 38 v . c. 28 
xJT(rex corr.?); man.vet. in m. sup. xa f. 39 r . c. 29 x<T (6 ex 
g corr.); m. vet. in marg. sup. xp f. 40 r . c. 30 xe' (c ex ^ 
corr.); m. vet. in marg. sup. xF f. 44 r . c. 31 xc' (c ex tj corr.); 
m. vet. in marg. sup. x<$ f. 45 r . c. 32 x£' (C ex Q corr.); 
m. vet. in marg. sup. x« f. 45 v . c. 33 xi? ' (corr. ex X) f. 45'. PROLEGOMENA XVII 

c. 34 *&' (corr. ex Xa, ut videtur); m. vet. in marg. sup. xc 
f. 46 r . c. 35 X f. 46 T . c. 36 \Ji\ U (ab alia m.?) cui respondet 

alterum C T in marg. sup., ubi m. vet. xC f. 46 v . c. 37 la' 
(a corr. ex T) f. 47 r . c. 38 Xp' (0 in ras., ut videtur) f. 48 r . 
c. 39 ir' (corr. ex W) f. 49 r . c. 40 X6' (d ex g corr.) f. 50 T . 
c. 41 W (ex /.£ corr.) f. 53 v . c. 42 XC (ex W corr.), in 
marg. sup. item A#. baec volui nescius ne esses. addo manum 
recentiorem, quae suos antiquioribus substituit numeros, simil- 
limam esse ei quae denotavit indiculos quaternionum. anti- 
quiores autem numeros, quorum reliquias uncis saepsi, primae 
1 fuisse manus nec negare audet Mekler nec adfirmare. c veterern 
denique manum quam vocavit asserit diversam esse a prima 
quae codicis contextum exaravit. dilficilis igitur res videtur 
expeditu, cum praesertimTrincavelliani libri in numerandis capi- 
tulis nec cum Vindobonensi nec inter se ipsi conspirantes 
oboediant rationibus non minus perversis, quas ex parte iilu- 
stravimus mus. Rhen. XXXIX p. 396 sqq. attamen ex ipsa om- 
nium harum notationum perversitate hoc unum satis tuto colligi 
posse videtur, in eo libro , ex quo Vindobonensis descriptus 
est, numeros capitum non notatos fuisse nisi ad totum Stobaei 
opus pertinentes. et huius quidem notationis testimonia pretio- 
sissima servavit codicis S manus prima, cuius modi nescio an 
olim etiam plura exstiterint in margine nunc quidem per biblio- 
pegam, ut supra vidimus, mutilato. ea autem designatio, qua 
tertii quartique tantum hbri capitum calculi subducuntur duo- 
bus libris prioribus non respectis, quin noviciae sit originis 
ideo non dubito, quia sive Vindobonenses percenses numeros 
sive Trincavellianos, patet eos explicari non posse nisi codice in 
priucipio libri tertii truncato. nam quamvis differant huius 
generis calculi inter se ipsi, in eo tamen consentiunt, quod 
omnes incipiunt a numero qui mutilato codici conveniat, non 
illibato. unde et hoc apparet ne ipsius quidem Vindobonensis 
librarium capita tertii quartique libri numerasse separatim, immo 
in antiquioris codicis ratione acquievisse, qua posteriorum libro- 
rum capita computata sunt respectu priorum. ceteri igitur 

Stobaeus III. b XVIII PROLEGO.MKNA 

numeri et in Vindobonensi et in Trincavellianis novicii sunt 
omnes. 

iam ut Vimlobonensem describere pergamus, praeter folium 
sextum, unde nunc incipit manus vetusta, umore conuptum 
est praecipue sexagesimum primum. eius modi autem locia, 
quorum numerus non ita magnus est, exceptis lectu est liber 
facilior, quamvis luridum atrameutum, quo prima manus et ver- 
borumcontextum et lemmata et capitum titulos perscripsit, vetu- 
stale non numquam decoloratum sit vel evauidum. ruhricator 
suo muuere functus est in prioribus tantum capitibus usque 
ad vicesimum quartum, idem capitum non iiulionim numeros 
signavit et priorum tituloruni litteris initialibus operam dedit 
accuratius depingendis. recentissima aulem manus aliquot 
spatia foliorum 148 v 149 r — v 196 v complevit excerplis a Stobaeo 
alienis. quorum quod legitur in f. 14b v (ujoneo iv di^wxou- 
%ia iaov ixijeoxL xtI.) petitum est, ut vidit Gomperz, ex 
Libanii Antiocb. p. 153 sq. R., uon sine aliqua lectionum 
discrepantia. verum talia persequi nunc animus non est. hoc 
solum addatur, in f. 195 v ab eadem fortasse manu ecloga plus 
una erasa spatium dimidiae paginae paratum esse novo addita- 
niento. versuum suut paginae plerumquc trieenum quinum 
senumve, ut tamen ascendant etiam ad tricenoa octonoe rd 
descendant ad qualernos et tricenos. minus coartata sunt folia 
papyracea 62 — 67: habent rereoe fere tricenos t>i n<>s. singulas 
autem sive solutae sive metricae orationis eclogas hluarius intcr 
se separavit non soium spatii aliquid sed boc ugnwn: rd 
illudi^v intericiens. continua igitur utitur scriptione. aed Ul in 
metricis etiam sticbometriae quandam rationem babeal rel colo- 
metriae. certe in beroici metri et elegiaci et iambici eelogis 
bini singulis paginae lineis exhibentur versus sed tenuibua inter- 
vallis distiiicii. velut in folio 100 v , quod photographj arte 
ezceptum collustro, Tyrtaei elegiae flor. 51,1 primum dialichufli 
ovx* av /tivi^oaijiUjv ovx' av (sic) Xoyoi avdpu ut/tui 
ovte 7codcov dgetfjg ovte 7cakai(.iooi>vt]<; (sic) primo capitkl 
versu exaratur, altero alterum ovt' ei xvxl. — (toQirp **d 
interraUo post utrumqoe bcxametrum relicto, eademque ratio PROLEGOMENA XIX 

observatur in distichis proximis. item trimeter iambicus qui 
insequitur (51, 2) Ovx Iotl xgeiTTov alXo nXr^v xgaTeiv 
dogi et anapaestica periodus (51, 3) ToXfiav de xgetov. o yao 
xtI. ita ordinantur, ut iambicus senarius cum prima tetra- 
podia anapaestica unumversum compleat, duaeproximae alterum. 
quamquam alibi anapaestorum membra inter se cohaerent spatio 
post singulas tetrapodias non relicto, ut vel hinc appareat dispo- 
nendi rationem modo adumbratam, licet ea satis constans sit, non 
servari sine exceptione. nec ubique spatium inter duas quasi 
distichi particulas relictum eiusdem magnitudinis est, immo 
variatur paulum pro metrorum proceritate in unum versum con- 
gestorum. ne vero prodige dispensetur membrana nimio inter- 
stitio admisso, ratio illa singulos versus per bina membra 
complendi ita derelinquitur, ut metrorum clausula plerumque in- 
dicetur per solam /ueorjv OTiyfirjv. velut in eodem f. 100 T post 
primum quidem Hippolyti versum (51, 10 ov yag xar 3 evoe- 
fietav al &vrjT(ov Tv%ai) spatiolum solito more intericitur, 
secundi autem finis ToXfirjiaoi de xai x s Q wv vjieg^oXaig 
notatur puncto, scilicet ut etiam proximi trimetri initium 
aXioxeTal Te in eodem paginae versu reponi possit. quae 
scribendi ratio bis in proximis ita recurrit, ut interpungatur 
post (JooTOig (51, 11) et post evipv^og fj (51, 13). voluit 
fortasse librarius eadem ratione etiam senarium (51, 11) ToXfi 
woTe viY.av. ovTe yaQ Tvgavvideg distinguere a proximo 
hoc x w Q'S novov yevovt' av ovt' oc/.og /ueyag, quamquam 
festinantius ut videtur collocavit stigmen non post Tvgavvideg, 
sed post yevoiT av. universam autem hanc scribendi con- 
suetudinem, quam per totum codicem exceptionibus non nullis 
vel erroribus admissis satis tamen fideliter intra metricarum 
eclogarum contextum custoditam esse mihi adfirmat Mekler, 
ego non, ut Wachsmuthio visum est, c ex duarum columnarum 
codicibus' repetierim, sed ex ipso metra diligenter et sine 
maiore mernbranae impendio indicandi studio. eisthesi enim 
metrorum vel ecthesi, qua antiquitus etiam gnomologiorum 
eclogas metricas scriptas fuisse tuo iure conicias, cum viderent 
bonae chartae partem perire haud exiguam, priusquam con- 

b* XX PROLEGOMENA 

tinue scriberent totum contextum, transierunt ad aliam metra 
designandi rationem, cuius testis nobis reliclus est codcx Vindo- 
bonensis Stobaei omnium hodie antiquissimus. curae enim 
Mms librario, ne quod membranae spalium, quoad eius fieri 
poterat salvo metrorum indicio, ab usu secluderetur, ctiam 
inde elucet quod lemmata, quorum magnam partem in mar^ine 
notavit, ipsi non numquam inseruit contexlui, ubi ab extremo 
potissimum versu novam incohare eclogam minus opporlunum 
videbatur. velut in pagina, quam supra descripsi, post duns 
dimetros [aox&os TioXkiv evdatf.toviav zUret OyiqToioi ze- 
Xevzujv.e\j in extremo versu legilur praeterea dgxekdm id 
est lemma eclogae 51, 4, sicut verba ovxe yag tvgarvideg 
XtoQtg tiovov yevotvt av ovx* olxos f*eyas'-c\> de quibus 

y 

supra monui, excipiuntur leminate 51, 13 avdoopa item in 
ipso versu extremo. erras igitur, si putas de more lemmata 
adscribendi Vindobonensi recte posse iudicari colometriae ratione 
quam descripsi nou rcspecta. nam vel intervallis ad eclngarum 
fines indicandos relictis librarius baud raro ita usus est ut 
lemmata insigniore modo supra ipsas illas spatiolorum quasi 
fenestellas exbiberet. tam lemmalum igilur quam metrornffl 
indicatione praeter perspicuitatem id maxime studuisse librarium 
apparet, ut parce uteretur membrana, non prolixe. idque stu- 
dium eliam aliunde manifestum est. nnlim urguere, quod 
praetermittuntur eclogae permultae, nam frustra quaeritur liber 
hac quidem neglegentia inmunis, sed detrahitur etiam de genuina 
lt-mmatum ubertate saepissime. velut banc haud raro Iihrarius 
sibi sumpsit compendi faciendi licenliam, ut ubi capitis insrrip- 
tionem iterari viderat in lemmatis specialibus, semel eam poneret 
in titulo generali. sic III 9, 35 S olfert nil nisi 'lappXixov 
ex zt~s emaToXiis Tfjs hqos dvaxoXtov idque compendiose, 
ubi neQt dixatoovvrjs merito addi a ceteris docet consimilium 
lemmatum comparatio III 1, 17. 49. 3, 26. 5, 9. 45 al. vel 

in eiusdem capitis n. 51 minus diligenter S l/. ;ioikov ;n 
Xevxavov , ceteri kx nwkov nvi^ayoQeiov kevxavov hbqi 
dixaiooivijs idque codici Photiano congiuentius. ilcm litenter PROLEGOMENA XXI 

ille omittit librorum iDdiculum *x %ov ueg) dixaioovvrjg 9, 53. 
nec dubitat aliis rationibus resecare pristinam lemmatum 

iDtegritatem ut ix % ailiavov (compeod.) lor exhibeos pro 
t/. %>~ t g aiXiavov ovf.itilx.TOv loTooiag III 21 , 6 vel ex % 
dqio%wv v pro e/. %wv agiozwvvftov zofiagiwv 21, 7. Deque 
obscuriora in lemmatis evitat compendia, cum /n e scribit pro 

uevdvdgov, drjfio pro drjUOxoiTov £ pro ^evoq?wv%og, 

t ' & 

dt° pro diovvoiov (flor. 125,8), k pro kemivrjv, nv pro 

nv&ayogeiov (9, 51). ad perspicuitatis tameo magis studium 
quam ad brevitatis referenda videtur illa librarii cousuetudo, qua 
complures eclogas ad euodem auctorem pertiDeotes uoius 
lemmatis quasi vioculo ita cooectebat, ut lemmatici Domiois 
litteras siogulas iu margioe diduceret uoam iofra alteram scribeos 
directe. oam vel eo tempore, quo per eXo&eoiv scribere sole- 
baot eclogas metricas loco insigni ad indicanda lemmata reser- 
vato, intra complures eiusdem auctoris eclogas nulli nisi primae, 
tamquam totius gregis duci additum fuisse puto nomen auctoris, 
cum eiusdem scriptoris reliquae quaesubsequebantur autcarerent 
lemmate aut, ubi res postulabat, libri solum mutati exhiberent 
vel fabulae indiculum. sic enim explicatur, quod lemmate 
generali non iterato legentes vel transcribentes decepti sunt 
haud raro monstraque quasi poetarum finxerunt lemmatis specia- 
libus prave explicatis velut Qeoriog, IleiQi&ovg, alia, de quibus 
dixi ad ecl. III 37, 15 p. 701. haec ipsa autem primam seriei 
eclogam lemmate pleniore adornandi consuetudo quoniam retine- 
batur etiam tum cum continue magis exarare coeperant eclogas 
metricas, lemma illud principale, quo complures eiusdcm auc- 
toris eclogae coDipreheodendae erant, commode sane significari 
poterat litteris siogulis deorsum, ut modo dixi, per margioem 
diductis (velut III 39, 6—10 flor. 48, 1—5. 14—16. 49—58. 
49,10—13. 52,1—7. 53,1—3. 63,1—5. 67,6—12. 
73, 1 — 36. 75, 2 — 7. 85, 4 — 6 al.) vel etiam nomine hunc 

in modum dimidiato /f r ° ov (III 20, 45 . 46) *J* (III 38, 44 . 45) 
xo/tov (*" ^' 46- 47). sed quamvis non infrequens sit haec XXII PROLEGOMENA 

lemmata scribendi ratio, frequentior mullo est ea quae, post- 
quam continua scriptiira eclogae exhiberi coeptae sunt, magis 
magisque invalescebat , scilicet ut eclogae eiusdem auctoris 
alleri adderetur xov avTov vel quod fere scribit Vindobonensis 

% av . duae igitur inter se diversae lemmata indicandi rationes 
Vindobonensi libro repraesentantur quasi coniunctae, sed ut 
neutra adbibita sit constanler. modo expresse indicavit librarius 
eclogam tamquam eiusdem auctoris, modo tacite voluit lemma 
priori eclogae adpositum referri etiam ad subsequentem. nisi 
igitur altera codicum classis auxilio veniret, mullo etiam plures 
quam nunc fit dubitationes suborirentur, cum praesertim brevi- 
tati ubique ille operam det parcus membranae et tenax. quod 
brevitatis sludium non dubito quin librarium transversum egerit 
aliquotiens ita ut ne traicere quidem eclogas vereretur, ubi eius- 
dem auctoris eclogis compluribus in unum locum congregandis 
necessitatem evitari posse viderat nomen auctoris plus semel 
adpingendi. sed id infra comprobabilur. ceterum eodem 
opinor adductus membranae lucrandae studio eis apopbtheg- 
matis quae auctoris, cuius dictum refertur, nomine incipiunt, id 
nomen pro lemmate praeponere fere supersedebat. nam Vindo- 
bonensis rationem reputans compendiariam veri similius duco 
omissum esse lemma in S quam constanter interpolatum in 
codicum classe altera. quamquam alterius familiae ubertas 
nolim ubique credatur genuina. velut in ipsis apopbthegmatis 
S et ceteri haud raro ita inter se discrepant, ut hi oflerant 
€QO)tt]&£iq V7i6 % iv o $ similia, S solum eQtorrj&eig. Vindo- 
bonensis autem rationem ut interdum rectiorem existimem, cum 
additamenti adducor vilitate tum eo quod alterius classis testes 
non numquam inter se discordare vidco et ipsos. cf. quae 
adnotavimus p. 357, 10. 759, 1. pensitandum erit igitur utrum 
sit verius quod praebet altera classis flor. 70, 17 eQioxrj^elg 
de vuo rivog, 6ia %L tovto inoirjaev 'oti 1 eq>r] 'afteivutv' 
xvi n an quod S omissis ceteris einutv oxi a(.teivutv xxe. 

sed antequam de altera familia exponam, aliquid moneri 
necesse est de eis codicibus qui eiusdem cum Vindobonensi PROLEGOMENA XXIII 

generis sunt sed interpolati. exstant autem id genus libri in 
variis Europae bibliotliecis multi, quorum haud pauci enume- 
rati sunt a me suisque notis et indiciis descripti mus. Rhen. 
XXXIX p. 362 sqq. XLI p. 34 sqq. notior tamen nullus est 
quam codex Marcianus class. IV cod. XXIX (olim LXIX 1 et 
LXXXIX 3) membr. saec. XV vel XVI, quippe ex quo florilegii 
quod dicitur editionem principem fideliter exprimendam cura- 
verit Victor Trincavellus Venetiis a. 1535 — 36. tacendas 
autem putavi huius libri lectiones (Tr.) ubi conspirant fere 
cum codice Vindobonensi. discrepantes fere attuli eas, quibus 
vulgatae (id est Gesneri editionum) patefit origo, quamquam 
innumeros in lemmatis adscriptis errores commemorare non 
tanti aestimavi nisi si quos fraudi fuisse vidi vel nostrae aetatis 
hominibus doctis cf. p. 477 adn. 1 . 4 p. 483 adn. 17 p. 540 
adn. 5. summam vero Trincavellianum genus inde habet 
utilitatem, quod defectus libri S supra commemoratus Trinca- 
vellianorum quos dicere consuevimus ope ita reparatur, ut non 
quartumsolum caput,sedetiamprimi tertii quintique aliqua imago 
offeratur eaque ipsius Vindobonensis, ut ex universa inter S 
et Tr. congruentia certo concludi licet, simillima. ipsam autem 
Trincavellianam horum capitum condicionem intuenti disiec- 
taque non consilio sed casu foliorum membra, quae ad 
ordinem quoad fieri poterat revocavi mus. Rhen. XXXIX 
p. 396 sqq., consideranti perspicuum erit Trincavellianorum 
archetypum ex codice derivatum esse, cuius priora folia in eo 
fuerit ut vetustate et umore et fato ultimo absumerentur. sic 
facile tibi in mentem venerit Vindobonensis. et omne codicum 
Tr. genus ex ipso Vindobonensi fluxisse censuit Wachsmuth 
Stob. I p. XXXI. quod ut verum sit, ita vide ne in Tr. praeter 
S etiam aliud eiusdem generis exemplar interdum consultum sit 
idque S libro hic vel illic locupletius. certe Posidippi eclogam 
flor. 99, 14 Mein. lemmate omisso solus habet Tr. p. 521 (ovdelg 
alvnog rbv fiiov dirjyayev av&ocorvog wv xrl. cf. com. IV 
p. 525 sq. M.) , omisit eam sicut ceteri libri S , quod codice 
propter id ipsum denuo inspecto mihi testatur Mekler. item 
mirum est, quod III 20, 24, cum in S legatur pivsog dh (xiya XXIV PROLEGOMENA 

(pQiveg dfX(pifiiXaivai formula xal xd eh"fjg compendiose 
in marginc addita, plenius offert Tr. p. 128 Mivtog 6e 
fiiya q?Qiveg dfiqjtfiilatvai rtifinXavxo. ne quis enim 
verbum finitum adsumptum esse opinetur ex codicum classi 
altera: hanc si ante oculos habuisset Tr. receusionis auctor, 
integram haud dubie transcripsisset eclogam sic: ^Ayyifttvog, 
fiiveog 6e fiiya cpotveg dfKpifiiXatvai IJifAftlavx 1 , oaae 
6i ol nvQi Xafniexoojvxi iUtrjv. nisi igitur itifinkavxo 
istud ex ipso Homero (11. I 104) additum credas, iterum vides 
Trincavellianos paulo locupletiores. item recte exhibet uaQebv 
Tr. pro naQbv III 10, 68 p. 425, 13 II., 6e yiQovxa pro yiQOvxa 
III 11, 31 p. 441, 11, ifX7t66iov pro lyodiov III 17,42 
p. 504, 14, evrerafiivojg pro kvxeraXfiivojg III 29, 78 p. 648, 2 
aliaque id genus, quorum non nulla quivis sane vel mediocri 
sermonis scientia instructus corrigere poterat. sed augeri for- 
tasse poterunt exempla, si Trincavelliani generis libri plures 
quam nuuc sunt erunt collati de industria. interim sine ulla 
haesitatione hoc dico, propiore cognatione quam cum ullo alio 
codice hodie superstite patiem familiae Tr. coniunctum esse 
cum libro S. sed mirum quantum, mihi crede, ab huius vir- 
tute iste degeneravit: lemmata praetermittuntur permulta (licet 
scriba Marcianus lemmatis adpingendis minus curae quara alii 
impendisse videatur), alia decurtantur aut compendiis potissimum 
male explicatis depravantur, removentur ex sua sede alia, ipsa 
eclogarum oratio, quam haud raro obsident interpretamenta 
futtilia (cf. p. 473, 3), quovis genere mendorum maculata est. 
accedit vero quod qui condidit hoc genus non abstinuit inter- 
polalionibus nec fere poterat abstinere, si priorum praesertim 
capitum lacera membra et tui bata ad formain orationis redigere 
voluit. eius modi conamina aliquot ad titulos pertinenlia illu- 
stravimus mus. Rhen. XXXIX p. 396 sqq. sed etiam lacuuas 
suo ille aibitiio plus semel explevit. velut Tr. p. 13 extr. 
(p. S0, 5 H.) cum verba d de xat' oq&ov ).6yov avtdg avvxa- 
£t§ una cum piioribus intercidissent, ne subiectum desidera- 
retur in proximis, de suo addidit d aQexd. deest emblema 
in ceteris libiis, defuit opinor ttiam in S. sed quo usque PROLEGOMENA XXV 

progressus sit licentiae interpolator Trincavellianus, hisce potis- 
simum patet ineptiis Tr. p. 37 (p. 96, 15 adn. H.) (Davxa- 
^ovzac di xcveg ico)J.uAcg, ntal doxovoc jcveg elvac, /.al 
ocovxac xovxo elvac xiov av&gujTcujv icavxcov iieycoxov 
ovxcuv ayaticjiv' dedcaoc de xxe., ubi inculcata sunt ista 
(DavxaZovxac — xovxo elvac, quoniam genuinum eclogae 
(III 1, 124 H.) initium periit folio quod praecesserat aut ab- 
scisso aut oblitterato. item Trincavellianam fabricam redolet 
ernqxeov istud quod pro vero eocpdlcie&a legitur Tr. p. 16 
in versu Agathonis 111 3, 15. denique verendum est ne Trinca- 
vellianae recensionis auctor, aliqua ut erat doctrina instructus, 
eclogarum orationem quam acceperat Vindobonensi persimilem 
nonnumquam interpolaverit ex librorum traditione Stobaeo 
ignota. velut III 9, 48 cum Demosthenis codicibus nostris 
dixacag elvac ngoorjxec offert Tr. p. 61, nil nisi dixacag, 
quod confirmat Rufus rhet. v. I p. 468, 27 Sp., praeter ceteros 
Stobaei libros habet etiam S. minus premo quod ut apud 
ipsum Theognidem (v. 627 sq.) sic apud Tr. p. 118 legitur alo- 
Xqov , cum ex^QOv a ceteris libris non discedens praebeat S« 
sed iam satis patebit quanta in utendis Trincavellianis opus sit 
cautela. quod autem praeter Marcianum exemplum typis edi- 
tionis Trincavellianae expressum etiam S rec, ut supra dictum 
est, in auxilium advocavi, id meo me iure fecisse declarabunt 
quae adnotavi p. 130, 15 et 131, 4. neque igitur ftliis huius 
generis exemplaribus nondum collatis omnem ego ulilitatem 
derogaverim, modo cautissime adhibeantur, cf. quae dixi 
mus. Rhen. XLI p. 64 sq. procul tamen habui codicem Parisinum 
gr. 1985, antea Colbert. 503, chartaceum saec. XVI (Gais- 
fordo B audit), nisi quod suo loco commemoravi aliquot emen- 
dationes hoc libro primum oblatas. Trincavelliani is quidem 
generis est, ut demonstravi mus. Rhen. XXXIX p. 368 XLI 
p. 65, sed a secunda manu correctus passim et suppletus ad 
normam alterius codicum familiae (MA). quod ut apparuit vel 
ex neglegentiore illa collatione, qua usus erat Gaisford (cf. Gaisf. 
praef. ed. Ox. p. VII), ita plane confirmatur eis quae ego mihi 
ex codice adnotavi vel quae benigne mea causa inspexit Diels. XXVI PROLEGOMENA 

singularem inter Stobaei excerptorum codices locum ob- 
tinere ali(|uis putaverit codicem Vossianum gr. . 9 (antea 
sign. Q. 27) chartaceum in 8° saec. XV, cuius admodum simile 
est gnomologium Stobaeanum illud quod una cum Callimacho 
edidit Frobenius Basileae a. 1532 sic inscriptum: rvuifxai 
ex diaqogtov noir\xGiv q>Uoooq?iov xe xa/ QrjTogojv ovhle- 
yeloai. codicem novicium, quem olim descripserat Valckenaer 
diatr. p. 198 nec neglexit Gaisford, Lugduno Batavorum solita 
comitate Friburgum mihi transmisit du Bieu. dein B. Schoellio 
intercedente summa cum diligentia in meum usum excussit 
a. 1884 Guilelmus Haellingk, nunc Berolinensis, olim disci- 
plinae Argentoratensis alumnus. est miscellaneus liber et post 
priorem quidem particulam ayia bvoyiaxa xai 7ckd/.eg inscrip- 
tam exhibet eclogarum collectionem per centum tredecim folia 
ex Stobaei florilegio factam, sed ut f. 8 V et f. 104 T — 109 y vacua 
relicta sint excepto f. 105 r quod scriptura implevit dimidium 
manus recens. folia nunc quidem disturbata hoc olim ordine 
sese excepisse potest demonstrari f. 38 — 45. 62 — 69. 70 — 77. 
78—85. 86—93. 94—101. 102—109. 46—53. 54—61. 18 
—19; 110—113; 20—21. 22—29. 30—37. 5—8; 1—4. 
16; 10 — 15; 17. 9. duae autem quasi collectiones eclogarum 
offeruntur, quarum posterior folio 46 incipiens addita est ab 
eadem manu , sed diversis ut videtur temporibus scripta ad 
priorem nimirum complendam. ac prius corpusculum con- 
tinetur foliis 38—45 et 62—109, sed ut inter f. 45 v et 62 r 
complures ut videtur interciderint quaterniones, minimum unus, 
alterum reliquis exhibetur foliis, cuius tamen periit pars ex- 
trema. prioribus autem quaternionibus magna cum cura exa- 
ratis librarius inde a f. 55 v suscepti laboris pertaesus quo diu- 
tius munere fungitur eo se neglegentiorem exhibet, etiam 
alio atque in prioribus atramento usus. adaugetur vero in- 
curia et socordia a f. 113 v ut scriptura magis magisque 
ad summam degeneret licentiam. addentem rubricas minium 
defecit iam in f. 78 sqq. capitum disposilio, haud raro etiam 
eclogarum novicia est et temeraria. nam in vetu<liore huius 
generis exemplari titulos secundum alphabctum processisse PROLEGOMENA XXVII 

docet ordinis qui inter Voss. f. 38 r sqq. et Frob. intercedit 
consensus thq\ aidovg, tcbqI dvaideiag, tceqi ddixiag, tceqi 
dxQaaiag, tceq\ dXrjd-eiag, TceQi dve^ixay.iag , tceqI aqpQO- 
ovvrjg, tceqi dnOQQr]xwv , tceqI dowriag, tceqI dcpQodirr^g 
Ttavdfrtov (Trav8r]{iov om. Frob.) y.al 7ceq\ (jteqi om. Frob.) 
eQwrog, xpoyog dcpQodir^g y.al oxi cpavXog 6 EQwg. funda- 
mentum quo nituntur Voss. et Frob. sane simile est Vindo- 
bonensi, ut lacunis et corruptelis cum S vel Tr. communibus 
multisque aliis indiciis commonstratur, paene ut illis careri 
possit in eclogis per S conservatis (vide tamen quae adnotavi 
ad III 18, 21). sed earum quas offerunt soli praecauto opus 
est ne specie novitatis tamquam thesauri inventi decipiamur. 
repleti sunt enim margines Vossiani eclogis cuiusvis generis 
etiam auctorum a Stobaei memoria prorsus alienorum , velut 
Kocvtov, QdiOTiwvog, Aifiaviov, aliorum. auget vero su- 
spicionem manuum margines complentium diversitas, in quibus 
distinguendis elaboravit Haellingk. neque igitur miraberis ne 
ea quidem fide satis munita esse quae praeeunte Gaisfordo 
tamquam c Addenda ex edit. Froben. 5 edidit Meineke flor. v. 
IV p. 143 sq. , licet ad unum omnia legantur etiam in Voss. 
baec brevi perlustremus exceptis eis quae etiam alibi tradita 
sunt, velut primo c Addendo', quo de monui III 9, 54 p. 367, 
22, et sexto, quod expedivi III 40, 8 p. 746, 3, denique 
decimo, quod perperam Demostheni adsignatum (ovdev eorc 
Tfjg dy.Qaoiag enwdvvtuxeQOv) in Voss. f. 96 r Frob. p. 222 
novimus potius Musonii esse III 5, 21 p. 263, 6, ubi libro- 
rum attuli discrepantiam. ac Clitarchum, cui secundum apud 
Meinekium frustulum adscribitur (Voss. f. 42 r manu 3 in marg. 
infer. Frob. p. 75 Clit. sent. 54 Elt.), Stobaeus ignorat, nisi 
quod KleiraQxog o XoTOQioyQaqyog citatur flor. 53, 13 Mein 
(cf. flor. 64, 36), ad quem pertinent indices Photii p. 63 Elt. 
de philosopho praeter Wachsmuthium (stud. p. 129) vide quae 
adnotavi p. 697, 12. Charetis sententia (Mein. n. 3 Voss. f. 42 r 
in marg. infer. a m. rec. Frob. p. 88) cur e Stobaeo seclu- 
denda sit, perspexit Elter de cod. Phot. p. 64 : videtur afuisse 
a codice Photiano. nec magis recipienda erit^Aristotelis 3 gnome XXVIII PROLEGOMENA 

(Mein. n. 11 Voss. f. 96 r Frob. p. 223), monui de ea III 17, 39 
p. 502, 14. Democrito quod datur diipnxrfi kul naoiv y.xi. 
(Mein. n. 8 Voss. f. 30 v Frob. p. 205), id aut multum fallor 
aut adsumptum est ex gnomologio Byz. 204 p. 199 W. mi- 
specti sunt etiam famosi illi versus (Mein. n. 7) quos Brutus 
exclamasse dicitur mortem obiturus (Nauck tr. gr. fr. 2 adesp. 374 
Wilamowitz de tr. gr. fr. p. 18). pessime babiti eodemque 
fere modo depravati atque apud Tbeodorum Prodromum (notices 
et extr. VIII 2 p. 82) exhibentur Voss. f. 86 v in marg. superiore 
et exter. m. 3 Frob. p. 197, at Bgovxov lemma, quod additur 
Voss. Frob., deest in indice Photii. item alienae videntur 
originis versus (Mein. n. 9), quos sine lemmate sed Menandreae 
eclogae (flor. 95, 2 Mein.) vicinos praebet Voss. f. 30 y in marg. 
interiore m. 3, post eandem Menandream lemmate xov avxov 
addito Frob. p. 208 ddi/.eixoj /noi (sic) nXovoiog xxe., flu- 
xerunt ex eadem collectione, ex qua Clitarchi et Demonactis 
sententiae (Voss. f. 102 r in marg. super. m. 3, cf. Wachsmuth 
stud. p. 130) vel Philistionis versus (Voss. f. 93 v in marg. exter. 
m. 3, cf. Wachsmuth 1. c. p. 89) accesserunt, id est ex libro 
parallelorum (Wachsm. 1. c. p. 136). quae cum ita sint, duas 
quae restant in tabula Meinekiana (n. 4. 5) sententias, altcram 
Heliodori (Voss. f. 82 v marg. m. rec. Frob. p. 163), Erasistrati 
alteram (Voss. f. 24 r in marg. infer. m. rec. Frob. p. 174), 
nisi novi aliquid praesidii aliunde accesserit, vix facilius mihi 
patiar persuaderi ut in Stobaei opus recipiam. nec aliud 
repperi in Voss. aul Frob. quod Stobaeo auderem cum aliqtia 
confidentia vindicare. proletarii suut libri et per varios inter- 
polalionis et corruptionis gradus pessumdati. neque igitur 
attuli eorum lectiones, nisi ut ex Frobeniano libro, quo Gesner 
usus erat, vulgatae originem patefacerem (cf. p. 349 adn. 3) 
aut ut Trincavellianam memoriam sicubi fieri poterat caute 
locupletarem (velut lll 3, 18. 28 . 29 sqq. 4, 12 . 32 sq. 9, 23. 
29, 52. cf. p. 531 adn. 12). ceterum cum Voss. Frob. eius- 
dem farinae est codex I'al. gr. 430 qui inscribitur Senten- 
tiae ex variis poetis, pkilosophis, oratoribtisque continet (sic) lit- 
terarum ordine dispositae. hunc comiter mea causa inspexit PROLEGOMENA XXIX 

Henricus Stevenson. sed nolim iterare quae rettuli mus. Rh. 
XXXIX p. 361. 

Transeo ad alteram librorum classem. cuius longe optimus 
testis est Escurialensis LXXXX (II. 2. 14), codex olim 
Mendozae, membranaceus saeculi XII ineuntis vel XI extremi, 
bona scriptura insignis. nomino eum M, nisi quod praetuli 
signum M d ubi usus sum collatione a docto quodam Batavo 
facta, cuius mihi copiam paraverat Guilelmi Dindorfii (cf. Philol. 
XVII p. 337 sqq.) benevolentia, antequam ipse in Hispaniam 
a. 1882 proficiscerer summi ministerii, quod apud nos iuris 
ecclesiarum scholarumque administrationi praeest, liberalitate 
adiutus. Batavi autem illius collatio quoniam quantum mihi 
praesto est. pertinet ad editionis Gaisfordianae Lipsiensis volumen 
primum, ego duo posteriora per tres menses hibernos anni 
1882 — 1883 cum codice diligenter contuli, ut tamen etiam 
primi voluminis rationem haberem lemmata inprimis recognos- 
cens et ordinem eclogarum, quem in Dindorfiana collatione neg- 
lectum videram, adnotans aliisquc rebus intentus intricatiori- 
bus. ceterum in ipso verborum contextu excutiendo Batavum 
illum haud indiligenter versatum esse, cum manuum diversitatem 
ille minus paulo quam par erat curasset, id et meis ipse ocu- 
lis animadverti et aliquot annis ante docuerat me inspectis 
per itineris Hispanici opportunitatem nonnullis codicis locis 
Adolfus Torstrik. idem fere intellexi ex prioribus aliquot 
primi capitis eclogis quas Carolus Graux speciminis gratia in 
suum usum conlatasmihi commodarat henevole. praeterea con- 
sulere licuit collationis specimina aliquot a Gustavo Loewe paulo 
ante mei itineris tempus in usum Hermanni Lipsius Carolique 
Schenkl confecta, quae ad primum Meinekianum volumen et ipsa 
pertinent. illa autem Lipsius Wachsmuthio intercedente libe- 
raliter mihi transmisit, haec quae eorundem fere locorum atque 
illa sunt obtulit solita erga me comitate Henricus Schenkl, Caroli 
filius. denique anno superiore de non nullis lectionibus, quas 
denuo examinari intererat, certiorem me fecerunt officiose, quibus 
nuperrime Escurialensem gazam visitare licuit, Ericus Belhe et 
Otto Cuntz. quanti autem aestimandus sit codex Escurialensis XXX PROLEGOMENA 

ut uno verbo aperiam, florilegii recensio res ut nunc sunt 
sine hoc libro ne cogitari quidem potest. nam priorum capitum 
folia in Vindobonensi abscissa sunt nec inlegra supersunt in 
Tr. Gesner autem licet Mendozae Iibrum in secunda sua editione 
adsciverit, sursum deorsum verterat eclogarum dispositionem, 
ut profecto non mirum sit titubantes editores ne 1'arisini 
quidem codicis (A) infra commemorandi adminiculis gradum 
firmare potuisse. ad Parisini enim copias recte utendas, 
sive ordo eclogarum agitur sive oratio, ipse demum aditmu 
recludit M. quod iam commentatione qua tertii libri prio- 
rum capitum dispositionem vulgalam cum aliorum librorum 
tum ipsius M auxilio ad irritum redegimus (cf. mus. Rhen. 
XXXIX p. 386 sq.) patefactum est infraque patefiet etiam 
clarius. dignus est igitur, si quis alius, Escurialensis libtr 
qui plenius cognoscatur. ac derivatum esse M ex eodem arclie- 
typo atque Vindobonensem supra monui et aliis elucere indiciis 
et eo quod communi errore SMA offerunt capita nonnulla 
ex secundo totius operis libro in 'florilegium' translata 
(cf. Wachsmuth Stob. I p. XXIX). nuuc demonstrabo non 
prosperiorem fortunae condicionem subiisse eum codicem, 
ex quo originem duxerunt MA. namque ea folia, quibus 
praeter flor. capitis 63 partem extremam coutinebantur capita 
64 — 73 proximique initium, per errorem delata erant in medium 
fere caput 44. id enim ipsum planum fit 1'arisini codicis 
Macariique excerptorum cum Escurialensi libro consensu. quod 
autem in M magnus ille eclogarum numerus capiti 44 incul- 
catur iam post verba eclogae 44, 41 OQiyeq OQxoig ov (v. II 
p. 185, 31 Mein.), in A potius post eiusdem eclogae verba 
7taQa/.ara&r]xrjs' xbv de (v. II p. 186, 11 Mein.), inculcatarum 
vero initium fit in M eclogae 63, 35 verbis his xov otQavbv 
dvdfiaoiv (v. II p. 378, 4 Mein.), non ut in A eiusdem 
capitis eclogae 34 verbis dnb xov tid&ovg qjiXoooqpojreQov 
(v. II p. 375, 23 Mein.), id noli mirari. nam intercidit in M 
folium illud quo olim legebantur verba nunc omissa 44, 41 
XQoJvxai (v. II p. 185, 31 Mein.) — naQaxaradrxr^' xbv 6e 
(v. II p. 186, 11 Mein.) et 63, 34 tov ud&ovg qiXoooqoJceQOV PROLEGOMENA XXXI 

(v. II p. 375, 23 Moin.) — 63, 35 e/.eivtov leyexat xb elg (v. II 
p. 378, 3 Mein.). atque quaternionis id fuit folium primum, 
intercidit igitur etiam extremum, illud quo legebantur quae 
nunc ipsa quoque desunt capitis 64 eclogae 35 verba ifit- 
doaro xr]v 7tooeiQrj{x£vr}v /.xe. (v. II p. 395, 1 Mein.) dein 
ecl. 64, 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 usque ad verba dno xe 
egwvtog xai (v. II p. 397, 27 Mein.). plane vero confirman- 
tur quae dixi habitu codicis externo. re vera enim ternio, non 
quaternio est, qui incipit nunc a folio 159 r (prima verba sunt 
ecl. 63, 35 xbv ovqavlv avdftaotv) et desinit in f. 164 T , ubi 
extrema sunt haec ecl. 64, 35 ddeX(pf t g toao&eig (vol. II 
p. 395, 1 Mein.). quaternionis autem indiculus xa qui nunc qui- 
dem legitur in f. 159 r , eius forma non nihil differt ab eis quos 
adscripsit manus antiqua, et superadditum eum esse a manu 
recenti etiam inde arguitur, quod proximus numerus x/J, licet 
a bibliopega aliquam partem amputatus, reperitur in f. 165 r . 
recte autem hic se habet (x/S'), dummodo ceteris adnumera- 
veris duo codicis folia prima nunc non numerata duoque 
quae perierunt quaternionis vicesimi primi. et prorsus con- 
venit calculis nostris, quod ab antiqua manu scriptum legitur 

| H in f. 135 r unde, modo ne neglegas codicis duo folia 
prima, re vera initium capit quaternio duodevicesimus. sed ut 
etiam de reliquis traiectionis confiniis summus ille inter M et A 
pateflat consensus, eclogae prave praeceplae ut in M f. 185 r 
sic iu A f. 105 T concluduntur his ecl. 74, 11 verbis ext Xot- 
doQovf-ievr^v xvvog (v. III p. 54, 5 Mein.) eisque in utro- 
que codice siue ullo intervallo adnectuntur haec oreQr t oavra 
(anoox-k 1 ) -fravaxovotv ecl. 44, 41 (v. II p. 186, 12 Mein.), 
dehinc eclogae capitis 44 supra intermissae resumuntur et 
praeter reliquam huius capitis parlem adduntur etiam capita 
45—63. haec autem pars finitur tam in M f. 243 T quam in 
A f. 145 T per verba xat XeXaXrjxe (-xev M) 7teQt ecl. 63, 34 
(v. II p. 375, 23 Mein.), sed ut nullo spatio interiecto ad- 
haereat eoxeQyov Qwdrjioj in M, 7ieQteQyeoxeQov Qiudrj: 
in A, quae clausula est nimirum eclogae 74, 11 supra inter- 
ruptae, cui dein subiciuntur eiusdem capitis proximae. XXXII PROLEGOMENA 

tam plane igitur inter alterius classis codices convenit, ut arche 

typus, quamvis sit deperditus, tamen ex parte accuralius de 

scribi possit. nihil enim certius est quam in libro, a qu 

descenderunt MA, per v. TtaQaxaxa&rjxrjg ■ xbv 6e et per \ 

exi XoidoQov/nivrjv xvvbg itemque per v. xal XeXdXrjxev neg 

singula folia exiisse. nec minus apparet eiusdem libri aliui 

folium initium sumpsisse a verbis xov ua&ovg (piXoooyio 

zeoov, aliud rursus ab axeQijaavxa &avaxovoiv, denique al 

earegyov Qiodt] aliud. neque causa tam violentae traieclioni 

in obscuro est. certe baud inepte rem ita tibi fingas ut snin;i 

aliquem materiae suavitate adlectum de amore et conubio prae 

cepta (c. 63 — 74), quatenus per archetypi quaternionum con 

dicionem (ieri id Iicebat, ex sede sua aliquando solvisse, deii 

non eo quo debuit loco reposuisse. sed potest etiam aliii 

locis archetypi imago refingi comparatione codicis M et A dili- 

genter instituta. ut minoris ambitus locos hic silentio trans- 

eam, ingens illa lacuna qua absorpta sunt in M v. vnovor~aai 

XQelaaov ecl. 117, 8 (vol. IV p. 88, 21 Mein.) usque ad v. 6i 

dnioxlav xe xai Xr]d-t]v ecl. 121, 36 (vol. IV p. 121,25 >l«in.i 

maximam partem expletur per A f. 205 v sqq., licet etiam in 

A inter f. 205 v et 206 r nunc desint quae olim erant v. ov 

yaQ aXXovg ecl. 117, 8 (vol. IV p. 88, 31 Mein.) — yivexai, 

lq> 3 r]g ecl. 117,9 (vol. IV p. 92, 20 Mein.). nolim totum 

locum nunc excutere, sed lacuna illa archetypum fuisse liberum 

non solus probat A sed uterque. nam M certe in capitu- 

lorum indice, quem prima manus composuit in duobus 

primis codicis foliis membranaceis non numeratis, exhibet JP/JT' 

e xat 

(rubr.) n Savarov uta eirj aqpvxroo : «v Pld' (rubr.) erraivna 
tojt~ t a: — PIE' (rubr.) enaivoa &avaxov: — J7c' (mbr.) 
avyy.Qiaia Cwrja v.at &avdrov: — id est cos ipsos titulos qui 
in verborum contextu nunc desiderantur*). accedit quod M 

*) Haud inntilem esse hnnc indirem eliam eis apparet quae dixi 
huius vol. p. 3,2 et p. 626,3. usu tamen contrita sunt duo folia ut- 
pote codicis prima. refecit bibliopega, sed charta papyracea, qua manus PROLEGOMENA XXXIII 

codicis folio 324 v proximum, ubi pergere debuit librarius per 
(v7io)vor}oai xoEiooov (v. IV p. 88, 21 Mein.), nunc (sicut 
folia 6.7.14 de quibus dixi p. 47 adn. 13 p. 77 adn. 2) 
scriptura vacat. unius autem quaternionis ambitu lacunam 
aestimavit is cuius manus folium illud nunc scriptura vacuum 
insignivit numero 333. neque diversa videtur haec manus 
ab ea quae in eodem folio addidit quaternionis numerum (Ay, 

cum in f. 31 7 r exstet indiculus /na isque exaratus a manu 
antiqua. quadragesimus autem primus quaternio a folio 317 r 
incipit, non, ut exspectaveris, a f. 321 r , quia duo prima co- 
dicis folia numeris non notata sunt duoque perierunt quater- 
nionis, ut supra docui, vicesimi primi. 

pertinebant ea quae modo exposita sunt etiam ad arche- 
typum MA librorum ex parte delineandum, de quo vide etiam 
quod observavi p. 419 adn. 9. nunc ut in solo me contineam 
Escurialensi, tulit aetatem codex satis integer, nisi quod sine 
tegumento aliquantisper iacuisse videtur. nam ut folia duo 
prima sic etiam extrema duo (338 et 339) detrita sunt charta- 
que nuper resarta. bibliopegae autem incuria margines ita ampu- 
tati sunt, ut in superioribus aliquam partem perierint capitulorum 
tituli, quos supra primum paginae versum addidit manus recens, 
resecti simul et numeri, item in inferioribus custodes quater- 
nionum antiqui (cf. infra p. 609 adn. 1). paginae complentur 
versibus tricenis binis vel quod rarius flt (velut 149 r ) ternis, recens ita potissimum usa est, ut in foliorum rectorum margine sinistro 
suppleret atramento capitum numeros, qui antequam membranae pars vetu- 
state peribat, miniati fuerant et ipsi. transcriptus est index ex libro 
vetustiore. nisi titulorum obstitit amplitudo, singulos versus bini plerum- 
que cum suis numeris complent tituli. foliorum numeros, unde singula 
capita in ipso codice exordium sumunt, adiecit eadem manus quae folia 
ipsa numeravit. velut prioris folii r versus tertius hic est 

E £ \ 

s n aco<pQoavvt)a: — 43 e' (rubr.) n tinoXaaiaa: — 47 
ceterum in primo folio etiam signum illud exstat quo Mendozae fuisse 
librum perhibetur, de quo cf. Graux fond» grec de l'Esc. p. 202 et eius- 
dem libri p. 372, 3. 

Stobaeus III. C XXXIV PROLEGOMENA 

non nullae, ne in infhna pagina novum caput incohari nc- 
cesse fiat, tricenum sunt (velut f. 165 T 173 T ) vel tricenum 
singulorum (149 T ). qui verborum contextum perscripsit atra- 
mento coloris lutei lutove interdum nigrioris, idem, ni multum 
fallor, etiam rubricatoris munere functus minio exaravit capi- 
tum inscriptiones et numeros, lemmata iitlerasque eclogarum 
initiales. lemmata autem singulis eclogis praeflguntur intra 
versum, raro in margine. quod ut brevi exemplo illustretur, 
eclogae 100, 26 . 27 Mein. (qe' numero caput insignitur solito 
more in codicis margine) hanc fere praebent speciem dioxliovo: 

(rubr.) SioxXfjo (<5 rubr. ; acc. corr. m. 1 ) rao nXelovao ilv 
voowv dta dvwpaXlav: — eoaoiOTQaTov: (rubr.) Igaoi- 

o a 

Otqax. (I rubr.) nXfj&oo xal diaqp&ogav iavwTario altt: — 

signum .;. (rarius }:() idque rubrum eis eclogis adpingitur, 
quarum primae litterae miniandae spatium vacuum relinquere 
librarius oblilus erat, velut ecl. 7, 47. 52. 57. 10, 75. 14, 8. 
15, 13. 20, 47. 22, 1. 24, 16. 28, 19. 29, 20. 36, 2. 45, 14. 
48, 30. 38 al. nec raro signum illud asterisci simile in mar- 
gine adicitur ante capitum inscriptiones. compendia a lihrario 
modestius adhibentur eaque simplicioris generis, nisi quod 
pluribus opus erat, ubi spatium miniandis lemmatis relirtum 
non suppetebat, velut f. 45 T ecl. III 5, 43. 5, 45 H.*) nep« 
numero autem se ipse correxit librarius et ita quidem nt prima 
manus atramento ductuque haud difficile agnoscatur. ac per- 
linent ad M 1 non solum innumerae istae accentuum correc- 
tiones inter scribendum factae (velut cf. p. 640 adn. 13 p. 651 
adn. 5 p. 661 adn. 8 p. 665 adn. 13 p. 673 adn. 9 p. 720 
adn. 7, al.), quas non ubiquc commemorasse me fateor. Md 
graviorcs etiain permultae (cf. p. 600 adn. 15 p. 631 adn. 4 
p. 646 adn. 15 p. 650 adn. 15 p. 661 adn. 5 p. 668 adn. 7 
p. 680 adn. 4 p. 731 adn. 13 p. 737 adn. 7 p. 740 adn. 6 p. 741 
adn. 11 p. 748 adn. 7 p. 755 adn. 17 p. 756 adn. 8.17, al.) 

*) Vide tamen ne vel ik dctractum sit de lemmate III 5. 45. nam 
coll. III 5, 9 exspectaveris 'lafifiklxov tx r»/{ tmoto/J,* r;%- (itQOi 
AofTTjv") nepl awtppoavvt/q. PROLEGOMENA XXXV 

eaeque haud raro in rasura factae (cf. p. 698 adn. 7 p. 700 
adn. 15 p. 727 adn. 7 p. 751 adn. 8). minus saepe in margine 
supplevit M 1 quae in contextu omiserat, cf. quae dixi ad p. 419, 9. 
609, 1 . 690, 3. interdum etiam rubro (M rubr.) intra ipsam 
eclogarum orationem litterae minus probae redintegrantur(velut 
III 7, 40 prior t in xvQiatTaTrj , 7, 47 i in ayio) aut sup- 
plentur (velut III 9, 39. 11, 29 vel, quod addas si tanti sit 
commentario, III 10, 16 litterae o particula in v. dbo, III 22, 3 

a in tcqosotwt, vide praeterea quae adnotata sunt p. 176, 9. 
542,5. 638,2. 659,10. 688,14). primae autem manus 
correctiones operam dedi ut diligenter discernerem ab eis, 
quas invexerunt aliae, has tamen ad significandas collectivo 
usus sum signo M 2 , vel ubi recentiores visae sunt, hoc M rec. 
(cf. p. 190 adn. 3). possunt, non nescio, manus a M 1 diver- 
sae etiam accuratius distingui inler se ipsae (velut una recen- 
tiorum pallidulo utitur atramento, nigriore altera), sed cum 
animadverterem quod ex hac distinctione saepe perdifficili aclu- 
brica discitur operae impensae non satis respondere, in altera 
ratione acquievi. et fere modestioribus corrigendi finibus se con- 
tinuit M 2 nec nimis frequenter scripturam radendo inmutandove 
attrectavit (cf. p. 348 adn. 12 p. 414 adn. 22 p. 612 adn. 6 
p. 613 adn. 3 p. 619 adn. 7 . 8 p. 752 adn. 7). fuit autem 
librarius M 1 sermonis graeci scientia parum instructus, quod 
prosodica ratione qua utitur vitiosa passim manifestum est, sed 
ipsa imperitia contra interpolandi studium munitus. diligenter 
igitur descripsit exemplum propositum, quod ipsum quoque, 
puto, mendis scatebat magnam partem ex prava vocabulorum 
syllabarumve distinctione ortis. idque si sumas non nimis longe 
afuisse ab alio exemplari, quod uncialibus quae dicuntur 
litteris exaratum fuerit, ego vix refragabor. sic nimirum et illud 
explicatur, quod in ipso M accentuum spirituumve notae haud 
raro omittuntur. quod autem ad aetatem codicis Escuria- 
lensis attinet, sciendum est iota ubi scribitur nec sonat non sub- 
scribi ab M 1 , sed adscribi, licet non numquam ab altera ratione ad 
alteram ita quasi transitus fiat, ut iota ceteris litteris paululo XXXVI PROLEGOMENA 

ponatur inferior. adde quod accentus cum spiritu saepe in 
unam lineam eamque semicirculi similem colligatur, et codicem 
ego ad undecimi saeculi duodecimique confinium fortasse recte 
rettulisse iudicabor. 

Escurialensi longe deterior habendus est alter buius familiae 
codex Parisinus gr. 1984, chartaceus saeculi XIV (A), nt 
tamen careri eo non possit. immo perutilis nobis est non 
in eis tantum eclogis, quas servavit solus, sed etiam ubi huius 
quidem classis testis alius non superest. contra ubi M in 
comparationem venit, uter utro potior aestimandus sit, ne 
punctum quidem temporis dubites. nam corruptelas in M reli- 
giose plerumque propagatas emendare conatur A, sed imperite 
utque auxerit potius mendum vel occultaverit. quod nobis 
perspicere hodie tam facile est quam olim difficile fuit Gais- 
fordo vel Meinekio, quibus monasterium Escurialense erat 
praeclusum. et quam ego tempori parcere et labori potuissi-m. 
si Escurialensem librum mihi licuissel cognoscere anle Pari- 
sinum. nunc dici vix potest quantis molestiis et difficultatibus 
conflictandum fuerit, sivc quod foliorum ordo in A turbatu- 
non nihil incommodi adferebat vel singula eclogarum frustula 
ex Gaisfordi id est fere Gesneri satura conquirenda niultuin 
tempons poscebant, sive quod codicis scriptura detrita saepe aut 
abscissa aut variis correctorum manihus attrectata excutientis 
progressum retardabat. primum aulciii vidi A simul cum aliis 
libris deterioribus , dum dego Parisiis a. 1878. dein laborem 
per trium mensium tempora subseciva continuare contigit, post- 
quam Parisienses codicem Friburgum transmiserunt liberaliter. 
denique Segofredus Mekler iiicaiu operam excipiens a. 1882 
ea qua solet diligentia collationis maiorem partt-m absolvit 
praeter non nullas, de quibus suo loco dicetur, eclogas. neque 
idem recusavit quominus ea quae de priore florilegii parte cetens 
impendio impeditiore ipse adnotaveram, denuo ad codicem exi- 
geret. puto igitur nihil fere, quod sciri vere intersit, nos 
praeterisse. immo verendum est, ne in rebus nonnullis extri- 
candis nimis diu desudaverimus. velut in variis istis mauibiis. PROLEGOMENA XXXVII 

quae emendatricem operam codici admoverunt*), discernendis 
Mekler potissimum strenue elaboravit utque procul dubio recte 
haud pauca observaret, et utiliter. sed cum satis multos restare 
videam locos, de quibus pro re nata haereat iudicium, ego 
has de manibus recentioribus inter se distinguendis disquisi- 
tiones ut etiam legentibus proponerem, animum inducere non 
poteram. quamquam igitur de locis haud paucis distinctius 
adnotavi (velut cf. p. 377 adn. 19 p. 530 adn. 18 p. 648 adn. 5 
p. 663 adn. 9 p. 715 adn. 2 p. 716 adn. 3), tamen plerumque 
tutius duxi primarn manum a ceteris ita distinguere, ut has 
compendiaria comprehenderem nota A 2 . sed sciendum est 
ne primam quidem scripturam per totum codicem uni eidem- 
que librario tribui licere. nam ea manus quae quaternionem 
vicesimum scripsit, et atramento et charactere diversa est ab 
illa quae priorem libri partem exaravit, itemque ei differt quae 
supervenit inde a folio 169 v (flor. 86, 7). neque paginarum ver- 
sus numero constant. in priore parte a tricenis singulis augentur 
usque ad tricenos octonos, in vicesimo quaternione a vicenis 
senis ad vicenos octonos, cum in tertia codicis parte contine- 
antur inter vicenos octonos et tricenos ternos. quaternio autem 
vicesimus qui incipit a verbis 80, 13 xai tLolv avdyxaig 
(Stob. II 1, 30 p. 12, 2 Wachsm.) et desinit per xQ^t ai0 ^ 
^iajaixag (flor. 85, 16 v. III p. 140, 30 Mein.), etiam ideo 
memorabilis est, quod initiales pingendae relictae sunt rubrica- 
tori. eum vero librarium, quem scribere coepisse dixi a f. 169 v , 
discernas a prioris partis litteratura vix commodius in praesenti 
quam folio 21 4 v et 214 r inter se comparatis. nam folium 214, 
quod nunc extremum est, oiim primum fuisse, sed ut codex (vel 
sic tamen in principio mutilatus) exordium sumeret a f. 214 v 
(non a 214 r ) id est ab ecl. 1, 28 H., docui mus. Rhen. XXXIX 
p. 387. quantas autem turbas liber subierit varie pessumdatus 
ut aliquatenus in conspectu ponam, quinquaginta priora folia eo 

*) Correctores tamen scito non per omnes codicis partes aeque 
grassatos esse. manuum recenliorum libidine fere libera manserunt 
folia 66 — 69 (flor. 42, 4 sqq.). haud exigua autem correctionum pars ex 
Trincavelliano exemplari hausta est aut adeo ex Gesneriano. XXXVIII PROLEGOMENA 

quo olim prodierunt ordine iuxta scribo. I*. 214 T 214 r . 17. 
18. 23. 24. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
13. 14. 15. 25. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 48. 26. 27. 
28. 29. 30. 31. 49. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 50. 51. 
52. omisi autem folia 16. 21. 22, nam scriptura sunt vacua 
aeque ac folium 73. quaternionum indiculi leguntur haud 
pauci, certo tamen, quantum scio, nullus post folium 190 r , 
in quo exstat xd'. folium 213, id est quaternionis vicesimi 
sexti extremum, clauditur eclogae 125, 16 verbis his xccl rorg 
twv avaigsoswv diaxtoXvoeig (vol. IV p. 138, 31 Mein.). etiam 
extrema florilegii pars si olim adfuit aeque atque in M, 
huic quidem suffecit unum folium idque inilium sumpsit, certe 
sumere debuit a verbis 'Eaxsov (.Uvtol, scprj , vrj Jia (Plat. 
de leg. V p. 469 E) , quae solus servavit M , omiserunt etiam 
STr. unde desiderantur in editionibus. neque alibi desunt, 
in quibus familiae MA testis unicus supersit M, sed de his 
videatur commentarius (velut p. 665, 15). 

Antequam ad aliud librorum par me convertam, pauca 
dicere non absonum erit de excerptis aliquot ex libro Es- 
curialensis M vel Parisini A admodum simili sumptis. ac flori- 
legii Stobaeani haud exigua pars inest corpori gnomologico 
codicis Parisini 1168 (olim Mazarin. 2665, dein Reg. 3478), 
membranacei, saeculi XIII. cf. H. Omont inventaire sommaire 
des manuscr. grecs Paris. a. 1886 I p. 233. de insigni libro, 
quem adsciverat hic illic iam Boissonade in anecdotis, propter 
Phavorinum scite egit Freudenthal mus. Rhen. XXXV p. 408 sqq. 
in clariore luce gnomologium posuit Henricus Schenkl de 
fragmentis 'Epicteteis' disserens commentatione bonae frugis 
plena relationibus academiae Vindobonensis inserta vol. CXV 
p. 443 sqq. supersedeo autem hodie singulis Parisini partibus 
particulisve enarratis denuo demonstrare quam utile sit flori- 
legiuin ad inferioris aetatis gnomologiorum conexus extrican- 
dos. nam totam collectionem mox speramus editum iri al> 
Eltero, viro harum rerum praeter paucos perito. Stobaeana 
autem excerpta (f. 121 v sqq.) non ex Trincavelliana vel Vindo- 
bonensis simili recensione transcripta esse colligere licuit vel PROLEGOMENA XXXIX 

per capitum inscriptiones quas enotaverat Freudenthal 1. c. 
p. 420, idque monui mus. Rhen. XXXIX p. 364. et stahilitur 
sententia titulo capitis primi eadem ratione amplificato in ex- 
cerptis Parisinis atque in M, vide mus. Rhen. XLI p. 63 adn. 
et editionis meae p. 3. nunc vero, ubi totam collectionem ex 
schedis suis in usum meum mihi convertere liberaliter per- 
misit Elter, summus inter haec excerpta et MA libros con- 
sensus in propatulo est. sed etiam aliud inde lucrati sumus. 
nam quae collectionis Parisinae et posterioris aevi gnomo- 
logiorum nuper patefacta est concordantia (cf. Schenkl 
1. c. p. 67 sqq.), Maximi testimonia et quae eius generis sunt 
abicere nos sivit in eis certe locis qui supersunt in illa. contra 
ubi deficiunt excerpta Parisina, non tam propter Stobaeum 
quam propter gnomologica studia nunc maxime ferventia e re 
existimavi in commentario mentionem facere etiam Maximi, 
Antonii, Melissae Augustanae, florilegii Laurentiani. quam- 
quam plenum excutere istius modi compilatorum apparatum 
nec volui ego nec potui. obstant difficultates , quas ut norunt 
periti ita ab hoc sludiorum genere remotioribus exponere lon- 
gum est. hoc unum data occasione moneo generaliter, non 
modo posterioris aevi excerptorum sed etiam ceterorum scrip- 
torum locos consimiles adscribendi modum me tenuisse con- 
sulto. omnia vel plurima si stipassem testimonia, prorsus in- 
habilis prodiisset liber ut pote ipsa adnotationum mole paene 
obrutus. lintrem igitur, ut tandem aliquando in portum pervenire 
posset, exoneravi saburra praetervehensque satis habui digito 
monstrasse Gatakeri Wyttenbachii aliorumque prata vel ea 
quae nostra aetate ediderunt aut collegerunt Elter, Gildemeister, 
Schenkl, Sternbach, Wachsmuth, alii. 

Obiter dico de codice Escurialensi miscellaneo X— I— 13, 
Mendozae olim et ipso. cf. Graux fonds grec de VEsc. p.268. in- 
cipiunt autem excerpta ad Stobaei libros duos posteriores per- 
tinentia a f. 238 v fere extremo, ubi inscriptio haec est 3 Ex 
tcov tieqi (XQEtro avXXoytov: dispositio eclogarum ex capite 
nsQi ctQeTTJg depromptarum, quarum prima est 1, 14 Mein., 
extrema 3,84 Mein., prorsus congruit ei quam revocavimus XXXX PROLEGOMENA 

ex MA. adde, quod in f. 246 r " Y inter capita 3* ttiv neQt 

vofxotv xai £^wv: et negi agyfiv inculcatae ieguntur eclogae 

praecerptae ex titulis tcsqi eQonoa: xata xdkkovo: oxi 

xdkkiOTov 6 ydfioa: ozi ovx dya&oa 6 ydfioa: et clara erit 

horum excerptorum origo secundum ea quae supra scrip- 

simus de MA librorum archetypo. verum tempore urgu- 

ente cursim inspexisse hanc collectionem satis putavi, cum 

praesertim eclogarum orationem ipsius excerptoris arbitrio non 

numquam inmutatam esse animadverlerim. ex istius modi 

autem licentiis, quibus pagellas has implere nolo, rarissime 

emergere scito lectionem meliorem quae non cognita sit ex 

M aut A. dignum erat quod cum Nauckio olim communi- 

carem (tr. gr. fr. p. 635 ed. sec), flor. 66,2 exhiberi sic : xov 

avrov: dvdgiav eyojv dvofiOQqpoo eXiqv ftdkkov r] xdkkoo 

(sic) y.a/.6o: — sed e%ojv, quod de suo proposuit etiam Canter, 

excerptori debeatur an antiquioris libri memoriae (eyeiv S M A, 

eyjoi Tr. corr. A 2 ), merito ambigas. ceterum quae de excerp- 

tis Escurialensibus olim rettulit Miller catal. p. 296 sqq., ea 

quo verbulo suppleam vel corrigam habeo. nam velut post neq\ 

oqxov: — f. 244 r legitur etiam indiculus ex twv rcegl Ijtl- 

OQY.lao: item excerpta ex rwv 7teQi aQyiao: — f. 244 T exci- 

piuntur duabus eclogis (32, 8. 16 H.) neQl dvaideiaa, quem 

titulum in margine addidit alia manus non rubricatum: neu- 

trum Miller voluit adnotare. nec desunt alia quae diligentius 

paulo indicata malis. 

Exemplo codicum MA perquam simili usus est Maca- 
rius Chrysocephalus, qui roseto suo, quod offertur codice 
Marciano n. CCCCLII, chartaceo, saec. XIV, baud ita paucos 
inseruit etiam Stobaei flosculos. ac Stobaeanam partem, quae 
continetur foliis 1 14 r — 142 v , descripsi integram Venetiis a. 1875 
non sine emolumento. ante me praeter Morellium pauca Mei- 
nekii gratia euotaverat Adolphus Kirchhoff, vide mus. Rhen. 
XXXIX p. 385 cum adn. capitum numerus indicatur titulo 
f. 114 ^Exkoyrj ('.Erubr.) Ix rfjg OvXkoyfjg 3 liodvrov oxo- 
[iaiov tvjv eycavov xai eixooi xeqpakaiojv, sed suiumatim magis 
ut videtur, nam infra legitur f. 142 T xeydkaiov qxo' (com- PROLEGOMENA XXXXI 

pend. marg.) "Oii ("Orubr.) tojv nleioTcuv uerd &dvaTov 
yae., item /.ecpdlaLOv Q/p' (compend. marg.) rvwuai (Frubr.) 
&eo/.T?OTov. utut haec discrepantia diluenda erit — plene 
enim eam extricare laboriosae magis videtur operae quam 
utilius — , hoc liquido apparet, in manu habuisse Macarium 
codicem Parisino simillimum , sed antiquiorem illo, quia locu- 
pletiorem. ne repetam quae de capitibus illis ex 'florilegio' in 
librum alterum revocandis exposuitWachsmuth stud. p. 50 respecto 
etiam Macario, conspirat rosetum cum M A librorum memoria eo 
inprimis, quod de amore et conubio praecepta plane eadem ratione 
locum mutarunt atque in illis. post caput quadragesimum quar- 
tum igitur unanimo consensu MA Mac. exhibent capita Woyog 
acpQodiTrjg, c Y7teQ vdXXovg, Karct v.d'kkovg, Otl v.dkliOTOv 6 
yduog, c 'Otl ovx dyad-bv to yaueiv, c 'Otl Tolg (ikv enwcpekrj 
xte., IleQL uvrjoTeiag, °Otl kv Tolg ya/noig Tag tcov ovvan- 
Touevcov rjkixiag XQ^ oxonelv, "Otl ev roig yd(.ioig ov 
ttjv evTey.veiav ovdk tov tcKovtov XQ r ) o/.oneiv dXha rbv 
TQonov (quem titulum sic contraxit Mac. c 'Otl ev roig yd- 
(xoig tov tqotcov dei oxoiteiv), Wbyog yvvaiiudv (hunc om. 
Mac), Ta(iLY.d naQayyeALiara , IleQl TtZv ev Taig 7toheoL 
dvvaTtbv , etiam numeri ab omnibus adscribuntur ue — vg', 
nisi quod Macarius Wbyov yvvaL/.iov ut dixi excludens transit 
a vy' statim ad ve '. ceterum bonus Chrysocephalus codicis 
vetustioris turbas, quae correctores codicis A non iugerant, adeo 
non perspexit, ut inscriptione raui/.d naQayye).(iaTa exhibi- 
ta tamquam primam eius capitis eclogam subicere non du- 
bitaret hanc f. 130 v *Ex CErubr.) tojv oeotvov: IleQoaLg 
vouog rjv v.Te., scilicet extremam particulam eclogae flor. 44, 
*41 (v. II p. 189, 23 Mein.j. si quis ad lectionum discre- 
pantiam attendit, sciendum est ubi discedunt S et MA, ibi ab 
horum parte stare Macarium, non ab illius. ubi autem inter 
ipsos MA aliqua dissensio est, Mac. modo cum M magis facit 
modo cum A et raro offert lectionem verae propiorem utro- 
que vel ceteris omnibus (velut cf. p. 601 adn. 13. 15 p. 665 
adn. 13). cum A autem conspiratio haud raro tanta est, paene 
ut suspiceris Macarii exemplum gemellum fuisse Parisini. vide XXXXII PROLEGOMENA 

modo scholium illud similiter adscriptum io A Mac, de quo 
monui p. 536 adn. 4. sed et Parisino et Escurialensi inte- 
griorem fuisse Macarii librum multis indiciis comprobatur. 
quorum ut potiora non nulla adferam, non modo quae iu 
calce Parisini nunc deesse dixi ante oculos babuil Macarius, 
sed exscripsit aliquam parlem £. 126 r etiam TleQl oiytg prnxi- 
mique capitis TEegl %ov eiv.aioojg ).eyeiv initium magno biatu 
in A absorpta (cf. p. 665 adn. 15), item suo more respexit 
capita JleQi Savdxov (sic cum Photio Mac. f. 141 v ), "Enaivog 
Ccorjg, "Eicaivog &avdrov maioremque illam capitis ^vyv.Qioig 
^curjg xal S-avdrov portionem quam una cum prioribus titulis 
in M intercidisse supra monitum est. tantum igitur abest ut 
vili pendendas putem reliquias codicis boni et antiqui in 
roseto superstites, ut diligenter eis usus sim usque a capite 
huius voluminis secundo. uti sane debui eliam in primo. verum 
cum veritus in boc capite molestiarum plenissimo ne adnotatio 
nimis intumesceret praeterierim, infra mihi liceat quae supplenda 
sunt supplere. quamquam cupidius adhibere Macarii excerpta 
ad antiquioris libri imaginem recuperandam ipsa nos vetat na- 
tura eorum et indoles. brevioribus enim ille se continet eclogis 
saepiusque ab ipso breviatis. recidens autem particuias conexum 
orationis indicantes ut solent excerptores scripsit cx. gr. itaoiv 
ei.i7cimei pro naoi ydg i/xn. (flor. 44, 20. 21 vol. II p. 164, 
9 Mein.) vel %b OTQeftkov pro xb yaQ dij oxq. (tlor. 70, 14 
vol. III p. 33, 16 Mein.) istorumque similia multa, ne quae prae- 
cedere videbat desiderarentur. in lemmalis adferendis plerumque 
sat habet auctoris nomen adposuisse. inscriplionis in artiorem 
formam redactae supra memoravi exemplum, ergo ne hoc quidem 
confidentius disceptes, utrum invenerit in exemplo suo Jlepi 
aQExrg quod scripsit f. 1 1 4 r an titulum Escurialensis simili 
interpolatione auctum, neque magis, utrum lli,,i itavdzov 
legerit an TleQl ftavdtov v.a\ wg eit] dqivxtog. nunc iam 
primi capitis eclogarum parliculas, quod modo promisi, eo 
quo apud Macarium exstant ordine enumerabimus addila po- 
tiore cum editionis meae contextu tam lemmatum quam 
orationis discrepantia. f. 114 r ecl. 1, 9 de lemmate vide com- PROLEGOMENA XXXXIII 

mentarium. 10. 19 sine lemm., sed^gLOxoxeXrjg eqjrj.eneLdij 
ov yivovxac xd ngdy/xaxa cog fiovXoixe&a, del ftovkeveo&ai 
cog ylvovxai. 20 xeikoivoQ. 21 sine lemm., sed c O (idque 
rubr.)/?mg eine' ftgadecog (xev eyxeiget xv$. 23 sine lemm.; 
pro rjdiora iterat tjxLOza. 26 Iooxgdzovg nihil amplius; 
ipsius eclogae datur pars extrema zag r t dovag p. 12, 12 — 
xu/.lozov p. 12, 14. 28. 29 sine lemm.; non nisi primum 
enuntiatum legitur Ilv&ayooag — noirjoeL, sed oxl vocula 
omissa. 47 drj/xoxgizov: v. 1. zoig et noioizo. 48 in fine 
habet (iiidoai. 51 3 Iaix{5Xi%ov nec plura; v. 1. dyevrj. 

aa 
65 v. 1. enaivearjg negi dv Idrjg dvdg e/xqjavecog — e%ovoi 

pro e%eL — xgvnzovoiv. 68 xco ovxl — —luinia om., xb 
quod ex Platone inserui habet Mac. , ubi xb xeirvdvai 
avxoig rjxioxa dvov cpofiegov, deleantur uncini. 81 v. 1. 
p. 33, 14 eineiv, 15 oxl bgoj om., p. 34, 1 ?Jyexai de — 
8 6 vlxujv om. 84 sine lemm., sed acoxgdxr^g eqtrj. ovxe 
i-rtTcoQ y.xe. 86 '0 (rubr.) avxbg eircev ei /xev xxe., 
zco ante xu/S. om. 91. 95 sine lemm., sed c O (rubr.) 
avxog ecprj * /n) dia cpoftov xxe. 92 pro lemm. Xeofiov?.ov 
ut tamen rubricator litteram K non addiderit; ne quis certum 
putet y.Xeoj3ov?.ov ex Macario revocandum esse, cf. Photii la- 
terculi p. 44 Elf . ; legitur mox diaXdooov. 98 praeter lemma 
excerpuntur v. dei /ir) (p. 41, 7) — axgecpeo&ai (p. 41, 12), 
non plura. pro nagaoxevdaai habet 7cagaaxevdCeiv idque 
rectius opinor, quia concinnius. 99 enixxrjxov pro lemm., 
nec plura; exei&ev om. 104 lemma om., sed ^coxgdzrjg 
eqrj. ovxe vavv xze. 130 *E7CLxxr)xov : /ir t ovxcog xo ex 
zrjg do^rjg aiox^vov xxe. 133. 166 p. 109, 18 cpvXdxcov 
om. 172 brevitatis causa transcribo: Evayogov (?) evbg 
xcov enxd aoqjcov: /texgov dgioxov :■ (iia /irjdev ngdzzeiv :• 
ya/ieiv ex xcov b/xoicov' edv ydg ex xcov xgeLXxovcov, de- 
anoxag , ov ovyyeveig xxrjatj:- dein lemma oXcovog xcov 
enxd : • cui subiciuntur v. rjdev (M om. rubr. addend. ut modo 2) 
p. 114, 6 — ex&gbg eorj p. 114, 7, qjiXovg /xr) p. 114, 11 
— enLOxrjoi] p. 115, 1 ; post novum lemma yjiXcovog zcov enxd : XXXXIV PROLEGOMENA 

adduntur rvw&i aavxov :• neivojv firj nokXd Xdkei' dfiaQ- 
Trjoeig ydg. iam lemma Qalrj xdv krcxd :• dein <fi'/.i»v 
p. 118, 4 — fiifivrjoo p. 118, 5, o%ovg av p. 119, 1 — nQOO- 
diyov p. 119, 2 (v. 1. TOVTOvg avTog). UiTTaxov tojv imd: 
Kaiobv p. 120, 2 — xaTayekao&rjOrj :■ p. 120, 3. Bla tojv 
kmd: ol nXeiOTot avd-QOjnoi xaxoi :• Eig to KQOOOjnov 
eqjrj e/u^kixpavTa — txj y.aloxayad-ia p. 122, 3. IleQi- 
dvdQov TUJv enTa: /ueXiTrj ro ndv: 188 SojxQaTijg eqjrj' 
ol to dno tojv aioxQOJv Kti. 196 'AQyvTa nv&ayoQcov 
sineacc.): worceQ (yap om.) to XafucQov /xaQavyiav evxi&rjoi 
p. 149, 15 — Tag ipvyag p. 149, 17 (v. i. »} vneQfSdlovoa). 
201 post lemma JTdg o t enl yrjg (om. ydq) p. 153, 2 — 
dvTal-iog. 204 post lemma "Oxav (om. xai) povlrjTat p. 160, 11 
— 6 &eog p. 160, 14 (v. 1. hcoirjoev). 

etiam hac adnotationis mantissa certissime confirmari 
quae supra de Macario observavimus gnarum non praeteribit. 
nulla reperitur ecloga in roseto, quin simul insit aut M libro 
aut A aut utrique, nulla, quae anthac nota fuerit ex solo Tr. 
ordo eclogarum plane idem est atque in MA, nisi quod ecloga 
92 non post 91 ponitur, sed post 95. omiserat Cleobuli 
gnomam Macarius, sed ut-omisisse eam mox ipsum paeniteret. 
item ubi MA librorum lectio differt a Tr., non cum hoc con- 
spirat Mac, sed cum illis et, si latius circumspicias , haud 
raro etiam cum excerptis Bruxellensibus. neque igitur ex 
libidine Macarii repetierim, quod 1, 68 desunt verba rqj ovxi 
aQa, eqprj, oj Siftftla, quippe quae desint etiam in MA, aut 
quod omittuntur 1, 81 verba leyeiai (p. 34, 1) — 6 vixojv 
(p. 34, 8), nam haec ipsa desiderantur ut in MA sic in Br. 
sed sensim pervenimus ad aliud librorum par idque Escuri- 
alensi Parisinoque, ut lacunis potissimum utriusque librorum 
generis communibus perspicitur, maxime cognatum. 

Atque huius quidem generis exemplum Bruxellensibus 
excerptis quae infra describentur longe locupletius est codex 
Laurentianus (L), Florentinus plutei VIII n. 22, saeculi XIV 
et ipse. quem gnomologiam sacrorum profanorumque scriptorum 
complecti notum est. externam libri imaginem tibi informabis, PROLEGOMENA XXXXV 

si relegeris quae enarravit Cobet v. 1. p. 1 1 sq., duasque illas pa- 
ginas inspexeris, quas photographi arte illustratas typis iteravit 
Hieronymus Vitelli in collectione Florentina fasc. III p. I 
(a. 1886) tab. XXIV. hic autem ipse vir doctus, quo ad 
legendos libros manu scriptos nemo reperiatur peritior, his 
novissimis annis munifice mihi ministravit quidquid opus erat 
ad codicem penitus cognoscendum sive singulas eclogas sive 
integra capita denuo conferri molestius cupienti. semel, cum 
ille animum ruri relaxaret, Nicolaus Festa laboris particulam 
sibi demandatam perofficiose absolvit. compluribus autem 
annis ante iam Rudolfus Schoell, quem litteris nostris amicis- 
que praemature nuper ereptum esse doleo, pergratum mihi 
fecerat eo, quod schedas suas ad Laurentianum codicem per- 
tinentes (cf. Wachsmuth proleg. Stob. p. XXIX) ultro mihi 
obtulit utendas. cum autem universam ille excerptorum materiam 
jndicare mallet, singulis lectionis discrepantiis enotandis non 
ubique pari cura fuit intentus. de ordine vero et compositione 
totius florilegii sacri profani compluribus commentationibus 
egregiis ita disseruit Wachsmuth (sttid. p. 1 sqq. p. 55 sqq.), 
ut quid valeat illud cum ad historiam florilegiorum contexen- 
dam tum ad ipsius Stobaei libros ditandos in aperto sit. sed 
pro suo ille consilio operam magis ad duos Stobaei libros 
priores derexit, quos ex Laurentiano codice ut par est locuple- 
tatos dudum promulgavit. nunc in duobus reliquis qua ra- 
tione florilegii Laurentiani excerpta adhiberi debeant, brevi 
explicabimus. ac bene accidit, quod interim etiam Bruxellensi 
libro uti mibi licuit, quem eiusdem originis esse atque ipsum 
Laurentianum argumentis haud ambiguis demonstravimus in 
commentatione 'de Stobaei florilegii excerptis Bruxellensibus' 
Friburgi Brisg. edita a. 1882. tam planus autem inter L et Br, 
ubi compaiari possunt, consensus est, ut de locupletiore Sto- 
baeo in L superstite sententiae quasi cumulus accedat gnaro- 
que non mirum sit, quod commentatione mea etiam prorsus 
nova aliquot apospasmatia in lucem protracta sunt (cf. Stob. 
III 1,49. 40, 2 a ). minoris momenti est quod eclogis per 
solum L aut Br vel per utrumque servatis codicis Photiani XXXXVI PROLEGOMENA 

auctoritas, quantnm quidem ex scriptorum laterculis cognosci 
potest, non magis refragatur in posterioribus libris Stobaei duo- 
bus quam in prioribus, vide quod monui mus. Rhen. XXXIX 
p. 404. potest tamen aliud addi argumentum idque ad copiam 
et integritatem Laurentiani codicis Bruxellensisque manifestan- 
dam praecipue idoneum. nam quae est inter LBr et MA affi- 
nitas, plurimae sane posteriorum iibrorum eclogae, quae insunt 
in LBr, offeruntur etiam per MA, tamen non numquam 
apparent quae in solo recurrunt S vel Tr. (velut III 1, 50. 
5, 55. 56. 21, 28. 22, 9), ut videas ex Laurentianis et Bru- 
xellensibus excerptis elucere SMA librorum archetypi quasi 
vivam imaginem nec difficile sit sentire quanti illa habenda 
sint etiam in eis eclogis, quas ceteri libri ignorant. simul 
patefit in singulis lectionibus aestimandis utri classi plus auc- 
toritatis insit et fidei, ubi, quod saepe usu venit, L Br MA 
librorum traditio conspirat contra.STr. sed hoc praeteriens 
moneo. gravius magisque curae est cavere, ne quis nimio honore 
libros L Br afficiens ea tamquam genuina Stobaei supplementa 
ambabus arripiat, quae re vera eclogarii studii libido in- 
vexit sive ex aliis capitibus licenter retracta sive adsumpta <x 
scriptorum locis ipsi Ioanni ignotorum. interpolationem autem 
florilegii Laurentiani conditorem non reformidasse, id in duobus 
prioribus Stobaei libris dudum perspectum est. titulos enim 
praebet L haud ita raro non solum cum parallelorum inscrip- 
ptionibus coniunctos (cf. Stob. II 21 p. 197, 19 sq. Wachsm. 
II 24 et 25 et Wachsmuthii adn.) sed aliis etiam rationibus 
adauctos et amplificatos. velut 11 15 inscriptionem Photiano 
codice firmatam Ilegi xov doxelv xal tov elvai xii. inter- 
polavit additis verbis IxTog yag egyov nag loyog neqiTTog, qui- 
bus poetae nescio cuius senarium subesse ( — 7regiaaevei A.6yog) 
olim conieci (krit. bl. p. 82). item alios titulos non ex Stobaeo, 
sed ex Plutarchi placitis petitos esse probavit Elter de cod. Phot. 
p.73. quod praeter Dilesium (mus. Rhen. XXXVI p, 349) efiam 
concessitWachsmuth stud. p. 74. 77. neque in ipsis eclogis ex- 
cerpendis prorsus abstinuisse gnomologum, quin Stobaeanis ad- 
misceret Plutarchea, paucis sed certis exemplis docuit Diels I. c. PROLEGOMENA XXXXVII 

(Stob. 1 50 p. 472 adn. 3 I 52 p. 483, 9—11 p. 486, 7—10). 
sed in promptu sunt interpolationis exempla progressae ad 
librum tertium. velut III 5, 20 ceteris libris repugnantibus per 
solos L Br verborum contextus non modo ad Arriani exemplar 
(Epict. ench. c. 15) constanti temeritale inmutatus est sed 
interpolatus etiam additamento Arrianeo. nam quae adduntur 
per LBr (p. 263, 1 sqq.) av de y.ai TtaQare^evtiov y.te., ea 
quo modo titulo adversentur, monui in commentario: recte 
desunt in MATr. eadem autem plane ratione Br adullerat 
ex libris Arrianeis traditionem Stobaeanam per SMA sincere 
servatam III 17, 19. 19, 15, ubi vide quae adnotaviraus. item 
in Demetrii de septem sapientibus sylloge Br a ceterorum 
librorum memoria ita recedit, ut in provinciam a Stobaeo 
alienam devertisse convincatur, vide modo p. 115 adn. 5 p. 128 
adn. 9. etiam ecloga III 6, 41 graviter mihi suspecta est lon- 
giori Diogenis dictorum seriei per solos LBr interposita, cum 
melius absit a ceteris. iusto autem ego timidius margini impo- 
sitas fuisse opinatus sum eius modi eclogas aliquot vel eclo- 
garum particulas, quas florilegii Laurentiani conditorem 
sive excerptorem illo antiquiorem addidisse ipsum sine ulla 
haesitatione pronuntiandum fuit. temeritatis coarguitur Br 
etiam eo, quod distichum Hesiodeum (op. 210 sq.) aqjQiov 
d' og ■/! lifiXjj ngoQ yQeiooovag avttqeQitetv y.te. in ca- 
pite negl aqjQoovvrjg (III 4, 3) recte receptum iterat idem 
in capite JJeQi oQyrjg. suspicio magnopere confirmatur in- 
scriplionis forma IleQt cQyf t g &v(.tov eQtdog kal qilovetyiag 
interpolata et ipsa, cum apud Photium et reliquos testes exstet 
nil nisi TleQt 0Qyf t g. sed de Hesiodea ecloga duabusque aliis 
illi vicinis dixi p. 546 adn. 14. vide etiam p. 697 adn. 12. intelle- 
ges, puto, cur etiam alibi, si scrupulus non omnis exclusus vide- 
batur, maluerim in adnotationis marginem quam in operis con- 
textura recipere ea quae per solos LBr tradita sunt sive per 
utrumque sive per alterutrum (cf. p.412 adn. 7). pristinum etper- 
fectum Stobaei opus nostris quidem subsidiis, nisi insperata inter- 
venerit fortuna, nemo umquam redintegrabit, eo autcm maiore 
vigilantia curabimus, ne superstitem partem et sinceram eclogis XXXXVIII PROLEGOMENA 

dubiae originis, nedum a Stobaeo manifeste alienis inquine- 
mus in Gesneriani aevi erroremt otiens nobis explosum relapsi. 
restat quod supra promisi , Bruxellensis liber ut paucis 
describatur. est codex miscellaneus n. 11360 in 4°, bomby- 
cinus, saeculi XIV, ut asserit Henricus Omont catal. des 
manuscr. grecs de Bruxelles (Gandavi a. 1885) p. 17, cum 
saeculi XV visus sit Paulo Thomas le cod. Bruxellensis du 
florilege de Stobee (Gand. a. 1876) p. 1. post varia fata quo 
modo liber tandem pervenerit in bibliothecam regiam Bru- 
xellensem, enarravi mus. Bhen. XXXIX p. 364 sq. observatione 
Bicardi Foersteri adiutus. vix autem diversus videtur fuisse 
Petri Pantini 'Stobaeus de Virtute et Vitio in 4°' (cf. Fabri- 
cius bibl. gr. 1. VI c. 5 vol. XII p. 314 n. 20) et Andreae 
Schotti 'Ioannis Stobaei sermones de virtute et vitio' (cf. Sveert 
Athen. Belg. Antverp. a. 1628 append.), quoniam Photiani 
testimonii Bruxellensi libro praefixi verba extrema haec sunt 
f . 1 r uqujtov 7cegl ap«rr]g, eha 7tegl v.av.iag. 7t£Qi 
cpQOvrjaeojg v.a) v.a&e!-r' l g. neque igitur mirum est quod 
correctiones. quibus immodice codicem attrectarunt homines 
docti, vel ex Gesneri editionibus petitas videmus. nam ut 
Pauli Thomas verbis utar (cf. commentationis meae de Stob. 
flor. exc. Br. p. 2 sqq.), 'les marges du ms renferment des 
sommaires, indicalions de titres et de sources, etc. en latin, 
dus a difl'6rents mains (X\T e — XVIII 6 s. ?). Le ms a et6 col- 
lationn6 sur l'6dition de Gesner et on y a annot6 quelques 
variantes de cette Sdition '. vera excerptorum indoles diu fuit 
ignota. aliquot lectiones egregias ad viginti priores titulos 
pertinentes delibaverat Carolus Augustus Beving in libello nunc 
raro qui inscribitur Remarques critiques sur quelques passages 
de VAnthologie de Stobee Bruxelles 1 833. mihi uti licuit non 
solum collatione illa, quam libcllo supra commemorato publici 
iuris fecerat P. Thomas editioni Meinekianae accommodatam, 
sed etiam schedulis, quibus idem vir doctus descripserat codi- 
cem perite genuinumque eclogarum ordinem et ambitum indi- 
caverat. quid quod rogante me ille codicem secundis curis 
perlustravit , ut, quod intellegentibus non offensioni erit, de PROLEGOMENA XXXXIX 

locis haud ita paucis certiorem me fecerit et instructiorem 
quam collatione tribus fere lustris ante typis expressa. Tho- 
mae igitur diligentia et promptissima in me voluntate factum 
est, ut ex Br quae ad tertium Stobaei librum spectant ea nunc 
legentibus potuerim propinare. quod autem de tertio libro 
promittit librarius f. 1 r Photii verbis xo ye nagbv xgixov 
ov fiifikiov negtixei xeqjdlaia fxfi'. Ttqtixov Ttegl dge- 
xrjg xxe. (cf. de Stob. fl. exc. Br. p. 4 sq.) in suum usum 
conversis, sciendum est eum ita exsolvisse, ut tertii fines ne- 
sciens fortasse ipse supergrederetur. nam in folio 51 v ad 
caput negl nolixeiag, id est ad librum quartum procedens 
etiam huius libri capitum quinque priorum rationem habuit. 
numeros autem capitum quartique libri initium non magis 
signavit quam L (ipse nimirum vetus excerptor talia non cura- 
verat), ut vel hinc pateat tertii libri indicium in Br ex Photio 
intulisse librarium, cum in excerpendo intra tertii terminos 
se non tenuerit. restat denique ea excerptorum particula, qua 
in f. 59 v praeter exspectationem librarius ad tertium librum 
reversus suppleri voluit non nulla quae in prioribus eum 
omisisse paenituerat. adduntur igitur titulo capitis primi non 
iterato ^Jrjftrjxgiov 0a"Arjge(og enxa (sic) ooqjaJv dnoqp&ey- 
fxaxa (III 1, 172), item vno9rjxat xwv enxa (III 1, 173), 
dein supplementa f. 62 v e% xov negl eyxgaxeiag inscripta, 
f. 65 r ex xov negi dxgaoiag, f. 66 r !x xov Ttegl ave^i- 
•/.a/.iag. dixit autem ix xov y.xe. librarius, ut capita aliquam 
partem iam supra exscripta hoc loco iterum respici indicaret. 
supplementa autem subici etiam inde liquet, quod per hanc 
mantissam tam diligenter partis prioris respectus habetur, ut 
non nisi semel pauci versus in posteriore denuo excerpti ap- 
pareant p. 499, 10 aga ye — 15 xr t v ylivxrjv; 

Sed via hucusque peracta pedem figere paulisper placet 
et respicere, quo sensim perventum sit. ac duae librorum 
classes, quas discrevimus, si inter se comparentur, alterius 
testis vetustissimus valdeque sincerus (S) tam parcus inter- 
polandi est quam breviandi cupidus. ut igitur Photiano similis 
codicis vestigiis insistens capitum computationis antiquioris 

Stobaeus III. d L PROLEGOMENA 

bonam partem servavit, ita lemmata adpingendi morem secutus 
suum eta ceteris libris, summam si spectas, diversum de ipsorum 
lemmatum ubertate etperspicuitate aliquid delibavit. contra altera 
classis licet gliscentis interpolationis non expers fuerit, tamen 
ipsa quoque, ut Laurentiano florilegio patet, ex codice quattuor 
Stobaei libros complectenti est derivata. adice quod M A Mac. 
vitiis librorum LBr et virtutibus coniunctissimi etiam cum 
florilegio illo antiquo collectionisque Parisinae consimili, ex 
quo praecipue pendet Maximus, arto affinitatis vinculo cohae- 
rent: et vix miraberis etiam huius classis (LBr MA) tantam 
esse auctoritatem, ut ab ipso codice Photiano propius haud raro 
absit quam Vindobonensis. velut cum Anaxilai ecloga flor. 
48,17 Mein. iteretur in MA post 48,45, liquido apparet 
quam et verus sit piuacographi ordo hic 'Ayig 'Ayqntni- 
vog *Ava%i'kaog et irritum breviandi studium in S, cf. 
quae monui in Rudolfi Asmus quaestionibus Epicteteis (Frih. 
Br. a. 1888) p. 46 adn. si vero oblivioni dahis ut par est ea 
quae in S et Trincavellianorum archetypo arbitrio librariorum 
novata sunt, neque eis te abduci patieris erroribus, qui LBr 
MAMac. codicum peculiares sunt, ea remanet inter STr. et 
MA in primis conspiratio, qua de communi omnium nostrorum 
codicum archetypo Photianique libri persimili scrupulus exi- 
matur. velut hinc repetere licet, quod rubricae erratum xdoaog 
legitur ecl. III 29, 70 in SMA Mac. Br pro Aaaog, nisi 
Adaaog forlasse (Aaoodg corp. Par. 992 Elt.) in Stobaeo 
reponendum erit coll. Quinto Smyrn. VI 469; hinc communi 
in SLBrMA corruptela «x xiorteovv fere traditur pro e/. 
Kioj. rig ovv III 40, 3. 4 in ecloga Plutarchi (vide p. 736, 
10 adn.), hiuc paulo ante omnes lihri egeoiov praebent pro 
'Eoioov, ubi nescias an Stobaeus dederit 3 Egiooov. item in 
proxima ecloga vetus est archetypi vitium quod legitur dede- 
fxevTq pro evdede^ivrj, sicut multa id genus offeruntur III 40, 8 
(velut cf. p. 741, 2 p. 742, 2 p. 743, 14 p. 744, 1 p. 748, 4) 
aliaque exempla addi possunt ex undecimo capite, tertio clccimo, 
aliis. ad primigenium librorum fontem perventum est. quam- 
quam posse aliquando librum reperiri, qui etiam propius adspiret PROLEGOMENA L 

ad Stobaeum quam quos supra descripsi, spem excitat gno- 
mologium Parisinum eclogis Stobaeanis refertum, quod 
bis ipsis diebus edidit Leo Slernbach acad. litt. Cracov. class. 
philol. t. XX p. 135 sqq. ex codice Paris. Gr. n. 134 suppl., 
membranaceo in 8°, saeculi XIII. nam etsi non desunt eclogae, 
in quibus plane conspiret codex cum MA vel LBr MA contra 
STr. (velut n. 198, id est Stob. III 18, 34), tamen alias aut 
ab illo genere librorum aut ab utroque ita recedit ut solus 
verum servasse appareat. velut III 6, 16, ubi LMA e/ ztov 
ajioQQBovouJv niveiv ellipsi 'aliunde non cognila', fortasse recte 
gnomol. Par. n. 312 offert k/. zwv d/toQQeovocov jtiveiv 
mqycov. item III 2, 40 quod coniecerat Gaisford KQaziqg 6 
Kvviyf.bg pro ^co/Qazi/og 6 Kvvr/bg (sic MA), id ipsum 
legitur in gnomol. Par. n. 328. vel quod ego suspicatus 
eram Diogenis dictum III 10, 60 sic supplendum esse ravzrj 
(pvzog) ov xov ocfSakiiov, dX/.d zdv odovza htifiefilrf/.ev, 
id ita conflrmat gnomol. Par. n. 299, ut scribat Zzt ' ovzog 
zavzrj ov zov 6cf&alLi6v ', /ze. eo autem magis hic locus est 
memorabilis, quia in utraque nostrorum codicum classe con- 
servatus est. vide etiam III 36, 21, ubi ev quod feliciter sup- 
plevit Iacobs legitur gnom. Par. 270. nec sine fructu inter 
se comparabis A codicis et gnomologii Parisini memoriam 
in Teletis ecloga III 1, 98: 

p. 48, 1 1 sqq. gnom. Par. 335 

y.al ndkiv naQeiXrjcpozog av- ^co/Qazovg 7taQeikr t cp6rog 

zov Ak/.iftiddi]v en ccql- tdl/i^iddr^v ht aQtazov,cbg 

azov, cug e/.eivi] 7taQeX&ovoa e/eivr] naQeX&oioa zr)v ZQa- 

ztjv ZQane^av dvezQeipev, neCav dvezQeipev, ovdev dei- 

ovk efioa ovd* todvvazo det- vona&r t oag dveXeo&ai zov 

vonad-cZv ' co zrjg naQavo- IdX/iftiddrjv zditeoovza i'/e- 

Liiag, tooze zavzj] 7idoxeiv', Xevae xal eni& e G-frat rj t 

dXX avaXe^ag zd neaovza ZQaneLfj ' 
dnod-eo&at 7tdXiv e/eXevae 

zbv yLX'/i^td6r]v' cog 6k e/ei- cog 6* e/eivcig ov nQoa- 

vog ov nQoaeixev dXX ey- eixev, dXX 3 ey/aXvxpd/ievog 

d* LII PROLEGOMENA 

xaXvrpdfievog exd&tjTo aio- ey.a-&t]ro 'nQodywfiev 6r' 
Xvvofievog, 'nQodywuev 6rj' qt]oiv 'e%w qaiverai ydg 
q)tjoiv 'e£,w qaiverai ydg r)£av&innr] o^vQeyfiiqona- 
r)Eav&innr]6l-VQeyfiiq ona- Qaooetv r)fidg'. 
Qaooeiv r)fidg '. 

iterum vides unam, fortasse duas hominis docti suspiciones 
codicis vetusli auctoritate confirmari: hct&eo&ai pro dno&eo- 
&ai proposuerat Meineke idemque eici voluerat aioxvvofievog 
tamquam glossema. aptius etiam in fine eclogae gnomol. Par. 336 
dW ei fiev vg' qr]oiv ' dveiQetpev , ovy. av wQyitov ei 
6e yvvr t vw6r]g, WQyitov', ubi 'dXV ei fiev vg' q>r t oiv 
' dvetQerpev, ovx uv wQyitov (oQy-A.), ovy. dv dirjvix&ySf 
ei 6e yvvr) vojdrjg;' oqo natdidv (oqo 7iai6eiav A) offert 
A. tacite autem omiserat v. ovy dv dirjvex^ 1 !? Cobet, sed 
vide adnotata p. 49, 13 sq. aut igitur multum ego fallor aut 
derivata est gnomologii Sternbachiani memoria ex codice 
nostris sinceriore. neque abnuerim, si quis aetatem eius ita 
finierit, ut dicat scriptum eum esse antequam libri e Photiani si- 
mili deducti in duas discederent classes supra distinctas. quam- 
quam vel Teleteis frustulis satis apparet praecauto opus esse in 
singulis. quem ad modum enim Teleteam abundantiam ovy. 
e$6a ov6' wdvvdro 6eivona&o~v 'w rr~g naQavoftiag, wore 
ravTjj (ravrt Blass) ndoxetv' dkla ita recidit ille ut scriberet 
nil nisi ov6ev 6eivona&r)oag , ita etiam alibi summa licen- 
tia variavit orationem , immutavit , breviavit, amplificavit. ut 
uno defungar exemplo, haec inter se conferantur 

III 1, 98 p.42, 1 gnomol. Par. 332 

dLoyeviqg, enei rig did-ei Tal avTijj 4ioy{veLenii>r]Y£ 
v.al 6ieTQaxr'}ki£ev do&evwg rig fiaQog ov qjOQrjrov ' wg 
exovra , ov 6ierQaxr]Xi£eTo, 6e nie£6ftevog ov 6vvarwg 
dlld 6ei£ag avrur rbv xiova eix* noQeveo&ai , 6ei^ag 
' f3iXrLore' eqjt] K rovrov w&ei avrtp xiova ^eXriore' eqt] 
nQOOOrdg'. ' tovtov wd-ei'. 

verum eiusmodi lectionum silvam Addendis reservari praestat. 
Nunc ut eis quae supra longiore circumvehentes anfractu 
de librorum auctoritate disputavimus, novum addatur argumen- PROLEGOMENA LIII 

tum , aliam aggrediamur oportet quaestionem , cuius iam in 
superioribus praeteriens mentionem inieci. nam quod quavis 
fere commentarii nostri pagina probatur, S Tr. libros haud exiguo 
discrimine distare ab LBr MA Mac, ut hi tamen, licet inter 
se ipsos maxime cognati, rursus in duas disiungantur familias, 
quarum una est LBr, altera MA Mac, id dilucide confirmat 
ordinis eclogarum et dispositionis mira in libris discrepantia. 
discrepant igitur nec raro nec mediocriter STr. cum MA 
Mac. in dispositione, ab utraque autem librorum familia multum 
differt ea imago quam praebent LBr. sed ut commode uti licet 
hac discordia ad diversorum generum libros archetypos reprae- 
sentandos, ita nunc magis refert sciri, in tam miro dissensu 
quae tandem eclogarum positura proxime absit si non ab 
ipsa Stobaeana, at saltem ab Photiana. diluam igitur hanc 
quaestionem, quam diu me torsisse non diffiteor, prolatis 
paucis sed quibus inesse opinor vim persuadendi exemplis. 

Et cum veritas in consensu sit, proficiscendum est a raris 
illis capitibus, ubi in disponendis eclogis SLMA Mac inter 
se conspirant omnes nec ullo modo adversantur Photiani later- 
culi, velut a titulis negl oqxov (III 27) et Ilegi j-ivrjg (III 40). 
nam in his, nisi si iam in ipso archetypo ecloga una vel altera 
erat omissa , Stobaeanam dispositionem superstitem esse ipso 
patefit librorum consensu. comparantibus autem dispositionem 
capitis 27 cum ea eclogarum imagine quae offertur capite 
40 hoc stalim adparebit, Ioannem non unam eandemque dis- 
ponendi formulam sibi praescripsisse. nam complures eiusdem 
scriptoris eclogas inter se consociandi ratio quae conspici- 
tur in capite 40, ea capite 27 minime confirmatur. itaque 
cum in illo agmen ducant duae Euripideae (1 Odoxr. 2 Qai&.), 
dein subsequantur duae vel tres Plutarcheae (3. 4. 5), tum 
Democritearum par (6. 7), Teletis denique et Plutarchi 
de exilio excerpta subiciantur, huic ordini per se satis apto 
caput 27 ita refragatur, ut binae quae ei insunt Alexidis et 
Antiphanis eclogae aliis interiectis seiungantur sic: 1 Xolqi- 
lov 2 Aioynulov 3 l^illi^idog 4 "Apcpidog 5 ^Avricpd- 
vovg 6 ^ocpoxliovg 7 ^uinoXkodwQov 8 1 A.v%LCpdvovg LIV PROLEGOMENA 

9 'Akigidog 10 Av/.ovoyov 11 'Iooxqcctovq 12 'Eni- 
xttjtov 13 Evoeftlov 14 'Hoodotov. manifestum cst igitur, 
ubi discrepant libri, dissensum non ita componi licere, Dt eo 
libro quo paria cum paribus ut aiunt congregantur protinus 
censeas referri ordinem veriorem. immo adlatis exemplis hoc 
discamus oportet, ipsum Ioannem, prout antiquiorum librorum 
tulerit indoles vel excerpendi opportunitas, modo complures 
unius scriptoris eclogas conseruisse cognatasve posuisse vicinas, 
modo diversos auctores stipasse inordinatos ipsa fonticulorum 
et pratorum varietate delectalum. sed quod ultro credere 
licet, etiam intra unum caput utramque disponendi rationem 
a Stobaeo admissam esse, id et ipsum confirmatur librorum 
consensu. velut intra quintum florilegii caput librisLMATr. 
coniugantur duae eclogae Euripidis (1.2), duae Platonis (10. 11) 
totidemque Ps.-Xenopbontis (28. 29), tres Heracliteae (6. 7. 8), 
cum in eisdem libris sese excipiant singulae Aeschinis, Epicteti, 
Musonii, Democriti eclogae (19—22), alibi Thucydidis et Mene- 
demi (17. 18). similiter in undecimo capite SLMAPlatonis 
de legibus excerplo subiciunt eiusdem de re publica fragmen- 
tum (26. 27), item vicinas collocant Eusebii eclogas (29. 30 
cf. 13, 59. 60), sed deinde hunc offerunt ordinem: Hermctis. 
anonymi, Pythagorae (31. 32. 33). et figuras illis fere con- 
gruas praebet caput terlium decimum easque librorum SLMA 
auctoritate firmatas. ut unam saltem adscribam, qua ae<[ua- 
biliorem disponendi rationem cum multiformi vides coniunciam. 
eclogae 50 — 56 horum sunt insignitae scriptorum nominilms : 
50 Democratis 51 Hippocratis 52 Demosthenis 53 Pytbagorae 
54 1'ytbagorae 55 Pythagorae 56 Platonis. bis aulem ohser- 
vatis vicibus vereor ne suspecta tiat ea disponendi ratio quae 
praefertur in LBr. praeter ceteros enim libros id operam dat 
llorilegii Laurentiani auctor, ut unius scriptoris si conipln- 
res suppetunt eclogae, eas offerat quasi catenatas. velut in 
tertio decimo capite tria Diogenis dicta conserit L (43. 44. 45), 
quae dispertiunt SMA, item duo Democritea (46. 47). MC 
diversa est ralio qua procedunt aliquot enunliata DoBOttfM •ni« X 
(32 sqq.). eidem mori, ut aliud exemplum addain, obsecuntur PROLEGOMENA LV 

LBr, cum in duodetricesimo capite tres eclogas Euripideas 
offerunt consertas (1. 2. 3), inter quas aliorum scriptorum 
excerpta intericiunt SMA (6. 10. 12 Mein.). ne vero vetu- 
stioris anthologii mihi ordo obvertatur, Euripidis fabularum 
nomina litterarum ordine (Hipp. Iph. Polyidi) tam accurate 
se excipiunt in SMA quam in L. ac si verum quaeris, etiam 
alio nomine Laurentiana huius capitis dispositio suspectatur. 
nam eclogam 10 Mein., quam suo more sub initio dederat 
L (2), iteravit in fine idque invito Stobaeo eum fecisse vel 
brevitatem capitis intuens quivis concedet. Diphili autem versus 
(4 Mein.) quos inter excerpendum omiserat, cum additurus 
esset post prosae orationis eclogas contra morem loannis, in 
calce capitis novo errore ita se implicuit, ut cum Diphilia 
ecloga simul repeteret Euripideam (10 Mein.) exordii capitis 
oblitus (cf. p. 616 adn. 10 p. 618 adn. 11). confirmat rem 
Br, ubi Callimachi ecloga (9) et Menandri (11) se excipiunt 
sic ut in L. adde vero his observatis id quod supra de inter- 
polatione LBr librorum exploratum est, et intelleges cur 
ordini Laurentiano, quem ceteris veriorem esse paene in eo fuit 
ut ipse crederem (cf. mus. Bhen. XXXIX p. 556 sq. et infra p. 255 
adn.), iam fidere licere negem, nisi ubi cum ceterorum codicum 
dispositione congruat. atque cougruentiae exempla per partes 
capitum particulasve conspicuae modo protulimus. memo- 
rabile est autem, quod compilator Laurentianus in prioribus 
libris illi similia congregandi rationi paulo minus studuit (velut 
cf. II c. 15. 31. 46), immo progrediente demum lectione 
eam sui fiduciam nanctus est, ut liberiorem iniret disponendi 
viam supra significatam. 

Laurentianus autem ordo si ab ipso Stobaeo recedit licen- 
tius, iam ablegamur adSMA, sed unde nova suboriatur diffi- 
cultas. nam quod iam dixi, dissidet classis 31 A ut ab 
L Br libris sic etiam a Vindobonensi haud raro procul. utri 
igitur magis confidere licebit, Viudobonensi libro Trincavellia- 
nisque an MA Mac. librorum archetypo? Vindobonensi, dices, 
nunc illi quidem vetustiori, cuius praestantia etiam eo cernitur, 
quod ordine eius recepto recuperantur saepe eclogarum unius LVI PROLEGOMENA 

auctoris collectiones continuae, quae adeo alphabetice inter- 
dum conserantur nec interrumpantur alienis. velut si florilegii 
caput 73 secundum Vindobonensem ordinaveris, habebis triginla 
eclogas in catenam continuam uno lemmate Evgiicidov ligatas 
1. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 35. 36 Mein. 
contra si libros sequeris MA, adaugebitur sane Euripidearum 
numerus quinque aliis (ecl. 26. 28. 33. 41. 55. 57 addunt 
MA, om. S; ecl. 30 hab. S, om. MA), at magna illa et per- 
petua unius poetae eclogarum series disturbabitur interieclis 
alienis. audio haec, sed aliter iudico. nam ut discinditur 
sane Euripidearum complexus in MA, ita si per se solas 
numerabimus Euripideas non modo maior fit caterva, sed 
etiam ordinis tenacior alphabetici. quod ut perspiciatur, tolum 
caput digestum adpono ex fide librorum MA etiam lemmatis 
diligenter adscriptis: 1 Evq. 2 Mevdvdgov 3 Evq.'Itxtco- 
Xvrit) 4 Mevdvdgov 5 — 6 Evq. Oidhiodog 7 Mevdv- 
6qov 8 Evq. Miqdeia 9 Evq. 'Exdftr] 37 '0(iiJqov 10 Evq. 
MeXavinrcrj 3$'Hoi6dov 11 Evq. Javdj] 39'AXe!;idog 
12 Evq. 'Ako7cr]g 40 MevdvdQOv 41 Evq. Avyrjg 
42 Aket-idog 13 Evq. Aiokov 43 Mevdvbgov 14 Evq. 
Alyecog 44 Mevdvdgov 15 Evq. 'AvdQO(xdxt]g 45 Me- 
vuv6qov 16 Evq. Aiyecog 17 Evq. 'A v 6q oii dx>]Q 
46 MevdvdQov 18 Evq. 'Avd q o/h dxt]g 47 'Hocodov 
Qeoyoviag 19 Evq. 'A v 6 q o u d x >] g 48 'AvTccpdvovg 
20 Evq. B e KK e q o (p 6 v % o v 49 'Hacodov "Egycov 50 Ev 
Tavc(i) 21 Evq. davdr\g 51 ZZocpoxleovg 'Erciyovoi 
22 Evq. Aavdr t g bl^AvTCcpdvovg 23 EvQ.'lic7cokvxov 
53 Oclioxov OcXagyvQcov 54 2oq?oxXeovg 58 Mevdv- 
6qov 55 Evq. 'l7C7coXvx(o b6'Y7co(ioXcccaiov (cf. Photius) 
24 Evq. 'ivovg 25 Evq. 'Iv o v g 59 Mevdvdgov 26 Evq. 
'irpcy eveiag 27 Evq. Mt]decag 28 Evq. Oid iicovg 
29 Evq. MeXedygcp 31 Evq. MeXeaygog {xov avrov nec 
pl. A) 57 Evq. Ooivixc 60 OcoxvXcdov 61 ~ccccovi- 
dov 32 Evq. Mt]deiag 33 3 Ev Tavxcp 34 EvQ.^OQeor^g 
35 Evq. (I)Qt^(p 36 Evq. 0oiviaoaig 62 Jr^ccoxQiTov PROLEGOMENA LVII 

63 ratov vtcbq ^dovxihXrjg 64 Tdtov y.ata Mevavdgag. 
nominibus igitur, quae diductis litteris siguificavi, computatis 
vides viginti fabulas Euripideas secundum litterarum ordinem 
procedere in MA, cum in S eadem ratione consertae non sint 
nisi quindecim (12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 27). denique sub finem capitis per 
litteras ordinatae offeruntur in MA eclogae 32. 33. 34. 35. 
36, item in S, nisi quod omissa ibi est 33. revera igitur 
vetustioris illius gnomologii, quode saepius dixi in commen- 
tario, plura multo et clariora vestigia comparent in MA quam 
in S. iam quaere, si placet, librarii arbitrio utrum magis 
conveniat, complures undique eiusdem scriptoris eclogas acer- 
vare more Vindobonensi an imaginem quasi tessellatam com- 
ponere tam affabre, ut in tanta diversissimorum auctorum 
vicissitudine ordo tamen alphabeticus vetustioris gnomologii 
conservetur. ego, quid respondendum sit, ne punctum quidem 
temporis dubito. artificium quod miramur gnomologi est, 
rudis constipatio librarii. nimirum ipse gnomologus ut novum 
corpus, quod ex Euripidis aliorumque poetarum anthologiis 
conditurus erat, copia et varietate commendaret, eam fere rati- 
onem iniit quam cognovimus ex MA: florilegium Euripidis 
excerpsit ille quidem religiose, sed singulis Euripideis si 
non ubique tamen crebro interposuit eclogas Menandri ali- 
orumque poetarum aliunde depromptas. quo autem impen- 
sius uberrimum Euripidis anthologium exscribere studuit, eo nunc 
saepius pristina eius per ordinem litterarum pellucet dispo- 
sitio. Vindobonensi igitur fundamentum subtrahitur. suo 
Marte librarius Stobaeo reluctante in unum acervum coegit Eu- 
ripideas eclogas, quia sic operam scribendi haud mediocriter 
immiuui perspexerat. et quam propensus fuerit ad bonam 
chartam lucrandam, supra indicatum est. semel igitur eclogis 
triginta Euripideis poetae nomen adscribitur in S , cum tricies 
pluriensque Evginidov illud exstet in MA. neque difficile 
nunc est ad explicandum, quod dum traicit eclogas librarius 
Vindobonensis sex omisit Euripideas (26. 28. 33. 41. 55. 
57), quas ex archetypo servarunt MA, cum unam tantum modo LVIII PROLEGOMENA 

adtulerit (ecl. 30), quam praeterierunt illi. erras autem, si 
forte putas hanc inter MA et S quam descripsi discrepantiam 
reperiri raro. nam selegi cap. 73, non quod differentiae 
exempla eius consimilia abessent, sed quia anthologii Euripidei 
reliquiae faciunt sane ut vim habeat persuadendi maximam. 
nunc re ipsa semel explanata numeris notasse sufficiat exempla 
alia. velut facile intellegitur, intra c. 62 utra propius accedat 
dispositio ad Stobaeanam, haec arlificiosior MA librorum 
archetypi 16. 17. 18. 27. 19. 28. 29. 20. 21. 22. 23. 

24. 25. 30. 26. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41, 
an illa Vindobonensis, quae maioris continuitatis vel simplici- 
tatis specie se insinuat fallaci 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 
hoc unum commemoro etiam hic complures eclogas desiderari 
in S (17. 24. 31. 35). eadem ratione in flor. 64, 1—15 
imago librorum M A (1 Dicaeog. 4 Eur. Antig. 2 Men. Aphrod. 
5 Eur. Danae 3 Men. (Aphrod.P) 6 Eur. Andr. 11 Archil. 
7 Eur. Andr. 12 Archil. 13 Sophoclis 14 Phanoclis 8 Eur. 
Dict. 9 Theocr. 10 Eur. Meleag. 15 Men. Andriae) discrepat 
cum ea quam Gesner invexit secutus ordinem Trincavellianum, 
id est fere Vindobonensem, cui tamen deest ecloga Theo- 
crili. et Gesnerum, cuius dispositio hic et alias fere iteratur 
a Gaisfordo et Meinekio, id maxime fefellit, quod ordines tam 
diversos inter se ita conciliari posse putabat, ut Trincavelliano 
insereret per alteram suam editionem eclogas eas, quas ex Meii- 
dozae codice accedere viderat novas. immo proficiscemhiin 
esse ab ipso Escurialensi non solum capitibusapparet modo illu- 
stratis, sed multis velut 46. 48. 51. 52. 54. 58. 67. 68. 75 
aliisque, ubi similiter STr. et M A inter se discordare videas atque 
in illis. quamquain opportune accidit quod in aliis aut niinus 
aut omnino nihil discedit S, ergo plus minus SMA inter se con- 
spirant. atque huius concordantiae testes pervolumen terlium. 
tibi arclichpi multo est sequacior S, passiin occurrunt (velut 
tituli 8. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, al.) nec ita pauci 
ex reliquis, velut 47. 55. 56. 66, alii. tantuin non ubique 
est consensus iuter MA et S etiam in c. 59. 63. 69, aliis. PROLEGOMENA LIX 

commemoro haec, ut etiam coniuncta SMA librorum aucto- 
ritate stabiliatur quod supra docui, varietate quam maxime 
insignes fuisse Stobaei capitum figuras. modo congregatae unius 
scriptoris eclogae procedunt turmatim, modo dispersae per 
maiorem tituli partem ac dissipatae. velut capitis 55 tam 
in S quam in MA haec est imago: 1 Eur. 2 Aristoph. 
3 Bacchyl. 4 Eur. 5 Philem. 6 Eur. 7 Aristoph. 8 Aristoph. 
9 Menandri 10 Herodoti, capitis 56haec: 1 Aristoph. 2 Aris- 
toph. 3 Menandri 4 Amphidis. 5 Menandri 6 Phocyl. 7 (om. 
S) Menandri 8 Aristoph. 9 Menandri 10 Arati 11 Menandri 
12 Aristoph. 13 Eur. 14 Eur. 15 Philem. 16 Socr. 17 Xe- 
noph. 18 Musonii 19 Xenophontis, capitis 72 haec: 1 Dio- 
dori 2 Menandri 3 Eur. 4 Eur. 5 Hippon. 6 Eur. 7 (om. 
S) Menand. 8 Eur. 9 Antiphan. 10 Eur. 11 Menandri 
12 (om. S) Eur. 13 (om. S) Eur. 14 Eur. 15 (om. S) Se- 
reni 16 Plutarchi. in capite 71 florilegus singulas fere Euri- 
pidis eclogas aliorumque sic alternat membratim: 1 (om. S) 
Eur. 2 Theogn. 3 Eur. 4 Sapphus 5 Eur. 6 Hesiodi 
7 Eur. 8 (om. S) Eur. 9 (om. S) Theodori, cf. etiam flor. 
c. 59. 60. 61. 63. 70. sed ipse totum percurras, si placet, 
librum tertium, nam quae exposui confirmari videbis capite 8. 
9. 10. 14. 16. 19. 20. 36. 37. 38, aliis. 

denique ut uno oculorum obtutu patefiant traiciendi 
artes quibus integriorem formam inmutarint S et L , ex utro- 
que latere pono recensiones capitis 52. id autem seligo, 
quia et brevius est et indolis simplicioris 

S MA L 

1 1 Evq. 'Avdgoftaxrig 1 

2 f 6 *u4ya&tovog 6 

3 \ 7 MriTQodiooov 7 

4 2 Evq. tdvdQO/uedag 2 6 1 j 8 Mt]TQodo)QOv\ 3 9 MevdvdQOv J 4 8 1 3 Evq. MeXavlrccr 

9 J 10 MevavdQOv 

10 4 Evq. 'AQxelaov LX PROLEGOMENA 

5 Evq. dlxtvi 

11 11 Kgajivog ev Evveidaig 11 

12 12 Qeoyvidog 12 

13 13 Hkaicovog ex zov QeaiT^rov 13 

14 14 nkdrojvog N6(xojv p' 14 

15 16 HkaTOJVog N6f.iojv ia' 16 

16 15 QeocpgdoTov 15 

17 18 'Omqov 18 

18 17 nkdrojvog ex xov 2vfxnooiov 17 
Euripideas igitur gnomas, quod identidem observatum est, 

in archetypo per longiorem capitis partem dispersas alienis- 
que disiunctas Vindobonensis produxit manipulatim sed omissa 
ecloga quinta. sic simul effecit ut duo Metrodori versus 
coirent vicini. denique sub iinem capitis maluit bis binos 
coniungere Platonis locos quam semel tres dare et unum. 
de temeritate autem librarii si quae dubitatio remansis- 
set, ea stirpitus evelleretur Laurentiani cum MA consensu 
in quattuor primis eclogis et in octo extremis maxime con- 
spicuo. quamquam ne L quidem omni ex parte archetypi 
indolem conservavit. duabus enim eclogis in priorem capitis par- 
tem retractis triada saltem Euripidearum composuit cohaerentem 
(2. 3. 4). et multo hic quidem quam Vindobonensis neglegentius 
rem egit. nam transpositione occupatus non modo omisit 
trimetrum illum ex Dictye Euripidea petitum (5) sed eliam disti- 
chum Menandri (10). ceterum etiam huius capitis Trinca- 
vellianae dispositioni , id est Vindobonensi serael auclori- 
tatem nanctae in altera editione (p. 357) ita obsecundavit 
Gesner, ut ad sinceriorem Escurialensis libri distributionera 
reverti veritus senarium Euripidis illum quamvis ex M reciperet 
tamen adnecteret quasi catenae Euripideae anulum extremuni (5). 
ut summam 1'aciam, archetypi ordo praestatur SLMA co- 
dicum consensu. ubi discordant MA cum S aut L vel cum 
utroque, illi magis ad archetypum se adplicare censendi sunt 
quani ceteri. difficultates igitur non nullae reraanent nostris 
quidem subsidiis non ubique superabiles. raro sane discrepant 
MA inter se ipsi (cf. p. 178). sed eae eclogae, quae hodie PROLEGOMENA LXI 

superstites non sunt nisi in libris STr. , dubites interdum 
ubi inserendae sint. etsi haec quidem dubitatio eo minui- 
tur, quod Vindobonensis liber in principio magis capitum al» 
archetypo recessit omninoque fidelior est in tertio libro quam 
in quarto. item haereas in eclogis aliquot collocandis quae solo 
servatae sunt Br, licet parvolus sit earum numerus demptis 
nimirum eis quas ut fidei sublestioris in infimam paginam 
relegare tutius visum est. at longe aliter res est in paucis 
illis capitibus, quibus ex L Br tot eclogae novae succrescunt, 
ut de archetypi instauratione plane desperandum sit. fieri 
fortasse potest, ut aliquando contingat demonstrare earum 
eclogarum quae nunc desunt in SMA, aliquam partem licenter 
ex aliis Stobaeani operis capitibus a gnomologo Laurentiano 
detractam esse. sed ut nunc fortunae sunt, ne diversas recensio- 
nes ex meo ego arbitrio miscerem, re diu pensitata in Lauren- 
tiana dispositione qualicumque adquievi discrepantiis tamen 
ceterorum librorum ita adnotatis ut etiam horum dispositio 
cuique in promptu esset. sic igitur exhibui huius voluminis 
capita 5. 6. 11. 13. 28. 32. quamquam erunt fortasse qui 
corollarii instar supplementa Laurentiana adnexa malint. et 
integra si res esset, in quinto saltem capite vel etiam in sexto 
dispositionem MA(Tr.) librorum non derelinquerem. plana 
autem res est in capite 31: cum ordine tantum eclogarum, non 
numero distet L ab SM, horum imaginem expressi, non illius. 

vel haec respiciens, quae de archetypi eclogarum ordine 
adumbravimus pauca et stricta, facile intelleges, et quam ne- 
cesse fuerit de cuiusvis eclogae sede instrui legentes non 
sine aliqua ipsorum et magna editoris molestia et quam procul 
a vero aberrarint qui superiore aevo Stobaei florilegium edi- 
derunt. de quorum opera nunc breviter monere utile erit. 

Conradi autem Gesneri prodierunt editiones tres. prima 
Tiguri a. 1543 ad Trincavellianae principis, de qua supra 
dixi, exemplum exacta, altera ex codice Mendozae adaucta 
quidem sed interpolandi libidine et traiciendi depravata Ba- 
sileae emissa a. 1549, denique tertia alterius simillima 
Tiguri a. 1559. harum quanti quaeque habenda sit quibus- LXII PROLEGOMENA 

que subsidiis ac rationibus adornata fuerit, diligenter exposui 
mus. Rhen. XXXIX p. 368 sqq. in prima autem editione praeter 
Tr. et Frob. consuluit Gesner Raphaelis Volaterrani commen- 
tariorum editionem Rasileensem (a. 1530), Varini Camertis 
Apophthegmatum editionem Cracoviensem (a. 1522), denique 
manu scripti 'fragmenlum Stobaei, quod aliquot sermones pri- 
ores continebat' nunc perditum, idque acceperat per loanunii 
Oporinum Rasileensem. sed ne Oporini quidein librum ma- 
ioris pretii fuisse ipse prodit Gesner bibl. univ. f. 456 r com- 
memorato indicio hoc initio ascribitur piftkiov a\ quo ipsum 
quoque Trincavelliani generis fuisse apographum arguitur, cf. 
mus. Rhen. 1. c. p. 373 sqq. vel huius ed. p. 225 adn. 14. 
adiens vero ipsas scriptorum in florilegio laudatorum editiones 
suoque ingenio fretus magnum corruptelarum numerum expe- 
divit feliciter, quamvis genuinas partes ditaverit, immo inter- 
polaverit additamentis a Stobaeo alienis (cf. mus. Rhen. j. c. 
p. 369). auxit malum editione secunda. nam Mendozae 
codicem, quem interim nanctus erat, non modo non flde- 
liter expressit, sed eclogas inde adscitas cum edilione sua prima 
quam multis et novis interpolationibus adauxerat ita permiscuit, 
ut Stobaeus prodiret sui dissimillimus. secunda tota fere 
iteratur in tertia, correctis tamen pauculis mendis, quoruin 
nonnulia commemoravi mus. Hlien. I. c. p. 382 sq. ab hac 
autem 'vulgatae' instar habita plus minus pendent quotquot 
postea prodierunt editiones. mera igitur iteratio Gesneria- 
nae est Wecheliana (Francofurti a. 1581) servala etiam eclo- 
garum intra capitadispositionesedut ipsacapitum series interiec- 
tis Maximi et Antonii collectaneis turbata sit. merito igitur ex 
hac intolerabili confusione se exemerunt proximas qui curarunt. 
quamquam Lugdunensem a. 1608 ego non novi nisi ex Fa- 
bricii bibl. gr. 1. V c. 25. Genevensis autem a. 1609, qua 
post florilegium adicitur eliam 'eclogarum' editio Cauteri, 
item Antonius et Maximus cx Werlieliaua snl MOrwni iterati, 
vulgatae auctoritatem ut ceteris locupletior etiam magis con- 
(Irmavit. metricas quidem Slobaei eclogas, ne hunc praeter- 
miltam, Hugo Grotius cum elegantissime interpretatus sit tum PROLEGOMENA LXIII 

emendavit ingeniose utque etiam Gesneri haud mediocrem 
sermonis graeci scientiam longe superaret. ac prodierunt 
Dicta poetarum quorum altera pars ad 'florilegium' pertinet 
Parisiis a. 1623, memoratu etiam ideo digna, quod codicem 
Parisinum A editor adhibuit primus, festinantius tamen. idem 
alium quoque librum Parisinum consuluit eum qui n. 2092 sig- 
natus est, sed Trincavellianae hunc originis esse et inscriptione 
docemur a Grotio (p. 518) commemorata et collationis speci- 
mine quod debeo Hermanno Diels (vide mus. Rhen. XXXIX 
p. 367). iam devenimus ad Nicolaum Schow. atque in huius 
quidem editione vel, ut accuratius dicam, in editionis parte 
prima (Lips. a. 1797) quae titulos XXVII priores continet, 
quid laudari possit non reperio nisi quod semper imperfecta 
mansit. utinam ille Stobaeum numquam attigisset suoque 
nomini pepercisset. ita nullum supinae neglegentiae genus 
est, nullum frivolae temeritatis exemplum, quo non repleta 
sit editio Schowiana. et cum post Meinekios et Bergkios 
etiam nostrae aetatis homines doctos hac farragine viderem 
ludificari, meum esse putavi novem eius libros, quorum signa 
ut ipse explicaret editor commoveri non potuerat, sub examen 
vocare (mus. Rhen. XLI p. 27 — 66). contigitque mihi cali- 
gine discussa certo cognoscere libros vel describere plurimos: 
A. est Vindobonensis, D. E. F. G. sunt generis Trincavelliani, 
W. nominatur editio Wecheliana. ex reliquis tribus numero 
H. perexigui momenti est et fortasse ne Stobaeanus quidem 
liber quippe ad unam tantum modo eclogam adscitus (cf. mus. 
Rhen. 1. c. p. 52). de B. C. autem ita disseruisse mihi videor, 
ut novicia eorum indoles et interpolata non iam in obscuro 
sit. neque igitur 'parvulus' ille codex titulos XXXVIII priores 
amplectens, quem per Caietanum Marini sibi oblatum esse 
scribit Schow epist. cr. ad C. G. Heynium p. 49 (cf. mus. 
Rhen. 1. c. p. 56), tanti habendus videtur quanti eum ipse 
fecit. tanti autem si erat, Schowium certe non parem fuisse 
ei adhibendo, satis illis edocemur quae ex Vindobonensibus mem- 
branis idem enotavit neglegentissime. sed Schowii editionem, 
qua Gesneri captiosae interpolationes paucis exceptis sine ullo LXIV PROLEGOMENA 

scrupulo pro Stobaeanis venditantur, qui plene pernoscere 
volet, adeat commentationem modo indicatam. 

ad probiores rationes revertit Thomas Gaisford qui 
florilegium edidit Oxonii a. 1822 quattuor voluminibus, quae 
fere iterata prodierunt Lipsiae a. 1823 — 24. Parisino enim 
libro post Grotium denuo collato haud paucas eclogas vel 
eclogarum particulas, quas ex Mendozae codice edere aut obli- 
tus erat Gesner aut noluerat, recte supplevit earumque quas 
ab ipso Gesnero invectas esse perspexit magnam partem abiecit. 
sed cum Escurialensem librum non nosset, Vindobonensem 
autem non consuleret ante editionem emissam, Parisinus A ei 
'optimus est et absolutissimus' (praef. ed. Ox. p. V), quem 
re vera passim correctum esse multisque et temerariis cum 
mutationibus tum additamentis depravatum nos cognovimus. 
accedit vero quod spinoso Parisini excutiendi labori vires 
eius aut tempus adeo non suppetierunt, ut denuo rem aggre- 
diendam esse equidem paucis paginis inspectis intellexerim. sed 
ne morosius de Angli editoris meritis iudicare videar, colluc- 
tatus est ille quantum validissime poterat cum difficultatibus mul- 
taque in singulis melius quam priores editores administravit, sed 
quominus novum iaceret quo opus erat criseos fundamentum, 
tam optimorum librorum inopia quam timiditas quaedam 
iudicii vel infirmitas obstabant. nam quos praeter Parisinum 
A libros adhibuit, proletarii fere sunt, Laurentiano autem 
recte uti nesciit. denique Augustus Meineke ad Stobaeum 
edendum accessit paratus felici ingenii acumine poeticique 
in primis sermonis peritia admirabili, sed librorum scientia 
instructus non meliore. Gaisfordi igitur plagulas typothctae 
tradidit Teubneriano (Lips. a. 1855 — 57) totque menda inter 
legendum tam praeclare sustulit, ut merito inter eos habendus 
sit qui emendationi profuerunt plurimum, at recensioni, quae 
dicitur, nihil. sexcenties autem eo erravit, quod Gaisfordi 
de codicibus iudicio addictus nimium tribuit Parisino aut quod 
anthologii rationibus et eclogarii neglectis restitutum ivit non, 
ut par erat, excerptorem, sed ipsos scriptores poetasve in 
florilegio excerptos. PROLEGOMENA LXV 

mihi quid in hac etlitione propositum fuerit, iam puto 
elucere. ad lihrorum manuscriptorum fidem reversus id operam 
dedi, ut et ordo eclogarum et contextus ab illorum archetypo 
abesset quam proxime. in aestimanda autem librorum memo- 
ria ne quis denuo deciperetur vulgatae fallaciis, ubicumque utile 
visum est, et unde orta esset vulgata et quo spectaret 'margo 
Gesneri ' diligenter indicavi. de lemmatis vero hanc mihi 
praescripsi normam, ut nullum admitterem non ipsa libro- 
rum auctoritate flrmatum. nihil enim perversius duco nihil- 
que pristinae operis imagini obscurandae aptius, quam lem- 
matum vel numerum augere ex arbitrio vel traditam formam 
derelinquere. quamquam et hoc scias oportet inaequalitatem 
quandam ab hac muneris parte omnino procul haberi non posse, 
non modo quia ipso lemmata adscribendi more, ut supra vidimus, 
librarii inter se dissidebant, sed quia ubi operis tessellatim com- 
positi aliqua particula per arbitrium demebatur ibi etiam vicinae 
inscriptionem tesserae haud ita raro per librarium rescribi aut 
attrectari necesse erat. neque deesse puto indicia, quibus appa- 
reat archetypum lemmatis, imprimis xov avxov isto minus luxuri- 
asse quam classem MA, cum praesertim hi libri haud raro 
dissentiant inter se ipsi. sed totum locum hic excutere lon- 
gum est. neque magis adducor, ut ipsius contextus Stobaeani 
emaculandi meam raliouem hoc loco uberius enarrem. ante 
omnia autem hoc spectavi, ut excerptorum gnomologorumve 
a Stohaeo expilatorum artem artesque indagarem. nisi enim 
cognitum habes quam libere interdum in veterum commen- 
tariis testimonia poetarum scriptorumve inmutata sint vel 
quotiens demendo addendo interpolando excerptores et flori- 
legi eclogas qualescumque titulis suis ausi sint accommodare, 
in hoc quidem criseos genere parum proficies (lect. Stob. p. 8). 
quod et huius voluminis patefit exemplis luculentis et nuperrime 
patefactum est eis quae de gnomologiorum Graecorum historia 
atque origine docte et sagaciter disseruit Antonius Elter commen- 
tationibus aliquot Bonnae editis a. 1893. cum Stobaei autem 
opere diu est postquam ego primum familiaritatem contraxi. 
'lectiones Stobenses' quod inscripsi specimen Ritschelii actis 

Stobaeus III. e LXVI PROLEGOMENA 

insertum est a. 1872, nec deinceps florilegii edendi consilium 
plane abieci. postquam vero aliquot anni praeterierunt, exsequi 
coepi rei difficultate non deterritus nec sumptum pro mea parte 
detrectavi nec laborem, quo solverem Wachsmuthio quod duobus 
ante lustris dedi promissum. sed in tanto cuiusvis generis 
scriptorum nobilium et ignobilium conventu quis est quin 
virium sentiat imbecillitatem? eo igitur exoptatius mihi fuit, 
quod duo viri bene volentes, dum plagulas libri ex prelo 
recentes perpurgare non dedignantur, opera me et consilio 
amice adiuverunt, Franciscus Buecheler et Curtius Wachs- 
muth. atque hic quidem, gnomologicorum studiorum dux 
nuper et quasi signifer, bene aliquam multos librariorum errores 
sustulit, cum alios indicaret perspicaciter, ille vero, cuius nomen 
mihi non propter ingenii solum et doctrinae copiam carum 
libri frontem decorat, inter legendum socius operis factus 
emendationemflorilegiiet interpretationem tam egregie promovit, 
ut vel vulnera quae aliis visa erant insanabilia curatione haud 
raro felicissima sanaret. cum autem virum venerabilem quae 
typis mandaveram per totum librum salutari suo consilio pro- 
sequi non pigeret, hoc unum ego aegre tuli, quod saepius 
chartarum angustiis prohibitus sum, quominus integra cum 
lectoribus communicarem quae ille scite monuit ultro quae- 
rentive mihi respondit expedite sive meam aliorumque sententiam 
infringens sive sustentans suam. sed interim suasor ac dudum 
fautor adornandae huius editionis exstiterat Augustus N a u c k. 
qui cum diutinam emendando Stobaeo operam navaret et in 
poetis praecipue cum Cobeto et Meinekio de palma certaret, 
per litteras mihi transmisit coniecturas haud ita paucas et ex 
parte eximias. memoriam viri cum meo dolore nuper defuncti, 
cum quo per plus quam viginti annos grata quadam litterarum 
communione coniunctus eram, fideliter servabo. ut ipse prae- 
clare meruit de litteris nostris sic aliorum fuit candidus iudex 
et sincerus nec ullo umquam partium sectarumve studio cor- 
ruptus. 

praeter eos autem , quos supra suo quemque loco dixi 
codicum memoriae excutiendae laborem mecum partitos, etiam PROLEGOMEXA LXVII 

alii homines docti grato animo mihi hic nominandi sunt haud 
pauci, sive quod collationis specimina mihi obtulerunt vel 
librorum scientiam meam amplificarunt , Ingramus Bywater, 
Hermannus Diels, Antonius Elter, Ricardus Foerster, Guilel- 
mus Meyer, Ei vinus Rohde, Eduardus Schwartz, Henricus Steven- 
son, Hieronymus Vitelli, sive quod de singulis locis suas mihi 
significare voluerunt sententias vel coniecturas, ut Segofredus 
Mekler et Paulus Thomas, sive denique quod aditum mihi 
pararunt ad rem felicius suscipiendam et commodius, ut 
Ricardus Schoene et qui olim eius erat collega humanissimus, 
Augustus Goeppert. optime vero de his studiis meis suble- 
vandis meruisse Guilelmum Nokk, virum excellentissimum, etiam 
hoc loco grate testari iuvat. 

Friburgi Brisgavorum mense Novembri a. 1893. NOTARVM TABVLA 

S codex Vindobonensis Sambuci (prol. p. VII) 

Tr. editio Trincavelliana ex codice Marciano expressa (prol. 

p. XXIII) 

Voss. codex Vossianus (prol. p. XXVI) 

Frob. gnomae Frobenii (prol. p. XXVI) 

M codex Escurialensis Mendozae (prol. p. XXIX) 

M d codicis Escurialensis collatio Dindorfiana (prol. p. XXIX) 

A codex Parisinus (prol. p. XXXVI) 

Mac. Macarii Chrysocephali rosetum (prol. p. XXXX) 

corp. Par. corpus Parisinum gnomologicum (prol. p. XXXVIII) 

L codex Laurentianus florilegii sacri profani (prol. p. XXXXIV) 

Br. codex Bruxellensis (prol. p. XXXXVmi) e* ADDENDA ET COERIGENDA p. 1 pro S in calce folii 53* lege S in calce folii 54 T 

p. 3, 1 inscribendum fuit CAPVT CVII eique rationi convenienter 
reliqua, ut docui proleg. p. VIII sqq. 

p. 11, 2 (xdfaoza 7tQOfiJ]9eZo&at %qt\, oncoq xrk. Cobet mnemos 5 . 
II p. 92 

p. 13 adn. 6 lemmatis particula &evovq (compend.) in A superest 

p. 14 adn. 10 etiam A habuit oifia, licet nunc aegre agnoscatur 

p. 18, 6 deleatur lemma, quod M non magis iterat quam ceteri libri. 
testatur Otto Cuntz 

p. 20, 1 pro ovpupeQOpievov malim ovva<paiQOV(ievov. subdubitans 
ov/x<pd-iv6fxevov coniecit litteris ad me datis a. 1882 E. Rohde. Rohdii 
nomen substituatur anonymo, quem commemoravi p. 19 adn. 12 et 18 

p. 27, 3 corrigendum fuit HcoTa vel 2a)ta, vide p. 590 adn. 2 

p. 27 adn. 9 lege: Buecheler 

p. 32, 7 scripserim ix tcovSe xa <pavEQov [av] Ein xxe. ibid. adn. 10 
iterata ecloga interim minus offendor 

p. 35, 10 dvev 6/ndlaq servandum est 

p. 40, 7 sqq. cf. gnomol. Paris. ed. Sternbach (Cracov. a. 1893) 331 
p. 34 dioyivnq h'<paoxe <piovr\q dxnxoevai xaxiaq uvtt)v atuco- 
ptevnq xal Xeyovonq' ^ovziq i/xol tcovS aXXoq {tojv xaxcov cod. 
tcovS' dXXoq Sternbach ex Stob.) inahioq, diX iyco avTr\\ 

p. 41, 8 naQaoxevdt,eiv recipere debui ex Macario, cf. prolegom. 
p. XXXXIII. 

p. 42, 1 sqq. cf. gnomol. Paris. 332 sive prolegomena mea p. LII. 

p. 43, 12—44, 15 admodum variat gnomol. Paris. 333, ubi sub finem 
OQaq, ai Tav, i<p' fjpiiv ioTL tt)v nohv evTeXr} xal noXvTeXr) evQioxeiV 
el (lev yaQ ftovXol(xe9a Tolq noXvreXeoi xQfjo&ai, xal avTn tkuv pieTa 
noXvTeXeiaq dnavtjoei (lege dnavTrjoei). r}v 8 1 evTeXioi, xal avTn 
ndvTcoq evTeXr)q eorai. 

p. 45, 4 interim Herm. Ioachim de Theophr. libris neQl £<w'<ov (diss. 
Bonn. a. 1892) p. 67 hosce elici posse putat versus: xoy%ov xal 
xva/iov ovvdyoiq, (<piXe,) xdv TaSe SQuonq, 'PniSicoq ozrjoeiq nevinq 
(ondvecoq te) TQOnuiov ADDENDA ET CORRIGENDA LXIX 

p. 48, 6— 11 cf. gnomol. Paris. 334: 'Scox.Quxrjq £uv9innr]C xr]q 
yvvuixbq xr)v iu).en6xr\xu nqdcoq e<peQe xdxeivrjq fioa>or\q ovx i<pQov- 
xit,e' Koixofiov/.ov 8h einovxoq' c 7C<b~q dveyrj , ScoxQaxeq, xavxrjq 
ovfi^iovorjq ; ''nalq 8h ov\ e<pr\ ' Koixofiov/.e, xatv nuQu ool yrjvaiv;' 
l ti 8e fioi fieXei' <pr\olv l ixeivaiv; [Kqix6@ov'/.oqY 'oJc?' ifiol xuvxnq , 
6 ^arxQuxnq einev, 'aAP.' dxovar aroneQ xr/voc*. ubi KQixofiov/.oq 
uncinis saepsit Sternbach tamquam interpolatum , sed cf. Plat. Phaed. 
p. 118 „ 

p. 48, 11 — 49, 4 de gnomologio Par. vide proleg. p. LI 
p. 49, 4 — 14 cf. gnomol. Paris. 336: '0 avxbq fiex' oliyuq r\fieQuq 
uqloxwv naQ \\1jXL$Lu8n, d>q r) OQViq ininxuou dvexQexpe xbv nivuxu, 
ovyxu/.vxpdfievoq ixdtrrjxo xul ovx r]Qioxu' a)q <J' b Ateifiiddrjq iye'/.u 
xul invv&dvexo , ei Siu xovxo ovx uQioxcj, oxi OQViq xa&inxuou 
xov nivaxu xuxeflul.ev, 'ort' <pr\ol ^arxQuxnq 'ct fihv nQarnv £uv- 
d-innnq dvaxQexpdonq ovx ifiov).ov uqioxuv , ifih 8h ol'ei aQioxa.v 
xrjq OQVixroq dvaxQerpdorjq; n 8iu<peQeiv xi ixeivrjv OQVi&oq xoQvt,a>onq 
r)y%; 'aAP.' ei fihv vq' <pr\oiv ' dvexQexpev, ovx uv a/Qyi^ov' ei 6h 
yvvrj va)8r\q, wQyit.ov;' cf. prolegom. p. LII 
p. 50 adn. 3 lege ad ecl. 98 p. 47, 13 
p. 51, 16 xul delet Cobet mnemos. 2 II p. 90 immerito 
p. 52 adn. 1 lege: quae monui ad ecl. 98 p. 47, 15 
p. 53, 8 inueQ&eirjv proposuit Cobet mnemos. 2 II p. 90 
p. 54 adn. 16 fie/.oi fioi etiam Halm lect. Stob. p. 34 
p. 55 adn. 4 aberravi cum scriberem eclogam desumptam videri ex 
Arriani diatribis, vide Schenkelii Epict. p. 421 

p. 55, 7 vide quae interim disseruit Praechter 'Metopos, Theages 
und Archytas bei Stobaeus Flor. I 64. 67 ff.' Philol. L p. 49 sqq. 

p. 56, 1 scripsi xxdoiq, etsi xxrjoiq per se rectius offert M d , nam 
in forma yQuoiq, cuius eadem ratio est (cf. Ahrens de dial. dor. p. 131), 
libri mox consentiunt p. 56, 2. 63, 20. 64, 2. neque alibi hyperdoricas 
formas expuli. retinui <pQovuoiq, ubi nulla fere inter libros discre- 
pantia est, velut p. 62, 7. 14. 20. 63, 1. 7. 86, 2, quamquam in Metopi 
eclogis p. 66 sqq. eo vergit codicum memoria, ut rectius scribatur 
cpQOvnoiq. conspirant libri in forma 8u).ov p. 59, 14 eademque pellucet 
p. 60, 17 ex corruptela d?J.ov. formas <pvoei, ovoxdoei sim. non mutavi 
propter librorum cum titulis Alexandri aetate inferioribus consensum 
(Ahrens 1. s. s. p. 231). cf. quae adnotavi p. 214, 10 
p. 56, 15 rescribendum fuit unoXeinofieq 
p. 63, 1 ei] vide p. 63 adn. 20 
p. 67 adn. 6 <pvotoq M, testatur Otto Cuntz 

p. 69, 5. 6. 9 pseudodoricam formationem iniBv/uuxixbv et ineQ- 
ficcyuxtxbv fortasse videbor severior quod extuibavi. sed praeter librorum 
dissensum qui est p. 69, 5. 70, 9. 71, 5 velim conferantur formae 6iu- LXX ADDENDA ET CORRIGENDA 

vorjtixai p. 67, 11 knrjtixal p. 71, 13, et vix dubiutn crit quin « istud 
ex prava analogia subortum sit librariis 

p. 71, 8 vide p. 9 adn. 10 

p. 80, 7 v<piotuo&ai (xa oxlrjQu xaQteQia, oxxa 6e iv x<j> <pevyev) 
xa ddea, ouo<pqoovvu Cantero similiter supplet Cobet mnemos.* U p. 89 

p. 88, 9 d)X elneQ uqu, imxonxeiv xxk. verbo el'rj deleto Cobet 
mnemos. 2 11 p. 90 vix recte 

p. 95 adn. 5 xal firj (sine ei) etiam M, testatur 0. Cuntz 

p. 96 adn. 15 lege p. 97, 3 

p. 98 adn. 8 quod dedit Moschio nollem probassem, rectius iudicat 
Elter Epicteti et Moschionis sent. (ind. schol. aest. Bonn. 1892) n. 18 p. 13 

p. 98, 14 xb ix xrjq dogrjq tamquam nd9oq intellegit Elter coll. 129 
merito fortasse, quia sic servatur membrorum aequabilitas 

p. 98, 17 ei &e').eiq (sic M d ABr) praefert propter subsequens &e).eiq 
(p. 99, 4) Elter 1. c. p. 14, sed praeter hunc ipsum locum in principio 
sententiarum meliores libri ubique habent el fiov).ei 

p. 99, 1 lege ovxio 

p. 99, 4 noxeQu recepit Elter 

p. 99 adn. 6 lege 7 et mox | pro || 7 

p. 99, 7 sq. scriptore non indignas putat has ineptias Elter 1. c. p. 14. 

p. 100, 7 post vnaQxetv anacoluthon potius quam lacunam indicari 
mavult Elter collato Epict. sent. n. 84 (Stob. flor. 46, 79 Mein.), ubi cum 
per igeoxai pergatur, inde ille etiam ovveoxui comprobari pulat 1. c. 
p. 14. a principio mutila visa est sententia Buechelero 

p. 101, 2 iv /xeydfoj tvyxdvovta Svoxv%elv patienter fert Elter 
1. c. p. 15. nam xvyxdvovxa dici 'quia tv^rjq inixaiQOv ddveiov (Stob. 
III 1, 132). sed et per se displicet id interpretandi genus nec excusat 
soloecismum. SvoQvfielv autem commendari puto tam opposito verbo 
ev&vfieiv quam hoc subsequentis sententiae initio ov nevia kvnrjv 
iQydt,etai xtk. denique Schenkelio (Epict. p. 465) proponcnti iv fxeydty 
otxxaivovta SvoSvfielv cur non adstipuler, docet Schweighaeuseri ob- 
servatio quam adscripsi p. 101 adn. 2 

p. 101, 17 verba xal evte).eiaq defendere studet artificiosius Elter 
1. c. p. 15, neQiyivetai mavult Brinkmann 

p. 102, 12 %neita fSkdntwvtai num merito receperit Elter, dubito 

p. 102, 16 inaivy ridicule dictum putat, sed non temptandum Elter 
1. c, agi enim neQl tov inl tQOtpy vrjjoio&ai (p. 101, 10) et respici 
ad p. 102, 2 fxetd no).vxe).eiaq inaiveio&at 

p. 104, 12 exspectaveris ovte avtoq <ph;yfxrjvaq dtonov iQydotj 
OV&' kteQOV dyQidvaq /a/.f7ro^ neioy Elter ind. lect. Bonn. hib. 1892 
p. 25 bene 

p. 104, 16 idem ci. naQa notut, sed quod naQa non nisi semel 
iungitur cum accusativo, id intra tam paucas pagellas vix ininim ADDENDA ET CORRIGENDA LXXI 

p. 106, 13 xv/rj pro xpv/h fortasse recte Elter Epict. et Mosch. 
sent. p. 19 

p. 106, 15 ovSslq doa dovXoq Brinkmann 

p. 106, 18 xaxbq nec convenit cum verbis xpv/rjq 6h xaxia et de- 
struit membrorum anlithesin. frustra Elter 1. c. p. 19 'xaxbq 6soubq 
owuaxoq quia vulgo xaxbv creditur et 6ovksia xaxlaq ovoua '. immo 
ob hoc ipsum quod 6ov?.sia scriptori est xaxiaq ovoua, epitheton 
xaxbq a priore membro abhorret. si autem vulgari opinioni satis fieri 
voluil scriptor, exspectandum fuit quod olim conieci xaxbq dsouoq 
owuaxoq uev, [xv/rjq] xpv/rjq 6h xaxiwv. eoque adiutus proposuit 
Schenkl xaxbq Ssoubq owptaxoq uhv xv/rj, ipv/rjq 6h (xaxiwv) xaxia, 
sed vix placebit haec eiusdem vocis cumulatio 

p. 107, 8 <psvyovoiv conieci apud Schenkelium 

p. 107, 13 integram esse sententiam mihi non persuasit Elter 

p. 108, 2 xaxia aQSXr) Elter 

p. 109, 3 nsgi^alls contra ML retinet Elter, subesse enim x% 
olxia 

p. 109, 8 sqq. cf. Elter 1. c. p. 20 qui reprobat Meinekii supple- 
mentum d?.?.olov (ov) 

p. 109, 16 sqq. 'concludendum erat ur) dvxl <pi?.a>v — xo?.axaq xxs. 
quod cum inane esset, urj avxi xvvwv <pv?.dxa>v (quod om. A 1 ) — ?.v- 
fiswvaq ?.vxovq dixit, nam simplex uii dvxl xvvaiv — ?.vxovq stare 
non poterat' Elter 1. c. p. 20. ceterum cf. Socrates Stobaei 111 14, 23 

p. 110, 6 quod proposuit Gaisford iav 9avua£ ) rjq xd (iixQa , TiQoq 
xdiv usyd?.a)v xaxatyQOvrjog veri simile putat Elter 1. c. p. 21 adnotans 
'nQO noster non utitur, vtQoq saepissime'. magis me movet, quod melius 
sic consulitur membrorum concinnitati 

p. 110, 10 MA librorum traditionem Ovdhv ucxqoxsqov <pi?.oxsQ- 
dslaq xal <pi?.rjdoviaq, ovdh xqslooov fisya?.o<pQOovv?]q xal rjusQOxrjxoq 
xul <pi?.av{rQw7iiaq xal svnodaq commendat Elter 1. c. p. 21 (coll. Stob. 
flor. 46, 80 Mein.), idem igitur in proximis tuetur p. 111, 1 ovdslq <pi- 
?.o/Qr\uaxoq xal (piXrjdovoq xxs. idque merito, ut videtur 

p. 116 adn. 9 alo%QOV nihil amplius M teste Guntzio 

p. 146 adn. 11 xrjq aio'/yvr\q M, testatur Cuntz 

p. 148 adn. 11 tpsyouevatv etiam M teste eodem 

p. 149, 4 debui recipere inaQcu xal yavvatoai. occupavit autem 
Buecheleri inventum Cobet mnemos. 2 Y p. 379, qui in prioribus fortasse 
recte xaxaQXvoai 

p. 155 adn. 13 ur\6' esse in M testatur mihi Cuntz 

p. 158, 1 ndvxiov 6h usyioxov xxe. offert etiam Br post ecl. 1, 201 
lemmate non iteiato. praemittitur sane indiculus ix xov tisqI <pi?.avxiaq 
quo demonstretur ecloga ex capite 23 desumpta in quo iteratur n. 18. sed 
re vera eam ex primo potius exhiberi inde elucet, quod ovyyvwurjv LXXII ADDENDA ET CORRIGENDA 

legitur in Br (p. 158,2 H.), non qvyyvojiirjv ut infra, item dein aei 
(p. 159, 2), non 6el 

p. 159, 4 ecloga recurrit in excerpto maiore III 30, 17, ubi vide 

p. 162, 1 lege 205 a . in lemmate articulus tcp mihi est suspectus 

p. 162 adn. 1 lege M/l (post ecl. 1, 100 Mcin.) Br (post ecl. 7, 75 
Mein.) , 

p. 176, 18 lege aol 

p. 177, 7. 8 hcovtov, hcovtov sim. dedi in Democriteis Stobaei, quia 
haud raro hae formae traditae sunt aut in omnibus libris (flor. 76, 16. 
103, 25) aut in uno alterove, cf. Stob. II 9, 3. III 1, 210 p. 177, 8. III 38, 
42. flor. 43, 44. 46, 46 

p. 178, 8 yg^fxaza, | avtcov Sixaicoq tbv toxov Xvnaq e^ei Nauck 
Philol. VI p. 419, iQruiaxa \ dvr/Q 6cxaicoq tbv toxov Xvnaq e%ei Kock. 

p. 179 adn. 7 Greg. Naz. v. II p. 16B et orat. III p. 66B indicavit 
Nauck mel. gr.-rom. VI p. 125 

p. 182, 14 (fr. 71 Sauppe). cf. gnomol. Paris. 327 ubi oxi pro o)q 
datur, cpoSeZtai pro q>o3oZto (sine xal), dein omittitur ccQdrjv 

p. 185, 15 cf. gnomol. Paris. 330 

p. 186, 9 xal ante teyvrjq secludi iubet Cobel mnemos. 2 II p. 90 

p. 188, 4 gnomol. Paris. 328 Ilovr/Qov xov xqotiov xivbq xaxcoq 
Xiyovxoq Ilkdxojva KQaxrjq b xvvixbq' navoaS e<prjxxk. cf. proleg. p. LI 

p. 188, 13 xi ioxi Ttole/iiojxaxov dv&QOjnoiq per se recte Mekler. 
potuit testari Ausonium 1. s. 2 pernicies homini quae maxima? vel 
Sen. de mor. 5 quid esl omnium inimicissimum homini? sed ut no- 
Xepiiov toleretur in Stobaeo, suadet gnomologii Vaticani sive apophtheg- 
matum Vindob. consensus 

p. 195, 1 testimoniis Nauck addidit Aeneam Gaz. p. 26 Choerob. in 
Psalm. p. 43, 6 gramm. Herm. p. 465. vide mel. gr.-rom. IV p. 234. 
VI p. 125 

p. 263, 4 xavQOiq 6' avx' tqyvxevae xeQaaxa scripsit Hiller in 
Bergkii anthol. lyr. 2 p. 334 

p. 203 adn. 8 vide etiam quae dixi p. 751 adn. 14 

p. 207, 16 eclogam ad Theophrasti neQl evoeftetaq librum rettulit 
Zeller probante Bernaysio Theophrastos' schr. iiber frbmmigk. p. 176 

p. 208, 13 ne quis q>Qovi{iojq corrigat in vofiixdiq auctore Cobeto 
(mnemos. 2 II p. 91), reprobavi id, quia v. daveioavxa q?QOvifiojq dno- 
XaBeZv qjikixwq et per se apte dicuntur et per adnominationem adsimi- 
lantur his avvakkd^avxa q:ikav&QOjnojq xop:iaaa&ai q:ikanex0-rj t u6rcoq. 
malui igitur suspectare cpQOvifioxdxov (-toxiQOV Cobet). sententiae 
sufficiet ooiojxeQOv vel evaeSeaxeQov 

p. 209, 4 cf. gnomol. Paris. 319 ubi iv dv&QOjnov aojpiati 

p. 218, 3 yvjxvdaai Cobet mnemos. 2 II p. 92 coll. yvitvdaaq (12) 

p. 219, 6 d <f iiinetQia <ro) xa&' Zxaota xQivev Cobet 1. c. ADDENDA ET CORRIGENDA LXXUI 

p. 227, 12 vossiv in vcoacci (propter qs'£ui) mutari vult Kaibel Herm. 
XXVIII p. 58 non recte 

p. 229, 14 versus Epicharmei testimonia adauxit E. Norden in 
Fleckeiseni annal. supplem. XIX p. 433 adn. 1 

p. 232, 15 (fr. 72 Sauppe) cf. gnomol. Par. 251 

p. 232, 19 cf. gnomol. Par. 243 

p. 233, 7 cf. gnomol. Par. 320 

p. 235, 21 cf. gnomol. Par. 245 

p. 236, 3 cf. gnomol. Par. 321 

p. 236, 14 xooftsovxut pro Qvofiovvxut Natorp die eth. des Demokr. 
33 p. 10 et p. 97. uti hoc libro licuit demum postquam Stobaei contextus 
typis expressus fuit 

p. 237, 8 (tc5i>) ituQOJ%r\fxsvojv etiam Natorp 1. c. 60 p. 13 

p. 238, 12 cf. gnomol.Par. 154 

p. 239, 11 cf. gnomol. Par. 323 

p. 240, 3 cf. gnomol. Par. 323 

p. 240, 6 cf. gnomol. Par. 323 ubi extrema haec 'Qrjlajxovq dh ovds- 
TKonoxs 

p. 246, 1 cf. gnomol. Par. 324 

p. 246, 6 cf. gnomol. Par. 325 ubi xal yao xal xovxovq 

p. 255 adn. 9 deleantur verba non solum quia — sed ideo. mallem 
exhibuissem MATr. librorum dispositionem repraesentatam a me mus. 
Rh. XXXIX p. 530. nam una tantum ecloga (54 H.) ditior est L quam 
illi. cf. prol. p. LXI. idem fere valet de capite sexto, cf. mus. Rh. 
1. c. p. 532 sqq. 

p. 258, 5 cf. gnomol. Par. 313 

p. 261, 17 cf. gnomol. Par. 91 

p. 263 adn. 1 dele verba in margine archetypi olim 

p. 263, 14 avvfipioxa, quod habet Democratis cod. Pal., uvv$Qtoxl 
fuisse ci. Natorp die eth. des Demokr. 87 p. 15 adn. 

p. 264, 3 /xiSQi] ut laxwxsQOv praefert nunc Ruecheler idque verum 
puto. quamquam ipse fuerit Stobaeus corruptela deceptus 

p. 266, 11 cf. XQrjOfzol x(5v l EXL 9sd>v ed. Ruresch n. 90 p. 126. 
gnomol. Par. 314 

p. 267, 3 cf. gnomol. Par. 316 

p. 268, 8 cf. gnomol. Par. 315 ubi AXs^uvSqov TtQOXQsnofisvojv 
xivojv Idslv xr t v duQsiov ywaixu StatpsQOvoav xakkst ' uIg%qov* 
slns * xovq uvSquq vixr]ouvxu vnb yvvuixojv r]xxrj9-fjvui '. 

p. 270, 10 vide proleg. p. XXXIV adn. 

p. 272, 10 cf. gnomol. Par. 317 ubi extrema sic: avvrjosi, wq ovx 
av nQodoirj xig (xiq cod.) x otovxoiq uQxovfxsvoq. confirmatur 
igitur quod scripsi nQodoir/, recipiatur etiam xiq xoioixotq (vel toi;to^) 
p. 273, 3 plane consentit gnomol. Par. 318 LXXIV ADDENDA ET CORRIGENDA 

p. 284, 11 cf. proleg. p. LI 

p. 288 adn. 12 xvx 01 M teste Bethio. x*iQ a 8e( * tf > n ras - corr - 
M 2 , testatur idem 

p. 295, 6 vide proleg. p. XXXXVII 

p. 295, 9 cf. gnomol. Par. 311. 

p. 310 adn. 3 lege Sophoclis tres ordine litterarum sese excipientes 

p. 315, 5 lege (inxtxi. erunt fortasse qui suspectent £<•% 

p. 315, 9 'recte libri vneQ n).ei6vo>v dno&vtjaxovxa. toliendum 
avpupeQOVxi quod nescio quis male iteravit' Buecheler 

p. 315, 12 debui /tovvov, ita Natorp (1. c. 63 p. 13) cf. p. 357, 6. 
484, 16 

p. 316, 9 cf. gnomol. Par. 98 

p. 319, 5 gnomol. Par. 301 ubi vnb xvQavvov et in fine 'ei yaQ 
ijoav' elnev 'izvQavveig' 

p. 319, 14 cf. gnomol. Par. 100, unde recipiendum erit xoiyov xaxa- 
ninxovxoq ij oixiaq 

p. 321, 3 cf. gnomol. Par. 302 

p. 321, 10 cf. gnomol. Par. 303 ubi scribendum fuit nQOVoeixe 

p. 322, 2 cf. gnomol. Par. 304 

p. 324, 16 cf. gnomol. Par. 213 ubi wg dno xivog ;raP.57rjjs voaov 
dveQQ&oev 

p. 325, 10 cf. gnomol. Par. 214 

p. 325, 23 cf. gnomol. Par. 305 

p. 327, 16 cf. gnomol. Par. 99 

p. 328, 13 cf. gnomol. Par. 101 

p. 334, 4 cf. gnomol. Par. 67 

p. 334, 5 lege dnoaxakevxwv 

p. 340, 11 'jTpotas verum puto' Buecheler. dubito 

p. 343, 2 virgula deleatur post dyei 

p. 349, 8 Menandro versum tribuunt Boiss. an. gr. 1. c. quia Me- 
nandrei sunt proximi. monuit Nauck mel. gr.-rom. VI p. 127 

p. 357, 3 Democrat. 27 

p. 357, 12 sequi debui ordinem librorum MABr (34. 33), cf. adn. 19 
et proleg. p. LX 

p. 361, 1 fr. 97 Sauppe 

p. 380 adn. 13 lege om. S Tr. pro om. Tr. et ni fallor etiam S 

p. 412 adn. 7 versiculum xov ka/x^dveiv yaQ xxh. (trag. fr. adesp. 
172) e tragicorum fragmentis eximi iubet Wilamowitz de trag. gr. fr. 
(ind. schol. aest. Gotting. a. 1893) p. 21 

p. 423, 7 cf. proleg. p. LI 

p. 423, 12 cf. gnomol. Paris. 298 

p. 424, 12 xaxo&tyln (ut nuper vox uQiyitj innotuit ionica) sub- 
dubitans Buecheler ADDENDA ET CORRIGEiNDA LXXV 

p. 424, 13 M codicis ordo hic est 65. 67. 68. 69. 70. 71. 66. 72 
H. qui reponendus videtur, etsi nunc aliquid^scrupuli mihi residet de A 

p. 429 adn. 10 ta MA Mac. 

p. 439, 2 pro dya&ov ci. dndd-rjxov (coll. 4) Mekler 

p. 447, 4 cf. gnomol. Par. 297 

p. 454 adn. 10 iv dixxvi M 

p. 461 adn. 1 yeieG&ai Dio 

p. 461 adn. 7 eGxwnxev xe xal enaiQev {enaiev libri) Dio vol. I 
p. 104, 12 Arnim 

p. 461, 11 cf. gnomol. Par. 292 

p. 462, 12 cf. gnomol. Par. 149 

p. 462, 17 cf. gnomol. Par. 290 

p. 463, 2 cf. gnomol. Par. 291. no.tetur ordinis eclogarum in gnomo- 
logio Parisino cum florilegio Laurentiano concordantia 

p. 464, 6 cf. gnomol. Par. 293 

p. 464, 10 cf. gnomol. Par. 294 

p. 464, 14 cf. gnomol. Par. 14 

p. 467, 4 angaxxov frustra sollicitarunt, cf. Plut. de garrul. p. 504 C . 
(pavrjvai xbv Xoyov . . . navxekojq dfiftkvv xal dngaxxov 

p. 468, 1 cf. gnomol. Par. 296 

p. 475, 7 cf. gnomol. Par. 289 a 

p. 475, 10 cf. gnomol. Par. 289 b 

p. 475, 13 sic ut conieci xeoxpiv piev e%ei, yoeLav 6e ovdefxLav ap- 
pend. Vatic. n. 130 (cf. 244) quam ex cod. Vaticano gr. n. 1144 nuper- 
rime edidit Sternbach acad. litt. Cracov. class. philol. t. XX p. 171 sqq. 
sed exhaurire eam non iam licet 

p. 476, 8 Bentlei coniecturae xo xakdiq dxoveiv xayy noel neivrjv 
xaxoiq nuper patronus exstitit etiam Nauck mel. gr.-rom. VI p. 120, 
tamen ut praeterea mallet xb noX?.' dvaXovv, tu confer p. 244, 16 

p. 476, 9 ecl. tamquam capitis primam etiam M habet 

p. 477, 12 immo eci. cum lemm. hab. S (post ecl. 15, 6) M A (post 
ecl. 15, 4) Mac. Chrys. (tamquam capitis primam) 

p. 478, 1 cf. gnomol. Par. 116 

p. 478, 6 vehementer discrepat gnomol. Par. 247 

p. 478, 11 cf. gnomol. Par. 287 

p. 481, 4 eidalfiova interpolatoris esse comprobavit papyrus per 
Mahaffyum edita p. 13 tab. HI (1) ubi ante Euripidis versiculos, quorum 
quartus omittitur, tamquam 'Eni%dQ(xov leguntur haec dvrjQ ydo eT\ xiq 
6vaxv%d)v ftlov x' eywv [pirjdhv xaXov) xe xaya&bv tpvycj SiSoj, [x6]v[6 
o]vxi (pdao> fxaxdoiov [ne<pvxevai, <pv).axa 8e fi]dk).ov '/Qrj\jx]dx(ov 
uXXqjv [Xeyw. et cum tres priores trimetri satis inepte variati sint ut 
Euripidem ab Epicharmo pendere crederemus, quartus adsumptus videtur 
sic ut scriptus fuerat ab ipso Euripide. recte comparavi Eusebium LXXVI ADDENDA ET CORRIGENDA 

Stob. III 16, 25 tpvXaxa Se xal noQtaxr)v elvat dXXox Qitov /Qnfid- 
xwv. cf. Vitelli Berl. philol. wochenschr. 1892 p. 482 Kaibel Herm. 
XXVIII p. 62. minus convenit mihi cum Eltero de gnomol. Gr. hist. p. 68 

p. 481 adn. 8 evnotetv S 

p. 482, 1 adn.: cf. Gregorius Naz. vol. II p. 210 Colon. Mr) ndv- 
xo&ev xsQSatve, oavxbv aioyyvov' Tb ftr) Stxaitoq evxv/elv tytt 
<p6f?ov. non fugit Nauckii diligentiam mel. greco-rom. VI p. 121. nunc 
videatur etiam Elter de gnomol. Gr. hist. p. 112 sqq. 

p. 485, 1 /Qnaxri (iv xatQto), iv xaiQi» Se xal Sandvn xxk. Iacobs 
lect. Stob. p. 63 probabiliter. recepit etiam Natorp p. 14. 

p. 486, 5 lemma sic est in S 6eoxQt z , eclogae initium sic 6e6xQt T 

p. 488, 13 cf. gnomol. Par. 288 

p. 489, 2 dva>Xo<pvQexo inl x% avfi<poQa gnomol. Par. 1. c. 

p. 491, 18 gnomol. Par. 282 ubi nXeiov xb ini<payelv naQaaxevdarjq 

p. 493, 8 gnomol. Par. 283 quod praebet sic ut S ry xov \4Xxt- 
fttddov tptXoxtfiia 

p. 495, 5 cf. gnomol. Par. 284 

p. 497, 9 cf. gnomol. Par. 285 

p. 505, 4 verba similiter constituisse Meklerum (nisi quod etne 
ille scripsit, non elnev) vidi, dum relego litteras a. 18S1 ad me missas 

p. 518, 1 toq xt nQoq ifte ci. Buecheler 

p. 519, 11 cf. gnomol. Par. 199 

p. 520, 1 cf. gnomol. Par. 200 

p. 520, adn. 17 ixxtvovxa S sed fortasse correctum ex ixxeivovxa 
ab S 1 

p. 522, 4 cf. gnomol. Par. 201 

p. 522, 7 cf. gnomol. Par. 198 cui plane convenit cum M A libris 

p. 530, 7 cf. gnomol. Par. 135 ubi 6 vtxtoptevoq xov vtxtuvxoq ioxt 
xq. sed o Tjxxwptevog rectius se habet propter xQeixxcov 

p. 533, 8 gnomol. Par. 113 

p. 536, 1 — 4 hinc gnomol. Par. 282: SwxQaxrjq Sr/piooia XotSoQn- 
&elg vn 1 \4Qtoxotpdvovq ovx onatq ovx rjyavdxxrjoev, aXXa xal ivxv- 
•/(bv avxto r}§Lov , el xal nQoq dXXo xt SovXotxo xoiovxov yQfjodat 
avxto 

p. 537, 6 interim recte Buecheler dXX' atxtov eivat avxotq xxk. 

p. 540 adn. 2 immo ecl. cum lemm. hab. S (post ecl. 20, 3) MA 
(post ecl. 20, 2) Mac. Chrys. (tamquam capitis primam) 

p. 541 adn. 10 extr. lege ad ecl. 20, 8t adn. 

p. 548, 1 cf. gnomol. Par. 278 

p. 550, 1 sqq. secus sentil Elter Dionysio vindicans verba quamvis ubi 
dixerit Halicarnassensis non magis indicare sciat quam alii. sed si 
Plutarcheo de audiendis poetis libro non usus est Stobaeus, fieri tamen 
poterat ut alibi extarent apud Plutarchum eadem. saepiuscule enim se ADDENDA ET CORRIGENDA LXXVII 

ipse vel alios expilans iterat Plutarchus et variat locos aliunde adscitos. 
complura huius consuetudinTs ad fontes Plutarchi indagandos perquam 
idoneae exempla congessi mus. Rhen. XLV p. 550 cf. huius vol. p. 551, 16 
p. 551, 9 cf. gnomol. Par. 172, ubi XaPtov xovxov ecprj 
p. 552, 18 cf. gnomol. Par. 174 

p. 554 adn. 2 quod ex Iacobsii coniectura scripsi neioeoSat d' ov, 
ov ococpQOvei, id ipsum habet S, ut nuperrime mihi scripsit Mekler 

p. 554 adn. 21 prae ceteris placet inventum Buecheleri cuq xexva 
/xtjXTjQ ovx doxeta. talia praeiverant tragici, velut Soph. Phil. 1360 
oiq yaQ r) yvco/urj xaxcov Mr)xr\Q yivr/xat xxk. trag. fr. adesp. 357 N. 2 
xr)q SeiUaq yaQ alo%Qa ylyvexac xixva, ubi xexva non recte suspecta- 
vit Nauck, fortasse ne xexvco/ia quidem Aesch. fr. 315 xcp novovvxt 
6* ix Secov 'OcpeD.exat xexvco/xa xov novov xXioq. frequens in hoc 
dicendi genere verbum xlxxeiv 

p. 556 adn. 12 l'd%q gnomologus, certe consentit cum Stobaeo Orio, 
eldtjq Cobet mnemos. IV p. 272 Meineke praef. Stob. I p. XXVII 

p. 556 adn. 15 tamquam Menandri (cf. monost. 173) exhibent versum 
yQTjOfiol xcov l E?J.rjVixd)v &ecov ed. Buresch Klaros p. 125 
p. 557, 7 vehementer discrepat gnomol. Par. 276 
p. 553, 1 gnomol. Par. 277 /jrj/xcova^ iQcoxrj&elq naQa xivoq, omj- 
vixa cpiXooocpelv iJQ^axo, ''oxe' xxe. 

p. 573 adn. 6 immo xcov etiam S. monuit nuper Mekler 
p. 576, 7 lege ov; 

p. 592 adn. 6 tolle verba sed deleto — scriptum erat 
p. 593, 3 cf. gnomol. Par. 206 
p. 593, 15 cf. gnomol. Par. 207 

p. 594, 1 xevodogirjv vel potius xetvodogirjv Buecheler. sed ex- 
spectes xeveodogirjv, nam xeved supra p. 236, 10. ceterum xevoSo^ia 
non legi videtur ante saeculum tertium. v7io/ivr][xaxa vneQ xevodo- 
§iaq Aristoni Chio adsignantur Laert. VII 163. cf. etiam Praechter de 
Cebetis tab. p. 124 

p. 597, 4 cf. gnomol. Par. 152 

p. 604, 10 Plutarchi eclogam (15) debui post Isocrateam (16) collo- 
care MA libros secutus, cf. proleg. p. LX 

p. 606, 3 sqq. per Gesnerum decepti sumus. vidit interim Buecheler 
omnia recte procedere, si scribatur: ov cpdvxao/ia elxcoV olov oxav 
yevrjxai -r) ai'a&rjOiq, dvedoxhj inl xr)v <pavxaoxixr]v xaxaoxevr)v xo 
yevo/xevov, iv % cpavxaoxixy xo nd&oq o xi 6rj noxe ov cpdvxao/ia 
xaXelxat' exi ovv xxe. 

p. 610, 1 ad gnomologos pervenisse videtur ecloga ex Stoicorum 
commentariis. prior certe versus legitur in Plutarchi de curiositate 
libro p. 522 D, quem plenum esse Aristonis Chii facundia demonstra- 
vimus mus. Rhen. XLV p. 541 sqq., nec ibi discrepat versus cum Stobaeo LXXVIII ADDENDA ET CORRIGENDA 

aut Euripide. alio ex fonte hauserit Plutarchus symp. I p. 612 D xcov 
fihv dxoncov r\ ky&rj xco ovxi ao<pr\ xax' EvQinlSnv et in eis quae 
horum admodum simiiia servavit Stobaeus III p. 520, 16 

p. 610, 5 an Arftnv x' dyei (vel XQe'<pei) xf\v ndvx' dn. xxh.t 
sed interim Ar\Qr\v xexelv zr)v ndvx' dn., quasi praecesserit keyexui 
sim., Ruecheler collato Hes. theog. 227 "Eqlq xtxe Ar\Sh\v 

p. 613 adn. 13 extr. lege post eel. 11 Mein. (XQnOfioo) 

p. 618 adn. 14 L post ecl. 28, 3 Mein. habet, non post 28, 4 

p. 619, 6 = Democr. fr. 126 Mull. 162 Nat. 

p. 621, 4 — 20 'memorabilest, cum aperte eiusdem scriptoris haec 
sint, ofivvvxu et ofivvovxu, Sfiwai et dfxvvei utraque in libris legi' 
Ruecheler 

p. 624, 9 quod restitui dva(iaXX6(ievoQ sero vidi praeceptum esse 
a Cobeto mnemos. 2 II p. 99, qui etiam Herodoti verba recte comparavit. 
quamquam nollem ille addidisset coniecturam SirjQelSexo vuQ&nxu vo- 
oevvxi Si\ ini<peQcov acofiuxi 

p. 626 adn. 3 neQl <pikonoviuQ xal fxekixr\Q xal oxi dovfi<poQov 
xo oxveiv etiam S 

p. 628, 6 sqq. ordinem eclogarum quem e libris revocavi comprobat 
Alexander in Aristot. anal. pr. p. 303, 19 Wallies: ndv yaQ co<peXifiov 
fiexd novov xal inlnovov' d&rj&eQ yuQ xo 'dvxl xa>v noviov 6i- 
dovoiv r\ftiv ndvxa xd dya&d ol 9eoi' xal *ix xiov novcov xu 
dya&d avgovxai Pqoxolq'. cf. Elter de gnomol. Gr. hist. p. 118. in 
adnotalione mea (6) dele v. quae coll. — ignoti. nam 

p. 628, 7 lege fr. 364 K 2 , ita recte typotheta infra p. 631, 1 

p. 629, lOsq. me etiam severius interim iudicavit Wilamowitz de 
trag. gr. fr. p. 28 totum distichum tribuens interpolatori 

p. 630 adn. 14 Saifiovie Ruechelero videtur 'simplex error scribae 
propter 9eoQ a xafivov- aberrantis ad Saifiov-' 

p. 631, 4 ^ovSiv paulo aptius' Ruecheler 

p. 633 adn. 6 lemma EvQiniSov fthv iv Tn/xevcp quod praebet Cle- 
mens Al. I. c. ita explicandum videtur ut Eur. fr. 745 N.* xoXpidv Sh 
XQStov' 6 yaQ iv xaiQco Mox&oq xxh., quod exstat Stob. flor. 51, 3, 
in antiquiore commentario vel neQl <piXonoviuQ gnomologio lectum fuisse 
sumamus idque capitis 29 eclogae 33 fere vicinum 

p. 634, 11 an xbv ijt-ovx' eiQ enaivov ov xevcoQ (i. ovxcoq)! 

p. 636 adn. 17 scrupulo de ecloga intra minorem ambitum a Stobaeo 
iterata non iam moveor nec magis nunc p. 632, 5 

p. 637, 3 sententiam meam confirmnt S, ubi revera nulla est post 
naxQlQ distinctio 

p. 639 adn. 23 de Macario vide p. 653 adn. 10 

p. 640, 4 havxov ovvn&ein etiam Mac. fortasse immerito scripsi 
ovvnQ-ln cum S cf. Natorp 1. c. p. 32 ADDENDA ET CORRIGENDA LXXIX 

p. 640, 12 eclogam sine lemmate habet Mac. Chrys. post ecl. 29, 64: 
ScoxQdxrjq iv yrjQa xi&aptZ.cov naQ* dxorjv cov (sic) xcov xi&aQcoScov 
xai tivog xxk. 

p. 641, 7 gnomol. Par. 167 Aaaoq b^EQfuovsvq (kQfirjvevq cod.) iQcoxrj- 
&siq, xi sirj aocpcoxaxov (-coxsqov cod.), 1 r) neZoa ' scprj cf. proleg. p. XXII 

p. 653, 11 huic eclogae subiciatur tamquam 83" drjfioxQixov Oi 
kxovoiOL tcovol xrjv xwv axovoicov vnofiovrjv iXatpQOxeQrjv naQaaxsv- 
aXovai. minus recte iudicavi p. 639 adn. 23. non 'altera recensio' agitur, 
sed ecloga intra unum caput bis ab ipso ut videtur Stobaeo prolata 

p. 658, 21 gnomol. Par. 274 

p. 665 adn. 4 ^ha&stv pro ia&isiv non solum Hom. Aesch. sed 

OYN 
etiam Philippides com. corruptela fortasse ex A I IIAACIA orta est 

(SmXaaia rj 6ml.ovvY Ruecheler 

p. 669 adn. 4 archetypi est distributio eclogarum capitis 31 quam 
servarunt SM, cf. proleg. p. LXI 

p. 670 adn. 9 lege Democrates qui dicitur n. 50 Orell.: 'Eavxbv 
nQioxov aiayvvsa&ai xqeiov xbv aiaxQa. EQdovxa 

p. 679, 9 cf. gnomol. Par. 27 1 

p. 681, 6 cf. gnomol. Par. 272 ubi quod legitur xaxoSaifxwv, inde 
explicari videtur discrepantia librorum xaxodaifxov (sic M) et xaxo- 

£ZN 
SaifJLOV cvv (S). fuit in antiquiore libro KAKOAAIMON ut aut xaxo- 
Saifiovcov aut xaxodai/ucov voluerit archetypi librarius 

p. 682, 3 recipiendum fuit co avSQsq A&rfvaloi ex S ubi co de quo 
compendio confer p. 666, 16 adn. Gardthausen gr. pal. p. 258 

p. 684, 4 cf. gnomol. Par. 58 

p. 685, 12 gnomol. Par. 59 

p. 686, 10 cf. gnomol. Par. 60 

p. 687, 3 melius scripsissem dsidovai, xrjv. nam ut recte monet 
Ruecheler MOYCIKHN et AAOYCIKHN (aS- pro dsiS-) iuxta posita 
dittographiae speciem praebebant. ibid. 4 naQaSexvvvxai praeferendum 
videtur Ruechelero, ut apud Clpmentem ov xi&ifisvoi iv aacpsi (aacpr]- 
vsitj) yvcofir\v aixirjv sxovoi fzcoQirjq 

p. 689, 1 lemma tollatur, certe in archetypo librorum SMA non 
denuo signatum erat 

p. 693, adn. 8 rf' revera S, nunc ut testatur mihi Mekler 

p. 693 10 Menandreae eclogae fragmentum in Plutarchi (de garrul. 
p. 507 A amator. 750 R) verbis XaiiprjQa xvxXcoaaq nxsQa inesse sus- 
picatur Elter de gnomol. Gr. hist. p. 104 

p. 694 adn. 18 eiQrjxs S 

p. 695, 5 gnomol. Par. 61 

p. 695, 8 gnomol. Par. 270 vide proleg. p. LI LXXX ADDENDA ET CORRIGEXDA 

p. 696, 2 gnomol. Par. 244 (v. 1. riav iv 'A. vtavioxwv ziq nepl i. 
— 6 6h ZrjViov h<f>]' l iav iur) t?)v y?.wTTUv tu tuv nnv — no?.v l'u 
n?.siw iv toTq Xoyoic. 7rA.') 

p. 696, 9 cf. gnomol. Par. 236 ubi inepte 'io. 6 (>. t<»o,- twv n?.ov- 
oiojv ovtoc ?.u?.ov xts. 

p. 702, 3 lege 'nsiOTixov ?.6yoq, exciderunt notulae dicti alieni 

p. 703 adn. 14 o ante ftioq ex Democrate add. Meineke 

p. 710, 16 interim de S haec accuratiora me docuit Mekler: eclo- 
gam 13 ab Agatlionis versibus seiungit quidem S 1 per signum: ^r sed 
intervallum reliquit solito minus 

p. 712, 9 propius aberis ab archetypo, si MA libris oboediens eclo- 
gas ordinaveris sic: 21. 21 a 'Ayd&wvog. "0?.oao Tolq tyovoi Taya9-a 
6 <p&ova>v. 23. 22. 24. item infra dispositio 3S. 39. 42. 40. 41. 43 
(cf. p. 716 adn. 19) confidenler restituenda est 

p. 715 adn. 12 eclogam habent SMA post ecl. 38, 33 

p. 719, 1 cf. gnomol. Par. 242 

p. 722 adn. 12 punctum posuit post o/uwq S 

p. 722 adn. 14 lege usque ad ecl. 39, 9 Mrin. 

p. 728, 2 cf. gnomol. Par. 67 

p. 738, 2 sq. recipiatur airapxsitjv (ut supra p. 264, 3) et Iri/xuTa 

p. 738 adn. 4 Freudenthalii senlentiam merito reprobavit Xatorp 
die ellt. des Demokr. p. 117 adn. 41 

p. 750 adn. 14 lege cf. p. 506, 4 

restat ut moneam aut operarum socordia aut typorum quibus uti 
illi coacti sunt ipsa indole factum esse, ut permullis locis accentuum 
spirituumve notulae dilapsac sint. quod ut in verborum contextu in- 
commodum est ita plane intolerabile fuit ac perniciosum in adnotatio- 
nibus. sed malo, quod antequam liber prelo subiceretur praedixeram. 
ut obviam iret, frustra petivi a bibliopola honestissimo I2ANN0Y 2T0BAI0Y 

EKA0r2N AnO$@ErMAT2N YII0@HK2N 

BIBAION TPITON ADNOTATIO CRITICA 

Titulum addidi secutus Photium qui tertii libri numerum servavit 
solus. sed quarti memoriam liabet etiam S in calce folii 53 r Iwavvov 
axofialov ixXoyaiv ano^&syfxdxcov vtio&tjxojv aQx^xai ^t^Xlov S' . 
titulum I&ANNOY — YI106HK&N saepius offert Tr. p. 1. 24. 35. 48 
sed libri indiculo detracto utque titulus generalis aut cum capitum in- 
scriptionibus male coniunctus sit aut cum eclogarum lemmatis. vide mus. 
Rh. XXXIX p. 397. alios Trincavellianae classis exemplarium in titulo 
errores explicavi 1. c. p. 367. 374 sqq. 553 adn. et XLI p. 49 
StobaeoB III. 1 CAPVT I 

HEPI APETH2. 

1 ZoqpoxXrjg ev 'EgiqpvXr] (fr. 195 N. 2 ). 
°u4Q£trjg fteftaiai <T eialv al XTrjaeig fxovai. 

2 EvQLTtldov l| 'AvdQOjuaxrjg (761—764). 
Ov xol Xeixpava tcuv aya-9-iov 

2 tisqI aQerfjq Photius, M in capitulorum indice quem confecit 
manus antiqua in duobus primis foliis non numeratis, Br, habuerat etiam 
A opinor, sed periit huius codicis quod olim erat folium primum. de Tr. 
eiusque similibus libris proletariis vide quae enarravi mus. Rh. XXXIX 
p. 366 sqq. 395 sqq. denique negl aQexfjq. xal xiva xqotcov xaxa ccQexrjv 
finoxeov vno&fjxai xwv xs xolq TtaXaiolg nQax^evxcov fivr]firj ^lio- 
(pekeoxdxrj in ipsius capitis limine IVl f. l r . quae interpolatio iteratur etsi 
minus emendate corp. Par. 550 Elt. vide mus. Rh. XLI p. 63 adn. — 
In digerendo huius capitis eclogarum ordine, quem sursum deorsum ver- 
saverat Gesneri temeritas, ad librorum manuscriptorum fidem redii ita 
ut MA librorum quibus longe plurima huius capitis pars debetur imagi- 
nem repraesentarem suoque loco eas insererem eclogas quae accedunt 
ex Tr. et Br. codice autem per Trincavellium adhibito huiusque similibus 
compensatur quadamtenus magnus ille libri S ab initio defectus cuius 
manus vetusta incipit f. 6 r intra septimum demum florilegii caput ab 
eclogae 74 Mein. enuntiato paenultimo. brevitati ut consulatur, ex solo 
de hoc aliisve codicibus meo silentio volo concludi hanc illam capitis primi 
eclogam in illis libris esse omissam. memoro ubi sunt, non ubi desunt 
eclogae huius capitis nisi certis causis coactus. ceterum minus quam 
primo quidem videtur obtutu farraginem Trincavellianam cum MA libris 
discrepare demonstravi mus. Rh. XXXIX p. 395 sqq. qua commentatione 
etiam rationem quam in singulis sequi par erat exposui accuratius || 

3 ecl. cum lemm. hab. M; Soyoxkeovq^QKpvXrjq Gaisford libro invito [| 

4 /.wvrjq recte Naber mnemos. 2 IX p. 242. || 5 ecl. cum lemm. hab. M; 

EvQiTCTtl ut solet M. iteratur ecloga corp. Par. 550 Elt. (EvqlizISov i§ 
'AvdQOfzdxov sic). verba r) d' ccQEXr/ xal 9avovoi Xd/jmei cum lemm. 
EvQmidov habet Orio anth. VII 7 p. 51 Schneidew. || 6 ovxol M corp. 
Par. cf. mus. Rh. XLI p. 63 adn. 

1* IQANNOr ZTOBUOr EKAOFQN T' 

avdgaiv dqjaigeixai xqovoq' d <$' dgexd 
xal &avovoi Xd/nnei. 

3 Eiginidov Oidtnodog (fr. 542 N.»). 
Ov toi vouioua kevxbg dgyvgog uovov 

xal xQvoog eaxiv, aXka %dgeTr\ figoxoig 
vouia/na xeuai ndaiv, rj XQ*i a & a i xgediv. 

4 Evgmidov Trjuevidaig (fr. 734 N.2). 
IdgeTrj 64, xdv ■9-dvfl %ig, ovx dnoklvxai, 

£fj 6' ovx4t' ovTog aiouaxog' xaxoioi 6e 
dnavTa q>gov6a avv&avov& > vnb x&ovog. 

5 Evginidov (Suppl. 914—919). 
AioxvveTai 6e T&ydd-' daxr\aag dvi)g 

xaxbg xexXijo&ai nag Tig' r) 6 y evavdgia 
6i6axiov, elineg xal (igiq>og diddoxeTai 
X4yeiv axovetv &\ ojv fxdd-rjoiv ovx exei. 
d 6 1 dv fid&j] Tig, TavTa ooj&o&ai q>iXei 
ngbg yfjgag. ovtoj naidag ev naidevexe. 2 xal &avovot M corp. Par. sed 9 ex x corr. M m. rec. || 3 ecl. 
cum lemm. liab. M. eundem locum sine fab. n. inter alios Euripideos 
praebet Orio anth. VIII 20 p. 57. v. 1 et 2 affert Philodemus de rhet. 
p. 237 ed. Gr. (Herc. vol. V 1 col. 27): d^tov EvQtniSv Xiyovxt ntoxeveiv 
'ovxot — PqoxoZq'. cf. Clemens Alex. strom. IV p. 574 P. ovxovv uovov 
xovxo voutoua Xevxbq agyvQoq rj %Qvooq ioxtv, aXXa xal r) dgexi/ 
fiQOioZq, wq fprjatv 6 Sotpoxkijg |j 4 ov xot Scaliger apud Grotium dict. 
poet. p. 518 et sic Philod. et Or. : ov xb M | ^qoxoZoi xsq6oq pro voutoua 
Xevxbq Or. | uovoq Or. || 5 xal dgexr) M Philod. : xal r) dgexr) Clem. ■/' 
r) aQexrj Or. | uiya pro ftgoxoZq Or. g 6 l r}v xxao&ai malim, sed fortasse 
ipse versus ab Euripide alienus est' Nauck || 7 ecl. cum lemm. hab. M. 
TrjuevlSaiQ scripsi (vide Nauck trag. gr. fr. 2 p. 589): xrjuevloiv M U 
9 ovxex' M, inde vulg. 10 owQavovx' M )| 11 ecl. cutn lemm. hab. 
M; l IxexlSojv addit Gaisford. legebatur supra ecloga II 31,3 p. 200,3 
Wachsm. (xov avxov l Ixexl6a>v) || 12 Se] yctQ Ecl., ubi praemittitur 
versus xb ydg XQatprjvai ui} xaxwq aiStu yeQet (Eur. Suppl. 913) (] 
18 xexkfio&ai M et Ecl.; yevio&at Eur. || 14 SiSaxxov M et Ecl.: 
StSaxxoQ Eur. | pQetpoq M et Eur. : ftgitpei (ubi fiQitpti corr. Meineke) 
Ecl. | 16 t' post Uyetv add. Ecl. | ud&rjotq iv Xoytp Ecl. || 16 ud&ot 
Eur. || 17 eiQ yfJQaq Ecl. CAPVT I DEPI APETH2 5 

6 (Eur. fr. 1029 N. 2 ) 

OvX \OTLV aQETTJQ "KTfjfXa TllllCOTeQOV. 

ov yciQ 7ticpvxe dovXov ovze %Qri{ia%cov 
ovt' doqjaXeiag ovtb d-coTteiag oy\ov. 
aQeTtj d 3 oo(p neQ (idXXov av XQrJ09aL &£tys> 
Too65de (idXXov av^eTai TeXoviiivrj. 

7 (5, 12 Mein.) ^oqjoxXfjg AXavTi (1352). 
KXveiv tov eo&Xov dvd^a xQ r ) i6iv ev TiXei. 

8 (1, 16 Mein.) OeSyvidog (315—318). 

IloXXoi (toi) txXovtovol xayioi, dya&ol de nevovTai, 
aXX i](xeig TovToig ov dia(ieiip6(ied-a 

Trjg ctQeTr t g tov iiXovtov enei to (ihv ejtmedov aiei, 
XQfjfiaTa 6' av9QCJ7ioiv dXXore aXXog exei. 

9 (1, 13 Mein.) OiXirzuidov 'Avaveovor\g (fr. 3 com. IV 

p. 469). 1 ecl. habet lemmate non iterato M. eosdem versus habet inter 
alios Euripideos Orio anth. VIII 21 p. 57 sq. primum respicit Georg. La- 
pith. poem. mor. v. 235 (| 2 cf. Men. mon. 416 et 482; Soph. Ant. 702 |J 
4 ovx' evyeveiaq ovxe xtioneiaq oyltav Or. || 5 v. doexrj d' xxX. a 
praegressis diremit et tamquam novam constituit tclogam Meineke; avxrj 
pro doexrj 6h (sic M) olim Nauck | S^eXrjq quod tacite scripserat Gesn. 8 
p. 1 Orio : d-e).ij M || 6 (ta).).ov M, (xelt,ov Or. f/eit,(ov scripsit Nauck coll. 
Theodectae fr. 12, 5 (Stob. flor. 32, 6 Mein.) | xeXovfievr] Or. : xeXeiovfievrj 
M ; (isiovfievrj Wordsworth quod commendat Gomperz nachlese p. 41, 
xa&' rjfieoav Meineke flor. v. IV p. LI ex Theodecta || 7 ecl. cum lem- 
mate hab. M post ecl. 1, 6: post ecl. 5, 11 Mein. temere traiecit Gesn. 2 , 
traiectam in marginem relegarunt Gaisford et Meineke. vide quae dixi 
mus. Rh. XXXIX p. 407. a ( iavxi M J 9 ecl. cum lemm. hab. M post 
ecl. 5, 12 Mein. recurrit corp. Par. 551 Elt. (Oeoyvtdoq). versus in 
syllogen Theognideam translatos testatur Solonis esse Plutarchus Sol. 
c. 3. cf. Bergk ad Solonis fr. 15, ubi etiam cetera testimonia collecta 
sunt || 10 xol addidi exTheogn. : om. M d corp. Par., yag Sol. ; fiev 
temere add. Gesn. 2 p. 2, inde vulg. | nXovxevoi Sol. || 11 xovxoiq M d 
corp. Par. Theogn., avxolq Sol.; xovxiov temere Gesn. 2 , inde vulg. fl 
12 e/nnodov corp. Par. | aiel M d corp. Par. Theogn., ioxiv Plut. ; del 
Gesn. 2 , inde vulg. || 14 ecl. cum lemm. hab. M post. ecl. 1, 16 Mein. 
<Pi).i7i7ildov dvaveovorjq M item Mac. Chrys. f. 114 r nisi quod Evoinidov 
perperam pro <PiXinni8ov. fabulae nomen 'Avavtcooiq coll. Athen. VI 6 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN 1* 

"Oxav (d 3 ) dfiaQxdvrjg xi, %alQ > r)xxuifievog' 
fidXiota ydg ovxoj oioCexai xb ovfiq)iQOV. 

10 (l,14Mein.) "EjtixaQftov (fr. inc. *20 p. 260 Lor.). 
Ov ftexavoeiv, dXXd nqovoelv %qr\ xbv avdga r(v aoqjov. 

11 (1, 15 Mein.) Ilv&ayooov (Aur. carm. 9 — 16 ed. Nauck.). 

Koaxeiv de e&i£eo rcovde, 
yaatoog (|U€v) TtQturiora xal vnvov Xayveirjg xe 
xat Svfiov' TtQr^eig d* aioxQov nore firjxe fiex* aXXov 
firjx 3 avxog' ndvrcov de fidkiax' aio%vveo aavxov. 
elxa dixaioovvrjv aoxei egyip xe Xoyqj re. 
fxr]x > dXoyioxtog aavxov e%eiv neQi firjdev e&i^e' 
dXXd yvdiSi fiev cog Savieiv ninQcorai dnaaiv, 
XQtjfiara <T dXXore fiev xrdo&at qpiXel, dXXor 6Xio&ai. 

12 (1, 9 Mein.) BaxxvXidov (fr. 19 p. 1.* III p. 575). p. 262 a et IX p. 384 e praetulit Gaisford probante Meinekio hist. cr. p. 472. 
'ivaviovoa defendebat Kock com. III p. 303 

1 d' addidit Meineke || 3 ecl. cum lemm. hab. M. recurrit corp. 
Par. 508 Elt. (EmxaQftrjq). de Crameri anecd. Ox. IV p. 253 vide Wachs- 
muth stud. p. 138 || 4 xbv avdga xbv oo<pov M : xbv oo<pbv avSga 

O' 

corp. Par. || 5 ecl. cum lemmate nvd-ay hab. M || 6. 7 verba xQaxelv 
d' i9-lt,eo — vnvov xal <piXoxr}Xoq habet Ammonii xov l EQ(ieiov 
elq xaq nevxe <p<ovaq xov IIoQ<pvQiov vno/xvr/fia post Galeni q. f. de 
partibus philosophiae libellum (ed. E. Wellmann Berol. a. 1882) p. 27,1 
(cf. schol. Aristot. ed. Berol. p. 10 b 7) || 6 6' e t&l&o Ps.-Pyth. || 7 /xhv 
ex Ps.-Pyth. tacite add. Gesn. 2 p. 2, inde vulg. [| 8 nQr)%yq Ps.-Pyth. 
ubi nQrj&iq libri multi deteriores || 9 fir]x' avxoq] firjx' id/j? Ps.-Pyth. | 
v. ndvxwv — oavzov iterantur infra flor. 24, 2 Mein. (Ilv&ayoQOv); 
eadem apud Galenum v. V p. 26 ed. K. poetae n. non addito, nec non in 
Excerpt. philos. in Crameri anecd. Par. IV p. 426, 11 rjvixa inqdofiev 
kavxolq xa x<p ovxi XQ v °d eTtr\ IIvd-ayoQOV, xb l ndvxa>v — oavxov' \ 
dh] 6r libri flor. 24, 2 || 10 doxelv Ps.-Pythagorae codd. plerique || 
11 sqq. recte de his versibus iudicavit Nauck posl Iamblichi de vita 
Pyth. librum p. 211 sq. oavxbv tacite ex Ps.-Pyth. Gesn. 2 , inde vulg. : 
avxcv M d || 13 dXXox' ex Ps.-Pyth. tacite Gesn. 2 , inde vulg. : aXXoxe 
6' M || 14 ecl. cum lemm. hab. M post ecl. 1, 15 Mein., temere seclusit 
Meineke. iteratur ecloga eaque locupletior flor. 108, 26 Mein. (Baxxv- 
Xidov nQoaodlotv) CAPVT I IIEPI APETH2 7 

Elg ogog, ula ftgoTotOLv iailv evTvyiag bdog, 
■3-vfibv ei Tig %yjmv dnev&rj dvvaxai diareXeiv filov. 
13 (1, 7 Mein.) EvgLnidov (fr; 1030 N. 2 ). 
'AgeTr) fieyiOTOv tojv ev dvd-gconoLg -/.aXov. 
5 14 (3,4 Mein.) Mevdvdgov (fab. inc. fr. 44 com. IV p.248). 
Kav oq>6dga aacpiog eidfjg (tl), tov xgvmovTa ae 
(xrjdenoT 3 eXey^rjg' dvoxolov ngayfL Iotl ydg, 
d Xavd-dveLV Tfg fiovXexai, TavT* eidevai. 

15 (1, 43 Mein.) 'looxgaTovg ngbg JrjfiovLxov (§ 7 
10 p. 3c). 

C H de Tfjg dgeTfjg xTrjOLg olg dv dxifidrjXcog Taig dia- 
voiaig ovvav^rj^fj , fi6vr\ fiev ovyyrjgdoxei, nXomov de 
xgeiTTtov, xQ r ] ai ! xl0T ^Q a °' wyeveiag eoTi, Ta fiev Toig 
aXXoig ddvvaTa dvvaTa /.a&iOTaoa, Ta de tco nXrj&ei 
15 cpoftega d-agoaXecog vnofxevovaa , xal tov fiev oxvov iftdyov 
tov de novov enaivov fjyovfievr]. 

16 (1, 44 Mein.) TZ* tov 'looxgaTovg Ilavad-rjvaixov 

(§§30—32 p. 239 a— c). 

2 xiq flor. 108: xl M 1 | SiaxeXelv dvvaxai Bergk: noa necessario 
|| 3 ecl. cum lemin. hab. M post ecl. 1,9 Mein. || 4 xalcSv mavult Mei- 

j e ' 
neke || 5 ecl. cum lemmate fxevav hab. M post ecl. 1, 7 Mein. || 6 xc 
tacite addidit Gesn. 3 p. 35, inde vulg. || 7 nQayfi iaxl ydg Meineke: 
yaQ itgayfxa iaxlv M; yaQ TtQayfi* ecpv ci. Gesn. 2 mrg yaQ TtQayfiaxa 
Buecheler || 9 ecl. cum lemm. hab. M post ecl. 3, 4 Mein., solo auctoris 
nomine compendiose addito Br post ecl. 1,25 Mein.; iv xavxco praefigit 
Gaisford Gesneri traiectione deceptus, frustra totam eclogam in margi- 
nem reiciunt Gaisford et Meineke. recurrit ecloga apud Orionem anth. 
VII 13 p. 52 cum lemmate 'iaoxQaxovq, post Isocrateam Georgid. p. 40 || 

11 xxiatq olq av dxiftSrjloq Or. | iv xalq Siavoiaiq Isocratis vulg. || 

12 /xovLfxov pro (xovrj fihv Or. || 13 xqslxxov M dl corr. man. sec. | XP*]' 
omcoisQa M d Is. Or. Georgid. : xi/xicoxeQa Br | Sh M d Br Georgid. | iaxlv 
M d Georgid. | xal ante xa add. Georgid. || 14 xa&ioxaoa Br Is. Or. : 
xaQ-LOxdioa M d Georgid. [| 15 oqxov pro oxvov Georgid. || 17 ecl. 
cum lemm. hab. M post ecl. 1, 43 Mein. recurrit corp. Par. 552 Elt. 
('iaoxQaxovq). temere secluserunt Gaisford et Meineke. v. xivaq — 
nenaiSevfxevovq (1) adfert Clemens Alex. strom. V p. 687 P. v. itQioxov 
fxev (2) — ev <pQovovvxtov (16) idem 1. c. p. 687 P. v. a<pdq S' avxovg 8 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

Tlvag ovv xaXtii nenatbevftivovg, inel xdg xiyyag xai 
xag iniaxr'ftag xai xdg dvvdftetg dno doxt ftd^co ; nQOtxov 
fiev xovg xaXicg %QO)fiivovg xoig nQdyptaai xolg xaxa xr)v 
fjftiQav exdoxrjv nQoaninxovai, xai xr)v do^av knixvx*] 
xcov y.aigiov %%ovrag xai dvvaftivrjv cog eni xb noXv ozo- 
Xa&o&ai xov avfttpiQOVxog' eneixa xovg nQenovrcog xai 
di/.aiwg SftiXoivxag xoig del nXrjoid&vot, xai xdg ftev 
xuiv dXXcov drjdiag xai {laQVxrjxag evxoXcog xai Qadicog 
q>€Qovrag, ocpdg 6* avxovg cog dvvaxbv kXacpQOxdrovg xai 
fiezQiiozdrovg xoig avvovoi naQi%ovzag' ezi xovg xcov fiev 
tjdoviov dei xQaxovvxag, xcov de ovftcpoQcov ffi) Xiav i)xxco- 
piivovg, dXX' dvdQCodcog ev avxaig diaxeiftivovg xai xfjg 
tpvaecog dl-itog, f t g ftexixovxeg xvyxdvoftev ' xizaQzov, bneQ 
ptiyioxov, (xovg} ftr) diatp&etQOftivovg vnb xcov evnQaytcov 
ptrjd 1 k^iaxafiivovg avxdiv ftrjd' vneQr t cpdvovg yiyvofiivovg 
dXX 3 kftftivovxag xfj xd^ei xojv ev tpQOvovvxtov, xai ftr) 
(idXXov x a ^Q 0VTCC S T °iS °* ia vvx*}* vnaQ^aaiv dya&oig rj 
xoig did xr]v avxcov tpvotv xai cpQovrjoiv i£ aQxf,g ytyvo- 
fiivotg. xovg de fir) ftovov nQOg ev xovxcov dXXd nQog 
anavxa xavxa xr)v ei-iv xrjg tpvxrjg evaQfioozov exovxag, 20 

(9) — TTttp^ovrae (10) Harpocr. v. iXa<pQoxdxovg. v. xovg Sh /to? (19) 
— UQexdg (p. 9, 2) Glemens Alex. strom. V p. 688 P. 

1 s/cu pro xaXio Isocratis vulg. | inei M d corp. Par. : inetSr) Is. || 
2 xai xag Svvdfieig om. corp. Par. || 3 rovg xaXalg XQ<o(*ivovg M d Is. 
Clem. : xolg xaXwg %Qwftivoig corp. Par. || i inixv%TJ ls. Clem. : inl 
zvx 7 ] M d ^nl T V r i"/V cor P' P ar - II ? dei rolg Clem. || 9 ocpag Sh — 10 
naQixovzag om. corp. Par. | S' Is. Clem. : Sh M d , inde vulg. | iXatpQOxi- 
Qovg Isocratis vulg. || 10 h'xi M d Isocratis cod. JT: exi xai corp. Par. txi 
Sh Isocratis vulg. Clem. | xwv fthv reposui ex Is. Clem. : /nhv xwv M d 
corp. Par. | del om. Clem. || 11 rjxxwptivovg Is. Clem. : ijxxrjpiivovg M d 
corp. Par. || 12 Siaxeifiivovg M d ls.: Siaxeifiivotg corp. Par. dva- 
orQecpofiivovg Clem. | dislcog Is. Clem.: dgiovg M d corp. Par. || 14 fii- 
ytoxov ioxi Clem. | xovg fi?j Is. Clem.: fiij M d corp. Par. || 15 igavi- 
orafiivovg Isocratis vulg. | airwv Is.: avxtov M d corp. Par. Clem. | /i?) 
Sh M d || 16 inifxivovxag Clem. | xy xd&i M d corp. Par. Isocratis vulg. 
Clem.; xtj xd&i xjj Isocratis r || 18 avxtov Is. : avxuiv M d corp. Par. || 
19 xovg Sh M d Is. Clem.: xolg Sh corp. Par. | TtQog anavxa M d corp. 
Par. Isocratis vulg. Clem.; xai nQog anavxag Isocratis T CAPVT I IIEPI APETH2 9 

rovrovg (prjfti cpgoviftovg elvat xai TeXeiovg avdgag xa/ 
naaag e%etv rag aqetdg. 

17 (1, 60 Mein.) 3 Ex tojv } Ia/.i(3Xi%ov ngbg JSumargov 

iregl dgeTrjg. 
Wvxrjg f*hv ovv dv etrj doexr) TeXeoxTqg xal evfteTgia 
trjg ^tofjg, Xoyov re xai vov y.a\ dtavor]oecog fj dxgoTaTrj 
xat ■/.a&aQOJTaTr] evegyeta. rd 6' egya rfjg dgerfjg dya- 
&oetdfj, xdXXtOTa, voegd , onovdala, uXf t gr\ fteooTrjTog, 
ev/.atgiag fxexkx ovX(x i ngorjyovfteva, TeXovg dgioTov OTO%a- 
tofteva, x a Qi evTCC otl fidXtOTa &ecogeio&co. 

18 (1, 45 Mein.) 'iooxgdTovg. 

'iooxgdxrjg einev, otc tov xgr t OTOv xat dya&ov dvdga 
del tcjHv ftev ngoyeyevrjftevujv fteftvfjo&at, r« de eveoTOJTa 
ugaTTeiv, neg\ de rcov fteXXovTCov cpvXdtTeottat. 

1 cpQOvifiovg M d corp. Par. : xal cpgovifiovg Is. Glem. | xsXsiovg 
M d corp. Par. Isocratis vulg. Clem. ; xsXeovg Isocratis TA || 3 ecl. cum 
lemm. hab. M (post ecl. 1,44 Mein.) Tr. p. 3 (post paiticulam eclogae 

1, 74 Mein.); sx xcov (compendiose) iaftftXi. tcq acorcaxQOV (comp.) 
nsQl aQexfjg M, 'iafifiUxov nec plura Tr. lemma quod remansit apud 
Gaisfordum et Meinekium xov avxov Ttgog ZcoxQaxrjv tcsqI dgexfjg 
Schowii temeritati debetur, qui Gesneri traiectionibus deceptus suo more 
graece vertit quod invenit apud Gesn. 2 p. 6 mrg: Iclem ad Socratem de 
virtute. accuratius hoc exposui mus. Rh. XLI p. 43 || 5 fihv ovv dv Tr. : 
fihv dv M d || 6 fj om. Tr. || 7 <T Tr. : 6h M d || 8 xdXXtaxa Tr. : xal xaX- 
?uora M d || 10 post 9scoqs{o9co haec adduntur in M sine rubr. cum prio- 
ribus cohaerentia: cpvosi yag d fihv aQSxd' dya&onoicg xul ojysXqxixd. 
a 6h xaxia xaxonotbg xal f?Xanxtxd , quae sunt verba iMetopi vol. I 
p. 21,3 — 5 Mein., unde iure concludas ecl. I, 64 Mein. in archetypo olim 
lectam fuisse post ecl. l,60Mein., ubi initium eclogae l, 64 Mein. etiam 
nunc reapse legitur apud Tr. p. 3. sed ut nunc res sunt in capite primo, 
satius erit eius familiae seriem atque imaginem exprimere, cui maxima 
eclogarum pars debetur, id est librorum MA || 11 ecl. cum lemm. hab. 
M (post fragmentum eclogae 1, 64 Mein. ad ecl. priorem a me indicatum) 
Tr. p. 6 (post ecl. 1, 69 Mein.). idem apophthegma paulo aliter conceptum 
offert gnomol. Vatic. 363, ubi alios codices a se inspectos enumerat 
Sternbach. Bianti adscribit Maximus p. 183 Rib., alii. tanquam locum 
communem exhibet flor. Pal.-Vat. 50 teste Sternbachio. cf. Schenkelii 
gnomol. Vat. {Wien. stud. XI p. 17) 40 10 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN V 

19 (3, 53 Mein.) 'AQcaxoxiXovg. 

'^Qcaxoxilrjg elnev, enecdr) fir) ytvexac xd nQayftaxa 
cug (iovlofie&a, del (iovXeo&ac tbg yivexat. 

20 (5, 31 Mein.) XiXtovog. 

Zrjfciav algov /uaXkov rj y.igdog aiaxQOV xb ftev yao 5 
anai- ae Xvnrjaec, xb de dcd navxog. 

21 (3, 30 Mein.) Biavxog. 

Bgadicog eyxetgec xolg ngaxxofiivocg, eyyecQrjoag de 
nqaxxe fieftaitog. 

22 (3, 31 Mein.) Qeopovlov. 10 
Ta dcpavrj xolg cpaveQoig xexfcaiQov. 

23 (3, 32 Mein.) Zcoxoaxovg. 

Stoxgdxrjg 7taQrjvet cog rjxcaxa xolg dvvdoxacg rj cog 
rjdcoxa bcccXecv. 1 ecl. cum lemm. hab. M Tr. post ecl. 1, 45 Mein. cf. Arriani Epict. 
ench. c. 8 et gnoma florilegii a Schenkelio (fVien. stud. XI p. 25) editi 83; 
Anton. II c. 89 p. 153 Maxim. c. 42 p. 638 Combef.; Boiss. anecd. III p. 471, 
17 || 4 ecl. cum lemm. hab. M Tr. p. 7 (post ecl. 3,53 Mein.) Br (post 
ecl. 5, 124 Mein.); yeD.tovoq M d yiktovoq Tr. Br et corp. Par. 475 Elt. 
ubi ecloga iteratur. idem praeceptum recurrit infra in collectione Demetrii 
flor. 3,79/ Mein. || 5 fid).lov M a Br corp. Par. : fidhaza Tr. | xo fthv 
yctQ ana§ Xvnqoei, vb 6h dei Demetrii coll. || 7 ecl. cum lemm. hab. 
M (post ecl. 3, 31 Mein.) Br Tr. (post ecl. 5,31 Mein.). recurrit corp. Par. 
461 Elt. (yvtiifiat Blavzoq). verba BQa6ia>q iyyelQet, o 6' av do^tj 
6taf?ef?atov in Demetri syntagmate Bianti adscribuntur infra 3,79£' 
Mein., ubi videsis || 8 6h om. corp. Par. || 9 nQaxxe libri || 10 ecl. cum 
lemm. hab. M (post ecl. 5,31 Mein.) Br Tr. (post ecl. 3, M Mein.). Beo- 
ftovXov lemma ex KXeofiovXov depravatum repperit etiam pinacographus 
Photii p. 44 Elt. Soloni praeceptum datur infra 3, 79/9' Mein. Gleobulo 
vel si dis placet Theobulo dedit qui Demetrii aut eius simili collectione 
usus nomen quod in fronte gerebat libellus oscitanter huc retraxit [| 
12 ecl. hab. M (post ecl. 3,j}0 Mein.) Tr. (post ecl. 3, 31 Mein.). lemma dedi 
ex M, Ilkaxtovoq Tr. de quo monui ad ecl. proximam. recurrit ecloga 
corp. Par. 557 Elt. (StoxQaxovq). idem fere praeceptum Aesopo dat 
Plutarchus Sol. c. 28, Xenophani Laertius IX 19. de forma orationis 
monui Teletis rel. proleg. p. LXXV || 13 naQtjrfi M 1 .- tteyev Tr. | 
xolq (iaoilevai 6el tbq ijxioxa »}' tbq ij6toza ofuketv Plut. 1. c. xolq 
xvQavvotq] ivzvyydvetv rj a>q ijxtoza rj <bq l]6taza Laert. I. c. CAPVT I IIEPI APETH2 11 

24 (3, 93 Mein.) mdztovog (de re publ. X p. 618 B). 
Mdktora k-rtifieXeio&ai %Qr), ojctog exaoTog r)/utov xtov 

dlXtov fia&rjttdTtov dfielroag tovtov tov ftaSr)fiaTog xai 
Ltifir]Tr}g -*al fj.ad-r]Tr)g eoTat, kdv no&ev olog t j rj fiad-eiv 
5 ytat k^evgeiv Tig avTov Ttoir\oei dvvaTov xal k7ciOTrj/xova, 
fiiov xQV avov XCf ' 7tovr)Qov diayivtooxovTa, ra fieXTito |>c 
tiov dvvaTtov del navTaxov atQeio&at. 

25 (5, 54 Mein.) 'loaiov (Isaei orat. ed. Schoem. p. 168 

fr. III). 
10 'Hyovfxat (teyioTTqv elvai tiov XeiTOVQyitov to Y.a& 3 

r)(ieQav fiiov yoolilov ytai ototpQOva naQexetv. 

26 (5, 55 Mein.) 'looxQaTovg nQog Ji](xoviy.ov (§21 p. 6c; 

§46 p. 12b; §16 p. 5b). 

'Ytp' tov vtQaTeiod-ai Tr)v ipvxr)v aioxQov, tovtojv ey- 

15 y.QaTeiav doy.ei, xeQdovg, OQyrjg, fjdovfjg, hvmqg. eorj de 

TOtovTog, edv yteQdr) (xev eivat voftiCrjg dt 3 tbv evdoYifxrj- 

oetg, dlka itr) di* tov evnOQr]oetg, tjj 6' OQyfj naQanlrj- 

oitog exjjg uQOg Tovg d/xaQTavovTag, r) neoi oe xovg dXXovg 

1 ecl. sine lemm. hab. Tr. p. 6 post ecl. 3, 32 Mein. cui quod prae- 
figitur Illaztovoq pertinere ad ecl. Mdl. vidit Gesn. 2 p. 48. possis supplere 
Hohzeiaq i || 2 imfxekelo&ai %qtj Tr. : TtQOfxeXeloS-ai %qt) Gesn. 2 , inde 
vulg. im[ze?.T]teov Plat. || 4 fuiirjZTjq Tr. : ^tjztjztjq Plat. | i]v Tr. (] 6 za 
Tr. : xbv Plat. |j 8 ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 3,32 Mein. sed om. 
3, 93} Tr. p. 6 (post ecl. 3, 93 Mein.) Br (post 3, 31 Mein.). vide mus. Rh. 
XXXIX p. 389. recurrit corp. Par. 509 Elt. (^Hoatov). conicio Avolov coll. 
Lys. or. 21,19 || 10 Tjyovitai Tr. corp. Par. : r\yov M d Br || 11 xoofiiov 
y.al O(o<pgova M d Tr. corp. Par. : aaxpQOva xal xoofiiov Br cf. de Stob. 
flor. exc. Brux. p. 32 || 12 ecl. cum lemm. hab. M Tr. p. 6 (post ecl. 5, 54) 
sine lemm. Br (post ecl. 1, 43). verba eyxqazeiav (14) — vTtOfxi/xvrjOXTjq 
(p. 12, 4) exscripsit Georgid. p. 34 (sine lemm.); v. rovq fxev 9eovq (p. 12, 
11) — xdxiozov (14) Orio anth. III 6 p. 45 (iooxQazovq TtaQaiveaei 
compend.) Georgid. p. 82 sq. (sine lemm.) i| 14 zovztov iyxQazeiav doxei 
M d Tr. Br: rovzcov iyxQaxeiav doxei Ttdvztov Is. iyxQazeiuv doxei 
zovztov Georg. vide Keil anal. Is. p. 18 adn. 3 || 15 OQyrjq fjdovrjq 
Tr. Is. Georg. : TjdovTJq OQyijq M d Br | eaei Is. || 17 de Hbri Stob. || 
18 e%rja TtQoq M d et Is. quod recepi fortiore post evnoQrjoeiq distinctione 
sublata: e%eiq TtQoq Br eye elq Tr., inde vulg.; e%e TtQoq Georg. | y 
TteQl ae zovq d)J.ovq e%eiv d§i(6aeiaq (d&tooeiq Br) libri Stob. : waneQ 12 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN V 

t%Eiv dt-iuioetag. ev 6e xoig xegnvoig, idv atoxgiv vno- 
Xdprjg, xu/v (ikv olxeiurv dgxeiv, xalg 6' r)6ovaig dovXeveiv. 
iv de xoig Xvnrjgoig, edv xdg iwv dlXujv 'xv^iag im- 
fJXinrjg xai aavxov tug dv&gujicog tov vnofutftvrjaxrjg. Md- 
Xtaxa <T dv nagoi-vv&eirjg dgex&rjvai xulv y.aXulv egyutv, 5 
ei xaxaftd&otg oxi xai xdg rjdovdg ix xovxtov yvrjaiujg 
exonev. iv (tev ydg xu) gq&vfteiv xai xdg nXrjafiovdg 
dyandv ev&vg al Xvnai xaig i t 6ovaig naganenrjyaat, , xb 
6e negi xr]v dgexijv qjtXonoveiv xai ourqjgovujg xbv avxov 
fJiov oixovofieiv dei xdg xigxpetg eiXtxgtvsig xai fief3ato- 10 
xigag djcodidurot. Tovg ptev &eovg tpofJov, xovg 6e yoveig 
xipia, xovg 6e qjUovg aioxvvov. xdg r)dovdg &rjgeve xdg 
(uexd 66^rjg' xiQiptg ydg aiv xu) xaXto uiv dgiorov, dvev 
6e xovxov xdxtoxov. dv ngbq havxov (sic rE, Georg., ngbq oavtbv vulg., ngbq oeavxbv 
Z) duaoxdvovxa xal xovq aXXovq t/eiv d&aroeiaq Is. Georg. 

2 6' Is. : 6h M d Tr. Br, Georg. J 3 Xvnrjgoiq M d Tr. Br et Isocratis 
vulg. : novrjgoiq Isocratis TEZ et Georg. | dxv/Jaq (ex evx. corr. Br 1 ) ini- 
ptinyq recepi ex M d Br, ls. Georg. : inipttnyq dxvxiceq Tr., inde vulg. 
|| 4 oavxbv M d Tr. Br, Isocratis Z, Georg., avxbv Isocratis TE , oeav- 
xbv Isocratis vulg. | aiv] si Br | uuXXov quod post vnoutuvrjoxyq addit 
i.f.)i ■_■ . perperam adsumptum est ex proximi apud Isocratem euunliati 
initio | uaXioxa d* dv M d Br et Is., udhox' dv Tr. ; de Stobaei codice A 
temere loquilur Keil anal. Is. p. 26, qui praeterea tacere debuit codicis Paris. 
1985 manifestam interpolationem || 5 nagogvvBtir] Isocratis /' | ogtx^rj- 
vat M d Tr. Br Isocralis vulg. ogeyto&ai Isocratis F mg E yg g 6 xaxa- 
ud$yq Br | r)dovaq xdq ix Isocratis vulg. | post ix xovxurv addit udhoxa 
Is. | yvrjolaq Br (J 7 nXrjouovaq Tr. Br Is. : rjdovdo M d ij 8 naoanenrjyaot 
M d (unde Gesn. a p. 55 mrg) Br Is. : ne nrjyaoi Tr., inde vulg.; etiam hoc 
loco de Slobaei A fallitur Keil || 9 (pilonovelv M d Br Is. : del novtiv Tr., 
inde vulg. | avxov Is. : havxov M d Br avxov Tr. | 11 xovq uhv xxh.] hoc 
tmema tamquam novam eclogam lemmate non iierato constituil Br, quod 
verum videtur; nescio igitur an etiam v. udXioxa d' dv — uno6i6atoi 
a ceteris separanda sint | xovq uhv &eovq M d Tr. Is. Or. : xbv 9ebv 
Br Georg. vide Boiss. ad Georg. | 6h ante yovtiq om. Georg. || 12 xovq 
6h (piXovq M d Is. Or. : xovq (plXovq Tr. Br Georg. | post aioxvvov »dd. 
xolq 6h (6h om. Georg.) vouoiq nti&ov Is. Or. Georg. , om. M d Tr. Br 
propter homoeolelcuton putat Kei), fortasse recte | xal ante xdq rjd. 
addunt anecd. Bekk. I p. 149, 1 ubi citantur v. xal xdq tj6. — uexd 66friq CAPVT 1 DEPI APETH2 13 

27 (1, 39 Mein.) JqfioxQixov (fr. mor. 128 Mullach.). 
y Avd-Qu>rcoig aguodiov xpvxfjg fiakkov rj oto/uarog koyov 

iroiieotrai. ipvxr) /uev yao Tekewcdcr] oxfjveog /uox&rjQirjv 
OQ&oi, oxrjVeog de ioxvg avev i\oyiO(.wv ipvx*)v ovdiv xl 
5 dfueivio tI&ijoi. 

28 (1, 30 Mein.) 'Avxio$evovg (apophth. 6 Winckelm.). 
Ovre aviiTCOoiov x * 01 ^ OfiaXiag ovve nkovTog x^Q^S 

aQexf^g f;dovi)v exei. 

29 IIv&ayoQOv. 1 ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 5, 55 Mein.) Tr. p. 7 (post ecl. 
1, 83 Mein.). iteratur ecloga Maxim. c. 53 p. 656 Combef. (drjfioxQt- 
tov), v. dv&Qconoig — ?.6yov noieio&ai (hoc ordine) hab. gnomol. Byz. 
25 p. 170 Wrfchsm. (Pal. 25 Par. 13 [i. e. corp. Par. 780 Elt.] Bar. 15 
Mon. 23 Leid. 26) ; v. xpvxyg fihv — xldyoi Democrat. 2 p. 80 Orell. cf. 
Plat. de re publ. III p. 403 D || 2 dvd-Qconoig M d Tr. et testes reliqui: 
•oioi Mullach, Meineke | Xoyov noteiofrai M d et rel.: noieio&ai Xoyov 
Tr., unde vulg.; noieeofrat scr. Mullach et Meineke || 3 ipvxh fiev 
yao xe?.ecoxdxr/ (xe?.etoxdxr] Max.) M d Tr. Max., xpvxfig fihv xe?.eoxrjg 
Democrat., unde yjv/Jjg /nhv ydo xeXeoxrjq in Democriteis scribendum 
esse vidit Lortzing iiber die eth. fragm. Demokrits p. 10 et 24 | (io- 
X&rjoltjv M d Max.: nox&rjQtav Tr. et Democrat. j 5 xid-rjotv M d Max., 
xiS-rjot Tr. Democrat. || 6 ecl. sine lemm. hab. M (post ecl. 1, 39 Mein.) 
A (vide mus. Bh. XXXIX p. 389), addiio 'Avxio&evovg Tr. (post ecl. 1, 59 
Mein.). eadem infra inter Socraticas recurrit lemmate ScoxQaxovg non 
iterato 1, 87 (post ecl. 3, 41 Mein.). legilur sententia corp. Par. 35 Elt. 
(TI/.ovxdQxov); gnomol. Byz. 37 p. 172 Wachsm. (Pal. 31 Bar, 119). cf. 
Georgid. p. 71, 6 || 7 /wpi? ATr. : dvevM^ ni fallor et A altero loco, corp. 
Par. gnomol. Byz. Georg. j bfiiMag libri Slobaei corp. Par.; b/uovoiag 
cet. | ycoQlg — eyet abcissa A | di/a pro /coQig Bar. Georg. || 9 ecl. 
cum lemm. IIv&ayoQOv (nihil nisi qov in A reliquis abscissis) hab. MA 
(post ecl. 1, 30 Mein.) lemmate eclogae 1, 31 Mein. huc perperam retracto 
Tr. p. 7 (post ecl. 1,31 Mein.), sine lemmate tamquam capitis initium 
Br. primum enuntiatum ex alio ut videtur fonte iterat Stobaeus cum 
lemm. IJv9ay0Q0v flor. 29, 99 Mein. idem monitum tamquam naQay- 
ye?.fia xcov Uv^ayoQeicov laudat Plut. de exilio p. 602 B (cf. de recta 
rat. audiendi p. 47 C), eidem obloquitur de tranquill. p. 466 F, ubi verba 
<og xig einev ad Democritum non recte rettulit Hirzel Hermae XIV 
p. 366 sq. recepta fuit sententia (piov aiQov — notfjoet) in gnom. Byz. 
126 p. 186 Wachsm. (Pal. Vat. 37 Pal. 99 Par. 66 [i. e. corp. Par. 833 14 JQANNOr ZTOBAlOr EKAOFQN T' 

Ilvd-ayogag ecprj, oxi xgr) filov aigelo&ai xbv dgtaxov, 
rjdvv yag avxbv r) ovvrj&eia notrjaec. nXovxog da&evr)g 
ayxvga, dol-a ixi do&eveoxiga ' xb oiuua buoLojg, al dgyai, 
al ztuai, ndvxa xavxa do&evrj xal ddvvaxa. xLveg ovv 
ayxvgat dvvaxaL; tygovrjotg, ueyaXoxpvxLa, dvdgeLa' xav- 5 
xag ovdetg x^iuojv oaXevei. ovxog &eov voitog, dgext)v 
elvai xb iaxvgbv xal (liftaiov, xd d' dXXa Xfjgov. 
30 (deest Mein.) n.v&ay6oov yvoj/nai. 

Avaveovo&u) ooi 6 neoi xojv dya&utv Xdyog xa&' 
t t uioav (xaXXov r) xd aixLa. Elt.] Bar. 66 Ottobon. 67 Mon. 59 Leid. 58); cf. Georgid. p. 18, 19. habet 
Galenus negl ywyr]q na&tov xal duagx. p. 25, 14 ed. Marquardt. idem 
praeceptutn Pythagorae tribuitur gnomol. Vat, 461, ubi alia testimonia 
collegit Sternbach 

1 oxt M d Tr.: xL ut videtur A om. Br | stprj oxt — dgtoxov] na- 
grjvet xoiq exaigoiq /9/ov xbv dgioxov flor. 29 \ 2 yag M d A Tr. : 
6h Br et sic Plut. de exil. | r)6vv — noir)oei] xal ydg el intnovoj- 
xaxoq etrj, akla xrjv ovvq&etav (xq ovvrj&eia libri) t)6vv avxbv notrj- 
oetv flor. 29 | v. nXovxoq xxe- rectius a prioribus seiunges Q 4 xtfiai, 
ndvxa] Htter8e ai ndvxa abscissae sunt in A || 5 dv6gela {-eiav 
Tr.)M d ATr. : dv6gia Br | xavxaq] nihil nisi av hodie agnoscitur in 
A | 7 xb loyvgbv xal jttfiaiov M d A Br: zb ioxvov uovov Tr. ; xb 
loxvgbv xal fiiftatov fidvov Gaisford et Meineke fortasse recte, errantes 
tamen de A ubi uovov non magis legitur quam in M d Br | 6e M d | 
kfjgov] gov evanuit in A || 8 ecl. cum lemm. sed ut in A de voce 
yvtofiat hodie fere nihil nisi fi legi possit hab. MA (post ecl. 1, 29 Mein.) 
sine lemm. Br (post ecl. 1, 29 Mein.). usus est Stobaeus in hac et pro- 
ximis collectione Pythagoreorum quae secundum alphabelum disposita 
erat sed ut primae tantum iitterae ratio haberetur. quod demonstravi 
codicum auxilio mus. Rh. XXXIX p. 537 (cf. p. 390). confirmavit H. Schenkl 
Wien. stud. VIII p. 262 sqq. edita colleclione quae legitur in cod. Vind. 
225 Ai yviofjtat xtov Ilv&ayogeitov {-itov cod.) inscripta. ab eodem 
reliqua huius syntagmatis testimonia post Gildemeisterum (cf. Hermae 
IV p. 81 sqq.) et Wachsmuthium diligenter collecta sunt f| 9 primum 
praeceptum quod om. Meineke recurrit in Schenkelii Pyth. Vind. 1 
Pyth. Syr. 1 gnomol. Byz. 1 p. 166 Wachsm. (Pal. 1 Par. 1 [id est corp. 
Par. 768 EIL] Bar. 1* Mon. 1 Leid. 1) Boiss. anecd. III p. 467 | 9 oot 
om. Par. Bar. Mon. Leid. || 19 xa&' rjfttgav etiam A, fallitur Gaisford 
vol. IV p. 353 ed. Lips. | air/aMBr: oixia A. ceterum &eov pro rcJv LO 


CAPVT I IIEPI APETHS 15 

31 (1, 19 Mein.) 

"AyQvnvog eoo xatcc vovv' ovyyevrjg yctQ xoi aXrj&i- 
vov d-avdxov 6 tceqI tovrov vnvog. 

32 (1, 20 Mein.) 

"A (xi] 6el noielv, firjdk vnovoov tcoleIv. 

33 (1, 21 Mein.) 

Zrjxeiv del xat avdQa xal tenva xat qjiXovg xovg 
fxeta %i]v duaXXayrjv xov (llov rcaQapiivovtag. 

34 (5, 28 Mein.) dyad-aiv gnomol. Byz. minores autem a Stobaeo discrepantias omitto 
hic et deinceps 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MA Br (post oixia) Tr. p. 7 (post 
ecl. 1, 29 Mein). cohaeret haec et deinceps fere reliquae corpusculi 
eclogae cum priore in M. iteratur corp. Par. 558 Elt. (TIvd^ayoQOv); 
Pyth. Vind. 5 Pyth. Syr. 5 Demophil. 2 || 2 xaxa rbv vovv corp. 
Par. || 3 o negl xovxov vnvoq M d A Br corp. Par. Pylh. Syr. Demoph. : 
ovxoq 6 vnvoq Tr., inde vulg. 6 nsol xbv vovv vnvoq Pyth. Vind. |j 
4 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit Pyth. Vind. 6 Pyth. 
Syr. 6 Sext. 178 p. 30 Gildem.; corp. Par. 559 Elt. (lemmate non iterato); 
floril. Schenkelii (Wien. stud. XI p. 10) 2. Thaleti monitum adscribit 
Laertius I 60 || 5 del hodie avulsum in A | vnovoov MA Tr. Pyth. 
Vind. corp. Par. floril. Schenk., vnovoei Sext. Syr. I Pyth. Syr. || 6 ecl. 
hab. lemmate non iterato MA Tr. cum priore coniunctam iterat corp. Par. 
559 Elt. recurrit gnoma Pyth. Vind. 28 Pyth. Syr. 26 Demoph. 15; cod. 
Vind. 29 f. 127 r teste Schenkelio; flor. Schenkelii (Wien. siud. XI p. 20) 
53 ; apophth. Vindob. 143 p. 25 Wachsm. || 7 6el xal avdga MA Tr. 
corp. Par. Pyth. Vind. Demoph. cod. Vind. 29: Sel avdga (quod con- 
iecerat Madvig adv. cr. I p. 720) apophth. Vind. floril. Schenkelii || 8 xal 
fiexa M /xexa A corp. Par. : xaxa Tr. , inde Arsenius p. 420 Walz. et 
vulg. praepositionem deleri vult Madvig. ceterum verbis xal (pi).ovq 
omissis xal xexva xa xal (xal om. Demoph. et cod. Vind. 29) fxexa xr}V 
anat.Xay)\v xov /iiov xovxov naQa/xevovxa habent Pylh. Vind. Demoph. 
cod. Vind. 29 xal yvvalxa xal xexva xa ftexa xrjv dna?.?.ayijv xov 
ftiov naQUfxevovxa flor. Schenkelii. de Pylh. Syro videatur Gilde- 
meister 1. c. p. 89, de apophlh. Vind. Wachsmuth p. 25 | naQafxevovxaq 
MA Tr. corp. Par. : naQa/xevovvxaq Meineke neQifievovvxaq Madvig 
II 9 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr (post ecl. 1,21 Mein.). re- 
currit ecloga Pyth. Vind. 29 Pyth. Syr. 27; Nil. 6; Ioannes Dam. Vat. 
a, 37 (EvayQiov) ; inter sacra (EvayQiov) corp. Par. ; cod. Vind. 29; 16 IQANNOT ZTOBAIOr EKAOrQN P 

Zrjv xqbIxxov eoxiv inl oxifiddog xaxaxeitxevov xal 
&a$Qelv t] xagaxxeo&at XQvaijv exovxa xlivrjv. 

35 (1, 22 Mein.) 

'loxveiv xfi xpvxQ aioov ualhov rj xqi otoiiaxt. 

36 (1, 23 Mein.) 5 
Hkixeiao fir) elvai obv xxrjiua, oiteq fir) hxbg dia- 

voiag exeig. 

37 (1, 24 Mein.) 

Tlgaxxe fxeydla ixr) vixiaxvovixevog /ueydla. 

38 (1, 25 Mein.) 10 
Tixva /nd&e xixxetv ov xd yrjQoftooxrjoovxa xb oioua, 

xd de xr)v xpvxi)v &giipovxa xfj dtdiip XQOcprj. 

flor. Schenkelii (JVien. stud. XI p. 20) 54. longius recedunt Porphyrius 
epist. ad Marc. 29 p. 293, 8 N.*, cuius verba paululum immulala inter 
Epicuri epistularum fragmenta recepit Vsener p. 163, et Georgides p. 36 
CAQiaxinnov) 

2 lyovxa] litt. vxa nunc avulsae sunt in A || 3 ecl. hab. lemmate 
non iterato M Tr. (post ecl. 5, 28 Mein.) addito Ilv&ayoQOV lemmate A 
(post ecl. 5, 28 Mein.). recurrit ecloga Pyth. Vind. 45 Pylh. Syr. 38; 
gnomol. Byz. 21 p. 169 Wachsm. (Pal. 21 Par. 11 [id est corp. Par. 
778 Elt.] Bar. 12 Mon. 20 Leid. 23); anecd. Boiss. I p. 132 || 4 layitiv 
M d Pyth. Vind. Pyth. Syr. gnom. Byz. Boiss. : laxvv A Tr., inde vulg. ; 
aloov uu).Xov M d Tr. Pyth. Vind. Pyth. Syr. gnom. Byz. : /id/./.ov 
aiQov A. magis discrepat collocatione vcrborum Boiss. : oIqov xtj yvxi 
uaM.ov tj xcp aoiuaxi tayveiv \ rf Stob., ijneQ aliquot gnomol. | 5 ecl. 
hab. lemmate non iterato MA Tr. recurril Pyth. Vind. 80 Pyth. Syr. 60 
Demophil. 34 || 6 elvat abscissum in A | o pro oneQ Pyth. Vind. || 
8 ecl. hab. lcmmale non ilerato MA Tr. recurrit Pyth. Vind. 86 Pyth. 
Syr. 65 Demoph. 37; Sext. 198 || 9 utj vniayyov Pyth. Vind. | xd ante 
/ay. addil Demoph. || 10 ecl. hah. lemmate non iterato MATr. ipost 
ecl. 1, 24 Mein.) Br (post ecl. 1, 19 Mein.). recurrit Pylh. Vind. 99 Pyth. 
Syr. 77 Demoph. 43 || 11 xixva ud&e tlxreiv insulse dictum notavit 
Cobet mnemos. IX p. 104; xeyvijuara ud9e verbo rixxeiv delelo pro- 
posuit Madvjg adv. cr. I p. 720, frustra | udv&ave pro ud&e Demoph. | 
post xlxxeiv addunt di6ia Pyth. Vind. Pylh. Syr. Demoph. | ytjQo/iooxT]- 
aovxa A Tr. Pyth. Vind. Demoph.: ynQ<o(iooxTj00vxa M d Br Q 12 xd 
6e xtiv M d A Br Pylh. Vind. Dcmoph. : xi/v 6h Tr., inde vulg. | xy om. 
Demoph. | xQO<py abscissum in A CAPVT I IIEPI APETHZ 17 

39 (1, 26 Mein.) 

Tct eninova tcov rdecov ydXXov rjov ovvxelelv eig 

CtQ£Tl'v. 

40 (1, 27 Mein.) 

5 XaXenbv nolxdg bdovg aya tov (liov ftadiuetv. 

41 (1, 28 Mein.) 

VvxfjS !C ® V ndd-og eig ocoTrjgiav avTrjg nokeiucoxaTOv . 

42 (5, 29 Mein.) 

z Qv r\ Tvyy\ /.vgia /.al dovvat /.ai aqjeleo&ai, ov der t or] 
10 oidevog. 

43 (5, 30 Mein.) 

z Qv tov ofo/iiaTog dnallaye)g ov deror], l/.eivcov xara- 
cpoovet ndvTtov' y.al cov dnaXXayeig derjor], nqbg TavTa ooi 
ctov.ovy.evip Tovg &eovg nagaxdXei yiveo&at ovXXr\nToqag. 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit Pyth. Vind. 101 
Pyth. Syr. 78. cf. Porphyr. ad Marc. 7 p. 278, 13 N. 2 : edo& xotq otb- 
cpQoac xd ininova xcov r)decov (xa?.Xov avvxe?.elv eiq aQexrjV |] 2 fxd?.- 
?.ov r)yov M d A Tr. r)yov fxd?.taxa Pyth. Vind. || 4 ecl. hab. lemmate 
non iterato MA Tr. recurrit Pyth. Vind. 114 Pyth. Syr. 90; cod. Vind. 
199 f. 194 T teste Schenkelio; floril. Schenkelii (JVien. stud.Xl p. 38) 145. 
denique cf. corp. Par. 763 Elt. : ya?.enbv noX?.dq bdovq afxa xov fiiov 
ftadi^ecv xal xb aQyeo&at inb yelQOVoq || 5 ya?.encov noXXcov M d | 
xov ftiov abscissum in A || 6 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. 
recurrit Pyth. Vind. 116 Sext. 205 cf. Pyth. Vind. 2b Pyth. Syr. 2 Por- 
phyr. ad Marc. 9 p. 279, 22 N. 2 || 8 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. 
(post ecl. 1, 28 Mein.). recurrit Pyth. Vind. 120 Pyth. Syr. 95. cf. Por- 
phyr. ad Marc. 12 p. 282, 18 N. 2 : ovxovv derjorj ovdevbq cbv xal r) 
xvyr\ Sovaa noXXdxtq ndXcv dcpacQetxac || 9 xvyrj M d Pyth. Vind. : 
yvyr) ATr. , inde vulg. | xal Sovvac M d Pyth. Vind.: Sovvat A Tr., 
inde vulg. | Seqorj sed r\ extrema e corr. M d || 11 ecl. hab. lemmate 
non iteratoMATr. recurrit Pyth. Vind. 121 Pyth. Syr. 96; Maxim. c. 1 
p. 181 Rib. (post eclogam Pythagorae inscriptam). cf. Porphyr. ad 
Marc. 12 p. 282, 15 N. 2 qui in singulis discrepat haud paucis. prius 
praeceplum servavit etiam Georgid. p. 106 et Sext. 127 || 12 cbv A Tr. 
Pyth. Vind. : ibv ovv M d \ Ser)o% — 13 cbv dnaXXayelq om. A propter 
homoeoteleuton | ixetvcov (sic) M d || 13 xavxd ooc abscissa sunt in A nisi 
quod legitur prius x \ 14 yivea&at M d A : yiveo&al aoi Tr., inde vulg. 
reposuerim yevea&at ex Pyth. Vind. et Porphyr. yiveo&at etiam Maximi 
cod. Vind. 267 teste Schenkelio 

Stolaeus III. 2 18 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN I 

44 (Addend. 2 Mein.) 
Qv evexa ti]v e&iletg, tovtwv xaoiv xal ayto&aveh 

firj xazoxvei. 

45 (5, 23 Mein.) JrjfuotQiTov (fr. mor. 189 Mullach.). 
Ndfxw xal agxovri y.ai aorpioTegw eixeiv x6a/.ttov. 

46 (3, 35 Mein.) Jr\/.to%QiTov (fr. mor. 8 Mullach.). 
"Oqoq ov/tcpoQWv xat dov/xrpoQwv riQipig xal aTeQ/iirj. 

47 (5, 24 Mein.: Democr. fr. mor. 2 Mullach.) 
"Aqiotov avii-QWJiw tov {iiov Stdyetv wc; nkeiOTa er- 

\>viat)IHvti xai IXdxtOTa dvirj&ivTi. tovto 6 1 av elirj, ei 10 
Tig /.tr) eni Toiat 9-vrjToiot rdg r]8ovdg itoieotTO. 1 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. p. 8 (post ecl. 5, 30 Mein.). 
ex Tr. dederat Gesn. 1 p. 10, sed om. eandem Gesn. J p. 65, quare in 
addendis posuernnt Gaisford et Meineke. recurrit monitum Pyth. Vind. 
123 Pyth. Syr. 98 Sext. Syr. I app. 1, 6 p. 79 Gildem.; Porphyr. ad 
Marc. 34; Boiss. anecd. III p. 473; Anton. I c. 12 p. 13 (Baotkeiov); cod. 
Vind. 29 f. 129 r et cod. Vind. 199 f. 195 r teste Schenkelio. idero legitur in 
florilegio per Schenkelium edito (ttien. stud. XI p. 40) 157 || 2 i&iketq 
A Tr. Pyth. Vind. Porphyr. floril. Schenk. : &iketq M | &iletq £ijv trans- 
ponit Boiss. | rovxwv M Tr. Pyth. Vind. floril. Schenk.: tovtov A | 
tovtcov x*xQ lv om ' Porphyr. ; vneo tovtojv Boiss. ubi pergitur xal 
9vfjoxe || 4 xazoxvet A Pyth. Vind. Porphyr. floril. Schenk. : xaxcuxvet 
M xaroxvot Tr. |) 3 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 44). rerurrit 
corp. Par. 173 Elt. (dnfioxQirov yvui/xai); gnomol. Byz. 64 p. 177 
Wachsm. (Pal. 55 Bar. 92 Mon. 37 Leid. 39); Democrat. 13 p. 30 Orell. || 
5 xal ante ao<p. om. Tr. | ra5 ante oo<p. add. corp. Par. gnomol. Byz. 
Democrat. | elxetv Tr. corp. Par. gnomol. Byz. Democrat. : elxietv M d A 
|| 6 ecl. cum lemm. (?) hab. M, lemmate non iterato A, cum ecloga 
praegressa cohaerentem Tr. post ecl. 5, 23 Mein. || 7 oQoq M d A Tr. : 
OVQOq Mullach | post OQoq addidit yaQ tamquam ex A Gaisford per errorem 
ut videtur, om. etiam M d Tr. I ov/i<poQiov xal dov/i<poQ<ov Cobet mneroos. 
IX p. 106: ovfjLipoQewv xal dovpnpoQicov M d A Tr. sed litteris /xtpOQeotv 
xal d partim abscissis partim evanidis A || 8 ecl. hab. lemmate non 
iterato MA Tr. post ecl. 3, 35 Mein. || 9 cf. epigr. gr. 88 Kaib. nXeloxa 
/xhv ev<poav&elq {ttoTcot, Xvnatq 6e ilaxioraiq Xpnoa/xevoq y^Qtoq 
rigfia /xokiov tcqoq dxQOv | v. ev&v/tnitivu xal iXdxtoxa partim ab- 
■dm parlim evanida A || 10 xal iX. dvfnd-evxt om. M d || 11 rotq 
et notolxo M d A Tr. : corr. Mullach Meineke CAPVT I DEPI APETHS 19 

48 (1, S3 Mein.) Movotoviov (rel. p. 254 Peerlk.). 

Ovx eori xrjv eveoTrjxviav fj/uigav xaktog (iitdvai /nfj 
nQO&i/ievov avrr]v tog eoxarrjv [fiicdoai]. 

49 (deest Mein.) } Ia/iftXixov ex. rrjg Ttgog SchtaTQov eni- 
5 oroXf^g 7t€Qi aQ€Ti~g. 

Ovxoiv xal dia vov xad-agov v.al dnoXvo/iivov nd- 
or\g oto/taToetdovg dia/uoQcpcooecog i/ &ea Ti~g aQeTtjg 
TteQiyiyveTai' to 6' bnoiov %t eoriv cude av Tig v.aTa- 
/tdd-ot' xdXXog xal ovft/teTQia xai aXfj&eia, TavTOTiqg Te 

10 ct/ieTaoTaTog xai d^tXoTrjg, e^rjQrj/iivr] T€ dnb tcov dXXcov 
vneQOxr, , TekeioTrjg Te dvvneQ^Xr]Tog y.ai dxQOTiqg tcov 
ovtcov, xad-aQOTrjg T€ vneQaiQOvoa ndvia xai d/iixTog. ei 
de ditavra ra ToiavTa, ev deiy/ia avTov naQixeTat Ixavov. 
bnoTe 6>] ovv to vorytbv eldog xaTidoig Trjg aQeirjg, irecuotL 

15 tovto Xoinbv dcp* eavTov neQi ndoav KtofjV d/teQioTtog 
/i€Qi^6/ievov TQonov Tivd toiovtov, tog nlrj&vofiivtov tiov 
uera\afifiav6vT(jov fiiveiv avTO ev, xai ndvTjj fteQitofxivcov 
(rtov) 7t€Qi avTO dfieQtOTov avTO vnaQxeiv, xai yiyvofti- 
vtov xal dnoXXvfievtov exeivtov dyivvrjTov ovto eivai xal 

20 dq>9aQTov , xai elg dvo/toioTrjTa nQOXtoQOvvTtov to avTO 
del diafiiveiv fif.Te xivovfievov anb Tr t g nQoodov tcov 
yiyvo/iivtov /if t T€ ditOTa/tevov dcp } eavTov dia rr]v sv ndoi 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 5, 24 Mein.) sed lemmate in 
A abscisso, lemmate instructam etiam Tr. p. 7 (post ecl. 5, 55 Mein.). 
iterat gnomam M (olim etiam A) infra p. 32, 10 ubi videsis. recurrit corp. 
Par. 510 Elt. (Movatovlov). similes huius sententias congessit Gataker 
ad Marci Antonini II 11 VII 29. 56. 69 || 3 ^tcooat secludendum esse 
monet Nauck (per litt.) || 4 ecl. cum lemm. hab. Br in capite primo 
post ecl. 5, 125 Mein. et ante ecl. 1, 58 Mein. sedes igitur eclogae incerta, 
sed fortasse recte collocatur ante ecl. 1, 58 ipsam quoque Iamblichi : 
vide mus. Rh. XXXIX p. 394. primum edidi eclogam a Paulo Thomas 
diligenter descriptam Stobaei flor. exc. Brux. p. 32sqq. cf. Stob. flor. 103, 
23 || 5 ZconaToov scripsi: <pa> x Br || 8 negtyivexat Br cf. 18. 22 p. 20,6 
| iaxtv in ras. Br || 10 'melius ignQ/ievn' Buecheler || 12 afttxTOg' 
idh anavxa xa xotavxa hvdetyfta avxov naQexexai ixavov onoxe nescio 
quis liter. cenlralbl. a. 1883 p. 487 || 17 ndvxy scripsi : navxl Br || 18 
rcwv addidit anonymus ille, sed praestat fortasse navxtov fi. n. avxb 

2* 20 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

xoig dieoxrjxooi naQovoiav pirjxe avxoig ovfiqeQo/uevov i, 
owavi-avdjuevov rj xiva aXXrjv dn avxcZv dexbftevov dX- 
Xoicooiv. y.aixoi ovxojg avxb xaxotpei %b avxb oXov iv 
7iaoi naobv /uexd xov fiiveiv ixdoxov xr)v ovoiav xdiv 
fiexexbvxwv y.ai xaxd t>)v oixeiav vnboxaoiv exaoxov (iiX- 5 
tiotov yiyveo&ai. xaTa dr) tovtov tov Xbyov xat Tovg 
av&oojrzovg diaxooftei Toig y.aXXioToig OQoig, voeQaig fiev 
eveQyeiaig dxQOTaTatg, Xbyoig de Tf,g xpvxrjg TeXetoTaToig, 
^ojrjg de Svvdfieotv vneQexovoaig ndoav yiveoiv. 

50 (1, 58 Mein.) 3 Ex tojv 'lafipXixov (protr. 2 p. 8, 17 1'ist.). 10 
Wvxfj LojvTag r]fidg Trj TavTrjg uQtrf, QrjTiov ev Crjv, 

wg bcp&alfioig OQOJVTag Tfj tovtojv aoerjj xaXoig oqccv. 

51 (1, 59 Mein.) 'laftftXixov ex tujv nQotQenTixojv e\g 

qiXoooqiav Xbyoiv (2 p. 8, 20 Pist.). 
Ka&aneQ eig dovXov Tifievog ti)v aQeTr)v op/uijreov, 15 
onwg nQ y g firjdefiiav dyevvrj Tvxrjg v@qiv cbuev exdoxoi. 

52 (1, 31 Mein.) Oojxiwvog. 

Ovxe 12; ieQOv (iojfibv ovxe ex xr)g dv&QOjnivrjg qvoeojg 
dqatQexiov xbv eXeov. 

2 dn avxiov P. Thomas: andvtcov Br fl 7 dtoQotq mavult Thomas 
|| 10 ecl. cum lemm. hab. Br (post lamblichi ecl. a me editam) Tr. p. 7 
(post ecl. 1, 39 Mein.). sedes igitur certo hodie recuperari nequit. xov 
avxov pro lemm. Br. quod legitur ap. Tr., fuit olim procul dubio ix 
xtov '/. (vel '/. ix xdiv) nQoxQenxtxiov eiq cpikoootpiav Xoycov ut apparet 
ex proximo lemmate || 13 ecl. cum iemm. hab. MA (post ecl. 1, 83 
Mein.) sine lemmate cum ecl. 1, 58 Mein. coniunctam Tr. ^laptfSXiyov 
ix xwv nQOXQenxtxwv eiq cpiXoootplav ).6yov M 'I(afif?Xlxov ix xwr) 
nQOXQenxtxwv sed ut quae uncis inciusimus partim abscissa sint partim 
evanida A |] 16 nQoq M d lambl. : eiq Tr. de A non liquet, ubi syllabae 
fitjxiov onwq eiq (?) partim abscissae sint partim evanidae | xv%t]q 
M d A Tr. : tfwxrjq Iambl. illud si verum sit, Hx&exot pro exSotot scri- 
bendum esse putat Pistelli. Stobaei lectio suggeritur enuntiato apud 
Iamblichum proximo: &Qe ttj fxhv &aQOtniov wq owcpQOVt yafietj}, tiytj 
rf' wq doxdtto ntotevxiov haiQa || 17 ecl. cum lemm. hab. MA (post 
ecl. 1, 59 Mein.) Tr. p. 7 (post ecl. I, 30Mein.); lemma male retraclum 
est ad ecl. proximam (I, 29 Mein.) in Tr. recurrit ecloga corp. Par. 479 Elt. 
(<Pwxlwvoq), solum lemma ibid. 560. ex hac ortum videlur simile dirtum 
quod legitur gnomol. Byz. 4 p. 166 Wachsm. (Pal. 4 Bar. 4) fl 18 syllabae CAPVT I DEPi APETH2 21 

53 (5, 127 Meio.) nXdrwvog IIoXiTeiag y' (p. 388 E). 
'AXXa firjv ovde cpcXoyiXwxa dei eivai. oxedov yag orav 

rig ecpif ioxvQip yiXwTi, ioxvoav xai fiera^oXrjv ^rjrei xo 
tolovtov. Aoxec f^oi, ecprj. Ovve aoa avd-Qwnovg d^iovg 
5 Xoyov xoaToviiivovg vno yiXwTog av tig noLfj, ano- 
de/.riov , noXv dh tjttov, edv d-eovg. 

54 (5, 127Mein.: trag. adesp. fr. 521 N. 2) SdXXovoa Xvnfj roiig dyav vniQcpQOvag. 

55 (1, 32 Mein.) Jioyevovg. 

FLvv&avo/uivov rivog, ncog dv rig eavxov diddoxakog 
yivocTO 'ei vrceg wv eniTiftcc rolg dXXoig' ecprj c y.al eavxco 
hciTifxiijrj judXLOTa' . 

56 (1, 93 Mein.) UXdxwvog ev HoXLTeia nifiuTrj (p.452D). 
"Oci fiaTaiog og yeXoiov dXXo %i rjyeiTai rj to xaxov, 

/.al 6 yeXcoTOTCOielv encxeiQcZv eig dXXrjv rivd oipiv dno- 

wfiov ovxs ix xrjq partim abscissae partim evanidae in A || 19 sXsov 
sed alterum s e corr. M d 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 31 Mein.) Br (post ecl. 5,54 
Mein.) Tr. p. 10 (post ecl. 1,90 Mein.); TLXa r nec pl. Br xov avxov nec 
plura Tr. recurrit corp. Par. 275 (TLXdxwvoq) et 560 Eit. (cum lemm. 
ecl. 1,31 Mein. <Pwxiwvoq) || 2 (piXoyiXwxa M d Br Tr. corp. Par., sic 
igitur etiam A ubi Xwxa syllabae nunc abscissae : (piXoysXwxaq Plat., inde 
Gaisford et Meineke | ys post (piXoy. addit Plat. | Ssl M d A Br corp. Par. 
Plat.: SsZ dsl Tr. mera dittogr. | aysSbv yaQ oxav xiq i(pir/ M d A Br 
corp. Par. et sic fere Plat. : oxav xiq aysSbv yaQ i<piy Tr. || 4 xoiov- 
xov ABr corp. Par. Plat. : xoiovxo M Tr., inde vulg. | AoxsZ xxs. om. 
MABr corp. Par. || 4. 5 dv&Qwnovq et xQaxovfiivovq Plat., inde Gesn. 1 
p. 12, vulg. : fiaodvovq et xQaxovfiivaq Tr. || 7 ecl. sine interpunctione 
cum Platonis verbis coniungit Tr. || 9 0(pdXXovoiv axai vel G(pdX?.ovoi 
Xvfiai (Xvnai Wecklein) F. G. Schmidt krit. stud. III p. 33 sq. at ne Qsovq 
vocabulo vicino perierit exitus iambi prioris mecum veretur Buecheler. 
huic in mentem venit tale 6sT aw(pQ0vsZv firj nrjfiovr] xiq ix &sov d. X., 
mihi xavx' ovv <po{3sZo&s, fxrj voooq xiq ix 9sov 9-dXXovoa X. || 10 ecl. 
cum lemm. hab. MA Br (post ecl. 5, 127 Mein.) Tr. p. 8 (post ecl. 5, 24 
Mein.); dioyivovq M d Tr. -rjq Br spatium ubi Aioyivovq olim legebatur 
nunc abscissum in A | 11 diddoxaXoq om. operarius Gesn. 2 p. 3, inde 
vul;*. || 12 s<prj xal abscissum, partim evanidum A || 14 ecl. cum lemm. 
hab. Tr. p. 8 post ecl. 1, 32 Mein. |j 16 slqTr.: nQoq Plat. 22 IQANNOT STOBAIOr EKAOrQN V 

(iXinwv uig yeXoiov (»7) xr)v xov acpgovog xe xai xaxov, 
xai xaXov av onov8d£et eig aXXov xtva oxonbv axr t ad- 
fievog rj xbv xov aya&ov. 

57 (5, 129 Mein.) Tov avxov (rei p, IX p, :,71 B). 

Tulv fxr) dvayxaiwv ijdoviov re xai Int&vfitiov doxoiai 5 
xtveg iftoi elvat naodvofiot, a l i xtvdvvevovotv iyyiveo&ai 
ftev ev navxi, xoXaCbftevai de vnb xujv xvyyavovxtav (ieX- 
xtovcov knt&vfttuiv ftexd Xoyov Ivitov ftev dv&Qtonutv tj 
navxdnaatv dnaXXdxxeo&at tj bXiyat Xeineo&at xat da&e- 
velg, xiov de iaxvQoxeQai xai nXeiovg. Atiyeig dr) xivag, 10 
eqjrj, xavxag; Tdg ne^i xbv vnvov, »,v 6' iyto, lyetQOfiivag, 
oxav xb ftev dXXo xr]g tpvxrjg evdr t , ooov Xoytoxtxbv xai 
rjfteQov xai clqxov ixtivov, xb de &r t Qtuidig xe xai ayQtov, 
ij aixov /; fti&rjg nXrjo&iv, axtQXtf xe xai a.rujodtterov 
xbv vnvov ^Tjxjj iivat xai dnonifinXdvat xd avxov l^&r] ' 15 
olo&' oxt ndvxa Iv xtji xotovxut xoXftif notetv, tog dnb 
ndor t g XeXvftivov xe xai a7tt]XXayfiivov aiaxvvt t g xai q>Qo- 
vi]oeu)g' ftrjxQi xe yaQ knt&vfteiv ftiyvvo&at, tog otetat, 
ovdev oxvei, dXXuj xe bxtpovv dv&Qtonojv xai &etov xai 
itrjQiuiv, fttaiqjoveiv te oxtovv, pQtoftaxbg xe dnixeo&at 20 
fxrjdevog' xai kvi Xoytp ovxe dvoiag ovdev tXXeinet ovx* 
dvatoxvvxiag. IdXrj&ioxaxa, eq?r t , Xiyetg. "Oxav di y , oluat, 

1 tj tacite ex Platone add. Gesn. 1 p. 10, inde vulg. j| 2 xal xakov 
av onovda&t Tr. sicut aliquot libri Plat. «V pro av prave Gesu. 1 , inde 
vulg. cf. Stallbaum ed. alt. p.'40S | tlt Tr. : nobq Plat. | 4 ecl. cum 
lemm. hab. Tr. p. 8 post ecl. 1, 93 Mein. | 5 fir) reposui ex Plalone: 
fihv Tr. I| 6 ttvit; /xot Plal. | xtvdvvtvovotv iyyivtoOat fihv iv narii 
Tr. : xtvdvvtvovot fttv iyyiyvto&at navtl Plat. g 7 vnb tiiiv rvyxa- 
vovtwv fitktiovatv Tr.: ino xt toiv voftwv xal xwv fitkttovmv 
Plst., inde tacite Gesn. 1 p. 10, vulg. fl 9 oklyai tacite ex Plal. Gesn. 1 : 
oklya Tr. |J 10 6i) Tr.: 6i xal Plat. | tbv vnvov Plal., inde tacite 
Gesn. 1 : tuiv vnvtov Tr. | 12 koyiotixbv reposui ex Plat. : ko; 
Tr. H 14 oltov Tr.: oittov Plat. || 15 Zrrtji Plat.: ^r/rti Tr. j avxov 
Plat.: avtov Tr. | 16 olo&' Plat., inde tacile (lc^n. 1 : alof}' Tr. | noitiv 
Plat., inde Gesn. 1 : thcti Tr. || 18 imihittiv snip-i. t'.ttihuti Tr. i^,- 
XttQtiv Plat. U 19 akka> tt ottoovv lacite ex PlaU Gesn. 1 : dkk.' dtt 
ovv otq> Tr. || 22 / tacite Gesn. 1 : t' Tr.; yt Plat. CAPVT I DEPI APETHZ 23 

lyteLvcbg Tig %xil a vxbg avrov v.ai ococpQovtog, xat eig xbv 
vnvov tr] to XoyiaxLY.bv fiev eyeigag avtov v.ai eoxidaag 
Xbycov xaXcbv xai axeipeiov, eig avvvoiav avrbg avTtp dtpi- 
xbfxevog , %b ervi&vftrjTixbv de litjt' evdeia dovg fxqTe 
h TtXqOfiovr), oncog av xoifiq&fj xal fiq uaqixjl &OQvfiov 
T([ ^eXtioTcp x a ^Q 0V V Xvnovfievov, dXX ecx ai)To xa^ 3 
eavtb fiovov Y.a&aQov oxoneiv xal bgiyeo&ai tov aio&d- 
veo&ai o fti) oldev r) ti tojv yeyovoTcov rj bvxtov r) xai 
fielXovTiov , woavTiog de xai to &vfioeidZg nQavvag v.ai 

10 fi-q Tioiv eig ogyqv eX$cbv Y.ey.Lvqfiivco tco &vjucp xa&evdrj, 
dXX* rjovxdoag fiev toj dvo eXdq, to Tqbtov {de xivqoag} t 
ev cp xb qjgoveiv eyyiverai, ovxtog avanavqxaL, oia& otl 
Tqg (r'y dXrj&eiag ev Ttp tolovtco udXiata anTeTai v.ai 
rjy.Lora naQavouoi TOTe al oipeig cpavvd^ovTaL tojv evvrt- 

15 vicov. IlavTeXcbg fiev ovv, ecpq, ovxco. Tavxa fiev tol enl 
rtXiov e^qx^qfL^v eineiv o 6e ftovXd/ue&a yvcovai, Tod* 
eaxiv , cbg aQa deivov tl v.ai ayQiov xai dvouov eni- 
&vftLcbv eidog exdotcp eveaxi , v.ai Ttdvv doxovoiv rjficbv 
evioig LieTQioLg eivai' tovto de aQa ev Toig vnvoig yive- 

20 xat kvdqXov. 

58 (3, 94 Meio.) Tov amov Ix tov KXeiTocpcbvTog 
(p. 407 E — 408 B). 
Kai oTav Xiyrjg, wg oxcp Tig ftq enioxaxai XQqod^ai, 
XQeiTTOv eav Tqv tovtov xQ r l (JlVt ( € ^ <M) ri S t*q ini- 

1 avxov Plat. : avxov Tr. || 2 avxov scripsi: avxov Tr. kavxov 
Plat. || 3 ovvvoiav ex Plat. Gesn. 1 : ovvoiav Tr. | avx(p reposui ex 
Plat. : avxov Tr. || 6 ia avxb reposui ex Plat. : kavxto Tr.; i(5v avxb 
tacite ex Platonis vulgata Gesn. 1 || 6. 7 xa&' avxb Plat. || 10 ogyrjv Tr. 
dgyaq Plat. || 11 zib Plat. : ztp Tr. | xb xqIxov 6e xivi\oaq tacite ex 
?lat. Gesn. 1 : xo de exegov Tr. || 12 iyylyvsxai Plat. || 13 r' addidi ex 
Plat. || 14 7iaQa.vofj.oi tacite ex Plat. Gesn. 1 : naQuvoftsl Tr. || 15 ttpq, 
olfiai ovxto tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. j 15. 16 fiiv xoi Tr.: fihv 
loivvv ex Plat. Gesn. 1 || 19 ylyvexai Plat. || 21 ecl. cum lemm. hab. 
Tr. p. 9 (post ecl. 5, 129 Mein.) Br (post ecl. 1, 58 Mein.). Tov avxov ix 
xov Kletxocpuivxoq scripsi: xov avxov ix T (i. e. xtov) xXsixotpdivxoq 
Tr. xov avxov nec plura Br |) 23 xQrjo^at om. Br || 24 xgelxxov Br 24 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

oxaxai 6cp9aXfioig xoijo&ai /nrjde tooi firjde %vfinavxi xtp 
ocofiaxi, xotxcp fiijxe dv.oveiv fir)&' ooav fir)xe aXXrjv 
XQeiav ftrjdefiiav [fir]] xQrjo&ai xtp otofiaxi xqeixxov r) 
onrjovv XQ*l G & ai ' *<** dr) (xai) neQi xi%vrjv tooavxtog' 
ooxig yaQ dr) fir) enioxaxai xfj eavxov XvQa XQ*) ^ 011 ) 5 
dfjXov tog oide xfj xov yeixovog, ovde ooxig fir) xfj xtov 
aXXtov, ovde xfj eavxov, ovde dXXto xcov OQydvcov , ovde 
■/.xrjfidxcov ovdevi. y.al xeXevxcj dr) ytaXtog b Xoyog ovxog 
ool, cog ooxig rpvxfj f*r; enioxaxat XQV ^ 011 ) tovxtp xb 
ayeiv rjovxiav xfj ipvxf, xal fir) £fjv XQeixxov rj t,r)v nQax- 10 
xovxi Ka& 3 avxov ei 6i xig dvdyxrj CfjV, dovXtp dfieivov 
r) IXev&eQca didyeiv xtp xoiovxtp xbv fiiov. 

59 (3, 95 Mein.) Tov avxov 3 AXxi(3iddov (p. 146 C). 
Ovxovv qjaftev ndXiv xovg noXXovg dirjfiaQxrjxivai 
xov (leXxioxov, cbg xd noXXd ye, olfiai, avev vov do^rj ne- 15 
nioxev/.6xag\ — Qaftiv yaQ. — ^LvotxeXei a.Qa xoig noX- 
Xoig fir)xe eidivai /urjdev firjxe oieo&ai eidivat, eineQ ye 
nQo&vfir)oovxai fiaXXov nQaxxeiv fiev xavxa, axx 3 av ei- 

Plat. : xQeixxtov Tr. | xovxov Tr. Plat. : xovxwv Br | s l 6r/ lacite ex Pla- 
tone addidit Gesn. 1 p. 10, inde vulg. 

2 /ir)x* dxoveiv et mox Lir}x' dXXrjV Plat. | oqccv Br Plat. : oqojv 
Tr. || 3 XQr}o9ai tacite cum Platone Gesn. 1 , inde vulg.: /ir) xQ*l a & ai 
Tr. Br || 4 xcti 6t) — 5 Xvqcc XQ*l a & cu (q u °d tacite ex Platone add. 
Gesn. 1 , inde vulg.) habet Br: om. Tr. | xal post 6r) ex Plat. : om. Br | 
xeyvrjv Plat. : rpvxr)v Br || 5 6r) Br Platonis Marcianus 189: <xv Pla- 
tonis D; av 6r) oscitanter ex Platonis Ald. p. 406 Gesn. 1 , inde vulg. g 
6 Srjkov bis Tr. || 7 akkio x<ov OQydvcav Br Plat. : xcov ooydvwv 
d/lio Tr., inde vulg. |j 9 xb Br Plat.: x<5 Tr. || 10 r) Br Plat.: xal 
Tr. || 11 tfiv Tr. Br: t,r}v eXrj tacite ex Platone Gesn. 1 , inde vulg. | 
6ovX<x> BrPlat.: dovXov Tr. || 12 posl filov quae habet Plato resecuit 
Stobaeus || 13 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 9 Br. 'Akxipidtiov om. Br. 
genuina lemmatis fuerit forma W.dx<ovog (aut xov avxov) vel potius 
auctoris nomine non iterato ix xov 'A?.xiftiddov /9' coll. Stob. 11 3, 1 
Wachsm. et flor. 4,118 Mein. || 15 dvev vov tacite ex Platone Gesn. 1 
p. 12, inde vulg.: dvev ov Tr. Br || 18 nodxxeiv /tev reposui ex Br: 
nQaxxuv /xr) Tr.; nQaxxuv Gesn. 1 , inde vulg.; TtQuxxeiv fikv Platonis B 
fiev TiQaxxeiv Plat. T | xavxa «rr' dv Br Plat , xavx , dv Tr., xavx* 
(sic) dxx J av Gesn. 1 , inde vulg. CAPVT I IJEPI APETHS 25 

dwoiv r] oirj-9-uJoiv eidivai, ngdxxovxeg 6e fikuTcxeo&ai 
xd nXeiw ftdXXov rj wcpeXeio&aL. — 'AXrj&ioxaxa Xiyeig. — 
'Ogqg ovv, ox y ecprjv xivdvveveiv xo ye rwv dXXcov ercioxrj- 
ftwv y.xfjfta. eav xig avev xijg xov (SeXxioxov e7Cioxrjfirjg 

5 v,exxt t fiivog fj, oXtydxtg juev wtpeXeiv, fiXdrcxetv de xa nXeiw 
xbv exovxa avxo, dg ovxi xtp bvxi OQ&wg etpaLvoftrjv 
Xiywv ; — Kat ei ftr) xoxe, dXXd vvv ftot doxei, w ZZwxQaxeg. 
dei doa xal tcoXlv y.ai ipvxyv xi)v ftiXXovoav oQ&iog {3iw- 
oeo&ai xavxrjg xr t g e7itoxr\iir\g dvxixeo&ai, dxexvtog woTteQ 

10 dod-evovvxa iaxQOv ij xivog xvfieQvrjTOv xov dotpaXwg ftiX- 
Xovxa rcXeiv. 

60 (1, 90 Mein.) TlXdxwvog ht xov KXetxocpwvxog (p.408B). 
Tovxoig 5r) xoig Xoyotg JzayxdXwg Xeyoftivotg, cog 

dtday.xbv aQexr) xal 7cdvxwv eavxov dei ftdXtoxa entfte- 
15 XeIo9at, oxedov ovx* dvxeinov nwnoxe ovx 1 olftai fir\ 
noxe voxeQov dvxeinw. 

61 (7, 2 Mein.) Evgtnidov Aiyei (fr. 11 N. 2 ). 
"Eoxc xetl itxaioavx doexdv 

dnodeit-ao&at &avdxtp. 

1 6e Br, om. Tr.; tacite ex Platone addidit Gesn. 1 , inde vulg. || 
3 oV Br Tr., oxe Platonis B oxe y' Platonis T; oxe y' ex Platone 
Gesn. 1 , inde vulg. | xiv6vveveiv Tr. Br, xiv6vvevet Platonis BT | zo ye 
Plat. : xoxe Tr. xo, xe (sic) Br [ 5 xexxrjfievoq r) Tr. Plat., xexxrj- 
ftevov, ij Br | ohydxcq] 6).cya ci. Gobet n. 1. p. 271 fl 6 xbv eyovza 
avzo tacite Jex Platone Gesn. 1 , inde vulg. : xbv d' eyovxa avxa Tr. 
xbv eyovx 1 avxd Br || 7 Soxel Tr. Br Plat. ; 6oxelq recte Sauppe praef. 
p. XIV | Swxgaxeq] S6).cov Br || 10 do&evovvxa tacite ex Platone 
Gesn. 1 , inde vulg. : dod-evovvxoq Tr. Br || 12 ecl. cum lemm. hab. M (hic 
non collatus) A (uterque post ecl. 1, 32 Mein.) Tr. p. 9 (post ecl. 1, 99 Mein.) ; 
verba ix xov K).ecxo<pcb~vxoq om. Tr. || 13 xovxotq Tr. Plal. : ovxoc A 
| Xoyocq nayxd).wq ATr. : Xoyocq xal hxiooiq xocovxocq nafino).).ocq 
xal nayxdkwq Plal. | Xeyofiivocq] ottevoiq abscissum in A | 15 ovx y 
Tr. Plat. : ot' A | nwnoxe] wnoxe abscissum in A, ubi mox ov in ovx' 
evanidum |] 15. 16 fir\noxe ATr. Plat.; fnjnoxe e§ecv temere Gesn. 1 , 
inde vulg. |; 16 voxeoov Plat. : ineQ wv ATr., inde vulg. || 17 ecl. cum 
lemm. hab. Tr. p. 10. sedes eclogae non satis certa : post ecl. 5, 127 Mein., 
sed ante 5, 1 Mein. legitur Tr., vide mus. Bh. XXXIX p. 390 [| 18 ezt xal 
ci. Nauck vix probabiliter || 19 ivanodeigaG&ai Cobet mnem. IX p. 111 26 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOIQN T' 

62 (5, 1 Mein.) Mevdvdgov FeojQyoj (fr. 3 cora. IV p. 96). 
Ovrog xoazLOTog kox' dvrJQ, oj rogyia, 

ooxig ddixela&ai nXeioc' knioxa%ac Pqoxujv. 

63 (3, 27 Mein.) EvQinidov 'AvxLonr^ (fr. 202 N.*). 

'Eyw [xev ovv (jdoLfiL xal Xiyoicii %l 5 

oocpov, xaodaouiv urjdev ojv nokig voaei. 

64 (3, 27 a Meiu.: Eur. El. 294—96) 
'Eveorc d ol/aog a/naif-ia /nev ovdafiov, 

oocpoiOL d* dvdoojv. xal ydg ov6' d^fjfiiov 

yvojcnqv iveivai xoig oocpoig Xiav oocpov. 10 

65 (3, 28 Mein.) BeoyrLdog (963—968). 

Mq icox' hcaLv/jOTjg, nglv dv eldfjg avdoa oacprjviojg, 
ooyrjv xal -d-vfiov xal xqotcov ovxlv' exei. 

nokkoi xoc xi(Jdrjkov knixKouov r]&og exovteg 

KQvnxovo' evitifievoi ■d-vubv kcpquiQiov. 15 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post. ecl. 1, 90 Mein.) Tr. p. 10 (posl ecl. 
7, 2 Mein.); yetvQyto M d yetogytov A yetoQytxwv Tr. alterum distichon, 
quod huic subiecerat Menander, legitur infra flor. 20, 22 Mein. (xov avxov 
i. e. MevdvdQOv), duo coniuncta exhibet Orio anth. VII 9 p. 51, 23 lemmate 
ix xov yetoQyiov (i. e. yetoQyov) ad priorem eclogam perperam retracto { 
2 iax' ATr. : iaxiv M d Maxiv Or. |) 3 oaxtg abscissum A | iniaxaxai 
Pqoxwv M d A Tr. : iniaxax' iyxQaxtog recte Or^ || 4 ecl. cum lemm. hab. 
MA (post ecl. 5, 1 Mein.) Tr. p. 10 (post ecl. 1, 8 Mein.); pro lemmate xov 
avxov nec plura Tr. || 5 ovv om. A | eQdotfit ci. F. G. Schmidt krit. ttud. II 
p. 451 || 5. 6 syllabae tui xt aotpbv hodie abscissae sunt in A | voel pro 
vooet ci. Badham Eur. Iph. T. praef. p. 10 || 7 ecl. habet lemmate non 
iterato Tr. p. 10. cum priore male coniunctam exhibuit Gaisford, separavit 
Meineke lemmate EvQtni6ov'H^JxxQfc addito. satis erat 'HXixxQtc poelae 
nomine non iterato || 9 xal Tr. : ov Eur. ubi mox ootprjv || 11 ecl. 
cum lemm. hab. MA Tr. p. 10. versus primus legitur Orion. anth. VIII 
11 p. 54, 6 (sine lemm.) flor. Mon. 107 || 12 inatvqayg Theogn. : inat- 
viarjg M d ATr. Or. flor. Mon. Theognidis libri haud pauci, fortasse ut 
ferendum sit in Slobaeo; inaiviaayg Gesn. 1 p. 12, inde vulg. | nglv dv 
eidrjg dvdQa aatprjvtog (-etog Schneidewin) Theogn.: nolv dv tdqg dv6gag 
dtpavitog M d Tr. nQtv dv i (reliquis abscissis) A; nglv dv6ga i6rjg ato- 
tpQOva Or. flor. Mon. (sic) || 13 Svubv M d A Tr. Q°v&ubv Theogn.; vide 
quae monui mus. Rh. XLI p. 61 | ovxtv' fyet M d Tr. ovxtv' exovai 
A, oaxtg dv t} Theognidis libri || 14 nokXol xt M d | l^ovrts xxb.] 
vide ad p. 27, 2 || 16 dvubv] qvSuov suasit Bergk GAPVT I HEPl APETHS 27 

tovtojv d 3 excpaivei ndvTCOv %oovog r t &og exdoTov. 
y.ai ydg eycb yvcofxrjg noXXbv ao' exTog efSrjv. 

66 (5, 32 Meio.) ZioTadov. 

Tr~g Tv%rjg oxoneiv dei to /xeyiOTov cog elaTTov ' 
5 xai to fxt) iiagov /xij -freleiv , ovde yag oov eonv. 
a/uqjoTega /tevetv ovx. oldev' eoTrjxe yag ovdev. 
av Ttkovoiog cov xa&' rj/xeQav oy.oicfg to rcXeiov, 
eg tooovtov ei 7cevi%o6g, eg ooov ei neqcooog. 
wg nevrjg ireXei o^eiv xal nXovoiog nXiov o^eiv, 
10 ioov eyovoiv avccov al ipvxal 16 fxeQifxvav. 

67 (3, 39 Mein.) 

udvicrj oe (.taxgav nQOcpev^eTac dya&a cpQOvovvra. 
Mi/nov to y.aXov, xai /teveig ev figoToig agtOTog. 
No/xog eotl &eog, tovtov dei ndvTOTe Ti/ia. 
15 Zzevog ocpeiXeig eivac tcov ov y.aXcog cpgovovvTcov. 
Oi) -/.aXcog fiioig, nagd/xeve, y.evTv%eig Ta ndvTa. 
TLaQaTtjQet ra ndvTcov y.aXd, xai Tavta ov fxifxov. 
Pijoiv 6' ayad-rjv dedofxivrjv (ev) cpvXaooe oavTcp. 
2ol tovto yeveo&co, (ro) cpiXcov firjdiv' aTaxTeiv. 1 ificpaivst Theognidis codices non nulli | ndvxtoq Theognidis n, 
ut Epkema correxit, recepit Bergk || 2 ydo iytb — sfirjv fere abscissa 
sunt praeter extremam vocem hodie evanidam A, ubi item perierunt p. 26 
v. 14. 15 syllabae yovxe q xQVTixova' iv&s/xsvot \ iytbv Theognidis 0, recepit 
Bergk || 3 ecl. cum lemmate Stoxdxov hab. Tr. p. 10 post ecl. 3, 25 Mein. 
Stobaei Sotadeos a Sotade poeta abiudicavit Meineke anal. Alex. p. 246 
|| 5 abv saxut Wachsmuth || 6 saxrjxs Christ metr. 2 p. 489: ov axrfxst Tr., 
inde vulg. eaxr\xet cod. Par. 1985 teste Gaisfordo quod a Brunckio receptum 
tuetur Meineke addend. v. IV p. LV saxrjxsv G. Hermann el. d. m. p. 446 
|| 7 dv Brunck : idv Tr. || 8 iq — iq Brunck : stq — etq Tr. || 9 9ilet 
ayetv Becheler: 9iletq ayetv Tr. | ayetv Brunck: eytov Tr. || 11 ecl. 
hab. lemmate non iterato Tr. p. 10 post ecl. 5, 32 Mein. Stoxddov ad- 
didit Schow traiectione Gesneriana deceptus. monostichorum gnomo- 
logium ordine litterarum consertum agnoverunt Elter et Buecheler || 
12 versus vix sanus || 15 ov om. Gesn. 1 p. 12, inde vulg. || 16 ov 
Biunck: oTtov Tr. | xal evxvyetq Tr. ; xat evxvyrjoetq oscitanter Gesn. 3 
p. 38 || 18 ev addidit Buecheler; dya&r,v (av) 6ed. G. Hermann || 19 
ysvio&to tpD.ov. ptrjdsv Tr. : correxi et supplevi; y. tpiXov, xb os ptrjdsv 28 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN V 

Trjv f/ovxiav xaxd fiiov tva ndvxoxe rrjgijg. 
'Yytaivetv tv%ov xoig &eoig, erp' oaov ex^tg Jmv, 

68 (1,89 et8,21Mein.) IlXdxojvog ix xov ®aldu>vog{\>.§l E). 
Tqj ovxt dga, eq>rj, 10 ^ifj/uia, ol ogdojg tpiXoaotpovvxeg 

dno&vfjoxetv /ueXexojot, xat (ro) xe&vdvat i/.iaia aitoig 5 
av&gojniov cpoftegov. 

69 (1, 41 Mein.) 'Iaoxgdxovg NtxoxXfjg rj Kvngtot (§ 59 

p. 39 b). 
Mfj xfjv xaxiav oieo&e /iiaXXov xf t g dgexfjg ojcpeXeiv, 
xb d' ovo/ua dxvxiaxegov exetv' dXX 3 ottov neg bvo/udxtov 10 
exaaxa xtov ngayttdxtov xexvxrjxe, xoiavxag rjyeto&e xai 
xdg dvvdttetg avxcov elvat. 

70 (5, 22 Mein.) ylivov ex xiov negi tpvoetog xda/tov 

(fragm. phil. gr. 1 p. 156 Mull.). 
Ogdteo dr) onovdr)v evxvvdttevog oV dxovfjg 15 

iiv&ojv r)/aex.igojv dxganbv negl navxbg dXrj&fj, 

«'. Hermana 1. c. p. 445, y. tpiXov, iq /trjdhv d. malebat Meineke v. IV 
p. LIII | post dzaxxelv plene interpungitur Tr. 

1 "va — xrjgyq] Attice onwq xrjQTjoetq | 8 ecl. cum lemm. hab. 
MA (post ecl. 3, 28 Mein.) Tr. p. 11 (post 3, 52 Mein.); ix xov <Paldwvoq 
om. Tr. temere locum iteravit Gesn. 2 p. 98 in capite negl SetUaq, inde 
etiam Gaisford et Meineke || 4 xto ovu dga, etprj, w 2Ltuuiu om. MA 
|| 5 dno&vrjoxeiv pte?.exwof xal xe&vdv abscissa sunt in A I xb addidi 
ex Plat. || 7 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 11 post. ecl. 1,89 Mein., om. 
MA (sic); xvnQioq Tr., Kvngtot scripsit Gaisford qui fallitur de A alios 
secum in errorem deducens velut nuper Keilium anal. Is. p. 34 || 9 xa- 
xlav ol'eo9e tidkkov xrjq dgerTJq wtpeketv Tr. : xaxiav oteo&e dvvao&at 
tihv nXetw xfjq aQexrjq wtpeXetv Isocratis r xaxiav dvvuodut uev 
nXiov x. d. w. vo/xit,exe Isocratis vulg. ; vide Keil 1. c. p. 34 et 86 || 
10 dzvxeoxegov Tr. : 6vo%e Qioxe qov recte Is. || 11 ixuoxa Tr., Isocratis 
vulg. : exaozov Isocratis JT, Stobaei cod. Par. 1985 (teste Gaisfordo) ex 
emendatione ut vidctur || 13 ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 1, 89 Mein.) 
Tr. p. 11 (post ecl. 9, 34 Mein.), om. A; Xlvov ix xov neQl tpvoewq 
xoo/tov M: Alvovq nec plura Tr. de lemmate cf. Stob. I 10, 5 Wachsm. 
unde correxi ix xwv pro ix xov. Pythagorei cuiusdam esse hos versus 
coniecit Valckenaer diatr. in Eur. perditorum dram. rel. p. 281 , quam 
suspicionem omni carere fundamento monuit Nauck lambl. vit. Pyth. 
p. 240 sq. || 15 <pQat,eo 6rj — p. 29, 5 dtxalwq ootwoei om. M | 6i' 
dxovijq (tvQwv tacite Gesn. 1 p. 12, inde vulg.: tiv&wv St' dxovfjq Tr. CAPVT I nEPI APETHZ 29 

y.rJQCtg dncooduevog noXvniquovag, al xe fieftrjhov 
oy).ov dioxcboat dxatg Ttegl ndvxa nedtoot 
navxoiatg, (doXegcov) uogcpcov dnaxfjuax 3 eyovoat' 
xdg uev dnb \pv%r]g eXgyetv cpvXay.atot vooto. 
5 ovxog ydg oe xa&agubg ovxcog dtv.aicog botcooei, 
e'i neg d/.r&ei)] uioelg bXobv yivog avxcov. 
vrjdvv uev ngcoxtox 3 aioygcov dcoxetgav dndvxcov, 
r t v ent&vuia f(vto%ei udgyotot yaXtvoig. . . . 

71 (3, 52 Mein.: auctoris ignoti) 

10 3 Ey. uev xijg uavxty.fjg ngovotav etpaoav delv entQr]- 

xetv, &Y. de xr^g taxgty.fjg xr)g xe ngovoiag enavog&cootv' 
xavxa ydg elvat negaxa xfjg iaxgty.rjg enioxrjut]g' ex. 6e 
xfjg (AovotY.r l g aio&rjotv dy.gt(if] xe v.al entoxr]uovty.r]v, €Y. 
6e xcov ua&r]uaxtv.cov bvouatouivcov ovXXoytoubv xe y.at 

15 dnodet^tv xcov 6t 3 avxcbv vor]udxcov. 

72 (5, 56 Mein.) 3 Iooy.gdxovg Ntyoy.Xf l g r) Kvngtot (§ 61 
p. 39 c). 

1 dntoobuevoq Meineke v. IV p. LIV || 2 bykov tacite Gesn. 1 : 
byktov Tr. | diaztoaai Grotius dict. poet. p. 37 : auaztoaai Tr. ; d'i- 
azovaat Mullach || 3 So?.eptov uogtptov dnazr}uat' scripsi: uogtptov 
andrrifx' Tr. ; uoQtptov yakentov dnatfiuat 3 tacite Gesn. 1 || 4 xaq — 
tpvXaxaZat tacite Gesn. 1 : xovq — tpv).axaiq Tr. (| 5 bvztoq dtxaitoq Tr. 
quod glossatoris videtur: dn dzQexetoq temptabat Valckenaer. 'quid 
scripserit poeta, nemodum repperit' Meineke flor. v. IV p. LV. nescio 
an scripserit ddoidaztoq vel dxifiSrft.toq. proponit dvayxaitoq Elter | 
baitoaet Valckenaer: batevaet Tr. || 6 ei neg scripsi dubitanter ex con- 
iectura Meinekii : ei xev' (sic) M ef xev Tr. | dkrj&eiq Gesn. 1 p. 14: 
dltj&eiT] Tr. dkrj&eiaq M | utoeZq M: utaeeiq Tr. fuitne azvyeetql | 
avxtov Tr. xaxiaq M: dttov ci. Meineke, sed totum versum suspectat 
v. IV p. LV. tu vide ne sedes mutaverint versus 5 et 6 || 7 vrjdvv 
Valckenaer : rjdrj M Tr. | notoxioza M Tr. | Stoxeigav (ut tacite scripserat 
Gesn.') M: Sbxetoav Tr. || 8 fort. intBvuirj. mancam esse orationem 
manifestum est || 9 ecl. sine lemmate cum Lini versibus coniunctam 
habet Tr. p. 11, separavit Gesn. 1 p. 14. ad Aristoxeni librum qui inscri- 
bitur Ilv&ayooixal dnotpdaeiq , cuius excerpta adhibebant Stobaeus et 
Iamblichus, rettulit verba Meineke v. IV p. LIII || 10 uavxixfjq Nauck: 
nQOuavxixijq Tr. || 11 aut ante v. inavoQ&toatv aut, quod Wachs- 
muthio videtur, post hoc non nulla intercidisse putaverim |) 16 ecl. cum 
lemm. hab. M (post particulam eclogae 5, 22 Mein.) A (post ecl. 1, 89 30 IQAIWOr STOBAIOr EKAOrQN r 

a A ndoxovxeg vqj' kxigwv 6gyl£eo&e, xavxa xolg dkloig 
fii] noielxe. 

73 (3, 43 Mein.) Zwxgdxovg. 

Movw xw Xoyij) -Ka&cuieo enixgonw owcpgovi naga- 
•/.axa&exiov xbv fSiov xal xr t v veoxrjxa. 5 

74 (3, 44 Mein.) 

Kal vnodrjftaxa xal (ilog dgfio^wv dXvnoxegog. 

75 (1, 65 Mein.) (Kkeiviov) Ilv&ayogeiov Tagavxivov 

(fr. 6 II p. 24 Mullach.). 
Ildoa fj.lv wv dgexd xeXeovxai , yta&dneg lv dgx<) 10 Mein., vide mus. Rh. XXXIX p. 390) Tr. p. 11 (post ecl. 1,41 Mein.); 
iaoxgdrovq vixoxkijq ij xingioi (ximow M' 1 ) M d A iv ravrw Tr. genuinum 
ordinem servavisse videtur Tr. ubi duae eiusdem libri eclogae sese ex- 
cipiunt. recurrit ecloga corp. Par. 561 Elt. ( 'looxodrovq) 

1 6oyit,eod-e nunc evanidum A | rolq dM.oig] rovq aXkovq Iso- 
cratis cod. E; cf. Keil anal. Is. p. 35 | 2 fi[r) noieire margine abscisso 
perierunt in A || 8 ecl. hab. MA Tr. post ecl. 5,56Mein.; lemma Ewxpdrovq 
MTr. recurrit flor. Laur. p. 150, 7 Mein., ubi adpictum est per compendium 
(o)wxpdrovq || 6 ecl. sine lemmate cum praegressa cohaeret MA Tr. 
seiungenda esse verba intellexerant Holsten et Orelli ad Oemoph. simil. 20 
ubi legitur xal vnodr/fia xal ftloq apfxorrwv 6 dkvndregoq. sententiam 
ex Cynici nescio cuius commentario sublatam esse vel Stoici compro- 
bare videtur Clemens Alex. (id est Musonius) paed. III p. 277 P. uirgov 
6h xa&dnep 6 novq rov vnodr/uaroq, ovrw xal ri t q xrrjoewq kxd- 
arov rb awua et cum praeceptore consentiens Epictetus enchir. c. 39. 
conferantur etiam ea quae Chio Aristone opinor auctore protulit Plu- 
tarchus de tranquill. animi p. 466 F woneo oiv rb vnodtjua rtw nodl 
avvSiaargitperai xal ov rovvavriov, ovrw rovq (?iovq al dia&ioetq 
ovve^ouoiovoiv avralq. a Bione pendet vel ab Aristone Horatius epi-i. 
I 10, 42 sq. cui non conveniet sua res, ut calceus olim, si pede maior 
erit, subvertet, si minor, uret. Cynicis oblocutus est Aristippus Stobaei 
flor. 94, 32 Mein. || 7 prius xal abscissum A |j 8 eclogam et lemma hab. 
Tr. p. 12 post ecl. 3, 40 Mein. KXetviov supplendum esse vidit Gesn. 1 p.8 
mrg addens perperam ' al. Aristonymi'. sunt enim Aristonymi quae apud 
Tr. praecedunt eclogae 3, 40 et 5, 45 Mein. ceterum ecloga Hdaa uev 
wv xrX. ex eodem negl baiorrjroq xal evoefJeiaq commentario adsumpta 
videtur atque proxima; ex eodem ni fallor hausit Stobaeus in secundi 
libri capite undecimo nunc deperdito quod erat inscriptum "Ori xoh 
oipeiv rb &etov, cf. Elter de cod. Phot. p. 45 | 10 wv Canter opusc. CAPVT I nEPl APETHS 31 

ditooiarai. Ix koyio xai ngoaigeoiog xai dvvdftiog. tovtojv 
de xa#' iavTo exaoTov ovx ageTdg ftegog evTi , dXX 3 
aiTiov ageTaQ. ooot fiev vjv exovTi to voaTixov xai yvco- 
OTiv.bv ftegog avrdg, deivoL Te xai ovveToi ovv/xaivovTat' 
5 oool de to y&txov Te v.ai ngoatgeTtxov, xgtjGifxol Te xai 
entetxeeg .... 

76 (l,66Mein.) Kketviov Tlvd-ayogeiov TagavTivov ex xov 

Ilegi ooioTrjTog xai evoefieiag (fr. 6 1. c. Mull.). 

'O/zooag dei Tag ahiag dvatgev, dt' ag ddtxev nitpv- 

10 xev dv&gconog. avzat di Tgelg TvyydvovTi' cptladovia /uev 

ev Taig dnoXavoeot Talg did oio/uaTog, nXeove^ia de 

ev Tto xegdaivev' cptXodoBia de ev tio xa&vnegexev xai 

mythol. ed. Th. Gale (Amstelod. a. 1688) p. 687 ubi dialectica plerumque 
restituta sunt: ovv Tr. 

1 ix Xoyov xui ngouipiaecoq xal Svvdfiecoq Tr. | rovzo Tr. : tacite 
corr. .Meineke || 3 ovvTt. | fort. zb vouxixov (xe) || 4 ov fj.aLvovxai.lt.: 
corr. Canter || 6 post imetxieq lacunam sisrnavit Gesn. 1 p. 16 || 7 ecl. cum 
lemm. hab. MA (post ecl. 3, 44 Mein.) Tr. p. 12 (post ecl. 1, 65 Mein.). Tov 
uvxov nec plura Tr. | Kketviov (IO.iviov cod. Phot.) nv&uyopiov M d A | 
rouscripsi: i^i; M J A; xcov tamquam ex A Gaisford et Meineke. praestat 
fortasse ix xov negi Trjq baioxrjxoq xxk. ceterum ne quis Trincav. 
deceptus editione aliam Cliniae eclogam hic intercidisse suspicetur, lem- 
mata leni traiectione ibi sic ordinanda esse moneo: 5,45 'Apioxcovvfiov 
3, 40 xov uvxov 1, 65 (K?.eiviov) Ilv&uyogiov Tupuvxivov 1, 66 xov 
avxov: nunc xov uvxov, quod ad 3,40 rettulimus, legitur inter nv&. 
Tag. et xov uvxov (1, 66) || 9 bnoaaq 6el xuq ahiaq dvacgiv, 
Si' aq scripsi dubitanter: bnoxuq Se exxcoxdq ahiaq dvutpeZv Si' dq 
M d bnoauq Sel xuq ahiaq dvutpeZv St' uq A bnoxuv Sh ix tov Taq 
ahlaq uvupptnia^eiauq Tr. ndoaq SeZ Tuq ahlaq dvuipiv, Si' uq 
parum probabiliter Mullach. dvevpiv coniecit Halm lect. Stob. p. 40. 
fortasse epitomatoris haec sunt novum tmema sic indicantis ix xov 
(vel ix xco) bnoouq SeZ — nicpvxev uvd-pconoq | uSixeZv M d A Tr. || 

10 xvyyu ... ot ut duae vel tres litterae perierint folio detrito A || 

11 xaZq Siu M d A : ouivet Stu Tr. || 12 xepSuiveiv M d A Tr. | xa&vne- 
piyev xul (upyev xcov) iacov xe xul bfioicov scripsi: xudvnepiyeiv 
xui iacov te xul bfi. M d imepiyeiv xal iatov xe xal bfi. A xu&v- 
nepiyeiv xe xul iacov xal bfi. Tr. possis etiam xu&vnepiyev ze xal 
(upyev xcov) iacov xe xul bfi.: certum puto post xui verbi xud-vnep- 
iyev synonymum una cum articulo xcov excidisse; xu^vnepiyecv xe 32 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

(agxev tlov) iolov re xai 6/xoiLov. del roiyagwv yvLogi^ev, 
ori xovroig dvTiTi&ifxev oldv xi Iotlv, d fxev cpoftov e/i- 
Tcagaaxevd^ovTi toiq dv&QLorcoig, d de aio%vvav, d de xai 
eni&vLiiav' cpofiov fxev 6r\ tlov vofiiov, alayvvav 6e tlov 
&euiv, erct&vfxiav 6e tlov Xoyiov. diddaxev cov del Tiog 5 
viiog e| do%dg Tav xe tlov &etov Tifidv xai Tav tojv vofiLOV 
ex Tcovde ydg qjavegdv dv e'it], oxi icav egyov dv&Qionivov 
xai (iiog (og) baioxaxog Te xai evoefieiag fxe&it-et, xai 
OQ&07cXoei. 

77 (1, 83 Mein.) Movaioviov (rel. p. 254 Peerlk.). 10 
Ovx eoTi ttjV eveoTrjxviav rjfxigav xaXojg (jilovol fir) 

rcQO&i/nevov avTijV u>g ea%aTrjv [ftiLooai]. 

78 (1, 94 Mein.) IlXdTiovog IIoXiTeiag e' (p. 450 E). 
3 Ev ydg (pQovifioig Te xai rpiXocg icegi tojv fieyioTiov 

zdkrj&f} eidoxa Xiyeiv dacpaXeg xai &a$Q c aXiov, diciOTovvTa 15 
6e xai L^TovvTa dfxa Tovg Xoyovg noieio&ai, o drj eyd) 
6qlo, ipofteQov Te xai otpaXeQOv ov tl yiXioTa otpXeiv. 

xcov 1'owv xe xal 6/x. tacite scr. Gesn. a p. 8, unde vulg. xa^vnegiyev 
zcov ibcov xe xal 6(x. tacite Meineke 

1 TOiyagovv yvojQl%eiv M d A Tr. || 2 dvxixi&i/xev Meineke: dvu- 
xt&ifie voi M d Tr. dvxi&ifievoi A; dvxixi&ifxe vai Canter. dvxt&iftev ci. 
G. A. Hirschig misc. philol. (Trai. ad Rh. a. 1849) p. 180 | iarlv vel 
iaxiv M d A Tr. cf. p. 31, 2 || 2. 3 ifxnaQaaxeidC,ovxi Schow: i/xnaga- 
oxevdtyOvxa M d A naQaaxevd^ovxi Tr. |l 4. 5 tpofiov fxev 6tj xlov 
vofxcov alaxvvav 6e xtov d-ecov im&vfxlav 6e xojv Xoycov Tr. : tpofSov 
fiev 6id xbv vofiov aio%vvav 6e Sid xbv &ebv imdvfiiav 6h 6id xbv 
Xoyov M d A cf. quae monui mus. Rh. XLI p. 61 I 5 6t6daxeiv M d ATr. 
| cov M d A : ovv Tr. |] 5. 6 xcbq vicoq M d A : xovq viovq Tr. | xcov (ante 
v. &eaiv) om. Tr. || 7 ydg om. A | post dv&Q. deesse aliquantum putat 
Buecheler. sed nescio an extrema haec male in artum contraxerit epi- 
lomator, vide ad p. 31, 9 || 8 oq addidit Halm I. c. p. 40 || 8. 9 xal 
OQ&onXotei A d x y oQ&onXoiel M aft' OQ&onkoieZTr. 10 ecl. cum 
lemm. hab. M post ecl. 1, 66 Mein., nihil nisi lemma eodem loco servavit 
A. eadem ecloga iam supra legilur (48 ubi vide) ut aut supra aut, quod 
probabilius puto, hoc ipso loco secludenda videatur || 13 ecl. cum lemm. 
hab. M (post iteratam ecl. 1, 83 Mein.) A (post lemma ecl. 1, 83 hoc est 
fxovatoviov) || 14 post negl xaiv fxeyiaxcov add. rf xal <fi/.tvr Plat. 
quod erunt fortasse qui reponant propter homoeoteleuton CAPVT I IIEPI APETH2 33 

79 (1, 99 Mein.) BevoqcovTog iv /9 'Aiofxvr^fxovevfxaTcov 
(II 6, 39). 
"Ooai <T ev av&gw7Z0ig agetai XeyovTai, o/.orcovfxevog 
evQr]aecg /cdaag uad-rjoec te %al fteXdvfl avl-avo/xevag. 
5 80 (1, 8 Mein.) EvQinldov 'HQaxleidaig (inc. fab. fr. 
853 N.2). 
Tgelg elolv ccQexai, xag %Qetov o aa/.eiv, ze/.vov ' 
&eovg %e ti/liccv rovg re &Qeipavrag yoveig 
vdfxovg %e xoivovg 'EXXd6og' xal ravxa 6qiov 
xdXXioTov e^eig OTeqavov evxXeiag dei. 

81 (7, 75 Mein.) 'Ex rqg BevoqcovTog 2u)/,Qavovg dno- 

loyiag (28. 29). 

HaQcov 6e xig 'ArtoXXodcoQog, e7ti&vfxr]Tr)g fxkv cov 

io%vgiog avrov dXXtog 6' evr^d-iqg^ elrcev' 3 AXXa tovto 

15 eycoye, tb 2co*QaTeg, %aXe7tojTaTa qeQco (jott ogaJ) oe d6i- 

xcog dnod-vf^OMVTa. tov 6e XeyeTai xaTaiprjoavTa avTov 

Tr t v xeqaXrjv el/telv' ov 6s, to qihtaTe 3 A7toXX66coQe, fidX- 

Xov av efiovXov fxe ogav 6ixaicog d/to&vr j ox.ovTa\ v.al a/xa 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 94 Mein.) Tr. p. 9 (post 
ecl. 3, 95 Mein.); ZevocpcHvxoq. dnofivrjfxovevfidxcov /9' Tr. || 3 d' M 
Xen.: 6e A 6rj Tr. || 5 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 1, 99 Mein.) 
Tr. p. 10 (post ecl. 5, 1 Mein.). Evq. r)Qaxlet6atq (-6etq M d ) M A : Evqi- 
7ti6ov dvxtdnrj sed dvrtonr] ex proxima ecloga (3, 27 Mein.) huc per_ 
peram retracto Tr. Trincavelliano errore deceptus Heraclidarum locum 
intercidisse opinatus est Meineke. hos ipsos versus Heraclidis vindicavit 
Wilamowitz Herm. XVII p. 345 7 Taq ypecov a' Dindorf : xdq %Qr)oeiq 
M xdq (aq Tr.) %qt\ o' A Tr. || 8 yovrjq Nauck || 11 ecl. cum lemm. 
hab. MA (post ecl. 1,8 Mein.) Tr. p. 11 (post ecl. 3,44 Mein.), sine 
lemmate Br (post ecl. 1, 32 Mein.); Zevocpcovxoq nec plura Tr. || 13 /xev 
om. libri Xenophontei || 14 layvQtoq Tr. Br Xen. : iayvQoq M d A | einev 
tacite ex Xenophonte Gesn. 1 p. 14, indevulg. : etnelv M d Tr. Br; dubito 
de A | etnev aQcx, 'AXXa Xen. || 15 cpeQco oxt 6q<jj oe d6ixcoq duce 
Xenophonte tacite Gesn. 1 , inde vulg. : cpeQco oe a6ixcoq M d A Tr. cpeQco 
ae d6ixcoq in cpeQco ae a6ixcoq oqcov corr. Br manu fortasse prima 
sed atramento pallidiore [] 16 avxov om. Br; idem vocabulum nunc 
abscissum in A ut mox &vtjo in voce dno&vrjaxovxa || 17 'AnoV.6- 
6coQe om. Br |j 18 post 6txaitoq prave addunt r, 6txaicoq libri Xeno- 
phontei 

Stobaeus III. 3 34 JQANNOT STOBAIor EKAOrQN T' 

eniyeXdaat. Xeyexai de xai "Avvxov naQtdvxa ldu)v einelv 
dXX' b f.iev dvrjQ ode ye xvdQog, aig /tieya xi xai xaXbv 
6iane7iQayfievog, ei dnexxovi fie ovxwg, oxi xwv ueyi- 
axu)v avxbv vnb xfjg nbXewg oqojv dt-iov/nevov, ovx eqjrjv 
XQrjvai xov vlbv neQt fivQoag naideveiv. w fiox&rjQbg 5 
ovxog, ecprj, og ovx eoixev eidivai, oxt bnoxeQog fjuwv xat 
avficpoQWxeQa xal xaXXiw eig xbv dei %qovov diauenQa- 
xxai, [xeiQWv de] eoxiv 6 vtxwv. 

82 (1, 91 Mein.) IlXdxwvog ex xoi) Meve^ivov rj 'Em- 

xacpiov (p. 240 D). 10 

AXXd ndv nXrjiiog xai nag nXovxog aQexfj vneixet. 

83 (1, 92 Mein.) Tov avxov IJoXtxeiag e' (p. 457 B). 
KdXXcoxa yaQ drj xovxo xai Xiyexai xai XeXeBexat, 

oxl xb ftev wcpiXifiov xaXov, xb 6e pXafieQov aioxQov. 
Ilavxdnaoi juev ovv. Mj 

84 (1, 37 Mein.) IwxQaxovg. 

Ovxe Ynnog evyevrjg xQivoix dv o noXvxeXi] oxevrjv 
exojv, dXX* 6 r? y cpvoei Xa/unQog, ovxe avrjQ anovdaiog 1 Xeyerat 6h — 8 o vtxwv om. MA Br fl 2 o 6e ye xv6Qoq Tr. 
o6e xv6o6q Xen. fl 3 ovrwq, drt scripsi : ovrwq. xal Tr. oxi libri Xen. 
|) 3. 4 rwv ueyiorwv avrbv Tr. ; avrbv rwv ueyiorwv Xen. || 4 ovx 
e<pr)V Xen.: ovxert Tr. || 5 w Tr.: wq Xen. || 6 oq Tr.: wq libri Xen. 
II. 7. 8 ovwpoQwreQa xal xaXXiw — 6tanenQuxrat reposui e Xen. : ovu- 
tpOQwreQoq xal xaXXiwv — 6tantnXaortti Tr. | %elQwv 6e ionv o vixwv 
Tr. ovtoq ion xal 6 vtxwv Xen. %e'tQwv 6e seclusit Buecheler tamquam 
relictum ex glossemate %eiQwv 6h 6 hreQoq. repone ovrdq || 9 ecl. cum 
lemm. hab. MATr. post ecl. 7, 75 Mein. ; JlXarwvoq nec plura Tr. || 
11 Ttaq nXovroq] ndq n abscissum in A | UQer^ Tr. Plat. : aoer// 
M d A || 12 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. p. 12 post ecl. 1, 91 Mein.; rov 
avrov noXtreiaq e reposui ex M A ; rov avrov nec plura Tr. fallitur 
Gaisford. lemma nXdrwvoq nohreiaq e legitur infra post ecl. 1, 103 
Mein. ubi locus verbis navrdnaoi uhv ovv exceptis iteratur in MA || 
13 xdXXtora hic et infra MA Plat. : xdXXtorov Tr. || 16 ecl. cum lemm. 
hab. MA Tr. post ecl. 1, 92 Mein. recurrit gnomol. Byz. 19 p. 169 
Wachsm. (Pal. 19 [adde corp. Par. 141 Elt.] Bar. 20 Mon. 18 Leid. 21). 
de similitudine cf. flor. 3, 54 Mein. ov6h ytxQ mnov, xdv xpeXtu xqvoo" 
xal oxevtjv e%% nokvrekij tpavXoq iov, rbv rotovrov d&ov rtvoq voui- 
tyuev elvat xrk. Seneca ep. 41,6 || 17 ovre "nnoq — 18 ipvoet CAPVT I IIEPI APETHE 35 

6 tcoXvtiuov ovoiav xexTrjuivog aXX 3 6 Tr)v ipvxr)v yev- 
vaiog. 

85 (1, 38 Mein.) 

Tov aocpov GTOfxaxog dvoix&ivTog xa&a7ceg ieoov toc 
5 Tr t g xpvxfjg *ala SXineTai coaneq dydXfiaTa. 

86 (3, 41 Mein.) 

} Ev uev tw nXeiv jcei&eod-ai dei Ttjj xvfiegvrjTi] , ev 
de Ttp Cfjv T(p Xoyi£ea&ai dvvauivco (HXtiov. 

87 (deest Mein.) 

16 Ovce avurcoaiov x w Q^ outXiag ovTe riXovTog xwglg 

ctoeTr t g rjdovr]v ixBi. 

88 (3, 42 Mein.) 
c Odov uev Tr t v XeioTccTTjv exXiyeo&ai dei, fiiov de tov 

dXvnoTaTov. 

89 (1, 33 Mein.) 
Tov (3iov xa&dneg dydXuaTog 7cdvTa ra ueor] xaXd 

eirai dei. 

XuuTCQoq post yewaloq (p. 35, 1) habet A | xqLv in xqivoizo hodie 
abscissum in A | 6 om. corp. Par. | nolvzeXeiav jjfjKfieausvog (pro 6 
n. ax. e.) gnomol. Byz. , ubi deest mox anov6aloq I ipvx% pro <pvoet 
Mon. 

1 b ante nokvz. om. gnomol. Byz. | no?.vzLur/zov ovoLav xexz. 
{noKvxiu^ta xsxz. Mon. Leid.) gnomol. Byz. || 3 ec). hab. lemmate non 
iterato MA addito zov avzov Tr. p. 12 || 5 xaka fiksnezat M: xaza- 
fttJnezai Tr. pXinezat A 1 eititoka superscr. A 2 || 6 ecl. hab. lemmate 
non iterato MA Tr. (post ecl. 1, 38 Mein.). recurrit corp. Par. 230 Elt. 
{HtoxQazovg) \\ 1 nlelv M d Tr. corp. Par. : xazanXelv A, quod male 
receperunt Gaisford et Meineke j neL&ea&ac 6el M d Tr. corp. Par. : 
neL&ea&ai A || 8 fiekziov pertinet ad v. Xoylt,eo(rai || 9 ecl. hab. 
lemmate non ilerato MA (post ecl. 3, 41 Mein.), om. Tr. , inde vulg. 
idem supra Antistheni tribui videtur 28 ubi videsis || 10 x^Q^ ( ar, te 
bu.) supra ATr.: avev hoc loco A, dubito de M || 12 ecl. hab. lem- 
mate non iterato MA (post iteratam 1, 30 Mein.) Tr. p. 12 (post ecl.3,41 
Mein.). recurrit corp. Par. 27 Elt. (TlXovzdQxov); gnomol. Byz. 127 p. 187 
Wachsm. (Pal. 101 Bar. 68 Mon. 61 Leid. 60) j| 13 ztjv om. Pa). Mon. 
Leid. | ztjv zeXeiozdzrjv Tr. | ixXiyeo&at 6el M d gnomol. Byz.: ixXe- 
yeod-ai ATr. corp. Par. fortasse rectius, sed vide ecl. 86 j| 15 ecl. lem- 
mate certe in A Tr. non iterato hab. MA Tr. p. 12 post ecl. 3, 42 Mein. 

3* 36 IQANNOr STOBAIO}' EKAOrQN r' 

90 (1, 34 Mein.) 

3 AvdQidg ftev i7i\ pdoecog, anovdalog de dviQ l 
y.alf t g nQoaiQeaecog eoxcog dfiexaxivrjxog oqjeiXei etvat. 

91 (5, 25 Mein .) JrjuoyQixov (fr. mor. 97 Mtill.). 
OavXcov eQycov v.ai xovg Xoyovg naQatxr\xeov. 5 

92 (5, 26 Mein.) Oeopovlov. 

Adr/.ovftevog dtaXXdoaov, vpQiConevog duvvov. 

93 (5, 27 Mein.) Biavxog. 

Ovxio neiQoo £f t v cog xa/ bXiyov xal noXvv xqovov 
picoaouevog. 10 

94 (9, 34 Mein.) Jltxxa/iov. 

Jltxxay.bg eq>rj c naQa/.axa&fjy.r^v Xaficov dixaicog dno- 
dog\ 

95 (Addend. 1 Mein.) Jrjuov.Qixov (fr. mor. 117 Mtill.). 

Mr) did q>6(iov, dXXa dtd xb diov dnexeo&at XQ^cbv 15 
dfiaQxr,udxcov. 1 ecl. hab. lemmatc non ilerato MA Tr. recurrit corp. Par. 562 Elt. 
(sine lemm., sed 2coxQaxovg Maxim. c. 25 p. 608 Combef.) || 2 syllabae 
inl (idot sunt abscissae A || 4 ecl. cum lemm. dnuoxQnov hab. M (post 
ecl. 1,34 Mein.) Br (post ecl. 1,97 Mein.), folii particula in qua lemma 
fuit abscissa A (post ecl. 1, 34 Mein.), tamquam Socraticam lemmate non 
iterato Tr. p. 12 (post ecl. 1, 34 Mein.). recurrit corp. Par. 563 Elt. 
(JtjuoxqItov), immutata et cum aliis coniuncta flor. Schenkelii (Wien. 
stud. XI p. 24) 77 b 6 ecl. cum lemm. hab. MATr; prioris eclo- 
gae lemma At\uoxqLtov huc falso retractum est Tr. Chiloni tribuitur 
dictum infra flor. 3, 79 y Mein., non Cleobulo |) 7 vftpitoutvog praeter 
g litteram abscissum in A | tiucoqov pro duvvov flor. 3, 79/ Mein. | 
8 ecl. cum lemm. hab. MATr.; /?/oc M d {Havxoq A Tr. recurrit corp. 
Par. 564 Ell. sine lemm. | 11 ecl. cum hab. MA (post ecl. 5, 27 Mein.) 
Tr. p. 11 (post ecl. 3, 39 Mein.); Jlixxaxov nunc abscissum in A. sedem 
eclogae illustravi mus. Rli. XXXIX p. 539. recurrit flor. Laur. p. 152, 20 
Mein. (WiTTaxbg Jccpn *t£.). cf. quod Pittaco infra tribuilur in Demetrii 
collectione flor. 3, 79 Mein. Laert. I 78 | 14 ecl. cum lemm. cbjuoxQa- 
xovg hab. MA ^P 081 ec '- 9» 34 Mein.) lemmate omisso Tr. p. 12 (post 
ecl. 5, 27 Mfin.i. dnuoxQlTOv scripsit Meineke flor. v. IV p. 144 ubi 
inter 'Addenda ex cod. A gnomam recepit pari indiligentia ac Gaisford. 
recurrit corp. Par. 493 Elt. (yvcuun JnuoxoaTOv); Democratis qni fertur 
p. 7; floril. Schenkelii (llien. ttud. XI p. 26) 84 | 15 v. <p6,9ov dkXa CAPVT I IIEPI APETHZ 37 

96 (5, 45 Mein.) 'E/. tcov 'Aqiotiovv/iov To/iagiiov. 
rvfxva^opievov qjvka^aa&ai 6el xbv xonov, ev ngax- 

lovxa 6e xbv fp&ovov. 

97 (3, 40 Mein.) 'Ev xavxiji. 

Kvfiegvrjxov /.tev egyov ayad-ov ngbg xag xiov nvev- 
/kxtiov iisTafioXag ug/tooao&ai, avdgbg 6e ooqjov ngbg 
xag xrjg xvxrjg. 

98 (5, 67 Mein.) 3 Ex %ov TeiijTog negl avTagxeiag (Te- 

letis rel. p. 3 sqq. ed. Hense). 
10 Jel looneg tbv ayaitbv vnoxgiT^v o xi av 6 noirjxrjg 

negi&fj ngooconov tovto ayiovi%ea§ai xaliog, ovxto xai 

6id xb sunt avulsa procul dubio olim ex parte compendiose scripta A 
| a7i6"/eo&ai xqscov MATr. corp. Par.; aTtsxeo&ai Democrat. dnexeoS-ai 
6sl flor. Schenkel. cf. Democrit. fr. mor. 3 (flor. 5, 77 Mein.) ubi legitur 
aloeeoS-ai y^eiov vel 20 (flor. 1, 40 Mein.) ubi 6i6neo xd (ihv firf 5i%rj- 
o&ai xQ £( " v > ^ &£ xolq sv&v/xsso9ac XQ £< *> V xx ^. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post dfjcagxrjftdxcov) Br (post De- 
mocriti ecl. 5, 25 Mein.); dgcoxcovvpcov nec plura pro lemmate Tr. Br. 
recurrit Demoph. simil. 58 || 2 yv(Jcvat,6fisvov cpvldgao avulsum in A 
ut mox xoitov | yvfivat,6fievov M d Tr. Demoph. yv/xva^o/csvoq Br | 
(fi?.dt;ao9ai 6el libri Stobaei; 6sZ <pvXdoosoSac Demoph. ubi mox 
TiQaooovxa || 4 ecl. cum lemm. hab. MA Br (post ecl. 5, 45 Mein.) lemmale 
non iterato Tr. (post ecl. 5, 45 Mein.). lemmatis loco iv xavxio M quod 

T 

reposui : iv xavxr/ A ix xav (compend.) Br; fallitur Gaisford. locos cognatos 
non exscribo. de sede eclogae vide mus. Bh. XXXIX p. 540 || 5 xvfieo- 
vtjxov habet etiam A reliquis avulsis nisi quod syllabae bq 6h (oo )<pov fere 
agnoscuntur | /chv soyov Tr., inde vulg. : pcev ioxcv sQyov M d Br | nobq 
M ll Br: elq Tr., inde vulg. vide Cobet mnem. IX p. 107 || 7 xv^rjq ( ut 
coniecit Gesn. 2 p. 39 mrg) Br, certe silet Thomas: tpvxr,q M d Tr. || 8 ecl. 
cum lemm. hab. M (post ecl. 3, 40 Mein.) A (nunc post ecl. 6, 8 Mein., 
olim antequam foliorum compages solveretur post 3, 40 Mein., quod 
demonstravi mus. Bh. XXXIX p. 387) Br (post ecl. 3, 40 Mein.) Tr. p.15 
(post ecl. 1, 68 Mein.); ix xov xe"kr\xoq neoc avxaoxeiaq (-xiaq Tr.) 
MABrTr., fallitur Gaisford scribens ix xiSv xov xxb. tamquam ex A, 
certe ante xov exstat x etiam in A. singula huius sermonis tmemata 
quo modo ad Bionem revocanda sint exposui in prolegomenis Teleteis. 
cuncta in conspectu posui ind. Bion. p. 93 10 JsZ tooneo — p. 38, 14 
xal dxv<piaq om. Br | v. dv b nocrjzrjq perierunt .nova charta super- 
imposita A 38 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN V 

xbv dya&bv avdga o xi av neQi&fj r) xvxrj. v.ai yag avtt. 
qjrjoiv 6 Biojv, uio7teQ notfjXQta, bxe ftev 7CQtoxok6yov, bxe 
6e devxeQoXoyov neQtxifhrjoi jcqooojtcov, xai bxe ftev (iaoi- 
kiwg, bxe 6e akrjxov. ftr) ovv (iovkov 6evxeQok6yog ojv xo 
TtQOJxoKoyov tcqooojtzov' el 6e ytr\, dvaQftooxov xi noir]- 5 
oeig. ov ftev otQX^ig xakuig, eyo) 6e aQXOftat, qjijoi, v.ai 
ov fiev nokkcov , eyoj 6e evbg xovxovt naidayojybg yevo- 
fievog, xai ov ftev evnoQog yevofievog didojg tlev&eQiojg. 
eyio 6e kaufidvoj ev&aQOojg naQa oov ov% vnoninxatv 
ov6e dyevviCojv ov6e fteftiptftoiQojv. ov xixQrjoat xoig nok- 10 
kolg xakoJg, eyiu 6e xoig okiyotg' ov yaQ xd nokvxekfj, 
q>rjoi, XQiqei, ov6e ev.eivotg uev eoxi uex' wq>ekeiag XQ*r 
o&ai, xoig 6e okiyotg xai evxekioi fiexd owqQoovvrjg ovv. 
eoxi xai dxvqiag. 6ib xai ei kdftoi, qjrjaiv b Biwv, qojvijv 
xd nQayfiaxa, ov XQOitov v.ai fjuelg, xai dvvaixo 6t/.ato- 15 
koyeio&ai, ovz. dv eutot, q>rjoiv, [nQOJxov fj nevia, av&QOJice, 
xi fioi ftdxf] ;] iu07teo oixixrjg 7tQog vjvqlov eq>' Uqov 
v.a&ioag dtxaiokoyeixat *xi ftot ftdxf]; ur) xi oot xiv.koq>a; 2 Biwv] vid. Tel. rel. p. 40, 2 et quae disserui in prolegomenis Tel. 
p. XCI sqq. |J 3 <5h oni. operarius Gesn. 2 p. 68, inde vulg. | StvxtQoloyov 
Meineke: voxtQokoyov M A Tr. |j 4 dktixov A || 5 ti Sh urj — p. 43, 2. 3 
i&oxai ooi om. M || 6 ov uhv — 7 sq. natSaywybg ytvoutvog] 
eodem loco Bionis utitur Teles rel. p. 16, 13 | xal secludi iubet Nauck || 
7 noXlwv (r t yy) ci. Wachsmuth || 10 ovSh dytvvi^wv Tr. : ovS' 
dyevit,wv A |J 12 <prjal Meineke: <paoi vel <paol A Tr. | xQt<ptt scripsi: 
XQi<ptiv A Tr. | dwtktiag ci. Giesecke || 14 sq. el ).a(iot — <pwvijv xa 
jrp.] exempla huius locutionis collegit Nauck mel. gr.-rom. IV p. 663 
adn. 61. addi poteril Galenus nt qI tp. n. xal au. P- 69, 18 Marqu. Athen. 
X p. 418 a, alia || 15 xal rjutlg Tr. Br: rjutlg A || 16 sq. nQwxov fj 
ntvia (slc A Br: t) ntvia Tr.) seclusit Wilamowitz jihilol. nnters. IV 
p. 297 adn. 8, dv&pwnt, xi uoi uayy ; Cobet mnemos. IX p. 99. v. now- 
xov tj ntvia defendebat Weber Leipz. slud. X p. 162, sed nowxov illud 
afuisse videtur ab altera codicum classi. ngwxov 6 Illovxog ci. Diels 
deutsche litteraturzeit/ing 1890 p. 1160 || 17 ngbg xvqiov ABr: t xv 
Tr. || 18 xa&ioag ATr.: xa&rjoag Br | (dvd-ownt,) xi uot udyjg Cobet 
1. c. mihi probabilius infra (39, 3) scribendum esse ;rpoc xbr iyxa- 
Xovvxa (av&Qwnt,) xl uoi uotyy; nam Paupertatis orationis exordium 
supra (16) male praeceptum est | ptrj xt Tr. : xi A Br CAPVT I IIEPl APETH2 39 

ov tcccv xo TcgooTaTTo/xevov vrcb oov tcouo; ov ti)v anocpogav 
evTccKTOjg aoi cpegto; 3 v.ai ?; Ilsvia (aV) einoi ngbg tov 
eyv.a).oivza c rt fiot ftdyrj ; (*rj xaXov tivoq 6l efie ove- 
gio/.i]; fir) oojqjgoovvrjg ; fxr) divaioovvrjg; (urf) dvdgeiag; 

5 dXld /xr) tojv dvayvaicov evderjg el; tj ov fteOTai fxev al 
bdol kaydvcov ; nXr\geig de al xgrjvai vdaTog; ovv. evvdg 
ooi TooavTag riagiyio b.ioorj yrj; xai OTgcofivdg cpvkXa; 
r} evcpgaiveo&ai fxeT* e/xov ovv. eoTiv; fj ovy bgag ygddia 
q?vOTt]v cpayovTa TegeTiXovTa; r t ovv. oxpov dddnavov v.a\ 

10 aTgvcpegov 7iagaov.evdX.cxj ooi Tr)v jieivav; t\ ovy o neivcov 
r.diOTa eo&iet v.a\ rjv.iora oxpov deivai; v.a\ 6 diiptov 
ijdiOTa nivei v.a\ r]v.iOTa to fir) nagbv tiotov dva/xevei; tj 
neiva Tig 7cXaxovvTa r) diipq Xiov; dXX 3 ov TavTa did 
Tgvq>i)v t,r t TOvoiv av&gtOTcoi; r) oiv.r]oeig oi nageyco ooi 

15 ngoiva, tov /uev yeifxcova ra fiaXaveia, &egovg de xa legd; 1 ov nav xb Dobree : ovx dv xb A Tr. ov zb Br ex emend. ut 
videtur || 2 ooi in A periit resarto margine | dv addidit Cobet || 2. 3 
TiQoq rbv iyxaXovvxa} ipsa homiuis crimina ab epitomatore vel a Telete 
suppressa breviter nunc verbis nobq xbv iyxaXovvxa significari putat 
Weber 1. c. p. 163 || 4 firj addidi | dvSgsiaq Tr.: dvSoiaq ABr || 5 sh 
rj Buecheler: a^ABrTr. slq Halm stCobet || 7 ooi in marg. add. Br 1 
|| 8 soxiv Tr. Br: soxi ool (sic) A, hinc soxiv ooi Gaisford et Meineke 
| rj oi% A Tr. : ovy Br || 8. 9 yoqdia cpvoxrjv Toup : ygddiaipvgxrjv A 
yoadio<pvQX?]V Br ygaSiai cpvQxrjv Tr || 10 sq. Xenoph. apomn.l 6, 5: 
ovx oio& oxi b fxsv r}Sioxa io&icov rjxioxa oipov SsZxai, o Ss rjSioxa 
nivcov fjxioxa xov fxr) naQOVxoq iniS-v/xsZ noxov; partim Xenophontis 
libros partim Bionis discrepantiam confirmat Socrates Laertii II 27 xal 
s/.sysv rjdioxa io&icov rjxioxa oipov nQOoSsZo&ai, xal rjSioxa nivcov 
rjxioxa xb ftr) nagbv noxbv dvafisvsiv a Xenophontis editoribus im- 
merilo neglectus. de colore orationis cf. Epicurus ad Menoec. ep. tert. 
p. 63, 19 sq. et fr. 490 p. 307 Vsener. Laert. IX 19. Plut. Sol. c. 28. 
Stob. III 1, 23 p. 10 | ovy b Tr. Br: ovxi b A | nsivtov ABr: nivtov 
Tr. || 12 post dvafisvsi praecipit v. fj oixrjosiq ov naQs%to ooi A 
|| 13 Xtov Nauck (per litt.); -^LOva libri quod frustra tuebatur Halm 
1. c. aliique collato Xenoph. apomn. II 1, 30 ; aptius poterit comparari 
Antisthenes ap. Xenoph. conv. IV 41 : toonsQ xal vvv xtods xtp ©aoito 
oivio ivrvytbv ov Sixptov nivco avxov || 13. 14 SiaxQVtpr)v A j 1 14 av- 
&QtonoL Tr. Br: ol dvxrQconoi A | 15 ante nQtoxov fisv per errorem 40 IQANiNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

nolov yag ooi xoiovxov oixr t xr]Qiov, cpr\o\v 6 dioyivr\g, 
xov 9egovg, olov tfioi o noQ&evuiv ovxog, evnvovg xat 
noXvxeXr)g; 3 ei xavxa Xiyoi r) Tlevia, xi uv e%oig dvxei- 
nelv; eyw fiev yaQ (av) do/.w dcpwvog yevio&at. aXX' 
ijfieig ndvxa fi&XXov aixitofiexra tj xr)v eavxwv dvoxQoniav 5 
xai xaxodatftoviav, xb yfJQag, xr)v neviav, xbv dnavxi- 
oavxa, xrjv r)ftiQav, xi t v iogav, xbv xonov. oio qprjotv b 
Jioyivrjg qjiovfjg dxrjxoivat xaxiag eavxf t v aixtwftivrjg, 
ovxtg eftoi xwvd 1 dXXog enaixiog, dXX' eyw avxij. 
naQaqjoQoi de noXXot ov% eavxolg dXXd xolg nQayfiaat 14 
xr)v aixiav endyovotv. 6 de Biwv, woneQ xwv &rjQiwv, 

habet v. JJeQl tpQOvfjOfwg i. e. Stobaei capitis tertii inscriptionem Tr. 
p. 16 mrg, rem explanavi mus. Rb. XXXIX p. 397 | ngolxa (sic 
Buecheler), xbv fthv %ft(xc5va scripsi: nQtoxov fjihv xftfiwva (xetftwvi 
Br Tr.) A Br Tr. nQwxov /xhv x^Lftwvog Gaisford qua coniectura recepta 
nQtoxov fthv secludit Wilamowitz 1. c. p. 297 adn. 8 ratione non pro- 
babili. ceterum concinnius Teles infra p. 31, 1 Hens. | xd (ante ftak.) 
Tr.Br: eixa A 

1 nwg yuQ ci. I. Sitzler neue p/tilol. rundsch. 1890 p. 276 J 2 olog 
Sitzler 1. c. || 3 kiyoi Halm 1. c: Xiyet A BrTr. | exoig A Br: h'xetg Tr. 
|| 4 dv addidit Meineke | dtpwvog ABr: evtpovog Tr. || 6 xal xaxod. 
A Br Tr.; xr/v xaxod. temere Gesn. 1 p. 20, inde vulg. || 6. 7 dnavxf t oavxa 
ABr: dnuxfjoavxa Tr. , inde vulg. ; locum recte interpretatur Beving 
remarques critiques (Brux. a. 1833) p. 16 || 9 ovxig i/xol usque ad 
fin. om. Tr., inde vulg.; ex A hanc eclogae partem primus edidit Gais- 
ford | ovxig — uvxfj] fluxit versus ex imitatione Homerica II. I 335 ov 
xi fJLOt v/ufieg inulxtot, dkk' 'Ayafti/xvwv. cf. Plut. de tranquill. animi 
p. 477 A (Stob. flor. 24, 15 Mein.) | rcwvd' A Br: xwv Plut. Stob. flor. 24 | 
dM.og ABr: dXXwv Plut. Wyltenb. Stobaei libri in flor. 24 | inaixiog 
A Plut. Stob. flor. 24: vnaixtog Br | uvxfi A: avxy Br g 10 naQU- 
<PQOvot — 1 1 indyovotv delenda censet Wilamowitz ). c. p. 297 adn. 8 
| naQuifOQOt Meineke: naQatpQOvoi A Br, vid. Lobeck paral. p. 181; 
nuQUtpQOveg vel nuQutpQOVtuot vel naQutpQovwg temptaverat Gaisford. 
vocabulum naQatpoQOt ad Theodorum excerptorem rettulit Diels I. c. 
ut infra p. 45, 2 inaixat. sed sententia certe Bionea, vide Tel. proleg. 
p. XX sq. Clsq. | dh (oi) noXkol conieci I. c. p. CVHI |] 11 o ^ Biwv 
xxh.] Bionem imitalur Musonius apud Clement. Alex. paed. III s. 35: vid. 
Wendland quaest. Muson. p. 64 sq. Bionem redolet etiam Epicteteum 
illutl ench. c. 43: nuv nQuyuu 6io txet Xafldg, xtjv fthv tpoQnxf/v, xtfv 

th tttpOQtJTOV CAPVT I nEPl APETH2 41 

cproi, naga rrjv Xf t ipiv i) dfj^ig yivetai, /dv fiiaov xov 
ocpecog eniXafiftdvr] , drfld-rvj) , edv tov TQa%r)Xov, ovdev 
neioi]' ovtco /ai tcov nQayuaTcov, tpr]oi, naga xr t v vno- 
Xr t iptv r) odvvrj yivexai, /al eav uev ovrcog vnoXdfiflg neol 

5 avrcov, cog 6 ^coxQarrjg, ov/ odvvfjot], eav de cog eriQtog, 
avidoj], ov% i7io Tidv TCQayiiaTtov aXX' vnb tuIv idiwv 
TQOTtiov /a\ Tr;g xpevdovg dd^rjg. dib dei fir) tcc nQciyfiara 
neiQaaSat fieTaTi9ivat, dXX 3 avTov naQaa/evdaai 7tQog 
TavTa ncog e%ovTa , oneQ noiovoiv ol vavTi/oi' ov yaQ 

10 Tovg dvifxovg /al ti)v ddXaTTav neiQCovTai fieTaTidivai, 
dXXa naQaaxevdCovaiv avrovg dvvafiivovg nQbg e/eiva 
OTQicpead-ai. evdia, yaXr]vr] ' Taig /conaig nXiovai. /aTa 
vavv dvefiog' enf t Qav Ta aQfieva. dvTcniicvev/ev earei- 
XavTO [fxe&eiXavTo]. /ai av nQog tu naQovra %qco. yiQcov 

15 yiyovag' f.ir) ^rJTet ra tov viov. do&evfig ndXiv' ftr) ^rJTei 
Ta tov iayvQOv [cpoQTia fiaoTa^eiv /al diaTQa%r\Xi£eo&ai\, 2 i%ilaufidvq Cobet 1. c. p. 99 : emXaufidvoiq A Br eniXaufiavyq 
tacite Gaisford | Sf/yO^ari dupl. acc. sed piiore deleto A 1 j) 3 nelarj, 
sed e l in corr. Br || 5 cbq 6 ScoxQaxrjq A Br ; coaneQ 6 2. tacite 
scripsit Gaisford. delet verba Nauck. an epitomatoris sunt? cf. Tel. rel. 
p. 43, 18 | eav de ovrcoq [exeQcoq] proponit Nauck (per litt.) haud scio an 
recte. cf. p. 44, 13 |j 6 ovy vnb x. 7tQ.] Arr. Epict. ench. c. 5: TaQaaaei 
xovq dv&Qconovq ov xd itQayuaxa , aXXd xcc tisqI xcov TtQayudxcov 
Soyuaxa, sed totum caput dignum quod comparetur nec non similes loci 
ex diatribis | ovy A: ovyl Br || 8 avxbv tacite Meineke: avxbv A Br || 
8. 9 TtQoq xuvxa ncoq ey. libri, hoc non recte defendit Meineke: jtQoq 
xavxd Ttcoq ey. Arnim frustra hic et alibi Stoicae doctrinae vestigia odo- 
ratus Gbtt. gel. anz. 1890 p. 124, itQoq xuvxu iacoq eyovxa coll. p. 43, 1 
Diels 1. c. || 10 neiQcovxat sed co in ras. A || 11 avxovq tacite Gaisford: 
avxovq A Br || 12 axQecpea&ai (sic ut tacite Gaisford) Br: xQecpeo9ai 
A || 14 ue&elXuvxo expunxit Cobet 1. c. p. 99 tanquam ineptam ditto- 
graphiam; xaQeiXavxo ci. Nauck non recte, cola pari fere syllabarum 
numero exaequata sunt | xal av — ZQco] 'debuit Teles aut TtQoq xd n. 
oqu scribere aut yQco si scripsit, addere dativum; hunc fortasse glos- 
sema expulit (x% avx% ue&cda) xul av — )': Buecheler || 16 cpoQxiu 
fiaoxdt,eiv xal diuxQayrjXiL,ea&ai seclusit Wilamowitz 1. c. p. 297 adn. 8 
ut maie praecepta ex eis quae narrantur de Diogene 42 lQANNOr STOBAlOr EKAOTtW I" 

d/.X woniQ ^Jioyivrjg, enei rig v'j'Jti v.ai ergay_i).i Su 
do&evtog eyovra, ov dierQaxrjXi^ero, dXXd dei^ag avi({> 
%bv xiova (HXriore 3 eq?rj 'tovtov lofrei 7CQOOOrdg\ ano- 
Qog 7cdXiv yiyovag' /ir] C>]ret ti]v tov evnoQOv diatTav, 
dXX' tog rcQog rbv deQa q^Qaxri] (evdia, xal dteorei/.to' 5 
ipvyog, ovveoreikoj), ovrw xai nQog rd V7cdQ%ovta' ei- 
nOQla, dtdoreiXov dnoQia, ovoxetXov. dXX* i]f*eig oi 
dvvdfxe&a aQv.eiod-at Toig naQovotv, orav xai TQvq>fj noXv 
dtdtofxev , xai rb eQyd^eo&ai .... ai xQivto/j.ev v.ai rbv 
itdvarov eo%a%6v \xt\ rtov xaxtov. edv dk noir]Or] xai rr~g 10 
fjdovrjg xaraq?Qovovvrd rtva, v.al nQog rovg novovg iu] 

1 inei Tig A: inei xiq avxov (sic) Br: oq inei xiq scripsit Mei- 
neke postea coniciens fortasse in fine enuntiati aliquid excidisse. at 
recte monuit Haupt opusc. III p. 638: 'neglegentius loquitur Teles, sed 
ut facile tamen intellegatur hoc eum velle, fac ut Diogenes'. quam- 
quam Teleti an epitomatori neglegentia tribuenda sit hic ut alibi hae- 
sites || 1. 2 ixQaxfa&v — dtexQaxrjM&xo (sic ut corr. Gaisford) Br: 
ixQayr]?.iaC,ev — 6i6XQaxrj?.idt,exo A || 3 xbv Br: xrjv A; v. xbv xiova 
xxk. recte interpretati sunt Beving et Haupl, deerravit Meineke | %<pr\ 
A: <pnal Br | nQoaaxdq Haupt scite monens verbuni palaestrae esse videri 
coll. Plat. Phileb. p. 41 B : nQoq xdde A ngooxdq Br | dnoQoq (sicut 
scripsit Gaisford) Br: dn quattuor litteris erasis A || 5 <pQaxxv A: 
nQaxxojv (n in ras., ojv ex rj (?) corr. Br 1 ) Br | ev6ia — avveaxei?.oj 
in parenthesi dictum esse perspexit Meineke | ev6ia A: evvoia (vo in 
ras.) Br | xal delendum iudicat Meineke || 6 t}n>x.oq Gaisford: . t$. 
(vocabuli prima litt. et extrema eras.) A tftvy.ovq Br | avveaxei?.oj A: 
xal avveaxeiXoj Br || 6. 7 ovxoj xal n^bq xd vnaQxovxa' evnoQia, 
Sidaxei?.ov, dnoQla, ovaxetXov ante Hauptium Gobet I. c. p. 99: ovxoj 
xal nQoq xd vnaQxovxa 6t ' evnopiav 6tdaxetXov, dnoQiav xal .... 
etXov (ante etXov quattuor lilteris erasis sed servato ut videtur accentu) 
A ovxoj xal nQoq xd vnaQXOVxa 6t' evnoQiav, didoxeiXov dnoQia 
xal ovoxetXov Br || 7 aXX* Tj/xeTq usque ad fin. om. Br || 9 didoj/uer 
Iacobs lect. Stob. p. 45: 6i6ojfxev | ante cct(?) tres vel quattuor litt. 
quae hodie dignosci nequeunt A : xaXatnojQeio&ai xq. ci. Iacobs 1. c. 
excedens spatium, t,rj(xiav (vel Z,rjtxiovo9-ai) xq. Meineke, cui cupidiu> 
obloquitur Cobet 1. c. ; exspectaveram dvtao&at vel drjdiav sim. xaxov 
proposuit Buecheler, alxiav Wachsmuth \ 10 xi secludendum esse ante 
Cobetum vidit Meineke || 10. 11 idv 6e — xaxa<pQOvovvxd xtva] 
quando le ipsum ita comparaveris ut et voluptatem contemnas exspectat CAPVT I IIEPI APETHS 43 

dta^e^Xrjfxivov, xal ngbg do^av /.ai ddo^iav tocog exovta, 
xal tbv S-dvatov ftr) cpofiovftevov, o xi av ■fHKrjg e^eotat 
ooi dvcodvvco ovxt noteiv. dtb dneg keyco, ov% boCo ncog 
avxd xd jcgdyftara e%ei xt dvov.o'Kov, rj yrjgag r] nevia rj 

5 ^tvia. ovk drjdcog ydg Eevocptov idv oot cprjoi c dei^co 
dvo adekcpcov xrjv corjv ovoiav dteXofxevcov xbv ftev ev xf 
ndoij dnogia, xbv de ev evxokia, ov cpavegbv oxt ov xd 
XQrjfxaxa ahtateov dkV etegov ti; 1 ovtcog edv oot dei^co 
dvo yegovtag, dvo nevrjtag, dvo cpevyovtag, tbv ftev ev 

10 xfi Tcdorj evv.okia xat ajca&eia bvta, xbv de ev xf jcdoij 
xagaxf/, ov cpavegbv oxi ov xb yfgag, ov xrjv neviav, ov 
xrjv ^eviav ahtateov dkV exegov xt; v.ai dneg dtoyevrjg 
enoirjoev ngbg xbv jcokvxekf cpdfxevov nbkcv eivai xdg 

Cobet 1. c. p. 100. num idv 6h (zbv ZQonov) nocr]at] — xaxa<pQ0- 
vovvzd [ziva] coll. Tel. p. 26, 10? subiectum fuisse dzv<pia vel huius 
similem vocem suspicatur Buecheler. sed emendatio incerta: dormi- 
tavit epitomator j xaza<pQOVovvza sed ut <pQOvovvza hodie difficile sit 
lectu A 

2 o zi av ante Meinekium Iacobs lect. Stob. p. 45 : ozc edv A || 
3 inde a verbis dvwdvvco ovzc incipit rursus M f. 5r— ▼, unde descripsit 
Gesn. 2 p. 18sqq. Musonii esse haec suspicatus, quo errore deceptus est 
Peerlkamp Musonii Rufi rel. p. 185 sqq. | 6cb aneQ M d A: 6c* aneQ ci. 
Nauck | 4 eyec, sed oi superscr. A 1 eyoc M d || 4. 5 nevia rj ^evia 
tacite Gesn. 2 1. c. inde vulg. : neviav rj £fW«vM d A || 5 Xenoph. conv. 
IV 7 35 || 7 rbv 6e iv (zfj ndarj) evxo/ua dubitanter ci. Meineke, quod 
verum videtur || 9 6vo yeQOvzaq, 6vo nevr/zaq scripsi coll. p. 40, 6. 
43,4.11: 6vo nevrjzaq 6vo yeQOvzaq M d A || 11 ozc ov (sic ut tacite 
scr. Gesn. 2 ) A: ozc M d j ov zr)v neviav, ov zb yrJQaq coniecit Meineke: 
lu vide ad 9 || 11. 12 ov zr)v §eviav Meineke: xal zr)v geviav M d A | 
12 fortasse xa&dneQ vel xad-dneQ (xal) A., nisi malis traicere oneQ 
xal | Acoyevr/q] eadem fere de Socrate narrat Plutarchus de tranquill. 
animi p. 470 F: b ^(oxQazrjq dxovaaq zcvbq ziov <pi).a)v Xeyovzoq ibq 
no).vze).r)q r) nohq' /xvaq 6 Xloq oivoq' r) noQ<pvQa zqc<Sv /xvojV 
zov /xehzoq r) xozvKrj nevze ^Qayfxdiv' hxftcjv avzbv nQoatjyaye zolq 
d).<pizocq, oftoXov zb r)/xiexzov, evzeXr/q rj nohq' eiza xze. Aristo- 
nem Chium ut videtur secutus. cf. R. Heinze mus. Rh. XLV p. 508 sqq. 
cognata his sed leviora offerunt Laertius VI 35 extr., Arrianus Epict. 
Stobaei flor. 97, 28 Mein. (cf. Tel. prol. p. XCIVsq.), gnomol. Vatic. 495. 
vide praeterea Bernays Phokion p. 115 Duemmler Akad. p. 9 44 IQANNOr ITOBAIOr EKAOrQN V 

A$r' t vag' Xafiwv yag aiiov r)yev eig zo (ivQonujXeiov v.ai 
envv&dvezo nooov zf t g xvnQOv fj xozvXrj. * (xvag* qjrjoiv 
o nvQonwXrjg' dvexQaye ' HoXvzeXf^g ye fj noXig'. dnf t yev 
avzov ndXiv eig zo (tayeiQeiov xai invv&dvezo nooov %6 
axQoxojltov. c zqiujv dQaxfiuov' ' efioa ' noXvzeXfjg ye 1] 5 
noXig . eig zd eQia ndXiv %d uaXav.d xai nooov %6 nQO- 
(iazov. . (xvdg 1 qrjoiv' l(i6a c noXvzeXf t g ye fj noXig'. c 5evQo 
6ij qjrjoi. xdvzav&a dyec avzov xai eig zoig &6q(iovc. 
nooov rj xolvi^; 3 c %at\*ov } qjrjoiv dvixQayev 6 Jioyevr t g 
evzeXf t g ye fj noXig 1 . ndXiv eig %dg ioxddag, c 6vo x a/ - l0 
v.ujv ' tojv 6e (xvqzojv; c 6vo x<*Xxo~jv' ' c evzeXrjg ye fj noXig . 
ov ZQonov ovv utde ovx fj noXig evzeXf t g xai (noXvzeXf t c, 
aXX edv (xev ovzuj £f t ) noXvzeXrjg, edv 6e ovztog, evze- 
Xr t g, ovzoj xai zd nQayfxaza, edv (tev avzolg ovzuj x°h~ 
zai, ev7iezf t xai Qudta qaveizai, kdv 6e ovziog, dvoxeQf- l5 
— AXX o/xujg 6oxei (xoi exetv zi fj nevia 6voxeQeg xoi 
Ininovov' xai iidXXov dv ztg hiaiveoai zov (tezd neviag 
evxoXiog (zo) yf t Qag heyxovza fj zov uezd nXovzov. — 
Kai zi exet dvoxeQeg rj eninovov fj nevia; rj ov KQazr t g 10 eiq (sic) A || 12 toSe M d code A ; xtpde Meineke. recte iilud 
defendit Blass lit. centralb/. 1890 nr. 30, item I. Sitzler neue philol. 
rvndtch. 1890 p. 276 sq., qui in proximis dkk' iav utv xtq ovxto Z,~ 
suppleri vult (tpaveixai quod in proecdosi minns apte addideram deleto) 
fortasse recte. nam sic xiq pronomine in versu 14 poterit careri Q 12 
ovx seclusit Cobet I. c.^p. 100, non recte | 12. 13 nokvxfh' t q. dkV (dkk' 
recte Wachsmuth) ictv /xhv ovxto £# addidi; ante ivv 6h uidetur legen- 
dum ic\v (xev yag ovxto xlq t,fjoy uel simile quid Gesnerus addend. ed. 
sec. , quod supplementum in textum recepit ed. tert. p. 19, inde vulg. 
vulgatam retinuit Schow p. 40, nisi quod rectius dedit iav (jftv yitg 
ovxto xlq ^oy, nokvxektjq, iccv 6h xxh. verum hoc visum est Gais- 
fordo, cuius neglegentia imposuit Meinekio aliis fl 18 ovxtoq (ante v. 
evxekyq) A: ovxto M d | 14 (thv uvxolq M d A; uiv xiq avxoiq taciie 
Gesn. 2 , inde vulg. num (thv avxolq (r/f)? | 15 ovxtoq M d A || 16 dk).' 
outoq — 18 (xexa nkovxov interloculoris sunt || 17 inavioai M d : inai- 
viorj A; inavioeie tacite Gesn. a , inde vulg.; cf. Tel. proleg. p. XXI J 
18 xb addidi fortasse non necessario, cf. p. 45, 10 | iveyxovxa infra libri: 
iviyxavxa hoc loco M d A || 19 xal xi coniecit Gesn. 1 p. 19 mrg: xal CAPVT I nEPl APETH2 45 

xai /Jtoyevr^g ni\ t]xeg r]aav ; xai niog Qqdicog 6te^i t yayov ; 
dxvcpot yevo/nevot xai enatcat y.ai dtait/j eixehei y.ai i-tTr t 
dcvd/ievot %Qr]oao$ai. anoqia y.at ddveia neQteoTrjy.ev 
y.oyyov y.ai xva/tov ovvdyaye , qnjjffh' o Kgdrrjg, xai zd 
5 lovroig nooocfooa' xav xdde dodoijg, Qadiiug otrjoetg tqo- 
natov y.axd neviag. i] %i del /ua/J.ov enatveaat zbv /xexd 
neviag evxoXtog (™) yfjoag eveyxovra r] xbv fxerd nkov- 
rov ; enei tol ovde yvcoiat QqdteaxeQOv eaxt, nolov ti 
eovi nXovxog i] nolov ti nevia' dkld xai nXovTt/t noXkoi 
io tieTa yr^Qtog dvaxoXtog %QcbvTCtt xai neviq dyevvtog xat 
odvoTiKOjg' xai ovxe tovtoj Qqdtov, toaxe Tijj nkovrto ikev- 

exi M d A; similiter Teles p. 18,14 xal ntoq dv suj xxe. post verba 
adversarii, item p. 24, 3 Hens. 

1 Strjyayov reseribi iubet Gobet 1. c. p. 100, cuius auctoritate ne 
quis fallatur, conferatur Aristo Cliius Theophili ad Autol. III 7 p. 206 
Otto (Meineke hist. cr. com. p. IX), ut taceam de Chrysippo aliis || 
2 inaixat A: alxfjOai M d ; alxrjxal ci. Peerlkamp. v. xal inalxai tam- 
quam dittographiam (ante xal Staixy) secludi iubet Wilamowitz I. c. 
p. 297 adn. 8 : neque enim ideo laelos degisse illos, quod essent mendici. 
at conferatur Ps.-Plut. an vitios. p. 499 C : dXV i§ ovaiaq Xa/MQaq xal 
oixov xal XQani^rjq xal noXvxsksiaq slq XQtftcova xal nrjoav xal 
TiQOoaixrjaiv i<prj/xiQOv xpo<prjq xaxd^siq (sc. Tvyrj) ; xavxa svSai- 
/xovtaq doyal dtoyivst, xavxa ihsv&soiaq Kodxrjxi xal So&jq. ratione 
vere Cynica vel mendicatio hoc loco numeratur inter svSai/xoviaq aQydq. 
ambigitur autem aixrjoat praestet an inalxai, nam et simplex alxslv 
et inaixrjq dicitur de Cynico: Arr. diss. Epict. III 2'2, 10. 89. codici A 
favet collocatio verborum et concinnitas || 4 ovvdyays M d . avvrjyays 
A; avvays (malim gvvays) scripsit Bergk inter Cratetis poematia refe- 
rens verba xoyyov xal xva/xov avvays p. I. 4 II p. 368 fr. 11 jj| 5 Sod- 
arjq compend. A: Souq M d | Cratetei carminis particulam refingere sludet 
Blass 1. c. xdv xdSs Sodorjq ^PrjiSiioq oxrjostq xaxd xfjq nsvirjq xb 
XQonaiov. sed dicebant laxdvai XQonaiov, non xb XQonatov. eadem 
Crates utitur similitudine in apophthegmate Stobaei flor. 6, 39 Mein. || 
6 xiva pro xi maluit Meineke || 7 xb addidit Wilamowitz 1. c. p. 297 
adn. 8, sed cf. 10 et p. 44, 18 (| 8 insi xoi ovSh Wilamowitz 1. c: inst- 
xovSs M d enstxa ovSh A; insi xoi ovxs Arnim, qui proxima sic refingi 
iubet r] nolov xi nsvia (ovxs [iitovai /xsx^ ixsivov rj /isxd nsviaq)' 
d'/.'/.d xzk. U 9 xal pro rj proposuit Nauck | nolov xt Meineke: nolov 
r\ M d A || 10 v. xal nsvia dy. post oSvQxtxcoq transponi vult Wachs- 
muth | 11 xovxco scripsi: xovxo M d A; xovxoiq Nauck 46 IQANNOr STOBAIOT EkAOl'L»N I 

&egiiog xal dcpoQxojg, obxe exeivio, coaxe (xf) 7ievia yev- 
vaiojg, aXXd xov avxov aftcpoxeQa, xai oarceo xoig noXXoig 
Svvaxai xaxd xqonov, ovxog xal xoig dvdnaXtv. xai edv 
ftev exnotfj nevrjxevovot (6ei) ftevetv ev xu) {iioj, ei de fxrj, 
Qaditog anaXkaxxea&ai utoueQ ex navriyvQewg [oixqj xai 5 
ex xov ftiov]. xa&a7ceQ xai (!• oixiag, cprjoiv o Biojv, e^ot- 
xttdfie&a, oxav xb evoixtov 6 ftio&ojaag ov xoptiCdftevog 
xrjv 9vQav dcpiXrj, xbv xeQaftov dcpiXrj, xb cpQeaQ eyxXeiorj, 
ovxoj , cprjoi, xai ex xov oojftaxiov e^otxiCoftai, oxav rj 
/uiofrojoaoa cpvaig xovg bcp&aXftovg dcpaiQrjxat xd toxa xag 10 
%eiQag xovg nodag' ov% vnoftivw, dXX 1 0JO7ceQ ex ovft- 
noaiov dnaXXdxxofxat ov$ev dvoxeQaivojv , ovxoj xai ex 
xov ftiov, orav [r]] ioQa fj, 'efifta noQdftidog eQfia. 3 dianeQ 1 ixeivaj M d : ixeiv^ A; ixelvo tacite Gesn. 2 , inde vulg., ixeivoiq 
Nauck | ry addendum esse vidit Meineke || 2 boneg Wilamowitz I. c: 
07ieQ M d u>07i£Q (sic ut male ci. Gesn. 2 mrg) A | 3 ovxoq Wilamowitz: 
ovxio M d A | xal xolq (okiyoiq) uvdnaliv Cobet 1. c. p. 100 || 4 6el 
addidi || 5 cooneQ ix navriyvQftoq] comparationis huius exempla non 
nulla collegit Nauck ad Iambl. de vita Pyth. c. XII et lex. Vindob. 
append. p. 205 cf. etiam Arr. Epict. diss. III 5, 10 IV 1, 105 |] 5. 6 ovzto 
xai ix xov ftlov seclusit Wilamowitz I. c. tamquam male praecepta ex 
12 sqq. ovzto xal ix deleri iusserat Gobet 1. c. p. 98 || 6 xa&dneo — 
oixiaq] cf. Seneca ep. 70, 16 et quae composui Tel. proleg. p. XCIX || 
9 ovxco, (prjai scripsi : <pr\oiv (<pr\alv A) ovxto M d A; <pr/oiv tacite ab- 
iecit Gen. 2 , inde vulg. fortasse praestat ovzto xal ix ocoftaxiov, <pr\oiv, 
i^oix. coll. p. 41,3 | it-otxl^ofiai M d : i§oixit,6ft£&a A | oxav — xovq 
nodaq] cf. Axiochi auctor p. 367 B: xdv ftr) xiq &axzov <bq /peoq 
dnodidui xb g~ijv, tbq 6/ioXooxdziq rj tpvotq iniozaoa iv£xvQa%£t xov fthv 
dyjtv, xov 6h dxor]v, nokkuxtq 6h dfxipto || 10 d<paiQrjzat M d : dyaioelxui 
A [j 11 (ZoneQ ix ovptnooiov — ov&hv 6vox£Qulviov] uti conviva salur 
Hor. sat. I 1, 119; plures auctorum locos quibus haud scio an fons 
fnerit Bio indicat Vsener Epicur. fr. 499 p. 310 || 13 r) seclusit Nauck; 
oxuv y 6jqu, l eV kftfia n. V ci. Diels I. c. | £Qfiu Nauck tr. gr. fr. 2 adesp. 
520 p. 941: £QVfta M d A ; tragici alicuius frustulum agnoverat Gaisford. 
Timotheo dilhyrambographo versiculum adscripsit Bergk p. I. 4 III p. 621 
incerta coniectura. similitudinem hanc quasi commentario illustrat Ar- 
rianus Epicteteus ench. c. 7 : iuv 6h 6 xvft£Qvrizr/q xukioy, xq£X£ inl 
zb nXolov d<p£lq ixnva ndvxu ftn6hv iniozQ£<p6ft£voq CAPVT I nEPI APETHS 47 

(o) dya&og vnoxQLTt)g ev xai xvv uQokoyov ev xai ra 
uioa ev xai ti)v xaTaoTQOtpr]v, ovtoj xai 6 dya&bg dvr t Q 
ev xai xd nQtoTa tov jJiov ev xal Ta uioa ev xai ti]v 
TeX.evTijv' xai tooneQ luaTiov TQifitova yevouevov dne- 

5 &eur]v y.al ov . . . . naoikxot ovde cpLkoxpvyoJ, dkkd ut) 
dvvduevog eti evdaiuoveiv anaXkaTTOuai. xad-dneQ xal 
^ojKQaTTqg' r]v avTo) e/. tov deoucoTr]Qiov , ei efiovleTo, 
e£eX&eiv xai rtov dixaorojv xeXevovTtov aQyvQiov tlui]- 
oao&ai ov nQooeixev , dXXd Trjg ev uQVTaveito oiTt]oewg 

10 eTi/ntjoaTO' xai tqlwv r)ueQWv avTtjj do&eiotov tjj nQWxt] 
eniev xai ov nQOoiueLvev Trjg TQiTr t g quiQag t^v eoiaTr t v 
tOQav naoaTrjQtov, el etl rjXiog eni Ttov oqiov, aXX 3 ev- 
&aQOtog [xf] jiqwti]], (tog JJXaTWv cpif)oiv, ovdev TQioag 
(ovde OLatp&eiQag) ovTe tov nQootonov ovte tov XQ°^~ 1 o addidi || 3 nQcozu zov] litt. coza z raacula perierunt A || 

5 ante nuQsXxco hiat oratio. exempli causa proposuit Buecheler dns- 
frsurjv xal ov(xizi icpoQOW, ovro) xal zbv ftiov . . unozid-SLiat xal 
ov) nuQsXxco ovdh cpiXoxp. intercidisse aliquid primus perspexerat Mei- 
neke. sed non recte ante v. ovdh cpiXoxp. inseri voluit ovzco xai xbv 
fiiov axQr\ozov ysvousvov dnozi&suui | /xr) Nauck : xal M d A || 7 s^fjv 
pro r\v ci. Nauck (per litt.) |j 8 post 0-sX9slv addi voluit Meineke dX?.' 
ovx igrjXd-s || 9 iv hodie evanidum A, item mox litt. qlztj in vocabulo 
TQixTjg || 10 de trium dierum mora Socrati concessa nihil aliunde con- 
stare monuit Wyttenbach || 12 nuQazrjQcov M d A; nuQuzr/QSlv osci- 
tanter Gesn. 2 , inde vulg. | szi Meineke: soziv M d iozlv A; possis sl 
iozlv (szi) rjhog vel si (er') iozlv rjXiog inl zcov oqcov coll. Plat. 
Phaed. p. 116 E: szi r\Xiov slvai inl zolg 6'qsgiv xal ovnco dsdvxsvut \ 
oqcov tacite Gesn. 2 , inde vulg. : oqcov M d coqcov compend. A || 13 zy 
nQioztj seclusi. post nQcozy quae deinceps sequuntur om. M ubi f. 6 et 7 
scriptura carent: primus edidit Gaisford ex A | (cbg HXuzcov cprj)aiv sup- 
plevimus: ante alv sex septemve litt. evanidae vel erasae A: (xal cbg 

6 UXuzcov <prj)olv proposuit lacobs lect. Stob. p. 46, quod fere recepit 
(xal dtg Ilh <p.) Meineke | zQsaag Plato p. 1 17 B: zQSXpug A || 14 ovdh 
6ia<p&siQug addidi. dicit Plato 1. c. p. 117 B: xul og hxfiwv xul udXa 
"Xscog, <6 'ExsxQazsg, ovdhv zQsaag ovdh 6iu<p9siQug ovzs 
zov xqoj uazoq ovzs zov n QOGconov, «AA' d>GnsQ si<6&si zuv- 
Qrjdbv vnoftksxpug xzh., dein p. 117 C: udXu svxsQtbg xui svxoXcog 
ijssntsv. cf. etiam Ps.-Plut. an vitios. p. 499 B 48 iQANNor«roB\ior EKAor-QN r' 

ftaxog, a).).d fidka Uagtog xe xai eixo/.tog lafiwv xb noxi- 
qiov il-intev, xai xb xekevxaiov dnoxoxxafiioag 'xovti de' 
q>r t oiv "A).xifiiddf] roj xahjj' ' oga axo).r t v xai naididv. 
rjfteig de, xav aU.ov 'idtotxev, netpgixafiev. xai fieU.tov 
dno$vr]axeiv , ixd&evde paiHiog, toate ttohg dieyeigat 5 
tcvd. ra%v y 1 av xai rjfttov rtg av xoifti^&eir^ ; xai yv- 
vaixbg x a ^^orr]ra ngtptog eq?ege xdxeivr^g ^oioar^g ovx 
eqpgovnCev, dkXd Kgiro(3ovkov ehcovxog ' ntog dviyj, Tat ^»?S 
ovfifiiovoqg; 1 'ntog 6h ov xojv nagd ooi x^div; 1 'xi de 
fuoi ftilei exeivojv; 1 q?r t aiv 'ovxtog oid' iftoi xavxqg, d).). 1 10 
axovoj woneg xv v< *s'' yttl rtdXiv nagetlrjtporog avxov 
Alxifiiddriv in agtorov, ojg ixeivr, nagel&ovaa xrjv xgd- 
ne^av avirgexpev, ovx Iftoa ovd 1 tbdvvdxo detvona&ojv c a) 
tijg nagavo/jiag, toaxe xaixji nuoxeiv', d).V dvali^ag xd 

1 fuerit Xafiwv in A, sed hodie legitur nihil nisi /Jauv et ne hoc 
quidem satis integrum | 2 dnoxorrapioaq — xw xal<5) Xenoph. Hell. 
11 3,56: xal inei ye dno&vjjoxetv dvuyxa^o/tevog rb xtovetov tnte 
(sc. 6 SrjQUftivrjq) , xb teinoftevov etpuouv unoxoTTufiioavTa einetv 
uvtov, Koirlq tovt' eoTto r<5 xuXtp. immanes errores quibus Socrates 
confunditur cum Theramene, Critiae loco Alcibiades nominatur, inde 
repetierim, quod duo olim constantis et aequi ante mortem animi exempla 
praebebantur vicina, Socratis et Theramenis. nam vicina haec leguntur 
apud M. Tullium Tusc. disp. I 40, 96 sq. Alcibiadem autem subslituerit 
qui urbanum illud tio xuX<5 ad corporis pulcriludinem spectare male 
opinatus est || 2. 3 rovrl Se <pr\ol inveni in A; tovxI <prjalv Gaisford 
|| 3 v. 6qu — 4 netpQtxaptev, item 6 tu%v y' — xoifirf&elrj a Telete 
aliena esse vidit Cobet v. I. 1 p. 371, ad Theodorum epitomatorem reltulit 
Diels. sententiam, non verba ipsius scriptoris superesse suspicatur Wachs- 
muth coll. Arr. Epict. diss. IV 1, 166 | natSidv Buecheler: naiSeiav A | 
6. 7 ante xal yvvatxbg xrh. haud scio an non nihil omiserit epilomator. 
male haec cum prioribus cohaerere nuper monuit etiam Diels |j 10 ptilXei 
A: tacite corr. Gaisford; ceterum vide ne scribendum sit l ntoq Se ov" 
(<pijol) l rtov nugu ool yrjvmv;' 't/ Si fiot fiiket ixeivtov;' < Ol'rco,•' 
iprjoiv^ovS' iptol ravrrjQ — Z*]v6q\ anseris similitudo recurrit apud Diog. 
Laert. II 37 || 11 sqq. similia de Socrate et Eulhydemo leguntur apud 
Plut. de cohib. ira p. 461 D. vid. quae monui in prolegomenis Tel. 
p. XLVsq. || 13 wSvvuto (sic ut tacite Meineke) A; oSvvaro Gaisford g 
14 naQavofxiag A ; nuQotviaq ci. Meineke perperam | <oore Tuvri 
ndoxstv apte Blass qui recte haec iunxit cum prioribus CAPVT I IIEPI APETBZ 49 

neoovxa, dno&eo&ai aakiv exeXevoe xbv ^ky.ifiiddqv ' tog 
de exeivog ov noooel^ev dkV eyy.akvxpdfxevog ev.d&rjxo 
aio%vv6(xevog, ' z Ttqodyuifxev drj qjrjoiv c e^to' qjaivexai ydq 
rj "EavSimttj ot-vqeyfxia o/taqdxxeiv fjfxdg." eixa fxex* oki- 
5 yag rjfieqag avxbg aqioxtuv rtaqd xa~> A.kv.i(iiddrj , tog rj 
bqvtg r) yevvaia eTttrcxaoa *axeftake xbv Ttivaxa, eyxakv- 
ipd/xevog exd-fhjxo xal ovx rjqiova' wg de ixeivog eyeka 
xai envv-d-dvexo ei dtd xovxo ovx aqioxd oxi rj bqvig erti- 
nxdoa xaxafidkoi, 'drjkov oxi cprjoi 9V fiev nqqjrjv Bav- 

10 &iitmjg dvaxqeipdorjg ovx eftovkov dqioxdv, efxk de oXet 
vvv (aV) dqtoxdv xf t g oqvi-9-og dvaxqeipdorjg ; Tj diaqjeqeiv 
xi exeivrjv oqvi&og y.oqvZtbor t g T t yjj;' c dkk ei fxev vg 
qr t oiv 'avexqexpev, ov/. dv uiqyiuov, ovx. dv dirjvex&rjg, si 
de yvvt) vaidrjg; 3 bqa nai^idv. 

15 99 (5, 68 Mein.) 3 Ex xov E?rixxr;xov 'Eyxeiqidiov (c. 43). 

TLdv nqay/xa v.ai nqootanov dvo exei kafidg, fxiav 

qoqrjxrjv, /xiav aq>6qr t xov' b ddekqjbg edv adixfj, ev&ev 

1 dno&io&ai A; dnzeoQ-at ci. Buecheler; imd-sod-at scripsisse 
Meinekium paenituit, aliud quid latere ei videtur v. IV p. LV || 3 aloyv- 
vbfxsvoq secludi vult Meineke taiuquam interpretamentuin verbi iyxa- 
).vipdftsvoq || 4 o&Qsyfxiq] cf. Aristoph. fr. V com. II 2 p. 1143 | 
onaQazzstv scripsi: onaodaoeiv A || 6 xazsf3a).s tacite Meineke: 
xaxefia).).s A I iyxa).vipd/xsvoq Meineke v. IV 1. c: avyxakvxpdptsvoq A 
|! 8 intnzdoa Meineke: intazaaa A |j 11 dv addidit Buecheler [) 13 
woyi^ov tacite Gaisford: oqyiQov A; nescio an ex margine irrepserint 
v. ovx dv tooyii^ov et simile quid sensisse videtur Cobet mnemos. IX 
p. 102 ubi tacite omisit v. ovx $v diqviyjrrjq. fortasse apodosin aliquis 
addiderat verbis sl dh yvvr) vtodrjq adscribens toQyit,ov. an ovd' av 
dtrjveyfrrjq'! \ dtrjvey&Tjq A; Stsviy^Q Gaisford || 14 oqa natosiar in 
marginem reiecit tamquam lectoris additamentum Cobet v. I. 2 p. 371, 
Theodoro tribuit Diels | oga tacite Gaisford: oqu A | natdtdv ut supra 
Buecheler: naidsiuv A || 1& ecl. cum lemm. hab. A, om. M de quo dixi 
ecl. praegressae p. 47, 13 H 16 xal nQOOtonov om. Arr. [| 16. 17 fiiav 
(pOQTjirjv fxiuv u<p6qtjzov A, zrjv fxhv <poQijzrjv, zrjv 6h u<poQrjxov Air. ; 
fxiq <poqtttov, txtq d<p. scripsit Meiueke qui proposuit etiam /xiav j 
(fOQTjZOv, fxiav y d<p. flor. v. IV p. LV. de Bioneo huius dicti colore 
monui p. 40, 11 j| 17 6 dde).<pbq — p. 50, 2 <poQTjz6v iozt A: dds).<pbq 
idv ddixq, ivrev&sv avtb ptr) \dfxf3avs, ozi ddixsl' avz?; yctQ ?/ /.a/??; 

Stobaeus 111. 4 50 iQANNor rroBAior ekaofqn r 

avxb ur) Xdfiiftave bxt ddtxei, dXX' exei&ev bxt ddeXqog' 
xa\ ovxio Xrjipj] avxb xa&' o qoQrjxov eoxt. 

100 (5, 69 Mein). Jtojxoyivovg IIv&ayoQeiov ix xov JleQi 

baioxrjxog (fr. 4 I p. 535 Mullach.). 
Hegt piio exXoyto/ubg xa&' bv xa etr; 6 dv^Qtontvog 5 
plog batojxaxog %e xat voututoxaxog. nQaxov uev atxa xtg 
ftr) noXvnQayuovfj uyde xaxv ent tdg dixag OQUtpr;, dXXd 
noXvv xqovov dftfiaXXouevog avxog xe nQoxaXebfievog dvev 
dixag olg xe b dvxidtxog nQoexaXioaxo , euuivwv' xat 
atxa xd rtoXXd f e^rjxayoQev xui nQayuaxt f xauavXrj dXX 3 10 
avxb xb nQayua' xal irti fiev xag dXXoxQiag tauiag xb 
dxQtfieg fiojxo, ent de xdg idiag xo uixQtov' xb yaQ avxbv 
naQ 3 avxtp dtatxro&ai uexQtioxiQto ij&eog. xat ftr) int xq 
tauia orxtog tog ent xq aioxvvq Xvnoixo' xb uev yaQ en 
aQyvQiio bdvvi)o9ai qpaiXto rj&eog, xb de ent xq aioxivq 15 
xat tq axtuiq xaXoxayd9co. 

101 (5, 70 Mein.) 'Ex xiHv *AQtoxo%ivov Tlv9ayoQixiov 

dnoqdoetDv. 

iaxiv avxov ov (pOQrrt-q. aXXa ixeZd-ev udXXov, ozi adeXtpbg oxi avv- 
TQO<poq' xal Xt]xi % avto, xa&' o (poQtjtov Arr. | iv&evd' mavult Buecheler 
3 ecl. cum lemm. hab. A, om. M de quo dixi ad ecl. 98 p. 40, 1. diw 
toyivovg scripsi : /Jtwtoyeviog A Atwtoyiveog Gaisford. Ilv&ayoQeiov 
pro -qIov quod est in A tacite Gaisford ij b v. ne ol f3iw — 6 voutuwtatog 
praemitti videntur tamquam eclogae summarium i ov xa ci. Meineke: 6v 
x' A I 6 tcqolxov Gaisford: naQa xov A || 7 noXvnQayptovoZ (vel -oitj) 
propter insequens OQfiwrj recte mavult Meineke. scripserim nQ&tov uev 
al [xa] tig fir) noXvnQayftovoirj | 8 nQOxaXedfxevog Iacobs leci Stob. 
p. 47 : nQoaxaXeoftevog A Q 9 olg re Cohet mnemos. IX p. 1 1 1 : waxe A | 
nQoexaXiaato Iacobs: nQoexaXiaauxo A | ^utvcuv Cobet: e*uuevev com- 
pendiose A ; iuuivev tacite Gaisford | xal alxa — 11 xb nQayua verba cor- 
rupta. operam perdidit Iacobs 1. c, ut merito monuii Meineke. nec felicius 
Mullach sic scripsit: xal alxa xct noXXa. igayoQevwv xw nQayuaxog 
(itj aXXa Xiyy aXX' avxb tb nQayua. 'sententiam opinor hanc fuisse r« 
noXXit i§bv intxaxayoQev xw nQayuaxt ut) xaxayoQt] aXX' ij avxb xb 
nQ. etsi in xafxavXt] verbum lateat aliud, ur) iyxaXjj aut sim.' Buecheler 
B 12 uwxo A || 13 avtip Meineke v. IV p. LVI: avxw A | diaixija&ai 
Cobet: diaixeZoSai A; diatxao&ai Meineke || 14 ^auia tacite Gaisford: 
tyula A 9 1» odvvaoSai A : corr. Cobet || 16 xaXwxaya&w A : corr. 
Meineke [| 17 ecl. cum lemm. hah. A, om. M de quo vide ad ecl. 98 CAPVT I IIEPI APETHS 51 

Ttjv dXrj&rj qiXoxaXiav iv xoig inixrjdevpiaoi xal iv 
raig inioxrjuaig eXeyev eivai' xo yaq dyanav xa\ axeg- 
yeiv ztov xaXtov i&tov xe xai imxrjdevfidxtov vnaQxetv' 
tuoavxtog 6e xal xtov inioxrjf,udv ze y.al ifineiQitov zag 
5 xaXdg xai evoxrjfiovag aXrj&tog eivai qiXoxdXovg, zrjv de 
Xeyouevrjv vnb ztov noXXtov qiXoxaXiav , olov (er) xoig 
dvayxaioig xa) XQrjoifioig nQog xbv (iiov yivofievrjv, XdtpvQa 
nov zrjg dXrj&ivfjg xeio&ai tpiXoxaXiag. 

102 (5, 71 Mein.) Ex zov Enixxfjzov EyxeiQidiov (c. 33). 

10 Ta noXXd de xal xb yeXdv dneoxto xal xb yeXtoxa 

y.iveiv ' bXio&rjQog yaQ 6 xbnog eig idaoxiojubv xal dfxa 
xr t v aldto xfjv 7tQog oe xtov nXrjoiov ixavbg dvelvai xa\ 
dtatp&eiQai. xa\ dXXog naQaxeixai xonog emotpaXfjg xaig 
xoiavxaig dvioeoi, xb eig aioxQoXoyiav evxoXtog iiqo- 

15 ayayelv rbv nXrjoiov. bxav ovv xi ovfififj zoiovzov, dv 
uev evxaiQov f t , xal ininXrjf-ov zto aioxQoXoyfjoavxc edv 
6e xoiavxa fj zd nQootona tooxe fif] xaiQOv eivai, zto 
dnooaonfjoai xal oxv&Qtondoai xai eQv&Qidoai dfjXog 
yevov dvoaQeoxtov xtp Qrjd-evzi. 

3 vndpzei A: corr. Meineke [| 5 cpt?.oxd?.ov ci. Wachsmuth || 6 iv 
addidi; olov (inl) x. proposuerat Meineke |) 9 ecl. cum lemm. hab. A, om. 
M de quo vide ad ecl.98. initium eclogae usque ad v. l6t(ouaLi6v (11) 
recurrit Maxim. c. 64 p. 258 Rib. (Ex Epicteli sententiis) (j 10 xd no?.?.d 
6h xal xb ye?.av dniaxco xal rb yiXtoxa xtvetv A: 'Aneozco 6h xal xb 
yi?.toxa xtvetv Arr. ; cf. Simplicii comment. : nQoxeQOv 6h eincbv ptrj 6eiv 
avxbv inl no?.?.oig yeXav ptn6h no?.vv yiXtoxa (xndh dvetiiivov eivat ' 
vvv ?.iyti /xn6h xoig d?.kotg yeXtoxa xtveiv || 11 xonog A, Arriani codd. 
plerique: XQonog Arr. aliquot, Simpl. | eig i6t(oxto,ubv, sed ut litterae ig l 
macula detersae sint A || 12 txavbg post diia (11) collocant libri Arriani | 
aveivai xal 6ta<p&eiQat A: avtevai Arr. || 13 xal d?.?.og usque ad 15 xbv 
nknaiov A: intotpakhg 6h xal xb flg aio-/QO?.oylav nQoe?.&tiv Arr. 
|| 15 dv A, Arr. plerique: idv Arr. non nulli; idv scripserim, nisi malis 
infra dv 6h || 16 x<S aia/QO?.oyfjauvxi A: xw nQOS?.&6vxt Arr. ; fortasse 
utrumque fluxit ex interpretatione, cf. Simpl.: idv evxatQOV y, xal 
intn?.fj^ai xekevet, absolute ponitur verbum ench. c. 35 init. || 16 idv 
6h — 17 eivai A: tl 6h pt)j Arr. || 17 xto ye dnoatwnfjaat xal i^v- 
&Qiuoai xal oxv&Qcondaat Arr. || 19 yevov A: yivov Arr., Simpl. | 
6vaaQeax(ov xw Qn&evu A: 6vay_tQaiv(or rw ?.6yco libri Arr. ; 6vaye- 

4* 52 IQANNOr STOBAlOr EKAOIQN r' 

103 (1, 85 Meiu.) Evoefliov (fr. 1 111 p. 7 sq. Mullach.). 
'Ex&obg yevoifirjv fxrjdev6g } cpilog de xov alel [xai] 
7caQa/xeveovxog' xai ftrjy.oxe fitv dievex&eitjv ngog xovg 
oiy.eioxdxovg, dtevex&eig de dia).).ax&eirjv oxg xdxioxa. 
Mrjdevi erti^ovXevoaif.n, erttfiovXevofxevog de avev dvdyy.r/g 5 
xov xi dvxidtjdoai dvty.eoiov a7ta$i]g diacpvyoifu. 3 Ooyr t g 
y.Qaxoitjv. 'Egqirjv y.ai enid-vfieoLfxi y.al xvyxdvoifu fioi- 
vcov xcov yaktov, xcov de dn evavxirjg, xr ; g hti&vftiijg 
/xrjde d/nagxaiv y.oxe cooxe evi;ao&at xvxoifu \e7tL&vfxirjg~\ 
fxoyov. BovXoifirjv ndvxag evxvyieiv, cp&ovtjoaiftL firjdevi lu 
xcov evxvxeovxcov. Mijy.oxe xig e/xe xcov vofttuofieviov 7taga- 
Xoycog ev itQrjooeiv e/.7t)Jj^eie fxrjde dvitjoeie' xi ydg 6ei 
xoloi Ttagd xfjg xvxtjg dedofxevoioi cp-d-oveeiv; cpi/.oi 6e fie 
y.ai ol y.ax' d^irjv eixvxeovieg evq>Qaivonv. Mt\/.oxe xcp 
drtb oixeiijg yvcofxrjg ex^Qtjv xax 1 e/xeo ertaveXo/xevcp dvo- 15 
xvx*joavxi eTtrjo&eirjv. Mrjxoxe ovyyvoitjv kfieiovxcp xaxoi 
xev xtvi aixitjv 7iaQaoxovti. ^ia&cov xoxe efxecovtbv dg 

Qttlvwv (om. r(j) ?.6yci) vel xto Qr/&evxt) legisse videtur Simplicius, cf. 
Epict. v. IV 1 p. 456 Schweigh. 

1 ecl. cum lemmate hab. A (post ecl. 5, 71) lemmate et initio eclogae 
iacuna absorptis M (cf. quae monui ad ecl. 98 p. 40, 11) || 2 iyi^Qoq — 3 
naQa/xe- om. M cuius fol. 8 r incipit a syllabis vovxoq. fuit igitur naQa- 
/xevovxoq. cf. Stob. III 1, 33 | xal ante naQa/x. expungi iussit Cobet mnemos. 
IX p. 93 || 5 int in vocabulo intftovXevo. nunc erasum in A | dvsv dvdy- 
xr/q] dvdyxrj, si libris fides est, saepius dixit Eusebius, sic infia p. 54, 19 
et flor. 10, 36 Mein. in' dvdyxijq, sed dvayxair/ flor. 11, 22 Mein. (| 6 xoi- 
xi dvxtdQaoat lacobs : xov xi (xovxl M d ) dv dQaaat M d A j| 7 xQaxoirjv 
sed oir/v in corr. M d | xal ini&v[xsoi[xt Cobeto ob^ecutus seclusit Meineke 
frustra || 8 dne vavxlaa M dn' ivavxiaq A || 9 ini&v/xlt/q /xoyov M d A: 
temere secluserat Gesn. 2 p. 20, inde vulg. aliquando putavi novam senten- 
tiam constituendam esse sic {Mrjxoxe dnoxvyot/xi) i. /x., nunc Buechelero 
obtemperavi cum prioribus haec inngenti sed alterum intSv/xir/q delenti : 
c contraria autem cupientem me ne si defecerint quidem, tantis umqnam 
ut precer adficiar molestiis'|| 10 /xr/devi M d A; 6e ovdevl oscitanter Gesn. a , 
inde vulg. || 11 vo/xi^o/xe viov M d loyit,o/ievu>v A || 13 xolat Mullach: xolq 
M d A | 6e6o/xevoiot scripsi : Sedo/xevotq M d Stdo/xevoiq (-otat Mullach) A || 
15 ifxeo Meineke v. IV p. LIl: i/xov M d A || 16^ufo>i>r<£Mullach: i/xavxto 
M d i/xavxov A; e/xcovxui Gaisford et Meineke || 17 naQaayovxa M d A: 
' -u-ite corr. Gesn. 2 , unde vulg. | i/xe tovxbv (tovxbv A)M d A; ^uwvrov Gaisf . CAPVT I IIEPI APETHS 53 

nctQa fiikog rjxoi xi einag rj nQi'j!-ag, ftr) neQtfieivaifii xovg 
utofti]GOfiivovg /.ai emnkr)£,ovxag' avxbg de eftetovxbv 
ftiofirjoaiftrjv ftixQt xov a/.ioaadat. EiSeir t v yevvaicog cpi- 
oetv xd 7CQoaninxovxa , xal xd ftev ftixQia eytd exoifirjV 

5 uioneQ avxtov exei i) cpvoig, xoioi de vneQpdXkovoi ftr) /.al 
xb TiaQ 3 efteiovxov nQoaxitreirjV. Evxvxirjv eldeirjv (piQetv 
auKpQovcog' ftr' l /.oxe vnb evnQi]yir t g eg vneQrjcpavir^v dXoyov 
ct£Q&eir}v. TLXovxov voftiLoifti xbv ctQ/.iovxa fiiov xco atd- 
cpQOvt. 'Anavaxov /.a) ct/.oQeaxov eniirvuirjv XQrjfidxtov uhv 

10 firjxoxe axoirjv, ftovitov de xuiv wcpeXeovctov xr^v xpvx^v 
ua&rju-dxtov e&iXotfii a dei eaeo&ai. Nixtorjv vixr t v xr t v 
/.ai eftoi xai xq) nQoadiaXeyoftivto dfi/.afiia. QiXoxiftieo9ai 
:caQa xaiQov TtQog cpiXovg v.ai ev xi]Ot Li]xr)oeaL cpv/.aa- 
ooiftrjV. Mr)x.oxe xai 7taQct xb eftoi do/.iov ev xfjoi fyxr- 

15 oeai xov vi/.av evexa cqiv aonaoaiuriv. Mrjxoxe ini 
fiXdfirj xov aXrj&iog v.ai tooxe naQ* d atxbg oida naQaXoyt- 
oao&at xbv nQOOOta/.eyofievov eQioai hcaQ&eirjV. Toioi 
xb dXr]$eg Xoyoiai £vvioxaotv aiei c-vftftaxoiftrjv. Axo- 

1 TCQq^uq Cobet mnemos. IX p. 94: TtQu^uq libri jj 2 iftuvxbv 
(kft- M d ) M d A || 3 fts/Qt M d : u/Qt A quod recepit Meineke | yevvaicoq 
(p. xcc n.] cf. Nauck ad Soph. fr. 296 p. 199 sqq. 2 || 4 xa fthv ftixQta 
Iacobs lect. Stob. p. 23: ftexa ftexQtu M d A; xa ftexQta tacite Gesn.% 
inde vulg. || 5 xotat Mullach : xolq M d A || 6 ifth avxov M d efts 
toovxov A | evxvxeltjv M d || 7 imb bis scr. A | elq A | 8 /?/ov scripsi: 
fjito (vel -io) M d A, cf. Heiodot. I 31 xovxotat yctQ . . . filoq xe do- 

xstov V7trjv || 10 ftTjX sed o eras. A | o/oirjv Meineke: eyoirjv sine 
spir. M d .^o/j/v, e vel a eras. A | 6h xdiv Valckenaer: #' avxiov (sic) 
M d #' a xcov A || 11 k dei toeoSat M d A corrupte: del i<pleo&ai 
(debebat uiet intea^at) Iacobs lect. Stob. p. 23 tSQtq yeveo&ut Cobet 
mnemos. IX p. 93. uSieo&ut proponit Buecheler. an uSrjv Ssxso&ui? 
| vtxwTjv sed T]V e corr. M d || 13 xf t ot hic et 14 Mullach: xulq M d A |) 
15 zov vtxuv libri; xf,q vixtiq temere Gesn. 2 p. 20, inde vulg. | evexa 
M J A; sed eivexu libri flor. 16, 24 Meiu., et sic aut e"vexev Eusebius 
nescio an scripserit. ceterum cf. flor. 4, 101 Mein. || 16 toaxe ftr) xb uJ.7jd-ec 
aixb fikdiput dixit flor. 4 | TtaQcc M d 7t«p' a A; tiuq' o ci. Gesn." 2 
p. 20 mrg j| 17 iQtaat M d aiQr)aai A ; rj iQtaat oscitanter Gesn. 2 , unde 
vulg. || 18 xotq xb d?.r]&hq Xoyotq ^vvtaxuotv del M d A: ionismos 
restiluit Mullach | Svfifta/oirjv ci. Nauck (per litt.) 54 IQAiNNOr STOBAlOr EKAOIUN T' 

Xdoxov kni&vfiirjg fir\xoxe xt firjde kvvori&eirjv. Bweii t v 
aiei xoiat oiotpQoatv' eir] xi fxot aiei nQoadiaXiyeod-ai, 
naQ 3 tov eaxt xt ndvxcog dneXd-eiv XQrjaxbv rcQooXa^tvxt. 
Mrjxoxe knaQ&eirjv xiQdeog evexa nXrjfifieXrjoai. 0iXovg 
dtacpeQOfxivovg xaxaQxiCotfii. OiXoiot dvvdfxevog xai xoiot 5 
deoftivotat xd diovxa iuaov.iotftt. OiXovg kv xtvdvvoioi 
xaxaaxdvxag dvvdfxevog tocpeXietv, fxr^xoxe kyxaxaXinotfu. 
OiXcov t-vftcpoQag, an cov olov xe, knavoQ&ovo&at icqo- 
&vfioiftrjv. ^ivneofievotot naQitbv i/.atpQvvotfu r)nito v.ai 
dxeoiftoj Xoyto xag dviag. Eideir^v kfxetovxbv aideeodai. 10 
Tojv xaXcov cptXofta&eirjv doxiotfii. ZrjxoirjV firj xa ne- 
Qtood, aXXd neQt cov Sqioxov xat d fiai)tov ojcpeXrjOoifxrjv. 
Qeovg xifuor.v xai vdfuo noXiog xai onovdfj oixeii] voco 
evaefiit. Aiei xbv iv k/xoi dvfibv dyQtovfxevov r t fxeQoir]v. 
E&i£oifu kfiecovxbv t'Xeto eivat xai firj rcQog xd nQrjyfiaxa 15 
e%etv dvaxoXcog. Tig novrjQog, xai xivt xovxcov xi ni- 
nQrjxxat, ftr) fxiXot ftot' eideirjv dh xovg dya&ovg, v.ai 
xovxovg uexadicbtoifu. OcpeiXotfu urjdevi fnqdiv ei di 
xoxe vic dvdyxr t g (ieydXr,g kg xovxo xaxaoxairjv, yivotxo 

1 im&vfiiTjq nsQt (xr]xoxe xi M d , int&v/xirjg fir/ xoxi x'C (sic) A 
quod recepi; ini&v/xirjg xi /irjxoxe Gaisford sed errans de A | 2 dei 
hic et in proximis Gesn. 2 , unde vulg. | xolot oaxfQoai Mullach: xoig 
aoxpQootv M d A \ 3 ndvxtog om. A | nQoo(xa&6vxi ci. Gobet mnemos. 
IX p. 94, recte, opinor || 4 evexa M d A, vide ad p. 53, 15 || 5 xaxaQXtoi/tt 
M d xaxaQxiot/xt A: corr. Gesn.' 2 p. 20, unde vulg. | iplXotg — rolg dto- 
fiivoig M d A || 6 xivdvvotg M d A || 7 iyxaxaXoinot/xt A -Xeinotfxt 
enotaverat Gaisford || 8 dn Cobet mnemos. IX p. 94: d<p' M d A |j 
10 ivaiolfoo pro dxeoi/xto ci. Cobet 1. c. p. 93 | dvlag sed / e corr. 
M d | iptavxbv (k/x- M d ) M d A R 11 ^r/xoir/v, sed oir/v e corr. M d || 12 
wtpeXrjOOfxrjv A || 14 evaefiei M d A | del Gesn. 2 , inde vulg. | xbv iv ifxol 
&Vfibv dyQiovfievov Buecheler: xbv iv i/xol Bvptoifxevov M d A: xb 
iv ifiol &v/xoi)/xevov Halm lect. Stob. p. 34; xbv iptol Bvfx. Gesn. s p. 21, 
inde vulg. | rjfjteQoirjv M d r)fieQOVfxrjv (compend.) A; fort. r)fteQoifir}v || 
15 i/xetovxbv M d iptewvxov A || 16 note nQijxxai M d ninQr/xxat A \ 
xoxe ninQr/xxat Halm 1. c. p. 24 | fiiXot ftoi Hiischig: /ii).oiut M d A || 
18 otpelXotfxi sed otfxt e corr. M d || 19 xoxe tacite Gaisford: noxe 
M d A | vn dvayxalrjg fieydt.rjg dixit Herodotus IX 15 | xaxaaxairpv 
Gesn.*: xaxaaxaletv M d syll. xaoxairp macula obscuratae A CAPVT I IIEPI APETHS 55 

(.101 rdxiota kkevtHgio yevea&at dvvrj&rjvai. u4lveoi(xi tovg 
dya&oig dcp&brtog' cpiloxpoyov de yltoaaav rtavtbg arto- 
atvyoirjv. Ei6eir t v aiyav negi tov dfxetvov. 

104 (1, 86 Mein.) ZtoxQdtovg. 

5 Ovte vavv i£ evbg dyxvQiov ovte (iiov ex (xiag ekTtidog 

bg/iiiatiov. 

105 (1, 70 Meio.) 'Agxvta IIv9ayoQeiov ex rov IUqI 

7caidevaetog r)&ixrjg (fr. 12 phil. Gr. I p. 557 

Mullach.). 

10 Oufxi tdv aQetdv r t (.tev notxb (xrj xaxodai(iovev ixa- 

vdv, rdv de xaxiav noxtb fxrj evdaifxovev, atxa xdg e^iag 

avxdg xgivtofxeg. aiei fxev yaQ xaxodaifxovev dvdyxa xbv 

xaxov, aite e^et vkav (xa/.tog te yaQ avttji %Qeetai) aite 

ajtaviQet' tog xai xbv tvcpXov . . ., atxe cpcog exet xai Xafx- 

15 ngotata OQaxdv , atte ev axbtei diatelei' ovx aiei de 

2 malim ndvxcog \ dnooxysstv (sic) M d dnooxvysotv A: dno- 
oxvyoinv Gaisford. verum videtur dnootvyeotfxt propter aiveotfxt quod 
piaecedit, quamquam promiscue utitur formis doxiotfxt t,nxoir)V, al. for- 
tasse igitur etiam ista -iotv (] 4 ec!. cum lemm. hab. MA. iteratur ecl. 
infra 110, 22 Mein. cum lemm. intxxr\xov, desumpta ut videtur ex Arriani 
diatribis. recurrit locus corp. Par. 11 Elt. {UkovxaQyov) gnomol. Byz. 131 
p. 187 Wachsm. (Pal. 102 Bar. 71a). cf. gnomol. Theoct. 13 et flor. 2, 47 
Mein. Seneca de rem. fort. XV p. 107, 22 Rossb.: quid? tu in tanta tem- 
peslate adunam ancoram stabas? || 5 vavv] vija Pal. | il- evbg dyxvotov] 
ix (itag dyxvoag flor. 110 var. scr., Pal. || 7 ecl. cum lemm. hab. MA, 
om. Tr. ; in lemmate nv&ayoQiov A || 10 <pa(xl A: <prjnl M d | tj (iev M d | 
xaxoSatfiovhv Ganter apud Galium opusc. mythol.(Amstelod. a. 1688) p.695 
ubi dialeclica non nulla restituta sunt: xaxoSat/xovetv M d A || 11 rdv 
Sh tacite Gesn. 2 p. 12, unde vulg. : Sh xdv M d A | nbxxo M d noTo A | 

rs 
eiSatfiovelv M d A | atxa] atxe A | igiag sed s e corr. M d dgiag A: tacite 
corr. Gesn. 2 || 12 XQivotfxsg M d xQivotfxsv A : corr. Gaisford j xaxoSat- 
(xovslv M d A || 13 syst scripsi: syn libri | v).av suppl. A 1 | avxcc tacite 

■> \ -A 

Gesn. 2 : avxa M d avx A l | yQSxat M d | anavi^st scripsi: onavi^ot M d A 2 
(fortasse A 1 ) anaviC, una post £ litt. erasa A 1 ; anaviQn Gaisford jj 
14 post xvcpVov intercidisse non nulla intellexit Meineke, cui addendum 
videtur aiel dvdyxa eifxsv xwpkov. nescio an sufficiat aisl rjfxsv xvcpkov 
j exst M d : eyn A || 15 alxs] dsl xh M d | Staxe).sl M d : Staxslfj A 56 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

ev6aiftovev tbv ayad-ov. ov yag d xxdotg xag aQexdg 
eidatiiovia r*g, dXX' a XQaoig. xal yag o e%ojv xr)v oipiv 
ov% 00]} aiei' ai yag fir) e/fit (poig, ovv. dipexai. 6vo 6' 
66oi xeftvovxai ev (iioj, a fiev oxv&QOjnoxeQa, xav 6 xXd- 
fiwv efidditev 'Odvooevg, d Se evdteivoxega, xdv enooevexo 5 
Nioxojg. xdv wv aQexdv (pafii 6r}Xeo&ai fikv xavxav, 6v- 
vao&ai 61 xal xrjvav. dXXd xdv evdaifioviav -/.aQvooei d 
qjvoig fiiov evxxaiov v.a\ evoxa&ea did xb yvojfxag xeXe- 
o&fjfiev ' dioxe d ftr) 6rjXr]xai xig naQibvxu, ov/. ev6uiuojv 
fiiv, ov fidv ndvxa xaxodaiftojv. 10 

106 (1, 71 Mein.) 3 Ev xuvxqj (fr. 12 phil. Gr. I p. 558 Mul- 
lach.). 
Mr) ojv dvooov y.ui dvdXyrjxov xoXfiOJVXojv xov aya&dv 
einev, firjde uXvnov &QUOvveo&ojouv XeyeV tog yuQ oujuaxi 
dXyeivd xiva dnoXeinofiev, ovxio xai ipv%q entodvva. dXXd 15 
xal fikv dqjQOVojv Xv7iai uXoyioxoc nQ.ovxi' xal 6e q>QO- 
viftwv tg ooov xa Xoyog enixQenot. 6qiS6ojv xd nQuyptuxu. 

1 evdatfiovetv M d A | ov om. A | xxuotq, ut scripsit Canter, A: 

xxrjotq M d || 2 uXV u sicut scripsit Meineke A fere, ubi akX' a: d).).u 

M d . de sententia cf. Aristoteles eth. Nicom. I c. 8 || 3 6% oorj A quod 

correctum recepi : ov% ' bpa M d | I '%e i scripsi : e%ot M d e%T] A || 4 zifi- 

vovxat A: xifxvovxu M d | d A: dv M d | xdv Meineke: dv vel dv 

M d A | xldfitov A: nldfttov M d |j 6 dykeo&ai Iacobs: 6t]Xtjo9ui M d 

&r]krioao9ai A | 7 xal om. A | xdv M d : xtjv A | xuovooet u Canter 

l. c. p. 696: xuovooetu M d xapvooet r) A || 8 evxxulov sed alov e corr. 

M d | evoxa&ia A : eioxu&iuv M d | xeXeo&fifiev Valckenaer : xe).eo&r t vai 

M d A (( 9 drjXrjxai libri; maliin drjte xai | d fir) drjkrjzal xtq napidvxa>v 

male Mullach || 10 ndvxa A quod recepit Gaisford: ndvxto M d , inde 

ndvxtoq Gesn. 2 , vulg. et legitur nuvxtoq infra in ecloga Theagis flor. 

to 
1,68 Mein. extr. num nuvxq? || 11 ecl. cum lemm. hab. MA, iv xuvx in 

ras. M rubr. cum superioribus haec coniunxit Gesn. 2 p. 13, inde vulg. || 

18 xokfttdvxtov Canter 1. c. p. 696: xolfimvxt M d A | 14 elnev tacite 

Schow : elnelv M d A | 9puovviofrtoouv (sic) M d A ; &puovvio&tov ci. 

Meineke probante Cobet mnemos. IX p. 104 | ).iyev M d : ).iyeiv A || 

15 xpvxq Cobet: xpvxalq M d A | dkkd xal A: d?.k' at M d || 16 niXovxt 

Cobet: 'nilovxut M d A | xul 6h A: ut Se M d . sed cf. p. 60, 12. 63, 17 || 

17 xu loyoq A: d?.6ywq M d ' botSStov Schow: botuStov M d A; bpiodtov 

Canter CAPVT I riEPI APETHS 57 

dkkd fidv xal rb y.avx<xua avxwv tag dnad-eiag exXvet 
xag dgerag to yewaiov , aiY.a ddiacpoQOig xai fit) xaxoig 
$avaT(p Te xat dkyrjdovi /.al itevia dvTiftefSdxrj. evxa- 
rayoiviOTa ydg ra fir) xaxd- doxrjTeov iov kottuv ueTQio- 

5 rtdftetav lifiev, cug to Te dvdlyrjTov eg toov tCo efi7ta&ei 

cpevyco/ueg, iiride fie^ov cpvoiog Tag dfieTeQag cp$eyycbfie$a. 

107 (1, 72 Mein.) Tov avTOv TleQl dvdQOg dya&ov y.al 

evdaifiovog (fr. 1 ap. Mullach phil. Gr. I p. 553). 

IIqutov ftev cov %Qr) tovto ytvcooxev, otl 6 uev dya- 

10 &bg avrjQ ovy. ev&ecog evdaiftcov e£ dvdyxag eOTiv, c de 
evdaificov y.al dya&og dvrjQ eoviv. 6 /uev yaQ evdai/ucov e^ 
ercaiveTco xat fiayaQLGTCo yiverai, b 6e dya&bg dvrjQ l£ 
InaiveTco fiovov. yivexai de 6 fcev enaivog eri aQera, o 
de LiaAaQiOfj.bg en' evTv%ia. xai 6 ftev dya&bg dvrjQ hcl 

15 roig naQ 1 aQeTdg dya&oig yiverai ToiovTog, 6 6' evdai- 
ficov xat enl Toig dia Tvyav' xat 6 fthv ayad-bg dvi t Q 
dvaqiaiQeTov e%ei Tav aQerdv , 6 6' evdaiftcov eOTiv ox' 
aqjaiQeeTat rav evdatfioovvav. Tag ftev yaQ aQerdg dvvit- 

1 xuv%ufx.u M d : xav%T]fia A | ixkvei: M d : ix).veiv A || 2 xb A: 
xbv M d | u8ia<poQOiq Wachsmuth : iv diu(poQOiq M d A ; iv uSiU(p. 
Canter l.c. p. 697 adn. 6 || 3 uvxtftefiuxq M d : uvxapeftdxj] A 1 dvxu- 
Pefiuxet corr. A 2 , fortasse A 1 || 4 noxxav Gesn. 2 : nox* dv M d nox^ dv 
A | ftexQt07iu9eiuv scripsi: ftexQtOTtuS-iuv M d fiexQiOTtu&eiuv A. Aca- 
demicum igitur se prodit qui Archytae haec supposuit [| 5 i/xev Cobet 
mnemos. IX p. 104: "efiev M d ie/nev A; leptev tacite Canter J iq tacite 
Canter: elq M d A | ioov M d laov A 'difficile dictu est utrum ioov dixerint 
an Igov Dorienses in prosa oratione' Meineke v. IV p. LII. cf. ecl. 1, 69 
p. 27, 18 Mein. | ipinu9eZ A: ixnu9eZM A || 6 (pevyojfieq tacite Gaisford: 

(pevyofieqWA \ fiet,ov M d : fiexQOv A | <p&eyyofie$u, <o soperscr. A 1 ut 
videtur: (p&eyyo/xe&u M d || 7 ecl. cum lemm. hab. MA || 9 tzquxov 
et yivtooxev tacite Schow : 7tQ(5xov et yivaioxetv M d A |j 10 ivxi 
pro eoxiv hic et in proximis tacite Schow ex usu Ps.-Pythagoreorum | d' 
M d i| 11 yuQ om. A | ig om. A |] 15 tiuq^ uQexuq Halm lect. Stob. p. 41 
coll. Hippodam. flor. 103, 26 Mein. : tiuquxuvxov M d nuQa xuvx-qq A \ 

16 xal inl — 17 evduificov om. M || 17 ioxlv bx M d ioxlv ox xul 
compendiose A, unde possis eoxiv oxu xul; scripsil ivxi (debuit evxi) 
oV tacife Schow 58 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

ev&vvog d dvva/ug, xag d' evdai/ioovvag evfrvvo/xiva. 
voaoi re yao /taxQai otu/xaxog xal nrjQtooieg aiotiaiaQitov 
anofxaoaivovri xdv ev&dkeiav xdg evdai/xoavvag. 

108 (1, 73 Mein.) Ev taviy (fr. 2 phil. Gr. I p. 553 Mul- 

lacb.). 5 

diatpiqei. de &ebg dv&Qtonto dyairtu, bci &ebg /xev 
ov /xovov eikixQivij xai divkia/xivav £/et xdv doecdv 
anb navtbg ttu frvattb ndireog, dkkd v.a\ xav dvva/xtv 
avxag dxQvtov nenatai xai avvnev&vvov, tug 7tot' aiio- 
viiov eQycuv oe/xvotaxd xe xal /leyakonQineiav ' dvirQto7cog 10 
6' ov /xovov xql -ftvaxtf tag tpvoiog xataotd/xavi /xrjova 
raurav neicaxaL, eati 6' bxa xai di' dyadtuv d/xetQiav 
xal dtd ovvrj&eiav iayvQav xa/ did tpiotv /xoxirrjQav xai 
di 1 dkkag aitiag 7Cokkdg ddvvatiei xat' axQag yeva&r]- 
/xtv 7caraka&£tug dyairbg. 15 

109 (1, 74 Mein.) 3 Ev tavttj) (fr. 3 1. s. c. p. 553). 

Oa/.u drj tbv dyairbv dvdQa xovxov rj/xev, tbv 7CQay- 
/taai /leydkotg xa/ xaiQolg xaktug xQto/xevov. ovxog di xa 
tirj 6 evxv^iav xe dvvd/xevog xaktug tpiQev xai 7cdkiv axv- 
yiav, xat 6 ev xe xoig xakoig xat xi/xioig a^cog yevo/ievog 20 
xtuv vnoxei/xivtov xai /xeta(iakoioag tdg tvyag ev tb 7coqov 
exdexo/tevog. ei de ovvxo/xtug xe xai xetpakaitudtog dei 
cpQaoai, b ev 7cdvxeoai toig xaiQoig xaktug dytoviCo/xevog 

3 dno/xaQaivovxc M d : dno/xaQuivovot A || 4 ecl. cum lemm. hab. 
MA || 8 tcJ 9vuxd> M d : xov &vtjtov A || 9 dxQVtov M d : uxqcoxov 
A | nox' Buecheler: nQog M d A || 10 ot/xvoxuxu Canter 1. c. p. 674: 
Ot/xvoxrjxu libii || 11 9vaxa> M d : &avdto) A | xaq <pvoiog tacite 
Schow: xijg (pvottog M d A | /xtjovu Canter: /itlova M d A || 12 xavxav 
M d zavrrjv A | toxiv 8' oxxa M d tozi d' oxxa A: tvzi d' oxa ci. 
Meineke | d/xtxQiuv (sicut coniecit Gesn. 2 p. 13 mrg) M d A; ov /xtXQiav 
Gesn. 2 , nescio igitur an fugerit haec discrepantia codicis M collatorem || 
13 male /iox§uquv Schow, vide Ahrens dial. d. p. 149 sq. || 14 ddv- 
vuxiti tacile Schow: dSvvaxtl libri | xax' dxQag A: xaxaxQav M d ] 
ytvu&rj/xtv (sicut Schow ante Halmium lect. Stob. p. 41) M d : ytvvudij/xtv 
A H 16 ecl. cum lemm. hab. MA || 17 rj/xtv tacite Schow: ti/xtv A tl 
/xiv M d || 18 xa Meineke : xt M d xtv A || 21 /xtxa/ia>.oioag M d : /itxa- 
(iaXoioug A || 22 tl M d A; al Schow, vide ad p. 63,20 CAPVT I HEPI APETH2 59 

e/. xtov evdexouivtov, /.ai /ir) /tiovov avxavxov ovxtog dia- 
Ti&eig, dXha xai ttbg ejnrziOTevoavTag avxto /.ai oviayco- 
vioauivtog. 

110 (1, 75 Mein.) 'Ev xavxto (fr. 4 1. s. c. p. 553 sq.). 

5 'Ercei cbv Ttov dya&tov d /.tev ai)Tu evtl di avTavtu 

aloeTa, ov fxdv di aTeqov' d dh Sl' aTegov, ov udv dt' 
aiTavTa' eirj [tov] (*/«) xai tqLtov tl eidog aTSQov dya- 
d-tov , o xai di' avxavTov aiQexov evri xai di' aTEQOV. 
tiv' tov [oiv] evTi Ta ToiavTa tojv dyadtov, dneQ avTa di' 

10 avTavTa aiQeTa Ttitpv/.ev r]iiev, ov /xdv di' aTEQOv; cpa- 
vsqov oti a evdaiuooiva. TaiTag yaQ eve/.a ra dXXa 
aiQeoue9a, avTav de TavTav ovdevbg aTioto. Tiva 6e nd).iv 
evTi, d 6l' axeQOV /xev aiQeoue&a [avTav de tovtov al- 
Qeoue&a] ov udv di' avxavTa ye; SaXov otl tg: tocpiXiua 

1 avxavxov Gaisford: avxavxbv M d avx* dvxcov A | 2 xtbg — 
ovvaywvioauivcog Meineke: rovg — avvaytoviaauivovg M d A (| 4 ecl. 
cum lemm. hab. MA || 5 « uhv — (8) 6i exeoov sic Ieguntur in A: 
« uhv ioxlv avxd 6i' aixa. d 6h 6i' exeoov ov uav 6i' avxa eirj. 
(ov xal xqIxov xi e"l6og axeoov dya&bv o xal xal (sic) 6i' avxa 
xavxbv atgexbv ioxl ... 6i' exegov. ante 6i' exeoov olim fuit xal 
nunc macula quadam obscuratum || 5 6i avxavxa Gaisford: 6iavxavxa 
M d || 6 6i' axeQOv Orelli: 6iixeQOV M d et sic in prox. | 6iavxavxa M d || 
7 etrj [tov] {xa) xal xqixov scripsi: elv <bv xal xqIxov M d eirj. <bv 
xai xqixov A; rjv <ov xal xq. Gesn. 2 p. 14, inde vulg. el'r/ <ov xai xq. 
Gaisford, elrj av xai xq. Meineke. sed qjv eiciendum videtur sive 
iteratum ex prioribus sive ortum ex av particula saepius a librariis illata 
| axeoov post el6og deleri vult Meineke recte || 8 6i' avxavxov Gaisford: 
6iavxavxbv M d | 6i axeQov Canter I. c. p. 674: 6iexeQov M d || 9 xlv' <ov 
Orelli opusc. sent. et mor. H p. 236: xlviov (xivov M d ) ovv M d A; ziviov 
(ov Canter Meineke | ivxi Canter: h'vxt M d ioxi A || 10 6i' avxavxa 
Gaisford: 6iavxavxa M d 6i' avxa xavxa A | r]uev tacite Gesn.*, inde 

vulg. : r) uev M d elu olim A sed spiritu accentu compendio macula 
obscuratis | ov M<1: ovv A | 6i' axeQOv Canter: 6ia exeQov M d 6i 
exeQOv A || 11 « Canter: 6i M d om. A; r) Gesn. 2 , inde vulg. | akha 
om. A || 13 ivxi Canter: evxt M d iaxiv A | 6i' axeQov Canter: Std- 
xeQOv M d 6i' exeQOv A | uev M d : uivxoi A | v. avxav 6h xavxav 
(xavxav M d ) aiQeoueda expungenda esse vidit Gesn. 2 p. 14 mrg j| 14 
6i' avxavxd ye Gaisford: 6iavxavxd ye M d 6i' avxd' xavxd ye A 60 iQANNor sTOBAior EKAoroN r' 

xai xd 7iQoaig€Tixd xcov dya&cov, dneQ atxta yivexat xcov 
dxiqcov, olov novot (iev acii(taxog v.ai yvfxvdota xai xgiipieg 
evexxiag, dvayvcooteg ok xai (teXixat v.ai emxadevoieg 
valcov xai doexdg. xiva 6e v.ai di aixavxa algexd xai 
[xa] 6t' dxegov; .... olov at xe dgexai v.ai at e^teg av- 5 
xcdv, xat al nQoatgioieg, v.ai al nodl-ieg, vai ndv %b 
exo/uevov xdg xco xaXco ovoiag. xb (cev cov 6t aixavxo 
algexov, ov ctdv 6c' dxegov, (tovrJQeg dya&ov evxt v.ai ev' 
xo 6e xat dc avxavxo v.ai 6t' dxegov, xQtxq didaoxat. 
xb [tev ydp xt avxoi negi ipvxdv eaxt, xb 6e negi oco(ia, 10 
xb di xc ev.xog' neoi ipvxav (tev al tdg ifjvxdg dqexai, 
neoi ocdfca 6e al xco aco(taxog, evxbg 6e cpiXoc 66i-a xtfxu 
nXovxog. naQanXr\oicog 6e xai xb 6t' dxegov aloexov' xo 
(j.ev ydq xi avxco xd notr\xiv.d xcov xdg \pv%dg dyad-cov, 
neqi oco(tu 6e xd xco oc6(taxog, evxbg 6e xa atxta nXoixco 15 
vai 66^ag xai xtfidg vai cfiliag. oxt 6e xdv aqexdv 
r)(xev ov(tfii(Jav.ev alxdv 6t' avxavxav atoexdv , 6dXov 
xai «x xuiv6e. ei ydg xd v.axa6eioxega xcj cpiaet, Xiyco 

1 TiQOuiQtxixu libri rorrupte: noirjXixu Canter, probat Meineke 
v. IV p. LII coll. v. 14. conferatur doctrina Stoicorum Stob. II p. 72, 14 
Wachsm.; TCQOXQenxixu ci. Halm lect. Stob. p. 42 || 2 icxiQcov Halm 

,XTt 

I. c. p. 41 : uiQtxtov M d exatQiov A || 3 eve&uq, xxi superscr. A 1 | int- 
xrj6evoieq M d A: tacite corr. Schow || 4 xlva 6e (xcc) xal probabililtr 
Buecheler | 6t' aixavxa Gaisford: 6iuvxuvxu M d 6i' avxcc xavxu A j xic 
seclusit Gaisford | 6i' uxe qov Canter : 6i' Pxcqov M d A | 5 post 6t' uxeQOv 
non nihil intercidisse vidit Meineke || 7 xuq (xaq Ges-n. 2 ; xto xuXto M d : 
xfjq xcov xuXtov A | ovoiuq A : oiouq M d | cJv A : ov M d | 6i ' aixuvxo 
Gaisford: 6t' avxavxb M d 6i J uvxb xuvxb A || 8 oV uxsqov Canter: 
6iheQov M d 6ccc ixeQOv A | ivxi Canter: tvxi M d ioxi A ;| 9 6i' 
avxavxo Meineke: 6i' ccvxb M d A | 6i' uxcqov Canter: 6lux'cqov M d <*/' 
gxeQOV A | xqixcc M d |I 10 cf. Stob. II p. 136,9 Wachsm. j U M d : xot A 
| avxtov M d A: corr. Gesn.* p. 14 mrg | xfwxdv tacite Gesn. a , inde vulg.: 
xpvxaq M d tpvxaq A teste Gaisfordo | ioxiv M d ioxi A: ivxt tacite Schow 
H 12 Ttw M d : tov A || 13 6idxiQOV M d 6i 1'xcqov sed §t. in ux. corr. 
A« I) 14 avxal M d : avxiov A || 15 toJ M d : rov A | 6e post ixxbq om. 
M d U 17 r t (iev Canter: xifihv M d xi ,ub> A | 6i' avxaixav Gaisford: 
6iuvxavxav M d 6i' avxuv xuvxuv A | uiQtxuv M d : uqcxuv A | 6t)kov 
(voluit 6ulov) tacite Gesn. 4 , inde vulg.: ukXov M d A CAPVT I IIEPI APETHS 61 

6e xd oco/xaxog dya&d, avxa di* avxavxa utQeofie&a, y.qeg- 
oiov de ipv%a otufxaxog, cpaveQov oxi y.ai xa xdg xpvxdg 
aya&a avxd di 1 alxavxa dyarteofxeg, a/J. 1 ov did xd dno- 
fiaivovxa art avxCov. 

5 111 (1, 78 Mein.) "Ev xavxqi (fr. 7 1. c. p. 555). 

"Oxl 6 dya&bg avt)g ovxco dtdy.ei.xai rtox' Evxv%iav, 
W37ZEQ xai 6 xiy oiofiaxi v.a).tug excov y.ai QcofiaXecog. ytai 
yaQ exeivog oiog xe y.ai &d).7tog v.ai ipv~x°S vnofxevev y.ai 
fiaQog aQac fteya xai nolXag dxeQag evx£Qtog vrtofxevev 

10 y.ax.o/ia&eiag. 

112 (1, 76 Mein.) 'Ev xalxco (fr. 5 1. c. p. 554). 

Tio <5 J dv$Qconivu) fiico y.aiQoi xQeig, o fxkv ev evxvxia 
o 6* ev dxvxicf 6 6e fiexa^v xovxcov. ertei cov dya&og 
dvrjQ 6 e^cov aQexav xai 6 x.Qe6fxevog aQexa, XQeexai 6e 

15 avxq xaxa xcbg XQeig xaiQcog' rj yaQ ev dxvyicc y ev ev- 
xv^ia ij ev xoig ftexa^v xovxcov' y.ai ev dxvxicc fxev evxt 
y.axodaificov, ev 6 3 evxvxicc evdai/xcov, ev 6e xa fteoa xaxa- 
oxdaei ovy. evdaificov' qpaveQov [ovv] oxi ovdev dxeQOV 
eoxtv evdaiftoavva d).X 3 rj XQdatg aQexag ev evxvxia. Xe- 

20 yofteg 6e vvv eibat/xoavvav xdv xco dv&Qio.xco. 6 d' dv- 

1 61 M d 6tj A ut videtur sicut tacite Gesn. 2 ; cf. 61,20. 63,6 | 
6t' avxavxa Gaisford: 6tavxavxa M d 6t* avxcc xavxcc A | xQsaacov Can- 
ter: xqsooov M d A || 3 6t' avxavxa Gaisford 6l" avxavxaq M d 6t' 
avxa xavxa A || 5 ecl. cum lemm. hab. MA post ecl. 1, 75 Mein. 
|| 6 b&sv pro bxt Canter p. 678 sed deceptus traiectione Gesneriana. 
ne quis suppleat Au/.ov (vel <PavsQov) oxi, ab bxt particula eius modi 
excerpta haud raro incipiunt | 6 om. A || 11 ecl. hab. MA (post ecl. 

1,78 Mein.) Br (post ecl. 5, 67 Mein.); lemma ex MA, nv&a Br || 12 
Tco 6' dv&Qtonivto — 18 ovx sv6ai/xcov om. Br || 13 6' M d : 6h A 
|| 14 aQS xccv (ante %q.) M d | /Qssxat tacite Schow probante Meinekio : 
XQaxai M d A || 16 ivxt Gesn. 2 p. 14, inde vulg. : %vxt M d svsaxi xt A 
ut svxt et iaxi in unum coaluerint. pron. xt retineri vult Wachsmuth || 
17 d' A: om. M d || 18 cpavsQov oxt Meineke: cpavsQOV ovv bxt M d ABr; 
tpavsQOV cov bxt Canter 1. c. p. 676 | sxsqov Br || 19 iaxtv M d A Br: 
ivxt tacite Schow | dlX' rj Hirschig misc. philol. p. 181: dllcc M J 
cli.V ri A jj (parlicula a//.' omissa) Br cf. P. Thomas /e cod. Brux. 
p. 6. nescio an fuerit al /xr) coll. p. 63, 1 et 20 fl 20 xav ABr: xa M d 62 IQANNOr STOBAIOr KKAOIQN P 

■frgionog ox>x d xpv^d fxovov, dXXd xai %b oibfxa' xb yag 
ei- afxtpOTeQtov tcyov xai xb ex toiovtcov dv&Qcorcog. xai 
yag ei Tag ipvxag ogyavov to ocbfxa netpvxev, dXXd xai 
tco av&Qcorcco fiiQog xai tovto xai a xpvxd. 6tb xai %(jbv 
dya&cbv a /xev %vti tco dv&Qcbnco, a 6e tcov fxeQtcov. xai 5 
av&Qiorcto fxev dya&bv ev6atftoovva' tojv 6e /xtQtcov Ttb 
av&Qtb7tto ipvxag [*ev tpQOvaoig avbpiia dixaioovvu oto- 
tpQoovva, oojfiaTog 6e xdXXog vyieia evexTia evato&rjoiu. 
tcc d exTog nXovTog v.ai dd^a xai zifid v.ai evyeveia 
rcetpvxev eniyevvdfxaTa r)fxev toj dv&Qcbrcio xai dxoXov&a 10 
(rolg^) tpvoet nQovtpeoTaxbotv dya&olg' doQvtpoQtl Te tcc 
ttfjova Ttov dyadtbv ra /xe£ova' tpiXia /xev xai 661-a xai 
-rcKovTog ocb/xa xai xpvxdv, vyieta 6e xai ioxvg xat evai- 
o&rjoia xpvxdv, tpQovaoig 6e xai dvdQeia xai ototpQoovva 
xai 6txatoovva tov voov Tag ipvxdg, b 6e voog tov -freov' ^ 
ovTog yaQ b xQaTtOTog eoTt xai b dyeuovevtov. xai tovtio 
evexa xai ra aXXa tcov dyaitcbv del naQrj/xev. OTQaTev- 
fiaTog /xev yaQ dyeiTat ocQaTayog, icXtoTr<QCov 6e xvfteQ- 
vaTag, xcb 6e xbo/xco $ebg, Tag 6e ipvxdg voog, Tag 6e 
neQi tov [Siov ev6at/xoovvag tpQovaoig' ovdev yaQ dxeQov 

1 l xal delet ex corr. zovtw' Thoaias de Br referens 1. c. p. 6 || 
5 tvzi Br sicut Gesn. 2 : tvztv M d iozt A | zai dv&Qwnw A: dv&Qwnw 
M d Br || 6 e vdatfxoovva M d Br : tvdatfxovia A || 7 ipQovuotq dvdot la M d : 
ipQOVtfotq avdpla ABr || 8 tvato9aola tacite Schow || 9 zu d' M d Br zd 
6h ni fallor A J 10 imytvvdfxaza Cobet mnemos. IX p. 105: iniyivvuptu 
libri | rj/xtv A: r/ fihv M d iv fihv (mox zw uv&qwtiw) ex corr. Br Q 11 
zolq addidit Birschig j doQixpoQtl ze Halm lect. Stob. p. 42: 6oQV<po- 
Qtlzai M d Br dwQtjtpoQtlzai A | zu fxt,ova M d : za fitiova A zolq /xtiooi 
ex corr. Br |j 12 fii^ova M d : fxti^ova A Br || 13 owfxa xal \fwxav 
M d A: rfrvxTjV in ras. Br ubi fuerat procul dubio ow/xa xai yw%av (vel 
•}jv) [| 14 rfwxuv] ow/xa ex corr. Br | (pQovrjou; Br | dvdQtia scripsi : 
uvdQia libri || 15 xal dixaioavva (sicnt scripsit Meineke) Br: xal ddi- 
xaioovva M d xul u dixacoovva A | zifq ywxijg Br || 16 ioziv vel ioxi 
libri: ivzt tacite Schow | zovzw scripsi: tovtcuvM^A zovzov excorr. Br 
I! 17 Stl nuQtjfxtv Canter: dtt TiaQijutv M d A dtt nuQtjxtv Br | ozqu- 
ztvfxazoq — p. 63, 2 dya&wv om. Br || 18 ozQuzaybg Canter: otqu- 
ztjybqWA I xv{3t Qvuzuq M d A ; xv[3t Qvdztjq Gesn. a quod male retinebat 
Gaisiford || 19 zaq dh xp. Meineke: zdq (vel zuq) xp. 6h M d A 20 ov&hv 20 CAPVT I IJEPI APETHS 63 

ioxt cfQOvaoig, ei ftr t entardfxa rdg rcegi rbv fiiov svdai- 
ftoovvag, 1] iniordfxa rcov varx cpvoiv av^QConco ayaitcov. 
113 (1, 77 Mein.) 3 £v ravrcj) (fr. 6 1. s. s. p. 555). 
Kai $eco ftev ev6at(xoavva vai ftiog aQiorog , tta 6 

5 av&Qtoxu) i!- entardftag xai aQerdg xai TQtrco evTv%iag 
ocoi.iaTovf.iiva naQayiverai. kiyco 6e intordfiav oorpiav 
ftev rcov -freicov v.ai 6atfxovtcov, qjQOvaoiv 6e rcov dv&Qto- 
nivcov v.ai (rcov) neQi rbv ftioV rdg yaQ loyoig vai 
d.TodeiSieooi nortxQeofxivag aQerdg diov intord/xag no- 

10 rayoQevev aQerdv 6e rav r)9tx.dv xai (ieXriarav e^tv rco 
akbyco ftiQeog rdg xpvxdg, xa# 5 dv xai notoi rtveg rjftev 
Xeybfte&a xard rb r)&og, olov iXev&iQtot 6ixatot xai oco- 
cpQOveg' evrvxiav 6e rdv naQa rbv kbyov rcov dya&cov 
rcaQovoiav xai fxr) 6t' avrbv ytvo/xivav. inei cov a fxev 

15 aQerd xai intordfxa ecp } d/xiv, a <T evrvxia ovx iq> 3 afiiv' 
iv 6e -frecoQiaig vai 7CQal~eoi rtov xaXcov rb ev6aiuoviv 
al 6e &ecoQiai xai al nQa^teg nordvretg fxev ovoat Xet- 
rovQyiav xai dvdyxav intcfiQOvrt, evo6ovoat 6e 6caycoydv 
vai ev6atftoovvav ' yiverat 6e ravra iv eitvxia ' cpaveQOV 

20 oTt ov6ev dreQov iaxtv ei6aiftoovva, ei ftr t xQdoig aQerdg 
iv evrvxio:. 

M d A: ovdev tacite inde a Schowio edd. ; de sententia cf. Ps.-Platonis 
definit. p. 41 1D 

1 i axt libri : ivxt tacite Schow || 3 ecl. cum lemm. hab. MA 
jj 4 xco de d. M d || 5 imaxdftaq M d : imaxrj/xaq A || 6 aco/xaxoi\ueva 
M d A: corr. Meineke j sntaxdfxav ao<piav /xev M d A; oocpiav fiev im- 
axd/xav ci. Gesn. 2 p. 15 mrg, cui frustra obsecuti sunt recentiores. ad 
tria illa {imoxd/xav, aQexdv, evxvxiav) scriptorem redire (14) iure monet 
Buecheler |j 7 dat/xovicov Canter 1. c. p. 677: datfiovcov M d A j dv&Qco- 
nivcov recte Gesn. 2 mrg: dv&Qconcov M d dvcov A \ 8 xcov tacite addidit 
Gesn. 2 , inde vulg. || 9 dnodet^isaat scripsi : dno5ei$eotv M d dnodetgieoi 
(sicj A | nozixQSOfievaq scripsi : noxtxQco/xivaq M d noxe xQco/xevaq A |j 

10 noxayoQSvsv Gesn. 2 : noT dyoQSvsvM* vdyoQSvsv A | q9sixdv M d j| 

11 Tjfxsv M d H 12 scripserim (xai) dixaioi xai aut Sixatoi [xal] |j 14 
avrbv sed e corr. M d || 15 fort. imaxdfxa xai aQSTu \ iniarrj/xa M d j| 
16 malim nQa&saot | evdatfxovev tacite Canter : sidat/xov~v libri || 17 no- 
xdvxetq tacite Gesn 2 , inde vulg.: noxdvxtqW nox* dv xtq A || 20 iaxtv 
M d A: evxt Canter 1. c. p. 678 | ai ut alibi tacite Schow et, puto, recte 64 iQANNOr ZTOBAlor EKAOTQX V 

114 (1, 79 Mein.) Ev xavxw (lr. 8 1. s. c. p. 555). 
Enei wv evdaifxoovva ygdoig dgexdg ev eixvy^ia, negi 
dgexdg y.ai evxvxiag /Jywfieg, xai ngdxov negi evxvxiag. 
xwv ydg dya&wv d fiev ovx enide%exai vjtegfioXdv , olov 
dgetd' ov ydg eoriv vnegftdXloiod xig dgexd xai vneg- 5 
fiallovxwg xig dya&og' d ydg dgexd oxd&fxav e%ei xb 
5eov, yai eoti xw deovxog e^ig ev xoig ngaxxoig' d 5' 
evxvyia yai xdv vnegftoXdv euidexexai y.ai xdv fxfwoiv. 
vjcegftdhloLoa 5e yevva xivag xaniag y.ai e^ioxrjoi xbv 
av&gwnov ev. xdg xaxd ojvolv e^iog, woxe noXXdyig dvxi- lo 
(iaivev y.ai xa ovoidoei xdg dgexdg. xai ov fidvov d ev- 
xv^ia, dXXd xai dxegai aixiai nXeioveg. ov5eno/.a yag 
5ei ■d-avfxaivev negi fxev avXrjxindv t]fxev xivag dXa^ovag, 
oi xd nox y dXd&eiav edoavxeg qpavxaoia xivi \jjev5ei rwg 
dftwowg aigeovxL, negi 5e xdv dgexdv /xt) t]fiev xb xoi- lft 
ovxov yivog, dXX' oow neg oe/xvbxegov eoxi, xooovxw y.ai 
xt noxinoLovfxevov negi avxdv nXeov t]fxev yevog. noXXd 1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 77 Mein.) Br (post ecl. 
1, 76 sed om. ecl. 1, 77 Mein.) fl 2 cov A: cov M d ovv Br |j 3 liyco/xeq 

10 

lacite Gesn. 2 p. 15, inde vulg.: Xeyofitq M d /.eyo/xev A 1 kiyofxeq Br 
ubi paulo ante aQerrjq \ nQcorov libri: tacite corr. Mullach \ 5 ioriv 
libri: ivn tacite Schow | vneQftdh.otoa Canter 1. c. p. 678: vnegfJdh 
).ovoa M d ABr || 7 hoti libri: evri tacite Schow | rco A 1 ov superscr. 
A' ut videtur | nQaxxolq sed olq e corr. M d ; nQaxrioiq mavult Mei- 
neke v. IV p. LIl (] 8 xav (ante vneQfJ.) Br: rr/v M d A | /xycooir M J : 
(xelcooiv A (zijjooiv Br || 9 vntQpdhXoiaa M d : vneQfidhXovoa A Br | 
scripserim yevvy ut supra legitur 6q% p. 56, 3 cf. Metopi q. d. flor. 
1, 64 Mein. j num igiorari? \\ 10 raq Gesn. 2 p. 15: rdq M d rfjq A Br || 
11 tj/ Br | a M d : tj Br om. A || 12 dreQai M d A: ereQai Br | n/.eioveq 
M d A: nlelovq Br; nhjoveq ci. Meineke | ovdinoxa sed posterius o e 
corr. M d || 13 Qavfiaivev Gesn.*: Savfxaivev M d &av/xiveiv A &av/xivev 
Br | ntQl Schow: naQa M d ABr || 14 d).aSeiav M d A: dhfosiuv Br | 
15 acQeovri Valckenaer ad Eur. Hipp. 17: del Qtovrc M d A Br; dyQiovri 
ci. Canter 1. c. p. 679 | ijfiev A : el fiev M d Br | roiovrov A : roiovro 
M d ex corr. Br || 16 oefxvoreQOv M d : oafivoreQOV ABr; oe/xvoreQa 
ci. Buecheler | ion libri: ivu tacite Schow || 17 rb nonnoioiiaiov 
{-nioovfxevov M d ) libri; rb (rcov) normoiovfiivcov ci. Hirschig I. c. 
p. 182 | fjfxev A: ei fxev M d Br CAPVT I IIEPI APETH2 65 

yocQ eort rd diaoxQecpovxa rorc,* tvsqI rdv aQetdv erticpa- 
veiag, cov ev fiev eoti rb riov emfiovXevovrcov xai rcori- 
noiovfievcov ysvog' ateQa de cpvaixd itd&ea 7taQaxoXov- 
d-eoira evio/.a noieovri evavriav eninQeneiav rdg aXad-ivag 

5 dia&eoiog' rtvct de xal dt ed-og avvey.red-oauf.ieva ex 
naXauov xqoviov ' ovx oXiya de xai dt' dXixiag dfiattxdg 
re xai yeQOvrt/.dg, xal dt' evrv^iag ■}] xal arv%iag, xal 
dt' areQwg naftnXtjd-eag rQoncog. coare ovdenoxa dei 
■9-avuaivev, el ndvr 3 avreotoauuevcog evioxa XQiverat, rdg 

10 dXad-tvdg dta&eoiog uerantnroioag. coo^teQ xat rixrova 
rbv aQiorov i]fiev doxeovra noXXd ev rolg vnoxetfievoig 
eQyoig oQeo/neg dftaQrdvovra, xat orQaraybv xai xvfieQ- 
vdrav /.al yQacpea xal ndvrag dnXcog, xaX oficog ovx dno- 
areQeoueg rdg vnaQXoiaag e^tog' ovtcog oide %bv axo- 

15 Xaataivovra ev riot xaiQOig ovde rbv ddtxrjoavra ovde 
rbv dnodetXidoavra eg rcog xaxcbg raxreov dvdQag, ovde 
udv riog rovrcov ri xaroQd-oiaavrag eg rcbg dya&cog' dXXd 
roig re cpavXotg rb rv^ev ftore doxeov rolg re dya&oig 

1 iozi libri: ivzt tacite Schow | jieqI M d Br: inl A || 2 iozt 
libri: ivzt tacite Schow [] 4 notsovza ex corr. Br | aXuO-tvdq tacite 
Schow: dXt]9-tvdq (vel -vuq) libri || 6 Stukxiuq M d | u(3uzixdq ze xai 
yeQOvzixdq Halm: af}r\zixaq zh xal yeoovzixdq M d rjftazixdq ze (sic) 
xal ysQOvzixdq A dftrjztxdq ze xal ysQOvztxuq Br || 7 t] xal M d Srj 
xal A Br; malim ?] St* vel ?] xal St' || 8 ezsQtoq Br | nu/xnXrj&suq M d Br: 
nufxnXuQ-suq (ut coniecit Meineke taciteque scripserat Schow) A | xqo- 
7ia>q libri nisi quod XQonoq M d || 9 dvxeoxQUfXfxevtoq M d A Br dve- 
ozQUftjxsvtoq operarius Gaisfordi ed. Lips. , quo deceptus est Meineke | 
et] cf. p. 63, 20 adn. |j 10 dXu&tvdq tacite Schow : uXrj^tvdq (vel -aq) 
M d A Br | fxszuntnzoiouq (ut scripsit Ganter) M d : -ovouq ABr | scripserim 
tooTtEQ {yao) xal vel («AA'> alonsQ xal || 11 r]fxsv tacite Gesn. 2 , inde 
vulg.: eifiev vel ei ^evM d ABr || 12 ozQuzayov M d A: ozQuzriyov Br || 

13 dnoozsQSOfisq tacite Canter: dnoozsQOv/xsq (sine acc. M d ) M d A Br || 

14 egioq sed s ex a ut videtur corr. A 1 | ovztoq ovSh tacite Schow: 
ovzrj ovSh M d ovzt ovSh A ovzoi (?) ovSh ex corr. Br; ovzot Sh Gesn. 2 
p. 16 qui in margine proposuit ovzto || 16 iq ubique tacite Schow 
probante Meinekio: slq M d A Br | xuxxsot M d || 17 zovztov M d Br: zov- 
zov A | siq libri | ttbq dya9(bq ABr: xovq dyud-ovq M d || 18 Ttoze 
Sozsov A: Ttozt Sozsov (vel noztS.) M d Br; num noxu Sozeovt 

Stobaens III. 5 


. 66 JQANNOr 2T0BAIOr EKAOI/QN r 

xb dia/iaQxdvev' xdv de dXa&ivdv xqIoiv (xQixiov) ov 
7co&* eva xaiQOv entfiXinovxag ovd* hci xqovov xi nXd- 
&og, dXX' enl ndvxa xbv $iov. woneQ de xb aco/ia (2Xd- 
nxet /tev xai xb xdg evdeiag xai xb xdg vneQpoXdg eldog, 
ov /idv dXXd voaiog ye /xe%ovag e/xnotev nicpvxev d vneQ- 5 
@oXd xai xd xaXeo/ieva neQtaaoj/iaTa ' ovtoj xai (xav) xpv%dv 
fiXdnxtt /xev xai xb xdg eixvxiag rj dxvxiccg eldog dxai- 
Qcog naQayevo/ievov, ov /idv dXXd vooojg ye /ue^ovag noev 
niipvxev d Xeyo/iiva naQa ndvxeaoiv evxv^ia, woneQ oivog 
x,axa/ie&voxovoa xoig dyad-oig xdv didvoiav. 10 

115 (1,64 Mein.) Mexwnov IIv&ayoQeiov Mexanov- 

xivov ex xov IleQi aQexfjg (fr. 5 phil. Gr. II p. 23 Mullach.) 

'u^Qexd evxi avd-Qwnw xeXeioxag qjvoiog dv&QO.'.noj. 

exaaxov yaQ xwv eovxwv xiXeiov xai dxQOv yivexai xax- 

xdv oixeiav xag cpvawg aQexdv. %nnoj xe yaQ d^exd evxt 15 

1 dXadtvdv A: dXrj&tvav M d Br | xQtxeov addidi; xdv 6h aXd- 
&etav xQtxiov ov no& > eva xxX. ci. Hirschig, notr/xeov post intftXe- 
novxaq addit Mullach | ov noS-' sed ov no in ras. A 2 || 2 dno/3Xe- 
novxaq Gesn. a , inde vulg. | malim nXrj&oq || 3 6h tacite Gesn. 2 , inde 
vulg. : xal M d A Br || 5 voacoq ye Buecheler : voacoq 'ixt A Br voaa 
ioxi M d ; voacoq xe Gesn. 2 , inde vulg. | /cet,ovaq M d : /tel^ovaq A Br 
| i/tnothv Canter tacite p. 680: ifinotetv libri ||! 6 neQtoocoiiaxa sed i 
in ras. Br | xav addidi || 8 vdacoq ye Buecheler: voaoa xh xal M d vbacoq 
xe ABr; voacoq ext Meineke | fjtet,ovaq M d : /xei^ovaq A Br | nohv M d A: 
notetv Br; fort. nothv || 9 ndvxeaotv M d A: ndvxeatv Br | coaneQ 
oivoq] cf. Seneca epist. 36, 2 ' at bene aliquis iliarn (sc. felicitatem) fert\ 
sic, quomodo vinum || 10 xaxa/ieO-vaxovaa M d Br : xaxa/iead-iaxovaa 
A; an -otoal \ xtjv Br j] 11 ecl. habent integram MA Br (post ecl. 1, 79 
Mein.), v. 11—15, v. 1—6 p. 67 Tr. p. 3 (post ecl. 1, 60 Mein.) v. 7 
dvdyxa — 8 p. 67 nQoalQeotv Tr. p. 4 (post ecl. 1, 67 Mein.), dein 
idem pergit xco /ihv ovv Xoyixcp (id est xco /thv yctQ Xoytoxtxco p. 69, 11) 
usque ad eclogae finem. lemma hab. MA (nv^ayocxov A), ix xov 
avxov nec plura Br; v. ix xov (ix xrjq M) nepl dpexijq om. Tr. || 13 
evxt M d ABr ivxl Tr. | xeXetoxaq libri nisi quod xeXetoxdxaq A 1 ; 'fort. 
ubique xeXrjOxrjq restituendum' Meineke v. IV p. LII || 14 xaxxdv vel 
xaxxav M d A: xaxd xdv Br xaxd xr)v Tr., iode vulg. |{ 15 olxyav 
Canter tacite p. 684 ut paulo ante xeXyov \ xaq cpvotoq dpexdv Alb. 
Frisching apud Yalckenaerium ad Herod. p. 507: xaq aQexaq (xda 
aQexaa M d ) cpvotv M d A Tr. Br | xh suppl. A 2 | evxt suppl. A 1 CAPVT I IIEPI APETHZ 67 

d eg xb dv.QOV dyotoa xdv xco 'irtnio cpvocv, v.al enl xcov 
ueQicov 6e xcov xa&' ev.aoxov 6 avvbg kbyog. bnxiXtov 
xe yag dgera o^vdogxia' avxa 6 1 ctvQOxag evxl xdg bicxi- 
t.tov cpvotog. xat ovdxcov dgexa o^vav.ota' avxu 6 1 a/.oo- 

5 xag evxi xdg ovdxtov cpvotog. vai 7to6cov agexd 7co6co- 
v.eta' [xa/] aixa 6 1 dxgbxag evxi xdg rrodcov cpvotog. 
dvdyv.a 6 1 agexdv 7idoav xqia xavxa ey^ev , Xbyov v.ai 
6vva/xtv v.at 7iQoaioeoiv' koyov uiv, cp v.Qivec vai &etOQei' 
dvvauiv 6i, q. dvxixec v.at vQatei' 7CQoaiQeocv 6i, cc ox4q- 

10 yec v.ai dyajcf t . xb fiev tov v.Qivev v.at &etoQev evxi xto 
6tavorixtvco uegeog xdg xpv^dg, xb 6 1 dvxi%ev v.ac VQaxev 
cdcov xto dkoyto uigeog xdg xpvxdg, xb 6e oxigyev xai 
dycntr^v Y.ocvbv v.al xto 6iavot]xix.tu v.ai xco dkoyto uigeog 
xdg ipvxdg. ovvioxaxe ydg 7iQoaiQeotg ev. dtavoiag v.ai 

15 oQi^tog' tov d uev dtdvota d^cb xco koycv.co uigebg evxc 
xdg xpvxdg, d 6e oge^tg d^tb xcb dkbyco. xb 6e Tckrjd-og 
xdv dgexdv C7caodv ev. xcov ueQitov xdg ipvxdg v.axidotxo 

1 dyoioa M d Tr. Br : dyovoa A | ueQewv Tr. : usqcov M d A Br || 
2 6nxi).<ov M d A onxiXXwv Br: ouudxwv Tr., inde vulg. |l 3. 4. 6 
avxa Meineke v. IV p. LII: avxa libri || 3 6nxl).wv ci. Meineke 1. c. 
p. LII: 6<p&aXu<ov libri. cf. Phintyis ecloga flor. 74, 61 p. 63, 7 Mein. || 
4 o^vxoia Tr. |j 5 no6wxeia A Br : nodoxia M d nodwxeia Tr. Q 6 xal 
seclusit Meineke | d' (vel 6h) dxQOxaq (quod coniecit Gesn. 2 p. T mrg) Br, 
cf. Beving remarques crit. p. 3 sq. : 6h UQexd M d ATr. | xdq tacite Canter: 
xrjq M d A Br x<5v Tr. | <pvoioq M d (?) Br terminatio hodie iam non agnoscitur 
in A, om. Tr. || 1 dvdyxa libri ; dvdyxrj Gesn. 2 , inde vulg. | ndoav om. 
Tr. p. 4 | xavxa libri; xavx' Gesn. 2 , inde vulg. | e/ev A: eyeiv M d Tr. 
Br | xal ante 6vv. om. Tr. || 8 Xoyov uhv — p. 69 v. 11 I6i6xaxeq 
avxwv om. Tr. || 9 « A: « M d w Br; <p Gesn. 2 , inde vulg. | a A (ubi 
tf' in praecedenti): « M d w (ut Gesn. 2 ) Br || 10 xb M d Br: xw A | wv 
k wv M d : ovv Br || 11 xQaxev M d Br: xQaxelv A || 12 v. xb 6e ox. xal 
dyanrjv (-nav A) — 14 xaq xfwxdq propter homoeoteleuton interciderunt 
in M d , inde vulg.: ex Br primus addidit Beving remarques crit. p. 4 
sed praebet etiam A quod praetervidit Gaisford || 14 ovveoxaxe M d A : 
ovveoxrjxe Br |j 15 cov d uev Hirschig: d uhv <ov M d d uhv ovv A 
d uhv <ov Br || 16 xd (xa M d ) yjv/d M d ABr: corr. Hirschig | nkij&oq 
libri; nkddoq tacite Canler || 17 xdv aQexdv dnaodv tacite Gesn. 2 
p. 7 : xav aQexdv dnaoav M d A Br, sed horum similia non ubique ad- 
notavimus | xfjq xpv/rjq Br 

5* 68 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

xd xig, tboavxtog 8e xai xdv yiveatv xai rdv avoxaotv 
xag dgetag. enei yrtQ rtov /uegetov xdg xpvydg 8vo xd 
jtqaxa, xb fiev Xoytoxixbv xb 8' dXoyov' xai Xoytoxixbv 
fiiv, tu Y.olvofieg xai 9eojQio(ieg' dXoyov 8i, to oQfitofteg 
xai ooeyoue&a' xavxa 8' dXXdXoig »•* ovficpojvovvxi /* 5 
8iacptovovvxi, a 8e udxa y.ai diacptovia yivexai avxoig 
di' vneQpoXdv xai eXXetxptv cpaveQov tog, oxxa /uev xb 
Xoyiaxixbv ftiQog xdg ipv^dg emxQaxfj xto dXoyto, yivexai 
y.aQxeQia y.ai ey/.Qaxeta' dxxa 8e xo dXoyov fteQog 
xdg tpv%dg xto Xoyiaxixco, dxQaxia y.ai fia.Xay.ia' by./.a 10 
8h xb ptev dyrjxai, xb d* enrjxai, xai dfitpoxeQa avfi- 
rptovf/ aXXdXotg, xb xavtxavxa aQexd. a ftev ojv y.aQxeQia 
xai eyxQaxeia yivexai uexd Xvnag' dXX y d fikv xaQxeQia 
kv xtf dvtixev novoj, d 8' iyxQaxeta ev xtf) dvxixev ddovtjc. 
d <5' dxQaxia xai itaXu/.ia iv rtf) fir) dvxixev fii}8k xQaxiv. U 
xai dtd xovxo ovufiaivei tpevyev xdya&d xtog dv&Qtdnojg 
did Xvnav, dnofidXXev 8' avxd 8id ddovdv. xai xoi enaivoi 
8e xai xpoyoi xal xd xaXd (xai xaxa) ndvxa xd neQl 
xbv dv&Qtonov yivexai ev xovxoig xolg inQtoi rdg xpvxag. 
xai xa&oXco ptev a xdg aQexag avaxaatg yivexai rovrov 21 

2 inel Buecheler et Wachsmuth : ini lihri; cf. p. 61,13. 69,2. 
71,6.9 J| 3 nQara, quod commendaverat Meineke, Br: ngmta M d A || 
4 9e toQioue q A Br : SetoQOueq M d ; &e ojQOvue q Gesn. 1 , inde vulg. | 6q- 
uto/xeq M d Br: oQUtouev A || 5 dk).dXotq A: dt\Xr]).oiq M d Br |) 6 6ta- 

(pa>v sed i* post v eraso ut videtur A || 7 <p. toq scnpsi coll. p. 69,9: 
(paveQov <Jv libri; <p. alv (oti) Hirschig || 8 oxxa A: ovxxa M d oxxa 
Br | iniXQattj Hirschig: iyxQurr) (vel -y) M d A Br || 9 oxxa 6e — 10 
xal ua).axla om. operarius Gesn. s p. 7, inde vulg. | 10 xaq xpvxaq 
Hirschig: rdq tpvxdq M d xpvxaq A rrjq tfrvxijq ^ r I T( ^ loyiotueto, quod 
inserendum esse vidit Hirschig, habet Br, si Pauli Thomae silentio fidere 
licet: om. M d A | uxQatla scripsi: dxgaala libri || 11 dytjtat M d | ovu- 
(pojvjj tacite Schow: ovu<ptovei M d ABr | 12 a).)Akoiq M d A: d).).tj).oiq 
Br | xavixavxa tacite Schow: xtjvixavta libri | aQexd sit an aQexrj in Br 
non satis perspicuum |j 13 ylvetai om. A | 14 ddova M d : dtiovdq teste 
Gaisfordo A tjSova Br || 15 dxQatia Gesn.», inde vulg.: dxQaoia libri | 
16 xa dya&u A || 17 dnofid).).ev ci. Meineke: dno{?a).ev M J A dno- 
fidlev Br | ddovdv A: rjdovrjv M d t)6ovdv Br | xal xoi libri | 18 xal 
xaxd addidit Meineke post v. ndvxa, reclius post v. xd xald Buecheler CAPVT I IIEPI APETH2 69 

xbv tqojcov tcc 6' ecdea ctvrag /.al xa (.lioea ovrwg y.d 
rcg a&Q^oaiTO. lne\ yao rdg \pv%dg dvo uegea, rb uev 
AoycoTcxbv %b db aloyov , y.al xb uiv XoycoTt/ov evTt, cp 
/.Qcvoueg /al &ewQeoueg, xb d 1 akoyov, w oQuwueg y.ac 

5 OQeyoue&a, iw de aXoyco tb uev dvuoecdeg tb 6 eict&v- 
ur^tc/ov, /al tovtw to uev olov dfivvTCKOV /al viceQua- 
XrjTixbv 7C0TTibg nXaTcov &vuoecdeg ovvudCetac, to <$' 
olov OQexTc/.bv /.ac 7to&rjTcxbv Tdg oc/eiag tco ocouaTog 
ovoTaocog hcc&vfxrjTcxov' cpaveQOv cog /.aTa Koyov Tolg 

10 ueQeoc TovToig Tag ipv^dg /.al to icXrj&og Tdv aQeTdv 
dyoXov&a/.ev xal Tac dcacpoQac /.al idcorateg avxwv. tco 
uev yaQ koycorc/.cb ueQeog rac; \pv%dg aQeTcx d qjQovrjOcg, 
/.QtTc/.d yaQ evti xai &ewQrjTc/.d e^ig' v<3 de &vuoecdeog 
(a) dvdQeca' et-cg yaQ evTc dvteQetOTcyd /al vutootatc/.d 

15 tcov detvcbv' tw d 1 e7tcif-vur]TC/.w a owcpQoovva' ueTQtoTag 

1 xu 6h (praetuli d') si6su Gesn. 3 p. 7, inde vulg. : xu6e i6ea M d 

x' u 6h I6e A xa 6h l'6ea Br | xd xiq Gaisford: xai xiq libri || 2 d&grj- 
aatro 'qua forma sequiores usi sunt' Meineke v. IV p. LII: d&g>jodxto 
libri ]\ 3 post u?.oyov habeiit v. xto 6h dkoyto (xto 6h dkoyto om. 
M d Bij xb uhv 9v(xoei6hq xb 6' ent&vfxuxixbv (ex&vita- A eniQvfxrj- 
Br) M d A Br: post 6gey6(xe&u (5) haec traiecit Halm lect. Stob. p. 39 || 
4 &smgeo(xeq tacite Canter i. c. p. 686 : &stogov/xeq (vel -ovueq) M d A 
Br || 6 xovxto lacite Canter: xovxov libri | vnsgttaxaxixbv libri || 7 
noxxdjq tacite Schow: noxxovq libri | nkuxiov recte mavult Meineke: 
n/.dotov M d nXuoiov A nXrioiov Br; nXaxiov infra servatum in A 
p. 80, 9 | 6vv(xuL,exat M d A : ovo/xd^exut Br || 8 olx%uq Canter: olxeiuq 
libii | tcu M d A: xov Br || 9 iniUv/xuxtxov libri || 10 nXrj&oq A: 
nXd&oq M d nXu&oq initio habuerat Br sed correctum est in nd&oq; 
nXu&oq Gesn. 2 p. 8 | xdv dgexdv Gesn.' 2 : xuv dgexdv libri U 11 xal 
M 1 : ul A xe Br | I6t6xaxeq M d Br: I6i6xrjxeq A | 'debuit avxdv' 
Buecheler 12 rcJ /xhv yug Xoyioxrxto e. q. s. tanquam Metopi 

continuant M d ABr, Theagi dederat Gesn. 2 p. lOsq. perturbatione de- 
ceptus quae invaserat ed. Tr. p. 4, unde vulg. meliorum librorum me- 
moriam revocavit Gaisford, vulgatam secutus est Mullach II p. 21 | xto 
(xb M d ) Lthv yug ?.oyioxixto ttegs oq M d A Bi : xtp uhv ovv Xoyixto (xeget 
Tr. p. 4, inde vulg. ; num xto /xhv aiv Xoyioxixto /xegeoq? | (fgovrjOtq 
M' 1 Tr. : (fgovuoiq A Br |) 13 xov Tr. || 14 u addidit Meineke | dv6geiu 
Tr. : dv6giu M d A Br | dvxegetoxixu Tr. : dvxegioxixu M d A Br || 15 int- 70 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

yag kvrl xai xazoxa uo&' adovdv tccv dtd oujfuaTog' 6Xag 
6e Tag xpvxag d dtv.atoovva. qtavXot ftev yao to\ dv- 
&gu)7ioi yivovTai r\ dtd yf.av.iav q di* dxQaTiav i" t did 
■d-rjQioTaTa' ddtxovvTt 6' dlXdkujg i) did xiQdog rj dt' 
ddovdv y did qtkoTifxiav. d ftev uiv xayJa iw XoyiaTixw 5 
/ueQEog rag \pv%ag Ivti olxetoTeQa' noTeotxe yaQ d ftev 
q?QOvr]Oig tc\ Te^vq, d de xax/a Tq xaxoTexviq' e^tv fia- 
Xavdaiog yaQ no&lv evQiaxei to adtxov d <T axpar/a 
ftdXXov T(jj ent&vfirjTiY.a)' ev yaQ Ttti XQaTev a eyxQa- 
Teia, xal ev t(p fir) xparev d dy.QaTia, xqotovvti de 10 
ddovdg. a 6e S-rjQtoTag tio &vftoetdiog ' oxy.a yaQ %q 
entd-vfitq tu~) xaxwg notrjoat ^ap/^Ta/ zl G> °VX °jg av ~ 
&QU)7tog dXV (og &r)Qiov , to Totovde ovvfidteTat &rjQtu~- 
deg. dxokovd-a de *a\ ra anoTeXiofiaTa tccv dta&eaiutv 

Svftrjzixco (-xco Tr.) ATr. : ini&Vftaztxco M d Br | fte ZQtozaq libri nisi 
quod -zrjq Tr. 

1 yaQ om. M d A Br | no&* aSovav tav Hirschig: noz' aSovdv 
zav Br (vide Beving remarques crit. p. 5) ztq ddovdv tdv M d A ztq 
7j6ovcov zcov Tr. || 2 ydg toi libri H 3 dxoarlav liliri: dxoaolav 
Meineke. saepius dxQaxia in his eclogis codices offerunt, sed haud 
ita raro corruptum in axQaoia. eril fortasse rectius dxQazeia ubi oppo- 
nilur iyxQuzeta, contra dxQazia ubi Attici dxQaoia |J 4 &r/Qi6zaza 
Canter 1. c. p. 682: {hjQiozTjza M d A Tr. Br | allcoq ex corr. Br |j 5 cov 
vel cbv M d Br: ovv Tr. om. A | zov Xoyiozixov Tr. || 6 ivzl Tr. Br 
evzt M d : evziv A, unde ivzlv Gaisford et Mcineke, vix recte | olxtjozeQu 
tacite Schow p. 24 | nozioixe Meineke: nQOoioixe libri | 7 tpQovrjotq 
Br: -aotq M d A Tr. | zrj M d | £'£iv Gaisford: it-etr) M d Br e§eiv A i$etv 
Tr. | xaxoze%vla %&V (ix) (ia%. ci. Buecheler |j 8 dxQaota libri || 
9 im&vfiTjzixco A Br: iniQvftuzixco M d im&vfJLrjzixcp Tr. | xQazev fere 
libri nisi quod xgazevv Tr. | uSovuq addidit post xQazev Gesn. 1 p. 6, 
inde vulg., non recle || 10 ftrj XQUzevv Tr. | ij Tr. | dxQazeia (-zeta 
Br -zla Tr.) xquzovvzi (ov xquzovvu Tr.) Sh aSovaq M d ATr. Br: 
dxQazia (dxQaoia Meineke) ceteris deletis Gesn. 1 , inde vulg. in vulgata 
immerito acquieverunt recentiorcs |j 11 &rjQi6zrjq Br | zto d-vftoetSioq 
quod coniecerat Gesn. 1 mrg, idem recepit ed. sec. p. 11, inde vulg. : zco 
&vftoeidhq M d zb dv/xoetSeq A Tr. Br | oxa yaQ zy Tr. || 12 rw" A: 
zb M d Tr. Br || 13 6vvftd£ezai Ganter: ovoftd&zat (bv- M d ) M d A Tr. Br 

(i>r 

| &t]Qicddeq om. Tr. || 14 zctv Br: zdv M d tcov ATr | Sta&eoi com- 
pendiose A : Sia&eoecov M d Tr. Br CAPVT I DEPI APETHZ 71 

xavxdv , dv 7ieg evev.a ngdaoovxi. a /xkv ydg nXeovet-ia 
dnb v.axiag, a dk vavia dnb xto Xoyiaxivto /xegeog xdg 
ipvxdg. v.ai d /ikv qjiXoxi/xia dnb xto $v/xoei6eog' avxd <T 
ev vnegftold yevo/ieva, yevvfj xdv d-r^gibxaxa. ndl.iv 8k d 
5 /tkv ddova ev xto eni&v/nrjxixtp, aqjodgdxegov 8k /xaoxevo- 
/xeva, yevvij xr]v dxgaxiav. toax enel xb d8i/.kv yivexai 
8i' aixiag xoaavxag, qjavegbv oxi xb 8iv.atongaykv yivexat 
8td xdg 'ioag. qjvaet ydg d /xkv dgexd dya&onotbg v.ai 
toqjelrjxtvd, d 8k xaxia xaxonoibg v.ai filanxixd. enei 

10 8k xtov xdg \pv%dg /tegetov xb /xkv evxi ayeo/ievov xb <T 
eno/ievov, al 8* dgexai v.ai ai v.av.iat negi xavxa xai ev 
xovxotg' qjavegbv oxt v.ai xav dgexdv xal /xkv evxi dye- 
[iovixai xai 8 1 enrjxtv.ai xai 8k avv9exot ev. xovxtov. 
aye/ioviKai /xkv olov d qjgovrjotg' enrjxtvai 6e, olov (a) 

15 dvdgeia v.ai otoqjgoovva, avvSexot <5 J ev. xovxtov, olov d 
div.aioxag. xd 8k nd&ea xdg dgexdg vXa' negi xavxa 

1 xavxdv scripsi : xavxav M d xavxav A Br xovxojv Tr. , inde 
vulg. | av (vel dv) nsQ svsxa nQuaaovxt M d ABr: wv nsQ svsxa 
TtQaooovxai Tr. , inde vulg. | al /xsv yaQ nXeovsglat Tr. [| 2 xov 
Xoytaxtxov Tr. || 3 r) fxsv Tr. | x<5 Canter: xov M d A om. Tr. Br | fuerat 
avxa in A sed posterius a erasum est || 4 ysvousvu tacite Gesn. 1 p. 6, 
inde vulg., et sic, ut videtur, Br: ysvo/xsva Tr. ytvo/xsvu M d A; prae- 
stat ytvousva coll. versu 6 | ysvvfj M d ABr: ysvvd Tr. | xrjv Tr. | frrj- 
Qtoxaxa Canter : 9r]QioxY]xa libri || 5 adova ut videtur A : rjdovd 
M d Tr. Br | intO-vfxrjxtxd) M d A: -txixta Tr. -axtxco Br || 6 ysvvrj (-j>) 
M d A yivvrj Br: ysvvd Tr. | xav M d Br: x\v A Tr. J dxQUxiav M d Br: 
dxQtxlav A dxQr/xtav Tr. ; dxQaoiav Meineke | inl sed si superscr. A 1 
inst Tr. Br: inl M d | ddtxsv M d Br: ddtxslv A dStxsvv Tr. || 7 Sixato- 
nQaysv M d Br: -yslv A Tr. || 8 tpvcst libri: tpvot Meineke IV p. LIV || 
10 ivxl Tr. : ioxtv M d Br ioxlv A | dysofisvov M d Br |l 12 xdv uqsxuv 
Canter 1. c. p. 683 : xdv uqsxccv M d A Br xwv aQSXtov Tr., inde vulg. | 
r)ysfxovtxul Tr. || 13 snrjXtxalTr.: sntxtxal (vel int-) M d A Br sed spir. 
asperum ex leni fecit Br | ix xovxcov om. Br; scripserim ix xavxdv coll. 
v. 1 || 14 (pQovriotq ATr. Br: (pQovaotq M d | snrjxtxal Tr. : sntxtxal 
A Br intxtxal M d sed corr. Br ut supra | a tacite addidit Gaisford ed. 
Lips. || 15 dvdQsia Tr. : dvdQtu M d A Br | oaxpQOOvva M d Tr. : oaxpQO- 
ovvrj A Br | avv&sxoi A : ovv&sxoq M d Tr. Br | malim ix xavxdv || 
16 Stxatoxaq proposuit Canter 1. c. p. 683 adn. : dtxatoxrjq M d A Br 
Sixaioovva Tr. quod verum videtur | v?.av Tr. 72 JQANNOr STOBAIOr EKAOTON I" 

ydg xai ev xovxotg d dgexd. xojv de naitiujv xb uev 
exovotov xb d 1 dxovotov v.al exovotov ftev ddovd, dv.ov- 
oiov 8e J.ina. xavxd de xavxa xai entxeivovxt v.a) dvievxt 
xoi nohtxtxoi ovvagftotoftevoi xa d).oya ftigea xag xpv^ag 
noxi xd loyov eyovxa. xag de ovvagftoydg ogog td fti[xe 5 
dtd xdv evdetav fJtx^xe dtd xdv vnegftokdv dneigyeo&at xov 
voov xb idtov egyov entxekiv. ovvxixaxxat ydg xb %igi]ov 
evexa xot (tekxiovog, utg iv fttv xo> v.6oftq> xo aentaifig 
ndv ftigog evexa xio detxivdxoj , ev de t(e ovfcvyia xojv 
^ujojv xb \>f]Xv evev.a iw aggevog' xb ftev ydg oneiget zdv 10 
\pv%dv yevvwv, xb de ftdvov xdv vkav nagiyexat xqj yev- 
vojtuivoj' ev di ye xcjc xpvyq: xb dkoyov (evexa} xto i.oytv.io. 
ovvxixaxxat ydg xai b ttvftbg xui d int&vuia noxi xb 
ngaxov ftigog xdg xpv%dg, xb ftev tuoneg 6ogvq?6gog xtg 
xai ooj/uaxoq)vkai;, xb 6' tug oixovdftog v.ai oixovgbg xiuv 15 
dvayxaiwv' b de voog en axgag xdg xogvcpag xtu ooj- 
ftaxog idgv/uivog xai eytuv 7tegtavyia xai dtavyia xdv 
enoxptv, ftaoxevexat xdv xo~>v ibvxutv q?g6vi]0iV v.ai xovx' 
egyov evxi avxtu xaxd q?votv, xo uaoievoduirov v.ui y.7/ ( - 
od/uevov dxo'/.ov&i~oat xoig (ie).xiooiv aiiiu v.ai xtfttto- 20 

1 d dgtrd M d ABr: al uperul Tr. J 3 ravru 6k — 16 xwv 
uvayxaitov om. Tr. | xul uvltvu quae inilio omiseral suppl. A 1 sed 
uvitvu sine acc. || 4 ovvapuoZ,6ueroi scripsi coll. p. 70, 6 vel Dio- 
togene Stobaei flor. 48, 62 p. 262, 30 Mcin.: ovruQfioZ,ofttr M d Br 
ovvaQixo^outv A; ovvap>u6Z,ovitg ci. Gesn. 2 p. 11 mrg, quod recepc- 
runt Canter Meinekc Mullach || i. & ru ul).u u- x. xp. n. tb ).6yov 
tyov lemere Gesn.*, inde vulg. || 5 rug 6i ABr: ruvrug 6i M d ; 
ruvrug 6h Gesn. 2 , inde vulg. || 6 /xij 6i A | 7 inirtHv M d : intri).HV 
A imrtUttv Br | yjpqov A : %iptov M J Br || 8 uiv om. A. |J 10 r<5 
doptvog Cantcr: rdi upotvog M d Br rov dpptvog A 11 uovov 
M d A: fidvav Br || 12 tvtxu addideiunt WtchnBWlh el Bueclieler || 
13 npurov M d A : npurrov Br || 16 rag xoQVifug A Br rug xopvipdg 
M d : rtjg xopvyrjg Tr. p. 5 | rdJ M d Br: rov ATr. | 17 ri,r ante nto. 
addit A | ntptayia M d || 18 tpporijotr M''A: <fooruotr Tr. Br 19 irrt 
Tr. : iorlv M d Br eoriv A | airb A || 19. 20 xrijou/nrov Tr. xrtfid- 
utrov sed rj ex corr. Br: xuodfttvov M d A; xiuouftivov incile Schow 
quod commendat Meiucke. sed Boricum est nuoufitror, vuie jiraelerea 
p. 86, 1 || 20 «i'r«5M d Br: uxrov A Tr. GAPVT 1 IlEPl APETH2 73 

Taioig. agxcc ydg xai aizia y.ai y.aviov evzi rag av&Qtv- 
uivag evdaiuooivag a tujv xteiiov /.ai TiuiojiaTiov eni- 
yviooig. 

116 (1, 69 Mein.) 'Ev TavTto (phil. Graec. II p. 22 Mullach.). 

5 Ka&olto (tev tov dgeTa ovvaQuoyd Tig evTi Tto dkoyto 

(.idoeog Tag ipv%ag uot\ to Xoyov %%ov. yivezai de avTa 
rtp xaTTav adovdv xal Tav Xvicav ogov enide]-ao&ai tov 
tw deovTog. ovdev yag azegov d r.iti/.a dgeTa ei (ir) e£cg 
tio deovTog' avTo de to deov Ivt) oneg del i]/tev, to de 

10 u>) deov oueq ov del r)uev. tio de ui) deovTog eldee dvo, 
io (.tev vneQpoXd to 6 1 eXXetipig. xai vneQpoXd uev IvtI 
to nXeov Tto deovTog, eXleiipig de to iXaooov toj deovTog. 
to de deov avTO eov oueQ dei i)uev xai dz.Qov [av] vndg- 
%oi (v.a) xal ueoov' dnQov uev otc ovt dcfaigeoiog ovTe 

1 xavtbv libri nisi quod xotvtov sed oi ex corr. M d | ivri ut 
videtur Br: ev n M IV xi Tr. ioxl A || 4 ecl. cum lemm. hab. MA Br 
(}>ost ecl. l,64Mein.), lemmate omisso sine maiore dislinclione cum 
ecloga priore coniunctam Tr. p. 5; ix rav Br || 5 xu$6?.ov Tr. | tov 
om. A | xco ut.oyco ueQSoq scripsi: xcov uXoycov usqscov libri; cf. flor. 
3, 75 p. 84, 17 Mein. || 6 uvxu M d A: uvxuq Tr. uvxcj Br; malim uvxu 
|| 7 xto Tr.: xb M d A Br; xai xbv male Gcsn. 2 p. 11 mrg | xuxxuv Br: 
xaxa xuv A Tr. dubito de M d | uoovuv M d Br: ?)6ovuv A Tr. (| 8 xov 
Tr. | ov6sv — 9 6sovxoq om. Tr. | uxsqov M d A: sxsqov Br; ceterum 
locis huius similibus collatis exspectes ov6ev yuQ uxsqov ivxl xx?.. \ 
u rftixu ABr: utj&Itjv M d ; uXrfoivr) tacite scripsit Gesn. 2 p. 11, unde 
ulu&ivu. Cauter 1. c. p. 693 quod retinebant Gaisford et Meineke vix 
recte. sed nescio an interpreti debeatur u r)dtxu collalis eis quae supra 
leguntur 1, 77 Mein. uqsxuv 6s xctv rfttxuv xul (3s).xioxuv e§iv xa> 
cu.oyta ueQSoq xuq ipvyuq xxh suspicio confiimatur his p. 81, 2 : « d' 
uqsxu e&q xiq ivxt xw dsovxoq. cf. p. 75, 6 | si] vide p. 63, 20 adn. || 
9 ivx) Ti. : ioxlv M d A Br | onsQ libri nisi quod ontoq Tr. | 6sl r}usv 
M d A Tr. : 6r) siusv Br et sic paulo infra ; sed in seve*rioris Doridos forma 
(?}usv) libri MA Tr. per hanc ecl. conspirant || 10 oncoq ut supra Tr. | 
xto Ganter: xov M d A Tr. Br | sidss Gaisford: Idiui M d A Br sidsut Tr. puto 
praestare sl'dsu, cf. quae dixi ad ecl. Theagis p. 80, 14. et xuq yjvxctq 
dvo /jsqsu dixit supra Metopus, non 6vo /xsqss || 12 xov utrobique Tr. 
| s/.axxov libri || 13. 14 6r) si/isv Br; cf. v. 9 | post 6sl r}/xsv verba 
xo 6e /i.r/ 6sov, ousq ov 6sl r}usv ex v. 9. 10 male iteiavit iterataque 
expunxit A | uv scclusi | vnuQ/oi xu scripsi : vnctQyot M d A Tr. vnuQyjl 74 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

7CQOO&iaiog diexat, ftiaov de bxt ftexal-v evxi xdg vneQ- 
(ioXdg xai xag eXXeixpiog. %%*t de xo diov xai (to) ftt] 
diov nox 3 aXXaXa ovxtog tooneQ xo iaov xai xo avtaov, 
xal %6 xexay/uivov xai xo dxaxxov, xavxa d' evxi dftqpo- 
xega xo neneQaoftivov xai xo dnetQov xai dia xovxo xta 5 
dviaoj xa fiigea Xiyexai noxi xo ftiaov, dXX' ov nox' 
dXXaXa. afifiXeia xe yag dvv/nd^exai ytovia a ftiZtov 6q- 
&ag, o^eia de a ftrjiov oQ&dg, xai ftiCurv /tiv ei-Dtia a 
v/ceQixovaa xav ex xto xivxQto xai /taxQoxiQa ftev dftiQa 
iaafieQivag. xai xai vooot de yivovxai xto otvftaiog (xt/)} 10 
tfeQftdxeQov rj xQVfuodioveQOv yiveo&ai xo otofia. %6 ftiv 
yctQ ^eQfioxeQov evxi xo nXiov xta ftexQito, xo de xqv- 
fttodioxeQOV eXaooov xovxto. exei di ye xai a ipv%a xai 
d ne^i avxav dta&eotg xav dvaXoyiav xavxav. d /tiv yaQ 
&Qaovxag evxi v7ieQ(ioXd xtu diovxog iv vnooxdaet det- 15 Br. forlasse verum est vnaQxei sine particula collatis verbis Theagis 
p. 81, 2: dionep xal dxQOxaq xal fieooxaq ev&itoq ivxi xxk. \ ovxe 
dcp. A | d<patQiocoq libri, sed -etoq Br 

1 ivxl Tr. evxt M d Br: ioxl A |) 2 xb addidit Meineke || 3 nox' 
tacite Schow p. 26: nQoq M d A Br eiq Tr. | dU.aka Canter 1. c. p. 694: 
dXXrjla M d A Tr. Br accenlum corr. A 2 | wotieq xb Tr. et A ut videtur: 
uioneQ xal xb M d Br quod ferendum erit, cf. p. 61,7. 75,11 | 1'oov 
Tr. Br: iaov M d A | xal ante xb dvtoov et mox ante xb dx. om. Tr. 
|| 4 ivxl Tr. Br: hvxt M d ivxtv (sic) A; ivxlv receperunt Gaisford et 
Meineke || 5 xov dvioov Tr. || 6 fiiQQa M d | ov nox' dklaXa Canter 
1. c. p. 694: ovnto x' akkaka (vel xdXX.) M d A Br ov nox' dllt/Xa Tr. |J 
7 ovv/xd&xat (ut scripsit Canter) M d Br: ovo/xaXexat A Tr. | fti^tov 
libri nisi quod /ieit,tov hic et infra Tr. | oQ&toq ut videtur M d || 8 fxyojv 
recte mavult Meineke: fteltov M d Tr. Br /telov A || 9 malim vneQexoioa 
coll. p. 67, 1. 75,6 | xuq Waclismulh || 10 laafieQivaq Canter: iotjfteQivdq 
(-vitq M d ) libri. celerum el post xevxQto et post toafteQivdq membrum 
desiderat oppositum" Wachsmulh | xai Canter: xe libri | 6h Meineke: xe 
vel xh libri | xov Tr. | tw addidi; 8id xb inseruit Gesn. 1 p. 6 mrg, inde 
vulg. || 14 d neQl avxdv 6td9eotq Halni lect. Stob. p. 41 idque legi 
videtur in Br: xd neQl avxdv did&eoiqM^A xd neQ>l avxdv, did&eotv 
Tr. ; zd neQl avxdv, xav did&eoiv oscilanler Gesn. 1 , inde vulg. | xdv 
M d Tr. Br xtjv A; xal xdv Gesn. 1 , inde vulg. | dvaXoyiav (ut tacite 
scripsil Gesn. 1 ) Br: dloyiav M d A Tr. | yaQ M d A Br: ovv Tr. |j 15 &Qa- 
ovxaq Tr. Br: SQaovxrjq M d &Qaovxt]Xoq A | tto M d Br: xov A Tr. CAPVT I IIEPI APETHZ 75 

vojv, d de deiXoxag eXXeixpig tco avroj. xai a /xev dacoria 
V7zeo@oXa tco deovrog ev bandva xQ^cidrcov, a rj' aveXev- 
iteoia eXXeixptg tco avrco. xal d /tev ooyd evrt vneofioXd 
toj deovrog ev oQ/xa &v/tco, d d 1 dvaXyrjoia eXXettpig tovtoj. 

5 o d 1 avtbg Xoyog /.al eni %dv dXXcov dia&eoicov rav dvxi- 
xet/xevcov. dei d 3 e!-iv tco deovrog vnaQxoioav %dv aQerdv 
xai (xeooxara tojv na&ecov /irjc 3 dna&ea /irjT 3 e/xna&ea 
tjfxev. d /xev yaQ dnd&eia dnaQOQ/xaTOv xai dvev&ovoia- 
gtov naQexerai rdv xpv%dv nor\ to xaXov, d d 1 e/tndd-eia 

10 avvTeraQay/ievav xal aveniXoyiorov. dei cov to nd&og 
ovtoj 7caQe[xqjaiveo&ai ev %a aQerq, cooneQ y.al rdv oxtdv 
xai rdv yQa/xudv eni rdg yQacpag' xb yaQ e/xipvxov xai 
to d^caXbv xai rb /xe/xt/xa/xevov rdv dXd&etav avv ra 
XQiqoTOTaTL tojv XQOJ/tdrojv /xdXiOTa yiverat did tovtcov. 

1 deiXozaq libri nisi quod xrjq Br | rcu avrcJ M d Br: za) avzoj 
Tr. zov avzov A | xal a uev doojzia — 3 rcw avzai om. Tr. || 2 vneQ- 
[ioXa M d Br : -Aq A | rcu M d Br : zov A | dandvq tacite Schow p. 26 : 
dandvy M d A Br |j 3 ivxl (ut tacite scripsit Gesn. 2 p. 12) Br: iv xr) 
(xtj Tr.) M d Tr. ^A | vneQJloka (vel -Xa) ABr: -Xr) M d -).% Tr. | xov 
Tr. | xovxov Tr. || 5 inl xav Canter 1. c. p. 694: inl xojv M d ATr. Br | 
Sia&eoiajv libri; dia&eodajv operarius Gesn. 2 , inde vulg. | xav Br ut 
videtur: rct>vM d ATr. || 6 xov Tr. | vnaQXOioav Tr. : -ovoav M d A Br | 
xrjV aQezijv Tr. || 7 ueoozaza Canter: /xeoozdzav M d Br ueoojxaz 
reliquis macula obscuratis A ueoozrjza Tr. | iuna&ea cod. Paris. 1985 
teste Gaisfordo: ixna&ea M d Tr. Br ixnd&ea A || 8 r)uev ATr.: 
rjuev M d eiuev Br | k ATr.Br: rj M d | dna&ela (voluit dnd&eia) 

Gesn. 2 : ana&ea M d Tr. ana&e sed e in ras. manu incerta A ana&ta 
habuerat opinor A 1 dnd&ea Br | -rjzov Tr. | dvev&ovoiaozov ATr. : 
iv&ovoiaozbv M d Br || 9 iund&eia Gaisford: ixna&ea M d ixna&ea 
sine acc. A ixnddeta Tr. ixnd&ea Br || 10 ovvzezaoayuevav Buecheler: 
ovvzezaQayuevov libri | Sel ojv (ojv M d ) M d Br: &' wv A Tr. || 11 
ovzoj A Tr. : ovzojg M d Br || 12 zdv yQauudv libri recte: zd XaunQa 
scr. Meineke (zb XaunQov praeiverat Gaisford Stob. Ecl. II p. 839), 
xdv xQOidv male ci. Hirschig verbis (13) ovv xy XQrioxoxrjzi zaiv 
/Qojudzojv deletis. apte comparat Wachsmuth Dionys. Hal. de Isaeo c. 4 
p. 591 B. | rjjfc; yQacprjg Tr. || 13 dnazalbv ci. Valckenaer ad Eur. 
Phoen. p. 46 | ueuiurjuevov Tr. | zdv quod omiserat supplevit A 1 | zav 
dkd&eiav A: zdv d).r]&eiav M d Br zr)v dXrj&eiav Tr. | o(vv x%) eis 
quae uncis saepsi erasis A | xq Br: xr) vel xr) M d Tr. || 14 ^pj/arorart 76 IQANNOr STOBAlOr EKAOIQN l" 

e/xipvxcc 6e Ix 7taQOQ/xdoiog xa* ev-d-ovoiao/uo aQexdg xdg 
ytaxa cpvoiv xd 7tditea xdg ipvxdg. yivexat yaQ £x xolv 
7iai}eutv d aQExd, xai yevvaif-eioa ndkiv ovvavi-exat xov- 
xoig, wg xai xo aQ/wo/xevov ex xuj o^iog xai ftaQeog, xai 
xb evxQaxov Ix xuj -freQ/xui xai ipuxQoj, xai. xb Iooqqoiiov 5 
ex xoj fiaQ&og xai xovqjtu. ov% dcpelev wv del xd ^tditea 
xdg ipvxdg, ovde yaQ u)cf)fki/xov avxd dcpekiv, dkkd ovvaQ- 
/uoi;ao&ai 7toxi xo koyov e/ov xoj diovxog xai xoj /xexQiui. 
117 (1, 67 Mein.) Qtdyovg IIvitayoQeiov ex xov 7teQi 

aQexr t g (fr. 4 pliil. Graec. II p. 18sqq. Mullach.). 10 
i^Qxai xdg ov/citdoag aQexdg XQelg' yvuioig xai dvvu- 
/xtg xai 7tQoaiQeoig. xai evxi a /.tev yvuloig olov bxpig 
g -d-eojQeo/neg xai -/.Qivo/ieg xd 7tQay/iaxa, d de 6vva/xtg 

Canter 1. c. p. 695: %qtjot6ttitc M d A Tr. Br | xqw/cutwv Tr. : %QT](id- 
tcov M d ABr 

1 naQOQ/xdocoq libri praeter Tr. ubi naQOQ/xr/oewq \ iv&ovocao/xw 
M d Br: iv&ovocuo (sic) A iv&ovocuo/cov Tr. | uQeTrjq TTJq Tr. |J 2 nd- 
9ea libri nisi quod nd&u M d | tt}q ipvyrjq Tr. || 3 yevvu&ecou M d ABr 
yevvTj&ecoa Tr. ; yeva&elou Halm lect. Stob. p. 41 | ovvuv&tuc tovxocq 
M d ABr: ovv uvxolq owloTaTac Tr. || 4 wq xal to uQ/xoo/xivov 
M d A Br cooneQ zb xuXcoq TjQ/xoo/xivov Tr.: cooneQ xuc to xa/.wq 
riQ/coo/xevov (debebat uq/x.) Gesn. 2 , inde vulg. an uQ/xoy/xivov (vel uq/c.)^ 
certe uq/xoxtuc libri in Ecphantis ecloga flor. 48, 64 Mein. | avxov pro ix 
tco Tr. || 5 ix tov &eQ/xov xal ipv%QOv Tr. || 6 xal to looQQonov — 
xovtpco om. Tr. | dcpt/.hv M d Br: dcpeXelv A Tr. \ ovv Tr. || 7 Tr t q ypvx^q 
Tr. | ovSh Meineke: ovre libri | cocpi?u(tov avTci dcpekiv scripsi: cocpi- 
Xc/xov ovt' dvcocpiXrjTOv libri; v. ovt uvwcpikr/TOv tacite seclusit 
Gesn. 1 p. 6, inde vulg. | ovvuQ/x6§ao&ac Ganter 1. c. p. 695: ovvuq/xo- 
oaoirac libri || 8 ro M d Tr. : tov Br om. A | Scd vel /iexd tco diov- 
toq xts. proposuit Canter. conicio noTl to Xoyov h'xov (iyo/xivwq) 
tw diovroq xtc. sic infra legitur p. 81, 3 tco diovtoq eyeTut || 9 
ecl. cum lemm. hab. MA Br (post ecl. 1, 69 Mein.), ecl. et lemma 
Oeayovq ix tov neQl aQeTwv Tr. p. 13 (post ecl. 1,66 Mein.), partem 
eclogae (p. 77, 3 e^ec Se — 11 iv tcc ipv%a) et lemma Qeuyovq Tr. 
p. 4 (post ecl. 1,64 Mein.); Oedyovq Br Ueayovq M d A Tr. nv&uyo- 
qIov ut solet A || 12 evTc tacite Schow: eoziv M d A Tr. Br; evicv Mei- 
neke | oiov oxpcq om. Tr. || 13 9ewQio/xeq xcd xyivo/xtq Canter 1. c. 
p. 688: SewQovpcev xal xQlvopcev M d A Tr. Br; conferatur ecloga Metopi 
p. 68, 3 sqq. CAPVT I DEPI APETHS 77 

olov dkv.d rig rco av.dveog a vtpiordfte&a v.ai ifjfiivoueg 
roig Ttgdyfxaaiv, d 6e TtQoaiQeoig, olov x e ^Q s S ipvxdg riveg 
alg oQficdfieg v.ai dvTLkaO'ue-9-a rcov nQayfidrcov. exet oe 
v.ai b rag xpv^dg didxoo/j.og ovrcog. rb /uev yaQ ri avrdg 
5 evri loyiofxog rb de d-vfj.bg rb d' em&vfiia, XoyiOfibg /uev 

6 y.Qarecov rdg yvcooiog, &v/nbg de b v.Qarecov rcu /aeveog, 
enid-v/jia 6e u v.Qarevoa rw ert i&vur]Tixco eideog. ov.v,a 
ojv eg rb ev rd TQia ravra fjdXi] fiiav enide^d/ueva ovvaQ- 
fioydv, rov.a de yiverai aQerd v.ai bfiokoyia ev ra ipvxa' 

10 ov.v.a 6e oraaidCovra v.ai an 3 dkXdkcov drtoortaara rj, 
roxa de yiverai vav.ia vai dvaofioaria ev ra ipvya. v.al 
ovv.a fiev 6 XoyiOfiog eniv.oare/] rcov dloycov /ueQecov rag 
xpvxdg, rova 6e yivexai v.aQreQia vai eyxQareia, vaQreQia 
fiev ev rqt v.aroyd rtov novcov, eyvQareta de ev ra varoyct 

1 tw M d Br: rov A Tr | oxdvtog Br | iuusvousg Canter: -usv libri 
|| 2 v. rotg nQayuaatv e. q. s. usque ad finem eclogae om. M H 3 aig 
Tr. Br: ag A | oQutousg Canter: oQ/itousv libri || 4 avrag A Tr. p. 13 
Br: avrrjg Tr. p. 4 || 5 ivrt Br ut videtur: ian vel iarl A Tr. | Qvuog 
Halm lect. Stob. p. 40: &vutootg A Tr. Br | post int&vuia quam habent 
libri fortiorem distinctionem sustulit Meineke | Xoytoubg uhv A Tr. p. 4 
Br: Xoytoubg uhv ovv (inde oiv Schow) Tr. p. 13, vulg. ; praestat for- 
tasse (xai) Xoytaubg uhv || 6 xQarstov rto Tr. Br: xQartov rto A || 

7 « A Br: r) Tr. | xQarsvaa Tr. p. 4: xQarovaa ATr. p. 13 Br; malim 
cum Meinekio xQtcrsovaa | rov im&vurjrtxov A Tr. p. 13Br rto r)ysuo- 
vixtp Tr. p. 4; rto im&vuanxto Canter | siSsog vel usQsog ci. Orelli 
opusc. sent. et mor. H p. 698 : ddstog libri | oxxa Br : oxxav A oxa Tr. 
bxxa (uhv) tov ci. Buecheler probabiliter || 8 tov vel potius cbv 
Tr. p. 4: ovv A Tr. p. 13 Br | uoXy Cobet mnemos. IX p. 104: uoXy 
(vel -r)) libri | int6s§dusva A Tr. p. 4: int6st§dusva Tr. p. 13 Br || 9 
roxa Sh A Tr. : roxxa ex roxxa dh corr. Br ubi eadem ratione corri- 
gitur 11. 13 et infra post aXXdXotg p. 78,7 | buoXoyla libri nisi quod 
buovota Tr. p. 4 || 10 oxxa Br: oxxav A oxav Tr. p. 4 dxa Tr. 
p. 13 | aXXdXtov A : dXXrjXtov Tr. Br | dnoanaara % Halm lect. Stob. 
p. 40 : dnoonaorai A Tr. dnsonaorat Br || 11 roxa 6h Tr. : roxd 
6s A, de Br vide ad 9 || 12 oxxa Br: oxxav A dxa Tr. | intxQarstj 
Tr.: inixQarsst ABr; malim inixQary, cf. p. 68, 8. 12. 78, 2 | oXlytov 
A 1 corr. A rec. | usQStov ABr. : usQtov Tr. || 13 roxa 6h Tr. : roxxa 
6h A, de Br vide ad 9 || 14 v. iv rtj. xaroya — iyxQarsia. 6h om. A 
| ra xaroyu r. n. Br: ry xaroy^ r. n. Tr. 78 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

xtov dditov. oxxa de xd dXoya ueqea xdg \pv%ag knt- 
xgavfj xio Xoytouto, xbxa de yivexat uakaxia xai a/.qaxia' 
uaXaxia uev ev xiji cpevyev xcog novtog, uxgariu de Iv 
xa) vtxf;o&at vrcb xtov dditov. oxxa de xb uev v.geooov 
(XQXJl ^Q°S Z <*S H> v %dg, % b 6e x^Q r l ov aQxrjxat, v.at xb 5 
uev dyfjxat xb 6 enrjxat, uurpoxeQU 8e ovvevdoxfjxat xal 
ovvouoXoyfjxat dXXdXotg, xoxa de yivexui uQexa xai rtuv- 
ayairia neQt oXav xav ipvxdv. xa\ oxxa uev xb ent&v- 
UTqxtxbv enrjxat ueQog xdg ipv^dg xq) Xoytoxtxtji, yivexat 
otocpQOOvva' oxxa de xb -frvuoetdeg, uvdQetoxag' ov.xa 6e 10 
xd uioea ndvxa, dtxatoxag. avxa yaQ eoxtv u dtetQyovoa 
xdg xe xaxiag ndoag xag ipv^dg xat xdg dqexdg dn 
dXXdXiov. xai eoxtv d dtxatoxag olov ovoxaud xt xdg 
aQUoydg xtov ueQitov xdg ipv^dg xai UQexd xeXeia xat 1 a8£tov A Br : r)6etov Tr. | oxxa A Br: oxa Tr. | xdq vjvxdq A Br: 

V 
xfjq xprjxfjq Tr. | £mxQaxy scripsi (-£% Canter): £mxQazeZ corr. A 1 £m- 

XQazeZ Tr. Br || 2 zov koyiouov Tr. ; xto koyiouto A Br | xoxa 8h Tr. : 
xoxxa xd8e A Br | dxoazia ATr. Br; dxQaola Meineke || 3 ipevyev 
Canter: tpevyeiv ATr. Br | xtbq novtoq ABr: zovq novovq Tr. | dxoazla 
libri; dxQaola Meineke | <?' £v Br || 4 vixfjoxrai scripsi: vixijo&ai habeat 
an vixao&ai A ambigas, vixdo&ai Tr. Br | vnb delendum putat Cobct 
mnemos. IX p. 104 | aSetov Br: r)6etov ATr. | oxxa ABr: oxa Tr. | 
xqsooov Canter: xQelooov A Tr. Br || 5 ccqxv ATr. : ccQxet Br | xeQr/ov 
Tr.: x a ^Q £LV ^ X&Q lOV ^r; X £ QV 0V mavult Meineke |j 6 ayrjzai Canter: 
dyrrzai A Br fjyeZzai Tr. nolim dyfjzai | enrtzai ABr: fatezat Tr. | 
ovvev6oxfjzat Hbri nisi quod -eZzai A: ovvevdoxy ze ci. Meineke || 
7 ovvouokoyfjzat Tr. Br: ovvouokoyeZzai A | dkkdkotq A : dkkr]koiq 
Tr. Br | xoxa 6h Tr.: zoxd 8e A, de Br cf. supra ad p. 77, 9 || 8 oxxa 
Br: oxxav A oxa Tr. | £m0vurjxixbv Tr. : £m{rvuaxixbv A Br || 9 zdq 
vjvxdq A Br: zrjq yjvxfjq Tr. | xto koyioxixtp Tr. Br: zov koyiozixov A 1 
zto koyiozixto A rec. || 10 oaotpQ. p. 80,7 | oxxa A Br: dxa Tr. | 
dvSQetozaq Canter: dv^Qeiozrjq A Tr. dvSQiozaq Br | oxxu ABr: oxa 
Tr. || 11 £oziv ATr. Br: £vzi Canter; £vziv Meineke | d A Br: r) Tr. || 

12 zdq xpvxdq ABr: zfjq xpvxrjq Tr. | dkXdktov A: dkkr]kiov Tr. Br [j 

13 loztv ATr. Br: hvzi tacite Schow p. 20; evziv Meineke | u Tr. Br: 
t) sed superscr. d A 1 | olov ovozaud zi A: olov ovozrjud zi Br teste 
Bevingio remarques crit. p. 6 ovvzayud zi (om. oiov) Tr. CAPVT I IIEPI APETHS 79 

7ta.yvnnqTa.ra.' ndvza yaq ev raiTq, rd <5 dXX 1 aya&d 
rdg ipvx&S ovx, aTeQ&e ravrag' dioneo xai Iv Seoig fteya 
xgccTog ex €l <* dr/.aiorag xai ev av&Qcortoig' Tto yctQ oXto 
/.ai Tto 7tavrbg ad' ao£Ta avvex SL T( * y ■/.otvtoviav xai 
5 tccv ev &eoig xal tccv ev dvd-Qtonotg. &e"fiig ytov cfatl- 
Zerai naqd Toig oiQavioig &eoig, di/.a de naqd Toig X&°~ 
viotg, voftog de naqd Toig dv&QiOTtoig. ravra <T Ivtl 
oafteia xai ovfifioXa toj rdv di/.aioTaTa navvneQrdxav 
r)ftev aQerccv. xai dXXtog dh niaTovTat 6 Xoyog / £ avrtov ' 

10 oxx« ftev ydq 6 voog rdg ifjvxdg dft{3Xax,io/fl, ovvftd^erat 
d Toidde dtd&eoig dcpQoavva' oxxa de 6 frvftog, &Qa- 
ovrag rj detXia' ox/a de (a) eniSvftia, dxQaoia' xai oxxo 
ftev eni to ftf t ov ccfifiXaytioxj] 6 voog, dcpQoavva, o*/a <5' 
eni to fieLov , 7tavovQyia' xai oxxa ftev eni to ftfjov 

15 dftftXaxioxr] 6 -9-vftog, deiXia, oxxa 6" eni to fii^ov, &Qa- 
aog' v.ai oxy.a ftev eni xb fiffiv dftfiXaytiox?] a entd^vfxia, 

1 iv zavza Tr. Br : fcV zavza A || 3 6ixatozaq sed alterum a 
ex corr. Br | zto yao oXto xal zto A Br: zov yaQ oXov xal zov Tr. || 
4 « 6s A, unde possis «d' « | aoezcc Meineke : dpszcc A Tr. nescio 
an etiam Br | zdv xoivcoviav A Br: zr)v xoivtoviav Tr. | xal zav 
ATr. : zttv sed rasuram ante zav Br || 5 &sttiq ys — 7 zolq dv&pco- 
noiq habet in margine A 1 | ycov ci. Meineke: ys ovv A Tr. Br; ys tov 
Canter I. c. p. 690. fortasse sufficit y y cov || 5. 6 <pazi%szai A Br: 
tp?jftlt,szat Tr. || 7 ivzl Tr. Br: sozi A || 8 aafisla A Br: orjftsla Tr. 
| zto Canter: zov A Tr. Br | navvnsQzdzav rjfxsv dgszdv scripsi: na- 
wnsQzdzav sivat aQSzdv Br nawnsQxdzav aQSzdv A Tr. ; navvnsQ- 
zdzav aQSzdv vnaQxsiv (inde vnaQXSV Canter) tacite supplevit Gesn. 1 
p. 16, inde vulg. || 9 xal aXXtoq — p. 80, 5 avzaq oivza&q om. Tr., 
inde vulg. | i§ avzcov A i§ dv&Qtoncov (id est dvcov) Br: i£ owftdztov 
ci. Hirschig quod recepit Meineke; malim e£ ivavzito vel i§ ivavzicov, 
nisi forte verum est &• dftnlaxicov (vel -dv) || 10 dfxftXaxioxq A : dfi- 
nXaxloxy Br ubique; dft^Xaxioxsv habent libri in Phintyis ecloga flor. 
74, 61 Mein. nisi quod dfinX. ex dfiftX. ibi correxit S 1 | ovvftdt,szai 
Br: ovoftd^szat A || 11 d Br: r) A || 12 a addidi; praestat fortasse 
d' a im&vftia sicut eJ' 6 &vftbq in prioribus || 13 ftjjov A: fisiov 
Br hic et in proximis | 6s inl hic et 15 Br || 14 fis^ov Br: fisl- 
t,ov A | d t uflXaxioxrj 6 &vft6q A: &v/xbq (om. o) dfinXaxioxt] Br || 
14 et 15 6s inl Br || 15 fis^ov Br: ftslt,ov A | ftfiov Meineke: ftslov 
ABr 80 IQANNOr STOBAIor EKAOrQN T' 

ftiaadovia' o-/.-/a 8' enl xb ftiCov, dvtoXaoia' oXcog de d 
ftev ov v.av' oq&ov Xdyov avvao/noya, /a/ia' ctvxa 6' oxxa 
ftev [iTjdevog e/axi yivr\xai, -/aXiexai dfteXxrjgla' oxxa de 
cpoftto, detXia, oxxa 6e ddovdg, dxoXaoia, bxxa de x£q- 
deog, ddi/ia. d de xar' oq&ov Xoyov avxag aivxa^ig, 5 
oxxa ftev ev xto d-etoQev v.al /.Qivev yivrjxai, xaXiexai cpQo- 

vaaig' ox'/a de ev xto lcpiaxao&ai xd ddia, aao- 

cpQoavva' oxxa d y ev xto xiQdeog dnooxio&ai xal (iXdfiag 
xdg eg xbv nXaxiov, drxaioxag. d de xaxd xbv oq&ov 
Xdyov avxag ovvxa\\ig xal naQa xbv oqS-ov Xbyov rcaQa- 10 
(jaoig, xco diovxcg evxi oxoxaoftbg xal xcii fn) diovxog 
anonxtooig. eaxi Se xb ftev diov, o del rjftev' xovxo de 
ovx drpatQiaiog oi.de rcQoa&iaiog diexac avxb yaQ eaxtv 
o det r)ftev. xto de fir) diovxog e'idea dvo, xb ftev vneQ- 
(loXd, xb 6' eXXeiipig. xal d ftkv vneQ^oXa xb nXiov xco 15 

1 fttau6oviu ABr: cft).u6oviu perperam Halm lect. Stob. p. 40 | 
/te'£ov Br: fxel^Qov A | rf' « Br || 2 a /xhv ov Br: d pthv (om. ov) A; 
a ftr) scr. (Jaisford jj 2. 3 avxa 6', oxxa /xhv ftri6evbq hxurt scripsi: 
avra 6h av /xt]6ivoq txurt A uvru 6h dv /xt]6ivoq /xhv txart Br; uvxa 
6e, oxxa /xr)6evbq exaxt ci. Meineke | 3 malim yivrtxut hic et 6 || 
4 6etUu quod coniecerat Gaisford Br: 6etva A || 6 oxxa ABr: oxu 
Tr. | fihv ABrTr.; fthv ovv temere Gesn. 2 p. 9, inde vulg. [ &etoohv 
xal xgivev Canter et sic Br ni fallitur Thomas: 9e woelv (-quv Tr.) xul 
XQivetv ATr. | post yivrjxut ne subiecto careret enuntiatum addidit « 
uQeru interpolator Trincavellianus p. 13. tu vide adp. 79, 8 H 7 oxxa 
A Br: oxa Tr. | post vtptaruadut non nihil intercidisse vidit Canter I. c. 
p. 690 adn. 2: oxxu d' iv ra> v<plorao&at (rd 6eivu , dv6Qeiu, oxxu 
6' iv rw xari%ev) rd u6iu \ ru u6iu supplevit A l ut videtur | auo- 
tpQoavvu A Br: aaxpQoavvr/ Tr. p. 14 ubi in prioribus xu r)6iu || 8 
oxxu ABr: oxu Tr. | dnoaxia&at ABr: vnoaxio&ut Tr. || 9 etq libri 
| nXuxiov A: nkuatov Tr. nXrjaiov Br || 11 diovzoq ivn Tr: 6iovxoq 
iarl A 6iovrbq iari Br | xaH Br: xov A Tr. || 12 unonrtoatq Br: 
inlnrtootq A Tr. ; exnrtootq ci. Cobet mnemos. IX p. 104 | evrt tacite 
Schow p. 20 : ean A Tr. Br | 6el r]fiev Tr. : 6el elvat A 6r) eifiiv Br | 
vox xovxo praeter o extr. hodie detrita est in A || 13 ovx ATr. Br; 
ovx' Meineke | ov6h ABr: ovre Tr. | nQoa&iatoq Tr. Br: nQoardatoq 
A | iartv ATr. Br: ivrt tacite Schow; ivrtv Meineke || 14 6el r]fiev 

ATr. : 6r) elftiv Br | et'6e litt. u aliquam partem tineis comesam habet A, GAPVT I HEPI APETH2 81 

diovTog evTi, d 6' eXXenpig to eXaTTOv. d d' ageTct e^ig 
Tlg evTL tco deovTog' diorteQ xal dxQOTag v.al (xeaoTag 
ev&icog Ivtl' axQOTag iiiv, Slotl tco diovTog exerai' 
fieaoTag di, otl LieTat-v Tag vrteQ^oXdg xai Tag eXXeiipiog 

5 evTL. ovTiog yaQ xal /neooTareg TvyxdvovTi xal a/.QOTaTeg' 
(xeooTaTeg fiiv , otl exTog Tag vneQ^oXag xa\ Tag eXXei- 
ipLog nlnTovTL' dxQOTaTeg di, otl ovTe itQoa&ioLog ovt 3 
dcpaLQioiog diovTai' avTa yaQ evTi tovto, d del avTa 
tjjuev. 

10 118 (1, 68 Mein.) 'Ev TavTcp (fr. mor. 4 II p. 20 Mullach.). 

'Ertei de d tco rjdeog aQe^d rteQi rtd&ea, tcov de 

nadicov ddovd xai Xvrta vniQTaTa, cpaveQOv otl ovx ev 

TCp vne^eXioSai Ta nd$ea Tag xpv^dg, ddovav xai Xvnav, 

d aQeTa ninTCoxev , dXX' iv Tcp TavTa ovvaQLi6%ao$ai. 

15 ovde yaQ vyieia, evxQaria Tig eaoa tccv tco ocofiaTog non el'6ee, fallitur Gaisford, el'6ea Br: el'6e e Tr. I6eat non recte coniecit 
Gaisford, vide ad p. 73,10 || 15 6' BrTr.: 6h A | xco Br ut videtur: 
xov A Tr. 

1 ivxl (vel ivzt) A Br: iaztv Tr. | rf' tineis comesum A | xb eXaxxov 
xco Seovxoc supra p. 73, 12 || 2 tw ABr: xov Tr. || 3 dxQOxaq tthv 
— 5 i?J.eirpt6q ivzi om. Tr. | SCoxt A sed SC addidisse videtur A 2 | xco Br: 
xov A || 4 ik/.eixpcoq ivxc scripsi: iXkeirptoq evxtv (evxt Br) A Br; iX).ei- 
xpioq ivxcv Gaisford et Meineke || 5 ovxco Tr. : ovxcoq A Br | /xeaoxaxeq 
ABr: tteaoxrjxeq Tr. | 6 ixxbq ATr. Br; ivxbq Canter non recte || 7 
oxt ovxe Tr. : ovxe ABr J 8 Siovxac A Tr. : Seovxt Br | ivxl Tr. Br: 
evxt A | Sel tacile Gesn. 1 p. 18, inde vulg.: 6c' ATr. Br (sic) || 9 rjfiev 
A Tr. : elttev Br |j 10 ecl. sine lemm. hab. M, addito lemmate A Tr. p. 14 
Br | iv xavxco — p. 82, 2 xb &jq6v om. M || 11 inel 6h a A iitel 6' 
a Br: inec6r) a Tr. | xco Canter 1. c. p. 691: xov A Tr. Br | rjd-eoq Br 
a&eoq an rjfreoq incertum A: d&eoq Tr. ' rj&eoq scripsi, fortasse in- 
iuria' Meineke v. IV p. LH || 12 na&ecov ex na&cov corr. A 1 | a6ova 
ABr: r)6ovd Tr. || 13 xdq xpvxdq A Br: xfjq xpvxrjq Tr. | r)6ovccv ut 
videtur A 14 doexa sed o eras. A | nenxcoxev ATr. : necpvxev sed tpv 
ex corr. Br hic et p. 82, 2 et 5 | owaQtto^aod-at scripsi : ovvaQfiot^eo&ac 
A Tr. Br || 15 ov6h yctQ Tr. Br: ov yaQ A | evxQazia ATr. Br: ev- 
xQaoia tacite Gesn. 1 p. 18, inde vulg. | eaoa Meineke: idoat Tr. evoa 
Br om. A (fallitur Gaisford); iovaa Gesn. 1 , inde vulg. idaa vel eaaa 
comprobat Ahrens dial. dor. p. 325. malim tamen eaaaa cf. Meyer gr. 

Stobaeus III. 6 82 IQANNOr ZTOB.MOr EKAOrQN T' 

dvvaftiiov, ev T(i) v7tei;eXio&ai xb &€Qfibv v.ai to tpvxQov 
v.ai zo vygov vai zb i-rjQov, 7tinTOJvev, akV ev T(p xavra 
ovyveQao^^ftev' evTi yaQ olov ovf.tfi€TQia Tig tovtojv 
ovd 3 kv x<{ fiojoixq ev Tif) vne^eXioi^at to bl-v vai to 
fiaQv to ovfiqjcovov TtirtT ojxev , dkk ev toj TavTa 7iwg 5 
ovvaQfibi-ao&ai. ovvaQfiooftivojv yag toj o^iog xal tuj 
ftaQiog xb fiev ovftqpojvov eva7to\afifidveTai, to Se 6td- 
qiojvov ev.y.QOveTai' ovvaQfioofiivojv de vai toj &€Qftoj xai 
toj vJvxqoj v.ai toj vyQuj vai xdj ^tjqoj a fiev vyieia yi- 
veTai, d de vboog anblXvvai' ovvaQfioofiivojv de v.ai toj 10 
&vfioj xai Tag eni&vfiiag Tai fiev xav.iai v.ai to. 7td&ea 
e^aiQiovTai, Tai d 3 dgeTai xai xd rj&ea eyyivovxat. 
idiaiTazov 6e xdg tw rj&eog dgeTag d nQoaiQeotg d Iv 
Tolg vakoig. Xbyttj ydg xai dvvdftei ovyxgieo&ai dvvaTov 
v.ai dvev ageTag, ngoatQioei d 1 ov dvvaTov to ydg 15 gr. 2 p. 24. ioiou scripserat Schow et Gaisford | xuv tacite Schow: xolv 
libri | xoll A Br: xov Tr. 

1 6vvufiiojv sicut scripserat Canter Br: 6vvufxeojv A Tr. | xb d-ep- 
fxbv xal xb xpvxQOv A Br eodem ordine quo infra v. 8 el supra p. 76, 5, 
hunc igitur recepi: xb tpvxQov xal xb &eq/xov Tr., inde vulg. || 2 
§vqov Br | nircxojxEv hic et 5] vide ad p. 81, 14 fl 3 ovyxEQao&fjfxsv 
ABr: ovyxEQao&rjvai Tr. | olov Tr.: ot M d i) A ot Br || 4 (xojoixa 
Tr.: /xovotxa (-xa M d ) M d A Br | vne&tto$ai M d Tr. Br: i&lio&at A 
|| 6 ovvuQfxoofxivajv yu.Q xoj ogioq Meineke (ovvuQfxoo/xivojv xoj ogioq 
praeiverat Gaisford): ovvaQfj.oofj.evaj (ovvuQ/xoofxivaj yaQ Br) o£ioq 
M d A Br owaQftoyuv xol o^ioq Tr. praestat fortasse ovvuQfxoyfxivajv 
xxk. vide ad p. 76, 4 | xoj (ante ftuQEoq) Br: xb M d xov A xoj Tr. || 
8 v. ovvaQfxoofxevojv 6h — 10 voooq dnoXkvxai lamquam glossema 
suspecta sunt Orellio opusc. sen(. et mor. II p. 698 | fort ovvuQfxoyfxi- 
vojv hic et 10 | xov &eq(xov (&v/xov M d ) xal xov xpvxQOv xal xov 
vyQov xal xov (xov om. Tr.) i-rjQov fere libri : Doricas formas rescripsit 
Canter || 9 vyieta M d A : vyeia Tr. Br | iyyivexai ci. Hirscliig || 10 xoj 
dvftaj Canter: xov 9vfxov M d A Tr. dubito de Br || 11 xdq vel xuq libri 
nisi quod xijq Tr. | xul /xhv Canter: at /xhv libri || 12 xal 6' Tr. : ai 
d' M d ABr | iyyivovxat Tr.: iyyiyvovxat M d A Br || 13 xw Canter: 
xov M d A Tr. Br || 14 xal 6vvd/xet secludi vult Hirschig | 6vvdfxt ut 
mox tiqouiqegi Meineke v. IV p. LIV | 6vvuxbv Canler: 6vvuxui libri; 
fortasse latet aliud velut iv6sxexat vel 6vvato xa || 15 TtQouiQeoet CAPVT I UEPI APETHS 83 

d!-i(0(ta x(b rj&eog d ngoaigeoig oauaivei. 5tb xai (texd 
(iiag uev eni/gaxetov o XoyiO(tbg &vu(b xal e/ci&vuiag 
ey/gdxeiav xal xagxegiav e/xnoiei, uexa (iiag 5e ndXiv 
exftiao&elg avxbg vnb tw dXbyco, d/gaxiav xal (taXa- 
5 xiav. zal 5e xoiavxai 5ta9eoieg xdg \})v%dg rjiiixeleeg 
uev aoexai, r](tixeXeeg 5e /.axiai xvyxdvovxi. 6 uev ydg 
XoyiOfibg vyiaivei, xd 5' aXoya (tegea xag ipvxdg vooei. 
•/.al xa&b uev dgxexai xal dyexai 6 -9-viibg y.ai d eni- 
9vuia vnb xto Xoyov e%ovxog (tegeog xdg \pv%ag, d eyxgd- 

10 xeia xal d xagxegia agexai xvyxdvovxi, xad-b 5e (iexd 
(iiag dXX' oi>x exovauog xovxo ngdaoovxt, xaxiai xvyxd- 
vovxi. 5ei yag xdv dgexdv (tr) (iexd Xvnag dXXd (te$* 
d5ovdg xd Seovxa ngdooev. ndXiv Se, xa&b (tev enr/ga- 
xel 6 &v(ibg xai d enid-vttia xib XoyiG(iCo, uaXav.iav xai 

15 dxgaxiav enupegovxa, xaxiai xiveg xvy%dvovxi' xa&b 5e 
(texa Xvnag yaqiQovxai xoig ndd-eotv, el56xeg oxi d(ifiXa- 
xioxovxi x(o vyieg rjuev xb o(t(ta xag \pv%ag, xavxg <5' 
ov xaxiai. ndXiv (ov avxo ye xovxo qjavegov , oxi exov- 

6h (eT M d Br) ov 6vvuxov M d A Br: d TtQouiQeaiq (sic) « iv xolq xuXolq 
male iterat ex praegressis Tr. 

1 xco Canter: xov libri | auuuivei M d ABr: « iv xolq xaXolq 
arj/xutvei Tr. | uexa ftlaq M d A Br: fiexa xrjq fiiaq Tr. j| 2 dvfico Canter: 
9i\uov libri || 3 iftTioieei malebat Meineke || 4 vnb xco uXoyco Mei- 
neke: vrcb xcuv dkoycov libri. quod stare non poterit nisi fulseris sic 
vrtb xcov aXiycov (fieoecov xaq xpv%aq) | dxQuxiav Canter tacite p. 692: 
-aiuv libri || 5 xal 6h ABr: al <teM d Tr. | 6ia&eoieg M d Tr. Br: avv- 
9eoieq A || 7 uloycoxeQeu M d | vooeei'c'). Meineke || 8 a M d Tr. Br: r) A 
|| 9 xco Br ut videtur: xov M d A Tr. || 10 xvyxdvovxi M d Tr. Br: -ovoi A. 
H 11 xovxo ngdaoovxL — p. 84, 2 ?>v7tuq xul cpoftco om. Tr. | TtQuo- 
aovxi M d Br: uquxxovxl A | xuxlui A: xuxiu M d Br j| 13 rtuXiv 
6e M d Br: ndfav A | imxQuxeei malebat Meineke || 14 « M d Br:: 
r) A || 15 dxQaxtav M d A Br ; dxQuaiav Meineke | xu&b 6h A: xu&o 
M d Br || 16 ?.v?tuq M d Br: Xvmjq A | yuQi^ovxui tacite Gesn. 2 p. 10, 
inde vulg. : yuQit^ovxL M d A Br | d/ipXaxiaxovxL Meineke : duit).uxiaxovxL 
M d Br dnTtXaxiaxovxai A || 17 xco Br, fortasse M: xov A; xco Gesn. 2 , 
inde vulg. | vyihq rjfiev corr. Gesn. 2 p. 10 mrg: vyielq eitihv (elf/ev 
Br) M d A Br | xavxa 6h ov (malui 6' ov) xuxiui. rtdhv cov Gaisford-' 
xuvtu 6 y ov xuxiuL Tthdvov M d xuvxu 6' ov xaxla nldvov A xuvxu 

6* 84 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

aiwg dei %dv dge%dv %d diovra ngdaaev. %b /iev dxov- 
aiov ovx. avev kv/tag xal cpoftw' %b 6* exovoiov ovx avev 
ddovdg xai tptlocpgoovvag. d/ta de y.al 6 Xoyog 6 %dg 
dtaigiotog ov/ntiaot y.af uagei%w %av&' ov%wg e%ev. d /tev 
ydg yvwatg xa/ a ogaatg %wv ngay/xdiwv %w t.oyov e%ov- 5 
%og /xigeog ev%\ %dg \pv%dg' d de dvva/ttg xw dXoyw. 
%b ydg av%i%ev /xev dvvaa&ai %olg jtovotg, enixga%ev de 
%dv ddovdv, olxfjov ev%t %w dXoyw /xigeog %dg rpvxdg. d 
de ngoaigeotg ev d/xcpo%igotg av%oig yivexat, xai %ttj Xoyov 
e%ov%t /xiget %dg xpvy^dg xai %w dkoyto' ovyxewat ydg ex, 10 
dtavoiag y.ai ogit-tog, wv d /xev didvota %w "koyov exov- 
%6g ev%t, d 6' oge^tg %w dkoyw. dtb y.at dge%d 7tdaa ev 
avvag/xoyd yive%at %wv /tegiwv %dg xpvxdg, xai %b exov- 
otov de xai %b ngoatge%bv ndv%wg ev %qc dge%(jc. 

119 (1, 53 Mein.) 'Ex, %ov Entxxrj%ov eyxstgtdiov (c. 42). 15 
c 'Oiav %tg xaxwg %t notfj rj yaxwg %t Xiyrj , /xi/ivrjoo 

dh ov xaxiai nkdvov Br. aliorum conatus vide apud Orellium opusc. 
sent. et mor. II p. 698 

1 ngdaaev Br ni fallor: ngdaaetv M d A | v. xb /xhv dxovatov — 3 
tptXotpQoavvaq iterat Maximus c. 55 p. 661 Gombef. (Beayovq Tlv&ayo- 
qhov) i xb /jchv M d Br: xbv /xhv A || 2 hxovatov ABr: hxovotoq M d 
dxovatov Tr. || 3 dSovdq M d Br: rjSovdq A Tr. | o ante xdq om. Tr. || 
4 av/ineaoi M d ABr: e/xneaot Tr. | xa Buecheler: xai libri | naQeixto 
M d A Br Tr. : ne qI xa> ci. Buecheler, neQalvtov ego. i/xneSol xai naQitjxi 
Badham; non reclius locum attigit Mullach Schowii libro deceptus inter- 
polato [| 5 d OQaaiq Tr. : dovaaiq M d d ovaaiq A Br [ nQay/xaxtov M d Tr. : 
nQaxdxtov A nQaxxdvxtov Br | rcJ (vel xto) libri nisi quod xov Tr. [| 7 v. 
xb yaQ dvxeyeiv — 10 xto dloytt) recurrunt Maxim. c. 59 p. 669 Combef. 
(Oedyovq) || 7 dvxeyev M d : -av A Tr. Br | /xhv Buecheler: /xt) libri | xolq 
novoiq M d A Br: xtov novtov Tr. | inixQaxhv Canter 1. c. p. 693: -elv libri 
|i 8 xav aSovdv Gaisford: xav aSovav A xdv rjSovdv M d Br (sic) xdv 
aSovi]v Tr. | olxelov libri: oixyov Canter lacite || 9 yiyvexaiA || 10 xov 
aXoyov Tr. || 11 xto M d Br: xov Tr. om. A || 13 xtov /xegetov M d ABr: 
xtu /xeQeoq Tr. | xai xb kxovatov Meineke: xal exovotov (om. xo) M d A Tr. 
xb hxovaiov (om. xai) Br quod verum putat Beving remarques crit. p. 7 
|| 14 xb ante nQoaig. non omisit Br, lallitur Beviu^ | nQoaiQetbv ex 
nQoaigexixbv corr. A 1 | xd aQexd (vel -d) M d Tr. Br: xy dgex^ A || 
15 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1,68 Mein.); xov avxov iy/.et- 
Qtdiov temere Gaisford Gesneri traiectionibus deceptus || 1C oxav (oxdv CAPVT I EEPI APETHZ 85 

oti yta&ijxeiv avTco oiofiEvog noui. tLovv; dxoXov&rjoEi 
Ttii aol cpaivofiEvco rj tw avTco ; dXXd xaxwg avT(o~ (pai- 
VETai. tLq ovv E^r]7iaTrjTai; Exsivog. tLq ovv flipkaviTai; 
6 E^t]7taTi]fAEvoQ. xal ydg to dXr]&Eg ovf.mE7iXEyfr.hov idv 
5 tiq vrtoXdfir] xpEvdog, ov to ovfi7tE7tXEyfiivov fiXdrtTETai, 
dXX* 6 v7ZoXaftc6v. 

120 (i, 62 Mein.) IIsQiY.Ti6vr]g Ilv&ayoQELag tceqI oo- 
cpLag (fr. 13 phil. Gr. II p. 32 sq. Mullacb.). 
riyovE dk xai ovvioTa 6 av&QConog txotto &EcoQr~]Oai 
10 tov Xoyov Tag iw oXco cpvoiog' xai Tdg oocpLag EQyov eotiv M d ) xiq xaxcoq xi (xl M d ) noir) rj xuxdiq xi {xL M d ) Xeyrj M d A : oxav 
ae xiq xaxdiq noiij rj xuxdjq Xeyrj vel oxav xlq xaxcoq xt noirj r\ 
xuxdrq ae Xey% Arriani libri plerique, oxav xlq as xaxwq xi noit] r} 
xaxcoq as Xeyri Arriani vulg. 

1 xad-rjxsiv ex xa&dxsiv corr. A 1 | noisi M d A: noisi rj Xeyei Arr. 
| xl ovv, dxo?.ov9-rjasi xdi aoi (puivofievco rj xdt uiixco; x\l d A: ov% 
olov xs ovv dxokov&eiv uvxbv xdi aol (puivofievco aXXd xco eavxdt 
Arr. || 2 aXXd xaxcoq — 4 6 i§rjnc(Xrjixevoq (r]naxr]fxevoq A) M d A: 
coaxs sl xaxdrq uvxio (uvxdi om. plerique) <patvsxai, ixsivoq ^Xdnxsxcu 
oaxiq xul i^rjndxrjxaL Arr. Stobaeo c verissimum disputationis Epicteteae 
colorem' vindicat Schweighaeuser. sed hic ut alibi certo iudicari non 
poterit priusquam praesto erit enchiridii recensio artis satis faciens 
legibus H 4 idv xiq M d A: dv xiq Arr. |J 5 ov xb M d Arr.: avxco A | 
fiXdnxsxai M d A Arriani haud pauci: (lepXanxai Arriani non nulli || 
6 vnoXuftcov (vnoXuftbv A?) M d A: iganaxrfoslq Arr. j| 7 ecl. cum 
lemm. hab. MA (post ecl. 1, 53 Mein.) Br (post ecl. 1, 68 Mein. sed om. 
ecl. 1, 53 Mein.). tamquam ex Archylae nsQl aocplaq libro hanc et 
proximam eclogam rettulit Iamblichus protreptici c. IV p. 20 sq. Pist. 
neque igitur deerit qui Perictionae locum una cum libri titulo (ix xov 
nsol yvvaixbq uQfiovluq citatur flor. 79, 50 et 85, 19 Mein.) suspicetur 

intercidisse ut fuerit olim IIsQixxiovrjq TIv&ayoQSiaq (ix xov 

'AQ%vxa IIv9ayoQslov ix xov) nsQl aocpluq. et favet huic suspicioni 
quod Ionica, non Dorica dialecto scripta sunt quae infra Perictionae 
adsignantur flor. 79, 50 et 85, 19. etiam prooemio operis sui Ioannem 
Perictionae eclogam inseruisse docet pinacographus Photii p. 47 Elt., 
qui recte offert IIsQixxiovriq, cum nsQixxvovrjq habeant M d ABr; nv- 
9ayoQiaq suo more A || 9 avveaxa libri Stobaei (nisi quod saxa hodie 
detritum est in A) Iambl. ; avveaxuxsv ci. Meineke || 10 xco oXco 
Iambl. : xdv oXcov M d A Br | ante xal xaq oocpluq recte distinguit Iambl., 86 lQANNOr STOBAlOr EKAOrQN 1" 

ccvto tovto Y.T^oaod-ai xai &€toofjoai tccv tojv hovTiov 
q>Qovaoir. 

121 (1, 63 Mein.) 'Ev %«&%$ (fr. 13 1. c. p. 33). 

rafABTQla (xev tov xai dQi&fii]TiYa v.ai Takla tch &eoj- 
QrjTiKa y.ai £7iiOTaf.wviY.a neQi . . . tojv sovtojv v.axao^o- 5 
XiovTai, a de ooq?ia neQi rcdvTa tcc yevea tiov sovtojv. 
ovtwq yctQ exei aotpia tcbqI rcdvTa tcc eovra, tog oxpig 
TtEQi TtdvTa Ta oQaTa Y.ai dnoa usql rcdvTa xa axovara. 
Ta de ovfifiefiaYOTa Tolg eovaiv a fiev YaSoXio rcaat ovfi- 
fiefiaxev, d de rcleioTotg avTiov , d di tccc evi exdaioj. 10 
-ra ftev tov xa#oAw 7cdat ovfiftefiaYOTa avvtdev xai &eio- 

post ootplag male libri Stobaei | aotpiccg M d ABr: ootplag cov Iambl. 
qui pergit 'egyov (xxdo&at) xal &£coq£v xccv xcov iovxcov cpQovaotv \ 
ioxlv M d ioxl A rf' (sic) ioxtv Br; aut tollendum erit verbum aut scri- 
bendum ivxl 

1 avxb xovxo Meineke v. IV p. LI: avxco xovxco M d xco avxco 
xovxco A avxcp xovxo Br; verba ioxiv avxb xovxo nescio an ipsius 
sint Stobaei vel epitomatoris | xccv xcov M d Br ndvxcov A || 3 ecl. cum 
lemm. bab. MA Br. conferatur Iamblichus protr. 1. c. || 5 imoxafjto- 
vtxd Schow (vide mus. Bh. XLI p. 62): intoxr]fiat (-fia Br) xal M d ABr 
| tcsqI xcov iovxcov M d A Br (sic, non ut olim dixi mus. Bh. 1. c. se- 
cundum Thomae collationem publici iuris factam) manifesto orationis 
hiatu: neQi xiva xcov iovtcov scripsit Schow ex libro quodam inter- 
polato, neQl svta xcov iovxcov proposuit lacobs. ego salis habui lacunam 
indicasse post tibqI non uno fortasse vocabulo explendam, cf. lamblichus 
p. 21,14 sqq. Pist. d oocpia ov hsqI xt dtpcoQto fiivov ivxl xcov 
iovxcov, aAA' anXcog %sqI ndvxa xd iovxa xxh. \\ 6 yivea maluit 
Meineke: yivq libri || 7 ovxco yctQ lambl. : ovxcog yocQ A ov yccQ 
M d Br || 8 xal dxoa — dxovoxd om. lamblichus qui non nihil diflert 
etiam in proximis | dxocc tacite Schow: dxorj libri || 9 ovftftefiaxoxa 
Br ut videtur: ovfifteftTjxoxa M d Iamblichi cod. Flor. ovftfi . . . . oxa A 
quattuor litteris erasis | iovotv A: iolatv M d Br | ovfifiiftaxev M d A: 
ovftpiprjxev Br || 10 nldoxotg ci. Gesn. 2 p. 6 mrg: hxdoxotg M d ABr 
| 6i na Buecheler: 6h naQ' M d Br 6h neQt A; 6e ya ci. Meineke, 61 
xal P. Thomas Hermae Berolin. XIV p. 316 propler d 6h xal in membro 
tertio positum conferri iubens Luciani Nigrin. 16. exspectaveram 6 
l6lcc propter p. 87, 2, sed lenius illud Buecheleri est [ 11 xcc fiev cov 
(cov M d ) M d Br xa . . . . v aliquot lilteris erasis A ; xd cov Iambl. | 
9ecoQhv Iambl. CAPVT I IIEPI APETHZ 87 

qTool xdg oocpiag olxjjov, xd de xoig rtXeioxotg xdg tteql 
cpvoiv htioxd/xag, xd d* tdta xa#' exaoxov xdg neol xi 
d(p(ogtoii€vov enioxd/tag. xai did xovxo oo(pia (.tev xdg 
xcov eovxcov drtdvxcov aQ%dg avevgioxei, cpvoLxd de xdg 
5 xcov (pvoei yivo/iievcov, ya/cexQia de xai dQi&furjxLxd xal 
/tcoortd xdg 7teol xo noobv xal xb ett/xekeg. ooxig cov 
dvakvoai olog (x 3 y eoxt ndvxa (xd) yevea vnb iiiav y.ai 
xdv avxdv aQ%dv, xai nakiv e/. xavxag ovv&eivai xal ovv- 
aQ&ut]oao&ai, ovxog doxei (llol/ xai oo(p(6xaxog i)/tev 
10 xai dla^eoxaxog, exi de /.ai xakdv axonidv evQtjxe- 
vat, acp 3 dg dvvaxbg eooeixai xov xe -9-ebv v.axoipelod-ai 
xal ndvxa xd ev xcx avoxotxicc xe xal xd^ei xa eteivco 
Y.axaAe%coQiO(.tiva. 

1 olxt]ov M d A: olxeTov Br Iamblichi cod. Flor. | xd 6e — 3 im- 
axd/xaq om. Iambl. || 2 <pvaiv nunc paene totum erasum in A | ini- 
axd/xaq tacite Scbow p. 15: imaxrj/xaq M d A Br | 6h M d Br | I6ia mavult 
Meineke || 3 d<po)Qio/xevov M d A: d<p<oQio/xevaq Br | inioxd/xuq M*A: 
inioxr)/xuq Br | /xev om. lambl. || 4 iovxcov] nihil fere nisi i superest 
in A | ypvaixa 6e — 6 xb i/x/xekeq non adfert Iambl. || 5 cpvai Meineke 
v. IV p. LIV | yiyvo/xevwv libri: corr. Meineke || 6 /xwoixu Orelli opusc. 
sent. et mor. II p. 348 : /xovaixu M d Br eras. A | xdq] praeter o nihil 
clare dignoscitur in A | ooxiq ABr Iambl. : woxiq M d || 7 dva/.iaai 
om. A | oloq iaxt M d A Br oloq xe iaxi Iamblichi cod. Flor. oloq t' 
ivxl in Iamblicho Kiessling | xd ex Iamblicho addidit Meineke | yeveu 
Iambl.: yevrj M d A Br | /xiav xe xal Iambl. || 8 syllabae uvx(dv uQydv 
xaV) erasae sunt in A | avvd-elval xe xai Iambl. | avvuQ9-/irjoao&ai 
Meineke: aQi9/idoao&ai M d ex -^oaod-ai corr. Br 1 aQi&/xr]Ouo&ui A, 
ovvaQi&fXTjGaa&ai Iambl. ; uQ&/xdoaa9ai proposuit Iacobs animadv. in 
Stob. p. 220, uQxioaaSui scr. Mullach || 9 /xoi addidi ex lamblicho | 
r]/xev Iambl. : elvat M d A Br || 10 dty&eoxaxoq (aXa&. Schow) Stobaei 
libri : nava).rj9-eaxaxoq minus apte Iambl. | e(xi 6e xal xa)X(dv) quae 
uncis saepsimus evanida sunt in A | evQtjxevai lambl.: dvevQrjxevai 
M d ABr || 11 i<p' dq oscitantur Gesn. 2 p. 7, inde vulg. | xe M d Br 
suppl. A 1 ut videtur, om. Iambl. | xaxoipelo&ai Iambl. : xax6tpeo9at 
M J A Br j| 12 ndvxa xu tacite Gesn. 2 p. 7 et sic Iambl. et ut videtur 
Br: ndvxa xe xa M d A | xu om. operarius Gesn. 2 , inde vulg. | avoxoi- 
yia (vel -la) M d Iambl.: avaxoiyeia Br, erasum est vocabulum praeter 
syll. axoi in A | xe om. Iambl. | xd$i maluit Meineke | xd Iambl. : xd 
libri Stob. | ixeivw Br: ixelvov M d A Iamblichi cod. Flor. 88 iQANNor rroBAior ekaoi:qn r' 

122 (1, 87 Mein.) QefxiaxLov ex xov MeTQtona&ovg rj 
(DiXoTixvov (p. 434, 14 Dind.). 
Ovtoj de xai xi^ dv&QOjnaj eyxexQoio&ai eoTiv dvay- 
xaiov rjdovrjv xai XvTtrjv xai ^vftnavTa rd dXXa itaiti- 
(xaxa, nXeico de xai IfifiovojTiQav Tt)v Xvnrjv. xai tovto 5 
av ndXtv uitaconog Xiyet' tov yaQ nrjXbv avTc^ 6 IIqo- 
firjd-evg, dqj 1 ov tov dv&Qtonov dienXdoaTO, ovx tifioaotv 
vdaTi, dXXd daxQVOig. ov^l ovv exxonTetv avTa neiQa- 
o&at XQeoiv , dfxrjxavov yaQ. dXX 1 etneQ &Qa, eirj kni- 
xonTetv Te xai nQavvetv xot/xi^etv Te ecp ooov dvvaTov 10 
xai vov&eTeiv' TavTrjv yaQ evftevtug nQooieTat Tr)v ini- 
fiiXeiav. xai ovTtog aot avTa natdayojyovvTt dvatpavrj- 
oeTat xQ^ot/nd Te xai toqjiXtfxa dvTi dxQtjOTajv xai (iXa- 
(3eQuiv. ov yaQ 6 &eog avTa IvexeQaaaTo toj dv&QOJMp, 
ontog Xtofirjv Te avTtu xai alaxog nQoo&eirj , dXXd xai 15 
xavxa nQog dtafxovr>v xai oajxrjQtav xov yivovg nQoav- 
qjrjvi Te xai nQoacoxodd/xrjoe Tfj ipvxfj. &vfiov fiiv, cntojg 
av xd (iXdnxovxa dfxvvtofxe&a' htt&vfiiav de edojdijg xai 
noTcov nQog xtjv %vfxq>vxov xai dvayxaiav dnoQQorjv' xai 
ovtoj dt) dXXo nQog aXXrjv Tivd TeTayfiivov xov oojfiaxog 20 
xrJQa. fiivetv de exaaxov XQV & v **§ |Ufr^o* xai to fii- 
tqov xovxo kxdaxov yiveTat aQext]' xov fiev &v(ioetdovg 
dvdQeia, xov de em&vfirjxtxov atoqjQoavvtj , xov d 1 av 
qjiXoxQtj/xdxov xai qjtXoxeQdovg eXev&eQtoxtjg Te xai fieya- 
XonQineta' oaov de enxorjxat 7teQi Tifidg xai dvvdfieig 25 1 ecl. cum lemm. hab. MA Br post ecl. 1, 63 Mein. ; <pilo£exvov 
ex <piXo£ivov corr. A 1 (| 8 ov%l ovv A Themist. : ovxovv M d Br 
9 imxonxeiv Themist. : xonxeiv sed im inter lineas add. M d xonxetv 
ABr |1 10 xot/xl&iv A Br Themist.: xo/xl&iv M d || 12 ovxca Themist. 
| ooi avxa libri Stobaei et Themist. : xoiavxa Harduinus (J 14 ive- 
xepdoaxo M d Br Themist. : ivexgdoaxo A | 15 XwfJrjv xe xal a2o%oq 
avx<5 Themist. || 19 ngbq M d Br Themist. : xal ngbq A | ^v/i<p7]xov A 
H 20 xiva om. A || 21 xrjoav Br | xb M d Br Themist. : xw A teste 
Gaisfordo | /xixoiov Br || 23 dvdpela Dindorf in Themistio: uvdoia 
M d ABr || 25 ooov M d ABr: ooa Themistius CAPVT I IIEPI APETHS 89 

xai 7tQoedgiag, xovxov eaxi xb fiixQOv (xeyaXoipvxicc. ei 
de dxoofxrjxa eafreirj xai dd-eQanevxa vnb xov Xoyov, 
xa&dneQ qjvxd rj/xeQa xai %Qiqoxd e^a/xeXrjaavxog yewQ- 
yov, dnayQtovxat ev&vg xai ei;vftQi£ei xai naQafiXaoxdvet 
5 xag xaxiag xa$dneQ dxdv&ag %aXendg xai cpaQ/xaxwdetg 
xoig xe aXXotg xai fidXiaxa xw xexxrj/xivw. eoxt d } eq> } 
olv e/xnaXtv xaxaqid-ivet xai dnofxaQaivexat etaw xf t g 
dxfirjg' xai diovxat ovxot xov Xoyov ov (xov} xoXovovxog 
xai &lifiovxog xai nte%ovxog, (dXXd xov enaQdovxog xe 

10 xai enavdyovxog xai eQe&i^ovxog} ?CQog xrjv avl-rjv xr)v 
eotxviav. xai dtd xovxo aQa exdoxrjv aQexijv neQixd&rjv- 
xai evd-ev xai ev&ev dvo xaxiai, ij c fxev xb evdeeg xov 
na&rj/xaxog dyanwoa , rj de xb nXeovd^ov dana^o/iivrj. 
dei d' ov nQog xd qpavXa xai dteaxQa/xfxiva oQwvxag 

15 dnavxa o/uoiwg vnonxevetv xai dte^eXavvetv, dXXd xb ftov- 
Xrj/xa e^exd^etv xr t g qjvoewg, xai ngbg o xt exaoxov xwv 
na^rj/idxwv eveq>vxevae xai evearjfxrjvaxo xfj ipvxjj. 

123 (1, 88 Meio.) IIoQqiVQiov ex xov negi xwv nQog xd 
vorjxd dqoQfxwv (opusc. Porphyr. p. 80 ed. Holsten.). 

20 "AXXat at aQexai xov noXtxtxov , xai dXXat at xov 1 TtQotSQlaq M d Br : nQoosdQlaq A | xovxov (xovxo A) libri Sto- 
baei: xovxtov Themist. | /xsxqov Themist.: /usxqiov M d A Br || 3 tpvxa 
xal r/fiSQa xal %q. Themist. || 5 %aksndq ze xal <paQ/x. Themist. (| 6 6e 
(pro d') M d Br || 1 stoto A Br Themist.: soco M d |) 8 xov Xoyov ov xov 
scripsi: xov Xoyov ov A xov Xoyov M d Br; Xoyov ov xov Themist. | 
xoXovovzoq M d A Br : xtoXvovxoq Themist. | 9 xal 9Xl(lovxoq om. 
libri Themistii non sine membrorum concinnitatis detrimento | nte%ov- 
xoq Themist. : nts^ovvxoq M d A Br | dXXcc xov — iQS&it,ovxoq ex The- 
mistio addidit Gaisford || 10 nQoq xtjv av&jv om. Br, si recte intellego 
P. Thomam le cod. Brux. du florilege de Stobee p. 8 | 11 iotxvlav 
A Themist. : obcelav Md Br |j 14 6sZ 6e ov M d Br || 15 anavxa A 
Themist. : anavxaq M d Br (sic) | Stege Xavvetv Themist. : igs Xavvstv 
M d A Br || 17 ivscpvxsvoe xs Themist. : ivscpvxsvosv {-os Br) libri Stob. 
illud verum est. cf. p. 88, 16 TtQOOvtptjvi xe xal TtQoocoxodo/xqoe xy 
xpv%% || 18 ecl. cum lemmate hab. MABr; ix xcov nQoq xa vor\xa 
dcpOQfxcav Br || 20 al aQexal xov M d A Br : aQSxal ai xov Gesn. 2 , 
inde vulg. ; aQSxal xov (om. al) Holstenius qui edidit hunc tractatum 90 IQANNOr ZTOBAlOr EKAOrQN T' 

7tQOQ &etoQiav dvcovTog x.al dcd tovto Xeyofihov &eutgr}- 
zcxov, xai dXXac al tov rjdrj TeXeiov &eiogrjTixov xai rjdrj 
&eaTov, xai dXXac ai tov vov, xa&b vovg, nai dnb ifjvx^g 
xa&aQOv. al ftev tov noXcTcxov ev fteTQcoitaiteiq tov 
dXoyov xeiftevac, to) e7ceo&ac xai dxoXov&ecv tm Xoytoftip 5 
tov xa&iyAovTog y.aia rag nQai-ecg. dcb iCQog xocvtoviav 
fiXenovoac Tr)v dftXafti) tiov nXrjoiov ex tov ovvayeXaoftov 
xac Trjg rtocvcoviag noXcTcxai XeyovTac. xai eorc tpQovrjotg 
fcev rceQC to XoycQoftevov , dvdQeia de neQi to &vftovfce- 
vov, otocpQoovvrj d' (ev bftoXoyiq xac ovfccptoviq enc&v- 10 
icrjTCKOv 7CQog Xoycoftov, dcxacoovvrj <T) fj exdoTov tov- 
tcov ofxov oixeco/CQayia, aQxfjg niQt xac tov aQxeoO-at. 
ac de tov 7CQog -d-etoQiav nQOxonTOVTog &etoQr]TC*ov ev 
dnooTaoec xecvTac tcov evTev&ev' dcb xai xa&aQoetg 
avtac XeyovTac ev anoxf] OeojQovfievac tcov tov ocoftaTog 15 
7CQa^ecov -/.ai ovfutad-ettbv tcov 7tQog avTO. avTac fiev yaQ 
Trjg tpvxrjg dcpcoTaftevrjg 7CQog to bvTtog bv , at db 7cokt- 
Tcxai tov itvrjTov av&Qto7tov x.aTaxoofiovoc. xai 7Cq66qo- 
ftoc d' ac noXcTcxai tcov xa&aQoetov ' dec yaQ xooftrj- c ex Vaticano codice' (cf. Nauck Porphyr. op. praef. p. IX ed. sec.) Romae 
a. 1630 p. 80 sqq. Stobaeo non adsumpto. libelli rarioris discrepantiam 
adscripsi fere integram. cf. Plotinus enn. I 2 | al ante xov om. Holstenius 
2 xal aXXai — ^etaQtjxixov om. Holstenius | rjdij d-euxov M d Br 
Hoistenius: ivdiad-ezov A || 4 xu&uqov libri Stob.: xa&agoq Holste- 
nius | xov dkoyov M d Br: xov koyov A; verba om. Holstenius \ h xo 
eneo&ui Holstenius || 7 avvuyekuofiov ABr Holstenius: ovvayeh.ofx.ov 
M d || 8 xal (ante xrjq x.) om. Holstenius | taxtv M d | vocabuli (pQovrjotq 
syllabae <pQovt]Oi hodie legi iam non possunt in A sicut mox fthv par- 
ticulae nil agnoscitur nisi fi || 9 dvdQetu Holstenius: dvdola libri Stob. 
|| 10 iv b/xokoyla — dixutoovvt] 6h ex Holstenii editione addidit Gais- 
ford; 6' scripsi pro dh. conferalur Plotinus enn. I 2, l || 11 tj om. Hol- 
stenius | kxdoxio Holstenius | xovxtov bfxov M d Br Holstenius : xov 
vofiov A || 12 xov om. Holstenius || 13 9e(uQ7]xixov om. Holstenius || 
14 ivxavba ci. Gesn. a p. 20 mrg | xa&aQOetq M d Br Holstenius: xd&UQ- 
oiq A || 15 X(5v xov M d Br: xwv fti xov A. scripserim igitur aut xtov 
fj.exu xov a. aut, quod habet Holstenius, xtov fitxu o. coll. p. 91, 1 || 
16 uvxd M d Br Holstenius: huvxo A || 18 xuxuxootxovout Holstenius 
|| 19 rf' al scripsi: 6h M d A Br xe at Holstenius CAPVT I HEPI APETH2 91 

&ivTa v.ctx 3 avzag ctrzoaTfjvai xov ovv oto/iaTi tiqcitteiv 
tl TCQorjyovftivtog. 6ib sv Talg v.ad-aQOsoi to fiev fifj ovv- 
dot-dCeiv t(o otouaTi, dlkd fiovrjv eveQyeiv , vcpioTtjoc to 
cpQOvelv, o did tov y.a&agiog voslv TsleiovTac to 6i ys 

5 pir) ofiorca&siv ovvioTtjoi to ococpQovsiv , rb 6e ftt) cpo- 
{islo&ai dcpiOTa/usvrjv tov otofiarog tog sig v.evov %i v.al 
fxr) ov Tr)v dv^Qsiav. rjyoviisvov 6e Xoyov v.ai vov v.ai 
fir]6evbg dvTiTsivovTog, 6i/.aioovvr\ to tolovtov. fj pisv 
ovv v.ard rdg jzokiTixdg aQSTag 6id&eoig sv fisTQiona- 

10 d-siq d-stoQslTai, rikog sxovoa to Lfv tog av-d-Qt07tov xorra 
tfivOLV fj 6s v.ard xdg ■9-stoQr]Tiv.dg sv ana&sia, fjg TsXog 
f] TtQog Ssbv 6/noitooig. ertel 6s vd&aQOig i} fiiv Tig f]V 
v.a-9-aiQOvoa rj 6s v.sv.ad-aQ/iivtov , al v.a9aQTiv.ai aQSTai 
v.ar 3 dciqjto &sioqovvtol rd orjfiaivofieva x\g vad-aQOStog' 

15 v.a&aiQovoi ts yaQ t^v ipv%t)v v.al y.a&aQ9siot] ovvsioi' 
xft.og yaQ zb v.sv.a9aQ9ai rov v.a9aiQSLV. aXV ertel rb 
v.a&aiQsiv v.a\ v.sv.a^aQ&aL dcpaiQSOLg r}v navrbg xov alXo- 
TQiov, to dya&bv stsqov dv sit] tov v.a&aiQovrog' ojot 3 el' 
ye ttqo xfjg av.a&aQoiag (dya&bv r}v to xa&aioditevov, fj 

1 atv pro ovv M d | avv xolq otofxaat Holstenius. nescio igitur 
an scribendum sit ovv (r<w) ato/xaxt coll. p. 90, 15. 91,3 || 2 /xrj 
So^dt,etv Holstenius || 3 /xovr\v M d : /xovov A Br Holstenius || 5 buoto- 
TtaQeiv Holstenius | ovviaxr/ot evanuit in A praeter ot terminationem | 
/xtj om. A || 6 xevov M d Br: xatvov A Holstenius || 7 xi\v evanuit 
in A | drdoeiav Holstenius: dvSgtav libri Stob. || 8 r) Stxaioovvr/ (om. 
x6 xotovxov) Holsteniana || 11 r) Sh evanuit in A || 12 r) om. Hol- 
stenius p. 82 | Se xal xd&aQOtq Holstenius || 13 xa&aQevovoa Holste- 
nius || 15 xad-aQ&eior/ ci. Gaisford : xa&aQ&etor/q M d A Br xa&aQOet 
Holsteniana || 16 xb xexa&aQ&at (-xat Holst.) Holstenius rb x. ex 
xov x. in ras. corr. Br 1 : xov xexa9aQ&ai M d A | enel xb Br Holstenius: 
ertl xov M d A || 17 navxbq xov aX?.oxQiov ex corr. (vocabuli dtpai- 
Qeotq liltera o extr. et proximum t]v in ras. atramento pallidiore) Br: 
xov Ttavrbq rov aXXorQiov M d A jtavrbq dXXorQiov Holsteniana n 

18 xa&aiQOvroq tacite Gesn. 2 p. 22, inde vulg. Holstenius: xaS-aQavroq 
M d A Br | cmW e t ye scripsi: alare ye M d ABr a>q ei ys Holstenius || 

19 TtQO M d Br Holstenius : TtQoq A | dyad-bv r]v xb xa&atQO/xevov (ita 
scripsi pro xad-atQOv/Jtevov), r) xdxtaQGtq addidi ex Holsteniana. mani- 
festa lacunae oriso 92 JQANNOr STOKAIOr EKAOrQN T' 

xdd-aQOtg) agxei' dXV aQxioet /xev i) xd&aQOtg, xb dk 
xaxaXewto/xevov eoxat xo dya&ov, xai ov% r) xd&aooig. 
dXX' fj xpvxfjg cpvotg ovx f t v dya&ov, dXX 1 dya&ov (xexixetv 
dvvd/uevov xai dya&oetdig' ov ydg dv eyivexo iv xaxui. 
%b ovv dyad-ov avxfj ev xt[i ovveivat xuj yevvrjoavxt, xaxia 5 
6k xo xoig voxeQOtg. xai StttXij ye xaxla, %6 %e xovxotg 
ovveivat xai fxexd na&iov vneQpoXfjg' 6t6neQ al noXtxtxai 
dgexai /xtdg yovv avxf t v xaxiag dnaXkdxxovoat doexai 
ixQi&rjoav xai liuiui , ai 6e xa&aQxtxai xtuuoxeQat xai 
xfjg cug ipvxtxfjg xaxiag anaXXdxxovoat. dei xoivvv xa&rj- 10 
Qauivrjv avxfjv ovveivat xtp yevvfjoavxt. xai aQexr) oqu 
avxfjg uexd xfjv httoxQOCpfjV avxrj, rjneQ eoxiv ev yvtooet 
xai eidrjaet xov bvxog' oi>x dxt ovx exet nao' alxfj xav- 
xrjv, dXV oxt dvev xov nQO aixfjg ovx oq(c xd avxfjg. 
dXX ovv yivog xQixov aQexojv /xexa xdg xa&aQxtxdg xai 15 
xdg noXtxtxdg voeQOjg xf t g xpvxf t g eveQyovor t g' oocpia piev 
xai qiQovrjOig ev fteojQla ojv vovg exet, dtxatoovvrj 6k ev 
oixetojiQayia uev ev xfj nQog xbv vovv (d') dxoXov&iq xai 
x(tj nQog vovv eveQyeiv. oojcpQoavvrj 6k fj eiooj 7CQog vovv 
oxQOtpfj' fj 6k dvdQeia a7td&eta, xa&' b/uoiwotv xov 7tQog 20 

1 aQxei M d ABr: jJQxet Holstenius | aQxioet M d ABr: aQtaxet 
Holstenius || 2 xal om. Holslenius || 3 ec/./.' >) M d A Holstenius, dubito 
de lir: d/./.ic rj tacite Gesn. 3 , inde vulg. || 5 ovv M d Br Holstenius: yovv 
A | avxijq scripserim coll. Piot. enn. I 2, 4 || 7 6tb naaat at Holstenius 
|| 8 xaxlaq avti t v A | 9 ixkfj&rjoav x. ti/xtoi Holstenius I 10 tyvxtxijq 
xaxiaq M d Br: xjjvxijq xaxiaq A yw/^/v xaxiav Holstenius 1. c. p. 83 g 

aavxi 
11 yevvrj&ev A corr. A l opinor || 12 avtrj rjneQ ioxlv] avtrj 7iopf- 
ottv Holstenius || 13 ovx — «/./.' ott om. Holstenius | 14 zov 
M d Br Holstenius: ra A | ovx °Q(t tct avtijq om. Holstenius || 15 a/LA' 
M d A: u/./.o Br Holstenius | ovv redintegravit Br || 16 taq om. Holste- 
nius | (ikv xal M d Br Holstenius: /ihv yitQ xal A || 17 wv A Holste- 
nius: tov M d ^v Br || 18 ulv ut paulo ante iv om. Holstenius | iv tjj 
TiQoq tbv vovv eliam A, fallitur Gaisford | 6' addidit Buecheler | xal t<5 
nQoq vovv iveQyelv M d Br: xal nQoq xbv vovv ivtQyeiv A xal tb npbq 
tbv v. i. Holstenius. fortasse xal ttu npbq tbv v. i. ut scripsit Creuzer 
anle Plolini ed. Didot. p. XXXIX || li) t, om. Holstenius || 20 argo<ftj 
M d A Holstenius: ovatpotpfj Br | dv6Qeia M d Holstenius: dv6oia A Br CAPVT I IIEPI APETHZ 93 

o (iXenei dna&eg ov ttjv qjvoiv. xai dvrayoXov&ova L ye 
avvai dllfjlaig iooneg xai (ot) dXXai. xexaoxov ((T) eldog 
agertov xb tiov naga6eiy(xaTiy.tov, aineg r)oav ev rto vcp 
y.geiTTOvg ovaai tcov xpvxixwv, xai tovtcov naga6eLy(iaTa 
5 (tov y.ai Ttjg ipvxfjg r]aav 6(iotcb(iaTa' vovg (tev , ev to 
dnavra) ioaneg nagadeiy/naTa' entOTrjfxrj 6e f) vbrjotg, 
ooqLa 6e yiyvcbaycov 6 vovg' to 6e ngbg avrbv f) ocoqjgo- 
ovvrj , to <T oinelov egyov f) olxeiongayLa, f) 6e dvdgeLa 
r) TavTOTrjg y.ai to eq> 3 eavTov (tevetv xa&agbv 6td 6vvd- 

10 (xecog negiovoLav. TeTTaga toLvvv agertbv yevrj neq>rjvev' 
(wv) al (iev r)aav al tov vov al naga6eiyf.iaTiy.al x.al 
ovv6go(tot avTov ttj ovoLg' ai 6e xpvxfjg n:gbg vovv evo- 
gtoorjg rj6rj y.ai nlrjgovfievrjg dn avTov' al 6e tpvxfjg 
dvfrgtonov y.a&aigoutvrjg Te xal xa&ag&eLorjg dnb oco- 

15 (larog v.ai tcov dXoytov na&tov' ai 6e ipvxfjg dv&gainov 
Y.aTay.oo(iovorjg tov dv-9-gtonov 6id tov Ta (lerga tjj dXo- 
yLtx aqiogtCetv v.ai (leTgtond&etav evegydCeo&at. y.ai 6 
(xev exutv Tag (leiCovg e^ dvdyx.rjg exet y.ai Tag ekdrTOvg' 
ov (ifjv xai e/xnaXtv. ovyert (levrot Tto exetv y.ai Tag 

20 ekdxTovg 6 excov Tag (xeLtovg evegyfjoet y.ai xara Tag 

2 al addidit Buecheler | tf' addidi ex Holsleniana || 3 naQa- 
6eiy/udxtov Holstenius || 4 xovxtov naQa6eiy/iaxa M d A : xovxtov naga- 
6eiy/idxtov Br; xovxtov (om. naQa6eiy/iaxa) temere Gesn. 2 p. 23, inde 
vulg. || 5 tbv xal — iv tb dnavxa addidi ex Holsteniana, qua edebatur 
iv tp d/iaxa. possis etiam iv u> d/xa ndvxa (ut Creuzer 1. c.) vel d/i an. 
1| 6 6e M d A Br Holstenius: /xhv temere Gesn. 2 , inde vulg. | vorjoiq M d A Br: 
<Pq6vt]Oiq Holstenius || 7 oo<pia A Holstenius: aocpiav M d Br | avxbv 
Holstenius, Plot. enn. I 2, 7 || 8 6' M d Br: 6e A ut videtur, Holstenius | 
d' Br | dv6Qeia Holstenius: dv6Qia M d ABr || 11 tbv ex Holsteniana 
addidit Gaisford | al ante xov om. Holstenius 1. c. p. 84 || 12 tpvyrjq 
nQbq vovv M d Br Holstenius : ipv/TJq 7j6tj nQoq vovv A jj 13 ai 6e 
ipvxr)q M d ABr: al 6e tbq ipvyjiq Holstenius || 16 6ia xov xa M d ABr: 
6id xb Holstenius || 17 iQyd^eod-ai Holstenius || 19 xal e/xnakiv 
M d ABr: xov/xna?.iv Holstenius | xto e%eiv xal xaq ikdxxovq b extov 
scripsi cum Holstenio : eyei xdq i?.dxxovq b extov M d xal xb e%eiv 
xal xdq i).dxxovq b e%tov A xal ei e%ei xdq i/.dxxovq b (*t) eytov 
sed o /xr) in ras. ut videturBr; o e%tov reliquis licenter omissis Gesn. 1 , 
inde vulg. || 20 xal om. Holstenius 94 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

eXdxxovg 7CQor\yovfxivujg, uXXu (tbvov xuxu iitoiaxaaiv xi~g 
yevioeiog. liXXot yag ol axoicoL, uia^cso eiorjxai, y.al xuxu 
yivog dtdqpogoi. rwv fxev yag 7CoXtx txuiv , fxixQOv hu&elvac 
xoig 7cui)-eai 7CQog xug ev xoig xaxd cpvatv eveQyeiag' xiov 
6e xa&aQxtxibv, xeXeiog xutv 7ca&-cbv U7cooxrjoai, xb xecog 5 
(xexgov Xufxftuvovoujv ' xtuv 6e 7CQog vovv eveQyfjOut ftr]6e 
xov U7coaxfjaui ex xojv 7cud-cov elg evvotav eQXOftivovg' xutv 
6e (irjde nQog vovv exovauJv xr]v evigyetav, dXXa xjj avxov 
ovaia eig ovv6QO(xr)v dcptyfxivujv. 5tb xat 6 fxev xaxd 
xug nQUxxixug eveQyoJv O7covdaiog r)v civ&Qio^cog, 6 6e 10 
xaxd xug xa&UQXtxug 6atfxbvtog rjv av&QUJ7Cog r] xat 6ai- 
fxcov dyuiybg, 6 6e xaxd (tbvag xdg nQog xbv vovv &ebg, 
6 6e xaxd xug 7CUQu6eiyfiuxtxug d-eurv naxiJQ. eTctfteXt]- 
xiov ovv ftdXtoxa xojv xu-9-uQxtxojv r)fiiv, axexpctfxivoig 
oxt xovxcov /xev r) xev^tg ev xuj (3Luj xovxio, 6td xovxutv 15 
6e xat r) elg xug xifxicoxiQag uvo6og. 6tb &eu)Qrjxiov dxQt 
xLvog xat (hcT) nbaov o e ta xe 7cuQuXa(t(idveo&ai r) xd- 
iruQatg. eoxt /xev yuQ ev drcoaxdoet outuaxog xat xfjg 
dXbyov 7ta&r]xixf]g xtvfjoeujg. 7cu~g d' av yivotxo xul axQt 
xLvog, Qrjxiov. 7cqujxov ftev olov d-efiiXtog xat v7Cofid$QU 20 
xfjg xcc&dQoeiog xb yvcbvat eavxbv ipvxfjv ovxa ev dXXo- 

1 ztjv xfjq yeveaecoq Holstenius |J 2 akXoi yito om. Holstenius 
qui mox dicupipovrcu pro 6id<poQa || 8 /xhv om. Holstenius || 4 nobq 
xctq nQaxxixdq xfjq xaxa tpvoiv iveQyelaq Holstenius || 5 anoaxfjaat 
— 9 dtpiyfxevtov libri Stobaei: elq evvotav dcptxvov/xevovq ' xcov 6h 
kotncov dvaXbycoq xolq elQrjfxevoiq Holstenius || 6 Xafi^avovacov 
Buecheler: lafxfidvov M d Br Xafifidvtov A || 7 syll. axfjaai bibliopegae 
incuria perierunt A | iQxo/xevovq ad homines refertur praeditos istis vir- 
tutibus || 8 fXTjoe ex Arsenio Wyttenbachii Gaisfordus (cf. Stob. flor. ed. 
Gaisf. Oxon. v. I p. IX): /xrj6hv M d A Br sed f*r]6ev post v. npbq vovv col- 
locat A || 9 6tb xal A Holstenius : 616 M d Br | 6 fxhv xaxte M d Br Hol- 
stenius: o xaxce fxhv A hunc secuti sunt Gaisford et Meineke || 10 ngax- 
xtxctq sed dq in ras. pallidiore atramento Br (| 11 xdq evanuit in A | rjv 
dvdQtonoq om. Br. : t]v om. etiam Holstenius I. c. p. 85 | 6al(xcov M d Br 
Holstenius: 6aiftovtov compendiose A || 12 v. rdq npbq xbv vovv 
&eoq, b 6h xaxd om. Gesn. 2 , inde vulg. || 16 xifiioxegaq M d | 17 inl 
nbaov Holstenius: noaov M d A nooov Br || 18 iv dnoaxdaet M d B Br: 
anoaxaaiq Holstenius || 19 axQt M d ABr: fxexQt Holstenius CAPVT I IIEPi APETHS 95 

tquo [tci}] nQay/taTt xal etbqovoUo ovv6e6efievov' dsvTegov 
6e to dnb tovtov oQftcoftevov tov neiofiaTog ovvayayeiv 
avTov dnb tov oco/taTog xal Tolg olov Tonotg, ndvTcog ye 
/Lirjv dna&idg nQog avTo 6taTt&eftevov. eveQycov ftev yaQ 

5 ovveycog Tig v.at' atod-rjotv, ei v.a\ fxi) /xeTa nQoanad-eiag 
y.a\ vrjs tov tjdeo&ai dnoXavaecog tovto noiel, dXV ovv 
eoxidaoTai neQt to ocofta ovvatprjg avTcjj v.aTa TavTrjv 
yivo/xevog, nQoandoxoJv 6e Talg tcov aio-d-rjftaTCov f]6ovalg 
ij Xvnatg avv nQO&vfxiq v.a\ enivevoei ovfinaSeV dcp' t}£ 

10 6i) fiaktOTa dta&eoecog avTov nQoofjxet vadaiQetv. tovto 
6 1 av yevoixo, ei v.al Tag dvayxatag tcov r)6ovcov v.a\ Tug 
aio&r)oetg iaTQeiag evev.a ftovov Ttg naQaXafifidvoi i] dnak- 
kayfjg novcov , c iva fxy) efxno6t%oiTO. dqpatQeTeov 6e v.a\ 
Tag dkyr]66vag' ei 6e fti] olov Te eir] , nQqcog oioTeov 

15 lAaxrofg Tt&evTa tw ftr) avfxnday^etv. tov 6e &v/xbv cog 
olov Te dcpaiQeTeov v.at (fxr^ fieXeTiqTiov ndvTj] — ei 
6e fifj, ambv yovv avvavafxtyvvvai tt(v nQoaiQeatv, dlV 
alkov eivat to dnQoaiQeTOv' to 6 1 dnQoaiQeTOv do&eveg 

1 ztS om. Holstenius ; zto ci. Buecheler et Wachsm. | nQay/xazt M d 
Holstenius oto/xavt A sed lineolam infra oto/iazt addidit et nQay/xazt 
superscr. A 1 oto/xazi sed litt. oa> in ras. atramento pallidiore Br 1 || 2 6h 
om. Holstenius | dnb zov A sed zov in xovzov mutavit A 2 | ovvdyeiv 
Holstenius (j 3 zolq olov zonotq Holstenius: zolq /xhv zonotq M d A Br || 
4 avzb M d Br Holstenius: avzbv A | ydo ovve%tiJq ziq M d A Br Holste- 
nius : ydq ziq ovve/toq tacile Gesn. 2 p. 24, inde vulg. |j 5 el xal /xt) 
Br ut videtur: xal /xt) A quod etiam in M legi suspicor (inde Gesn. 2 ?), 
sed silet Dindorfii coliator: xav /it) Holstenius || 7 eoxe8aoxat b izegl 
xxe. Holstenius | xax* avzijv Holstenius 1. c. p. 86 || 8 ytvo/xevoq libri 
sed ut facile cum yevo/ievoq confundi possit Br | nQOOndoy^tov M d Br: 
nQondoytov A nQOondo%o/xev Holstenius | atoO-tjztov Holstenius |j 
10 6r) M d ABr: 6h Holstenius | avzbv Creuzer: avzbv libri || 11 6t) dv 
Holstenius || 12 naQala/xftdvei et mox naQa).Xayt)v Holstenius || 13 
euno6lL,oizo M d Br Holstenius: e/xno6td'C,otzo A 14 olozeov M d ABr: 
vozsQelv Holstenius || 15 iXdzzovq xtd-ivxa tacite Gesn. 2 , inde vulg. : 
eXdzzio zt&evza M d A Br «AA' ekazzco&evza Holstenius | zio tacite 
Gesn. 2 , inde vulg. et sic Holstenius: zb M d A Br | (bq M d ABr: ooov 
Holstenius (] 16 t ur) addidi ex Holsteniana |) 17 /fr) iterat Holsteniana | 
avzbv yovv Holstenius: avzcp yovv M d A Br j «AA' dXXov M d ABr Hol- 96 IQAiNNOT STOBAlOr EKAOrQN T' 

xai okiyov — tov de cpdfSov ndvTf^ negi ovdevbg yag cpo- 
Prjoerai' xb 6' anQoaigerov xai evrav&a. %or}or£ov dt] 
aga xai -frvfta) xat cpoftuj ev vovd-exr]oei' entSvfiiav de 
navTog cpavXov e^ogioriov ' oitojv de xai noTuiv ovx 
avrbg e£ei f\neo avTog' d-cpQooioiujv de tiov cpvoixtov ovdk 5 
to dnQoaiQeTov , ei <5' ctQa, ooov fti%Qi cpctvTaoiag nQO- 
neTovg Tfjg xaToc Tovg vnvovg. oXcog 6' avn) fiev ndv- 
tcov r) iL>v%rj (r)) voeQCt tov xa&atQOftivov tovtcov eOTco 
■/.a&aQCt. ftovXio&to de xai to xivovftevov nQog to aXoyov 
Tdv ocofiaTixwv na&cov aovfxnad-tZg mveio&at xai anQOO- 1( 
exTtog, toOTe xa/ Tag yuvrjoeig ev9vg [re] Xveo&ai Tfj 
yetTvidoei tov Xoyt^oftivov. 

124 (5, 124 Mein.) nXdrcovog ex Trjg ScoAQaTovg dno- 
Xpyiag (p. 29 A— B). 

Tb yaQ toi SavaTov dedtivat, co avdQeg, ovdev aXXo U stenius. quod manu recentiore superscriptum legitur wg (supra ov) et 
mox xccl (supra xb) in Br, id manifcsto adsumptum est ex editione 
secunda Gesneri qui coniecit dXk' d?.?.tog elvai xal dng. p. 24 mrg 

1 re pro 6h Holstenius. 6h etiam Plot. enn. I 2, 5 | ndvxa Hol- 
stenius qui om. negl || 2 6r) M d Br 6h Holstenius: /Aj A || 4 aivltov 
Holstenius || 5 yneg (ijneg M d ) M d A Holstenius: r)oneg Br | 6h Br Hol- 
stenius: xe vel xh M d A || 6 fiexQ 1 l' D " Stob. et Holstenius. num a/pi? 
|| 7 Sh M d Br Holstenius || 8 rj tpvxh V v - Holstenius I. c. p. 87: ^ 
xyvxk v - '' D " Stob. | xovxtov etiam A compendiose. errat Gaisford || 9 
uXoyov M d Br Holstenius: dvdloyov A || 10 dngooixxtog A Holstenius: 
unoooexxtog M d Br || 11 Soxe M d A Holstenius: d>g Br | ev&vg (om. xe) 
Holstenius: evOvg xe M d ABr sed Tf et proximi vocabuli litterae kve in 
litura A manu incerla || 13 ecl. cum integro lemmate hab. MA (post ecl. 
1, 88 Mein.) cum lemmate mdxtovog Tr. p. 37 (post ecl. 5, 82 Mein.) cum 
lemmate owxgdxovg Br (post ecl. 5, 55 Mein.). v. xb ydg xoi — p. 97, 6 
ovx oldev iterantur intra maius excerptum flor. 7, 76 Mein. (TJXdxavog 
ix xrjg Htoxpdxovg dnoloylag) \ 15 xb ydg xot — p. 97, 2 ov xtov 
dya&cov M d A Br Plat. : ^avxdl^ovxai 6e xiveg noXXdxig, xal 6oxoioi 
nvhg elvai , xal olovxai xovxo elvai xtov uv&g<ontov ndvxtov ftiytr 
oxov Svxtov dya&tov Tr. foedae interpolationis originem illustravi mus. 
Rh. XXXIX p. 400 sq. | xoi ycto xot M d | <J dv6oeg M d A Br Plat. tJ 
'A&qvatot ut videtur Stobaeus infra; fuerit igitur in archetypo 10 dv6oeg 
'4&t]valoi CAPVT I IIEPI APETH2 97 

eoTtv rj doxeiv aoybv eivai fxi) ovxa' doxeiv ydg eidevai 
eoriv a ovx oidev. oide /nev ydg ovdeig xbv d-avarov 
ovd' ei Tvy%dveL tw dv$QW7cw rcdvTwv jueyiozov ov Taiv 
dya&wv' dediaoi de ojg ev eidoTeg, otl fxeyiOTOv tojv 

5 y.a/.wv eoti. y.al tovto rcwg ovx dfxa&ia eoxiv avTtj -r) 
eTtoveidiOTog , t) tov owo&ac eidevaL a ovx oldev, eyw 
de, io dvdoeg, tovtw xai evTav&a iowg diaqoeQw twv noX- 
Kwv dv&Qi07iwv, xai ei dr) tio oogDwtegog tov qrairjv eivaL, 
tovtw av, otl ov% eido>g ixavwg 7cegi tcov ev'Ldidov ovtw 

10 xai oXofxaL ov/. eidevai' to de ddixeiv y.al d/cei&eiv toj 
(ielTLOVL, xai &e(o xai dv&QW7tco, otl xaxbv xai aioxQOv 
eotiv oida. tcqo ovv tojv xaxwv, wv oida otl xaxd eoTLV, 
d fvr) oida ei xai ayad-d ovtcc Tvy%dvei, ovde7COTe q>o(3rj- 
oofxat ovde cpev^ouaL. 

15 125 (1, 46 Mein.) 'Etzlxt^tov (fr. I III p. 65 ed. Schweigh.). 
c O Tvy.}] fiiog ovfxneTckeyfxevog eoixe %ei(xaQQW noTafxw ' 
xai ydg TagaxoJdrjg xai i/.vog dvdfxeOTog xai dvoeufiaTog 
xai TvgavvLxbg xai 7rokvi]xog xai oXiyoxQOviog. 

3 ndvxiov om. libri infra | ov\ cSv Br |j 4 w?] oi vel oi, superscr. 
va 
doq compend. A, ov&e A mrg || 5 xai xovxo thoq M d Tr. Br, Stob. infra, 

ro 
Plat. , xal xov (?) nepl A; xai xoi n(oq Eusebius praepar. evang. 13, 10 

| dua&ia Stobaeus infra, Plat.: dv (av M d ) evrj&eia M d Br, dv dkr]- 

aua 
&eia A Tr. qua ex diversitate emergat archelypi lectio evtj&eia; temere 
av dua&ia Gesn. 1 p. 46, inde vulg. j avxri om. Br | r) post avxrj A ni 
fallor, flor. 7, Plat., om. M d Tr. Br j| 6 r) xov] r) ov praeterea superscr. 
nescio quid A, r) xov A 2 mrg || 8 dv&pojnojv delet Hirschig | (pairrv] 
(faleiv M d y 9 xovxoj vel xovxco M d A Br Platonis E F b d xovxcov Tr. 
xovxo Platonis B D || 10 xb] xiov Tr. | dnei&eZv M d Tr. Br Platonis 
D F b dniQeZv A Platonis B xb dnei^eZv Platonis E | xal aioxpov 
ioxiv M d A Br, Plat., slvai xovxov Tr. | 13 ei xal M d A Tr. Br, Theo- 
doret. therapeut. p. 326 Gaisf., Euseb.: ri Platonis B D E F | (pofirjoouai 

o(3, 
WYv. Br, ytjGOfxai A superscr. A 2 , (po^oofxai Platonis B D E, qDoftrj- 
Srioouai Platonis F d Euseb. Theodoret. || 14 (pev^OfxaL (sic) Br Plat. : 
<p&sy$ouai M d A Tr. |] 15 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 5, 124 
Mein.) Tr. p. 38 (post ecl. 5, 73 Mein.). recurrit haec et duae proximae 
in gnomologio Moschionis per H. Schenkelium edito die Epikt. fragm. 
Stobaeus III. 7 98 JQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

126 (1, 47 Mein.: fr. 2) 

Wv%r) buikovaa ccQSTrj eoixev devdqr nrjyfi' xal yag 
xa&agov xai axaoayjov xai nori/iov xai voan/xov xai xoi- 
vtovixbv xai nXovoiov xai dftlafteg xai dvtoXe&QOv. 

127 (1, 48 Mein.: fr. 3) 

Ei (iovlei dya&bg elvai, tcqojtov niarevoov ori xaxbg et. 

128 (1, 49 Mein.: fr. 4 1. c. p. 66) 

Btlriov okiydxig nlrj/i/teXelv b/xoXoyovvra aojtpgovelv 
nXeovdxig r) oXiydxig duagxdveiv Xiyovra nhj/i/ieleiv 
nolldxig. 

129 (1, 50 Mein.: fr. 5) 

KoXate xd nd-d-rj, t'va /xr) vn avrtov ri/ttOQ/). 

130 (1, 51 Mein.: fr. 6) 

Mr) ovrto xb ex xfjg doi-rjg (aioxQbv) aiayvvov , tug 
xb ex rfjg dkrj&eiag dnocpevye. 

131 (1, 52 Mein.: fr. 7) 

Ei (tovhei xaltog dxoieiv, itd&e xaltog Xeyetv. /na- 

Vindob. a. 1888 p. 78 n. 11— 13; item ecl. 131 est Moschionis n. 16, ecl. 
133 Moschionis n. 18. cf. p. 98, 7. 16 adn. 100, 16 adn. 101, 8 adn. 105, 12 
adn. de fonle Stobaei vide mus. Rh. XXXIX p. 537 Schenkl I. c. p. 10 
1 ecl. hab. MA Tr. (post ecl. 1, 46 Mein.) Br (post ecl. 5, 68 Mein. 
id est Epicteli ench. c. 43); xov avxov Tr. A 2 mrg archetypi rationi 
minus convenienter: om. M, qui coniunctam habet eclogam cuin priore, 
A 1 Br || 2 devvdto libri || 4 post dvtoXe§QOv quod addit Br xb v6<oq 
ixjSXvt.et, glossaloris est, cf. Schweighaeuser 1. c. p. 180 || 5 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA 1 Tr., xov avxov add. A 2 mrg, nisi hoc lemma 
potius ad ecl. insequentem spectat || 7 ecl. hab. lemmate non iterato 
M, ubi cohaeret ecloga cum praegressa, A (de quo cf. ad 5) Tr. re- 
currit corp. Par. 300 Elt. (Mooxltovoq) || 8 [Sikxiov ohydxiq 6/ioko- 
yovvxa xaxoQ&ovv ototpQOvtlv nohXaxiq i] ohydxiq xxh. corp. Par. 
recte, opinor || 9 d/xaQxdveiv M d A corp. Par. : d/iaQxelv Tr. illud 
commendatur concinnitate || 11 ecl. hab. lemmate non iterato M, ubi 
cohaeret cum priore, ATr. Br; xov avcov temere Gaisf. et hic et 7 || 
13 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. Br || 14 ovxcoq M d A Br ovrto 
Tr. | ix ante xfjq So^rjq om. A quem immerito secuti sunt Gaisford et 
Meineke | aloxQOV inseruerunt Wachsmuth et Buecheler | ix anle xrjq d).. 
om. Tr. || 16 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. Br. recurrit corp. 
Par. 301 Elt. (Mooxlcovoq) || 17 fiovXei Tr. : 9eXeiq M*A Br corp. Par. 
illud puto pracstare, cf. Halm lect. Stob. p. 29 adn. | /xdv&ave corp. Par. CAPVT I IJEPI APETH2 99 

&cov 6e y.alcbg Xiyeiv , neigw yaXcog ngdrreiv, xal ovrto 
Kagrrcoarj rb xaXcog d/.oveiv. 

132 (5, 84MeiD.: fr. 19 1. c. p. 71) 

'Ei-ira^e oavxbv noreQov nkovrelv IriXeig rj evdaifio- 

5 velv, yal el fiev nXovrelv , Xa&i ori ovre dya&bv ovre 

enl aol ndvrj], ei de evdaifiovelv, oxi ya\ dya&bv xal enl 

aoi. enel rb fiev rvyr\g enixaigov odveiov , rb de [rfjg 

evdatfioviag] nQoatQioecog. 

133 (5, 85 Mein.: fr. 20) 

10 Kad-dneg ey^tv r) dotrida rj axoQniov ev IXecpavrivr] 

ij XQ va fi &£to/nevog xiatj] ov did rb noXvreXeg rr t g vkrjg 
dyanag xal evdaiftoviCetg, aXV ori Xvfiavri/.f] f) qjioig 
ey.rQenj] xal fivodrrj], ovrco xal eneiddv ev nXovrcp y.al 
oy/.co rvyr^g &edoj] ya/iav evovaav, fif] yaranXayfjg rb 

15 neQtXaiirteg rf t g vXrig, dXXd yaraqjQOvet rfjg ev rcp rgonto 
y.tfidiqXiag. 

134 (5, 86 Mein.: fr. 21) 

c O nXovrog ov rcov dya&cov, i) noXvriXeia rcov xa/tbv, 
r) otocpQoavvri rcov dya&cov. xaXei 6e r) fiev atocpQOOvvrj 

1 xuX<5q ante jrp. periit detrito margine A | noielv pro nQazzetv 
Tr. || 3 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. post ecl. 1,52 Mein. 
cohaeret cum praegressa in M. 'Entxzfjzov addunt Schow Gaisford Mei- 
neke Gesneriana abducti traiectione || 4 nozeQOV Tr. : nozsQa M d A | 
&e?.eig i]] Htt. &e A 1 eiQ compendiose A rec. jj add. A 2 || 5 bxt om. A 
| dyad-bv A 2 in marg. sinistro; praeterea nXovxslv sv6atfiovslv 6ia<p 
compendiose A 2 mrg || 6 int xaigov (sic) A, ubi legi inl xatQOV 
falso dixerat Gaisford, unde male intxalQOv coniecit Meineke. cf. infra 
p. 109,10 || 7 xtjq evSaipovlaQ seclusi. addidit hoc qui in prioribus 
male iunxit zb fiev xvyrjQ. desideratur quod verbis intxatQOv ddveiov 
respondere voluit in hoc membro Epictetus, velut zb 6e nQ. xxfjotQ 
dva<patQSXOQ vel zb 6e xx. d. tiq. , sim. zb 6e 6(5qov iniftovov (sive 
6wQea inlfiOVOQ) nQ. ci. Wachsmuth. minus apte proposuit Schweig- 
haeuser p. 183 zb 6e zfJQ sv6atftoviaQ, nQoaiQeoswQ d!6ioQ xal do<pa- 
Xtjq xzfjoiQ || 9 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. cohaeret cum 
prioribus in M || 10 supplevit non nulla A rec. in.margine resarto 
velut ytv in voce hytv, infra yanaQ in voce dyanaQ aliaque quae eno- 
tare operae pretium non est. idem dicendum de ecl. 133 — 136 || 17 ecl. 
hab. lemmate non iterato MA Tr. cohaeret cum prioribus in M 

7* 100 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

enl tqv evtiXeiav xai tr)v xtrjaiv tiov aya&cov ' 6 6e 
nXovtog ini trjv noXv tiXeiav , v.al dcpiXxei tlqg atoqjgo- 
ovvTqg. dvaxegeg dga nXovtovvxa otocpgovelv rj atocpgo- 
vovvta nXovtelv. 

135 (5, 87 Mein.: fr. 22) 

"Qaneg ei iv vrji eoudgrjg rj itix&qg, ovx dv eauev- 

deg avtfjg xvftegvqtrjg vndgxeiv ovte ydg ixei 

ooi qpvoei t] vavg avviotr] ovte evtulita 6 nXovtog, aXXd 
ndvti] 6 XCyog. oneg ovv ooi tpvGixbv xal avyyevig, 6 
Xoyog, tovto xal olxetov rjyqad/xevog tovtov inifxeXov. 

136 (5, 88 Mein.: fr. 23 1. c. p. 73) 

3 Ev Iligoaig fxev yevvq&elg ovx <[dv) eauevdeg oixelv 
tr)v 'EXXd6a dXX' avto&i 6idytov evtvxeiv' ev neviq 6e 
yevvrj&eig, ti arcevdeig nXovteiv, aXX ovx avto&c fxivtov 
evtvxelv ; 

137 (5, 89 Mein.: fr. 24) 

"Qo7ceg eni Ofxixgov oxtfxno6og &Xi(l6ixevov vytatveiv 
dfxeivov rj inl nXatetag xXivqg xvXiv6ov/xevov vooelv' ovtio 1 ij pro xal M d | xr\v ante xr. om. A || h ecl. hab. lemmate non 
iterato MA Tr. cum ecloga priore iungunt M Tr. |j 7 post x-ndgxeiv 
alterum membrum intercidisse vidit Hieronymus Wolf. exspectes ovxa> 
/xr/S' iv nXovia) yevvr/&elq imxelgei avxov xvqioq inaQxetv, sim. II 
8 ovvioxai libri: corr. Buecheler et Wachsmuth || 9 o koyoq secludi 
vult Meineke || 10 xovxo refinxit A rec. in margine resarto. aberravit 
Gaisford || 11 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit corp. 
Par. 565 Elt. ( 'Emxtr/tov) cf. Wachsmuth slud. p. 129 || 12 /xev 
frustra seclusit Meineke deceptus Gaisfordi indiligentia, habet etiam A 
compend. | av addi iussit Schweighaeuser 1. s. p. 184 || 13 dk?.' 
avxo&i M d Gesn. 2 p. 71, inde vulg. : avxo&i A Tr. corp. Par. | ivxvxelv 
M d H 14 fiivatv etiam Tr. p. 39 per compendium. hoc falso inter- 
pretatus fxaXXov invexit Gesn. 1 p. 48, inde vulg. || 16 ecl. hab. lem- 
mate non iterato M, ubi cohaeret cum priore, A Tr. eclogae pars altera 
recurrit corp. Par. 308 Elt. (Mooxltovog): fiikxiov ioziv iv fxixga negi- 
ovoia ovoxeXXoftevov ev&v/xetv rj iv fxeyakv (ev&v/xeiv rj fxeydXr/ flor. 
Laur. p. 239, 16 Mein.) xvyxdvovxa dvaxvxeiv. cf. etiam flor. 5, 28 
Mein. || 17 [xixqov M d || 18 nkaxiao M d | xvhvSovfxevov (xahvS. 
Tr.) M d Tr. : xvXivS6(x{e vov suppl. A rec. in margine resarto) A quod 
recepit Meineke CAPVT I HEPI APETHS 101 

/.ai ev ui/.Qa neQiovoia fiekxiov avoTeXXdfievov ev&vuelv 
5 Iv ueydXt] TvyydvovTa dvo&v/neiv. 

138 (5, 90 Mein.: fr. 25) 

Ov rtevia Xvnrjv egydCerai, aXXd ent&v/xia' ovdk 
5 nXovxog cpo^ov dnaXXdtrei, dXXd Xoyia/iog. /.Tr\ad/ievog 
xoiyaqovv xbv Xoyiaubv ovte nXovTov entd-v/trjoeig ovxe 
neviav /teuxpij. 

139 (5, 91 Mein.: fr. 26 1. c. p. 74) 

Ovre c t/cnog eni qpaTV/] ytal cpaXaQOtg y.ai TanijOiv 

10 ovTe OQVig eni fiQto/ifl y.ai xaXia vtpovxai xai yavQta, dXX* 

d/icpto eni oj/.vttjti, 6 /tev nodtbv 6 de nTeQtov. xai av 

ToiyaQOvv ur) hci TQOcpfj /.ai o/.enrj /.ai dnXtog %jj e^tod-ev 

negiovaia ueya 6y/.vXXov dXX' eni XQrjOTOTrjTi /.ai evnotia. 

140 (5,92 iMein.: fr. 27) 

15 Tb xaXtog Lr t v tov noXvTeXtog diacpeQei ' to /xev yaQ 

e/. otocpQooivrjg xai avTaQxeiag y.ai evTal-iag /.ai y.oa/xio- 
TrjTog [/.ai evTeXeiag) naQayiveTac, to 6e e^ d/.oXaaiag 
xai TQvcpfjg /.ai dia^iag xai d/oauiag' TeXog de tov uev 

1 sv9vusZv M d A: svdatuovsZv Tr. || 2 xvy/dvovxa haud inte- 
grum : iv usydXy xv/y dvxa ci. Schweighaeuser, ueydXtj ivxvy/dvovxa 
vel ueydXrjg xv/ovxa maluit Meineke v. IV p. LVIl. sed quod 'ex op- 
posito respondeat illi ovoxsXXousvov* recte requirit Schweighaeuser. 
sciipserim iv u. XQVtpaJvxa vel iv u- xv/y /Xtdwvxa \ Sva&vueZv M d 
dvaxvyeZv (eZv A rec. in marg. refecto) A Tr. || 3 ecl. hab. lemmate non 
iterato MA Tr. Br || 4 ev&vula oscitantur Gesn. 2 p. 72, inde vulg. [| 
5 tpoftov M d Tr. Br: <p6$ov ex A Gaisford et Meineke |! 6 xbv se- 
clusit Meineke | imS-vuiav Tr. || 7 rteviav ATr. : nsvia M d nsvla 
Br structura rariore || 8 ecl. hab. Iemmate non iterato M, ubi cohaeret 
cum priore, A Tr. cf. supra p. 34, 17. flor. 4, 93 Mein. Arr. Epict. diss. III 
14, 11 sqq. Seneca ep. 41, 6. 47, 16. usus est hac ecloga Moschio corp. 
Par. 309 Elt. (Moa/loovog) !| 10 qooutj M d fiQtauq A xqwx^ (unde 
xqoxtj mire Gesn. 1 ) Tr. | 13 ueya (usxd Tr.) oyxvXXov M d Tr. : udxata 
(sic) oyxov A tritius vocabulum substituens reconditiori, non recte rece- 
perant Gaisford et Meineke || 14 ecl. hab. lemmate non iterato MA S 
rec. Tr. || 15 diatpeQsi] etiam huic eclogae adscripsit /1<P A rec. mrg. 
cf. p. 99, 5 adn. | 16 iv Tr. I svxa^iag coniectura restituit Gesn. 1 p. 48 
mrg: svsgiag M d A Tr. || 17 xal svxsXstag seclusit Hirschig misc. philol. 
p. 185 | tf' M d 102 IQANNOr ITOBAIOr EKAOrQN T' 

enacvog dXrj&fjg xov dh ipoyog. ei xoivvv (iovXei xaXuig 
^TjV, fif) ^xei fiexd noXvxeXeiag enaiveio&ai. 

141 (5, 93 Mein.: fr. 28 1. c. p. 75) 

Mezgov eoxco aoi navxbg oivov nal noxov fj itQOjxr] 
tfjg OQi^eojg ey.nXrjaig, oxpov de xal fjdovfj avxr) f) OQe^ig' 5 
xal ovxe nXeiova rwv deovxcov nQOOoiorj, ovxe oxportoiidv 
derjorj, noxco xe xio naQaneoovxi aQxeod-fjorj. 

142 (5, 94 Mein.:' fr. 29) 

Tag oiTrjoeig noiov fifj noXvxeXeig xal OKvO-QCondg, 
dXXd XafinQag xai evxeXeig, c iva firjxe Sid xd ocofiaTiyid 10 
al ipvxal xaQdxxcovxac fifjxe cpevam^ofievai nQog xcov 
fjSovcov xcov ocofi.aTLY.cov oXiycoQcooiv , enei tol fikdnxov- 
xai xQvcpcovxa fiev naQavTixa vooovvTa de eioav&ig xd 
ocofiaza. 

143 (5, 95Mein.: fr. 30) 15 
(pQOVTL^e ontog oe fifj xd ev tjj yaoTQL oltlu niaivrj, 

dXX 3 f] ev xfj ipvxfj evcpQaoia, enei xd fiev dnooxvpaXi- 

2 inde a verbis ftr) t,r]xei incipit S cuius quinque priora folia 
exaravit manus recens. non utor his foliis (S rec.) nisi ubi discrepant 
a Tr. || 3 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret ecloga 
cum priore in M || 5 efxnXrjatq libri: corr. Hieron. Wolf || 7 derj&fjarj 
M d A S rec. 6er\arj Tr. | cf. Musonius Stobaei flor. 17, 43 Mein. aQxovfieva 
xotq naQaneaovat || 8 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. g 
9 ttlzr\aetq A a'i superscr. A 2 | nokvzeketq M d A: dveifihaq Tr. || 10 
ante kccftnQaq add. xal A quod immerito receperunt Gaisford et Mei- 
neke. longius aberraverat Iacobs lect. Stob. p. 53 | XafinQccq libri: 
iXttQaq ci. Meineke || 11 xaQdzdzzovzcct (sic fere) A | fir)ze ante 
(pevttx. om. Tr. | itQoq M d A: xccl Tr. TtQoq zcov r)6. xal xtov aiofi. 
oL ci. Iacobs I, c. p. 54. malim nQoq xtov rjd. ohyioQtoat xtov atofi. 
|| 12 inei xoi Iacobs: enetxa libri | {tXdnzovzat Hbri nisi quod fikdn- 
xtovzcu M d m. sec. || 13 nXovzov pro naQavxixa. Tr. | Se om. A || 
15 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. recurrit corp. Par. 566 
Elt. (post eclogam "Entxxrjxov lemmate non iterato) || 16 aixia M d A 
(sic) corp. Par. : ftovov (om. aizia) Tr. p. 40 | ntaivr] Maxim. c. 27 
p. 612 Combef.: inatvij (vel -%) M d A Tr. corp. Par. illud Epicteto vin- 
dicavit Vpton. inalQrj Schowii duo ex emend. quod verum videlur . 
Schweighaeusero p. 187, item Hirschigio qui delenda censet v. 6 enatvoq 
(p. 103, 1) probante Meinekio. cf. mus. Rh. XLI p. 62 sq. || 17 evtpQaoia 
libri Slob. corp. Par. nisi quod evcpQccvaia M d CAPVT I IIEPI APETHS 103 

^etcci, /.ai ovvexQel 6 h/iaivog' ij de /.dv rj ipvxr) xcoQio&jj 
did Tcavrog d/.i i oaTog fievei. 

144 (5, 96 Mein. : fr. 31 1. c. p. 76) 

3 Ev Talg eoTidoeoL /iefivr]oo otl dvo V7Codex/], ow/ia 
5 xai ipvxqv, xai o tl av toj aoj/iaxt dojg tovto evdvg 
£§iX& a S> o Tl °" av T fj tyvXU 0ia ^cavTog TriQelg. 

145 (5,97 Mein.: fr. 32) 

Mr) ovyxeodoag d/ia 6oyr}v nokvTekeiq 7CQOoeviyx/]g ' 
7colvTekeia /tev efi7crjdi]oaoa ry oto/iaTt fiet ov tcoXv 
10 oixeTai, r) de OQyr) evdvaa v-fj ipvyf] enl to /uiJxiotov 
/tevei. oxonei ToiyaQovv , ontog fir) vn OQyfjg e£,ax$eig 
Tovg daiTv/tovag uoXvTektog v^QiOfjg, dkkd /idkkov fte& 3 
r.fieQOTTjTog evrektog evqjQavi]g. 

146 (5, 98 Mein.: fr. 12 l.c. p. 68) 

15 Aloxqov Toig Ttov fiekiTitov dtoQrjfiaoL ykvxd^ovxa 

TrjV xaxduooLV, to tojv &ttov 6ojqov rcixQd^eiv, tov koyov, 
Tfj y.a/.iq. 

1 o enaivoq M d A corp. Par. : cbq oQovq (b Qovq S rec.) Tr. ./• yQ 
wq (vel xal compend.) b qovo A m. rec. in refecto margine. glossema 
hoc esse (corruptum fortasse ex wq ovQoq) vidit Schweigh. confer quod 
modo irrepsit (xovov (p. 102, 16) pro genuino oala || 2 (ieveZ A || 3 ecl. 
hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. recurrit corp. Par. 567 (lem- 
mate post 'Enixxrjzov eclogam non iterato) |j 4 (ie(xvr\ao bxi M d A corp. 
Par. : /xsXexa xioi xa Tr. p. 40 || 5 dbq Tr. | zov pro zovxo corp. 
Par. | sv&vq etiam A, non si&ecoq quod scripsit Meineke deceptus nota 
Gaisfordi, qui erravit etiam in proximis j| 6 av om. Tr. || 7 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA S rec. Tr. || 8 nQoaevsyxai Tr. || 9 (insl 
jj) noX. non recte Meineke | i/nnrjSrjoaoa Halm lect. Stob. p. 24: nrj- 
Srjoaoa M d A Tr. eio superscr. A 2 quod recepit Meiueke; ininr/Srjoaoa 
Iacobs lect. Stob. p. 54 || 10 t) Se OQyr) ivSvaa xfj yvxrj MA (sed pro 
r) in duarum litt. spatio nescio quid correxit A 1 ut videtur, eadem manus 
rj superscr.): rjv Sh OQyrjV ivSva (vel -vq, om. zrj xpvxfj) Tr. | (ievr\ Tr. || 
11 pro igay&elq quid voluerit A 1 nec ego nec Mekler extricavimus, 
i£ax&elq in margine resarto A rec. || 13 ev<pQavrjo M d A sed fi'compen- 
diose supra « add. A manu inc. evcpQavelq Tr. |j 14 ecl. hab. lemmate non 
iterato MA S rec. Tr. (post ecl. 5, 97 Mein.) Br (post ecl. 5, 90 Mein.). 
ecloga cum priore cohaeret M. recurrit Maxim. c. 59 p. 669 Combef. 
(TIv&ayoQOv) || 16 zcov xaxa nooiv Tr. | xb x<ov d-scov (xov Qsov 
Max.) Scoqov nixQa^siv (nixQov Tr.) xbv Xoyov M d Tr. Br Max. ex corr. 104 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

147 (5,99 Mein.: fr. 33 1. c. p. 77) 

MeXexco aoi ev Tolg awLoig, oncog [aoi] ol vnovQ- 
yovvTeg fir) nXeLovg tcov vnovQyovji&vcov vnaQXCoatV dxo- 
rtov yaQ oXLyatg oriftdai noXXdg dovXevetv \pv%dg. 

148 (5, 100 Mein.: fr. 34) 5 
"Aqioxov fiev ei v.av xalg naQaoytevalg xeiQOVQytov 

•/.av ralg TQOcpalg eoTtoifievog xoivcovelg roig deQanovoi 
twv TtaQOVTiov. ei 8e to Toiovde dvo^eQeg T(p '/.atQco 
V7taQ%oi, fiefiviqoo oti ftr) ndfivcov vnb naftvovTCOv vnovQyf, 
eo&Lcov vitb ftr) eo&tovTCov , nLvcov vnb fir) ntvovTcov, 10 
[ead-Lcov] XaXtbv vnb oiconcdvTCov, dveifievog vnb ovveoTaX- 
fiivtov xal ovTe avTog cpXeyftrjvag aTonov neLarj ov& 3 
eteQov dyQidvag %aXenbv eQydojj. 

149 (5, 101 Mein.: fr. 35 1. c. p. 78) 

3 EQtCeiv xal cptXoveixelv ndvxrj ftev avoLv.eiov, itdXiOTa 15 
de ev Talg naQa noTov bfttXLatg aitQeneg. ovTe yaQ av 
(xed-vcov vrjcpovTa dtdd^eti Tig ovt av fie&vcov nQog vr)- 
cpovTog neio9eLt]. ev&a <T av ftt) naQjj net&ovg TeXog, 
eixf oe 7taQe%etg diaTeLveoSai. 

A 2 zb xcov 9. Xoyov tuxquQuv xbv (sic) 6<3qov A 1 : zb zcov #. rf. 
xbv koyov n. tacite Gesn. 2 p. 72, inde vulg. l zbv Xoyov fuit margini 
inpositum' Buecheler 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret ecloga 
cum priore IVI Tr. || 2 aoi inter oncog et ot seciusi tamquam ditto- 
graphiam || 3 nXslovg M d A: nXovattozsQot Tr. || 5 ecl. hab. lem- 
mate non iterato S rec. Tr. p. 40 || 7 xoivcovslg ci. Gesn. 1 p. 50 mrg 
qua emendatione 'nihil certius' censet Schweighaeuser p. 189: xv(3sq- 
vag Tr. | 9sQanovot ci. Gesn. 1 1. c. idque ipsum oflert S rec. : 9sQa- 
nsvovot Tr. || 9 fiefxvnoo xxh.] Seneca ep. 47, 4 nocte tola ieii/ni 
mutique perstant | vnb xafivovxtov Epicteti ed. Basil. a. 1554: vn* 
oxvovvxcov Tv. || 11 io&iwv tacite seclusit Gesn. 1 I. c. | dvstfxivog (ut 
tacite scripserat Gesn. 1 ) Srec. : dvotfxivov Tr. || 12 ov6szsqov (ov6' 
ex. Ges.n. 1 ) Tr. : corr. Meineke || 14 ecl. hab. lemmate non iterato 
MA S rec. Tr. || 16 dvolxetov M d . . . xetov legi potest in A ubi 
ccxonov in margine redintegrato man. rec. : dzonov Tr. illatum fortssse 
ex v. 12 || 16 rf' M d || 17 6i6d&i xtg M d 6t6d&t xtg (£et xtg suppl. 
A 2 in margine dextro) ATr.: corr. Schweighaeuser p. 190 | in voce 
ovr' suppl. ov per compendium A 2 | av ATr. : dv M d || 18 nei9ovg 
M d A: vijyjtg Tr. || 19 eixrj M d Tr. : ixet A yQ. stxrj A l in margine GAPVT I HEPI APETHS 105 

150 (5, 102 Mein.: fr. 36) 

01 xexxtyeg ftovotxoi ol de xoxXiai aqjtovoi, x^iqovoc 
de o c i ftev vyQacvoftevoc o c i de dXeatvdftevoc. enecxa tiqo- 
xaXetxat xovg ftev r) dgoaog, xai enl xavxij exdvvovoc' 

5 xovg 6 av dieyeigei axftdtojv 6 r t Xcog, v.ai en' avxtp 
adovot. xoiyagovv ei f3ovXec {iovacj.bg *ai evaQftooxog 
vnaQxeiv avrjQ, fjvfx dv ev xolg noxocg vnb xov oXvov 6qo- 
oto&fj r) ipvxrj, xoxe avxi)v ftt) ea ngolovaav /uoXvveo&at' 
aXX fjVix' dv ev xolg ovvedQioig vnb xov Xoyov dia- 

10 nvQ(od-f t , xoxe SeaniLetv y.al adetv xa xfg dty.acoovvrjg 
xeXeve Xbyca. 

151 (5, 103 Mein. fr. 37 1. c. p. 79) 

Tbv nQoaofiiXovvxa xQtxfj dcaoxonov, rj tog dfteivova 
rj tog rjxxova r tog coov. v.ai ei ftev dfteivova, dv.ovecv 
15 XQV * a i nei&eo&ac avxqj , ei de rjxxova, nei&etv , ei de 
toov, avftqjcoveiv ' v.ai ov noxe dXojor t rptXovetv.iag. 

resarto | naQSxeiq A: naQsysi M d Tr. | SiaTsivsod-ai libri sed Sia- 

ea 
telv . . o9ai nunc A ubi slvso&ai A 2 , eadem m. superscr. so, sed ante 

o& litterae a a manu prima scriptae vestigium 

1 ecl. bab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. recurrit corp. 

Par. 553 Elt. CEtilxt^tov) \\ 2 arpwvoi M d A corp. Par. : gr/goi Tr. et 

S rec. quod commemoro quia in S rec. correctum est ex vocabulo 

quod acptovoi fuisse negat Mekler. 'fuitne dflovool'! , Btiecheler. glos- 

sema est &jqoI voci dXsaivopisvoi olim adscriptum, confirmat hoc 

unus ex Schowianis ubi super aXsaiv. inter lineam §tjqol \\ 3 dlXs- 

aivdfisvoi corp. Par. || 4 SQoaoq M d A corp. Par. : Sqvq Tr. || 5 ejt' 

avzu) A sicut scribi voluit Halm lect. Stob. p. 29 adn.: iv avT<5 M d Tr. 

corp. Par. |j 7 rjyix' dv iv Iacobs lect. Stob. p. 55: rjvixa iv M d 

rjvixa fisv A Tr. corp. Par. ; rjvix" dv pisv iv Meineke |] 8 TiQoiovoav 

fioXvvso9-ai M d A corp. Par. : TtQOSloav piokvvsTai Tr. nQoiaav fio- 

kvvso&ai S rec. || 9 ovvsdQioiq M d Tr. corp. Par. dwdQioig A sed 

A rec. ro' ov (tum novo versu) sdQloiq in marg. resarto, cui eadem 

m. praefigit r dwdo"i || 12 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. 

Tr. recurrit corp. Par. 311 Elt. (Mooyjwvoq) \[ 13 apisivov corp. Par. 

|| 14 laov M d A corp. Par. Xoov Tr. || 15 si 6s rjTTOva M d A corp. Par.: 

xov 6s ijTTOva Tr. | nsi&siv sicut coniecerat Hieronymus Wolf corp. 

Par. : dnsi&slv M d A Tr. ; sv nsid-siv ci. Gesn. 1 p. 50 mrg dvansi&siv 

Iacobs 1. c. |1 16 xal — rpiXovsixiaq om. corp. Par. | aXraosi M d 106 IQANNOr STOBAiOr EKAOrQN l" 

152 (5, 104 Mein. fr. 38) 

' A/xecvov xf) dXrjd-eia ovyxojQr)oavxa xt)v do^av vctdv 
tj xfj dofyj ovyxojQr)oavxa rtQog xf t g dkrj&eiag fjxxdo&ai. 

153 (5, 105 Mein.: fr. 39) 

Zrjiuiv vijv dkij&eiav ov £t]xr)oeig xb ex navxbg xqo- 5 
tcov vcxdv' xac evQWv xfjv dkr)&eiav e^eig xb firj vcxdo&ai. 

154 (5, 106 Mein.: fr. 40 1. c. p. 80) 

H akrj&eia naQ 3 avxfj vcxq, r) de 66£a naQa xolg 
«|w. 

155 (1, 54 Mein.: fr. 8 I. c. p. 66) 10 
'Ekevd-eQia xal dovkeia xb /aev aQexrjg ovo/xa xb 6e 

xaxiag, d/x<poj 6e nQoaiQioewg eQya. olg 6e /looatQeotg 
ov xocvojvei, xovxutv ipavec /xev ovdixeQov' tpvxfj de deono- 
±ecv eiwd-e oco/xaxog xal boa ttov df.iq>l ovj/na icQoacQi- 
oetog dxoivwvrjxa. ovdeig yaQ dovkog, xfjv nQoaiQeoiv 15 
vnaQxoJv ekev&eQog. 

156 (1, 55 Mein.: fr. 9 1. c. p. 67) 

[Kaxbg] deo/xbg aojfxaxog ftev xvyr] ipvx>~g 6k xaxia. 
o fxev yaQ xb ooj/xa kekv/tivog xfjV de ipvxt)v dede/xivog 
dovkog, 6 d 1 av xb ooj/xa dedefxivog xr)v de xpvxfjV kekv- 20 
/xivog elev&eQog. 

157 (1, 56 Mein.: fr. 10) 

Tbv /xev xov ooj/xaxog deo/xbv kvec xal qwocg did 

1 ecl. hab. iemmate non iterato MA S rec. Tr. || 4 ecl. hab. 
lemmate non iterato M, ubi cohaeret cum priore, A S rec. Tr. || 5 %ij~ 

TTjOsiq A l || 7 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cum 
priore cohaeret ecloga in M || 8 nag' avxrj M d Tr. || 9 £'|c«] §<3 M d 
|j 10 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. (post ecl. 5, 106 
Mein.). cohaeret ecloga cum priore M || 12 a/i<pa> Sh usque ad fin. 
om. Tr. || 17 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret 
ecloga cum priore M || 18 xaxbq iure suspectum Schweighaeusero. 
aut ego fallor aut prioris eclogae verbis ovSelq ycco SovXoq idem ille 
lector adscripsit xaxoq, qui infra (p. 107, 8) SovXeia interpretatus est 
per xaxia. cf. ecl. 155 init. glossema mihi imposuit act. soc. phil. Lips. 
II p. 35 || 19 6 /ihv yao xr\v xpvx^v XeXv/t. sed supra lin. xo odbixa 
S rec. || 22 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeiet 
ecloga cum priore M || 23 Sia om. Tr. CAPVT I IIEPl APETHZ 107 

d-avdxov v.ai xaxia did XQf]hdTOJV, tov de rrjg ipvxrjg agerq 
dtd fiad-r t oeojg v.ai e/U7ceigiag xai doxrjoeojg. 

158 (1, 57 Mein.: fr. 11) 

El fiovXei aTaQa%ojg v.ai evagiorojg Lrjv, 7ieigoj rovg 
5 ovvoixovvrdg ooi ovfmavTag aya&ovg exeiv. e^eig de 
aya&ovg, ei xovg fiev exdvrag naidevoig, rovg de axov- 
xag eneixa •/.exeiQW/xevovg arcoXvoig. ovficpev^eTai yaQ 
Tolg cpvyovoiv r) fiox&rjQia apia xai r) dovXeia, avvvrco- 
Xeiqjd-r^oeTai de xoig ovfifievovoi ooi r) XQrjOTOTrjg xai r^ 
10 IXev&eQia. 

159 (5, 107 Mein.: fr. 41 I. c. p. 80) 

BcXtiov fxeTa evbg kXevd-eQOv Ctovia acpofiov xai eXev- 
&eQov vnaQxeiv r\ fxexa ttoXXojv . . . dovXeveiv. 

160 (5, 108 Mein.: fr. 42) 

15 OrceQ cpevyetg rca&eiv, tovto ftr) e7CixeiQei diaTi&evai' 

cpevyeig 6e dovXeiav, cpvXdooov xb dovXeveo&ai. vnofie- 

1 xal xaxla M d A S rec: xal rj xaxta Tr., inde vulg. || 2 ipt- 
netQtag M d A: pieyaXoxpvxtag Tr. || 3 ecl. hab. lemmate non iterato 
MA S rec. Tr. recurrit ecloga cum lemm. 'Entxxiqxov Anlon. I c. 56 
p. 67 Maxim. c. 55 p. 661 Combef. , cum lemm. ^PwptvXov Mel. Aug. 
XIX 17 ut lestatur Wachsmuth stud. p. 120 adn. 1 || 5 ovptnavzag 
M d Tr. : ndvzag A J| 6 natdevotg Hbri nisi quod natdevetg A || 7 
inetxa xeyeiQtofiivovg (-ovfiivovg Tr.) quod habent libri omnes in 
marginem relegavit Gesn. 1 p. 50, inde vulg. enetxa ov (debuit /xq) xe%. 
proposuit Schweighaeuser p. 182 c ubi non subegeris' | dnoXvetg A || 
8 dovXeia M d A: xaxia Tr. glossema manifestum (cf. ecl. 156 adn.) non 
retinere debuit Meineke | ovwnoXet<p&qoezat (quod habet etiam Ant. 
et mel. Aug.) tacite Gesn. 2 p. 6: ovvanoXet<p&^oexai M d A Tr. ovvvnoX. 
ex ovvanoX. corr. S rec. || 11 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. 
Tr. (post ecl. 1, 57 Mein.) || 12 cIqioxov M d A quod recepit Meineke : 
{SiXztov Tr. fort. xgelxxov || 13 lacunam signavi exspectans rj fiexa noX- 
Xuiv 6ovXo)V neQtcpopov SovXevetv coll. Epict. ench. c. 12 || 14 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA S rec. Tr. verba oneQ — dtaxi&ivat recurrunt 
corp. Par. 306 Elt. (Mooxlcovog) ; cf. Gildemeister ad Sexti sent. 179 

p. 30 |i 15 oneQ M d A corp. Par. : o Tr. | £nt%el(> (et compend.) eliam 

A, fallitur Gaisford || 16 <pevyetg] et superscr. S rec. | yaQ A 6e 
superscr. A 2 | xb om. Tr. | 6ovXovo9at ci. Hirschig cui adsentitur Mei- 
neke frustra, vide p. 108, 13 108 IQANNOr ITOBAIOr EKAOrQN T' 

vcov yag dovXeveod-ai , avrog vnaQxeiv 71qotbqov eotxag 
dovXog ' ovxe yctQ xaxia ctQeTfi xoivtovei ovtb ekev&eQia 
dovXeia. 

161 (5, 109 Mein.: fr. 43) 

"QoneQ 6 vyiaivcov ovx av vnb vooovvtcov (jovXoito 5 
■&eQaneveod-ac ovde Tovg ovvotxovvTag iavTcji vooeiv, 
ovTcog ovd 3 6 ekev&eQog dvdoxoiT' av vnb dovXcov vnrj- 
QeTeio&ai rj Tovg ovitfitovvTag eavTco dovXevetv. 

162 (5, 110 Mein. : fr. 44 1. c. p. 81) 

Ei fiovXei dovkcov exTog inaQxeiv, avTog dztoXv&tjTi 10 
dovXeiag' eoj) d' eXev&eQog, edv dnoXvd-rjg ertt&viiiag. ovtb 
yaQ ^QiOTeidrjg ovtb Enaiieivcovdag ovTe sivxovQyog itkov- 
Tovvveg xai dovXevoiievoi o /uev Sixacog o de ocott)q o db 
&ebg dvtjyoQev&rjoav , dXX' oxi nevditevot ti]v 'EX/.dda 
dovXeiag aniXvov. 15 

163 (5, 111 Mein.: fr. 45) 

Ei ftovXet oot ti)v oixiav ev olxeio&ac, ixifxov tov 
2rtaQTi aTrjv udvxovQyov ' ov yaQ tqotiov ovTog ov Teixeoi 

1 acutius Seneca et brevius de tranqu. animi IX 3: adsuescamus 
. . . servis paucioribus servire | vnaQxojv itQOTSQOv (corr. ex -goq) 
S rec. | TtgoTSQOV om. A sed addidit tcqoxbqov (vel -oq) A* in margine 
ex parte resarto | xaxlaq post eoixaq addi vult Hirschig probante Mei- 
nekio || 4 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. || 6 ovxe 
M''ATr.: corr. Meineke | havxoj M d Tr. avxa> ut videtur A 1 , corr. in 
havxci) ni fallor A* || 7 ov6h Halm lect. Stob. p. 24, ov6' 6 Meineke: 
ovxe (ovx ' A),M d A Tr. || 9 ecl. hab. lemmale non iterato MA S rec. Tr. 
(post ecl. 5, 109 Mein.) Br (post ecl. 5, 98 Mein.). eclogae particula prior 
(el ^ovlei — 11 imd-vtdaq) recurrit corp. Par. 554 Elt. lemm. 'Emxxyxov 
non iterato || 10 el fiovkei M d A Br corp. Par. : ooxiq &ikei Tr. ; ooxiq 
&{Xeiq Gesn. 1 p. 52, inde vulg. (| 11 6h xoiovxoq pro 6' i)^v&eQoq 
Br | iav M d A Br corp. Par. : av Tr. || 12 inafuvo)v6aq Tr. fl 13 6 6h 

&e oq o 6h oojxtjq M d Tr. Br o 6h 9eoq o 6h oojxt)q traiecit numeris 
supra additis A 2 | 14 dvTjyoQev&qoav M d A Br: nQOOTiyoQevxhjoav Tr- 
|| 16 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. recurrit ecloga 
flor. Laur. p. 166, 21 Mein. (Emxxtjxov) ; corp. Par. 555 Elt. lemmate 
'EmxxT/xov non iterato. cf. gnomol. Vatic. 69 Sternb. || 17 ei (toilei 
ooi M d A corp. Par. : e l &£keiq Tr. vide Halm lect. Stob. p. 29 adn. g 
18 ovxoq om. corp. Par. | xeixeooi M d CAPVT I IIEPl APETHZ 109 

tt)v no/.iv ecpQa^ev, dXk 1 dgsTfj zovg evotxovvTag ojxv- 
gcooe xal 6ta navTog eT^Qrjoev eXev&eQav zrjv noktv' ovtoj 
y.ai oi> f.t). /leydkrjv av/.ijv neot^dlkov xai nvQyovg vifjrj- 
Xovg dvioTa, alkd Tovg evot/.ovvTag evvoiq v,ai nioTei v.a\ 
5 cpikiq OTrjQi^e, val ovdev eig avTi]v eioeXeioeTai {3ka{3e- 
qov, ovd 3 av to ov/tnav Tr~g vaviag naQaTa^rjTat OTicpog. 

164 (5, 112 Mein.: fr. 46 1. c. p. 82) 

M)) 7civa%i vat yQacpaig Tr t v oixiav oov neQifiakle, 
dkkd oojcpQOOvvj] xaTayQacpie' to /iev yaQ dlloiov , tojv 
10 ocp^ak/icov Iotiv eni/.aiQog yonjreia' to 6e ov/icpvTog v.ai 
dvekdketTCTog xat didiog oi/.iag voo/iog. 

165 (5, 113 Mein.: fr. 47) 

^Avtl (jotov dyekrjg neiQco cpilwv dyekag evayekd- 
Ueo&ai oov Tfj oixiq. 
15 166 (5, 114 Mein.: fr. 48) 

'QoneQ Xvxog o/noiov xvvi, ovtco v.al v.6ka!~ v.al /uotxbg 
v.a\ TiaQaovrog o/iotov qpiXio. nQooe%e TotyaQovv, /ir) avTt 
■/.vvcov qpvXdxcov kdd-rjg Xv/tedivag eiode%6(xevog Xvxovg. 

1 xovq ivoixovvxaq hic et 4 suspectum Buechelero. eeterum cf. 
gnomol. Byz. 211 p. 200 Wachsm. Stob. flor. 46, 82 Mein. || 2 iXev- 
&£qccv ttjv nohv M d A Tr. xr/v noXiv iXev&£Qav corp. Par. : iXev&&Qav 
(om. ttjv no/.iv) flor. Laur. rectius || 3 post avXr)v inseri iubet xr~j olxia 
Meineke, vix recte. vide initium eclogae proximae j neQiftdXXov M d flor. 
Laur. quod recepi: neQifiaXXe A Tr. neQi^aXe corp. Par. || 4 xovq bis 
M d || 5 elq om. Tr. | avxrjv, id est olxiav. an delenda sunt v. elq 
aixi\v" > . sed vide ad v. 1. ceterum conferatur illud /irjdhv eioixco xaxov 
vel etiam Solonis eleg. 4, 27 p. I. 4 II p. 37 B. || 7 ecl. hab. lemmate 
non ilerato MA S rec. Tr. recurrit ecloga flor. Laur. p. 166, 21 Mein. 
lemmate non iterato, vide ad ecl. priorem || 8 oov om. flor. Laur. for- 
tasse recte || 9 ov post dXXolov addi vult Meineke probabiliter || 
10 inixaiQoq M d A S rec. flor. Laur. : inlxovQoq Tr. || 12 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret ecloga cum priore M. 
recurrit flor. Laur. p. 166, 21 Mein. lemmate non iterato || 13 ivayeXi- 
^eo&ai M d || 15 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret 
ecloga cum priore M. recurrit flor. Laur. 1. c. lemmate non iterato || 
17 ofxoiov M S rec, flor. Laur., sine acc. A: o/xotoq Tr. | xoiyaQovv 
libri, etiam A (errat Meineke): xoivvv flor. Laur. cf. supra ecl. 138. 
150 || 18 (fvXdxcov om. A (suppl. in margine superiore A 2 ) flor. 110 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN V 

167 (5, 115 Mein.: fr. 49) 

Tb ulv yvipqj Xev/.av&i^ovaav onovddteiv &avftd- 
teo&ai ti)v oixtav aneigoxdXov , %b dk rj&og xg r J <TT ° TT } Tt 
xoivotviag Xapntgvveiv cpiXoxdXov 'dfca xal cpiXav&gojnov. 

168 (5, 116 Mein.: fr. 50) 5 
'Edv &avfj.dCr]g %d fiixgu ngb TCJbv ueydXtov , xata- 

q)govr]aj], edv de xaTaqpgovrjarjg tiov ftc/.gcov, pteydXcog &av- 
fcao&ijor). 

169 (5, 117 Mein.: fr. 51) 

Ovdev fiixgoTegov cptXrjdoviag xal qpiXoxegdeiag xai 10 
dXaCoveiag' ovdev xgelaoov fieyaXoxpvxiocg xal ngqcoTrjTog 
xal qpiXav&gconiag. 

170 (3, 77 Mein.: fr. 13 1. c. p. 68) 

Laur. | Xvptecovug elo6. Xvxovg M d Tr. : e lad. Xvfxetovug Xvxovg A flor. 

Laur. recepit Meineke. Buechelero suspectum est tam tpvXdxtov quam 

Xvfietovug 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. cohaeret ecloga 

cum priore M. recurrit flor. Laur. 1. c. lemmate non iterato. cf. Iuvenalis 

14,59-74 || 2 to A flor. Laur.: xco M d Tr. || 3 rjSovg flor. Laur. ubi 

mox xal additur ante xoiv. fortasse recte fl 4 dfia M d flor. Laur. : dpta 

(sine acc.) xh A xe apta Tr. hoc non recte reliquit Meineke. poterat 

etiam tptXoxuXov uuu xe xal cp. aut tpiXoxuXov xal dfia <p. \ <pi).dv- 

9qco71oq flor. Laur. J 5 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. | 

a> 
6 9av/Liu0tjQ ci. Meineke j ngb xv superscr. A*: xtov M d nQto T A' 

tcqcoxov Tr. ; ngbg xcov ci. Gaisford | xuxu<pQOvt]or) A: xaxa<pgo- 

vrjaeig M d d^ico^arj Tr.; ngcoxov, fteydXtov (ovx) d^ico^r,ay parum 

apte Schweighaeuser p. 83 || 7 iuv (non xal iuv, fallitur Gaisford) 6h A: 

iuv (om. 6h) M d Tr. an recte? | pteydXoig ci. Buecheler qui in prioribus 

7tQO xtov fieyuXtov, (ov pteydXtov) d&coxhrjoy. ceterum etiam in hoc 

folio (tertio) sicut in priore litteras versuum extremas suppl. A rec. in 

margine resarto, omitto singulas enotare || 9 ecl. hab. lemmate non 

iterato MA S rec. Tr. cohaeret ecloga cum priore M || 10 <piXr]6ovlag 

xal <pi).oxeg6iug Tr.: <ptXoxeg6etug xal tptXrj6ovlug M d A; vide ecl. pro- 

ximam || 11 ov6hv Tr. : ov6h M d A S rec. | pteyaXoyvxiug xal nQuoxtj- 

xog xul tptXuvS-Qconlug Tr.: fteyuXotpQoavvqg xul r)fieQOxrjxog xal 

tptXuv&Qtoniug xal evnoiiug M d A || 18 ecl. hab. lemmale non iterato 

MA (post ecl. 5, 117 Mein.). cum priore cohaeret M. 'Emxxtjxov prae- 

miserunt Schow Gaisford Meineke decepti traiectione Gesneriana. cf. 

Demophilus sent. Pyth. 44 et Porphyrius ep. ad Marc. 14 p. 283, 20 N. 1 CAPVT I IIEPl APETHS 111 

Ovdelg cptkoxQrj/xaxog xat cptXrjdovog xal cptXodo^og 
cpiidv&Qit)7Cog, ctXXa /uovog o cpiXov.aXog. 

171 (3, 78 Mein.: fr. 14 1. c. p. 69) 

a QaneQ olx av eftovkov ev vrjt fueydXr] xat yXacpvQU 
5 y.al nolvxQvoco nXewv (iami^ea&at, ovxco \xr\oe ev or/.ia 
aiQOv vneQ/ueye&et xat noXvreXel avXttoixevog xetfid- 
£eo&at. 

172 (3, 79 Mein.) Jt](ir]XQiov OaXrjQitog riov enxd oocpiov 

dnoqp^iyixaxa. 

1 praestat fortasse ovdelq (piXr]Sovoq xal (piXoxQ- collata ecloga 
priore. et habet Demophilus (piXr/Sovov xal (piXooojfzaxov xal (piXoxQq- 
fiaxov xal <piXo&eov xbv avxbv aSvvaxov eivai. cf. Ghrysippus ap. PJut. 
de Stoic. rep. p. 1049 D Arius Didymus Stobaei II p. 91 Wachsm. | ante 
<piXav&Q. temere inseruit#«tGesn. 2 p. 44, inde vulg. || 3 ecl. hab. lemmate 
non iterato MA (post ecl. 3, 77 Mein.) S rec. Tr. (post ecl. 5, 117 Mein.). 
cohaeret cum priore M. per errorem retracta est post lemma eclogae 
proximae Tr. p. 42, non item S rec. recurrit flor. Laur. p. 166, 22 Mein. 
post ecl. 5, 115 Mein. lemmate non iterato || 4 fxeyaXn xal yXa(pvQcx 
M d A: (uxQa nec plura Tr. /xeydXr/ (om. xal yXaypvQa) flor. Laur.; /xaxQa 
ci. Gesn. 1 p. 52 mrg. fieydXr/ xal XafirtQa Nauck (per litt.), sed nescio 
an servandum sit epitheton Homericum in Epicteto. quod autem duo, 
non tria commendari videntur verbis proximis, id neminem offendet. mem- 
brorum concinnitatem non ubique curat gnomologus || 5 nXeov flor. Laur. 
|| 6 avXiQofxevoq M d A: xa&rjiievoq Tr. || 8 ecl. cum lemm. hab. MA S rec. 
Tr. (post ecl. 3, 78 Mein.) Br (tamquam corollarium post flor. c. 47 Mein.); 
xdiv om. M A Br. Demetrii syntagmatis similes collectiones, quarum magnus 
in variis bibliothecis exstat numerus, consulto adhibui admodum paucas, 
velut praeter Laertium syllogam per Boissonadium olim e codice Paris. gr. 
1630 editam anecd. gr. I, Walzianam e codice Vat. DCCXI evulgatam post 
Arsenii violetum, raro etiam versus istos, si versus appellare licet, codicis 
Parisini gr. 2720 quos recensuit Woelfflin silzungsber. d. bayer. ak. d. 
w. 1886 p. 287 sqq. aliae collectiones, quarum non nullae commemoratae 
sunt a Sternbachio ad gnomol. Vat., in eo est ut publici iuris fiant per 
Ioannem Stanjek, Studemundi discipulum Vratislaviensem. plures col- 
latas habet Antonius Elter. Demetrio recensendo et illustrando diligen- 
tissime operam navavit nec inutiliter Guilelmus Brunco act. sem. philol. 
Erlang. III p. 299 sqq. , quamquam quod ad iustum finem ille non per- 
venit, vix miraberis: progredientem sensim fefellit priorum de codicibus 
Stobaei indiligentia Schowianique potissimum errores. vide mus. Bh. 
XLI p. 55 sq. et Studemund wochenschr. f. vhilol. 1886 112 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

a' Kleoftovkog EvayoQOv ^iivdiog eq)r)' 

M4tqov agiOTOv. Jlatega 6ei aideio&ai. Ev xb oujfia 
eyetv xal ti)v ipvxrjv. (DiXrjxoov elvai xai (xfj 7toXvXakov. 
Ilolvfia&r}^ r} afua&r). rUoooav evqrjfiov ney.Tfjo&ai. *AQe- 
tfjg oixeiov (elvai), xaxiag aXloTQtov. iddixiav /aioeiv. 5 
Evoefteiav cpvkdooeiv. HoXiTaig toc fiekTioxa ovfifiovkeveiv. 
'Hdovrjg XQaTeiv. Bia /nrjdev jiQaTTeiv. Tiwa naideveiv. 

1 xXeopovXoq evayoQov UvSioq (XvvSioq A) e<pr\ MA xXeojiovXoq 
6 XivSioq (om. evayoQOv) e<prj Br: KXe6f3ovXoq nec plura Tr., ubi 
lemma falso retractum est ad ecl. priorem. quare d xov avxov iteratur 
ad 3,79 Tr. xXeofiovXov a' nec plura S rec. AivSiov corp. Par. 556 Elt. 
ubi recurrunt fiexQOV ccqioxov — Sot-eiq naQOiveZv. singulis tmematis 
numeros a' {3' y' S' e' (s' S rec.) r{ (£' S rec.) addunt S rec. Br et 
omissis duobus extremis Tr. : om. M d , ut videlur A || 2 fiexQOV M d A Tr. 
corp. Par. : nav fiixQOv Br. vocis sexcenties decantatae testimonia per- 
mulla congessit Brunco 1. c. p. 325 sqq. | ev xo awfxa eyeiv (eye corp. 
Par.) xal (xal xaxd A) xr)v \pvyj\v M d A Br Tr. corp. Par. sv xb adffia 
daxelv Laert. I 92 xoofiiov elvai xb odifia. daxelv xf\v \pvyr\v Boiss. 
p. 135, 4 unde adffi daxeZv pro odtfia eyeiv ci. Meineke frustra || 
3 <piXf\xoov elvai M d : <piXf\xoov ABrTr. tpiXixbv corp. Par. | noXv- 
XaXov M d A Br corp. Par. : noXvixovov S rec. noXvxovov Tr. unde 
noXvfjxovov Gesn. 1 p. 52, vulg. noXvf\xoov Gaisford et Meineke. <piXo- 
XaXov rectius Laertius 1. c. quod commendavit Meineke. noXvXaXov 
legit etiam auctor syllogae Woelfflinianae v. 39 || 4: noXvfxa&fj M d A 
Br Tr. corp. Par. <piXo(iaSi\ Laert. eodem ducit Boiss. p. 135, 6, ubi 
haec vox cum priore male coaluit, et Woelfflinii syll. v. 19. oipifia&fj 
ci. Nauck zeitschr. f. d. alterthumsw. 1855 p. 272 quod recepit Meineke 
qui praeterea coniecit noXv (xQeZxxov oipi)fia&rj coll. flor. 29, 68 
Mein. fortasse /xaXXov recipiendum ex Laert. ubi <piXofia&rj fidXXov 
« dfia&fj, nisi praestat noXvfxu9fj xal (ir\ dfta&fj \ yXioxxav Boiss. 
p. 135, 6. sed talia non magis hic exaequayi quam supra in Epicte- 
teis || 4. 5 uQexf\q olxelov elvui, xaxiaq uXXoxqiov. 'AStxluv puaelv 
scripsi et sic fere Br et Boiss. p. 135,7 consentientes cum Laertio, 
nisi quod elvui om. Br et <pevyeiv pro fuaelv Laert. : aQexfjq ol- 
xelov xal xaxlaq uXXoxqlov ddixiav /xioeZv M d A corp. Par. ut tamen 
v. xal xaxiaq dXXoxQiov linea pallidiore atramento addita deleta sint 
in A secundum Tr. ubi nihil nisi uQexfjq olxeZov, dSixiav fiiaeZv H 
6 evoefieiuv (pvXdaaeiv cum priore cohaeret in Br; evxXeiuv <pvXax- 
xeiv Boiss. p. 135,8 quod fere Demetrio vindicat Brunco p. 330 | noXei 
Laert. idque in noieZv abiit Boiss. p. 135, 8 || 7 fjSovfjq M d A Br corp. GAPVT I IIEPI APETHS 113 

Tvxj] ev%eo&ai. "Ex&oag dialveiv. Tbv xov drjiiov ex~ 
d-gbv noXeftLov vofiiCeiv. rvvaixl /j.r) iiax&od-ai (uyde 
ayav f cpgoveiv dkXorgicov itagovxuiv ' 16 fiev yag avoiav, 
tb 6e Liaviav dvvarai rtagexsLV. Oixerag fied-vovzag iir) 
xokaCeiv ei 6e iirj , doi-eig nagoivelv. raiteiv !x tiov Par. : yXcorrrjg Tr., inde vulg. illud confirmat Laert. Boiss. p. 135, 9 || 
j3ia (vel -«) A Br Tr. : jSicp M d 

1 rvyrj evyeo&ac om. Tr. Br | ey&pag M d A Br Tr. corp. Par. Boiss. 
p. 135,9 eyB-Qav Laert. i%&QOvg coniectura proposuit Gesn. 2 p. 45 mrg 
| 6ca).vecv om. corp. Par. | rbv rov drjpcov — 4 naQ&yeiv om. Br | 
iy&QOV no).e/xcov M d A Tr. corp. Par. : 7to7.efi.iov i%&Qov ci. Nauck; 
aXXorQiov no).ificov Boiss. p. 135, 10 ubi praeterea vnokafiftdvecv 
variatur pro vo(xit,ecv J 2 ywacxl ATr. : yvvalxag M d yvvaixa corp. 

GOi 

Par. || 3 dyav (pQovelv M d Tr. corp. Par. dyav (pQOvit,ecv A sed oto 

et 1 alia manus quam quae scripsit <pqov, rursus alia supplevit l*etv in 

margine resarto. dyav dyavocpQOveZv ci. Valckenaer. sed fortasse dyav 

(pi).O(pQovelaSai reponendum ex Laert., ubi legitur yvvaixl fxrj (pi).o- 

(pQOveZo&ac /xrjde /xdyeoS-at xre. nisi in Stobaeo sufficit dyav cpcXo- 

(pQoveZv , nam yvvaixl /xrj (pi).a (pQoveZv fxrj /xdyeo&at habet Boiss. 

p. 135, 11 et /xrj cpckocpQovec yvvaixl /xrjde fx\v fxd%ov Ttvcov naQOV- 

cc 
rcov Woelfflinii syll. v. 32 | ro fxev yaQ dvoiav (dvot A) M d A rb fxev 

yaQ, evvotav corp. Par. : xb /xev, yaQ iori yeQtov Tr. unde yeQrjov 

(voluit y&Qijov) Gesn. 2 p. 45 vulg. sed rb /xbv yaQ dvoiav confir- 

mant Laert., item Boiss. p. 135, 12 ubi evvocav codex, idem deni- 

que legit auctor syllogae Woelfflin. v. 34 4 dvvarac naQeyetv 

M d A Tr. corp. Par. ; orj/xaivet vel orjfxuivetv Laert. et Boiss. idque 

rectius. totum hoc enuntiatum a Demetrio abiudicat Brunco | olxerag 

M d A Tr. corp. Par. ex -rrjg (ut videtur Paulo Thomas) corr. Br | ptefrv- 

ovrag M d A Tr. (xeQ-vovra Br neutrum recte: naQ* olvov Laert. hoc vel 

naQ* ocvovg restituendum etiam in Stobaeo, glossema videtur /xe&v- 

ovra(g) || 5 dogetg (dol~rjg corp. Par.) naQOtveZv M d A Br corp. Par. : 

doqetg xal avzbg /xedveiv Tr. oixerrjv naQ* oivov fxrj xoXdt,eiv, SoxeZv 

yccQ dv naQOtveZv Laert. oixexrjv /xe&vovra fxr) xoXa^e' el Se fxrj, 

66§ecg naQocveZv Boiss. p. 136, 1 ov %Qrj xoXdt,ecv naQct norov (i. e. 

naQ ocvov) xovg olxerag' TlaQOcviag yaQ iorc xovxo ovfxfiokov syll. 

Woelffl. v. 17 sq. verba el 6h firj, dogecg naQOcveZv a Demetrio ab- 

iudicat Brunco, frustra. obtunditur sic dicti acumen | yafieZv — p. 114, 2 

xxrjorj om. Br 

Stobaens UL 8 114 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

bfioicov' eav yaQ Ix tcov xQeiTTovcov, deortOTag, ov ovy- 
yeveig xTiqor]. Mr) emyiXa tco oxcotctovtl ' drte%d-r)g yag 
eojj Toig oxcoitTOfiivoig. Evtcoqovvto fxtj V7ieor)cpavov 
eivai, anooovvTa fir] Taneivovo&ai. 

f3' 26Xcov Ei-rjxeoTidov 3 yt&i]valog ecpt]' 5 

Mt]dbv ayav. Kqlt^ firj xd&rjoo' el oe fxr\, toj 
Xrjcp&ivTi e%&Qog eorj. 'Hdovrp qpevye, rJTig Xvmqv TixTei. 
OvXaooe %Q07tov xaXoxaya&iav oqxov niOTOTiQav. 2cpQa- 
yiQov Tovg ftev Xoyovg oiyfj, %r]v de oiyr)v xaiQqj. Mr) 
xpevdov, dXX* dXrj&eve. Ta ortovdaia fieXHa. Tcov yo- 10 
vicov firj Xiye dixaioTeQa. OiXovg fir) Ta%v xtco, ovg d 
av y.Tr]or], fir) Ta%v drtodoxifia^e. "AQ%eo$ai fia&cov, aQ%eiv 

1 deonoxaq ov (ov supra lin. add. A 2 ) avyyevetq M d A Tr. deano- 
TCtq xal ov o. xx. Boiss. p. 136, 3, sed cf. Laert. : dv yao ix xtov 
XQeixxovtov XdPfjq, tpqoi, deanoxaq xtt]0% xovq avyyeveaq, 
ubi v. Xdp%q, tprjai excerptori debenlur. Laertio favet syll. WoelfTlin. 
v. 22 sqq. || 2 /xr) intyeka M d ABr: fir) intfiaivea&at Tr. unde ftr) 
iniarjfxaivea&at (applaudere) Cobet. sufficit fortasse ftr) intyekdv | yaQ 
eorj M d Br Tr. : eay yaQ A; cf. Laert. ftr) ineyyeXdv xolq axtonxo- 
fievoiq' dnex&rjoeo&ai yaQ xovxotq Boiss. p. 136, 4 fir) intyeka xolq 
axtonxofthotq [| 3 evnoQOvvxa xxe.] similia offert Favorinus corp. 
Par. 362 Elt. cf. Freudenthal mus. Bh. XXXV p. 410. a Favorino pen- 
dent et Stobaeus ni fallor flor. 108, 75 Mein. et auctor parallelorum. 
vide Wachsmuth stud. p. 149 et quae ipse monui mus. Rh. XXXIX 
p. 544 adn. evxvytov fir) ib&t vneQr]tpavoq xxe. Laertius similiter ac 
Favorinus || 5 i&xeaxidov Br || 6 ptrjdev dyav] testimonia collegit 
Brunco 1. c. p. 391 sqq. | ftrjdev A Br Tr. : firj^ev M d | xd&rjao M d A 
Br: xd&too Tr. |) 7 krjtpdevxt M d Tr.: Xeup&evxt A Br | r)8ovr)v — 
xixxet] cf. Stob. flor. 6, 10 Mein. | ryxiq M d ABr: avxr\ yaQ Tr. | vaxe- 
qov anle Xvnrtv addit flor. 6, 10 || 8 tpvkaxxe — moxoxeQav] cf. 
Stob. flor. 37, 31 Mein. quem locum ad Apollodori neQl xtov tpiko- 
aotptov aiQeaewv librum redire testatur Laert. I 60. de Antonio et 
Maximo monuit Sternbach ad gnomol. Vat. 136 | tpvXXaaae libri | otpQa- 
yiC,ov — 9 xatQtp] dictum recurrit Slob. flor. 34, 9 Mein. cf. Laert. I 
58 | otpQayit.ov M d ABr: otpQaytQe Tr. || 10 aUd M d Br | dW dkrj- 
d-eve non addit Laert. 1. c. | xtSv yovitov — 11 dixaioxeQa] cf. Pittaci 
dictum ap. Stob. flor. 79, 41 Mein. |j 12 xayy om. Laert. | aQ%ea§at 
— p. 115,1 intoxTjorf] cf. Stob. flor. 46,22 Mein. (^oktovoq): aQ%e CAPVT I IIEPI APETHS 115 

enioxrjor]. Ev&vvag exegovg d^iwv didovai, xat avxbg 
vtcbxe. 2v[i^ovXeve [it) xd rjdioxa, dXXd xa (ieXxioxa. Tolg 
noXixaig [ir) S-gaovvov. Mr) xaxoig 6[tiXei. Xgui xol g &eoig. 
OiXovg evoifiei. "O av <[[u)} \6r t g [ir) Xiye. Eldwg oiya. 
5 Tolg eavxov Ttgqog tod-i. Td acpavTj xolg cpaveooig xex- 
(xaigov. 

uqcotov /xa&cbv <xq%£0&cu' aQ/Eo9ai yao [xa&iov aQxeiv E7tiOTr}o% 
Laert. 1. c. : aQ%e tcqcutov [xad-cbv aQx^od-at quibus collatis nescio 
an supra exciderint verba <xqx £ tcqcotov /xa&cbv aQxeo&at m libro- 
rum archetypo, dein deletum sit yaQ illud enuntiati superstitis. non 
repugnat Boiss. p. 136, 11 ubi nihil nisi hoc: /trj uqxz kqo tov /xad-eZv 
aQXSG&ai 

1 evdvvag — vne^e om - Tr. I evdvvag Gaisford: ev&vvuv M d Br 

ev&vvuv (o a m. 2 ) A | ETEQOvg M d : ETEQOig sed dativi compendium in 
accus. mutavit A 2 ETEQOig Br | d^icbv M d : oig (sed dg superscr. et 
oig tribus [punctis subditis del. A 2 ) d&oZg A rjv dl-ioig Br. igitur r}v 
d&oig exstitisse videtur in fonte libri Br. fort. ev&vvuv ETEQOvg dgitov 
Stdovut xte. verum est | vnExe M d Br: vnexetv ^ II 2 post tcc /3eX- 
TiOTa distinguit Br. quod confirmant Stob. flor. 13, 20 Mein. Laert. 
Boiss. p. 136,12 mantiss. proverb. cent. II 91 (paroemiogr. II p. 772): 
v. zolg noXhuig cum prioribus iungunt M d A Tr. pro /3eXtiotu habet 
uqlotu flor. 13, 20 Mein. Laert. mant. proverb. xQaTiGTa Boiss. | Tolg 
TtollTaig [ir/ 9q. Soloni tribuit praeter Boiss. p. 136, 12 (ubi TOtg 

• qugvvov) etiam cod. Vat. DCCXI (Arsenii viol. ed. Walz. p. 512) 

Thaleti idem Vat. (Walz. p. 513 ubi om. voZg) || 3 -/qco ToZg 9eoZg 
om. Br || 4 post evosftei (inalvei A) duas sententias (yoveZg uidov et 
vovv r)ye/iovu noiov) ex Laertio tacite addidit Gesn. 2 p. 45 (inde vulg.) 
codicibus invitis. fallitur Meineke | o av M d : o d' av ABrTr. o 
dv [xrj idr/g [trj XuXei Demetrio vindicat Brunco p. 344, sic enim Walz. 
p. 512 et idv (dv Woelffl.) /ir/ xuXcog sidyg (l'S%g Studemund) tl, cpave- 

Qcog [irj XuXei Woelfflini collectio v. 63 /ir/ XdXet Boiss. p. 136, 

14 | eidtbg alya M d BrTr. , om. A: iocov 6h alya Boissondii et Walzii 
coll. ubi conectuntur verba cum prioribus, fortasse recte || 5 ToZg A Br 
Tr. : Tovg M d | euvtov M d A (a superscr. A 2 ) Br: geuvtov Tr., inde vulg. 
recte fortasse | v. xd acpavr) — Tex/xaiQOV leguntur etiam supra p. 10, 
10 cum lemm. QeopovXov | post vex/xulQOv addit iaxvi xqco TtQog 
noXe/xtovg, TtQog 8h olxeiovg uioyvvy Br, om. M d ATr., inde vulg. 
eadem verba exhibent Boiss. p. 136, 13 et Walz. p. 512 agnoscit etiam 
Woelffl. v. 56 sqq. cur haec non receperim, apparebit ex eis quae monui 
p. 128,9 116 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN I" 


y' Xeilojv dafxayrpov AaY.eoaifxoviog iqprj' 

rvdj&i oav%6v. Ilivojv, fxr) noXka XdXei' afxaQ%r)or t 
ydg. Mr) dneUei %oig eXev&igoig' ov yag dixaiov. Mr) 
xaxoXoyei %ovg nXr\oiov' ei de fxr], axovorj eq>' olg Xvnrj- 
d-ijorj. 'Eni %d delnva %wv qpiXwv ftgadiojg nogevov, ini 5 
de %dg axv%iag %axiojg. Tdfxovg evteXelg noiov. Tbv 
%e%eXev%rjxo%a [xaxdgi^e. TlQeo(iv%eQOv oi(iov. Tbv %d 
dkXotQia neQiegya^ofxevov fxioei. Zrjfxiav oiqov fxakkov 
rj xigdog aioxQOV %b fxev ydg anai; Xvnrjoei, %b 8e dei. 1 xelXwv M d A : XiXojv Br Tr. | Sa/xayrjxov M d A Br : vtbq ndyrjxoq 
Tr. | 2 yvcu&t aavxov] praeter Stobaei III c. 21 cf. quae collegit 
Brunco p. 387 sqq. | nivtov M d Br Tr. : netvojv A sed in nivwv corr. A* 
| dfxaQX^ay scripsi: dfxaQxtjaet Tr. dfxaQxrioetq M d A Br; StafxaQxr\ay 
Boiss. p. 137, 4 Sta(xaQxr)ayq Walz. p. 512 SiafxaQxrjoetq (-oetv cod.) 
apophth. Vindob. n. 161 p. 27 Wachsm. v. dfxaQxrjoetq yaQ a Demetrio 
abiudicat Brunco Q 3 ov yaQ Sixatov M d Br: ov yaQ xaXov Tr., om. 
A. illud confirmat etiam Boiss. p. 137, 5 (ubi priora ihterciderunt) et 
apothth. Vind. nec repugnat quod est in Woelffiinii coll. v. 85 iaoxrjq 
yag (3lov. discrepat Laertius I 70: fxrj dnetXeZv /xrjSevi' yvvatxdiSeq 

itf oh 
yaQ || 4 dxovor) i<p* oiq Tr. : dxovaeti xtq M d dxovaet xtq A i<p 
olq superscr. A 2 dxovaetq i<p' olq Br; dxovo% i<p* etiam Boiss. p. 137, 6 
dxovay i<p' olq Walz. p. 513 apophth. Vind. n. 161. cf. Laert. I 69: 
fxri xaxoXoyeZv xovq nhjolov' el Sh /xrj, dxovoeo&at i<p* otq Xvnrj- 
oea&at. ceterum xbv nXr\aiov pro xovq nX. Boiss. Walz. apophth. 
Vind. \ 5 Selnva BrTr. : Sixata M d A SeZnva superscr. A*. SeZnva Boiss. 
p. 137, 7 Walz. p. 513 apophlh. Vind. n. 161 Woelffl. v. 89 | pQaSewq 
om. S rec. | inl Sh M d A Br: inl Tr. || 6 xayi Walzii coll. et apophth. 
Vind. ! ydfiovq — notov om. Br. | evxeXeZq M d A Tr. et sic Walzii coll. 
p. 513 apophth. Vind. n. 161, fortasse etiam Boiss. p. 137, 8 (ubi lacuna 
hiat cod.), nec distat Laert. I 70 ydptov evxeXrj noieZoSat, sed e vxeXeZq 
xal taoxlfxovq Stob. flor. 70, 15 Mein. ubi iteratur praeceptum cum lemm. 
XeiXojvoq || 7 /xaxaQi^e M d A Br Tr. : /xr) xaxoXoyet, aXXd fxaxaQt^e 
infra Stob. flor. 125, 15 (XeiXojvoq). cf. Laert. I 70 xbv xed-vrjxoxa "/, 
xaxoXoyeZv. sed nudum /xaxaQt^e tuentur Boiss. p. 137, 9 apophth. Vind. 
n. 161 Woelfflini coll. v. 94 quibus Vat. gr. 743 f. 54 T et Vat. gr. 62 f. 
119 T (= Pal. gr. 128 f. 84 T ) addit Sternbach ad gnomol. Vatic. n. 268 || 
9 alaxQOV xb /xhv yaQ dna§ Xvnrjaet, xb Sh dei Br: aloxQov M d (?) 
Tr. alaxQov r/yov' av yaQ dna§ Xvnrjarj A. illud confirmant Walz. CAPVT I IIEPI APETHS 117 

T(o dvoTvxovvrc iir) eniyeka. Tgaxvg cov, rjOv%ov oeavTov 
naQexe, oncog oe alo%vvcoyTai fxdXKov, r\ cpofiiovTai. Tijg 
idtag oixiag noooTaTei. 'H yXwood oov fxr) nooTQexeTto 
tov vov. Qvtiov xoaTei. Mr) eni&vLiei advvaTa. °Ev 
5 Sd(f> (xrj onevde noodyetv, (.crjde Tr]v x^Qa vuvelv' (xavt/.bv 

p. 513 apophth. Vind. n. 161 Woelfflini syll. v. 100 sq. cf. supra ecl. 20: 
xo fihv yuQ unu§ os XvnrjGSi, xo 6h 6iu nuvxoq et Laert. I 70: r) fxhv 
ytxQ unu§ iXvnrjoe (corr. os Xvnrjosi), rb 6h 6iu nuvxoq 

1 xco 6vaxvyovvxL M d A Tr. (cf. xoZq 6vaxvxovoiv Woelfflini syll. 
t. 102): drvxovvxi Br quod commendat Stob. flor. 112, 11 Mein. {Xsi- 
).(ovoq) Laert. 1 70 Boiss. p. 137, 12 Walz. p. 513 apophth. Vind. n. 161 | 
flor. insyysXuv Laert. ed. Cob. | post imys?xx addit xoivr) yuQ r) xvyr/ 
112,11 | XQuyvq cov M d ABrTr. idem Boiss. p. 137, 12 Walz. p. 513 
apophth. Vind. n. 161: xquxsglv ci. Nauck quod recepit Meineke, uQy6q 
cov olim Strothius (Iacobs animadv. in Stob. p. 225). tu cf. Stob. flor. 
48, 24 Mein. ( XsiXcovoq) : fxsxu xr)q taxvoq xr\v nQuoxrjxu ocu£,s xxs. 
Laeit. I 70: loyvQOV ovxu nQaov slvul, oncoq ol nXrjoiov al6c5vxai 
fxuXXov r\ cpoficovxui \ osuvxov A Tr. Br apophth. Vind. 161 Walz. p. 513 
osav(x6v) Boiss. p. 137, 13: suvxov M d ubi mox nuQSxsi || 2 xrjq 
I6iaq — 3 nQOOxdxsi om. Br Walz. p. 513 || 3 post nQOOxdxsL add. 
OQ&cuq apophth. Vind. 161. cf. Laert. I 70 [xuv&dvsiv xrjq uiixov olxiuq 
xuXcoq nQOGxuxslv. fort. (ev) nQoax. | r) yXcooou — 4 xov vov et 
&vfiov xquxsl ordine inverso Br Boiss. p. 138, 2 Walz. p. 513 | r) yXcooou 
xxk.] cf. Sexti sent. 151 (143) Gildem. | oov om. Br cf. Laert. I 70 xr)v 
yXcoxxuv fiij nQOXQSxsLV xov vov \ nQoasyJxco A corr. A 2 cf. Ps.-Isocr. 
ad Demon. 41 || 4 xov vov libri nisi quod xov vovv Br | post xov 
vovv addit fxdxrjv /xr) sXsyys' 6o£siq yuQ dosftsZv Br quae recipere 
non ausus sum. conicio dxvyiuv fxr) sXsyye , ut stare possint verba 
66£siq yuQ dosfisZv quae tamquam inepta secludi voluit Brunco p. 352. 
cf. Woelfflini coll. v. 111 sqq. 9-sXcov iXsyystv dxvyiav oiyco/xsvrjv * 
Tov oiv xoiovxov, coq scpr/v, cpsvysiv oh %q?j "EXsyyov iy&QOV syovxu 
(gxcvxu Christ ovxu G. Meyer) 6voosfir]fxdxcov \ /xr) im&v/xsi a6. om. 
apophth. Vind. 161 Walz. p. 513 | d6vvuxu M d A Tr.: u6vvdxcov Br Boiss. 
p. 138,3 cf. Laert. I 70 /xr) im&vpisZv u6vvdxcov \ iv o6co M d A Tr. : 
om. Br apophth. Vind. 161 Boiss. p. 138, 3 Walz. p. 515. illud confh- 
mat Laert. I 70 ubi iv 66co /xr) onsv6scv nec plura || 5 nQodyscv 
M d A Tr. : nQoXuXtZv ' uyvoiu yuQ interpolatione manifesta Br XuXcov 
apophth. Vind. 161 Boiss. p. 138,4 Walz. p. 515 | /xrjdh (vel /xr) 6h) xr)v 
X^Zqu (yeiQco S rec.) xivsZv M d A Tr. : fxr) Xsycov xr)v x&Q a xivsi Br 
apophth. Vind. 161 Boiss. p. 138,4 Walz. p. 515 Xiyovxu /xr) xlvsZv 
xr)v x £ cqu Laert. I 70. malim fxr]6h (Xsycov) x. y- xivsZv \ fxuvixov yuQ 118 iQANNor rroBAior ekaofqn r 

ydo. Nd/xoig nei&ov. 'A8ix.ov(ievog 8iaXXdaaov' vfioi- 

^O/XeVOg tlfXOJQOV. 

8' QaXrjg 'El-afxiov MiXrjaiog eqjrj' 
'Eyyva, ndoa 8' axa. (DiXwv naQOvxojv xal dnovxwv 
fxefxviqao. Mr) ti)v oxpiv xaXXojni^ov , dXX' ev xoig eni- 5 
%r]8evfxaaiv 'io&c xaXog. Mr) nXovxei xaxuig. Mf t ae 8ia- 
(iaXXexoj Xdyog ngbg xovg niaxeojg xexoivojvrjxoxag. Ko- 
Xaxeveiv yoveig firj oxvei. Mr) nooa8e%ov %b qjavXov. 

A Tr. Br apophth. Vind. 1. c. Boiss. Walz. 1. c. Laert. 1. c. : /lavLxov 
yaQ M d . frustra haec verba delet Brunco p. 353 

1 vo/xoiq nei&ov (neid-eo&ai ut solet Laert.) om. Walzii Vatica- 
nus qui post /iavLxbv yaQ nihil praebet nisi /irjdhv dyav | post nei&ov 
add. iQrj/xiq (non tfl/xiq quod per Bevingium deceptus scripsit Meineke) 
yoal Br apophth. Vind. 161 (ubi rjQe/xiq scripsit Wachsmuth) Boiss. 
p. 138,5 r/Qe/xiq XQno&O" Laert. 1 70: om. M d ATr. | ddixov/xevoq 
xxe. supra leguntur ecl. 92 p. 36, 6 cum lemmate &eo(3ovkov \ aSi- 
xov/xevoq M d A Br ut supra ecl. 92: aSixov/xevoLq Tr. , inde vulg. | 
SiaXXdooov A Br et ecl. 92: Sialdooov M d Tr. | v(3Qi£o/xevoq xi/xca- 
qov om. Tr. Br | v(3Qit,6/xevoq A et ecl. 92: v(3QiC,6/xevoq Sh M d , inde 
vulg. U 2 xl(X(oqov M d A : d/xvvov ecl. 92 || 3 BaXrjq 'E&fxlov MiXr]- 
oioq e<pr\ scripsi coll. Laert. I 22: &akrjq (&dXrjq A) ix odfxov (ix 
odfxov quod scripserat delevit A) /xikr]oioq hyrj MA &a).rjq 6 MiXr]oioq 
e<prj Br; Ilixxaxbq /xixvkr/valoq Tr., inde vulg. cf. 0aXf/q b Za/xlov 
ap. Walzium p. 513. Ega/xvov fortasse praeferent alii || 4 iyyva M d A: 
iyyvr/ Tr. iyyv% Br | naQa M d Tr. Br: naQa A | 6* dxa (dxa M) M d A 
S rec. Br: d' dxxa Tr. testimonia diligenter collegit Brunco 1. c. 
p. 394 sqq. | <piXtov — 5 /xe/xvr/oo recurril apophth. Vind. 162» Boiss. 
p. 138, 10 ubi, ut alias omittam turbas, iyyva, naQa S' dxa inter Chi- 
lonis sententias insertum est Laert. I 37 ubi pro /xe/xvr/oo legitur /xe/ivrj- 
o&ai <prjoi || 5 dXX' iv zolq libri Stob.: aXXa xolq Laert. I 37 qui in 
prioribus xaXXwni^eod-ai et mox eivat xaXov habet, xolq Sh apoplitli. 
Vind. 162« Boiss. p. 138,11 Q 6 xaXoq M d Br: xaXwq A Tr. apophth. 
Vind. xaxoq Boiss. cf. Walz. p. 513 /xr) xr)v otpiv aXXa xa inixrjSev- 
/xaza xaXXwniC,e | fxr/ nXovxei xaxwq recurrunt apophth. Vind. 162" Boiss. 
p. 138, 12 Laert. I 37 | /xr) oe Sia(3a?.Xexw fere libri Stob. apophth. Vind. 
Boiss.: /xrjdh SiaftaXXixw oe Laert. || 7 nQoq M d ABr Boiss. Laert. : 
eiq Tr., inde vulg. xal apophth. Vind. | xoXaxeveiv — 8 oxvei recurrit 
Boiss. p. 138, 13 | cf. Boiss. p. 138,14 naxQoq XoiSoQiav /xij Siyov* 
<pavXov yaQ. Demetrio hoc vindicat Stanjek CAPVT I HEPI APETHZ 119 

Oiovg dv igavovg eveyx.r)g rolg yovevoi, rovrovg avrovg 
ev rip yrjoq rtaoa tojv rexvojv nqoao&%ov. XaXertbv zb 
ev yvcbvai. "Hdiorov tb e7ti$vfiiag rvxslv. AviaQov dgyia. 
Blafiegbv dxgaoia. Baqv dnaidevoia. Jidaoxe xal fidv- 
5 &ave %6 dfieivov. ^Aqybg ftr) ia&i, fiiqd 3 dv 7tXovxf t g. 
Kaxa ev oXtloj XQVTtre. f 09-ovov %doiv firj olxreiQOv. 
Mergto %Qip. Mr) rtdot niateve. "Aqiojv xoofiei oeavxov. 

1 olovq — 2 TtQOoSsyov iterantur corp. Par. 568 Elt. cf. Boiss. 
p. 139, 1 Laert. I 37 | o"ovg dv M d A Tr. corp. Par.: o"ovg (om. «V) Br 
ovg dv Boiss.„Laert. | iviyxrjg Tr. corp. Par. : iviyxrj M d iviyxoig A 
slasviyxtjg Br Boiss. Laert. ; siasviyxtjg quod Hirschigio auctore prae- 
ferunt Meineke et Brunco, utique non necessarium. cf. Bemosth. X 
p. 142 | xovxovg avxovg M d Tr. corp. Par. : xovrovg avxbg A rovg 
avTOvg Br Boiss. Laert. ; xoiovxovg avxbg ci. Hirschig misc. philol. 
(Trai. ad Bh. a. 1849) p. 185 || 2 iv tcm yrjQa (yf}Qa M d ) naQa Ttov 
Tixvwv TtQoaSiyov M d A Tr. : nuQa Ttov rixvtov iv tiq yrjQa (yr\Quv 
Boiss.) TtQOoSiyov Br Boiss. nQOodiyov xal nuQa tcov Tixvtov Laert. 
| xb sv M*A Tr. Vat. Gr. 742 f. 62 r ut testatur Sternbach gnomol. Vat. 
321 p. 255: suvxbv Br Boiss. p. 139, 3 Walz. p. 513. cf. quae Stern- 
bach congessit 1. c. || 3 r\8taxov — xvyslv recurrunt Boiss. p. 139, 3 
ubi ov inid-VfJtslg pro xb ini&v/xiag, item in aliis conlectionibus a 
Sternbachio laudatis ad gnomol. Vat. 321 p. 256 cf. Laert. I 36 | t6 ex 
Toi> corr. A || 4 f3).uf3sQbv dxQuaia M d A Br : xaxbv dxQaaia Tr., 
inde vulg. f3Xuf3sQov % iyym\ Boiss. p. 139, 4 cf. Woelfflini coll. v. 185. 
fuitne igitur in Demetrio f3).af3sQOV (iyyvrj') xaxbv dxQuoiul cf. 
Brunco 1. c. p. 359 | f3uQv dnaidsvoiu recurrit Boiss. p. 139, 4 cf. Stob. 
ecl. II 31, 75 p. 214, 20 W. | dlduoxs — (5) dfisivov recurrunt Boiss. 
p. 139, 5 |! 5 aQybg — n).ovxqg recurrunt apophth. Vind. 162* Boiss. 
p. 139, 5 sq. Walz. p. 513 | nXovxijg M d Tr. Br Boiss. Walz.: nXovxstg 
A apophth. Vind. || 6 xaxd iv oixto M d ABr: ttjv svTvyiuv Tr. , inde 
vulg. ; xd xu).d iv oixtp y.Qvnxs Boiss. p. 136, 9 ubi haec verba cum 
illis fjirjS' av nXovTrjg in unam quasi sententiam copulata sunt | cpd-ovov 
yuQiv fxr) oixxsIqov M d A Tr. Br inepte. fuit cum conicerem {xd) xaxd 
iv olxtp xQvnxs [tp&6vov yaQiv] ft>j olxxiQy, nam <p&6vov yuQiv et 
ttjv svTvyJav videntur esse glossatoris. vulgatam secutus olim pro- 
posuit Leonh. Lycius tt)v svTvyJav xQvnrs tpd-ovov yuQiv (xal Tr\v 
aTvyiav) fit) olxxsiQtj. v. tp&ovov yuQiv iam suspecta erant Hirschigio 
1. c. p. 185, etiam fxij oixtsIqov interpolatori tribuit Brunco 1. c. p. 360. 
tcc xa).d tj xaxd iv olxto xqvuts tp&ovov yuQiv rj oixTiQfioi exspec- 
tabat Buecheler || 7 fxiTQto yQto et fiij naai nlarsvs recurrunt Boiss 120 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

e' IIiTtaxdg 'YQQCtdiov sLiofiiog eqtrj' 

KaiQov yvtii&i. "0 piiXXetg noieiv, ptij Xiye' anoTvxthv 
yocQ xarayeXao&r^or]. Tolg intTrjdetoig XQ°J. "Ooa ve/ne- 
o%g rdi nXrjoiov, avtbg pir) noiei. 'AnQayovvia pit) ovei- 
biQe' eni yaQ xovxoig vifieoig &etiiv xd&rjtai. IJaQa- 5 
xata&rjxag dncdog. uiviyov vnb tojv nXrjoiov /tr/.Qu 
eXaxTovpievog. Tbv g>iXov xaxtijg pir) Xiye, firjd' ev tov 
tx$QOV' dovXXoyioTov yaQ to toioitov. Jeivbv ovvideiv 

p. 139, 6 sed ordine inverso | fiixQco XQ<j> om - Tr. Br | uqxcov — aeav- 
xov om. Tr. | e l post uqxcov a dd. Boiss. p. 139, 7 | aeavrbv M d A Br Boiss. : 
auvxov Gesn. 2 p. 46, inde vulg. 

1 Tltxxaxbq 'Yqqu61ov Aiofitoq scripsi \ ntxxaxoq vqquSov (vq- 
quSov in vqqu corr. A) Xiofitoq ecprj M d A ntxxuxbq vqqu Xiofitoq 
elne Br; OuXrjq v (sic) pttXrjotoq Tr., inde vulg. |] 2 Kuiqov yvco&t] 
testimonia collegit Brunco 1. c. p. 362 | o fiiXXetq — xaxayeX. iterat 
corp. Par. 511 Elt. (Tltxxaxov). offerunt eliam apophth. Vind. 162 b exc. 
Vind. 37 Boiss. p. 139, 10 Walz. p. 513 Laert. I 78 | nQuxxeiv Laert. exc. 
Vind. | Xiye M d A Tr. : nQoXeye Br apophth. Vind. exc. Vind - . Boiss. Walz. 
Laert. || 3 xuxuyeXuaOtjOrj M d ATr. : yeXuod-qoy Br apophth. Vind. 
Boiss. Walz. Laert. ixyeXuo0t]O% exc. Vind. | xotq intxqdetotq Tr., inde 
A* vulg. : xco imx7]6elto M d A Br | oou xxh.] cf. Aristot. i hetor. II 6 p. 1384b 3 
Sexti sent. 90 (82) p. 14 Gildem. | oau uv ve/ueouq collectiones aliquot 
a Sternbachio laudatae ad gnomo). Vat. 321 p. 257 | vepteauq M d ABr: 
ve/ieoetq Tr. vovQexelq S rec. || 4 xco M d Br: xbv Tr. A 1 corr. A* | cf. 
Laert. I 78 dxvxluv fii] 6vetSit,etv vifieotv uldoifievov \ dnQuyovvxa 
M d A Tr. Br; dnQuy(ovvxu) (irf '.ovetdt^e etiam apophth. Vind. 162 b , 
ut vidit Wachsmuth mus. Bh. XXXIX p. 469. xuxonQuyovvxu vel 
SvonQuy. ci. Gesn. 2 p. 46 mrg | inl yccQ xovxotq vipteatq Q-etov M d A Tr. : 
inl yaQ xovxco Qecov vipteatq Br || 5 nuQuxuxuQ.] cf. ecl. 94 p. 36, 
11 et adnot. | nuQuxuxuQrjXuq dnodoq om. Tr. | naQaxuxuQi]Xuq M d A: 
nuQuxuxuBrixrjV Br Boiss. p. 139,11 || 6 dvixov vnb xwv nXrjaiov 
fttXQa iXuxxovfievoq M d A Br Boiss. p. 139, 11 sq.: dyuna xbv nXrj- 
oloV fuxQU iXuxxovfievoq Tr. p. 43 sq. ; dvixov vnb xdov nXrjatov 
fitxQu. dyunu xbv nXr\alov fitxQu iXuxxovfxevoq tacite, sed male 
Gesn. 2 p. 46, inde vulg. ceterum cf. Sexti sent. 293 (283) p. 50 Gildem. 
|| 7 xbv cplXov — (8) xb xotoixov] cf. Boiss. p. 139, 12 xto cpiXco xuxcoq 
fxi] Xiye, ftrjde xbv ix&QOV cpiXov fjyov Laert. I 78 cpiXov /cij Xiyeiv 
xuxcoq, uXXu (ir]6e ix&QOV | pirj rf' ev xbv ix&QOv M d A om. Tr. : fit]6h 
xbv ix&QOV (piXov taxov {rjyov recle Boiss.) Br || S davXX. — xot- 
ovxov om. Tr. ; secludit haec Brunco 1. c p. 366 | yctQ xb xotovxov CAPVT I IIEPI APETHZ 121 

%b piiXXov , doqjaXeg xb yevopievov. Hiaxbv yfj, aniOTov 
SdXaooa. "AnXrjOTov xigdog. KjfjOai didia' Seganeiav, 
evoifieiav, naideiav , owcpgoovvrjv , qjgovrjoiv, dXrj&eiav, 
nioTiv, epineioiav, emde^LOTTqxa , exaLoeiav, eniiiiXeiav, 
h oly.ovoi.tiav, Tiyyrjv. 

£' Biag TevTaiiidov Ilgirjvevg ecprj' 

01 nleiOTOi avd-gionoL xaxoi. 'Eg to eoonTgov [eq»rj] 

M d Br: ndv zotovzov A | ovvtSeiv M d A S rec. Br recte: xb owtSeiv 
Tr. p. 44, inde vulg. 

1 daq>aXhq zb yevotxevov M d A Br : axonei zb yevoptevov S rec. 
om. Tr. oaq>hq xb yev. ci. Lycius male | post yev. addit dqiavhq 
zb pteXXov Br: om. M d ATr; daayhq rb pteXXov tacite suppleverat 
Gesn. 8 p. 46, inde vulg. cf. Woelfflini coll. v. 131 zb pieXXov ibq 
aSnXov del nQoaSoxa Laert. I 77 ngbq zovq nvvxravopievovq zi . . . 
a<paveq; 'to pteXXov\ sed nihil in Stobaeo addendum, dixerat modo 
Seivbv avviSelv zb pteXXov j ntozbv — &dXaaaa recurrunt Boiss. 
p. 139, 14 (ubi yfj ntazov, &dXXaaoa dntozov) Laert. I 77 j| 2 dnXn- 
azov xegSoq male cum prioribus coniunxit Gesn. a , inde vulg. | dnXrjozov 
post dmozov excidit Boiss. p. 139,15. cf. Stob. flor. 10,48 Mein. | 
post xegSoq add. evyaQiazet navzi Br quam gnomam hab. Boiss. 
p. 139, 14 | diSta Nauck zeitschr. f. d. allerth. 1855 p. 272: iSia M d A 
S rec. xaXoxaya&iav Tr. Br Boiss. p. 139, 15. non praetulerim xzijaai 
diSta' xaXoxaya&lav, &eoaneiav xze. \ 9eoanetav {-dnetav A) evoe- 
fieiav naiSelav ouxpQoavvrjV M d A Br Boiss. p. 139, 15 sq. quod dubitanter 
recepi : 9eoanelav 'Qrjzet. cplXei zrjv naiSeiav. auxpQoavrjv Tr., inde vulg. 
cf. Laert. I 78 evoefietav daxeiv oaxpQOOvvrjv cpiXelV aXrjQetav e%etv, 
nioztv, e/xneiQiav, intSe&ozrjra , ezaiQiav, intpteXeiav. vix recle 
Meineke &egdneve evoeftetav, naiSeiav. fortasse xzrjaat iSiav &ega- 
neiav evo. xze. l para tibi proprium famulatum duodecim illas quae 
subsecuntur virtutes artesque tamquam proprias famulas Buecheler 

3 qjQovrjOiv om. Boiss. | kzatgeiav M d A Tr. : ezatQiav Br Boiss. || 

4 intpteXeiav om. Tr. Boiss. | olxovoptiav xze. om. Boiss. || 5 zeyyrjv 

nec plura M d A S rec. Br: zeyyrrv evaefletav Tr., inde vulg. || 6 zev- 

S 
zapuSov M d A Tr. zevzapti Br : Tevzdptov Meineke. cf. Laeit. I 82 

Biaq Tevzdptov IlQinveoq ubi Satyri mox mentio fit; TevzaptiSrjq 

scripsit Gesn. 2 p. 46, inde vulg. | nQtmevq Tr. Br: nQtvvevq M d A corr. 

A m. inc. | eq>n om. Tr. || 7 ot nXetozot xze.] testimonia collegit Brunco 

1. c. p. 369 | dv&Qwnot om. Br sicut Laert. I 88 (cf. I 87) alii | v. iq zb 

eaonzQov — p. 122, 2 zr) xaXoxaya&iq scripsi sicut leguntur in M d A, 122 IQANNOr ZTOBAJOr EKAOrQN T' 

efifiXiipavxa dei, ei /xev xaXog qjaivr], xaXd noieiv, ei 6e 
aloxQog, %b xf^g qjvoeiog eXXmeg dioQ&ovo&ai rfj xaXo- 
xaya&ia. Bgadecog eyx^iQeL' o <T av Sq^tj, diaftefiaiov. 
Mioei xu xaxv XaXeiv, fiij dfiaQTrjg' fieTavoia yag dxo- 
Xov&ei. Mi]t' evrj&rjg Xo&i, firJTe xaxoi^&rjg. 'Aqjgoovvrjv 
fir) rcgoodixov. Q>q6vj]olv dydrca. TleQL &eojv Xiye, wg 
elol -9-eoi. Noei to rcQaTTOfxevov. "Axove noXXd. AdXei 
y.aioia. IHviqg tov rcXovoioig fxr) envrifxa, rjv fir) fxiya 
wqeXfjg. 3 Avd%L0v dvdQa fir) enaivei did nXovTov. Hei- 

nisi quod scprj seclusi cum Gaisfordo: XQV tiqcoxov avxbv ifcfVJipavra 
Tiodxxsiv sl /xsv xaXoq cpalvrj, xaXa nocslv. sl Ss aioxQoq, xb xijq 
cpvoecoq iXXcnsq ScOQ9ovo9ac' doxei xaXoxaya&iav Tr., inde Gesn. 2 
p. 46, vulg. elq xdxonxQOV ifxft/Jipaq &scoqsc, xal sc /xev xaXoq 
cpaivy, d£ca xovxov nQaxxs, sl Sh alo/Qoq, xb xijq otpscoq i)Junhq 
<vQa'c%£ xaXoxayad-la Br Boiss. p. 139,19sg. conspirat fere cum his 
corp. Par. 93 Elt. : '0 avxbq (id est ID.ovxaQyoq) slnsv slq xb xd- 
xonxQOv xvxpaq d-scoQSC xal si /xhv xaXbq <palv£c xxh. confer quae 
adnotavimus infra ad Stob. flor. 21,11 Mein. et quae collegit Brunco 
p. 371 

3 ov (o A Tr.) d' dv dQ& M d A Tr. : o S' av sXv Br Boiss. p. 140, 3 
| Scapsfiacov M d A Tr. • Scd/xsvs psfialcoq Br Boiss. cf. Laert. I 87 fiQaSecoq 
iyXtlQSc xocq nQaxxo/xivocq' b S' dv eXg, (3ef3accoq xr/Qcov Scd/xeve. 
longius ab hac forma recedit ecl. 21 p. 10, 7 || 4 xb om. A | /xr/ — (5) 
dxoXov&sc om. Tr. cf. apophth. Vind. 162 c (cf. Wachsmuth mus. Rh. XXXIX 
p. 469) et Boiss. p. 140,3: fiioei xb xuyy XaXslv' dvoca yaQ. etiam 
magis differt Laert. I 87 extr. | 5 /xr/x* — xaxor/yh/q recurrunt apophth. 
Vind. 162 d Boiss. p. 140, 4 | fxr/x' M d Br Boiss.: fxr/xs A apophth. Vind. /xt) 
Tr. | r/o&a pro co&c Boiss. | dcpQoovvr/v /xr) nQoaSiyov bis scripsit S rec. 
| dcpQ. — 6 dydna] cf. Woelfflini coll. v. 159 sqq. || 6 cpQovr/ocv dydna 
om. Br. recurrunt haec v. Laert. I 88 | neQl 9ecov Xiys M d A: ndvxoxe 
)Jys Tr., inde vulg. ne qI 9scov {frsov Boiss.) /xt) Xsys Br Boiss. p. 140, 5 
| cbq elol &eol M d A Tr. : xaxcoq Br xaxcoq, oxc S' hoxcv dxove Boiss. 
reponendum videtur quod servavit Laertius I 8S neQl Sscov Xiys, cbq 
elocv | 7 praeceptorum vosc — (8) noXXd invertunt ordinem Br et Boiss. 
p. 140, 6 | vosc xal xox£ nQaxxs Aldi Manutii syiloga (Venetiis'ed. 
a. 1495). ex hac vel huius simili collectione haec verba tertio florilegii 
Stobaeani capiti temere inseruit Gesner 2 p. 38, cuius interpolatio remansit 
in Gaisfordi et Meinekii editionibus 3, 29. vide mus. Rh. XXXIX p. 527 
|| 8 nivr/q — (9) cocp. recurrit Boiss. p. 140, 7 | tjv M d A Tr.: idv Br Boiss. 
9 cocpsXr/q M d A Tr. : cdcpsXsc Br cocpsXq Boiss. | dvdqcov — n/.ovxov CAPVT I IIEPI APETHZ 123 

oag Xafie, fir) fSiaadfievog. "O xl av aya&bv 7tgdaar]g, &eovg, 
fir) oeavjov ahico. Krrjoai ev fiev veorr]Ti ev7toag~lav, ev 
de T(p yrjga aocpiav. "EBeig egyco fiviqfnqv , xaigco evXd- 
f3eiav, tqotcco yevvaioTT]Ta, novcp eyxgccTeiav, tpoficp eiae- 
h fieiav, nXovTip cpiXiav, Xoycp Ttei&co, aiyrj xoofiov, yvcoftj] 
dr/.aioavvrjv, ToXfij] avdgeiav , Ttgd^ei dvvaoreiav , do%i] 
f-yefioviav. 

r]' IJegiavdgog KvipeXov Kooiv&iog etprj' 

MeXeTa to rtav. KaXbv fjovxia ' euLatpaXeg tiqo- 

recurrunt Boiss. p. 140,8 Laert. I 88, minus emendate apophth. Vind. 
162 c | neioag — ftiao. recurrunt Boiss. p. 140, 9 Laert. I 88 apophth. 
Vind. 162 c | ndoag Tr. 

1 (2tuod[isvog libri nisi quod fiiuC,6fisvog A (oa superscr. A 2 ) 
imordfisvog S rec. | 6 n uv Laert. : orav (vel or uv) M d A Tr. idv 
Br | 9e ovg ptr) (fit) 6h Tr.) oeavrbv aixito M d A Tr. : 9-eoJ (sic) dvanxe 
Br; ptt) oeavrbv secludi voluit Schow, fortasse recte. cf. Laert. I 88 o 
n dv dyu$bv nQuxx%g, sig &sovg dvdnsfins Sexti sent. 113 Elt. 
navrbg ov xa).tog nQuxxsig airiov tjyov rbv 9s6v Porphyr. ad Marc. 12 
p. 282, 6 N. 2 xul ndvxtov tbv nQarrofisv aya&tov rbv &ebv atriov 
7;ycvfie&a xxk. || 2 xrfjout xrs. recurrunt Boiss. p. 140, 9 sqq. | 
iv fihv vsorrpti evnQu^iuv M d A Tr. : ^v vetp evra^iav Br iv pthv 
veoxrjxi evxa&av Boiss. malim iv pthv (xfj) veoxrjxt svnQ. erant qui 
praeferrent evxagiav, sed audiatur Xenopho apomn. III 9, 14 rb 6h 
fia&ovra re xal fis/.srrjouvrd ri sv noislv evnQa^iav vofii^to xxe. (| 
3 6h om. M d | tcm om. Br | e§stg om. Br Boiss. ut etiam ea quae se- 
quuntur pendeant a verbo xxfjoat \ e&ig — (7) evyeveiuv deleri iubet 
Woelfflin cuius de L. Annaei Senecae monitis librum nunc mihi inspi- 
cere denegatum est. vide Brunco 1. c. p. 376 [| 4 novtp — (5) nei&to 
om. A supplevit in margine ex parte resarto A 2 | evoefieiav Tr. A 2 
Boiss. eioefieiav Br : evXdf3eiuv M d S rec. || 5 <pi).iuv Tr. A 2 Br Boiss. : 
6si'/Juv M d S rec. | orjyfj Tr. | 6 6ixutoovvr/v , xoXfiy Tr., om. M d A S rec. 
supra versum suppl. A 2 | dv6Qsiav (-iav A) M d A Tr. : dv6Qayu$iav Br 
Boiss. | nQa&i 6vvaoreiav, 6o£rj rjysfioviuv nec plura M d A Tr. : nQugst 
dvvaoxsiav, tpvast evyeveiav (svysvsiuv Br), 66§rj rjysfioviuv Br Boiss. ; 
TtQa^st 6vvaorsiav, 6o£g rjysfioviav, tpvost evysveiav tacite (ex sylloga 
ut videtur Boissonadii simili) Gesn. 2 p. 46, inde vulgata, cuius iusto 
sunt tenaciores Gaisford et Meineke [| 8 xvxpelov M d Br: xv\pek).ov 
ATr. | %<prj M d ATr.: elne Br |! 9 pteXeru A 1 Tr.: fieUrrj M d A 2 Br 
Boiss. p. 142, 3 Laert. I 99 alii quorum testimonia collegit Brunco 1. c. 124 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

niteia. Kegdog aioxQov qvoeiog xatrjyoQta. <Jrjfioxoaiia 
XQeittov rvoavvidog. Al fiev r]doval &vr)tai, al 6' ageral 
d&dvatot. Evtvx&v fxev fxitQiog to&i, dtvxwv 6e q>QO- 
vifxog. (Detddfievov xgeittov aitoiiaveiv rj Cvivta evdei- 
o&at. 2eavtbv a^tov naQaoxeia^e ttiv yovicov. Zojv fxev 5 
knatvov, dno&avwv de fiaxaQiCov. OiXotg eitvxovoi xai 
arvxovotv 6 aitbg io&t. "Ov av ey.ojv bfxoXoyi\or]g novr\- 
qov, 7tagaftaive. uioyojv dno^Qtjtojv exqoQOcv fxrj noiov. 
yLoiooQOv ojg xaxb qllog eodfxevog. Tolg fxev vo/xoig 
naXaioig XQ& , tolg 6' bipoig nQoocpdtotg. Mij fxovov 10 

p. 376 sq. vide ne fxsXixa sit eorum qui male exspectarint imperativum 
modum verbi fxsXsxav. certe Doridos vestigia praeter iyyva, naQa 6' 
dxa illud (p. 118,4) in his nulla [ xaXbv — nQonixs ca recurrunt Boiss. 
p. 140,17 Laerf. I 97. vide etiam apophlh. Vind. 162c (immo 162 d : cf. 
Wachsmuth mus. Rhen. XXXIX p. 469) 

1 xigdoq — xaxrjyoQla recurrunt Boiss. p. 140,18 xigdoq al- 
oxqov (verbis cpvoscoq xax. lacuna absorptis) Laert. I 97. de apophth. 
Vind. 162 d consulatur Wachsmuth mus. Rh. I. c. denique confer Stob. flor. 
10, 49 Mein. | 6tj/xoxq. xq. x. recnrrit Laert. I 97 || 2 xqsZxxov ATr. Laert. : 
xQSloaov M d S rec. xqsIoocov Br | ac fxhv — (4) ivdsco&ac ex Stobaeo 
iterantur corp. Par. 569—71 Elf. (Kvxpilov Koqcv&Iov), duae sententiae 
priores recurrunt apophth. Vind. 162 d , Boiss. p. 140, 19 Laert. I 97 sq. | 
ccsl ante a'c /xhv add. apophth. Vind. Boiss. | cp&aQxai pro ^vr/xai Laert. 
| ac 6* (6h M d A) aQSxal M d A Tr. Br corp. Par. : ac 6h xcfxal apophth. 
Vind. Boiss. Laert. || 3 sixvxcov /xhv Tr., inde vulg. Laert.: svxvxcov 
fere (om. /xhv) M d A Br corp. Par. apophth. Vind. Boiss. fxhv supra ver- 
sum suppl. A 2 sixvycov fxhv om. S rec. | dxvxcov 6h (6h om. Br) libri 
Stob. corp. Par. : 6voxvx<Sv 6h apophth. Vind. Boiss. Laert. || 4 iv6sa 
slvac Br || b osavxbv — (8) naQafiacvs recurrunt Boiss. p. 140, 21 sqq. | 
osavxbv M d A Tr.: oavxbv Br Boiss. | naQaoxsva^s x. y. M d ATr.: x. y. 
xaxaoxsvat,s Br (sic) Boiss. | ^cov — (7) lofrc ex Stobaeo iterantur corp. 
Par. 572 — 73 Elf. (Kvipikov Koqcv&Iov) \ /xtj (pro fchv) Boiss. | 6 
sixvyovoc xal om. Boiss. || 7 ov av — (8) naQa(?acvs om. Br | 6/xo- 
Xoyrjorjq M d A : b/xoXoyr t oscq Tr., inde vulg. valde discrepat Boiss. : o 
av bfcokoyqogq, nolsc' novtjQOv yaQ xb naQa/Jijvac. Laertius I 98 
haec habet o av bfxokoytjogq, 6caxt]QSc nec plura |j 8 Xoycov — 
nocov recurrunt Laert. I 98. eadem verba legunlur infra Stob. flor. 41, 7 
Mein. cum lemm. IlsQcdv6QOv, sed ixcpoQaq || 9 Xoc6oqov Br Xoc6oqov M d 

r OV , 

Xoc6oq priore accentu rursus deleto A: Xoc6oqsc Tr. , inde vulg. re- 
posui Xoc6oqov, quia in proximis dativus subaudiendus est [| 10 6h GAPVT I IIEPI APETH2 125 

roig dfiaQTavovrag xokaCe, akkd xal Tovg /xiXXovTag 

v.toXve. dva%v%tiv xgvme, c iva pii) tovq ex&QOvg evqjQavrjg. 
173 (3, 80 Mein.) ^tootddov Ttov enra ooqxov vno- 
&r t v.ai. 
5 Enov &eto. Ndfia) nei&ov. Qeovg oifiov. rovelc 

aidov. 'Httw vnb di/.aiov. rvto&i /ua&cuv. 3 Ax.ovoag voei. 

^avrov %o$i. ra/uelv /xikke. Kaigbv yvto&i. 0g6vet. 

^vijia. Eivog tov io&i. c EoTiav Tifia. "Aqxb oeavTov. 

OiXoig (ioi)d-ei. Qvfiov y.gaTei. 0oovi]Oiv doxei. TIqo- 
10 roiav Ti/ua. "Oqxco fxr) XQcd. OiXiav dydna. Ilaideiag 

dvTixov. do^av dito/.e. 2otpiav £r]Xov. KaXbv ev Xiye. 

Wiye fxrjdiva. Enaivei aQeTtjv. TlQaTTe di/.aia. (DiXoig 

evvoei. E%&QOvg dfxvvov. Evyiveiav doxei. Kaxiag dni- 

Xov. Koivbg yivov. "Idia tpvkaTTe. ^AIXotquov aniyov. 
15 "A/.ove ndvTa. Evqrjfiog 'io&i. OiXtp x a Qi^ ov - Mrjdev 

M d Br | fiij /xovov — p. 125, 2 xtolvs recurrunt Boiss. p. 140, 24 sq. 
distat Laertius I 98 sic fxrj /xovov xovg dfiaQxdvovxag, aX?.a xal xovg 
fitU.ovxag xo/.at^s 

2 6voxvy<ov xxe. iterantur corp. Par. 574 Elt. {Kvxpslov Koqlv- 
9lov). eadem fere leguntur apophth. Vind. 162 d Boiss. p. 141, 2 | 6vo- 
xvycov M d A Tr. corp. Par.: 6voxvyiav Br dxvyiav apophth. Vind. Boiss. 
| xovg £%&QOvg oov corp. Par. | svcpQavr/g apophth. Vind. Boiss. : 
evfpoavrjg (e corr. M d ) libri Stob. corp. Par. || 3 ecl. cum lemm. hab. 
MA Br S rec. Tr. p. 44; vno&rjxai xiov snxa (sic) leromatis loco Br. 
similem collectionem e codice Parisiensi gr. 1630 edidit Boissonade 
anecd. gr. I p. 141, 3 sqq. et Ferdinandus Schultz e cod. Laur.-Med. plut. 
60 n. 4 (cf. Bandini p. 508) Philol. XXIV p. 215. hanc l et auctiorem 
et emendatiorem in aliquot codicibus extare' se vidisse brevitur monet 
Sternbach gnomol. Vat. 268. conferatur nunc Stanjeki quae interim 
prodiit 'quaestionum de sent. septem sap. collectionibus pars I' (diss. 
Vratisl. a. 1891) p. 2 l| 5 vo/xcp nsi&ov om. Br | 9sohg M d ATr.: S-sbv 
Br Boiss. p. 141, 3 Sch. n. 2 ||' 6 vnb M d A Br : vnsQ Tr. || 7 verba 
yafislv fi. om. Br unde adparet scribendum esse yafxslv fiilXs- xaiQOv 
yv. ut mavult Stanjek: yttfisiv fxsXXcov x. yv. iibri. cf. p. 120, 2 | cqqovsl 
&v?jxd M d ATr. -. Svrjxd <pqovsl Br Boiss. p. 141,5 (p. 142, 21) Sch. n. 6 
|| 8 £svog iSv ioS-i om. Tr. | tad-i e corr. M d | aavxov Br || 11 xa- 
).bv M d ATr.: xb xalbv Br || 12 nQaxxs fere libri |) 14 xoivbg 
M d ATr.: xoivcovixbg Br | <pv?.axxs scripsi sicut Boiss. p. 141, 13 Sch. 
n. 34 : <pvXaoas M d A Tr. Br || 15 dxovs ndvxa . sv<prj/xog iaQ-i M d A Br : 126 IQANNOr ZTOBAlOr EKAOrQN T 

dyav. Xqovov cpeidov. "Oga xo fiiXXov. "YpQiv fiiati. 
T/.exag aidov. TLdacv ag/n6£ov. Ylovg naideve. "Eywv 
Xccgi^ov. JoXov cpoftov. EvXoyec ndvxag. WcXoaocpog yivov. 
'Ooia Y.oive. Tvovg nQaxxe. Wovov dni%ov. Ev^ov 6v- 
vaxd. Socpoig xqoj. *H&og doxi/na^e. */La§dtv dnodog. 3 
c YcpoQ(o ftrjdeva. Tixvrj %QW. "0 fiiXXecg, dog. EveQyeaiag 
jifia. <D&6vec firjdevi. OvXaxfj nQoaexe. 'EXnida acvec. 
Jca(loXr)v uiati. Atxaiojg xxoj. Ayad-ovg xifia. Kqcxi)v 
yvui&i. Tdptovg XQaxet. Tvx r i v vofit^e. 'Eyyvrjv cpevye. 
c AnXtog dtaXeyov. 'Ofioiotg XQd>> Aanav ojv cxq%ov. Kxoj- 10 
ptevog rjdov. ^itaxdvrjv ai§ov. Xoqcv exxeXet. Evxvxictv 
evxov. Tvx r l v oxeQye. 'Axovcov OQa. 'EQyd^ov xxrjxd. "Eqiv 
fiiaet. "Ovecdog ex&cttQe. TXcoxxav caxe. "Y§qcv dftvvov. 
KqIvc dixaca. Xqio xQ r \i iaaLV ' 'AdcoQodoxrjTog dixa^e. 
^Llxtco naQovxa. sLeye eidcdg. Biag fir) exov. ^AXvncog 15 exxpvfioq to&i . axove ndvxa Tr., inde vulg. | tpiXoiq Boiss. p. 141, 8 
Sch. D. 17 | ftridev dyav M d A: om. Tr. Br Boiss. Sch. 

2 txixaq M d A Br: oixixaq Tr.; cf. olxixaq (1. txixaq) iXiei Boiss. 
p. 141, 13 Sch. n. 35 | ndotv aofio^ov Br Boiss. p. 141, 9 Sch. n. 19: 
neivtov (netvtov A) aQfiot,e M d A om. Tr. | post a.Q[i6t,ov addit yvto&i 
na9<ov Br cf. Sch. n. 22 ; Hes. op. 218 | %%tov — 3 ndvxaq om. Br 
j| 3 ndvxaq A Tr. : ndvxa M d |) 4 oota om. A sed exstitit olim | 
xpive et npdxxe M d Tr. Br [| 5 rj&oq sed rj pr. m. M d || 6 xiyvriv 
oxipye Boiss. p. 142, 7 errore librarii pro xvyriv oxipye quod legitur 
infra | o dcpeiXeiq dnodoq ci. Nauck | evepyixaq rectius Boiss. 
p. 142, 4 || 7 iXnidaq vifie Boiss. p. 142, 5 Sch. n. 62 || 8 xpixriv 
— 11 r/doi> om. Tr. || 9 ydfiovq — <pevye om. etiam Br || 10 dnXtoq 
reposui ex Boiss. p. 141, 18 Sch. n. 46: ndoi A Br ndotv M d | 6a- 
navtov fi?) dy&ov recte, ut videtur, Boiss. p. 142, 6 | xxtdfievoq — 12 
evyov om. A || 11 imxiXei Boiss. p. 142, 6 | evxvyiav — 12 xxrixd 
om. Tr. evxvyiav — oxipye om. etiam Br | evxvyiav evyov M d cf. 
evyov xvyelv Sch. n. 49 || 12 xxr/xd M d : Svrixd Br om. A | h'ptv 
M d Tr. Br Boiss. p. 141,19 Sch. n. 51 : vfipiv A || 13 yXwooav — 
dfivvov om. Tr. | yXtoxxav Boiss. p. 141, 19 Sch. n. 52: yXtoooav M d A 
Br | toye M d Br: ioyve A j| 14 xpive fere libri | ypto yprjfiaoiv om. 
Tr. I a6<OQo6oxrjxa dixac^e M d ABr: ddtopodoxrjxoq doxifia^e Tr., inde 
vulg. || 15 aXvntoq f?iov M d ABr: om. Tr. aXvnoq (3tov Sch. n. 53 


CAPVT I IIEPl APETHS 127 

ftiov. 'OptiXei nQcccog. IHgag hccxiXei /ir) drtodeikiwv. 

OcXocpQovec Tctioiv. Yiolg /ur) y.axaQia. Tvvaiy.bg agxe. 

2eavxbv ev Tcoiei. EvTcpoorjyooog yivov. ^AicoyQivov ev 

yaiQclj. IIoveL /xex 3 evxXeiag. IlQaxxe d/xexavor\xiog. c A/xaQ- 
5 xdvcov /xexavoei. ^Ocpd-aX/xov xgdxei. BovXevov iqovli). 

TlQaxxe ovvxb/xcog. (DiXiav tpvXaxxe. Evyvco/xcov yivov. 

O/xovoiav dicoxe. "Aqq^xov v.Qvnxe. Tb y.Qaxovv cpoftov. 

Tb ov/xcpeQOv &t]Q(o. KaiQov tcqoo8sxov. "Ex&Qag didlve. 

TrJQag TCQOodexov. Etci qoj/xj] /xr) xavxoj. Evcpr]/xiav aoxei. 
10 'Arcex&eiav cpevye. TTkovxei dixaitog, Ao%av /xr) Xeine. 

Kaxiav uioei. Kivdvveve cpQOvi/xcog. Mav&dvcov /xr) y.d/xve. 

Oeidouevog /xr) Xeiue. XQrjopioig &avua£e. Ovg XQecpeig, 

2 (piXotpQovei ndoiv om. Tr. ndoiv om. etiam A | xaxaQw M d A 
Br: xaxaQaQQei Tr. vulg. cf. vicp firj xaxaQw Sch. n. 55 | yvvaixbq 
aQxe om. Br [ yvvaixbq M d A Boiss. p. 142, 7: y).wxxrjq Tr. hoc reti- 
nuit Meineke frustra . nam yXwxxav ioxe supra Sosiades || 3 oeavxbv 
M d ATr.: oavxbv Br Sch. n. 56 || 4 uex' evxXeiaq Boiss. p. 142, 8: 
uex' evvotaq M d ABr uexa dixaiov Tr., inde vulg. | noaxxe ni fallor 
A: TtQaxxe M d Tr. Br | dfxexavorjxa ci. Nauck, cf. nQaxxe dfxexafxeXrjxa 
Boiss. p. 142, 1 Sch. n. 58 | duaQxwv rectius Boiss. p. 142,9 Sch. n. 66. 
ceterum quae ex codice descripsit Boiss. dfxaQxwv fxexafiovXevov. 
XQOVco (piXiav (pvXaxxe nescio an sic fuerint supplenda dfxaQXwv 
fiexa(voei.) fiovXevov xqovw. (piXiav (pv).axxe vel etiam lenius dfxaQ- 
xcbv fxexa(/3ov).eve.) (iovXevov xxe. nam fiexaftovXeve pro /xexavoei 
habet Schultzii Florentinus || 5 6(p9aXfxov M d A Tr. : 6(p&a).fxwv Br 
Boiss. p. 142, 1 Sch. n. 59 | y^QOVcp M d ABr: %QrjOifxa Tr., inde vulg. || 
6 TiQaxxe M d A Br : imxeX.ec Tr. huc pertinere videtur quod habet Boiss. 
p. 142, 2 nQaxxe evxoXuwq | (pvXaxxe scripsi: (pvXaaoe Hbri || 7 xQvnxe 
M d ABr: /xrj Xeye Tr., vulg. | xb xQaxovv etiam A, fallitur Gaisford. 
idem habet Boiss. p. 142,11; dxQaxovv prave Gesn. 2 p. 47 mrg || 8 
xcuqov M d ATr. : xaivbv Br j litterae x.ov perierunt resarto margine A || 
9 yrJQaq — fxrj xavxco om. Tr. | evcprjfiiav doxei om. Br |j 10 (pevye 

ev 
Tr. Br: (pvye M d S rec. (pvye A sv superscr. A 2 | fxrj Xelne M d ABr: 
/irj Xine Tr. vulg. B 11 fiioe i Tr., inde vulg. : Xelne M d A Br | xivSv- 
veve (pQOvifxwq. fxav&dvcov /xrj xdfive M d A Br : ordinem invertit Tr., 
inde vulg. || 12 (peiSofxevoq — 9av/xa£s om. Tr. , verba %Qrjofxovq 
&avfxat,s om. etiam Br | gi£iS6fx£voq fxrj Xelne M d A : rjS6(X£voq fxr) Xine 
temere Gesn. 2 , inde vulg. | yQWcobq ci. Nauck 128 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

dydna. Andvxt firj fidxov. IlQeoftvxeQOv aldov. Neoj- 
xeQOV didaoxe. Hkovxw dnioxei. 2eavx6v aidov. Mr) 
<*QX e v^QiCeiv. JlQoyovovg oxetpdvov. Qvrjoy.e vneQ na- 
TQidog. T6) piqj firj a%&ov. Eni vb-kqu) fii) yiXa. 'Axv- 
%ovvti ovvdx&ov. XaQi^ov d(iha(l6jg. Mr) enl navxi kv- 
nov. 7s£ evyevtov yivva. 'EnayyiXhov ftrjdevi. ®&ifii- 
vovg ftr) ddixei. Ev 7idoxe log itvrjxog. Tvxf) t 4 ^ nioxeve. 
JTaig tbv xoofxiog io&i, rjfiujv eyxQaxijg, fteaog diy.aiog, 
iiQeoftvxrjg evkoyog, xehevxtov akvnog. 1 dndvxt fxr) /udxov om. Tr. || 2 asuvzov M d ATr.: oavxbv Br 
| aloxvvov pro alSov hic et paulo ante Boiss. p. 142, 15 et 14, nQsa- 
jSvxeqov aiayvvov etiam Sch. n. 73 | ptr) aQXS vjSQiQstv om. Tr. j, 3 
agx e M d A Br clqxov A 2 | vftQi£etv M d A : vjSqewv Br cf. Sch. n. 87 /xr) 
aQXe ddixelv Boiss. p. 143, 3 ptrj <xqxov u6ixsZv' uqxov d6txsZo&at 
| TCQoyovovg axscpdvov om. Br || 4 (xrj fxdxov libri: corr. Schultz 
1. c. p. 222. vide quae infra monui ad 9 | dxvxovvxt Tr. Boiss. 
p. 142, 17 Sch. n. 77: dxvxovat M d A S rec. Br || 5 dpiufiwq A 
sed ev (sine spir.) superscr. A 2 || 6 inuyyeklov A Tr. Br inuyys- 
Xov M d S rec. | <p&i(xsvovQ fxr) ddlxei om. Br 7 ft! ndoxs tirq 

&vrjxoq] elnt^s toq Q-vrjxoq Boiss. p. 142, 18 Sch. n. 79 || 8 naZq tov 
om. Tr. || 9 nQsa^vxrjq evkoyoq (sic), zsXsvxtav ukvnoq (sic) Br: 
nQsajSvxEQoq svloyoq. zsksvzu aXvnoq M d A Tr. post dkvnoq addit 
Br nhj&st uqeoxe. fxr) Xdlsi nQoq r)dovrjv. 6fxo).oyiatq y S(XfxsvE. 9v- 
oiav nQoocpeQE xazu ovvufxiv. asuvzw fxrj fxdxov. fxrj inl navxl 
Xvnov. inl ds&oZq /xr) inutQOV. z<a /?/a> fxr) ux&ov. fxrj <ptkuiztoq 
lO&t. inuyyskkov /xrj6svl xo nuQunuv. xqovov <psi6ov danavw/xsvoq 
yixQ i<p' d fxr) 6sZ , oklyoq sazut i<p' u 6st, in qnibus tacite correxi 
Bevingi errores. immerito haec Stobaeo inseruit Meineke. adiecta sunt 
autem in Br ex collectione earum quas supra passim commemoravi 
perquam simili. ut igitur recurrunt hae gnomae apud Boissonadium et 
Schultzium, ita desunt in libris Stobaeanis uno Br excepto omnibus. 
quid quod nonnullae iam supra prolatae sunt ab ipso Stobaeo, fxrj inl 
nuvxl Xvnov v. 5, inuyyikXov fxrj6svl v. 6, xqovov <pst6ov p. 126, 1, 
denique ztp filtp fxr) ux&ov latitans in eis quae v. 4 libri exhibent ztp 
j3ltp /xrj fxdxov. augetur vero inteipolationis suspicio inde quod Demetrii 
ecloga et Sosiadis non suo legunlur loco in Br, sed ut supra monui 
corollarii instar additae post Stob. IV c. 5. ad eandem senlenliam per- 
venisse video Stanjekium 1. c. p. 13 adn. 1 CAPVT I DEPI APETHS 129 

174 (3, 81 Mein.) c HQa/.leixov (Heraclit. Eph. fr. XVIII 

Byw.). 
'O/.oaojv kbyovg rjyovaa, ovdeig dcpr/.veexai eg xovxo, 
coaxe yivoja/.eiv oxi aocpbv eaxt ndvxojv Y.e%0)Qia\ievov. 

175 (3, 82 Mein.: Heraclit. fr. CIX) 

Kgvrtxeiv dfxad-irjv y.oeaaov rj eg xb /ueaov cpegeiv. 

176 (3, 83 Mein.: Heraclit. fr. CIV) 

'Av&QOjrtoiai yivea&ai bv.6aa &e?.ovaiv, ovy. dpieivov. 
111 (3, 84 Mein.: Heraclit. fr. CIV) 

Novaog vyieirjv ertoir\aev r\bv y.ai dya&bv, Xiy.bg 
y.OQov, y.d/uaxog dvdrxavaiv. 

178 (3, 84 Mein.: Heraclit. fr. CVII) 

2ojcpQOveiv aQexi) /neyiaxtj' y.ai aocpix\ dh]&ea Xeyeiv 
xai noieiv y.axd cpvaiv ertatovxag. 

179 (3, 84 Mein.: Heraclit. fr. XCI) 

Bvvov eaxi rtdat xb cpQOveetv. £vv vooj leyovxag 
laxvQiCeo&ai yQT: xoj $;vv(p rtdvicov, oy.cog rteQ vbfica rtbXig 

1 ecl. cum lemtn. hab. MA S rec. Tr. p. 45 |j '6 dtpixvssrai 
Meineke: dtptxvelrai M d A Tr. | sg ATr.: slg M d || 4 yivtvoxeiv ATr.: 
yiyvtooxetv M d . post yivtooxeiv quae addit Tr. ?j yccQ Qebg fj &r]Qiov 
uncis saepsit Gesn. 1 p. 56 nec mutavit sententiam Gesn. 2 p. 48 mrg: in 
margine adscribitur ?] yd.Q — QnQiov. tamquam Heraclitea haec verba 
retinet Schuster || 5 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr., 
cum priore iungit M. cf. flor. 18, 32 Mein. Plut. quaest. conv. III prooem. 
p. 644 F id. de recta rat. audiendi p. 43 D id. virtutem doceri posse 
p. 439 D. versum fortasse Scythini esse suspicatur Bywater || 7 ecl. 
hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. p. 45. cum ecloga priore 
iungit M |i 8 dv$Qtonoig M d A Tr. : corr. Mullach | yiyveo&ai M d | &£- 
kovoiv libri: -oi Mullach || 9 ecl. hab. lemmate non iterato MATr. : 
priori continuat Schleiermacher stimmtl. werke II p. 81 | 10 vyeinv M d 
vyieinv A vysiav Tr. ; vyisiav By water | snoinoev M d A Tr. | t)dv x. d. 
vix Heracliti esse sensit Schleiermacher, vyeLnv (no&eivr]v) sn. ci. 
Gomperz zu HeraklWs lehre p. 23 || 12 ecl. hab. lemmate non iterato 
cum priore cohaerentem S rec. Tr. p. 45: seiungenda esse verba et ab 
Heraclito aliena sensit Schleiermacher 1. c. p. 109 || 13 otvtpgovssiv 
scribi iussit Meineke || 14 noissiv xald, tpvoiv snaiovxag Valckenaer 
|| 15 ecl. hab. cum prioribus sine lemmate coniunctam S rec. Tr. p. 45: 
nova incipit sententia, vide Schleiermacher 1. c. p. 109 || 16 tpQovsiv Tr. 
Stobaeus III. 9 130 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN f 

xai tcoXv ioxvQOTEQCog, TQiqjovTai yaQ rcdvTeg ol dv&Qto- 
neioi vofioi V7ib evbg tov -d-eiov ' XQareet yaQ tooovtov 
oxooov eSiXei xal e^aQy.eei udoi v.al rceQiyivexai. 

180 (3, 85 Mein.) 1io/.Qaxovg. 

*Fvxr}g eorl Xoyog eavxov avt-tov. ev rqi @iw xa&d- 
7teQ ev dQdfxaxi XQV V T " nQdtta Xiyeiv ov %bv tcXovoiw- 

TOTOV aXXd TOV OOQOVlflWTaTOV. 

181 (3, 86 Mein.) 

KaXbv enl fiev ttjq eOTiag (paivea&ai to txvq Xait- 
7Tqov , eni de Tfjg evxv%iag %bv vovv. 

182 (3, 87 Mein.) 

Jel woneQ (t£) evvoftovfiiviqg 7c6Xewg (pvyadeveiv 
OTaoiaoTr)v av&Qwnov, ovTwg ev. Ttjg ow&rjoofiivtjg xpvxfjg 
tov TtQog Ta q)avXa xexAixora vovv. 

183 (3, 88 Mein.) TIXaTwvog ex. ToQyiov (p. 448 C). 
TloXXai Tixvai ev dv&Qwnoig eioiv ex. tojv eii^cet- 

qiojv , kfineiQwg evQTjfiivai. e/xneiQia ftev yaQ Tcoiei tov 

1 noXv Schleiermacher: noXiq Tr.; noXioq Preller | loxvooxiooj) 
ci. Buecheler | dv&ooinEioi cod. Paris. 1985 teste Gaisfordo: av&oaimoi 
Tr.; avQ-oamivoi tacitcGesn. 1 p. 56, inde vulg. || 2 xoaxEi — i&QXEl 
Tr.: corr. Bitter || 4 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 45. v. rpvzrjq — avgcov 
vide ne a proximis separanda sint. v. iv xa> ftlqj xxh. Bionem redolent 
cf. Teletis rel. p. XCVI sqq. et 92 || 5 av&iv ci. Nauck 6 /ofjv 
ci. Meineke: %ori Tr. || 7 post <poovifioixaxov iterat v. iv xd /2l<o — 
Xeyeiv S rec. || 8 ecl. hab. lemmate non iterato S rec. Tr. p. 46 (post 
3, 85 Mein.) addito oojxodxovq MA (post ecl. 3, 84 Mein.). recurrit corp. 
Par. 231 Elt. (ZcoxQdxovq) || 9 fihv inl corp. Par. | xalq koxlaiq et mox 
xatq evxv%laiq mel. Aug. || 11 ecl. hab. lemmate non iterato MA S 
rec, cum priore iunctam M. recurrit Anton. I c. 64 p. 67 Maxim. c. 59 
p. 669 Combef. post gnomam Isocrati datam, quod fraudi fuit Isocratis 
editoribus || 12 i£ EvvofiovfXEvrjq Ant. Max. i evvofxovfxivTjq M d A* S 
rec. | xrjq noXEcoq tacite Gesn. 2 p. 48, inde vulg. || 18 oxaoiaoxr)v M d : 
oxaoiaoxbv S rec. oxdo (sic) A reliqua perierunt resarto margine | 
av&Qconov M d S rec. Ant. Max.: xbv av&gconov A | oiod^oofiivrjq om. 
Ant. Max. || 14 ndvxa ante xbv add. A | XoyiOfibv pro vovv Ant. Max. 
|| 15 ecl. cum lemm. hab. S rec. (post ecl. 3, 87 Mein.) Tr. p. 46 (post 
«cl. 3, 86 Mein.). libri indiculum addidi ex S rec, malim tamen ix 
(xov) r.: om. Tr. |j 17 rjVQtjfiivai Plat. CAPVT I HEPI APETHS 131 

aiiova fjiicov nogeveo&ai v.ara Teyyr^v , aitEiqia de v.ara 
Tvyr\v. exdoTiov de tovtcov ueTaXauftdvovoiv dXXoi dXXiov 
dXXcog, Twv de agioTwv ol uqlotol. 

184 (3, 89 Mein.) Tov avTOv (ex tov) 2oq>iOTov 
5 p. 232 E). 

23t) dfj rcQog &ecov, co nal, dvvaTov r]yrj tovto ; Ta%a 
ydg (av) vuelg uev o^vTeqov ol viot nobg avTO (iXe- 
rcoLTe, fjueig de duftXvTeoov. — Tb nolov, xai ngbg tl 
fxdXiOTa Xeyeig ; ov ydg nco ■/.aTavoco to vvv eQionouevov. 
10 — Ei ndvTa eniocao&ai Tiva dvd-QCorcov Iotl dvvaTOv. 
— Ma/.dgiov uevTav fjutbv, ib ^eve, fjv to yevog. 

185 (3, 90 Mein.) StoxQaTovg. 

OrTe %rcnto ytoQig yaXLvov ovTe nXovTtp x w Q l S Xoyc- 
ouov dvvaTov doqjaXtdg yqf^oaod-aL. 
15 186 (3, 91 Mein.) 

'0 fiiog tooTceQ oQyavov dveoec xal e/tiTaoeL ccquot- 
Touevog f t diiov yiverai. 2 usxaXau^dvovGtv tacite ex Platone Gesn. 1 p. 56: zavzu kuu- 
ftdvovotv Tr. || 4 ecl. cum lemm. hab. S rec, sine lemm. Tr. p. 46. 

> »1 

Tov avzov {ex zov) Socptozov scripsi: rov uvxov oocpt- S rec. || 

6 d)|S rec. Platonis BT: Se Tr. ; Se 6?j tacite Gesn. 1 , inde vulg. || 
1 av addidi ex Platone | avzcp Heindorf || 9 nov Plato 11 uevzuv 
(uevz' dv) tacite ex Platone Gesn. 1 , inde vulg. : uev nav Tr. j cw §eve, 
i)v xb yevoq tacite ex Platone Gesn. 1 , inde vulg. : cb !~vve%eiv rb yevoq 
Tr. || 12 ecl. hab. lemmate non iterato MA (post ecl. 3, 87 Mein.) 
addito lemmate HcoxQuzovq S rec. Tr. p. 46 (post ecl. 3, 89 Mein.). 
cum priore colligata est in M. recurrit corp. Par. 14 Elt. (IlXovzdQ- 
%ov\. sententia ovze "nnov %coQlg %u).tvov ovze n).ovzov dtya cpQOv-r]- 
oecoq dvvazbv xQazelo&at Pythagorae adscribitur Stob. flor. 94, 26 Mein. 
(cf. gnomol. Vat. 462). ex philosophorum scholis sumptum illud Horatii 
epist. I 10, 46 sq. || 15 ecl. hab. lemmate non iteiato M S rec. Tr. 
p. 46. cum priore cohaeret M. recurrit Demophil. simil. 4. paullulum 
immutata legitur gnomol. Byz. 129 p. 187 Wachsm. (Bar. 69) corp. Par. 
761 Elt. imaginis de arcu lyrave sumptae complura exempla collegit 
Gataker ad Marcum Antoninum IV 26 || 16 cooneQ suppl. M 1 mrg | 
uQUot,6u£voq Demoph. 

9* 132 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

187 (1, 35 Mein.) 

Tbv XifiavLOTov xoig &eoig, xbv dh enatvov Toig aya- 
&oig anovifietv dei. 

188 (Addend. v. IV p. 144, 3 Mein.) 

01 %b anb tojv aio%Q(Ji)v egyojv xegdog eig rag v.a/.og 5 
avaXioy.ovTeg XetTovgyiag ouotov xt notovot xoig anb 
tegoovliag evoefiovotv. 

189 (1, 36 Mein.) 

'AnoXoyeio&at fikv yag XQ*] (yneg) tGjv adixtug negl 
to abtxeiv ahiav e%6vTU)v , enatveiv bh Tovg en aya&tZ 10 
Ttvt 6i.aq)egovTag. 

190 (3, 92 Mein.) 

3 Enatveiv XQ^j r ° ^cctcc Texvrjv ytvdfxevov. 

191 (9, 68 Mein.) IlkaTOJvog (Alcib. I p. 109 E). 

Ti b* ei fir) %%oj; ovx. av otet ue al"/.ojg eibhvat negi 1J 
tojv (btxaiwv xai) abixojv; — Nai, et ye evgotg. — *AiX 1 ecl. hab. lemmate non iteralo M S rec. Tr. p. 46 (post. ecl. 
3, 91 Mein.) A (post ecl. 3, 90 Mein.). cum priore coniungit M. recurrit 
corp. Par. 55 Elt. (HkovxaQiov). cf. <PiXoo6tptov Xoyot codicis Paris. 1166 
ed. Schenkel. 19 p. 7. flor. Schenkelii (Wien. st. XI p. 35) 124 || 2 xbv 
Xtfiavtoxbv M d A : xb Xtpavtoxbv Tr. ; xov fihv X. corp. Par. fortasse recte 
|| 4 ecl. hab. lemmate non iterato MA S rec. Tr. p. 46 (post ecl. 1, 35 
Mein.). temere in florilegii caput decimum gnomam relegaverat Gesn. 8 
p. 134, inde omiserunt vulgo. inter c Addenda J receperunt Gaisford et Mei- 
neke. recurrit sententia corp. Par. 19 Elt. (IIXovxaQXOv); flor. Mon. 243 
ubi 6 avxbq (id est EtoxQaxnq) e<pn, ol xd dnb xaxtuv SQytov xxk. et 
similiter flor. Schenkelii (Wien. st. XI p. 32) 114 || 5 ot dnb (I. ol xdnb) 
xtov aioxQtov xeQStov corp. Par. | xaq om. Tr. || 6 dvaXloxovxeq MA et 
gnomologi: x°Q^yovvxeq Tr. || 7 9eooeftovot corp. Par. || 8 ecl. hab. 
lemmate non iterato S rec. Tr. p. 46 (post evoe^ovotv) R 9 vnhQ tacite 
addidit Gesn. 1 p. 58, inde vulg. || 12 eci. hab. lemmate non iterato 
S rec. Tr. p. 46 (post ecl. 1, 36 Mein.) || 14 ecl. cum lemm. hab. S 
rec. Tr. p. 46 (post 3,92 Mein.); ix xov 'AXxtfiidSov a' olim fuisse 
suspicor coll. flor. 21, 23 et 24 Mein. v. ovx dv oiei — etSevat (p. 133, 3) 
citat Clemens Alex. strom. V 3, 17 p. 655 P. v. d?.X' ovx (17) — elShat 
(p. 133,3) Theodoretus therap. 40 Gaisf. || 15 neQi tacite ex Plat. 
Gesn. 1 , inde vulg.: naQct Tr. || 16 Stxaltov xal tacite ex Plat. addidit 
Gesn. 1 , inde vulg. CAPVT I DEPI APETHS 133 

ov/. dv bvqbIv fie yyjj; — Kal fidka (/'), ei trjxrjOatg. 
— Elra LrjxfjOat (oi/. av) oXet fie; — "Eywye, el oirj&eirjg 
ye ffr) eidevat. 

192 (9, 69 Mein.) Ev xavxtji (p. 110 D). 

5 Evquv ftev oiQa oi/. oio&a xd di/ata /.ai xddt/a; — 

Ov Ttdvv tpaivofiat. — 'Alkd fir)v clqxl ye ovbe fiad-wv 
eqjrjO&a eidevat' (ei 6e) /ujj#' evQeg fxrjx 1 'ifia&eg, itwg 
oio&a /ai TtoH-ev ; — 'AkV iowg xovxo ooi ov/. OQd-tog 
drce/Qi&rjv , xb tpdvat eidevat avxbg e^evQtov. — Tb de 

.0 rttog ei%ev ; — "E/xa&ov , olttai, /ai eyto, worceQ /ai ol 
akkot. — ILdktv (jeig) xbv avxbv rjxofxev Koyov 7taQa 
xov; tpQa^e /dftoi. — IlaQa xwv tcokXwv. — Ovx, f ei 
ouovdaiovg ye votti^etg xovg cpavlovg /.axatpevyetg eig 
xovg TtoXkovg. 

L5 193 (9, 70 Mein.) *Ev xavxo) (p. 114E— 116D). 

'Aito/.Qivov 6r\' /ai dv fir) avxbg xavxa d/ovorjg, oxi 
xd di/aia xai ovfttpeQOvxd eoxtv , du.w ye keyovxt fir\ 1 ■/ (ye tacite Gesn. 1 ) addidi ex Plat. j| 2 ovx dv tacite ex Plat. 
addidit Gesn. 1 , inde vulg. | ofy9elt]q tacite ex Plat. scr. Gesn. 1 , inde 
vulg. : oirj&eirjv Tr. |) 4 ecl. cum lemm. hab. S rec. Tr. p. 46 || 5 xd 
dlxaia xal xa&ixa Tr., aixd Plat. \ 7 el de tacite ex Plat. addidit 
Gesn. 1 , inde vulg. | evQeq Tr.: rjvQeq Plat. | efia&eq S rec. Plat.: hfia. 
Tr. || 9 dnexQi&rjv scripsi : dnexQld-rj Tr. ; dnexQivdftrjv rectius auctor 
dialogi |i 10 el%ev tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: h'%eiv Tr. || 11 
ndktv elq tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. : ndkai Tr. | qxofiev tacite 
ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: rjxovofiev Tr. | ei Tr.: elq tacite ex Plat. 
Gesn. 1 || 13 ye vofdZ,eiq (yevofii^elq Tr.) xovq cpavXovq xaxacpevyeiq 
eiq (eiq om. Tr.) xovq noXXovq S rec. Tr. : ye didaoxdkovq xaxatpev- 
yeiq eiq xovq noXkovq dva<p£Qa>v Plat. quod tacite recepit Gesn. 1 , 
inde vulg. corruptelam non temptavi neque addidi dva<p£QCDV. quam- 
quam vox didaoxdXovq expulsa videtur glossemate tali v6(JuC,e xovq 
<pavXovq \ 15 ecl. cum lemm. hab. S rec. Tr. p. 46 | 16 aixbq 
xavxa male Tr. : aixbq ov oavxov (quod tacite ex Plat. scr. Gesn. 1 , 
inde vulg.) Platonis T aixbq ov Platonis B aixbq oov Hermann aixov 
oov Vermehren Plat. st. p. 10 j dxovorjq Tr. Platonis B dxovr\q Pla- 
tonis T || 17 xal om. Platonis B T vide Dobree adv. I p. 155 | ye om. 
Platonis T 134 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

rtiozevorjg. — Ov tol, dkk 3 dnoy.giTiov' xai ydg ovdev 
olfxai (tkaprjoeo&ai. — MavTLxog ydg el. xai lioi Xiye ' 
tojv diY.aitov qpfjg evia itkv ovfxqpigeiv, evia (d' ov; — 
Nal. — Ti di; %d itev xaXd elvai avxdiv rd) 6' ov ; ntog 
tovto egojT^g; — E'i Tig ooi rjdrj edoi-ev aloxgd fiiv, 5 
dixaia de ngaTTeiv; — Ovx etioiye. — 'At\t\d ndvTa ia 
dixaia xaXd; — (ZVW.) — Ti d' av xd xald; 7toTegov 
TtdvTa dya&d, ? t Ta fxiv , rd d' ov; — Oliiai eywye, oj 
2ojxgaTeg, evia tojv y.aXtZv xaxd elvai. — 'H xai aioxgd 
dya&d; — Nai. — '*Aga Xiyeig ra zoidde, olov noXXot 10 
ev noXifxoj fiorj-9-rjoavTeg eTaig(x> rj oixeicj) Tgav/xaTa Te 
ekaftov xai diti&avov , oi d* ov fiorj&rjoavTeg deov vyt- 
eig anrjX&ov ; — Tldvv fxhv ovv. — Ovy.ovv tt)v TotavTrjv 
(Sorj&etav xakrjv ftev Xiyetg xara Tr)v htt%eigrjotv tov 
oiooat ovg edei' tovto di eoTtv (dvdgeia' rj ov; — Nai. 15 
— Kaxrjv de ye xara Tovg &avaTOvg re xai ra eXxrj ' 
r) ydg; — Nai. — ^q' °vv ovx allo fiev rj) dvdgeia, 
aXXo de 6 &dvaTog; — Hdw ye. — Ovx dga v.ot aviov 1 anoxgiziov tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. : dnoftlrjziov Tr. 
II 2 y' (pro ydg) vel y' do' vel zdg' ci. Dobree 1. c. p. 156 || 3 zwv 
Sixalwv cpqq evia /ihv oviupegeiv , evia 6' ov; Nal. Ti 6i; zd fiev 
xaXd avzdiv eivai, zd 6' ov; Jlaiq zovzo Gesnero praeeunte correxi 
et supplevi ex Platone: zr)v 6ixaiov <pr)ol . ((pr\div . S rec.) vai . d (d 
supra lin. S rec.) /xhv i/x(pigei. evia 6' ov. nojg zovzo Tr. quamquam 
zi 6i dederit Stobaeus ut Proclus an zl 6al quod est in Platonis T 
(om. Platonis B C D supra versum add. b) diiudicari nequit neque magis 
utrum scripserit elvai avzwv ut Platonis T an quod praetuli ex Pla- 
tonis B avzaiv elvai || 5 ooi rj6r/ Tr. : rj6r/ (6rj Platonis B) aoi Plat. 
|| 6 6ixaia Tr. Platonis B: 6lxaia xal Platonis T quod tacite sed male 
recepit Gesn. 1 , inde vulg. || 7 Nai tacite ex Plat. addidit Gesn. 1 , inde 
vulg. | av zd S rec. Plat.: avza Tr. || 8 r) om. Platonis B || 11 ezaioq> 
Tr. Platonis T kzega) Platonis B | ze om. Plat. || 16 v. av6oeia' ij 
— (17) dXXo /xhv r) tacite ex Plat. supplevit Gesn. 1 , inde vulg. inter- 
ciderunt propter homoeoteleuton. incertum igitur utrum zd ehcr\ scrip- 
serit Stobaeus ut est in Platonis B an solum %htrj ut est in Platonis T. 
illud visum est Scbanzio sed vulgata decepto. in proximis ovv ovx 
Platonis T ovx Platonis B || 18 ye supra vers. S rec. | xaz' avzov CAPVT I HEPI APETHE 135 

y 3 IgtI v.al.bv vai xaxdv, ro rolg cpilotg fiorj&eiv. — Ov 
(pcciverai. — "Oga xoivvv ei, (#) ye xaXov, xai dya&ov, 
ajo/zeg v.ai evzavd-a' xard t>]v dvdgeiav yag 6/xoXoyeig 
xa/.ov elvat rr t v ftorj&etav' tovx* ovv avxb ov.6net, (tijv 
5 dvdgeiav,) dya&bv fj v.av.6v; u.de de (ov.07tet') noTeo 1 
av de^ato ooi elvai dya&d rj xaxa; — 'Aya&d. — Ovv- 
ovv rd /xiytOTa /xdXtOTa, v.at rjxtOTa tojv toiovtojv de^at' 
dv OTegeo&ai; — Ilojg ydq ov ; — FLojg ovv Xiyetg Tteot 
dvdgeiag; eni nooco av avTOv dii-ato OTegeo&ai; — Ovde 

10 Cijv (av) eyojye deBai/xrjv detkbg tov. — "Eo%aTov aga oot 
dov.ei v.av.ov elvat rj detlia. — "E/xotye. — 'Ej; Xoov tio 
Te&vdvat, wg eotv.e. — Oijfxi. — Ovxovv -9-avdTqj Te xai 
detXia evavTtojTaTov ^wrj v.at dvdqeia; — Nai. — Kai 
rd fxev fxdXtOTa eivat fiovkoto oot, rd de rjxtOTa; — 

15 (Nai.) — *Aq' ovv xa fxev aptara rjyrj, rd de xdv.tOTa; — 
Ildvv ye. — 'Ev Toig aqioxotg dqa ov rjyfj dvdgeiav eivat, 
xdv Toig xaxioTotg SdvaTov; — 'Eyojye. — Tb aga fiorj- 
&eiv (iv) nokifxoj Toig qpikotg, fj /xev v.alov, xard dya&ov 

Tr. perperam ut fere PlatonisB: xazd zavzbv Platonis T idque tacite 
Gesn. 1 , inde vulg. 

2 ei, y ye Plat.: e i ye Tr.; # ye Gesn. 1 , inde vulg. || 3 xal 
om. Platonis T | uifxoXoyeig Plat. [| 4 zr\v dvdgeiav tacite ex Plat. 
addidit Gesn. 1 , inde vulg. || 6 oxonei tacite ex Plat. supplevit Gesn. 1 , 
inde vulg. | nozeQ' — 6 xaxd Priscian. instit. XVIII 125 II p. 266 
Hertz | noze^' av Tr. nozeQa av Proclus nozeQav Platonis B: ov 
nozeQa av Platonis T. ov igitur addidil Gesn. 1 , fortasse recte || 7 fxd- 
Xioza. — (Nai.) — Kal r\xioza xze. recte Dobree adv. I p. 156 | degai' 
S rec. Plat.: degai Tr. || 10 av tacite ex Plat. addidit Gesn. 1 , inde 
vulg. | eycoye Tr.: iy<b Plat. | eoyazov S rec. Plat. : eoyazog Tr. | 
ooi Soxel xaxbv eivai Tr. : xaxdiv eivai ool doxel Platonis B ooi 
xaxbv elvai doxel Platonis T || 11 i£ ioov zw Plat.: egeig ovzco Tr. ; 
4§ ioov zo tacite Gesn. 1 , vulg. || 14 fidhoza Tr. Platonis T: fiaXioz' 
dv Platonis B [ 15 vai tacite ex Plat. addidit Gesn. 1 , inde vulg. | 
ovv Tr.: 6u tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. | xdxiaza tacite ex Plat. 
Gesn. 1 , inde vulg.: xd/.hova Tr. || 16 v. ndvv ye — (17) &dvazov; 
om. Plat. | aQa scripsi: aQa Tr. || 17 eytoye Tr. Platonis B: ndw 
ye Platonis T | d.Qa S rec. || 18 iv tacite ex Plat. addidit Gesn. 1 , inde 
vulg. 136 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQiN V 

ngul-iv xrp> xijg dvdgeiag xuXov uvxb 7tQooeinug; — ®ai- 
voiiai ye. — Kuxu 6e if.av.ov jcquI-iv xr]v xov $avdxov 
xaxov; — Nai. — Ovxovv dixaiov (56e ngoaayoQeveiv 
ixdoxrjv xvjv nod^eiDV e'ineQ jj xaxbv a7ceoyd£etai xaxt]v 
xaXeig, xai j) dyu&ov ayad-^v xXrjxeov. — "Ej.wiye 6oxei. o 

— Aq* ovv xai rj aya&ov, xaXdv r) 6e xaxdv, aiaxQov; 

— Ildvv ye. — 77} v uq } ev %6} noXifiro xotg rpiXotg fiorj- 
■9-eiav Xiywv xuXrjv fxev eivut, xuxrjv 6i, ovdev 6iarpe- 
Qovxtog Xiyetg, f uq* ovv dya&r)v /uiv, xuxr t v 6e ovda- 
(xuig; — AXr]&rj uot doxeig Xiyetv, w ^wxQaxeg. — Ov6ev 10 
uqu xwv xaXdiv, xu&' oaov xuXov, xaxbv; ovde xwv ai- 
oxqojv, xa&' oaov aiaxQov, ayaif-ov ; — Ov rpaivexat. — 
'Exi xoivvv xai w6e axixput* og dyaitbv ngdxxet, ovyi "xai 
ev 7CQUxxet; — Nai. — 01 6' ev 7CQuxxovxeg ovx evdal- 
ftoveg; — Tlvjg yuQ ov; — Ovxovv fj ev6atuovia 6t J 15 
dya&ojv xxrjotv; — MdXtaxu. — Kxwvxut 6e xuvxu xru 
ev xai xuXrZg ngdxxetv; — Nui. — Tb yovv xuXwg ngdx- 
xetv uyu-3-ov ; — Tlwg 6 ov; — Ovxovv xuXbv r) evnga- 
yiu\ — Nai. — Tuvxbv dga erpdvtj fjuiv icdXtv (uv xaXdv 

xe xa/) dyu&ov. — Ouivexui. — °0 xt uv uqu evQOJuev 20 
xuXov , xui dyudbv evQr]oo(iev ex ye xovxov xov naQa- 

2 Si Tr. Platonis B: Si ye Platonis T fl 3 Slxatov wSe Tr.: 
wSe Sixaiov Plat. || 4 dneQyd^exat Tr. Platonis B: igydt,exat Pla- 
tonis T j| 7 Ttdvv ye Tr. : vai Plat. || 9 <xq' ovv Tr. : jj et TiQoael- 
neq (nQoelneq Platonis T) avxrjv Plat. quod tacite reposnit Gesn. 1 sed 
pro nQoetnsq quod scripserat correxit nQoaslnsq in editione tertia 
p. 125, inde vulg., fallitur Schanz | ovSaudiq om. Plat. || 10 Xiystv Tr. 
Plat. : xpsystv S rec. | ovSev tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: ovSs 
Tr. || 11 xa&' oaov tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: xaxbv rj Tr. || 

13 oq dya&bv Tr. : oaxtq xaktiiiq tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. || 

14 nQaxxovxeq Plat. : nQaaaovxeq Tr., inde vulg. || 15 7} evSatuovia 
Tr.: svSaluoveq Plat. || 17 xb yovv xalroq Tr.: xb ev dga Plat. || 
19 nahv scripsi e Plat. : nd).at Tr. | av xaXov xe xal tacite ex Plat. 
addidit Gesn. 1 , inde vulg. I 21 xalbv Tr. Platonis B: xaXov xe Pla- 
tonis T idque tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. | naQaSsiyuaxoq Tr.: 
Xoyov. 'Avdyxt] tacite ex Plaf. reposuit Gesn. 1 , fortasse recte. fuerit 

TtaoaSeiyfiaroe 
enim in archetypo ).6yov . dvdyxrj. 


CAPVT I HEPI APETHZ 137 

deiyuaxog. %i de; rd dya&a avucpiosi r t ov; — ~vcc- 
(fsoei. — Mvrjuoveveig ovv negl tojv dcxaicov, nwg cofxo- 
Xoytjoag; — Tovg xa dixaia 7iodxxovTag dvayyalov eivai 
xakd nqdxxeiv. — Ovxovv y.al rovg f xd xaigia Xeyovzag. 
5 t« diy.ata aoa, to IdXxifiiddrj, Gv/urpeQOVTa Iotcv. 

194 (1, 18 Meio.) ^4gcGTorelovg Ilegi dgeTfjg (xat xa- 

y.iag) (p. 1249 1 26— 1251 b 37). 

'Ercaiverd eorc ra yakd, ipexTa dk xd aio%od' xai 

xwv ukv y.ahov ^yovvTac al dgeTai, rtjov dk aioxQUtv 

10 al ycaxiac. enacveTa 6e egtc xal Ta acvta rtov aQeTtov 

y.ai Ta naQeuoueva xalg aQevalg xai xd ycvo/xeva drt 

avitov y.ac rd egya avctov , if.iey.Td dk ra evavria. tqc- 

2 tbuoXoyrjoaq zovq Tr. : cbuoXoyrjGausv ; Oiuai ye zovq tacite 
ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg. |] 4 ovxovv xal zovq xa xaiQta Xsyovzaq' 
xa dlxaia Tr. : ovxovv zovq zcc xaXa dya9d; — Nal. — Tcc 6* 
dya9-a ovutptQSt (-qsiv Plat.) ; — Nai. — Tcc dlxaia tacite duce Pla- 
tone Gesn. 1 , inde vulg. | xal zovq Tr. Platonis B: zovq Platonis T || 
5 ccqu Tr. | post ioxiv tacite ex Plat. addidit sotxs Gesn. 1 , inde vulg. 
| 6 ecl. cum lemmate AQtozozsXovq 7i£gl dgexrjq hab. MA (post ecl. 
1,188 Hense) cum lemmate AQioxoxsXovq (-Xrjq Tr.) S rec. Tr. p. 48 
(post ecl. 9, 70 Mein.). cum S codicis manu recenti nobis rem esse 
(vide p. 102, 2 adn.), non cum antiqua commemorare debuit Carolus 
Schuchhardt qui qua ratione Ps.-Aristotelis tcsqI aQSxtSv xal xaxttov 
commentatio a Ps. - Andronico in usum vocata sit exposuit in libro 
Darmstadiae a. 1883 edito c Andronici Rhodii qui fertur libelli usqI 7ta9tov 
pars altera de virtutibus et vitiis' etiam de fontibus commentarii post 
Zellerum (phil. 3 III 1 p. 647 sq.) disserens diligenter. Ps.-Aristotelis libel- 
lum sollerter recognovit Susemihl post ethica Eudemia Lips. a. 1884. in 
lemmate addidi xal xaxiaq; quod confirmat fortasse Tr. (non S rec.) 
ubi ante ipsam eclogam lemmate AQtozozsXrjq praeditam titulus legitur 
generalis male sic confusus IQANNOY ZTOBAIOY EKAOriiN 
AII0<P6ErMAT&N YI1O0HK&N IIEPI APETH2 KAI KAKIA2 
vide mus. Rh. XXXIX p. 399: nsQl aQSZtov xal xaxitov Ps.-Arist. || 
8 in. usv iozi tacite ex Ps.-Aristotele Gesn. 1 p. 60, inde vulg. de 
Gesneri editione secunda vide quae monui mus. Rh. XXXIX p. 543 | 

ai 
aioxQa M d Ps.-Arist. ioxQcc A, ai superscr. A 2 : xaxcc Tr. j xal xtov 
uhv Tr. Ps.-Arist. : ztov 6h (om. xai) M d A || 9 al superscr. M d m. prima, 
om. A | ztov 6s aioxQtov al xaxiai etiam A, errat Gaisford || 11 tcqs- 
nousva A corr. A 2 | vn' male Gesn. 1 , inde vulg. 138 iQANNor noBAior EKAorQN r 

/negovg de xfjg ipu%rjg Xafxfiavoftevrjg xaxa TlXdxojva, xov 
fiev Xoytoxtxov dgexfj eoxtv f, qpQovrjatg, xov 6e &vftoet- 
6ovg rj xe nQqorrjg xai f) dvdgeia, xov 6e ent&vfirjxixov 
jj xe aojqjQoavvrj xai fj eyxQareia, oXrjg 6k xf t g xpvyrjg fj 
xe 6txatoovvrj xai fj hXev&eQtoxrjg xai (»}) (xeyaXoipvxia. 5 
xaxia 64 kaxi xov fiev Xoytoxtxov fj dqpQoovvrj, xov 6e 
■d-vfioeidovg rj xe OQytXoxrjg xai r) 6etXia, xov 6e ent&v- 
firjxtxov rj xe axoXaaia xai fj dxQaaia, oXrjg 6e xfjg ipvxrjg 
rj xe ddwia xai r) dveXev&eQia xai r) fiixQOXpvxia. 

"Eoxt 6e qjQovrjoig fiev dgexfj xov Xoytortxov naga- 10 
ax.evaoxiY.ri xwv rcQog evdaifioviav retvovriov. nQqorrjg 
6e eortv aQexr) xov 9vfioetdovg, xad-' fjv vnb OQyrjg yi- 
vovxat dvaxivrjxoi. dvdgeia 6e eaxtv dgexr) xov &vftoet- 
6ovg, xa&' rjv 6vaexnXrjxroi eiatv vnb qpofiojv ruiv negi 
&dvarov. oojqjQoavvrj 6e eoxtv dgerfj xov ent&vfirjrtxov, 15 
y.u& 3 rjv avoQexxot yivovxat xojv neQt xdg dnoXavaeig 
q>avXojv fjdovdiv. eyxQareia 6e eoxtv dgexr) xov ent&v- 
/urjrtxov, xa# J fjv xaxexovot xqj Xoytofxvj xrjv eutd-vfiiav 
oQfiuioav eni xdg qpavXag f^oovdg. dtxatoavvrj 6i eaxtv 
agexfj ipvxfjg diavefirjxixrj xov xax' dt-iav. eXev&SQtoxrjg 20 

2 iaxiv r) tpQovrjaiq M d Ps.-Arist. : iaxi tpQOvrjatq A Tr. Jj 3 xe 
supra lin. addidit A 2 | dvSQela M d Tr. Ps.-Arist.: dvSQta A || |6 r) ante 
iXevd-. om. A | r) fxey. Ps.-Arist. : /ney. (om. r)) M d A Tr. |) 6 Si iari 
M d A Ps.-Arist. : Sh Tr., inde vulg. || 8 dxQaxeia Ps.-Arist. Bekkeri || 
9 xal dvetev&eQi6zt]Q xal fuxQOXfw%la Ps.-Aristotelis haut pauci | r) 
ante dveXev&eQia om. A || 11 tiqoq M d A Ps.-Arist. : na^' Tr., inde 
vulg. ; elq Ps.-Aristotelis non nulli et Ps.-Andr. | xe ivovxtov M d A Tr. : 
awxeivovxtov Ps.-Arist. || 12 Se iaxiv (iaxi A) M d A: d' iaxlv Tr. | 
vno OQyrjq M d Tr. Ps.-Aristotelis non nulli dnb OQyrjq A sed i superscr. 
A 2 : 7tQoq OQyaq Ps.-Arist. || 13 dvSQela Tr. Ps.-Arist. : dvSgla M d A 
| Se iaxiv A Tr. : d' iaxiv M d || 14 SvaexnXrjxxoi etiam A , fallitur 
Schuchh. | dno A sed v superscr. A 2 | \<p6(}tov (, xal (idkiaxa) xdiv 
ci. Meineke || 18 xto XoyiOfitH M d A Ps.-Arist.: xtov Xoyiofxiov Tr., 
inde vulg. | xr)v im&vfilav oQfitoaav M d A Ps.-Arist. : xaq im&vfiiaq 
OQfitoaaq Tr. || 19 xaq om. Ps.-Aristotelis non nulli Ps.-Andr. | S' 
iaxlv M d || 20 Siavefirjxixr) — yvxrjq (p. 139, l) om. M d | xov Ps.- 
Arist. (cf. infra xb Siavefirjxtxbv etvai xov xax' dglav p. 142,4): xtov 
A Tr. non recte retinet Meineke CAPVT I IIEPI APETHS 139 

6e eoTiv agsTt) *pv%fjg ev6dnavog eig ra v.aXd. fieyaXo- 
ipvxict 6e eoriv doeTrj rpvxfjg, v.a& 3 rjv dvvaTat opegeiv 
evTvxtov v.al dvoTvxictv y.ai Ti/nr)v yat aTtfxiav. 

3 AqjQoovvrj 6e eoTt yayia tov XoytOTtyov, autia tov 
5 XJfjv vaycog. OQytXoTrjg 6e eOTt yayia tov ■9vfxoet6ovg, 
ya9- 3 rjv evxivrjTOi yivovTai ngbg ogyrjv. 6etXia 64 eoTt 
y.azia tov -9vfxoet6ovg, za^ 5 r]v eynXfjTTOVTat vni qjofStov 
tcov Tzeol 9-dvaTov. dyoXaoia 64 £oti yayia tov ent- 
&vfxrjTiyov , ya9- 3 rjv OQey.TLy.ol yivovTai tcov neol Tag 

10 dnoXavoetg qjavXiov fj6ovcov. dygaoia 64 eoxt v.ayia tov 
ent&vfxrjTtv.ov, xa^ 3 rjv aiQOvvTai Tag cpavXag r)6ovdg fxr) 
xwXvovTog tov Xoytofxov. a6ix.ia 64 eoTt vavia rpvyj t g, 
y.ad-' rjv nXeovexTtvol yivovTat naga Trjv at-iav. dveXev- 
9-egia 64 eOTt yaxia ipvxfjg, va9- 3 rjv aiQeTtxot yivovTat 

15 y.eg6ovg aioxQov. fxtxQoxpvxict 64 eoTt xaxia xpvx>~g, *ct& 
rjv d6vvaroi eiot qjeQetv xai evTvxiccv xat aTvxictv v.at 
Ttfir)v xai aTt/xiav. 

1 ipvxijq A S rec. Ps.-Arist. : xfjq ipv%ijq Tr. p. 49 , inde vulg. | 
svSdnavoq M d A S rec. Ps.-Arist. : dSdnavoq Tr. || 2 Ss ioziv Tr. : 6* 
iaxlv M d (Mcv A | rectius Svvavxai Ps.-Aristotelis haud pauci, sv (sv secl. 
Schuchh.) Svvavxai Ps.-Andr. cf. 16 || 3 xal Svoxv^iav scripsi: rj dvozv- 
%iav M d A Tr. xal dxvyiav Ps.-Arist. sed vide ne praeferendum sit (xal) 
svxv/Jav xal dvoxvxLav xal xifxrjv xal dxifxiav coll. p. 139, 16. 143, 10 
|| 4 ioxiv M d || 5 OQyiXoxrjq M d || 6 Ss ioxi A Ps.-Arist. Ss ioxtv M d : 
Ss Tr., inde vulg. || 8 xal fidXioxa ante xtav supplet Meineke ex 
Ps.-Arist. curiosior fuit librarius infra p. 144, 13, sed vide p. 138, 14 || 
9 oqsxxixol (iQSxxol A, corr. A 2 ) yLvovxai M d A Tr. Ps.-Arist.: atQovvxai 
Ps.-Arist. Bekk. | xiav — rjSovwv (10) M d ATr. : xdq <pavXaq r/Sovdq 
Ps.-Arist. Bekk. |] 10 dxQaxsia Ps.-Arist. Bekk. || 11 xa& 3 rj* — 
Xoyio/xov (12) libri Stob. : xa&' rjv naQaovQOvot xy aXoyia xrjv ini- 
QvfiLav ta&ovoav inl xdq x<ov <pavX<ov rjSovtSv dnoXavostq Ps.-Arist. 
Bekk. || 12 XoyiGfiov M d A Ps.-Arist.: Xoyov Tr., inde vulg. || 13 xa& 3 
rjv — xaxia tpvxfjq (14) M d A S rec. : om. Tr. | dvs?.sv&SQia tacite ex 
Ps.-Aristotele Gesn. 1 , inde vulg. : aioxQOXSQSsia (-xsQSsia S rec.) M d A 
S rec. vereor ne ipsum Stobaeum deceperit glossema || 14 acQsxixol — 
aloxQOv (15) libri Stob.: OQsyovxac xov navxaxoSsv xsQSovq Ps.- 
Arist. an oqsxxixoc scribendum pro alQsxcxolt || 15 ioxiv M d Ij 16 
aSvvaxoi (vel aSvvaxoi) siai M d A Ps.-Arist. : aSvvaxov Tr. | xal ante 
svx. om. Ps.-Aristotelis non nulli 140 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

^Egya 6e %i]g qQOvrjoeujg eo%i %b ev t3ov/.eveo&ai, %b 
(ev) xoZvai %a dyaitd xai %a xaxa -/.ai navxa %d ev %uj (iiut 
alge%a xai qevx.%d, %b XQV°^ ai xahuig naoi %olg vnao- 
Xovoiv aya&oig, %b 6pti?.rjoai OQ&uig, %b ovvidelv %ovg 
xaioovg, %b ayxivoujg xQtjo&ai y.ai Xoyuj xai eQyuj, %b %r)v 5 
kfxrceiQiav exetv %ujv XQ^°^ l(x)V itdv%ujv. (tvrj/irj 6e xai 
efi7ieiQia xai dyxivota xai 6e£i6%rjg xai evfiovXia rpoi 
drcb %fjg q>Qovr]oeu>g exao%ov av%wv eo%iv r] 7caQeue%ai 
%fj (pQovr]oei. xai %d /xev av%ulv olov naQai%ta %rjg qjQO- 
vijoeajg eo%t, /.a&diceQ r] e/meiQta y.ai rj /j,vr]/xrj' %d 6e 10 
olov /uiQrj, olov evftovkia %e xai dyxivota. 

JlQa6%rj%og 6e eo%t %b 6vvao&ai qeQetv /ue%Qiutg 
ey/.kr\/xa%a *ai bltyojQiag /ue%Qiag, xai %b /tr) %axeu>g 
OQudv hti %dg %i/nojQiag, xat %b /ir) evxivrycov eivai icQog 
%dg oQydg, amxQOv 6e %oj rj&et v.ai dqtX6vet/.ov, %xov%a 15 
%b rjQefxalov ev %fj rpvxfj xai %b o%dot/iov. 

1 egya 6e xrjq M d A Tr. : xrjq 6e Ps.-Arist. | (pQovr]oe(oq iozlv M d | 
ev om. Ps.-Aiist., cum Stobaeo facit Ps.-Andronicus p. 21, 13 Schuchh. 
| fiovkeveod-cu M d A Tr. : fiovXevoaoScu rectius Ps.-Arist. | xb xqIvul 
ev (vel xaXcoq) ci. Halm lect. Stob. p. 22 xb ev xqlvul Meineke et Suse- 
mihl. cf. p. 143,18 3 uQexu M d | xQrjo&ai M d ATr.: xQr]aao&UL Ps.- 
Aristotelis aliquot libri a Schuchhardto adhibiti p. 21, recte || 5 dyxi- 
vcoq Ps.-Arist. | %QrJG9uL M d A Tr. Ps.-Arist. Bekk. : x9V oaa ^ ai ^ 8 -" 
Arist. libri plerique | xal Xoyio xal eQyto om. Tr. | tb xr)v M d A Ps.- 
Arist.: zb Tr., inde vulg. || 6 r) /ivr]urj Ps.-Aristotelis pauci | xal i/un. 
xal 6e£. xal evjS. xal dyx- Ps.-Arist. Susem. || 7 ini6e&6xrjq Ps.- 
Andr. Schuchh. | tjxoi dnb xrjq M d A Ps.-Arist. : om. Tr. ; tjxoi dnb 
tacite imperfecte supplevit Gesn. 1 , inde vulg. || 8 exaoxov M d Tr.: 
kxaoxo A; exuoxrj Ps.-Arist., inde tacite Gesn. 1 , vulg. || 9 xal M d A 
Tr. : tj Ps.-Arist. | naQaixia M d A Tr. : ovvuixiu tacite ex Ps.-Arist. 
Gesn. 1 , inde vulg. | cpQovrjoeuiq ioxi (-r]oewq ioxiv M d )M d A Ps.-Arist.: 
cpQovrjoewq Tr., inde vulg. || 11 uvxrjq vei xrjq (pQovtjaecoq post /ueQrj 
add. Ps.-Arist. | olov r) ev/Sovkiu xul r) dyxivoia concinnius Ps.-Andr. 
p. 21,21 || 12 nQuoxrjxoq M d A S rec. Ps.-Arist. : -oxrjq Tr. | ioxiv vel 
ioxlv M d S rec. | 6vvuo&ul <peQeiv M d A Ps.-Arist.: cpeQeiv Tr., inde 
vulg. | (lexQiwq A Tr. Ps.-Arist. : /xexQia M d ut Ps.-Aristotelis non nulli 
|| 13 (iexQiuq secl. Meineke || 14 xb /ir) evxivrjxov M d Ps.-Arist.: /xrj 
evxivrjxov A 6voxivrjxov Tr. || 16 xul xb oxaoiuov M d A : xai oxdoi- 
/uov Tr. Ps.-Arist. CAPVT I IIEPI APETHZ 141 

'Avdgeiac de loxt xb 6voe/.n).r j /.xov eivai vnb tpoftcov 
xcov negi Sdvaxov, v.ai xb ev&agofj elvai ev xoic deivoig, 
y.al xb evxo/.uov ngbg xovg v.tvdvvovg , v.ai xb fiaXXov 
algelo&ai xe&vdvat, v.a'kcbg rj aioxgiog ocod-fjvat, xal xb 

5 vi/.rjg aixiov eivat. eoxi 6e avdgeiag v.ai xb noveiv v.ai 
xb /.agxegeiv vai algeio&ai f v.ai dvvao&ai. nage- 
nexai db xf t avdgeia rj xe evxoXtiia v.ai fj ev\pv%ia v.ai xb 
d-agoog, exi 6e r) cpt).07tovia vai r] v.agxegia. 

^cotpgoovvrjg de eoxi xb /xr) \rav/ud£eiv xdg anoXav- 

10 oeig xmv ocofxaxtv.cov fjdovcbv, xai xb eivai naorjg dno- 
'/.avoxi/.fjg aioxgag rjdovfjg dvogev.xov , v.ai xb tpofieioirai 
xfjv ddo^iav xai xb xexdy&at negi xbv fiiov b/ioicog ev 
utv.goig v.ai jueyd/.oig. nagenexat de xf t ocotpgoovvr t ev- 
xai-ia, -/.oo/xioxrjg, aidcug, evkdfieia. 

15 'Eyv.gaxeiag ds eoxi xb dvvao&at v.axaoxeiv xco /.o- 1 dvSQeiaq tacite ex Ps.-Arist. Gesn. 1 , indevulg. : dvdpe lu M d Tr. 
uvSqlu A | ioziv M d | elvui om. Ps.-Aristotelis libri plurimi || 2 tzsqi 
&dvazov M d A S rec. Ps.-Arist. : tiqoq zbv &dvuzov Tr., inde vulg. ; 
tisql zbv &uvuzov minus recte Meineke | zb sv&UQOrj eivut iv zolq 
Ssivolq M d A: zb sv9uQofj elvui Tr., inde vulg. ; zb sv&uqgtj iv zolq 
SsLvolq Ps.-Aristotelis plurimi || 3 zb ante svz. om. Tr., inde vulg. 
4 GtoSfjvui M d A Ps.-Arist. : SiuocodfjVui Tr., inde vulg. ; errant Schuchh. 
et Susem. [| 5 uvS^luq A [| 6 xal Svvug&ul M d A Ps.-Aristotelis libri, 
unde xlvSvvsvgul apte Buecheler, uvdQuyu&iL,eo&ut Tr.; xal Svvuo&ul 
uvSQuyuO-lt,eo9ui Halm lect. Stob. p. 22 et Meineke male interpretati 
adnotationem Gaisfordi 7 dvSQla A | rj ze svzoXfdu M d A S rec. ut 
Ps. Aristotelis non nulli: fj svzo/.ijliu Tr., inde vulg. ; xul r) svzo/.ftiu 
Ps.-Aristotelis plerique 8 ezt Se Ps.-Arist. : szi ze (vel ze) M d ATr. ; 
fort. ezt Se rj ze cum Ps.-Aristotelis non nullis | <piko7toviu M d A Ps.- 
Arist.: fieyu/.oxpvxiu Tr. , inde vulg. || 9 oaxpQOOvvrjq A Ps.-Arist.: 
OQxfQoovvr/ M d Tr. | eoziv M d || 10 rjSovalv i-arv sine acc. M d ) M d A 
Ps.-Arist. : ini&vfiiarv Tr. | xul zb M d A Ps.-Arist. : zb Tr., inde vulg. 
| dno/.uvozixfjq M d ATr. Ps.-Aristotelis libri paene omnes: dno/.av- 
osarq tacite ex Ps.-Arist. (cf. Arist. ed. Bas. 2 ) Gesn. 1 p. 62, inde vulg. R 
12 zrjv uSogtuv M d A: zrjv dza^iuv Tr., inde vulg. ; xul zrjv Sixuiuv 
dSsiuv (vel dSogiuv) Ps.-Arist. | zezdod-ui Ps.-Aristotelis non nulli | 
rtSQL M d A Ps.-Arist.: rtuQa Tr., inde vulg. j iv M d ATr. : ev zs ex Ps.- 
Arist. Meineke | 13 zfj A Tr. Ps.-Arist. : rj M d j| 15 ioziv M d | zto 142 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

ytaficij xrjv eittfrvfxiav oQ/uwoav ent cpavkag dnoXavoetg 
rjdovcov, xat xb v.aQxeQeiv, xal xb vnoftovrjxtxbv eivat xrjg 
xaxa cpvatv evdeiag xe xai Xvnrjg. 

/J txatoavvrjg di eaxt xb dtavefirjxtxbv eivat xov xax' 
d^iav, xb acciCetv xd ndxQta e&rj xat xd v6f.uf.ia, xb 5 
ocp^etv xovg yeyoapLfiivovg vofiovg, xb dXrj&evetv ev xip 
dtacpiQovxt, xb dtacpvkdxxetv xdg bptokoyiag. eaxt de icqcoxa 
xcov dt/.aicov xd nQog xovg &eovg, eixa nobg daifiovag, 
eixa rcobg naxQida xat yoveig f eixa rcQOg xovg xaxotyjo- 
fiivovg' ev olg eaxt v.ai (rj^ evoifieta, rjxov fiiQog ovaa 10 
xrjg dtxatoovvrjg rj naQaxoXov&ovoa. dxokov&et de xrj 
dtxatoavvrj xat r) botoxrjg xai r) dkrj&eta xai r) niaxtg xai 
rj fitooTCovrjQia. 

'Ekev&eQtoxrjxog di eaxt xb nQoextxbv elvat XQrjfid- 
xcov eig xd enatvexd, xai xb entdaiptketv eni xcp eig deov 15 
xt avaXco&rjvat, xai xb (iorjd-rjxtxbv eivat ev xco dtacpoQco, 
xat xb cptkdvd-qconov, xal xb fir) kafteiv o&ev fcr) dei xa\ 

koycopcco tr)v inc&vpclav M d Ps.-Arist. : trjv inc&vpclav tcp koycopcco A 
xi5v koycopccov trjv inc&vftlav Tr. 

2 rjdovcov M d ATr. : xal r)dovdq Ps.-Aristotelis plerique || 3 ts 
om. Ps.-Arisl. || 5 xo ocoC,stv M d A Tr. : xal oco^scv Ps.-Arist. Bekk. 
ubi mox vopccpca xal tb oco"C,scv — xal xb dk. — xal xb dcacp. g 
7 Ttocoxa tcov Scxaicov xa M d A Tr. : nocoxrj tcov dcxatoovvcov (-ovvcov 
Bekk.) Ps.-Aristotelis plurimi. xa deinceps ter repetiit sita (xd) nobq 
dacpcovaq, slta (ta) nobq xth. Schuchhardt in Ps.-Andronico p. 26 || 
9 natQcdaq A || 10 ioti xal r) Ps.-Arist. : ioxc xal M d A Tr. ; iotlv 
fj Ps.-Arist. Bekk. | r)tot (vel potius rjtot) etiam M d , fallitur Schuchh. 
|j 13 r) om. Tr. , inde vulg. || 14 iksv&SQcotrjtoq M d A Ps.-Arist.: 
iksv&SQcotrjq Tr. | nQOStcxbv Ps.-Arist. : ngoacQStcxbv M d A Tr. (dubito 
de S rec.) rj nQOStcxbv superscr. A 2 ; nQOo9suxbv ex pravo Ps.-Ari" 
stotelis exemplari Gesn. 1 p. 62 [j 15 xal tb incdaxpckslv M d ATr. : xal 
tb incdatpcksvscv Ps.-Arist. Susem. | inl tb Halm lect. Stob. p. 23 quem 
secutus est Meineke | diovtt sed tamquam unum vocabuium ATr.: 
deovta M d S rec. (?) deovta vel ta Siovta Ps.-Aristotelis non nulli jj 
16 fiorj&rjtcxbv M d A Ps.-Arist. : xov&cxbv (sic; fallitur Schuchh.) S rec. 
xa&lxov Tr. fortasse (inc)xovQcxbv, nisi latet ftorjd-cxbv ex Srjtcxbv 
depravatum | xac tb cpckdv&Qtonov om. Ps.-Arist. ; xal cpc?.dv&Qconov 
habet Ps.-Andr. fortasse rectius ]| 17 xal o&sv dsl ka{3siv om. Ps.-Arist. CAPVT I IIEPI APETHZ 143 

o&ev dei Xafieiv. eoxi de 6 eXev9eQiog xai 7teol eo&rjxa 
v.ad-aQiog y.al negl olyrjoiv , yaxaov.evaoxiv.6g %e xcbv 
neQixxtov %ai vaXtuv xai diaytoyrjv e%6vxiov rjdeiav dvev 
xov Xvoixe/.ovvxog' y.ai -d-Qenxiybg xcov ttiitov xmv idiov 

5 xi exovxtov i] &avuaoxov. dv.oXov&ei 6e xf eXev&eQibxrjxt 
r) xov rjd-ovg vyQoxyg v.ai evaycoyia vai qjiXav-d-Qtonia 
y.ai xb elvai eXerjxixbv v.ai q>iX6qi/.ov v.ai qtXo^evov v.ai 
qiiXoxaXov. 

MeyaXoipvyiag de eoxi xb vaXcbg eveyv.eiv vai evxpvywg 

lo y.ai axv%iav v.ai evxv%iav xai xiurjv v.ai dxifiiav, vai xb 
fir) ■d^avfxdteLV firjxe XQvqrjv firjxe -9-eQarteiav firjxe e^ov- 
oiav urjxe xdg vivag xdg evaywviovg, eyeiv de xi {3d&og 
xijg ipvxrjg v.ai fieye&og. eoxi de b ueyakoxpvxog ovde xb 
trjv neqi noXXov 7toiovfievog ovde qjiXoCtoog , anXovg de 

15 xto rj-d-et yai yevvaiog, v.ai adiv.eio&ai dvvdfxevog, v.ai ov 
xif4.LOQrjxiv.6g. dv.oXov-9-ei 6e xfj fieyaXoxpvxice. dnXoxqg xai 
yevvaioxrjg v.ai dXrj&eia. 

IdqiQOOvvrjg 6e eoxt xb XQivai v.avtog xd nQay/naxa, 
xb fiovXeveod-ai yavcbg, xb bfiiXrjoai xav.tbg, xb XQfjo&<xt> 

20 v.axcog xoig naQOvoiv dya&oig, xb ipevdtbg do^d^eiv neqi 
xtov eig xbv fiiov dyad-tov v.ai v.aXtov. naQav,oXov$ei 8e 

1 boov pro b&ev ci. Buecheler || 2 xa&aQioq M d A Tr. Ps.-Arist. : 
xa&aQoq vel xa&uQeioq Ps.-Aristotelis non nulli | xaxaoxevuoxixoq xe 
M d : xaxaoxevaoxixoq xe tbv A Tr. xal xaxaoxevaaxixbq Ps.-Arist. || 

i 

3 idtov Ps.-Arist.: r}di6v xi M d Tr. ut Ps.-Aristotelis nonnulli rj6iov 
xi A sed t superscr. A 1 || 6 r) om. Ps.-Arist. || 7 iXertxixbv M d (?) 

av 
Ps.-Arist. : iXexxixbv A av superscr. A 2 iXeyxxixbv S rec. iveQyrni- 
xbv Tr. | <piXo<piXov M d Tr. Ps.-Arist. : <piXooo<pov A || 9 fieya?.oxpv- 
Xiaq A Ps.-Arist. : fj.eyaXoxpvyia M d Tr. | xal evxpvytoq om. Ps.-Arist. || 
10 evxvyiuv xal dxvyiuv Ps.-Arist. recte, cf. p. 139, 3. 16 || 12 eyei Tr. 
i| 13 o om. Ps.-Arist. j| 13 et 14 ov6h M d ATr. ut Ps.-Aristotelis pauci: 
ov6' 6 (ov&' b Bekk.) Ps.-Aristotelis plurimi; ovxe Ps.-Andr. recte j| 
15 xul ante "a6ix. om. Ps.-Arist. || 16. 17 xal yevvaioxrjq om. Ps.-Arist. 
|i 18 d<pQOGvvr t q A Ps.-Arist. : dtpQoavvrj M d Tr. | xQiveiv Ps.-Aristotelis 
non nulli || 19 fiov).eveod-ai M d A Tr. ut Ps.-Aristotelis nonnulli: (3ov- 
XeioaGtrui quod praetulerim Ps.-Aristotelis alii | yQrjOaOxrai Ps.-Aristo- 
telis plurimi || 21 xaXtvv xul uya&tov Ps.-Arist. | rj xuxtov fort. Ps.-Andr. 144 JQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

rfj drpQoovvj] dnetQia, dfta&ia, dxgaoia, htaQtoreQor-qg, 
dftvr]fioovvr]. 

'OQyck6rr]rog 64 eorcv eidrj %Qia' dxQOXokia, ncy.Qia, 
(laQv&vfiia. eorc 6e rov OQyikov rb ftr) dvvao&ac rptotiv 
ftrjte zdg ftcxQag okcytoQiag /xrjre rdg ekatttuoetg , elvac 5 
6e xokaottxbv xai tcfxtoQTqtcxbv xai evxivr]tov 7tQog OQyrjv 
xai V7tb koyov xai eQyov tov rv%6vrog. dxokov-9-ei 6e tfj 
OQyckotrjtc rb naQO^v tov r)&ovg xai evftetdftokov, xai r t 
ntXQokoyia, xac r) fietafx4keia, y.ai rb eni fiiy.Qoig kvnec- 
od-ac xai rjdeo&ai xai ravra ndo%eiv ray_eojg xai naQa 10 
($Qa%vv xatQOv. 

/leckiag 64 eotc rb vnb ttov tvxdvttov tpofltov evxi- 
vr]rov elvac, xai fxdkcota ttbv neQi -9-dvatov xai rdg 
oojftarty.dg nrjQtboetg, xai xb vnokafteiv xQecttov elvac 
ontooovv oto&rjvat rj tekevtrjoac xaktbg. dxokov&ec 6e rfj 15 
deckia fiakaxia, dvavdQia, tpckoipvyja xai dnovia ' vneotc 
64 rcg xai evkdfieca xai rb drpckovecxov tov rj&ovg. 

Idxokaoiag 64 eotc rb atQeio&at rdg dnokavoetg rtov 
fjdovtov rtov ftkafieQiov xai aioxQtov, xai vnokaftfidvecv 

1 dfia&ia dntiQia Ps.-Aristotelis plerique | dxQioia recte Apelt 
beitr. z. gesch. der gr. phil. p. 335 || 3 tazi de M d A S rec. Ps.-ArisL : 
tori Tr., inde vulg. (| 5 ouytoQiaQ M d ATr.; 6kiya>pi]otiq Ps.-Ari- 
stotelis plerique H 6 Tifia>QrjTixbv M d A Ps.-Arist. : dyQiov Tr. A m. 
rec. in margine reficto || 7 xal vnb tQyov xal vnb koyov Ps.-Ari- 
stotelici non nulli | 6h A Tr. Ps.-Arist. : xt M d |) 8 naQogv M d Tr. A 
sed accentu ex syllaba paenultima in antepaenultimam retracto per corr. 
A : naQO&VTixbv Ps.-Arist. || 9 niXQoloyia M d A Tr. : /xiXQokoyia 
Ps.-Arist. Ps.-Andr. | xal ij fitrafxiktia om. Ps.-Aristotelis haud pauci, 
recte, cf. Schuchh. p. 17 | to inl fxtxQOlq kvntlo&ai M d A (sic) Ps.- 
Arist. : xb Xvntlo&ai Tr., inde vulg. || 10 xal ydto&at om. Ps.-Arist- 
recte, vide Schuchh. p. 14 | xal to ravra Ps.-Arist. Bekk. || 12 6ti/.iag 
tacite ex Ps.-Arist. Gesn. 1 , inde vulg. : dttXla M d ATr. | iouv M d | 
vnb M d A Ps.-Arist.: ix Tr, inde vulg. || 14 vnokaf3tlv M d A ?.a/itlv 
Tr.: vnoka/xftdvttv Ps.-Arist. || 16 /xakaxia om. Tr. \ ytkotp. xal 
dnovia tacite Gesn. 1 , inde vulg. : <pi?.oipvxia xal dnovoia M d ATr.; 
dnovia, tpiXoywyla Ps.-Arist. || 18 dxokaoiag (ut ex Ps.-Aristotele tacite 
Gesn. 1 ) S rec: dxokaola M d A Tr. || 19 xal rb vnoka/xfidveiv Ps.- 
Arist. CAPVT 1 DEPI APETHZ 145 

evdai/noveiv fidliaxa xovg ev xaig xoiavxaig r)dovaig Ccov- 
xag, v.ai qiloyeXcov elvat v.ai cpik6ov.conxov v.ai qckevxQa- 
nekov , xai Qadiovgyov elvai ev xoig koyoig xai ev xoig 
egyoig. d/.okov&ei 8e xfi dv.okaoiq dxa^ia, avaideia, 

5 d/.oofiia, XQvcprj, Qqd-vuia, duekeia, bkiycoQia, exkvoig. 

ld/.Qaoiag 6e eoxi xb vcokvovxog xov koyiofiov xdg 
anokavoeig xtov rjdovcTv a c iQeio&ai, xai vnokauftdvovxa 
XQeirrov eivat fir) usxaoxsiv avxcov, f.iere%eiv /xrjdev r)xxov, 
ual xb oleod-ai fiev Seiv itQaxxeiv v.ai xd v.akd v.ai xd ovu- 

10 cpeQOvxa, dqioxao9ai dk avxwv did xdg r)dovdg. d/.okov&ei 
de xf d/.Qaoia uakaxia, uexauekeia vai xd nkeioxa xd 
avxd, d xai xf av.ol.aoia. 

^Abi/.iag Se eoxiv eidr} xqiw doefteia, nkeove^ia, 
vpQig. doefteia uev r) neQi &eovg nkrjfifiekeia xai neQi 

15 daiuovag v.ai xovg v.axoiyouevovg v.ai neQi yoveig v.ai 
natQida. nkeove^ia de r) neQi xd ovfifSokaia na^d xi)v 
d£iav aiQovuevt] xb didq>0Q0v. vpQig de, v.a&' rjv xdg 

1 ovfMpOQCtlq A rflovuZq A 2 mrg || 2 xul xb (pO.oyshotov Ps.- 
Arist. | ante (piXoox. add. to Ps.-Aristotelis non nulli | (pikooxconrov 
libri nisi quod r\v compendiose superscr. A 2 : (pi).ooxcinTr]v Ps.-Arist. 
| (pu.svTQunskov tacite ex Ps.-Arist. Gesn.*, inde vulg. : <puoTQa- 
nskov M d A Tr. o punctis delevit et s v superscr. A 2 || 3 ante quS. 
add. to Ps.-Arist. | iv ante xoZq SQyoiq om. A || 4 8h xrj M d A Ps.- 
Arist. : 8h avrg Tr. Q 5 XQV(pr) qu&vuLu om. Ps.-Aristotelis libri a 
Schuchhardto adhibiti |] 6 uxQuoiuq S rec. ut videtur, Ps.-Arist.: 
axQuolu M d ATr. | to M d Tr. Ps.-Arist.: tw (olim tov ut videtur) A 1 
o superscr. A 2 tov S rec. || 7 r)6ov(5v ulqsZo&ui M d A S rec. sed 
ut duae post r)8ovcov erasae sint litterae in A, Ps.-Arist.: r)8ovcov (om. 
uiqs Zo&ui) Tr., inde vulg. | xal M d Tr. : 8h A to add. supra voc. vnok. 
A 2 ; xal rb Ps.-Arist. | 8 /xstuoxsZv uev uvt(ov Ps.-Arist. Bekk. | 
(ir]8hv (om. 8h) M d A: 6h firjShv Tr. Ps.-Arist. || 11 xal ante /xsxufi. 
add. Ps.-Arist. Bekk. | ptsxafisksia Ps.-Aristotelis plerique dfis/.sia Ps.- 
Arist. Susem. || 11. 12 tuvtu Ps.-Arist. || 14 r) TtQoq 9. Ps.-Aristo- 
telis libri | n/.r/fifisksia M d || 15 xal (rj xul Ps.-Arist. Bekk.) nsQl 
Tovq xutoc/. Ps.-Arist. | tisqI yovsZq etiam A, deerravit Gaisford | xul 
usqI TtuTQiSu Ps.-Aristotelis non nulli || 16 /} om. Ps.-Arist. | nsQc 
t« Tr. Ps.-Arist. : tiuqu (corr. ex ns qI) tu S rec. naQa xa M d A sed 
sqi superscr. A 2 

Stobaeus IIL 10 146 IQANNOr ZTOBAlor EKAOrQN V 

rjdovdg avxoig naoaoxevd^ovoiv elg bveidog dyovxeg exe- 
oovg. o-d-ev xai Evrjvog neoi avtrjg Xiyei 

rjxig xeodaivovo 1 ovdev ofiwg ddixei. 
eoxi 6e xr)g ddixiag xb rcaoaflaiveiv xd ndxQia e&t] xai 
ta vbfiLfia, tb dnei&eiv xoig votioig xai toig dqypvoi, xb 5 
tpevdeo&ai, xb eniOQxeiv, xb naQatSaiveiv xdg bfuokoyiag xut 
xdg jiioxeig. dxokovfrei de xf ddixia ovxoqpavtia, aXaCo- 
veia, dqjiXav&QOJnia, nQOOnoirjoig, xaxoy&eia, navovQyia. 
IdveXevd-eqiag 6e eotiv eidrj xqia' aioxQox.eQdeia, 
qjeidojXia, xifi§Lxia. eoxi de aioxQoxiQdeia fiev, xu&' i]v lo 
xeqduiveiv ^rjxovOL navxaxb&ev xai xb v.eQdog xrjg ai- 
oxvvrjg neqi nXeiovog noiovvxai. qpeidtoXiu de, xu& 3 i t v 
dddnuvoi yivovxai tiov xp^/uaTtov eig xb diov. xifipixiu 
di eoxi, xa& rjv danavcooi fiiv , xaxd (xlxqov (de) xai 
xaxtog, xai nXeioj fSXdnxovxui xqj ptrj xatd xulqov noL- 15 
eio&ai xb didqpoQOV. eoxL de xyg dveXev&eqiug xb neQt 
nXeioxov noieio&ai %Qrj[j.axa, xai xb firjdev bveidog rjyei- 

g&ul xav noLOvvxojv xiqdog, xai fSiog d-TjXLxbg xai dov- 

t 

1 avtoZq Ps.-Arist. Bekk. : avtoZq M d A Tr. | dyayovze q Ps.-Ari- 
stolelis haud pauci || 2 xal om. Ps.-Arist. | Evrjvoq] p. I. 4 II p. 270 fr. T 
Bergk || 3 xeQdalvovoa Hbri || 4 rijq dStxiaq M d S rec. Ps.-Arist.: 
ddixlaq A(?)Tr., inde vulg. | e&rj om. Ps.-Aristotelis libri, non Stobaei; 
fallitur Schuchhardt || 5 vdfioiq tacite ex Ps.-Arist. Gesn. 1 , inde vulg.: 
vofxifioiq M d A Tr. || 6 bfxoXoyiaq A Ps.-Arist. : bfuUaq M d Tr., inde 
vulg. || 8 dcpikav&Qatnia M d ATr.: cpilav&Qconla Ps.-Arist. | ngo- 
onoirjotq Tr. , inde vulg. : nQoanoirjzoq M d S rec. Ps. -Arist. dnQO- 
onoirjzoq A. nescio an cpikav^Qconia nQoanoirjZoq scribendum sit in 
Stobaeo H 9 et 10 aioxQOxeQdeta libri nisi quod aioxQOxeQ&a fere 
A 1 bis corr. A 2 : aloxQOXBQdia Ps.-Aristotelis non nulli || 10 cpidcv/.icc, 
6 corr. ex A S rec. | xtfxf3txia M d A Tr. yQ. M/xfteta A* mrg : xififieia 
Ps.-Arisl. Bekk. | eott (eoztv M d ) de om. Ps.-Arist. || 11 tijq aloxvv/^ 
M d (?) A S rec. Ps.-Arist. : aloxvvrjq Tr., inde vulg. || 13 Xiuf3eia Ps.- 
Aristotelis libri a Schuchhardto inspecti, xtfifieia Ps.-Arist. Bekk. \\ 
14 8e tacite ex Ps.-Aristotele add. Gesn. 1 p. 64, inde vulg. : om. M d A Tr. 
intra versum suppl. A* || 15 zco A Tr. Ps.-Arist.: xb M d | noieZo&at 
libri Stob. Ps.-Arist. : nQoio&ai Ps.-Andr. malim nQoteo&at cum Bueche- 
lero || 17 nkeZozov A 1 corr. A 2 | xb ante xiQdoq add. Ps.-Aristotelis 
libri aliquol || 18 xal om. Ps.-Arist. | d-eztxbi A rj superscr. A 2 GAPVT I IIEPI APETHZ 147 

XonQenrjg y.at QvnaQog xal cptXoxcfdag xal eXev&eQiag 
dXXoTQcog. dxoXov&ei de rfj dveXev&eQia fxcxQoXoyia, 
fiaQv&v/xia, /xcxQoxpvxia , Ta7ceivoTrjg , dfxeTQta, dyeveta, 
/ucoav&QtOTcia. 

5 McxQoipvyJag de eoxc rb /trjTe TCfxrjv /nrve drcfxiav 

fxrjre evzvyjav (xrxe drvyiav dvvao&ac cpeQecv, dXXd tc/xcu- 
fxevov /xev dvayavvovod-ac y.at fxc/.Qa ev%vyr\oavxa e^OQ- 
yeio$ac, dzt/xiav de fxrjde %r)v IkayioTrjv eveyxeiv dvvao&ac, 
dnoxevyfxa 6e otcovv dzvyiav y.Qivecv /xeydXr^v, odioeo&ac 

10 6e eni naoc xai dvoqjoQecv. \tc 6e v.ai xocovxog eoxcv 
6 ficxQOipvyog, olog ndvxa xd oXtytoQrjfxaTa xaXeiv vpQtv 
xai aTc/xiav, y.ai Ta 6c dyvocav rj Xrj&rjv rj dvoiav ytvofxeva. 
dxoXov&ei 6e Vfl /xc/.QOipvxia fxtxQoXoyia, /xefxipcfiotQia, 
bvoeXncozia, Tanecvoxrjg. 

15 Ka&6Xov de Trjg /xev aQeTrjg eocc to noteiv otzov- 

daiav Tt)v dtd&eotv 7zeQi zrv xpvyrjv rjQeuaiatg y.at xerayfxe- 
vatg xtvrjoeot XQ^f^^^i^ y - a i ovtxcpiovovoav xazd ndvra 
Ta fxeQrj ' dco xai 6oxei naQadetyfxa noXtzeiag dya&rg 1 xal ante tpu.ox. om. Ps.-Arist. j| 3 xal ante /xtxQOxp. add. Ps.- 
Arist. Bekk. | /xixQoxpvyJa secludendum esse ci. Sylburg | dyiveta Tr., 
inde vulg. Ps.-Arist. : dyevveta M d A S rec. || 5 fxtxQoxpvyiaq A Ps.- 
Arist.: fxtxQorpv/Ja M d Tr. | ioxtv M d || 7 i^oQyeto&ai M d A 1 : iqiQ- 
Xeo9at Tr. igatQeo9at A 2 ; vneqaiQeo{rai tacite ex Ps.-Arist. (ubi plu- 
rimi iqatQeo&at) Gesn. 1 , inde vulg. [| 9 dnoxevy/xa 6h bxtovv Tr., inde 
vulg. : anoxevyfxa Ssoaovv M d dnoxevy/xa 6e oaovv sed corr. accentum 
in dnoxevytxa et syll. xevy/xa 6e oaovv lineolam subduxit A (d)nb 
xov fxr/6oxi(o)iv in margine reficto add. A manu rec. ; dnoxevyfxa (vel 
anoxevy/xaxoq) 6e ioxtv ovx Ps.-Aristotelis libri dnoxevyfxa 6' dxr/v 
xal Ps.-Arist. Bekk. \\ 10 inl naot om. Tr. | xal (post exi 6h) om. 
Ps.-Arist. || 11 xakel operarius Gesn. 1 , inde vulg. | xal dxtfxiav om. 
Tr. || 12 rj dvotav om. Ps.-Arist. || 13 /itx.QoXoyia M d Ps.-Arist. : 
fxaxQO/.oyia A (xeyaXovQyia Tr. || 16 neQl xr\v tpvyjv M d A Ps.-Arist.: 
naQa xalq Tr. ! rJQe/xatatq (tjq- M d ) M d A Ps.-Arist.: ev&eiatq Tr., inde 
vulg. | post xexayfxevatq fuerat xato quod aegre nunc dignoscitur in A, 
idem compendiose add. A manu rec. in margine reficto || 17 xal ante 
ovfxtp. om. Ps.-Arist. | oaxpQOvoloav A 1 corr. A 2 || 18 xa /xeQrj A Ps.- 
Arist.: fxiQn M d Tr., inde vulg. | naQa6etyfxa om. Ps.-Aristotelis libri 

10* 148 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN T' 

elvai ipv%rjg anov6aiag 6td&eotg. eo%t 6e %fjg aQe%r)g 
xai %b evegyerelv %ovg d^iovg, xai %b qttXeiv %ovg dya- 
Sovg, xai %b fxioeiv %ovg xaxovg, xai %b /xr'%e xolao%ixbv 
eivai (xr]re %ifxojQrj%tx6v, akld eXerj%txbv xai evfxevtxbv xai 
evyvtofxovtxov. dxoXov&ei 6h %fj dge%fj iQV t a%6%r\g , int- 5 
eixeta, evyvoj/xoavvrj , elnig dya&r), ftvrjfxr] dya&i ' e%t 
6e xai %d %otav%a' q>tkoixetov elvai xai qtXoqtXov xai 
q>iX4%aiQOV xai q>tX6^evov xai qtldvd-QConov xai q>tX6xakov, 
a 6r) ndv%a %wv enatvovftivcov ea%i' %r)g 6e xaxiag eo%i 
%a evav%ia, xai naQaxokovd-et %d evav%ia av%f t . ndv%a lo 
6e %d %fjg xaxiag xal %d dxolovd-ovv%a av%f %cov xpeyo- 
fxivcov ea%iv. 

195 (1, 80 Mein.) 'AQXv%a IIv&ayoQeiov IleQi dvdQog 
dyaSov xai ev6aifiovog (fr. 9 1 p. 556 Mullach.). 
"O&ev ovx d%vxiccv eveyxev e/x/xeXcog x^enuheQov ea%tv, 15 
dkV ev%vxictv. ndv%eg [ftev] yaQ ev d%vxict fxev eov%eg cog 

1 tpvxiJQ anovSalaq M d (fallitur Schuchh. p. 32) A Ps.-Arist.: 
anovSaiaq xpvyfiq Tr., inde vulg. | anovSala vel aiiovSaia Ps.-Aristo- 
telis non nulli | xfjq om. Ps.-Aristotelis non nulli || 2 xal xb M d (errat 
Schuchh. p. 32) A Ps.-Arist.: xb (om. xal) Tr., inde vulg. | xb <piXelv 
om. Tr. || 3 xal xo fiiaslv xovq xaxovq (vel <pavkovq) om. Ps.-Arist. 
Bekk. | (pavXovq pro xaxovq Ps.-Aristotelis libri || 4 iksrjxixbv A 
iksyxxixbv (sic) M d nQoarjvfj Tr., inde vulg.; ( iXs<ov Ps.-Arist. || & avy- 
yvtof/ovixov Ps.-Arist. || 6 fxvfj/xrj aya&q A S rec, om. M d Tr. Ps.- 
Aristotelis plerique || 7 xoiavxa olov <plk. Ps.-Arist. | slvai xal etiam 
S rec. , fallitur Schuchh. p. 32 | xal <piksxaiQOv om. Tr. || 8 <piko- 
gevov Ps.-Arist. : <ptlo§sviov M d A Tr. in <piXo§evov corr. A manu dubia 
|| 9 iaxl {-tv M d ) xa ivavxla M d A Ps.-Arist. : etalv vnsvavxla Tr., 
inde vulg. || 10 xal nagaxolov&el xxe. om. Ps.-Arist. Bekk. | xal 
naQaxoXovd-el xa ivavxla avxfj om. Ps.-Aristotelis libri a Schuch- 
hardto inspecti | ante anavxa (sic) add. xavxa Ps.-Aristotelis libri a 
Schuchhardto adhibiti || 11 xa (ante xfjq) add. A 2 | naQaxo?.ov9ovvxa A | 
avxfj M d A Tr. Ps.-Arist. : avxi}V S rec. | tpsyo/uevwv A S rec. 2 Ps.-Arist. : 
elQTjfievwv M d (?)Tr., inde vulg. || 12 iaxiv M d A (fallitur Schuchh. p. 32) 
P8.-Arist.: elai Tr., inde vulg. || 13 ecl. cum lemm. hab. MA post ecl. 
1, 18 Mein.; nv&ayoQlov libri || 1& iveyxhv M d iveyxev etiam A, 
fallitur Gaisford | iaxiv libri: ivxi Orelli opusc. sent. et mor. II p. 244 
|| 16 navxeq fxev M d A sed fiev supra versum M d . particulam seclusi | 
fxhv ovxeq (praetuli fisv iovxsq) Schow: (Asvovxsq M d fiivovxeq A CAPVT I IIEPI APETH2 149 

ent noXv (xiTQioi /.al y.6o(icoc zb rftog r)(iev cpacvovxac, 
iv d' evnQayiacg avdoeioi, (ceyalocpQOveg, (A.eyaX6\pv%oi. 
decvd yag (a) atv%ia avvayayev xai xaragziaai xav 
ipvxdv , d <T evjxqayia xolvavxiov hi&oai y.ac xevwaai. 
5 dtb ao&exTixol (tev dnavxeg xa/ ovvexol xbv TQonov atv- 
Xeovreg, enid-exvA.o\ de xal &aQoakeoc tcv TQonov evtv- 
XeovTeg. 

196 (1, 81 Mein.) 'Ev Tacry (fr. 10 1. c. Mullach.). 
"OQog de Iotlv evTv%iag, dv nQoeXoiTO 6 dya&bg dvr^Q 

10 avveQybv avTqj ycvojxevav noTTag idiag ngd^iag' cooneQ 
y.ai (ieye&og vabg y.al cieye&og nadakiio, ip y.ad-c/.veio&ac 
dvvaxac b dya&bg xvfleQvaTag (teydka neXdyea dtaneQac- 
ovcievog xai (xeydkav vavxXaQiav OTeXXouevog. d 6 3 vneQ- 
ftoXd Tag evTv%iag Toig dya&oig ov XQaTeto&ac necpvy.ev 

15 vnb zag xpvxag, dXXd XQazev a^rag. dioneQ yaQ to ?-a(i- 
nQOv cpdog uaQavyiav neQtTi&iqot %oig oqj&aX/xocg, ovtoj 
xat a vneQpdXXotoa eiTvxia Tijj vooj xdg ipvxdg. xai neQC 
uev ibv eiTvxiotg dXtg eiQr]0&u). 

197 (5, 125 Mein.) TlXaTOJvog Ix Trjg ^ojy.Qdzovg dno- 
20 koyiag (p. 30 A). 

1 i]uev tacite Gesn. 2 p. 16, inde vulg.: eiuev M d sluev A [| 2 ev- 
nQuyiutq M d A; evnQuyiq Cobet mnemos. IX p. 105 | dvdQ^ot tacite 
Schow || 3 a addidit Cobet | dxv^iu M d : dxvyiuq A | xul om. A | 
xaxuQxiaut A sic ut coniecerat Gesn. 2 p. 16 mrg: xaxaQxfjaat M d || 
4 xevcoaat M d : xatvcooat A; 'melius xal (xav)vcoaui 3 Buecheler || 5 
Evxvyjovxeq M d : svxvyjovxeq A || 8 ecl. cum lemm. hab. MA fl 9 
iaxtv libri: ivxt tacite Schow 10 ytvouivuv M d A; yevo/xivav 

tacite Gesn. 2 p. 16, inde vulg. | noxxuq tacite Gesn. 2 , inde vulg.: noxao 
M d noxl xuq A || 11 vabq ci. Gesn. 2 mrg.: vaco M d A; vato scr. 
Gaisford et Meineke | naduXito tacite Gesn. a , inde vulg.: naSaXiu M d 
nuXudico A; nuduXitp Gaisford et Meineke || 12 neXdyeu tacite Orelli 
1. c. p. 241: neXuya M d A || 13 vuvxXuQtuv M d : vuvxXtjqiuv A j| 16 
exspectes nEQtxiihjxt, sed cf. p. 64, 9 | fort. dnxiXotq || 17 u om. A | 
vnEQpdXXotoa tacite Schow : vnEQpuXXovou M d A || 18 tov tacite 
Schow: ovv M d A || 19 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 81 Mein.) 
Br (post ecl. 5, 110 Mein.), sine lemmate cum ecl. 5, 124 Mein. cohae- 
rentem Tr. p. 37; nXdxtovoq compend. nec plura Br. recurrit corp. 
Par. 273 Elt. {IlXdxtovoq) 150 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

Ordev yccg dlko irQdxxtov eyto rceQiiQXOuat r zcei- 
d-tov vutov /,ai vetoxiQovg xal nQeofivxiQovg fir\xe otoftd- 
xtov eTcifiekelo&at fttjxe xQrjfidtcov nQOxeQOv ftrjde ovxoj 
oq>6dQa tvg xfjg ipvx^g, brctog tbg aQioxrj eoxai, liytov oxi 
ovx ex xQ r ll iiaTWV V OiQexr] ylvexai, dXX* e% aQexfjg XQV~ 5 
/naxa ytal xd dXXa dya&d xolg dv&QOJTtoig xat Idia v.ai 
drjftooia. 

198 (5, 126 Mein.) 3 Ev xuvxo, (p. 30 C— D). 

'AkXd firjdafitog rtotelxe xovxo. ev yaQ toxe, euv efte 
anoY.xeivr\xe xotovxov ovxa, olov lyw Xeyto, ovx ifte fxeiCoj lo 
fikdipexe tj vftug avxovg' Ifie fiev yuQ ovdev av (ildipeiev 
ovxe Milrjxog ovxe "Avvxog' ovde yaQ cv dvvatvxo' ov 
yuQ olfiat ■9-eftixdv elvai dfieivovi dvdQi vrtb x e ^Q 0V °S 
(2ldrtxeo&ai. drtoxxeiveie fievxuv totog i) k^eXdoetev r t 
dxifuooeiev. 15 

199 (5, 72 Mein.) IIv&ayoQtxd. 

Kal ftijv ovdiv eoxiv ovxto xt~g IIv&ayoQixrjg cpUo- 1 aXXo M d A Br corp. Par. Plat. : dXXtov Tr. || 3 urjSh ovtto (vel 
ovtojg) atpoSQa scripsi secundum Plat BDF: ur/ Siovtoq otpoSQa M d ur) 
Seovtcoq atpoSQa A Br corp. Par. ur) Sh ovtoq o<poSQ<x Tr.; ftr}te aXXov 
tivbq ovtco ocpoSQa tacite ex Platonis Ald. (Platonis E) Gesn. 1 p. 46, 
inde vulg. || 4 oncoq ibq (cbq compend.) A : dncoq M d Tr. Br onXcov 
corp. Par. ; oncoq tbq tacite ex-Plat. Gesn.', inde vulg. | Xiytov oti 
M d A Tr. Br corp. Platonis EF Xiycov Platonis BD vide Schanz ad h. 1. 
1 5 tj ctQetr) M d A Tr. Br corp. Par. Platonis E cxQftrj Platonis BDF | 
yivetai libri Stob. corp. Par. Platonis E: yiyvetai Plat. | /Qtjuata 
M d A Br Plat. : ta yQtjuata Tr. A 2 corp. Par. || 6 xal ta aUa usque 
ad finem om. corp. Par. | ta dUa Br Platonis BDF taXJ.a A Platonis E 
x' ttU' M d taXX' Tr. | dnavta post &v&q. tacite ex Platone add. 
Gesn. 1 , inde vulg. || 8 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 37. y Ev tavtio Tr.: 
xov avtov temere Gaisford et Meineke g 11 pXdtpete tacite ex Plat. 
Meineke: fiXdrprite Tr., inde vulg. | 4uh uhv xth.) Theodoret. therapeut. 
p. 327 Gaisf. || 12 MiXrnoq Plat. : uiXttoq Tr., inde vulg. | Svvaivto 
Tr.: Svvano Plat. || 13 oluai Tr. Platonis E: oioftai Platonis BDF || 
1& dtiutooeiev Tr. : dtifidoeiev tacite ex Platonis Ald. (p. 16) Gesn. s 
p. 75, inde vulg. ; dtiudaeiev Platonis BDFe Theodoretus dttudaei 
Platonis E || 16 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 37 sq. (post ecl. 5. 126 CAPVT I IIEPI APETHS 151 

oocpiag 16lov cog zb ovu@oXlv.6v, olov ev TeXerf /j.e/nLy[t£- 
vov cpcovf vai oicoiif] 6i6aoxaXiag yevog, cooTe ur) Xeyeiv 

deioco ^vveroloi, &voag 6 3 erti&eod-e (iiprjkoi, 

dXX 1 airo&ev e%eiv cpcog v.ai ^apaxrrjga xolg ovvrj&eot to 
5 cpga^ouevov , TvcpXbv 6e v.ai aorjuov elvai rolg drteigoig. 
cog ydg o aval- 6 ev JeXcpoig ovxe Xiyei ovte v.gvrtTeL 
dXXd orjiiaivei v.axd xbv 'HgdvXeiTov, ovtco xcov Ilv&ayo- 
givcov ovuftoXcov v.ai to cpgd£eo&ai doxovv vgvitToiievov 
eoti xai to VQvrtTeo&at voov/nevov. 

U» 200 (5, 73 Mein.) 3 Ev. Tr)g NixoXdov 3 E$cov ovvaycoyrjg 

(hist. gr. min. ed. L. Dindorf v. I p. 145 fr. 3). 

TaXavTocpdyoi, 2v.vd-iv.bv e&vog, aoiv.oi %e eioiv, cooTteg 

v.ai oi TtXelotOL 2vv$cov , Tgocpi)v 6' e%ovoL ydXa /novov 

LTtneiov, l£ ov TvgonoiovvTeg eo&iovoi v.ai itivovot, vai 

15 eioi did xovto 6vaLLa%ujTaT0L, ovv avToig rtdvTj] t>)v tqo- 
cpt)v exovreg. ovtol v.ai /lageiov eTgiipavTO. eioi 6e v.ai 
^LvaioTaToi, v.0Lvd exovzeg ra te v.rrjuaTa v.ai Tag yvval- 
v.ag, coore rovg uev ngeo^vrigovg avTcov rtarigag voui- 
^eiv, tovg 6e vecoxigovg Ttai6ag, rovg 6* r]XLv.ag a6eXcpovg. 

20 iov r]v v.ai Idvdxctgoig, elg tujv enrd oocpuJv voLiio&eig' Mein.). inter Plutarchi fragmenta incertorum librorum recepit Wytten- 
bach V 2 p. 876; ad Aristoxeni Ilvd-ayooixdq dnocpdoecq referri voluit 
Meineke v. IV p. LVI 

3 versum quem vulgo Orpheo tribuunt infra sub Pythagorae no- 
mine affert Stob. flor. 41,9 Mein., cui errori nostrum locum ansam 
dedisse suspicatur Nauck post Iamblichi de vita Pyth. librum p. 238 | 
deioct) libri utrobique, vide ad 41, 9 || 7 xaxd xbv ^Hq.] fr. XI p. 5 
Byw. cf. Stob. II 2, 5 p. 18, 21 W. et quae adnotavit Bywater 1. c. || 
10 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 5, 125) Tr. p. 38 (post ecl. 
5, 72) , in lemm. 'Ex xov vixoldov i9cov nec plura Tr. || 13 (f M d A 
Tr. : r' scr. Meineke, alii xe particulam post doixoc delendam censent; 
fortasse primum enuntiatum non est integrum, possis doixoi xe eiol 
(xal voicddeq), cooneo || 14 "nncov M d || 15 avxolq libri || 17 xd xe 
Tr., inde vulg.: xd M d A, ubi xe suppl. A 2 \ 18 vofxfQecv M d A: 
6vo(xaQecv Tr., inde vulg. || 19 vecoxeoovq M d A: veovq Tr., inde vulg. 
| xovq <$' Tr. rovq 6e A : xovq M d 152 IQANNOr STOBAIOr EKAOFQN T' 

bg rjX&ev eig Tr)v 'EXXdda, %va ioTOQrjorj ta tojv dXXcov 
vofiifia. tovtcov xal "OfirjQog fiifivrjTai ev olg q>r t oi 
Mvoujv t 1 ayxefid%ojv xal dyavcov 'imrrjfioXyoJv, 
yXaxToqjdyojv, dfttojv Te, SixaioTaTcov dv&QOJ7icov. 
afiiovg <T avTOvg Xiyei, rj did to yrjv fir) yeojQyelv rj did 5 
to doixovg elvai rj dcd to %Qr)o9ai TovTovg fiovovg to- 
^oig' f3iov yaQ Xiyei to to!-ov. naQa TovToig ovde elg 
ovTe qj&ovaiv, ojg qjaoiv, ovTe fiiocov ovTe q>o(2ovfievog 
loTOQtj&r] 6ia Trjv tov fttov xoivoTrjTa xai dixaioovvrjv. 
fid%ifioi <T ov% t\ttov avTwv al yvvaixeg rj ol avdQeg, 10 
xai ovfi-rtoXefiovoiv avTolg oTav dirj, xat did tovto 'Afia- 
"Qovag yevvaioTaTag elvai, o.OTe noTe eXdoai fiejQt 'A&rj- 
vcov xai KiXixiag, oti tovtojv naQOJxovv eyyvg TJjg Mai- 
ojTidog Xifivrjg. 

201 (1, 95 Mein.) ILXaTOJvog Noficov e' (p. 727 E— 728 A). 15 
Ovdi ye brtoTav xQVftaTd Tig Iqcc xTao&ai fir) xaXcog 
rj fir) dvoxsQcdg qjiQfl xTcofievog, dojQOig aQa Tifiq TOTe 

1 aXXtov M d Tr.: akkojv (compend.) induxit, ^EXXtjvojv superscr. 
A 2 probante lacobsio lect. Stob. p. 48 || 2 v. xovxojv xal — 7 xb xd^ov 
seclusit Meineke, vide ad 5 || 3 11. XIII 5 sq. | dyavoliv A Hom., ex 
Hom. Gesn. 1 , inde vulg.: dyavolv M d atavdiv Tr. | innTjpcokyojv M d A 
Hom.: innofioXyolv Tr. || 4 yXaxxoipdyojv M d A Hom.: yaXaxxo- 
ipdyojv Tr. | d/Slwv om. Tr. || 5 v. dpiovg d' — 7 xb xogov om. Tr., 
tamquam ex interpretatione orta delent Gaisford Meineke Dindorf (cf. Steph. 
Byz. s. v. "Afttoi, scholia Hom.), ego Nicolao digna censeo cum amicis 
6 fir) %q. Toup non recte | fiovoig Wachsmuth || 7 ovSe elg accentu supra 
priorem e eraso, addito supra ei in ras. M || 11 xal 6ia xovxo s. acc. 
Tr., did xovxo xal M d A: cf. p. 151, 14 xal eioi Sid xovxo xxh. (1 

12 yevvaioxdxovg M d | yevvaioxdxag {(paalv) elvai ci. Buecheler | fiixQ 1 
M d Tr.: fJ.£%Qiq A; vide L. Dindorf histor. gr. min. v. I praef. p. XIII || 

13 ante xal una littera erasa, cuius accentus ( v ) exstat A | oxt M d A Tr. : 
dxe ci. Iacobs lect. Stob. p. 49 probante Meinekio | xovxojv M d A xovxov 
Tr. : xoxe temptabat Gesn. 3 p. 70, novxov Iacobs 1. s., xovxoig Meineke || 
15 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 5, 73 Mein.) Br (post ecl. 1, 84 
Mein.); vdfiajv e' om. Br. recurrit intra maius excerptum flor. 43,113 
Mein. v. nag yaQ o xe vnb yrjg xal inl yr)g xQ v °og aQexijg ovx 
dvxd&og adfert Iulianus or. II 81 A p. 103, 21 Hertl. || 16 ovSe ye — 
p. 153, 2 o/xixQOv xqvoov om. Br || 17 (peQ% A, flor. 43 : cpiQei M d GAPVT I UEPJ APETHZ 158 

trjv avTOv ipvx^V navTog /ukv ovv XeineL' ro yag avTi~g 

tllilov afia xal xaXbv dnodidoTai olllxqov %qvoov' ndg 

yaQ o t 3 hil yrjg wxl vnb yi~g y^Qvobg aQ€Tr t g ovy. dvTal-Log. 

202 (1, 95 Mein.: Plat. de leg. V p. 728D — 729 C; 730B 

5 — 732B) 

TifXLOv eivai ocoua ov to xaXbv ovdk to Ioxvqov ovdk 
Taxog kxov ovdk fieya ovdk to vyieivbv (-/.ai tol noXXoig 
av tovto ye doxoi), y.ai fitjv ovdk to. tovtcov ye evavTia, 
ra d* ev tcjj fieoct) dndor\g TavTtjg Trjg e^ecog ecpanTOfieva 

10 ococpQoveoTaTa dfia Te aocpaXeoTaTa eivai fxaxQCp' tcc fikv 
y6,Q x<*vvovg Tag ipvxdg v.al &Qaoeiag noiei, ra 6k Ta- 
neivdg Te xat dveXev&eQOvg' cog d } avTcog r) tcov XQ^ftd- 
tcov y.Trjoig xai Tifir\oecov Y.aTa tov ambv Qv&fibv kxei. 
tcx fikv vneQoyta yaQ exdoTcov tovtcov kx&Qccg v.al OTaoeig 

15 aneQydteTaL Taig noXeoiv v.ai Idict, ra 8* eXXeinovTa 1 avxov Plat. : avxov M d A, flor. 43; eavxov tacite ex Platonis 
Ald. Gesn. 2 , inde vulg. | nuvxbq — Xelnei M d A, flor. 43, Platonis A: 
ndvxtoq — Ivnel recte Gornarius || 2 xqvoov M d , flor. 43 (ubi xov 
XQVOov pro ofiixQOv y.Qvoov S), Plat.: xqvolov A idque tacite ex Pla- 
tonis Ald. Gesn. 2 , inde vulg. || 3 xal 6 vnb M d || 4 ecl. sine lemmate 
hab. MA cum priore ut videtur coniunctam, inde a verbis (pikoveixeixco 6e 
(p. 156, 11) etiam S rec. et lemmate HXdxmvoq, adiecto Tr. p. 52. lemma 
habeat necne S rec. dubito nunc. recte opinor rubricavit T litteram 
vocis primae M, quo fretus indicio separavi. nec defuerit olim lemma 
ad libmm pertinens iv xuvxco. recurrit ecloga (usque ad v. xaza 
8vvay.LV p. 156, 11) intra maius excerptum flor. 43, 113 Mein. particularum 
aliquot iterationes suo infra commemorabo loco || 6 xb ioyvQOv M d , 
flor. 43 : ioyvQov A, Plat. ex Platone tacite Gesn. 2 , inde vulg. |j 7 xdyog 
hyov recte M d Plat.: xb xdyoq h'xov A, flor. 43 | ovdh xb M d A, flor. 
43: ovde ye xb tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. || 8 Soxel dormi- 
tanter ex Platonis Ald. Gesn. 2 , inde vulg. || 9 i(penx6(ievu A || 10 
ooxpQOvhoxeQU — doyuXeoxeQU recte Stephanus | ufia xe M d , flor. 43, 
Plat.: afia xe xul olim fortasse A, sed xul si fuit, periit margine super- 
iniecto; ufxu xe xul de suo Gesn. 2 , inde vulg. || 12 r) xiov yQt]fidxoiV 
xul xxrj/xdxiov xx~oiq tacite Platonem secutus Gesn. 2 , inde vulg. frustra. 
nam v. xul xxrjfidxcov om. etiam flor. 43 || ]3 xul xipirjoecov — p. 154.7 
x. ftlov dnsQyd&xai om. Gesn. 2 , inde vulg. | xal ante xi/xtjo. delevit 
Cornarius | xtfi?'jOecov M d A, flor. 43 : xifirjoecoq Plat. 154 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

dovXeiag ojg %o /coXv. lu) 6r) Tig ifu/.o/orjfiaTeirco iai- 
dcov ye evexa f otl nXovoiojTaTovg xazaXeirtei' ovte 
ydg exeivoig ovre av rfj noXei dfieivov. i) yag tojv vitov 
dxoXdx.evTog ovoia, tojv de dvayxaiojv fir) evderjg, aiV/ ; 
naoojv /uovoLxojTaTT] Te y.al dgioTt] ' ^vLiqjcovovoa ydg 5 
rjLiiv xal i-vvag/noTTOvoa eig ndvTa dXvnov tov (iiov 
dnegyd^eraL' naiol de aidio %gr) noXXiqv , ov %gvoov xa- 
TaXeineiv. oioLied-a de eninlrjTTovTeg Tolg vioig dvai- 
oyvvToioiv tovto xaTaleiipeiv' to d' eoTiv ovv. ex. rov 
vvv nagaxeXevofiaTog Tolg vioig yiyvo/ievov , o naga- 10 
y.eXevovTai XiyovTeg ojg del ndvTa aloxvveo&ai f Tovg 
viovg, v.ai ndvTOjv fidXiOTa evXa^elod-ai, Lir) nozi Tig 
avTov )'drj tojv viojv rj xai enaxovoj] dgcovTa ? t XiyovTa 
tl tojv aioxgiov, iog onov avaLOyvvTOvOL yigovreg, dvdyv.r\ 
vai viovg evTav&a elvai dvaideoTaTovg' naideia ydg 15 
vecov diatpigovod eOTiv dfia vai avTtov ov to vov&eTeiv, 1 SovXeiag <og zb noXv M d A, Plat. SrjXov libri flor. 43; Sov- 
Xelag tbg inl zb noXv temere Gaisford | Srj] S' el M ld | ztg periit mar- 
gine superiniecto A | ipiXoxQr\fiazelzto M d A, flor. 43: <piXoxQr\fioveizto 
Plat. || 2 hvexa, "va Plat. : 'ivexa M d A, flor. 43, codice igitur usus 
Stobaeus etiam hic lacuna deformato voluit ozi, non ut Plato o zi \ 
xazaXeinei M d , flor. 43, xazaXelxpei A: xazaXiny Plat. j| 3 av zy 
Plat. : avzfj M d A, flor. 43 || 4 ivSerjg avzrj naowv M d Plat. : ivSetjg 
avzrj A ivSexofihtj flor. 43 || 6 gvvaQitozzovoa M d , flor. 43, Plat.: 
ovvaQLiozzovoa A | ndvza M d , flor. 43: zavza A, anavza Plat. || 
7 ndai A 1 naiai corr. A J || 10 naQaxeXevofiazog A, flor. 43: naQa- 

xeXev Liazog (o add. a) Plat.: naQaxe Xevfiazog M d , inde Gesn. s , vulg. | 
zolg veotg M d , A compend. (fallitur Gaisford), Plat., om. flor. 43 | yivo- 
fievov A || 11 aioxvveo&ai] syllabae eo&at perierunt novo margine 
superiniecto A | quae post alaxvvea&ai habet Plato zbv veov. b Se 
e/MpQiov vofiotrezrjg zolg nQeoftvviQOig av fiaXXov naQaxeXevoito 
aioxvveo&ai tacite ex Platone supplevit Gesn. 2 , inde vulg.: om. M d A, 
flor. 43. lacuna igitur hiabat codex Stobaei || 13 avzbv om. flor. 43 | 
Xeyovxd] ovza periit marginis refectione A || 14 dvaiaxvvzovat yi- 
govzeg M d , flor. 43, Plat. : dvatoxvvzovoiv ol yegovzeg A || 15 na[iSeia 
yaQ] uncis inclusa perierunt refecto margine A || 16 avzcuv ov zb tacite 
ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg.: eavzav ov zb M d A avzb flor. 43 GAPVT I IIEPI APETHZ 155 

dXX 1 cc7t£Q dv dXXov vov&erwv etnot rtg, qoaiveod-at ravra 
avrbv dQWvra dta fiiov. 

^AXrfoeta 6q ndvrwv /uev dyad-wv d-eoig r)yeirat, ndv- 
riov de dv&QW/totg' r)g o yevr^aeo&at /ueXXwv /uay.aQtog 

5 re xai evdaiuwv et; ccQXtjg ev&vg /ueroxog elirj , %va wg 
o rt nXeiorov xqovov dXr]&r)g wv dtafttoi. ntorbg yaQ ' 
6 de dntorog, tp qyiXov ipevdog exovotov, orw de dxov- 
otov, avovg' wv ovdereQov CrjXwrov. dqtXog yaQ dri nag 
o ye arttorog xat aua&r]g, xqovov de nQotovrog yvwad-eig 

10 -ig rb xctXenbv yfjQGG eQrj/uiav avrw ndoav xareoxevd- 
aaro eni reXet rov ftiov, wore Cwvtwv yat ui) eraiQWv 
y.ai naidwv oxedbv ojuoiojg OQqavbv avroj yeveo&at rbv 
(iiov. riutog (xev 6r) xai 6 fxrjdev ddv*wv o de /urjd' ent- 
TQenujv roig ddr/.ovotv ddixetv nXkov rj dtnXaoiag rtjurjg 

15 "x^tog ey.eivov 6 ftev yaQ evog , 6 6e noXXwv dvrdj-tog 
ereQCov, urjvvwv rr)v roov aXXwv roig ccqxovoiv ddtxiav 6 

1 dv om. A j unq A teste Gaisfordo || 3 inde ab 'AXrj&sia novam 
olim eclogam exordium sumpsisse suspicor, fortasse non sine lemmate 
iv xavxco. v. dkq&sia — 9 xal dfta&rjq recurrunt infra 11, 18 Mein. 
(Tl).dxcovoq vdficov s') \ dhj&sia — 4 dvd-QcoTtoiq] cf. lulian. or. VI 
188 B p. 244, 4 Hertl. || 4 ^c o — 9 xal d/xa&rjq] cf. Clemens Alex. 
strom. II p. 437 P. sq. | o ysvrjoso&ai — 6 diaftiai Theodoret. therap. 
p. 52 Gaisf. || 5 cbq oxl M d A, flor. 43 oxi flor. 1 1 : cbq tacile ex Pla- 
tone Gesn. 2 p. 26, inde vulg. || 6 diafiioZ M d A, flor. 11, flor. 43, Pla- 
tonis A: diafiicJJ Theodoret. Siafticprj Clem. j| 7 oxco] ovxco M d | dxov- 
olov flor. 11 Plat. Clem. : sxovolov M d A, flor. 43 || 9 ys M d A, flor. 11, 
flor. 43, Plat. : xs Hermann | v. ypovov Ss — 12 xbv fiiov temere om. 
Gesn. 2 , inde vulg. |l 10 yiJQaq xaxd ndoav pro yfjoaq sgrjulav avxco 
Ttdaav flor. 43 | avxco Plat. : ccvxco M d A || 11 fxr\ sxaigcov flor. 43, 
Plat. (ubi ai in ras.): (ir\xsQcov M d A || 12 bfioicoq om. flor. 43 || 13 
v. Tifxioq fxsv — (p. 156, 3) vixrjcpoQoq dosxy iterantur infra 9, 55 Mein. 
(ID.dxcovoq voficov s) et inde v. Ti/xioq /xhv — 16 dvxd§ioq sxsqcov 
Maxim. c. 5 p. 188 Rib. (Platonis). v. Tifiioq fisv — (p. 156, 6) d).).oiq 
fxsxadLdovai habet Iulian. misopog. p. 353 D 456, 14 Hertl. | T in Tifiioq 
rubr. M. an hinc nova initium ceperat ecloga? | firjd' M d (?), flor. 9, 
flor. 43, Plat. : firj A [| 14 ddixovoiv] Qskovoiv flor. 43 | 7t).siv Schanz 
| $L7tXaoiaq M d , flor. 9, flor. 43, Plat. : xrjq Si7i).aoiaq A || 15 noD.tov 
om. flor. 43 156 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

de xai ^vynoXdtwv eig divafxiv xotg aQxovoiv, 6 /xiyag 
dvrJQ Iv rtoXet -/.ai xiXetog, olxog dvayoQevio&w vtxr)- 
cpOQog aQExfj. xbv avtbv dr) xovxov enatvov v.ai 7ceq\ 
awcpQoovvr]g %Qt) Xiyetv xal rteQi <pQOvr)aewg } xai baa 
dXXa dyad-d xtg xixxyxat dvvaxd fxr) ftovov avxbv exen I 
dXXd xai dXXoig ftexadtddvaf xai xbv fxev fxexadidovxa 
(lQ dxQoxaxov XQ*i tifidv } xbv 6 av fxr) dvvdfxevov, e&i- 
Xovxa 6i , eav devxeQov, xbv 6e tp&ovovvxa xai exovxa 
fxrjdevi xoivwvbv dtd cptXiag ytyvdftevov aya&div xtvwv 
avxbv fiev xpiyeiv , xb de xxrjfxa /urjdev fiaXXov did xbv W 
Y.ey.xr]fiivov dxtfxd^etv, dXXd Axdo&at xaxd dvvafttv. cptXo- 
vetxeixw de r)fxtv 7tdg nQog aQexr)v dtp&ovwg. 6 fxev yaQ 
xotovxog xdg rtoXeig av^et, dfxtXXwfxevog fxev avzog, xovg 
aXXovg de ov xoXoiwv 6ta(ioXaig' b 6e cpd-oveQcg xfj xwv 
dXXwv dtafioXfj detv oidfxevog v7teQixeiv avzog xe fjzzov 15 
^vvzeivet TtQog d^exrv xr)v dXrj&rj, xovg xe dvxafxtXXwfxi- 
vovg eig advfxiav xa&iozi]Ot xoj ddi<wg ipiyeo&at, xai 
did xavxa dyvfivaaxov xr^v noXiv oXrjv eig dfttXXav aQexr t g 1 6 ante fxeyuq delevit Cobet mnemos. X p. 179 || 2 post uvi t Q 
(sic) lacuna M d | dvayoQeviad-cov M d || 3 UQexi] M d , uQexy A, flor. 9, 
flor. 43, Plat. : uQexijq recte Iulian. (p. 456 Hertl.); tn' uQexq Ast | 
xovxov M d A, flor. 43, Plat., Iulian. ; xovxcov oscitanter Gesn. 2 , inde 
vulg. || 5 dya&d xiq M d A, flor. 43, Plat. : ziq dya&d temere ex Pla- 
totiis Ald. (p. 244) Gesn. a , inde vulg. | exxr/xuc Schanz Plat. op. v. Xll 
p. XVII | Svvaxd — avxbv M d A, Plat., lulian. xukd — aixbv flor. 43: 
xal Svvaxai — uvxbq Petavius, Svvaxat — avxbq Schanz || 6 dXXotq] 
xolq uM.oiq Cobet 1. c. cum compluiibus codicibus Iuliani | fiexa- 
StSovat M d A, Plat., Iulian.: elvac StSovat flor. 43 || 7 &ikovxu (pro 
exovxa) flor. 43 || 11 exxqfxivov Schanz | inde a tpiXovetxelxco eclogam 
habet etiam S rec. Tr. p. 52, vide supra p. 153,4 adn. re non perspecta 
ordinem huius particulae male invertit Gesn. 2 p. 25 (cf. p. 26) inde vulg. | 
cpikovcxelxco Schanz || 12 TtQoq UQexrjv utp&ovcoq M d A, Plat. : iq (ev S 
rec.) xtjv aQextjv cp&ovoq Tr. || 14 xokovtov A, Plat. xovXovcov S 
rec. : xcokvcov M d Tr. , inde vulg. || 16 avvxelvet Plat. | TiQoq M d A, 
Plat.: elqTr., inde vulg. | dvxafxc?J.coftevovq M d (ubi supra 13 d/xt?.?.., 
infra 18 dfxtXXav) A sed d- superscr. A 2 : dv^afxtlXcofxevovq Tr. ; dv&cc- 
(xi)lto * * * fxevovq (cum duobus signis) Platonis A CAPVT 1 IIEPI APETHS 157 

nouov ofxc/.QoreQav avxi]v 7cq6q evdo^iav xb eavxov fxeQog 
dneQyaLexai. -frvfxoetdf; /xev 6r] XQ*1 ndvxa dvbQa elvai, 
TiQaov de cbg o xt fxakioxa. xd yaQ xcbv aXkcov %aXena 
y.ai dvaiaxa rj xai xb naQanav dviaxa ddr/.r]fxaxa ov/. 

5 eoxiv dXXcog excpvyeiv , r. fxaxbfxevov xai dfivvofxevov vi- 
y.covxa xal xco /xrjdev dvievat xo/.d^ovxa, xovxo de avev 
■dviiov yevvaiov ipvxi] ndaa ddvvaxog 6q(xv. xa 6 av 
xcov oooi ddr/.oiai fiev, iaxd de, yiyvao/eiv XQr ttqojxov 
uev, oxi Ttag 6 ddr/.og ovy, e/.cbv ddr/.og. xcov yaQ fieyi- 

10 oxiov xay.cdv ovdeig ovdafxcog ovdev ev.cov v.ev.xjjxo dv noxe, 
noXv de r i /.iaxa ev xolg xcov avxov xifxicoxdxoig' ipvyt] 
d', cbg einofiev, aXrj&eicc y 3 ioxi ndai xi/xiojxaxov' ev ovv 
xco xifxicoxdxcp xb fxeyiaxov v.avbv ovdeig ev.tbv fxr\ noxe 
Xdfrrj v.ai Cfj did ftiov xev.xrjfxevog avxo' alld ekeeivbg 

15 fiev ndvxcog o ye dbivog xai 6 v.av.d ex^ov, eXeelv 6e xbv 
fiev idaifxa exovxa eyxojQei **ri dveiQyovxa xbv -&vfibv 
nQavveiv v.ai firj d/QOxolovvxa, yvvaixeicog mxQaivo/xevov, 
diaxeXelv, xcp de dxQdxcog v.ai dnaQafxv&riXCog nlrjfXfxelei 
y.ai y.axcp etptevai dei xr)v OQyijV dtb 6rj &vftoeidrj nQe- 

20 7tetv vai nQaov ev.daxoxe cpafxev elvat deiv xbv ayad-ov. 

1 nixQoxeQuv Tr. \ 2 6r) suppl. M 1 mrg || 3 tbq om Tr. || 4 xal 

dvaiaru ?] xul rb nuQanav dvlaxa M d A, Plat. : xal dvoiaza xal dviaxa 

(xul aviaxa om. Tr.) xonuQunav S rec. Tr. ; xal dvaiaxa ?j xal xb 

nuQunuv dviaxa tacite ex Plat. Gesn. 1 p. 64, inde vulg. || 5 supra xai 

scr. jj A 2 y 7 v. xa 6' av xtov — 19 xr]v OQyrjv om. M d A |) 7 av xwv 

ut videtur Platonis A apographa: uvxtov (dubito de S rec.) sine spir. Tr. 

uvxcLv Platonis A || 8 yivwaxeiv Tr. || 9 ovy hxtbv Tr. Plat.: ovx eycov 

S rec. || 10 ov6autoq Tr., oi)6uuov Plat. j xexxrjxo Elmsley: xhxxino 

i 
Tr. xexzrjzo Plat. : xexzyz' Cobet n. 1. p. 233 ixzrjzo Schanz || 11 xolq 

ztov uvzov Plat. (ubi euvzov, sed I supra vers.): zotq zolq uvzov Tr. ; 

zotc avzov tacite Gesn. 2 , inde vulg. || 12 dkrj&eiu y' Gesn. 2 : dXr]- 

9eiu y' (-eiu y' S rec.) Tr. dkij9eia ye Plat. || 15 o zu xuxu Plat., 

quod dederim etiam Stobaeo || 16 iyytoQel ex corr. ut videtur S rec. 

|| 17 uxQuyo/.ovvzu Plat. |j 18 uviuzwq (pro uxq.) Ast || 19 6ib 8r t 

M d A Plat.: Sib Tr. | nQeneiv (vel 6elv) delendum censuit Stephanus; 

el nQenei Ast || 20 exuazoze tpa/xhv eivai M d A Tr. : <puuev exuazoze 

eivai Plat. 158 IQANNOT STOBAIOr EKAOrQN T' 

ndvxotv 8e fieytoxov •/.a/.tbv dv&goj/totg xoig itokXoig epi- 
(pvxov ev xaig ipvxaig eoxcv, ov nag avxu ovyyvojpcrjv 
%%ojv anorpvyrjv ovde/xiav firjxavaxat' xovxo 8 eoxtv o 
Xiyovocv ilg (pikog avxo) nag av&gut/zog tpvoet xe eoxc xac 
og&ojg exet xb deiv elvac xotovxov' xb 8h dXrj&eiq ye 5 
ndvxojv afxagxrjfidxojv dtd xt)v o<p68ga eavxov (ptkiav 
aixtov exdoxoj yiyvexat exdoxoxe. xvqjkovxat ydg negt xb 
qjtkovfievov b qjtkojv, dioxe xd di/.aia (ycat rd) dyaitd xac 
xd xakd xaxcJc; xgivec, xb avxov ngb xov dXrj&ovg det 
xcfiav deiv rjyovfxevog' ovxe ydg eavxbv ovxe xd eavxov 10 
Xgrj xov ye /xeyav dvdga eobfievov axegyetv, akkd xd di- 
xata, edv xe nag 3 avxo~ edv xe nag 1 dkkoj fxakkov Ttgax- 
xbfxeva xvyxdvjj. ex xavxov 8e dfiagxrjfiaxog xovxov xat 
xb xrjv dfiaH-iav xr)v rtag* avxo) 8oxeiv aoqtiav elvat f 
yeyovevat ndotv ' o&ev ovx eidoxeg ojg ejtog ehteiv ovdev 15 
oibfie&a xd 7tdvxa ei8ivac, ovk e/itxgi/tovxeg 8e akkoig 
a firj entaxdpce&a 7tgdxxetv , dvayxa^dfxe&a dfiagxdvetv 
avxot 7igdxxovxeg. 8tb Txavxa dvij-gojnov XQ r ) (pevyetv xb 

1 v. ndvrcov 6% usque ad finem iterantur infra flor. 23, 18 Mein. 
(rov avrov vbficov e) | xaxcov M d , flor. 23, Plat. : xaxov ATr., inde 
vulg. || 2 avrco S rec. Plat. : avxco ceteri | §vyyvc6fcrjv flor. 23 || 4 ri 
iarc (vel -iv) Tr., flor. 23, Plat. : 6i iari M d A || 5 aXrj&eia. flor. 23, 
Plat. : aXr/d-eiag M d A Tr. || 7 rvcpXovrac yaQ — 8 6 <pcXcov] cf. Ga- 
lenus tcsqI rpvx'g na&cov c. II p. 4, 17 Marqu. ubi scribendum erat 
cum codicibus rvcpXovrac ydg, cprjalv (sc. o IlXdriov), xo tpcXovv neol 
xo cpcXovpcevov , non 6 cpcXcov n. x. <p. ut ex Platone dedit Marquardt. 
nam rvcpXovrac yaQ xb cpcXovv negl xb cpcXovfxevov , cbg b II?.. cprjai 
habet etiam Plutarchus de cap. ex inim. utilit. p. 90 A || 8 xal rd 
(quod tacite ex Plat. add. Gesn. 2 , inde vulg.) flor. 23: om. M d ATr.; 
aberravit Gaisford || 5) avrov (ut 12 avrco) M d || 10. 11 ovre ra havrov 
xre. om. Tr. sicut verbis ovre yaQ havrov desinit S rec. folio 5 usque 
ad finem perarato || 11 ye om. flor. 23 || 13 rvyxdvrj (vel -#) M d , 
flor. 23, Plat.: -ec A | v. ix ravroi Sh usque ad fin. om. Gesn. 8 p. 25, 
inde vulg. 15 yeyovivac nctacv M d A, flor. 23 ut de exempli Sto- 
baeani vitio dubitari nequeat: yiyove naoiv Plat. ; yiyovev unaacv ci. 
Gaisford, sed yeyovivac istud nescio an ortum sit ex ditlogr. yiyove[ve] 
|| 16 dXXocg M d , flor. 23, Plat. : dXXr)Xocg A || 18 avrol nQarrovreg 
M d , flor. 23, Plat: avrov nQarrovra A, inde Gaisford CAPVT I IIEPI APETHS 159 

acpodga cpi/.eiv avTov , xbv 6° eavxov fieXriui dia/xetv 
deif /xrjde/xiav aiax^ v1 ) v ^ 7Cl r V voiovtuj nQco&ev vcolov- 
/Lievov. 

203 (1, 96 Mein.) Tov avxov Nouiov £' (p. 808 B). 

5 "Ynvoc dk noXvg ovxe xoig oojjuaoiv ov%e xaig ipvyaig 

ruojv oud 3 av xaig nga^eoi xaig rceol xavxa ndvta ag- 
/wttojv IotI xazd cpvoLv. y.afrevdujv ydo ovSeig ovdevbg 
a^tog, ovdev uaA/Lov xov /xi) ^covxog' dkk ooxig xov Zi]v 
fucov y.ai tov cpQOveiv udktoTd eoTt, xrjde/xwv, eygrjoqe 

10 yuovov cog nkeioTov to nobg vyieiav avTov /xovov cpvkaT- 
tojv XQi)OLfiov. eoTc 6 ov nolv iiakojg eig e&og iov. 
eygriyoQOTeg de aQXovTeg ev nokeoL vvatojq cpotfeQoi /uev 
y.ay.oig icoheiiiotg xe dfxa yai nokiTaig, dyaoToi de yat 
xiutot Toig dr/.aiotg Te v.ai oojcpQootv, ojcpeki/xoi de aiToig 

15 re y.ai ^vfindoij tlj nd/.tt. 

204 (1 , 97 Mein.) Tov avTov ex tov IleQi aQeTrg 

(p. 379 C—D). 

Jlalt; ovv dv , 01 2ojy,QaTeg, ooi doxovoi yiyveoitat, 

ei iir t Te cpvoet ur.Te uafrr]oet yiyvovxat ol dya&oi; 

20 oiuat fxev ovy. (aY) Qadicog avxb drjkuj&r)vai' xonaQoj 

(xevTot fxdkiOTa d-eiov tl eivai xb y.xr i fia xai yiyveo&aL 1 avzovPlat: avxov M d A | zbv Plat.: xb M d A, iibri flor. 23 | 6 ' 

kavxov Plat. : dh avxov M d S' avxov A, 6h avxov flor. 23 | ftsXxloj M d , 

flor. 23, Plat.: pikxiov A, inde Gaisford || 2 dsi M d A: 6sZ flor. 23, Plat. | 

TtQOG&e v noiovusvov flor. 23, Plat.: nQoanoiovusvov^ A || 4 ecl. curo 

lemm. habet MA (post ecl. 1, 95 Mein.) lemmate non iterato (post ecl. 

os 
23. 18 Mein. cf. quae dixi de Stob. flor. cod. Brux. p. 7) Br; vo/x £ A 

5 6h M d ABr: yao 6r) tacite ex Platone Gesn. 2 , p. 26, inde vulg. || 6 ov6' 

av xalq Br Plat. : ov6 } avxalq M d ovx* av xaZq A | ndvxa om. A || 

7 xa§sv6ojv xxk.] dictum Platonis respiciunt haud pauci, vide Potter 

ad Clementis Alex. paed. II 9 p. 218 (| 10 vysiav Br | 11 6h ov M d Br 

| fftoq vel rj&oq A |J 14 avxoZq BrPlat.: avxoZq M d A || 16 ecl. cum 

lemm. hab. MA, sine lemm. Br |; 18 ua&rjOSL sed si ex corr. M d | post 

yiyvovxai verba ziv' dkkov XQonov ylyvorvx^ dv tacite ex Platone 

addidit Gesn. 2 p. 27, inde vulg. || 19 ovx uv tacite ex Platone Gesn. 2 . 

inde vulg.: ov (om. dv) M d A Br || 20 xondt,oj uevxoi A Plat.: xona- 160 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

tovq aya&ovg toaneg ol &eiot tojv fidvxeojv xai ol XQ 7 }' 
Ofiokoyot. ovtoi ydg ovre tpvaet toiovtoi ylyvovTat ovxe 
Tiyyr] , akk' entrcvot ex tojv &eojv ytyvo/tevoi tolovtoL 
eioiv' ovtoj 6e xai ol avdgeg oi dya&ol kiyovat Talg 
nokeoiv exdoTOTe ra dnoftr]o6(teva xai ra fiekkovTa 5 
eoead-ai ex &eov enmvoLag nokv fidkkov xai evagyi- 
oxegov rj ol XQTja(X(jjdoL. kkyovat oe nov xai ai yv- 
vaixeg oxt -freiog dvrjg ovTog Ioti' xai Aaxedatfiovtot 
OTav Tivd fieyakongenujg enatvuJat, -9-eiov avdga tpaaiv 
elvac nokkaxov oe xai 'Oftrjgog Tty avuu tovti^ xoto- 10 
XgrjTac xai oi dkkot notrytaL. xai otov fiovkrjTac &ebg 
ev ngd^ai noktv, dvdgag dyad-ovg evenoLrjaev' oTav 6e 
fiikkj] xaxcog ngd^etv noktg. eg~eile Tovg avSgag Tovg 
dya&ovg kx xavTrjg T-fjg nokecog 6 &eog. ovxcog eotxev 
ovTe dtdaxTov elvai ovTe tpvoet ageTrj, dkkd &eLa fioLga 15 
nagayiyveTat xTUJfiivotg. 

205 (1, 100 Mein.) BevotpuJvTog ev a' 3 Anofivr]fiovev- 
fiaTtov (1 6, 13 — 15). 
'O 6e 2ojxgaTr]g ngbg TavTa einev' '£2 'AvTirpuiv, 
nag 1 rjiiiv vofiL^eTat Tr)v wgav xai tt\v ootpLav 6/j.oLwg 2ff 
fiev xakov, bfioLojg de aiaxgbv dtaTL&eo&at etvat. Ttjv Te 
ydg togav edv fiev Ttg dgyvgLov niokf] tuj (iovkofxivuj, 
nogvov avTov dnoxakovatv, edv 64 Ttg, ov av yvul xakbv 

^o/xev (vel xondt,0(xiv) xoi M d Br | (idXioxa d-elov (9elov Br) xi M d A 
Br: 9eiov xi (xdhaxa tacite ex Platone Gesn., inde vulg. 

1 SeZoi A Plat.: &exol M d Br | ol om. Gesn. 2 , inde vulg. || 8 
envnvoi M d ininvoi ABr: ininvoia codices Platonis || 5 exdoxw' . 
M d || 6 ix 9-eov imnvoiaq M d Br Plat. : ix xrjq xov B-eov ininvoiaq A 
| fj.aX7.ov xai M d A Plat.: (xaXXov ut erasa videatur xal particula Br || 
7 Si nov M d A Br Plat.: ydo nov Gesn. 2 , inde vulg. || 8 ovxoq ioxi 
tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg.: avxoq ioxi M d ABr || 10 xaxa- 
XQfjtai tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. : xd^a xQ*l xtu M d ABr || 
12 ivenoltjoev tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. : inoirjoev M d ABr 
K 13 nohq M d Br Plat.: nokeiq A || 15 &ela fxolQa M d || 16 naQa- 
yiyvexai M d A Plat. ex naQayivvexai corr. Br' |j 17 ecl. cum lemm. 
hab. MA post ecl. 1,97 Mein. || 21 diaxid-eod-ai M d Xen.: naQaxi- 
O-eo&ai A CAPVT I IIEPI APETHS 161 

xe /dya&bv €QaaTr]v bvra, tovtov tpikov eavTto TtoifJTai, 
otoqjQOva vofiiKouev' r.al Tt)v aotpiav ojoavTtog Tovg fiev 
dgyvgiov iw (Sovkofievto TttokovvTag ooqjiOTag tooneQ 
Tiogvovg d710Y.aA.ova iv , ooTig 8e , bv av yvtfi evtpvfj ovra, 
5 diddoxojv o ti av exj] dya&bv tpikov TtoielTai, tovtov 
vofiitofiev d rw -/.akto Y.dya&tjj rtokiTrj 7tQoafJY.ei, TavTa 
Tioieiv. eytb 6' ovv xai avrog, ol 'Avriqjtov, oiarteQ dkkog 
Tig rj iTtTvqj dya&tj) P y.vvl rj oqvl&l rjderaL, ovxto xai 
€ti fidkkov ijdouai tpikoig dya&olg, ymi edv tl eyw dya- 

10 d-ov, diddoxoj Y.ai dkkoig ovvioTrjfii, TtaQ 3 tov av ijytOfiaL 
totpek^oeo&ai tl avrovg eig aQeTrjv. xoi rovg 9-rjoavQOvg 
tojv Ttdkai ootptov avdQtbv , ovg e.Y.eivoi /.aTekiuov ev 
(iifikioLg yodtfjavreg , dvekvtTtov xoivfj avv Tolg tpikoig 
dieQXOiiaL, /.ai dv tl 6qoj/u€v dyad-ov , exkeydfLe&a , xai 

15 ueya voui^oitev /eQdog, edv dkkr t koig tpikot yuvioLie&a. 
nd?uv Ttorh tov ^vTLtptovTog eQOfiivov avTov Tttog dkkovg 
fiev rjyolTO TtokiTL/ovg Ttoieiv, avtbg 6e ov TtQaTTOL rd 
7tokiTLY.d, €L7teQ eTtioTaLTo ' HoTeQtog 6 dv, etpiq, to *Avtl- 
tptov, fiakkov Ta nokiTL/a TtQdtToiuL, ei fiovog avTa TtQaT- 

20 roLfiL, rj ei eTtifiekoifirjv tov tog TtkeioTovg r/.avoig eivai 
7tQarT€LV avrd; 1 xh xal dya&bv M d | xovxov cpiXov — 2 GaicpQOvu] <pl/.ov 
savxcj) TioiTJzat, xovxov auxpQOva Schenkl ] noif/xai M d Xen. : noi- 
slxai A j| 2 post yhv trium fere litt. rasura M || 3 aQyvQiov M d 
Xen. : doyvQico A | ncoXovvxaq sed co).ovvxaq in ras. M d | coansQ noo- 
vovq delet Rubnkenius || 4 svcpvfj M d A ut aliquot Xenophontei : svcpva 
Xen. || 5 TtOLslxai A Xen. : noifjxai M d || 9 idv xi A Xen. : dv xi 
M d | syco M d A Xen. : oyco Gesn. 2 p. 27, inde vulg. || 15 cplXoi libri 
Stob. et Xen. , sed co<ps/.iuoi Xenophontis Vossianus quod recipiunt. 
<pl/.oi defendere studuit Gilbert | yivous&a (voluit yivcous&a) Gesn. 2 
inde vulg. : yevcous&a M d A ; yiyvcous&a Xen. | post yivcous&a verba 
iuol usv 6rj xavxa dxovovxi, idoxei avxoq xs uaxaQioq slvai xa\ 
xovq dxoiovxag inl xa/.oxayaQ-iav dysiv. xal ex Xenophonte addidit 
Gesn. 2 , inde vulg.: om. M d A || 18 inioxaixo M d Xen.: inloxaxo A; 
inioxaxai Gesn. 2 , inde vulg. fl 19 ua).Xov suppl. A 1 || 20 ij sl im- 
usXoiUTjv M d Xen. : sXx" imusXriurjV A 

Stobaeus III. 11 162 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN I" 

205 (1, 101 Mein.) Tov avxov ev xcf> bevxiQco 'Ano- 
[ivr\[iovev[tdxcov (II 1, 18 — 34). 
v Enecxa 6 /xev e/.ovaicog xalac7ccoQcov hc dyad-f Ihcibc 
novcov evcpQaivexac, olov ol xd &rjQca ■frrjQuivxeg ehcibi 
xov hjipeo&ac fjbtcog [xoyjtovac. xac xd /uev xotavxa d&ka 5 
xcov novcov [xckqov xcvog d^cd eaxc' xovg be novovvxag, 
rj %va cpckovg dya-9-ovg Y.xr]ocovxac, f} ouiog ex&Qovg #«- 
Qiuoovxac, (/;) iva bvvaxoi yevo/uevoc xai xoig aojfxaoc 
Y.a\ xalg ipvxaig xai xbv eavxcov oIyov Y.akiog ocycooc xa/ 
xovg cpikovg ev noccooc xai xqv naxQcba eveQyexcooc, ncog 10 
ovy. oceo&ac XQ^ xovxovg xai 7coveiv fjbicog elg xd xoc- 
avxa Y.ai tijv evcpQacvo/xevovc, dyauevovg /xev eavxovg, 
ercacvovLievovg be Y.ai £r]Xov/xevovg vnb xcov dhcov] exc 
be al fxev QCtbcovQyiac xai bt xov 7caQaxQr~jfxa fjbovai ovxe 
ocofxaxc eve^cav cv.avai eiacv eveQyd&oifac , cog cpaocv oi 15 
yv/xvaaxai, ovxe ipvxfj encoxrjfxrjv a^cokoyov ovbe/xiav 
e/xnocovocv' ac be bcd YMQxeQiag hicfiekecac xcov xa/.wr 1 ecl. cum lemtn. hab. MA (post ecl. 1, 100) Br (post 7, 75); 

^evotpojv 1 nec plura lemmatis loco Br || 3 enetra 6 fthv — 13 {-710 
twv aXXtav om. Br || 4 novtSv M d A: <pqovojv libri Xenophontis, inde 
Gesn. 2 p. 28 | ol om. operarius Gesn. 2 , inde vulg. || 5 ?.Tjyjeo&at M d 
Xen.: Xelyeo&tu A | rjditog M d Xen.: f,6itog A || 7 ij iva M d A: 'iva e 
Xenophonte Gesn.*, inde vulg. | xeiQcooovxai M d Xen.: xf-Qwotovrai 
A, Xenophontis libri non nulli, inde Gesn. 2 ; 8 /',' tacite e Xen. addidit 
Gesn. 2 , inde vulg.: om. M d A | yevd/xevot A Xen.: yevto/ievot M d || 
9 xal xbv eavrtov M d Xen. : rbv havrbv A J 11 oteo&at xoh ^ d ^ : 
olo&a wg XQV e Xenophontis exemplari Gesn. 2 , inde vulg. ; oloO-a XQJjv 
vel xoh libri Xenophontei j| 12 dya/xivovg M d A Xen.: dyaoa/xevovq 
temere Gesn. a , inde vulg. | eavrovg e Xen. Gesn. , inde vulg. : avrohg 
(litt. xovg perierunt margine resarto A) M d A || 15 ouj/iaxt e Xen. 
Gesn. 2 , inde vulg. : owfxarog M d (A ubi periit vocabulum margine super- 
imposito) Br | ivepyd£eo9at Xen.: ioydoao&at M d ABr; dubito an 
ow/xart — ivepydoao&at in Stobaeo ferendum sit. ioyd&o&at Gesn. 2 , 
inde vulg. || 16 ifrvxrj M d Br Xen. : xiwy/jg A l ovSe/iiav] litt. tav novo 
nunc margine obtectae sunt in A || 17 i/xnotovotv etiaro A, fallitur 
Gaisford CAPVT I DEPI APETHS 163 

re y.aya&wv egycov e£cy.veio&ac notovoiv, tog qjaoiv ol 

aya&oi dvdgeg. keyei de nov y.ai 'Hoiodog 

Ti)v txev ydg x.ay.6Trjta xai D.adbv eoxcv ekeo&ac 
gijcdiorg' Xeirj /uev 666g, /xdka d 1 eyyv-9-i vaiei. 
5 x? t g d 1 dgexfjg Idotota d-eol ngoTtdgotSev Mxhjxav 
d&dvaxoc' cta/.gbg de xai ogd-cog olfxog eg avxrjv 
y.ai xgrjxvg xb ngtoxoV eitijv (T eig ay.gov iy.r t xai 
grjcdirj d 3 )]Ttecxa rteXec xakercr neg eovoa. 

fiagzvgel de xai E/tixagccog ev xiode' 
10 Tcuv Tiovtov ntohovocv rjfxcv 7tdvxa xaydd- 3 ol d-eoi, 

xai ev akkto de xomo qjtjoiv 

jQ novrigh /xr) xd fxakaxa fxcooo, /xr) xd oxXrg 3 exfjg. 1 xal dyad-div M d |j 2 l Hoio6oq] op. 287 |J 3 rr)v fiev yaQ 
M d ABr Xen. Plut. mor. p. 24 F Maxini. Tyr. XXI T schol. Eur. Hipp. 
380: rr)v /xev xoi Hes. Clemens Al. strom. V 3, 16 p. 654 P. vol. III p. 14, 
10 Dind.; ajq rr)v /xev Plat. de re p. p. 364 G | eiku6ov M d [| 4 Xettj 
M d ABr Xen. Piat. (cf. Plut. mor. p. 77 D): oXLyr/ Hesiodi codd. et Pro- 
culus || 6 6e M d Br: yao compend. A sed ut ex parte perierit incuria biblio- 
pegae sicut vicinum xul \ iq uvrr)v M d A Br Hes. Xen. Plat. de legg. IV 
p. 718 E Lucian. paras. 14 Clemens Al. strom. IV 2, 5 p. 565 P. vol. II p. 317, 25 
Dind.; in' avrrjv Hesiodi aliquot codd. Proculus Lucian. Hermot. II 25 
|| 7 rQayyq M d | "xr/rai M d Hes.: "cxr/UL (rjxr/ai Br) ABr Xenophontis 
codd. Hesiodi cod. Vat. 121 Plato 1. c. || 8 c$' rjneira Gesn. 2 , inde vulg. : 
<T ijjiecra M d eneira A tf' eneira Br; 6r) eneira Hes. Xen. Clem. Al. 
1. c. d' rjnetru codex Platonis |j 9 ^EnlyuQfxoq] fr. inc. 15 p. 259 Lor. 
|| 10 iteratur versus cum lemm. entyaQfxov fortasse ex hoc ipso loco 
flor. 29 ubi vide ad ecl. 8. sine poetae nomine ex Xenophonteo loco 
repetiit versum Hermogenes progymn. c. 3 extr. || 11 rdyd&' otXen. : 
t' dyu&ol M d rdyaS' ot (sic) A rdya&d Br || 12 Epich. fr. 16 1. c. || 
12 et 13 om. Br j| 13 /xrj rd fia).axd /xiogo, /xtj rd oxlrJQ* eyrjq Xen. 
ubi etiam fiwGo illud ab Ahrensio restitutum confirmatur quadamtenus 
libris melioribus (fxioeo ceteri): fir\ nor dfxa/.axdfxfxaru fxr/r' dv ox/.r/Qu 
eyjjq M d ftr) nord fxakaxd fxiaeo fir) rd ox?.r/Qu hyrjq sed ut r) (in altero 
fxr)) a manu diversa additum sit (m. pr. dederat jx) eodemque atramento 
pallidiore quo exaratae sunt litt. coeo, ubi s nescio an ex o correctum 
sit. sed o) habuerat iam A'; fxrj n /xu/.axojq, 6 firj rd ox?.tjq' eyetq 
Gesn. 2 , inde vulg. 

11* 164 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

xai Ilgodixog 8e o aoqbg iv %to ovyyQafifiaTi toj negi 
tov HQaxXiovg, oneg 8r) xa/ nXeioTOtg ent8ei-/.vvTai, 
tuaavTcog negl Ttjg dgeTtjg dnoqaiveTat, a>8i nojg Xiyiov, 
ooa eyoj ftifivrjfiai. qrjoi ydg HgaxXia, enel ex naidcov 
eig rj(ir t v djQfi&To, ev rj oi viot r)8rj avToy.QaTogeg ytyvo- 5 
fievot 8r]Xovatv etTe Tr)v 8t 3 ageTrjg 68bv TQixpovTat eni 
tov f3iov eiTe Tr)v 8td xaxiag, ei-ek&ovTa eig r^avy^iav x«- 
&r)od-at drcoQovvTa bnoTigav twv oduiv TQanryzat' xat 
qavfjvat avTtp 8vo yvvainag nQoocevat /aeydXag, ti)v ftev 
eTigav evngenrj Te ideiv xal eXev&igiov qpvaet, xeY.oo[ir]- 10 
fiivrjv To ftev %QU~)fta Y.a-o x aQiGTrjTi, ra 8e oftftaza aidoi, 
to 8e axyftcc awopQoavvrj, eo&rjTt 8e Xevx.fi, ttjv de eTeQav 
Te&Qafifiivrjv eig noXvoagxiav Te xai anaXozrjTa, /.exaX- 
XojntOfiivrjv 8e to fiev XQOJ/na, uioTe XevxoTigav Te xat 
eQv&QOTigav tov ovTog 8oxeiv qpaiveo&at, to 8e o%f]fia 15 
dioTe 8oxeiv OQ&oTigav Trjg qpvaeojg elvai, ra 8e ofifiaTa 
exeiv dvanenTafiiva , eo&rJTa 8e ei- r]g dv ftdXioza >j wga 
dialdfinoi' Y.aTaav.oneiad-ai 8e ■9a/xd eavTrjv, emoxoneiv 
8e xai et Tig dXXog avTrjv &eaTat, noXXdv.ig 8e v.ai eig 1 6h M d Br Xen.: rf' A | tcsqI xov rjQaxXiovg M d ABr: neol 
'HgaxXiovg Xen. || 2 oneQ 6r] — 3 dnotpaivexac om. Br | nXelaxovg 
oscitanter Gesn. 2 , inde vulg. || 4 (pr]olv M || 5 ol vioc r)6rj M d Br Xen. : 
r)6r\ ol vioc A | avxoxQaxOQeg) XQaxoQeg iam non legitur in A culpa 
bibliopegi marginem resarcientis. sed leviora huius generis iam omit- 
tam | ycyvofievoc M d ABr: ycvo/xevoc Gesn. 2 , inde vulg. || 8 noxiQav 
Xenophontis libri plerique || 9 nQoacivat M d ABr: nQOcivac libri 
Xenophontis, inde male Gesn. 2 | xr\v pchv exiQav e. q. s. usque ad 
eclogae finem temere om. Gesn. 2 , inde vulg. : ex A supplevit Gaisford 
|! 10 evnQenr) xe (vel xh) M d Br Xen. : evngenrj A | iXev&iQcov non 
solum M d Br Xen. sed etiam A, fallitur Gaisford || 11 %Qtofta M d Br 
XQ&fJca ex otofia corr. A 1 : otofca libri Xenophontis | xa&aQcoxr/xc M d A 
libri Xenophontis: xaQ-aQecoxr/xc Br || 12 io&rjxt (ioS-rjxa M d ) Sh kevxjj 
(Xaxr) M teste Loewio) M d Br Xen.: om. A, inde Gaisford et Meineke | 
xrjv 6h A Xen.: xr\v 6i ye M d Br || 18 xe&Qa(JC[iivr}v fihv elg Xen. | 
xexaXXtontafjtivrjv 6h M (teste Loewio) Br Xen. : xexaXXtoncofiivrjv A || 
14 XevxoxiQav xe (xh M d ) M d Br Xen.: XevxoxiQav A || 17 it- fjg 
(i£fjg M) dv etiam A, fallitur Gaisford | r) toQa M d ABr: toga libri Xe- 
nophontei (| 18 intoxonecv A Br Xen. : intoxoneio9at M d CAPVT I IIEPI APETHS 165 

xrjv eavxrjg oxidv dnqfiXeneiv. wg 6' eyevovxo nXrjaiai- 
tsqov xov 'Hoa/J.eovg , xr)v fiev tzqoo&sv Qrjd-eiaav ievat 
xbv avxbv TQOnov , xrv de exeQav qj&doai fiovXo/nevrjv 
7iQOodQafj.eiv xw HQaxXei xal einelv 'Oqw oe, w 'Hqcc- 
5 y.Xetg, dnoQovvxa noiav bdbv ent rbv fiiov TQanfjg' edv 
ovv efie qjiXrjv notrjadfxevog, enl rr)v r^dior^v re v.ai 
Qdorrjv odov a^w oe, xa/ rwv fiev reQnvwv ovdevbg dyev- 
orog eorj, tojv 5e xaXentov aneiQog dtafitworj. hqujtov 
uev yaQ ov noXeuwv ovde nQayudrwv qpQOvrieig, dXXd 

10 ayonovuevog f dtiorj ri dv v.exaQiOfievov rj oirov rj norbv 
evQoig, rj ri dv Idwv rj dxovoag reQqj&eirjg, rj riviov 
bocfQaivbfievog rj dnrofievog, rioi de natdtxoig bfitXwv 
fidXtor' dv evqjQav&eirjg, xai nwg dv (xaXaywrara xa&evdotg, 
y.al nwg av anovwrara rovrwv ixdvrwv rvyxdvotg. edv 

15 de nore yevrjrai rtg vnoipia ondvecog dqp 3 wv eorat ravra, 
ov qjoftog firj oe dydyw eni rb novovvra xai raXainw- 
Qovvra rqj owuari xai rrj ipvxf ravra nOQiCeo&at, dXX 3 
olg dv ol dXXot eQydtwvrat, rovrotg ov XQtJorj , ovdevbg 
dnexouevog o&ev dv dvvarbv f ri xeQddvat. navraxd&ev 

20 yaQ wcpeXetodat roig efiol ovvovatv el-ovoiav eyw naQexw. 
v.al b HQU/.Xfjg dv.ovoag ravra, 'Q yvvai, eqprj, ovofia de 

1 eavxrjq M d Br XeD.: avxrjq A |j 5 xQanrjq libri Stobaei : XQany 
Xen. etiam Stobaeo hoc dederim coll. p. 164, 8. 166,6 | iav ovv M d Br 
Xen.: idv A || 6 notrjodusvoq M d A Br Xenophontis libri non nulli: 
notrjorj Xen. j inl xtjv r)dioxrjv rh (rs Xen.) M d Br Xen. : inld-' rjSioxrjv A; 
delendum esse inl vidit Hirschig Philol. IV p. 363 || 10 dtsorj M d ABr 
dsrjorj aut dtsorj libri Xen. ; Stoiasi Xenophonti reddendum esse perspexit 
L. Dindorf | xi dv M d Br Xen. : xt dv A | otxiov reponunt in Xenophonte 
cum Petro Victorio j| 11 ij xi dv M d Br Xen. : rj xt av A | tj dxovaaq 
M d ABr: rj xi dxovoaq libri Xenophontis | xsQcp&slrjq, rj Xen.: xsq- 
(fdfjorj M d ABr | xivcov M d A (sic) Br libri Xenophontis; xivcov dv in 
Xenophonte recte Cobet n. 1. p. 693 || 12 anxousvoq M d ABr: dnxo- 
usvoq r)o9sirjq Xen. | xiot Ss M d Br Xen.: xi 6s A || 13 fjtdliox' dv 
Xen.: fiduaxa M d ABr | svcpQav&sir/q. xai xa sgrjq Br omittens v. xal 
ndiq dv ixal.axcoxaxa — 20 iyco naosxco || 15 ondvscoq Xen.: ona- 
vlwq M d A |j 16 inl xo Xen.: inl xbv M d A |J 19 r) xi xsQddvat M 
| 20 ovvovotv M d A fallitur Gaisford || 21 co yvvai {yvvat M d ) scpr\ 
M d Br Xen. : scprj co yvvat A 166 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN T' 

oot xi ioxtv; f) di' 01 ftev kftoi tptkot xakovoi fte Ev- 
datfioviav, ol de fttoovvxig pte vnoxoQt^bftevot ovoftdCovot 
Kaxiav. xai ev xovxtjj rj exiga yvvf/ nQOOeX9ovoa eine' 
Kai eyd) ijxoj rtgog oi, w c HQaxketg, eidvia xoig yevvrj- 
aavxdg oe xai xr)v qpvotv xf t v ofjv ev xf t naideia xaxa- 5 
fxaitovoa, J£ iov eK^ctQoj, ei xr)v ngog efte odbv XQanoto, 
oqjodg' av oe xtov xakaiv x,ai oeftvojv dyad-bv eoydxvjV 
yevio&at, xai eptb ext noXv evxifioxegav xai hc' dya&olg 
dtanQeneoxigav qjavfjvat. ovx eg~arcaxr}oaj di oe ngoot- 
fiiotg rjdovr t g, dkV jjneo ot &eoi dti&eoav xd ovxa dtrj- 1C 
yrjoofiat fiexd dkrj&eiag. xojv ydg bvxiov dya&tov xai 
xaXolv ovdev avev novov xai entfteXeiag ot -9-eoi dtdoaotv 
uv&QOjrcotg, dXX* etxe xovg &eoig tlewg eivai oot fiovket, 
■freQanevxiov xovg &eovg, eixe vnb qpiXojv e&iXetg dya- 
naod-at, xovg qpi/.ovg eveQyexrjxiov , eixe vno xtvog no- 12 
Xewg hct&vfteig xtfiao&ai, xf t v noltv ojqtehjxiov , eixe 
vnb xfjg 'EXXddog ndor\g dl-totg hc aQexfj &avftd£eo&at, 
xi)v c E).Xdda netQaxiov ev noteiv , eixe yfjv povXet oot 
xaQ7tovg acpOovovg tpiQetv, xf t v yfjv &eQanevxiov , eixe 
dnb fiooxrjfidxojv o'iet deiv nlovxi&o&at, xtov fiooxrjftd- 2C 
xiov entfieXrjxiov, e'ixe dtd noXiftov OQfttjg all-eo&at xai 
poiXet dvvao&at xovg xe qjiXovg eXev&eQOvv xai xovg 
ex&QOvg %eiQovo&at, xag 7i.oXefitY.dg xiyvag atxdg xe nagd 
xojv entoxafiivojv pta&rjxiov xai oncog dei avxaig xQfjO&ai 
aoxr t xiov el 6e xa~> otoftaxt (iovhet dvvaxbg eivat, xf t 2! 
yvojfirj vnrjQtxeiv e&toxiov xb ooifta xai yvfivaoxiov ovv 

1 cplXot, hcprj, xakovot scripserim e Xen. j| 4 yevvfjoavxa oe M d 
|i 9 tpavfjvat M d Br Xen. : cpavelvat A | iganaxfjow M d Br Xen.: dna- 
xfjoco A || 10 ol &sol M d ABr: &eol libri Xen. |] 11 /xex' dktfteiag 
Xen. || 13 dXX' efre A Xen.: dlXcc elxe M d Br \Uetoq M d Br Xen.: 
'ileto A || 17 d&olq M d Br Xen.: a&oq A 18 eize yfjv A Xen.: ei 
xrjv yijv M d Br || 19 dcp&ovovq M d A Xen.: ccpOovcoq Br || 21 ini- 
fieXrjxiov. xal xd e&jq Br omittens v. eXxe dtd nokiptov — p. 167, 2 
xal idowxi | OQfJLaq A Xen.: oQfxalq M d || 23 avxdq xe (sic) A Xen. : 
juvxhq xe M d ; xdq xe operarins Gaisfordi, inde Meineke || 24 6el av- 
xatq M d A: avxalq del Xen. |' 25 el 6e M d A: el 6e xal Xen. || 26 ovv 
secludit L. Dindorf CAPVT I IIEPI APETHS 167 

Ttovoig xai l6qojxi. *ai r) Kay.ia vnoXafiovoa elnev, wg 
(prjoi IlQodiycog, } Evvoeig, u) 'HQaxheig , cbg %af.e.7tr)v xai 
fxa/Qav bdbv eni xdg evq)QOOvvag r) yvvr) ooi avxrj 6irj- 
yeixai; eytb 6e Qadiav v.ai pQa%eiav 66bv eni xr)v evdai- 

5 (xoviav a£w oe. xat r) IdQext) einev, '£2 x/.rj/xov, xi 6e ov 
dyu&bv *e%eig r) xi r)6v oiod-a fxrj6ev xovxwv eve/.a rcQax- 
xetv e&ekovoa; rj xig ovde xr]v xcov rjoecov eni&vfxiav 
dva/ieveig, dD.d 7iQiv enL-9-vfxrjoai ndvxcov efxnifinkaoaL, 
TtQiv fxev neiv^v io&iovoa, itQiv 6e diiprjv nivovoa' %va 

1U uev ijdecog qjayrjg, oxponoiovg fiijxavco/xevrj, iva oe r t oecog 
nirjg, olvovg xe nokvxeleig naQao/evdCrj xai xov &eQOvg 
%iova neQi&eovoa Crjxeig, iva 6e y.a&vnvujorjg r)6ecog, ov 
fiovov xdg oxQto/xvdg /xakay.dg, alld y.cu zdg -/.ttvag y.ai 
xd vnofia&Qa xaig /Xivaig /taQao/.evdueig' ov yaQ did 

15 xo /toveiv, dlkd 6id xo fxrj6ev exetv o xi notiqoeig, vnvov 
enid-vfxeig. xd 6' dqjQodiota n^b xov 6eio-9-ai avayy.d£etg 
ndvxa /xrjxavcouevrj y.ai yvvai^i xoig avdQaoi xpw/^vij ' 
ovxco ydo 7tai6eveig xovg eavxr t g qjilovg, xrjg /xev vvxxbg 
vpQi^ovoa, xijg 6e rjcieQag xb xorjOLfxcoxaxov /.axaxoLfxi- 

1 xul rj xaxia vnoXa{iovoa elnev A Xen.: xai ttjv xaxiav 
vnolaftoiouv einsZv M d Br; nescio igitur an scripserit Stobaeus xal 
x)\v Kuxiuv vno"ku$ovauv slnsZv (ovx)coq cprjai IlQodcxoq, nisi ipsum 
fortasse coq prave interpretatus est ovxcoq || 3 (xuxquv M d Br Xen. : 
fiaxoijv A ! aoc uvxrj M d A (sic) Xen.: uvxrj Br || 5 co tXrjuov — 15 
xaZq xUvaiq nuQaoxsvaXq affert Clemens Al. strom. II 20 p. 485 P. 
vol. II p. 215, 12 Dind. ubi legitur dya&bv olo9u rj xi xakbv axonetq, 
rjxcq omissis v. dkka — ifininluaui || 8 i/xni/xnkaoac L. Dindorf: 
ivnivnlaaai M d iunin/.aaac A Br libri Xen. |J 9 xal "va fiev 
Clem. || 10 oxponociuq Tillmanns misc. cr. p. 9 || 11 nir?q (vel -rjq) 
M d ABr: nivrjq libri Xenophontis Clem. | napaoxevdt,% M d A* (litterae H 
alteram hastam refinxit A 2 ) Br Hbri Xenophontis Clem. : naoaoxev- 
dXec Xen. || 12 xu&vnva>0}}q] xaxaxoifirj^q Clem. || 13 xdq oxqco- 
fxvdq uaXaxdq\ xdq x?.ivuq /xakd-axdq Clem. | xdq x).ivuq xal om. 
Clem. ij 14 nuouaxevaL,^ Clem., unde naQaaxevd^ei scribunt ap. Xen. 
|| 15 noirjoeiq M d A Br : noielq libri Xen. ; noiyq Castalio || 16 eni- 
&V(xsZq' xal xd eizrjq Br omissis v. xd 6e dcpQoSiaia — p. 168, 14 
uno&kfxsvoi | deeoSui Xenophontis libri haud pauci || 18 ovx<o M d Xen. : 
ovxioq A | suvxrjq MdA ut Xenophontis libri aliquot: oeuvxijq Xen. 168 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN I" 

^ovoa' d&dvarog 6e ovoa ex &euiv /xev dniQQtipai, vnb 
6e dv$QU>7ciDV dya-irojv aT tfidtrj' tov 6e 7tdvztov f)6ioxov 
dxovoftaTog, enaivov oeavrrjg, dvrjxoog el, xai xov ndv- 
twv fjdioTov -fredfxaTog (a&iaxog)' ovdev ydg nwnoxe 
oeavxfjg egyov xaXbv re&iaoai. rig 6 dv oot ).eyovoi t i 
(rt) 7ciOTevoeie; rig <$' av 6eofxivrj Ttvbg enaQxioetev ; 
i] zig av ev gjgovwv xov oov &tdoov Tok/ifjoetev elvai; 
ol viot /uev ovreg xolg oojfxaotv advvaxoi eioi, 7tQeo(3v- 
reooi 6e yevo/xevot raig ipv%aig dvorjTot, anbvojg fxev 
ktnaQol did veoTrjTog TQerpdfxevot, enntovwg 6h avxfirjQoi 10 
did yrJQtog neQwvreg, Toig fxev nenQay/xivotg aioyvvbfievoi* 
Toig 6e nQaxxofiivotg ftaQvvo/xevoi, rd /xev r)6ia ev rf t 
veoxrjTt diadQaftovxeg, rd 6e %aXend elg to yfjQag drto- 
difxevot. eyo) 6e ovvetfit fxev &eoig, ovvet/xt 6e dv&QW- 
noig Toig dya&oig' eQyov 6e xakbv ovTe &eiov ovTe 1» 
dvirQwnetov %u>Qig kfxov yiyveTai. Ttfxwfiat 6e /xdkiOTa 
ndvxwv xai naQa freoig xai naQ* dv&Qwrtotg olg nQOO- 
rjxet, dyanrjxfj /xev yaQ ovveQybg xexviratg, ntOTrj 6e 
qjvka^ oixwv 6e07tbratg, elfievfjg 6e 7taQaoTartg oixiratg, 
dya&i 6e ovllfjnTetQa twv ev etQtjvrj ndvwv , fie(3aia 6e 2° 
tcov iv nolefxoj ovfx(xa%og eQywv. eoxt 6e Toig kfioig qjiXotg 
fjdeia /xev xai artQayfxojv oixtov xai noxwv u7t6Xavotg, 
dvi%ovTat yaQ eiog dv eni&vfifjowoiv avrojv , vnvog 6e 
avToig naQeoTtv r]6iwv rj Toig duox&otg, xai ovTe a7to- 
XtnovTeg avTov ax&ovTat ovre 6ta tovtov (xe&tdoi Ta 25 8 aeavxrjq etiam A, fallitur Gaisford || 4 d&saxoq addidi e Xen. 
| ovdhv yag nronoze M d Xen. : ovdinoze ydg A (| 6 n addidi e 
Xen. |i 8 aSvvaxot elolv M |j 10 <peo6(ievoi Ruhnkenius j| 12 fiagv- 
v6(ievoi Xen. : nagoivov/xevot M d A || 16 dv&Qamsiov M d Br: dv$Qa>- 
mvov A libri Xen. | ovdiv addi iubent sive post xaXbv sive post ylyve- 
xai || 17 nagd etiam ante avS-o. M d Br | nQOOt]xm recte Schneider || 
19 nagaoTariq M d Br Xen. : nagaatdzfjg A || 20 ovXkynzeiga M d A 
Br: av).h]nzgia Xen. || 21 post egytov addit dgiazrj 6e (piXiaq xol- 
vcDvdq Xen. | zolq /xhv iptolq Xen. || 23 avzwv M d Br Xen. : avzbv 
A || 24 dnohnovzeq M d A Br: dnoXeinovzeq Xen. || 25 /xe&laot {-aiv 
M d ) M d Br 


CAPVT I UEPI APETHS 169 

deOVTCC TtQCtTTElV. Xat OL LL£V Vioi TOlg TLOV 7VQ£0@VTeQtOV 

hcaivoig %ciLqovoiv , ol Se yeQafaeQOi Talg tojv vicov tl- 
(xalg ayalkovTai, xai fjdeiog iiev tojv naXaioov rcQa^eojv 
LieLivrjvTai, ev de Tag rtaQOvoag rjdovTai 7iQaTT0VTeg, di 

5 eLte cpikoL Liev &eoig ovTeg, ayarcTqTol Se qpikoig, Tiixioi 
de naTQioiv. oTav 6e 6r) ek&j] to nenQOJfievov TeXog, ov 
lletcc kr]&iqg cltlllol xeivTai, dXkd lletci ixvijLLiqg tov del 
Xqovov v/xvovLLEvoL ■d-dkkovoi. Toiavzd ool, o) Tcai Toxitov 
dya&tov 'HQdxfeig, £§£Otl diaTtovrjoaLLivip Tr)v luaxaQi- 

10 OTOTaTr]v £vdaL(*oviav xTrjOao&ai. ovtoj ncog dioixei IIqo- 
dixog ttjv vn y idQeTr]g HQav.Xiovg naidevoiv. 

206 (1, 102 Mein.) BevotpiovTog ^AnoLivTqixovevLLaTOJv y' 
(III 9, 14—15). 
EQOfxivov di Tivog avTov Ti doxoirj avTOJ -/.QaTLOTOv 

15 dvdQi hciTrbevfxa eivai, dney.QivaTO' EvnQa^ia. eQOLLevov 
de 7cdkiv, ei xai Tr)v evTv%iav eTtLTrjdevixa vofxiLoc elvai' 
ndv fxev ovv TovvavTiov eycoy', 'iq>r], nQd^iv xai Tvyrjv 
f t yovLLai £Lvai' to ll£V yaQ Lir) CrjTovvTa e7CLTv%eiv tlvl 
tlov deovTtov eirvxiav oiollol eivai, to de fxa-if-ovTa tl 1 xal oi fxev veoi — 4 nQazzovzeq om. Br || 5 9eoZq dvzeq 
A Xen. : ovzeq &eoZq M d Br |j 6 nazQloiv (-Zoiv M d ) M d Br Xen. : 

TtQaoiv corr. A 1 | ozav (oV dv M d ) 6e 6t) M d Br: ozav 6e A Xen. |J 

8 zoxecov M d ABr Xen. : nazeQcov (voluit nazeQcov) temere Gaisford || 

9 "~HQaxXeiq delet Cobet n. 1. p. 693 | 6ianovrjoafiiva) (vel -t») A Br 

Xen. : 6ianovT]oafxevcov M d | LiaxaQiazozdzrjv Br Xen ozo- 

zdztjv (prioribus syllabis resectis ut z in v. zoxecov) M d : fiaxaQiav A 
, 10 xzrjoao&ai M d ABr: xexzfjo&ai Xen. | ncoq libri Stobaei | 6ioixei 
M d ABr adstipulante Cobeto 1. c. : 6ic6xec libri Xenophontis || 12 ecl. 
cum lemm. hab. MA il 15 svnQa&a (ut coniecit Cobet n. 1. p. 701) 
M' 1 : evnQa&av A libri Xenophontis || 16 vo/xig~oi Xen., inde Gesn. 2 
p. 29: volll^sl M d A || 17 ndv e Xen. Gesn. 2 , inde vulg.: ndw M d A 
| nQacf-v xal zvyrrv M d A: zvyTjv xa ^ kqcl&v e Xen. Gesn. 2 , inde vulg. 

1S TjyovLiai elvai M d A: r)yovfxai Xen., inde Gesn. 2 || 19 svzvyiav 
A Xen. : evzvyja M teste Loewio | oco/xai (olfiai Xen.) temere om. 
Gesn. 2 (ut mox xal fxslszrjoavza) , inde vulg. | fia&ovza zl (zi M d ) 
xal /xsXszrjoavza M d A: ixad-ovza ze xal Lie}.ezr]oavzd zi Xen. 170 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

x.ai fxeXeTr^oavta ev noteiv evnqaS,iav vofxt%oj , xai ol 
tovto entTrjdevovxeg doxovoi fiot ev nQaTTetv. xai dgi- 
OTOvg 6e xai f)eocpiXeoTaTovg ecprj eivat ev /xev yetagyia 
Tovg Ttt yeojgyixd ev nodTTOvTag } ev d' iaxoeia Tovg ra 
laTQixd, ev 6e noXtTeiq xovg Ta noXtTixd' tov 6e fxrjdev 5 
ev nodxTovTa ovTe XQr)Gifiov ovdkv ecprj elvai ovre &eo- 
qjtXrj. 

207 (1, 103 Mein.) Tov avTov ev 6' y Anofxvr\fiovevfxd- 
tojv (IV 1). 
Ovtoj de 2ojxodTt]g r\v ev navTt nqdyftaTt xai ndvTcc 10 
TQ07iov ojcpeXtfxog , woTe oxonovfievcp tco xai (xeTQtojg 
aiod-avoiievip cpaveQOv eivat, dtort ovdev ojcpeXtfxojTeQov 
r]v tov 2ojxQaTet ovveivat. xcu yaQ nai^cov ovdkv ijTtov 
rj onovdd^iov eXvotxiXet Toig avvdtaTQiftovot. noXXdv.tg 
yaQ ecprj fxkv dv Ttvog eqav , cpaveQog <$' rjv ov tojv ra US 
oiufxaTa nQog djQav dXXd tojv Tag xpv%dg nQog aQerr.v ev 
necpvxoTiov ecptifxevog. erex/xaiQeTo 6k Tag dya&dg cpvoetg 
Ix cov Ta%VTeQOV fxav&dvetv olg nQooe%otev xat fxvrjuo- j 1 ev Ttocelv A Xen. : evnocelv M d || 2 ev nQaxxecv M d Xen. : 
evTioayeZv xal ev nodxxecv A |) 5 xa nokcxcxd] xa n in ras. suppl. A 
m. rec. || 8 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 102 Mein.) Br (post ecl. 
1, 101 Mein. sed om. 1, 102); pro lemmate xov avxov nihil amplius Br || 
10 ovxco Se — 17 necpvxoxcov icpcifxevoq om. Br || 10 nav in v. navxl 
in ras. suppl. A m. rec. || 11 axonovfxivco xco xal /xexQccoq A: xco 
axonov/xevco xe xal fiexQlcoq M d ; xco axonovfxevcp xovxo xal el /xe- 
xQccoq e Xen. Gesn. 2 , inde vulg. || 12 aca&avo/xevco e Xen. Gesn. 8 : 
ato&ofcevco M d A | cpaveQOv elvac Scoxc (dxc Xen.) ovShv cocpekt/xco- 
xegov r]v xov acoxQaxec ovvelvac M Xen.: cpaveQov elvac xov oco- 

a 
XQaxovq 6v . cv . (una litt. erasa) A || 18 post avvetvai e Xenophonte 

addit xal ftex' ixecvov ScaxQcfSecv onovovv xal iv oxcpovv nQaypcaxi' 
inel xal xb ixecvov fiefxvija&ac fxr) naQOvxoq ov ficxQa cocpekel 
(debuit co<pe?.sc) xovq ecco&oxaq xe avxcp ovvelvac xal dnoSexo/xevovq 
ixelvov Gesn.'-, fortasse recte: om. M d A |j 14 ovvScaxQifiovoc {-acv 
M d ) M d Xen. : ScaxQcfiovoc A || 16 Sh M d || 17 Se ocoxQaxriq Br |) 
18 xayyxeQOV M d A Br: xayy xe e Xen. Gesn. 2 , inde vulg. | nQoav/ovoi 
temere Gesn. 2 , inde vulg. CAPVT I UEPl APETHS 171 

vevecv d ita&oiev xai eni$v/xeiv xtov fxa^rjitdxtov udvxiov 
6l 3 tov eoxiv oixiav xe xaltog oixeiv xai noXiv xai xb 
oXov dv&Qtonoig xe xai xoig dv&Qtonivotg nQay/uaoLV ev 
XQrjO&at' xovg ydo xoiovxovg rjyeixo naid ev&ivxag ovx 

5 dv liovov avxovg xe evdaiixovag eivai xai xovg eavxwv 
olxovg xaltog oixeiv, dXkd /ai dXkovg dv&Qtt7Tovg xai 
TioXeig dvvao&ai evdai/xovag 7coteiv. ov xbv avxbv 6e 
xqotcov eni Txdvxag fjei, aXXa xovg /xev oioLtevovg cpvoet 
dyaSovg eivai Ltad-rjoetog 6e xaxacpQovoivxag edidaoxev 

10 oxl al aQLOxaL 6oxovoai eivai cpvoeig /xdXioxa Tiaideiag 
deovxai, enideixvvwv xwv xe ircnwv xovg evcpveoxdxovg, 
■9-vLioeLdeig xe /ai oq>odQovg ovxag, ei uev e/ vetov da- 
Liaod-eiev, evxQrjoxoxdxovg xai aQioxovg ytyvofxevnvg, ei 
6e ddduaoxoL yevoivxo, 6voxa9-exxoxdxovg xai tpavXoxd- 

15 xovg' v.ai xwv xvvwv xtov evcpveoxdxwv , tpiXonovwv xe 
ovotov /ai e7CL$exL/.tbv xoig &i]Qioig, xag fxev /aXwg 
d%&eioag aQioxag yiyveod-aL nQog xdg &rjoag xal %Qr]GL- 
Litoxdxag, dvaytoyovg 6e yiyvo/uevag fxaxaiovg xe /ai /xa- 
vLiodetg xai Svonei-9-eoxdxag. oitoitog 6e xai xwv dv&Qto- 

20 Tvtov xoig evcpveoxdxovg, €QQW/xeveoxdxovg xe xaig ipv%aig 
ovxag y.ai e^eQyaovL/.toxdxovg wv av eyxetQtdoi, 7cacdev- 
3-evxag ptev xai (xad-ovxag a 6ei nQaxxeiv, aQioxovg xe 
/ai wcpeXifxwxdxovg yiyveo&ai' nXeioxa yaQ xai ueyioxa 
aya&a et-eQyd£eo&ai' dnaidevxovg 6e xai dpia-9-eig yevo- 1 a M d ABr: a av e Xen. Gesn. 2 , inde vulg. | ndvxcov A Xen. : 
tovtcov M d Br; an xovrcov ndvxcov Stob.? || 3 okcoq (okcov operarius 
Gesn. 2 ) temere Gesn. 3 , inde vulg. |j 5 xal — 6 oixelv temere om. 
Gesn. 2 , inde vulg. \ eavxcov Xen.: avxcov M d A (sic) Br || 7 v. ov zbv 
avxbv usque ad eclogae finem temere om. Gesn. 2 , inde vulg. : ex A 
primum addidit Gaisford || 8 jjet Br Xen.: etrj M d A || 10 doxovoat 
eivat Br Xen. : doxovotv eivac M d doxovoat A; voluitne igitur dt dp. 
doxovotv eivat cp. ? || 12 &vuoet8etq re M d Br Xen. : dvuoetdrjq A || 
14 dddttaoTot M d Br Xen. : dyvicvaozot A ]| 17 yiyveo&at M d Br Xen. : 
ytveo&at A || 18 ytyvouevaq M d Br Xen. : ytvouevovq A ; yevouevaq 
Schneider |j 19 dvoTtet&eordTaq M d Br Xen.: Svona&eoTaTaq A || 
21 ey/HQcoocv M d || 23 ytyveo&at M d Br Xen.: ylveo&at A || 24 e&Q- 172 iQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

piivovg xaxioxovg xe *ai fikafieQtoxdxovg yiyveo&at' xgiveiv 
yag ovx. entoxafiivovg a bel 7toa%xeiv , nokXdvug uovr\- 
goig entx^tQeiv nQdypcaotv, fxeyakeiovg de xal oqiodgovg 
ovxag 6voy.ad-iy.xovg xe xat bvoanoxQinxovg elvat' bib 
nkeioxd xe xat /xeytoxa y.ay.d e*Qyd£eo&ai. xovg 6 3 eni 5 
nkovxtp fxeya qgovovvxag xal vofxi^ovxag ovdev ngoadei- 
o&at naideiag, et-aQxeoeiv 8e oqiot xbv nkovxov oiofie- 
vovg ngbg xb bianQaxxeo&at o xt av fiovktovxat xai xtfia- 
o&at vnb xtov dv&Qwntov, eqjQevov kiytov bzt fxuiQog fxev 
etrj, eX xtg oiexat fxr) (xad-tov xd xe wqiktpca xai xd (ika- 10 
fieQa xtov nQayfxdxtov 8tayvtboeo9ai, fitOQog 64, e\' xtg 
fir) dtaytyvtooxtov fiev xavxa, dtd 8e xbv nkovxov o xt 
av ^ovkrjxat noQt^bfievog oiexat dvvrjoeo-d-at xa ovptqi- 
Qovxa ngdxxetv, r)ki&iog 8i, et xtg fxr) dvvdfievog xd ovfi- 
qigovxa ngdxxetv ev xe ngdxxetv oiexat xai xd ngbg xbv 15 
(iiov avxqi lyavtog rj ■y.aktog naQeonevdo&at , r)kii}tog de 
xa/, ei xtg oiexat dtd xbv nkovxov firjdev httoxdfxevog 
bbt-etv xt aya&bg elvai ij ptrjbev dya$bg elvat doxtov 
er'8oxtfxrjoetv. 

yd&o&ac M d ABr: iQydt,eo9ac Xen. | d/xa&ecq ye vopcivovq M d Br Xen. : 

dpta&r)q ycvopcivovq (sic) A 

1 yiyveod-ac M d Br Xen. : yiveofrac A || 3 pceyakeiovq 6h — 5 

ioyd£ > eo9ai om. Br | otpodgovq M d Xen. : ocpodnd A || 4 dvoano- 

TQinxovq eivac M d Xen.: dvoanoxQlnzovq eivac (sic) A || 5 te om. Xen. 

| 6h A || 7 ocpiocv M d || 8 6ca7iQatteo&ac M d A Br : 6ca7tQatteo9ai 

te Xen. | o tc av M d A Xen. : a Br | fiovXovzac Br || 9 icpQivov Xen.: 

evcpQaivov M d i<pQalvov ex evcpQaivov corr. A m. rec. dcpQtvov Br || 

10 pcr) Br Xen.: xal pcr) M d A Xen. | cocpihpca ABrXen.: cocpikrj/xa M d 

|| 11 6cayvc6oeo9ac etiam A, fallitur Gaisford | pccoQoq A Br libri Xen. 

ut supra: pccoQOvq M d || 12 6caycyvcooxcov M d A Xen. : 6caycvcooxcov Br 

| 6cd 6h (ut Br, si fides est collatoris silentio) ex Xen. tacite Meineke: 

6cd te MA || 15 ev te (vel zh) M d A Br : ovte libri Xenophontis | 

ocetai] post prins c aliquid erasum in Br | xal td M d A Xen. : xal Br 

|| 16 cxavcoq rj xakcoq M d A Br: rj xaXcoq rj cxavcoq libri Xenophontis; 

l manifestum est Stobaei scripturam cxavcoq rj xaXcoq sic esse corri- 

gendam ut deleatur dittographia ij xalcoq' L. Bindorf || 18 sq. rj — 

> > > * > » 

ev6oxcpcr]oecv Xen. : el — ev6oxipcrjoev (ev6oxipc7]a A 1 ev6oxt/xtjoecv A 

m. inc.) M d ABr; /}' — ev6oxipcr/oev tacite Meineke 15 CAPVT I DEPI APETHS 173 

208 (1,92 Mein.) Ilkdxiovog Uokiteiag s' (p. 457 B). 
Kdkkioxa ydg dr) xovxo vai kiyexai xai kekii-exai, 

oxi xb fiev wqpikifiov vakov, xb de fikaftegbv aioxgov. 

209 (1, 84 Mein.) Movatoviov ex xov Ilegi av.irtr\g (rel. 
5 p. 199 Peerlkamp.). 

Tavxa fiev rtegi xgoqpfjg eirtev. r^iov dh v.ai ovirtrjv 
xr t v otbqjgova xq) oojfiaxt Crjxelv, ov xr)v Ttokvxektj y.ai 
rtegtxxijv' ev-9-vg ydg eo&rjxt x,ai vrtodioet xbv avxbv xgo- 
nov eqprj eivat yigrjoxiov, ovrteg rtavortkia, qpvkav.rjg evevev 
10 xov atoixaxog, dkV ovx ertidei^etog. worteg ovv ortka 
y.dkkioxa xa ioxvgbxaxa v.ai otjj^eiv fidktoxa dvvdfieva xbv 
Xgoji-tevov, ov xd negi^kertxa v.ai kafingd, ovxtog afirtexbvrj 
y.ai vrtodeoig rj XQ r l (Ji ^ l0JTO ^ tr l Tf i* oojfiaxi vgaxioxrj v.ai 
oi'X rj dvvaftivrj xdg xdiv dvorjxtov oxpetg erttaxgiqpeiv. dei 
ydg xf t v ovirtrjv eavxrjg vgeixxov drtoqpaiveiv xb oxerto- 
fievov vai lo%vgoxegov , akV ovv. aa&eveoxegov xe v.ai 
Xeigov. ol fiev olv ketoxrjxd xe v.ai anakbxrjxa oagv.bg 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 1, 103 Mein.). legitur ecloga 
etiam supra 83 p. 34, 12 sed paulo amplior ;|| 2 xaXhaxa hic et supra 
MA Plat. : xaVuaxov supra Tr. || 4 ecl. cum lemm. hab. MA (post 
ecl. 1, 92 Mein.) Br (post ecl. 1, 103 Mein. sed om. 1, 92); fiovaovvLov 
(compend.) nihil amplius Br. eclogas Movawviov nomine inscriptas unde 
hauserit Stobaeus incertum videtur Wendlando quaest. Muson. p. 22 sq., 
mihi vix dubium, quin sententiis quibusdam minoris ambitus exceptis 
omnes ille debeat uni Lucio isti quem commemoravit et in primo libro 
(cf. Elter de cod. Phot. p. 46) et II 15, 46 p. 193, 3 W. || 6 fiev om. A, 
ubi v. xavxa — elnev uncinis inclusa sunt signo + supra lin. addito || 
7 xr)v avxpQOva Peerlkamp p. 334 recte monens aaxpowv saepe de rebus 
dici, vid. Iacobs lect. Stob. p. 39: xbv cdxpQOva MA Br || 9 ovtcsq] 
ooTteQ ut videtur A | navonXlav M ld | malim evexa, certe evexev alibi 
non legi videtur in Musonianis Stobaei || 11 laxvQwzaxa M d |j 13 ino~ 
6t]Oiq A [| 15 zr)v axinrjv (ut coniecit Peerlkamp) M d A Br: zrjq oxinrjq 
tacite scripserat Gesn. 2 p. 17, inde vulg. | kavzfjq (vel avzfjq) scripsi: 
avzfjq M d ABr; avzo Iacobs cf. Clemens Alex. paed. II 10 p. 239 P. Sel 
6e xt)v axinrjv, oifiai, avzb aizov (avzfjq Potter) xQelxxov dnotpaiveiv 
xb axenbfievov, ubi 6el 6h xb axinov, olfiai, avxb eavzov xQelxxov 
xze. coniecit Cobet. aberravit Wendland quaest. Mus. p. 19. 28 || 16 
xal la/vQox£Qov xxe. quae absunt a Clemente minus placere sensit 
Wendland 1. c. p. 28 fl 17 x^^QOva A 174 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

did tcov oxenaofxdzcov ftrjxavcoftevoL %eIqio ra ocoftaTa 
noLovOLV, eiye %b Te&QVfXfxivov ocdfta xai fxaXaxbv 7toXv 
xdxiov xov oxXrjQov re y.ai dLanenovrj/xivov eoziv ol 6e 
Qtovvvvveg xal XQazvvovTeg ttj oxinrj , ovtol tol oxerzo- 
/xeva fxovoi coqteXovoLV. 6cd tovto ovda/xdjg xaXbv ovTe 5 
eo&i~oi noXXalg xaTaoxineiv to oio/xa ovTe TaivLaig xa- 
TetXelv ovxe %elQug Te xai uodag 7teQidioei niXcov rj 
vqpaOLiaTCov tlvojv (taXaxvveiv, Tovg ye fxr) vooovvtag ' ovd' 
oXcog elvai dyevOTOvg xaXbv rpvyovg xe xai SdXnovg, 
aXXd Qiyovv XQ 7 ) Ta fiixQia x^ l f^divog xai rXtovo&ai $6- 10 
Qovg xai oxiaTQoq)ELO&ai rfXLOxa. xai to fiev evi XQV" 
o&ai %ltcovl tov delod-ai dvolv 7tQoxtfxrjTiov, tov 6* evi 
XQrjo&ai xtxcovL ro firj6evi, dXXd IfiaTico fxovov. xai tov 
ye v/to6e6io&ai to avvnodeTelv toj dvvafiivco xqeIttov' 
xivdvvevEL yaQ xb fikv vnodsdso&ai toj dedeo&ai eyyvg 15 
eivui, 7] ($' dvvnodrjoia noXXrjv evXvoiav Tivd xai evxo- 
Xiav nagixei Toig nooiv, ozav rjoxrjfxivoL cooiv. od-ev xai 
Tovg rifieQodQOfxovg oqov eotlv ov xQWftivovg vno6rj/xaoiv 
ev Talg bdoig xai tcov dd-XovvTiov Tovg dQOfxelg ovx dv 
dvvafiivovg ooiCeiv to Taxog, ei dioi TQixeiv avTovg ev 20 3 diansTtovtjfisvov iaxlv] concursionem vocalium non nimis anxie 
evitat discipulus Musonii paulo certe liberiorem secutus rationem quam 
ex. gr. Galenus de quo nuper egit I. Marquardt. uterque admittit hiatum 
ante formas verbi elvat, sic infra rjaxij(xivoc toacv, flor. 6, 61 Mein. 
av&Qionov iaxi, ib. vofic/xd iazcv , ib. xdv iv yd/xo) y, ut omittam 
alia II 5 (xova A | 6cd xovzo xre.] respexit Musonius Platonem leg. XII 
p. 942 D, monuit Valckenaer ad Herodot. III 12 || 6 iodijoc sed i e 
corr., post c duae litt. erasae (fuerat io&rjoeoc) A: iofrrjoeoc M d Br || 

9 xpv%ovQ (sic ut tacite corr. Gesn. 8 , inde vulg.) ABr: \yv%ao M d 

10 rjfoovo&ac ABr: f/hevo&ac M d , inde vulg. || 11 /xhv iv kvl A 
13 xQijad-ac yntovc om. Br || 15 Clemens Alex. paed. II 11 p. 240 P. 
xal yaQ ntog iyyvg zb ino6e6io9ac ztp 6e6ioSac. cf. Dio Chrysost. 
or. VI p. 203 B. | xtp 6e6.] dativus legitur etiam flor. vol. III p. 75, 8 Mein., 
sed genetivus supra II 31, 125 p. 243, 4 W. | ante iyyvg duodecim fere 
litterae erasae in M || 16 dv vno6rjala M d | evlvaiav M d A Br; dXvniav 
oscitanter Gesn. 2 p. 18, inde vulg. || 17 naQi%et M d A: naQsyecv Br | 
20 6ioc M d A: 6iec Br CAPVT I DEPI APETHS 175 

vnodruaoiv. enei de ov.enr\g evev.a vai rag oiv.iag noL- 
oifue&a, tpijfil xai ravrag delv noielo&ctL ngbg to ifjg 
XQeiag dvayxaiov, cog dnegvv.eiv fiev v.gvog, anegvveLV 6e 
irdXnovg zo oqodgov, eivai d* rXiov xai dveiicov eniv.ov- 

5 grjfia xoig deoftevoig. xa&6).ov de oneg av nagexoi onr- 
laiov avroqjveg exov uetQiav vnodvoiv dvd-gtonca , tovto 
ygt] rtttgeyeLv ruiv rrjv oiv.iav, tooovtov eineg aga TtegiT- 
Tevovoav , ooov v.ai dndxreoiv Tgocprjg avd-gconivr\g eni- 
Trjdeiav extiv. tl d 3 al negioxvkot avXai; %l 6 al noiv.i).ai 

10 ygioeig; Ti d* al xgvoogoqjoi OTeyai', %i d 3 al nolvTeXeiai 
tcov Ai&cov 7 tcov fikv yauai ovvrjgfLOOfj.evcov , tcov 6 eig 
Toiyovg eyxeifievcov , evicov v,ai ndvv noggco&ev rjyfxevcov 
[ki-frcov] y.ai dt* dvttltofiaTCov nleioTcov ; ov tccvtcc ndvTa 
TtegtTTa v.cci ovv. dvayv.aia tbv Te x 1001 ? *ai £fi v yMl V 7 L ~ 

15 aiveiv eoTi, ngayfxaTeiav cV eyei nleiOTrjv, xai did x or ]~ 
ftttTiov yiverai nollcov, dtp 3 cov av Tig edvvrj&r] y.ai drj- 
fiooia v.a) idia nolXovg dv&gconovg evegyeTrjoai; v.cci tol 
nooco fiev evv./.eeoTegov tov no'/.vTelcog oiv.eiv to rtoXXovg 

3 malim xqvovq || 4 9-dXnovQ (sic ut coniecit Peerlkamp) M d A 
Br; &u).noQ male Gesn. 2 , inde vulg. | r)).iov\ leg. vevov ne bis idem 
dicat Iacobs in ora exemplaris quod possedit Gesneriani || 5 nugey~ 
Br || 7 TtSQizTevovaav (ut coniecit Lorenz apud Iacobsium Sokr.* 
p. 282) A : 7tegiTT£vovaa M d Br || 9 6e al noix. libri ut videtur || 
10 xQioeiq (ut coniecit Gesn. 2 p. 18 mrg) Br: xQrjoeiq M d A; vide Be- 
ving rem. crit. p. 12 et quae monui ego mus. Bh. XLI p. 61 | 6' ni 
fallor in A: Sal M d 6e Br | yQvooQOcpoi Br: yQvooQQOcpoi M d A. cf. 
Seneca ep. 114, 9 ubi luxuriam lale felieitas fudit, cultus primum 
corporum esse diligentior incipit. deinde snpellectili laboratur. deinde 
in ipsas domos inpenditur cura, ut in laxitatem ruris excurrant, ut 
parietes advectis trans maria marmoribus fulgeant, ut tecta varientur 
auro, ut lacunaribus pavimentorum respondeat nitor Ij 12 qyftevcov 
M d A r}fifievojv Br ; nescio an dvr/yfievcov commendet concinnitas. eadem 
de causa infra (p. 176, 1. 2) bis posuit uvulioxetv , ubi semel Glemens 
|| 13 Ud-tov secludendum esse perspexit Peerlkamp p. 342 || 14 Te om. 
operarius Meinekii | xul vytuLvetv xal L,rjv A || 18 sqq. cf. Clemens 
Alex. paed. II 12 p. 243 P. nooeo fiev yuQ evxkeeoreQOV tov noXv- 
Te).ojq oixelv to no).Xovq evegyeTelv ; noocp 6e ovveTOJTeQOv (hoc 
rnelius quam quod discipulus Mus. praebet Wendland quaest. Mus. p. 28) 176 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

evegyerelv ; n<aio de xaXoxayad-LxcoTeQOv xov dvaXioxeiv 
eig ^vXa xai Xi&ovg xb elg dvd-Qtonovg dvaXiaxeiv ; 7coooj 
de oqeXLucoTeQOv xov neQi(iefiXfjO-&ai ueydXrjv oixiav %b 
xexTfjo&ai qjiXovg ^coXXovg; o rceQiyivetat toj rtQod-vuotg 
eveQyerovvTi. ti d 3 av ovaivo Tig ttjXlxovtov dn olxiag 5 
ueye&ovg Te xai xdXXovg, rjXixov dnb xov x a Q^ ea ^ ai 
7c6Xei xai 7coXiTaig ex tojv eavTov; 

210 (1, 40 Mein.) JrjuoxQirov (fr. mor. 20 Mullach.). 
Jv&QOjnoiOL yaQ ev-ihjuirj yiverai ueTQiOTr/Ti TeQipiog 
xai ftiov ov/ufieTQiy ' rd d* eXXeinovra xai vneQ^dXXovza 10 
(xeTa7circTeLV Te qjcXeeL xai ueydXag xivrjoiag eunoiieLv tj} 
xfjvxfj. al d 3 ex ueydXtov 6 laoTrjLidT ojv XLveouevaL tojv 
ipvxetov ovTe evOTad-eeg eioiv ovtb ev&vuoL. eni toIol 
dvvaToig tov dei exeiv t^v yvcourjv xai tolol naQeovaLv 
aQxeeod-aL tojv uev CrjXovuiviov xai -9-avuaCouivojv oXiyrjv 151 
/uvfjurjv exovTa xai tjj diavoirj firj nQooedQevovTa , tlov 
6e TaXainojQeovTcov xovg (iiovg &eojQeeiv, evvoovuevov d 
ndoxovoL xaQTa, oxcog dv t« naQeovTa ooi xai vnaQ- 
XOVTa fieydXa xai ^rjXcoza qjaivrjraL, xai urjxiTi nXedvtov 

zov elq M&ovq xal xqvglov zb elq dv&Qcbnovq dvaXiaxeiv ; noa<o 6h 
<o<pehfi<ozeQOv z<ov d\pvx<ov xooiii<ov zb <plkovg xexzija&at xoouiovg; 
zhtt 6' av dygol zoaovzov ooov zb x a Q^ a ^ ai <o<pe?j]oeiav ,• | zov 
(ante noXvz.) libri nisi quod zovzo (sic) A 

4 o TteQiyivezai M d Br: 6neQ yivezai A receperunt Gaisford et 
Meineke fortasse recte || 5 ovaizo libri, sed <ovr\zo vel <ovezo A || 
8 ecl. cum lemm. hab. MA post ecl. 1, 84 Mein. imitando aliquam 
partem expressit Hipparchus Stobaei flor. 108, 81 Mein., ut perspexit 
Lortzing iiber die eth. fragm. Demokr. p. 28 sqq. minus recte iudica- 
verat Bose de Aristot. libr. ord. et auct. p. 10 H 9 yap suppl. M rubr. 
mrg || 10 dh Xeinovza. M d A: corr. Hirschig f| 11 <pikiei Mullach: <piXei 
M d A | iunoielv A j| 12 xiveouevat Mullach: xtvovuevat M d A (| 13 tpv- 
X<ov A | zolq M d A || 14 ovv M d A | zoiq M d A || 15 aQxeoeod-ai ope- 
rarius Gesn. 2 p. 4, inde vulg. | "QrjXevuevtov malebat Meineke | &avuaZ,o- 
uivwv et infra (p. 177,1) d-avud^cov M d A: &<ovua£ ) ouev<ov Mullach, 
Meineke. malim &<oua'Qouev<ov || 16 Stavoia (vel -«) libri: corr. Mul- 
lach || 17 ivvoevuevov Mullach et Meineke | « hic et infra (p. 177. 9) 
M d A: za Mullach || 18 xaxa pro xaQza ci. Iacobs animadv. in Stob. 
p. 215 || 19 nXeovtov scripsi: nXetovtov libri; nXevvwv ci. Meineke CAPVT I rTEPI APETH2 177 

em&vueovri avuSaivr^ v.av.07ta&tftv rf Wv/l- o ydg &av- 
udlliov rovg txovrag val ftav.agiLoutvovg vno twv dXXtov 
dv&gtontov , val rf fivr^uj] ndaav togav ngoaedgtvtov. 
aiel fmv.atvovgyeeiv dvayxdterai, val entfidXXea&ai <T 
5 tm&vuirjv rov ri ngrjaativ avr]v.earov tov vo/uoi v.toXv- 
ovatv. dtoneg rd utv urj dil.r j a&ai XQ fC0V > f7Tl dz -"Olg 
tv&vuita&ai %ged)v nagafidXXovra rov ttovrov ftiov ngoc: 
rbv nov travXoregov ngr.aaovrtov v.a\ uav.agii.eiv etovtot 
tv&vutvutvov d ndaypvaiv, ovoato avrtov {HXriov ngrjaati 
10 re v.al dtdyei. Tovrrjg ydg txoutvog rrjg yvtourjg ei&v- 
uoregov re did^eig v.al ovv. SXiyag v.fgag ev xto fSito diu'~ 
aeai, tp&ovov val CfXov v,al dvauevirjv. 1 ovuftalveiWA.: tacite corr. Gesn. 2 , inde vul».; Spixfiaivy Mullael 
| malim &coudt,cov, vide p. 176. 15adn. || 4 aiel Mullach: del M d A I eni- 
xaivovQyeiv M d A: cnrr. Mullach || 5 coi M d cbv A: xcov ol Meineke IV 
p. LI quod verom videtnr; 8 tacite scr. Gesn. 2 , inde vulg. ;| 6 6ig~e- 
o9ai M d A: corr. Mullach | inl Se xoiq M d A: inl xolq ixoloi Mullachi 
Se Schow inl Sh xoTq naneovai ci. Jacohs I. c. p. 21 1> || 1 naQapd).- 
?.ovxa xxb.] cf. Hipparchus I. c. p. 48, 10 Mein. xal dvxinaQaftd/Jovxez 
xov ecovxcov ftlov nobq xbv xetiv nQaaaofievcov (pavXoxegov \ eavxoi 
M 1 ' A : corr. Burchard || 8 xcov om. A | cpavkoxe qov A et Hipp. : cpkav- 
Qoxeoov M d | nQTjGovxojv M d nQVoaovxcov A j eavxbv M d || 9 ivQv 
fievfievov sine acc. M d iv&vftevfievoq (sic) A | xd pro a Mullach, sed 
a ndoxovaiv nescio an seclndenda sint; d nda/ovai (xal) oxcoq avx- 
proposuit Halm lect. Stob. p. 36 | bxoocp Wachsmuth: oxcoq libri. si 
genuina sunt v. a nda/ovaiv, praestat fortasse xa ndo/ovaiv xai 
oocp | avxecov M d A: corr. Cohet mnemos. IX p. 106 | nQnaaei xe xtd 
Sidyei (sic nt voluit Halm. 1. s.) M d : nQrjoog xe xal Sidyrj A; malim 
nQi^ooeiq xe xal Sidyeiq collatis verbis extremis et p. 176, 18 || 10 
e/6fievoi M d . cf. Hipparchus 1. c. p. 48,12 xal xa nQOGninxovxa dv- 
&Qo'>mva vofiit.ovxeq xal uij uovoiq avuftaivovxa. ev&vfioxsQOv Sid- 
ioij.fv ibid. 16 no/j.al xd.oeq xara ndvxa xbv piov necpvxarxi StobaeuB HI. 12 178 lQANNOr STOBAlOr EKAOrQN Y' 

CAPVT II. 

IIEPI KAKIA2. 

1 Jr]fir]TQiov (fab. inc. fr. 2 com. II 2 p. 878). 
—(fodo evaXojxov eoxiv r) uovt]Qia' 

eig yao xb A€Qdog ftovov ajtofil.ETiovo* ael 
acpQovwg anavxa xal nQorcexojg ovftrcei&exai. 

2 'udt^iovUov (fab. inc. fr. 1 coui. III p. 536). 
"Oxav daveitrj xlg tcovy]Q<Jj %Qr']fiaxa 

avi']Q, dixaiojg av xoxov horcag e%ot. 

3 'Avxiaxxvovg (fab. inc. fr. 60 com. III p. 153). 1 Caput negl xuxiug exhibent MA, aliquam partem etiam Br et 
Mac. Chrys., omittunt quod semel moneo S (vide supra p. 1) Tr. tilulum 
hab. Phot. MABr Mac, praeter titulum numerum /9' addunt MA Mac. 
genuinus eclogarum ordo, quae est discrepantia inter M codicem et A, 
certo hodie recuperari nequit. libri A dispositio quam exhibet fere Mac. 
(nisi quod hic eci. 2, 13. 14 Mein. collocavit post 2, 15. 16 Mein.) et 
insigni loco confirmat Br (vide ad 2, 31 Mein.), cur propius abesse 
videatur ab archetypo exposui mus. Bh. XXXIX p. 522. sed etiam A a 
vero non numquam deerravit, nam Philemonis eclogae (2, 26. 27 Mein.) 
quas vicinas coilocant tam Br quam M, disturbantur in A. malui igitur 
codicem M sequi ceterorum discrepantia diligenter adnotata. Gesneri 
errores et interpolationes illustravi mus. Bh. 1. c. || 3 ecl. hab. MA 
(in capitis initio) Br (post ecl. 2, 27 Mein.); &t]fxoxQixov M dtjftri- 
xgiov A item Br compend., JtjfttjXQioQ pinax Phot. p. 52 Elt. || 5 dno- 
pXinovo' del Grotius dict. poet. p. 9: dnoflXenovoa M d Br dnoftke- 
novoiv compend. A || 6 unuvxu Valckenaer: dnavxu libri; dnuvxu 
tuetur Wachsmuth, dnaxuxui ci. Buecheler || 7 ecl. hab. MA (post 
ecl. 2, 1) Mac. Chrys. f. 115 v (tamquam capitis primam) j A^iovixov Grotius: 
d&vixov M d A Mac. d^ivixoq pinacogr. Phot. p. 50 Elt. || 8 Suvei^t) 
M d A Mac. : Savei^ei Gesn. a , inde vulg. | ^p/^ar' dvljQ M d nQayfiax* 
dv?]Q A Mac. ; xQ^o-xu v. uvt)q deleto Grotius || 9 Sixaiwg libri; 6i- 
xuiog Salmasius | oV xoxov Xvnug ex 0L Buecheler: uvxtov xbv xoxov 
kvnug h'xei M d A dvxl xtov xoxcov (quod commendabant Iacobs et 
Meineke) Xvnug exet Mac. || 10 ecl. cum lemm. dvxi(pdvovQ (sic) hab. 
MA Mac. Chrys. recurrit Maxim. c. 1 p. 165 Gesn. (Avxi(puvovq) Aposlol. GAPVT II IIEPI KAKIA2 179 

"Otav evjcOQWv xig aioxQo) nqatTji 7tQayt.iaTa, 
%i Toizov driogr^aavTa TtQa^eiv 7tQ0odo/ag; 
4 Mivavdoov llaKla/.r] (fr. 1 com. IV p. 182). 
UoXXovg koyiofiovg ij jtovr^Qia /.v/j.oi. 
5 5 MevdvdQOv. 

Mtoui 7COVTJQOV, %QriaTOv otov ehtrj "koyov. 

6 MevdvdQov. 
'AovXXoyiOTOv sotiv rj rcovr t Qia. 

7 (2, 9 Mein.) Sxlyoiov. 

10 TlokXoioi &vrjcwv rj fxev oipig evyevrjg, 

o vovg d* ev avroig dvoyevrjg evgioxeiai. 

8 (2, 10 Mein.) (DdirtTiidov (fab. inc. fr. 7 com. IV p. 476). 
O TQaxvTaTog de ovKoq>dvTr t g fxvag dvo 

laflojv ctJteioiv aQviov fiaXaxwreQog. cent. XIII 13 n (Avxi<pdvovq). tamquam clausula ampiioris fragmenti 
iterantur versus infra flor. 91, 14 Mein. CAvxicpdvovq) 

1 xiq M d A Mac. Max. Apost. : yuQ flor. 91 ]| 2 djiOQ^oavxa 
(6i7i. Apost.) tiquShv TtQooSoxdq M d A Mac. Max. Apost. : u7tOQ?'jOuvr' 
dv ovx OLti tiouv flor. 91 || 3 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 
2,3) Br (post ecl. 2, 5); xov uvxov fab. n. om. Br. malim IIu?.?.uxr] || 4 k?.iy- 
fiovq ci. Cobet mnem. 2 II p. 446, melius ?.vyiOf*oiq Kock com. III p. 109 cf. 
infia p. 189,9 adn. | xvxXol ABr: xvx?.el M d || 5 ecl. cum lemm. 
hab. MA (post ecl. 2, 4) Br (in principio capitis) Mac. Chrys. (post ecl. 
2, 3, sed om. 4). iteratur versus corp. Par. 575 Elt. (MevdvdQOv). inter 
monosticha relalus 352. cf. ep. gr. p. XXIII 1117" Kaib. bxuv noicov 
norrjQu ZQijOxd xiq ?.ul% xxe. || 7 ecl. cum lemm. hab. MA (post 
ecl. 2, 5) Br (post ecl. 2, 4); fxevdvSQOV MA ?)oiodov Br (cf. ecl. 9) sed 
in margine xov uvxov Br m. rec. recurrit versus inter monost. 50 | de 
duabus eclogis (2, 7 et 8 Mein.) post 2, 6 male a Gesnero traiectis vide 
quae dixi mus. Rh. XXXIX p. 522. 524 sq. || 9 ecl. cum lemm. hab. 
MA (post ecl. 2, 6) omisso lemmate Br (post ecl. 2, 1). 2?x?.?jqIov etiam 
cod. Photii, quod male SxXtjQioq inteipretatur pinacographus. recurrit 
ecloga Anton. II c. 79 p. 145 (Sx?.?jQiov) Maxim. c. 63 p. 676 (2x?.rj- 
qiov). versus a Stobaeo adservati (cf. flor. 18, 2 et 103, 2 Mein.) num 
conveniant comoediae Italicae dubitat Bernhardy litt. graec. hist. 3 II 2 
p. 542. ceterum SxtQuq qui audit Athenaeo IX p. 402 b eum a Scleria 
diveisum fuisse negat Meineke anal. cr. ad Ath. p. 174 || 11 uvxolq (ut 
coniecit Nauck) Br: uvxrj M d A jj 12 ecl. cum lemm. hab. MA 

12* 180 KUNNOr STOBAIor EKAOrQN r' 

9 (2, 11 Mein.) 'Hoiodov "Eoyuv (190—96). 
Ovdi rig evoQxov x a Q l S eooerai ovde di/.aiov 

ovd' dya&ov' ftd/.Xov de v.axcov ^ey.Tijga v.ai ijjgiv 

aveoa Ttftrjoovot' dixrj d* ev x E Q aL Kai ^idiug 

ovx eotOL' plaij.>ei d* 6 xa/.bg tov ageiova cpcora » 

fivd-oioi oxoliolg evincov, eni 6 1 oqxov bfjeirat. 

Cfjkog d 1 dv&QConotoiv olCvqoIolv anaoiv 

dvoxiladog xay.6%aQiog oftaQTtjoei OTvyeoconr t g. 

10 (2, 12 Mein.) ZtjvoSotov (fr. 1 p. 831 PU). 
KrjQvooeTaL dei r) aQeTr]' xaxbg d* dvrQ W 

otyrjXbv eo^e ^cov re xai d-avcov ftiov. 

11 (2, 13 Mein.) 'Hotodov "EQycov (270—72). 

Nvv drj iych /utjT 1 avTog ev av&Qconotot dixatog 
eirjv, LtrjT 3 epuog vlog' enei xaxbv avdQa dixaiov 
eftiievat, ei fieiCco tllliv ddivcoTeQog e!-ei. * 3 

12 (2, 14 Mein.) 'Ev tovtco (346—48). 

Hrjfta xaxbg yeiriov, oooov t' dya&bg fiiy oveiaQ. 
eftftoQi tol Ttftr.g, "g * efiftOQe yeirovog eo&lov. 
otd' av fiovg dnoXotT ', ei fti) yeiTtov xaxbg etrj. 1 ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 2, 10 Mein.) A (post ecl. 2, 26 
Mein.) || 2 v. ovdi xcq hodie oMitterata in A (inc. f. 9 r ) | eoaexai A Hes.: 
eaexai M d || 3 ovS' M d A: ovx' Hes. || 4 x/aovoi M d m. sec. || 6 ftvfroiot 
M d : (iv&oia A; fiv&oioiv editores Hes. || 8 orvyt Qconrjq M d \ 9 ecl. cum 
lemm. hab. MA. ZrjvoSoxoq pinac«gr. Phot. p. 53 Klt. Ztjviovoq coniecit 
Meineke coll. flor. 14, 4 Mein. parnrn probabiliter || 10 del M d A: /tev 
Valckenaer yaQ Nauck; 'discamus ex melro Zenodotum non fuisse anti- 
quiorem Meleagro aut Philodeno' Buecheler | r) aQexrj M d A || 12 ecl. cnm 
lemm. hab. MA (post ecl. 2, 12 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 2. 16 Mein.) 
|| 14 dvSQa A Hes. : c.qol M d Mac. || 15 fiel%to Slxijv dxtfioxeQoq 
(•oheQoq Mac.) M d A Mac. : Slobaeum restituit Buecheler; fiilt,(o ye 
Slxrjv dStx. Hes. || 16 ecl. cum lemm. hab. MA Mac. Chrys. (post ecl. 
2,13 Mein.) sine lemm. Br tpost ecl. 2,6 ubi videsis). ex lemmate 
rjotoSov in P«r nutic peipenro erlogae 6 adscripto nescio an colligi possit 
eclogas 9. 11. 12 in archetypo codicis Br fuisse vicinas { 17 oooov 
Hes.: ooov M d Br | x' dya&bq M d Br Mac. Hes. : di x' aya&bg \ U 
xoc xifxijq M d Mac. Hes.: xtyLijq A xi xtftfjq Br | oq x' libri Slob. : oq t' 
Hes. || 19 ord' cv—elr, addidi ex Br: om. MA Mac. | dnolotxo Br CAPVT II nEPI KAKIAI 181 

13 (2, 15 Mein.) EvQi/zidov e/. BekUQocfovTOv (l'r. 303 N. 2 ). 
Ovdi nor* evTv%iav xcckov avdgog vniQCfQOvd t 3 blfiov 

fiijjaiov ei/.doai %oei6v, 
ovd' adiv.ojv yevedv' o yag ovdevog foupvg 
5 Xoovog dixaiovg ludyojv xavovag 
deixvvoiv dv&giorcwv y.a/.oTrjTag e/.ioi. 

14 (2, 16 Mein.) Euoiiidov Mqdeia (516—519). 
'X2 Zev, %i dr) xqvgov fiiv, og xifidi^log r]v, 

Tev.(.u t Qi } av&QOjTtoiGiv w/zaoag oacffj, 
10 uv6qojv 6 1 otoj XQ?i T0V v-a/.dv dceidivai, 
ovdeig x a Q a ' AT ^iQ kf^ticfv/.e oojfiaTC. 

15 (2, 17 Mein.) ElQcrtidov Tivvr t (fr. 695 N. 2 ). 
Qiev' 

ovdev bi/.atov Igtiv ev toj vvv yivei. 
15 16 (2, 18 Mein.) Zocfoxliovg (fr. 835 N,*). 
Sxaioioi nolXolg eig ooq)6g dcok/.vcac. 1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 2, 14 Mein.) Mac. Chrys. {post ecl. 
2, 26 a Mein.); ix j9e?.eQO<pcvvxoq Mac. adfert versus fab. nom. om. Theo- 
philus ad Aut. II 37 p. 1S0 Otto eodem florilegio usus ac Stobaeus || 2 ovSe 
nox — 4 yeveuv om. Mac. | evxv/Juv Theoph. : evxvyjrjv M d A | vneQ<pQOvd 
t' proposuit Gesn. 2 p. 30 mrg: vneQ<pQOvu d' M d A vneQ<pQ0vu Theoph. (j 
4 o yuQ (17$* evbq excpvq Mac. || 5 dixuiovq inuycuv xuxovaq om. 
Theopb. || 6 xuxoxrjxuq iftoi libri Stob. xuxoxrjxuq Theoph. xuxoxtj- 
xuq uei (uiei Wecklein) ci. Iacobs xaxoxrp aorjfiov Reisig || 7 ecl. 
cum lemm. hab. MA Mac. Chrys. ; xov uvxov pro Evq. Mac. Mrjdeiu 

scnpsi: fir t 6eiu M d iirj A Mac. Mrjde iuq Gaisford. adfert versus Clemens 
Alex. strom. VI p. 747 P., duos extremos Lucianus paras. 4 || 8 r\v 
M d A Mac. Clem.: j) Eur. || 9 xexfurjQiu A 1 Mac. corr. A 2 || 10 xcov 
xuxwv A' Mac. corr. A 2 || 12 ecl. hab. MA (post ecl. 2, 16 Mein.) Br 

(post ecl. 2, 14 Mein.); evQtnm xevvrj M d xov avxov xevvr/ (litteris rj 

— xX 
et ex parte v alt. opertis margine) A teste Meklero aotpo nec plura 

(quod lemma nescio an pertinuerit ad proximam ecl. in Br nunc omissam) 

Br. iv Trjfievu) quod coniecerat Valckenaer diatr. p. 15 duo codd. Scho- 

wiani ex interpolatione. de Tenne Euripidea spuria vide Wilamowitz anal. 

Eur. p. 161 adn. 1. ceterum dispositas habes fabulas ex ordine litterarum 

1) 15 ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 2, 17 Mein.) A (post ecl. 2, 27 Mein.) 182 IQ\NNOr STOBAIOr £KAOTQN I" 

17 (2, 19 Mein.) Jitovog Iy. tov Evpoi/.oi (or. VII p. 269 

Reisk.). 
Qg ovnore tptXei rcc /.tox&rjgd /.tevetv eni roig airoig' 
dkV dei vuveitai xai ngdetotv eni rt doeXyeoregov pm* 
devbg dvayxaiov /tieigov Tvyxdvovra. 5 

18 (2, 20 Mein.) (Dilimiov. 

OiXtmrog egtortouevog vnb Bv^arritov ti ddr/.tj&eig 
7toliooY.ei avrovg, evrj&eig etprjoev eivai xai bptoLovg tio 
ei rtg excov y.aXrjv yvvaixa Tovg eniYtoitdtovTag egtortorj 
dtd Ti em/.tofxdtovotv. 10 

19 (2, 21 Mein.) QaXr~g (Plut. septem sap. conv. p. 153 D). 
Qaiijg egtoTrj&eig tl fSXafSegtoTaTov, etprj ^xaxia' y.ai 

ydg rd XQqotd fSXdnrei nagayevofiivrj'. 

20 (2, 22 Mein.) Jrjfioo&ivovg. 

Jrjfioo&evrjg eXeyev tog noXXdxig embv avrto evBao&at 15 
Tovg novrjgovg dnoXeo&ai tpofioiTO fir) egrjfiov dgdrv e/. 
Tfjg evxrjg noirjorj rijv noXtv. 

21 (2, 23 Mein.) JlvSayogov. 

Nbfuov &eiov to tpaiXov dvijxoov, dib xai nagavouel. 

22 (2, 24 Mein.) ylvoiov (fr. 266 ed. Bait. et Saupp.). 20 
"OoTig tov fuev ftrj ddtxeiv ov ngovoeirat, roi de /tt] 

dovvai dixrjv entueXeivai, y.aY.ovgyei. 1 ecl. cum lemm. hab. MA || 6 ecl. hab. M (post ecl. 2, 19 Mein.) 
A Mac. Clirys. (post ecl. 2, 29 Mein.); lemma MA, om. Mac. || 8 tcw ef 
M d A 1 Mac. : loaei voluit A 2 j| 11 ecl. cum lemm. hab. M, sine lemm. A 
|| 12 SaXr t q post complura Thaletis dicta non iterat Plut. | £q. et for- 
lasse mox e<ptj de suo gnomologus I f3Xaf3eQojxarov Plut.: ft/.afttQOJxe- 

ifTj 

qov M d A | h'(fTj om. M d ; fuitne xaxia in archetypo, id est xaxia \<fif- \ 
13 nXeZaxa Plut. || 14 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 2, 21 Mein.l. 
sine lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 2, 20 Mein., sed om. 2, 21 Mein.) Br (posl 
ecl. 2,9 Mein.) || 16 cpof3oZxo M d Br: xai <pof3oZxo A Mac. inde det 
<p. male Meineke v. IV p. LIII, xaxa<po(3oZxo Madvig adv. cr. I p. 720 non 
melius. supplendum mihi v\ietiir (dnokqyoi) xal <po/3oZxo | aQdtjv om. A 
Mac. || 18 ecl. cum lemm. hab. MA. recurrit Pyth. Vind. 68, Demophil. 
sent. Pyth. 29, Pyth. Syr. 49. Hieroclis verba in carm. aur. p. 42, 1 
Gaisf.: xiov &ela>v vopuov dvtjxooq apte comparat Schenkl |j 20 ecl; 
cum lemm. hab. MA GAPVT II IIEPI KAKIAI 183 

23 (2,25 Mein.) dr\(xoo$evovg OiXitzttiy.iov (IX § 17 

p. 115). 
'0 yag olg dv eyto krjqj&eu]v tavta TtQatttov xal Y.ata- 
OY.evatofxevog, ovtog eixol 7ro?.e(iel, Y.av (xr t nto ^dllrj fxrjdk 

24 (2, 26 Mein.) (Dilrjfxovog "Ayvqtov (com. IV p. 3). 
Q. nvog novrjQov eativ dvd^Qconov qjioig 

tb avvokov • ov yaQ av 7tot y ederj&rj vouov. 

25 (2, 26 a Mein. : comici incerti) 

Oiet ti twv dlXtov diaqjtQeiv &r t Qicov 
av&QWTtov, ovde fuv.Qov, dXV rj o%rjfxaxi' 
nkdyi eati tdkka, tovto d 1 oq&ov &rjQiov. 

26 (2, 27 Mein.) (Dthjuovog (fab. inc. fr. 3 com. IV p. 32). 
Ti Ttote JlQOurj&evg, ov leyovo' fjfxdg nkdoat 1 ec). cum lemm. hab. MA (post ecl. 2. 24 Mein.) Br (post ecl. 
2, 22 Mein. ut Demosthenica duo sint vicina); pro lemmate compendium 
quod <pL?.innov interpretatur dubitanter Thomas nomine Jrj/xoa^. omisso 
Br. sententia citatur a multis, testimonia collegit Beiske || 6 ecl. hab. 
M (post ecl. 2, 25 Mein.) A (post ecl. 2, 10 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 
2, 5) Br (post ecl. 2, 17 Mein.); <piXt]/xovoq dyvQtov A Mac. <pi?.r//iovoq 
compend. nec plura Br ?.vxovQyov M. Xvxovoyov ex dyvQrov depravatum 
esse opinatur non recte Meineke, immo indicio est hoc lemma eclogas 2, 25 
et 31 Mein. in archetypo fuisse vicinas, et reapse sese hae excipiunt in 
A Br || 7 nwq M d ai (cy Mac.) ntoq A Br Mac. emendatio incerla : 
ndvrtoq C. Fr. Hermann mus. Bh. V p. 608 n<oq ov Hirschig ann. crit. 
p. 18 ol'/x' <bq Naber mnemos. 2 VIII p. 408 |j 9 novam abhinc ordiri 
eclogam perspexit Meineke com. ed. min. p. 821 : cum prioribus haec 
cohaerent M d ABr Mac. |l 11 dv&Qtonov (quod coniectura reppererat 
Gesn. 2 p. 31 mrg) Br: om. M d A Mac. | /xlxqov M d A Mac. : /xlxqov xl 
Br | d?X rj Meineke: d?./.a M d A Br Mac. ; alii distingui volunt ovSe 
/xlxqov, d?.?.d G%TJ(iaTi {axr](xara Duebner) nkdyi' iaxi xre. |j 12 
n?.dyia yuQ iaxi Mac. | rd ak?.a fere libri || 13 ecl. cum lemm. hab. 
MBr (post ecl. 2, 26* Mein.) A (post ecl. 2, 17 Mein.) Mac. Chrys. (post 
ecl. 2, 14Mein.); <pi?J]/iovoq M d A Mac. rov avxov Br. versus quinque 
priores Euripidi tribuit Nicephorus in Synes. p. 404 A || 14 ri Ttore 
nescio quis primus: ri nor' 6 M d (unde vulg.) Br xi nore 6 (sic) A 184 IQANNOr ITOBAlOr EkAOrQN r' 

xai xu/./.u ndvta to)a, xoig /utv &riQioig 
edtox' exdoxoj xaxd yevog iiiav q>voiv; 
unavxeg ol keovxeg eiaiv dk-KipioL' 
bei/.oi iidi.LV e§fjg ndvxeg eiaiv ol Xayoi' 
ovx eat' dXojurfe tj Liev eigiov xfj (ftoet, 
i) 6 av&exaoxog' akl edv xoiofuvpiag 
dkojnex.dg xig avvaydyrj, iiiav qpvaiv 
dua%anaatbv otpexai xqouov &' eva. 
i)ftojv 6' oaa xai xd aioiiax' eaxi, zbv dQi&ptbv 
xa&' evbg, xoaovxovg eaii xai xoonovg ideiv. 

27 (2,28 Mein.) Zoyoxlijg Aiavti (1159— llbO>. 
"Aneifu' xat ydp aiaxQov ei nv$oix6 xig 

i.oyoLg xoA.dCeiv, u) ftidCeo&ai naoj,. 

28 (2, 29 Mein.) V uvrbg ev Waidga. 

* 
* * xi 6tj noxt 6 Mac. ; xl no^ 6 Niceph. | /Jyovo' Br Niceph.: kiyovoiv 
M d A Mac. 

1 <Zwa Hbri || 2 Uwx Niceph.: idwxt <f M d idwx A coW Br 
idwxtv compend. Mac. || 4 ndvxtg tlolv (tiolv compend. M d ) M d A Mac: 
tiol ndvxeg Br; ndvxtg (compendio in M neglecto) Gesn.* p. 31 , inde 
vulg. | ?.uyw" Meineke : XuyoL M d laywoL A Br Mac. || 7 owuydyt] (ut 
correxit Meineke) A Mac: ovvaydyoi M d Br || 8 anaganaowv Mac: 
ana>$ anuoiv M d ana^dnaoiv A ii- dnaowv Br || 9 xd owfiuxu 
(vel owfiax') ioxl M d ABr Mac: xd owfiuxu (compendio quod pro 
ioxl in M est neglecto) Gesn. 2 , inde vulg. || 10 xu&' ivbg Br Mac: 
xairevoq M d A: xu&* eva xooovxovg mavult Meineke | xui xovg xpo- 
novg Br || 11 {ecl. cum lemm. hab. M (post ecl. 2, 27 Mein.) A (post 
ecl. 2, 19 Mein.); Zo<pox/.?,g aluvxi M 2Lo(pox).iovg aldviog A || 12 
nti&oixo pro nvfroixo corr. A 1 ut videtur, sed rursus se corrigens 
superscr. v, puncta et acc. fecit A l |j 14 ecl. cum lemm. hab. MA (post 
ecl. 2, 28 Mein.) Mac Chrys. (posl ecl. 2, 27 Mein. sed om. 28); 2o<po- 

xXiovg pro o avxog Mac <puL<Sp pro <paL6pa M. intercidit Phaedrae 
locus (velut is qui infra legitur flor. 17, 2 Mein. : Ov yuo dLxaiov dvdgu 
ytvvuiov (ppivug Tipntiv, onov yt fir t SLxaia xiptptxui) dein lemma 
'H/.ixxpq. de Epicteti ecloga post Electrae versus a Ge6nero temere 
addita vide quae monui mus. Hh. XXXIX p. £>23 CAPVT 11 JJEPl KAKIAS 185 

29 (Soph. El. 1050 sq.) 

v A7cet/xi xoivvv' ovxe yaq oi tol/i ent} 
zo/./cag hcaiveiv, ovz 3 eyu) Tovg oovg toonovg. 

30 (2, 31 Mein.) Av/coiQyov (fr. 96 Saupp.). 

5 "Oaoi roig dnb %f t g q>voetog aya&oig hcc xa %eiooj 

yQutviai, xovtoig noke/xca %a evTvxij/xaTa eoccv. ujg ec Tig 
avdQtiog ojv h^eo&ac Liaklov i) GTQaTeveo&ac nQorJQ7]Tac, 
y.al ioxvQog ojv kumodvTeiv /cdkkov tj . . . ov/x^ovkevecv, 
i t xukbg ojv /xocxeiecv /xu/.kov r} ya/xeiv , oviog iwj' dnb 

10 iTg (fvoewg dya&utv iriaQ^dvTOJv nQodbirjg Iotiv. 

31 (2, 32 Mein.) Movoojvlov (rel. p. 254 Peerlk.). 

Ti 7cQofta'/.).6/xe0u Tovg TVQavvovg /naKQiJj xeiQOveg 
uvtojv xa&eoTUJitg; zag yuQ b/coiug aiioig exo/iev OQ/xdg 
ev Taig ovx b/xoiacg Tvxacg. 
15 32 (2, 33 Mein.) GeoduiQOv. 

QeodcoQog b KvQ^vaiKog Avoc/cdxov %ov fiuoiXeiog 
aneiKi)oavTog avTov dvucQrjOecv c ikekifiecg /xe ei/cev l ov 
t iaoc/.€tog, d'/./.d y.wvtiov dvvu/.tiv exaiv\ 
33 (2, 34 Mein.) GeoxQiTov. 
20 GtOKQcrog eQU)Tt]&etg 7coia ttov ■i}r l Qiu)v eoic rd xake- 4 ecl. cuiii lennn. hab. M (post ecl. 2,29 Mein.) A Br (post ecl. 
2, 25 Mein.) || 5 dya&oiq inl xu ytiQto oni. A || 7 /.iji%to9ai M d A Br 
i nQotjgr^zai A: nQoaiQtixai M d Br | y.al A: i} M d Br |j 8 anle av/x- 
fiov/.eveiv lacunam indicavit Meier proponens /.conodvxeiv /ia/.K0V i\ 
(dfxvveiv ddtzov/xtvoiq, ij t-vvezbq tbv navovQyelv /lah/.ov jj) ov/i- 
ftovheveiv || i t y.a/.bq wv /i. /x. ij ya/xeiv oni. Br |j 10 vnaQ^dvztov 
oni. Br || 11 ecl. cum lemm. bab. MA || 15 ecl. cum lemm. hab. MA 
(post ecl. 2, 32 Mein.) omisso leminale Br (post ecl. 2, 31 Mein.) Mac. 
Chrys. [(post ecl. 2, 22 Mein.). cf. quae collegerunt Lortzing Philol. 
XLlll p. 235 Sternbach ad gnomol. Vatic. 352. haec et pioxima chria 
nescio an desumptae sint ex colleclione quadam litterarum ordine con- 
serta, vide ad flor. 36, 27 Mein. || 18 eyov M d Q 10 ecl. cum lemm. 
hab. MA. sine lemm. Br. tanquam Theocriteum recurrit apophthegma 
unomol. Vat. n. 344 cui cod. Vat. gr. 1144 f. 229 r addit Sternbach. 
Biogeni Cynico tribuitur ab Antonio 1 c. 35 p. 44 a Maximo c. 22 
p. 602 Combef., eidem denique in gnomol. cod. Pal. 122 f. 212 T n. 207 186 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQX I" 

>coirara, elnev c ev fiev Toig oqsoiv olqv.oi v.ai XiovTeg, 
ev de zalg noXeot TeXojvat v.ai ovv.oqjdvTai.' 

34 (2, 35 Mein.) Ex rfjg eniOToXrjg Tf t g Ileoi qtXiag 

(Plut. fr. XVIII 1). 
Kaxiag avrojv 7cXdooovr.ai riveg Qrjfxdrojv evjiQeneiq, 5 
xo ixev qjiXooojftaTov dnXovv, to de qjiXaQyvQov 7iQ0/ur]&eg 
dirov.aXovu.evot. 

35 (2, 36 Mein.) 7 Ev ravToj (Plut. fr. XVIII 2). 
TloXvftovXov eivai v.al noXvTQonov ,ev$a del v.ai Texvrjg, 

ycaT 3 aXXoqjvXtov noXefiiojv XQyoiftov y.ai avayv.aiov' eni- lfl 
ftovXov 6' rjS-og val xaxo/nrjxavojTaTov did navTog exetr 
y.ai vata Tcdvrojv, ov Trj tojv dyxtvotov, dig Tiveg oiovtoi. 

Tfj db TOV 7t0V7]Q0TdT0V [.UQlbl rtQ0OTi&t}fJ.l. 

36 (2, 37 Mein.) Jrjftov.Qhov (fr. mor. 120 Mullach.). 
"Eoti Qrjidiov ixev enaivietv d fir) XQV yMl ipeyeiv, U 

evaTeQov de novr\QOv Tivog rj&eog. 

teste Sternbachio || 20 ioxl xa %a)jen(oxuxa A Br: ioxlv yukenoo- 
xuxa M d 

1 cIqxoi M d et sic etiam gnom. Vat. : uqxxol A Br || 3 ecl. cum 
lemm. hab. MA; fallitur Gaisford. locos hoc lemmate insignitos inter 
Plutarchi fragmenta recepit Wyttenbach duce Stobaeo flor. 48, 22 Mein. 
ubi nkovxuQXOv & x z *i? neol (piXiuq S n\ovxa.Q%ov ix xijq imoxo- 
).fjq xf}q neol (pi).iuq MA praebent. cf. Piutarchus animine an corporis 
aflectiones sint peiores p. 501 B || 5 xuxiuq A: xuxiuiq M d | uvxcHv 
Wyttenbach : avxdjv libri | neQinldooovxai olim lacobs lect. Stob. p. 43 
haud male, cf. Menander Slobaei flor. 73, 43 Mein. Aristoph. Plut. 159 
Hor. sat. II 7, 41 | evnQeneiu A : -eiuv M d || 6 (piXoooiftuxov M d A : 
(ptXooxwnfiov Peerlkamp Muson. rel. p. 399, inde (pi).oox(x>fiy.uxov scripsit 
Meineke; v. ankovv et npofi. sedem mutare iubet Wachsmuth | unkovv 
M d A : unukov ci. Boissonade ad Greg. Cor. p. 653 male. nescio an desit 
aliquantum ante un/.ovv, velut xt> fxev (piXoodifiuxov (xal (pi).fj6ovov 
(piXoxuXov, xo rf' uyQOixov) un).ovv xxh. | nQ0/ji7]&eq A : nQOfitj&e vq M d 
|| 8 ec). cum lemm. hab. MA || 9 6eT M d : dt) A || 10 iniftov).ov xxe. re- 
currunt Maxim. c. 62 p. 674 Combef. (OeoxQixov) R 11 Se M d | xaxofir\'/avov 
malebat Duebner || 12 xul om. A |) 14 ecl. cum lemm. hab. MA. re- 
currit Maxim. c. 62 p. 674 Combef. (QeoxQlxov) mel. August. XIX 11 (8eo- 
XQixov) II 15 Qadiov M d A: corr. Meineke | inuiveTv M d A : -ieiv Mul- 
lach | a M d A || 16 fj&ovq M d j&oq A: corr. Mullach CAPVT II BEPI KAKIAI 187 

37 (2, 38 Mein.) zttovvoiov t A'Kc/.aQvaoecog. 

Arcb yag rrjg avrrjg diavoiag ol av&giortoi anoyi- 
yvcoovt.ovoi re eavTcov ytal exeQOtg aniOTOioiv. 

38 (2, 39 Mein.) Biwvog ev r<£ Ilegi dovkeiag. 
Orjolv 6 Bicov' oi aya&ol olxerai e?.€i'9eQ0i, oi de 

.covrjQOt eXev9eQ0i dovkot nolltov ent-9-vuuov. 

39 (2, 40 Mein.) 'Iaufiliyov e/. rdJv IlQOTQenTtytfov eig 

qpilooocpiav loycov (c. 2 p. 9, 8 Pist.). 

1 ecl. cum lemm. hab. MA || 2 ' ol av&Qtonoi aut additum ab 
epitomatore esse aut transpositum (ol d. Siavoiaq) hiatus ostendit' 
Buecheler || 4 ecl. hab. MA (post ecl. 2, 38 Mein.) Br (post ecl. 2, 34 
Mein.); (Utovoc iv zto neQi SovXeiaq: <Prjalv 6 (iitov M Siojvoq: *Ev 
zto negl dovXelug tpnatv 6 Sitov A iv zto neQi SovXeiaq tpnalv o 
pltov {[iiiovoQ om.) Br. iteratur infra 62, 42 Mein. ubi pitovoq pro 
lomm. (verbis iv zto neol SovXeiac tpnalv 6 fiitov omissis) S fiitovoq: 

iv zto neol SovXeiaq tprjalv o ftitov M Sitovoq (/9 A 1 ) ev zto neQt 
SovXeiaq: tpvai 6 fiitov A. ad Dionem Chrysostomum aberravit Mei- 
neke : vide TeJ. proleg. p. LXXIH. ceterum ex hac ipsa negl SovXeiaq 
diatriba nescio an repetita sint quae leguntur apud Senecam episf. 77, 
14: Lacon ille memoriae traditur impubis adliuc , qui captus cla- 
mabat^non serviam' sua illa Dorica lingua, et verbis fidem inposuit: 
ut primum iussus est servili fungi el contumelioso ministerio , ad- 
ferre enim vas obscoenum iubebatur, inlisum parieti caput rupil. ubi 
matellae memoria (cf. Aristoph. ran. 544) non minus Bionem prodit quam 
Dorica dialectus, vide Tel. proleg. p. CVII. aetatem Bionis confirmat 
Philo IleQl zov ndvza anovSalov elvai iXevfreQOv p. 463 Mang. : 
Aaxtovixov naiSbq aSezai, naQ* olq iyvnXazeiv e&oq zaq aQezaq, 
zb ix yevovq rj tpvaetoq aSovXtozov. ineiSrj yaQ aiyuaXtozoq anr\yfrn 
vno zivoq ztov Avziyovov, zaq uev iXev9eQaq ygeiaq vneueivev 
zalq Se SovXixaiq r]vavziovzo (dvavziovzo ed. Lips.) tpdaxtov ovyl 
SovXeiaeiv xzk. || 5 Se om. flor. 62 || 6 v. noXXtov int&vuuov leguntur 
etiam flor. 62. in Stobaeo haec ferenda esse monui Tel. prol. p. LXXXVT 
adn. || 7 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 2, 39 Mein.) omisso lem- 
mate Br (post ecl. 2 , 39 Mein.) solo 'iaufiXlyov nom. praemisso Mac. 

Ctirys. (post ecl. 2, 33 Mein.): eiq g>t).oaocpiav A: ix qziXoao M d . ite- 

ratur ecloga cum lemm. flor. 43, 71 Mein. (ubi laftplXt nec plura S). 
recurrit corp. Par. 576 Elt. ClauftXiyov) 188 IQA.NNOr STOBAIOr EkAOTQN V 

Ojxoiojg entotpakeg fuatvojnevtf) dovvat /udxaiQav xai 
ttox&rjQut dvva/utv. 

40 (2, 41 Mein.) 2toxQaiutov. 

2ojXQUitx.bg o v.vvtxbg dxovoug noxe novrjQOV rbv 
iQOnov y.a/.ojg Xeyoviog llkdxojvu ' nuvout etprj c ovie 5 
yuQ xaxojg keyojv exelvov ntocev^qorj ovte exeivog oe 
enatvcov'. 

41 (2, 42 Mein.) ^iptojvidov. 

—ifiajvidrjg 6 piekonotbg elnovxog ttvog, ott noXXoi 
uvibv naQ 3 uvxtjj Y.uxu>g XeyovotV 'ov navot/ licprj l noxe m 
ov xolg ojoi tte /3t\uo(ptjttuJv ;' 

42 (2, 43 Mein.) 'Avuxcxqoiq. 

3 AvdxctQOtg 6 2*v&rjg eQojirj&eig vno rtvog, zi eoit 
noketttov uv&QU)7cotg, 'avcoi' ecprj 'euvtoig*. 1 6/uoicjg (bfioiwq oin. corp. Par.) £nio<pu).eQ M d ABr Mac. flor. 
43 corp. Par. : xai £nio<pukhq xal ojiolov libri Iambl. | (xox&rjQ<j> M d Br 
flor. 43,71 corp. Par. lambl. : novrjQw A Mac. || 3 ecl. cum lemm. 
hab. MA, sine lemm. Mac. Chrys. KQaxrjioq. KQtxxrjq 6 xvvixbq xxe. 
scribendum esse coniecit Gaisford. sed nescio an fuerit olim ('Avxio9-£- 

HWtXOS 

vrjq) o SojxQUxixbq xxe. certe o StoxQuxixbq <pi?.6oo<foq audit Anli- 
sthenes Stob. U 31, 33 Wachsm. et 6 SwxQUXtxbq flor. 50, 11 Mein. 
quod autem simultates intercedebant Antisthenem inter et Platonem, 
id vix magis obstabit (cf. uxovouq novrjQov xxe.) quam quod Diogeni 
tribuitur huius simile dictum in gnomol. Vatic. 186 Sternb. || 6 posl 
ya.Q addidit ov A m. rec. haud inepte. malim tamen ovxe ya.Q xaxwq 
(ob) keytov txelvov vel ntoxevxrrjoy (ob) \\ 8 ecl. cum lemm. hab. 
MA (post ecl. 2, 41 Mein.) omisso lemmate Br (post ecl. 2 , 40 Mein.). 
cf. Ps.-Plut. apophth. Lac. p. 232 F | 10 v in v. keyovoiv suppunxit 
A 1 | ov M d Br: xul ov A sed xul compendiose A m. rec. ut videtur | 
malim l ov nuvoy noxe ov' t<prj l xoiq iooi xxe. || 11 ante ob quod 
addiderat xui A 2 nunc paene evanuit || 12 ecl. cum lemm. hab. MA 
omisso lemmate Br. recurrit gnomol. Vat. 18 (apophth. Vind. 70) ubi 
6 uvxoq (i. e. 'Avuxuqolq) tQtoxrjdeiq xxe. Bianti tribuit Ausonius sepl. 
sap. 1 2 p. 240 Schenkl. cf. Seneca de mor. 5 || 13 vno xivoq M d 
gnoniol. Vat. apophth. Vind. : nuQa xivoq A, om. Pr |j 14 uvxoi e<pij 
eavxolq M d A avxoi eavxoiq etprjBr etnev avxoi eavxolq gnomol. Vat. 
apophth. Vind. CAPVT II IJEPI KAKIAZ 189 

43 (2, 44 Mein.) Wmtwvoq TToXiTeiag y' (p. 405 B). 

TJdvrtov fiev ovv, eq>rj, aio%iGTOv. "H doy.sc oot, i^v 
6' eyto, tovtov aXoywv tivai tovto; orav drj Ttg fir) uovov 

5 to rto)v tov fiiov cv dixaoTrjQioig q?evytov re v.al dtov.tov 
y.aTaTgifirjTat, dXXd vai vrcb drcetQOvaXiag en 3 avrto dt) 
tovtii) neto&fj v.aXXujrriZeod-ai, tog detvbg tov 7teot to adt- 
v.eiv vai tv.avbg ndoag ftev otQoqdg OTQeq?eod-ai, ndoag 
dh dte^ddovg dte^eXfrwv d-rtooTQaq?r)rai XoyiCdfievog. (w<tt*) 

10 ftrj TtaQaoxciv divrjv, v.ai tovto OfitvQtov re vai ovdevog 
d^iwv evexa, dyvotov, ooro ydXXiov v.ai dfietvov to rcaoa- 
oyevdCetv tov fiiov avrio firjdev delod-ai vvoTaCovrog di- 
v.aorov; Ovx, dXXd tovt \ eq?rj, ev.eivov eri atoytov. 

44 (2, 46 Mein.) UXdrwvog Ndfitov 0' (p. 661 D). 

15 3 Eyto f-tev yaQ Xeyto oaqriog rd /nev v.av.d Xeyofteva 

dyafrd Tolg ddiv.otg elvai, roig 6h dtvaioig yav.d, rd o*h 
dya9d rotg ftev dyad-olg ovnog ayad-d, rolg $e v.axotg 
v.av.d. 

45 (2, 47 Mein.) ^tovQdrovc. 1 ecl. cum lemm. hab. MA. inter lemma et verba ndvxtav /xhv 
ovv xxh. nonnulla intercidisse vidit Gesn. 2 p. 32. satis cgo habui lacu- 
nam indicasse quia de ambitu eorum quae perierint ambigi potesf. 
sufficiant fere haec quae proxime apud Platonem praecedunt: rj ovx 
aloxQOv SoxeZ xal dnaiSevoiaq fif-ya xexfirjQiov xo inaxxto nao' 
aXXcov, <i>q Seonoxiov re xal xqitiHv, X(5 Sixalio avayxa&o&ai xal 
anoQia oixeitov; Tldvxwv /xhv ovv xxh. plura addidit Gesnerus Gesne- 
rumque secuti Gaisford et Meineke || 4 dxav 8r) xiq M d A: oxav xiq 
ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. || 7 neiodrj M d A et sic Plat. : ncixhjxai 
ex Platonis vulgata Gesn. 2 , inde vulg. f 8 ixavtoq M d pr. m. || 9 Xoyi- 
t,6fxevoq M d A Platonis vulgata: XvyiZ,6fievoq Plat. j waxe tacite ex 
Plat. addidit Gesn. 2 , inde vulg. || 10 S/xrjv M d A cum Platonis melio- 
ribus: Slxaq ex Platonis vulgata Gesn. 2 , inde vulg. || 12 aixui Plat. : 
avxuj M d A | 14 ecl. cum lemm. hab. MA post ecl. 2, 44 Mein. cf. 
Eusebius praep. ev. 12. 20; Theodoret. therapeut. p. 247 Gaisf. lambli- 
chus protr. p. 93, 14 Pist. || 19 ecl. cum lemm. hab. MA. recurrit corp. 
Par. 65 Elt. (W.nvxaQxov); gnomol. Byz. 132 p. 188 Wachsm. (Bar. 
71 b ); Demoph. simil. 45 190 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

Tavxov e§ do&evovg ayAvqiov OKaopog OQftitetv xcr/ 
ex (pavXrjg yvojfnqg eknida. 

46 (2, 45 Mein.) BevoffdJvxog ex xi~g Kvqov dvafjdoeurg 
(116,21-25). 
Mevcuv 6* o Qexxakbg (6i~Aog) yv ent&vftulv {ftev) b 
nkovxov loxvowg, hct&vfiujv 6e aqxetv, mctag [a)g\ nXeiot 
kafipdvot' ent&vfiojv 6e xtftaoirat, %%a [eni] 7cXeioj xeg- 
daivot' qpiXog 6 ifiovXexo elvat xoig fteytoiov dvvafiivotg, 
%va adixuiv fiij dtdoirj dixrjV enl 6e xo xaxeQydCeo&at 
ojv ejci&vfioir] ovvxoftojxdxrjv ipeco odov etvac dtd xov knt- 10 
oQxeiv xe *.al ipevdeo-frat xal e^auaxdv , xb 6e dnXovv 
xai dXrj&eg evofitte xb avxb xoj f t Xt&iur eivat. oceQyojv 
6e cpaveQog /uev rjv ov6iva, oxoj 6e qpairj cpiXog eivat. 
xovxoj ev6i]Xog r]v entfiovXevojv. xai nokefiiov fiev ov6evog 1 ionv post xavtbv add. corp. Par. Demoph. Se ionv Bar. | 
OQfielv corp. Par. || 2 iXniSa M d A Bar. Demoph.: ikniSuq corp. Par. 
et sic in Stobaeo Gesn. 2 p. 33, inde vulg. || 3 ecl. cum lemm. hab. MA 
post ecl. 2, 47 Mein.; "evocpwvTOq ix Tr~q xvqov naiSeiaq MA sed in M 
naiSeiaq atramento induxit recentis aetatis corrector qui superscr. dva- 
fidoewo, recte, nisi alter fortasse intercidit locus Cyropaediae. fuit oiim 
fortasse dvaftdoewq fi' || 5 SfjXoq tacite e Xen. addidit Gesn. 2 p. 32, 
inde vulg. | fxev e Xen. addidit Gesn. 2 , inde vulg. : om. M d A Suidas 
v. Mivwv || 6 nkovTOv M d A Xenophontis deteriores: nXovTelv Xeno- 
phontis meliores | dnwq Xen.: onwq wq M d A || 7 Ti&ao&at M d | "va 
Xen.: (V inl M d "va inl A; conicio ( iv' IV/ nkeiw | xeodalvoi M d A 
(fallitur Gaisford) Xenophontis cod. Vindob. et Turonensis Suid.: xeQ- 
Sdvoi Xenophontis ceteri || 8 ef' M d A: rc Xen. | fieyiOTa Xenophontis 
meliores || 9 Soirj Suid. | ro Xen. : tw M d A ut Xenophontis nonnulli 
|| 10 in&vfioiri M d Xen. : ini9v/xirj A | ipeTO bSbv M d A Xen.: bSov 
<pero Xenophontis deterioies, inde Gesn. 2 , vulg. || 11 dnXovv A Xen.: 
dnXovv re Xenophontis deteriores. dubito de M || 12 d\r}&eq M d A: 
xb dlrj&hq Xenophontis meliores; r]Xl9iov ex Xenophonlis edilione 
Gesn. 2 , vulg. | ivo/xi^e ro avrb zw cum deterioribus Xenophontis Gais- 
ford : ivofii^ero avTo (avrw A) tw M d A ; ro atTO (vel uvtw ) xw 

ov 

(om. evofu^e) Xenophontis meliores | ozeQywv M d Xen. : oztQy A I 

14 evSrjXoq r)v Xenophontis deteriores, inde Gesn. 2 vulg. : ivonXoq 

o 
(evonl A) r]v M d A; evSrjXoq iyiveTO Xenophontis meliores CAPVT II DEPI KAKIAS 191 

xateye/.a, zwv 6e ovvovrwv ndvrwv wg /.arayeXwv dei 
6ieXeyero. /.ai rocg fiev rwv nokefiiwv /.rr]ftaocv ov/. ene- 
fiovkevev' %a/.enbv yag (jjeto ecvac rd rcov cpvXarrofievwv 
Xafxfidvecv' rd 6e rwv cpiXwv fiovog (yero eidevai 6rc 

5 oaatov dcpvXa/ra Xaftfidvecv. /.ai ooovg fiev alo&dvocro 
emoQAovg /.ai ddixovg, euc; ev wnXcofievovg ecpofiecro ' xoig 
6e baioig xori dXr^eiav do/.ovotv wg dvdvdgoig eneiodro 
XQfjoVat. 

47 (2, 48 Mein.) Aioxivov (III 99). 

10 Kai yaQ rovt 3 av&Qwnog %6cov xai ov /.oivbv noiei' 

ol t uev yaQ dXXoc dXaCoveg b^cotav rc ipevdwvrai, doQiara 
/,ai doaqjrj necQibvrac Xeyecv , <po(3oi t uevoc rbv eXeyxov' 
<<Jr h uoo&evr]g 6e brav dkaCovevrjrai, nQWiov (fckv} t ue& } 
oq/.ov \pev6erac e^wXecav enaQWfcevog avrtji' devreQov 64, 

15 d ci6ev ov6enore eooueva, roXfca Xeyetv elg onore eatat, 
xai wv rd owftata ovx ewQaxe, rovrwv rd bvofiara Xeyec 
xXe^crwv rr)v dxooaocv /.ai ucuovuevog rovg rdXijd-r^ Xe- 
yovrag. i] /.ai ocpb^Qa ai-cog eorc ftcoeco&ac, orc novrjQog 
wv /.ai ra twj' /Qrjorwv orj/xeca 6cacp&eiQec. 1 ujg M d Xen.: <Lv A teste Gaisfordo | dsl (sic) A Xen.: alel M d 
j 3 /a/.snbv {-nbq M d ) yag <asxo slvai M d Xen.: cosxo yccQ yaXsnbv 
sivcu A i| 4 oxi (xuoxov M d A Xenophontis deteriores: qclgxov ov 
Xenophontis mel. || 7 ensiQaxo M d Xen.: sneiQcozo A || 9 ecl. cum 
lemm. hab. MA post ecl. 2, 45 Mein. primus ex A edidit Gaisford, 
temere omiserat Gesn. 2 , vulg. |) 10 dv&Qconoq M d A Aeschinis ekl: 
dvitQwncov Aeschinis agmn; dv&Qconoq Sauppe |j 11 oxav xl 
Aesch. | ipsidwvrai, sed ut Scovxai aegre possit agnosci A || 13 pthv 
addidi ex Aesch. Q 14 avxco Aeschinis plurimi: avxco M d A; kavxco 
Aeschinis a e || 15 oidsv ovdenoxs M d Aeschinis: e idsv (om. ovdenoxe ) 
A, inde Gaisford et Meineke; sv oidsv ovdenoxe Aeschinis a gm n | 
post Xeyeiv add. aQL&ficov Aeschinis a | slq bnbxe (bnox' Aesch.) M d 
Aesch. : cbq noxh A, inde Gaisf. et Mein. || 18 # Cobet mnemos. IX 
p. 105: rj M d i} A; 6ib Aesch. o<podQa M d A Aeschinis ekl: fidhoxa 
Aeschinis agmn || 19 diacp&eiQei M d A Aesch. : <p$s Iqs l Aeschinis ekl; 
dia<peQSL oscitanter Gaisford 192 IQANNOF ITOBAIOr EKAOrQN V CAPVT III. 
IIEPI CDP0NH2EQ2. 

1 (3,11 Mein.) Mevdvdgov (fab. inc. fr. 276 com. IV 

p. 292). 
"Arcavra dovla rra qpgovelv xa&ioraTai. 

2 (3, 12 Mein.) Evginldov 'AvTtorrrj (fr. 199 N.*), 
Tb d 1 do&eveg ftov x«i xb &r~Xv oiouaroq 

xayjxtg euduqp&rjg' ei ydo ev qgoveTv ex l0 > 
xgeiooov rod' eorl xaoTegov jigaxtovog. 

3 (3, 13 Mein.: Aristnt. top. I 17 p. 108 a 11) 
c Qg oifjig ev dqd-aluri, voig ev ipvxfi- 

4 (3, 14. 15 Mein.) SoyotUovg (fr. 836 N. 2 ). 
'Eo&kov ydg dvdgbg rovg novovvrag ibqeXeiv. 
— 3 AXV fj qyQovrjOtg dya&r) &ebg ueyag. 1 Capitis 7isqI tpQovqoeojg edogas exhibent MATr., nonnullas 
Br, pauciores Mac. Chrys. aliquotiens etiam Voss. (Frob.) in auxilinm 
vocavi. inscriptionem sicnt Photius servarunt omnes, sed de Tr. et Voss. 
vide quae exposui mus. Rh. XXXIX p. 397 et 525. numerum y' add. 
MA Mac. non integrum caput aetatem tulisse testatur Fulvius Vrsinus. 
Stobaei dispositionem recuperandi hodie spes fere abicienda est, arche- 
typum igitur librorum MA Tr. reconcinnare studui remota Gesneri teme- 
ritate, vide mus. Rh. I. C. p. 523 sqq. ibidem docui exturbandas esse 
ecl. 3,2. 25. 29. 33. 36. 37. 38. 46. 47. 48. 96. 97 Mein. tamquam 
Gesneri interpolationes || 3 ecl. cum lemm. hab. MA Br Mac. Chrys. 
(in principio capitis, quae sedes genuina habenda est) Tr. p. 16 (posl ecl. 
3, 10 Mein.). recnrrit corp. Par. 577 Elt. (MevavSgov) || 5 tcJ M Br Tr. : 
xov A Mac. corp. Par. || 6 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 3. 11 
Mein.) lemmate omisso Tr. (post ecl. 3, 11) Br (post ecl. 3, 23 Mein.). 
recurrit Maxim. c. 2 p. 183 Rih. (Euripidis in Antiopr) || 8 iueucpng A 
| et yccQ ev lev om. Tr.) M d A Tr. Br Max.; xccl yotQ d «acite Gesn. 2 
p 20, inde vulg. | cpQevoiv pro cpQOvelv ci. Valckenaer diatr. p. 78 || 

10 ecl. hab. Tr. p. 16, om. ceteri. non suo legi loco eclogam manifeslum 

11 vovg iv \}>vx?~ t Tr. Ar; b vovg iv ttj ipvxi tacite Gesn. 1 p. 30, inde 
vulg. || 12 ecl. cum lemm. hah. Tr. p. 16, om. ceteri || 14 versum hab. CAPVT III nEPJ «PPONHZEQS 193 

5 2oq>oxXrjg AXavri (1246 — 54). 

} Ex TOJv6e fieVTOL TOJV TQOTCtOV OVK CtV 710TB 

xaTaoTaoig yevout dv ovdevog vdftov ' 

ei Tovg dtxj] vixiovTag e^oj&r^oofiev 
5 xal Tovg ortio&ev eig to nooo&ev d^ofiev. 

aXV eioxTeov vdd' eoziv' ov ydg ol nXaTelg 

ovd' evQvvioTOi qojTeg aoqaXeozaTOi, 

dXX } ol qjQOvovvTeg ev xQaTovoi navTaxov. 

fieyag de nXevQa fiovg vrco ofJ.iy.Qdg ofiiog 
10 fidoTiyog OQ&og eig odov noQeveTai. 

6 MevdvdQOv QeoqoQovfievrj (fr. 1 com. IV p. 134). 

c O nXelOTOv vovv eyuiv 
fidvTig t 1 aQiOTog eOTi ovfifiovXog #' dfia. 

7 MevdvdQov (fr. 4 com. IV p. 198). 

15 ^Q 3 ioTLv dya&ibv naoL nXeioTcov ahia 

)] ovveoig, dv fj nQog Ta fieXTiio ooq>r>. sine lemmate tamquam eiusdem auctoris Tr. p. 16, om. celeri; (z)ov dv 
addit Voss. f. 102 r (quod praetervidit Gaisford), ubi praecedit ecl. 3. 14 
Mein. , item Sopliocli tribuit Arsenii cod. Mosc. teste Gaisfordo. cum 
versu praegresso coniunxit personarum vicibus indicatis Meineke v. IV 
p. LIII, huic obsecutus est Nauck Soph. fr. 836 ed. sec. probo hanc ra- 
tionem non propter testes infirmae auctorilatis sed quia prior versiculus 
sine altero in hoc capite locum non haberet || 16 tj dyadrj Tr. Voss. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 3, 12 Mein.) Mac. Chrys. 
(post ecl. 3, 11 Mein. sed om. 12), om. Tr. ; ao(poxkeovq iv aiavzi Mac. 
recurrit Maxim. c. 2 p. 166 Gesn. (2o(pox?.eovq iv aiavzi) mel. Aug. IX 
22 (So(pox?.eovq); Anton. I c. 8 p. 11 (SoyoxXeovq) || 2 ix zwv6e — 6 
zdd' iaziv om. Mac. Ant. |[ 6 eioxzeov A Soph. : elxzeov M d , inde 
vulg. || 8 xoazoioi M d Mac. Soph. : (pgovovai A || 9 sq. om. Mac. || 
11 ecl. cum lemm. hab. MA, om. Tr. ; &eo<po0ov(xevq compend. MA || 
13 v. z' doiozoq iazi av/i[3ov?.6q &' d[ia om. M ad Tta/UTiXeiazcov 
aberrans || 14 ecl. cum lemm. hab. A, lemmate una cum verbis «p' 
eaziv dya&cHv omissis (cf. ecl. priorem) M, om. Tr. eidem versus ex- 
stant Orionis anth. I 15 'Ex^Pam^o/xevov (-vrjq Schneidewin) Mevdvdoov 
|| 15 nuoi n?.eioz(ov Or.: 7ia/u7i?.eioz(ov M d A | aizia M d A: dgia Or. 
minus recte : vide Cobet 1. n. p. 80 || 16 av M d A : iv cod. Or. 
Stobaens III. 13 194 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

8 2ocpo*lrjg 'AXyxt) (fr. 97 N.2). 

Wvx*} yao evvovg y.al cpQOvovoa Tovvdtxov 

XQSiOOlOV OOCplOTOV 7CCXVTOQ eOTlV BVQSTig. 

9 MevavdQOv 'IfifiQioig (fr. 1 com. IV p. 141). 
Ovtt sotiv ovdiv, naxeQ, ev av&Qionov cpvoei 

fietQov XoyiOfiov' Tilj dia&io$ai nQayfiara 
eytaoTog eoTiv xot Xoyioao&ai xaTa tqouov 
aQXiov , OTQaTtjyog, rjyefiiov dr)fx.ov, ndliv 
ovfifiovXog 6 Xoyiofuo diacpiQcov ndvT 3 e%ei. 

10 (3, 1 Mein.) Aioxvlov (trag. adesp. fr. 517 N. 2 ). 
"A dei naQtov cpQovTcQe, fir) naQiov dnrjg. 

11 (3, 1 Mein.) AloxvXov (Aesch. fr. 390 N. 2). 
'O XQV 01 !^ 3 «*dwg, ov% o noXX' eidibg oocpog. 1 ecl. cum lemm. hab. MA, om. Tr.; aXelxt] (aX- M d ) M d A | 3 XQelx- 

xov A | evQexiq A: evQexr]q M d ; evQexiq Dindorf lex. Soph. p. 199 || 4 

ec). cum lemm. MA (post ecl. 2, 8 Mein.) sine lemm. Br (post ecl. 3, 11 

Mein.) sed hic omissis duobus versibus superioribus, om. Tr. codice Br 

confirmari videtur quadamtenus Meinekii suspicio versus in duo fragmenta 

(v. 1 — 2 et 3 sqq.) dispescentis . atque secutus essem Meinekii iudicium 

nisi xal Xoyloao9ai ipse quoque haberet Br, non xto X. quod ex- 

spectandum fuit || 6 xco M d : rb A Q 7 xal XoyioaoS-at M d Br : Xoyi- 

oao&ac A || 8 r)ye/ntov, 6r]/xov ndXiv ov/ji/3ovXoq distinxit Br; noXet 

ovfxfiovXoq ci. Heimsoeth ind. lect. Bonn. aest. 1867 p. XIII || 9 6 

Xoyto/ito StatpeQtov Porson tracls p. 250: 6 dtatpsQtov Xoyto/ito M d A 

6r. hoc retinens fiovXrjq pro avfiftovXoq coniecit Bentley quem secutus 

est Meineke || 10 ecl. cum lemni. hab. Tr. p. 16 in capitis principio, 

om. MA. huc revocavi versum, quia cum quo coniunctus legitur apud 

Tr., is in MA exhibetur post ecl. 3, 9 Mein., vide ad eclogam proximam. 

neque igitur sedes eclogae neque lemma satis certa sunt, cum prae- 

sertim etiam Voss. f. 102 r soli versui 6 %QrjOtfi* xxk. praemittat lemma 

X 
(a)£oxv. habet Euripideum potius characterem. Eur. fr. 519, 2 N. 2 com- 

parat Gomperz, Arist. equ. 1120 Nauck || 12 ecl. cum lemm. hab. 

MA (post ecl. 3, 9 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 3, 5 Mein.), sine lemmate 

aut lemmate non iterato Tr. p. 16 (post ecl. 3, 1 Mein. v. 1) || 13 %Qr]- 

oi/xa M d A Mac. | noXXa M d Mac. CAPVT III IIEPI 0>P0.NHIEQ2 195 

12 (5, 11 Mein. : comici ignoti) 

y H %ctQUv eoT 1 av&QWTtog, av dvi^Qioitog >;. 

13 (9, 23 Mein.) Aioyvlov (fr. 301 N. 2 ). 
ArtdTrjg dixaiag oi/. dnooTaxei &eog. 

14 (3, 10 Mein.) Tov aviov (fr. 391 N. 2 ). 
A/uaQTavei ti xai oocpov oocpwTeQog. 

15 (3, 16 Mein.) 3 Ayd&(ovog (inc. fab. fr. 20 p. 767 N. 2 ). 
Ov Tfi cpQovrjoei, Trj tvxj] $' eocpdkpte&a. 

16 (3, 17 Mein.: trag. adesp. fr. 518 N. 2 ) 

Ov% tog vo/iiiCeig , to cpQoveiv einag xaxtSg, 1 ecl. sine lemm. hab. Tr. p. 16 post ecl. 3, 1 Mein., om. MA. 

mero errore {x)ov av praemittit Voss. (Frob. p. 238) ubi praecedit 
3, 1 Mein. recurrit versus inter Men. monost. 562, apud Clem. Alex. strom. 
VIII 3 p. 916 P. Alexandrum rhet. in Walzii v.VIH p. 480 Phoebamm. de 
fig. in Walzii v. VIII p. 517 etym. m. p. 824, 41. cf. Galen. IX p. S15 K. j| 
2 rj Stob. : wq ceteri nisi quod cwc; vel rj om. Alex. et Phoeb. | yagiv Tr. | 
avTr. : oxav Men.mon.Phoeb. zox avClemens ogr' Alex. wq yagiev im 
av&o. oxav (oq av ed. min.) av9o. y scr. Meineke com. IV p. 372 ubi 
reliquas vide testium discrepantias || 3 ecl. cum lemmate xov avxov 
(id est Aeschyli) hab. MA (post ecl. 3, t Mein.), sine lemmate Tr. p. 16 

,- * 
(post ecl. 5, 11 Mein.), addito lemmate aiG/ij Br (post ecl. 3, 12 Mein.). 

Aeschylo tribuunt versum Anonymus dissert. tertia in Orellii opusc. sent. 

v. II p. 222 schol. II. B 114 Eust. II. p. 188, 43, sine poetae n. habet 

Eust. II. p. 480, 43, ubi ayad-riq legitur pro Sixaiaq | 5 ecl. cum lemm. 

hab. MA, lemmate omisso vel non iterato Tr. p. 16 post ecl. 9, 23 Mein.; 

AloyiXov temere Gaisford, inde Meineke || 6 xi ut scripserat Grotius 

M d : xol A xs Tr. || 7 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 3, 10 Mein.) 

omisso lemmate aut non iterato Tr. p. 16 (post ecL 3, 15 Mein.) | 8 iocpdX- 

fis&a M d A: snrjxiov Tr. frivoia interpolatione et soloeca. vix autem veri 

simile apud ipsum Agathonem haec sese frigidius excepisse ov xy (pg., 

r i TV Z% <^f nsioxsov. — ov xy (pg., xy xv%% rf' socpaXfxs&a || 9 ecl. 

hab. lemmate omisso aut non iterato Tr. p. 16 (post ecl. 3, 16), om. MA. 

artificiosius hunc versum cum duobus proximis copulavit et ipsum quoque 

Chaeremoni dedit Grotius dict. poet. p. 16 (ibid. p. 519) cuius errorem 

olim propagarunt Gaisford Meineke Nauck, etsi monuerat Gaisford non 

cohaerere hos versus. fundamentum igitur subtrahitur coniecturae Mad- 

13* 196 IQANNOr ZTOBAlOr EKAOrQN V 

17 XaiQrjuovog (trag. adesp. fr. 51S N. 2 Chaerem. fr. 23 

p. 788 N. 2 ). 
To tol xgatiOTOv navTa%ov TiiirjTiov' 
c yag (pgovaiv ev navxa ovXXafStov e%ei. 

18 Elqinlbov 'Eoex&etog (fr. 362 N. 2 ). 5 
'Oq&luq li enr t QOv , §ovXofj.ai di aoi, tixvov, 

cpQOveig yag rjdrj x.anooaioai' av naxQog 

yvajfiag qjQaoavTog, av -9-dvaj, naQaivioai 

Y.€ifit]ki eo&Xd xal vioioi %Qr]aiiia. 

figa%ei de fiv&qj noXXa ovXXafitov eQto. 10 

7iQcoTov tpgivag fiev r]niovg e%eiv %oetov ' 

ztjj nXovoiaj re toj Te fir) didovg fiiQog 

loov oeavxbv evoefieiv ndocv didov. 

dvolv naQOVTOiv ngayfidioLv nQog SaTeQov 

yvcofxiqv nQoodnTcov, tx\v evavTiav fti&eg. 15 vigii (adv. cr. I p. 718) vel Lehisii opinioni quae legitur mus. Rh. XXX 
p. 100 || 10 xo ye (pQOvslv ci. Hermann zeitschr. f. d. alterthumsw. 
1843 p.638 

1 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 16, omisso versu priore MA. ac- 
quievimus in ratione Trincavelliana, quia prior versiculus nec per se 
solus in hoc nsgl (pQOVTjOStoq capite locum habere poterit nec cum 
versu praegresso satis apte coniungi. versum 6 yuQ (pQOVwv xxb. 
Sophocli tribuit Apostolius cent. II 36, cuius erroris origo repetenda est 
ex Trincavelliano quodam exemplari male habito (cf. Tr. p. 16) vel 
Maximi c. 2 p. 166 Gesn. ubi legitur iste versus post eclogam Sophocleam 
3, 5 Mein. ceterum si de duabus potius agitur eclogis, altera non integra 
servala esse censenda erit || 2 Tzetz. iamb. 143 p. 514 ed. Kiessl. 
confert Nauck || 5 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. p. 16, sed ut tres tantum 
versus <plXa>v db xovq (p. 197, 8) — sloyexw oxiyrjq (p. 197, 10) servaverint 
MA. singulorum testimonia infra suo loco laudabimus. in lemmate fab. 
nom. om. Tr. || 7 xdnootooatq Tr. Voss. : coir. Porson || 8 dv irdva) Tr. 
Voss. | naQaiveoat lacite Gesn. 2 p. 76, inde vulg. : naQaivioaq Tr. Voss. 
11 tpQevaq fibv tacite Gesn. 1 p. 20: fibv (pQSVuq Tr. Voss. || 12 xif 
xs Voss., om. Tr.; xui nXovoiw xs fir) SiSovq (fislt.ov) fisQoq temptabat 
Gesn. 1 , inde vulg. || 13 svos^rj corrector codicis Paris. 1985 leste 
Gaisfordo xsvosftTj Boissonade || 15 nQOOunxtov tacite Gesn. 1 , inde 
vulg. : nQOodnxsiv Tr. Voss. nQOOanxe Madvig adv. cr. I p. 718 | fii&sq 
Salmasius: fiiosi Tr. Voss. fisfrsiq Musgrave et Madvig oxvysi Boissonade CAPVT III IIEPI <I>P0NHIEQ2 197 

ddiv.tog de fn) x«3 XQ r ]t uar -> r t v fiovXrj rtoXvv 

Xqovov fiekd&QOig IfiftheiV ra yaQ v.av.tog 

oixovg eoel&ovT* ovx kxsi owT^Qiav. 

exeiv de TteiQto' tovto ytxQ xo t' evyeveg 
5 (zat xovg yaiiovg didioai xovg uQtoTovg ex^tv./ 

ev toj Tteveo&ai ($' IotIv rj t } ado^ia, 

xav f) oorpog Tig, ij t' aTifiia fiiov. 

qpiXovg de Tovg fiev ftr) x a Xtovxag iv Xoyoig 

ytev.TTjOo' Toig de rtQog x a Q lv GvV fjdovfi 
10 tji ofj novrjQovg xhfi-9-Qov eiQyiTio OTeyrjg. 

bfiiliag Te Tag yeQatreQag cpiXei. 1 v. a6ix<oq 6e — (3) tyei aonr/Qlav iterantur flor. 94, 4 Mein. 
(Evq. EQey&eZ) I xtw in flor. 94 om. SMA | dv in flor. 94 SMA || 2 tcx 
yctQ xaxwq ex flor. 94 recepit Meineke: ra d' dSLxtoq Tr. Voss. ; xcc yaQ 
dSlxwq ci. Grotius || 3 eaeX&ovT* tacite Gesn. 1 quod fere habent libri 
mel. in flor. 94: slosX&ovx 3 hoc loco Tr. Frob. | dyst pro syst ci. Elter 
de cod. Phot. p. 40 || 4 versus systv 6s — aTifxia fiiov (7) iterantur flor. 
91,22 Mein. (Evq. EQsy&ecoq) et 92, 2 Mein. {Evq. Eqs/&sZ) | sysiv 
xs flor. 91 || 5 versum xal xovq — eyeiv ex flor. 91 addidit Grotius 
dict. poet. p. 17 | s%siv flor. 91 : dsl flor. 92 || 7 xdv r) ao<poq Tiq flor. 91 
et 92: rj t avavdQia Voss. rj t' dvSQia Tr. ; dvavSQta ts Gesn. 1 , 
inde volg. | fievei (pro fiLov) flor. 92 [j 8 versus <pLXovq 6e — (10) 
eiQ-/eT(o OTeyr/q quos praeter Tr. , ut supra dixi, habent etiam MA, 
iterantur infra flor. 14, 3 Mein. (Evq.Eqsx&sZ); eosdem 'tragicam Mero- 
pam 5 dicentem facit Plutarchus de adul. et am. p. 63 A | <pLXovq hoc 
loco Tr. Voss. flor. 14 Plut. : <pLX<ov hoc loco M d A quod frustra rece- 
perunt Gaisford et Meineke || 10 TtovrjQOvq Stob. Plut.: XaXovvTaq ci. 
Matthiae Xeyovraq Herwerden revue de pkilol. II p. 56 <pXvaQOvq Maehly 
| x/.tj&qov Nauck: xXeZ&Qov libri Stob. Plut. || 11 verba bfxiXLaq ts 
— (p. 198, 1) TlxTei XvnrjV multo iterantur integriora et rectiora flor. 
115,3 Mein. {Evq. E^ey&eZ) sic: bfuXLaq 6e xdq yeQaixeQaq <pLXsi' 
AxoXaaza (6') fftrj XafiTiQu avyysXdv fiovov Mtasf ftQaysZa xeQipiq 
r)6ovr t q xaxrjq. sed ferenda videtur in Stobaeo interpolatio ista | iteratur 
versus inter Men. mon. 421 | bfuXtaq 6e rectius flor. 115 Men. mon. | 
ye QciteQaq flor. 1 15 Men. mon. : ysQaizeQOvq hoc loco Tr. Voss. ; ysQai- 
xeQiov Meineke in Men. mon. , cui obtemperavit Nauck in fragmentis 
Euripidis | <piXsi flor. 115 Men. mon.: SeXs hoc loco Tr. Voss.; kXov ei. 
Madvig adv. cr. I p. 718 198 IQANNOT STOBAIOr EKAOrQN I v 

^Qa^ela tBQXpig fjdovfjg tIxtsi XvTtrjv. 

e^ovoia de fii) noT 1 Ivtv%iov, Texvov, 

aiaxQoi>g eQOJTag drjfxoTojv duoxa9elv' 

o xai oidrjQov dyxovag t* eqeXxeTai, 

%qi]Otiov nevrjTtov iqv Tig aio%vvri Texva. 3 

xai Tovg TzovrjQOvg fir] noT 3 avl-av' ev noXei' 

xaxoi yaQ efi7tXr]o94vTeg ») vofiiofiaTog 

■i] rtoXeog IfxneoovTeg eig aQxrjv Tiva 

oxiqtuJoiv ddixojg evTvxrjodvTOjv do/xojv. 

dXX' oj t£xvov fioL 66g x^Q> ^S ^iyjj 7taTr>Q, 10 

xai x a LQ ' vn aioovg <T ov liav doTtd^ofiaf 

yvvaixoqjQOJV yaQ Svfibg dvdQog ov ooqov. 

19 Qedyvidog (1163—1164). 

'Ocp&aXfioi xai ykciooa xai ovaTa xai voog dvdQog 

ev fieooqj OTrj&eojv evl-vveTog qveTai. 15 

20 EvQirtidov nolveidqj (fr. 634 N. 2 ). 1 frustra corrigas Xvnrjv <psQei vel xlxxei ^kd^rjv (Men. mon. 217) J 

2 versus igovolq Sh — (5) aloxvvq xixva iterantur flor. 17, 7 Mein. (Evq. 
'EQex&el) | i^ovolav — evxvx(Sv Tr. Voss. i§ovolq — £vxvxo)v (ivxvycar 
voluit Tr.) S in flor. 17, 7; igovolq — ivxQV<p(ov Kock veri sim. p. 165 |j 

3 Si(oxd&£tv libri hic et flor. 17 ; Si(oxd&t]q Cobet coll. cr. p. 218 j| 4 on£Q 
oIStjqov mavult Nauck | dvoydq t' flor. 17 || 5 r\v riq flor. 17: dv xiq hic 
Tr. Voss. || 6 versus xal xovq novrjQohq — (9) £vxvx?]odvx(ov Sof/wv recur- 
runt infra flor. 44, 4 Mein. (Evq. 'Eq£x$£Z) | avi-av* iv noXu Meineke: 
av§dv£cv 7t6k£i Tr. Voss. av&iv iv noXei flor. 44 || 7 versus xaxol 
yaQ — (9) £vxvx*]odvxa)v Sofxwv sine p. et fab. nom. citat Plutarchus 
de Alex. fort. vel virt. p. 337 F | xaxol (ut flor. 44 Plut.) Frob. : xaxolq 

Tr. xaxoZq sed oi a m. rec. Voss. || 8 no?.£oq lacite Gesn. 1 p. 20: 
7i6k£wq Tr. Voss. et libri flor. 44 | ifinaloavx^q ci. Herwerden | elq 
xifidq xivaq Plut. || 9 aSoxrrx' pro dSlxcaq recte flor. 44 Plut. || 10 
X£Q y tacite Gesn. 1 p. 22: x&Q* Tr. Voss - II H °v Xlav (a'> Heath || 
12 dvSQoq ov oo<pov Tr.: ovx dvSQoq oo<pov Voss. || 13 ecl. cum 
lemm. hab. MA, om. Tr. || 14 dvSQwv Theogn. || 15 fxioo) M d ut 
Theognidis codices 1 m \ iv (m ov) ovv£XOlq Theogn. , ev&vixotq 
ci. Hartung. vide Cruegeri de Theognide dissertationis (Regim. a. 1882) 
p. 53 sq. |j 16 ecl. cum lemm. (noXvelSco vel -Stjo M d -Sovq A) hab. 
MA, fabulae nomine omisso poetae (post ecl. 18) non iterato Tr. p. 17 


CAPVT III IIEPI OPONHSEQS 199 

"OoTig vi/uei xaXXiOTa Trjv ctvtov qjvoiv, 
ovrog oocpog niqpvxe 7Zobg to ovfuqpiQOv. 

21 IIv&ayoQOv Ix twv Xqvoojv e-rtojv (21 — 26. 39 

ed. Nauck). 

5 JJoXXoi <T avSQioTtoioi Xbyoi SeiXoi te xat io&Xoi 

TtQOGTtinTOvo 3 , tuv fir t T 3 ex7tXrjooeo firft 3 ccq 3 eaorjg 
eiQyeo&ai aavTov' xpevdog d 3 rjv ooi ti yivrjTai, 
7tQatog el^ 3 . o 6i toi eQico, eni naai TeXeio&co' 
lirjdeig firjTe Xoyqj oe naQeinrj firjTe tl egyqj 

10 nQrjt-ai iirjd 3 elneiv o tl toc cir) (liXTeQov eotl. 

TZQrjOoe 6e Tav& 3 a oe (xr) fiXdnTec' Xoyioai de ttqo egyov. 

22 EvQiTtidov IleXiaoLv (fr. 604 N. 2 ). 

IlQdg yiivTQa /ir) XaYxCQe TOig XQaTovoi oov. 

23 MevdvdQOv (fab. inc. fr. 45 com. IV p. 248). 
15 "Ozav sTSQog aoc LLrjdev e/unXeojv didq), 

de£ai T( fioQLOV tov Xafielv yaQ fxrjde ev 
to Xafieiv eXaTTOv nXeiov eoTai ooi noXv. 1 zr)v avzov cpvocv M d A: zolq avzov cpiXotq Tr. |) 2 netpvxe 
TtQoq MA: netpvxev sig Tr. || 3 ecl. cum lemm. hab. MATr.; ix 
ztov iqvgiov entov om. Tr. || 7 8r\v (d' rjv Tr.) zi ooi yevrjzac M d Tr. 
d' av zi ool yevrjzat A: tacite transposuit Gesn. 1 p. 22, inde vulg.; 
(?' r]v neQ zi Xeyrjzac Ps.-Pyth. || 8 elxe M d A Tr. | navzl Ps.-Pyth. 
|| 9 ixrjde zi A || 10 nQrj&c Tr. et Ps.-Pyth.: nQa&c M d nQa&c A | 
zoi pcr) om. A | ptrj om. M d | versus quos post fieXzeQOV eozc ante 
nQrjooe 6e habet Ps.-Pythagoras Stobaei consilio omissi sint an culpa 
librariorum, aegre diiudices. sunt tamen v. 32—38 ab hoc capite alie- 
niores et v. 27 fiovXevov 6e nQO SQyov iteratur quadamtenus versu 39 
| 11 zavza M d Tr. | a oe nn M d A Ps.-Pyth. : a pcrj oe Tr. et Ps.- 
Pythagorae cod. Vindob. | fiXdnzet M d A fiXanzrj Tr.; fiXdipec Ps.-Pyth. 
ubi fiXaxprj cod. Vindob. alii || 12 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post 
ecl. 3, 21 Mein.) Br (post ecl. 9, 23 Mein.); fab. nomen om. Tr. Br. re- 
currit versus sine fab. nom. schol. Pind. Pyth. 2, 173 (| 14 ecl. cum 
lemm. hab. MA Tr. p. 17 (post ecl. 3, 22) sine leram. Br (post ecl. 3, 9). 
iterat Maximus c. 8 p. 174 Gesn. (MevavdQOv) || 15 pcrjSev Br: pvrj 6h 
h< M d A Tr. | eptnXecov Nauck Philol. VI p. 422: nXeov M d Tr. Br nXeco 
A; zeXeov Bentley |j 17 Xojov Nauck 200 IQANNOr STOBAIOr EKAOTC2N T' 

24 TIvd-ayoQOv. 

'Io%vg xal telxos * a ' onXov oocpov r) qjQovrjoig. 

25 (3, 54 Mein.) "Aqiotot£\ovq (fr. 57 Rose^). 
Noftite de Tr)v evdaifioviav ovx ev t($ rcoXXa xexTrj- 

o9ai yiyveo&ai, fiaXXov <T ev xig Tr)v \pvxr)v ev diaxeio&at. 5 
xal yctQ ovde t< oiofia ov ro XajurcQct eo&rjri xexooftrj- 
fiivov qpairj Ttg av elvat fiaxaQtov, dXXa to Tr)v vyietav 
e%ov xal onovdaiiog dtaxeifievov , xav ftrjdev tujv ixqo- 
etQrjftiviov avTiji naQrj' tov avzbv de tqotzov xai ipvxrjv 
eav rj nenatdevftivrj , Tr t v TOtavTrjv xat tov toiovtov 10 
av&QiOTiov evdaifiova nQOoayoQevTiov eoTiv, ovx av toiq 
exTog fj XafinQiog xexoofirjfiivog, avTog firjdevog a^tog cov. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. recurrit Pyth. Vind. 46 Pyth. Syr. 39; 
gnomol. Byz. 38 p. 172 Wachsm. (Pal. Bar. Vind.). de codice Vind. 199 f. 
191 r vide quae adnotavit Schenkl || 2 zov ootpov Pyth. Vind. et gnomo- 
logii Byz. cod. Pal. | iozl pro ^, ut hexametrum efficeret, dubitanter 
coniecit Nauck mel. gr.-rom. III p. 585 || 3 ecl. cum iemm. hab. MATr. 
p. 18 post ecl. 3, 24 Mein. maior eclogae pars (voui&tv 6et — p. 201, 7 
6el vouiQetv) recurrit Maxim. c. 17 p. 584 sq. Combef. flor. Laur. p. 225, 25 
Mein. CAQtozoziXovq). protreptico fragmentum tribuerunt Rose 1. c. 
Diels archiv filr gesch. der phil. I p. 481 sqq. Harllich Leipz. stud. X 
p. 268, dubitanter iam Bernays die dial. des Ar. p. 163 || 4 Nout^e 
6h scripsi: vo/ul^et 6h M d v6uiZ,e A vouit,etv Tr. p. 13 voui^ouev 6h • 
Max. voui^siv 6ei flor. Laur.; voutt,e 6rj Rose | nokXovq compend. flor. 
Laur. |{ 5 ylyveo&at M d A Tr. yiveo9at Max. flor. Laur. | uukkov 6h 
(<T A) iv M d A Max. flor. Laur.: «AA' iv Tr. | ztjv yjvxrjv M d corr. A 2 : 
zrj rpvxrj A 1 Tr. Max. flor. Laur. || 6 ov6h zb oioua Tr. : zb owua 
M d A Max. flor. Laur. | zb (ante otaua) attigit A 2 ut mox zr\v ante vy. 
| ov zb M d A Max. flor. Laur.: avzb zb Tr., inde vulg. | Xaunoa io&. 
fortasse breviatoris culpa nunc legi monet Buecheler. nam ipsum Arist. 
in his iJ-tozeotxoTq videri hiatum fugisse || 7 ztq (vel zlq) av M d A 2 
Max. flor. Laur.: ziq ev A 1 ztq Tr. | vyietav M d vyiav A 1 vyeiav Tr. A 2 
Max. flor. Laur. || 9 nQoeiQquivojv libri nisi quod naQaxetuevojv Max. ; 
naQaQzrjuazojv temptat Bernays sed rectius ipse nQoeiQrjuevcov ita 
tuetur ut post v. XaunQci io&r/zt simile aliquid interceptum esse pona- 
tur | yjvxrjv M d Tr. Max. flor. Laur. : yjvxh A; rj yjvxr] Rose || 10 iav rj 
nenai6evuivrj libri nisi quod eveoztv I6etv nenat6evuevrjv Tr. | etq pro 
xal flor. Laur. | zotovzov om. Max. || 11 nQOOayogevzatov M d | zoiq 
libri, sed ztq Tr. Max. || 12 ixzbq M d A Max. flor. Laur. : ix zovzojv Tr. CAPVT III IIEPI «fcPOiNHSEQS 201 

ovde yag ( innov , edv ipeXXta xqvocc v.at oxevr t v exj] 
noXvxeXrj qpavXog wv, xbv xotovxov a$-iov zivog vof.it- 
Loftev eivai' dXX 1 og av dtaxeiftevog i) onovdaiwg, xovxov 
fidXXov enatvovfiev. oioneQ ydg et xtg xwv otv.exwv avxov 
o Xeiotov etrj, vaxayeXaoxog av yevotxo, xbv avxbv xqonov 
olg nXeiovog d^iav xr]v vxijotv eivat ovft(3e(ir]Ke xfjg idiag 
tpvoewg, ad-Xiovg xovxovg eivat del vofiiCetv. xat xovxo 
v.ax } dXrftetav ovxwg e%et ' xivaet ydo , woneQ qprjolv r) 
nagotfxia, ytoQog uev vfiotv, anatdevoia db uex 3 e^ovoiag 

10 dvotav. xoig ydg dtav.eifievoig xd jtegl xt)v ipv%r)v v.avwg 
ovxe nXovxog ovx io%vg ovxe xdXXog xwv aya&wv eoxiv' 
aXX 1 oow neq dv avxat ftaXXov ai dta&eoetg xa#' vneo- 
fioXr)v vnaQJ-wot, xooovxw v.ai nXeiw v.ai fteiCw xbv v.evxr t - 
fievov fiXdnxovot x * 01 ? tpQOvrjoewg naQayevoptevat. 

15 26 (3, 55 Mein.) } IaptpXi%ov ev. xfjg entoxoXrjg xfjg ngbg 
'AotpdXtov neQt tpQOvroewg. 
Tr)v rjyeftov' ovoav xwv aQexdiv qpQOvqotv vai %qw- 
ftevrjv avxaig oXatg, v.a&dneQ oftfia voegov, xd^etg xe xai 
fxexQa avxwv v.a\ xr,v eyxatQoxdxrjv dtd&eotv ev dtav.o- 
Oftoioav entdeUvvotv 6 Xoyog vn avydg ev xo) naQovxt. 
avxrj xoivvv nQorjyovfievr] ftev nagadexexat xrjv dnoyev- 20 | ?MfiTtQ(dg M d A 2 Max. flor. Laur. : XaptnQog A'Tr. | xexooptevog (sic) 
?.ccft7tQ(iJg flor. Laur. | 6h post aixbg add. Max. flor. Laur. 

1 ov6h A 2 idque scripserat Meineke: ovxe ceteri | idv M d A Max. 
flor. Laur. : xav Tr. | xpeX?.ta i%% %Q vaa xai oxevrjv A || 2 (avxbg) 
(paiXog ci. Meineke. 'saltem scribi oportuit <pav?.og (avxbg) wv' 
Buecheler || 3 aXX' tog av Staxelpievog r) 6 onovdalog flor. Laur. ; 
4 avrov tacite xMeineke fortasse non necessario: avxov libri Q 7 elvat 
rovxovg transponit A (| 13 xal nXeito Tr. : nXeito M d A || 15 ecl. cum 
lemm. hab. MA Tr. (post ec!. 3, 54 Mein.) Br (post ecl. 3, 22 Mein.) | ix 
xijg — 16 (pQovr t oetog om. Tr. ' ex xijg imoxokrjg xrjg ngbg a.G(pd?.iov 

(d<pdhov M d ) M d A ix xrjg itQog do<pa intoxo?.r t g Br | 'AoydXeiov 
malebat Meineke sine iusta causa, cf. Synes. epist. 42 || 17 r)yefj.6v y ovoav 
A riyepiovovoav M d Tr. r)yeptovevovoav ex rjyeptova ovoav, ut videtur, 
corr. Br 1 H 18 o?.aig] vXaig A !] 19 iyxaiQoxdxrrv M d A Br evxaiQoxdxrpv 
Tr. | diuxootAOvoav iniSeixwoiv, sed syll. oav int nunc oblitteratae A || 
20 o X.] o?.ov Tr. | in avydg A (?): vnavyhg M d Tr. Br id est vn' avyatg 202 isuMor rroBAior ekaofqn r' 

vrjotv dnb xov Ka&ctQov xai TeXeiov vov' yevofxivr t d* 
ovrcog eig avtov tov vovv dnoftXinet y.al TeXetovTai an 
avTov fxiTQOv Te xai naQadetyfta avrbv exet ydXXtOTOv 
tojv ev avTfj naacov eveQyetcov. el di Tig eOTt xai nQog 
■9-eovg r\fxlv xotvcovia, dtd TavTtjg fxdXtoTa Trjg aQeTi~g 5 
avTt] ovvioTaTai, y.ai y.ard TavTrjv dtacpeQOVTcog nQog 
avToig dcpoftoiovfie&a' dya&cov Te xai ovfxcpeQOVTCov xai 
y.aXcov xai tojv evavricov didyvcooig dnb TavTr t g ijfiiv 
naQeoTiv, eQycov Te nQoar\x6vTCov XQiotg xai yaTOQ&cootg 
di' avTrjg xarev&vveTat. xai ovXXrjfidrjv cpdvat, xvfteQ- 10 
vr\TiY.r\ Tig eoti tcov dv&Qconcov v.ai Tijg oXrjg ev avToig 
diaTat-eoig aQxtjydg, noXetg Te xai otxovg y.ai tov idiov 
exdoTOv fiiov elg naQadety/xa to &eiov dvacpiQOvoa dia- 
QcoyQacpei xaTa Trjv aQioTrjv SfioiOTrjTa, to ftev e^aXei- 
cpovoa, to de evanofWQyvvfxivr] , Ta de dficpoTeQa avfx- 15 
fiiTQCog aneiY.d£ovoa. eixoTcog aQa yai &eoetdeig dneQ- 
yaQeTai Tovg eyovTag avTt)v r\ cpQOvrjotg. 

27 (118, 9 Mein.) (DcoxvXidov (Ps. - Phoc. 111. 113 
Bergk). 
IldvTeg toov vixveg, xpvxcov 6e &ebg (iaotXevei. 20 

xotvbg x^Qog anaat, nivrjoi Te y.ai (iaoiXevoiv. 

1 yevofxivrj M d A Br, yevofxivov Tr. [| 2 ze/.eiovzat Br: ze keovzai 
M d ATr. | «V M d Tr. Br: vn tacite Gesn. 2 p. 41, inde vulg.; de A 
haereo || 3 fxizQov xe (vel ze) M d Br fiezQOv A Tr. || 4 xal ante zaiv 
add. Tr. | iv avzr~ Tr. Br, eavzfj M d iv kavzrj A | iarl] %zi Tr. || 
7 avrrjv pro avzovq Tr. | aya&tiZv yaQ xal ci. Wachsmuth || 10 avzrjq 
M d Br: avzrjv A Tr. || 11 zotq oXoiq pro zrjq ohjq Tr. | avzfj pro 
avzolq A (| 15 ivaiiofxoQyvvfxevri , sed v in iv e corr. M d 18 ecl. 
cum lemm. hab. Tr. p. 19 (post ecl. 3, 55 Mein.) Voss. (cf. Frob. p. 239) 
f. 102 r (post ecl. 3, 15 Mein.), om. MA. ad tertium igitur caput eclogam 
revocavi hanc et proximas temere per Gesn. 2 traiectas, de quibus cum 
cura exposui mus. Bh. XXXIX p. 524 sqq. Stobaei memoria non per- 
specta gravi errore lapsus est Bergk p. I. 4 II p. 96: conspirat Stobaens 
cum eis Ps.-Phocylidei carminis libris qui vicinos collocant v. 111 et 113, 
non cum paucis illis (V 1 A 1) qui versum 112 xoiva /xekad-Qa (vel 
sim.) xzh. interponunt || 20 1001 libri Ps.-Phocylidei haud pauci [) 21 
§vvbq Ps.-Phoc, ubi xoivbq Va V 124 CAPVT III IIEPl <I>PONHSEQI 203 

28 (3, 26 Mein.: Ps.-Phoc. 125—130 Bergk) 
"O/iXov exdoTco velfce 9e6g, cpvoiv r.eooqjoirov 

oqvlolv, 7roXXr]v raxvTrjr 1 dXxrjv re Xeovoi, 

ravQOig 6' f avTo%VTOig y.eQaeooiv, yevTQa fieXiooaig 

f'/iicpvTov aXxaQ edcote, Xoyov (5' f og eorlv aQiOTog 

uvd-QUrtCo vel/uev. 

JeXTeQog aXy.rjevrog ecpv oeoocpioiievog dvrjQ. 

29 (5, 2 Mein.) f MevdvdQOv (Eur. fr. 959 N. 2 ). 1 ecl. lemmate non iterato cum prioribus versibus coniunctam hab. 
Tr. p. 19 Voss., om. MA; <P<oxvXi6ov quod retinent Gaisford et Meineke 
addiderat Schow Gesneri traiectione deceptus. cf. monostichon onXov 
[isycazov sazcv dv&Qconocq Xoyoq apud Meyerum Vrbin. samml. p. 441. 
443 |j 2 anle onXov ex Ps.-Phoc. tacite addidit v. 124 onXov xoi 
Xoyoq uv6qI zoficozsQOV iazc olStjqov Gesn. 2 p. 37, inde vulg. | post 
ifiQoyoaov distinguunt Tr. Voss. || 3 oqvcgl(v) noXXrjv vel oqvcgl 
fihv noX).r)v Ps.-Phocylidis libri plerique: Xaycoolq no).Xr)v Tr. Voss. 
quod correcloris videtur pro noXXrrv aliquid temptantis vel glossatoris 

XaycooTs 
(rjsQocpoczov "Oqvcgcv, no).).r)v zuyvzr)z y xzs.), sic expulsa est oqvcgcv 
vox necessaria. oqvtjgl noXXocq Ps.-Phocylidis cod. Baroccianus 6q- 
vloiv, ncoXoiq recte Sylburg; oqvcgc fthv noXXrjv ex Ps.-Phoc. Gesn. 2 
p. 37, inde vulg. | 6h Ps.-Phocylidis cod. V 1 \ 4 zavQOig 6* avzoyvzoiq 
xsqusool Tr. Voss. et sic Ps.-Phocyl. nisi quod hic xsqusoolv, zaiQOiq 
6 avzoyyzcoq xsqccsoolv Ps. -Phocyl. cod. M, zavQcoq avzoyvzcoq 
xsQaza xal V, et uvzoyvzcoq etiam B ; xavQOcq 6' avxocpvcoq xsqu 
sativ Grotius. latere taurorum epitheton sensit Bergk. xavQOcq 6' 
avyrjsooc xsQa xal x. fi. ci. Buecheler || 5 s6coxsv Tr. Voss. | Xoyov 6' oq 
saxiv (og iaxiv Voss. oo zcg sozcv Frob.) aQiozog dv&Qconco (-co Voss.) 
vsZfcsv Tr. Voss. : Xoyov 6' sqv/x' dv&Qconocoi. xrjq 6s 9sonvsvoxov 
aocpiriq Xoyoq soxlv aQiGxoq ex Ps.-Phocylidis vulg. intulit Stobaeo 
Gesn. 2 , inde vulg, at v. Xoyov 6' oq soxiv aQiozoq hab. Ps.-Phocy- 
lidis libri Va B Xoycov (supra scr. Xoyov) 6s oq saxiv uqcoxov M et 
v. zr)q 6h Qsonvsvozov oocpirjq Xoyoq iazlv uQcazoq, quae ab hoc loco 
aliena esse dudum intellectum est, om. Ps.-Phocylidis Va M B A 2 (j 
6 av9-Q. vs ifj.s v interpreti tribuit Buecheler coniciens Xoyoq 6' slq iaziv d. 
num Xoyoq 6' sqi\u sazlv aQcazovt | post v. vslfisv eodem versu psXzsQoq 
(fisXzsQoq 6' Voss.) xzs. Tr. Voss. | asaocpcfisvoq Tr. ceterum eliminavi 
quem post v. uvtjq editores retinebant Ps.-Phocylidis v. 131 dyQohq — 
xvfisQvd ex Gesn. 2 : ignorant Tr. Voss. || 8 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 19 
post ecl. 3, 26 Mein., om. MA. praegressa videtur ecloga Menandri, certe 204 iQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

'Eyio d y 
ovdev nQEoftvteQOv vopii- 
£w Tr~g otoipQoavvrjg , ercei 
roig aya&oig del ^vveati. 

30 (5, 3 Mein.: trag. adesp. fr. 356 N.2) 
(Dofiog [dt] ra -9-ela xoiai ooiqjQoaiv [jqotojv. 

31 (5, 4 Mein.: Eur. fr. 20 N.*) 

Mi] nlovTov ehcj]g' ovyl &avptdtio &eov, 
bv %oj xdxiOTog Qadiiog e*Ti]oaTO. MevavSgov alienum est etiam ab eis quae huic eclogae deinceps quasi eius- 
dem auctoris eclogae sine lemmate subiunguntur 5, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3, 3. 
2, 7. 8 Mein. Euripidi tribuit ecl. iyto d' xxk. fab. nomine non addito 
Plutarchus de audiendis poetis p. 36 C, nec casui dabis quod haec et 
novem proximae recurrunt ad unam omnes in eodem libro Plutarchi. 
immo qui composuit hoc corpusculum, aut gnomologio usus est Plu- 
tarchei perquam simili aut ipsum adiit Plutarchum. Plutarchei autem 
commentarii excerptum quoddam legitur infra flor. 20, 52 Mein. cavi 
igitur ne lemmatis inslruerem has eclogas aliunde adsumptis eoque potius 
inclino ut subditiciam esse censeam hanc decada, cuius non primae solum 
eclogae sed plurimae a capite negl (pQOvr t aeQ)q satis sunt alienae. licet 
enim concedendum sit intra priora tertii libri capita litulum ab ipso 
Ioanne interdum non nimis scrupulose respectum esse, tamen parum pro- 
babile videtur eum (pQovi]oea)Q capiti inseruisse laudem auxpQoavvrjq. 
quod iam ante Gesnerum intellexit Volaterranus comment. urb. (Romae 
ed. a. 1506) f. 451 T , de quo vide quae exposui mus. Rh. XXXIX p. 548 sq. 
si autem una alterave harum eclogarum in suspicionem venerit, idem 
valeat necesse erit etiam de Plutarcheis reliquis 

3 zag oaHppoovvaq recte Plut. !| 4 avveaxt Plut. || 5 ecl. sine lemm. 
(vide ad ecl. priorem) hab. Tr. p. 19 post ecl. 5, 2 Mein., om. MA. in capite 
neol auHpQoavvriQ legitur versus in codice Voss. f. 32 r , unde nihil effici 
de sede eclogae exposui mus. Rh. XXXIX p. 525. eadem enim exstat 
in eiusdem codicis capite neol (poovrjoewq f. 102 r sic ut apud Frob. 
p. 239. lemma pievdvdQOv utrobique habet Voss. (Frob. p. 239) lapsn 
aperto. sine poetae et fabuiae nomine versum adfert Plularchus 1. 6. 
p. 34 A || 6 6h recte om. Plut., ferendum fortasse in Stobaeo || 7 ecl. 
sine lemm. (vide ad ecl. 29) hab. Tr., om. MA. Menandro tribuunt Voss. 
Frob., vide ad ecl. priorem. sine poetae et fab. nom. affert Plutarchus I. c. 
p. 34 D. iteratur infra flor. 93, 9 Mein. (Evq. Alolco). sine fab. nomen habet GAPVT III IIEPI 4>P0.NH!EQ2 205 

32 (5, 5 Mein.: Soph. fr. 755 N. 2 ) 

Ovx eoT* an igycov fir) xaXulv enr] xaXd. 

33 (5,6 Mein.: Eur. fr. 841 N.*) 

jiial, zod 3 i]dr} &elov dv&QU)7ioig xaxov, 
5 oxav Tig eidfj taya&ov, XQfjtai 6e fir). 

34 (5, 7 Mein.: Eur. fr. 892 N. 2 ) 

'Enel %i del (3qotoIoi, rtXr t v dvolv fiovov, 
Jrifir]XQog axTrjg, nui/uaTog & v6qt]Xoov; 

35 (5, 8 Mein.: trag. adesp. fr. 352 N.*) etiam Athen. IV p. 159 c, sine poet. et fab. nom. Sextus empir. p. 660, 27 
p. 663, 20 Gregor. Naz. v. 2 p. 210 C || 9 xai hoc loco libri et Greg. 
Naz.: yu> vel xat 6 ceteri ut flor. 93 

1 ecl. hab. Tr., om. MA; etiam ad hunc versum lemma fisvdv- 
6qov pertinere volunt Tr. Voss. arteque eum iungunt cum prioribus, 
vide ad ecl. 29. ^ocpoxXsovq nomen servavit Plutarchus 1. c. p. 27 F 
|| 2 in SQywv mavult Wecklein; dn* «^/cov fiq x. reXr) x. F. G. 
Schmidt krit. stud. I p. 273 || 3 ecl. hab. Tr., om. MA; tamquam 
Menandri prioribus adnectunt Tr. Voss. Frob., vide ad ecl. 29. omisso 
poetae et fab. nomine adfert Plutarchus 1. c. p. 33 E, item de virtute 
morali p. 446 A; sine lemm. etiam Gregorius Palamas prosop. p. 16 ed. 
lahn. ad Euripidis Chrysippum refert versus Albinus isag. Plat. dogm. 
c. 24 || 4 to'(T ijcfy &elov Tr. Plut. p. 33 zo dy &sZov Plut. p. 446 xo 
QsZov iaziv vel to dh &slov sv Albinus; rorf' rjdrj dstvov ci. F. G. Schmidt 
krit. stud. II p. 460 haud male || 5 l'drj Tr. Voss. || 6 ecl. hab. Tr./om. 
MA ; lemmatis ratio in Tr. Voss. Frob. eadem est atque priorum , vide 
ad ecl. 29. sine poetae nomine habet Plutarchus de audiendis poetis 
p. 36 F, item de Stoicorum repugn. p. 1043E, ex Euripide offert Piut. 
de Stoicorum repugn. p. 1044 B (cf. 1044 F). eandem sed locupletiorem 
ex Euripide Athenaeus IV p. 158 e Gellius n. a. VI 16, 7; Sextus emp. 
p. 661, l et Eust. II. p. 868, 33; sine poetae nom. Musonius Stobaei flor. 
40, 9 Mein. |j 7 insl xl dsl] rlvoq ys 6sl Plut. p. 36 codex D xalzoi xL 
Ssl Eust. xi yaQ 6eoi Eust. | (IqoxoZgi om. Eust. | dvsZv Plut. p. 36 
Gell. et codex S in Stob. flor. 40 | fcovov] fiovrjv Tr. fiovoiv Voss. 
fiov<ov M in Stob. flor. 40 ubi fiovov corr. in fioviov S || 8 nofxaxoq 
Tr. Voss. nofiaxoq in ncofiaxoq corr. libri flor. 40 xat nofiaxoq pro 
naifiaxoq &' Plut. p. 1043 et 1044 || 9 ecl. hab. Tr. p. 19, om. MA; 
Menandro quasi continuant coniungentes cum prioribus Tr. Voss. Frob., 
vide ad ecl. 29. sine lemmate legitur supra 13,8 p. 53, 18 Wachsm. 
et apud Plut. de audiendis poetis p. 23 E 206 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

EifiaQfievov de tcov /.av.tov (iovXevfiaTcov 
■/.ccxag ccfxoi^ctg eGTi xaQrtovo&ai ftgoToig. 

36 (3, 3 Mein.: Eur. fr. 972 N.2) 
JloXXaiot (xoQcpaig oi &eoi oocpiofiorcov 

ocpdXXovoiv fjfiag, xQeioooveg rtecpvxoTeg. 

37 (2, 7 Mein.: Aesch. fr. 156 N.2) 
Qebg fnev ahiav cpvei (iQOToig, 

oxav xaxcooai dcoiia Ttafirtrjdrjv &eh]. 

38 (2, 8 Mein. : trag. adesp. fr. 4 N.' 2 ) 
Tov /nev dixaiov rr]v doxrjoiv ccqvvoo, 

to) d } eQya tov ndv dQcovTog, ev&a xeQdaveig. 

39 (5, 17 Mein.) EvQinidov (fr. 130 N. 2 ). 

Tdg ov(xcpoQdg yaQ tcov xaxwg nenQayorcov 
ov 710J710& 1 vpQio 3 , avTog OQQCodcov na&eiv. 

40 (5, 18 Mein.: Eur. fr. 654 N.2) 

Jvoiv XeyovToiv, d^ariQOv &v/nov[ievov, 
6 /nr) dvTvteivcov roig Xoyoig oocpcoTeQog. 1 elfiaQfitvtov Tr. Frob. | yaQ pro Se Plut. || 2 fiQOtovq Stob. I 
3, 8 || 3 ecl. hab. quasi Menandream cum superioribus coniunctam Tr. 
p. 19 (vide ad ecl. 29), om. MA. EvQintSov nomen servavit Plutar- 
chus qui affert hos versus de audiendis poetis p. 20 F. respicil Plu- 
tarchus de defectu oraculorum p. 431 A || 5 XQelxzoveq Tr. sicut 
Plut. fortasse igitur ferendum est in Stobaeo || 6 ecl. hab. sine lemm. 
prioribus adhaerentem Tr. p. 19 (vide ad ecl. 29), om. MA. sine poetae 
et fab. nomine affert Plutarchus de audiendis poetis p. 17 B, item de 
communibus sent. p. 1065 E. AloyivXov nomen tradidit Plato reip. II 
p. 380 A quem exscripsit Eusebius praep. ev. XIII p. 643 C j| 7 9-ebq /xev 
(avzbq) alztav ci. Nauck || 8 Sofia et #e'Aa Tr. || 9 ecl. hab. 
prioribus sine lemmate adiunctam Tr. p. 19, om. MA, vide ad ecl. 29. 
ad Ixionem tragici nescio cuius poetae referendos esse versus docet 
Plutarchus qui eclogam affert de audiendis poetis p. 18 E || 11 xsq- 
Savelq Tr. sicut Plut. : xeQSavel Nauck. nihil mutandum ubi lucrum 
faaes || 12 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 19 post ecl. 2, 8 Mein., om. 
MA. recurrit ecloga flor. 112, 4 Mein. {EvQintSov 'AvSQOfteSaq). Persei 
esse verba docet Ammonius Valck. p. 25: EiQiniSrjq xbv IleQO^a 
eiodyet Xiyovza ' xaq — naSelv' || 13 rdq yaQ GVfitpoQaq Tr. Voss. 
| nenQaxoztov Ammon. || 14 oqqoSojv SM in flor. 112 Q 15 ecl. hab. 15 CAPVT III IIEPI ^POINHSEQS 207 

41 (3, 49 Mein.) !Ex tov ILXovTaQxov Ei r) rtov fieX- 

Xovrtov nQoyvtooig tocpiXifiog (fr. XV, 1). 

'AXXa ftr)v r) tpQOvrjOtg ov otofiaTtov dXXd nQayftaTtov 

oxptg eOTt, 71q\v ev avxoig yeveod-ai tgv dvd-Qtonov, oncog 

5 aQLOra XQqoeTai Toig dnavTtooi xal rcQOOTvyxdvovoi, naQe- 

Xovoa diao/.oneiv to ueXXov. ro uev ovv otofia tzqoouj 

[xovov tofifiaTtoTaL, Tolg <T onio&ev TvcpXov eOTiv aTexvtlg' 

r) de didvoia xal Ttx naQtpx^h^^c (iXeneiv t?; uvrjftrj ne- 

tpvxev. 6 yaQ ey/.ad-r)uevog dei /.al oi/.ovQtav yQafifiaTevg 

10 lv fjfiiv, tog tprjoiv 6 IJXaTtov, ovTog eoTi, y.a\ nQoyeyovtg 

ivTav&a Tr^g ipvx^g eiTe fieQog ewe OQyavov , to tcov 

7iQayfiaTtov dvTtXafi^dveTaL tpeQOfievtov y.a\ tpvXaTTei xal 

YoTrjOL y.al yv/Xonoiei rb naQtoxc]ftevov eniOTQetpovoa, 

y.a\ ovvdmovoa Ttlj naoovTi, y.a\ naQaQQeiv eig to dnei- 

qov ovy. etooa xal dvvnao/.TOv xai dyvtoorov. 

42 (3, 50 Mein.) QeocpQaoTov (fr. CLH ed. Wimmer). 
Xqtj tolvvv tov fieXXovTa &avuao&r'ioeo&aL neQ\ to lemmate EiQinldov non iterato Tr., om. MA. recurrit ecloga infra flor. 
19, 3 Mein. (Evq. ix IlQcozeoiXdov). sine fab. nom. versus citat Plu- 
tarchus de libris educ. p. 10 B || 17 6 om. Tr. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA Br (post ecl. 3,55 Mein.) Tr. p. 19 
(post ecl. 5, 18 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 3, 1 Mein.); ix zov (sic) 
nkovraoxov — 2 cocpeXiftoq MA HXovzuqxov (compend. Br) nec plura 
Tr. Br Mac. malim JIX. ix zov El xze. eclogae pars prior (uXXcc ftrjv 
— 8 ry ftvr]ft% nscpvxev recurrit Maxim. c. 2 p. 182 Bib. (Plutarchi) 
! | 3 uXXu ftrjv — 6 zb ftsXXov om. Mac. || 5 xQrjoszac M d Tr. Br: 
/Q>iOtjrai A | dnuizcooc M sed co in ov corr. M* | nuQexovoi Tr. |) 
6 ovv om. iMac. qui mox coftdzcozac || 7 de M d BrMac. | onco&e Br | 
dze%vcoQ Tr. : om. M d A Br Mac. Max. fortasse recte || 9 v. 6 yctQ 
iyxa&rjftevoq usque ad fin. om. MA Br Mac. Max. || 10 iv rjftlv Cobet 
mnemos. IX p. 107: iv ftlvco Tr. ; iv ftlvco ex iv ftevcovc corruptum ex 
margine irrepsisse opinatus erat Gesn. 2 p. 40 mrg, itaque seclusit verba 
Meineke | TlXdzcov] Phileb. p. 39 A | itQoyeyovbg Madvig adv. cr. I 
p. 720: TiQoyeyovaq Tr. || 11 co Madvig: 8 Tr. || 12 cpsQOftsvcov 
tacite Gesn. 1 p. 24, inde vulg.: cpsQOftsvov Tr. j| 13 xi-xXov noiel 
Tr. : corr. Madvig | nuQcpxrjftevov tacite Gesn. 1 , inde vulg.: nuQcoysc- 
ftevov Tr. || 16 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. p. 20 208 IQANNOr STOBAIOr EKAOFQN 1 

&eiov qtXo$vTr]v elvai, fif] xul noXXd 9vetv , dXXd rrij 
nvxvu Ttfxav %b &elov' tb ftev yag evnoQiag, zb 6 1 bato- 
TrjTog orjfieiov. enetra yoveig yr]QOTQoqeiv v.aXulg zaig 
(r') eyeivwv (iovXr]oeoi xbv avxov (iiov evnet&fj y.ara- 
oxevd^etv. b yccQ fir) Toiovrog, dXXd tojv %e rrjg qvoeuig 5 
tujv re rfjg nbXeurg vdftwv oXtywQwv dftqoriQovg Tovg 
rfjg dtxaioavvrjg TQortovg naQa{3e(2r]xe. v.ai firjv v.ai yv- 
vaty.bg x,ai nai6wv entfieXr]Tiov xaXwg xai qtXav&Qunwg' 
oi fiev yaQ eig to yrjQag dfietfiovTat Taig SeQaneiatg, r t 
6 1 ev Taig voaotg v.ai xaig v.a&' r]fiiQav oiy.ovoftiatg ano- 10 

dojoet rr}y eveQyeaiav edv Ttvt ovfifidXXetv dvdyxt] 

r), fjLexa tov (3e(3aiov netQw tovto TtQaTTetv qQOvtftwxeQOv 
yaQ dvdQog daveiaavTa qQovifiwg anoXaftelv qtXtxulg, rj 
ovvaXXd^avra qtXav&Qwnwg xofiioaa&ai qtXane%&r]fidvwg. 

43 (3, 51 Mein.) JrjfioxQiTov (fr. mor. 201 Mullach). 15 
0QOvrjotog eQyov (ro) fxeXXovoav d6tv.ir]v qvXd^ao&at, 

dvaXyrjoirjg 6e to yevofttvrjv ftfj dfivvao9ai. 

44 (3, 45 Mein.) SwxQaTovg. 

2u)v.QdTrjg eQWTr]&eig[, xi qQovrjOig, elnev 'evaQfio- 

1 oatov ci. Wachsmulh U 3 yovdq Tr. | xakcoq xalq r 1 ixsivcov 
tacite Gesn. 2 p. 24, inde vulg. i xa).coq xalq ixsivcov A Tr. xal xalq 
ixsivcov M d fortasse recte, sed vide 7 |) 4 avxov M d ATr.; corr. Naack 
(per litt.) | svnrj&rj Tr. |j 7 naQa(H^rjxs(v) M d Tr. : naQsfisfifjxsi A | xai 
ftrjv usque ad fin. om. MA, suppl. A 2 in marg. superiore ex exemplari 
Trinc. || 10 dno6i6coot mavult Buecheler || 11 ante idv lacunam statuil 
Buecheler | idv xtvt Tr. A 2 : iav 6i xtvt tacite Gesn. 1 , inde vulg. || 12 
tpQOvtftcoxsQOv Gobet mnemos. IX p. 107: cpQovtftoxdxov Tr. -coxdxov 
A a . sed vide ne cpQovificoxiQov aut in proximis tpQOvlficoq gnomologi 
sit eclogam titulo tisqI <pqov. cupidius accomodantis. an batcoxsQovf 
|| 13 rj Tr. A 2 : ov lacite Gesn. 1 , inde vulg. || 15 ecl. cum lemm. hab. MA 
Tr. recurrit ecioga Maxim. c. 2 p. 183 Bib. (JtjftoxQlxov cod. Lips.) | 16 
xb addidi coll. v. 17 || 17 xb ysvofxsvrjv M d xo ysvdfisvov A Tr.; ysvo- 
/xivTjv (non xr)v ysvofisvrrv ui unus ex Schowii libris interpolatis) Gesn. 2 
mrg || 18 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 3, 51 Mein.) Br (post ecl. 
3, 49 Mein.) || 19 seclusi vetus emblema quod neque per se aptum est et 
discrepat cum proximis. prudentiae tribuit quidam sciolus quod tempe- 
rantiae est, cf. Ps.-Plat. def. p. 411 E acotpQoavvrj . . . svaQ/xoaxia xal 
svxagia xpvxrjq nQoq xdq xaxd tpvatv r)6ovdq xat Xvnaq. frustra erit CAPVT 1U IIEPI «tPONHSEQS 209 

oiia ipvxij^- StaxQavrjg tQcon^eig], liveg cpQOvittoi, eivcev 
' ol fxi} gadicog ei-a/xaQidvovieg 3 . 

45 (3, 56 Mein.) JleQiavdgov. 

lleQiavdgog tQcoii^eig, %l /ttytoiov iv ekaxioicp, eine 
5 c <pgeveg aya&ai ev oojuait dv&Qconov'. 

46 (3, 57 Mein.) Jt]/ioAQiiov (fr. mor. 17 Mull.). 

Ai /itydkat leQifjteg dnc iov &eao&ai id xakd icov 
eoycov yivovTai. 

47 (3,58 Mein.) TLkdicovog (1'haedr. p. 239 A— B). 

10 OiroveQOv d)) avayni] eivai, ytai nokkcov ptkv dkkcov 

ovvovatcbv aneiQyovTa xai tocpeki/tcov , o&ev av /tdktoi' 
dv)]Q yiyvoiTo, /xeydkr t g aiitov eivai ($kd[ii]g, /ieyioii]g de 
ri~ t g o&tv av cpQOVtttcoiaiog [Ttg] eh]. iovio de i) &eia 
cptkooocpia rvyydvet ov, t}S tQaoit)v natdtxa dvdym] nog- 

15 otoirev eXgyttv, utQicpofiov bvia tov Y.aTaipQOvi]&T i vat. 

48 (3, 59 Mein.) Tov aviov (epist. 2 p. 493Herch.). 
llicpvxe ^vvtevat eig to avib cpQovijoig re xai dv- 

vatttg tieydk)]' xai ravia dkh]ka dei dttuxei y.ai Ci]iei xai 
ouyyiveiai. 
20 49 (3, 60 Mein.) llv&ayoQov. 

t Ynottittvr]OY.e oeavrov oit ndvieg dv&Qtonot /xeytoiov 

qui duas potius eclogas constituere nialit | elnev evuQ/iooxiu M d A Br : 
evuQ/iooxiu elne Tr., inde vulg. illud praetuli, ne dirimerelur evuQ- 
/<oaxiu tpvyJjQ \\ 1 owxQuxr t q (b uvxbq Tr.) iQwxtj&elq xiveq <pqo- 
vi/iol (tl <fQov?joic M d ) M d ATr. : xiveq 6h <pq6vl/iol Br | einev ol iitj 
Qudiwq M d : ol /u?) Qudlwq A Br ol /t?) Qadiwq einev Tr., inde vulg. 

3 ecl. cum lemni. liab. MA Tr. (post ecl. 3, 45 Mein.) lemmate 
omisso Br (post ecl. 3, 61 Mein.) ; UeQiavSQoq Tr. cf. Ps.-Is. ad Demon. 40 
p. 10 e || 4 iv om. A | tlne(-ev M d )M d A Tr.: ecpijKr || 5 <pgeveq dya&al 
M d Tr. Br: uyu9ul <pQ£vtqA || 6ecl. cum lemm. liab. Tr.,om. MA |j 7 l}£Q\peiq 
Tr. : corr. Orelli opusc. sent. et mor. 1 p. 506 || 9 ecl. cum lemni. liab. Tr. p. 20, 
om. MA. recurrit intra amplius excerplum flor. 64, 42 Mein. |j 12 /xuXioi' 
avijQ yiyvoLto flor. G4 Flat. : /xuXioxu uv?)q yevoixo Tr. || 13 cpQOVipLw- 
xuxoq flor. 64 Plat.: <pQovi/iwxuxoq vtqTr. || 16 ecl. cum lemm. bab. 
MA (post ecl. 3, 56 Mein.) Tr, (post ecl. 3, 58 Mein.); xov uvxov 
Tr. : nXuxwvoq MA || 19 ^vyyiyvexui Ps.-Plat. || 20 ecl. cum lemm. bab. 
MATr. recurrit Pytli. Vind. 107 Pyth. Syr. 84 || 21 oavxbv Pyth. Vind. 
Stobaeus III. 14 210 IQANNOl' STOBAIOT EKAOrQN 1" 

aya&bv xr]v cpQOVTqotv eivai Xeyovotv, oXiyot be eiaiv ol 
to fieytOTov dyad-bv tovto xrtjaao&ai evTovtfaavteg. 

50 (3, 61 Mein.) SioxQdrovg. 

^coxoaTrjs 6 cptXoaocpog, noXXd tcov cpiXcov atTCp nefi- 
novTcov , enetdr) ftrjdev dexoftevog eni tovtco rtaqa rijg 5 
Sccv&lnnrjg rjv&vveTo, ecprj c av tcc dtdo/jeva navTa eToi- 
ttcog XaiifidvcoLiev , ovd' ahovvTeg Tovg dtdovTag el-o/Liev'. 

51 (3, 62 Mein.) Jtoyivovg. 

"Ecprj Tig tov dioyevrjv dvorjTov elvat' o de c dvorjTog 
/tev ovx eifii 1 ecprj c tov 6e avTov i'(j.lv vovv ovx e%co y . U 

52 (3, 63 Mein.) 

Jtoyevrjg ncoXovfjevog ev Kogiv&cp, koofievov tov xrj- 
gvxog c Ti enioTaoat; 3 ' dv&Qconcov 1 ecprj c aQxetv\ xat 6 
xrJQV^ yeXdaag c /neya entTtjdevfta ncoXco, el' Ttg \HXet 
nQiao&at xvqiov 1 . 15 

53 (3, 64 Mein.) Tatov vneQ deonoTcov. 
2cocpQOveoTeQOv de oifjat tov fjeTa to na&elv eyxa- 

Xelv to ngiv na&elv cpvXdt-ao&at %b fjr) rca&elv. 3 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. p. 21 (post ecl. 3, 59 Mein.) lemmate 
non iterato (post ecl. 3, 45 Mein. i. e. Socratis apophthegma) Br. re- 
currit ecloga gnomol. Vatic. 486 || 4 SojxQaxrjq 6 <piloao<poq MA Tr. : 

6 avxbq Br; SioxQaxrjq (om. 6 <p.) gnomol. Vat. || 5 ineidtj M d Tr. : 
inel A Br gnomol. Vat. | doagdfjevoq pro ds%. gnomol. Vat. | inl xovxut 
om. gnomol.Vat. ubi vnbZ. pro naQa xrjq i. ||G Aav9inTjqM d Br\rjv&vveto 
gnomol. Vat. : ev&vve xo libri Stobaei | e<prj libri ut tamen post Xafxfidvw- 
fiev ponatur in Br: e<prj' (3Xene gnomol. Vat. | ndvxa om. gnomol. Vat. || 

7 dcioovxaq ut coniecerat Nauck (per litt.) gnomol. Vat. || 8 ecl. cum 
lemm. hab. MA Tr. || 10 avxbv vpiiv vovv M d Tr. : avxbv vovv rjpuv 
(ifJiv A 2 ) A || 11 ecl. hab. lemmate non iterato M Tr. addito lemm. A 
(post ecl. 3, 62 Mein.) sine lemmate Mac. Chrys. (post ecl. 3, 49 Mein.). 
cf. Laert. VI 29. 74 Gellius II 18 || 12 dioyevrjq nwlovfjevoq M Mac: 
nwkovfjevoq A Tr. || 13 inlaxaaai M d Tr. : inlaxaxai A Mac. | e<prj 
Tr.: om. M d A Mac. || 14 elne ante n<o).<o add. Mac. fortasse recte || 
16 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 3, 63 Mein.) Br (post ecl. 
3, 56 Mein.); vneQ Seanoxwv om. Tr. Br. recurrit corp. Par. 512 et 
578 Elt. {Fatov utrobique) || 18 <pv\d£,eo§ai Par. loco priore | xb 
oin. M d Br CAPVT III nEPI <I>P0> T H£EQ2 211 

54 (3, 65 Mein.) Jiovvoiov (P^.-Plut. apophtb. reg. et duc. 

p. 175F). 

ji-evov rcvbg idia cpQaoeiv cpdo~/.ovTog avrcl), dncog 

TCQOetdrjoei wovg enifiovlevovrag, exekevoev einelv. o de 

5 TtQoek&cbv ( dog } ecpr] c /uoi rdlavxov , Iva dot-rjg fuefua&rj- 

xerai %d orjtieia tcuv eni^ovXevovTCOv . edcoxev ovv -9-av- 

(.taLcov r^v fie&odov rov dvd-QCunov. 

55 (3, 66 Mein.) XQvoinnov. 

XQvoinnog o ^xcoixdg ecprj rr)v didvoiav eivai Xoyov 
10 nriyr^v. 

56 (3, 67 Mein.) ZcoxQdrovg. 

fl07C€Q ol ev evdia nleovreg xai %d TCQog xbv %ei- 
ficova e%ovoiv eroifta^ ovrcog ol ev evtv%ta cpQovovvreg 
y.ai xd nQog Tr t v arvyiav i j roiitd/.aoi fiorj&rjfiaTa. 1 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 3, 64 Mein.) sine lemm. 
Mac. Chrys. (post ecl. 3, 63 sed om. 64 Mein). fontem Stobaei indi- 
cavit Wyttenbach 1. s. c. cf. Polyaen. V 2, 3 || 3 diovvoioq gevov nvbq 
Mac. | Zivov 6i nvoq Ps.-Plut. | Idiav Tr. | (poaoiv Tr. Mac. j avrio 
xtd 6t6a§eiv dntoq Ps.-Plut. || 4 nQoet6n"oet Gesn. 2 p. 42 mrg Ps.- 
Plut.: 7tQoet6^orj M d A Mac. nQOtpo^oet Tr. | 6 6e M d A Tr. : 
inel 6e Ps.-Plut. || 5 nQoel&cbv A (sed post rdlavrov), Tr. Mac. : 
nQooeX&wv M d Ps.-Plut. | etprj M d A Tr. Mac, etne Ps.-Plut. | fjepta- 
Snxevut M d A Tr. Mac, dxrjxoevat Ps.-Plut. || 6 e6toxev ovv &av/xd- 
£cov rr)v (ie9o6ov rov uvQQtonov M d A Tr. Mac, b6(oxe nQoonotov- 
ftevoq dxnxoevat xal &avf/d£,eiv r\v fte&o6ov rov dv&Qtonov Ps.-Plut. || 
8 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. || 9 etprj Tr.: etprjoe {-oev M d ) M d A || 
11 ecl. cum lemrn, hab. MA Tr. recurrit sententia corp. Par. 38 Elt. {TlXov- 
raQzov); gnomol. Byz. 106 p. 183 Wachsm. (Pal. 84 Bar. 101 Mon. 53 
Leid. 53); Demoph. simil. Pyth. 24; Georgid. p. 108,5. cf. Seneca de 
ira II 31, 5 semper futvmm aliquid, quod te o/fendat, existima: guber- 
nator numquam ita totos sinus securus explicuit, ut non expedite ad 
contrahendum armamenta disponeret || 13 ovroj xal r) iv pro ov- 
rwq ot iv A | evxvylq libri Stob. corp. Par. Mon. : evrv/iatq Pal. Bar. 
Leid. Demoph. Georg. | (fQovovvreq om. Mon. | ev post o>qov. add. corp. 
Par. || 14 iv drv/ia pro nQoq rr\v drv/Jav A | ttjv om. Pal. | r)rot- 
(.tdxaot (eroift. Tr. p. 21) libri Stob. corp. Par.: erotfidt,ovotv gnom. 
Byz. Demoph. Georg. | na&rj/xara pro ftor]9. Tr. 

14* 212 iqannot rroBAior ekaoiqn r' 

57 (3, 68 Mein.) 'Hgodoiov totoolag £' (VII 16). 

'laov ixtivo, co [iaaiktv, nag' tfioi xi/.Qixai qQovitiv 
it tv xai xco kiyovxi XQ^jOxd e&ikeiv nti&to&ai. 

58 (3, 69 Mein.) 'Hgodorov loxoQlag y (III 52). 

2i> de fia&cov "aco q&ovieo9ai xq£ooov tariv $ oi- 5 
y.reiQta&ai , dfia %t oxolov eg xovg xoxiag xai ig xovg 
xQiooovag xe&vfccoo&ai, dfci&i eg xd olxtia. 

59 (3, 70 Mein.) Hkdxcovog Noficov tfi' (p. 963 C). 
Olov oce xixxaQa eqf t aafiev aQexf t g tidtj ytyovivai, 

dfjkov cog tv exaoxov avdyxrj qdvai, xexxaQCov bvxcov. — 10 
Ti fif t v; — Kal /uf t v tv ye dnavxa xavxa iiQoaayoQtvo- 
fiev' dvdQtiav yaQ qafxtv aQtxi t v tivai, xa/ tijv qQOVtjOiv 
aQtxfjV, xai xd dvo xakka , cbg (bvxcog) bvxa ov 7cokkd, 
dkV iv xovxo fiovov aQtxf t v. — ndvv fcev ovv. — r Hi 
fiev Toivvv diaqiQtTov avxoiv xovxco tci dvo xai dv' ovo- II 
uaTa tkafiiTrjv v.ai Ta dkka, ovdtv x a ^nov thitiv' f t de 
ev dfiqoiv enwvofidaaftev aQeTi)v xai Toig akkoig, ovx. 
tvnextg exi. — Tlojg kiyeig; — Ovdev x<*ktndv o ye kiyto 
drjktoaai' diavtifitofit&a yaQ akkt[koig ti)v eQtoxijaiv xai 
dnoxQioiv. — Tlojg av qQaCtig; — 'EqojxcjOov fit, xi noxe lf 1 ecl. cum Ifiinii. hab. MA Tr. (post ecl. 3, 67 Mein.) Br (post 
ecl. 3, 64 Mein.); iaxoQiag £' om. Tr. Br. ileratur corp. Par. 579 Elt. (?^(>tu- 
Soxov sic); Eustath. II. B p. 238 || 2 ixeivo et mox nuQ* £u.ol om. Eust. |j 
4 ecl. cum lemm. hab. MA, lemmale non iterato Tr. || 5 oaio M d H<t.: 
oaov A Tr. | xQeaaov M d Her. : xQeiaaov A Tr. Herodoti non nulli B 
6 oxolov A Tr. oixeiov M d : bxolov xi Hcr. || 7 £g Her. : dg M d A 
Tr. | oixeia M d A Tr. : oixia Her. || 8 ecl. cum lemm. hab. MA Ti. ; 
vofiiov i[i' om. Tr. |j 9 £<pr'joau.ev M d A Tr. ut Platonis haud pauci : 
etpaftev Platonis ccteri |j 10 re xxuqojv ye ovxtov IMat. personarum vices 
significavi hic et deinceps |( 11 anavxa xavxa reposui ex Platonc: 
«v ndvxa xavxa M d Tr. av xavxa ndvxa A tS aPiQSlav Mr* Tr. : av 
Sglav A || 13 oviwq addidi ex Platone || 15 dvo ovo/xaxa M d A Tr. || 

16 einelv M d A Plat.: elnev Tr., inde vulg. | \ A Tr. Plat.: d M d || 

17 ev M d Plat.: £v A Tr. || 18 evnexhg ht M d A Plat.: tvnextg iau Te, 
19 6iavei/x<6u.e&a A Tr. Plal.: 6iavefJ.6fJ.e9a M d || 20 av M d A Plat.: 
ovv Tr. | £Qi6xr}o6v fie A ut videlur et Plat. : eQwxtjOov fi\v M d Tr, - 


CAPVT il! IIEPI *P0NBSEQ2 213 

ev nQoaayoQtvovTeg ccq£T)]v dftcpoTeQa 6vo nctkiv aiTcc 
nQooeinotiev, to \iev dvdQeiav, to 6e cpQovr^oiv. eQto yciQ 
aoi ttjv ahiav, bri to /xiv eoTi neQi cpofiov , ov xai to) 
^r t Qia /u£Tex si r *JG dv^Qeiag, xcu tcc ye itov naidcov r t &r} 
5 tcZv ndvv vitov avev yccQ Xoyov v.al cpioei yiyveTai ccv- 
d^eia ipv%^' dvev 6e av Xoyov ipv%)) cpQOVifxog te xai 
vovv exovoa ott' eyivtTO monoTe, oir 3 eoTiv, ov6 av&ig 
noTe yevr t aeTai, tog ovTog ereQov. — ^AXrj&rj Xiyetg. 

60 (3, 7L Mein.: scriptoris nescio cuius) 

10 IJwg yaQ, to cpile, dvvatTo av Tig ctQXO/xtvog dnd 66- 

£ijg ipevdovg eni tl Tijg dlrfteiag xal ftixQov iiiQog acpt- 
xoftevog xTt' t oao9ai oxedov cpQOvr t oiv; OtdaLitog. 

61 (3, 72 Mein.) ItoxQaTOvg. 

°QaneQ eig xevov oxdcpog to dno Tr t g tpQOvr t oetog 
15 tQLia 6el 7rQ00€Lt($dXXeiv. 

62 (3, 73 Mein.) 2 rcQOGunoy.iv M d Tr. Plat.: nQOotinwfitv A || 3 zb tacite ex 
Platone Gesn. 1 p. 26, inde vulg.: o M d A Tr. |J 4 dvdQtlaq M d Tr. : dvdQiaq 
A | l'&rj Tr. |) 6 dvSQtla M d Tr. : dvdgld A fi 7 nwnozt M d Tr.: nozt A || 
9 ecl. sine lemm. hab. Tr. p. 22 posl ecl. 3, 70 Mein., om. MA. Tlkd- 
xwvoq ex ecloga priore iteiat Gaisford sed libro non indicato. dubita- 
vit iam Meineke || 11 ini zi Buecheler: tirj Tr. ; fxtjdh zrjq dkrjQtiaq 
xazd fuxobv fitQoq icfixofctvoq ci. Halm lect. Slob. p. 24, xal zrjq 
dlrfttlaq fxrjdh {fir^ inl Meineke v. IV p. LIV) fiixQOV fx. d<pcx. 
proposuerat Getn. 3 p. 43 mrg |) 13 ecl. cum lemm. hab. MA (post 
ecl. 3, "0 Mein.) omisso lemmate Tr. (post ecl. 3, 71 Mein.). navi- 
gationis similitudo fere Stoicum commentarium redolet aut Cynicum hic 
ut alibi, velut supra p. 37, 5. 41, 9. 55, 4 || 14 post v. elq xtvbv 
oxd(foq desiderari putant quod simile esse vult vacui lintris. zbv ftiov 
suppleri iubet Meineke v. IV p. LIV zbv av&Qwnov Cobet mnemos. IX 
p. 99. sed potuit praecedere, et Elq z^v tizv/iav wontQ tlq x. ox. 
zcc dnb z\q (fQovr' t otwq tQfxaza StZ nQo(id).).tiv offertur b/xoiwfx. ed. 
Elt. n. 41 | zb dnb zrjq (fQovtjOtwq tQ/xa (tQ/xa M d ) M d A: zd dno zrjq 
<fQovr'jotwq tQyfxaza Tr. jj 15 nQotu(?d).).ttv Cobet fortasse recte || 16 ec). 
habet lemmate non iterato MA, sine len.m. Tr. cum priore cohaeret in 
M. recurrit corp. Par. 580 Elt. (ZwxQazovq) 214 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN Y' 

'0 (fQOvifiog u)Oti£q eig bdov tov (iiov ov za nokkov 
d!-ia ovvTL&rjOiv eqpddia, dXXa xa avayxaioTeQa. 

63 (3, 74 Mein.) KQUcovog \\tol Jay.L7i7iov Hv&ayoQeiov 
ex tov IleQL qpQOvfjOeiog xai evTvy^iag (fr. 1 
phil. Gr. II p. 25 Mull.). 5 

0Qovaoig xai tvxv%ia ibde (,%ovtl 7ioT ) akkaXa. q?Qo- 
vaoig fxhv to qx]tov xai Xoyov %%ov' TeTay/uevov yaQ tl 
xai loQLO/uevov evTi' evTvyia de to aQQrjTOv xai to dXo- 
yov' aTaxTov yaQ tl xai ccoqlotov Ivtl. xai to fiev aQxy xai 
dvva/ueL uq&tov, to 6e ctQXQ xai dvvdiieL devTeQov zb fiev 10 
yaQ xvfieQvfjv xai OQitev nicpvxe, to 6e xvfieQvfjO&ai xai 
OQi^eoitai. XafiftdvovTL /ndv Toi ye ovvaQfioyav aficpoTeQa, 
cfQOvdoiog xai evTvyiccg eg Tavrb ovvdQafioioag. aiei yaQ 
del tccv fiev QrjTav xai Xdyov eyoLoav qpvoiv exev o neQavel 
T€ xai ovvTa^ei, Tav de &qqtjtov v.ai dXoyov exsv vcp oj 15 
neQav&rjOeTai xe xai ovvTax&r]oeTai. exei yaQ ovTtog b 
Xoyog xaxd rtdvTcov, o te Tag aueiQio cpvOLog xai Tag 
neQaivoioag. ra iiev yaQ aneLQa cpvoiv exei neQaiveo-d-ai 
T€ xai ovvT6Tax&Qi vnb tojv Xoyov exbvTiov aiei xai q?QO- 1 b (fQOVtfxog om. corp. Par. | slg anle v. zbv fiiov male iterant 
Schowii libri interpolati, reiecit Meineke v. IV p. LIV || 3 ecl. liab. Tr. 
p. 22, om. MA. lemma suppeditanl M A ante proximae eclogae verba 6 ds 
avzbg ZQonog xzs. (p. 216, 3), cum Tr. praemittat nihil nisi hoc Koixtovog 
T]toi Saixinnov svxvyia. sed conferatur Stob. II 8, 24 p. 157, 20 
Wachsm. ubi (pQovrjOiog minus recte Vsener. nv&ayoQtov M d A || 10 
""\mo , dvvdftt, quae forma ubique his scriptoribus reddenda est' Meineke 
v. IV p. LIV. poleram monere ad p. 60, 18. 62, 11, sed vide Ahrens de 
dial. dor. p. 231 sq. | Ssvxsqov cod. Paris. 1985 a prima manu, ut testa- 
tur Gaisford: voxsqov Tr. vide p. 38, 3 adn. |j 11 oqI^scv Tr.: tacite ut 
solet corr. Canter ap. Galeum opusc. myth. p. 698 || 13 s vxvytrjg Tr. : 
corr. Canter | £g Canter : slg Tr. || 14 sys v tacite Gesn. 1 p. 28, inde 
vulg. : syov Tr. | o nsQavsl zs tacite Gesn. 2 p. 43, inde vulg. : onSQ 
dvslzai Tr. || 15 xav d' rectius Canter | icp* w Tr. ; vfi* to operarius 
Gesn. 1 , inde vulg. || 16 nsQav&fjOsxai Meineke: ns Qcca&fjosxat Tr. || 
17 dnsiQco maluit Meineke: dnsiQOv Tr. || 19 xcov tacite Gesn. 1 , inde 
vulg.: zbv Tr. | dsl Tr. CAPVT III IIEPI «DPONHIEQI. 215 

raoLV vkag ydg v.ai ovoiag exovTi ta^iv tol dh negai- 
vovra [re\, l£ avTcvv ovvTeTdy&ai te y.ai clgio9ai' Ts%vag 
ydg v.al ahiag evegyaTixag enexovTL to^lv. 

64 (3, 75 Mein.) 'Ev tovtco (fr. 2 phil. Graec. II p. 25 

5 Mull.). 

14 de ovvagfioyd TavTav Tav cpvoitov xar akka y.ai 
dkka yivofieva fieydXav xai noixiXav ize7toir\y.e Tav dia- 
cpogdv tlov ovvagfioo fiev ojv. ev Te ydg tcx tco oXco Ttegi- 
oyg (a) ovvagfioyd dftcpoTegav [owa/ncpoTegcov] Ta> cpv- 

10 oicov, Tag Te deLv.ivdTco cpvoiog xai Tag deirta&tog, y.6- 
ouog evTi ' dxXtog ydg ovv. evede%eTo ocpCeo&ai to xe 
bXov v.ai to nav , iir) ovvagfioydv eyovTog toj yevvaTco 
rcoTi to &eiov xa/ tco dei7ta$eog /tOTi to deiv.ivaTov. 
e v Te Tcjj dv&gcortcp d ovvagfioyd toj dXoyco fxegeog Tag 

15 tyvxag noTL to Xoyov eyov, dgeTa. ovte ydg ev TovTOig 
ivdexeTai ordoiog eoioag ev aucpoTegoig Toig fiegeoiv 
artOTeleo&rjfiev agetdv. v.ai ev noXei de tojv fiev dgxo- 
fievcov noTi Tcog dgxovTag duoTeXei xgaTog xai opiovoiav 

1 an ineyovzi coll. v. 3? | xd 6h neQaivovxa tacite Gesn. 1 , inde 
vulg. : xd 6h neQuivovxu xe Tr. || 2 uvxtov Cobet mnemos. IX p. 106: 
uvxetov Tr. avxtov Mullach || 3 iveQyexixdq tacite Mullach || 4 ecl. hab. 
MA Tr. ; iv xavzto Tr., de lemmate librorum MA vide ad ecl. priorem || 
6 'A 6h avvaQfxoya — (p. 216, 3) xoivbv ufMpozeQtov om. MA | zavzav 
Meineke: xavxav Tr. | <pvolwv Canter 1. c. p. 699: tpvoiov Tr. | xax 
u).lu xal u).).u Tr. : aXXa xul u).).u vel xux' aXXa a).).a ci. Meineke 
v. IV p. LIV |! 8 malim ovvuQfioyfxevtov | xto 6).to Nauck: xtov oXtov 
Tr. || 9 « addi voluit Meineke v. IV p. LIV | ufupoxeQtov tacite Meineke 
qui ufx<poz£Qav coniecit v. IV p. LIV : ovvufKpoxeQav ovvufitpoxeQtov 
Tr. ; ovva{x<pozeQcov tacite Gesn. 1 , inde vulg. | (pvolcov Canter: tpvaicov 
Tr. || 10 (pvoiOQ secludi vult Meineke v. IV p. LIV || 11 ov xa (pro ovx) 
Meineke v. IV p. LIV, ovxev praeiverat Halm lect. Stob. p. 42. tu vide 
Kruegergr. spr. 53, 2, 7 || 13 ueixivuxov tacite Gesn. 1 , inde vulg. : uxivu- 
zov Tr. || 15 UQezu tacite Gesn. 1 , inde vulg. : uqszuv Tr. fortasse uQezu 
ivzt coll. v. 11 | ov6h ci. Buecheler || 16 ioiauq Meineke: iovauq Tr. 
malim idauq vel idaaaq. cf. p. 81, 15 adn. | iv ufi(p.] 'ovvufKpozeQOig'? 
an iv — fieQeaiv ab excerptore additum ut 10 zdq ze — deinu&eoq'!' 
Buecheler || 17 no).i Meineke | xcov pthv (uq/ovzcov nozl xtbq uQyo- 
fiivtoq, xtov <J') uQXOfiivcov Buecheler || 18 post uQyofievtov inseri vult 
u ovvaQfioycx Hirschig misc. philol. p. 184 216 IQANNOr STOBAIOr EkAOrQN V 

xb ftev yag agxsv 'i6iov toj xQeooovog, xb 6' aQxeo&ai 
\6iov toj x e Q?i 0V0 G> T0 °£ '/.Qccrev xai bftovoev xotvbv 
d/ncporeQiov, 6 6e avTog TQOviog rdg eni rw okco xai ftag 
87tl tw oixio owaQftoydg ovvTi&eTai Te xal ovvTaooexai 
O7tioddg xal naididg noTi Xoyov eg to avzb ovvdQafioioag, 5 
xai kvTzag 6e xal d6ovdg, xal evTv^iag xai dxvxlag. XQf^ei 
yaQ 6 (iiog Tvyxdvev xai dveoiog xai ejiiTaoiog, xai oxv- 
d-QionoTaTog xai 6iaxvoiog, xai evTvxiag 6e xai aTvxiag. 
a f.iev yaQ ovvixev *ai ovvdyev 6vvaTai tov voov eg xdv 
evftaxaviav xai eg Tav cpQovaotv, a 6' dfinavoiv xai 6id- 10 
Xvoiv TtaQexbfteva xaivbteQov xai evipvxov avxbv av naQa- 
oxevdt,ovTi noTi Tag rcQa^iag. ai 6e xa to ev tovtiov 
ev6vvaoTevrj xaxd tov (iiov, aTeQOfieQi' t g Te xai uTeQoxlt- 1 uq%uv Tr. : corr. Ganter | xQeiaaovoq Tr.: corr. Canter |j 2 l'6tov 
Buecheler: quov Tr.; egyov Halm lect. Stob. p. 42 et lacobs exemplaris 
Gesneriani quod possedit margine | /eQ^ovog scripsi : xelQOvoq Tr. || 3 inl 
xa> oXa> Hirschig: itpoXto M d i<p' o?.a> A Tr. || 4 xuq inl xa> ol'xa> ovvuq- 
ptoyuq tacite Gesn. 3 p. 43, inde vulg. : inl xuq xa> olxut avvuQftoyaq 
(ovvuQfioyua sine acc. M d ) M d A inl xuq a> ol'xa> avvuQftoyuq Tr. (3ia> 
pro ol'xa> coniecit Hirschig. an olx^ml sed xuq i<p' oXa> xui exuoxco 
(3ia> avvuQfxoyuq, (oq) avvx. sufficere putat Buecheler | post avvuQfxoyuq 
fortius distinxerunt Hirschig et Meineke; avvxi&exui xe (yuQ) xul prae- 
terea mavult Hirschig | ovvxl9exui xe xul avvxuaaexut M d A: avvxi- 
Uexui xe xul avvxi&?]aiv Tr. || 5 anwSdq (ona>Suq iam Gaisford) Hirschig : 
ina>Suq libri; onovSaq Valckenaer | natStuq Hirschig: nutSeiaq M d A 
Tr. || 6 dSovaq (r t S- Tr.) M d A Tr.: corr. Hirschig | uxv X iuq M d A : 
axvxrifiaxa Tr. p. 23 || 7 xvyxavev Canter 1. c. p. 700: xvyyuveiv M d A 
Tr. || 8 evxvxsiaq Tr. | Sh om. A |j 9 fort. Svvuvxut, sed vide 12 | 
vbov corr. A 1 una fere litt. ante voov erasa j| 10 evftuxaviuv — <pQoruaiv 
M d Tr. : eifirfxaviav — tpQovrjoiv A | a S (vel a S) — nuQexbftevu M d A : 
ul S' — nuQexbfievui Tr. | uptnuvotv ex uvanuvoiv corr. A 2 ut videtur | 
xul Siuxvaiv secludi vult Meineke v. IV p. LIV || 11 uvxbv uv 
Gaisford duce A ubi uvxbv supplevit alia manus in margine: uvibv 
(om. uv) M d Tr. || 12 nuQuaxevu^ovxi Tr. : -u^ovot M J -ut,ovri ex 
-uC,ovxai corr. A 2 ; malim naQuaxevu%ev (sc. Svvuxut) | ui Se xa xb 'iv 
quod scribendum esse mihi adnotaveram occupavit Cobet mnemos. IX 
p. 107 sq.: ei Si xal xb iv M d A ei Sh iv Tr. 13 ivSvvaaxevoi M d A 
Tr.: corr. Cobet | hxeQOfteQijq xe xal exeQOxktvijq M d A Tr.: correxi CAPVT III niiPl <I>P0M1ILQS 217 

vrg yivexat 6 fiiog, oxcc ftev eni xb o/.v&QOJnov xe xcci 
XaXenbv /axatpeQOfievog, oxa 6e eni xb dveiftevov xai 
xovtpov' d 6e ovvaQftoya xovxtov dndvxtov ScpeiXei yive- 
o&ai noxxdv cpQovaoiv avxa yaQ a dieveQyovoa evxi %6 

5 %e aneiQOv xai xb ueoaivov ev xaig nQat-eoi, dtoneQ xal 
xav dXXdv aQexav avxa dyeftiov evxi xai ftdxrjQ. ndoac 
yccQ noxi xtv Xoyov xai voftov xbv xavxag ovvaQftooftevat 
xe xai ovvxexayftevai xvy%dvovxi. neQaivexai 6r) 6 Xoyog 
rjdrj ttoi xorr' ev&etav xb yciQ dXoyov xai xb Qrjxbv ev 

10 naoiv evi, /ai xb ftev OQitei /ai neQaivei, xb 6 3 OQi^exat 
xai neQaivexat' xb 6 3 e^ dftcpoxeQtov avxtov ovyxeiftevov 
d xoj xe oXto xai xto navxbg ovvaQuoyd evxt. 

65 (3, 76 Mein.) 3 Aqxvxo IIv&ayoQeiov ex xov JleQt 
dvdQog dyad-ov /ai evdaiftovog (fr. 11 phil. 

15 Graec. I p. 556 Mull.). 

(DQovtftog 6e avrjQ ovxtog dv ftdXtoxa yevotxo' tpvoiog a a c <. \ » 

1.2 oxcc Tr. : oxxa M d oxx A; rectius extt Meineke || 2 prae- 
stat foitasse dvetftivov (ze) xal xovtpov || 3 ylveo9ut M d : ylyve- 
oQut A Tr. || 4 nozzuv scripsi: nozuv M d nozl zuv A Tr. j (poovaotv 
M d Tr. : tfQovtjOtv A | avza ci. Meineke v. IV p. LIV: avza libri | « Tr. 
suppl. A 2 : om. M d | SteveQyolou (ut voluit iam Canter et Schow) Mullach : 
SteveQyovou M d A Tr. | ivzl Tr. : evzl M d iozt A || 5 noct&oi libri: 
noa§tat Meineke v. IV p. LIV. malim nQu§leooi || 6 uM.uv Meineke I. c. : 
uXkuv libri | avza ci. Gaisford: uvzav M d avz' uv A Tr. uvzu xul mavull 
Meineke uvzu y Buecheler | uyefttov ivzt Tr. : uyeftwv evzi M d ^yepttov 
iozc A 1 uyefttov iozt A 2 || 7 forf. ovvuQftoyptivut \\ 8 zvyyuvovzi M d Ti. 

L , 

zvy/avovzag A i superscr. A 2 | Sh pro Srj ci. Gesn. 2 p. 44 mrg || 10 naotv 
M d A Tr. ; formam ndvzeootv habet Ps.-Archytas p. 58, 23. 66, 9 | evi 
libri : IvzL (poterat evzt) tacite Canter I. c. p. 700 || 12 « zto ze scripsi : 

a <° a 

aze zto M d avz zto A sed uze supra lineam et in margine addidit A- 
uze ztj> Tr. temere hunc locum attigit Wyttenbach animadv. in Plutarchi 
librum de sera numinis vindicta p. 558 F \ oXto xal zto M d A: oXtp xul 
zto Tr. !| 13 ecl. hab. MATr. , lemma integrum sed nvSayoQiov ut 
solent M A \4.q/vzov nv&uyoQeiov nec plura Tr. [| 16 Sh om. Tr. p. 23 J 
ovztoq A Tr. : oiroa M d quo conflrmatur ex parte quod coniecit Halm 218 IQANNOr ZTOBAlOr EKAOFQX 1" 

uqaxov evax6yr_ut xe xai fivafioviv.dg xal quhoriovu) xvxujv, 
ev Xoyiafioig xe xai fia&r;fidxeaai v.al xaig nox* ccy.qI- 
(ieiav &eu)giaig ev&i/g Ix vio) yvfivdaaixo xdv dtdvotav, 
cptXoaocpiag dnxbfievog oQ&ag, ftexa de xavxa i&icov xe 
xai vofiojv xai (iiu)v dv&Qtonivcov iftneiQiav ?.dfioi. dvo ° 
yaQ evxi l£ ojv rw qjQoviftu) did&eaig naQayivexai, ojv 
xb ftiv evxt e^iv fta-9-rjfiaxiy.dv re xai yvojaxixdv Xaftiv, 
xb de &eu)QT]fiaxa xai TXQayfiaxa noXXd eneX&iv, xd ftev 
y.al avxbv idovxa, xd de xa/ dt 1 dxiQU) xivbg XQO/rto 
y.axavor]aavxa. ovxe yaQ 6 ev Xoyioftoig xai fta&rjftd- 10 
xeaai xat xalg nox' dxQifteiav &eu)Qiaig ev&vg iv. veur 
yvfivdaag xdv didvoiav txavog evxi noxt tpQovaoiv' ov&' 
6 xovxcov fiev dnokeicp&etg, ev{6 } } dv.Qoafidxeaoi noXloig lect. Stob. p. 43 ovrog uv /i. yevocro, og cpvocog nQurov xre. contra 

servato ovxwg vocabulo el (voluit ai: cf. v. IV p. LIV) tpvocog nQaxov 

xrk. scripsit Meineke | xa pro dv coniecit Meineke; scribendum ovrw xa 

, , , , ,Ov 

1 evoroyw M d Tr.: evoroy A | fiva/iovcxag Tr. : /xvufiovcxwg M d 

/nvtjfiovixag A || 2 ixu&Tjfidreooc A: (xu&rjfidreoi Tr. /jcadijfcaoc M d || 

3 ix vewv M d A Tr.: corr. Hirschig || 4 fcerd 6e ravra i&wv (i&ewv 

i eclius Buecheler) xe xal vofiwv xal ftlwv uv&Qwncvwv Cobet mnemos. IX 

p. 108 : fierd 6e ravrag 9ewv re (rh M d ) xal (xal om. Tr.) vofxwv xal ftcwv 

uv&Qwnlvwv (uvS-Qwncvwv ftcwv A) M d A Tr. || b/.djoi ex emend. Schowii 

codices B. C. (vide mus. Bh. XLI p. 60): /.dftri (ve\-tj) M d A Tr. |j 6 yuQ 

ivri Tr. : yaQ n evrc M d yaQ iorcv A | 7 ivrc Tr.: eorcv M d iofir vel 

1'or' t}v A | fcaxhi/uarcxdv Tr. : fjca&tjfiarcxjjv M d A | yvworcxuv Tr. : 

-7jv M d A | ?.a/2etv M d A Tr.: corr. Canter I. c. p. 701 || 8 dewQtj- 

fxara M d Tr. QewQtjfca A 1 sed x superscr. A*; dxQodfiaxa ci. Wachs- 

muth coll. 13 | inek&iv, xa pcev Cobet mnemos. IX p. 108: inel&ovra 

(chv M d A Tr. || 9 xal (ante avx.) seclusit Cobet praeter necessitatem | 6c' 

uxiQw scripsi: ScexeQw M d 6c kxeQ A 6c y kriQw Tr. | XQonw M d Tr.: 

, , n , 

ronov (vix xonw) A 1 xqo in margine A a |, 11 fia&Tj/xaxeooc A: fiu&r ( - 

ftdxeoc M d Tr. | viwv libri: vide ad 3 || 12 ivxc Tr.: ioxc M d A sed 

hac verborum collocatione noxl cpQovaocv cxavog ioxc A || 13 iv uxq. 

6h n. (debuit iv(6') dxQ. n.) Gesn. 1 p. 28, inde vulg. I dxQoafidxeooc 

et mox nQayfidxeoocv sed ut litterae cv evanuerint A: dxQoafidreoc et 

nQayfidreocv M d Tr. CAPVT IV IIEPl AOPOSrNHS 219 

v.al nQCcyfidteooiv dvaoiQetp&eig. aXV 6 fiev ev tio v.a& 
exaora xgivev rvtpXbg eyevero xav didvoiav 6 <T ev Ttp 
y,a&6Xto -&etooev alei. v.a&dneQ (yaQ evi) Irtl Ttov Xoyi- 
o/utiiv %d (.ieQea ovvTi&evzag rb oXov l£ avTtov XoyiCeod-ai, 

5 ovtco v.al enl Ttov nQay/idrtov dvvarai 6 ftkt Xoyog rdv 
v.a&dXto &etoQiav vnoyQatpev, d d 1 e/xneiQia v.ad- ev.aora 
v.Qivev. 

[66 (deest Mein.: Bacchyl. fr. *9 p. I. 4 111 p. 571) 

Bav.%vXidrjg de trjv Nixrjv yXvxvdtoQOv tprjoi xal ev 

10 rtoXvxQvoto 'OXv/urttp Zr<v\ rtaQiora/nevrjv XQiveiv reXog 
d&avdroioi Te vai ■ihvrjTolg aQerrjg.] CAPVT IV. 

HEPI AOP02YNH2. 

1 2oq>oxXeovg (inc. iab. fr. 837 N. 2 ). 
15 'AXX' ol v.av.tog rtQaooovreg ov xtotpol iiovov, 

dXX 1 ovd' oQtovreg eiooQiooi Ta/nqavfj. 1 dva in voce dvaoTQecp&elq evanuit in A | £v hic et in proximis 
deleri iubet Cobet 1. c. | xazixaoza Tr. jj 2 xQivev M d Tr. : xgiv (id est 
-eiv) A (j 3 {recoQhv M d Tr.: 9ecoQ A | dei libri | yctQ evi addidi, et 
yaQ suppleverat iam Gesn. 1 ; eiit fortasse qui praeferat evn ex usu 
Ps.-Pythagoreorum | xbv ?.oyiO(iov A || 4 ovvri&evraq (ovvzeMvzaq M d ) 
libri: ovvzi&elq temere Gesn. 1 , inde vulg. e vulgata pendel etiam Schowii 
interpolatio |] 5 ovzcoq M d || 6 vnoyQacpev M d Tr. : vnoyQaipeiv A || 
7 xQivtv M d : xQiveiv A Tr. || 9 sqq. ' Baxyv?.i6rjq — aQezijq. Stobaens 
cap. neQi (fQovrjoecoq , Fulvius Vrsinus carm. novem illustr. fem. p. 206: 
omittunt libii nobis noti et editiones omnes. error videtur subesse Vr- 
sini, certe satis aliena haec verba sunt a capite neQc cpQovqoecoq | yXvxv- 
dcoQcov Vrs. versus sic constituit Neue: Nixa y?.vxv6coQoq . . . *Ev no- 
/.v/qvoco 6' 'OXvfatqt Zrjvl naQiozapteva XQlvei zt?.oq hiravdzoiol re 
xai Svazoiq aQtrdq || 12 Capitis quarti eclogas offerunt MA Tr., et 
liic quidem paulo plures quam illi, omittit quod semel moneo S (vide 
p. 3 adn. 2). nonnullae exstant in Br et Mac. Chrys. raro adscivi Voss. 
inscriptionem ut Photius habent MA Tr. Br Mac, numerum 6' addunt 
MA Mac, de Tr. vide mus. Bh. XXXIX p. 398. ordinem eclogarum cum 220 IQANNOl* STOBMOr EKAOrQN V 

2 EvQiitioov (inc. fab. fr. 1031 N. 2 ). 

Tb fxr) eidevat ae fcrjdev div afiagtaveig, 
exxavfia Tol/nrjg Ixavov eoxi xal ^gdaovg. 

3 'Hotodov (op. 210—211). 

"IqpQiov 6' og /.' e&ilj] nQog y.Qeioaovag dvTirpeQi^eiv ' 5 
vixrjg re oteQexat nQog r' aXo^eoiv dXyea ndo^ei. 

4 MevdvdQov (fab. inc. IV. 116 com. IV p. 262). 
"Avoia &vrjroig dvOTtxrjfi 3 av&aiQerov. 

5 StxpoxXiovg (fr. 838 IN. 2 ). 

'Qg dvOTtdlaiOTov d/ua&ia xaxov. 10 

6 MevdvdQOv (fab. inc. fr. 116 com. IV p. 262). 
Ti aavTov ddrtiov %r)v Tvyr\v xaraiTia; 

7 Tov avTov ^TQaTiojTat (fr. 2 com. IV p. 202). 
Ovdeig ^vvotdev ei-afiaQTavcov noaov 

afiaoTavet %b ftiye&og, votcqov 8' oqo:. 15 in M congruere videret cum Tr., Gesnerus fere non atligit nisi quod 
interpolationibus non prorsus abstinuit, vide I. c. p. 530 || 14 ecl. cum 
lemm. hab. MA Tr. p. 24 || 15 wg ol xaxmg mavult Nauck |) 16 xdfi- 
(favTJ Frob. p. 83, inde Gesn. 1 p. 30 vulg. : xdyavrj M d A 1 Tr. Vc.ss. fi 
superscr. A 2 

1 ecl. cum lemm. hab. M A Tr. Menandri potius esse locum coniecit 
Dobree adv. II p. 128 || 2 r6 fii} sldsvat os ftrjdhv Grotius dict. poet. p. 520: 
xb fir,d y eldevat fiqdhv M d Tr. zb 6h fir t d' etdevat firjShv A; xdd' (voluit 
xb d') sidsvat oe ftqdhv tacile Gesn.', inde vulg. |) 3 sxxavfxa bis Tr. 
|| 4 ecl. cum lemm. hab. M A Tr. (pnst ecl. 4, 2) Br (post ecl. 4, 8); tjqoSoxov 
compend. pro ijotodov Br. || 5 og x' £&eX% Hes. : og xs &&oi M d A 
Tr. og xs &sfat Br similiter variant libri Hesiodei || 7 ecl. cum lemm. 
hab. M A Tr. (post ecl. 4, 3) omisso lemmate Br (tamquam primam 
capitis). vid.ecl. 6 J| 9 ecl. cum lemm. hab. MATr. || 10 SvonaXatoxov 
Nauck: Svonelaoxov M d A Tr. j dfia&ta M d A sed jj superscr. fortasse 
A 1 : q dfia&la Tr.; 6. (ioxtv) dfia&la Grotius || 11 ecl. cum lemm. hab. 
MA Tr. coniungendum esse versum cum ecl. 4 perspexit Meineke || 12 
zi aavxbv A Tr.: xto avxbv M d | xv%?]V coniecit Gesn. 3 p. 52 mrg. : 
xpvxnv M d A Tr. || 13 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 4, 6) Br (post 
ecl. 4, 4) sine lemmate cum ecl. 6 coniunclam Tr. ; xov avxov oxqo- 
xi(oxat M d A oxoaxicixaig corr. man. inc. A: /usvdvdQOV fab. n. om. 
Br I 14 t-ivotdev A Tr. : ovvotSev M d Br | ooov mavult Meineke || 15 
voxsqov 6' Tr.: S' voxsqov S' M d tf' voxsqov A Br 10 CAPVT IV nEPl A$P<m\\HI 221 

8 Mevdvdgov (fab. inc. 75 com. IV p. 254). 
XaXenov ye xoiavt' eavtv e^a(.iaQrdveiv, 

d xai keyeiv 6y.vov/iev ol nenQay^oxeg. 

9 EvgiTtldov 'Ivovg (fr. 416 N. 2 ). 

HokXoi ye &vi]xvJv xq) &oaoei xdg avuq?OQag 
CrjTova' a/uavQoiv y.d/coxQintea-^ai y.axa. 

10 EvQinidov Tyuevidaig (fr. 735 ?>V 2 ). 
Idovvexog, boxtg iv q?6(iqj uev do&evrg, 

Xapiov de uiy.qov xrjg xv%r]g qpQOvei fneya. 

11 Tov aixov AUlqi (fr. 32 N. 2 ). 

Kani]g (dn 3 / dQ%rjg yiyvexai xekog y.ay.6v. 

12 2anq?ovg 7iQog dnaidevxov yvvaixa (fr. 6S p. I. 4 111 

p. 111). 
Kat&avoiaa 6e xeiaeai, ovde noxe ftva/ioavva oe&ev 1 ecl. cum lemni. hab. MA Tr. lemmate non ilerato Br; /xevdv- 
Sqov M: xov uixov A Tr. || 2 uxonov ye mavult Naber mnemos. 2 VIII 
p. 423, tu confer Stob. flor. 18, 19 Mein. || 3 ol nenQuyoxeq M d A Br Tr. 
inde vulg. , fallitur Gaisford ol nenQuyoxeq scribens tamquam ex A ; 
ei nenQayu/iev Naber || 4 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. ; fab. n. om. 
Tr. || 5 $odosi M d Tr. : nd&ei A || 6 xdnoxQvnxeo&cu M d A : xdnix.Qvn- 
xeo&ai Tr. inde vulg. || 7 ecl. cum lemm. hab. MA Tr.; svq. xij/ievioiv 
M d A xov uvxov f. n. om. Tr. iteratur ecloga corp. Par. 581 Elt. (EvQiniSov) || 
9 luywv F. G. Schmidt krit. st. 1 p. 29 | xiyr/q M d , inde Gesn. 2 p. 52 

, A 
mrg: yvyijq A Tr. corp. Par. |j 10 ecl. cum lemm. hab. MA Tr.j evQini. 

(xov uvxov A) aloXw M d A Alo/.ov poet. n. om. Tr. || 11 dn tacite 
addidit Gesn. 1 p. 30, iude vulg. | yivexui libri || 12 ecl. cum lemm. hab. 
Tr. p. 24, om. MA supplevit A 2 in infima pagina ex Trincavelliano nimi- 
rum exemplari. in lemmate nQoq dnaiSevxov yvvulxu add. Voss. f. 51 Y 
(Frob. p. 84) recte opinor. nam Plutarchus commemoians carmen xux- 
&avoloa Se xeioeai, ov yd.Q neSeyeiq ooSwv xwv ex JlieQitjq quaest. 
conviv. p. 646 F praemittit 2an<povq ?.eyoiotjq nQoq xtvu xwv d/xovowv 
xul d/xa&wv yvvaixwv, idem praec. coniug. p. 146 A babet woxe yQtt- 
xptti nQoq xlvu nXovoiav' xax&avovoa Sh xeioecu, ovSe xiq /ivi]/iooivu 
oe&ev eoexai' ov yuQ /xexeyeiq (ubi v. 1. naiS' eyeiq) qoSwv xwv ex 
nieQirjq. quem consensum recte ita explicabis ul utrumque et Plutarchum 
et Ioannem ex simili quodam gnomologio hausisse suspiceris || 14 xei- 
oeai ovSenoxe Voss. A: xeto&tti. oiSenoxe Tr. ; xsio'" ovSenoxe 222 IQANNOr ZTOBAlOr EKAOrQN F' 

eooeT 1 , oidenox' 1'oTegov' ov ydg nedexetg godwv 
Ttov ix Iltegiag' dXV dtpavrjg xi)v 'ida doptotg 
cpoiTaoeig neo dptavgtov vexvtov exnenoTapteva. 

13 Mevdvdgov (fab. inc. I'r. 248 com. IV p. 289). 
TvtpXov ti TavorjTov elvai (.tot doxei. 

14 Xatgr)(.tovog (inc. fab. fr. 24 N.' 2 ). 
Ov (^uJoiv o% Tt (ti) ovvtevTeg oocpov. 

15 Tov avTov (inc. fab. fr. 25 N. 2 ). 

Tlglv ydg cpgoveiv ev, xaTatpgoveiv enioTaoat. 

16 (4, 16 v. 1 Mein.: trag. adesp. fr. 519 N.2) Grotius dict. poet. p. 29 xslo'. oiSinoxa Gaisford et Meineke xsiasai 
noxa, xtov (ivaptoavva Bergk 

1. eoasx' Voss. (Frob., inde vulg.): sasx' Tr. A | oiSinox' voxsqov 
libri: oiSinox' siq voreoov Grotius optime, oi-Sinoxa votsqov Mei- 
neke ovxe xox' ovx' vaxegov Bergk Hermanno fere auctore | v. ov 
yag — IlieQiaq adfert Clemens Alex. paed. II p. 213 P. | neSi^eiq ut 
scripsit Grotius Plut. : ptexixeiq Voss. Tr. A dnaQxrjq Clem. | fiooScov 
Brunck J 2 xr\v Tr., vnlg. : xeiv Voss. A | diSa Voss. Tr. : diSao A 
| Soptoiq (foixdoetq (ut coniecit Gesn. 2 p. 52 mrg) A : Soptoiq tpoixaoiq 
Tr. So(iO(poixaaiq Voss. || 3 niS' Salmasius: nalS' Voss. Tr. A; ovSslq 
Si os pXexpsi nalS' tacite Gesn. 1 p. 30 ex Oporini opinor fragmento 
interpolato, inde vulg. : vide mus. Bh. XXXIX p. 379 | xto quod scripserat 
post vexvtov mox delevit A | ixnenoxupiiva Voss. A: ixnenoxa/xivav 
Tr., vulg. || 4 ecl. cum lemm. hal>. MA Tr. || 5 xdvoqxov Herwerden 
obs. cr. p. 123 invito certe Stobaeo || 6 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. 
(post ecl. 4, 13) Br (post ecl. 4, 16» Mein.) || 8 ecl. lemmate xov 
avxov addito hab. M (post ecl. 4, 14) A (post ecl. 4, 16 Mein.), lemmato 
non iterato Tr. p. 25 Br (post ecl. 4, 14). XaiQy/xovoq praefigunt Voss. 
f. 51 v et Frob. p. 84 || 9 cpQOvetv ev libri omnes; ev al. non legitur 
Gesn. 2 p. 53 mrg respiciens fortasse ad librum Oporini. nglv (tiya cpQO- 
vslv yag sv (fQOvelv iniaxaoo ci. Nauck Eur. trag. v. III p. XIX. 
nQiv yaQ ipQOvslv ptiy' sv tpQovsiv inlaxaao F. G. Schmidt kr. stud. 
II p. 471. nil nisi sv in ov mutandum censet Buecheler || 10 duos 
versus ov x$h ~ ftepovXevo&ui Soxel continuos cum praegresso sine 
lemmate coniungit Tr. p. 25, priorem ov XQ*I — (pOQSlv omittit 
et verbis 0(pa).e\q yitQ xxe. praefigit xov avxov: M rubr. item 
priorem om. A qui inverso ordine exhibet xov aixov. acpaXelq yitQ 
— Soxel. xov avxov nglv yiiQ — iniaxaaat. duobus his versibus CAPVT IV nEPI AOPOSrNHS 223 

Ov XQ>1 nodto/.r] xbv xqotiov Xiav cpoQeiv. 

17 (4, 16 v. 2 Mein.) Tov avxov (Chaerem. fr. 26 N. 2 ). 
—cpaXeig yaQ ovdetg ev fiefiovXevod-at doxei. 

18 (4, 16 a Mein.) Alo%vlov (inc. fab. fr. 392 N. 2 ). 
H fiaQv cpoorju dv-d-Qumog evxvyojv dcpQtov. 

19 (4, 17 Mein.) ZocpoxXeovc (inc. fab. fr. 839 N.2). 

H 6b /.uoQia 
(.tdXtox 3 adeXqn) zqg novt]Qtag ecpv. 

20 (4, 18 Mein.) EvQt?iidov (Bacch. 480). 
Jo^et rtg dua&ei aocpd Xeyiov ovx ev Xeyeiv. 

21 (4, 19 Mein.) Tov avxov (inc. fab. fr. 1032 N.2). 
Tb d (onv xovxo xal xb XaiiftrjQov cpQevulv 

elg ovucpoQav xa&ijy.e noXX 3 7]dt] (3qoxovc. 

°v V.Qh — fiefiov/.svo&ai 6oxsZ unam continuari eclogam iudicavit 
G. Hermann eique ex proxima ecloga lemma Aloyvlov praefigi iussit 
Aesch. fragm. p. 381, quam coniecturam in Stobaeum intulit iusto au- 
dacius Meineke. cautius versum ocpaXtiq — 6oxsZ ad Chaeremonem 
rettulit (quamquam ne hoc quidem satis certum puto) Nauck, inter 
tragicorum adespota priorem ov xqtj xzs. 

1 ).siav Tr.: tacite corr. Gesn. 1 p. 30, inde vulg. || 2 vide ad 
ecl. 16 || 4 ecl. cum lemm. hab. M Tr. (post 4, 16 v. 2 Mein.) A (post 
ecl. 4, 15 Mein.) Br (post ecl. 4, 22 Mein.). de Hermanni opinione vide 
ad ecl. 16 || 5 (poQrjuu M Br | 6 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 
4, 16 a Mein.) Mac. Chrys. (tamquam capitis primam), sine lemmate 
cum versu priore coniunxit Tr. sine poetae nomine iteratur versus 
proverb. append. 3, 12, ubi 6h et zrjq omittitur || 9 ecl. cum lemm. hab. 
MA Tr. || 10 66&i Tr. | dua&sZ A Tr. Eur.: dua&r)g M* | ttyeiv M* A 
Tr. : <pQovsZv Eur. || 11 ecl. cum lemm. hab. Tr., om. MA. Aeschyli 
Phrygibus versum adsignabat Hermann I. s. c. (vide ad ecl. 23) incerta con- 
iectura. vocabulo Xaixprjoog Euripides utitur, non Aeschylns aut Sophocles, 
quod observavit etiam Schroeder c de iteratis' p. 36 j| 12 zb d' 6§b con- 
iecit Meineke Herm. III p. 161 sq. vix recte, vide quae monuit Naber 
mnemos. 2 VI p.. 195 ] xaTuXuincoQOv <pqsv(5v ci. Naber || 13 siq avu- 
(fOQccv Tr. ; slg r)6ovug tamquam ex codice suo B. affert Schow, unde 
sig nrjuovag coniecit Meineke zeitschr. f. d. alterthumsw. 1846 p. 109" | 
xu&rjxs noXX r]6rj scripsi: xu&Igttjoi noXXrjv 6tj Tr. xafrrjxs TtoXXa 
6tj (quod recepit Nauck) Schow ex 'B.' suo, de quo dixi mus. Rh. v. XLI 
p. 59. "ottjoi pro xu&ioTTjGi tacite scr. Gesn. 1 , inde vulg. sgttjgs ci. 
Hartung Eur. rest. II p. 73, quod recepit Meineke 224 IQANNOr STOBAlOr EKAOFQN V 

22 (4, 20 Mein.) Tov airov (Iph. T. 1193). 
Odkaooa xlvCei ndvxa tdv&gco.uov v.u/.u. 

[cpigerat de eig rovg deioidai(.iovag oV iiai.doo]} negi- 
Ka&aigovTai.] 

23 (4, 21 Mein.) Aioyvlog ev Ogvi-i. 5 

24 (4, 21 a Mein.: poetae ignoti) 

llokkdxi %oi xai [ALogbg dvi)g xaxaxaigiov einev. 

25 (4, 22 Mein.) 'Hoiodov "Egywv (293—297). 

Kelvog /uev navdgioxog, $g avxcj) ndvxa votjorj, 10 

cpgaoodfievog, rd v. 1 eneua xal eg relog f t oiv dfieivco. 1 ecl. hab. Tr. p. 25, om. MA. xov avxov supplevit Gaisford: 
Aia/vkov Tr. proximae eclogae lemmate liuc male retraclo || 3 glos- 
sema agnovit Grotius d. p. p. 520; ipsius gnomologi esse verba qui- 
bus fiat manifeslum cur huic capiti ecloga inserta sit putat Wachs- 
muth | ntgl xa&aiQOvxut Tr. || 5 lemma et versum noM.dxt xxb. 
hab. M A (post 4, 18 Mein.) Mac. Chrys. (post 4, 17, sed om. 18 
Mein.) solum versum lemmale ad piiorem retracto Tr. lemma AlayvXoc 
tv <Pqv§1 versui heroico quo excipitur convcnire diu ante Grotium 
negavit qui in margine codicis A adscripsit si nou priina certe anti- 
qua manu carmen praeter vocem extremam lectu nuuc difficillimum. 
tamen haec sibi agnovisse videlur Mekler (to?) nolov i^dga/xe owv 
/tt?.wv enoq; xbv AtayvXor (6iS)Q(a)xaq i)QwoyQU<pov sive (sI')q(t])- 
xuq t)q. versum no?.?.uxt xxt. adferunt Gellius n. A. II b, 9 (Macrobius 
sat. VI 7) Diogenianus cent. VII 81 ubi vide quae collegerunt Gottin- 
genses. eius lemma autem nescio an fuerit nagoc/xia coll. flor. 4, 44 
Mein. al. || 8 noXluxt (-xtq M d ) xoi M d A Tr. Mac. : noXXdxt yitp 
Gell. | xuxuxulqiov M d A Tr. Mac. et sic fere paroemiogr. decepti 
Homeri lectione (II. XI 439) : (xdXa xalQiov Gell. |j {) ecl. cum lemm. 
hab. M A Tr. Mac. Chrys. (posl ecl. 4, 21» Mein.) Br (post ecl. 4, 3); 
7/oiodov tQywv M ?)ato6ov ?)fxtQwv xut tQywv A l HoioSov nec plura Tr. 
Mac. sed sine acc. Tr. xov uvxov Br. eidem versus leguntur iu Orionis 
anth. I 24 p. 43, 28 Schneidew. cnm lemmate c //o"*dd0r. plura qui volet 
testimonia, exstant autem haud pauca, adeat Aloisium Rzach || 10 xtivoq 

o 
M d A Tr. Br: ovxoq Hes. Or. | wo A, o superscr. A 1 ut videtur | avxtp 
A Br Tr. Hes. Or.: avxba M d | vot/otj A: votjoti M d Br Tr. Hesiodi codd. 
Or. vor/ott sed y superscr. Mac. || 11 tpQuoodfxevoq — u/xtivw om. M A 
Br Mac. | x y Tr. Hes. : y' Or. | ijatv Hes. : tiolv Tr. tarlr Or. GAPVT IV UEPI A<l>POSrNHS 225 

eo&Xog 6* av xdxeivog, og ev eirtovxt iti&r\%ai. 
og 6e xe ftijx 7 avxog voej] fir\x dXXov dxovcov 
Iv &v[*(i> (iidXlrjTat, 6 <T avx 3 axgrjiog dviqQ. 

26 (4, 27 Mein.) Qeoyvidog (221—226). 
"Ooxig xot doy.eei xbv rtXrjoiov efifievat ovd&v, 

dXX 3 avxog fiovvog notxiXa dtjve* e%etv, 
xelvog y 3 dcpQCov eoxi, voov fiefiXafXfievog eo&Xov. 

totog yaQ ndvxeg notxiV ijtioxdfte&a, 
dXX 3 6 fiev ovx e&eXet Y.axoxeQdeiflOiv eueo&aL, 

xcji de 6oXo7tXoxiat fxdXXov e%' eiol tpiXat. 

27 (4, 28 Mein.) MevdvdQov (fab. inc. fr. 76 com. IV p. 255). 
Evrj&ia fxot cpaivexai, (DiXoviiivrj, 

%b voeiv fxev ooa 6ei, fxr] tpvXdxxeo&at d 3 d dei. 

28 (4, 29 Mein.: fab. inc. fr. 171 cora. IV p. 272). 

1 eo&kbq rf' — nl&rjzai om. Tr. | oq ev M d A Br. Mac. Hes.: oq 
x' ev Or. | ni&rjxat M d A Hes. Or.: Ttei&rjxat Br Mac. || 2 oq 6i xe 
Tr. Br Mac. Hes. Or.: oq 6e xal M d oq 6i xe A | fir]x' avxbq M d A 
Tr. Br Mac. Hesiodi cod. Laur. XXXI 39: fxr'j&' avxtp Hesiodi codices 
plerique /xrjr' avxdv cod. Or. | voirj (vel-37) A Tr. Br Hes. Or. : voiorj 
M d voiei Mac. || 3 o d' avv' Hes. et sic fere libri Stob. nisi quod o davx' 
M d : 6 6' avxbq cod. Or. quattuor quas post banc eclogam invexit 
Gesnerus interpolationes (ecl. 23 — 26 Gaisf.) et in contextu reliquerat 
Meineke seclusi mus. Bh. XXXIX p. 530 || 4 ecl. cum lemm. hab. MA 
Tr. p. 25 post ecl. 4, 22 Mein. |J 5 6oxirj M d | efxfxevat M d A Tr. : l'6ftevat 
Theogn.; cf. mus. Bh. XLI p. 61 || G 6rjv M d pr. m., corr. et suppl. 
alt. m. J 7 a(pQO)v xeivoq "/ ci. Hermann | fteftkaftfxevov Theognidis 
codices haud pauci | 9 xaxoxeQ6eir\oiv M d A ut xaxoxegdeiqoi Theo- 
gnidis 'proletarii libri tantum non omnes', xaxoxeQ6irjotv Tr., xaxoxeo- 
6l$otv Theognidis libri AO m, xaxoxeodloioiv Voss. |J 10 [xaM.ov 
dntoxot adov Theogn. [J 11 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. iteratur corp. 

Sl 

Par. 582 Elt. (Mevdvdgov) J) 12 e vrj&ia Tr. corp. Par. : evrj&eiaM* evrfoi 
A et superscr. A 1 | 4>tkovfxivrj Beutley: 6tj/.ovfxivrj M d A Tr. corp. Par. |! 
13 fir) om. corp. Par. | <$' (vel 6e) a 6el M d A 6i u 6el corp. Par. : <?' 
ooa 6el Tr. |j 14 ecl. hab. lemmate non iterato Tr. p. 25, om. MA. 
quod adnotavit Gesn. 2 p. 53 mrg al. hic adscribitur Eurip. id puto 
referendum esse ad librum Oporini de quo monui mus. Bh. XXXIX 
p. 313 sq. cf. supra p. 222 adn. 3. 9. erat Trincaveiliani generis exemplar 
idque male habitum 

Stobaeus UI. jj 226 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN V 

'Enav ev dya&oig evvoovfievog rig cov 
tjjxfi tl xgeiTTov cov %%ei, ^rjTel /.axd. 

29 (4, 30 Mein.) Evgmidov (inc. fab. ir. 899 N. *). 
Ovx av dvvaifirjv fir) OTeyovTa ni/xnXdvai, 

aoq>ovg enavTktov dvdoi /ur) ooqiiij Xoyovg. 5 

30 (4, 31 Mein.) Tov uvtov (inc. fab. fr. 1033 N. 2 ). 
Ev yag rod 3 io&i, xe% o' eXdv&avev ndgog, 

to oxaiov eivai ngtoT' dfiovaiav e^ei. 

31 (4, 32 Mein.) EvQinidov 'AXet-dvdgov (fr. 47 N.*). 
"O&ev de vmav XQ r ] v ff «> 6voTv%elg, ava!-' 10 

o&ev 64 o ov XQV V > evTv^eig ' 6ovXoioi yo\g 
Toig aoiai vixyg, xoig 6 J eXev&4goioiv ov. 

32 (4, 33 Mein.) Evnohdog (fab. inc. fr. 1 com. II 1 p. 546). 
'AXX dxoveT 3 , lo &eaTai, Tafid xai IjvvieTe 

QtjfiaT , ev$v ydg ngbg vfiag ngioTOv dnoXoyrjoofiai, 15 

o ti nad-ovTeg Tovg i\4vovg fiev XeyeTe noirjTag aoqovg' 1 bfiokoyovfxivoiq pro svvoovftsvoq Gobet n. 1. p. 91 \ 2 ^tjtsI 
Tr.: corr. Gaisford | xQsirrw Tr.: tacite corr. Gesn. 1 p. 32 || 3 ecl. cuni 
lemm. hab. Tr. p. 25, om. MA. Plutarchus de garrul. p. 502 C 6 Evqi- 
niSrjq xaXwq sins npbq rbv davvsrov dxQoarrjV^ovx dv Svvaifxrjv — 
Xoyovq\ enuntiati protasin servarunt, ut vidit Musgrave, Athen. XV 
p. 665a et Eustath. II. p. 1301, 33 his: si' fioi xb Nsotoqsiov sv- 
ykuiooov fxiXoq 'AvrrjvoQoq rs rov 4>Qvybq SoItj &soq || 6 ecl. cum 
iemm. hab. Tr. p. 25, om. MA || 7 xav slb ' Tr. : corr. Valckenaer || 8 
dfiovoiaq ci. Gesn. 3 p. 53 mrg, recepit Grotius dict. poet. p. 31 J 9 ecl. 
cum lemm. hab. MA (post ecl. 4, 28 Mein.) Tr. p. 25 (post ecl. 4,31 
Mein.); xov avrov nec plura Tr. || 10 Sh ATr.: fxev M d ; vtxav o&sv 
fxhv ci. Ribbeck rbm. trag. p. 84 | iqt\v os Valckenaer: /qtj os M d A 
ZQt) os Tr. || 11 zqtjv A (sic) %qt)v M d : %qt~j Tr. ; %qt) Gesn. 2 , inde 
vulg. | SovXotot M d Tr.: SoXotq A || 12 zolq oolai vtxuq Musgrave: 
xolq ooloiv {oovotv M d ) qxstq M d A roaotatv t]xstq Tr., inde vulg. ; 
etxstq pro ijxeiq ci. Gesn. 1 p. 32 mrg probante Grotio qui scripsit rotq 
aolatv ex A | iXsv&SQtoiotv A || 13 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 25, 
om. MA || 14 xdfia Bergler: noXXa Tr. Voss. | Sh pro xal mavult 
Porson | 15 QTj/xad-' Bergler: xQrjfxar' Voss - XQVH* x> Tr. | svdvq 
mavult Meineke | v/xaq Voss.: r)(xaq Tr. j post dnoXoyr\aofxat plenius 
distinguit non nihil interceptum ratus ante o rt na9. Kock com. I p. 353 || 
16 na&ovrsq Wakefield: /xa&ovrsq libri CAPVT IV IIEPI A^POZOHS 227 

T t v d£ rig tojv iv&dd' atTOv, /.irjdk ev %£Iqov qpQOviov, 
inLTi&rpai ifj noirjoei, ndvv doxei xaxcog qpQOveiv, 
iiaiverai ts xai nacaQQii tvjv qpQevcov to} aqj Xoyqj. 
dXX 1 liioi nei\}eo9e, ndvTcog iceTafiaXovTeg Tovg TQonovg, 

5 iir) qpSoveid-' otov Tig rjLicov /novoixfj x ai Q71 vecov. 
33 (4, 34 xMein.) c Piavov (Meineke anal. Al. p. 199). 
H dga drj /.idXa ndvTeg dpiaQTivooL neXo/ueo&a 
dv&QConoi, qpeQO/nev de &ecov eTeQOQQona dcoQa 
dqpQadec xQadirj ' (jiotolo ciev 6g %' enidevrjg 

10 OTQOjqpdTai, iiaxaQeooiv eni xpoyov aivbv idnTec 
dxvvLievog, oqpeTeQrjv d 1 aQeTrjv xai SvpLov ari^ei, 
ovde tl daQOaktog voeeiv enog ovde tl Qe^ai 
eQQiyojg, o&l t 3 avd^eg exexTeavot naQecooL, 
xai oi &vLibv edovoL xaTr t qpeirj xai oi^vg. 

15 og de xev evox&fjOi, &eog de ol oXfiov ondtji 
xal noXvxoiQavir.v, enLXtj&eTai ovvexa yaiav 
noooiv encOTeipei, &vrjTol de oi eioi Toxfeg' 
dXX 3 vneQonXirj [ce] xai diiaQTcoXfjOL vooio 

1 avxov Tr. Voss.: avxcov temere Gesn. 1 p. 32, vulg. || 2 int- 
xi&rjxai Porson adv. p. 287: int&ijxat libri |j 3 ze tacite reposuit 
Gesn. 1 : xt Tr. Voss. | naQaQel Valckenaer coil. Hesychio naQaQeiv 
<pXr\va<pelv idque constabilire studet Cobet mnemos. IX p. 130 fortasse 
recte || 4 nei&ea&e Voss. : nei&ea&at Tr. p. 26 | post ndvxcoq plene 
distinguit Kock j| 5 <p9ovei&' Dobree Aristoph. Plut. 1188: <p{rovTJ&' 
Tr. Voss. | rjptcov Valckenaer: vtiaiv libri || 6 ecl. cum lemm. hab. Voss. 
(Frob. p. 85) Tr., om. MA; ^Piavov Gesn. 1 p. 32: aQiavov Voss. ^Ptavovq 
Tr. U 7 afxaQtivooi Gesn. 1 : aitaQxrjvoot Voss. Tr. | neXopcea&a Voss. : 
nekocte&a Tr. j| 9 cccpQadet Brunck : d<pQa6ey libri ; dcpQaSiy XQadirjq 
Valckenaer | oq x' Voss.: oor\ Tr. j| 10 ptaxaQeoaiv tacite Gesn.* 
p. 54, inde vulg. : pcaxaQeaat ( eai Tr.) d' Voss. Tr. |] 12 &aQaaXeoq 
Turnebus: &aQoa?.ecoq libri || 13 o&t sed & ex x Voss. 1 | o&t x' 
libri: oxav Brunck o&t x (id est onov dv) Cobet mnemos. IX p. 110; 
tu confer Meineke anal. Al. p. 201 |) 14 xaxrjcpeir/ Brunck: xaxrjcphj 
libri | 15 evox&fiai Meineke: evox&qar] Voss. et fere Frob. evox&iarj 
Tr. ; eiox&rjoi Gesn. 1 , inde vulg. | Se ol Nauck (per litt.): 6' ini libri 
nisi quod 5' intoXftov quasi per unum vocab. Voss. | 6naC,rj Meineke : 
onailei libri || 17 noaalv inioxei(3et Voss.: noalv imoxeixet Tr. || 
18 xe seclusit Brunck 

15* 228 IQANNOr STOBAIOr EKAOTCJN T' 

ioa Jti (igo/ift(, v.eqaXr)v 6' imigavxov dvio^et 

y.ai 7teo ecov oXiyog, ftvaxat 6' evrir\%vv 'A&r\vr\v, 

r)i xiv 3 dxQantxov xev.ftaiQexat OvXvfindvde, 

&g 7ce fiex' a&avdxototv dgid-fxtog elXantvdtrj. 

rj d' "Axr\ dnaXolot fiexazQtoyGioa nodeootv » 

dxgrjg ev xeqaXfjotv dvcdtoxog v.ai dqjavxog 

dXXoxe ftev ygairjoi vecoxiQrj, dXXoxe 6' avxe 

SrcXoxiQfjoi yQrjig eqioxaxat dftnXaxirjot, 

Zrjvt &ecov y.Qeiovxi Aixrj x' enirjQa qjiQovoa. 

34 (4, 35 Mein.) MevdvdQOv (fab. inc. fr. 194 com. IV 10 

p. 277). 
Ovv. eox' dvoiag ovdiv, cog eftot doxet, 
xoXfirjQoxeQOv. 

35 (4, 36 Mein.) 'Hotodov (scut. 92). 

2yixXtog' r) nov noXXa ftexeoxova%itex' bniaoco, 1» 
r]v dxrjv dyicov r) 8' ov naXtvdyQexog eoxw. 

36 (4, 37 Mein.) 2oqoy.Xiovg (fr. 74 N. 2 ). 
'Evxavd-a ftivxot ndvxa xdv&Q(6ncov vooel, 

y.ay.olg oxav &iXcootv ido&at v.axd. 1 vniQavyov dviayei Meineke an. Al. 1. c. : vtisq avysvag tayei 
libri || 3 r\i ziv' Voss.: % ioxivTr. | dzQamzbv Gesn. 1 , vulg.: dzQunrj- 
zov Voss. dzQttTCrjzhv Frob. Tr. || 4 a>g xe fxez' d&avdzoig ivapl&fiiog 
Brunck. tmesi a Bhiano seiunctum putat fcezaQiO-fttog Meineke. Brunckii 
coniecturam iterant Cobet mnemos. IX p. 110 Madvig adv. cr. I p. 718 | 
elkamvdtfl quis? elkantvdt,et libri || 5 noieooi (vel -iv) Voss. : nodeg 
Tr. || 9 XQetovzt Valckenaer ad Eur. Hipp. 1162: xQtoevzt libri | Stxy t* 
Gesn. 1 , vulg. : Stxrj S' libri || 10 ccl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 4, 32) 
Tr. (post ecl. 4, 34). Mac. Chrys. (post ecl. 4, 22 Mein.). recurrit corp. Par. 
583 Elt. (lemmate non iterato post ecl. 4, 28 Mein.). de Crameri aned. Ox. IV 
p. 254, 21 vide Wachsmuth stitd. p. 138 sq. |j 12 eoztv corp. Par. || 
14 ecl. cum lemm. hab. Tr. (post ecl. 4, 35), om. MA || 15 fiezeozo- 
vaxiXcr' Hes.: fiezaazevayl^ez' Tr. | ontaoto Hes. : dnlato Tr. || 16 
ddztjv Hes. | dyetov Tr. libri Hes.: dyitov Graevius et Peppmueller | r) 
6* ex Hesiodo Gesn. 1 p. 32 vulg.: ijv S' Tr. || 17 ecl. hab. Tr., om. 
M A. Sotpoxkiovg praefigit Tr. SocpoxXeovg 'AXedSatg tamquam ex 
duobus codicibus l B. C' adfert Schow quem secuti sunt Meineke Nauck 
Dindorf. cf. mus. Rh. XLI p. 59 sq. CAPVT IV HEPI A^POSrNHS 229 

37 (4, 38 Mein.) Tov aitov (fr. 324 N. 2 ). 

Tavt kotiv alyiOT*, rjv jcaobv &io&ai y.aX(bg 
avTog Tig avTo) %r\v @/\afii]v 7tQoo&fj (pegiov. 

38 (4, 39 Mein.) Mevavdoov (fab. inc. IV. 77 com. IV 
5 p. 255). 

'O f.ifj cpeQOJV yao ev %L iiov kv toj fiioj 
uya9ojv, ckoyiotog kotiv, (aXV) ov ua/.aQiog. 

39 (4, 40 Mein.) MevdvdQ ov Qettalf (fr. 1 com. IV p. 133). 
Mixqcx ye JtQoipaoig koti tov nQal-ai Ka/.ojg. 

10 40 (4, 41 Mein.) Qdr}uovog (com. IV p. 54 fab. inc. fr. 58). 
'Euav 6 vovg r) uij xa&eoTrjxojg ttvi, 
ova %ot 3 axoveiv tovtov oi&ev oid' bgav. 

41 (4, 42. 43 Mein.) KeQxidag (p. I. 4 II p. 514 B.). 
Novg OQf/ xal vovg axovei. 1 ecl. cum lemra. hab. Tr., om. MA. KQSovoa (id est Kgeovaa) 
quod ex codicibus C B. C.' addit Schow, non spreverunt Nauck et Din- 
dorf. cf. mus. Rh. 1. c. || 2 aXyiaxa, dv Tr. |! 3 aixw Tr. j nrjuovijv pro 
trjv fi?.dftr]v coniecit Nauck | <psQwvTr.: 9eXwv mavult Nauck <pqovwv 
F. G. Schmidt sat. cr. p. 7 [| 4 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 4, 35 
Mein.) Tr. p. 26 (post ecl. 4, 38 Mein.) ; MevavSoov Tr. zov aixov (cf. 4,35 
Mein.) MA || 7 dXoyioxoq (sine acc.) etiam A compend.; faliitur Gaisford J 
d?.?.' oi Buecheler: or M d ATr. ; ov xoi Bentley oiyl Meineke || 8 ecl. 
cum lemm. hab. MATr. ; xov aixov fab. u. om. Tr. || 9 puxod ye A 
Tr. : fxixoa M d acc. corr. M 2 j| 10 ecl. cum lemra. hab. Tr., om. MA |) 12 
sax' tacite Gesn. 1 p. 34, inde vulg.: sx' Tr. | xoviov oi&hv Buecheler: 
oidhv xovxwv Tr. oi&hv aixbv Scaliger ap. Grotiura dict. poet. p. 521 ; 
aitw tacite Gesn. 1 , inde vulg. || 13 ecl. cum lemm. KsQxidaq hab. Tr. 
(vid. mus. Rh. XXXIX p. 385 adn. 1), om. MA; KsQxldaq iv Ms?.idu{loiq 
Schowii liber interpolatus, de quo vide raus. Rh. XLI p. 60. Epicharmi 
hemistichium a reliquis separavit Grotius dict. poet. p. 33, unde 'Eniy^aQ- 
uov lemma addidit, dein Keoxldov scripsit Gaisford. non recte probat 
hanc rationem Bergk, qui quod firmari dicit Grotii coniecturam codice 
A, fallitur: totus locus deest in MA, non solum c primus versus'. errasse 
autem Grotium inde elucet, quod verba voiq OQrj x. v. d. per se sola 
capiti nsQl d^pQoavvr^q non conveniunt. denique nihil obstare quominus 
Cetcidas illud Epicharmi in suum usum convei terit merito monet Meineke 
anal. Al. p. 392 || 14 voiq — dxovsi inde ab Aristotele probl. XI 33 
laudant multi, vide Lorenz ad fr. inc. 2 p. 255 sq. | oQtj Tr. 230 lQANNOr ITOBAIOr EKAOrQN V 

utog %ev lidoiev xdv aoqiav neXag eoxaxviav 

dvigeg, tav xb xiag 

naXio aioaxxai xai dvoexvinxoj xgvyog; 

42 (4, 44 Mein.) Ilagoifiia. 

"Ovog Xvgag rjxove xai adXntyyog vg. 5" 

43 (4, 45 Mein.) Qeoyvidog (693-694). 

JJoXXovg xoi xdgog dvdgag anibXeoev dqjgaivovxag' 
yvojvat yag %aXenbv \ navgov, ox 3 eo&Xd nagf. 

44 (4, 46 Mein.) 'Pqyivov ex xov Tlegl qiXiag. 
Ka&drceg de xb xov rjXiov q>ojg ovx eaxt &edoaa&ai 10 

do&evel xal ddvvdxoj xfj oipei' ovxoj xal ext fidXXov xr)v 
dXr]&etav ovx eoxiv ideiv do9evei xal ddvvdxto xfj 
dtavoia. 

45 (4, 47 Mein.) KogvyXiavov xaxa Begovixrjg. 

*AXX } o/ntog xa fteydXa zavxa xai deiva ojfioXoyet 15 
Koixrj xa&* avxfjg. xovxo ydg avxojv xa/ fiovov xf ngo- 1 xsv 1'dotev Meineke: ivi doie v Tr., #' i'doie v Schowii liber inter- 

polatus ex em., quod non recipere debebat Bergk || 1 colometria deest 

in Tr.: eaxaxvlav 'Avigeg, tbv xb xiag IlaXw xxe. distinxerunt Grotius 

et Meineke, ioxaxvlav 'Avigeg, — aiaaxxai Kal 6. xxk. Bergk |) 3 naXoi 

aiaaxxai xal Svaexvinxoj xgvyog Bentley ep. ad Mill. p. 14: nakbg 

eaaxxai, xal dvoexvinxat xgvyog Tr. ; naXoj aiaaxxai xai dvaexvinxoj 

xovyi tacite corr. Gesn. 1 p. 34, inde vulg. Diogenis versus quos servavit 

Ciemens Alex. strom. II p. 492 P. apte comparavit Mcineke J 4 ecl. cum 

lemm. hab. MA (post ecl. 4, 40 Mein.) Tr. (post ecl. 4, 43 Mein.) Mac. 

Chrys. (post ecl. 4, 35 Mein.). iteratur Apostol. cent. XII 91*. cf. Macar. 

cent. VI 38. dixit de hoc proverbio Leutsch Philol. III p. 567 || 6 ecl. 

oa 
cum lemm. hab. MATr. || 7 noXXovg Tr. Theogn.: noJJ.oa M d 7ro;./. A | 

acpgoviovxag Theognidis deteriores || 8 navgov M d ATr.: xaigbv ci. 

Bergk. nixoov ex Theogn. Meineke; voluitne navXav loannes vel nelgapl 

mavult xalenov, navaov bx' ia&Xa n. Buecheler |j 9 ecl. cum lemm. 

hab. MATr. (post ecl. 4, 45 Mein.) sine lemm. Br (post ecl. 4, 15 Mein.); 

ix xov negl (piXiag om. Tr. recurrit corp. Par. 584 Elt. (rrjolvov sic) ] 

10 xa&dneg dh M d Tr. corp. Par. xaddneg oe Br xaSdneo A teste 

Gaisfordo || 14 ecl. cum lemm. hab. MATr.; xaxd Beoovixrjg om. Tr. || 

16 Koixtj 'nomen non infrequens in titulis latinis, impositum quod a 

cubiculo erat Berenices, ut nooxoixog, xoixwvig sim.' Buecheler: xoixtj 

sine acc. M d xoixrj ATr.; xavxrj Tyrwhitt avxij Meineke CAPVT IV IIEPI A*POSrNHS 231 

aigiasi nQoaeOTiv dya&ov, oneQ kaxl (tiyiOTOv tlov xaxojv, 
oxi Tieol (xtv 7toaxxovai xaxidv xal naQQrjoidCovTai. 

46 (4, 48 Mein.) TooxQaTovg BovaiQidi (§ 3 p. 221 sq). 
riyvuioxco (tev ovv otl Tolg nXeioTOig tojv vov&erov- 

5 uivojv i/xqjvTov sotl (ir) nQog tag ojqjeXeiag dnofiXineiv, 
dXXa tooovtoj yaXenojTeQOv dxoveiv tcov Xeyofxivcov, booj 
ttsq av Tig avTWv dxQifieoTeQOv e^eTcdZj] Tag afxaQTiag. 

47 (4, 49 Mein.) nXdrojvog ex tov Qaidcovog (p. 89 C — 

90 A). 
10 'AXXd 7iqojtov (iev evXa§Tq^oj(xiv tl nd&og (ir) nd$oj- 

uev. To noiov; r)v <T eyto. Mr) yevio/xe&a, r) d 3 og, 
uiooXoyoi, loaneQ ol /xiodv&QOjnoi yLyvo/nevoi' ojg ovx 

feoTLV , eqjrj , o tl dv Tig (teiCov tovtov xaxdv nd&oi rj 
Xoyovg (iiar)oag. yiyverai de ex, tov avTOv tqotiov (xloo- 

15 Xoyia re xal (iioav&Qconia. r) Te yaQ (xioav&Qtonia ev- 
dveTai Ix tov oqjodQa tlvl niOTevoaL dvev xiyyr\g, xal 
fjytfoaod-ai Ttavxdnaoi Te dXrj&fj eivai xai vyirj xal niOTov 
tov av&Qwnov, enevta oXiyov voreQOv evQelv tovtov no- 
vrjQov Te xai dniOTOv xal avd-Lg eTeQOV xal otov tovto 

20 noXXdmg nd&rj TLg, xal vnb tovtojv (idXiOTa ovg dv 
r)yr)oaiTo oixeioTaTOvg xal eTaiQOTaTovg, TeXevTtov dr] 
&a/ud nQOOXQOvtov (iioei Te ndvrag xai r)yelTai ovdevog 

1 OTtEQ eaxl ueycaxov xcov xaxdiv seclusit Cobet v. I. 2 p. 371 || 

»2 xaxcov Cobet mnemos. IX p. 96: xaxcoq libri |j 3 ecl. cum lemm. 
hab. M A Tr. p. 27 (post ecl. 4, 47 Mein.) Br (post ecl. 4, 46 Mein. 
sed om. 47) ; fiovocQcdc om. Tr. Br || 4 ycyvcoaxco M d Tr. Is. : ycyvcd- 
oxov A ytvcoaxco Br | vovQexovuevcov M d A Br Isocratis vulg., vevov- 
&exrjuevcov Tr., vov&extjuevcov Isocratis r \\ 1 xcq avxcov dxQ.M^ATr. 
Br, avxcov xiq dxg. Isocratis r, xiq dxp. avxdiv Isocratis vulg.; vide 
Keil anal. Is. p. 84 | e&xdtfl paene evanuit in A || 8 ecl. cum lemm. 
hab. M A Tr. j| 10 uev om. Plat. || 12 ucooloyoc Hermann : ucaohoyoi 
M d ATr. Plat. | ytyvouevot M d A Plat. : yevouevoi Tr. 1| 13 ecprj oxt 
M d A Plat. : e<p' oxt Tr. |] 15 i) xe yag ucoav&Qconca om. M d j| 17 
xe M d ATr. Platonis BCDE : ye tacite ex Platonis Ald. p. 47 (PJatonis b) 
Gesn. 1 p. 34, inde vulg. | ncoxbv M d Tr. Plat.: ncaxbv ovxa A || 20 ovq 
av ATr. Plat.: ovoav M d |j 21 &} M d A Platonis BCE: 6e Tr., inde 
vulg., xl Platonis D 232 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

ovdev vyteg elvat. rj ovx rjo&rjoat ov xovxo ytyvbfievov; 
Ildvv ye, r)v d 3 eyio. Ovxovv, r) d 1 og, aioxQov, xori drj- 
Xov oxt avev xeyyr\g xrjg neol xd dv&QConeta 6 xoiovxog 
XQrjo9at enexeiQet xolg av&QCOTCOig; el ydg nov ftexd 
*iX vr )S exQfjxo, cooneQ exet, ovxcog dv rjyrjoaxo , xoig fxev 5 
XQrjoxovg xai novrjQovg oqodQa oXiyovg elvai exaxiQovc, 
xovg de /xexai-v [xovtcov] nleioxovg. 

48 (4, 50 Mein.) 3 Ev xavxoj (p. 91 A). 

Qg xtvdvvevco eycoye ev xqi jcuqovxi neQt avxov xov- 
xov ov qjtloooqpiog e^etv, all 3 dioneQ ol ndvv dnaidevxot 10 
qjiXoveixcog. xai yaQ exeivot oxav /ceoi xov dftqjiofirj- 
xcootv, onrj /xev exet neQt cov dv 6 Xoyog rj ov q>Qovxi- 
tovotv, oncog de d avxoi e&evxo xavxa do^et xolg naQOVot, 
xovxo nQod-vfxovvxat. 

49 (4, 51 Mein.) Jrj/xoo&ivovg. 15 
Jrjfxoo&ivrjg 6 qtjxcoq deaodfievog xtva drjfxaycoyov 

dqjvrj fxiya (locovxa eqjrj c dkX' ov x6 fxiya ev eoxt, xo 81 
ev /uiya 3 . 

50 (4, 52 Mein.) KQaxrjxog. 

1 elvai M d ATr.: elvcu zb naQanav Plat. | av M d ATr. Plat.; 
ovnco ex Platonis Ald. Gesn. 1 mrg, quod tacite in ovzco mutavit Gesn. 3 
p. 55 mrg, inde av ovzco temere Gaisford || 2 alo/oov seclusit Schanz || 
3 zdv&Qconeia Plat. || 4 ine%elQei M d ATr.: inc/eioeZ Plat. | dv&Qco- 
noiq M d A Tr. Platonis d e: dv&Qconeloiq Plalonis BCDE |) 5 ovzcoq A 1 
ovzoq A m. inc. || 6 novrjQovq ATr. Plat. : fij) novrjQovq M d | otpodQa 
oXlyovq elvai M d A Plat. : oXiyovq elvai o<p6dQa Tr., inde vulg. || 
7 (xezaSy Plat. : fieza^v zoxzcov M d fiezagb zovq ATr. || 8 ecl. cum 
lemm. hab. MATr. (post ecl. 4, 49 Mein.) Br (post ecl. 4, 48 Mein. sed 
om. 49); pro lemmate nXazcovoq compend. Br fl 9 eycoye Br Plat.: iyco 
M d ATr. || 11 cpiXovelxcoq om. A 1 , in marg. sinistro suppl. A a | dfxcpio- 
prjzcooiv M<*ATr. Plat., d/xcpiofirjzrjocootv Br J 12 onrj M d ATr. Plat. : 
oncoq compend. Br (compendium Br 1 , sed atramento pallidiore) 13 « 
om. M d || 14 TiQO&vfiovvzai M d ABrPlat.: nQO&vjxelzai Tr. || 15 
ecl. hab. MATr. (post ecl. 4, 50 Mein.) Br (post ec). 4, 121 Mein.) Mac. 
Chrys. (post ecl. 4, 44 Mein.), lemma M A. recurrit corp. Par. 389 Elt. (zov 
avzov [id est drjfxoo&ivovq] dnocp&iy/xaza) : 9eaodfievoq 6h zivd Srjfxa- 
ycoybv xze. || 19 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Tr. recurrit 
corp. Par. 491 Elt. (yvco/xai KQazijzoq) CAPVT IV HEPI A4>P02rNHE 233 

KgaTr t g dnei/.a^e Tovg avor\Tovg tujv av&QU)nu)v rolg 
TQvndvotg' avev ydg deoftov xal dvdy*.r i g ftrjdev e&eketv 
tujv deovrtov noteiv. 

51 (4,53 Meio.) JtjhoxqItov (fr. mor. 11 Mullach.). 

5 'Av&Qwnoiot xa/.d l£ dya&uiv (pveTat, enr\v Tig ra- 

ya&d fxr) 3 nioTr\Tat nodrjysTeeiv ftr\de oxeetv ev7tOQ(og. 

52 (4, 54 Mein.) Bitovog. 

Biojv eXeye Tovg yQaptfj.aTr*ovg ^rjTovvrag 7teQt Ttjg 
'Odvooecog nldvr\g pir) ek\eTa£eiv tt)v idiav ptrjde xa&OQ&v 
10 oTt xai ev avTuJ tovt(o nXavuivTat novovvTeg neQt ra 
Hrfiev xpj/fffjUa. 

53 (4, 55 Mein.) HkaTuovog Ix tov KXeiTO(pui)VTog (p.407E). 
Kai bnoTav av (pfjg Tovg doxovvTag fxev ra oujfiaTa, 

zfjg de ipvxrjg r]f4.ekr\y.0Tag eTeQOv Tt nQaTTetv tolovtov, 
15 tov ftev aQ^ovTog dftekeiv, neQi de to aQl-opievov eoitov- 
da/.evat. 

54 (4, 56 Mein.) l H.Qa/.keiTOv (fr. IV p. 3 ed. Byw.). 
Ka/.oi yivovrat dqpfrakpioi xai u)Ta dtpQOvtov dv&QU>- 

nuiv \pv%dg fiaQftaQOvg e%6vTU)v. 1 Kgdzrjq sed g in ras. M |J 2 dsopiov sed 6so e corr. M d Q 4 ecl. 
cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 4,52 Mein.) sine lemm. Br (post ecl. 4,51 
Mein. sed om. 52). eadem plenior exstat supra II 9, 2 p. 177 Wachsra. || 
6 nlaxTjxai M d A (sic) 'niaziizai Tr. iniazrizai Br et supra P, mozijzat 
supra F; 'ntozrjzat Wachsmuth Corrig. p. XXXIX. an 'niozsrizat? \ no6tj- 
yszsZv Br ut libri supra no6r\ysZv M d A nodrjfisiv Tr. | d/sZv M d A Tr. Br 
ut supra P oy/.sZv supra F || 7 ecl. cum lemra. hab. MA, sine lemm. 
Tr. Bionem Diogene usum esse indicat Laert. VI 27, tacito auctore verba 
interpretatur Seneca ep. 88, 7 || 8 zrjq om. Tr. j| 12 ecl. cum lemm. 
hab. MA Tr. p. 28 ; ix xov K).sizo<p<ovzoq om. Tr. || 13 av A Tr. Plat. . 
av M d | post <p%q quod Plato habet zb scps^rjq zovxto resecuit Stobaeus 
l| 15 ugSovzoq M d Tr. Plat.: dg^avzoq A | ag^Ofxsvov M d Tr. Plat. : 
do&fxsvov A | 17 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Tr. a genuina 
sententiae forma propius abest Sextus Emp. adv. math. VII 126: xaxol 
ftdoxvgsq dv&Qojnoioiv o<p{ra?./uol xal oiza, ftaopdgovq xpvxaq i%6v- 
xojv, sed vide Bernays ges. abh. I p. 94 sqq. et quae adnotavit Bywater. 
xaxol (JLagxvQsq oiza xal o<p&a?./xoi a<pQOVojv dv&Qojntov Heraclito 
tribuit gnomol. Vat. 311 Sternb. Q 18 yiyvovzat M d 234 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T ' 

55 (4, 57 Mein.) 2coxQdxovg. 

c O ftev SeiXog xrjg naxQidog, 6 de qjilodol-og xrg na- 
XQipag ovoiag eoxl nQodoxrjg. 

56 (4, 58 Mein.) 

01 dQanixat xav fir diojxcovxai qjofiovvxai , ol de 5 
acpQOveg xav fir) xaxcog nQaxxcoot xaQaxxovxai. 

57 (4, 59 Mein.) 

jEV fxev talg fie&aig naQOivovoiv , ev de xalg evxv- 
y.iaig naQavoovoiv oi dvorjxoi. 

58 (4, 60 Mein.) 10 
Ov& ol dfiovooi xolg OQyavoig ov& y ol dnaidevxoi 

xaig xvyaig dvvavxai ovvaQfi6oao9ai. 

59 (4, 61 Mein.) 

Tiij xcbv dnaidevxcov f3icp xa&dneQ vnoxQixf nolld 
xvqjov fiexey.dvf.iaxa viaQaxeixai. 15 

60 (4, 62 Mein.) 

1 ecl. cum lemm. hab. MATr. (post ecl. 4, 56 Mein.) Br (post ecl. 8, 22 
Mein.), sine lemm. Mac. Ghrys. (post ecl. 4,51 Mein.) ubi legitur ZioxQdxrjq 
egnj' b fihv xxh. ; lemma 'iooxQaxovq Tr. || 2 ipc).66o^oq] cf. ecl. 143 || 
4 ecl. hab. lemmate non ilerato MATr. cum priore cohaeret in M sicut 
etiam 4, 59 — 67 Mein. quod semel moneo. recurrit diclum inter Demophili 
simil.26 || 5 dccoxcovxuc M* Tr. : dccoxovxac A || 6 fir\nco pro fir\ Demoph. || 
7 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit corp. Par. 29 Elt. (ID.0V- 
xuQyov) || 8 £i)ri>;f/tt<ecorp.Par. quod reposui: dxvyjacq M d A Tr. cf. supra 
p. 66, 9 et adn. similitudinem ex Porticu sublatam puto || 9 naQavoovocv 
A Tr. corp. Par..- naQOcvovocv M d | ol dvorjxoc M d ATr. : ol nXeloxoc 
corp. Par. rectius ut videtur || 10 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. 
recurrit Anton. I c. 70 p. 70 (drjucovuxxoq) Maxim. c. 18 p. 590 Gombef. 
(Arjucovuxx.) cf. Demoph. simil. 29: uovocxov fchv eQyov xb nuv OQya- 
vov cxQfcooao&ac, nenucdevfcevov dh avdQoq xb nao% rpvyy {*vyy 
Holstenius) ovfccpcovijouc || 11 auovooc] o syllabae oc inter lin. add. M 1 | 
xocq OQydvocq M d A: xcov OQydvcov Tr. || ovxe Ant. Max.: ot'd' libri 
Stob. || 12 xvyucq Ant. Max.: dxvyjacq libri Stob. || 13 ecl. hab. lemmate 
non iterato hab. MA Tr. histrionis similitudo Cynici redolet vel Stoici com- 
mentarium. non fugit hoc Duemmlerum Akad. p. 10 adn. 1 |j 15 fiexexdv- 
fiaxa ATr. sed v in ras. A: fxe&' hxdvfiuxu M d ; inevdifiuru Valckenaer, 
immo deponitur aliud ex alio superbiae et stultitiae velamentum | naQa- 
xecxac M d A: neQl- Tr. || 16 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. (post 
ecl. 4, 61 Mein.) Br (po9t ecl. 4, 57 Mein.). recurrit gnomol. Byz. 208 CAPVT IV IIEPI AfcPOSTNHS 235 

Toig acpQooiv tooneQ xoig nacoiocg /mxq<x nQocpaacg 
eig xb ycXaietv Ixavij. 

61 (4, 63 Mein.) 

01 fciv 1-evoc kv xaig odoig, oi de anaibevxoc ev xoig 
5 nQayftaoc nXaviovxai. 

62 (4, 64 Mein.) 

Tavxov eoxcv aQQtooxovvxc cpOQxiov dva&io&ac xal 
dnacdevxocg evxv%iav. 

63 (4, 65 Mein.) 

10 Ovze nXeovxag naQa xonov oQfxeiv daqoaXeg ovxe 

^ibvvag naQa xbv vbfiov ficovv dxivdvvov. 

64 (4, 66 Mein.) 

c O fiev IlQcoxevg xf t ftOQqjf, b d 3 dnaidevxog xfj \pv%f 
naQ J emaxov dXXotovxac. 
15 65 (4, 67 Mein.) 

HoXXovg ojoneQ do&evovvxag ovxoj xal evxv%ovvxag 
xb nXrjd-og xcov naQaxeiciivcov Xvnei. 

66 (4, 68 Mein.) 

OiXcnnog xovg J A&r\vaiovg ecxate xolg eQfiaig uig 
20 oxbfxa fxovov e%ovoc xcri aidoia /iieydXa. 

67 (4, 69 Mein.) Aqfiddov. 

(Bar. 206); floril. Schenkelii (Wien. st. XI p. 33) 120. de similitudine 
monui mus. Rh. XLV p. 551 sq. 

3 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit corp. Par. 81 Elt. 
(W.ovtcxqZOv); gnomol. Byz. 221 p. 202 Wachsm. (Bar. 197) 5 nla- 
vtovrai M d A Tr. Bar.: dianXavtovtat corp. Par. || 6 ecl. hab. lemmate 
non iterato MA Tr. (post ecl. 4, 63 Mein.) Br (post ecl. 4, 62 Mein.). cf. 
Maxim. c. 18 p. 589 Combef. et mel. Aug. c. 31 n. 4 (post Plutarcheam) ; 
gnomol. Byz. 222 (Bar. 108); floril. Schenkelii (Wien. st. XI p. 21) 61 
9 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. recurrit corp. Par. 77 (W.ov- 
rao-/ov) || 10 OQftelv Tr. : oQ/xav M d A oQfirjV corp. Par. || 11 ^tovrag 
M d ATr. : "Qoivxa corp. Par. | naQcc rbv vofxov M d A Tr. corp. Par. ; naQa 
vo/xov (ut scripsit Meineke) Maximus c. 58 p. 667 Combef. recte fortasse || 
12 ecl. hab. lemmate non iterato MATr. cf. Hor. epist. I 1,90 || 15 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA Tr. || 16 do&e vo vvxag M d Tr. : da&aivovvzag 
A || 18 ecl. sine lemm. hab. Tr., om. MA || 21 ecl. cum lemm. hab. 
MA (post ecl. 4, 67 Mein.), sine lemm. Tr. (post ecl. 4, 68 Mein.) Br 
(post ecl. 4, 79 Mein.). recurrit Maxim. c. 60 p. 671 Combef. (Jrj/xdSrjc;) 236 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

Jr]fxd8r\g xovg 3 A&rjvaiovg etxa^ev avXoig, ojv ei xtg 
dqjiXot rr)v yXdJTTav xb Xotnbv ovdiv eOTi. 

68 (4, 70 iMein.) 

QeoxgiTog ygaLiiiatodidaoy.dkoj qjavXojg dvaytvojoxovti 
7tQooeX9u)v eine 6id %i yeojfteTQeiv ov dtddoxetg; 1 xov 5 
d 3 elnovTog oti ovy. olda, 'xat %i tovt' ;' elnev 'ovde 
yaQ dvayivojoxetv 3 . 

69 (4, 7i Mein.) JrjftoxQizov (fr. mor. 18 Mullach.). 
EidcoXa eo&i~ t Tt xai xooftoj dtanQenia nQog iJetooirjv. 

dXXd xaQdirjg xeved. 10 

70 (4, 72 Mein. : fr. 93) 

jlrj&rj tojv idiojv xaxtov ■O-QaovTrjTa yevvq. 

71 (4, 73 Mein.: fr. 16) 

^Avorjfioveg Qvoptovvxat Toiot Trjg Tv%r[g xeQdeotv , oi 
de tojv Totvjvde darjftoveg Toiot Trjg oorpirjg. 15 

72 (4, 74 Mein.: fr. 28) 

Tb XQ7& 0V °i^ev bxooov XQJ]^ €L ) ° °* E XQ7i£ 0JV °^ 
ytvojoxei. 

73 (4, 75 Mein.: fr. 54) 

iAvorjfxoveg to ^f t v ojg OTvyiovTeg, t,~v e&iXovot dei- 20 
fxaTt dideoj. 

2 Aome>vM d A: Xelnov Br Xoytxbv Tr. jj 3 ecl. sine lemm. hab. 
Tr., om. MA j| 4 yoafnxaxo6tSaoxaXoj tacite Gesn.* p. 56: younfia 
zu~ dtdaoxdXu) Tr. || 8 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. || 9 io9-~xt xal 
Meineke: aio&tjxtxd xal M d A Tr. cf. Lortzing die eth. fragm. JJemokr. 
p. 23 | {Jeojplav A || 11 ecl. hab. lemmale non iterato MA Tr. || 12 
iditov M d A: oixeiwvJr.; oixrjiojv Mullach || 13 ecl. hab. lemmate non 
iterato Tr. p. 29, om. MA || 14 xolq hic et 15 Tr. || 15 xi/rfi Grotius: 
ipv%TJq Tr. || 16 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. cohaerent inter 
se ecl. 72—82 in M || 17 frustra haec verba explicare studuit Mullach 
p. 263. sententiam mutilatam esse ab excerptore coniecit Lortzing 1. c. 
p. 23. videtur immoderatis inculcari hoc, vel beluam (^rjoiov) homini 
praestare temperantia quadam zb (fthv ydo) X9~^> ov oidev xxk. aut 
hoc, membra hominis scire quanto opus sit, ipsum nescire. ceterum dubilo 
num etiam huius frustuli fueiit initium illud dvorjftoveg \ oxooqjv ci. 
Zetler/>At7. 4 I p. 829 adn. 4 || 18 ytyvtooxe t M d || 19 ecl. hab. lemmate 
non iterato MATr. || 20 wq om. M d fortasse recte || 21 dtdao M d CAPVT IV IIEPI A4>P0irNHS 237 

74 (4, 76 Meio.: fr. 51) 

l4vorjfXOV€C filOVOlV OV T€Q7t6[X€VOl (SiOTf. 

75 (4, 77 Mein.: fr. 52) 

'Avorjfxoveg drjvaioTrjTog SgeyovTai ov T€Q7t6(.ievoi 
5 drjvaiOTrjTi. 

76 (4, 78 Mein.: IV. 31) 

'Avor j f.toveg tcov dneovTcov OQiyovTai, to. de iraQeovTa 
/.ai 7raQ(pxrj[X€vtov xegdaXecoTeQa eovTa dfxaXdvvovoiv. 

77 (4, 79 Mein. : fr. 55) 

10 "Av$Q(j}Troi tov &dvarov qjevyovTeg diajxovoiv. 

78 (4,80 Mein.: fr. 56) 

'Avorjftoveg ovdev f dvddvovoiv ev oXr, tj\ (Ziorf. 

79 (deest Mein.) 

'Avorjfxoveg ^cofg oQeyovTai yr^Qaog SdvaTOv dedoi- 
15 y.oTeg. 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MATr. suspectat Buecheler tam- 

qnam proximae interpretamentum || 3 ecl. hab. lemmate non iterato M A, 

om. Tr. || 4 Stivuiottjtoq Buecheler: Srj vsottitoq M d A; vs ottjtoq tacite 

Gesn. 2 p. 52, inde vulg. || 5 St) veornu M d A; Se vsoTr(tt tacite Gesn. 2 , 

inde vulg. || 6 ecl. hab. lemmate non iterato MA Tr. || 7 tiuqsovtu Tr.: 

nuQOvru M d A || 8 supplendum videtur xu'i{tisq rtov) 7taQa)/Tj[j.evQ)V \ 

nuQtayr\usvtav Tr. : 7tuQW/ji[j.ivu M d A | xsqSu?.ui(jjtsqu M d m. pr. | 

iovru suppl. A 2 || 9 ecl. hab. lemmate non iterato MTr (post ecl. 

4$ 78 Mein.) A (post ecl. 4, 80 Mein.) sine lemm. Br (post ecl. 4, 53 

Mein.) || 10 uvorjxot vel dvorjfioveg pro uv&Qtonot coniecit Meineke. 

comparaverim Sen. epist. 120, 18 erramus autem, qui ultimum time- 

mus diem, cum tantumdem in mortem singuli conferant, similia | 

Sttoxovoiv M d Tr. Br Stwxovoi sed ot a m. rec. A U 11 ecl. hab. lemmatc 

non iterato M (post ecl. 4, 79 Mein.) A (post ecl. 4, 78 Mein.), om. Tr. || 

12 dvSdvovotv (uvS-A) M d A: [luv&dvovoiv ci. Valckenaer. c possis 

etiam xur 'vovot vel dvvovot' Meineke, kuyydvovotv Wachsmuth. num 

dlSatvovoivl | (iiQ)Trj M d || 13 ecl. hab. lemmate non iterato M cum 

ecl. 4, 80 Mein. coniunctam, A post ecl. 4, 79 Mein., om. Tr. ut in 

archetypi margine hanc olim extitisse iure conicias. tamquam spuriam 

secluserant Gesn. 2 , Gaisford, Meineke, non recte |j 14 uvot\[iovsq 

madore periit A | malim xu/uutov. de xdyturoQ vocis usu praeter 

Heraclitum (Stob. III 1 p. 129, 11) vide quae monuit Gomperz die apol. 

der heilk. (Vindob. a. 1890) p. 11 238 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOIUN T' 

80 (4, 81 Meio.: fr. 53) 

'Avor)fioveg &dvaxov dedotxoxeg yrjQaoxeiv i&iXovoi. 

81 (4, 83 Mein.: fr. 140) 

HoXXol noXvfua&ieg vdov ovx exovot. 

82 (fr.58) 

Jo^a xai nXovxog avev ^vvioiog ovx doqpaXia xxr.ptaxa. 

83 (4, 84 Mein.) Jioyivovg. 

Enel de iv xf t oxocj dvdnaXtv neQinaxoivxog avxov 
eyiXiov xivig, 'elx 1 ovx aioxvveo&e^ elnev 'vfteig xr]v ev 
xtp fticp odov dvdnaXtv 7togevcfnevoi, efiov xr)v ev xqj neqi- 
naxeiv xaxeyvcoxoxeg; 

84 (4, 85 Mein.) 

2coxQdxr]g idcov /ueigdxtov 7cXoiotov xat dnaidevxov 
'idov' cprjoiv 'xqvgovv dvdQanodov . 1 ecl. hab. lemmate non iterato M A Tr. priorem aliquis inter- 
pretari videtur Buechelero || 2 i&ekovotv M d |) 3 ecl. hab. lemmate 
non iterato MA (post ecl. 4, 81 Mein.), addito drjfioxQtxov lemmale 
sed omissis superioribus Mac. Chrys. (post ecl. 4, 57 Mein.), om. 
Tr. cf. mus. Bh. XXXIX p. 530. recurrit sententia Democrat. 29 || 4 
Ttokv nokvfta&ieg Mac. || 5 ecl. hab. lemmate non iterato M A (post 
ecl. 4, 83 Mein.) Tr. (post ecl. 4, 81 Mein., sed om. ecl. 83). recurrit 
gnomol. Byz. 44 p. 173 Wachsm. (Pal. 38 Bar. 30); Democrat. 42; corp. 
Par. 329 Elt. (Kdxwvog); Georgid. p. 24, 12 || 6 gvviotog M d A 2 Tr. 
$vveo hodie exstat in A 1 ovvioewg rel. nisi quod <pQOvi)oewg corp. 
Par. | do<pa?.ea M d ATr. et Bar.: do<pakr] rel. || 7 ecl. cum lemm. hab. 
MA Tr. (post ecl. 4, 82 Mein.), sine lemm. Br (post ecl. 4, 69 Mein.); 
dtoyevtjg A 2 || 8 6h om. Br | avxov om. A | 9 aloyyveobai M ld || 
10 TieontareZv M d ATr. : neqinaxw Br || 12 ecl. sine lemm. hab. MA 
Tr. (post ecl. 4, 84 Mein.), lemmate non iterato Br (post ecl. 4, 64 Mein. 
i. e. post alias Socraticas). ad Socratem refertur apophthegma Stob. II 31 
p. 209, 16 Wachsm.; corp. Par. 253 Elt. (dno<p&ey(iaxa xov avzov i. e. 
2wxq.) idwv 6h nkovoiov dnaidevxov \<pr\ xxe.; gnomol. Vat. 484Sternb. 
paulo aliter conceptum Diogeni tribuitur a Laertio VI 47. alia testimonia 
addit Sternbach. denique conferatur flor. Schenkelii (JVien. st. XI p. 19) 
51 || 13 Ovxog pro Hwxq. Stob. II 31 | fxeiQaxiov om. Slob. II 31 et 
gnomologi | xal ante dnaiS. erunt fortasse qui deleant coll. II 31 corp. 
Par. gnomol. Vat., sed vid. Galenus protr. p. 109, 17 Marqu. 6 fthv (sc. 
Jrj/xoo&evrjg) yQVOa TtQOfSaxa xakwv xovg nkovoiovg xal anatdevxovg 
et gnomol. Vat. 216 'O avxbg (sc. drjfioo&ivrig) xbv nkovotov xal CAPVT IV IIEPI A^POSTNHE 239 

85 (4, 86 Mein.) JioyevovQ. 
z/ioyevrjg eXeye tovq dv&QOjnovQ xa fuev tzqoq xo £rjv 

noQiteo&ai, xa de tcqoq to ev Crjv ov noQi^ea&ai. 

86 (4, 87 Mein.) 'AqlototHovq. 
3 AQiOTorekr]Q tovq xa evaQyrj nQay\xaxa neLQiofxevovQ 

dertvvvai o/iioiov iqjrj noielv xoIq dia Xvyyov xov rjkiov 
(piXoTijuov/nevoLQ deixvvvaL. 

87 (4, 88 Mein.) Bllovoq. 

Blcov eQtoTTj-d-eLQ tl Iotlv avoia , elrce c 7tQ0'K07irJQ 

10 €[A7t6dlOv\ 

88 (4, 89 Mein.) StlItilovoq 2o)KQaTLA.ov. 

anuiStvTov t<prj Tvyjiq e/xsrov elvcu, cuius ipsius loci raemor Galenus 
Demostheni tribuisse videtur dictum Diogenis. vix enim recte de Galeno 
iudicavit Sternbach IVien. tt. XI p. 218 || 14 idov <ptjalv M d idov (prjaL 
ABr: Idov e<pn Tr. t<pn ISov xal xb corp. Par. iSov <pnol xb gnomol. 
Vat. | xqvoovv ccvSqcctioSov Stob. hic et lib. II ypvoovv <pnolv avSQu- 
rtoSov corp. Par. : /qvoovv TtQofiaxov gnomol. Vat. nQofiuxov eins 
XQvaoy.cO.Xov Laert. %qvgovv uQviov ci. Vsener. sed utrumque dici 
poterat dives homo inhumanus, et aureum mancipium et, quod sane fa- 
cetius est, pecus aureum 

1 ecl. cum lemro. hab. M (post ecl. 4, 85 Mein.) sine lemm. A Tr. 
(post ecl. 4, 85 Mein.) Br (post ecl. 4, 84Mein.) || 2 dioyevng om. M d Br | 
iXeye ATr.: eksyev (slsye Br) Sh M d Br || 4 ecl. cum lemm. hab. MA, 
sine lemm. Tr. recurrit corp. Par. 585 Elt. (AQiozoxeXovq) || 5 ivaQyfj 
M d corp. Par.: iv yij A 1 aQ superscr. A 2 evsQyij Tr. || 8 ecl. cum 
lemm. hab. MA (post ecl. 4, 87 Mein.), sine lemm. Tr. (post ecl. 4, 87 
Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 4, 83 Mein.). de Bione Laertius IV 51: xr)v 
oinoiv sXsys TZQOxonrjq iyxortrjv. sententia oinoiq ioxiv iyxonr) tzqo- 
xonrjq post Zaleuci dictum legitur in gnomol. Vatic. 306, eadem Hera- 
clito adsignatur flor. Mon. 199 et Maxim. c. 34 p. 624 Combef. cf. Philo 
Iud. fragm. v. II p. 652 M. et Isidor. Pelus. epist. IV 6 (Patr. gr. vol. 
LXXVIII) p. 1054 C | 9 slns om. M d |j 10 iyxonrj pro iynoSiov 
Meineke duce Nauckio sed invito puto Stobaeo || 11 ecl. cum lemm. hab. 
MA, sine lemm. Tr. Stilponi datur apophthegma etiam gnom. Vatic. 
n. 516, Aristoteli ibid. n. 145, apophth. Vind. n. 79, cod. Pal. gr. 297 
f. 117 r n. 24 teste Sternbachio, flor. Mon. 166 Leid. 156, sapienti nescio 
cui in flor. Pal.-Vat. 233, Bar. 213, Ottobon. 214, Georgid. p. 82. 
similiter athletas (id est dvaio&r/zovq) cum gymnasii columnis com- 
parat Aristo Plutarchi de sanit. praec, p. 133 D, de quo monui mus. 
Rh. XLV p. 553 240 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

^tikncov tQCOTTj&eig %L ioyvQOTeQov dvdgidvtog, elnev 
c av&Qconog dvaio&rjTog\ 

89 (4, 90 Mein.) Kkedv&ovg. 

KXedv&rjg eqprj rovg dnaidevTOvg fiovrj vfj fiOQq>fj %cov 
S-tjqicov diacp^Qeiv. 5 

90 (4, 91 Mein.) WapcoQlvov (fr. 103 Marres.). 
(baficoQlvog elrce Tovg dv&QConovg nf fikv elvai 

yeXoiovg, nfj 6e fiiarjTovg, Ttfj 6e ekeeivovg' yeXoiovg fiev 
&QaovTTjTi fxeiQovcov oQeyofiivovg, fiiorjTovg 6e envtvyov- 
Tctg, eXeeivovg 6e dfiaQTavovTag, trjhcoTovg 6e noTe ; ly 

91 (4, 92 Mein.) EnixTrjTov (fr. 15 III p. 69 ed. 
Schweigh.). 

Eig avfinooiov fiev ovv naQaxlrjiHvTeg t<£ itttQOVti 
XQco/ne&a, ei 6e Tig y.eXeioi %6v vno6ey6fievov iy&vg avTol 

1 tI iayvQoxsQOvM^kTr. quod apte tuetur Sternbach ad gnomol. 
Vat. n. 145: zi yvyQoxsQOV Meineke | slnsv dv&Qwnog M d A: dv&Qw- 
Ttoq slnsv Tr. illud confirmat gnom. Vat. utrobique | 3 ecl. cum lemm. 
liab. M A , sine lemm. Tr. p. 29. recurrit corp. Par. 5S6 Elt. (KXsdv- 
&ovg); eadem supra sub nomine Cleanthis II 31 p. 212, 22 Wachsm. Aiisto- 
teli adsignant gnomol. Vatic. 146 (vel apophth. Vindob. 80) et cod. Vat. 
gr. 742 f. 64 T teste Sternbachio. quod eclogae eodem ordine leguntur 
in gnomologio Vaticano atque apud Stobaeum id quomodo explicem non 
habeo, nisi sumatur excerptas esse has eclogas ex libro quem perperam 
inscribebant 'AQioxoxskovg yQSiai (cf. p. 269 adn.). sic commode explicatur 
etiam lemmatum discrepantia || 4 slns pro s <ptj gnomol. Vatic. || 6 ecl. cum 
lemm. hab. MA, sinc lemm. Tr. p. 29; <Pa(iwQivov A: <Pa(lovQivov M, 
ut plerumque scribitur nomen in codicibus nostris, sed <PaftwQivov Phot. 
p. 49 Elt. ad Favorini rvwfxoloyixd (Suid. s. <Paft.) hunc locum alios- 
que revocabat Marres de Favor. Arel. p. 92 adn. 1 et p. 142 sqq. : vide 
Freudenthai mus. Rh. XXXV p. 408 sqq. || 7 <Paf)ovQ~ivog sins Tr. : 
om. MA | n% fihv slvai ysloiovg, ny 6h fxiarjxovg, ny 6h iXssivovg 
Meineke: nrj /xhv slvai ysXoiovg, nrj 6h iXssivovg, nij 6h fxiorjxovg 
M d Tr. nrj fxhv slvai iXssivovg nfj 6h yskoiovg nrj db /xiatjxovg A; 
nescio igitur an supra lineam scriptum fuerit in archelypo membrum nrj 
6h iXssivovg || 10 6h noxs; Buecheler: 6s noxs M d A'Tr., 6h ov6s- 
7toxs A a ; 6' ovnoxe Nauck; v. ^rjlwxovg 6s noxs lacite om. Gesn. 1 
p. 36, inde vulg. || 11 ecl. cum lemm. hab. M A Tr. convivii similitudo 
(cf. Epict. ench. 15) coloris aliquid habet Bionei, vide Vseuer Epicur. 
p. 310 14 xeksvsc A CAPVT IV IIEPI A*P02rNHS 241 

naQCtTi&ivcti r nXav.ovvTag, aronog dv 661-eiev ev 6e ti[. 
v.6ofiio ahovjuev roig &eovg a fir) didoaai, xai xaixa 
noXXcov ovtcov a ye fjftiv dedwxaoi. 

92 (4, 93 Mein.) Tov avxov (fr. 16). 

5 XagievTeg, eqr], eioiv oi fieya cpgovovvreg eni Tolg 

ovx eq 3 yuv. 'eyu, aov 3 qr\oi 'xgeirtcov eifii, aygovg 
yag %w noXXovg, av 6e Xi/uio naqaxeivr^ . aXXog Xiyei 
'eytb vnariv.og eif.ii 3 . aXXog c eyo) enirgonog 3 aXXog c eyto 
. . . ovXag roi%ag 3 . innog d 3 %nnto ov Xiyei oxi c ytgeir- 

10 T(ov eifii aov noXvv yag xexrrjfxai %iXbv xai xoi&ag 
noXXag, v.ai %aXivoi fioi elai xqvooI y.ai eqinnia noiv.iXa 3 , 
aXX 3 oti c coy.vTeQog oov eifii '. xai nav Ctpov -/.QeiTTOv v.ai 
XelQOv eaTLv ev. rfjg eavrov aQeTrjg v.ai xaviag. aQ 3 ovv 
av&Qionov fiovov ctQerr) ovv. eoriv, ctXXa 6el rjfiag eig (vag) 

15 TQi%ag ctqoQav v.ai tci IfiaTia v.ai Tovg nannovg; 

93 (4, 94 Mein.: fr. 17 1. c. p. 70) 

T(o fiev iaTQto firjdev ovfifiovXevovTi ax&ovTai ol 
Y.afivovreg ytai r)yovvrai aneyvioad-at vn avrov' nobg 6e 
tov qiXoooqov dia Ti ovv. av Tig ovtio diaTed-eirj , loare 


2 SLSoatv M || 4 ecl. cum lemm. hab. MA Tr. (post ecl. 4, 92 Mein.), 
sine lemm. Br (post ecl. 4, 86 Mein.). ne quis dubitet de Arriano, conferat 
locum huius simillimum diss. Epict. III 14, llsqq. : xQeixrcov elfii aov xrk. 
vide etiam Aristot. Stobaei III 3, 25 p. 200 sq. || 5 ecprj sc. Epictetus, cuius 
verba refert Arrianus | xovq (compend.) A 1 xolq superscr. A 2 || 6 aov 
suppl. A 2 || 7 Xeyet om. Br || 8 iyco ircLxQOTtoq M d A: inlxQorcoq iyco 
Tr. || 9 ovXctq (ovXaq A) rQiyaq MA Tr. : ovXaq eyco XQLyaq Br quod 
recipere non ausus sum. nam eyco ante xq. habet etiam cod. Paris. 1985 
manu rec. teste Gaisfordo sicut ovX. xQL^aq £X<° tacite interpolaverat 
Gesn. 1 p. 36, inde vulg. ovXoxQtyoq ci. Nauck, ovXoq xaq XQtxaq 
Meineke. mihi probabilius, ante ovXaq XQlyaq aliud interceptum esse 
vanitatis exemplum huius simile, velut aXXoq c iyco (xo/juov t-av&ov eyto. 
cxXXoq l eycb) ovXaq XQiyaq coll. diss. II 24,24 | xqsLxxcov M d Tr. Br : 
iya> xQeixrcov A fortasse recte || 11 fu M d | icpimteia libri || 12 xal 
yeiQov om. Tr. || 14 av&Qconov ftovov (ptbvov Tr.) M d A 2 Tr. Br ilv- 
&Qc6nco fiovco A 1 | xaq addidit Meineke || 15 xa om. Br |j 1(5 ecl. hab. 
lemmate non iterato MA(sic)Tr., cum priore cohaerentem MTr.; Tov 
avxov addidit Gaisford || 19 dtoxi MATr.: corr. Gesn. 1 p. 38 mrg 
Stobaeus III. 16 242 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

oirj&rjvai dneyvuio&ai vtc avxov ocoqjQovrjoeLV, ei /nrjdev 
Xeyot [xi\ tzqoq avxbv xcov xQ^ifxcov; 

94 (4, 95 Mein.) Tov avxov (fr. 18 1. c. p. 71). 

01 xb ocofxa ev diaxeifxevoL xai v.avfxaxa xai iftvxV 
vTCOfxevovoLV ovxco 8e xal ol xt)v ipvxyv v.akujg diaxei- 5 
/xevoL xai OQyrjv xai Xvmqv xai TteQixoiQeiav xai xdXXa 
nd&r] qjiQovoi. 

95 (4, 96 Mein.) Illdxcovog Ix xov Ev&vqjQovog (p. 3 A). 
BovXoifxrjv dv, u> 2a>xQaxeg, dlX 1 6qqco5co [tr] xovvav- 

xiov yivr\xaL' dxexvcog yaQ /ioi doxei dqj' eoxiag aQxeo&ac 10 
xaxovQyeiv xr)v tioXlv , enLxeiQcov ddixeiv oi. v.ai /xoi 
Xiye. xi xai noLOvvxd oe qjrjoi diaqjd-eiQeiv xovg veovg; 
— "Axona, co d-avfxdoie, cog ovxcog dxovoai. qjr]oi yaQ 
fxe noirjxrjv elvai &ecov, xai cog xaivovg noLOvvxa Seovg, 
xovg 6' aQxaiovg ov vo/xi^ovxa eyQaipaxo. 15 

96 (4, 97 Mein.) 3 Ev xavxul (p. 3 C). 

td&rjvaioig yaQ, cog Ifioi doxei, ov ocpodoa /xiXei, av 
xiva deivov oXcovxai (elvaC), fxr) /xevxoi didaoxaXixbv xijg 
avxov ooqjiag' ov 8' dv xai dXXovg oLiovxaL noieiv xolov- 
xovg, d-vfxovvxaL, elx* ovv qjd-bvio, cog ov Xiyeig, eite 6i' 20 
aXXo xi. 

97 (4, 98 Mein.) UXdxcovog Ix xov 2oq>ioxov (p. 228 D). 1 dnoyvtoo&at M d || 2 zt vel %l libri: ^zt abundat' Meineke; szt Bue- 
cheler || 3 ecl. sine lemm. hab.M, ubi coh. ecl. cum antec, k(zov avzov add. 
A 2 mrg) Br, praem. lemm. zov avzov Tr. p. 30 || 6 neQixagtavM^ -%aQiav 
Br | za aXXa M d ABr t' aXla Tr. || 8 ecl. cum lemm. Uldzojv hab. Tr., 
om. MA. huc revocavi lemma eclogae 97 Ilkdzcovog ix zov Ev&itpQOvog 
quod servatum est in MA, ubi Sophistae locum dederunt librarii omissis 
Euthyphronis tmematis || 9 oqqojSoj Plat. : 6§Qodd> Tr. || 12 notovvxd oi 
tprjot dtatp&slQStv ex Platone Gesn. 1 p. 38 inde vulg. : notovvzag ecpr/g 
I6ia <p&eiQEiv Tr. || 13 ovzojg Tr.: ovzoj y' Plat. || 15 iyQaxpazo nec 
plura Tr. : iyQaxpazo zovzeov avzojv evexa , cog tpr/otv Plat. || 16 ecl. 
cum lemm. hab. Tr., om. MA j| 17 A&rjvalotg ex Platone Gesn. 1 p. 38: 
Afh/vaiot Tr. | yaQ Tr. : yaQ zot Plat. | ov otpodQa fxiket dv ztva 
ex Platone Gesn. 1 : ov otpodQ* d/xiXetdv ztva Tr. || 18 etvat addidi ex 
Platone || 19 avzov Plat.: avzov Tr. Q 20 etzovv Tr. || 22 ecl. cum 
lemm. nkdzojvog ix zov ev&vtpQOvog hab. M A (post ecl. 4, 95 Mein.), CAPVT IV DEPl A4>P02rNHS 243 

Wvxt]v dvorjTOv aioxQav xal d/xeTgov &eTeov. 
98 (4, 99 Mein. : Plat. Tim. p. 86 B) 

Nooov (xev ifjvxfjg avoiav ovyxcoQrjTeov, dvo de dvoiag 
yevi], %6 fxev (xaviav %b de dfxa&iav. 
|6 99 (4, 100 Mein.) Evoepiov (fr. 2 phil. graec. III p. 8 
Mullach). 
"A.v&Qtonot noXvfxa&irjg e%eiv doi-av fj tov dXr t &i- 
^ea&ai eQtora nXevva eAieaxai. noXXoi yovv xoiai tiqo 
etovTtov evavriag dd^ag ovoTrjodfxevoi tt\v yvtooiv tov 
10 dXrj&eog negi %tov dvayytaioTaTtov dqjeiXovTO, Tr)v nioTiv 
avTtov (tii ev ftefiaitt) eoTavai, vnb de tov dnb Trjg 
7iQOTeQr]g 66i;r]g neQiTQeipai eg ToivavTiov (ro>) Xoyov 
TiaQao/.evdoavTeg ev %io doTa&fxrjTOTaTip aitoQeeo&ai. 
100 (4, 101 Mein.) Evoepiov (fr. 3 III p. 8 Mullach). 
15 JloXXoi tojv dvd-Qioncov ev TfjOi ^rjTrjoeoi tcov nQ^y- 

(idTCov bfxoicog Tolg dXoyoioi tcov ^ttitov , aioneQ exelva 
(xa%6(xeva, ovtco y.al ovtoI (xoivov tov vixav /xeTanoieov- 
Tai' oxcog de (tov neQ XQ r ) ndv%a avdga nQOfxr]&eeo&ai 
xoi XeyovTa xal nQrjooovTa) (xr) nagd to J-vfxqjeQOV xai 
20 oqjetov avTtov xai %tov naQeovTcov , xai coo%e fxr) %b dXr t - 
d-eg avTo (iXdxpai, ovv.e%i Xoyov tovtov noieovTai. cum lemm. iv zavzai Tr. (post ecl. 4, 97 Mein.). UXdzoivog ix zov 
Soyiozov scripsi: vide quae monui ad ecl. 95 

1 rpvytjv M d A Tr. : xpvxrjv aoa Plat. coniunctionem eclogarius 
consulto recidit |j 2 ecl. sine lemmate cum priore cohaerentem hab. M 
ATr. : ad Timaeum pertinere vidit Gesn. 1 p. 38 || 3 /xhv M d Tr. : ze A; 
fiev dr) Plat. || 5 ecl. cum lemm. hab. Tr., om. MA |j 8 zolot Mullach: 
zolg Tr. || 10 raT ante zr)v supplevit Koen Gregor. Cor. de dial. p. 420 
Schaef., quod non recte recepit Meineke || 11 avziiov Mullach || 12 
ig Mullach: slg libri | zbv addidit Buecheler || 14 ecl. hab. MATr. ; 

j } ov 

svoEftiov MA zov avz Tr. p. 30. cf. supra p. 53, 14sqq. || 15 z%oi 

(zaloi Hirschig) ^tjztjosoi Mullach: zalg t,r\zr\Geoi M d A zalg oi^rjzrjoe ai 

Tr. | Tcgrryixazojv scripsi : ngayfxdztov libri || 16 zolg dkoyoig M d A 

Tr.; zoloi aXoyoioi proposuit Meineke | tcwv ^ojojv M d Tr. om. A 1 

add. A* ; zmv t,u)lojv ci. Meineke || 17 fiovvov M d ■ fiovov A /xoivoi 

Tr. |j 18 av&Q(onov (pro avdQa) A || 21 avzov Tr. 

16* 244 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

101 (4, 102 Mein.: fr. 4). 

'Av&Qilnoiotv egideg nQOOtpiXieg, v.al tov rceol nav- 
zbg tov TtqoTed-ivTog avTiXeyovTCtg e&iXeiv XQarieiv anXe- 
Tog xal aXoyog eni&vftirj, bv.oTe noXXoi ovv. aldiovTai y.ai 
v.aTa tcov onovdateoTaTcov xal tcov ov XQ r ) TC p X ei Q ovl 5 
Xoycp vixav, vtxibvTeg al-irjv xexXro&ai vixrjv Kadurjirjv. 

102 (4, 103 Mein.: fr. 5 1. c. p. 9) 

"Avd-Qtonoi Tovg uev TtaQa tpvoiv v.al ev TeQaTtov 
Xoyto eovTag aonajQovTai , v.al ueydXtov %orjuaTtov coveo- 
uevoi cbg enl ueyioxto xTr^uaTt yaiQOvoi v.at ueyaXotfQO- N 
viovTat, TteQL de tcc O7tov6at0Tara xat jror] ouiv.qcc ay$ov- 
Tat avaXioxovTeg. 

103 (4, 104 Mein.: fr. 6) 

01 nXevveg tlov dv&Qtoncov 7teQt ndvra Ta Xoirtd 
tpetdtoXovg oqiiag naQe%6\ievoL xai ei danavolev aoxdX- 1 
XovTeg , vneQ tov nagd tcov dr'jUcov y.Qorrj&rjvai v.ai Ta 
eovTa ocpi ndvTa fjditog nQotevrai. 

104 (4, 105 Mein.: fr. 7) 

1 ecl. hab. lemmate non iterato MATr. (post ecl. 4, 101 Mein.), 
addito evoeftlov Br (post ecl. 4, 95 Mein.). cum priore sine rubr. iun- 
git M || 2 xov A Tr. : %o M d Br || 8 dnlexoq xal dkoyoq M d A Tr. : 
dkoyoq xal dnlexoq Br || 4 bnoxe M d ATr. Br: corr. Meineke | oix 
aldiovxai Iacobs addit. ad Athen. p. 186: ovxe deovxai libri || 5 onov- 
iaieoxdxwv M d ATr. onovdaioxdxwv Br |) 6 xd v pro vixav A ; vixrjv 
scribi vult Cobet mnemos. IX p. 110 | xadurjltjv Tr. : xaSue irjv M d A Br 
cf. Zenobius cent. IV 45 || 7 ecl. hab. lemmate non iterato M A Tr. p. 31 
sine rubr. cum priore coniunctam M. cf. Clemens Al. paed. III 4 p. 271 P. |j 

IV 

8 <pvoet_ A superscr. iv A 2 || 9 wveauevoi A 1 corr. A 2 || 10 £«/p. x - 
uey.] xal ueyakocpQoviovxai xal yalQOvoi A | ueya).0(pQOvewvxat 
Tr. || 11 onovSaioxaxa M d ATr. erunt fortasse qui onovSadoxaxa ma- 
lint coll. ecl. 101, sed utramque formam etiam apud Herodotum reperiri 
monet Mullach | xa seclusit Cobet mnemos. 2 II p. 93 || 13 ecl. hab. 
lemmate non iterato Tr., om. M A. sententiarum ordo vetus videtur et 
genuinus, certe argumenti quadam similitudine sese excipiunt tam 100 
et 101 quam 102 et 103 || 16 xal frustra sollicitabat Iacobs addit. »\ 
Athen. p. 366 || 18 ecl. hab. lemmate non iterato M A (post ecl. 4, 103 
Mein.) Tr. (post ecl. 4, 104 Mein.) Br (post ecl. 4, 102 Mein.). coniunxit 
sine rubr. cum priore M. recurrit corp. Par. 481 Elt. (Etoeftlev) CAPVT IV DEPI A«l>P0SrNH2 245 

01 ptaTatoi twv dvd-Qianojv Tovg uev (xeydXa iQr]uaTa 
e%ovTag xai tpavXovg iovzag Tiucooi re v.a\ Teittovudxaof 
tojv de onovdaiwv, eneiddv d%Qr t [ia%iriv /.axayvwoiv, vneQ- 
qpQOveovoiv. 
5 105 (4, 106 Mein.) 3 E* tojv 'Aqigtojvvliov ToiuaQiojv. 

IIoXXol ddixrj&evTeg vnb QrjTOQCov Tovg vlovg Qr^TOQag 
diddoxovoiv, ovde\g de drj%&etg vnb Xvxov avTog Xixog 
yiveTai xal dvTtddxvei. 

106 (4, 107 Mein.) Zr\vojvog. 

L0 Zr]vtov Se eqrj yeXoiov exdoTov uev Toig naQayyeX/xa- 

atv dg del ^rjv /irj nQoaeyetv , wg ov/. eidoTiov , tov de 
naQa rcdvTOJV enaivov d-av/id^eiv , cbg e%6uevov xQiaetog. 

107 (4, 108 Mein.) ^coxQaTovg. 

01 /tev dxQaTeig ev Taig aQQtooTiaig, oi 6e aqjQOveg 
15 iv Taig aTv%iatg eiol dvad-eQanevToc. 

108 (4, 109 Mein.) IIv&ayoQov. 

QviqnoXiac dqQOicov nvQog TQoqjrj, Ta 6e dva&r' t iiaTa 
uqoovXojv yoQ^yia. 

2 dvzag corp. Par. | zed-tovudxaoi M d Tr. z£§tovuaxaoi ex z£ - 
iravu- corr. A 1 z£&avudxaoL Br corp. Par. || 3 dxQtj.uaziav corp. Par. | 
xazayvujoiv vti£q<pqov£ovgiv M d A Tr. Br corp. Par. || 5 ecl. cum 
lemm. hab. MATr.; "Aqlozlovvuov nec plura Tr. || 7 diddoxovoiv M d 
ATr. : diddaxovxai mavult Nauck | drjx&slq Iacobs animadv.- in Stob. 
p. 228 : ddixrj&dq M d A Tr. || 8 dvvadixsl pro dvzi6dxv£ i dubitanter 
ci. Meineke servato ddixTj&slq || 9 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. 
Tr. |j 10 hxdozov dedi ex M d ATr., sed terminatio incerta propter mar- 
ginem in A: hxdozovg tacite Gesn. 1 p. 38, inde vulg. | naoayysXuaoiv 
Wachsmuth et Buecheler (naQayy^ikaaiv vir doctus apud Wachsm. de 
Zenone Cit. commenf. I p. 8): nQayuaaiv M d A Tr. || 12 i%6u£vov 
M J : i/ouevoL ATr.; i%ou£vojv Wachsm. || 13 ecl. cum lemm. hab. M 
ATr. recurrit corp. Par. 232 Elt. (Hwxq.) || 16 ecl. cum lemm. hab. MA 
Tr. recurrit Pyth. Vind. 41, Demophil. sent. Pyth. 22; Porph. ad Marc. 19 
p. 287, 3 N. a ; Hierocl. comment. in carm. aur. p. 24, 18 Gaisf. || 17 
9vr/7ioXiai (-/« Dem. -ia 6h Porph.) dcpQovcov Pyth. Vind. Dem. Porph. 
Hier.: Q-vqnoteL 6l' dcpQovcov M d (ei e corr. M 2 ) A 1 Tr. super et scr. tj 
et mutavit 6l dcpQovcov in 6id cpovcov A 2 ; SvrjnoXiui uhv dcpQ. Gesn. 1 , 
inde vulg. | zd 6h M d A Tr. Dem. zd 6 y Pyth. Vind. xal zd naQa 
zovzcov Porph. xal Hier. | dva&vuaza A 1 corr. A 2 )j 18 UqoovIcov x- 246 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN I" 

109 (4, 110 Mein.) 'Ex t<ov 'Aqiaxwvoq 'OfioiojuaTOjv. 
'Aqiotwv b Xlog rovg 7iegl xcc kyxvxlta fia&rjfnara 
novovfiivovg, afieXovvrag de q>tXooo<piag, eXeyev oftoiovg 
elvat zoig fivrjOTrJQOt Trjg JlrjveX67tr]g, ot ditoTvyxdvovTeg 
exeivrjg neQt Tag deQanaivag eyivovTo. 5 

HO (4, lll Mein.) 
c O avTog Tovg rtoXXovg e%xa£e toj Aa&QTji, boTtg tojv 
xaTa tov dyQov e7ttfieXovftevog ndvTOJv, SXiyojQOjg elxev 
eavTOv' xal yaQ TovTOvg tojv xTrjftaTOJv TtXeioTrjv eittfii- 
Xetav itotovfievovg neQtOQav ttjv ifjvxrjv eavTuiv TtXr^Qrj 1( 
itad-wv dyQicov ovoav. 

111 (4, 112 Mein.) Jtoyivovg. 

M d ATr. Dem.: leQoovkoiq %. Pyth. Vind. Hier. leQOOvkoiq %. x<5v dxo- 
Xaoiiov Porph. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 4, 109 Mein.), sine lemm. Tr. 
(post ecl. 4, 109 Mein.) Br (post ecl. 4, 105 Mein.). bftonofidxiov librum 
qui confecit similitudinibus Aristonis undique decerptis (cf. Bose Ar. ps. 
p. 612) quod etiam hoc dictum ad Aristonem rettulit, in eo videtur errasse. 
nam Aristippo hoc tribuit Laertius II 79, quod confirmatur Bionis apo- 
phthegmate quod exstat apud Ps.-Plutarchum de liber. educ. p. 7D: vide 
proleg. Tel. p. LXVI sq. fons simul aperitur erroris eis quae adduntur 
a Laertio 1. c. 80: xb (x<o Menagius) S' o/xoiov xal 'AqLoxwV xbv yag 
^OSvooia xxk. sed primus, si quidem fides est gnomologio Vatic. 166, 
hac similitudine usus erat Gorgias. ad Aristotelis apophthegmata eam 
rettulit Olympiodorus (cf. Sternbach melet. gr. I p. 192) in Crameri anecd. 
Par. IV p. 411, 15 sqq. || 5 neQl M d ABr: naQa Tr. | iyivovxo M* 

X 
Tr. Br iyivovxo A 1 sed X superscr. man. inc: inxorjvxo mavult Nauck. 
verum locutio ylveo&ai ne^L xi legitur etiam gnom. Vat. etsi aptius 
in priore membro (neol Se xa iyxvxha fia&rjfiaxa yivofiivovq) posita, 
cum in altero exstet xalq QeQanalvaiq avxrjq ifiiyvvvxo sicut xalq 
xavxrjq ifiiywvxo &eQunaivaiq apud Bionem || 6 ecl. sine lemm. 
hab. MATr., sine rubr. cum priore cohaeret in M |j 8 xbv dyQov A: 
x<ov dyQcHv M d Tr. | inifieXovfievoq M d A: inixaXovfievoq Tr. || 
10 noiovfievovq A Tr. : noiofievoq M d || 11 dyQlatv, sed <ov e corr. 
M d || 12 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Tr. ; primo dederat 
inscriptionem eclogae 114, posthac ipse corrigens Sioyevovq M. cf. 
Laert. VI 27 Demetr. de eloc. 260. plura in hanc sententiam collegit 
E. Norden annal. philol. suppl. XVIII p. 301 sqq. ubi de ipso Diogene addi 
poterat Laert. VI 70 extr. C.\PVT IV IIEPI A«l>P0SrNH2 247 

Jioyivrjg eXeye dianaXaiovTag fiev noXXovg ogav xal 
diaxQ&x ovta $> diav.aXoY.dya&i£oftevovg de ov. 

112 (4, 113 Mein.) nXaTtovog (Men. p. 77 B— 78 B). 
'A^a Xeyeig tov tcuv Y.aXcov eni&vfiovvTa aya9tov 

a eni&vttrjTrjv elvai; — MdXiOTa ye. — *Aqa cbg ovtcov 
tlvcov oV iwj' vaxtov eni&vfiovoiv, eTegtov de ot Ttov 
dyadtov; ov ndvTeg, co aoiOTe, doxovoi ooi tojv dya&tov 
enL&vfieiv ; — Ovv. efioiye. — 3 AXXd Tiveg tiov v.av.cov; — 
Nai. — OiofievoL ra v.av.d dya&d eivai Xeyeig , rj xa< 

10 yiyvioov.ovTeg otl v.av,d Iotlv, ofxcog eni-d-v/xovoiv avTCov; — 
^AficfOTeoa efxotye dov.ei. — *H ydg dovei Tig oot, a) Me- 
vcov, yiyvcooxcov ra v.av.d otl v.av.d eoTiv, oficog enL$v- 
fielv avTcov; — MdXiOTa. — Ti ent&vfieiv Xeyeig; r) ye- 
veo&at avTto; — Teveo&at' Ti ydg aXXo; — TloTeQOv 

15 rjyovfxevog ra xaxa cbqjeXeiv eveivov cp av yevrytat, rj yt- 
yvtoovtov za xaxa, otl (iXdnTei cp av naQfj ; — Eiol fxev 
ot rjyov/xevoL ra v.av,d cbqjeXeiv, eiol de xai o c i yiyvco- 
oxovTeg otl (iXdnTei. — H. xai dovovoi oot ytyvtboveiv 
Ta v.avd, OTt v.av.d eoTtv, ol rjyovfievoL ra xaxa tbqeXeiv; — 

20 Ov ndvv fiOL dovei tovto ye. — Ovvovv dfjXov otl ov- 
tol fiev ov tcov xaxtov ent&vfiovotv ot dyvoovvTeg avTa, 
dXX* eveivcov, a coovto aya&d eivat' eoTi de TavTa ye 
v.av.d' coOTe oi dyvoovvTeg avTa v.al oiofievoL aya&d 
elvai dfjXov otl tcov dya&cov eni&v/xovOLv. rj ov; — Kiv- 

25 dvvevovoiv ovToi ye. — Ti dai; oi tcov xaxeJv fxev enc- 
d-vfiovvTeg, cbg qjfjg ov, rjyovfievoL de ra v.av.d (iXdnTeiv 
exeivov, a) av yiyvrjTai, yiyvcoov.ovoL dfjnov otl (iXafirj- 
oovTai vn avTcov ; — 'Avdyxrj. — AXXd Tovg §XanTo- 
fievovg ovtol ovv. olovTai a&Xiovg eivai va&ooov (iXdn- 1 Sianakaiovxaq M d A: Siane^ovzaq Tr. | nolXovq OQav Tr. : 
OQav noXkovq M d A || 3 ecl. cum lemm. hab. Tr. : om. MA. fuerit olim 
W.dx((ovoq ix rov Mh)o)voq || 10 ioziv Plato : e laiv Tr. |j 14 avz(p 
Platonis BT: avrcov Tr. p. 32; avza> Buttmann || 17 o'i Plat. B, ol Tr. 
et Plat. T | ol (ante yiyv.) Tr. et Plat. BT || 21 ol dyvoovvreq avcd 
del. Cobet mnemos. 2 IV p. 444 || 25 dai Tr. et Plat. B 6e Plat. T 248 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

%ov%ac; — Kac %ov%o dvdyxrj. — Tovg 6e dd-Xiovg ov 
xaxodaifiovag ; — Olftac eytoye. — "Ea%cv ovv ba%cg (tov- 
Xe%ac a&Xiog xac xaxodai/xtov elvac; — Ov fioc doxei, to 
2t6xQa%eg. — Ovx aoa fiovXe%ac %d xaxd, u Mevtov, 
ovdeig, ecneQ fir) (iovXexac zocovzog ecvac. %'c ydg dXXo 5 
eoxcv d&Xcov elvac, rj enc&vfiecv %e %tov xaxtov xai x%5- 
a&ac; — Kcvdvvevecg aXr t &r) Xeyecv, 10 2toxQa%eg, xai 
ovdelg ftovXexac %d xaxd. 

113 (4, 114 Mein.) ILXd%tovog ex %f)g nqbg %ovg Jitovog 

oixeiovg lnca%oXr)g (p. 511 Herch.). 10 

Nvv de r) nov %cg daicicov r) %cg dXc%r)Qcog eftneoiov 
dvo/Aia xac d&eo%ri%c, xac %b fceyca%ov %6Xfiacg dfta&iag, 
e£ rjg ndv%a xaxd naacv eoQitcoxac xac ftXao%dvec xai 
eig va%eQOv dno%eXec xaQnov %oig yevvrjaaoc ncxQO%a%ov, 
av%r\ ndv%a %b dev%eQOv dve%Qeipe %e xac dntoXeaev. 1» 

114 (4, 115 Mein.) 2toxQa%ovg. 

O fiev decXbg xad-' eav%ov xa onXa e%ec, 6 de dvorj%og 
%d %Qrjfia%a. 

115 (4, 116 Mein.) 

Ov&' 6 ava%rjQog ocvog elg noacv ev&e%og, ov&' 6 20 
ayQocxog %Qonog eig bficXiav. 4 xcc xaxcc, io Meviov Tr: <J Mivcov, xd xaxa Plat. || b f3ov- 
Xexai Plat. : povtyxai Tr. || 6 im&vftelv xe Plat.: ini9vttelvxai Tr.; 
int&viteZv tacite Gesn. 1 p. 40, inde vulg. j| 8 fiovlexai Tr. et Plat. T, 
f?ovkeo9ai Plat. B [( 9 ecl. cum lemm. hab. MATr.; xov avxov nec 
plura Tr. || 11 dXt}Xt)Qioq A || 13 eQQl^ioxai A Tr., Ps.-Plat.: iQl^wv- 
xai M d || 14 elg om. Tr., inde vulg. | nixQoxaxov Stob. : nixQtoxa- 
zov libri Ps.-Platonis || 16 ecl. cum lemm. hab. M ATr. (post ecl. 4, 114 
Mein.), lemmate non iterato Br (posl ecl. 4, 85 Mein.), sine lemm. sed 
v. ZcoxQcixrjg elnev praemissis Mac. Chrys. (post ecl. 4, 88 Mein.). iteratur 
Demophil. simil. Pyth. 44; gnomol. Byz. 196 p. 198 Wachsm. (Pal. 147 
Bar. 205) || 17 e%ei post zQTJctaxa collocant Dem. gnom. Byz. | 6 6e 
a<PQ<ov Bar. || 19 ecl. hab. lemmate non iterato hab. MATr. sine rubr. 
cum priore cohaeret M. recurrit Demophil. simil. Pyth. 49 | 20 ovxe o 
A Demoph. | nootv M d A Tr., noXvnooiav Demoph. | ov&' 6 M d Tr. 
ovxe 6 A ovxe Demoph. CAPVT IV HEPI A<fcP0ZrNH2 249 

116 (4, 117 Mein.) IIXovtqqxov sx. tov JJeQi ev$vfiiag 
(p. 466 C— D). 
HkV MOTtSQ ol detkoi xai vavTttuvieg sv toj nkeiv 
7 avofiOiOTSQOv oioftevot Std^etv, edv eig yavlov l£ dxdTov, 

5 y.al ndktv eav eig TQtrJQrj fieTofioJotv, ovdev neQaivovot, 
ttjv x°^-V v * a i Tr ) v deikiav ovftfteTaqjSQOVTeg eavToig' 
ovTOig al tojv fiiatv dvTifieTakr^ipeig ovx. e^atQOvot Trjg 
tpvyjiS Ta kvnovvTa xai TaQaTtovTa' Tatra de eortv 
dneiQia nQayfiaTOJV xai dkoytOTia, to ftr) dvvao&ai 

10 ftride enioTao&at, xQfjod^at Tolg naQovotv oq& alg. TaiTa 
y.ai nkovoiovg x£t,ua'£«£ tai nevr\Tag, tovtu y.ai yeyafirj- 
xoTag dvta xai dydfiovg' (did Tavra qjevyovot Tt t v dyo- 
Qav, eha Tr]v r)ovxiav ov qjeQOvot'} dtd Tavra jiQoaywydg 
ev avkaig dtojyovoi, xai naQek-9-ovTeg ev&vg ftaQvvovTat. 

15 dvoaQeoTOv ol vooovvTeg dnoQiag vno' 

y.ai yaQ r) yvvr) kvnei, xai tov iaTQOV ahiuJVTai, y.ai 
dvox^Qaivei nQog to xktvidtov ' 

q>ikvjv d 1 o t ekdojv 7 kvnrjQOg o r 3 dniiov (JaQig, 
wg 6 "Iojv qrjoiv. eha Trjg vboov dtaXv&eioiqg xat xpa'- 

20 oeojg eTeQag eyyevoftevrjg, rjk&ev rj vyieta qjika ndvTa 

1 ecl. cum lemm. hab. MATr. (post ecl. 4, 116Mein.) Br (post ecl. 
4, 115 Mein.); ix zov negl evBvfxiaq om. Br || 3 *AAX* om. Br | cooneQ 
01 SetXol xal vavz. xzk.] cf. R. Heinze mus. Rh. XLV p. 518 | 4 dvo- 
fioiozeQOV M A Tr Br: elza Qaov Plut.; dvooajzegov ci. Buecheler bfia- 
?.cozeQOV Wachsmuth dnovcozeQOv ego || 5 fiezafiaotv Tr. || 7 i^aiQOvoc 
Meineke: i qaiQOvoi MA Tr. Br (sic) Plut. || 9 dnetQiaq nQayfidzcov xal 
dXoytoziaq M d ATr. Br: correxi ; dnetQia nQay/xdzcov, d?.oytozia ex Plut. 
tacite Gesn. 1 p. 40, inde vulg. || 11 xal yeyafir t xozaq A Plut. : yeyafit]- 
xozaq M d Tr. Br || 12 5id zaxza — 13 ov (peQOVOt tacite ex Plut. addidit 
Gesn. 1 , inde vulg. || 15 SvoaQeozov xze.] Eur. Or. 222 || 16 alztdzat 
corr. Br 1 « atramento pallidiore duabus litf. erasis || 17 SvoxeQaivet nQoq 
M d ATr. Br: SvoxeQaivovot Plut.; SvoxeQaivovot nQoq tacite ex Plut. 
Gesn. 1 p. 40, inde vulg. sed ztq zovzcov in talibus per se intellegitur || 
18 kvnrjQoq libri Stob. et Plut. : kvnQoq Grotius idque ipsum legeretur 
M ,J , nisi diffiderem collatoris silentio | Se fere libri || 19 6 om. Br | v Itov] 
fr. 56 p. 743 N. 2 | eiza zf,q vooov usque ad finem om. Br || 20 iyyevo- 
ftevrjq Meineke et sic Plut. ed. Bernard. : iyytyvofievrjq M d A iyytvofie- 
vr j? Tr. p. 33 | 7) om. A | vyieta A: vyeia M d Tr. libri Plut. 250 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T 

noiovaa /.al nQoarjvrj' 6 yag x^*S ( 9<* yai aiivXia xai 
aixLvov aqxov dianxvcov, arjitegov avxonvQOV en eXaiaig 
r) xagda(.ddc ead-iei xat nQO&vLicog. xoiavxrjv 6 XoyiOLtbg 
evxoXiav v.al LtexajSoXrjv eyyevo/uevog noiei Ttgbg xbv jSiov. 

117 (4, 118 Mein.) IlXdxcovog $* xov 'AXxifiiddov /5' 5 

(p. 140 E). 
Aq } ovv xovxovg tpooviiLOvg vnoXaiiftdveig, oi dv ei- 
dcooiv axxa dei ngdxxetv r\ Xiyetv; — "Eyioye. — "AqjQOvag 
de noxiQOvg ; dgd ye xovg Lirjd* exeQa xovxcov eidoxag; — 
Tovxovg. — Ovxovv o% ye /ur) eidoxeg Ltrjd* exega xovxcov 10 
Xrjoovoiv avxovg xal Xiyovxeg v.al ngdxxovxeg axxa fxr) 
dei; — Oaivexai. 

118 (4, 119Mein.) StoxQaxovg. 

Ovre xd xov 'AxiXXicog bnXa xtp QeQOixr) ovxe xd 
xrjg xvyr\g dya&d xtp dcpQOvi aQLioxxei. 15 

119 (4, 120 Mein.) 

Nooovvxog diaixa v.al acpgovog evxv%ia noXv ex^i xb 
dvoaQeoxov. 

1 TiQoaxwTJ M d | £%9hq Plut. | d(ivh.a\ alyvfoa Tr. || 2 aixivov M d 
ATr. : arjxdvewv Plut. quod dederim etiam Stobaeo | xrjfieQOv Plut. | 
avxonvQov Plut. : aQxonvQov M d ATr. | tn' iXaiaig Tr. Plut. inelaiaig 
M d : in' iXairjg compend. A 1 ut videtur in' ikaiaq compend. corr. A 2 || 3 
xaoSaLiiSi ex Plut. Meineke : xd oda/xov M d A Tr. I io&iei M d ATr.: ot- 
xelxai Plut. | nQooipikaig xal nQodvfcurg Plut. || 4 noiel M d A noaiel 
(sic) typothetae errore Tr.: fiezanoiei Plut. | nobg zbv M d ATr.: npbg 
exaaxov Plut. [| 5 ecl. cum lemm. hab. MATr. ; TLkdxarvog nec plura 
Tr. || 8 rj M d ATr.: xal Plat. hoc legerit etiam Stob. || 9 dga (ut Pla- 
tonisB) M d ATr. || 11 krjoovoiv Plat. : drjkovoiv M d A Tr. | avxovg M d Tr. | 
kiyovxeg xai nQaxxovxeg M d ATr. : Xeyovxag xal npdzzovzag Platonis 
B T || 12 xal quod ante (paivezai scripserat punctis notavit A eodem 
atramento || 13 ecl. cum lemm. hab. MATr. de similitudine cf. Lu- 
cianus adv. ind. 7 luvenalis XI 30 sq. || 14 xov dxiM.earg M d A : xalv 
dxaiarv Tr., inde vulg. || 15 xvxrjg Meineke: xpvxrjg M d ATr. D 16 
ecl. sine lemm. hab. MATr. ; cohaeret cum priore sine rubr. M. recurrit 
corp. Par. 42 Elt. (IlkovxdQXOv); Demopbil. simil. Pyth. 32 || 17 ev- 
zv%ia M d A Tr. corp. Par. : xfrvxh (voluitne ri;^?) Demoph. | noXv exei 
xb dvaaQeaxov M d A Tr. : xb dvadgeaxov corp. Par. SvaaQsaxov De- 
moph. fortasse recte CAPVT IV nEPI A*POSVNHS 251 

120 (4, 121 Mein.) 

^ii fikv (SqovtoI /nakiara Tovg naidag, al 6' aneiXai 
xovg aq>govag y.aTanXr-XTovoiv. 

121 (10, 78 Mein.) 'leQaxog ex rov IJeQi dixaioovvrjg. 
5 "H %i qiairj %ig av neQi tov tovg TQonovg eQiOTixov, 

xav firjdevdg nconoTe %Tr]fiatog tojv ftrjdkv ovtoj TCQoar\- 
xovtojv iqjirjTai; niog av diy.aiov ti TtQaTTOi, ei xa& y 
avrov ev&v/uolto firjdevl ovvTi&eo$ai tojv bfioXoyovfievojv 
d^iojv, alV eQiLeiv nQog anavTag naQeoxevaofievog, 

10 (i^tqov dk ovdev, dXX 3 ovdk xaiQOv ovdiva Ti&efievog eig 
qpiXoveLxiav ; ov yaQ dr) fiovov ev %olg Xoyoig xb 0Q&Qjg 
e%ov 6 TOiovTog dvaiQeiv neiQaTai, dXXd xal ev toj nQaT- 
%eLv Ta noXXa iw q>iXov€L'*eiv dcdovg (liaiovg noXXdxig 
xat diaoTQoqjovg Tag nQat-eig 7toir)oeTai, kavtbv firj ovvai- 

15 vovvTa Taig tojv noXXcov doi-aig entdeixvvg' e*. tovtojv 1 ecl. sine lemm. hab. MATr. (post ecl. 4, 120Mein.) Br (post ecl. 
4, 115 Mein.) Mac. Ghrys. (post ecl. 4, 115 Mein. sed praem. '0 avxbg s<prj). 
cohaeret sine rubr. cum priore M. recurrit corp. Par. 233 Elt. (SojxQaxovg) ; 
Demophil. simil. Pyth. 3" Q 2 rovg naZSag ix<poftovoivDemo])\\. v.xaxanX. 
omisso || 4 ecl. cum lemm. hab. MATr. p. 33 (post ecl. 4, 121). licenter 
in caput decimum traiecit Gesn. 2 , inde vulg., vide mus. Rh. XXXIX 
p. 530. Hieracem philosophum si pinacographo Photiano fides est (Ell. 
p. 45) exscripsit Ioannes iam in libro primo. de temporibus eius et 
studiis aliquid observavit Bergk p. I. 4 II p. 82 adn. adde vocalium con- 
cursionem verbosa Hieracis oratione vitari satis diligenter. quae exstant 
in hoc tmemate hiatus exempla, ea facile removentur elisione adhibita 
vel crasi vel aphaeresi, sed talia in Stobaeo fere intacta relinquo |j 
6 xl (pairj xig {xig M d ) av M d A: xi xig dv (pairj Tr., inde vulg. | 
xov xovg] xovxovg M d pr. manu || 7 i<pl?]xai Wakefield: icpUxai M d 
ATr. | sl (ut tacite correxerat Gesn. 1 , inde vulg.) A: rj M d Tr. |j 9 
naQSGxsvaoftsvog A idque tacite Gesn. 1 , inde vulg.: naQaoxsvao/xivog 
M d naQaoxsvaofcivovg Tr. || 11 (pcXovscxtav M d A 2 Tr. <pcXovcxiav 
A 1 ut videtur. sed illud (cf. 13 et p. 252, 9) tolerabile in Hierace, vide 
quae collegit Iwanus Mueller Galeni scr. min. v. II p. LII |j 13 xco (pi- 
XovscxsZv M d xb cpcXovscxsZv Tr. : xal (pcXovscxsZv (ut tacite Gesn. 1 , 
inde vulg.) A | ScSovg scripsi: oSovg libri; SvojSdxovg (pro bSovg 
ficacovg) ci. Nauck || 14 owacvovvxa M d A : ovvsQOvvxa (voluitne avv- 
soyovvxal) Tr., inde vulg. 252 JQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

dk avxbg (tkv xoig aXXocg dnex&rjg, xovg qpevyovxag dk 
aiixbv Ttal xdg xocavxag ovvovolag (tcorjoec' xovg <$' vn 
eXev&egiag eXeyxovxag avxov xb ovtacbv xov rj&ovg ovde 
og&ocg Idelv oqp&aXfioig dve^exac ei de eig xovg bjuoiovg 
ejuniooc (ov ydg dr) noXXr) ondvcg xtav xocovxtov) ev&vg S 
oxdoecg, Xocdogiac xai noXeftog aonovdog, e^rjg xpevdeig 
dcafloXai xac nav eidog hccfiovXfjg xac oxiipecg, ontog 
av dXXtjXovg anoXeoecav. xd ydg (teydXa xatd ov* dX- 
Xiog rj ex xr>g xvxovorjg qptXovecxiag ovvioxaxai. 

122 (8,22 Mein.) IlXdxtovog ex xov Oaidtovog (p. 68 B). t( 
Oixovv cxavov ooc xexfxrjgcov, eqprj, xovxo dvdgbg ov 
av idyg dyavavxovvxa (leXXovxa dno&avelo&ac, oxc ovx 
dg rjv qpcXoooqpog dXXd xcg qpcXooto/xaxog; (o) avxbg di 
nov ovxog xvy%dvec tov xai qpcXoxgrjfxaxog xac qpcXoxc/xog, 
rjxoc xd exega xovxcov rj ditqpoxega. Tldvv, eqprj, exec, ov- 1! 
xiog a.g Xeyecg. ldg y ovv, eqprj, to 2ccicda, ov xai rj ovo- 1 dnex&rjq Meineke auctore Nauckio: inax&r)q M d Tr. inax&elq 
A 1 inax&rjq corr. A 2 || 2 in Tr. || 3 ovdh oo&oZq IdeZv (om. xoZq) M d 
quod recepi: ovdh OQ&oZq ideZv xolq A ov&h ideZv op&oZq xolq Tr. 
dicitur tam oqboZq tififiaoiv, og&aZq xogaiq, Sg&oZq 6<p9aX(toZq quam 
oo&oZq xoZq 6<p&alfioZq , vide Bentley ad Hor. carm. I 3, 18 Porson 
addend. ad Eur. Hec. 958. rarius autem disiungunt oqO-. 6<p&., unde 
praestat fortasse ovd' ideZv vQd-oZq (vel oo&oZq xoZq) 6<p&. || 4 dvi^exai 
Meineke v. IV p. LIX: dvexexai libri || 6 ifineaoi M d Tr. ifineor/ sed corr. 
ex -oi ut videtur A || 6 h%ijq A i^fjq M d i£ rjq Tr.; &■ <Lv tacite scr. 
Gesn. 1 , inde vulg. || 8 dntol- M d || 10 ecl. cum lemm. hab. MA (post ec). 
10, 78 Mein.), dialogi nom. om. Tr. (post ecl. 10, 78 Mein), nom. auctoris non 
iterato Br (post ecl. 4, 50 Mein.). temere eclogam in caput octavum rele- 
gavit Gesn. 2 p. 98, inde vulg. : vide mus. Rli. XXXIX p. 530 || 11 etprj xex- 
(jirjQiov Platonis P(apyrus) || 12 verbis fiekX. dnod-. non spatium in P || 13 
6 addidi ex Platone ut Gesn. 1 p. 42 | aixbq Se nov ovxoq tacite ex 
Plat. Gesn. 1 , inde vulg. : avxbq Sh ovxoq M d Br avxbq Sh xov avxov sed 
v. 6h xov avxov lineola inductis addita etiam infra versum lineola A 
avxoq Sh xov, avxbq Tr. || 14 tov xal om. P | 15 ndw e<prj e'xet M d 
Plat. : ndvv e'xet e<prj ABrTr. || 16 <o Stftfila non habuisse videtur 
P | ov xal r) tacite e Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: ovx dv M d A Br Tr. j 
6vofiat,Ofxevrj M d ABrPlat.: ovofia^bfievov Tr. verba ij 6voftat,ofievTj 
— ol ne<piXooo<prjx6xeq (p. 255, 8) omissis responsis habet etiam Iam- 
blichus protr. p. 65, 22— 67, 16 Pist. CAPVT IV IIEPI A<t>POSrNHS 253 

ftaCoftevrj ardgeia toZg ovtco dtccyeiftevoig ftdkiota ttqoo- 
rjyet; Tldvrtog (drj) nov, ecpr t . Ovxovv xai r) ococpQoavvrj, 
rjv xai o\ nokkoi dvoftdtovoi ococpQOOvvrjv, tb ne^i tdg 
ent&vftiag (tr) enroro&ai , dkV oktycoQCog exeiv xai xoo- 

5 ftitog, cxq 3 ov roirotg ftovoig nQoorjxei rolg fidkiota tov 
ocoftatog oktytoQovoi re y.ai ev cpikooocpicx Ccooiv; Avdyy.r t , 
etprj. Ei yaQ e&ekeig, rj 6 3 og, evvorjoai trjv ye ttov 
akkcov dvdQeiav re ycti ococpooovvrjv, 66£ei ooi eivai dro- 
nog. Tlcog drj, co ^coxQtxteg; Oio&a, r t 6' og , cti rbv 

10 ■d-dvatov rjyoivrai ndvreg ol dkkoi tcov fteydkcov xaxtov; 
Kai ftdV, ecprj. Ovxovv cpopcp fteitdvcov xaxcuv ino- 
ftivovotv avttov oi dv&QeZot rbv -d-dvarov, otav vrco- 
(tivtooiv; "Eoti tavta. Tcp Sedtivai d^a yai diet dv- 
dQeZoi eiot ndvteg nkrjv ol cptkdoocpoi. xaitot dkoyov ye 

15 diei tivd y.ai deikice dvdQeZov eivat. Tldvv fthv ovv. Ti 
de oi xooftioi avttov; ov ttxvtb tovto nenovd-aotv ay.o- 
kaoiq tivi ococpQOveg eioi; y.airoi cpctfiiv ye ddivarov 
ehai, dkV oficog (avtoZg) ovfi(3aivei tovtto tftoiov tb 
nd&og tb ne^i tccvtrjv trjv evrj9rj ococpQOoivrjv' cpofSoi- 

20 ftevoi yaQ eteQcov rjdovcov oteQr l $r l vat xa/ eni9vfiovvreg 
exeivcov, dkkcov dnixovrai vn* dkkcov yoaroifievoi. xai- 
toi yctkoioi ye dxokaoiav tb vnb tcov r t dovcov ixQxeo&ai' 
dkV Oftcog ovfxfiaivei avtoZg y.Qatovfxevoig vcp rjdovcov 

1 dvdQsia M d Tr.: -ia A Br [] 2 6tj tacite e Plat. Gesn. 1 || 3 ol 
suppl.A* | verba agiarov 6s rb tisqc rag inc&. — 4 xooicicog iterantur 
infra cum lemm. III 5, 58 p. 279, 4 nisi quod desunt in L | tcsqI M d A 
BrPlat.: Ttaga Tr. || 4 inrorjo&ac M d (sed rj e corr.), ABrPlat.: ifi- 
7tQf { o&ai Tr. || 5 fiovov P || 7 stprj om. P j v. sl yccQ i&sXscg usque ad 
fin. om. M ABr. || 8 do&i aoi e Plat. Gesn. 2 : dofy ov Tr. || 10 xa- 
xtvv Tr. Platonis B C D Iambl. Olympiod. : xaxcov slvac Platonis P (ubi 
superest ac), Ed, tacite e Plat. Gesn. 1 , inde vulg. || 11 vac fiaXa P || 1*2 
ttircov Plat. : avrovTr. || 13 raxra. Tw dsdcsvac ccQa xal dssc e Plat. 
Gesn. 1 : ravra rcvds, vai; vai. cxQa oiv dssc Tr. || 16 ov e Platone 
Gesn. 1 : o Tr. || 17 oaxpQOvjovocv P || 18 avrocg e Platone Gesn. 1 | rovro 
P || 19 7ta8-og roc srt avrrjv rrjv avdQaTtodtodrj ococpQOOwrjv P || 20 
orsQrj9rjvac srsgcov rjdovcov P || 21 V7r sxscvw[v] xq. P | xQaroifisvoc e 
Platone Gesn. 2 : xQarovfisvcov compend. Tr. | verba xairoc — 22 cq"/s- 
o9ac recurrunt infra III 6, 29 p. 292, 3 cum lemm. |] 22 rcov om. P |j 
23 ovtifiacvsc dovv avroi[g (nm. c/XX' cfxcog) l' 254 HiANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

(xQaxeiv clXXojv r)5ovCJv). xovxo 6e ofioiov eoxiv 0} vvv 
dr) eXiyexo, xoj XQonov xtvd di dxoXaoiav avxovg oeooj- 
(pQOvio&ai. "Eoixe yaQ. 'i2 fiaxaQie 2ifi[iia, fir) yciQ ov% 
avxr) (ji) r) OQ&rj nQog aQexrjv dXXayr), r)6ovag (nQog 
r)5ovag) xai Xvnag (jiQog Xvnag) xai cpd(3ov nQog qp6(3ov 5 
/.araXXdxxeo&ai , fieitco nQog eXdxxoj, woneQ vofxiofxaxa, 
dXX 3 r) exeivo fiovov xb vofiiafia oq&ov, dvxi ov del xavxa 
ndvxa xaxaXXaxxeo&ai , qvQovrjoig, xai xovxov fiev ndvxa 
/.ai ftexa xovxov (ovovfxeva xe xai nuiQaoxofieva xqj ovxv r) 
xa/ dvdQeia xai ocoqpQoovvrj xai dixaioovvrj xai ^vXXr)f36rjv 10 
ctXrj&rjg aQexr) fiexd qpQovrjoeeog, xai nQooyivofiivojv xal 
dnoyivo/uivojv xal r)6ovojv xai opofiojv xai xojv aXXwv ndv- 
twj' xojv xolovxojv' %ojQi^6fxeva 6e qpQOvt]oeojg xai dXXax- 
xofieva dvxi dXXrjXojv, fxr) oxiayQacpia xig fj (r)) xotavxrj 
aQexrj xai xoj ovxt dvdQanodcudrjg xe xat ovdev vyieg 15 
ovd' aXrj&eg s%]j, vo 6' dXrj&eg xoj ovxi fj xd&aQoig 
(xig) xojv xoiovxojv ndvxcov, xai rj oojqpQOOvvrj xai r) 
6ixaioovvrj xai exi avxi) rj cpQOvrjoig fxr) xa&aQfiog xigr. 

1 xqccxsIv aXk(nv rjSovdv e Platone addidit Gesn. 1 eademque 
exstant Iamblichi 1. c. p. 66, 16 Pist. dXktov secludendum esse ceoset 
Gobet mnemos. 2 II p. 268, cum Cobeto Schanz | Sh scripsi: Srj Tr.; 
S' Plat. | <p Plat.: § Tr. || 2 xw Plat.: xb Tr. || 4 y r) Platonis 
Ec: r) Tr. ut Platonis BC y Platonis D | aQexr)v dkXayr) scripsi cum 
lamblicho: aQexrjv, dkX' dvxl Tr.; aQexr)v aXka Platonis BCD dpe- 
xrjv Platonis E c | n^bq r)Sovdq et mox nQoq Xvnaq e Platone ad- 
didit Gesn. 2 || 6 (xeit,(o Tr. lambl.: xal fxel^co Pla». || 7 r) e Plat. Gesn. s : 
ij Tr. | dvxl ob e Platone Gesn. 1 : dvxi ov Tr. | xavxa ndvxa Tr. : 
dnavxa (ndvxa E) xavxa Plat. ndvxa xavxa Iambl. || 9 rj e Platone 
Gesn. 1 : rj Tr. || 10 dvSQeta Tr.: dvdgia Platonis BCDE | xal Sixaio- 
ovvrj temere om. Gaisford et Meineke | 11 dge xr\ Tr. Platonis B E aQEXt) 
// Platonis CD: aQexr) rj vel aQexrj r) r) Heindorf | nQOoyivo/xivcav xal 
dnoyivo/xivarv e Platone (ubi nQoayiyv. et dnoyiyv. recte d) Gesn. 1 : 
nQOoyivofiivrj xal dnoyivoftivrj Tr. || 13 (pQovr)oe(oq xal Tr. sicut Pla- 
tonis Ebcd et Iambl. : <pQovrjOS(og Platonis BCD | U f /) Plat.: y 
Tr. || 16 y Plat.: r) Tr. || 17 xiq addidi e Platone | i) dixaioovvrj Tr.: 
?/ dixawovvTj xttl dvSQtia Plat. r) Six. xal r/ dvSQela Iambl.; r\ Six. 
xal r) dvSQia e suo Platonis exemplari Gesn. 1 , inde vulg. || 18 xal hi 
avxr) Tr.: xal avzr/ Plat. Iambl. CAPVT V IIEPI 2Q*P02riNH2 255 

y.ai y.ivovvevovat xai ol xag xeXexdg r\piiv ovxot xaxa- 
oxr]aavxeg ov qavXot elvat, dXXa xtjj ovxt ndXat aivlx- 
xeo&at oxt og av df-ivrjxog *ai dxiXeoxog eig "Aioov 
dqjUrjxai, kv poofioQt}) xeioexat, 6 8e xex.ad-aQ(xivog xe 
5 y.ai xexeXeotievog evceiae dqtxo/xevog (texd $etuv ohrjoei. 
eioi yaQ 8r t , dig qaotv ol neQt xdg xeXexdg, vaQ&rjXO- 
(poQOt (ikv uoXXoi, ^dnxoi 84 xe navQOt' ovxot <T eioi 
y.axd xrjv etit)v 86%av ovv. dXXot »/ ol neqtXoaoqr\x.6xeg. CAPVT V. 
HEPI 2fi0>PO2YNH2. 

1 (5, 15 Mein.) EvQinidov Bay.%wv (307 — 309). 
Ovx ° Aiovvoog j (u) owqjQOveiv dvayxdoet 
yvvaixag eig xrjv Kvtvqiv, dXX* ev xfj qjvaet 

1 xal xivdvvevovoL Plat. Iambl. : ajg xivdvvevovoi Tr. |j 3 verba 
oq dv — 5 oixrjoei recurrunt Theodoret. therapeut. p. 53 Gaisf. || 4 
teioexai e Platone Gesn. 1 : xeloeo&ai Tr. || 5 oixrjoe i Plat. : oixrjoezai 
Tr. || 8 ol Tce^pL/.ooocprjxoxeQ Tr. Iambl.: ol ne(pi).ooocprjx6xeQ oq&qjq 
libri Platonis Clemens Alex. strom. I 19 p. 372 P. ; 6q9cjq etiam Stobaeo 
jbtrusit Gesn. 1 , inde vulg. tu vide Cobet mnemos. 2 II p. 268 

Caput quintum exhibent LMA, maximam partem etiam Tr., ali- 
quam Br, non nisi paucas eclogas Mac. Chrys., om. S. titulum offerunt 
Phot. LMATr. BrMac. sed omisso numero LBr. eclogis a Gesnero licenter 
traiectis suum vindicavi locum, interpolationes eius quae in Gaisfordi 
vel Meinekii editione (5, 10. 19. 20. 57. 58) remanserunt expuli mus. 
Rh. XXXIX p. 530 sqq. in ordine eclogarum constituendo cum huius ca- 
pitis tum reliquorum quae conservavit L hunc codicem secutus sum, 
non solum quia ipsam dispositionem propius ab archetypo abesse 
existimo sed ideo ut eclogae quae illi debentur soli ex fide libri manu 
scripti proponerentur, non ex editoris inter diversas eiusdem capitis re- 
censiones fluctuantis arbitrio || 11 ecl. cum lemm. hab. L (in prin- 
cipio capitis) M A Tr. p. 35 (post ecl. 5, 14 Mein.) ; EvQmlSrjQ fidxxaiQ 
M d A fab. n. om. Tr. legitur infra locupletior flor. 74, 8 Mein. (Evo. Ilev- 
$twQ) H 12 aaxpQOvelv (om. pdj) Euripidis libri sed jxjj supra lin. B \ 
dvayxdaei LM d sicut Stob. flor. 74, 8 Eur.: dvayxdorj hoc loco ATr., 
inde vulg. || 13 eiQ zr)v <pvOLV flor. 74, 8 256 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

xb oco(fgovelv eveoxiv eig xd ndvx' dei. 

2 (5, 16 Mein.) EvQtnidov eS, 'InnoUxov (fr. 446 N. 2 ). 
'Q ita/.ag, o ( iag Hageg xiptdg, 

InnoXvd- i]Qa)g, dia ooitpQoovvrjv. 

ov noxe &vrjxoig aQexfjg dkkrj 5 

dvvapiig (.teitojv. r t l&e yaQ rj nQOO&' 

r) ptexonio&ev 

xfjg evoefiiag %aQig eo&\rj. 

3 (5, 14 Mein.) 2ocpo*Uovg (fr. 840 N. 2 ). 

XaiQeiv en 3 aioxQcelg rjdovaig ov XQ*i noxe. I '. 

4 (5, 13 Mein.) 2ocpo*.Uovg l£ AXavxog (131—133). 
c Qg rjfiiQa xlivet xe xdvdyet ndXiv 

dnavxa xavd-Qioneta' xovg 6e oiuq?QOvag 
■freol qjtUvot, y.al ovvyovot xovg xaxovg. 

5 (5, 9 Mein.) MevdvdQov. li 

1 om. hunc versum flor. 74, 8. tamquam ex Hipp. 79 ad Bacchas re- 
tractum damnat KirchhoiT || 2 ecl. hab. LMATr. post ecl. 5, 15 Mein. 
EvQinldov i§ 'innottxov scripsi : (E)§ innolvxov L evQ. InnoXvxto M d 
xov avxov innoXvxat A xov avxov Tr. sed melius secludetur xov av- 
xov vel evQinidov ut in archetypo non iteratum || 3 'H pro '£2 L rubr. || 
8 evoeftelaq M d ATr., fortasse etiam L || 9 ecl. hab. L (post ecl. 5, 16 Mein.) 
MA Tr. (post ecl. 5, 13 Mein.); UoyoxXeovq M A xov avxovTr. ZoyoxXiovq 
i£ Alavxoq ex proxima videlicet ecloga L. potest petitus esse versus 
ex dramate quod inscribitur \4-/iXXewq igaoxat (Stob. flor. 64, 13 Mein.), 
si quidem hic ut alibi litterarum ordine digesta erant fragmenta. com- 
parant Men. mon. 544 || 10 det pro ^Qn Tr - II ^ 1 ecl - haD - L Br (P ost 
ecl. 5, 14 Mein. L, in capitis principio Br) M A Tr. (post ecl. 5,9 Mein.) 
Mac. Chrys. (tamquam primum excerptum). Ho(poxXiovq i$ Aiavxoq 
eclogae praegressae in L adscriptum huc retraxi , et Zo<poxXeovq aiav- 
xoq offert Mac: oo<poxttovq rjXixxQa quod nescio an ex vocabulo vi- 
cino Tjfiipa ortum sit M d A, sed in A codicis margine sinistro super- 

. . , TO 

sunt vestigia plus minus certa antiquae manus haec corngentis aiav 

piaoxiyotpoQ: fab. nom. Tr. Br |j 13 T ante dnavxa L rubr. | r' «V 

&Qwnta M d xdv&Qwnia (sic A 1 ) in xdv&Qwneia corr. A | 7/ ant^ j 

xovq 6e add. L rubr. || 15 ecl. cum lemm. hab. L post ecl. 5, 13 Mein., i 

tamquam capitis primam M A Tr. p. 35. ceterum in A lemma ptevdvdQOV i 

cum tituli inscriptione ntol ooxpQOOvvrjq coniunctum legitur quasi ipsom ■• 
quoqne ad illam pertineat. recurrit ecloga Maxim. c. 3 p. 538 Combef. CAPVT V DEPI ZQ4>P0ZrNH2 257 

Tauielov eoriv doeri]g /' owtpQoovvrj. 
6 (5, 119 Mein.) 'HquxUitov (fr. CVI Byvv.). 
idvd-Qoj/iotoi ■jtaoi lieteotl yivwoy.eiv etovtoig x.al 
otatpQoveiv. 
5 7 (5, 120 Mein.: eiusd. fr. LXXIII Byw.) 

\4vyjq b/.orav ue&vod-j n uyetai vno naidog dvrjfiov 
otfalko/nevog, ovx hiatwv o\r\ fiaivei, vyQrjv ttjv ipvyt]* 
e%wv. 

8 (5, 120 Mein.: eiusd. fr. LXXIV Byvv.) 
10 Avrj xpvyjj aocfwrdnj /.al cxQiorrj. 

9 (5, 136 Mein.) 'laufiUxov ex Trjg euioroh]g xr t g nQog 

'AQerr t v neQt owtpQOOvvrjg. 
Ta aixa drj ovv xat tieqI naawv xwv dvvatiewv rfjg 
ipvyijg artotpaivouai, %r\v avLifxexQiav avxtov TCQog du.r- 

(MevdvdQOv). cf. Men. monost. 505 Tauieiov av&Qamotot oaxpQOOvvrj 
uovrj. Stob. flor. 67, 12 Mein. \V.e§dvdQOv. Tautetov txQerrjg iozt 
yevvaia. yvvrj 

1 zauielov libri nisi quod rauelov M d ; zauielov uqsztjq iozlv 
r) otocpQtov yvvrj Meineke iani rn prima Menandri reliquiarum editione 
et sic in Slobaeo. magis crediderim Stobaeum dedisse zauielov aQezrjg 
iozi atoipQoovvrj uovtj, quod adscripsit Gesn. 2 p. 63 mrg. sed vide quod 
monuit Diels mus. Rh. XXX p. 181 || 2 ecl. cum lemm. hab. L (post 
ecl. 5, 9 Mein.) M A Tr. (post ecl. 5, 16 Mein.) || 3 yivcooxetv L M d : yi- 
yvcooxeiv A Tr. | eavzovq L M d Tr. dvzovc ut videtur A ; etovzobq 
cod. Par. 1985 m. sec. teste Gaisfordo jj 5 ecl. hab. LM d ATr.; non 
ileratur lemma in L zov avzov addunt M A l HQax?.eizov ex ecloga 
priore huc retraxit Tr. |j 6 ueS-voSrj (vel -%) LATr.: uefrvodTjg M d || 
7 post ftaivei quattuor litterae erasae sunt vel quinque in A, fuit fort. 
ipv/Tjv compend., suppunxit A 1 j| 9 ecl. hab. lemmate non iterato LMA 
Tr. testimonia collegit Bywater p. 30 sq. || 10 avrj tpvxn Tr.: avyrj §tjqtj 
xpvxr) LM d A' avrj scripsit et ^rjQij lineola induxit A 2 . lectionem avrj vJvyrj, 
etsi vera est, dubitanter recepi, nam altera (fr. LXXV Byw.) calami lapsu 
et glossemate depravata fraudi fuit etiam Musonio Stobaei flor. 17,43 Mein. 
(ubi frustra scripserunt avrj xpvyrj pro avyrj <~tjqtj xpvyrj) Plutarcho de 
esu carnium p. 995 E aliis. nisi igitur istud avyrj ^tjqtj xpvyjj ex Musonii 
loco huc illatum est, conicias duas quasi sententias dedisse Stobaeum, 
quarum Tr. servaverit alteram, alteramLMA || 11 ecl. cum lemm. hab. 
LMA (post ed. 5, 120 Mein.) Tr. p. 36 (post ecl. 5, 131 Mein); verba 
ix rfjq — ococpQOOvvrjg om. L Tr. 

Stobaeus III. J7 258 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

kag xat evrat-iav ■d-vftov re xai eTtt&vuiag xat Xoyov y.ard 
rr)v 7iooorjX.ovoav ey.doroj rdi-iv evyoofxiav y.ai rovrojv 
y rov agxeiv re yai aQ%eo&ai ev diovrt ytyvofxivrj dia- 
voptrj oioqpQoovvr] av eXrj TtoXvetSrjg. 

10 (5, 118 Mein.) SevoxQdrovg. 

XQTjudrcov avrol y.O(tto-9-evrtov an' 'AXe%dvOQOv, eortd- 
oag rovg yofxitovrag rbv avrov tqottov ' dnayyeiXare etprj 
' ^Xe^dvdQOj, ort eor 3 av ovtoj tdi, ov diouat raXdvrotv 
nevTi]y.ovra' . rooatra yaQ r)v rd 7teutp$evTa. 

11 (5, 128 Mein.) TlXdrojvog Tloltreiag y' (p. 389 D). 
Ti 66; oojifQoovvrjg cxQa ov derjoet r[(xiv roig veaviatg; 

IJcHg de ov; SojcpQoovvrjg de ojg rtkij&ei ov rd rotdSe 
(teytora, aQ%6vrojv (xev vmqy.6ovg eivat, avrovg 6e &q- 
Xovrag rtiiv n€Qt norovg xat dtpQodiota y.ai /teQi edo)ddg 
rjdovwv; "Euotye dov.ei. 

12 (5, 130 Mein.) Tov avrov e* rov 2v(tnooiov (p. 181 A). 

2 exdoxto M d A Tr. : exaoxov L | evxoo/xia M d | xovxcov M d A 
Tr. : xovxovL |) 3 yiyvo/xevrj LM d A: yivo/ihr] Tr. \ 5 ecl. cum lemm. 
hab. LMATr. (post ec!. 5, 136 Mein.), sine lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 
5, 13 Mein.). iteratur flor. Mon.221. prope absunt a Stobaeo (si rem, non 
verba spectas) quae narrat M. Tullius Tusc. V 32, 91, magis distat Ps.- 
Plut. apophth. reg. et duc. p. 181 E. cf. Laert. IV 8. respicit rem Plut. Alex. 
c. 8 extr. de fortun. Alex. p. 331 E ibid. p. 333 B || 6 malim ZevoxQaxovq. 
(SevoxQccxrjg) xQWuttov, nam {sevoxodxtjQ XQWdrcov Mac, asvoxqu- 
xei XQW- x °y- M° n - II 7 xouioavxaq xaxd xbv xxe. Mon. | avxov L 
Mon. idque scripserat Gesn. 2 p. 74: avxov M d A Tr. Mac. sed avxbv ut 
videtur A 1 || 8 oxt om. Tr., inde vulg. | ovxtoq L | ov om. L I xtov 
nevxqxovxa xaXavxtov Mon. || 9 r]oav Mac. Mon. || 10 ecl. cum lemm. 
hab. LMA Tr. (post ecl. 5, 118 Mein.); libri indiculum om. LTr. || 11 6e 
LM d APlat.: Sai Tr., inde vulg. | dga libri Stob. | r)(xZv xoZq veaviatq 
tacite ex Platone Gesn. 2 p. 75 inde vulg.: r)ftZv iv avxoZq L r)uZv xoZqM* 
r)uZv avxoZq A r](iZv xiq, xal Tr. Stobaeus si repperit in libris suis r)uZv 
xotq veaviatq, quod vix dubium videtur, hanc lectionem retinuit scribens 
ad filium || 12 ototpQOOvvr/q M d ATr. Plat. : oiocpQOOvvrjv L | avxa pro 
ov xct Tr. | xotdSe (-ade M d ) L M d Tr. Plat. : xoiavxa 6h A | 16 ecl. 
cum lemm. hab. L M A Tr. (post ecl. 5, 128 Mein.) Br (post ecl. 5, 74 
cf. de Stob. flor. exc. Br. p. 24); Platonis nom. non iteravit L ix xov 
ov(in. om. Br xov om. Tr. interpretatur Gellius noct. Att. XVII 20. v. 
naoa — 259, 2 aioy.Qd habet Proclus in Alcib. I p. 215 CAPVT V nEPl SQOPOSrNHS 259 

Ilaoa ydg 7tQdt-tg wde exef avn) etp* eavrrjg ngarro- 
fievrj ovre y.akr) ovxe aio%Qct. olov o vvv r^ftelg notov- 
fxev, r] nivetv r) adeiv rj diakeyea&at , ovx eort rovrwv 
avxb xakbv oudiv, dkk 3 ev (rf^ ngd^et , tog av Tcgax&fj, 

5 rotovrov dnifirj' /.akwg ulv yag ngarrl uevov /.al OQ&wg 
xakbv yiyvtrat, fxr) OQ&wg de aioxQov ovroj dt) xat rb 
egdv xai 6 "Egwg ov ndg eort xakbg ovde ai-iog eyxw- 
utdCeo&at, dkV b xakoig nQoxginwv egav. 

13 (5, 135 Mein.) Illdrojvog (Gorg. p. 507 C— 508 A). 

10 Eyw uev ovv ravra ovrw ri&euat xai (prjfxt ravra 

dkrj&>~ eivaf ei d* eortv dkrj&fj, rbv fiovkbuevov, wg 
eoixev, evdaiuova eivai owtpQoavvrjv fiev dtwxxiov xai 
doxtjxiov , axokaoiav de tpevxriov tog ex^t nodwv ev.a- 
orog rjfxwv, xat nagaoxevaaxiov eavxbv uaktora uev fxr^- 

15 dev dela&at rov xokd^eo&at, edv de derj&fj rj avxbg >] 
dkkog rtg rwv oixeiwv, fj idtwrrjg rj noktg , entd-eriov 
6ixr t v xai xokaoriov, ei fxikket evdaiuwv eivat. ovrog 
euotye doxel (o) oxonbg eivat, ngbg ov ftkinovra del Cfv, 

1 yciQ etiam A, non 8e (nt adnotavit Gaisf.) | co8e L cb8e Br cbS* MA; 
co8l Tr., unde vulg. | noaxxouevr] sicut Platonis sic etiam Stobaei libri: 
om. Proclus, nec vertit Gellius, quamquam in textu graeco habet; xccxzo- 
fxevt] Bernays || 2 xaXr] ioxiv Proclus j| 4 avxb (ut Platonis B T) L Br M 
A Tr., xu&' avxb ex Plat. add. Gesn. 1 p. 44, unde vulg. xa&' avxb 
vertit Gellius | post ovSev add. ovdh xaxov Br j rr~ om. LBrMATr. : 
tacite ex Piat. add. Gesn. 1 , unde vulg. || 6 yivexac LBr A | xb om. L || 
7 xakbc] xcdcoq L ut Platonis T | ovrf' Tr., unde vulg. fl 9 ecl. sine 
lemm. cohaerentem cum ecl. 5, 130 Mein. hab. L, addito lemmate UXa- 
xcovoq MATr. p. 2 post ecl. 5, 53 Mein. v. ei 8r\ ioxi (sic) xavxa d/.rjd-fj 
xxe. post maius excerptum habet Iambiichus protr. 19 p. 89,20 — 90,14 
Pist. || 10 ovxco xc&e/xac] xiSefxac ovxco L | xiQrjccc Tr. | xavxa 
dkrjSij LM d ATr. Platonis B dkrj&rj xavxa Platonis T ij 11 8rj (sicut 
lambl.) pro 8* Tr. || 12 Sccoxxeov xal doxrrxeov L M d A Plat. Iambl.: 
doxrrxeov xal Sccoxxeov ioxiv Tr., inde vulg. || 13 exaoxov Tr. || 14 
v/xcov A | eavxbv om. Plat. Iambl. || 15 rj ante avzbg om. Iambl. || 
17 v. ei fieXkec usque ad finem om. Tr., lacunae originem illuslravi 
mus. Rh. XXXIX p. 400 | v. ovxoq efiocye usque ad finem temere om. 
Gesn. 2 p. 77, inde vulg. | ovxoq M d A Plat.: ovxcoq L || 18 o addidi 
ex Plat. 

17* 260 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN V 

y.ai izdvxa eig xovxo xd avxov ovvxeivovxa xai za xrjg 
7c6Xeu>g , onujg dixatoovvrj iiaoiozai xai oujq>QOOvvrj xqj 
ptaxaQiuj ptekkovxi eoeo&ai, ovzco nQaxxeiv, ovx eni&v- 
ftiag etuvza dxokdoxovg elvai xai xavxag ent%eiQOvvxa 
nkrjQOvv, dvrjvvxov xaxov, Xrjoxov fiiov Ctovza. ovxe yaQ 5 
av dXXto dv&QVJTtip nQ0oq>ikr)g eirj 6 xoiovxog ovxe &ew ' 
xoivtoveiv yaQ ddvvaxog' oxto dh ptr) evi xoivtovia, qt/.ia 
ovx av eirj. qjaoi d 1 oi ooqooi, uj KaXXixXeig , xai ovqo- 
vbv xai yfjv xai -freovg xai dv&Qui/tovg xrjv xoivujviav 
owe%etv xa/ qjiXiav xai xooftioxrjxa xai oujqtQOOvvrjv y.ai 10 
dtxaioxrjxa, xai %6 oXov xovxo did xavxa xoofiov xaXov- 
otv, to ezaiQe, ovx dxooftiav ovde dxokaoiav. ov 6e fiot 
doxeig ov uQooi%etv xbv vovv xovxoig, xai xavxa ooq?6g 
tbv aXXd XiXrj&iv oe oxi (fj) iooxrjg rj yeujptexQixrj y.ai 
ev -d-eoig xai ev dv&QUjnoig fiiya dvvaxai' ov de nXeo- 15 
ve%iav oiei deiv doxeiv ' yetofittoiag yaQ dfieXeig. 

14 (5, 121 Mein.) 'Ex xrjg NtxoXdov 'E&uiv ovvayujyrjg. 

'ifirJQUJv al yvvaixeg xax' exog 6 xi av e^vq>rjvujoiv 

ev xotvqj detxvvovoiv avdQeg de %eiQOXovrjxoi XQivavxeg 

1 xa avxov Plat., lambl. (ubi cod. avxov): xavtov LM d A |j 4 
xavxaq L M d A Platonis T xavxa Platonis B Iambl. || 5 xaxov, sed ut x 
factum videatur ex A Vitellio, L | ftiov compend. pro (fiov L || 6 akXto 
Plat. Iambl.: dkktoq LM d A | av ante eirj iterat Plat. || 7 6h Plat.: yaQ 
LM d A Iambl. | h'vi Plat. lambl.: el'tj L M d ^ A j| 8 cf ol PlaU 6e ol 
Iambl.: 6ij L M d A | xakkixleiq A Plat: xakkixXrjq L (compend.), M d Q 
10 xal tpiXiav xal xoofiioxrjxa xal ouxpQoovvrjv xal 6ixaioxrjxa M d 
A Plat. Iambl., xal <piUav xal xoofttoxrjxa L et sic Badham [] 11 
ad h. v. adscripsit xooftoq M rec. in margine dextro | 12 Ov6e 
pro ov 6i M d | ov 6i fioi — 16 d/J.ekeZq] zov 6h (u) nQooe%ovxa 
xovxoiq Xikrj&ev oxt rj looxrjq ?j yecofiexoixr) xal iv &eolq xal iv 
av9Q(6noiq ftiya 6vvaxai' 6i' a nXeove^iav oiovtai 6eZv doxeZV 
yetofierglaq yag dftekovoi Iambl. | 14 r) addidi ex Plat. || 15 nkeo- 
ve^lav sed v facta ex o L || 17 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 5, 135 
Mein.) M A Tr. p. 36 Br (post ecl. 5, 130 Mein.) Mac. Chrys. (post 5, 118 

xk 

Mein); vi nec plura Br. cf. Cphorus ap. Strabonem IV 4, 6 j| 18 

~H/3rjQ(ov, l H rubr. L prjQtov neglecta rubricatione Mac. qui m<>\ nmi^it 
v. xax' ixoq — 261, 1 nQOTifitooiv j igv^prjvaoiv LBr: igv<pava>oiv 
W/ A) M d A Tr. CAPVT V IIEPl 2Q4>P0ZrNH2 261 

rrjv nXelora egyaaauivtjv 7iqotllilooiv. e%ovoi de xal 
/nirgov xi Ccovrjg, fj zrjv yaaxiqa nsQiXafielv av ur) dvvr,- 
&idoiv, aioxgdv rjyovvTai. 

15 (5, 50 Mein.) 3 Ey. Trjg NixoXdov 'Ed-cov avvaycoyrjg 
5 (hist. gr. min. ed. L. Dind. v. I p. 145 fr. 1). 

^qLtovol zlov Eiapvxtov ovdev drcoYzeivovOL, zd de 
y.eQciuea zcov xQ r l 0%r }Q LOiv * v XQ VOOL S eXvTQOig cpvXdr- 
tovoiv. 

16 (5, 51 Mein.) Tov uvtov (ibid. fr. 2). 

10 Jaqdavelg, 'IXXvqlyov ed-vog, TQig ev rw ftico Xovov- 

Tai iiovov, OTav yevvcbvTai xal hil yd/noig Y.al TeXevTcovzeg. 

17 (5, 122 Mein.) Qov/.vdidov drjLirjyoQiag yLav.edaiLio- 

vicov (IV 18, 4). 
—coqiQOicov dh dvdgcov, di Tiveg Taya&a eg aLLCpifioXov 
15 aocpaXiog e&evTo, xal Talg l-vLicpoQaig oi avzol ev^vverco- 
TeQOv av TtQoaqjeQoivTo. 

18 (5, 123 Mein.) Mevedrjiiov. 

1 6h xal om. Mac. qui habet exovoi ri pcixQOV || 4 ecl. lem- 
mate non iterato hab. L (post ecl. 5, 121 Mein.), addito lemmate M A Tr. 
p. 1 (post ecl. 5,49 Mein.); ovvaycoyrjq om. Tr. || 6 Kqlxovol, A'rubr. 
L 'Aqizovoi M d Tr. aQioxovoi A, vid. Valckenaer ad Herodot. III 100, 
C. Mueller fragm. hist. gr. III p. 464 | ovSiva Tr. j dnoxxeivovoi Tr. : 
dnoxxivovoi LA dnoxxivvovoi M d cf. Nicol. ed. Dind. p. 31, 3 |j 7 
xeQaueLcc L \ xQvooZq A Tr.: xQ va ^° l ? ^M d | iXixQoiq L XvxQOiq 
M d ikvxQOiq A Tr. || 9 ecl. hab. lemmate non iterato L Tr., addito 
lemmate M A. idem nairat Aelianus v. h. IV 1 ] 10 IlaQdaveZq, U 
rubr. L | Xvovxai A || 11 dxav yevvcovxac xal inl ydiioiq xal xeXev- 
xcovxeq Tr., dxav yevvcovxac xal SevxeQOv [Svo A) oxav yaucooi xal 
(xul A) xqlxov (T' A) oxav xe?.evxcooi(v) LM d A; JaQSaveZq . . . XQlq 
uovov Xoveo&ai naQcx ndvxa xbv eavxcov ^iov, i§ coSivcov xal yauovv- 
xaq xai dno&avovxaq Ael. || 12 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 5, 51 
Mein.) MA Tr. p. 36 (post ecl. 5, 121 Mein.); SrjurjyoQiaq Aaxedaiuovicov 
om. LTr. jj 15 xal xaZq §vucp. xxe. in parenthesi putant dixisse Thury- 
didem, cum Haase existimaverit hinc etiam Thucydidem ordiri voluisse 
apodosin |) 16 nQOOcpeQOixo L || 17 ecl. sine lemm. hab. L Br Tr., 
addito lemmate MA, omnes post ecl. 5, 122 Mein., nisi quod post 5, 13 
Mein. Br. recurrit corp. Par. 587 Elt. (MeveSrjuov). Menedemo tribuit 
recedens nonnihil a Stobaeo gnomol. Vat. 407, ubi complures codices 
quibus chria traditnr indicavit Stembach. cf. Laert. II 136. Bianti ad- 262 IQANNOr ITOBAIOr EKAOrQN V 

Mevidrjftog veaviaxov xivbg einovxog 'ptiya eaxt xb 
xv%eiv ojv av xig s/ct&v/uf/ elne 'nokio) fxeltov eaxi xb 
/xrjd eni&vpteiv ojv ptr) dei 1 . 

19 (5, 74 Mein.) Aioxivov ev xtft Kaxd TiptaQXOv (48). 
Ovxoj yag xqtj xa&agdv elvai xbv (iiov xov aojqtgo- 5 

vog avdgog, diaxe fxrjd' evdixeo&ai do^av aixiag novrjQ&g. 

20 (5, 75 Mein.) 'Ex xov 'Enixxrjov 'Eyxeigidiov (c. 15). 
Ev avfinoaioj ae ovxoj dei avaavQeqjea^ai' jtegi- 

aotQOfxevov xi yiyove xaxd ai' exxeivag xrjv xeiga fxexgiojg 
iqaxpai. nagiQxexai' ptrj xaxexe. ovnoj ekrjXvd-e' fir) kni- 10 
(jalke noQQOj xrjv OQeg~iv, akV exdi^ov xaxd ae yeviairai 
avvo. ovxoj 7tQog nkovxov, ovxoj nQog dgxdg, ovxoj 

signatur apophlhegma in gnomologio codicis Pal. 122 f. 160 r n. 71 teste 
Sternbachio, Socrati ab Aeliano v. h. IX 29, cf. Eller mus. Rh. XLVII p. 131 
1 MeviStptoq M d | veavlaxov vtvbq elnovvoq LM d BrTr. corp. Par. : 
einovzoq veuviaxov vtvbq A | /xiyav inl (voluitne /xiy' dv etrj?) pro fiiya 
ioxl corp. Par. || 3 (xr/Sh vel fxrj Sh M d ATr. corp.Par.: /xr) LBr et sic etiam 
gnom. Vat. fortasse recte || 4 ecl. cum lemm. hab. L Br M A Tr. (post ecl. 

5, 123 Mein.); Eorv (ex parte rubr.) ix vov xava Tt/xaQxov L ataxlvov 

iv vto xavd (xava M d ) vt/uaQxov M d A Aloxivov (ataxt Br) nec plura 
Tr. Br. recurrit ecloga flor. Mon. 143 H 5 X9V xa&agbv elvat vbv 
(iiov LM d ATr. flor. Mon. Aeschinis pauci: xa&aQov XQV elvai v. (i. 
Br xa&aQov xQh v. /9. elvat Aeschinis plurimi || 6 fxr/S' ivSixeo&at 
Br fijjdev dixeo&at LMATr.: (xr) intSixeo&at Aeschinis plerique flor. 
M«in. /xr/S' intSex,eo&ai Aeschinis non nulli | alviaq in ras. ut videtur 
aiiamento nigriore Br 1 |) 7 ecl. cum lemm. hab. LM A Tr. (post ecl. 5, 74 
Mein.) Br (post ecl. 5, 121 Mein. cf. de Stob. flor. exc. Br. p. 15); 'Ex vov 
intxvrjvov iyxetQtSiov (iyxetSiov M d ) M d A : 'Entxvr]vov nec plura L 
Br Tr. || 8 iv av/xnoatto oe ovvto Sel dvaovQitpeo&at L Br M d A Tr. : 
Mi/xvr/ao, ovt toq iv avptnoaito ae Set dvaavQitpeaS-at Arr. [ $ tt 
ante yiyove (vel -ev; -aqTr.) LM d ATr. Arriani non nulli: ci post yiyove 
Br Arriani plerique | yeyove, sed y prior in ras. atramento nigriore 
Br 1 | (xetQttoq etpaipat (iydipat M d ) M d ATr.: xoofittoq fxevaXa(ie L 
Br (fievQtwq etpatpat Br m. rec. mrg.) Arr. || 10 iXr/Xv&e (v) M d A Tr. : 
r/xei L Br Arr. | inlftaXe L et Arriani aliquot || 11 dXXa {ikk* Tr.) 
ixSi^ov xava ae yeveo&at avvo M d A Tr. : dXXd neglfxeve fxixQtq dv 
yevrjvat xaxd ae L Br Arr. || 12 ovvto n^bq nXovvov ovvto nQoq 
aQxdq ovvto nQoq yd/xov M d ATr.: ovvto ngbq vixva ovvto nQoq 
ywatxa ovvto nQoq aQydq ovvto nQoq nXovvov L Br Arr. CAPVT V IIEPI 2Q<I>P0SrNH2 263 

nQ( g ydfxov, %a\ eot) a^tog ov/U7i6%rjg %cov -d-ecov. [av de 
xat 7tagaTe&€VTCov aoc fxr) "/.d^fjg, alV v7teQtdj]g, %6%e 
ov fiovov avfC7c6%rjg %cZv &ecov eorj, dkld xat ovvccqx cov ' 
ovtio yaQ icoccov Jtoyevrjg xal l HQa/.let%og xat ol dfxotot 
5 d^icog iteloi %e r]aav xat ekeyovro.] 

21 (5, 76 Mein.) Movawviov (Muson. rel. p. 255 ed. Peerlk.). 
Kav fjdovfj xavovtoreov r) rd apeora, ovdev %fjg oio- 
cpQoavvrjg rjdtov xav 7c6vco xavovtareov j) %d cpevK%d, 
ovdev %rjg dxQaoiag entnovc6%eQOv. 
10 22 (5, 77 Mein.) JrjftoxQi%ov (fr. mor. 3 Mullach). 

Hdovrjv ov naoav, dXXa %fjv ent %(p •A.aX(xj atQ&ead-at 
XQecov. 

23 (5, 78 Mein. : fr. 4) 

Jixaiog eQCog, dvvfiQio%cog ecpieo&at %cZv xaXav. 
15 24 (5, 44 Mein.: fr. 72) 

1 eorj M d A Tr. : eorj nozh L Br Arr. | ovfxnozrjq zcov &ewv M d 
A Tr. : zcov 9sa>v ov/xnozrjq LBr Arr. | v. «V 6h xai naQaz. xze. quae 
seclusi habent L Br, omittunt M d A Tr. videntur in margine archetypi 
olim addita esse ipso Arriano ut ex superiorum discrepantia elucet ad- 
scito. accedit quod tcsqI oaxpQOOvvrjq capiti minus apta haec sunt quam 
priora: abstinentia commendatur, non temperantia | av 6e xal L Br 
Arr. ; av 6h Gaisford hic et infra prava collatione deceptus || 3 ovfx- 
nozrjq ziov &S(Sv L Br Arr. j zcov 9-ecov avfxnozrjq Gaisford | aXXa xal 
L Br Arr. ; aXXa Gaisford || 4 dioyevrjq Br Arr. : xal Aioyevrjq L || 
5 ze L Br Arr.: t' Gaisford || 6 ecl. cum lemm. hab. LBrM ATr. || 
7 ad *E av aberravit L rubr. | t) Meineke: r) L Br r) vel r) rell. || 8 i'6iov 
pro rjStov L | r) LBr: rj M d % ATr. || 9 ov6hv (quod coniectura rep- 
perit Meineke) LBr: ov6ev iozi M d ATr. | entnovcoze qov Meineke : 
ina)6vva>zeQov LM d ATr. inco6vvozeQov Br || 10 ecl. cum lemm. hab. 
LMATr.; 6rj/xoxQlzov L M d A l 6r/fxoa9e vovq Tr. A 2 . recurrit gno- 
mol. Byz. 187 p. 197 Wachsm. (Pal. 137 Par. 77 [id est corp. Par. 844 
Elt.] Bar. 135 Mon. 83 Leid. 79). Ps.-Isocr. ad Dem. 16 comparat Keil 
anal. Is. p. 16 || 11 atQeeo&at Mullach: aiQeto&at libri || 12 6el pro 
XQewv gnom. Byz. || 13 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito zov 
avzov M A Tr. legitur Democrat. 38 || 14 dvvfiQtoza Democratis cod. 
Pal. teste Orellio || 15 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 78 
Mein.), cum lemm. 6r\fxoxQtzov M A (post ecl. 5, 43 Mein.), om. Tr. re- 
currit gnomol. Byz. 61 p. 176 Wachsm. (Pal. 53 Bar. 45 Mon. 35 Leid. 37); 264 IQANNOr STOBAIOr EKAOr/QN V 

TlaTQog aiocpQoavvrj fiiyiOTOv rixvoiot naQayyei.ua. 

25 (deest Mein.: fr. 39) 

AvxaQY.eiji %Qocpf t g fiaxQr) vv^ ovdixoTe yivexai. 

26 (5, 38 Mein.: fr. 36) 

TQcine&v noXvTelea fiev Tvyr\ naQaTi&qoiv, avrao- 5 
xia de oojcpQoavvrj. 

27 (5, 49 Mein.: fr. 35) 

IwqjQoovvrj %a TeQnva ae^ei xai r)dovr)v entfiiKova 
notiet. 

28 (5, 79 Mein.) SevocpcuvTog ex Trjg nQbg slafinQoxlia 10 

eniotolrjg (epistologr. gr. rec. Hercher p. 789, IV). 

IIqwtov yaQ av diBato 2toxQcxTovg vrceQCpveg diday/na, 

nlovTOv nerQeiv %Qr]oei. ov yaQ eqjrj ScoxQCXT-rjg elvat ttjv 

vniQfteTQov XTf t atv nlovTov, to d' oaoig nQOoijxet xgfj- Anton. I c. 14 p. 16 (drjfxoxQixov) Maxim. c. 3 p. 185 Rib. (post sent. 
Democratis) Mel. Aug. c. 41 n. 15 (AnfioxQhov) 

1 Tixvoiq libri: corr. Mullach I) 2 ecl. hab. lemmate non iterato 
L (post ecl. 5, 44Mein.), addito dTj/xoxotzov MA (post ecl. 5, 34 Mein.) 
Br (post ecl. 5, 76 Mein.), om. Tr. iteratur corp. Par. 164 Elt. (Jtj/xoxqitov 
yvojfiai); flor. Schenkelii (Wien. st. XI p. 10) 6; Boiss. anecd. I p. 118 || 
3 axxaQxin (-ein flor. Laur. p. 239, 9 Mein.) TQOcpfjq corp. Par. Boiss. : 
avxaQxei TQOcpr) (vel -^) fere libri Stob. | fiaxQa cod. Gesneri in 
Maximo (c. 13 p. 574 Combef.) longa aut molesta interpretatur Ribittus: 
fiixQn L a/xixQTj M o/xixQa A Br (juxqo. fere gnomologi. verborum 

« 8 f3 r 

collocationem sic corr. A manu inculta avTccQxei OfiixQa tqo(£t) vv$ 
xts. mavult fuaQr) Buecheler | ovdixoTe scripsi: oiSinore iibri || 4 
ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 25 Hense). addito lemm. 
dqfioxQiTOv M A (post ecl. 5, 37 Mein.), om. Tr. recurrit corp. Par. 58S 
Elt. (ArjfioxQlTOv) || 5 terminalio vocis TQanet,av (-av an -jjv?) ambigua 
M d | noXvveXia libri Stob. noXvTeXiav corp. Par. || 6 oaHpQOoivnv 
corp. Par. | post oaxpQOovvrj addit noiel (ex ecl. proxima) L || 7 ecl. 
hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 38 Mein.), cum lemm. Snfto- 
xqItov M A (post ecl. 5, 46 Mein.) Tr. p. 1 (post etl. 5, 48 Mein. , cf. 
mus. Rh. XXXIX p. 531) fl 8 inifii^ova Mullach: inifiefQova vel inl 
[xefC,ova libri J 9 noiiei Burchard : noiel libri || 10 ecl. cum lemm. 
hab. L (post ecl. 5, 49 Mein.) M A Tr. p. 37 (post ecl. 5, 78 Mein.); Zevo- 
tpavovq nec pluia Tr. AafinQOxXia (sic ut corr. G. A.Sauppe) L: Xafx- 
nQoxXeiav M d A || 14 nQoofjxTi Tr. CAPVT V HEPI SQfDPOZTNHS 265 

o&ai, ETieira. de tovtojv itr) diaixaoxavsiv' no yag ovtl 
tovtovq xexXrjo&ai evnoQOVQ. tovq d 3 dXXovQ nevrjTaQ 
dnexaXeL /.al dviaxov ovtovq ecpaoxe neviav neveo&ai' 
\pv%rJQ yao eivai to aQQuloTrjpia, ov XTroeioQ. 
5 29 (5, 80 Mein.) 'Ev TavTtp (ibid. V). 

Ka/.bv ovdev tpveraL ev ovSqI &ey.eXia &eiitevtp oo- 
qoiaQ otorpQOOvvrjv xal eyxQaTeiav. 

30 (5, 81 Mein.) 2ioA.QaTovQ. 

Jei uioneQ 2eiQrjvaQ toq r t dovaQ naQeX&elv tov anev- 
10 SovTa ttv aQerr^v ideiv tooneQ narQida. 

31 (5, 43 Mein.) ^wxodroig. 

^coxQaTrjQ nQOQ tov nv&optevov t'lq nXovoitoxaTOQ 
einev c 6 e\a%ioTOtQ aQx.ovitevoQ. 1 avTaQxeia yaQ qtvoetoQ 

lOTL n/.OVTOQ. 

15 32 (5, 35 Mein.) 

StoxQaTrjQ eQtoTrjd-eiQ Tivtov dei LtdXtOTa dnexeo&ai, 
c tiov aioxQtov xal ddixtov rjdoviov 3 etprj. 

2 rf' A Tr. Sh L M d || 4 xTrjaewq M d A Tr. : <piaewq L || 5 ecl. 
cum lemm. hab. LMATr. (post ecl. 5, 79 Mein.) Br (post ecl. 5, 25 
Hense); $evo<pwvxoq Br sed omissa ecl. priore. iteratur Antou. I c. 14 
p. 16 (£evo<pwvxoq) Maxim, c. 3 p. 185 Bib. (Xenophontis ex epislola 
ad Lamprocleam) |[ 6 iv om. Br Ant. | &e/ui?ua &e/xevw aw<pQoai- 
vtjv xal ayveiav Ant. || 8 ecl. cum lemm. hab. L M A Tr. p. 37 (post 
ecl. 5, 80 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 5, 121 Mein.). recurrit Demoph. 
similit. 23. voluptates cum Sirenibus comparantur a multis || 9 zbv 
xazaaneidovxa xi\v apezr)v Idelv wq naxQida Demoph. [j 11 ecl. cum 
lemm. hab. L (post ecl. 5, 81 Mein.) MA (post ecl. 5, 42 Mein.), sine 
lemm. Br (post ecl. 5, 80 Mein., om. 81), om. Tr. recurrit paululum 
variata corp. Par. 254 Elt. (dno<p9iy/uaxa xov avxov i. e. 2wxq.)\ gno- 
mol. Vat. 476; flor. Mon. 245 ubique Socrati adscripta. cf. praeterea Stob. 
flor. 17, 31 Mein. Epicuii fr. 476 Vsener. || 12 'ZwxQaxr/q om. L | verba 
7iQoq — nXovaiwxuxoq sic variant gnomologi: iQwxtj&elq (vno xivoq 
add. flor. Laur. p. 239, 14 Mein.) xiq aoi n?.ovaiwxeQoq elvai Soxel et 
mox yaQ iaxi <piaewq pro yuQ ypiaewq iaxt [| 13 elnev 6 i?.uyiaxoiq 
uqx. M d corp. Par. gnomol. Vat. flor. Mon.: 6 iXayiaxoiq elnev LA 
Br nisi quod iv ante iXa%. addidit A || 15 ecl. hab. lemmate non iterato 
L (post ecl. 5, 43 Mein.), addito ZwxQuxovq MA (post ecl. 5, 132), 
om. Tr. cf. Xenopho apomn. I 3, 8 J 16 ZwxQaxriq A: Avxoq (vo- 
luit 'O uixbc) L om. M \\ 17 xal bis M d | rjdovwv Wpr/ L: r t 6ovwv 


266 JQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

33 (5, 34 Mein.) 

2a)xQ(XT7]g ekeyev d-eov /nev elvai xb urjdevbg del- 
o&ai, xb d' wg eka%ioTU)v eyyvxaxui &eov. 

34 (5, 37 Meio.) 

C H avzdoxeia xa&d/teQ odbg pQa%ela xai e7tiTeQ7ir)g 5 
Xocqiv fxev e%ei [ieydkrjv nbvov de [iixqov. 

35 (5, 33 Mein.) 

^ojycQaTTjg ekeye deiv rdg rjdovag fir) tvoq 1 aklojv 
akkd naQ } iavTOJV &r]Qdo&ai, 7tQodiaTi&eo&ai de to 
otiiua ov x or ) TQ07C0V. 10 

36 (5, 82 Mein.) 'Ey. tujv SeQrjvov. 
EvQmidrjg rjvdoxiurjoev ev &eaTQip ei7to'»v 

Ti d' aioxQOv, av ur) xoig ye XQOJftevoig doxfi; 

M d A ; ecprj, r)6ovdiv tacite Gesn. 2 p. 65, inde vulg. fortasse 'tcwv alo%Qd)v 
etprj ^xal aS. r)6. 

1 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 35 Mein.) Br (post 
ecl. 5, 43 Mein.), addito oa>xQazovq M A (post ecl. 5, 35 Mein.), sine 
lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 5, 36 Mein.), om. Tr. fluxit e Xenophontis 
apomn. I 6, 10 (Stob. flor. 17, 33 extr. Mein.): iyd> 6h vouit,a> rb uhv 
uri6evbq 6eeo9ai &etov eivai, zo 6 d)q ika%ioza>v iyyvzdza) zov 
&eiov. iuvat comparare quae collegerunt Boissonade anecd. gr. III p. 470 
adn. 3 Gildemeister Sexti sent. 49 Schenkl Pyth. Vind. 70 jj 2 2a>xgd- 
zr\q scripsi cum Macario: '0 SwxQazrjq M d A '0 avzbq L Br j| 4 ecl. 
hab. lemmate non iterato L Br (post ecl. 5, 34 Mein.), addilo 2a>XQa- 
zovq MA (post ecl. 5, 47 Mein.), om. Tr. iteratur corp. Par. 841 Elt. vel 
gnomol. Byz. 210 p. 200 Wachsm. ; Demophil. simil. 17 || 6 xonov pro 
novov Demoph. zovov cod. Paris. 1168 | uixqov] nil nisi ui superest 
in A || 7 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 37 Mein.), addito 
SatxQazovq M A Tr. p. 1 (post ecl. 5, 52 Mein.) || 9 eavzalv L M d A: 
r)ud> v Tr., inde vulg. | nQo6iazl9eo9ai LM d A: ngodiazi&ezo Tr. || 11 
ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 5, 33 Mein.) M ATr. p. 37 (post ecl. 5, 81 
Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 5, 81 Mein.); ix zalv SeQtjvov Mac. (cf. 
Phot.): ixzdiviixzov L Tr.) 2e qLvov LM d ATr. idem non de Platone 
sed de Antisthene narrat Plutarchus de aud. poet. p. 33 C, vide Nauck 
ad Eur. Aeoli fr. 19 p. 368 ed. sec. || 12 QinL6r>q iEv om. rubr. adden- 
dum) L | rjvdoxLurjoev LM d : ev- ATr. Mac. || 13 dv in Stobaeo feren- 
dum: rjv Eur. (cf. Ar. ran. 1475) | zolq ye L M d A Mac: zolai Tr., inde 
vulg. fortasse recte, cf. Macho Ath. XIII p. 582 d el ur) zoloi %Qa>uevoiq 
Soxel et sic Plut. CAPVT V nEPI ZQWOSrNHS 267 

xaJ JT/mtcov evTvy^cbv avTto c tb EvQiTzidrj 3 etprj 

c alaxgov to y 3 aioxQOv, xaV doxfj xav fir) doxf 3 . 

37 (5, 47 Mein.) 

7J Ocoxitovog ywr) rcQog rr)v eTZideixvvfievrjv avxfj xbv 
5 y.oofiov xqvoovv ovxa xal didki&ov c kfiol d 3 * etprj c %6aftog 
v7i4QXa/j.7iQ6g eori (Dcoyacov nivrjg tov za) eixoorbv rdi] 
tovto £Tog 'A&rjvaicov ovQaTrjyiov. 3 

38 (5, 46 Mein.) 

diovvaiog ^AQioTimxov enei&ev arto&tuevov rbv TQi- 

10 fitova noQqjvQovv IfiaTiov 7teQi(iaXeo9ai , xai eneia^ 

l/.elvog. Ta avTa /tal TlXttTcova Ttoielv rfeiov , o de etpq 

'ovx av dvvaifirjv &rj?.vv evdvvai OTolrjv 3 . 
y.ai 3 AQioTi7i7tog c tov avTov ecprj c eoTi noirjTOV 
xal yctQ ev (iaxxevfiaotv 
15 ova 3 rj ye ocotpQtov, ov diacp&aQr)oeTai 3 

39 (5, 41 Mein.) Jioyivovg. 

1 xal II?.. — %(fri om. Tr. | W.dxwv} Diogeni tribuit A 2 mrg || 2 xal 
ftr) M d || 3 ecl. hab. lemmate non iterato L(post ecl. 5,82 Mein.), addito ix 
xwv otQrjVov (oeglvov M d ) M A (post ecl. 5, 25 Hense), om. Tr. v. vnip- 
).a(j.TiQoq et nivrjg wv ipsius Sereni esse argutias captantis docet Plu- 
tarchus Phoc. c. 19. cf. Stob. flor. 74, 54 Mein. Bernays Phok. p. 125 sq. || 
4 '0 pro 7/ L rubr. || 8 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 5, 47 
Mein.), addito lemm. ix xwv gsqIvov M d A, om. Tr. narrant Sextus empir. 
Pyrr. inst. III 204 Laertius II 78alii, quorum locos collegit Sternbach gno- 
mol. Vat. 41 || 10 inelo&rj L(?)M d A: netodelg Gesn. 2 p. 66 mrg quod re- 
cepit Meineke. inutile conicere xal (cog) in., sim. || 12 Eur. Bacch. 826. 
post oxo?.t)v add. ccqqtjv yeyovwg xal yivovg i§ aQQevog A 2 ex Suida 
fortasse s. v. 'AQtoxtnnog, ubi alter additur iambus ccqqtjv netpvxwg 
x. y. i§ a. verba cIqqtjv netpvxwg habet etiam Sextus |J 13 ecprj ioxl 
M d A: eoxl e<prj L || 14 Eur. Bacch. 310 sq. recurrunt versus in maiore 
excerpto flor. 74, 8 Mein. cf. etiam Ath. XII p. 544 e || 15 ovo* rj ye 
Etii. : ovo rjye L ovoa r]ye M d ovoa r\ye A 1 6 vovg 6 (ut Suid.) pro 
ovoa A 2 mrg. eadem manus r)ye inducere videtur || 16 ecl. cum lemm. 
hab. L (post ecl. 5, 46 Mein.) MA (post ecl. 5, 82 Mein.), sine lemm. Br 
(post ecl. 5, 37 Mein.), om. Tr. iteratur Maxim. c. 3 p. 185 Bib. fallor, 
an continuantur excerpta Sereni? Sereni praecedit ecloga in L (cum quo 
olim consensit Br, cf. de St. fl. exc. Br. p. 16) et in MA, aliud Dio- 
genis apophthegma a Sereno adfertur flor. 6, 33 Mein., denique de ora- 268 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

Jetvov eleyev b Jtoyivr\g, ei oi fiev d&).rjtal v.ai oi 
yu$ag(pdoi yaatgog v.ai i)dovwv v.Qatovotv , o l i (xev tf t g 
qjutvrjg %aQtv 01 de tov oojfxatog, oojqjQOOvvrjg d eveva 
ovdeig tovtojv v.ataq>QOvr)oei. 

40 (5, 42 Mein.) IIvxtayoQov. 5 
'Pwfir] ifjv%i]g oojqjQoavvrj ' avtr\ yaQ ipv%rjg wta&ovg 

qdjg eottv. 

41 (5, 36 Mein.) 'Alei-dvdQov. 

AXii-avdQog uQOtQeriofxevcov tivwv avtbv idelv tdg 
Jageiov &vyateQag x,ai tr]v ywalv.a dtaqjiQovaav xdXlet 10 
'aioxQov* €q>i] 'tovg dvdgag vt%r\oavtag vnb yvvatxojv 
fittdadai? 

42 (5, 83 Mein.) } Ek tojv 'AQtatotiXovg XQetojv. tionis colore cf. flor. 6, 49 Mein. (ix xtav JZeprjvov): %alenbv ektytv 
eivai b IlXdxwv xxk. 

1 tlvat post tXtyev add. Br || 3 xov ocifiaxoq om. L | 6' kvexa 
(vel 6h k'v.) M d ABr: tvexa dh compend., ut fere visum est Schoellio, 
L || 5 ecl. cum lemm. hab. LMA, om. Tr. ; Qv&ayooov (6 rubr.) L. 
recurrit Pyth. Vind. 88 Pylb. Syr. 67 Demophil. sent. Pyth. 39a; Maxim. 
c. 3 p. 185 Bib. (Pythagorae) Mel. Aug. c. 26 || 6 dna&ovq sed n et # in 
ras. M || 8 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 5, 42 Mein.) M A (post ecl. 5, 35 
Mein.), sine lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 5, 82 Mein.), om. Tr. ; 'AXe §av$QOv 
LM d , *AXe§av6Qoq A, inde Gaisford et Meineke. similia leguntur corp. 
Par. 398 Elt. (xov Jtoyevovq), ubi inter Diogenis dicta inserta suut Ale- 
xandri; apophth. Vind. 9 ( 'AXe&vdooq). cf. etiam gnomol. Vat.94 Sternk 
solum apophthegma AIo%qov ioxi xb xbv dv6^aq vtxr\aavxa (-xaq cod.) 
vnb yvvatxtov rjXXTj&qvai post alia Alexandri offerunt Boissonadii I"W- 
fiixd xiva anecd. gr. III p. 468, 13. cf. Plut. vit. Alex. c. 21 de curios. 
p. 522 A || 9 'AXegavSQoq M d Mac. dkegdvdQOv A om. L | 'EQOXQtn. (E 
rubr.) L | avxbv xivojv Mac. || 10 xr\v yvvalxa 6ia<ptQ0voav xaXXtt L M d 
quod recepi: xr)v xdXXet 6ta<piQOvaav elq yvvulxa Xafitlv A tlq yvvalxa 
(o ut videtur supra a additum rursus del.) Xafttiv 6ta<peQOvoaq xdXXei 
Mac. praeter alias captivas etiam ''xrjq AaQtlov yvvatxoq' mentionem 
faciunt apophth. Vind. , ubi de Stobaeo minus recte Wachsmuth Q 11 
malim xbv dv6gaq vtxr]oavxa secundum Boiss. xovq dv6Qwv ntQtytvo- 
fievovq vnb yvvatxtov r)xxao&at apte apophth. Vind. | vnb delet 
Nauck sed cf. Boiss. apophth. Vind. || 18 ecl. cum lemm. hab. L (post 
ecl. 5, 36 Mein.) Br (post ec). 5, 41 Mein.) MA (post ecl. 5. 40 Mein.), CAPVT V IIEPI IQt&POSrNHS 269 

rel.cov 6 Sixstiag TVQaVVOQ Oa7CQOOTO/HOQ TJV. IOQ 01 V 
tcov cpilcov tiq einev avTip, tuoyiueTO Tfj yvvaixl oti oi/. 
eLirjvvoev avTOj' rj 6e eiprj, c qjf*rjv yag xal tcov Xomcov 
buoicoQ oteiv to OTO/xa? 
5 43 (5, 59 Mein.) 3 Ex ttjq c EQ/.iinnov ovvaycoyrJQ tcov xa- 
Xcoq avacpcovrj&evTcov i£ c O/nrjoov. 
Jrj/ir'\TQLOQ 6 (DaXrjQsvQ sIq ocotpQOOvvrjv eleyev TavTa 
rcoielv, 

aondoioi XexTQOio nakaiov &eo/iov 'lxovto. 
10 44 (5, 60 Mein.) c IeQa-/.oQ ix tov Jlegl di/.aioovvr l Q. 

"O&ev ttjv XeLno/ievrjv dgeTrjv eniOTrjoai del rfj twv 
rjdovtov qpvkaxfj, /irj ovyycoQovoav dnodidQaoxeiv Tf q?Qo- 
vrjoei to eavTrjQ egyov. ecoQ /uev yaQ qjQOvei tlq, oide 
dvaxvnTeiv ovyxojQ^oei toxq inl tq; roiavTa qjeQOvoaiQ 
15 eni&v/iiaiQ' ev 6e Tifr xaTadaQ&dveiv vnb yorjreiaQ en- 
avioTao&ac elco&ev dcpQoavvrj ovyxogeveiv avTjj nagavia- 

sine lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 5, 34 Mein.), om.Tr. j aoioroie nec plura 
Br. in 'AristotehV chriis vel Zeno stoicus memoratur et comicus Alexis. 
quare ad Aristonem potius has chrias referendas esse coniecit Rose 
Ar. ps. p. 611 sqq. frustra. neque enim usquam in Stobaei libris mentio 
fit ^Aglaxtovoq x.QeLiov. s * ( I U ' < * video chriae istae litterarum ordine dis- 
positae erant ila ut a claro Aristotelis nomine exordium sumeretur. sic 
facile fieri poterat ut tota collectio Aristotelis esse videretur homini 
posterioris aevi male instructo. De Gelone rem narrat etiam Lucianus 
Hermot. 34, de Hierone Plutarchus de capienda ex inimicis util. p. 90 B, 
Ps.-Plut. apophth. reg. et duc. p. 175B. cf. Wyttenbach in Plut. 1. c. 
Woelfflin ad Caecilium Balb. p. 13 

1 BiXiov, rubr. L | rvpavog M d || 2 zlq (vel zcq) elnev re- 
posui ex LM d ABrMac; ehtiv riq tacite Gesn. 2 p. 71, inde vulg. | 5 
ecl. cum lemm. hab. LM A (post ecl. 5, 83 Mein.), om. Tr. cf. Teufer 
de Homero in apophth. usurpato (diss. Lips. a. 1890) p. 25 || 7 eXeye 
L y 9 Od. XXIII 296 | donaoai ol M d || 10 ecl. cum lemm. hab. L 
M A (post ecl. 5, 59 Mein.) Br (post ecl. 5, 83 Mein. sed om. 5, 59), om. 
Tr.; libri indiculum om. Br. de Hierace vide supra p. 251 adn. 4 || 11 
imoTTJoai M d ABr: imorfjvai L j| 12 dnoSidQaoxeiv M d ABr: dno- 
Siddoxeiv L U 15 xaxaSaQ^dveiv LM d Br: xazadaQddnreiv A || 16 
ovy/OQeveiv L Br ovyxioQeveiv M d ovyyoQeveiv, sed o in lit. et alio 
atramento A | avxt t Meineke v. IV p. LV: avrfj libri 270 IQAiNNOr STOBAlOr EKAOrQN V 

kovoa x>]v dxoXaoiav. o&ev xr)v dgerrjv xt]v dfiqjozeQag 
qjvyadeiovoav aioqjQoavvrjv exdkeoav ol ooqjoi , oojzr^Qtav 
ovoav qjQovrjaeojg' xvQtoixeQov dr) xexXrjxaot notrjxiov 
naibeg oaoqjQoaivrjv ' oaaioai yaQ xb oioaai Xiyovot. 
xrjv ovv oaocpQoavvrjv , xrjQrjaiv oiaav qjQovrjoeojg xai 5 
oojxrjQiav, oxav xtg nQoaXdfirj, xeXeiav eo^e naQ' eavxij> 
xrjv xfjg diY.aioovvr\g xxfjoiv' ei de ftf}, oqidXXexat noXld 
xal ddixei noXvxQoncog, xd fiev ineQ iQrjiidxojv , xd de 
vneQ ddgrjg, xd 6e vneQ rjdoviov. 

45 (5, 61 Mein.) 'Iaft(iXixov ex xrjg eTiioxoXfjg xfjg neQt 10 

oojqjooaivrjg. 
Ildoa ftev yaQ d^exr) xb Svrjxoeioeg (tev dxiftd^ei, xb 
de d&dvaxov dondtexai' noXv 8e diaqjeQovxtog r) otoqjQo- 
avvrj xavxrjv e^ei ixjv onovdrjv, dxe 6r) xdg nQoarjXovaag 
xoj oojfiaxi xrjv xpvyrjv rjdovdg dxi/ndCovoa, xai ev dyvoi^ 15 
(id&QOig (3e(l(uoa, (og (prjoi TlXdziov. 

46 (5, 62 Mein.) 'Ev xavxo}. 

Ilojg yaQ rj oioqjQoavvrj xeXeovg rjfiag ov noiei, xb 
dxeXeg y.at e/nna&eg oXov dcp' rjftojv ej-OQiCovoa; yvoirjg 
6' av ojg xovxo ovxojg e%ei, xbv BeXXeQoqjovxrjv evvorj- 20 1 xr)v dfxtpoTSQCcq <f>vya6eiovoav om. Br || 3 xvoitozeoov L Br 
-otsqov M U A; satis inepta haec sed rhetore non indigna | 6r) L M d A 
Br: 6h Meineke. an (6h) 6tj1 \\ 6 ocozrjQlav LM U A: otoTTjQlaq com- 
pend. Br | nQOoXd/3rj L M u Br nQOokdfioi A || 9 ra 6h vnhQ ?)6o- 
vtov om. L Br || 10 ecl. cum lemm. hab. L M u A Br, om. Tr. ; 2a(i- 
{iMxov, Z rubr. et oiocpQOVoq pro ococpQOovvrjq L, 'iafifiXlxov nec plura 
Br. iteratur Maxim. c. 3 p. 185 Bib. || 12 ftev L. nav M d A Br || 
13 nokv (sic ut coniecerat Gesn. 8 p. 68 mrg) LABr: noXXr) M, inde 
vulg. || 14 cf. lamblich. de vita Pyth. c. 32 p. 159,6 Nauck: tcov 
nQOOrjkovvTcov tco ocofiaTt xr)v \pvyr\v na&rjftaTcov xal nQOoneQOvcov- 
T(ov, respicit Platonis Phaed. p. 83 D | Taq nQoarjXoioaq LM d A, TaZq 
nQOOr/Xovoaiq, sed duae litt. extremae atramento paulo nigriore Br || 
15 Tr)v tpvxr)v r)6ovaq LM U A: r)6ovalq Tr)v yvxh v ^ 1 " II ^ c ^ P' a *° 
Phaedr. p. 254B || 17 ec). cum lemm. hab. LMA, om. Tr. iteratur 
Maxim. c. 3 p. 185 Bib. || 18 reliovq LM d A || 19 dreXhq M d A: evze- 
khq L | oXov L M d A ; okcov operarius ut videtur Gesn. 2 p. 68, unde 
tacite okcoq Gesn. 3 , vulg. || 20 BeXeQecpdvzrjv L GAPVT V IIEPl SQ*POSrNHS 271 

oag, og fxeta Trjg y.ooftiOTi]Tog ovvaycovtL.oftevr]g Tt)v Xi- 
/.tatgav xai rb Sr]Qcc66eg xai aygiov xai avijiiSQOv qvkov 
nav dvelkev. okcog yaq f t tcov nad-cov a/neroog encxQa- 
teia ov6e av-9-QC07tovg eqcijocv elvai zovg dv&QOJTtovg, 
5 7TQog 6e ri]v dkoycorov avxovg ekxec qvocv xai &r]Qtc66i] 
xai draxTov. 

47 (5, 63 Mein.) 3 Ev ravToj. 

C H 6e (AixQOig coQtofievotg xare%ovoa xag r)6ovdg ev- 
rat-ia ofpCei ftev oixovg otoCec 6e 7c6kecg xara %v)v Kgd- 

ilO Trjzog yvc6(ir]v' erc 6e Ttkrjotd^ec Ttcog rj6rj Ttgog to twv 
■d-ecov el6og. rocyaQ ovv TleQoevg en 3 avro t6 dxQoxarov 
ekavvcov rr)g ocoq>Qoovvr]g aya&ov tjyovftevrjg T-fjg 3 A&r]vdg 
arzexotye Tt)v ToQyova , xr]v elg ti)v vkr]v oifxac xa&ek- 
xovoav xal anokcitovoav Tovg dv-d-QOJ7tovg dvomip riZv 

15 na&r](tdTcov nkr]Oftovfj. 

48 (5, 64 Mein.) 3 Ev ravrco. 

'Ott Toivvv XQr]7tig rfjg aQerfjg, ug ekeye ScoxQdrrjg, 

i) ly/.Qaxetd eorc rrjg ykvxv&vftiag' xoofiog 6e tojv dya- 

&cdv 7rdvTCov r) otoqQOOvvr] SecoQelTac, cooneQ 6rj dneqf]- 

20 vazo TTkdrcov. doqdkeca 6e tcov xakkiorcov el-etov r) avri] 

\ Iotcv dgtTt], LooneQ eyco keyco. 

49 (5, 65 Mein.) 3 Ev Tavroj. 

6 3 eotiv ovTiog bftokoyovfxevov daQQtov 6ccoxvQi- 

Zoftai, otc 6r) 6c 3 bkcov tcov aQeicov to xdkkog 6careivec 

2> xfjg ocoqQoovvrjg xai ovvaQ/xotec Tag rtdoag aQerdg xard 

ftiav aQftoviav ovft/ueTQiav re avralg xac xgaocv jtgog 1 ovvaytoviC,Ofievoq scribi vult aut deleri (xexa Meineke. hoc 
probabilius coll. v. 12 || 2 xal av>](jt.eQOV om. L || 4 d<pirjOtv LM d 
A: corr. Meineke || 5 6h om. L || 7 ecl. cum lemm. hab. LMA, om. 
Tr. I 8 '#] l O rubr. L || 9 gnoma Cratetis (fr. 45 11 p. 339 Mull.) 
aliunde non nota. an ex iambis petita otpXei fthv olxovq (r t 6e), oa)Z,si 
xal noXeiq? || 11 e'6oq ci. Nauck || 12 dya&ov secludi vult Meineke || 
16 ecl. cum lemm. hab. LM A, om. Tr. || 17 Staxg.] Xenoph. apomn. 
I 5, 4. cf. Sexti sent. 86» Elt. || 18 yXvxo&Vfiiaq M<» || 20 cf. Plato 
de re p. IV p. 430 E | h&wv L e&wv M d i£ <jjv A || 22 ecl. cum 
lemm. hab. LMA, om. Tr. || 23 eox' LM 1 iv superscr. M 2 272 IQANNOr STOBAlOr EKAOIQN V 

dXhrjkag evii&rjot. roiatTrj 8t) ovv ovoa xai d'fOQftt]v 
7zaoi%ei Talq okatg ojoie eyyevio&at, xai eyyevofiivatg 
avzalg doqtakfj naqi%ei ooixrjqiav. 

50 (5, 66 Mein.) 'Ev Tatnoj. 

Kai i) TuJv ojqojv tov evtavTov ovOTaoig xa/ rj 5 
tiuv OTOtxeiwv npbg akkrjka ovyxgaotg ovfitpojviav dno- 
ototet xakkioTrjv xai oojtpQOva. xai to ye ndv tovto 
dtd tt)v xoo/xtoTrjTa tojv xaklioTOJv ftixQOJv v.ooftog ent- 
aalelTat. 

51 (5, 48 Mein.) 'Ena/uetvtJvdov. 1 
IlQiofieig rjxov nagd (iaoikiojg %Qvoiov xoftiCovTeg 

ftovXofuevot dwQodoxrjoat tov Enafietvojvdav. o 8i av- 
Toig eig Sqiotov etoedil-aTO, fjdet yaQ eq>' (jj tivi rjxov, 
xa/ exiXevaev avTOvg nQOTeQov aQtOTav, el^a Xiyetv neQt 
otov jSovXotvTO. naQaKetfxivrjg 8e TQanitrjg (pavXrjg xai i, 
oi-ivrjv entvov. ot fiev ovv ovx el%ov o ti xai etnotev 
e7ci TovTotg, o 8e 8taftet8tdoag l a7itTe' eqjrj 'xai XiyeTe 

1 ovv om. L H 4 ecl. sine lemm. hab. L, addito lemmate MA 
Br (solus Br post ecl. 5, 61 Mein. sed om. 62 — 65), om. Tr. | 6 
ovyxQaotq L M d Br: eyxQaoiq A | dnoow"C,et L M d Br: dnoow^etr 
A l| 7 xo ye L A : xoxe (vel xo xe) M d Br U 8 xwr oin. L | fiixQwr 
M d ABr: wQwr L teste Gaisfordo, silet Schoell; fueQwr Cobet mne- 
mos. IX p. 110 | 10 ecl. cum lemm. hab. LMA (post ecl. 5, <>•> 
Mein.) Tr. p. 1 (post ecl. 5, 21 Mein.); inaftetrwrdov vel inafiir. 
libri nisi quod 'Anaftir. L rubr. cf. Caecil. Balb. Monac. XI 1 p. 2'1 
Woelffl.; gnomol. Vat. 279; Plut vit. Lyc. c. 13 | 11 X pvolor LM« 
A: /Qvobr Tr., inde vulg. || 12 verba avxovq eiq dgioxor — 1S tjxov 
iniuria suspectat Cobet mnemos. IX p. 110: SwQodoxrjoat xbr 'E. male 
legi ait pro Sexdoat, pro elq aQtoxor eloeSi^axo exspectari in' aQt- 
oxor ixd).eoev, pro iw' w xivi melius scribi iw' o xi, denique rjSet 
parum apte dictum videri et r)xor iteratum ex v. 11. quae observatio- 
ii. n aut inutiles existimandae sunt aut etiam pravae |j 15 Sh ATr. : Sr) 
L M d | post wavkrjq lacunam signavit Meineke sine iustn eaun. certe 
xal particula non abundat || 16 o^lrrjr (o^vvrjr L) vinum mnlum, 
acetum sic Plut. de tranquill. p. 469 C kavxw nQoq xb aQtoxor ogi- 
vrjr i^r/xet Stayevofuevoq | oi fih' ovr Tr.: ol fthv L M d A || 17 
inl xovxotq (t in lil. A) LM' 1 A: - <>m. Tr. | Sta/xetSiaoaq M d Tr. : fiet- 
Stdoaq I. A 


CAPVT V DEPI ZQfcPOZrNHS 273 

tip deorcoTj} xio v/uerigtp oia aQiOTCc ccqloxoj , xai ovvrjoei, 
otl ovx dv rcQodoirj 6 rovTOig aQxov/uevog. 3 

52 KQaTT]Tog. 

KQCCTiqg eig Trjv ayoQav efifiaXtbv xal oqiov Tovg fiev 

5 7iL7iQctOY.ovTag Tovg 6e ojvov/aevovg "ovtol eqjrj 6lcc to 

evavTiov rcQayfia dkkrjXovg fiay.aQLCovoLv , eyib d' efiav- 

tov, otl d/nqjOTeQtov djcrjkkayfxaL, fir^Te tovoviievog firjTe 

TCtOktOV? 

53 (5, 131 Mein.) JJldTtovog ex tov ~vfircooiov (p. 184 B). 
10 "Eotl yaQ rpCLv vofiog oovceQ erci Tolg eQaoTalg r]v, 

dovkeveiv e&ekovxdg tjvtlvovv dovXeiav rcaidixoig fir) xo- 
Xay.eiav firjde ercoveidiOTov eivai, ovxto dr) xai dXXrj 

1 vftexeQto M d ATr. : TjftexeQcp L | xai avvr]aet om. Tr. || 2 oxt ovx dv 

LM d A: wg eycoy' ovx aVTr., indevulg. ; oxt eycoy' ovx dv maleMeineke | 

Trootfo/^scripsi: nQoadoirj M d nQodoirjvL ATr. | o xovxotg aQxov/xevog 

Cobet : xi xovxoig ccQxovfxevog L M d xt 6 xovxoig ccQxovftevog A xov- 

xoig ccQxovfievog Tr.; retinuerant xi Gaisford et Meineke || 3 ecl. cum 

lemm. hab. L (post ecl. 5, 48 Mein.) M A Tr. (post ecl. 5, 51 Mein.) (| 4 xr)v 

ona. Tr. | xal fortasse delendum ! xoig /xev ntnQaaxovxag L ATr. : xovg 

fiev xl TttTtQaaxovxag || 5 6cd xb ivavxiov itQayfia akkt]Xovg ftaxaQl- 

t,ovotv L M d A : Stoxt ivavxiov nQay/xa ak).r]Xocg notovctv, havxovg 

fxaxaQiC,ovotv Tr. || 7 fxr]xe covov/xevog ftrjxe ncokcov M d ATr. : jzrjxe 

ncokcov fxrjxe covov/xevog L; Stobaeo haec imputanda putat Wachs- 

muth vel librariis || 9 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 5, 52 Mein.) 

rv 
Tr. p. 35 (post ecl. 5, 120 Mein.), om. MA; AXa (A rubr.) ix xov 

avfinoaiov L W.dxcovog nec plura Tr. || 10 eaxt yctQ t)fttv voftog 

oaneQ (oneQ L) L Tr. Platonis B, eaxt yaQ t)ucv vofxog coaneQ Pla- 

tonis T idque tacite ex Platonis Ald. scr. Gesn. 1 p. 44, inde vulg.: coaneQ 

yccQ Vermehren Plat. stud. p. 63, cog yctQ rJftZv vofxog, coaneQ Vsener, 

alii alia | t]v tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde vulg.: t\ LTr. || 11 i&ekov- 

xag Tr. iQ-ekovxag L; iSekovva Platonis B T | fxrj xokaxelav ftrjSe 

(/xtjS' L) inoveiStaxov eivat LTr. : [xrj xoXaxeiav eivat fxrjSh inovei- 

Siaxov Plat. || 12 ovxcog L | xal dkkrj fxovr/ fiia L tbg dXXrj fiia Tr., 

xat dkkrj ftia ficiuv Platonis B (xai d?.krj ftia fxovrj recens b), xai d).Xrj 

fxia ftovov Platonis T; xal dX?.rj /xia fxovrj tacite ex Platonis Ald. Gesn. 1 , 

inde vulg. : xai d?J.rj fxia vo/xcp Ficinus xai d?.Xrj ftia vofxifxr\ Bast 

xai d?.?.rj fxia iQcofxevcp Vsener xai d?.Xrj ftia vecov Hug xai d?.?.rj 

rjfxtv vofttp Kreyenbuhl bl. f. d. bayer. gymn. XVI p. 158, intercidisse 

non nulla putat Schanz 

Stobaens IIL 18 274 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

fxovr\ fiict 6ovXeia ixovoiog Xeinexai ovx enovei6ioxog' 
ccvxrj 6' koxlv r) nsol xr)v aQexrjV. vevofiioxai yag 6r) 
r)/xiv, edv xig xiva &iXj] &eoaneveiv ijyovftevog 61' exei- 
vov dfxeivwv eoeo&ai rj xaxd ooqpiav xivd rj xaxd dXXo 
Sxtovv fxiQog doexfjg, avxr\ av r) e&eXo6ovXeia ovx aio%Qa 5 
eivai ovde xoXaxeia. 

54 (deest Mein.) 'Ex xov (DtXrjpov (p. 63—64). 

Ei 6i ye xal xa&dneQ xdg xi%vag ndoag dftXaftig 
xe xal vjqpiXiftov r]v enioxao&ai 6id (liov, xal vvv 6r) 
xavxd Xiyofxev negl xoov r)6ovdiv, ei neg ndoag r)6ovdg 10 
"jdeo&ai did (liov ovftqpiQOv xe r)fiiv eoxl xal dftXafieg 
ccnaoi, ndoag ovyxQaxiov. — TI(og oiv 6r) neQt avxdtv 
xovxtov Xiyo/xev; xal nojg noiojftev; — Ov% ^lfxdg, io 
JIoo,xaQxe, 6uqojxccv %qi), xdg r)6ovdg 6h avxdg xai xdg 
qpQOvrjoeig 6iccnvv$avo/xivovg xb xoiov6e dXXr]Xojv niQi. — 15 
Tb noiov ; — Q qpiXai, eixe r)6ovdg v/xdg %q>) nQOoayo- 
Qeveiv e'ixe aXXio oxioovv ovoftaxi, ftojv ovx dv dil-aio&e 
oixeiv fxexd qpQOvr' t oeojg ndor\g r\ %ojQig xov qjQOveiv; ol- 
fxcci /xev nQog xavxa x66' avxdg dvayxaioxaxov elvai 
Xiyeiv. — Tb noiov; — 'Oxi xa&dneQ 'ifxnQood-ev eQQrj&rj, 20 
xb fxovov xcci eQrj/xov [xal] eiXixQiveg eivai xi yivog ovxe 
7idvv xl 6vvaxbv ovx' oJqjiXi/xov ' ndvxcov ye /xr)v r)yov- 
fxe&a yevoiv oqioxov ev dv-fr' evbg ovvoixeiv r)/xiv xb 
xov yiyvojoxeiv xd aXXa xe ndvxa xal avxr^v r)[xdiv 3 xtq i&iXg xtva Plat. j ixetvov L, Tr. (ubi operarius ixxlvov), 
Platonis T: ixetvo Platonis B || 5 av Tr. Plat. : ovv L | alo%ga etvai 
scripsi ex L, Plat.: aio%Qa ioxtv Tr., inde vulg. || 7 ecl. cum lemm. 
hab. L (post ecl. 5, 131 Mein.), om. M ATr.; Ex (^rubr.) ix xov <piXq{3ov 
L || 8 Et Plat.: c O L rubr. || 12 ovyxQaxeov L: gvyxpaxiov Plat. ad- 
didi paiagraphum hic et in proximis |j 13 Xiyoftev L ut Platonis piurimi: 
Xiytofxev Platonis reliqui | noiw/xev; Plat. : notov/xev sine distinctione 
L || 16 to <piXat Plat. : (6 <plXe L ut Platonis plurimi | vfxaq Plat. : rjfxaq 
L ut Platonis plurimi \ 17 6i£ato9e Plat.: di&oSe L di&o&at Pla- 
tonis fere omnes || 19 rdtf' Piat. : xo d' L || 21 etXtxQivhq Plat. : xal 
etXtxQivhq L || 22 nuvxtov Plat. : ndvxtog L || 24 av (sed av abest 
a B) xtjv ante avx-qv addunt libri Platonis | avxrjv rjfxdv libri Plat: 
avxr]v. fidiv L; avxtov r t fj.(5v Schleiermacher CAPVT V IIEPl IQ^POSrNHS 275 

reXecog eig dvvaucv evdocrjv. — Kai vaXcog ye eigr- 
ytare za vvv, cp^oouev. — *Og$tOQ. ndktv roivvv itera 
xovxo Tr t v cpgovr^oiv vai rbv vovv dvegcorrjTeov dg' fdo- 
vcov rc ngoodeio&e ev rfj ovyv.gdoec; cpaiuev dv av rbv 
5 vovv re v.ai rrjv cpgovrjoiv dvegcorcdvreg. noicov, tpaiev 
av iocog, fjdovcov ; — Eixog. — '0 de y^ f\ueregog koyog 
[6] uerd rovr' eoriv ode. ngbg raig dhrj&eoiv eveivatg 
rjdovaig , rpr]oouev, dg' erc ngoodeio&e fjtiv rdg ueyiorag 
(f t dovag) ^vvoixovg elvai v.ai rdg ocpodgordrag; ([v.ai 

10 ncogf) co (^cr/.gareg;') cpaiev dv iocog, a c c y 1 ept7co6iouard 
re fA.vgia f t uiv exovoi, rdg xpvxdg ev alg oixov/itev ragdr- 
rovoac did ptavtv.dg f t 6ovdg , xai yiyveoSai re r)udg rt)v 
dgxr)v ovx icooc, rd re ytyvo/neva fucov revva cog rb 
nokv, 6c* df.ieXeiav lf t d-r]v eptnocovoac, navrdnaoc 6ta- 

15 q>&eigovoiv ; dXXag re f)6ovdg dXrj&eig v.ai v.a&agdg dg 
ec^ceg, oxedbv oixeiag f t uiv voutLe, v.ai ngbg ravracg rdg 
/ned- 3 vyteiag vai rov ococpgoveiv , xai 6>) v.ai %vfindoi]g 
dgerfjg bnooat vad-dneg S-eov 6na6oi ycyvouevac avrf t 
ovvav.okov-9-ovoc ndvrrj 7 ravrag f pttyvvvrag dei pter* dcpgo- 

20 avvrjg vai rt~g a\Xr t g xaxiag eTcouevag noXXr) nov dloyia 
rio vcp ucyvvvac tov (3ovX6/.tevov o rc v.akXiorrjV idovra 1 ys Plat. : r€ L || 3 dga. L |j 4 7iQOo6eto&e Plat. : 7iQoo6et- 
o&at L ut Platonis haud pauci | ovyxQaoet L : qvyxQaoet Plat. \ ctv 

xbv Plat. : airbv L |j 6 rjue T ^ L || 7 uerd trorr' Plat. : b uera- 
rovr' L | o6e Plat. : b 6h L || 8 7iQoo6eto&e scripsi: 7iQoo6eio9at 
L; 7iQoodelo&' Plat. | rjulv Plat.: vutv L j| 9 rj6ovctq addidi ex Pla- 
tone | xal ncoq et ^coxQareq addidi ex Platone; post 16 lacuna quat- 
tuor vel quinque litterarum in exitu versus L || 10 (palev ilv tocoq L: 
tpatev av Plat. c ante cpalev vett. edilt. inserunt l'ocoq' Stallbaum adnotat | 
at y' Plat.: a y' L || 11 raQarrovoat Plat.: raQccrrovoa L || 13 rjucov 
Plat.: iulv L || 15 re L sicut libri Platonis: 6h Fischer, a.XX' aq ye 
(deleto quod post xaS-aQaq legitur aq) Hermann | xa&aQaq aq elneq 
oxe6bv Plat. : xa&aQoecq TteQt oye6bv L || 16 rccq Plat. : ratq L || Vd 
SvvaxoXov&oioi Plat. | puyvvvraq L utyvvvraq 6' libri Platonis, unde 
recte van Heusde ur/W rccq 6* \ uer' dcpQoavvrjqPtet.: uera. ococpQO- 

ovvr/q L || 20 TiokXrj L 

18* 276 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

xal doxaoiaoxoxdxtjv fui^tv xal xqooiv ev xavxrj fua&eiv 
neigao&ai, xi noxe ev xe dvirQOjnoj xat xcf navxi cpi- 
cpvxev dya-irbv xai xiva idiav avxr)v elvai noxe fuavxev- 
xiov. ao' ovx SficpQoviog xavxa xal e%6vxa)g eavxbv xbv 
vovv cprjooftev vniq xe eavxov xal fuvrjurjg xal do^rjg 5 
do&rjg dnoxQivaod-ai xd vvv Qtjxrivxa; — Tlavxduaoi 
fxev ovv. 

55 (5, 133 Mein.) 'Ex xov XaQuidov (p. 173A— D). 
"Axove dr], ecprjv, xb Ifubv ovoq, ette dia xeQaxiov 
etxe dt* eXicpavxog eXrjXv&ev. el yaQ o xi /udXtoxa rjfivtv 10 
ccqxoi r) owcpQOOvvrj, ovoa o%av dr) vvv OQiCb/ue&a, dXXo 
xi xaxd xdg entoxrjfuag av nQaxxoixo, xai ovxe xig xv- 
(ieQvrjxrjg cpdoxcov elvai, ovxe iaxQog ovxe oxQaxrjybg 
ovx* aXXog xig ovdeig, nQognotovfxevbg xi eidivat o /urj 
oide, Xav-irdvot dv' ex dr) xovxojv ovxojg exovxojv dXXo 15 
xi dv rjuiv ovfxfiaivot rj vytiat xe xd ocauaxa elvai 
fudXXov rj vvv, xai ev &aXdxxrj xtvdvvevovxag yal ev no- 
Xifuit) ociteo&cu, xai xd xe oxevrj xal xr)v dfxnexbvrjv xal 
vnbdeoiv naoav xai xd XQ^axa (ndvxa) xexvixdig rjfxiv 
eiQyaofuiva eivai xal (JxXXa) noXXd dtd xb dXrjxrtvoig 20 1 fiad-eZv iv xavxrj L ut Platonis non nulli : iv xavxrj /xad-eZv 
Platonis meliores |) 4 ixovxcoq Plat. : i%6vTa)v L || 5 avxov L ut Pla- 
tonis B: havxov Plat. || 6 OQ&rjq Plat.: oo&aiq L || 8 ecl. hab. L 
(post excerptum Philebi) Tr. p. 1 (post ecl. 5, 33 Mein.), om. M A ; 'Ex 

xov x a Q^ nomine Platonis non iterato L HXdxujvoq nec plura Tr. || 
9 v. *Axove 6rj — 277, 1 6r]fxiovpyoZq XQ*l a & ai om - ^ r - I "Axove ex 
Plat. : a Hxovoe ('H rubr.) L | xeQariov ex Plat.: xegdcov L || 11 
o"av Platonis B t: oiov L olav Platonis T | 6rj om. Plat. || 12 «V 
ex Plat. : Ttdvxa L || 18 post elvai addit (Sv 6h ov, i^aixaxwrj dv (sic 
Hermann : i^anaxoj dv Platonis T, i^anaxav, sed in marg. vitii nota 
add. Platonis B) rj/xaq Plat. || 14 dkkoq xiq L: dlloq Plat. || 15 6rj 
L Plat. : 6h Hermann |J 16 xi dv r)/xZv L : dv r)fj.Zv xi Plat. | ^v/x^aivoi 
Plat. | jj Heindorf : /urj L om. Plat. || 17 ^v tj? &aXdxx% Plat. | xiv6v- 
vevovxaq Plat.: -xa L || 18 xd xe L: xa Plat. || 19 vno6eoiv ex Plat.: 
i7todfai'(sic)L | ndvxa addidi ex Plat. || 20 dXka addidi ex Plat. | dkrj- 
SivoZq 6rjfuovQyoZq L Platonis T : aXrj&ivbv 6rjfxiovgybv Platonis B CAPVT V DEPI ZQ<DPOZrNHZ 277 

dt]f.novQyolg XQr]o&ai; ei ae fiovloio ye , v.ai xr]v (tavxi- 
v.r)v elvai ovyxtoQr i oco(iev enioxr (nqv xov (lillovxog eoe- 
oirai, v.al xr)v ococpQOOvvrjv, avxrjg enioxaxovoav, xovg (ikv 
alatovag dnoxQineiv, xovg de tog aXtj&eig (idvxeig v.a&L- 

5 oxdvai fjitiv (rcQOCprjxag xtov (lekXovxcov. v.axeov.evao(ii- 
vov dr) oixio xb dv&Qt6mvov yivog oxl (iev) enioxrj(i6vtog 
av nQaxxoL xal ^torj, enofxaL' r) yaQ otocpQoovvrj cpvldx- 
xovoa ovv. dv etxjr) naQeiininxovoav xr)v dvenLOxrjLiooivrjV 
ovveQybv r)uiv eivai. 

10 56 (5, 134 Mein.) Tov avxov ix xov ToQyiov (p. 499 C 

— 500 B). 

"Eoxl 5e (drj), tog eoiv.ev, o vvv Xiyeig, oxl rjdoval 

eioi xiveg, at uev dya&al ai de v.av.ai' r) yaQ; — Nai. — 

~Aq* ovv dyad-al uev al cocpiXiuoL, vav.al 6e al fiXa- 

15 (ieQai; — TLdvv ye. — QcpiXiuoi de al dya&ov {xi) 
noioioai, vaxal 6e al vav.ov xl; — Orjui. — Aq' ovv 
xdg xoidode Xiyeig , olov xaxd xb ocuua dg 6r) vvv eXiyo- 
Liev ev xco eo&ieiv v.al niveiv rjdovdg, ei aQa xovxiov al 
uev vyieiav noioioai ev xco oc6(iaxL, rj ioyvv rj dXXrjv 

20 xivd aQexrjv xov ocouaxog, avxai uev dya&ai, al 6e 
xdvavxia xovxcov, v.av.ai; — TLdvv ye. — Ovvoiv vai Xv- 
naL cooavxcog ai uev XQr\oxai eioiv a c i 6e novrjQai; — 

1 fiov?.oi6 ys tacite ex Plat. Gesn.' p. 2, inde vulg.: (iovXsxui LTr. || 
2 ovyx<oQr]0(ousv scripsi: ovyx.<oQr]OOusv L, ovyxcoQrjxeov Tr., vulg. ; 
gvyxwQrjoojusv Plat. || 4 <bq aXr]9sTq dedi ex L: uXrj&slq Tr., inde vulg. ; 
(bq uXr]&(i>q Plat. || 5 v. 7tQO<pr]Xuq xcuv — 6 oxi uev tacite ex Plat. 
addidit Gesn. 1 , inde vulg. || 7 £woi ex ^corj corr. L | snouui ex Plat. : 
om. in lacun. L, iy' couui Tr., inde vulg. || 8 v in av evan. L || 9 
ovvsgybv Tr. ^vvsoybv Plat. : ovvsoybv uv L || 10 ecl. cum lemm. 
hab. L, sine lemm. cum priore cohaerentem Tr. p. 2, om. MA || 12 
drj tacite ex Plat. addidit Gesn. 1 p. 2, inde vulg. | o L Plat.: ov Tr. | 
Tjdovai xivsq sloiv Plat. || 14 al (oysXiuoi L Plat. : 6r), wysfouoi Tr. || 
15 6e ys al Plat. | xi addidi ex Plat. || 16 xuxov xi dedi ex LPlat. : 
xuxov Tr. || 17 xoiuo6s Tr. Plat. : xoiuvxuq L | xb om. L | 6r) vvv L 
Tr.: vvvdr) Plat. | st.syousv L Plat. : Uyousv Tr. |j 18 sl uqu L Tr. 
ut PlatonisBT: uqu Heindorf || 19 iylsiuv Tr. Plat., vysiuv L || 20 
aixac Plat. : aixal L Tr. 278 IQANNOr STOBAIOr EKAOTC2N T' 

Tlwg yag ov ; — Ovxovv rag fiev XQrjoxag xa\ fjdovdg xal 
Xvrcag vtal aiQeriov sati y.a\ Tcgaxriov; — Tldvv ye. — 
Tdg de rcovrjQag ov; — Jrjlov dr). — "Evexa yaQ tcov 
%(bv dya&ouv drcavTa fjficv edo^e uQaxriov eivac, ei fivrj- 
fiovevecg, kftoi xe v.a\ TIwXw. d^a xa\ ao\ (ovv)doxei ov- 5 
r(og, (xeXog elvac) duaawv twv TCQa^ewv %b dya&ov, xa\ 
exeivov evexa deiv rcdvxa TaXXa rcQazTeo&ai, dXX y ovx 
etecvo %6)v dXXwv ; ovfixprjcpog r t juiv ei xa\ oi ex tqi- 
ru>y; — Eywye. — Twv dya&wv aQa evexa dei xa\ rdXXa 
x.a\ %d fjdia nQaTTecv, dlV ov Taya&d twv fjdewv; — 10 
Ildvv ye. — Aq' ovv navxbg dvdQog eoTcv exX£}~ao&ac, 
noia ayad-d rwv r)6iwv sotc xa\ rcoia xaxd, ij Te%vixov 
dei eig exaoTov; — Teyyw.ov. — ^Avafivrjo^Wfiev dfj wv 
av eyw TCQog TIwXov xa\ ToQyiav eTvyyavov Xeywv ' eXeye 
yaQ avTog, ei fivrjftovevecg, otc eiev naQaarcevac , at fiev 15 
fte%QC rjdovfjg avrb tovto TcaQaoxevdCovoac, dyvoovoai 
6e to {HXtcov xa\ %b %eiQov , at 6e ycvwoxovoac o tc Te 
dya&dv xa\ o tl xaxov v.a\ eTc&ovv toJv /uev TceQi rdg 
rjdovdg Trjv fiayecQcxrjv efuceiQiav, dXX' ov TeyyrjV rwv 6e 
TieQi to dya&bv rfjv iaTQcxrjv Teyyrjv. 20 

57 (5, 53 Mein.) AvTccpwvxog (fr. 130 Blass. 2 ). 

2 xal ante aiQexeov om. L || 3 dijkov drj L Plat. : SrjXov yaQ 
Srj Tr. | yaQ nov L Plat. : yccQ Srj nov Tr. || 4 e8o<~e nQaxxeov elvai 
ex L Plat. : nQaxxea ioxL Tr., inde vulg. | v. ei fcvrjfcovevecq — 8 
xqLxcov; eycoye accesserunt ex LPlat: om. Tr., inde editores || 5 IlcoXco 
Plat. : noXXco L | ovvSoxec Plat. : SoxeZ L | ovxco Plat. || 6 xsXog 
eivai addidi ex Plat. || 7 evexa L: evexev Platonis BT || 8 ex xql- 
x(ov Plat. : xQeLxxoiv L jj 9 xcov L Plat. : xal xcov Tr., inde vulg. j xal 
xalla L Plat: cwoV a)la Tr. j| 10 «AA' ov xdya&a scripsi ex Plat. : 
dXla. xa dya&a L aAA' ovx dyad-a Tr. [| 12 nola (ante xaxd) L 
Tr., vnoca Plat. || 14 av LPlat.: av Tr. | nQoq L Plat.: elg Tr., inde 
vulg. | eXeye yccQ avxbg L Tr. : ekeyov yccQ Plat. || 16 avxb xovxo 
LTr. : avxb xovxo fiovov Plat. || 18 ixL&ovv LTr.: exL9rjv, sed supra 
tjv ras. Platonis B, ix(&eiv Platonis T (| 19 xr\v fcayetQix?jv L Tr. Pla- 
tonis B, xr)v fcayetQixrjv xaxa xb ocopca Platonis T | xr\v pro xcov Tr. || 
20 iaxQixr)v ex fcayecQixt)v corr. L || 21 ecl. sine lemm. hab. L (post 
ecl. 5, 134 Mein.), cum lemm. M A (post ecl. 5, 33 Mein.) Tr. p. 2 (post 
ecl. 5, 134 Mein.). iteralur Maxim. c. 3 p. 185 Bib. (Antiphontis) CAPVT V IIEPI IQOPOSriNHS 279 

'OoTig ds tcov aioxQCov rj tcov v.axcov /xr\TS snsd-v- 
/urjoe firjzs ijipaTO, ovx sotl ococpQiov' ov yccQ so& brtov 
KQCtTTJoaQ avTog savTov xoofiiov TcaqixeTai. 

58 (5, 132 Mein.) THdtcovog Ix tov (Daidcovog (p. 68 C). 
5 "Aqiotov ds to ttsqI Tag S7ti&v/iiag /irj snTorjo&ai, 

d/.V oliycoQcog s%siv xai /.oo/iicog. 

59 (5, 39 Mein.) E/. tov E7tiY.Tr t Tov 'EyxstQidiov 

(c. 33, 4). 
rft.cog /xrj uoXvg soico /urjds sttI TtolXolg. 
10 60 (5, 40 Mein.: ibid. 6) 

dsinvoig Tolg i^co xai IdicoTixoig to txoXv dnoTa%ai ' 
av ds yivrjTai y.aiQog, cpvldooov. 'io&i yaQ oti av sts- 

1 tooxtq pro "Ooxtq L rubr. | Ss om. A | alo%Qtov rj xtov xaxtov 
LM d A: ctioxQwv Tr., inde vulg. | /xr\z' snsdv/xr/as L || 2 onov 
Sauppe: oxov L M d (so&ozov uno vocabulo M d ) A Tr. || 3 naQsoyszo 
scribendum videtur Blassio || 4 ecl. cum leinm. hab. M A (post ecl. 
5,44 Mein.), om. LTr. ad finem capitis relegavi hanc cum tribus aliis 
quae ipsae quoque desiderantur in L, ne Laurentiani recensionem distur- 
barem. Platonis verba paulo fidelius supra excerpsit Ioannes in capitis 
quarti ecloga extrema p. 253, 3, ubi sprevit quod per arbitrium hoc 
loco inculcatur ccQiozov Ss || 7 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 
5, 3S Mein.), om. L Tr. vide ad ecl. 58 j| 9 post nollolq add. /xrjSh 
dvst/xsvoq Arr. || 10 ecl. sine distinctione vel rubricatione cum priore 
iungunt lemmate non iterato MA, om. L Tr. cum priore cohaerens ite- 
ratur Maxim. c. 64 p. 258 Rib. (Ex Epicteti sententiis). separavit Gesn. 2 
p. 65 quem secuti sunt Gaisford et Meineke. sciendum est autem prae- 
ceptum quod priori enuntiato subiecit Epictetus (c. 33, 5) oqxov nuQui- 
ZTjOCci xzs. consulto resectum esse a gnomologo ut infra reponeretur 
suo loco flor. 27, 12 Mein. || 11 Sstnvotq zolq s^co xccl iSttoztxoZq 
(iSttoztxovq M d ) zb no).v ccnozccgcu M d A : soztdosiq zccq sgco xal Idtto- 
ztxaq StaxQOvov Arr. ; dslnvovq zovq s^co xal iSttoztxovq zb noXv 
ccnozagat perpeiam Gesn. 2 , inde vulg. || 12 av Ss yevrjzat xutQoq 
tpv/.dooov M d A: sccv Ss nozs yivrjzat xatQoq, svxsxdo&to oot t) nQoa- 
oyj], /xrjnoxs uqu vnoQQvfiq (vel anoQQvqq) siq iStcoxto/xov Arr., 
unde recepi yivr/xut j iod-t yctQ — 280, 2 ovvStazQifiovzat ut supra M d A 

nisi quod noXX 01 quod ante yv/xvol scripserat expunxit A: i'o$t yccQ, ozi 
idv 6 exalQoq r} /xs/xo?.vo/xsvoq, xat xbv ovvavaxQtfio/xsvov uvzto 
ovfx/xoXvvso&at dvdyxr/, xuv avzbq tov zvyjj xuQ-aQoq Arr. 28 IQANNOlf STOBAIOr EKAOrQN T' 

gog rj fiefioXvofiivog, xac xbv eteoov efi7tXrjod-r<vac dvdyxrj, 
otav yvfivoc ovvdcaTQifiiovTac. 

61 (5, 21 Mein.) EvQcnioov Qrjoiojg (fr. 388 N.*). 
IAXX' eorc drj rig dXXog ev pQoroig EQiog 
tpvxfjg dcxaiag oojqjQovog re xdyad-rjg. 5 

CAPVT VI. 

HEPI AK0AA2IA2. 

1 (6, 22 Mein.) EvQcnidov UvTconj] (fr. 201 N.*). 
Kal ftrjv oooc fiev oaQxbg eig eve^iav 

doxovoc (Hotov, rjv oq>aXojoc xQrjfiaTOJv, 10 

v.a/.oi noXirac' dei yaQ SvSq 1 eid-cofiivov 
dxoXaoTOv r)&og yaozQog ev ravroj fiivecv. 

2 (6, 18 Mein.) OiXrjfiovog (fab. inc. fr. 27a com. IV p. 43). 
2ol yaQ %ig eoxcv, eini fioc, naQQrjoia; 

ov XaXeig ev dvd-QOjnocoiv dg av&Qiortog ojv, 15 

to d' oXov neQcnareig , rj tov avrbv diga 
eriQococv eXxecg, eini fioc, TOiovTog div ; 

3 ecl. cum lemm. hab. Tr. p. 1 init. (ante ecl. 5, 48 Mein.), om. L 
MA. sedes igitur eclogae plane incerta, vide ad ecl. 58. eosdem versus 
om. fab. nom. affert Ps.-Plut. de liberis educandis p. 11 F, eosdem ipse 
Ioannes supra I 9, 4 b p. 112, 15 ubi vide quae adnotavit Wachsmuth || 4 
aXX' eoti Tr. Plut. : dXX^ ovx eou Stob. I 

Caput sextum fere integrum praebent LMA, aliquam partem Br, 
paucas ut solet eclogas Mac. Ghrys., om. STr. titulum addunt cum Photio 
omnes, etiam numerum MAMac. librorum dispositionem turbavit Gesnerus, 
vide de Stob. fl. exc. Br. p. 27 mus. Bh. XXXIX p. 532 sqq. et quod monui 
supra p. 255 || 8 ecl. hab. L (tamquam capitis primam) MA (post ecl. 
6,21 Mein.); in lemmate fab. nom. om. L || 10 fiicoxov M d A || 11 
xaxol nollxai y\ eineo ci. F. G. Schmidt kr. stud. II p. 450 sq. xaxol 
noklrai' xal yao mavult Nauck || 12 yaoxobq suspectum Nauckio: 
elxbq ci. F. G. Schmidf, post qS-oq non nihil excidisse suspicalur Gom- 
perz nacht. p. 22 || 18 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6, 22 Mein.) 
MA (tamquam primsm, unde neol dxol. 'Ptkrifiovoq quasi pro tit. A) || 
14 Zol Gaisford: Aol CA rubr.) L ov M d A | ti; L: %l M d A || 15 
av Xaketq M d A: XaXelq 6' L || 17 exioototv k'?jcetq Meineke: ereootq 
ovveXxetq libri CAPVT VI IIEPI AK0AASIA2 281 

3 (6, 19 Mein.) KXedv&ovg. 

c 'OoTig eni&vfuiov avexer* aioxQOv nqay^cnog, 
omog nonqoec tovt eav /.aiobv Xd(ir r 

4 (6, 20 Mein.) 

5 TLod-ev nox aoa yiverai fxoix<^ v yivog; 

Ix KQid-iwvTog dvdgdg ev dcpQodioioig. 

5 (6, 21 Mein.) EvcpQovog (fab. inc. fr. 2 com. IV p. 495). 
Ovx eoTi \xoixov (.teitov ovde ev xaxov 

ev Talg yaQ ereQiov (iovker 3 aTvxiccig TQvcpav. 
10 6 (6, 23 Mein.) 'Ava^avdqidov (fab. inc. fr. 9 com. III 
p. 199). 
Mrjdenore dovkov rjdovf^g oavrbv noiei. 
Xdyvrjg yvvaixog Iotiv, ovk dvdQog Tode. 

7 (6, 24 Mein.) AXe^idog (fab. inc. fr. 44 com. III p. 522). 
15 (Devy* tjdovrjv cpeQOvoav vareQov (iXd(ir]v. 

8 (6, 25 Mein.) MevdvdQov VQyfj (fr. 5 com. IV p. 180). 
Ovk eoTi y.oixov nQayfia n/AicoTeQOv, 

d-avdrov yaQ eoriv wviov. 

9 (6, 26 Mein.: fab. inc. fr. 217 com. IV p. 282) 
20 "Oveidog aio%Qog ftiog oficog, xav rjdvg /;. 

1 ecl. cum lemm. hab. L M A ; c W.edv9ovq CH rubr.) L || 4 ecl. 

lemmate non iterato hab. L, addito zov avxov MA || tcot' dgcc ni 

fallor A: 710T6 dgci LM d J 6 taroquam in dialogo hunc alterius personae 

esse opinatur Meineke hist. cr. praef. p. XII || 7 ecl. cum lemm. hab. LHA; 

v A<pqovoq ("A rubr.) L Q S eonv M d || 10 ecl. cum lemm. hab. L (post 

ecl. 6, 21 Mein.) M A (post ecl. 6, 22 Mein.); AXe&vdoldov L || 12 noiet 

M d A: noisl L || 14 ecl. cum lemm. hab. LMA (post ecl. 6,23 Mein.) 

, o 

Br (tamquam capitis primam); a?.e§l'di A. idem versus inter monost. 

relatus est 532 || 16 ecl. cum lemm. hab. LMA; fab. n. om. L, post 

lemma rubr. fievdvdQOvq (sic) 6oyr t : — duae vel tres litt. erasae M. cf. 

Eur. fr. 1029 v. 1 N. 2 || 17 TtQayu.a xiu.naxeQOv Scaliger: nQayft' dn- 

fioxeQOv (-coreQOv M 1 ut videtur) L M d A [| 18 \pv%rjq pro davdxov 

ci. Nauck mel. gr.-rom. III p. 319 VI p. 112 probabiliter ] eor* aiviov L, 

M d m. sec. iovcaviov M d m. pr. [| 19 ecl. lemmate non iterato hab. L, ad- 

dito xov avxov M A. fortasse eiusdem etiam fabulae est. adfert ver- 

«um Plutarchus de aud. poet. p. 21 C ipse quoque gnomologio ut vide- 

tur TieQt dxo/.uoiaq usus: 6 de MevavdQOq . . . xi]v §QUGvxrixa Trjq 282 IQANNOl' STOB.VIOr EKAOrQN T' 

10 (6, 27 Mein.) 'jQtOTotpuJvTog 'laxQov (fr. 2 com. III 

p. 358). 
u4l tujv ecatQwv yag dtoneTeig olniai' 
yeyovaoiv ttfiaxot Tolg ey y ovat itrjde ev. 

11 (6, 28 Meio.) 'AnoModujQov Jtapolov (fr. 1 com. IV 5 

p. 444). 
Kal -/.leiei} rj d-vga iAO%koig' dkV ovde elg 
TexTtuv o%vgav ovTUjg Inoirjoev ■ftvgav, 
oV rjg yakrj Y.a\ tiotyhg ovy. eioepyeTai. 

12 (6, 29 Mein.) Bd&ujvog (fab. inc. fr. 2 com. IV p. 503). 10 
IIollujv otpodo bvTtuv xdceQUJv ev Ttj} fiiuj, 

etp' olg anavTeg elxoTtog d-OQV^ov^teii-a, 

(.tdktOT 3 e/nol drjnov&e xtvovoiv x°^ r ) v 

ol Twv TQontov q)doY.ovTeg ifttetxu/g e,Qav, 

y.ai kav&dvetv do/.ovvTeg, oxt ne7c).ao^tevujg 15 

to itQaytta naQaxevTovac y.ovy. dXrjd-ivuig. 

Tiva yaQ exet , 7CQog Trjg *A&rjvag , dtaq>OQav 

6 xtav vetoTiQOjv Te Y.al leiiov TQonog 

dxoXaolaq i&xoxpev einoiv ''oveidoq — #', nisi veri videtur similius 
Stobaei auctorem hausisse ex Plutarcho. cf. p. 221, 12adn. p. 226, 3 adn. 
1 ecl. cum lemm. hab. L M A, fab. n. om. L || 3 '0 pro Al L 
rubr. || 4 d[3axoi M d : dwxoi L dfia xoi A |j 5 ecl. cum lemm. hab. 
L M A ; AnoXXodajQOv L \AnoXXoStoQOv SiaftoXov M d AnoXXoStoQoq 
A. Apollodori in calumniatore non satis apte Gesn. 2 p. 79 mrg: Jid- 
ftoXov personam comicam adulescentis moechum denuntiantis in 
Plauti Asinaria conferri iubet Buecheler. Carystium intellegendum esse 
teslatur Pollux X 154. cf. Meineke hist. cr. p. 463 || 7 xXete»' Gro- 
tius dict. poet. 43: xXeiexai LM d A; xX%e$' Kock com. III p. 283. xaxa- 
xXeie&' pro xal xX. Bothe, xexXetoeb' Nnber mnem. 2 VIII p. 428 || 9 
eloSvoexai maluit Meineke flor. IV p. LVI vix recte, melius eioeQnvoei 
Nauck || 10 ecl. cum lemm. hab. LM A; l-d&tovog ($ rubr.) L. Bd- 
&wv, non Bdxtov etiam Photii pinacographus, cf. Meineke hisl. cr. 
p. 480 || 11 xal hxsQtov L M d || 13 Srjnovfre v L | xivovoiv A : xivovoi 
LM d || 14 inieixtov Wakefield || 16 naQaxevxovoi suspectum Mei- 
nekio qui docti nescio cuius coniecturam commemorat neQinexxovai 
coll. Aristoph. Plut. 159. naQaxevxovat defendebat Herwerden mne- 
mos. 2 VI p. 84 | xal ovx L M d | dXrj&tvtoq M d A: dXrjSwq L || 18 xe 
xal L: xal M d A CAPVT VI DEPI AKOAASIAS 283 

nag' ov ol daoeig eyovoc /.ai nQoSeSr\Y.oTeg; 
13 (6, 30 Mein.) 0oivr/.idov (com. IV p. 511). 
Ma rrjv ^qjQodirrjv, ovx dv vnofieivaipi eri, 

Ilv&idg, exaiQeiV yaiQerto' fir txoi Xeye, 
5 a.7iexvyov, ovdev ngbg kfie, xaTalvoai &eXto. 

ei-9-vg enixeiQr^oaoa cpiKov eoyov tivcc 

OTuazuoTixov ' diarcavTog ovrog Tag (xayag 

eXeyev, edeinvv (d') aixa Xeycov rd TQavfxaTa, 

eioecpege 6 1 ovdev. dcogeav eq>tj xivd 
10 rcagct tov SaoiKecog XafifSdveiv, ytal TavT del 

e).eyeV did raiTrjv rjv Xeyei tt)v diogedv 

eriavTov eoye ft 3 6 xa/.odaifttov dcogedv. 

dcpf t v.a toitov, XafiSdvto d' dhkov Tivd, 

laTQOv. ovxog eiodycov nolXovg Tivag 
15 eTef.iv 1 e/.ae' nTCoxbg rjv ytai dfjuiog. 

deivoreQog oviog SareQOv uoi y.aretpdvrj. 

6 /uev difjyrjfj, 1 eXeyev, 6 d' enoiec vexgovg. 

TQfacp ovveCev^ 3 r) Tvyr\ fte cpiXooocpcp 

ntoycov' eyovri y.ai TQiSwva xai Xoyov 
20 eig nQovnrov rjX&ov e/uneoovoa dr) xaxov. 

ovdev edidov ydg' j Tavr* dW av airtovTi etprj, 

2 ecl. cum lemm. hab. L M A || 3 Md tt)v 'AcpQoSlxrjv om. L | 
ovx M d A: "~Hx CH rubr.) L |j 4 fxr] fiot Xiys inixvyov (id est 6u 
enixv/ov ut Pythias de se ipsa id dixerit) H. Stephanus \ 5 xaxaXvoai 
M d m. pr. || 6 eo/ov L: e/ov M d (unde ei/ov Gesn. 2 p. 80 vulg.) ei/ov A (| 
8 8' addidit Grotius dict. poet. p. 45 || 11 eXeye A | Xiyei Nauck: Xiyco 
libri; t/.eye Meineke flor. IV p. LVI || 12 eo/ev/xe LM d | Swoedv LA: 
t>,v da>oeav M d ; l 6<ooedv idem est quod riQOlxa' Kock com. III p. 335 [| 
13 ).afi t 9ava> 8' L: Xafxfiavw M d A || 14 /wXovq ci. Kock || 15 erefiv' 
Stephanus: erefive L erefivev M d A | exae LM d : exaie A || 17 8itj- 
yr^fi A 8ir\yrifi M d : 8r\ /x' L | ov8' inoiet A jj 19 qvtcov pro Xdyov 
mavult Kock, non recte [| 21 xavx' cY/.).' dv ahwvu e<prj L xavrd- 
Xav avxw u ecprj M d xdXav ahw u e<pr\ A; ei 8i x' ahoirjv, e<pr\ 
Gesn. 2 , inde vulg. ei u 8' ahoir t v (sic), e<pn Grotius dict. poet. p. 45 
xdXav, enaixelq; eix e<pr t C° bona stipem petis? amatoris verba sunt') 
dubitanter Meineke v. IV p. LVI. nihil profecit Cobet n. 1. p. 126. xavxa 
8 av %tow e<prj l sed idem dicebat semper, quidquid petebam, non 
bonum esse argentum' Buecheler 284 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

ovx dya&dv elvat rdgyvQiov. eoTto xaxov, 
dtd tovto ddg /uot, qiijjov ovx eTtei&exo. 

14 (6, 31 Mein.) ^ojxgdrovg. 

Ovze 7ivq ifxaiUt) negiaxelXai dvvaxov ovte aloxobv 
dfxaQrrifAa xqovoj. 5 

15 (6, 32 Mein.) 

T6 fxev nvQ 6 aveitog, xbv de tgojiu r) avvr' t &eta 
exxaiet. 

16 (6, 9 Mein.) 

2ioxQaTrjg eqjiq Tovg /uotxovg o/iotov tl noteiv Tolg 10 
(xr) ^ovXoLiivoig ex tojv duoQQeovatvv nivetv, dXX* ex tov 
vdaTog tov ev Ttjj (3d&et x i ^Q 0V0 9 vnaQxovTog. 

17 (6, 33 Mein.) 3 Ex tiuv 2eQi]vov. 

Jtoyivr\g xaTeyeXa tojv zd iiev Ta/xteia xaTaarj/iat- 
voLievtov Ltox^oig xai xXetat xat orjiidvTQOig, to 6e oto/ia 15 
to avTiov noXXaig -9-vQiot xai &vQatg dvotyovTtov 6id re 
aTO/uaTog xai aidoitov xai ojtojv xai oqp&aXLitov. 

18 (6, 36 Mein.) 

2 (iol Qtxpov (q M d ) LM d : /uvQiyov A || 3 ecl. cum lemm. hab. 
L M A (post ecl. 6, 30 Mein.) Br (post ecl. 6, 24 Mein. sed om. 6, 25—30) 
Mac. Ghrys. (tamquam capitis primam). recurrit corp. Par. 82 Elt. (Ilkov- 
zccQXOv); flor. Schenkelii (Wien. st. XI p. 28) 94 || 6 ecl. hab. lem- 
mate non iterato L Br, addito lemm. xov aixov M A Mac. Chrys. cum 
priore cohaeret in Br. gnome recurrit corp. Par. 234 Elt. (HajxQaxovq); 
exc. Vind. 31 || 7 6 om. exc. Vind. | d' SQtoxa L || 9 ecl. hab. lem- 
mate non iterato L (post ecl. 6, 32 Mein.), sine lemm. M (post ecl. 6, 8 
Mein.), addito lemmate otoxQaxovq A (post ecl. 6, 8 Mein.) || 11 anoQQSOv- 
auiv libri, alterum q inter lin. add. M d c scil. xqt/viov, ellipsi mihi aliunde 
non cognita' Meineke. cf. 'EvvedxQovvoq ; mavult dnoQQVoetov Haupt 
op. III p. 606 non nimis apte || 13 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 9 
Mein.), cum lemm. MA (post ecl. 6, 32 Mein.); ^sqtjvov Gaisford osqIvov 
M d A || 16 avxtov ante Meinekium | Sid xe L: 6ia xov M d A § 18 ecl. hab. 
sine lemmate id est lemmate quod in archetypo adscriptum erat eclogae 
priori non iterato L (post ecl. 6, 33 Mein.), lemmate ix xwv osqIvov 
addito M A (post ecl. 6, 35 Mein.), sine lemm. Mac. Ghrys. (post ecl. 6, 32 
Mein.). apophthegma narravit Hieronymus Bhodius iv loxoQixoiq vno- 
/iVTjLiaoiv teste Athenaeo XIII p. 557 e CAPVT VI IIEPI AK0AAUA2 285 

IIsqI EvgtTiidov rig ekeyev oti /niooyvvrjg elitj ' xal 6 
Soqjoxkrjg c dkV ovx. ev ye ti~- v.kivr^ eqprj. 

19 (6, 49 Mein.) 

Xakenbv ekeyev elvai 6 Hkdxojv evgeiv xoig /aev d/.o- 
5 kdoToig dyad-r)v rjdovrjv roig 6e vooovoiv vyteivrjv. 

20 (6, 34 Mein.) Zr]vwvog. 

c O Zt' t vojv rjtidxo Tovg nkeioTovg keyojv e£6v dnb 
tojv novcov rag i t 6ovdg cpegetv dnb tojv LiayeiQeiiov 
kaLifidvovTag. 
10 21 (6, 35 Mein.) Movotoviov (rel. p. 255 Peerlk.). 

Movocuviog ekeyev vneQ(iokr)v dvaioyvvTiag eivai 
to 7tgbg iiev Tag tojv noviov vnoLiovag lieiivfjO&ai Trjg 
tov ototiaTog ao&eveiag, ngbg 6e rdg tojv r t 6ovwv ex- 
kav&dveo&ai. 

15 22 (6, 8 Mein.) Movowviov (ibid. p. 255). 

^Aqx^i tov Lirj xaroxveiv rd doxrjiiova (nQaTTeiv} to 
Lir) xaToxveiv rd doyr t Liova keyeiv. >° y J 

1 [xiaoyvvrjq LM d Mac. : /juaoyov A U 2 iv xy axrjvr} ante «//' ovx 
addi vult Meineke non recte, debuit eV ys xg axr/vr", d).).' ovx iv xr~ xL, 
sed apte adbrevianturHieronymiana 'Jv ye ralq xoay(pdiaiq y e<pr/ 6 2o<po- 
x'/.i' t q, ^ inel IV ye xr~ xUvq (piXoyvvrfi' || 3 ecl. hab. lemmate non iterato 
L (post ecl. 6, 36 Mein.), addito lemm. M A (post ecl. 6, 48 Mein.); ix x<5v 
aeolvov M d A sed evanida ix x<3v A || 4 ehai om. A || 6 ecl. sine lemm. 
hab. L (post ecl. 6, 49 Mein. id est Sereni) Br (post ecl. 6, 32 Mein. sed Sereni 
omissis), addito lemmate M A (post ecl. 6,33 Mein. id est Sereni). nescio 
igitur an perrexerit loannes in exscribendis Sereni apomnemoneumatis || 7 
'0 oni. LBr nescio an recte | dr\va>v {d rubr.) L |J 8 xwv ante txovojv om. L I 

fiayeioLwv M d || 9 ~ha/i.fidvov :a * compend. A 1 ex compendio syllabae xaq 
fecit aiv ut videtur A m. inc. voluit ).a/x^dvovaZv j| 10 ecl. sine lemm. 
hab. L, addito lemm. MA. Movawviov non defuisse in fonte libri L inde 
probabile quod non iterat ad eclogam proximam. vide etiam ad ecl. 18 | 
12 vno/iovaq fie/ivrja&ai M d A: vTiOfie/ivrja&ai L || 13 ix).avd-dveo9ai 
libri sed ix bis L || 15 ecl. sine lemm. (vide ad ecl. priorem) hab. L 
(post ecl. 6, 35 Mein.), addito lemmate M A (post ecl. 6, 7 Mein.) || 16 
xov LA: to sed una litt. post o erasa M d | xa aayr]fiova xo fir\ xa- 
xoxveZv om. M d | nodxxeiv addendum esse vidit Gaisford 286 iQANNor rroBAior EKAoroN r' 

23 (6, 61 Mein.) Movoiuviov ev %ov Tlegi dtpgodtoiwv 
(rel. p. 210 Peerlk.). 
Migog fiivxoi Tgvtprjg ov fttvgoTOTov vdv Toig drpgo- 
dioiotg iotiv, ozi notv.i/.cov diovxcu natdtvcov ol xgv- 
tpcovzeg ov voptifxcov fiovov dlkd vat nagavbftcov, ovde 5 
&r]Xei(Jov fiovov dXXa val dggivcov, aklore akXovg &rj- 
gcovxeg egcoftivovg, xat zoig ftev iv eToi/xoj ovotv oiv 
dgvovftevoi, tcov de onavicov etptiftevot, ovfinXovdg 6 3 
doxrjftovag ^rjTovvTeg, dneg dnavTa fteydla iyv.lrjftaTa 
dv&gcunov eOTiv. XQ*) 6e Toig ftrj Tgvtpcovvag rj ftr) xa- 10 
xovg fiova ftev dtpgodiota vofti^etv divatu xd ev ydftaj 
vai knl yevioet jcaidcov ovvzelovfteva, oti vai vdfttud 
eoTtv rd di ye r)6ovt)v &r,gu)fieva iptlrjv adtva vai 
nagdvofia, vav ev ydftq) r. ovfinXova) 6' aXXat at fiev 
vard ftotxeiav nagavofiCOTarat , vai fteTguoTegai tovtujv 15 
ovdev at ngbg dggevag Toig dggeotv, oti naga cpvotv 
to Tokftrjfia' ooai de ftotxeiag evTog ovvovoiat ngbg 
&r]leiag elotv eozegrjfiivat tov yiveo&at vaTa vbfiov, 
vai avTat ndoat aioxgcti, aiye 7cgaTT0VTat dt avoXa- 
oiav cog fieTa ye owtpgoovvrjg ovt' dv exaiga nXrjotd- 20 
teiv vnofteiveti xtg, ovt' dv elev&iga ydftov x^oig ovTe 
fid Jia &eganaivrj tj) avTov. to ydg ftr) vbfitfiov firjd' 1 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6, 8 Mein.) M A (post ecl. 6, 60 
Mein.); pro Movotoviov habet 7/ zov (7f rubr.) L ubi Tov avzov recte 
coniecit R. Schoell, mox ix zov L; ix rcJvM d A || 3 l O (Qoq CO rubr.) 
L B 6 aQgivtov LM d A; dgoivtov Gesn. s p. 82, inde vulg. | 8 dg- 
xovfievoi M d A: dgxov L || 9 dnavza om. A |! 10 ioziv. xQ*i — 
12 xal vofiifxa propter homoeoteleuton interciderunl L | 11 za (ut 
tacite corr. Gesn. 2 ) A: to*M j || 13 sq. exscripsit Clemens Alex. paedag. 
II 10, 92 p. 225 P. : xptkti ydg tjSovtj, xav iv ydfitp naQaXtj<p»jj. nagd- 
vofxoq iozi xal dStxog xal dkoyoq \ zd Si ye LM d : zd yi Se A | 
14 xdv (ut tacite corr. Gesn. 2 ) LA: xal M d || 17 zb zokftijfia] respi- 
citur Platonis leg. I p. 636 C. an praeeunte Panaetio? vide ad p. 287, 2 
et p. 174,5 adn. | owovolai Iacobs animadv. in Stob. p. 231: ovoai L 
M'A 1» xal om. L fl 20 ovY Meineke: oix L M 1 A | kziga A» 
corr. A a | nXrjoid%tiv LM d : nlrjoidoai A, recepit Meineke || 21 i/.ti-- 
&igta L || 22 aizov tacite Meineke: avzov Hbri. praeslat opinor kav- 


GAPVT VI nEPI AK0A12IAS 287 

evnQBJilg tcuv ovvovoicov toitcuv alo%6g ts xai oveidog 
(xiya Tolg d^^Qcuuevocg aiTag' 6&ev ovde ngaTTeiv cpa- 
vegcig ovdev avexeTai tcov tolovtcov ovdeig, xav en 3 
bXiyov eQvif-Qiav olog ts rj, kniyc.QVTtT6f.ievoL de xat la&oq 

5 oiye fir) TeXecog dneQQCoyoTeg TavTa toXucoolv. xoitol 
to ye neiQaod-ai kav$dveiv ecp 3 olg nQaTTei Tig buo- 
XoyovvTog auaQTaveiv eoTi. c vt) /lia^ cprjoiv c akk* oi% 
coorceQ 6 iioixevcov ddixei tov dvdQa Trjg diecp&aQuevrjg 
yvvaixog, ovx ovTcog xai b ttj eTaioq ovvcbv ddixei Tivd 

10 P t vr) <dia t? ur) exovor) dvdQa' ovde yaQ eknida nai- 
dcov ovderdg diacp&eiQeL ovTog.' eycu d' enexw f-iev Xe- 
yeiv, cug ndg ooTig dfiaoTavei xai ddixei ev&vg , ei 

tov. multo certe frequentius libri exhibent formas trisyllabas in Muso- 
nianis aiToq avTOv formula similibus exceptis 

1 tovtcov om. A ] 2 b&sv — 5 toXucoocv] horum consimilia ob- 
tulerat Panaetius tcsqI xafhjxovToq. cf. Cicero de off. I 30, 105 quin 
eliam , si quis est paulo ad voli/ptatem propensior , modo ne sit ex 
pecudum genere (sunt enim quidam homines non re, sed nomine), sed 
si quis est paulo erectior, quamvis voluptate capiatur, occultat et dis- 
simulat appetitum voh/ptatis propter verect/ndiam. cf. Plat. Phileb. 
p. 66 A || 3 ov6eiq, (oq) xdv Meineke v. IV p. LVII, sed transfere- 
bant xal particulam, quia invaluerat xdv formula. ut idem sit quod 
iav xal, cf. Arr. Epict. diss. IV 7, 40 || 5 xahoi to ye — 7 duaQ- 
Tavetv ionv exscripsit Clemens Alex. paed. II 10, 100 p. 230 P. || 6 
tcqv.ttoi A 1 jiQcarn A 2 | buoXoyovvTaq A 1 , corr. A s | 7 vtj dia' — 

11 SiacpSetQei ovToq sunt ficti inlerlocutoris per vr) Aia concedentis 
priora, quibus opponuntur erAA' ovx cooneQ xTe. II 8 Tolq A 1 Tr t q 
A 2 || 9 ov>x ovtcoq LM d A: ovvcoq temere Gesn. 3 p. 83, inde vuls. repe- 
titae negationis exemplum offert plane gemellum Xenopho oecon. 15, 10. 
cf. Krueger gr. spr.' 3 I 67, 11, 3 | haiQa (ut corr. Gesn. 2 p. 53 mrg) 
LA: ezsQa M d || 10 vr) Aia L: vtj di" o M d A. illud praestare vi- 
detur, ut unius vocabuli vim intendat formula, non ad totam per- 
tineat sententiam. alioqui dicendum fuit }} ud AC b zy uj) ixovotj 
dvdQa [| 11 ovTcoq A 1 ovToq A 2 | iycb corr. ex &x<o L I <?' iney_co 
scripsi: 6e exco libri; iteratur omissionis formula sed ut par est variata 
his " v ' ovv iw ttjv dd/xiav. quamquam possis iyih d' iw uhv Xeyeiv || 

12 naq ooTiq — 288, 5 aioxQclq r)6ovrjq] cf. Clemens Aiex. 1. s.: naq 6e 
oq auaQTavei, xal a6ixel evdvq ovx ovTcoq tov neXaq , dv uoiytv/j, 
wq havTov, oti ueuoixevxev, dkkd ndvTcoq avtbv xeiQova dno<faivei 288 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN I" 

y.ai firjdiva xuiv nkkag, dkk' avxov ye ndvxcog %eiQova 
dnocpaivujv xai dxifxoxeQOV 6 yaQ dfiaQxdvujv, naQ y ooov 
dfiaQxdvei , #e/owv xa/ axLfxoxeQog. c iva ovv euj xr t v ddi- 
xiav, dkV dy.okaoiav ye ndoa dvdyxr) ndvxiog nQOoeivai 
tqj rjttujfxivqj aioxQag Tjdovrjg xai %aiQovti tqj fxokvve- 5 
o&ai ojoneQ al veg' olog ov% rjy.ioxd eoxi xai 6 6ovkr t 
idia nkr\OLo%ujv, oneQ vo/uiCovoi tiveg fxdkioxd ntog elvai 
dvaixiov, enei xai deoriorrjg nag avxe^ovoiog elvai doxei 
o ti ftotkexai %Qr)od-ai dovkqj ttp eavtov. rcQog tovxo 
oe ankovg fxoL b koyog' ei yaQ tqj doxei fx>) aloxQov 10 
/utjd' atonov elvai dovkrj deonotrjv nkrjoid^eiv xfj eav- 
xov, y.ai (xdkioxa ei xv%oc ovoa xrJQa, koyiodo&oj noiov 
ti xataqiaivetai avtq), ei dionoiva dovkqj nkrioidCoL. 
ov yaQ av d6l;eiev elvai dvextov, ov fxovov ei y.ey,tr]/xivrj 
avdQa vo/xifiov r) yvvr) nQoooito dovkov, dkV ei xat 15 
avavdQog ovoa tovto nQaxtoc ; xaitoi tovg dvdQag ov 
drjnov ttov yvvaixtdv d^aooei tig elvai jfe/oovac;, ovd 1 
rttov dvvao&ai tdg eni&viiiag naidaytoyeiv xdg eavtwv, 
tovg ioxvQoteQovg tr)v yvui/xriv ttov do-9-eveoxeQUJV, xovg 
ctQXOVxag tcov aQXO/ievujv. nokv yao XQeittovag elvai 20 
nQOoyxeL tovg dvdQag, elneQ xai nQoeotdvai di-iovvtai 
xiov yvvaixtov' dv /xevtoL dxQateoteQoi tpaivwvtai ov- 
xeg, .. . xai xaxioveg. otL <$' dxQaoiag %Qyov xai ovdevbg 

xal axifxoxeQOV. b yaQ afxaQxdvcov naQ y doov dfxaQxdvei yeiQcov 
xal dti/xoxsQog avxbg avxov, ndvxcog 6h rjdrj nov xal axoXaola 
nQooeoxi xco rjxxco/xevcp alo%Qag fjdovfjg 

2 dxifitoxEQOv M ,d || 3 xeiQcov xa ^ clxifxoxeQog avxbg avxov 
ex Clemente suppleri iubet Meineke v. IV p. LVII | iv* ovv L Iva ovv 
M d , detrita hodie in A || 5 rjxxwfievco, sed prius co e corr. M d | ^a/- 
Qovxa A || 6 veg non sine corr. M d || 7 oneQ LM d : clloneQ A || 10 
itnkovgfioiWX: fioianXovgh || 11 dovXgv {s\c) A 1 || 12 fidliox' M d | 
xvxoi^^) A: xvitjL; xvxq Gesn. 2 , inde vulg. | yJiQa, rj e corr. M d | 
koyiodo9co, o&co e corr. M d || 13 nXrjOid^OL M d A: nkrjoid&t L || 14 
dvexxbv (ut tacite corr. Gesn. 2 ) L A: dvextbg M d || 16 ov 6i t nov Halm 
lect. Stob. p. 2: ovSenov LM d A || 20.21 nQ0Ot\xei elvai A || 21 nQoarjxei 

o 
M d A : nQdoxei h. e. nQOodoxei L || 23 hiare oralionem vidit Geelius, qui GAPVT VI IJEPI AK0AA2IAZ 289 

akkov eoxi xb beonoxr]v dovkfj nkrjoid^eiv, xi del xal 
keyeiv; [yvcoQifiov yccg.] 

24 (6, 62 Mein.) 3 Ex xov TLeol xovgag (Musonii rel. p. 207 
Peerlk.). 
5 "Ecprj /uev naQanlrjoicog xbv avdga %Qfjvai xfj /.eqjaXfj 

ngooqeQeiv xovgdv, cog afi7tekco ngoocpegofiev xofif t v, xov 

fibvov dcpaigeiv %(xqiv xo axgrjoxov ovxe yeveico 

ncoycova, dlk 3 eivai xiva xal xavxrjv oxenrjv vnb xfjg 
cpvoecog fjfiiv nenogioftivrjv' xbv de ncoycova xal ovfi- 

10 ftokov yeyovevai xov dggevog, cooneg dlexxgvovi kocpov 
xai Xeovxt %aixr\v ' o$ev xfjg fiev xbfirjg acpaigexeov eivai 
xb evoyXovv, xov de ncoycovog ovdev. ovde ydg evoxkeiv 
avxbv ovdev, ecog av vyiaivrj xb ocbfia rj vdoov fxr) xoi- 
avxrjv voofj, r)g evexa yivotx 3 av dcpaigeotg xcov enl xov 

15 yeveiov xgixcov. ev yag etgrjxai, ecprj, xb xov Zfjvcovog, 
oxt xovxov evexa xagxeov ov xai xofirjxeov, xov y.axd 

eialv vel eoovrut addi iubet post xaxtoveq apud Peerlkampum p. 355. 
rectius Peerlkamp lacunam statuit post ovxeq ubi supplet cpaivovxat, cui 
cpavovvrat praefert Meineke. mihi magis placet eoovrai (vel elal) xal 
xaxioveq propter superiora illa ov 6fj nov rcov yvvatxcov d&tooei nq 
eivat xzl&ovag xre. vel haec nokv yocQ XQeixxovaq elvai nQ0Gi]xet 
xxe. | 6' M d A: 6i' L 

2 v. yvcoQtfiov ydg expunxit Nauck (per litt.) || 3 ecl. cum lemm. 
hab. L M A (post ecl. 6, 61 Mein.) Br (post ecl. 6, 34 Mein. sed Muso- 
nianis quae praecedebant interceptis); Movotoviov non iterant LM d ad- 
dit Br, xov aixov A || 5 "Ecptjfxev L || 6 xov LM d A Br; ov nescio 
quo errore Gesn. 2 p. 83, inde vulg. || 7 acpaiQetv L | post dxQrjoxov 
non nihil deesse manifestum. Meinekio videntur intercidisse ovxe yccg 
dfiTtekco fzdxtjv dedoo&ai cpvkka, plura mihi, quorum extrema fuerint 
talia etvat 6' ovxe xecpaXq xofirjv ndvxcoq axQrjarov | ovre LM d A: 
ovxot ex ovrco ut videtur corr. Br 1 || 9 re post rjftlv add. L | neno- 
Qtoiievtjv sed q e corr. M 1 ut videtur || 10 cf. Clemens Alex. paed. III 
3, 19 p. 263 P. xovxo ovv xov dvtiQoq xb avvfrrj/xa, rb yevetov, 6t' 
ov xaxacpaivexat 6 dvtjQ . . . aiftftokov xr)q xQeirrovoq cpvaecoq \ 
dkexxQVovt, sed q in ras. M 1 || 11 praeter Clementem p. 263 P. confer 
Ps.-Luc. Cyn. 14. plura collegit Peerlkamp | dcpaiQereov, at e corr. M d || 
12 sq. ov6h yaQ ivoxketv avrbv ov6ev om. L |] 13 fjcev pro fii) L || 14 
vogt"jLM a A., sed afj in ras. M d : vooelBr | evexa tacite Meineke: dlvexa 
LM d ABr, sed ei in ras. M 1 ut videtur || 15 rovrov pro rb rov A 
Stobaens TII. 19 290 IQANNOr ZTOBAIOr EKAOrQN T' 

qpvocv, %va fir) (iaQOVfievog Tcg vnb Tr~jg xbfirjg nqb' evo- 
xXov/xevog fj tiqoq /xrjdefiiav evigyecav. fj yag dr) qovocg 
rb fxev evdeeg fxdXXov qpaiveTac q>vXa%afxivr\, xb de negir- 
xbv rytTov, enL xe qpvriuv xai eni Cipojv, otc tfjg nQoo&i- 
oecog xov evdeoig fj dqpaigeocg %ov neQCTTov noXv gqiov 5 
xai evneTeoTega eoTiv. XQV ^ sty IxaTega tov Xoyco- 
fibv tov av&gojnivov t{) qpvoei (iorj&eiv, ioot' avancfx- 
nXdvac xag evdeiag eqp 3 ooov ocov Te dvanXrjQovv, eXaT- 
tovv de xai aqyacQecv Tag negiTTOTrjTag. o&ev xai 
xaQxiov fiovrjg evexa Trjg dqjacQioecog tov neQVtTov xai 10 
oi>xi *bofiov x°^Q lv > oneQ ocovTac decv evcoc rd fxev 
yiveca Xeacvbfievoc xai fxcicovfxevoc Tovg dyeveiovg rj vr) 
Jia Tovg ccqtc yevecdoxovTag, Tr)v 5e xeqpaXfjv ovx bfioicog 
xecQOfievoc, dcaqpoQtog 6e rd nQOOio tojv onioto. xai yaQ 
toc doxtov ecvac xoo/xog ovTog noXXfjv dxoo/xLav exec 15 
xac dcaqpigec ovdev tov xaXXtonco/xov tov tojv yvvacxojv. 
execvaL Te ydg rd fxiv Tcva fxigrj nXixovoc tojv tqcxojv 
rd de xa-Scdoc rd de eTegbv Tcva oxevdtovoc TQonov, 
%va qpaivcovTac xaXXLoveg, o% Te xecQO/xevoc ovxtog avdgeg 
xaTadrjXoL eioc dc' enc&vfxLav tov qpaiveo-9-ac xaXoc olg 20 
(iovXovTac dgeoxecv , rdg fxev TiXeov dqpacQovvTeg tojv 
tqcxojv, Tag 6e nXaTTovTeg ovztog tbg dv evonTOTaTa fj 

2 /xrjde in v. /xrjdefxlav superscr. L (| 3 /xhv primo otnissum post 
suppl. A 1 || 4 noo&ioecoq L || 5 nokv om. Br | qcxov A || 6 evnexe- 
oxioa ioxlv (ioxl Br) M d ABr: evneoxi (sic, sed lacuna ante %Qr)) ^ I 

XO/ 

dh libri | kxa L || 8 &tp y ooov — iXaxxovv 6h om. L | ilaxxovv 
Br: ikdxxovq M d A || 10 fiovrjq, rjq compend. sed ut cum ov confundi 
possit A || 12 yeveia teaivo/nevoi LM d Br: yivrj aXeaivofxevoi A | 
Xeatvofievoi, utrumque t in ras. M fl 16 xov xaXktomoftov xov xdZv 
yvvaixcov LM d Br: xov xcov yvvaixcov xaXXcomofxov ex A Meineke, 
frustra || 19 avdoeq xaxddrjkoi L, M d (sed litteris axd nunc paene elutis), 
Br: xaxddrjXoi A; dvdoeg Sf(koi (cf. M d ) Gesn. 2 p. 84, inde vulg. || 22 
cbq dv evonxd xe r) (xe iv M d A) LM d A cbq dv evonxoi caoi sed nxoi 
cooc ex corr. Br 1 : corr. Beving rem. cr. p. 17; cbq dv evonxoi cooiv iv 
dubitanter Gaisford Meineke, qui poterant lenius cbq av (cboiv) evonxoi. 
sed Bevingii rationem putat praestare etiam Buecheler o%r)fiaxa potius 
intellegens aut nldofxaxa CAPVT VI HEPl AKOAAZIAS 291 

yvvaii-i te xal naiolv v(p ibv enaLveio&ai diovtai. rfiiq 
di tiveg xal avtqj t(p fiaoiveo&ai tdg toi%ag xeigov- 
tai, xai Xeaivovoi td yiveia, oaq:wg ovtoi ye ,yatea- 
yoteg vnb tfjg tgvqprjg y.al ey.vevevQiOfj.ivoi, navtanaoiv, 

5 o% ye avixovtai avdooyvvoi xai yvvaiywdeig opaad-ai ov- 
T£g, oneo edei qpevyeiv e£ dnavtog , ei dr) tq) bvti av- 
dgeg r]oav. ti ydg dr) y.ai eiolv al tgiyjg dv&gwnoig 
fidoog; ei fir) vr) Jia y.ai toig ogvioig td ntegd qpairj 
ttg [dv] eivai fidgog. 

10 25 (6, 10 Mein.) ZoXwvog. 

c Hdovr)v qoevye rj tig voteqov Xvnrjv tixtei. 

26 (6, 11 Mein.) Jr\fioyQitov (fr. mor. 181 Mull.). 
"Evioi noXiwv /xev deonoCovoi, yvvaij-l de dovXevovoi. 

27 (6, 55 Mein.: fr. mor. 91 Mull.) 

15 ^HfieQ^OLOi vnvoL owiiatog o%Xr\OLV rj ipv%r}g adrj/xo- 

ovvrjV f) dgyirjv q dnaidevoirjv orjfiaivovOL. 

28 (6, 57 Mein.: fr. mor. 50 Mull.) 

2 avxio xd> LM d Br: avxb xb A, unde (&') avxb xb ci. Mei- 
neke [| 3sqq. cf. Clemens Alex. 1. c. 16 p. 261 P. xb yao dvdQaq ovxaq 
<jvQao9ai xal Xeaiveo&ai ndJq ovx dyevveq; \\ 8 xal ante xolq osci- 
tanter om. Gesn. 2 , inde vulg. || 9 av seclusit Meiaeke |) 10 ecl. cum 
lemm. hab. L (post ecl. 6, 62 Mein.) MA (post ecl. 6, 9 Mein.); &6- 
Xatvoq (<P rubr.) L. eadem supra Soloni tribuitur III 1, 172 p. 114, 7 || 
11 '0 (rubr.) 6ovr)v L | tpevye L ut Stob. III 1 : cpvye M d A | voxeoov 
om. supra | Xvnrjv xixxei M d A, Stob. III 1: xtxxei Xvnrp> L || 12 ecl. 
cum lemm. hab. L M A (post ecl. 6, 10 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 6, 36 
Mein.). iteratur corp. Par.591 Elt. (Jrjf/.oxQixov). alii sententiae adhaeret 
infra 7, 26 Mein. {AiyAOXQixov) ubi vide || 13 evtoi dh infra | noXiojv 
Mullach : noketov L M A corp. Par., A infra novojv M d infra || 14 ecl. 
habet lemmate non iterato L (post ecl. 6, 11 Mein.), lemmate drj/xoxQtxov 
adiecto MA (post ecl. 6,54Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 6, 15Mein). recurrit 
corp. Par. 199 Elt. (drjfxoxQlxov yvto/xat); flor. Schenkelii (Wien. st. XI 
p. 20) 57 || 15 rjfxeQOioioi flor. Schenk. | vnvot sed vnv in ras. corr. M | 
xai \p. Mac. | aSarj/xoovvrjv proponit Wachsmuth v. dnatS. deleto tamquam 
glossemate || 17 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 6, 55 Mein.), ad- 
dito lemm. dqfioxQixov M A (post ecl. 6, 56 Mein.). cf. Galenus v. XVII 1 
p. 521 ed. Kiihn drj/ioxQtxov /xhv etQrjxevat /xixQav intXrjtpiav eivai 
x)]v ovvovoiav Clemens Alex. paed. II 10, 94 p. 227 P. pttxQtxv eni- 
Xrjtpiav xr\v ovvovoiav b AfiSrjQlxrjq eXeye ao(ptaxr\q, . . . av&Qio- 

19* 292 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN r' 

Svvovoirj dnoTtkrj^irj Ofuxorj ' e^eoovrai yaQ av9go)- 
nog el; av&QUinov. 

29 (6, 12 Mein.) Illdxoivog «x %ov Oaidurvog (p. 68 E). 
KaizoL xakovoi ye dxokaoiav ro vnb tcov rjdovdtv 

ao%£0&ai. 5 

30 (6, 13 Mein.) Evoepiov (fr. 8 III p. 9 Mullach). 
Tcbv zfjoiv aioxQfjOiv erti&vfiirjoiv ertixsiQSOVTCov 

ekev-3-eQov jnrjdiva vofii^e. xtov yaQ rovg rf ^XJi dov- 
Xovg xexTrjfihtov noXv ftaQvriQoig ovtol deortotaig xoloi 
Y.axavayx.a£ovoi ravra dovXevovoiv. 10 

31 (6, 14 Mein.: fr. 9 1. c.) 

raoTQifiaQyirj oio/ua maivei, dkoyirjv eyeigei, tpvxrjg 
de ro KakliOTov Xoyioiidv xoifii^eL. 

32 (6, 15 Mein.: fr. 10 L c.) 

nog yaQ e£ dv&Q(6nov £x<pv£zai xal dnoonazai Galen. v. XIX 
p. 176 ed. Kuhn qnjol 6h /jrjfioxQizog dvd-Qconov ££ dvd-Qoonov £§- 
soovod-ai (££eo£lo9ai libr. : corr. Lortzing) xal xvva £x xvvbg xal fJovv 
£x ftoog. Hippolyt. omnium haeres. refut. VIII c. 14 p. 428 Gotting. dv&Qco- 
nog £§ av&Qconov £^£oovzai , cprjoi (sc. Movoifiog), xal dnoondzai 
(cf. Clem.) nXijyq zivi fi£ Qi£6fi£Vog, cuius etiam extrema verba 
Democrito vindicanda esse putavit Lortzing iiber die eth. fragm. Demo- 
kriVs p. 22; Plin. n. h. XXVIII 16. cf. Menagii obs. in Laert. IX 43 

1 Mvvovoiij (M rubr.) L gvvovola M d A | anonXrfeir) L M d A , vide 
Lortzing I. c. || 3 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6, 57 Mein.) MA (post 
ecl. 6, 11 Mein.); Wkdziovog £x zov <Paldcovog M A, IXdzcovog (I rubr.) 
£x zov <Palav L. legitur supra in maiore excerpto III 4,121 p. 253,21 || 
6 ecl. cum lemm. hab. L M A || 7 zalg aioxQ<xZg £ni&vfilaig libri : 
correxi | £mx£iQ£dvzcov in rasura utque aegre legi possit A || 9 malim 
£xzrjfi£vojv cf. III 4, 99 p. 243, 8 | nokkbv mavult Meineke | paQV- 
zeQoig M d (3aQVZ£Qag L paovzfQoi A | 6£onozaig L 8£ondzai M d 
A | zoZg xazavayxdt,ovoi zavza Sovtevovoi (-oiv M d ) L M d zoZg x. 
z. 6ovk£v£iv A: v. zoZg xazavayxdt,ovoi zavza quae uncis incluserat 
Schow tamquam glossema suspecta sunt Orellio op. sent. et mor. II 
p. 729, possunt tamen defendi. ndvza pro zavza proposuit Meineke v. IV 
p. LVI. nolim audacius {3aQvz£QOi ovzoi Sfonozai, zoZoixazd avayxairjv 
ndvza Sovtevovaiv. dativus si recte se habet, utique repone 8£onoz%oi 
cum Mullachio || 11 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito zov avzov 
MA |J 12 maivr/ L | £y£iQ£i Valckenaer: dfiQ£t Ubri || 13 toL: zbv M d 
om. A | (zbv) koy. Cobet mnemos. 2 II p. 94 || 14 ecl. hab. lemmate non 


CAPVT VI DEPI AK0AA2IAS 293 

x Vu"/fj oojfia dvd-QoJnov edooav ol &eoi, £>0%e %fj ipvxfj 

%b oojfia vnr]Qe%eeo&ai. ol 6e nokkoi %b efinakiv noi- 

eovoi, owfiati nQog navxa xai eg fiovva %d exeivov 

vnovQyr\fia%a %b -/.Qeooov xuj x^ L Q 0VL %aL ^ vr ] i;0 ) a & avcc ~ 

5 xov \\)vxr\v xaxadovlev fievoi. 

33 (6, 16 Mein.: fr. 11 1. c.) 

'Ax.oXaoirj xpvx^v kvfxaivexai xai ouifxa diaqi&eiQei, 
xoneQ evexa %fjg rfiovrjg xai uioxe avxff) x a Q^ e0 ^ aL T ^ v 
%xov%a fiiv xaxavay*.doei %a aXoxtoxa ndvxa noieeiv. 
10 34 (6, 17 Mein.: fr. 12 1. c.) 

^Ay.oXaoiiq ipvx^v SoneQ vfja avefioi vnoXaftovxeg 

xf xal %fj q>OQeovxeg ovyxXoveovot v.ai anei&ia noieovot 

%io xv{ieQvf}%r] , ovxco xai xpv%r]v doveovoa xai anei&ea 

voqj eivai xaxavayv.aQovoa elQrjvevetv xat ev xo) evdiio 

15 y.ai doqjaXeoxdxuj oQ/xeeiv ov ^vyxooQeet. 

35 (6, 38 Mein.) Jwyevovg. 

dtoyevrjg 'naQa fxev xulv iteujv qprjoiv c vyieiav ev- 

iterato L (post ecl. 6, 14 Mein.), addito evoefltov Br (post ecl. 6, 55 
Mein. sed prioribus omissis) Mac. Ghrys. (post ecl. 6, 11 Mein. sed priori- 
bus omissis), praemisso xov avxov MA (post ecl. 6, 14 Mein.) 

1 'if yv%% CH rubr.) L | edrjoav male ci. Gesn. 3 p. 79. hinc 
Schowii 'W/ (id est ed. Wechel.). moneo propter Meinekium, vide mus. 
Rh. XLI p. 52 |) 3 oajfxaxi nobq ndvxa yaoi^ofievoi xa ixeivov vnovo- 
yr\fiaxa xxk. audacius Iacobs animadv. in Stob. p. 230. sed sententiam 
intellectu facilem rhetorica ambagine adaugere solet Eusebius | elq fiova 
Mac. qui in prioribus wq ye || 4 xb sed o m. inc. in ras. A | xgelooov 
iVlac. | etiam v. xal ^vtjxw dfrdvaxov vjvxtjv in Eusebio ferenda vi- 
dentur. c his grallis incedere ille voluit' Buecheler || 5 xaxadovXevfxevoi 
(sic) M d xaxadovlovfievot L xaxadovlevofievoi AMac: corr. Hirschig || 
6 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito xov axxov MA (j 9 xaxavay- 
xdoai operarius Gaisfordi ed. Lips., inde Meineke || 10 ecl. hab. lem- 
mate non iterato L, addito xov avxov M A |) 11 vjvyelv A j| 12 xf\ 
xal xrj quod revocavi L M d : xjjde xal x%de A | notovot et mox ov- 
xwq A || 16 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 17 Mein.), addito lemm. 
M A (post ecl. 6, 17 Mein.). cf. Laert. VI 28. Democritus Stobaei flor. 
18,31 Mein. Clemens Alex. strom. VII 4 p. 843 P. || 17 post dtoyevrjq 
tamquam post lemma distinxit fortius L j <pr]ol post Jtoy. collocat A | 
vyeiav et mox vyeia L 294 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

Xovxai " ndvxa de oi nkeiaxoi xdvavxia xf t vyieia ngdx- 
tovoiv 3 . 

36 (6, 3 Mein.) 

c O Jioyivrjg xovg nokkovg ecpaaxev ^wvrag f.iev kav- 
rovg ar\neiv Xovrgolg xiyyovxag xai dcpgodiaioig xr]y.ov- 5 
xag, ano&vr)a*ovxag cY ev &vfiid(xaoi xb ocofta xeleveiv 
anoxi&ea&ai, xovg 6' ev fiilixi, vneq xov fir) xaxicog 
xaxaoanfjvai. 

37 (6, 4 Mein.) 

Jioyivrjg eleyev xcov oixcov ev&a nXeioxrj xgocpr) 10 
nolXovg fivg elvai xai yalag' xai acofiaxa de xa nolXr\v 
xgocprjv dexo/neva xai vooovg ioag ecpilxeo&ai. 

38 (6, 5 Mein.) 

Jioyivrjg nqog xiva viov negixxcog Y.akXconiQbfievov 
' ei fxev nobg avdgag, dxvxelg* einev, 'el de 7tobg yvvai- 15 
xag, adixeig . 

39 (6, 52 Mein.) 

1 nescio an fuerit olim svxovxac (avQ-Qtonoi), ndvxa Ss [ol 
nXslOTOc] xav. cf. flor. 18 | 7iQa.Tr.] prius r in ras. A || 3 ecl. sine 
lemmate, id est lemmate prioris quod erat non iterato L (post ecl. 
6, 38 Mein.), addito lemm. M A (post ecl. 6, 2 Mein.) || 4 *0 om. L rubr. 
nescio an recte | nXovoiovq ci. Meineke v. IV p. LVI || 6 zb ocofia 
xsXsvscv M d A: xsXsvscv t6 acopca L || 7 rovq S' iv /(. secludi vult 
Meineke 1. c. si quid mutandum , malim suppleri supra dnod-vrjaxovraq 
Ss (rovq /ikv) iv &. dixit iv ixsXlti rs&siq de corpore Agesilai Xen. 
hist. gr. V 3, 19 || 9 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito Scoys- 
vovq (tov avrov A) M A. recurrit corp. Par. 589 Elt. (dcoysvovq) || 
10 Acoysvr\q sXsysv om. corp. Par. | rbv oixov A || 11 xai ocofiara 
S?j (Sk corp. Par.) ra LA (sed Sfjra A 1 corr. A m. inc.) corp. Par. : xal a<o- 
fiara M d ; xal Stj acofiara tacite Gesn. 2 p. 78, inde vulg. | rr\v pro xa 
L || 12 an (ftXdfiaq) xal voaovq toaql \ 1'oaq libri; Haovq (voluit fort. 
ibcoq) Gesn. 2 , inde vulg. nXscaraq ci. Iacobs animadv. in Stob. p. 230 || 
13 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito lemmate MA; Scoysvovq M 
tov avTov A. recurrit paululum variata Anton. I c. 60 p. 65 (dcoysvr\q) 
Maxim. c. 44 p. 640 Combef. (sine lemm.); fior. Mon. 175. cf. Laert. 
VI 54 || 14 Acoysviiq M d A : c O avrbq L || 15 o\tv%s Iq M d A : s vrv- 
Xslq L || 17 ecl. hab. lemmate non iterato L (post ecl. 6, 5 Mein.), ad- 
dito lemmate Jcoysvovq M A (post ecl. 6, 51 Mein.). cf. ecl. 8 CAPVT VI DEPI AKOAASIAS 295 

AioyevrjQ ovdev evcovotsqov eivat fioixov diwQiCsro 
xfjv ipvxrjv tojv dQaxfArJQ cuviojv TtQOieiievov. 
' 40 (6, 53 Mein.) 

AioyevrjQ eod-ieiv eXeye tovq dvd-QiorcovQ tov rjdeo&ai 
5 evexa, ariOTtavea&aL de avTov tovtov x<xQ lv i u ') e&eXeiv. 

41 (deest Mein.) 

AioyevrjQ tovq fiev olXXovq eqjrjoe £f t v, %va eo&itooiv, 
avxbv de eod-ieiv, %va t,f . 

42 (6, 1 Mein.) 2oq>oxXeovQ. 

10 2oq>oxXrjv rJQeTo tlq TtQeoftvTrjv bvTa, ei eTi nXrj- 

oia^OL yvvaixi' o <T 'evqrj/uei' eq>rj ' aoiieveoTaTa aue- 
qvyov toorceQ XvTTOJVTa y.ai dyQLOv deOTtoTrjv 3 . 

43 (6, 2 Mein.) 'AvTio&evovQ (apophth. 8 Winckelm.). 
AvTio&evrjQ eXeyev tocq lit) xara ■d-vQav eioiovaaQ 

15 rjdovaQ dvayxaiov \xfj xaTa SvQav rtdXiv e^ievai' derjoei 
ovv TLirj&fjvai rj eXXeftoQiOxrfjvai. 

44 (6, 6 Mein.) 'EQvl-iLidxov. 

1 avovGT£QOv vel dvowxsQOv Nauck mel. gr.-rom. VI p. 113. 
interpretor: qui carissimum profundat pro vilissimis, eo nil esse vi- 
lius || 2 SQayLirjQ L || 3 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito xov 
avxov M A || 4 Jioyevrjg M d A : '0 avxbg L || 6 ecl. sine lemm. hab. 
L (post ecl. 6, 53 Mein.) Br (post ecl. 6, 15 Mein.), om. MA. Diogenis 
nomen (quod om. L) suspectum non modo propter flor. 17, 22 Mein. aut 
Musonium flor. 18, 38 p. 299 Mein., sed quia Socrati hoc apophthegma 
adsignatur fere constanter. testimonia congesserunt Wyttenbach ad Plut. 
mor. p. 21 E Sternbach gnomol. Vat. 479. vereor ne margini inposita 
fuerit senlentia propter prioris similitudinem quandam || 7 Jioysvrjg 
Br, om. L || 8 melius avxbg || 9 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6, 41 
Hense) MA (post ecl..6, 37 Mein.); Hopoxkrjg (sive -ijv) L. testimonia 
quorum agmen ducit Plato de rep. I 3 p. 329 B collegerunt multi || 10 
2o(poxlf t v om. L cf. lemma | 'Hqexo CH rubr.) L | nXr]GLaC,OL L M d 
A: -£a Gesn. 2 p. 78, inde vulg. || 12 Ivxxdivxa LA: Xvxxovxa M d || 
13 ecl. sine lemm. hab. L, addito lemm. M A. cf. flor. 18,27 Mein. || 
15 QvQav A: SvQaq L M d | dsrjaei LM d A: -oeiv tacite Gesn. 2 , inde 
vulg., fortasse recte, sed vide flor. 18 || 16 iM.eSoQLGdijvai libri hic 
et infra || 17 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 2 Mein.) Br (post 
ecl. 6, 41 Hense), addito lemm. 'Eqv^lluxxov MA (post ecl. 6, 5 Mein.). 
cf. Democritus Stobaei III 6, 28 p. 292, 1. verba xr)v owovolav slvai 
/.uxqccv emXrjxptav Hippocrati adscribit Gellius XIX 2 296 IQANJNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

'Egvl-iftaxog rrjv ovvovolav ftixgav entXrjipiav eXeyev, 
xai XQovct) ptovcp diaXXdxTeiv. 

45 (6, 7 Mein.) UvTitpcdvTog (fr. 130 Blass 2 ). 

Ev&a %o rjdv eOTC, nXrjoiov nov xal to Xvnrjgov' al 
ydg r)5ovai ovy. eni otpcov ovtcov ifinoQevovTat, dXX' dxo- 5 
Xov&ovoiv avralg Xvnai xai novot. 

46 (6, 39 Mein.) KqaTrjg (Plut. de Alex. fort. p. 336 C). 
KgaTtjg idtov XQ vo ?i v eiy.6va Ogvvrjg Trjg eTaigag ev 

JeXcpoig eOTcooav dvexgayev oti tovto Trjg EXXrjvcov dxga- 
oiag Toonaiov eoTiqytev. 10 

47 (6, 40 Mein.) Aioconov. 

Aiotonog ngog tov Ttp xdXXei xaxcog y.e%Qr]fiivov el- 
nev 'onoicp iiiaTicp r]ficpieoftivog xaxtog ovto dnodvr] 3 . 1 ipvt-lfxaxoq M d A: c OQv£lfiaxoq ('0 rubr.) L evQvl-lpiaxoq Br | 
ovoiav A 1 ovvovoiav A 2 | ofiixoav L | erunt fortasse qui exspectent 
aut xrjv owovolav (eivai) fxixQav aut xal (yao) XQ- II 2 SiaXdx- 
xew A || 3 ecl. sine lemm. hab. L, addito lemm. dvxi<piovxoq M A. 
iterantur verba infra flor. 68, 37 Mein. in amplioris eclogae conexu (Avxi- 
<pcb~vxoq) [| 4 "Ev9a L sed V E add. m. rec. | xb r)Sv L A fior. 68: xbv 
Sv M d | ioxi libri: eveoxi flor. 68 ubi praecedunt haec iv xco avxco 6i 
ye xovxcp ev&a xo r)Sv || 5 inl flor. 68: ix LM d A | ifinoQevovxai 
flor. 68: ixnooevovxai LM d A || 7 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 7 
Mein.) A (post ecl. 6, 38 Mein.), addito lemm. M (post ecl. 6, 38 Mein.). 
iteratur corp. Par. 592 Elt. (KQaxrjxoq). cf. Plut. de defectu orac. p. 401 A; 
Athen. XIII p. 591 b; Aelian. v. h. IX 32. denique a scholiasta Aristoph. 
Plut. 179 commemoratur Aatq, t) Aioyevrjq b (pikooocpoq iniyQa<pei xi\q 
^EXkrjvixr/q dxQttoiaq xb XQonaiov. sed de Phryne consentit Laert. VI 60 
ubi Diogeni dantur haec similia : <pQvvrjq 'AcpQoSixrjv XQ^or)v dva&elor/q 
iv Aek<potq (<paol) xovxov iniyQaxpat ''dnb xrjq xcov ^EkXr/vcov dxQa- 
oiaq\ v. xQonatov loxdvai translate adhibet Crates Teletis p. 10, 3 H. 
dicterii non immemor dixit Clemens Alex. paed. III 3, 21 p. 265 P. xqo- 
nata xavxa xrjq noktxixfjq vptcov axQaolaq Seixwxat || 8 KQaxrjq 
M d A: HoQaxTjq (Uo- rubr. Stox- m. rec.) L; o fihv ovv KQaxrjq Plut. | 
cpQvvrjq ex cpQovrjq corr. A 1 || 9 eoxcooav iv AeXcpotq Plut. | xrjq 
xttiv EXXrjvcov Plut. || 11 ecl. sine lemmate hab. L, addito lerom. Al- 
oconovMX. recurrit corp. Par.593Elt. (Aioconov) || 12 '^ffcwTro^t^rubr.) 
L || 13 bnoito Xfiaxico M d A corp. Par. : bnolov tptdxtov L | rjcpteoptivoq 
corp. Par. | avxb LA 2 : avxco M d A J corp. Par. | dnoSvet L CAPVT VI IIEPl AK0AAZIA2 297 

48 (6, 41 Mein.) Clafiftkixov Ix tcov nQOTQenTi/cov) eig 

cpikooocpiav Xoycov (p. 32, 13 Pist.). 
Kal firjv to ye dxokaoTaiveiv ndkai ipeyetai, oti 
dviexai ev tcjj toiovtcp tb eni&vfirjtixbv eig ekevd-eQiav 
5 neQa tov deovtog. 

49 (6, 42 Mein.) IJXoviaQXov Ix tov Katd r)6ovfjg 

(fr. XX 1 Wyttenb.). 

f 'Oti td oco(j.ata dvirjoiv rj r)6ovfj xa#' f)fieQav Ix- 

(xaXdttovoa talg tQvcpalg, cov r) ovve%eia naQaiQeitai 

10 tbv tovov dvaxccXcooa tijv io%vv avtcov. I£ cbv qaotcovrj 

ftev voocov, Qqotcbvrj 6e ■/.afxdtcov, nQOfteAetcbftevov 6 ev 

veotrjti yf t Qag. 

50 (6, 43 Mein.) 3 Ev tavtcp (fr. XX 2 Wyttenb.). 
QrjQiov eoti dovlaycoybv (/;) rfiovr), aA/,' ovv. dyQiov' 

15 ei&e yaQ fjv' cpaveQcog dv noKefiovoa ta%ecog edkco' vvv 
6e xat tavtji fiiorjTOTSQOv, oti /.kentei Trjv e%&Qav vno- 
dvofievrj oyfjfia evvoiag. cboTe 6iyfj dnoTQonaiov, xai cbv 
fiXdnTei xal cov \pev6etai. 1 ecl. cum lemmate hab. LMA; l O pro eiq L rubr. exspectari 
(ix xcbv nQOXQenxixcov) sig <p. X. intellexit Gaisford, 'la(i{?).ixov ad- 
didit Vsener ann. philol. 1889 p. 390. descripsit Iamblichus Platonis 
de re publica IX p. 590 A sed mutatis non nullis. ipsum Platonem adiit 
Stobaeus infra 9, 65 Mein. || 3 dxoXaaxaivecv M d A: dxoXaa&aivecv L | 
ante ndXac addit dcd xd xocavxa Iambl. Plat. || 6 ecl. cum lemm. 
hab. L M A || 8 °0 in oxc om. rubr. addendum ut in priore ecloga 
K in Kal L. ceterum vide quae monui supra p. 61, 6 adn. || 9 xaZq 
e corr. M d | naoaiQeixai LM d : naQatxeZxac A || 12 veoxrjxc ci. Gesn. 2 
p. 81 mrg: pieaoxrjxt LA ptiaoxrjxc M d || 13 ecl. hab. lemmate non 
iterato L (post ecl. 6, 42 Mein.), addito lemm. IlXovxaQXOv ^r (P ost ec ^ 
6, 6 Mein.), cum lemm. iv xavxib" MA (post ecl. 6, 42 Mein.) fl 14 dovXa- 
ycoybv sed posterius o e corr. M d | r) addidi, SovXaycoybv [rjbovr)], dXX' 
mavult Buecheler. utrumque verum puto: illud gnomologus dederit, hoc 
Plutarchus || 15 <paveQcbq dv L: <paveQcbq M d A <pave Qcoq yaQ Br; ec&e 
ya.Q rjv tva cpaveQcbq noXepcovaa xxk. ci. Cobet mnemos. IX p. 111 ]l 
17 dixf} M d A: ocxcb L; 6ix<bq fortasse recte Buecheler, quamquam monet 
etiam in proximis hiatus aliquot esse Plutarcho vix dignos | co — co pro 
cbv — cbv coniecit Meineke v. IV p. LVI 298 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

51 (6, 44 Mein.) 'Ev Tavzco (fr. XX 3 Wyttenb.). 

Tag ftev ovv dtxaiag r)dovag ovx &V av r)dovag ovxe 
•/.akiaatfiev ovre Xoftev, akka &ega7celag. oaat de 7iaga 
ravzag naaat vfiqeig negiTTai eiai neixr]QOjfiivai , (ita- 
t,6fievat xai ralg notxtkiaig xokaxevovoat , kav&dvovot 5 
(ikaTiTovaai. ovd 1 eig tcc f)ftiTeQa vojxog 6 xai tojv 
dkoyojv ^qjtov, (wv) fxeTa xb dxioao&at xag ent&vfiiag 
ovdevbg oQe^tg, akkd xoQog tojv enetyovTOJv afiiaoTOig 
tjdovaig. 

52 (6, 45 Mein.) Ev tovtu} (fr. XX 4 Wyttenb.). io 
Mrj Tig nQodoTag enatvei; toiovtov eoTtv f) rjdovfj, 

TtQodidojoi Ta Trjg aQeTrjg. fxrj Ttg (iaoavtOTag; xotovxov 
eaxtv to rjdeo&at, (iaoaviCet Ta Tqg oojqpQoavvrjg. lu] Ttg 
qptkaQyvQiav ; aickfiQOJTov eoTtv exaTeQOv. %l TrjkrA.ovTqj 
XctiQOLiev &r]Qiq), o xokaxevov f t fxag dvakioxet; 15 

1 ecl. liab. lemmate non iterato L, addito lemm. iv zavzcp MA |) 
2 zdq e corr. M d | fihv ovv LM d : (ihv A | dixaiaq LA: dixalovg 
M d | ovxez* L | ovze LM d : ovzco A quod receperunt Gaisford et 
Meineke | 3 ovze io/xev LM d A; ovz' elev ccv Duebner vix recte j 
6r) pro 6h operarius Gesn.' 2 , inde vulg. || 4 nenrjQcofxevai L M d A : ne- 
nlrjQcofievac tacite Gesn, 2 , inde vulg. || 5 nocxcUacq LM d : nocxikatq 
A || 6 ov6' elq Meineke v. IV p. LVI: 6 6h eiq libri; ov 6h elq prae- 
cesserat Iacobs lect. Stob. p. 55 | xal zcov LM d : xal za zcov A unde 
xaza zcov Iacobs || 7 cbv addidit Iacobs || 8 dficdozocq r)6ovalq libri 
nisi quod dftcdozaq L; elq (icaazdq r)6ovdq Iacobs maie || 10 ecl. 
hab. lemm. non iterato L (post ecl. 6, 44 Mein.), addito lemm. iv zav- 
zv) Br (post ecl. 6, 43 Mein.) M A (post ecl. 6, 44 Mein.). verbis extre- 
mis patet hoc fragmentum artius cohaerere cum ecl. 6, 43 Mein. quam 
cum reliquis || 11 r) ?)6ovr) A: tjdovtj L M d Br || 12 zd zrjq A: zd t 
M d Br || 13 zd zrjq A: zd L M d Br | post fxfj ztq cpclaQyvQiav ; ex- 
cidisse aliquid velut fifj zcq (piXozcttlav ; et deinceps hxaziQOV scriben- 
dum esse opinatur Meineke v. IV p. LVI, frustra. per insatiabile est 
utrumque demonstratur quod erat demonstrandum voluptatem avaritia 
nihilo esse meliorem. comparandi ratio quam in prioribus instituerat 
non deseritur, sed varialur oratio. dnkrjQcozoq absolute Lucianus de 
merc. cond. 39 Alciphro III 34 || 14 exdzeQov zl' zrjkcxovzco distinguit 
L || 15 o xoXaxevov Br idque fere scripserat Gesn. 2 , inde vulg: o xoka- 
xevcov L M d xoXaxevov A | Plutarchi librum qui reconcinnare volet 
nescio an pergere possit dvaUoxec; &tjqIov (ykq) iozi 6ovkay. (ecl. 50) CAPVT VI nEPI AKOA\SIAS 299 

53 (6, 46 Mein.) 'Ev xavTco (fr. XX 5 Wyttenb.). 

Ti 6 1 ov rtdvTcov OQCOVTCOV dxQCCTEV€ig , aXXd v.a\ 
aavTov ai6oviievog cpevyeig vvxti nal ov.6tco xolg aiiaQ- 
Tvgoig 7tiOT£vcov Tr)v vpQiv ; ovdelg yaQ tcov v.aXcov eQycov 
5 ovoTog nQoftdXXei to cpcog avTolg tiaQTVQelv aioyvvo- 
Lievog, dXX 1 oXov diia tov vooiiov rjXiov yeveo$ai rcQog 
d xaTOQ&oi cSovXoit 1 dv ' dnaoa 6e xaxia OQao&ai yviivr) 
cpvXaTTexac ovemqv nQofiaXXotievr] xd nd9rj. dnoxoipav- 
teg ovv avxa yv/uvag fiXencoiiev xdg r^ovdg' iie&vovoiv 
10 eig dvaio&rjoiav, Xayvevovoiv eig f aicova, xa&ev6ovaiv 
eig f eQya, ovv. eniotQecpovTai noXecov, ov cpQOVTi%ovai 
yovecov, ovv. aiayyvovTai vociovg. 

54 (6, 47 Mein.) Ilv&ayoQov. 

dovXeveiv ndfreot y^aXencoTeQOv r) TVQavvoig. 
15 55 (6, 48 Mein.) 1 ecl. hab. lemmate non iterato L, addito lemm. iv rccvtcp MA j| 
AL {A rubr.) L | dxQaxsvscg tacite Gesn. 3 p. 81, inde vulg. : aQcotsvstg L 
I d aQQfj otsvscg (sic) A teste Duebnero || 5 TtQO^dXXsc LA idque ipsum 
suspicatus erat Gesn. 2 mrg: TcaQa^dlksc M d || 9 avxa ci. Gesn. 8 mrg: 
xvtdg LM d A | p.incocisv L idque tacite scripserat Gesn. 2 : ftlinoLtsv 
I d dubito de A || 10 slg alcova L M d A corrupte : slg pccoQiav Iacobs 
lect. Stob. p. 56 probante Duebnero, slg dtovcav Meineke v. IV p. LVII 
sig sco Vsener annal. philol. 1889 p. 381 sig [xaviav ego || 11 slg SQya 
LM d A: slg dsQycav Duebner slg soniQav Vsener; sana fortasse haec 
esse monet Buecheler variata oratione lepidae fiunt argutiae: 'Ubi- 
dinantur ad vitam , dormiunt ad opera' \ noXscog mavult Duebner || 
13 ecl. cum lemm. hab. L M A ; in lemm. pro II L rubr. ex Sto- 
baeo iteratur corp. Par. 590 Elt. (IIvQ-ayoQOv). sententia recurrit Por- 
phyr. ad Marc. 34 p. 296, 13 N. 2 ; Pyth. Vind. 21, Demophil. sent. 
Pyth. 11, Pyth. Syr. 20 || 14 yaX. 6. n. Porph. || 15 ecl. hab. 
lemmate non iterato L (post ecl. 6, 47 Mein.), sine lemm. Br (post ecl. 
6, 51 Mein. sed vide Stob. flor. exc. Br. p. 24), addito lemm. tov av- 
tov M A (post ecl. 6, 47 Mein.). iteratur infra flor. 18, 23 Mein. (Ilv&a- 
yoQOv). corp. Par. 594 Elt. (Ilv&ayoQOv). Porphyr. ad Marc. 34 
p. 296, 14 N 2 ; Pyth. Vind. 23, Pyth. Syr. 22. gnomol. Byz. 121 p. 186 
Wachsm. (Pal. 94 Par. 59 [id est corp. Par. 826 Elt.] Bar. 166) ; Georgid. 
cod. Laur. f. 52 r , yv. Gocpcov Boisson. an. gr. I p. 131 soo iQANNor rroBAior EiuorQN r' 

'EXev&eQOv ddvvaxov elvai xbv nd&eoi SovXevovxa 
xal vnb na&iov xQaxovfievov. 

56 (6, 51 Mein.) 

Ovdeig eXev&egog eavxov fir t XQaxaiv. 

57 (6, 50 Mein.) 'Ex xojv 'Emxxr)xov (fr. 52 III p. 83 5 

Schweigh.). 
Tovg dvaxegeig de rpikoaorpovg eig fiioov ayovxeg, 
olg ov doxei xaxd rpvaiv r)6ovr) elvai, dXX' eniyiyvea&ai 
xoig xaxa rpvoiv, dixaioavvrj owrpQoavvrj elev&egia. xi 
tcox' ovv r) ipvxr) hil fiev xoig xov oiofiaxog dya&oig 10 
IxixQOxeooig ovoi x ai Q £l ^ ai yccXrjvicji, dig cprjatv 'Enixov- 
Qog, eni de xoig avxfjg aya&oig fieyiaxoig ovoiv ovx 
rjdexai; xai xoi xal didcoxi fioi r) cpvoig aidto, xai 
noXXd v7ieQV&Qiui, oxav xi vnoXdftto aioxQOv Xeyeiv. 
xovxo fie xb xivrjfia ovx er} xr)v r)6ovi)v &io&ai ayaltbv 15 
xal xiXog xov (iiov. 

58 Tov avxov ex xwv 'Anofivr\fiovevfidxoiv (fr. 53 1. c. 

p. 84). 

1 'E om. rubr. addend. L | nd&eot — xal om. Porph., xhv — xal om. 
Boiss. | 6e6ovXcofiivov pro 6ovk. L | 2 xal — xQax. oro. Georg., cf. ad 
flor. 18, 23 | ivoxXovfievov xal xqax. Br \ 3 ecl. hab. lemmate non 
iterato L (post ecl. 6, 48 Mein.), sine lemm. Br (ante ecl. 6, 48 Mein. vide 
Stob. flor. exc. Br. p. 24), addito nv&ayoQOV M A (post ecl. 6, 50 Mein.). 
recurrit sententia Pyth. Vind. 77, Deroophil. sent. Pyth. 32, Pyth. Syr. 57; 
gnomol. Byz. 120 p. 186 Wachsm. (Bar.165, Mon. 57 Leid. 57). quibus adde 
corp. Par. 501 Elt. (EnixXr)xov sic) (| 4 o havxov Mon. Leid. 'fuit 
fort. versus ov6elg havxov /xt/ xq. iX* Bywater Bar. p. 22. 'potuit co- 
micus ikev&eQog (yccQ) avxov^ Buecheler || 5 ecl. cum lemm. hab. 
L (post ecl. 6, 51 Mein.) MA (post ecl. 6,49 Mein.); Encxxr)xov nec 
pluia L ix xcov (xov A) inixxr)xov M d A || 7 6voxeQtlg M d A: fv- 
XeQelg L | ayovxeg unde pendeat obscurum. fuit cum conicerem elg 
fiioov (av) ayoi xig |j 8 olg (ut tacite Gesn. 3 p. 81, unde vulg.) 
L: ibg M d A | t) ante t)6ovt] superscr. L | iniyiveo&ai L (1 9 xolg 
M d A: xcov L | (pvotv. 7/ CH rubr.) oco<pQOOvvr]. 6txatoovvr]. iXev&. L | 
10 i) xpvxv, (ecprj) C. Schenkl U 11 EnlxovQog] fr. 425 p. 284 Vsener | 
12 avxrjg Meineke v. IV p. LVII : avxrjg L M d A || 13 xal xoi om. L | 
15 tovto pte xb xivTjfxa M d A: xb yaQ xivqfia, sed ante xb quattuor 
fere litt. spatium L || 17 ecl. hab. L (post ecl. 6, 50 Mein.) M A (post ecl. GAPVT VI IIEPI AKOAASIAS 301 

Ev c Pu)f*fl ccl yvvaixeg fieTa x^Q a S exovoi rr)v iTkd- 
Ttovog nokiTeiav, otl xoivdg d^iol elvai xdg yvvaixag. 
xolg ydg Qijuaoi nQOoi%ovoL %bv vovv, ov %f t diavoicc 
rdvdgog, o%i ov yaicecv xeXevtov xal ovvoixeiv eva icia 
5 elxa xoivdg elvai fiovkerai rdg yvvaixag, dkV e^aiQCuv 
%bv %oiov%ov ydfiov x.al akko %i eldog ydfiov eiocpiQtov. 
xac %b dlov ol dvd-Qconoc %acQovacv anokoyiag %oig eav- 
%cb~v d/j.aQTr]uaoL noQi%ovxeg. enei tol cpckoooqyia cprjolv 
otl oide %bv ddx%vkov ev.Teivecv eixrj nQOor>y.ei. 
10 59 f Tov avTov (Democriti fr. mor. 34 Mull.). 

Tcov fjdecov t« onaviohara ycvopceva udkcoTa riQnei. 
60 Tov avTov (fr. mor. 37 Mull.). 

EX Tig vneQfidkkoc %b ui%Qcov, %a enc%eQnio%a%a 
d%eQnio%a%a dv yivoiro. 
15 61 (6,54 Mein.) Kd%covog nQeoftvTeQOv (Ps. -Plut. apo- 
phth. reg. et duc. p. 198 D). 

6, 57 Mein.); ( Tov av)zov (ante zov om. litt. rubr. addend.) sx tdiv dno- 
fxvtj/jtovsvfidzcov L sx zcov STtLXzr\zov dnofivtjtioysvfiazcov M A 

5 ftovkszai om. A | zdq zoiszaq yvvalxaq A | s§al@cov A || 
10 ecl. hab. lemmate non iterato L, cum lemm. zov avzov M A. re- 
currit corp. Par. 500 Elt. CEmxXrjzov sic). eadem sententia sicut proxima 
Democrito tribuitur infra flor. 17, 38. 39 quod recte fieri confirmatur 
flor. 17, 40 ubi vide. dissensio haec ita explicanda videtur, ut aut inte- 
gram Democriti sententiam ante ecl. 6, 59 intercidisse suspicemur (velut 
quam habet Democrates 68) aut saltem lemma genuinum. fac autem 
praecessisse olim huius capitis eclogam 65, et in promptu erit etiam 
falsi lemmatis quod eclogae 65 adhaeret commoda explicatio. de Stobaei 
memoria ut modestius ita Mullachio non rectius iudicavit Lortzing iiber 
die eth. fragm. Demokr. p. 8 sq. || 11 yivoLisva L: ytyvofieva MA 
utrobique, corp. Par. ysvdfisva S in flor. 17 || 12 ecl. hab. lemmate 
non iterato L, addito zov avzov M A. iteratur praemisso lemm. zov 
avzov (id est JrjfioxQizov) flor. 17,39 || 13 "O (rubr.) ziq L | vneQ- 
fidM.OL M d , flor. 17: vneQ^dkoi L -?J.ei A || 14 dnsQTtsozaza M d | 
yivoizo Burchard: ylyvoizo L M d , flor. 17, ysvoizo A; yiyvoivzo temere 
Gesn. 2 p. 82, inde vulg. || 15 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 60 
Mein.) Br (post ecl. 6, 48 Mein.), addito lemmate MA (post ecl. 6, 53 
Mein.). recurrit Maxim. c. 27 p. 612 Combef. (Kdzcovoq). fontem Sto- 
baei indicavit, testimonia collegit Wyttenbach loco supra signato 302 JQANNOr ITOBAlOr EKAOrQN I 

Kcttiov trjg nokvTekeiag xa&anTotievog elnev 'togxake- 
ndv eoTt kiyetv ngog yaoTega ujto ttr) e%ovoav . 

62 (6, 56 Mein.: Ps.-Plut. I. c. p. 199 A) 

Tovg onovddlovTag lv Toig yeloioig eleyev ev Toig 
onovdaiotg yiyveo&ai xaTayekdoTovg. 5 

63 (6, 65 Mein.) Evxkeidov. 

'Eoti de 6 /*ev vnvog vewTegog xal /ueioaxiiod^g 
daititov, evnetOTog xoi $<jcdtog dnoq>vyeiv 6 de eTeoog 
ovTog noktog xa/ yiQtov, ev Toig nQeoflvTiQoig tojv dv- 
&ou)7ia)v (xdliOTa eitnetpvxtog, donetOTog y.al duaQaixt- io 
Tog. tovtov de tov daittovog eQycodeg eoTiv dnakka- 
yrjvat, OTav dna!- naQJ "• ovTe yaQ koyotg nQOoi%et 
ovdev [ovTe dxoveiv to ovvokov dvvaTat]- xcoqpog yaQ 
eoTiv. ovt* av detxvvcov avTo) iftqpavioatg t\ dv' Tvqykog 
yaQ eoTcv. 15 

64 (deest Mein.) Evoepiov (fr. 62 III p. 17 Mull.). 
2(oq>Qoovvrjv, to neQ dr) xat dvayxatOTaTOv, naQa 

tiov }-vvoi/.ovoicov yvvaiy.iov avdQeg dnatTiovoi, xai tog 
xQioooveg vnodeeoTiQtov aQxetv dl-ievoi' TavTa de dj-tevv- 1 Tdxvjv (Trubr.) L xdxwv Br ovxoq Max., om. M d A; Kdxtov 
6 noeoftvxeooq tacite ex Ps.-Plutarcho sive lemmate Gesn.* p. 82, inde 
vulg. | iv xa> Si]y.to xr\q doojxlaq xal noXvxekeiaq Ps.-Plut. | 3 ecl. 
hab. lemmate non iterato LBr (post ecl. 6, 54 Mein.), addito lemm. xdxoj- 
voq M A (post ecl. 6, 55 Mein.). recurrit Anton. I c. 63 p. 66 (Kdxwvoq) 
Maxim. c. 64 p. 258 Bib. (Cato) || 4 Tovq onovS. MA:'0 (om. L rubr.) 
avxbq xovq onovS. L Br Tovq Sb onovS. Ps.-Plut.; Kaxvjv xovq onovS. 
ipso Stobaei auctore invito Gesn. 2 p. 82, inde vulg. vide flor. 20, 68. 
38, 55. 46, 78 Mein. | xaiq onovSalq A j 5 yiyveod-at (yiv- L) libri: 
heo&at Ps.-Plut. || 6 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6,56 Mein.) MA 
(post ecl. 6, 64 Mein.). Erotico Euciidis non recte adsignat Meineke ad 
Athen. p. 259 fl 8 evnetoxoq Gesn. 8 p. 86 Lobeck Soph. Ai. p. 140: 
evntoxoq LM d A; evonetoxoq operarius Meinekii | 6 Sb exegoq ovroq) 
i. 9dvaxoq || 9 iv {Sb) xolq proposuit Meineke |j 10 doneioxoq Lobeck: 
dnioxoq LM d A; dnetoxoq Gesn. 3 || 11 Stj mavultMeineke |j 12 noootzet 
LM d A; -eiv Gesn. a p. 86, inde vulg. || 13 ovxe — Svvaxat seclusit Wilamo- 
witz ap. Bobertum Tkanatos (Berol. a. 1879) p. 23 || 16 ecl. cum lemm. 
hab. L (post ecl. 6, 65 Mein.), om. M A ;| 18 t-vvotxovoojv L: corr. Meineke 
v. IV p. 241 | dnaixoioiL: corr. Meineke |) 19 d&oioi L: corr. Meineke CAPVT VI nEPI AKOAASIAZ 303 

zeg ovx aideovTai oxooa exaozaTOj sotl ocucpQOOvvrjg v.al 
tcov ev rfj xov x^^govog eovTcov /noiga to ei-a/uaozdvsiv 
xavxa avToi, cooneQ ocpioi fiovvoig e^eov, xat fxera tov 
dveninlrjy.Tov naga acpecov 7cavTeXeojg xai dvedrjv ovxco 
5 7iArj/.ifxeXeovTeg. 

65 (deest Mein.) f "EnLY.Tr t Tov 3 ^4noLivrjfiovevfidTcov (De- 

mocr. fr. mor. 47 Mullach). 
c 'Oooi dnb yaotQOQ rag rjdovdg noiiovTai, vneQpe- 
ftlrj-KOTeg tov xaigov, eni fiouJoeOLv r] eni ndoeoiv 1} eni 

10 acpQodioioiOLV, tovtolol naoiv al fxev r)dovai ^Qaxeai 
Te xal 6l } dkiyov yivovrai, oxdoov av %qovov eo&icooLV 
rj nivwoLv, ai de Xvnai nolXai. tovto ftev yaQ to eni- 
■3-vfteeLV alel tcov ai>Tcdv naQeoTi, xal oxorav yevryiaL, 
6y.oiojv enLd-vfxeovoi, did Taxiog ye r) rjdovij naQoixeTai, 

15 xal ovdev ev avTOioi XQVjOvov eoriv, dXV r t TiQipig @Qa- 
Xea, xai avTig tcov avrcov dei. 

66 (6, 37 Mein.) Kledv&ovg. 

1 hxdoxio L: corr. Meineke || 2 x^ipovoq L; doelovoq Meineke male | 
(ioio% Meineke || 3 /xovvotq scripsi: /xovvao L; /xovvotot Meineke |j 4 

T' 

ovxtoq L p 6 ecl. cum lemm. Entxxr/ dno/xvrj/xovev/idxtov hab. L (post 
ecl. 6, 64 H.), om. M A. sed recte infra ArjptoxQixov eclogae praefigitur 
flor. 18, 36. difficultatem quo modo expediam probabiliter, haereo. nisi 
Arriani locus una cum lemmate Ar/iioxQixov interciderit, possis suspi- 
cari traiciendam esse eclogam ante ecl. 59, ubi vide. ad proximam (66) 
lemma Entxx. 'An. non pertinet. proxima potest desumpta esse velut ex 
Sereni apomnemoneumatis, certe Sereni (6, 36 Mein.) eam praecedit in 
MA. memorabile autem quod ecl. 18, 36 Mein. habet S, non item 
M A || 9 inl ante noa. et d<pQod. iterat L, om. flor. 18 || 10 dq>QO- 
dtoiotq iv L et flor. 18: iv nil esse nisi terminationem vocis d<pQ. recte 
monet Wachsmuth | xovxotat L: xotot flor. 18 | fiQaxelat libri: corr. 
Meineke || 12 post nivcootv in Democriteis fuit fort. rj acpQodtatd- 
t,tootv, cf. Democr. fr. mor. 49 Mull. | Ivnat L ?.otnal S in flor. 18 | 
int&v/xeZv L et flor. 18 || 13 del L et flor. 18 | naQeoxt L, -tv S in 
flor. 18 || 14 int&v/xiovot (sed ex -itoot corr. S 1 ut videtur) S in 
flor. 18: -ovot L | ye L: xe flor. 18 || 15 malim ovdhv [iv] avxoZot \ 
'dubito utrum r/ an r) J Buecheler | pQay^eZa xal av&tq L et flor. 18: 
corr. Meineke j| 17 ecl. sine lemm. hab. L (post ecl. 6, 65 H.), addito 
lemm. MA (post ecl. 6, 36 Mein.); vide ad ecl. priorem 804 IQANNOr STOBAIOr EKAOIQN T' 

Kiedv&rjg eleyev, ei xikog iariv t) ijdovrj } ngog xa- 
xov Toig dv&Qcdnoig txjv qjQovrjaiv dedoo&ai. 

67 (6, 63 Mein.) JJkdrcovog ix tov TlQiotayoQOv 
(p. 357 B — E). 

Tooovxov ii-aQxei ngbg xrjv dnodei^iv, r t v iuk del b 
xa\ TlQutxayOQav vuiv dnodei^ai negl wv rJQeo&e i t udg. 
rJQeo&e 6e, ei /uifivrjo&e, rjvixa rjfieig dkkrjloig coiioko- 
yovfiev htLOTrjfirjg jur) elvai (irjdev xgeitxov, dkkd tovto 
dei XQarelv, onov dv kvfj, xai rjdovrjg xal xutv du.cov 
dndvTtov' v/netg de dr) ecpaTe ttjv fjdovrjv nokkdxig xqo- 10 
reiv xa\ tov eidoTog dv&Qtonov. ineidr) (de) vftiv ov% 
cbftokoyovfiev, fxeTa tovt 1 rjgeo&e fjjudg' co TlQCOTayoQa 
Te xal ^coxQareg , ei de fir) eari tovto xb nd&rjua fjdo- 
vrjg rjTTaad-ai , dkXa z/ noT* earl xai Ti vueig avvo cpate 
eivai; ehtare fjuiv. ei uev ovv rore evftvg vfiiv einofiev 15 
otl dfiafria, xareyeXdxe dv fjficov' vvv de dv fj/utov xara- 
yekdte, xa\ ificov avrcov xaTayeXdaeaS-e. xa\ ydg ifieig 1 'OXedv&rjq (0 rubr.) L | ^ om. M d |j 2 6e6oo9at ci. Meineke: 
6l6oo&at LM d A || 8 ecl. cum lemm. hab. L (post ecl. 6,37 Mein.) 
M A (post ecl. 6, 62 Mein.) (| 5 ante xoo. quae intra idem enuntiatum 
habet Plato praecidit Ioannes fl 6 vfdv dno6el£ai LM d A: dno6el%ai 
tacite ex Plat. Gesn. 1 p. 84, inde vulg. | jjoeo&e L: eioeo&e M d etoeoSe, 
in quo ei (compend.) ex rj fecit m 1 , eadem ut videtur superscr. tj (postea 
fortasse linea inductum) A; TjpeoQ' tacite ex Plat. Gesn.*, inde vulg. | 

I fjoeo&e 6h L, Plat.: eipeo&e 6h M d A | uiuvtjo&ai A | aU.rjkaq 
compend. L | ibuokoyovuev LM d PlatonisT: ouoXoyovuev A Platonis 
B 8 urj etvai urj6hv LM d A: firjdev elvai tacite ex Plat. Gesn. 1 , inde 
vulg. || 9 del L M d A : alel Platonis B T | xgaxelv tacite ex Plat. 
Gesn. a , inde vulg. : xgaxel L M d A | onov dv ivjj, xal fjdovijg tacite 

T 

ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg.: (mor dv iv rjtiovij L M d A fl 10 e<pa L | 

II 6h tacite ex PlaL addidit Gesn.*, inde vulg. 1 12 (ouokoyovuev L 
M d Platonis T ex emend.: buokoyovuev A Platonis B T | tJQeo&e L 
Plat. : el'oeo&e M d A | 18 xe om. L | el 6h LM*A: el tacite ex Plat 
Gesi.*, inde vulg. | Hoxt tovto] xovxo £xr/ I 14 aXXa LM d A 
Platonis T: dkXo Platonis B | xal xl W Plat.: r/ LA | 15 ei- 
naxe L M d A : untxe ex Plat. Gesn.*, inde vulg. | iulv om. A | 16 
xareyeXaxe M d Plat.: xazayeXaxe L A | 17 vutov M d APlat.: rjuaiv L GAPVT VI IIEPI AKOAAIIAI 305 

co/xoXoyf^yaTe eniOTrj/iiqg evdeiq et-a/iaQrdveiv neol tr)v 
tcbv fjdovtuv dioeatv v.ai Xvncov tovg e^a/xaQtdvovtag' 
tavta d' eotiv dya9d Te yai yaxd' yai ovyeti entotf- 
/xrjg, dXXd yai r)g to nQoo&ev eti cofxoXoyrjyate otl (xetQrj- 

5 ttyf t g' fj 6e e^a/xaQtavofxivrj TCQ&l-ig dvev eniotrj/xrjg ioTe 
nov yai avtoi ott dfxa&iq nQattetat' tooTe tovt^ eoti 
to rjdovfjg rjttco elvai dfxa&ia fj /teyiotrj. 

68 (6, 64 Mein.) nXdtcovog ey tov 0tXfj(3ov(p.Qbh — 66 C). 
Ka& ev eyaotov toivvv tcov tQicbv nQog tr)v fjdovrv 

10 y.al tbv vovv yQivco/tev. del yaQ idelv notiQcp /xdXXov 
t-vyyevkg eyaotov avtcov dnove/tovfxev. — KdXXovg yai 
dXrj&eiag yai ftetQtotrjtog niQt Xiyetg; — Nai. nQcvtov 
oi ye dXrj&eiag ov Xaftov, co JlQcotaQxe' yai Xafiofxevog 
Jleipag eig tQia, vovv yai dXrjd-etav yai rjdovf^v, noXvv 

15 enio%cov zqovov dnoyQtvat oavtco, noteQOV fjdovf^ l-vyyevi- 
oteQOV i] vovg dXrj9eiq. — Ti de %qovov oel; noXi; ydo, 
oifxat, dtacpeQetov. fjdoVrj /xev yaQ dndvtcov dXatoveota- 
tov, cbg dk Xoyog, yai ev talg f)dovalg talg neQi td 
dcpQodioia , ofi dr) /xiytotat doyovoiv elvai, yai tb enioQ- 

20 v.elv ovyyvcofxrjv eiXrjcpe 7taQa d-ecov, cog ya&dneQ naidcov 
(rwy) fjdovcov vovv ovde tbv bXiyiotov yeytrjfxivcov. vovg 
6e rjtot tavtbv v.ai aXfftetd eottv r) ndvtcov bfxototaxov 

2 Xvntav M d Plat.: Xotntov L Xotnbv A || 3 ovxsxl LM d : ovx 
A; ov /xovov ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. || 4 i)q xb nQoa&ev L M d A 
Platonis B T ; nQoad-ev eiq xb (voluerit eiq xb tiqoo&sv) ex Platonis 
Ald. p. 408 Gesn. 3 , inde vulg. | oxt delet Hirschig probato t)q zb Philol. 
X p. 188; oxe oscitanter Gesn. 2 , inde vulg. || 5 i^u/iuQxavofxhr] ex 
Plat. Gesn. 2 , inde vulg. : u/iuqxuvo/xsvtj L M d dfxaQXOfievr/ A || 7 xb 
xfjq rjdovijq L || 8 ecl. cum lemm. hab. LMA; Ex (^rubr.) xov <PiXfj/3ov 
nomine scriptoris non iterato L || 10 xQtvtofxsv Plat. : xQtvofxsv LM d A | 
71qoxsq(i) A corr. A 2 || 12 Xsystv A || 13 av Xuftov Buecheler: sv Xufiov 
L A svla/Sov M d ; ka/3ov tacite ex Platone Gesn. 2 p. S5 || 15 /qovov L 

co 
M d Plat.: X q6v A || 16 aXtj&sta M d || 17 ala^ovsoxaxov LM d A: «';.«- 

t,ovioxaxov Plat. Athen. XII p. 511 d Eustathius ad Od. p. 1441; xb d).a- 
L,oveaxuxov Eusebius praep. ev. XIV 22 || 18 iv xulq L JVl d Plat. tisqI 
xulq A sed iv superscr. manus antiqua || 20 orane q Ath. || 21 rcov tacite 
ex Platone addidit Gesn. 2 , inde vulg. | ijdo/xevcov Euseb. et Athenaei E| 
vovv om. libri Athenaei 

Stobaeus III. 20 


306 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

xe xai dXrj&iaxaxov. — Ovxovv xb [jur]] fxexd xovxo xf t v fxe- 
XQtoxtjxa woavxojg oxixpat, noxeQOV ffiovfj qpQovf t aetog fj 
qpQcvrjOtg fjdovfjg nXeioj xexxrjat; — Evaxenxov ye xai 
xaixtjv axiiptv nQOpifiXrjxag. oi/uai yctQ r)dovr]g fxev xai 
neQixaQeiag ovdev xolv ovxojv 7ieqpvy.bg d/xexQOxeQov evQeiv 5 
av xiva, vov 6h xai intoxfj/nrjg ififxexQoxeQov ovd' av ev 
Ttoxe. — KaXulg etQrjxag. oftojg <5' ext Xeye xb xqLxov. 
vovg f t fxiv xdXXovg fxexeiXrjqpe nXeiov fj xb xfjg f t 6ovf t g 
yevog, ojox 3 elvat xaXXioj vovv f t 6ovf t g, fj xovvavxiov; — 
Aq* ovv qpQOvrjotv fxev xai vovv, oj SulxQaxeg, otdeig 10 
nojnoxe ovd-* vnaQ ovx* ovoq aiaxQov ovxe eldev ovxe 
knev6r t aev ov6afxfj oidaftojg ovxe ytyvbfxevov ovte ovx' 
ovx > eabfievov; — 'OQduig. — 'Hdovdg 84 (yi) nov, xai 
xacxag o%^6bv xdg fxeyioxag, oxav iSojfxev f t 86ftevov bvtt- 
vovv, fj xb yeXoiov kn avxaig f) xb ndvxojv alioxtaxov 15 
knofxevov OQwvxeg avxoi xe aloxw6fxe&a xai dqpaviZov- 
xeg xQvnxofxev " xt ftdXtoxa, vvxxi 7tdvxa xd xotavxa 

1 to Plato, inde tacite Gesn. 2 , vulg.: tb /urj LM d A corr. A* { 

3 nkeiw M d A Plat.: nkttov L | ye LPlat.: te M d ; verba eiox. — 

nQoftiftXqxag bis scripsit A, prius tvoxtntov te et om. ti/v | tav- 

ttjv oxixptv L M d A priore loco, Plat. Euseb. : tavtTjv tr)v oxixptv A 

altero loco, Platonis nonnulli || 5 dfxttQottQOV et rnox ifx/xttQottQOv 

LM d A Plat. Euseb. : d/xttQwttQOv — ifxfxttQwttQov Platonis non nulli 

ot> 
inter quos est B || 6 IV om. A || 7 ).iyt tb A Plat.: Xiyet L Xiyttov 

M d || 8 nXelov LM d A Platonis vulg.: nXiov Platonis cod. Coislinianus 
Euseb. || 9 toivavtlov toivavtlov M d toivavtlov bis scripsit A | 10 
UAA' ed. Wohlrab | ovv fj (fQOvr/otv Plalonis B aliique non nulli | ovStig 
nwnott (nwnote L) LM d Plat.: ovdelg note oidtig nwnott A || 11 ovte 
inevoTjoev tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. : ov&' vnevotjoev L M d 
ovte vntQtvoTjotv A || 12 oida/xov oidafxwg Eusebius | ytyvo/xt vov L 
M d A sicut libri Platonis Euseb.; ytvdfxtvov tamquam ex Eusebio Stall- 
baum | ovt' scripsi: ov LM d A; bvta Plat. Euseb. g 13 yi tacite ex Pla- 
tone addidit Gesn. 1 ; an scribendum di ye dfjnov cum Eusebio? |j 14 tav- 
tag L M d A sicut Platonis non nulli Euseb. : tavta Platonis plurimi | 
tdwfxtv LM d Plat. Euseb.: tidwfxtv A. || 15 ndvtwg operarius Gesn. 2 , inde 
vulg. || 16 eno/xevov OQwvteg tacite ex Plalone Gesn. 1 , inde vulg.: in- 
avoQ'Hli,uivteg L inavogcovteg M d tnuvoQwvztg (sic) A | 17 ftdXtota 
vvxtl LM d Plat. Euseb.: vvxtl fidXtota A | ndvta ta totavta tacite CAPVT VI IJEri AK0AA2IA2 307 

didovreg, cbg qiag ov diov ogdv avrd. — Ilavri] dr) cpi]- 
oeig, co nQi6raQ%e, vnb re ayyeXcov ne/ttncov /.ai naQOvoi 
cpQa^cov, tog f)5cvf] ytrrfia ovk eori tiqcoxov ovd } av dev- 
reQOV, dXXd ngtorov fiev nj] negl fierQOV xai rb /uerQiov 

5 xal xaiQiov xal ndvra bnboa roiavra xQr) vojui^eiv, rf)v 
didiov figfjo&ai (cpvoiv}. — Oaiverat yovv ex rcov vvv 
Xeyofxevcov. — JevreQOv fir t v negi rb ov/ufierQov xal xa- 
Xbv xal rb reXeov xat txavbv xai ndv& 3 bnboa rfjg ye- 
veoecog av ravrrjg eoriv. — "Eoixe yovv. — Tb roivvv tqi- 

10 rov, cog (rj) Ifif) ftavreia, voiv xal qjQCvrjotv ri&eig ovx. 
av fieya ri rfjg dXrj&eiag naQe£eX9oig. — "locog. — -^Q 3 
ovv ov reragra, a rfjg ipvxrjg avrfjg ed-e/uev, eniortffiag 
re xat re%vag xat dbl-ag oQ&dg Xex&eioag, ravr J eivai 
%d ftQog roig tqioI reraQra, eXneQ rov dya&ov ye eori 

15 fidXXov rj rf ; g rdovfjg ^vyyevfj; — Td% dv. — Hefinrag 
roivvv, dg rjdovdg e&efiev dXvnovg oQiodfievoi, "/.a&aQag 

ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. : xd xoiavxa ndvxa L ndvxa xoiavxa 
(om. rd) M d A 

1 ov dsov tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg.: ovdsv LM d A | 
ndvtrj ex itdvta corr. A | 6r) tprjosig tacite ex Platone Gesn. 2 , inde 
vulg.: 6sZ <pr t olv (-oivL) L M d A || 3 rjSovr) M d A Plat. Euseb. : r) r)6ovrj 
L || 4 xal to /ustQOv operarius Gesn. 2 , inde vulg. || 5 xalgiov tacite 
ex Platone Gesn. 2 , inde vulg: xaiQOV L M d A | bncoa L M d Plat. 
Euseb.: ooa A | xoiavxa XQr) L M d A sicut Platonis non nulli: %qt) 
xotavxa Platonis meliores Euseb. || 6 rjQ^o&ai L M d Plat. Euseb.: sl- 
Qrjo&ai A idem ex Platonis editione Gesn. 2 , inde vulg. | (pvoiv Plato, 
inde tacite Stobaeo intulit Gesn. 2 , vulg. fortasse iniuria, nam deest vo- 
cabulum , ut testatur Bast, in Platonis codice Vaticano || 7 /usv Euseb. || 

8 ysvsostog LM d A Euseb.: ysvsdg tacite ex Platone Gesn. 2 , inde vulg. || 

9 av xavxrjg L M d A Plat. Euseb. : xavxrjg av tacite ex Platonis vul- 
gata Gesn. 2 , vulg. || 10 r) tacite ex Platone supplevit Gesn. 2 , inde vulg. || 
11 7iaQs£sk9ois LM d Plat. Euseb.: naQS^sk&rjg A | «^' tacite ex Pla- 
tone corr. Gesn. 2 , inde vulg. : yaQ L M d A || 12 a tacite ex Platone 
Gesn. 2 , inde vulg. : av L M d A | sO-s/isv avxfjg temere ex Platonis vul- 
gata Gesn. 2 || 13 oQ&dg tacite ex Platone Gesn. 2 , indevulg.: OQ&tog L 
M d A || 14 xolg superscr. L | ys om. Platonis aliquot et Euseb. || 15 rj 
secludunt Platonis editores | ^vyysvfj M d A Plat. Euseb. : §vyysvai (sed 
ut de l dubitet Vitelli) L 

20* 308 iQANNor rroBAior ekaofqn r' 

enovofidaavxeg xfjg tpvxfjQ avxf^g lniaxr]fxag , xalg (dt) 
alo&fjoeotv enofxivag. — "[otog. — 

"Exti] d 1 ev yevetp 
q>rjaiv 3 Ogq>evg 

xaxanavaaxe y.6a/uov aoidfjg ' 5 
axag xtvdvveiei xai 6 f)uixeoog Xdyog ev sxxt, xaxane- 
navftivog eivai XQiaet. CAPVT VII. 

IIEPI ANAPEIA2. 

1 EvQtnldrjg BeXXeQoqpdvijj (fr. 302 Ps'. 2 ). 
Qdgoog de rigbg xdg avftqpoQag /uiya odivet. 

2 (7, 3 Mein.) 2oq?oxXiovg AXavxog (473-80). 
AioxQov ydg avdga xov ftaxQOv XQll^ €tv ftiov. 

xaxoiatv oaxtg ftrjdev e^aXXdaaexat. 
xi ydg nag 1 rjftaQ rj/uiQa xignetv exst 
rtQoa&eioa xdva&eiaa xov ye xax&aveiv ; 
ovx av nQtalfirjv ovdevog Xoyov (Sqoxov, 
oaxig xaXalatv eXniatv &eQftaivexat' 

1 ^niazijfiag secludi iubet aut reponi fjdovdg Stallbaum oi 
Hmoxquaig , rdg Se scr. "Wohlrab | 6h tacite ex Platone addidit Gesn.*, 
indevulg. || 3 de pro 6' iv A || 4 fr. XIII Herm. || 5 xaxanavoaxe tactte 
ex Platone Gesn. a , inde vulg.: xaxanavaexe L xaxanavaexat M' 1 A 

Caput negl dvdQeiag servarunt M A , eclogas non nullas eliam Br 
Mac. Chrys., non nisi duas extremas quod semel moneo S Tr. (vide supra 
p. 3). titulum neol dvdgeiag (-iag A Br Mac.) praeter Photium habent 
M A Tr. BrMac, numerum MA Mac, de Tr. vide quae exposui mus. 
Bh. XXXIX p. 399 || 10 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Br. de 
ecloga T, 2 Mein. vide supra p. 25, 17 j 12 ecl. cum lemm. hab. M A 
(post ecl. 7, 1), fab. nom. om. Br (post ecl. 7, 1) Mac (tamquam ca- 
pitis primam) || 13 ataxQbv — 16 xax&avelv; om. Br | ydg om. Mac. | 
14 i!~a).kdooexai Soph.: i£e).dooexai M d igakdooexai A Mac alterum 
). infra lin. add. A l || 15 nao' qfiag ijfieQa (ut tacite e Soph. Gesn. s ) 
Mac: naQ y Tj/xiQav M d nag' ?/,««(> t],ueQav A 1 corr. A* | xeQipeiv 
Mac || 17 (ovaifXTjV Br | (iLov ci. Mekler |j 18 xat.alaiv (sed aiotv e 
corr. M d ) M d A Mac : x..aloiv duabus litt. erasis Br; xevaloiv Soph. CAPVT VII IJEPI ANAPEIAZ 309 

dXX 1 rj -/.aXcbg Cf^v i] xaXcog Te^vrjxevaL 
tov evyevfj xgf r ndvT 3 dxfxoag Xoyov. 

3 (7, 4 Mein.) Mevdvdoov (fab. inc. fr. 47 com. IV p. 248). 
c '0rav ri nQaTTr]g ooiov, dyadfiv eXnida 

5 nQoftaXXe aavTtjj, tovto yiyvcooxcov otl 
Tokiirj dixaiq xal d-eog ovXXaLiftdvei. 

4 (7, 5 Mein.) EvQinidrjg ^AQxeXdcg (fr. 245 N. 2 ). 

°Ev de ool iiovov nQOcpcovco, itr) *ni dovXeiav tiote 
tiov kxcov eX&rjg naQov ool xaT&aveiv eXev&eQcog. 
10 5 (7,6 Mein.) EvQinidrjg Javdrj (fr. 329 N. 2 ). 
Oev, tolol yevvaioioiv tog dnavTaxov 
nQenei x a Q a ^ rr )Q XQV GT0 S € ^S evipvxiav. 

6 (7, 7 Mein.) 2ocpoxXf t g "EQLcpvXrj (fr. 196 N. 2 ). 
!Av6qcov yccQ eo&Xcov ot^qvov ov LiaXdooETai. 
15 7 (7, 8 Mein.) ZocpoxXfjg Kqeovou (fr. 325 N. 2 ). 
"OoTig de ToXiir) nQog to detvbv EQxeTai, 
oQ&r) iiev r) yXcooo 3 EOTiv, docpaXr)g d 3 o vovg. 
8 (7, 9 Mein.) EvQinidrjg 'H Q axXel (fr. 854 N. 2 ). 

2 ndvx' dx. L om. Mac. || 3 ecl. cum lemm. hab. M A Mac, sine 

lemm. Br; fi in (xevuvdQOv om. Mac. rubr. || 5 nQofta/J.e oavxip A 

Br: TtQofiakte {ngo^aXeMac.) aeavxco MMac. ; ngofi «?.?.' eavxco Gesn. 2 , 

inde vulg. | yivcoaxcov libri || 6 cf. Stob. flor. 29, 34 Mein. | xo?.(x% (ut 

t a 

tacite Gesn. 2 ) Br: xo?./xu M d Mac. xo?.fx sine acc. A || 7 ecl. cum lemm. 

hab. MA Mac. Chrys. || 8 nQOcpcovco M d : nQOtpavco A Mac. | /xtj 'nl 

dovkelav (ut tacite Gesn. 2 ) Mac: /xtj nidov ?.eiav M d /xi\ nov deiliuv 

A || 9 ilev&eQcog libri Stob. : ikevd-eQco recte Nauck || 10 ecl. cum 

lemm. (evQ. ddvav M) hab. M A. cf. Eur. fr. 961 N. 2 || 12 nQenei M d 

nQe A; ftXenei ci. Iacobs in sui exemplaris margine Qenei Heath. xQe- 
net operarius Gesn. 3 p. 86, inde vulg. || 13 ecl. cum lemm. hab. M A. 
cf. Men. mon. 31 | 14 ovx aXXuaaexui ci. Naber mnemos. 2 IX p. 242. 
sed ov /xaX. titulo ne q! dvSQeiag convenientius est || 15 ecl. cum lemm. 
hab. MA; x.Qeovau M d , xQeovau (vel -oa) A unde xQeovoy Meineke || 
16 xoX/xtjg Elmsley in Eur. Med. p. 146 || 18 ecl. cum lemm. hab. A, 

om. M. sed evQinni ijQaxXet habet verbis xb /cev — 310, 3 oldinodi 
omissis etiam M. l HQaxXetSuig (quam fabulam non integram servatam esse 310 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

Tb (xev oqayr,vai deivov, evxkeiav d' eyei' 
%6 firj xraveiv de deikov, r)6ovr) 6' evi. 

9 (7, 10 Mein.) EvQinidov Oidhzodi (fr. 552 IS'. 2 ). 
IJoTega yevia&ai drjxa XQ r jOifxcoxeQOv 

avvexbv dxokfiov r) &Qaovv xe v.dfiairt' ; 
xb fiev yaQ avxcbv oxaiov, aXV dfivveTat ' 
xb 6' ^avyalov ccQybv ev 6' dftqoiv vooog. 

10 (7, 11 Mein.) Aioxvlov (Septem 42—56). 
"Avd^eg yctQ eitxd, &ovqioi Xoxayeiat, 

xavQooqjayovvxeg eig fiekdvdexov odtog 
y.ai ■d-iyydvovxeg x e Q°i xavQeiov qdvov, 
"Aqtj x', 3 Evvi6, y.ai tpikaifxaxov ®6(lov 
WQHio/noxrjoav rj nokei y.axaox.aq>dg 
■9-evxeg karcd^eiv daxv Kadutiior ftia, 
i) yfjv &avovxeg nQoa&e qtvQaoeiv q>6vqj. 
arjfiela 6' avTiov xolg xexovoiv elg dbfiovg 
riQog aQfi' 'AoQaoxov x^Q^iv eoxeqov, ddr.Qv 
"keifiovxeg' olxxog 6' ov xig r)v dvd axbfia. 
oidrjQoqjQCov yaQ &v/nbg dvdQeia qkeycov 

aliunde constat, cf. Kirchh. ad Heraclid. 627 Nauck ad Eur. fr. 851. 852) 
ci. Nauck plaudente Wilamowitzio, intercidisse de fortitudine sententiam 
ex Hercule 132 (162?) sublatam opinatur Meineke. recurrit poetae et 
fab. nom. om. Plut. de virtute morali p. 447 E 

2 6h deikov e Plut. Porson adv. p. 276: 6' ov deivbv A || 3 ecl. 
hab. MA, lemma A. de M vide ecl. priorem. habes quattuor fabulas 
Euripidis, Sophoclis duas ordine litterarum sese excipientes || 5 dxo).- 
fiov x' Porson malebat, receperunt Gaisford et Meineke | xdfia&tj, 
quod in A 1 legere sibi visus erat, recte Grotius dict. poet. p. 522: #' i/x- 

ttavrj M d , teste Meklero xevfte'j/1'i A pr. m. incertum qua manu corr. in 
x. iftfiavij || 7 ?)av/cftovGrotius: ijovyiov M d A | dgyov Musgrave: |p- 
yov M d A || 8 ecl. cum lemm. hab. M A || 10 adxoq A Aesch. : adx- 
xoq M d || 11 yeiQl M d A: x*Q at Aesch., inde Gesn.*, vulg. | xavQeiov 
Aesch. : xavQiov M d A || 12 aQtj rh M d || 13 tuQXtoftoxrjaav Aesch.: 
WQXOfioxrjoav (ojQXOfi-M^) M d A || 15 nQoo&e (-9e v M d ) M d A: xijvde 
Aescli. || 10 OTjfieia d' avxtov M d A: (xvijfttld &' aixutr Aesch. | 18 
dvct (dva M d ) axdfxa M d A: 6ia axofta Aesch. || 19 dvoQfia Aesch. : 
dv$Qelav M d dvdQiav A CAPVT VII HEPI ANAPEIAZ 311 

envei, XeovTtov tog "Aqt^ dedoQXGTtov. 
ytal Tt[)8e niaTig ovy. okvio %QOvlZe%ai. 
Y.Xt]QOV/ievovg 6 y eXecnov, tog ndXto Xa%tov 
e/.aavog avTtov nQOg nvXag dyoi Xoxov. 
5 11 (7, 12 Mein.) Mc(iveQ(iov (p. I* II p. 31 Bergk. fr. 14). 
Oi (xev dij xeivov ye /tievog y.ai dyrjvoQa \rv(ibv 
xolov e(iev nQOziQtov nev$o/xai, o% (iiv cdov 
vlvdtov ln,no(xdxtov nvxivag vXoveovia cpdXayyag, 
c 'Eq(xcov d(x nediov tptora tpeQe/x/xeXir^v. 
10 tov (iev ccq' ov noxe ndfxnav e/ni/mpaTO IlaXXdg *A&r\vi\ 
6qi/hv (xevog YQadir^g, ev& y oy 3 avd 7iQO(.id%ovg 
oevai& 3 alfxaroevTog ev vo(xivjj noXe/xoio, 

niKQa (itaLo/xevov dva/ievetov (leXea. 
ov yaQ rig v.eivov drjitov «V d/xeivoTeQog tptog 
15 ea/ev enoixeoSai tpvXonidog y.QaTEQfjg 
eQyov, ot 3 alyfioiv tpeQer 3 toxeog relioto. 1 agn M d A Aesch. ; olqtjv Gesn.* inde vulg. || 2 xojvSe Aesch. | niovtq 
M d A: rcvoxtq Aesch. | ovx oxvoj /Qovi^excct ex Aeschylo Gesn. 2 inde 
vulg. : ov /xovoj /aQt^exat M d A || 3 e?.emov ex Aesch. Gesn. 3 p. 86: 
H?.mov M d A || 5 ecl. cum lemm. hab. MA || 7 oq (uv ci. Meineke v. IV 
p.. LVII hac sententia: tantam antiquiorum virtutem non audivi, qui 
viderim illum fortissime pugnantem \ XSov M d elSov A || 9 "Eqjxiov 

restituit Gesn.* p. 8" mrg: eQtfxtov M d igfj/u A 1 r\ del. manus alt. ; ex 
Gesnero pendent Schowiani^B.C.' | <peQ y i t u(te?.irjv M d idem fere scripserat 
sed distinctionis signa delevit A || 10 xov in lac. A m. rec. || 11 ev& ' 
oy' Schneidewin: eo9- y oVM d t«;#'(sine acc.) ot'A | av anQ. M d || 
12 oev y rj& y M d oevnB^ A: corr. Schneidewin | altxaxoevxoq ev tacite 
suppl. Gesn.-, inde vulg. : al/xaxoev M d ai/iaxoev A | noUfxoio M d 

oi , 

7to?.e/xioy A || 13 ftta^o/xevoq nescio quis primus (Schowii testimonio 

nulla est fides): ftta^ofxevov M d A; ?.taZo t uevoq scr. Bergk || 14 Srfiojv 
et' M d A; Srjiwv en Bergk non recte, Stjicov to't' Hiller || 15 xQaxeQfjO 
M d xQaxatfjq A || 16 avyfjoiv Bergk: avyatot M d -aloiv A | q:eQex y 
ei'xe?.oq r]e?.ioto Meineke v. IV p. LVII quem secuti sunt Bergk et Hiller 
anthol. lyr. 4 p. 33. in Stobaeo nihil mutavi, quia nescio an interpretatus sit 
'nullus illo melior dum vivebat'. ceterum minus probabiliter olim Bergk 
<fSQex y toxeoq i\e?.toio et'xe?.oq scribendum esse coniecit aut totum penta- 
nietrum omissum. nam, ut ipse monuit, integro versu terminari locum 
a Stobaeo adscriptum consentaneum est nec vereor ne quis lacunae com- 312 IQANNOr STOBAIOr EKAOrON V 

12 (7, 13 Mein.) MeXivvovg ^Leo^iag eig Ttofttjv (anth. 
lyr. 2 p. 520 Bergk). 
Xaige /.wi Poifua, &vydrrjo "Agi^og, 
XQVoeo/niTga datqjQCov dvaooa, 
oe/uvov a vaieig eni yag "OXvfircov 5 

aiev a&Qavotov. 
ool fiovcc, TiQeoftioxa , didioxe MoiQa 
xvdog aQQTjXTit) ftaoiXfjov cxQ%ag' 
oq>Qa Y.OLQavjjov exoioa xaQTog 

dye/uovevflg. 10 

oq d viid aoevyXq -/.QaTeQcbv Xercddvcov 
OTiQva yaiag v.ai rcoXidg SaXdooag 
oqjiyyeTai' ov <T doqjaXicog xvfieQvdg 

aOTea Xacbv. 
TtdvTa 6e oqdXXcov 6 fxeyiaxog auov 15 

xai LieTanldoacov fiiov oXXot 3 aXXtog 
ool fiovq nXtjoioTiov ovqov aQ^dg 

ov /neTaftdXXec 
rj yaQ e* ndvTiov ov /wva XQaTioTovg 

probandae gratia confugiat ad M ubi posl ujxeoq t]e)loio sine distinctione 
ab ipso librario, non, ut exspectari potuit, a rubricatore pergitur fiehv- 
vovg Xeofiiuq elq Qcbfurjv 

1 ecl. cum lemm. hab. M (vide ad ecl. priorem) A ; [xe/dvvovq 
compend. A. 'putavit haud dubie Stobaeus 'Pcb/xr/v hic esse uvdQeiuv' 
Grotius dict. poet. p. 522 || 3 v Aptjoq nescio quis primus: uQeoq M d 
A || 4 xQvoeo/uTos M (1 A: x& v oeo/xiTQu Gesn. 2 XQVoedfuxQ^ 10 ci. Mei- 
neke vol. IV p. LVII | datcpQajv (ut (acite corr. Gesn. 2 ) A: 6ut<fQ0v 
M d | 5 « vaieiq Grotius non primus, ut videtur (cf. dicta poet. p. 522): 
av airjq M d dv uir/q A || 6 uB-QUVozoq ci. Gesn. 2 mrg, vide Schneidewin 
del. poes. gr. p. 454 || 7 nQeo/Svq rcc M d nQeo/Sio xa (sic) A : nQeopioTU 
Grotius quod tuetur R.Meister die gr. dial. I p. 159, sed pro vocativo haben- 
dum esse monet Buecheler; nQeofteiQU ci. Gesn. 2 mrg probanle Schneide- 
wino, nQeo{HoTu e6coxe ci. Nauck (per litt.) || 8 uqt/xtco M d | (Suotkrfiov 
ut mox xoiQuvtfiov M d || 9 syoiou Grotius: eyovou M d A | xuqxoc A: 
xQuxoq M d || 10 dye/xovevr/q M d : dye/xovevr/q A Gesn. 2 , inde vulg. || 11 
iTia scripsi: vnu M d , vnb A Gesn. 2 , inde vulg. || 15 o<pu/.kcov A: oi/u- 
kiov M d || 17 ool (ut tacite scr. Gesn. 2 ) A: ov M d || 18 /xeTa/ld/./.ei 
nescio quis : /xexufj % d/.h\ (-q A) M d A CAPVT VII DEPl ANAPEIAS 313 

avdgag aiyuardg ueydXovg Xoysvetg, 
BvoTa%vv JduaTQog ontog dveioa 

/.aQTTOV an dvdQtov. 

13 (7, 14 Mein.) 'O^qov (11. XIII 288 — 291). 

5 EineQ yaQ /e fiXeio novev/tevog r]e Tvneirjg, 

ovy. av en 3 aixev 3 bnto&e neoot ({SeXog/ ovd evt vioTtp, 
dXXd /ev rj ot4qviov rj vrjdvog avxidoeiev 
TtQOOOto te/nevoto ftera nQOfidxtov oaQtOTiv. 

14 (7, 15 Mein.) Tov avxov (II. XXII 283 sq.). 

10 Ov ftev ptot qjevyovrt fieraq^Qevtp ev 66qv nrjl-etg, 

dXX 3 l&vg pte/tatoTi dtd orrj&eoquv eXaooov. 

15 (7, 16 Mein.) ^coxQatovg. 

^w/.QaT^g eQtoTrjd-etg tL Qtourj, eine \ivrjotg ipvyrjg 
fterd ocouaTog 3 . 

15 16 (7. 17 Mein.) EntxTrjTOv (fr. 56 III p. 85 Schweigh.). 

Jta tovto enatvetv ^AyQtnnivov di/atov, oti nXei- 
otov dl-iog dvrjQ yevouevog ovdentonoTe enrjveoev eav- 
tov' aXX* ei /al dXXog ttg avTov enfjvet, rjQV&Qia. ovzog 
6\ eqpi], o dvr t Q Totovrog r]v, ioots tov ovptfiaivovrog det 

20 eavTtp dvo/6Xov enatvov y^dcpetv ' ei /tev nvQerTOt, nv- 
QeTov, ei de ddo^oi, ddo^iag , ei de tpevyot, q^vyrjg. /ai 
noTe ueXXovTt, eq>r], avTtp aQtorfoetv eneorr] o Xeytov 

1 ui/fxurug fxsyuXovg M d A : uiyft?nug /j.syu?.cog oscitanter Gesn. 2 , 
inde vulg. | /xsydXovg suspectum Bergkio |] 2 oncog malim | dveloa 
(quod ci. editor Francof. p. 167 mrg) A: owsioco M d || 3 un' uyQcov 
vel dgovoav ci. Bergk uqovqu Buecheler || 4 ecl. cum lemm. hab. A, 
om. M || 6 fc7t' A, Ps.-Plut. de v. et p. Hom. c. 198: iv Hom. | neooi fis/.oq 
Hom. (ubi ntoy G. Barroc, neooi plerique): neoyg (om. (isXog) A ] £vl 
(plane ut Hom.) A, erravit Gaisford || 9 ecl. cum lemm. {oijl?]qov M) 
hab. MA || 10 nijl-sig (sig in ras. corr. M'-) M || 11 oT?']9socpiv Hom.: 
oxri&eoiv M d ax?}&eooiv A | 12 ecl. cum lemm. hab. M A || 13 £qio- 
xiftelq bis exaratum, prius del. A | elnev M d || 15 ecl. cum lemm. 
hab. M A [] 17 eye vofxevog (sine spir.) M d || 19 6s M d | scprj sc. Epictetus, 
cuius verba refert Arrianus | ovfifiuivowog aftM d : ovfifiuivovxog A || 
21 cpsvyoi tacite Meineke: cpvyoi M d A ]j 22 uvtco uqiox?]oslv tacite 
scr. Gegn. 2 p. 87, inde vulg. : xco (xco A) uqiox?\oslv M d A 314 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

oxt <pt-vyt.iv avxbv xeXevec NiQtov xai og [£<?»/] 'ovxoiv' 
elnev c iv AQi/.ia ttQiotr]O0ftev\ 

17 (7, 18 Mein.) Atoyivovg. 

Ovdiva v.akbv eq>r]oev elvai novov, ov ft\ xilog 
efq evxpvxia v.cci xdvog xpvx^g , cclV ovxi ouifxaxog. 5 

18 (7, 19 Mein.) Qovxvdidov dr^irjoQiag TleQi/liovg 

(II 63). 
Tb yoiQ anQayftov ov otoUxat ftr) fxexa tov dQCtoxr- 
qiov xexayftivov. 

19 (7,20 Mein.) 'Avxtyovov. 10 
Avxlyovog de eq>r] xd fiiytoia xakd avev fteydlcov 

ytayudv ovy. elvai. 

20 (7, 21 Mein.) XQvoinnov. 

EXeyev de o XQvotnnog akyelv ftev xcv ootfov, ftt] 
fSaoavii^eo&ai di' fxr] yaQ evdtdovat xf t ipvxf. y.cti deio&ai 15 
fiiv, fii] nQOodixeo&ai di. 

21 (7, 22 Mein.) Ar]fioy. Q ixov (fr. mor. 90 Mullach.). 
AvdQeir t xag dxtxg OfiixQCcg eQdei. 

22 (7, 23 Mein.) MovoojvIov (rel. p. 256 Peerlk.). 

Kcci ccv xov ovftcpiQOvxog ftdXtoxa nQoatQf t 'ixeo&ai, 20 
fit] dvoyjQttive xaig neQtoxdoeotv, tv&v/xovfxevog nooa rdi d 

1 xekevet vsqcov M d : xe?.eietv iQcov A | t<pt] seclusit Schow | 

2 aQxia A 2 | ccQtOTtjOOfiev M d dQtortjoo/xev A l ; cf. Arr. diss. Epicl. 
I 1, 28 (ubi eadem res narratur): elg 'AQixetav ovv ccneX&ovres ccqi- 
oxijocofxev || 3 ecl. cum lemm. hab. M A || 4 dtoyevtjg tacite ante 
ovd. addidil Gesn. 2 p. 87, inde vulg. fortasse recte, sed vide III 1, 55. 
4, 83. 10, 57 || 5 ei'tj evxpvyia xai rovog corr. Gesn. 2 mrg: tivat ev- 
\pvyiav xctl xovov M d A; v. evip. xccl vereor ne interpretis sint aut 
ipsius gnomologi titulo neQt dvdQeiag cupidius inservientis. an ev&v- 
fxia xai'! |! 6 ecl. cum lemm. hab. MA; dtjfxtyoQiag M d |j 10 ecl. cum 
lemm. hab. M A (post ecl. 7, 19 Mein.), sine lemm. Mac. Chrys. (post ecl. 
7, 5 Mein.) || 11 $e om. Mac. || 13 ecl. cum lemm. hab. M A. cf. Zellei 
phil. 3 III 1 p. 234 adn. 5 || 17 ecl. cum lemm. hab. M A || 18 dvdQehj 
M d ctvdQttj A ; dvdQtjitj Mullach | ofxtXQag Koen ad Greg. Cor. p. 500 
Scbaef. : /xtxQctg M d A | eQdet M d tQdet A || 19 ecl. cum lemm. hab. 
MA || 21 7ro'aa M d A; ooa lemere Gesn. 2 p. 88, inde vulg. 


GAPVT VII IIEPI ANAPEIAS 315 

ool iwv ev ftico oly w§ ov efiovkov ovveneaev, ochV cbg 
avvecpegev. 

23 (7, 24 Mein.) Movacoviov (ibid. p. 256). 

"AqnoiZe xb y.alcug dno&vfoxeiv, oxe i^eoxi, /if iiexa 
5 lii/.qov xb ixev dno&vfay.eiv aoi nagf, xb dk xaXcog (xe- 
y.exi e%f r 

24 (7, 25 Mein.) Tov avxov (ibid. p. 256). 

Oux eoxiv en\ no)Xcov ovptcfegovxi ^covxa y.a&rjxov- 
zcog ano&aveiv , fif eni nXeiovcov ano&vfoxovxa ov/.i- 
lo cpegovxi. 

25 (7, 26 Mein.) Jrjiioxgixov (fr. mor. 76. 131 Mullach.). 
'Avdgfiog ovy 6 xcov noXeiiicov [xgaxcov] \xovov aXXa 

xai 6 xcov fjdovecov xgeaocov. evioi dk nolicov liev de- 
onoCovOL, yvvai%i de dovlevovoiv. 
15 26 (7, 27 Mein.) Ulaxcovog. 

3 ecl. cum lemtn. hab. M A (post ecl. 7, 22 Mein.), sine lemm. Br 
(post ecl. 7, 40 Mein.); uovowviov M xov avvov A. recurrit Maxim. 
c. 4 p. 542 Combef. (Movowviov). Maximi libros meliores consuluit Stern- 
bach gnomol. Vatic. 118 | 7 ecl. cum lemm. hab. MA [ 8 ovucpi- 
qov z(3 ^wvTa M d ovucpeoov xw ^wvtl A: tacite coir. Gesn. 2 p. 8S, 
indevulg. | xathjxovTwq M d : nQoaeixovTwq A (| 9 inl recle Buecheler 
el Wachsmuth: tTre^M^A; alioqui corrigendum ovucpiQOVvoq, sed hoc 
minus placet 11 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 25 Mein.) 
Br (post ecl. 7, 4 Mein). eclogae pars prior recurrit flor. 17, 4U Mein. 
(tov avTOV id est Jtjuoxq.), altera supra 111 6, 26 (JrjuoxQivov). non 
disiunctas legit auctor loci interpolati qui est apud Anton. I c. 12 
p. 13. priorem partem habet Boiss. an. III p. 468 Maxim. c. 4 p. 186 
Bib. (Democriti). non dubium videtur quin haec duo enuntiata sese ex- 
ceperint in gnomologio per Stobaeum excerpto. posterius sine priore 
hic non locum haberet | 12 dvdQyjioq Mullach: avdQeloq libri | ixei- 
voq add. Boiss. | ovyi pro 017 A | ov uovov 6 xqutwv t<Lv no- 
?.e : uiwv Ant. | no?.euiwv in ras. A nescio an non scripserit A 1 | xqutwv 
MABr, om. flor. 17, Boiss.; xQaTiwv Mullach \ 13 6 om. A | r)6oviwv 
Mullach: rj6ovwv libri | xQioowv flor. 17: xQeloowv M A (| 6e om. 
flor. 6 | no?iwv Mullach: novwvM d Br no?.e wv A, flor. 6 || 15 ecl. cum 
lemm. hab. M A (post ecl. 7, 26 Mein.), sine lemm. Br (post ecl. 7, 24 Mein.). 
recurrit gnomol. Vatic. 448. v. Tovq dya&ovq avdQaq ftiov launQov 
6el dvTi uaxQOv aiQUG&at tamquam sententiam communem legi in flor. 
Pal.-Vat. 239 monet Sternbach. cf. Seneca ep. 77, 20 316 lQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

Tlldtiov ecprj tovg dya&ovg avdgag (iiov fif) fiaxQOv, 
dXXd XafinQOV deio&ai. 

27 (7, 28 Mein.) Jagsiov (Ps.-Plut. apophth. reg. et duc. 

p. 172F). 
zfageiog 6 £4q!-ov natfjQ eavtov eyxojfiidtojv eXeyev 5 
ev taig fid%aig xai naQa xd deivd yiyveo&ai qjQOvi- 
fnoteQog. 

28 (7, 29 Mein.) 'E* toiv Jiiovog Xqsiojv. 

Adxaiva yvvr) tov vlov avtfjg ev naQatdl-ei /wAeu- 
■9-evtog xal dvoqjOQOvvtog enl tovtoj 'fifj Xvnov, tixvov 10 
einev *xa& 1 exaotov yaQ fifjfia tfjg idiag aQetfjg vno- 
fivrjo&fjOr]'. 

29 (7, 30 Mein.) 'E* ttov 'AQtototeXovg XQeioiv. 
'Avd%aQypg 6 qjvoixog, einovtog avtCo 'AXe^dvbQOv 

oti KQefxoj oe, 'dneiXet tovtoig' eqrj c toig noXXoig ' 15 2 TiQOodeZo&ai gnom. Vat. || 3 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 

7, 27 Mein.), sine lemm. Br (post ecl. 7, 44 Mein.). ex dispositione quam 

sequitur Br nescio an concludi possit dicta Platonica (7, 27. 43. 44Mein.) 

in codicum LBr archetypo fuisse vicina. lemma confirmare videtur pina- 

cographus Photii, vide Elter p. 62. fontem indicavit Wyttenbach 1. s. c. 

cf. Plutarchus an seni gerenda sit resp. p. 792 G || 6 ylveo&ai Br || 

8 ecl. cum lemm. hab. M A. recurrit Maxim. c. 4 p. 542 ('Ex xcav diio- 

voq %Qeiaiv). inter Dionis Chrysostomi fragmenta recepit L. Dindorf v. II 

p. 312. Aioyevovq pro Aiiovoq scribi vult Bose Ar. ps. p. 612 respi- 

ciens flor. 13, 24 et 34, 16 Mein. vix recte: vide Stob. II 31, 89 p. 216, 17 

Wachsm. cf. Ps.-Plut. apophth. Lacaen. p. 241 E (13 et 14); Plut. de 

fort. Alex. p. 331 B; Cicero de orat. II 61 || 13 ecl. cum lemm. hab. M A. 

de personato Aristotele vide quae monui p. 269 adn. non procul a Stobaeo 

discedit gnomol. Vat. 64 (cf. apophth. Vind. 40): 'Avd&Qyoq, 6 <pvai- 

xbq <fiX6oo<poq , 'AXegdvdQOv xov fiaoiXewq einovxoq avza>' ^xQFfiui 

oe' '/ dXXoiq' %<pr}^ aneiXer ifiol 6e ovdhv dia<f£Qei vneQ yfjq fj xaxd yfjq 

o^neo&aC ubi oanfjvai haud inepte Wachsmuth, elvui codex. Theodoro 

tribuit Ps.-Plut. an viliositas ad infel. suff. p. 499 D idque elegantius paulo 

xal rt 6eo6wQ(p fxeXei, noxeQOv vneQ yfjq fj vnb yfjq o/jnexai. huius 

fontem illustrare conatus sum proleg. Tel. p. LXXXIX. cf. Cicero Tusc. 

I 43, 102, Valer. Maxim. VI- 2 Ext. 3, Seneca de tranquill. XIV 3 | 15 

(5 
xQefjiu) tacite Gesn. 2 p. 88: XQffivtL M d xQefiv A I xolq noXXolc ex CAPVT VII IIEPI ANAPEIA! 317 

e/xoi dh ovdev diaqiegsi vtcbq yfjg jj y.axd yrjg orj- 
neo&ai '. 

30 (7, 31 Mein.) 'Ev tavttp. 

roQyio fj Aayeoaifiov ia Aeiovibov yvvrj, tov vlov av- 
5 Tfjg enl OTQareiav noQevofxivov, ti)v aoniba kmbibovoa 
einev c ^> xavrav rj enl xavxag . 

31 (7, 32 Mein.) Jrjfioy.Qirov (fr. mor. 111 Mullach.). 
Jiy.r t g xvbog yvojfxrjg daQOog xai d&afxftirj, dbr/.irg 

be beifxa t-vfxqjoQfig TeQfia. 
10 32 (7, 33 Mein.) c Hqo66zov ioxoQiag C (VII 50). 

MeydXa yaQ TXQv.yfiara fieydkoioi xivdvvoioiv e$elei 
xaTaiQeeo&ai. 

33 (7, 34 Mein.) IIldTiovog I* Tf t g 'AnoXoyiag 2co- 
■/.QaTOvg (p. 28 B). margine illatum videtur Meinekio v. IV p. LVII, fortasse iure, nam istis 
. . . purpuratis tuis habet Cicero qui Cynicorum sane doctrinam secutus 
Theodoro adsignat. an xovxoioil contra xovxoiq expungi vult aut scrihi 
xovxo Sternbach 

3 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 7, 30 Mein.) sine lemm. Mac. 
Chrys. (post ecl. 7, 20 Mein.); iv xavxm M d iv x(5 avxco A. xov avxov 
temere Gaisford. dictum referunt multi, testimonia collegerunt Meurs misc. 
Lacon. II 2 p. 97 Wyttenbach in Ps.-Plut. apophth. Lacaen. p. 241 F || 4 

rooyw r) Iacobs add. animadv. in Athen. p. 186: rogyovrj M d yoQywv?] A 
ToQywvr] Mac. | xov del. sed supra scr. xov vlov A, fortasse A 1 | uvx7q 
om. A Mac. || 5 imSovou Mac. || 6 rj xuvxuv rj iitl xuvxuq Wyttenbach 

I. c. : rj xavxav r] (alterum jj supra lin. A 1 ) inl xavxav M d A Mac. ; pro 
xuvxuv — xavxav dedit xav — xuv A 2 ex Plut. ut videtur ubi inl xuq 
corrigebant post Dukerum, recepit Meineke || 7 ecl. cum lemm. hab. MA. 
iterata erat olim corp. Par. 595 Elt., ubi lemma drjfioxQixov , cum 
ecloga ipsa intercidisset, falso nunc praefixum est apophthegmati Clito- 
machi 7, 55. vide Freudenthal mus. Rh. XXXV p. 429 || 8 u&u(X(3ir] 
A: u^vfiir] M d ; ev9i\uu] ci. Gesn. 2 p. 88 mrg, tu vide mus. Rh. XXXIX 
p. 527 | udixiuq A || 10 ecl. cum lemm. hab. M A. affert Euslathius 

II. p. 1028 |1 11 yuQ om. Eust. | nQ^yfxuxu M d Her. Eust. : nQuyfxuxu 
A | fxeyuXotq xtvSvvotq Eust. | xtvSvvotoi Her. | 9e?.et Eust. [| 12 
xuxuiQeeo&ui Her.: xul utQeeoSui (uiQeeod-ui A) M d A, xu&utQelo&ui 
Eust. || 13 ecl. cum lemm. hab. M A 318 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

"loiog dv ovv einoi Tig' efo 1 ovx aloxvvrj, co 2i6xQa- 
Teg, toiovtov eniTt]deviua eniTr]devoag , t£ ov xivdvveveig 
vvvl dno&aveiv ; eyio de tovtij) av dixaiov Xoyov dvzei- 
noiiii, oti ov xaXiog Xeyeig, cb av&Qione, el oiei delv 
xivdvvov vTioXoyiQeoitai tov Qfjv r] Te&vdvai uvdoa otov 5 
Tt xai olllxqov brpeXog eOTiv, dXX' ovx exeivo (liovov) 
oxoneiv, OTav ngaTTr], noTegov dixaia i t ddixa ngaTTei, 
xai avdobg aya&ov egya r] xaxov. 

34 (7, 35 Mein.) Qovxvdidov drjLirjyoQiag Kvr^ov (II 87,4). 
"uivev de evipvxiag oideLiia Te^vr] ngbg Tovg xivdivovg 10 

ioxvei' rpdfiog yag LivrJLirjv exnXrjooei, Tixvr] de avev av- 
Trjg ovdev torpeXei. 

35 (7, 36 Mein.) Govxvdidov ex tov EniTarpiov (II 43, 6). 
^AXyeLVOTega yaq dvdgi rpgovrjLia Ixovti r) f.iexd tov 

ev Tijj (laXaxio&fjvai xdxcooig f} 6 fieTa Qibixtqg xai xoi- 15 
vt~g eXnidog aiia yiyvo/iievog dvaio9r]Tog 9dvaTog. 

36 (7, 37 Mein.) y Ev tuvto~ (II 40, 3). 
JiarpeQovTOjg ydg dr) xai Tode exoLiev iboTe ToXfxdv 

Te ol avToi (.idXiOTa xai negi iov enixeiQrjOo/iiev exXoyi- 
^eo&ai' Toig dXXoig aLia&ia iiev d-gdoog , XoyiOLtbg di 20 

1 «v M d A : <T av Plat. | einot M d Plat. : sihy A | ovx uioxivt] 
M d ovx aloxvv% A Plat. (ubi ovx alaxivsi D b) : ov xazaioxiv% tacile 
Gesn. 2 p. 88, inde vulg. || 2 zoiovzov A Plat. : toiovto M d || 3 zoizat 
dixaiov av MarcusAntoninus 7,44 Eusebius praep. ev. XHI 10 || 6 zi tacite 
ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. : t' sl M d A | ioztv om. Antonin. | ixsivo /uovov 
Plat. Antonin. Euseb.: ixslvovM A ixelvo A || 7 ozav M d APlat. : ozt av 
Forster | tcoxsqov M d A Platonis E F, Euseb. Aristid. orat. v. II p. 345 
Dind., Antonin. : nozega Platonis BD, cf. Schanz nov. comment. p. 164 || 
9 ecl. cum lemm. hab. M A; Kvtjliov Wasse: xvixov M d A || 10 dh 
Thuc: d' libri || 11 dh M d Thuc: d' ut videtur A || 13 ecl. cum lemm. hab. 
MA; &ovxvSl6ov M zov avxov A || 14 avdoi ye tacite e Thucydide 
Gesn. 2 p. 88, inde vulg. | tj (7} M d ) iisza zov iv za~ M d A: r) iv za~ 
Ltsza zov libri Thuc ambigunt utrum rectius expellatur: Lisza zov 
eicit Schneider, iv xa> Bredow || 17 ecl. cum lemm. hab. M A || 18 
drj M d Thuc : 6sl A | sxolisv aioxs M d Thuc : ixofisvatg zs A fl 19 
01 avzol AThuc: avzol M d || 20 o M d A Thuc : tw? temere Gesn. 3 
p. 88, inde vulg. CAPVT VII FIEPI ANAPEIAS 319 

0/.VOV Cf€Q£l. XQCXTIOTOI 6' dv (t^v) IpVX^V dl/.aicog XQl- 

&eiev ol xa re deivd ytal f t dia aacpiatara yivcoo/.ovTeg 
xal dia Tavra fir) dnoTQenoitevoi Ix tcov y.tvdvvcov. 

37 (7, 38 Mein.) Zf t vcovog. 

5 Ztjrcov b 'EXeaTrjg vnb tov tvqocvvov OTQeflXoviievog, 

oncog einoi rovg ovvcoLioTag' c ei yaQ roav eircev ( c otx av) 
eTVQavveig : 

38 (7, 39 Mein.) 3 Ex Trjg NixoXdov Edcov ovvaycoyf t g 

(hist. gr. min. ed. L. Dindorf I p. 146 fr. 4). 
10 O/npQixol ev Talg rcQog rovg noXeitiovg fjdxaig ali- 

axiOTOv fjovvrai f^Txr^ptivoi tfjv, dXX dray/aiov fj vi- 
xav f t drto&vrlo/.eiv. 

39 (7, 40 Mein.) Tov avTov (ib. fr. 5). 

KeXToi ol Tcp coxeavco yeiTvuovTeg aloxQov fjyovvrai 

15 xoix.ov AaTaniTtTOVTa r) ot/.iav cpevyetv, nXrjfifJVQidog de 

i/. rf t g et-co daXaTTrjg eneQXOfiivr t g [*€&' onXcov dnav- 

TCovTeg vnofiivovotv ecog xaraxXvKovTat , tra ftfj doxiZoi 

ctevyovTeg tov d-dvaxov cpo($eiod-ai. 

40 (7, 41 Mein.) 3 laft§Xixov lx Tr t g enioroXf t g rfjg nQog 
20 3 OXvfintov ne^i dvdQeiag. 

3 ^4vdQeia voeioSco fj xvQicoTaTrj, barj t« eoriv aTQenrog 1 6e M d | ttjv ipvx^v tacite e Thuc. Gesn. 2 , inde vulg. : yv/J t v 
M*A || 2 yivwoxovzeq M d A || 4 ecl. cum lemm. hab. MA |J 6 ei- 
Ttoi M d : etnq A idque tacite scripserat Gesn. 2 , inde vulg. | ovx uv 
ixvQavveiq Meineke: ixvQuvvetq M d A dv cum signo interrogationis 
add. A 2 ; ovx iam Wakefield || 8 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7,38 
Mein.) sine lemm. Br (post ecl. 7, 26 Mein.) || 10 no?Jftovq Br || 13 
ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Br. recurrit Maxim. c. 4 p. 542 
Combef. {ix zf t q Nixokdov (i&tov) avvaytoyf t q). Nicolaum exscripsit 
Aelianus v. h. XII 23, fortasse etiam Strabo VII p. 293, si verum vidit 
Duemmler mus. Bh. XLII p. 193 || 15 xol%ov {xizov cod.) xaxani- 
nxovxoq i\ olxlaq {-eiaq cod.) cod. Mon. 429 f. 110 T ut testatur Dressler 
annal. philol. 1882 p. 824 qui id ipsum scribi iubet in Stobaeo | xa in 
xuxan. redintegravit Br 1 | oixiav sed / e corr. M d || 19 ecl. cum 
lercm. hab. MA; dvdgeluq M d dvdoiaq A || 21 'Avdpeiu tacite Gesn. 2 
p. 89, inde vulg. : dvdgeiav M d dvdola A 320 IQANNOr STOBAlOr EKAOrdN I 

vosgct dvvafttg, /.ai 6ar\ axftaiordTr] voeoa ivegyeia, fjre 
tov vov ravroTrjg xai ftovtfcog el-cg ev eavxf/ xoiavxa av 
eii] xa rcegi trjv £tor t v eXdt] SetOQOVfteva trjg dvdQeiag, rjxot 
y.a&' iavra vcpeaxr]/.6xa r xocviovr)aavTa t>)v iavTtov qco- 
f.tr]v TCQog Tr)v ev Tolg Xoyotg fcovcftov y.axdoTaocv. 5 

41 (7, 42 Mein.) } Ev TavTtT). 

'Anb dr) tovtcov tcc ev Tolg na&eatv neQi tb detvd 
xai ftr) decvd xai 7teQi cpofiov y.ai &aQOog 7C€qI Te t]doviv 
y.ai Xvnrjv yevvaicog dv&cOTdfceva, xai tcc dcatpvlaTTovxa 
del Tag avrdg OQ&dg dot-ag , tcs Te avfcfceToa Y.ai fceaa 10 
rjdr] dcaotp^ovTa , /.ai ra icQatvovTa tov vtco t({> ?.6yo> 
xai aveyecQOVTa avTov /.axd y.acQov, xai Ta xocvd tovtcov 
Ix nd&ovg /.ai koyov xai 7CQoacQeoetog , Tt&eftat elvac 
7coXvf.c€QCOTa e'cdr] Trjg dvdQeiag' dtp 1 wv encQQei Toig 
ficocg r) dvdQaya&ia Ttov 7CQa^ecov drJTTTjTog ndvTt] xai 15 
dfiiaoTog, ixovoitog xa xakcc xai dc' iavra acQOVftevr] xai 
nQaTTOvoa, xai tcov dya&tov evexa rtdvTag novovg xa\ 
xcvdvvovg vrtOfxevovaa dcdoiad Te iavTrv iToifctog ecg 
Ta doxovvTa elvac dvoxeQrj, xai &aQQO~oa tov &dvarov 
xai fteleTiooa Tag T€ dXyt]66vag evxoAtog cpeQOvaa xai 20 
fteTa%etQt^ofUvr]. 

42 (7, 43 Mein.) nkdrcovog. 

TtkdTtov €Qtoit]i>eig 7ctog e%ecv del 7CQog ra rceQCrtTtd- 
fiaxa, ovTtog 3 einev 'dioTe nQOcdovTa fir) eftfiijvai, eft- 
fidvTa de xar 5 ayvocav fcrjde cpQOVTcoac\ 25 

43 (7, 44 Mein.) Tov aviov. 

6 

2 xavioztjq M d xav z A || 3 dvdQeiaq M d : dvdQiaq A || 6 ecl. 

cum lemm. hab. M A || 7 ndSeoiv M d nd&eoi A | 8 &aQOoq M d : 

&Qaooq A ij 11 xov 9vfibv xw X. ci. Wachsmuth || 14 eidrj ex tj&tj 

fecit A 1 : Tj&q M d , inde Gesn. 2 , vulg. sed eidtj ci. Gesn. 2 p. 89 mr^ | 

dvdQeiaq M d : dvdQtaq A || 18 havxrjv M d : havxa A [| 22 ecl. cum 

n 
lemm. hab. MA || 23 TiSQmzwfie&a M d nsQizTciftaza A corr. A 2 J 2& 

xaxdyvoiav M d xax' dyvoiav A | t urj6h Gesn. 2 , inde vulg.: fxij 6h tit 4 

ft?l A || 26 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 43 Mein.) Br (post ecl. 

7, 76 Mein.); xov avtov MA nldxwvoq compenrf. Br. cf. quae con- 

gessit Sternbach ad gnomol. Vat. 183 CAPVT VII IIEPI ANAPEIA2 321 

Ov %b Cfjv tcbqi nXeio%ov noirj%eov, dXXd %b ev urjv. 
44 (7, 45 Mein.) Zrjvwvog. 

Ztjvcov wg rjdrj yeqcov div n%aioag /.a%£neoev c eQXO- 
/nai* eine *%i fie aveig;' xai eioeX9ojv eavtbv el-rjyayev. 
5 45 (7, 46 Mein.) yLecovioov. 

Aeojvi&r\g dxovoag enioxidCeo&ai %bv r\Xiov %oigIleQ- 
oojv %ot-evftaoiv 'x a Qt £v3 «V*? ° Tt * aL ™b oxi% fxaxoi- 
/xe&a\ 

46 (7, 47 Mein.) Jwyevovg. 

10 Oqojv MeyaQeag 6 Jioyevrjg %d fiaxQa %eixrj lo%dv- 

%ag c cu fxox&tjQoC eine c /xr) %ov /xeyedovg nQovoel%e %dJv 
%eixo~iv, dXXd %ojv en av%6Jv o%r\oofxevojv . 

47 (7, 48 Mein.) 'Ayig (Ps.-Plut. apophth. reg. et imp. 

p. 190 C. D). 
15 "-dyig o ftaoiXevg eqprj %ovg Aaxedaifxoviovg fir) eQOJ- 

%dv bnoooi eioiv, dXXd no% eloiv ol noXefiioi. xai Iqoj- 
%div%6g %ivog noooi eioiv Aaxedaifxovioi,, eqjrj 'Ixavoi %ovg 
vt.aY.ovg dneQVxeiv' . 

1 ov xb "Qrjv M d A: e<prj 6 avxbq, ov xb t,r)v Br | nXeiaxov 

ov 
Br idque tacite scripserat Gesn. 2 p. 89: nXetoxo M ov compend. M 1 

nXeloxa A || 2 ecl. cum lemm. hab. M A. similiter Laertius VII 28, 

alii || 4 avetq Meineke ex Laert., ubi v. eQ%Ofxat, xi fi" avetq citan- 

tur ix xfjq Ntoftrjq, sed vide Nauck tr. gr. fr. 2 p. 51: ayetq M d A || 

5 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 45 Mein.), sine lemm. Mac. 

Chrys. (post ecl. 7, 31 Mein.); Xeovidov M A. confer Herodot. VII 226 

Ps.-Plut. apophth. Lac. p. 225 B alios || 6 Xeovidrjq M d -6aq A Mac. 

oj ex o fecit A 1 || 7 yaQtev M d : x«otq A Mac, vide Ps.-Plut. || 9 ecl. 

cum lemm. hab. M A || 12 xojv om. M d || 13 ecl. hab. M A (post ecl. 

7, 47 Mein.) Br (post ecl. 7, 28 Mein.) Mac. Chrys. (post ecl. 7, 46 Mein.); 

lemma ayto M sicut Photius p. 62 Elt., om. ceteri. cf. Ps.-Plut. apophth. 

Lac. p. 215 D 3. 5; Plut. Lyc. 20 ; C. Schmidt de apophth. (Gryph. a. 1879) 

p. 56 sq. || 15 fiaalojv Br | ovx etprj xovq Aaxedatfxoviovq egojxav Ps.- 

Plut. || 16 noaot Ps.-Plut. | ol om. Gesn. 2 p.89, inde vulg. | xal ioojxojv- 

xoq xtvbq M d A Mac. : kxeoov 6e nvv&avofxevov Ps.-Pl. apophth. reg., nvv- 

Savofxevov Se xtvoq Ps.-Plut. apophth. Lac. || 17 eialv M d eiol A Mac. : 

eiatv ot Ps.-Pl., sed cf. Plut. Lyc. 1. c. | e<pr\ txavol (acc. vocis ixa- 

vol in corr. M 1 ) M d A Br Mac: oaot, elnev, txavoi vel baot ixavoi, eine 

Stobaeus III. 21 322 JQANNOr STOBAlOr EKAOrQN T' 

48 (7, 49 Mein.) Sevoqpciivxog. 

Bevoqojvxi ev ^xillovvxi eoxeqjavoj/aevoj xai &vovxi 
anr]yyeiki xig rgvXXov xbv vibv negi Mavxiveiav nole- 
fiovvra dvflgf/O&ai. o de dno&e/uevog xov oxetpavov r^gexo 
"niog ayojviLo/uevog xelevxr]oeie' xov 6' einovxog' dgioxa' 5 
eni-d-e/iievog xbv oxeq>avov ndXtv e&vev. 

49 (7, 50 Mein.) Jrjfuoo&ivovg ev xqj c Yneg xov oxe- 

<pdvov (XVIIL § 97 p. 258). 
Tligag fnev ydg dnaoiv dvxhooJnoig xov piov Sdvaxoc, 
xav sv oixioxq xig eavxbv xa&eigl-ag xrjojj. del de xovg 10 
aya&ovg avdgag eyxeigeiv /uev dnaoiv dei xoig xakoig, 
xr]v dya&rjv ngoftalXofuevovg kXnida, q>egetv d' o dv 6 
9ebg didto yevvaiojg. 

50 (7, 76 Mein.) IJXdxtovog ix xfjg Sojxgdxovg dnoXo- 

yiag (p. 28 D — 29 B). 15 

Ovxoj ydg exec, 10 ASiqvaloi, xfj dXrj&eiq' ov av Ps.-Plut., sed cf. Plut. Lyc. || 18 dneQvxeiv {-xr/v M d ) M d A Br Mac. 
Ps.-PI. apophth. Lac. Plut. Lyc. : dneiQyeiv Ps.-Pl. apophth. reg. 

1 ecl. cum lemm. hab. MA, sine lemm. Br Mac. Chrys. cf. Plut. 
cons. ad Apoll. p. 118 F Valerius Max. V 10 Ext. 2 Aelian. v. h. III 3 

Laertius II 55 aiii || 2 iv axuXovvxi Br: iv axiaXovvxi M d iv axiX- 
Xovvxi A sed alt. X del. A 2 avXoivxi (om. iv) Mac. || 3 syll. dnr\ in 
ras. M 2 || 4 rjoexo Br Mac, A ex em. : eipexo M A , inde vulg. || 5 xe- 
Xevxr/oete sed r (prius?) in ras. Br || 7 ecl. cum lemm. hab. M A 
Mac. Ghrys. (post ecl. 7, 49 Mein.) Br (post ecl. 7, 74 Mein.); iv xdi 
M d : ix xcov A Mac. iv xop hneQ ax. om. Br. eclogam integram aut 
prius eius enuntiatum citant haud pauci, vide Wyttenbach animadv. in 
Plut. de superst. p. 166 F Demosth. ed. Blass. v. I p. XCVI || 9 naoiv 
A | post dv&Q. add. iaxl libri Demosthenis, flor. Mon. 109 || 10 kav- 
xbv M d ABrMac: avxbv Demosth. avxbv flor. Mon. | xa&eiQ$ai flor. 
Mon. || 11 [ihv dnaatv del M d Br Mac Demosth. : dei dnaai fxhv A i| 
12 6h M d Br Mac | dv M d A Br Mac: av Demosthenis S, o xt dv 
Demosthenis vulg.; dv Dindorf || 14 ecl. cum lemm. hab. MA Mac 
Chrys. (post ecl. 7, 50 Mein.) Br (post ecl. 7, 27 Mein.); nxdxcovog ix 
zfjS —cDXQaTOvq dnoXoylaq Gaisford : IlXdxwvoq ix xrjq dnoXoyiag M d A 
Mac awxgdxovg compend. nec plura Br || 16 v. Otxw yag — 323, 16 ovx i CAPVT VII IIEPI ANAPEIAS 323 

Tig eavzbv rd^ r J yt l odf.ievog ^Xtlotov elvai rj vnb dg- 
Xovrog ra%&fj, evrav&a dei, tog efiol doxei, /uevovTa xlv- 
dvveieiv, ftrjdlv vnoXoyiCbfievov fxr t Te Sdvaxov fir\Te dXXo 
fitqSkv ngb tov aioxgov. eytb ovv deivd cv eirjv elgyao- 

5 fxevog, w 'A&rjvaioi, ei ote fiiv ue ol dgxovzeg ezaTTOv, 
ovg vfieig e%Xeo&e agxeiv fiov, xoi ev IIoTidaiq xai ev 
'AftqjinoXei xal enl Ar\Xiw, TOTe fiev ov exeivoi ezaTTov 
efievov tboneg xal aXXog (r*g) xai e/.ivdvvevov dno&a- 
veiv, tov de 9eov TaTTOvxog, tbg eyto tir^rjv te xal 

10 vneXafiov, qiXoooqjovvTa fie deiv Lr t v xat e&TaCovTa 
efiavTov xat Toig dXXovg, evzav&a de [ei] qo^rjd-Eig r\ 
ddvaTOv rj dXXo otlovv ngayfia XinoLfiL t^v Ta^tv. deL- 
vbv dv eir], xai tog dXrj&wg tgt' dv /ue dixaiwg eioaydyoi 
Tig eig dLxaoT^oiov, otl ov vofiitto &eovg elvai djzei&tuv 

15 Trj fiavTeiq xat dediwg -d-dvaTov xai oidfievog ooqbg eivai 
otx ibv. to ydg tol SdvaTov dedievaL, to Id&rjvaioL, 

„ 

(ov om. Mac. | u&jvuZoi Br « in ras. M 1 vel M 2 uvoq A; av6Q£q Adtj- 

vaZot tacite ex Plat. Gesn. 2 p. 95, inde vulg. 

1 kavzbv M d BrPlat. : avxbv A; avzbv Gaisford | ra£# M d A Br 
Platonis E, Theodoret. therapeut. p. 326 Gaisf., Eusebius praepar. evang. 
XIII 10, Marcus Antoninus 7, 45: xd£% rj Piatonis B D F, sed rj punctis 
notavit b [j 2 xu%&% (ut tacite ex Plat. scr. Gesn. 2 , inde vulg.) Br: 
zu%9~rivui M d A | SeZ ABr: 6r) M d || 3 firjSh Savaxov temere Gesn. 2 , 
inde vulg. | d?.Xo M d A Br Plat.; uXXo zt tacite ex Platonis Ald. p. 15 
Gesn. 2 , inde vulg. || 4 ovv M d Br Piat. : yovv A | SQyucfiivoq A || 5 

u&rjvuZoi Br a M d uvoq A; uvdpeg AQrjVuZoi tacite ex Plat. Gesn. 2 , 
inde vulg. || 7 SrjUcp Br Plat., 6rj?.£iw M d , r]?.da>, nisi fuit xXetw A || 
8 ztq tacite ex Plat. addidit Gesn. 2 , inde vulg. || 9 zdzxovxoq M d Br 
Plat. : nQuxxovxoq A || 10 d£Zv "Qrjv tacite ex Plat. Gesn. 2 , indevulg. : 
6tu Lfiv M d A 6tuC,i t v Br || 11 ifiuvxov APlat. : eavxbv M d Br | <po- 
/Srj&dq tacite ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg.: £i <poftrj$-£iq M d A Br || 12 
bxtovv BrPlat. : oxovv M d bxovv A | Unotfit M d A Platonis B D: 
/.etTtoifu Br, idem ex Platonis Ald. (Platonis E F) Gesn. 2 , inde vulg. | 
13 av M d ABr: xuv Plat. ; ythx' uv tacite ex Platonis Ald. (Plato- 
nis E) Gesn. 2 , inde vulg. || dauyuyot Hirschig: dauyuy£Zv M d A Br, 
ftadyot Plat., unde tacite Gesn. 2 , vulg. || 14 dnid-cov A || 16 v. zo 
yuQ xot usque ad fin. supra leguntur in maiore excerpto III 1, 124 | 6e- 

21* 324 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

ovdev dXXo eoriv rj doxeiv oocpbv elvai, fir) ovra' doxeiv 
yag eidevai eotlv a ovx oidev. olde (xev yag oidelg 
xbv -9-dvaTOv ovd* ei rvyxdvei tuj dv&Qconcp (^idvxwv) 
fiiyiOTOV ov tojv aya&uiv' dediaoi d' cbg ev eidoieg oxt 
fUyiOTov tcov x,ax.cdv eori. xal tovto ncog ovvl dfiad-ia 5 
eoTiv avTt} r\ eitoveibiOTog, r) tov oieo&ai eidevai d 
ovv. oldev; 

51 nkdrojvog (Phaedr. p. 274 A). 

3 AXXa xai e7ti%eiQ0vvTa Toig y.aXoig xaXbv xat nd- 
oxeiv o ti av i;vfiftfj toj na&eiv. 10 

52 'AXe^dvdoov. 

3 Ev *IXicp &vovti toj AXet-dvdQco ecprj 6 legevg dei^eiv 
Tr)v IJdoidog Xvoav o de l Tr]v 'Ax^XXicog ehiev c ei exeig, 
dei^ov, xal tiqo ye Trjg XvQag Trjv fieXiav 1 . 

53 KoqIoxov. 15 
KoQioxog ev fidXa yiQCOv d)v cog dno Tivog x^^VS 

aQQCooTiag dveQQaioev 'arcaye eqnq f cog arjdtog avioTQOCpa, doixsvai Mac | a> AS-rjvaioi Br a> Md dvd-Qwnov A Mac: a> avdgsq 
III 1, 124, Plat., ex Platone Gesn. 2 , vulg. ; liber Stobaei praebuerit a> 
avdgeg A&rjvaZoi 

1 ftri A Mac, III 1, 124, Plat.: ovx M d Br || 2 v. oids fikv — 
7 ovx olSsv temere om. Gesn. 2 , inde vulg. primus supplevit ex A 
Gaisford || 3 ndvxwv (quod exciderit post dvwi) addidi ex III 1, 124, 

ov 
Plat. || 4 cov Mac || 5 xal xovto nwg M d A Br, III 1, 124, Plat., 
xaixoi nwq Eusebius || 6 avxrj M d , III 1, 124, Plat. : avxr) A Br, 
avxrj xxh. om. Mac || 8 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 76 
Mein.) || 9 imxsiQovvxa M d A: intxsiQovvxi xoi libri Plat.; imxsi- 
Qelv temere Gesn. 2 p. 90, inde vulg. ; malim imxsiQOvvxc || 10 ra> 
(ra> M d ) post §v(if3t~i collocant M d A , ante §V(ift% libri Plat. ; v. rcj> na- 
Q-sZv temere om. Gesn. 2 , inde vulg. || 11 ecl. cum lemm. hab. MA. cf. 
Plut. vit. Alex. p. 672 C, de Alex. fort. p. 331 D, Aelian. v. h. IX 38 qui 
et cum Stobaeo discrepant et inter se ipsi || 12 ra> Ate§. A: Aks$. 
M d || 15 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 52 Mein.), sine lemm. 
Br (post ecl. 7, 50 Mein.) Mac Ghrys. (post ecl. 7, 76 Mein.). iteratur 
Maxim. c. 4 p. 187 Bib. (Corisci) || 17 dvsQQwasv libri: corr. Buecheler; 
'rectius dvsQQwo&r}' monuerat Meineke v. IV p. LVH CAPVT VII IIEPI ANAPEIAS 325 

fjdrj noXv rfjg bdov nQoxeY.oqibg fjv 8el ndvTLog noQev- 
&fjvai 3 . 

54 KXedv&ovg. 

KXedvd-rjg vno yXwTTrjg eXxovg aiTtg yevo(.ievov rfjv 
5 Toocprjv ovv. edvvaTO naQaniiineiv wg de qlxov eo%e, xai 
6 laTQog avT(f) TQoqf t v nQoofjyayev c ov di ue 3 eqrj (2ov- 
Xei fjdrj to nXiov Trjg odov xaTavvoavTa dvaoTQiqeiv, 
eha ndXiv «£ vnaQxrjg ttjv avTr t v eQxeo&ai; 3 xai e£fjX&ev 
tov ftiov. 
10 55 KXeLTOudxov. 

KXeiTOuaxog voorjoag *ai Xrj&dQyii) neQineoutv cog 
dvivrjipev c ovdiv ue* eqrj c et;anaTr)oei r) qcXo^wia 3 , xai 
eljrjyayev eavTov tov fiiov. 

56 2coKQaTovg. 

15 2ioxQaTOvg qevyovTog Tr)v dixrjv, A.voiag Xoyov rivd 

ovyyQaxpag rjX&ev avTio -/.olllCwv xai exekeve XQrjOao&ac' 
tov de ^lvoiov einovTog xai ur]v xdXXiOTOv avTov eivai' 
c /.ai Ta Q c 6da 3 eqrj c xdXXiOTa Iotlv 3 , dXX ov nQenetv 
aiTip to OTeqdvw\ia. c Te&vf t \\rj Toivvv eqrj o yLvoiag 

20 c ei ur) ovTtog anoXoyfjorj 3 ' o de c oi yaQ eqrj c y.av Lifj vvv, 
ndvTiog Te&vr)!-ouai; y 

57 3 EQaotOTQaTov. 

^QaoioTQaTog 6 Kcpog rjdrj yrjQacbg wv eX*og en\ tov 

3 ecl. cum lemm. hab. M A Br. cf. Laert. VII 176 Lucian. ma- 
crob. 19 || 4 eXxovq M d Br: ehcoq A | yevo/xevov M d Br: yivofievov 
A jj 5 idvvazo M d ABr sed e in ras. M 1 ; fort. fjSvvuzo || 6 Ttooofjyaye 
ut mox e^fjk&e (sic) Br | 7iqoor\veyxev mavult Gobet mnemos. IX p. 112 || 
8 egxeo&ai ci. Gesn. 2 p. 90 mrg: aQzeod-at M d A Br, fallitur Gaisford || 
10 ecl. cum lemm. hab. MA, lemmate omisso Br. iteratur corp. Par. 
595 {drjfioxQizov de quo vide quae dixi p. 317 adn. 7), cf. Freudenthal 
mus. Rh. XXXV p. 429 || 14 ecl. cum lemm. hab. M A. cf. Laert. II 
40 sq. || 19 avxip libri || 20 oi yag A: r) yaq M d ; ei yag proposuit 
Gesn. 3 p. 90mrg | xav A: z«i M d ; ei yaQ* ecprj^xal fifj vvv, navzcog 
ze&vfji-ofiat' Gaisford et Meineke || 22 ecl. cum lemm. hab. MA(post 
ecl. 7, 56), sine lemm. Br (post ecl. 7, 55, sed om. 56) || 23 Kcpog 
Wyttenbach: Xtog vel Xiog libri 326 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

nodbg dvoiarov eyojv ' ev ye' elnev c ort rt"g Trazgldog 
vnofxt/.ivr i axo/xat , xai xoivetov 7ttojv xarearQexpev. 

58 (7, 81 Mein.) Sevoqidtvtog ex T~ t g 2ojxQarovg dno- 
loyiag (p. 25 — 26 init. 27). 
Gav/iaarbv %/xotye doxei elvat onojg nore v/uiv 5 
eqdvrj rov Savaxov eQyov ai-tov e/xoi eiQyao/xevov. d).V 
ovde /xivrot oxt ddiy.tog dno&vfjoxoj , dtd rovxo /xeiov 
q?govr]x£ov' ov ydg e/iol d).la xoig xarayvovot xovxo 
aiaxQOv eortv. Eindiv dr) ravra /idXa 6/ioXoyovfxevojg 
roig eiQrjfuevoig dnfet y.al b/i/tart xai axrj/xart v.ai /Sa- 10 
dia/iart qatdgog. cug de fio&ero aga rovg nagenofxevovg 
daxQvovrag, ri rovro; eineiv avrov, r) ocqti daxQvere; 
ov yaQ 7td).at iare, oxt e£ oxovneQ eyevbfxrjv, xareiprj- 
qjto/xivog rv fiov vnb xrjg qjvaecog ■9-dvarog; 3 ecl. cum lemm. hab. M A || 5 wave ante bav/x. temere ex 
Xenophonte addidit Gesn. 2 p. 96, inde vulg. | eivai om. A | oncoq M d 
AXenophontis cod. Vat. 1950: onov Xenophontis cod. Vat. 1335, e Xen. 
tacite Gesn. 2 vulg. | v/xlv icpdvr/ M d A: itpdvr/ v/xlv tacite e Xeno- 
phonte Gesn. 2 , inde vulg. || 6 rov M d A Xenophontis Vat. 1950: xb xov 
Xenophontis Vat. 1335, e Xen. Gesn. 2 , vulg. | a&ov i/xol etQyaa/xivov 
M d A: i/xol a^iov (om. eiQyaa/xivov) Xenophontis libri, e Xen. tacite 
Gesn. 2 , inde vulg. || 8 <pQOvrjriov ov tacite e Xenophonte Gesn. 2 , inde 
vulg. : (poo ovre ut videtur M d <pQovrjriov ovre A || 9 quae post 
atoxQov ion habet apologiae auctor naQa/xvdeirai 6i xi (d' en Gesn. 2 ) 
xal Uaka/xijdTjq naQanXrjaicoq i/xol re).evrr]aaq' eri yao xal vvv 
noXv xaXXlovq v/xvovq nagiyerai 'Odvooicjq xov aStxwq dnoxrel- 
vavroq avroV 016' ori xal i/xol ptaQTVQtjoerai vno re rov imovroq 
xal vno rov naQekt/kv&droq ypbvov 6n rjdlxrjoa /iev ovdiva nio- 
nore ov6e novrjQoregov inoirjoa, eveQyirovv 6e rovq i/xol 6ia).eyo- 
/xivovq nQOlxa 6i6uaxcov on i6vvd/xrjv dya&ov om. M d A: temere 
haec ex Xenophonte addidit Gesn. 2 , vulgatam retinuerunt Gaisford et 
Meineke | 6tj M d A: 6e tacite e Xen. Gesn. 2 , inde vulg. | 6r) post b/xoh 
tacite e Xen. addidit Gesn. 2 , inde vulg. || 10 b/x/xan xal oyr]/iari M d 
A: 6/x/xaai xal axrjfxaat tacite e Xenophonte Gesn. 2 , inde vulg. g 12 el- 
nelv sed uv e corr. M d | rj H. Stephanus | 6axQiere sed e posterius 
e corr. M d || 13 rjare mavult Cobet | ort om. Xenophontis libri | il- 
orovneQ iyevo/iijv tacite e Xenophonte Gesn. 2 , inde vulg. : il-orov 
nageyevo/xrjv M d A || 14 &dvaroq M d A: o Sdvaroq Xenophontis CAPVT VII IIEPI ANAPEIAZ 327 

59 (7, 58 Mein.) 'Hqo66tov loTOQiag g (VII 102). 
^iiyei Jr\fxaQaTog Tade' 'eneidr) dXiqd-eiri diaxQrjOa- 

o&ai ndvTcog xeXeveig Tavra XeyovTa Ta fxr) ipevdofxevog 
Tig voTeQOV vnb oev dXcooeTai, %fj 'EXXddi nevirj /xev 
5 aiei xore ovvxQOcpog ovveoriv, aQeTr) de enaKTog eoriv, 
dno Te oocpirjg •/.aTeQyao/ievrj xal vofxov Io%vqov' tj) dca- 
XQecofiivrj (r) c EXXdg Tr)v Te nevirjv dnafxvveTai xai Tr]v 
deonoovvrjv'. 

60 (7, 59 Mein.) OiXinnov. 

10 OiXinnog r)X&ev eni ^laxedai/xova xai TtQOOGTQaTO- 

nedevoag, enefxxpev dneiXcov noXXa xai %aXend, r\v fxr) 
Ttoiwoi to nQooraooofxeva' tujv de ^taxedai/iovicov tiq 
dxovoag tcov dneiXtov %aQiv <*vi<p «V 1 ? sioivai, oti ov 
yaoXvei o eni Tolg fiaxofxivoig eorlv anoSavelv. 

* 5 61 (7, 60 Mein.) IIvqqov. 

TIvqqov eniOTQaTevoavTog ^daxedaifxovioig xal noXXd 
dneiXovvTog, /JeQXvXXidag elg tcov yeQOVTCov dvaoTag ev 
Tfj exxXrjoia einev c ei /xev &eog eoriv 6 dneiXcov, fir) cpo- Vat. 1335 m. sec, e Xenophonte Gesn. 2 , vulg. post 9-dvaxoq e Xeno- 
phonte Socrateae orationis clausulam temere invexit Gesn. 2 , omittunt 
libri. vulgatam sequuntur Gaisford et Meineke 

1 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 81 Mein.) || 2 Asysc 
drjuaQaxoq xdSs M d A: wq Ss xavxa rjxovos Ar\/xdQr\xoq, sksys xdde 
Her. | snscSr) M d A : fiaocXsv, inscSr) Her. | StaxQrjoao&at M d Her. : 
Sr) %(>T]oao9ai A, xQ t ] aaa ^ ai Herodoti PR || 3 ndvxcoq M d A Hero- 
doti ABC. ndvxcoq /jcs Her. PR | xa ur) AHer. : /ir) M d || 4 osv A 
Her.: as M d || 5 xoxs om. Her. A B C \ ovvsoxtv M d A, Her. R: ioxl 
Her. || 6 SiaxQSwfcevrj M d A Her.: ScaxQso/xsvrj Her. P, Gesn. 2 p. 90, inde 
vulg. || 7 r) addidi ex Her. | xs om. Her. PR || 9 ecl. cum lemm. 
hab. M A. ex alio fonte Ps.-Plut. apophth. Lac. p. 219 E || 10 nQOO- 
oxoaxonsdsvoaq Halm lect. Stob. p. 24: nQOOXQUxonsSsvoaq M d nQO- 
oxQaxsvoag A || 11 rjv Meineke: sl M d A || 12 Sh A: Sr) M d || 14 o 
M d , inde vulg. || 15 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 59 Mein.) 
Mac. Chrys. (post ecl. 7, 53). iteratur Maxim. c. 4 p. 187 Rib. (Pyrrhus). 
alio modo concepta legitur narratiuncula Ps.-Piut. apophth. Lac. p. 219 F; 
cf. Plut. Pyrr. c. 26 extr. || 17 SsQxvM.iSr/q compend. A 328 IQANNOr STOBAIOr EKAOTCJN T' 

fiwfie&a, ovdev yao ddixov/uev' el <T avd-Qwrcog, yvwxw 
dvdgdotv dixetkwv '. 

62 (7, 61 Mein.) Zegrjvov. 

^l/LeEavdoov xbv 0eQaiwv rvoavvov Qrifiiq aicixxeive 
yvvrj xai xovg (Degaiovg rjXev&eowoev. ovveftr) de xai 5 
&ewoovg ijxovxag avxaiv naQ "Afi/xwvog "kiyetv avxoig 
xekeveiv xbv Id/ufjwva "Hfirjg leQov IdQvoao&ai. xwv dk 
rcQeo^vxeQcov xig ixaQaxovoai eg)rj xovg 9-ewQovg' xbv 
yaQ u4fx/utova Qrj^rjg elrceiv xr t g avxovg eg~eko/xivi]g xf t g 
dovXeiag. ^ 

63 (7, 62 Mein.) } Ex xwv IikovxaQ%ov dirjyrjoewv (Plut. 

parall. min. p. 305 B). 
JaQelog b HeQOwv fiaoikevg /texd TQidxovxa fxvQid- 
dtov ev MaQa&wvi eoxQaxonedevoaxo. 'A&rjvaioi de %i- 1 ddixoifiev] v in ras. M 2 | eaxt post dv&Qconoq add. A f| 3 ecl. 

afiju covos 
cum lemm. aegivov hab. M A || 6 naQayQafificoq corr. A 2 : naQa- 
ygafXfKoq M d || 7 6$ A: 6r) M d , inde vulg. || 8 xovq &ea>Q0vq M d : 
xwv &ewQ(5v A || 11 ecl. cum lemm. hab. M A. iteratur corp. Par. 
596 Elt. (ix xwv nkovxdpxov dtrjyrjoewv). ex parallelis descripsit scho- 
liasta Aristidis t. III p. 126 sq. Dind. Plutarchi q. d. parallela minora haud 
raro excerpsit Slobaeus, sed hoc uno loco (quo usus est Hercher Plut. 
de fluv. praef. p. 32) commemorat nomen Plutarchi, cum in reliquis 
doctrinae opinor ostentandae gratia citarit libros quos falsarius exco- 
gitaverat ficticios. vide Valckenaer in Herodot. VI 14. ceterum raro in 
his eclogis ascivi Plutarchi vulgatam , cui quanto praestare soleant 
Ioannis excerpta luculenter exposuit Hercher 1. c. p. 11 sqq. || 13 Ja- 
Qeloq 6 neQOwv fiaotXevq M d A corp. Par. : Aaxr\q (1. Jaxtq) v nep- 
ocov aaxQanrjq Gesn. 2 p. 91 mrg ex Plutarcho || 14 iv MagaQcovi 
ioxQaxonedevaaxo M d A corp. Par. : eiq MaQa&wva naQayevofievoq 
nediov xrjq Axxixr t q xal oxQaxanedtvodfievoq nokefiov xolq iyxwQtotq 
xaxr]yyetXev Plut. vulg., quae quin propius absit a Plutarcho non dubito 
collato parallelorum loco ap. Stob. flor. 39,33 Mein.: naQayevv/xevoq 
<J' elq A&rjvaq ... dnr\yyeiXev, quem addere possis exemplis ab Her- 
chero collectis 1. c. p. 12 n. 10 | dh e corr. M d | %iXiovq M d A corp. 
Par. : nQoq xoaovxov nXrjSoq yjXiovq fxovov schol. Ar. ivvaxtayt- 
tiovq Gesn. 2 mrg ex Plut. recte fortasse, modo scribas Se (#') ytX. cum 
Meinekio GAPVT VII nEPI ANAPEIA2 329 

Xiovg eneuipav OTQaTrjyovg avroig dovrsg IloXv^rjXov 
KaXXiuaxov KvveyeiQOv Mt/.TiddrjV ovufiXrfieiorjg dk rfg 
naQard^etog , IloXvtrjXog (xev vneQav&QConov cpavraoiav 
&eaoduevog t^v oQaotv a7te(3aXev xal TvqjXbg wv dvei/.e 
5 TeooaQdxovra y.al oxtw ' KaXXiuaxog de noXXolg neQt- 
TcenaQtxevog doQaotv xat vexQog eord&y KvveyeiQog de 
IleQOi/.rjv dvayouivrjv vavv y.aTeycov sxeiQO/.onrj&rj. od-ev 
xai eig avTovg vnb UavTeXeov Toidde ysyQacp&at XsysTat' 

to /.svsov Y.af.iaTOio xa/ anQr\y.Tov noXiuoto, 
10 ijustsqw fiaatXi^t vi Xi<-ousv dvTtdoavTeg; 

w fjaotkev, ri fi 3 eneuneg en* d&avdrovg 7ioXeutOTag; 

pdXXousv, ov ninTovot' rtTQwayojusv, ov cpofieovTat. 

(.tovvog dvr^Q ovXrjosv oXov OTQaTov ev d 3 aQa uiooio 

at(.iaT6etg eaTrjy.ev dreiQeog v AQeog slxojv. 
15 devdQOv d 3 wg eoTrjxe otdrjQeiatg vnb QiLatg, 

y.ov/. e&e/.et neoeetv, rd^a d 3 eoxsrat evdod-t vrjcov. 

1 azQuzr/yovq uvzoiq dovzeq M d A intazrjauvxeq uvzoiq ozqu- 

xr/yovq schol. Ar. || 2 xvveyetQOv M d corp. Par. xvvaiyeiQOv A, schol. 

Ar., Plut. vulg. i post MtXxtudr/v quod addit schol. Ar. xul exeQOvq &j 

ignorat etiam Plut. vulg. | ovufi?.rj9eior/q M d A corp. Par. Plut. vulg. 

yevouevr/q schol. Ar. ; vide Hercher 1. s. c. § 1 n. 51 || 3 noXvt,r/kov 

M d j vtisq uv&Qtonov libri: corr. Bernardakis || 5 uev compend. pro u' 

(i. e. xeaauQaxovza) A | de Callimacho et Cynegiro inverso ordine re- 

fert schol. Arist., cum Stob. consentit Plut. vulg. | neQtnenuQuevoq 

ScQuatv M d A corp. Par. Plut. vulg. : nenuQuevoq peleat schol. Ar. fl 

6 iozu&r/ M d A corp. Par. Plut. vulg. : "azuzo schol. Ar. | in xvvey. et 

xvvuiy. discrepant ut supra || 7 uvuyouevr/v dedi ex Plut.: ayouevr/v 

M d A corp. Par. schol. Ar. | xazeyov M d A corp. Par. : xuzuoyibv Plut. vulg. 

schol. Ar. | post iyetQ. addit eizu ndhv xuzaayivv zolq odovotv dtpi/Qe^y/ 

xr/v xe<pu).r/v schol. Ar. | o&ev xxe. om.Plut.vulg. || 8 vno nuvxeXsiov A: 

nuvxe).sov M IluvxsXeiov corp. Par.; navxeXsov Gesn. 2 , inde vulg. || 9 

dnQixxov corp. Par. | no)Juoto A: noXeulo M d no)Juov corp. Par. || 10 

ftuoiXrji, sed r/ e corr. M d || 12 fiakouev corp. Par. || 13 uovoq corp. 

Par. | ueoGU) tacite Gesn. 2 , inde vulg. cf. anth. Pal. II p. 607 Duebn.: 

a 
ueato M d ueatp corr. A 1 vocabulum om. corp. Par. || 14 uQeoq M d corp. 

Par. : uQecoq A || 15 atdrjQeiutq M d : otdr/Qsutq A otdrjQuiutq corp. Par. | 

ini pro vnb ci. Meineke | ^puto Qtnuiq: mordaci velut icta ferro pinus 

Hor.' Buecheler || 16 xovx i&e).et M d corp. Par.: xoi $e).et A 330 IQANNOr STOBAlOr EKAOrQN T 

Xve, xvfiegvijra, vixvog ngoqjvyojuev dnetkdg. 

64 (7, 63 Mein.) 'Aya&agyJJov 2afiiov Iv 6' Jlegar/.ojv 

(Plut. parall. min. p. 305 D). 
Eigt-ijg jueza 7tev%axooiiuv fivgtd6cov 'Ag%efitoioj 7tgoo- 
ogfiioag 7tokefiov %oig eyyojgioig xa%r t yyetXev. 'A&rjvaiot 5 
6e ovyxexvfiivot xa%doxonov enefixpav 'Ayrjoikaov %bv 
Qeftto%oxXiovg d6eXqjov, xaineg NeoxXiovg %ov 7ta%gbg 
avrov xa%' ovag etogaxozog dfiq>o%igag dno(Je(JXrjxivai 
%dg x^tgag. 7tagayev6fievog 6e 6 dvrjg eig nXfj&oc %6jv 
fiagfidgiov ev oxrjfia%t Jlegoixqj Magdoviov eva %ojv ooj- 10 
fna%oq)vXdxojv dveiXev, vnoXafioJV Sig^rjv vndgxetv. ovX- 
Xrjq>&e)g 6e vnb %iov dogvqpogwv ngcg %bv (JaoiXia dio- 
fxtog "ix&r}. (iov&v%eiv 6e %ov ngoetgrjfiivov /uiXXoviog 
ent %bv (lujfibv %ov 'HXiov %r)v 6e£idv e7tiif-rjxe x £ iQ a za * 
aa%ivaxxog vnofieivag %ijv dvdyxrjv %ojv (iaodvojv fjXev- 15 
■fJegoj&rj xal %ojv 6eofxojv einoiv c %otoviot ndv%eg eoftev 
'A-tJrjvaioi' ei 6' a7ito%eig, xai %r t v dgta%egdv hci&ijouj'. 
qjofirj&etg 6' 6 £ig!-rjg (pgovgeio&ai %bv 'AyrjoiXaov ngoo- 
i%ag~ev. 

65 (7, 64 Mein.) 'Agta%ei6ov iv %i[> y' Ilegoixojv (Plut. 20 

parall. min. p. 306 C). 

1 vexoiog corp. Par. | nQO<pvyojfiev sed v ex corr. M d (] 2 ecl. 
cum lemm. hab. MA; Agalharchidis nomen om. pinacogr. Photii: vide 
Elter p. 59 et 38. 'Aya&aQyidov Gaisford coll. Plut.: dya&agyldov M d 
dya&agyldag compend. A | 6 M d A fi' Plutarchi vulg. || 4 aQtSfiij- 
aiw M d || 6 'AytjoD.aov Plat.: rjytjolXaov M d A; cf. Valckenaer ad Hero- 
dot. VIII 22 (I 8 avzov M d Plut. : avzwv A | dnoftepkTjxevat A: «710- 
Peftqxivai M d ; ano^ef3Xr\x6za Gesn. 2 p. 91 mrg ex Plut. || 10 MagSoj- 
vtov M d A || 11 vndgxeiv M d A: etvai Plutarchi vulg., vide Hercheri 
praef. ad Plut. de fluv. § l adn. 53 || 13 6e zov tacite ex Plut. Gesn. s , 
indevulg.: 6h avzov M d A | nQoetQrjfievov tacite ex Plut. Gesn. 2 , inde 
vulg. : noorjQrjfievov, prius t/ e corr. M d nQotjQTj/xevov A | xal ante 
/xe/\X. add.A || 14 x^ l 9 av Md II 15 vXev»eQd&Tj A Plut.: ikev&eQoi&Tj 
M d || 16 xal zojv deo/xdiv M d A: rwv deofxuiv tacite e Plut. Gesn. 1 , inde 
vulg. || 20 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 63 Mein.) Br (post 
ecl. 7, 57 Mein.); iv zoj y IJeQOtxojv om. Br. iv zuj y M d A : iv ngoJzy 
Plutarchi vulg. | TJeQotxwv M d APlut.: zwv II. temere Gaisford. vide 
Wyttenbach ad Plut. 1. c. CAPVT VII IIEPI ANAPEIA2 331 

TleQOtov /nera nevTaxooitov /nvgiddwv eni rijv EXXd6a 
qpeQO/xevtov, Aaxe6aifi6viOL TQiaxooiovg eig QeQfionvXag 
enefixpav OTQaTrjyov avToig dovTeg ^/Leiovidav. ovTog to 
enegxo^evov &eaodfievog tojv noXefiitov rtXfj&og evtoxov- 

5 fxivoig elne %olg ovfifxd%oig c ovTtog doiOTaTe, tb TQia- 
/.60101, tog ev adov deirtvrjoovTeg 3 . enicpavevTCOv ovv 
Ttov ftaQftaQtiov yletovioag noXXolg neginenaQfxevog 66- 
Qaoi fie& i OQfirjg eni BeQ^rjv rjvix&rj v.al neQieXofievog 
avTOv to dtddrjLia ngb tojv TQavfxaTtov xaTeoxe /.al al- 

10 uoQQayrjoag e^envevoev. dvaTe/xtov 6e o (iaoikevg tov 
nQoeiQTrjuevov to OTfj&og evgev avTov ttjv *aQ6iav tqlxojv 
yifxovoav. 

66 (7, 69 Mein.) KaXlioSivovg ev 6evTiQtp MeTafxoQ- 
qpcooetov (Plut. parall. min. p. 306 E). 

15 KaTa KeXaivdg, noXiv Trjg 0Qvyiag, 6id /nijviv 3 l6aiov 

/liog xdofia fietf v6aTog yevdfxevov noXXdg oixiag avTav- 
6govg eig tov ftv&ov xa&eiXxvoe. %ov 6e 6rjfiov y.lv6v- 
vevovTog, Mi6ag 6 (SaoiXevg XQ^Ofxov eXafie, ovveXevoeo&ai 
ttjv yfjv, edv eig to fiaQa&QOV (tdXrj %6 TifiitoTaTov ev 

20 dv&Qtonivtp ftito. tojv 6e KeXaivvtthv XQ vG <>v %e xai aQ- 
yvQOv xal tov xooftov tGjv yvvaintov eig to xdofxa Qiipdv- 
%tov, /.ai /xrj6* ovtoj %ov xaxov Xfj^avTog, 3 AyxovQog 6 
viog Mi6a Xoyiodfievog /xrjdev eivai TifxitoTeQov ev fiitp 3 Xswvidav M d A Br: -6rjv tacite Gesn. 2 , inde vulg. || 5. 6 'ot!- 
zwg — 6smvr\oovxsq' testimonia effati collegit Sternbach ad gnomol. 
Vatic. 390. memoria Iabitur cum etiam apud Herodotum. esse putat 
Seneca pater suasor. II p. 17, 20 Kiessl. | ovxtoq M d BrPlut. : ovxoq 
A | (6 ex <bq corr. A 2 | o) TQiaxooioi om. Br || 6 'debuit certe im- 
oxdvxiov' Buecheler || 13 ecl. cum lemm. hab. MA (post ecl. 7,64 
Mein.) Tr. p. 2 (post ecl. 5, 135 Mein.) ; KaMuo&svrjq pro -ovq Tr. hunc 
locum respexit pinacographus Photii, non 7, 65 Mein. ut notavit Elter 
p. 60. cum Tr. ut solet conspirat Apost. cent. I 58 b || 15 IdaLov A 
Tr.: iSiov M d || 17 xa&siXxvos (-osv M d ) M d ATr.: xa&slXxvoi opera- 
rius Gesn. 2 p. 93, inde vulg. || 22 ovrwq A | Xqt-avxoq A: kfjyovxoq 
M d Tr. | dyxovooq A dyxovgaq M d : alyioxsoq Tr., indevulg. ; dy%ov- 
ooq Gesn. 1 p. 4 mrg ex Plut. 332 liiANNor rroBAior EiuorQN r' 

xpvx^g dv&Qconivrjg , dovg 7ceQucXoxdg xto yevvrjoavxt xai 
dnoxa^d/xevog xfj yvvatxl Tt/xo&iq, /xe&' 0Q/ifjg ecpinnog 
eig xbv xonov xov xdo/taxog rjvex&rj. xfjg de yf\g eig xr)v 
cpvocxfjV ag/noviav ovveX&ovorjg, Midag (Jco/tbv idgvoaxo 
Jtbg 'Idaiov, ov %Qvaeov eicoirjoe xaig xeqoiv dipd/tevog. 5 
ovxog 6 ftto/xog ne^i exetvov xbv xatQov, ev oj xb x aa f^ a 
ovvefirj yevio&ai, Xi&tvog yivexat' xfjg 6 3 coQto/xivrjg /cqo- 
&eo/xiag naQeX&ovorjg , XQvoeog OQaxat. 

67 (7, 65 Mein.) KaXXtod-ivovg kv XQixtp MaxedovtxoZv 

(Plut. parall. min. p. 307 D). 10 

(PiXinnog 6 xcov Maxedovcov (iaotXevg dvo xai XQtd- 
xovxa XaXxtdtxdg nbXetg xoig idiotg vjcoxd^ag oxijnxQOtg, 
Me&covaiovg xal 'OXvv&iovg XerjXaxeiv rjQ^axo. yevo/xevog 
de xaxd yicpvQav noxa/xov JSaQdtovog xal eig xb jceQav 
dtaftrjvat fitaCo/xevog, vnb xov nhj&ovg xcbv 3 OXvviHcov 15 
eneox£&i]. xoBoxrjg Si xtg, 3 AaxrjQ xovvo/xa, xo£ov iv- 
xeivag exvcpXcooe xbv OiXtnnov eintov' 

IdoxrjQ OtXi7C7C0j &avdot/iov ni/xnet (iiXog. 
dnofiaXcbv de b (iaotXevg xbv bcp&aX/xbv eig xbv noxa- 
/ibv eavxbv eQQtipe xal 7CQog xovg oixeiovg dtavrjl-d/tevog 20 
xbv xivdvvov e^icpvyev. 

67 (7, 66 Mein.) ScooxQaxov ev devxiQco &Qqxixtbv (Plut. 
parall. min. p. 310 A). 

1 dv&Qwnivrjq M d A Plut. : dvano6r]aaq {dvanrj6- Apost.) xal Tr.; 

dv&Qcontvrjq , dvanrj6r]aaq xal tacite scr. Gesn. 2 (inde vulg.), non recte: 

dvanr/6r]aaq finxerit interpolator compendio vocis dv&Qionivrjq male 

intellecto || 3 vrjq 6h yfjq usque ad fin. om. Tr. || 5 l6aiov A Plut: 

lov6aiov M d || 6 xbv xatohv M d Plut. : rbv //// xaiQOV A, quid fuerit 

nescio || 7 nQO&EO/xiaq, sed /liaq e corr. M ld || 9 ecl. cum lemm. 

hab. M A (post ecl. 7, 69 Mein.). cf. Wyttenbach ad Plut. I. c. || 12 

%a).xr l 6txaq M d || 14 oaQ6a>voq M d A : aav6avov Gesn. 2 p. 92 mrg e 

iit „ 

Plut. U 16 ineaxid-rj M d xaxeaxiOrj A, fort. A 1 | xovvo/ia] vid. Her- 

cheii praef. ad Plut. de fluv. § 1 n. 52 |j 20 6tavrj^df/evoq M d : 6tavot$d- 

fxevoq A || 22 ec). cum lemm. hab. MA (post ecl. 7, 65 Mein.) Br (post ecl. 

7,64Mein.); awaxQaxov nec plura Br. HaioxQaxoq pinacographus Photii 

p. 61 Elt. JZcoxQaxrjq PUil. Scoxquxov Gaisfordi ed. Lips., remansit apud 

Meinekium nuperque imposuit Wagnero Herm. XXVII p. 140 CAPVT VII HEPI ANAPEIAS 333 

A&rjvaioL nobg Qoqxag noXefiov exovxeg oxQaxr^ybv 
kxsiQOTovrjoav KoSqov. ovxog dxovoag bxi XQrjo/xov elXrj- 
qjaoiv ol noXifiioL sy/.Qaxsig ysvrjoso&ai xrjg vinrjg av- 
xovg, sdv xov oxQaxrjyov qjsiotovxaL xtuv Ad-rjvaitov, sv 

5 Sqvxoliov o%rj(AaxL ovvsfiaXs fid%rjv fisxd xlviov Qqcckojv 
^vXiLofisvtov xal xto dQsndvto xaiQitog st; avxtbv sva 
nXrji-ag dvsiXsv oi ds Xoinoi xrjv nsQioxaoiv xov oxqo- 
xrjyrjfiaxog jur) yivtboy.ovteg dnsxxsivav xbv K66qov ■d-s- 
Xovxa' ovftfSaXovxeg de xbv nbXeiiov A&rjvaioL xfjg vixrjg 

10 sy-KQaxslg eyevovxo. 

68 (7, 67 Mein.) 'Ex xiov Qrjoetog (fragm. hist. gr. ed. 
Mueller. IV p. 519 fr. 3). 
Aaxedaifiovioi xai l4.QyeioL neQL x<°Qtov QvQeag sv 
LLe^OQUt) xsifiivrjg fi^XQ 1 ( xev tivog oXoig xoig oxQaxev- 

15 fiaoi naQexdooovxo nQog dXXrjXovg, xeXog sdo^sv avxoig 
sniXs^ai naQ } sxaxsQtov TQiav.ooiovg , xdxeivtov fxaxeoa- 
fxevtov xoig xQaxrjoaoiv diaq>sQeiv xb x^Q^-oV ovnsQ ysvo- 
fiivov , 'O&Qvddrjg AaxsdaLfioviog oxQaxitoxrjg noXXovg 
dnoxxsivag xal noXXd xsxQtofiivog sxslxo ftexa!$v xtov 

20 avrjQrjfisvtov Aaxeb i aifiovioiV fiovog nsQiXsLtpSsig, 3 Aq- 
ysitov ds dvo AXxrjvioQ xal XQOfiiog' tov aneX&ovxtov 
eig"AQyog dnayyeiXai xrjv vixrjv, *0&Qvddijg noXXovg oxv- 
Xevoag xtov noXsfiitov xQonatov eoxrjoe xal XQrjodfisvog 

3 xfjq om. A || 6 xaiQitoq (ut tacite scr. Gesn. 2 p. 92, inde vulg.) 
A: xvoiwq M d [| 9 ovfifiaXovxeq (ut tacite Gesn. 2 , indevulg.)A: ovfi- 
fiakXovxeq M d || 11 ecl. cum lemm. hab. M A. lemma repperit pinaco- 
graphus Photii p. 60 Elt. XovoeQfioq iv xqLxlo IleXoTiovvrjOiaxiov Plut. 
parall. min. p. 306 A cf. Herodot. I 82 |j 13 Maxedai/xovioi, ilfrubr. M d | 
OvQsaq Meineke: &VQaiaq M d A; 6vQedxi6oq Gesn. 2 p. 92mrg ex Plut. 
ubi v7i£Q OvQsdxidoq xtoQuq \\ 15 xeXoq d' Meineke || 18 kaxedaifiovioq 
oxaQxi(6rTjq tamquam glossema secluserim ; Aaxe6aifiovicov GXQaxr/ybq 
duce Plutarcho ci. Barth, non recte || 19 xexQiofievoq A: xexQtofievaq 
M d || 21 Ahcr\v<oQ xal XQOfuoq Wesseling ex Herodoto: dkxijvoQoq xal 
XQa/iiov M d A; 'AyrjvtoQ xai XQOfuoq ex Plut. Gesn. 2 p. 92 mrg. gene- 

tivum servandum putat Buecheler || 22 b$Qvd6r}q hic et 18 M d | ovXev- 
oaq corr. A J || 23 xQiiodfxevoq A: yQiodfxevoq M d 334 lQANNor rroBAior ekaofqn r' 

Ttp tiov TQav/xaTcov al(.iaTi hciyQaipev c AaxedaLfxoviOL 
xaT 3 'AQyeicov* , xai tovto TTQagag dni&avev. 

69 (7, 70 Mein.) Tov avxov. 

Aoliiov xaTaaxovTog Ttjv Aaxedai(xova did tt)v dvai- 
Qeaiv tcov xrjQvxcov tcov aneoraXivTCov naQa BeQ^ov ai- 5 
TovvTog yrjv xal vScoq C0O7teQ a7caQxag dovXeiag, XQrjo/ndg 
edo&t], cc7caXXayr]aeod^ai avTovg, ei yi Tiveg cXolvto Aaxe- 
daifiovicov tcoqcc tov ftaoilicog dvaiQe&jjvaL. Toxe BovXig 
xai ^TceQ&irjg dq>ix6(ievoL nQog (iaaiXea r)l-iovv avaiQe- 
&rjvac' o de &av(xdoag avTcov Tr]v ccQeTr)v hcaviivai 10 
7CQoaeTag~ev. 

70 (7, 68 Mein.) Ex Trjg 0alccQidog eniOToXrjg nQog TleQi- 

od-ivrjv (epistologr. gr. LXXII p. 427 sq. Herch.). 

Trjv EvfiovXov xai xrjv AQiOTOcptovzog yvvalxa tcov 

enifiovXevaavTCov (ioi ene(i\pag cog anoXovfxivag' ?cavTcog 15 

tcov &av[xd£ s eig otl vqjrJQrjxa Ttjg oQyrjg. ei de nv&oio 

ttjv ahiav, otl 6V evyeveiag vneQtSdXXovaav dnoxQiOLv 

3 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 67 Mein.) Tr. p. 3 (post ecl. 

7.69 Mein.); xov avxov MA: *Ex xov {h/oewq Tr., inde vulg. rem inde ab 
Herodoto VII 134 narrant aut memoiant multi, infra Serenus flor. 39,27 
Mein., ubi vide || 5 dnooxalevxwv M d A: dneoxaX/xevwv Tr., inde vulg. || 
6 SovXelaq M d A : leiaq Tr., inde vulg. || 7 dnaXlayt)oto&at M d A : dnak- 
kax&rjoeo&ai Tr. | avxov mavult Wachsmuth || 8 BovXtq Herod.: jSovXrjq 
M d A Tr. || 9 ZneQ&ttiq Herod. : oneQxyq Md A Tr - I n Q $ Md A : *k 
Tr., indevulg. ; wq proposuit cod. Par. 1985 manu sec. teste Gaisfordo, 
fortasse recte: cf. flor. 39,27 Mein. || 12 ecl. cum lemm. hab. MA (posl ecl. 

7.70 Mein.) || 14 'AQtoxopcovxoq Hercher: aQiatotpavTOV M d A aQt- 
(pdvrov libri Phal. | xwv intfiovXevodvxwv M d Pha).: intjSovXevodvxwv 
A || 15 int{3ovXevodvxwv (iot ene/xrpaq d>q dnoXov/iivaq ' ndvxwq (xal 
ndvxwq ex Phal. Gesn. 2 p. 92, inde vulg.) M d A: intjSovXevodvxwv 
(xot, neglod-eveq, aq kXwv atx/xaXwxovq enecctpaq (bq dnoXov/xivaq 
nQoq /xe , oipoSQa onovSdoaq xb nQ(bxov aveXelv oeowxa. xal nav- 
xwq Phal. ; post dnoXov/xevaq lacunam indicavit Meineke, debuit etiam 
post int/3ovXevodvTwv (ioc, nisi clausula eclogae comparata probabilius 
esset leviter rem egisse ipsum eclogarium || 16 v(p%Qt/xa M d A Phal.: 
vtpftxa recte Valckenaer | el 6h M d A: el 6e xal tacite ex Phal. Gesn. 2 , 
inde vulg. || 17 6tj pro 6t* (6t M d ) oscitanter Gesn. 2 , inde vulg. | vneQ- I CAPVT VII nEPI ANAPEIA2 335 

ovdev rtobg k(iov nenov&aoi, (/taXXov av 'iu &av(tdaeiag') 
eQ(0Tt6/nevai yag nag' l(tov ti)v erttfiovXr^v ei avvrjdeaav 
roig dvdgdoiv, ov (idvov ecpaaav, dXXd /.al avvoQfirjaat, 
TVQavvoxTovelv. 'dvTt rtoiag ddtxiag;' einovTog (iov idiag 
5 (Aev ovde/uag, Tt~g de x.otvt~g' dnexQivavTo' xonrijv yaQ 
ddixiav elvai to xaTadovXovo&ai noXetg sXev&eQag. z Ti 
nad-ovoat, TOiyaQTOi ndXtv e7taveQO(ievov (iov dUrjv 
dnoTioaiT* dv uoc tov (tiaovg Tt]v xot' al~iav; c ano&a- 
vovaai rtQoae&rjxav. £rjv dtj, ov Te&vdvat exQtva Tag 
10 /ueTa Totavr^g aQeTt~g arto&vrjoxovoag. 

71 (7, 77 Mein.) nXaTtovog ex. Tr)g SwxQaTovg anoXo- 

yiag (p. 38 E — 39 A). 

OvTe yaQ ev dUy ovt' ev noXe(tip ovt' e(te ovt' aX- 

Xcov ovdeva dei tovto (irjxav^oao&at, ontog dnocpev^eTai 

15 rtdv rtotthv d-dvaTOv. xai yaQ h Taig (tdxaig rtoXXdxig 

SrjXov yiyveTai oti to ye drto&aveiv dv Tig vnexcpvyoi 

fidllovoav M d A: vneQ^ukXovor^q Phalaridis Ald. et Paris. 1038 | dnd- 
xqioiv M d A Phalaridis Paris. 1038: dnodet&v Phal. atque sic demum 
intellegitur evyeveiaq 

1 ovdev nQoq iftov nendvBuot om. Phal. | (idXXov av ext &uv- 
ptdoetuq tacite e Phal. addidit Gesn. 2 , inde vulg., fallitur Gaisford || 2 
nuQ* i/xov M d A : vn iptov (om. Paris. 1038) Phal. || 3 ecpuouv MdA 
Phalaridis Ald.: e<puouv eldevai (cvveidevut Westerm.) Phal. || 4 noiaq 
uStxiuq M d A Phalaridis Paris. 1038: noiaq Sh dStxiuq Phal. | post ei- 
novxoq /xov habet /leit^ovoq rj iXuxxovoq eiq v/xuq e| i(tov yevo/ie- 
vriq Phal. || 6 vnoXu/ifidvetv pro elvui Phalaridis Aldina quod com- 
mendat Hercher ]j 7 na&ovoat A Phal. : na&ovouq M d || 8 dnoxi- 
cutx* (acc. corr. fortasse M 1 ) M d A Phal. : unoxioutvx' Gesn. 2 , inde vulg. || 
9 6?) M d A: Sh ltbri Phal. | exQtva M d nQoexQtva A: xgivuq Phal. ubi 
integrum enuntiatum sic legitur: t,r~v Se, ov xe&vuvut (xe&vuvui delv 
Paris. 1038) xQtvuq rovq /xexu xotuvxr/q dQexijq uno&v/joxovxuq (pQO- 
vi]/iuxoq xe xooovxov, ~IeQio&eveq, iyob Stxaicoq i<petad(xr/v, ov xe 
xxe. || 11 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 7, 68 Mein.) || 13 dUov M d 
Plat. : uXkcav A || 14 /xrjxuvrjouo&ui A /xt]xuviouo9ui M d : ptr/xavd- 
o&at tacite ex Plat. Gesn. 2 p. 95, inde vulg. | uno<pev£exut ndv 
noi(5v tacile ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. : dno<pev£r]TUi navxolov M d 
A || 16 uv M d A Platonis B D F, quov uv Platonis E; quov dv tacite 
ex Platonis Ald. Gesn. 2 , inde vulg. | vnexcpvyot M d A: ixcpvyoi tacite 
i ex Plat. Gesn.*, inde vulg. 336 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

xai onka dqjeig xai eq> } txexeiav TQandfievog tiov di(o- 
xovtiov xai dklai /urjxavai noXkai eiaiv ev exdoToig {Tolg) 
xivdvvoig, (ooTe diaqvyeiv 9dvaTov, edv Tig Tokfiip ndv 
noieiv xai kiyeiv. dkkd fir) ov tovt' r) %aXen6v, w av- 
dgeg, SdvaTov ev.qvyeiv, dkkd nokv xakemoTeQOv novrj- 5 
giav' 9ottov yaQ SavaTov &ei. 

72 (7, 78 Mein.) nkaTtovog h. tov Waidiovog (p.84D— E). 
Bafiai, co 2Ziu/nia, r) nov yaXeniag dv Tovg dkkovg 

av&Quinovg neioaifii tog ov ovfuqjoQav r)yovfjat ttjv naQOv- 
aav Tvxrjv, oTe ye /urjd 1 vfidg dvvafiai nei&etV dkkd q>o- 10 
fteio&e fir) dvay.okioTeQOv vvv didy.eifiai rj ev t$ nQO- 
o&ev (iitp. 

73 (7, 79 Mein.) IlkdTtovog Ix tov IlQioTayoQov (p. 350 E 

— 351 B). 
^Eydb 8e ovdafiov ovd 1 evrav&a ofiokoyio Tovg dvva- 15 1 xal onXa M d A Plat. : xd x' (sic) onXa operarius ut videtur ap. 

Gesn. 2 , inde vulg. | Ixexiav temere Gesn.*, inde vulg. | xQanofievoq 

M d A Plat. : xQanelq tacite ex Platonis Ald. Gesn.*, inde vulg. |j 2 (xr\- 

Xaval noXXal M d firjxavai (om. noXXal) A firjxavai noXXai Platonis 

B DF: noXXal firjxavai tacite ex Platonis Ald. (Platonis E) Gesn.*, inde 

vulg. | elolv M d | xoZq tacite ex Plat. addidit Gesn. 2 , inde vulg. || 3 

SiatpvyeZv M d A: Sca<pevyeiv tacite ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. || 4 oi 

xovx' y tacite ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. : ov xovx* M d ovxco t' rj 

A | o) avdpeg M d A Platonis D F : w clvSgeq 'AfhjvaZoi tacite ex Pla- 

tonis Ald. (Platonis E b) Gesn. 2 , inde vulg. || 6 clauditur ecloga verbo 

Q-eZ, propter Schanzium moneo Plat. op. v. I p. 59 || 7 ecl. cum lemm. 

hab. M A ; Tov avxov pro IlXdxcovoq A. temere locum omiserat 

Gesn. 2 , primus edidit Gaisford ex A. recurrit eodem lemm. praemisso 

in maiore excerpto flor. 120,31 Mein. g 8 x«At;r<ws dv M d , flor. 120, 

Plat.: £aAf7ra7s A, inde Gaisford || 9 dv&Qoinovq M d , flor. 120, libri Plat.: 

aixovq A, inde Gaisford; aixovq ortum ex compendio dvovq || 10 

tpofteZo&e A, flor. 120, Plat., <pof3eZo$ai M d || 11 SvoxoXoixeQOv vvv 

M d A, SvoxoXcoxeQov flor. 120: SvoxoXcoxeQOv xt vvv Plat. | Sid- 

xeifiai\ Siaxecofiai Hirschig || 13 ecl. cum lemm. hab. MA; xov ai- 

> ov > 

xov pro UXaxcovoq A, idem nQcoxayoQa, corr. A 1 || 15 dvvaxovq 

tacite ex Plat. Gesn. 2 p. 95, inde vulg.: Svvafdvovq M d A, aberravit 

Gaisford CAPVT VII fJEPI ANAPEIAS 337 

xovg ioyvQOvg eivai, xovg fievxoi loyvQovg dvvaxovg. ov 
yaQ xavxbv eivai dvva/xiv xe xai ioyvv, dlka xb ftev xca 
dnb enioxrjfirjg yiyveo&ai, xrjv dvvaftiv, y.al dnb fiaviag 
ye xai itvfiov, ioyvv de dnb cpvoeojg xai [dnb] evxQoqjiag 

5 TCJiv owfidxwv. ovtoj de ydxei ov xavxbv eivat -fraQOog 
re y.ai dvdQeiav' woxe ovfxfiaivei xovg fxev dvdQeiovg 
^taQQaheovg eivai, ftrj /xevxoc xovg ye &aQQa).eovg dv- 
doeiovg (jcdvxag). &aQOog fiev yaQ y.ai dico xeyvtjg 7^~ 
yvexai dv&Qionoig yai dnb itvfiov ye yai anb /xaviag, 

10 iuoneQ fj uvvauig, dvdQeia 6e dnb cpvoewg y.ai evxQocpiag 
xwv ipv%wv yiyvexat. 

74 (7, 80 Mein.) JrjfioyQixov (fr. mor. 81 Mullach.). 
^ocpirj a-d-afxfiog d^irj ndvxwv xtfiiwxdx^ eovoa. 

75 (7,74Meio.) -.evocpwvxog } Jtco/xv r]/xovev/xdxwv (lll 9,1). 
15 nd)uv de eQOjxojfievog, rj dvd^eia noxeQOv eirj dtday.xbv 

3 imozrjftTjg tacite ex Plat. Gesn. 2 , indevulg. : intoxrjfirjv M d xrjg 
intoxr/ftr/g A || 4 ye M d A Platonis t: xe Platonis B T | 9vftov M d A 
Platonis T: dnb &v(xov Platonis B t; dnb &v/xov tacite ex Platonis Ald. 
(p. 405) Gesn. 2 , inde vulg. | evzQO<ptag tacite ex Plat. Gesn. 2 , inde vulg. : 
dnb evzQO<piag M d A (cf. 10) || 5 d-dooog tacite ex Plat. Gesn. 2 , inde 
vulg. : &aQQOg M d A || 6 dvSQsiav M d Platonis T: dvdQiav A Platonis 
B, idem ex Platonis Ald. tacite Gesn. 2 , inde vulg. | ovfifiaivei M d A 
Plat. : ov/xftaivetv dormitanter Gesn. 2 , inde vulg. || 7 xovg ye M d Plat. : 
zovg A || 8 ndvxag tacite ex Plat. addidit Gesn. 2 , inde vulg. | &dgQog 
A || 9 ye M d A: xe tacite ex Plat. Gesn. 2 p. 96, inde vulg. ; frvftov ye 
xat ftaviag ci. Naber || 10 dvdQela M d Platonis T dvdota A Platonis 
B, idem tacite ex Platonis Ald. Gesn. 2 , inde vulg. || 12 ecl. cum lemm. 
hab. M A Tr. p. 3, ante ecl. 7, 74 M A Tr., post ecl. 7, 79 M A, post ecl. 
7, 70 Tr. temere olim etiam tertio capiti inseruerat Gesner voce oocpirj 
deceptus, unde apud Gaisfordum et Meinekium remansit ecl. 3, 34 Mein. 
vide quae exposui mus. Bh. XXXIX p. 526 sq. || 13 ndvxtov compend. (non 
ndvxwg) etiam A | ovoa M d A: corr. Mullach || 14 ecl. cum lemm. hab. M A 
Tr. (post Democriteam) Br (post ecl. 7,49 Mein.); dnoftvrjfiovevfidziov 
om. Tr. Br. fuerit (iv y) *A. vel "A. (y). clausula eclogae inde ab oq(5 
<J' eywye sine lemm. servata est etiam in S f. 6 r ubi ab his ipsis verbis 
incipit codicis manus vetusta. sed folii 6 pars superior umore passim 
oblitterata est. lacunis igitur deformata sunt quae huic parti respondent 
Tr. p. 53, 8 oqo. (sic, dein lac. decem fere litterarum) xai inl ztov dk- 
Xtov xzh. || 15 ndktv 6e M d Br Xen. : ndltv A Tr. | iQtozbfievog A | r) 
Stobaeus HI. 22 338 JQANNOr STOBAlOr EKAOrQN V 

rj q>vot"y.6v' oljuac uev, ecprj, (oorteQ oojua oaj/uarog ioyyoo- 
tbqov nQog Tovg novovg qjverai, ovtoj *at ipvxij* ipvxfjg 
eQQU)fxevBoreQav rtQog za deivd cpvoet yiyveo&at' c>qw yaQ 
ev roig avToig vo/uoig ts xa/ e&eot TQecpo/uevovg, noXi 
diacpeQovTag dXXffkcov toKuj]. vo/uiLoj fiivrot ndoav cpv- 5 
oiv /ua&rjoet xai fieXeTrj rtQOg dvdQeiav avt-eo&at' dfjXov 
fiev yaQ bzt 2*v&at y.ai &Qd/.eg ovx uv ToX/urjoetar 
aonidag xai doQaTa XafiovTeg ^.a-aedatfiovioig dta/udxe- 
O&at' cpaveQOV (T oti ^laxedai/uovtot ovt' av &QCxS,iv nek- 
Tatg xai dxovTiotg, oiTe ^y.v&atg To^otg e&eXotev dta- 10 
yojvi^eo-d-at. oqoj d* eycoye y.ai eni tojv dXXcov ndvTCOv 
oftoiojg xat cpvoet dtacpeQOVTag dXXfjXojv Tovg dv^QO)7tovg. 
xai entfieXeia nokv entdidovTag. Ix di tovtojv dfjXov 
eoTtv oTt ndvxag xQ*l xa * Tovg evqjveoTiQovg xai Tovg 
dfiftXvTiQOvg cpvotv, ev olg dv d^toXoyot ftovXcovTat yeve- 15 
O&at, Tavza xai ftav&dveiv y.ai fieXezdv. M d ABrXen.: d Tr. | dvdQe ia M d Tr. Xen. : avSQia A Br | nozegov 
etrj M d Br Xen. : nozeQov A Tr. 

2 TtQoq zovq novovq M d A BrXen. : tiqoq novovq Tr., inde vulg. || 
8 nQoq M d A Br: elq Tr., inde vulg. | yiveo%at Tr. | 6q(5 yaQ M d A 
BrXen. : 6q(o S' Tr., inde vulg. || 4 avzolq M d Tr. BrXen.: zotovzoiq 
(nisi est zotavzotq) A 1 unde avzolq fecit A 2 | vouotq ze (vel ze) M d 
Tr. BrXen.: vouotq A || 5 vouit,(o M d A BrXen. : uav&dvto Tr., inde 
vulg. || 6 uafrf/oet ATr. BrXen.: ftaS-tjorj M d | dvSQeiav M d Tr. Xen.: 
aVrfp/a)' A Br | avge o&at M d A Br Xen.: avgao&at Tr. || 8 doniSaq 
M d A Br Xen.: donlda Tr., inde vulg. | SovQaza (SoQaza A 2 ) A 1 [ 9 
&Qagl (&Qal~lv M d ) neXzaiq — oxvd-atq zogotq M d A Tr. Br : &Qql-lv iv 
neXzatq — oxvSatq iv zol~oiq libri Xenophontis |! 10 zo&tq in rasura 
ut videtur Br | i&iXotev M d ATr. Br: i&eXoiv dv Xen. || 11 6q(o S' 
eywye S M d A Br Xen. : oQa Tr. p. 53 || 12 dXXt/Xcov zovq dv&Q(6novq 
(avovqS) SM d A Tr. Xen.: zovq dv$Q(onovq dXXr]X(ov Br || 13 v. int- 
ueXeiq noXv praeter inl uhv (sic) om. Tr. 1. c. || 14 ndvzaq S Tr. A 
Br Xen. : ndvza M d , inde Gesn. 2 p. 94, vulg. | xal zovq om. Tr. || 15 
duflXvzeQOvq (d£t(ozeQOvq Tr.) tpvotv Iibri Stobaei sed ut ovq litteris 

erasis correxerit aufiXvzse zr\v (pvotv Br: au^XvzeQovq zi]v (pvotv 
Xen. | dv d&oXoyot fiovXwvzat libri Stob. Xen.: xal d§toXoyot fioi- 
Xovzat Tr. | yeveo&at S Tr. M d Br Xen. : ytyveo&at A CAPVT VII fJEPI ANAPEIAS 339 

76 (7, 73 Mein.) Tov avrov ev 6' 'ATtottvrjuovevpidrojv 

(IV 6, 10). 

Av6geiav, w Ev&v6rjue , dga tojv v.aXdJv voiti^etg 

eivat; KdX/.torov ptev ovv eyojy', eqjrj. Xgr { oiuov dga ov 

5 ttqoq rd ekd%ioxa voutQetg rrjv dvdQeiav; Nr) At , eqjrj, 

TVQog rd ptiytora ptev ovv. 'Ag ovv dov.ei aot ngbg xd 

deivd re xai e7itxiv6vva %Qr\oiuov eivat rb ayvoetv avrd; 

'H/.tord y\ eqjrj. 01 dga ur) qofiovuevot rd rotavra 6td 

rb ur t eidevai ri eortv ovv. dvdgeiot eioiv; Nr) Ai , eqjrj' 

10 TtoKkoi ydg dv ovrto ye tojv re ptatvottevojv xai tojv Sei- 
Xojv dvdQeioi eiev. Ti 6e ol xal rd ptr) deivd dedoixo- 
reg; v Ert ye, vrj Aia, rjrrov, eqjrj. Ag 3 ovv rovg ptev 
dya&ovg ngdg rd 6etvd v.a\ enixivdvva ovrag dv6geiovg 
ifffj eivai, rovg 6e /.a/.oig Seikovg; Ildvv uev ovv, eqjr. 

15 'Aya&ovg 6e ngbg rd rotavra vopti^etg aXXovg rtvdg rj 
rovg Svvauevovg avroig xaXdig yiQfjO&ai; Ovv. dXXd rov- 
rovg, eqprj. Kav.ovg 6e dga rovg o c iovg rovrotg xaxdig 
XQr { o&ai; Tivag ydg aXXovg; eqrj. 'Ag 3 ovv evaorot ev.d- 
oroig XQO~vrai ojg oiovrat 6eiv ; Hiog yag dXXojg; eqjr t . 

20 'Ag 3 ovv ot pirj 6vvdftevot v.aXdig XQr)o9at Xoaotv tbg 6ei 

1 ecl. cum lemm. hab. S M A Tr. post ecl. 7, 74. pro lemmate 
xov avxov iv J dnouvrjuovevudxtov M A , IlXdxtovoq Tr. p. 53. in 

5 cum verba quibus articulus incipit evanuissent, sec. m. pauca sup- 
plevit, plura intacta reliquit. lacunis hiat haud paucis Tr, quas singulas 
enotare operae pretium non est j| 3 dv8geiav (om. 8e sec. m., pr. m. non 
apparet) S dv8geiav M A dv8giav A: dv8geiav 8e Xen. dv8ge iaq 8e Tr. || 
4 dga S 2 |J 5 dvSgeiav S M d Tr. : dvSgiav A | vr/ dC SM d ATr. Xen. : 
ua dC temere Gesn. 2 p. 94, inde vulg. | e<pr/ M d AXen.: e<pr/v S Tr. !j 

6 ctp' (dg* S) ovv {ov A 1 corr. A 2 ) SM d A Xen. : dga Gesn. 2 , inde vulg. j 

7 rip A sed xo corr. A 2 | 8 / M d Xen.: ydg A sed del. et y' corr. 
A 2 ; ydo Gesn. 2 , inde vulg. | ol dga — 9n; 8i\ e<pr/ suppl. A 2 mrg j| 
9 ud dC Weiske || 11 dvSgeloi A Tr. Xen. : dvSgelov M d | pir t supra 
lin. A || 12 exi ye e Xen. Gesn. 2 , inde vulg.: eort S A l iorl M d Tr. 
stl ye supra lin. corr. A 2 | vr\ HC M d [| 16 airolq M d A (sic, fallitur 
Gaisford» Tr. Xen. : xovxoiq Gesn. 2 ad proxima aberrans, inde vulg. | 
ovx, dkkd — xaxwq xQrjo&at (18) om. M d || 18 exaoxoi exdoxoiq S 
\l d A(sic): exaoxoi Xen. |j 19 olovxai e Xen. Gesn. 2 , inde vulg.: olov 
xe S M d A Tr. j 6ei M d 

22* 340 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T' 

XQrjo&at; Ov 6r]nov ye, ecpi]. 01 aga ei6dreg wg del x,or r 
a&at, ovtoi xai dvvavrai; Movot y 3 , ecpr]. Ti 6ai ot fxr) 
dirj/uagTTjnoreg, aga xaxajg xqojvtoi zotg xotovTotg; Oix 
oiofxat, eq>r]. Oi aga xaxwg XQ<*>[*evot 6tr]fiaQ%r l v.aoiv ; 
Etxog y , etprj. 01 fiev aga entOTafievot rotg detvotg %e 5 
nai entxtvdvvotg xalwg XQrjo&at dv6geioi eiotv, ol 6e dta- 
fxaQTavovreg xovtov detloi; "E/uotye dov.ovatv, eqpr]. CAPVT VIII. 
HEPI AEIAIA2. 

1 EvQtrcidov BeXkeQocfovTji (fr. 288 IN. 2 ). 
JoXot 6e y.al oxoxeivd fxr]xavr']f.iara 

XQeiag dvdvdgov cpaQfiax' ^VQr]%at ^QOrolg. 

2 2ocpov.Xeovg 3 Av.Qiotog (fr. 58 N. 2 ). 
XO. Boc} rtg, oj' 

dxover'; r) fiaTrjV vkaxTiu; 2 Sal SM d Tr.: Sh A Xen. || 3 xoiomiov A corr. A» || 4 oifxai 
Xen. || 7 tovtov S M d A Xen. : tovtojv Tr. | Soxovotv, etptj M d A 
Xen. : Soxovotv S Tr. 

Caput octavutn servarunt SMA, aliquot eclogas Br Mac. Chrys. 
inscriptionem ut Photius SMABrMac, numerum rj quem in M resecuit 
bibliopega addunt A Mac. neol SetXiaq Xoyov S' in marg. super., eadem- 
que minio scripta in marg. dextro habet S || 10 ecl. cum lemm. hab. 

SMAMac. Chrys.; BeXXeQO<p m S fieXXeQoaxovTt M d BeXXego<pov A fab. 
nom. om. Mac. || 11 SoyXot S || 12 xgeiuq avavSoa (vel dvdvSgoiq) 
ci. Herwerden exerc. cr. p. 43 nelgaq dvdvSoov F. G. Schmidt sat. cr. 
p. 21 %etQ<i)V dvdvSocov Vitelli appunti cr. sulla Eleltra di Eur. p. 33 
Pqotoiq dvdvSgov <p. tjvq. %eQoq Nauck | tjvQtjTat Eur. || 13 ecl. 
cum lemm. hab. SMA; dxQtotoq in dativum corr. (accentu non mutato) 

A 1 receperunt Gaisford et Meineke || 14 x- S, om. MA | fioa rtq, <o' 
cum Meinekio separavi a proximis, ubi vide ne gnomologus reciderit 
vocativum velut dxover', (ai yvvalxeq), i} /xdxnv xrh., sed neque 
de chori personis constat neque de metro. f3oa Ttq' ovx dxover*; 
ci. Gaisford || 15 dxovere S | ij fiaTrjv vXaxTto SMA: ij Xdoxw ftd- CAPVT VIII IIEPI AEIAIAI 341 

anavxa yaq xoc xto tpofiovitevto ipotpec. 
3 EvQcnidov MekedyQto (fr. 519 N. 2 ). 
Aecloi yaQ dvdQeg ovx exovoiv ev ccdxj] 
aQi&/u6v, aXV drcecac xdv naQtoa J opttog. 
5 4 'OciiJqov Tkcddog ci (244 — 247). 

Tinxe ov deidocxag nokectov /ai dr]coxrjxa; 
ec7ceQ yaQ x' akkoc ye neQC /.xecvtxicced-a ndvxeg 
vrjvocv en* 'AQyeitov, aoc d 3 ov deog eox dno).eo&ac. 
ov yaQ xoc -AQadirj ptevedr^cog ovde ccaxrj/utov. 
10 5 Sotpo/leovg 0QvytZv (fr. 657 N. 2 ). 

Tovg evyeveig yaQ /dya&ovg, tli nac, tptkei 
"AQr t g evaiQecv. ol 6e xfj yktooorj itQaaeig 
(pevyovxeg axag e/.xog ecac xtZv /.a/tov' 
"A.Qr\g yaQ ovdev xtov x.a/.tov Xtoxitexat. 
15 6 EtQcnidov 'itptyeveia (Taur. 472 — 473). 

Ov xoc voiAtCto aotpov, og dv pteXktov &avecv 
oc/.xto xb deccca xovke&Qov vc/.av &eXfj. 
7 Tov avxov Oqc^io (fr. 829 N. 2 ). 

'Avr t Q 6' og ecvac tpr t g, f dvdQog ov/. d^tov 

TTjv Porsoa iu Ar. equ. 1013 jj fidxrjv xkvto Halm lect. Stob. p. 50 
?j ptdxrjv xahL Naber mnemos.* IX p. 241 fj ctdxrjv dkvxxw scripsit 
Nauck probante Meinekio 

1 ndvxa SM d A: dnavxa tacite scr. Gesn. 1 , inde vulg. etiam verum 
hoc putaverim coll. Eur. Phoen. 269 sq. tor) xiq ovxoq; tj xxvnov tpo- 
ftovcte&a ; Anavxa yao xokfiwot detva tpaivexat xxe. [| 2 ecl. cum 
lemm. hab. SMA |j 4 dnetotv S [ naQtootv SM d A || 5 ecl. cum lemm. 
(lemma compend. S) hab. SM A (post ecl. 8, 3) Mac. Chrys. (post ecl. 8, 1); 
dctrjooq A || 6 deidotxaq A Mac. Hom.: dedotxaq SM d || S vn* Zenod. Q 
9 fxa%lfitov M d || 10 ecl. cum lemm. hab. S M A. versus quartus sine 
p. et f. n. laudatur in schol. B L II. II 833 || 12 evaiQetv corrector codicis 
Paris. 1985 teste Gaisfordo: ovvaigetv SM d A || 13 exxoq eiot nrjfxdxwv 
ci. Nauck, xtov fxuytov Buecheler dubitanter || 14 ovdeva schol. II. [ kto- 
xi^exut C. Keil et Conington : koyi&xut S M d A krji^exat schol. II. || 15 
ecl. cum lemm. hab. SMA || 16 Savelv etiam libri Eur. : xxavelv 
Seidler || 17 xovle&QOV M d Eur. : xo/J&qov S A sed fuerat ut videtur 
x' oke§QOv in A || 18 ecl. cum lemm. hab. SM A (post ecl. 8, 6) Mac. 
Chrys. (post ecl. S, 4); evQtnidov (evQ. W) M d Mac. || 19 v. dvrjQ — tpfjq 
om. Mac. | tp7,q S M d tprjq A | uvdQoq S A dvdQoq rf' M d Mac. emen- 342 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN V 

detXov xexXfjO&at xai vooelv aioxgdv vooov. 

8 Mevdvdgov 3 A6eXq>oig (Ir. 7 com. IV p. 71). 
Ti nolXd zrjgeiv no"kka dei [zov] dedot/.oza; 

9 Qeoyvtdog ((1221—1222)). 

TLoXXd cpigetv e'i(x)9-e koyog -9-vrjzoiot (Hgozoiot 
nzaiofiaza zfjg yvuifnqg, Kvgve, zagaoaofiivi^g. 

10 (Dtkrjfiovog ev 3 Eyxetgtdiq> (com. IV p. 8). 
Kayir) fiev oxptg, ev 6e deilaiai qgiveg. 

11 2oq>oxleovg (fr. 841 N. 2 ). 

Ov zoig a&vfiotg rj zvxy £vkkafu(Jdvei. 

12 Evgtnidov 'slXxfxewvog (fr. 67 N. 2 ). 

qdfSog, ozav ztg atfiazog fxeXkrj negt 

datio incerta: dvrjQ d' og sivai tpnolv, avdp' ovx d£tov olim Nauck 

avTjQ d' og sivat tpnaiv, ovx avd&ov — ; Dobree adv. II p. 127 ccvtjq 

d' og slvat tprjoi , xovS' ovx dgtov ego exerc. cr. p. 42 dvt)o oS' sivai 

tpnotv dvdooq a£iov — ; Gomperz sitzungsb. d. Wien. akad. 1875 p. 259 

dvdQOQ d' oq sivac <prjo' dvrjQ, ovx d&ov nunc mavult Nauck 

1 SstXbv (ut tacite scripserat Gesn. 1 , inde vulg.) Mac: SstXio S M d 

SstXcov compend. A | aio%QcvM< i || 2 ecl. cum lemm. hab. SMA || 3 dsdoi- 

xoxa tacite Gesn. 1 p. 66: xbv SsSotxoxa SM d A || 4 ecl. cum lemm. hab. 

SMA; desunt versus in Theognidis codicibus || 5 Xoyog SMA: Ssog 

scripsit Bergk, <p6(?og Heimsoeth |j 7 ecl. cum lemm. hab. SMA; <ptXr\- 

o , o 
ftovog recte Tr., nam tptXnfi (tptXrifxov per errorem enotavit Gaisford) S 

<piXr\fMs)V M A. cf. Leutsch ad Diogenian. cent. V 89 || 8 oxpiQ S A : 

oxpsiQ M d | SstXaiat A: SstXal at S SsiXaiat accentu correcto M 2 . Sst- 

Xal xal <pQhsQ coniecit Kock, nam Stobaei librum esse tisqI SstXtag. 

sed vide ne SsiXatat gnomologus eadem fere vi acceperit ac SstXai, cum 

praesertim SstXaivsiv dixerint posteriores || 9 ecl. cum lemm. hab. S 

M A (post ecl. 8, 10) Mac. Ghrys. (post ecl. 8, 7) || 10 ovXXafipdvst 

M d || 11 ecl. hab. S, om.MA; svql 71 dxfii fere S, fab. n. om. ut solet Tr. 
p. 54: EvQiniSov 'AXxfiaitavog coniecit Gaisford Stob. Ecl. II p. 860, 
quod recepit Meineke, cui locus ex Alcmaeonis oratione matris caedem 
defendente desumptus videtur; ^v AXxfirjvn scripserat Schow 'ex B. C 
ut adserit, sed interpolatum || 12 xiq cod. Paris. 1985 m. sec. teste 
Gaisfordo: xt S | aVptaxog Nauck: otofiaxog S | fisXn S fiiXst Tr. p. 54, 
inde vulg. /ntXXst cod. Paris. 1985 teste Gaisfordo | Sixrjv pro 7iSQt ci. 
Nauck qui mox iQsiv mavult pro Xiystv CAPVT VIII DEPI AEIAIA2 343 

Xeyeiv xaraoiag eig dyiov' evavriov, 
%6 %e GTOfi eig £X7tXrj£iv dv&gojTtojv dyei, 
xbv vovv t' ccTceigyei firj keyeiv a (lovXeTai' 
toj fiev yag evi nivdvvog, o (T ad-wog fievet. 
5 ouiog <5' dyoiva Tovde del u V7texdgafteiv. 
xpv%rjv ydg d&Xa Tt-9-efievrjv eftrjv ogo). 
13 EvgtTildov 'Agieldy (fr. 239 N. 2 ). 
c d' rjdvg ahov rj xaxrj x dvavdgia 
ovt ' olxov ovTe noXiv dvogd-ojoeiev dv. 1 Sn' dytova S : correxit Scaliger apud Grotium dict. poet. p. 522 || 2 
dvojv S: dtpaaiav z' ci. Enger dnogiav t' ego kr. blatt. p. 72 dfifikvvojv 
0. Ribbeck die rbm. trag. p. 500 dvzQenojv Buecbeler Svd-Qiooxojv non 
apte Meineke || 3 post d fiovkezat non nihil intercidisse suspicatur Bergk || 
4: ent ci. Bergk, sed vide Iac. Schumacher de praepositionum usu Eur. (diss. 
Bonn. a. 1884) p. 32 j d&cotoq S dtrdJoq Tr. || 5 ovnojq pro ofitoq legen- 
dum videtur Nauckio | 6ei ft' vnex6QafteZv S sicut tacite corr. Gesn. 1 
p. 68: 6el yag vnex6gtt(ieZv Tr. ; 6ei fi t}6tj (vel 6ei ndvztoq) 6Qttfteiv 
proponebat Bergk, zov6' e6et fi' vnexdQttfxeiv M. Schmidt zeilschr. f. 
d. alterth. 1856 p. 549 || 6 dd-Xov Cobet coll. cr. p. 211 | xetfievrjv 
Lobeck recte || 7 ecl. cum lemm. hab. S (post ecl. 8, 12) M A (post ecl. 
8, 11) Br (post ecl. 8, 16); poetae nom. om. Br. eidem versus a Stobaeo 
infra 29, 22 Mein. Euripidis Erechtheo adscribuntur hoc iambo praemisso 
Sx ztov novwv zot zdydxr' avgezai ftQOZoZq, item ab Orione anthol. 
VII 2 p. 51 qui habet lemma Sx zov 'EQey&eojq. sed cum parum pro- 
babile sit duos continuos Erechthei senarios iteratos fuisse in Archelao, 
aut intercidit Archelai ecloga (velut fr. 240 v. 3 ziq ztov fteyiazojv 6ei- 
kbq ojv ojQe^azo Stob. flor. 51, 7) aut iam in fonte Orionis Stobaeique 
communi duo Archelai versus cum Erechthei illo Sx zdjv novcov xze. 
male fuerant coniuncti. non sufficiunt quae de hoc loco nuper disseruit 
Schroeder de iteratis p. 129. probavit meam rationem Nauck tr. gr. fr. 8 
p. 472. ceterum ter binae offeruntur Euripidis eclogae ex ordine litte- 
rarum (1. 3. 6. 7. 12. 13) ut tamen primum par disiungatur Sophoclea (2) || 
8 dzoXfiia infra flor. 29 et Orio [| 9 noktv dvoQ&cooetev dv Valcke- 
naer apud Gaisfordum et Porson adv. 275 : noXtv OQd-coaetev dv S M d 
A, yalttv OQ&ojoetev dv Br Orio quae metrici cuiusdum videtur esse 
correctio Stobaeo antiquioris, nisi duo in eandem inciderunt coniectu- 
ram; ovze filozov ov6ev cocpeXeZ anthologi interpolatio infra 29. dn- 
oo&ojoetev dv mavult Meineke coliato Phrynicho Bekkeri an. I p. 13, 2? : 
c.noQ&ovv noXiv ?] oixic.v xze. 344 IQANNOr STOBAIOr EKAOrQN T 

14 ^AvTioSivovg (apophth. 9 Winckelm.). 

Oorig 6e BT^govg dedoixe, dovXog wv XiXrj&ev eavrov. 

15 Jioyivovg (Dionis Chrys. or. VI p. 212 sq. R. 104, 12— 

14; 18—21 Dind.). 
ndvTa fihv ovv ra deiva niq>vxe /uaXXov exnXrjTTeiv 5 
Tovg nQOodeyopiivovg rj Xvneiv Tovg neiQa&ivTag. 6 ae 
q>6(3og ovto) yaXenog eoTiv, woTe noXXol rjdrj nQoiXa/iov 
to egyov, ol /nev ev vrji xeifxatofievoi ov neQiixeivavreg 
xaTadvvai tt)v vavv, dXXd ngoTegov avTovg anooqjd^avTeg. 

16 'Ynegeldov (fr. 205 Blass*). 10 
'Ynegeidrjg 6 qtjtojq tt)v dyioviav eq>rjoe tov Xiyetv 

nidrjv eivai. 

17 Qovxvdidov tOTOQiag fi' drjjurjyoQiag OoQuiiovog 

(89,11). ^ 
'Hoorj fxivwv 6e dvdQOJV ovx ed-iXovoiv al yvaJuai nQog 15 
Tovg avrovg xivdvvovg Ofioiai elvai. 

18 AvTiqxStvTog (fr. 125 Blass*). 

Nooog deiXoioiv eoQTrj' ov yaQ exnoQevoviai hn 
nQa^iv. 

19 c IeQaxog ex tov Tleol dintatoovvrjg. 20 

1 ecl. cum lemm. hab. M A (post ecl. 8, 13), Br tamquam capitis 
primam, om. S. ad Antisthenis nsgl iXsv&SQtaq xal dovketaq librum 
(cf. Laert. VI 16) haec verba pertinere coniecit Zeller phil.* II 1 p. 323 
adn. 5 (| 2 hxeQOvq M d Br : xovq hxatQOvq A || 3 ecl. cum lemm. 
hab. S M A Br; fuerit olim ('Ex tcov) Aioyevovq {diaxQifiiovy, vide 
quae exposui ad flor. 13, 18 Mein. || 5 za supra lin. A 2 || 6 quae 
neiQa&evxaq inter et 6 6h (poftoq habet Dio resecuit gnomologus !| 8 
ov neQifietvavxeq — 9 dnoocpd^avxs q] ov nsQiifisivav xaxadvvai xtjv 
vavv, dlXd nQoxsQOV avxovq dneo<pa$av, ol dh noksfitcuv neQieikrj- 
<pox<ov, oa<p<5q sidoxsq oxi ovdhv neloovxai SeivoxeQOV Dio || 9 ai- 
xovq Dio: avxovq SM d A, de Br dubito || 10 ecl. cum lemm. hab. S M A, 
lemmate omisso Br || 11 ^YneQeiSrjq ATr. p. 55: vnegtdrjq S M d Br | ttjv 
dyotviav s<prjoe {-oev M d ) M d A Br: s<pr\ae xrjv dywvtav S Tr. p. 55, inde 
vulg. || 13 ecl. cum lemm. hab. SMA; <pQaSfii<ovoq A 1 corr. A 2 !| 
17 ecl. cum lemm. hab. SMA; 'Avxupdvovq (compendio male expli- 
cato) Apostol. cent. XII 14 i sicnt Voss. || 20 ecl. cum lemm. hab. S 
MA. ^leQaxoq Pierson: IsQOxXsovq S (compend. S) M d A. Hieracis esse 
locum extremis praecipne verbis manifestatur; idem haec scripsit qui CAPVT VIII IIEPI AEIAIAZ 345 

"Idioftev yag ei tovq detXoig olov ts dixaiovg elvai' 
Tovg ydg ivavTiojg eyovTag TovTotg, Toig -9-gaoeig, ddi- 
y.ovg ovTag evgioxouev, dtd to ngog ftiav ra noXXa noteiv. 
detXia Toivvv IotI dtaqo&oga doj-rjg ewouov Setvtov Te 
5 negt v.ai /xrj' i, dyvota detvojv Te v.ai ov Setvcov v.ai ovde- 
Tegoiv. ntag uv ovv ol Sd^atg dieq?&aguevaig v.ai naga- 
vouotg ovucovTeg eiev uv Sivatot; ov yag Si) eiv.aC.oiev dv 
negi otov SrjnoTe v.aXtog, ur) ovyxojgovvTog avxoig tov 
negi ttjv xpvxijv Seovg eig r.vTtva trjTrjotv ngovvnTetv. 

10 20 drjtxrjTgiov. 

jivTiva yag ei toj noXeuovvTt v.ai nagaxeTayuevto 
nagaoTaiev tj Te idvSgeia xai r) JeiXia, nooov uv oXeo$e 
Staqjogovg eineiv Xoyovg; dg ovx r) uev lAvSgeia uivetv 
(av) xeXevot vai ttjv Tagtv StaqivXaTTetv ; cc 24XXa ftdXXov- 

15 otv"' c 'Yn6[xeve' " J4XXdTgoj9rjoouat ,m ' KagTegei. cc l4.XV 
dno-d-avovuai 3 ' c ^4it6&ave ftukXov rj Xinrjg rr)v Ta^tv.' 
^4.Tevi)g ovTog 6 Xoyog xai oxXrjgog. aXX* 6 Trjg JetXiag 
vr) ^Jia q>tXdv&gtonog v.ai uaXavog' vndyetv ydg SrjTu 
xeXevet tov qoofiovfxevov. cc 34XX 3 r) donig evoyXet"' cc Pi- 

20 xpov. 3 cc ^4XXd xai 6 &togal;"' c IlagdXvoov. 3 IlavTi Srjnov 

supra III 5, 44 p. 269, 14: ecoq uev yuQ cpQOvel xtq, ovdh dvaxvnx etv 
ovy%to Qr]aet xaZq inl xd xotavxa cpeQOvoatq int&vulaiq 

1 l'dco uhv S || 3 dvxaq supr. lin. add. A 1 | intellege rjvQtoxo- 
uev jj 4 dtucp&OQu (sicnt tacite corr. Gesn. 1 p. 68, inde vulg.) S M d A, 
diacpoQcc Tr. | detvcov SA: SeZv M d || 5 rj M d A, r) S || 7 dv M d 
A: avot S uvQ-Qconot Tr., inde vulg. | ov yug ^ixdC,oiev uv ci. 
Buecheler || 9 xr)v inter lin. add. M d | rjv xtva SM d A; r]v xtva ovv 
non necessario Gesn. 1 , inde vulg. || 10 ecl. cum lemm. hab. SMA. intellego 
Senecae aequalem, 'seminudum illum' (Sen. ep. 62,3) c fortissimum virum' 
(de provid. 5, 5). Cynicam rationem nemo non agnoscet. oratio fere fugit 
hiatum || 11 verbis el xcj> des. f. 36 r A, eadem repet. f. 36 T init. || 12 
dvSgeta hic et 13 SM d : dv6Qla A || 14 av addidi | xelevot SM d A; 
xe).evaete temere Gesn. 1 p. 68, vulg. | fiaM.ovotv libri: paXovotv Mei- 
neke || 15 XQcoQi,oouat M d A: xQco&r]arj S [| 16 dno&ave SM d : drco- 
Suvov A | ," S A : ij urj