Skip to main content

Full text of "Juridisk tidsskrift ... 1.-37. bd.; [1820-40]"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http://books.google.com 
HARVARD LAW LIBRARY. \<tc&\vtåO^ZcLru>A^y' // c; S' 1 -'^\«, m 
j >■■ 


v-'.\.-. i-'-.. I- 3utt»'i(f Si*«(ttift i 

Ubgloef I)r.> ^n1)tti l^anpét Øtfut, ■* h I "Il f<i 1 1 J ■ Dttenfc S&ihb^ førflc ^cftc. -v s jf^rti ^at>tt 1824. 
Srytt. 09 fiftfast af in^rta« 6*ittItA,j[ ^ t .,r\ ' \ tv^. (Mdti>k ^, /pli' 3 n 1) M J l>* éOm iCffttAtd^eb og ZiUe^mlU* <St SBibrod tit 
$f9Aolodten 00 di^iiautt. Hf S» 9« ^ o.« i t^ 
Med. Dr. 00 ^fofcffoc .♦•>.♦♦♦ !• 

fit |)ar jbrb; i TCnlebnmø of ben foTttnftaoenbe 

ICf^anMinø. Vf ttbøttxteh « « « • . « ii8* 

.Uboarø af Domme, affaøte ocb ben jtonøeltøc 
Sanb6«Coertet/ farot *^of« oø ®tab6*8tet i 
$]øben]^on, meb' fummartft Snbl^olb oø 2(tt« 
n^iet!ninøer« 2Cf tt b ø U e t e n . . « « « i55* 

(Sr en ®ob$eict, efter Cibtf|ttdn ben Qemte« ^co^ 
inbfPranfet til ben'eanbøilbe) fom af øammet 
Sib (ar ooeiret foaret ?' 2(fttbøioeren . « 8^3,. — 65 ^,^ foron: I^Dfs 3D«finUlon la 6: rtf« tog ' 
, ' ten/ (Did 0. f. »♦ ^et et hit te Sat fiben at een tW®m^tWtiit%itt% 
(gtf (oprind itibffiSet (Saø ,. . ansaaenbe en tott>l^mt affln« 
tid Sorby^betfFe/ gi<it> ben førffeJfnUbninø ttt/nofrøætenbe 
Wt^Aubnnø. iDen almnibeO'de Sn^ereffe.; (om {)tm ^as ^ 
i>pt>af^e/ gat) mi^ øjentadne ©anøe Seilcøbeb eiC at t^øre 

' forffieffige lKe«r«rbef *2)omrøe og JKeriinger 091 benne 
SRaterte og eiKcge at bemourfe ^S)oe afotgenbe btfTe i^nre 
fra be Q^egrebet £a?gerne bannebe dg i^um. $fooebfor« 
jfjelTen fonten mig ba ai Hgge beri^ at ^urifferne/ ber 
iiebfe hukU ftg om ^trafdcapåctteten/ (agbe en dUfoe 
IPdtp @ra^nb(e for Slffinbtgbeb og »are noi^ige tt( meb 
Sii^gerne at erfjei^be iRelTemgraber og Coer^angé tmeHem 
Slfrtnbigbeb og 92orma( mennefFeftg Sornuftigbdb* 2>ifre, 
aSeKemgraberø £((o<ere(fe og I^Q^pige Siloccreffe fotefatte 
leg fliig betfoe cX beotfe og faaUbe9 opøob føeft ben 12te 
$atagtapf^f ber tiUigemeb befem forfte ttbgiorbe en (iSe 
^fbanbling; fom jeg opla?|fe c id fongeftge mebieinIFe 

.^elfFab i @ommeten 1822. 9)eb HHn noiere at efter« 
fpore @runben til tzn juribifFe anfPuelfe af SIffliubtgtieb, 
troebe ieg ^t ftnbe \aaHn i ^tn JCantifPe grt'bebstti^orie/ 
i^aal^MUn man #ebfe imunbtlig @amta(e fom tilbage, 
og fom ieg ogfaa bod be 92oere/ i- bette JØiemeb opfo^te, 
erimtnatifiifre Sorfattere t bet QSsfentlige fanbt \iu 

^fFenbe« 3Cfe tilfrebd mcb at baoe bet>ifft min éag em« 
pfriff milt ieg angribe Sorbommen c (in Stob og fom 
faalebetf inh ten ^netapb^ftfP og moralff Unberfogelfe/ 
fom ie^ oel (ngen|Mnbe angrer/ mtn fom mi mH og 
afferebe bar mobt meer ©obfigerfe tt^l bine @ccrni:ijer 
feto # tU %t>i9 UnbetsflotteCfe Un oar fr^ mfaibt* 

$r/etat9raab QfxH^ (mobe ben ®obbeb tf fe blot 

. at optage min 91fbanb(ing i n«ro(srenbe (mribiff) ZiH^ . 
ffrift/ men oøfaa at ihebbele fin iBetæn^ning' beroDCT/ 
Wj^li^t ieg faapel for @agenø fom for min egen @f9l' 
HARVARD LAW LIBRARY. ■•■i ■• 

w k-1 


Rtc^\wtåO^ZcLru>A^y' // (^S' I •' å 
■^% i 
■P 


ReceiyedU/tOyri^cAyp^ // c/cT 
>;•«• 
%--^\ 
HARVARD LAW LIBRARY. 


-c - iiP^ 


i..— * V^:^ • 

Suttbiff ^iMffnft Ub|{vr> Or. SJn^tr« @ant>øe Øtfteb, 

00 ^(yntntt |i^n J^pn^lKøfj^VnfrftaittKiCi Dttentyc S5ihi>;. ferfle ^cfte. ;Sj«&(tt^a»it 1824. 
Sryft' 09 TAia^e af ilnUta$ etihtlinA ^ ,r . ' \ 


3 n 1) M I &♦ 

©tbe. 
TUta Xfftn^iøl^eb 09 ZiUe^mlU* 9t Sibcod til 

Med. Dr. 09 ^rofefTot •♦•>••♦♦* 1* 

at yar iDcb; i VnCcbnmd of ben fcTttnftaacnbe 

Vf^anblinø. Vf UbdlDeteh « « « * • « 118* 

Uboarø af iDomme, affaøte Dcb bin Konøcltde / 

Sanb<<Ot)frtel/ famt «(of« 09 euHtdttt i 
SitUnf^m, mcb fummarife Snbl^olb 09 Kn* 
n^ffvfnSnøer« 2Cf UbøiDetcii • • « « « i55« 

C^r en ®ob<eict/ efter ditxfiian ben gemte« 800^ 
inbffrcenfet tf I ben'eanbøUbei fom of 9ommel 
Stb (ae Daiiet foaret ?' 2CfUb9ioeren . « saS*^ ^tbe 18 Unit j^t^Miniflii {««: $(|rt>((btbf(e 
— 65 ^, 1 foton: l&Df« SDffinUlon lait rtTer toø ' 
ten/ 6t)ld 0. f. »♦ ^et et tttt to Star fihtn at een tiv&unb^hit^tt^iM 
iSxUmm inHiHU @<ig ,, . dndaaenbe ^en tott>lf^t affln« 
2)td Sotbjr!)betf!e/ gdt) Den f^rffe^nUbntna ti(/Ti(fri>((renbe 
mftanMinø* ©en olrauiDerifle gnrere/re,, fom |)un ^aø > 
tpt>aHc, gat) røt'd di^^^fidn^ ^^nøe (eilcd^eb ei( at ^«re 
' forlFjeffige Ule«I«rbe« '©omme oøJKem'nger o|n Denne 
SHaUtU Od iiKtge at Demcerfe (^Dor ofotgenbe Dtffe ^are 
fra De ^egtebet Siderne DanneDe fiø ^um. ^ooeDfor« 
jfiellen foutel mid ba at Hm btvi, at ^ntiitvnt. Der 
iieDfe huithi ftø om €^tmfdcapåciteten/ ia^bc en aUfor 
Vatp (Srornbfe for Slf(?nbtg(»eb og »are uot^tge tt( meb 
Sonderne al erf jei^be iReKemdraDer og Ooer^anaé tmeHem 
Slffmbføf^eb og ^ovmal mennefFeftø Sornufttd(»eb. ©iffe, 
øKelCemgraberø StCtKscelfe og ^opptøe S;i(oa:re(fe forefatfe 
ie$ itfia berfor at beotfe od faaUbeø oplioD føvft ben 12te 
jiaraøvap^^ ber tiai^emeb be fem forfle ub^iorbe eit (iKe 
3(fl^aob(tnd; fom ieg oplq^^e i bet fonøeHge mebieinIFe 
:€eI(FaD i (Sommeren 1822. 93eD <Jben ni^iere at efterjr 
fpore @runben til btn iutibift 31niFue(fe af $(ff!nbtdt)eD, 
troebe ieø at ftnbe faaban c ^^n Xantiffe grtt^eb^td^orte/ 
paa Ntfen man jiebfe tmunbtliø 6amta(e fom ttlbaøe, 
00 fom ieø ogfaa ^H be 92i)ere, t-bette l^temeD opførte« 
ceimmalifti(!e gotfattere t bet Bæfentlige fanbt Jer* 
,jFenbe* 3ffe ttlfrebd mcb at Dat^ ^t)Kif min éa$ em« 
pkjff tailbc ie(i angribe 3orbommen t fin SXob oø fom 
faalebel inb i tn ^netapbofiifP og moralf! Unberføgetfe/ 
fom ie^ De( tnden|Mnbe angrer/ mtn fom mi nwhc oø 
aHerebe^ 9ar mobt meer SAobftgeffe enb im @a?tn(:«jer 
felp ; til boid Unberflotteffe b^n par fremfalbt« 

$r* etatøraab I2)i^lleb ()dpbe btn ®oDbeb iffe b(ot 
. at optage min 9(ftH)nb(tng a nærocerenbe ijttrfbifP) Zibi' , 
ffrift, men ogfaa at toebbcte (In iBctæntnlng' beroocT/ 
i^oKfet jeg faauet for @agen6 fom for min egen @UU 
I ^ ' ■ ■' * JE^aobe uhhthit ntig/ oHtUmfl tm,,ct Banbitbtn itttf 
htbxt tunbt fretmtKø 09 ^Kbfareiferne tife (eteevt 6p# 
Daøeø end Deb at unberfaM en faa oboKeirfct coihpetene 
Rommer/ oq j^åa ben anten @tbé )>e{ føfenbe at^ttu 
ranene dø (Rell(;ren9 (Ctsftiff fefø baMenbe, ofbrtd fun'be 
»«re trc^ntente for btn ^ttøte SWanbrtfffermtnbft pa« ert 
a5ane; k^r Var {^an? f^bioanlige ©^^feir-og t^mtU^t 
^(1$ fremmeb. 

a)reb ^enf^n paa be ørabptfe Cberøangeø Sjrt^eni 
. erfarer jeg ineb Sornøtelfe at yt^ hat funtet (Rebbolb 
1)0$ flrd^ipetd berømte tlbdtoer* Set famme ^arlanøt 
fra iffe oæret Silfcelbet.meb bm tl^eoretiflfe ©ee! af 
$(f$anb(in8en/ ber angaaer 9){ennefPet$ ISribeb. Sormben 
leg boø øanfPe ooerlaber benne tit fpnblicumø Z)pm p(rre 
bet rniq iiUabt til pberinere Dplpønrnø 09 Sorfoar for be 
af nua paløte @Qnepdncter, i Sioxt^tp 09 nben fforbrtn^ 
t>aa 9?i5ej)Bb at anføre føfgenbet 

. 3ftebctfor mcb ^r. gtat^raaben at ^aat ub fra U§t» 
mernee og ^Kanbeoetbenenø/ b* e. !9raterten9 09 JCro^fter^ 
ne$ ^orfFieiltg^eber, bar jeg, føgtnbe een i mine Sanfer 
fitfrere ?la|lø/^ betragtet ^tnntftt i fin n«roærenbe 
fantrebe Siljfanb/ fo^n ®eboer af ^lanttm gorben/ beef» 
dgttg i Ijcn 9}atttre egtnfPaber; fon? omgiper iam 09 
noprmeH i ^nalogie meb be bprifPe ©fabnjnger, meb 
|)pem ^am faaofbt ^døttagelfe 09 berpaa bo9dtbe @ruti 
ninger funn^ l^vi od/ (»at ncellen alt tirfccKebd* @tt# 

?;enbe op fra btt befjenbte til btt mtnbre htf'mbtc flutr- 
ebe leg fra SRennelPet? tibligfte ^anblinger 09 bifft^^ 
limiltjenbelige QSepc^gøtmibe tit b^xnø fenere 09 meer 
forpif (eb^i^anbCemaabe, 09 fdnbt aH^eoegne; at jeg ()o$ 
mig TelP pgjom ofteft bo?5lnbre fnnbe forfofge ^anb* 
(ingerne pp til bereø Ubfprinø fra et iØtotiPi 9tttaat . 
elTcr 8fffoef ^aab eHer grpgt, gntet ?Rotip gap ingen ' 
^aiibfing ; mange og (foprfe SDJot/per frembragte energifP 
tfanblmaabt, mtbm^ foageeSer inbbptbeø itibtnbt 
^otip^r b(t^Pt ^tt fba^i eKer ingen SiSiepttrrng tit . , ni 

• ' 

S^I^c ; VianMt ^ottUt enøte ^^ ^itih i ^anhtmtt, 
M \^attH til hi ^tt^tnht ; HH , \tQ fonbe ae^^gnt 
M tamme 3Drf^o(b imeKem ^ei^Jeødrunb o^ S^m^Ung 
\m tmettem ^at^^^ og ©trfning. 3tj fanM ^etc^erne/ 
faattel bc foimuptge o<i almetnn^éttde fom' be fabtlw 
n onbr# <(t oære nøb&enbtøe )!robuctec af mebfi^e OHd* 
nifa^ton i^aii brn ene @ibe o^ een paa @fiebtte dø Om^ 
tctnbi§U^tt beroenbe Ubmiling løaa ben anbcn^ tRctng« 
itn df aftneennpWtøe ®btfeeif nb^jorbe ben fiebe £ba» 
rafteer tg beted ^ttnnelfe t>ar 9)raalet for ben moraffPe 
^pbrageffe ;-Wfien9^n af fPabefige ®otit)cr vlb^itxht ben 
ILttttt^ataftttt eg trar en »øbpenbig gelge af arKbt 
flttiimiciQ, flet Dpbtageffr, \Ltt ®e!frab# Øet.Stertøton, 
flette eoK og jlce Slegjeringøform^ r 

Sorfalgef bfffe ^mpfeog^ foni jeg troer/ ntmobflgerrge 
^etmgtninger m^b nogen \ Confea^en$ (fee ^mt og 
jjrieMe^ t be @ibe ^a ciferele @f riff et), faa wl man 
pnbe bem nforenetige meb ben fantijfe gttbebM^éojrie 
eEee tnbPeV anben Seere eftb 9}øbt>enbig(^eb^f æren* ^lian 
Dirfinbe at etboert 9a(g uben flnbt(tge(fe forubfcrtter et 
Slomenf mere ( beti ene StogtfFaal tnb i btn anben og 
at al Stmeb^ffemmerrénaf^cengtg af Q9e»<tggtunbe et 
en Srrfntng nben 9arfag/ fom man (tgefaatibt fan 
dntoge t btn mora.lfPe fbm t ben pb^flf^^ Slattlr^ jCnnbe 
^Sien een ene#e (Sang nnbbriige \ftg atto(ji>ernt9 Jnb« 
{l^belfe/ faa funbe ben M Mib, og man maatu bu 
øatuere (»im ^arfagøUdbtb i ^tUten font er ntcmtelig* 
Sttan ffger om etStenneffc/ bce unbev famme ubeovtel 
&mf(((nbig^ber i^anbfer fndrtgobt og fnart tubtr^t f^an 
er uben e^arafteer b.cat i^an« Øinbl^émning er (et 
foranberfig. SAen fonibfa^lte man åt ^ttUn U nbooreel 
Oniilænb(g()eber og famme^ 3>l^^t9l/ ^effer cffe'&ani 
©inbøfiemntng leeb nogen SoranbringV btrbe man ba if fe 
^ert^eb Jæoe tnl^ttt SRtteligbeb til Wn fbrWefftge ^a'nb* 
(éniaabe? og føler cffe enl^^er^ at et Sæfen/ boti ^Uit 
og t^anbfcng oar faa albeUf nmotliKret/ bp(^ørteat »ceré IV 

en (Bieolianb ict.m^taW9aa^itlnmif fotMothtxiMnU 
^ anih ^ DmøioeKgctfe?,— @a4 fdit og alminkeligl «f 
42Hirt^(»et om ^^tm(tm9 nøbioltnhi^^ 3itd|lQbe(few l^ume 
^at oøfdA i>iitf <it aKe iDl<iinc|Fer i bet b4dHae.£t» 6od86^ 
^(tttninøer ^erpa« od oi Ht Ub er i^eten3ncoiifeqt>eir$ 
i Htt9 3(aifotiiientent# ^ubt fortiséte 9^#i>tKn)(dbet)$« 

2)et>Hi)e >(cre formafielioe af mid At antage faa« 
^aitt om en faa øtunMg pø øj^et So^nfer/ fom $t« ^ioX^^ 
ifoab ^rfte^^ faameøet mecr fom kø iSe er i|ani» tif 
nanfPe at fcstte mtø itib t (en Sri^eb^t^eorie b^n i fi^ie 
iBemcerfninøev ^ae 4>pfl(ffet* S>erimob fEa( jeø i»oi»e ben 
Jormodninør at i^ore tkifFnelfer vmaaffee XttU^ fgnbe 
forenet enb bet t^eb f$rf(e jjjiefafi foneø^ ^etraøter x^oxi* 
nemlig meb mrø SXennefFetø £iee(iø(eb til det 9obe effee 
9tlmeenn9ttiøe (6^d^nø6ebMoi»en) oø fkin^ StfiMiertø« 
^eb' tff ^i ffræbe tid oi>er fin enbeltøe Si(»«reMe fom en 
eøen %xt eeWøørunbe t>ed @iden af de fandfe(^e# (da 
ftaaer bet^ $r« &atdraaben innfører @ibe 117 ttf 131 
^ tøien is3# t niøtefie DoereendHemmelfe meb ^z'tWB^ 
dtø^eb4(<eren* . jtun erindre vMXk ^t di»^d Statlroadeit 
l^er falber grif^eb er ^m di)diøe S^Ielfeé ^t^Utttt 
tnøraljPe .^aft, djer M^ar for|FieKiøe«®rader» - Qm. 
^r. Øtat^raaden n;t i^i( Indrømme t ^i denne faafaldte 
érideb, ^xmt Aierliølied iW ^iX ®ode, denne nioralfe 
Xraftrofte^r faa fi^aø i Ørad^ at den nddoendiøen 
opi^eieø af ffadeliøe tidenffader fom l^ad oø Srede, af 
falndfeliø Veøieritø^/ af 8r9øt o* f« %., oø ^X et (dadani 
Sordold altid x^9^9i Ønbe @ted forend noøem (let ^andtinø 
l^øaaed^ faa ml oi ifle jiribe om Orbet %n\^^, oø 
|eø f!ionner. tnøen »orfentliø %pt%ii (o^nøer paa 9ore 
8;jeor<en - 

ttpaat»t>leliøen fon der øjored plaufible ^ndnendcn« 
øer imod9}ed»enbiø^ed9larreni di^ø ere HQXx(mM\%m^ 
af <n mindre pl^ifofopf^ifF @Iaø9 end de der.øpftiSed mpd 
8«fMCt^rifn. 9e øf tinde -Oødee» yaa Sorflarinøer t^coloøifFé Se^c^fatrtaner at 9jleniiirii>e tuthmftt om dl 
en fanb aal^enlKivel SXelJdtcnifte fan inerte t mrfeltø 
@tn& mc^ Sotnuften i ^e ^nt^ve tabe tfosr htm D^ttwf 
belfefta en Sbroe^rø^iif SB9t»en5igl^§!teten 'meb botfP 
ttUntaW Xr^ttttm, en Sor^ejrring 5er er arbeleø ugtnnt 
^et (fee Øcfte 59 og 6o>. gngen noføUr f. C» at ee(8een« 
>ni^ 09 f^med i!)eifM^ebeIfe tKet 3! fe«$elhre5t(re afj^crn^ 
giraf Åøb«>enttd< 9laturrot»e , unbCaber man berfor af 
arbetbe fiaa at ^ele bet? nWM bet iffe? 3)t bable 
e^tf en forbi ban tfte annenber^e naturUdcfRibrer tmob 
Jeftfrnttre, ffnfle »i ba ttoe bø befeiebe tit ot foffemrøe . 
br natnrftge iRtbrer imob vmordlfF gorba:rbe(fe og labe 
ol af(|bllre fra at pUit begtt^e ftntsø ^00 06 og |Kf|bre 
i»eb btn ^tragtning at^n Uahan Cnftur gtf naturltgr 
tur^Sktn tSfatanHerne giør tngen Sorffiel, J^ebber M, 
paa (Btbt og Onbt! en (tgefaa nbtKtg 9€f!o(bning» 
be effi^e be' gobe Sgenfaber for bere$ Strfntnger, og 
iiffee bé onbe, og faa bflf ^enneffet ^ebfe fl^ort nbm 
9enfon paa bereø unoboenbige elT^r noboenbtge Oprtn' 
beffe, ^ar ittt ogfaa ©ur faaet og 'fortjent JJrcebieat 
df ^bbe og gobntobige, og b(eb tf fe Skaret /)g ^efletr 
Aftnfnbeltgen i^nbct og élffet meben« ©langen og ©fon^ 
ptonen bfeo^ dfifoet/ fl()ønbt en (ige 9}obpenbrgbeb giorbe 
ale Ib^t til Ibtthc tu ^tutatå^B SXffnb fneife blanbt 
aWennefefrægten fom«gen og Ceberen i ©fooene; bereg 
@fgen|Faber abler bent r tffe fffiaaben paa b^ttf en eKer 
tooene ^oorefter brflfe égenffaber ubtfo^ffebeø. 

ghbnn een tWflforffaaerfe, Joorttt Sæfeme af 
-5t» €t^tøraaben^55ema:tfnihger let funbe forfebe«, er 
bet mig magtpaaliggenbe at afoærge^t btt jeg arbe(e# 
jjrotefterer imob ©eelagtcgbeb i ben gotre fom »rc^toetf 
Ubgiber ©i8e 1^7 tunbe foneø at tfttægge, røigi 3eg ^at 
fiMrfapgtet MfaltglrtbøprWcipit frm ©runbinotio faaoeC 
til morjfr(|N^$.anb(inger fom til al ©(agf SSeflutning og * W^ifii^ Sirffl^miK^ owlet^^bet éitn -;- at QS^iiirclFet 
fFulbe fiø^c ftn tt^ffalidbeb Mi^ t ^txhcn Utt^m paa 
^t)i(fcit ^aaber 4t cn^t)cr @tr<s6eit/ b<i? gif ud eoev l^fA 
inottiøe'Qø QSedag^iøe^ 9<u;.l>a(irfFab# at Slttriiae tfUt 
tgtn Sordtel (@. I4P) wrJeiienl^c od tcttit©tit>j> 
fi(er tit mennciFeliøe ^AtibUnder/ete éa^tntiidecfom 
ied# efter U5trt)ffeneø fo^bttanUge SortoKitfng^ aldrig fait 
ener ml uebfjetfbe inid » og tnjert Utiber at atrij^bet^ 
Hbøtber (inber i mifte "egne Ord" en "(Itiefeirde'^ (?) ^u 
fientelfe af en modfat ixtt, ha m @<be ssttotf at. 
^at>t udfagt den tQdeligen nd^ 

3or endnu dedre at oplpfe denne ^nnct, noite de| 
mt^ tlKadt at anfere et S^'em^xel^ ddor»ed det oftere e«t 
l^fCetø mig i prit)at @atttta(e at dortri^dde dmne Sfttd« 
forHaaetfe. 9}aar en aSoder, for at* plete fit fpcsde eEet 
foøe asarn; noegter (tg felo ^^ilt Dg 92alltrroe ia, oel ejtdo^ 
f ilfætter fm ijDefdred under dtffe Q5eflr(sd<r{er # faa oil 
^nøen (ettelig ftøe at J^un derved (»andler t^tmi^ttiqt 
, éSer for egen Sordeeti &tt^lb. tllliieoet peddltjoer ^U 
fa(ig(»edøprineipet, faatede^ fom ieg forftaaer det, at 4>i»r<i 
^eoceødrunden til itnba j^andtinder* Sdi fix^t at Ht 
til @oon pg ^\>ilt par faa f(or ^ii t^iin Stoder ^ at den^ 
opoeiede htt Udedaøetige 3ndtrof fom oaltet^ af et elf et 
éarnd ©frtø^ af Sanfen om deti$ iibd^t, af Srt)yteii 
for alTe mueltge S^Iøec o^ f* o«/ (aa otlde im udentptoC 
(doe t^edetfor at paffe fit ^atn^ ^tft pt( jeg nceøte, at 
^dnn andre QSleoa^øgrunde funne titjFonde maitiden ^o^ 
der tt( fin jpd'gtj Opfoldetfei mejn jeg paafiaaer tun, at 
v)u|{ fordi famaige£i(f!onbeffer, oed iffe at tt(fredd|{iired# 
d(Ke fremdringe et fliørre Onde efter dt {leffe SJtodreg 
iSoUIfe end SKange( paa @j9oiv/ iuff derfor er det at de 
fle^e ^odreø i^aodUmaade maa gaae ud paa at afocerge^ 
^pad de anfee for det ftorffe Onde^ folgeltg dit QSørnefte 
dlioe pfeted^e. 9}ar SXoderf jerfigded mindre almindelig 
tUcx mindre fiærf ^oe Stinntfict, faa »ilde tt omoendt 
8or|to(d finbe @ted* ' VII 

jDrtft^ fom er tteMo^t ^0$ ^mnt^tt f)an bt^bbtt 
^iaa altnin^efid ^tnntftt\txii^f^b 09 aXeMibeiti^eb* 
@om 3tibt»ib etfFet {Mti i>e( fig fe(» o^ t^il fvemme fil ' 
t$tt SStl, men fom itWaUU^t ^(^Un fø^er ^n fin tige, 
møbec; t»am meb en 9}e(t)(irte^ ict er nafnrlig for etn(!' 
artebe gobm^bf^e 93crlner/. oø fifler Xtang til at ttimn 
fifø (Biénfjerfiøi^eb; en Stotiø fbmiun'fiui ^(Ifreb^fttlle« 
i>eb UWaHtm S)9ber C®obt)eb og DUtfo^rbtøtfeb)* ^nf 
belføcn er ber 91oaet r^enneflFetf fom minber (dm om# 
ot f^an tun er e^ enfeU fmimqtliQt ^M p<^a Sftenne« 
feflci^gtinø ^ore og gamle Sr^/ oé; (igefom $r<(et fe(i>#. 
et ttbf^rtng af ben Ørunbtraft og gnbbommetige Sor« 
^anb/ fom aabeitbarer gg t 92aluren^ og ^i^^ttil (ktvi 
efter en tøffet e/rif en^/ {Fa( i^enbe tilbag«, jiot^nb og 
erfaring g}ør fuim b.enn<i gøleffe tobettgere; bet i^ele 
maa foretrotlfei^ for bel OlnfeUt/ bet SJarige for be> 
Sorgicrngeltger 8<(bf elanbet for ^nbiorbe^f 9)lennefFefI(eg< 
lend 9}er for be enfette Søbeltge^. SXen bermeb e« 
eg(aa pnefigl^iben gioet til biin '*@tmhcn, ber gaaer 
ub ober, ^ette tit^é il^ttge ®ober / til mtb t^fl bg ®(arbe 
af afbeibe for attncennVttige l^en^gter og for en (crefulb 
lerlnbrtng M efrerflcrgten" (f«^r<^. Serfatter @« 1 26 ic.) . 
vbenat bette'fFeer paa £offaItgbeb^2)riftend ^éfofining, 
Sølelfe.af e^en Åraft og $«rb (@eIofø(e(fé) er en \m 
@porettt fammeiftrt.@trarben/ øg bertti f omnier enbnu 
toft ti( ^tnbred %ifa(b tiQigemeb aSe bme mor^ilfFé Sø« 
(elfer og @q?boaner, -fo^m @e«ia^engbebdr ^riften b^t 
ubi^iflet dg (fibført. 3 aUc de $(If<c(be, boor biffe IdxU 
beflere tffe fapptit men toerttmob oeb ØhIH og 3nbf 
Irof fra Q3arnbom'men af #ramme^ og fprøgeø , ber t»i( 
snenneffet fq^tte en flørreiprit^ paa at fnnite tiifvebiftiUc 
fine moralfP gobe^ttraaer, t)eb paa fanbfeltø S^elbebag * 
eKer fPabeitge (Drifters Sto^ttelfe^ og et ^aabant sUennelFe 
Di^ tbet ban foger fth inbioibueaeHoffe/ bog Uoe meec 
for SRenni^ireflMUii enb for jig fe(o* '^f. fgtdimaitn IXLttpli^fl, at ieq Ht mUfotftaatt 
btn i^tmimi ''contingcntia dctioni^"» fom »iffe Jurtjier . 
{iat>e hvMiit til at Mt^n^ ben nbt>oxtté ^utU^^tb til 
imf^anUmtt, i Ut jea feKagtisen bat brugt btttt 
,Ubttr)t oor ben inbi»orte9 etter itibitctm IRiieliøbeb at 
foretage fottUUi^t ^anMinøeri omtrent itnHi^bi^i meb 
btt, fom geiterbad^ opftler fom anben eet^gerfe for 
StlregnCItøbeb (@;7$)« ^tn ba 1eø tiUigt bat beftne« 
ret (®« 66^ bbab (eg »eb b^inf UbtroF forlob/ faa beber 
ieø ben'øunffige tørf^r At optage bet i benne ^forb^anfige 
Sorflfanb be tre.eifer lire (Sange b^ forefommer, og]^ 
fFjønner ba ittc, at be argumenter, jeg b^t anført mob 
bcin fubjeettoe Stifælbtgbeb / nøbi^nbigmi^ maa falbt 
borf; forbi jeg bar ben«inet ben feirogtigen; ■- tUtt at 
iKanH'anerne «g Senerbad^tanernef b^^^ bt antast tn 

contingentia a^fonis sqbjectiva ^ f uune forføare f!g oeb 

!iBo(|lani:rneø comingentia objectiva, btt altfaa er en 
ganfFe anben og, fom mig, f^ne^^ Srif^eben fom (fgenfPab 
{tbet oebfommenbe Sing.^ 

SJteb bettt liUt f^jefpeeorpø tttbt jeg enbnn ttnber« 
iøttt bin^ Sbeoriet^, inben jeg forfob btm paa fremmeb 
®mnb at. forfoarejftg fe(o* ^ange berfFenbe sp{eninget 
ftaac btm enbnu i Vititn, jnen t SibenJFabetneS IKepu^ 
hlit Hntbc ingen 9Xening t^orre faalebee berflFenbe, at 
btn mobfatte b(eé ubetuft fra at b^rft og ptøt»eø* Om 
tin 9}9boenbcgbebf Iceren tan ubbolbe en flreng og grunbig 
9ro»e(fe, om @9ino}å9 @9ffem nogeftflnbe er Drrfetigen 
gienbreoet, berom.fan Snbi^er, ber oi( gaae oibere inb 
paa benne Unberf«ge(fe? ttCltrcrneUgen oplpfe flg »eb !Pbi^' 
' lotopf^ienø t^ifctit. ^enotfenbe l^ertit tr^Her jeg mtg 
litbage paa min egen 9^ibenfPabg Øebeet, ffort og oigtigt 
n^t ttl at frqroe og fortiene 9npi^tUt9 ubeette Dprn^rf* 
fombeb og *n(fr«ngelfe^ 

Sjøbenl^aDn ben lobe Sebruart 1824* -'■^\ tf(-^f9<5ofi>9ien og SHet«f<mm 

W=t»'»» -&«»ié» Med. Dr. og ?»»ff|fM). 

. - 'v 

31 f f I n bi g 6 « t> tx ubentoWl b«t t igttsjle batijlCe fir6 
foc insania eUet Ve$ajiia, (t)ort)ib man eft« ^giofoloi 
fltiiii 6et«g|ifr etaffen af eitiMff^gbomm^ S^^t bft 
»an^r Cfttiøiititføum ''S t nb'' er (angtmeevomfau 
i^nbe enb bit t^PTe ''©inn*' og tøbbefatter iffe br^c 
bf tnUffectueffe^ men ogfaa be mocaf^e Soner >* faaU« 
befbritgcf man beei Ubtcpt(ene''ffnbtg, f(aepf!nbtg, 
al befmbi |tg, pnb«fMg'% om Sorflt^nben« Operalto* 
ixit, men tUbtrpffent/'retfinbig, tungftnbtg, ubeffni 
big^, eilfl/ eé^eftige^ et 9prørt, et otibcegtigt ©inb'* 
foie6 bit oner paa bet mocalfte Øebeet* 

(SoUtitb ec egenUtgen Uxi Majiia (a:oa(ett) 

XMitk^Xmt misbruge fom generiff S8eneet9ne(fe i IB a n< 

t)ib ffgter (un tit falfle Sorefiiainger, SHaferie fun 

tit be libenfEabelige ttbbiub , Sorcpftbeb^ f(f onbt 

. 3ur.sn>df^rJft, 8»bø. i«t % iiM jmw omfatlinbe, ir orati^nt fprjon^m tmb éå^ø 

ttbt, S t o C K b e Mht almmUix^t SBenceDmtfcr fot: 
fatui, (b t e b f i n n i 8 O f i n b « f » a 9 e, «li« f t) agt 
form«b«lft ttoib/ fom 8oDm falb« b<m» 

§♦ «♦ ' 
\ SDeftttitiott* 

' SEH jDeftnItiott foe 3(f(Inbi9l&<b tit 1^9 forejlaa« 
følgttibe, ber fotefommer roi9 jtwpUw mb bt fl«|le 
Jibtttbttt cpiiiaeb«, <« fom, l&m# biir« rigtig, fati 
«(ere brugbar baabe før 9)fpd&oto9c»i, 8«9«tt 69 Surl* 
fim/ iiimlfe aUe jiøbe fammett i^ bette for bm mmiir« 
fif lige 92atur libft l^ttbnKgé fSegrftb, ber na^fim et 
fda gamraeft forii fWentte^epoegten feH)* 

2Cfftttbi9'l&e* beftaaer i en 3nbftr<etifc 
iitirg flf gorttttfteti ^nec^oriittften« 
SBrug formebelft en e^gbom i be irta# 
tertelU, Organer for ©iæleti«^ »iefr 

f oknbeb« 
gor faat)tbt betipttrér jlg i J^anbriftg« ^^ft««' *«* i en 

SWangel af foriittftig ©eUbéftem* 

tnelfe foranlebtget af famroV legenii' 

lige atarfag* 

®eb fornuftig Celt)6e|lemnieift (arbitrium ra- 
tionale) fo^llaaer jeg: a»ennef[et* (Smm til f^lDbetTibff 
at fttune iejlemme« af f oriiuftige' gorepiftiMét ti( ew un at ^anblf aUn tf fe at ianiU* S«rbti4 iEfi mbim 
tibereSo(tlattttd/(aa fan man ftge atgotiftiauidti^nt 
focnuftide fo|» Mette SørefllKitidet, naar be m oDer* 
e(ti<|femmmbe m^b bm^mltii^t CSienflanbei, e^forø 
nuftts« fotn Sevørgdruiibe^ ttaoi b$ labt ferubfei ^nbø 
lindene gaotiC^ Søløer mteti f4)f to^ dAttbUttbc ^tibi« 
vib fCtr for 3(nbw. 

SDtentieffet \)ifer ofte WtaniA )>aa fomiifttfl.®i(04 . 
bejiemmelfe uben berfoc dt Vttre aff?tibtg» Xarfagen 
Ifevtil tdti Usde enten, beci. at ^an« fornnftige gorefiH« 
Itnger ere af ttiatx\> foagSnbPi^belfe i gof^iolb til 1)an$ 
6attbfetiø^eb /^ og ba ^ahbUt $an uicflnbtflt og ofte 
tmioralfCt; eKer ben fan Ugfe i Ufulbfommenbeben af 
jKin« Soeffanb og en for ^am felt> fEfuU ttrigtigbeb t 
be SoeefKIIfngit bt^OKOf f^M tabee ftg befiemmt ^ og ba 
lanblerW^nf^^bigt/ tnb^re^nfet (borneret), btsmf« 

fD^en affTttbt^t bArtbfe« fan fotfi^a/ naar enten 
J^an^ gorflaube ttfnibtommen^eb eDer ben< mangtenbt 
Snbfl^belff grunbet ffg faa en pW^ ®Mbonr, bet f 
førlle 4KUr<)elbe ytttec ftg, eBct Ht f!t ®ett)e i Sorfiaiif 
tra^, {.{Ib^e ZUf<elbe i SibenfEaberned £>rganer* 

fBetrfferne for benne l^fflnbigb^benå Vfbiengigbeb 
afmpbfVfl øpgbom forbebolbet jtg niig narmere at 
tibmftei nien €ioe^ingen# 8{tgttg(eb bee fornbfaf^ 
forefommer bm.mtg faa nabjPHKefig fra Begrebet om 
^fftnbigbeb at benneb^enbigen mat inbfl^pbe i JOefb 
stUfonen felt), flt)itfee ^9 bog Ufe ^ar bemeritet Jftof 
..i "- 3f a til ot \)«r« fftet^ ' ^ 

£)ti|n&ot>ebft fyneø btf fom om bf, bir ^at)e p^t(Oi 

aU for ofte (laoe ooerféct «n Smfloeiibid^ib , fom t 
ti^viicectnbf Unbirfødeffe tietop n btn otdttdfte/ 3 
^imittbelid^eb J)ebber bet: Qt SiVten jbeflemme^ paa 
ben^ eene Cibe af aSennefletd egotftifCe Stbenflabec 
Od fatibfeltdf Svfler/ men paa ben anben €tbe of 
(^and Sornuft pg SBoroltUt o) (Srfienbeffe af M fonbe 
efler ^enfldtOmee^ffde og^gøCelfe for betgobe og «bre^ 
ber i 3((mtnbe(id(eb faiber fammen meb bet l^umane 
eUer bet for anennegttgten og Gelflabet t)elg|ørenbt» 
^erm^b er man fcerbigi t^i man ^at jo ben gam(e 
homo duplex meb f!n biøige 2(aiib og fit (Fcøbeltgt 
5tieb« Sf^eologen fefo maae mbramme at SteKgiofitet 
fom Seltemmelfeigrunb for SBiflien, bog (an tnbbe# 
fatteft uttber bet anførte; t^t ®ub^ Sub bebtrfer Sp« 
big^eb ^o^ ben 9{eltgtøfe, entenoeb Aieertig^eb, etter 
Deb 2@tefr99t; ben førfte faiber fammen mb bet^ mo< 
ralfte gølelfe, ben onben (ten^ører , ftgefom be jorbf# 
fte iDommere6 Straffetrnbfter, tt( b«/fanbfeligr SRoti 
«er, ba ^rpgt er en Xffeft grnnbet i eanbfeltg^eben. 
Sten nu fommcr Sergen og 4inmoerfer at Vt 
flette SorbøteCfe, »'é eeoerfpge, 6'« bpfiertf^e ZiU 
feelbe^ S*^ 92ert)efeber/ og ben Spl^b S* d^c i SSfref, 
fom (ar ,angrebet P^rs petroea ossis temporum 09 
Sibrt (am gaW aUf ammen er jDm|iernbtg(eber^ ber :# ^wt^nh^pMU paa tlfft SRitttitifir« SSflltc 03 4^<mbr 
Itngft/ ubcn bog, ot l^en^ørc €tit«n tU goctiuft, SQtOi 
talxUtt, AiUnflaitt tUtt fanbftlige tpftn^ 
^ fRcnmffftø p^pfttlc ZUftonb, ^onø SEttftanb fom 
matnteft ordanireree fRoturDftfen l^ar aUfaa cit itmti« 
tUnMiff SBtrfntnd paa |iatiø SStOie; øg ba ttnne 
ajirftitng tnbtroeber mf b cti 92aturnøbt)ftibidb<b # bn 
ubrtutftv Silv^dnelfc/ faa fan bf ti tf fe tiibbtfalteø 
unbe( @anM(tld(l<bfii i bettc jDrbe olmmbcltgc cntttt 
reUgiøfe, mocolflc iBer iurtbtffc flSttpbntttd; bn affe 
forKbfism @anbfeltgf»ebett9 £)t>en)tnbc(tg^cb øg benø 
eetrr tgjennfni SJhnntflM ^:tt)itttgc Salg; ^ 3^ binne , 
iBetpbntng øg ifølge btit ^ almitibcnge SRcnileflefbr« 
{lanbø SSegrefb om t)or Srt^cb^ maa man bctfør |at)t 
Set til at (iatum faa at |f g« en homo triplex, |t)tø 
SitttU fan af))tgf fra ftn futbfomne Silflanb ttfc Møc 
t>cb at porre ufornuftig fifer URiorafjl, men ogfaa veb 
at oofre p^pfifl fpg , og bet Mtoer ba faaban p^pftfl 
Cpgbom ber ubgiør Vfftnbtgl^ebø egentUge Sterfen« 

S* 31. 

éei^iii <it 3(fftnbig^eb ftebfe er Utxn^tt af en , 
legemlig (Spd^om. 

Senne ^eetnrng ^of i ben fenere Stb funbet 
mange fpnbige og buefije goefparere, bfanbt ^oiCfc; 
fortjene at mofrteø: Gpur^^etm (observations on in- 
sanitj London 1817 p. loi & seqOt fRa^fe (3eit' tf«r Qtct^t (de la folie Paris iSso) j^Dilfen ftbØe 
i>{ff( ot Xflftittd^ib 6øt (ftcagteS føm m tUopa(i|E 

2)e Didtigfle QitnnU in tale for ^VfltnbtB^M 
Bfpi)ti6i$e JCfdoendts^eb tff cit legemng Cyabomi be 
m^UtUUt jDrøatiec for €if (en^ SBirtfom^t b m fol* 
jerrtt: 

i) 6aafremt man fernfir (Ta t>tb ®iff noatt fra 
tea^w^^^ forneBiat^ tioa^t mmaUtHlt, ubøU\i%t oa 
nteb S^tlSitb ii%aM, faa rr bet l^ermeb mcefi o^tutnU 
'^ftnmnibf at otttaae 9ff7nbia|eb«ii6^ JBttfni at Dtrrc 
atuttbft, iffe t ®itUtrfc(t>^ men fun i bf 3nficiinifn# 
lir, tit dt)ifff bfit« jorbijtr SSirffom^ib er bunben S^t 
fottbe man enboafaa ternte ffa bel ubøbeltae oa {mma# 

*> ©en fammc ®<xtnm forfrarer *bcii ffarpffnbigc 
SS. {arorence i batt^ Lectures" on Physiology eto. 
of ttian London iSiB* pagp* ns Se sq. I firmly 
^elieve that the various forms of insanity and 
all the affections . comprehended under the 
general term of mental derangemen^ are only 
evidences of cerebral affectiona -* in thort 
symptoms of diseased brain. *-« I have examined 
af ter death the heads of many insane persons, 
and haTehardly wen a single brain, which 
did not exhibit i)byio^$ marks of disease; — - 
and I am continced from my own experience 
that very few' heads of persons dying- deranged 
will be^ examined af ter death without shewing Jbtttan bo9 M fru Um ufrit 09 (unbUixb ftg felt)? 
øg cttbnu mm, ^loorUbcd fan ti SSaatib bcr itbcIuRec 
2i((Cftiiftfe/ faalebcé fom 2(fftnbig^ebV toenfef tilftrjr 
btgt opfommet i bf » frie €je( (^oid tf te ubenfra ? a}9t 
bet A^unbH i €]elen fpver bet at maaitt t>oere etiteti. 
ftrafffptbtgt fOec altib 09 meb StøbDenbigb^b titfiabe« 
GjeUn fe(t> bli^et aftfaa iffe affTnbig, men (igefom 
€ofen itte fan fttnne^ Hart tgjennem .^fper faaU^5 
Iftnbre« ®}e(en i fine frie og fornuftige ^|)ttringer t>eb 
ben pl^pftfte Gpgbom i be materielle Srganec fer ben« 
SStrtfpmbeb, og b^il^ ere biffe uben {»ierneii? 

Xntaged bei;|mob bet anbet epffem, ^voreftet 
6i(et og 2tgeme bftragteø fomtbetttiffe, faa fan beo 
ingen jDifput ocere om bet ene fan (ibe uben bet onbet, 
2tfftnbigbeb bUt)er altfaa ber idi«n en materiel @9g« 
bom/ fjenbelig for anbre 3nbtotber$ @anbfer, (!0t5 
>iffe ere flatpt not berttt og £)pm(srtrombeben.$ettt»eni 
M berpad« ^ffffnbig^ebls SBoefen bretec (7g ba (fee 
2)eftnttionen) om 93egrebet 6pgbom# ber beflaaec t 
en no^enlunbe oarig Vfoigelfe fra ben fioboanligeSorm 

diei&ased striicture or »vidont ligns of increaied 
vascalar activity. ^n anbeii ubmcertet engelfF 
8orffltter £♦ ^* JJarro (Elem. of tathology and 

therapéutics Bath 1815) btfjcnbtr fig til famme 
fKcning §♦ 773, 793, 94/ 95 og C gro boor bet 
bebber: ''it svtm« highly probable, thai the 
oommpn cause of insanity is increafsed momoa** 
tum'of blood in the teisels of tha brain". i. ri 

ti Sttttetton/ l^t)oct)(b tH mimUit goil^olb imtUm 

2) 2Xttttc 2(nf!ttflfe er i ^nalosic mtb ben Snb* 
fipbelfe ^Klberin J^dc paa eiotUt^nttnu SStb^øi 3(( 
b(t foftlfeø tffe ilet CSatibfmbfltolnnt. tneti ^uf om« 
tnilfett/ ^ømmefraften/ 09 bet l^ejt oaiibfligc Sto< 
IQicffcml^eb« 3(atdmC cc btt Snd^tt (meb mtttbre^on 
ttoer eielen at bøe meb Eegimet) foni'^6« jDlbtnsen^ 
cntager en Degtobatton i fef«« ® jereeDnerne/ men liatt 
fætter (»eUeré bene ZatfaQ t ^iernend SUflanb , tom 
flUtge meb bet ^e(e øvrtøe Segeme gaaer fTn fSpM$ 
nitii imøbe« 

3) VffhiMg^eb er en«nieer beflaaenbe 2il#anb, 
enb Stbenffab ener @nt^ttftaéme/ftunbom t>ebt>arenbe, 
fiunbomiSSeaemrum tilbagei)enbenbe/ ofte enbog pert« 
øbt|{ figefom be (egentlige St^gbommt « ^oort fFiribe 
@runben liertH ligfl[V uben i iDegdnifationené f^geitge 
Soranbringer og bend 2(fMngtglEieb of plfpffpe og toU 
mifleSorl^oIb? 

4) Sffftnbtg^eb er meget ofte drbetig og unbertu 
ben ntebføbtv £)ené ^teringer og ©råber ere afboeni 
gige of rorminbelige ptøfifCe £>mfloehbtg^eber fom SSetr« 
Itgl^ 6(tm<t og tatitih* 

5) 3(ff?ttbtgl^eb frembringes ofte af befjenbte Up 
fiem.ltge Spgtomme og |)^9f!|(e 6pgboméaarfager tfoer 
faabanne fom ibiopotbtit eOfer fi^mpatbiff t>trfe paa S^o* 
l>ebft , og .^jernem 6aa[ebe« fon ben opfiaoe af btb« 
p8 3t(er^ Idib df ga(e il^unbe^ Støb og €log paa 4^6iHUt '^> GoetfTif , of Sbptbtt tg tSnnnibH i oø 
omfritid S^nnin, iBIobcongc^toner til Jjft^ia, 
2>rtff(e(btd^eb/ narcotifle &\fitt, QpUepfi^ 4^9p«<^oii^ 
btte og^pfleci^ (ianbfebe XffeBbrttiger, fom af men- 
strua, locchia, tflfrr SSelt^ ubtømbe €aa|r, tilbage« 
traabtttbfl«fr fnbi^lig t)eb epmpatiit, fom bet fiebbtr, 
«f ®Mbomiii(r i imttn, J^nm ifltr uterus **). 

*) ^<ttU9tbi^t er bet et man fom SMge uf 6t^' 
pdA l^ot>ebet ogfaa b<it^ bemo^rfet en mobfat ^itU 
' Jiinø nemlJd ^fft nb igbebenø Dpb^r og Unnbom en 
©»erorbentrig UMtlm flf cnUltt a:arenter elTtr 
Stfbøteng^^eber. ^ofmann^ '@d^enf og i^aUtt 
(Elem. Phy«. V* ▼ol. p.558) anføre ffere faabanne 
ejrempler. ©purjbeim fortaHer eftct Screl og 
3enner om ^^btoiber bod })^ttn httH Srevanenø 
Slnoenbetfe, beeld tilfo^lbig mefantfF tBeffabigeffe 
cf ^ot>ebet frembragte en forben uticnbt og ncr^ai 
tiiniob^aaerig ^an til at 9j(r(e« 

**) ^ertttb^renbe eitattoner af a5oreiruø/ aXorgagm^ 
aOtKtd/ ®rebmgy tKcrel^ Sabner^ fenttn^ SSur« 
finna/ 9^oge(/ ffl{ecfe(; og mange fere bermnte 
l^æger ft^bed i $(DUQUetd Lilteratura i^edica 
aigesta. Tubing. 1808 Og 10; famt t XrAgel' 
^etnØ Promtuarium mediciaæ forensit, 'Crfurt 
3821/ nnber ^rttHerne mania, delifium, f atnitas 

eg amentia. -^ ^t .^nbti ogfaa famfebe i ben 

pngre $ran!l Fraxeos medie, univers, prsw'epta. - 
Lipsia »8»8 P. II. Vol. 1. Gap, XXV, 'De wa- 
niis. pag. 739. ZU famme {(orfatterø Sctationer 
$ag* 724*730 b^noifer fcg ogfaa angaaenbe bf 
tftit S>øben funbne 8et( t S)imtn fom »t unber zo €fker e«(|utro( fyneS onKeeiH | af m 3(fitnMge 
ot Dcrcf fommtt i (entif Siffiatt^ Debvblolu $^)^f!iEe 
Xoifdftef / Oft. oUdcb« bf »tie ^ocfattrr tUfiaoic at noeø 
9«n a( Xfffiibtø^cVcf ØtcfuUatct af tt 6atiimeii^ir af 
pWftt 09 motatfFe Sftomtnten S^ntH f omimr at in 
tnoral|{ caufa remota tU 2(ff!nbi$6eb f* 6p« ttlplfciis 
A)cclid&eb^ ingfiilunbe ubeluttey fBegreitt om en btfø 
teb fbranUbtget ct^anifi ^otflpmlU i ^Utnm , fom 
læsio principalis.^ SSce \>t UU basfiøm ^Dormesm 
Snbfli^briff M oanbeKge Etf^S Suiicttottn ^or poa bet 
p^9fTfIe^ 09 tre t((e Stcfnitiserne af @fr«f , éorg; 
SSrebe 09 Gtamfulbl^eb Itgefom af @[abe, JgTaabog 
6e(i>fø(t(fe iimidtieiibiUgt U9em(i9c 9)f|ttttonienf r ? 
€(t9e btjfe ot)er cti m6^ ®rab/ faa fnnne bé efferlabt 
bftoeftbf Snbtryf paa^ietnen, og^runben tit 2(ffttiø 
bJ9lSieb fc lajt. 

6) 2(fftnbt9.^eb Ubfage« meget almtnbettgeR af Tlfé 
tigelfrt i p^^ftfE Siuib^eb^ fom Uroe og ®øt)tiM^b, 
^ot>rbpintr Øttfen foc £)rene, iplfn af Stemmer^ 
ft egei formtret S>uta^, 09 anbreSeiliØpnetéSSatib^/ 
SeUttødlSieb^ éambeber o« f. v« (utter Siffoelbf t bt)Ufe 
Soegerne 9fen(]enbe at <l^iernen 09 bet becaf af^erngtge 
ineroefnifrem liber. bp^erer ^(fftnbtg^ebett i (e^enbe. 
^ tfof/faa ffeer bet itte (lelbent unhti (egemltgeStlfeelbi 

5Jo. 7 omtale, granc! |)oI5cr.forr effen famme 
Slentiig fom ot ber forfægte, contendimus ftger ^an 

.$ag« 744 f ,xnaniQ8 sistere getiuf morborum a 
, ^eliquis motbis cerebn baud omnino dixersum". u Ut fumke UttaiM (om ctttif(o f« Cjr« BUbPEprf^ 
nms.iffft fraJRoberm/ 6oansevf!ai/ !Dlff(faffoii«\ 
bring/ J£»ubf9dbom/ SEppM 09 anbr^Sche; og øy# 
$øm bf n tUt / b^ tnM ben fébt^anltgeit mib {am* 
|^€b og Xtoni>* 2)e mu^ Staftnpt bUt)« tUftbfl caufe . 
dg wtr enb br^alve tticurabU Vfftnbtge blt>i (amme. 
ffta @^4t>troi øg ®iorg<U SKange af bem bee ogfaa 
ilnber Vnfafb af SpiUpfte og.2fpop(i|i;te/ bet begge ^øu 
ilt fBeutofeg t Ker 9lert)efpgbpmmfliet 

7) <Sf(<( Døben.fmbn man^ppptgeti ^og XfftQi 
bige organHIeS^il i {)mneng eSubpaøj, i ben« iBlob« 
far eUer i be btem oa^tbenbe «|)mbef 09 fBeen^; bfanbl 
btfe fortienefélgenbe at anmttrfeg {\n Ørebtng^ S^a€s 
Um, €pur}l^eim/ SSed e( , Senng/ tatorence o« f* v.) * 
UobCfen^flemmelfe imeaem begge ^jerxieng ^a(t)be(e$ 
for flort eOer ^or (ilTe Omfang af famme; nnacucHg 
Sørfieb/ ^aatbiei, *fpectfifE 2el|ieb af J^ittmn€ 6ttb« 
ftanj; ffpr6enm$er t Varerne, Slttp turer Tfamme^ 
Xnfomluiger af IBIob, fBanb eKer 9Saterte; Kibec og 
li^btrpft ^oveb, itfflftbt>aiiKtg Sptfetfe af ^brneffaDen, 
SSeenubtooepler/ Sloereorme (bydatidee)^ $Mpper og 
Sorbcninger i sinus, meget Qruug i glandula^pioe- 
alis o« U ^« S}i(^ finbeg ingen af btffe Xftigelfec 
fidbtgen tt(^«ebe i^g f!unbom (eber^man forgjmeg ef» 
ter en^t)er af bem '^) , bog gtoeg ber Diffe Xriter af Hifø 

•) Ofte jlnber man i tttB @M Jetl i tti^mni, £ar». 
^meneo eKer ^jøndbeUneø Organifattotu @aalebcd 
|»ac e9(|9irp( be4n<rr(ct at man bol mange 9lffIo< 12 ffttbtøi^eb/ fom SHotidme^ om ^t)tlfm httun^m^ 
nridétt dnførf« af be micfi trfarne Soegéi (fee fotuben 
bc onførte Dgfoa Søi|Dtro() at organifE« 8^i( t S^Utmn , 
Qltrjg favne« M^o« be meb benne Xrt af S^gbommen^ 
afbøbe 3nbh»tber. 2)e( fpne« efter t»et forub|Ii!!ebe 
tHe nogen fpnberCtg Dooet Slutning,. at Mii^^k Ugt 
»enbe ØtgantfationOfett ae (tgge til ©runb for enbt^ec 
attben %tx 3(ffTnbig()eb, felo ber ^oor faaban Weit if(e 
fan opbageSi tf^i l^ {^fernéojrganerne« Gtructnr er faa 
øoermaabc 'fftn og bereO entelte Suncttoner faa (ibeC 
befjenbte/ faa inbfeeo bet fet^ ^oortr beO felt) t>tgtige 
matericJKeÅfotgelfer ^ai funnet ((toe tibenittrfebe af£)i|s 

btge ftn6er en 3ei( t iDtrectionen af Colon^Satr 
men bcr^ er pérptnbicufcrr iftebetfor borijontaO og 
benne QSemcerfnmg |)ar ieg oeb DJ^^ucl^dn af en 
t>anp(ttig ©elomorbeif funbet beH^rfet/ %t ber 
im ocere en Caufalnéjt-u^ imélTem biffe, £i(fæ{be 
og ^:^frttibtgbebf beroenbe ^aa @t)mpatbie melTem 
i^jernenø pg Unberlioetø Organer, »tf man cHe 
' funne nccgh;^men faaffi^nge bet \\H er gjort fanb^ 
' fontigt at man tænf^r og fo(er meb UnberUoet 
fnarere txi\i meb «&iernen, faa er bet tcmeligt og' 
faa t biffe Stlfo^Ibe ^i Mit^^t en coejri^erenbe 
5>i^^««ft)gbom for affinbigbebenS nærmefte^itarfag. 
2)e materielTe ©poer a\ benne ?)ierneføgbpm fnnnc 
gierne nnbbrage (tg oorr ipk, mtti bette oeretttget 

00 Ingenlunbe til ai ooerfprtnge t%ii% Seb t ^ar« 
fagerric« SRæffe, og imob al @anbfi)nlcgbeb ttf« 

1 cegge Unberlioetø Organer en Strtdf gunctioner, 
fom erfareit^eb forreften ^abf«^er ai tj{|>ote 
fjerne« ^nu n 

tuanUti, mM inbog m$ antage aSe U, føm ^tittø 
f jcnttgjore ^ine ticgqtit)! dtfax'm^^t, for at liatot t)irrtt 
gobe og opmørrffomm« pat^oljogtfit Vnatomec '*')* 

8) &t'ønbt ttU U^mt tttfalt fpned benne Vn« 
fFuerfe aUtb ae J^at)e taut diatnQft pinnbt SKenneffene« 
Stilbulé ictut alt Sprogbrugen belter faalebe^ fTge- 
Di paa banfl "^an ^ar en eCiue m*\ ^an ec itU 
rigtig i i^ot>ebet" , *Ux fortpf I i {)oi»ebet" o» f« d, og 
anbre 6proQ ubftpffe frg onalogt bermeb; men bet 
famme fiønmi ogfaa af SRaaben paa^Dilten man 
om$aaeé^ meb og be^anbUr benne Ztlftanb* «l^t>prfor 
fhibte man t)e( fra Ztim Stb be VffmHge tt( Sergernt 
ogJKe til $bijofopberne? bt>orfor boibc man bim tffe 
logifie Sorettt^ninger me^ gat) brm i bete 6teb Sretf« 
mibler, 9>tt(gon}er/ fpanfle $(uer og Sabe? £)g bt>ab, 
(an ©ranben t)«re at £«gen flFtHer SRangen ^Hbrebet 
tilbage, imeben^ Somuftgrunbe og ®ienbriDeirer^ efter 
o( erfaring tun giør ben.2(fftnbige meer ^eft(g og 

•) sBiftnri , figer Jarørence l. c. er be, aanbeligc JJb«' 
nomener ftunbom i gorUørrelfe uben nogen fijnrig 
3lft)tgelfe i ?>ierucn3' ©tructur, paa famme SSaabe 
fom Sorbøtelfen og ©albeaffonbringcn fan iære 
feilagttg nbtn nogen (jenbetig Soranbrhig t iKa^ 
' mné etter Jeoercne ©tritetur. srttigeoel totofe ol 
iffe meer om at ben matercelTe ^arfag til ^(ffin« 
bjgbeb t faabaitne £trf(s(be (igaer t ^iernen, tnb 
oi toiole om At ilet Sorboielfe ^ax fin Silbe t 
Sftaoetif etter forbcrroet Salbe^Slffonbrtng i teo^ren. ^AOirbtiatfét? f i^et UiU i'ffe Ip^étigm l^tn ^^^^ en te« 
jertilJgsØtttttbaatfrtg? *). 

' SBeti ft enbog benne %%%tmt bet)ltWt8ett fofjl — / 
IfDitfet i ®anb^eb tf fe ii Stlfcetbet r- faa ,maa bet 
bog ihbrømmeé ^i ben omtrent fom ben fdofatbte fpl^oe^ 
fiffer 3(firDn(mite \iox ben @geti|f ab trobd fin Sa(|I()eb . 
ol t)oere ptafttfl npttig og beqvem« )Den fotfiarer 
nemftd SRofttdeten iaf ^ittednetfe l^od afftnbtgr Sorbt^^f 
bete faa ^i f?ge |^aanbgrtbe(rgen/ og QbfFiUec3(ffinbtg^eb 
fra SibehfSab faa bef}emt fom faabant t)el er i(nueligt 
og beflemt ttof tit <\t r^tfoerbiggiere Geaten og JDom« 
merne førbf be mob be i ftbf}e Stiftanb begangne Sor# 
brpbetfer foette en iBobbet og borgerlige @ftåffe / mebenS 
be mob be i førfie Sitflanb begangne gorbrpbetfet foeUi 
en Seege og iØIebkin. ^nbeltg betager ben ^fffnbig« 
^fben meget af bet roébfomme fom betle Segreeb hob« 
t|enbigen xam^ opoæffe bodoUe Uvc^ ber befienbe ftg 
tit bet otmmbettge fpttttue(tfltffe€9fiem/ og inbe^ot« 
ber IBeroltgetfe og Srøfi for be ttl^ffeltge of bennt 

♦) ©et gioej ber ogfaa en pfødEfprogifF SSebanbting af 
Stffinbigbeb ; men benne 95cbanMmg er mgcn 
Sfettelfe tmm en Stjiebelfe (derivåtio), @orø 
ofteff gaaer ben blot ^b paa ^t borttcbe Dpmærf^ 
fomf^eben fra ben ftji^e "^Ut Xi^ ^imH^c^t alt 
|»t>ab" ber funbe irritere \sti alTerebe ft)ge Organ. 
35ad famme ®runb tilbccffer man et fi)igt Øie og 
forbi)ber c« fiungicfpg ixi i^U imebén« man anoen« 
Ux 55fobubtorøme(fer og fpanflfc Stner for at 
afiebe 8Jof fr<efternt fra bet itrtorebé ©teb« 6(«ffe Ut m ifianb til ^u og ba Qt ff^écttri ^mhMi 
|||n SUIianb* 2)e tr iffi tttngec befatte of TCanbft 09 
i>i»MU,; men bered .^»ierne er befpanbt af SBUb o.f.v«, 
bered ubøbeltge ®iet er itfe t)aiiilee||tet^ ben er nfoc« 
Ircefffec cg iffltn »end Sttbflab er f ømmet i ttorben« 
2)e banne ingen SRDbftttntng til ben tfDrtge aDlennefCe« 
flttgt^ mtn ttbgiøre fn i^fbeling blanbt fpdeSRennePhr.. 
6abet for berii ø^gbom et t»el «l^iemen, men bette 
Srgand @9gbomme tan of b>n Sornuftige itte betrag« 
ted faa onben følaabe enb G^gbom i Biyftety i tXné 

.berlit>et^ i Jg^uben etter i etb^ert onbet Orgon/ meb* 
^\>ié pot^ologtfle SUflanb ti bednben fee Vf|fi|bts(feb 

* dt fnnne «fbe;:U» 

\ §• 4» 

" ^m fUffinbis^ebS bobbefte ©iagnoj?« tUtt pm 
be tbettbe SD^aaber at erfjenbe bene Stlo^retfe 
paa. ©rtittbett til fangerne« SRaabfpørgelfe- 

SSen/ tttttbe 9logen inbt)enbe, bt>orttl npttet bel 
ilt ;foette Vfffnbig^ebd egentlige Seefen i en {^iernef^gn 
bom, ber io bog oll^tig nieb ®it!etbeb fan Itfjenbed 
_fdr efter 2>eben og^ffii^botn Iffe engang ba? 3eg fw« 
ter: at69gbomknen maa titnbé^ oeb f!ne ®pm)>|omef, 
ligefom f. 6^ Gtrinbfoet fienbéd beb ftne, nben dt 
man bebøt)er at aabne fBrpfiei og efterfee Sungerne^ 
I b^id 2>edo»ganifafioii benni: Gpgbomd a$«rffii bog 
beflader« ^ ♦ i6 A«Rl er ZanUbmtttU SRen fra SmicfieiMciif« gi^ 
flutu «t i (eggf SUffflbe til jDrganeté* gniJeSiøé 
SSenftefler^ Xoabfbme varimr i .l^aøigl^fb^ JEfcyMt 
o« f* v» # bffff ^ Zanfer og S't«lf» t^aclire^^nbnu laAft 
mere I mmaUitnbetifac tti t>t^ &tcttib\$l t^mfMM 
btnnti faa ffiønnir ogfaa tog fiSanb at iSpgbom ^ 
laøørbi; 9i9 i^ntagn |an Sc^iirygi/J^c^yftiiibidl^ 
ettec J^iertif fyge« 

2>eR fiititf aRmneffeforpanb ab^a^imffg nemfig 
af erfaring m )>t^ 9}orro f^ mtmief ilig Sadibmaabe 
og Xmaae/ og paa benne Softfltfting ere aØe^^Canee 
for 6e(1(abeC og al Ømgang meb fDIenneiier ^regnt«^ . 
Saf!^ for benne. 9{orm e» aRennefFene^ IDt>efeenéiieni« 
meife i fanbfeltge Sornemmetfer^ i Z)om om JEmgmet 
Sor^oKb og t Vttraae og Xfffye* Stfinot er beiittf 
£)t>eieen<fiemtnelfe i((e fuCbtommen/ men fanbt ben flA 
iKe 6Ub/ fporebe^ ber iffe en Dig 8unbamentaCs£ig||eb 
igjennem be mangfolbtge fRuancet/ fom frembringe^of 
forPieØig ^(ber, Jtjøn/ Zempetament, mebfobt ^fnlceg/ 
iDpbragelfe og Scanb/ Slation, Stb^alber o« f« i»k, 
faa Dar ber ingen almiitbetig @rfaring til/ ingen offenf* 
Ug aRening/ ing^n Canbbeb^ intet foeaeb« Øobe^effee 
pnU, og aRetinefleae ffulbe atbrtg i Sorening ^a«e 
enten viUet etter ubført !Rogetfom(ie(ji % 

*') VAa famme t5afl9 nemlig paa en f(rl<bd iDtd^o« 
fitton .bo9 @tatøborgcrnc erc ogfaa @traff^(ooetie Ifiittt Stmbametttol » ttg^b , fem f/ (^p. f^tit eum^ 
mt §t>ot Xnbrt 3iim forti(mme > fom ftnb«« bét (pfi/ 
AffeXubrt ftnbf mørtt, eUecbetttgt, foi|i atte 2(tibte 
<ab|l{Be^^rom fmtft ^ølgfr ber^ |fDor efttt Vnbree 
fii»m tfiflen iSaufal < $Rejc»e fan finbf Gteb/ eg httu 
mb vifer fBihibNb for øUnfj^nltg S^rer fom dKraotr 
méb i&tftigbtb fttmb «B« lianf Sisemmb foragte eg ' 
fft>ob ifttr olmmbettg mMinrffeltg Sapatioii iHt tr 
Ifttcoae Mrb; tréfe Di m feab^^ foa bemmc ti 
^am i SilbfarKff / eg, laber Ion ffg ifft evctb^oife/ 
fea bemmt ti ^om affTnbig, mente alienatbi, fom 
UQ^rntt ubtr^tM ffgf aliené paa f|ratifl> bit ét, 
afveget ftter borUibU'*') fra mSttfianb/ bcr omiR^ 
ptiiilittt ^06 btn 9>dagi«lbfnbe/ bog er 9{orma(*SEiU 
f anb for SRemtefbfloegtiti oeerj^oeebet« 

CanifM beitfttiibc aRennrfFeforf(atib; fom ben 
frnbegin concreto, er eilbeiefig IH at ^fere beime 
CSltttiiiiig for ^ureigt^ ben fort>eifer berfor unbeniben 
M ttaiminbelige meb bel Xfffnbtge, og omtenbt, bel ^ 
latterlige meb bet fttblime« Siogettee*«, &Mtfu9r% 
3$atmt 2>'](rce, Slabemete eg Mpn Mf 8teUgteiie« 
Hif^ereé i^iøorre afgit)e^i:eliH»ler ittfaa, Set et |elltr 

^dgebe^ og len iahltctm ^elinge(fe for @ttai* 
hatl^hf capacifas motivorunii moiUtet (^i^ ^fé 
fiiibtgc (cf» $.-9)* . ' 

*:) Deiirans er tm fptit er afveget do lira d: ben ret» 
liaebe Sure* . 

Sur« Stb^lf rift, 8 iBbOv 1 •»^ 9 '- ■ ■ ■» ttti tjeJ twufligt at fo|if«lU ©roenkfeiiiie for ^iir guw. 
bai9ental«Std()^b / ttiaU ffg Uhtt felt énb 6«{bio«» 
bm^ ecfjetibeire finocr paa Sact odii^aa funb got^ 
fitonb^ bec fomftier til ®anbl^<b igjinnctsi^ et Zttémøife 
i|tf ^aix^Uryi^^ ®l|itntii9fr , ^ 09 ilU i%imnm |i09<ii 
ififeitd 2^<nion|}catioti« 2>ftfubcir tortfce btfTe®rftt|b» 
Ut, efm bé r^regnc Silf«(be 1 : loab bcr f« 6^ tmbei 
Citormeii )Mia Spracuf ^0« Vr^fUnfbef.Dar bfutibttiifli; 
tiætbtd SSibelpfl / Dilbe ^aé en {im)»<l Sdocget «ftri 
9f*Pn^td 6a»bfeélø^6^b; ^viob bnf. paa ^albplabfeiji h 
frtgetfE (Siit^uftaéme ec i S^e^en rafenbe SBiebtet^i 
^t)ab ber iSlo9 ben W^t ZtftuU (albeft dubb«mine(i$ 
SBegetfittiift fiaj^eét M Vt alminbefiat fynbigt SDtenneBf 
in 9)aro]C9inie af Santstb« 

SlM\>%i maafPee inbDenbe (fi2(ffinbidbeb faMebe« 
hlmt et t)af(enbe SegrMb« élén ieg ftaaber at funiif 
bemfe^ <it bet jufi berDeb blioet faubtu; at Xffinbtd# 
beb wU\i%^n iffe er n^^geii a(b«U|S affonbrel S!:<Kianb^ 
Od fil ber tmeaem^ ](ff!nbtgl^eb oig 3ffe*2(ffiiiMg!l^b# 
(aagtfia at f[nbe^ nogen bejiaiibtg £tflft^ fi>ibe$ grabit 
>ife Ooerjft^nge./ fow Surijlen maaRie iffe fan ^agj 
4enfpri 9<^^^ wn fom $bHofop^en og, 9to«olt^ 
snaa eitjenbe« JDet er itU nben n^eb gob ®Kun^ 
at ben funbe aBennepeforjIanb antager ^alogalt og 

Sflorre. Of. §* 12)^ 

Sorubett benne pfpd^ologifle 6ibe,, fiar 3(ffinbig# 
b«b ogfa^ en fomatiff.eUh faa at flge inebiiiiifl €ibt, 
fra ^t)i(ten ben fan erfjenbe^ .2)ft er be tegemltge jarfaflir fora &dr fremfcrogt 5Cf|!nbfdf»«b, 09 U rigi m« 
lige ®99bom6ti(f()elbe fiom faa ofte Ubfage bett^ bet 
dfgbrSSaUflaUcne tU benne Vtt Srtjenbelfé, og 9)2nes 
lig^ebttl dt opnaoe fammt f>aa benne 83et er ben ene# 
flegøbige ®runb, b^orfpr tegerraabfpargedaf Z)om« 
men for at øibe SStø^eb om 2(fftnbtg^eb /tnber @te,b 
(øs en ^orbryber efler ttfe; @aa ofte nemitg Sftanset 
af formifttd Gelt)bethmme(fe Difer ftg enten efter fore« 
gaaénbt eHet'i Sorening meb nætDærehbe ^ffoigelfer i 
ben i>l^9|tffe @unH^bdtiIf}anb ifisr af ben 9latur^ 
fpm t fotitge §« 3/9lo, 6 09 7 er omtaCt^ ba fan 
Soegen |Kka ®runb af fifn beb Stfarind er^oerbebe 
jtunbffalé om 6aufat • 9{e]^ud tmeUem Jg^iernenl' oa 
anbre jDrgoner^ ®99bomme/ (iobfttiie inbtU en f^ot 
®tati of IRimeligbeb faat)(( om ' Tffftnbig^eb finbee 
Gteb/ (om bt)or(ebe< og til bt>ab ftxb ben er oprnnben« 
SBeb benne £eiltgbfb fan ]ej) tf fe unbCabe at gføte 
opmærffom paa m ucigttjj St«mgang6maab«; ber fiun«^ 
bom følged t)(b Siæger« Siaabfpørgelfe ahgaaenbe afffn* 
bifit Sorlbrpbere^ ieg mener ben, at man gl\)er S««, 
jcrnt acta t. C at fllttte efte» iftebetfor Snqtjiftien^ 
|}nfom Z>th f!bfie himt toel nu bg bå uilbecfegt af 
en enfett nn^erorbnet So^ge^ men benne Unberføgeife 
fan fieiben Doerc nétagtig» Snqoifttett måå :beføges; 
I TCrreflen , i ei ugunptfllt 8ocale, 09 erftoertrtgm 
offøtbreMbr ifuttigf« 3'2C(mtnbeKig6eb blioer ben berfor 
(t)tlpbtd eller betpbningé(o6 , og Sttgen fotføué beflo' 
Ultert l^ertii/ ba >an beeb at e(bet elfer ^nttX t)U so femme tii At l^coe paa ^ani ttbfftftit, flttti CSagiii 
(og Hton tn&PiOce CU tn ^eitrc mtbtcinft Snt^uii;« 
^!Oktt brnne Snflani (^od e9 ettii(i|«b<ta8fdtei)>Hr 
Snti^ ubin acta ctg bf bifi iii>(i!folbtrSttaitMyfb Dg 
etflttringcc at bømme tftir« 

^H tt(eiiftdt«m«gfl9e f^eri btioit b«^o mm^ltiMy« 
ffttbe naat man i>Mb (^or ofte beitDiftiltgitt. %f^bjg< 
Deb bet feeregtie t fft SBCii^ fine %nflgtgttci( tUu 9u 
tcecbee løbev ftnSUfldnbfoc ben erfarne ittit,HW^^ 
vanffeltgt bet er for {Bebrageren i (ftngere $ib ot^dMTiCc 
ben Xfpnbtge« StoOe faaitbeg at e<Ege» \tU fulbe 
lomme efter Sebragertet« Seg fhabt berfi>r tanbi i 
oøe Zilfoelbe af Dirfelig eSer foregiven 2(ffliibt$l^eb 
9og Sorbr^^bere fom f^uøt unberfafieg SSebkorum fBe« 
bønimelfe/ at fcette ben 9>oagieIbenbe i et paffenbe fhp 
tait nnber Ztlfpn af een etter flere téenfenbe/ ^v^pflt 
øg i Vfftnbtgeg {Be(»anbnttg erfarne eoeger* gørfi efter 
in unber beéfige iDmlloenbtgbeber anptM pt%ifnlii 
ttnberføgelfe fan Scegeng SrUeering faae ben ttlbørttge 
SSergt og Betpbntng/ og uben faaban ttnberføgetfe fan 
Sergenø 6fiønnenbe fun f^ax>t Itbet forub for 2)pmme« 
cenø eget , eOer etboeirt anbet fornnfttgt fRenne^ 
. Cfiønnenbe, ber er befjrnbt meb Cageng ^mffoenbtg« 
lieber ; tbt fom oi>ettfor t)tifi ^ører Z)ommen om Xffln« 
tigbeb fra pfp4fo(øgi# 6ibe tH ben almtnbeltge gttnu 
ffeforøanbg goritm« 3 tet ZKfcelbe at acta mbf# 
lolbe Sfterretntngcr om Sorbrpbereng foregaaenbe eller. 
ti«rperrenbe p^pppe Gpgbomme^ er bet til muetigt. ^I 4tt hiffe fimnr tplpit 3CffiiibtdH fra tiM bf (idtiliii 
BumiptxnUf wtti fof oe wu ttt pa«ttbfligt maa 
tifff (Sftflrttitmøfrrtea^ Mri xnt^nUU ^Itm^tt, 09 
f«alfM fomme ot in <i(Uf Jittoge ti( ben yirfønligt 
tttiberføøelfn ^ * 

SnH<f»mbtnefiit o|>#tfffr ith, faaf^Ht Ug uéh, nø* 
smfNsirfioør (99fc f al raabrpøtdiø i difft Stlfetbf 
øft^oa? ifff } bm ot^frlabtr bit (if £)ommfrftig ®obN 
bcønbmbe^)« 2>ft n bigttbeligc af fotaiiferu, ae 
Xfflnbtglbtbett ttiibtetiben fon ixere faa øtenfynlig ae 

\ S«ftftig StbtHttyrb tlmt ovft|Iabtgt« SRtn bit fan 
mppt ani^%U fe« 8ltge( at Sørger førji ta ffuSe raal|» 

^pét%^; tiaar 'Xfffnbigbebftt rr forbunbet tneb fjcttbe« 
Itge 'VfiHgtlfér i ben i^bPPffr 6ttiibbtbMfftattb; t^i 
btel^ fott faabannt Ttfoigclfcrt^aré utibgaact bm Utnb« 
Dtebeg^£)|»»«ef^omb(b^ biel^ fan S«gen foribdbif, 
t>rb ihreire ae >iøt erft^erøee ett^ 9f rre gorrbigl^b t^ae 
fijeliie Zf^iøib feli^ fra bett bløe {»f^cbologifb Cltbe 
enb JDoiMieifm 3 rotm 2anffr burb'e fllcgUti Mre 
bfti, ae Sager \ aUe tvtoltamnie SUferCbe llulbe raab« 
fy«!ilta> atbem ftitibt gteeg CeHigbeb fit^nfrgt^ 
nier^g tttiberføgelfe og^ ieg lorgger ba iil, ae bet éber^ 

*) "Bet tmta t arminbeltgbrt ODerlabe« t\l ©omme* 
'. un, tf tit &a§tn^ Orøffcrnbijbeb«?, ofte øeb 
l^ietø af en Scrged @tiøn at bebøiQme/ om 
beu V^agielbeiue bar befunbrt ftg c en gorfat« 
ning/ t^b^Ufen ban fitnbe mbfee fin OanMmgl 
. gorJøCb tir ^oocn*\ (91. 6. OrjfcM eunomia 
2 ©♦ 9ag. i«5). V 22 Iorget)ibfn|&v6(Itgf $fiButi(^U €tf(ttiitid om 3(f{!iibi^; 
l^eM jSi:ifitti} ,cDer 92oti • @t;tfleii} atbrig iujrbt fttime 
unbcrfimbe^ ^f tioait iuttbt|E Srtbmial ; tbi &Hiv$ 
SnbfFpbiirt unbcc togc^ne m^føctr. aSuribe m Øi(f 

'^tcnbe @rf(oeiind cm,« at bi|Te crc i S^cflbbelfe af Perf 
SRtb(ér 09 pecif '@agfunb|(ab tU at affatte flige 2>crø^ 
mi (n^.Suttflen f((o« iDetftta&tet treir m at {(jtgefnt 
meb {Retff funne 09 ofti fnbog butbe tnbf()r«Aff b?t^ 
grUoeritiD til Saflend mebicinfEe @ibf« ^9laac 2)e fixirf 

' IKetttn: at bf t}eb angiUtt Unberføgeir« t((t N <<^tt|ffC 
faa noget Ugemllgt ^Jb^^n^"^*^*^« ^^^ funbe befiycte 
3(fftnbtgbfbend ^^tfietii bo^ ben ^aagjelbenbe/ faa fan 
2)em ^nUt t)ibece affocbte« og Gagtnf $aafjenbfifo< 
niiHi falbe tilbage paa iDommeten« ' 

8lfflnbla)^eb« 55«feii fott ifU altib føtteé i f>ivf 
feltg SKangel af gocttuft; 

6n offtttbtg ^anbfing tanitte (et Mrten fbr^uf« 
lig ifiaiibKng, men .enl^t^er ufocnuftig J^qmbltiig er 
becfor iffe afftnbig; b^té faa tyap^ faa maatte (^nfqf« 
btgdeb paa hm ene Sibe og Stbenftab |>aa ben anben/ 
liegge Dørre 3(rter af }(ffTnbtgbeb« DetCe n alt titfl t 
' faefte §• og^rtee et ttOige anført Sorf ieOen tmeOem btfTt 
tDenbe St{panbe 9g Xfffttbtgbeb, nemCig ben ftbjeé ' 
®tunb i en legemlig Gpgbom. Stigttgfieben becaf 
4ef!prfe9 ogfaa berpeb^ at naar enten <Stbenf(abeltg^eb / f itlpt Af \lS^f«nim« f«b))atilidt &cgdtfi1fa|toil > at \ftt 
tiattivti§t menVtf fiffigt Sdt^plb våflgtn cOiv jttittCidfti^ 
fø99ifm$, f<iå (fiiregntd bt mf» 9(((t< tU Kfjlubtg^ll. 
3t}«oml hogU 'etag^ t)ttMt943(ffTiiMg6«5 We 
l^da en i Mpf^i^flfk grunbrtSRanger df gdrmffl entéii 
f W {»Hf OMotMmO cflTfc i utf^ IKftiitndtfc (^W 
3tttt) ^ f(M «^*liir atibtt Vrrer af famitit Spgbøm bfr 
fiiamr t^nt« atim^ l>d<t gorttUftttié^tiiAfigtetibi 3n&* 
(Ipbilfe etib paa bitil egen fetfagtigf Siitafffn^K 
{fnnnfttn raaber l!)er bet rigtige men btM 9taa\ f di| 
tnten iHe (fered elfer t((e fi^Ig^if« 2)er git>eé nemlig en 
fpg^lig 9orf(emf(^fb i @em>tcit/ foln uben fale 
fN Sbetr Hot ftttet ffg i fat anbccbe gøttirer, ZtlbøH« 
liglebei og Sbenffalbicc, og biff« fad at ffj^e fipe 
2C f f e c ( c r, bcr tigetebeg faraarfffgeg Mb pff9f9t ^Ut* 
mfi'il, men t anbre £)rganer^ en lang( farligtre enb 
bt l^iotte ftjce Sbeer« S^mii ^9tiv bei|^ fkuif albte ir«* 
condia morbota, en Xtlflanb r ^t^ilfeir aSennefltt 
,af be ubet^beligfle S^eranUbntnget beingeé tit en feer* 
beUg ^øt ®rab af aSctbe og bti^pcra følgenbe Solbe 
. føm(;eber^ (ben er ittt ttatminbelig øft Gi^emyUr anfø« 
<et bianbt 2fnbrt ^^en(Il i l^ang KbbanbC* attlbem 
@ebiete ber gettd^tHd^en SØebicin 2 fdb.% 280 u.)/ 
fertil børcr ogfaa $tne(d faafa(6(e maniå tine åjt}U 
riq elTer furor transitorins, ber (ef!aa^r i et Kgnenbe 
(emporævi ttbSrpbetibe Staferte/ meb Spji til at øbes 
4flrgge og broebe* (Sur TalienatiQa meqtale. Pari« 1S09 % 155 M 161)« Oi bfimet^ iitis«fliie BHea^ 
mjltr ert fig tiitø ZiCflmk «!( to»ibf[ft U^ftrifftte 
tittri^f ØfiiiitM^v berot>#rr ^-bt «toArf.9(ote< øi»at 
lectfte^r^t (f^^ tiaat b< bnømle a(iifalfeft\«tiiiflKmr 
fg ^# la f(t« wbcf bftie Intime be. at ftdrt ^aUN 
min^ttttSfiib« eg giDe ttim anbtt Ztgti paa CmbtftW 
'^imiid eub (tin tmtUtiftti^fl, faa dt b< ftembotti m 
t^anb tU at ffufeUbtfimbtt^^)« ^#6 anbM «tM ^ 
faabaimt yara^yamet meb m |timøb|fa<ill{§ •J^ipg lif 
at f^ceU (iUb* §. i58)# ubtn ot^orfiatibf n fot Mtflm 
{9ni€ paa tiosttt fRaabt iDfr til ti^gitt Zib^ af t)«tf 
forbttnRit. 4>t>ab bir g^^iffe eug$ Hf^i^t^É^ 
let fjendtlige fca motalfE Sorb«ef9tfl^ er, efter 9)iQeO 
Ilt Dia aSobfatntiig (ibiUeii be fom øC^eé.ftaat i liliN 
atratebne Sfnbitriker^ fcebbantige-Slaratteef ($/ii6}j 
in Mug tebeltg SRanb bil. f« (Ss* i faoban 9ca:^pf$m 

♦) (gffer be ftfle at jFotbinbre itbOrtibiet »eb beit 

Cøang tfnbted 9}ært>(rtelfe t^aafffgget tDem. €^ 

s SXobtr bab mbftoenbtgen at man et t»tfbt foib^ 

btnbe altnt meb fit 93am; ba bun. elterg maatte 

htixlt btt (cf. SKenbe i ^end ed Seitf^ttft f. bte 

etamnnt 1 Sabrg. 2l()« XII.). Unbtt ^aabannt 

©rifter ;' ffger ^an, er.Sornuften ofte mtlDtvi, 

ben aff9er Z)rtfteh9 Si(frebøftit(refr(f nten ben 

ttbfører bogl^anbCin^en meb Dberteg* 

**j (Det, fomme foreeoromer it9 patienter vM ^a^ 

fPræf (Hydjrophobie) , be formane (iunbom ie 

Omtringffaaenbe til tf (e at nccrme fig éengen, 

'' ba be t fiia 9a(b føle at bereø Srang tri at biH 

Ibliber nimobffaatfig*. • »5 

Imn 09 Ml MttføcMdttttdifiid« 3ie»clifil3ltæiitiioia 
je^tltf ttti JK(f«F|ili b«t ftiiN« mttimøb bticttfiii« 
fi«ittiBtlft kniirttii Mm^øhH Sfrnpemnint og but 
>}i«i[irmoi.XWllDit|fd«> »fri^aiidia^iKMrbofa l^ørtr lit 
lMr<3Cit K^pSélil^^ matL tunbi tålbi t e uf t i ui 1 1 ot 
ml^ mni Mapia 9taé delirio ^mt til bm acci« 
l^f II t tt U VfffnMs^b^ Ol SNrMfHia« l^tril fRidrigifttb 
tnQtift S*st tftii føtf/Tødfam er i^nalosteiAcb bm 
fft 6i)tiH»føH dntogiU« ^Mg «i(b aUtfttitfl 4tfe af 
bUNif 9iitbiertiiA nagcB^tibe fc blcoit ftu^mtt*^ 

. 3o iHttt Us^mUg h$n étxft tt ^t>tg Silfrcbi^U^i 
IHft bcn-Xffiiibigf lin«r(r, {• meit inblvfnibc ec bf ( 
At Qypdtemmfiil QhntiA Wl^ bør (cettcøi aRaftgelaf . 
Souittfr/ mmi 9tattgf( af bene Xiivftibflff foni J^aiib# 
ling^^JiiolN i btf ticmUg iDrtfteii itib^irbir )>ar 
tJiSim og bePimiiifr r<>nn)« til Srobé for Somiiftc»f 
Subtmbttigfr« Sli^t^p^omaiite/ CatpriøfTø/ Appe- 

. tittto gravidaraxn, og :iDipfomatit( ("Zfuntfiid^t" 
fUet StitfoelbiøM beuoguc fem figimlfg G^gbom) 
funtie mcgtt ul tcenttO cotrtfittftibi mcb tn uflabt 
Sofpøfib/ mm fom iittbir Srlfttnl giftigt SnbvtcN 

' nttig ft for fbøg til af (flfrteKr (tg Cpmtttffbm^tb og 
bcftemint Siåitti. ' SRtb <^ttofpn ^tpaa^at itg anftif 
bf t for rig^tgfl dt f«ttf Xf|7nbig6f b« tBftftn i SSangft 
af fornuftig ØibbtPfmiiiflff formebfCp tit bgemlig 
épgbøm og itff i i{of SKari^ft af So^tittff« — Cnbnu ; (. 2é ^ånH a%Uu$i^U'ai9<mi néat^Mtn tim fif tmn 

tt^ttiitom fHilbl al ffi4lirtlff*{6pttrg(^lrøl.c,pb^); 
:' 2)ft n M^r iffe ttarlmtHt^tdC <ii Øt^r««^^/ n«<» 
U inUipmii^zU^iintH, UU føtnuftiit, onfvre btcc^ 
<iittMr«ftb«t£)pf9«ffC fo«irXr#uiii<iit for at føitti^ t %%u 
1^, og fiaoii; l^tcc fteør Igieti ftrg^tii« |«or fe pp 
/ (^>t^ 9>» ds)« £)dr^<» tfttle f|^ti€g oc ta(e for «t ber 
gt^cg en Xtt Xf^Bbig^etK fom ifft ^or f?tt Ømtib i 9ori» 
flanb^^i^t^rmst bog tl^a^Wt om ^(r> btff« Stlf(t(be 
bioKErfe^aMfgtfom t b«t øorig« tftgcnif if i me C^rgaad 
Cipgboni tråfNr bet XiiMt^ iSfgboni cftev |lg, faa« , 
Ubt$ fan en Ctiib^i^gbom/ ffj^n^t o])rtÉibntg i &9mU 
ut tm itUHfttm^ éihitt, m foiylanti fig til %pu 

• ^ » *^ . • 

^Olte Slffttblg^eb fan f«fte« I SWanøel af %x\i)i\s. 

2t* l?>mf.e f«mr ^f(|nbja6eM aJc^fen i a»a*igti af 
Stibeb*) 0(1 'anW^K« b<n;ie ^jnjl«fM'« i Medicina 
fprcnsis, f^rbi b«n fiemmw OMtMug røeb bf n t 3vtl^» 
))lciibentfeo gifibf abe, etter meb.3:i(regQeITe^>3b^oriem 

♦) Slbbanbrungcu aue bem ©ebiefc ber gcrfdEfflcdJen 
tRcbictn 4ter 5lb» 95ambcrg'i8i6 ?. 204^ ft«<, :c. 37 

ttttdfstifiøfa H bn tn. mvt^c^tHio^ Vistis €lttt 
af Zffinh't^^ih,^ ^ta^KliAr'lft^ JbtccDtb'tdgtt ^tiafpnl 
mtn fta( ^i^ao Vnfbitffe ««f e atf^rcti øeettfot eti^tyit 
antyttt/ f(al ben OMtf^pt^bet jo^l^fe /negit , b« i|ioa bH 

biftaofr og btt n ingtn lit Cfag^ . 

£)et gaaer mt b Dtbet Sri^eb t tnoralB eiler pl^iloø 
fopdtjf Øorflanb/ (igefom meb SrilEieb t polictø Sctpb« 
mng,'bn opta9f& faare forfljeUtat/ og nu^foiRaae^ 
bctfor UU SBan{!<ngt at begribe t fTn fulbe £)mfattg 
er' bet bret>ef bet etibnu meec ub bf u(]ie(btge Sorrig 
(r)ort)eb 9)()t^ofo|)&er i aUe Sag (aoeiøgt at lempe bette 
SSegceeb efter t)ec{Ienbe SRentnger^ 2>09mer og SSilbfat 
velfet/ og bet er Intet rtnge jtcat) til Senfienimigbeb i 
mentteftelig gtfjenbelfe naar man fccbrer at jt)prfecni 
af tDenbe faa heterogene tBibenjFaber/ fom S^ebtcinett 
og 3urtlprubent)<n/ af ^r>UU ben ei^e fp^Cer meb bef 
prganifle/ ben an^bet meb M moralfFe iM ^(flettomes 
ner og tb^t, ^nlle fomme til een og famme Z(^orie 
om ben menneflelige H'iUM ^rtdeb« 

VaigiMl er bft af (øbfie f)tgt{g(cb at b«tto flitr^ 
og åt Sffgen :og 2)onimeren , bir pat forem ffg om al 
afgiert brn afflnbigi eller fortgtonr afpnbige ^orbrpberf 
eciebne^ leere at nornn ftg (inanben i bmf^;3^eec 
ont Srt^eb og Ufri^b^. om flrafUplbtge og ucilregneligf 
.^anbltngtr« gor fertil at bibragt SZogit og formibelfl 
Stateriittf olmittbfltgi 3«tereffe ^ar ieg i bet folgenbt 38 bn mMftn fitnbe aiifee« |d? ftritist iiifMmiltigi; 

feH e»ttf at euiitif trfbrnint Ud cftft S^tiaflS€UiM^\ 

fa(b€ famaam meb ^iMib t iftine V^anWiie« ^libfH f. 
er fatbet forttttftid ef(Qlbetleiiimtffe^ og føtg^ «(«!> 
>f t futi Deb Ziaoedget ^'forrmWifi i^^f^flfi jl^ienufii^lMDm^ 
ot tntt S0^9Qutf> cm %ffinhi^^tb abfEirtrftg fra Jg^isfé^ 
SKin !R^bt)eiil>idb<{b«n af btm XtKcrfl UMr {eg o^faa or 
J^at)c tMif} (S'« 2 og 3>. 9^a binne fégemlide Gi^gbom 
berofr SorfljeU^ii tmcSem Xfffttbtdb^b 6g antéti faotall^ 
,Ufrt^b (iBarnbonI/ 6øi9a)y^i)aa bm^ fom itg troei; 
Sch^dJeUiti tmett«m 3(f(7nbtft(ieb og anbin Qfomiifc {iU 
Unflai, Smtiioraftmt)^ jpaa bin Wufttg^ebeti t at 
fortlort 3(ff!tibtgbebé jD)N:tnbi{feria f«ft) m«b <^iiif9it 
paa imlhkfl og tnoracpc SUrrgnrlfe Dtf ben iDmflættbigr 
^tb at Xfftnblg^fb n grtmbu i <ti ifgimlfg Gf^gbom 
øg faalebf^ inbtroeber mcb «ti !Ratiirnøbii!^iibtg^eb> fM 
atte ertjeube^ ubentDbl futmi rjmi fortrinUgfn ltl4t 
0|>l9ft^ bt>orf&r bmne SUfianb ubetuffer Segrdbit om 
<&trafbjar(»fb« S^nU omtalfr a8igft>rl iCfe bcit Ugetni 
Ugf Øtfittgilfe, og bet M af bit'følgHibf f«e^ at btn 
itti gitter IC Ulf oomenéliemmftibc mcb bm fauttfh 
8tiH<<^' b^€ ttb^ittftu (O^ Statttraarfaget og aUt 
tntpictfb SBrttngflfer fø(gt{tg ogfaa p^pftf ^tncf^gr 
bom fra nabbeitbtg 3nb99tttft poa aSiniiff itd Side« 
' 2)t«ttbtii maa bit binrfetfi« fom in aiibtii ^o« ^9 r 

Jtittit Od dm Af tufg fufifom, t$ ^t«ff !Mé«IIMt|IM 

gikviiHftjNi« efttintiisf c t TttminWitt^W tfoc tn em$ 
ttftimmelfe foimt^i^ rigttg, Snoffflt i StnsHUf S^ 
^id (cf« §* 3)1111111 a« M «€>fii«faj(ifa(Mt^dftHb 
fymuk^ J9it SBoraitooiii al<tt« ima ^mltcii hm fasti« 
fh SvtiSl^^ er flfiintrft« 6«tlt^ tiii Xfftiidis^b i 3809« 

iMtfttKltdt esmliftb at;bi#aae i aRanfttl ttfOtcrolttct, 
af ^&ml(n (liiii^oiii .bet SRøybfaiu ivAmM (f« 61^, 
mt^fft 6ffiiffl«r ^p9 mflatrfollle 09 ^9 . ffUst^fb 
eHMetmere) eg M t aUi Zilfoittf t^ft ftmc^.mii Nl^ 
mtffl dSHHraCttiifiiiM t|ib >iti afpnMgf Silfia«^ 

3(f ^iff« ®ttinbe^ fom i nmp ^ftuUt ii«r«itve 
lib«ifU6/ Hil b^,tl]9iiiit^ j^t^orfot jeg Wt tan Ufofbe 
^finU, nftar (an ferttn 3(f|p[ia«^éb i fRanétl af 
Stridfb tfter Adiif > og i mbobbclt ^(tifftnbf ftnbir tey 
faffbatitatU|Nrf(Mtgt(U ol ofH^fi Xfftnbig^eb« S«fm 
sinUig: i>é««M%fffiiMg(fb ttvotb itte abfKOféfia 
MbHi ttfrilf^b (JBotiiboiii/ 8lutta# C^n^ eontiomii 
fettli9i|it> a) ^orbi b>ti« t^atadciifiilh (Sginfbib biibip 
iHaogel af aJIoroUtccl* 3) S^tbi bent Oyttobtlfe 
i^itniiifaidarlig'« 

2>a min S^ifocif om ^ffnbig^t b: og btni Qptm- 
belfe bfdnbfn i fim Gtofftr mobffgii af betfanti^e 
%tiffMfnnutf, faa n b« intic (ilooeté for mig ubtn 
tnUn U opgibo ^bAb if| |af al OrnnbJil af an(i»f^f 30 

faiibC|^ f Ofr øf {tottt#dU bifte ^tinttp fcft^Z 3 ^Dorø 
ftr.fiib iHi Wlat/^é ^ittofitet er, fom ^hc fremfat be^ 
f«a moA }«9 iii^aat at fig a(brtg (^<if futrøet (mtf 
IDtvrteøtidRtnd tNbtiu mintbié 'Bfiolligefff df benne- 
|ttn« S«rf,'tiUntt)hl forhi mitte pott Staturen denø 
iietiMf CSfubferdot) mig en termeb .ufereetifld Stetilifns« 
StaMeittb fftrtbé ieg ne|^e f)åu vcx>tt ofentllgen at 
fafbe.en Xwkt^ imthommti 1£\>M^ m U% itU l^at»bf 
Uffactt'^at min« mobfatte Ørunbffftnmger ^titt t^M 
•en^llemmetibe meb ^baben ®pinoio, en tcié, Øaple, 
.^ume, S9ohtvet, 9>ttefllep od aitbre ifoer ^gefonb^' 
og Sranfclg« $|ff of^p^er pø 9tatttf fpnbige ^ave fniiber 
figrbeføiebe aldntiige: 

"vixere fortes ante 'Agamemnonsu" 

' §• 7- 

Om Sn()eb* efter bet fatitiffe ©offem. SnDen* 

Dina ()evimob ^^entet fra Ufrt^ebg Stlfianbene. 

♦ 

£)ro m-MM riBCigen l^ic fatte« Aanf« SRehinø 
l(lbec ben fift futtimotifi inbbiftfttr ffolsenbe 4 6«f» 
ninger: ^ 

if(e eStttm SSjttten tr ben IBegferHDne 9t)ia 
Qrnnb liggec t Soenuften* SJittien fan bt^trren f afbe^' 
frit eUet «fde> bfn er ben pi«fet^e gbrnttfl felt^-*)* 

♦) Sant^ aRetapbuf. émfanøea^ bcr fRtå^tBlt^xt* . 5a* 

. nigøb. '1778* ginicii. ih bie '3»eeapbof. ber ,@it* 

te« Jkitf; V oa spag; xxvili ^'ette er, faaptbt jea* %t 

\ 2btn éfMn., a) SUtaajrli^^ ^bi^rmm 
iiberum) ec &t>iif at t>(i(g< imtUirø m9l)f<^tf S3iftfi|if • 
tQelfiégt^unt« ellec 6i»nf ot ttlftbtføm £p^T^Ulfe f#r 
®ruiitf«tiithd oa biniie fpc tuUn *)« b> 3>etcf t teanf 
S3t(faacCtg6eb ot $tii9bm 9ftm ft^ fot|i firafttfl;, itim 
"!)eniie gtijft n: tøflen libe^tas indi£feremie,« bm 
6f iiaof r tf f« i SDne at f unne Offlge for ifit% iotpb £pDen^' 
(Aant L c pag. XXVII), Un gaan fun { (ejt <tir ! 
Øietning og tt^ (l^ofttit) bctrogtci) "93i(faarllg(^«b«nf 
}(f^(Biigig^tb. af Sotnuften «afi; ben ceiie 6erbeiig(^eb6 
£o\>, men negatity betragtet^ 83i(faaifCtg§eben9 ttafs 
(»cengtg^eb af atte fanbfeltge 2)mefj(vrf , fom nobt)en* 
bige SBeflemmelfe^grnnbf tU «i^anbltngec'' (Sc^mib 
J. c. pag. 233)* 

2)et blotte axbitritim HbeTum er ifff not tit 
at git)e o« !Rapn (if mota(|!e SSoeønir, {DtueHg^^b^« 
. grunben til al aVéralttel tnbe^otb,e9 i Sri^eben (JCtffe« 
wettec ?>♦ 154 **^» / 

mb, bet fcntfte af San t« éttlfttt o«r benne 

a){atet^e og ni<»a betfot anfteS at tnbebotbe b<iti^ 

bejtnitioe Mening. @u beebo9 .£• Cr e» ed^roib 

sjBbrteebud^ jttm'rei(Jthci\®ebrau(l^ bei: f anttfd^en 

©(Jnftem 3cna 1795 93ag. 222. 

♦> ««)?. SrAlTei^l hi<fefige 2nora{f^éenr«)ebb*i8o8. 

. S* 91^ ef. (Den fanttffe $bUofopbi«9 »igtigfie 

©anjgfebet; for Utnbojebe i^e^ Jijiefemetle^ forbann' 

fet af 3* %f)pmUn. $iøbcnf)mi 1797 9^^* ^s6. 

t*') §yoø benne Socf. ee prdftilF gprnuft og iiberum ar- 

bitriuiri @i)noftt)mer. «Ken bette fremmet i!f e Jtjee f én 

mcb betianfåi^ @tii|t <if .^ante^ffe« »eMBd^mibt. 8 bi e e « t%i« 9ril^ t aif éhtt eHir tranfttii« 
bmtftl Sor^<uib 4r twdaiit) 6e(tadtft Siaitn« ttdf^M« 
jyift^eb af aU tiit|)irt|fe, af oOr 9}atttrnøbt)<tibi9b^btn6 
Sot)e, mirtt/ poptt» betfagtet/ ^ beii'abfo{ttt6|)9fitiiia{» 
Itit^Stf ét)ttt at fntitie begpnbt tn npe Xarfad^^ffffe« 
' 4be @ieCii/ ^rtbeben ttbgfei tttdttt (Sféiu 
#oiib foc fbforittfe Srftettb€lff , W ec et b(oe (fgiira« 
eiDt |>rtnctp dcunbit i tor ot>frfanbfcltgt SRatuf og beC 
bnyifer ffn SlealtUit b(rt>eb at SDtoraUSot^tne tUffmbb 
flit)e fifl fot 06 fom cattgortfFe SmpivatlDen 

$0« tit forfldffe {)ennf fummartfFi S^^imffiØtng 
betl tiCborUge ®rab af IBffltrot^tb maa t)t cnbuu txU 
f«ie føl8«nbe 5 Socottariir: ^ 

I 6 or o L 2)fn tntnnefFdtge gribtb n intit 
ilot Sbial mvn en DirMié Sfltnflab; SRenntfltiii i^at 
\iU bCot 3(iiUrd <i( <^^ ^li^t ftti / men be ere Ut %\u 
feltgen* 

. 2 6oro(« aBttittfffet fan banbU umoralfl og 
bog bfffbbe abfoCut f$ri|^tb« ^anbltngtn ftgt« ba fore« 
taget meb Sribeb« 

3 Søfof« Ganbfetig^ebeii (an tfte Dotre nob« 
teiibtg BefEemmelfe«gftttib tjit en umoriirpi fBeflittning« 
Catibfdtgbebili fan lun "afficeret men ifCe be^emmc^ 
ben fan <^fgit)f Xnlebntng 09 Sttfielfe^ nM faajanbt 
SRenneffet er frie maa, bet flaae til b^m om bAR ^U 
ODerman^e $r]jlc(fen eller gtoe efter berfon Det mo*^ 
tftffCe. finbf itgge« btrfiøi tlfi i eanbfeltgl^eben fe(t>/ ' - ^ ^ ■ \ si • • . 

itHtt'Wi å( Siaicti (se)is<ilatiofi?) niflffri^t utl^ 

4 6oco(« a« aStnneffft mda fcCt) i ben ftøtftf "^ 
Sri^tfe o§ Stbéiiffdb ttittm anfiié f^r frft o; bet mo« 
Dcerf |ém miiiH^e enbitu at (iffimmf ffg ODcretnlflmii 
umiti m^^ctaOc^un^ W^an (or JBei>{b(lM om 
MNif ^iMir ^^, (ctvitlvr.(!§ il^anblmgeti ftfo oø ^ik 

- b^f^toaeniAii tafnom®rabf« i SviM^t«/ 
faa bct^an^r b<nii<^ itigfii ZtlMrt uStt Vftoigcift i 

k# fMbfcligf^fffctUm? IBWtin |iaf «t ooerDitrtw«' v 

5 6øroU iDp^bflfeii M bu mtiålfltfDnH 
n uU^tiU\t% H M4\Si;t(l<ns t {Bfc^n'^foiftttrlig« 
(Jtant 1. c. p, XXVIII). Éjtt Mim jløTe «c x bf^ 
mad u^iére f^d ae ff$f (Somprtmintef tU. ben fanbfAr 
Itøf 3(f«ctton, os diørf brit Itl ØtfittnftiKfelgrunb^ 
Sf ttf X tr tig« ttbisfibclifft (it>a^ mKii man ttbtrj^ffe« 
bel font i 3 6oro]» t)fb tn fcitMOfg Unbcrfoflelfe , iBtc 
fotflam b«t fom SiiacfMttct i ben ptatiifff Sornuft^ 
faalfbt« at SBenntfbt mtbUbcr at ^Mb« titi Sii(lt> 
j^att bfftbber^ ^ , 

Øaåbati ir Jtantf {«trr dm Srt^cbeti« 2>«t talt 
4flt itttbgoa« bf 3ttbtHibi< Cj^mttrtrom^tb at Jtattt 
||if{ fremtrftbir aCbcMJom en Vntipobi af Vitflultinuli 
S^i ^ugu^inué (Igec '^at fDtinntfiitie fan (^atl^ct^cb 
fH at fphbi/ ba SHi^^tin tU ittc at fynbf tr bem bet«« 
Mt «eb Vbama galb'*« (tfennemann ^cttnbiif bft 
Sav« iStblffrUt, 8 »bl* 1 4>* " <S 34 _ 

eef^idftff in Wl^fop%U^ itipii 18X9, 9ofl. i6u) 
! jtant ftgtr: ot ÉRetntiffeiie; Sri^tb funføm|UJNt\ 
®ote og at ben er S^Kfaarlis^ebcn« 3(fl^«ngtg|t6 af 
ben fc^f.69ebfUdM^(ot> (2 ^cetnO« ; }(ugiiPmM 
Ian efteir M :anføcte ifb fotftore Slltnntpmé i^ 
^jkmtngef / ixbftt at antage m. SnbDtcfnttig af 91% 
bhif iXanc Ian ifter |tn SMm ith forftøN antfntifp 
f^et« umoroifle @jeinmgir {S$toU 5) tatt SfptinMltn 
Qf bet morli(|fe £)tibe«t £>tM:f^ot)ebft ^celbcr X.aiit mt« 
get tit $ftagtaiiidme* @ti9e £ebuctionm af (lairg 
gribrb fra M^tøc^^tM 6^jfeni (4 GoHm) oK man 
gienfititt^: i føfgettbf efflttning af 9>ilagU 2>ifct||c( 
6føt(fatt6.V2>itfom nit aSimiAf it bør tMsre itben Spnb/ 
faa fan bet og tdri »biii 6911b, m M^m bet itl^ 
f^n faa er bet ^eOer ilte yltgttgt (J^olbecg^ Xtrfe^itfl^tf 
itføbd* 1740 I S* 9« 220)* SKeti Aant er en ttU 
tra*$ttd|^ttmr for faot^tbt f^an9 Srt|^ iffe et t tr 
SalgfrM^eb (en libertas indiffereatio^) ieneSem ^et^ 
®obe og SDnU (2 GcetttOmen en iDpb^frHiei), tUn 
tneb anbre jDrb en Sn^eb ber.tUe blot fombfiHter m 
SRuelig^cb for SRenneØet til al (anbie ihocatfl sødt 
eDer fornuftigt/ men en 9}øbi>enbigl^(b ttfcttt {faii ofte 
font iftnne grt^eb tHtleUgen p.ttrer ffg ; tbt bette fan 
'lua fttt ooereengftemmenbe ,meb. bend faalalbtt %tfto# 
itbmie Xe^en SoDglpnittg)/ ber er ufeilbarlig« 

2)er er en tilfpnetabenbe £tg)eb tmeOem^Ml^ 
2)efinttton af "grtl^tb*' og Bifitm^i ; ''biuoimam iszi- ^ 
- poteutiaJ^ in moderaudis .et coercendis affecti- bufsenritutem- voco, homo eniin alTectibui obl 
.j^oxiatstti juris non est %ed fortunæ« (Etbica 
part IV^ in præfaUone) og famsnefttM ^rop^ 68: 
-Illum liberum eiie dixt^ gvi sok dacUur ra- 
tions 't')* 

Le. XVIII)« (^))octt(;9I^nfif{F<ne (UH fan Visrmt ffg 
ti fofn be i 7(Immbe(ig||ib ir imgct langt ft^ fotbi 
bml. Sfinufc IC t9bSt«ii(i( og tert6 Vfffctif ooert»ii# 
tobe/* (jB^^b* 1^ c. prop. 37 Sch. II«^.5tantg S«&<^ 
llfftmob 49 ffgenfa^ Mmtb (oxi iiiitogw fiBeiimf{Ef|i| 
i Vbiimbiligfffb j[a fe^ bf mitil Saffifttlbe^ £ft(|j9bigir 
ti Ufn»uftti> bfgaofbe^ faol«iigebtlffi'9«bXffti|# 
biidb o* f« D* m gotigttt opir i m total Vfcibebf^Xiti 
.9oiib| ^pinoiai 8ri(«b bov tU Saflø ^^cnitftiti {, 
felt l^ed ag tti Sottiitft bir goaer ttb paa eilooft^oU 
bflKog fonb Splføligl^ib/ in Sortittft bir^ar in fft(* 
liM Stob og føetibl aVaal meb €ia^bfiligfibeii (de jui^ 

lil^t. § 5«) 04 fati mobfirtti |Ig ^m Pb^i, fqa tibt bini 
XUgfubflfiv t»Ubi t»ib iflonl^liiigeiig fiimm Solgir libc 

^fiA fR<i^iti ^(intf 8n()ib ^at bitimob tU IBaft« bm 

^ @daf ebe9 ogfda i b<)n9 afbanbftng de jure mtu- 
rali §. XI* "Imo qvia ]iuma|ia potentia non tam 
^y Gorp^^riø volyor^ qvom ey mentin fotlimdino 
østimaoda est , hin« seqvitur y illot ma%\me ttij 

. ' ]uris esse , q?i maxime rationo pollent > qviqvo 
maxime ead^m ducantuTy atqve adeo hominem 
eatenus libetum omniao vocO| qvataatu ratiene 

^ t ducitnr« ^ 

69 .36 

(rottf 9tMifli S^rtittff «lbr im cine Gftitlifll^iroi/ > 
men ttte ^n t^torftifEe gorttuft tUH 6tutttinglft)nmr 
fcff taber >o6 foiubfee «l^ai»b(indeii« fføld^t^/ ^d b^nni 
yroftifte Sofnuft ^ai inut ttlfaOeM tneb iift\aU%^héé 
M(un éOer nieb 6<inbrefig$ebeii* Sti faoMig ^anb« 
lists tw itu UIM frie efNr Gpittoja, meti t^( efter 
AaAt Sttbeltfl er ef|Htto|[aa S^ibeb oocreenlliemtttettée 

^ ttieb 9lebt»etibtg6eb^fttreti og Crfjetibelfe af eoige 9la« 
IttrfoDe og eti evig Ttarfag^rerKe ber egfaa itibbefÉCttr 
' af inetinefleUg SEernfeti og IBirlnitig, *'ageiidi «ectii- 
dtatem non tallit <ed ponit libetUt'^ (dé jore &»•> 
tiirali $. XI) nihil namqve bomd, <eu ratioae tea 
•ola cupidilate ductus agit »iii øecandam lege^ Jl: 
xagalas nature (ibid. §^ V).^ AanH 8"^^^ beritndbt 
gfør 9(inmfttt tit et aieefett ttaf^ætigigt af .fRatuiftar« 
fager ^ ber l^t>ert S>Uilit tan inbgribe i bt^ Deb fbi 

^ egeti i>t(faftrlige 6elobe({etnmeIfe/ og f^x$ Spi^etti ^ 
i fBerben berfor maa betragtet fomef imperium ih 
imperio", ttiece (fiffet- til at forØprrf enb tit at Um 

. fr<»fte be 9}atut(ooe aflfeatibrt IBæfencr ert tmberta« 
Pfbe (Ethic. p. IIL In piræfaftione)« Spinoiai %A9 
l^ib er oUfaa ibeet meti bec^og tiaturlig; Aoiit^ er rie( 
.nm ooernaturligi €|)itio)ag SHbt^ er gortmftig^eb 
forttiebflfl eyffaiigbtebg Stiften, XanH 8ri|ieb er aSo« 
ratiteet fortnebelfi categorifCe Smperatioen C^inofa« 
Setie 9abf<»|iel af erfaring og fan fatM af SRenneftér, 
Jtantg Seere pribcr iinob,|Srfarin» og forubfeetter bet 
ttb^ribettge* 37 , 

6eif SSrmftrfnitig lobn |lj gfm tm»b (tgte btflpi 
V^Høfpp^er« SDeftmtioner af Sci^tt : bmmmUd, ot 

' be^ar $ii>(( tette jDcb irn ^ta oltninbtHii Sdltbrtts 
ttoftit af»ttfiib^ Øitpbnttij« 3 boftCtø Sall pobftttuf 
%xiiA mtnltg 2i>ati3 tSer Sr^bffrffiittitiis^, mm bil 
»øbftfrllfg iffi StDpfi/ efnfoibtd^fb ^Ker 3imiiorali# 
m* €ii frie SRotib it bin btr Ian, ''øi^e l^t>ab ^« 
ttr\ J^anbkffteiiMic^ ««(St ifter Oobtbtftiibfnbf/ 
felgf f!tt fRatttcl Silflynbtlfir , ^btn at wh afbflrn« 
gig af frmmiibe fBeflemmelffr eDir fcemiiif b StOie; 
tnm btr fi^trgil tf fe om biffø Ifrnflet m mørattl gabt 
cBer {iHCi/ Utu Ooblbfftnbiiibf forsinfctgt tUn uf^u 
tiuftigt/ btffe SUffynbflfec bybtgt eger fanbfeltge/ fovC 
(et er bm famme S^ttliet imfOem Cptiia)aa tSer 
dtafttg tg ben alminbfUge ttbtpbnitig af JDcbtt Snbtb 
føm bir ff imUm be iDenbt tt^trj^f "ar««rf pii tgm 
t^errt'^ og "at »lue ^mt ow (Tg fi It>*'« 

2)a imtbfertib Stigm n meer flii fgm ^n mb 
bm fom liOigf er ^trrt odiv ffg ff(D/ faa fatt XtiDm« 
bt^m 4f Dtbet Stt^eb pda m ^aabi forft>arfg> mm 
ben ghec let Xnlebnhig tit !Dltlfor|faaelfe* Z>et n 
faatebfg ingen Cielbenbeb i Jtanlianfle €(riftec at 
finbe jDrbft Srt^eb og ifoei Xbie^ttoet "ftte" bmgt fnotf 
i bm øf enge (antifCe fBetpbning/ fnart fom eenltybtg 
meb SUtaafHg^eb eBe? ShriH i afminbeltg fforffanb« 
etrar i ben ferpe ecrtning af Xant fe(o "fiSiflfien Ion 

i^t>erfen falbeg frie eflfec nftie" (i €oe(nO «t( man finbe 
benne SRtlbuigl t^i SiOien, fom fe(D et abfolnt eptn^ ^ 38 

UMiUit, ttåa fo Dcert frit ^fdr Xånt9 tt^n IbtfinU 
lioti« ZUigm er at ''fm** ^n mch\cttM "ufrit" o: 
«t)Ufa(icHg.*> ; 

'^i toinmf tiu tU H Vrsumtnt iitiDb JtatttI Sri# 
, ^Miuxi, fom^aair t nøtiffe Sotbmbclfe mth bnint 
Xf(|Atib(iiid« ifh>t»<b9iftif(dnb/ faafom bet b^nte« af 
^tlfrhb^b«' Zllflanbin« fBctrastning. Z)(( t>U tifmfig 
kibffe«/ at ttfctbtbe Spitttbelff o§ Skiften}/ b^lftn 
Jtani b^9 itU Un n6t%u, n Udiraa ubeflrtbflts 09 
ttfotKatlifl efttc ban^ Cpflem fom bit mørat^Fe jDnbt 
f(l9, 09 fB^gé< neie inbbyrbH Sammen bttng/ W 
|>b!^PØ^e# ben inteOectueae 09 btn moralfFe ^atbofodii^ 
9afaaeltfme ^ bered feiUebi 8iob i SReiinefFetd fanbfe r 
lige Statut (tensiu Jatiori), btbcagrc Difinot i((e Itbet 
til at [pmjtU ^iiQ fanttfle Stunbrcetnind '^(^t Wtnntf^ 
fltt, fom fitocatflt SfKfen^ et uafbeengig af o(t empk 
rt|!t eUer bef!bber ben d^genffab iffe meb fRøbDettbigbeb 
at futwe be)}emmea af Gaubfelig^eben (ben 3ble e^^u 
ogsWeSbtoU)**^ 

*) én (tgnetibe ^iihtH et ben røeb Drbet ^iUtt, 

ber fnart brugeø i atmtiibed'g Sottlanb , fnart 

ot^eretnåftemmenbe ntéb Æante S^efimtion. éaa* 

' , banne gølger ere'nubebnoeltge naar man fttXT^ittt 

Otbtnt fra berc« fæbpanligc ^m^UW* 

*0 tEtl benne @cctning/ famt ben unber 4be CorelT* 
anførte benbolber jeg mig treer. Om en Sorflgter 
af S^ant fremffob^ og Hjoiftc at ieg clbtM J^at>bc 

I mtøfotfiaaet Stant§ Scert/ ha ulht jeg fperge barn: 
øm itu j(ant^at|tpg "at SKennefFet felo i h^n »9 

fifrine (Bcetnitig infiefiolber i ^ f^r ffg fcrt) n^ 
, gft otij}ebeUst foc^ in^t^ct btr ec foitcoettg mt b biii 

^ fivf^9^ ^^^ <^f ^^nmffet/ 09 ieg tøc ffge meb fRaf 
lu(t)tbfrifla(ii: oi>et^ot>ebai tf)i SRinnefltC te foc (am 
nu to 3nbK)tber mrø let; f^Igdig er ingen enfeU 
X)ul uar^orngtg af be( ^efc ; aRennepiet «c ifd ani- 
xnal og ratio men ft animal rationale , tf fe Segeme 
Og @jei mtn tt befjeUt Segetne/ og (vbifca enb bifft 
forffjeQige @gen|labfc (ar bered jDprtnbelfe , SBenne« 
fM SSoefen (er i SSerben be^aaer i og veb bered Gam 
menrmeltntng (t( eet ^ulU 6et er tieb Vbftractton 
at flUtnt imtUtm be oanbeUge (toenfenbe) og be (egern« 

' lige (ubflratte) egenflaber, et onbet at gjore b^m uafs 
(érngige af (thon^en* Sn 9(9Po(og fan fijilne tmefs 
lem bet Sptifle og bet Q3egetatit)e bod aRennefftt^ 
imeUem CeDoegelfé og Srnerring , imeOem <Rert)er og 
SDtufFter paa btn ene ®tbe og f5(ob og ipmp^e^Syfiem 
paa ben anben éiibe^ men (an ubflger en^brurbiteet, 
liaor ^(kn erfloerer bent uoRiftngtge af (tnanben '^om- 
Hia in bomine se habent ad instar circuli et ubi 

Kerfte Sriftelfe Ian mobSaoe naar ban o t (, og at 
faabait 93iKen altib er muelig; meb mtnbre tn 
total llfrtbeb finter @te^. 3nbr$mmebe ^an mig 
benne ^nnct if^ilht (an ubentotol roaatte) faa 
inbfeer jeg ifh at anbtn ^Ufotfaa^U af @9fte« 
met funbe (at^e fpnberltg ^nbfQbeife paa be (eref« 
^ ter anførte Snbucnbmgcr, fom grunbe fig paa ^iU 

liini beftanbige Slfbcrngigbeb af SRennejfete pbo" 
fiffe mtnv. qvarii initium iaveniet Siiem et ohi qT^edt 
finem inveniet tnitijani"« ' < • 

Varluffnbei« (Scfarhig ^ar Icttt at fDtennelfe^ffg« 
ten, faalttngt bm ^ac iptftmt pao Sojrbtti/ a&et)fsiic 
^ar DorrK Qf^flengig af Canbreltgbebm t moralft gori 
Øanb (o: Si^ffir^ ZUbøietigbf bic , eibtnftabccy og oC 
ilUMct bf jliffc aRinmilir bfraf labe |!g beftimntc 
((vidft er uimobfTgeltgc) »en« at felD be bebfle bleoe 
(cnre«ne tU J^attbltnger fom ^rebe imob Søtnufteni 
og SRoraUoDen« SøefFitfter* 6aaUbe6 er bet etibiitt 
øg formobentifgeii Dtf bet ogfaa bermeb ^at^e (It Sor« ^ 
bltoenbf faaltttige Serbeti ffaaer« 

%t St^ni^ 8erre om øri^ebeti er i 6trtb meA 
benne gamle og alminbetige Gcfaring^ ^oUfen ben tfff 
fan ittbitmme uben fom Siitning af en itbegrfbeltg 
Xarføg (cf« 6pr* 5) er Dtjinol ttfe ^ftct til at giore 
ben fanbfpnlig. 3mtbfertib er tMn vant til at Uø 
tragte bet moralfle £)nbe fom en Saabe, til ^i$ 
Cplolning man i {Roblfalb l^enter 2>i(rt)efen frem fr« 
en Saggrnnb af 3beer ^ (oor (an enbnu (otber ffg« 

fRen SSiOtenl ^tf^oengigdeb af SDIenneileti p ( 9« 
fiffe €ianbfe(igbeb b« e. ^an^ £)rgantfatton^ 
(anl pbPPil^UbDif (tng og 6unbbebgtt(Ranb, er en Uge« 
faa gammel og unagtelig ^cfartng fom ben nplanferte, 
og ben 9Robf«tning i f)Mt^ti benne ^aaer tit 9anté 
Srtbeb^Ieere fpnef bcfio (loecfcre jo meer umisfjenbefig 
og inblyf^nbe ben 9løbbe)ibig^eb er (oormeb iBiOiett (if«t t U faatolbtf ttfrtt(tM(i(fidiibi) ftf y^j^pfb Vof # 
fager if(itiniiifi« 

^tnntflM meraffc {Rat ur of^itngit ^Mmltrt 
lideføitt be« {nteOtcttieSf^ af {^ifttittii CtdonifotiMi 
' 09 ttbt^tffind (Sarnbøm) ^ af btn^ forfFfcIliøt BUolt« 
Ifet (eø«ii, Sbtømmf, Woue) ^ af benf Ttftagcf fil 
Clabhmi (Xlbirdotti) og af tm9 Spgbommf (Vfffn* 
Wgft«b)» "SRaii ^Of*' ftger 9»arii^ (I c §. 770) '^feit eC 
tiifcribigt 6Kag paa Jg^oDibit emftimmr be Wb^f mcttt 
siffNllgf ®fttnbfaKiittiger^ og fotDanbfe m from Cb^t« 
ftn til ftt 2>rtiKin(orb/ og en ufordbertig 8orbr9ier'\ 
(cf. bie §. 3^ 9lQt ♦ atifOTtf). 

aSan firr ib<ltgi» aBfnmlEeiiig moralfb CE^arac« 
Im at bføemmel af mtbfobt Zemi^framitit og attM* 
lige £rtfter *), man feer ben foranbre ftg efter Slima 
•g !Roeringém{b(e^^ faatebeg at bette enbog(ltt>er fjen« 
Mi%t igiennem itU 9{attoner (Storbboer og €pbboer^ 
V^ptbpbager^ Sd^tipoptfaitt, ®arlo)>^ager), man 
ffnber ben forfFieUig efter Aiøn og Tiittt og ®unbbebgj 
ttl|tanb, en anben bog fØlanben enb bol £lt>tifben/ en 
onben ()ol SRanben enb ^o| Clbtngen^ en anben nnber 

*^ Fories generaotur fortibns åe bonisi xi«c imbel- 
lem paril agvila columbam. DtU btntlt @(rN 

iting itu er boøMcUg ianb, faa gjefber btn 
bog i be flede Sirfoffbe. 3ffe alTe @^b|Feiibc (tgne 
bmanbeo/ men be jlefte; tffe aHe QSom Icgne Sto^ 
ber eHér Saber men bc jleHe;. Non panim felieea 

beno nati ! , .- ' . 4» 

%9lHfm af lr«f({g emh^tif, ^iamt m anUn unUi 
ev%betn, TCffrttfCflfe, 9'nn^it, ^ungtx, JH^it%w 
»a^gia o* !♦ tH ^ 

S<»tt(in benne fDtoraltteten« lunlbbetbace ^f^ornf 

fiigdeb af btt 9W9*ø sited bcf ogfaa en mibbelbar, 

jgHnnem be kitetteccui tte Qt^ann og fammeg gocbin^ 

^flfe mtb be ubDocte« iSanbfe^« Sn^Der enfeU actua 

«r'»*gi«retpnen efter ^egteber** fotttbfættejt SbeeoJTo* 

^ ^atipn/ ^utdmmelfe eKe( fanbfeUge 3nbti9f/bec atte 

ef e Af^^ftngige af StaturaatTager ^ og ben praftiøe goc# 

imfe er ilte uben nøbDenbtg SocbinbeVe meb bm tlffeo# 

rectfle, b^i^ ®^^^ og S3trtrombeb tgjen fftger og falbec 

meb ;Hnftfi[tS*a3mtUn og $anbend ^oibe« ^p^cU 

' teenberen/ ber b^rer til en SBcnnefferace fom tun flaaer 

" jitbe( om iDpteC x Soejtanb ec ogfaa o^erorbentMg 

bot>ett , t^tg og t>eO(1iig« jDDecaU fpntd ben SHlbe 

tun at beftbbe Semferament^ 2)9b, fian er gob ^t)or 

l^an etfCcr, men onb l^Dor J[)an ^aber* XØeoegne er 

fBacnet egennyttigt og fanbfeligt i (ot @rab/ ben 

@am(e tX(minbeHgbeb ogfoa^ og betbod t>ranten, pac»« 

ti^ (^g ncetfcrtbig i Sorbolb fom be pbPPfte Aræfter og\ 

meb bem .^ufommelfen og be et)rtge ^temefunctioner 

aftoge« ®tunl?om er ban ftg enbnu oe( beotbfi (loab 

SRoraKot^en bpber* Jfmig ban altfaa bar grt^eb/ Isf^x 

benpttet^ah ben tfte faa gobt fom forj 

Ubfntt>jt>( t)it man ftg^ at oOe biffe ^er opregnebt 
&m^(nibtg^eb^ m(k^ b«tiforeg entep til fulttomne 
Ufci^eb6tilf}anbe fom Sinud og Vfffnbigl^rb eUer ti( I 

pctamtnt; CEdaractm 09 te mpomc 6ti»t«Peimimg 1 øg 
t^U man maaile dtm CocrotH^ bcr (IrøiiM ffb^mttl 
,tC grotie fan^feligt S^mpiramciit bliD Dttf jøg fAgtmøf / 
Mg^ føir Xenocvatté/ l^ér for6lei> folb uh Cibctt af 
y^pnr^ oagtee ian foct far(m ^aodt bmffit mtttt 
(Bfm* ^ lEStii er tt C muili^t fot aOt ateiineflfr *( 
IfoiiMi fom tiffe tø y^tofop^en fOat eocriitiø*f^ 
.^irf ebømtnf ot>f r (In CanbftUg^b tlff fnorire SrisgC 
Qf cnMtlfjcmpet pg it^oitDit gormifligl^b i nb af c« 
tprmbeftg gti^ (i eorol,)/ øg tm» (an ttff iufi ^ 
beroeb i(ft>et en ttn^tagtffr fra Reglen,, øg mere øl 
betragte føm et Siéaf enbi føm en trøedøpie af.dergø 
tm faolebeø føm betine ejri^mtt .l^t>ab ben btfe £enø« 
crate^ angaaer, ba er ^an^ Scif^eb faa Hbetmennei 
fblig/ øt l^eg tffe tngang Deeb øm ben tior tertb at 
bjflbbe« iDøg ør trfSe før ti S>iihiif tabt bet itafgiøct 
^t>ørt)ibt Semperamenlø øg fi^arocteetførfljeiKg^b «irff 
mrb Øløbpenbtgbeb etter ttCe^-øg l^enøenbt ø^,ttl bt 
ftttbtømne ttfiieHitH^<^ttbe* 

llfrt^eb er fSttnget af griM/ fø<gelfg {Rangel 
of ^ne Ggenflaber ber ubgføre Sitbebenø Scrfen (a øø 
i OiftnO«^^ ^^ fp<^^g^ ieg, ^tlebeø ø|>flaaer 
-bemif ffitangelt dn Sgenflab (tnf Ørunbtxo^n er 
atfolut Gpontanatteet øg ttaf^^ftngig^eb af alt em« 
pittfR øg o( !nåtiirnøbt>enbig((i^/ (vørlebeé er bet, 
fffnfeligt ot ben fan fetrtmtbe:^ førbi fRaøcn tømmer 
i fRmai\t mfb ^iritu« SBini, eBer forbi {Kiøebet tflft^fti« fet éøltnl 6tiaal<f fdftlebel fem jtettg Garl 
^lel .l^iflodt Ittcet lOer TCbbifttfrne« titfvxpH, btr 
Ibi^f afffnbfgt focU bf unUt £>pføedfni af Citfif b 
bf**^ TCnbromcba flUmte at bfb«ffe birc6 ^oDibec 
I mob Coff II ? 9<ta ^oab Orutib tabfinbcv bentif oMti 
(iittbfcligc eøimrain ff9 IdK« faarnftK Kttfen er ubfot 
9tJt, fOcc flifbft i ^iecncii formitibilf t Dfb Sdlff oft 
fpanfb S<uer# 09 ^vab &|ito6iiiii9 fan ber finbi 6 |»aa 
ben ®aabf ot ben I partiel Vffinbift^eb beeU ernirr« 
Mrenbe 09 Dtrtrom^ beeW i(f»? ' 

Vit bettf/ JE^ebbft bet, er ttforHarKgt og (troer yo« 
ben eDig nbegtibelige Gommenberng ImeKem ^Ciftl og 
£egtme« fRpe Uforftorligl^eb Dib itant6 tert og nj^l 
escrib S[mob fhfatmi (oor en CSpinoit^ ilfi ffttbfr 
minbffe fBdttbililigbtb« 

SRétt benne ubegribelige Olangel af ffri^eb, oy^eN 
9er ben ogfaa SBilfaarligbeben (arbitrium libemm)? . 
SXan ilttlbe fpneg nei! ftSan ilnlbe flonel at SRorafo* 
lODen gierne funbe bliDe ^a ^erre ti( 9laabgi«er nbett 
berfor at forfoinbe, og at bena go^flrifter f nnbe fpnft 
fra calegorifEe Smperatioct til ffmpre fDlottoer bet 
funbe ooerDinbeO af mobfatte aXottoer eUer ftin oMc 
btffe aU ef(er bereg relotti^e Bergt, o: aU tfterfom 
Sftfnneffet bomte fit SBetoerren beb# at beforbreg veb 
biffe eBer ^itne. 

2>og en ^aaban Vrt iBUfaartigbeb / iftt>or fanb« 
fpnlig^ ben enb grorei af erfaring > Dtlbe ooere albeleg 
uot)eremf Pemmenbe nub itanti 9)rttt€t>er« 6f(er biffo 45 

UH in itu ifnM iregm miiimlMig ribr moi«ff 
Øtifaarltd^eb tiben fftt^eb; t^i ben praftiftegonittft 
htn rtnt S3iaie> niM beflbbe obfolnc GpontanaUm og 
S^mtbtimmi i CUfaartig^ebeii/ faa øfu føm btn 
9ttm ffg/ tUn bm mao olbcdg fotfvinbf $ ben ma« 
MVf aut Gæ^r aut nthil. gri^f b«nt 3iib|Iraaliiiiig 
M Wttntiffltt liifyit t griøtirtndit btC »ota(flf Cnbf^ 
(3/ 4 og 5 Sotfl«) mm bf n iiggir itft t filoe Srt^t bg« 
tiMftig Vftdgelfe, ittf i bni ptatHfli gomitftg ttfof# 
jAttm^b fKir i 6anbftlig^ibitig nøbDtnbige Ctitcnorgt 
øoirr ianma l^i bec fofger af Uu faittift gri^tbf 
Ølifiiff, ol ben rcnf SiOit olbvig mcb !Røbi»fiibtg(rf^ 
fan oi^erbHibiig« Dit n en Stimph (»t)f m Ø^tnbfelig« 
ffeben (^ebone) «t( ton foHolfe til moialftt £>nbt, nu« 
fom (inn i gaben Aamp altib maa ligge unbec for« 
Ulf Ibigoifg or benne Mimp$ ogfaa Hlboiedg til at fof# 
labe f7n 9oPi bet; o^iffaaer ba en Ztt Sntnt$innm 
(ttfrt^b) og i bette fpiOec eanbfeltg^ben fERefter« 
Sføtge betto niaa mån aUfaa (latneie: at %t\1)th 
inten tr (eell tilftetbe ellet flet i(fe, al 
t>tn tt aut Cmør aut nihU, og at bet 3flcø 
moralfle enten et iBiflnllig of en mo«- 
talft onb »tllie eller af tn total ttftie# 
I^Oglilftant/ itben at man (an ffjonnt 
t^ibere ØammenJ^irng tmelUm tegge enib 
fige nogen grabi»itg £>i>ergang fra bet 
ene. til bet anbe t 3eg ^r ^(txn mnflnnMi^i 
at filmrertte benne (anti|(e ^etlntng beeM foibi ben i l^frir Itl betl mitr flittltf tbitlafUtamiøtu, bicU 
forbi m ftnftir ttn baabejoc ftftfl «fl for flfiMlg ifsn 
ZwtnMfu nitte SRob^tuiibe ere biffe : * 

i) Si faae ot)eittU at teti pratti^e Soriwft t^Kr 
nebvetibiø af^^^engig of ben tbeorecifFet J^oi Sarttel, ; 
1^0$ km&omU, bol be (let begatieb« SReniie^eracef/ 
^oé ben veuUitierebe HUht faae t»t at SDI^iraUleten .blit> 
mobiftceret af ben inteflectneBe UbDttting« . fDIen .benne 
bar Sraber/ tfg biffe ®rabec beroe faa 9{alttraarfagfr 
(mebfebt Vnlorg, i3|»bfagc1fe, Cmftcrnbtgbeber), ,f«|# 
delig er ben ptatfifH Somuft os meb^ben Sribeb^ 
tnibbelbarl unbetfaflet be- (amme SRatnraarfogir ^ 
ben famme 9rabt>ife UboitUng og Xftpgelfe« iC)ei fr 
nCtfoi^ en gr^bDtt^jDpcrgang fraSnbfb ti( ttfri^fb« 

2) JtdttHaneme inbrøimne/at S^ibeben er^ \mUM 
eifbmgiø Af fltafnraarfager ^t ben, fijmbt yaa en nbf« 
gribetig SBoabe^ fan fffpenbtrfé of en €S9tfe{(eef«(b 
ejt>b i 4>Hrnen o«er bet foebt>anHge Øt)anlunt (9innf# 
4Delirtero4»t>;)« SRen ^t)ig bette er faa, b^ob binbrer 
^em ba at nntage, at ben fampe 9eibeb fan ^f Ug* 
nenbe TCorfager »eb StøbDenbigbeb tttbfErernM/faotl« 
beg at ben oyb^ter at nære (Serfac uben infl at lliie 
nihil ? Cg, bt)i6 Sn^cb og gæ nnft fao|ebe# Ian fu^ne 
tereg effer inbflretttbf af bel Stob fom SBinejR/ ^pff« 
beben eOer 8«i^tparor9<nien fager tit ^ebet, bwfoc 
.fan ttfe f^mme SBitfaiing inbtrerbe bol SRenneØel bfi 
btttffer afSkebe^ 4^eongienig(ib, Cf am eHei Jtjfn«* 3) Stfaritig Mtr t^tt M U9mU!!itfttttéifø 
Ulft'goergottflt fra ffrtfeeb til ttfn(^ og injDbr«ttfr (Ig 
f tfwjett gorf»9 pAa «t af|K»{e^tæn^ftc imfOciii Jktøge« 
Otoe« bcr vel »ogtit fFati^ ffirenife imcflnn d ufcil 
•9 flroffTi^Ibfgt fBaiti j imtim flmT og twi^nMg C]t 
Mngy ImfRfiti^ enfor^fg^b 0{i fiam^i^ib^ tmril^ 
Strøgfrnbigl^eb o^ fiBeldtic^otir^ imeSem^bffg^itb.og 
Storme^ tmeium 6iii6u|ta«inf og (i):laff ^ imfSmi 
Cpaliation og Kitud^ iimatm tnobflaacli^ og ttimtbå 
llaaeltg Ifgemd^ 2>€(f(, (^Mtnger^ Jtføiiéjbrift^ em^/ 
nigl^eb kO imeOf ri b« StlØatib^baf ornttftfng ogIRo«. 
fallit^ Gttmme mbnu fftfi ^mU og bt (nuri bi» foi« 
ftumnutf iåh Mxt ot Surilptubf ntfeti im ftg nøbt 
til (ev. ot fafKvIU tiUe«idtgi ^rernbritj ,ineii ful 
SUctåUn, flat 9>$tlofof^>Ua fdfge bcnø 6]rii»pfl, flat 
3itHgi)rnb<iitffti felt> fabfoe^o Pn/ Srimgatiggt|io(ib< 
font ftitbfommtn^ fut 2)oiii*foiii ufdft^arltg^ itaar btn 
lun er nøbornbig S»tgt af bf n mfniif Øitige Otattbff« 
iiiteg« ^hiti frtHnbte etratil^r? '^). 

S<g kat fotaebi« ({ccrbt ftC gobtgføre 9ttøttgl^<bm 
ff bt tte i $v 7 anføttf Ctttntti^ff, bcr.btnbreb# mig 
fi^a at bpgge Begctbft om Xfftiibigbcb paa, bm fantlfe 
fM|tbgl«r<^ »tn fotinbett ftg forlabn bmite aSatnif 
«^^«i^-b€t ^ tiffabt enbsitt at frtmfattt een Øtm^erff 
nittg ubin ^DiUttt aOe 3nb«fnbtngrr tmob AantlS^re 
Uiu magt«6(efi jog ilcanbepaaJtantiantrm^ aptimft 
l>t)erbiiHiiiit9g om bete« 6ag« (Rfgtig^b. 48 

Sftlgc J^o«fl 5 ®or(it* er ufmng Vutoselfeti af 
fri(ffb i ttt omeolfe Sorfi^ttb etiKrl Sroe9ttrti((0 font 
m%m Snbocnbing (tfn ftxtlb , 09 binnc jEvociarttM 
n srttnber I W^nntfltithtni Øevtbft^eb o« SRofaSø« 
9ia fom ttbertnget Smpi ratto«. fRcii for^tbfv bit Pft 
iH^teUg mtb UM 3m|iera(it» faiibdii fom Jtant anstf 
Wr? g<t>i# bft ft optittbtftge Stal, InbffanfiC i aVe 
4Rtniief{ff fem m Rigft, ^ben fi9f ftngtlfc , »betl 
iNotU# »ben ^ooifor ? Sodt, bm f(ot)HtiiU§t og 
btr^l 8iib«fcMt<d< ^od^t otitog tntif faabont SRetab 
yrltidfr qvMi coelitut is xoente descript^, (iti 
ftiørf tb Ml SjPtØeti) t»eb ^t bmiirrCie, ^wc f«r|KtBtgt 
9l<ittonfnitg6ttb(v og moralff« SBfd«ebcr «ar» fira J^in« 
Mbeii og t^ttUM Sorttbftt l^ri of tr ftob t aRobf«l» 
siitig tU Sttttibm ; ^an antog at £)(^bm Da« afmitibfUg 
tt%M forbi bfii Dor aimittbfllg gavnlig og at bn tftt 
iKir nogm mocafll Sif grC fom ro ctorngtt iU Ørvtig % 

Sft f9tttg mig b«flir i(tf at funnc falbtO tZ^M 
at SRoralen n grittibet i SlmnifhneO Sonriflfnt og 
inbbyrbfg felfCabitigt S^r^ot^, at btn førff oeb bjlfe er . 
frfm(a(bt/ og at bo categorilli Smi^evatioir DiCbt ocir« 
albiUO taitfr (oil ttttpnéflét mbnu Uoobo in ttau 
lolitudinit, Sflun 9rimi|Kt "bifocbif tin 8|^(faUg^ 
^b*' t>i(be ba Mrt^fffhttbit'^)^ og Mt faabilbU 

*) PhiloÉ. Igssay on humåh undeYstondtng Lib. I 

♦♦) @cru ^ttcthtn efter Surbtomblcnbeb^ efter Ub* 
t>itlm af bt inteire(;ttteJ(e tffer, pbQfijFe Xrffter 9iiiUt mh f^ fei(t) ;t>||bt hittil U^^mi, mn om 
fB^o^^tmti Ux futile ilm oltnin^eltg 800111119 futile tt 

Z)oa jlige folbe SKopitnff oat albdg Slatitvfi^ 
®P^08v / ^Hm m etmétb funbe onf«f btm bivfj^r« 
StaiarfsÉ bOfttiibe^M4?e ^intn til epmatiit, M%HU 
IrtQ^ebod 9«(«iUN foi g^cilnec bef Hdne cé, bn.mi 
H ^Mt fttOibf ttbf|>nng, ^ctHiM etUinf, Wib$ 
S^it og ^oab^ ben gat» 0« at føcøge og fofbo6(lc mvc 
Stj^belfn veb SRcbbtiiilfc øg etløhb mib l^iff) iBfttei^ 
b«ti nebiagbe $0« ø< XUiaat tflejr at Jn^t tore Ijm 
lig^ f ølflfer befottre be t)f b ®jctif jcrUg^ib og Srfjinbe« 
^ligbibv t)øt ee(«agi«{fe tffii^cfn Deb bm« SBifatb og 
S^mnbiiitg; blffe JoUtfer og ben fiiatt bfntebc Sifof 
.cing øQi ^mo gat^ottge Snbflybøift oar bet f^4labt#, 
iP9^in 9g djfcbf bfn elflMrbtg og porrebt biti tii«b 
tfi ^aiibé føl 'bet Gfjennr og epHiUtbt bm fom i r , 
4{Bao( ^fiorltf aSi^tneffenc foc ot o«re ret D^tfiltgø 
mnaitt 9t»iu SDlin bft egotfitf e btto. forgabt, font 
iiff (fiabeligt og (i«OI^t$ €kioUb^ foiniebe f!g ftlogflab 
tmb bl (fifiabelige 2)1 ifti c ontut ttbtl« tk aRovadm 
- , i . . 'i ' ^ ■ - • , 

»{{b^ iffe ftnbe 6teb i betttte ttiSoii^; uben fot 
faas^tbt rai|irøe frepibragted df ben £9^ fora SSttm^ 
' ' ncffet (igcfom (D^ref forer oeb 2^trffombeb, oeb ai 
bocjcoinbi ?>ijfibrittitr> bg ffue Snigtért'df fiirSTit* 
ftrengelfe«^ mebetU ben mbbfatte Soferfe ncbtroffer 
håtå. e^ennig »redfo(effe opffob fOf# bci Skm 
nefPet fainnenn^nebe fig røcb jiue ««ge* . ' lid og anben menmflflid 3(ttraae (»tpftsut, om f)miUn . 
man berf4>^ fan ftge fom ^m 6o€rat#d SWre, qt bttt 
(offer 9Rc(^m fra ^imUn 09 neb i aRenntflf tiS^i^ierte, 
il^ebit foc liinnt gib« Æaiitx)«, lig*fi&m tit SBobfat« 
liittg, ^ aScTtfar af categorljfé Siiiff wtiijir j «ti b«f|>o# 
tiff gt«i«l ut>*» ^borfor^ fptfpnbt oi liaefotn b*^ 3«« 
fptratton fUev rettere Itgefbm be fotfegUbe £3rbre$ maii 
mebgber e);ptb^itioiier ti( em for at aabne^ faati^ 
tx^S^xUi en loib 3«|faf«l?# fqm mtrob« ben 2»«b* 
tianb ben |fnber i t>ore fioerf^eSDnfller iftetlot ffal ube» 
tinget ablpbe^ men enbog fcette bor $ri()eb i at aUpU^ 
. aSafbet enbba en inb)>{antet geUtfe af ffielbefiag 
for S)9ben og f!Ri9f)a% m^iafim, laiimeente^ a 
Jélagj8L woraljB 3ttpi«ct analogt m#b »or SoUJfefoi 
bet Sfjønne, etter meb ben natutltge ^pmpat^tt, t^t 
talbe^umanit^ét; mn neit 2>a efter »oint al S«^ 
lelfe af Épjl pg ttlpli er grunbet i M.rt fanbfelige aSoe* 
fen^ i t)or nebre fSegiere^ne^ faa vilbe bet tære uoér« 
btgt at gt\)ea)loratloben en f^aban iD{>rinbe{(e« 2)emif 
maaboere en gotnuf tregel/ og ben mwal|le %øUi\i 
tdxi fi^n t)«ie noget aflebt, noget Wanbet* jetter tf fe 
|f an benne aiegel iwre at betragte fom gornuften« 
Ølaab etter ajebii^ning tit8pffarig&eb i@el|labet^ tpg* 
get 9aa ecfienbel(e af 2)pben« gaonlige golger, Ut 
ffal efur Jtant tjære en SSefalingy ^g sn categotifE 
fBefaling b» e. en SSefaling u^m @cunb* ^ 

2)et er ba iffe IcjngeÉ »pblfn« egenSfiøn^eb^ SI 

itu eUéUn efter ^aibtn af mnrntifelt^ ^Ut^9ou 
|eb 09 Uafddétt^tg^cb/ ilfe 2pji (M fottjen^ ^tnnkflts 
m^ Sifalb og Xiftclig^eb^ \tU ®li»h^ ot>ec (tt ubbcebe 
Spffe og Silfreb^beb blanbt mine Sige , iffe .l^aabet 
om f}^U eiæ^Un9 gremvtfjre t art @obt og etiønC 
em en fttgenbeSornuftisbtbogepffadg^e^ t>aa3orbfn; 
og om UnlUnmnbe fBetitbfitieb ae ^Qoe btbragee bertir, 
bet er 3ntet af alt httu ber fEa( gjøre mtg øebef og 
: tpbig og opoffienbe $ bet ec \tU Cetngerk en Zf^mi^ocø 
M'é 2)aab og 9lat)nfttnbtg^eb^ber flal opflamme en 
6»mon^ iffe ben før^e Srutt Sjcempel ber ffal opbragc 
en OSeguln^ eller 6ato> j^erefte« ffuffe t)t baoe &'moner 
og SHeguir og' Satoner focmebel^ Satøet af fOlafU 
mer ber funne dUoe alminbeltg Sot»git>ning«^ £)g netop 
:t)ec fom gior £^i^ben meefl elfEocerbi^ IS)o<^ IDtenn^fEene ' 
og gitrer ben øn fiorfte Olqnbø/ je^ metier/ben6 Ubr 
fprmg fca et oolrmt og t^erorKtg^J^jeeteéSølelfer^ netc^ 
MU forringer ben^ Scrrb for .^antianeren/ fom'ffftter 
flig temperamente 2)pb langt unber ben, ter ubfprtn« 
ger af ^itn ubetingebe Spbtg^eb mob $ornuftenø Sb m 
-«laL , 

@aa libet fanbfønltg og natutlig , faa f of^ og 
ttfliøn^ ' faa langt fra be gamle $()ilofopb(r6 opløf# 
tenbe og begetflrenbe fBiOfeber af ^pben og ben 2)pbtge9 
£øn et Xante SJtorallob/ ^i^orpaa ^ane |ieU St^i^ebe« 
lotte grunber fig* ' 

Les, bommes, flger jeg meb Ølouffeau^ n'eussent 

2) a jan^ab été que des^on&ttesy' ti k nature ne 
kur éut donné la pitié å Tappui de la raitoo. . 

jOm grj^WSegre&eté iXeaHteet oDer^oDebet 

(S^uiat ^aw freinfot nofilt of>be ^Ifltlgfti 3«^ 
wtittnger/ fom fra ben <w|>lri|ée ?>ftp*oloftie« ®tan6* 
pnnce (unnt tnobfoette« bi tanltf(e Sed^e^^ om grt« 
l^eb 09 ttfd^eb, Haaer enbtiu ttlbast for gorfaumn, 
dt nH«re ffg paa «i popttt) SKaabe owr ©pørglroaot 
Ut: om S»t)eb i aimmbelid JBetpbnins Dtvfelis ftnbtr 
©tib bo« 2»ettntfht ittn iBe* 

Sft focitommet f^am H, at tiaar QEian t>eb Si^i|cb 
/forPaoit aBtnntirit« Cbni at funnt ^anbi« fom b«« 
til, etter €t)tte tji at ^'øce ofl (abe eftei;®obtbefttibenbi> 
faa et gjlenneftet frit 09 bet t>H neppe ftnbe« Slogen 
fom 10 liibrømmer benne 5^eb6 JReaCiteet Dette er 
ogfaa ben fitttbeSBennejleforllattb^JJegrefb (fee forrige 
§* 9^ 37) bette er 8o*e« ♦)/ J&urøeg ,♦*) og'q)tie Wep« *♦*) 
power of acting or iiot a<^ting according.4o our 
chbice ^Oer accordiifg to th^e determination« of 
the wiU ; bette er (?) e^otafliferneø libertasr indiffe- 

•} L. cl. c. cap^ fti. 
•*) Philos. Essays. J-ondoh 1745, pag. 150. 

gtøtb»<n>«flt<J^ >^* SBJittwj. «Wona i'So^F* 


' . . ' ' Si 

rentiæ, |^t)tå 2)efiiiitton tfUt Bd^b '*') h: Ihnt at 
Ifanbli mt b Ø.(t>ibfi^^b oin f(<^i>ocfor/ ("facaltéd'aglt 
" avec connai«tance'de ^cause'')^ cntetidm et M bm 
famme St^ib^b fom. 6{>tn«ja ^'^) inbiømnitc at i»act 
®itmbm tU SBentief(«ne4 oCmiiibrltAe £)i»icb<bittntii9 
om at beffbbe Srt^eb« t 

il&o^ fEBolftomctii'"'''*), 09 i^ bf mirtøe ffubah 
notiiOiiieS XU^fltingft e fro Spicur tU J^tfontuA, SSeni 
mt ci SfiaJln (1. c VoL V. p. 579.) ftnbu jeø^fis* 
nmbf Sefhiitiotitc af bennt Ggeiiffab, faa at bet f«v 
Jtanta Sib fpneø mifl at ^ave ^attt eti ttfe fttigejDoec« 
tei^é^e^mtlfe foaoel imitt$m $9tIefo))(erne tnbbptbeø, 
fom tmettem biffr ag ben funbe 9)terine(leforfianba£>m# 
tomme benne Gag ongaaenbe« 3 tBettagcnmg ^ctaf 

'*') Bfiyl« Dictionaiira hutori^va & (critifpra art, 
^ ' ^ Rorarids« - ^ 

♦♦) Ethic, P. III Prop. IL Schd. , 

^*0> iPacuUas seia praavia coniultatioua ad aliqvid 
'•ponta ^^^^^^v^^^di Yocratur libartast ;Dariee 
institut. ]uriip. uniTcrs. cap. ,1. §. 5a. cf. Ogfdd 
giomgaatbd ^atntntun^ førfie ^tunbe $• 30 o^^ 
^- ju gftcr. SSonuct er Sribeben "Kfaculté axé- 
cutrica da la volpnté« ^iUim MbtV ban (ga« 

nen tt( at acttøe efter fSH^tmt, og bcn$ Sttlbfom« 
men^eb belfaaer t Slott^erneo Spm^ftigbeb (ratio# 
naliilité). $((o(ttu6 bar en be^nieb analog Ste- 
ning ; "SKennefFeté Srtbeb beflaaer i ?n oirtanrlig 
/ ^tering af be« €oner'\ Sf* 3. ©• «ub(e ©e^ 
^ ' fd^i<&U bet VbUofoobte 6ter ^anbp, V og ^56^ - fttmt af !9fat«rkn9 £)mfang flaf \i^ %tt IU% frntif!ttCL 
J£)09€bntotoittterne Af bet(e t mine Sanfn ene^t mffe 
9t(tiebibfdm6, oveclabenbe til fdabanne 2«fm fom 
Riaam ønfle natere £)|>(p^nin9# at fese famtiictbc 
åitfførte Jlilber* ' 

2Ct SStttie^Cfrrtid^o^ SRetinefIft er (n(m SSufliU 
beDcegeife (Uer £)t)mffrffombeb; ben ftb^e er ofu umtb« 
beltiar af^ænsig of ubtH}cted ^nbtrpf ^iog berfor min«^ 
brefliffeCttUt bet)tfe por®pontanatteet enb ben førfte^ 

SSittaarfta <$anblitts abflifte« ftg fra Stt^inctarit 
tig ^Mi\X\Xi% betDeb/ ot ben før^e {her meb^ fBeoibfl« 
^eb cm Uxi SøCge ^oortlC rotn <IE)anb(ing ffal b(tte 
}(atfAg^ ben ftbf!e bertmob ttben faaban IBeotbflbeb« 
Seduben.forubfcettcr Silfaarltg^eb en S^^^i^^b åf }(t< 
traae imeUem' J^t>tlfe ber fan txieCgf^^ @Aa(ange bier 
SSarnct of ^nfiin(t/ ftialcenge bretcr bel tntiinft« 
mædjtgen ftt «l^ot)eb hnob Spfet tnbtil bet engang i et 
Soaiffond Sitforlbe t)ftlger troettem begge ^nbttpf, fore< 
trttffer U% ene for bet anbet og oDereenefhmmenbe 
meb betteptSSftIg brooeger ftg mltaarltgt; aOe følglrnbe 
Dilfaartige ^ncttanet flee i Xnalogte (^ermeb« 

Sn Xctraae fom t>»f(er t)ilfaarHg SBttf fem^eb 
lalbee S3et>oeggriuib/ STOotit)« USkt faabanne Vttraae 
étf grunbebe i natnrlige IbxxiUt, SBibelyfi (igef aaoet 
fom (egemlig funger ^ SSenffab ItgefaaiHl fom p^fpfffE 
JtjoecUg^eb/ ^g biffe naturlige i£)rtfter6 Si(freb«fiiUe<ft 
^ubgjøe t)or aSelDorren« 

Splfaiigl^eb^ jDrtften er Saftd for al Vtfraae, ' '' ; • . • , ■ 

J^tttigflm l^t)or6m dl feltbiétbfi Sicffeii^f b Mfrifr flg^ 
Ut n affe Uvtnbe aSoeønndTCtttonemkpd h^i mifii 4lf 
oDf ititpIanUbe 9iegUr^ fom albcid-fonf f^^ntd mpMtfli 
tl^i at fluat gføre ^tmb^^ ber et mig Ciorrt 09 te^afiligt 
ed< ^awU^t, et at f&tOfe gjføre (iiiab jeg' i>i(^f 09 ^Mb 
ber iaabe »uf er 09 foc flebfe fCal bftoe njtg ubebageHat 
09 f(abi(t9t (an jig albitg t)tae« S ennt £)t»mendf|em« «• 
meffe tmeUem SStKit. 09 Spffalig^ibibrift ffulbe^mon 
tieppi nogcttflnbe ^at)e tittgtet^ (^«cd mn t((e ^at)be 
foct>eplet ben (tb|lf meb (a«> ^gennptte o§ eanbfeltg* 
t^eb/ t bel man ^Umu at ber rSRennepet Kgger 2>cif» 
^Ut iomJ^umaniUit, SDtoberfjoecIrgSeb/ 2É'ce«føIerfe^ 
I^t>t6 æilfreb^fliUelfe førbrer befiatibtge £))roffcfirec tf 
fanbfeltge 7(maae, 09 glemte at Spffatig^ebd Skiften 
Stinet me^ Sotnuft niaa tage ^cnfpn paa fjuneteSølø ^ 
ger, maa beflemmed af S^aåi 09 StP9t 09 t((e taU uf 
@9ne, ben gamle Otegel ''nocet éxnta doloire volupta,•'^ 

®aafnart(!rtbt9eJS$it{fo? fremfltSe ffg forØMbH« 
l^eben/ faa afbeUé Summen af for^aabebe gorbeU poa 
ben ene @ibf imob Summen af befrpglebe.SlAb^pA^^ 
ben anben (&t)ec)Deie(fe), 09 t>eb t n Hxt ibtel Subtrac« 
tion frembringe^ et gacit, fem er bet faaflalbte ®obtø 
befinbenbe, Seflutntngenø SRober*/ Dette ^Sacit maa^ 
]iøbt>enbi9fn barrere efter hm ulige 9tM -SRenneflent 
fcet'te paa Sibet^ ®ober, iføfge be^e^ forffieafge mebø 
føbte Organifation 09 Sejmperament , iførge bered til* 
f ttlbige aanbeUge ttbt)ifliii9 (t>eb jDpbragelfe^ ®tjæ6ne 
0* U ^0 09 ifølge bered . førfljleaige 6teniiiing tttef -> 1 etnfOMitiUUiet^tlh (t( forffjeBtsrætbir« Hin Sobt, 
bn ;(r> lian Ut biflimnief of so^SRottDer, ai^feer 
Ut^ i Scii^tlfmé ilime for. UU^ 09 ønfleligfie at be# 
liølbt^it so5,6ainmUtfll^(th, AtJ^aabe )Kia «n er^tg Ga« 
lidMb, ieftbbf aiibre Wtnm^né Xgtilfe og itti'bsaar- 
tøiHttce 9UaU «ilb iic ; (tioeU , ' bibrage <B<r fi«t)tic fig 
ii<b fRetb> og oncreftiifiemniftibe meb bétct-ftc @obt« 
bcfiabctibe dU^ fan og itraa (?) ^on inbcette fTti«|^atib« 
Umaabt« Spoen beftbbn , t)«ii J^me Sril^cb/ lUn er 
^an$ Øobtbeftitbinbe forffjcaigt; if)% tt))aatt)tt)ffitgeii 
foretomnur ^am ØfffbbcKitt af fcinrmeb Øoblforemt 
tntb^^a^ibft om QC bliof uo|>baget ai ooere 92oøfi ettlTe^ 
Itgece «tib en gob Ø«i»tb^l^(b fortnct ttiib Sottigb^m og 
2tffat)tt. 3feKge betu f obøej?nb<ttb( m ^m fljaU 
og >atitUr bcnftir« , , 

\ 9Rm fan l^an iKe labe M t)iert ? fpørgio beM 

ttpaati^toUUg^n berfom^anDft^ ^ Jta^ (an ba iHe m^t 

@anfFt oifi naac (an birtK l^r tUflrcirff erige IBtottoer, 

bet er; (ot« Jan« Øempt^ttlffanb i Befltttniagenf 

ØUUit er faab^an/^at l^an anfeer bf t for et flørreflSobe^ 

en varigere Sti^belfe, en fiHrere fBei til SplfaUgl^ieb og 

Silfreb6^eb arfolge fuie fornnfttge^ ffne iheb }(lmee»^ 

siptte ooereend^emnienbe SDtottoer enb at titfrebofliat 

en blinb 6goiOme« øiebliltelige Sorbrtn$er'. SBen (ar 

h(in$ ®empt eninobfat Stemning* Dir (an tf fe unb« 

(abe at Mioe 8po. ^ Sr ba fe(t)e aSiOten iffe frie, fan 

Unith ubtnAl ^enfpn^paa eptfa(ig(eb6brif|en fore« 

tf9tU gobe for onbf/ fpa^e f^ 9mU iRotiber bg/no« ; - * 5f 

UM omDinl^? btfiemntt« ten mtb 9l9b«titbid|lrb af 
tilf^tbtg gtt)tie f5ft>ttdsrunb< |t»U telatio<6t|»fe Iftoi 
^ ifaa Mii^iuinWithnUZaxU^nt^ e(@obtbipiibnibi 
V 'lit (^ar SpCfaUg^^lb^bififtm til ufrabtgclig 9t(ø<t? 

Sode aiiffcr btfle epørglmodl for uriwUgt« 9la«r 
ngidn^ fTgfr ^an^ n fotnmec til ben iDonbemtenttis 
''af ^mntfltt fan gføce (t>ab (fan til" faa tøt man 
labe fig ttøie, t^i man bor tnbfieat tn køim ®tab 
of $rt^eb ilte engang et tornfeCtg« Vt fpørge *'om 
SiUten {eln et frie" fammenltgner ian birfor meb bet 
Gl^rgdmaal *'Dm Sigbomme ff(i> tre rige'*« Sttfeø 
Itgen fpnef bet i {»f^pdi^Qlogiff ^enfeenbe at oeere at>erø 
' fføbigt ae t^ibe om SBenneffene nøbe« et( at t^tUe (itiab 
be vtOe« 2)et mobfatte er enbog utftnfetigt; tbi btior« 
lebeg ftulbe et fBdfen i egentlig gor^anb tf te i^iQf 
iivab bet bil* 

£)et er fovfl t colmologiff og mftapiPfHjl ^enfi# 
tnbe ar Øpørgémaalet fdaer Øetpbntng ,. bet er for^ 
for y^ilofop^en^ ^r betrajgter aRenneftet« Stone { 
eerben, ^an^ Bt^mni||re fom 4>ittl i bet Øore tt^ri> 
ver rt, og be 8or|olb nnber bt^i^te ban er enten unberi 
to f!et Mer ttfe nnberf a^ét ben ^Imtnbelige Xarfag«« 
tmlU, be eDtge 9{oiturlooeø (Røboenbigbeb^ bet er førji . 
for l^am^ ber «il gjøre pg Ølebe for fRoralené fDptinø 
belfe i fBetbett/ for be moralffe Segreber« Keatiteet i 
in ep^otre uben^ for ben t)i fienbe, i et £tb efter bette^ 
M er fun for (fom at ®pøtglnuialet om 8ri(eb ^ 
- 9)øbpenbig(eb fan fiobt ^ntereffet ■Ir 

58 .. ■ , 

SRm ^odh af ^tnm^t nAtt^^itUt tH^t 
pi)\loiojff)zu ,a\lnmxnh^ oDec feta fffulté @jenfl(liibl 
hn til otte Stbcr ^ot vaxn fioérft ubfrnpfttbe af 9^<(in» 
laften i famme S^i^t^o(b fom be t)are fuagt bcsccbne af 
S<»c({anbeit« ^obetr f(u(be berfor b(toe Øaatiibt ^ fom 
^ i^i ontpbir^ i>(b bm iDt>etbfmi6ntn8 at tuntie sløre 
I^Dab ben vil/ ^onbU meb S8é|k>lb(lbvb om et ^'oocfor^ 
beflemme ftg tfcec aRotit)en £)m ben maa mUe 
Ijioab beni Dti/ om ^tint (^Divefot er gitret, og om 
aRo'tioerne beflemme !Dtenne|!et t éet famme SbithM at 
a)tentie{let b^flemmer frg efter bntn, bette ^at be flefie 
!Kenne|I<r \tU Aa(b tit at utiberføge« \S^an, fom 
imtbtertfb føUr bette. Jtalb ^06 ftg/ lian Jom troer f!g 
2lanbd(r(cfter tit af an^tUe benne Unberføgelfe, maa 
ogfaa fErtbe til et faa opMi^ og tigtigo^oretagenbe 
mtb ditn frimobtge ®anb^^6!toer(tg()eb ber bedoærre 
er faa fi^lben blanbt SRem^eflene« UførbUnbet af tib# 
Itgtre Sorbomme maa ^an i'øge 6anbbe%ett for b^n6 
egen ®(plbr øg iHe.foi at fiabf^ff^ l^trfPeube 9Se* 
ntngcr; en^Mr SStlbfarelfe i bt)or gamn\fl og tnbgrøet 
ben monne terre 1^o.$ ^am fetø eller 1$c$ SRenneffine i 
^minbeltgbeb/ mao-^an notgte |tt IBifalb og ubrpbbe 
of f?n <l^ierne fom Ufrubt> oøerbeøttft om at ©aønltg« 
bebetl af bU fal|!e tun fan øoere ttirpnelabenbe / og ae 
®anbbebett felø øf( fan ligefom 8pfet blenbe og flabe 
bet nøante S)te^ men albrig i og foif ffg øcere farlig 
eHee unblqbe i Sibenf Sctng^e at frembringe almeen« 
npttige Srugter* 59 

J^ut^tn nu in cafifeq\)étit ØUflfpton ot)ir 9R«ti# 
m^M Sor^otb i Slatuccn , anftiKec mcb bit xi^« om« 
taiu Q\nMa% maa UU, betoml^ac Socfattmn aB<« 
tfbt /i bir foccdaainb« pUrU f!n SDjIinitid for tptieligt 
li( at førbølge bm 1)9f(, e^ |fan frpgtn Kte Qt/etHoeie 
ftg foir aiiti^ffngtr af ^(n d<^lr2(nflfuelfe om tn eVtft 
gtøbuenbtgl^eb og et- urotfeltgt ^atttiH, fra (»t>t(F(t ben 
menneftetige ^ttttee S}ttrtrfgfr deller ttfe fan t)arc m^^ 
gen Uiibtagftfet <^dn tt>i\>(ec Ingenlunbe paa at benne 
(Srtienbelfe atter t)t( blji^rben ^erflenbe i Serben/ bon 
Deib at ben6 tttfpneldbenbe farlige Sølg^r fbrfuinbe t)eb 
nærmere SSettagtntng/ fom Saagen for ®olen/ c% 
fNin fiei^be> ingen @anh1)ih, faa inbgribenbe t alle , 
ahbre^ faa velgiørente'til at berolige cg forbebre 3Sen» 
, neflet^ fom hm ber unberf ajler b^n6~^e(e SBeefcA og 
SSitfen be eotge !Rat^rlot)e, og gjør SpffaHgfiebébrtf^ 
ten tii alle felobeptbfle SSøeenerØ ufrapfgelige Ørunblo^ 

fBilltg føier SSennejIit frg i en gubbommeltg 2tU 
ffin^fe bygget paa uforanbertige icn, l(ge nøbpenbig/ 
Uge langt fra Vartifibeb i)t)ab enten ben bringer SRen« 
neSet $elb eller Ubel^/ S«bfcl eOec £)øb, vW9t 
®6bt eSér moraipt £)nbn SSeffeben i IDIob^ang/ 
reffgne'ret i Ulptfe^ oterbærenbe meb f!n ihinbre begå« 
Dtbe/' ja felD imob ftn:1afléfulbe S9rober^ ber Hig en 
t>antwen .^Ninte bleo føb't og ubt|i(let nnber uforf 
beeUgtigt Dtrfenbe £)mP^<snbfgbeber/ er J)an langtfra 
al vcere tigegplbig fft bet @obe .eder. at føre en bloc 
pa^pto Qpipn* 2^1 ffjønbt Dirfenbi efter 2ope fon 4 6o 'Jtrdfe »obfttttfS Jtrdff, 09 i tn Stnflltt af Sttctftn 
irifer ffg oOe tiatariifle ^f)otncmtnni bprif Cp^ta^ 
^cdUH ian mh\»tM mcfatrifl .9}ø5oetitt^eb, forø 
stttftis S^ygt trtobftttué bprtjif Xtltaae, og U oltnniM 
tiptttgt mtnnefbltgf iJNU(fer funne ^ui^ og itbmN^i 
i 9mptM faa U <got|ltf(t 2>ctfter< fBffo^ntng. 

iifux Uttf epfiemcr SR^radn 2ptfaMgbtbé# 
Ittrtttfoc bfl f^lfla6e(tgf 2tt)^); 2>9b(ii.bm ^ttnfl a(^ 2)e af Xant (fee Xtcfemctter 1. c« ^. 179 te.) imi 
tpf faligbebd ' Vrincipe) anførte ^nbi^enbrngtr focr?^ 
lomme mtg tng^nlunbe ø^Ibtge cUtp ttif{ra^{re(«ge 
ti( at gienbrtpe ^tlHtini, s^st^e d^ lu nuture, 
elTer SPrufHep (1. c.) til b^J^^e teg {^entTifer. SSen 
}eg ratK iff e itnbtabé ber at beliprfe mm @ao s>eb 
At citetfe etnof engtoiibdjorfte ntt(e)>énbe SXetø« 
l<i^rbef beu fortietite 3* ^entpaml ooereeodSemf 

menbe ISHmndr cf. ban^ froité de législatioii 
isivile & pénale publié par £, DuiliQnt Pfuris i8ot 
T* I. p* 4. Four le partisan du principe de Vw* 
tilité la vcttu n'ést un bien qu'k cause des plai« 
eirt ^i en derivent;^ le vice n'est un mal, qn'å 
cause des peines » qui en sont la suiée ; le bien 
nioral n'est biei^ cpe par sa tendence å piro^ 
iiuire ' des biens physiques , le mal nioral n'esH 
inal 9 que par sa tendence å produire des maudc 
pbysiques;' mais quand je dis physiques , j'en*' 
tepds les peine? & les pi aisirs de Tårne aussi 
Wen que. les peines ou les plaisirs des tens; 
I'ai en vue rhomine» tel qu*il ett dabs^a ooiiv 
•litution actHoU^« >-6l 

fom ubfpcitidev of alniettinptUgf !Dtot Wtlr« JB i II t gi 
^tb ben foc(!< (xf aRe r^^llabfHdc aSaptimr/ ttigb«^ 
af gotbeU imot £it9Nb <if Spoffrelfff. Slet 3ttb» 
beaccbrt éf faiabdiine olmieiinpttide Steglef/ fom ttf 
6«lf(abeté Ji&umfcb (Xfmm^fltg Sitfreb^^b) anffi«' 
ot Mre^folUt forhøbtte, og HMc^iénbc fanttioitmf^ 
Z)eti feCfiabtltde ZUff)s^tib øttiff faoff be« !0{Mit)eijie til 
ol m^ralft ttbDtfUnft ; mm Ummtt Somi)ftfsi tir^btn ' 
4Dt)e«betiidiiin9 ot ixotrt^atøUngtr ut aøbvetibisi 9ro» 
bttc|tt Af t^oct, einiila% paabm tuf Ctbe 09 ooct 
mobtagne Stibtrpf jfaa hm onbeti/ ba fan bette fan 
8tt>f bine aRotiver tp SUi^otrt t ilraft 03 Stiffom^éb^; 
ll^i tnJkm SorttpbHff iiibfeid ba at t^otr« frugtHtøt^ 
fam \tU ftembcingtr jDmftcmtiitig ag Socanbttng ^i 
9mptt(t^, og laffet om moraip gorbrbn'ng faair m 
l^tbttt uQenbt Vtti$r og Snbffpbelfit 

£^t>erg(ing tit Sa?ren om ^ifregneFft 

Xf-ben ^efo foregaanibrUiibnfagtlfe om %tiUUn 
Icoti/ifg ^ fitntie ubbcage følgrnbe fom Slef uitat; 

Stoac btn Xfftnbige (aibtø- ufrit, faa mob# 
f«tte« b<^^ 2tt9anl>mteit, a) btn tatitifle pilféf, 
tttfc b) epitiosaø Sttbtb' (abfofat Sofiutftigbjrb) ftir 
•)%tiffii i aimtabelig. fBftpbnjiig o; Qt^m at ^anblt fom tnaif t)i(/ &tl^Upmxmi\t tfeer !!Rottt)fri(arbi* 
trium libferiiim)^ . * 

S^fn ^anté Sri|ieb n'itantogelid, øg fem fneb 
^etifpn paa VffinbU^^b ti( bi ufanbrpnligiie @(i^tnm« . 

ll'Dilfet b(tt Xfffribide t)i( Ritner fig meec cnb anbte 
SRennefbr/* men t^ié gorfctUire ^dn begi ^at tilfoeU 
Ub^'tneb eti(i))er ufornuftigt ^dnbjlenbe; (|t>ab(ttbfUg 
Un tubie ®Ugd ^i^eb angaaei; H <c man fiircngiC 
logtt tf fe berettiget tit 9(in{Fe at frafjenb« ben 2(fffn# 
^ige benne egenflab, ^^t)i« béh tinoegged S^enn^PEec i 
JWminbetigbeb* . ^ 

Siniblcetib fon man i {fb|té SSétpntng ^atre 8lct 
tti Q;t falbe 3(fftnbige mfinbce fM^ fnb anbre SDi«nø 
nifer^ og bel i enbobbett t&infcenbeaf liuilfe ben ene 
$x ^fb^cotogfffir ben anben me^fcin^ ilter piføtlo%\fl; 
|)iin grunber ftg betpaa tft te 3(ffinbtge9 ^anbltngcc 
ece ufornuftige (irrationales) benn« taged beraf at be 
((rnime- .^ai^btin^er ere ))^pftfC nøbpenbtge (i4trince$e 
neces^aria^). 

^ ^bab bet førfle angaaett, faa er/ fom ©pinojd 
bemætfer^ bén Sornuftrgjle ogfaa minbil afbeengtg af 
^ttbioorte« Orajlænbigbibit >og,coeteris pariljus bibfl 
tflanb tit at befocbre fin f pffi/ ^toitlet er /bet aUrDtl; 
mebend ben Ufornuftige imob fl^n aiillie,b(it)ec et Sffer 
ftM: nøboenbige Smflaenbig^eber ogSøfger^ Q^tdgor« 
ttbfeetfle og Snbflybetfe faa (Sfitbéfrnbenbet l^an,^ aan* 
betiiøe Slinbl^ib ^ai^ foc^inbtet«; . SJtinin .fattban S^ti C . r ' ^. 

tiinbilfe mthfmx jujl 3(fMidl«(> t^i'brn tijioae« i 
SRanget af forpitftig @flt>bef}fiiim(ire »9 fem lU 
€f4te og Sotbcectflfe for ben 7(f{!nbtge felt) ;*oUfaa 
et benne t)ic(e(ig(n ittmbre'fne «8et ()arni|iibre 6r)m 
enb 2(nb\e tU at gfiøre ^t>ab $aii fom SRenne^ maa 
t>iae b. e. beforbre ftn Spffaltgbeb'^)* • Xntcrge oi nit 
at tm ®rab af formtfttg Sorubfeeifie og €e(i)bePem< 
niel(e, fomSRcnnettene i 2((mtnbeUg(|et ert i Seftbbelfe 
af (cf. §« 8)/ berettige bem til at Calbe |?g frie, fa« 
fan :bet yaa famme émnb focfoared at 2(f|tnbige taU 
be6 ufrie j bette er ganfle analogt neb at aStnmfCe« 
Unctwt^ funbe og fpge, vogtet ber nej^pe ejtijlem 
nogen tbianbt bt \aatami 6nnbe, f^r>\é £egemé Se« 
ffdffenl^e^ lo ^at een eBtr anben Srøfl og a^angtf^ 
Jtun lorgge man SJlmh til at |)ine SB^næDneJfer iffe- 
«re flrengt rigtige enbnu minbre firengt abf!iUe> men 
at it faalebeé gtone SBegnber om gri^cb i>g ttfrifieb 
gaae ooer i ^inanben oeb ®rabattoner^ Itgefom !Begre#, 
berne om Gunbfieb og ^ygbom og (igtfonv t>i ^a«)e 

♦O ®et er bet fomrøe fom ?©otfuitierne ubftoffe ber* 

Dcb *'at et sDiennclfc ith fan ftgee at o i U e etter 

iffc mtte, uten ban fan gjore (tg begreber, inbfee 

' be foreili(te ©jeiilJanbe^ SuMommenbeb effrr 

. llfttlb(ommenbeb / famt boorocbt bere$ Solger ere 
®obir etter Onber ^or ^am* ®aint figcø berfoe 
iffe at funne oltte, (9lorregaor5?9^at. SXet. §'. 25)^ 
H\itUat fumte gjore (Ig tobéli^« ^Begreber cm 
^otiDer og bere9 @ammenbtnbe(fe web (Siernm' 
ger (ibia.§. 6i)^ . / • . ^ * 

\ut ZUfødhtt at t^erri mftb Un itxnhttXinntlltføtftånbt 
Øeareb«! Qtn forØan^tie og afpfnbtse S|{«ine{Ier ot)f(# 

Se( mebtcttifte IBcDii« foc Xffrdbigc« ttfri^eb, 
^eti«i$ bcrimot ^o S3<ciag(trtiiflfn of btu^ (egimtige 
JEjnponb og en bséc^f felgen^e SRongel paa rMti ®elVf 
bf^nnroflft« 3iitr«minfl M nemlig at (^in XffTnbtge 
«r 6elat( meb in ^innt r^^gboniy en CsgbomtXanrr 
tting«,« gttnceiomrne« 9lebPa(er (c£ §• 3.)^ faa ft'en«^ 
ttf« btcaff (»DoiUtc« (»an« SetDdeflemmcirt maa'mo« 
itftccrf« i bet (»and aSjUu, iMetfor at følge Solene 
for ben blotte fenforteae Caanb^ltge) IBtrtfomfteb/ faa« 
t»irleg af ben melaniffe fRøbprnbig^eb og be txgetattn 
organifÉe SoeNb/ fom ftnber Gteb imettem Ut)enbe 
^ietnemaffe paa ben ene^Qtbe« og tryftenbe Seenf 
fpltnter> nbfpiUbe og f^rotngte Blobtac, offonbret 
tpmp^e eatc fDtaterie 0. f* ». paa.ben anben; en 3nb« 
flybelfe ^em SiOien iCfe faa t)eb XfilbageDtrfning tUin.# 
letgierer ba £>cganifattoQlfrtt tf fe birecte fan bortrpb# 
beg af fitUten^ ot)e(«tnbeg atSKotttyereOei oDerbove« 
bet foronbreg af ben Slorffe XarfagVr^ fom ti fatbe 
aanbelige eUer fenrotieffe** Set (»jernefpge ^enne^e^ 
^anbUngec. bCtbe ba tffe lorngere nOgen reen Slttring 
af bprt{! dpontanaiUet^ bet forbblbec frg fnacere meb 
biffe fom meb be fcampeagttge Gammentroefntngtr i 
^be DiffaarUge Wluflln, eDer fom meb »iferneg &anq 
paa et U^t, M^ •t^lttl man trptter meb^tngereni 
topene for tt^retf IBébcegelfe ere Pet gipne^ men eti fremmtb ttibsttfienbe Jtiaft fom ^^(ftftberiti ittt fan 
bortrpbbe/ J)inbm i ^be(te SKfoMbt b«n frit og f«it)» 
, (lænblge étrtfora^ebj ; 3 a»«nnf|let^ fatbe. t)i b<nn« 
felDfiftnbige IBirtfombeb, fablebi«; fom ben t !RormQ(» 
m^anUn finht^r, fBiUUbi^ti^fb, cg følgelig maa 
bena Ønb^mtifttmg txb en hgérnUg ^éygbom; t)ib tn 
obtoorm inbgtibfiibé mefanifiE tlTer organtff S(iaft,,^\>ii 
^ming meb !RøbbmbiglE)eb ubfpringcr af foregad«nbe 
pbppff« 3CiJrfog«r^ (unne fotfime Slopn af iit Ufru 
l^rtitilfiotib/ , ^ 

. >; Wlm ogfaij 5a logge m<itt 3R«rfe til, at bm^ 
olmtnbfltgf €unM^fbd(tlfIatib i «&iernen ltg«fom t ba 
l^ele it^mt ttfe er abfofut fulbfommm/ mn at pm 
tncb 9}uancfc gaaet pt)ec til Spgbom; at en forøget 
@en{T6iliteet og en Song^^ton af Stob til en enfelt 
{Region aøereie er en {aahan S)?eaemti(f!anb/ ifcr pda 
ben ene €tbe grffnbfer ttl be t)egetatit)e £)rganifarton^ø 
Vfbtgelfer og paa btn ønben ®ibe tmUt i tjlaffe i^eb 
ben \oihr>anli%t &U og jrob, fom Søtetfemeå og H^ 
benftoberne^ @ptl« ^banLaften« iSet)oegelf<r / ia felDc 
ffor^dnbenå SDpnattoiier beflanbigen vebligf^oibe i bet 
fttntbpggebe funj}ige aSartfitbL Dt talbe ^{ttne* 

2>e fammr t^enbt SSetragtntnger^ ben mebicfnfFe 
faat}eIfom ben irfpcbologi^e^ paa btfKfe vor 9tet gtun« 
ber ftg til at falbe beti 2(fftnbtge ttfrte og fom begge 
ere bentebe fra emptrtile^li^etnomener, htft i mine Statvø 
fer ogfaa Iftggcå til ®runb for ben be afflnbige ^orbrp« 
beretilfommenbeZtltegnetfe« SDJen ben fantiflrgriK 
S,uF«s:ib(f?ttft, 8St<. !>»» 9 M f^th Ut1)et \\^t\cf(i\\htttan99 til ^Ul^ \m T>iUmU^ 
' nifmm cQ^cS^øbbehMd^ebé« Sorten, føtti l(d$e m 
tnttapt^pflfe Gpuulatiomr,, bn l\^^ nbinfor ben im« 
ptttfif grtjenbelfed SrVnbfeV/ og forbi Øtccfærbiddeb 
09 be'nå ^aanb^oet)eire t 6anifunbet \tU bør doiU poa ' 
en faa^wi uftffer SBflft«* SSel t>fe^ jeg ot JRetfij 2U» 
regnelfe (inaputatio) beftnere« veb *Jben 2)om/ bt>ot* 
t>eb ten onfee^ foc frie Jfarfagtil eit ^anitttig, bér 
ff aae^ unber en forpUgtenbe Sojo*'; i&^UgM 9lae* 
Str §♦ ^lO og at bet ontageé fom^n ©runbfæfning i 
SrimtnalreUen: "at Sttgen flraffeé uben be ^rnéSganhm 
(in^er, ece fne og riinne,(t(regneå (9Iørregaarb«.Sore(« 
"§*; 1008 og 1009); men iffun i bm SSetj^bntng r ét 
\>ihp\i^th fotflaMi en Ui, tDtenneff ebeben aU 
mittb«ng^ ®^ab af fotnnftig gorubfeett« 
pV 8 1 ( b 6 e f t e m m e ( f e (§« 8)/ fan [eg antage btnnc ^ 
Sriunbrætning fimi rigtige iDenfaaCaCbre contingen- 
tia actionis" ejfet IKuellgfttben. af at fumie nnbtab« 
^anbltngen/ ^uitfen baabe ^olftanerne og Æanttas 
nei^ne inbbefdtte unbec Snb^ben (cf: 9)ørrfgaarbjS 9Zat« 
91« {« 31 / Sbt^tH @upplem/ti( 9lørreg. Sotelætatti« 
fl.«f §♦ 77 f^^wt Sunomia 2 J>. jtjøb^; iBif, §* 16 pag. 
119)/ og fom fe(t) Seuerbad^^ antager; fpned mig eli 
iibet)iidlig og ot>erf[øbig $orttbf«lning iffe at tale om 
at ben efter 9løbt)ehbigbebå>Eoeren er nofntagelts'^O* 

♦) ®e aetsiojfbencegte at Jttniic' tage i^cnfon paa 

f , m S[)?i3giermng3 forffjeffige gmmoralite^r' forbt 

btii beroet paa bet fF)u(te ©cnbefag og itH pUct 67 

:3^d falbtr' bttt"^t)(tMi|[ forti tmn ubcti Un mesil 
t>erfim tohife pgSBtrefømbtbfnaf^uofelotCBSZruM' 
(fr* 3 bet jDicbltf Di t>ob at SRentielleiif fiiøtc biKib 
te t>tae/ ^anhUtfut&ohiUfinbtnbt, eg ae btQii<a!Hau 
:paatie{id af fRøttoer^ tt beiu nof it( at begribe 
vGtfafftftrubéUtne« SJirffombeb. £o9eti< 4>fti^ge er at 
joybrage benne fDtOie tit borgerlig {Retfcecbigbebi beftt 
ftrer oeb at %m ben aRoitt^et berti^ og til aHloiib bm* 

5en ubx^orteé ^anbUng; bé anfee meb Hge @traf 

toenbc forbr^berfF^ Sorfæt/ af ^^iUz bet ene er 

ttbfprunget "af i fig fer» ii(P9'bigf7. ja bel enbog 

i' béreø Dpriiibtlfe roe«t>itrbige ©riocfjabre/ bet 

anbetaf ucrbreogffommen'øeSllb^c(igb<ber*'(@a' . 

njDtnia 55. «80; be bcmmr uben Sorffiel ^faisp* 

retter « S&ji'cn ot, f oibe paa tDiotbewn af nebrtg 

.Sinbeføge og paa SKerberen af ^txrrmerie mt 

^ tr(rn{eriX?re^forej[fe«(ib. p. 193) og btnfl^obe itnber 

'. forum divtnum mbt^r i^aiib^ngené S^urb^rmg 

efter ^ebcrggrunbe og CRotafiteet^ beffagenbe ben ' 

^ Mieime|!eltge Setfcerbigbebø gnbffcænfnmg j og bcffe 

famme gieteicerbe tnbtabe ftg paa -* tffe blot 

at bomme Sorf<ettere @ti»rte, i^ftigbeb/ Sa^« 

()eb o« f« ^. (^uttomta s* 49 og 50; Seuerbacb 

Sebcb* 8^ 116 f as) og bereftér grabuere ©traffe«/ 

men paa at beftemme booroibt I boéti giott ^U 

fæ(be ^otioerne baoe ocrret utmobflaaed'ge eller 

ooeroin^etige pg ii>anbnngen mue(tg at ViwhlaH 

eller IKe; Tom om bette Iffe ogfda beroebepaa 

éinbelaget og for nrcb' @if f erbeb at afgjore« for« 

brebe ''en notere Sunbffab til btt menneffelige 

ig^lcrte,' e^b btt er gioct nogen jorbtlF XJommer at 

erbotroe'* <«unomia % jh *« Uri gcM^* ^^ ibi,iilB^Bi«/ fom fremBrmg«« <» 
lODllttttg . ^onWing . ni4 a 1 1 e \>mt I^Mb Den, x>at, 
fU9t til faiinrøe Si^ futibé^atrt wecet tn anbtn, fan 
IntwMlTere g»<t<ip6p|tfeUti#, m^ii tffe gottgtt)«!« eB« 
etatSmatiben* S«t tiH)jittbtfie ffnoffe«, ^Dor bet 
fwintKtbet, for at ermbrmg oro ettaf>d gfpgt f«r 
©traf jf al «» anb^n ©onft eBet *o« be anbrelBoigwe 
t>ttfe forti aHotiø til bebte Øpføijel oj fora SBobwgt 
iwob lot)jiribige 2Ittraam 3ft bettt opnaai« er etfa# 
j:itt9»f»ttttttg, ^toorUbe« er 9>étlo[opb<m» SBan er 
ijianib til ot gqae enbnu uibir^ i berømte Surifler , og 
Wanbt bem generbacl^ felt), I dflb^e eWfter, ^a\)t 
t)uft at man, enboø uben at ontogegrt^eb »t>et^\)eber. 
fan t«ttte pg en gat)nlig SnbDirfning af Stroffe (c£ 
eunomia §♦ 16). Omgang meb 2)pr og méb SBerli 
l«rer bet faromc/ og IBapI«*) bar niflnof »et niiae 
|)att bem«r»er "at ^tjab enten t)t »IbPe om en SEpti 
j[>at)be frie SSiBie eBer itfe. faa mlbe t>i bog labe lam 
f^gjirpge, faafrerøt foregaaenbe grfaring b^^be l«rt 
ee at man teb at fagprpge Sptje fnnbe af(H)lbe Dem 09 
3tnbr« fra at jiiæle"* Xerret^. Dilbe jeg tilføie, nat 
Dijlnof en Siaatt, U ban Ibb C)«Befponten pfbUe 
fwbt etrømmen ^ay^U br«ffet b^nf Stibébroe, mn 
t>\m JJlogeti bable bom b«fo«/ ^)t)i« (grfartiig t)irfeH» 
*^én bot)be l«rt f)am at man toeb at pibffe ^at)et funbe 
— llgegobt ^iDorban— .bejlptte (IntSBroer mob ptrøro» 

• V 

, V . ^ 1 , . f 

♦)» Dictioaaire. Art, Roruiiv* tttgen nøbDenttdiSBetmgelff for ^ttåfbatt^^h , faa n 
éontingeniia aclioDis bet enbmi mejit mintre 09 
lun tette l^oobe jeg ()erRieb <tt ^etiftgt at trffe^ ba ieg 
Stevne titbrømmer Sttgd'g^eti jof at fafifætu be abe 
anbre Srtbebené.faafarbte 6genf!aber (^ønti.^^aU 
9i* S* 31) o- ©etøtjjrffomfreb cg ^orn^ft/ fom ,at 
Strptigtelfeé felgtlig al StCre^nelfed &tmtfi ia bet 
^t fun t)eb at fafifcet^ bilfe at ieg fommec ttMt ^obt« 
giøt( be Sfftnbtge^ Utttcegneitg^eb« 

« . jQ^ab pttaffeioum rfoei; fotubfoetté fom fabfectit) 
Øetitigerfe for 6(rafbar^eb for Øtat^borge^en fytifi 
" mig .grunbet t ^titi $uiibamentat>eig|eb fem t)fr i 4bt§v 
f)at>e omtalt fem t^oractertfitfl for SRenneffeflægten i 
TCimtnbcltgbeb / og at tunne rcbucerc6 til : cti faaban 
ipifpo|itton af'®em9ttet^ at SStaieit fan ))aat)ir(f^ df 
^rpgt'for borgerlig €$traf/ i be fiefie Siffoetbe fioerftrt 
af benne Stp^tø t gforeiifng meb ati%ré moralfle SVett* 
t)er^ enb af be nfelffaberige (umeroifle^ egetfiifte) 
Srifterg SilfCimbetfe tit Ioi>Øribige4)anbItttgtr» Wtaai 
iltt tunbe matt^tilfete fi^m anben SSettngeife: gtiM 
for ^jernefpgbom i faaban <^rab at £)t}en)eie(fend 
gunction beroeb forjli^rr^å eg ben^priHit ®pe^tanai# 
teet inbffrcenfe^t SSen binne Betingelfe fan inbbe« 
fatte« unbér ben fort gaaenbe« JDenne 2)if|)ofttien, ttf« 
lt$emeb Aunbffab om^oab ber er flrafbart / ferefom# 
mer mig berfor at^Doere ben egentlfge GapacitQt m<!>ti. 
vorum, ben fanbe fubiettiDe Settngelfe tti M Gtraf« .,70 •,. /-. ' 

M^h^ ^tnjt iffe bf ti fAitimi^ fo^ (iiii cépapitai 
, Biotivorum u% cfur S<^tf|fbéff#nkiet jhHterté ^f DDre 
3urt(ter« 2(^t ben forubfttteer (^Dii/feti abfolut^j^Hi« 
tamiitect «fNf SRoralptlmtpet eøer coptijQgéntia actio- 
nm 'mett ilfun ^rpj^teti^ Sptffeti) fem fiattt t^tjrfcnbø. 
aRøbMgt i @ein);(tet^ fpm Sactor t ®obrb(fmbenb(f^ 
nanfiel om ben« 0|>t)tUlfe teb en mobfar Størrelf^ 
etmobr^tSRotto, Dar nøbtxnbtd e Iler^ocmf belf{ morarfE ^ 
Srl^eb unøboetibid 09 unbgaaeltd '*'); ^ølgeligm falbit 
ten |)eU(r iffe fammnt mcb b«n S'U^rbac^ffe ®trafbor« ^ 
j^ebf Settngelff ^ bcc ^efhmmer: "bin pfj^dE^alogifft 
gSflTf (ig^eb df ^ttaffftxnhpnii ^in i bet glone Zih 
'faiiiW €n SRucngb^b, fom W^^m iU« tagefffU, 
baa^f er ubit^ttéltg cg urtmeltg ot aniag«; tbt b^o? 
#n ttlffmffniji Varfag cc Ulftæbt ber maa ogfaa Suf« 
ninge;i^(rafølgei var btt altfaa efm&mf}fftib4b^becne 
mtttltgc nt Sr^gUn funbe fettt a^n ben forbrpblrfle 
Sfttuae^ iaa maatu ben feire/ og bet SBobfoftte 
i>at IBet^iid paa ol bjLt lø^^irbtge S)ii{Ie Dar flarfet t 
enb oUe tit|tebet>derenbe ®runbe til Xfbolbenbeb ttN 
fammentagne« SReb ankre IDib: «n |)fp(^6(ogif( SRue^ ©et forffttdéf flf^boji/ bii» tt|i>^f«*^ ©tørrerfe raaa 
4>ij^elig 9(rrc etiobtfø/ en fenforiel@emptf''2lfr 
fejctcon og utgen begetattp organifF SJroceø , tngen 
pW^9 Sjerncfogbow ber (tggcr vbenfoé ©Wten^ . 
^pbære og t ptt^cn tnbgtrber i hen bt)rftTe6pon«' 
tanatteet titcinétgjor ^iin ^ifpofition m M« 
omtalt« X fi9(l«b ipaqe Ugeføm entwr i>ippg aBtt«H9^«b ftaDr ffif 
2farf<i9> er bei\n< titft«^ foa blider bm til JBtrhlifl« 
^<jb 03 ft b<tt ttti tUflttbt, faa <j:ljlea| gBufU^^ebeti 
ifte l^ettec« ' S^m pri^<l)oIofttfIe !D2ue)tab«b e( btrfoc en 
UrøHfUS^tb . n ^«>» tiøefafllibt fom bfn lantiile Jfti^ 
l^b*k«refelt>, paa ^oilfen ben fpnrt flcunbet, ftiøre« 
tnb^pfenbe {or gordonben (vid. supra. §, 7 Goror* 5). 
Wltn t>eb bm af o« onQivne fubiictii^e Strafbars 
Seb«f®runb funne t)i f<e^|>ort fra biffe meta^^pftjfe 
^pécttMttioner^/ -^o« ^[orbrpberen -af ?tbenRob ffnbec 
t>or capacUaimoti^orum i bet ^e|é ®teb/sja fe(« 
nnbir ®jerniii8<n ««i^ Stftftten foi; ©traf fnjbnu ofte 
»oeie tilpéebe, ffiønbt it>,1nbre ftotrt: eiib ben forbrpber jfe . 
Xtttaae.v tibentt)it)l er bog benne Srpflt i mange af 
bilfi, 2llf<?lbe forbunflet fa enbog ubflettet af SBtVbjl« 
l^eben wb ben unber ®ierningfn^erffenb^2Cfect, faa' 
at enfulb capacitas jmpiivpram fter (fir »irfelfften 
eyigereci, qttiget)el Ian in concreto fiejbent ^erpa^i, 
iW^ ^enfpn^ bee(S forbi be menneflelig^ ComffoCe 
n^angU en ptlej »e»ii«fetelf^ fbr beélige ajlganbt« 
gieaUteet,' og en .!Kaaleiiol for bm« ®ta6, beeli 
l^cbi ®«offetrubeUi\<| 8S,irllom{)eb berceb toilbe fbcelle«/ 
g^plpfer berfpr goibrpberen« vita anteacta 09 ^an$ 
Sor^olb jfter ®ieri^ingen qt J^an'motioere« fom a»en/ 
nejler i •Jtlminbefigl^eb, og Ian dan« l'ibenilab. ille 
betragte« fom et nf bojtnjjigt ^tobuct af en p^pfipSpgi 
bomv> faa bør 6afaa ben alminbefig« Ø^ejft tømmef 
qnpenbeiig, eg ^an anfaf for jlraffpWjh ^ fittithob fan btn Vffln'btflf tffe fommt itnbtt 
bintie (SaUdorif^ ^ané £))>føtf<l føi ofl tfut Øjm 

. fiindeii t)if» af (on crubtnfor dtotoim/ <it {lati ilte 
bc{!bbcr btn alminbcHde @c<ib, af fønittfltg S^rubfecire 
og 8elt)6(fiemiiiclff, ot ^l^aitå aSptføtr tH 4^atib(tnstt 
iffe ne bt {tRenneflenf fttboanttde n, t e(«tbeUS(ieb^ 
ot,S^9dt fér Straf bo9 (am n af faa Kben ^9t%t, at 
ben tffi tan^ ofbolbi barn fra at tUfribSlltVe f7ne 6a« 
ycicic Od besaat lot)flribtdf ^anbltngir, fom ittt iVnti 
focbuftbne meb t>ib«rf 9t|ibtlfe^ cnbnu minbrc af^olbt 
l^am fra bc e^etfltf(e i)rifterd StCfrebéflidflfe« Cg 
dietbfr bitte om prfoatt Straffe 09 Cftraffeirubere^ 
fom bog øieb(i(fe(tdm funiie aiit)enbe6^ b^ormegtt 
tilter f(iaa bet ba iffe gjtlbe om ben f jtrncre Srubfel 
Sboen tnbil()e(btr/ ^frtil tommer enbtiu at beii Xfftn« 
btg^ ertjenbeå fom tegemltg fpg, in specie (aotebe^ 
dt3(9iifntngtn69Ieb{(aber ereforfij^rrtbe i beteé orbent« 
fige Sunctioit« ^and Sanftgaitg bHoet bert)cb eC 
bfanbtt 9cobttCt af rtgelmoeéffge og fi^gelfge , af fenfo« 

^ tieOe, (aatibelige) og organifle Settngelfer; of (oUfe 
be flbf!e jtcbDe m(ia bttragteå fom uiiberfafirbe en p^pi : 
ffl 9løbt>eiibi$^cb, ^t>ilfeti S^eorte man enb monne 

. btfj^nbe (TFtil augoaenbe be førfle. €n faoban StU 
flanb/ tnbfeee Ui, maa funne for^prre SBottt)irrne^ 
orbtntligt Si^bflpbelft/ gjøee be ootgttge Ufte^ gtoe be 
lette en ufortjent IBetpbenl^eb og frembringe a'lbeCe^ 
falfCe StefuUater af CterDtielfen« %% DiSe lotife ^aa 
tn Vffinbig veb Straffetmbtfler t famme $or^olb fom • • ■ , . ^ 73. V 

' font dt foctatifte at lt>'un\xfa^t oglEuiig^ørigc fTttl^c fu, 
iøtt og t)ogU ftg ttg«raagoi)t fom Ztihté, eUer at fooge 
og forbttcocbe aRavir flalDe focbøte Qlmfnbeltg 5to|l 
tncb.fa^ime 8lfg^(mtt^ffgl^eb fom i ben funbt 2i(fianb. 
3o meer Ub^rffftitttg mon gt)>er SB^^rebee am moro(fE 
grtl^eb, 10 mgtigne 6(it>n bctte fifblit pl^pftologt^« 
mmmfft Zt^nmmt for U ^tfffnWge« Ufrt^eb og' 
UtUrcgnellgH^ i Om srfflttfttge« tt«tntgneli3^e& éffer StffTr^ffer/ 

(fBt (»at i forfgaanibe9>aragtQ))^ fortfltgin berørt 
UtU ni^^re Gpffeem i (SrinrimK-Sletten og l^ar^e Setlig« 
l^eb tit at fremftftte t>ore^ Soiol tmob Stigtigj^eben 'af 
bett beti antagne fitHecttteØettngeCfe for 6traf6ar^eb/ / 
fom inbbefattenbe contingeniia aetionis eUer ben 
' fantifle gribeb* SroiMeitib t^il^ bet beftnbe« qt ben af 
od angtt)necapacitasmoli votum ligelebrø er berørt af 
3(fP(r«e!elfe««®9{}emfif npereSørfcet^tere, og fliønbt 
biffe bedforubitt Palnere noget mere^ faa (roer {eg bog 
bet t>tl vare anfiefafenbe for bor fWentttg/ at farømt 
beliptted r^eb et faa almmbeiigen bifalbet, faa ubmotri 
let pofjjflnbigt og følgerigtigt ©pjieem fom bet df 
gewirbac^ op|lillebr# i. 1 / \$ faowti« « ot tebitfl<{)ol^f 8tft«tilj!anbi» »eb en pfp* 
di^oto^ff St)an^/od btnii^^oiifid o)»iaae$ i^nt)c^ at 
8o©«n« ScttbfeC tj^b Srrøten fot fommei Cpfplbelfe 
banner en SSobM&l tmob lotoPrlbtge SgedlfHtd^^b«r« 
SRen nu .Can ber o^ce fubiectioe (Srunbe ^é STOentlr 
|lene^ be> ^m bet umueUgt o^ uittnleddt a| b^nne 
JSBc^boflCgt fan banne«/ oUf«a. ©ttaff#rotiett6^»&ettitgt 
epnane«/ føljeltg et ber ertfubjectit) Setjnftclfe foe 
6tf afb(kc()eb nenilid en faaban (Semft^ttlffanb ^o« 
Ctteciroeberen/ I ^coft ofv()DUIen ©ttoffelOD^né'Sicf* 
^fom^eb i bet git^ne £)t»erercebflfeétitf()trbff ()at)be Dcetet 
'- pfpd^ologij! muelifl (gfuerbac^ §»^84)/ . '. 

gReb alt .^ette fan t>or SRentng Jet bvingeé i 
Coemnéperoroelfe/ 2)og er benne Oteteenldemraelfc 
Ufejttlbfommeji* tl&t afeuerbod^ foiftaaeiiDeb Strojfet 
loDen« aSuf fo«n&<b ben«^ © e t e rv 09 tf fe Ho^^ben« 
Snbpp^elfe/ iffe-blot go^Rittinflen« 9:il(loebet>«reCfe 
fom utiberUdgenbe SRotti^, eUer opoefet URoment. Detti 
t^ifet 4)ane fetgetibe Ctb^, btanbt ^mlff jeg af for« 
^tnCLVi\9tU ©cunbe tffe fan unbecfftiM ^n ftbjie 
^4lt)bee{r ,. 

"i)enne @é^p(øtt(ilanb^ debbfc Sniptltatrøtteet 
OS Uibbefatlir 1) f|^et)ibi}|^be^ am^anblmsené Øtcaf« *^ Seuerba*« Dcf^rbud^ be^ pem(cd&cu Dletfet^. 7 gbt. 
// ©iefcn, 18^0. $)r)lcb)5 gunomia 2 ©ecL fijeben« 

batrn 1817. \ " håt1)9b efter Sot^tti* 2) SStteltd^ebm. af at hmm f8o 

»ibjl^ttfunbe beoirfe ^ahbUngiené eftirtabelfe ♦)*% -^ 

^ Seuerba^d. Stlregmlig^cb tt dltfda itft ganfCe 

ben \ataxM fem be cclbte 6rimmafijlf r§ i tf)\ fom Sttf 

' ticmla^' Soffotter otii»((rler ($« 122.) (^er fontbfættfl 
fDrubitt grtl^eb (fom ^ot»eb(e(iiige(f«) ettbnit noget 
mire« 6r nemlig ben ^Anbfeltge grtflelfe flørrt enV 
(Bt bitt'^tan o«e(t)inbe6 Dcb ^oreffiamgen om ben boir^ 
getliøf Gtraf^ foa cc ^onblingm eftec ot)inanføvet 
iititeegnelig« SBen i mine Sanfer. mao bin alttb ^a«t 
Vftrel flotu, ^oiå Socbrpb^lfrn loirteUgen ev bletxt 
begoaie« £)er gtoeé ingen anben SRaafeØof for Vau 
fager enb bered Sttrfninget/ ingen anben GcalO/ (t)oeø 

) efmaSottt)ernegre(atit)r@t9rC< fau l^nrbercg og erfien« 
M, enb btreS Snbfl^betfe paa JS^anbUmaaben, iDog 
xA Dtir« fortabe bette flribtg« f^unct og (leUer gaae ot>er 
lit bi^ 2>e(e af biffe nyere 6rtmina(tflerå iøu ber ftitm 
mn otKrecn^ mtb btc af q$ frt mfafte« > 

*'£let n flart ", ^tkbit M i Cunomia (1* ^\ "<^t 
^'StUe^nilfe bortfalber i e((|)>ert 2ilfælbe^ l^bor 9)^ogen 
Vformrbelil fin 3((ber, eller formebel ji Ctnbgfpgbom, 
**iUa formrbelfi SRangel af 6anbfer«bflaberneg Srng 
''er nben Sone fil 4t tnbfee fin ^^^nbtingS Beflaffeni 
"^«i# 8«fg«r/ og gorjolb til 8owfi'% 

6n||t)er inbfeer^at (er iKe forngir er Sule om 

. *> 8eueria<ff §. 85* 9ti)ejUK ffitt^eli^f^eb er en cdn- 

tingentia actionit Og en Un^ueligl^b bar icg i 

- forrige iParagrapf^ fogt at oife* I 

fanftK $ri^(bv mm om aSanget of atmiitbHtg for« 
prifix^ Sorubfeetfe (cf. §« 9) od ttVaf følgtiibf mang« 
Unbe SBtottfit^fb om 9<K<tfbdif^<k* %tmtba^ anfører 
(§. 88.) bf SH^anbc bcr faaUbtå bet)tc(e UttUtgnHig« 
f^cb> 'bf <re: '» iBoctibom« b) Uoplo^rtt i)øt)|Iumtneé 
Stifianb. I c) 6aabatitte iDibtttgerg Sotfatnityg/ ber 
gaac dlbkeå i Øarnbommen. d) 6tnbér9gbommf: 
tivmltg fltafirte/ %otx9tt^ib, fBatiDib og fulbtømmftt 
2aabc(ig^b (m^n itft ;@f nfolbig^ ^«(rer iffe partiet 
j&ant)ib naar iffe gorirpbelftn ^tn ftn ®tttnb i ben 
ftrt 3b<0« e) UforfCpIbt Stuug. f) dtctforrbig og i 
<lø{c|}e ®rab ' défftg ((obenber) 2(ffKt. g)> Uforflplbt 
CøV^n* fa) ttforlfplbt ttotbenb^b'% 2>« fomme ttnb» 
t^girfff ftibeg ogfaa {^og ttlbre 6rtmtiialifier'*')r ftm 
. tfartibe of bf anfør tf ^ttlflftnbf ticroltg f. og fa« (utine 
sieppe tnbbffattfg itiiber M tif Gutiomtag Sorfatter 
ot)ftittt frfmfattf« Wlan løeggr ogfaa fBHattt til at, 
bifff tt}enbe f. &» fa. utibtagnf/ oOe be 2(iibrf erf faa« 
batinr 2Upanbf i l^ilU bel pbpfifCe 4>tef netto > inbgrt« 
bfiibf i ble fenforietr/Sunctioner^ brtiiger bf bfraf af« 
.(»(rngigf aanbeligf 9)btrnomfnn tit at aftige fra ^t^ab 
bf i ben ifornttftigf !Rormaf#2i(fianb M SRfnneflft 
yletf at t)oerf« . 3a maapt turbf biffe^Stl^anbeg Ub« 
fpring^af orgonj|{f Setingelfe/; tm bert^eb unbrr !Rort 
tnf^lp&xoJbtn tilbage l^olbte fUes tilbagefattf Sornuftigf 

^) StUin^ ®runbf&(e beø oetnrtd^eii SKe^tg §» itu 
^ £lemf($i:ob$ »Mtmt éntioicfet. ber Orttnbbegr* 
bf^ }^tlnU f^ti^^ h $* 78* I. II. og III. ^ ■ n ■ ' - - , 

^eb/ Itcn t)tb ordatiiff !nøl)t)«tiMa^eb itibfIcMfibe }iio« 
ratfCe ®elt)&e{[emmeire / txtre ttiirefEilht til at moti» 
Dfre tttitc^^tiélfd^eb for^ bens enb \j\vx ibatiglmbc'SSo 
oibflbeb iMQ Gtrafbatlffb/. (Dtrunber S^utckcb fubftu 
nuter bcm^ tfii i abjfiKtge af be aaførte StCjlanb« faa« 
fom t 9tttttr> i $8(^rnbpiii^ t flere €inb^fpgbomme 
fttnbe benne \SBet)ibf}beb gierne Dojpe tll^ftebe« 2)cg 
em be agfaa bttunbu benffce^^ \i^ V\mt bet bog mb^ 
Ipfenbf at bette 7(fPrc(tfe(fed»9p{iemet9 SSetiiø fo( 
2Cff!nbtge9 UtUre^ndtg^eb (abet |!g fotene meb oor 
^(nflaelfe og tngjnlitnbe geunber fig yaa beb fantifle 
Sribeb« — 9)tan fon i bet ^enerba^pe ®9lleenr etibnts 
finbe en>bbtttoneI @runb b^orfoc 3(ff!nbtge tf fe be& 
ficaffeé^ aHlrtmcee^ftgbeben af 6tea|ft$ (SpecuMi^^ l^eb« 
bec bet/ gtttnbei^ ffg^ i^^^oX Straffene Ubførelfe* er 
siøbr^enbig fpr at give £(H)eii6 ^Erubfet 6fect (Setierbad^ 
\ i6 iSDcftebø €uppU 4* 770« S'^«^ Vfftnbtgeé Sf« , 
firaffelfe eV tffe fornøben^^eitU^(£&r|}eb ibid.), tere^ 

Sptmpefgiør/ fomiBeccarta '*') ffglr i ramnie2(nlebmn9/. 
tttgen-6fat)e i ^ubltfum/ bet optxtffer ttfun 9Beblu 
betibeb meb bered Gpgbont jfps føtebborgtrt^^/ mebend 
te frie IDIennefferd Sorbrpbe(fer opDoetfe ( Sbeen om 

^. i^ODetid iDioertjoebeife/ og ffabe^ .|t)i« be tf fe firafe«/ 
beetø t)eb at ft>eelfe Sooenø ^(nreelfe^ beelé t)eb at fnittce 
fom gpempeU Siette SfoHf/ ber grynber ftg if^^i, 

" betl adnmbeligf SSenneffeforfianb^ Vnffuelfe af ^fftn# 

N*) Kisposto alU Note sul' libro d«i delitli e d«ll« / 
/ ^ jj^en« Ed. VI Paris 1766 pagin. 240* ** ■ 

Hftl^tti fom (^tmlig Gpgbom forbutibtt m€b Ufrf^b 
(cf^ §» 3 og §• 9>/ frnber albtlfg tnflni SRotftgelfct 
be af of frerofQtte ?>rtncipm , 

' (Siruirbedc foi: 3(fftnbtd<å1}(ilngn«ltgl^(b (abc ftg 

-^ altfaa .^enf»re tt( tre: å) 2)ereg aRongel af fornuftig 
Sorubfrelff« b) 2)(r<« t^eb orgaitifi ^^Krmfpgboni 
fitflprrcbe inoralflfe £)t>frt)«elfe* c) ©en b^rffwibe 
ppmtoti 001 bet ufrie og fpgi (ige i VfPnbige^ ^atib« 
(tng«r*^ ^ 

IBore )>ofittt>e £ot)e bi^frorfte 6e|ine tttitregneUg« 
'^eb for XffTnbige, tbi efter 6-^6— if Oraffeél iffe 
SDrab; fcis er begaaet "i aSt(be(fe effer 9{aferte", og 
j^erfra fan man. efter 9}ørregaarb (§« lojo) ''ftffeit 
jlutte tit oQe anbre aRiégjerninger^ (oiti begaaed af 
(Salne'** TCt biffe efter 1^19—7^, fcette« i got* 
t>aring fom farlige for bet. Offentlige er hi 9)of(ttefor* 
onfialtmngv men ingen €traf^ og fun for faat)ibt 
ere Vfffnbige^ gorbrpbelfer en Ø|f«ii{arrb for 2>omf}o« ' 

^ (ene, fom @iernfiig^manbm6 Sinb^tilflanb ^h bem 
flat i^aafjenbeS og fiempleg og ben ber4f felgenbe %t%s 

' lagelfc for ®traf fom, offentlig 2)&m afffgeé* 

i^eraf folger tgfe^ at 3>>bi{|færrtngend Statut . 
— faambt bet Offentlige« ÆarD tiflaber bet— maa 
Deert' en*faaban, at ben 9>aagielbenbeg ^e(brebe((e 
ttfe bert>eb g{øreg t)an|Ie(tg, og '^dt ®(unbm tt( ^a:tg 
ScengéUng bortfatbir meb l^ane øavHgbeb faafnoire 
bon t)iferftf!rt Segn tit tgjen at ndere tommet ti( ftn 
Sorflanb" (eunømia 9« 319) méb mtnbri Gpsbom* 'p / ■ - 

mm ffttlbe Mre pctiobtll <&«< Stir« flg.^ ubefiHnte 
ftwibe wnteMilbna«*)* v - * 

Om i;i(re9rielft i foaDaniJf Jcfffari&e fom 
ti«rme fig aff nW^ed* ^ 

&\}natt tit)ot t)ore Spjlrmer {luUf antoenbei poa 
coticrete ZUfcetbe ec Stngene« 92atuc-tf(f ganfh ft>a« 
renbe tir uort ^nb^eUngec og Stfirihioner; ifiebFtfcr 
bf gorpe fonbrebe SBegrtber SWenmffet banner fig' 09 
maa banne (19, ftnbcr 9,aii i bm t>iHf ttgc "sSecbtn dt 
aingen«« Qrcenbfet faa «t jtge fmelfe fatnmi n , og 
t>eb be idelige Ctxrgonge ber Debltgebolbt Jtjorbcfotl^in« 
bilffii .oocrbeDtfftS (^an om bet t)iff^arlige og fubjcctbe 
i be af ben orbtrettbe S^^rf^^nb Debtagne ®|j(fmarfer« 

giaar t)t faaUbe« bifiingwe imcflem aflr^gnetig« 
^eb t% tttUrfgneligbeb/gtibeb oyttlribeb. fKuetig^eb^ 
Qg UroueligH afen pfp.c5iologt|l a;t)angy 2(f(fnblgtf«> 
OD rotnnefCeUg fotflanbig 9løttnaltt(flanb/ foa fan 

*) at tjeforbnet SJofitie* og Jæge^gilf^n uHn Hn 

fPaagjerbenbc^ ^nbefpærrelfe, faalebeø ferm Hp 

Dcb t)^tcftere«bom. T forrige 3Car (1822) blcofail^ 

fat for en formientriø affinbié SorbroberfFe, turbe 

; ' oftere o^e.ftt forétr^ffe for^enfættclfe i ei)©aa- 

' refi»e, f^oor «®wt-af anbréOtfjttibige faa let fan 

, fremfalOe effer fori^ge Øpabowroen. 8o ' 4in»etibe|i^e naat ;bec tagcé J^enfyn titbe frfiliggfnte 
Q^itfm^t i be ihiDbfatCe Stipanbe og f« Qv.%tthtp^H 
un imb finbtgt pDeilæg ^ottM i ^araUt mb Un dias 
finbe; meti betfamme er itU (oengcre Sitfo^tbet/ tid<ic 
l^i (etraglø IDi^rcgongtne og fammehligne ben i ctnge < 

^ @rjOb afftnbtge inib betl faofolbte frie SQtanb^ jit)!^ 
gorflanb h i b^t @rab mbf!roeiifet (if mebfebt Srga* 
ntfatloii/ fotbltiibee t>eb Sotbomme/ omtaaget af Sntt# 
TUUiS/ fpgeUg forfhm't eOer, t)eb IBatie ttiiberorbnet pb9^ 
ftfie JDtifter, ^ibenflabec os Jfffecrer« SSi nt^be f)it 
te famme UBartfled'gbeber meb ol fafif^tu ©tffnbfer^ 
fom møbe be fpfiemattfPe !Ra(utforf(ere paa Coer^atiø 
sin frOt ^^Atiter tt( IDpr fQec fra 3C(caltei; til Socbarø 
ter{ og begeibeligt er bet ftt iHffe S}aii|IeHgbeber maa 
inbftnbe f!g baabe tibftgere og t (løcre ajloengbe/. naat 

! be ®ienflanbe/ ber fla( abfCtffe«^ unbbrage ftg t)or u^nibs 
tefbare fanbfelige XnfCttetfe, faalcbei^ fom ber ^net 
ttnbetføgelfen bretei( f!g om ^enhepet^ jifpc^qlogtfle 
9lalttr. 

JBetragte t>t be SletMøerbe^ Sremgangdmaabc 
meb ^ehfpn paa benne^^unct^ \aa Dit bet^ froer jeg, 
beftnbe^ at be fdaiire ^a^e ooerbugg^et Ænttbeii enb 
optofl ben* 

$«or Sittegnelfe og 6traf6ar6eb bømmeé at 

• finbe eteb antaget vel forifjeaige {Srobéc af begge« 
Sit (ot)be^mte Citeaffe maa utibertibeti fHoerpeø/ un« 
beetiben fotimm^, ogfiommeeen fati fiente Vnlebntiia y - :. ' \ . \ 

VrtUJaaDiI af o&|n(ii»e fem fu%etide.4lyiiite; ^ine 
oe^ ^CKbrpbtlfen/ Uffe Mi^ 8ttttti«iø<iiiatibni feto« 
9>aa ifggc må« oøfAa top« il^^fim t»^ fQabatUDr. 8««^ 
bpbtlfiri ®tt(kf l^iotom Søueu tnttt jiHWfMigt bf» 
jlamntr* 9hi it bn, bl^nbc l^itif fabj«6tta^ &liiigif# 

] fet ftrt/ nemlts eibmMe^tsf^«^/ Siw«/ 2iin«fiiiltig/ 
Ifib^ og S^cØdiibgft>a«^b/ fatn paa .Ontiib øf jtm bir« 
veb^ IttMbcintebr Snl»ct (øétobt^cmniilfe tnib, «toitit» 
belifl aRtpneftcTMfUiib) fmitir bittasie«, fim diiitféaf 
Sil^anbe/incb ^CfffnbtfiM« 2>a binnc énlUrier Itiik 
yegmlig^eb/ faa fEiMb« man ogfa« (roe at bftt< l(|l«g» 
(ebi 3ir#aftbe ntaMt Dirfe fontrinb^t 2;ri(esne(rf, øj 
iMdéUgm €fe be føifbum liågtt i ^oflag fønr gøcmU« 
bilff6 ®mtibt*)« 9lttt be npne Srimtaaligft ii«|tt 
al 3nbfl9b(lfi af biffø Silf^nbe paa a førmUbr yøfT« 
Itor Clra|^tø«e* dftcc btm er ®rabertre i 4|>ifnitii» 

>9en$ gri^eb (Tgefitalibt in SKaaUfiøf for Øtraf fo^, 

^^ØrAbenii i bmi! SmntoraHteet (fim«;^ 34X Del 
|K(r fttbiiaioe J^t«f»ti bcekr: {tg om gotfeelCet lif gor« 

"liyliflft øg bfttegørfnt^etytte,. mm at éri^øbenf 

*) jruinf<|>rcb !♦ c. §.123 antaget/ efter ÉibetilFabtn« 

®tab bg Oprtnbeljj^ , fttlb / meer eiib balo ^ baU 

og minbre enb balo £i(regne{fe« $da lignenbe 

" sffiaabe bomitrer Jiah om Slu^ø og Sorfltanbøfoag« 

b«b* Sen f!b(fe owfSfeø ogfaa af JRorregaorb fom 

' ^onnitbeUeågrunbr men ^tti raobftdef OTorregaarb 

af oot htxømug^9<i let @tti>pr. §; 77^) ^g fJg««' 

at *aoe fomjrW beir motrtJite og jurtbiffe Sil# 

vegneffe- . :.*)'' 

3ttrii«bM!nf(, 8»b<t i** / g 8s . 

\ 

3it(ffrMfAMg ftttm tiekei»iti9o6 tBif 8or#atbi|^dt» 

|fb Ihttd'e tftm. til .Socwtntfblf« af ppfit'm €ttafft 

jfOtm^ ti ftt Mri t^tHt tmøb tøt^tif fflti fom fmob 

Søt)gbtiin§»n4 9l«titt (Himrbad^ ttbtb« (• lod)* 9a 

fta tmi 9tMhimtnh4 ^t Un: "{ø flmi Jtrafi€Cfafi 

ffføtii* Ihf øwvDNbt/ jø fi^rrt Araft bffl^øDtr tin at 

fiMfl 4 teømvUt'^ (6m. f>. 199) følitlijl Al bm 

føiteybtfib IMcaati f^t^ttt møtioctit Socødtfft af 

Ctrafmrat^ faa jlffiiiiféltC at baaueiNiif ab ^ ber. 

føfløiwVUfaaiil/ øé Sø^fldiiblføagbtb bet fømin^fkr 

IDIøb|lil«btil> fiiarftf maatle bivitfi exa^peratio enb 

mitigåtip poen«^ fHt^ bet b^or tøøm b^^r labtt 

ettaffim itbtPf mt* fiSitlt Ng bat tit faaboti Clitttiiag 

•Sfda Mtti bi<^^ af gfttttba^'*') øg al btn fetietttr 

Umt optiøfi'^) tto møtificim'*^) fym« iKe al 

Mrt fti ^(m$m^mmaAi mil Un mi^it (Ktiiiib« 

fMihig; 3 tør bantlt Søødiøttitig fca m «ribcf 9e» 

fiøbi fittbø y tt mttift agt 6|røt af bfHf faauw DfUi» 

<i|^ i ^«iiiigffmé lit M bcffittbct, gørøcbmng. af 

18 £icbrvi7^7 angaotttbt Ittng^tibigt øg nctottibøl* 

ff SRinnefbfg flf^tbtj^bilferl t^ aOnibt det ttib«|øU 

*} 9|et)rfton ber ®ntnbf&(e ttnb (SéunbfregrtfTe be9 peiti« 
tiisen Sed^t« 1 Sb« f^^ 421 'S). tebrbud^ S* i^u 

*0 éunomtaø Sorfatter et ($. $6) f^tti itU eiitg meb * 
itutxba^t^a Hn føtit itU antager Sortfottbørøag' 
' beb for en SfierpeUelgrunb ^ men enbøg før en 
3prmi(b((felgrttnb , øeb u b e fl e ml c Glralfe. 
0^) a. Sebrbuib §» lat Not, a). \'' m \vx ^tmMni (et. l^jbM ifttf ^u ^ tf.) *W M 

iaønt atitibflveMaii MMgti iawllim fM^oii 9lat|«t 
>f 8«nittfitii« IBni8,'>«t «lb«ti< itbKtiKtr éttafl^« 
Vn«tttfe«lf(» Od b(ti9'*»f»ti<titiifMt«i«bi|^ Wittealb 
f*ir tigrfttm ^t aii«(ii*ii fA« j^oia^*. .6aiuib«l ^tt* 
twrt# attft« »» flfttttiMfltetiHct imitiitt Mf lltfi, i« 
«ft«r 8»tft>aittS«»« £>(» '*•» tM«MM $«tP«itwii# 
enig** «g «flt k*M» . b«t nu t JBtfieMf« »itaf, iaul. 
IfW futMtmntn tl#toff»(i^(b t)a* wii «•« »4 b<« 

flttMgt^« SilMgtltlifl^ |>«(l bw otibttt tHb«, ifclliib« 
fctt (tbbrt ttfttciU* tnoti»o>tttnt ^« MMdgft bjta <rt 
fttt»< étib tiØ «U tttottøl* albcl««; i)«é (» ifMgi btlM 
9rittcl» M bft tnagpaWg* o« tutloii^dlil* McyM*^ 
%«? iH* <HttM fiflbi ftk.fnttloMata iimabig«; b«M* 
«w< tfttf liitt t^bnjt Øtaagi gMbtbaiag i.bM b« tigte 
fkim b*tMgti4 f«at iabtabt to(P4abiai Øiag^ M <e 
i^((g« b(t fanub*.«t $iMM>« »g i M 9»M'€lM^ 
#t6fr*f ii»tM4«akbi ftm fM(l«abig«.«t«aait((; iK 
fMlttagi'b« itf« ^Mé^Affmt bf« Mitattt iaMgiaMi 
'9tiBttbft fa« M ii» >*ift(e ØtioftMttta« ^oktb#taf{g( 
lagftt •(im^ tU 61 b«9éttNM <itt«f6«i(tbfa« Omft 
tfttt bitt ^ett« ^ laiabH Siifitb ^»øtaitbieotoea le 
«»ttttaabt'"0« S^» b* bttiafob |)affct(t (9r«a»ffa 
)«>. 6at^* <tig(tag f»« «9« ttNW M (^cNmfag b« , 
f«Utt bfal-i CÉ^fft tti*6Ni(^ttbig* dg Non ca^acrt 

ni«e (lflbfaf(Jcl w5 b«4ifSeJ:fAm«itvtif«reb<ft*f«« 
. |(rttlb«mw^ moilyoriimy faei befiiittbM bt ifttf i^i9-*7 ^ 
6-^6^17 08 >t(a9e< føtøettft f«r Gccaf ubiii $t bit 
onbf fDtøtiQl forfjtaidf 6($f (f eger ciiifltsf SiApV^ 

/SDtfn iiaat bic nu tn§ttt faaboii fl«tf.®rft9^b(f 
ffttbi^ i grdlttffii Mtt b<t ba Mft ttgtigl tft eoi>Hi fti^ 
Hifm en faAban? Øtacur, fom.t>t.i ^lU btniK ](RNinb» 
linftbat føgt al éøbtfljøc« (fcc tfier §<. 9 pg$« is.}/ 
ftaboife Oongattdt fva 3«iNb til UfitJ^bogoitiD^itbf 
SUbafigaitdt fM Ufril^eb til btn @f (ib 4f Sitbt b fom 
fefttnset Silfesiifffe baabt tu tfliftteligt øg ifølgf (Srfa* 
tilig rimåiigt/ fin ba Sovgitfnm Dttre buetttgit itl at 
iiiigu biffe £)t)«fg)atigf eder ol feifmme becfMiø ot 
4(lgt^€kifpii? Siibflig, tiaoc.btt ofte n itmiKligt m 
te^iintat ^øitiibt capacitas' motiyorum t alminbt« 
lig imibtfl S^Ø^tt^ i^^ fitnbit €Slcb «Bcr t(f e^ . mm 
JGmiimmti bøg i tt^ft xøttoil 2ilfttib« #at bt^mim 
fg nilf» for éttcr ttaobr fan. btf \m^ tmt rigtigt gt 
tobe iNia ben tnt 6ibe Srtljcnbelff og paa t^ anbf n 
Cotoftig Vtitettbet^e i fiA pbetfif ^Ctongbcb 6fb«iigf af 
«it mtntifffifig. Ciltortiigi om Sing bn liggt ubHifgT' 
l^ti mHitiefbUgt Crtimbttftg SitfilbfHl 

iSftic. mit €Qbniitnbf mar btf][f ^pørggmaM 
btfoMif^ mgatioe^ men icg e( langtfra gt ontagt at 
b« 2aDf|^iibtge ttHm »tøe tO^i .tttiim:t)irri tntge m<b 
n^ig i^cn« 3(^^Øi^o<t ^iitt ofbiUttre 3tibbfling og flatye 
Xffonbiini n unatui lig / faa te btt mueligt ot btn 
mitititflfltgf ;i(aiibl 6franfir Jfff/^ tit^biinogtt > ^ i 95 » ■ . - 

'Ølaab om suam cuiqve, f<ra n bit mittlt^ (lé yoli« 
tiflé Orunbf^n^ ttbfcMe en forttiiifis ^nfl SNmr 

' iin»imQnh$, Sten ffuibf/ fom frs n ttltøteltg Itt 
At oncoøe^ ^ti tontifb £«cr, ifølge l^txtrfeti {DNtim» ' 
fFei tnttii n alMt$ ft\t lOrr atbtlt 6 bunbii i fttt laMrt 
tei8f«rftmtf . tonht (cr§. 7 ^, 45)/ f(»(ti ^itit 
liget ttl Orutib fDtbetme bt S{#c<lttcM9toiitig, foa 
Itoer {cg ac tucbt |Kiaffoae, atttn $t (Mgnfoais 
follfl og forta|le(ig fBofi^ og fot SBebtfcC aj^pilKrer jig 
liliiU (oab j<d ^ibtif |far (0Dt{ti(igH6<<»tføff Ijiciem* 
3 l^Viittn tnb JDj^tinbilfen n tt( btti iuribiflé 

^ Gtttiiing H^U ^ADfføgt atXtribe^ og ^mffin 9Utø 
faibigdiøKi;(f^ bin mb maatu tart i(!aiib (iC.at mob« 
tagf / faa bItDir M bog t>ifi at ben inbbiflec Xfommu 
fen i mangfolbtge San|(e(tg6eber* fRaat faafebel 
Stuecboti^ anfører en retføerbig og i ^øiejle ®rob ^fé 
tid 3(ffeft blanbc bf Siliianbe bcr atbctc ^ bør ubelulfe 
Stlregnelfe (§• 88>*) meben^-l^an tife Ubir nøgenfom« 
(ilfi ®rab eOti Vrt af Sibenfiab lottime i SetragU 
tiing fom Sormilbelfeøgrunb <$4 100)/ forubfoetcer ba 
ttfi bctte at en Sommer nhm Dctre i^anb til faa bet 
tiøiagtigfle at (IjKtne "b^n (øtefie ®rab jEif Vfffit" fra 

tn meget i(^øt Qrab af fomme« f!bett bet førfie bebiiffr 
>) S(tia(ogt utcb et 6t<b c »or banfEe Soo^ nemUg; mUmAlA^ Ut tiiM Od affMrtttfbii* £>9f9lM(e 
$vfi ilfe ^etif Øottattfn 2)u fanimi gtttbrt om {Rim 
fhv Mr iigeUM -'i imtfltQita^ og uforflylbt ffaf frk 
tagifff CSb^r (fifuetbac^ i(ib.)*)jliiebftil fttn i ettp 
'l^iii Mbeti <lfal/ tntm albele« toaen Sotanbtitis 
Bi^ I CSti«fb«rbtbtii fflfcc tnbog vii?f( fom €iff«rpif« 
fK^^nmb (<S^inioiiiia 9« 915* fRcwreg^ 8ocl. 
^* loia)« fRm bin l^øitflf €k4b of 8titu( MH 
fBiiw^ilh n wnfttUå ae bi^iniinf f$tt93> stadium 
cotnatofum liibfiiibfi (f| 9$ t brtU bf gaae^ ntppt 
l^fbfybelfti**)* 

"^j 9f( ^nta^ ittf benne ttubtdøelf^ fon a9(>tø tfUt 
' mt Sooe cKer beree ^onoltccermett bifTe fone« 
mtd ogfoA beri minbrf biKiøe etfb^^u^rbad^* Slu« 
(en er faare aimlog mch 9al9c^f>f og be( eeitfe 
itben drunb at (»en afntinbeltde !SD}ennéffeforfl^anØ 
' ^tttt H ®are 09 ^c ^emfebe i famm^ erafTc 

Pfte er {Dri^<i(Mftbeb ««rfaa tj( ealjTab 99 utt« 
ber/ibeti'' <sr et| tuf^elbia 9(ttu9 bet ber freuir 
falder en T<^tut niwWu« af ben ftnrnreiibe 
jpijpofltion, !parr9 anfwr Or Ct §. 746) om 
foeni^ en^^rfmornbi b<r pat^ m'Dai l^apH fore« 
fat dø at briK^ bi^^r toenbt ilø^t 9Xabera en 
8(affr9(ttm og en ^tafP^ Qeneoeri dt ben ene af 
bem f{{ epcteptifTe 9nfa(b f' firre Uger, ben anben 
blet> btrecto inaniaQUf og magU^ inberpcrrreø i 
longere p^* 

♦'♦)- 3»<crfeligt er b«r Pauli Z«cch|i9t|>fagn: "leviter 
ébrii plut delirant et in furorem pronioref tmity 
^tnm fmnme ekxii^ ((^uiott. niedic, leg«L p^ 79)» ØlmmmUrfcv »m øftfta mtk ti«ttii &|imtRr« 
fom^eb foifiUOige SkltffffM SRciiragfr ^m hlfft 
lt»nibt SUØanbt og Irné $»bfi9|f((i pM dfOffigr^aø 
bni# fod i9ti niAtt finU, «if be j^otriin tft tnbbycbel 
tnigt om SlefiiltaUnii epffr w bf ^lintipa: ptia 
loiifr b» ffuBf bMge# *)f 00^ |agfr jeg Ittf/fU^ ba 
tr btr »égct af btt i btiitte Vnlebninft førte ln^^ibtfré 
Siatfoiiiiiinfiit font ifff Hn itbbolbt in ^re ug ^roor* 

, SRfb ^ftifyn poa 9|flifi(ift(fm| f^iffieiitge 
Ctyrff og Øttgclm^lftglj^fb mobtc jpommirtn bt fam* 
mc SaiifhMg(Kbfl lioor b^^li foi tog^f GopacttntOø 
&tanb\m^ og meb ben ofcé S'MIlraf f K«r Sfifiettbtir^ 
imcaembfliMftwX^^^APlfie og bfti fattUlfDaMittiit, 
imtK^m bni $o(ntff jPpfaienbf og ben {Rafenbi^ ime(#' 
Hm ben SiAiitebi og Sbioten# {mtatiii ftraffiplbig og 
itttkcgiieitg 2((bf iboip^fløodeb Of U ^t (f^ §* 7 9« 47% 
J^ooc fOttrj M ir 9er at forbltoo conffqocnt tmtt 
ogfaa tSrrfarifigj faaUbt« f<e< bet af ^enfeé Xfbanb« 
Ihig- (L c. 2 ftb« 9t 980« 315«) <Kt nøg^ Sorbrffbert af 
fMtlii (boUvifl apempttamttit ett bomtc iU £øbeii^ 
til geengfeiofiraf o/ftt)., mcbenO anbip beifentUgfti ltg» 
uenbl ftt ecfl^rffbf foi 18ant)U(t|e^ fa, ten 09 fatnnif 

*i S>tnit^ 8ør(liefff øM 9nhtt iffe afeite Øttb iipel# 
Um be «(bre og nøere C^tiiinaififler mtn egfaå 
imtKem 'b^ noero inbbQtrbeo (cf, 92otB|rcg. tforefé 
S* ioi9ri3, @d^(ege( 1, c. §• 5K Jtfeinfd^rob 
1« e, §. 10710 eunomiii jlt'38 i 5^* S^utrboffr 

f« 88 f* 100 og loi. 9nføti/ fom fmii l^av voenttømf (i( 6(rof it ^bm 
iUDft^tfiétibtfoni t>aiiDtttit* .^ 

£i(»^bte« t»et **ai tti 2)Miiiifr tffer ea%tta 
'''£)iii^iiiikis(febir »fit t)ib ^jitp aftn SorgéS ®(føii 
"maor afgjøte om bin |>aoj[ffflbnibe b^r funntt fnbfie 
"ftn ^anblind^So^b^Ib (i( Souen itter tfle" (d^unønim 
9* 128). Wltti Wt9 2tlfciCber ifølge feloiftn Siatjor er 
blanbet/ b^^^ ®i«rtiingm er bcgaatt i in £).t)crgaiis6« 
^Ufianb fra {|tib<b til Ufrib<b, b^Dtltbeg ffat bo tntm 
Sftgtn cUer Cinfioenbigbtbicnt (utine oplpfe at bet;i(le 
tr blanbet og at So^^rpberen ^ar oemt enten frie eSef 
effittbtg? 

Sil WttU Zirfertbe beéuben eægeng SSebotrfning 
lit &ageng jDplyOntng fomeidmeltg egner ffg og b«^0^ 
lebeg £lt)oefiioneng 3Cf$i9celfe efter nu gietbenbf Øltt 
ofte botft. ttbenftgt^ttdfrg ODerbrageg f)atnMtm fo^ 
l^n t>(tp (§« 4)* Det bitoer tilbage mf b et 9dr jDrb 
at gbbtgjére >at Cmflcenbigbeberne ttle b^U^^ <^^<ib (gn 
lebe iDomnieren rigtigen, at be fiunbonr git)e fletSntcf, 
Punboin et falflt ^pg og at be ftln i 3ilf«lbe^.ber ttben 
ct bore tit be blanbtbe^ blot tre totDiromme og bunfte,^ 
lunne ocere faaioel bm Gfptbige og fbrfliU Vfftnbigef 
gunflige/ fom ben Uflplbige eller t>tr(eltgen Xfftnbtgo 
ug^ndtge« Staargorbrf belfen f« ør« er begaaet 1^ bet 
aOerforPe Ubbrub af en, t>olbfom men (ortoafrnbe @]|» 
Irnpdb, efter en \a(ihan Zilflonb' (oor Sifpoflttonen 
til Vfftnbtgbeb bov tjæret ter leengeré.og bibtil fun Xn« 
lebningeh manglet^ eUer i en faabon periobtff ^ffftm fdar^m tfUf SShUAkifnni af'%<u; «Kfc btgaott unbec 
en amentia octiulta , fom $(atnn tcdhn ben o: ^i90f 
b<n ft^r35«t 6« ^«ft«t^ f f«tibt btn^ot wwt JHuU 
tneb $ot{^; eOn t ØWAange ^a.cn mMtieiUbtsfltlte 
Zffnbi^f^tb Cir •excaQdescentia /uribunda , - {)DtIfft 
ttfe a&tne ftttbir 6teb 1^6 Sungfttibigf men tfUt ^a^t 
lom ogfaa ^ol Sbtoternej eSec unbec 09 formebelØ 
in[ 3Cf jinbift^tb^ tf ^\)i«it|:om^«i(l ®loa«/ men i . faa 
rittgt Scab of ben bU^er tott^lfom« iBe8it)en(fbftiii 
isnbt( bédligt Kaptnd tunne enbog wtf af ben TfrC 
at be fctt) funni bibragt ti( at fotminbfle og l^ttbe 9>a# 
fori^Øinrøy faa(eb(6 Ian SSlobtab af foctljeaigCi^'atir; 
eUfc M cpflenbe 3<^^tv9t <^f ben mU^anbUbe @itn# 
^mib ytttbfeHgen bringe bm notniaU 3øt^nuftgt|ib og . 
fne SBeDtb^l^eb tilbage/ .^g Dommeren ferlebef ba 
let. til ae antage Sjerningémanben for at |tat)e t)i)rvet i 
ten fainme friffeb^tiiflanb unber SRiégjemmgen, fom 
l^n ftnber l^am i efter.benne og' tnb^enter (Efterretning 
om at l^Wforlf^tt {^at t»oetet u .JSmvenbt tunne fBe^u 
t»en|^eberne unber , 9Ri«giér;iing<n og efter ben^ie ^aa 
flugtfii^ nnbet yaagrtbelft n / Sor^øreto« f. b« ogfaa 
t^fli^ af ben Statur ae be fremb|:inge en teini^orttc^fi- 
ffnbigi^eb og ben fom t ®ierningené ^tebttf oar capa^ 
motivotum frilienbeg b« fom Ufrie« 
'x...... jDmØttnbig^ebetne funne (ittfaa Deere Atlbe til 

nlimgfolAtgeSfillagrlfifrijDcinmette om bife Zilfianbt, 
^ tWS^^ jN<^(H {^^( i nee^e $« 9lo, ^ ftal o|)tpfee om^ lit imcifmrtiøi imiBitti kt Vffttttigt f«m m inbtfftfr«' 
fc^t førM ^1 ^01 taft £>|)9i««ffo»9f b , og bi^VfiliiWgt, 
lofl Sft^anb ir iwM af ten« £)iii9h)iiikf , btit»er 
Nete ft iipt Bft^Uf pøa otOm^ttnbig^bef m (atifttfrd 
Ét t>em »fehbattige Setotfirt ^aa betle nU^omm 
Senain.; ; ^ ' , 

fforbritidét M ^tmtrtire ot^er tbii^Iføtnt affhp ' 
Wge Sortrpbere. SR«rmere SSetragtpio^ afOutø 
' g4n99tt(ffatibeiie (miøem srffTitblg^eb oø dfmttt^ 
Wi$ SBfeitttifreftriittft/ 

8ariibf«lti fA ■^t"im gitfbenbi Sof^gfonbig ø» 
•fffflfligi %cthfiifM$, og be af beiié retéteerbt 8o(tob 
fifl nuHlbagg fitrgti 9)riiiciper (oeflitt fan tUn im > 
f^roitbrii^ f^Ubfnttø f^i^ Xti^agilffti af iit capack 
tat motivortttn fom ({abig Jtlofi og Cf(c<mb|«ni^ 
im$lfim t^Htb og Vf^i^tb^ fittb etcofbaiH^ tttif^ 
tegtiiltgH/ ttCi Mot if it Soflif af bm tdtitiffi 9iu 
mpp^M fbigefti 9^Éttf Witt oivffHgni gKnnbn i w 
tiil y«Hti^- tttbDfiibig tfliv bl biflaaéitbi mranifMige 
8or|olbr og Strgi <if i>ør^tfji||bllfi« tta(ttrllgc€!(ratt^ 
leci fontbfdtti ot a(t bitti og tabrømnii tit, prout / 
ret fe hubeiit nuhc^ jtrogflabitt a|^^itt 8of|o(b<roø , 
gil/ (bbiiftet bl meb Vf|fnblg^i1» ottalégi Sil^attte 
|fff S* iiO uUlutM fra Øplbig^ib fom goimiibilfirf« ^nttttt*% fdi litoir Ytr mUa alf iSist tiftttt M f^f# 
tot of 3tinfni# niiér ^(oii f^atr bet vaalklidt Jt«M i 
4«tt)lfoiiit ZitfttlN «r ftuHe offlirjDoin OMc lu f^f 

4!ioDtbforbimgeir er- biti ot ^tfii feto nftmbtr 94 
élitaiffiiM |tfii{|rtoiiiiitc|i^t5 I bttlf 9t»R^/ 98 f « 
8rrmg<ui89maM $i(to<irlig(eb/ 9d ar (Tiui^ fom 
Søtøf *nof > itff iWbe? tU biiii ^flrtnge ^ffenbriitji «f 

SBiiblKb/ Magfirb« |Kt$itti>bfbf» af Itu mmntfNiis* 
Sttffitiai 9«9tffaal^ 08 tUffaainb? at Nu maat atfoi* 
Iwste 4tiii|f)fn fNTbt (ati ifff førmaoe?^ at ayfffe b«ti« 
tab ^am ifft btiiifle ukeb ffg ^laa 2>«infrinfeibif nageii 
øMitrttin SiBtb txi 3afH9i«beiitff|ia UftttiftaTHs^fb 
i bctitit 9uiift^ itfe bfn iidfitnbtbr9<ilin9 atbm 
jmtbiflf ^nffmlfe at fliøe $t(f<)etbf if OMmiiéffniÉ 
menbf mrb 9?aetttni^ f Pr ligt faa y^HefcV^tfl ttgeig/ 
fBn j|irar(^(ff ?i(fi»tbf8'# f^m bffi utaafee fr i^ofittfl 
mb«! ikMg ti oiivaatif ttø 1 |ab lam fvemfar afifug iiib« 
rømmt Segcibtt om %^vM%\^h ben ftøtfl mUtliga 
jDmfong cWmdp), at t>iitiogfaa t(t ?aiib(ii>t ben 
9tfgfl (rpf :at antage b<e Stilbefle thbtK bet Slto^atta 
]ftet)ifeat Sfcflr ben f ttbe anfeei }eg bet af ybeiffe I3ig# 
tlg^tb at ^ttiiden forft awttbife« fly tm bet falfN t 

. ^) S{(#rce(.(e(iø Ortiitb tt( at antage bttte for be»tt|l 
af be tigere CrintmaUfter imob te 3S(bre bar feg 
oel itte funbet; men ieg fraffjøer mig gjerne Contt 
^ftence til 9^i bomme btr^n* <ii 93 ^ ' • " " > #ftbf itttr'tht »«•"(§♦' 7 ?>• 45) oft bffttiefl ot J^aii 
tiffi imm at fiente bi gtfft«i«g« btr flobtawit/ «t 

fibfeife æil^dttbe i mongt Dunciit (mtlU fammtn, at 

H( gi^ell £)»KødiK(f J'ra aSintieflfl. i Z)aac<fl]^ (K 

SRtnmfbt I btn f(I|(ab(ltge 2U|lati5 og om9fiibt&t»er« 

gongf f^a'bcii einbé^mi^ittg , bet til^ttbit 8igbbtlft 

^of MgHtig« 9ifUt«|feb<r, tU beo btf ubitatffv fca 

^ famttif, At bet f(te ef umu^t at afgioft em ben mh 

Hfk gfi^b (capacUtM motiyorum) i en Socbr^belfel 

Øtfbitf Jidr fitt^et eieb eSet iffe^ fomt at 6er te bm 

fiør^e ®rab^af eigbeb tmeBem fBtaiigeti va^ fit^m eo# 

«eita Sntbfel n btagt i ttbførelfe og aRanget^ %iiH|i> 

' fdiii paa ©ruiib af manglenbé cåpacitai motiVorum 

iarnttbgaoft ©traf. . 

8of at bibroge tif ybee mtf t at ubltebf en faabaii 
Jtnnbfiab t>ifl[e di noget »»rroeie betragte nogle Ctew 
gang^taHanbe e8e« !WeBettigrobet 4weaeni »fpnbiglHrb 
ag almindelig fWenneflefotnuft r i bet t)i ^fare biffe 
unbir folgenbe60t«brtBH; i) »f fe 5»eBemrttin. (lucida: 
intervalla,) eSet hitet mitterenbe 3f fpnbig^eb. a)glpa 
'Sbeee cKer fiartfeiJBattvib (msania partialif). 3) 2}a 
Iwm ©råber af al ®lagg 2(f|!nblg^eb.' 4) Ubtrffllngé* 
flabiet of benne ©pgbom og JReconMlcfcetijen ff« . 
fanime. 5) ^olDføDnen (Status semisopidus) og 
lignenbe forbigaaenlje ©elfrier, af legemlig p4>rlnbelfe. 9i .\- ■ ,^^ ' 

6}l)rfaftf«ttiefMéSStiiitlftKlriD(laiU«^ Jgofir 

, I) Stt ir iti Hmmitift 6(mijibe(t9 'geibftm i^o« 
tem to liiKtfm fcto.i^aM .$at>t Sitlig^ oitaftttagt 

;Mbuwtbfmnt9'iS9tfltiMfif ^mM^ntXiiflfinh, øi 
te M» XfftiiMtM f!fbft tffnfi ^i Mal g«i(plc^> 

nntod^ tifmtfg at et fDttnmffe (am ftntMg^o) iKgao^ 
^aiiMttisetr, ^ei ifttftliif \}ol At f rftfifi |<un % afffn« 
. tig^ DeMtiot« t m uafkubt VffTiitigtlct mbiU ^il 
t»\fn t;bf ir eHir (i^ttuN^/ (^libi^ ni.^oné jppførfef 
f »Ilte mittettmjir iii.{{tflirfi,af Mdi^ JEa<ibi|ig^bif# 
rSofmir tOtc bog afJi^itibliitgiAibftt fc^iiftist Staiiti; 
•g far bi»Ufe ^on i((i foti luet^ié^ tU Stgnfab, 

YBiditEil trflmi« (UP $tn Zmt9if^ i^nrnm 

iti 2>aart{tfli (ar al aaifbiairié am^ #tfili> •ifteriti 

gaU SHf tatifttffa (ct^fiti. a((ie*i^|kr i qiTi <^iifiitibir 

m «all# ^ai bir git}i« |»iiiabi(l og ii(>jli9il qy^^mbt 

:On(ivmiUtiriiibi) $ilf(aiibi 4if JVfffnbigtiib^. fimi at 

(iggi €lag^ i bi frii fDtiOemrtim i^ttri (Tg intm fle^ 

/ iln (intervalla lucida, dilucida) eUir f megtt ringl 

/Orabcr (intervalla obscnra) . fda ot moft fornuftigf 

tiU ttd Ian fritage biffi^irfomr fra 2i(r;g«ii(fi for 

aDi biriø ^anbftngm - . 

9Iangi Utnbt^iibi l^a^:Dtt ^art løir l«|{ om 
dilucida i|itcrvalla, tsin |ig $ar biindrfct ot*bl^ 
tinni giøii fig it falfCt .SBigieib birom^ i bit bi "•/ fMh fd imn* fm tiUlu tylglfmt f m Uttg»a«% 
9tat«\ l>* »fN Ufo /tt got^et»it inaaot ®an««,fc 
tUnfN »MMtibt, •« ot «<( ftivté tnbøft fonbeM fottia« 

^afO);(taie af ttoglt ØttgK^ftM Ua<t« IB)»tifl|(»/ {««* 
>ttt« tf ( Srill<intttttt«f JRMtt(bi{e«s^tUX<ir> iNt 
U»t (Ktofiflf* »8 t#kt(Ci9«^ tam.mve (9(r minltc 
fenittfiisf »8 (ttmboM (f«l»l«Minme((»Mf(af bm« 

£>«( *é V*of (CaOM Ml Ian t>«t( <>«tf*tt({ig Sm« 
IHft iowKiii fDHIgitttiitisn f*ttt M^mi« ''af 9a(ii«" 
(Wtg« 8««**S. ??) *i S6ll«(rf«wifctjrt foot NdatJl 
n daifai?' lOte tfttr Sm««« ttttt^ "i t)Ubttfé 

,"da(n^'*) iiibMMtt« «lc'»<«> f«t«l ttmm *« 
wHmbtie.^ at !>•(< UUtm mi Xfflttbigl^} m 
t^talnl t«-^»HlfÉ htffttmmUitU ttt mUMH^, 
H'W ^bb«f> "atttéae b*rf«^ «t afaim «t rt 
Wtnmp n off!nbi|t, fa* «t Socttt^his«« ^> «t 
ban «8faf i b(f «ifefp«igf*^9^«Mftit bot M, Uibtif 

f^rffe (Srunbe i ©♦ i £p/ S. ^ ft>t9ciati ^r> ®alM 
Cfitriosi) ^e fimt tfOtrfFe ittaDdte Sorftanbenl 3(rtti# 
ttb^ ^awiittw, bt Wii HofKattbd Si^Md <r ind« 
^r^tttet ^ ba i»ed ment« capti df (pm uttberlt^eh 
m fra Sortanbeiu WcpDe ttt bH bi^t Ubtt^t 
' / attiV tnMFr«rtfebe fil De TaaleDeø irtaioiie ?5rtob' 
~ fiinger, itub^ trtc (od jjitnDrfte iorfAtme« »5 
m mti\mt (tvH«"*)» ftiStii^rtM ttfkna« iop 

nta«t mm fom bf t ft NIitiiM at, f«{» i iaUcmittf* 
nnbt XffinUgM/ VarørHn« ten ftemealN« lif 
ttf«k«anlt9 aib af éinMiiMiftr,' fpiritMf« Dti«r, 
tUflabmbc Itsfmiis* €ro»«inn?< •. f, t>, j månti iu* 
t*r nMmligtUi agfaa »m ni(b<c« 8«rniw(Rjtij| «t 
tmbKflMtt af €agni« iDw9#ti^i«|(tM* 

£)t>nMibct latt matt itisitilunbé (i^Fi^ibé bi 
gieMlarcbt for at J^wt owrfut ben )>ertobtfre 2Cfjfnf 
iiå^eboiUl^USntmoatttt} tmtim^i fptieø b< ticrf^m 
isbdittfftibf at^ dat)! ^(iiDfiibt £)))m<tf(fom$i»bitt yaé 
benne 2(tt Ctergang ^ fom om bet Dae ben enef}e eroé 
ber førte ftaXfpttbtfibeb tU gilM og olminbeHg a»tn# 
tiefEefotnuft« ^»etebe føe duflinion fal Ut Dcert 
ta^H ^enfpn faa be fpfe aSeBemrnm (J{(eiit|tl^rob 
I. c.§. 105 ?>. «o4) 00 $ore W be ban^ ^m og 
bete« Sortorfere om benne 9ufitt, bo ^ehber befql 
be fom imcøemflttnber bat)e gøtfiiinbei^é Brug, fl^u$ 
paa ben Sib anteeé lige meb anbre fornuftige SRenne« 
fFer eHer frit banblenbe IBer^ner^ følgelig øtoffe« for 
SDttøgierntnjjer/ |»t)9rtmob be paa mobfatte Stibet fcecteé 

*) 6ee ørM«@ttpprem*K.8. 77. -Semelfuriomjj 

s«mp€r pvæsumitur foiiosnf «t demens |nr»(erit<» ' 
^ræsumitur etiam demetti de praesentj (PauL 
Zaofai9 Quæst. »ed. leg. Lib. e Tit. i.Q. i£); 

^ »<>a gjoB $iWa^ iTbrrptteiigen b^rfra ttnbeagctfer* 


- V ;< ^ ^ ' ' ' ' 

at bcP^mwe béitl gabe Stlpanb* 
- g»fl^ ttimt Xtibtfottng tU fiMtfoml^tH'Mtte 
tnao^ee fU tn anbeti tffe itatminbead ^fU t IBe&cibft 
om 4>mobr|f »fPubig^eb, b«« nem«« , flt oHt lacMa 
intetvalla aitfee« for fttlbforont, tfttbft^« of bt 
ofte tifuii liftaat i en f^rmtnbfbt ®talt af 69gboiy^ 
itwni- mtb oirtfe Ofb mati f^rbtpUr iniervalla ob-' 
fcura meb imervalla liK^ida eUei: fom ecegemi beffer 
Ubtt^iffe ftg iusaniå remiuens meb intania intei:« 
mittens. (Sftcr J^aétom •( ben ftbjit fjcUen og ®coi« 
get (1. c.> antager ben iffe AteO rofnbre ber er f)e«ober 
af et Ht)t t'il et bwU 2far imetterø JtnfalHene* . S be* 
flejie øtrige aUfotfbe; flgt bt begge, t>il man ftnbe at 
ben fornnfttge æUflattb er ufulbflcenbig eUei; blot txi\)B 
nelabenbe, og t ©r^n'ben fun en farrtinbf^et @rab 
(dtemtifton) tf!r et D^^øt (3nterttif$fton) af épgbomø' 

^nien**)» S»en tOlHé^øtf <tt f«tte faabanne Joltiipfe 
QReaettitum i SUffe meb be^ t b^Ufen ben fttlbfomne 
9lorma(ttIf{anb tgjen tnbtrotber, t>Ube uotre Mf^ »ng« 
ligt«, ipen grabct>ife £)t>ergang fra og tiLVfffnbtg^eb 
tt enbnu meer umUtienbetfg i btne Sitfianbe enb i be 

. faatalbte ix^tervalla drlacida^ og oni'be føifie gjelber 
i aKe SKaaber bet famme foin ol 92o« \jfym at anf«re 

^v cf.'gororb. is Occbn 1767. S^orreg. gorer««m 
§• 77 iP* 89i §urtigfarl Le - > 

• *0 Dgfaa af 3«fi(fc« Sbomafiuø næfltebef be fulb« 
fomment li)fe 3iitwaffcr C*ft«»Wi?»b !.&§♦ citO* 97 

^fn ittd^tffe StUeflneife angaaet, ba t>U it(einf((|toft 
^at)( en niPbtfuecctSidegiielfe foc intervalla obsciira ^ 
(U ۥ), ^mt$aaxh fpne# at l^at>t fammi aRtning^ 
iiaar f)an (aUr otti 'HilUtH a( fntitge bem for dtraf^ 
fom $i alMtimjiiU Sor(ianb<ti< fBrug, ubcti bog at 
rutine (alDfi ataffiibf $Un &aie' \$.ioiQ), JD# 
nyere GcitntuaU^iti SSetiiiig n formobtntltg onotog 
tnfb be i §♦ lo os pi fctinfottt 9)rmøpfi* SWit - 
biffe ttioa bt n«egle iniervalla obscura i iiiiibt|l Sorø 
^atrb, og ^oor it faabant Dtrf iHgm fonbt Citib ^oå 
«tt .%09btjfUt9 bir in<ia br g|orr S?o(b paa 6aiib^ebeit 
og ajttagr at brr ctiteii'(ICi3titet3ttUm( i^at til^^bf/ : 
otter at bet var et Intervallunr luci^um. Vf faabait 
éePeimnielf^ Ian ben ^aagielbenter Sio ba ofbange* 

II; S>e Ipfe SBeOcmrum/ fom Sooen faaleb^é tager . 
^inr^n paa, er langtfra iffr ben ^ist#e fijetob ^otU 
fen 3(fftnbtge (»nne fomme i en 24(flanb, ba ben pip* 
c^otogtfte fiSneUgl^eb af Gtrofitotxn« Sirffombeb bof^ 
bent tan antogeO; lasania partialis, monomania 
filer fire Sbeec , fom bt fatbeO , crt enbnu (ongt (ipp# 
pigere tnh Insania intermittens, og btffe Sil|}anbe 
' turbe ttgeCebe« gjm en ttnblagelfe fra Sieglen, ber 
. ttbeluffer 2(fftnbtge fra capacitat motivorum^ iføre* 
ba, naar en partiel ^9|^ant)irttg bega(ier en gotbrpp 
belfe i en gdnfh anben Ketntng enb ben ber leber ti( 
^Mi pjce 3bee* n ' ^ 

'2)e flejie 2(fFnbige meb entelte ^etfCen^e og 
Sur* SibOjf rift, sæbe, i«f 9 


- ' ' . ^ 98 

fpe ^butf .formdoe at ro^fonnere og bemteie rig« 
ttgt otti 6U ^trab fom tiltmtUt f!g btreé jDpmorrfi' 
tomj^eb 09 l!h ongoatr t<n ftpe 3bee, ja fetø on^ 
^onénbe benne (pg^ be p'aa en falff Soft« confe^ 
\)t>ente 6luthmger, 09 t^tfe t £)rb 09 ^anblinger SH^gp 
loefl C9 j)ønnnef roft (et George 1 1. c), ©on Jlt^iiote 
tar paa 'téii®Mi nær atf^e i Olibbectiben eg ubføre 
tfbbetitgie iBvbriffer tH2^rfc for ftn 2)utc{)iea florere 09 
'^nbigere vnb ttiangeh ^Tnben, 09 $at)be betl^o« en erfib 
txetbig iMotdl^ €(iaricféer. IDhn tiii et bet Kart at 
^iBir fan cpliaae (|09 Uo^bfe 09 eUtU ItgefaaDtE fom 
l^oé 9cbe 09 or bfe SKennefFer 09 at tfté affe 9tarre neb^ 
DenbtgvitiS ere Son iQotroter« SDerthnob (cerer {Hflo» 
rien o« ot bt fan twert GaHapUir 09 IRerønet (fet 
iSueton« SallgtiK §* L 09 L7). 9laar alt\aa et omøs 
raffFtNog focbø^tet SRemieflir tinber en til^øbenbe 
afpttbig ©tftte fortfcetter flti^ Sofler uofffteengtgen af frt 
^alenflab er ^an ba alttb ^pfbfrtt 09 ffraffefjørø ? $dU 
"^artovd^e ^axfhf tæret rnbbilbt fug tnbtti a^ant>itttg« 
t^eb/ funbe bet (^iatjé fritaget ^am for Tlnfoar om ian 
t)ebbre)» 'at ^ioete? énb om ^an ^at)be troet ftg at Dorrt* 
tSnglen (Sabrtet etter Aonge af Øerufafem funbe bet 
Vt>e utibffprbt ffam bebre? @aer om e^n 9>erfon, 
iefietibt for ffn Søøagtigljeb , øor forfafbwi tiT fljg refk 
gtøé fOer poUtif! ®rrøe,, funbe bet berettige ^am tH 
uflroffet at bolbtage eOer fotfihreietSrftintimmer? Stan 
man ftp^e at p 9Socbbi;(cnber eOfr SRorber er atbefe« 
Ingea @ienfianb for Slfregnelfe eOer nøbbinbtg et 99 ^ 

iQcapax motivarom faafn<H:t ^an ee ttitIatlifoI|l af 
Sti^tUi1)tb, felt) ta n«d( 3(nl<btiitid«n fil Ian« 9}i«# 
ainnhid paa ingtnSRaobe l^ar titøtt ^aiié fi»ogteibe? 
$re blffe 2)fpmctionfr ctiA fu6tiU fao^ m te U3 . 
Ufe ttgrunbfbe^ 09 fli^nbt b«t pfce fftiber CM at fA4» 
boime pofrHeOe &alflaUt ^aaé^ ooer (i< dt blit>e meer oi 
meec alminberia^^ faa er bog beite ifd alttb Ztlfcplbft 
09 aQertninbfl t epåh^mmtné Segptibctfe ^)» ^ 

III) @n trebie SnbDetibttig itnob beti'6fttiii»g M 
^Cfflnttgt ubfltiii|etf)^trogteé fi^in xm>a caj^aces mdti^ 
voTum etter en sbte 9Rettemttl|!(ittb Imettetn Ufri^eb og 
^xifyth l^ar )eg troet at fTnbe i te~lat)ne ®raber af flet« 

^ eiag« yfptibig^b* 

jDe Ut)tre (Dråber af Kfftnbtg^eW fotti jeg f)er t»i( 
-timtale^ trceffe« faat)«l i fom ubenfDf.-bet borgerlige 
6e(fVab etter i jDdarefiflerne« |)aa bet førj^e 6trb cri 
be mteti blebite bemtfrtrbe ei|et tffe^ ^a'gnti er gjort 
offentlig og ben^aagjelbenbe gjort ttn^'nbig^ etter ben 
ir forblet)en en SamtUtt ^emmtltg^eb^ ébr Un Xfffn« 
btgeé Slilftanb er betragtet meb Slgegi^lbig^eb af >ané 
9immt^i, er miél^enbt ja maaflee enbog atbtleé obett 
feet« .iDet er tnHpfenbe at alt betrr tan btroe paa 
tMf6e(big^£)mØMbig(!ebet f«<S^ paa^erfonen^^tanb 
bg Sormtte^'lthnjltienbigl^eber/ paa ^ané iDl^l^olbØeb/ 

' paa iSfanl £)mgtt)enbe^ 6;^atacfeet/ ogfaa t>aa Titun 

*) Seuctbadff anfeer ilH paxtitt tøattoib for at ube« 
luf f e^rire'gticlfe / faafremt gorbrpbclfert itU ub* 
' ([»ririger fra bcr^ flA*« 3^^t» 100 Qf^^an^ 7(ff?niidl»&/ oni Uix <r meget i ^inefatteii&i 
-nj lee at.fremfalbe; illic iffr, om beii^^ar t)ftret effei* 
u fotbun^ett nieb.)>eriobtfle étaptud 09 (Spamiåtiønn 
•Ser itfe* ^n aUt Vtf(t ii^^ihiQt Dm^cinViå^ibtt, 
hit itu t>oefentiid<tt foYanbce'SHPanbeti og ben« ^rtiu 
€t{>, fan bog t>»H af betpbeltg Snbl^Ptetre meb ^ert,# 
(pn pfta !lRi«gieitiingeii$ Zttregnelfe« 

S^rfl gi[eCber<betie om lien 6(affe 3(f^ti^ige fom 
fatbeé Siantebe eOer 2aabetigf , |t>td Siljlaiib bevogt 
U9^ fom ett meec eQer mtiibré olmiiibeltgv2am(i«b i 
®Ktiei»neT\ie» ^etitie ^ctl, j)Dftb enlen beti er meb« 
føbt etter paabraget oeb Hihttbom, Gpgbomme i ^jy* 
Debet fom ^^{fopleriev' tSatterfoet^ Gtebpaa^oDebet 
O4 f. D« ftnber ^pppigett éteb i !(mgej:r@rab^ faa at 
b^éli^e ^9erfpirer tpbeltgeu gl^re SDergOKge fra btot 
fanbfelefe/ • ^umme eøer fittpibe SSetinefler tit be 
fulbjleenbi^e Sbioter ea|r oanoitttgc Saarer* Diffe 
l^alDe 3tioter ftnbed faaoefrt £)aarefif}erne fom 1 (Set« 
fEabet, 09 paa ftbfle €teb ere be gierne unber Si»rgc# 
miiCLU £)f betragtee attfda fom SSant^itttgt af bt- 
' 2ot>!pnbtge« ^m t^oor be enb opl(|o(^ f!g afgit>ebe 
^pppigen fBeoifer paa at be funnef(jielne bet tcmabt« 
lige fra bet Utittabetige og motbereé of Srpgt ^r 
6traf, ta bere« l^ele $orfeer(t)eb fan ubtebe« af SRanget 
paa£)pmflerffom()eb og j^ufommelfe« ^ocmebetfl benne 
Slanget bUt)er\bere^ !!Rotit>er til fornuftig og (ot>i^ 
" mft^ftg ;!^anblemaabe rcCifliot foage imob bered Dtifttv^ 
tnen be fan beifor ei ffge^ at i^etce^on capåcej xnoti- ▼omm. ^Dor ee nu ben ®f ee^trbft bti abfiirir faøi 
tAiitie Snbipiber fca te Slanttbe og i l^øt ®cab etupiht 
fom eftft t)ore 2ot)(pnbtg«^ SRming (cf, €upp(. §> 77) 
fCuae 9f op« ubfm ^mfpn paa bhi tindnt Sub af . 
gct^eb b« bfffWf ? ^ 

Jjfpab t)t l^ae fogt em be ^dbeJSbtotir dH^<v 
øgfaa om en »nbm Glofe of ^di^t Xfftnbtae ntmfis 
om (uttflfinbtgf 09 m«lati4^c(f(e^niii«f!cr* Dc^cn^re 
(il be pactlel Sant>tttt9e* 3 fortgaamb« fRo^ cc bft 
bU\)it oplpfl om .btnne Sloffe i Wmmbilisbcb, at U 
plete at bomme rtdtigt om @j«nflanbe bn xtU angaae 
ben ftire 3bee^ men natuttigDiié maae bette fornemmer 
tigen gielbe om faabanne af bem ber fan i en ringere 
®rab 4xt angrebne af €pgbommen« ' ^ 

4Dt fee $jrrfor^/t ^ofpttaler og ptit>a(e 6(ifteircv 
for 3(fftnbige, SRelondl^oIfFe, bt>>é ^i(e 3(bf<srb i ZaU . 
og <{>an^iinge'r/ paa Sungffnbigbeben« ^tfringer noer/ 
tr albife« upaaHagefigv Jpm retce f?g efter be 'f@tif(i 
télfen foreffreone 9{eg(er,og fulbfommen oeC erfjenb« 
bereg etttting til Siegen/ CpfpnOmeenbene og ber eg 
ttlptfeltge étcbfonger* 3 2Clminbeltg^eb bar en fore* 
gaaoBbe exacerbatiou ^ en fetere ®rab af Gpgbcm« 
mn, en faataibt raptus m&lancfaolicus bragt bem 
lit bet.Øteb bf beftnbe f7g/M^^or Øpgbommen t>eb 
|en|!gt6m(egf!g pdpftjt og moroffi SBebanMing er igjm 
ilebet fcrmtnbftet; bog er beite itfe alttb Zilfeerbet b<> 
btot ^aatorenbeg SSng^elfe og^rpgt for en mueltgen 
farlig SJenbing af @;lgbommen/ fom be nnoegteltgen ■: »TO ■ 

^faa tre utibitrdfftbe, fan %(x^t (radt btm iib ^- 
6e(|fa(et; m«^ buer a ba tf c pfpc^oCodlffe eittciitt^i« 
^bec at^FiKer tifTe 9t«iiiie|{f( fra fa<»baniii Slun^flii^igf 

Ux efter Socorbniitdrtt af ig 2)edbr« 1767 benø 9>i9* 

fti be^gf litfaut for raptus mela^cbolici od for i 
bem 6( beaaae S^vbrpbctfrr ft %u ^rab^ fP^ofbbran^« 
fttlbfort eøir atifntircf, Ørtragtif br ftbfie 9(aff« 
fom frtt SSentiefer mib capacUaS' mptitoruiQ rr ber ' 
ingcti @runb til at unbtage be før ile« 4>t>ab tiii be 
inelan(f|olf(e SRennefler angaaer> fom {(^oeiie for« 
bøinme« ba Ccrttøer Sororbnins^n fe(t) niesen S^oegl 
yaa( om faabannt $or^r9berr angiDe fom SDtotit) entfti 
Sebt tU eioet\ %%%% Cpft tit at djere ftv Ulpttti' rnett 
faabanne 9Rottt>er ftlo futine t^oere Øprnptomer af 99d* ' 
bommen« tunne reife fig af ben ftpe %Ut eøer uimob« 
floaeltge JDi^tft, oa børe (jl ben 6tagø etutninger^ 
fom ben ^fftnbtge b9d9er yaa ben falfCe ~fBaft$ , og 
l^oorrfter (fan inbbUbir % at (lanble meb S^i^eb 09 
JPtieroeif (fe # meben« be r unbf r ^ar^rP^tntn i ®rnit» 
ben intet 9(iat finber ®teb« 

%\{M man (fge at begge «binfør bere« raptu« 
melaqchali f^ntbe betragte« fom t»«rrenbe i luci4^ 
intervalla, faa b<^t>be maii nbint\^it>t Uret« ba ben 
egentlige lire 3bie bola oebblii^er« og Stafertet iftnn er 
en ^bartmng af ben beflaatnbe fpgeltge @inbé»3tU 
^anbt ^t faibf faaban 5f?tf<}t»irt9 «t iqteyyalluw ' Un milt iHf me^ be ^m^ (Stitpiiiatiiie^ 2(n9pflfe#. 
if^lflt (t)Ufon faabqtit Ufttrpf maa o|}(4re& og ^cté iB<f 
gc«b ^infavcå inifii tit Ufu^h eBu tiliif gmOa $rij^lit 
(fte ootiitU 9h>^ ]()* (Stt ppfc(\t>0)i| pjfaJiQilCeii bm 
mitfi ((ar^ft|lbts^2)ommfc ofte maa firanbe, ^m^ b^eii 
Pa( tt^førf« faifitMUid^b«ftt(bt 

!Btc(ati(^qlf{# efe tff^ be tniflt pattkl SBatiDtitidC 
bcr {lunbom Cutin^ be^o^U^ fom capaces xzv>tivpruar 
t €9gbomm«xi6 ringm "Q^cnb^r, m^p b.<t gje^bftnoM 
Pm om al GiagdXfltiibig^tb^ og \{A% omb^pajr« 
tuUt^ €iitt>, meb S^tnivn paa ben ^erfienb^ 3D<e eacr 
uimobflaaeltge 2)(ifrmaa man {{uniom jnbcømme cf 
vigtigt iDmbomme og en (Sapactte^t fof^^teaf uben at 
2CfPttbtg^ebett becfoc opb^cen Det ecjnemlig meget 
vel teenfeligt og fiabf^^e^ of .@cfariiig/ ot bet ofte tatf 
gaae meb be ^aatalbtt ^erffcnbe $ocePt8inger (igefom 
mtb'bi 3(^e«3(f(?nbtge« £iben^abet og tjie^ fnfeltr 
legemCtge @9gbømme, iføet netDøfe 3lt(f^(bP 0$ 
Acampct* 3 bete« ;føtfle ^tttinger eu bi(f< (nage og 
t)pet ^aKoppéme l^ar en Stib^punct '\ t!t>tlfe|i benf ttiif 
becttplte{fM)eb fBegutning et pf9<b^ogtf(.fnueU^s men 
libt eftet libt fom bet abnormt aRptmvoiev, gaaet benno 
aSuelidb« b ot>e« I ltm«e(ig(ieb, $rt^i|bf ir obet isUfri^eb* 
JDog (loov et bet Sl^crmomttet bet gtoer od et puno 
luni fixuoi f^t benne £>t)ergang % ^t)0ft ei^ ^en SSoegt, 
bDociqeb Di fan afoeie Cnotioerne^ St^rfe og be|?emme 
bete« Uimobflaaeliglg^f b ? fDtan fee blot ^en ti( ben $« 5 / 104 

/ . ^ 

éftn ^mifi H Ditiet omtattiiracundia morbosa eg 
matt «i( forftiflrt)e^ le^ m en ®r<»ntfe tmeBem en 
flrofftplbtø iracutidia morbosa og^en fem httttliø 
M fom faror, transitorius , ha tn^^tn I^Detmeb / 
iDvergangen feer et ben enefie t)ir(eligcn tjenbellge 
SorjfjeU 

Sjftié ettaf eg Srygt for 6tra|^ Sntet Dirfebe 
paa 9legenfom^elil ^fffnbig t)ilbe be kttt jetter' (unne 
Un^tM fom SRottoer ttC £)rben eg rottg Sf^fecfel^ 
4Uige^( fee Dt bem berttl ant>enbeg paa oiTe be Stébir 
||t>or 2(ff!ttbtge (e^ahbU«« SSel ^ar ))ore 2>age6 ^tt^ 
matitteet (or bet itiefle affaffer Soenfer og (egenKig 
SRiéldatibltngj nien Snbefpormn eg Vffonbring fra be 
^Tibre, (Satctrøien og SSnffen, '£)eu{|^en og iprpppeba« 
bet brugeé beg noe^en oDeralt og meb faabant J^e(b at 
ben blotte Scubfel bermeb er tUPrøeffelig til attet>oegf 
flangen VffTnbig tit at unbertrpffe ftne énbe £pfler« 

S^g tilfiaaer gierne at bet er et 6Cribt tmeaem 
Gapactteet for 6trafen meb ®aletrøte etter ^nbefpotr* 
ting) fom eiebUKeligen fan nbfereg, eg Sapadteet fer 
ben fiecnert Stubfe(/ fom So^en tnbebotber/bog egfaa 
lun eet &(cibti be ubfpringe begge offamme Jtirbe« 
Stg tH^aaer egfaa at ttfe aUt Vfftnbtge^aalebeg, 
fiinne paaetrfeg; tbi for^ben bt egentlige Stafenbi 
gitie^ ber ubeieltg'é dbaracterer blanbt Xfffnbtge, bo^ 
|t?em Sr^gten Sntet t)trf et/ mm ber gtt>eé ogfaa Wlehj 
fatte og bette er mtgnofj t^f beraf fe(ger at ttmue* 
ifg^ebeti af at ®traffelobend 3rubfe( ftiilbe fnitne i^tife fcia bmé KtiitUwt iffe n oBfoIut ontaaftig/ tOftr 
web onbre Øib at ca^aciias motivorum eff« Sener« 
tad)9 iDfftmtion iffe mtb SSU^ib fan ffgc^ at mansU' 

^ tmalt Co« 3fff!nbiflc* v 

9t^tUM. be 2(frtrti^tde ffnnbom fnifne ot)eit){ttbf 
ffg felO/ eOfer ^bor fanbt 9)in«(<f^Ubrr9f n at man l\^u 
faat>f( J[ioé 3(fflnbide fom eBeri^ t iSifUn tan Jbalancere 
f>a^fton<rn( ttitt ^o^ne SSøbi^orgt ttieb btn ene jDtift 
fUe? eibetiffab oeb at Ditte «i»aa bin anbm.^d fiortferc/ 
(6put§bHm 9« 244) fee^ bfanbt anbti HxtmpUt Utaf, ^ 
iftt bcr gtoef ^fffnbigf ber niibt t hfM@aUnflaU ^U 
Irtndnr flottbft dH> Sphit of tn Srunmf b , M^e ffg 
roHge og orbentlige t ^anf ^Rcert^oetilfe^ fa tnbog talt 

" fornuftigen meb l^am og fom alUM intet t)ac fotefaU 
bet men begpnb^ meb bece6 Vfflnbig^eb igjen fftafnarl 
|an t)enber* bem Stpggen« 

IV) @n 4!ie Glag^iDoergangétttflianbf i egentfigfte 

~ gorpanb freml^pber paa^ ben ene Cftbe ttbDiHing^^abiet 

, of Xf(tnbig(»ib og poa ben anben 9lecont>a<eftetfien fen ' 
bennr ©pgboro* ' 

* 6iel^ent ubbrpbec ffftrptt^eb uforberebt @n 
inboortee Xamp, ber iffe otttb er aabenbar fot ^nbre, 

\aaer gierne, i longere Zib forub^ ogi benne fiSeBemi 
tib er ^iernen enbnn iffe "faa o»erb(eIbet af -e^gbomf 
^ men, at SVenneffet jo fan mobf«tte flfg benneé WlaiU , 
!Rei) t^eb én eUer,^nben titforfbig jDmffernbig^eb trrt# 
terel bft atte^ebe ømfinbtlige £)rgan og Gpgbommen 
vbbryber tut )»{ubfe(igen^ Gn Ajebmanb/. jfger ^9qbi# tol i bf ntii ZMtMnd, Bi^5 n^aaf^e^m u^tlbjg &puxi$ 
' (adon og Uber it bct9b^tig[r Sab ; (an^ coerbret>Qf 
Au^mmer tfstopex er alt bet føc^« ®pni)i|om af< er 
(cgpnbenbe }(f(tnbtglS^ib ^ mm btt falber Sngtn' mb al 
betragte ben fom faabam ^^Oi een^ang forfa(ber ^an 
lt)^rtimot^ ffn Gd^boane (tt 3Cnbage og Sibdloeém'ngl 
* bette er f^aafalbeo^e for Snbt>er men itfMti ben erfarne 
SRennefNtienber feer ben fanbe @cttnb bertti; inbtit 
l^an omflber en S)(^ø efter $r(»fenei| gaaer ubrfra Sixu . 
fen fom een for %U titterlig^afftnbig SKanb^* @eor» 
g^^forteeiler 0191 en attenaortg $igefom formebe(fi;$or« . 
anbring (^f S^tmueépin^isnbigbebcr %l ben @riae at 
%}xvi, fe(o, Dar €!plb i ftn Ulpffe og ^t ®ub« S^rebf 
forfulgte (^enbe« 3 iVar bircfter ernoerebi J^un 9g't)efe 
^aanbatbeibe og i a( ben Sib bemartebe mati Sntet 
||06 ^enbe uben en epcentrifi Vnbagt og en $oranbring 
i benbe^ ^^a^acteer« ,Xt(f?bii bleo (^un aabenbart ^m-* 
vittig« DiéUgfSjrenipUr ere meget IPI^INge« gtifgte 
kable felt> bere« 6t>agbeb/ be erfjenbe bet urimeligt t . 
be SorefiiUtnger ber forfølge bf m, og fom imo^ bere«/ 
Sillie oyfliger^ 3(fbeibet falber^ Um ba af <^arnberne 
og be fele, ftge be, at ^ooebet bUoer foagt, inen i 
nogm Xx"^ ere be bog iøanb til fijønbt forfi oeb roegen 
2(n|}r(engelfr at unbertrpfte biffe 3betr* 

8t(cont»alef€enterne ere efter tereé egen Sitfiaaelfe 
ofte i en tignenbe St(Panb* 2)e forfølge« enbnn^af og 
til af tnboorte« Stemmer« eller anbre vanoittigf SPtf« 
(iillittger^ eUer be bej^otj^ en vi^ Staobt^ilb^eb^ t(Rarf 107 ' 

^tjypin {{fl felt) oja et)(idM t7(anb«ii« %U\%i^il orMN ', 
U døbt Od flicttdtn/ 0^ opført fig fulbfommfti foo . 
nufctgt/ iføre faatornge bt forbltoc p(ia bf c 6ttb ^oor 
be m (elbrcbtbe; t(|t git^fé be,&el(^ob«t 09 bmd $aas 
føfcttbe tilbage, ^|)ri|>9w9 tct t^e gamle ®aai, eUet npe 
3(ti(ebniRger fa^e bcm tilbage t Gpgbomnlwtt« 

Tit begge be (>(c oiiita(te Si(^(||ibe i bet ^efe ifft 
UbeluRe Stindt for Soveiit^ Gcraf er unægteligt > meti, 
i Silfalbe at faabanne ^erfotier brgif S^^rbrpbelfer, 
\iCbe t>e( bm SBobftanb bncø f6age jSortmft mufligeti 
^tunbe gjøre mobbeti« iDriftcr tilfirfttteligen niotit)cre 
»beref gor^ømmeife? ^r batiftcligt« (iM^r umitdtgt 
alitb al Pjelne imettem be 3ilf«tlbe I^^Pt 9traf eubtot 
butbe anoenbc^ og be bei burbe ubel^tlfe ben I 

V) j^i^te Øfl^nen <reiiUfu^fb«tiCf}atib# fom ec 
imcigteUg^« faa er be Stb^pmicter, ba StttitiifFet 
.l^aagtier eller'foi^rr inb^ aabenb^r# ip.Wgatigéttlfianbe 
fra 8ri(^eb ti( Ufrt(^eb, øg faa aKenrkefler gtt>e^.brs 
^tft, føm io af egen d^rfaring fnnne pabf«(le bet balM 
jDeUriuRif fom benne Siatu« eemisopidus mebfører* 
3 &vet&angene fia 6et)n ^il SSaagm ^ i be me b balo 
|8eotbfi^eb føctfafte !9tø<genb|øRinietier« brr iffltr for 
nnt)rfpage SRennrftir «ire faa tiUottmbe øg bog faa 
førbarødige, tr 2)e(triet umibfjenbtltgt, og jeg øecb 
intet Cpenipr( a^ anføre , ber er faa øøerbrøtfenbc for 
SReprmttlflanbencé ept^en}-^ fom netop benne aanbe« 
lige StorgenfEumring* Øietbent Miørr biffe Siiflanbe 
en ^ittoPanb for 2>ommercné Otejleicionj imibUrtib ibS ^\>ti hcd Milt (SpmpUt pc^(i Wtéth bnjt iiitiMt i 
^a(t>r«t>ne/ t bet mmljd éfræffebiKtber tmbi^cadtt 
fca £/rømm(iu( xSki^i ^re buVne ot)erfø(te paa $e;fo# 
ttcr bn turffUsett omaat^'ben ^umelbtrtbt, b^^ b^cm 
bdnfU fanbfifide ^tibtrpt netop begpnbte at fremtatbe 
Sei)t&f!^eb«n 4f ftn 2)t)a(e« C^fiBer« (^erecbtt. 3f^n«|»# 
aBt||» 2 »b* 3 Qof* og ?)j?t« Slepert* f. ^ué^tU 3fri« 
siepvSB« 3 Sb* i ®r« .9>* ^ b^oc jpianben me^.eti 
IBrcenbeøre bto^bte Jtoneti/ bet (lob foran @tn§ni/ i, 
ben Sanfc at f^nnrHt bet SScefen ber npf i firømme 
l^at)be fojifulgt barn)* jDdfaa culpøfe gorfeelfer^ fom 
fpeebt S9ørné Skab eDec eem(«f}eire t>eb Scit^ Støb 
ea Satb funne bigaaeé i .l^att>føi>ne« Sil^anben fan 
iffi fétteS ganftf t^t Siben af 9lattet)dnbten tUit 
magnettfl 6øt>n (Somnambnlisitiad naturalis vel 
artiGciåli«) tt|i begge be fibfie ere totale ttfribeb^ttt« 
flanbe, mébettd bert føt|fe ec in jDbergong* SReete 
Eigbeb b^r ben meb filt begpnbenb^ eUer fbefmnbenbå 
Sluu^ af Spiritus eflfér rrctrfoitfif @tfter*>^ meb 3f(» 
' fianben ftm ^ftei: eont)u(frt»t1(e eUer comatøfe Spgtomi# 
^Tnfatb føm (Spi(^p(f^/ bPfli^ttile e^nt>uirifoner , Qat^ 
lepp o« f« t>« egfaa meb febrilfle Z)eKrJer fan ben 

^) Strammonium in usum dnci solet a latrpnibui 
. vX svb' sorano misero« $poliare,possint> "a lene« 
ziibus et ganeonibus ut faeminas castas^ ad vene« 
rem exciteni etc. (Frank 1. c« p. 68$ S,tiL%t\^t\n 
\ c. %tU Datura).^ ^t)ab fFuIbe man bomme om 
2egtc^Fab$brab begaaei miber fibffanfortcDmd^H' 
bfgb^ber? 109 • 

Imtcét^i eflttinienltgttltig, S^r fi6rilff<t titVMUi it^tu 
f omme 1 aOe ©taber, fra ^nWte ©anbfeforjlpmlfer 
^ (hallucitiationes) etter 9)IS^tafter inbeil mahia furi- -^ 
buttda^pfl ere frøart af en Wu ainifrif, fnart of (letf 
»age« og Ufler« aJartgi^eK ©eioworfrtegaaeroftei- ' 
benne Srapanb, SSølbfom^ebet mo^ omgiwnbe ^«fop 
»er ere JeKer iffe flettee, og m<jtt «an ^eraf jlutte ttl^ 
a»iiel jgf^ebin of 3»«gjerntnger, ber fiunb« Wioe Øjen« 
jianb for ctiminal ttdberføgelfe Oftjuner, £)r^b, 
IB^anbjiif eelfe), ^U^i (iffe tiUegne6 ^eUer iffe ? Upaa# 
luiDligen fan m^n Iffe meb Øielte bitragfe a«e ge6er# 
?>fl(lten<er fom ufrir^ men er betbel mueljgt meb S^e. ' ' 
\ ilerat^eb 4t tunne antagr6uafRir#eb, faafnart bet 
- ir beDiiWfgi ot geber t^irfeligen fnnbt étel ? -. 3 onbre 
^cotrfenfuea« »elitier df legem«g.:Karfag er bet (t^efaa 
t^anjfeligt ^x erflære (ig for eCer roW ben g)aasje(ben# 
béø aiiregneHg&eb* »fertil *5ører bennbet ©»anger, 
ffabet og ^øbferé.^erioben forefommenbe tranfitort|fe 
©elirier famt !Bpmp?)omanie' og ©atpriafTg af ^ub# ' ^ 
fPgHiltw, Orm efler Ganll{)artber» »e ©tiangre«^ 
8pj!enj)eb*ti ^Ur 3uri|lerne iftunboro betragtet fom ' 
«ot)eréinbtlige og be*eraf følgenbe J&anbttnger fom utlU 
legjtelige (cfc npt jurlb. 3fc«. 21 JBb: % 203); meti 
ttube« en meget fmertelig gøbfet fpne« aoinben (hin* 
bom ^x maatte betragte« pao eji Cignei|be SKaabe* 
IBt .^ar gj?empler if^a faabant JRaferie forantebiget af 
Jtftige Qg fmerteiige JBeer anfører 0«f!anber (i »encf. 
»Srb. f. MU «, @eb»rc«Jelf, Ødtttng« 179? %n^) < IlO i btt ^an giør medioi forender opmeerf fomme paa at 
U blotte (egemfige Stbetfer foaUbtØ funnt fort)tm ett 
9øbtn6e6 Sorflanb at ()un foretager ffg Dotbfomme 
«^atibttng|r mob ftt eget eOec ftt $Bant6 ii\>} a(tfort)ibt " 
^aan bog Snet^ger naar \)an oil Igiat^e erfaret atØarne« 
morberfler t 2tlltiinte(fg^eb i ©jerntngené ØiebltC 
(eftnbe ftg *in efner ginstid^en SBetafibnng ibrer fBe» 
Pniiuiigéfrdft*' (SRaterialien f&r gered!)tl« SRebic. i S^U 
9* 159)« SStb faabantie £)i»erbrt9e(fer flabe Soeserne 
feen gobe 9ag bt ^aoe at forf«are«i 

^et, ^øifi iRffrteligt jratififtorilE 2)eltrtum af 
legem(tg £)prmbt(fe er ben ttfe ualmtnbetige af ^fetit^ 
^(atner, ^xtmann, <&ende o« fl. (fee ^ende Zht^anhU 
SSb* 3 ](6t()ett«$« 211) omtalte uoUfaarftge^^ong. 
til fSlorbbranb t)p^ unge ^erfoner i be førjle ^uber« 
teet^»2(ar« <Sn Cegemtig 2(arfag fpne^ liomtotfiettg 
og focus for benne fpne^ at Itgge i genitalia, men 
ben$ fpmpatbtffe SStrfningjSmaabe er meget mtbbelbar 
og ttforflaaelig« 2 flere af be Silfoelbe 9)(atntt.anfø< 
m/ ^ar bet Setp^iger gacuUeet bpg erfiotret ftg tmob 
®jernuigen^ SiUegnelfe« 

VI) %tt lilfulbe at ot^rBet^ifeé om^ ^t>or urigtigt 
bet er at flatuere en flarp ®r(cnbfe t^neftem 2(fffnbig« . 
^tb og 3t!e s 2(ff!nbigb(b f ati man neppe ooelge en ^ 
bebre SBetbobe ehb ben at fee l^en til te faafalbte frfe 
!9tenne{fer« Eibenflaber, S^^fiér og 2>aarligbeber, og 
unberføge 9{ig|tgf)eben af bet gamle prbfprog at f)fU III Sicbtit u en X)aauYxp, tUn fons <n franll 9oH*) 
iibtcpf ter Pd : , 

Le vxnonde esl plein de fou8| & quin'eni veut 
' pa« voic 

doit se tenir seul & Briser son miroir* 
2)eiint @fli(nitid/ ^t^r foref omroer U fitft StRétif 
tiefler meér comill etib fiitib/ '^or dfitb forefomroet, 
mig meer fotib enb comifF, 09 ieg tagir beifor iffe 1 
^ Øie«nf ntng at laant 2Crgumetiter af ben til at unbert 
ftøttt min $ot)ebfat6. 

Qetf Ittgdt t)t gRarfe (ti at fRentieffet ber l^anb« 
ler t ben ^øiefie ®cab (if StbenfCab i ^anUmgint £)ie« 
blif Dif}not iffe er capax motivoruzn cg at bet meb 
8lette b^frber ",ira faror brevist*: fBettogt bitn gpr^ 
tioermebe, btr i ttbbrubbet af ben b^fcigfle "SSrebt 
fll^rter inb paa fin SD^Pbft^inber. ^an feer ingen af 
te Soter foro bennee Siprfe effer Saaben itbfdttlr 
l^om for^ l^an fi^ier ingen Gmerter af be Gaor ^oocaf 
^n alt bløber/ b^n b^ter intet tit oVr be SocmaoiiN 
«er bftnø onitdngftadenbe SSennet tifraabe ^am, ^ani 
(ele 6|eUtrafc er Itgefom abforberet af bet 8orf«t at 
lei^ne ftg , for alt onbet b^r ^ 1)an ingen Ganbtf eUer 
dteceptimteet/ øg toten tier for b^ni Ugefoafntbt fpm 
bane Gamoitttgl^eb og morarfleførelfe/ ba ingen af 
ttffe Øtemmer naae b^né SBeoibfl^eb« SSetcagt biin 
^gtifftSe bK i et Xnfatb af tafenbe 3<iIoufie paa bet 
- " '^ ' » 

^) Pu Xilliot fee Foderé meditine legale T. I p. 114. 


imdtutIiBf!t utté^anMec en ©{inftanb j^on hartlfltii 
fet ØarnempiberlEfn i Sortt>tt)Ulfe/ fee epiOnm br«« 
t>it til bit ^bftjle naar b^tié Sgtt for Ifeilge fibeti ^er 
t^U 09 bttti alt^ar anst^bct be'bctroebe Summet Teie 
biffe åRfnitfflcrat anffe fom fr»; 'og taii man dntdflf 
01 €trafefot)fa Srubfltr i fli^e SbublitU ta^é i 
fiftragttitng af btm ^ 3*9 ttocr M iffi 09 enbnu.,imtif 
bre (c^er ieg at Srubflen (an bttoe af ^nbflybelfe naar 
{ibmfEabin tr fiiget tU tn faabon ^øtbé«— Somerc 
laticfttlbt tt aXennefle ir, bt^o fnartir fan ^an uben« 
t9tt)l (omme i benne (Stage Qfri^ebK tbt ga^en er jo i 
Srnnben bet Jamme fom betf onbe^ane at gme efter 
fof fCabeltge £)rifcer og Cibenffaber, faa at bi|Te bectoeb 
faai en afgfoct ftoerrtce Snbflipbetfé paa SSidien ehlb 
Sornujteng; og flRocaUng Sub i o^ ba nu Sot^ctttf 
gocflcife r Vfmfnbetig^eb btrmeb faiber fammen, faa 
tnbfeeg htt at et (aftefuibt SStnnefle, naaj; |ian U^aan 
fDtfggierntnger i Sibenffab, tr paa en SRaabe mtnbrt 
capax motivoruni chb bet morar|(e SSenneff e» (St 
mebføbt temperament, et aroef (ibenfCabeUgt Xnler^, 
en aroet ^ang til ®rufom^eb (fom Sad b^r oplp^ 
ot gtt>eg)ttl aSorbbranb ({)en^e 1. c.) til Spt>et<e lo^f.o* 
in paa pbpfifb Vorfager grniibet ODerotbentlig jtiang« 
br'iftv en Deb legemlig ®pgbom paabraget 3@rger(igi 
lieb og jDpfarenbeb, alt bettt Jbegunfliger inbnu meer 
^ 2>rifterneg ^errebømme, forminbfter jStrafettubgleng' 
$Bitffamb<b, og bringir bet beluben lafiefulb« fDt^n^ 
mf(e nirrrofn og nerrmni til be Vfftubige^ eiaffe* " ' 

^Qbre mtiibrf Øcafoerrbtge;, l'a albeled ufFfrUgr 
X^ffeftet funne bvtnge fiBfntiiffft i fammt 6ategortc» 
Nemo mortalium omnibus horis sapit. Ciaotebt^ 
er/ b(t itigett 'SDfot om ae Aferltgdeb bebaarer gor^ 
nuiftfti Pft (robe b«iine6 Cilemnie Dtrfer faa mægtigt 
i>aa SBtfftm/ arber imeøfm f^ftlg Jtjerlig^cb og bm 
€|^gbom m falbe eratoixlanie umttilrgtti (oti fa|if«rU 
tf ^ nogen @roenbffr €5aafebef gader J^ang tU 8{e(M 
gtoflteet igif nxitm bm faafatbte aab^gtiglt extase (tgf# 
fum otxr t %fftnbtg^fb« Sn SRnnf paa SS[ergct Xe« 
^96 ibttragtcr fttt egen !Rat>U nseb jlimnbe {BUf 92at 
o| 2>ag faalMge tubtH f^an feer ftg felt) iit j^tmmeCfC 
£|^9 og forflaffer ffg en fRpbelfe ber ilal «ct|?e en Sor» 
frooji^pfta ^tmmcrtge felo; en Safir t 3nbtm f«ua 
fig iiøgm paa 2CfIe fdr i et ^ar Ugtr og tomgtre i ea 
f itnffig og beft)«r(ig m^n uforanbret ØtiUingr ^i ternfo 
paa JBraxna^iS SoeiKinbfinger ; en iDerutfd^ bNi<r f!g 
mnbt a^M ^VBi^Ut, tnbttt Xanbm fommir ot^er ^ai^z 
og en (Reger banl^fer getU faatonge i\\ %Wi faaer {^pfl 
til at ^V'^te flg nebfra Ct'eber; ^Doi Ifan ufetlAarftø 
m^^ briHfe ^^alfen*)« Z>e <^rtfiné Saumtnater, 
£lt>ietifler^ ®Debenborgtanere og SRetbobllif'r gaae aDe 
i bereé Sobfpoer/ og naar Sotftt i <||}eapel ^pler og^ 
geboerber |fg rafenbe t)eb at fee ben^.Utge 3annuaitt ' 
SRirafef ^ faa fijiiinner ieg i((r rettere euift ai be i faa« 

^) fertil l^orer boø be Øomle Selfenad o| CpbeU) 
(præRejrd beUMSbfcetb^ og be $bfie9 grufomme 
, «cml(rftelf<r. 

Sur^SibefTrift, 9»be. I«. ^ ^ bant ©ieMif , mat irtragtf« enten \m ^fjlnblge ett« 
forø (SomoeblanUr* -♦ ^ 

SfiejMoe \ivcm ririgiøf« 6nil^ffa«iiir/ røm 
ocjfao ten frisetffe (we gotf«bte« »eeffrfegana) i« 
enftwt ottben ®la^« ent^ufia««ie eaet SoætraeiU 
fan 6«r tnnge« i Xiijlag / t«^ fowftt ben^entwr oS 
tt( J&anWin&et 09 ©orame. fant ben rolige gormipt 
røirtittlger* JfttlgeDel ere.bt (lørlle »ebiiftec 09 mee|l 
b^uÅbceb? ^ttiltnder t aRentte|Ie|ltt9ten6 .4^tfi«m 
ftemfotbte cg iilbeel^ ubferte i og Deb (Snt^ttfra^me^ 

• faa at / Deb en fo^t Snbretmng i Dor SJdtur^ bet >b« 
aSenneffet, fam mee^ t)<»f fer not »ennbrkig . tiaige 
'et bet forø lebet til a[fltttbtg^e> ettet bet: Cabejle SrHi 

' af rtienneffelig eptflten^ ;3K bette iHe et en 6&<^téiiit 
fee« Ibejl af \itv^, Wgetjfe etttl^tt|ta«røe^ Somttften, 
forø et^bett fainme før Slaget, forø Dagen efl« pan 
ten bloblge SSalptob«, Ian ttlftøbe Stigen fw? et ofte 
tTøbDettbigt Sttbr7roen ben mo« røiøiWgefn ^nt^« 
ffaérøe betgoaet ttb poa at ubg9be IBlob , lewleejle øg 
labe pfg lerøtoefle fot en «ag/ forø ^orøbottantetiie 
ofte «fe fienbcf, Jot en Mi% forø tUfoibet iSenewlen 
og ©etet^etten wen ^glerøme« ^^ ©ølj^aten øg: ben 
CbetbUttbne/ fbrø ieto,et paa tpffen og^Ubfalbet/ øg 
forø tthbet a«e Crnjtettbig^mc be galbne,,/ bet meed 
$at f ottient b^n , «f e lahgeW i unne beltage t* ©tn 
Dlibe ftopipe« et i gotimften« Øj« et blobtøipigt S8o»« 

^Mi, og bm tttaalrabl^tge «ttget, forø ttnøbt)ettbigeii 
lipitet jfg I øienfpnlig «dte/^*anblef i ^\>ttfét faa ttb» falbn Uim, TDtn en bumirilitd Saare^ SStn.SSitf 
htn falbet en footan iiv ^tlt 09 beutibrei (aabe ttltUa 
©9 JCtepanber* ^ - ^ 

IBenbf t)t &ut tU ^tt anben 6^ne/ faå (ce ))t 
ot)etbfn)en Srpdt, 3@ndJie(id^eb Dg SRt6lank ittt iitU 

' ^At at ^vtt)e foefl^nbtge !9Ieimefler tit be iatUtltg^t 
og me/f} fai!tiftfif}rfbige JE^anbtinger, Der ^9é SS^eiif 
tiepCic méb en faaDuinerabef ^ct^faUtfe, ae be.Drb 
in^ut Set(tg()cb tree ftg tilftbefolte og ^eb bfii u|IpU 
btgfie ^Itrtng fefe ffg bpbe froetifebe; bft gbeiS 2@gtei 
fiedec ber ^ebbetp meeii itgrstibebe ^Sftnfpge u^^tlCaacf 
lig forboerbe fig énW'^t ^9^^lU } H^^ ^g- 6erebe?f!g 

^ en £lva( af be jldi^fle Jlbetpbeltg^eber og' af be renef{e 
@(ceber ^ be« gbei Sjertige fom af Ømfotg fpc ttb^r 
fomme ncegte ffg be. forf}e !Røbt)etfbtg^ebef , og fora 
haaU futte 09 frpfe af gcpgt for at fuUe og frpfe, 
éhbeftg tHfec .^i^orten 0^ Spranner fotn 2)iQnpft^t^ 
tubbig Iftn ^lu og (Stomett fortoerebe af j^nglletfr 
og {Oti^tanfe og ber^eb forlebte tU en Øcuram^ib ptia 
ben ene CSibr 0^ én Sorftgtig^eb poa b^n anben^ ber 

' begge Ibeere' 6poer tm iffe afasanbib, faa bog af e^n 

'(ecflenbr (flji^) Vfeft ter paa bet nérmefie bettU 
groenbfer. " - 

^ogle Ifgnenbf l^erfPenbe 3f{fef ter ber reb« til en 
e)?trabagant og ufornuftig .l^anblemaabe tre n^ie foi^« 
bunbne meb legemlige @pgbomnie^ ubeh bog en^stii 
at betragteg fom 2t(ter af 2(ff!nbig6eb f« Sp, $|>mbee 
eller IRofialgie^^ ^^ppod^onbrte i f)oUti ®raber mt^ II6 tiCiec^cb 0^ t)olbfomt opfarende JBo^frn , ^pflmi i bt 
døiere dtiabcir ber dt« tibfe tU Gaiatiu^t og Stpmp^o^ 
tnatiU/' fpgeUd Jjfan^ /til aDrnnntflal^ (Xftttiffud^^ 
Z)tpfomante)» 3 mange 'of (iffe Stifoelbe er JtiUii 
faa fammenfat at man er roabt>ilb om man {fat t\U 
fftm ben ^orfltanben effer amoraliteten, loegde.bén t 
^icmen eder Unberltt)et> onfee ben for (n Safl eller 
fn ©pgbom*). 

Sirr 3beer ftnbe bi l^o^lIRennefFene i ®amfuttf 
bet t bet mtnbf^e ligeraa ^ppptg^n fbm (erfTenbe HU 
felter, og be ^ar \>in 'farome 2Cnalogte nieb insania 
partiålis fom biffK ' J^x>a\> er \>w (Senfibtg^eber,^ t)ore 
Xjep^ejle, t)ore utallige ^Sorbomme og faipCe &Uitmnø 
ger ^bordf t)or\<^anblemaabe trob^ aKeSttbvenbtngn 
tef}ettime6,, (oab ere be uben fipt Sbeeir? <f)bab er U 
for{l]eHtge^€Slag9 St^ertroe uben bel famme^ Itgefra 
Sroen \!faå €pogelfer til Zroen paa Unbercitrt t>tb 
fReltqoier, gamle ftjerlinger og G^orlataner/ tOfer 
2roe paa 2pffé i 6ptl ogSotterie? . 

£)gfaa be paralptifle Xrter af Vfftnbigbeb l^ar 
HU blot bereg ttlfbarenbe Btlleber men tnbog Otealiteet 
4)0« ®amfunbetg SReblemmer;. t^i Uopmoerfroml^^^ 
2>ifira(tion, ®lemfom(^eb, Snngnem^eb^ S>um(e( 
og aanbelig Cle^^th, (^bab enten be ere mebføbte. 

*3 ©org og ©ræmmelfe glor tf«r »ffinbige af Sutia" 
' finbigc og ©umbriftcgb^b og ©limmerføge gjor ligr^ . 
faaofte afffnbige og Siarre af be Jetfinblge* ' "7 . 

firer ni^nf>tU fith Cpghow fom VpopUrtf/. QpiUpfli 
. o* (• D«) gdae mtb unittcMid^ CScobattonet oDir i 
Sdtttitcit og ^^^^'^i^^^ 

(Snbctig gicnftttt^e di 2>elirtum i {Rufen/ t 9{arf 
cotiémcn,' famt i 2)rømtne/ ber fom Srr^txLptf^ 
%at erfacct/ tfCi er« inbøroenfebe tt( 6rti fooenbe StU 
jianb alene* « • ^ 

Sfinbce ti ^er^b^ at be tneefltbegavebe SDIennet 
f(er l^at)e ^(lt)t fdabonne aanbeltge ®t>ag^lber, ^t @o» 
cratcø tfoebe i^^^ 2)ttnionet, a< f^fcat |lebf^ inbbitbU 
ffg at^ooe en Xfgrunb t>eb ftn Denfire €ibe^ at !Reto« 
ion forffaiebe %po(aj[ppfen/ at fBoer^atie og !DIenbetf 
fe^R/ fom Stmmermann beretter^ begge falbt i en tem« 
pocae ®inb^(pgbem t)eb €ipcculatton ^ og at Simmii« 
maan felt) Dac en af be tttptfeltgfle ^ppo<^onbrtfler^ 
faa tAbfee t)t (t^oifebeil man |iar funnet ffge at ber er 
3ngen faa t^iie at jo en Z)eftnition paa Xfftttbtg6eb 
ya^er paa ftbxa, og t)t biffe berfor flat te meb at unber« 
ficiDo fBoUeane: 

TjOUs les hompiei sdnt |out et xnalgré tout 

leurt soint 
. Ne different entre ^ux que du plus ou du 

moins! 

(Sat; IV.) . V ii8 €t ^ar Or&; i 2(nl(e6ning af t)«« focan« 
flaa<n&e ^antXing. 

/<Jf(t 1rr mid en fonk Sornøietfe ae funne meb^U 
tate\Stb«f(rtftø Scefue ben ot^enfiaaenbe Jff^^anMittg, 
^mi en (ttcb , Cd ff atpflnbtg So^ge ^a^ unberrøst en 
®ien(ianb/ bet, |liønbt ben, ttiebM^enfpn til ftn £>|>t 
rinbelft; pg titt SBftfen^ Ifører iinber Seegen6 SJitfef reb^/ 
bog cgf<ta f)at ben btgtigfle Snbflpberfe i jKetégebeetee^ 
og betfor tffe fan anbet enb.^aoe en M ®rab af 3ttf 
tereffe fot ben tcenfenbe iJuHfl« dfjønbt benne Vt* 
^anbltng, Ube trøfenfltg^e 9unfter, ligger, ubenfor 
min Aunbflaliébeb^, faa flal feg bog, meb ben (srebt 
Sorfat(er6 StBabelfe/ ker rettere fagt efter (^an$ ub« 
trpttcligf Cpforbrtng , mebbefe nog(e Semorrtmnger, 
ber angaae be beri ubt)tf(ebe Sore({iffing6maaber$ Sor^ 
4lQlb til 6crbe(«ren og 9itt<t(trem 

2)et taaUr'neppe nogen fRobffgelfe, naar S^t. 
^rofeffor Jg^owitj ^tblebtr al ©inbéforjiprrelff af 
<tt (egemrig @pgbom« - ^oorlebeé man enb forejliKec^ 
fifl bet aanbettge 9)rtnfip , bet boer t SRenneflet^ faa <c ;bl^ boa toi^;^tiof> at Uti. SBicffomi^eb («r t Sirben 

et (ntibfii til tnottiiitte SScHndelfir^ i>d at en $otjlpr# 

ui\€ i btffe fBitingelfn; , (tgi rom bm alberc6 fan trUnt 

_ tttdt^re J^tm aSUtfotaM/ faoUbtd 09 fan %m bin en 

for(ert Qletnms« iDet er uben St)tf)( og t)t(dvttnb(t^ 

na(a <|^r« 9>tofeffortn enbDtbifo antadn, at (^tin Ugfta» 

lige €psboni altib maa^au ftt G«be t 4)krnfn, fom 

bet.n(ecme{}e Srg^an for ^}oe(en6 S3ic(foni|.eb« 2>et 

maa. ^emb ^t ot>ftfffd-, at ban^ ^oa^anb tngentunbe 

gaair ub i^aa,. at bm føcfle 2(af(ag a(ttb- (iggcr i €tf* 

Und nifatnteQejDrgan/ men ttfun bnpaa^ at ben Spg« 

bom/ ber begpnber i SRaoin, UnbeiltiMt o« U ^« / m^/ 

focmebetfi ben pig'antjfe Sorbuibelfe , ubbrebe (tg. tU 

$i<i|ien/ tnben nogen 8h>vfianbdfo(rpffllfe fatr$ttre {tg» 

il^eUet itfr nægter ban/ at ben fecfie TCarfag til Xfftn« 

btBb^ben fan li^ge i en £ibenflab^ fun at^enne maa 

Ifyau frembragt en organt|I S^c^prrelfe i ^jemen/ tnt 

-ben 2(fffnbtgbeb opflaaer* £tgefaattbet ian bet Dter« 

J^and SRentng/ at pfP^bill^ 3nbottfntnge» tife (unnt 

benptteg til fit iniber(tp!fe7(fftnbigbtben» fun t)t( l^an, 

ot be materielle SoTgemibler itft maAi fcetted til^be« og 

at Guren bnfor aftib bør lebed af en (Dtanb « ber |iar - 

fittberet bet mennejlelige fiegeme, og betd SSebanbling^^ 

og fom \aaMté bebre enb 3(nbrt ( maa f unnc t)ibe at 

bebemme, om materteUe Sttgemtblef ere anMnbelige 

eller iC!é^ og boorlebeg matii ^t\ at bearbeibe ben'2tf# 

ftnbige fi^a Sjoelend ®ibe; maa gaae frem metr J^en< 

fpn fil bennea af en legemlig ® pgbom betingt^e 2if fianb* ADm for fRtfttn l^iin Zf^ctn^igfytb af e^gbiini i 
^jerneDrgaiKe optagfé i fflt)e i6«finttionen pdd Vfftii# 
ttgl^cb iHer nu, focefommer mig at wtt tcmmtltg 
Itgeg9l^i9^ 3^il *» ff^'P 9ri»til)fe(tiite infKein 3(ff!ttf 
ttg^eb øg oitbre ttfttfbfommenbeber t SovRotibKO« 
Panben fommec^mati bj)g tf(e ocb <9!it(9 af (fittit StltUf 
temvcfe; fa neypt bibrager faromt tioget tit, at man 
fon flUlnt 3(fflnbtg^eb fra ati^rt flig« Uftttbfommeiii* 

'' Ifbm Soruben at matt ^o« bet Itbcnbe fRtnnefle tfft 
itoiibbetbar bemeerter ^j[irtteti^ StC^anb/ mtn tun, 

' fom forfatte ren og fdu |iar u\>r>UPit, flutttr fig t(l 
fammiafSRaabett/ b^orpaa beSunctionct ttbrefti6/ fom 
man tifftrioer ^jerntii, faa er M t»i|i, at ogfaa|et 

, , dtibipib^ uatmmbeltg foage 6te(f(9nf/ faat)f(fom og* 
ben Sffan^tU t)tffi forfcrte SoreØiaingtr eg 4>anbf eiuaa« 
ber, fom \)i ttibnu tngdilttnbe (mregnr (tfVfftnbigbtb/ 
øgfaa tnaa t^ioere forbunben mtb ftt Ufittbfotmntn^eb 
tKer fpgfUg SHfiatib i. ^innm. Snbog Druffcnfiab 
Mit t)otbfom Sibétiilab^ fjom fér en 2tbbirøt)er SRen« 
sief^et il^errebømme ot)er {!g fe(by fpneg at maatte meb# 
føie en Soorffel^f elTcc SorØiprrelfe i ,|)ierne^ganer^ 

* ber bog er Itgefaa forbtgaaenbe^^fom fe(u< ben 6t>ag» 
i^eb etter ^orfiprrelfe r Sorflanbeu/ fom oi blitze i^n« 
SU man ffge, at en faab'an forbtgaaenb« ttregflmoea^ 
ffgtlfb i hjernen et enbnu^ fan falbeg en 4){eme« 
fpgbom^ forbi (fom bit ^ebber oten, 6« 7) ®9g» 
bom fttn bejlaaerien nogentunbe Darig 3(foU 
gelfe fra bet^ f(ibi>anlige Sorm og $unc(ion^ faa er I2f Ut KM, at man ttft^ti tun fbfttn fRiia!tir>iUUn et 
«tttrt ®tcb (^fti, men inditirnfibe femmer (U tt flacpt 
Uu^Mnbt S^egreb* Socfateerctt^ ()or og jelt) ctfiinbt 
famt mt b Snbffgt ttftpif Ut bn Slftatibf taatti 699« 
bpmdbrgrebet og i Sigrebet ^m Vflfnbig^ ; id ^an 
tiibir iiibog mib ben ^aa^an^^ ot et^tert Wimnt^z 
l^iir in ({f?re tKir ringere $ot(n)n afVfffnbig^eb foa« 
t>eIfom df Gpgbom/ et tUfi^netaWnbe |>ar(iboii;/ men 
føm bog, ret betragtet /.er ligefaa oel grunbet fom ben 
e\)igc Øanbdeb^ at oOe aSenncflef ere Gynbert* . SSen 
Ifter §« 9/ 1f u(be man bog f)a\>i trott, at ^an, oeb 
at optage ^hit Jtjenbemotffe i ffn Deftnttion # ^at)b# 
t)iUet gtoe et be^enptere (Sreenbfefljet enb man for^e^ 
li^ai^be mellem ben @rab af gorfianbaebtien^ ttfnfbf^m« 
men^eb'*'), at et SnennefCe maaregned tU 3(ff!nbtge, 
Dg be øDrige ](f«tgeffer fra' ben rette og normalt Sor« 
(lanbélil^anb/ ber i dotere eøer mtnbre @rab ftnbea 
^0$ et^Mct 3nbtbtb, Itgefaat^el fom ^foigetfer fra ben 
relte og normale SSiOieatiClianb« 2)en Soereftttntng, 
fom^^an t)eb l^itnt Jtienbemttrfe ^iir tabet inbfipbf i 
2)efintttonen , er t)tfl nof meget rigtig } mm til af 
ffjelne jDeftnitet fra alt anbet/ fom grætibfer bertit, 

*) Itnber Sor^attbSeoneit^^ Ufurbfommenbeb inbbe« 
~ fatter ieg b^r tiUi^c bend aRangcl af Hmt tit 
at beberjFe be fogeltge Solelfer og ^traaer^ botd 
Urimeltgb^b bcti bog mbfeen {Denne fcrredne 
^tt af 9lfitnbigbeb 1lnbe$ meb megen Slax^^p ^e< 
Iftanblet af ^tr ^rofeffor ^ o m 1 1 1 i §« 1. •ft font bermeb ttxnbM fammtnMonliee, « j^icelpit bin tu»t 
jlHe fioft« egetitttd gaatr Soffottercn« Vf(^atiMtns 
cnbog ttb paa^ dt ^ffltibt^^eb tff^ fan tnobtade itt 
Seftnitipn i £)rb((d (IrMgcjlefBiepbitttia, bt>0(ttl bn 
t)ører en fafi og fiacp ©rttnbfrtefiemmeire; 09 boni 
ipfe tibrnftind <^f benne 6anb^eb et/ fom mtg tpfbftr 
noaet Qf bit S^ctfcARMdRt i f^rle^tj^onblindem 

^vab $r« Sorfatmen i @lutmnden«af §• 2 ^ 
Anfører om tfi homo triplex, foin man flulbe antage 
i ® tebU for ben fftbt>anlt9e homo duplex, trneppe 
Detørunbee. J^^erfen ben VfvtdKfe fra ben normale 
^iernetilfianb , ber no( er uabfCiaehg fra ben inbi^b^ 
' buede 3nbpr«nfnitt9 , eUer Un paafalbenbe abnorme 
2UØa|ib> |^t)ort eiaUorganel maa finbed ^o9 bem# 
Di-folbe @afe> Xffitnbidr 0/ f. t)«/ ubgiøne færfltUe 
intégerenbe IBefi^anbeU af Un menneflelise 9}amr» 
jDe ere ftin SBeftaffenbeber «eb SSenne^ef« 3i(flattb/ 
øg bet faabanne ber t)ebrørei baabi band oanbeltge og ^ 
legemlige iRatur, ^otUe, ua^tn bered Socffieaig()ebu^ 
ttbgiøreenSen^b« 

{DIen ^oab jeg fornemmelig ftnber at bemærfe 
t>eb ^r. 9>eofef|^rend Xfbanbftng angaaer ben 2)ef( af 
famme, l^oor ^an fpned at ^elbe ti( aRaterfaliémen^ o§ 
beflemt erHørrrr fTg forSatalidmem 3eg ftat iffe (er 
foretage mfg at mebbele en ubførlig UnberføgeCfe ot»er 
en ®jen|ianb^ fom ubgiør en af htn menne^etise 
Sorflanbd jløcjle $emmeligf|eber/ og fom'tifftge fiqaer 
i nøtef?e Sorbinbetfe me^alt^ l^t>ab ber eKird er Zttbetf rilfin6 iøUftt ®a<ib^ Stgefha libf ( flal m iniM^ 

o't bcmoetti t>A «i^« Sorfattfrené Sr(infit((tii9 af $l(^(øi ' 
f^pi)etire^ Soere« S ^cttUM^tb ffal-U^ of^olb« mig 
fra (kt gjcntif mgaae ^ati^ 6riti( oD^r'^ben tmUftt Sri# 
^ebétl^eorie* %)ct' «r mig itU om ae gjørf/ at^rct^r« 
biggfflre bé inbioibuclTe fantipte Sorefftaing^maaber/ 
i bt)t(fe jeg ttigcnlitnb^ nu ftnbei ben 89(bcPgiøte(fe fom 
ba t«9 for mere enb 25 Xar ftben mebbelte'm ^tfrofiU 
Ittig af ^atit^ $ri^eb^loért'*')rfan ffa( U%, (aaDibt 
Slammet og goneti (tllaber M, føgr at forfoare 
®runbbedre6er/ fom, ij'cec min SDt)erbet>ttdning , ere 

itfngt ooefenUigere for SRcr^Um^n og SRefinejfilmete 
8}«rb e|ib pt. ^rofefføreti ^il ertienW« Segp flalf^ix^ 
teb beflttte-mtg paa muéligfle ^(arbeb og Jtortbeb«. 

2>et er iimueltgt af WiaUtUn o^beil eot)r (^ 
l^iMebe SorefHaUtg^ Xanfe^ føUIfe, JBiffie if«f«t). 
enb tffe IBeotbftl^eben om £egemDerbfneii 
(aber lig forfkire af febe benne SSerbeti , bt^orDeb mM. 
fan fommek tit 1Bei»(Kgc([e og anbte (egemlige {oran* 
bringer, men iCfe til IBet»ib{lbtben bnom* SReb florri 

,t9tU IfaDe ffere ©ranflere føgt af icunt for ben 
enbeCige gotfianb at fprflare SegemDerbnien , faalebeø 
fom ben fremtrdber' i oor |Bet)ibf}^ebf Set er benne 
SofHaringiSmaabe if(e: ^tUn i eet øg alt (ilfreb^jlttfenø 
be f men faa megel er ifog afgtort, at, rigefom 9 e t> t b 1 1# 

*) 9 mit&ttiit otjer (Sammenba?ngeii melTem ©9« 
>en øj 9let«rcrrcttø JJrJnci>» ^iøbenbaw i798» J^ebtti om i^^tmn^jtwn, cMmht fom fBit)tbp[^eb/ 
ittbefiolbtr tio^eC fra fclDt &d€mt>erbiiieii fovflKatjir, 
faalf bci ftnbed ber og , bcb ett natmm Tinalpft af 
bmne ^(otbtl^ebd Snb^olb, mmt, foitf atbtlcé HU 
labecftg biblfbrfra ft3nbl«pl af eis^moerbimii/ naac 
man tnbog t)i( fee borrfra bU Uforftaaettg^ fem benne 
@runbfov«^ining t^bebofbcr« SDm bet 9tum / ubenfor 
l^t^tllet t>t et funne forefiiffe 06 noflen legemft^^^Sjen« 
Oanb/ og ben 2ib# ^t>ori enl^t>ef Sornemmelfie folber^ 
fon bet^ efter brf^nttfle Unberføgetfer, nej^pe feengere 
t^orre Z\>M unbirfaøet/ at U, fom SBettilgelfe foc 
tnbt)er niucltg ®aiibOntng/ et fnnne tære b^ntebefra 
noget fanbfettgt Snbtrpfr $nilttt og, for lun at ncet^ne . 
jren 9unft, inblpT^r^ af ben ttenbeligbeb^ m tillfoegge 
Siben (ber et fan forejlttted fom beg^nbt uben at ftttte 
yt 2tb.^H|^n for 2tben, bbort benne t^ar begpnbt) og 
Stummet (ber et fan forefiiUeé fom begroenbfef ^ uh$n 
i>eb et anbet begrænbfenbe 9tum)« «!^iin Sære botfr ; 
iiben Soior til be utgienbreone'9>arttet af J(ant9 9ii» 
iofopbU« Stgefaa Hart er bet, at bet !Dhingfolbige, 
fom Gonbferne lettere cé, og b^tlfet alttb er noget 
Hfiemt Cf«, Qf* tn t>H %avf>t i en befiemt Orab, en 
Dtd Sfb, en t)té Xffee^on af SegemetO SoefPobe) , tirb 
bet foreffiØenbeSoefen maa b^nforc« tit en Senbtb, for 
al b'er af f)\ttt mangfolbigt og abf|M:ebte, gietinem for«. 
flteUtge .@(fttbfer opfattebe ^orefitOinger fan banner, en 
<3je|tflQnb* . 2)é ØciinMoDe, (oorefter Mi, ineb JRob« 
veitbig^eb oa 7((mtnbe(tgH, etfftnbe, atalt^ fom J2S I % maaMi .foretottimf i m mntli^ Srfan'nsf Octttitro 
niao ørbm ftg, funne ^eHu ttfi t>øert ^entcbc af bet 
Dbbfcltge Snbtcpl fcto^ ber i bit Mejie funbt ttbftgc, 
ot (ti t)U Sorbmbftfe ^ibCt^cr anttnfftt, mm u, at 
Un tr ti9bbitib!s cg maa antaget fc(t», I^Dor bm ci ^ac 
i>ifl f!g« ^aaUbtd Ian Un^ io^, bet farMir «ti Xacf 
fag tt( alt l^t^ab bcc fDrtgaatc t €lahbfmcbrneti, 4t 
]^tbUbf^ af CanHningitu Sørubcn at btntuffrtngt 
taget albrtg Dtftr 06 mme enb^ ^ootUbc« Vit^iuniu 
Uxnt feti^t paa b^icatibrt; ineti So«|ianbeti aUtb 
maa fommi tit, for at 1»h ^$, at bmftne følg« af 
biti anbiti/ er bet øg faa langt fra^ at øt ^aøe gfort 
len erfarings at* in (et feer ttbi;n Vatfa^, at Var# 
fagm tii bet^ øt fee, meget ofte fliaCer (I9 for o(^ 
l^øiltet bog ingenitinbe (^inbrer 06 i at øotre fnibeltg 
øøcrbeøiØe om^ at ber er en 2(arfag« 2>et er oøeralt 
Kart, at, ^øi6øi øtlbe ubgiøe flige' Øruttbfortntngec 
for 3(6iIratttoner af €^rfaring , faa nkaatte øi bog for« 
ttbfcette anbre (Srttnbfeetntnger/ Mrefter biffe Hi^au 
tioner giC for jtg, fad at man albtig^totnmer til nogetr 
Srtjenbelfe/ uten at tnbrømme øiffe af \t^øert fanbfe« 
ligt ^nbtryf uaf^oengige i feløe ertienbelfen liggenbe« 
Oruttbrbøe* ' SRen førnben ben'6rf{enbelfe, fom bog 
(Uøer øeb Segtmøerbenen/ ftienbt, ben mebbringer Sobe^ 
fom itfe af benne funne ^tbUM, ^au øi og etit uub# 
flettefig )£)cift faaøelfom en 6øne tit meb ectiAibeifen 
at gaae uben for Segimøcrbenené (Brcenbfer* 8or# 
nufteti fan iffe bliøe jlaaenbe øeb ten 6etingebe, tif* 126 f^Ibiøt 09 for%an«nbe Z\l\>»tit\t, fom fiitbié iiu 
^mmheL Smncø ttbfi^rtiid mad føgf# { et SS^ffti/ 
bcr er of 09 Deb ftg [tfo, fem eptfliter m<b !)^øb9enl4l^ 
Ifteb 09 dfgtJt9^«b/ 09 b<Jttf aSorfm/ttbett ^t>il(et mm^ 
hntt, futibeocece/ maaé m ttKoeggeegntlf^tcr^ fom 
oIbfle6 mobftge Sibénd, Siitmimt« 09 oDebe anbre tnb# 
llrcenfcttbe SSettngtlfer, ^t)ortttiber u maa fotc^iU« 0^ ' 
Un ttiateruøe SBéfben* 2)etforatiførte fpne^ ot t)oete 
»of, for at 9obt9Jøte, at t)0!r aanbeltge SSictfom^^ 
09 bmd So«e n fnnne l^bUM af it^tvMttbmtn, wn 
at tDtrtimob Si^nfntngtn bttttger feloe't)0«t f)fU Qp* <<» 
:pem af 3orei}iflm9et om e<9emt)erb«nen tnb unbn 
ffne 8o«e og fr<et)ét r<^mme ti( fXegnfEabv fBtan bcl^ø« 
Det for 8te|lett tffe at fotefttflfe (fg bet i o« toenbt aa«» 
^elige |)f{n(if> fom en fceiØUt e^ffanfdi/ tt>ecttmo» 
forfalber man beroeb (et tU en materiel Soréfltamg«/=* ^ 
jtusi beVt)ibe t>i/ at bm Sttaft t oé^ fom teetijir, 
føler, begieerer^ ben Araft, ^oorbeb før^ Segemr^er« 
benen bliver til for Hf men fom bertioé flreeber ub 
ot>er benne 9}erben/ og trænger flg frem tfl ten e\rige 
@irunbftrbé for al SilDøerelfe/ at ben ifte laber flg 
^^iblebe of£egemMrbenen«*r(ieflee* - 

G'^afremt bet nu gioeg en fonberf / fulbere l^øtere 
2Ut}«re(fe enb beh fanbreltge ^ faa maa ber og t)iiere et 
fénbere 09 t>oefentri9ere (Sébe enb bet, Tom ftnbeé i ben 
fanbfen9e SSerben, et IgWré fBlaal for tyor Stræben, 
enb Ut, at j»eb(ige^ot^ ben for9{engelrge fanbfettø^ 
aitoarelfe og et^ijertite be ftjgtige ®ober, benne Ian -^ # tinMUø stræber eiftUn jgien; al fortne fTg mib biUe 
!B(iifeflr# ' ot focflade tit|$ .^enftdter nftb aHejitiiibtie^ 
og^eb iyft 09.@tobe ot orbtibefor bifje Jgi^nfigtef, 
bttte omgoiier iottd^ b«tt f<)nbfe(tgi S^i(Oft(e((e/ tm 
fdnbieftse S^pbilfe« ^ett Sttaft, fotn \>i^ift>^ i o« ni 
at U\>t^jt {lidt d^m 2u)^ atifUtM^U iiint^øUtt 
Øobe^ at følge ben ^at>^ fom Difer 9« S^uti ti^bettf 
aUali (€«brt!aVb«lowti), «r bet^ JoociSri^bfii 
be^aaev« Z>a Vmbm 1)et oø boet i A]øbet> faa er 
btt iiatttritgt^ Dt t)i xtU altib «ir(etig Im efuc ^ttnt 
Sptv m«n iabe o4 U^mmi t)eb fahbfelige Sj(^pnbclf»r 
og Sr^bfler« S3ør Siii^tb « r (aaUbed forbntibeti. 
meb et SSalg^ meUem fot^jeUige 8oDe^ xf))^H JQetieftø 
t)t funne ttcebe« §8teji til ben« SSoefen J^øree 
tffe bnine a^tueltgleb til at aft)tge fra ®ubd elTer, om 
man ^it, Giébelig^ebenø St)t>« 2)et er SnbffmnU 
ntngen t' SSennefitd/Sotnttftfraft (dan« Srt^eb), bcr 
g]ør> at don iN^e alttb følget ior>tm for f7n t)ømt 
JEiloeecelfe, og at-altfaa t<^n6 {pbtg^eb tmøb benne 
io9 tr.cebér frem fom SilCaa^ligl^rb. ^c6 
'®ttb, ber, fom ben ber er wb og af ffg feto, ipa«. 
t«ere i Sefibbelfé af ben ^efle @rab af ^tiabber 
fortiener ctt falbeé^gri(ieb, ftnbcr iffe Cf^gge afrSSiU 
faarlig^b Øtejb« fDlen ogfaa aftoger benne ^ilfojar« 
ligl^eb M SRt^niffet/ efterfom l^an ^ooér frem i m'op 
raip Sulblo^mmen^el^, og oKfoa^ f^ionbt meb lang« 
fomtne og Doftenbe 6frtbt, f^eever (tg imob ben ^øtbf/. ^oob Ut n ®obC 09 fåtu 3o mbm |t SBeniif^e 
brmdcr ter t benn« fin ettctUn, 10 nttnbre fnmbobf 
ffd pti ^my\%f)^hit for ^om^ j^oørtfcer I^An-fKbø 
^anble; fe mere^t)rf«r bci( i^anblemaabe, Sotxn f^rbrer, 
ffg fo| (am [om bip inefie tnuetiBe^ (it>il(eti (an, itbni 
vib^rc Slaabflutmtid og SBal^/ W i bejt famme 4&ie« 
HiC >An fttffttbe« bett fa? (i>ab btn er« Gtr« ubeii 
siQfn gjettnemgcibenbf niøt4lfl Sor^ bims tnl bitlBtdi« 
iHfie/ bet (ar naact <n tid @rab af fabelis 2)ai»nelfe^ 
^m m faabon 3(f{Ipe fir t^rf^ CRebfrbiorgtrd^cbfr at 
Ut et fan falbc (am tti^ at toenfe paa bem^ fom en 
mtte% Ubt)ei/ faa at ber, i Un ^ttifeenbe, tf fe er 
brt SSaig mellem §9u SRuctts(eber , fom for bet raane 
gininefe« 2)erfom Srt(ebenl SS^feii' bcfiob t et otU 
taactiat a^alg/ og bérfom bet «ar ubetitiget^fanbt^ 
(t>ab ber faa oftt Ittred^ at (et <r bett (t>er (Sang 
ub(olbtt Jtamp meaem@obt og iDitbt/ fom gtotc :«ore 
^anblmger beref ^i(eb og moralfftr JB^rb, faa Dtfbe 
bft foreebCebe !Rentie|Ie# tiaar (an ^iorbe, (Da^2ot>en 
fotbter , tf fe (anbte faa frit, fom ben, (me ^icU ec 
(ffmittet meb ^i&ang tit 2af{eriie, bet ingen 2>dbt 
folet (of ffg til bet ,Øobe, naar ^n&aaban bøg eit 
enfelt (Bang opoffrer ben 2|^fi effer gotbeel , (ootbeb 
en ff jcenbig J^anbltng brog (am ttl ftg« C(nb tffe b{oi> 
tiaat bet t)ar Sore^tttingen om .i^anbUngend obe^i^etltetf 
9ti«nbtg(eb, ber feirebe obet ^itn Søfi eOer potbee^ 
fttnbi bttte fremfiiaif fom et (SpmifH faa Sii(ebenf m »et<(f«n af tnt Sac« rileir StinCNe , (an nhfMU II9 for 
Nt M <Ui^o^ Pd;^(R 9teterbr«jtj^(l(b/ l^an ctttré 
(aDbe ?9({ til/ inaatt« ^iqn ^ilfEriot l^am #em ^cii^t^ 
<nt beii/ ber I>a».ip|i9uf ttt)ér i^tti^rij^elf«, 2>i!6 
U^t^roKfaiellmi mdu^>)ftat ^m^^i ft^ (i( ØfnbVti« 
aif*tiefrtfri<> mm mon rmfebe ffti €H;iif 'f»t ttt^Tt 

ftf 4S€ni J^anbltriditr* ^oor man ^an^Icbf, i fin 
gf^atactecr/ t>af mati ttbt^ Si?i(«by 09 tutf b^ 
MT matt ret fri, tiaar.mati toimg % ttt b<t/ ber 
t>ar (f«nd ttiber^t JZtefm taob« Itritiifliø^ebiti'af htt 
%tlt^9téU%uh , fbm togigié 'itl Srunb før f4abAiinr 
9tlftt(iatcr/ fatbcK i éimnt^ J^t)ab ber fykt fr«iirfalbt 
faa bilbfarttib« ieie^idmgcr/ n m førunb<cUd4IMf«r« 
^aaflfe arfnXffg uti(r§te(t9 Catil)(cb« oDet ti; ntnu 
H9 »i^/ at^tr ftttt rr rtt;ti ea#r ttigett grijfd i be 
^onblmgcr/ bec/ ffiøtibt f4{bfomméttt ftntttmnbe ttieb 
m>tMi\^n, ia enbjog firetiflt terbrekf wi bmnf/ b09^ 
ifølge emf fantirfflige S^otiic^ itrati/ fortt<uti ubett 
Ifietifpn ttlSetm (M^t erbenttigt^ti« frZMf«(bejt ine^ 
'4be br J^an^rttiger/ føm ttbtr«t«t< til it t^fMIgft^elbt 
i(t) og Sutib^et^)/ cOtr« bl |)(tdtm«lfT9e ^otibfitigcr^ 
foiti a^rtbe {iemme tnib Scit^ imb^Ut StttøttUglle* 
bcr eitir gocbea/ t((cr Uti, at matt (abtr be gttte 
4)attblttt9ec/1^t>octt( 2fittet frifler; mc|t at bet bnimøib 
ft gt:il)ebetii SCittihi^ft/ naar ØloJieii oiwffwr et^oett 
faiit>feU8t ®o^e-itibttk2tiiel« for at Mbt 6am\)Utt9« 
Stittaibdffrift/sæw, 1*. 3 I30 

,iitiiM titmmt ttou 3tun fiiUt min, Mat maii 
/ føgrr ®f roben t\l btffi t ftg rifttige Somme i bm 
Mamp, fm monater t f^m, min (»dr Jitnbit ©Kb i 
bifre ffbiil Silfisfbe« Sen fanbt Hat\a^ tt, al M 
ffetieff le bet ®obe« Jbafe^ fom ftrec aSennef^ef^ %^i 
%(kn viUtitn bet SSefal^be blot furniébelfi en ttlfee^# 
btft Qamffénmieffe meb faabanne 2)ri«tev, Zilbøte« 
lidi^«belir9 Sttt^eS'ec, ber iftejy^doe bece« £)|>4 
(inbelfe fra 6erbe(t^^eben; jibocimob bet ec 
. bet Øobe^ fønt tirfer ir^am^ naor (lan, af SrøfWi 
mob 2)9b t% VM^i, oDerttnber en^tser fttfbrTe/ nnbee^ 
Caffec f7g ct^tert 6«»tt^ opofrer Z\t, l^bab ber er (om 
fjoerr« 4^or bet nu tffe fi m enCelt Silbøtett^^eb« 
titfflilbige Sdmflemmelft meb Sot)en^ Sft^brin^ec^ 
men <Benf rine og lei^enbe Aiceettg^eb^ til TiXtø %wb 
ber er gobt og ret ^ og Tilfb^ for %it, ^oab ber er flet 
og flammengt, f^m giør# at' bet # oiin t((e niibér aSe 
focere.Soroif finger^ fac^^bog i be fl(|le 2iff«lbe ei (ofléc 
^mn iPMTf eUer £)t)ert)inbetfe, , at befiemme ffg for 
Itintog tinc^b tette, fa4 er betlangtfliar at gri^iben 
^eroeb gaaer til @runbe; ^tt er betjit^ ^ *«lt St^tdeben^ 
o: bm ntocdlfie Jtraft ^ pttrer f!g t pi florøe ^ertig«. 
i^eb* SReb iQ fiøi^re eit> og Jtraft, et SRennefFe |af 
omfattet bet ®}xU SBiKebe, (opri (an er fiabt^ oft 
ln>oraf (anlSSanbel bor oeere etXftryCi fo mere benne 
(an« Beflemmelfe (ar ttltroffeifrg (an« (ele AieerKg« 
tlib, i^ant (ele etroebeni io olberf (an er (omi^eni 
at renfe jtg for en(tier Spji og:2(ttcaae/fom itte (an ieltaae meb I&H9 aif[eiiimelfe; jo mm l^att (ar ajfrt 
®ubé SixUit til fim io mtf? uMon Mn tt liji at tage 
«nbi»fc fBpcbe paa ftg; fom ma h»i^t^, naar ban flal 
ttbcctu betl Zijrnefft/ ben gDia« forbrer af bani/ til ot 
libe Tlit,^ lftt)db b'er i;t^mtit Sjenefle tilfCtKef ffam; jo 
titrere ^aii bor giort ffg ^i^ei eiort 09 btt< Sor^olbr 
jo ((arpere.9fiii^i (K^q ftar cr^oemt ffftttl^ t enl^t>et 
8ott)tRttig at finb«, ^oab bev ir btf retti/*gbbe og f»«r« 
btgc; btftofriff« ,er1iati4 

2>ct tr oltfaa tffe nteb Urct^ jtaiie faa bet 
eteb, ^rtir ^ci Vrof. ^^lofft ircer ^olber f!g^ 
men fom forreflen tngenhinbe er bei» bebflé Stllhit for 
f^ané StiiMlctu, foefafier ben* Seftntitoti pa9 grt^b^ 
bi)crefiet famme fhilbe befiaae i en 6Dnc tU at vieelgi 
fbf og tmoti Sooeitv ))aaflaaettbe^ at SRnUg^ebctt tU 
ot afbige fra Sooen tHe er en Sone^ me» en ®oag^eb# 
ber^ ftiønbrSrfartngvibeng oiferoé famme / bog tt(e 
^orer tit ^ri^eben^.Siftfen« 3mibUrtib fvjtøer ^eraf 
ingenlunbe, b'bob ^r# ^rofeJToren {lutter^ at, efter 
Sant, SDlennefbtg flette ^anbUnger ere uben ^ri^eb* 
2>eifom ber er git^t etbt)ert aJlennefle en jteaft til at 
ittbretl^r fft Econet efter en Sot) , fom iffe flammer fra 
ben lanbfelige SBerbeii> faa maa bet tit|{rtoe9 ^^m 
felo, at ^ati gittfr ftg ^en i SanbferneS Æreelbomé 
i^fttt et bel i <8[erntngen (aptu) iffe fri , f^rbi Ifata ei 
feinpttet benne Jtraft^ >men tfajci oar bog fri i fOtylig« 
betjen (in potentia), forbi ban befab dirn Aroft^ fom 
^11 tunbe og burbe ^aoe bingt« £en uafoiifilige 8or< • kiittfl ^ 8<»t)err gjør'^ ttl o« , 09 NI 8il«9ftflft6 , tjen iiib« 
i>ot«é iOommer {fMer of ed/ naai; Di t)!]^^ af fra 
i^ovfti/ |ifd<ro</ «t benne Vfoigf (fe ei; od oMittcdne« 
Stan MCbe f!g berfor l^effh tlfe tntr/gt SUtedneifm 
ftktbf o'p^re/ forbi bff ®obe6 Ataft faaUbed er fliotHl 
i et^ennejfe/ 8affen faatebed 4bjmc Jffam tHJBane^ 
ot.^tf, nciøen uben J&et)ib^H# t^ftløer bel, fom 
jDnbt er^ i&^tn %na(ogieti,of ben ot)en 6efirtbce B^u 
ntiis Ottgaambé en^ot)ett)tt«(ben a<irap# fom bet, bet 

i Sberie $ébe l^anMittget 'bered Seetb^ tnaatu maa 
■' 09 ontég« / ^t bm mob £ot>eti {{rtbenbe ^anbHng miie 

^ niaatir tilregne« ben @obe og 8letflfl|nf, forø, af 
gjleblfben^eb, SJenfTab, 3«terefTe for eu' eBer anien 
gob ©ttg laber pg^ unber en feerbeur gprttifltng of 
gor^olb og Cmjiftttbig^e^f/ beffemroe til Woget, fom 
\r Øg for P9 i«e fiemmer røeb H f ofge 8ow for ben 
feebeli^e £)rb«tt, enb ben, b^^ Glement Sapm er, 
og fom berfor, aben Scrnpel «ttef Jtam^^ gjør bet, 
fom Uret er, eUer^ mcb anbre jDrb, at Øen, ber 
^anbUbe fUt/i fin ebaracteer, ^ai)bo^ittbre€H^nb, 
einb em bet t»ar ffeet ^ob b^nd S^aiiactter* SD^en ol 
,bat>e M feet, b^^n SSilbforelfen ligger. 3uil b«^/ 
ot ^Rogen faa ganfle et afveget fr^ be)t ,/édn funbe eg 
fcurbe t)(cre , er %avi9 99tøbe« J^oortebed bet fftreftiii 
gaatt til, at et SSlennefe fowtla^llet eanbj^rned 
SitneØe for ^ri^ebend og omoenbt, fOer, mebanbct 
S>t^ø at Snboer antaget ben (S^aracteer, ^ooraf bo^^ 

^anMinger itb^pbe, (aberftg tfle begribe 1 t]^> berføm 

, - \ - . . . ; --^- I3S 

Iti (ob (tg (e^riBc (t f*^t6Ube af 9{a(ttcaarrdflirli, fda 
op^øm bet bnt>ib ottioetein frt ISefluttiini. aRcQ 
i bet S&ifblif^ i)t erfienbe« ot ber cc en onbin eg l[)«iert 
rSBetben, enb ben/ Gonbfertie Vife ^%, mftae t>i ^9 
yertiftibe^t at ber (an gtt^eé Støget^ fom iHe er ben 
fanbfrlige Statur^ Slvang utiberfaflet« Sarrd mtidtte 
Di 'og fofir«9& en førfie uaavf^tget 3(arfag ttl al %\U 
Datetfe^'Og (om tU btn ^rimelige Sorttbfcetning om en 
uenbelig Satde af Xarfagcr, ^oti bet førfte Seb 
manglebf / itogtf t bette fyx\\i%^ ttlbe(|o{be IBetttigetfen 
for be følgente* J^tmlebieO iøorlgt ben mennefleltgc 
grt^eb (an forenet meb ben l^eU Zifboerelfe« Vf^cengig« 
4eb af ben gMbb^mmeUgelBiffie ($bU(en bog |>aa higen 
SRaaj^f *taaler nogen 3nbflcoen(ning^eaer SBettngt Ife), 
betle ®|»øigOmaa{ %t ben T^n^t' og fhre Sat^eKftbtb 
i 8ri^ebd(«ren/ 9Ben, Itgefom, be iBetragtninger/ 
ber ftnbef t ben ooenf(aaenbe ](f^anbling# tHé fore 
oO tnb i benne gaabefntbe ttnberfogelfe/ faal^be^ ^at 
og i et^bert Sttfeelbe Seeren om en (Ireng^ ogfaa ^1^% 
be i^lnneffeiige .J^anbHnger omfatunbe 9l«bt>enbigbtb/ 
xat^ en faaban , ber er grunbet t en eoig SSitObbmi 
og itjeerligfieb^ atoeegtige tBiUte^. en ganfle anben 
vG^aracteer" og en ganflé. anben SSirfntng paa 6mbet/ 
enb ben/ ber ^ibCeber ]((t af en bf tnb St^tttthaft, ber 
ir Ugeg^ibig «eb jDnbt og ®obt (()0<((eA So^jljef ba 
bftoer, et blot '^^i^^ntaflef pif) og t)eb \i%U SRennefle^eø 
bf ni/ fom be enfelte SnbiotberO SBee og SeU 

VtSriffebén^ ^betragtet fom, bir(e^tg ^mft/ ^Hit fine (Btahtt, ei tpMist fcxHmt i Ut 9ottø 
daacnbe, iigefom bitte 09 umittbelbact felgtr of SBo. 
grebet em en etibeUd Åraft. Berimo^ erbet ((aU/ 
at Sri^eben, fom. b(ot (Sone, fom en SRttltg« 
l^eb af at bcfiemme f?g efter en of fanbferid Srpgt 09 

^ 4^aab ttftfj^øendid Z>n»fféber/ et fan baoe araber "*")« 
Z>09 fan benne St^ne a{bele^ opj^eetfef^ N^ftt fféer 
teb etil^txr Segtbcn^eb/ fom betagec ét 9R^nneffe Spc< 
iluftcn«' SSrug« Xt Sti^tben 09 Socnuften fan -'ftt^ 
fpenbercd af en "Sj^tfeffee futb Ølob i M^iernen over 
bet fftboanitge dDantum'' , 09 Igjen fan tomtmtiU 
Iftage; /'nattr Stobet i i^iernen er forminbffet i>e^ 

' S^Ut 09 fpanfle Sfutt^'V «^ beC et nbegribettgt V^otnt* 
' men« Sffen, fccbi ()itiit fBlobquantum , i fin o^ga« 
ntf^e Serbtnletfe, mtter fda ben tit et legemligt 9{eb« 
llab b^nbne Sornuft, berfor er bet bog i((e IBlobeC 
Jeft), >^^orAf goi^anben femmer, efter ^oormeb^bém 
gaam 

^t* Soffottcren tiHeegger Seeren om et urotfett^t 
Sotum^ fom aXennePctd' SSittie« ^ttring^ ilfe ttitnbre^ 
enb a(t anbet/ maa tcere linbergtone, ben forbeeiog« 
ttgfie 3nbfl9b«ffe tit aRennffiene^ iBcroHgolfe og Sor« 
ttblitag (6«59>6o). SRen; bet (^ne$, atf^an, fom bt 
fim effrtbentfr^ ber pda (tgnmbe SSaabe anbefatt 
Sat<|iIMmen/ jliCtfenbe f«tter en (coinbe; cMx^ ®ub y 

♦) (Dog tan ui giocø en iorfFjcITig naturlig fict&cb 
etter aJanlFcltgbcb f6r be cnWtc 3nb(0tber i at 
banne bm ttf S9ben (e( (Stnit tit tDobcn;. , . 135 ■ V ' 

Øtibie for M blitibe Sdtum« SroHi tMa in Altlfpø 

tmbt Jtj^rltgl^b 09 Sttlbom et tifltioC ten bebfle 

@tøUe foc aSenneff eneé gtolig^ib ogaBoraltm; la 

biffe ftfnne, uben ^Hn Jttot, olbct»J^T>e nbgen fofi 

giøb« Søecen om en bfinb 6f jæbtie Con Del og gtoe 

en bøb 9Ioe, mfeir benne, faau fua S3e(ofhiittden, af 

al ipf, ai Stimii^iib, alt ^aai, Gftee b^ne^Soect 

bin ^aHeoneflee egentUgén Snm vide 09 3nut ^iett^, 

giaat |<in fpned (19 ae i»tBe 09 giøre noget, faa er.Ut 

en Slatttifcafc, 4ec Dirfee tgiennem ^am; og bet^r 

blot^ fovb^'^and fDOge Ipte ifCe feec be Kcenfer^ (^^oet 

bet, ^an (alber (tn C^jøef, liggtr/ at banbUber f!9 

inb/felt> at tflinfe> at oiffe og Dtcfe« <^oab ec altfoa 

notntligece, enb at ^an bocfi ot>erlaber ffg tt( 9latncf 

fraftenf etyielfe 09 ifee 9iøe noget frugtedtød ^^tia^ 

paa, Deb Xniicttngeffer at frenibr(n9e bet, be^r bog 

attfgitet tommer, -j^oi« btt flal, etter afy^a rge bet, fom 

bog^ uben ^an€ 3(n^øengelfe, bltoet borteV ^md 

CSlietbnen t^U faal. ^oor iatalilijfatn et blot |ar 

Mtet pbtlofop^ifl Øpccttiatton, mi^n er gaaet ooer i 

goKetroen/ b« ben attib Dtifi be forbetrbelt9fie S^lfter^ 

3 ^orbtnbelfe mtb im Jtantifle Sctbtbécbe^tti 

i^ar J^t, 9>rofefforen 09 an9rebel Seeren om en af 9yf< 

faltg^eblbrtften uiifbotngtftSoo/ ber {fat oøero inbf re« 

ut i et^oerf SRennelleé <l^ierte fom en» ttfrnutgelt9 , 

iXegel for band Sconet« gorelf^* £)gfaa^ bt>ab benne 

9nn(t ongaaer; er bet ingenlunbe mtn 609, at retfdr« 

bt99jøre aOif AantijN SorefliKtnger om SRorqlenl n6 \ 

SSttfen« Seg (t (on^ fca i fct 09 oU at onbcrflHDe 
l^eiitit llore Øianjlerl £«re om ^ot^olba meacrn ben 
tbeorettflc eg praaiile Sotnuft^ om 04 S^ralbgie« 
(ernc^ ttaf(ffngtgb<b af fiteligtontn« Sigefaa libtt ^ 
Otttogtr jig betl Sorbømmflfeébom/ ^an ^at f(t(bit 
p^it <^e anbc<9Roro(prtn€i|>et cnb bft ^an fftmfcelter/ 
Ifoi^ telgrutiMrog (eQet \fU ftnbir {eg i bin af bam 
»pftiUtbt ©tttttbftttning , (bei v fomfien ttigthltiiibf, 
f om ^ 9^ofefTouii / fodebei af tiQgU A a n t i a n e^ 
fe^ mtnbu gtcantmtftntu S)(tnttgcc/ Uoec/ flår 
antaget itben Z>eb»cHoii) / enr faa fiffer og ttlflmffe« ' 
lig aSctteber tU be mtimefCflig« <|^attbliiiger4^ Sebøm« '^ 
mdfe, fom'man^ i b«ii 9>ectobe, booci JtanU 9(Hlo* 
fonbt« ,t)ar lerflenbi, ubgat) btn fot* JDgfaa i ^niif 
9^tlofo)>bifg Sort fUaing om 9>ltgtb<gr<Åct og ben ttgfe 
fabeUge 2)fioefi«bfc frnbei; ieg nogel Sntflbigt og Bc» 
lUiomfnbe, forfaaotbt ben tft« t>II t>{be af nogen tinbm 
Sttaft, l^oormeb BeiMiøMø^mJlal inboicfe |>aa 
®tmptM, enb ben meb Sri^gt og Zoang bCanbebt 
3Sr6ebtg(»eb/ fammed ii^øtdfb tnbgpber/ uben ret al 
DiOe ertienbr ben frieCpfl og dtHrrltg^eb, fomriDyben, 
De^ fin gubbommelige Øti«tt(»eb/Q)tOfttfer« Segneigter 
l^mt itth at aSoralen, ((ibec ffg fcemjtWe fom e^tf«* 
Itgdebélcrte^ ia bet få|t enbog paa,|laae«^ at bent»ar«^ ^ 
bigHe og 9»*<9 fl^Ibefigjoreabe. Si^cmjHOtng maatte 
rgaae ub ber^^aa« j^ be flpgttge og forgiainge(ige®obelr^ 
V (oocefter bet f^nbfelrgt aSmnefle gaoti poa Sa^t, 
fan ^i«len ingen fanb Sreb ftnbf« ^ J|oab bet ibag Ui ®tof for ftn 9lpM^, fotii niati (oengc mfft\omt^ 
ttftfti ^at iamUtr UinH Si^ilit (^m abfpxiU; U 
Kf^vcthilUt, ttiM anoniber paå at ferPafe fl^ ^Ine 
@obir/ fiwwkofte «t fianffe m^bfat ttbfdIK 3 btt 
kebfte SHfoefbe fafier hCQ M jiinbfeltg »pbtlfe omffbei: 
Od fnicltgr <n (Snbt. iDinne S}Ut)e^og bf mattet 
Ottbvf %(itH, font (rtiMti^og bctt Taf^fft« iptfMig^hh 
SJ^gniirg , b« opfwt« paa fli^ ®iaitt^> ittl^ber fim 
Un Utflnbtge Saote/ at bHolige f!g bnoib« Jtuii- 
betl/ ber f^iMtnt^n ftt €t|i^ til bet^ fom tffe fan 
forgoo«/ ber &mhtt iftnttSJlaal, fom albrig fati 
Jlaae m, t<m iipbi M««/ ttforllptret grib øg SJtceb^ 
@«lt) btt nuget @obe , f ow SScrbin bytet; oveb f uti ^ 
|dn ot fietjtt ben faribe $rtt#|Hui, <it ,^au htnuttt 
sfpbdfe af, nimii« titttt pnbt, ber ^oenbei ^hm, 
tan forfii^rr« ^ané fftce. S/Un bet er iiati, at m 
fo^abati fpffang^eb^Urre, ber fcrtter et beflemt, ooec 
ol t^ilfaarltg ti^fi og St(bøielig(^eb øp^et Sbrmaat 
for D^r &tr(»6ftt/ fom alt^ntetlldlttttberorbtie ^g^ " 
tr noget ganfle anbet , enb en toere, ber 6(ot ffgo/ at 
man fioi Jagt ftn 2oCfaUg^eb> mtn ingen al^forut 
S<^rff)e( erf jenber mettem be fordteaige Sobir, i ^^iVH 
Mx^t fettter famme, ia enbog er tflb^tefig tU at 
forCof{e en^uer Stræben^ ber gatter nb ot)er bet 9>er^ * 
fbnligt fftptttgé oi SBt^ageHge, fom^ 2)aatf(ab >)#* 

*y SRan jeottfort bet^meb ét^ab §c* SProfeffbr $o« 
10 i e l^ar fagt onr btn tilg^rfFé fmøufiaøme; 138 

jDin eSonb^eb, åt ber gioi« tn fra en fdoban tyffa« 

tidb^b^lare førf^f Hift 8o» for t>oU J^anhtinin, er bet/ 

fom jeg' mrb^aa &cb flat føge «t rétfoerbiggiøre toob 

brn mcbbicU« VfbanMitig ; og brrttf btbjøt)fr jig tntit 

MUf, mb ilt tiUf ttt Srtjenbclfeii af t^n faaban 8<M> 

{ItMftibi ligger' (il Srunb« for be 6«tningcr^ ^r« gbr« 

fattmst fremfører for at beftrtbe btn. 

, ^ Set bobber €; 4d %ac(Kfftiber6 erfaring bar 

; tert at aBennefleflargteii^ faateenge ben bar epift^ret 

t>aa Sorbeti/ aScttegne b^ txrret afbcengig af Sanb« 

feUgbeben i moralfE ^or^atib (Sbf^er« SHbøtHtgbtber, 

Stbenflaber)/ og at tfU blot be fleffe fIBetiiieflec beraf 

fabe fig IbeØemme (boUfet er tttmobflgelfgt)^, tnett at 

feto be bebfie bitoe btnreDne Hl J^anblingcr/ GK flrtbe 

imob Somuften^ og fDIoralené Sor{Irtfteir'« $m 

bet bellemtere ecfjetibea, at ber git>eØ en etenbommeltg 

fra ben fanbfelige 91:atttr forfI|eaig Sornuftlot)^ bt)or» 

efter t)ore «l^anblinger bør rette (!g? 3(t benne Sfomiifts 

lo« ibeltg 09 ibeltg fcettea ttlff be for Un fanbfeUg« 

giaivix^ SitfCl^nbelfer, og at fett> be SBebre ^fte ^øbe 

an imob SoDeti / nægter 3QØttt« 

^€!ibe 56 figeø ber: "iDen Oobe b« e* beu/ ber 
be^etomeé af gobe fDIotit^er, anfeer bet i ^riøelfeni 
Stniitr frir bebre og ønfkfigere, al bebl>lbe en gøb 

\ ^i^tmh ttt @porg$maal frembt>5et fi^ meb b»ab • 
^ fKtt man tiUccggcr , U^figteii t/r c« ærcfufb grui* 
bring bod Sftetjl<rgten mittbre Steatttet , tnh btn 
forfieagebe pM9^ ^Mtnt^ og 929beife* Camt^Mttg^ebV at f)(UiU paa m «YHø^'€oUfl(eb/ (n 
fiVbt anhtt SRtiumftM Vdtrtfe^og unbgaae e^tMnig 
@teof/ enb ot jlifliU^ bfbtage^ bttt)nf flg bJb !D)cib'% 
^cc tnbrømroed fofr^t førfif ; al andoben« ^)>i)t)>a9 
et. SRinncffe føgn: ffn Spf fattgH / giøc en $orflSle( 
mellem ®obé og ii)itbe^ eg at bet a(t^a tf fe tf Spt^ 
fa(r]}b<b^brtf ten ^ mm ben toy, bet otfer t^n Orben 
og SRaabr^ l!^t>bt|faa /bfn |p()3( fø^eg titfrfb^^Sit , Ut 
er iB2oc(^Itteteng ®runbi)olb/. 9laar bet jftgeg, at bet' 
@obe Uber f[gb^flemnie»ebben Xttcaaf, al^be^^lbe 
en gob €aitimatgbtb/ faa er bet tnblplenbe^ at bet 
f(^rubfott(eg. en ^oi> , l^oorefter @ami>ittigbfben lunbf 
mt^billtge in .^atkblmg^ fliøubt ben forreten/ fpm 
enbi^^r onben menneffetlg ^nbling ^ ffgtebe it( eenf 
ti^iraligleb; tar Sptfattgbebgbriftm felt) ben t)øhft% 
|oD, ^t>orefter J^anMingcme f(tt(^ bømmeg, bo tunbe 
Ganit)itttgl^'ebett tltevj^uié noget at inboehbe imob flig 
panbiinj* ] 6tt J^anMing (an iffe erljehbeø font onb, 
iforbt ben fører @amt)it(igf)ebgnag efter ^ fig , men 
Samt^itttgbtbgbebretbelTen Comnrer beraf/ at ^aabø 
' tingen ;ertienbeg fom onb* 2)et Jamme gjelber og om 
ben Sen^itggrnnb/ ber bt|rteØ af J^anbUngeng Sølgtr 
i en anben iBerbcm SRan maa forfl mbe^ om m 
^anbttng e): gob eder onb> fdrenb man ian vcnte^ 
at bin, efter ben evige 9tetf<rrbtg{^tbg JDom« til fomme 
Sen tf( eebffe eUer tit &at>t. (St altfaa ip(\ati^» 
btblbrrften bctfamme^ fom aKocalttet, foamdaog 
tn(roef <l^anbttng^ ber Pyrcø af \ben/ t^øtfe. gob og , 140 

; Qttb ibflUf^oifU^ i t% Un Un inttt Tifbtét siørc 
!Ro9<ii i b«h^o^# ^a« fan benU i bit anUi £it»* 
^infyti tU Tlnbni V^ut\i tin SorAge fair itgefaii 

-libec afgtoe nogfR fe(t)fhenbtg ®nihb for at bifige 
filtr mt66iflige m {^anbttng* Znhtk Vgtirrr rttee 
Sora^c mad/ naajr ben ei^flal t)«rf grttriMøé/ tftire 
ligget poa m rigtt!g Dom oDir ^anbUngcné S9Iora(i» 
UU JDerfom feg itfi ^or nogm anbm SRfdifnor for 
intnf ^anblingrr t nb bm/ at lig flat fremme mit ptu 
fonlige aM/ faa |at>f mtnr SRebinemiefler H^r ttfo 
itogin anben Sot)/ ^ixorefter.be tunne bømm^e mig» 
3Dit (y))orttUer effer« tffe^ tirRr«fferigtS)?ottt> k2pU 
fattg^eboteewn, tan aicfaa ifte anbefaU ftg beroeb/ ot 
bit' flaffer'oO anbreo ^gMfe« aSen,. ftger'SRan/ anbre 
SRenneffer ubbeir beceO Vgtelfe eftet berei @gennvM<< 

/Socbttttger, man mra betfor Umpr ftg efter brnnt 
Sgennptte^ for tf fe, t>eb ot opfxtttt bereOSoragt og 
a^enbflAb/ at itbe et Zab, ber er ({orr^ <nb ben ^r# 
beet, .l^anbltngen ellert oUbr føre meb ffgV 2>ei ec 
tmtbUrtib inblp^Ttnbe^ at ben Uegennyttig^eb/ bec 
faaCebed éulbf blioe et S^fler af XOe< <Sgenn|^te, 
er et reent SBleenbl^iDerf« ^ 6t. Vttraae efter e^e« 
Sorbiet ben eniøe 2)c{oef>otber ifit be ntennefl^eltge 
4)attb{inge(# og ber(»o« ben rette og meb ttgte 6ftbe# 
lig^eb obereenOftemmenbe^ faa fan Sngtn, ber er Hm 
mei tit JtUc^ib ^erot^er, agte nogen, forbi l^an^ o|>offret 
egen^orbeet etter foragte >am, forbi l^an foger benne 
paa ben fitfrepf og meb l^dn^SorefliOinger me»ii o«fr» ^i4t ^ . • ^^ 

cfiléøimiiiettbf fRaabn Qi ItBit fon m^ti ^au nogen 
Srnnbel Xarfag tH Sittib Od SStlDtflie tmob ben/ ber 
^ar i»iMi tUfpnelabenbe tte^nnp^Uei ttfntimob maaiti 
mm b<^^ mecji Varfas tU^at t>ogtf tø for bMine fer« 
|t«btf @s?nn9iu« 2)crfom 2>pbfn ingm anbni 9tøb 
'9ftr (ttb in )>aa fciUU fidtnnpiU ftrurfbet £)oerccnt% 
fomø; om at fønne be almetfnnptcige ^^anbtNtger tiif b 

. JBtt og bl ofméinfiabiltsi meb S3an«re, for fqoUbi^ 
at t)mbi SorfttttgHig^bin for bet fom i og for fig erbm . 
J^onblinbed gotbirl/ alifaa og, iftir ^Un SWoral, ^to« 
9(igt tmob, faa ir bin tw et tomt €»|^gibi8ebe/ ber for#^ 
ixmhn for b(i|,fom9jUfrmbtStn|nifit)MeUgiiBafim. 
X)ii maa inbnit^(imirffi6/ at ben ®nib af S<i« 
l^b^ ^r« 9cof» J^ o to i 6 inbrømihir 8Bennt|I(t tit, 
f flir foiflarkbtgt &t)ir(«g, at Dftfgc Hab ber {lemmer 
tmun^ meb (^n« Statur, bog f itn ir it Sfin, naat 
bir ingen abfotut 9ti^b gioté. 2>il bitoir ba en 
gttttiirnoboenbtg^itu fom 6e^>nir bin (^U.JtnDé af> 
SotifltBtttger^ Segiirtngir o^ Øeflutnlhgir, fom 9Ren« 
niilit (alber f!ni« iDit fob tifi til bani# i M gtvno 
&iib(t( # $t bep(j«fttgir ftn SorefliningOeoni meb en 
attbei(@jenftanb, inb ben, ^orittib (fon bi{li«ftigJbf 

< ben, faa (ibet fom ,at 'foritliUeffg benne anberlebeO, 
tnb ^an fo(i|}iBibe ffg bin^ JeOif at gio« benne Sote# 
ftillittg it anbet 3nbtrpf pda ^anO Øigj^reone, cnb 

' ben lftat>be^ iQer benfter al fåtle en anben iBiftutning, 

^ inb^bin, .^n fattebe* !)taar b<in fpneo ffg at unber« 
ffgf og owoeie^ ba blioer bette, Ugifaat>ei fom naar. (att mtt f!d dt (eflulte 09 nhfåt$, fem i l^dm boénfei 

Statturf rafr« Ut mUt, od fe^n^ in<^<t inbi^ofbe ®riui# 

fem ogfaa ti( feet Ctin U l^ati fpit<6 ffg fenirb a( 

fot>e(fee.|la t^iiirom« Bftt cottf^qofitite gatdiiji mad 

li(tt<U(^ At feet aUife er m 3Bttf!on^^ tiaar b^n fore* 

. fiitftr|!d^ dtb^^fi, font et for fid feeflaaeiibe 3tife<t»ife^ 

l^^emmcrffg ixX tiogeii Strffom^b/ ben ^aor Ubfeenbe 

af aotibeifg eSer legemlig« SRen -^(111 (an bog iKe 

ttben grif iNia^aae.^ at, ba betle Gftn <^f Srtfeefei. 

fHi'nbt bet fom alt 2(nbet, inbfeeg at ^mt et SBærf af 

.femblttibe99atttr»øbt)enbtgfeeb, tttft, formebel^ beiitie 

Øti &priiibe(|e, er itttnbgooiellgt og ttot)er«fiibeKgt, fa(i 

feør mao'til^^be i^am, at b<ni^ ^or bet gaaer ttbmfot 

felt>e ben Unberføgelfe, om t>i ere frie eBer iffe^ forr« 

ililler fig fm €Stiffmg i SSevben., fom om feon feaobe 

feen Srifeeb^ fom featt feog tpbeligen itibfeer^ at ^ati ttlb 

$ar eCer fan feat)e, og at ^n ubtcyft^c ffg^ og feanblet 

efter femtie nøbomfetge, ftønbt ^bragelige Sbre^tfitng, 

^dn er forfaat)i^t i fommeStlfcelbe, fom 3beali^, 

ber i bet løtitelige ti« t>g i be Sorf^iOtnger/ fom otf« 

rebe beile^ foirttbfertter en af Soreiltatngett uafberngig 

fottf^feltg f}erben> fom bog ^on^ Gpecnlation forfafter« 

3eg fCal iffe feeSer mobflge ^u 9)rof* J& o to i « , 

forfaavtbt fean foger at gobtgiore, at gdtaltemen t(fo 

opf»ett>er Øtrafelooeng Snboiitntng i^aa ben menneø 

flelige fBegi«eret»ne/ og at ben alt(aa ttljieeber ftt jurt« 

bifC, blot efter QamfunbetO StnierefTe for, Deb Cltraf^ 

at afflrfrtfe fra t^iffe ^attbUnger, lempet Sifregmlfe^ itfiøfeC N n o(bt(jr6 op^ttDer at ino«a(fl iBii tgintfig 
2;tteedmlfe« UM tnnU »g l^ei ben n|i((td fremføru 
{Bemærfnind anføti^/ l^toteftet be S^ctndttibn, (toor* 
Dt|) eoDgNrin, Z)«møoUne ogS)t)rtd^ebm vil befieeinpe 
be fovbcpbcrfiff SirbøtiUd^fber/ iffe fgencltø b(ioi <in# 
bef# f»b ^n blinb !Ra(urftaft6 SStilfom^e^ i hiffi 3it« 
btoibir/ faoUber foin^ bet tnbrømnK^/ ae 3tibfl9b«lfeti , 
Iferdf paa ben øoetgf SRaffe |cf|«iiinird i^ib en bitnbt 
t)irfenbe Slat^tfeafe« 2)og f)ttj^aa flat {eg iffe (orgge 
fpnbeiltg a3?gf# bé, (9m t)ii{}/ SaCaCt(leti nt( mda tnb« 
føqime bf e Oitgttge i ben SpeeftiSing / fom om noget 
ÉSénneffe i egentlig Sérfianb tan foretage nogm«&anb« 
ling^ men t>t og maae inbremme l^am^ at l)an, betmt 
^an6 Snbftgt uagtet/ focmebeffl be Scentee« ^x>m ben 
mennefftttge So(iiat|ib tigger, ilU iwx anbet, enb fore« ^ 
{liUe frg Zingetie, ubtrpUe fig og ^anhU fom omSSem 
nefEei t)irCe(igen ^t)be en faaban fetbficenbig Araft« 
2>ertmob tan ieg et tilbage^lbe ben Semo^rtning/ 
at €Straf^elot)etté bog f itil t>ilbe ubrette itbet, naar en 
flar og giennemført^ataliøme btet) almtnteCtg ubbrebt* 
eaafcemt itfe Xfflpe meb gorbrpbelfen forentbe ffg^ 
meb'6traffeIooene9 Srujlei og onberfiptcebe biffr, W 
atter tgjen bibroge ti( at nære (itn Ttfltpe ^ faa mttit 
bet |taat^ee(t baarligt tit meb* ben ®it(er^eb^ @tr(|ffe» 
lot>ette fIttHe bring« titoeiei i^i, foruben at @ltafe« 
UDene ba uben Sfpe oilbe ot^ertræbeé, naar bet funbe 
ffec iiBnicm, Ditbe og ttbflgfien tti at faae Joeirpbrt« 
fer opbagebe og oplp^e meget tabe ffg^ néat ^M^ifø •144 . 

'' • ■{ ■ - 

lelfe gtf til9ttxnbf. Gaofccttit Ut hUi alwinUU^^oU 
fetrof — 09 M maatu man jo øhfh, naatbtnnt So* 
(cfliaina^maobe i |Ta Ui^ t>ac Un fanbe— ot o(t bt)a& 
ut i oor Jtortf^mt^cb/ betradU fom fru men^eflcllge 
^anbtiiid^ir/ iHt ir atibn, mb eti ffur (n«bt)fttbtdb<^^ 
£ooe gieiin«m aRcnnejIit t^irfenbi blinb 9Iafurtrafr« 
Seerf ; 09 at bet, 01 fnlbe Sorbr(^be(f«r, n ubfn al 
tnbt)ert(9 Øfytb; mitfi j^lot true^ meb^Strof , forbi 
matt b(n>eb t)tf fkrembrtnge (ii fdnbrelig ftiaft, bir,, 
ifttr fR:øbOfnbtgbtbcn9 &ot)e, (lal oi9ir\)tnb( ben, fom 
brtt)fr rU oiffe (i ftg uUflelig^ og naturHge, men foc 
onbr« ^tjantflit l^abtfigi) ^anbltnger^ 09 at/ ^vøt 
btnnir blotte Srufel tffe er ti(Ptrortfen9 til at ODer« 
vtnbe betl naturlige •Z)rtft, Scufleti fulbbprbe^, for at 
Un i anbreZilfttlbé/ (an bAt)e Strtrombeb, fåa \>\l(Sn» 
boer (nn i^09tf ftg for S^rbrpbef ftn^ b^<>c bAn ri faat 
ttbi»«te til at uttbgaaf Straffen. @r l^an fommet 
Yaflere tnb i ben fata(t(li|!e SrDe, t)il ^an enbog fttrbt 
bet forgioet)e9, at anltrornge ftg for at ODerotitbe bo 
ivfit, bD«rr>fb bon ubro?tt«r ftg for @traf* iDet er, 
^il ban tmntt^ bog en bttnb 9tatut!rafr, ber Dttfer { 
bani/ enten ^an ntfbfERøie og ^nPrtengelfe fager at 
mob^tbetbi ffne'^l^fler, tSer ^anialifBHa^ øt>ergtt)et 
fig tilbered Øørelfe; ^t^an fi^bt.tit^tafottet, faa er 
bet en 6(i«bne, ban for^joeoeé Jøger at itnbgac^ og 
[aa er K btOer i(fe bel ix^, bev bog ei blitzer anbet, 
enb en Drøm oq^en $i;iffeiitø, fom man i 6anbbeben 
itu tjat, af fpnbrrtigt ^oerbt grembele« (unbo SoUet ci Belhfdgfe noatn ^da^bj^flr^elfe af bin faararbfif ffrafi 

^ fenbe IRetf«tMø6(b onWubr«/ énb at et i ftg fiplbfric 

fB^ffn f ttlbe fa(be fom ^åxtt^t fotéil^aUt^ d^cn« 

tiptu/ 09 bmtif ^a^héttU 99tn inbt)orte6 SBærb^ etib 

ben ^^tro^brø/ fom fremfalbte bet, btrbleD foifutdt fom, 

iortrijbirf^ X>tn imfat^ttip ^rtft/ fcrø bog ti 

ipb^M ttbrpbbe, t)jlb< bnform'rfe magtfgete paaSnbu 

»ibertKiiib Un FotbrSort^jflimg om bit^tW^nto 

^rifle for'^ib bfb cngatt^ forfimbte ^uaffeCrufer« gulb« ^ 

bj^cbflfe atr boll>e bit aotagne éfcoeffp(iero i 5gri, 

. a»an Dilbi altfaa t)f(l fjelbene ftnbe Oitogeii, fom un« 

I^MpptUbf (ti faaban ^«f«cbt|b^b/,ftt)ortraob t 2f(mriu 

*««8*«|tg«j5m §ftt^ a't't«bb« ©m, W 

^ffulbe, Wit)|^ rtjDffer'fw fa^røf. ^oab fFulbe. enb^a 

afjiplbf 'S?o.fien,|i«, t)ib faip aSibne«6prb^, tiaat bet 

^b.ø^«b«f/at fieCfe.®!^^ SnbDortW etplfc ; 

t)j{b« bir Jaalibit t)«^^^^^^^^ falfilé aJibneeJptb foiwi I 

iiogU/ {ivab man fOeté .fan; f albe gorbrpbdfeV og ub«^ 

^portcftXrtfoarJ^atiBt^^^^ at frpgu, boorfo« \. 

Jb(t og !¥# at |Btat(riie^tU( bat)e be {dibt|f«6pi^ ht 

iabi glelbe^ gara|it«rtbi^t)eb jBibneriit« uiaftellg^ i^p« 

ral|!é Sbar af ttcf,^ aRaiiget af 3ttttrc(fe i mAm eOte 

for; VarttrtK/^ famt bn^o« t)eb cti paa bere^ S^orarUet 

og »f Hgiøfrttt 6trig«.et.^øitib«Hg gorfHfrmg (éeben) ♦)♦ 

jforft n confeqbint/ tiaar Jan ®* 69*70 ttftotrcr 

. bn for utcenff (tgt, at btii/ btt^ So^tn« 3;ru{ter uagttf/ 

^*)^ 3ei>ftf^tJ?unomia/ 4be95iijb/.(Sii)e.i^^^^ ^ - 

atati-aibifrrift/aajbe. 1«. _ "*« j ..'146 ' " • • . 

tiOaSer ftfl got6<9bel(<c, tnnU ^m laUt bit D«re/od 
t>«for^ I eubet fot Den af giuer bo*, |>t)i« ^trof* 
fetb«otU l^an løwigt ftn«« ql^|ltbe/ant09tte®«lf»n9elfe 
for etraf <lot)me« 2Cttt)«nbéu'gfteb^ bht pfpdJotogtV^W; 
liflbeb af/oO«ni«<f/ ^ bet flitn« 2tlf«lbf^ 
f tt tt b e* fjm o t é r D u tt b f t ben fbrbtpberf e «thaa^ 
tun }>iU åt ®i^rnlng«monben mbfl ^at)e t)«ret ! eti (aa» 
tattSiiffattb, ot(SrrQffelot)in fttttbé to mm et tnei 
tlBettagttttng unbet bé Dteroeielfér, ^t>o«t)eb^an 
be^emte pfl for etter iraob ^^^nbUnaVtt; #firfnbt em 
9t)er iDfltrffat gorbrpbelfe. efter ^rl Sorfitterenf 8«re 
(bDwefter intet nnbet tiin ffee/ enb tet^ ^^fr^f^^f 
!Røbt)enbtft§eben'«éot)e, klkflii)in}i^othéi^ fåctifi 
»et>W poff^ ot Ctraffet'rujlen!, V bMte iilfilb, «t 
liinbf b«>>e t)utet bet/«ot)»tt' iftfjlg^^^^^ faa waa 
benf Srufei bog; niiber bett npellg WéWte Cétlngetf^^ 
' furbbprl)e*, ^ focbl befté gjrfrÅ ViWénbigt^ for' dt ben« 
IBtrtfonibeb t anbre SttfoeAe tdn r>ébtldéMb«^* #e(i 
IlDttb *Qn/ t)eb^ benne Éemgééb/a^^^ er tog tnii 
érelbenbf ^nber ben $orubf«tnjng, foA ^an ei tfrfr 
*et)il(l,i ol be meniieff^tiae "iJa^^^^ jpiaae ttiilJfk 

Slatumøtbenbtgbfben^ Jwng*^ ^, 

giaar båi web'^^ettfpn til be in 
tptHU^^ht »etingeifér ■' for ailcegneligbeb^ ^anUHy 
gend Sflfflélbjg^eb (contingentia actibiiis objec- 
liva>, @cit)t>irffombeb og fornuft/ inbrøteftrer bf 
to ftb(ie, men iwer imob ben. f»r(lf , foa j« b«ttf 
«be;i aiDiul'^eii a»»for1iaaelf>/ Jéii^ SitfMbtii^^b/ , « 147 , 

$t)f(fen iint epfhmtt Ittéint forii en o(]é'tiii»> 
Dflbi ttle iibetutfe ben {R^btxnbtgdtb^ fom félgtt 
of te eiat^eV bér^ ttiéb uim^bfiaaeltg !nøM)tnt{^^eb^, 
maatte tegfere obéc ^empMefd ^tOttdeCfer eg éi^ub 
tiifns^r; (Dorfoit beti higenritnbe er bem not fif «t 
nbgi^re grtffebenv nfeti be QtertU Mibnu fbtbré be ct>fnbl ^ 
anbre f^mcMttt €sm|f<iber, ^tClé fforfditeren rdent^ 
tis itte tan ittHttbt i jDtbenef fanbe Bfii^bntnd , 4 
, bet (yan dntagéc; al ié ttbeidtb^ tt>inéenbt S^dtntM 
hiufltx Ut, foto t)t anfee for Vanbcnk fetofleenbidt 
Skftting« Sbmjleii maatte man ^o^/faa mt^t ma^, 
1 SpecttUtloneit/ ^^r ODeebeDtifl ftå om , at ber inlét 
tånfFée^ fom fo nébDenbtBbii« mati fFee, tiaisi tnb« 
tømou/ <tt; ben meiinefiéHge $orfianb^ bev ei begribet 
ten l^te Øirtellfi^eb i ){n 9løbt)cn^i9^eb, ei fan aiibet 
#nb fo^fHDe fli negH fom tiffæibtst, og ittu maatte 
I btn Slætff of 9^tt9mnift, j^ott gbrf« t)aa (et $it 
%n^l^anbiebe ©ifrå fSnJlrget (!g, l^aoe baeet nof / for at 
WfiMbe t{(fertll[é<i (Bjerningo; 09 trénn^ Silforibid^reb 
Tom en tBétins^fe M be J^a^blinger, bet i Un Sor« 
iFanb, Ji^tiori Hn (ttitager en StCtegmri^^eb, laili Ui^^t 
^jfhffanb for fattirtie. • ^ 

-Jj)r. I^rbfefforen bebretber Sfurl^rne bet Watnr* 
fittbtge i ben fliortenbe gorK!eL be vantage fmeSem bm 
.STttftanb, t^boiri et SKchnefle anfee« at tr(i(re /ftn Sot< 
nnft mægtig ^ og béit, ^^ori benn? Sgenftab nægte« 
^aé^ 8Xen/ #|ønbt'ieg ei fan anbet> enb gtbe ^am 
^H i, at matnren iffi j^oi en fad flåtp Sidn'bfe^ 

«3 .y 148 

mm ol bil ^iui ttt«({tfle fiibnftims^ ^a ben normalt 
S)>rflanb6li(9anb tt( XfØnbig^eb/ (aa ir bit bog tnb^ 
lyff nbi cg itlbuM af Sorfattijfin ff (D : anti^tcnb^ at 
puf^n Mbt^fttbigDUf i StMi^Uut mod g|øre ^m bi dtmc 
SorflKl* ^lU b(Qt meb <^i|(pn (U lSliaffi(ot»fiii> 
mm ogfaa b^o« bit (|)ørgi6 om in ^fool 2)9gligbtb 
lit al forbinbi f?g Mb borgfrligi «l^nbltngic^ maa ^an 
9iøbt>finbtgDH# binføriø tU in bigimt (Slaff^r aflt# t>iC 
man mb/ bf^b Siuafbofbibit^ <ittgaair# antagi fSH^y 
hmgrabic, faa btibii bjt? bog in JDtMCgang fra €lraf^ 
Iø6bib til Scrafbarbeb* £ic gaair f^^ ilU anbirlibi^/ 
mb i mangl anhtt practifli 3:tlfir(bi, jDgfaa bt)a1^ 
bm pp^Uftt 6unbb(bflil^anb angaair, maa of(e in 
9irfpn fitttid mtitt b(anbl be ®9iii tSir bi finiibii 
ZnU f(jønbi bit paa Soirgang^punctit ofte fan tiiicc 
»anfliligt at bibemmf, tit bt>Ubn ^af}i ban bør rig^ 
tilø« . ^idir tfh fan bir angtbir it iiflimt .9iuKt 
^Dor bin eanbfpntigbib^ fom taijt%, for- al it Sactnm 
ir 6egaait> ir fømmin til bii| Otyrf«^. at tfnij>tt 
borgnligrSio maa gfitbi for SSiøbib, og' bog mø« 
bir nøbDmbigt)iiø nbftgiø it"guilt^*'iair "n«t guiUj!' 
bir, foa migin IBafUn bir mb fan ^at>i funbit ®tib 
boø b^ i&ømmmbi/ inbm^bi bifluttibi bim for bit 9ni 
iHir for bit ZnM, bog føn ftiai miSim tio og Døii* 
Søtxi^t btOi famt>ttttgbibøftt(bi, 2>cmmiri faat>il bbor 
bir f)^ørgi6, on^ tt firafbact Sactnmv bar fnnbit Gtib^ 
fom om bitø 2i(rigniligbib# #immi for ^m €!iglibf/ 
i)^t iir ir nogin giunbit Xviot om ^^nblinginl 1*9 ^ ' . 

SirfHié^fb eVcr^ om htM Xrfreamtis^. pH ft^nté 
9UM, at gotfttttw»7 im Ictitt/at tli|m Dtefind 
etvlb finler 6tfb^miit «t Straf 6fet "iiiit^tti^fd paa 
DtfTe CSomfttnbe (^ 8r(b forfi^rrenbi ^onMtngfr/ for^ 
ttf GamrunbetS ØetrpfiSttrc, at dfjlrttfff 6ii(Hi«r, fom 
fon woMttflefarfffifftngir^ bentrti fra ftt ^eg«! JBeT* 
ntaatet fiWbe mtnbrf Vii^øb i ben brabf i £>t)erpnd fra 
ettaftd^fb lil fiitb 6Craf6ar^fb/ énb 2rén, ber, om 
l^aii tffe jttit btfrddttr moralff ^g iurtbifl Stiregmlfe 
fbmbrt fammf/ bo% atitader en moratfC Silregiiefre ^ 
Dfb Øibrtt af bin jitrtbtfN 09 irfjcnbir in gorbinbrffe 
mfilem brgse« gorrfffin froér }e§ Iff^ at man meb 
gitr C^n llagi ot>ir, dl Dorr Domfiofe for ({bet raab# 
føre ft9 meb Eeeantte/ ^or ber fporgfé om en 9erfon9 
^fPttbisbeb, eUer at man liDoefiser blffe« Ubfagn fot 
Kbin Beegt* Ht ^ffinbtg^ebea fan o«re faa øien* 
fimHd/ at Sorgen« Stbntib^rb bitbet. ot)frfIobigf/ fnb« 
tømmer {)r« $cofefforen fet^« Sten/ foafnart bir er 
minb(l< 3fnftbning tit Zt)M/ fpørgeO toegernt« Qr 
bttte tffe tagtt^dget t>cb ttnberrelterne^ fan man txere 
fltter^a, at jDtxrbomflotene tiSe forbre At mebicinff 
Unbeiføgetfe og SSebømmelfe* Set er faalrbeO (angt# 
fra, at. ben af gorfatleren meb fRet fottaftebe ØrenN 
gang^maabe er $irf!inbe, ftin at abfførge Soegen/ njoar 
Vfpnbigbeben er forbunben meb f jénbelige ^tfotgelfer i 
ben Pb9ftfie 6unbH«tU(lanb« t^eOer itfi ^ man 
^ttmpUt paa, at iDompøIejiif ere gaaebe mob Silver« 
iiei Cfiøn; fttn ^oor bétte^ fom ofte W og, e((»r y 150 ■ I . 

Z)omfio((iif f4>fUare og fltit>iiifre ibf f« os iiioii ff<M trift 
tfti timiit 6cfy(bt bcm fov^ berjt al Ube bet m^iigle 
ya« bmSttbøieltfl^fb tit bfii«iHbirtJ])fli|iiiS/Sorf«aiu 
befalec« ^t bf ters««/ fom i bfit |Ib|le3iiffaiitr bmmf 
et>n ynfanernt« ^ocflatibMtjfaQb / iløtiau>TlcUtm 
og btti i|iibe?0Kbiitbe8ftgeg8rtffiti|iiig at bfmmt ^fttt^ 
M fanbt« Sp^en beitt t r m ttUUig^tb# \ém 6ageii6 9la« 
|t|c f9tir 9iib (igt Det t>tl tøbvjgt ^eeri Sittib^b«cf)l^ 
Irgtetd foatxrl fom tnf^tinStrged 6ag^ liiHg'Døm inb^an 
l^^.at tcéiDt b^pbfr(igmUnt(trføgi(ffrogC|»(|^nitige(, 
font maatt« fftibei fotnofbue, og fom ftttmt tilp9i$9 
i^inv^l'H^ AWi jDmP^iibit^ebttiie trMtbf bet, 
»Hbe man t^iit ftte eftirlabf# at fetttji tefi fotegiMe 
3(ff!nbtge itnber et (ieiifrgt69i«i«f!gt Sceg^tilfpn* for 
noiU faa 3(av ffben fo? anfattebe SanceUiet faal^eii^ 
«t eh,foc SpSof^ fgtet. 9>érfoii4 ^er Øtøebé ffg an fom 
ffRi^big/ Mftt Inbfott Qt« J^aMJji^fpim )»aa Øtbf 
Øtiti^gaafb, fint bft Iftlei^ fanMt# $i»ab man f^tub 
formobebe, at ^aM ®aMi<^^ btot.oor SovftiQelff* 

2)ft ee »tftnot meget grtmbft. at mange eu^i 
^fflnbigj^eb if (e albtle« betage; Shnnttkt 9m ^ii 
M bebtmme ^e 4^atibiiii|ee eg mbretttx bem efter 
•begrebet og &}etiiebfr, og at Ht altfoia give« Xfffiu, 
-bige. fom ttfe ttlMinget eee uf ifleN til at møbiage btt 
&RoMt>, Øtrajfeli^t»eti frembj^be?« !9fet|/ figofom 
^té 9(of, ^ bemetcfet ben $or]liel, bet et iméBem 
6a>aat^ f#i be i QaieciftØaltefiie bfitgeUgf JPifd|^it# tm,^ faaUbii fftmlvfev btt i)g af b^tiS I^U 2(f6qnb<^ 
lin«/ at ^n irtietibH SSanfbUg^ebm af, i Neglige 
abnonne Stl^oiib« at f6rt)if{e ftg om, at btfTf ffb^ 
6(ag« eSttaft iiifb 9iptte funne gførc« anoenbeCigt 
(aa bna; og i binnt ttoté^eb t)t(bf bet tntt mtt og 
fornuftftrtbigt, «t fotbømiae brm tif 2ot)cn^ @trnf| 
ntftt.bntmob itr bit ret og fornuftigt, at inbfFrcr nfe 
fig tti/ ®itt erleb^mtbUrg Xnt^enbdfe«^ Xt eibinff a^ 
fan gttftc (t aft<nruPe tttUgjotttgcUgt for Sorfflifiingtn 
^m eot» og SStraf« iMe^gjffeiméti/ Ugifom 4)r<^9(of» 
^oioil/ tftttfit ®9Jlim, maa erfjenbe/ at Øtraffi« 
Ifi^m bog bøf aiiDenbi;^ paa gorbrpbf (fer, bigaaibi i 
tiUfiflai, for at mrfe i bf S|:ilf«(be, b>)or biti fan 
tirfe/^ faaltbfg fan X>tn, bcr tiQaagir btn mennefCeltge 
Cittt ^ribib« ,atbrig fritagf |)en for a| tnboontig 
, GfpCb« 'b«r laber fHpm9(^U^ (aalebe^ btrjfe pDer (tj^ 
at 9Ugten6 Stimnie tt(e ton finnme tU iprbtf 

, (Snbnn maa feg, mben iegxjjlutcer bftitte (iffc 
^fbanbltng^ gjøre en ^nm^rfning^ fom ifft turbt 
Dflire ttben Stgttgbeb for ij3ebønini^(f<ll df b< Gogen^ 
l^t>oM btr (4>ørgef om $irMyie(fen| pjf^i$ui\t fathu 
bnfi @KrnUig6ni<^nbtn| ^t|ib^M.lilaiib« Z)^ <t ben^ 
at mon iffe b^raf/ at 8Prbrpbe(fm/ J Sø^t Soegefpn* 
bige^ $001/ ^f. frfmfdlbt tKtr fremPEpnbet «eb en eOef 
'.nben fpgeftg ØemptftjtØanb, (igefrem fan ffutte, at 
be^ pf uben $t(regnelfe. fD^ennefiet buftr, i ft( ^nr 
bfigr, $!(Kbe^ tU megen inbDorteg Sf(Vi>nng# tif I5» ^ ' 

wanBforbigf ^ttvaan, hit m Ugifaa baatltgt og ttfor# 

flaiiMgt^ font b« >f e flribinb^ imob ftet og ^((ge« 

fiil^ Un, bfr føger iic||otbt fft 6iitb i Ørbeti/ fan 

IHi afooerdt/ at fftge Xmaacr flnnboni (lige op af 

bcrc$ inøcfe Vfdritnb/ me ti^ faafnart <b^ t>tft fTg/ føfict 

ban at fipbt bem tUbagf i og fftMbt bitte ofte (an 

^ tofte barn btt<^tbe fnbt^orte« Jtam|»f , tnl Nn bog Ifft 

ligge ttnbec, naae ^cm altiber fda {fn 9off« S^ett^^ 

fom btrtinob fprfømtner at tmage o«(r fft egn ^\tttf, 

fan let bUi^e etØytte fov flige beimotiiKe 3nhflvM^n, 

^g fan tomme tt( at enbe nu« be rcebfom^e^fforbrp« 

belfec/ foretagne af Øeoctggeunbe, fbm for en funb 

^atur fynee fotrbele« »timefige og tittét|!genbe« Sit 

er tffe fielbent, at en 9)torber; !Rotbbrflenbet/ eHéif 

øttbf n (aabitn grot> ^orbrybel erflttter^ at bet t)ar fom 

en ittboortti Øtemme/ ber fagbe ^am, at b<Hi ftulbe 

bt^aae ben Ubaab« fom ian bar ttbøt)tt. Sht'fltflt 

vZttfctlbeermaalfee og en faabangorRartng ganfte op» 

rigtig« ^en om man enbog t>iCbe tnbremme^ at btnne 

inbi»orte9 Smpnté t>ir(f(tg i SBejIutntngend og ttbfør^U 

fen^JBiebfif i^orblei^et faa m«g|ig, at be»9<tagft(# 

itnbe.ei fnnbé mobjiaae, faa bar bet bermtb bog (angt 

fra ttfe enbnu afgjorte at al Ziirtgneife bottf aibt« 

'^^tr blio enbnn at fpørge; om htt ttfe Dar ^n^ egen 

CfVlb/ at bet jDnbe 1)aphi faaet fad tm^in SSagt ot>et 

iatdi om f^an ttfe uforfoarllgen b^vbe git)ft eftte for 

.Søitlfer Og Xttraair« fom ^an, b^i^ ban batvbe t«ift^ 

lft(ft«ftt af btn rette Xiøtrrtg^eb tit bet Qobe og VfPEpo 153 

for bit £)nbe^ ^m MU ^a^t cpivtii aUt fntHtictftn 
f«r nt forfflé^, tWan nia« t>i|i not i XlmifttrHg^tb 
nntadt/otbtr n gføit S^ntneffet Acoéfcir osSlttMct 
til at ffite over {Ifgé 1n^t)or<f« $ictibir; og at l^to ir 
^ SBroté^ iiAar ^ait ftfbeV bem ta(Kf l!)t>erMnb« (Baaø 
fwmt ©t)rtflorent fre rebe tit at fWtafle bt^Iiøe Jor^ 
trpbetfer for æUreftnflfe/' fctft er bet « døeiif farrigt 
|or ben boraertiøe Srben; inen bet Dirfer og trf At (hlyf 
SSen^eftel^eben^ moroffle Araftér. Gjer man førji 
ben Sorelliaftnd iielbenbe, åtpiint bunde etiib66et>oe# 
setfer iibøt)! in tttmobfiaaeiiat SRagl ot>er SØtenneftet,' 
faa fan tnair bert^eb/ i en tW®tåi, trffelig {Taffe bent' 
be^e lUmoblhiaendl^eb; i^ ile, fo^ fomeinAe {Ttse 
d(nb«bet)or9elf^/ t)iBf i)ib benne {øerftabr ben Cft^ore 
til Araftanltroenøflfkr, font be eBer# ^ilbe b^oe funbet 
i SorefttUingen jom ben fiSrøbe og bet Zn^^at, fom bt 
Dilbe paaocelte bem, t>éb åt gbe efter« 2)et maa |fer 
jngenfunbe ooerfeef , at, bt^ib ber t)Ube tabe6 Debat 
antai^ ®ttaffri]^eb i be ombanblebi 3ilfa(be, iffe^ 6(ot 
er ben. borgerlige €$traf6 SHrtrombeb/ ^Diffet £)nbe 
iøtn:tgt Mttd forøge« »eb bi^n flore eeiligbéb tit aSié#v 
btttg og fa(|Eei}aaflab, (Scunbfcetningen Dilbe gtoe; 
men, f)^ab bet er enbnu t)«rre{ meb ben borgerliges^ 
3(nfDarltgbeb Di( man Og trot ben moralffe op^(iM, 
og man dH bertit b^De faa meget mere Webning, fom* 
Som^oJene bog egentlig bpgge bere« Sriftnbelfellom- 
vaa ben Sotubfoetning, at ber tngen^Sri^eb og Silregs 
nelfé er i Øjerningem 2>e fam?ne Øevorggrunbe, ber ^m^ i54 |Abékagt,intft e\( at \m imob mange anbtf alt foe 
Ii^fø^UigiZittbfiitrfr i be tiyfflrSttecé ^itmmanrcc 
(J^bilfe ttbfa^et li( ite.upt Straffetot) for Sdpfm, 
{bm ttbføi^ltg et glfpiumgaciOJ .beice Æibgffitf^ 6tt og 
7b( 8iiib» fpntt oi ^djDe bragt (U .b.<|tf f 4)^tbO giøi 
9itg b»rf«c oa ^angf fbr ae inbremoK be UnbfCplb« 
muge« føfr mt^t, .fpm bmi«^ af fit.fpgfltg etnb<# 
lUØntib (i|6 b(tt f^giiibitibf « 2)oiifflotmf bape a(U 
f«a vift ttfe Uret bect. c^t U ti labe tii(iOer af tcgi« 
Ipnbigf bifrorfKt fbgtlig 6mb<til|}anb viifo Sefrtctfi 
for £oi»iiig Straf; foaforn^e Sorgnne et/bajoe crnoerit, 
at bentiu Siljtaiib t>ar af UnSflatm, at ben gaki|Fe 
tBff bog mrbpil^éiifpti tit bi)i 4>aiibltii(|^ bir er uubrs 
Bpøn^tnofiif g^orbe, Søniitf(f9l .^rebøipiiie cw 
SnjkiiMbftjtmiicUgt^ opftaaer bog ingm Strib imeOtw 
bm og Sonnntrtiif 155 Øwt* famt M* k ©toWwt i 

Ølo. 1* • 

Cn i flf^rfle' eir ©om afast 6e^ r|«n*t u^tmttUUS, " 
imi btnyaagitlbtnbt ittebaimtlis Uott ff«o«et 
tOto^oartm tit ai ^vt f t^eit. 

3 ©ofitti:'' , ' , 

confro: 

Ole t^omfcit f«mt gSfW' «>« 4)errrt«fodeb 
' SRab« 3fr6oe. 

(Jfffflfl« ben 7be San. i822)^ i 

^in af (Siliititni Øipie 4^eiifrtd^ JtOfM flferM Sti || 
tnt^inft^ ni bir tfff ffnibt tmt ntt)» 9tmpét tsmi 
Utø at btnne 8it< Df^m.af 6(1 ®f|^bi^ 1819 bav in 
formå Mint tUMf^ ba ttn »ib birørd 9m fo^# 
fa(M Seb af 3iibé«t»«tc OU æbamfm bUtgi afTaat« 
fitiM itu, at tmm (an^t t øuraatitmar ba iebl< 15^ 

<i€(in tifcr, at innU^Sm in formå ir Uffu^tn 
famme jbiig fom 6<tett Mid aflagt^ dj^ of 6ttantm 
felt) <r f^mtdg t i fXettin oa ^Ufaa vcb Sebf lul XPsgdclf e 
l^at Dcerft tttttæbe; ligefom og Sommerenø 9>rotocof< 
latton ittbe^clber, at bemetbft £>lt Z^om^n dflagbf 
ben t 2)ommen paab'ubne 6eb, bt)or{ maa ontogf« at 
ligge/ at (Sebeii er affagt ct)eteen6ffemiiienbe meb Ub» 
trpffenitZ)om6«'§oiicl,uftoneti; faa ot bir \tU etScunb 
^itl meb 6ttanten at bubttere^ om ogfaa jDU Sl^omfen 
DiifeltgYac befrceftet bc Sata^ 2>ommen ttf^olbeT^am 
at befr«fte* - 

ttnber Sfb^fagen er l^eOer tngen 6rtnbring t bettne 
^enfeenbc fremfat« 

^ Secimob ftnbe6 bet^ at otenneetttite £)U 2^ot;ifett 
af betl Orunb' itfe burbc tjæret abmttterct til at af# 
ilergge Cebeti/ at; ^qti, ber aOerebc^ t)eb £lommené Sou 
fpnbelfe erfreercbe^ at ian ilU biCbe apptfi(ert# .føefi 
Ifar ttbtaget 4SeMfieet>titng^ii^ efterat be t>eb iDommeti 
til ben« ^i^fpfbetfe faftfatte 8 Uger forUengff bart uh* 
tobnf og efter at bec, i S^ge Dommen/ t>ar foretaget 
é^rtcutton 1^0« barn for bi (lam ibømte ^roceéomf oj!« 
Slinger/ unber ^t>tl(ett S^ecutlon^forrøtntng ^an ingen 
^ anbén SiibfTgtlfe^aobe fremfat/ enb at ^n iiitet 
etebe/ |t>ormeb ^tfn tunbe fptbeftgtøre ^orbringem Be( 
^ar bAn paabet aabt f7g/ at (Kin førenb ttbtøbet af U 
8 ttgtr labbt nblagei €ebé^æbntng/ men ba bit 
tttmebfagt tr at»anceret^ at btnnt €!tctt)ning itft ir 
tU\>$n incamtnerit/ fan |iraf intet nblebie« / Ibm aflaittJStb ma bufct Hm ubitt Slirfnjnd 
og jDU S^omfm ti^nMuhmttlgzt tU at aflti%^ (St\> 
tftn ben nceDnN Smc 9rocefTfn9 Smfoiltiifige? 
min £)(e St^omfen ^t titpIidU a( bftait åxtanUn 
meb 15 gtbWr^ j^øto^ j^ørm«b blm^t acjfot|io(be t 
jDmt9n/i9^mmU\t )xi$b bet (SUaiHeii formiblf . bene«* 
ficium paupertatis, og f^ttoraf ^ané (bifaUbe @agf|fi 
fir, ^rotutator Sting/ tiRitggié i €SaBorium^8 Ølbfr« 

^ t>tti bifaUbe Gaifédlft ^at tievet forfoatKg«) 

S b i (j t n b e#- |a.( 9li t : 2>ett af 3nbf«t>ttte 
SU S^omfni^ tftir bititie.8Iejtø 2>ont af 6te éeptbr« 
1819/ unbn 4be gtbr» 18^0 aflagte Seb bøK tteftec|i(; 
tiKg at t)Ottf/ og*$an itt^rrrtttgtt tU frtkbéM 6t of« 
l«gg«.6ebem ^ ' " ^ •^.■' ""''^^^"^^V^ , ''' 

: 9)tocejfettf tmdfivnrigii biicHn iMtibti iWe 
'Sbømfen tir éitanten^ 6al|)er 4>ftiii^ "^jfi^ei ine(^ 
»5 gibbrr* ©øft>/ b^ortttrt 'for5ch)éé 1 fcttefW«jIftti# 
iiitlfe meb bet ^aro forutifett beneficium -pkti^tatié, 
og b^otaf iant téfatebe 'éagføtet ?)cécWatot 8ling; 
'tltfoegge« t eSaaatittm 8 fllbblr* f»øtt>/ ' 

iDit 3^ømte at tubribeé tttbett 8 Ugereftfr'benti« 
jDbtt* (oDlige^orfpfibetre/ ttttber Vbfærb eftet toveil. 1 ... 

(gpør^øntd^U ^tocDtbt en Controfor&rind funteanleeø 
åt »ire moiladt, famt 6?>oVDib< te«^ fom uunobfagt/ 
funbe taøeé i S^i'ragtnnid ^ nitnat t)(e(e pdafl^get 
t(( Sotlidctfe^ « eotmlit'l^oiK'rr ker- padHq^iket tti 

. , '' ' 

2i;edfl»ti; ; : - 

3ort6ru8er Sen« Sørgenfen^ . 

(Itjtast bm 7»é 3<»ttt i33ii)* ' 

efbUt, ^tlfe 3ttb^tti»tit( éaarbmdnb ^M kptiø 
JtpffMfiø ffpi |iajt>e for^^f^i^^ M at MaU Sitantftl 
^orbJtoJ|i4«%3it|< 3^raenftn fofttj^ Tbun tftir.ta«^ 
ZfiHtlhi^ø <Dif |tf< I^CiM éjfnfiattb far Unb^vføgcif« 
jfff {Di^9^eii# ffbm ^ttqiKm oib Uiibnretøbommm 
MX ,fit(}iiibt . bette 9tl»kø m m^ 9aaoiifi of yDom« 
røm tf foranfioltft af 3tlbf><>^DiiU, fom l^ir UtSiuun 
^(ofifm jiQc mtfbc tfht la\^$ miliu t>H tmflt fom 
birfoi ijimt at ut^beiføge tc/ om ttnbnbøitummt m« 
teltdcn ()ar af broget i bi( af 6ttanUti paa^éwtt S3<* 
løb bm @u^^ fom ^tibftæonte^ efter eti i Stetten 
foreoiifilRedttlng, puafttftffsttwifi tttgobe l^oadttantem 
JDa nu (Sttantett/ efterat benne {Reg^mg af 3nb»_ 
(iMnte 9ar foreoUj?/ Mot ^ar referoerel ftg be fornobn« SttbPflilffr, iittrt at lott ^ai freitifat iiogitt[tm(# 
€rtnbrW9 ttiob tit «it>titeai«9nmg«fni(D, faa maa^aii 
l^etDeD antdgrø åt (la^eihbrømmfrat f(|^!te Sitb^mnte 
bft Ofløb/fRfgmngen t9b (»ad, Dg-^a fan olitfaa for» 
tflttt^ibt iitterebf wr fprbeffgfort jfW ffil So'tbring pck 
"SttbfhrDitte, 9<ir Uttbetbbramerttt^'rttAtfgrti ifft» «f^ 
VU^M Stif^éwli d( betftli Cttanifeii bH jDi)trfpbfii1»r 
"«f btntit^'gfctfftiftg* • ; ^* f i?: 

«5agin,paapeb 2)om tftU finfti fitfl éif^ itirtifagft^tfa* 
ftanb, og ha bfiitti gif itb poa %ret "^He pÅafl««tite IH« 
itl, mmn $ati; biwb otjåw iflfftiibfiajbee, at ^ 
«fe t)ilbe tirblabe (Tg fbm ftf SJibPftvnte fotfarfgte 
Ufforttimg* aBen^ fortibm' at W t fci 3«bfigV 
j^ttoti b^n faalebr« l^cntotrvc til f!ii iMiné 9ad|ldtrb/ 
I ne cmbaiibfer btn 9>untt af ©afltii / féiitr atigif be 
900 dibbv 3nb|hét)nte flntbt $aW lo^tf (Mm^ o| itb# 
irt^fftffi9^ v^ åt tirbfffgsei^aaffatt^tTf / btV^b^^bec (Tg 
til UU "^M berom bor anftrt, fa<if él" bnitte ^adfhhrb 
iff c foti atttageg tiOige at {(tiUc olnfatu bcti anbjti 
<liftnbrin9, 3fib(iét)iite bat>be bd^t mob ©øfggmaalft^ 
og bt)otom (Sttantm itb ifjern^fK Staabe ^étibe tibs 
labt ffg^ mafttte b«t øgfaa i^oo« i^aaltgget barn ttbtr|^f# 
f flig at tittjenbegiDe/ om ban inbromm«be Stigtigb« betl 
af SttantttUn ifte, b^il^^t li n flnt^ ^ 

' 9oifaat>rbt ban cnftoibj^i^ pntirr. ot intet Goni^« 
\øiémaatyafi inffttttérrt, øg at 3iid(t««|if«g SofOrtng 
becfof ifff (unbe tomme unber i^adf jénbélf^ bitt^et at i6(y ,^o(bt 2)0111 ODM fittantcti til ai Utalt {?g >«n ommtCbte 

gtignttig« fØtløiriVnUbnUm af |D,tUm 3nb|Tgelff 

UU naat&tjmim fom initZilfoO^ft^ dtitagef #iU 

;Uertl»i <tf ^De m^ømmct Stigttgj^ebtn cif f omiiu« Suin 

.Vimi^t/ t;^Mt.^it\aa foi:faaY>ttt \nUt imtUtm SP^ku 

.Urne jpi(#«^^ ]!)[t)f;ram SeUiig fun^ yr«De9, l^iaie 

iffe \>ax fetnøbtnC at tnbgtt)e nog^ff 4t|.^« fil SpaV 

,j|e(fi«slSi^miiiiiAn<tt' tmiiat ^M aOine t>U^ ftttagea 

f^r afUffl^ ^taiiiUn it (iøm {BUtb^, fitb ^ati ibet 

.»irtiKg«^ tumHåtftn ?tfbtag af brt CitanUii fIttW« 

j|be|aU'^ai»,Dai*i^t4Qtta ffflbig« 4^ati^ 3(n6ragte et 

elbifføc fuiial onfic fom co ^ttbflgilfe mob étfanteti« 

Sovbcing jMia (am. Sfdc bet JFodlébf^ TCnforte tnf' 

UnbemtObomaMn blioe at 9abf«f}e. 

Violin« pmfo^nittget ffec Jor JXettin Ui^t^ 
.ifjer.Omft^nbigH^tw, at opjoettev , 

S()i jfjeiibei for atet: IBi):!Hiiigd^oi|ii^e|i 
i^r 4>f b SWagt at ftaii»e» . , ^ 

9cocefFen»&mfo^mng<r for i}t>emtteiro|)^Me^» 

jDet Sbømte ubreM Inbm » U^^r efte^ beniio 
JDomd lottltge Sotfynbelfe, nnber Vbfetcb efter Sooem en @ad l^ott^ fM^ort Sttanteii Dar n^ebrenetf 3nb^ 
ftQtt>mi birimob paafiob. S^m i mi» nbm at tel4f ^ 
©oMgetfe^gebpttt. . gyawittatii« |ttt« 3* ^* t. ©iemføei 

• cotttta •* 

©ecrcWcr /Siert^ihSf* 

.(Jfffoflt ten 7te 3«tt» 1823)* 

f]3el l^ac 3lib^tti^nte eSe^retair Stnrttid ^ <f tirot (SN 
-lahun 6xamtnafu6 jurie 3« $« Z* ®temføe ttienbe 
ateC^bage '«f «r ()tnanbcn t>ac ubeMeoen/poa|!aaet2)om 
i@agfii; men ba b^n itU, paa QitanUné SSegne^ 
nbat Umt iDpfagelfeégebpret/ 09 9leUiti9 3uf!tcd^ef# 
cretair^ meb S^n^pn tit at betCe ©ebpr itfe er blcten 
cHogt/b<^tf yaa^aaet Gaden ^soef/ faa t)K benne 
fTbfie 9>aaf{iinb Mit)c a( tage til Selge, fiben Suffitø^ 
€(ecretairen tttlfan boer? fUf^tig^at fltt^eSrcbit meb 
®rbpreté etføegseire* 

S^i lienreé for 8lee; 2>enn( Sas 9«be9« ^ • (Uet/ men bog^ t at mbt<x^^t^hMnim^ V<^aHnb^ 
baobe fKbe()o(bt i!ø/ W^ bettne !Daaftanb ec førøei/ 
at dit^e t)berrføere 3:c(ft)a)f i 9{eantft^n/ fjenbt iibti 
rettcd<t til beiftif ai etbetbc ^a^tn ubfot — én 
8(eber fan/ øcb at abanbomtirc @f(b od 8i^adt# fru 
tage ftø for at tilfoan Hi berpaa lible ^»erie* I i6» 

^atibclé^ttfet 3 d f t r o n) ^ @ i e m e r « & ® t op/ 
l>el i Emborg/ 00 SiUimanb % £• ©. 
SDreper t 3iltona,, fom ^ommtUefebé af 
, fmntltge 3tttcrefetttere i ben i @ft6et bte Sratt 
, Ø);arta/ ført af ^apitam stilnet og bfflu 
. ttem fra $5ourbeau;r ti( ^mxiotif tttbtagtte . 
Jabnitiø/' ' 

cotttr«: 

S»«8!er g. SBariic^* 
(5lff«9t b«n 7bf San* i822)* 

Uttbff ttoirtoøriiibe 6ag Jøgt eitamtrtti; ^mbtMbuf^^ i 
Bafttom, BUmtti & Gtoppel i ^<imborfl> e^ Jtjøb« 
tnaiib3«C« 2>«2>r«peY-{ ^tltona^ fora SømsnUticibe 
af fonltltsr Snter^mtert t bm t &tiUi bU Srau 
aSa^fjlQ/ ført af Gapttam SSSner, og befitnmt fra 
SBourbidur Hi Sbmbot^, tnbCagtte' Sabntnd , 3ttb« ^ 
ffee^titc SR«fl(<( 3« SBatttcb tUptigtct til Um paa egne 
ø§ bered 6oi|imif(nKered SSegne, at betale Satico Wlt 
I5#3'85^6fv 1)MU b<tti/42rn(ebniti9 af bt forftieOtdV 
<l&at)ener^ Qtibet bie Siait SDtaria paa foratiførte Steifé 
l^arjibt> fo^rmeentligeii er'Sttatitertle eg øvrige 2ab# 
stittgø»éierf flpit»$, mt b 6 p&% fHtnH ber af enten fra 
iDt«pa(D«i»ø Dato éOtr i al fotb fra^2)ato af »en tit 
Sorligelfiø t Sommiøffontn nnber '23be Ø^ovbr« i8i9' ■ • / ' , ) » 

itii(t!t>tlf Afdsr inbHI 8<ta(mg ffreo famt ^voitfen* 
jpmfo|!iiiin|fr ffabrttøf«^ '' 

SnbØftiHite (IOC tftimob paoøiiait (Sagtn afoit({^ 
og ftg tUfiftitit Jtofi og Zflrrrng/ (oUfm ^Aafloiib bAi| 
grunber beelé t^ttpaa, at bft veb tn af Xongmft Sogtll 
ttnbcr 38be 3(ugufl 1818 affagt og ufoaethc Jtjenbelft 
.tf nøtiM Qitmtnne, paa ®mn\>M m tii bem af 
Copitalti DiOnet ubfiæbl SBobmirU^Sorflrioning, (ocr« 
i»cb 6tib«td XJTacascifuni ttRige t)ap føibobm^C^ at 
tffiiimt% Sacbab mob bimitbli Xffuratiøfiim^ Ubbttat 
ling/ bff lå bfrpaa/ at QitanUtnf^ jtr^t)/ meb •^.enfpii 
til UHivUtht «fb bc 2 fetfte ^atcckc/ fom ®rtbit 
bie Scan fR^a itnbcrgtC i»<b SBourbcoujr og SffrOf 
combf^ gYunbei (tg i SobnierifbriDf/ be^ tfolgt Coptttl 
4—5—5, aUnt funbe bectttig« bm tU^ foi|i fFitt if^ 
at fogt Sptbf^iføttlfc i bf forbobmtb« O^itnilaiibe^ 
nemlig Cttb og gragt^ og ét S^ftmvrntt, ^tap ffititoi 
Iftt trebi? ^aotrif oeb 9aIopfl inot inbf ruffet, ^ac 
•tf («rit, At ^oit aJboj^ontHb^ Cffib og Scagt til a\k 
SfMommeiibt, ^t)U(et formefntiigfii/ nttb ^•ufim itf 
€lriuibf»tmn;9^uiii i :4-3*"5^ moAtt« frtiti^ge fy^ 
fof vibm Xiifbac* 

99tbtU% ^r3jt^9øe!bnli> tit 6t)tKlCr f^r ftn ^a^« 
fteti», bitiloiilu, ot^6tlaiifeiiiie« {Rtl^ fc|ni SSotimiiMfi^ 
drobltotfc/.t ()1 Sotfi nar* fu^imbwt r)tt> ti At wtp 
Stort git(b(«br ttibtn ben i 4-5-^ forc[||lrtt»iii2tb« 

aSenV Iftoab ben forftc af Mffm Snbftgelfti; btø- 
itfitffit, ^a n bit ttatt> ot bU| ommHbK Afmbetfe/ 

.82 164 

\ 

lir iffunJ^M ofdfett eUqotenie« Stit til ot m^ixCxi^in 
et tt( Mrc« ®t(teY^el) ffgtcnbe illDafiiéititb^l, idé fon, 
i>«rt tir^tnber fofiil tage iitttDcrtetile ^9, f^tooti 
bfT er epøraémaot onr 3iib9o(iMite$ ||oq>ligteIfc lU Qt 
bftffU 6itoiiteni<6 formfitttttgc St(8«b«(ai9iitb^, utiMr 
^aofKnbelfe/ ^ 

2)( øott^f Snbftgelfer Iftitt^vrf birimoft ttnbif 
^dgeti« (KeaUtet, cfltrbr3ti^f}ceoitte bni fcuDH l^of 
inbtabt ftd paa JBifiaf tnbtbftt af btn paaØMnte %sh 
btttid^ fom paa bm 3ttbfl9btir<> Gttantenie« eget Sot;« 
||o(b i){ be fra Stibøornnté« €ibe føvrtagiie J^i^tibliiif 
vgcr maattr Jftat)e paa tiuii6 StftøgpfbigM' i'd ^untt 
følgettø/ om be enb maatu for^albe ftg cigtigf ^ tfCt ^ 
Wvirfe eSagené XfDii^ntng, men Dilbe i al S<t(b meb? 
føre3nb(l«t)iite«griflttbe!fe/ ' ^ 

»el $ar tiu SnbfiMtite for bet ZMfiKtte/ <it (atil 
^taajlohb om €$ageiiø Vft>iUititig tffe fhtlbe giiMi 
9{eb^o(b , fotbel^efbt^ fFg æUft>ar I eageti« fReoliM^ 
men ba ^ati, fom^forommetbt/ aOirebe ^ar tnbfabt |t$ 
itibtlofttgettnberrogelTfr om Cagenf egentlige ®faii 
^nb, og bet moatte paoli^e |iam at anføre aae bø 
Snbftgelfit, l^ah maatte ^at^e mo|> Søgømaatet/ førejøb 
€iogen t^bIotf# til Don// faa (an ben begjiørte Xn«' 
^anb^ [|^i»oraf ib(f»t>nbe ^^be etsbetpbeltgt jDp^ofb for 
Kit tanterne^ naar be nu færltgen {Eulbe procebere 3nb« 
f}æt)nteø fufifitbiaire erinbrtnger, i((e mob btffeø 9t9ø 
t^fl Dttre at bewlge« 

Z)et er og ll^rt^ at bW naar 3nbilmnte« 901011 ft&nb om ttbfcettelfe i Cftsctt/ na%fa ^an MtttU |^4< 
))ceceb«tit ben pttncif^aU 2)ccl af ^09111« Stialiut, 
gtt)i6 ^fb(^l^, Dilbc aabne^ en mob Soo^ioningciil 
TCaitb albeM fhtbfiibt Xb^ang tt( a( iibtvøitt« 9a> 
vgmiei Mb ntmltg at ptoctbcre eiiMc af b« pirejmto« 
tiflt Surceptioiifr føf ftg fom é^Umnal foc @ag^n^ 
3(f»it$iittig ^ og i Stlfclbe^ at ^abait $aaffanb it 
9itH< SRcbbotb, at foibebolbe f!g ybccUgtre SnbflgeU 
^ ffr# i bf t matih faalibc« J^Ut) tfianb til at Mt ^(ocrffen 
i ligffaa mang« Gager ^ fom m^n Jbat>be ptremtorifb 
Srcf^xt^tr* €agiii< SitaUttt jblii^fr altfaa "at (ag« 
tinbfr fhiafffiibeff«« 2>tt blmt btrunbir foriCobtg at 
bmatffe^ at 3tibftflt)iiteO Doaftonb/ at 6itaBtitni^ 
SoKbring/ ifolgfSoofii^, 4^5-^8 # ffulbe Mte pm* 
fcc^btKCt % iftc ton git»eé fSteb^olb^ tbi btn orobanb« 
lebi SorbubOfomtning/ ber er ri^oirwt uibm bin i 
3(rtiHfn fertfCf fvtic Stb^ maa^ tsnber afle £Uii(l«nbigf 
Jifibif/ bot>e (kiot fammi Strrning i at fianbfe^tttftrip« 
iiontii af (fotbitore CRit^ fom en Xnniobntng fia-i^ÆnO 
eib« om SBttaHng* 

IBeb 3nbflce«nta 9^a^Mb, at (Sitanternt^ fom 
fBobmmecitbitorer/ maa føg^ bert< $plb(figjørclft i 
bet BeCbb^ ^iiottil 6(ib og Seagt i ^amborg af bem 

'^) QCng^aenbe ben eoofortoirning/ i ^øl^c botlfen be« 
mtmt ^rrife( b{ot fPuIbe p\mH ^t^Utiptm af 
^obmtriebaoerend ^anteref; men ei af fert>e 3or« 
bringen/ fan feed min 3ormti[arbog/ Ubgaoenf 

:, 18 17 e<^e 364 og ntjit )ur« at;f*/ 26 $. @. $4. i66 m reMtfmbf/ famt at bm.frii ^ané &iUittlmti€ 
^XBanbctt, cftn jloDeiif ®ttinb^cttnm%H, maa frietage 
(am for tt^UH Tfnfoor^ btr «t(be bragt Zah for (an« 
lOvrigr fra 9f tb og gragt affoilbrebe gojrftitte til S«l^# 
^9e (SUatiterne trinbræt, at bftine 9>^?aiib ^aii^i 
Gtrtb itifb ^\>db Sibftmntt i fint 8frtt)rcrer faat^tf 

\ltl6ttatitcriir fom S^ctgdr Sifeper i ^mborg flal |fat)e 
erfjfnbt^ tifmitg dt ftan t)ar irttgtig tt( for Gfibct« ftg 
gragtend 9$ebfonniiciibe at breltagc i be t»fb li^Txriertie 
foranlebigfbe £)iiitoMQS<t, fatnt at 3nbi{(ft)iitr,^ttaar 
^ån€ $orpttgt(l|r i forbr^ørtt J^ttftenbe faaUbié^ em« 

' gang, t>ar erfiinbe^ ha cg maattt Mrt forbttttbcn ti( at 
ubrtbf f!ii3(iibee( af IBobmirteg]({bni# b«r ateni t>ar 
tomtra^iret for at bejirtbc Cmfo^ntngeritf meb ^aø 
vertirnt« - , ^^ 

X>t f^au bn^o$ bftnoerfet; at ^tibflmiitt, l^«ab 
.bet føvØe formebelft ^atertet t>eb iBorbeait); foranlebi^ 
gebe IBotmertelaati angif^ ttnbet en^ber JDmffornbigbeb 
maatte t»]pere pligtig at ttlfoaTe ftnZnbul i famme« 
efterbt (anTertt/ ttben Sabntngdeterneé Sibenbe; $at>f 
forati^aUet bette Øo^merielaan betaget og berfer git)et 
Gtlfer^eb i ®ttb, gragt og Sabnttigf n^n^mtfett 
Sortio(blr#gel gforbc b^t ii9bt)etibtgt for Sabtitngleieriie, 
ba 6ftbet i beffabtget Ztlfiattb i 3lfracombe tiQigeroeb 
Siragten et fuitbf fplbefl^jere SBobmeriecrebttor, og 
benne altfaa bot>be ^olbt f?g ttC Sabningen, at l^etale 
bet førfie Søbtnerielaan og tttiiWbe Sfipyerén bet 
^nbet, (voroe^ bet Het) ntufigt for ^am at fulbført » • . ' '' ■ * ,.: 

ben i 3jlfea€omie eftit bet mUt ^s^^tii ^mbt iiø^ 
gpnbUlRfpatatton ogfttlbittbftRfifeii* 
/ JDa nu 3nbj|i(»t>hte faaUb«^ t^eb fit is«t Sot'^olb 
focmieiitliscti l^dbbe fat ftd tt^aT@ta»b tit at frtdiørt 
ffg fof ®{tbtté og Scagtend ^nbefl i .^at)ertes£}mfoiiø 
ningernt/ Deb at ^i tit)irf (Htanternt/ ber ^ODe maattet 
becollt (amme> til 6fi6 og Sragt faa maatte, og bm 
ccUceiebc 3(banboti# om ben enb itte flob i @trtb mkb 
Snbflceontei^ tibftgeu Srfienbelfer^ bog t al ga(b t)oerf 
uben 83trttttng#^ og følgelig ^Uer^f te tunbe btfite fyam 
for^ at ubtebe fin Xnbeet i bet tcebie J^amh, ber er 
feranfe^tget ub, at Gftbet bie JJratt SRar^ paa Stetfeit^ 
fra 3lfra€om6f tU ^ai^bofrg paafeUebe et anbet 6tib,' 
paa f)\>\iUt $UfttIbe 4^a^5 be^uben el fotmenes at 
funne Dsre anvenbelig, ffben^ l^er itte btit)er @pfl%g^« 
maal om npget^nfoar^ ber refuUeier af^fipperen^ 
frie J^anbttQger, mm beiimob af (SUmenternef 3Abi 
virfhtng^* ir 

SRen bet Vmmi itU, At ber i hf unber iSagen 
fremlagte ISret>e fra 3nbfloet>ttte til (Sitanterne af i9bt 
Og ^3be aRat^fomtiBbe Suli 1818 tnbef^otbed nogen« 
fomHii 3(nmobnind til bem om paa (^ang Stegne at 
fljøct SorfEttb til etibetk Reparation, eKer ^t bér { 
f amme o«er^o9ebet fpretommer nogen ^ttring, hvoraf 
6itanterne meb gøie funbe gntfe, at SnbHeebnte ait^ 
faae f!g perfonItg4n forpligtet ttl at ()olbf bem flabeø« 
løfe for ^iKib Ublorg be maatte giøre til 6ff6et« Uble# 
tøing; meget mfre pttrer Sfnbftfi^nte t Sreoit af^ / . / ' i68 igUWlal, af itt, fed e^iUi \ltU t)af (i JDmfo^niti^ 
flii , fom iReparationcii i Stfi^acombf Dtlbc tnebtagf, 
toerb; t)ift>f Mre uict^nlfoiiit of ^am# . at '^jøré noget . 
Qocflttb/ men h J^an ganffe ntaatte ot>HUba til Qa^fu 
taxn 2)Sttner og f)ané ^ommié, f)r)ab £>m(l«piibig^f 
betne^ uben Viifva« for Snbflævnte, ubforbcfbe at.^ 
Sløre/ enten at abatibonere @tt6et , eUer tiOletfeni 
SortfeetUlfe at repiarere *be| t)eb S o b m e t i e ( a a n , 
00 frembeieø labe SS^bmerimebttorerne l^olbe ftg 
tit€fib(t ogSragten/ fom l^an^ (Snbflé^nte) %an\lt 
n b a n b o n « r e b e Mit Wilb ^ittmn l^an (^en(|oIbcr 
fig i ffne @trtt)e(fer af 23be fDtat og igbe Sulv t ^Dtff 
fen (fbfie (a^ førmttigen abanbonerer 9fib og Srage 
til ade Sebfbmmenbr« . . 

VrSnbflttDntejS SSre^e tU !BI«g{tr SReper i^am« 
:ifto,rg ffiønneé (^eUer iHe at' funne ubbragef noget tit 
Sorbeet fot éitanterneé 9)ao(fl(inb 1* t^t bet ftnbe« tfrf/ ^ 
ot 3nbfioet)mf^ Xnniobning t eu'mlfe af iSbc^aBat 
I8i8 til aRttgter SKei^er/ til ^t^em 3nbf}(K0i;ite^l^at)bé 
et)erbraget at t>areiage Cfipperené Sart^^ tiaar ^n 
anf om ti( ^amborg^ nemlig : åt forefpørge f)Oé ^jøb« 
manb jDreper^ om ^an to« be øvrige Sdbntngøetere^ 
Stegning t)i(be oi»ertoge gorøitbet til SReparalioné^Pms 
fo^ninger^e i 3tfra^ombe^ Ian forflaref fom nøgen 
S^nmobntng til Sitanterne ctm, at^giore Ubl«g paa 
' 3nb(!ae«ntee iBegne^ efter bi (an ifte alene i fatnmi 
SBre^ ubtrpffelig melber^ at ))an for (tn egen $erfon 
in^n Xtyante f an Jnblabe ftg paa^ mm bimtltte Ub^ 


itptUitxUn tittiMtå ^iU, Qt Sn^flicénttU Ut tWct 
tl^nØiSf til iDtcpfr,.(^tM)i;Dtbt (an, mct^tnfpn ii( tal^ 
»tnd^etf nici^ Sart)/ maam fiabe ®fniib (H for b i f f t ^ 
Øicdniiid «t øvmage 9Iepacatton«n« ^aac cn!)e(id 
ettanttmir føg« tf jrrgUmetit fbr^^at 3tibfl(Kt>nfr fulU 
l^at>e ffffcitbt ftit ^orpltgtdfe tH a( bceltage i .i^aDeric« 
Oftitøfintiigernf/ beri, at (an i (In< €ttit)ilf(r tU bem 
ytlrfc; at (an ft^rgicetoee (ar anmobel ftnc TCjTui^^inbett« 
m om Sorfhib/ maa bet (ert>eb bimoerte^, atbrr af. 
icmelbte S)hritt9 faa tnrget mtlibrc fan tibUbe« nogen 
Xnmobnmg (i( Sitanterne oni/ paa^nJif^MnUdSSegne 
åt gføri Ubloeg tt( jpin(of{ntngernld SBcf{ttbeIfe ett«r 
tiogit £øt)te om al (olbe brm flaMM f)r (tHibSbri 
ffttb te i faa 4>fnfe(i|bf maatti giørt, fom Snbfioetrntt 
netop anføtet 3(fTuriinbtumned IBdrgring fom SRotHy 
for ffn Bffli^lning, \tU éi ,maf mblabe ffg t nogen 
Unb«r(attft(inger/ betrerffenbi be ommerbtc ^^at^e^ier« 

Sitanterneél 9>aa9anb, ol be t Xntebntng af $a« 
Dtriet Deb Ootttbeau]^ optagne Sobmirtelaan paaSftb, 
S^dgt og S o b n i tt g , fltttbe Doire ffeet efter 3|nbflcet>n» 
M egen S^ranftaltning/ er bernoefl, mob (and Øeneeg« 
Mlfe, irtebertlft. . ^ 

S>a bet nu maatu paaltgge (Sitanterne at gobt» ' 
fliøre bette ff^^ctunl, naar be paa Sritnb ^eraf anfee 
ffg Seretttgebe til at brage 3nb(|«t)nte tit Xnfvar for 
mere, enb (rxtb Gtipperen (aobe t ^ornbe, nemHg 
6tt( øg S^agt . faa (an lun 6pørg$roaa(et bfti>e, om 
;bett genereSf Stttbmagi/ fom Øttp^eren/ faabet eftei 176 * 

vet eot^flimfittg fom 6<isette,!Ra(trr^ |(ir fra JTne fRh 
btt9, fuiibf U^itti, 4t (Sapttaiti SXttner t>^ htmtmt 
%9thihmmi tif Sabtiingf II funbt paabc^df 3nb|lceimte 
n#flfC XnNt ni^^ Sicatimiie fom 8abtittiden6 (SUu, 
trbtnfor. bt i Sot>eii< 4—3—5 H 4—5 — 5 forefheD»e 
<8r«nbfec fer Gftpptrm« Kaabig^cb* 

^ Sftth til H bf (f »ftenrbf €it>ar paa bf C om^aitbrtbe 
Cpøisemaol giDfc SoDgtotittigfii ttigfii Vnifbaiiig« 
4— a— 5^64—5—5 inbf^olbf bfn alroinbfttgt Orunb« 
ftttntng, at^6(i|>pf(fti ifff pao fgfti ^oanb f <m før* 
|>If9tt fftif Kfbfff for mfff, fnb l^oob ^ati bar i^^fiiibf, 
|^\)Ufft in casu t>ar QCtb og Sragt; og ^fre iwftiUt^ 
bfrjofff, a^'eftp^effii ifff Dfb iiogft forf«tUgt fOfr 
fotfomnif ligt Sor^fotb Mti paaftiKt Slfbfnif flørrf Zab, 
«rf bpggfbf p^a faromf 9>rtti€]ip* ^ 

Gaalf bf < 9tffr 4^3—4^ at im GCdbe, btr tiC# 
fmt$ ftatibeteiftb Dfb-fii i ®fippfrf ug ^orfff Iff grim« 
tf f 9Aaff iCfng/ i StffoKbf at Sfippfrfti fr ttfornittfiibe 
at Utalt, ftal gifCbfl of Cifibel^ ligffom 4— 3~3i 
faft^mtttt, at Sti^pfrm ifff |la( Mre mægtig i tiøgfa 
aBAabt at^ Ufattt f^ mfb C!f ibf t, føreiib f^an iat 
fltdfC Jtjebmatibfii titfrébl for tft Jtah, j^an af Onb« 
ffab f Sfr fecnifbflfl fin igfn fQfr'gOltfmigSorfmiimfCfe 
(ar {Miaført ^itm 

3 (Sonff<)ttfttCf mtb bm ^m^anbif bf Qriitibftttø 
nittg jfr bet o'g, at 4 — 3—20 ifff fXHiHggff {Rfbfrén 
tiogft fttifFbtatrf XttfDor mobSBffcaglfrfn i bft t Øtoe# 
ningin af bfndonti^ Vttifii ommflbi;f S£i(félbf/ ifcirbi Stiinnt ^it M^a^ Gbt alt M Itai, bi iftit f^eif« 
9niictp (ttnbe ptfaføril r>tb etippmni %^t^ih^ 

S)n fen jetter itiseti'aiibctt Varfag ii«rv ^wtfer 
4-^5--^ foritbftttm^ at tRthttnt iluXbt f tfnm paafø« 
vid JTnfvor t)eb^ at 6f{ppttnt ubeii 9I«b faøobmev fit 
9Kb eD» ittbffiler i i|ii ^ai>n> ^orttl ban ci t)ar bf«^ 
fragtet/ af bt)tlf<t fTb^f gotboCb bir in specie fnnbt 
fipbe etabe for SabntngrM Sitrt, forfaaDtbl ftftfrnS 
bfrt)eb bct>irtebf gorlftngelfe fonbeforaarfage Slabft af . 
forbtflagtige ^øniunctttrtr riltc Sabntngend 8orb«r#' 
Drlfr^ og bf rimob aKent ^aaforggcr Gftppfrtn/ ae 
foart til Gfabtn^ btrfom ^an fammepfrbl Cittbtt og 
@obfrt ffttlbe afbqenbe, enb ben at Keberne t ffbøo, 
SUfttlbe alt i^vt libt bet Sab, (om bt t fter tløoen/ 
Deb Gfipperen« Gt)ig og Sorfrelft, titnbt ttbe« 

S)a bet nu, paa (Brunb af Joianføtte^ Ifft fan 
antageO, at ber paafaoe 3nb^tmti nogen SorpKg« 
tetff til, forOftbet og. fragten« S^bfomnieiibe^ ae 
beta(€ ben itbtn(tt)nte8obmerieg{flb mtb mere tnb btffe 
@ien(laitbe fUnbo ubbcinge, eQleff/ at ber*, paa Qkunb 
af bitte BobmerieO feeregne fBe|(affen|f b, fRUlbt vefiil^ 
^fff nogee Vnft>ar for Snb^mnte mob Gitoneeinf/ nb 
tvfc ben ommilbte ®coinbfe^ faa f nnnt Gitonterne et 
btSer f^au nogen perfoHIig' Ret mob Snb^Mti for 
bet <ipbet af ®flpperén nbfloebte iBobmeriebret) til Ku 
Øribelfen af !l^at)ertef&mfofhitngerne i Stfeatombt paa 
ben af bem anførte Ocjinb, nemlig^ ae btttt 8or|lttb 
«ar IA nobbintiig følge af bet itlbie 8obnimibret^# . ed' At ^tvb^o^ont« lf(fof ItgefaaDcl maattt Wt )>(n 
fonltg anfttarltg for ^t^t fem for bittt, Itflefom t«( 
ogfcaott, at ben fca SntflMnu« CiN tiiibn 94be 
3u(t 1818 ttotariaitter beclormbe. ^bonbon, bir ti; 
feet firop eftn Ut ttthit J^autU , itU ^lUt fon an^ 
tft^ti at t)(ef€ ubfti fOtrfnins af bvti (Brunb, at 3n^f 
fittoiite Dib bit focub 9<)iF^(tbe ailerebe t^at faofeb«^ 
tttifbel^ at |an itte futibf friigitrr ffg mb at vnittiicfrf 
paa etib og S^agt.. ^. 

2)ctte ftbfif Sjfauth (an bi éubcti fluimtdtt tnitb 
tre iHbtoiftme. SnbfheDtite^ font fiitanttme^ bf o uagtet - 
SnbflieDtite^ efterab Ut ctnM .^at>erif oar tnbtrnffe^ 
l^ovbe tiKjenbegitiit bem^. at ^an, efter £)m{laiibig^ 
Iberne, Itte vUbe tnblabe f!g paa nogets ttbt«g tU Q(i» 
6et« 9lcparatioti / felo IS^ai>e béfiribt be bertti fpmebne 
dnlofftimger/ maa atitageé, af jDmforg for ber e^ eget 
2art)# at H^t traabt I $t|)ebitetiretig Gteb/ l^ooraf 
fhlgtf/ at be UbHb, fom tUfløbte €6ibee^ efterat bee 
-forløb 3tf<ffitombe^ fy^ct {Reberne o«faae Sleifen t dtft 
lation tU ftg fom enbt/ tnaatte gaae for beeeg egett 
jRegmngi tbt at £)mfl«nbtgbeberne oare faalebeg^ at 
Ut, ttben ^etifpii tt( bet ubjiivbte Bobmertebret) paa 
Sabniiigeti, oitbe bat>e jDoenet fXtgt for fRebeme at 
ttnbeifa^e pg 8le))arattonen t 3(fratombe for at fitfb« 
fiibe Stetfen:^ fortil ^m ingenlunbe tmr ubetinget 
forpligtet/ tr enb tf fe fra Sttanterneg 6ibe avanceret 
|it9oitmob btlfe alene; fom Vrg^ment for 2|ubfiMnteg 
SorfUgtelfe Hl at erfiatte il^a«eiie»£)m(offmngerne t m 

3ffracoiti(^ 9at)i paabcraait ffg, at Myat iti tiøS 
tftiMg gølde of bet tttff&m ttbiiébef fBobrnntibreoå 
fttccgtie 8eftaffitt^eb> ot ^abnind^éinne tndatu oDec« 
toge flft 8I<|>dr(i(ioiiett fammefieb«. 

Cfeer, alt goranførte (fit>u ^nb^æDtite for (§u 
tantttMé Stltalf i b«nite ®ø9 at friftiibf / ^DOt||o9 
ISUanUrnf t^iar t)on« irtigli^ at (itote (roito 9rocefffii« 
&mfoilntÉift<t mib 35 9l6b* €!ø(«« ' 

2;^i fienbeé focSlet: SnbffMtit« aitegdr 
3* SaAid^ bør foc Ætfantcf nt J^anbeUfittfi t 3offrom, 
eitmtcø & Clofipfl i J^ambørs 09 Jtjøbmanb 3« S* 
2>« 2)r«9«r i TlUcna, fom Sommirtertbe aMamtliat' 
Smmffitttirc f ben t Glibet bie gran Watia, ført 
of ^opitaiti 2>ittiief 09 beøttieret fca fBoiv^beøup tit 
^anibørø^ inbtogiif Cabniiig^ bere« Siltale i benne 
Gag fri ot t>ttre« 

9>rø€effen« £)mfø^ntn9«r UtoH Qiianttimt tH 
Snbflttonti meb 35 9lbb« Cøto, 

Htt 3bøm(f ttbrebeø tnbtn 15 2>a9e tftet benne 
2>mneiftMi9e gorfpnbelft^ unber Kbfiirb efter So^en« &f$t^imåalm ^iWt^tUU^fx^m af it ^btiS itt, at 
en Crebitor bat^be ta^tt en ^am af debitor oøerlobt 
Oili^tim for fnlb QSetoftiHl* 

3 eiagen: . contra: 

(Vffagc ben 7U 3attt 1822)« ^ 

S)^t føit^f ttf ft< mUt hit optoflitiStns^t^ibnt Af^øtU 
tHbttfr^ Uf ^at afla%t alUUé U^tmlt^ettlatina cm, 
ae SontracteatKni Snfitøraab Stecg i^ar moUaget bett 
tktibet Gagen fremlagte CMigation af aobe dpihu 
18x4 f^m fttlb Setaltng efter betta9aal|^bmbe# fan 
ttte fFgeé ae Døert felo 9are i ben 6ag, b^orom beit 
^nb(e^; ebt ae ^t^tbdeanetn/ J^nuamanb 9lk(é 
(SbrtØfnfrn; bar møbtag^ af. bambin norontc £>bfi# 
gation font fitU) fBe(afhig# maa anfeea in oon&sso 
ttttber Øogen/og beé bat berfor ingen ^nbflpbelfe |>aa 
IRet^fotbotbet imellem bom og «l£)ot)eb(itattten/fom nr 
tnn iåi^ié meb ^t)em l^an^i mtb ^enfvn til bet af 
banrCiøItt {»ttua, bar at giore, om bee antage«, at 
Gontracitanten tgten af Jpoi>ebcttanten ^ar mobtagct 
ben nmnte Øbli^otion fonr fnlb S9<ea(tng eøei ttfe, 
ffben «|H)oebcieanten i ettere af biffe 2tlf(»H)ie Uiter 
pligtig at flaffe barn ftit 6ijobe |>aa (Sienbommen og, 
om ^an ettera^muligen i en eKer anben ^enfeenbe funbe 
4at>e en inbirecte Snter^ffe af, at'{)ooebcitanten t>tnber 
iBagen, (an faabiuib bog tf(e giøre ^ftna^SJiibttMbtll 
ttgylbige« 

2)et;Hinbet éJibneS Sorfloring er M mitibre (e» 
ffemt, min ha bet bog tnbe(|olber, at Gontracttdnren 
erflcrreb^ æ ffån tog bl |am leberebe Obttgotiker for .,'75 •■ ;. . ; 

' ' ' , / * ^ - 

fiitfr BttaliiiB/ 1^9 ber/tfUrf)riicehtrftt, ittt erepargCi 
maal om a^bri Sbli^atioiur, tn i bi^tine S^tn\Hn^é 
fuB« t)j^re (am U^ttU, ttib ben ommtlbit pbltgasi 
tton of spbe Gfptbr« 1814^ fao maa bet ttbefiemU i 
bitte Sii%nt$ ^orff artng beroeb ontageé dt boctfatbe« 
Vt (^otifradlMtfti n^aa Dtffilid (of famtpffet i at 
inobtagf mmbemelbte Obligation fom ptt Stmbom^ 
09 at tiati altfaa ttff/ fom ^an ittut, IW paa J^o« 
t)tbcitantitil aScdne Øutbe føge at inbbrbe bitiéØcleb, 
maa bHuben antagfg, at ligge i bettbtri^f/ (an (ot 
(ettent f7g af i ben 3ntbmagt> (an (ar mebbeeU tit ^ 
fna (ané SSegne at gi^e SRøbe t Sortige(fee>6omm{^» 
fEonen, .og (bor (an fiebfe tater om Cagcn fom fTn 
egen, og i((e fomen Sotbi(tttgf (an paa, en anb^enS 
'SSégne inbbrib«r# ^ ^ 

J^ert)eb maa beefoe ben SRangef/ htx funbe f!ge9 
ot t)ttre tieb SStbnebeoifet, at nemlig bet ftbUnortnte 
af IBtbnerne ec en ®tebføn af J^oebcttanten^ antaget 
fuppteret, og i&ot>ebdtant<n t)i( fantcbe« Mit)e at give 
£om eftec (fn^aaiianb i ®t(et>ntngen ; i(i b^n fenece 
Snbffreentnittg i benne 9>aaf!anb, (an (ar g^rt, ||ti 
Itu mob SSeberparten^ ^t^uft tomme i Øeiragtntng« 

Gom en S^ge af Ut ovenanførte fan btr itfé ^ 
(live Gpørgdmaat om hm neblqgte ^JTaget < Gtgteffe, 
ffben Sbltgotionen, ber er ®j«nftanb for famraf/ anta# 
5ed aOerebe at tmt iiibfriet vtb jDHigtitionen af 20be ^ 
€iepibr«i8i4^ Ugefom af famme Øj^unb Gontcacitan« 
tene øaaflanb, at Jgombtitonter flnlbo ttlfptistel a( i ~: I 176 

. ^roceffieti^ £)fiifø^'iiset Moev 6oti(facttdiiYeti 
at tt(|ilig(c at ibetaU J^ot)«bd(QRein meb 3o9l6b«6ør9« 

S 1^ i f i e 11 b e ^ f o c 81 e ( : 6oiilradf|n(in ^u« 
flUéidiab iBuf(^ 6ø» unber en SSukt af 5^9166; éø(i 
tU Aiø6<n^at)ué g^ittidttoefcn^ JE»ot)fb{V|ri f^rjt}er2> 
lian fibbei: £)ømtti(ti apnf^rig; titoob at^an^f <J^jDtb# 
cttantm ^uu^manb 9lU(f C^iriffcnfen etl^i^ibe^ jEiyiné^ 
port paa bin unbei: Gaden ommelbte jDbttg^tfqi} a{ 
20b« 6eptbr* i8];4/ Por 1833 Sibblr. n 9Rt i @ebler 
09 $e9n> Od af J^ot)ebdton(eii ubbetare^ 9<)ir|(ieaeti 
imeOem benne iDMiaatton« S^løb meb Stentes 09 bet 
famtebe Selob af ^ tt)enbe i etoiDntiifl^n o|ime(btt 
af J^ovebdtanten tfl 6ontradtantcn ubfloebte &i{idd* 
tionec^rpbenbe ben -ene efur£)nif!r{t>ntng paa 550 9ibb«. 
6ølt» 09 ben anb'en i^a^ 1400 SRbb. i Stbltt/ l^tH»fii^ 
er 9tt)rt5><{ttt i et J^ima meb ttttiggenbe Sorbfo^ 4»aflr 
£)9erføb fWacf, beelø q^tcteretit Ubfletlelft af ^toniM 
ta|ett 09 xW .l^ooebdtanten øDerleveee be flbjinait)til» 
tt^enbe jDbtigationery 09 beilø ttbfet)ére ^ovebdtanttn: 
et af benne unberfbet)et 09 i 6ontcadtanten6 S3e^bbefCig 
Dotrcnbe Gfjøbt paa bet ovenanførte Jf^uuø mtb Sotbii 
lob i £>Dercøb» 3øt)ri9t bør 4)ot>ebdtanlett fo« (Son^ 
Irad tanten^ ZUtale i benne 6^9 fd atJUttce* 

9>rorefrea6 Omlpflntnaer betaler Gontradtmitefi 
4U ^ovibdtanten meb 30 Slbbt e^tt^* - %i iftetfownM mbiti 15 Sagt t fetr Ittttti Doml 

,1 , ■ ' ttbeføiet.fadflfdiib iif €n fRanb^ d^bfFenbe om ae (aa 
for en ffim StoW for ranø^tb (tben «ffj#»r afett* 
bom fTalbe Mdle te Sr{fttdf forW. beo fmniénHig 
oot af f»tn SorrMc <iib ben, fH^rlU btn 1(19 
lam Wit , 

3 Øogfft: 

®jirflat>erbe 6 etsier og ®i(oit/ 

cotitva: 

C^riftett 3ør9fnfftt fflJflUr* 

(ICffagl ben 7b« 3«ti» i8td)* 

2tttb(lirt)iiCf Qbrifim 3ørgnifeø SSøOtr/ bir i Varet 
1811 lar lUfoc^onbrec flg af f{a gaber (tor en 6utii af 
io,cxx> {RbU, bt 6* en eilbfi«at>iiee t{(|areiibe fRøff« 
mtbSiSiggeiibe, føgei, ttiiber^an)ceretibe6ag^ af 6t> 
laneernt ®ie9gimtie (BeilUr øg 6cbott# fom |t>er er 
gift mtb <tt Cø^er af barn/, tit at inbføre paa €ifif(et 
tfter boni ^ft bcmelbU b^n^ Øøftreg ferSebg IDlobeø 
tnleti en CSuni af 5000 Øpecier eOer faamegel, fom 
ben neeimU fOtøBe Deb Vuctton fan ubbftngef tit, eSer 
beb eebeltg Xaiation anfotttei at D«re Derrb# bog meft 
Vfjbcag af bet Betøb, (an aSerebt {tar betalt, (Piffen 
3ur«Stbiir(ifl> 8»bø. i«. IR . i?6 ^ ■ - 

tUfor^airbt^br ftg SRøSen'^ 1!n 9at>ér; føimeentttø'ffée 
flal ^aoie aftalt fo^t^m faamcgct.fom SRøUen paa bf ti 
2tb^tttnb< txEie DoerK ^ 

9laac nu beiuie 6t(dtanne^ ^^aojianb ffutbe 
(unne tommt i SeCfajtQing, oiflvAl^aa btu^Ajøl^Pitts 
411118 om aSølIin/' bit for (aa (ang'Sib |lbin bii^i fun* 
M GiftimtØeitt 3nbfittt)Bte og b^(S^itr# Dttie 
ngplbtg, tiiftaiet bftti gmnbtg^patt; 4tténit(btf ^an« 
bf I t>ac at ^tifie fom fit Slufton af be* af/€i(4«Hu|c. 
sioet>nU S8e(lfmmelfcr i 8ot)en« 5— « — 6i^ sVsi-rS ' 
09 I2# og be( maactr bfrfor^paaltiige St(aQteriie> b^r 
fccmfoétu brtitte 9åa|iahb og bfrp^a ^runb^/dt 3tib« 
ftoeontc jfaK gtt>e 1 1 Snjfub (il btn Jtiøbcfum, b^n 
tngangi'ffm 2(céorb Mfb'gatUcUiv .^/botaU for 
SSeKci^/ at fi9u tt 4^ofitit>c SBmiøvf Qr« at bfr bac ej^i^f ret 
et faabantilRigfpc^blb imellem Jtrøbfffimmfii^ ber ub» 
giorbe 1500 Sibit meee t tiominiéirBcfob/ enb3tib« 
1}(ft)nted S^bec 1 1802 b^bbe betalt fov SDlø(ren> ^ 
9){iaene SSoerbie/at ^anbelcb> * pad Qrunb beiaf, 
nébvenbig maatte betcagtté fim et pro formå fBoerf« 
et fadbant fBtmt^ finbetf imtbtertib iHe fra bcre« 6it« 
^i t)«re ttloejebragt^ t bet ingen |»aafibeltg £3plp^ttmii 
^at)c< om, \fi\\Un IQoerbte SXoffen t 2foret i8ir>i( 
bat>t, x\j\ fra Tllturancefummen, beé'for Spgningemf,, 
Tom tre ben t)tgt!^fle Seel af ^itnbbitimen, ubgjorbt i 
1811 5430 Stblr., og fra ben t Xareti82o tf(olbte 
IBurberthg^forretmng , teb ^tilfen be<abm ev tagit 179 
fortcitriigf 9^n\9tt4il hin t^éDLSSøHm itUtVitUMpf* 

I ^9>v^ SB«ftbtilMtt)i, Ian intet ti(j}(oet!e(igt^ S^oti^ \ ' 
faa <l^€nfcfttbe ^^IM/ 09 Itggfaaltbet tiibi en ^fuction^ 
ber^nu bUt) af^lbi eUet en So^dftpndfocretntnd/. fon! 
p« bk» foi^Kaget^ fifHlftu bitiif^/ (ivilten SSørvbie S9?dOcn 
i i^ii l[)4t 4a«t« i|)04b becnftØ angA^^^ bec ^xt^f 
botecit 20bf 9}ot>bi:« 1809, fom er Keven fii^^^gt paa 
etifui efiei; 3ttb(}««ttti^ afbø^ir $abn^ ba finbc« bf 
jberi fwComminbe ^ttemsec 4)f en (rebie SRaÅb itfe^^at 
Ittime ^fgtoe noget SBeniié f ot/ ot 3nbfiott)øte^ %(kUx 
fHl^ (kiM $aMit( ^enffgi ^ (Ut>fnbe (tn Gen ^ten^ 
))ommea foren ringere Gum enb ben er vo^rb* 

. JXen X\l bet Xnføtte fomm^ ettbnuA.ftt/ naar 
£ilgntefn< formeence at l^at)e nogen refm«(fi!g 3nbfT» 
ijelfe tmob %ett til 3nbf!øeonte fnu iDberbragelfe af 
røeettemelbte SVølU^ »aatte be paa Stiftet eftir 3nb# 

^«et)nteg S^ber, af t^t>em C^erbragelfen «»ar fTtct, (int)^ 
fremfo^men nieb bereé 2Cnfe^erot)er« ba be felt) inb» 
røjnme/ at bet Dar be^n befjcnbt, at SRøUeh bar til« 
ffjøbet 3nb|latt>nte af ^ang Sober ^ men bet er faa 
langt fra/ di be ber paa Geifiet -^at)e fccmfat nogen 
Ttnfe f faa {^enfeenbe, at be toerimob^ pao^Sfffte« 
fkødti^lin« idpfoibring at ^r((dete> i>m be vtblle mere/ 
fotn paa nogen 9ta«Ae4uikbf anfetg 4t liltere ®tertM 
i^Up ^t)# puvet/. at intet i faa J^enfr^iibe t>ar bem 

4lDib^^ Ifgefombe 4)g<<ubep ol SorbeNb^n^eb 6at>e 
mobbMt^Vffalb f|i btre( 8«b«fneg^D/ og bet uagtet mV 180 

>iti oDenanfør« Stfttorifi af 20br!ffø)< tSog/J^ilUn 
^e nu tiSe )>aaBeroa(e biiit> fomBcfiU^ it|øt 3iil^#> 
PiSDiite^ aUtxtbt (tbUgecf paa 6fifret Dar fccintirat of 
b«m, 09 be aUfaa, naar be t>tlbe føre aogin TtnU out , 
tneerbcmelbte Golg af Wøflfiti, tiøbttnbig ber paé 
(Stiftet maatfe frimf omme mebbta, Ofl babetteitft 
ec flee t, maae be antage« berveb fe(t> ae bojoi fcafalbet 
all Ara« i faa ^enreenbe; tb< bereé ^ttrtng om, at 
be anfaae bet fbc ttba not paa étffittt rftic 3t^bfi«t>n< 
teøSBobet at fremfvtc bereØJHage^ fan ilffe m\u^ 
grunbct, ftben be fetv inbrømme, at be bibUe, atlRøU 
(en t>ar forgt 3ttbPflet)nfe af f^m^ ^Hbn, og bf aftfo^, 
naar be tiilbe baoe benne J^anbUng af %am fienbt ugpU 
b!g, maatte paa Stiftet efttt ^am fremtommt meb 
bereé Kntebeéangaaenbe, ligefom be og af ben iene af bt 
af SnbØMnte ubfioebte £)b(igationer for Jtio^fttmmett 
tunbe fee/ at ^ang SBober ifte Dar beetagttg i Gien« 
bommen af SSoQem 

Sfter alt £>t>tnanf9rte t);( ben paaanlebe 6rtft«# 
beciflon b(it>t at ^abfoe^e og blioe 6t tanterne at tttf 
|)(igte ai betale 3nb{}eitmte VrocefTen« Cmtojtntngev 
meb 35 8ibb« €Sølt)» 

^ Sbi fitnbeø for fRet: |}e« paaanfefei 
6ftftibe€i(tott bør »eb SQIagt at.ftaiibn^ ^ 

9roceffenf £lm(of!^rager betale iSitantetne Ofefi# 
gtoerne ®eie(er og C^ou etn for begge og be^jie for 
een til 3itb^«^te S^tfien 3ør|en(eii SPløtei mtb J8l 

^5 Hib* ØK«, tfm mbt^i inftmfi tt^tv j^Cii; bHini 

Witvc^ti&ttåf fot tt ZmtU i nbf^tt tih' 9Ulp af et 

' ^etrfen; font trf n$ pddgrtbé %\^t>enc ; . •^ttiif «t . @ttaK 
> ioø BcSvmmtf'Uwfartbiden/ forbi bet ei o^tireeå fuUy 

^ «eimtHnt«i9^ tif ^if M^t i^i^nb^mi at ®tv^ttlt 

, 4.. t4j| fPaf||e (a^; iid<|f>m bH oø, ^nbe« ubifi/ dri i)é 

, .9Xej|ifF9tf ia^. bft^be tænft (tø en ^aabati itnt^etibWe 

af é<»afrct ; fom benV &cr fanbt @ftb / j^uorfir 'bt 

' ' f un bÅmmcø i f<pbt)a*rfg W«(fw^^ - '; 

^ '•^•'*' ' '■■•'■.. .■.-. ■. .-^s <!• i , ::; . •j:ii" 

*'* • '^øtutaféf -patifeit/^ *fom-"-8te|or/ ^ 
.5tr c^ganjtcrn e Jp a rt é V5t « t e r fe tt gjjf u n cf o^ 

' CHffaii ur 8be ^ait. »te2)v'.- • - ' 

^it Oi tttbiif ttøiMrenjke éaji t)eb tf m ^{(flodilfi^ 
^B Æa^til i^fiøt jpm^øf^iøb^bev tifflcoeKiltain cfu 
j(9if}> : .4(-%f,^2iUaae ZM9wUtn9 pan$ "XnbnUn 
Sftv^ni 0^ 4Bl^nli^3fift«nfm (amt Sfltt I«' Secjgenfiti« 
b^Wfrtfttr forfjsaacttbe VfcaU^ bm i6bf C^eptbr« ; ^ ' • . . \ . ' ^ - 

i^au^i,^øt N^^b« fbtflWff«t ')fg%bganft wb «t 
fri^bc ootr bet om (amme txietcnbe ®i«rbf« 

JeigtUbcd te bce gobtgiort^ at Zne^anttn ^otif 
^fnbnfcn SRund t)<b bctce Zp^eck b Abe mebtdgtt en 
9Hi^U fPin,^^^ tMre (omtie pr>«recn6 ^m Ilt ^j^ci Srug 
]ftf i ^ilforébrrr # be ui^S^mU g(or^t)fIfe fTutbr 
JMttf poernuiiplebe, og i Jttaft af Ifiiilfen 3rftale ogfaa 
l^tti^l^t Vrrefiant, ba Siøbrlot tm Hm^nim 09 
}l^dVJé^ørgeYtfni t^atf fi»mm til/ e^g føgte at étvbolbt 
^treflanten J^ané ^^ørgcnfeitV tiari eit JffffanV af 2 

^ort>eb benne b(ftt illfeUt ep éframme paa ^cpfl« 

benet, fom bog^ efter t^ebfommenbe {ee^eg ZiU9, maa 

antaget ifU at bate Doeret /tf nogen Setpbfti^6; !^ ^^ 

"Sf^tø« *«J«f f flgeptt9tfe.;JBl«f b)»f»{iW«g beebii 

gebe øfjøn, grunbet po^,. ff| Ijnberfégetre af Sarg .39u 

AenfenS Xliieb^jng^ftptfer « mtaa bet anta^t^ at txert 

/irbenfoi a:t>My at ?)ijiolen / "fom tJeb^benne ^elcig^eb 

%\i\> åfifttbt'^^i^ ?<^^t> r(ibi;'og Øruel^gVlbett l^ftkf inbi 

rømmer ogfaa Tfrre^dnteti ^an^HtilM^»VbJh^Ui^, 

t bet ^an lft4fr|M<(arer^ ot'^aii^ letinitgeii} bjiobe Slpe» 

((raae|r .Uggenbe i famnie |>apitc fom Arubtef, og ot 

^an bnfor',^ l^oiibt JDerrfelogg ifcer ISJen ^obt flt 

jrget pmjtag.V Ottfeer'Vet'tét /toentengf^ ' at nogle af 

SSip^raaerne tnnbV txfre (omne tmeRemf Arubtet« Øerø 

^tmobl^a« |^ah\fbbo(benbe benoegtet/ k M ir mcb 

(ari^ S^ibenbe/ ' at faabannf tre fomnt i <5tubbét i Dtrtet om Xftcmn^,./ , ^ ., • ^ 

ijuir^tf.^r focffa^el/ ot ^rrc^anCfn. unba^di^t (or (aUe^ 
,at /?|iflol^M <jac labet nii.b uo SSlpJfr^a^r^^l^jWS. qj bft 
.af be^foinniKutjiijte .f *i<^Mw^«r Rt|re^ty.^^^^ f ff/5^fJ? 
^f Jb« .©fjib, fym .!Hf f. .^«[ P^^A.^ 8at« J^itj^^Ht««!^ «l«^/ 
nindéftpt(<c^ oar ftøttt, <f^; ,4t.^f^p)^|)ln^4Ut« i^ 
Ifpme, futile t«prtli(t)it(l^cagt ^^:^t^»f¥,P^^^*^^ 

^9b«fJ«t J>o§ ifJf, .^ø((|f..bi{fe^a^at^,j Vfi^f ^Ui^k 

^w Dtttft^flm \>ii{ui'\^t^ fit ?Ptfto|f».^^gt5fa|iH|fl9betj 

©5 iffuil litiber |prub.f?e(pind «f J^Hil^f^V^i^H^I^^ 
?»o» ?trrc(tflijitei| ^ brr i,^»r jgjf iat f or f l(i|:it , ,at (|an# 
"l&tnPjji r|irii^o( flfffrt ipijlolen bf?jL,(^ar,.a/; .fff l»w^ 

^*) ^^©ei funbé'imtblcrfibTp^t'deø, om et (f'rcnftcft 95e* 

r " . Dø'^nø l^raf 49benb^i|^^«r(iftti4o|ibtftfSiiirrei^<tii 

'\'*^^^iift'aU, oa i bé øun'ée ripoiiimen VccAiTeycbeOm* 

£*-'»*. (Fcfnbicjbeb'er, fom fafc xnitli'^ami'^ &*^ibtåqJK 

Uitk 6i)#r9im^d«e^%(t>amre'f$i»beø (®#em<» 

tifP UbDtHinø nf SSegrebet om Spcrier og fammeø 184- 

c- , 

fttttit fetii Iftanr tub tliibfmtlboiitnim k^tnitiit^cmf 
Af ^fflttCltft TttUtbt pat ttDøtib D«rf ol ltOifi.f)* / 

4>(Ail 8of|o» niaa btkimob Wn m Mtoiie fønl 
taVøi Sirafe affrinifnMvly ka (/db^ef« tarb ^oc 
iituV\Mr^t ét, ittlwg tb^€fttb, élF^M {mob m 
9<lrfett i m Vntftiib af VHtin 2 til 3 4PfrAt» fnnbt 
^ibføtt UtotnHfiii %9t§^, ag i al €«l^ b« |m# Tom 
føraii tMktUt, borbfbgffart, at b«« f ««^titff tfttr« 
Mbibat fttbib« 9iliølf 11 ftor at afbinym« ^b9i^Sv^ 
f f I e/ Dttf tpfHtHt tH Nn^ iløfile Itgci^aastbeiiliib yaa 
^tM^ bcf foia i eabnittgoi. > ^ 
^ C(!r Viftnnmefrf n' af bm dttaf, b«)otitC Vrrt« 
yiaiifni fdétAtf , tftir totems iS— 7^18 flbftt 9te^u 
%ma, foif bttfilitSoibølb finbttflftbig, inaa tft 
%ii%é$ tomter Hnbfr BfUagMiiig/ ftt,^ligtf»iil 1^an€ 
Itiigi tffbit'afgtvff f f atamiAt til b^n^ 9<»tbMl/T<Ko* 
tåbftlaiWtit bftimob/'^ yaa bm aøbtii CHbe, imeb 
iboitt^ at b^tiJ/ i^bm ban cnbUti tiaaebe ertimtttl f adø 
Wbtr^ ir tiMiibi'^aiige oDcrgaaefXHm, af b^iUt bm' 
tut ij^ff ftviitit, tg bcit anbnt' fbf ni btnolb analog 
Cmti^ybtlfei (amt at fa« b*^ mbtr eagm yoa nye tr 
Mtcbit«it^ ntdfau gioft (Ig fh^ig i ffirMrirv iMrfoc 
j^ii Mlé «#«» firafjl9(bi| tfittlJNimbii. af aøbt Stbr« 
i76% §• i|;,^famiii^nbo(bt mtb gotiorbm isti Snm 
Ii8i6 , fftofrtmt ian tfle tiaigt bat»bt giort Pg (lylbig 
^bftoiMbfigm lo\»|iciMgi#NPbbfbi mm ^^øt^t nu 

*) 3^bnfff btt btltipMtiiotitt etrift 6(bt i77'i79« i«5 

4|fliK^(URt%t Mf{irO»|l«ttbtft(fltr fiiibei Ctcoff 
fm føe Hiitt^XcffØi^iii at krnrtf beMimf« ifl 4 Vart 

Strofe Uvalm^ te* tteiito M»ve XllMif Uttmfftt, 

Kftide^fhUWtMirf'ftaaeinb pda^ at H fftfbt ««ie 
Ihidnten ttot, t% tå, i^ié thtf^t bm t tit «f btm bte9 
wstctflii, IhiUf tm 4iil>en ftnsgt fMjioIni Unob bem^ 
fom tom. 09 Diibf Møtibe bem^ ttcnncjt at^maallt 
»eHm^ af Vifbliii fltf(bf/ i SHfélbf af Xtt^tbflftn^ 
ofSniyUil til en t»«(^oiii StebMrse; mcti/ trter bHi 
siornnm*Si|kiiniitiff^ Bt ttnber bf Uwtt9^mn in% 
^hokt bmnt bftft SetllafhiB/ fym I man bas itt« jtntb 
fitfbf ornrnni CTiMn^b at fttnnf ff ntbf«flf/ åt be ^abe • 
tmift (Tg m foabatt VtiMiibdff^ fom IfmfMtfn 
IDlttif tf trMt af 9>iiioleii / mm Hfitii ftt bimif flulbt 
affprté fof at ffwmmet 

ttnbt« lifl^ Gmftettbift^fbtr fan bimolbte Ktrt* 
Øotitf M gor^tb i oMiNMibiilf ^fttnb« ttltiti >nbi 
at bfltaglo fMn «ti aggrotMiitib« Omfttiibiglib/ tcb 
0<t éf btm tWtg« ffgoatb« ZptntH, for Ibilfit b#/ af 
WiKctt hiAttt forlttf te oviigoait 2^b#bom/. tct ftcaf^ 
frp(btgt tfM 9of orbntngén aobc 8«br« 1789^ $» i/ og 
I dbomt Ziltaltt 9tUtg 3oigttironig idnøU i bitt J^tnt 
iuxAi Aitta antOflfg ftartt tnb ^ang Sørgtnfftig, ba 
>tt/fotoi (gii frto ffaiiKbgggft^ ^ar b«Mrct (fam fag<. . - 186 

ftjk^Mf ^tftt .90« {bnpkibt og f^an oftfaa UtteUgm m^ntu 

Kfunbe forttbfee mufltgeh /farlige S^Igrt of b(n^ SSrugi 

fta ftiibig Nnne £Hiifiæiibig(tb/ meb fpeciiU -i^inrptt 

tit ^aui nifget unge 2(iblr/ og (t( be gobe IBibncjøbpcbj 

ber tre frem! omn,« om ^an6 Sot^olb tøur ig^^ bog i((« 

^ bttcbt'tiitegdt< fiøt(< aSultiijilig-cab at ^aa btlergged 

meb SRapf iQUni (^ ben @traf, fom oi>,b $cb» i2te2iuiii 

161^ fffiibftiittfMt foc offentiig 2((be,ibe/ o^^f^ ba 

J^oii fnbmi ilfe %m iiaaet ben TMut^ ^opi^ aianb^ o§ 

Bcøbg 6lraf<n fa« øn^tenbef^ biioer at be^emmt ti( 

fimpei<<S^t4fel |»aa ferbt^anlig Sangifofii. ^oofimojb 

ettaff iu^^in HmfidnUn Ji^ané: Sørjgfnffn^ ^^ i^^ 

imøb fin jBen«egte(fe fon ai^ee^l ooeibeDufi at $$i«>e' 

tiiBttft xnbfnbe pn[, at |>i(l^Iei| t)ftt Øacylabt^. ^U^^n 

bimt at Mliemmi til 5 ®.ange 5 jDogeg goengfef, faa 

^ 9attb ogJBføb. 

3«Msigt ^ bet i»a4)tggr bf 'Stl^talte een fo» aøf 
og MtfH een al tlbnbe i(eii-i)fb UnbenttébOmnie^ 
Jtarlen Sari Sorgenren ti(fjenti|t .C^cjlat^ing/ [aauU 
fom 0%, en^er f^r ftt iSebtomss^jii^e, at tf{[\ic^H Huioø 
aetiO £>iiitDf{ningo> ^meb UnJ^gflfe. af br,^()^rfcnf 
foe ^iwttttgrt tob Uab^tretObommtn tUtji^bu t^oUOf, 
lier, |on|<af beStUaiteu^fbeå^ ft«>t|.«teb #n tfelM^j^(e|* 

Hnbtr fB<4anb(iii^no>f^«^ 3n(iAfftg pg.9a9# 
fjrelfen; fæ begge Kettif ^av iiitfl uiotjUjtt P|)|iP&lb 
fnnket Øleb, . ,. 

2(»t fffnbeft for 9{et: Jftrejiant«^ ^^nl 
aCnbec^tt^SDIiuiA lør &^|«tt^. lii.2ff brite i .ffiobeni* N/ . . . 187 

ffti Od SntaUf.QieU Sørgeiifcn in ^fnfceUc«,^ 3cti 
førflc 1 Scendftt paa S3anb og Støb 1 5 éange 5 Soge, 
03 ten ffbffe i futipctt Scéiigfet ifaa fabtHtnligSond^tofl, 

3 grflattting tit ÆarCen 8årø ^ørgfnfrn itiaU be 
Stltatte etn for begge og begge for ten 4 $RbMr; i9^(« 
4^«'C$e8(lr og Xrsm ^lielt^ ubltbe U, entrtHr for 
fH fSibfommen^; 't)e ftf'XtHoiifit roi»(tgf ff^enbe dm# 
ttjimiiger; 'famt>h{f%fr eifi'trébie Seé{ iaf be te befo« 
lebe Sagførere tieb ttnberretten'^iffiéntcé eoaarter« 

©ee 3^«Wte titeebeø in*e« « «ger efrer bernie 
J)o«iø^ louHfi?^ Sbrfi^nbefferog '^« lObri^e^ Al efkertORN 
ineø unbér 2tbf«rb eftir ?ow*» ... SRo; s:\ 9?(i4r Srebitor ^^ anme(b^ ftn Sot^^f ing t. Sebttord %aU 
Ittboe, uben bet at lomme tir ffn S3et(tringf moa 
ban terre bcpettcgefMi <!ftet lettere eltet fcritgere 
'^*"'%m Sértøbv "at Toge giittioiiifteri^ »be« at Hn 
^ »atiiérfgbebv'at (D'cWtor; ii$)|Mfemtiben,^ fan' Me 
r/ AfMMwfi' fitt^TiagEiKtMf^ 4fi£inUuuitX<ii føn paabe^ 

^.. fo^ Sa4i(iQii;u^^t4n,i(^#iPaa b^.Orøftitnbiø^eb/ a^ 
.. . ber ^oilebe albre ifteftcrfer paa iPoiifet/ fom fortin* 
breb,e b^n i gorfPrionthgen ojmncfbtc'ipanterettigf^ebJ 
grtoWeIfe'/bogge'rtogcn''3nWgcf('e^ (mob fin Sor* ' 
pUfltelfc at totbt €rebi(;or ^ffabé^tt«. 188 
3 ©afiffi: ^ ' 

(Xffaat Mil I4bt3aii. 1823)* ;^^ 

"" 'Untcr nffrixirrmbt Øag, fctc < føt|lf 3ii|latiM H |im< 

kemt tHb Cdmft B9fti«§, i«;iM/ tm>3iri>|tétHiit #««» 

yastn Stiifii paa ØfaMM) (oa aiifirf<1fterflti#t til 

for Ztb«»i ot f«g9(tif Qic^nten «i«lb9iant;4><ui«^^E)it& 

fftt ttf IDMnff (tt Siifrf^tirfm of en i^ 9Batf#$ii^ir«é 

emri^tm tiD^ttfi itiiftfr 30(e 3aiN i8i8 tt\3nb« 

PMhte fof 56a mb. 3911« CfHic åg ttgii u^fi^ 

. 09 af Cftfantm fom Sattttonipt uttt«rfrkt)«t&M{»aHM^ 

jHh ^MUn ir gtDCtiSrfbttM atibeti f^riorttrt i StUtoré 

Qaarb Sto* 435 < iDMfif« tføfkftrr 3000 9tl(. 9L 8^/ 

iiagtfC p€t \$H rr oplpff/ at ^orbbtlitlor/ i |bff fil 

<Sftftfb(ianbltiig opgtDtte Øoe, ^nblimnu vtb btlt 

eiuming bm 99be Øipt« 1919, tngiti SSeiaUiig fittibt 

tf ^olb(/ paa betl Stb ba ii«rtiflereiibf, ^ag blf•'^]NM• 

ffogft <t( j^tigt(ff4)i<Stnmli<{lt9eii i|tinK§.bni>i8bf 

Kttg^r« V'# ttt^iitt wir^ infolmtf, fiflirt lZtlfMlt:«af.al 

IttteØptrgfniaaf m(teUr JBefborel MrorfhiilPrr#iti 4!i» 

tavtfti/ paa ®nini» af btn^itibgtiiiiftiit (Sirttiton^ ton 

9fl(rf pligtig (i(, «t 4nbfrie bet' onimflbte ØjttbUrin^ 

rnbHjønbt Qrtbttøv, faafrcmt bier iffi ^^bbø (bifet 

yfløtre 4>eftfifer^paa bm patiifntu CMiibo»# etib htt i89 

{^iDtfiøaffoiiiii «ar dniittt/ fittibt ^a«i tif^(it9p(#* 

> Seb fortian>hffs ittten Dbcnft -Sycfittg utibrc 
4kfa 3ttU f« V« :<ifragli?2)t^tii t r ttnne Sirifitg^eb af« > 
9iofl til SnbéctfM Snb^orDnli faaUbt«^ ot <litiitit»ii 
er (jmbt plidttø^til ol ifibfde ben oni^nMtbe ^aacW 
:«llr»«ffw>ttifb.s42 8IbK 3«9ti efeb^r og Se^tt famt 
ftimtii b*f«f fi y&vftft j^Mtgaiiémti« JDato inbiH 
«M«tiQ» fhei^ btMt^M I^M •» lilbmnf At Maf« 'Si^b* 
/9«tifiiH $iO€ifpii«iCiiilo|ta^ m^ lo Rl^; e^Ai^« 
OMnt S>M 4a»1Uia%tm MiiiNiA« N fAl HeUtH', 
^,j|HMi|tftMtfdlBiåiie unbeclitnbl o« faoMH føvttnbrtt^ 
ot ^an f ntitfit fvifSiibf ^ for €(«gtiiiaal#t fom før itblif 
Ml^lgl« eScr igrjaelaH f«M3ttb#«^fe$ Stiuit i bnmt 
€k»^i(kvbc<^flm( at^åm Ui^dt Silfalbe lUfjenlef 
yrocrffnil OmtoflÉliiseø fot fk^é Stetltt • 2}f rintøb 
^ftt Siib^tiitiiitiipaafiiii Onbtfrctlbotmiini ^^bfdfirr^ 
famt' fr§ tillagt ^yi«t fabeiløf« IDmloPiiitistr |if 
•fø?..€t««teii^ . ' ^ uiA. ".."> ,:•■ . ..•, '■. 

SM duMtofv »aar ^^ftii' fa^ U^H^WiåaU ^at 
^^«lbrftdiir€lff.^6#eDcbb)ibiror^ nie».eiKeli ftoi 
bft J^rl« filtr en Dttl ttft^at futtmt tr|øfbc fotniaf, 
nv*cr#eii9«cift.dt fofgftt 6«tttiomffiii/ n «or» iou 
ittf fortfbtVf iiogen«»»M:JEib^ l|i^tii boilt^ti bettt 
€$9g«Qmalia»bvMm'fMiiiiletfl9e«, fa« følfr^r l^naf, 
ot Gt^ttér, tta^rlBf talt^ø^ ti til rette Zib b<^t D«cet 
«t eibolbt b^ JDebitbr/maci Mr« be^iei tit oA føgt 
{S^ltttotiijieii M ^imA Hib ^an ftnbn før gi^br, naar (an (ttti i^lUtflt S^vffiifHrnf i SpDtna $— '4-r4 
iftecccttelige^ (t)drtmpi> Sautii^m (^ fn^^iAit ^iføotfci 
tibitor« So^ittutl^Stfdaiil; tmiblntijbr fittltre forimbre 
ffg. faafebff «. at j^aii antfti^mfttjtfia fec itt j^tf 
fuiii>t tiffi^U ftti icvpliiUlU, ff(t»^tniiå^fffgc fito^ 
Zae9 i OotmnéØtmnHire Hvrt Eoi)lti6 i*— Sts^i S« > 
j^tm m^a^in c^su fqamrsct ii|(ti antage^ f««i 
.4itatittii> bff, ttb bit t^oMlbtti^ IB»c tt«^M» 
ycoaåmot Mf uiitHrcctHit.otti MUte 3iifo|t)itiia;.»^ifk 

fm 1f^9^ i^^tumifiit :3iibf oabit)t«wør(Mbl l iB^fL 
mftf iMHMccftlf ®ii»<^flii^ni. «lliartieiitiiiite>fSte 
iDctlbr. 1(^19; aUfoa ^rt ffmot >$j|fbøbMtt«cf fBsof 
1»0fffltttteC, (dc «»vH €Mfn|<»nb fbi^ g)(»f (t96ttiiprglt)ie9^ 
jøi QapitoHn b<r(o# ufiteiMObe ficcAr«. nftiliefteip MNr 

milt I83p iiaft'ØfiM^ tf -41 iafffjiBfMttig i 2>t^itil» ^ 
. Sof i>ac at ft^tftbe« Sitanten ^oir atifva bat>t lHii«f» 
(eltd Jtunbjlob ORi/ iie (Srebitor, focmt belfi' CililøM 
Snf«ti»mt#> agtf|>er.ai f^l» (ig tit J^atii o|: 1^ følge« 
aig ^aot focnøbftt SetUgl^i«U olnbiiq^tcc )»tac«f<tnilf 
.S^c^øCb^egfef fra (In Sibie^K > s/.: . . 1- 

.i^ottå pi:Ml><^< 9iiiailMkt|iI: b(£føriLftn'|iKM« 
føHc i(ff tiittiK tagi« ii(j|il«t«i 

ZU ficftff for flR ftiløliiitie gteoiaiib i^fSi* 

.raklen anført, .at Un wi^ XiUå^mam$ Dt^tttn 

l>afitikitte Qrit«(bøiii itutee -eiifiiMdiiMttiitn af ?ftf'<» 

milbu <^otiit^bfbttai# Øøe 19 A Svaioit tr.oibtaai^ tit tiNn. enb Ut ^\>UttuMt\l ^t fplbtøafiørt. fao»et itu 

ifølge f •ifi9rtt>iiJnd(iii Stt^^olb bittiaa ^•UfAfte.føi^f 

9rtort(H 3000 fRbb* 91/83«, f«m SobfiMiiCf« imta^ 

«i«t^flicftibe Cas omt^anMibf Sorbrtnif Da nu (S^ 

tbtitm, ttø padff^ait ent at b^t^e Ubtlfffi ^h^tmme 

liT at otȎvtage j7g Nu oainiffdtt 6duti^/ f#ibt ^t 

fifnbtf DdflUt^ a}i»fbi^ øg t^tbftc, at trt i»ac ttiøcøeb 

ftfigi iil dt fflbefi^iere bi btrpaa Iftit %otfkmxnA$ni 

^iib^bliy ^t>ilHibe ^tfttlfir^ ofb fin ^aaCfgtiiiip yoa ' 

^eti om^aii^Ubf t)iltgatieti, ifølge bet^bam'fom Cait* 

HwAt liKommtttbe beneficium ordinis, fortntitiifigiti 

itu t^M fQtpligUX ffg til \>\bw, enb 4t (^aii øifbi {TcCi^li . 

føriDiIHlttf/fpffaatytit fom bit tieb Dbftdétivntn Ijliaebe 

9«|il^ faatfbf ^ (mut bit^Dat ^f\)it^ Kfemmttti 

4){fve tUftcftlffliat og^Sfbftot ioKtgt' altffn f|tt> futtbc 

Ntaf€, foa^rmitwi |an, at Søb^Mim iHt>hiii <(iaoe 

tto^t^itra^ paa ^i^/ffctrM bt (Bfifiiifiifer, bforiittbic 

^dii^^ar jrfjrnbt #g fMi^Cigtit;. •{!(! ^nbe Øteb, ffiom 

imbb SAbHtttMitf/'bat l^aMBtfkiiiii a( (Hfce (ig fo( 

:9ltgltgbtbei;i of^ ben t'DWgaHoneii ongltyne 'J^ifHifi, 

foiimttitUgcti roaa lagi 6f abe for J^øttigjitb; ^ SQni, 

ba 6rebttor, ^t)Oc £oatiet <n(iHfligt6 itføb SoittiM^ Mta 

ai|t(iged> dt l^at^e gltiti 2)«bicøc Crtbit t Sifltb tif aan« 

tiftnl^mé Søt>tf, ber (oaf ibegmaa, bmdgttø fam tai 

Knmitlit, (it)or(if bet ^e ørHgfof|olb>mfi(tin Gnbf« 

. tor og Debitor xmt afl^tigt||t^ faa følgets bet af Gagesi^ 

9taivit, ot Sduttonffienl V»foor ei fon for mob t$ 

at o«re forbim>et i»eb3iib|Frtttiftiinfir, ^Mlfe ber« 19« 

imoll tttfplblijs ttdn f«r«rt»iff«^ og At (ErtHtfr j møf 
fat fal^ ipaa fiuiiie ^oCbt liø tUéattCtontftni/.naar 
^ 09 ^yfaaDi^t Øaoltng ti ^ar MiM al ct^lbe M. 
JOfUtoH |t)tg ^i»ite til at o^lbt fu^ øo^QKi^ftf^og^ 
H Mmih it/thumHi S3t((aaf, f 911 Dttcr Gicbtto«. aCbe« ^ 
itg ligegvlbig« faafftmt (an aiifeir fig fttfMoiRni^. 
ifUMgtt 1»fb 6an(io»iii(ifg Qaft^f^jtg« . ..,.^ . ^ ,. ^ 

ÉRftt ^iraf felgtf ba, ot bft^ (jt)ov ^^P^U^ij^, 
IBcttiigiirn iflc mebfovf bet mobfottf^ tvic^^ MjrVSati^ 
ttoni^f lil /6ag at poaft«/ at b«n €H{ti[f(^i)i, b«(^Mi 
af Debitor/ og (^oraf ^itlig Xnfoar igjcit f r af^pt^ig^^ 
«tcltlig fiiibtt eif b« 

'^Staae 6ti;aiitett tnbiltgtti .(or argitmeiUnit ttt 
SofbttI fbr fin ^aa^anb^of ttbitfntne i ben oiii(a»ft» 
lebe jDMig^tioA/ (^toft bet l^ebVer ''^vocfor ttg enbog 
tit pbertfiere fBetroggelfe |iar formaaet ^u SU^^ 
waiib 4^ang S^eifeti (^er' i Øoeli at luibetf rtoe .og V9.péø 
ftaat fom (Satttionifi foi; gorfføiiwtiigeng Di^fpCbetft*' i 
let (an ttemlig, ^raf t>i( abCebe, at (an itfnn (ar fo^r^ 
innbet Pg tit tt inbe jfiaae for Oiellftng 8.etaKind# fon 
(aaoibtbctt fOK9eåi»eb9of|bi!^ningengit)ne6^(er(^b ei 
maatfe ixsrt tilllreilfelrg/ ba finnneO itfe/ at benne 
^aafionb fan gtt»fO fReb^otb/ efterbt Qrcbitoc^ (t^orfe* 
(eg (SaufioniØtng 8or|»flgierfe enb forHaie^; altib téb 
Qaottontn »inbei flintt ®iff(r(ebjnb Diiit^gjoff"^ 
frtvtti^ aBene ofgiiifv, og beniflbte, ttbtr^t ^[aa^fn^ 
lunne foreniO meb ben Sotj^iiglelfr, ber (Ipber af 6an< 
t joneng Statnr^ (oiiten natmligvrig aiaa (at)e ^rer« fnmitmkfétflå*^ Qltti att fmnføHi Mit UnMutté 
»ommm béce ni MfttfK^* ^ooriol ^Uantcli Dii m« 
ylidftg At ^etalU StibflMhtl 9>faceffhi6 IDnifofltiiii^er 
^K fot gt^tUii mfb 25 Stbblr. ®øl9« ' ^ 

' ff^t tlirib^é for art: Øirfttinsébamtnm 
ftøt t)el]S SnSgr ilt ilanbn ' ^rociffid« jDmfofhitnsfr 
^er for 9Ifttifi tttatfr (Sirantiit ft}øbmatib ^ani Z^d# 
ffii o^jdéifirt Ctl STttbfliSVtt^^ forpagter Otiifti j^aa 
I^Mli'^rt^ed ttltb^ 35 SRtbb* €øli)^ ^ 

*' itf ifftrtcmmel Inbeti^S Uger nftit bititie jDomf 
(^tillfil ifotf pttb#/ tinber jtbforcb tfinier>fn. ' ^^-- <. /'• • ■ • -'- • -, . ^ 
5(y><nS 6— 16— 1 er d ontjenbctiø paa (flt fUe^ttk, mtn 

H minhu (^tdhtt ,af famme ^(t)e boji/ mb f)tn^t)n 

^' ih benne' airtif er, ar anfe« raeb betp^efcji ©traf*)* > 

3 ©aøen:, 

■'■"''' "^ ' ' ' contra: ' ^ ' •'■ 

y ' »^^ 3en« 3eiifert. 

, . * v(W«8^ ^««i I4>e 3«ti» 1822)4 

S)i^t ir^iitiAfr tioetborréhbr @<»d «eb Vi^ntdiitiit 3m« 
^fiffnté egf it*^ ^itfiaaeffi 0$ Øagene øtif ij|é |)mfftttt» 

♦) Cfr* ©^(fematifP Ub»if ring af 95egrébet ^m ivt^e* 
rte oj.o, (Sibt 49*31; gfjotr. 

3ar.»li«frrift/^ipb«. i«t ^ ' Saiib<t»fi (Kii# ia f^an taøbtt øn X^m, fotn bar m 
Jprogl Bmabf^ o^ fian moecfibf at ingtu anbre oait 
ttlfiflrbf/QDtrfafbct ^bf ofl faftft l^iiibf til Sirbm^ 
tdmt mtb aSaai frdtoMt ^tibe «t iKøvflftbt^ b^ortfttr 
l^dii, ba t^unftnti^, løb inb i 6(øt)rti^^r at.ffittU 
08^ 09 biiii) jennem ab tn 9tii forlfatti pa Slanbr mg* 

ttsetfbeé ft bet sobtejoct, at ban paatn ofintUfl 
Oft b<^^ ot)icfa(b«t Od miebatiblfi la itarl^ ttbm nøgm 
af benne paa bhi Sib birtU imn 2(alebiiindi og ae 
ban en anben Qian^, pad fit o^entltg 9ahh b<^r obtn 
7(nltbttit|g ooerfalbet en anben Jtarl og ftutht barn mob 
-tn Jtnit)^ t Saatct^ t bt>tICen ftbjle {^enfeeobt ban pttrer^ 
at ^an tfte fan giøre dif bt fer/ b^or ^an egintUg oifbc 
tilfifie,(am Gfiffets men at ban antager, at ban bar 
fltttfet til paa Sptfe ^g Sromnie* Snbelig (ae ian 
ogfaa i>ebgaaet^ at (»an bar funbel Anilin/ Itiorni^k 
benne Øeflabtgetfe Uit> fi(føtet> uben at ben af iam n 
iUnn vlv9* 

Jpen férfnMiftt Soebrybeift b^t ttnbirbomm«« 
ren^ antaget at maattt mebføie Straf e(|er ^oea^ 
6— 16— I $ jnen bette ^nbeg t((e at fnnne biaiflø, 
ftben ben n«t>nte Vrt. fTgcr^ ^*bt)o fom itggn i Sfjut, 
eg røver Deiftrénbe SRanb/' i»g oC^faa focttbføetcer at 
forbtpbeKen ubøveø tftcr tn forub fattet 9)(on at røoei 
btNif et itu er goblgiort at veire SUf«lbet meb Xcii«» 
(tanten/ ber forf farer, at ian^føtft, ta ban faae Jto« 
nen, fattébt bet gorfett at fratage |enbe Zøtttoebrt ; IltorHt^att imnWmM bitétb, at b#t Zørffceb^ 
* ^011 6ac øm S^atlftn, »or opfltbt^.fa« at (i^ii (^at>^e u 

^an$ Set^^tt maa (mlbUrtib (jgefuttt ittragttt 
f om f n 2(ce af 8tot)f cte $ mtii fo«i tti rtngert Sca^, 
tnb beii £otf^na 6-»i6-^i om^atiMer/ ptu>t^Qt Wvtt 
Mrøe at birør^f t9eb tn acbitratr Gtrof i ^Dilttn mtb 
4^irf9n ti(^ at (»and g^i^otb ftaoer faa nøer t)f b bi n t 
6^— i6««^i*oiiiiMltt fotbt^irt/ Od at ^11 tidige «cb 
fit DAltifoiiifii^&Mrfoib p^ bt o«niaiif««le. t^mbt^cti 
feiii»^ ^or ftioct Artit iraa ben 9fftftiJt|tge Silfirl^b, 
JMirot ian ^w efcetlobt at^plpfe^Utegobf^^MrHt 
inbnu tomme«, at ban focften bat oitcft MfT^^ N 
føf^e 00 onWti (Saiig b<gaa<t Sj^pttto; titUibe af 
te^fmitt« til l^fiiiindlatbfibf pM ilpitib. 3 ^f n« 
fienb« tit ttbritelfcti af Xaianeiif £)m{/^fiiiiti|ff og 
C^oflaciet lil jDefinfor ub /UnbrnHttn »il ttabcrrtl^f 
/:toinni«n btit)e at flabfttfio. 

Cagf nri fBt^anbUit$ bib Unl^etrettiii og bm-befo« 
Ifbe CSagfovolff «eb beggt'9tttttf (^tfc i>flicet focfn^arlig«^ 

SM'fifiibf]^ fot 8t«t: VmØaiitea 3«ii« 
SénUn bør (»ffiføtttfd til Xittib« i Jtiabfnj^atmft S«tA* 
tilig ffn £iti^ib« 

3 ^M^^unH tH ttbttjbilfrii af Kctionml £)mf ofb 
iiiiignagCi^Bartft tit it^finfar t>tb ttttbtmtttii, Ht 
Itilbmft^bammfii iib Stagt «t |a«bo« ' 

^t ffttiiomme^ unUt Xtf«i^ iftn tObih. 

1 9l» 196, 

git>* 10. 

UniHnMh af SpttttUfXtitmtnt 22te ^axH 18 1 4 S* 71* 

contcd: •. V. , d"- •<* 

^r^berntefler'^StoffeK ^ j 

Wfaat be»28te3an. i&rs^V . ' 

S}eb betiftf fRiH Som 0^20^« Idtg* f« X. trtet of 
Getttracitdtiteii ®!rorbfrlnef^(?r Geoffil dtifagte 3nter« 
tfttltnt 6ø9€maa( mob forbent;oennb^ fBirfe fErtber 3tt*^ 
PUAraab SBiiif<I<4>otii afbitfl; ^oorimøb ^ané^aa^ 
^ (lanb om, ot 4>ooebcttatttett Sørgtii ^ebetfcné SoiKt* 
iiuattoti«»®ød«moal tfutbf ofmfcl, n fo'rfaiiet« 
/^ dtcaUtetm of Céd#maot#e mfSero{)oo«b# o^'i^oii^ 
<r(|Jct(atiffti bittKf btrfor nu at taqt utth9t9aafifnMilt^ 
^r>iBih btniif dttf^Adn; bo fan GoiiliactlaiHeit >fl tfft 
gtoil^aihblralb I at bin^tftisd i 6(iøb<t,al i^«e^> 
cttanteti af gtUfl ^UiUn^at ftto?e fftbfft f^r ISim# 
bewmen^ jfuCb« mft/ at bm foregoanibclBePfmQifffé 
em, at Jtftbefitmmca ftulbe btcake af btme (bie JRiiK 
fRtflftn ettfCiffterføigenbe^tn, initt bai>bf at^tpbi;^ 
99 bet faameget mtnbee fom iiin ^tering ec gioetbtt 
itMy^bfige Zitcrg -''poa pomatiføfte UBaabe er %im 
fyCbefi'^ og atlfaa fltir gaatr it^ paø, ot ^«(genii^ v^tll 
be focegaaenbe 9i}fiemmelf«r i <Sifiabet, «iav fplbeHgjoct 
for ftcnboniiiieti^ men itle^ at ^an f aa ben oitMÉ »9r - 

, '■ , - : ■ - ■'■ 

SRoabe iror WU^m^i, faa at (ine Seflemtntlfff 
ff^I^i biM:f falbe / og ligefadjibel taft nogiit ub{(iM af 
iif of 6oticrajcUam€ii paabeca^bte ttMryl / ar, f^Wb« 
^itantf n , itisea Ditccc Cob 2>«f(« 9let (ttfr fKrtttgl^f)^ 
linCbe (at»é i QMa>b<ii/ t^i btif« gaac Mct u^ paa^ ai 
eienbømmen ou<r ®aarbm i.bir J^Ht oar ^ifønaec af 
liaoivi f^^ ^^' (^^ '^'^ jcendtre Nt>b« no^^tt Xnbcd i 
CUnbammcti« mm t(( Wq i ^f jebet bcting^bi Slet tU 
ot ei^olbe af'Ajeb«(«n lOer %99 fftfvfølgenbe (|ifr 9ff^ 
.calingeir fibr C&aarbtii« , v 

> Wim fliønbt S^o\)tU\tanUn9 ^aaffanb tm a( 
frNb^M ^øntracMantfti ben tiat)iiu 9c(almg fn 
^(K^lbcil; foadbeø tnaa atttogtf at ^at>c 3Rtbbolt i 
Seflcmmcffntif t GtjebtC faaUbeé foni btttt ic ubfcir« 
bigct ^nM bet boflr at flan af tn anben Grunt) itfe 
(an opnaae betce* ^ 

Sen treffemmelfe i efiøbecj af tHe b(øt JtjølN 
f ^nMttcn enbog in efurfølf^nbe tier af iSoatbea ftuJht 
tfCtté Sebtter fa| Jliøbefummea / et nemlig af ben 
ttaiwt, at ben /f flet (oabber tr anoibnet i Øpofltff 
regfe^cntér af asbt aDtatté iai4 J§« 72« m^^atu, naar 
tth ffiilbe dbbe- nogen Strfning meb ^enfpn til treblt 
IRaAb, bet, faa(ebea fom Zilfotlbet et mebGonttaf^ 
fiiatiten, fenere it^oetbebe en Sletttgl^eb i %(»|iil> 
tiørets brb ^^aaUgmng^ paa Docttmentet, fovtangt 
UngKtfl, fom en fra Un egentlige 2(({lorabe|fe førrf^iU 
9e|Iemme(ft . 198 

fiette fan bmmb Ilte antd^té at treere iagffagtfs 
t(i (Dtrfirtt tnSc^øfber tm itnber Gadett f^mfagffjlrif« 
Øttt)t of 6(iøb(t ttogm fdoMiti ^^ffategfritig^ 09^ ^efiftt 
ifft ttUn afiaiitsgttrtffti tU éontrocltoirflbi ir#«bte 
9otit(oingattoii git)ft tiogest f^aategttftrg dni/ dt m 
W^rpCtgMft, -fom ben øomanfffrte; |lulbf l^iU p<ift 
ben, bir hlforbanbf ebt {Tg ®aarbfn, ^t)étfor befinde 
tintage«/ at Sejlenimeiren ^érom t €tføbvt fHej fAtalf« 
be6 fom SpotfetregU meneet foufttmt, et (egfeM 4ing« ' 
(oefl. fom en foerlfg betinget SlitHg^feb, og al berf altfaa; 
tftec btt nttonu£oi>btib/ ingen Strfntng fon iNxve mb^ 
Gontracitaiiten , ber beluben maa antaget at bat)e 
voHret ttbibenbe om bitit SeBtmmeffe i ®!iobet, ba 
iian erbtiectiebe ben 9<^tlf€i^<t^ P^^ @rttnb af bt>t(teii 
l^an feneft, veb Vuctton Jiar (abet fig ttCflaaeSaaib^^ 
bbi^, t>eb berortf 2Cu€tionA ubbragte SB.orrbie langt fra 
itfe t>at (ilflroeffelig ti( at fplb^ ^gjere eonleacitanteniS 
yanteforbring / og aUfaa b^Ser intet iDuiecfnb futibi 
af^i^t, btioraf ben txhttaUk Ajebefum funb« ubtebeis, 
JDen aT i^ooébcttdnten meb l^an«3RM!*d af isbe^an* 
f X fcemlagte Xttefl fan iQtet i fornmnté '^enfeenbf 
bet)tfe^ ba Un blot gadtr nb paa, J^Dtlfe'flSeØemmeffn 
ber (nbe^'of bel i Sfjobet^ men iffe^ M ben oiyenanførtt 
'8ef}«mme(fe omAieberumménlSSetaCtng af en fotgenbe 
eieret foerffitt begfoert (oeft/^^fom en fra ben blotte 
2(fbffnbelfe forftieflig SBetingelfe, og bette |7b9c er bet/ 
btr ftuCbe oplpfeé at paxi9 fuitbet 6teb « ndar 4^ot»b« 
citanfeni 9)aaflanb flalbf (nniie gtvea aiteb^otbt -(SotitrMitawNii x\l Wfot llh»t cX frtftnbi' for 

ttttt^titf at tit^Hste at bftali SontrflicitaltNn 9tociffeiif 
Om(oØiitiise?Wb soSlbK C$01«* 

%k\ f j en b e a f o r 8i<l : ^oittcacrtatitfn CfrcN 
bfrnfføcr QJtoffH/bør foc {^otebcrM^ten 3«rgiii 9)f#' 
bcrfeni^ ZifcaU i 6et)ijie Gag frie at bcert« 

|>røt»fFml Smtoflitbidtt tctaift ^mbdtaiito 
fil (Sotttcacttantfii meb 30 9bb(r« Cøtii« fom ubrtbcø. 
tnboi i5S)agc tfttc b«ntii 2$omø loDligi goitynbitf^i 
tinbtr 3(bfMb f fter SoDtii« v ^ ■ ■ • ! » ■ Sfto* 11. 

Cft Sttte^forreeninø, fom eo 9(et9M]ent ba»be tøertfo^ 
i 9ln(cbnittd af en ^dm fe(» formeentiia ttFføtél ptt« 
»at 3njutie, fjetibt uefterrettelig formebeld Sletøbe* 
4ien^ene'3»babilltefl ©a tmlblertib fetalia appel- 
latioi^s »atre Mtim, inben benne giet«b«ttb(ing b(e«) 
paoanl^t; frrtageg ban fbr Sleparati^m 

3 ©og^h: 

, , ifticalai Carl SDerfettf 

contra:^ -V 6aH 3t>écfeii, tff(ge ttttiiicMM^^ tbtbteeft fi)»|iA^ 
ég béineficlam på«p^iiiis»:;ft» af 3ii)it(a|li|ttflfi«BW« 

tffatrumt ZtHft, (tjilfen XciijfKomtiniiø: ÆtontA^ 
|)aa @rutift ftf at keti f«tmtiiiCi^fff (i^.léiccittfft t to 
privat 6ag, bti aanii aiii^t 3n(>ft*tt<>t^'frif / f^^^ 
uJ^m mtåbilr iettitttig ^Nutfti * og itltit >t €it^(iti 
liat tior (f t mUafbt til tfiir 9iM»ti«c#f &tt. Sbrl^tr i $ojn 
bit t» optagft fapmf Dug V»r«#iii: Mtti tfl!^fttmV loc 
paaftaait lifftM ttfftirrilt«{|ig'Bt t^eiciOgjt at j^otle 
lømme Gitatititi' tit%otfAnitlU paåffyxnt ^»{n Sftotm- 
eg {Rpgte«* €Siia ;|åe (oit og iHia^aafi 3«t9øtimtf 
tUpIiglH at INtaU ett vaffitite- S^eimir atio« for Soirt rø^ 
ØrebU^fb«/ faqil bmnt 9roeffffé e)mfbtti»itifl«(i^ og 
^rttnber 6aaartum tt( SttantfnH ItfMite ■ Øagfiuo 
Qitb »ogtl tHjIcifWIae* V 

SCii S|til9rcfAf« foc Mu yalfirfbe Xvrifffomtiitiig^ 
tot>{ts^Ji(N; SiibflMiitt tctiiiNEtl^ atila«^ hn af 
fllMittt f^oDbe bragt i Ccfadtkgr arffftttiifffi foa $tn 
Cttbft i S^ttt fiUtbt iku»f o|»Cj»# «t iif j^otti fMrfieiVi[t 
€!lrtft/ bt)oi{ bir mUfyAta^i fiut.4^9tM9ftjtt^ijn%n 
m$b Sn^^^^nM ÆoiVMf^rflft^ fooHat &tåmm 
|t«^bttl jiavbf bfiftnt liFg af Ubiabetftr, ber i M ^ta^ 
4|rat>i»bt SttibffttMitø 26rr, mib tl^tnfi^ti ttt^bnt 3«^ 
<tr<fff/ brt £}fmtitgf i^onb« i> ol €m|fibimaiibfttf aat HiMU ilmu^UénUt maatit iNWr* U\m$t tit, faa« 
il^tflt fonr Øiit tf/ txtbelgot^ Ol, fø&e lurrmi * 

fé8|léf»f.|l9|i»trflt^ r<mit i Ipi«trflf9<niii9 af ^ Wttttbrc 
iHvifliiciigi« fil)^l9liiiii9ff at f«rf{(f»f. ^g ^^UaRttnS 
99H9nhté^ af^tfléUH Iraiti Vrtéfi/^ l^o^af ^« birg 

giil^ttotf Mt .^09 ifrtmtttftt^ at |oti i al^ 
ft^é^tegm iøflmb ^ai>M tii 4rt>ige 9t 6^hi, M 
€titaii<tti iésm ^s«p^9» p^m^i^tu {mok ^am, famt 
at Hw ^ø^e>iKiié i^6— 14/ i tnttt SUfctlbt fan 
ttag^tilH VnfiNir fet hm fmf^avibitpt%u%l^fwt$tnmq, 
ha faimne^ føvénb nftit^orirtttbf Qfag bfn> antaøt/r^avbi 
ot^rØaatt fet^lia appeUatiopit« 4^aii j^ar berfor 
yaafTaaft ^tti f»aaaiittb« XmPføcc^titnl^ ffabforflct^ 
f amt M^WBagt 9roci#rn« iDmf o^tt^^^^ do« Giiaittfit 
mi^wé^tMllbiplUVm ^ , ■ '.- 

aRtff> forubtn at btn ^otpligttlff^ fem, «M to^ 
1^ti^g.i>^5«*-^2 9g 3^4*^4, fotmiifiiboCbt mtb Sotocb« 
a^btvøtftfc. 1799 $f 10 og $C. af 4bt Sam t8o6, 
^aaXi§gn ^bcb6in4tibfii til, DtbJDom« at frolttgge^ 
fl9 fBcff^fbifftrgtr fot tivtbtttgbtb t SmbtiiftMlN ttttr 
formtilofe ^tibtingfr/niaa btbttfi/ ot^^ati niaa.t)«u 
olbttfg tncamf^ntit tH at ubøo^ tiogmrombtlff cetgbi* 
^tjentltg Sttitcfion t flige Gagtt/ naar btfft |magi«lbt 
%cm fflD/ faa ir btt Dg ttiuiiilbbtfiafSølgi af Oagin« 
9^9im, af $<itf eg Donpfrij fmne mii forlutibti^ 303 tf ni $å famme 9nf^/ i ^Ittn J^éttfemfti forBubet 

t EeMti*!— j^— « o§ tr^lMff ttbetttfget; 3nb(l«t>ttee 

$aoN faaMK ejL offi€io;^)«m forpltdtet til at itgr 

^t Stttt tudrrtiimnbe G^og, og ben paafttifcbe ]tmP* 

fomttiiit9# bnv mfb ^infi^ii iH beforaneUecie Vnorb« 

ititigtr, ma<i 6iit«gfé at l>«re effecturret i m 3nb> 

flmwU ^iv t^tbffmmeitbt iHrk^at 6ag> bfiticr bnfyr af 

. titnbe uffUirtCtetig^/Itdéfom ben ti bør tomme (Sitoiit 

> ttn tit Sorctngffft pad ban« gobe 9lat>n og Stygtf« 

Detimob fan SftaMen f(fe (ttfjenbcS ben poa« 
^aatbé (Rfirarati^n/ effecbf 3nbPttt>tite mcb ^enfyii 
fif fdt)fn6 I — 6--f4 maa anta'ged at Dorre befriet foe 
TTnfoor i {Mnfeénbé fif htn embonblfbe Vireftforret« 
ninfg bert>ebr at fammir, ri fr faaanfet inben ben i; 
f^oen foref(ttt9tte TlpptUcititiné^t\% 

Hil bor CEitanten bert>eb erinbrH, at (oti i af 
fatb maat/t treere befilet ti( at forbre Chrffatningaf 
3nb^oet)nte/ forfaat^tbt benne tillige er ^art t Cdgeii 
Dg ateqvirent af tmfttn, men ba Vfgjøretfen df bet 
Ktifvar, 3nb1i<»t»nte i foitemelbee (jgenfab, iX)\yereené# 
#emme(fe meb <ømi$ 1—^31^4, fihtbe (^doe >aabtaå 
flH ftg/ beroer >aa en tlnbetføgelfe af ben tffet(tterebo 
Ztti9é moCArieire Sooligbeb^ l^t>itten DMrretfen iCfi 
a prima ittttaplia (an anPtKe^ faa Vtt (Sitanteii tf 
nnber yerrrxirenbt 6ag fnnbt er^oerbe Dom i forané 
førte ^wifeenbe/ ^ 

9rocefFrn« £)m(o|fningir M 3iib|t«t>tttt: Mrt 
l^tigtig at bcrftU Stidttteii mib 3$ ga>b*e§ti/,^9€af v.^ / iSitanUn^^ bifaUU Sfagfører ^rocuratøc fBUc^inøfierg 
liSteg^cf 8 9ti)i»Ir<.Célt) t 6alai< o§ (|t>ormib jøt)iftdt 
ict^oiUt i ^yituni^immitft mb bet éieanten niitfi 
be({tV b^heficiom paupertatis. j 

^ %ta ^témmttt Sl^d^tngiirgd ®ib¥ |tit 6ogfø» 

frrftti t»«m lot^ftg; . , 

, SEJliji I jejib«« for Slet: ^tn pat^anUU 
Httt^ft^Xitmni tøf mfucrt rtftig at t>«re pft ifte 
tomi^ CTi^uiKii jRkolai (S«H 3)(^(f|fii til Socrittgdft 
pod ^obf 92(^)11 00 Slfgtf* 3øt>cid( bør 3nbiicet>Kitt 
gattb««£ltKrtftd.2(Moj^/ SpeMd^^frcjrbiføgeb SBit^org 
i ^oiiborg^/ for Sitanttaf $i(taif i benne Gag fri 
at.wii;e*, . . -^ . .. , < . / \^ ,. L 

^^cøceffenø iDmfaflninger Maler Snbfitt^nte tif 
giranleti npeb QS^bblr^ ®ø(^ dQoraf (|UdiiMn6 befa# 
Ube Gagfører $rocurafør%&ie((}ingberg tiUeeggeø 8 fftbPf 
@ø(i» i'€aSa!r/ og ^vormeb iøDrigt forbolbeftJ X)oer# 
if n^emme ifi^ nHb bet Sitanten mibbeette beneScium^ 
j>attpertat|i. 2>et ;^bøttite ubrebef tnben 8 Uger 
jft^ M^ni iDam« lot^tge Sottynbelf«^ unbef 3(bfcerb 

■ •• r^i- ;> • . • - V - ;" \v A' . ' '^^ •.*■ 

^gt fianbeboefoan^ @«olet)æfc» fj^tiM berettiget tir for* 
trintig betaling i ©forrpatronenø ?5pe for beffllib* 
' ' ; ler/ feni iVenitf ©gmlfab bare tam betroebe, " 3' Ca^tnx • i .': \ '• ■ ' ' * • ■ " *■-■ 

^(oUMttntt i'f rdufibe 6o§tt nnhtt 

' garifirtoc. / • * 

(3tf Nt bw 4*^ i«6«* i8;>;2i , - . ' 

^-> , , ■' , ' ' ' ' • ■ ' ^. ' >• •'. 

||tibtrttttttr(»p#itbt @ffd t^fffi 9m fti i Jt«ninÉrittii< 

/ jj^cnbe Sotbrfng paa sfoØlMfr; ®«{t>/ fof^t^lfm ' 
CMfiT t)eb etifcibfciffon éf i2it 3<iii« f« V« øc fimH 
' l^rittigft' tit at cpii^iimf« mtb mlM iik9%tép^åt%fU 
GrtbitovWi SBott« bisftv mib paaltbenbl {Riiifcf fra' ^ 
xitf Z)e€6e. j8i8/ fi|rb« føctriiiiid UbliTé «f,bl«Hbtr^ 
/ gaflirbbfé aHofi«« Sir Ginttt foc bfttne VftofToifb: 
^atȎ Sitatiterne .Ctont^oefriifC iSrdu^bi JBiqn Mttr 

^ £>bfiife Vmt, bet ptoitMi efter airerna^ti|ft'f«litnbe , 
bostBeiam procestut gratuili og &prUMiiig>' (»Oftir 

, iftMt {id. ot bemefbte JTrab bibt^tet fra én Ctflat* 
mug af i8oa Stbir« 2>. & emftreDnt til 540 €tblfn 
®tC9, bt>Uftii bøt beb b^( fongeligebamfe^SaiictQifi'' 
Kffolttttoti af aben 9lonbr* i83t iiariraiilagr Xraiiie 
gerne efter ferbenDartetbt ffter Af fraugbegaarb &t9 
l^etmtraab ®et#borf^ at u^ebe ^or et J^dugbe ;Degnt«. 
fa(b forbeii tiaagt, mm Smbcbet ffbcti frafommit og ' 
Hl S<fftv»besa^rb ^eof a$t eitytti 3øib øi^ f^m Støm* jCAmmttiuntcr I). .:il^imiii flbni ir inbtraabt, f4<it>e( 
t>fb foriTMttU eanteRtCf Silrføltttion^ tom Dett Xml« 
<Sfo(ebfrff<i^fn< €ifrt«flff of 5t< SattttoH Téi3 «ttc 
bfbfbrtt, f^d^tifl^b af ^lad^be Æoéti# regnflabøf^« 

. cnib%^(«H^% A< Jn^c^fl^<«^<f/ faml biefor at m«b* 
bitf dvftliitud/ Itgf fom bft fomrtflt brfD >am |>aa« 
laøt at bøereiDmforg for 6qi»tta(etid ®t((er^eb dg Stnt« 
tcri|(# Xtitfnbiiff til efbuWfcitttS %Qrt>. 

.^^10^^ nft S#|>ita(«ti Hb paa anorbtiil Ø^a'abf ét 
MfWiijfit^li#aft«t abffl* •§ berfoi^ maot føgff f jtaiiu 
tmr/ttiifft #«^iifftid S<(fiitJbe^ fotmtntSttoiitirtt^ ^ 
fammt i eifii^tb «irb N« ^f^ntlts« ei\\M\ti \ aUmin* 
tdi^l^e^-tiaastf Sovtettiåitt i bfr«< ResnfFåbiSbftfftiter 
krt^. SSoe> tø« itbrfbff I £)«frc«itdf}cinmf(rt me^ bin 
mUadtf 9aaj}ak>^# De 39b9fli9iiU, (Srtbfioreriif i: 
JNumctiitiifff ». t^ftnmd SalfitbOf^ (lavo btrimob focl\ 
tmenl> 4if Ml omtolfhbir J(cat> ittui; f att>«iragirt fonr 
fn *|l«f>tl ÆJjHbfforbÉins tlBiort/ IvWe« gorrøfttinj 
bf tif grutte«! bjMrpaa«' at himU^te ®M#pa«roit9r aar» 
lig ^aiot rftxiitt {RenUlr af 6opiia(fit til ^2>^nnt { 
j^riiiig^f/^bdtfoiii af fn anbeti p^a Ub(aatt.fiaa<tibt 
@ipi^ljr %telf paaJbm Ømfténbig^fb^ at biti albrig ; 
l^ttr 9«mt in^bragirt €5feUri^nf{abénte« 

SNiTr ba bfil rrgnffabi^førfnbi €^fo(f^atroii/ bi«^ 
I 8øl9t bnt 7obt i$. i 2ftiortotnd#ii ciii €itføi'ir |ma 
Sditbft af 204 3ii(t igt4, lov GfoUca^n utr^tr 
^MtMtr, maa ^fførge UUbtetaitttgti^^^foiii ftai pn af /at <^ttti<|i (or ubUtM Skottgbe Z>efttie(#ll^ QteiiUnU' 
df^ben emmftbtf (Sapitat/ fan ubUbe iio|«t SB(t)tl4 foc^ 
M famaif var ()am >bet>i(g^et fem el Saan a| SUCotef afen, 
pbvti "9tf nurne a UbbetaKn^ til fBAtmmtnht Ug i 
flt^onijCUf^lbf maam 9tij»th iåm, og a< (^aj^i|abii 
iHe f^at Dttcft in t braget i ®talni# ØtigHfEåbir^ Ian ei 
^fOtr af§tt)f iioftt XeflomtiH i foranføitr|tinf^«tib^ 
efter bi ben, |«»ab etiten. ben t)ar.(aanl tU.<^ntt<>> ^Sef 
ilfttn (etcoeC f^am. ftr At ubf«(tM |Uia a«oibttii^amffé# 
fy SRaobt, boft,^|)oal en Ctcl4»aUnii tit^øuj^hi io$m 
Mn^ ber goo^aariige 9ten(er, fitnbt 9aoe_tteM:et iiibf 
braget i JRegnflab^rne« 
^ '2)a bet nU forønHgt meb^enfyn til benSSaabe, 

ibørpa ^ammerbetre t), ^ine« er tæmmet L Sci^ito^ 
lend iBefibbelfe/, iKf ^nbeg ae Dffce SdioI mibettapietir 
4t ben er b«» befreet^ far. i Sgenflab af reønfiabafa« 
lenbc Øfole^mtron/ m giøre Vamnie froatbringenbe paa 
<Bf oCua^eng SSegne mab anorbrnngtoaøffg et!ter(reb^ . 
og Sororbnittgcn af »sbe gebr« 1748 §. i vifer, at 
Øtoietn^ ber og i 2ot»gtvninden bettagted fom be meefl 
tegitnffigebe offentlige Siifielfir c{r« 5—4- i$ag 1$^ 
Srb« 35be 2Roi J1804 §.19^ as-og a&. itle bi^ot npbe 
^ben bcm beb bemelbte Tfnotbning lige ^9$ Jtoagen^ 
' egen Jtajfe tiffagte C^((feibeb ffoi be tonneibe aSe<iente^ 
X fom iavfk bere^ SBibUr unbtc SoroattiliRg^ mea ogfda 
.bo« bem/ bbilte en faaban fSeftpcelfe e^ officio eHet 
(om et borgerijgt oaot er otKcbraget^ foa maa og . »07 

■ '-'. > '' •.' . ■ '-' 

Srb*.4f^^U Sati« i793§«40cfr«9)t<»c<^teii iqb#]()H(U 
1^95 §«6, anfe«^ bnettign. til^fot b«n omtt^tfleb« go«i 
ttiii§ at ttybr bet paa^aaebe Ubloeg i Aammeriwidr 

'(»(igtige dt^ betale (Skafterne bieb 25 9i6b(r«^ looraf 
6itanterni$ befaUbe Gagfher $rocaratoi^ jtnubfen 
liSeedde« 6 !%bblr. C!øtv i daffatr, og^ormeb tøorfgt ^ 
for^olbn i£)Dfiffeti99rmiiieire m\ bit (Sitanietne tnebs 
lic^ttf beueficiani procétsns gratuiiL gublf be^r 
befalebe Gagfmtfe (ar m^et »U^i^t 8|»Mbi fttti* 
bet ©reb. \ ' ' 

SE ^ i I i e II b e « f o e JR e t : (Sitanteme ©fole« - 
Dftr^net i ^raugbe ,eSogn unber ^brnfe STmt bør for 
ben i AammcrjttHfer )>* $ehien# {faøitbøe anmeibte, ' 
grauabe ^lp{M tt^iørenbe gør^rtti^ 54d.^bblr, 60I0 ' 
meb loolige Stenter beraf fra iite 2)ccbr^ i&x^ tnbiit 
SSetaltng f^eer/ npbe fortrinii^ Ubtcea af bemelbte 
gaaitboe« gRa(|e* ." ' 

$!);oc(ffen4 Omfoiinittger betale SnbftMnle €rM 
litoterne i Aammerjunfec «« ^einen« ^aOitboe tit (Si# . 
liuitfrne.tiij^ 25 Slbbir^ 6øli»^ bt>i>i?of Gitantern«« 
befalebeJSagftrer 9>f ocurator Jtttiilbfen liltoggU^ Stbb^^ ^ 
øølo i SaOfair, oft Mrmeb jøpeigt forbalbe« i jDtotr« ^ 
>eén6ileinnieKe meb bet Qttasiteine mebbeel^e bøoefi* 
cium processus graluiti. .^ 


ao8 

/ Dtt Sbrnnli ttbrtkf < titbtti 8 Uger tfUtr bcttitt 
2>6m6 tooliflt flforfj^iib^lff, unber Xkfeei^ éfiet 2o«ni» Stto* .13* ^tUmMhnt ficftbt ueftmetteliøer forbi ittt 4ffe V<)<)' 
øielbenbe Dar< loøligen «>arjleb( fil at oK^^nni^rc. . 
flstntnt* 

3 ©agent 

3ofi>^(t^ni^ |$>ia6ori) paa t^t^ps ftnittpa^* 

,' contra: 

(Vffast btn ttU Sfe^r« 1^29)« 

$ori(øbt$ Ufoir ttttber benne Cog at meerfe / at bet 
^utt fan bltiM ®pørgémaa( em 6agcné 9>aa(ienbtlfa 
meb #enf9tt til Qilonten ^nffiectettt 8<^<^6org/ og tf(e 
for be øDrige aRøOebrttgerel Oebfommtnbey pben ^et 
>f 3nb9«t>ttte^ 39fli(0raab Jtnuten^ er benceg tet,^ at 
iSnliMctettr flauhé^ bar ba^t'Salbniagt til at |>aaanfe 
C(kgen for be fi>t)rigea Øebfommenbe/ oben at ^itaiti 
tttt bar gobigjort bet €Robfafte (eraf, elier engans 
fremfar nogen Benergtelfe imob benne Stiirtng af 
SRobparCeh. - -^09 V - 

l^imi^tr^alé); ffø^, åt Ut AoHdeltg« tRentelAmmcr i UH 
Cfriieife uMrptfflid 6ia«br dJDtt ler tU SSetmdtir^ /vt 
aOe aSøIUrttt ijten !!Sii(é £)mtr«t< ftulbe jittont d, ^a 
fifntc ^eraf^ naat btt iffe goiynS anbre ©rimbt, fom 

JttnwN^ft, tiqar binni Setingeife iHt Dar øpWhi,' 
Cttnbe <rf(«rr# at 2ind^t)ib'net «ar utiipmffeligt til at 
afdit).c ben jD^Ipéning, Jtammnet anfaat fornøben t>eb 
Xfdiøceffin of ^ttppltcanteii^ Viifødnma ; rotn iRe, 
ar/'Sfngi»iVlitt/ forbi ben af SCamnf^H forlangt« 9iu 
(taffén^eb nt> bit manglfbe^ fCulb^ ub iCom fjenbel 
ttefttrfettellgt* ' ^ 

Derit^iob ftnbed bette 4t ntiu^et/ forfaat)ibt 6i» 
tont«ti.> b«r ttCi tt giver bet Ut^liffemte fBatfel, an« 
gaaer, bltoe en-gøjge iif ^tof ut en^i^P ^« iDpIpdning^r/ 
fom t>e6 Singdvibnit ^ufbe er{)i»tt)rgi (l^i bifTe gaae 
ub f^aa/ atSRøUernt i pmegnen iffe 1)au funnet pra« 
1}ei^ bm foinøbne Sf?almng og tnbe^olbe fa|i(ebe« ttt 
Ziaa mébMar loii fRernltat ffulb« kiu; at en ^ 
ubii^el Stor tft 3Ralning gulbe tM#aae< :3ttb|imnti 
8fo#nm9 9tbetfen, (^\)Ortxb bo; øt>r1ge ^«ae(f «Ubt 
Itbt Vfbwl t bne« 9tartnj, joget SingSoibn« ^M SSe* 
Dit>f9C ea ffluiban XnCed »igtig^^eb ^ftnb«t^ efter 
Scjienimelfettt 8ot)en«ir-4^i^Jffe at ttlnne bptagea, '' 
uUn at U, mob l^t^em Kiithi fcemfcettel^ me> loiaigt 
JBatfei betttt etf lalbebf* ^ 

s 

SatratbafWft, søb«, i*. ^ 3I10 , 2>a tan tietrrr ittc ffgeé, ot Stnd«t>itiiet itfe 
' ftulbé bcnpUcé I atittirflong ; i^i, max ec foabant 
Sing^mbn« etngang oat fr(|Dnt)if, maaUt bet ogfaa 
tunbe btnptced nnbf r en StMttætU, font fénere maatte 
opflaae. Z>et paaanfebe 2tngøt>tbne t)it berfcr^ foc 
Snfpecteur ^aabovgjf SBebfommenbe, Hm at (jenbc 
mfteicetteligt* , , 

^roceffenlsi Omfojfii^ger j^liot, eftet Cmfioenbig« 
^ peberne, ot bp^eeDt* ' 

> S^i fitnbe6 for 9tet: 2)el paatftifebe 

Zingdoibne bør f4>r (Sttanteti Snfpecuur gaaborgl 
SJebfommenbf uif^erreftiUgt ae Doere« 
9)toceffeti9 &m(of|ntnger ap()ait)e^« 3lo» 14 Ct Ubraan'i éMt»^ men mtb QSetingeife af at (^jelbcn 
iFa( hitalté efter ben paa ben %ib, UHaamt bUi9 
giorti gielbenbe £;x^artaUcour6f ev at UttaQtt fom 
et ©ebbeKaan, af ^MUn i^arfag en f^aban ^etmgeUe 
paa 'b<en itip, €ot)dionmgeti fotbob Ublaan t 6ebfer/ 
maatte »(creuben juWbtffaSirtntng*)* 

' *) l^eKer iffe efter ben nu gjefbinbe SoDgtt)ntng fan 
ben iinfeed forbtnbenbe; meb ntinbr^erebitor tiUrge, 
unber aCTe i^m^ænbigb^ber/ og fFiønbt Sourfeo 
gnaer tjBeiret/fPaC oo^re notet mtb^tatin^ ^ff^t 
ben be^emte Courø, i ^i^UUt Silfæløe htt bog 
bCioer en 9ht9for|}aae(fe at talbt bet Saan f @o(t^. ^ 
®ee n^t iuribifr ^rfto i4 89«r ^ibe i55m6o/ i$ 
85/ @. 259*264. an 

3 Cogen: ' 

^etiera(ma|or SSet^matttt; d6er({ $enf^ og 
grue gdroline €aftenffioIt>, fom 2Jr/ 
t^inøer efter . af5ø6e ,@enera(ma|or taftet)« 
f^ioIO t« gre&epiféfuitD, ^ 

contra: 

CanceOieraab @($terti. 

(Vffaflt bftt iitf %itt\t, 1823)« 

fOéb btn fra SovHdflf«« • Commtéftonen' frmrajtt 
Xrtffl te bet øobtgjort^ at 3nbflttt)ittf SanceaitraaS 
G(^iern^ uagtet ()an< Alage er bateret 30te Sunt i8ao; 
førfi (»ar tnbUt>etet ^ain)ne til Sorligelfei^fSommleftonen 
ben Ilte 3uU f %*, og ^i ditfaa ben af ()am/ t4^an$ 
jQinttering for be mobtagne 13.125 Oibbtr, i Øebfer^ 
paabéraabte ®ruiib for, ^i Sorbrtngen iq,ooo Stbbfr* 
€(ølt> Dae betaU^dam efter en Sour6 af 262|)>6v uag* 
tét 6ottrten t)cb ISetaUngétibfn (un t>ar 250, itté 
tunbe gioe l^am 2(bgattg til at er^otbe Cetaling eftcé 
l^itn M^e^ourg, ber iCfe l«ngere fanbt Gteb ^ lo^ 
jtjlog^n b(ct) inbleoeret tit 6ommtgf?onen« 

. 9}aar ^an bernorfl \^i ttnéer Gagen paaieroaber 
Øg, at bet, teb Saanetø 3mobtagttfe, bar enjnunbi^ 
lig Qetittgeife, ^i\kt, ftjønbt l|»benbe|»aa Gølb, fiulbe 
tilbagebetale« efter famme ^ouré, fom fanbt @teb« bu 
tee biet) 'piftet ,.neml(g aQ2|, (ioa biioer ^roeb oC / ' m»tU^ ht9p <tt tn faaban iBzt\n^9\U^ om btti (aQ>f 
fHnbft ^ub/maaiu ff^m ub'^n SSit^ntng, *b.a beit u<ir 

, lirtbenbe tmob SlSeflenimelftrnf i b^t^oabriie S3reD af 
6te 2(pcU iai8 1 tbi it iaan i @ølt), ^u fE^t tilbage* 
betale« i ®?b(ét efter ben famme Qemé, fora njelbte^ 
ba Saanet bfett fitftet.crt bet asrrfelige e( Saon i 6eb« 

> ler^ og bernc^fi/ at (Sttanterne Senoegti Sittiærelfen af 
fil faaban Setingelf«. 

JBfl pttret 3tt6Å«et5nté, at M et/ efter Sutbmagt 
dfnu afb9be ®e|iecafinbe(Sa(ienffio(b^ at Saattet bo& 
liam er optaget, og' at ^un vdr enig t benne JBettngelfe, 
t»en> foruben at ben unber @agen freml()gte iDecIarai / 
tion fra benbe^ ' ^«orpaa ()enbe6 9tet til at optoge et 
faabant 2aan mob $ant i S3oet« Obligation > fiutbe 
ørunbeø, tf fe finbe«, efter bend^ttbtrpt/ at !unn< 
afgtoe noget tt((}roe(feligt ^et)ti« for ^ at dun ^at>be 
biet /til paa egen J^aanb at biéponerf oDer fi3oeW> 
©blijattoner inbtit »peoertnø af ben ,fanbt Steb^ , 
fee« bet egfaa af ben fremlagte ttbfFrtt)^ af @!tftepro'# 
tctoUm, at bet ^ af famtltge Tlmn^n, ar Spefegebi 
@taber# t)eb en afl^olbt Gfiftefamling/ er l^le^en obér# 
braget at negottere bet l()od Snbfloeonte optagne ?aaif* 

3nbfioet^ntt maa beønben fel« antage« at b^^ 
(tf tenbC t)ib %aM unber eSagen fremlagte 6frtt>ctfc 
of éte Xpr|l \%2% at SaanettCfe ffulbe tilbagebetaliø 
ffter eii befiemt Gonr«/ ba ^enne, foruben at ^an btr 
<a(er om ben^Snb^pbelfe, Gottrfen« tt|iabig(iib tuit^r ^^ar>i paa taanti, i^ifUj aM^an l^ar l^et Sientev af 

Ddfpni ten Smftoenbig^eb at ^an ^ar (lowt 9{?ntec ^ 
tfter enJSoarf of 2^7|^ «r «n g«(g« aU « ben mtb 
^ $f^f9n tU .^oHbftoUii 6ttmgét)f fSetalin^ tftit.tn 
ifimt (!our$ iKr f(ulbc gjilbe meb JfXf^nft^tt ti( 9Ieh» 
tcrhe; men foruben at ttbet^ffene ( Stetjet itt^ fpne« 
at ^m benne So^tUrrøg SReb^otb ^ maotte ^an ogfo« 
onfee^ u6evettt9et tt( at ppuUtt SUbagebetaltnd af 
^oDebfloten ^ft^r hftt 6our^, fom éjelbte t>eb SaaneCd 
®ttftelfe, 93 bog af et foqbant ?aan,^ bet altfaa tf fe 
Daciinbet ehb et 6eb6et!ai|n (Ⱦtje Stentec efter et t^eUtt 
(SoutSforiS^olb / ^Doraeb IRenterne f&m tit^ at ttbgi^t« 
inere fnb ber.af en C^jelb t @éblec maatte foace«« 

.2(t Setalingen tffe, unbet aUi Sm^ænbigllfeber^ 
llufbe ffee efter en (Sotfr^ af 362I feeé og beraf , at 
,^nbfioet»nte i Ct\)tttertngen^ ^^r motiveret, at IBeta« 
(ingen uar fieet paa benne-IIJl'aabe bermeb at (Sourfetu 
p^h 9aafiageit t1( Soi;Mge(ri$s(|ommt^f!onen^; flo( 
fda t)etu " - - 

Snb^ctt^nte^ ber faaUit^, unber en urigtig gocub« 
fcttning, er b(et)en ubbetalt et fiørre SBeløb, enblS^an ' 
ffulbe ia\>t, og fom fb^ fStobtagelfen ^or liiebbeelf ' 
/fFabe$^øi £l9tttering/ axl berfør blioe at tilpligte af 
tilbagebetale bet mm, (an ^di; mbbto^get, enH^H 
flttlbej)at)e* ai4 • * - 

^ah attgddf r StibiUnnf f 9 faring, at i alt Hath 
f fidf af bet paoflflTDiiu StCøb ^tff^ flulbe tHfiirbe\ 
6ttaiittriif men en anben af %roingcené> ba (an btnnt 
leaer tfte fltvel !(Reb()Li)(b; tbi af ^itbfioeonte« £lmtu« 
itng (eed bet# <i( 3tt^^<>(^nte ^ar imobtagft $8« taltnseii 
of be af Vcvingirne^ til ^«em ben for Saanet bPPoti« 
cercbe'DbUsatton er ceberre, til (loilfe fomme, bt)orb 
blanbt (^iin 2(totng, efter Sttailtertieø fBielag éitr. ^^ 
itfe (an antage^ at ^9u, Stlbagebetattngen maa flef« 

^roceff^n^ £)m(ofinfn,ger bltoer 3nbf)oébnte at 
"tUpHgte at betale Gitdritetne meb 40 9lbb. 60(0« 

ZM Citnbe« for 9let: Snbfloeonle (SahcelTtf # 
laab Sd^iern høt til (StianUrne @eneral*S^aior9Setgi 
niann. JDberfi 9^n% og Srue (§aro(tne 6aflenf(io(b 
fom Xrvinger efier afbøbe ©enera^aRajor 6a{len{(ib(b 
tit Sr«bert(t^«{nttb^. betale be paafleet^nte 375 9Ibb« I* 
6ebler weo {Renter 4 pS. beraf fra .9be Stbr« forrige 
Tiat inbtil Setaling $teu 

6aa betaler ^ati øg (Sitanterne benne 9>roce|fe« 
{Dm(o|Intnger meb 40 Slbb. 6olt)« 

tt ef^er(ommed tnben 15 2)age efter benne Doml 
tøblige Sbr(9nbelfe, unber; Vbfoerb efier Sobtnt ^ SRo» 15* @pøtglifiaa( om , f)mt>{bt QSorgerffab foin ®niaaebanb' 
, (er funbe beretttge eit Verfon til at ^auHt'mib 
. ©nebterarbeibc f 3 Cflfgeii: 

SSorøer H @mdae^<lnb(er 92 1 e ( é ^a tif em 
^ • ' cétitta; 
SB9efo3fceit i @t>etib6dr9/ 3o§aittteé SReflef 
man tt 09 Ofbermaitben tor ©nebfe^Iauøee 
, faminejleb« 3«røeii fatigfilbe* 

(»ffosf bfii i8*« 8«Br* 1822)* 

Citdtttfti Sarger 09 @maae()anbUv 9ltft^ ^^aiifm 
€r i f^cfie ^tifldtit« r^tøf^St tU at f jfnbi« ubrntttget 
til at brtot 4^anbe( tncb npe focfcrrbtgtbe 2)cadCtftcr 
fom b^nb^rcnbe i\i SnetiCirnctf J^danbtfrtns* Vf 

Jban^ 9$orgrrbc(t> fom ZøRimtrmatib og Snifiae^anMtr, 
fan ()cller t(!e ubUbe« nogen IBrretttgetfe foc l^am tt^ 
at bttoe ,bett noettnte J^anbil^ og naar ^an 9<U)bfraaø 
brr ftg $B<fiemm«lffn i 9lcf(r« df 34be 6ept(m'ber I76t^ 
fom forme^ntttg Sj\\veim%\ for btn af l^am i fotnoetynte 
{^tnfienbe bttt)ne {^anbrl, faa bliDfr (^at^eb at moerCe, 
ar om enb ®ncb1etlat(get antag?4 \\l% at ^ar« i ubt» 

rluftenbeeefibbdff af d{et til at forlg« faabanne ønebt 
fnt)are, maatte 6ttaliten log/ naar ben af ()am^ 
bregne ^anbel ftiilbé anferø looltg^ ^at)r rftn Seflrm« 

^mrirtn i 8{t|(r« af i4bé %^x\i 1820 cr^Dtror^ Sorg/r« 
Kab til jlt^ <i&atite(/ brr^ fom otxnfor brmorrtrt,, Wlt 
(an anrrr^ inbbrfattft unber SBefitimmtlfrrnr i ^an« 
SSorgtrbret), og (an finbrd berfor rrtteltgi?n btb brn 
paaankbe 9oUtimt«bom« at t)(rre# for ooinnfrunte ^ané Socfalb Anf^il ntik Wlnkt, ^tiorf»e bentif ém 
t>a Mim at |i«bf«|le» 

iOa be 3nb9«i>nte p^tfo^tnÅ 6t^mbb«rg Sø^ 
(aiini$ ^tUtmann tg pibtrmanbfili fø( énrbtiHoiig^t 
fammedfbl Sørøen eaitsetlbt« l^i»effeii ^af>c tnobt 
cUer [abet mebf før jDbeiretff n, bUtxt bet iCfr SipørgS« 
maat om at tbømmr 6itahtitt ttbribtifm af 9t9Cfi# 
£)m!oflntttg(;rtie bH for dtftten* ^ . ^ ^ 

, 2 H I i f n b € « f o r Øl c c 9>olttterifebommm 
bør t)eb SBogt at flanbe« 

ii)et 3bømtf 4ibreb(f tuben 8 ttgt« cfitr beime 
pom^ [ot>(t9f ^ortpnbftfi ^ uttber Xbfttrb efter faweit« 9lo. 16* 

{tgrtinbetøøg^maar ^{terffattitnd for cnJtjobeconfraftd 

3 ©ageti:^ 

^ttttfmanb 3 o^ a ti t jjf o m fe ii / 

/ contra: ; 

. 3u^if«raab 08 JKenfefTH^er gebberfe«. 

CXffflfit ben labe Jebr* 1822)* ^ ' 

Citanten |)»unémanb ^o^an Sbomfen ^iøt, nitber 
noert^ærenbe G^g/ ^aaflonb |>aa, at SnbftmnU 
Suf^tt^raab ^g Øbntegrioer Stbberfenf^albe.ttlydjgtel ai7 _ ^ , - 

dtg^ioe^amerfiatniti^^ i fjtir ut)i(l{ge aRio^ttM Cffføn 
fer bet Saift ^ati t^at ftbt becoeb/ ot en Aiøbnonttact v 
tmtUim f^am od^fiibfloebiitf foimfitittid tr mtdlig^folbt 
of Ctbfiticet^nlf« / - 

' 2)et finbeS imtblmib iffe at funm dntdøfS; dl 
Snbfimipre &ar miéltg^oibt ben no^^nu SiøUiiinttcm, 
^t)ori9»b <^ant|ii (^aobe afliøenbet tU ^am et <l^ttttS 
meb tiatggenbe ^otbef ; t^iefU((^oab ber i 6fjebet 
itbtc^tfeligt er fa{ifat^ og fom be)juben oar en Sølge 
of GogenS Slat^r^ futbe Jtiebefttmmen , ferfaat)tbt 
4^ettii<mb^nieV ben iffe Ddr betinget/ fetft betole«^ 
nqar tt fritv@(ffbf af Scetgiren iU\> XjøUun leoiret, 
og Ut er faa (angt fra^ at faabant Gf|9be er ^am 
lili^ubt, ilt (Sttanten iffe engang Dar I 6tanb tU at 
funne mebbeU bet^ øbeii |^an fetb tntft Gfj^e paa: 
(Stenbommen ^at>be^ naar unbtage« et Sfjøbe^ fom bar 
ttb^oebt fl^ere Xar tilbage og ^t>er(eit «ar forfinet meb 
Ubflotbercné ttnber|frtv)t eUer »ar tingtoef!« 

Sel petrer 6ttanten> at Snbfioeonte flulbi øeere 
3(arfag ttl^ at Gtenbommen af en 9>antfcrtbHor t ben 
vift offentlig 2(uction/er Hetzen fol]gt/ ^t^orbeb ben 
n(rt)nte ^jobecontractø jD^fplbelfe er giort umulig/ i 
bet ^an mener , oi bette^ofg er jteet, forbi 3nbi 
|l(rt)nce ttfé/ faalebeø f om ^Ajobecontr atten be^etqte^ 
|lAt)be oDérbget benne 9>ftntegielb i men, foruben ol 
bet.jfte funbe «)ffre |)Itgt for3nbfleebt|te at mebbete 
Cingatiotf fiyften neeonte Sorbting, ber ubgior^i en 
S^eel af jtttberummtn/ faaletnge ^an. iffe nleb^ bet 318 ^mme fttHbf faoe Sfjføbe paft eiinbommttt/ ftob bet 
itu citgatid l^an^SHait, iplbidfn, i»fb én f^aba» 
ibbrigatiøit/ at ^»aiitførne dtmboniRMii, ^Mlctn^thw 
iffe ffit) MC 6tef af beii^ (g betti bUt) ^an føcft, naoc 
^in fif etiøbr Daa bra* ,^ ' 

6Uaticen maa btrfor attfag«« ft(t> at turre Cf^tb 
t at eontcoctfti nu iffc tan' op^pibt^, Pg ligefom ^an 
btsfor tfff fan l^at)e noget 5trat) })qfa Snbjioronte/ foi^i 
JtMfltttntttgen ilfe.fom i Gtanb«. ftAbeg ^on^ iiUn 
iKe at funne (ocbce Odbtgføtelfe for ,be S^^ngter^ 3nb^ 
fttt»nU, eftec (foab btr^ untlr htt in før atfttro 
fremlagte ^tng<t)tbtte/ er cpip9« matitu (at»e l^atyt af 
vi^ehbømroep i bet Stbdrum. J |t)H{et (an# t SRebl^ølb 
of Sentratten, fnlbe befibbe ben, øg bet laameget 
»tnbre, ^ Sttantei), efter (oab ber t førfie 3»9<knt« 
4iiipobfagt er at>an<erct/ ^ar befommet af 3nbfhet>nte/ 
nøgle øg ^alt>fierbØf!ttbØtpi)e 9Ugø6an!ba{fr^ og Ut iffe 
er ppipft, at ben Kfgrøbe, ^nbflceonU i^dr f^m af 
(lifttbøniniln^, nar meer lorrb« 

ttnberretSbømtnen mt berfer b(tt)e at ffabforfie. 
|)rb(eff(nl Onftø^ntnger ^er fot Sletten hli^t^ fftec 
£)9i|tfnbtg^berne, at'bp^«i»l« 

, iSitontenø ^efaUbe 6agfører unber bet jftptagnc 
Ztngit)ibne, ^^^^Mvotoø Sangef , tWiitggeg t ben Tin* 
lebtttng i SaBoctum 9 SRbblr« Gøl%, føm ubribe« af 
»et Offinttigø^ 

Qnbør'birn befafebe ®agførel(i^øg SagenS Øe« 
^Wuig i firr#e Sn^ottt« (or intet JDp|oib^# fom «>U mibføre Xtifoar/futtbet &Uh* S^n t)eb dhfUti Wr 
ten befaUte Gagføeeffe tM»rH forroarltg. 

Sbt fi€nb(f ifor fRtia SirfitmgøboiQmm 
iøc Dfb^agt at ^anbe* 9>tO€«firend £)mtofintngir for 
OtMfmtlen op^«t>«l. 

* ^rocuratot tltatt^tl t\UQt%^t$ i ^AØarium 2 Sllbb« 
(8ølt># fom u1>ret|e« of^bft Ofenfltse« 

I5ft Sbømte ttbr^béf fitben 8 Uger eftir tiniit 
2>oml (boUgf S^rfptibctfe, tttiber Ttbfo^cb tfUr^t^m. , 2>eii paa (t Seftiimeiite m<hhttiu ^onfirmatton (an if !e 
to(be famme.t j^rofti naar bet befinbe^/ at be Uit« 
berlFrifter, fc^m »arc paa Seffaincnt^t, ci bape Dcer'et 
. gjDnc af bc peb(omm<«bc JJcrfoner, -^ ©< Op(t)^ 
tttngety fpm maatte pære tilfpetebragf e om, at ^tftés' 
mentetø Ijubbolb beduaøtee oar ooereeitøemmenbi 
meb ben aifbobe^ fibfle ^iltitp tumt el fomme i ^« 
ttragtmndf naar ^et eott^meiebe (^riftUge Setametti 
{inbeø mandelfulbt« 

^ttttém«rtDetie 3eii« ,?Je&erfett af Ubefunb^ 

. bi^ef . p le 3 e ti f e n af Oppefunfebpe/ >f) a n # 

Stttbcrfeti af SKjorbef/ iavi åeti&feit af 

. ^er(øD eg ^tMr ^ebtrfétt af @leettløfie 

lamt ^rpcurator tpff^^ft af .Sre^eriF«fott»# -> f ' • \ ' ■ ' a2o' - '' ' ^ 

contra : 
dføandtte ©aatbtnatib lotten ^tbttUni 
enfe i (^oeDflrup/ f8int>t't ®\mi^n$^ 
batttt 

(Xffagt betl i«b«SeBM 892)* 
iittber ttøert^emtibc t før(l^ Snftanté «cb Jrébertflbrd 
J&tfff ilte eitfettnd i^dldfif nbte ®fig, totfie^ ber imeUem 
^tUmanb 3mf $(berfen mib |lere Ubarmngec efter 
ofbøbe ©ddtbniatib aBortm ^tbee fen 09 Gtbfincet^nte« 
^^ Senbtf ®iinott6batt(^, angaaenbe @prt»tdbebtit 
af et aternaabtglt conftrmeretv efter Søtrégfotnbc tmeU 
lim afbøbe aRoYteit ^ebetfen e§ IBenbt^ 6tmon6battee 
oprettet ffrtr)t(tg rfctproque Sejfament^ b^i^^et Sørf}« 
lioetititeS Xrottigef baoe paaftaaet fjettbt ugi^lbigtyod 
3Qbf{oet)tite Øettbte etmpnMatter tjlplidtet at tr(fbt 
lit (9t)(tø ^{iftf og iDettng meb 6i'tai|ttrtte om benbe^ 
afbobe aXanbé og benbeO foeUrbd Boe* 

(SoQftrmatiotieti paa bet ombanblebe Ztliamcnte 
ran itemltg (uti alitage« at we mebbeett unbfr Sor* 
itbfertning af, at be t eotfglbningeti foinflfeoiit JBfttii« 
getfer for ett f^iaban 6o]lftcmattoné ^tt^^atul^t, faoTe« 
M fombet/«ei blot at togt btt uhber&agtti fremlagte 
2éf}ainetite4 jBlefpa , tnaatt^ Ofnte^# oare iagttagne^ . 
og fan følgtftg tfft botbe famme i itraft^ ba bet upber 
€$agen n opfpfi^ at Zéf!ament(l, fontben ot.otfco 
on^tbatmt/ b^erfin er unberflreoet af aft^obe a^rtrn 
^rberfen citer padt^m^l af toenbe SSibneC/ i bet ben aai ene df fte 9<rfonier/ (i»U 9}(U)tit fifiie( ttnt(vllrtt)t( (U 
StUnltgdW^ ttftnHd nu oftiøbi 6(ole()0(bcr ®«aae, 
ffter fin egen Sttjlaaelfe^ ^ac paafegnef ben onbenl 
9}ot)tt, nl^n at ben ffbfle ^ot)be mmbfte Jtun>ffa(( om 
^a%tVL^ 2)6 b^Hrtftltge Zefliimente, unber btffe 
jDmf^ftntig^eber^ ben mebbeelte éohftrmatton uanfeet^ 
måd o^fee^ føm ttgp(btg^ Miller 6it4nterne« 9)aa({iittb 
oc tage tU-^øtøe; i%x om ^et enb fan antage«; ae 
3hbflflionte unber Cag^n (rat^be gobtdjort^ at ScHin 
mentelS 3nb^oKb «tefe|tg Dac ot)e«een6fleinmenbe' mefc 
l^enbe« dfbøbe SRanb« munb((tg;e Sl^t^ns'v« maa bog 
l^ecoeb bemttrfel,-^ at ber i a( %<jA^ f^'^nUxi er føgl eOftr 
erl^ølbt Sottftrmatron i^m et meb be almitibelt^e {Regler 
t Sot>ené 5—4—47 $l» aobe gebr. J717 I B §^ao og 
9iefcrt4)ti(t i4be 3uni 1800 $< 4 uobeeeendPentimenbe 
munbtlfgt Sefiamente« 

Sfolge ®runbr«tningerne i Stb« iite Tfu^ jftr9 
maa 3nbf}ert)ttte for bejge .SRétter tUfoare $i^pcefTen« 
£)m(oflninger, bei bejlemme« ?it 35 Stbblr. eø(9# 
t)t)Oraf (Sitanterncø focttnber« ogCoetretten beJEttCebe 
éagføierc ^rocnrat^ tpbbøft og tanbtxtfené « 6om# 
miPtr 9}pegaarb ircfl>e€tit>e ttaoitggeø t SaUartnm ben 
ferfie- 20 {Rbb. 60(0 og ben flMle 10 9tbb. €ø(« og 
|)t)ormeb tøt)ttgt bltoer^ at forboVbe eft^r be dttanternt 
oflecnaabigfl mebbeeité benefiicia {>^upertati8« gor# 
faantbt^agen bor t>«ret beniftcecet otrrflere^, at ber 
unber Øebønbringen t førfk 3nltantø og~€d^øte|feh 
for begge Slittei^ intet ulobUgt iDj^^plb fanlec j6teb«^ 'is- 

Sl^t fitn^td foc attt: jDee $cr tttibet ®a« 
S<ii ombanbU^f frifcftg/ reciproque Scftamcnt, boiem 
d8N 2)«cbr4 i8i8# '^ør udplbtgt ot otier«, ^oorttnob 
3n5{}«rtHiU ofganin« ©aarOmånb fSmm 9^UtUné 
UnU X €^^jtb9tup, Øénbu Stntbndbatter, bøt trirbe 
tic loeiigt eetfcé og jDfHttg meb'Gitantfrti«/ J^uuit 
fniittb€iie 3in^ ^cberfen df ttbrfunbb^f , £)(r 3<tlf<n 
af Opi^ffun^bpf, <l^aii< Snberfm af {Røcbcf, Sar« 
iBcnbfm af i^^rløtt og 9)eber 9)€bctf«ii af Sc^rntøft 
out 4€iibe^ og afgangnftlDtanb« fo^Tcé 9oe. ^r^ctffcii« 
OmMntngffc for begge atHUt Utaln 3»bf|(f onU tU 
<Stiaiiumf mib.35 9lbb*S^ii), ^ooraf biff«^ for ttnbeti 
09*£^berr<tCfti befaUbe ®agførrre Drocurator Spd^øft 
Dg {anbO(ef€n^i<SomtntfTati: Stpegaatb ttQ<»gge< i @a(« 
larinm, bm førfic so Stbbi ®øto og btn flbfli loKbb« 
®olt) og ^oormrb løDrtgt btioer at forl£^o(bt tfur be 
GttatiUrtir mebbcrUc beåeficla pauperta^tis. ' 

2>tr 3bømu at ubrebeé inbm 8 Ugtr efter benne 
Æom^ loblige gorfynbelfe, unberVbfotrb ifter Sooen« ' sno* 18* / 

iSn meb oebfontmenbe jS)bria^ei^ ib)9ti>bation toretagrn 
ejrecttttondforretnntg for\$Dttgelige <gfatterr fau d 
btctie ©jen^aøb for 9aaanU til Ootri)om|lp(enet 

3 ©hg.en: 

3uf{itéraab og^ø^rrebétfoøeb 9)2 a r f 1 1 i u.é :$r it tt f< 
i e ti 00 SammmMb^ii>iibf foirt@fifte«eoim nttjfarter i St«ftimerftttifer fSebcr^eittrn« 

' , Antta: ' / / ■ 

Samtner^erre ; ©ttftamnuanb €f&erfelbt be 

@ i m o n f e it oø '2tnitlfprt>alter aS3 f n ft r »»>• 

(Xffagt bfti iSbeS^br« 1822)«. 
dcatit€ine SufitUrodb 09 ^ejt^t^fbgfb !roarf!{ittS' 
Jtnutm. 09 Jtamm(rtaab <|»Mtb/ fom Gttfticommt^« 
fanin i ftammeriuntei SEBebe( ^mxvA jDpiubébo«« 
føvi unber n(trt>isretibc ®ag %vXt ober/ o^t ber/«f fotN 
taget @);fcuttott t btt tiffDatf ^pbubMoié effectir 
for rtjierenbe JtongcHge ®(attm 9Btn ba berede 
Cpecttttondforretning iKe tx fteet eftev nogen fore^ 
gaaenbe )Dom> men er grunbft |>aa en af ^dntm^nben 
t ^enbolb til IBeØemmelff tt i Srb« af soCe iSan, 1793 
$* 7 ag bet.Jtongeltge 8lentff animere 9tefo(uit(^n t ben, 
i SpecuHonéforretntngen inbførte &{rtt)e(ff af 3bt> 
aSort« fmige 3(ar bertH roebbeelt ](p;pi:obatton ,; faa 
fan benne C$ag, bef faalebeé angaaer en acfitf 
magUtralis, ifft^ efter Seflemmelfen t 8ot>en6 
I— a— 8 famnrenboibt m^b ii-»26*-3^ og SnØ^^P^ 
Af 28be Xttgu^ 1795 4» ^9/ bHt>e ,®ienftanb ^f^r 
9>aaan(e fertil Sletten« I^Dotfor Sagen Dit blbe at 
afotfe^ ^t)tlfet f^r Snbtkionte Aanuntt^rre 6lift« 
amimanb (Seberfeibt be Simonfené SBebfommenbe 
alfef ebe maatte bltoe en Søfge af, at Cte^omngtn ilte 
n fortynbt for %wfk^ £>m ^roctfftn« T^mfofintndttf Iti^it bet HU 
fif^tc^^mdai, ha be SnbfittDnU jtammerl^(ru,6tffi« 
amtmanb (Sebetfflbt bc Sii^onftn e^ Ifmtéfottyaftrr 
Stn^rup itu ^aoe ^^rt S^øbe itt Jet tftttun* 

2M tjen bf ^ foc 9!f(:'£)enne ØOfl afotfi«« ^pørd^maat tin tt Sorltga SorffaatKe ^g Sulb^tbelfc« 

contra: 

Sf»e ^ttrfe 3i\)% meb Jaugto^rde /* famt SBye/ 
fogeb'ffo^anne« ØJeUemann. 

(Xff^d* ben ftsbe Jfbr* I822). . -• 

^(ti of (Sttanten Ajøbmahb Sltnd |)etrebf HSfttins, 
at' norrt)<rtenb€ dag af Unbfrbommmn {Futbe Doeret 
afoiifi; pifia (Srurtb af, at bec om bet Sitøb'/ lian 
affocbrer, er tnbjaaet %cttti% meb Søi^ligelfeøfÆomø 
4ni«|toneii, ftnbe« ttfe at funn« give^ SReb^ofb, fibeti 
€agen, efter ^tn jubtagtie donttnuation^flet^mng, 
gaoer tib paa^ atxbepemme gorflaaélfen af bcfom«^ 
melbte Sorlitg, og at bette formeentltg fEtttbe t>cere 
MfiplbiQt paa ©runb^af , at GItotiten itfe ffulbe lunttt 
opfplbe bet,^ fom <ian t>eb gorliget l^«bbe fwbttnbit ^25 

ftd <i^« ^^A^ bcrnttii angaaec So^li^^ifJ^n af let 
-cmme(5(e ^ocUtg ba ftnbe^^bct, efter tlbirpftén^ i 
(amm^ot inaatteanta§eé/at SitanUn, in^b at erbolbe 
((ii_ 9>anteob(tdation tptrabetet^ ftuibt ot)érbrade til^ 
3nbftcet)nU Vnc SRarte 9ipe ben &aatb,, ^an bat)be 
Orøebt b^nbe, og ^t»ort ^^nt^fovbrmsen inbellpb^ nUn 
otber. paa berørte 6i«nbom maatte b^fCe liere Sprbir, 
fnb be, ^Dornteb bea.af bemelbte ic« 9^. 9{pe nat 
iav^i oMcbraftel* * 

jbett« ftiibf« at maattf ffpbf (ff bé ttbtcpf, at 
ilittt tdjenjulbe troobtage dienbomtnéii i poereen^^eittii! 
tnetr« nteb bet i^am af ^enbe t^ebbeelte Gfiøbe og ben 
af ^am tU l^enbe ubfioebt« ^atiteobltgattost , fa^Ubeø 
fom Cfjøbet og jDblfgQltioneit omformelber, ^oøraf 
^entngen fun fan p^re^ at Sienbommeit'fCttCbe ot^er« 
btage^ b^nbe t ben famnre SUfianb^ Ijioort ben \)at^ 
ba bin af ^enbe btet) ot)erbrag<t til ^am^ og ba (liint 
Sljobe og Sbttgation 6(et) nh^abU 

SSen ba bet ntt er^ gobtgtort unber ®agen/at 
Gienbommen ftf Sitanten, ftben ^an ei^vnDebe ben^ 
n b(et)en b^b«ftet meb forjliettigf 9>anteforbrtnger, 
faa maa ^eraf føtø^^. ?t Sttanten^ ' for at opfplbt bé 
fBtUngelfer gotligét mbe^olber, ' enten maa frigjøre 
(|ienbommin for be fBprber/ ^t)ormeb ()an l)at iel^oeftec 
ben« eller og, at Sorltget, naar l^an itte er iflanb 
^^erttl^ maa Um ttgplb(gt« i bet ben Settngelfé^ 
()tfoiun^er bel er tnbgaaet, mangUr/ og Sor%t altfaa 
ingeii fotbtnbenbe Jtraft fan l^at^e« 
, Sur« Sibøilrifti^ siSbe. i^. 9 ' 226r • 

^ tiUt»f(inU bni ^itiin^ af iåiUnitn, M €!dgm^ 
fof tibligt ftttfte t»flrrf 'anlagt , ta fan tentic Iffe UUim 
|ff^ tM bct'tr oOcR« mfb^enrpn tt( b(;i f^am tilflaatbt 
Ée(oflMc(t, oc bfr t»ar beflimt €t ttji 3(b^bni# 
é^ortmob (^ifnbemmm fdO/ cf^cr' SocUget. firår 
^ttlbf ttl^acé 3nbf}«i»ttte V. SR.^Sipe* ttgeraaltbfr 
^untie ^ané iSrmbitttgcr ' mcb ^^enfpa til be tttnU 
itbtc^aiit Ctébntnger fommf i S^e(cagtntiig , ba T)egg« 
Citifoiitiigcf angoae famme €iimflanb j nieti Ut blot 
i^t€c ben ftbfif tt ntbfagt en a(térndtit) 9aaf!ahb^ ifl«f . 
betfor ^ at bet, efter pMfgationen/ f(p(øigé fStleii, 
ifin ben f^rffé/ tibettnget tar forbrét* 

J^Dai enbelig angader, at hm af GtHinteii tit 
Ti. (St- fKpi itbftcrbteSbltgotion af^enbe er i^ontfa^/ 
ba bitW bet tiehbcé 6ag dt (Kaffe benne ftie, (iben 
bet fun er tmob/ di benne of ^enbe qbtttereé fom 
tnbfmt, at 6itanten'b(tt}er pHgttg at prorfiere bet 
^an {lar fotbuttbet |tg tit ' 

(Sttdnten tjil bétfdr ilhe dt ttlprtgte enten at 
mebbeU éfioié pad éienbdmmen, uben t)tbere4^«fø 
telfe paa benne enb be 600 {Rbb. 6ø(d, tom inbeøaae 
paa førlie ^rtbcitet, elTee at betaU i)Mtga(ionen6 
Seføb nieb/reflerenbe SRentee* 9>toceffené jDmfoflø 
ntnger for l^egge (Retter blioer (Sttanten at tUpttgte at 
betale 2ln6|iott)nte V« 9B« 9tpe,|rabe«Iø<« 

2:(lt fjenbeé for 91 et: Qttanten Jtiøbmanb 
aSing bør enten imøb ot er^otbt e^traberet ben df (am, 
nnb'er sbte gtbc« 1^17 fil Sirbfldpnte 3(nrS9tarif 9pi ttbflébtf 9)ati(ieMtdditott , mcbbett ^enbt €(iebl 
imA bf ti/ uiib»( bit imeOem ^rtibt og (am bHi 3btf ^åm 
fotrid« V<ii( itibgodebe Sotltig, omnkt^bte GUtiboin, 
ttbéti at bftiitéfe t>tb«u tebaftit> mb mtb be dooStbb« 
®éti) ber Injbi^ddi |)da førfl« ^rldtitit, tUtt og befatt 
^mbe b# Viia1}«t»ttte 7,8^4 ^M* 6<b((r meb rei!fr(tiit 
gtftttftbirdf bmanib^/ for b(t$tb<tttm tillitffitcbf« 
1^20/ tK 398 9tbb. t am. 3 i éebUt Og Segtt og 
cnbt)tbné ti|NteiiH ffUfiiH fid bm S^tb, {tibtil ftitof 
Ititgffm. 

|)me(ffiift DmMntiiiKr for tegg« {Retter brtateif 
(Sitdtiten ttC 3ttbf}^t)ittr ^« SS. dlpr ftabr^fø«. 

Kc iftnfofnmeé itibett a Uger efter benti« 2)oml 
(oi)ttgrf ott^itbriri/ uiibir Vbfdcb iftn Cot)em 


\ 328 €c «n ®ol)éetec/ cfte« C^tijllan ben Senite^ 
8ot>, int>{!r(enfet tU tien SaoMilDe/ fom 
af dommel $tb ^i: Mmt footet? 

^ ftt npfiø nbfommm Vrødnbrinø "i") ir ben of mig 
X mth flere Soofpttbf^f **) ^niac^m SRening, ot Sot)m§ 
i— 13— ^4 ^tt« •'f *tt Sorbbrct btttbetlJd i/ veb npe 
$tt{tib(et^ at betinge ffg faabanne for^oiebe 9o^Mf« 
gifur, fom S<itftlre|i / efter Stb og jDmfloenbtdH^r^ 
ftnbec f7g oiUtg fi( at gtt^e, lU^m angreben meb en 
tnacfeltg ®rab af ttDtOte« 3*6arbf(eé^eb fpnef %ou 
fatteren at tage mig bet^^neget t(be op, at bet er { tntn 
SormuKarbog C2behUbg.@v2iO'2ii) ieg bar éttroeret 
mtg for benne 9ientng» S^u Statgraab Slanbijr, 
fom ligeUbeg l^ar antaget l^tm 2ot>forto((mng , beflru 
ber ban Det ogfaa, men uben mob ^am at pttre ben 
Uoiaie^ fom I^m tUtjenbegt^er mob mtg. SSaaffee 

O- ^ia ^nfFitelfe of Sri^lbom« Sct|>agfntng og tm 
TiUtt gøige af J)r ipaftor O- ©* Bfitfen i npt 
IflnboeconomijFc Sibenbcr/s 95* 3 •gefte. 

*0 S. dn^ a$rorfon^ ^anhipr S^nrtig(ar(, |»an anfm htt for <t Øføg^ Sonoebtrif ^ at frimforUt 
ni faatan 9R«nmg, i ft Gfcift, bev n Nflefot tU 
|;t)n SSanbe iBrug* aRen^ foruben at ber m itigm 
^emmfUdb^b^ ^^it elTer bør gtøte^ of tanb^lot>€nd Sot« 
tolfning^ faa funbe ber \aam^^H mxtCbu t>cttt nogen 
1$arf Deb at ntlau mig for bHn SSenfng^ fom bm 
Ingenfunbe vor tipe min flebfe bar tiåttt ben i 9rapi6 
Sfftbntbt; noget bt)or|)aaieg i biint ® trift^ i S^ge betft 
IBejinnttiede , altib iat tage mete SBcegt inb v^(i f)M* 
len aiRentng ieg, for min ^t^fon, fioinbl unber^ttC 
imeb be bebfle Slet^grunbe; ja ben^ ^éb <|)enfpn tit 
W flør^e2)ee( afSanbet^ ^ar fra 1793 of b<Kt>tuoni» 
^bifieltg ^iimmH i en f(ar og beflemtSoo ^)« Wlån* 
hif^ 2anbt)oefendret gietber tøDrtgt Difinof Itgefaa 
meget og mere bo6 Dem, ber baoe meb l^orbtr^ ttb« 
feefintng at befliUe/ etib min Sormnlatbog^ ^itn 
Sotfljet er mig berfor a{be(eØ ufortlarlig >' met| feg 
unfeer bet og. for Itbet't»tg(igt at libgrunbe famme. 
3eg er forreflen ODerV(t>itP[ om, at ben (ibetrflabenge 
€fnb«|}emntng, fom bitn Sorfatterd btU VfbanbCins 
forraaber, b^^ pn iDprtnbéIfe fcA en uforfittt Soer 
for Sorbrelanbetd og SSonbefianbenift Sefforrb, fom 
^an troer at torre fat i S^re t>eb Socflag og Steninger 

*) 92ein(ig mtb l^enf^n t[l ål 3orby fom er ubfFiftel 

af Sceneb^fl^abet. 3orul>en at be uubiFtftebe 3or« 

bcr !un ubc^jere ten tinøefie (Deel/ fan ber not 

itu let/ boab famme angaael;/ o(sre Sa^ om 

- » ' taiibgUbeno Sofboietfe* - ^%% t fnitff SIbQL ne fr^liifMff onttoimb^ 9or<N»IM 
*^(Kem ^ørkbrot ø8 IBoiibit $Riii man maoite ønft c 
$am 4 ol ^AQ fijnibf ^atif Maii6{c( ffi ^amt meb 

|fe eanb^fbcji« p« foi (i( ftttmf mtU%\\t Vittaf* 

ØaflCQ (far it t^cisf rn itd Mbin Oiab af S^nimfft* 
%%\ er. ben f efter bft oDenaiif^te/ i }«tfbi|lf yiaoif 
4>enfeeiibf, fun af rtttd^tr I9et«beii^eb« Sten btfo 
vidifftirre ee ben f^ ben offeniiigf 9ttiiiiig øm «ov$i»» 
4tiiiøeii oa €S(a|«f)Qrelfeii / famt meb ^eiifvii K( (t 
førKieSige fPoraerdaffer« 6Cemiiiiid imøb btnatibmi 
Ibi« Xw\m mail/ i^aa ben ene Øibe^ ^^ter flon|i$« 
Xiager pperf at Sonben for piedet begnnøigef pag 
3«r>broitcn< SQefoDntng, faalebe$ere>er b«9# poa 
j^en ^nben^lbe. deQer itfeøaa, fom, meb.Soefat^ 
teeen, beeM aftage, at ben ^(err S<bl f ø9Bi>)tiiii|# 
09 (^ri^nbrcrininifr gm S^rbbrøtten før Øør fRagc 
ø^r be <H ban« ®øb<l bøftnbe f^ønberjørber, bee($ 
fepgtl før bei^iif Wagt« Serøgeffei øg« efter ben (#b» 
t^anttge 9taabe dt )#fe eg tørnte yaa« «Ubi Serfdtti* 
ren* meb faamf^en CfelvtUltb ffretine Vf^anbliog^ bøf 
mandf .blit>e ønfeet Jør føoee grnnbig« øm ben enb 
l^bfbølbt Ungt betvbeiigere 93i(bfarelfer øg %x}XXHi\{t% 
tnb btn gjør, (Sn nbførltg 9>tøøe(fe tntbe b^rfpr øotre 
||^ttffgtam«øffg» 

i{)atiffe i^ooj 3-*-^f3-^i4 inbe^øfberwr at ingen 
^onbe dal txsre pitgcig ti( at Ut)fre anbet enten i 
%m tRer ^enge^ f nb fom^ffon (taatr {^\ i^ørbibpgen* 231 

I 

Un aScntng ; at Soirbbrotteti t>ac ufrabtgctiQ^ti tnb* 
Preenfet lU ben Sanbdtlbf> fom i pammet^ib b{ft> 
Hmn af forben« jDjctte 9l(fuUa( fan ^atttriiqmtS 
*Åtb«M Jtfe fommt |ib af Soi)ft«b(t, naajr man ^cr t)fb 
*'J3orbrbog*' foifaaer bet/ fom maneOfetø ( eovfptogcc 
og >it boglige i\r> be|:t)cb ferf}aaeri fiemd'g b/tl^t* 
iegndfr/fom ^o^bbro.Uin lolbir o^^t^ pff^unbcr @o6tf 
frt b^^nbftenbe @ienb(lV og be Sttbtoejter/ fom betaf 
b(bt at ft)are| tbi ba inbeb^l6etr 3(rttéffti itfe f|p}erf^ 
in^.^l pit ijf^maa afotbrf« SSonbm fløm Saabs^Ube^ 
tnb bftt, (»otiU bennf^ :t>eb ae feeøi ®ao«btn/ b^c , 
forpffgfif ftg« 9or ar brmgf Iftttnt Siefnrfat ttb af 
{ot)fiebét^ i^ax mn frtmfat ben @tfnfng> at bei fCttlbe 
jpiStf tit bf efter en gamWc S92atKifut af 1664 inbret« 
|ebf S^bebageir^ bn enbeiu fputbe ftnbed tnb Vmt<« 
fil^n ^)» $or bennf fRem'ng anføre tmlbleottb bine 
Sotrloerbe efjentttgen l^gen ®ranb/ og om feloe S{:U< 
txcrelfen pf.b^n A<)iial< ^qtrituL .^er .fFuII)e (ægge« ti( 
jKrttnb# ttbti;9ffe be beiii bie|t,|øio(foiiit« ^ajå.ben ene 
af bttie S<^^fatttrf **) finbn man beebag be tnoetfeligi 
Prb "in praxi anbertebe« og \fU uben ®tttnb»" 

' *) ©ee 9øbecferg yppncatlottø^« ttb^ogi, apit ^tftt, 

^ 6Jbe n4; £oirgféteio9 bftt MrtfFe og notfe ftU 

^atttté fo^t^rnnbef 1 ^., :4S. 4^4 ; Ø^ocregaavbg 

>Sovc(cMitingér\ «i^er betl 5an|?e og ttorlFe prioat^ 

gtet, ^S.i @^ 226/. 

*•) itong^en) 1. c, pn\m Sobgr^mn ttcfeitscti Dfb ben anføtte fl^ftfm« 
melfc i BT"i3~i4 ^^^^' f^d^^t ^^^ ^^ pi^atægge @ob9« 
ttcrm *) en faa bttpbeUø SnbUroetifntnd t Seti^^telfm 
af bn^S SBønbfvgob^ faa maatu mantH9(^at, at ^ati 
|»ai>beVt)C?i:«t fax^re u^jelbid i at biUane fttt fSfemtig* 
Snttt t^at naturtigcr« etib at £ot)øtt)er«n ^ tiaor ^an 
j^oDbe ^at)t (n be^cmt ^mehté Sotbebag for l&ie, bd 
ntaatte t)au noeDttt ben ^ og \tU oDerlabt bette tit c'n 
ØtéiiingA bcr a(bfU6 tf fe n ttnberflpttet meb min^ffit 

*} ©eii otJeitmelbte gorfatféir t l'aiiboecoitotiv gfbeirbet 
»if wt iffe tifftebe ^tu^tn af bttU Øth mtb §>cip 
f9jf tit be ^ooberdaarbe/ btt l'mc tit th @«ebe« 
^c^atb (@ibe i87^288%: tKeii/ foruben at bette 
libtc^f brugcø i$Dt)^n og ^rnoubiifngeriiei faa f>ilH 
^ l^?t og mebfore engoroirring i bet iuribifEc(5proø, 
H - im^ mantitrbe na;gte@((begaarb^terea(gieobonif«. 
«el oi^ér. bfi tii ®obfet bet^eitbcS^nbergaat^e'; ib^ 
tngen ^ni^tn fnnbt bog anfeeø font <Ster af bilfe/ 
ég tcl res iiullius fumc bt oel bcfleiJ ifU benfø* 
reø. Cicnbomsretteri fan lOoVigt oa?re mere eaer 
mthftfe inbTf rænfet, og at 3fM?bb»tten/ mtb ^en*^ 
(oh tii (Ine 55onbetfgaarbi, er bnnben tit f«rbere# 
i fioocn foreff feone 3nb(Fra?nfninger/ er utt>iorfDint; 
gorr«^en oitbt 3orbbrotten feto mm meget oef 
tjcn^ meb, at unhbmc OTaonet af iSitt; tf^i ba 
Dt(be ian o«ret frt for at betale a5anf|KJfteifeJ» 
ttntAn af ru 9onbergobl#f f)tH(f eo 'ban ntto^ f otbi . 
|)an f^rcr &tH ^amt iiwa *(»re ut<n fBebc rtag af 
gjonben for ben Slnbcctberafc ber tffe gobtgjøre^ r 
©fatterne: S}a\>bc ^r. t bctcenfi bettt, bavJe 
f>m Pif fiffet uhbe 3orbbrottin btn 98re. «33 

iXuKotttee fra eoDdiDningeirt &IU. Set n latiat fk(i# 
at binne We^otber eribog bet minbfie Sfnt om tit 
faabdti tiocmat Sofbéboøi^ I^Diyrom 3utt|tcrnt fottørOé 
IBet rr btt faa^ at btr, ifølge StefCrtpt ijbe 09 I7be 
^ecbr«^i660/ fomi }(artt 1664 tn alminbelig !Ra« 
trtful i 6tanb> fom t)at drutibet paa be fro 3otbt« 
tPbétiemt tnb(^ei»tébe Sfotbebøger,, og t)oori SBønberne« 
éfatter Datt blet^nt anfaftt efter Sanbgjelbén« Wttn 
bft er olbrtg fagt, dt be Sorbelftøgfr^ fom foolebe« laac 
tit ®runb for benne Wlaitittxl '^), ^mtten tog .lg)enfpii 
til ^obferiie^ babttrenbe 3nbt«gtef^ ffulbe t^oerr en 
iii eDigSib bmbenbe 9{egel for "btfTeSnbtægter« 2)enne 
^Qtrtful biet) be^itben tun (laaenbe tn fort Stb, og 
^tt npe SRatrif ni , "Ipgget >aa 3orberne< Cpmoaling 
oglBurbermg/ fra I68'i itbarbetbet og 1 1696 bragt 
Hl €iibe ♦♦)• ptn fort for gotjeni ttbgioelfe ubtoroné 
Srb; I5be JDecbr« 1682 $«5/ber befaler @obSeiern< 
at ttibfenbe bereg $ii;tract»3ot^^^Ødtr til }(mtpuerne, 
- lohh^n oid; at b^lr' itfe bcn'Stb fanbéeø tilforlabeligi 
^orbibøger beb' 2tmt|tuerne; Itgefom benne SBefaltng^' 
ber fun gaaer ub paa, cit man, meb ^enfpn tir ben 
ilterne of complette Øotbegaarbe fra ifle Ølobbr/ 1670 
tiffagte etattefrtVfb af $ot)ebgaatben, funbe l^at^e 

^} ttitr^ffet otitf en paa 9tatrffUJi»/af r664 bø^et 
. t 3ot^bebog «f <oorig^tKe rigtigt/ men bet er ei» 

»iefag* . . . 

♦♦) €fr. SOranbijL-es 8anbb«feiij/9let^ anben ttj)gabc« 

iftc J)ecO é. f48'156; 'i-i 9U 

fj^øiiticrdobS^ t(fe taUt <t jDrb om, ot tdti^ditt^ii t 
j^$ dfttatttt flv^ift opdiortf 2>et ri berftoø mmteø 
(tgf/ ar ter i 1664 ilU fitbtiu irtiieim in fftobaii 
ftacp Sor{(jf( inÆem ^ootbsaaibjibrbertie 0« eettbec^ 
i^thfttit, fom Pbfti i 3(.ntfb|itn9 af (^ttn Statufribcb 
hUv^mt, tOnnPSft SorNb imob at benj^iti biffi tiif 
(rinH UbDibflff« 9aa anbre ^Uber bruger Sot^fii 1^9 
bet ttbtrjjf /'samle Sorbeb^^e^" .(2t-?3— 28. 519)/ 
ilt)^r bfn uil tilfj«nbe9t»e, at ibet Jtte er. ben fmepc 
SterbebO^f foni fla{ t)(ere Sie^Iettt Støerebe« f)at i^* 
gtteren, b^pr b^n eøerjø bar t>t(Ut (inbji SBebPpmnifnbe 
fif bf ^am(t Xf^ifter^ U^t b^tte paa en meg^t tj^eUg 
pg beiiemt J^^aobe, f, é* i ben Vrttfel, fom f9(a«r 
limibbe;>a|:^ l^aa bet omfpur^te ^o^jleb (3-**i3-"l5)/ 
fal|nt i ^ot>.en9 2 ^92^25* éi^efpm S.ot>fttt)ireii/ unbif 
ben' |i(Ft>ntf Sorubfflr tnttia, iDi(be baoe tnoirejt Nd ilit# 
b/lli^'lS t at.nb^^rpffe ftn aRenln^i 3-^13-^14, faajtfi 
be( i^ilbe. bft 09 o«er? 4q ^beA(^be]t|| ^<rf|i|bf^6e^.At 
ber itu i>ar braget minbOe £)(9f9rji for, at bep^^ye bite 
^aa vtflt^jje noi^alf Sprbebog og at fortfertt« bfn^meb 
^.eiifpn lU l)e gprpnbrtoger, fom, DeV ®aarbe$ ^am^ 
^eiiloe^jlig eUer ?(b{Iiaerfe# ^^o|b,^ ^rat^^Ife flfr 
SiKoeg, m^tte treere fornøbn^ ei beKer for at eontrof« 
fic^ S^Øebret^enc« tytrfeligt Ptftttm^immé^t mk ^n 
3orbébog« !Rot etUnber 9i(be treere/ om benne faa faoirf 
vigtige .@j|enflanbf[urbe t^fleret alUUt forbigaaet i it 
Vnprbninger/ ber tnb^iærpe Vmtm^nbene Siifyn meb ^15 

• » ■ 

f^pvetdedOunn øg cfi^mt Sfnh^Hwi Dm M 
t^flfrc^.fif tfit i t|eti^«(N af oeløtøni^? P8 om^pdøtiifle 
9npfbmn9«t# fom Nu i Zmt 1766 mbfdttréan^boif 
Soiimi^ffoti ddf ff emfai^t tit iBpnteilanben« SSe^ii^f 

diorc føf «c ;MMide(oUe en Sittni^tif fom Diénof 
«t(>e ^e^eott en Uamt eefvitfieifi tel^ SpDgioniiigtti^ 

.^tUl t»UW JDi^f^iVtngm t>#fft,faam«gei t«9(» 

faorebtg, oc bet itfe (»tnbiebe ^^^v^^^^ttm i ol hruiflc 
ll«,f«l;OfkW »fftiftir af pi?e gflpfterf , J^ortHiVx i M 
Soi;i|gaae.itbt er oit^^t et ufoclallelid; JO(bm<fi|irb *]* 
^S^n af tiiTe ^tipc^nyr fpnet enbo^ |lof!tiQ at tifi^ 
41 niati et iat tf^t}H ,HM%m U9^mt^^xm,Utiaub$ 
f^Hijt^Uf Jpet ix^ti,9^9 ^axti 1791, angaaetiOii 
jOi^etfuneiff af H %^Øl^ft fyimbn maa voice tiU 
labt at ntMdf gf ^^trNrgaofbe, \ JD^nne omtater b| 
JQUftMfv .Miiber (|D|i^ Sotbbvotten ,e( fin bel ol 
Jj^onfuffi tn um(^^^t 9!^ ^^^^*^ ^^ ^W* éiHaaff 
IBUtigf^eb i 4^el .$|({«iti# <<< 3oibbfOlten, forbi 
ingfH/ nnber t>i([i^ .1^1 mim^ (Baafbinj jSerDr^ «U 
f^w^e 9{et tU yaa an^en 9Raabe at b|gyweif jooff 
famme, fat nnbei|a9i< Vmtmanbeng »$ t alffafb 
tKmtetomwcetg ^j^n^nelfej men bn ;|itkg,. tff< 
'. • ^ * • • ■•■■■ .' . ■ : \ tninbfle aiihrtit^ ot SHHaaten«! VtitdgeUal^^b (inrD/t 
)»aa ednb9Abhié£)9erefhé^(mme(fe tncb J^oab ber t bfM 
gamle 3ø^bf6od er oitføcU ^elltt tU^ l^ar benne 

' 3fnorbmng, meb ^cnfpn flaa bet Stlfoelbi ^ at Oaax^ 
^tn^ ti\tt%. 3 , mbloeggcé og ben^ 3orber ^entørg^tt 
tmber a^bri €)aarb^;fore|trco.et no§ct om (aiftbgHbmii 
^rbtling/ Atin l^ar ben tefiemt, at Sotbtrne ec 

. nmar i^oaitt^fngel 9aatbfcé9<rc i at ben^ bit fkaÅ 
3orb«tiO«9, ogfaa bor^aoe focbetbdrnoelftg fBtffltt^ 
Sling/ og at ben neblaøtt 4(aarb< .^ooeriii tUn bøt 
paaCttggeé \n %fiixif^^m, til^oiKe beni iSfoibn 
l^nfirggt^« ' .^ i ' 

^ab ber 'metfl funbe fi^neS at anbirfab ben Sor» 

- tolfnrøg , "hvorefter San|!e - Sote 3—13—14 ffulbt 
|iat>e ^e^fpit til en^ gammel nocmot 3orbtbog> er, at 
XrtttUtt funbe fpne«! i^oerpfebrg og intetfTgenbe/ iiaar 
ben blot r^tfiobef om ben nye, ibM ben ba blot forbob^ 
ti afforbrc Sonben florre afgifter/ %fi^%^ø |6n 
tengang b^Dbe f opataget f!g« ^^ hiXM fB^eragtnfind 
tabet fftt $$(rjt;*/naar man beioenfér/ ot Sotfterm^ 
paaben 2:rb; toven nbfom/ Øob i el fnabant Xf^oen« 
Si99tb«f<nf(o(b af ;^orbbrottén/ at benne megH tef, 
ttaar Sot^en^tfe ubltrptfeltgen *l^ai»bf forbube UX» tnvtt 
Ibavf falbet^^ma, itnber et tOer anbet ^aaffub , t>ll« 
faarltgen ai fot^rt ben eengang t>ebtagne Xfgift eRn 
og 9X fabl afgiften , ligefom' ^ooeriet , teere afbelel 
ttbeffemt. SKt alenefie meb ^nfpn til ^ot)ertet 
liaobe Sorbbretten en meb rt bejleitit 09 frit (Sontroctéi .837 r 

/ 
/ • * ' • ' 

|^(u;ltgui pt b(f}«nunf bfiM@tHttlfti men oar^a t^^ 
bet, Hr itMcptffUgfti t)ar (tRtml t ^^ctcmcft 6oii# 
tiact« l^a^e SnbbcoUi » jKet itf fibtn at gmit ^Ufaatf 
t^^»ran>riitgK« .Ø/aaUbe« ^i^.^WP Sot>en< 3— 
X}r-3v94im jXet tl(^i.Mi9 |)dn feb (li\>cv |ttu^oUb# 
al ub^, SBonbin i^ (Saatbtm ^tniUn TtsttUi entog 
fiiKlt «t|t)et|i!H i MtgUfftli^f/ «t SaAtbm ftbin ihi? 
.(Aldi lil til 9R4iib^. f^m tttgrn oubtii (^dil) eitbei ^ 
^i f«tp tKb $cb* i^6bt 3<in« 1789 tr £tmn i \aaS^in* 
fcfiiJbe Ufvett tubfkcinfif« tSubmbm foiubfcettK 
3—13—12/ at 3ofbbro«fii/ efter Øøbtbefittbfttbf/ 
^n fiotogeiBotibiii Øfoii/ iH^^t, Qng, ®rff6gaiij^ 
SftMfii^Cf tlUs t^eilige, fom ^an i Seefie 09 SBf u§ 
l^liuic lOi^ git)er Soml^gilbe af, og Sov^ebet tiHffggte^ ^ 
83<^fibe« fan en meget nfttlbfMnmen 6cfiatntng i bet 
Zilfoelbe, (»bor J^uMonben uMt^ec^enne 9itt. fSftft 
kttUø foc at gienlage it Ub.tfp(, fom |fg 9f anbet 
6ttb l^of brugt/ Mbt retløfc gor^alb/ pM9 ben Zib 
ifonbt etieb mettfm Sorbbrot og Sqefter^ er becjntet 
GpttbtfMgt i,, at ^bgioeren fanbt bet fprnøbent/ 
nbtrliKeligen at btnbe ben føtfie til ben tengang. t)eb» 
toigne Sanbgilbe« GelDe 3-<r3«--i^ tnbe^olber b«é# 
ttben: et anbet Sint, fom og altne Mitrer begcii^eltgt 
meb >^i;ifon tU bctte forrbtfeg gor^olb meSem 9ar» 
ntnt, ntttiltg at-fBonben iffe mootte^nøbefftU at 
UtaU Sarene meb $enge t)øiere> fitb fom ret Sanbliøb 
in 2(rttnen< førge 2)(el ffgter roaafki |el(er itd faarfid 6it»f}ttiteioit af $SåH for ^étige e8étr f^mjé" 
frfeJBatfi 

gbirrtt, -bnfom (ah iffi (aD^e ffdtttitUeit $ammir< 
tiormaf 3^htUi, fotnufttgfUiimnMt (abe ttorviitl 
f«|itbret» iHebitfoe afaréebdg, Wei! Weéiottfrtwr 
dIMfé, ndar mait (o^dd^ d)^tftift tit/ at iatifféeéty 
aiUM nu (ar paaf^ubt/ iflcr tutattg inel^ ettn^ff^ 
jDi5 omtalt 9forflf(rfo^ dg at l^tfff i^ao^ bni ftlb nfigeiir 
funbf t)arr atmfnbrfti^ei froMtt pbtfWi^éti tpli^Ué a^ 
8rb« af 20he 3fitg« 1687 ^« ^ait anforn frrmbtM^ 
at btt^ at aforbtf Øonbttt ftorre CfatibgiCbt/ enb (an 
(o^be fofbuttbct ff^ tit , ba (an forlllbe Ctaakltli^ 
vtlbe i^éri en itU ritigm 8orftmti(fé/itib beH lanbeé^ 
fom féthpbf9 i fatnme Xritfd; m ^(i^ d< tivbc Soiibm 
tU af btfaff Samtté niib 9ittge (9itre^ ^nb U^ fif 
Sanbfjøb t»ar, ég at bctfot bftQbtn^f ! ^latiglt ttiinbrt^; 
fom 8øt)i{Nb«t brttgcK onl btn ' ftbfinotbitft ^r^mganga«^ 
maabe, nilbt ' Dotret itt)><f|fettbe^ bttfom ®if hflattbtit * 
foe Vrtftféné^fotffr tDiftt^ttr, at f orbre jaer* Xff lfr# 
rtib (SontracttH tttdolbn Wtm, mat bet åntagei^ 

♦) ©erimob ^<xt Siorffe Sod ^—14—26 foréiFrecet 
Spgfetfebter« (D<n ot)mna:t>ttt^ g^^totbrttttg dttut 
for)re#eir llitinrbom fom tt ^mii h^, åthtt gabei 
eit etnUn for alle brfterøt eati^gctbe. ^ett bre^ 
er a4b,rnbart'/ at hen blot atigaacr béit ^tt. bctitt« 
gebe Hanbøilbee Simctm rfter ben npc Scrgi 
og »aat 239 , 

at ZttitUn^ ^øtfH SBZimlrum , fem t>i npcidftt Im^u 
Mt , nørrtnc^ fi^ut tit en euh^imicix af IBaie føé 
. ^tmi ogVengc fbrlBare^ fda Ulxltt ^ii ni^gn ftu 
tiåtiliit^ at ^^t%mun. Der foebpNi bchtki Siiftaar« 
fiøl&éb^ onfe^r W for ^tt eiibarf grooért gorutetttffe 
øm ;3orbbrojfen t Sfiaatm, ^idetpaa ^an anfÅtnr * 
^otinf tØcKg^/ tuer omt)enbc, tt^tUt SlJonbett« 

Sf^lflf oUb« Ttnf ettt, fan ni an tf ft méb fføi^ ^ 
l^dallaae, at bet omMbleb« S^oébub blføet albeUif 
^ietiftdtdløjl #B inCMPøtnbf, naac man Ufe trøoedaec 
bft ben aSirfntttB, at bjn6e Sobøeicrne (tt ben fiamlt 
iéanbdUbet £)en ffof ((olUiiifid^reder , at en^oec Eoo; 
éifteiémeife bør f<^tftareé faafebe«; at beit fommer ifl 
•at betpbe noget*), (an oltfaa tffe gj^ce U^tlag tit , 
Socbeil fot ^iiii goctclfning'. Derimob n betllorr, 
dt l^tt af mis antagne ^ørtbHittng, øm bett fn^'iffi 
iVtti unberfløttebeø af anbre Oru^be^ OiUerebir bar 
ttl^ftftelijgen ntføerbtggloct bemb, at ber tngen 
i^fgiørcnbe (Scunb tån anfeceé for ben mobfatt^ ^ 
efter principium rationis sufficiehtii maa brt beoi« ' 
fe«; at eot)gioeren t)iftftligen bar giott ^ifn Beiji^beTi^e 
3nb|rr<t itf nttid I ® oVdeterenttRaabiglieb otier f!t gcrftei 
gob«, førenb' benne fan aAtage« ♦V i^erfoni nu bet ' 
bmfpurgte Sovlieb énbog Hgegobt funbe ;^obtage begge 

♦) @ec rtitn t)aanbbog obet ben barrfPe og notjfi 
' Joof^nbiøbcb I ©• ©. 383'^S6; ' 

^0 @e^ ten no^hiconte ^iiantbog @fbé 393 « 39^« , a40 V " 

txifmtUti^ évun\>^ foc ^itn 3nbif tænf ninfl i o^ éettne 
funbe ba ttg^raa Ubet antftit^, fom om biin 2(rtt!«(, 
Q(bet(« tffe fanbu« i eot>tn« SRitr bet n bcéubeii. 
m%atTiti\iUn enb iffc uben2;t)and og ubm attisgse 
itt t)i(faacttg ®i«nmg tir ©runb (an mobtage ^iit| 
Sortolfning. 2>et TpneS tm'tbUrcib^ at t)oc Sorfa^ttee 
gaotr ttb fra bm Sotubf^Uiing ^ at b«;i ^ ber ml tiU 
Iffgge ©obisetiren en Sin tiiat betinge > ftg fot^oiebe 
Soejieafgifter, maa txsre pUgttg til at fcemfj^te |et| 
pofttit) ^iemmel for benne 9iet» 2)ett« fan man 
hlanbt anhtt flutte (^f bU Spøxgémaai, fom ban 
opfafler ®ibe 315: ^*men naar pUter CoDen hct^iU 
ticnbe at fotubfoette alminbetigi Slegler , |)et{i SHegUr 
af faamegcli SStgtig^eb"? (et &pøtg«maa( , foim^orii 
fattecen iøDitgt i((e t)i(be ^t)t fremfqt i ben Sotmi^ 
berfom ^an bat)be txi^vet mere betjenbt mit Sooene og^ 
ØtegUrne for biffe^ 3ort4>(fni^)« x Wlaaftie bpø^ec 
f)an bitn Sorubfoetntna v<^ ^^ tlWitiini, ban forben 
@tbe 285« 290 ^ar gi^ét af «{)errega(irbe§ og Sønbcr#^ 
gaarbeø ^tf!ocie^ ifølge bt>i((en^ alt {ffønbergob^/ f(ni 
tigger til ^erregaarbehe/ jlat, ligefpm ben ^att)fci 
^oDebgaarb^L toere en Sorle^nmg af JSronen^ faalebed 
at J^eeremanben ftf Vbfomfl til at oppeboeri be konges 
(ige, ©Patter, foni,, efter ^an^SSentng, .Saubgilben 
i ftn £)prinbelfe j^artxsret^ afSønberne, imob iglen 
at afg|t>e famme til Jtronen, jltui|bqn^ enbc^g faalebe^, 
at ^an felt befiolbt ben Pøijle 2)eei af biffe 6(atter/ tt>UU Ut bog UiiiaallUt ffob i ^ant ma^t at ipt$' 
(ete føm Ut nu flaaer t Vmt^forDofiettie« at fttf^\nt* 
etattnnf. Vttn benne Sorfatteren9 irt mftiWng <» i 
^et ®rab u^iflorlft. SReget af Smtbecdobfei ^aysi 
J^etcemænbene un^øteHd etbt)ert>et i>eb Ajeb* Sot: 
en jior 2)eer er llidt Xieb b(et)e^ foranlrbiget i»eb t^etr 
gtef/ ipblte <ob« 3 S* i8 & tiUaabe bem lt( at fjøbr 
faan^ed^n 3orb/ fom be ortebe, og diøre benne ffatte« 
fri ttirigemeb bete« optinbelige 3otb '*')i fit tn ftor 
2)ee( et bet t>iftttef ogfaa beforbtet Deb ben nnberttplte 
Si(|!anb, ^pot\ ben ttngere Scrbbeffbbet t et langt 
Sib^rum befanbt fig/'og ^t>otub -^mUt^ tilbøieltg 
tit at git^e |Tg unber ben fTOoegttgereS fBefCi^eire« *^} 
^m, felt) fotfaatibt S^øhbergj^bfet > tt tommet ttf 
®ob«eterné fra Jtronen^ vat htt ifti faa tneget b« 
ef atter bg Vfgiftet/ itongen^ i Sgenffabaf A^ng^ 

O ^b Srebeeit ben ^nbeiid t^øtfobMniitø ^rt it. 
bf ei» bet bog faftfat/ at ^btUn ti, uben Æongen^ 
S;i(tabtUe, maatte fj^bt etter øatite @ert)etergob9i 
Udefom bet ott^ beb £ong 9an9'^ i^aahbfceftnttt^^ 
Dat bleoet forbttbt > at %ntv^ mgatte. eie obetigt 
^orbegebl^ (Ren binU fiCbtgere og b^rbo« btepen^ 
fabUgorbttb. bcpifet netop, at ^erremcrnbene ( bet 
minbfie ttlbeeU (»aoe er{)oeroét tgøø^triorbeme 
t^eb Siøi* ' ' ^ 

*0 ®ee 5ti)gc 9totbe 94orbett» @tat«fOrfat«trtg # 
1(3./ @. 4t ff«^ f>g Vrof. Otnffend %((brag ttt 
^atitnatU tnbt^ovttf goifatning i bt ctlbre %iUXi 
@ibc loa ff,^ 

3ttt.aib«ffrift, 8»blt i*f G ^4^ 

beraf opptBorir f^m U Stittig^eftir^ ^an paa ftite Do» 
nrohift nøh i Sgntfaft 4f 3^(^b^<>^# VfbfMimifit^« 
^fctniMMft ec^i^eifocbeé Gadfrcmf Oobftc til^tc 
8øttb<hie^ fom tUnhøm, fad (itubilit }o ittt ^at>e 
Mtff Safe om nogdl Sorlf«^iiittg, mm ba moAtCe 
bff, fma GftotifcbMbff gobtf, tnnntt årné dg «fb«it« 
bf«, {mob at ^rtfgi^cbécttreii bt^olbt fitit 9ltUig(eber« 
!^\é Sorfoctéfen« |>aa9anK at taitbgUbt j»|^rmbfUg* 
Wt^ t»at btti etat, Stonbnt t^btbé til 6tauii/ mm- 
-fbfii H Uumtt t 9itoaM ^ombft/ «ot ligtig, fta 
ble« bet og nbfgtibcligt, bv«fUbt€ f«Øfgobfet ltgf» 
fntbt maa foart fammt Gfat til Jtongettr og &at€n 
fbm Sftwitrgobl* Sbtfattttmt et^mologifle iStmmfø 
tteg, at 9Mtmtt J^oiibgiclbe Dtfn, at fammt uac nogcf/ 
fom ftatbe gitlbtl tStt bctalcé tit tattbtt^ Itgcfom 
Sattlgfat/ Qto(cfal> S)«gfer|lat nwmé tfttt bo 
Sing (?), (vottit bc brugfl/ tr itbgit f9«bet(tg* i^aii 
bit intet QM^ ftnbe bette £>tb (ritgt i otibMi SSttpU 
ntng enb fom Vfgtft af Satlbet eSer Socb^ns lige« 
fom ^ott cnbnit i ben npefte Ztb, ^boifra j^an ^of 
taget frnelbialogler/ trit ffilbe^eiioionelfett Sanbff at 
bittgt itu om 6fat tit Sonbet, men o*dat- af 
San^bet* ^an ieraaber ftg enb«tben paa9tna^» 
nelfen Canbgjetbtfmøtter i 5^x1-^4 og 5 ; men 
bet er befienbl, at btffe Xrtieter ete togne af (Sf^rUKait 
ben SietbeS goct atece« 3—9^2/ ber blot angtf Xro« 
neni Sobé, og attfoa tACanbgietblmoSer iuft focfobt 
bem, t^oraf en Mttig Vfgift bte9 at foare tit Jtongen^ Hi 

fdm 3o»bkfDr^ fIbiiM ^ine Tttiitlu nu maat anvenbcl 
paa m^er ti( otbetiCUg (RærttigdbfUg tnbcctm Wløllt, 
tyootaf San^gietbf (unbi foarié , og fom mobfætte« 
€<|t>a(mfliUct # fit^ab etittn btit tiu de facto brugfé of 
(Sitren fc(t)/ bie iffc ^at cti faiiban Vfgift at ttbrebe# 
tStr af m 3«iler etter Sotpagtft« 

JDetit 4iøDri^t t>i(i, at ber før 6ø;uuer(imtteten 
inaeti faabon (eflemt ®t(snbfi var meaem 4>ot>eb/ 
^aorbéiøcber og {Benbergobé/ fom bfti# ber ft ben et 
blet>ett hibfont« ito^gen fnnbe, itben Sttgené {Raabf 
^(tmitptt^i lifltfaa Ubet ice^é 6f atter paa SSonber« 
gobfet , f4>m paa J^ODebgaarbene« *) ^^eSer t'Me ^c^ 
ber 9}oget# {om ^inbrebe 6erbe^aarb(eiejren.i at tnbv 
trage So^nbefgaarbdforber nnber .^t>ebgaarben« 2>ettt 
er førfl b(eoen fotbubt t)eb Sororbningen af 98bi 3att» 
16812 §♦ 4 og ©anf e gott« 5— iQ-*48# 

6aaUbeé 6ortfa(ber^orfatterené ^»|>ofl^eff^ at 

.ber opritibeligt^ii^^ar ))aa^t)Uet <8eebegaarbgeieren en 

SorpligteCfe tit at bortfe^Øe berel SSønbergobé mob ett 

> ieffemt SottbgUbe^ og at berfor en faaban fiorpligtelfe 

^ U^øuhi ttbtrptteligen at op^otDeé \>th 2ot>bpgén/ faa« ' 

fremt ben iffe («ngere ftnlU finbr 6teb. 

@iom et bepprfeqbf Saturn for ben af mig an« 

-/ tagne $ortolfning af 3—13^14 ^w 1*9 t »in Sor^ 

mufarbog tmwi a^asi^ss og 26, t^ben bog ber at 

*) ®ee ^cre «(bre Stmtt^ i^aatibfo^ntttger og enbtt.u 
UMtni ^tmUiitt a^H '^unt i66t §.3, 

SI 2 ^44 

fiinne ttbføcltg«« ntoiKe beftt.Virgumeii^ tbn u M^ 
^ ttben i ftn 9laeur fun unberorbnec, 09 ^ot)ebgcunbnt 
iltoer alttb ben negattt)^ at hn fer ben unbei: épørge« 
md^l Døercnbe Snbilmnfning t ^arterne^ Slet li^ i»eb 
fri £)t>ereehMomfl at beflemme eonbdUbin^ man^Ut 
tir^roefMt'dt S9et)ii^.^, Øemelbee eoofiib fa« ettere pa« 
Pere SVaabec tjene til SBeflprfelfe for mit^ fDtening^ 
beeld nemtig bert^eb, at bet fom atterebe oven bemoer# 
let, i faa flare 09 befiemti iDrb fremfeetfec fot bet i 
N fammeombanblebeZUf^rlbe benéle9e(,>fom3--i3-^i4 
flal ^aoe fremfat paa en faa »forflaa/Ud fOlaabt, HM 
bert^etf^ at bet t)i(be t)oere oDerfløbtgt, for betle ganIFt 
foeregne Stlf<e(be at erffcrre ben frasanimef Sib pf 
Serberne gaaenbe Sanbgtlbe for Steget, faafremt ber i 
intet Sttfcetbe funbe !rett)ed Sanbgitbe efter en anben 
SSaateflof/ 09 enbetig t)eb ben iDmfføenbig^eb, at Sov« 
gtt^eren itU ^er (ar (ent»tt(i tit nogen SorbeBoJs, ber 
xar'iioxni' fittlbe fortjene bette9latf^n« SBemelbte Ser« 
fatter mener bertmob, at ju^ forbi 2ot>9t<»eren> atterebf 
(at)be fagt, meb J^enfpn tit jtiilegolfet, at Kanbgiiben 
Ufe maatte for^øie^/ t>ar bet'ttførnøbent, at gjenlage 
bette om anbet Sønbergobø* fDlen, for iffe t)ibere at 
berøre benne Sttttningømaabfé iøinefatbenbe €009« 
(eb, faa er bet en atbeléiø urigtig Sotubfeetntngr at 
2—22—25 og 26 (ar foref{ret)et fligt fem atminbeflg 
fXeget meb ^enfpn tit jftirfegobø« 2)et er lun, fom 
en feerbeleø Sorrettig(eb for ,'*be fBønberr fra (t)iØ 
(Baarbe Serberne ere &\Wi/* famc "fer Øognepror« 2^5 ^ 

pfcM 09 6ftbebegticnt/ ber m Srefi^Ibn« og ^dt)e 
i:tnfte Serber at 6iudt'% at ZtMUtnt nf lotte bem 
bfcftttgebe fremfor Znhtt til at et^olbe biffe Sorber/ 
intob bt9(rf At foare b^ gamte afgifter % 

Seg (ar enbmbere paaberaabt mig 2(tta(ogieti, af 
tiorfEe £ot>« 2>ettned 3-^x^—15 bar ubtrpffeltgen 

^tefiemVatSeUttiibtngerne fiuBe giDt fitg Sanbflylb/ fom 
af gammil 2ib potut ^a\>n, 0^ S^^bebogeii bennem 
lil^olber, iibt Aorn, ®møv^ J^uUt og anbré 93arer$ 
|Docl()Pi9 bet bejiemme^/ (obrlebe^ btffe SSare fCuUe beta« 
M t^engc«^ Qammettbolber man bette meb banfb 

'£ot),.faa niaaman finbe Ut ufanbCpnngl"/ at benne 
ftbfle, ^Dtf ben bat)be vttifet gjøre en Itgnenbe Sejiem* 
itiftfe/ fCulbe^ paa en faa yUar Siaabe^ l^ave fagt be^ 

*) 3 el anbet Sjlfælbe titaa man Hl og antage^ at 
SanbgUben maa b((t)e ocb bet; fantme fra gammef 

' atb bar »crrct; nemlig bJ)or, fom £o»cnø 5— 3'^«4/ 
25 forubfcrtter, (Sen eiet HanbgAben^ en atiben 
bertmobr fom ^ttliit^th^tUt, bar 9{ee til at Uiu 

. fafjte®obfet til b»em ban oif. ®a SanbgilbScicren 
iffe bar noget at ftge mtb i^enfon tir Q3ortf(r|f# 
ningen, fan ^an ej betinge en b^iere Sqnbgifbe 
enb beit; fom forben gabea af (Sobfet; og $er(tg« 
bebøeieren oi( natnrn'goiiø Ht>c llanbgi(ben faa 
(at) fom maelig; for beri^eb at funnt faae befio 
({jørre ^nbfcrffij^ing« pa hct tmibUrtib, paa ben 

. anben @ibt, ei (an fiaae tlC''^eri:igbeb6eicren oi(* 
faar{igen at nebfq^tte SanbgiCben for at foroge 
3nbf(rf[ningen/ blioer bm gamle {anbgifbe i bcffe 
cnfe^te $itf<rlbe magien, • / «46 

fom norll« 8ot>« ligcfom ten« ^tilb^r, l^ar oibfi ol HU 
iUtiWm i (pbeltøf 09 bifhmte ttbtcpt* jDcrl^oé tr 
bit tøtnefatbcnbf / at SBtØemoieCfeii poffcr ftg laitøt 
bebr< tU ecnffqt)e|itftti af tiorfTe i^\>, enb ttC beti 

'battife« ^Hn hibrbolbei; mmUg Ugefaa Uftmu Sot« 
ffdft« for SSnbforRnliigfn /(Ter SSpgflen og farøme« 
%ovf^tUiU f)^M mhUHat faat^elfom for br ubetpbeitge 
VcrfotiltgeZiftirfier^ ^orbbrotten fttnbe ttøeoe af ftn 

' £ct(ornb{tig« ^orubfat at JSeliemmetfen om 9pg|Ifn« 
Gtovrelfe funbe CMttWM, t>Ubf bft opnaaeø, at ftafft 
tftt 9onbe^ J^x maattt bpgfif cti €(aarb, (impengt 
SStCfaar/ famt at bet^^ge (imnt af @aarbe, fom bf 
i(fe fcCv tunbe bebof^ tU^t'fcelgt bilfe (bfoctU og S9t« 
(fcmmrlfeii i bin 96be .Vrtiffl maatte m(bt)trte), 3 
Z)am9arf 9ar^^irtmob ri aUene Snbfceflnlngin uhu 
ffemt/ mm enbog^ •^oontrpligtin^ ben bctpbeligfte 
8prbf, birr boHebe 4^aa S«jtrbo.iibtn « og fom giorbe^ 
at b«e, efter ben bat>«retibe j^orfatnttig « fom faate 
Itbejr an paatanbgUbm/ bn ofte enb iffe fahbt^teb'*'}« 
jDet mibe altfaa ^aoe Doeret Sonbeflanben t\l (iben 
ftler ingen 9)ptte, om ^uu^bonben baobe ooeret tn5# 
fCrcenfet meb .Ig^enfpn til ben minbr e betpbeltge-^jen« 
ftan\>, Sanbgjtlbnu iDet er folgefig fun en (ibet t)irfi 

*) Vaa Hn Sib, (ooen nitmt anfaaeé bet ofte mer^ 

font en Soang og 9)qxH at baoe 9darb t 

g«ftecnb fom en Sorbeel. Set a*^«?--? og 9— »4 

iaint af be feoere Snorbnoiger inHu Jororbm 

^i^H @eptbr, 1774 h6, ^ ^ 847 - N 

\ 

man (iøortger got)gtt)mit/ veb at paatotnai 9« (t 
'S'-iS-*!^ ben fRenmd ^ dt Sanbgielbm <i ^^b n^e 
Sceflecontcacter fmaiu fp%^9M. Vnatiulidt t)t(bi* bit 
Od t)oei(^ øni/ i be infitte Silfoelbe/ ^oor en^onbi« 
gaarb t)ar'(io)>(rtefne^ ttfe flørre Vfgtft f^nbc forbrtf 
tnb of h) mtb ^o\2e(if,beb^rbebe ©aarbr« fOltn ^ntH 
{pmmir inbnu, ot Sorbbrotten bog t)eb norile Sot^ 
itu ubetinget t^ac (unben tU btn gamte SanbgUbe« 
Sfter 3--i4**i4 fan ntmltg brø gamU {attbgilbf 
for^øieø^ tiaor ^omtriertn meb Rp flieOig^ Wlcinb fati 
ficnbe bff (oDitQt og re( at Døtre« og ateff, s^bf n Sept« 
,^791 §* 4 2jtc* a t)tfcc, at beti npltgt nMtite IgoDenø 
%tt\Ui itu b(ot {!u(be fotflaae« om bet StlfoeCbe, (oor 
mgm gamme( JSeflemi^elfe (!at»be<* j|)<t Dilbe altfaa 
mut fpti^etligt^ om banfFe i^eti fl^iU im befiemt 
Sanbgifbeti a{be(e$ ^foraiiberligt og faalebeø i bette^ 
@t9fte enbog t)flttet gaaet vibere ^ tnh noxflt 2ovt 
Z)en ommelbteSorfatter mener t)e(< at Vnatogten af 
ttpcife QoD beflprfer I()(m4 SDIening, men bet er aaben« 
bact^ at Sot^PjeUigfiebin t Ubtrp! og i @c4nbf«tmnger' 
ftiarere (eber tj( at antage en forilieaig SBetpbntng af 
©onUe 8ot)« 3— 13— »4 og norffe 8od« 3— I4;^i5f 
tnb tit at formobe« a( beref 3nbl^o(b ffulb^ Dotrt bet 
fnmme. , 

tigefom ben Sfri^eb/ ber nfiribigen ttlfommer^ ben 
banile Slorbbrot til at toge faa f^øit ^etfiepehge af 
IBonben^ fom (fan meb benn« fan foretiee om ^ \cimi 548 

fom Ut uStftmU ^e^nif] BcDftt f)itwiiit, ibaabf t og 
for {!d fflo og meb ^enfyti til ehrnimttiKgshistii'tittft 
tiortif Sov, gi^r bH nfanbf^nUgt, ot Sanbgilbtn fhiCto 
vø^ret »for<<inbicItgm bejiemt/ faa(eb(4 toicf b(t t^ 
fom 4)^* 6(at6raab SBattbtp ^at Umcttttt% f^mméb, 
ot Sorbbrotten^ unber !Rat)ii af ^oDcricirfttgf^ fan øf 
m up %ot^t betinge (Tg faa flor en Vfgift^ fom benne 
fian formaaeé til at hibcømme« iBor Sorfaltec t>ee^ 
tmiblertib Slaab ^etimob* .^<in Aiener nemUg/ at 
man fan forebygge flige 3ffuftoner (^luffoner) teb nye 
Sot>bej}emmelfert 2)et fttnbe faalebeé^ mener ^ait, 
faflfoette^^ at 3nbfttf}ntngen contant ffulbe ttbbetate« 
teb S^ftebrei^ec^ SRobtagelfe^ og at gftfleren (fulbt 
i^flire umpnbig ,tnob S^i^brotten, b« e« ingen ®ietb^ 
Ibeotfer f unnt ub|iorbe meb^C^pIbig^b^ faml at ^ovf« 
tfepengent/ aOTene fom ®obtgioreIfe fér S^9^ttU, af en 
Gommilffon tfitlbe beffemmré^og bel toere. See^rbonben 
itSabt/ tiaar ^an anmetbte btt et Var forub^ atter at 
gjote J^oberie in natura t Gtebet for at gtt>e ^oberif# 
yenge* SSen (etoeb 'frembpber ftg for bet førfté btn 
fBemøerfning, at biffe Sobbeflemmelfer, fom enbnir itU 
tfiltm, men blot af .^r« forfatteren ere bragte t Sor* 
flag, aCbeUé tffe funne fomme t JBietragtning / naar 
Ut fporge« om, bt>ab ber, efter ben gietbenbe Eot»git»f 
ning^ ^onfc^oent^, er ben antageligfie {obfortolfntng* 
JDft fan l^mth i eerrbeteøbt^ bemarfeø, at Sobgioeren *49 

ttbi keii t>eK Jt«iiinifr|>biedt i4bf SbttU* 1805 Utltn^U 
iittU SiffolttHon af 1361 U ^* ^^ tørntl ffg bet ZiU 
falN/ ftt ,3ortKtøt(tfi t betl ^orcnttid om SSebcrlagit 
føf^ot)ieii^ fem {^aii tnbsaacr mcb en np S<i^fler, ^crr 
(h fgfinivttiid ^tnfigt, men al |»4n bog tun l^ar funbet 
^11 3tibPc«rtiCnttid focnøben, forfdaDibt ber in sabfU 
dittin maam tnete bederne 9}atucafarb'eSbe , ^Dormeb 
afgiften f unbe/oftietie«, ^Dtlfet t|^be(tgen «ifer^ at eov* 
gberen Iftar funbet obect)eienbe ®runbe tit at laU^au 
terne frie 4>«rtber t at focene« om pengeafgifterne* 
fDten af Sorfatteren« totrfortlag tnbe|ioIber beønben bet 
ene fwi tt faare fQagt9Rtbbe( tit atopnaat f7t S&iemeb; 
og bit anbet tt atbelef nl^enflgtømariSffgt* 2)ft er btfl# 
nof'en Gielben^ebr at £||orbbrof ten gtoer %»pnn 
6rebU paa Snbfoefintngi og, (fulbe ^an g}øre M, 
faa |ar ||an intet anbet Xbangfmi)fbet mob S^^^tren 
i faa 4^enfeenbe, enb bet/ fom en^t^et anben 6rtbttoc 
funbe l^am t^i Saarb^forbt^belf e ^ formeberf} mUItg 
SBetatmg < ben betroebe 3«fieafgift, funbe tf fe finbé 
Gteb« SRen bet er befjenbt, at en Sorbbrot/ uben 
faabanCrtbitgioelfe, megi;t Det fan er(|o(be opfhruebe 
Snbføe^ninger/ til (»t>i« ttbrebeffe ^otfieren beelt maa 
anbenbe htn Capital, l^an eOer^ funbe bruge tit at 
bribe @aarben mi^ ^ittt Xraft/ b^el$ etibog gjere 
^rebtt l^ofVnbre og berveb f omme i en fortr^ftSorfat« 
ittng, ber let fan foettf (am^ ub af 6tanb tit at ubrebe 
ftne aarKge 3Cfgtfter af ®aaf ben og faalebe^ ffiSe 
l^am t)eb famme« S>U er 09 berifol inblpfenbe^ at tevfor fti fergiffM.effef ((dmtid @obft(kf (i landt 
øøttf Svtfittfe til at op9cu(3nbf«eMn9# enb tUat N» 
tinde pd en ttfot(p(b«m«6|t9 aavft^w afgift« Soiu^ii 
Ilt Sonttn U{im laber fift oDfctaU til a| dtt>e en |ri 
3iibf«fitimg, enb til at paataif ttd en fooee £anbf 
gtetbe *h i^ t^n $n^^n Sorbbrpt fombfee^ at I^a9> 
tiaar batt betinger ffg en ^fdift^ fom Qt)eif!iger SS^n« 
bfiiS .^tttfter^ tife fan txnte^ Dirfeligtn at erboite 
fammej 09 f!ben at jageSonben fra (Baarben/ erinøm 
@ifnflanb at fpccnUre paa| tbi/ om man enbt^iibe 
gaae lø fra ben (tgefaa farfFe fpm u«ble Sorubføfningr 
at Sorbbrotlfrne i XlminbeMgbeb i^are nben 6ann>itø 
cigbeb^ fUer 7&vtføUi{é, faa mebf^rer en »onbeg ttb« 
fcrtteffe af ©aarbtn faa mange l(Uiligbe>er og Setoff« 
ntttger^ at bci: t^ilbe b^rre til be f(o(fle Sjoelben^cr^ 
om en JSorbbrot oiCbe forbrioe en t^ttfcKg orbentlig og 
ttttbiliteUg Søefl^r **). 3 al i8!aib lyitbe fnn en megef 

*) Jepnfoi? fprofcffor 55egtrMp« SclFrbelfe opcr 
')f$ei:bt)rfuiu9ene £i(|ianb i ^anmarf^ jble $tnbf 
@ibe 42, • ' 

♦•^ grfating i>ifcir bcrfor, at eii ^cejlcp meget fjclbene 
oeb 8op og J)om fcctteø fra fin ®aar^ ^tt et 
neppe opet? 6ks ©aøer af ittu @(a9$ om Vareti 

Ibopri ^(tltmn foger B«iie£piuii| ^paupertatif. 
5Jel bgf ban ipso jure frie Jroc^ø i forfte 311« 
^anti*^ min \mn tc^n pccre fiffer paa, at f)an, 
btHd f}an ber bommel til Sa^lte^ $prbrt}i)elfef ocf 
appeHere og beriil i bet mtubffe foge Benefi1:i^m. 
. S)ft.faii. jmibler^ib iffco^r^ %^M mHxta^tf at Hl 

ii\ Sttbf«jltiln9 ttttt«« ittibff jl9(U in faaian ^puvh 
latim, Hø i at ft>o(bc m faatan^ DiUcn ^øtt oatiige 
Jlftift 09 t«'fw<^»^«< drerop«! toere |)aro en fl««! 
iS^jttbtlns* dh flot 3nbf«|lttmS ^twr berlroob tti W« 
ttbft9be!!9 »i*liffc(ia3n&t«9tj 09 li^C tr x^tl HitH 
f(W 9ahiie f jelbent ailfalbe, at glbeUoimnittéf!bbwe> og 
forgiflbebi ©ejf N« eaep Sorbftl paa fftwn(niM 

bet^ unbet napr^ccrabc fo^? Janbmanben faa Wl*^ 

\f(ribe SIber, nwoe giDeS gæft^rc i bunbrebe o(j i 

tnfmbe ^iii r fom if fe f ttnn^ opføtbe bewø 5a?ftf' 

inbW biffejeoj^ftebcrr vcb ^ mtftt^i>Hmini, 
Uwe foraubribci b«t^^ mebført «t«Iliå^ @a«eraoftt 
tir S«ll^é 8ot:br^b?Ue, mc« bet er ttbW/ atnoøen 

' 3ori)brot blot paa jSJvunb af biife ?pi>(!cbereO»cr* 
træ&elfc ^r forfulgt en S<rftt? tl( 8«fteø gorbr^t 
irelfc. @e(tt ben giftet, ber tiro»eli9 09 mmiUia 
ft»<rtta:bcr.(iiK »cefcntliøc gofft^piiflttr; f^øerSorb^ 
brotten itU Ut til ©aarbs gorbrobclft, men f)m 
afsjor bellere ©agen imnbejia faaie^e^, at gcr(fe# 
yen faaer et ^uu« meb Sorblob eller en 3lfta?gt 
for at af^aae ®a«rbem 3e9 p« ifte paaRaae, at 

^ (5rifteli9 gReblibenbcb debfe inbebolber 55et>»9* 
flT:unbcn tit jliøeflcrgiwbeb. ©f N"bt bet «>«^^^ 
i?ære b^ift ubiUifit, at nojfite all« eller De fiefte 
©ob^eiere benne g^telfe, e? Ht t>\9 noe tittiøc 
3orbbrottenø egen ^nteteffe m mntmaH at 
nnbgaae én lodbai? 09 fortrc?beri9 ^J^foce« # famt 
at ffaffe en gamilie, ber eHerJ \>i\k falbe barn 09 
bMi^SSønber til QS^rte,' noget til Unbfrbolbnip* 
gncii lo mere ©ob^ti^rneø 3ntereff< er for benne 
(gftcrjfpenbeb/ 10 mere fan mn N^ paa famm^ »53 

éUtt 6rtbttojr« {SefoØniiig Mb (kt (tflcmme U aatligi 

Xfgifter la^t, for bcrofb at fr^t)lttDf in ^øt 3nbf»flø 

tting« 3 Slotge^ ^oor^ fom oDirtbc anm^vM/ baab€ 

Sanbif^tbfn 09 Spdftbii 9ac loobefiemt, tre btc ofte 

føctf liiftige JtCagtr ot^ec brti Sfft^brug^ at rber de facto 

Mit) tagit itiaiidifolb mtaifdnUU mbebviti tWob/ 09 

«t Siilorttbinain^ l^t)iø,(aii ftbin, i Soiriinøpetiimilfe 

mib Sooinø 3—13— i/ b(it» ttbfogt, (uii ft( bin tot)^ 

ligi SB^gfel tUbagi^ min t((e bit Wlttt, fom l^an t)irir 

filtflin bat>bi git>it/ min l^ooifot ^an natucrigtitå ttfi 

|at)bi bifommit £lDtttirtng; forubin at bin bttybiKge 

fB;^gfil blit» tabt for l^anø 3(rt>ttrgir, ^t)tå ban om 

,fort Zib bøbi *)« )(t ^ot)iriipihgiø @tørritfi (font 

^ti gorfattir foriøaair) ifli maotti 6iilimmiØ veb 

ininbiltg iD9iriindfomf{/ min flolbi næn unbitfaøit 

tn bittif nibfat GommUffonø Ø^bømmirfi/ oiCbi Dttre 

in itu ttbitpbifig J^inbir for .^oviriitø Øp'^wtiU; 

^oorfor ^oDirtianorbntngirni oiflnof t^ififtgcn l^aoe 

labit ^attirni fcti <&øenbir i faa «g)infiinbi* aRm 

atbili^ t)Ube gorintngir om ^ooittitø Vfllaffilfi bCtbi 

*) 3t>f* ^ttHh @tampe9 ©amtinø. af (SvUc^tm^t, 

, 5 55» 6. I79«il85 00 6 95. @» 394'4i5/ b»or bct 
9ber(tgeirc oifel/ at £oobe^etnmeffen om ^pøfil »9 
tatibffofb batibe ^ en aRcrt?gbi fFabitigi Sofait« . 
jDenoe ubmcrrfebe @tat^manb par brrfor tirboiirig 
til at anfee bet gaotUig^rom blfTe £opbef(emmerfer 
Weoe opb(rt)eber og- btt bfco ooertabt til 3orb5cof*'- 
ten og JBetCirnbiugeii/ at fpreiie fig om itmbV^U 353 \ 

itmttltgt, 1^D{«^ efU( Sorfottmn« St'tjldft^ (Kg Sort 
ftritts itot llulte itnbe Sorbbrotttxir mm S<>^(ietfii 
Oiire (mftfget tit at opftge ben nu > it 2(at< SarfeU 
3(ff (im(iflen;oti in »09 3R4inb i tiøiH 2tlf«rCbe tnbf 
goac m gortnittd ^ ^t»on>f b (an i bet tteni^eCtge IbltDet 
féipltgt^t^ men fom &an6 aSebcontrabtnt ,ldien< fan 
op^Me/ faafnaec bet, efter 2i^ og aDmfte^nblg^eber, 
femmer meb bennet Sart)« $Ien fertil tommer enbnu 
ben t)ig(ide fBetragtmng, at en SAbegoaebdeter itU 
fan affiaffe J^overte, nben at foretage |ig anbre betp* 
beUge Sttbretntngrr/ fom f^an fiben enten olbeleå iffe 
eOer tf fe uben fit flørfle Sab tonbé gføre om« J^^\9 
(an/ til epemper, enten (ar fltU^ftg i>eb^ en k>M af 
4^t)ebsaarbiiorberne/ - tUn (an (ar opbpgget ei|^ 
STOeengbt J^ufe, (9lg fBebme« 9>ltg<arbeibe ffulbe 
■er^atte ^am bet op(oruebe^oberie'/ anfiaffet ftg ben 
!9t«ngbe Givatnrer og ØtebfEaber, fom ^an til @aar# 
ben^ 2>rift uben <i^m>erie bedøver , m« t>«/ (DorUbel 
fitttbk ^M ba benptte bef J^o«erte in natura, fem 
fdønberne nu fg{en fanbt for gobt at tilbpbe (am I 
Øtebet for ^ot)eiirpenge ? Z)en S^tbbrot, btr tnblob 
ffg paa at afflofe 4^ot>eriet^ funbe berfoi; alttb giøre 
Stegning paa^ ai f&ønberne om fort Stb m(be tDtnge 
(am til at nebfertte bet betingebe ^oDeriebeberlag D^b 
at tilbpbe (am et J^ODtrif / fom be tibfie, at (an tffr 
nn Dar tf!anb til at benptte« efutbe enb 3orbbrotten/ 
I bet Zilfftlbé at (an (avbe 6e(olbt (eleJj^oDebgaarben/ 
bfflittte (tg tU at gim aUt tit Oaarbeng iDrift^ben 354 . 

^éi^nit friifnf Stt^tttntndcr cm, (aa i>i{bi >ecaf ftt^i/ 
At l)an mskatu ubfige aUi W ^uu^mttttb^ f$m Ijfan 
(^ibttt l^at>be antaget* i&ette f ati Sotf^^ttei m bea >^^ 
iffe ^illié Gnami t)ttbtM^(in fvau^ at ogfaå ^tmii 
mctnb altib (urbt iiaDe.ett)lfttf!e» SReii^ foiitbeti ot 
batc er albeleS uben for io^m, faa t>Ub.e bet twrc bejt 
meeft uibrj^feube Urttfoerbtg^eb af IBerbtii/ <it S^rbø 
bromtt fittfbé t\>m%té txi at Uf)^tbi S^uuimttnh , \m 
man t>t(CaacCig(tt fatte ^om ub af 6tanb i\i at ^De 
^^\\t afv 2>ct er tstx^x^n^i (r^rf/ at Sotfatterett bbg# 
fom bet fi^tiei^ ttlb ^or ttiSet ^aoe Mit ifbt m^etCagti 
SoDf^rflag anoetlbc paa be afferebf tnbgaoeb« ^ot^trit* 
forenmgeri t^ i en faabatr JEUbagebirf ntng t»Ube bee 
toere et fhttfleiigt 6ptt meb Jiot>^ 9tet og (S^traclir« 
iDen meejl tUf^tielabenbe ®rttnb, fem (an attf«# 
«e< mob ben af mig otitagttt Soofortotfilhig/ inbefioCbet 
forrePen t tti fenere Xnorbntng^ nemftg i Sororbntn? 
geit af I5be 3mit 1793 $* lo^ ber ttbtrptteUgen (»iem» 
let ©obåeiel^nf 6ter til, af tiltommeiibe gfttflerø af vlU 
fttftebe ®aarbe at betinge ftg faabanne Xfgtfter , føm 
be meb bem (nnne foreneé om* 2>ette 2ot»biib fitnbe 
memCtg gioe ](nlebtttng til at ontage, at ^orbbrotteme 
ttie forben (oDbe benne Sri^eb, og at ben enbnu tifttn 
ttttommer bem, (oor ttbfllifming -fiar fitnbet ^eb. 
SBen^ forttben at gororbntngen i alt Salb gtør. bet 
ttart^ atJitin Øtettig^eb i be ftefte Xrtfftfbe fiu ftnbec 
.6teb« faa er pn Q^tning&maabe neppe ^eBer faa 
^ ganfk, rigtig« iDet nw nemlig bimottfe«/ at foran* føtff ffleftimttiflfi « ditten V fom SSobfoetfting af bm 
føl jle 2>eeC af forami 8ot)(lcb, htt iiibef)olbfr, at ingm 
|orM«t 5tfø«f^ mmU/paal»Wé ht g«jlece, b« tjqté 
i Bijibbflf« af 3ocWobbft, im, føteti^ JTnocbttilijeii« 
Befi^nbtgiørttfe, toare ttbjliftébe og of Sdflntte tU* 
MahU* X ttbtf pifm« 9tue' &ett«t ifl« uHjenbr, ot bi 
(h^Hctlllld^tiinp cg fra b<n PbtH øjclbenb« gotji^nitig 
ufotgetibf Sci(|(b$ tticn bet ^t bbf r Mot : ''bcKimob f{a( 
bft t)«re 5«bi«ctt«tt ttfocmnnt'o* f* v/* Bm atitf# 
ttiftifl* «ot)fo«tollmtta f4nJ>«rfot, «ft« cifttigf ©runb* 
7«ttiMig« for fammt«»riig ♦)/ neppe b«t Dorre ^nwii^ 
telffl* SSor Sotfaitit roiitw løDriflt, at bet Dar oat)n* 
Ifgt og retfcttbidt^ ot tnbfh«ii(e m npe S^i^^b^ Sot# 
wbttjnfiftt/ «ftc« l^an« aamittd/ ftloer* 2)«t toar. paa* 
'ftaaer Ian. itte ttrttf«rbigt, albitc« ar tUbaflelalbi ben 
fo« be ®obfer. ^ooi? ^orbbifotteti aBn«be> i fWebfør af 
4eii. bftiWliflfti 6at)bf faaet pn ^eU J)a<t ttbjliftrimfieii ' 
^niKnbU BfbHttinj etjlattrt; o« bet t>at ft!lert xtH^ 

tw^ett* at bitt forøgebt JCfgift, be« bUo lagt «l 8anb?^ 
gilbeii/ (efter ben gamU Sorbebog) itfe moatte owRige 
4 pQ* of ben paa ®obfeté UbiTifttiittg b<\»itlltgm 
ant)iiibt^ ea^pttat. Sotfattenn tager bet &rr raeget 
let meb m »e^frnmetft^ bcr vilbe øp64^t)i (ooltgeti 
tt^oert^ebeKettig^eber, og mutigett (nnbe (ave en øbi» 
- • • ' 

♦) 6ee min ^aanbbog owif ben ban|F< og nof ffe 800« r as« 

(aegsuibe IBrrfnin« fUt alkfUakt Øcfbfeim« 8o» M 
føcfie er bet inMpf^nbe, at Ut nu ^ii\t Uipt pHt9 
t>anfleCidt, for S^tbbtotteR/ At ^btgbtt ^tøurHfen Af 
U Sefollninsrr, fom $an (ar anoenbt paa ttjbfltftiiiit« 
sen, ttter fd^iøUt af btn ®abtg]ønlfe, l^ati atmfit^ i 
SRebl^oIb ttf Sotorbtitiidctt, (aobe 09)9)e6aareCj tbvilfm 
J^enfeenbc 9l8ftanef tab ba9 tiot maAtc« lomme i St^uibA« 
liott* Sen flore £)miItf(ninA, pengenet Skitbte fi^at 
txstet unbetfaftet^ DjCbe forøge be S^anfEeltd^ebefc, fpm 
{lige Uttberføgelfer oø {Beredmnget raaatte unebføif« 
2>e Setoflnmder og ^ortrftbeligbeber/ fom futgtc^me^ 
bf Sretter; et (ligt Eot^bub t)t(be fremfafbe, i SAriiti# 
belfe meb bet UfHfre og SSilfabrttge t ttbfaCbet^ t^ilU; 
t)oere en flet iBeKønning for ben 2^ocbbrot^ fom tiøMø. 
fulgt 8ot)gt9etenA £)pmuntrtttg tit At ub|Kfte fft Såm^ 
ber^obø Af gttireøtlab* Zt ^orbbrotten, ber i^AUbr 
benpttef Un dt$t, Søiforbntngen i At gfAlb fiarttgeB 
(fem(er (am om ben enb ea<rø DAr tmtlfjom^ bcrtMb 
^Attbe lAbt i ben ^n^f^tftning , ^an ettere lunbe ftAVft. 
fAAet^ mAAtte t>eC ei tomme i fBetr Agtning , bAv oSifi^ 
SorfAtterenf Ødtntng biet) f aa ^obt føm uben al Tb^i 
venbelfe. IDen, fom fenere J^ati liøl^t @obfet eKer bert 
Siort idan, ØoUnbe |>aa be 3ttbtoegter, bec, t SSobMb 
Af Sororbningen^ tunbt oppe^reø Af @obfet/ .mAOtto 
i ADe 2t(fetlbe beflA^ ben ZiUib, bAn bA^bt bAM#. 
ttAAr en fenere £ot» nebfAtte be retmoeøftge Snblomftejp^ 
Af ^®Dbfet y bobbett tUbe btin ftjøber «ioere at biflAgo, 
fAAfremt (au og l^AMSiNrmeiiib fCuibe^ «ib bfn af 8øi» fåmun forfflaadi et<)t>ibatioft/ Uttagui fom in mo« 
télft 9>frfon ogiulffda be, dfbcm oUmbe ^p^^ebiuirat 
3nbti»gt«t falbt ^otm tit iaft^ Itn^cr be v iioero({^gbe 
aUb^dRDilftiibid^l^bn tanbe b^ét i»l oorr^ at SablPfo« 
Øiebfiffd 1 belleøf Silfoilbe b(fti Ubet tUn InUt^ ffrbi 
bifc bog ilfe lilftbf fBDiibm, iHb Ctben af Øfat« 
HftH og akibie «ffmtli$t Xfgtfter* i|t bttaKje be fulbe 
førtibHMifte 7(f|éfltr« gieti, iø mm Sib«foi^olbitt« 
ofrmbe lubftttte ,S«cbtgob|teiiei SteibU^ }o^ mecf 
niidøeag moolte man Wrt før .m Som, ) ber bo| 
»tftigYti i tnange Sttfælbe bnøtteibi Oob^eiercn Hpi. 
iQOtlge 3ttbtoiyt> fo« 2ib<for|olbetie tf fe gatifit 
^obi krøllet (^atD«.j jDit tf tctebiti f nir fof S)to 
WiCfft, dt be ugttn^gr Cmflaeiibig^fir betage dom 
8ittig|eb lit at. benytte ben Stet^Sococbnkigeii >^at>b^ 
^itaiH; men t|i faabani £«t), fo^i Socfatteren anbtf 
falef/ Dilbe féf bef^anbtgt.^ecøbe 9obfet en Brel af 
pne 3nbtogtes <il Sab fnr Cteien og 9antMoecetv 
On toV/ ber tritfaarfigen Ntecøoér en Cier fim ttU 
'IttMffgeSnbteøgtet/ erog rog fbt {Tg feto merejøfber 
ferggenbe for Sienb^mmene^ Sérrb/ enb éaar ^9lebf«t# 
Cetfen grnnber ffg paa IBegiiien^becm^ notttrltge Søb* 
1^ en SilfaarUg^tl opo^ffer aitib %mt for anbre 
f ig'henbe Sn^øb/ og en faaban et atbeM uforubfeeø 
Ifgf/ inebt Af man' bog i m ^ié Srob tån forubberegnf 
tOA' — l^^ab ber tHrfér fcrnime IBetoligetfe ~ i bet 
imtnbft tfotr ftg at tunne fornbberegne ØegtoenMtr^ 
Ael idMttø» ^bfiHige anbre fBemarf ntnger, fom iou 
9ut« a:ib«Btif t, 8 »bo, ' 1 «. 8t ^58 

fAtferin^ S^?<^ ^unbf f^anlcjbig^ fat if a førbigMiw^ 
øg futi (iitott ii«t)xif keti Cipnbnlidl^H Qt femn^Ci' 
^ctmj^i Sct^n piiht iiiu fci fat burgaiNit^f* <^ 
^(Pllftt^ bff fftfc tbfCJfhibiftm d^Vi ftinbet SuHr 
farbf tt^fiftntttgøomf ø#niitø«fiit «a«««b« i»iicf b«tl«bf 
VfO tir ti([^8iii 8ocm«nft»J3;ib4tIa§a feivgfbf Xfgifiif« 
Det Dtlbe Mtt ubcn al Srunb^ {|i»i< gørfattemi 
lifucb mibe.]^aobi(iiiib» f!g Vnaløglm ^ fadboiHi« &n»e 
føm Sororbmiigfiii^ 4f iiobt 3«tw 1798 i>9 6le 2>tibrw 
1799^ Xfcl Oaanbi btctiang hi aenbefacr til ^ 
Mt^f ><ifli M ®obg» i^orpaa f^aii t»ar føtt, DOf rt 
g«bisibart Stibgieb t mcbfebU SRctttiifbcettfgi^fbet^ 
tom tngfti <eo futtbe frnrDosibli tit 8let Qn i^t^H^ 
jMfi tit i^fl<int ^«tttrii mt m iucibifH^ingf (^» 
iffe, i btmie filt S»l^nb, fgnc^c fig til at^tftti gttr# 
tftibt ttebDoifofTofeiif* ®fa»ti«td<itib«tg&9bm«Hf oSff 
ottfaa en nøbt>f nbig* Øtf trwbig|fbé{faiibling, og gou 
^igtelfftt tU at ^jøre J^t>etict biftemt, i>ae UgeUM 
nobptitbig foc biraf at tannt tn fanb Stetégitnftanb« 
Dit ft MiAin y>ift, at Ibittt Sotrt Ud DittHtg im 
wtti SpbOehrtii t\i Øfabt^ men mttimob viclit i^eif 
gjøienbt fot Mgftt 9)att«t^ aRtn^ af m ganfff anbm 
sRatttr t)Ube tn 2oo t)«tt, foni btto|^ ®obgdenn Sltt 
til at Utingt (Ig ^e 3tibt«gttlr af ]tt »ønbirgob«; fow 
tiwmo forbm f^a\>U f^imM bam. Xt 4>«. ^oifatttrts 
nøigttv ^am Vbfomit til atfalbe^eifr onei Smibaø 
gobftt fan btnntol) if fe lotnmé 1 fBetiaatnti^; tbi om 
man tnb »Il føU Sorfattuini J>an« fwgnf •pw* »59 

9iUir^femU®ob«lt««tif tU at tjipb«'3ii6t«§tn af btttt 
9tH, ^øm tU Oobéiimnl to meum, fom ^Hit 
iDrbflrtd ttte f an atigctllr '^)« Det tr iøtti^t afffrede 
Diifi/ at^ itiiar tiibod llilfttrttigl^ebeti ttlfiebft , at bn 
>ib Sat) >IM> fat en beøcftit Qrffiibff fdr tanbgtiCbta; 
faa t>Hbt %tnm, ttbcti bermeb at foiNnbe tip ligntnbe 
4Bf fltmniflf^ fét bet øbrfgc giefiff tii ^f at fbave/ tt«ft 
afbttf« ttnpftis^ 09 at ftlb tti {ot>,-b(r bt^rombftftt 
olt bede^ Mht t>e(te af itifgtt uflHer/ 9tpttf for SBor« 
/bffi. Od iø'^tøt foiibt (^ab< OHbre ttUilig^ebtr i gøfgt« 
gDftt Cm^ttnbtg^tb^ at 4>«btbdaarb«tat:tf^ i bt fentct 
Kibctv nt Met»nt btborbt b< mib nuflm famme €Wat 
fem fBøttbftdObfrt, og btc^Hi mtb fBanl^ftflfc (fom 
'O^bétttrtti cnbo^ tnaa ttlfbart-fo? pitflmA tIDtst), 
famt mtb ^onnnutifafgifttr/ mbiji^ofbfr 09 tn tife btg# 
tig Settrtifeligl^b imob (ligt 3tib|li|iiiftiiiisif *% ' ^ 

• , -* 

♦) @u iøm^t niin Siote ot)en Øibe aja* 

. *0 3 en ttotig ubfommen 9rod&ure i^aanaat^ htt bcO 
at ^ønberneø ttcctt>a^retiDe ^anmadt eene og dKtne 
bar ftfn (Briinb 1 be ubfutabt ^Hiaat, be maac 
tinberfalle fig for at faae 3ællt. ^en bet er t>ct' 
terfigt for Mt, at Sobøeierne« ØttSing i%lmin' 
bed'gbeb er ian^t fra at oære bebre enb ^nbei^ 
ned, og at blanbt biffe Serberne for bet ine^ bog 
. ne bebre farne mb ©eroeterne^ber itU af bereo 
Crebttorer tunne oente btn fPaanenbe Q3ebanb(tngf 
fdm enSæfioraffin^itttdbonb« (Det er fønberliat/ 
naor btin @f r ift$ gorfatttr anferr fin Vaaflanb for 
bocumenteret / forbi bati anfører et enfett 
nrfmetigt Jo^^ebreo f fom^ paa et $ob^, Ut boji 

\9i^ »6o _ , 

éiita«t« at ^a^ ^t^U(At i<mb%itib9n til xnltna^ 

at btt^ 6a t>itbc t^im itfoffl^itc^ l»9ff^ SoMi/i 
.3^13^1 ^ali^f iwtiat Zi^Kfie, :lt^:)Blpa5fit.fNI|€ 
fltoe |in efyUf aKm, fombeft at ^tiiiie :9iii)il^^ 
itHbf« aOf Dm^mn^it^t^, yttf ;t«rg> tttijt w^ W H ^ 
faa fK bet Uatt, at S^mf ctø lotAcØtmte, fffbt ^e 
funiif iMtfi i>g fra ^amiwtZtb Imtt t)f itt tini^ ntDtcafit^ 
.{H»øtiiiiab (anbdiclbin« UnUt 9% CÉtrrilfi n 0%^ <f»t 
Gagftia 9laittr» 'iium*o(|Cf af>«Mig af ^øtbMii 
fatflftaidf jØpMfb ^ bim fiTinib« ^»iMft ftt tie <)toi«r, 
tm 6eb«t eSes (lettiueéflidHb tttXffeetmtid^^idrØeyt«« 
4Hiii etømlfe Od bf ønt«t{B9JBbfr/ føttii>aitet^ 
IBontien; raeb fftre £)m|ieriibi«|ebir. S^iUettib* ^riHH 
man nem^e ^Un tmm onfit bcf far ulotiifit^^ at Mlf 
toge aofbre Selattiiglltber fir Sonbiittttt^ itrtr b» i 
S— 53— I tiMtite« 

^u Stat^raab SSanbt); I^Dbe Itmatht, at# tm 
tabas be om^anbtebe gamle Sotbebøget maiitce finbt^ 
l^eb 31iii(fittenif, faa nHbe be »betl St>tol^ tflfc bf 
Ntybelige Soranbriiiger^ fom meb ®aarb«»t og bert« 
SiRoeg fiben ere fe^egaaebi^ nu Dcrre temttiiltg ttefker« 

faaiibet fom Sfemi er nccDnf, f f d( ixere ubftaht 
til en ^iiudmanb^ 2>ee bele @frift t)lfer;beéitbfir# 
at aHe be £anbmanbend Sil^anb t)ebfommeni^^ 
f o»re *3u^>^«t»»tnfier og Sorbolb ete barn fremmebc 
i ett 9rab,> bi»orooer man maa forjbaufe^. q^Ianbt 
anbet er bet, bah {^rti^er om Stenbei^ce^net/ berpaa 
et ejrMpe(. «6i: _ ' ^ 

ffttilidc fil Wifcir at Uftmm^ SaiitsiiiNii. ^Ut 
fMcft «or gørfamrv Al htt hH ^^r iM^tt m f^ot 

nifgttt CftmHtiiii« (iiAf f«ttte i^fl j 00^; »aot ma« 
Hol fimfti fittte <4iil«t»»tjÉl Øtm ffv Cl (amiiKSoM 
tSfr #111 Ilt iNis^foc iilt CaitM/ (ok kel fis dH sføii^ 
iiff^ al kt^mt Cankittbtft fpf iftl^Di« ZøiiW 
i^«it#rii/. fom i SieiQiitfem lntf9tft$U9* fBH$n, *fu 
fim tf føl (litm iiaiflttic ^lai^øaiiB fra 1664 nu fM 
[Uli fyiM mk TimHum (tg t btigociftaaeiiki m ^ir 
Mfteif JDaia, ftoi g}«ct kiiiinHtigt^ al ^i^ifsil 
lilf 4>waKii|i am ktOOgi 3tiMf$m ^ mM$9^ 
foa tiike mom (att ^skl Dik at t»Øf ^omt kftaf« 
eitttkf kl tmikltrtik wn ol fmkt/ faa nilki ktt nijtp 
iiof ttMi'al aakni Sttligltkm til økil«ucnke ^løcilv 
fif» faafimt moa^ t flt t kifft gamU 9aaif# ffi4k# 
kffffmmf 8a«kgilkii» føf Oaaikmi tfut kiria sutMiM'^ 
ftnkej3nkrciiittigagSia«g# ku nof ot|Ka|l,t[i( i^oki 
nwgéi forfttStg fra Q^aaiPkm^Siikriiiitfig og $tff«g i 
1664/ |t>arkoa fflDSoKflatingiii af ki gomU tankgUknø 
f pédeo^ ofti f t kcii l9itilfom «g iMiid« 2)og, ^r« 8|Rrf« 
mtfr aiaal kfrfof r tkii Mn lutivDif i^oye ^ini Bogfr 
biayliikt til kirpoa ol kyggf tn w,iw , (om f ufkf 
ktftemmt £aiikgi|llitt foi Xoaki J&arttorn, ker (mflif 
borlftrfltO* fiRe« ^Dek &imkpk<r J!g fot kil Søpfli 
km 3ttk^<sikiag^ a|# faafriiM, eftir gotfaltirin« goci 
stkfcitiitag, eoDm aUirik^føillff m ®i#tij^i fir Sank« 
giUml etøni(ff/ fom li Mk CkiriiMfaiift Con for« wUt^, fM t^Ulf til Mre ttitt mal^ »t ti)Mttri»*i' 
Sttثre/ai ntit%U %m Vbgmd tit ^t fett rlmuMm 
>aalaatt fiøtrt tattbfiif bi ntlfM^ øg atfaM Mntto 
l^age, fom %t fiMH iitdMt^-(m>e iliiMffftv«eld(& 

»9« C^bdilbf foc h^m Zftibf ,4^(Ms(løtit itMgtt #1 
Itbet ttibt fi>Arf cUftif, Øaatbtitt trtfbt^^^to^lBib 
Ugl^ib, fuiibe iart« Sf«r ^(bt cti IfBiØtnai^tf^ fWt 
fttlb« M(t sitlbmb« fte >|t(f «aiibil, ^# ^ntfirn sitt 
gøcfdftffftt bn»t& fpf^«afr Wsiijffl iffir ^er ^tfi 
%\nH føf gt^ tote l^iøtff iittftterlig« 604 fibtl^ føni 
^11 STønte 4>oteføøi knt^aøé tidifrft« øtttralt, fM 
libit tøQ bm øatrifl« tNftiaftifk btraf fomii(Ui«IMl 
(f^mmie Ud«, >9 bit tiifttt|t miiibri, b« ^ IrMf^ 
99(b|t, i €torbile<|ib ^bfiiiiti fai| i»«ii t^l^mtt 
ulm ØCøTfilfi« Dii it.i^trjiHd I«ii§t, NlmMt9i£f 
f nb gørfatlirin >ifif iøur Pø^ i>ib fUdc leges ^geariiø^ 
at ubjibtii bl tl(ig|ibif t Cifnbpmøføcl^rfeittt^ føtoi 
,Sib ég pm^cetibis^tbif ^ imbit eøniniå eclMtilff/ 
IfOH ført mib (fg/ * , : f« 

/ ftmhnvi ^ar JførføHif m i CMtttninitit øf Niiai 
ItubiÉfødilfi »ticit IfdløøMø«: •^It *iltf «t milin;^ 
tffe føfbi ild wafn, øl afSanbøKbø |»ii^iili^i^,fhilb# 
mbfulti« iftir Søfbibøgm frø 1664$ jt^ itføøtoit 
Irtttbfitist Søb i ^nbHigt iNibe cømfni ttbfftBidf 3ørb» 
brotM attføi løørbt iPtitt foc gunilibeii mc bel tf# 
MfifiBt«. øt f n efHimnirtrt N bm Aøt^igt Vftift, 
bu maøctr tøgii. tf §«9fbøiibir, oonim^ffimiiimbø a63 , 

Qtt^téttnm, e^cr iiiiiiJ(i)cmiiitRS, fitt^é fet øi 
t»mmi til Qt 4tbr«be 'CSfaltfr fdr bmé giifebøtibm 
SBoaftc Mr t^'t 9gfaa, iiiial etaun, t^tb froftigi 
totbVØM^mifi«/ (^<»b€ flffm 9»|«boiibtii for ot 
iMiiiit m atfwRt iHifte ^øtf dMigf Xfsiftet/ tiaigC/ 
m^omntim hkao friiagft f^r b»n %9tfHt;ui\i, at 
tiin>ait Mttllttm uf Bottbtforbtn^" 

. reMi»ti^r, f»m yaoE bn f rai^ f*r«n tml)«aMtbf 
eSté^/tniremmir 9aif afternt> at ^ gamfe Sorbébøgfi"^ 
føalfblf : fom Siitgeat nu ^aai;^ iltf finitti tBet Iftør 
hnigtt fom SUvh fyn^9ftn ttn Mb {{•flebrebri 
IHftMf XnitbgUbe ftmbe iiflf«tM^ mtli ilt bniif 
tfl^»«ibfg m »p £•«« f M^lbtr btltt ffg nit fdofibt«^, 
ffttt felt jtg iffe> |)t)ørf»f ^»Kfiittmi^ fdn |iat)* fo« 
aSigft nKOb/ ^b;ffg I mi»8omii|atbog |fdr «tif<tf; 
t^ bff imr bte jo «rbflt4 ifh CyørginiaoC ota^ (t)or< 
libf« Øa^n vfbitiye eoi» futtbe orbtt^l* j^ti^f^gt mak 
ieg/ ^^bcn^iuibotitiyt 2ob øogaafr, (en^elb^ittig 
til bH føtj^tfi Znf9tU, og flal blot ftlfoif H 9ac 
flIiiJNifMiigtf ir > mtb ^mfint tit btt^ Sorfatimtt an* 
ttHNlft attgaHftibt Sotbbrøetcag DHgt, at tilfbiiro 
•futtinn 4f Øonitiorbiii«, j|>aii ^c bid »egm llcil 
i>,«t bi«ilt,8ori»ligtflfr iffe fnitbf fomnif 3orbb«otttil 
ttt »ogm eiabe, Mac taiibgflbfii b(it> bt^imt, tfitf 
^ob biti bor i gawfllil Sib. JbH n ingtnritiibe HU 
fétbH, <Ahin gamle toiibgHbt oberalt er forMtt/ faa 
otiBoiibni« Jtaar^ bcb at iMan gif titbdgi 1»trt{l^ ^ttt 1 »64 

tir«r ^9tf ^•Dirif ^ngt at litatt ^ tr but gamlf 8«»b»' 
gifbe tiof fftllent f^^ri$U fKwge CftMfr (^ai mM 
rnbog (oltl fT^ itøie mtib (dugt littgm Caiibgifbr; i bit 
man bar tå^tt ttfiafh étb th dM btftemt inbon ifiit 
bf m^ntutnht 9rtfif fat>9ch9^ebfta({tt9 føt bt fra goitf« 
tiiel Sib førbt^anltgt fRatntarprceØdttbnit '<')« » Cffit 
f orfactmtia ?oifIas, at forbefe btn gaalfl SaiibgiCbié 
SDtoIlttøb ifter Sønbf ^artf om/ tabe ^10 ZMfmM 
b(iii€^ (K mdittgf« ®aatb^ dig fttfi ben/ fém miiibfl 
taaité bet, t>t(bt htiu bi bpebet mtb ^)føgc€ {anbgitbe« 
9ttii bééubcn tf bftDift^ at%øftnm, ttibog mb^U 
iat)iifr iotbbmttrit^e Vfgiftitr faii utibi? béfwrCigi 
Sibcif bffoi ttb af Øtaiib tit nt fnart bem ttf igemtb 
fine etatM, fa enbog fan bauf etibt «fb at tnm 
biffi ftblle affeite^ b^rontber baveé faa mange ffrfai 
fiiign« Pgfaa fair b^n6 Ufffb og ptu {»itttébatbiiing 
9at)Hfamme Soige« ^Dab b,et angaaer, atCftateii; 
Mber {anbgifbeal (Rebfttftllfe/ tnnbt feafdlbe fhrflM 
til af frørtie Cfatternt af Satbbratterm eg becimaV 
føge bftn boa SÉffeten^ foa wlb« bitte gorjlaq oithtal 
^bSicTbe anttfgea af 9cf|bé«ftrne^ mm mppt be^mnti 
intenlBtateii eOir Serflnin iiU 2)et ullbe téUHm 
iånfli Vflire mob CSagtng ^Mw, at Otateli forfWat« ^ 
ter, fem gaae af Sotberne, Mie fiftlbe fttntie ^ofbefli 

*) ^jcm^ct ^txpaa fan feeø i nt)t jur; arj. r ' J 95»# »*5 

@taai^«» ititt^ ttHi^ ti>ft teif §i«ct ttbitts fo<( 6f<kit 
Hiii^ i^dlf^i Nwf Stniiiff t f un^e itt« , uten ganfle at 
f^diibft Staturen af Sov^lM nnUm S^^^^H H 
»øfitr iAm &i^uftant> fer Xf^MMft . |>ft^ie{Iiir 
imMøm^U^M^ oltfod tnaom funnt giørc, «<(iK« 
f fffttrm inM An.bie ^«i»lf at føritagf ttllois ^ f«^ 
fi|atlf|AC> ^t at f»^t>t(lne49davb«ii 09 tage tm ttnbcr 
idNiiiiilitatioii tii Gfoittriifi don ttefam^ imit b(tu 
iMHvift iM9ftt:9iifttlbt 'Mt M^lfttm Aongtltgt 
Aatfe til bfoévéftofitiig^ f^utun ot en f^abati fim« 
taii§iiin^H »H^t i^ote j^ii meig fteNCtge Subf^Mfi 
f du £^løcf#l«t>«fenet og eontrDgeti méb - f amm«i 
Giibttiiifai leg iwimtt m Vdøvbntiigy ber U9iSl^ 
fffUn af mtg antagne SSoiitig/ men \^n ttbfammit 
^tmt m iMia eiMnoKH^tt CSteb "^pH ftemfat Tamme« 
Zliil roc 9<|f otbiHngett om So^fCatCen af t^U Zj^ 
^«ta# Iwti V*5 MmmiKbM Xnbetl€tecett af goeøe« 
ioHk ^fir.tl <<i§f i Sanbfiatltn/ men tilfotf« *'focfaa« 
ribl Mfe anbfMebtf t>fb\Sciftebve't)it tx 
faftfai^V ^c fombftfttea oltfaa/ at %99*um 
Mb f tØebret^/ fon (»aétagt pg at nbiebe ben iDfel af 
^(fgjften, fom bet eØ(rg> ffitr jeoogtoningetr^.tUfom 
3orbbrotteiife(i> atb^rei men bette ee aabtnbav bet 
famme (om at forøge 2anbgtlbfn» iDet maayH m«r« 
M^ at gøcorbningen tHe, fom en fcrrbetegAÉtU 
I a1b e i f e, i n b r m m e r 3«rbbrolten 9{et tU at^ittnge fig (Hit iltoMff af 9«lfierin (f faH ^» i^ M 

%%%tmt(^%X StBatflfe pilte flnUe Itt ni-tt^t« 
tccrit&fti), mHiaittii foritb felter itmØ^tHK 
oitifdm^t SoDlig^c^ fdm siøtC/ ollfaa trlHia^ 
fe'fc in Almitibilts 9nttt^ftt<iiiii$/béc ^femdt fatiiMi* 
9aa fB Uitinibf Sfoade ^t 09 btl batrfN €««a<llfe 
fftbfe/ jf« Qr. i ØhfDftfn of i^sbt Xaa; ^794 ^ ^4^ 
atot 1800/ altfaa t tf 9>triobe, (røm;! ^K^S^tfanH; . 
n •oicbmrft ^m, ^i mgm for S}i>ttbm f^^rifvrirnieMt 
SRftittig Ittnbt gane idietmim; (fee |anf J3(f$iiii«Ml^/ 
4Btbe 277«d7g> anjfm bet f«v en afigf^i^t ftofl/ at 
§«1imit/ «tb CtMttnittøm^^ tunbt yoatiid« ffg Mi 
J^m fffet^ ft(bt{«l.itt)tbfom9f|ibt SBranbjirtniif \ |«fllft 
^ t^ar tn tnbtteet gotbøiflfeS |Kiti9 Vfgfft 

^ S^Ø fta( \^x ifft itfate^mls n*^ M/ ^^ <^1^>k 
«Mamf(ble Vf^nblitiBg #et)eb«miif^ ttjfinl^ btt 
€i|»9rgf!iiaa^ fow/flbiti 8atib^ug^D(bnitigfrelfM«t 
f^ nog(< Vur fTbm, teb tn ubfai fKrité^ bifdgbe t^ 
€^a9 I Øeoergelfe "f"), 9« i»cint ^r^iiflaii^ fo« tn f«a 
ngntt Øfrtb/ mfiilig; onr bit fulbe t^ttrt g'at>iiHgt, at 
tilf^f døbgitfiin itt fciffiøhiabtg^b om biÉiiS tBtli» 

'♦) a»aii feftcr mege^ itaar man tilTægcier tdnbbttul* 
boUntngdfelf abøt en bltnb JSerfjcerrigbeb fot ben^ 
unber 6pøra$maa( Dccrenbe Sotanbrinc) i )}ore Banb« 
boelooi. $c|l noff i^ate tnaitgé af i)e SDSfeblemmer, ^ 
' fwn b«»bc mecft 3nbjli)bc(fe pa^ øelffabet« gore* 
taøenbct, niere etter min&re tirbøief ige i\\ oX antage, 
«i famme funbe gitre pcr ^gerbvi^^otlig et ma^gttgt \ ^Diiitlg, iaaUM a% U tunbt fammenlorage cOer fof # 
bfU 48aarteiifé 3øvb«v tfter ®ol^t(fftiibttibe/ iat^ 
•Dfrfab« iBMttfi of biØe utibfr anbrt SUftiar mb |>aa 
(ivffiiØe* . Smtbltvttb maa kg he^UmmU, at bp.ab 
M^ i bfl S^i^tdaaiitb« b<tf bmttp^ om bit UcidtiAc i 
goffa^tftm* S«»foct«lfiiitis og bU ttrttfflirbige og 
VmobiK i bane eoi^forflog, ittt et itbAt Sttbflpbilfe 
IMta fttijn ttttbetføgtlfe« 2)itfom Slorbbrottene 9{e(tjfg» 
lib ^«#t Ittii Oøfibtrdob« t^ar løff t)«b 8ot^ bucbi 
gimH faftlebt« inbffraniftt; at ban itU (lube btttngi 
Sg obf« 6t#«mte 3nbtcrgtu af Øtgt ®ob«, faa^t>ac 
•bet vi^nøf i^bnH^bfUiiiftfigt^ u^ $n up icto, paa fenn 
^iafTtd 8«H#ntng/ fom bat>bt Vbgaiig tit at nbolbt 
@obfet unbcf btfiemte imifM^ UiWtaat, at ubtiibf 
ban« Snbtfligftr* €ilo ij( at feelgr Sønbfrgaarbene, 
^bt ^ørbbrottfftie ttnbir b"'n Sttlitgf (ff maafer iffe 
U%iUm^au Stits ba bi bicDib ftt tiUidfyib tK# pai^^ 
fawiirlEiaff# IBiHffmng. at nb^lbt bin farbi Seerø 
4ih for (Stittboimni/ (t)oroMr bi itU battbrDrtni 0{il> 
tnb.biti biraf d^t 0ppi6«ri t>t|fi SnbtcigCer« fRaas M 
bictmob ontagta, ^ Sorbbtattm adiribt 1 1 bmttigit 
fif at bttttigf ffg faabotiiiff 2(fgtftn af Øonbirgaatbitif/ 
l^oiom ^an mib^orøicni fan forini^^ faa ir bir langt 

* 9umf($b. fflien man oar bog tff e (færfere inés 
tagen for benne 3Rening/ enb at maih faatibt tu 
fnbred eenftemmig, titfienbte enSorfateer/ ber f^u 
ft>arcbe Unmoh\attt, iprlfen/ forbi ben oar ben 
bebU r«fonneree^ . ' *6S 

1 \ 

imn^reSt(«nMid6«b tHb at ftita^ t^m og bimb ttlt ' 
lige ben, bn øiTffer Sorben tiji. Srug^ for benSorm 
meb $fnf9|d tit ©pbfel^ £)t>fclabc(re, ^oorttl bc (ibtU 
fca beøftf €itbfr tre banbtie« 2>eRite SHroøfnrag er 
bft ttbfit Zintål 09/ To« ^ai b^agt SorfdUereti til at 
ttbbrei^e ft^ ODer Soe|leafgifc<rnei$ SBeffemfnelfe« • Sel 
er tmt6Utttb (angtfra, 'at jeg ml paafiaae^ at en^oev 
JBetttnfeligb^b i^tt ben ombanbUbt friere Stoablg^ ' 
ot^er Bøttbergobfet bortfalber^ forbi RHm maa focf*flf 
l^tn Sorfdttetené SRening« SSet t>ebblit)ec ieg , ^om 
forben % at ftnbe bet ^^ifi fanbf^^nttgt, at |iin friere 
gtaabtgbeb otøcr Bønbergo^fet mlbe funne føre til tt 
trafcfulbere ^g mere inbbringenbe 2(^erbr)tg enb M, bit 
unber Sælfdnbrctningei^ (aber ftg wnte^ itgeTom ben 
og t>t(be jbane SSeien tit £)pba^t)eifen af ^ooertet , fom 
Sorbbrotten, naar f^an ei t^ar bunben tit Stisfleinbret« 
tiiiigeii/ nof Dilbe fttibe ftit Stegning t>eb at git)» @lt|i 
|»aa«. 9)?eii- $or(|[nbriagené Snbfl^l^elfe paa ben, nier; 
txercnbe Bonbefianl>é Betbefinbenbe anfeer )eg bog for 
tDit)tfom; og ieg gientager^ at bet vilbe være at fjøbt 
Ptn SitDairt i (Rotionalinbtargieit, fom jforonbritigtii 
fiKiaer, for bpct/ boil ben Putbe focttornge en f)i>r JDhI 
af ben n«rboerenbe Bonbeflanb fra be UbfTgter^ fom 
ben SK^beube 3nb^etntng ^ioer ben* 3øt>rigt funbe 
^røerfarinii fuibtomment afgiøre, enten bet fmile«^ ^ 
BiOebe/ 9logU git>e om ben Silf}anb/ fom t>tlbt o))9aaf> 
naar bine i5aanb jfaa Bønbecgobfet^ Bebanbling bte«e 
løfie^ etter ^t frygtelige fbiUebe, 3(nbre fremftiUe afben 
focanbiebf SiRgene«£)rbem^arøoifl9tea(itfi« eiiKbt 
<n faa bpblJnbgribenbt Soifaiil>ring^ forføgé^^ maatiie 
btt berfor, faatebe« fom ieg alt forben ()or pttret^ ^ee 
meb ben fførfieSSarfombr^* og ieg maa ttt^aae^ at feg 
nu baabe meb4)^nfptt;til be mange @temmer/ ^r bat>e 
opløftet ftg impb goranbringen, og formebetfi be ugun« 
ftigeSibefér^tbr finbir Betænfeligbeberne ftmtt ^nb 
b^ngang« ' \ ^ / Sanftiff S;iHftnft ■' ^ 

«fl Seputetet i )et Aoltediøc Saitlté fianttHtt. Ottenbe S3tnD, ahtiet ^efte» :SM^< « M»ti 1824. 
2rpft og fpttagt af Xtibtea« 6tHeiin/ jS^é.*/^«//^/?/^ ' / 3 n t> M I^ &• / - ' ®fbc^ 

(StiminaliUift ^itttatuu 

Oortfettelfe of ben i jur; iribff, 3^5* a^, af(>rub(e 
betømthenbe HnmilUWt of neues 2(ccIjiD bf« 

^ (Srtmindlred^t«, dcrauégeøeben Don ^letnrc^rob^ . 
^onopaf itnb SRUtermatet/ 4t(r SBonb/ tiUtde« 

, mcb »nmclbflfe af (amme 6&:if« 5te ®inb. 

3ff Ubøioercn .♦♦'...*... 1. 

Gnbt^u noøle S^emorrFnfnøer dngaaenbc SCrolovf ifig 
09 gegtfffafeéløfterg «et«Dicfmnø efter »pre 
€ot)e* 2(f Ubg[it>eten ,. 4 4 ♦ ♦ ♦ « * 57* _ 

Ub)>aid af 2>omnM?.^ affaøte »eb ben Æonøeltgc 
£anbg<Oderret, famt ^of< oø etabésøirt i 
£}øben|)abn> meb fummarlff 3nb|^p(b 09 2(ns 
, marfnJn^eir* 3tf ttbgt »e?eii . .. • • ♦ 90* 

(Sn enøf iff SletélArbj aJleninø om egen »eJjenbelfe. 

3Cf Ubøioeten .\ /..♦.. 4 ♦ 191V 

Cm ben iuribiffelBeftemmerfe af^CffinbiøJeb. (Sn 
efrbclfe fra ^v, étatitaah eg Siomebicu^/ 
©r. ©c(Mibi« til ttbøioeren) • ... /• »05.. gorn))€t Unbevfføelfe otjet tielle itl^^onttatMa-. 
ren Cd 5)rcctjTcii l^en^ørenbi ®}enffanbe* 2(f 
ttbdt))et.eii * ♦ • 4 • ^i8. 

<St 6pf r^dmoal om Sienbetxirenet; meb S9irfoareIfe 

of UbøiDeren . « * « « 040. X (^»ttfcemff* af i«tt i M ©Mjfrift 3 15. 
' '' 2 S^. afbtUDte be^D^mmcnDe anmeft)<nt 
V' af murt 2It(^it) De« ^xim\mii^\:i^J 

;, -^ paf unp SJiUtermaiw, 4tf §5anb^ tint* 
...gémeb SdtmtlOeife af famme €iEnftd 

4te aSanW 4te« 6fftrf. 

XXII. ttfber bafiSevHltni; bef'$oCi}ii 
éur jSttm.inalittfti}* . Son {^fcrti {Keéte/* 
ftttidiirbtb So( )tt Øoburg (6« 485>536V 
fortfat og fitttCfC iSterSatib iftf^6t&< 
\ unbir 9^^« I (©• i84»»d9)» 

<<^«nhir "Xfbonblind flitCUv (Vg tU tn før«9Adetibf# 
fom SottattevcQ. ^ac («t)rrf t f TCtd^b^té 3lrie Øtnb/ og 
ttoorøm [eg i iur. SiMfCrtft i f8« 0. 400*408 ^at 
Tfixia mtn; 2i»ijhr* ^orfaHfrcn (av b^r føge at «ifi# 
Sttit Sib<1ltifti s Sbl. o ^Z V . al' niwi / for af gifii^^ywitf^r «fi Urilemt^ei^ftroctif^ 
^»ocDeb famme tiøiagttgeti fa^ ffjtliic^ Uci^u9xm»\tf 
mt, liuii ^olbe <fl9^ tU btn ^dfoflab t)tb f^mm«/ at 
M tt ttmibbHbart mrtetibe;' og'^HDbanbtnibe, J09, 
ifølge beraf^ ^aa ben ciieSibe, ub^rttlfe btfé SR^n« 
bid^tb i^^^Ui Z>«U af 6taUforniaaUt, forfåatfibC 
etaten/j^fft^e| «r4imtbbielbaf t {^anbbtkbf ^ men^ paa 
ben anben éibe^ berfra afro»bre.2(C€/ 1^\>ab ber ^erer 
tU >eti^ba^mett)be ^pnbrgbeb« S^ tr'éec i»t«ecljb i 
ipii S^ebaounelff aetlEiat)e^,b^9)^ri^ at bet^^Socfatte? 
tqif . Segreb er a(Veieé't)i(!aar|ige« at HJfoeffta 
fiStømmer *eaer ttøiagtlgm^bcgrænbfer ^^^^^^ SiitU 
fimbeb; fahrrtfé font bft JJafffr % fit *e '^ibttt veb^« 
rtstté IBeatttfH o'fl'«e(l^'lfe«forraer, H xii btr'itgeraa 
/ibet tiitbk ffcénArlilaei en tift«9 og iie»TOI«iii««|rd^ 
brganifatton of btn offnicUge ^ef}|ttelfie ^rb t>(1^ Jttdd<^ 
bet df barn op]!tdebe Segreb tU ®runbf 3eg ^ar i 
,€5«rbeU«b«b v\f9,:at9oXittftjr. eftef bette SBegr«b^ 
Dilbe tomipe til at omfatte ben bf le Statdbeffprelfe paa 
^u|li't«t)flefenet nær, ja at bet enbog Dilbe tomipe tit 
at tdje Deel i SDTeget af bet/ bet tmalt er |enfa9t 
tittber 4"Pitien» ' ©et er og t>iiil, at be érunbe^ pad 
(fmié '^o'tfatteren fotf afler etb»ect bønynenbe ^otitii^- 
Jtte^ boCt^9røt)^ og at be i fioerbeleébeb itU poffe (tg 
|)«^a ^en ^Siftgenef jDrbjm, (om fitrbet ^ ©te1> I nqrt J«« 
bienetanb; geg ^^ax ber^o« benyttet ben^f • ?ejHgb,eb 
tit ttt gientage, jSjioab Jeft jlett ^ange bar bem«rfet oi» 
bet ttMtttrtige^ ber er I at wBe optøfe en ÆeU af ben. y •ffmtlist ØeØycelfe, fom tftnj^ODbitt'IMr biuititC ^^ 
mfb >l^<nfpii fil ftfiwrt SBocgftfamlitt^^^ forfEi«ai^i 
Xort), efter 3ib, €Meb 09 £)ni^iitig^cl>t^ i et tnlUfr ^ 
SegHb«; 8fb «c gfeiintmgaal bm '^outii ommtdlø 
fMictf %^(kvMi9i% >of ISftfaWveiry tiieif^^e mine 4St«t , 
meéctninger aben Xoibt^niistfi'bffYtflftr-fø;.^ ;. -1; 

Sorfaturcn a/^aer ^er ub^fra bet I ben >ft(bre 
2[f^attb(tiid ubDttUbe Sruttbbtgreb 0^ t)ebb(tt)ei: be^ 
$orbdng^ at ^olttiet og Suf^ij^n maat f{aae ga'nflé 
fe(9ff.ttnMge t)(b ®tben qf ^irionbem * /.^on fe^et 
berbo^ at gobtgj^^f ^ i)^or (ibet benne @e(t)floenbtg^eb 
opnoaeé t)eb ben SocfEjeJ^ fem be npne écimtnalifjei. 
(^oDeopfnUet meUem, egentlige Sot^r9,belfér 09 ^olitieX ' 
fotfeelfer^ og fom noglf npere gope, ^jonbt wbef 
meget fotfiietlige noermere SBé jlertmel'fery l^aoe optoget 
i^an gjennempaaec -ber^o'd^ ben SfrjPFieV, fom i faa 
i|)enffenbe ffnbe« ahtoget t code pénetl, i ben jBJieja. 
cigffe^ preudftfle 0^ baterfle 2ot)gtt)ning» \ i^qfeg foi;«' 
l^en ^ax, ubbrebt^ mig otjer benne ®jenjlanb#'^ ffaj jea^ 
t({e ubfottigen tnbUbe mtg paa«. at gjennemgaae Sor«. 
fatterené 6cttt( ot)er be næt)nte,So^e; t ^enfembe tU. 

\\yi\Uvi jeg er a(be(e^ enig meb bam i <^( f^^^^^f^^ W 
SRaabe/ ()borpa.a be ^aw affonbret j^orbcpbétfer og 
9olitieforfee(Iec fra binpnben/ffjottbt ieg i beV^nfdtf. 
lunte ^aoe ^Reget at bemoecfe t^eb ^an« étttitr 

3 £iS)iretnøf{emmelfe vm% btt af forfatteren aftf 
tagne |>f inctj) n bH albete^ Uf e metr l^enf^n tit 9)<n«t ^ ljfl|t::fra J^inant^* "2>en l^(e SKafft of flrafbart 
^ti^Undtc^ ffoa^ (tittit bf tnbedoltf .groDe 6g umib« 
tettmre iBmb.. paa SiitfØflnM^ti •Ste lun paa tn 
ftefcet30^ im^MlAi 'SRÉttbe attfttVr fanlti«; ^øtfe botU 

btfi.lfieint biife t« SRpnbig^ebic fig fra ^tnaribfn« at 
bVn enf't)tcfec' negativt Deb at bmSeibé So(f(t« 
ÉVlltf/ b(ri onben bertmob paa bin pofttioii. 
IDci og'grf^fc inbf fc(ti^e Sjertiingem . 9>oUtut 
flat fege at fovtfb'mmf £)Dtt(rttbetfer af e(^t>ert €!(ag$, 
»in ^af intet at befUBe web at unbetføg^ og (frofe 
lioettrotbetrtcne^ tU ^tyHfen af bt forbtrøtte SUffec be 
thb ^tn^øre'i bettt ^Kmfalbct btrimob atbeteC ti( 
3nfitttm* £nitie SortHiaing ligget og til ®cunb foc 
^Cnt nptre SoW, btc nf jenbt bet for bet egetitHge eOec 
dhmni^tåiipé'^olUM Gag, at forébpgge SorbcpbeU 
fer; ftiønSt.be tiflftge antage et bømmenbe 9o(ttte/ bec 
bog er en Utingt ^itnt ^otttieté fatibe og egentlige 
JDtemeeb flat bét if fe opnaae i)eb Sot^e og Straffe« 
truefler, ber flulb t>tr(e faa ben Stbeftnbebeé SSillte^ 
»enDeb Snbgrtben f fetoe ®ierningen , naar'fammt 
xiéb Socterebelfer far t)ttfl ffg at txtrt foreflaaenbe edet 
ilda^eie enbog er begpnbt« 2>et flat iffe t)irfe jplp(||0« 
logi^ oeb at afflPrortfe (am fra loDØrtbigeSorétagenber^ 
tnen jpl^pf!^ Deb at gjøre (am biffe umuligt, uagtet 
fym^ onbt SBiaie maattf ocert not faa ItDenbe« ^aat 
9oU<ift befatter fJg mob aSrreftt føritdgQegorlbrpbfifer^ f«tt ir btt, fof åt ftfrtipsst le fim SBmb iåitRHi* 
øtUntn, fom fuhni t>ftn o< bifrMli- «f dn/bif 
ftidong ^ar oabcAbocet fltt øtibt fi>iiU« ,^titf^«ni 9o^ 
lUict itu tfat at {»atfjtnbe noget ei(ig9 Søt^obtrfcé« 
Mfe/faaUNø et 09 ben foritobtQ« ttiiherfø9ctfe,.f(^m 
SR<rn^)>kur at ant>irt fommt, b<t^ Søifen ganfft fircaitf 
mb* iCnb tttf btn Unbtrfødfife/ om ber ttrMtgm 
finbfc en SoDooutrotbelfe @teb/ ^etir* tit ^oiittef« 
fBuffftcb^, bd bft> naat benne Unbecføgetfe dnjiiatd« 
ifte loeirøcc ev ,Za(e om ot fotbi^bce ettere forefomme« 
2>en OmfloenbigM/ Qt 6rtmittQlbommecett ttle 
urtib 9ta% tan^a^té tHffebe/ fan Uh ooere en tU^iorb 
leltg @rjttnb tt(, at |)oItttet ffnlbi anfiiae ben fore(ø< 
btge Unbecføgelfet Set ee Ungt mere ot>emn^|lem^ 
anenbe meb Zingenø !Ratttf og nub tliibttjføgéifeni efg« 
iige og reUige (Sang/ at 6tebeté (Si\>t(bomnlee i 
flige Zilfoetbe Iræbec i Øctmina(bommecenO 6teb/ enb 
ot benneg Sunctioner foreløbtgen f nlbe oDertabcå fpt^ 
Iktet« 9}aar bette begpn^er ttnberf^lfeti / fan bet 
itu feite, at famme/ t)eb fine foreløbige :€ifitbf/ ofle M 
bringe ben egentlige iOommer i Sort)iNtn9er , fom bet 

, ffben i)iC bUDe Danfteligt at bpløfe^ etZiTftttbe, (om 
fornemmetigeii ba (et fan tnbtrcebe, berfom .^otttiet 
$ar anfeet en Jg^anbiing foc PrafBar, fom SriminaU 
bommeren f?ben finber albeleg ligegplbig , dloget^ fom. 
lef fan ^enbe ub Unterføgelfe . af Solfeo|>(9b. %f 
^iuilbommeren fan, man berimob langt fiflrere r>mtf, 

- At iorinerne t^itte blitii nøiagtigen i«^ttagne# enb af yølititl; fom; tmul Hl taltJfanlUn, Mffttgm aftU ~ 
gir fra ttm StWf ti'' 

''Ct itf hf tt^tigllc 9>tttictir, ^votiyolitieM 09 
CErimtnofjuØttiftié Strf fpindeh øfte fomme i fBtrereIft, ~ 
og dDor hir ihfliglii bpftaae hc- ftabtUgli« @«tl{ft9iief, 
tt Xrrelt paa be tfnhMbir, her tre btfunhiif fipthfg« t 
Soooocf trerheffer elUr miétettOtt for faabaimf « 9o<tttn 
Ian, Itgffaa t>c( fom Sriminaljufftitttti^ terre beceetigtt 
M al ^tftt nt YAabant Siibiothuum ; men bere^ 8t#C 
^erti( beroer pHa alMié forffieaige SUmetitee« . $oli« 
(^ l^aagrtber og l^efter f ^rbryberen blot for at fort« 
Comme tipe Onertrébelfer af bet 3tibtoib, ^er faafebe« 
|ar (agt ffn $arltgbeb for t>a^fn, Suftttitnd ^eti^ 
flgt meb ben f^imroe ^^ranltaUmng er berimob, oC 
be|i 9>A(igje(l|eitbtiefe.jiai ittibbrage |Tg Unbetføaeffe« , 
og øtraffem 2)et er urigtigt, naat manmta^n, at 
^olitUt,- Deb at b<ft« en f^rbrpber/ fon ^ov til Øie* 
weeb/ at ooeilebert ^am i Suffttten« Romber* Dtt 
"l^or/ fom bntieerfet, en felbfternbig/ i bet^ eget Soefen 
j^iemfet Slet til at btfte ^am. ^ Set fan berfor og 
ubeofvftn Xrreftaeion^ret, bt»ot ingen STorbrpbelfe «r 
f oregaoft, naar f titi' SR n I i g (f e b e n af et ret^riblgt 
foretagen^ fi<a bef 3nbt«ibe fiitbe, bet l^fte«, Ht . 
olabenb^aret ffg« J^erpao^ beroer fObbubene om^ t 3IU 
fttlbe af 2)rab eUer betpbefigeeegemgbeflabfgelfer, naar 
ben egentlige Qferhinglmanb itfe ftrap fan ubftnbeé, 
(amt't£)piebgtUferIbe, at $ef(e attt XiiMbet^^renbe; 
fom paa nogen Slaabe ere mi^teenfflige. 3tt#ttien eé ifff ^ffbtfé it( ot ORfflirf , fattnWi bet minilfle itn 
lobfictioe epi(lfti(9 af tn J^otht^tlU «r Mmn Hoc* 
2>etcr'Urfoc ttrtdtigt, nodmødU til^re SoDt tcCjfnbe/ 
Sttcnpobiitnger foc tiltlfaHelfgc til ol l^imUm ittfiUUt 
4(il(»olibt(fr^ itbm at corpné delicti fr bragt { bit 
iSK^tm^ %9t yhlitUt ir birimob ttt t)irff Ug J|>atiblitig 
ilte nøbDinbtg* . S^fiUn, at o,t>irtrcebe &n»nt/ ir 
not., for at ritfenbiggieri btn ^(rriffbifattng , fem 
itbg'aaet fra fammi« Sor 9oliit<t er bet og en ganfle 
ligigpilbig £)mfitetibtgM^ om tirø 9<^agielbenbi (an 
førmobeé at t^iSt lagt Stugtin iBer ^((e : i^i bet f}åt 
Sntet at giøri mib at bn^trfe (ang Kffftafelfe^ bet 
flot (ttn far^tnbri tii^é^S^br^beifer« 9aa eot>oi>irtrce« 
betfeng CStørreife (ømmft bet ^eUer t((e on, itaar ber 
ifmti om eti ^rrejiation fra 9)olittetg Citb^ D^\ån 
bm ringefli Socfeelfe fan biemle 9)o(tltiarre({ / naar ' 
beo ir Øtnnb tii at fragte 8N»e af Snblmbet^" 

"IfDil føling bet, at benne 9>o(itietg Xrreftotionlret 
let tttnbe ubotbe ftg i bet ttenbelige« £et titfraoeg, ot 
yolittetg 3R9nbtgbeb (an b(it>e meget farfig for ben 
borgerlige SnfKbf men berfor (an'bog bet'ilti for(a» 
fhO^ fem er grunbet i @ageng !Satnr^ $^(itietg/ 
SJtrffom^eb bor beguben b^Oer ilte \>eere ganfk regeOo^i* 
ifiiit bor b<^^t et bire(ti iHer tnbirecte^ men tilflraHe« - 
ligrBeoiig for bet |»aagfe{benbe 3nbtotbg farttge Qinø 
bilag«. tl^eOer iffe bor bet benptti ftg af ](rre(I, faa« 
liengi ber giocg anbte^btrlfommeSiSibler til at for filtre ^ 
H mo& 3tibtoibet» Sttmbeleg bor fltg Vrrejl^^naar ^^ bm tt fmOAlit ui in-hiiMtt^fO^itUftMUø ifU 
Df birace louidHf; ftib tit Grimtntftrmm Cliin fattet i 
Siiiiffoiii^^fl. Den 9dogj<Kbiiibt ofttbercé ba fUStt« 
ftitUtt, fom titt bltbcr bm Vuctorifet^ j^børunbirf 6a« 
ftin6 btbftf Sorfetfl«(fe ^øm* Set er l^eti^b liie^Ci . 
btgt^ om Sotiftrpbelfen er fulbenbl eSer bloe førføgt eiir 
bedl^tibt/ iiaor bee^htii er lommet f^obibt/ at bt« 
9)aagielbeiibe fan bflt»e Siftiflonb for eittoffelobenø 
IBttffomdcb. SRinbfit fan 9>oHtiet Dtbblibe åt l^olbe c« 
' 9t<ron (feftet, fom famme (ar paagrebeli ben fD^u 
bet)tMnitt9> .at (an (ar (abt ben ^enffdt^ at begaot 
enSotbybeffe/ naar ^erfoiven feln forlanger ae bfiba 
a{Ie)>eret t 3u|iitien> ij^anber* 9)o(itiet bUbe ber«eb 
lomme i en aabenbar Stobpselfe meb bet^ fom er b9t$ 
fib^ i&ieméeb, ben offe^ittige Stt(erj(ebéØpret(o{belfi$ 
t(i beter umtøfienbeligt, at ben )>f9((o(ogi|Ie Zt>ans, 
ber ubøvei af SrtminatjnØtlien, er Jangt btrfrommert, 
enb ben Motte {»(pftfte Serefommrlfe^ (bbrtil 9oUttet 
imdft inbflrernfe ffg* 9laar ben f^Aagrebne forø er* 
«ap[eotret itl ^upifien/ (iaber benne aUne at ofgiøro^ 
om }(rreiien (lal Deboare^ eøer ben <|^eftebe^ mob eVet 
»ben eif(ci;(eb« etiSelfe, foette« paa fri gobl t(i/ 
»aar ben, efter ®agen4 fRatnr, bpbere tnbgritienbe 
3uf|ifd itu finberc nogen 9at9 for ben ofeneitge Øil« 
ler(eb t (anO fø^tabelfe, faa maa og 9>otitiet fee roll« 
gen HL éooene (at»e og iø^rigt t bere^ iBffiepimeffef 
angaaenbe be Betin$elfer; (borunber ben ZilCalte^ fan 
nnber ^agen ferttel pAa fri Sob« tUbeeW (agt |)oitlie« ^(qfyit li( ®tVLik\, WéumvA, traat kit førtjpfoé at 
fødfabe iDni mø^b ^ifbt^ibd etiBelfe> hit fof^m te 
feWii MffH for ligmnbeSfittyMft/ cITn of^t« 
fftf btftee farltte SNtttcUcr fB^ub )^aa ben offetitHai^ 
fidOfl^ib ftmtif bcf^f^tf^/V ^ , 

t "J^ot 9lodf n of 9)oliti(f n l^tfiee U^t fotrotbilfl 
4m6 férs2)a^efv (agtr fBiWe i\i at U^acit in Soibrp^ 
'Mfkv nftti ot nogen fntbfort tOet i criminAliØill Sor# 
^nb fotføgt goibiybelfe ^^v fnnbetSub^ ba n bte 
Donfleltgirf ot be^mnif /- l^t>oc Idmge Xtceftin flat 
fovtfereceO^ {'ir ^btø ingen ombenlfbgfC^ enb at 
Xrrtlien moo Deboare/' fao Itn^e (tin loDfiribige {^en* ' 
ffgt (an .antogte ot nebooré« 9Ren Xtioenbelfen af 
trenné 81ne( (an i bet gione Silfertbe Deere meget ttiDf* 
fom* l>e( maa Jftosbt anbet tageo^enfpn til banf 
Sor(4»b i Vrteftem aStfer i^on ber Segn t|( Srden«, 
Mfr og Vnger, t^beti At ber er Srttnb ti( at antago 
ffoffftOeKfe, faa biteer i X(mtnbe(i|beb ^TrreM at 
oy^Me/ (t)Ofi boj feerbelei Sort^olb (unne gføre Sor« 
iinbrtng, for Gpempef^ itbmiØ £et{tnbtgbtbil gorbtnbel^ 
fer meb foilige 9etfo}|iør, fom enbnu ete 4^00 fri Søb« 
^ftmbfUf bitøer Krre^n at op^orøe/ naar/, enten t^b 
IJMitietø JBfr(fømH eiter S^ingenef natntfige Øang^ 
bf Øjenfahbie og gor^otb/ fom bat^be fritMaIbt bW 
tUUbiibe ||[orbrpbelfe/ «Oer be fDtiMer og Stebfaber/ 
øeb «$ifft|) af ^{£N b^ ffnlbe ubforeø, ert bortfterå 
nébe^ eOe« ban IS^ar tabt ben p^flfle Jtraft til tit it^føtt 
fin ottbt .l^enpfgt«. éigeiebeø bør (fan f(øtti^^aa.|cft to' . 

9^, fiddf ^(^n tM ({iKe ttiKfi9«Uø €ttt(t(el*før> «t 
^<in itu t)if n^fett btn tUflgtele Jgttii^Ulif, (Sn 
faabair Citff r(|(d tn^iå (untie ttfiiø i 3>tngf eOtr CieiiP 
tommi/ uddtf t Strofffti i tUførørrtltitfclbr ttft i»ii|f 
inblfranh fiø tt( SoBmufit^ noat bet ftiit taib GMtt« 
fynftdN^ ton ^niagfS, ot 2<i6cl of bf c gtoni 9>diil 
«Ub« ««rt l^fn cmpftnbtdsec^ in^ ben Gtraf/ ^6nii^ 
®jttninøtii er triiet« Smiblertib Ian Ssrtrpbi^nt^ 
*etmttli$ bemrfe, at ingen faaban ØHfet^eb (att att» 
feeø foc ttMlreef Mid , og ba mod nii^tt t((r fertcrnfe 
9o(itiett, at bet ^Mtt^ btn ^Mgjflbenbf I Sang««* 
flab, faattttigf til bet tømmer tit ? be» CMcbévftØntng^ 
<lt'Sor|c9be(feti iffe'mere er at ^frpgte af f^am*** 

'^JDm IDomftotetie ofte f tOagtt' Set tit yaa Si^ittlb 
af et »fttlbilttnbigt SBeoiiø/ at asi«et)be'en »btrotbctitp 
' Ifg'Øfraf^ beroet paa ben S^vefbrnmefféøret^ fom enf 
Ian ifffdrgget 9olJ(tet« ^ Caa Itbet flige 9traffe fiinne 
tetforrbfggf^reg/fom egentlige estcilffe , • faa libtt tøm 
ber tbioM om tereø Sffiabetfg^d)^ fom €liKritt§lb 
»iblee mob'ben rHiicibfge J^cnpfgt, ben 2(nHagebe 
|iar (agt for Z>agtii. ^aa lige fllld<|be labeog^bt 
8or>øIblreglee/ fom togcø mob cit farttg gocbr^bei;^ 
feer f)ar.ti%(laaee fFn 9tifaf, fem naar be tefaae t 
fltmtdel at dolbf (am i Slirtuirtng, ffg forfiaie fom 
^ottUeforant^aUntnger^ men bet er meget ^rtgtigl ^v, 
give :2)om^nir Stynbig^eb rtit at ^ehbe i|Kia« ^ge 
^^t^^t^tgif^ ^ %tmib bf let tibfettte bem for at 
telh^lbcø førlBfttaarlig^lb^ birti ^cif^i 9tftfitn\nt, ; . ■ I j ^ ■ ^ , , ' 

hft tan (riffi Sttilitictt. fim CMb, fem ^dr tmH \ 
føre om bl faalalbtt oni^rbtiilfige Qftiafi fdbMifem 
og omSovltybm^Setetition.fflir ttbftarMteciottrilbé 
•gohffe odei boHfa(b<t nftat maiiTettcttgtn l^atybe ffieUitr 
mtami 9oIilt<t« og SitØittnK 9tel(tg(feb^ (Doroib t)ert 
l^(f eiraffef^lTfm OB etfåffiiuftité oiCbf |at>» faaet 
ta fl<|ttf[Mtthtit Céltttlf*/ .^ 

"Sor at iøDcidC ogfoa $oli(ifn fddoibt mitligt ^ 
Idti (eflym ^9 mob Qibreibrifir fot S$Uf a(^rli9(^eb i9ib 
Sritgin af f aabanne Citter^e béregf f r^ tom ^t Snbttibi 
f«n99^9< Øibarttig/maa man tiOfffMt tm ^iftebe 
,8t«t tU al Itf^æn ^ for bm VttcCoritit; fom^bi« 
^hlitktmhtimanbø btr (av fagre flig Sor(olb6rtgt(; 
tr ttiiberorbnee. SRcgft tutotfomt n bet btumob^ om 
' trit 4»(ft^c ogfaa fan ^cttt Ufø\$t tH tit føge Suf U . 
tint« 8ef>9<trtfe t be Si^tfttlbt, (t)or^J^tftllfm tfff 
gtnnber (?g t^^^a m \>foftltg fforbr^befff , min bfot |iaa 
bln^inffge^ 9>olttiif ^arfttnbet @conb ttl ae tiaoeggt 
be\i J^eftebi. Øbitbt (an ba vctu befoUt til at 
(inbnibi ffg tU 3uftiH#n, og binne til ar irrøve b» 
frnfnf 9)o(itiffor(olbtef gftr, faa t)i(b« 9>ofj«iit tabi fin 
C5i(b|iørnblg(ibr og 3u|titien inbblanbe f!g i 9)in« 
flatibe/ bl« vare bin frimmt bi< Sm (irØEonbt $øtu 
ft\t6n om Soflitim, fom et Slaga SStSemmagt mil^ 
fimSollit 09 9legtirtng»n^#r frimfommit «ib bt forrtgt 
fRfgdrittffO jDrgaiiifation* Dm ir t pg fitty ganfit 
liODini^^fHmminbi mrb Zingmiø fanbe SSatftn og 
Sf^flltten« f iintommtHgi 6(aractiii^ fo^abif fom mib flWtm^tffititijniie før itif tidligt coti^(i«e DtgAi 
Iti^e i ei(itditP9rtlftJti 2>ni siør Sufiitifii <U m 
Xrt df fout^eroin 2(ttctotitet^ fi>m friet) op(iøkt ovic best 
%At^ SR^gt i etafeø^ ojg i bm flbfle 2(n«lpfe« gjort 
li( 2>oiimif€ nuSfm bmtii« og iSølfct SRfti, itagtet 
Sttfttt^ og 9)o(ttti bér flaae coocMnirelf i>f1> ^en af 
llinanbctt/ og l^txr forføKgt fttie JEdismeb paa f?ii ^aabe 
i»g ttbni Sitbblanbing af b<n anbtti , f ao (on : bet bog 
Htf midlBiatgeg^ nadr Sot>ene ttl^e ben ^eftebe Zb« 
Øftng lit at .anbttnae Beftxerin^eir for 2)omffo{etm 
{Be( uilbe^ tfter be l^er otifagne Øcunbregrer, be 2if« 
feeibe, \ji^tx\ ^oltttel futtbe øao«. for Dibt^ 6(ioe Janftt 
fieibnere^ enb efter ben |tbti( brugelige prlnctf f øg 
4fara(teertø(e Stcmgo^nggmaabe« Stntblertib griber 
bog $olitietg ^et tit at |»e^e foa b|^bt inb t bejt bor* 
retlige 2ttø^, ot Xtt maa ant)enbe^^ fc^ jot foreb^g^ 
muligt SRi^greb« politiet «Ub< og berveb u^bgaat 
fiBtgtanfe for Stlfaarlta^eb* SSen flig fBefoorring^ 
mad ttte anbrtngeø for 2)om|totene, føcenb Cagen 
føtØ er ^aaet giennem allt 9olitie»3nfiantfer, og ^^ 
maa ben nKri betragte« fom en perfonlig Xnfe oott 
t»ebtotnmi[ttbé |>oritif>Sntbeb«niattb for en XfDigefff fta 
beil orbontligegremgaiiggaiaabe/ 4nb fom en ree« 
9rot)etfe af be trufoe ^otiMeftraniiaitttitiger* ^iin 
embctbgmanb bitoer ba ot ^re meb ^'^ql^ iian fror ot 
fremføre tit Stétfoerbiggioretfe for f!nSrei9gang^maabf^ 
ogf«rif> naar bet teer film, jog bet ^a Dtftr flft, at 
89ilgreb Dg SitfaqiUglfeber ert il^^aaeb«/ ntaa 3«fti« (i^ Ottti Utiiiivt til flt op^ttDi t< ttrttfne ^offføU^ . 
cfgler eSn moberere btffe faoUb<d/N fom £)tnfor9(ti f»é 
Un offentddf 9{o(fg(|ebi, fcA ^oMtiet)«fen(t« 
etanbi^ttnct/ titøebtn Sufitttm maa f^tmt^ti , 
t^odte ffg for^ tft( at bebømttif 9>o(itU f$ Socl^olb^rcgKer 
c^er pnir tfitte ®runbf<stmng«r^ ttiett 9^n Up, bee 
dietbe fbc 9)q(i(tet« Sifffom^cb« 2)(t maa> WattK 
onbit/ (tmactid/ at Bebømmnftn af j^eti .l^efrebé« 
SaifOd^fjb Uft flanfir bttoer i^aa fammf ^Itmenle^ fetii 
be^ ^oorpaa 3u|ittten b^qgn fin S>om otti ben fubjea 
lite etrtifj^ar^b« 6tjp (^«or at StlredttfCfe bohfab * 
ber^ fan ^n ^aaflitlbenbe Mu ({baltftcerettirat Ut9t • 
i 9>olUii^w|i;' 

**a»ai^ liUtit at forbr« af ^oKtiH^ ^i bet csfaa 
fiol foifø|9e b«tti, ber ere iln^igtt af ben lixu% %^m 
3tt#ttien ^ar ^olbt bem^ og at bet Øa( mebt)iffc til 
at 0)>fam(e be IBevifer/ fom 3|i|tttien fan U1)eth for 
ai owrføte ^m, forit er unbrr bniil SKltaU* ^»at^ / ^ 
bel føtjl« ai^gaaér , faa Ion, bet-ille nægte«, at g)ort* 
tiet bor forfølge ben ttnbvigté; men b^tte maa bo^ 
firunbe ftg pao bety Jom er g)rijtictpet for 9)oHtlet« 
eirtfombeb, nemlig cit fotebpgge npe Sorbrpbelfer af 
bet fOfclige SnbtiMb« 7(t mlbt)trfe til ^an« 3f ffirikffelfe 
kalbtW «fe gWiHftt ©ag; ©et t)ebeomroer berfo^ 
leOer tf fe fHoUtiet, at famu {Bet^ifer mob ben 3(nfla« ^ 
gebn Setmaabet oi^føgebeBeoifer/fom bet felo . 
bt|øt)fr> fér ^t befiemme bet«;8orJ|o(b«regrer mob 
betSnbiiiib^ ber fi^negf amme fariigt«^ mm, ai Itt ffitiftt arbttbt Sufthien t ^aanbm, er fftSerbriitt, 
bcc Uøt (iftr ^e fcebttdnttcii ttrigtts« Sortfiiaittscr om 
|>oli(t<ti gor(^oCb fil Sttftttien ^XiMt fot ^ti Zttéør« 
ctlft«' 6€ fil ^rfon ingang (ommen jtinbtc^ttilitiftié 
8ebaiiblUi9^ faa etlfommer bet famme alen«, at opføge 
be SBet^tfer/ f«m bee be(^øt)er, for at retfcrtb^gføre fitji 
gor^olbéregleirog at opntae ftne diemeeb; Un ofent 
er 09 tøanb til ^X ^anbte meb fornøbent £h>etUi( 09 
SegelmMfiø^eb. 2>og cre 9>olttiefSnibeb^mftttb>^ i 
Jtraft af ben almtnbeltge ttttberfaatttge 
^ligt^ forftttiibne at mebbeU 3a#itten/ i^'^^h be 
m9iOXX% erfare tU Øpfp^ning om en ^g^aoef gorbrpp 
belfe, men i^ibere m(k^ xaOiVi tKe 9r<e((e politiet! 9)tfg« 
ter og Retttgl^eber. Set bøf tngeni^nbe felb befatte 
^g m'^ at afføre Stbner^ Ube f!g foretceége Soen* 
menter TO, f,f/' . ^ 

"Btatjibt be SBfbler^ fom baabe ^fufittien og 9)os 
Uttet fdnne benptte> ^øre ^^lArimbfagelfer. {Dleti 
øgfaa ^er maa »pptitiet blot titte for f!t eget j&iemeeb, 
at fertte fig i Stanb tU ^ bebømme et 3nbtt)tb€ %uxm> 
ugbeb, fbr berefur at tage paffenbe Soc^olb6regUr mob 
fdmmf/ faim at bortfjerne SRIbUtne og Ble^flaberne 
til en paatorntt S^^brpbeffe; 2)et bør berbo^, fbr at 
tiffab« fIg et faabont Gfribt, baDe Itgefaa 3)teget fot 
Pg^ fom 3ttf}itienvbebøt)er. ^o^^ llbet fom SnfUtim 
paa Spffe og gromme bør inbtretnge ffg i eti^anb# 
^no, for bet mitligen at ftnbe f)}et)ifer mob^n j(ii* 
ttaget^ faa Ui^t bør Vattet fCribe til J^lføgelfe^ - 16 ' 

^rt^idf ^enfT^ter, Wx^ $uit^ man giei^nemføgU**' 

4f^ bøc 4lti^ !K>eer€ tn^flccetitebe ii( bet/ ber ublfMf« 
mat afiieøbebeti bcfrpglibi S^^rt« iSeir/ font H<ff 
4f .9>oUtiH/ føi;. bMfo« iflf iibt eibi;e« enb bt>ab ber e? 
.wniU«{l9*(iåKf9<^99bliit (M bm tirftSHbrSelri^tire«;: 
^n jbøf faalebf« J^^De e«i(jafttb . til at o«tge ffn J9i« 
JKafctdcIf«, forfaai»tbt.bettf Ian flu, uUn ot gi^t 
ba99 S(iligb«bJlK Unbl»tgeire4 og d^an maa «ctte bt«<tti» 
gft tU ot Unptu ftt Scbt^«^ix eftir Øtb^^g^ tiaar t^ 
tfU ^otbentr btrt)(b &)raaif(lgc6« iDirlmob fatt SUU 
giMm t>are beffitt i\l, tnek ben J^ift^iU, famm« 
ant>inber xfons ®lv<if ,\ at fotbtnbe faabanne iiMUt^ 
Spm (unnt 'gitif Sft|ebin^ 3ab bem bittørtgf affhceN 
twbt ^raftt** 

'^SJhb ^enf#n til at opiøSH IScjgiriH af tn aVi« 
tébt btgaaet Socbjri^bUff, ir ogfaa ^^lUitt« {Bit(ftceb# 
^•fintUgfji focøifaig fra Suftiticiii« politiet b^r at 
(^i^tibf imob aSe ®Ug^ ff abeKge Segioinbebt r p% btflTt« 
Søigei^v iPljt bor berfoc ftge at flufh'bfn S^b # fom 
e»Ørattb|iifiii!|ai[^afi(agt^ (arge før beni (Sottr^ (oqi 
ec f aoift i ii^B^lmaM; tntii ligneiibf digter »ilbu 
^ yaaliggf .;bft#: o.m ®iimilig^iimnbiiMKe t)ibtd» eOfi 
om enbog U^^MfiB, Mi^!^ .^ for^arfa^'C «'b nogtn SRttf/ 
diuinittg* Z)i(itfio;bi(f b<t3u|}ltieng6ag, at tUlimbt 
1)111 iBefla(^cbe-XSvftatningi,b<>^ Jpcbri^berm^ Ifi^ilUt 
^og itfe egratliyti (i^rti tU.fttof SctmiaaCjtt^itim^ i6 "XOe H ^iMlwunhé ttttbcrfegilfir 4ngaae 9o« 

gorfFfH meatm ^t M^^^ Od ^et Idoeri 9>^litiK aRi(» 
(cnnc ^orfiFief fUk'v man at foilinb« < nit gel tttlaré/ 
Øfgffbfr, fom ofte |fa«e (ib(t i,il en fotkeerDeffg UMIi^ 
»effe af bet (øiecc WHif^ SSirftlreM eg ^é tm 
Qtiten 6tbe xforatilebiget Xtager oDtr 9>ottH«t* f)et 
IMere og Idtett ^Ittie ere egentltgeii bUt forfCiiinge f 
j^eogropl^tft .^enfeenbe« 2)et føiffe (or H 
wece iibfif afc ®ebeet; ^oort bet (an «lrfe/ men i(fe tm 
ttltetifto #ørrf Xteb^ af Bereltigelfer« Segge cte 
fj9t>rtgt bunbne til fanrnit Sor|o(Nireg(er* 2>et er 
fttbeleø falft, tioair matt troet, dt bet Mm ^offlie 
gaaer ub paaat ffftre bel Xf minbeUgt tmøb' 6tatifort 
brpbelfer, bet ladere bf rfmeb' mob 9tit>alfor(ri^be(fer* 
Ch aiibeti Cog er bet^ at ^ilint fan txtte { Befibt 
belff af tréfttgere aitibler tit at arbelbe tmob ben føt^f 
melbte (Slaffe af Sorbt ^belfer ; men berfor ére be bog 
ilte M fat>etf'9>oIitte ttt)fb(on|roe'nb^«' ' Sye inbt^ortéå 
BtthigHfer for al fBtrtfom^b ^o^f^ftfffte eibe moa 
åg tKf tf bf famme« /€kia ftbei féi^ MHiatKtt ^Httr, 
faa ®rttnb af bfti |DI«ligl^e> eder Oanblpiiljg^eb/ af 
en ^orbrpbetfe er begdået af el Shbitfib/ er berelHgel 
til at (lotbe ^am fangen, faa llbft féin fanraie b«r 
tifflebe ftg ^ungfagilfer nben tiI|}MeReri9e ®rttnbe, 
faa Itbet b«r bet l^øUU 9oltt1e/ i fhx fBirten mob S ild I IT om bet retfTttbtd« CtHbelag* SReb ^^cnfptt 
tit 3nbii>ibfitit« 3(fl[tt>ectiig (il Gttminalittfiitifn mafltt 
og bf fammf ateglft giefbi for bft Metev forø for bet 
Ifif^itt Dolilie« €(tt{be i Gager ongaaeube ^tat$fcu 
brpbelfer en otierorbentfig 2>omP4^( gjøre^ foinøbeti/ 
faa bHt>er M ben bøiefie SSagt felt>, men itU 9>oih|et, 
fom fLai .anorbnf en fqoban^ og bennt bltoer bog en 
»irfeCig 2>om9o(, ber er bunben tii be for Ketépleien 
anorbntbf S^rmen*' . 

2)et er inMpfenbe^ At ben inbffgtlfttlbe og meget 
agtebe forfatter^ »eb at forfelgt ft|i engang antagne 
Grttnbfore^itting om @rcenbfen meOem 3ttfiitien og. 
|)oltttet/ er (ommen til 8IefuUater> ber pM ben ent 
€ibe Difbe betitle en forbotr^elig^ambeb og Xfmagt i. 
^oltlifbjeflpreCfen/ og bog paa ben anben Cftbe »ilbe 
giøre ben jpberft farttg for ben borgerlige gctbeb* Set 
Gtbfif bar f^an (e(t> føR og føgt at forebygge »eb nogfo 
SRobifIcdtioner ^ m,en biffe funne paa ingen fRaabf 
beftaae meb be QirunWorefliUinger, b^ocfra ^n er 
gaaet ub^ ja tilbeelg e/e be enbog t umtbbelbor 9Robø 
figelfe meb anbre af f^am opØiacbe tætninger, £)t(i 
enfeUe J|>o»ebpnncter IS^ar ()an berbog ublobt f?g faa t n 
^øijl ttbefkmt di »atUnbe WiaaUf 

Slaar ^an ncrgter $oH(ietg Competence til at 

aniltSe ben foretøbtgr ttnberføgelfe om en SBiggierning, 

fan er Ut^ en Seere, ber i b9l ®rab foafter ben S^it« 

lerbeb/ fom ^tatgborgerlie fFnØe er9»ert>e »eb 3ttj|i« 

Sut, Sibéffrirt, s BH* 2^. (B i8 tUttf 09 fP^lxthti fctmttt aStrffoml^tb^ Itgcfønt j^an 
09 bert)ib iubDiUif ffø i poafatbenbi Sneonrfqt^inffe^ 
t)it Un itu fetle, ar 9>oItciec, untn bi SBiØrffbitfer, 
fvm bet l^ax, at ant)enbe |>aa (Tt fori'b^^sgc gDibvpbetfco 
ibelt9ett itifa 4at)e getligbeb (t( at gj^re Srfacmsirr^ 
fpro, t SMftflbe af/ at ^QtbtpMft DirMtgcn beflaael, 
DiUe Dctre tjenlige til at ODetbettfe Sotbtj^hnm, Dg a( 
9>o(itiet t>t( t>ære tfianb ttl at fotjlfttfe be jDi^Kpéiiinger 
^et aUeeibe forub ^ar i ^ænbt/ iiaar bet i bet famm« 
jdieblit bd bet ubøDtr ben bet eiettbommeUge aRyn« 
btøb'b, tr btfoiet tit at anjiiUe bf t)tbere Unberføgelfer^ 
^Dortil Seiligbeben ba fcembpbec ftg* SKan fertie/ til 
Srtmpøt/ at politiet ^at faaet ^tiTtibflab om et Xnf «g^ 
fem et gjort tit at forarbetbe falffe ^enge« <Sfter 
gprfottereit etbet^ naac bet ^oc tiCØrettfeltge Stitn^r 
tit at antage/ at et faobant Soretagenbe er t SScett« 
beføiet til at unberfege bet ^uvl^, (»«oci V|»paratecne 
foreftnbe«, bemørgttge fTg biffe^ paagdbe be 9)ecfo* 
ner^ fom bet, forraebeC|l Zyeetagtigbeb i {ligt forbrp# 
berfi Iforetagfnbe, maa anfee farlige, -eaafremt bet 
titt ftroj; og nmibbelbatt/ efterat bet b^r j»t»eira|Iet bt 
^aogielbt^b^/ tan aP)éxt alle be$etfone(, femfttuné 
gitie iDptp^ning i Gagen, t)(l bet neppe fette, at bet 
titt^eiebringec be Silftaaetfer eOec anbre 93eoiftc, fom 
bebøoed for at oottbeotfe be Gfptbtge. SDIen, naar 
man meb ^otf atteren nergter politiet Øtet tit atanjiiBt 
HaaHan Unberføgelfe, faa gaacr Ut Ut beleilige SMebiif 
bort^ og be $aagie(benbe faae Sib til at famle ffg og *9 

ffnbe pad tXbfltxiitt, iabcti im cbni)»€((ti(i ibfmmtt 
fait bitndcø ttl^ebe« & aattøaasftit 9oiUU bat bc^# 
iiben i Wipinbtltg^tb ben 6ebfli Setttg^eb til at (jmbe 
U ^J>etroAtc og SocNb/ foiii^ t)eb eti crtminH ttnbfrs 
(øaelfT/ t)iart)ørrc af SSigtigb^b* SBfl tunbe Dotitfet 
mebbefe beti otbttiaire XJottimec be fammi befietibtt 
^ata, btr funnt t)ettebe twb Uiibec{)99ff|itt« SReh vttt. 
bf tine SRebbelHff/ naar blu enbeg tt %mfft aaUn^tu 
tig og ufotbebotben (bef (unbe (et tanM ^CaKfager tir, 
«t ben tffr aRtb vilbe b(h>e bet) faaer 2>ommeren bog 
tf fe tet ben (eoenbe lig omHttnbeiigigoreftt/Kng om aOe 
be^fDtomenter^ ber berDéb funne tomme i SeCragtninii^ 
|t)Otar$o(t(tet alt Dar t SSeflbbelfe^ og bet er aabenbaet^ 
Qt aU maa faae en langfommere og minbct enecgtjl 
Sang/ enb bet bitbe fa^e, bt)i9 folttftt fe(t>^ (uhbt 
anØrSe be focnøbne Unberføge(fer. Set maa enbnn 
bemffrfe^, at bec efter ben afSotf« forubfatte ^Smgeneé 
ibcben ftuKe porre færfliU Grimmalretter ^ bannebe 
for et flott* 2>ij}dfr. 2>ette< 9teMemmer (nnbe ollfatt 
aøerebe af ben drunb intet nøiagtigt Malt og ptrfon* 
ligt Øefjenbtflab t>ente< at ^at^e tit ^e(e Ciffrtftet, o} 
iaaattt faone ben jEJetligbeb tit at fjenbe 3ttri9bt€tioneni 
(Beboere, foni er(oert>el peb Øtfiprelfen af politiet, 
€{t>tltuflitien og be mange anbt^e Sorretninéer, fom, f 
et Øyftcm, ber tffe (otgger bet an paa fiiin Sfolatton, 
ere focbunbne i een 9)erfon* (Spiiminalbommeren tiit 
(fOttr itfe alttb fnart nol funne tomme ttlfloebe ^r it 
anftiUt en ttnberfegetfe« Jbmnt fEutbe ba , ifter 8or» /' fallmtif iau, førf(ø(td 'Ui^nhH af &UUa (StotlU 
tornmer/- fom bog maaffce .ift« til f)au fj^iiberUd S^tu 
big^eb tat ot)tage ttnberføgctfcéfi^t^øm, og ^(!b€ii 
maattf ^ati igien afgtoe Sagen ci( it SSibUm af 6ri» 
mtn$Icftteti, naar .et faobatit fom ti(|Iftbe« ^ Xt bute 
Di(be betag« Unbetføgelfftt ben fornøbtte Stofl^eb og 
Cnicgie, og Ube tit mangfolbige 3oct){nmgei/ falber i 
jGDinene. SSen, Serfattecend £ffce fpnel og ai xntu 
^Qlbe en fRobgaelfe. politiet fon enb itfe foretage 
be 6btbt/ foni/ efter benne^ ^oie tnbenfor betl fOitttø 
frebA/ ttben at tnbfohtle fDpl^Mngn, I^DiKe ^n, baabt 
for at funne ^anhU meb Stfter^eb og for i ftn Zib at 
funnc retfertbiggiøré ftn $remganglmaabe, be^ti>er at 
gibe en t>il Sorm. ^or bet mege moae be Pi^lplntn« 
ser, 9>oUttet lægger ^/tH ®runb for pn egen Sicf fom« 
^eb, Uggf enten i ben paagiclbenbe 9>erfon« egenZU« 
(toaelfe etter i 2(nbrel Ubfagn. 6fa( 9)olittet »Urette 
noget,, maa bet U^e blot oerre befotet M at mobtage 
flige Sorf toringer, naor 9logen af egen 2)rtt)t mebbeler 
bet famme $ mm bet maa og babe Set til at (albe 
9trfonfrneTor ffg og t>eb ^enftgt<m«^ftge epørglmaat 
bringe Sottlartngerne ub af bem; eUerø nilbe betpberfi 
fielbent fomme i SBeftbbelfe af aUt be jDflpAninger, 
fom bet bog bebøt>er, for at (unne ant^enbe be Sorf# 
lomme^elmibUr,. b^ori, efter Sorfatter^n, bitg egent« 
("tge og enefie aSirtfom^^eb befiaaer« ^en te ttnberfø« 
gelfer> fom politiet moa anfitSe i biint iEdiemeeb, Dille 
og berre tjenlige tt( at føre Øibifet mob ben $aagieW* SI éer« Wtaafln mon t}i( ffge;, M^olitiM ttitbetføgfU 
feérie tør fia^bfe; naar bet n (ommct faat)ibty At be« 
tr funbet tn tU^cttfMtd .^imitiiel for ht of ftfmme 
lagnc Sbrl^olbfrejUr. SRen man maa ba ith %Ummt, 
df 9)olieiet, naar iøt)rtdr ber« Shtrombeb flal bctxf ge 
fTg tnbcnfot btn tff Sorfattereti Itgtiebe' ®r«nbfe^ b^ 
l^ar to9tttietn ae afgtørt/ mmlig førø/øm bcr ir 
4>itmmel for a^ lage 9>^HHtforbo(b«res(ir tmob tt Stf 
bit)tb, 08 bfntUKP om ter inr maatfe t><»re Qrenb tit at 
taae enbittt t>^tre og ot)erttt)e btl i Su^itftti^ ^oeh^ 
ber* 2>mt{e ffb^e fBeflutntiig/ fom bog itfiribtgm 
tUfommer fammi^ fan bet paa tnfien fSlaabf tage^ 
uben (it anfiiac be ttnberføgelfer^ f om ere fornøbne for 
øt afgjore, omPber er {(telltg ®vunb til <^t tiSergse ben 
f)aagtelbenbe en flforbrpbeife« 9t:aar man frafienber 
bet ølet (U at anfiiffe benne Unberfegelfe^ faa er bet 
ot nøbe bet tit at U^M$ bet for farligt anfete 3nbt# 
Dib vnber belå Se^anbUns ^ »agtet ber meget muligt 
fitnbe D«re®rttnb (il ot ot)erlct>ere famme til Sttf^Uten^ 
2>et fan og meget let f^nnht, €t be Unberføgelfer^ fom 
(e^øDeø/ for at tage affebe forefommenbe gorl^olb^res^ 
ler^ føm et forbri^berfi foreta^nbe fan foranlebige, 
Oaae i en faaban nabllilletig gorbinbelfe meb Un,berfø< 
gelfen om en aBerebe begaaet fDtiégierning^ at ^olttiet^ 
naar bet ffnib^ afbotbe frg fra jbenne, ogfaa maalte 
afi^olbe f!g frø ^m^ 8or at bltt>e l»eb bet ot)en anførtt 
^jtrempel^ faa maa politiet / iiat^r bet (yar oi^baget et \ 22 _ •: ' ■ 

ViiteS fU «e férfttrbig^ fdifb f^itigf/ fot sntnliigtt 
og fulbfittttMgm ot tagf aOle tit bu£)ffncHgf^.8etrM# 
Sttfé foKnvbtie {^ciibolb^rfgftt, unbirrittr f^ om, b^r« 
tnbt falfl« 9m^ ofiEiube ere focfaibtgtbf'/ b^ot Øf# 
lolbtthidftRt ffnb€f / om al( uogrf og ba ^mt mange 
tvf faett i Omlobs tt( ^Of m bf en ttbgtotie / bt>oc bif^, 
foeubcti bc ffror atibo(bfe f)(rfoti«r^ maate< bart hnU 
agtige i S^orbrpbelfm, mh mig^e dnbcl, be/umtbbtb 
boit tiUigt titttif til at bit>trf< b<r €!fy(bigfg Vfffiofi 
filfff 3 bf ti VaaØanb^ at^oKtttt ittt maa bffaitt 
ffg tf^ib forbf^bftfff^ Uttbfrføgflff/ fnb ittf fbr fad 
»tbt fom bi^9t>ff tU at a^iøcf/ om gorbiybtlff ec 
bfgaaHf er bfi altfaa tti ffor inbDoftfd SRobflgelfe« 
Sifbf maiittoiirlgt Ifm4)f ^aa^atibfn bfrbfti> at ^oltV 
ftft bfg olbtig maoHf gaat irihm i ttnblrfegf(f«ii^ fnb 
Ut Uf^tmt9, for at bffffmmt t>g mfttrbiggiorf bciif 
fgtif Sorbotb^fglfr/ bf 11/ b^orveb bet ot»frgtt>fr bm 
yaagiftbfnbf 9)firfon tit Sttftttuti, bfttttibfr inbbffatto^ 
fqa fitler man t>if}iiof megft minbrf ^ la Juan |ar 
eiibog forfadtiibt albftfi fiUft^^ ot btt fgttittigf flformaal 
fbr |>oliitf ti ttttbfr^gffff tr optiaatt, naar tttibfrfv« 
gttfcit f r tommtt M biiti ^mtu SmtbUrtib Dilbf bet 
bog »flWf meget urigtigt, om bet oeb i^ bfeo fotbubt 
9olit{ef^ at tage SToget mtb i fTtt ttnbfrffgftff/ bft gtf 
itbfnfoe bita @r«iibff • ^oKtiet fan of|e i Sorbinbefft 
meb bf JDpli^itiiiger, fom bet i fornorønte ^ettfeenbt 
bebøtwr^ frbolbf atibtf iD|>l9lninger, fom ju9 itfo 
bectit oart nomatMgetigfn foinebne , men ^om bog ««b ffMinl (nb^ttøt $daf]fiii6tife t^tdt t>«ért ftf SSi^tig« 
vifttb; i»g foruben at^lUiet, DebntiAt tnobtagc biffe 
£lflp6iitiia(r^ fan fpare baab« bm orbinotce Stet øg 
^ 9>(i:fonie/ font fNiR« ofgtoe £)p(|l^nttidcrtie; for tn 
2>in UtfKigl^eb/ famt f^emfCpnbi 9ag,fiié burttdm 
SUfitbebiitidcK^/ it l^t og.mttligt,, <rt bin^ C^plp^xim« 
)$ev atbiM Ditte .^aae , tabte, naac betVut> fotbubt« at 
^mobta9e famnie paa b^n Xtb, Gagiii bebatibteé af 
^QlitUU 2)et t^Ube og Mtoe meget oanfieUgt, at 
itrfttfe (^im^bfen mrOem be Unberføgelfer, bec blet^e 
9oHttet tUfiebtr^ og bem, fem ftafbe ligge ubfnfot 
fee^g ajicletrebg/ faaffemt benne f!a(be begmnbfeg ^aa 
foranførte $|D?aabe«. ^af (unbe opftaat Snbftgelfer^ 
fra be^erfe^erd &tbe/ f om fondet Dilbe afbære , og 
i fttt Sib iSperggmaal om !RitUttet af be mobtogn^ 
Sorffartngeri WilUt Di^inof mlbe betage $o|tltet St^ne 
øg £p9 til at mU for ben almtnbelige @t{{er|eb* 
3C( benn^ Ulempe Dilbf man ^c^t, blot for meb ^otife« 
qøentø 4t fotføigc ^et \>iff aarttgen mt^a^tt SBegreb^ og 
bet, tragtet, mon, formebelø be^ mange onbre ttleiltgl|e9 
ber# fom Djibe flpbe bfraf, tngenlttnbei atte, ^enfeenber 
DtebHgebolber etter fan t>eb(tg€^o(be benne (Sonfeqventé* ' 
Sorfatteren paaøaaer ^e(, at ben 9>oltttet ttttagte Un^ 
betføgeJlfelret fan lebe tit mange Sottiftoner« 9)teit# 
j^tMtb bet of 6am i €lffcb^(eg|feb netonte Silfcrlbf an* 
gaaer> at 9)o)t(iet bar anfeet en i^anbling for ^rafba?, ^ 
l^oort 6rtminaIbommeren tfte finber Brøbe, faa er ^c ^ 
ingen tøtbere Sottiffoti enb ben, ber og fon finbe ®Ubf M 

Ittør ^tHiM ttf e Ufatttt fTg mcft noatii ttnbftfiløtlf^ 
btt tttmUii. af btnrngdtia (tsHtibU aimmeBitttiberfø« 
$t(ft ffbeti fiaulfe«/ cUc r bttilEUftiUe ffiftnbeé. Z>ertmob 
t»iffv bttSoranførte/ atCoOif!otiH iuft t)tOé opfiaac, MOt 
moii inbfbarnf er bm ttnberføgt ffticte/ bir bog umue« 
Ugl flange (dn tt«gtfr|Ko(ttift tnb^n be fttetri e ®i«iib« 
^ (er/ gorfdtfmti ontrifcr faibmf/^an b^r iøortgt boi 
øé ben ttlørttffetigfte Srfaring for^ at m »mbflrarttfn 
Ølft tit ciimttieOe Cager« ttnbirføgflfe fan tifffliggt^ 
,9otitit«VttCtocitfteii/. tibm. at gtoe 'pitnb^e^XiiUbtttng 
(U SoUIIoti, og at ben berlmob ^ffat Delgiøicjibe SbU 
gir for bni atminMigt CTifftrbib« 3 Ajobfiibat>n# 
bttem^e 6(eb brr i (Riget, bt)or duftit«« og 9oUtte» 
Xtttdoritetttt «t Ugefrem ere forentbe i een $erfoti, hU* 
Der faa gobt fom ett^t)er erimtiifl 6ag f^rfl unbHfogt 
uf 9olttHUtUn, inbeti fatnme b(it>er be^atibtet tieb 
Sanbtf'&oit« famt J^of« og ®tabprettm; og bentie 
forerobtgt l)nberroge(ft / ber ide u butiben til flig 
Sttbfftfliiiftiittg, fortf«m^ for bit aReftt, inbtil fgett 
Stt^aaelfe eOir anbet afgiorinbe SeDitO^er tUDeifbra^e« 
fieti toger berboé ogfaa be iDplydtiitiger mth, fom 
lunne faocTmeb .l^enft^ til ØajenO Seiatt, og fims 
bom blitzer enbog ttnbrrføgetfm faaalbeUg brogt- tt( 
Cabe, at Cagtii, t>cb betig S^et)ering til ^aiibg«&t>tr# 
famt J^of« og Gtobérttttti, er mobm til ai |»roctber«g 
til 2)omf* SBen man ^rer albrig^ (lage .ooer nogm 
beraf (Ij^benbc SorDiditig » og {eg bar albrig enten i ben 
ØletHe af Var, ^oort jeg ^aobe 6etbe i ffbgmerbti «5 

/ ■ • 

fRH, iUtt i mit fittftt ØmtfbMfo mctttH Hl tiø^m 
ScUifim mdbm (line to* {Retter« Snb iffe inf ben 
fiotitteretteti tiU\%t tUf<mimetibe bøi|itiieiibeSD?|^nbtg^eb 
mørrf er manf til tiogeir ébUilToti. 

gorfatteren mener ofl-^ at 9o(iHe»Xu(terftetertit 
iffe (at)e b< forn^bnt (Sdenflaber ti( en crimmel 6(igf 
ttnberføselfe* aRtti bette Hmrnn an paa, (udb møn 
fbrbrer'af bt SReenb/fom mon betroer benne ®reéti af 
ben offentlige Beflyrelfe« 3 abfliUtge Ctoter, f^Dori 
man |ar orbeibet paa at affonbre^uffitien og politiet 
faa meget fom muligt fta ^tnanben, bftoer benne (fbffi 
Oreen ooerbtagH til Vtmnh, ^oé bt>em togen jttribt|l 
S)anne(fe ubfrMeø« £ettf gfor bem rigtig npf uffir« 
febe tit ot optage gof^ører« JDet er Ifffert ogfaa fra 
nnbre ®tber meget fbrbeert)eligt; tbi 9^oItttet bor i ffn 
|eU Sirtfombeb ffebfe b^e io^ og {Ret for Idtneite; 
øg/ fiønbt ben ilte alttb ton orbnef treb nøtagtigo^ 
"ØNgler^ faa bar ben bog i 2o»ene og Sorgehtc« (Ret« 
ligbeber fine faftt Srertibfepuncter/ fom ben bør Ijenbe 
og refpectere« ttnber biin Ztngeneg Sorfatntng fan 
man tmibUrtib b^erfen Dente, at^^IiHeembebgmeenbent 
noie f uSe Ijenbe eOer at be tiOe txf re fpnberltg titboieør 
lig til at refpectere bifftr Orvnbfer« 3o mert man 
foger 'at> tfotero 9ofit{e og ^uøitg fra Ifinanim, fø 
mere er bet at befrpgte# at bet forlte t)tl t)eere ligegpt« 
^igioeb {Retére^erner bflragteVibe biffe fotiÉ tt epfiem^ 
ber 4f(e tHb(i)^mer famme, men Inn, en anben, bet 
frenmifb/. ia «e( enb tffé (je^bent Tvn^liB Vnetoritit. 'I 36 

'3 line Sdttfte føre« hn bnfot ibeltst oa f|tftiae Afftgf? 
/ øt>ttS)oltUftd fiaeUøt^ o| bm bofflfrltflt gri^eb frttit« 
<ftt^ micttb, mtb$n^ fltø ittaac« unbec/ bttt ætnet^f * 
Drbftf, fom bo« o< finbcr ®tib/fr pbnPt (itlbfrn 

aRaa^ee ir bet iøDciat SorfattninøiS^eiimar øe 
f>otitiet ttl fc bmttiatt (i< a( tabJ^int« fnlfnec £>)^(9f« 
»infl^ faat^elom fortfiøadibf/ fom om allmb« btaaotftø. 
gotbrpbelfei, mm at bttfun «le berøm fan optagt 
foi;meltae gør^øfer^ fom fiben i»ib e^gtnl fu^tAeBø 
\Soifølanitia filene (aøe SeøuØftoft« Sel ftobeø ber 
tete i Xfl^anbliiisett tioaeti ^ttrma^ føm funbe fphø 
^Hpqa. aBin uniblerttb funbe bet boa ¥^ nogen 
(Rtmelig^b; ot bet mt bang SRening/ forbi bet/fom 
tHtfi^ ^runmligtr ot 9)oCtttet løn ubø^e be gtmolioøer, 
Sørfa(tfri«fitt>vaiii>ii#r bet ^ uben at maatte anfttde 
line Unbeiføaelferi ^aé ben aRaobe t>tfbe bønø $9« 
#em ttlbffU lommø øvereenø meb bet/ fom er antagH 
iSronfrig^ ^øor bm forerøbtgf Utibetfi^et^^ bi( bt« 
tragteø (øm en tit Setøj^otitiet (^ørenbe gttncttoii ød 
ttibeelø ubføreø af egentlige yolhte^Smbebømeenb^ tff ø 
fEal bai»ø nøgen afgiørenbe IBtefnhiaDeb en Grtmtnol^ 
fagø ^aabømmetfe, I^Dørøebbe (Scbfoorne bertmøbbtøø 
f uQe cettø fig efter be gøf Uaringer^ ber afgtøeø, øeb Ht 
øfenKige gørfiør«. SRtn be fcanffe etrtbenter føre bø 
btttre^ jlløger øt>er bet Stegeirøte og SErptfenbe i bennø 
foregaaenbi Unbeiføgeffe; ber gjierne er førbimbtn meb 
bset fa« følbtt mettre au secrøt , ^ |t)Otøt>€r ingeti 
føfmt{ta.9l>fotøcøI førei4 £(gelebeØne øirejrjinNiø af 27 

Un fr(ii||l( 9roc(lgaitft (tf gf t oe U {Roppørdr, fom 
éfitor^ om Iftiitt ^onttaiibcfføgffft, 4e facto faae en 

ttitig. 3 St^ineøiiftit, litjiør ben fcanffi'9l«t^tvgatia 
vitttg«!, t^m mdn be famim Jtlagtr, ^oitfc ifoec trt 
ttfotie IpMtg« f Vnlfbumg of ben tefjenbte gønlillt 
6ag« jDirfam Singent (og en anben fBenbtttg# faa , 
01 f»me foceMtgt ttnbeifogetfn Dirfeltgen biet)« »ben 
3tiftfl9t«lf< yoa Cagentf tnbelige Vfgiørelfe, faa i^Hbe 
ttt dnben neget fofb«tt>eUg ViUmift inbtrerbe, ntmftg 
at be Vntlagfbe, vtb nnber bet efftntftge got^ør ai 
ffogaiie bt Xilfiaoelfer/ fom.be^ tsnber ^im lønrige 
ee(Kinblittg, 9<^i»bt «fgii>et/ for bet SleØe funbe ffffre 
bem GtrafriH* Den ^o« oO gfetbrnbe ^tngeneé 
£)rb«il, |)t>orefUt fyoCttiet ee berettiget til at oi^tagr 
formeligt Sbr^ører^ men ogfaa beroeb er bitnbet til bt 
Slegler, fom ere foreflret>ne for lovligt ffor^ører J TiU 
mtnbelig(ob# er Dt^nof i en^oer {^tnfeenbt at forf# 
treiKe« 9il man |!gt/ at 9olWtt^ formebtift bet« 
Seftemmelft og bé foreløbigt Cfribt^ bet ^ar taget mob 
ben 9aagielbettbe, fiuibe^abtet f^rbeM i^ang til at 
ftnbe €$f|^lb/faa foareø, at benne Silbøieli^M/ naar 
bet be^i^reø af jnribtll bannebt Smbebitneinb^ ber ert 
famme t)lfgter nnberfafieb^ fom anbte {onbeta Z)om« 
mere, (an Dtntil at btioe begiornbfet Deb 8tetfeerbigi^e# 
ben« S^rbringer« )De 6mbebameenb» ber beflprtQrf« 
minaljnfiitienr M< forreflen ligele^a benSe^emmetfr^ 
at brtngt Horbrybelftr for iDagtn ; ogfaa bt f unne. naat U fan ^c^tiden tpfctftU ui^^Ul t^fUui StM, 
Ui Um yaittfN^.mob ttn TMla^thu. Ogfaa bercå 
etrctbtn 09 Sufin Wut foraiévet^ noar ben Hntia^ 
g«be et (an ot»tti(btfe«; QafA<^N Ifttg^nbi meb 6fribf/ 
fom 9<^a<i? U^ fi^<^ <tt foMobtg ^ocubfoetttms om at ^m 
n ftp(btd» SficY bjit i bc flifie 2)ele af Spttflanft 
t»bfør(i Smgeii«« £)rbm «k bet tabog btn /omme Vnø^ 
tl^otiret, fom U^uttn hm9^a%UlUnht fat i ZnVa^u 
flanb C®ptctaU2itiqtHttOtt)/ 09 fdrn^ t førf(t 09 ftbfte 
Snflant«/ {»aaticnbet Gagen« Z>errAn man tøt^rtgt 
itu f&abe llbe )Nia be Sorger, fom ^ofittet oiitog, 
faa maatte man , enbnit, isere fr|^9tt/ at ben i ffnr 
flr\g!ft9e ^anbUnger^ ^oort ben et minbre controferet 09 
mtnbte jbunben tt( Sormer^ Dtlbf træbe gtelførtbtd^^ 
nnbec Søbber«. ^en SRidtiaib^^ ber Dtfe^ farome i etti 
. ^enfeenbe/ <r oCtfaa i en fffeerenbe SPtobffgelfe mtb 
M SBeget, mon i anbre ^enfeenbcr, i SttibefeH^eb 
efter Sotfattecen« Cp^im, mact tttxct famme« 

9laai: Søcfotteten^ efter ffn en9an9 antagne 
®cttnbforeflt{litt9# opØtSer gdnffe fovflielfige 9>thi€t^r 
^r Sttffttien« og ^otttiet« Xcrefialiotiéfret , fia er og 
benftt øaaøanb øntnl^øl og i |ine Slefultater forberr« 
'9e(ig» Qfjønbt jieg meb gotfatteien er enig i, at ben 
umibbeEbart og tnbioibueffe Drftoentton tife er bet, ber 
ubgfør 6ftmtna(fii|ljiiett^ SBoefeft/ faa fan ieg bog 
inginfnnbe antoit, ot benne 9>r<?t>entton bør atbeUe 
ttbelnfteø fra ^trafetot^gtjoningen* 3eg maa i bett 
<$enfeenbe ^en^olbe mig til ^xfåh jeg t (Snnomia 2 B» »9 * 6. 46« 5T %^^ ubttiHet, 09 fFal ((ol Hlføic ben Øf« 
mttcditttg/ at.bir sit><« enfelte Slager af Cicof i/ me^ 
J^Hifph til (^t^iffe ben <^ttift9t/ ae f«fu Snbtotbet vb 
af Citanb H(at bigaae nyt Sovitpbriftt^ tnboø ec bm 
titcflfnbe, l^t)i((ct i GtttbeM^eb gidbfr om Siiibebl» 
focbrpbelfe* Xt affonbrt ben eeftttKøt ®traf , ber« 
fom ^orfaUnett retttltgen antilfltr/ flat t)irte pfij^dj^ofOf 
fiiff, fca bet/ Sotftie bat)e anoibnet meb ^tnfon ttlot 
(tn^ce btn ^aagielbenbe i ^x begao« ttpe^Sotbrybelfer, 
øs ^<ni«ddf ^<t <|ne unbeK Stt^ittetié, bU-VnbU un< 
bir ^olttictø Xfdjøctire, Dilbi oiftnof t)fti!e ^åbenbart 
ttrimcltgt tigtfom fadUbe« enbog t)eb en egentliit 
etraffebomø XfKgetfe ogfaa bet fotetomimnbf S^Hnctp, 
foin Sotfatteim x\\ bav^ ubtlutt fia SuPttCiene SBirfo^ 
fi(bg<7 ofu mi^a (ommi i SStcffom^tb« faaltbeø et bet 
^cOeiifte giørligt, l^ooi^ bir f))øfgfø^om «rsi 9trfoirØ 
- <£^fteffe, at abfliSe betSpnø^unct/ goffaft^cén bctrag« 
ter fom btt mmtnattfltffe, fra ^t^, l^ait anfeer for 
fMitittø; men begge ^ynøitttttcter bør tageø unber 
|Dt»r»eittfe^ bt>ab enten bet faa ir en 9o^ie« eUer en 
Sttfiitlembebømottb, ber beflatter Xrre^en. /2>erfom 
ben afgøtfotteren antagne 3folatton ItuCbe j^nbieteb/ 
faa Ctt|ibe$oUttet'forføare/ at bet lob en gorbri^bcr, om 
|t»em ber i>ar grunbet Søtmobntng/ at lian tiilbe unb# 
W/^oere iftk^ frtSob;t(|{ ban$ttnbt)igclfe (nnbeenbog 
tjene tit ^X jffire mob npe goebrpbelfei fra ^ønøGtbes 
øg/ ^i faae l^am braget tt( ^(nft^ar f or ben a(t begaaebe/ 
t)ar en (Sjenjlanb/ fom/ efter Sorfauerin/ pae 9o(Uiet 


30 

ålUlit fcf mmik CmttnU t>t{6e Sijf^itim itfe ^dM 
ftt tad< be J^enfpti tU$nfonfii6 iiibbtbtteOleSdrltgl^b^ 
Ut, ffter QbfltUidf uf gotfattmn næMtt, 09 , JTcin 
bit f^céf l^taigttlf {ot)be|iemttiir(rfo, bør tage^/ fiaor 
bec ft^ørge^/ om tti (iti||o(bt Sor^rpbifr bøt tøffabf^ 
wøb (Sauetøn« Cftaov man fun ifCe ^aobi øf btfrygtt, ^ 
øt (føti t>cb (Søaufloner iRfr Utibotgelfr Dtibt betøgø 
dtiminølittflttUti Stiltg^eb til øt opCpft iSer firøffc Un 
øic begøøib« $otbr|^b(lfe/ tsitbe Suflttien ith iau øf 
btftpmre f!g om^ t^t>ott)ibt ^dn (unbt bifcpgtt« øt t)tSf 
tntibtttgø (ttiySril^^^ tt( npit Sorbrpbtlfcc« 2)ø bm 
2tUøitf$' £lttaCift(øt{oii til øt ^Qlbti i S^ngfeC bøe 
bfiiémnieø frø ttgg'e Ø^népumttr ttOigf , føø tr ber, 
efrir Serføtttrm, Snfttn/ font |ør m fttlb^arttbtg 
6ciii)>tttiict (t( ø( øfgføft føttinif« 
I 2>rr gt^r« tffinot XUfcttb^, l^oor ett 9^fbn fra 
el Cipii«f»itti(f^ bfr Met tebfommer |!fø(ftt«tø Strf<frtb6 
tftrr bm øf Soffattmti øtitøgnc ®nttibf<f ttimg ^ fc 
Vrreft tittbfrgit)en, ubm ø( 3ufiitteii ^or 9tog(t b«niicb 
øt giør«. |>t(ie gjflbtr/ (il dtmptl, mat tn YffTti« 
big, førmebeffl ftn S^rCig^et, {(o( tøgt« unber SB«t>ø# 
ring, fffcr tiøør en 2>rit(tett» brr ønfliftir Oøbtuorbtn; 
fartten føfl, tnblilStureti itmt, ulen øt ber ftnbe^ 
Vtidbnitig til øt forfølge ^am tit Qtrøf^ SReti fltge 
Silftttbr tre bog itfe Ippptgé/ 3,b« øBer^ij^rZttfoetbe 
forøtifrblgtø Xtttfl Deti tti Sorbtpbdfe« 2)eii øfmtnbo 
(igt Stft Sbrføttmti tiffoeggtt 9>o{tttft tiC øt (olbt en 
9^\9n ørreflfrfl formtbfip ben ^enfigt^ 01 begøøe tn %ctUpUVt fom (iOffgscø ftimm^ nUn at tmtic ^m 
Jtdt "^^t pttrtt P9 paa tit SRaab^ bn funbe frtmfaCbe 
crtmtntlf Ttnfpat, t)tlbe Mre faare frpgteCid. JBiftneC 
9tt)f9 bn tnteUe XiCftttbt^; ^bot en 9>(tfen/ fotrofbc((t 
ben énU J^tn^it, ^ati do« togt for jDagm ^ (an btiive 
®i(n|lanb fer Gitfir^b^nritUr og bog tlEe for ®lraf* 
SOtttt ditlber i GarrbiUl^eb mcb J^enfim it( SEtueflirr 
og ttnbjlg^lfer (confr. ir-33, 9i. ?♦ 21— i)* SJIen 
l^itn $cftb«ntion^tt bør bog not norrmfre biftimmtl 
og binbc^'tit fafie^rgCcr/ tfft (jcmlcd i ben uWf!entU 
3(fmtnberig^eb ^ (oort Sorfatteren^ antager flig {Ret* 
Staar man iHe eenffbtgen l^ofber f!g ti( et eengang.on* 
taget ^nbtingébegreb« tuen ^ager J^enfpn tiMBorgerf 
fllter^ebend Zart), faa t)U man uben Xt>u>( og eifjenbe, 
atU af ()tin ®t(tcr^eb«tet fipbenbe @|>ørg9maale/ber 
ffunbom (unne angaae en 9«rfon« Stifieb for eitr<|ib^ 
^ffe^ bor lægget unber ^ufiUifn«, ^nb unber 9>ofitie(l 
f nbeltge 3(fg]oreKfe* £)et(e ^at Sorfatteren og omftber 
paa en oti SBaabe etfjenbt^ i bet ^an inbtfommer^ at 
ben, ber, af en blot ^olUieaarfag , er l^eftet, maå, 
ffur forgfttoe« at ^aDt (enl»enbt ffg til aOe ^oHttc« 
; tmbebdrn« nbene forefatte Xuctortteter/ tctu befoiet tit - 
ot^entfe^be ffg lit 3ttflitien<^ SDten ^tl er ben bmHé 
®rab af 3n€onfe(}oen(^, og bin abfoCute €!e(Dfiflenbig« 
(eb^ Sorf etteren/ meb faa megen 3t>er, 1iar føgt at 
l^<ft>be politiet, gaaer ganfie ttlgrunbe.r^eb Wn(Stt\m* 
iilU, fom Sdrftgbeben: of et mobf at 9>rtn(tp fpneø at 
^m afpreffet ^^m tmob |ian$ SiSie« 8org|ttt»e5 Al tretur og DtnbnJ^an ffg^ for aSigml ^i tt^bdgii^flbe 
(ifn &f(t>f}ttiibi9^e5, t btt bon (æret, at ea%m ha 
mere maa httta%M fom iti perfonlig Tlntt oDf r |)9lt« 
tieembf bOmAiib«n / ctib fom tn rtm Utibnfogfifc af 
$ir(onent VmfiabiUtet« SttfliCtcti fooer bog AaUnm 
bart 9If t til at Uhømmt, om ber ^ar t>«ret og «r ttU 
ftrør!Mig Srutib til at l^olbit 9>tcfon(ti foengflet/ o^ 
Altfaa faaer famnhe ben enbelige ](fgjoreIfc af 2)e|^ 
ber fitttbt ligge tnbeiifor $o(ittet6 uafbeetigtge ®ebeet; 
Xt ben ^aagielbenbe forfi flat ba^^g^aet [afit $olitte? 
3nfl<{ntfer igiénnem^ tnben bon fan^faae Sagen frem 
før 3uflitten/ fan (roibUrtib gtoe 9oIttie»](u€tortteterÉ|e 
£eUtgbeb tit, i lang Stb^at ^otte l^am fangen , tnboii 
CSagen fan tomme for Dommeren« SRen'ben Set'fid' 
^eb, politiet faalebe« fan faae tU ten rum 3ib at 
l^olbe en 9)erfon t %rrefi^ fom bog t>eb enbetig Tlfgiøi* 
velfe af ben Xttt^rttet# fom benne 3(fgl>relfe OfCer 
Sorfatterené egen Seere) bør betroe'd, ftnbe^^ tf fe at 
t)(iere arrefTabet, n bog not tngen So^beet« )Det er 
tøt»rigt nepye i^affen^e (mrb betr bote|{e $o(itteet>ttg« 
bebo S^oerbigbeb/ betfe txrri nu en aRtnifier eOer et 
GoOegtum^ at ben før^ flal refoloere, tnben^Sagm^ 
fan fomme forDommereni ttgefom man og fan toentl 
ffg, at benne iDmftftnbigbeb fan b^oe^n flabelig 3nb{{9ø 
belfe pM 2>om^o(eneg ttporttftbeb etter bo^ f aa $ttbtt# 
- cumO SiOtb til benne Ufartijldeb. gor 9ieflen fnnbe 
man tel t(fe nben 2!nconfe(|t)ent6 ifoegte ben Dommer, 
^bir ftt Sletfil at unbertjenbe og foronbre $blttie«2(uci 33 t^^lUUtniS St|I«hiitt8<V9lie tt( ogfaa at Mge btffe 
tU 7ln\m for bm6 it(øt>H9 6^hbtit 8orc(a|eii^er.r 
men (KvoebDHbc $o(iUet fommt i bm aSetøienri^tittgflé 

Den iKinl»8. nt tef i tctt tpbfle ^rtmtnofimfe 
Stteratur fad imget om(t)ifi(6t 6^øca«maal om én 
tl)étbrben((i9 éiiaf« Vnt^nbirft, ^vor Sorbrpbelfm 
itté er fulbfoniment lift)ti||v men bog brage tU bm 
(øiejte ®tay af Sormobnmg, UttiUgen opUfeø^ tidac 
man ffielner $olt(ieU gorilømiiiHrf^rct fra 6ca(m« 
etrafcrit, (^a> $aa tilfatug mcb abftilt^e atibrt 
Sorfatme. 9tftt^ fom jeg' paa ec anbrt Gttb '*') ^?ir 
Mifl, er ben imt, ber bereutger etaun jtU/ éebi 
8«ng|ringv ottittr^lig mob ^eii mittctntU, mentlfe 
øterbcmfte SotN^^^^mb^gmeré tntonfeiibeitt og t ftné 
følger betffnteUg^ enb ben, f^m ^iemler en nebfat 
etrafø Ttmtnhtffi i beørige æifdrlbe« XBermmb^ 
Dtlte' ben tnbiorbueff^e ^ttter^eb t>itibe øoget t)eb, «t 
Xiit)enbelfen af ^iml 9t(lerl^eb9mtbbel hUxy oDerUbt 
9olitui, i 6tebf t for Dom(lb(ene« iDet fpneé t^ertf 
imob/ at man^ efter Sotfatterenø egen ietu, fnatere 
maatu ttUroe biffe ffb^e ben fornøjbtie »aerfombeb i 
at ttbøbe^ fair crttiØ Slet« 6agen er beéuben engang 
i 2>omf|o(eneø J^(cnber$ ben er famme nøiefi og fulb« 
Bdttbigft. befjenbtl \ Tit Xctewie^u Mr afgiueø tit 
en aobetl Tiut^^xHti, fpneø berfor itjfetiflgtøffiør^ffgt« 

*) €Jée jur. xmf. i S5» «♦ j i« r 5 1 5. 
3iirviSibaffrift,8S3b«;a:p»v S 1 34 ^- ; 

%ctfMtttii fomimt if^uUn l^rbebti 6trib tiub |fft 
tdniett):e, ol btn msong til SufHcUn Qvudtvne €ag 
iftc mert (an |)9c< unter ^otitUt« Sk%anhiin%, fliøn^t 
l^dni^, for benne ecetning/ anbtogte @mht), bec er 
iientet fia 3ufltHeirft b^bert inbgttbenbe JBirffoml^eb, 
{uØ tffe pafTer f?s ganfle (t( ^and ®fttnbforefliatn9ec 
im biffe Hut^otiuuté {»tfhit$ Jbiemeb« Srmbefe« 
a|>9aaer ber, .meb S^nfvn tUSorfatcerenø eget ®99em^ 
ben ftoKt epnbeiUslieb, at, f^oié $oltrteC nu erttorer 
Sø^ttdf^I/ f^m Øitbr^eblmtbber^ anbenbeltgt paa ben 
veb Retten^ Dom for Ctraf frifunbne 9)irfon , fat 

' bltoei benne l&eretltgeC tit, at paatlage jlig fSifiuU 
ntttgfor Dom^olene; og btfTe^'fomme ba omftber lU 
•nbeltgen at ai%iøu bet 6pørg^maa(/ fom be t et 
S>itiiit, ba edgen aSercbe Dor moben ti( enbclig V^ 
gioretfe, foreløbtgetl '4at)be maattet oDeclabe ttl^olu 
lift« Bebømmclfe* S^brigt ubtrpffec Sorfatteren fTg 
paa et entelt eub, fom om f^iin Øtet tun fTicIbe iib* 
øbeø i be Stifeelbl, l^bor ben 9<tagiclbenbe^ onbe SSifttt 
wt fttlbfommtnt bebttil^ og bet fun manglebe f^lbt 
Benii« for ben bifteltge (SJeming^ jfom ftnlbe ^a\»e 
Cttaf til Søfge« fRen fbrnben at benne bettffe onbe 
fBillie tog ide (unbt inbel^olbe nogen fornnfitg ®r^tib 
lit at botbe en $ecfon fangen, (^otO feloe gotbrpbelfen^ 

.fom ^an ll^ar auranet, tffe, efter (tn Seflafen^eb/ 
|[t(be i^aiie fort nogen 6traf meb ffg/ fom bilbe fertte 

* liam Kb af 6tanb til fiben at begaae npe Sorbcpbelfec, 
faa er bet bifl et yber^ ffetbint Sitfeeibr/ at ben Vm • 35 

naflibe t)«I cv fulbfom^ifnt øt)n(tMtif at %au ^HM 
bfgaae in f^brpbflfe, mtnitfr oniDMfitgen ol (aot 
ubeset famme (d^ovtU Sotjøg: (tgtfaa tH, :fDm Sttlb* 
enbeffc (icn^ørn); bet, btr ofte (^stibe?^ u bffimob^ 
at brr i bt( S^tlt ^mangkr fttibfommm IBi4^ib oai 
gorbrpbfffen, men bog <r bfn b9te#e ®rab af Sot* 
mobning om famme« ^ittit ^ørgdmaal (obev aafaa 
faa gobl fom ftn ^eU ptncttfe 3ntercfff« naar mait. 
(^rnføftr bet til be Ztlfeefbé/ b^ot bK blot er om l&itt^ 
ningfti felD, men tffe Am ben onbe SSiØie^iber mi^n^tei 
fit^b aSiO^eb/ og bet er berfpr ubcn (Srunb, naar ^or« 
f atlcrin mener, t^t man tun bef^ooer^ paa ben af barn 
iintagne SDIaabe, at {lie(nc m«9em ^^nfMi og 9)o(itie^ 
for at optøfe afie Amtbeif« .^oab ben J nogle Sanbt 
at|t(ig^ne 2>etention af farlige fforbrpbere efter jubfiaaei 
€traf angaaer^ ba taaa benne, naar bin Hal ftnbt 
eub, fnarefl bdragteé fra bet ®9ti(|>unct, at Sotigiu^ 
iiingén gjør Gtro^ffcitbnt af^otngtg af en Sebømmelfe , 
iom 9>erfonen6 SacKglreb, b^orbeb ban« fotbotb unber 
Gtroffen f ømmer i Øetragtning*; Cgfaa benne iDe|en# 
tioil maa beller oDerjlabeO 3ttfiitten/ enb 9olUuU SRen 
}fg Dtl t><b en folgenbe ^KfbanbUngø {Sebømmelfe fqae 
f|øermere£eiltgbeb til at omtale bette @laga 2)ctenttom 
'£)gfaa meb 4^e^r9n ti(Jbe irt^rigje Smictioner, fom 
fttttne tjllfalbe 3tt(lttiett eOer politiet/ Jel>er ben af gor# 
faiteren antagne ftrvenge 3folation lit en fiabelid 
jtanibeb. 9laar bir Deb en ftnbirføgtlfe, fom er i 
3ti9Uien« ^w^n, Jnbe« VnUbnins.t« et ^Iribi, 

62 i6 ^ - • 

i^etUh m goKirpbftrt ffttt fdtcBpgdcé/faå fan betr; 
iftic i^m, \fU fti^ Wctttltnu ut ettiU, (Dorett 
^iemmcfttt tog maa føgeé i (i &|>C|^ønitH|ir, bin tdc 
i^Mte. Dm fia( (en«ciiM ftg bcéoiidaaf nbi ttf 9^lb 
lift, fom betl baførf^ madi unbcrrmi em be ®ruiibe# 
I^Dotpaa fofdnPaUntnsm ffnibf ipu*^^ eg tmibrectift 
taM ZxUn og iniiif^bm* Cgfaa ir bet, til f reit^ 
.^1/ tnitflftcUgt/ at 3tt^i(i^n i en for foromr ftuattM 
fBolbfag tffi if lefeiu ltt*fe(t> ae foronfialte 9tegn 
mrbJ^enfy« tU be 9tU^nb(f)e< 6tttir, mirti berditi 
' fa( gaat igietttttiti $o(tttel^ ^erfonetié (Suur og 5>lHe 
felo fia( natttrligt)itø (eerfeti 3u9itttn eOtr ^6liiUt 
U\øtiu Tit giørettbDfte til Ørf oøntngeme, forfaaeibt 
btffe maatd falbe bn £)ffetttlige til Bprbe/ bør trøf 
^Oir iKf »ttrc nogen of btfli ^nt^oritetefO 6ag; t^t 
ftjøiibt bet Ittnbf fofgf af ^orfatterrnø princip r faa 
vtCbetet bogbifittot Dorrt meget ttrigtigt, at ovtrCfibf 
gatttgfocførgelfen til politiet atene/ aRen,^ at ^in 
fimpfe 8te<|Oj|itton om ben faatebt ^erfoné £)eertagelfe 
tit Snur og fMete, finfbc fra ^uflitien gaae tgjmnfni 
f)oUttet/ biibe Dttrf en unptttg jDmeet* ' ' 

De Tfnmttifninger, ^forfatteren gfør om %$tfliiU 
len meBem en 9rrfoné Øi^an^ling unber $ølitfearrt|t 
og unber crtmtnet Vrreft (Kiffe fig egentlig paa ^or^ 
ftHllen meUem SBaretttgtØarreft og Øtrafprarrefi« Det 
cribtot, forbi politiet ^ efter gorfatterfné Søen , ingt« 
bømmenbe og ^raffenbt SSpnbig^eb |Ial l^at)e> at bett 
(^f fammt i»aal(|gtt Xrre|iina(ibortnerni m^eer^ibetff^ ' ) - V - \ . . ' 

fa^ {fft SfiQiMdrøtierriti umlbbilBavt føm mib ffg; 

«ft Ntte Sanfme iUltin U%t^i^(t fvAhtmtmnt om. ben 

JBoritflrgtiSamØ, , føm finbir ®^^b unpA Cagfn^ Itt^ti 

tifOi iBcbaiitlttis. ♦). 

^^ focfattmti ttbCcjfTbr f7s paa inUltt €{ttW^ fom 

«m ^t)nff|i SuØttuti iKer ^Politiet (unbi foretade Pg 

Stoøft imob el 3»Motb/ i emUM^b berenc !bani fftt ' 

Sfi^eti, fniiib man io^U fttlbfommm SBi«fNb# 9>oM« 

lift 019 ^anørfAtKfft ^fBRøttr^ 3tt#HUn om in Dtrto 

liiett bfgaAct f orbrybf Ife *% 9Rin, Ugt^m bon paa 

M U: hit Od inhlp\tnht, at Un offenCHde GtfCerbeb 
alUM itu titfltM, at lait ben mtéttttiRe VirrotiA 
g4ae paa fri gob/ faftr<»t«i tU^iin Si«b«b er tUt)etfi 
frragl^ f^xiUt ban ba Ditbe ^Dt i f!n SDIage^ Deb brtt« > 
meltg glugtdt forebpMf«, fn^ar ^orfatfenn i ®ttr# 
frttill^eb paapaanv oi^ Sorbrybtf fenø objecttoeSiiileiitl 
i M SSinb^ maa Mrt.afsiort/ inbtn SuRit*^ fCrtbet 
ixl Utult, uagtet ber multgcii enbiiu et bat>e$ fulb , 
SBiébeb om# at ben mMtttntte f>erfoii er (Bjerningå^ 
manben^, faa fan b^t Mre ^of, iwth at bemtfrff/ at^ 
tft ttxn er i meget enlelte 2trftt(be« at ber fan bat»e« 
et fn^bfomment fIKert corpus delioti, ttftfbftngtgt of 
SJUbtben omr b^o^bir er ®iernikig#mattbem IDil 

*> » 3^ itt^ SJb^fP* 1 «♦, @. ass » «884 . 
••) 6ee oocn j^ibe,7 og 16. t)rab^ bir f(iii t)«rf futbjpttftibigen 9tt)fe, oben ae man 
4tBigeJ»dr fn CSjenUnd^manb; og^filD (^t^ab btime 
gorbrpbelf^ onciaae?^^ er b(t enbøg ifte SfAifte firenøt 
ttgttgt/ tiiiae man pger^ at ^oebfj^beffeti ee biaot til 
IBi^eb/ uben at ^ocbcpbnen er giveit. 2(ri/ for at 
Z)rab (ati t>«re Sotbrpbelfe, ubførbre« bog/ at bet er 
bigaaet af en f^erfoti/ her l^ar gornuften^ Srng ^ at 
betlfft er djemlct t^eb 9løbt»wgf mtb ^m, fom ifft 
ttnberføglffen dt)er bet bøb« £egett|e Ian vtfe* SRedtI 
9p|>l>tgt er Ut og SiCfff fbet / at l^m ttttberføgelff , ttfe 
gtmr et faa befemt 9tffuUat« at famine }o be(føt»er at 
99rf«ét>eb SBcotferne om en Sjnning/ Ntfen^ naæ 
Jben fulbfomment femmer meb bet bøbe Stgemaé 6e#, 
funbne lEU^anb og inb«^olber in timefig SøtOaa^fag, 
maa Utta^u^ fom faaban^ nagtet i^tn mebicijnlfe U^# 
bnføgelfe filo ^ffe tør trflare bet(« for en abfoCut 
fB\9Ub. ^tn, {^oab be fitfie oTnbre SN^rbri^berfer an# 
gaaer^ bUber SSUHen omen 8^rbrpbetfc6 StCbatrelfe 
noefffn' atbiig fttlbenbt, ubtn oeb 'a3i6(»e|fett om ^en 
bejiemt @fernkig og en bcflemt @^jernmg*iiia^b, 

iDf Stitut, forfatteren iøorigt (^ar fremflfffeif for 
9otiHet« ttbø^elfe af^ btn^ fammt titéomnfenbe Wpn^ 
btg^eb/ i &m^tMt^ib ben/ at (efte en for farlig ahfeet 
^erfon^ er? faare ubiflemte dg ttebe^otbe intet 2lnbet/ 
enb ^t>ab ber ganfte almtnbe^gen er antaget« faa bet 
er ubegijberigt , J^uorjebe« ^^aw f an troe, tit bfffe bifie 
ftiere mobr SRiibrus, <9oab i eetrbfle«H ben Wigel Miaaftf ^uuUi^vxM f^vAht icbømmt Un &itUu 
Itt^iiiBflff, l^tioroib tnDufon (Ittll>e funne fkit f^ 
fof Vmp/ faa tfibc9o(l»r bin in tf fe ganflt t)i(giuii« 
feei Zn^tnUlft af bt fltegicr^ ber iUlte; ^Ht Ut flal 
Hl^ié eitUt^tb fot en ^etfon< SUfUebeoerceire unbir 
ttt crtminer 6ag« 3 becee Silfoelbe ^r ben for(t(frebe 
€5itni f^rfalben^ naar ^erfoneii unbt>tø«c; og bet (^ 
ha, i be minbee betf^beltge almtneKe Sager/ antage«, 
ot b<kn'tffe^ t>eb U^b^tgelfe, ^xU f)»vttben at unbevfafle 
({$ aUe^be øt>ftge meb (S>:)H)ttiation fotbunbne UUtHg^ 
l^eber, gbe eti^Ntpbeltg Seer af ftn Sotmue tit 9)cH</ 
^^ at'eh Xitbfn (fedet tffe oit «ot>e en foaban for ^Qtn 
tt^et< en gri^nbet £)i»e»bet)u<ttin9 om at b^n et t)iC ta%t 
Slugten* ^«or bet tommer an paa at bettpdde ®oiii9 
f^nbet eOer etSnbt^b imob enSørbtpbelfe, (om bmTit(* 
^iimt ^or gitret gfttnbet3fnlebning tt( at tabe befrpgte^ 
#r tftin eitferbeba ettøelfe langt mere éltlltg. 2>enne 
inbebolber b(ot eti Sorftotrfelfe af ben etraffetrufel 99u 
fonfli alt forub oar ttn^ergtt»ei/ f^t^ie ban fulbforte bm 
gofbrpbelfe^ og at bentie netop ftal U9aat i' et ZtHoeg 
til Straffen, ber fan anfeeå mere empftnbtlig enb benne 
felt), er en ganØe .t)ilfaarlig 9^aa|lanb« Sv^rtmob 
m(iatu en faa meget ringere $or(t(irfclfe bebooe«, fom 
Straffen fef«) aUerebe er følelig* Det er be^uben ifte 
let at beregne/ b^ab Straffen t)ilbe t)eere, naar tf an 
Kbførte ben onte ^enf(gt..ber tillceggeé ^amitt)i bettt 
iMlbe ttttine ffee paa forffiiAig SRatlbe og i forffteøig 
®r«b/ $t»oreft<ri Sfiaffm blenforffieKig. Soben« ^ lU(ic(tf!(Ité (i( at .(o(be l^m^ tilbagi^ .(aafrtmt bm t>(ir 
tn luinb^aaeltg S^tge, af Sor^p^^lfeiil ogi, bttfom (an 
maotu Dttte t en faaban SibtnKa^ ol bi» tflt, (unba 
l^olbe ^am tttbagf / ojlbe b^t t Ut Qitiib^ Dtttt ftettt 

^itDiit, ^^ohibt'Zabri af .beti.(il.®tt(tr$cb^{lii[tbt Soi« 
nme Dtlbc aiot ^iintSRoti« ben fomøbnf 6firr«. 
!D}en ^t>ab bet ifoer f^i^tt^t Seti pggeffni oeb 6ii«ffiN 
IrUjIen^ fc bc( ^adb^ ben ®fp(btg» fan ftjvce ftg' ^n 
iffe at Blioe oi>fr6ct)tifl. 2)ette .Qiaab lilHitelgi«rtg nu 

^ if(e Dfb ben flittebe ®i(fer!!MLbi l^^maii-fm ilff/ at 
benne fiulbe Døere foifaCben^ blojt fojtbi m !Bti6giernittd, 
fom ben man Jbefeygtec af (am#, ffent ^tben at bm 
efplbjge ttbftttbe^ø«. 6i JjieiUr; tale^ frer W<^ o^ fcec/ 
ttieb ben ti( Stffer^eb gibne Cunt/ fitttbe foibinbeg en 

' SorpUgtelfe tt( at f^labe bet 6teb^^t»ar ben9>eti4)n 
fOer Ztng^ fom er i Sare^ bufinbf^/ og unber 2abft 
nf l^iin Guni ^o(be ^g i en tnf JtfflanA berfca; men 
eSiffer^eben fynt« (iPt.at (ja))f tU Øjenøonb^. at (an 
iffe x\\ fprneeme« 

2>er. tunbe enbnu D^ce 3(b|miigt ;beb bet Qfafef t« 
i Sotfatiterena Xf^anbltng at bemercfe« SRtn, for tftf 
at bitbe for »tbtlj^ftlgy , |Ia( , ieg flutte benne 2Cii# 
melbelfe meb pberfrgere\ at ubførf en.alminMg Sf» 
meerftting^ ber aBerebe for en 2>eef tigger. I bet S^oi 
ftaaenbe« Sorfatterenf.^ele 2(fl^anb|mg tr fFretel i tn 
®(ttnbf(itntng/ fom i be feneceSiber (ar funbetniattft« 
fotbtge SU^øengire^ ntmttg ^i ^^pXm iffe fan if^Im (to itaf fed ASt anbrt Z)tb ftf bm tfftMliåtSSiflft^l^t* 
Stsefom 8ovfatecrfti< 4^ot)cbøiem«b er^ arbrtoe i^aa m 
fttlbØttnMø €!oiibitng ni<irem Siiifltd og 9>6littt, faa# 
Ub<#^ fcft man o%, at ban vH ^au QMlf 09 SrtmiiKiU 
jttRUtm obfKlte fra binanbitt, tn Socbctti9,.bt>ori ban 
foretiK ftg mib mangfotbtflc anbrf bm fmm Stb^ 
(Sfitbtnler* 9^t citb pbecmcrt at gt9^ SufltHrn al ftn 
élffttb^b/ yaaflaae btlft trtbribfre, af biti bør Dorre 
«b|IU( fra oKf abmittf firattoc Sorrettiinger oa a( 2>cn# 
4ag»fft t (Somtnuiialbifiyrélfdi^ ja dcI inbog fra aOfe U 

>- Sørrftniiigrr, bfc ^mforig til bfti faafiUbtt ubøminatibe 
3Kri^buti^ <btoribIanbt f« dj:* £)«erforiiipnb(rtet og 
jbeti fgttitltgt 9ftfttfort)tf(ttttiig / bcr n forpjcaig fra 
bf poia .Sttfttrne op^aoenbe Zretttr^ 9>aafietibf (fO > 
og bet er fanbfpnltgtv at gorfattmti/ Ut, mcb ^tnt 
ipn tit ben af i^am ømbanbUbr (S|eii|Ianb, brtt^ir 
3faiatiønør9#tmct fa^t>ibt/ ogfaa l^plb^r (line Wtge 
b/rof frettigaaenbe SReftinger« 3få f<^' niin 2^^t( bor 
npangf Setotnfetigbeber tniob;en faab,an Singeneø Ou 
bim Z>et*er for bet gørfle toinefalbeti6e^ at, iy\^ faa 
ntan^ bibtit forenebt Smbeb<grene f!utbe forleleé 
meaem ligefaa mange 9>erfotier^ og enbba, efter bt>ab. 
man otien t^jtjøbet forbier, aDeiRettfr befiaae af trt 
fHir flere ^^rfonef« faa oiCbi man faa9 tn gorøgelfe i 
4£nib<b«perfona(il^ fom beelé Dtlbe falbe gotfet megtt 
lit fByrbf; bet(«.fanbfpttftg!)it« toilbo foranCebtge , iit 

^9t^^t Met>,anfat faa ringero itaar, bt>i((et baabé for 
Qmbebttl/ifrtit^ SnttflriW og jDuelig^eb «i(bi faat en 43 ^ 

' ■' ■ * ^ ' ' ^ 

embfbdm9irbitteé3(ntat tUtMM tanni tiii(Ir«tiM t>«» 
tn Ubt>tbilfc af emMttiPtiftntit rm'eti ha t^tlbe igrnl 
bm ttUiii|)i ftnbe €^ib/ ot-en Øor Z)h( af eantifCf 
Siibt^aanere t)t(be faae f ti ^egi t land 93d til bm iConN 

' mn lOfn atiben 6mbfbømanb^ b^t^ «&itt(p .be maatct 
født/ tOn for l^t^/m b^ 't^oi^t ptigtt^e at møbe* 9Rra 
bcrtiorll frater ieg fo;^ at, ligffom benne Julbfomiif 
2(ffonbv?n9/ ifter bet St^enanføYte, oUbe, bbab i Øøer« 
bfUdbeb 9)ori(ift angaaer^ faae en flabeltg 3nbfl9belfe 
paa Uh Gbatacteer, fåalebe^ t)tTb^ ben og før« tU 

> 9bcr(fgere ot Rerne ØletjSt>tbenfFabett fra bet t>trfeltse 
2it>0 SCaiD. aSan er aderebe altfor meget ^ant tU at 
tftcqgtt 9lM6t)tben9laben, font en bfoC Sfnati^feof 
Solene 8øi?|Irifter, øg, i SS^ngel af faabanne, of tt 
focmett 9tatarret«fp({f m, og at anfeo M iurtbtfi Sletit 
og btn iuribi|ie S9iØ(eb# fom noget ganUe (?gent, ber 
albcleo fltUer ftg fra ben^gentftge eanbbeb ogStøbeb^ 
jDiflfe QorefltUtng^maab^ir ^at>e til Sølge, baabe at 
{ReUf^flemet befj^mrer ffg alt for libet om Z)et ber bøg 
er bet f{bf{e øg enbelige Sormaaf for Stetéorbrnen/ øg 
ot 3oI(e't betragter Uttt ®9f{em mere fom en x>ilUau 
lig Søang« mon faaer at imberføfiff ftg^ naør man 
iffe feer ftg tfianb tjl at nnbølge famme, tnb^fom bet 
ørbnenbe øg be|l|^ttenbe ^tivitlp, f^^oipåa ØamfnnbUd 
freb og iptU berøer« Zt bringe 9letøø{b«nfldben øg 
tiøet binanbén ttflrrmere, bøe itben Zøiøl øoere en cegu ^ 
øg øergjørenbe^iøøibfniiabf 9ørmaa(^ men bt øtibt , -43 

Ii6ett3rt)fbr 6Ut>f l^ittanben tn\n\x mm \tmm\t, itdat 
Uf Ux jfuire plde {Retten, ttteluffentte let)efce foc, benne 
®pffel. ©e øwtflf gdmfnmået, bernu ert betrcebt 
IH bereé aSQret«9t/ bibtiige faace meget, tit, at be $m 
f>olb I Jlbet, ^Dorpaa 9ie<«l<mene (luU^ anwnbeé, brit)^ 
tern befjenbte i berf« fonbe Sfo^r^n j ubefurter man b(|t« 
frd oae btflTe gotretntnger, titte fitne gotbolb btiie bent 
Ittifgt ihejre fremmebe. og »etøfpjiemet (et nbcr<e tSXtvi 
»iot 8ot>!tthbjlab og goDanofpfe ♦> JJen tiCfge i^nbebt 

,*) ^»or rib^t béfte ttbtømmer ben æ^tc actftjrben* 
ffab« ®a?feir finbeø iib»ifret i min ^aanbbog ot>« 
\k\\ banfFe og norlTe SoofQAbigbcb; i ^rnb, @tbe 
8i ' i24» 285. Om Det gorfmte \U\\ betlFenbc 
SércflilTtng om Den jurtDclFe «fiiøb^b^ Watur og 
53ccfen, f^m noget fra \izxi biftori|Pc og moraffPe 
^'m^\i arbeteø f or|l?Jcaia^ bar j<g t jM,r tbiff «rtl»f 
%o« 1/3/ @tbe.i8o til €uDeii/ uDførHgen ub^att 
^ mig; Ifgcfom'ieg affercDei tiDIigerc Slrbéiber./ fojr 
©A t mft roi)forto(fenDc f iM'tijFe ©frift ooer ffr^f* 
fefribebøforoebntngen af a7Dc (Septbr. 17^9, oel 
mtnbce ubfevfigt og btrectt, men bog t^beiigt ba« 
lagt tntn goreftillingamaabc bcøang<|<tenDc for 
©ag«n. 3 n^ere %\Ut t^ox man temmelig almin* 
belig cnbfteti at t^iix iuclDifPe 5Ji^beb bviCer paa 
famme^feraehter fom^I anben \\^m% og motaCP 
^\%\t^^ ©e ^ewegeTfer/ fom cre oi>ffaaebe meb 
S^%xi\xiXi trt ©ebføorneretterneø SnbfweKe« bape 
ifccr oirtet tl( at fortrofnge gaml^ Sorbomme# 
jFjonDt man/ paa l^x onDen ©iDe, b^^^tr tfPe er 
bleoet fri forDoerDrit^elfer. «t npettg ubf ommen 
tnteretTant 9}(prf/ Der i aK for bøtSrab pi( betage 44'' - 

arifRirirft Af &tmmab n ^Ml*3»9iiUn MH m% 
y^criigeu ttforbrt (Seti(Tbis(eb;ii* JDøg btttiH ^U 
SRaini« fan U^hh in ubførligiri ttbDtt(iiij)/ ^Dorfil 
^et it(e «r >®ff bet« Jtitn flat jeg inbitu møbe en Scinf 
bring, fom ieg/focubfeei^ bm nemKg^ at ben bøtemenbt 
Pl^nbigbeb t^eb vore£)ii?tbom^o(e; ogsi 6«cbeleé^b 
ub J|>øiet{ertt, er nbtonbet meb aae.$ortiaitnittgégfeitCr 
øg at Sollet Wt)eb (ar befunbet f!g .t»(« Somben at 
nu Xbffiaelfen bog ttf e bec er bret>et faoDtl^t fom bf q, 
efter ben ovenantpbebe SwftiUih^^maabi, fFnIbe brtoef^ 
fan maa man if(r oimfee ben faare rigtige JDm#«m« 
btgbeb, at ben SRorngbe Af Stetgraget o^s meget føf# 
ITielHgt eiagg. fom forefomme Deb (ine Dom^ole, gine 
bifleé.SRebCemÉier en Seiltgdeb tU en let^enbe og maugts 
fibtg Xnflttetfe, af og S^cpepion ot>er 8le(gfot^olbeii^ 
fom en ttnbetbommer, i (tn inbØMrnfebe Jtcebø, >>ifbf 
mangle^ faafreml ttfe be øtnlgr (am anviPe] Cpf Itr 
bertti gaDe (am faa mege^ 3(n{ebntng« 

htn lutiiiflt ®(fbtb alt eUttbdrnmeligt^ (F^r bttoe 
ombanblet c tt foCgenbe l^eftC; tiitati^ Traité d^ 

preuve^ ludiciairesy ouvrage extrait des jna- 
niucrits de M. Jeyemias Btntham f jurisponsuita 
aaglaisy par Damont, Meinbre du' coDScil re- 
présantalif at sau? erain de Oeneve« YoL •• 
Pari« igss-; 45 

vinb beret CCrafdarteit/ Døn {Krrn .^df# 
^ ithb Øatiilci^Slatl^ Br* 6pati9<n(ec9 

S^orfattelen , fom metitr/ at ben ot>enti«btitf' 
9)lA(ette itu enbnu er ttjifirortfeftgen uboKfet, b^pnber 
iheb dt fremfiiSe Betingeireme for en eftet(abt\^anb» 
ttng« etriufbac^^b« Z)tffe onsiber b«^ <)t ixrre i) StU 
Dcteetfi^n af en paa en forcbf(e6 Øletdgrunb bygget Sorø 
pligtelfe tU at ^atihU, 2) benne %etf\\^uiU9 Stxetn^: 
retfe t)eb at efterlabe ^ttn S^anblm, og 3) en^ertj^b 
fhmbragt 6tabe for Den/ ber ^aDbe in 9{et'til at 
forbre ^itn . gorp(tgteIfe«^£)pfplbeIfe« 2)enne jlbfte 
forbring e^nben Ztlt)( atbele^ grnnbføf« ^Dor en ^ 
t>eb ^Straffelovene otngietrbet Sorpligtelfe tit at banble 
Vr mtiligbølbt^^ar man en 9rafbar,4><tnbting, uben at 
fere détfngelfer bertit funne nbtreeoe^. Sorfatceccn 
onfører ®« 548« 549 ^ foib (^jrempel, at ben ^ober^ 
fom tffe Dtlbe Mre ffn Datter bel^}celpe(tg' nnbcr en 
IBarneføbfet, tr ^eafbar^ faofremt garnet bect)cb er 
omCommet^^nen at ^un imobfat Zi(f«lbe er (iraffru 
.l^an lægger tU, at®runbfattningcn rtggir faa tpbcItgC 
i ®agené. Statur^ at hm itU be^er no^en ttbere 
ttbttfling« ;3niiMertib Aiobflger ^an fig felO/* oeb 
Gibe 550*51 atfremfeette hm for fReflen paa bet 
om^anblebc 6(ag« Sorbifbelfer iihtt paffenbc Sorfliet 
paa délictum consuipmatdm og attentatuiz], ()por« 
Deb ^n onfrnf fom S^emi^et, at ben SRober/ fom , • 1 

fflrfiitltdtii f^a^Ui fUté Sogt fulUt øt^fB^'cn PS biri^ 
tti6 bragt bet 2>øbfii tt«r, bitoec at 9tafft umiUUø 
naat en Zrebte tilfttlbig^tU fontmtv til og rebbt r Kflu 
mt, enb om bttte oai omtQi^mct* tOfnxu &vtinm$ 
er i ffg feCD rigtige forbi ict tirmlis t btint SUførfbe <( 
itotP, om tf!« SJlpUun,inUn Sarnet i»ar fuUct tbif(# 
^attbc opøtoet ftt onbe S^rfoet. SRen ben attm«tff«^ 
forbi Sørfatteiitt ber be(i«mt erfjenbtr/at (^tt9/ om 
lienbcf Sorbolb tnb bkt» ttbcnjølder^ bog Dar €Stcaf 
itttbergtoen. SøDrigt er bette 2ilfft(b| t ftn diatut «t 
sneget itbelbigt Sii;empe( paa en negativ gdrbiybetff* 
jDer fornbraetteé/ at ^oberen^ teb at n«gt« ftt fBorir 
9laertngémib(er^ bar en poftt;t> 4^enf!gti (enbe^ ^otø 
(^otb er berfor i fft SSeefen at betragte foro en poftetb 
ilE>attbItng^ og Ifitn iMlbt/ , l^^ii Sdrnet cmléta, Ugtiiii 
Ilittbe funne nnbgaae at anfee< forn fDIorberfii og bel, 
fomen føerbe(eø grufo« og ootrlogt SMorberfie; lige« 
fom f^ujii, i bet anttt forubf atte St^fcetbe^ bU^ at 
onfee fom ffplbig i attenteret SKorb. 3 be SUfeelbe 
berimob, ^oor SoDooertrcrbetfen er af en/fan^ negali« 
fRatur, er benne, i ffn futbe @trtt(nin$ tilliebe i bet 
^tebfib £ot)bef(|Itttgen er (tiftbcfat i og bet tommer^ t 
bet SRinbfie bt>o,r bcr fpørge« om $orb^^9beifetlf 
aSttfen/ a(beU^ itfe an faa, om Sorrømmelfen ^ar 
iar>t Sølgcr eOer ttte^ om man enbog nit Ube betto 
fomme i nogen S^etragtntnt t>e|> Gtrfiffeiitf ttbø 
maattng* )Den# ber forfømmer at angit>e en S^r« 
bvybeife^ tf oor bette ^ efter Sooen^ faalaoi ^m fom 47 . 

9tt»ii ir fFyttid i 8ot>ci^é £t>«r(rort«Ift^ ttagtfe 9or^ 
bri^rm fibm «(h onbre SPIibUr opbagr«* Si«; t«( 
tiibet cé f9&t cUer mtt^anl^Ut SSctiiUfffc, fom IS^an ftn« 
btrx pda alfau S3«tf Itgd« i tn (^je(pelø4 Silflanb, 
UftM itu fer ben 6,følb/l^ati t>€b faaban Umcntie« 
fttlig^^eb snaatu 1)a\>t paabvagi^flg^ bnt^éb/ ai en Ztt* 
btf ttfffflbtgi>tiø (Icdk efcir farer fammt aSct/ tager fig 
«f ben ViiplMi^ og rtbber ^m« ' , 

jbgfaa onbre €ube; i Sorfatterené 2(f^ttb(tttg 
vibn^ om/ at ^/iné JBegrel^ om Åelicta omissiv^a i(ff 
|ar ben foriiebne Gfarpbeb« Øibe 533 noet^ner (fdn/ 
foi^ Stempel p<ra MU @(ag< fBrobfr bel 1 1. 7 D. ad 
legem corneliam da; sicarii^ et yeoefjciit onførtt 
Sitfeelbe^ «t JDeti^ f^mi Uftjctut et Sroit og fffey fer« 
' tnbh^n nebfaflet Srenin, raober Siatflot, er^raf« 
llplbig/ naairSlogen berofb omtommer« jE>et tr aaben« 
feart, at ben $<iagiejbenbe4 Srøb« lier ttfe er en reen 
S>mificn* ^en ^fiagjeibenbef 9eU beØaaer Jbert, at 
J^an bar foretaget en ixof!ttD {MmbKng f uben ^ermeb 
at forliinbc en anben ^anbltng/ fom bar fornøben foc 
at giøre Un looltg« )Det er i benne forening af et 
^oretagenbe og en SfterUbc^lf e> at bane SSrøbe beøaaer* 
2>erfoni betté funbe ialM en omtffto gorbipbelfe, foii 
Dtlbe bet og norre et omiuendo begoaet iDrab; naac 
IRogen, efteiAt bave paa alfare Sei bibragt en Ttnbett 
et ®aar, men bog ec«faabant, ber t>eb betimelrg JjfWp 
«!i(be Doeret^eflbrebet^ lober ben SRUbanblebe tigge i en 
^jilpeM^ Sil^akib/ øg benøe berfør omf ommen \og UnUM in Ut iurti i m TojT«t» gorbrpbelfe ftebfT 
fil »fiotw a5<|laiibb«ft »fb et nstig^ »tflMb ow 

' tn oiiittlto gortrpbflfé/ funbe ^iint of gotfaftftcn 
«nføtu tJactum tnflenlunbi iim m faaban f«c Uob* 
toflf (ff^ fom Ijon paflPnaer* ^ - 

gorfatliren b«« iiwng^A *!«» meb f fnffii t« it 
ffdrperf fBcgcib om Cfcttrabetfe, tie))pe goiifle uUtinø 
^tt Stel i ben 9iM^dtib, «t b«r be^oiS ifi i m p^fthi 
8ot> liBftenbe érunb for ot »fwt ♦» f^«baii ftrofiar* 
J^att filfiaaer , at ba futt er en eenffbis Zb^^rie^ bec 
o^ptafr ben Gtunbfatntng: nuUa ^oeaa sine leg^ 
positiira; men iw mener^ of ben natuKHge 9te^albr?j| 
fan ' forpttdte 92oden (t( en pof!(tt> ^anbling« 2>os 
antager im, ai ber §l9eé fpecteire Sletéforbolb , bt>otf 
en efter(abetfe^ iferse '{ot)en« afminbeltge ®nmbr«n 
ninder/ fan bfitK ^rafbar^ uben at totten t>eb en iits 
beUa 09 ttbfrpffetid Øe^emmerfe l^ar erfrorrel ben ber* 
fer« €Sbm et Qv^mpil onferér l^an ben aøerebe oven 
berørte gorpltgtef fe, ber ff al paalSgge en aRobe r til at 
|fittrpe.fln I Øamen'eb bcirenb^ 2>aiter. 3Ben Vft H 
sben2tHt>(etttrigtiat9latitrrefSfpflcm, ber Hflgtr lif 
(Srunb for ben Øaaficfnb, at ingen t>eb en rnn Sfter« 
labeffe fan fdrfpnbe ^g mob -naiurtige SletepffdCfr« 

" 2)a 9Iet«fot)en/ fom faaban og affonbrtt fra 6<»beUg« 

; 9eb«lot>en, ingen SJicfefraft fan ^a^ ubetifon eeateti^ 

faabaoe abfiKigr tnfget anfeete Sltttfpbilofopbet me> 

89le pao^aaet, at bet er en naturlig 9let«p(idt ^ M 

Itifte en eiat e^r hieb anbre £)r> af iftblabe ffs i en 


- 4? 

faabdti^ becoir« SKm tm tr aabentiat^ of pofftit) 
: 9}atar^ og beti feivir umt6beli[#rt atf(tlltgt anHté 90^ 
liDi pligter meb ffg« iDa bene (3j<ii|}0]ib er^ at fR^n«. 
jitfEiitf fii«iipbtgni fi^lb« f^ivmim al jmeMcfe tt( 
iiibbi^v^f« eaUt^, \aa flptKr bnaf, at 9org<aie.ert 
^rptf^tebe til i»trføiilig(ti» at fiaae ^inanbm bU tmob 
bf S<tm/ fomjfff (ttttni af»(tibt9D(b betl offcnUiai 
geratifiaUiiing^ bti^ otbmUigDit« n bftSRtbbef^ Det^ 
^if(p of ^t>ilfft fBorgeriM opfi^e ^itt| gfeiifTbtge Sof< 
, pligtfKfe« aRati ^ilbe Dtflnof tffi ^Mt ben itfFplbtg^, 
fom iinber £)mfi(»nbtgbeber, bergjetbe ^m bet mittig^ 
itbeii a( eti»«fare ot rebbe eftS^meffe^ fom eOer« ottbt. 
^mfomme^^ i^barmbietligeti git ^am foibi# Piønbt .be( 
ingen pofltto Sod maatte Døere, ber^ectior lebe (lig ttmen«^ 
nlrfEeltgbeb . for ftrafbar« SoifaHereik |«i|>9 enbog at 
antage, o( Sooent gaa« ubenfor bf i;e4 natucUge Ørfenb« 
fer^ naar be trtkerf fKg mobvilUg <f futlabflfe af be 
^anMtnger, 6t)of9eb man fttnbe forebygge Socbrpbflfec 
f[|[ef ttlptter, fof jltafbare^ paaf}aaenbe# at bet ec 
e^faten og iffe ben 6n(eC(e^ |om bet paaliggec/ at forgtv 
for ben offentligf og fmatt eitf erbeb« SKen^ bet et 
bog tttbfpfenbe, at bet ere bf 3ttbit>iber, booraf Sitaten 
bejlaaer« fom ben gienfll^tge fBeffoemfeOpHgt oprtnbelift 
yaaCigger* .&$bett(Ugt»iig beforgeO ben t)e> t^eb SjfUlp 
af be offentlige Snbretntnget , i\l bt)i(fe enbt^t IBorger 
liar at ^be ftt forbolbémftO|Tgf SBibrag« aRftft bf C 
Sttt«3ibOfttift, 8»bO. a«. ^ "^ so 

ZafctlU, f^Pt tun øfftnttiit :3nlutniHé ^i«fp »fe 
Ian i M tttu S)tiUt( tttce titØebe , Umt bin ptimau 
Wlanb, i^tm StiKaleb bertU ec git>et, pligtig til pttm 
fonttgm at øpf^ibt (itin^tfEpttelfcdpIigt^ paa famnu 
SRaabe, fom man i fitgi Zt(f(s(be 6titMt > celtigef tt( 
at ttbet>e pécfonligt eelvfafftiar«^ Sorfiitt^enS 9iai« 
fonnemmt fpnitf iffa åt Dave bebre girunl^ie/ enb naat 
man t)i(be paafiaae, at ingen SSatnepligt fanbe paoø- 
tagge« etot^bor^ecne^ forbi bet ec Staten og itfe hm 
enlelte, btt ^ar ol førge for bennbooett« QitCerM* 
Serfom iøDrigt en. flig otoinbeftg 9)ligt itfe f^nbl 
6te^ Dtlbe Sorfatteren ^m onbr Deb ae beDife, at U 
af j^amneevnteSamiiie« eDee borgerlige Sor|)OIb, nUn 
en ffltrbeUd Soobf^mmelfe, mebforte en SorpMgeeXfr 
Htil, at for^inbre Glabe og lUpffe« ^an loilbe \a(^ 
megft mete fomme i dotlf%iti1)th meb at føre UiU 
IBeotiée ba ^on WftØe« fiiltienbé Sorbiinb/ fom ®ruttb« 
Dolb for en Sotpljgtelfe tit poftttoe <^anblinger og 
3ienet}er» far J^oiO goffi^mmetfe man funbe brageis tit 
6traffeanft>at* 

®^it 545«648 fpffetfaHev Soefatliren ffg meb at 
qntyenbe SorPJeUcn meUem dolus og cuipa paa be 
negoiititt Sorbrpbeffec« 3eg fk( i binne ^tnfeenbe 
(enoife til €unomia 2 B« 6«a76«379. ftoor t^g tcoer 
ae ^at>e gobtgiart/ at en rteii negattt> S^ebcpbelfe iUt 
tilfieber ^itn Sorfljef, ba fomme iHe forubføttee eti 
aSiUte inob £ot>en^ men blot én 3l!e«S^aie eft<r9ct>en^ 
^iftn nmibbelbart Difec {!g t»eb bm loi»be$temte ^anb# ■ 6t 

tinåé Sffalabetfe« ^otfatUtiti, bh alhilHitU (etroa* 
Ut eagtn fru et faabant St^népuncrrubtr^fftr fifg 
fotxtftin fvfihttii^t nlogiflf naot lian®. 546 ))aa{{aa^r/ 
. o( ben Mom jDofclrabflfe enten af ®(jøbeéUé|eb ettee 
røeb gorfoet »fe 91«'^ en ^erfan pfdfbar, men iit bertU 
enbnu maa tomme ben S3nifi«nbid9eb/ at ben ooer« 
traabte fXigt« l&pf^lbelfe l^ar veerét mulig« éom 
€r«mpei anfered, at ben Setebetient ttte er ffrafbar;. 
ber (otfætrige;! laber Deere qt efterfoette en unbiløt 
Sor6r|?ber^ naar t^nn oeeb; at benne ec unbfluppen lit 
et fremmeb Serrilorinm og ditfaa tff^ meb Øtptie fatt 
éffn\ctm^^ Wttn bet er *aitben6arl , at unber ben 
tipeUg tiftDnle Sorubftttning 9lidten at éfterreetle gor« 
tepberen borlfalber^ og at ber t(fé tdn txsre 2a(e om 
etitet^ forfælligen eller af ttagtfomi^eb at (rfftbéfæUe «ti 
9itigt, fom i ha gtone Stifoelbe itfe ftnber ®teb«' 2)et 
f^lt^famme gjelbtr og^ ^Dler ben foebDanlige 9ltgt/ fom: 
lunbe paaltggt Stogen til ai frelfe en 3(nben. ifle i bet 
g;i))n« Stifælbé'fan opfplbeé^uben øienfpnllg Slo^are« 
€Kbe 55 1 pmftm^bit, M en u^ttfigt^møetflg 
iEDpfplbelfe af en pv^ttD ^r^Hgtelfe til at ^anble er 
li^fa^a flvøi^^m^iCi , fom 'ben fulbfomife 6ft«rrabélfe|. 
04 bér anføre« f^om:@rempet at t^ ^^h^t, ber giber \ 
fif Satn tr^etfffgt^^eeéffge Stceringømibler^ er ligefad 
(Waf6ar, fotn ©eh> b«r g^mfle neegte? bet famme/ 
S^n bet falber i Øinenøv at benne fibøe ^anbling 
f)at en ganffe anben (S{iatacteer/ enb ben forfie/' Sprfatcerf II flutter fru Xf^aiiMths mebdc anføtt 
U Sttmaictlit til £}p(9«nin9.. 3 bit førf« af brffe 
antagti M, dt eii SHcbn, lift nnbn ftn Iiattu$ 
Øarntfabret tn Sibland tittdtebt (»etibe beo <|»jce(p, 
I ^Dorom ^un antaobUf maattt frifinbid, forbi bet tffe 
»ar bibufi^ at SBtirtietø JDøb tunb« b^te t)«fet foret 
bfMtti berfom SRoberen før l^at»be i^bet ben begftrte 
^iæ(p* $t)or tttiatigt bette t»ar fatber i S&inene at 
bet ot>eiianførte» 

.XXIV* tteber bett ittfammeti^efeftttn JBu 
iveiø in Srimtnatfa^en^.t^on JtUtnfd^roft 
(«♦ 556 • 570)* 
V Sotf<)tteren l^enfører tit fammenf at Bernt« fnn be 
Stlfoelbe^ ^t)or flere fotPieBige SBet>ii«arter forene fig 
web (finanben« $vor fB'et)ii€mtMerne. ere af famme 
7iU, er, ft§er (an/ Gagen Rar« £oi>ene fiate att 
fiørget for SBaaben, (vorpaa N flitffe fammenregneø* 
Set fan imibUrtib btroeb bemærteø, teelø at iBemfet 

. bog i (tn 9latttr øgf aa ba er fammenf at ~ en 8e» 
moertntng, fom tffe er itDigtig, forbi bet meget ofte i 
SBetiiiøtbeorien ooerfeeø^ at SBet^tfet t)eb to loofafie 

' ^tbntrd Sordaringer er fammenfat af iBefianbbfU, 
ber (Der for fTg erCjenbeø tf f e at Tfabebotbe titfrrortfelige 

~ fBemtø ^) -— tuelø nt {ot)ene ingcnlnnbe for aOe Sif« 
fætbe ^au i»e|iemt fBærbien af fammmenfiøbenbeJBit»U 

O £fr» 9unpmia 4 *♦ ®» 4*7 IF* ■ ' - •■ SS - -, . 

ferdf <ft €rd^<. Wtin fttibir t \\^t \ Vrminbritjg^cft 
fittt ben fdjié fXegeb at to fuUfominéiit lot)fa^e Jdib«! 
siirS e^enfiemtnige Sornaritiger n fufbt SBet>tM* frøeti/ 
f)>ørsf$ btr om IBtfftiingm af eet faabant SStbneø Soc# 
ndcing/ foremt mib to ti albtlid rotfafle Sibn^rø, 
.eOtr af flere aSiltteeé af bet ffbfitiMttte ^XdL^t^ faa 
&toe jEotetie tigefaa fibtt en fiffer 9l(9ftJerfot, fonr 
for Sottcurrencf II meSem et ttfttfbfommetit SJibnebeDti^ 
09 SttbiciebebUérttgefom mdn-o^.bcr forgjottx^ føgtr 
en biftemt Ølonii, l^tiorefter fat^menffobenbe 3nbtcierl 
ØtDtiMraft fan ibebømme^* Gageicé 9latur foA^ber 
Soogtberen at orWe biffe 9ttiictee t>eb tiiø^iagtigé Sobe. 

Sorfatteren gjor \$tiM(l^ bm^uomtoifiilige Øe'«^ 
metrf^ttig, atGpørglmaalet om et famrøetifat {Be^tfed 
fBcerb førfi opftaaer, naar intet af SBeDtfeine for ftg 
l^ar fttlb^ men bog^nogeti SBej^tilfraft^ frnnt at be fot« 
fljettige !BeDtt<mib(er maae i>(sre rettebe |M)a bm famme 
.djenflanb. ^an føger birttfff} at Dife, <A Sffangter/ 
fom, f)tnne finbeø i en afgiven Silflaadfe^ naor btffe 
tf fe ere abfotnt^^ tunne afbiaCpeS t^eb ^nbre SBeotté# 
mibttrø éomtirfntng; Caalebe^^ antaget %t^ , at 
ttt ubenretø Stlflaatlfe/ n^iot ben iøorigt er mangeCfr^^ 
. Biaa ahfee€ fom %^V^X ^%m\\%, og altfoa, i Spt^tntng 
meb eet fulbgptbtgt SibntØ ttbffgenbe/ mm t)tr(e fulbt 
fBeDJté; (^oilftt og fan frtml^rtnéeg t>eb to mi<tffn» 
{4irige,,men et albele« fotfafieltge SBtbneré^ meb bim 
Sit(i(fa((fe ooereen^flemmenbe ^rf (åringer« ^oab 
Sttbi^ev angøf^er, bø antager Sørfotteceh/ at famme^ tf ter Gonstitutio darollna TUt* 22, dlbrta ftttmf 

fan ipage«; l^oocfor (^an délTtr iffe tcotr, at te føom 
kant Sentid/' eftir ben almtnbeCtiit tpbjie SrMaalj^f; 
fan' frembriiisré . ub Snbtctfrs Sa^ening mc b^ aubtf 
stfufb|t«nbtdt 8S«t>if^r« JS^rx^t becimøb fpnUQt 2eu 
iUmU Scoii^^tb SnbUicr^ maae og 3tibictef , føm 
inbt^olbt tt batot IBt^iié, tunnt ubf^lbe bet atibrt 
|)ali>e Oioiié, foin inbe^olbe« i en ubenret« Zitflaaelft 
tBei i jit StbnebeDtia, ber' ^ar niiaet famme 9^tuU 
iKob dDe btlfe Sfftiiinøer mad feg fliøte to Sriirbrttt« 
A^r: Sot bftgørfie er bet neppe t Sønfeqoentfea af 
bet^pf}tm, bn et t>it etfteaba fDtueltib^ben af^ at 
Snbtcter funne banne et futbt ØeoiM om en attj^gferp 
trind, at et'faabant /fan titt>etebrindf< t»eb bt af Sor« 
fottecen antagtie Cantmenrftlninger, |>riiictptt er, at 
inm anbet SBiDttd Waa atifce« fulbflmbtgt, cab btt, 
fem tsarer tit en (otibeftemt ftorm* Sen fomme 
®tttttb, 6))acfor man tf fe dU etf jenbe ^uoget ^nbtttef 
beoiié for afgjerenbe, forbpber eg, at ttOeøgge flere et 
albtleø (eofa^e Sibner« f erflacinger folb IBeoHMraft, 
Og ttl^eber deøer iffe, at btf]^ fanne (upplere en ZiU 
Oaaelfe> bec tf fe ^ar be tU. et (ixibt fBet^iiS fernøbne 
Sgenftaber« Det n forrefteti Cangt fra tam SjSening, 
ot Sot)ene ehburl^e tn>rømme faabant famnienfatlSeDit« 
fuib SBirfning* S(t er tun i ^itnt Spfhm^ at matt> 
efter min SRening , maa fertafie bet« XbjiiDige QtU 
minaliPe« af btMe Cypern ^^e egfda, fem bet hømmtti, M M tv tn S9ilfttarifg(^b, .ttttatfiorfiiltivlii 
tai^crår f n UNtnttltiHiaAeife tVec f o ri olMet ist«Dfii1ll 
SSibnerU éénjitimnldt Sérttddngcr fem idtft-Smih 
9}aar fti UtcliceMtitfiaaerfe er futbfittnbig/ uibt)ortel 
fanbfpniia/ og qføhet unbev ^m9ctnhi^f)tUt , in 
fffre for, at bm ifte er frembragt enten t^eb Srpgt og 
Stufler, ener Qeb SSil^farelfe, fad fan Un mebføre en 
SBiéb^b; ber langt ot)erfltger ben 9>un(t/ b^^^P^^ <natt 
antager^ at fjaM SBemié er frembragt! og, naar Sot>ent 
tf te oare i Stien, funbf Sommeren oet bpggc pa^ hm, 
fom fuCbfomment bit)tfenbe« 3 be et albeteg foofape 
aSibnerg Xrotvirbtgb^b er ber uenbelig mange ®raber^ 
faa at bet fiunbom t)ilbt Doer« for meget, (lunbom for 
Itbet, at f^tte to faabanne l^ibner« S9t(^<^tinger iige 
tneb f et olbele« (0Dfa|{ S)4bneg *}* 

forfatteren Difer enbnu, (oorfebeg anbre tUfiø* 
benbe a3et)ifer funne unberjlptte et of tb coSibwnbe 
!Btbnebét)ifer, og bemttrfer^ at ingen føtrfCtU Unber« 
føgelfe bebot)eg meb <&cnf9n paa Seoifet t>eb )6o(u* 
mentert- 2i( Glutntng tfptafex l^an M Sperggmaat, 
em utttfirffff eltge SeDtfer for corpus delicti funne, i 
forening meb ufulbfomne S8et)tfer for ^jeminggman« 
ben/ banne et fulbt SBenttg« jDette 6f«rggmaa(/ fom 

*) Cfr. (Stmmia 4^^ 6* 4?i f* ' •. 56 
fiWf ftiftAn§ f( ti ei^øti$måah (efvarer Ian natutø 

^nttfetm ^tt ene Bit^U^ fan unbcrlipm M anM^ 
-^aa at f»4«fbfM (lei 9rab af SDti^tanfe birtfib fan 
frtmdliigft^/ mm ofbcig iiøfltt fii(b( SBtDii«. 

(gonf«m •)♦ 67 ■ I ' 

) (Dt)e(fe6 Od ^^K^Cibiloiuxi SXetétiivfmng 
efter t>pw éooe. 

^a ifsr i tftte Si^iffrifU i^ 8* a ^r ubførriseii 
.gKmttmgif et Vfftiif af J^c« X|9mn tt^ftna^i Xuntoerb 
»inger ot^er ^trfottreiliti, ^uo(t ^an tntre 9vit pae^ 
noget atibtt 6teb ^Mht angrebet be SRctitnger, teg i 
mit eupfUmmt til {Rørvi gaarb^ Øp^eiir bdt»bf opjttBce, 
9Af es af mine OfUtibe bf ti, ae t>g i biit unbfi ZtpU 
len Mrenb« 2bni 2)te( af min .i^aanbbog x over im 
' banfEe og novfle 2ot»fpiibtg(eb maatte gjinf age bt af^ 
iam befiribte mm, «ffer min iebfie £)t>eibit)téfitiis 
iffr^fcnbreDne fDtmttigir/ og at btt ^ilU bibroge 
tnegtl tit at t)ibtløfttgg{ørt bette €frtft^ i»m [tg btt 
iNtbe; meb <6«nfeii ttr^tne$ttti(ttt, tiCftic (Sfeiibti^ttft 
af S^t. ttéflngé 3itbt»f»biiigir, ^t>t(fe imiblevttb bog ti 
. mfb Zatt^^tb Ittiibt forbigaatjs, Xf tn lignenbi 
Ortttib fan jeg tttt oel unbgaae at inbtabf mtgj^aa 
bit et>at, J^t, ttiffng ^at git)et i 3(cfit) foc 8oihOg 
Rft I Q« I ^t 6t 33*95« 3<fl N tmnlig oeb bt > .58 ,._ 

alt dferi^fti'eSet bQ9 unber Zrpf DoerenbeVrt af J^aatib« 
beden« anbcn Oi<l b^nDitl} til ittcibtØ Xib^fScift^ fo« 
fnbebolbenbe en @mMulU af 4)r. tt^ftnftø 3nt>^tR* 
bindtr/og bet Dilbe alt^aa n>tflnof bUo« logtmtg tt( 
Saf}/ naar biintShifrbenbotbl f!d tit >uti Øjtnbriof Ifiir 
^btn ot ta^t 92otit« af J^r. Uéftnd« ftntre Qefoacclfr^ 
om b^if ^tunbtø^ib bttbifl not itté t>ttbe fejle, ol eeti 
1lBe( anben af be gocfattert/ bet, efter Gympaibiec 
ed Xntipatbier, bomme fripi tMet om Sing, b^^r^tf 
be Intet (jenbe^ ot( mebbele Sprfiftting* 3^g ftal 
tmtblertib fatte mig faa fort fom mttiigt, ba jeg beel 
»el foler/ at Øagen let. fdn bijbt trffttenbe for 9>tH 
blicttm; men bog b^r^ieg maattet unberorbne Mto 
mit &nfle M, at gioc en ttbtommitibe o| fplbejlfljff^ 
lenbe JBefoarelfoi 

3eg anmeurftf beifbc fflgenbe: 

Ad f^ag« 34 »38« ^^ ttoffng mtwr, at l^ano 
SnbDenbinger mob Surjfietne^ fibbooiitigr £«re^om bt 
forfEiettigéiBetpbnittget af JDrbet Srolovetfe ere af SBigs 
ligbtb meb ^nf^n tit min i €tH)9ltmetttet i SBtnb 
9* dj9«24i fkrem^tte Sortøienrn^ af Stb* 4bo3aii» 
1799* Sftm bette er ubegribeligt, ba min ttboifltiis 
mt^9 gaaee ub faa^ at bet l>fb Sroleoelfe brr eagtf 
i ben SBetj^bning:, fom alle Soofpnbige crffenbi fot btft 
fnboonfige/ og J^r* }l«|tng før ben Inefie % ^a% 

♦) .§ati ttiitoacr elTeri og/ at 6tbtt i 8rb» i9bc 
Scbr, 1783 §. 7 forcforainef! r ben ut>ttt ittt^b^ 
^ningf bcr ertjabe^i @(Øcmern^# {iø«fS6nt bet er 59 ' 

iøMigt epmémaat^t ft(o aniaan, %cl t)t( Ud ini^ 
nmmt, ot 3-*-i6> 91« 2« 18-^12 blioft at ftttiatt 
faaUte«/ font $c« ttøffng t)tU !DIfn at JrriglVrtib 
ferne før Satibtiene^fn \rt\^ Ctoe« etaten Ztu 634 og 
635 uttber betprb: "iErolot)ebe'* ttte fCuibe inbbefatte 
beni> Iftt, paa ben eenePe i benne 800 ertjnibte SRdabe^ 
^aDe tnbgaaet forening om et tUfORimenbe SSflteftab;* 
Di( neppe 9^09ltt inbromme ^am^ 'P§/ naar (fan 
&em«(fer, at famme S4>^d 3(rt* 403 netop angaailr 
ttprtDtligertbe. og aClfaa 3ntet fan bevife for, ot 
ArigétXrtifeK i Afrevet ttnbe^ SroUt^elfe mbbefat^er 
V^ioiHgerebe^ 3aorb/ fad er ^ang 6futntngdmaabt 
olbfleg urigtig; tl^t |i»ab ber ^iblebel af be poaberaabtt , 
^acagrapf^cr f ben«ie t«\)gi»ninrg er/ at Ørbet Iffe btot 
inbbefatter ben 7ro(o«|lfe, fohi foretogeg af ^roeflen/^ 
Inen o^ ion Mt^m enb^er anben retggplbig Sor^ning^ 
CTå et ti(tommenbe2@gtef(ab/ ^oorunber be^rimligere« 
^eO Sat)rb ba b(lt>er at inbbefif tte* Snbn« fpnberltgere 
it bet, Ibab^ ^Hn forfatter onfører, meb il^enfptt til 

^ pift, fit bet falalebtø bruges t (£anctU'u»&tt(i^ 
»elfcn af ijbe Juli i8ox Sotfatteren^ 35em«rf' 
nimtt om ben ælbre ©progbrug funbe altfåa itU 
txttt tiV ^inbtt i at forKate 8rb» 4be 3dm 1799 
mtb $enfQn til Hn ubtvt 9cti^Mfi9r\@i^ltmttnk 
M^M^ faurøie # faafrerøt ber eSer$ bertt( gatiHtj^ 
niygei} 9()i(ebnmg/'bt>tCCet fotufltn, fom bemærfe^ 
thgenlunbe er ZiVf^lUt 2)en ooenilaaettbe ^t« 
tring fr iwig faalebe^ fra dcrc Øtbcr gaitlFc 
iifpr|la<je%. . ' 6p bett tnhnu t)i6«re SSetydiJnj , imi Qtitt ta%t» i 
3—16 91* 8; 18— 6» ^011 miner/ at fDthtt Stofoy 
tflfeébret) tffe ittbffltttter £>tbft 3»olot)e(fe 09 slør f 
bm ^etkfeenbc lii almmbelid €p(og6ciii«rtti{iis af bet 
fémnbult^^t 6log6. J^an paa|t^aer/oe i tt^^ttt 
6empof?ti{m (f(al txtvrfammettfae ®ubfiantit)) rtdgtn 
fttn bet (tbfie meti tf (e, bet f^fie €ubpaiitti)^ /font eit 
MfurliøSBcflanbbeel, og b<>«i noei^ner, fom eareinpel, 
Orbel eawbHotf^ JWen ieg meinr/ at, Itdefont betle. 
jDrb bog fofttbfoett^er, at ÆoctetflaUetegne c^Saiib^ 
faafebe« fon Sro{ot)elfelret^ tf fe Dffte el anbet Ote», 
tnb bet, ber angaaer en Xcorooelfe, faatebe« fam 
man leUet tffe fan tante ftg et @if{b«6ret>, et 9)aiiie# 
hm, el Sor(efttttttgMret)/ fam iffe angaaee ®Hr», 
9>ant, gotléfte. geg af^olber rtig wt)rtgt fia be 
mange anbre JBemarfntnger, fem J^tin alimmbeliøe 
©l^rogj>aa(ianb ffembf bm 

/ Ad 9>(J9. 38.40. ^r. ttéffng lirffaaer^ at 
ben Sørtottnlng of grb. 6te«e6r* X694, legbeflriber, 
iffe gobl fan be^ae meb be i benne Sorofbntngé 9x9* 
liijffer anfrtte ®^ttnbe. ffllen ban ftnbér, at ttblcpf# 
fene i ben« Jbefarénbe »eei ete. fw beflentte tit at tilø 
flabe en anben ^orloffning.^ Set tt, fam jeg ^t 
forfraret, blot btt littt Crb ''ba*\ fow talet foe be# 
melbté gortorfningj men ieg ^at ubferltgenDJijl^ at 
bfite fan b^De en dnben SEmbent^ 2)et et faa langt 
fna, at 9)ræmlffetne, fom ^an mener tale imob bl>?b 
|ig^ t r^a ^enfeenbev ^at anfftt/ al bifff twrtimob ■ i 61 i»{rr> at SororSttindtH^ Sub ingenfunSt (tite wih^ 
f(rft)tif for at ftiøte t>tt It^tt, at $ctoUt9eMbf9 
\Saorb (idefaa fultfommcnt, fom 2co(ot)e(re ({anbt 
anbve Utiberfaattery barbe ^ofbeis (tbt i benne ^^en« 
feenbe anføre^ ber, tl^ab ber beOer ilte fan Ufttibi^y 
"at Sot)en bet ejrpteffe hphtf\ \aa at n9e8ot>]^e|{emme(i 
fer tnsenlunbe tnnbe Deece anfeete fornøbne til bettt 
S^temeeb) men fpr atfiaffe en nift®aiantilt mob 
ir aSUbfatetfer o^ ^iøbrug/ fom berimob botbe inb^ 
fneget ffg. $t)ab Sorfattereti btmcttUt m, at ht 
St^r(ot)ebe fun^ie førge for^ at ben^SBtbnerhe ))aafaflte 
Vnmetbelfe vitftlig fltn, er pHUti uxidti^t; ^ men 
Sorocbningen %'mt bog tt(e minbjfe Xnlebning til, at 
nogen £)mbne i faa^enfeénbe flulbe Doere bem paa(agf. 
Ad 9)ag. 40« 45« Z>et er føtfi nu ^. 11 é f i n 9 
|ar foeUaret, b^ab bet er for en Sirtnttkg / ban tit 
bdt^e 2coIotK(fe ttKagt uagtet |ian tffe t)U ertfenbe ben 
btbttl afmtnbeitg pntdgne gienflbige Set tit at paa^aat 
S)telf<. Seg tunbe eflfnl alt af banø 3(iimtttfnittger 
til ^erfonretten bat>e giiiettet mig tif bané^^cning^ 
men oilbe ttte fremfcette min ®téning/ forbi S^rfatte« 
r^^Soere-bog bert)eb paa ingtQ 9Raabe rcebb«« for aabeili 
jbar 9ff Dbftgelfe. ^aat nemlig ben ene ZroloDebe iH t 
fimbe forbre anbct af ben anben/ enb at benne ilte 
maatte forbinbc fig meb nogen trebie ^erfoli ^ og naat 
alt b^ab b(tt (S^tne^ (|t)i« ben Xnbfn t^ar ttoiaig (it at, 
fttlbbprbe Stelftn^ bat>be {Ret tiL ttqr at faae Zrotø« 
uiCfen Verbet, btn etpibige ^af jiraffa og jig tiaagt eft tXtpcitaticn, $Wbb<r f an ^mfaUiuti ha paa\taaø^ 
,«t æroUotlfcn ftib tffc meb fttS[e« éamtpfh ton 
|ftt€«? 3 drunbrn Umt M entog lagt i bm ettc 
9M4 aBagt, eenftbigen at fragaae Srolobelfnt, g^r* 
«ni af bettf ®I(tg«Si>r(tit<ig bibn fun bnt fbmme Tom 
^eit. bir^ eflergerf« tctu, i^gfaa fpbec af bet ^tmmeltge 
3egtf (lab«øft«5 l|t (il Straf for Den, b« ^at)br forattbreC 
pt Sorroet, inbeboKbc« tngtit J^fciboiel i tø^m, ^fj^ 
. i al galb maattt' gorMnbe rfett,/ttb«t Dibtre Søfger før 
»ogtii qf bf Sr^røwb«, opbørt/ »aor b«ti en« txvgrebe 
PS for at labe ffg Die og ben Znbm paa Srunb bftaf 
yaa^eb STrølowlfe« tp^wtt. gorfottereii grn^ber 
føttrigl f!» ««re, at a;rolot)elfe> efter got^en/ t«e giwc 
gienflbig ffict li( at foébre 2@gtefrab fufbJjrbet, paa 
»et ttno^ilige^ fom ber er t SDoiigtil at laU ^g t)tr, 
øg beraabet pg bemb gienlagne ®4nge paa mt«e 
flttringer i ®uin»lemeiit iffeiDeet Qibt 240/ !Re» 
9an l«gsfr jfterveb meget for fiot'mgt paa (Btua%u 
»Inger, fom fnit angaoe bt)fib ber funbe øn^é at txert 
/ ?o^ ilfe^ btHil)^ ber uirfeMg er bet* 3tt bel bøUibeiigø 
«øfte. ber,, efter 8øt>en, f&tlbe tnbgaaeOb en geWfg 
Wt, faaDelfom bet Saotb, itnm f»tin \>tb ®i»en 
biraf,. maa fpr|»Ugteti( htt, bet Mb fa6me tiff^ø«^ 
ipmi at Deere flan, faofffngegotgiøeeøtt iHe^^tfenbegd^ 
nogen SBobi^attom \Xt SoDgiøerem berbø»' om^n^H^ 
«g b«r angivet be («rbele«aHf«tte, ^ori Srøløøelf^ 
i«« ffal ftolbe« (3~i6 91. fe 18-5 og'14:, 
> I og 8)# ^Doct Aen eene maa ffiiu ffg Deb be» . 1^ •■■ ■. ■■ 

anbeii, Ibefctel for bøn anhtn, (litie bejrnt 
qx^it o*f*t)» iHtU 14 §§v 2# 3' ^/ 7) 6«ftptfe> enb« 
t^i^evt benne 6(»tmng; og/ ba enbog, uben {Itgt lot>« 
focmiUgt 2@gtef(abé(ofte/ ben blotu SSefoangrelfe, 
tf ter 6—13—4 og 5# «*» efter grb. 5te fWocl« 1734 
benuf t SoK^inbelfe meb it 9rit>at2@gte{Eab6iøfte/ git^ev. 
fil ganffe utmobftgelig 9tet tt(2@atefiab (S3a(get meSem 
3@gtefl^6 og'^iemgtft tilfolbec ben Seft>angrebe), faa 
er bet faa meget mere llatt, at be Srunbroetninger, 
^DørpaA Sorf otteren, bpgger |!n £oere/ tf(e ere eot>^tt>e^ 
unéf UbtrpUene t beroelbte Sororbnmgø $• i afgtoe 
tt npt 2(rgument for ben alminbeltg ontagne SRentng/ 
|^t>td bet bebøMbeé« ^oab Sorf« anfører mt b J&enfpa 
tU ben Qoaifion/ jeg ^ar funbet imeUern {^itn f^an9 
^aa^ilnb.og Un, at bet £)fentttge fan tbinge $erfo^ 
sierne ti( ISgu^ab, er og, t ^øtefie SSoabe^ utilfreb^« 
^iUenbe; t^t be SSettngelfer, ^tiorunber bet Dfentligt 
fulht bADe bnn Set, roobDittig Ubfoettelfe meb at labe . 
47g fammenvie, erejo n^top be famme, unber b^Uft 
ber funbe bitte 6pørg<fmaal om fttg ^aaøanb fra ben 
!D2ebfor(ot)ebee Sibe ; be nærmere Sejlemffielfec^ l^Dorø 
vnberfeg/ meb onbre Sod! pnbige , antager , at^otieii 
l^ar tiUagt bet Sf entHge beime 9iet/ fan 10 iiU f ommr 
^m# ber tf fe «tl ftfjenbe l^tne fSetingeffer, tilhobe* 

Sorfatteren erftcerer til 6ltttnmg, at jeg bar fetUC 

i at atitage t^ani iæxt, at SrolOMlfe ilU, efter ioMtn^ 

. {iiftebe en gjenflbtg Slet tit at forbre bet tf(fagtf 2@glf» 

{lab inbgaaet/ for npe, og paoberaabet |!g i brn l^mf 64 fetjibe tn ttntoirpcetéteren, fom biit/ om ^d» iffr tf 
fetl tttibnreftet (?), fhil fKylbee« 2>a {cg tf fe tienbirc 

' b«t munbtltie Sorebr<i9, |t>ort Unnt ^øttagcebe tRttiø 
loirer flal ^ar>i fremfac ftn SRening/ fan jig ttte i)ibf^ 
^t>ort)tbt J^r« Uøftitg reiultg ^of fadet (»aiii« eOet ff9K< 
t}t4l benne« Srem^itting bortfjartier be ^nbi^^nbinger^ 
fom ^r« UOftngO fcembpber« Ttt feg iffe^ar ffénbt 
eOfer fjenbet {>r« Uéflng« utcytu Xilber/ fan iovrigt 

. vel itfetorgge^mtg til Safl« 

Ad $ag. 46*54. &aa ttnfUfienbeltgt bet tnb 
er, at be^tt^cnbe Øortntngcr, at Srølooe^fe efter 2ot>e9 
tf fe mebførte nogen gfenffbtg Slet ttt at ferbre SSgte« 
flab inbgaaet, og at ben bog et meb foeOeO 6amt|^tff 
funbe ijp^aotO, inbbyrbe« mobflge ^inanhin, og at bt 
beéuben (lotr for fTgeve urigtige, faa Dit ^r* Udflag 
bog ^utltn opgt)>e ben ene eOfer ben anben* 4?^ab 
ben 'forfie angaaer, ba ^ar jeg aøertbe fremfort bet 
Sornobnn Sttr«|fenbe ben fibf}e, ta maatte DfPitoE. 
toogtoningen megH beRemt ^aoe erttoerct Sorcningeji 
for faa binbenbe, ot enb iffe foeKed Giimtpire fttnbt 
»orre titficoe ffeltg til at o|>l^øet)e famme, naar en faaban 
Vfoigelfe fra be almfnbeltge heglet om Sorbniibl 9let6« 
fraft ogL fra Z)ct, fom t {7g felo er naturligt og^ett# 
Pgtomoroflgt, ffulbe antageø, (Ru er bet bog temme» 
figen toinefdlbenbe, at^^ — 16 91. £. i8-*i4 tvin ^t 
^enfon ttt be Stlfoe Ibe^^ ^tror ben (|ne mob ben 2(nben^ 
SSittte enffer at fratrtebe foreningen 1 og, at bet ingiii» 
lunbe fan o«rf Soogtoeren« SSening^ at forbybt Sm : 65 

tnMbm of 3—16 ?»• 8* 18— 1*— 9* ^2>et er tutlee - 
{BttiSforfidaelfe, naac ^r« U^ffng paoflaaer, At (^itnt 
of Døre 8ot)!pnbige dibtH ontagtie argument gienbriDe^ 
«eb be af itiid op^iOeb^ og of l^am føm rigtige crffetibte 
©runbr^ttringer fdr ben antit^ettgCe £oDfortoi!ntirg« 
^an glemmer ncmttg , at f)aragrap^enø førfie 2)ee(^ 
teK(t»etat tnorrfe i bi^pofttfoe tfSe't eDunctati^ Ubtr9(> 
crfloe rer Qtiiémfff, fom 2SgtefoIC maatte gtt)t fjimn^ 
ten, forttgptbtg, er eii for fig beffaaeitbe og i fTg fe(Q 
fttlb^oenbtg Øe^emmelfe, fom Sobgiberen ilU.i bet 
etiplM, ter (iatib(er.baabe om Srorobelfe og^gie^Iab^ 
fornufligDtt^ tunbe ^aoe fremfat.om bette flbfle atttnt, 
faafremt l^ii l^aobe biUet bet (amme om SroCoDelfe^ 
Zt en fceregen SMraffebéiPNmmelfe tnbe^olbt^ t famme 
^aragrapjl^, er envSUfarlbig^ieb, fiM at beter albeled 
ffioebt, naar |an (>ér paaberaoier ftg, at ben antit(ie^ 
tiilf gortolfntng |fa( oni^enbeø i ^or^olb tt( ben t)tli 
86\>be|}emmelf^« Snbnu forunberttgere er bet, at ion 
iffe.^ar t)t(Iet tabe f7g ot)erbe!>if« om bet ttpaffeiibe t beti^ 
9at^Utl^ ^an l^ar truffen mellem bette argument og 
tet/ fom ttoglo 2ot)fpnbige ^au btOet l^ente of 9)lacat ^ 
5te jDctober 1774 tt( ^orbeef for'S$oebbemaaIø 
Øt e 1 6 g p( b i g (I e b; €f j^nbt Jeg ^ar (abet be J^^^A* 
brb/ fo;n funne tjene tit at optpfe l|am om ben fBtiU 
foriiaaelfe, >r laae til ®cunb for ^itn ^araffel, trpffo 
meb ttbmctrfet Gttil^ faa ^t dan bog tffe uiflfet fee^ 
at bet iffe doi fBeebbemaaW Sillabelig^fb^ men 
2ur.S:ibOirrift, 8fBbé« a^» 9 66 M« 9Iet«g9lbtAl^eb, ler t>at C^ienjptanb for hH 
epøtgémaal, t)eb ^t)t^ Sefoarelfi (ttte J^ot^fpiiWge nnts 
ttii^w ^t>f tiSf t ttbdl^e ti argument of tin n<B^nU 
9)lac4t '*')* 3f(e tninbre ttbegribeligt ét M, jxt ^au 
li^plttt mig for en petitio principii , forfaavttt ieg 
xttt (»ar piUet erffenbe bet 2Crgument for (ane 9>aaflattb/ 
fom f^ati benter af gororbn« 19 ^cbr* 1783 ^« 3« 2>ft 
maatte jo bog ^»oere^^^m, ber bj^ggeret XrgumfnC paa 
ben Sorubfortning^ at Sororbntng^n gat) en np og for* 
l^en t Sobgiotttngen ul^iemlet SiOabilfe tiC, meb foeOeS 
eamtptU, at ^ctt»t Srotooelfe^ fom deDifei paafaot, 
og itu, rotg^ fom blot f)at neegtet/ at benne Sororbtttng 
bet)iff r noget for ^aM ^aaffanb« 9ltt er bet bog flatt, 
at Sororbntngeii albelc^ ttfe ttitienbegtber/ at ben i^ib^j 
liolber en faaban np ZtUaptHé, ta ben tDertimob fun 
tiKtenbegioer, 9t)orUbe« ber, meb ^^enfpn tir Sprmett/ 
fal for^ofbeø, naar begge be Sro(ot)ebe ecdarc frg 
tnige i, at for(ange Srolooelfen op(yert>et« Set er alt« 
^(^ f)am, htt l^ar giort ftg ffplbig i (liin logtfle getl. 
SRen faafremt iég enbog of bemelbte Sororbntng l^aobt 
t)iaet ubUbe et poffttDC Vrgument for ben ®atning/ 

*) 3^^tn 8oo!t)nblg batf paadaaefi, at «8«rbbemaaf i 
. SltminbeUgb^b oot en cn'tnttiel ©jerning ; be (Hi»e 
tun oiHet iat>e btttt @rag$ ContrairXer fatte »eb 
@ibeu af tiHabedge @pj(^ Wiittf bereø lliaabe« 
ligbeb uagtet/. efter s— 14— 55 W* C 5—15—53 
og SXelf^ dSbe 9}oi»br. 1755^ ingen øog^maalB« 
ret gioe beif a^tnbenbe. at kf^Uy^tlU tutiU Imd t)eb fMt$ eamtptU, \^a 
t>tibe jefl tog tffetert ^dt>f Ur^« Sao^e Dtlbt bntU 

. ffnbcé ^{immt ( t binSoKni/ l^oott fottMet^nte^aragrop^. 

(or gtt)et fin fBef{eroineir»^ 09 liaigi (eø^ctc« bet t ^ei 

' ®rab tilb §*7i t^\ bet funbe \tU unhgaat io^^i\>Mn9 

' jDpmoerffoml^ib/ ot bet t>Mbf t)«re in ftor Stitonri qoentl^ 
at ttUaU ben egentlige ScoIoueCfeåiDpl^oeDcire t^eb fisKe^ 
^ ^eamt^tte, (aaftetot bet i 3— 16 (»• £• 18— 11 ora» 
talte 3dd(^^ ber ilfe foregaaer meb bc ftUgiøfe 6erei 
monter, fom {£KOlet»e|fe mebføtte, ifte (tgetebed funbe 
ia^H ub fotUtt eamiptfi* Semelbte forfatter n^énec 
\>H,f at man ttfe flat brpbe ffg om ben (lore Sntonft« 
i)Dent9/ fom ^an^ if fe neegtet/ at 2ot)git)ntttgen, faaU^ 
beéifom ^an foctoCfer ben, tommer til at inbe^o(be; 
if)l ^an mener, at ben crtbre Sot)git>ning bog er rfg paa 
3nconfe(|t)entfer og anomalier, fbm mai^ tffe fan 
iortforftare* Wltn bet er bog not en af bi t>igtigf}e 
{Regler/ (^Dorefter et^oert fornuftigt ^SRennefle^ og tfoer 
en eotøgtoerØ^tUieétilfjenbegioeCfer bor fortolfeér, at 
man focmober en {nM)orte« €ammen^otng JmeUem 

' ]^an6 focftiedigrStiltienbegit^elfer/ ifoer bcm, ber f}aa«. 
f^neer tnbbprbe^ ^orbinbelfe* Snconfeitt^entfer i 8ot>« 
éivningtn bør altiaa itfe inbrømme^z uben ^t)or btffe 
tigge faa ttart i Sot^en« Sorffrtfter, at be et (abe f?g 
r bortfoctlare« ^en betle er der ingenlunbe Silftttbett 
bet er fun ^r« forfatteren, fom oml^pgge(igeit føger al 
b^nge dtin Smonfe^oent^ inb i'Sot^ene, og feg ifFtttbe 
formobe, at (tgnenbe nrigtige gortolf htnger ^aiot megen 6a Sitb|l9b<lf€ paa bm SRcetiabe af Sticonfeqv^ntfer 09 
Zncmaitit, fem 1)an troer^ at £ooftit)iiingen f(al inbtm 
$b(be* $t>ab ^an i 6(ttfmn9(n bemoerfer om en Itgø 
ttenbe Snconfeqtxntd^'bec af Kefctipm af i7bf 3uff 
1739 feeø.ae f^t ^otut paatantt , n fpnberltgt; t^t 
i au Satb et bet |}ot: Sor^jK paa en poatoe nft og ju^ 
til^eeU forme^bel^be 3nconfeqt)entfe(^ betaf t)Ube {{pbe, 
cpdit^en Soo og en t^trfeUgeti antagen* 

Ad 9)ag« 54 « 6o» ^OKfaattibt Sorfatteren 
påajiaaer^ at ben af l^am gjorte (focceiien urigtige) 
8em((rftttng angaaenbe SSetpbntngei^ af prbet 3rolo# 
petfe afgioer en np Snbvenbing mob min Sortoltning 
af S'b* 4be Sam 1799 # fom er ubenfor be Snboen« 
binger, feg aUerebe i GuppUmentet^ 2 2>ee( 6. 337* 
339 og. 3 2). ®. 3389340 l^abbe beft>arct, faa maa 
ieg pefibife til bet oDen Øibe 58 3(nførte« 3ø«ttgt 
bit ^an nu i bet forben af ^am Ojoerfeete Atigd * Zttu 
feie^lBcet) for Sanbtieneiien Deb'@^etaten $« 403^ ^nbe 
et 2Crgument tmob mig* SD^en bette 2Crgument gaaer 
ttb fta ben Sorubffstning , at Srb. af 4be 3an. 1799. 
'netx)p f(u(be paa famm^ SRaabe (^abe ti(f)enbegtbet bit, 
fom Slutningen af fornoebnté §» inbe^olber, naac 
ben bilbe bet famme« 2>enne Gtutning^maabe er ttu 
faa meget mere uantagelig ,> fom (^tin miiitjisre 'Son 
ntbeleé opbotbeb« aOe be Sormer, fom af UpriDiligerebe 
(Itttbt iagttaøeg, inben be funbe tabe bem t)ie fammeo, 
gotorbningen berimob (aber en Z)ee( betaf blibt btb* 
OgU^ i benne SKaterie jergger Sorfatteren iøbrigt ' V, 69 

oltfor nttsdi SStfsf paa tt)ab Uå'W yttcU ottaoaenbe 
tf moralffi ®runb«/ fom ^ørf bet utUtoobeltdt ^> at 
Itljiebe 3t>(»id«ret tU HSgUftai formibilfi foregaainbe , 
(eittbeligt WiU^^iéiøUfø (lt>ott)eb |)ati entogløeBger 
mig Srb i fKunben^ fom ]C9 tngetiiunbe l^ar brugt« 
jQim alminbflige ®ruRbe tutine f)9x alMii itU femme 
t Setca^mngv l)^^t ber blot f|>ørge9 om, JiDémbt 
ben engang t)e^ {oven bjtmfebe Stet' ueb en fenere 
Vnorbning, .be« bog flet Jffe paapeger f^\m ®tutiU, 
fan anfeed foranbvet^ J^ee m^i gormlobntngen fna« 
cefl t)flere imob, dt bet engang fctjenbte princip ec for^ 
anbtet *)* '^a gotfatteren ,enbog antager , at ^rtoi« 
(igerebfø 3<^øebv faat^et fom ben gprbtnbetfe, ber 
inbgaaeø t SReb^olb af Un otyenmelbte ^^ragrapb i 
5trtgd>XrtifeU SSreoet for Sahbtjene^en Deb @øetaten# 
bebolber fin fttlbe 9tet«raft efter tooen, ^biføer; bet 
faa meget mere ubegribengt, at b^n t^i( ttdcegge ^me 
@runbe, ber bog åjbefeé itfe funne befiaae meb btffe 
1)ant ®atninget/ en faa |ior Snbflpbelfe paa Sororb« 
ningen« Wortolfning* 3øt)rtgt b^nbolber b^^n fTg til 
|^t)ab ^an forben ^at anført om Snconfeq^entfer 1 2ot># 
gtonin^en, b^orom bet fornøbne er ^bemartet ooen 
€«67»tS8» SRan bifDer der eaerø noget ttt>tØ om^ bt>or» 
lebe^ forfatteren oitJ^aoe @rornbfrn truffet mtUtm 
ben celbrt 8ot)gtt>ntng/ beb fyai^ Soetolfning (^an t)i^ at 
ma/n ilU ffal brpbe f7g ffort tm, i^oor t)tbt mdn tom# 

^ *) Cfp/aStn i^aanbboa, iffe ©e^O eibt 1^3 «S97* 1 ^ ' ' '■ * ■ , - ' ' ' ^ 

(fan, efter diiti S^ttrtitg at jlutte, t)U ^at)c (e^anbUt 
)>aa en anken SRaabe* 6aa meget ttimbct fpneø ^aii 
forrejlen ^fr at oorce (eretttget tit at paaberaabc ffg. 
(tin ^ttruigt , fom l^an tngenlunbe paaflaaer/ iic 3im 
<onfeqt)eiitfen fremfommee ocb gotorbningentf eget Snb« 
l^otb, men ^an/ fem Satbinatargument ^ ^enl^ofb« 
ffg tU be ODenbetøtte almtnbelfge @runbfce(ntngev, 
9t>i((e £ot)gtbeten faa &aben6are \tU (^al eclfenbt« ^t%, 
bec ttfe troer, at man nben tt»ingenbe 9{øbt)en6tg^eb 
maa paabprbe Sot^gbnmgeh 3n(onfe(|t)entf , t>i(bt, 
l^tté leg anfaae bet for nøbt>enbtgt> at forflarc Sor» 
orbtKingen faalebe«, at Uprtmltgerebe iffe 6eb fp^timg 
af 9)retbtFef}o(en funbe ^paabrage f?g nogen gfenflbtg 
SorpUgteife til 3@gte|{ab, JEiettec afttage/ at benne 
Sororbntng inbtrecte ogfaa giorbe $oranbr{ng i 3 — 16 
91* i., 18— II og Jtrtgd*%tttfe(««iBret)et forSanb« 
t)enef{cn t)eb Øøetdten §. 403. 2>enne Stentng Dilbt 
jeg ba unberfløtte t)eb ben 8}etragtntng/ at,.ba begge 
biffe to SoDfleber itbtrpffeligen tiUoegge bt bei; om^anb« 
lebf Sorblnbelfer ben egentlige Srototielfeg Araft^ faa 
vaaat be og ttbe bere« Araft.Iige meb benne« 3r9 
funbe faalebeis <tettere forene mig meb be Soofpnbige^ 
fom DtOft/ at SoDen^ 3aorb ligefaabel fom beh egenCø 
lige StoCot)e(f^, oeb S^b* 4be ^an. 1799, op^iørte de 
t)oere en tetégplbig ^anbUng/ enb bemyp>er \>iUt, ot 
' bet meb ^enfpn tit 3<)orb ^dr fit ^orblioenbe t)eb htn 
eelb^e 8o«dii>ning, men at berimob Upribitigerebe, b«e i \ taibt (t^fe for fFg fra ^tcthiUfttlm , tf fe betmebere 
mire bitnbne^ enb t)«b bet &laå^ ^^ufiaHlefut, 
3—16 S*. 2* 18—6 omftattbte«^ ^iHlfet pbfle %ou 
fattereti/ uagtet bet^ ^an t benne .i^enfeenbe. bemtietfer^ 
ligefrem antager* 

®fjønbt jeg ttbttptfeligen ^ar ertroeret Jorfatteø 
renø SRentng, at Srblot>eife efur Sorocbningftoaf 
I9be Seir* 1783 i XUninbeltg^eb (un funbe forpligte 
i tre SRaaneber^ for ugrunbet, eg S^t, ttdffng €ibe 45 
fpneø at erfienbe ftn S^iltagelfe, paaflaiicr ban b^g, 
Gibe 57, at feg ØUttenbe |fa( bat)'e tnbrømmet benne 
SRentng« li^an \>xi iffe ertjenbe, ar ban bar Uret I ben 
Bemoerfning, at bet, naar benne 3nbf(rcenfntng tagt* 
tage^, er Ubet eder intet niagtpa(||tggenbe, om, man 
Dit ttUoe gge, Sp^ntngen af ^rcebtfefidUn nogen fotbin« 
benbe jtraft for 9>arterne ♦)• gWen ^oab j^an f ben 
J^enfeenbe anfører, fan fér ingen Soefer bebife TtnUt, 
enb ^r« ttdfingé ,%aftf)t^ i at forfpare l^bab l^an een« 
gang I bar nebf(rebet« Hf famme 9tatur er bet, f^an 
6« 59 og 60 anfører ttl gorfiar for f?n $aaf}anb, at 
min Ølenina fn<^i^< bilbe foranifbige, at ben arbetbénbe 

*) 3e»nfør bernteb f)an9 Sfnmccrfningcr tit J^erfon* 
retten^ i^e ^inb, ®. lai, ^i^or ^an ftget/ at ^HH 
^an^ Q^emcrrlnm^ an^* Srb. i9be Sebr. 1789 i 
al Salb't)ilbe ''borttage alt btt @ørge((ge/ bcr 
((ggcr i btn SoreffiKJngf at^an, paa ®tunb af 
et engang afgtoet segtcfFabeføfte < ffufbe ( dUtn< 
tiben pOKre bunbcti peb famme;* . euffc aiUt Ble\> unbittaliet be meimim «s 6)>r6ei 
fu(b^ Sefofiningitr^ fom S^^b- 4^e 3ati. 1X7^9 ^ilbt 
tiftV bfm for. . , ., ■'' . ^ 

Ad ^ag* 6(^70. ^ ny paafalbmbr ^øfn 
^aa bfn nptid cmtaUe Sof}^ f^tib^i^ mon C!« 61« 64 
9loté, bt)oc b^n tebbliDet fin 9>aAf}aiib/ ot fég tSttp|>(. 
xSB*6*2^£/ fi^tibt jeg ber retteligeti l^dt foctoKct 
Sororbttt 5U Wlam 1,734 ^. 2^ bog |fa( b^De caifanp 
mret b^ i JBetret eilir, for at fxmiaiu StefuaaUt 
mfb ^aniS egne Qxb, gt^rt mig f(|^(btg i en aabttéo§ 
SE^obfigelfe mtb mtg felu og forDiibft i ®|tibet fot a% 
ttmft. 3eg troebe tmibUrttb i ittr.Xtbdfl^7 ^r a^i 
6tbe.fi65'266 at b<)t)e giort mig ganfFe l)^be(ig for 
S^t. ttéftng, tyg jeg l[»ilt>be etibog Dmtet^ at %m, oibcir 
at jeg bebøt>ebe ubtrpffeCtgen at bem^fe bit# oUt«. 
I^at)e føU/ at ben bef paaantebe fRote; om bet enb. 
^aT>be ooe ret nogen ®run1> iii banf bert giorte ^bfo^u 
^ telfe, bog inbebolbt en upaffenbc €!o(eme^rerene 3eg^ 
ma(^ tttfiape^ at jeg nu b^^r (angt mtnbre SiQjIb til mi« 
6one, ai giw S^r. U^fing /Sloget tpbeMgtf.|orøv>»ii 
tffe ønffer ai for|io|e* 2>et Ditbe bei|^ nof t>ttte 
fpilbt Umage, Ugefom bet fo^ S« ferne t>i(be blioe tiDgct 
fjebetigt, om jeg t)Ube gjennemgaae ben (e(e ni^e|9otc» 
Gagen fe(t) er bog t)trffftg foare ftmpe(* 3^9 f^^t 
paaflaaet/ at Ubtrplfene t Sororbningen af stejDtort« 
1734 $^2 (igefaa t)ef omfatte bet SilfftCbe, \^Ut bet 
a(be(e^ intet Set)iid er ført^for bet paaUtCLdiU ^ote* 
ffabétofee, fom bet, ^bori et ufulbflflenbigt Séoii^ er 73 : ' 

ført« ^tt teg ffM iimitimittht, "imUM miuio^ø 
fynbtge hHta^ti' ea%m anUtUM , antagitibe, at 
^aragrapl^m (fot 'ongaaer Ut ff^flnoeonte Sclfoe ibe. 
2)it «r ^n^tb m ffutbe '^at)« gjove mtg {Fi^Ibtg t m 
SRobftgelff« 3(å btmftrfer t>riiii9#^ at min Seil i 
olt Salb funDUbi ^a\>f Uflaait i, at t^a\>t togtt ^citi 
fl^n tt( en 3nbt)enbing/ fem i!!e forejente ot ^omme i 
ØffCfagtntna. S>tt(e er^ ffgev j^an^ nu netep ben %t\U 
^an l^ai patfanfett ^SRen jmibUtttb t>U tian . i((e 
9jcénte mig ben ^ul, at t)au giott mig ftplb'iQ i en 
eiaben^dr SSobftgelfe meb mig fe(Y>^ ^oiden bog xHt^ 
Ian ttbtorome/ uben naai man (aber mig erfjenbe bi;^ 
Vig[u^ent for rigtige, fomieg netop bcRrtber* Seg ^at 
terlj^o« fog<C at retfoerbtggjøre mig for ()itn ringere Sei(# 
ter Torreften t)iflnot t)tlb> uorre for ubelpbelig tiC at ben^ 
tftfr (^ni>eb 2% Zat^ Sorløb/ (wbe DenteØ faa beftigt 
yaaanfet; og irugt fom et SBét)itØpaa/ (^t^ortefred jeg 
eg anbre iuribiffe CFribenter før ^r» Uøffng raboterebe« 
IDtit Sorft>at: i benne ^enfeeiibe beflaaer bert, at.9drai 
firap^enø Orb M firengt (ogifi omfatte b{gge ^ine Zify 
f»\b9, men bøg tiorrbéfi j^aapege bet .f!bf}n«t>nte/ faa 
atbetifte ernnbetltgt^ at nran J^ar tunnet forfiaae 
bem Motøm Mtt, fa at man^bog futib« ^abe Søte 
bertii; faafremt l^ooené almiirbelii^e Øruobførtriiifger 
birfeltgen talte før at gibe 9>dragrap(ien ben fnM>rete 
IBetpbnihg« ^eri ^al teø atter (abe mobfagt mig fe(ø 
øg poafiaael/ at £)rbene baøbe ømfatte øg^ iffe omfatte 
bet omffxurgte Si(f«(be« i^boibibt benneV'nte ik gruiu 74 / . '' 

' I 

, • « • I 

bet. ntaai %(k\vtXLt afsføYC 9Ran \k%te^t cQer« rom 
beltdcn iltf otfødt ftg^ oni/ for enb.eg iftet m tatn 
cøcr«ct^ogtf ^i ftttine ot)(t:bet>ife.^r« U^lfng SRobffd^Cfe 
l>ao !SIobf7dc(r^ i (^^tid S^rcbrag; aaecebi t felt>f l^atA 
ubtrpf (erig frf ttifaitte og omlfpggeMg forft)atebf Soevt f «& 
simler ftnber mon tffe faa (fenbettge SRobffgelfer« 

2>et er ^«Of(c tffe Vtibct, enb et tomt Slet^atKrii, 
tiaarj»att't>ebb(it)et ben ^aafianbr <kt S^roirbntiidta 
.5(1 tRactf 1734 §» 3 t Itgefaa f(ore Ubttpf,. fom 
6c-i3--5# tiattggic Si^unitimmmtd blotte 6tgtel|e 
ben SSitfning, at 9Ranbé|>éifeneii fot)>ngte^ <U at 
fcarorgge ffg famme meb Æeb« iDet er ^eb en gatiPe 
urigtig Sttation af f^ororbningen« Orb^ at %m føget 
. ot gioe binne a^ening noget ®fin« aRan4t^øt)fr blot 
^t leefe ^^^itagrap^en^ for at ot)erbet)tre ftg om bet 
IRobfatte« 9}aar ^an iøt)rigt ^ebblioer^ at 6-^13—5 
iffe %^n afgtoe nogen gortolfntngøgrunb for Sororb» 
ntngen af 5te aSart^ 1734 §* 2, f^a ræfonnerec \ivtit 
fom om jeg / flpttenbe mig paa ^n Xnafogie af fop 
ii()tt)nte SoDtné Xrtife^ t>Ube tiffotgge Sororbntttden e« I 
IDfentng/ ^borttt {eg forreficn erf|enbte/ nx ber t f'^^t 
benneé fBub ingen fremmet fanbte«/ SKén bet er for- 
bet førfie iffe fom blot ^nalogie jeg ^ar paaberoabt 
mig biinXrtifet. ^it {Raifonnement er berimob, ai^n 
iffe maa ontage^ tx ^cere foranbref t en l^øter« ®rab, 
enb Sfororbningen« Seflemtoelfer og ben« @ittnbfoetnfn« j 
ger forbre* %t% |ar ber(fo6 i^k bét beflemteftr erf;enbt 
(oori $r« ttlftng gioer mig {Ret, Ven S^rtodning for 75 ' .' ' •• 

at t)oø«e b<t| ro<e(i ot)erefrnd|lcinm(nbe titeb frfor^or/ 

ff riff«rn< i Srb« 5reaBart^,i734, §.2^ fewjeg enMH* ' 

bf re \^at fanbit befiptfet t)fb Sovorbntngen« Sorb^lb 

til 8et)«n« 6— 13— 5* '©t* U^png« SaU om ben ?ot)# 

foffotffc^ ber t(fe folgec ft( e^el @fjøn^ men SøvgtOi x 

titnøené Sub , fpn(6 bnfot ^n h\ t^oeve, megk t(bc 

atibrage*. SReb ^enfptt tU bet/ iig b^obe bemftrfet 

angaaeiibe ben aStfnget paa Socftgtig|eb/ b^n' b^bbl , 

focefafiet b«t S^ uentiwmer/ (om et boc foefpnet (tg meb ^ 

' formeligt IBe«H6 for ^gteflobdløfte inbeti ^^n b^ngat) 

ffd/ diø<^ vS^tf^^l^i^^n: ben SBtmfitttnittg/ dt fra t^tn 

&ini^itn(t t*itbe bet Sruejttttmtner/ fom jtet |!!e ^ot)b^ 

ffCfret ffg i»eb 2@gteffab^tøftr, t)orre oeerbig^ tit dt 

ffbotbe 2@gtef!ab« en^t)itd SøCelfe t>t( ml t% ftge 

iKrøt/ ilt, berfom bet t)ir!eltg er i tiaibtfulb Ajarligbeb 

^ |)un dar ^engioet ^ ftg / faa titler bet for og tf fe tmob 

^éttbe^ dit ^vL tf fe j^ar iagttaget bun goriralitef* 

6^rtf{tan ben S^mteS Sot) gjf nu'ub fra ben Itiberate 

Sorubftttiiing/ at/ber, faafnart fruentimmeret forben 

Dør ttberpgtet, Itéger et f{i(ttenbe 3@gtefldbdløf(e til 

@rttnb for bet 9orbo(b> b^ott be inbUbe f?g« ' SD^en 

ba 6rf åring lærte / at beite^ fom almtnbeltg Sotub« 

føetnthg, t)ar mi|(tB^/ H d<^4 Tfnlebning ttf ber^belige 

SRi^brug/ faa forbreb« Sororbn* 5te aBart^ 1734, at et 

beflemt 3Sgtef(a6é(ofte fFulbe gaae forub« ^iiitmtka 

Aøbt)enbigt>tU U\>\\t^, naar Ui tmob SRanbdperfontn^ 

fBenoegtelfe flaf g)oreég]etbenbe;'(an^ttn> i^(k(i ingep 

SRoabe/ sobfdjøreba flitneSøftf, fiaaer bet, efterat £øt)dit>iren |ar funbetbit ttøbvenbiat at opl^M« ibHii 
oCminbeligf gfof mobning / ttfe i |iané SRagt ot |)tcl|>e 
J)«nbe; mm^fddlénge bic t)ar SRtbbet tU at 0})b(&gf 
flii^dtig(^eben of bit padbetaabte 2@gte(FabéIøtte^ tiøob 
{oogtoerené ^umatUtet ^am itfi at (abe bette ubenpu 
Mi bfifot b(fo bet paalagt affanbépetfonen at fcaltfgge 
ftg €igtilfen meb @eb/ . 

Ad f)ag/ 76 »^79* J^t. 'ttéffng Deb6Uw« 'ht 
anfee min SXening for afbeU^ ugKunbet^ at itb.stt 
!D7artø 17^4 $« 3 fum angaaer Sovbdngerne til Sit)if 
fa fot bet gione WiUftaHløfU, men ttte foreflfrivec . 
itfraDtgelige formet for fammet (Splbtgbeb* Gfjrabt 
feg ingenlunbé fan nægte, etter nogenffnbe bar mtS* 
fjenbt^ at focn<rt>nti ^aragrapQ^ naar, ben {!ob tfolecet, 
notrmefi frembøb ben SRentng, 4^r. Uéfing antager/ 
faa troer jeg bog, at man, t>eb at overtttnfe beu6 ^ør« 
|otb ttl Sororbningenø øt)rigt Sepemmelfer^ i @<sr« 
teleøbeb til §.2, t)i( ftnbe tilflreeffettge Sorto(fnin^Ø# 
gtunbe til ®;t|^rfe for min fSteningt 6tbi?me(bte 
9aragrapb bar i ganfle afminbeltge Ubtrpf ti(flaaec 
bet beftiangrebe , Jorden uberpgtebe Smentimmer, føm 
iffe fan beotfe bet gjorte 3&gtepiab0^øfte, 3(bgang tit 
at forbre Srøanbéperfonen tilpligtet ftt txirge ffg meb 
(Stb $ ligcfoni §. i, ber inbebolber ben 4>ot)ebforan« 
bringe gororbaingen l^or gjort iSooen, t(fe froeoer 
Vitbere, enb at Stanbøperfonen flåi bave (obet b^nbe 
36gtefFab, førenb ban meb benbe ft( f!n SiUie^ ^oitfet 
terfor øg fpneé at veere bet enefie, ber fan gjøreé til - _ ' 77 ■■ ' ^ 

®im^anh tor ^itn Seb. Sel (aUt Ut |Ts tøu, at 
Sorotbnjngcn^ almiitbeligé IBubi §« 2 ftulb« txfu 
nmmm bejietnt teb §« 3* éttn, foruben at $. 2^ 
iftn ben« egtii Obttpf^ er fFrcoet for bet XOfoelbe; 
^Dor fBemié tHe fan føreø, §« 3 berimob tt((ienbrgtt)ec 
ffg at ^9U fPreoeti, for at beftemme, (t)orlebe« SBet)u 
fet fFuIbe føreif, faa er bet Dtjitiof ^, at J|tin§.^ faa«, 
fremt Sebeti bløt jfulbe anDenbed unbet be af forfat« 
teren antagne fcetbtfe« fBetSngelfer, ^ei atene otfbe 
faae ft unatnrligt Sorl^orb'ttt $.3/, ber faolebeø/ faa 
gobt fom albelee ttlintetgjorbe bem^ men at en^o'g bet 
&iemeeb^ fom man forniiftigoUd fan tiUøeg^e §, 2^, 
aibele« t)ilbe forfetCed* Slerfom toDgtoeren ttfe t)i(be^ 
at 26gteflab«(øfte flulbe fomme i nogen SSetragtntng^ 
liaar tfte benn§. 3 beflemte Sotm t)ar brugt, faa 
Dtlbe ber albehd ingen Vnlebntng txtret.til^N t>eb en 
feerltg Seflemmelfe angaaenbc {Bencegte(feøeeb> at 
førg> for Stuen timmereté Sact)« Sorfaat^tbt bet flrtftf 
(ige 3@gte|fabé(øf(e/ {fjønbt forfinet meb (o befjenbte 
gobi fDl»n^9 ttnberjlrift tU aStttetUgf^eb, formebelfl 
biffté 2>øb eOer SSorfretfe tfte funbe bet>ife«', t)ilbé 
5—1—6 bog diemU ^enbeStet ttl i 8enceg(e(fe«tlU 
fcelbe at freebe føtanbeperfonené Seb# og, ^oab bet 
rounbtCige 2@gte{(abé(øfte angaaer, bn t)i(be/ naar 
bet Iffe funbe txcre gplbtgt, uben at ^»U given i to 
tOir flere befieubCe gobe fDIoenb« iDt)ert)ttrelfe, fBe^em« 
melfen i ^.2 tun^Døerc nøbwnbig for bet 3iifft(be, at 
im% etter aRe ^ibnerne i^are biøbe eKer bortretfie/bd itt JBtbm« gotfrftrinj, ifølge 1—147^6 cg ubtn 
tio$eii forr SBegun^idelfe foc ^tmntxmmmt, t^Hbi 
If^iemle 6eb(ii. Tit ioio^irmm fet bette faa flelbne 
SHføelbe flulbe ^aoe nébjlretoet tn færtdcti Seftrmraelfc 
og berbotf gtoet benne et fttob^nt ttbfeenbe of 3((mhii 
belig^eb / fom Sororbmngen^ $• a ^ac , rabcc fig tffe 
let tcrnfe. 2)et er be^uben ufanbrpnngt, at ØDt^gtt 
' t)eeen ffutbé^ m^b m fra ^oDgtDntngené alminbelige 
^@rttnbfortninger faa afmgenbeSUreng^eb^ og tnebSor^ 
jgremmelfe af bet Sor^olb« !Ratur, ^Dorom ber Met) 
^anbleit^ binbe fruentimmeret tit en BeRemt %otm, 
og bog paa ben anben ®ibe begunfltge btttbe t)fb at 
gt\)e benbe en fcerbeleø 2(bgdng tir @agen« 2(fg|øtelfi 
' i^b @eb« )Det bliver og et forunberligt 6eb6t^ema, 
fom ub(ommer> naar man (ægger Sorfatteren^ {«erf 
tit ®runb« .J^an Dit nemlig et @eben i Gærbéleø^eb 
maa afloeggee^ naar fruentimmeret itfe ^ar (ienbt 
be Stbner, fom ^un paaflaaer at ^aDe ooeret til^cbe 
x>tb Seftetd ®it)e(fey og ba ftat Seben gaae nb paa, 
at SSanb^perfohen iffe t to gobe Wlotnh^ 9}oert>æretfe 
(ar gioet l^enbe 2@gte|Iabéiøftet/ en @eb fom ^an, 
efter Sorfatterené ubtrpffelige 9)aafionb, fan (omme 
ti( Qt aflægge enbog om t)Cin (ar tilfiaaet dt (at)e gitnt 
3@gte{(ab0leftet, fun iffe at bet er fTeet i to beCiefibte 
Sobe aScenbe iDoerooerelfe. gebeu/ (borveb (an fom« 
mer ttll at tajcere be tilflcebeværenbe; meni ttniber ®agen 
ttnceonte SBibnerO moralfle SScrrb / faaer faalebe^ en 
fitbbe^ fom Seb otfi ingen (unbe bør (ave* JBrt fnnbe %otf attmn eeib nogU SXobtffctttiomr tttbe^M ^a^ 
unb^adn btnnt &}^nhttiii^tt> , uUn at ^xi\>i tp^mt 
M aSafentltge i $ane iotx^i rom @tbc 79 i 2(rfio 
foc Sot) os atet, tiibebotbec ubtrpfMtgt/ at Seb^tb«? 
matt bltt)ic at inbrétte faaltbe« |om anført« $ocfat« 
Utiti til tf fe ttibrørome; at ben faa jhbfftttnfebt * 
* SSicfninø/ l^an tidoedder'Sorovbntngen« §. 2/ fiaatr 
- i Uooereen^fiemmelfe meb b^ab b^n ft(t) i Snlebnmg 
at benne §. b^<? forebeaget« JDIen bet er olfinot/ al 
1 man/ éftet ben 3t)er^ l()t)ormeb b<fn 1)a^\e^t at bcet^be 
bette Soéjieb ftit t>ib(fte Setpbntng^ itfe funbe Dente^ 
at ^an fiben DebSortotfmngen af §* 3 Ifulbe faa gpbt^, 
foro ganffe ta^t bette till^age. ^ott burbé t alt Satb 
t)eb Sortolfntngen af §. 2 t)ax^tanti^M ben fioi^e Snb« 
ffj^centntng, f ammté Sub;^ t)eb ben fmere Sortotfning 
^f §* 3/t>t(be Mtve unberfaffet. Seg maa enbnu^ 
bemotrfe/ at bet Stefultdt {tg b^i^ <)ntaget af Sortott« 
niAgen ot)etr grb« 5te fffiart« 1734, §§. 2 og'3/ t)at 
|)erflenbe Dfb Somfioiene^ forenb jeg t Tiaut 1801 ftt 
, ei(tbe i ^of« og ®tab« {Retten, Uben Minbt bm at 
trfjenbe en Sottolfning for Hgttg/ b(ot forbi bener 
antaget t)eb2)oni(ioUne, ^ar jtg bog aUtb ^aot ett 
^ førrbeleé (Srebit for be SSeninger^ fom «eb San^eté 
Dtgttglle og meef} op(9f!ei0omfiole^at),et)unbet,9tfatbi ' 
og bet er iffé fidbent bttnbeit mig^ at jeg ^ar døeret t 
etaM til meb ttigjehbrioettge atet^øgrunbe at gobtgjort 
biffe SRentn^tr, bboc be Dåre t Strtb mtb bel ^' beo ' 
r ntitjien gialbt fom Vf tom btanbt ^(^loretiftrne (f, ISp* ' 8o 

at CcebtXHier ingen ioribifCIStvfnind l)at)6< efter ^er« 
igooe)« S^u U « fi n 9 / font tnibe fundet en "9lce^ 
t)ti»(et" (Vrftt) for Sot) cgSIét SfiftrS?) i DomfloUnet 
9t^pi$, t>tlbe rid tig not (lert ^a^t teenft otiberftdc«. - 
. Ad Dag, 79 « 83* ^ ^å ^r. 4t6{tng meb mig n 
tnig r< (H bet meb ;l^iff9n tii bet 6pørg«maa(^.oni 
6'--i3— 4 enbnit flaaer Dfb SSagt etter tff é / finte m« 
ineltgen (ommer an paa, om b^ni eOet min $orto(f* 
ning of gtb* 5te SBort« 1734 §. 3, fawmenl^otte 
meb §» 2, et rigtig , faa maa jeg i benne ^énfettibt 
^enpifettl bet S^regaaenbe. . ^an tUffaaer iet^rigt/ at 
(an iKe bebørtgen ^at broftet bet-2(rgttmettt for^ttitn^ 
iiRening^ fom Sorc^rbntngenl §^ 6 ftembpber; mm ^an 
t>t( bog tf(e giDe mig Stet i min 2(rgumentatton- fDZan 
bliver Dirfeligen forlegen meb^ ^t)or(ebe9 man i 2ot>« 
fortolfningen Øaf tunne føre etSSeDtié^ naar ^logén 
gaaer faa t)ibt i fin-Xr>\r>U\n^4, fom .l^r. U6ftng^ ber 
paaanfer, at feg iffe^bA^ U^ii^ min ^aaftan^, at 
{ot)git>ereq, t)eb at xx^flt'm Soi^orbn* 5te SRart^ 1734 
$• 6, umuligt ion ^at)e oDerfeet bet i 6—13—4 om« 
b^nblebe Stlfoelbe^ Gn^Der ' t>tl ftnbe ^^ at SoogiDeren^ 
ber i bele Soro^btl ingen fornemmeligen b^c k^^^ 
6 — 13*-5 for S)ce^ vHbe b^oe t)tt|l ben , mtefl forun* 
berttgeitortfpnfttbeb/ boid b^^n f^ulbe We glemt ben 
Tfrttfel«. fom itte alene gaaer noermefl foran famme^ 
men (nbog fiaper i et faabant gorbolb til f}m,Ztt(Ui, 
at ben albelea t!(e uben famme fan forfiaaci« SDleit 
(^rtii (ommer/ at $. 6 gonfle fjenbeirgen inbe^otber 81 ^ OTobf«tiiln|JiI 6—13-^4^ SDwforø mon ittt bcb 
alt becte taxi o\>nhm\i fiå om/at Sotgttmn n Un 
(iat>e ot)frfe€t Ut i fttf!iiat)ntc Vrtifcl om^iantUbf %\U 
forlbf, faa t>eeb Kg JotiMism tff«/ ^t)orlebf« man 
^nogenffnbe mtp SSté^ib føn ftgé fR^get om totgtmfnf 
^enffgfer og Xanrfgatig« ^v. Uéffi^g (ut|be mrtgC 
meb mtt tilfi^nelabenbe ®runb ^at>e be^itbt min 2(f# 
gttmentotion paa en ganile onben SRaabe^ naar ^an 
siimlig (^ftDbe antaget, at §; 6 inbr^olbt en Uitbtagelfe 
fra §. T, faa at Sruenttmmeret i bet noetnte Stifcelbe 
if(< funbé 9tnbf ^Sj^tefFob/ uagtet ber^Dac git)eC^(enbi 
ft formeligt 2égteftab«(øfte, ^bU^et bå, paa ®rttttb af 
at (lenbe^ Socttlbve eOer SSoetge ^abbe forfadet bet^ 
maatu anfeea fom enSluattet og tf fe fliilbe tjene (énbt 
til ttnbflprbntng, noac ^un lob {Ig beft>angre« Dette 
lob ftg btfinot langt bebre ^øre, inb ^Ddb Sjft. tt^ftng 
^ar fremført; og^ naar bet førfl ant'oge«^ og man 
linige meb gorfattere« t)jlbe antage, at fun et unber be 
i §*3 beØemteSormetr^gtbetSSgteffab^øfte ^aobe nogen 
8tet«fraft> faa biet) bet begribeligt, at 2øbgiberen1ntet 
fd^regent IBub |^at)be>gibet om ^et i 6*-i3— 4 om(»anb» 
lebe Silffflbe ; tf)\ bette ffnlbe, i benne Sorubfoetiitng^ 
Del itfe leenger gibe nogen ^atMti^Ummii til 3@gteø 
flab, men bog^eller tffe, fom bet i Sororbntngenø $.6 
forubfatte,. paa nt)gett SSaabe t>«re til .^tnSet for en 
etter« ttlfirttffeltgeh tifemlet {Ret til 3@gtefFa6« 

Ad $ag« 84^85« 2)et foref ømmer mig etibnu 
oaienbart, at Sot^orbn. sti SKarti 1734 %. i ftgter til 
Sur. Stbøffrift, 8 S3b«t » «. S ^ 82 6-*i3*'4 ^ft i(f^ inhUfaUn bet foeugtu fca btn 
adntnbellgi SRegel ubelutte Saforlbe, fom 6 — 13—2 
omtalec;"^) (tgcrom og Socosbntngené §.5 UmmHig 
M^biltgt paa|»egcr btn ftbRnsonCe ZttxUL 2>etiae 
aiteMfiig n og.^tMU almit^beltgt antag««, og$r«U6ftag 
^ar ff^l^ t ftti« 2(um«crnuiger tU 9>«tfoiirftten ®« 143 
anf^it «n t)igtig @runb tmob bm af J^am fe(t). bog fun 
yaor en tt^iDUnbe SRaabe fremfatu SBcntng ; og, 7^t)ab 
(an atm i 3(nU^ntng af benne ®tunb l^ar onført/ er 
f4are utilfeebd^ili^tnW X)et gaact nemlig nb paa^ at 
Sot^gbiiten ofte (»ar ubtrpttflg faa u^etbtgt, og ot 
ifdobfatte £oDbeficmmelfer ofte frybfé ()inanben i en faa 
foctiifCU SR«ngbe, at (un Soogioerené ^((ei^anbecfofiecb 
ef tjlanb til at Cøfe bifTe aocbifPe £oDfnuber« Htt cc 
uben Sotol bebU/ at fort (are. Sii^cotbnitigen {aalebe^, 
Ot man fan unboace ZUpanUt^ S^ictlp* 

Ad^ag« 85« 87« C|et er alminbeltgt t 9let«» 
fprogft, at en Sotpftgtelfe« ber flat opfplbe^ \>tb en 
iRettergangg^anbftng^ anfee« fulbbpcbet, naar ben^ao« 
gjelbenbe inben ,ben fore({ret)nf. 2tb. foretager bt tt( 
<I^AfiMtngena SQfffffeetteife fornøbnt 6(ribt og ftbrn 
ttftfbtubt forfortger famme^ t)t)tlfen ba bItDer at anfce 
fom en actus continuus«: ^ei^ne. 3a(ebrug fremlpfer 
Uxdf, at2ot)git>eren eOeré ofte tyilbje 6efa(é betUmuKge, 
^itteK.og Dilbe UtoeSilffftbet meb mange SRet^bom« 

*) Confc tnin t^aanbbog odcc ben banf!e og norffc til« f@p.bf^> Wfote|frtt)< «n Sebd Ttfl^^tlU, ttibm 
3 ®oUi»orffnr 15 Dage o,f«u« 'Sta«b( be Sot)fleber/ 
fom blo^t uiiber Sorubfortnttig af l^tm Saicbrud fomtnie . 
til at Inb^bolbe it rimeligt og tnultgt SBub^ er^ lom 
ieg b<>r gobtgiorO ^(uetiitigen af Srb.5tea)lart« 1734 
^3/ faaofl fom betbermebJemilKtefigt anMoge Soofleb 
I— 13 — aa 9i, i* 23* gttbog'i— 13^31 m<ra iiob« 
venblgDtU focfiaae« paa famme CTOaabe« 2)et t)tlb< 
nemlig txnre en bAAttbgttbelig:Uttméligbeb, at paalotgge 
ben SBeftplbte at føre SSibnernt til førfie 2tng,^ 
fem b^n liH>ltg Ailb og 93arfcl til fatt giDe; t^i, bec» 
fom Stbnetne iffe møbrttl ben |i @t«t>niiigeti beflemto ' 
2tb^ ftaatr bet if(e t b^nå ^agt^ ba at faae bem 
forte. J^un ba fommer ber SRmneffeforflanb i io^tn, 
naar Sorpligttlf^n anfeiié fplbeflgjort bert>eb^ at betl 
^aagjetbenbe i Sibe'l^ar fra; fin @tbe fremmet SSibne« 
føringen« ®aafebe4 J^dr Del b,ell<t 3ngen paatDiDlet, 
at ben t 91« I4be2)éc. 1804 (Srebitar foreffretøne^Hgt, 
at [tibM t>i{T< ortbre ®blbf breDt foinpe inben 3 SRaane« 
ber. maatie anfeeé opfplbt bert)eb^ at ^an inben for« 
iiorDnu 3 SSaaneber toDligm føgteSSebfommenbe til at 
tottrffcette benne gornpilfe« ®om et gjcemper paa, 
at en inben lot>befaret Sib begpnbt og fiben uafbrubC 
fortfat 9tee«b<^nbl]ng i |ttribi|f fforftanb anfeed fom - 
foretaget inben ben forejfceDnea^ib^ fan man og mttrfe 
9rb. 90be flRartd 1795 §. i. jDm bet nu er en ultitd« 
belig aSiKaarligbeb, at lægge en Deb faabanne o^ mange 
fler* Itgnenbe i&ata unberfiøttet^ fffønbt fi;a iDrbenti ■^ /84 

flictnit^i tSttpittini <ift>tafnbe> ZoUbrug (il ®rttttd 
for ior>^ettQ{Mm%tn, og om t«ti 9ro>t«r ^n antagtt 
Mit, fortjin(r^9lat)n af bin "noB^otff'%/Ot>«r(at>fe ttt 
Sttfécii«^ IBebømmelfe« 

Ad |)ag. S8'92. gir at gobtgjøre^ at ^oaé 
|)aa|}anb/ at tt^\>ttt TS^ttflaUløUt ;gtt)fr 9lce til tm 
$engerip4catton af Z>en# fom ittt x>\l ()olbe Søftet^ fffe 
fda nogfii SSaabi é): uoDtrccnøfitmmtnbe mfb ^aM Sorre 
om Srolot>elfe^ stt»€r <l^r, ttøfltig i^ ttbfigr ootc benne^ 
mm frcmfltait ben brb ben SeUigl^eb ganfTe atibe rlebtf, 
enb ben er^ i ^et ^an W tun forebrager/ at ttprtoilegt« 
rebe t StbUetafen (t>el og t SanbmHttoeretaten ?) {f f c t^eb 
noget ^gtefFab«(øfte tunne fofpttgtt ftg AH TSgttflai, 
i Gtebet for at ^an for^n ogfaa (»ar feert bit famme 
faat»e( me^<l^enfpn ti( Srolobetfe efter t^tjen fom til 
be, efter ^antictt$, i bete« gamU Araft t)ebltge(»o1bte 
Sorbtnbelfer^ fom om^anbfeé i 37-16 9?« 2« 18^ — 11 
og Arig«t2(ctite(d6rebet for Sanbtienttfteh oeb Gøetaten 
$.403* ^H ^^^ M, at ieg fanbt Uooereenøem* 
melfei og, ffjønbt ber, eft>r ben Sorftortng, (an nn 
(ar gtoet, bog ftuibe b(toe en UbenSorfliel meaero (ine 
legale Sotbinbetferø Sletébtrtning og ben, fom man 
(an tt&eegge et f!mpe(t 3@gtefEabø(øfte, faa.bltner 
benne Sorffiel bog, fom aøerebe er biift/ \aå gabt fom 
ingen« GpnberUgt bitbec bet ittlftm Silfertbe^ at 
Socfatteren fnart ivrer fer at betage (ine Sorbinbeffer 
ben Jtroft, ber fpneø umibbelbact at ligge t bereø 9)as 
tur^ fom af eobgtDere'n erfjenbte retøgplbfge^prbunb. iløittnht ftø t btnttf 4^itiTeenbe paa b(( ttnaittrltV { al 
Soong til 7&s^u9<»^, fnart tgjeti er Itgefda on^^p^gelig 
for ot giDe ttlfe Spi^cmngfr en Araft^ Ux gaaet ganfle 
iibenfor ^orbunbe fRolttr^ (bfn mmltg et at fuhnt 
^cetK« ^eb foeilf«' CSamtpffO og atter føger at gbe 
f nbog bf SG^grrllabUøfter, fo^n 8ot)en bar erflorret for 
itgplbigMn 83ir(ning/ fom bog ofce Dil ført tit et twn* 
gct a^gtrHob* 

Socfottmti DebbltDfr tøtxigt, at 3— 'i6^6 Deb 
at bcugo bet Ubtri^l om ben bemtncHge Sepltgtelfi, ^t 
betl et for fulbe ftol atifee^, bor paa eti tiibtrecte SDtaabe 
ttffagt (amme en Strfntng, fotn ber, efter Sorfatteren^ 
egen iettt, eOeré* ingen 9Ietegrunb t)ar til at titfiaae 
famme* Zt bette Xrgnment, fom af anbri Sotyf^nbige 
lun er bcugl for at ttnberfløtte'en SRentng/ fom be 
aOerebe fanbt tt(fli;ftHé(igt grunbet i 6agctid 92atur, 
er albeCe« intetffgenbe^ ^at jefi baabe forben gobtgiort, 
øg enbt)iber< (tor jeg i 'fur* Stb^flrtft^ liB; 2J^v 6tbt 
27^^274 t)itfl/ b^or albeled ffioeoben Grthbting Dar, 
fom ^r, ttøflng t ffnr }(nmoerfntnger tit 9)erfonretten 
^ar gi ort mob b^ab ieg^ i faa <|)enfeenbe ba^be anført. 
Sorfatteren fortætter Del nu^ at jeg i(fé (|ar.f\)orffet 
^afiH ®funbe. 3eg troer tmiblertib^ at mit Gvar, 
bt>oraf dan Sneet ftnbeé for gobt at inebbele/ ec faa 
Itlfrebafiiaenbe, at ban Sntet berimob tan.Dibe at fifge« 

Sorfatteren vebbJiDer^ at Srb« 5te SBart« 1734 
iffe^ faatebed fom f^ ^ar meent, mobflger ben iant, 
at et ufiøitibeligt 3@gteflabd(øfte uben Sefoangrelfe 86 {Bitter Set til fRtpatouwn. garfadtttbt if§ t btntie Jj^tm 
lecnbe bar paaberaabc tnta/ otgøcmm i gorbrbnrnseti^ 
SMrf rtftff gmer ttlf imbe^ at Soi^gtvtreir anfm Søf ct r^ . 
falbtømnf 9}uIItter, f^m^en iiteibbtibar S^lgt <kf,åt 
bft ei firfleratft tilW^uftah, f^å^bt ^aniftniZnmmy 

^nuiger lU 9n\entHtfn intet J^eofpn bcr til taget« DitB 
imbb bat>bt ^an pttret at bet dot ih uiigtig XnfFtttllt 
of Sorof btitngen^ ber Uae tt( Srunb for ben élntning, 
jeg bat>^< giort> at, ba Socorbningen for obfEtflige ' 
Zt(f(K(be baobe tiaigemebSUt tilS^ufab ^afiffntt bet 
iinber 26gtefeab«tøfte befvangrtbe S^^nenttnimef Sif r iU 
9tipataihn, faa t)i(be bet tteere ttnoturliqt og ftitbenbe 
mob {^ororbntngenff^Xapib, om bet iAef«angrebe jlrnen« 
itoiniet i ligeZilfeelbe funbe gi»te gorl^rtng paa en faiu 

^ tan» 3^9 N< ^t^>aa foaret i jur. SribéfF« 7 SB« 3 ^ 
«€i* 274ii376» ^en)eb bemeerfer nju S^^fatteren, nf- 

.^er ingen 3neonfeitt>entd er t, at ben Øefoangcebf^ 
uagtet bun i TiimtnM\%f)th Deb iBefDangrelfen ei^oio* 
«ef ^orre Slet, enb t»eb bet blotte 3@gteflabéløfte, bøg 
'unber mffe gorbotb t»eb Sefttangrétre tabte ben 8Ut 
Ut btotte Jggte^abtfafte otlbe baDe gioet^bm.be* 2>et 
nnbijtf t((e min Opnurrtfombtb, at bette, meb^nfpn 
tit nogle af be i Sot^^i^^^ingen* nertmte SUferibe^ (nnbe 
ttben ttrtmHigbeb (abe ftg anfore, SBen^ for at gaae 
benne 3nbt)enbtng imøbe^ anførte )eg el Crempei; 
bt)or6eb ben atbelef ittt fan benptted^ og fom berfor 
ttiaa tfene til afgjøtenbe Setiid paa> at Sororbi^ingen« 
Sorfhifcer et (abe gg foitlare fra M Spnépnnct^ ■ . . >■ ■ ' er ■ ' . 

b(t foM 9c{torbifttigtM $» ^ firtiiitptrfn yVt: en 9>tgft 
Dib ae (Qbt j^d teftfans^ tff <ii GRanMpetføti Mbcr 
95 'Kat ffttlbf ftbt tm CteC/ buii éOmbe tNr^ irt foi:f« 
saacnbe 3S9(ef((it<l«fte ^iiDbt er6titr.9»f^ firibtr faa 
4ilbele< m«b a( StttiRli^et^/ «t bf n SøogiDUr^ fem tpbeø 
-figtii ii«9ter l^ciibe meb 8t«^ tt( 3@9tfftab odfaa W« 
ttl Sttpartlton i forticeonti Xiffttlbe^ ttn^ultdt fan l^at>f 
fofjubfat, at litttt t)eb bft bMte 2&gtf1labdløf{t titbt 
4at)i <rl(^Dtfft)n bin flbflnatiite 91^« 9taav S^faUfb 
ren tnbtfigeti ^tcrcr^ at fo«sit>treib bif^paa @Ttinb 
af Seft)aiidce{fett/i bet berøi;t« got^otb hHa^tt 
Sruenttnraiem ben 9let; føm (uth eUcvØ netop ueb 
SSeTDan^gtelfen- natron, »tb faa meget mt^t 
Søie ttioa, ifo^a (Stiuib af Sefoangtelfen^ i bet famme 
Xtlfeefbe berøDe l^enie ben {Ret til Weparation^ fom 
llttn eKerd, p(iiL Omnb af bel Motte ^egteftalgloftt 
jiHlbc ^at)e ^éot/ foa er ber fon Itben Gammenl^'orng f 
l^ong ZaXi^ %t grut ntimmtret De b Sefoangteifeit 
ftutbe hh^ bei| Siet, fom føtfl SBefvangtelfen {lutbe 
giDe ^ttbi» er en reen IRobftgetfe« 2)er git)eg %\U 
feelbe, (it>0Kt IBefvangcelfett ttttbtagelfe^i»ng iltt 
giber ben Slet^ ben t Vlmtnberig^éb tnlbe gU^, 
men ai ben Knibe i bet.famm^ Silfælbe baabe gti»e og^ 
teto^t Settjg^eben/ er ntoenfeUgt« ' 3tg ^ar tin faalebeg attM 6et)i{f};^bor (iben 9trt . 
^r, Kgfing (lar, naør ^o'n i ben øorti om^ianbUbe 88 h^ t fan Jg^^nfeenN (atfbe eff(ce?t?t 11119 fpr« OnaTUå* 
ha m tittDtiU H bialtctift ZåUnt txb 6ib(ii af gøfrc 
Aunbf abff, f«m ben 6tbei (Derfra (att< SBorrt atibé» 
faUbi ffd/ (ar iibttttam forgUmt bM anbrt SorCrm 
fKcr tCfe^ bU Sa^ren funni bebømme« 3ra (ar ^ 
benne So^f^tter fitnbet (lere SBeDtfer ifaa fenbfrlem« 
tnenbir ACøgt , men pberfi (telbent et i&timpU paa tn 
reeit o| tcorffcnbe £)Derflue(re af be om(anbIebe ~9oc« 
(olb og be opftiSebe og beøribte SRentnger t btffeé :3iibf 
(olb og. Sotger* 2)et er at (aabe, at Sorfatftrti^ 
Deb fim 6tubter^ j^ortforttelfe/ t>t( Dinbe (oab ber ^tbt 
lUanangler (afti; i|tben bet t)U (an^ meb <iX Itnøfarp« 
f!nbtg(eb, itu fomme til nogen belgiørenbe Stictfom^tb 
for giet6otben|laben« Srétnme* 3eg'fan i benne $ea« 
feenbe tf(e noffom anbefote (am en notere ^teyytiU af . 
(t>ab ber frembpber f!g (am fom np SReniiig/ cQer font 
Snboenbtng mob (tbtt(;antagne !Dlening<r. 3itt bør 
(ah^abe ftg bet t)drre not, at wref ommen til etSlatt 
fonnement/ ber laber |tg fremfettte t en ttlfpnetabenbe 
rigtig logifl Sorm^ tnen ®agen maa oocrtfnfed fra alTe 
Gibet Jaa at b^t, ber taifr imob bet foretøbigen fattebe 
€pnOpunct^ ((toer S^n i((e minbre f(art e^b bé!, ber 
fpnea at anbefaU famme« 9$eb en faaban fremgangs« 
nradbe i^ilS^* ttdffng ofte fomme ti( at gioe 6ltp paa 
up? Gpn^maaber/ fom falbe'(am in^^ mtn ba/btl og 
btt, han bringer^fbr 9>uMicUm/ faae et blioenbe S^drb 
for oor JBtbenfCab« £er er bt^not t benne SReget, fom *9; . . 

tfttiiser (U Seriøtigtlfe 09 MtmmKltflmmtlUi H 
ben ®lo^be, ^om bet er mig/ ot fee tfehé Sq( fotmece 
flg/ fom at beibe j^erpoa, (tber albeUd i!fe t>tt, at mtti« 
SRentn9er'bnt>e5 prøvet og fof(<i|le9, Sfjønbe jeg e^ 
liitg bft)tb|i ot t^aoe ptøoei øg gfennemtoenft I^Dob feg 
l^ar labet (rptfe^ faa fan jeg, bog tf(e 6orre miiib^e 
2t)tt)( ciå, at ber i bt mangfølbtge ttnterføgetfes/ jeg 
f)at mebbtett beC jDfjfentUge/ ofte maae oorci ifibføbn« 
SSU^arelfec og Settflutntnger ; ogbet (tggec tnoaflee 
ingen meti pa4 {fjerte /thb mig/ at fee biffe rettebe« 
9Ren ttZåltnt, letten uafbrubt Ctrerben efter at 
mobffge/ ibettg gaaer Ut €iimp(e øg Canb«/ ber (tgger 
HTtge paa Seien^ focbt/ Ian iffe ^aøe noget glabenbe/ 
ttben forfaat>tbt man tør ^aabe^ at bet i Si^en tan 
(age ei) bebre Sletning« " 90 J©otmne/ dffas« w& ten itongeltge txmbi^ 
D»et^ farat ^# og ©taDé^et i 

sno* !♦ 

Det enbod cnben ^aitcelTte'ipiafaMote 3an. 1823 
tibfom S3ommeren$ ))(tdt/ ex oificio at \$tgc for i 
@agend tilbMi^^ DpWnm* 

^rocuraeor ©a^f efter Or&re/ 
confro: 

^jtbelém«nbene ^erj 3fiiac JeDi; 09 ©«' ] 
Ibmon •^einemann af affeitS. 

(VffagC ben 4^^ 9t<)«f<^ i832)» 

45tb en tnbm GaOind 9wM ^olttieret unber 7bf 
3u(t fontge 2(ac affagt Éom^ ere SnbflaetJttte ^an« 1 
bc^mænbcne ^er^ Sfaac 8«t)|^' 09 €Saromon <|)etm» | 
\ mann af Uffm^, for Omløben mebM^anbeldoate, i 
£)oemn$f}(mmelfe sn/b ben 4be §* t f(b« isbe $(br. 1775/ ttlfottbtie^ ^l ^aDe en t>at n9mf9lplx^ti^^ 
Såre forbcubt, (tjocmeb bi af Si^ccto(bbet}int tStaufm 
i S<t<^0f9 tre ant^otbH r>cl) 8rob|^et»o^rf jtcDe* 

3fø(ge et ^er tH SUtiUn unUt 9br Pclir. nct^* 
efter emaneret Aattgeligt 9lrfcripi *), ^Dottøeb aKerii 
Udabtg^ er hfalet, at temetbCe 2)om tt( benne Sleit 
fiol ittb^Mne«, for ber efter 6taet>iitiigtnå lc^ii%t 
Sor(|^^c(Je for Sebfommenbe at foretage«^ og uan« 
feet at bet maot^e ftnbe«, at ®agen t ftrfle ^n^antø 
kurbe «oece paaljcttbt dc^ en ^ee^ecet ^^j, enbeiigm 
paafienbeø^ famt SiettenI paa aOertføiØemelbte 9te« 
fcript gfitnbete iDrbve af iite f* W^, paaanfer 9co« 
curotof Z)a^( efter J^o»e^f}ar\>nin§ af i5be f. VI. famt 
6ofittnuation<(i«9mng af 4be iDecbr« noeficfter og 
aaemaabtg^ mcbbeelt Cpretlntn^^ unber ncervoerenl^ 
Sag benne 9o(i|teYei#bom enten ttC ®tatfttfle(fe, eUee 
ktlflbefttttelfe, ttnbetftetibelfe og foranbrtng« Z>e 
3n^f{ee!»nte^ fem' tot)ltgea ftnbeé t»ar{lf be ^ ^ai>e ber» 
inio^ (foerfen møbt ettev (abet m«^« 

♦) 3 S^rge %xh. i3be Srtr- 1775 §»8 bar eti Snahan 
fpeciel 9ef4(ing nobt^ettbtg for at @agai fttnbe 
bdoe inb#æonet til bajere SKet Sfter eonc. 93^ 
^ jate 3an. 18^3 bltoe bercmob beJdge @agcr faa* 
oeJ i føtft^ ^n^ant$ fom t Stlfxlbe af 3lppet at 
be^anble efter bc fcrboaHtige Segrer fer $Jo(f(ic# 
fagerø ©rift* 

**) @ee ooenmelbte §♦ i 5rb» 13 Sebr. 1775 Tcft, JJf. 
$ote 3<i«» i8a3» SitlltxtAt bet tiu {m9,^ bm f^tiaattttbe JDoml 
, Gtabforfiftfe flthU maatu bUtx en umibbdboi; Søfgi 
tcraf, ^t SnbflMtite ti^a^e giDtt fDtøbe; mm fornr 
ben at Gogen^ Statur aHerebe ttiebfecer^ at ^omnif« 
un9 Bttefom^b i ©ag« af nærvcétenb« fBeffoffen^t^, 
I^Dor^ b«c er Cpørgémaai om en crimmet Soof VtHieti« 
betff « ei fan bebømme« efter ben ctt>i(e ^toaéløvgith 
mtigi SruAbfcetmnger^ fftenbt be efter Sorocbnmjes 
«f 13^ Srtr, 1775 ^» 8 extra ordinem fhllbe be^onb« 
M paa ®iftftereUmaabe^ faa t)tfer 09 bemelbte §• 8/ 
iforr eiiitntnden af famme, famt ^tiAlodten af ^or^ 
orbnmgeii af 25be Znq. 1741, at bet éføggmaar; bet 
anloeggea for Omløben mebJBarer^ tf(e blot er actio 
popularis, men ogfaa actio publica tiricte ^ic dicta« 
€e(t) ttbtrpftene i S^b« ^f 31te 2)ec6r« 1700 Qap^ XI 
{• jp^ |ft>orlt( f^rb. af i3be S<br« 1775 (enDtfer/ iaU 
øg for^ at ipommeren Deb f[tge Gagere Sé^anbliog 
9al ^au en af ^^'i^terneé ^tocebuee uofUcengtg Stvf« 
fom^eb, IlDortU fommer, at ben 8be§« i Sorørbn. af 
I3be f ebr« 1775 onertaber (il bebtojnmenbé £)t>erøøHg* 
^eb« naar ttnberretøbommen er inbfenbt ttC 3fpprø(a« 
tton, at tiiønne (itM)rDfbt Dtbere ](ppel bør finbe @teb/ 
famt bertti at ubttrfe AongeUg Zidabelfe, faafremt 
be ftnbe noget betænteitgt t>eb X)ommeny iE)r>tl(e 9u 
Pemlmelfer ere a(bele$ afotienbt fra ben eiDile $toce<» 
form. J&et funbe M ipni$, at biffe Srnnbe, naor 
ber tiaige tageé ^enfpn til, at $rb. af 31te Dec« 1700, 
lioorttt grb* i3be Stp, 1775 forfaat)ibt modus pro- cedendi otigaaer, ^(ti|olb<r {Tøy MmU t)eb $rt. df 

35bc Kttj9« 1741 t>oc ubof^U tU otte 9^f itttf agtti 

^aafaU/ maatte føre tU bn SteftHtat, ar^agfti ctu 

tf If^tn i førfl« Snpant« n paatjmbl ntb en 9oUiimt, 

^|n>¥t)eb Q( Sutot om fammef Ør^anbling^moobe borte 

. fatbt; men beelg fan Ubfr^^ffet iSrb«.af i3bi^ gebr« 

1X775 ''paa ®|afieret« Od HgefDTdaV' k* n^ppe betegne 

anbet/ enb b^ob anbrc ICnorbitinger ubtrpKe otb £)rbf € 

Y9ifle^ret6t>iié'% beeU fremb^ber S^b* of 2ben 2(ugufi 

1786.$. 1/ (^ort netop be famme Ubtrpl bruge«. Tom 

i,8rb« df isbegetir. 1775, noar bHn Sorerbmng fam# 

menbolbe«. meb fXoc« af aøe {Rart« 1613/ et af^'o# 

. renbe Vfgrument imob foranførte Sffcmng, ba ^tacdten^ 

'«eb b^if^fter Qt ^enlorgge Sager i XnUbftmg af 

itCooltgt ittoebolb imber^PMtter etterne^ oifet/ 

ot faobant ei aBerebe uar b^iflimt Deb 9^iorbn. af 

2ben Vug* 1786« 

Viiarogien af be for offentlige 9o(itto og Sufii«^ 

. CSagtr« Bi^anbltng gbne 8000 maa berfor in casu 

anfeeS anoentelig^ og Sagen bttoer faolebe«^ i £)t)er« 

eenéflemmelfe meb ben 7be §. t grb* af 3tte9Bati8o5/ 

. i Stealiteten at tage unber 9ao(ifnbe(fe« 

£b nu beSnbfiMnte tU bgrt« gorftiar ^at)e an« 
bragt> at be ere {Borgere i 2(gfen6/ og at be.t>eb3(nboU 
belfen Dåre, paa en9tetfe fra bemetbteSpe for at bfrø|o 
bet paa ben Ztb forboanligDii« ^otbenbe JtUbemarRb/ 
forfpnebt meb ber t grb« af i3be gebr« 1775 anorbnebe 
9i«# om lottte jDmffdnbig^fber, ber, faafremt br for^ 94 

^oiht ff9 vigtigt/ Dilbe inebfør«/ at ^nh^ct^nU el tunU 
onfteé r99ip£)roløbere>jttn^eri>ommnen/ i T^tialodte af 
Scb. af 8bf9ftarCd I799.cfr« S(b«i7oo Sap^XI §» lo, 
ex ofScio biirbe ^t>e føgc Sp()^«niiig/ fisa btti>«c dtii 
paaanfebø ttnbccteidbom t 92«fi^atb af betntibte $^ 
orbmtig at titnhi ttcftmtHHtg« eg Sogm btdmod ol 
(j«mtHfe tU n^reg, fotrligci« SSt^nbnng og ^ofjnu 
beltft« ifucat fornoeDtitr Splf^nttign tre {ø%Ui t^ 
Q\>at 3nbil««)nt<^ aSebgaocif« of^ ti at ^au t^irret foc# 
fpnebe meb befførig $a^f«c^bb«I/ angaaer^ ha. tril 
famine^ f^w$ beltiiaatt« finbr^^ at be et funne anfrcø 
fom Cmløbeie, i al %alb aUme mebføii, at Gagrs 
uhutttn ftg (i{ tn 2)t»fctmbeire af S«Ib>2(]torl«iin» 
gfttie, b^i)tiii«b,inaa fov^o^btd cfttr bttt i Sororbn« af 
ifit %thu 1797 fo»|h:tottt Ctkigaitg, t J^vttlen ^em 
fcettbeUitbnboiQitiereit intet ex'officio'j^ar at forflogr« 
a»ob foVommelbte Sagen« Ubfalb tan tøurtgt 
ftttet t>iere til ^iitbtr t bet Aon^eltge Siefbipt, ^\>\i 
S^iettteb olUnt bac \><tut, at ()olbe Unberrettbotnnifii t 
Acaft/ uasfeet bel maatu ftttj)eé> at Sogeit i ^ft* 
3ti(!antø burbr t><»ret bebanblet t^eb en ©jorfliret^ men 
Ifh at af()jerpe be øorige aSangtet, ^t>otaf ttnberrttø«' 
bommtn maattr tabocei^ '^)* 

♦) Set lagttagef alttb tncget nøle, naar t^tt ffnbei 
Slnlebntng tir, Dcb en^euiHtiig/at bcct>e ben Sjtrf^ 
ntng, en el[er anben mueltg ^DTon^ef i ©acienø 
^tbanbling Deb Unbetretten fuhbe faae, at @ageii 
be^adrfaø fFu(be biemt^ifel/ at ba benoe ittavgcf' UnUt Smogene JB^^anMitlg T førfie SnftMtf 09 
b^ti UfaltU @ogførc(fc ^et oe^ StiiUn, ^ac ititet u(ot>« 

lidt £)p^o(( funbft Steb. 
/ * 
2H ti^n^^^ foc gtft: 2)(n paaanftbe Un^ 
Ixrr^tébom 60c ucfterttttclig at txtre^ ()t)onmob @ageti 
^lemmreé tif nye og lot^ger« S9i^dtibHttg og ^oafrtn^ 
1>«(fe af 8anbøot9temtd « 2(«|4øforJBpe> og. Jgmebifogeb 
SBiborg. sno* 2* 

eebet}ten af et ®)eIb$breo/ htt fogeø tir etfiatnuig/ forbi 
bette, Wb en i en mob ©ebltot: anidgt @ag etbt»cr* 

' oet S»<tø- ©om, iffe fjenbte* furbgolbigt / fa« if fe 
forbre, ot (Ee^flptiariuø; forenb b<»n ««ftitter fligt 
JKegre^fog^maai/ fFdl erboetioe en ^m^txm (Dom 
i btin @ag» — • %tbtnttti bor > uagtet Sran^portett 
et er ffabeøfoo, oære anfoarlig, naar @jelb66reoet^ , 
9Cia ©ruttb af JooenO 5—1—7/ 9<J«ff^ etter tUbctH, 
f«ttee ub af «raft. — 3lb(f iffige beeI6 nbeoijle^ beet^ 
ngrunbebe ^nbftgelfer mob ^itnt SKegr^efogømadt. . ubtroKerig bemsone^ t Syphititntttf og ben ber« 
oeb gione S)t^penfat(on inbffrønfeø ti( ben faaCe^ 
bed ((orlig bencronte SKangeL en alminberig Ste« 
ftrtution mob enboer Utigtigf^eb i ©agend^ebanb« 
ting fmtbe iffe gtoee^uben 3;ab foMiMrapairtium. 9^ 

3 Castn: y 

gapitairi fR. a. 8. eiaefeii/ 

contra: 

©ecretair ^o|)pe. 

(VfToftt bfti 4be SRarfI 1822)« 

ConeedcteatiCfti Ccmtair 4^o)»pe;^r i føvffe 3tiffaii(l 
fQgfø9t.t>ot)ebciC(»iC(ti <R«X e»6faeftn tt( at gotrs/øre 
^am tte Zab , ^an (^ac (ibf bctDc b / at bit t>eb tcniH 
StM 2)om af 12te SRartd forrige Var *) ec faf}fat, 
at cit Sbltgatton« fom ^ontracttantfti J^avbe tilfor; 
^atibUt f7d af 4>o^f bcttante«/ tffuti af Scbttoc flulbt 
inbfrUS mcb 900 {Rbb« t ®cbr(r/ uagtit bmleb paa 
900 SAb« itbe ®a(t) ^ b^tifcn 2)oni oar grunbct paa, 
at iDcbttor, bn, fom ufEriDCpnbig, tffun ^<k^bt unbti$ 
fircoft mib |)aal[iolbni 9>^it/ trfioerebt^ at ^at)e Derrrt 
ttotbtnbf om, at SBetaltiidf n t>ar ^ipuleret i rebe e$l9, 
t|l(bttfor f GtbUt/og at ben Srerogaitgémaabf / fom 
icunt ^— ir-7 forefrit)«/ iift, Dib jDbCigattoneiié 
Ubflorbdff, t>Qr iagttaget« 

2)en fi(rfic Srmbrtng ^oDebcttanten fremr«tter, 
at nemlig en faaban (Erflatning r; etbt)err Stifcerbe 
itfe hn afforbreé ^am, fodnben ber f^anbté tn\J^øiu 
fieretøbom/ for, at Contracitdnten tffe f)c^ .Debitor 
tar berettiget til at erbolbe et ftørre SSeCøb, enb bet ben 
eWnneronte jDom af i2teaXact<if«3(« l^ar tiKdgt l)am. 97 . r . 

fan itu gbe< Withf)clb, ha M if(e (an wu ^li^t foi 
6ontracUanten at tnbanfe 2>emnifn tif {^øiePnic, naar 
l^an iHc f<(t> tron bnott at (unnf et(folbe t( ^clbtdcie 
ttbfa(b» SRcente J&oo«tcUant«tt^ at btn nmnk&bH^ 
gation r>at af bfn Øfflaftnl^eb^ at2)ibttor (nnbe t>ttut 
ttlpligttt at tnbfru ben mtb 9oolXbb(r« ttbt 6ø(v/ 
niaatte l!»an^ei ttnbn Cagen fremtommet mtb befof«^ 
siøbne jpplpémngtr biéangaaen^e^ og btrpaa grunbtt 
ffn 9)aafianb om gt^tftnbclft , fom maatu blctm iti 
Selge af btt tim\$, jian ba titoctebragt« for^ at £>b(u 
gationen, faaUbc^ fom t^an l^a\>b^ ot>etbrag<t ben tif 
^ontracitantcn^ tngtn SRangtl ^a^ht, bit tunbi mcb« 
fere, at Z>ebttoc iKt (hitbe ttlfoacf ben efter ben^ Snb« 
1^l\>, iibtn ot ben neeWte Z)om t en 6ag tmtUem 
<SontcacttanCrn og Debitor (unbt være tit {Knber foi^ 
^ovebcttanten, (loem Dommen iHe angtf, i at er^olbe, 
liaar (iint 9emtg wfeltg var piroefifrft^ en Saahan 
griftnbelfe« 9Ren en pig £)p(p6mng er t(fe af 4>ob«b* . 
cttanten ^n unber €agen ttlvetfbragt, og ^an maa 
berfor tilftciDe ftg fel!» at bet StrfuUat , ben oDinan« 
førte Dom af i3te 9)artg f, X tnbefiolber/ lifggeg ttt 
@runb I noerbøertnbe Gag« 

^t)ab bernæfi angaaer ^^obebcitantené ^ttring^ 
at Contradtanten ogfaa af ben Varfag maatte t>«i« 
isberetUget tit ben forbrebe €rflatning^ at ingen flaMø 
;(øé Zrantport paa Obligationen er mebbeert^ og at 
(Sontracitanten af Obligationen fe(t> tunbe fee^ at Deø 
bttor meb paa|iolben 9>ett ^abbe unberfirmtr og ol 
3ar. Sibdffrtft^ 8 IBbO« 2 «. 9 98 

^Mi derfor l()aDbi «««! opfbrbrtt ^l at fMDiffe fift on^ 
at bengieingatis^maAb^s— i--7foctf!cti»e^Dar iagt» 
taoft, fBfi at tageSliftct^atioti Matigaatnbi^ ta blitMr 
^«fb 41 møtrf t^ at i 2f aiiépotteir felt) Jtgstv^ ot bit 
oac m gotbtmg |»aa 900 8l6Mr* rebe 6019, btr' Me» 
ODitbKaget SotttradtAnleii/ 09 at bet betfer xMattt i>fff» 
SHigt foc<i^ot>fbcttaiiteti at tnbe^aae fat^ at >att inrte 
lig, $^a«iber efter jDbUgattoneii^ et faabatit SStløb ol 
Jfbrbrt, og naar bette beftnbeé tt/e at t^are ZUfetlbte, 
maa^an norre yligttg at tilfDare bet^ foni gorbringm 
ttbgjør mtnbré^ enb (^an ^ar ubgiDet ben for/uben at 
Cimtracttaiiteii, (Srbt b^n bar f«flét8ttb til 4^09eb# 
citantetiø Orb^ og berfor ingen Dtbete Unberføgelfc om 
Sørbringeng SItgtigbeb ^r an^Oet, bør tabe noget af 
bet^ batt# efter Zrangpotten/ llulbe %a^% Ølc t ai forbtt» 
4^oøeb€!tanteng ^tttvk%, at SrRatningcn t att 
gatb i et f ao^ant ÆHfeeibt ntaatte inbflreenfeø til bet, 
font GegflonariuØ b^ø Debitor l^obe betommet minbre 
mb ban b<M^< giøet (Sebenttn for£)6(igattøttett, moø 
aHerebe af ben Xarfag in catu bor(fa(be# at bet itfe 
imob Søntrøtttantfng Senorgtelfe er beoti^, at ^øtMb» 
dtanten ej b<ir faaet fiilb SBebettag for Obligationen 
efter beng i^aatybenbe ^um *), og Itgefaalibt fan bet 
lomme t Setragtning/ ^oab ^i^oDcbtitanlen anfører O 9at)be bet t)(rret itm^, bDtlfeti Sctaling ber af 
Centraeitatrten oat gii»er for bef fjebte (Sierblbrtø/ 
vxMttt ben u^in %ml oo^re giort tU SRaaUfiot '99 

mmf <it Æonfracttattf en mb Pki |>ro€«bttrc ^nter ben 
m{%tt €Sad fhtibe^at^« btmcftt bet Ubfalb^ Gagiil fif^ 
fea ttiCet $8ft)it6vbnfor «r eiCDtttbi^adt^ figffom faabantr' 
•ftef ^t)ab bir etifnfør «r anført^ i alt galb teit timbt 
^ajM-iiotmSSirftifiis meb 4>^fpii tU ^ombcitatittii/ 
siaor bon nit bavbe q^lyP^ ftt dftgen Dot af en anbm 
Øfflaf en^tb^ ftib bfit/ efter 9røcebtireii i btn «rlbt« 
^ag/ maatte ontageø at |abf> 

(Snbvibctc (ttt>er atnaorrte^ ot<l^t>f bcitattteti Wn 
iHe fan gtt)H SDtebboIb i, at ben CmPmbigbirb, at 
bet i 2rati«i>octeti iibtrpneligt er befiemt/ at ^ot^ebt 
tttanteti lltttbf itibeftaae for, at bet rette^eiii|»(ebi 
^ayttr nar forbrugt, og at £)ebitor i Stttev(tgbfbMbi 
nemeg IDoervtfreffe boDbe ttiiber{Fret>et £)bltdatiotieit, 
maatte mebfere, qt (Segflonarittg xtlvm meb 4^nf)^n tit 
btffe tvenbe ^oiler f^iilbe ,^at»e ttegreg til (Sebengi i^ 
bet fan ttfe antogeg/ at Co«tracttanteii, forbi bm 
itbtrptfeKg b^r betfiiget ffg Stegreg i tnenbe Siffotlbe/ 
meb ilE^enfpii tU %^\iU %cm maa babt noeret nogen 
St»iol> ftttlbe bone b<^Dl tU J^enfTgt at reiiunteie ^aa 
^n gtegreg, b<)«t i qtibre Zilforlbe, efter Sorbanblingeng 
. Statur« b^nbe Xbgang tiL 4><>bbtil^oiiebcitatiten bdbC 
tit <&en(!gt, (kt erbneroe m faaban Vnfoargiagbeb, maattt 
ban ubCrpffeU^ ba^ betinget fom et {ligt Sjrtraorbii 
tia|ittm» — ^ 

for ben nu embanbtebeSrllatnmg* ®ee mitarffo 
for gietft>ibenffabcn og fammcl Slnoenbetft/ i S«/ ! 

lOO effir ålt ounaåf9tU finM bet/ae^im«bcttant<» 
iKt fan ttiibgaaf at ttCfoacé (SøiiltactCaiiKti Siffert acf» 
uf M, ^atH, tfttr £)i(tgattOtt^ti< 3iib^olb/ f^ulbe ^9t 
Vtgang til at nbotbe f^HHAHtt, 09 bet, b<ia »u^ fo« 
CB Sølge af 2>onimm of latt Slaitt f. X/ maa umH 
aifb|o^ beiiiie; p^'Mén 2)ifmit€r, tfccc ben epgiortt 
Beiegntng, ttbgiør 3049lbb. i €eb(er, ^oocaf Sliiiife 
blitze at beregne fra Sat« af Jtlagen ti( SoHtgflfe«^. 
Qommi^ff onen ben^ 34be VpcU f. V« 2>erfof uben bCtoer 
^o>»ebcttatttftt at tilptigte at gobtgiøte GontKacttanten« 
fftet btnne« ^aafianb/ be Ubgiftec ^an, fem' en Sølge 
af ben SSanget, bér fanbt ®teb i>eb jDbIt gationen,, bac 
|aDt |)aa JBebånblittgen /if ben erlbce €Sag, fiben biffc 
ttbgttter (ibrøce fro, at jDbKgationen/efur b^^b bet i 
2>omnien af late fRattg f« H* er antaget, itfeDar bet; 
bftt efter ben6 ^nb^olb, N^ Sttgtig^eb J^ovebcttanten 
Aaiitte tnbejlaae for, fftttbe vioere* 

2)ifTe£)ni(o^ntnger bUot at titfoare efter be fttm 
(agte Stegninger, ^oorimob inge|n otbejre fpedeae 3nb* 
figelfer ece jfremfaete, enb forfaa^ibt be af Øagførtme 
beregnebeGaSarier ogjDrofofintnger paa ben er^vecutbe 
ØeDiaittg om CSagenf enbelige yaaQenbelfe angontr, 
^!»il(e Sfnbffgelfer tffe ftnbei at Cnnne lomme i SSe« 
tragtning* 

2>érimob fan Sontratttanten itfe btioe at ffO^eggc 
Crfiatning for bet Sab, ^an multgen fan (ibe terveb, 
at bon itfe ^oAiDebitor maatteec^otbe aU bet, hvortil 
^an, efter ben eilbrfiDoni, er berettiget i^t^t foriDbligOi 101 

tiotien« ®ob(n fla( S^o\>9ittianUn, ha in^n fahiMøt 
Sran€port ee mMnlt, tffe itibt^aae, og bm Smfføeii« 
btg^cb, at SontcQcieQnten tffi ^at DtDct (f»t)e bf( Se« 
Iø6/ Z>otiim(ti i bcit'orlbre Gag omroctbir ^o§ 2>ebtlor/ 
forbi ^ati mttnCe, at 3())pé( af iDommeii mueltgitt ,«ilbt 

, finbf.6tfb/ (an^tttc gtoe ^am Slet tU bm ommflblt 
6v1lAtntng^ ha bet n en 8orf!gttg(feb# ^an tiar idg(ta» 
9et, uben at ^aDt ^aDt bet nøMg^ 

$ro(efTend jDmFoflhinger bftDe^ efttr £>i»ffotnbtgi 

> ^tberne, at op^øtDt for begge Slétter«^ 

SH fMnb<6 for dltt: 4>ot)eb f Sttanten 
9t« X« l(* 6(atfen bør tit 66titra < (Sitnttten Geert tair 
il^oppe betalt 4^5 StbbCr. i SRt* 3 f « t Gebftr og Segn 
mc^ {Renter 4 p<S; beraf fra 2)ato af Jttagen tU Sor« 
ligelfe«<6ommiéf!onen ben 24bt Vprit f« Z. tttbtH Sei 
t(iling f(eer , (^t^ortmob |an iøY>rtgt bør for Gontratii 
tantens SiltaCe i benne Øag fri at txf re. 9)roceffen6 
£)mfofininger opj^oeneø« 

2)et Sbomtt ttbrtbe« inben 8 Uger efter benne 
SDom« iobttge gorfptobelfe/ vnber Xbfor rb efter Sooen« sno, 3. 

@ucctfror ( tt gjrccffefalb tnaa , nadttt 9}mf{tgaarbtn9 
Vaittf(rtntng, ixrre berett tg tt til i Snttctffor^ don* 
cureboe at tmitcxt eaaxHn^ So^lhH Un btfalebe 
So^ning^fum ♦)♦ 

. *) iDet mere imUmmmt jBporg9m<iar/ fom itnber 
eagicn er ombanbtet, om efttrmanbtn nogtnfinbt^ 3 Cttgtti: , ^ 

Godttepr(e(lctt for fR^iitivinbt og @ebbtttge SSe^ 
ttt^^eber i SoKattbf conflitueret ^crre&dprot^ff 

contra: 

ftiatt Q^atl^tifzx, famt Sammerraab 
øRdt^Ui ^Blittf SSor^emefier, fSpt* og 
SRaabfluefFrit^er i 9?9eftø6ind og Stadmttj 
SBKtttt^er/ ®ognepr(rf{ tt( SRpeft^btng og 
©pJtofte/ fom 3ttfpectettrer for *fin&fi)ic<ilet t 
Sflpef iøfbirtg paa galfler. 

(3(ffagt bttt Ilte Wlåm 1832)« 

S^eb ^et)ebf!oet>titn9 af 26bt ®fpc6r« forrise Varoj 
6onttnuation6flttt)ntn9 af ifIcSecbr* not^tfut paaanø 
itr Gttanun Sodnepraftcn for {Rfbbdunbe og @cbi 
binge SSenlgb^tir i EoQanb, confltcucrtt {^crreb^proDff 
Zf)oniCi$ Srøfet , ifølge be barn iiOetnaaMgli mebbecUf 
Cpreidntoger af 3rte Vttgufl og 30te 92ot>6r» fammt 
Var^ famt beneficium processus gratuiti, paaSlal« 

for ^aarbenø ^ctlb, fatt fræoe poflttojSr^^iftifiigf 
eKer om Mn altib maa (abe ftg noie tiilb fiqtH' 
tatm i Sødnittgøfummeii/ er^ p^^a ®runb af ea* 
. øend 3otm/ il(e bfeiKt paafienbe peb 0/»err etten! 
JDom. I03 

tntt< S^rgenfm« SegAe« fB^nt, tn (^f Qmanbitmt, 
^Bpr« 09 ^trtebéfosf^ Arftøer afffolbt og hm diOe 
pahx* 1B20 (lumt Gttfuj^atiMtnd t(|f6ebi €ogn«# 
yreefl til Siøbipt og SttngftbøOe, 9)(bec S^nftn^ SBoe, 
^Dtlten S9cbanbting , foi^i»flfom ben unbei fommt 
giorte StrporCttton ^ Sttaneen ^at paaflaait (jenbi 
iitftimtcelig at V9tu, (amt @ftft»foroa(Cerfii Sm^ 
Httbtteur Jtrfiger bntmob tilpfigUt paa np at tage Soet 
isnbtr Sedanbling og btcunbcr git)t SRa^muø 3øtgetii 
frn« e^gat, føcr 6Uaiit«ti paa (amme« Segne f^rtrtn^ 
ligt ttblffg fO( ben bemeCbte Segat eftei 9>ante«&bHga# 
lion af iiteSunt 1803 ttlf omroenbe Sapitdl 166 {Rbb« 
2 Wlt ®øtt), meb SRentei, fremfor ben Snb^mnfo 
®ognepr«fr tit Slebbpe og StingfeboDe 6(^rtfitan Qatl 
SReper tUfjenbte 6r(!a(ntng* tit fBeCeb 972 9{6b« 88 f » 
®ebler og 2egn og ben .^ofpttalet t 9}pe(|ebtng 9b# 
lagte eiumma 187 ^^^^ 3 SRt ®.eb(er og Segm 
<Sub|!btanter ^ar Gitanten paaftaaet^ at 1)an paa 
SegateteaSegne ejenbe« berettiget tit, af Øoeté 9lettobe# 
løb 920 Stbb« 3 9Rr* iis9*e. og s. at ecl^olbe 116 Øl6t» 
59R(* 13x5 f fremfor J£>ofpitaLet i 9}pf fiøbing« Snbeltg 
Ifar^anforbegg(2ilfoelbeneblagt9oaf}anbom,at3nb/ 
floronte ®pgneprorfl tit Støbbpe og Stingfebøae S^rifiian 
6arl !D?eper, famt Aammerraab SSat^iaé SRøtter, 8or# 
gemeøet Øpefogeb> fBpe^ og 9iaabf}isef(rit)er i 9}pef j^ 
bing og SSaømuØ SBint^Kr/ Sogneproejl tit Slpefiøbing og 
€p«tofte, fom Snfpectenret for {^ofpitaUt {{Rpefjøbing 
paa gatter, tilpligtet in lolidum at betale ^am 9>to« 104 1 afftné OmU9»xn%u, 09 kerunber @allitmni til ^anl 
iefaUbt Gagfølrcr, $ro(ttcatDf*@tt(bbcrg. > 

SXøU fibin 12U 9lot)br, forrist Xac^ ba Sttanttii^ 
$0Y>(bff«tNitiid fa(bt I 9lctt^ 09 be iiibfi«tiiitt Snfpto 
Uum f^r Stp^fiøbttig ^ofpttat Jtammmaob SIjøOit 
09 eogmprorjl aSintb'C/ Jorn ftsbcé Xotiligfo Darflfb#, 
^r>nUn l)au møbt eOer (abet møb< , bUocr 6ogf n at 
iifgitvc tfuc ben af 6ttantcn frtnUagu €fifuact* 2Cf 
tmn9 nface* in £acto, at afgangxif Ciogneproeff tit 
Støbbpe 09 StinafcbøUf SDIctitgbtbtr 9)cber Senfen af 
Øiatatt^ 39t^tn€ Sfgat f^at eibotbt et Saan af 
166 fltb.Jb« 6m 09-fot famntf unbn iitt Sunt 1803 
til bat>ctrtnbe 9>fOD(i S'^btrk^ ^icfmdnn t ^ugtlfe 
^mtb/ l^bem Segateté Øeflprelft ^aa gmbtbéorgne 
t>ar ODtrbragit^ ttb^oebt fTn iDMtgation meb 9>antcrtt 
t |>r(r(tegaarbené fBpgnmger t Støbbpe, ^mlUn, ifølge 
«t Jtongeltgt Slefcnpt af 29be iDct1ftr.^i8o2/ af ISftrr« 
manben t Smbebet ffulbe betaleg meb 500 Dtblr. ttceft# 
<ft«( 333 Stbic« 3 WIL, ber, tføfge $rftgen Senfeng 
jDbtigadon af 8be2)ecbr.i8oi, fiplbug tit benget^Iige 
enteealfe, famt at bemetbte 166 SRblr« 32 f« 2>. & 
efter $rb* af 5te. 3an* 1813 ere ømflret^ne til en ftgc 
Cismma t Sttggbanfpen^e Gølotxrc bie 1 frembeUd at 
Sttbffetottte 9roeflett STOeper, ber fuccebef^be 9>rflef)en 
Senfen i SRøbbpe 09 IRtngfebøae Aalb^ tib en af 
6itanten« fom {^ercebéprovfl tiKtgemeb Gogneprce^rnf 
iBietfen i^g Sianbrup^ unber 30U iDecbf« 1819 # i 105 jDt^ijrein^fiémmttfe mfb frett 7be §• i SlifcripteC of 
2ite,!iRat 1817 / af%mikitnMUntffnbthmUi^H 
til of oftebe ^a^or S^nf^it^ &iet\>iot at crl^olbt 9tøb«v 
(pe 9>i^«r(l(>^aatb aflct)er(t i 'forfDatltg Stanb efter et 
]tnber^i4b< 3ttnt 1819 forffttttt £)oer|Iag, eOfer ^^i^» 
t«U £t)er{Iaget6 Scle^ 972 9Ibb« 88 f 9fbler 09' 
Zt^n, imob at SSoee tdiin bo^ iam ^æuhi ben foeb^ 
t)oii(tBe for |>rorfiedaarbe fafifafte Snble^nitid^fiim af 
5oo9lbb* €!elt> efter ben QoarCat^cottrd. fom Dar g]e(* 
btnbe paa ben 2)ag, Ølaabené 3(aret ubXøb« 

6nbeltg t)ife( ^entelbtc øfifteoct, at 9)roe|!ett 
2|enfen unber iite Snnt 1817^ pa<K tgne øg ^ter^ 
moénb« fBegne, b<tr nbfioebt £)bltgaHon tH ^ofpttolet 
i 9lt>«'jébing paa Salffer for 937^g{bb, 3 SWf. 6eb(e( 
og Xegn, imob at afbrag« aarttgen ^V 2>eel af GapUa«^ 
len og ubrebe 5 pS* i Stente famt at gite anben ^rio^ 
ritetéf panteret tit Sttferbeb^for QTapttatend og Sien^ 1 
ternet f(abeé(øfe Betaling i 9>ræfiegatrben« ZtWng og 
$r(øf!eforntffnben af Støbbpe og atingfebøUe Cfogne/ 
efter WMm jDbtigatton i Soet er forbret ttbtoeg foc 
d Xaré.Xfbrag og {RenU meb 187 9l6b« 3 3Kt 

93cb ben paaanfebe €fiftebebanbling er ben for# 
ommelbte3nb9oeon(e$aflor SKeyer ttøagte Srftatnlng 
fer 9torftegaarben# Scrtb 972 8lbb« 88 $* {Sebter og 
Segn, beetrgobtgiott barn oeb en af SBoet efter Siet« 
tatton foranftaltet ttbbebring af ^roefiegaarben^ Spg* 
Qtnger, tit Øetøb 351 Stbb«, beetø t)e,b fiqmbation 
af 500 9lbb* i S!|bter før Aiobefummen 09 beefé t>^b io6 . 

cøitlfliit UbSttAfitig fif bf ø«ct9c 121 Slib« 88 f • &tbln 
09 Scdit; l|)t)orbo« Soeli Stchobetob 990 Slbb« 3 Sitis 
35V f ♦ ^^^«« ^S SeStt « tiMogC ^antbawtne i f>t»r 
^egiNicbml TL^im 09 Jtoi;ntt«nb€ SofUt^raab XIra 
e6 ^ofptt^it i 9}peljøbtnd paa %<kl^H meb 537 9tbb. 
3 a»arf , og atflen ^3 »bb. 2^^ f* tU »fbra« |IM 
»f H loBanbjIe å^iffttgr ^nftfaff^S Sorbrtitfl tfcec £)bU> 
Søtiøii of 8be 2>ccbi« 1801^ foa at eUaniett 9«« 
9la<roit« Sørgntftn« etaat« æiflne inftt^at crb^lbc* 
4>t)ab nit 6ttaiititi6 pc incipdie ^an^nb (efrcf fi;, 
ba l^ar ban-r tit Stprfe for faromt > fereløbig (emoer« 
Ut, at ber atb^e« tff» bucbe ^att wtH feflfcCmt paa 
9aflcx fERcpné {{orbrtng, ba ben ombAtiblfbe Jtifa« 
bflf« af 3otf Z>nbr« 1819 fi af $Bt|loppett er f{abf«0«e, 
ftben Stefc^. 3ibi SRai 1817 Wun ftK^ød««^ m faaba« 
Jttmbtlfe protHfotfJI ®plbtd^fb i StIfffCbe ^f SDtftig* 
,beb# WMtn in casu formtnlé al ooere fotbaanbm« 
faafotn Øoit er (SoncourØ^ og be øvrige €rebtrorer 
tibe el betpbeligl Sab \>eb at en faa flor Øttoi tageé 
itb af SBoeU Sl^affe % 6ttanten f^M bernorfi ntn* 

♦) ©ennc 9frøumentalion er uben X^M mcb gob 
gøie I forfadet af Otjerrettem SOlcii anbertebe« 
' Dtfbe bet maafPee bat>e forbotbt ftgf b^i^ ^^^ ^<tt 
b(et»et giort<ben erinbringi dt b^n i SXeffr« 2ibe 
SRai 1817 §♦ 7f iSWebbolb af é»aD ber. Hh ccfbre 
g(e{Frtpter, »ar beliemt ; bi^ntlebe fumtnartfEe 91f« 
gjørelfe fun er gofbia mcb lS)en|i)» til ben fiiaDiba« 
tto«^ ber Un tiltomme Sftermanben i ColntngS« 
(iHtipen./ faa at beo pofiti^e ^rflatfMtig^ Hnnt »rie, oe eftfieforoaKmir t inut Sttfttlbi, tit 9ftt« 
jtibice for ^antf^aioétm / Ibur^e ^dt>e ubietaU f>afidt 
SRiper te 47i^3ebWt4 Så f. &mtt øg Segn, mcft 
4^uUfi eifiatnitÉgtfumiptii o«trf}iger Jljodfiiitinieti, oS 
l^oøtaf btrtmot 351 9tbb* foc SSoct«^ dtegtiihs ece an« 
t^enbet til 9{f paratiom r paå f)t(»f{f gaarbeH 09 bf øodgt 
121 9lbb« 88 P iontant ubbetnlte ^i^oiftfii Wt9\fn af 
fiSi^ft« SDtaffe fremfor oOe 9aRte(tebit4>rer. JDetine 
9<^AP<inb gtuiibee Gitanteti berpaa^ at en .]tieiibe(fr> 
fom ben t^dge ^oilten Ubbetalinsen ^ac^funbeteteb, 
formeentlig^rn ilfun f an f«Ueé t>eb Siben af jDomme, 
9^ følsettg I bet ^øuffi atfme fan bereitttde Setitom« 
tnenbe tit at er(io(be Ubltfg'meb bm ®tab af Serlrin«^ 
fet, fom 8ot)en^ 5--i4^38.beflemmer/ J»t)orimob ber 
ti fof mcnea at bttcbe ttHøtggté famme en Dlet^ ber ti^ 
intetgjør al fyantMning/ om fanraié enbog"', fofn in 
casu, er {Feet mange Tiat, førenb 9>f erfiegaarben for« 
faibt , (|t)i(fet et adent nilbe mebføre, at en^bcr af eft 
9^9^ gjort $antfortning bltt) afbele« ufIffer*og précair, 
mcii og firibe mob Segtebet om gofgen of en 9>ancei 
ebligation^ SingCoegning« 

Z>rt er ber(foé ertnbret, ai {Rejfr« af aibe SRai 
1817 §• 7/ ber att«ne taler om Vfflag i SnbMniirg««^ 
fnmmm, men ti om bet 2i{f(»(be^ l^oor Sr^atntng^n 
ODtrjiigf r benne^ i((e fan afgttie npget Xrgnment tmob 

/ ntaa^fe forbre, bt>i9 ^tn, i noget ZilfælH, fFulbe 
funne ffiibe @tcb, bog f>ntH afgjorea ob be for 
fumtvttut^ 3ifg jorelfe fmfttmt M^ant^t 3)ete. .io8 

) 

UtånføtUi men At fduime ttibog Ditibit 6f9«^fi( tM» 
(Sanceaiet« 9. SR» of i6be WtMi 1799 (» 9i^Hpptm 
i eiiUanh,- M^t bet i 6te §» ffebbtr, at bet fatttr af 
ffg feft>/ at bnføm ZttRben eei^antfat, miiii m^ti iNgf 1 
for ^antbot^eceii« , 

gor bet SUfertbe, at ©taitteiiø ptindpalt 9mø 
liatib ei ntaotte gloea SDtebboCb, ^at 1)m benteefl fub^f« 
btatiter anfact^ at ba faatiel ben øetØftgeSnCefaffa fdm 
{Kaamue Stigeiifiti^ ^egat b^t^be if{e 09 sben 9)rinu 
tet t 9i^90<9aarben^ CMttinjser rOec ben fof fannm 
befiemti Jtjøbefnm 500 9lbb. ®ø(t> 09 benne per ^no* 
dum iiqvidationift er fonftnen tnb t 8øeta!DId(ffe/ faa 
burbe og bemetbt^ tt)enbe Srebttorer/ i Dt)ereen<fi»nii 
melfi mib 9>anteretø Statut, bert bo«e npbt Ubf«g 
fremfor aSe ømitge prtortterebe og uprtortterebt (Srebfe , 
forer« J^ån ^at berfor formeent, at be 500 fltbbfr« i 
eebler^ ber nbgiøre ben itt9befitm> 9>affor SReper« efter 
ben t)eb 9taabenaaaret6 Ubtob^ gjelbeube $art€Ottrø^ 9tb 
tiqttibatton ftal b^aoe inbbetalt i fBoet burbt forliob« 
beleg imeHeni entetafien ogSegatet/ [ha at Serffnoemite, 
ber barac4«tef€erett)eb9lepaetitionen/erbolber befammt 
ttbfagte 383 8tbb« 2^ f. 6(bler og £egtt/ 09 Segatet 
ben øDrige 8{<fl meb ixéSibb.sSm* is^^f^/bt^oritliøb 
Stt^it^raab Jttetn af be øurige 420 Stbb« aaiM« 2^f* 
ublftggeg be barn ubbttalte 350 9I6btr« 09 Stpefjøbmg 
^ofpitaf £)t>erfl!abet jofRhh. zWlt 2^{l« 6« og S« 

!DIetl ba ber ingm Snbftgelfeaf Grebttoreme t 
afgangné 9>reefiett 3^n^n^ ^^^^^'^Qfi Vmit^^^^iBb^b tUir af 6t(atiUn poa {RaémuS ^ørtinfin« Sigate IBfditt 
i 6i»fbfli%b ec gjort mpb ben ©obt^^nlff for $ra« 
fffgoarbtnd S«{b/, fom t>cb ben om^anblf bo Ajinbelfi 
of 30te Z)iic,br* 1819 Dor $<dtora9e;^er riUagt, og, en 
faaban 3nbf!gftfo mgentutibe i C[g^ for frg fan ublebté 
af Un IDmfloenbtg^fbv at 9cH tar comurd/ {f^atan 
Gitoitlcti^ proeltminaire Srtnbrmg mob Splblgl^cbfti af x 
^apor {Rcpiid So^brmg , forfaaoibi bcti; Dar grunboii 
patt' f6rtiftt>nte Aienbctfc^ et tottime i *!8m,agtniitg. 
^Dab.brmoe^ (Sftaotend 9AAflanb otp Stit tit fortrin« 
lig Sftaltng { bi^473 Slbblr« 88 f« Cfblfr og Ztgn, 
l^ormib (Srfiatnttigéfummtn ot>«rjlieg XiéUfummti, 
Qngaacr/ ba Mtoir bit at mmtt^ atCitamen fc(t> 
trfimber, ^oab b«éubin følger of Sovend Sefieiamitfir 
i d--*i2-*4/ 1/ famt Stffir« 2ibf SXai 1817 §* 7, at 
^afttt SRcpcr tar bf rttttgit til at (i<|iDtbfre be 5ooj)t&bt 
eølt># fom ^an uar 6tert^boet fiplbtg i.^iebefummm 
for Støbbpe 9vftfligaafb« { ben (^am tUt4mmenbe@obtf 
giørelfe for^røefiegoar^nø gertb« aien nadr bet faa# 
tibeé tnbrømmeø^ at $A$tor fDieper t^or beføtettil/ oeb 
S{((t)tbation ^ at gføre ^g betalt i Un 9otbring> fom 
Dac ftiUet SaémnS Søtg^énfent Segat til ^m for bete 
ttftber noertteerenbe 6ag om^anblebe Arai>^ faa er bet 
allerebe ^eraf tUrt/ al (Sit<fntenei (unbe betragteø fom 
9antl^i>er t SBoét^ efterdi ben Sørbttng^ beroar gttet 
gegatet til @tHerl^eb, fra bet &ieb(if^9rirf}egaarben$ 
gdlb i»eb 9a1ior 3enfen6 Z)øb 9Y>erfifeg ben^ 3iiblø^ 
ntngéfttmr eoipso erfpirerebe faa ©ruiib^f ben®tt€# IIO 

\ 

Cfffbf tUfomtmtiftf 8tq\9{b«tioitøret C< gorbriiigav 
font $aM aVfi^r og afgotigii^ 9^afioc S^nf^ii^ 9ot 
ditn^btgeh ^a^bt paa btnanben/ tuhbc'titmltg tff e f«o 
M i 6(afe meb tratiøpetralfteU Xia^, uh b^if iDt^ft« 
btagctff ocMommcnbe 2)tbttore^ lunbe tdbe.bnfé aitt 
ttC StqDtbatioti, efurbt Øucceffor (igefaalibtt »or ^føi<C 
(U Ol ftafki^XalM ben bet ttltmmnenbe Øobtgiøc tifi 
for 9>i^(s^egaarbené S«lb, fom ^Cnteceffor t^ar-iftoab 
til, t>eb at tfondyortece eSec ^lontfatte ftn Stet til Stiø$ 
befummen^ ol betage SfttcmaiibfR, ben barn i S^ge 
fL a — 12 — 4 og 9le9r. 2ibe SRai i8i7^tl(ra>nt^nbf 
{tiiotbatiott^ .9tet for Aifbefnrnmen i bet ^elt^ effer 
faa por in Z>fe( beraf fom fi^pvivalerede Qiaarbenf 
«?lb. ' 

6tta|itett6 9adØattb, at Jtiøberurometi, i bi»Utes 
Slaømtt^ iSo'rgenfind 8egat «or gioet 9>ant/ per mo- 
duQt liqvidationis er f ommen inb iSBoet« fan ber» 
for iffe antage« at forboibe ff g rigtig« b^il^tt beénben 
er tUrt beraf^ at ^oøor altener « i bet S^ilfoetbi « Qt 
|aii oar tltø^ft ^^ tnbbetau Jtijebefummen i Soel ^ et 
lunbe i»«rr berettiget til at forflafe flg fulb eetofing 
for en Deel af ben b^m ttBagte Sr^atning »eb Sti|iK# 
ba.tion, b^ocimob ban i. faa S^^tb^ naar ban iootigl 
ti fnnbe tilfomme an bet Soririn for f!t itrat) enb bet 
NQitanten i^it inbr^mme bam, maatte ftnbe ftg i ai 
concurrerc meb SBoetg at>rige (btrograp(^artlie 6rebtto» 
rer meb^nfy^ til ben ()e(e (SrfiatningOfum for 9'^ 
ftegaarben« Sotb. dfter a(t foraiifo^rto bil ben om« mttbtt&tifttUf^anhlini, fct^aa^SiU patianUt tt , toere 
at (iotfttPe; t^t focfaambt Ut enbnu futibe hlm 
C!perd6maa(^ om Siuiitcn, fom d^irogrop^artff 6rt« 
bitor, et i dl %alh maatu txtre bnettrgit til .at coiip 
curcece meb ^^a^ét SReper i be 4/2 Sibk 88 p» Ceb^s 
ler 09 Zesn, (^oormeb ben ^am tiffagte (Sobtgjørilfe 
ot)er(iee9 ^raflegoacbene Aiøbefum/ eUer bog i ben 
2)ee( af bnnt^&i)erf(ub> (om ci contant ubbe^att, ba 
t>U, om (Sttanteu/ ttagtet 2* 2—12—4/5^ cnb 
funbe Ofitageé at tUfomme en faatan Stit^ ttnbnfø* 
gHN N^f boctfa(be^ efierbi ber fra ,£(gat«t9 @tbe 
ingen Snbffgelfe er gtort^ mob ben af Sttanteir fom 
J^errebøprot)jl foranffaCtebe @iq\>efirattott af <Baab>n^ 
Karet« Snbtorgter til 9>r«ftegaal;ben9 Sfiaubfcrttelfe. . 

Droceffen« £)mfo^tngcr blioe at op^(e>e^ 2)tn 
^ iifalebe Øagferirfeb^tr txeret lovlig« 

2M tienbe« for Slet: iDen-af Spefogeb 
og Spcflrioir i SRobbpe famt ^erreb^fogeb og ^erreb^« 
ffrioer tSugetfe.^crrebjDi>irattbifcur Arfigcr i afgangne 
eognrproeH til Sløbbi^e og StingfebøØe SRentgbeber, 
9tber 3tnreni(6tert)5oe afbolble og unbir aibe £)ct6r. 
1620 (luttebe eiiftebi^anblittg/ famt ben bcrnnbee 
g]orte9tepartitton bor, faai^ibt paaantet er, DebSSagt 
/^atfioiibe« 

fh^octfTend jDmlopmngev oplføtM, 113 

@tifdf for ntilUvU^t Sot^alh , rxi^iifi of ce SRetfein 
en Sorførøelfeøanltart* 

^rocurator Snub fen %cUtf 
contra: . 
3(rrefianhn 3o^<^n9^^ &ianbt. 

(Xffagt bitt i2ee WUtU i82^)» 

SCrrcjiantcn So^anne^ ©fanbt, bir ub eiaAtUt 
Ajøbpftt« $oltttwt6bom af isbe Dicbr« 1817, bit 
tttibn iité aBart6 n(»flef((r er fiabfttflet i ^øjcHerft 
i SRebfør of ben 7be $o(i i bet fnecieUe fRt^Uimnt foc 
eiaøelfe Jtjøbfliebé Sattiganftalt , fammen|o(bt mtb 
bet JKongeltge banffe ^anceffted €trt9elff ffl 2>trecti0i 
nen for Sorøe Vmtd Jtjøbfløebd Satttgtxsfen af iBbe 
WtaM 1809 *), for dicntag<t Owtreeberfe af be ^ani^ 
fomiSattidCem i ot)enn(tt)nte Øjh^ Sorførgelfeøanftalt, 
yaaliflgenbe pligter, t £)t)ereen9flemnit(fi meb (XegL JSpjrnorbnte CanceSie euhtl^c, faaiielfom bet 
bett>eb ai»|))roberebe 9leg(ement, ^nM tti^H i 
IbeotetlfE 00 practifF MmMnm ^H Sattigi^o^fenetl 
^enftgtdm(refige Se^otelfe c (Danmatf tibenfor 
^ooebffaben, af ^x. SSaftbolm^ ©(agelfe 
i8i7f 9iH 28x«28S« 113 V 
\ ^r Jtjø6fliK6nttedSa(iidt)«fi,tt af Ste Sult 1^03 §. 47 
er anfect meb @Uaf af iHat^ T^tUxU i Jtiebenll)at)iid 
Socbtbnng^^uu^/ ttUaUd unber noerDcerenbe ®ag fcic 

^pda nvt i bmdbte Satttganflafi at ^aoe ^bt^itfl «ti(« 
børltgt got^olb. X 

, Det n i b«nne..i^enrfi^be faaDel DebXrreflanUti^ 
(9en Silflaairlfe fom be øt>rt9c unber Sagen optpfie 
£)itif{oenbigl(lfber ttlfiroeffeltgeti gobtdr^tt, ^ at. ^oti ben 
7bf San. (fblileben ftar fat |tg i SBepbbelfe af Sflealtn 
tit ^an« og Pere af Satttglemmetned Soi^eoottelfc i 
ot>«i^noe\)nte ^tiftHfø/ og bert)eb f^Hi^tnbi'et SBebfom« 
menbe I at txf)oiU ^bgang tt( bemelbte SSærelfe, farne 
at (^an berefter l^ar bægret ffg for at é^tettomme faat)e|[ 
t>ebfomimnbe.jDt)f9»ébetirtit« og Satttgfoij}a»ber6 fom 
fe(r}e S^efipreren af SatttgDiDefenet t oDrnnettmtt jtjø(# 
f}ab^ ^ancellietiiab og SByefogeb ®tabeI6 Xil^or^^ 
angaaenbe at leDere 979g(ett tilbage^ (t>or^o^ f^an, 
fom tiOige t)eb benne £ei(ig^eb $ar antaget en ttuenbe 
ettaing/ efter meb SRagt at t)oere fat ub af STøgUn^v 
iBefrbbelfe, unber iStøien og Banbin f)at, uagtet br 
f^am giDné Sormantnger^ nægtet at efterfpmme betl 
^am af temelbte Seflpter mebbeelte SBefattng tt( at 
cpføri ftg fømmeltgen øg gaae ttl f!t ZtUxU, famt 
DebbUDet at ubt>ife et ftøtenbe og . uoetbøbigt Sor^olb 
mob bennev 

Stembe(e6 maa htt i)eb ^ere af be affførte Sib«. 
net^ Sorflartngcr onfeeø oplpfi/ at Vrrejianten til 
fotffiiOigi Sliber unber ftt fene^i jOpJiolb^ i §atttgan# 

' Sur.aibeifrift/ 8»b^, a^f J& - • \ ^ - 114 

flMm, ffutat |att ^ai^ht ttbfloael ben ^am Deb^ o«m 
hoet)nte'|>øiefincl9boj» tiltftnbU étiaf,^ ^at ttbf^fCM 
éntc(te af Semtncrtie i Gtfftilfin famc tiflffge føgt ae 
formadt tern ttt et at iibfør« bet bent pMlåSU Ktbrihi, 
Snbettgen er bet; af iDebeommehbe Spfpn^ielitnt tbefii 
^en føtfraree^ <at Xmflanten^ faa^tt t)eb ftti trobfr^ 
03 uåccifieppferfel imot^am oi) S<)ttiigremmtrnf, fM 
brrt)eb, at (ah itfe ^ar tiOet ?ibføce bee (ani tiibHlU 
KrbMbe faatebe^ fom bet Meo ^am paalagt« nflefci 
fcdgftB f^ae gt'Det (am HnUMn% tU AUge^ Itsefooi Nt 
09 af trebfommenbe SattisfotfanUt og &lticeaffraal 
eitabef er tetrfbn et/ at j^mHMe Setje nt log Settmmni 
t S^tttgatiiialteii {eonngett t oteimceunté ^enfeeiilf 
(ai)e fert Jtlage over 2Cm|Iaiitéti/ (wrfio^ Gameffierail 
6'tafre( (ae fotHi^ret^ at Vrte^antett ilebfe ttbretm 
tt<un en e hige Seel af bet (am paatis^te TitUil>t^ (9i(« 
tit af benne ec.tebgaoi^r«' 

Sotøwrigl et bet teb SemHbte fBtfvttté unin 
6agen afgivne ^tteft/ (t)tS 9Itgitg(l]^ ^m^anten 
ttgetebe« (oft Debgaaet^ oprpjl/ at1[ian> eflerat ^m 
tabjltaaipt Un (am t)eb o«ennort>nte J^éie^erH^bom t\b 
tienbte 6ttaf> ^ <Sange formebeCfl iHigtjIetbigt Se^ 
Irclb (at t«ret. belagt ttieb gftngfffdfhaf i Sat'ttg^tifetl 
Krrefl* , 

Sa 3iCrref{anten$ itnbec €!agén op(pp[e^or(ofb 
^nM at maatté. ftttte« i Jtfafe meb be t beti 7be 9)of | 
l»f oventiM^te fpecteSe 9leg{em«nt anførte Sørfeetfet 
ter/ ifølge foranfi^rté 6aitc^aie»6fe{t)efft, tidar milbeie Ziltalt fo( ^olttimtten og €tj:af efter 9{egUme4tet 
f or Jliø6fi(»iertitd SattigDoefcn of 5t<3u(< 1303 §« 47; 
l^otlfen i ®mth%tlU€ ZimMW$f^^^^^ oU f^it^ 
ta ^^an, fom anfero for Styertroebelfe of ot)innMtite 
9^9 i bel fpecUKf Seglement/ ttfforn f;ar t)oeret anfeet 
tncb ®traf of I 2(ar$ 3(c6f j^f i Jtjo6eti^at)n^ Sorbe« 
tring^^iuud, nu faaltbe^z føm u^ ben paaanfebe 
9oHtieret6bom er antaget^ t)oere dt (eloegge nieb Ifge 
etrof i bobbeU faa fang Stb i Dberce ti9|leninfetfi me^ 
ten ovenfor cKerte Se^emmelfe %Mt afminbetige ffU^» 
lement^ ^t)or1(o6 i^an Dtt )Hsrc ot et(|9rtgtf at ubre^ 
oKe af Vctionen lot)Itg flpUnU Omfoflnhigét og btMl; 
Doenmelble 2>em faalebid i bet ^tU at ffabf«^* 

Sefianbltngen i forfle Snjianté og €agferelf»fl 
^u for Sletten l^ar tæret forfoarfig« 

Xl^i fienbe^ fi»r {Ret: yp/itftritten« 2)om 
bør 9fb SXagr at pdnbir« " enfeø UM^mt tifpligtet at gioe benbe &aM 
dtftatnm fot? ^^^ Sab , ^an ^ai>H tiliøitt benbe 
oeb ttforfoaWig Sirfibefcrttcrfe af |)cnbeø Sntcreffe 
tinber QeforgelfeH af et barn af btnb( betroet 2}e^ 
ftrrbJ infiggenbe* 

- «3 ' 116 
5 «ogftt: 

HfSMtnt ^darbmanb 3tn8 91 i e I fe u é euU^ 
IBjttttnb^iftttnibatttt af^erløi^, 

, • -• contra: 

6aarbejer %of8 af ^jotttipting. 

(Vffaftt ben 2sU Sftar« 1822)* 

Uttbcr n«n»fttnibf i førfte ^nØanU t>eb itiøbfn^il 
KytCertt^ictØ norbctStcfettng bcbanblebc og ^oaficaUi 
®ag^ føger eUanttnbcn ofgangne Oaatbmanb 5<«^ 
fRterfene Snft (Siertrub 3øtgen«botUr af {it rtm> 3a^ 
PmnU <8aarbetef S^fø af ^^ibttefpring til at betalt fi| 
1000 fltbbU* 6øIo^ meb ffttnttt 4 pto 6etttø ^a bu 
3btf Xug* 1819 tnbtil SBctaling fm* ^ 

X>tt «r unbet Gagen in confesto, at 3ttbff««ntCr 
ba 6ttanttnbett^ foc b^em l^an tar SaugtMttge, ^ 
leoecft b<inf 1000 Stbbic* al.gtore frngtbrtngenbt, ^ac 
ttbUant bem til SSrpgger Caffe imob SBepeløbitgatton, 
batetet 3bte Xug. 1819/ (^oort)eb btet>, gtt»et Giffetbtb 
i Debitorg i {9tigb)^f beliggenbe ®aacb nflr^efCci 
2000 Sibb* Cø{t> paa fovfU og anben 9)riorttet* %i 
3nb(l(st>nte \>th Saanctg €tiftelfe bat)b« grnnbot V» 
lebntng til at anfee pantet fom til^roetfefig Giffcc^b 
for \S)æftelfVrneg fuKb^ IBerøb, fan nrppe forubfttttcg, 
' m^t ber tageg M^enffn ttf^ at ben pantfattf Sienboni, 
/^om^ efter dbab ber fra Sitantinbtn« 6tbt mmtbfagt ' ' 117 ' / 

trtiftuinccrie, iffe min tnb i| Tlat iftM^bin om^dtibi 
lebc iBe^itobligalien^ Gtiftelfe br^ttfolgt t>eb Ttuction^ 
i tun t)urberebiS,1tt( i aCe 1560 SfibMr* o§ btcv Ii({ld4fl 
B førftf 9>riortm«^^at)fr for Dso élbb. t 6dlt>t 

' IBilbe mats eni> antdgt , at 3nbث9ntcd So^egU 
mnbe bm^ a( 9<»ttm^ ba pan iibiaanet 9tn%tni, t>ar 
, tii^xaiUii^t, ^meii.at bet t SBeScmrummet/ ber fortob 
fra @fe(beii« Gttftelfe til 9lf alifationm / Dar Ue«it 
tttU^røetftUgt^ burbf f^an i al ^alb f)wt braget £)m* 
k forg fer, at Sorbringeti bettbø Dar b(et)et mbbrevet, 
I men ogfaaj benne ^^enfeenbt Mt be unber ®ageti 
g oplpfle iDmji^nbtg^eber imob ^m« 2>et maa nemlig 
I t)eb bet fr^a Qitantfnbenf Gtbe fremlagte !Qtbmfot(^øc 
1^ unfee« antageligt opIpfl^Kit (Saltet Uoeber^iiefttgbeb t/ar 
ii <ilmtnbertg befienbt; anbet fBtbned tttmobfagte $or|(aø 
ring gaaer etibogfaa nb paa, at ^an inben 9)iiigtnt 
I ilmuhiaait9 forel^olbt 3nbØeet)nte, at 6aife itte oar 
^ nogen pdaltbeltg SBanb ; b^tttl f ommer, at ben ufceb« 
I i)an(tgé og for Z>ebttor bprbefuCbe SRaabe, poa WxlUn 
. Caanet blet> fiiftet, nemlig oeb Se^eloMigation mob 
I 99nt i fafie Sienbommi , maattr gj^re 3kib(iftt>tttt 
f. opmeirffom paa Qafft^ %otU^tnf)^^. Gnbelig maa M 
^ bfmerrfe«, at^Gaffé/ ba ®agen angaaenbe ben om* 
1^ l^anbfebf a^tyefobltgation unber 2Un 2)e€br« 1819 6(19 
I paaflaget til Sorngelfeé«(Sommt6f7onen> odcrebe t>dr 
^ orrefieret for anben ®je(b. \X>a 3nbfi(»onte faa(ebe#^ 
. '|t>erlen fer eUer efler Saanet« Gtiftelfe funbe dau« 
. nogen itiaib til Debtlort petrfonrige OeberMftig^fb, 118 [^iit)(f htt maaiitt^tttt iam, htx paa gnfentf Siegi 
mb(^^ Al(id«ti imob @a{f« (ti Sotltaiff««« @ommt^|ti 
mn, fdatMdøt micft inasl|maiijgøc»be , »•& be^m 
SniNt for ditatittitkAiift iB<b9f / ffedr,' to Sorfiii 
ttft fuitU opiiaat«/ at be^ittre €^§ttt j^envufl (il 
ti^u 9f>MfBl%n\n%^ Cd, 'nu føgt Shéolttig i 9>^nt<t 
Ivortiaa 3nbftet)iile/fft«c'l^t>ab to for (lam er anføre 
fortttmmelid ØoUbei m^ i bet« .@teb lob 3iib#oet»iili 
Cofleii ^inilaae veb Sorti^etfe<*6oinmi<flotiett fra btt 
9ben Secbr« 18(9 til o^n Cieptbr« i8ao^ cg, li 
JRagen omffber tar j^enmifi/ be^otbt ^an bftt t fa 
Øeflbbelfe^ ttben ol forceage Dibere i ^nfeénbe tit 
Sorbrtiigfti, faa oe Bei;e(oblisa(totteQ omffbcr, af 
aKottgel paaSfoi^tdntng^ gif ub af Aroft, 09 9anM, 
fftev Snbf^cet^iifeéfgfii SocttbfoitltHtifl/ tmil^tetttb fef» 
f ittgebe« i S&cerb* 

&eb IBebømmelfeti of Sitbffoeente« i ^^enfeeiitt 
eil Saaiiet ubt>t#e ^or^olb maa enbnu fø(getilfe hmtu* 
M: SaBit^ J^oornub 9l.(nHbétaritige» er ubttpfe i 
{)6|{gationen , er macuteret faaCebel/ at Ut ligner 5 
efter 6 ^Gl Smiblf ritb gaarr ben af ifte fBtbtie %tah 
tne^g €St>atie argtt)ne Sorf (ariti^- ub pm, at ^an (ar 
fireret jDblfgatidnenj mtn at Sorrentniii^ett bert ojn 
Itnbdigotié tun 6(et> afiført iii 4 pS^ og httu SStlwi 
gorf (åring , f Aiiimc»|ø(bt meb .5te Sibne 9>olittebfi 
Ijetit ØittRebaOc« ttbfTgenbe, faaDerfom ObKgationenl 
ttbfeenbe, i og for frg betragter^ opt^øifte faafebi^ en 
^9i®tak of forriH^bttitig om, at SnbPftonle^ar for* hl ^}9iiUt l^ati bog |ar b^noe^tct/ flMcaf fø(a«!f/ at l^a^ 
4^ l^eBft tf(e (far ppøtt)«^ (foab bfr l^ac focantebidft f^atf 

2)mmob ^at Snhfctmtt ubiaati, at ^an, i, 
bci l^ati ittictalte SSatutaen for £)6li(|(|tto^en/ ttlbay«« 
ifyolbt fitab ffOtt ^0^ CDsjfe j^avbe tUgø^e« Siit f)(u l^a« 
yUret, 6t bttu ittm ubgiotbe libct oDer 30 fRbb^ 
meti/ efter Su(bm«gttd Qioan^^ Siibmil^xh, ^ax l^t 
maaf^ee met mere, og enten bet t)ar 4ibe(/ eUer meget^ 
ft htt, web <&enf9tt paa (amtltge €agen$ øt>ctg^ 
£)mfi<»nbig^eber/ (ammen^ofbt meb 2bet og jbte S$ibf 
sieé 6t)ar paa 3bte £lt>fiefiton/ itfe uantagengt^ at 
2lnbf|«tmteiS }(ttraae efter at fomr^e ttt ftt Stlgobe^ 
l^aoenbe bo^ Qaffe ^ar influeret paa (lan^ SSePutnin) 
at (aane 6ftantinben6 |)enge tti ;3Qbj{oe))ntet 

9Ren fe(t)/i naor bette itfe forubfaptte^z maf 
l^an/ efter alt ^oab ber bee« er opl^fi, htM mmob« 
fogt at)anceret, antaget at iaur>i\9 en faa fjenbe(j^^ 
!0{angel paa $orf!gligbeb og paa £)niforg for (Sitantf 
inben« SSebj^e, fom bet oar (»an4$ltgt/ fomSaujf* 
tcérge, at taretage, i 6ctcbe{ei(eb i et XitfoeCbe fom 
iiottp«renbe# (tor ^un itfe b(ot bat)be forlangt ban^ 
fRaab, mm o\>erIabt en ®a^/ ber a^gtf benbed $8e(# 
fttrb^ i l^an^ <i^oenber, at ^an, eftir ©runbføetntn« 
gertie tSooen^ 3— 17— 40/ 41 og 42, 5— 7-- it 
5-8-I4, 4—5— 7* 6— II— 3* grb» i6be gebr. 
1791 §« 46 og Srb* ijleiRoobr. 1805 §« 141, tfff ^20 

fan unbsaai at \Upli^ti at ^Mt ^nU flEabeMø«, 
nanfeet ^odb ^ati iat paaE^roabt 9% fot at t>tfe^ at 
6ttanttnbin i af ^alb ^ag eftir maa antogc« at ^au 
ocqoieéterit t>eb bet fom b^n, paa b^nb«4 S^e^tif i\ 
J£>enfefnbe tU taanet/ b^^v firetaget fTg; tbi^ forubni 
at beter in confesso, at Sitaiitmben et gamtnetr 
fthigeltg og tt(!rii>(|^t!btg, ttgdec bet i a( S^^tb i ØagciH 
statut, at £au9^cergeti\ ^mé Xntagelfe iieCo)) paw tt( 
J£>enf7gt at forebpgge bet Sab, (Snttn, t)eb TOangeC 
faaJti^nbflab om juribtffe Sortner / funbe ocrre itbfaf 
fot, ttfe i f^an^ SDteaemDcerenbe m?b Snfen i fl» 
gaoeur fan paaberaabe flig« ^ormerl SHftbefaettelfe« 

' 3 &t)ereen6fiemme(fe meb o(t foreftaaenbe Uhtt 

ttnbertet^bommeti, ^utuh Snbfioebnte er frtfunbet 

^for Gttanttnbend ÆUtafe, at foranbr« berbeti, at ^an, 
tførge ben boer b^itn neblagCe^ 9)aaf}anb ^ tHpttgtt« til 
Øitantlnben at ubrebe looo fRhb, e$l\>, nnb denter 
4 p& p>2(. fra ben abte TTug. 1819 tHBetattng fmi 
bog faalebe« at bert afforteé be 50 fSthK ftun aBerebr, 
efter >enbc6.^t)ar pAa Sejliffeiren af lobe 3uR 1821^ 
of ^ttb^ftt)n(e^J^ar bifommet fom Sorflub paa Stenter« 
9>roteffett6 Ømtoftntnger for begge Støtter- «f( 
SnbfleeDnte tir (Sitantinben ^ct\>i at ubrebe mtb 30 Stbb. 
CøId; bforaf b^nbeé befalebe @ ag f orere for .begge 
Snfiantfer @tab(fcfl og 3f^1>»fen trdæggeg l^Ber SfRhb. 
®Wt)^ og bborttwb tøt)rigtforbolbe* efter Snb^btbet 
af bf "^tnit aBernaabig^ bet)t(gebe bene&ra pan- 
pertatis« 131 S«fdlcbe ®a9føKC/ for l^atiø unber Gtigm brugte 
€f nt)(maabi / tnuUtmt/ og (fg i ben Xnfebtitng itU 
lagt SRprttftcdtton/ ftnbeå.bct WU^ ct^ané $aaflatib 
Ian t)«rc at gtt)e aBeb^ol^b* ^ ^ 

. iBej^anbltngm oeb^ Unbirritten og biti b^falebe 
€agff relfe t>eb begge ^nfiantrtr b<^t^^<vte( forfoarltg. 

æbt, tfinbe« for SRet: 3nbflflet>nte ®aar^ 
€ier %t\% t)aa J^ortefptmg/ bør ttl^UanfCtiben @aarb« 
manb %tvi% Stielfen« 6nte^ (Sjertrub 3oeg^n«baUir 
^ <if ^erløt>, roeb 3(f(orttiind af 50 9165« @eb(er betaU 
X006 {R6b. ®f io itieb {Renter 4 |)6. fra Mn sbie 2titg^ 
1819 H^ SJetaling Jleer. ^ 

€;ad bor l^an og ubrebe ^roceffeti« iDmf dfiiitngee 
for begge Snfiantfer me^ 30 Stbb. ®ø(t> ,- bt>oi:af (Sii 
(ontinbene Aefatebe Gagførfre Ctabffeft og Se^perfeti 
tiøttggeé boer 80ibb« 60IO/ og t .i^enfeenbe til botlte^ 
forfaa^ibt be ganfle eOfec tHbe;I6 erbollbe^/ toårigt for«. 
I^elbei \ DDcreenl^emmelfe meb be Sttanttnbitt oøerf 
" tiaabigft mebbeeUe beneficia paupertatis. 

%i ubrebtd tuben 8 Uger efter benne Som« {oiir# 
lige Sortpnbelfe, unber 2(bf«rb efter eot)^n« €11 om ctt gsonbégaarb oprettet tirooJig Sorpagtmngø* 
Coitfract txiiii^t% xtlt at pxmt flftfte Setttgficber 
' for nogen af farterne* * 3 6a9«it: 
Søri>aøter %ttbtpi4 @<^J0ii8aart) af 

tontra: 

^ . SKiJØer J?4tt* gjielfert af 9?<ijfe dJJjtffe. 

(Xffaat ten 256« gM|arC« i822)» 

^ti(elititn»lti tii tiftrtoflrceiib« 6ft9 tv iiM Xiti fit 
ttiibn lobe Sctic 1818 meSem farterne oprelt^ %ou 
l^agtniiigØ^Sontfcat^ ^t>ort»eb 3nbfioettitt iWø&c ^mi 
Sttetfm af 9}ttffi SBfde iat ombragit 6ttanten gorii 
(»agtecSteberid^ ®d^ouøaatb Un ^am't fSaatUup S^ir 
(ilbøHube Sotibfgaarb i Øoipagtiimd fadioUat fca 
ifit aSftt 1819^ imøb fti adtlig TlfgM af ^2 Sønber 
fByg# btr tf ter ^uttTiåt^ QapUaimut fbxlH htias 
M mib 9>mge/ faml s Sløiibejr Slug^ bet in natara 
aarfigftt fEu(b< ccloegg«« i iiu Secbr« Xermtii « (^bor* 
|o« bel e( titolagt Gitantea at ubctte oSe af ®aa(bctt 
gaambe €tatut D^ 3(fgtt)ter* 

,SfUrat 6itatttttt berpaa, i jOoiteén^flemmelfe 
meb 6on(tactea^ ^a^U fxiuaaht øpinmflbte @^arb^ 
et f)M, tib Jtlage (t( ^orftgef fe^ < Gomfntlffoneki bm 
i7be S^bV« I820y^ og fenne ttbtagm ®toet>ning tU 
Xn(t)or9!ot)d SBirfctmg« af StibflMnte faggit^et til at 
httaU a) Sionitligt QtatUt , fom 3nbff«t>fttejtibtU 
- ttbgatigm af Xaret 1819 H^Pf t|b(agt for bani/ meb - 
66' Ølbb. 88 f» b) gorpj»g,Uitttgéaf^toffti fra i|lf g»ai 18 f 9 til ifff SRaf 1820 mti 119 '9166« 16 f./ 

M^tM .3a æb; Bn tfetc fft^e 3rar« ea|)fial«tOjrf 

fltjil^c 6tU(« ftd/ famt- 5 Sttu {Rus ii^ mdtura. gnbc« 

ligf« iar 3nb9<irt)iitt paafiaa^e Un 9^H%n$ meamis 

QitanUn Ht Mrfmøif for tttib«mititi podf aaec 

fid friftttilMii for ;Snbfi«tMited ^aøfiaiib paa @rttn^ af 

At ben forpjUdUb^ Giiii^o«!!^ ifelgr Gonttmtfttd Sni* 

l^o{b^ tf te er bfencl ^pm ooirbraaet tncb SBefoetning og 

.3nt)ftitartum t £)t>cr<fn«9(miiHirt oirtt grb« 8be Sum 

1787 # No«l^^#|anA ffur onUgt 6$iitt'a«6o^S<maar, 

i 6(jialiltn9 forbi Sjitittommnt foriroridt ttH n hU^m 

j^om Wrbrodtc i tontm^mdifig ®(9tii»> ^r forbrri 

ffd tiaasi 931 9{6b^ s 9t, famt forøDci»t fjnibf 

^ertttfget tiU loftn i£}t>efe^«|icmia«ffr mc6 beo iitr $« 

t Srb« i5be 3uiif i7$z^ at bcfNø'Ibe Sorpagtitftidon af 

®aarbeti i 50 ](ar tOet ol tirbblttir fammti^ (Bejibbtlfe 

for ffn 09 X^oiit( tiiitib, tme^ at foare btn betmgrbe 

'Tffgtot af @aarbin/ ftc^Hn Stb^forf^aiXig SBefortmttg 

øg Sn^tntarittm titttgcmei^ Søbe og Gorbiforn otierlef 

ym^ f^am, iMlfm fftfte JDrei;^ af Ifané 9>^a{{<iiib l^ait 

imibbrti^ i SnMøig l^r for fSrttm af aibe 3ati« fibjiø 

' lebfii/ paa Øfiittb af bm i>mNQ:bUbe Oaarbft ^eb# 

funbne feifere ea(§, (ar fotatrbrit bnl^n, ol |iait Mri* 

f rcnbt< @r|ialNt»g, for ttf e at f unne er^be b e tt o nit « 

l^anbUbe fBeft bl^eS fe af '®aarbe»^ j^ooraf l^«n 

fito er i^tetøen £iet» \ d I 124 

fttrbjommnttt unMabt at UfttmmtMe^tt mtb ^cnfpu 
til ^axtttnU aienflbtge ^aafianb (fndaaenbe bfii inb« 
flangtie Gond^dctø Cpb^otlfe cDlec ^tiibfoefiilfe mcib 
bm of Qitanteti i J^enftcnbt tU Sorpagtiititg^fibfp 
forbrebe !DIobtftcatt«n^ mm fovbJboIbt 3uf)tHeti9 Siet 
tt( ^aatalt i ZnMn\n% af, at ben ombatibicbc Qou^ 
ttact n tnbgaaet paa n fctutt Xaremaol enb 2oi>dt«ø 
tHttfttn ttdabir« JDtrimob ^at ^anferøpridt taget 3ttb« 
fimtitt« 9^<tfianb ttl Sø/d^/ fc^mt frtfunbm benne 
fer bet ania^tt Gojitraføgfmaal, bog faalebee, at 
(an/ efter uvittige atteenbø CtiøA, tii Gttanten betaler 
Se^atning for ](ffat)net af etk Si^Oeoogn« SBemelbu 
2>bm bat faotiel Sttanten fom 3nbfi(it»nfe, efter ub» 
taget 4>ot)eb« og (Sontra « ^toebning # btriil Sletten/ 
paa^aaet foranbret t Cptreenlflemmelfe meb bere^ for 
Itnberretten nebfe^te ^aafJanbe* 

2)a ben ntedem ^atUmt inbgjingne^ CEontract 
maae anfeee at ooere olbele« tt(ot>Ug , efterfom 8ort# 
for|>agtning af fBonb^orb meb ^enfp.n til SBtffemmeu' 
ferne i i^rb* i5be 3uni 1792 §^ 11 og ^locdten 7be 
Suni 1806, itfe, uben Stentefammeret^ ubtrpHeltge 
Sittabeire^ maa tnbgaaeø for eb tortete Ztb enb 50 
Zat, faa fljønne^ bet itfe, at farterne tunne Mre. 
betéttigebe Hi af btnanben inbbprbeå at forbre 6on# 
tracten< jDpfpIbeire etter paa famme (annis grnnbe 
nogef €^gto(ia( imob ^tnanbem SBell^ar 6itanten 
formeeht, at (SontractenS Vf^igetfe fra SiDgit^ntngenf 125 Øifimiimlftc i bin oml^attbUbt ^tnfctnbe tue ^ulbe 
9at)f bat)t tU %9l^t^ at bm burbe t)crr<t attftetgjel* 
^enbt for ^Itonten^ ^ <l^tt||fued ett)ltib/ iSer betragf 
feé fem mbgaaet for 50 Var; men ba grb« i9befØ{attt 
1790/ mtb {l/nfyir tt( ben DoefcnHtøe gorf^jel / ber^ 
iføCde Sot)dit)mnd<n/ i Pere ^|>enfeet|ber er mfUem^ 
9»ft^* og Sorpagtninglcontraeter, \tU fan anfeeé at' 
.ømfatte bt ffbfle, 09 bene {BePemmelfer^ fom ttnb* 
togetfe f^a en alminbeltg {Regel/ Ifølge bt>Hfen ber tf fe 
Ian ttUorggee 4ot)Prtbige S^i^^ninger nogen 9{eHfr()fr^ 
iffe tunne ttOoegged nog^en Sntflpbeire uben for be 
SUforlbe, for ^tnlU be ere gføne^ faa (an Sttantené 
Sormening i fornat^nte^enfeenbe HU gtbe« a)teb{^olb ^)« 

♦3 ^tmfit EoffegiaUtbetrben for aaret 1820, g^o. 1 1, 
@ibé 159 ff« 2>en i Doenfiaaacnbe (D^ antagne 
eatning/ at (ooftrtbige Soreeninger ^rc; ubeniXetd« 
f raft , er t>el upaatotDlelig rtgtfg^forfaaotbt / at 
tn|et ©og^maad fan ttfttæbeø til betip fom er imob 
ÉooflierOg at*b«tter ittc Srftatnmg for 3ffeopft)tV 
betfen fan frcri^ed ix^ nogen af Jlarterned éibe^ 
^ meb minbre SKfqflbet maatte^ t)cere af bet eiaQi, 
I at l!oof|rtb(gbeben alTene fan tilregneø ben ene af 

'^iifc» tD2en i et Stlfcrtbe , boor en faaban 8o^f« 
/ ntng allerebe for en ©cel erfulbbprbet^ og'faale* 
bfø ben ene yart, t So(ge famme/ er fommet i 
S^ftbbelfe af bit, ber tUborte en anben^ fan man 
neppe ubetinget, og nben^ i(;)enfQn til, bt»ori £00« 
ftrib^b^ben beffaaer, paaflaae, at ingen gjenfibig 
Slet til nogef 98eberrag eller, eir#atning fan^flnbe 
@tib, Seonfor Min ^aanbbog. ooir Un Hn9t .. 126 9ae(étttf tiBt infor for littiatibenS ZHUU i betim 
;©a9 Hiw al fri pnbe/ firat |>roceffin« £)m(oiinhtatfr 
for begge fllettet at opl^«t).e» 

SEM lienbe« for IR e t : 9>arf ertic^ iber for 
{imonbenø !Ci(ta(e t benne €k)g frir at t^orre* 

^roirffen^iDnitofiningir for begge Stetter dp^oeoe«. iOeii/ fom flPgcr at occre be(f jadleti, fFaf/ tiaar betfe n«g* 
Uh /i b^rot a^Ægge SilbiemCing^eeb^ men og tiroece' 
irtnge Qlieit^omøbeoiiø* Sjette anfeed ah ooerjTo« 
bigt« forbi htn %Utaltt tnQan^ bar aflagt mm ftben 
fragaaet en 3orf (åring/ booreftcr hm bao^e fnaet 
S;(ngen af ben, ber (iger (i|g at oo^re beftjanUn* 
^aat btt ti op(t)feø/ at en Singer fiiaa(et,fan b^n, 
ber bar fogt at bo(ge et formeentlig begaaetCpoerie 

, pda (amme/ ri (frafFrø fom l^cerer, meti »eC/ for fit 
»rigtige gorbofb/ bercrggeø meb rn -arbitratr ©traf* — 
dn iPerfon frifunbet/ imgb f^i^em ber fun boobeg rn 
ubenretø'SUftaaerfe/ btrMuHn ei oar bc^mt^ 

S 6agrn: 

^rocttrator SM r 6/ ørnfen fom Stctor; 

og ttorffe Soof^nWgb^/ ifte SBfrtby 6fbe lyi^^rs. 
goorigt forbtboCber |tg mig oeb eii anbenéeiligbtb 
n^rrfiere at afbanWe benne Splaterie# -ber ingen« 
ItHrte ee bi^gt c M 9(We» " contro : , "" 

S(rrcji<ttitittber«€* 2(nnc (Eicilit ^^nUn ^i '- 
Slnrie a)?ar(e Sttt&erfeit. > 

' (W^flt kl« 26be aftart« 1822)/ 

^rreftdnttnfrftt 2(nne (Sictd'e S^nftn ftø<(^ utiNr norv> . . 
D;«renbf 6afl for at f^aoe jljaadt^ meben^^uit fom 
9(^tUni \}at inblagt paa o(mmbe(idt {)ofpi(ary n 
d^irttrgtfi SotbttibUt og tt $ac @nørej!øt>(er* J£)t)ab 
(erørte Socbinbtøi dn&aan, ha n mtH SScDiid/ mob r 

l^enbed i^etio^SUlf^/ (itolielbrase fot/ ot ^un^lE)arv 
taflet Mtu 

\ €Sløt>Urnf/ fom ^uti tt funbétt i SJeffbbelfi af, 
liar Sttftn 5tiiop/ ter ttflelébed paa famme lEib t>at ' 
^itttfagt fom patient i^oa ^'t\pit^Ut, mb Qth Ibcfræf« 
Ut at tilføre l^enbe og at t)oecf l^enbe frofomtie tmob 
^enbc^ aStbenbe og S3i((ie^ fUlén ba ^un tfre, faalebe« 
fom ioun^ 6i— 17— 10 fortret, J^ar funkiet flofff et 
ftttbfifftib^tgt Settlé for Mte^^KAboiftidret til \>m, \ 

i frelt fott ret Sibhe ^dt funhet afg|t>e Sorf laHtig ^erom, 
faa ftnbe^ ber tffe tt(|Ire^(le(ig 2(n(ebntrig tit Xtitett«' 
fcelfen af SJejlemtnttreii i 6-17—10 ^g ir. 2)et 
ttttttt t>e( fplteø, at dfeiibOmØÉeDtfet i beue Silfcttbe 
t)ar obetflvbtgt, ba eti af be tre ^itilatM^å^t, tittaUe ()aé, 
aflagt omJ[)enbet^b!om({ til iStøtUrne, git uh paa, 
at littn f(tt(b| l^aoe faaet bem af il^, J)tM>ti artfaa "\ 
(ttnbe Pge6 at ligge en ^rtjcxib^^'^tkM^tbltgere Cjtnb^mSttt^H hm"^), min 6a l^un fenne l^dr i\U 
(aatfal^e benne SotNorind^ bet t)0( førfFjettrd fca ben^ 
l^un fca fi^rfi 'af Jl<^t)be afgivet ^ og bet tffe ftnfte^, at 
en faoban 3|fnføtfel unber Sovl^øtet of en facet|l &m« 
Øænbig^eb; bev i!fe i 09 for fig fnbel^olber nogfti £t{i 
Øaaetfe^ fan ^at>e famme Sittfnind^ fom en afsivm 
3t((laaelfe om at t>aLce fTpftig i bet Sorl^olb/ ben ^^aot 
fifelbenbe (fgteøjcc/ at nemlis enldwe fenete ^iXba%^ 
falbelfe betaf itfe foramer t SBetragtning **); faa ftxm^ 
mé bet itfe, af aRangefen af Sjenbom^bet^tfet fon i 
siaert)«renbe 3i(faelbe anfeed fupjrferet Deb biin tibltdece 
Sjltftattnft af ^enbe, fom l^un fenerettnbee 3or{^øret 

' ♦) Efr* Stb. Éibeaai 175^ §. 1 og mtn @9ftematif c 
tlutXm af »cgrebet otrt æperic m. o*^ ©. 234* 

*•> £ooenø j— i s— i »ar oiftn^ff tffc bo(|fat»erig an« 

oeiibeUg in casu, bt)^r ben SCiltalte et fimbe (igcø 

,. at baoe Dcbgaaet j)ct, fom bun oat filtet 

og beffpibt for. fflieit bet funbe bog fporgcø, 

; om iffe, ^ftetf ©agen« 'Statur og Dooen« ®mnb; 

Ntn ®ebgaacrfe af en .ciifelt Orofta?nbigbeb, font t 

og for ftg tiee mbebolber Sil(taaetTe om Hn. paa« 

talte gorbr9berfc7 men bog, t Sorbinbeffe mtb 

anbre oi^Ii)(fe.©ata/fan tjene til ©eoii« berfor, 

er btnbénbe, naar forrefteit htnnt ©ebgaaeffe ganer 

ttb paa noget/ forø 'ben æfrtarte/ efter ben« Jor* 

fraringé 3nbbolb, bar fulb perfonllg ÆnnblFab 

om, og tffe paa noget , fom htn hm af aXangel 

paa Doerfojg, uben egen Doerbeott^ning, e^rfjenber 

. for rigtigt, gcpnf^r Softerøattjf HbPifring xt. . ,129 

ftdbiøtn ^ai fragoaét mtb fBen^fstf If< af at ^m t>«rtt 
iTibftibe om, at 6tøt>Ucxie til^øttt Stupfi Øtife* 

2>tt ttttite tøortdt fpncé totoirpnit, om (mt iffe 
i art galO maatte anfeeø fF9(,IMd { ^oelttie, fibm (fun 
ff(t> fldu# at ^etibe6 tiVlidtre, efter ^iiibe9 fetitce 
Cpaft^eube, itfigtige gorllariiigcr gtunbebe ftg yoa, at 
jbuR bm ©ang atitod/ at 6tøt>Ucne vatt 1!jaalne af 
V« 9R. Vnbftffii« 09 at ^ttti ifU otCbe bringe betitle i 
ttlpfte; meii^ ba ber ttigen !Bté()eb unbet Sagen ^at)e9 
fot/ at be ®(øolet, bun faaUbe^ ^ar lagt Gti^lpaa, 
mrteltg ere ftjaadte, fttibe« (mn {tfe, meb 4S^ehffn- 
tU bem, al tunne anfeeé fiplbig i ^alerte '^), ()t)oci« 
mob ^utt foi bet af ^enbe tiljiaaebe Sot(fo(b , at buR 
tiemltg iat føgt at forgge'. Gfiul poa é^ecter, fom, 
(fjønbt Ut iffe er beoKfi/ at be ere (IfaaKne, l^un bog 
troebe at bett« Dar Zt(foe(bet meb, bt( blft)! ot anfee 
meb en arbitrair ,®traf, ber, meb ^enfiln. tU bé ^enbe 
forben ooergangne 2)omme, \>il Um atbefiemmetU 
4 ®ange 5 2)age« S^^gfrt l>aa !Banb og Ørøb. 

X)eti anben](rre(lanttttbf ^gtel for at (aoe fijaa« 
let en Z>ee( 2tnnet ; men, ba t)un benoegier (Sjerningen^ 
og tffun eet aSibne |i>ar focHarei at ^aoe'feet (enbe i 
SBeftbbelfe af bet noet)nte Søi, tan (un iKe anfee^ at 
. t»oer.e tiiProtffeltgt ooetbeviili om bei noeonte Sor^olb; 
tS^l, om bet enb funbe antage6^ at ben ^tttin^ ^un, 
tfter flere SSibntr^ S^t^I^^ting/ t>éb ](ntiotbelfen ^at 

*) £fr. 1. c. eiht 79 '8P- 

3ur, SibéfCrift, sæbe. a^. Sf 130 

htuit, at U, naar te t(fe (obe ^^nj^tj^aat, djorftt 
(cnbø ulpffflig^ ba (^un faa bltt) 3 2(acd S^nge^ inbc« 
(olbt in bcjiemt SJibgaatlft af SpDirtef ^ otlbe en faa< 
ban ttbetiretd Stlflaacire^ f^iøiibt lefij^rfet t>eb (t»ab 
bet etit 83tbpe (fat ubfagt^ b09 itfe txcre ttlflrietfelig 
til, tmob ^enbc# fenere gientasne Senorfttelfe^ at 
foilbe (i^nbe* ' ^ . ' 

J^un oU bti^for bUt)e at friftnbe for t>tbcce 2 Utafe; 
b09 faalebed« at bun for fTt Scblomminbe ubrebcr Zo 
ttonenø jbmfogntngtr, f^\>\lUt lxå^U)>té Umt Sttfottbet 
meb ben aoben Ttr^eflanttnbe, ^ " .' 

X>fn befalebe Ciaaførclft l^ar beeret focr«>4r(ifl« 
Z^x ijenbe« ,fot (Ret: Xrrejlantinberne 
%Mt GecHie S^nftn 09 2(ane SKarie TCnbetfeit bW 
ben Søt^t ^enfoitteø i goengfel paa SSanb og S9røb t 
4 ®ande 5 ^ag« 09 ben 6ibf}e for 2((torf btbere 3tU. 
taU i b^nne Sag fri jat bare ; bog faaUbeø, at ^un, 
faobelfom Un før|!noebnte Xrr^fiattttttbe, ^ber f^r |7f 
SBibfommenbe ubrebet atte af benne 3(ction Iot)(tgt flp# 
benbf Omfoflntngtr« Vt tfterfomme^ nnbér Vbfarb 
efter tot»en. 3Rd. 8* Exceptio proclamatis fritager Hl itU for Ubfeoertngen 

af tt ©ocument, boorpaa en^nben H^ gorbring; 

, mtn, forfaat>tbt ben Snb^oTonte ét beoiidllgen er t 

^eft^belfe af fammt/ maa ben JJengeforbrtng / fom 131. '■'-"■: 

ffiil&e gi^re« i 9inMnm af ©icttmcnfe« Sotfotm- 
tnelfe, f^enf^re^ tit tm, Ht^Hb iprocldma ere abc« 

, contra; 

©at)i6 SKepcr. 

^ (2IfNt ben ifle Jfpttr i822)* 

itnbcc ttttrt)oerfnbe @ad.føfi(jr 6itanten ®rofferer Wt* 
. fBl* SDIf^fr SntflctDtitc 2)at>ib ^cpcr til at ubU\>fn 
tiotnU af (SttantéiT I ftn Sib inbofTcrebe SBnipin, l^t)Ufe 
3nbP(ct)tttt > ttcb tn 2(fregniti() imedcm bcm , ^ax fou , 
pligut |td tit ubcit (Sobtdjørelfc at bcførge inbfciibé ofl 
tfifcfter cptraberc Sitdntiii i qDiCtetct 6tanb«< 

' 3nbftoet)nU ^at imob bctte @øg|$tiiaal frcmfat 

ben Srii^btlng/ at l^a^i fentre^ enb ^im Sorpligtclfe df 

^am er tnbgaact, ^av opgiuet fft fdot tit Sltftebtl^anb^ 

4ind r og at 9)cocIania i {Boet (^ac ticerct ubfiebt og er 

ubtøbtn^ uben at (Sitantcn ^ar arimeibt ffn S^bcing 

om at ttt)blb$ bctøcte SitnUt ixblmUit, f^r>et^tS f)an 

^9tfrec^ at ^an tffe trt SSeftbbtlft af bc n»wtt fBcr« 

Ut, bfc> cfttt ^anø jDpgityenbe, tidigcmcb SBott«. 

/ øt)rige Z>ocumctiter , tu afleDi rebe tt( jStiftctctttn og : 

htt itu funnt ftiibc^« ^ 

9{tt maa (Sitanttn t)cl gtt)cØ SRebl^ofb i, at, for« 

faat>ibt btc b(ot ut ®pørgémaaf om UbUi^crilfen af ^ - 130 

ttuit, atU, naat ht HU Mt ii%U $aat ^ diortc 
(cnbø ulytttlfg/ ha f^nn\aa bU\> 3 Ti<^^^ S^tige^ tube? 
(olbtcn bejiemt aSibgaaelft af Sptxrief^ tt(be en faa^ 
t>an ttbenretd Silflaatire, f^iønbt leflj^rtee t>eb ^t»ab 
bet (tie 83t5pt >ar ubrudt/ bog itU txcre ttlflrætfclig 
lU^ tmob ^enbe# fenete gientaflue Sittoegtelfe^ «l 
fælbe ^f nbe* 

J^un Oli bnfor btioe at frrftnbt for t)ibtceStltare$ 
b09 faalebed« at ^un for fTt Stblommenbe ubrrbcr Zu 
ttonenø jbmfogntuger, dbUlet ligcUj^e^ bittxr Sttfatbet 
mi b btn aoben Ttrrifiantftibe. ^ '^ , ' 

X>tn bcfalcbe Ciiidførctfe l^ar boeret focrt>ar(ig» 
Zf)i {jenbee for (Ret: ](rre|loti(tnbirne | 
%Mt QHxlii S^nftn 09 Znnt fBlam TCnbetfeit bør/ • 
bin ^ex^t f)tn\oUM i goengfH paa SSatib og S9cøb i 
4 ®angt 5 &ag« og ben 6ibfli for 3((torf btbere ZiU 
talt i b^nttr ®ag fri jat t)«r(; bog faaUbrø, at (im, 
faat)€(fom btn førjinorbnte Srr^ftantthbe/ ^t^rr før |7( 
SBtbtommnibe ubrebtr atte af benne 3(aton Ioi>ltgt fip« 
benbe Smfoflningtr« Vt tfterfomme^ nnbér Xbfarb 
efter toben. ffto. 8* Exceptio proclamatis frUager Hl tf!e for ubleoermgen 
of tt ©ocumcnt, b*>otpaa tn^nbm l&ar Sorbring; 
. mtn, forfaaoibt bm SnbUoTuntc ei bcoiiMigen er t . 
?8rft>belfe af fararøt/ maa ben JPengeforbriug / foro ^ A 131. ■ / . " • 

tnelfe, f^enf^re^ tit t^m, Ht^Hb iproclama ere uhu 

©rojferer SK- S)?. 2)?e9er/ 

. . contra; 

©at)i6 SKeper. 

' (Jlffflflt ben ifli 2fprir 1822). 

Itnber nttrtxtrftibe Sagføgejr Øtfankn ®roffem SS* 
fro* SDIf^fr 3nbfl«t)nte 2)at>tb ^cpir til at ublewe 

^ ttxitbt af (Sttantitt i f!n Sib inbofTerebe S3fp((t> l^t)U(e 
3nbfioeDntc > txb en ^(fregntng imellem bem , l^ar forø , 
pligttt |!g til ttbeh ®obtgjørelfe <it bcførge inbfriebé og 
teifefter eptrabere Sttdnten i qDtCteret Stanb«^ 

3nbftdet)nte b^^r imob bttu @øg^maal fremfar 
ben Srii^birlng, at ^a^ fenere^ enb (»itn Sorpltgtelfe af 
^om er iiibgaaet^ l^at opgiuet fft SBoe tit @(tfce6el^anbø 
Jing f og at $rorIama i {Boet b^r ^attt ubfiebt og er 
uhldUn, uben at (Sitanten ^ar arimeibt f?n S^bring 
om at er|)o(bt berørte fBepler iiblet)e)ebe, ^t)ot^o9 l^an 

^^tfrer^ at ^an ifft er i SSeftbbelfe af be neet^nte fBifUt . 
Ut, ber, efter ^anø £)pdtt>enbe, tiStgemeb SBoet«. 

/ øt)rtge Z>ocumenter , ere ofleDerebe til Stifteretten og 
htt itf^ f unne ftnbe6é ^ ^ 

92u maa (Sttanten t)el gtt)eø SRebl^ofb i, at, for« 
faat>ibt ber b(ot t)ar ®pørgémaaf om Ublet^erelfen af \ -^ I?« 

bl 'ittbfritbe Sedler,/ tndatte |aH9 ^aa^ani l^eroni^ 
ttaar Snbfloeonte enbnu: nat i SBeftbbcir« <tf famrne^ 
togéé ttt S^tde, uagtet (an \iU ^ar>U meibt f?g berom 
t 8oct^ isibeti 9ro€(ania ublø(/ ftbtn éer ha iffe «>ac 
^ Cpøtgtoaal om nogen Sorbfing , bet tunbe mebfere 
ttb^tt)t for fBoet« SJlm, ba Snbfleeonte nttd^ci? <^ 
l^at)e SerUrne, og {RtgUgl^ebett af betté Cpgiteiibi 
.«gfa<i bellprfel Deb bet, bet unber ®agen ec øplpft 
cm, idt !Boetø ^aptrn We forfomne, faa fan l^an ttfe 
b(it»e at tilpligte at ublet)ere bem , og tabere, f nb en 
faaban ttbCetiertng, finbeé bet i(fe, at (Siianuh tunht 
^abe {Ret tiC at forbrej t1)i, gif band^aafianb ub paa, 
at '3iibjlee«nte, naar Serterne itfe bUu ubUt^etebe, 
ffufbe dolbe (am ftabe^M fofbet Xab, lian fun^e libe 
berjoeb^ at fBttUtnt fom i sbie SRanb« 93ef!bb^(fe, 
eOer (an {lob i ben Xanfe/ at 3nbf}(st)nteé &|)dit)enbf 
om/ at Se^rtetne Dart tnbfrtebe, iffe for(blbt f7g rig« 
tigt/ og (an berfor, »eb at forbre Ubret)erelfen of bem, 
(aDbe tit J^Pgt at tofnge Snbflotonté ttt<«nbttH at 
inb(rif bem, fot beref tee at eptrabere bem tt( (am, 
faa 9at)be i begge Stilfoelbe "^(m^ Sorbttng en 9)enges 
itbgtot tU Sféttfianb og burbeberfor t)oeret anmetbt t 
3nbpflet»nte< JDpbubéboe, (t>1Itet paa en SRaabe ogfaa 
ian ffge< at t»(ire XUfoelbet, forfaatibt (an gjør $aaf 
ftanb paa, at Sttbficet^nte, paa fin Øefoflmng, fat 
ec(t>etDe fRortiftcation^bom paa SiipUttit, (r>ilM 
^bfle belttben ttfe ^nbed at funne paa(cegged (aijkt, 
naat (an bog rSilfoelbé af, at 9lcgtn efter ^Rbtalbel« ' / •. '133 

ftti melMe f!g 09 gøUiiQthi, at ^^n H^aDbe nogtl al 

, forbtc tfut BtvUtntr itU,' faaUM fom potnfor n 

anført^ funbe ^ctu pligtig at fplbeflsiøre hHtt Stta^ 

fUn (io(be6ieanleii ffabed(ø6 for^et^naarbtnnemaauå 

3ittf^«t)ttt€é 9>aaflaiib cm Sri^nb^ire for (Stfoti« 
tf ti^ ZiliaU i btnne 6ag \>\i berfot blit)é at tagt (if 
Sølge« ^toctfien^ jDmfoflningcr btJDti Snbfloronte, 
fttr ^Dtttcn li^ac m9bt ettir tabet møbe i ^orltgelfeé^ 

^ 6omml6fTotini^ at- tilpl\%U at Utalt (Sttanten meb^ 
so^Slbbf 6Sø(t>^ tigtfom ^ait af famnie iSmnbUitn 

. at tilpligte at betaU tt{ 3u9tU<:afrin for unøbig Srørtte 
10 aibb- &øVi. ^ , 

SM fienbeå for CRet: Snb^ctDtite 2>a9ib 
Sp^eptr bj9r for (Sitanttit Ørofftrer Tt. Wt. 9tf per« 
2iUaI^ i btntie ®ag fri atDotre, bog faaUbi^, ~ot ^an 
betatir til (Sitantin btnne 3)^ocfff(l £)mfoflmngtr 
»eb 30 Sthh* Ciøh) og Jtt ^ufiitScaffen' for unøbig 
Xréttf 10 9tbb« eøl\>, font alt ubrebejS tnben femte« 
2)oge efter benne iDomø .loDUfie gorlpnbetfe/ unbe« 
Vbffltrb efter Soben. Olo. 9. €n ^mn9nm er intet ©icrbabreu *)• — €tftat(iing. for 
ubeføjet gorbub imob e« JJerfons afrcife. 

^i ®ce min gormutarboa, \\bd. af i8 17^ @» ,4o,6»407. > ^ 134 

^rbcurator ^jøper^ fom SD?atibatariu5 for ^e> 
ctctair Stttber« Sl^retigreeftt @tocf ^olnt/ 
contra: 
. 6rojfmr 3 2t Xattje. ; 
^ W^ftt ben ifle 2Cpril 1822). 

Uttber nttrt)oerrnbi &a% føgic (Sifanfen $roci^ram 
^vpeé, fom aRonbatatiulS foc Stcrctair Xnber« Z^ 
»ttgrcen i.Scotf^^otm-^ ^SnbftorDitte @Yo(ferer 3. 7L 
Sange (fur Stcttcné natmm^é^mm^lft tilpfidtet at 
Male @rf}atnthg for ^e( Zah, benne tiél^, tmcb Sf» 
tantenø 3(freife derfra Staben ben abie Hns.' 1820, 
«eb M\eiUn^a\>n^ ^o^lltte at neblægge Sorbutr , . fom 
førfi tfen iite noef{ef(er er ^«t>et/-^ar titfejet (om, 
faaoet nteb ^enfpn til bet jDp^oIb / ^an l)H\)tb påt 
Itbt t ftn fore^at)enbe (Seife, fom f |)enfeenbe tilMi 
^am Mt\> ^orbubet paaførte ^Eort og Srebit« ®pilbe« 

'IBet (far Snbfioepnte anbragt, at bet iffe ilalbe 
paaltgge- f)am nogen $(tgt tit at ubrebe ben af .Gitanø 
ten paaftoronte @rf}atning^ paa !®runb af ^ at €tb|i^ 
nttDnte mib barn Dar b(et)eti enig om, Im lobe Xng. 
i'S2o, unber Saretagelfen af bm til Sorbubeté pt$ 
følgning t)eb ©jaefteretten /inlagte Sag, at t)Wt benne, | 
ttben at tage no^en 9{efert)ation af ^ané Steti^en« *| 
feenbe tit Ut paffer«be Sorbub; (igefom ^an og ^^t 
anført, at, om ^et enbog antaget; at et gorlub^af ^35 . 

ten om^anMfte S9e(!affett^ib/ ttaof fammi maaitt 
beftnbe^ at 1)a\>tr>cttH ugrtinbct ftinbe/ faaltbiø fpni 
en ttlot)(i9 forclaget'Tfmfi, wU %cxpl\iUl\i tllQu ^ 
flatittnd/ Wxlttt Hn tmfbferttb tffe f)at t'xM erfjciibe/ 
faa moatte (^^bog dnfeeé urett((tgen ^at t)oete fagføgit 
tU Ubrebelfm of ot)ennflet)nte écjlat^img , H ^an\>at . 
. 2t^«nbe9at)er af en af etcanten ubffebt Znt>MnitiQ, 
ter af hm ^evfoii/ paa ^t^em famme t>at flt(et, Dor 
n«dttt ^onneur/ og, paa ®runb ^eraf, .formeentltgen 
' fittlbe tvoere buetttget (U at boibe f!g (i( (Sit^ntm før 
.Vnt)tiétttngen^ paalpbinbe Sdøb. 

'2)a bet tmiblectib itU, imob 6ttatit<n« fBtnttg« 
felfe, ec gobtgiort^ at b^n *utiber ben ombanbUbe 
&aq for ®ioe(}erettett fCutbe i^a^t iitbgaoet nogen Soret 
ning meb 3nbfl«t)nte., i Nd $ø(ge Gagen |Iu(be ' 
lioroed, imob at ^n frafaibt Srflatning for Ut paffe* . 
rebe Sorbub, j^t^ortmob ^an i)at anført, at 3iibf!at)nte/ - 
efterat benne onber SorUg^oentiiattonerne. af Hf)ttné 
green xiat mebbeelt forffieUtge Sp(p6ninger og SemiS* 
Ugbebcr dngaaenbé So(bubet^ Ugrtfnb^ ba^t)ebe Sagen 
eller unbtob at incomtnere btn, \aa ftnbeø bet tffe^ at 
Sitanten, veb ei i benne TCnIebntng at l^as^e taget 
nogen 9Ierett)ation af bari6 9iet lU at anlægge norrflb 
Mtenbe Søgdmaal^ fan anta^^^-^t ia\>t opgit)et , 
famme« ^ 

<|>t)ab nu Unberføgetfen af Ut Spørg^maal an* 
gaaer^ .om 3nbf!«t)nte, paa ®ranb af ben ot)enfor 
noet^nte unber 6agen fremlagte ^(notidning, fan an^ tdgfé at ^m \>cifet fitutti^ti tit at moi^øttu ffg åi 
tantené Vfriife (^<t fra Staben paa htn fpraitfOTfi 
.Stb, ba maa btttt Gpørdémaal befoare« bmcegeeade. 
Etdefom til KnoUdnind/ focfaaDibt bei^n«/ fa(^ebeé fem 
ben uni^t ea^tnfumltmvi, ittt 4nb(^ølber nogn$ 
(Sielb^forfCrbning/ tneti ene en 2(nmobnind til sMr 
!DIanb ont/ til en nat)ttgt>en ^erfon at betale ett loH 
Øunr.$cnge^ ttfe fan betragte« anberlebe«> enb (om n 
Sttlbmogt for benne tit, paa^ttbf!e&>erenév Segne, at 
oppebåre et t)i{l SGteløb^ og følgeligen tHe fdn begrunbe 
{Rettigbeber imob ttbf{eberen, forfaat)ibt famme HH 
af SSebfomihenbe tnbfrie«« faa maa hu Dg ttnber 6a» 
gen anfeee gobtgiort^ at ©tanten ene I . ben' ^enfigt 
ot erbotbe* 7Cnt)tj$ntngen mbcaffcret, og tffe for berteb 
'at afgføre nogen paa barn botftcnbe ^orpUgtetfe, ^aebe 
tilftidet be^i- 1 XnDiténingen ncTDnte ^erfon^ btr atter 
(ar remittere^ 3nb|loet)nte famme/ ^fnmidningen, og 
bet er berfor Hart, at 3nbfl(et)nte ^ om bet enbog 
*an(ageé~, at ^an af 2tøffgnatartud t>Qr bteoen bempn* 
btget til, for egen Stegnings at oppebcere bet tVn« 
i>H«ntngen t|ttt)nte SBeløb, bog itti, i jtilfalhf af, at 
fBetalittgen ttbeb(et>^ b^for fnnbe ba«e noget Slegre^ 
eøgémaat (tt (Siranten«' 

S>A Ut faalebe« maa antageg, at- 3nb Aeonte 
bar ofleret uberettiget (i(^ tj^eb bet af barn mob IXtftbtU 
fen of ^ftfrpag til (Sttanten neblagte Sorbnb^ at mob« 
f(c(ee. ftg bcnncé Tlfm\t, og Umtlbte Sorbtxb maa ben« 
fote^ til be 4 gooené i -4 21— 2a ombanblebe^ boormeb ^ '37 . . 

bet i att^ Wlaahn |ia( ^førl^oIM^ fo^rnNft Xmfl, og 
fem følddtden/ ^vob 09 eagcnø ^éfiit fiKftgn , Itgf« 
faoM^ {om en ufDjDttg forctogct XrreflforrctnfnS/ maa 
Dirfi dupll^MU tH Scftatnina, naav fdmme bfftnVe^ 
ii(ot)itg( *)/ faa Dtl 3nbflat)nce^ i £)t>ercen^|ienimelfe 
mcb ben foregaaenbe sibe TlttiM, Dcité at tUpW^tt at 
oprette Sitanten ben &|»tt 09 ®fabe, fom b<^nt)cb 
bet neblagte gotbub fae (»odføet ^am« 

a^b ^etifi^n tit €tøm(fett ofben 6ttdntm i 
bemelbte ^etifeenbe ttlfommenbe Srflatntng , b^i^ 
$Bef{etnmelfe b<)n ^<>t: obtrlabt tit 9Iett»nø etm, ^at 
ban. t^et'anført, atb^n> foruben b^t Zai, fom l^att^ 
t)eb 3tib#cet>nteé oDenmefbte S^retagenbe^ ^at fibt t 
•l^eiifeenbe tU ftii (Stebtt^ og ben 3nbfitcenfnmg, ^an$ 
yetfonltge Scibeb ^at txcret unbetfafltt^ b^^^^ttl l^ah 
UgeUbeø Det Seftatningtné BeØemmelfe ^ac forbcet 
taget ^tn\9n, ^at, fom en Søtge af goebnbet; ^at)t 
en ttbgtt)t af 170 9{bb« 2 f * Geblec og Xegn^ ber^ 
ifølge ben af Gttanten fremlagte gtegnmg; beetø ere 
ant)enbte til at (eflribe OmfoØningerne paa en Sletfe, 
ettanten^ mob at fltde f^tfferbeb for ftn Silbagcfomf?, 
bar foretaget ttl <l&elf!ngborg / mebent Sorbubet t>ar 
i Jtroft; beelø ere mebgaaebe tit Sttantenø Unbecbolb# 
ntng i ben Stb^.forbttbet t^orebe^ famt til SiMe« 
btingelfen af flere Itnber 6agen fremlagte £)ocumenter/ 

*) egeittrig fan U gorbub tmob en !Pf cfonø 3(freife i 
llot)enø Sotlrqnb enbog b^nforeø til Strrefh 6ee 
jurrbc(F ZiHffvift, 4 55./ i ?>•/ ©• 205*207, 5?ote. * ■ * — 

fom Gitandir ^ .<mfnt at ^abt maatt^t fremfFdl 
tøcr iQbe foef^ttr t Xnlebntng uf btt palfercbe Sorbui 
9R<ii# ba Sn^ftoevntr^ Ifølge Mb ^n i beno 
«^enffenbc t f?ne Sn^^æg ^ac anb^agt^ moa afttdgci 
ot ^<it>e tittgtet 9løbt)ritbtgMt)eti,af btti af Sii 
tantcti foretagne Steife/ uben at famme.fra (Sttantutf 
Gibi er gobtgjort^ og Sitantin l^t>etfeti fan anfrrl 
JbereMget tti ^\ er^olbe @rfiatnhig foc (^t)ab ber til 
^an6 Unbec^elbiitng^ meben^' So^^ubet Darebe, er laeb« 
Saaet^ Iql ||on iffe, tmob 3nbfioemite(l fBencegtelfe, 
l^ar ojibragt, ^x bette f!u(be ot)erjitge be Uj^gtDter, fon 
eOeré/ faafremt Sorbubet iKe oar fFeet^ i bf nne Yim 
lebning t)ttbe^^at>e funbet ®tebr' eøer tU ^i panffaae 
Øtobtgiøreife foi be liiéb be om^atiblebe jDocumtnteré 
' ÆilDejebringelfe fotbanbne ^mfoflninger^ efterfom biffr, 
llbab be. unber^ Qbe 9)ofi paa {Regningen omj^anblebe 
Documentcr angaaa^ beeté t>eb ben uunberjlre Due 
Stagning et fuhne anfeed legtttmerebe/ og beflø betricffe 
9ofier^ &t)ta. 3nbflpbeire paa ncerDøerenbe Sag et af 
3nbft()et)n(e er tnbrømmet^ og, m^^ ^nfpn til ben for 
@ittf{erettett ubtagne ^on(ra(f ori>ntng , (igefebe^ maa 
boereo af Sontratitanten« aRanbant/ ba bet focmeenti 
Itgen l^at)bc jiaaet i %m% SSagt, at^aae 6agen efter 
benne fremmet beb Keåen^ uagtet Snbfioibnte (^a»>ebe 
^ot)ebfagen, faa ftnbeé ber itf e Tfntebni^g tU> forn« 
ben ben @um^ fotndttanten nfaa anfeeø ox tttfomme 
i Srflatntng faat)e{ for ben barn beb Sbrbubet ttlføi'rbe 
Sort/ erebttfptCbe farot foraorfa^ebe 3nbffr«nfmng i 139 ^ , 

^M€ ptt^énlx%t SriH^A fom for bet ^ai,f)an, fcu 
mebelfi bet ^ata himb tUføjebe Sp^otb t^oné Z^ttif^, 
^at (tbt, og fom t bet {)e(e formeneé at funne bejlcm« 
nie« tH 300 StbK €!ølt)/ enbt)tbeve at ttd^jsge ()ani 
|btn -ot^enforpaaPadebe @obt^j9relfe^ og 3ttbfIoet)iite 
tU lerfor / mab at bttait ot>etiiiat>nte ^um ttdtgemeb 
jDmfofimngecne paa bm unber iite jfug« 1820 paffe« ^ 
febe9{otarta(«9teqt>ifttton/9t)ort)eb ^^an etblet^en opfor« 
bret tit at ^«t)e bet ben ^bte Vug« tiælifor^en netUgU 
Sorbttb/ for Sitante^id tlbece SiltaUl benni;@ag t)oere 
at frifinbe« ^roceffené £)mtof}iitpder op^ftoeé^ 

* , 2bt ffltibé« for Ket: 3nb|I(ét)iite Proffe« " 
tn % Ti. Sange bor tit Sitanten^^rocurator ^^in, 
fom aSanbataritt^ for ®ecre(atr ZnUti 3(()rendreen i 
Gtod^olm,, betalf 300 Slbb* @ø(t) tiUtgemeb Smfofl« 
ningeme paa ben hm iite Huq* 1820 pafferebe^ unber . 
Sagen fremlagte 9lotaria(«3ie4t)tf?tion/ men forotM 
rigt^for (Sitantené SiU^U t benne .@ag fri at t)oere» 

9toce(fené Omloffnittgef opbeet)e6/ Xt efterfom« ' 
med inben 15 £)age efter benne iDom« lobltge Sorfpn« 
beife, unber Xbfcerb efter Sooem * 140 

3Jr«rimtnærfienbeIfc mptttn' til Ot^emtttn MM 
prpat @ad/ d{t)et'angadett5e bet epørgemaaU n 
et Deb en anben SXet tnb ben , b<(r lar-paafjeik 
^aQtn, fumfiiM SJtbnéø aseebcgelfe meb 9t(U(0 
iKTStet ♦). j , ; \ ^ » 

3 ©afltti: 

3o^ati,3[aco6fett.<if £utt&effot>^ttfet/ , 

aj fe 1 é 3Fe tt f e n / SmeD df ©mtimejlrttp. 

ttnb/r ttceroftrcttbe^Gag paaatitec QitånUn 3^i^ 
Socoifctt af Eunbelfotof^ufet en tnbeii JBierge Vaftin 
^erreberø SleC unber d8be 3uli f« 2r* affa^e D^ff/ 
^uprtjtb 3nb(l«t)nte fRtel« S^nfem ©melb of ©øm««' 
fltttp, et frifuiiben fot ^nn^ltUtaU atigaaenbt a^w'^' 
bele traiQ €fiøbe paa et <Sfutt6 meb 3ocb(ob/ fom^ai^ 
efter Soregfbenbr, l^ar affjobt Snbflcebnte. 

♦) (Dette er en iffe fæbDanlla Sohn nn^cr »pff<»' 
tion^procefftm gfter ben eengang bragte JJrw«'* 
for^n / fnncø Ho^enø 95ub c i 95. 5 C 7 ^^^* '^[ 
at tale for at gioe ben faalebed bediærte£ieiøtlf(; 
\mn beraf »i( bog, f>{ctnbt anbct,^ følge f (if<^^^^ 
^eoii^nsbtbcr , ubén ben t 1—1,3—47 f^l^f*^^^ 
95ettnaelfe og uttix f<er QSieocirinø/ fomme fr^"' 
for Owrretten, enb be, J^er »arc erb»ctwbe »«^ 
* tJagcnS }Jaatjt;»belfe a^ prima iustantia. Soritibfn 3nbffoet)nteé %ctfli^uiit i mt/tnnnu 

i^enfeenbe tage« unbii! 9a<>tKiibf |[f /, pat Qifotiten 

imtbimib« unber/SorbeMbenl^eb af ftn Sftrt lU^ eftir 

htn ttbtagnc ®toet)nttig, ae bfbuccvf Gagen i 9teaiitetefi, 

yaafiaaet bet foteløbigen oeb SRéttetiøJtjenbelfe ofgiofe^ 

|^i>bn>tbt tebtommenbe fRtUUtfint, unber et ben izbe 

'SRot ihtifforben inbeti Cbetift ^txxMttt optaget SStb« 

ntforbøC/ meb S^je bat ticegtet at.eebtage @aarbi 

ttiatib Wtalt f^anfen SRuItof^e, fom Gttanten bat>bf 

Ifgioert afbprt (U CpIpStimg ati^aaenbf bet tneaem 

l^qtit og 3tib9ftt)iitf i ^f^enfeenbf til ooenmelbte gjen« 

hem^ €!a(g paflerebe/ og i\)\é&\)at tU be fremf agte 

&pøtg6maal JDommereti^ ubén forub at eebfoefle Sib« 

net, jiat)be laobtaget, i bt>t(fet S&iemt^b 6ttatiteti, 

> tilHgetneb ^ooebfageii, b't for {Retten bar tnbanfet ben 

Jttcnbelfe, b^oi^^tb Sibneté ebeltge 2(fbøre|fe er néegut« 

gprfaambt 3nb|leet>nte bar pati^^^att benne 2)ee( 

of eiagen afryiifl, paa @ritnb af, at Sttanten' tffe, 

fortnben ber Deb ttnberretten er affagt 2)om i ^ooeb« 

fagen/ bar føgt obennsDnte Afenbelfe fDttffet, t>tl ban^ 

9>aaflanb Dorre at forfafie, ba Sitanten, om ban enb, 

i Coeréendf^emmelfe meb Srb. ifbe a^at 1690, maa 

mtagié at bat»e D«ret berettiget tt( farr|itU at paaonfe 

ben unber IBtbnefagenf affagte^Jtjenbelfe *), bog ilU, ¥■ ') ^crtir maattc ^an t)i(f ^t>t mut berettiget, cnbog 
forenb Sotgøoibttet Dar fluttet , men i alt Salb 
efter ttt^ '@lutitittg* @ee g'uuomia 4^e ^inb, ■ 1 Dib åt |fat>( utiMabt iHu/Un anfn^ M ^Mt fotfpinf 
fin StettU at faae &ptitgiimaaUt, om^ibtifbommeres 
tituiiitn "fyat tioegtet fBeebtdelfcn 4f bet imi^aiit»f€te 
ajibneébprb^ aføjort beb £)t)ewmtt^ ^ . 

atigaacr/ ba ^ax 3nb^oetm(^/ fom ®runb for ftn 9aa* 
flatib.i)«!/ at UnberbommfiTdié Jtjftibflir^ i ^Dt^ S^^ 
SRab« ^oitfin tffe er abmtttiret tU (Seb6 TCflæddcIfr, 
maatte Doebe flabfoefiet, forn^mmeCigen |>aabera(i6r pg^ 
dt b^melbte fBlab^ S^anUn er tnteteffi^ret I @agen^ i bH 

' ^an, ^tføfftt ftt iS^ar |»aa sbte £lt>ttfljøti, ffal fyai^e 
ubbeta(t en 2>etl af Aiøbtfummen for ben @iftibi»», 
fom Subficn^nU n^%tn at iau folgt tU Sitattien^.od 
^ft oUfaa maa oare (|onr af Sltgtigl^eb/ al eit^nten 

. ftttted i @tattb til at git)e l^am€t!fer^cb t beram^aab* 
Ube ejtntoni/ ^t)itfen Stffer^ibGttamen formeentltgea 
ogfaa i Unbmet^iittbntfia^n dartrfloøyret fig t)iatd tU 
at 9it)e ^m, i bat (mn i ©tækningen ^or anført^ at 
'()an bi^ttgte €tløbe paa @je)iépmt{icn^ for bermeb at 
fl^lbefigiøre ftne \>tb Ajøbefurømenø Sihejebrmgelfe 
foranUbigebe Srebttorer« 

^ SorfaaDtbt nu SRabg ^anfctt-^ar forftar^t at 

' l^atA ttbbetalt en 2>«tl af Ajobefummen , ftnbeé bet 
D((^ at Unberbommeten meb SRetee |^ar nægtet ^ané 
SebfeeRelfe; men £)r)etret(en Ifjønher iffe^ at ben om« 
inerbte ^tøttagetfe i Ajøberummenl Ubrebelfe t og for 
ftg betragtet fan berettige til iøbrigt at anfee SXai^é 
^anfené ^ibneøbprb angaaenbe ben <Siøb{lntntng« t i^^\9 %øt%t ttbbctalittgm et f!(ce, for faa wfaaUbHi^, 
iQt bit^ SSeebigdfe ubitinget tm^U xiit^M, i Øærbe« 
jile^&eb bti M itfe n .o:pIpfi ^ ot-^an Deb UbbeCatingett 
.^ar ubbetinget ftg bnfor at cr^iolteexrfaabQnSitfetbeb' 
il eienbommen^ fom SnbiiicDnU nu formener dUanten ot 
flDiae gbe ^ani/ eltev at l^anø'Siet tU at forbre ftt Ubloeg 
{ tilbage og Sttantend Sone til at^ ttlfrebafiiplf f^am et 
I ofl^øengig af bent jDmfioenbigbeb/ om (Sttanten faaer 
i Gfjøbc paa ben om^ianblebe @ienbom eller tHe« 
I 3 iDoereenøfiemmelfe meb alt Soranførte 

\ er agte«, ©en af Snbjioemite 5JjeW Se'nfen^. 

{ @meb af 2)ømmef}rup/ berimob fremfatte Sreeptton 
t (ørjtfe voere til 4)inbec forfat ®aatbmanb^abé^an« 
I fen i SKuttofte efter le\>li% Omgang abmtttereé til at 
I beebtge ftna benne Qag itnber bet ben 1 7be SKaif or rige 
I Tiat inben pbenfe ^errebf Stet optagne Stng^wbne 
oftagte StHftlaring / bo^ mtb Unbtagelfe af f)an9 tH 
3bie Ot)orflton af^tone @t)a*r^ forfaat>tbt b^n berunbrr 
. "fyat focflaret/ at f)an (elo ^ar ubrebet en 2)ee( af ben 
oml()anblebe Jtiobefnm* Tflo. 11. 

airW'trær ©traf fot; SRangel.af :^ittegobfc3 Dpto^ning 
paa ben anorbnebe ^aabc, bt>ormeb bog ith egent« 
. IigSvb$lgclfe aføob&t par forbunben* 
3@agen: 

^rocttrotor 58orit|>> fonrStctor/ : ^ ■ , • . ■ »44 

t ' ^ 

contra: 
£)e ZHtaltt ^Ottttémanjb € ^ i f 1 1 a it ^ a tt f e n 

(Tif\agi bm j2htn Tlptil 1822), 

^e muaiu 4>ttttémaii5 Q^ti^ian iS^m\in og ^an$ 
^ufitui Sict^e ^^immtng^bafUr fi%M unbtt ti«roar« 
rinbe 6ag for iffe^ j^aa an\Drbnlnfllni«eef?g fØtaabt, 
at ^au op(9ff^ 4^itt(gob6» I^Sfunbnt Smg btftaat t 
et S^tfltbMtn, btt er i>ui;bml tit 4 9R(. ^ og cti SBita 
tuii mb »øget <()'oiimtig 6g SSojr i/ fom tt(f ammen et 
DUcbmt tt{ 2 !Wt 12 f* 

2)e StUaUi« t^tntit Qønticc/ bir m t en 2C(bfr 
of 6 og gUdt/f^au funbet og ^lembragl til S^cttlbrcne 
Jlft9tbMin9t, ligtfom be og for |i ^aoi feet S&itfuben, 
|t)Ufen.bmO SRober bmftee ^entcbe j^jtm. 3ngcn af 
btffe 3ing erf ^ 'efter IBefiemmelferne i ^ af sre Sec 
j8i2^ aflmrebe eit CtebetO 9>o(tttemefier^ for paa 
nnorbfftttgOmttOfIg SDtaabe at oplpfe^; ^oocimob be 
2Utafte tffe hinne (tgeO at f)a\>t lagt efjul paa ^em, 
ba be |^at)e oftji bet $itnbne tt( førfCieUtge ^^^rfonei og 
in specie oplpii <()ff!ebæftenet/ ber t>ar op^ttngt paa 
2)øren tU ^ufet/ faa at bet af be Sorbigaaenbe (unbe 
feeé/ til Pere 9>erfoner, fom ete fomne. forbi« 

3)?cn/ om bet etib^ paa @ittnb f^naf, maa 
ontagcO, at be Xiltalte, ftben be tffe atbeUO ^aoe 
eftalabt.at oplpfe bet ^unbne, et funne fige^ at Doere 
t bit 3tlf(C(be, £ooené 5—9-2 omtaler^ ^aoe bi ^ ■ MS 

/ / 

frim yaa ten Wtc^øt, ten eoenattførtc 9littcat ^<ic 
atiorbiict^ (wfom bc bg^ bbab IBi(fu6ni an^aan, 
ff(t> 9(tré, dt be ith tvoifbe dt bat>é fornøbetitat oylpft 
tfti yaa.Øruttb af bcnd rtngt Siathit, ^mtfen fetlagi 
ttfle SR(niit9i df bciO/ Kft Idii' fiUdgt bcni for ^traf ; 
^\iocimo5 bet finM, dt 6trdffcfi, bir i intet 2ilfee(be 
funbe, fom ttnberbommeren bdr antaget/ 6rtt)e Sf^Ddø 
flraf ^ b^^^i' bet nøevnte {dt)^eb fffe fdit antaged at 
^dt>e l^enfyn^ eftei be i)t>enanføéte &mjlMb(gbt^et, 
Utun t>M brføe dt beftetnme tt( 2 Daged flctnøl paa 
Canb og Stob for bbec af bem, btx^^^P^ be 'Mitte at 
iHptigte al ubtebe Vcttonend Dmtoflninger. Gdgend 
SSebdnblittg Deb ttnbermten og ben^befalebé®agføre<fe 
veb. begge {Retter ^ar ttoevet forf^dtlig« 

Sdi fienbéd for Slet ^ 2j(talte4^ttttdmdttft 
Cbtifiett ^anfen og ^and. ^ttlirtff Sirtbe ^emmingd« 
battet b$t benfiotted i ^erngfet paa Ødnb og Øceb t 
d Dage l^oct; b^otbod be bøf ubrebé alle df benni 
%tt\^n lot»(tg fTbbenbedDmfoSntnger^ Og beiifnber i 
CfaSacittm tit Sefenfov tteb ttnbetretten 6 9ibb* CføiO' 
,Xt ffleitommeditnbes Xbfcifb efter Sot)en# I Sur. itihi^tiU, 8 fBbor t •#« ^ .146 

SKo* 12* , 

Crebitot efter en ^tftUhl'mtm (ar i SRaanebd Etilt 
fra ea^enø ^cmii^nm ^H fH^tttt^an^ H tit denl 
loDltge yaaftcrøntna* 

3 Gaaen: 

eontra : 

^iiti^tibler^att j i^^ttt innb. 

CKf\a%t ben isbe JfpiH 1822). 

CtCantin ^arf^aarffabriqt^mr jS* 6«, S^^coj^f^n føgec 
uabtc ttttrDttrenbe €09 Snbflatote !Bitti(iatib(er^aH5 
Spffi Sunb^tilpUgtcc; efter S(i;eIob(taattcn af i4be 
3(u9« i830# at Utalt 50P (Rbb« t Gibler/ nieb (ot>ltge 
attattc beraf fra Dat9 af Jttagcn til Jørltgf Ife^6enM 
mUfføneti bm i4.b^ Seebr* f. 9« inbtU Betaling fbciv 
(\>ok(o9 Jftan eil^tbere (ar paafiaaet en nnber famme 
Dato reqt>treret 09 (o9 SnbllceDnte bettvi6be neeØefter 
tveertfol XrrePforretnmg ^abfoe^et, famtSnbØMnte 
tilpltgtee at betale faat>e{ Vkect ffené fom XrrfPforref^ 
nttt9tn6 iDmtoltntnget jfabeélaf)* Snb^eeMt^ (or 
mob bette 6ø9^maal prtndpalitec erinbret^ at Siean* 
Uni 6tfft)ntii9, uaate^ G^gen blet> (enbiifi fra Sorli« 
gelfeg « Gommieftonen Søberbagen ben i7be SBartg for« 
rige Xar til TCfgiøréIfe veb 9lettergang og ben 36be 
f. Wl* faalebeg bOf ben førfle^Ztngbag, (oortti Gagen H7 

^ futiN bciYt priaiiMne/ b^g førf fr uHaget Hl at fdlbf 
i gHettf betl 2bett 2(|>tU tittjicftfr; bt)Ulitt SSangcl i 
Socføldntngtii formnentliden maa btbitfe, at 8S(]i:cI# 
oblldattoncit ^ar (a(t ftn @9lMgl^eb> ^t)^rbori^ate 
fttbffbiaUtti; b<^v benøegtit fnttn felo taer t)f b anbtc at ' 
|rat)e unberfCteoet bcmetbte @ie(bl6re», og til &iptU 
i[)«rfor paabff aa^l f?g.^ b«e(4 ttnbfrffttuUn« fofmettitt 
Ugf UUgliieb/ becl^ ben jDmfiornbigb^b / at ter af bet 
Geigt/ b^<>^Aeb bet fan ftjenneé, at SSeicetoMigatie« 
»en eengang b^t t)«rret forfpnet, nu intet anbct @|xor 
er tilbage enb en røb 9M. ^aa ®runb b^rafbar 
ban, efter ubtagen GDntrafleeontng , |)aapaaet f!g ftt 
^ot»ebcitantené ZtUale ? benne Gag frtfuttbet^ ben 
effecmetebé Xrreftfomtntng baet>et; famt {>øt>ebcitan« 
ten ttCpItgtet at Utalt barn 500 Stbb. ®ølt) i Slepara« 
tion ttUtgemeb faat>e(|)ot)eb»-fom(Sontra96)øg^m<)a(eté/ 
Gmfo^nit^get ffabeél'øfi; bt)or9o^ b<>n ^Q >ubsidium 
^r paaflaaet, enten at Cagen r)otber afoirfi og2(rre|t» 
forretningen f)9tut, eUer at^an for ^otiebqtantenå 
^2ittale friftnbcg, og at TCrrffiforretntngen unberfjen«* 
beø/ famt {^ot^ebcitanten i begge St(fce(be tilpligtet at 
betale ben paaflaaebelReparanWog Dmføjlntnger* 

Snbelig b<^r {^oDebciianten paaftaaet f!g' fo^ (Son* 
tr(fcdtanten6 SiCtate 1 benne €fas| frtfunbet^ 1^ bam 
tttpUgtet at betale 6ontra(øgéi!aaa(e(6 jDmfofininger^ 

SBet forbolber nu Sontracttønten^ pctncipale 3nb« 
fégctfe f?g in {ftcio rigtig, men bet Uløjnnté iffe« at 
^ooebcitanten/ paa ®runb beraf^ fan atktagc9 at 

5t2 \' ' .148 

^wt gjort f!9 ffptbis i ti09en1(orfømt»«(rf ptb f^ou 
hx'tn^tni' Mimrlig^ $aatale; i^i, forub^n at bet føf« 
ger af ^Pt<i\mpi\on€ ^latwi, ot ^an, Ut i rette Zib 
^ac ]>aaKag<t a}ri;«to6(t94tioitfn/ bert^eb et |^Ui>ett fat 
tilbage t ttti Stanb^ ^^mMn t>ar, forenb 9)rorfcrtp« 
ttonea af famme begpnbte/ og Vt ^att aUfaa^ 6a 
9rfffcrtpHoneii unber Sorliig^meeglitigen rufpntbecebeé 
fra @agcnt ^(tioiUntng , eubnu t^at)be t IDtaancb ttt 
at ubtage ®tcet>niRg I faa ec bet ^ttUn i SoDgtratiu 
gen ttbtr^tettg forfi!c<t>ft, at en fStptHhlxio/iion^ %!^u 
følgnmg flat fln4il nftfle 3tiigbag, $))orttl etoromtig 
effer 6agetie |^«iir>tUntng (an ubtage^/ ^Dortit ber 
bog^ faafrtmt faabant ^mU t»(eret Kot>gtt>eretid SSilKe, 
t>ar f«fbfU« Vnlebntttg I gtb. éf 2obe 3att» 1797 , ei 
iiUn tan benne éøtCntng ftge-é at føtøe af Sot^enl 
,Sn,alogte* 

)Devtmo6 M hfn frerafatte exceptio manus, ba 
ber fra <{)ot)ebciiantf nis ®tbe tntf t SBet>tt^ er tH\)e)e6ragt 
for Jgat^ebttt af æeretobltgattonend Unber jfrtnt; (t^t 
at (Sontracitanten t^cuc Debgaaet at fiaae t iDtellemreg« 
ning meb^ ig^ot)ebcttanUn> oeb ^t)W enbeltge Xfgjørelfe 
1)an enb tfte bar DiUet erfjenbe/at ilm .l^t^ebcttaiN ' 
-ten no4et ffplbig^ tan naturltgoiif intet i forbetøtte 
^Lenffenbe beoife,) og' ba be af Gontifaritanten anførte 
3nbfrg^(f(r et beOer |>aa ben anben 6tbe fan optxelfe 
tiogen grunbet ^roefumtiotl mob 3@gtbében af ^aanbø 
ffrioten, faameget minbre, foin Ut|beciIrtoten paa 
©e^elobUgationen ^t Sig^eb raeb Gontracitanten« 149 . • . / 

I . ttnbirKrbt paa naglt otibre of ^midtatkUn ptohu^ 
^ terebe t^ommnttt, ^at)t til%^l%e, at 6agfti Miber 
at nfdiørt t>eb @i> i iDbmvnSjlemRKlf« im b 2<n)en^ 
-5- r.I— &♦ ' » 

^bab inbrfts Xrccflfomtmngea ongaaic H rAt 
\ixmim, Ut tCtt ferfulgt paa b^n i Srb« af lobt 3tt({ 
if95 §^ ^o foveflrtunt SRaabi/ imx« ot ep1)»t>r. 

S3(( (^ar ^oDebcttaatcti eiinbref ^ ot Jllagen føcft 
IbUb l^am tiibodcleoccit fea S«clige(rté » (Sommtéflottm 
ineb paategnct ^ent^tUning / i Ug«ti efNc eetibage«i 
btn i6be SRart« f. Tt*, mth b^el^ f an ^lageti(( tBifib« 
bejife ft anfctd itøbtKtibig for at tibeagt ^e^ontng/ 
bcelé er ®taimiingctt itbtoget trn i^QbeSSartd og funbe 
nftfaa cnbna famme 2)ag tjæret forf pnbt meb iot)Hgt 
aSarffl til bm paafø^cnbt 26b«. røeti ftiønbt 2(rreftø 
foctttntiigtn f)ctw€^ Dii Sontracttaiitfit bog fun ixcir 
at tHfienbc ^{eparation i bet Stlf«tbe,- at Stbeti af 
^am afloegge^/ efterbt '$ot)ebctianten i mobfat Salb 
maa éntageå ^t (iat>e l^at>t titfireeReltg @tuiib til at 
Sjere 3(rre|len» og Sontractlaatcii ei fan Dorre^ paaført 
nogen Sort cOer (ScebUfpUbe bert>eb/ at Xrrefieii et et 
^ben forfulgt til førfie itlttigba^ ,. ^^tttil €toei}ntttg 
f fter eSagen« ^tioiiéning fra Sot^ligelfeé « (Sommiéftoø 
»ett (nnbe ^btageø *)«. 

•) Øet ^ax forbett mvtt ulf^etWcrimgér mhcxtaStU 
otn b^n', bet i kn ©ietbøfag frier fifg ftieb (gebi 
fan forbre ©obtgjoreffe for^rreft/ ber for ®jel« 
bm bar t^osfet barn pdat^gt; uieir beir ()er fom 150 • 

r 

;g[øbrtgt ((toer Steparatiotiiii tfcis Dm(ittttMfl|6 
birne (rt faHfortte til lob 9{6b. Øøto« 
^ ^ ^rocefftné Cmf diittliigir t)tl SoiitracUiitiffif i 
et^ect ZilfctlU r>mf pHgttg at betale ^ø^bntaMtmi 
t^t at Jfian btn 17U fDIatté forrlgt 2(a^ ba &agiu 
iUn^tn\>ii$ fra Sorltgeirté^aømmUffiDtiett/ iitb tBetn* 
flahjt var ftr^inbrtt t at møbe yirføtiltflcn,^ f unbe bøf, 
tlaar^699bolllmftlé Øeflaffiiibeb et fattt dom afbeM 
ttbaf Ctanb til at varetage fTnt Jfnltggenber, ^oilfet 
<tib ttfe er atxinceret/ et fritage ^ant før at fabe møbe ; 
t)eb Sttlttitcigtig* ^an bliver berfor øg i £)otKceiif 
(lemmelff meb Srb. af iite Vug. 1819 <tt attfccwb . 
9Riil€t til Sttftt^^t^fTen fo^ utiøbig Zr«ttf , bfr efkir 
£)ii»fi«nbigbtberne fa9f«tteø tti lo 9tbb« €fø(ø. Huh 
mtfb' (att J^ovebcitanteir efter Sagen« ttbfatb ti tifi : 
{ommt itø^ti Srflattitttg for bi mebVrnjiforrffniiiseB 1 
forbttttbtte jDmtoflitittger« . ^ 

Zb^ (jittbeø for Ket: 9taar 6øtitractla» i 
ten Siin^anbter Jg^anø tpfte tunb, <fter førfgaaenbe ' 
lovlig Otngatig/ itibett f!t IBotrtuttng tneb ffn cor|»ørj I 
tige Sib bef rafler^ at f^an bverten felv (iir fbevet, I 
eflfer tiSabt atibre ^aa ftttt fBegne at (hive Stavnet 
'*^an6 e^tfé Sttttb'', font ftnb«« unber ben paaflorvnti 
unber i4br2(ug. 1820 itbftcebite aSepelobligatiøn, foi 
500 9t6b. i ®eb(er, ei beØer felv eller veb anbrc ber« 
tmber paatr'pft flt Gtgnet^ bør l^an for ^f^ovebcitanten 

afdiort antam^ itiTeniitg er »tft ttof^ ben rigtige. 
6re ^mpmia, ifN Smb# 6ibé 299* 151 

^arfl^ddréfatri^ittc (S. & 3aco(f«ti9 StUiili t bcntie 
609 frie At Dcer^ liDortmeb <l&ot)eb€ttantcn t faa %alb 
til iam hijt Uta[i løo/Øtib« Øøft> i atepaifatton for 
ttti ^0« kam efter ^ot)ebcttaiiteti« 9l^()bif!4ioti af i4be 
2)ecbr. 1830 ittiber i6be f*!n(« efffCtuerebeTTrrefifccreN 
siiltg/ ber bør t9iffte^9«t>ee» 

Srø9erSoti(r4iciiattteii fidtertmob tUettI faaban 
Seb at ajtftøde, bør l^iiti Inbfrit betif paa^ot^nu, af 
l^am ttnber i4beVtt9« 1820 tit^ot)eb€itatiteii ttbfi(»bte 
S}e):erobltgatie^ , o^ ttL^ot)ebdlatiteii betaU famm^$ 
yaaif^benbe Gnm 500 ^bb« i ®eb(er, meb iReiiter 4 
p6* beraf fra Jtfagen« 2)ato ben i4be Z)ecbr» 1820 
ittbtU Setaltng fber/ 09 ^ot)eb<ttdtitett berimob for 
Qotitracitantetié StltaU i betitit Sag fri at Deere« 

9roci(|«nl £>mfo|iti{ii9er betaler éøntracitantett 
ti( ^oti^bcitanten flab|g(øit. 6aa betafer l^an og ti( 
Sitftitgfafeti i SDtuUt for tinøbig Sreette 10 SMk 
«ølø* / r- 

Vt efterf ommeg tnben 15 9ag« efter benne iDøm^ 
(ontige Sotfynbelfe^ unber Vbfftrb efter SoDen* Sflo« 13« 

ubef^iet ^egjcrrittg om Dtberc ubfa^trelfe t @ageiu -^ 

gn exceptio rei judicatæ » ta^tt af Ctt fotbcit paffe' 

tit Unberret^bont/ forfaff^t^ forbt (Cjicptcntetiy paa 
bpforbringen at ttiiatt ftg/ om ^m otCbe famt^^fe^ 
t 9aa{j(nbelfen af @aørnø Scalitet uben i^enfp l$9 

ttl: Hiin ^m t et iMbt åfmtt f^lin Srffcercna. — 
»ijntnbet !Paaf{^n5/ at Hpaabmd^U ^ød^maaf^ 
ørunbc tilbtM tf fe Dåre tnbftcfaUe^e i $ilaQ€n tif 
gorrigclW^Eommieff Olien/ 

€apiMin'tieiitettattt 9D; ^jø^ffer i>aa egttt pf 

. (Jfffagt bf9 ijbe.Tfprll 1832)., 

ItttbtK tittrDfiireiibf 9ag pdAanfn Citantfti 6dpii«m 
Stmtenant SB« 9Bøttec |»aa t^t 09 jtiøimank S^eili 
Sifliif fti t>eb Tlnti»ptftcM 9itUtkigitit offoge Z>^in, 
(»i»ori>eb ^an ir (tlplist^ ilt inbfrit ni af ^aiii ubftmU 
06 .3tib9ttY^n|e Xiimmmaabittbf {^iilbiitl til^tnbi 
9^nttpblt%atl9n, (tgefom Stiøbmanb 36ril# bcr ^« 
tortet (SaQtionifl for tii JDftK of IpUtdationnil tSHnb, 
tib 2)onimen er tifntigtet iq ^olidmii aic« Støltii al 
ftbrrte beiitit iptti af Sjirben« 

S^^ab nu forø: angaotr btti af Gitatitlnl 6ag^ 
rir Iftir Dib SlKtin bigjarti 3(ii9anb mib ^^nfi^n <U# 
al (an tffi bcnfetatt Ciiiar fra ffn SDanbont |»aa btn 
i Ojinfart frwiagli @frtpiCff U( l^aiii/ ba fmbti 
.binm SBegjorting tf(i^ tmob IQibirpartin« $roU|l< al 
funni tommi t iBitragttiind i tf^i cm f orlitg fan bn 
\tH bf|i>t ^l^o^rgødiaa^ ba Sub^irtmd {i<iti lr( (it * ■ , '53' 

OcWeØe l^ar crHcem ttft mere ot t)ia< tnbrdbe frg blr# 
paa^ 09 be iDi^ll^titiigery ]Brft>et (»at til CSjettpanft 
At er^ofbé/ icé af beti Slaenc/ ae bi Itfun funne Dåre 
tit nogen 9^9tte« naar bft D)ar Gj^rgdmaarommiitf 
belig Vfojøretre af Øagei^/ ft ben bet, meb Jg^eufvit 
tt( det jartbifCe ^pørgtfniaal t Wit, blider ligegylbfgt, 
øm aSanglerne t)eb 9>ttnlet nu ere ifiainbfatte eOir itfe/ 
ba bet ene er 9dntet6 3ilfianb i^^^ ben Sib Sagen 
førjl to^ftn JBegynbelfe, ber i benne ^enfeenbe fnnbe 
lomme i ^Betragtning« fSagen blioer berfot enbeltg t% 
yaatjenbe« ^ ' 

SøtfaaDibt nu 6itanten poaberaaber ftg; t% 3nb* 
fi«Dnte tibitgere ^ar anlagt 6ag om fammeOienflanb 
tHbeorføerSpetingitet, og at b^n bet i Sagen affagto 
2>om iKe et appefetet^ faa at netnxf ren^e Øag fot« 
meentlig maatfe anfeed fom røt jadicata, ba bliueø 
I)erøe^ at meerfe« beel# %^^h bet i Unberretøbommen er 
anført/ at nemlig Rentet af 6apilalen ilu i et loengire 
SilNetnmott ubebUDne øg ot Dpft^elfe af^CapttaUn 
flben ^enSit^ bat fanbet ^teb, øg beetf« at éttanten 
felo maa antaged^at l^m trfjenbr, at ^an ttfe vil 
^Xi\i% |itn jDøm^ fomg^lbig, fiwfaaoibt Unbet^om« 
meten t>eb ben ^at inblabt fig i ®agend SHeaUtet^ 
ffben Snbjlørtrnte; ttnbet neetDortenfteMBag, t)lb Un<^ 
terretten fat opforbrtt $am til at erHeefe, øm b^n 
DUbe fira^lbe ben af ^am unbet f itn Gag fremfatte 
escpøptio fbrir og famtpffe i, at Gagen« Stealitel / 
Jbdti taset tmbet 9)aaf}enbe(ft D<^£)tiettittin# ^a'l^im i faa S^lb t»t(b( %vtti ttttrMrfnbt 609 ^ «s imaMltt 
Døtnmen i ben afbre ®dg, mm ubtti dt Gttantei 
l^ac oiBtf inU^if ffg pad bttine 9>rot)OM(iom 

S((€«ff(iibe bern^fl Sit^ntené ^mitig om, at 
bfc UBber noefoømnbe Gag' fbtmttntUg ttfaii fmi 
blt9i Gflnfgtoaal, om Cbltgatiotttn^ SBfCeb, |M4 
(Srttiib of bm fliU Dpffgilf^, Catt fovbrt« bctoft^ i 
M^dit niftttr, ae iSpflgflfen i Jt(agtii ubelufftnbi 
IC lage Itt (Britnb foc eøgémaalie, ba maa Øtteem 
licneb bem«tfe, foc bie førfie ^ ae 6itaneen t>fb ttttf 
btrteteeif b^r begi^nbe ftn 9>ro(ebuu tneb btn mobfatte 
Vaapaab, i bce bait/ ber i (Te ^tibtog af doftc gebr. 
f« 2(* ffgeo ae Snb^Mtitt gfnnbet f!t ^øggmoal paa 
be to OmjiMbigbeber. at Smeectit t«t i rette Stb en 
betalte og at pantet tfCe Dar D{rbltgeb9(bt, og bcrneift, 
at bet ^ffee ttte foti biOigeé,. at Jt(agen (tttlbe bm 
tibelitffet bifret9enbi£)m(leenl»gbeber. fom begge beri 
cre aQførto, ftjønbt Ui «el efter UbtrpHetie i Jttagen 
maa ontagat/ ^\j^xk fomemnielig bar (løttet gg |^ 
Cpfigelfem %x in speqie ben ftanet om {Reatecml 
QbeUbeffå fPii(br t>eete itbeMtebe af Jtfageti fan faa# 
megerminbre antagef , ^9l bet er meb ^enfp« til bes, 
bttit b<)r nbt^ecoet og meb Jtlagen fremCagt bet Jtonge^ 
lige DattlTe SaneeBUø Ølrtoelfe af Sbe^ttg« iSsa 

9laar nå M|Fe aitantenl erinbibigef iffe fwitt 
Comme t flietragtntitg , «r bel ligefrem^ 9X StentnAeg 
Ubebfbéife/ fom iffe aSene ib^i^ fuiibet 6teb ffcenft 
bet fnfli ^%i3Xi(xA bbu anlagt/ men.øgr^a i 1MU J$5 

Umrttmmft Af UiU es <ii'ttri>ørrinN ^»imaaU i^aa 
U^ifU, at (SapitaUn / 1 Øiintenl(l<miiitlff imb M^ 
ter t £)6({gattotim nfaflfat^ n foifalbiti tH fBito« 
lins ; t^t om 3nt«(tf ti 09 N Befhnfmeirer hn flnat i 
Xj^tHiiJbiffe KiHhiUn^ tati b«r tffe ^cc 6lti^ ei»ørg6# 
maftl , ffben bin ommitbfe 6opitat fftic CmlErioniti« 
gett^ ef focfttitft meb 4 pS« 09 3ttbnUen mtb 4)(nfpii 
lU btn altfon t^ar ubløben bm i4be 3aiu i8t6/ fifa 
tt)t((eii Zib Ø(|!fiiimeif<i^nt i Obliaationtn tgitti ^atibe 
famme Sif firing fom føcénb Soranbrtiigtti af^tngu 
tiorfffirt^ 

S^ah OQgaaer ^icatitené ^ttring ^m / jat Øbttip 
tfciit fliifbt Httrf SntflaDiite tilbttbnt, men ot l^uii 
ifte j^dtinaft mebtoge^biem^ ba bemagtcr j^un; at faa« 
bant Silbub er fleet føtinb i jDctbr« 1820. cg bemeer« 
ler ttOtge^ at Ztltobet t)ar ferbunbet meb Øetingelfer, 
fom l^ttti itu fanbe Dcere tfent meb at tnbgaae« 

Zii bet2(nførtf lommer entente at Cttantett tieb 
fiaira ytringer om ben flteparatton , Ut (Itilbe bat)e 
funbet Gteb «eb Øaat ben , maa antageg feb at inb« 
rømme, at benne bar Deeret forfafben, b^ilCtt/ eftic 
SBeflemmelferne i £)bltgatioiien/ UgeUbeg fTulbe beoicfe/- 
at (Sapttalen Dar forfnlben tt( B^taltng. ^ 

€fter ^t)ab ber faartbeg er anført Dif ^nb^eronteg 
9aailanb om ttnbirretgbommeng Gtabfeeftetfe blive at 
tage tit Salger^Dorimob ben af ^enbo gjorte 9>aa|tanb 
om at tiReeggeg Deb ttnbemueit' jDmfoffntngerne ffa« 
beétøa aOerehe af benf (Btnnb tlfe fan fommo i Se« • 156 - 

f 

(raøfniiid » ^i ^»n ittgen 6on(raf{ttt)nitt]) (ar ttbeftgH 
og altfoa ilte fanVc^otbt nodcn S^rattUtftg 1 2>otiiioi» 
(USorbefffor f!g* 

9>re€effrni Omfoffningn l^cr for Slitfen 6(tM 
(Sttotitfn at (tiptigtt at l^ttaU 3tibf}cti>it(e meb 4otRib« 

Zl^t fiinbed for Slet: {Btrftttttdøbonittni 
bfr t)eb fRogC at flattbt« 9>rqceffitié £>mto9sittt(|tf 
for Otinrettftt bttaUr Sitanttii 6apitatnf£tetttftiatit 
SB. SRoKtr paa egne og JtfoBmanb Sl^eii« Segne tit 
Sttb^øeonte Xammerroabmbe .^ulbrué^ meb 40 9tbb* 

Vt efterfommed tnbeti 8 Ugtr efter be^tte 2>oml 
lotili^f gotfj^nbetfe, utiber Ybfeerb efter 2ooetu 9lo» 14* « fn gjejrer er truMet pda et fr^mmeb Seeb fritager 

ingeitdinbe 3^aHibe;»at»erett fpr (itmiiOi^t, |»ba^ be 

^ bhnffe Cwc *aoe bederot ineb ^enfijn tir yrotejrctt *). 

; ©enne opl^ører illt cX \%xt nøbueiibtg , forbi %\^Qtxu 

bcbaoerett felo tilligi^er ^raffciu. /^tn i Jrb^ je6br 

S»bobr» 1731 for at labe en gjcjfcJ benligge uben 

4Jf oteft fafrfattc Conpffation er anoenbelig , f\^xCbt 

S>roteSen fun er forfiomt nogle^a Oag^» ©^n 3nb* 

fféonte fon et titoenbe (?g en ^ngtoerø Sorbete t»eb 

^i paoaufc \>tt tooftribige^ fom ^nbeo i be afferebc' 

af ^xiMXtxi fremlagte Socuincnter^ 

' ■'■ , 
*) ©ee gunoroia/ 4 55mb/ ®ibe 4r. »57 

4>an\>tiif)\xfu 4>vibtfoal4^t & Sl<Mer/ 

contra; < 

©roflerer 3)?. 6tamj>e. 

(Ttffadt ben I5t« 3(pftC xSdii)^, 

3nbflttt>nfe (Brolftm SR* Gtampt/ bir of (Sibrnterne 
4^antel6buftt J^btwald^fr & ^tttUr føgcl unbtr norr# 
Dtttenbe Gad til ot inbfrit en of (am acceptim meti 
de non solutione fUuftfut iOfi^tV, (ar frcovfatbril 
SnbfliflfCy ot KtvtUn \tU i rette 2ib er protifieret* 
fBel mene nu Gitanternc/ ac eefiemmelfett i Srb. af 
d6be 9lot>br» 1731 om Sutninaen af, at $rotefim 
iffe ffecr i rette 2ib/ flnlbe ^mt itanoenbefig t bette 
SUfælbe^ meb j^enfyn tit at SBejreUn^ er truHin fra et 
fremmejb 6teb, 09 at Ztaffanten (ar truttet ben i 
9at)eur af ffg fe(t>/ (Mrfor be ogfaa mene/at 9rotefi 
af Septenflet itte (aDbe Dceret fornøben^ ftbcn SJorr« 
bien tUbører CHanternt og ber faaleVed ttte epiflerer 
nogen ttebie S^erjon, fom bebøuebe at unberretteg on^ 
at Si^rlen ttfe tit ^orfatbgtiben t)ar betalt« ' 

^ (Ren biffe Srunbe ftnbeg itte at funne giDe« 
aiteb(o(b; tbt at Sei^elen er truttet fra et fremmeb 
eteb tan itte gføre be banfle 2ot)eg iSefiemmclfer m, 
|t>orUbeg ber flat forbolbeg meb 93!rote^en , ttant)enbe#, 
lige, naar, fom Zilfortbet er i narDeertnbe @ag, ^to* 
te$in forftogee eg iBetalingen foge« (er« 158 

3rt Sraffenfen l^ar ixutUt htn i 9At>«itt of fij 
^f(t> és fc Æjcr af bttti SSeCøb , t<tn ^cSec ifCe .^ unbcr 
tf ootnanførtf Omjlanttddcbtr, mebførc, at be SJtctu 
Dtr^ bt'orpaa SfHtmmiJfrn i ben nævnte Srb« af 26be 
fRovbc« 1731 trt byggebe, funbe {tg«d ifd ^n ae vctu 
anDtnbefige. 

ttAffaalibft fan bin af dttahterne cnbt>iber« pa^ 
(iraabtf jDmft«nbigb«b , at f>røteficn fun n forfmnt 
i 3 Dage , og at berfor S^otmobntngen om fotgagttg ' 
4^enf!gt maa bortfatbe, • berettige til at gjøce nogen 
ttttbtagetfe fra Sororbningentf a(mtnbf(tgc 8or(lrit>C 

Strefen« HilBb t^il birfor, efter ^eti neeintee 
Xttorbntngé Snb , bli^e at conftøere, ^oørtmob 3nbt 
ffotonteg 9oafianb om, fom TiHmt, at ttBcrggel 
bet ^atoe af ben« Beløb, ttfe fan tage« til S«(ge, 
ffben SBcrelen tiaigemeb 9>rotefieii oar af (SUanteme 
fremlagt i Sletten; lernge førenb Snbjioronrt frenfatte 
ben neet^te Snbftgelfe , og ^an altfaa iffc fan (oCbel 
Xngtver, naot Gitanterne aOetebe ttbligere l^avbe ot>er* 
leoeret til Stetten be Documenter , ber tnbe^oCbt Se^ 
ttfet for !Rangelen iieb 9)rotefien* ' 

^roceffeng Omfoøninger bltne efter Cmjloenbrg« 
leberne at 04>bMe« 

Sbi (jenbeg for 9let: Stibfimntf Stoffer 
ter fOI. Stompe bør for Gitanterne 4^anbe[gbufet .^ubt« 
n>al<berØ & gtibferg Ziltale \ benne 6ag frie at Dcire, 
llocrimob ben )Miafioionte af 2* 3« ^* Xlbrecftt be« 
dbenCctbr« forrige Xar trufne og of 3ttbfl«0ttto acce|ii 159 i tettht miii cid non soluttoné |»rot((ieribe SSf^tM fBu 

, løb ee. Wlt 922—6^ (ør lo^tt jj^ictnfalbm et( Aoii# 

,j gen« éafft; ^ 
i $ro€iffeh9 jDmC^^ntngec oy^Mcif« S(?o* 15; 

unbtxHtttn. — ©aofimrt éaøføgercn et ®jæ(f j^ad 
< ^et @teb/ ^Dor eagcn anrcegøeé/ er ()an hcvtttiQU 
til at forbre C$|ce^eretf ^t^anbtin^ , oø bet uagtet 
5et er fem SAanba^armø for eit^nben \)(kn anfa^døer 
fdmme* 3lt ^an efter ^aitm ^ncam^ination forta« 
ber ®Mit {an l^eSer iffe i><ere i SJeien fo? eageitø 
^remin^ ^^^ ®i(s|leretteii. Sn £ienbelfe/ l^ntuh 
ber ttHædøeø en @a9 Stemme/ bør itU 9it>e$ be^ 
fFreeen til færffilt gnbanfning. — gorbcbofbenj^eb 
af £t(ft>ar i SCealtteten mta^ti , uagtet famthe t{f,e 
Hbtrpffefiø t)ar fremfat* 

etat j;r<la^ ^ a n f e tt f t( Sramfirup / \ ^ 
I contra: ' ; 

^rocttrator ^^anfteen fom 9)?oti&<itar{tt$ for 
afbøfc* SammitfunUt »greber- éop^* 
Øj aftjen« SIrDiiiger, ©eHmecoiiferertt^raab 
08 Santéfer 95aron ® r o cf b o r f f 09 ;Kammer^ 
^erre, £anbraab og ^«(ao ®x^^ ktflt^ i6o $ocfa<it>tbt yaiurnt.tttibfr ii«rt>«rtetibe €Sdg ^ btti 
iflf Snflanté er anlogt af 3nb|I^t>ntf mob (Sitanta 
Dtb Øitrge Vofttm ^ncberé Øitrflirft til SntofricTfc 
af (»mbt af barn uabci i8bf Vprtt t8ai tif 3it6par«» 
It« SRanbantm ubftoebu HtxtUiU^c^ionn , (^ai>« af# 
^anbCit bft ^pørgamoat/ om ttnbfrbamnierctt xtA 
%fs\if t)ib ffn bm iftt @tp(be» flbfiubcti affagtt Aifv 
betfe; ^t>ort)fb ^ati mob C(itatit(n6 9roN9 t^ai} (fffasf 
Oagen Sttmme t>cb ®jøiflmt/^iir noegta Øtbflttoeoatf 
bfit af 4(|in i 2(nUbntiid af 3nb|ltt9titea Gagftrérl 
yrofocoffatioil bemilbte Sflrgtebag bogjarte Vn^anb af 
14 S>agt^ ftnbiO' foabatic at maatte antageø*;^ 3ft 
ttttberbommmn Dtb bimcfbu Ajcnbetft l^ar norgttf bm 
forCongte Vnfiatib fttibi^ at tttre en ligefrem f^lge 
beraf^ at b<ttt# oib ffn affagte Jtjenbelfe ^ (ar tillagt 
Gagett Stamme og ber er følgefigen ingen TtnCebnisg 
til mcb GitanUtt pt antage, at ^on^ i^m Strnnb 
af at (an itfe ubtri^ffeltgen (ar ttCtienbegioet , M 6i« 
fanten iKe tttnbe beDtfgég ben 6egj«rte Snftanb, ffnlbe 
bai>c (abet 6)»orggmaa(et beåangaaenbe upaaQenbt« 
i^tmb nu Unberføgelfen af ^%% ®pøfgamaal ongaacv, 
om ttnberbommeien retteligen (ar nerglet (emelbte 
Xnflonb/ (otffet {Retten, fom anført, formener at 
iurbf befoare Befrorftenbe, ba maa bettbmne^ei« 
feenbe bemørrfef, at Cfitanten foritb af Unbet bOmmeren, 
ifølge (ang t^eb 6agen6 Sncamindtioti ben 20be Vttg» 
f« V- fremfaiti Segi«rtng om at ir(o(be 14 2>ageé ^6i VnØatiS tU at* ii^t^if fe ioft fccmfire ^b ^vmaaHe' 
DOM^e ot fi^e mob Øagitt^ Stf^anWim jDtb (SittØnet/ 
l^ai^ Wffi jttj(iaaft ttbf«ttitfi i Saftiii t|iblU bn a5H^ 

j .SSfiiietbte 2oifltcta9 l^av 6tlan((ti bei:)>d4^^orji 
ol >en^olbr ftg tU b^ab |»an tiblijjntbAUbe anbrogt^ 
fot at bemde @09fti^ 2(fmi<ttin9 fra @j(Bfi(m, Deb 
cti muobtltg 9>tøtc^eaation tUføiet, at faabatit for# 
mt<snt(td egfaa maaftt nxtre :en Sflge af tBefiemmcI« 
ff ttie^ i gief<¥tpt(t af 8bf 9Rat 1767.; ligefom og^at 
S«b« 2obe San« 1797/ P*b ttbtijttdtfltti at anoibtif/ 
ot Gaget aiidaaenb^ SSejrflobltsatiotttrfluae btl^atibU« 

. t^tb SpMid^Ife^ * Gommtdffonm , {Éatbejj^aoe tilljenbt« 
gtttti, at Øaftn be^angaatube ^i9v(f imbet ikttnmbøti) 
8anb« 2ot) 09 a«t^ V 

Sftftat 3|^ffflnmti< efasf^trir , i Xiili^iiittA af 
imnts^^etcxoUatxpn, »at gioft Vnflanb Jflbenj^aa 
føljnibe 18« @i(p(br«, bair f^/^n bimabt« 2tog labcC^ 
^cøtecoSeir tilføre; at btft yoaberaabte S<(crtpt, tt>er(t« 
mob (Sitantfii« S^ttgrnenbe^ bUmUbeSajitM iBeJ^pnb« 
ling t)f^^iorjlfrfttin, ba bin ttljtorber binne $roci«« 
md^abf i bc 2Ufi?ib^ {^or Gttatitcn« fom in casu« er 
@iaff, famr åt Sot bringen« SSfeflaffenbeb iffe,. efter^ 

. Sot^h)ttiftgni/J[|t(be bai)t 3nbflpbel(e paa i3ejicipm<l« 
fen af bet Øptt%^maal, om (Stoeiferet^føg^aal bør 
ftiibe ®teb^ bt>oøom^ in specie ben a^be §. <|f ^b» 
lobe 3tt(i 1795 fhitbe boere 9$tbnr/ teb ilfe t benne 

r i^i;n(eenbf mfb^^enfiLii tHgor(i^«))rdt)en ft gjeprrnøg^n ' 
3ttr«StboBrtft^ e^Bbø* «•&• S ^ l69 f»tU, føtt af ttnberbømmnrni (at Mrtf 9ttf<rs 2(n9a«| 
til of fccmfm> ItMib (an førmt^tf fiinbe fjent cif 
Ctpttc for (aiil 9>Aaflaiib om Go^^tia Ufi^Mnim^, $§ 
, tXobpactrfia $e»paa i.Sm beit ijle ^fptbt« flfdfiititai 
f^otoeoflaetøti affltont e^t tstntlis tnutt inbt (olM 
fil ffitobffsdff af 6((aifteita 2(fFir;tum om, at bc af %am 
faaberaabt« bt^b^ffemroetfrr fhi(bf afgiDt J^iemmil 
fof Cagcn« XfbiMiitttd, faa (liotiiifea .bet iffe, «t 
Qitantfii^ ber bair binørdtet bet Tdibradtta RtgHgbtt 
titttbe ttfltct béff tttgtt tif at tr|olbf otbtre Ubfortuife i 
Øagfn. 

Itnbtrredea bft bertitt^, bt»ort>ibt ttiibrfbemiitmt 
t»fb btti paaanifbf Affnbdff ritttUgfn bat ndtgttt Coi 
-^ |fiia Vfoitatitnfl fra ^foefleritfcn*, ba formmen btt, at 
dtftnbfffciiaSn^Mb ogfaa i benne {>(i|^ftnbt maa ottit 
at bUlgr. t*--34— -17 øber nemlig Ynfebaing fil at oip 
tage, aiQ^frreta9t^cebure ttfe bør nffgteiSttaitffi^ 
»aar ban, fem ®ierff, op^b^lbf r ffg paa Øtcbt t. Vt C& 
tanten ifte i egt t StaDn, men/ p^a en aébena Srgnf, 
tibfarer Gagen fan# ifølge Øagenf 9lacar« beti mgm 
goranbrtng br«trCe> naar benne-. onben frfb iHe (øttr 
btemme paa éitebet« 2kt paoberaabte fllefcrtpt ffc 
Oe^nbien iefFptfer ogfaa faavel (Hn alminbelige 9m^ 
ge(« Itgeføm ben éorcning, at ben, bet, font SRon* 
batariu«/ ubføret Sagen for en grenimeb, maa Mit 
(et^ettiget tit ^t forbre 9{cr|leeet« fBrbanbfing, nate 
(an itu feiø ap(#ibet f^ paa eiebit^ i bet ben yoo« '\ .• ^' ■" ' 

hfhfi, ae @jai}iret in øpecieJEa( fitlbe Cfftr, ^^ 

•ot bee ttft tWiiibi« tn St^enmiib ot dnlorøde Gag t»tb 
®t«9<tmuti t)<b m ber )ma Cotibct b^mbc 6omiliié|Io» 

3f( SnbØttOtite ir Cajfdrer finbeé lift fif fttnne T 
16f tdgf dam Slfft ttf dt nbolbe Saom anfægt t)(6 ®i(e« 
flrree^ tbi ba f^an bog m'aattt betragftg fom ^remmeb 
«fb Sttanttng Sarnttthg/ maattt (on cg nybe bm 
fn(^\)et J^remmeb tneb «!E)enfpn til 6(lg(rg Vn(<irg tfølgt 
x^24— .17 ttttommenbi Kettjgtieb* , Z)(e ot>ennort)ntt SttTcript fan ttft ^cDcr ^crimob 
ofdtQf nogen J^i(mmel# ba bet aOene taUc om 9kocu^ 
taioxvc, fom op&o|be ftg bir paa @tf bet^ ()t?oc S^^i^^^i^^ 
gen tnMateg« ^ , 

3nbfltti>ntf (ftc bf^tttbm U(e anlagt nttnxtreKbt . 
6dg i Cgcnflab oC €ia|f«rtV; mtn fom SRanbaracin« 
ifolge en VdmmebbeeU Snlbmagt^ ber atbeteg giorc 
l^am Ml 4)erre ot>er Sagen^ og bim Dmfioenbtgl^eb/ at 
^,an er Sagfører, fan folgeltgen faameget tetnbrc 
f omme i SSeuagtning* ^t l^dn tnbelrgen j^ar fortabt 
Gtebet efter ®agfng^2(n)Nengtggiore{fe, tan ttfe l^eSer 
ttOoeggtg nogen Snb^pbetfe paii ®p9rggmaa(e|g 3(fgf«i» 
teift , ba SoDen tntetf}ebg giar 9>artentf fortfqtte iDp« 
l^otb ttttber ben fr^mnnebe Suftébictton tit. aSettngetfc 
fot 6agcng 9>aabøttimelff fammeflebé t)eb (SittMit/ 
noget, fom ogfaa t ^at Ørab t>Ub€ ntbbrpbt bet bene- 

82 * i64 
fiaQm, imm fMmø-Vaectamg t ^fiettfte til #Mti 

(Stosttttd «fito 4^t>ebftgliiMMiIfft fftmfvrftTMr 
oMb bcB afTttgtc Atrabftfe naa føfseCtgnt anfrt« •! 
MKC ttgnuibft, ligefon ten »g, mebi^af^ii til 9^ 
ftimmelftra« i Srb. i7be 8^ai 1690 *), mam anfttå 
•I (ost Dsrtl »(ffttte, forfaonibt bi n farfKIt it frn» 
f«t foc&Mcnften, fortnbni Som n offagt Mb ttttbnip 
rcttctt t J^Mebfagfii/ min (Dtlfcn £)m9«iibtg|fb imih 
lerttbiffe (tabA at bmbt D«re Hl^iabu for af ifnbai 
føge StimMUM giigttg^tb, ta Sa^ftMate«, ifvffi 

' nbtagf a 6oatraf6tffi9atag/ frtmftrte 2(aff oaer btacf 
ttabcrbomaurca feacrt affogfe Jticabefff/ ^eriMb b« j 
f^ar beDtCgct fBeflfbrtfea af ||ita ttbUgm, iaftflrfniCrr 
ffg CU at paafltgf ttnbrrbommercal forlfolb^ forf«a« 
.vtbt f^aa f^rmteaUig flat ||at>f fttUt neb tf fe , ifffbrt« | 
for at ittftcthé ØffFrioelfm af btaiffbtf itimbclfr fif 1 
f«rffiCt 9aaaafe/ at afPgf £)oai t {RraKtetett af €1« j 
gea^ (vortmeb bta iffe goa^r ub paa for Ztbea 4t \ 

/nabbragf&t»irr(t(ca fiabitfogflfta af btf ®eors«aiaal, 
bott 9)aaf jeabf^e ^ar lomnt Ofea^aab for bea jiratif 
afiaaire A|iabf Ife, ligt fom Sabfittoatel acétagtt 9ååf 
fiaab om beaae Jtttabelfet Citabf øeflelfr , famt os 
Cageaé ^aaboaimelfe i {ReaCitttia f^n for SleUia, i 
£)DecctatØtmaitf fe aieb b«a l^aai (ertU mebbcefte Jtoa« 
geltge eetriOhig/ ff(i> forubfci tter ttaberfogetfea af Hn 
owl^aablebe Jtfeabclfet Sligttg^eb« 
^X e<r not jttriWff Mir>, ^ ø./ 6i5e i^cx ttttbcr SoQlrafegdmaaUt andaaftt&e ^er for 9lf mn aC 
erM^^ 2>om t {^otjébfagf n« ba er fdii)ine grtittb^t paa 
tril ^orimtttiid / af ttnbirbbmoierfi!^ nib fit afffge ffti 
før^e Jtifnbilfe iGdgeti/ ^Dorotb |»an forfaftebe (Si« 
toiiUiiø 3(foiidntng<paaØanb, tiatsrburbe l^at>bt|)a«» 
tømt 6ag(tt i iReaattten^, fomt at ^oii, ba bittt if(f - 
fletf.^ itfe burbe batK (ilflorbel Gttantta bm feitert 
forlangte Be|(rh>el|e af Atenbelfen (if at )»aaanfe 
famme, famt be i bette JDjemeib begioerte Ubføttilfer 
of Gagin f men i betø ®teb yaafjenbt Gagen* 

6iit ftormening i benne ^nfeenbe ^ai Contra« 
cilanten bygget yaa ben jDmffombigteb ; at Gitanten, 
offer etlfM^t^t 2(nf}anb, ben 25be Xitg. flbHteben b^c 
tnblabt Gagen tt( Som i ^^enfeenbe til @pørgømaa{ec 
iom GøgémaaUt^ Vfotiøning^ uben at forbøolbe (Igf 
SUfDar i {Realiteten af Gagen før %ii Zltfetlbe^ ^i %^ 
t^titfntiÉgen it(e fonb^ Gteb^^ ligefom og berpaa ^x 6i« 
tanlen/ Deb ben i(tr Geptbn nceflefter at frenfTcette 
ffn førØe Ségjeering om Xnfldnb^ for at befoore 3nb« 
^tttmteø Gogforerø ^rqtocolation famt ben fenerc^ 
Øegiartttg om at erMbe ben af ttnberbommeren af«, 
fagte Jtienbetfe/ ()Ooroeb Gagen tiflogbeé gremme/ 
bt|Iret>en; ttfe ^ar taget en Ugnenbe gotbe^otbcnbeb. 
for bet Zttftflbe at ttnb^rbomme^en enten netgtebe be« 
metbte Jfnftanb etter affIogJtienbe(fenøi8e((rtt)erfe« 

2)a Sitaiiten tmiblertibv fotitben Mb Gagen« 
Sticamination^ nnber enhver fornøben tteferr t^titn, at tt^iatttnfUnb for at procedere ^pør^« 
naalet pn\ CaqtM Vntagclfe t)cb ® j«fiercttm ^ )>aj 
SnbflmnM Dpfotbring/ til firo)* at frrmfoinme art 

ffnc 3iib|^If<( »«t> Qj9d^i"^<^<*t ' ^<^ i^<<^^ ^ ,^< ^^ 
tftet dan« Sormemng, forff maattt afgjøraS, em øg 
«|t)Ott»ibt Sagen (obmeb^ofbtligm gjctflerc tét>iié »« 
lantagt, farinbtn (onr yberUgerc funbe tt^btabt ftg ^i^ai 
-€iagen6 {ReaUtet, ^DHfin Ublabiir« m dt^bxo qim 
aniagtl at\ inbf(^olbe tn Stt^jenbigtoflfe af, ot $#■, 
naar 6parg«maaUt oni Sagtn« ^(foii^ntitg iMir afi 
gioct> ntlbe^ naar ^ané ^^aaflanb i benne S^enftft^ 
tffc B(eb taget til S9(ge, fremføre Snbpgeffet i fRtntu 
.teten af Sagen ^ faa fFfenneø bitine, ot eitantei 
fra fin Sib« (an optage«* at ^fiDe tnbfabt Sagen tU 
JDom«^ ttbftt forfaaoibt épex%^maåUt i ^enfeenbe tU 
ben fotmede S)eet af Sagen angaaer, og Unberbem 
»eren, fpnt « berfév ogfna ret|eltgen at f^am tntflrernM 
fffl at at |>aat)enbe famme/ na^m Sitantm, i>eUc 
fere foranférte £|et|tg()eber, -l^ar unbiabl nbtrpffef^ei 
at forbe^of be ffg Ætifoac i {Realiteten af éagen* 

yit 3nh&(limu, bet unber ftn ^rpcebnre ^abtgrs | 
^or paaftooet iDom i ^Ig^oDebfdgen; iffe Ian antage« at 
., tant famtttti, at bit førfl t)eb £)om eaetAfeobeffi ' 
^(eo afgiiH;t, (i>ort^tbt Sagen (len^ørte itnbec Sjerfief 
ifet« SBet^anbfing« (unbe ilte mebfare nogen Sorptig« ; 
telfe for JUnberbptnmeren tit ffrap at pdaften^ui Sagen i 
i Sleafitetftt, H Cttattten' maatti o«re iberetffget tU 
fat9 at et^olbe Spørg«iitaa(ot om Sagenf Xntogelfe^ 
etter JTfofjanfng ^ra fflfetfen ofg/orf* - ^ - ■ 

i t>a Un Sttb^Mittf miMitltt ØmHTftit (tf ae 

( tt^oCb« Øffflftt pdafjenbt (er for tRtntt\ xnhfltatntn 
r (anf 9la t bennt ^enfeenbe (t( ^et SiCfcrtbe^ ot tRtiim 
I . mdatte finbe, at bet (at>bt paaligftci Unberbomnimii 

ttbtti Dibere at paaf jmbt €iagen^ faa Dit bcr føIdeCtsen 
j itu, ba bfUe ft (an antagt«, ^»om op^oamcgtt 

CpøtgfmaaU 
i ; h (Sfttr dit Soronføite t)iC ben f<^ omi|dtibUbe af ' 
I ttnberbpiiMnetfii ben lØf €!tpti[C« «f(agtf Xienbelfi,^ 
, IlDOcttib 6agfti ir tiOagl $cemntt, v«rt ot flabfceft^ 
, lootimob 6ofo(ra*6egémaaI((/ (oorunbcr 3nb9ort>iltte 

(ar , tmafaaet 6ttaaem lilpltgut ai iiibfrir bt {»aA« 

j •il wtf at afotfe, , /, v 

, 9>coc(ffen6 Cmfoflningef HiDe^ tftct £)mfla;iibig« 

^tbcmt/ tneSem U)artfrnr at opdarDt; V^iKft ogfaa 
fiiib<& at maatte »(it>c ZUfflM^ foofM^tbt «9iitfiatfi 
(atitffn# bfjr utiber Gantrafagdmaaltl (^ar. iii^«t»»te 
ttttbtrbommmn j^tmbdfogeb Scitilfbl tit irt (Utt^ 
tit Stftjt^e fof pn imbtr Cfagtn affafte. jtétnbttf^ ^ 
Itnth teMgtf fBe^a»bliiig/ (og b^tmt itt ,roli^^l|l 
fmb Gitontfii, (arpaaftaatt fli^miS^Mt>mt^ 
td^^n ttltjenbtt^ 

Za fjenbtf for Ret: 3>iii af 4>ototb€itatt» 
lin poaanffbi af Unbtrbomoitiiii bien xøe Ckytbr* 
(ibftlibtii affagtf ittcQbftfr Ml Dtbt flD{4gt otftaftbt* 

CtiKfgføgéiiiadIft; afvif««^ 

9focéirtii4 ^ditoftiiingtr (^r for titttm apl^Mii» 168 - 

Sii. 16. 

fftaat 9ta Mti meircm c^9iltt X^Uf^lt, uHu 
Crebctorewe talM til benne ©eling/ fa« btu 
htt forben ic^M Q5oe b^ftenbe ®\tlb feøef &p# 
^»iffenfombeilt «f be abfiltt ^øUføIt, <£rebft«t 
'»•(øer* ' • ■ ; 

3 Cageit: -^ ^ 

garner Coj^matift i 9(feitéf i 

ttnttå : ' 

«C;taiiitita(it« /urt« StUiottif fom Cuxator 
benorum t afgangiir ^potl^tUt 9Hhinné^€ 

(Xffagt ben isbe V)>ri( iSaa)* 

*Cilaiiffii SdfM? 6a)>nHiRfi i 3Cffftt6/ bn usbfc ii«t« 

ni«retibe Øag^^ fødeg af Snb^ontt Sp«mtiiaeu« jodl 
Vlbmu*, fom Caratoir bdnorum i afgansne SCpoc^ 
«»rKlbiiiufreftn»boe^ tU dt biialt 4oa6K 3 »f« 
ao $• €l«bl«c og æcgti/ font |aag é^ufttut, btr forlm 
^ar UiMe i anbet SSgUffab, fbit ffplbe^ tU UmHhU 
€iU(t>bo« for^)>ot^cftit)ait, ^nn# fonabieii (tsn mb« 
tvaabut IBgufltA meb eUatiteti/ ^ar-mtfbtagt t ^ (ar 
Det imob gørbringmi nMut, at eøglmaalrC fFitfM 
DflUEt ^am nbebConlnitnbt paa Ortmb af/ .at bet mam 
nntagfg at paaltgge (dilg ^liriieg .for^entorrenbr 
9tdnb« bet »eb 9e|>Ajritioii fra GibptiMnif fbil (aoe i69 
> •• ' ' ■ , 

otier(09ft bitt paa %H foiBfbS Øoe ^(t^UnU ®iilb/.at 
ttlfvart Sorbringen« 

jDa bet imtblcrt!^; om^bjet mb antaqt9,^at ben 
etnbanblebe Øielb er fltffe(,for{nbeti ^ttftiiten«|>ttflr«e« 
€SeparQ(ion fra (enbeS forPb(H>enbt SSanb/ fanbt 
CSteb/ 9vilf«t uimøbfagt af GUatiten ir anbragt foc 
ttnbrrrettm^ bog tnao atifte« at t^orre e;tt S^tgt af. 
Ilt 6itftiiteii9 ^ti$rut og (enbiS førfft SBanb meaem 
fig iubbprbfS 9at)i fiftét og bet(t fBoeté (SitnhtU, 
ttben, ifefge bt^ob bfr fra Gitantin« Gibe fr in^con- 
fesoo, yaa CooHg aHaobt at^bat^t tilfa(bet Srtbtto» 
terne / at tn^Dn af bem, <ba bt^ f forening, bfl^ftebc 
for bc paa bereø fbffebf 8)oe ^oHtnbt 8or)>ltgCeIffr, 
ogfaa nit moa funne fagføgeft ti( fammeO IBetaling, 
faa maa 6tta»titt/ font SBargt for banf og {^itffrueS 
f^ffebO fBoe, ogfaa rettellgeti funne fogeo for ben 
omlonMebe Sorbriiig^ 

Sorfaaoibt ettanlen ^^it pttut, at iatiiiu^tjia 
for|enr>ørenbe SBanb i af Sa(b forji Inrbe været fag« 
føgt CH OielbenO^ Bftaifng, baj^an, efterfom (Siilben 
var liifter, mebenO ^ang 36gte(rab meb Gitanlen^^u« 
flette vébo^cebe, ene oar i 6tanb til, efter ben Aunb« 
flab ban f^aobe om Sf^rbringenO Stigtigbeb, at freitr« 
lomine meb 3nbffge(fer mob famme, ba fan benne. 
€rtnbring in casu faame^et minbrrtageO til Sofg^> 
fom Sttanten for Unberrettcn ^ai Debgaof t $orbrtngeng 
fRtgttg^bi Ibi boab langSrinbrmgom/ at famme, 
i <l^n^olb tit Siloen« Sefiemmelfer i ^-14^47« 170 , 

fufbt osri pt9fttxUtit, befrftfif ^ ha naa| fanun 
Kaar®t<Itieti^Sttgft^,e& uHf^at^, uf ffg fcft» bortføfk 
ttftelmi dU 6itan(en« firftfibtatrt Sntftgclfr, K 
(on mbec inginCmfiitnbid^cbn Øttlbe vmtt ferpli$Ui 
ti( i^aa fitt ^uflrut^ Segn« at obribt mcc« mb im 
brtogfne (alf^e fBeI#b oorre at fotfaft, ba ciibiin^ 
ttfttffoffent før fFg, efter bet foianførtt/ maoanfcri 
bniibitt Mt ben paa btre^ feellebf 8oeé iSegttt costi* 
^rebt ®ict^» 6itaateQ Dit betfer, faøfebc« r#iii t On 
btrretébommett er antoget, t)« re j»ligttg at beraU 3*^ 
fteeoiite i ((itt6 otejianfajrte £l9«lttet ben pa^ftnnu 
Cnmma, famt> ba ban er ubebltbtn «eb Øafttnf ^hfi 
fiaretagelfe iSctti^tiUé^Qommiiftmn, ht ncb Gøgli 
naolet forantebtgebe JDmfoflniager^ (»iø 0<flcre(ff, 
faaoelfom ben (Sitanten meb 4>*Qfl^ ttf forammtlWi 
ttbeMh)etft paalagtt {Rulct tit3iiiift«6(iffeti uh Hm 
TMn finbel rettdigin btflemte,, ^Mrfot fammt iM 
^IttH Deere ai llalfeeøe*^ 

Vroceffen« DmtbØninger (er for Steftfn f<fafti 
aitanten Itgelebeg tu'Sabflmnt* meb lo Sibb« CMi. 
Sb; fftnbel for 9tet: fByetindlbojnnm 
btr beb SPtogt at (lanbe. ^roceffenø £}nifof}ntngfr 
^r for 9tetten betafer Gttiinten gacDer (Sopmom t 
Tlfftni til Snb^etottte GramtnatuO jnri«' Vlbinii« (om 
Curator l^onorom i afgangnt VfO*t(refer Xlbmitf*! 
Curoboe^ meb loRbb. 6olo. 

. 2)ct 3bømu ttbrebee inben Mt Uger f fittr btnni 
jDomg lood'øe Sorfi^nbtffe/ ttnbfi S^otrb efter epten. Sflo. if. ■ 

* 

(^n eeh}>av^iii^lb , fom Crc^itor, unbcr Couri af $7$,, 
bdt paa > (ODlid, iOIaaDe paaffaaet ftø bttalt i':étb» 
Ut efm ^enne Cimv^rM et fl^en paatpinaeø (am 

3 6ag«ti: 

€anceaieraab {ReHemdttit. af a^it</ 

^ ; • contro: ^ 

Strgaiii^e ®ttmme €( emme fe ni Gten»6«t 
pfi ^Dfnéer. , 

(Vffast ben 32be 2(pcit iSas). 

dtatikti S(mceahra«b SteVemanit gføc itnlts nmMt 
vtnbe Sag 9>aaflmibpaa, attii 9irtMti9« \tmian, 
ifølge. 9>Ante«£)Utftation af i4be 2>ctbr. i8ia^ iat 
påci ofgangnf Summe CUmmifm , 09 fom ffter £)m», 
fkbnmg beMettU zaoo Slbb* ®. S)w bør, Miiu 
mfb ttømiibf ØItiitir,«,cilfi>artf b^m t 3t\%Bhanfptn%t 
CiibJrr og^Segn eft<K 6<^ttr6 375 p6^ faalebié^ at biri 
afgaofr 968 8Ibb« €kbfer/ fom af .bom aUtrebe irt 
tpptbaavnt » b^ovimob be 3nbf^9bnU, mtb S^rbcboi« 
bfnbeb t af ben« Siet (ti at ttlbastføgt focnif Dnt« lif 
(Sitanten ttbbetafti 968 {Rbb^ ieeun tre oiVigf at HU *) 3eonfot nt^t 'mibifEMh,^ u gj./ 0. i6te\6$ 
Wcte, m. #1. ©tebcr. r f»m (am QeltBit af (an« Øitiøation mtft ben« enif 

pn tr ot^Ipft^ at forbrmtlbte £)(rigalioii9 Gapb 
tal af ISHan^ifi (ar t>oerf t. afbebt @umme (SUrninefcv 
opfagt M Ubbttaling i •2)fc6c. Zirmtn iSi6 i mtn, 
bo BitaCitigtn i (iimtbrt Ztrmiti ubebUo, #g &umm 
CEtemmcftn (ott bmfrer t>eb Døben ofdif ^ ^ar Qttauø 
ten ftiort fin gorbctnd sitlbcnbt i (anS Bor, ^i^or ^(m, 
tftnforub at baoe fot2(aceti8i7 bcctgtiit ffg og cpp» 
låaut 5 )>6« Stenttf af Sapitalin^ rtbittcret til9iawtÉ 
8«tbif tftcr ferbemKbtc 6øitrf , n nnbec tn 6ftftc» 
famling af i9bt Zptil i8i8# )»aa (btlftn Zib bin 
nøttcf bt. iBanfcottrll enbnu bac 375, frtmlommee meb 
focannonmtt ban« Daa^anb em,^ at ym tax^t flt 
^ 3ildobf(oonibi bitrastet fom tn Øebbtlgittb 09 fom 
faabant ubbitalt i bm^nffgifaaføltfnbe iite Sfum 
Zttmtn« 

2>tt 9mnt9 nu itu ututt enb at 6ieantfti btct 
nii^a ftibf« SttbboCb. gerubtn tiemfts at b« 3«^* 
fhiWH, f nbflienbt^ be Dart ti(0«be i ben Cfiftefanu 
tins / i ^t»Mlen 6ttanf en fremfotu foranberør tt |>aa» 
ftan%, ittdfn SnbffgKf« ba imob fammt (at>e fitmført; 
tef^nenbog ba^ncaffator ttn ftnereOamltnd frtmfagbt 
flt 9legnf(ab/ bi>ori étcntcn for Xdrtt I8i7# i D^tu 
ctttéflfnimclff meb tn btrt>eb tidigt fitmlagt&iiittertttg^ 
fca SUanfcn, bar bettgnetafSitanltn paa btn!Raabc^ 
H^Dorpaa fammt nu fcrbrt^ betalt, ttbtrpfleligen baoe 
paa Ppforbriné trHotrtt/ at bt inCtt baobe imobVtU . Øl#9tif(d6 mtb Øitfage artrtnbre^ os føf# tfdr om« 
fretit 3 Xarø Sorlob ne fremfontinf mib btn nts frtni« 
fdtu Snbftgafe; faa fommfr ctibitu bertU , ae (SHAttt 
ttn faaDel for Unbemtlin fom for jDDcmttirn Utmob^ 
.fdgt b^i^ I<ibct anført/ At b^ni gorbrtnd; ifolgc" ban^ 
SCnmottnitigffr^ funb« (laoe i^orrit ubbceaU, tmebcn« Un, 
ofifaa Dtb Sorfalblfibiit i iite IDtcbr* 1&16. øjffbenb« 

' 601Ø6 snhtiu t^at t Ataft/ ba bee i iBoøt var 9)(ndt 
tiof bcrtU,Dd faai>er niinbvf f^rf rfnttdt Sorbritiger fom 
ttibod^Sorilubb« i>aa 2Cmrobbniif beraf Dar ubbc«iu* 
S3e( 9ttref eftfftfort)aUerftt i lin tjktfion, a( 
eutr>hott oar nbe af øifblttfeli^-G^atib tiC at f;^tbcfl# 
^iør« Sorbrlngdi/rog at faabani fokantebi^bt j^tn« 

' ftanbfn bcrmeb^ men, foruben at bfnne ^iUin^ét 
itinotiotftt 09' frimbragt i Sorbi^aacnbe^ fan bit af 
Øocblnbilfitt/ i |\H(lfn failimt «r brugt, \ttt ^fønnc«, 
om ben øjfblttffligf SRangel paa CoA« ttt at ttlfr«b«« 
ftxUt Sribitor ^al baoe fnnbtt CSttb i^aa' btn 21b )Df«^ 
Mtor bøbe, fait'tiOigrpaa ben Sib før(tt|«tmtt gjorbe 

^ ftn obtnmelbtt btftmte 5>aafianb i iBøft; i al gaf b 
er man faamegei minbre berettiget til at antage bet 
ffbfle af biffc Xaernattoer^ fom be 3nbfliKt»nte ^eSer 
iiU i bereé ^tocebnre ^er for {Retten Jjfaoe mobfagt Qt». 

' tantend otenanførte for begge Snflaiitgfei frembrogtf ^ 
3(ffei(ttm om^ at btr i SBoet oar$enge'no( tU^NWS 
SBetaltng *). 

. f) @e(» om btt oat af ^Rangel paa e»nc tit idtta* 
(inø at ertbitori Sorbring m b(cott tiopfotbt/ C^QtjCiøiibt nu ul Un Dmffmbig^ib. ot Xitbu 
iMlSBøe |»«4 ben Sit, (Sitanlth fcemfom nifbffiv9ao« 
flan^b MR Socbrfngefi« goratibfing tii 9i;ai>mt>«rbie, m» 
giott unbfc 6fiftebe(^attbling# i 2(liltfftbttig^cb maatu 
inebfor^ at^iunten tttc (unbt forbre ttbbetaltng af 
|I( Stfgobe^attmbe CU nogfn bffliitit Sib, tjfim at (as 
maotce oi^pcbtf bm Slb/ ba (oDligt Ublo^ t>ac at 
triiOlbei faa maa bet bog paa ben iinbcn Sibe^ aaar 
bet ifelge beC foronfeete anÉage^, ae btr I Sot t ooi 
!Ptilge, dttocaf Socbringeii be(tm<(tgeti tlben ineb J^en« 
Øaiiben ot foranfebige 2ab for Sttaitten og ttben9{trfco 
føl be 3t)bf!oet>iite, ber ttfe ^at)e at»aticciet at ^tetltu 
maet ben iite'Suni 1818 ifff entoiji t>ac nbløbei, 
Iiinbe vttfe fD^lbeRgiorC, SSoet anfeejft foc at ^at»e vactt 

>|tbefatet ti( ot forHioIbe ffam iBetaHng# fonu faafcemt 
famme HU ba t)ar blioen ectogl ixtt^t @a(t»« (^pKtct 
(Eitanten i faa Salb^ tunbe (at>e omfat tU ®^b(et efter 

jpagicotttfeis} (anf »ctte ^aue er^olbt bg berefter igjen 
f unnet gtøre fcUgtVingenbe i 6eblet meb bet nu for# 

^rebf S3e(|»b, (ttiibt Qetab berfor éoH, fom i gølge af 
bet nv$ 7tnføtt$ maa betragte« for at bat>e t>arret in 
.mor^ solveadi , 0^ |om iffé in substdiam ^ar pro« 
ttberet til ll^betaKng|af Citanten^Sarbrtngvefter ben paa 
ben attb, ba iBetaimf^ ef(er bet ^itfocii biii;be ootret erlagt, 

t>Ube ian bog uben St>to(^at)e oitret beretttget 
fi( at iaat famme ttbbetolt j^aa beit paaHaaebt 
SHaabeV 6ee npt jttrtbfff SrfiOf ilbe Øtnb^ • 175 . ; 

v^ftmnbe iBerKourØ /mad Mh)f at lilftnbe ét fRNrc 
l^am meb {Rftiter'iføf^e Hen niModtc ^aaØanb^ imob 
%^UUh i pbflnttDntf ^enftftibe tngeti fubftbiair i^nbfl« 
ttlfi er bUoen freihfai. 

til Slftte t>t( ban HU, efter ben (if be3nb^ttt>nte berom 
fliorte 3nb(iil(tttø^ funne t^cert Qt anfee fot at bat>f 
(ai»t eagen opta§et til Deciffoil ooe« ben lotbe^aUbe 
Stb* ^tocelTenø £)ni(oflnindet f^tt fer fltettin t)il bet 
yaaUgge be inbflaoiite 2Crt>ingrr een for ofe og aSe 
fcf ten at betaU ttl Sitanten meb 30 8ib6* 60(0* 

Sbt ffenbeg for Stet:, (Sttanten QdnaVlu 
raab Sleaemann af XfTenø bor t)«re berettiget tt(^ for 
(fttSorbftnga®umme 6(emmefeng€tert)boe efter ^an« 
teobllgatton af i4be Decbr. 181a at npbé Ubleeg fot 
9250 IRbb« Ciebfet) meb Jffbrag af 968 Sibbt 9ebfet 
meb Stenter 5 )>& af aaso Sibb. fra iile 3nni i6ifr 
til Ilte SRart^ 1819 og af laSa 8tbb«' fi:a iiteSRart# 
1619 til SetaHng (Teer« 

9ro€e(Ten« jDmfoøniiidtr Utalt bc Snbfleeiintt 
Krtrittger efter afgongne (Bumme CUmmefen een for 
aRe og ode fbr een tilClttantenCf^ntettifraabSIeaeman«' 
me^ 3b gibb;6øC«, fom' ubrebeg tnben 8 Uger eftec 
l^ennt 2>omS iot»iigt {ortytibelff innjbit Vbfatb tfter 
ftten« ) sno. 18. ' . 

• ©pørsém(wl om ^m^ibt tn af en <ott(lituetet Cmbe5é« 

manh oppcbaareit Snbtccdt txir ||f '()am øppebaarct 

paa embeOefø ^c^hc, oci attSaa, ifølqtyitatat 23de 

; $lpi^U igi3, 9^lhtptUi m^bim Dtrmise eai^^f* 

tnand tffer iffe. - , ' 

jO«>erf ri8«'(&iii!fttifa(ir. ® <fr rø i b t / i5jiLefo8e& of 

contra: 
/ €dttce6u'@e(retatr ^^omaittu 

Offrågt bcn^ sQbe ^(prU 1822): 

^CftanUn jDt>ntrt8<*Sommtffatr Gcf^inibe, $B9«fo§el 
«g 3(uetioti6»i&tfecifitr I jKottorg, føgfr unbcr tiMVfle« 
rnitc eUig 3tibft«otitf Goiicf Bit ; dmtait {^omaiinr 
fcir fca bfn 5te 9loi^. 1817^ baCUantfli bTfi» ubaffi»l 
tU ttttbeffo9«b ^u i Staben inbtU Ubgongin af Xarct 
i8f&' ha (an oMitof bifU Smbcbt, ^at ^orrte coaiiit 
tnmt i fanimev lU «t bctad .f[g ^aMtUn of (nab 
f^oii/ i Øverfin^fttmmilfe mtb ben Jtotigtlisé SttfoUb 
ttoo af ^dte SMt 1799/ (^'^ 0)>pebaam for Sn^brb 
^(fcn ^f SteØancir t XfgiDttnie CU etaUné Øranbi 
falfe^ ber/ efter l^t)ab ber meaem farterne er in coii- 
fessd, beløber (ig til 1066 9(bb(r« GebCH/ men t bi'té 
^ftlDefBeløbSitaiitfti bog ^(ir fanttptt i^aatti frabragel 177 

^5 3t!bi^ J^t>orcfNr bet £)t)et|F)^tmbt ub^iøv 458 9i(b« 
.etbUt, iamt 10 9l6b« €0(0, htt, ifil^t MD^Sfib« 
fl<et)^te i 3nbl«d af29UDmbu focdde Var (<u; ptmt 
ubgier btt (atbe af ^oab (iati/fer3nbbttt>.eirfii of Srotf 
fiKgiiuift«<^fSit)tfiC ijn (Sonfiittttiané 2ib (ar oj^pt^* 

(SnMi^tn l^ar (SttAtteen paafiaaøt pn Sljt ffffc« ' 
Dirct i iC^etifeetibe ti( bet (am formeentltg ttIfoiiim«t^be 
(alt>c OtCøb af (oab :3ttb|i«Dnte f t((otnmec foe Sfatttø 
fc|ian€ffni9 SnbbrtDtIf« i aofntioeQntvilStb/ famC Pg 
liBagt benne $foceffen4 Cmfoflninger« 

£)m bet enb imibUrtib Ynn^e antd^e^^ at Qitam 

" tett/ i &i>ereettjl{iemmelfe nieb.^K sabe Vpctt 1813. 
•Dac Beietttget tU at affocbfe 3nbfi«t)nte J^alDbéUn af 
be af benne i (an9 (|onllttutioné Stb ^ppebaarne nvtfff 
Cmbebdinbterftter (t(t (trab (Smbebetg fjifif ,Øage an^ 
godet ba (ar Sitanten etfjenbt ar (at»e mobtaget gpU 
beftgjørelfe for ,it>ab ber- i benne .l^enfeenbe funbe tiU 
fomme (am (ød SnbflMnte) faa jliønned.bet bog tHe^ 
at ©tanten fan anfeea berettiget tit at afforbre 3nb« 
^øtvnte ben førfiom(anMebf''9um af 458 gi6b«^el>Ur. 
2>.et tnaa i benne ^njeenbe Umittt^, at bet 

> imeHein farterne er m confessp, at otienneeonté 
1066 9I6b* @ebUr^ hft ^bgjør 4 pS. af ben Gum, 
fom 3.nbi^f>tt)nte/ unber fin (Sanjtttution ^ (ar inbbri« 
M, fo;n Sieflance i Sranbafgtvterne / er tUfl^pt 3nb« 
ftMttte fom Sabtgiørelff/ forbi (an^ ot^ereengflem« 
menbe meb en m^Utm afganghe Unberfogeb ®tøn()tnb 17« 

ii lOixiitionm, for Jtjøbfti(at>qf iBcontrorfffrittd i 
Zattt 1799 truffen JPt>erfcii<(øn^|i andaatnbf Utmlhu 
RtfhittcH 3iibbvtt)é(fe^ (H^oconi StibjittDiife tit £)pC9f* 
ntng ^ar fttmtaftt Xff rtot af btn i (tiiKfMt 3ftt t 
binnc Xnlebnitis imeQfm foriimnie ZMteittoti ag li* 
metbti Utibirfodfb pafT^ubl 6Dtrefpotibfiice, t WtrnH^ 
Itg^eb 00 ubfit ae ont^nbi Srtctttion^ |ar biftrgtt fii» 
httøtU 9le|lancet afgjorfef 

Sil en faaban minbHis 3Abbrtt>iIfllivaiib» ff^ 

2|nbit(»t)ntc imiblerttb nu at ffa^t cisccl forylisCff^ 

efteibi, l!lt>ab Unbirfogtb ^rotiUtnb t>eb fornctnlt 9A 

lig^fb ftaobe paataget f(%, tf te fnnbe tøtre (inbfiibe 

foc (an^ eftermiSttb i Smbebet^ og bet^ i &t))erenrf» 

ftemmeCfe meb fnatucen af Mte, Deb beti 4be 9o|t i 

9U df 8be Sttnt 1733 ene. et gjort ttnberfegbeii tK 

fMfgt^ Dc^ Sjcetution paa aSebfommenbe^ 8egjflrrta|/ 

at Mbrage fK Ølefiancernef Betalingv noget, (om, 

ifftge ^bab Snbfltttmte ^or anført, var forbanben 

meb meget mtnbre Ulet(tg(^eb for l^am enb ( SRinbeHg« 

|eb at inbbrtve 9le|}an(er^ efterbt l^an itte i ^tint Sif« 

fcr(be, faatebel fom i bette, var forbunben ttl at inb« 

taffere Ste^anu^fBerøbet ^ famt betfor igten ac afleegge 

giegnjtab* 93et ^ar Sitantrn formeent at bel, tfølgt 

3nb^o(bet af ben ot)enfor dterebe {Refotution af lati 

^ttlt 1799 fonit en fenere af I3be 3unt 18^4, vaatte 

antageø at Dorre, i SgenØab afSnberfogfb, at 

Snbftat^nfe , iflebe(for at f orttage Cirecution for Xf» 

gtote^ie, ^avbe tnbbret^et bent paa ben i obrnneeimto 6iHrref)>otibeiite om^anblle UmfftWx^m WtéaU, og 
bfit^ttrnboerDft ben (fifør f 9Iffo(ttttoh«ii tUflaatbt 
gift til ®^b(fiiertirt^ tnen ha ben førflnrnnti 9tefo# 
Cittioii, bcr er afdiDft i Vnlc^tiina of beit foroiiiioroiiU 
tåtUtm Z>irrc(tOAeit for Gtaben^ SBranbforflfrins og 
Unbrrfogeb Ørenfunb i Xard 1799 tnbøaacbe £)0€r« 
, éfoMontfl, {Hutl forputter be ^nuéfiert ^ fom )>(ia« 
brage ffg (Refiancer ti( SBrotibfoifftfrttigcii/ ber of 
Uttbfrfogbf|i/cftfr ben mtb batn trufne gor« 
tilt ug/ inbbYtoi« paa fomme SRaab« fom Citaben« 
efatterefiaticer/ (iC, i £)t>irfe,n«fifmittiire mtb ben 
-4be 9o9 i ^U 8be Suni 1733' <^^ etUsgge QetaHngen 
for SnbbriDélfen / men ingenlunbe faftfoetter/ at ttn« 
berfogben i SremHben</ fotlnben (an (Tr^ber jU (StHUi 
tltu, fCaf forfoge'^enne^ og ben ffb^ftMn^e/ ber an« 
gader 4^uu9eiere paa 6tabenl Orunb/ (lermeb er tMø 
f'engfit^mmettbe, foaltfVttneg bet tf fe af 6eme(bte Sleforu« . 
tioner at Cuiine nbUbeg, at Snb^otDnte, paa (£ m b e t g 
S}^gne, tlttlbt iau torret forbunbet tit at foranfialto 
SnbbriDetfen, ttgefom b^, v^a ben anben eHbe> itfe 
fan antageg at ^a\>t ootret 9(tgt for Sirecttonen for 
Øranbfo'rf!ffiingei| at forføge ben tninbeligt Snbbrt« 
t^ttfegmaabe, forinben be ffreeb til (Sm^ticn, eOer i a( 
gatb beéangaaenbe 4t (enDenbe ffg ti( Si^bftmnte^ 
fom con^itueret ttnberfogeb« ^ 

Tit Snb^Mnte itfe ubtrpffeligen for ftt Sebfomt 
Wfnbe l^ar truffen nogen Ct>ereen«tomfl meb £)irectio« 
nen for Branbfofptfringen angaaenbe at^beførge 3nb« i8o W^il^m af fRiffancerne )>aaA|(n of ttnbetføgft ®fM* 
btnb Debtagne SRaobe fdit xtU \9Utt , ^oaMtt feoi 
(Sitantm ^at pttxit , afgtt^« nogit SBtt>itd for, at M 
t»ar/ t Sgenflab a)" Unbcrfogeb, ot liiiti SabbriDelfc 
af ^m t)ar ftuta^tt, og it!^ paa @tntib af en ,ptb>iÉ 
JDoercenMpmf{; t^i, ba en jliUtenbc gorupetfe af (th 
VwtUn^hmfl, beitxb at Hiutiiontn tiiftxUtbt S«b» 
Pttonti Sltfiancdifteine (tf Shbbrftfetfe, famt or ^tm 
mbbceo betn^ )>aa ben af @rott(anb fou^agnt Wltatén, 
mthfBtU ben fatnmi Sorb<e( fta begge Ciibier^ t>ar bit 
albelc« unøboinbtgt itbtrp((eltgen i benne ^l^tnfet nbt at 
' fajlf«tti noget. ^ , , 

)Da ^en om(|anbUbr3nbbrtbf(fe; efttc^Odb ber 
faatebeé u anført, maa betragteø f om et aibcU« ini« ; 
t»at og af ttnberfogeb^mbebet uaft^ftngigtWoCasettb^ 
og bet ®aKarittm, Snb^eeDnte^rfor (ar o|>peb(iaref, 
foIgeCtgen Utt tan (entegneø til nogen af GmBebetl 
/ 3 n b t ce g t e e, I aa er bti en ligefrem i9l%i, at Sitonten, 
nnber en(^t)er Socubfertntng , maa, anfeeø nberettiget 
tir at >>aafiaae ftg en Deel af ^ttnf &aQactum tHTagt, 
og 3nbPotonte m(, fom en Søldt ^eraf, for benne 
2)eel af ^an^ 9><iaPttnb blioe at frtftnbe« 

2)a ettanten« ^.aa^aiib i {)enfen)be til bc af 
3nbiiiroiite for 3nbbrit)e(fen a^JBrbelcrgntng^^VfgttM 
fen oppebaarne io9{bb. &øl\> itfe er.paofCagettilSotf 
ligeffeø«iSommtdfionin/ fan €S9gcn> forfaat)ibt biff« 
betreeffer/ folglrUgen tffe him al tage Un.ber 9aa(teiif 
betfe^ men m( ^er Tor Sletten bUo« at aftiife«. '181 

With l^eiifytt tnMiim txl^QitaifltM ^(tftantf 
åjiiaatnbt dtefeHanon of ^ati« Stet iii at njolbe 
^a(t)be(en af f^^ah 3nbf!ort)nt^ mcbena ^an for«|io6 
Itnbfrfogct 6mbeb(t fom confittuerct, ^ar oppebaaciC 
i 2(nUbnmg af 3nbbrtt)e^r<n af éfat^mPiamcrni/ ha 
finbf^ bf( itfe forn«b<nt/ be^angaactibe at titfø)eiDom» 
mfti i^ogtt, eftirbt Qitanttn, »bm at faalfant fleir/ 
maa bttce bctiCtigft til at inbtaU bm ^orbrttfgr ^an t 
0|{i|iiiiMiite 4^tiifftnb< fan {^avt« 

^^tottfftti^^ Cmfo^timgtr 6(t«(t (Sttatittn tfttt 
pm^ctnhiiHthmt yUstts i(t tt(ft>are Snbpott^nte ro<b 

95 øibb« eøro* 

S^t fiftn^frcé fa( 9ltt: SorfaaDibt bf af Si# 
tanten pontctgé * 6bnimt{fait ®(^mtbt Spefpgtb 09 
tKuctioniS'Sircct'dtr 1 3Cat6org^ i Snbføeg af i5bt9}ot)b(« 
fibfiUMtr paofiaaebt 16 ^bb. @c{t) angaaer, afmfeé 
&Agm* $orøt>riSt b^r 3nbj|ftt)n(e 6aii€efl[ufeccetatt 
^omann foc Sttantcn pDetfrtg^sSoroninTatc SdJ^mibté 
SilTaU i benne @ag f(te at Doece« 

^roceffen^ £)intof}mnget betaler Sttanten lit 
Snbftttonte meb 25 9ibb« SøIm\ ber ubcebe« tnben 
15 2>ase efter benne 2)om^ (ovUge gprtpnbelfe^ unber 
Zt^xb efter S(M>en» 183 V 

Ht itutntmm^tf Ht t»ar tiltalt foe mthttift DDtrfAd 
paa fin 9))abQiober/ friftnbed paa ®xmb af/ at (un# 
efter be afgtone mebicinfFe ^etcenfnindet , antagti 
at (aoe manglet gornuftend érug paa beti £t5/ ^ua 
»efZuttebeog ttbf^rteøiermnden; og^ ba beii@tit^#' 
ttftanb^ iwtaff>nn ba Ittb, ftbi;n itav ^ættt, a» 
»en^ef (^efet ifte 8. i— 19— 7^ Jwwmod tet/ pot 
®(unb af Omfiænbidiiebetne/ M^^tM, at iMtn fa 
Dffve Volitietd fpeeieKe Sitfpn unbergiptn *X ^ 

3 Øagtn: 

^rpctiratpr SZtttg fom9(ctor# 

cøtttro,: 

Srrreflatttinben 9(tttte C^^arte Soren^^ett. 

(Xffagt btn i3bi fSHai i8?3)« 

^m|ittnbtsb|^frne t)f 5 notrt>orrf n(e Øag , ^wtvtnUt 
Xrrtfiantinbfii Ztmt SSatie Sbrtnden er ffgcec f^jr ^t 
^a^t oiffct ombimge Stateraabiobt Bagger, ^eé bvem 

^) ®eb benne fnterefTante @ag maatte ben af i^r. 9rof. 
$>on>U# i bette StbliPriftis Scnb x t^efte meb* 
bttltt Unberføgerre om 9ff!nbig^eb bg Silregneffc 
famt mine ^eroeb gjorte Semcerfm'ngerf ttinbvti; 
faapelfom ben libtn SCfbanblt^ig o^i (unOjenilanb 
af por Ifffbe og geniale Ssge i^t/. ^fatdraab og 
£i» ffitebicud ^tanbi^, fom ieg t btt Jofgenbe 
fat H^t btn 8ornøje(fe at forel<rgge mine Ho^fere. 183 

' - _ . ^ ' ■-' - 

9uti <{iii(f / tu, i S^tøf 2(frfflatitttibitil2t(9<^dciri.oa 
øori^f Ctlt)fje6ragtt&plpØnttt9(c^ føls^fn^c: t 

Ubfti noftiti foregantnb«. bectU fra Staléf aabtnbf, 
Baggtré Cibe gtm JCnUbnfnifottibe Vmliaiittnbeir 
^n 7b< 9toDbr, forcige Xar t>«b 3(ftctiétib« b«t Sptfæt 
Qt »ilU htæU fotnctwtt (enbeé SRab^nobcr, og [am* 
liiftilogbe (il Un l£nbe.ft SøcfXabr, tncb ^øilkt (»ua 
Di ^ODbe (it^f aftgr, na^c §rue fBagé«r tar f albt t i ^!(^, 
ril ,ot ltiii[e (»ftibr forSSunbhi eg paa beimt 9tAabe at 
»1 qporn^fHbf. ^ . 

(SfCftat t^u Umlhtt S>ai€^VfUn JtUFten ii 
l^iulpet grtif Sog^cc titfcngg^ (agbr Xmfiantinbm 
'/ fig ogf aa> bog uben at ^uti (unbe fooe, og f}ob ber« 
faa btfti folgtnbt Sagø aRorgtn it(« 5 op foc at fuCb« 
fiøce ftt ^orfftt^ .^ooci (uti tmibUrttb bfet> focblnbtet 
^f birofb, at S^uelBaggci t>aagmbt/ og 60b ^enbe attit 
at gaat tUfcngø« 

Sfitbftfot at tftfthmmtMU, fatte (un f!g p^a 

* OU 6to«( t>eb €(ng(ii^ inbtit fyun tnoecfcbf/ at Sructi 

atcn ^t falbet i Gøon^ ^oor|»aa bun 6igat> f!g (fiti 

tU bfnne^v®eng mtb Sørflftbit t ^aanbin^i^ fattr 

^ fl^rnbi bet tf fot SRunbitt og berbog ubooebe fine !D?i8» 

1^ ^aiiMtngft imob f^tnht, inbtil 2(mi},atitiiiben ber^tb/ 

I ol ^uObiboetne, ber oore bUone opnKsrffomme t>e> 

I bttt mtgen t>eb ^nit^nø aSobflanb beoirtfbe TtUiam, 

\ (om til og ttngebé paa lOmn, offl'ob fra |!i Xtrentat« 

Cftccat ^aoe opluf (et iDøren brgao VrreftaRlmben 

ffS ttb af J^ufet og gtt tif, SitabeRet i bet S^ietneeb fimmffkM. at ajlive ftgy 'mm ^«ilf(t Set^t Imi fté« 
atttr oMdD og t bMfSM mHbrt jf!g i SSagtfn fet ét 
lim méftttH, |t>!lf H tmittfl ogfaa Mro toctffaf« 

ttgffom l(tr«^antmb(ti paa om me €ttbe/ itit|bfc 
-te 0)»t«diic ^or(|øttr/ fra Øtøpnbefrm af far cUffaaft, 
4>t ^ tin om^NiiiMtb« Xf(m tepmit fottebe beit'SSlF 
fhttnind at ombrmgt Srm Sagger, fa<^eb«<t^ar ^iili 
yoa betl Oiibeti @«be ^ab^en Dtbfeltott/ af^ Mfnnr 
iffatib til at ninbre^ (»t>ab(ilti ben omimlbCelDisil 
fiSoi^gm foretog ffg^ fra pén 2ib ^an gtt |^etrtfl:8t|i» 
étagger« Qfcng for at Hnbe ^etibl Sørnflrb^fBrSRtiAi 
hw inbiii-bit bUt> rmgf t faå JlCoReti/ ognt^ttii'befiF 
for Uot, forbi S^ue Øagge« ^at fagt bet; ton ttmm 
iwt Stott ffg flplbig i be^enbe hnputetebiiRiairaiibø 
IlAger/ ' ber i faa ga(b ere forøt>ebe i eiiiHttbtb^g 
SH^anbi ligefom og at ^u» tftt er fTg iiogm Varfog 
ieoibft/ l^orfor ^itn fatt^be bet omimlbté 9n\Qn, bt 
b«r tHe itnraem (enbe og 9me 9aggen»af fbi^foliit 
ttog^t/ ber funbe brtngt (^enbe ^rtil, ligefaalibet font 
>un ((it)be t«( ^ehftgt berbeb feCt> at fPaffe ftg af meb 
Sit>et , ^t)orimob bet^ uagtet ^un fulbtbel fonffiaebe 
|fg I^Dtib Sorger en faaban <l^anb(ing biibe fove neb 
Pg / og .^Dormtgen €iorg |un berDeb t>ilbe bolbr ffn 
Saber^ ifte oar ffenbe røtseUgt. at afjfaae fra bette Sor» 
føet^ (|t>t(t(t feretpm ^enbe fom nogets bér nobt^mbtgen 
uiaatte fCee, og (^oortit^un Itgefom t^eb en tnbDorCea 
iitmob^aaefig S)lagt b(eD tt(f(vrnbet> uben entm om . • ' '- . ^ ' ' • * 

IDtt / 6fr tsnbér ®agen <r ^frcnifonfttilrf / MpHI^oU 
tor intets ttr totiH ofgWc tfi^lli (Iklttib at dnldgn . 

{FitfbeeaoYi^lItttMfrg tJllet^dm|attSMe;ett«>^ i% 

CtU^toiabl^ at ^uti i ^ 3 ttgiti^ ^ l^or v«rfl i l^énø 
^eé Ztetfefie> ^ar øi>ført f7& fæcbeUisW^* la^f e^tt blH) 
od'godmQMs SMocem foc'Ztøgm og itU %mt^^h\fi 
tiodm Sfitb^biuxid ti( aSUfornøttffr/ tlodt unbtoéef^ 
4t Kurflan^mbm W ffbfle ^a%$; føflttben 3(rteiitatvt 
IMfir t))«ffrat irff(t fig møg^t ir^fotit i l^«ab t^6Ub 
Iffnbe iKrala^l dt nbfcrt / tii»H(«t fibffe Vrrc^aiitinbtii 
"øgfaa ffl^ ^«f t^Hom at1^at>i QcécetSUfortb^t*, 3»o>^ 
«tgt féttitmt førgcnbi at bffli«t;tø^ eigefbm bet fr 
t4»(p{?i^al SXabtrfiiiil 2(mpimltti%eft^ineb I^DeÉi bciin« 
I Ølnb^ftemfiitrg ^g ^U fBvt^tn flaV^<M meget t& 
fttQrb^^ i l^øl'Scab ^r ^»i^t ^lagel af^tlmMn, 
tg ot >fnbef gabte Utgtmcidbe ev af, ft 9$pofottbct{f 
8)ettipnam«nt^ faa(ebe6 maå bet anfee« afgiort, at. 
Xnefiantinben fra ffit tibUgfle-lflber |)at tsarer meget 
^gelig^luiftet beeir^ar fttret ffg teb&jc»fi»agbrb^ beeH 
^ti Nfttg J^ot)eb|Jtne øg @i»intfe{/ iSn^bt^oi^ |)tin i(et^n* 
lig 1)ar txeret plaget meb roeHomme £)rømme fqme 
tcéeet foHbele^ ttttrgfitibtg, ber i ben fenere Stb mm 
og mne ei tiltaget^ og bet i ben®rab, at ^unsiDage^ 186 

fofin^m bitt otm^iføtf^QMcftitttg^ ttbførttrt r^nt oSh 
tebt ot>m bcmørtfet, najlen atbe(el fnltt tutibf faabfr* 
CnbiMbffe ^ar }(tKc^aiifiiib«ii cfCic lietibei %9u 
Kfrma i enlEtb of 3 ttl 4 fRdambir, før 2(Utnta(f ( 
'f$it%U, t>ffrfl i en SitCflanb af raenstraa suppretM, 
D« XrrtfiAiitiiibfli «fff( VaAørtbtlftii« 904 Qdunb af 
^iibf^ iwnml^foxfatmn^, b(iD ubbragc t>M^ofptf 
taUt^ bffanbtd ^ ol Dcece nog'tt cpal^rtt, b^Dbe m 
urtgednttéfig 9tt(g og tlagtht oDir ^oDtbpme, foc 
luitfe Stlf«(bf ^ bet i tr^cbtnbtlff meb eomb«( i bf 4 
fir(le t>a%t af b^nbté JDpbolb piia ^ofyitÉUt t)f bb(eM 
At ^crc fil i ofbe^UnbiT (Scabcc^ (»usi/ t)fb^if(p af 
bf i»aa b^nbc •tiDtnbtr tffstmtbti^ faaiøf Cfom XarcUb« 
afn§ m* n., imibUiHtt blct> (tlbftbtt faaUbi«, at (t» 
ben isbf 9«t>br«. olbtdl bc{ atUt bl«i> apiotrit lit 
9otiei€t, og ^arffUi btnJttb bcfnnbtt ffg langt ttbit 
enb titfoctt« Sptttbtn at bt af Dcofiflor SBtnbt og 
Ctab^pbPft^ttg Stthb i bmnt Chig mtbbteltf (Stttmtbx* 

\ gtr ffbt ti( at antage^ at bm af XiriØanttnbeti for* 
wstU {^anblttig ^ ^Dt ftii Qriuib i tn p^i^fip Zib 

^ 9anb; fft>on)cb/ tf en 6tab^pb90H fRfttmg^ fttnbt 
DsHfg Sbffr eg S<>trcrttfr, bt>ii ttbf^Hife XiciHaiit* 
inbfii multgcii itfe {ittibt bctDiøgt, faalébtg n btt 
JtdngfUgf e!9ttb^bg»6offrgtttiii i fammig tiiibff 8bf 
!Rarta bfCtt Xot afgtt)tif BHfltnfmtig Commit tU bel 
fliefuftat *'at Vm^antmbtng Spceta^cnbø boi^ txirtt 
fti Stcf ning af tn Ifgtmltg 6Mbom^ fottritiKtgm frfnu 
fatbit veb SRtttilruattdhiiié Gtan^fning, og at 6oao i:^ tUi iHt Uttå^Ut 7[$ttfidnHnhfn jfom b<ti^ t<r utAt9 
Oftrniit^fiié gttCtforelff ^ar toeect aninii c^nipoj^ 
fSn i en fdabqti Stffittob^ ar^anMmdeii tatibe (etibt 
tidfgiifé''« SBemclbu Sotttgtum ^athn^c^ put^r^ al 
bft rfgtift StnbéforDiicfnseti« {Big^nbrtfc t^a.bet S>itø 
hHt, ha Xcrtfiatttittbm om TCfcenm fafnb« Sorfisttet^ 
men at btn tdintltgi Si:^(QR4)ti af bti>tt|9(ø< Stafert 
føc^ (at fttnbit €ttbi SRotgfnilnnben og »Bbtr felot . 
®ictnmgind Sulbferi tfe , og ^t bet bHaatfog/ ben 
£)m{ittiibid(i«b kaa\Ht, ét ZtU^autmhtB i S^ettem« 
ttbm t<^etog ftg ti^anblingir, be( (»etitpbebe pda gtH 
^eb i.Ctnbit og jDt)ifl«g/ ifte. befiomtnbce^ ifter be 
évfatin^K bet (mut giort om SRentittEet« i>^4»o(«gifh 
9la|it(» og i (t>U S«tøe,bft ftatuerec abfltUid« SKcaem* 
gfcabet mtttem egenittg og umfMienbetig Sanoib i^aa 
Im fne og iBiStén^ :fornttftnf«éifge fri Silffatib i>aa 
b[en anben ®tber antagii/at ](m(lAntmbinit SocKOf 
ting oitty at lun følte |!g (ebel,af en uimobØaaetig inbrr 
2>cit)t/ mebføftc Ganbifb« 

, 4^t>ab 3(rte^antmben6 generalia,^ forfaat)tbe 
fotmne ifle aOeteb« i bet \Soregaaenbe niH9t^, dn« 
gaaei, .ftnbef f)uå di nc^tt 19 Ttåt gamm«^ og Uge« 
frtn (nn et tilforn ec tiUaU eKec jiraffet for nogen 
JSorbrpbelff^ faatebed t»tbne ^agini fomtlige 2)atd 
Om, at (un iooeig«. |fat ført én uUØettg SSanbeU ia 
•pecie (ae (enbiS Øjefeføcgtr g bet (enbe en fcetbelel 
fotbeelagttg Xttefi om (enbe^.Sb^^oIb i ben 2ib« t^an 
fotlerébte (enbe til (Soit^rmation ; (igefom og bet , Sibi iM ttféiprb, bfr n itnt af Sfruf BuMn «iii Zttiflåntim 
benft ®ftntb^bttjerKdl^(b i HiwmbUiiitbrmaa^titm 
til at'biflycf«, at IjiftiM afgtont gavtraritigtt , fen 
Mbi9 t Oflf fpr f?9 frne^ at boert fte«§ a(£>pudMd^b^ 
•g fom b«ii liabiflcn ^c l><b^U))en/ ubfik at bf t nodtn 
af bfcfi Dørfentligr 2>cU faft^aaffc« fottlfebe Dtb btn 
anHiOib« Unbfrføgetff ^ ^rc grunbfbc i Banbbc^. 

aif b 4>ciir!^tt ttf bf Itnob Statøraabmbf fBaggtr 
farøttfbf Slo^bromb^bft, fc bft iøtMrtgt wb Sft^^TCUt ^ 
i»bt9t9|t, at btfft itfc ^ouf ff tf flabe gatgff fipr ^nié 
ttåfti* . 

Da bft )iaa ®rttnb af ^faniUigf fofonfaite Øm» 
flitiibigVfbfr, 00 Mb (picifl ^fiifi^til Snb^lbctaf 
bfn af bft Jtongfltgf Øuiibbfbå Se^fgmm Afgivne' 

, Øftof nf Aing , itu fHøniif^, at aBan f c bf fm t til oi 
føffa^f Vrcffiantinbfng %wtiatini, i it>ié Sa^gf ^ 

. ffaa bfnSib, Øifrtitttgfti af bfnbf faatifrbit« bfftuttct^ 
fom ubfø(t> Uff ^ar »ortft ftn Socnuft miKgftg« foa 
Dit ^un itff Ittntff bttvf at bflftggf mf b nagftt 6tcaf» 
, ^ 8otfaai»{bt 6|>ørggmaalft bf cncfp funbf Disrt om 
3hit»fnbf(ff af So«fn9 i-*-i9 — 7<|»aci bfiiSiltaUt/ te 
ftnbfd ogfaa bfttf ot maattf bffoarfg bfiKfgtfnbe, ba 
bfn ®9gboiil, ^t>otaf CSitiib^f b^co^fgtum ubU bff ®cAi» 
bftt til b^nbf^ ^onbltng/ ^fa{gf €itabØ|)ti9ffd itnbfc 
6agfii afa{t)iif Grflofrttfg^ tiu ft (iMft. 2)a fmtb* 
IfrttbSoUfgtft t ffti uvtbet 6lf b«^S)t* til'Slfttfii afgiosf 
iBftflfnfnttif, i^t>ortiet bft frHattfr ftg itnob Stimcdg* 
j^fbtn af nogft ^orn|^f( i^nb^gt ttbbtub (log btn 2tU " ' ' ' '^. ' "^ > ' '. 

tftUt af Dolbfomt 9l4iei/uNn lU^ø^n fpHgaoimbe foe 

ttnbrf ^iéttftelig f^gHid ^il^ant^^ tog pa^im onbiit 

<6tbr 4;)ar antaget, iit Vmfhiiiltobeii/ ()t>M ft^g<U]re 

* €tnbéflemnifi^(Sollegiitt for chbea anfen g>janM i y$ 

uncbfcijbt 2>ilpoØrtoit, tr ubfat f^r iRuibi\>n af b^ foi^ 

^en otxniitftbte ®t)ag(rbétt(f«(b^ bcr aUfaa.»<b gofii 

fømtnefff af (enftgt^mttlfgf åinbln^ Tfnr^fnbrlfe t 

Stien tuitni fremfafbc ligmikbt ufptfetigf ^anbUngir^ 

fom ben of Jiettbe alkcebe bfgaatb«/ faafifiiM bt(/<» 

tin ZlltaHt, tff N« eg«t axbUilum bft tiedtbm 

93«t(enfe(tg|iéb fuQbe ot)ertabe9, ffboctttbt J^un t ntb# 

ftprfmbe 2i(Mbe «irb< benytte Sirgmi J|){el^ efier 

jtfé, bør iinberlafiedp en faabon Søntr^t> ^ert>eb 

©amfuiib^t f an ?oere beirsgfl^et* . ; . , . 

Sif te t)U fotimtentUgtii fnnneopnaatr, iiaay 
bet b^f!emmed, at l^nn, eftef at Dcrrrje^labt af 3frre» 
flen / %øty>(ttt] ^Mtntf SUfn^: unbergtMt jfna )>t,' 
Gteber/ lS)t)or l^ifn maatte tage Op^olb.* ^ 

Sa ben 2(rref!anttttben ot>erbet)tt|ie ^i^anbling 
betragteg fom t)9nb^ utUregnelig/ er bUm @e(t)føfge, 
at J^un IHt fan t)iere t)t paqlcegge Xcttonené £)m(oji« 

2>fn for 3(rref{antinben i^eb be tnben Øbenfe JBpe 
og .l^erre^éting ben 45te og 3it^ 3an« f!b(!lcben opø 
tagne Sorl^eret befa(ebe 2)efenfof 9>rocurator $tcl^ M, 
efter ben bérom nebtagte 9^aajipnb> t)cere at tttfjei/bc! 
3 dtUlt. eelD t @daarium/ ber nbrebVg af bet 
Cffentlije^-^ ^ * ^- ^dglføfclffti (øft tfftct loDntfféfld 09 førfoarrig, 
tniltit ogfad, i £>iMmnlf}emme(ff tnib 8UfFr* 12te 
3unt 1807, omPecfé om IBt^anMtiidcit 09 Sagfø* 
Hirm titb bl oDinnor^ntf inbm jDtK^fe Bpettns 09 
^embéttng ben isbc 09 31te 3aii* ffbflffbm o|»eagwr 

Sbt ffenbfé f^t Øtfl: Vrrtflanetnben Kiine 
SBaiie Sortnlcit ber fot 7(ctori SiKatt i benne Øag 
fit ot t^ftre/ l^ooitmob linn bør Derre ^Mifiet« fpecit Øt 
Kilffft Uttbergtoet paa b« 'Øtebec« ^oor ^unefln fin 
{•Mabéir^ Qf Xrrelten Kiger £)p(»of b« , 

Den fer Strreffanttnben t>eb be tnben jDbcnfe 
IByefhtg 09 £)benfe {^ecrebétttig ben I5be 09 3ite3an. 
ffbflUben optagne %oi^øm, befo(ebe 2>efenrot 9cocit9 
rator 9^, ciffæggc« t Cdaarinm 3 Kbb* e#Io, ber 
ubrebe« af bee £)ffentlt9e« '' \ 

Zt efterfomme« unber Vbfeerb efter 8ot>enr 191 


r * / €n enstlfF tHetéfcrct)^ ^chttid om egen 
55?f jenDelfe *)• 

(Kf Traité dfes prenvos judiciairea. ouvrage; extrait det 
Énanascritt ^e M. Jéréinie Benthaniy' Jnrisonsi^lté 
Anglåisy par Et Dimioiity' Membre du comeil 
reprøsentatif et souTcrain de Geneve. ^ ' Livre 7 
Chap.^ 11 . Tome. 8 » ]^. 184- 136). ^ed ^at fim (Sang^ ia^t iuti^ith til at iinf Mt% 
2(fré|Irifté tørffre Utimbttmth hm tn%9lfli QtiminaU 
INTOctfTe^ eicrregctt^etfr, (l«ottb(ati^t ir htn, at btn 
alMc« ilfé bflpmrcr (Td om al bdngi UnZiltaitttil 

*) Søen QSefienbelfe (inculpation de soi méme) et 
b^r bet pafTenbe Ubtrof / tf fe @elt>aiitrade (a<^cu- 
sation de aoi-mémé). Nemo tenetur se'ipsum 
nccutare. Knffaøe forubir«tte(; at man banbler 
af frie 2>ttft (Cpontaoietet); men Sen, ber {pa* 
UV, banbUr ifte af frte (Drift. \^an tan tilftaat 
ffUttinbe; men^ naar maitfiger^ at Senø Sauøir 
U^ anftager ^am, faa er Mtt en rbetori? m* 
fr^femaabe« / ^orfi« 941 ro. y 19a 

V«^kltbeff^ \ Vt Mte't bm*f<itete Sib \aQL m%pk 
anb(fa(ebt Srcef flaacr i SArbinketfe im b en anbe« 
Øteregcnb^b i ^^n indif|I^ 6nmtiial|)roce6^ bm at Cage 
lit Satfe. m<b Ean^ ft)agKf SBemfermb bem, f^t t i 
onbcf Sanbt trmc^^ f« @p^ in#bi leé JBibn«^ ttbflgtnbf, 
. (ar ieg »Hfl i bette Sib^PF« i SSinb, 6« a^g^d^ij 
ligefom Kd oj (at gjott apmoetfroBi ))da doab ber t Ucrø 
labcc fig iiibDcnbe tmab bnnt 9>rini(p« <^tr ftnbec mo« 
itt \iiwx mg«lf( giftøgtanfNtéAJDoni odcc fantme« 

Sblanbt bftt afmttibetig« ingdlli ^ot)6 @arreg<ttJ 
l^ebft et i ®flrfb«lt4l^eb ben Sltgel mftrfelig, fom for» 
Ipber^ at foi^elttggi «tt XiiKagit noget Ø)mg««aar, 
I^Doraf man dH^ tunnc ubUbe xi S3es)iid fof (anéSor* 
br^beife« Qfnlb^ el faobanl ®pørg^maa( t)oetc (am 
^orelagt^ ta ic (an ifte pttgtiø at rt>are berpaa, og 
(an$Æatt9(eb fan tf fe afgtoe m^gen Sormobning imob 
(a^« 3mtb(et(rb x\\ |eg ifte paAf!aae, at ipan atf ib 
netagtigt fø(gec benne 9legeU v^vL |inber %\^\%%\\n 
og 3nconfeq\)entfei>« Wt\n, fffenbt ®vttnbf<»tmttgen< 
'ffabelige Sølger bert)eb noget trr forn^tnbffebe, faa 
mOiOi bog @nbt>eC ber (ar forf et Qoer ben cctmtneffi 
{Ritéptete, feerligen. beflage be aStrfmnger>"ber enbnit^ 
fpored af (itn mtdforfiaaebe 6faan{i(/ fom er en (990 
pi^ 2(atfag tit S^brybere« Gtr<^ri(f b, oj enOpmnn« 
trtng til en^))er 2(rt af aniégterning« 

^S<xfjotrlig(eben for ben ;om(anblebe Ørttnbfoet^ 
ntng tr faa bpbt robfeefie^t %% map (ar i ben ®rA oth fitUtf^h, Wtit^Uitniib og Yflldfe/fo« bc ttlpNf* 
H<)t/at ^er ^ører mm aB,Dt». ttl i <S««(«|^.ai Mi9mpt 

tt^V ^8 farligflf S^tMflF^ i2>odr— oi ffiilKr no f9gi 
' éåitpfttti U ♦i(KC|e^9)^tigi;Hnbr Jmob |iint 9|fitic(p« < 
I« 2>ee tt ubtn iEt)tt>f f n 9>(agjr^ 9( (itoe fpurgt 

ilpigaaenbt gacca, t)«6 #ilfr mai^ fan f«{^ fig f«(t>« 
;!Dl(n tt b(v eit enfpe betgirlig 6{faf,. fom i!(f tnbf« 

i^olbcr en ^oge ? 9i«f al man .berfpr.tabf Mie at paa* 

l«gge, Stca^e ! <Sn fv^bto iDt>ecbtit>c(f^ er bi^g mbnu 

tibrø @);emi»«L 9)te|i ttfe altne ®ttafff ^ égftia en^^cr 

cfimtfttl ttQbecføgeirf mtbføfcr m i)lag#« iDg-mi man 
\Ncaf ^tUU, at enbptt Unterføgcire Jmob Sdtbjrpbcre 

Ibør itnbnlrplMI Æ^enni jDofrbcmIfc oUb^ it(c osre 

mtnbre/ enb (»itit% : ' / ^ 

a. <2)erfom f^ttci'for at pat^føu Un Vnflagebe 

Øtiaf oeb, bl 6pørg4maaE/ fom umibé<(bar( fon (ffg^e^ 

l^aQi/ er jKaifagcn tU, at man forb^bcr biffe^ faa fpncS 
: tin famme @iun b at focbtf^ at m(^ bftter tfft Uifli« 
^ bn tioget IBibncdbpcb imob barn. ^ fOii man t{f< anbet 

eiib bfff^ttc barn, og giH bam et^aRibbtf tb«nbf til at 
' mbgaae btfit fortjtnte ^tcaf, foa tt( man jo b^^ig^' 
' og ^trt9 tujftnt opnaae bctti^ oib iffi at tU^cbe nogin 

Uitbitføgflft., ^ 

3. Sa ganfle anbin^ag i>Ubt bit bitr^ birrfom 

bet f)^i SRenneflec, bee, Date fatt« t , Vnf logijtaiib, fanb» 
^ teé en natudtg Sttbøieligbeb Itl at ubfotue pig for bor» ^94 
cl^rrtg 6<rftf^ $iénU ht, i€f{ittiii»deti/ maatet nmn 

mit i^€Mkmitiai'W^9 4^aM j^OféMig« 9tmb«r, '<af ^«c 

9}dCttr ^ar #^bagét i^ogft 6|^or til aeime fi<nbtrtgc 
2iCbøt«(tg||tb %tv»b |lg ftro/fiia bt^^bér mon tife at 
jtttte (Ig mob fttSdre^ ^9t \ttf ét til« 

4« SRcii t«b tfé nu beiciisVe i^ iiffplbtge Tintlot 
gfbe* 5tan 'ben 'om^dttbCeb^ 9l^g«t otitage« M ^tnt 
tpJixUn lU btlTeéiS^Fptteirv? S)ellri olen« t<in ben c«trrs 
rmob albtig t>^é til klogVn 'Sff^ttr. Sdg U faabant 
Snbititb« ST^lg« tor goTttbMfiitig tt ^an fci for af 
89røbe^ mtn^bog mi^tantt for fommc* i^tab tr nu 
bon« Øotfie ^TntfccffTc? (^oab er (^on^ t)armi^< S>nfts1 
Ht abfpcebe bin^f^/ fom otataagec (afté S^^otb> 
(it give tfit^ut ^Aflantrg^ fom (an ftttte brCtc i bet« 
fanbt Spé) fe(T) ot frtmfalbie Bpet^imoai} at brfoarc 
bt1Te> At ubaf{(('3(n!lagiriit -^ Ut er (M^n« Sl#gr«bttf« 
og ^an« Ktttaoe* Sn^btr ){>«ffill i $or(iecit fc te tib 
r ftioebra af bf {B^Difet , btr ffuUe rcr^gt ^QMUftpU 
btgbtb for X^agm. SSen^ birfom jforbd^btre af aUt 
(Siafftt fmibf fomtne fammeti '0| orbne et SbØfin fer 
ben (rimmette Siet^plefe, fom be felo enffe be bel, men 
be bft ttfe Atteifér^ «ilbe opfliOe (irn Srunbfatntng ttl 
bered egen OéYrp'ggelfe? ttfUj^fbig^eb^n t»tl atbrtg oeb 
bciit^inbe€^m$ ben forbrei Set til at tale, mebeal ■ i 
flfdfbrpbflfm birimob «il pt^ahuahi* fig^ (ia fKir tit 

?- ^ s;- ay*rrawi3)bgtiit <r inbfaitr for at føsrfj^aaiif 
i^ti ;|B|^lUge^Xiillo9<^€0feh; ftfil Arætifarcir fHo at aføioe 
IBeDtfct forf^ Øtebe^ faa w^tufistmmtb alt tfttt 
> tf!f opnaaif« 3{)t tffe btot bani |)aaiiø{hfi((et 09 
IBWoe, fom ^an bar'caer angiDe^ at b<>t>e Krcoet/ mm , 
tnbog ^(tringer^ fom (^an b^r tåbrt falb^ VKer |jfortia# 
rinder om faabannt Ubtabdffc mobtågf^ til Sagtne 
Pl>(péntad ' paabrcaabed .og unberføg«« i band 9laer# 
borcclfr uben minbtie jBepenfdigbeb/ Srøait for!af!ec 
faoiebfé j^ntté egtn Siiftaadfe t ben meelf bmbenbe og 
autben^f{^Sprm« mebenf liiÅn beft'mob antager famme^ 
1)iop beni fitn b^ioed mibbclbart/ og bt)Oi: tin n gaaet 
^jeunem AnnaUr^ fom. fan ^aoe focoanbfitt ben^ og 
IteofaUeh tiUn xingert ®rab af Set>ifer : {)«refagm 
(St JQr>ah bliofr Sølgen af/faaUbtø aUne at tage 
^eiifpn Ctl be JUbfagn af be 2(nf(agette, ber l^aoe« paa 
anben ^a^anb? De Cplp^ntn^ec^ fom beraf nblebeé« 
rtiaae nølDenbigbité »crre nffild^flriibige og iif!rire« Xbi 
af XII/ Mb ben Xnllo^ébeoebeien etter anben £ejitg# 
j^eø'ubenror Strtten ^ar pcirtl> lommer lim faa mcger 
fil Z>iMiimeren< Aunbflab; forø bet Sttbne^ ber betom 
ofgim S^trltartng/ Ian og vU gjenlaCbe f?g| tg. b^b 
®arantt^ Ian ber vel f^atié for, at f^an^ l^ulonmiclft 
itleHu^r f)nm, og at bani^it føfgeCanbbebm? Cen 
9aagielbenbe fefo Dtlbe Itttine berigrtge g^ittagetferne, 
tibfplb^^'bet aSdifgirenbe^ og i bet ^U afgioe en tro * forruniigl omt fltt9<ti< 3m9«ntid(<b<r« aSm mon 
\i9Xtx %ata iffe; og 3((t, ^t>ab ber fomtntr lub af $tra 
limlillibe .4)g«'dpaattb«tt«eiabl}#Z>rf^ er et 

Stipttpt Ux t)ft i }((m{iib«ffdiM^ ma<i MfAtil CtotbtcC 
f«r Søiitiill'£)mtr«bne/ min dgfaa fin Dm&e P| 
Iwob ttffprtiaHeiiv i - , 

* 7« 3 3or()o(bt/ ^\)orl bcr fttibtfé nifcfl uotntoi« 
|i((td.3t>ci{^fbr at fomme efttc ®anbl^bcn ^ PS btn 
Øecflf Dirff lige S&mt^eb mob i$nbtt)tbtrne/ fefc man tff<^ 
ot (lin ategel, fem @ngloenbtrne r^ttc faa (»i ^rifl 
pda^ 'n6genftt\be ir buocii fttlgtf . ^l)i(fen .£)uuébonb 
tHet Sanii^i<f<>bér banblcrbrnftet t ftt Sor^elb tit fine 
Zpcnbe pg piie Søen? £Vcrom nogen Uorbm fra 
bece^ ®ibé II tommm tit ^ané 5Cunb{Iab^ tctnfet ban 
ba pda at fotbigaae bereé (BtriSoVnaring? fcpgitc^dn 
ba. foc ligefrem at ubfpørge bem ? 9Son indn l^er vU 
finbe noget en/fle €pot af beii i)eb ZribunaUrne oeb* 
tagne Srenigangdmaabe? 

^8« 9teb fy^\^n Mi te gr oDfØe Kotbrybt Ifir/ bei 
^nfecei til ^elonte> ^t (tin i ben almtpbeligi engrlfe 
9tet antagne. Øtnnbfietnittg^^t aabenbar Guibmeb 
ben ene^e. Seffimmelfe, ber i Ørengefle gotflMb er 
it^, bN nmibbefbatt. (ar faaet .'SoogWend Øegl« 
Z)ei er nemlig Deb to unber |)|iilrp og Slaeie nbfomne 
TCnorbninger om arvefølgen ^ for be Sitfertbe^ (nør 
fRiltante om ^orrerberte. maatie ppfomme, .paalagt 
ttebtømmenbeSrebtbommere^ for;(t>i(fe ben Tf uMagebe |$7 

trfi^mjiitttt/ tt( Af^inr^ laobc 3(Ttt|tiit(tlFn> d^ hm, 
Vh ^e |>(Migtiftf( (atti/;4iiiga<i«iibe'fa|niUfgi ^agcn« 
Om^niibtd^eber; {^^^fot?^ Sor at b« Coftr -^ ^cl»i 
tit M^^ ff^in bimtlbiryéf'foiiic afdi9^/fatitie4>i*i:49< 
tt^«t'øt^<cbét»tf««fir48|^i9c; t |^t)ilfnt ^infembf bc(( 
9i\aaMnoti>né4, at'^^tknéfttittii^^ti^fMk ^p^o^tut 
h^lMfmi^n befrtffité^ ' 3 jtraft af (fHft^ 4ø Xiioib« 
Hifiøfv fc« flige gotQvur; ' TÆMffttbe of gbrrttbni«^ 
Metuvcr^ptadiM af J^bfig^bitrne« - aRm ^(Mf *f«(gtv, 
ar ^»ffe }(uaoriNtff'ilb9t>c^'n biépotijl Steril og/ ffter 
dobCtffittb«ii>e, .fifiitf^'Dlfe'^taanfMii^f tT'^letf etrtngt 
l^b* Oct er; i^OiyciiiSrøtfft'SRaaW dt' Mfilorggf m 
i^Ktoodtg ^pnbtgl^l tneé <IS^«nbm Dtitom SMbé# 
tomtneim 9i{ Mtib(|i^é''8blférblg^ebVn> to^ lettH 
J^H'Soe^øret eftcc Umiiu Sot)gf!»iiiitg< tBub'; ttien, 
dH tMiti t)mbt Vnfteir« foe4rø(bl^eb> ettec fobet ffg (ebf 
ftf ^Q gutttitg €Mesfh<iig *fa>r '^n f^ML^jKbeiite ^ faif 
følger Ian ben < ^en alt«rJtobe(ige Slet ItUta^n^ STeger; 
|a biC^er mbøg^^b^rtt VnHoSebe, <ft f|bil^g«(lillao^oiogte 
ffg ftor/at ubffgéOloget bcr fJMibe geraabe ^am trlSfabe« 
I j)l aiiførtf4(f^tFe^r9nerii(fir<»tf»(fgvn ax gtbti 
gjøre^ at bet onil^anblebe 3)rtn<tp t Mfh mgilife 9ter i 
en bobbe(t^enfeenbe er III J^inber far Stetfarbig^eben« 
^aonb^oeoélfe^ fbet be'e badbe beguttøiger Oni^boebcre^ 
og fan. t)oefe Uflytbig^eben. til ^brbeeWeife« aRm 
^QørUbeø flat man (jf^^flafe ffg ^en $ar(forrl^eb, fom 
m øplp^atiøn nttHt,lH%n^% fym€fni9\i^t %9i^tx 
Vøft Stfitrmgen maa ^ikt)^ togt for S>åenCt - I9S «aei Sajliiml^tl Domflolt« ^ miin (aoe ^fmm^nn 
UflimfiwHm^ ae ddbe etløieri. jDrU/ l^r untflA« ^t9 
XnRogtfte ttubft te nolbfomØi^t^Mtfrv, (^oW facicf ni 
6øt aSmtm^ om e( @4^«n^.t^Mot»NE tccu SNifrarm fai 
albf M imo^fiit. 9Sf h: ber^. ^a^^n^mi txccr c tn/ INutt 

fM .^«i 4tii^ bfiitbar. 36t<itibl Hen Øort SR«ii^< «f 
bertl cciititttiB«<]f|iortt|tpg«f NH bf« aimlig^ om« ffg 
forme bt|lØ*inp%4iit ;9t»^ii(fr«o39i^nil. dl(rt. f^ridr NI(I 
Hlidiø« 3ttlo(ffKaiicf^ i|ri|ti«f eSfAbtib^ fad .forb«rtietH)ff« 
ét tc'ifif >a«i funnet fulbbyrbt^ iictiO fuftt fQicmff 
|f b» ttben at ubbvf bf S^vtvi^^r i eamfunb^U SBt« 
uhbi^ faaNntic jDaifi«rnbidl^ftttr« ^tt, tnUn^t h 
«of ttf M iMAbrod^ @«tt ^Olfotgelfe^ foiboblt« t «i 

pitgtcif •# .01 %\p€^ 3jf fiMw r 9m tfitm ^^^ »oar mon 
i«tUn ^^%^H t^m nodm QflfeiiM^; Ml btt ofto 
i)(»fe tinqneiigt ot oi»obimfe (^am, ojt^ 9iH<forMdi^ttt^ _ 
gfitO a^Xb^ft^ mLfaalebtf MbNM^ranH SMb paa <oi»» 

*J So\pi\}^i Zv(s$ af Utb ^inifUlp , 5er feorcr til 
. be ccurdnfc^iefboter t CSiiø(atU)# fott tiene til at 
op^pfc ' Vci Doenjtoaenbe. ^n J5t(tft t>åt Wem 
aixfUt^it' fbr ot (rtfue t(ctf*'^É)rilP! t ^nalonb. 3fofgtc 
etti^riifetgiiinUIStollH^/^W nM' eifbntt iHt 
{)0i)bestjyEj^5fa(bt/ inøi^'iClw? q((,er<be for (aø^cd ■ ~ , , ■ J.99 ./ 

9ruttb(«tning i ^rocflTcn ^ar tiønt.r^ i^Sæin ynpt^ 

nt^ttig mo^ et faab^nt i Sr«mttoen* |£)t99,faTi fillri( 
Øf) for, at bec itfe min )>U(e WiH.gl^nr. fQ^^^^^i^df 
£oot? 4^oxicfor b^ Ujfent f?g et a}M(¥id9«^(^^9ii^bef5, 

3fg fodtet t^e.Kpaa« ot^/ia mH^t (aiiM^e £ot)e 
bW«>( fultl^ilrteb^ N9 Qim tiMdii nian f9ti» b'i^^^ 9)^^^^": 
lidt 'Jglféf tgtie^ 'brt fiiafWtjflbe.tvte fo«im føa wDt. 
<\t K foiibte^ tttiHi(tti9^ 09 at aUe ^^tt i^qiu t^o^r« fot 
bmi jDff&,(Xt>e(fe. SP^e^n,. naat &ffr( falbf ntt 9g ba^ 
b.ft mi efcec b^t anbet^ 09 efter lang^e SJ^eQeinrum« ba 
DorHe« tf fe ben offentlige Dproo^rffom^eb oeb biffe 
abfi^rebtc Ulyffer 9% tfptetebe jtCager \iøi f)m,' ^iben at 
naiie til 2ovt9ioerené;£!r^/ og.Cot>eii« btr (»urbe poeWt 
•fftaffet« oebbUm fca.Vtber til Ttitin, foibosrpeltg fo.i;. 

ftben oar qaatt i Sotgleinmerfc/ Ifufbe benite Sot^ 
bri)belfe ffr^if^S ln#l !D9b<n eflier S>c{>ortatton. 
9}ibnerne i>ar« ; af|OYt< > og (Bitmittgcu f>mii; 
SInfiiageren frp.beb^ Tt^ aHerebe ooer (In Ittiumpb* 
^en t(( 'ffri ^ore Sontiibring/ dg til yubticmn^ 
arminbcrige ailfrcb^b^b; blcp ^eii^Hftflagebc fci» 
fienbt, paa ^runbaf/ at bet t^el >ar ^eoHft, ^e 
(Min boobe l9ft SØKffe; men iKe at ban oar Vrsø« * 
2)errou) inan ber baobe funnet afbote ben ^ntla- 
jebe^ faa s){(be ^(^n9 SXeltgion Iffe baoe tllTabt 
b^m at fFiyU firt @tanb» og ban fPnrbe ha ittt 
fnnntt »csret rebbet uhtn oeb ^enaabntng* 

arn Jjranffe Ubgi^erø %n\n* . I 900 be 3nM«titr,:fom btit rami^ir; eg Dtbti^rttibe forbttt« 
vetrg fot ^t jbfffiitltde tremb» ^t bett-^inbrer gobe 
Ccvé« Birffomffeb; 2>tt mfbt be^ubcn txfice en fyn« 
bcrfi'd aRaabe at {lufte paa , ae goae ab fra btn 8or# 
nbfoemlnd/ at 8ob«nf ffulbe bltoi tr^ttcnb^ »d oc hH 
fFulbe blit)e foritebent, at ant^mbe be proccffueae IDtib* 
Itr/. bn Qai^ bfbfl ffiffebe fi( at r^fttfe bmf S&trfntiig* 
SSan bøf tvmtmob formobf, aCiSooene i2((iiitnbeiigM 
|)tSe brit)t/ bixtb be bor terre, gUne tilrSamfutt^t« 
ØeffpttelTr; og taixii bor gb« bem cti fiali Stoftt , fii 
, $coc($moabe, ber er faa Dirffom, føm maltgt« SS^ti, 
gaaer man ub fra beete ^^Hnctp, faat>i( man^ t>cb at 
btbeb(>(be:bHll Steaet/ befiahbigen gtraabe t aRobftgelff 
meb jtft féltt. 

9)^aR anfotir enb^u imob beti Xaffagebe^ perfon« 
llfie iKfborelfe^^l 9iaifonttemei|t; ber b^r nogec Gfm^ 
af (iilrttnbidbeb; (St !!)?ennefFé/b^r fotborea, 6(tier 
let forDtrret; Jo oure frpgtfom b<iti ec^ begmere otf b^it 
forfode at tag; ftQ Silflugt (it^ttfatib^fber, fe(D i fyx» 
fienbV tit temmeligt Ugegp(btgeCmflorRbigb«ber* €eet; 
at b^n et ffplblg«' ^an fan bog berr^ mtnbre fCpIbtg, 
enb banfpnef; bang SQc^cpbeif^ fan, formebe(f{ for« 
mUbcnbe £)m9<enbtgbeber/ b^te til ben aaertatefft- 
Stab. SBen be Ub^ugter og ttfanb^ibe.r, (|i>ori b^tt 
beflit beg, bit (et funne Dirfe paa £)Qmmerneg og for* 
n^mmeltgen paa be ^ebftforneg ^om / faa' at be troe 
barn mere f!p(btg,.enb b^tl t>itleiigen er^ «2bg fotub 
blioetnbtagne mob SU^ I^Dab ber tater ti( ^anl gori - \ ittU Wtii J^cnfpti tit Unnt 3»bt)«t|Mt^d moia bet 
imibierttfit benittrteé, at btt Dcb en 9^vo€cture, bcc fore« 
§aaei for %oiM$ dine, bet er at ftge paa en atfben oo 
rebelid;^aabe/ ^eppe er at befrogte, at man ta^er ftn 
Sjlfiudt til €iii:oeftenitb(er,- ^t>ort)eb en uffplbig 3Cn!(a* 
get fati forttrreé« 3(1[t opmuntre^ J^am til at t>q|re, 
fanbbru o^ tU Snietat {t;u(e« SRen^ berfom ett 
fiplbtd ](ntlaget orugec Ub|IuBter og Uf^ttb(^eber , fan 
ha SSicfninsen af famme ooete oærte for ^am, enb^. 
gøtgerne &f b^n^fj^rbrj^belfe? ^an (pver, for at ffjuU . 
fftt Sorbrpbelfe, eOet {or at bcnoegtt ^m Serfoni nu 
Søgnen ttfe of boge^/ faa Dirfer ben jo tH l^an^ ffbrbecl ; ^ 
terfoi9 len bertmob opbag[e9V faa ^oicfer bet^ t^cl ttfe 
iH't at i^ttlU be aSet^fer^ ber ere opfomne tmob Hm, 
men bni;af9ti9er bog intet pberligere SSeoiit tmob t^am, ^ 
enb be Sata, ber refulteve af. ^rocebnren; Sor^rpbeU 
"tfn'gaaer iffe ber^eb oterfra en Slaffe til en anben 
-mere Ørafoerrbi^; méb tet IDrb: Segnen 6(tt)er atbeleft 
it^h'SSirfntng, ben nanir%e Søilge ttnbtageii/ at ben 
tjene« til inbifecte ØeDti«; font en Ztt af Stlfaatlfe« 

fBec^arta ^ar niiM|Btget ben perfontige^f^^relfe^ ■ 
2>etec enfior'^Vttctorttet; mm S)t maae nnberføge JE^^n« 
@j;unbe : '"JDet er" figer f^an, "dt fdrt^irre ade 4>lti(pn 
(rapports)^ at forbre^ af ei SDtennéØe/ at bet ffat t»oer^ 
fm eg^n Vnltager^" 3eg ^tibt t»(e;c forlegen for at 
fn%m Segrebet af-Crbet "rapp^^rt^, men 9&ec€ii(ta 
forllarer bet felt>* "Det h'\ figer ^n, "at forbre ajf^ 
et SRennefFe^ at bit fEat ^be (Tg [ip>, at bet fh( /. ^iiiiMr/. foii| ent Ui wt ffti egen Sreti^«/' Scanc 
3tiboenbm<) gaaer oltfdd ub paa^ bH ^amm< , fem »i 
t bet Sdvegaambf ^aoe unDerfø^t* &e( cc SScnnefif t 
tmob Qt betifttbe paa % ff(t); mm bet éc bom og kmt^ 
Qt atiflagcd af Xnbce; bet^^am tiselebe« imo^ at 
lib| ®tcaf« ^QU« SB^obbf^belfg^eb tegnef for 3iit«t^ 
»aat (lati cc QMrbet>tt#f (»oøcfojr ftal^mati ba regne 
^n foi tiegftv h(|ar bet fommir ati paa at otietbe* 

Vnbre Dtlle maojfeefr^e, at b«t^ pnfonitgeti at 
ofl^øre ben: YtiCfagebc, ilte tr ticiøfti OB;^el' 9taatie ne 
^aai frem paa« 2)et er at benptte et S9lniiie|frå 
Ubelbv 4>anjr t enislpUetigSerfatitttig; Sammtrm 
bør ba ^eflei-iMire \^atd §B«ti, enb f^aM Sitnbe; c% 
bet tr fmufl, tUe at føre {fg be^ttHngec til a^tte, 
ber futtne ttnbfiitppe |am t\i ^'anf egen ®(abe. Wian 
fttlbe frlfeg^til at troe> at biff« Sorefiiflmger t»ace 
tannebé efter SSreémajtrunetne for Sntlumpe* »et er 
tmob Steglernr, at ot)ert»etlbe fTn SSobfføttber, fomet 
Stlfceibe ll^ar fat ab af Citanbt til ot grøre 1Reb({«nb« 
etter at flaae ett Sjenbe^ ber affcrebe (tggM i^aa 3or« 
b#tt; 9iin bor gioe ^am er anbetSSoaben og ttilabe 
^am at retfe fig op» 

Sbeerne om 2£b«tmobtg(eb og 9Rebf«(elfe meb 
Xttbrt fortjene alttb <it isnberfløtte« og tagel iJBetrogt« 
titng, naar be ttin iffe (omme i ,6trtb mcb et ^met 

\ ^ ' ' _■ ^ ' 

♦) ©ee ben.øibc 191 aiibi»gle9totf* 203 

ttflDtJIif^ffiiiiicip/ mih Gotnfunbelf .alminhetige 3n» 
Itrif^f« 9laafi tii Gifptblg gaatr f(t# tiltet, Øotnfuti« 
brév^r firaffi«; S(<r* Uffplbtge ttbfteite« foc at (tjbe 
centen af bcii \mm Soib^pbtr cfltr af 7ntte> fom 
^an^ Suofiøébt^ øpmunirec, SDcmmmti/ fclt>, ben 
9Meft.føifonMif p^ mtmitftiii%f é i9t t^rntUn^au bm 
XnUagtbt ^ IJfti «(Uf ^mU: ^an tr fan eanb'tiebtfRg 
Oij eooeneg Sen, '^ati føg<c ^vecfen åt fitibe tii UftpU 
tt^ eller en 6fplbtg: Mn. i>U funftnbe.bet bec.er* 

f Si fli^tl« .^enne .ttnbeiføge^fe m% en. almttibeljg 
Senlaerfntng« Sn^mglen af ^tiiit ^bbet tit <H finbt 
Cio^bbeb et faomegrt inere betla^elig^ ^« bt Bcoifer/ 
nian ubleber af ben^}(nfl(kgebe|i eget ttbfagn^ alttb'eie 
U meejl fplbeØgtøcenbe « be^ |ber metft ere flitfebe til 
01 fcemfalbe en a(mtnbe|tg £>t)erbemtdntng (^oégottet '^)» 

. ♦) Se Sliiflagcbcé 5lf^^rerfe lebfagee ofte af a»i'$l)rua/ 

^ bet), felt) paa Saillanbet/ iå^c {Faffet bet engelfFe 

@i)ftcm mange Silbangere. $Otan feer ejn ©om* 

mer/ opbragt ooer ben iHnf lagebed ^obffaiib/ b^tnl 

, Ubjlugter eKer ^encegt^Ifer , at bli»e tit |)ani 

^oDpart^ at trette ^am t>ttf @p$rg9maal/ at ftræbe 

efter paa en unberfunbtg iftaabe at ooerrafFe f)am, 

at tnbjage f)am @frcef/ at am^nbt et (Slagd Sor«^ 

tur r og t>eb Sgenfioert jgbeb at inbt^if le ftg c en 

^amp / (^oort ^an taber fin »partifFe €()aracteer. 

Denne Sremgangémaabe foneé at forubf^tte , nt 

man nhttin^ct forbrcr Stlflfaaelfe ; og bog er Sir* 

ffdaeffcn ingenrunbe nobuenbig. Set er iHe ZiU 

' fraaelfe, ber 6ør bofre llnberføgerfenJ Sormaaf; 

meH3nbbegrebet,'af bcOrø{l(ptibtg()eber/fom beolfe tattnm. fRott fmrbe inbtténU fi$ M nt ■ipøv§t 
Un ^ntta^ttn, naai ®ibtttibf$tb$t %Q»bt ^uKct, 
S^tn ianj^ianH effet ufanhe^Dar^Dcfbcliitme lede 
til at ubforbe., Scrfom 9iu/er imif ubtn ^am, 
terfom ^an ^nttt ^ai at ft^e tU (tit SorfDar/ l^bor« 
for br fperge &<im? 3<9 »ti ittt ttbeluffc bette 
IDItbbel til ai Ummt tittx eattbh^tn^ meti fnmr 
at man 9al iMrugf htt mth ^Ao^tpolb* 

3ed (^ar ttb t>ort Sribual-c ®enei>e feet Sir« 
i&Ibe/ ()t)ot man^ uben at af^i^re beit piUagtbe, 
tffe Dttbe funnet Wrbet>tre |Mm. S)^én tet dot 
itu ^atiéV^lfaatlUf nién^nim^v mtn man 
fortfodb^ -^(tin'Moe QpetaøfitKMiy fotn. fPiili^'e i|a^ 
f9^t qjibrttøibotrtette elT/r rctt.e.tir n^e 95ct>ifcr. 

.2)en franffe 'Ubfl1»erø «nm. ^ '/ 

' 


,^, ' 


\' 


■v 


N 


- 


20S 


i. 
.•... 
1 ' % _ 


? * 


1 5". 


1'" - • , Ottf Den jutfDiift ©efl^mmeTfe af S(fftntH'3]^e&: 

^ JDjci »lanbU til UtBiomn)* 

§rp8t tfff,. i&etftætfbf »eti, ftt Jtg 6« fifartiftiar«' 
Ptm meb 4>^9fti>{o]},tfiif rpc^oloatffe ^^rjir tSer £)trpp« 
^^., 3<d *"^/ (jt,J)rrotb mlj inbrømmer,, at |!bP« 
^f fog til att« «lt>«pmittgcr. fra UbwUind« af bet 
mjejle 3»o« fnttjl bm mcfjl opM^^e Sanfe. fom 
gRimifllft « ipan* tH at fatte, et af o|l Ian forejlttte« 
i fi« 85edr(enb«n(iia.altfaa ^Uer iHe bepnere« (begroenb« 
W), om rt mboft iH»f faa om^ipsa^lijtii fonbre ?)()«• 
iiomettfrn« i bew« «»Wt« BeHanbbele 09 bifinere bjffet 
^ ©aaroegtt jeg, «wb ««^ ^t^etb^mifl oro# atenfttef 
^i^f^uini førft .jJitleligen tjtoef tU, nqar ben fcem» 
filinger Soranbt;Jn^«; ,i feen beftWMiM<6e. Øp^aie ^ at 

t)l «f e funne fwtmfe unbe« »egr«fa«}jittaeti« poemer, 
føtc». npe Z>eU til be aOerebe tilbeeienbe, iottta^er og 
affonbret anbte. faa ttOigt jeg enb troe.r , dt ber Deb 
enljbir gow|iitti»g, foregaae fopbanne iiM>mlfB« gow«« 906 bringer i ^iffttfn , føtbi jf s fnr , at b^nne £>eel of 
^ jDrdanidmen t bet famme Sorl^olb tUtager i Dmfong 
09 9l?angfoIbtdb<b , fom Spcet ^ac en flørrc @p^<rrc 
of SSepclmrfnind mob ttbeiiDeebcndi/ oiefaa flect S^r*« 
ftiaingerV faa It^t /itifcer feg mig (erettigec til, at 
antage bcn/ffbfie Sfacfog til benne ^I^^nten« SBorrt og 
btffe 2>9eeneé forefiiøinøer i et begnrnbfet %ttpQit, 
og at apføge et IBcpeorgati ()o6 $ta{itetne> et SotcØit« 
lingéovgan ^0« 2)9rene^ ia Det tnbog et Organ for 
ben frit SSijtie (Sjceteorgan) ^oS aRennrffine* 3fg 
troer, at Jtant paa en tilfrebéftiaenbe SRaabe (^ar ^ttcet 
ffg ^erom i bet 9øf# aanbrtge S9ret>., brt U<t> foratife« 
biget Dcb Øemmertngé Vfb^nblmg om Sjorleorganet ^^ 
3eg mda f^n ifot gjere Sem rpnaorrffonr paa bf 
iSøIger/fomXntagétfen af et faabant ®iæ1eorgan bat 
for IXetépteie« Cfr 'enboer SorefllaJng ^ en^t^et Sasfe, 
etter felt SRef^rtat tff btffe Sorefliainger, ben fri men« 
tiejfeltgé iBittie, betinget t)eb J^teenen^ Sormottoii (ben 
mtnbile etter ben j^orflt^ bet er for t)or mifrofløpifN 
:p:ibéa(ber bet Gamme) , faa ^at Vnatomm St^tigbeb 
i\\, i bet (D^inbfie i entelte 2:ilf»(bf . '^t)or f^air tcoer 
ffn (^rfartng tftflroétfettgeii grunbet/ ot ubt^fe oter beii 
Xfbrfbe bet farlig« JDrb l'bfln 'tiié afflnttg" 09 
bertieb^ tiUnte^iéfrfc ^irfninglrit'of ianéffot ^anMiti« 
ger/ etter bon* gj^re' biffe mi«tænWfgefoT ©ommeren* 

•) ©ettc' gSrcD baoie ©emmeriiig bm'arabenjjertet. 
beb at tllfoic til Hin affeanlblmg. »o? 

^tttt n itfe bfot <n URulic^f^th, man Unitftp^tr, 
tmn'tev er éfttfe giott Sorføø t«rpaa« 6(^af<bee for^ 
onlcbt§«t>c en niorret)»rbi9 Stctécmp i 2i^KI«nb to 
^tømm ' Dorrbige Søger til nt ^ttre |l^ offentligt oDer 
lÉitmoABienftan^« ] St uf en gammef £>ntcl .oprettet 
Sef}^ment beongebe be-toérroefle 3Vitefl[atan»tn§er tlil at 
fabe ben Xfbøbe« ;l^ooeb kiibne v'eb btn teromti- Vna« 
tom tober,^ «g benne nflterebt , a 1 1 1 « i 4>)^ > n ir n 
fO'nbt«« tpbelige Cpoer tit Vfftné^ig^tb. 
9Btnforet>tgebe Sen, 8tnlcr6e a3ic^m<miir ptøoete 
CoberO ®runbe o§ teuiiøe/ oe be bctpbeligfft Xtoor» 
fiiitetet t J^jernen funnt fin^e Siteb itben XffTnlbiglNb, 
og om^eiibi 2(ffinbtgl^fb tfben noget @fOif til Xl)ttor# 
tnftet i 4)iernen *). 4>^n< SBevifec Dåre fod ftHllotnnfy 
at (^an )t(e b(ot>ooefl»et)tf< l&ommeren til Sorbeet for 
ben tifittitteniarifCe 3Cr«tng , men at enbog {ober poa 
eil ttbet.QRoabe offemrigen eiflftrebe fl^ ot>9thMV^ beb 
^anO @e«Rbe. Qt% beeb tf fe, om t^an ogfba bt(be 
fnnne overtpbe bt nptre 9)atbo{bger, bef enbelig viUt 
forflare 3(lt t beU gorm og SegrcenbOningl 4ne« faa« 
meget beeb feg, at jeg for min Deel bitbe bjtbe bange 
poo 3iifiittefia SSegttt, naor btt ftnm oeere ®aU og 
eputsNmer t\Mx, at befole ^ lebenbe ^o^ic^bog 
opbage et' Organ til Øtoberte, Spoerie 0# f» b«, ter 
biibe gi^r« ben ttlbfteltgea Snbfpetvitig nobbenbtg, 
eSer «a(ir en Itnatom ffnlbe funne -giemieingMnl^fCe en j V^ibé ^Utm, 09 afftge ben £)om/ ae l^n tnøm feu 
nttfttd SiKie (yao^c ()at)t^ og. at ^tnd Stoå ^atibliitgcr 
iKirt ttg9(btge« ^ 

9)teti Xfffttbtg^eb tf tn 6p9bom^ ^DorvMt to 
gitne ttørrøefi maae (unut bvmme meb £9 tibig|^f>!» 
2)ieie er ttamtt)ifli^ltgt; metrSpørg^maalet «r; )n»a> 
foiVcer i bttti 2i(f(Klb< 2)omm«fn af S«gm ? 

lEiNii^iier 4^(inbiiiig,< førfoo^tbt ben flal befrag« 
le« fom ft mimtelledgt SnbMbg .^anbUng, ubf^rbng 
fct.SiUie d: bfft ^anbUnbe niaa (uiitif nfjnibt 
fit Socl^øKb Itl' be ®ienf}anbe/ fani ^an be^aiibUc, »eg 
liai^t Si>itfletl, iføfgt bfiinft (SrtienbeCfe ^ mfnntfikfu 
gin at befbnme fttir ^anbltitg«r« 9taar ^an ba $aii^# 
Uc. imeb Sor»ene. n l^ati (t'rafflplbtg. fRcn albtlt^ 
iifiraf|iplbi9 iUn bog i imgnefflfrab firafffplbt^ ir ^on, 
ttoar ^ati bififibir ftg t SBHbfarilfi 3: tiaar bic t^bi 
nbbirfig 9fti9it{in nt ^inbctiigir for ^{ftnbtiritt 
afgang SoiMb til difiitiøaiibiail (lån (an ttfi frt 
ubinSy^/ (Att .fon>t^U 8pb> }orfi Øfrtft urigtigt o«, f. 9« 
SfUn ,. vaar . ^^inbrittgirne for ^itn Srljtnbf Ifi iftc 
^om liggf i f^iH^ igit inbri iix> , faa b(ttir dan is 
tSiinflanb fi>r 2(nbrig iS^J^foc g, tabir ffit Sn^^cb, nim 
er ba ogfaa fritageii. f^r ®traf* ^ryorbitti tnbri Sin 
%wt f!t 9itbi^ ^or bit afft€i^r> intAi i «^ir|iHi^ t 
^lexut nf rvorum solaris tUer luiiariy o« f» n./ birom 
fyorgir 2>ojumirin Ah. Siiti tnbri miniiiflilige 
tib, bir pttnr f!g i etfienbelfrtiv af bin og omgibinbt 
Sirbfti og Øib«mmi(fin af i>oci Sorf^ofbi til fammi. 009 

(C |>aft fQmine Wlaahu fom Døtf Srgt«^ O^j^faiioft 
og bf 9bj:e e<inbr^ (Der SRufltérnf« Sidfom^efii^ , 
fpge 2(ffeaioner unbtt(af}re« JBtb 8orp(<ititelfe fjra 
goroHbre CiC Søui Mim Stittotbtrm^ 9latuf 0%tg) 
iaaU}t€ foronbret, at bfr i Dtffe Xtbépfttobec f)ei htn 
Ctie e|^fDiitm(r in øbérbret^en Sopett af Srsanerne. 
f« (S* 9Iboc(>ittt6/ 9i>bagca o« f; t)«> bo< bf n Vitbf n man« 
flflfttlbf Ganbfforgimfc fOfc fDItiØfibH^oegffff^ SBlmby 
l^eb^ 'SøD^fb; 2anib«b o. f. i>.^ ^oé bfii 2rfbtf fatfle, 
gMffliØfngfr om ban^ Soibolb til Ubfiit)fjrbf|ifn (](f# 
ftnbis^f b) fdf r SRangf t )iaa 6onf tir tt bømmf <f[i(^# 
ifti^fb/ gtaffrtf 0. f* t)«) Diffi^ 2tt)épUrttigfc aft)f|:U 
pftf mfb btnanbfti; Snbivtbft^fr affinbigc^ fiatrtft 
0. f. 1)«/ tnbtU bfc frfrnfomrnft fn bcfifmc Unemaiit i 
SBfgfCationfit f. di 9>obagra, €t)u(ff i SeUft^feDft« 3 
bft S&tebtif^ bfnite tnbttfrbfr, tain 3fibtt>tbft igjfit 
mfb fttlbfommfti %tiff9b frtjfnbf og bømmf* VLnUu 
(rpf t 4U9t formi gft Hlbage^ølbi 83u(fomb<b af f nff (Ce 
SiD^ptittngft funnf frfifibitiigf bt faromf Stcfntiigfr« 
Caalfbf« btinitfr fianbfft Xffonbrtng af gXtlUti t^9 
ffii 8ac(f(tonf 2(ntttiibflff og bVvf ig 2(ffo^nbriiig i : 
Unbfrltoft; i fBcpfift/Sobfn u«/ 9o& fti anbfn Sam« 
|fb og bod fil trebtf fal|(e SorfHitttngtr og Somme« 
fflttii Dommfrfn fpørgft tf fe om bf c. blotte SSttUge^ 
fttbnu minbcf ^ bf SHrftitngfc i 2fgfmft9 inbDøctfd 
ibtit, bfr lfbf<iS< ^^nn* Sittianbr^anfpørgfrom, 
IlDab bfc t ftboert forffomm^nbf inbimbuftt Stlfi»(bf 
« trifli gfn f t, og bfttf SHfteltgf fon fun tkbfihbei 
Sur. ;Sib$1f rift, 8 S3be» 2^. ik 210 

^ ' s. . 

t^tr Sjfidtlp af Jtieub^ginnftiaer^ (ova 2)enim(rfii fed 
toaa ubforfle^ ibee (dn ueb SBibner, Dcb €99rgémaal4 
fom b<ui fvA forftjeOigt ÆpnépuncMc foreiøeggec. bm 
q>aagje(benbe^ Dtb 2>Dtiimeti6r o* f* o. Nficmmerte 
^Urlnger/^QoriJ^iinl fpgf Sio (ar Dtfj^ ffgfør $anbi 
ltng«t<g JDiebUf / t 09 >ft«r famttie* ,|ran (on fpefgi 
Scrgtti/ i boiitir gorbolb biffe Ai<^b9gieriiitiget fiaac 
tU én beøimt G^gioniv i bbHfiy i®cob Sor^l^mrfn 
btt aanbcltge Si« i^leieie at op^aoe af tn faaban 69il« 
bom ; mm Jtimb^siirningérti^e fe{t> fan aUnt SimiM* 
rm beflemmt* Dtt fan t(fe oårte barn nol, at Uti 
9nUlu Xilføelbe er frembragt in .2(fftnbtg(ietéti(fianb 
teb binne eller i)ite 6pgbonr. ^ot «tlbe tfU^n 
mtbUbtnbe 8«ge^fttmie opbage Gpgbommé, \mint 
iBec anbet S:tCfoeIbe M^^ imxUt 9lafert>y ia om M 
tnbogfadf tun tac {^ubfpgbom etter jprm tSarnMcandi 
Iftt ? jetter tf fe fan £)ommeren Det nmibtfelbatc tasi 
^^enfpn til be aiminbeCtge §)ttrrnget af bet fenforieffr ft»/ 
SEimperamentft, ben beb tiffe 6pgbomm( fat^ei«^ 
einfibBHet f. S. f)åé bpfleftfFe.9>erfo4ter^ t>ibnbU9b 
af Vobagca, Ctoerfpgbomm« o« f, ^*, ^meitbogbifli 
i entcltt Stlfertbe maatte afgtoe SormKbeifelgYS8N» 
JDet ligget t Sooenfé Statur, at U unber aØtØø* 
Øcrnbigbcber, unber tnlfint €ftemntng af ^ttanf^^ 
gøWfer, t>eb gobt etter jlet jBtttte^^fuBe øptiHot^ 
l^am t (anéSbaractetc {omSRennfffe o: retltgen« Ass 
»aar ban opføret at vcere^et fomme SWenneffe; ^^^ 
In tnbootte« Øtobbenbigl^ib ^ringer f^amtil ott^f^ , ' ,' 211 . »'. ', 

fid f^^ ui anb(9 9>nfoii^ et anbif Sftr^ti« ctib l^dti , 

tttféCigen er? Itgefom en tnbte fnøbtxnbig^eb (vtnser 

^ts^fti tit at frembrtnøe Xoppir tlTet' Ht eOer S^^tti ^ /^ 

<jl af MtDe poba.qrtflif(/^ fttn ha funne 8ot)(nel((e mite 

6lbøfiim^''tiam, fom bet famme fBttnM^ti men Gtdi , 

teti maa ba førc^ for at btCbcebe bom elfrr bringe barn \ 

rCitterbeb. 

2)entteiif9ffelige6pdbom{an Doere periobif!; bett . p^ 
tan opftaae ptubfeligt og boere af længere eSfrr tortere 
SE^arigbeb; men for 2)ommeren er bet nøbDenbigt^^ at 
bet teb 5t|enb6gierninger, ilCe veb ben bfotte aRuttg^feb ^ - 
kh(i[ gobtgfort^ at ben b<!ir forantebiaet aRennepiee ' 

lit at banbte; og ^b^n atene (an bebønime biffe Jtfrnb^^ ^ 
gierninger* ftint* bt>6r Spgbommen er bet)tr(et t)eb 
narcofijtCBtft (SernretfO, t)tl ben Dcece (ortDarig i ^Utti v 
t>tt ber,alttb før og efter tl^anblingen Dftre tpbitigt 
Cpoer forbaanben af faiffe 8orefiiOtn$n> 

itdn €$pgbom afficere ben mennefttitge 
S i (tie ttbtn falffe SotefliOinger^ faa at beh*€pge / ' 
fttlbtomment rigtigt etffenber ftne $forbotb tit ttbcnt^er^ 
benen^ men t)tf bet 8ot)firibigc? Sore dnbbelinger 
X af Sityépboenomerne b<>be brdgt otf paa bette |»ar(lbo|:e 
^ Gyorglmaat , fom tntet ^Up j^Ar b}«mme« 8it>et 
pttrer ftg paa en forKfedtg !Raåbe i IB^nttn, i HU og 
UbTonbringerné, i gøtelfeme og J^oreflittingerne« { 
SatgeC af bet atminbeltgt if^enftgtémffØfTge og @obe ' 
eOtr bet Øttbe« HXm, ba t>i tMe funne forefiiHe o< 
bfite ii»' fett» ttnbet formec af nogen iStøroenbéntng^ 

Da 312 fad funtit t)t ide jlge, at M ifUt tit. In pffrfr frø 
i fHænttn /ti anhtti Sorfjliaittgertie^^et tte^tf i SiU 
lien* tXiti ten fpgc Sortjitataa retter {!$ almmbelia« 
'tfiie itle aOene eflet ®pdbommetv ten fétøer ^ebfe fjr 
en Deel be SorefiWingffr^ l^bormeb ben 6^^. tiief# 
^at béffiæfttdet ftg. eaaCebed otRe t^iflnot be.Jygtltfle 
. gortfMOinder (o« ^rfoner,^ l^otC e!p9botii6 Gerfre 
egentttgen er i Tfbleorganernf , forri^mftiettgen brett (19 
om> Xiorntøeb6att%gfiiber, Bttrfefronerd om 8ør» 
o* f* t).^ mm i aUf biffe SorefltOiirger btanber ffg bes 
9p%t^ tibltgere tio*. Setec en fBemerrtoing # fom 

' tHe leg aCene, men flere Sirger ^at>e gjorte atVfTbi« 
bigfieben fiben ben fc(infe9let>o(ution for ({ørPeJpf(eii 
er poltttfl, Itgefom ben ttbligere ^ppirtgfl t>ar,rel{gtø6; 
fRaoflee man og l^eraf fan fortCare bet ^^eenomene 
fom |>tne4 ^ar bemorrfee ^og en IBattm(tig# hn, 
foalange ^nn tnir lænttt; ^olbt ^ fuibtoniment rotts> 

. fda at be ret>6(ttt{onaire 6ommtfor{ef 4ijnfaae ^om fom 
et Cffår for Zpranniet og anbrbgi pc^a (ang SogU« 
belfe, men/faa fnart f^'an Ueu fri for pneeernler, 
tragtebe, efter, at mprbe Sen og Sltnt^* \ttnber 8terb* 
felgpectoben i 9arig funbe o^faa ben faCfle Sore(ti|liirg 
opfiao/r, at ben 6pge oor en ®eptembrtfeiir. 9itb 
flee Sat, at ,ben ttti let opftaaer i rolige Siber» 

v^SDten 2)ommeren firafer netop ben fpge SiOiei og 
e»()tier gorbrp^er vitbe (unne brtngtg tnb nnber Xf» 
fTnbtg^ebeng (So^egorie, .^t>tg en fpg Sidie^lbe nab« 
ff^lbr^ aSan for^iRe ff g Gagen, fom man oK# man tagf f((t) (In S^^ustiU iDaemeiiff/ £iommmti»- 
tør bog ttft iiiMabl (fg pao bffft )Dt|ltiicUoti(r/ aOeifk 
mitib^/^ naar futi tti ftlfftt <9oikb(itis forraabtr btn 
fpge Siaii« 09 3nbi9tb«t« S^tisfitBiitjfr om ttbm\)fri 
bfnen\fardt>eC føt^ fom flbni/ cté fanbe^ N 

« Xttii ben t)tb fatfC« S^^eHtOingir miédbtbe ffiiltir 
tittegiie« iffr 3tibbibfC, forbi bttic^' mcb <l^mfj^n (ft 
f ammt i^ t((f mrer i r >if fatnme Snbioibuum« 2)«rfor 
lurbe ibet fpsei^orcflilllttgrr i 3((mtnbf(ld(cb iffe ganffo 
$(e4)e 2(nft>QtUdb*bin/ 09 Sieginø otminbiffgf (|rt(fli# 
ftng/ at btn ^aagitlbmbt ^ar roeret afflnbtg^ tnrbe 
tilt «(er€ tU^KfHg (ij at biRimmf fiommfcrn« 

» €n^Dfr ®99 br^ofber/ mib ^l^mfpn tU bt Oftuff^anbe, 
fom ^h rigttgenvhn forejHOe ftg^ ogfaa fri StQit 
og btn fRttltg^eb/ fom Sleligion; Cpbragilfe og SBane 
l^aot gfott i^w^^ £rt Dilbe iffr t)oere muligtv at hib« . 

4i(tf ^n 2>aar»lt(tf faaUbi«^ at btn (hirøf C^tet af bt 
Cfpge^ fnnbt gaot ftit omTring t fammtV (ttnbt arbiibt* 
og fomeit ftg, %xK% tnb^tr fpg Sort^taing førte ({( 
looønbtge ^bltttger, 9t)iO itte IBmieii l^oO be fft |te af 
bf tit €ifag« Gpge b(et> 6e(}emt Deb Sooen« 2)en fogt 
gore^ttting/ maa fhiae I en faaban nmtbbelbar Sorbtn« 
belfe méb ben (objlrtbigt M^anbliirg^ at ben frembringer 
en inbre^ SiBien mMebtnbe SAlbfarelfe, fom ttfe 
^ooer tif ^t rttte* Sab ben €$pge (oenge not tnbbtlbt 
Rg^ at ben enr eKer anben )DeeI af bane Segem« ej^ <^ 

"- ttla^/ ^an pU berfoc ittt begaae Spoerie eSer SRorb^ 
ttien bel^éfbi ben famine *Vfprp for biffe <$anb(inger, < . . . «H 

^m Z>ee( af %Wk% %i^vt9k% , fotn i^ait troa att>arre af 
®(a9# at ^011 {^dUftUr intob Sot^en, ta ta9 (^an |tjH 
at txrre f^canletitdf ebmU af 09dtei»to^ti» 

Cgfaa Dfb OiftV &|»tttmr fl»trttttøfe 2>riffe 
Cttiitll fatjic SorePtainaii og/ fom en Søld' baca|^ 
falfie Sotnine Ux\xli%, ^2)otiim<rfn firaffir ba bm 
l^éottfte odfri^iftid« ^iiMtii9>.^rt>fliiian fartt ftg 
i 1^11 bnttf(b*1EU(iatib/ f da mf øet (^arbcfe, jo ^t 
Iwfld^ igt Wf Ift« f amnw l^r f oraiiCebtgU* 

Snbnii (Hpyptgire fan (n 3(tt af aattbilld €tete<f 
(6t^«riiMrti} mUjibf JRcpiiffbté SorrfiilHiiser og 
JDommet S(er« SRøib og SRUgjemingec tutbi ^mcd 
vorte btet)ne fofantebtgebe / enb aBe tc^rbifle Z>ommeta 
fanne beb<mimr øg fft^ifft. 9Ken i bet enfelttXtiMbe 
inaa Contmefeii U>i% f ot^en troebi t Jtfaft, oj Sagm 
fon^tffe ber paatage ftg noget Vnftmr^ om-^anmbog 
i»ae fiotfaa tUbftelig <i( arfa(be bm ^aagjetbenbea 
SEU^anb 3(ffinbigbeb eBet iRafute/ $t me^rfeUgt Ztf« 
fttlbe af benne Statut foeefotbt fpc omtrent 15 3(ai 
ftben i ^ambøcg, b^arom be (pb|(e ^p(^i>(ogef6^ Sri« 
/mmalt^ei« og Sttgee^ SDtmingec ^ace beelte« Sn 
nlpffeUg Saber b<)^be^ Wb at leefc afcett^e 6frtfter, 
fattet en altfor fatftfrltg Sereftirtndom^^immeiiget 
og oUbt oife fine fem Øorn btn SSergierntng/ nben 
oibece at'beforbrt bem^betben. jSrlo^ ffaabt be ^anu 
oeb fcnere Sorberebelfec nnbee 3n!t|Diftt(0ttm^ at taane 
\mm \^tm^^\% (fm Sfwck ombeagte ftn^ele gami« tie» SUfUtbctibt t)t(be ^trnt Bttttsi j^am iiit uhbé 
Xffttibiat^fbenø' SaUgoite; iii>ii 2>omnifrnc tiifanbe 
l^tfm DøbéØraf, ,ber ttflhcf øgfaa reffflKbis^ii bleo 
fitlMpf tfi paa (am« / 

Sootnt, tf le htn tntéltt Domnliec« Isatte poatadeC 
f!ø paa 0(Ate«ø infilu TlthUmtntx9 SSegne/ ot rttt)ff 
Ndangne ^orbrp>e(f«r og afjftctlU fra ttliommtnbe ; . 
bl if (e 2>^mf ri n ,^ fttaU at nK^bcrtte ^t)nen pø 
TCfpcoeffelfen paa bet (fnffdt«m««flgf{f, og Gtrafelot)« 
gtotiingdiø Spebfbtrng criti af gtcgjntngenø forUtn« 
li^iit pligter« ffiten JDommti cnø Jtalb er bee afene^ 
ae anoetib« be giefbfnbe Sot)e (fttlbfomne tUtt tifulb^ 
fenme) fom bf ere, paa Ut etilette SacHtm^ tffe ttb 
fpib^ttbig SoftplfniQg ^t fort^anfle famme eOer tabe 
f¥g i 9)}itltgbebet ; 0^ Sorgen bøeJHet^eb Zl^forter« for# 
ineetitUgeSagUagetfer o. f« t»« forfiprre (am^ bi|fe of(e 
«if{nof t)aiifterige 9Migf«^ 

3 Cttglanb ere Sot^ene meget oml^pggeftgie for tffe 
ot prbfe^fftiibi^e* 4{lfe b(ot, natfr ®ierhtngen e« 
begaaH i Xflinbigdeb^ men feli> notir GifcntngOman«* 
b(tt# ^terat Sotbrpbelft^ etbegaaet, bfiDer af|?nbtg/ 
maa (an tffeforbøreø eOer bømmeø# faaleenge Gpg* 
bommen i^arec, ba ^an maaflee^ (t)(ø (an bat>be (7n 
CSunbbeb/ tunbe fremføre en Qtetfarbiggiørelfe^ fom 
ban itft i ffn nerrpoerenbe Sorfatning er tHanb ttf at 
bmptce* ttnber ^tntit ben 8be bUi> benne SI^HbQeb 
nfltgtet €tatØforrttbere^, (oem^Xfffnbigbeb itte ffulbe 
ttnbff^lbé ; me!n benne ^t«rpeife Hin Mn op^oet)et . " ■ " ai6 ... 

ittt^f C6))6rft itu 4bf. 87in £«a«c cKer tnfbtcii 
6o8eitec ofstøce t((«/ qai VfffnbiftJS^eb ^acftttibitStelj 
mm bcm paafjtnbfd af en-^oci^^ ^t^oroeb Sdgi 
ecHfleritid ooer enfette Jtjenif^sifviiitsgcr maa fliftli 
fom etbPCf ( Ottbet SBibnelbprb '^). 

£)rn ciib fiefenromne t 6riiiiiiia(|H:oc#r imtti 
gin tagf b(r(«StrfIit«( d( bet firttf f t (t^e SRtbbeL s^nft 
at (ttinfeldiere \im% ecient^ mennifEeUg« S;^iM^/; 
foc at J^frU batii fa( Gtraffm for ett CttdUgatbrpMft' 
((!)art)ib (II trfanblE SBiiØ UtteCidtii (an farbiGiiiM:' 
^'I cut the ihrpat of tfae sick anilnal for to sate 
his life}"t faa madf vag tngm mebidn^t Zbtottir af 
nosenfombel^ %xK onbirfføite bem. fRaar teøm | 
afgiDir en iBetoenfning i SRetåfager/ ttiaa b<>a P# 
(^oCbe ffg tnben be ^(raiiter at (unnt gielbe for^omni 
^ceptioQe major ^ og, fom faaban^ ttnbetftøttt 
Sommnen i, ((are^ muligt at faae S^tum o;I)^9> 
men (an maa ot^eclobé Sommeren / ^c anoen^e ti , 
gtetbenbe 2ot>e paa fd^mmi* .j^otg ba enlbnn eaMti 
DmllMbtgbcber ere tt>tolfomme eUertafe tiCbiiiYtt' 
fragebeg ttnbflytbning/ faa maa ben «ber(}e DoimnicS 
Benaabntng fonfme tt(, M^een enbnu fngettCriou' 
naljttfltts ganfte b<^r f unnet nnbooire ; om ben enbof 
ft flpttlt i^aa be fafldle og befiemtepe Sove« 

3eg Ifaaber at ftnbe etOigeffe og fe(b %A fer 

•) V Blackjitone GommentaTiet on the Uwf of Eog' 
l4|n4, London igo^ Book in» 


, , . ur - 

tennc m\xi%t^m^\V^l^^, i Ut^\tA^t of biStføer^ fem 
iUc anfee titeø Zn{^at for et Sorfrii^/ men for en {(fe 
fjeCbent ftxirr Byrbe/ og fom tnbfet, at. bet ttfe er 
aSenneflet giM^ at erQenb« b« fibffe 09 tnberfil Z^rt« 
Defiebre til bet menneffeHge ett>.ei»er(io9ebet 09 be men«' 
ntfbtigt ^anbltnger i etrrbefeébeb. Setfor ere juft 
£oi>ene gtbut; at' btffe ^anblinger iibborted fFuRe orb< 
»eg* £ot>ene/ tffe 2)ommeren og enbnu minbre See« 
. 8en# ffuTTe forbøiAme og fct({enbe« y . A , ->- I 218 Ixun 09/^vocefien ^cn^^etenDc ©jenjlanDe. 

^ Vtth før Set) øg SltC t 2>anmacr i 0. 2 \^efta 
e* 1 50« 160 ^ar^r«Sattb^f£)r)tr« f(imt.l^of» o^Slod^ 
9M Vcocuratoc 3, 91^ Jg^øf ( giort en 2>et( ttbforU 
ttlfcr i bctt Xf^anbltng , itiSeftoltetibe almtnMtgt 
.{Rigltr t)eb Sotttractn$ 09 atibre Z)ocumtntnd £}preu 
télff , ber ttbgjøf SnbCebntiigfti tiC min^Mmulatbeg« 
2)erfom bifflr ttbfoimifeir t)arf gtunbebe, fdlStfbf ^tiit 
Xrbitbe fotraabe en SCpd^td^^b og !Rdngér paa @ftcf» 
tante, (om bitbe 9oire bobbetc ufotroaclig i en Tffl^nb« 
itng, ber et beØenfit tU ae tf ene (U SJeilebntng for ben 
11lot>f9ttbtge. - ®aaoe( 4neb ^lufpn IS^ertU fom t 9u 
fragentng af ben'SetCig^eb, bet t)U gtoe mig til neer« 
mere at nMtlt mig ot)er abftiQigc ifte nt>tgtfge SDtfte« 
tier; ffai ieg mifbbeie mine Sftf^re en $rooelfe af ^tno 
Ubferttelfer* 

2)f Soofpnbtge^ Sære 4()bbe forben Dotret meget 
iMiKenbe angaaenbe bet @pørg9maal/ (oorlebe^ ber 
meb J^tnfpn tt( fBeoiiMprb^n bør forl^o(be«# naat ben. I 8I9 

' ' ' ' ■ ,^ 

bff ^fH^n ffti ttnbctllrift paa ti ^mmnU V^^ 
^aait, at Ut, mob (lané SJiØie; ec foregadtt.gpratN 
bring i fanimt^ 3nbboIb* 3 Vlmhibeltdbtb fynM be 
di ^tbe tt( betl 9l(iitiiS/ at Un, birpaaffiøb 2>octt# 

' mtntM S^rfaClhiitigi t^trfor (lulbt tHt)itebrtngf lovliac 
Betti^, 0% at ea^itt, f^^ii iiogfti gormobtttng om 
Sorfalfhttnd futibf ttlotiebrtngfl^ f!u(be af^inU t)<b 
|>robitcet|teii6 6«b« SBon antog tiirolig^ ot Eoiien^ 
5r-*i— 6 tttbcMber et BeneScium forben/ £)octt# 
mtntet fcemtirgge« tmob, jber tHe fan ubbibi^ til et 
Zilferf be, ^am tngentunbf i éet og Tiit tan anfeeø (tgt 
meb bet^ <!et>ett ^ar ombanbler* Denne gofef[iIltngé|« 
maobe b<^r ifg^ fom jeg tro^r^ tttflrtt((e(igen gfcnbre« 
«et, t ®flerbele«béb i Sunomia i 0. ®. ai4«i7/ ftoof 
jeg.berimob boi? gobtgfort, at ØeDtidbprben/ efter rig« 
tige @rtttibfe»'tntnger, ilte Ian paabprjbe« S^ocumentetø 
ttbfteber, og at bennt betfor bør 9«be< til 6eb, faa# 
fremt iffe Documéntet^ Sorm fFnlbe mobbepife SnbfTi' 
^lUn, ibct famme nemttg t>ar frit for enbm Rafiir/ 

xSlacuteeing / iDMrfir^gning , 3nbflif ning. etter Jfnbet, 
fom tiltjenbegoD tn i bet, ber oprinbeligmiø bo^bt 

, t^céret 1tret>et , foregaaet goranbring« 2>enne fammt 
SRentng b^t (tg og t min ^ormntorbog 6ibe § » 9 i 
Jtort^eb fremfot. ^en ot^nberørti gorfatter ^oi^' 
te« 151*153) ^l^fM Sneet imob ^^ab ber i mitt 
l^ære t»ar npt og afoigenbe fra bt>Ab ber forben t>ar 
ontaget; bi'ortmob b^n gitxt« ^n UbuiHing of benne 

^nmimt^ ber rigtts nof feer nb ^ fom om bet tar 220 , wtit9!pt, l^im^ttt fdnigtlacrfe <rf tettie ^oi^tBtftder; 
f«rfbfOg,,min fom bog ttxn tt et tt^tég V ;i^t»ab |f§ 
,jMia bet .anførte ®teb 6«« fwoifar* '»att et ftg^ iKe 
ødatttan^btbt tiof, J bet f^an xiit^'at bit ub^tinditg 
og om enb 2)o€umenteté ttbborte« |la(be vøert nof faa 
^ fei^ttt, flai tilhmmtXiii^tbiun.fRit til, meb Geb at 
ff aloegge ftg betr 3nb(»blb; tiaac^>6tis ^regtoet fomme 
ot verre imob ^and SJiBte fotmibcet* i^an p/iabe rad# 
berffg, ot'SXttlfg^eben af Sorfolibtltig itk uUiuSté 
Debl^ocumetitet« tUf)^ne(abeiite »forfal^ebe Sif ^aRS> f 
l{lt ^aa menef« at, naar Sen« J^a^nb tneb tmffetibc 
Sig^eb fait efteefNrtbeØ^. faa ftttitit og Staffoitfr og 
flor^aiibnnger <beertfætte6 f^a iel^oenbigeii^. at Sligt cl 
(Ibe^ tan fienbed. 2)et bilbe fanbeltgéii fiaae get ftC 
meb ben borgerlige Gtfter^eb/ faafremt ffotfalffnrng^ 
funflten Diceengen t>ar bragt lt( en faaban 4^o1be> at 
ber iffe atenefie for bet ubcbwinebe Ji&ie atbele^ intec 
«pot vilTe (Ifg tif fammé, nien ot ffige Spor jetter iffe 
funbe opbagef enten btlb en mifeofeopijt eetcagtntns 
etter beb en dS^emtff Unberfegeife, «rt bUbe oeb (hIq 
forfatter« Sorre 2>ocumentetf ttbøelfer bltoe Øetrpgget; 
mth teflo mere brofi^ofben btibt beti^ Gier bltbe« 3 bet 
S)?inb(ie btibe. I^an tiC ffn JBetrwgelfe bi*ej&e ganfEe 
dttbre SKtWer, enb bem, ber Wbtfl benwted/eribog bet, 
l^bor ma^ bruger færbHe« Øm^ue for at ffffee |!n »et. 
SSitterllg^eb^btbner bitte fielbént (atine ertiibre 2>octt» 
raenteto , SttbftMb Xaa noie, <^t be web Skflemf^eb 
lunne f^^, at bervSntet i bet« o|»riiibiligr Snbffotb tf* 221 foroiibftt/ niatU \thUt (pøgf fdob^tit 3^ibiteé(9t6 . 
paa ben CDecimløfiiiiS/ Z)ocnm<iiiUt9 idtfhiil\i %im 
T l)em* JDf maaite ba i alt Salb forfpnt bem bt>er imb 

. til Ufflxift, o^d bel (om ba ant^^aVot-be 09 fad^ebe^ 
bebarebe biffe 3(fprifur, at bt i paofommenbe Siifætbt 
f uttbc fremlttose bim og beebi^e, at tnøtit Sotfalf ttlng 
feftt (tfnbf Mie focesaaet* 2>0(umtnt.e(^ Snbflrtir« 
Uti dlotattoU ellir aiibeti @mbeb6bo9 mlbt Ivm gioe it^ , 
tilf^Qt(jdb»nbe6il(n^brtbitltdt^rotoco(rfr (retn'den« 
lunbe otttb. faale^< unbtK Smbe^ematibitif tgnelDine, 
^ot>et|o IfeDmu^t, at 2)eii^ bet b<^^be foifa(f!ft 
2)ocumeiite(^ ogfaa bect funbe faae anbtagt eiiv Udnøbt 
Søffalfhttng, ber^ efurSorfattereniS <$f1>otbeé> øgfaa 
(uiibf t>«ce ubeti ne%it (pnit^t €j)or« . aReti beter 
mig t((e betienbt/ at %otfalfln\n^^tm^m Dttfefigen 
j^ot tiaaet Jiitti ftj^teltae^fibej ligefom feg og tør 

' l^oCberolg 0Derbet)itfl; ém, at btbtU tngeiv ?ot>gtonitr9> 
ingen Z)ottif!o(> inca {Retlfpffem ér goaet ub fta W . 
Sorubfoettttng , i^r* ^ocfatteten ((r$ger lU ®rund» 

. 2>entte btlbe t>el enb|»g i^a^t onbt txb at nsi^ise et enejle 1 
dpempHpaa/ at et Documenté Ubfiebex b^r ipaaffubt 
Socumcntetd Sorfaljltting, uben at paat)ire noget ®p«r 
t famme, fom (Eulbe befiptte ^an^ Soregtt^nbe. 2)eti 
$arqØe(^ ^an paaberaaber ff^ meb 6ftet|ftii>nlnd af 
anben TlanH ^aanb ttt jpiuffvnbe £igt«b^ er neppe 
trotfenbe« 2>et (ob f?g ^<I/ n^^b ®ntnb.<paaf}aae, at,s 
ligtfom ben eietibommeltgr @ttthbfprm/ ber ubmcrrfer 
bet ene ?nienne|Celtge 3Rb»)tbttnm fta et^eit anbet/ ft2» ■* • , ' 

\ ^ ^ ^ , ' „' • ■ . • ' ' 

•fyrargft fr» i cti^t><r iiof f^a rinse ibi»l Af tlt^anifoé 
Itotten, ^ee ffaatv i <n tnbvorCe^ nøbo^nbig Sorblll^#£fe 
mtb M ^e(e^ dd becfta ubbéebir IT9 fif Gtemme^ 0«^ 
lorrbff; Øatig, 09 bm ^cte øDriit Xbfø»b,' \aaUhtM 
maa^odénl^t)ev6®frirtttæt ^Qt)t noøtt 6ienbommc(t9t 
fc^m nid^a Xnben; t>fb Sfterliontiid/ fulbfotm»fne 
fan iNcdne f?$/ og at buinr 6ifnbc»tttiltd|!eb mdaitr^ 
font a(t aiib«e/ ber^ fcetedtiir <t 3nbtDtb/ futine ^ferne 
fiittbte om itfe ju9^ of ft blcft 9lat)n eacr enfeU £7rb^ 
faa bog , noar bir (anbu^ om %tU 2)o€ttiiitncer af 
tio9«e Cmfaiidr og t)tf}iiof (unbe ber toete tReget, fon 
to(tr for^ «t gtor ^aan\i^xx\itti nfjnibtt futbfomne 
£i^beb tn ilørrt ^icfnthg, tnb ^(n, man t t)oc Suci^* 
prubent^ Httagger famm« "*")• ^kvt matt maa bog 

*) ♦) €fter ben foitterfF^^blfc iftroce« gitcr ben SJrobnce«* 
ten 2(bdang tU/ meb S^^btngdeeb at beft(efteS)ocn' • 
mentet^9{(gttgbeb. €fter Un preu^ftfFe Iproceø maa 
©ommciren enbog »ære beføiet tiU tfut Dmffænbig* 
peberne; at antage (Sagforftanbigeø ebefige eg bc^ 
#emte' llbftgenbe for fntbt gSei^iiø; @ee affgc* 
metne ®etid^tf orbnnng f&t hu preuøftf^fen @taa« 
^ ttn I £&, 10 Olrt. $. IS5 H* i47- fffter Cod« 

de procedure civile liir % litre 10 cfr. 2frt. 323/ 

maa ItgcCcbeø fulbt SSeuitø fér en . ^aanbjFrtftø 
^atbeb fnnne ttn^eiebrlngeø treb @!rifttra;!fenel 
befurtbnr fttfbfomne Hfg^eb nieb ben S^aagielbeBbeft 
beoufle^^aanbff.ctfter ^ bog at Rommerne itfeere 
bunbne Ht> @on^ma:nbene$ Uttberfogelfe^ faafceint 
bered egen Ot)e(bei?f($ntng maattt oa?re øriDenbe 
berimob / '^boilfet toorigt ligéfaa oelgioer S)om» 223 . , \ ' 

til^aae, At ft^txrt Øfjø'ii^ ber sttftibtr ffø poa 4>Aotib» 
Pvtfitrmf StsM/ %t faatt fuH^cttt)!, og ot tunen 
ffftbcUé ffocp GaiiM otl (uttjnt opbøge ttcid^tbm { bet 
meget funfltgen efterflreDiif £)octtmetit, |i90f(^o^i^bet ^ 
00 tr en écfaring/ at ben fiimme ^etfi^ni ^aanbfltfift 
ilte olttb er\{!d felt) ftttbtotnmén Itfg« 2>etetbeifor 
Difittot miget øopeftgl^ at (abe fllgt etjøii afgtt>^ 
fttlbt fBeoiié mob* ben^ ber nægter fin^aonbf^rtft* 
/SRen« om bi^r I f t S^octtmenteoprtnbelige 3nb(lor'b^er 
foregaact nogen Sot^nbttng <Sec ttfe, er t^oget, bet 
langt fra ttf< er faa of^cengigt af t^nberregeme« 6ttbj 
iectioltet* 

3 min f?ornm(atbog Øtbe i6«>i7 %9i>i feg antaget, 
at ben notartale VtteØ om et Soéumenté Ubflebelfe 
eder fiSebtienbelfe fornbfdtrer, at 6mlebgmanben l^ar 
forfittret f!g om, at ben 9>aagfelbettb» er ben $erfon/ 
lian ttbgiw fig for> øg at altfaa f^iin 3(tte|l; ubetis 

. * 

merne ERet i\\ oX erfjettbt i^aanblPriftcr for ægte 
mob ©raitftning^mcenbeneø @f)øtT/ fom til ^t 
* . forfade, famme^ boor SKcrn'benc bat>e erHo^ret ftø 

berfoi^ Cfr. 9{0ten9Jag> 780*83 t Mannel <le droit 
frangaie^ 1820. Sfter ben iit)et(€ europcCtfFe $ro« 
cløloogtoning, nem(tg@ere<$bud^ Aber bad derid^t« 
Itd^e 3^erfabten m Ccot^giedE^tdraøen fiir bte 
~ ^tOk^i unb SXepublif %ern^ @a<^ 206^ ffæbe« ^CDiiør 
forer én i\\ S'eb paa^ at ban efter itti beb^e Doer« 
beoiidntng (folber 'UnberfFriften for æ^te/ naar 
be fåøé^nbi^e ®ranfFiting9mcrnb tiaoe erf jeøbt 
ttfrberfrrifreo^ Sigtigf^eb* 224 

Dtbm; tiDig« mofogodéiøri ^^tfetretié Si^ntiUt naat 
tentie, mobftge^* SBeti MuaQUti)at feg bog *^9^r(rf l^ 
At btr, unhit t>iffe StritloettMg^eber, futrbet^oere for« 
11^9(19^/ ot føc^Qtidt iff ubtrpftfrtg 3(Uef!aetQn bedait« 
gjiaenbe, 09 fora følgrbtrof, førge fot'atftafft SnM 
bébfmanben 6e Stvifir, fom i biniie ^enftenbé fitiibc 
ffnbef førnøbne« 2)ette 'staob foiiffomiiif c t^iih $of faf« 
tir åt »oete Hbi 6a«nfr^€. i5Vi55)» 3»m tcnm 
i^anlO'om^ibtøm bnfra^ at'^an t!!e nC ^ac fattee t>t 
®rttiibe^ fcn^'ftabe fremtaibt ^Uit Almind ^ ^t>Ute, 
ffur JCf^anbltttgeni SBeflemmeife^ ^9 iuh futtbf paft« 
pégi^, nien if(e ubførd'gf n itbt)i(((g. jDct €t peC min 
aRentng, atr embcbémanbm ubm t)ibete ir pli%tig Hl 
et føge aSM^eb cm ben f)erfoii« S^entitejtV ^mcøiii 
^<^n 6et)tbti(| STogct/foafreiirt bftthrci ec ^ani umtbii 
bettat &efj«ttbn STOen bogv^arjcg IHe turbet anret 
htntit 9ttnin%é Sliigttg^eb før faa afgjort^ at {eg furbt 
førffffr« Qn^m^ ber t »effarb^anUggenber »iibe føTgt 
ben »etUbntng. {eg i (fin %f(anb(ing ^a\), at Som« 
flolent vHbf antage en (Smbebdattefi^ ber ei ubtr^ffe« 
Itgen beotbnebe m^ftt om 9>erfonen« Sbentitet^ for 
ttCPr««erig tU ai bifFjotlfme tmob Snbpøelfe/ fora i 
(aa ^enfeenbe (onbe in«obe* 3eg ijb(le, at ber forM 
Dåre affagte Domroe. boorwben^erfon; ber, efter 
3(ttctton«protocotten og Utpaa grunbei attefleret Zuu 
^j^fonéregniiig, fimt f^avt f jøbt 5ftogot paa-en Xucttoni, 
Dar ejenbt berettiget tU at fraftwttg« ftg ben, 4 Ooer* 
etnipemmelfe betmeb/ faa ^m gmte gforbtteg, fotbi v» ■• 9>rotøcoam m( attfaat« f4>ni SBct^itl paa, at en ^erfott 

af t)ani 9iat)ii t)ac updtt^eti forii Siiøbtt af te om^, ^ 

fpurgte Sarer, 1 men bet ttfe bermeb fanbte^ gobtø * 

Store ^ ai (^ati Dtrfeltgen joar bet 3nftit>ib^ fom ^^bbf 

label ftg bcm jilflaae *). KfSrb..of 36be £)c(« 1804 /" . 

/§• 3 fttnbe ber og ublebe^ ét tilfpitelabciibe ^frgumeiit 

for ben 9Retiind, at $^efonen< Sbenttcet bør Dste ' 

farliaen attefleret. Z>et Dar i^ifiitol aøerebe, paa 

Qlrttnb af btt ZnfoxU, ifte upaffenbe, at jeg' ten' 

)ff^atibling/ber itU faa meget giC ub paa at fremfertte 

f 8?ie SRcninger , fom pofa at gføe mine IRebbargerf en 

paalibe(|g Seilebning tit ben ^^cmganglmaabe, b« / 

^au at brttge i borgerlige 8or()f<iiibltttget, gati et faa.# 

bant 9laab/ fom forbemeCbte. aSen (lerttt hm enbnu 

ben betragtning , ' fom jeg ubtrpf leligA 1)at paapeget, 

bog ingenlitnbe fom bet emøe SSdtio^or ^itnt fRaab, 

ol bet^ naar Ut enbog i>ar ^fgfoO^ at IDomfioUnl ' 

flebfe «i(be antage ^^rfonetneé^mttitet at Dorre inbe« 

l^olbt 1 2ttte(l(n om iDocumentyC ttnberØrift eøer Seb« 

^faelfe^ bog (unbe m»be ,yfit 6mbebdmanb«n t>eb en 

ubtrptfelig SrKoering omf if(e brrtit at ^aor figtet/ 

tttnbe nebbrpbe iBeoifetT 2)ette er bettiU/ fom dikt 

gorfatter ffnber faa meget unberiigt« SXtn, naat 

man t>eeb/ ^oorlebe^ bet goaer tit veb Sorretningto/ 

*) ffn fadbani^of« og ©tabéretébom, dffagt, ben ubt 
Stoobr. 1800; ftnbe^ t iuribtfE jQ){aaneb6ti)^enbe . 
i fpr 1 803 @ibe 44t»^4l. V • 

3Ht«'Sib«ffrlfti 80b^. M^. 4^ 226 iaa t)it Ut t>ifl \IU ftnbc^ utroligt , at €n bcfjftiM 
aSanb/ l>«b for en IRotoriué at pcobucfce en anhn 
for benne ttfeefjenbt/, ber unbtr|(reo et ®Utibd6reti 
eUer afgat) en Qttlctting, (unbe erbt)etD« eii.2(Ucfi om 
benne ^^^nbfing^ uj^en af &nbebdmanben om ^txføt 
mné SbentHet Mbe anben S3U()eb^ enb ben« 5er 
flrmitebe ffd 1^^ SiQtb tt(/ben/ ber probucerte ^an 
SBtm^ ffulbe bette (unne ^»nbe/ faa be^øt>ebe6 ber 
itfe but Qf Sprf. @tbe 153 orotaUe bo66eUe'€aVib$eMi 
fiorttia^eb, for ot Smbebémanben^ paa fenere lOpfcis 
Mugf maatte fordare ftn 2tctefi ber$fen7 at ben if(e 
(^avbe ^enf^n tU ^^erfonend SbentUet/ men f tui gi! 
ttb paa, -at en af ben anben 9art iinber én faa^aa 
Beiueonelfe firemfiiaet $erfan f)a\>U foretagfC ben 
.'^anblingy 3(tteflen inbe^orbt* / SReri / naar bétte 
fCele^ mlbe mfinof bet ^mx9, bui oprmbeltsé Ztti^ 
inbebt^lbt, tabe ftn. Jtraft mth <l^en(pn til ©porggmao« 
let om 9erfo|ien« 3bcnt|tet« S}e( mener Sorfatteren, 
at 3(He|}en {lulbe vebMioe at fprfiaae^ tuerkimob bet, 
fomme^ efter 2Cttef}antené egen SrKttring^ gtf nb 
faa at bet?tbne« !9ten ^an mt iffe let faae nogen 
Xnben til at antage ^en faa fpnberfig Soere^« 2(t, om 
enb bef^ ^an pttcer om et factum iilicitum, fom 
Smbeb^manben ^eroeb ffulbe tilfiaae^ forl^olbt |tg rig» 
. ttgt.(bt>i(fet bQg ,t>eU!(e er faa ganjle afgjort), faa 
. fnnbe bog 3(ttff{cn aibrig, tit 6fabe for'trebie SKanb, 1 
lomme tit at bemfe bH, fom UbØebéren^ pa'a ^m^ 
SroDcrrbtg^eb S^bifet bog fhilbe ^otte/ ubtcpKeligen « ^aiU ittl»tU itu birtcb at^m meeitf« Zoffpeitiphr 
paa, ai m ^UtUtu^, paa ®xunh af en Umvi 
@rf(ttrmft ]fca ZiUftc^nUn om at mnnglf Si^l^tb cm 
^H, bec i famme ble« attcfieretV anfaae^^at t»ttre 
itbitt Scmiftfraft^ fan manJttfe tjur« Tfrfb 9{o; 20 
€tbf 105PI08 Od I27> 134^ ^t)bc fcmffen Snf^crn«^ 
btøb^berite t)af« faaUbe^ biffafnf^ at TlitiftimUttit 
DiYtedd ftj^nbe f!g^ attxcrf in facto ilHciio. S^^ah 
Sptfattrcttt anfører om bet Upaffenb« i, dt^^attm . 
ffulbe unbert)ire (^mbcbdmanbc;i cm "^an^ pligter/ 
f^mt om be øDrige formcentligf Utimengl^cbcr, foin 

> flulbf^flpbe af ^Dab jeg iat Icnit, Utt, cfuc btt ^er 
%ttmiaiU, tffi bcbot^i nogen ®ienbtbe(fi. 

^u Øocfattfren mener ^ at bet er ucigtigt^ naar 
ieg ©4 i^fabbftC noetjnt be {5—1— 7 fore|(cet)ne formet 
fom anofnbedge paa^nboer^ ber tffe fan ffcføe«' J^an 
(imætter^ M 6ot)f!ebet ftger: "ben^ fom ei fan Iffft 
tHer ffrtw*', WMet, efter J^né . S)?emng / tr M 

^ famme, fom om ber flob: perten fan loefe eller flx'm; 
oa ^otber for, at Tlttititn i ffn He.Stræfntng fun 
fan ant)enbe^ paa ben, ber er i bet ftbjinoe^nte ZiU 
f«Ibe, bbortmob btn fun ttlbeeU er ant)enbe(tg ^aa 

|ben, ber, fEjønbt'b^n arbele^ tffe fan |tttt)e, bog fan 
Iceft Sfrtft, fUer ber omoenbt i>el fan fhføe f!t {Raon, 
men e1 forflaaer at (orfe 6frift« SRen bet er aaben» 
bart, at benne forfatteren^ Spttottning er afbele^ 
i»Ufaarltg« 2)< forffjeaige S<>tmer, Xrfiften fore|lrt» 
t>er^ at ben ^aasjelbtnbr fertter ftt <S$egt eBer 83oe^ 

|)2 I 

mmti onbir , atUttrUttctfif^ af tø 'af (»ni frtt> 
iålbu t>dnnttaænb, 09 atbifft frjefr^ortt tifØtDt 
j^M^anblindetf^ egJDocumnitet (i^efigeH'oi)! o^fe^^ 
anoftiifbi i Soi^Mktbttfe mcb trtilanbin og^ fblti of^i 
9i§e af Mti og famtiif Setitigilfr^ fna ar bet Mb#] 
tffi (an gaae an/méb ^t. goif« '^Ifolrrf ftrai fitt 
j^nanbrø , faa at tiog>t beraf ^htbt iaglla^té , naof 
bcit ^aagiHbeiibe TURbe lttf# ®frtfr^ itnn^af^lfS iHi 
fMtf / bg noget anbn;' nuar ban bti funtiftthH'ft 
9lat)i(, men; efrer Sbrfattelreirg ^pp^t^tU; otMH 
itu (ttnbe Ittfe eiixft. ^ooebbftemmelfenVt berM 
aolbenbatt, at ®egC tUn IBoenicetfe flal ctftbc i Un$ 
berffrifcg ®Ub, J^tfab Vrtfften iøtyrtgfBefafhr, gakt#c 
fun ub paa, atet^tM etter eoettt«t(«l6 tDeb(«tttlft 
fan give ben @t((erb<b, fom etter« Utibi^feciftni (bit 
give, Øaafnart ben ^aagietbenblr tatt ftMt fTt 9ta9n, 
6ortfa(ber biin førfie ^brm, attfaa tig bl øt^rtge Ifbt\fei 
'^genbe Sormer«^ Dmoenbt b(tt)er fftitf før^e {ftcm og 
berfor. fom bet fpneg; littjg« be øorlgi rforbfnberfc 
bUnreb fore{lret>ne nebt»enbtge t,etHere SQffoefbe, tfobc 
ben ^aagietbenbe Kfe fatr fftioe ffr (Rat^m tht n 
betfuben ^i% at bm, in enb ttfe fan ffrmc ftt ^ajitt, 
pgfaat aUflfalb (uh b^^tt nfulbfonfment mrfuniieifffo 
Cttifti Itgefom omt)hibt'ben/ ber (an |Ent>e1!t9taMi, 
itfé ganffé og albe(ei$ (att mangle ($t>nf at drfe efiift« 
9>aa'btin 9<ftbtgb^b^dr' brt aitfaa I fig rimetigft, at 
^fabe be I Ifrtiften foreffret^He $ormerO Ttebvehbig^eb 
béroi« Gn^oer anbin fStaafe^øt tiiilbe lebc tir f^ m$ 329 

ficii tmtaMiiiti ^fi UitfMib/ ^t)orfet matt og i 

frimmebe toDi ffnber, at bit futi ri meb ^enryti til 

itn, btr «i føcflooer ot unbnff rioe fit 9}at)n^ fctcbt fi6 

8ormrc foceffrWé« 2>et fan tnbntt bemttrfriS^ , at 

^(rttlUii b09 et (an f9c^<if6 gan^t bogfhioelidt, bd 

btn f^a og maolte oi^etf ot D«rt Moenbing, noat 

bf II. fhMgjelbmbt Mot (unte teft SJ^Y^t« Btt n bn# 

fof meget timeligt^ at VvtttUn. 6(ot i^of ttaont beiit 

f^m et Un Isrfe^ for ot til(ienbegi)»e ben Sdrmobiting/ 

fom bir eis'otti/ at ben^ bii ei fotmaaer at unbetf(rt\>e^^ 

Ibtttet tMe ^at Jttnnet tofe Søc|imeitteté 3nbbolb« 

V^t^Hftebet 5— 4— 18/ fom jeg og paa b?t omibÅnbf 

lebe 6ub b^^be txtwt, men b^ortU ^tn Sovfottet ei . 

I^at taget j^etif^ti/ {{gee og^ "om b^Q tlfe flcføe fan''; 

Itftefom og b44be ^^ietfen og SJegboeflt b^^^ oDerfat ^ 

5—1—7 ttbeii <l^enf|w tit nogen Si^rjliet medem .at 

fttnnt I«fe og ot fonne ffnoe (plan^ lUitteraiui, 

litteraram imperitus). . 

fioffatteren befietber enbDtbece C®. 157) nitn 
€tbe 28' anfotte Qottntng/ al (Sontracteé/ bt>Ptt>el> 
man et bbect« forpligter flt ©obg, gplbigen funn# 
fttbgaaeg af ^etfoner af begge Xianrber ere pt>er bfre6 
i8 2(ar/ om be enbog ere af bitn Statur/ at be tnbu 
rtue tunne bra^ (itSelgefor bete^f|orraue/| forfaa« 
tnbt be nemfig foigagtigen etter tøeb ttogtrombtb maatte 
giore Srub paa be t^eb QFimtraeten ftiftebe Sorpttgtetfer^ 
J^an tnblaber ftg iet>rigt albeltéilfe paa btn Ubt>t(lmg/ 
jeg beére paa forneronte eteb fe(9^ beel« pberUgere i • . ' . sago ■ -- 

^9 web ie9 b09 ^olbf c før ,^at. hmn$. .fn éi^t tlNf «•] 
inblpfetibf« Sjfan an^in W^mop^ at%røii«isett tC 

be Sontracter^ bn ffuKf J^olbfft af pem,. I|tf em iB9tt» 
btge, tffe blot jtiøb o$ é<Uft,Pø bcf{ig^AVifii^a^£«M^ 
£cte/Socpli9Ur 09 ](tibft^>ibb)^ 9^99X1} l|t>tiimnc< 
fan» £i9efaa (tbf^ (K^r .Cortniiiflfii^^^fftif^^aiiA S>aniw 
^jemmel i Siogcn« 9laiU|f# ^t)^ef<^r ;bet.^bf»..S&isoM# 
faa rafonnem bap.^ma^ tmm,P%»Mtii ^i. mttm 
®i€tbcn i^iftel btrecte Mn 'mbimti/,nm,^i» SttfmB 
lam er @jerb^ osna^v ^Mel ic l«t^riif>ieA;^.ti7^!K 
en bleecu Jorpligtelfe ttbfeeube af |» i#Mfiifei.7^-gMa 
mt becfoi tffe mbrøiqmé Æitnt i^e¥nlwc.'jttb^iit ictf 
Smg eller hUmt dtogtyi ^e^iinm%r4\ii%^ifi$, ii^ 
$erfo)t, ber et «r fulbtm^nbigy wøi^ti fj9^ S^t til at 
forbce Singe^ (Ubage, bt^t6 bm,ettb||,a.Jliilrr«4QIltH 
tagerfii« Scerg^; til Grflolnitig t.9>eng^f<Dif btp t^C^ 
t)(ete berettiget, bsrfORtSEingen et farf^niinea eller føei. 
ringet, ^ 6f ter benne. SQtfact^reit^ iætp^ianr airfftt; 
ingen Srfiatntng ic«tt(6 af XfeiieØef^igei^ {.i^rebfcndft 
eder onbre tjenenbe ^erfonet;/ ber iflle euiful^VN^nbyo 
naar biffr fDij^^gtlgen. etter af, ef|ebefIa|Jii^lr|oitrøiff#. 
f^^ab ber er bem gioet IJgp^nberne«, 4^ttifØ. tlle (itnne 
be offentlige Sibltotb^ei^ é9er SCnbjre^, .foni;. ublaaae 
SBøger ttl Øtuber^nbii^ f?>9..ei enbnu itm ^i^taa^ 
bere« 25 XaiT« .Xlber, it^\>f )$«jlafnii|ftr..,^i|i» biffe' 
fDrfomme be bern ttblaaAteSB«gir^Jpe| w i^H^ig^ti at »3^ 

hMasi/i^ Siffr gttrannttr, Ut tUbf fonytfe faare 

migf f i U I^Attf si^rbf nbe 'SSestéber^ f unbe^ tHb {)toe({r 

^f en rigtig* Eegit iibbrmse« df 5— i— a. SDJen bet 

<r ftt gniilbllioe^Sftttiiing^ at/ fotbi bcntte £o$ia4 

TttAM Mi^nt mpnbtge '^^hfomr f«rp(tgub€ vtb 

^1i|^t>trv GinfMct/ fem bf tnbdaai^ tiaar benm Kfr 

Mt imo^tøv vRtr 2Srbar^eb/^frfor flal ttigen |aåba|l^ 

JSonitadim} U^pi\%Unbit for 9)Mfotier^ ber et eet 

(i^biiii^tibtge/ 3ed maa ^er^eb b^De 4>r« Sci^f<lft<<^<f 

ibtnt^iifi tf( iiitii ^aanbbog ot)«t ben banile og npcøff 

Sot^fpnligt^eb iflt £fel €^« 4S9f4^6f Z)H f$n etibnu 

lfm«rfe^/^t f^ilnlUiiUt (cttger ber alminbeltge UbUpt 

''aCDitre mpnbig og (ommen tfl ftn SaDalber'V uben at 

Ifftemm^/'bt^irtm af bijfr ttbtvpté forflteOigf fBetpbi' 

"Skinger $ev flajt D«re gfetbénbt/ ^g bet fiffect fuft.forbl 

fftogber/n Mfbf/ |^ab bet \>at fdaie natfird'gt/ at t^int 

yarentlM^lf anbragtt Ubtrpf fCuIbe forfiaae^ tneb^^^en* 

fpn til betf @kabisf 9tpffOtgbe^> inboer (ScnUaci, 

ffter Øacien'l 9}a(ttr og Sovlrn^^øDtige SBeilemmelfer^ 

liihbe bé^øvr* t(f SoDgtoeren bet ifti ^ax t^nrtpaii 

nr ttøtagtig jBe#emmelfr af bnt perfonlige Spgtig^eb 

tit at contra^ere, feeg ent pberligere beraf^ at^rttfleti 

UcH neetner tatratber, fom bet, b^orpad aRpnbig(feben' 

tiU4t[, uagtet'^/ (rvab £loihbef)øntiet angåaec/ (uit 

tltbeet«, eg, efter gorfattei^en^ IKentng, albeleg it(e er 

yii^ufn, fom i faa ^enfienbe gfør Ub|Iag« 9laar t^or 

Sotfaltet mener, at bet fortmier paa du ub/ ^rx^h 

inten mon bfmce r>ti Gontrattén eOer ihbtcccu I ' \ ' »24 

bmne, mobfigc^. * Witn b«duagt<t i^ac jeg "beg V^t, 
ttt ber# ttnbfc t)tffe Smlioettbig^eber^ f utrbe i^ttrt fon 
fjfgHg^r ot fdt^nge eir ubtrplffrig ^ttefladon bf^aiif 
gaaenbe^ og fem følge buof, førge føc'at^affi Cnn 
béb^motibtn b« Semfir/ fom i benfie ^enfecnbé (nnN 
^nbeé. focttøbite« 2>ette 'Staob fof efommet bijn $otfotf 
ttr at Dorce ifbe betoinft ^@. i53» i54)» p^ ^'^nf 
band Dom l^ibcocet bicfca^ ot'^aii tfCe ret ^cic fatfet (t 
®rttitbe, fon^'fiat^e fremfaibt ^tin glttrmg^ ^Mt, 
efter 3(f^anbUngeiié SBejIerameire/ og ^un (unbe i^aiyi 
pegede men tfte ubførrigm iibptKed. 2)et ec pel min 
SRentng^ at^Smbebdmanben nUn t)ibere er ftrgr/g/}/ 
et føge SSM^eb om ben 9)erfoné 3bentttc|, (oorom 
l^i^n beoibnef ^foget/ foafremt benne' et er f)m umi^i 
betbar l^cQenbt* JTOen bogvbatjeg iffe tutbet an[H 
lienne Wtintn%9 Sligttgbeb for faa afgforl, at feg ^tbe 
forffffre Qn^vn^ ber i SJeffarbj^anttggenber oifbe W 
ben SSeilebmng, {eg i bfin ^Sfbanbfing gao, at Somi 
flotene iUbe ajitage en 6mbebdaite(i^ ber tiubtrpflt* 
Ugen beDtbnebe Stolet om ^erfonené 3ben(itit, for 
ltT|!roeffe!tg tit ai befFjoelrme tmob Snbpgetfe/ fowt 
faa il^enreenbe hinbe mtib^, 3eg oib(le/ at bit fofJ« 
Dåre affagte iDomme^ bt>Pti>eb en $erfon; ber/ (f^'t 
SfucttpkdprotocoBen og berpaa grunbet attefirrrt Xoc' 
"f ionøregniiig^ fiMIbe bat)e (jobt Øloget paa^en Xoction^ 
\at ejenbt berettiget tit at fraftw^rge ftg bm, ^ ^''' 
een^lleromelfe.betroeb, paa jram gfotfe gorbrinj/ fwW , das ' 

^rotocøOfm ul anfaa«! i^m SSebit« paa, at en ^tfoti 
of ()an6 9{at>ii t>ar 4)|)a<t>#ti fom AjøW af bt om^, 
fpurdU Sarec^ tticn bet tffe bertneb faitbu^ gobt« 
dfort^ ak ^on t^trCeligen ut bet Snbtt)tb/ fem daDbe 
labet ft9 bem ^ilflaae *)^ ](fScb..Qf 26be £>tt. 18O4 
,§.^ 3 funbe ber og ubUbeé et ttlf^nelabenbe Xrdttment 
for ben SRetiiiid, at 9>f«foneti« 3t^mttcct bøc Doti;e 
færnaeti otteperet. ©et oat t>l|ltt«faOerebe/ paa 
&tutib nf bet Xnførte, iffe upaffenbe/ at jeg' I en' 
^fj^attbnng^ ber tffe faa meget git ub paa at fcemfcette 
f ft^e as^mnøer ^ fom po^a at gføe mine aRebbargere en 
poaltbeMg SSfiUbnmg t\l ben S<^«mgangémaabe, be / 
Øatte at bmge i bcrgerftge Sotfj^anbHtlget, gat» et faa.f 
tdiit 9taab/ fom foi;bemeCbte. aSen ^erttt tom enbnu 
ben SBetragtnittg / fom {e^ ttbttptfefigen ftae paapeget/ 
feod ingenlnnbe fom bet enefie SRdtio for ^iint Staab, 
ol bet^ naat bet enbog Dar ^fgfoct / at iDomfiolenl^ ' 
ftebfe \>\ibt antage ^^rfonerned Sbentttet at Dttre inbe« 
l^albt t Itltefien om ©ocumentetd UnberS^tift eøer S&eb« 
g^ailfe, ^og funbe møht, at @mbeblmanben t)eb en 
ttbtrptffltg Scf(«rtng om, iffe birtit at ^øDr fi^tii, 
funbe nebtrpbe SBemfet* ©ette er bet nu. fom &iin 
gocfatter pn^« faa meget unbertigt* SRten^ naar 
man oeeb^ l^oorlebt^ M gaaer tit oeb Sorretning^r/ O 2n fadbanl^of« og Stabémébottt/ affagt, ^ett 44be 
t»oobr. 1800, finbeM ittifibilF ^SWaarteb^tibenbe 
fpr 1803 @ibc 141. 44^, '' \ • Si|t/Stbdftr4ft^ smhii, å^. 226 / iaa t)tt hH t9ifl \IU ftnbc^ utroligt/ ol ^n hetftn 
BRanh, tKb for en IRotoriué at pcobucfce en anhé 
for benne ttfee!i«nb(/, ber unbtr|Irct) et ®i€lbébxt 
eUer afgat) en (Sttlctnng, (unbe ftf^mtm ^n^Tttitfl et 
benne ^^^bfing^ uj^en at &nbebdmanbm om ^erfo 
nené SbentHet Mbe anben S3id()eb, enb ben« 5ei 
flrmitebe (Tg |^aa StØtb tt(/ben/ berprobucerCe (^ao 
Mm, ffulbe bette tunne ^»nbe/ faa (e^øt>cbe5 ber 
iffe but af Sprf. @tbe 153 orotaUe bobbeUe Sanb^eM* 
iioectift^eb, for at Smbebémanbeti/ paa fenere lOpfiu 
Mu^f maatte fordaie ftn 2tttefi berQ^en ^ at bf n tffe 
(^avbe ^enf^n tt( ^^erfonen^ SbentUety nieti tun gtf 
ttb pda, -at en af beti anben 9att unbei én fadian 
,9eiuet)ne(fe fumfitaet $erfan J^at)be foretaget ben 
.'^anbltngy 3(ttejlen tnbe^orbt* / 9Ren/ naar bétte 
fCete, t>ilbe mfinof bet S3er>H9; bm opctnbeltge 2rtte# 
inbebblbt/ tabe ffn Jtraft meb J^enfpn tii @pørgdmaiu 
let om ^erfopen« 3bent|tet« S}e( mener Sorfattereø; 
at 3(He|}en {!ulbe vebblbe at forfiaae^ tWttmob bet, 
fomme^ efter 2(tteflantené egen SrKoerføB/ gtfnb 
faa at bet?tbne^ 2Ren ^an t>U iffe Ut faoe nogen 
Xnben ttl at antage fti faa fpnberiig jiau. Z^i, om 
mb bet^ ^an pttrer om et factum illicitum , fom 
;Smbet)«manben ^eroeb ffulbe tilfiaae, focl^olbt ]?g rtg» 
ttgt (bpitfet bQg ,t>el t!(e er faa ganjle afgjort), faa 
(unbe bog THufltn aibrig, til 6fabe for trebie SXanb, 
lomme tit at beDtfe bet, fom UbØebecen^ paa ^^ii 
2(0t)crrbtg^eb Sebtfet bog fhtlbe ^ot'ie, ubtcpKeltgen 2*7 ^ 

^aiU itttctut itu birDfb af ^m meeitf« Zi>9reitipht 
paa, at tn ^UHaiuft, paa ®cutib ofen f<mrt 
@ré(a^rttift ]fca 2CtUflantcii om at mangle fbiit^th cm 
^et^ bec i famme hU\) atlcfierctV anfaoe^^at txtte 
ubiti SemiMraft^ fan man (æfe f jur« Tfrftt) 9^o; 20 
€tbe io5«io8 Od 127« 134/ |t)bc fomflen Snf^crnp 
bigb^bcrne dom faaUbe^ biffafne^ at ^(tttflanterni 
Dhtedd !4nbe ffg^ attxBci in facto ilHciio. i^t^ab 
Sptfattrcttt anfører om bet UpafTenbc t^ åt^^åtttn 
ffufbe unbtrvtfe (^mbebdm(tnbe;i om "^an^ pligter/ 
famt om be øt)rtge formeentlige UcimHtgl^cbcrv foin 
fCuIbe.flpbf af ^t^ab jeg b^r lært/ fan, efter M ^er 
Sremfatte/ tffc bebot^e nogen ®iehbrbe(fi. 

^t« Øorfateeren mener ^ at M er urigtigt^ naar 
ieg @*i9#3obftr n«t)nt be 1 5— i— 7fore|(ret)neSormeK 
fom anoenbelige paaGnboer, ber tffe fan ffcit)e> S^an 
bemcerfer, ^t SoDffebet ftger: "bfn# fom et fan Iffft 
tHer ffrlw", WtiUt, efter J^né . Sy^ening / er M 

^ famme, fom om ber flob: perten fan (oefe eller Krtoe; 
oa boCber for, at TlttitUn i ffn b^te .Stræfning fun 
fan ant)enbe6 paa ben , ber er i bet ftbtiRat)nte ZtU 
f«lbe, bbortmob ^n fun ttlbeeU er ant>énbe(tg ^aa 

i ben, ber,^ fEjenbr b^n atbele^ tffe fan ^iht, bog fan 
ittfe 6frift, rKer ber omoenbe i»el fan fltm fft {Raon, 
men f1 forflaaer at (tefe 6frift« SRen bet er aaben« 
bart^ at Oenne S^rfatterenS S^rtoltning er albele^ 
i»UfaarItgi 2)< forffjeaige Sornter, Vrtiften fore|lrt» 
t>er^ at ben ^aasjelbtnbr fætter ftt igfegt eBer 83oi« 

92 ^u mmti nnUt, otbfttriSit^ceM af tø ^af ftutå frlo t% 
MbU S>annim«iib/ 09 at btlfe tTørVortt ttlfltbt vel 
fH^anUtn^tn , egJDocumnitet (|^cfi9eil'o|)f«fef, trt 
anoftmbi t Soi^Mhbttf« mib Irittanbm og^ f^lii af^M^ 
Q{§e af MII og r^mme Sétttigitfr^ fna ar bet tittflrf 
itti (an gaae an, mlb {^t« toif. Vlftfolrrt t^nn fra 
j^nanbeo/ faa at nodet beraf ff tirbe la|åa$té , naol 
beit ^aagfilbeiibe TURbe liftf^ ®fctfr, imii^arNIfS ifft 
fMble, og noget ahba;' nuar |^an be( ttontr ftrhirlll 
Staoii/ ttitn; efrtr Sbrfattiteirg ^PV^t^eU; otbvfri 
ifti tunbt loé r^ ebtTn ^borbbftimnrnrf it Vt berbdi 
Udlbenbaft^ at ®egl fOn tBemattt flal ctftbc t tléø 
berflfrifd ®Ub. ^tfab Tltmm MtisfUfafkt , %<tåH 
tun itb paa, atei^lM illcr eo«m«¥(«r6 tDibf«tUfft 
fan give ben €if(erl^<b, fom eUer« Unbi^feciftfiK ftal 
Bbe« Øaafnart bf n ^dagfUbrnbV (on^ ftMt fTt 9^aon^ 
6ortfarbir ^in førfli prm, anraa tig bl øt^rigt Ifbfti 
"^Vgenbc Sormrir^ Dmo^nbt b(tt)er fftiif føc^t {ftcm og 
bhfor. fom bet f^neg/ liOig« bf øorigi rf o?Mnbf(ft 
bctwfb fotfflrconr hobDenbtgi t;tt(b(rr2^(f<rfbi, 9oMr 
bfn 9aagiftbenbf t((e fair fftioe fjfr (Rat^m Z>«t rt 
tclubrn nift, at bm/ ler eirb tffe fan fRtt»e fft 9}aD»> 
pgfaat aUflfalb funJ^éelt'nfulbfonfmentotrfmtie t«fg 
Cfrtft; (tgefom onroeiibt'ben/ bet fawlErlDrfftfRaøir, 
ttfé ganffe og albeleiS fait mangfl ^Dtre at'inU Cfttft* 
9>aaiHm 9<>Tbtgb^b^ar -brt attfaa I ftg rtmetigfl:, al 
^fabe be i Ifrliften foreff tetene ^orttierg ^Røbvtinbtgbtb 
beioé« GnM anben !!l?aa(epøt t^be irbe til f^ mf# a29 

Stn BUtdarlfsl^eft eg Uitffir^eb/ ^t)orfer mdit og { 
frimmtbe toDi ffubtr, ot btt futt ec meb S^mf^n fil 
fefii, btr ii føcflaoer ot unbnffrioe ft 3la\>n, fctcbt tel 
Sormer foif ffrioeé« 2><t fan f nbiitt ' bemttrfrd / . at 
3Cftil(eii b09 ei (an f^r^a«« ganlh bo9fhit)eIi9t/ bd 
b<n faa og* maolte oi^øti ot Mrt anoenbelid^ tioat 
fefii< 9>oo9Jflbiiibt Møt lunte Ittft Slfrpt £tt n btt# 
fof mtaet YHiieligt^ ot HvtxtitniM iat nuwt btiit 
f^mti fati Ijorfe, fos oc ttlfjctibigi)»e btii Sorwobitiiig^ 
fom bcf n^otti/ ot betl/ bei ei formoocr ot unbetflctoe^^ 
Ibtilet tMe ^01^ fannet tefe Søc|iineittetg Snbbolb« 
99ii^ollHfifbet'5— 4— 18/ (om ^g 09 pao b?t onMlonbf 
lebe Øteb ^otib* titwt, men f^øttxi ffiin Sorf otter ei 
l^ot toget ^mif^n, {{gee og^ "om ^on itfe fbføe fon''; 
fiftefom og b40be ^^ietfin og SJegboeØ (ot^e ot>erfat 
5—1^7 ttbeii ^l^nfiw iU nogen Si^rjiiet medem .ot 
tannt Ittfe og offonne ffctoe (plaii^ illitteratui» 
liUerdfam imperitus). . 

fioifotteren befirtbe^ enbDtbece Q&, 157) min 
€tbe 28 Ottførte Cfflttntng# o^ (Sontrocteé/. ^vomb 
man et bbecte^ forpligter fft ®ob^, gplbigen funni 
fttbgooe^ of 9erfoner of begge Jtjanrber ere oDer b<re6 
18 TtoT/ om be enbog ere of bm fRMux, ot be inbu 
rette funne bro^ titSølgefor beie^f^orraue/^ forfoo* 
tnbt be nemftg fotgogttgen etter tøeb ttogtfombfb mootle 
gjore Stub poo be ueb QFimtroeten ftiftebe Sorptigtetfer^ 
^on tnbfober fig tet)rtgt olbelié tlle poo btn Ubt^ifling/ 
jeg beére pooforneeonte eteb fe(9y beell pberdgere i bf b«r paaUtåalueuiUitUtA^^fM 
^oomb ie9 b09 ^ptbir fi^c,,at.bmn^,tft ^dlért #|i^fM 
tnblpffiibf« ^an anfører befimo^^ at;,%^itiiisett iffr 
'l^ar aSrb^oIb i £Qr>rii^ 9ptl$--i^ta w)llHr t^aiiM 
be 6ontrac,ter^ bir fruSe^olbift afpv^,)^. c» wI^b^ 
blge, tffe blot jtiøb p^ é^Uao^ bef{ig^|)iiifiiti|g£faMr 
£ctf, Sorpltflter 09 ](tfbft^,>ib l^!M^9{at»iiibfe^fri>iiti 
fan« eidefaa (tbc$ kat ecttnim^n^MHHi^nø. S>cm 
^jemmcl i Siodcn« 9latuf# bt>^<fM« .^«t,«^t«il^S«i»& 
f aa roefonner« pari^^taaf^, 'j?,»W. pi^Stå 1*i «iW 
©tclbeti Øtfte« btrecte ^tOfn mbii^cti/ . tigof ,ftm rØlt^B 
lam er (Sjerb, 09 nac^c ^iitcc ic {fil^ri9> xfAb> -tf: ^N 
én bJricte forpligmfi llbffciibe of |» i9*#(fiit«^,7^.,gMii 
vit bcrfor ifle inbrømmé £icn« j^er^ .|lAR,|tt^^iit ittf 
SImg efter betroet 9n>detJ SQ^t^JrMa-^^ii,^^^^^ 
^erfop, ber ei^'éf fulb^^nbja, onbet.^^f* tU at 
fotbre Singe^ tt(6a9t bt^t6 t)fj9. ei9t||^ ,^^iStf SDUbf 
tageren« Scerg^; tit 6jrf!alnin§ i 9>end«f !(Hl<^ø|i tICl 
t)oete berettiget, berfORLSCinden er foTf^niinfn^^ éHf r f^ 
rtnget* 6fter benn? Sorfatteren^ Sar,e^ Ion aUfM 
ingen @rfiatntn9 ir«ttf« df SjtitePepigeiv ifu^tngfi 
éffer anbre tjenenbe ^ttlov^n, tn ifU ^i^f^i^m^yw, 
naar biffr foi^gti^fit etter af.® tiøbifl^iJ^lrf^^^ 
l^t>ab ber er bem gioet ijgji^nbern^, /I^Kf^. HU tmut 
be offfndige Sibftotb^ec é9e< Xnbire^, ,fom. ublaMe 
SBøger til ®tuberfnbf«; (^t^,.fi .enbnu b^ ^v^ooH 
bereé 25 %at9 ,ZiUt , lt<f^x^ |$rfi4tn!9ftr.)^tHØ biff«' 
forfommi be beni ublaante SBøger^Jpel PA^ f^^H^ii^ti at 9^1 

Mtå§i/^frié mftflt^^attnut, hit vitU fmptU faatt 
«if gef i U^lbM si^tbrtibe ^edtéber^ tunU, tnb S^io^lp 
*^f fti riatlgeegif, tibirlnsf« of 5— i— ij. SWin Ut 
€t tn ^niiiM^ioe^ Sitttning / at, forbi bentte £opiiif 
3(ttffel iHløfcm mpnbt^e $hfoner forpUgcc^c veb 
^1i|^t>#rv GidnfMcf^ fem be tnbdaac, tiaar benm Kfr 
€t iniø^ tøt> «R«r 2Sfbar^fb, derfor flot inden f^^åbaiix 
JSonV^adian U^pitgUnbit for ^^^ifotier^ brr et tn 
^bmi^tibtse; 3(d m^o (;eri)eb Ijm ^u Sorfatteref 
J^tnt^iifi ti( Mn ^oanbbog ot)«t bm banile og norftf 
Sot^fpnbigH^eb i|lf £eel -e. 43ø436f Det fan mbnu 
UmsuUir^t (^ittXrlifcl (cttdn bic alminbcltdr UbUpt 
'^aCDitrf mpnbfé H (ommen tU ffnSot^alber'V uben at 
i^mtaé.ti^iAm of bijfr ttbupfé fotKicOtgr fBetpV 
-ifcinger $rr f!«r t>»rr jfetb^nbt, ^g bet (IHert mjl. forbi 
tftogiDirVn ^tbi, l^ab b<t t)ar faare nat\\tU%t, at t)\nt 
ftitm^^^ anbtaiU Ubtrpf flulbe forfiooe^ meb^^^en* 
fpn til betf ®rabisf Wpfioi^be'b, in^otc éontrocf^ 
fftir Ødgetif 9}a(tir 9% ic^tn^^a^mt SBeilcmmerfcr^ 
Ittiibc be^ve^ t(f SoDgit^ercn der iffe i^a; t^ntt paa 
m nøtagtig SBeØemmilfr af bnt ptrfonirge Spgttg^cb 
ti( at ttnttaf^m, Uté enb pberlrgere ber^f, at^^tinm 
M^ neetner Simatber^ fom Ut, f^r^expad aRpnbiaffebfti' 
hiUih uagtet ^t, fyaah £loihbef iøttiiet ongaatr^^ (un 
- HmM, 99, efter Soffatxmné IKentng^ olbclr^ itfe CC 
\Vlbecfn, foiii i fdd ^infeenbe gføir tlbfldg« 9laar t^oc 
Sorfattrt mrner/ ot bet (ortmicr paa Set ub/ d^ob 
inten mon bimte «eb Gontr atten eOer inbirccU Ø)f(b# ba Øtcfttltattt bøs et htt famme, Sfefb ^ {m 
fi^lftrt itdefaft ftttibt toifoilmf^C^ fom om, matt vilbe 
iprgt^ <if M t>ai ligf^ibigi^ Mt» 9l4>9ftii ubUbøtHifm 
«f ft« løoftge Stet lOri tMb en lovørlbtd #aiiMittg l^vN 
tifføite en Xnben Gl^/ fibm bog Ølffi|H*tn 6lii>€e 
bfC frnnmc/ Stabe« ^øDttge fan f^an ifaoMC i l>fttitt 
i^nfeettbe, foin paa^i^qbH^aii betn«rter lOilgMcnbf 
len Setfid^eb tt( €{ufton , min imt fiiHta ft»bf - |^btc» 
Itgete ®t»<it f mit 4Btippff«ent s Si» r6;» Jo6» 113, 
fl»Utftp f^atiel fom U .øDiigt ^iit)itdnttt9ef > ^>er foren 
femme i ben Tinanblibs/ Mn>eb (fan diørSSnsaerfr 
mngn, ^ttfe ef< fømmet tmber j^oné Øetragtmng. 

6tbe 157*^158 fim (^n ^åt Sem«tfiiilnger- teb 
ben é>tbe 34 i min 3(f^anbfiR9 fremFalteiS)ttring^ at 
bft Ml ittt er faa ganlFe afgfort^ at ben -en Snfe tiN 
fømmenbe fDlpnbtg^^eb er arbetéf ttaf^sngtg' of^^eubfl 
yiber« !Dten^ ba fian ofbelef t!(^ tnblaber ftg 900 bf 
Otttnbe, (Kntebe fra ben inbbprbe^ Sorbinbclfe i£ooejt« 
Søtflrifter/ fom ieg l^ør ^»aaberaabt mig til Btptté før 
^tin SRentng; føa ^ar'feg Sntet f benne J^enfeenbe at 
føare ^« forfatteiren. Sorrefien maa jeg bem«rfi> 
01 jeg ingendmbe anfeer (fiin SBening for øt oerre faa 
fUr^ at ieg totnter paa, i @et og 7(ir at giøre ben 
gietéen^e mob ^^ab bn- ^Ibtil i 2(^eorte og ^ro^f ^ar 
»ciret antaget j men at ben bog^ meb 4>enfpn tit en« 
telte St^oetbe, i 6orrbeIeøf|eb bem, fom om^anMe^i 
1— as W« 8* air* Il confr. la fofttt 3—17 !»• ?♦ 933 \ 

z9-^»; i« faa ntfsM fof fil, aiirni tfft «t( fan 

®. >98« 159 finhttfiøtUtUun b<t iirtgtigir; tidttt 
ftg 1, c 6iN s8 »39 ^f^^ antajet^ aften I 5—1 '—4 
foreflret^ttc Stbirflselfc tU Svingl nrna Dem fQrtunbln 
nrtb eiriftfftiiA^ til b«rt)aag(t(trnitf. ^Dab {rg (^ae 
yaabfraatrrntfø; ot b«n> bir figcr pfg dit t^oerr tvnnønt 
tit tn Gontrtfctl' ttbf^tbflfe, ubtn at ]Ii»»n'e ben 9<^«é 
Kjilbtntyt; l^t>cf(ni fan feu 83ibncr tit f!n e^^ptianf 
Kt^ptHiUtttitftmM tilfaHtmetetobfitflrtft vtbeet, 
09 at ttni'wfom bc(l9<be4 fer at f^avk tittvungin jpfg 
^ønnttretm; ^9t fctlM ijranb itt; fåa fnart/ fom 
niuiigr; ' 'dC "bi^tgnc bmne fBifh^tbntng/ inbt^Mbio 
ffttrj^orfottkriné! jDmiømmi^ tngnf Qtuiibfetmm 
^aa^nb/ 9«ittfil jeg fomfltn no( biler web aflf anbri 
Sotlfpnbfge tflbtti bHn Sotfattir« é^an mener, at bet 
ir fulbtøi^nient tibfnof fer ben^ fom fTgir fig at tatt 
tt>ungen» tt føre ffne Sibner eOfer ttfloegge fin ^eb^ 
iiaar ^n ffgtfg for 2)octtnientfC, ag at bet tffe fan 
tiebfomme benne/ at førge fo« ben ^Igtebe« Sar^ 
famt al beltneof tin ttHglafie Grffoering 9m fan 
erfare, åt ttbfteberen t fTn 2ib t)rl gtøre SnbfTgtlfe, og 
ir~ berbebnoffom forantebtget iti at pfttre f!g e(t>ifet, 
ifalb bette^ eOee« ftaan i (^anø SRagt* &og tUflaaet 
l^an, at bet tuiberttben fair vom forf^gfigfi for ttb^e« 
beten / (trnp at begpnbe 6ag, f^S« naar ben oeb 

*) @ee min 9/ianbbog i 95* ©♦W79» .. 2>o'camftttft y^tektmi %npii»(^\riV ^^ megft 
fjer II (die) SoffalMM^^ ^Un, (om ^or ajltafr^ 

tt ti 9rap Htt>f. fftu^ iftn SoifaMfttn iir bt t not 
«t iiøsn fvemføfel i SMtfii, fo« M 4n (tfifint trcbtt 
SBZftii^ Iffom tan niifrcf Uttttttrtttet. JDeclpin bctti 

»inå t ttogft 3å(forHi« ftittbe D^rt ^nf^fiiMft *)* 
iomltim (^ftr vtfop jf« antogttr 1^oab.at||ii^S^«;fil#«^ 

fttbøi itbeo. 3tt9ttai^f «f 5-*i-^4., ^fipvtotiuiit.t 
IBiMr^igUuttd/ liaac Hn t ftti 3;ib (o« (^lAfK/i^qieft <U 
tobAMMictn, l>eb fl» f oi;flrtfC i 5^^7-4^ J^fc.mgct 
^fpn Hi^ at Ilt i b< J[ft» 3tlf«Jbt t)tl^|^^;ifmiM 
iiét for bf II Svungne r at ffii bftu 9mi«^ ,^ t^rfmr 

•r^. ..... • 

' *) JCoenbe npere Sorfafjere l^ate giocf et tharfefcVit 
ejtempel paa en UbDi^eli^e af ©tæDmngd jobben« 
. ; biø^eb Jot Sttfajf^e, f)»ort famme ^Ibtit tt Me»eii 
anfejet eoerjUbtd t fbet be batx nlf«nt^r et be« i 
5--*— 70, 9I».fi* 7« ,om^anble>f, «eiMtimatip3 
^ »eb Sindl^i^iittid <{ r<;tr |inbe @teb uben @t(ct>nioø 
ttf ben ^ele ©rorgt. Ataøtet biffe J^oofonbige øaaé 
': en fiob (Deel Mtte i^eifeø ©rahlFnfnøtif boer ?o»eif, 
tnb ben o»ei(ber»r^e Sorfatter^ faa {Mr jet bot I 
mui J^iianbbQftiH^'ben b<|n^e øg |iori?e SetfQiN 
.bi^beb a ©. ©♦ 2å2«a85 tifftrqffferiøe« øobtgjott, 
(^t bttfé ^tning ^^ ngefaa uhjemlet i (openi 
9lanb/ fom t benø Sogffab. {)ev ffnber manet 
paafalbeitbe éjrirmpet paa en ga^e mobfat 3)bec« 
(tflbeb^ l^ac tn^Mit^am bfii Øigitnliistt^^ at ^ttif Sttbfb 
flflfe^ ttbett ftigt IB«t)ite; Ian (omme i {Bctraøtntng^ 
naar ben paa ten (ot»bf ^e mft SRdAb« frt mfåeltc^« 9lf^ 
9a( bén ^^dbt bmtiéi fdrbiUa SStHntns / faa cv 3^nttt 
naturKigm / mb al $aii bør gjierff X(e^ ^^b btr fan 
iibrage tiVéaåtti4:Dpip^nit(9, ymhkM fnbnu Cf^n 
of^beti omhffifbf fB»9ti>ni9c1)' m tH^ os ffttfebtn 
9idtébr tflaAb CU at tiiobt«t)tfe ^^nbfTattfm^ ^o «? 
altfaa )Hr SEofe om itogcn ttttofttttrig^^otj^igtclff fil at 
førae for fhi fJ^ob^or tø !Eatt> ^ ttl^ii tati our bf Bftteis 
9<fr^t/ etfbgiofiiiii maa antaget at ^aoi* fotbimbft 
ineb I^Hti tB'f jttn^igf rfe, for at bnt^ft $ulU miabcufttø 
lit ^frrmérfe for Ooig 09 SroløOfeb* 9llra€ bm 
Zbunsiki fRf btløoir I^Kii SSegtmfftgttfe, mm tf iPOttft 
tK 0^ btt>t»Hø9M bm bom tiffolebtMBotb^/ f^a if 
bft gatillf mtn SRmfng^ at (|ati^ mtb <t»mf9ii ttt 
2)o(ttmfat(tø Srl^oeroir, (an btf / til l^oii af tfntu 
føgiø f f tf r (Sif {^øbrf t><t» ^ S^ørtgt fctr man faat)f( af 
$^ab Sørf* IM^ anføfirv fom af i8f;» 159*159^ at ^an 
er af min SSmind mfb ^^mfpn tf I bm ^tbgang, jeg 
iidttgger bm 9>aagif Ibf nbf tit , { aSangil af Set>tiø« 
li^bebff angaatnbf, ^morlebtø M øeb Sontractméf 
ttbitfbflfe er tifgaaet^ dt øfgjøte Qagen me b fio Seb« 
SItfh ffg øilbe attfce bmneSKettiiig foren groø og farø s 
lig SUbfarclF^/ berfom ben (Iufbe affonbrtø fra b^ab* 
jeg ^åt antaget om bm ^remgangømaab> fra ben 
2øungnef Øibe^r |ooraf (fihi 3i;bgaiig flat i»etrf be# 
tinget« '^ min 6iN 54 pttriDi ^eftrng/ aC^SJm, b«r oc^ m 
fahtiiø$ Zrané^oiC l^ar afl^a nttf tit S^tbirittg , i 
Zilfalb« af 2>fbttocd'&t)ei»ntNef(id&<i> fttit ftal fvan 
Mitmeum, ^DorTor øaa ^oi f«(9t f ^cbrtiidm ^ t§ 
•i (il bftiiit« N^ 9iløiv t>iiti &ib9i. H^bt i€§ 
mmltd croic a% otfre i S^crib* ttieb' Ttagerfot^ene^ 3<f 
ftrefiilte lald umHi,'åt Sfbmtcit, ^er/ffié&bt føtjf, 
ffcctot X)ebiterd UMbét^ft{$6«b .ttfi) mob ^<ini før# 
«ii9af(ct eøBtott^^ ^ (Srccttttoii ll^et unhft <n @fifi 
tfbf^anbltng 'n héaUft^' $åt fodre tH ®|éiti«n "t"), n 
at aiifff fam n)eiiltffl'2>tbtti)fr> 09 |Itg Ztatiépore I 
{{( Sorffti Inbi^afber åt 93«nøf(Otan/ gttxt unbn b<ti 
eetingflff^ at eclttifor farfl ffal fegi Pn Bétaflng 
i tt^atit^ fovtiib J^fi .|Mi:fpti(tde9 fan ,|aibe fy ttf 
Sfbfti^r« 3mibU(lib t)9t en «C>øtefitm«boni af if}# 
9iai>br* J8ai '^^X.btr ftabfarHer en Sdnbø &t>met«. 
ifamt^^øf. e^.@tapUiH ^om affl6be3tt»ii82o***)^ 
antogit,.at 2(aa(tIo,itfnf ilfe i b(ttea:iCf^be utt annns 
M^f, ød ieg dtoee'ftjmie efeetr far eti foaban 2riii(ø« 
rbet« 3<9 ntftnbet^ og, at bet i øg (4b iCeé er iib$t. •) at jeg tngenrun&e b^r antå^tt, ar ben jFabc^føfe 
..Kranfport formben fntibc gj^rif gjeCbenb« mob 
ffeb^nten* fan^ecfi af itol: iur^ 3(c£t», 14 »tnfc 
@i|^ 161. ' . I . , . . **) 3«^ SEib'^lF. 4 0. a §.^ @. 254- 

*♦'*) ©amrøe @teb 4 95^ i J&./ ©♦ 49•5^ Æranøpo« bog, ilte i . ( t n g « r m: n it 9>«ti9fifftn >^ 
09 btt fiin.tc t et fo^cbfUé Silfafbey fa% 
ffter Sor^aiiMitiigfKid ^vflftt^ ttfl {ak antage« at Wen^ 
%et, ^tfir tiflirmefl'iE^ac t)(»m |oi;u^r at fatniiie ^ao^" 
/tttNfte fom eti S^trbdtid pa* Sibeiiteti; ØmiMeKfib 
t>Hbe f^iln gptfofitei^ '*5Ren J^ei' i<t|i^ m«n ilf i t>im 
•enia** ^QSf é*^t^ »o»^ «wie l^itgffA Wrfom ^jiH^itte 
^øbr lagt .€^ paa b<n ^ti^ti, ^9n ^mt i ^tiSt 
2>ammf* > ^r\f^,^n t ^onft KrgomitHiMoti ()iar nøgti 
S9«cb, 6ar $(tn bog taget af Sanbi^'iDteeffaint^^øf« og 
^tab^cettftiø Dolni> l^g ^rgpmti^oliMieii^^ar t>tft ttfi 
Vuiibet oeb t^^on« 1{t:em|}{aitig« ^v^tgt maa ]«8 
feero(«ife, ^ bet, f!H»tibt afgjott ixib 'J^jefleretg Dom/ 
at Xogermbøgelfen <i ifteb 9tptu Ian fremraettc« moD- 
'tén;^!^ ISatøf ete flabe6iø#SraitifH»rt; f^gee Qu 
finten til ^itmUtn Sojbfltig illeb fteti« folbeSeløb, 
iiajtet ben ee t)am folgt for ^» f tngete ; bog enbnu 
fntiVe Mre ,@perg4niaal, am ifl« ^eb^tttm^ tiaat 
Jan tottbe.oplpff, for ^tfab Æjam ^an j>at>^be'folgt 
@Klbé&ret)et^ (nnbe, af en anben "Ørutib, Dønte Stu 
tagdfe tmob at betale benne Cuid tne^ Slinter og bt 
paa gorbrtngend forføgte ^itbbtioelfe ^b« bctr egentlige 
2>ebitor ant)enb|e SSefoffningee« ' . 

Stgefom bet er olfl, at ^an htgenlutibe dltib Dilbt 
if«re ffabeéUé t>rb at,faae ben ©imi, ® jclbébceoet 
lybcr pai^ betart' af (Sfbrnten.ttbf II tiOtge at faaé.brmeb 
€ageR« Sotfi»{gtiing m^ ^ooebbebilor foribunbne jDnu^ 
Sur. Sribdfrif t, 8 m^* z^. £l . »38 

»ffr< mtrectib éfabtøM^b« faafrimt ^ap ftC ^it« 
fHibt fima MMU iDirfom iEronlpoctttt o(tfa^ itit 
itMrptftUg ttl|tft«r &99oniuitt« ffaj^t^tø^ SBccOp 
Ung af b^n tratitf OYtftebt Søcbcti^g, mt» 
tiol e(ab<«Uf^oifeiire mi 4S^eiiC9tt, tU JSroQ^ppctni, 
fytifg (ftitt gotbrioø fi^ of ixfjjrc Mf^Ut«, ^ Saofremt 
Sraii^porleti .ttbtryfftitd nmntr ben itn^m €$iti»^ 
(»etfot Soebcmtc^ <c folgtfy^ne« ^ne epboj^ ((of ftgtø 
ot dobtétørt, Qt bil tf b(i|n^ bcr fal to^ef i jBcCrafit« 
»iiia t>ib ef<(biMf fdolbiffctt« ^t)ab, bin Af ^r«. So«« 
{attmii |>aab(taabu mutig^eb QitAaoijr, a|<6eé|u>na« 
ritt« of fine ^^nge f unbi ((K)I mtre mb ftni,pU Øtcrn 
tf,f, b^t« fidtt ri (avbf øtiocnbt btm i^M Socbitngfn^ 
Xiøb, faa (an benSRuHg^iib »•( ligefaa libet (er, 
fom i faa mangt dtibrt SUfcrtbf ^/ (»or btr fia( gtotg 
Sr^atntng for migltg SBi talhig^ tomtne t Berragtning^ 
SorfadDibe b^n brreeu btt Zilførlbt , at Seéftoiiaritt« 
igittt for til btttrt Cittm \^ai^t folgt 9)tlb«brciitt til 
Irtbtt 9tanb, ba (or (an nrppt rgtnUi^ ubtri^tt btt^ 
(an (ar toe'ntt fTg« SRtn 6eéftonarittg fan not et 
tgentltg figeg at f^^u ttbt CStabt t>eb ben SrongporO 
(an(ar er(t)erott^ forbi f^an ri be(o{ber btn Sorbet!^ 
(an Deb et fenert 6a(g vUbti (^bt gjort ftg* Zit 
Glutiiing mci^ {tg btmoertt/ at (t>ab man enb antager ! 
meb ^enfpn til ben Srftatntng^ btr ttif omnier Un, 
ber (ar en flabedlog Sran^port, faa fan btttt bog ti 
faat Snb^ybelft p^a ben Sp{aa(e|lot, (øoreftir bens^ r| 1935 

btr, teb itt ftni{)c( Sran8)>ore, ^at ttffcr^dtiblet (fg «t 
®jelbMret)/^dn IcceDe Sriiatttihg/ naar ^otbtmgi]« 
I f i f <^n ftttte« iAimiiem føm ctdttg. 9itb MU fibfle 
^ éragé /l:ifdti9|)otrer ot)erbrageé et ®iefb«6r«t) tit fW 
' én faAN ttbtn'Seet af bett 6iim^ btt tpUt jfåa, o% 
' ]béV bhbf érotrine Ww Jøfft tttlUSit^'^é« øWfejjgenbe 
' for '@«tamti;' mm bl^ganØ flribtnbi imcb (ligt 
' £)blt9atidtiétib6S tflc^vix eg ^nffirt; øiti Øftr^ffrø^ 
i W^i %i^fltiiMniini Stt^iiB^^b frtrlsaatf/nbhi 'ot (ttttfie 
I åf^tH%Ulim^i;^ilébt Uhik Uix ttianiif$n Øørre 
'; éahii^' 9t)or))åa ®ft(b9brft>er(øb» Gff iøtrctgt |nom ' 
' 2f r f I ti f io c 91 n « t) f b i/ti f f Wb t A ^ J b étef 3t »^ 
ben b e rf é^^ i^e »ftib/ lÉSh* 493 •494» 

■ '. *'". 
;'■* ■■-< i -, .: '■' 


1' - t 


•■'■ 


•■*.:>• r- 


,''''.' ":.. 


',' * -' -^ ' »♦' 


T;/ \; :;'v 
^« . V 1 , - i 


Mi*' . 


■ •■"■'■{•; *' 


' i;.^ 'l:,. ■' 
' '.■'■' :'' 


^ ', 


- -i^^ - -/: .: ^ 


. # -w ,N » 


• 


j> y .. 


J ". •■■ ; ■ 


'. ;*-• u. •. 1 ; 


./'; ^ . f r 


::■ 


«» ? i. 


. ; ►.■ •■ 


.: /.'. ,i ■'. _ ^f. 


J* :' ' rr^..-' 


" 


*. .. 
' » > ' i ' 


1' » 


'"* 


'."''■. ; 


'' ?1 1. .»'i 
, *L ,■ 


,-■ » i ,..) 
1 ■ 


- 'f -'• . fcAAUf tnbi Stittbidaotbem . 2)et éUbi floit^t t>«re 
imob SotorbntttdetiS (^(cuiibfoetntgcr, om Xtettbeii for 
tn tUbitemetibf Sier ^itlbe 6(it>i uafløfdtgi meti at 
tilflyet iKfoumifnbc Siet tiC cvtg Srb fialbe bftie 6f rt t« 
ffget tt(/ naat ^an fanbt foi; gobe, at troebf tnb i (tiit 
Ztcnbiraccorb, ubin bog bertjt oit t)(cce pftdtig^ er eit 
tllid^cbj fom man ifff tan focmobe, naac Set>eti^ 
ttbtryf ti bntiC lftat>e gttxt TCnUbning* Z)it ttiMpfcr 
Ilt Ol binni ttCigb^b Dttbe t)oen af <ti golnfle otibftt 
9la(ttr/ cnb btti^ btt/ efter ^^Qtagrapbtn^ BeØemiiif Iftr^ 
fittber 6tib «ieb ^m^n paa tfltemmenbt 3«^ere; 
t^f bet (loaer afeib i Stecneé fD^aftt, t)eb tipt S«f}ebret>^ 
atforplfgteSttfferett tUat gaae inb t Zienbeaccetbeti ; 
^t)pttmob 2øt>9it)ereti/ of jDml^ne for at faat ØtaturaU 
ttettbet af|(affebe>' ttfe ^ac vfSee ttljtebe 3orbbroeteii 
«t ttbelttfti^ Sælteren f^nfta, Zt J^ebgaarbMereti t 
bit Uenbettge ffttlbi b(foe ub at ft>arrti( Stenbeti tfeec 
Vccerb af 3orbee, fom et (^n^éce Inerte ttt famme, øg 
bertmob (b9 btfff oppeboece 9latttraitietibe> «ilbe dayfit 
foranbre Staturen af tti Ztenbe, fom et jas reale, og 
libe tit maii9fo(bige jlabeftge Sort^irringer* .4 . , .n 

€$• is^ Wt Cinie ttbgaact bet pcb in b b o t't c « 
-* 15^ Sinie i5f f«cb((e< Ker«: a(bele< : 
— »39 ,— 6/.f«A neben Seiftaaclfec I««: gel If lut« 
ninget » 
^ "' I .^ w I 1 I 

^r I 
f