Internet Archive BookReader

Jubelalbum till minne af Svenska Ev. Luth. forsamlingens i New Windsor, Ill., : femtioarsfest den 23-25 Maj 1919 med kort historik ofver forsamlingen och dess foreningar