Skip to main content

Full text of "Keleti szemle; közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből .."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the pást, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 

We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ ^4 


ZZ:í I. 33 
^.^ ' . 

_J KELETI SZEMLE. 

KÖZLEMÉNYEK AZ ÜBAL-ALTAn NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. 

A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL 

A NEMZETKÖZI KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR 
BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTESÍTŐJE. EEVUE ORIENTALE 

POÜR LES ÉTUDES OÜEALO-ALTAÍQÜES. 

8ÜBVENTI0NNÉE PAR L'ACADÉMIE HONGROISB DES SCIENCES. 

* 
JOURNAL DU COMITÉ HONGROIS DE L'ASSOGIATION INTER- 
NATIONALE POUR L'EXPLORATION DE L'ASIE CENTRALE ET 
DE L'EXTRÉMEORIENT. SZEREESZTIK 
Rédigée par 

D£ KUNOS löNÁCZ * DE MUNKÁCSI BERNÁT. TOME V. KÖTET. BUDAPEST. 
1904. ^^ ^ A33 frankun-tArsulat nyomdája. TARTALOM. — SOMMAIRE. Lap 
Balhassamoolu: Dialecte turo d*Erzeruni -,. ^ ^ .^ ^. „„ _ — 126 
Dánon, Ábrahám : Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol (11.) 111 
fiABTMANN, Martin: Ein türkischer Text aus Kasgar (I — III.) 21, 161, 330 
HoüTSMA, M. Th.: La dynastie des Benu Mengucek _ -« „^ _ 277 
Jaoob, G.: Traditionen úber Bekri Mustafa Aga _ _ ^ _ ..- ,^271 
KUNOS Ignáoz: A dunai tatárok nyelvéről (Über die Sprache der 

Donantataren) _________ ^- ___ 297 

KuuN Géza dr. gróf: Gardezi a törökökről. Tartalommutató (Gardezí 

úber die Türkén. Saohregister) __________ 130 

Munkácsi, Bemhard : Altere Berichte über das Heidenthum der Wogu- 

len und Ostjaken (IV— V.) __„„______ 56, 204 

Alanische Sprachdenkmaler ím ungarischen Wortechatze -. 304 

Patkanow, S.: Geographie und Statistik der Tungusenstámme Sibi- 

riens (III— IV.) _ .^. __________ 36, 185 

Pböhls Vilmos: Baskír nyelvtanulmányok (11.). Szójegyzék (Baschki- 

rische Sprachstndien. II. Glossar) _ — _____— 228 
éiŐMANov, Iván: L'étymologie du nom tBulgare» (IV.)-~- _ _ _ 88 
Thűby József: Az cAbuáka Lugati» ozimű csagataj szótár (Das caga- 

taische Wörterbuch «Abuéka Lugati») _______ 1 Irodalom. — Uttératare. 

Munkácsi, Bemhard : H. 8. KaTaHOBi: OnMTb H8CJc]&,^0BaHÍH ypflHzaitcKaro 

jiBURa _______________! 52 

Dr. Fritz Hőmmel: Grundriss der Geographie und Geschiohte 

des altén Orients ____________ 343 

BuBiNTi, Moses: Joseph Balassa: Ungarische Lautlehre I. Ungarische 

Phonetik_ ______ ... __„..____ 282 Keleti iskolattgry. — Reviie des écoles orientales. 

A bejrúti keleti tanfolyam (Die orientalische Fakultát in Beirut) _ 351 IV TARTALOM. SOMMAIRB. Kisebb közlések. — Mélangres. 

Lap 
KuüN Géza dr. gróf: A «Körtikin» toghuzghuz személynév (Der Name 

«Körtikini bei den Toghuzghuz en) -_-_ — _ — -».„„— 287 
Marmobstbin, Arthur: Az ékiratok tEumanit népéről (Yom Volke 

tEumani» der Keilinschriften) _,-_.____,-_._. ^ 288^ 
Munkácsi, Bemhard : Anmerkung zu der Etymologie des ungar. Wor- 

tes kígyó tSchlanget .-~ ^ ..^ .~. ,_. ~~ — — ~- ~. — 159^ 

t Iwan Nikolajewitsch Smirnov (1856—1904.) „. _ _ _ 290 

Ober die turalten armenischen Lehnwörter» im Türkischen .- 352 

Ungar. telier- tdrehen, winden» „« _ _ -^ _ _ .-. „.. 357 

Ungar. zzapxn, iGetreidemasst „. ..„ ._ .„ ^^ ^- — . ^ ~~ 358^ 

Paasonen, Heinrioh: Ungar. kígyó «SchIange» „. _ _ _ ^, .^ ibS- Társulati ttgryek. — Aífaires de PAssoclation. 

I. A Nemzetközi Közép- és Kelet ázsiai Társaság alapszabályai ^ 359 
II. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Orosz Bizottságá- 
nak alt^szabályai ^^^^^,^-„^^^^^ 360 
TIT- Ministeri leirat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 

Magyar Bizottságának szervezése tárgyában _„.___ 36^ 
IV. Emlékirat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 

Bizottságának szervezése tárgyában ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 362 
V. A közoktatásügyi minister úr válasza az előbbi emlékiratra 36& 
YI. Második emlékirat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 

Magyar Bizottságának szervezése tárgyában _.-«„.__ 36& 
Vn. A közoktatásügyi minister úr válasza a második emlékiratra 372 
YIU. Jegyzőkönyv a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyar Bizottságának 1904. október 6-ikán tartott alakuló üléséről 373 
IX. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizott- 
ságának Szabályzatát megerősítő ministeri leirat _ _ ,^ ^ 376 
X. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizott- 
ságának szabályzata és tagjegyzéke _ .^ _„.,__ _ 376 
XI. Statuts du Comité Hongrois de l'Association Internationale pour 
TExploration historique, archéologique, linguistique et ethno- 
graphique de l'Asie Gentrale et de TExtréme-Orient. Membres 
du Comité Hongrois de UAssociation ^ _. _ „^ _ _ _ 378 AZ .ABUSKA LÚGATI» CZÍMŰ ŐAGATAJ SZÓTÁR. 

— Irta: Thúry Józs. f. — 

I. 

Az eddig ismeretes legrégibb keletű cagataj-török szótár — 
mint tudjuk — az Abitska czímű szógyűjtemény, melyet először 
Yámbéry Ármin és Budenz József adott ki 1862-ben Pesten, má- 
sodszor pedig Véliaminofif-Zernof 1869-ben Szent- Pétervárott (Dic- 
tionnaire djagatai-turc czimen).*) Ez a szótár ugyanis — a mint a 
bécsi cs. és kir. udvari könyvtár kézirati példányából (N. F. 26. szám) 
világosan kitűnik — az 1Ő5^, évből való ; mert a végén ezt olvas- 
suk: «A szótár bevégeztetett a 959. év Safar havának 3án» (= 
1552. év eleje). Ekkori keltét igazolja két másik kézirati példánya 
is, ú. m. a leydeni akadémia könyvtárában levő egyik példány 
(csak hat lapból álló töredék), mely a 960. = lőő3. évből vaJó;**) 
s a Véliaminof-Zemof kiadásának alapjául szolgált szent-pétervári 
kézirat, melynek végén a másoló megjegyzéséből kitűnik, hogy a 
szótár 1560. előtt Íratott. 

Pavet de Courteille, éagataj-török szótára (Dictionnaire turk- 
oriental, Paris 1870) előszavában ismertetvén ezt az Abuékát, 
utána a IK — X. lapokon említ egy másik Abuska czímű szótárt is. 
«I1 exíste a Constantinople une autre rédaction de VAbouchka qui 
paraít n'étre qú'un abrégé de la premiere, autant que j'en puis *) A közép-ázsiai török nyelvnek összes szótárait, még pedig úgy 
a keleti (osman-török és persa) szerzőktől valókat, mint az ezek alapján 
európai tudósoktól írott cag. szótárakat tüzetesen ismertettem •A Behdset- 
ül-Lngat czímű csagatáj szótár* munkában (Értekezések a nyelv- és szép- 
tudományok köréből XVni. köt. 4. szám, Budapest 1903j. 

**) Dozy: Catalogus codicum orientalium bibi. acad. Lugduno- 
Batavi®, 1851. I. 100. 

KeleH Szemle, V. 1 2 THÚRY JÓZSEF. 

juger par un spécimen que m'a envoyé mon savant maitre et ami 
Chinaci-efendi». Ezután közöl ebből a másik Abuskából két rövid 
mutatványt, t. i. az előszavának hat sorát és bárom cag. szónak 

(iűüi^f — jiof — v:yf) értelmezését; majd így folytatja: « Cetté 
courte citation souffit pour fairé voir que la rédaction du second 
Abouchka est plus abrégée que l'autre et qu'au besoin on y trouve 
des mots qui ne sönt pas dans le premier, comme par exemple 

Ebből a Pavet közölte mutatványból határozottan meg tu- 
dom állapítani, hogy ö annak a éagataj szótárnak néhány levelét 
kapta Sinasi Efenditöl, a mely szótárnak egyetlen kézirati példánya 
az én birtokomban van és Abuska Lugati czímet visel. A Pavet 
közölte előszótöredék és az említett három cag. szó értelmezése 
ugyanis szórói-szóra tökéletesen egyezik az én példányomnak meg- 
felelő helyeivel. 

Ezt az Abuska Lugati szótárt Konstantinápolyban szereztem 
más török kéziratokkal együtt, melyek között legértékesebbek : az 
i4im«Aának egy töredéke, a Beh^et-ül-Lugat és Pánsad u heit czímű 
cagataj-persa szótárak s Ahmedinek IskendernáméJB, 1390-ből.*) 
De, fájdalom, ez a birtokomban levő egyetlen példány nemcsak 
nem teljes, hanem annyira hiányos, hogy — úgy látszik — az 
egész munkának körülbelül csak harmadrésze van meg. Azonban 
e hiányossága mellett is, a megmaradt részében igen sok olyan 
szót tartalmaz, melyek nemcsak az ismeretes Abuskában hiányoz- 
nak, hanem a többi cag. szótárakban sem találhatók meg, még a 
Behget-ül-Lugatban sem. Az Abuska Lugatinak ez a becses tulaj- 
donsága — úgy hiszem — elegendő ok arra, hogy tüzetesen meg- 
ismertessem a török nyelvtudomány barátaival és művelőivel, 
annyival inkább is, mert más, teljesebb példányairól, vagy csak 
példányáról is mindez ideig nincs tudomásunk.*"*') Tehát kétszere- *) A Beh^et-ül-Lugatot ós az Iskendemamet már ismertettom rész- 
letesen két, akadémiai értekezésemben: Értekezések a nyelv- és széptud. 
köréből XVm. 4. és 7. szám, Budapest 1903. 

**) Van ugyan a leydéni akadémia könyvtárában egy Küdb-i-Lugat- 
i-Ahuéka czimú kézirat (quart alakban 47 lap), mely 983 Zilkade havá- 
ban, azaz 1576 elején íratott, de ez egészen más, mint az én AbuSka AZ mabuska luoati» czímű őaoataj szótár. 3 

•een meg kell becsülnünk azt az eléggé jelentékeny nyelvanyagot, 
.^ mely csak benne maradt fenn a számunkra s a melynek közzé- 
iételével új adalékokat szolgáltathatunk a régi középázsiai török 
nyelv ismeretéhez. 

Egészen természetes dolognak tarthatjuk, hogy Pavet de 
<Jourteille a kezébe került egy-két levélnyi töredék alapján nem 
tudott helyes Ítéletet mondani erről az AbuSka Lugatiról, hanem 
^z ismeretes Abuska kivonatának tartotta. Nekem azonban mó- 
domban áll bebizonyítani, hogy az Abuska Lugati czimü szótár 
nem az Abuékának kivonata, vagy más szerkezetű kiadása, hanem 
teljesen eredeti, más szerzőtől önállóan írott s egészen külön munka. 
Sőt némely jellemző sajátságai alapján azt is kimondhatjuk róla, 
hogy minden valószínűség szerint valamivel régebbi keletű, mint az 
Abuska. — Végül azt sem lehet elhallgatnunk, hogy az Abuska 
czim és név tulajdonképpen csak ezt illeti meg jogosan; mert 
amazt valamennyi kézirati példánya másképpen^ t. i. «cagataj 
8zótár)»-nak, vagy «Nevái 8zótárá»-nak nevezi. így a bécsi példány 
2. levelén ez a czím olvasható : Kitöb-td-lugat fi lisan-i-cagataj ; a 
szent-pétervári példányban : El-lugat-el-NevüiJe ve eUxstiéhadát 
d'Sagataije ; a leydeni akadémia egyik példányában: Lugat-i- 
Mevlana-Nevái ; a másikban pedig : Lugat-i-Mir Ali Sir Nevái ;*) 
végre az én birtokomban levő példánya egyszerűen Lugat-i-éagataj 
-czimet visel. 

n. 

Az Abuska Lugati egy, prózában írott rövid előszóval kezdö- 
•dik, melyben a szerző azt magyarázza meg, hogy a cagataj nyelv 
orthographiája miben különbözik az osmanliétól. Azt mondja 
ugyanis, hogy a éag. szókban minden meftüh után f elift minden 
mazmüm után • vav és minden meksür után ^^ je betűt szoktak 
írni ; de ezeket a betűket csak igen ritkán ejtik ki (vagyis itt nem 
az a rendeltetésük, a mi az arab és persa nyelvekben, t. i. a hosszú 
4H)calÍHok jelölése), hanem legtöbbször csak azt mutatják, hogy az Lngatim. T. i. nem egyéb, mint az Ahrdka kivonata, a mennyiben csupán 
a szókmcBet tartalmazza, mig a Nevli munkáiból való példák el vannak 
J^agyva. L. Dozy id. m. I. 106. 

*) Dozy id. m. I. 104. és 106. 1. 

l*^ 4 THÚRY JÓZSEF. 

előttük álló consonans után miféle, vagy milyen természetű voca- 
list kell hangoztatni. Ennélfogva ő is ebben a munkájában — me- 
lyet risale-uBk nevez — igy, az eredeti orthographia szerint írja a 
cag. szókat. 

Az Al)uska Lugati berendezése éppen olyan, mint az Abuskáé. 
A őag. szókat) nem csupán töalakjukban (illetőleg nemcsak nomi- 
nativus, vagy infínitivúsban) hozza fel, hanem ragos alakjaikban 
is^ a mint az írók szövegeiben előfordulnak. Továbbá minden 
kezdő betű körén belül külön-külön sorolja fel a meftühe, meksüre- 
és mazmüme csoportokat, éppen úgy, mint az Abuskában látjuk. 
A cag. szók túlnyomó részénél egy-egy, vagy több példát hoz fel a 
régi közép-ázsiai írók, névszerint Nevdi, Latfi, Mir Hajder és 
Obejd Khán munkáiból ; sokszor azonban nem nevezi meg az írót 
és az idézett munkáját, hanem egyszerűen csak bejt, vagy rübdi 
czímen idézi a példát. NevdiuEik csak a következő kilencz művét 
idézi: Seba-i-sejjare, Ferhad u ASirin, Iskendername (azaz: Sedd-i- 
Iskenderi), Lejla u Me^aün^ Hajret-ül-ebrdr, Nazm-ül'Sevdhir, 
Vakfndme, Divánok és Me^dlis-ün-nefáis^) Mir Hajdernék!^) Moh- 
zen czímű munkáját használta fel ; míg a LutfitóV) vett példákat : ^) Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy Latifi tudósítása szerint- 
(Tezkeret-es-éuara) Nevai munkáit Bodri hozta legelőször Kis-Ázsiába, 
illetőleg az osman-tör. birodalomba, a ki II. Bajezid uralkodása alatt 
(1481 — 1512) költözött be Közép-Ázsiából s a kit maga Nevai is fölemlít 
a közép-ázsiai költök között az 1490 — 91-ben írott Mejölisünnefávi czímd 
munkájában. Bodri 941 = 1534-ben halt meg. — Az Abuska szerzője több 
író munkáját dolgozta fel; mert ezen a négyen kívül még a következők- 
től hoz fel példákat: Babér (megh, 1530 végén), Szultán Husejn (Khora- 
szán fejedelme a Timuridák családjából, élt 1439 — 1505/6 között), Iskender 
Mirza (Timur unokája, megh. 827 = 1423 4; idézi a 39. 1.), Noimi (idézi 
171. 1.) és Kuibi (idézi 552. 1.). 

*) Mir Hojder Me^züb Neváinak kortársa volt s szintén Herátbau 
lakott. Ma^zen czímű verses müvéből egy részt kiadott Pavet de Ck>ur- 
teille (Mirádjnameh, Paris 1882). L. bővebben róla ugyanott a XXVI — 
XXX. lapokon. 

') Lutfi szintén élt még Nevai korában. Meghalt 1490 előtt. A Beh- 
^et-ül-Lugat szerzője így itél róla: iMir Ali Siren kívül senki sem írt 
szebb költeményeket török nyelven Lutfináh ; más helyen pedig: tMir 
Ali Siren kívül Lutfínál szebben senki sem szólott török nyelven s Nevai 
ennek igen sok gazeljét 5-soros és 6-soros versekké változtatta át». AZ «ABUSKA LUGATI» CZÍMU OAGATAJ SZÓTÍB. 5 

43ül ve nörüz, Eédr, Divan és Gazeliát, az Obejd Khdniól^) vetteket 
pedig Esár czímen idézi (t. i. így : Lutfinin eéarinda, vagy gazelia- 
tinda, Obejd Khanin esarinda stb.). 

A mo8t említett hasonlóságok mellett azoDban egyéb saját- 
ságaiban nagyon különbözik az Abuska Lugati az Abuskától. így 
pl. a cagataj szók helyes olvasásának^ illetőleg kiejtésének magya- 
rázatában nemcsak másféle módot választ sokszor, mint az Abuska, 
hanem ^bben a tekintetben jóval pontosabb is, a mennyiben az 
— u hangoktól meg tudja . különböztetni az ö és ü hangokat. — 
Továbbá a őag. szókat nem mindenütt úgy olvastatja, mint az 
Abuska, hanem régiesebb jellegű kiejtést tüntet fel. Pl. ijlemek 
(tenni) — Abuska ejlemek; öí/ce (tartomány) — Ab. ölge ; Birlas 
(egy cag. törzs neve) — Ab. Berlas ; imgek (fáradság) — Ab. emgek; 
kiéée (dadogó) — Ab. keóée ; stb. — Azután a szótárnak osmanli 
nyelven való értelmező részében rendesen eredeti török szókat 
basznál, mikor az Abugka idegen szókat alkalmaz. így pl. a cag. 
^rií szó az Abuska Lugati szerint = götürü — Abuska szerint = 
zidde ; az asig = Ab. L. assi — Ab. assi ve fajdé ; az ökte = Ab. 
L. tűnd olup kakimak — Ab. tűnd olup gazab etmek; az ulug = 
Ab. L. ulu — Ab. ulu ve buzurg ; argadal = Ab. L. pusu durma^a 
kabil — Ab. kemin jerler. S végre az idézett példa előtt, a forrásúi 
szolgáló hely megjelölése közben, az Ab. L. általában ezt a kifeje- 
zést használja : . . . . jerde ejder (. . . . helyen mondja), míg az 
Abuéka szerzője ilyenkor mahalda gelür-t (helyen jöja elő) mond. 

De a legfontosabb különbség közöttük az, hogy az Abuska *) Ohejd Khán a hódító Sejbáni Mohammed öcscsónek fia, Trans- 
oxania fejedelme s egyszersmind költő volt. Összeköttetésben és levelezés- 
ben állott L Szelim és I. Szulejmán szultánokkal (Hammer: Geschichte 
des Osm. Beiches III. 737). Feridun bég okmánygyűjteményében két leve- 
let találunk, melyeket I. Szelim 1514 és 1515-ben Obejd Khánhoz intézett 
(az első persáúl, a második törökül) és egy harmadik, persa nyelven írott 
levelet 151 4- bői, a mely Obejd khán válasza Szelimhez (1. Münsát-es- 
selatin I. 374, 377, 415. 1.). A Sejbaniname czímű cag. eposz gyakran 
emlegeti az ifjú Obejd khánt Sejbani harczainak elbeszélése közben. Halála 
ideje felől bizonytalanságban vagyunk; mert Báber szennt 1528 — 29-ben 
esett el a persák ellen vívott csatában (1. Pavet ford. 11. 376.) ; míg Vám- 
béry szerint 946 = 1539-ben halt meg 56 éves korában (Bokhara története 
n. 75.); végre Hammer (id. m. III. 353.) 1543-ra teszi a halálát. 6 THÚRY JÓZSEF. 

Lugati sok olyan szót tartalmaz, melyek az Abuskában nem talál- 
hatók meg. Áz ilyen cagataj szóknak száma a szótárnak eredeti és^ 
teljes példányában eléggé jelentékeny lehetett; mert az én hiányos 
példányom is összesen 118 szót tartalmaz ebből a fajtából. Ezeket 
a szókat alább fel fogom sorolni, már csak annak bizonysága- 
képpen is, hogy az Abuska Lugati semmi esetre sem kivonata az 
Abuskának, hanem egészen eredeti és külön munka. 

Az Abuska Lugati értékét és használhatóságát nagyban emeli 
a szerzőjének az az eljárása, hogy a legtöbb esetben megjelöli és 
megmagyarázza a éag. szóknak miként olvasását, illetőleg hangoz- 
tatását. Ezt a czélját többféle módon igyekszik elérni, a) Minde- 
nekelőtt az elsS szótagnok olvasását, illetőleg kiejtését azzal az el- 
járásával határozza meg. hogy a szókat minden kezdő betű körén 
belül három csoportba osztja be a meftühe, meksüre és mazmüme^ 
rovatok alá, — éppen úgy, mint az Abuska is. ~ b) K vocalisok 
jegyeit és az írásjeleket (t. i. a fatha, késre, zamme, tesdíd és ^ezm) 
mindenütt pontosan alkalmazza. — c) A ^^ kef betűről meg- 
mondja, hogy kef-i arabi (azaz k\ vagy pedig kef-i-asemi (azaz g)- 
nek kell-e ejteni. Pl. (JUjGI szónak a jelentése kef-i-arabi iler 
ekmek, ziraet; ve kef-i-a^emi ile: ejmek, jani mail kilmak. Az 
^jJol kefi-arabi ile : ekin ; ve kef-i-a5emi ile : égin, jani árka. Az 
íJűJ kef arabi dir : dirlik ve timar. cJUXju kef-i-arabi ile : dikmek 
(ültetni; varrni), ve kef-i- ajemi ile: dejmek ve japismak. — d^ Más- 
hol pedig, ha a fcefbetű ^-nek ejtendő, három ponttal írja: t^. Pl. 
&Jot olv. igine : ejri demek dir {= görbe); cJLowcXjI olv. igirmek : 

ejrilmek ve dönmek. — ej A szónak magashangüságát néha az 
imalej vagy taj(jiji'e [= röviden] szóval, mélyhangúságát pedig az 
iába ile kifejezéssel határozza meg. Pl. Jol imále ile [azaz il] = 

föld, nép, ember, kéz. 5^J olv. ora = gabona-verem ; ve imale ile 
[azaz : öre] = at kösteji. siLJbf tajjfifle [azaz : ilik] : el (= kéz). 

^U^«3 isba-i-kafle = komák (letenni, hagyni). 

f) Érdekes és fontos az a magyarázat, melyet a szerző a • vav 
betű szerepéről ad. Azt mondja ugyanis, hogy a kiírott vav betűt 
némely szóban ki kell ejteni, ellenben más szókban nem kell ki- 
ejteni. Ennek a magyarázatnak t. i. az szolgál alapjául, hogy az 
arab és persa nyelvekben a vav betű csak u és o, illetőleg hosszú AZ «ABU.SEÁ LUGATIO CZÍMŰ OAGATAJ SZÓTÁR. 7 

ü és ö hangértéket képvisel, úgy hogy ha a vav betű ki van írva, 
ez az arabban ü-nak, a persában ü, vagy ö-nak olvasandó. Ennél- 
fogva ha a török nyelvre alkalmaztatva azt mondja a szerző, hogy 
a vavot ki kell ejteni, azon a helyen vagy u-t, vagy o-t kell han- 
goztatni ; ba pedig azt mondja, hogy a vav betűt nem kell kiejteni, 
akkor az illető tör. szóban vagy ü, vagy ö hangot kell olvasnunk. 
E magyarázattal a szerző elér annyit, hogy az olyan szóknak, me- 
lyekben vav betű fordul elő, magas-, vagy mélyhaiigüságdt meg- 
határozza ; de ennyiből még mindig nem tudjuk, hogy a ratot a 
mélyhangú szóban ónak, vagy u-nak, a magashangú szóban pedig 
ö-nek, vagy /V-nek kell-e hangoztatnunk. Lássunk néhány példát 
erre a magyarázatra. 

\y> Iki vejh üzre teleffüz olunur: bir vavU, ve bir daha var- 
híz, ki vav mahzen makibeliniü zammesine dellalet icün imla olun- 
mis olur. Pes vav teleffüz olundugi takdirge iki manája gelir, bir : 
«tuzt manásina, ki farsida « nemek » denilir; ve bir daha «tozi> 
manásina, ki farsida «gubár» denilir. Ve bi-lávav teleffüz olundugi 
takdirse «düz» demek olur «hemvár» manásina (a \^' kétfélekép- 
pen ejtetik ki, egyszer a rarval, máskor pedig vav nélkül, úgy hogy 
a vav ilyenkor csupán azért van kiírva, hogy a megelőző conso- 
nanö után zamme-t jelezzen. Tehát a vav kiejtése esetén két jelen- 
tésben fordul elő, egyszer «só» értelemben, mely a persában 
« nemek »>-nek mondatik [vagyis ekkor tuz-nsk hangzik], máskor 
pedig «pori» jelentésben, mely a persában «gubar»-nak mondatik 
^vagyis ekkor ío^-nak olvasandó]. Mikor pedig vav nélkül ejtetik 
ki, akkor « egyenes, sima, egyforma » jelentése van [azaz ilyenkor 
tüz-nék hangzik]). 

jiy> kétféleképpen hangzik. Egyszer úgy, hogy a vav nem 
ejtetik ki, mert csupán azért van kiírva, hogy a te betű után zamme-t 
jelöljön ; máskor azonban ki kell ejteni. Az első esetben «düs, )(áb» 
(álom) a jelentése '.vagyis tüs-nek hangzik], a második esetben pe- 
dig «tu8, simet, tarafw (oldal, irány) értelme van [azaz így ej- 
tendő: tué], 

^yj. Ha a vav nem ejtetik ki, mert csupán a zamme jelzése 
végett Íratott ki, akkor «dün, ge^e» (éjszaka) a jelentése [olv. tün]; 
ha pedig a vav kiejtetik, «don, libás» (ruha) az értelme [olv. ton\ 

^^. Favval: «toj, dojumlikö (tor, jóllakás, lakomázás) jelen- 
tésben [azaz íoj, nem pedig íöj, vagy íü;]. 8 THÚRY JÓZSEF. 

(3«ljjpf. Vav Yol: «elin tutmak, destgirlik etmek» (kézen 
fogni, segíteni) jelentésben [olv. koldamak]. 

Említésre méltónak tartom, hogy ott, a hol az Abuska Lugati 
magyarázata szerint a vav betűt nem kell kiejteni (vagyis a hol 
tényleg ö, vagy ü hangoztatandó), — az Abuska az imdle kifejezés- 
sel jelzi a kiejtést, vagyis szintén magashangú szót akar olvastatni, 
így pl. az J^J — f^ósyjúJ és ^Jí szóknál az Ab. L. ezt írja : «vav 
teleflfüz olunmazw, — az Ab. pedig: «imále ile», vagyis mind a két 
szótár (más-más magyarázat segélyével) így kívánja olvastatni: 
ürer (ugat), öltürdi (megölt) és tün (éjszaka). 

Tudnunk kell továbbá azt is, hogy az Abuska Lugati nem 
puszta szó-lajstrom, hanem sok helyen találunk benne orthogra- 
fhiaiy hang- és alaktani magyarázatokat is, a mennyiben a szerző 
alkalmilag összehasonlítja a éag. és osm. nyelveket az említett 
három szempontból és megállapítja a közöttük mutatkozó eltéré- 
seket, így pl. az áaawI asig (haszon) szónál ezt mondja: «Ezek [t. i. 
a közép-ázsiaiak] a ^ sad betű helyett a török szókban általában 
^ sin betűt írnak, valamint a i> dal és io td helyett is v:í> te be- 
tűt». A ^yx^ yM^J^ szónál pedig ezt írja a ic betűről : « Érthető, 

hogy azt a török szókban nem alkalmazzák ; de sőt más olyan 
szókban is, melyek úgy az előkelőek, mint a nép nyelvhasználatában 
már közkeletűekké váltak, az eredeti ic helyett v:í> betűt írnak ». 

Az ÁxJb'l és (^^jJbl (atlig, atlik = híres, neves) szók utolsó hang- 
jára vonatkozólag így nyilatkozik : ((A cagataj nyelvben az olyan 
török szókhoz, melyek kesrével (azaz: t, %) végződnek, c gajn (= g) 

is, meg ^ kaf {= k) is járulhat ». Az j**UJf ahnas (= nem vesz) 
szónál így ír: « A cagataj nép a praesens tagadó alakjának végén 
álló V [z) hangot általában ^ (s)-nek ejti; így etmez, kilmaz, bilmez 
helyett itmes, kilmas és bilmes alakokat hangoztat». Az cJKájI 
ingek {= osm. ének: áll, állcsont) szónál ezt olvassuk: «A szók 
kezdetét legtöbbször kesrével hangoztatják ■ t. i. Közép-Ázsiában] ; 
pl. az etek szót itek-nek^ az esek-ei iéek-nek mondják ». Az l5of 
anga (= osm. lí'f ana = annak, neki) szónál ezt a magyarázatot 
találjuk: aA őagatajban megállapított szabály, hogy az ilyen ter- 
mészetű ^J kef elébe rendesen ^ n betűt írnak, pl. az •vij f (aiiaru) AZ íiABUSKA LÜGATI» CZÍMŰ é AGAT AJ SZÓTÁE. 9 

szót 5)ISol {angaru), az (^JLTf (anZamafc) szót pedig ^jjLciLííf (angla- 
wiai)-nak írják, azonban ezt az ^ n betűt nem hangoztatják, ha- 
nem [a ^iJ A:e/-etj éppen úgy ejtik ki, mint ebben az országban. De 
némely esetben mégis kiejtik ezt az ^ ?i-et, mint pl. a jeni (= új) 
értelmű ^-Xíb jangi szóban ». Végre az ^^y^\ algu^i (vevő = osm. 
<Vu^l ali^i) szónál a cag. szóképzésre vonatkozólag ilyen magya- 
rázatot ad : « Ebben a nyelvben a cselekvő igenevet általában ilyen 
módon, é ^, vagy pedig kef-i-ajemi (azaz g) betűvel szokás képezni; 
pl. kili^i helyett ^yŰLo kilgu^i, edl^i helyett ^^Xjül itgüji és 
biliéi helyett ^^«flűu bilgii,:ji't mondanak ». 

Mivel az Abuska Lugatinak ez az egyetlen példánya is sok 
helyen hézagosan s a végén is csonkán maradt fenn (mert a • vav, 
^ he éa 1^ je kezdetű szók teljesen hiányoznak), ennélfogva sem a 
szerzőnek nevét és kilétét nem ^11 módunkban megállapítani, sem 
a szótár keltének korát és helyét nem tudhatjuk pontosan és egész 
határozottsággal. De bárki volt is a szerzője, annyit határozottan 
tudunk és mondhatunk, hogy nem már készen levő, írott források- 
ból dolgozott, hanem a cagataj nyelvnek gyakorlati tudása alapján 
szerkesztette szótárát. Elz több helyen kiórzik a munkájából, sőt 
két helyen egyenesen utal is erre. T. i. az tiruk-kajas szó értelme- 
zése közben ezt mondja: a Nem hallottam, hogy a hajas szót külön, 
önállóan is használnák; ellenben az uruk-ot egyedül is használják 
és ^-vel wru^-nak is ejtik ». A colpan szót pedig így magyarázza: 
«Egy nagy csillagnak a neve ; néhány meghízható embertől úgy hal- 
lottam, hogy a Zühre [= Venus] csillagot nevezik így». 

Az Abuska Lugati szereztetésének korát csak úgy tudjuk meg- 
állapítani a legnagyobb valószínűség szerintn ha némely jellemző 
tulajdonságait összehasonlítjuk az Abuskáéval, a melynek keltét, 
t. i. az 1552. évet, pontosan ismerjük. így az Abuska Lugati — 
mint föntebb említem — a cagataj nyelv hangtanát nem minde- 
nütt ugyanazon fejlődési fokon mutatja be, mint az Abuska, ha- 
nem többször a szóknak régibb ejtést't tartotta fenn, mint emez. 
A miből természetesen az következik, hogy az Abuska Lugatit nem 
írhatták későbben, mint az Abuskát, még pedig annál kevésbbé, 
mert a szerzője nem írott forrásokból, hanem az élő nyelv tudása 
alapján dolgozott. — Továbbá az a magyarázat, melyet az Ab. L. 
szerzője a vav betű szerepéről, ennek kiejtéséről és nem-ejtéséről 
ad, régibb felfogáson alapszik, mint az Abuskának megfelelő ma- 10 THŰRY JÓZSEF. 

gyarázata az imale kifejezéssel, — elannyira, hogy azt a régebbi 
kort juttatja eszünkbe, a melyben az arab írást alkalmazni kezd- 
ték a török nyelvre. S az Ab. L. szerzője még ilyen régies módon 
magyarázza az o, ö, u, ü vocalisok hangoztatását^ az imale-Ysl tör- 
ténő jelzés pedig alig egyszer-kétszer fordul elő nála ; ellenben az 
Abuska szerzője már nem ismeri ezt a régies felfogást, hanem min- 
dig az imále kifejezést alkalmazza. 

Igaz, hogy az Ab. L. orthographidja az osmanli nyelvű értel- 
mező részben, nagyjában véve azonos az Abuskáéval; de vala- 
hányszor eltérést találunk tőle, orthographiája mindannyiszor 
régiesebb jelleget mutat, mint amazé s megegyezik pl. a Rebabname- 
béli selsuk versnek és az 1451 -bői való El-fere;, bad es-éidde-nék 
orthographiájával. Az arab írásnak a török nyelvre alkalmazása 
első korszakában ugyanis természetesen érvényesült az a szabály, 
hogy az I, • és (^ betűk csak a hosszú vocalisok megjelölésére va- 
lók ; ennélfogva kezdetben s még jó hosszú időn át a török nyelv 
rövid önhangzóinak helyén nem írták ki őket, hanem ezeket a vo- 
calisokat a harekat jegyeivel, t. i. a fatha, késre és zamme jegyei- 
vel, jelölték meg; a hol pedig már a legrégibb korszakban is kiírták 
az említett három betűt, jó okkal hihetjük, hogy ott az illető török 
vocalisnak hosszúságát jelölték meg. Ebből érthető az a körülmény, 
hogy a legrégibb keletű osman-török és 8el5uk nyelvű iratokban 
ritkán szerepel az emUtett három betű. Ennek az arabos szabályt 
követő, eredeti török orthographiának nyomait századok múlva is 
megtaláljuk a török iratokban s e nyomokból még az Ab. L. is igen 
sokat megőrizett, a mit azonban az Abuákáról már alig mondha- 
tunk. Világosság kedveért és bizonyítékul emUtek néhány példát. 

Ab. L. így ír : Abuskában pedig : 
aJf ile (-val, -vei) jJbl 

vdLéJ't itmek (tenni) '^♦^.1 

(^iávJ utanmak (szégyelni) (^J^b'.l 

&^js^ éizme (csizma) ^^V^ 

^yjj kojun (juh) U^y^ 

Továbbá az Ab. L. nem csak a magashangú, hanem a mély- 
hangú igék partic. praesensében (an— en) sem írja ki az f elif 
betűt, pl. ^yoMslran (ásLreiyó), ^j,Jju baj^lajan (a ki köt), ^^ AZ dABUéKA LUGATIíí OZÍmŰ ŐAGATAJ SZÓTÍR. 11 

konan (letelepedő) ; ellenben az Abuéka már kiírja, pl. ,jifl alán 
(vevő) stb. 

Ebből az összebasonlitásból csakis azt, a legnagyobb való- 
színűséggel bíró következtetést vonhatjuk le, hogy ha az ismeretes 
Abuska az 1552. évből való, akkor a nála régiesebb jellegű Abuska 
Lugatit bizonyosan a XVI. század elején írták s ennélfogva tulaj- 
donképpen ez az első, legrégibb keletű szótára a őagataj-török 
nyelvnek. 

Végre a szerzőnek utalásából és nyelvének sajátságaiból azt 
is megtudhatjuk, hogy Kis- Ázsiában élt és írt, még pedig ennek is 
inkább valahol a keleti, mintsem a nyugoti részén. Ugyanis a éag. 
szók értelmezése közben maga említi néhányszor, hogy ő dijár-i- 
iZumban lakik, vagyis Kis-Ázsiában. Továbbá az igék r képzős jelen 
idejének, illetve aoristusának sing.l. személye nála mindig n-en 
végződik, nem pedig m-en, vagyis ö ilyen alakokat használ írás 
közben: dizer-in (rendezek), dolastr-in (körüljárok), bilür-in (tu- 
dok), durur-in (állok); s így van nála a tagadó alakban is: olmaz in 
és degül-in (nem vagyok) stb. Ez a nyelvhasználat pedig határo- 
zottan Kis-Ázsiára mutat, a mint hogy az ilyen igealakokat ma is 
a kastamuni-i és kharputi dialectusokban találjuk meg.*) 

Itt megemlítem azt is — mert az Abuáka Lugatinak szintén 
kisázsiai eredete mellett látszik szólni — hogy a szerző több éaga- 
taj szónál megjegyzi, hogy az illető szó dijar-i-Bumban is haszná- 
latos, még pedig vagy a cagatájjal egyező jelentésben, vagy némi- 
leg eltérő értelemben. És az ilyen szók között van néhány, a mely 
tudtommal egyetlen osman-török szótárban sem található meg. 
Ezek a következők : 

ilki : kecske-nyáj (Bu dijarda keci siirüsine, amma cagatajda 
at síirüsine derler). Különben ugyanaz, a mi eijilki szó. 

imenmek : valamihez félve és kedvetlenül kezdeni, valamitől 
húzódozni, vonakodni, kedvetlen, levert lenni. 

infc ; szabad akarat. Pl. irikm ellne verdi: mondják, ha a 
férj elvált nejétől s elküldötte magától. . ^) Megjegyzem, bogy az Abuáka szerzője is így használja a jelenidő 
tagadó alakját; pl. almazln (nem veszek), gelmezin (nem jövök), edemezm 
és ejlejtimezin (nem tehetek). Tehát az Abuskát is bizonyára szintén Kis- 
Ázsiában írták. 12 THÚRY JÓZSEF. 

sakak: áll, mentum, Kinn. Iki sakaklu: tokás, a kinek 
tokája van.*) 

uja; czomb (Dijár-i-Rúmda : bud). 

Hogy az Abuska Lugati ismertetését teljessé tegyem s egy- 
úttal új adalékokat is szolgáltassak a közép-ázsiai török nyelvhez, 
a következőkben felsorolom belőle először azokat a éagataj szókat, 
melyek vagy egyáltalában nincsenek meg a régóta ismeretes Abus- 
kában, vagy csak más alakban és más jelentéssel ; azután pedig 
azokat a szókat, melyek nem találhatók meg a többi éagataj szó- 
tárakban, sem a keleti szerzők, sem az európai tudósok mun- 
káiban. 

m. 

\, Az Abué kában hiányzó szók. 

Ábráé: 5Íns-i-at | a lónak egy fajtája (t. i. pettyes, foltos, 
tarka ló). Arab-persa ebres, osm. obraL 

atabeg : atabeg | kormányzó, minister, vezlr, a fejedelem he- 
lyettese. 

arman : care ve derman | orvosság, gyógyszer, szer, segéd- 
eszköz, eszköz. 

az : az | kevés, azgina : azagik | kevesecske, kevéske. 

agrig : agri, ekserija xB'Stalik manasina | fájdalom, betegség. 

algu,jt : alÍ3Í | vevő, vásároló. 

andak : an3Ílejn | olyan. 

iterde : ederken | a mikor tesz, tevés közben. 

itiirmek : zai' etmek | elveszíteni, megsemmisíteni. 

ickeri : iceri | be, befelé. 

idié: zarf | edény. 

irikmek : erkenden kalkmak, bír ise erken sürü^ etmek | ko- 
rán fölkelni, vmi dologhoz korán, jókor hozzáfogni, vmit idejében 
csinálni. 

irikrek : erkenrek | korábban. 

xrgatmak: irkalamak, salmak | mozgatni, rázni, hányni- vetni. 
Pl. baé irgatmak : a fejét rázni. *) Ahmed Vefik szótára, a Lehce-i-Osmani (II. 690.) ezt a szót csak 
«az ökör nyakán lelógó lebernyeg* jelentésben ismeri. AZ «ABUS£A LÜGATI^ OZÍmí OAGATAJ SZÓTÍB. Vi- 

, iánamak : zija vennék | fényleni, ragyogni. 

ikmek: ziráet etmek | földet mívelni, szántani- vetni. 

igmek : ejmek, mail kUmak | görbíteni, hajlítani, elfordítani*. 

ikeiUesi : ikisi bile | mind a kettő. 

ilmek: bend etmek; bend | kötni, csatolni, összefűzni; köte- 
lék, kötés. 

imgenmek : emek cekmek { fáradozni, kínlódni, erőlködni. 

imdi: simdi | most. 

inmek : enmek { leszállni, leereszkedni. 

öpmek: öpmek | csókolni. 

otun : odún | tűzifa, tüzelni való fa. 

otaga : sorgu^ | toUbokréta, forgó. 

ujun : icün | -ért, érett, végett. 

ucmak: jinnet | paradicsom, menyország. 

o'/áatmak : benzetmek, tesbib etmek | hasonlítani, hasonlóvá 
tenni. 

ornatmak: jerlestirmek, mühkem kilmak | elhelyezni, helyére 
tenni, vagy állítani, a helyén megerősíteni, szilárdan állítani. Pl. 
mij^i ornatmak : szöget beverni. 

ora : ta^U kujusl | gabona- verem. 

öre : at kösteji | békó. 

öztge : kendije | magának, magához. 

özge : gajr | más, külön, özgeler : gajriar | mások. 

özbeg : tatardan bír tajfe dir | a tatároknak egyik nemzet- 
sége, vagy ága. 

osalmak : ufanmak { apróra töredezni, darabokra hullani, el- 
mállani. 

uéak : ufa^ik ve 5(orde | kicsi, apró. 

ongalmak : onulmak | gyógyulni, javulni. 

öksiUmek: eksik etmek | fogyasztani, hiányossá tenni, ke- 
vesbíteni. 

ulumak : ulumak | vonít, üvölt (a kutya). 

öléek : mikjál ve öléü | mérték, gabona, vagy másféle mag- 
vak, szemek mértéke. 

öjlenmek : evlenmek, tezevvüg | megházasodni, nősülni. 

ujkatmak : ujandirmak | fölébreszteni, fölkelteni. 

ojaüig : ojatli, hisabli ve sermende | szemérmes, szégyenlös,^ 
félénk természetű. 14 THÚRY JÓZSEF. 

Baálamak : bir kimsenin önüne düsüp olup gitmek I vezetni, 
valaki előtt menni. 

bejik : bőjük ; jüksek, jüje | nagy ; magas. 

bitiigen: jazilan | írott valami, pl. levél, könyv. 

birle, bile: ile | -val, -vei. 

bilgen : bilen | tudó, a ki tud. 

bütmek : bitmek, agac ve ot ve jemis bitmek ; ve girahet bit- 
mek I nőni, növekedni (fa, fű és gyümölcs) ; beheged, benő, össze- 
forr — a seb. 

bütkermek : bitürmek ve onlatmak, ve bir jere bitistirmek | 
növeszteni, össze-, vagy benöveszteni, meggyógyítani, begyógyí- 
tani; összeforrasztani, behegeszteni, összecsukni. FI. Gon^e, kim 
uéildi, bütkermek ani imkján imes : a bimbót, a mely már kinyí- 
lott, nem lehet újra összecsukni, szirmát bezárni. 

butramaky biitra árnak : da^Iimak, daYÍliémak | szétszóródni 
elszóródni, kuszált lenni. 

buj-ungi : evvelki | előbbi, régebbi. 

bulganmak: bulanmak | zavaros lenni, össze-, vagy meg- 
zavarodni. 

Tirgiizmek: diriltmek | föléleszteni, életre kelteni. 

úrik : diri, zinde [ élő, eleven. 

tirik : déri, pust | bőr. — Az Ab. L.-ban van tiri is. Őejx 
őulejmánnál szintén tirik és tírL 

tirnag : dirnak | köröm. 

tirsek : dirsek, ki kolda dir j könyök. 

tislemek: dislemek | harapni. 

tingri: teüri | isten. 

tingiz : deúiz | tenger. 

tigreside : dolaji janinda | körülötte, környékén. 

tig : mesei ve 'idl j hasonló, párja vminek, hasonmás. 

tiltnürmek : göz jasini dökmek | könyezni, sírni. 

tivrelmek : san5Ílmak ve ojulkanmak | össze-, vagy rátűzetik 
<)sszefüzetik, összeférczeltetik. 

turgan : duran | álló,* a ki megállott 

tuz : tuz, nemek | só. 

toz: gubár | por. 

tüzmek : düzmek | rendezni, rendbe hozni, egyengetni, alakí- 
tani. Nevá tüzmek : a hangszert fölhangolni. AZ OABUéKA LUOATI» GZÍMU ÓAGATAJ SZÓTÍB. 15 

tui tuiumdin : her taraflmdan | körülöttem minden oldalról, 
minden felől. 

togmak : dogmák, viladet | születni, létre jönni ; születés. 

togkan : dof an, sahbaz | sólyom. 

iogramak: do^ramak | darabokra vagdalni, elaprózni, ap- 
rítani. 

tokulmak: bez dokunmak | szövetik. Pl. tokulmiá könglek: 
szövött ing. 

tögiin : düjüm, ukde | csomó, kötés, bog. 

tiilek : kus tüjin dökmeje derler | a madarak vedlése. 

tuvag : duvak, ki gelinlerde olur { a menyasszony fátyola. 

Carlatmak : kifírtmak ve davet etmek | kiáltani, hívni. 

cagir: éarab, -/amr \ bor. 

cagltg : meselli | valamihez hasonló. 

éickan : siöan, farsida muá | egér. 

éirmagan: sarilan ve dürülmis | körül-, vagy becsavart, 
körültekert, be-, összegöngyölt. Pl. éirmagan mektüb. 

ciran : abü | szarvas, vagy őz, gazella. 

cirge : alacuk, ki bu dijarda éerge derler | sátor. 

cin : geréek | igaz, való. 

éüéütmek : tatll ejlemek { édesiteni. 

éücUklük : tátiilik | édesség. 

éücükgive : tátll^ik | édeskés, kissé édes. 

cürcek : afsane ve kissa | mese, rege. 

Satmak: satmak { eladni. 

saginmak: iki manája gelir; biri: sanmak, zann ejlemek; 
ve bir daha : jád etmek { gondolni, vélni ; említeni, megemlékezni 
vmiröl. Pl. Sin dagi ani saginmahni unut : te is el ne felejtsd azt 
megemlíteni ! 

saz : kamis | nád. 

sarmg : souk | hideg. 

saj : vakt | idő. Sorgan saji : sormak vakti. 

saj : éaj I patak. 

Éiélemek : sanjmak | nyársra húzni, szúrni. 

Kara : mürekkeb { tinta. 

karakói: harami | rabló. 

kas: ön | előrész. Kasiga: öfiüne (elébe), kasida: önünde 
(előtte). 16 THŰRY JÓZSEF. 

kas: ebru ! szemöldök. 

kalUmak: kalmak | maradni. 

kaj, kaja: kangi | mely? melyik? 

kajsi: kangi | melyik? 

kaján: kanda | hol? hova? Pl. Her kaján baksam: ha bár- 
merre nézek. 

kajda: kanda | hol ? a hol. 

kajrílmak: ejilmek, kajtalmak, ejrilmek | fordulni, hajolni, 
görbülni, el-, vagy visszafordulni. 

kircildtítmak : kÍ3Írdatmak | a fogakat csikorogtatni. 

kicfftriémak : kuslar ve gajri bir jerden áváze etmek, bir 
oifurdan ávaze vermek, ve bunuű emsáli sedalara itlak olunur 
együtt, egyszerre csicseregni, hangicsálni, hangot adni — madarak- 
ról és másról mondva. 

kimaj : kancsal, bandsal; szerelmes pillantást vető, kacsintó. 
Kija-kija bakibari ol ikí kőzi kimaj. 

kai : bende | szolga, rabszolga. 

konmak : konmak | megszállni, letelepedni. 

kongan : konan | letelepedő, megszálló, letelepült. 

koji, azaz baá koji : basi asaga, ve sernigün | fejjel lefelé. 

koj : kojun | juh. — Az Abuskában koji. 

Kicce : dilsiz ve kekeji I néma, dadogó. — Abuskában és 
Pavetnál kecce, Sulejmánnál ke^e, Vámbérynál keée. 

kizek: nakl | áttevés, átköltöztetés, áttöltés. Pl. bade kizek 
itmek : a bort áttölteni, lefejteni. 

Ni u^un : nicün? | miért? mi végett? 

2. A többi cag. szótárakban hiányzó szók. 

Ajiylanmak: ajinmak, mazlüma merhamet etmek | sajnálni, 
megsajnálni valakit, részvéttel lenni, könyörülni rajta. 

asmaglik : asmak | felakasztás, függesztés. 

akarmak: a^armak | fehéredni, őszülni. A többi szótárak 
csak agár- alakot ismernek. 

angani : anari | túl, tovább. 

angitmak: dinlemek | hallgatózni. Abuska és Pavet; andi-, 
(mgdi'j Sulejman: angdi-, Vámbéry: angi-, andi-. 

angdamak = angitmak ! AZ •ABU8KA LUGATI* CZÍMÜ OAGATAJ BZÓTÁR. Í7 

almaglig : almaklik | vevés, vétel. 
anttmak : saklamak | őrizni, óvni, rejtegetni. 
anin : isáret usiubi üzre : iste manaslua | íme ! 
avcak: avji, sikjarbaz | vadász. ? 

ajakmak, ojakmak : belinlemek | megijedni, fölrettenni, ijed- 
tében felugrani, álmából hirtelen fölébredni. - A Behget-ül- 
Lugatban ojak-: fölébredni, éber, vagy ébren lenni. 

ejlük josunluk : kábil ve hünerli | alkalmas, rávaló, ügyes. 
imenmek : bir emre ikdám etmekte vehmle ve kosunmagle 
sürü" ejlemek, ko^unmak | valamihez félve és kedvetlenül kezdeni, 
valamitől húzódozni, vonakodni, kedvetlen, levert lenni. 

inalmak : özenmek | nagyon kívánni, hevesen vágyakozni 
utána, nagyon utána adni magát valaminek, fáradozni, törekedni 
érette. 

itgen : giden \ menő, utazó, a ki megy, távozó. 
itgüji: edÍ5Í; gidiji | tevő, a ki vmit tesz, csinál; menö^ utas, 
eltávozó. Mert az itmek ige ezt is jelenti : s'en aller, elmenni, el- 
távozni, menni. 

itürgen : javu kllan, z5i^ éden | a ki elveszít, elpusztít, meg- 
semmisít. 

itimek : keskin olmak 1 éles lenni, vágni, fogni (kés stb.). Az 
Abuska és Pavet : itmek. 

ititmek : keskin etmek | élesíteni. 
ichü^i : iéÍ5Í | ivó, a ki inni szokott. 
iritmek : erítmek | olvasztani, folyékonynyá tenni. 
istegen : istejen | akaró, a ki akar. 

isramak: saklamak, bírásét ve himajet etmek | őrizni, védeni, 
pártfogolni. 

isragan: saklanan | őrzött, rejtegetett, titkolt. Pl. isragan 
zdrimni jajdi sejl-i-muigan, 

istrgandurmak : utandirmak, utandirup kizartmak | megszé- 
gyeníteni, rápirítani valakire, pirongatni, szidni. 
isitmak : isitma { láz. 

imar kürt: behár geseleri ucan jildiz bögeji | fénybogár, 
Szent János-bogár. — Abuska, Sulejmán és Pavet csak : imar. 
ikelemiz : ikimiz bile | mindkettőnk. Dativusa ikelemizge. 
ihgranmak: inlemek | sóhajtozni, nyöszörögni, nyögni. 
Abuska, Sulejmán és Pavet : ingremnek. 

Keleti Szemle. V. 2 18 THŰRY JÓZSEF. 

iliidf' : ilejinde, öiiünde, janinda | előtte, mellette. 

üejinde = illide! 

ihgü^i : ilediji [ vezető, a ki vezet, vagy visz. 

ilturamak és iltiramak : jlldiramak, zija vermek | fényleni, 
csillogni, ragyogni. 

indamak : kl^lrmak | kiáltani. — Sulejman, Pavet ós Vám- 
béry: indemek, 

tndurmak: klyirtmak. — Abuéka és Pavet: indürmek, de Su- 
lejman : tndurmak. 

inag : ketxuda ve naib ; manab | háznagy, helyettes ; nemes. 

öjkenmek: öjkünmek | utánozni, hasonlóan csinálni, mí- 
melni. — Abuska: ütken-, Sulejman és Pavet: ötken-, öjkiin-, Vám- 
béry : ötkiin- és ujgun-, 

ucratmak : göstermek | mutatni, szem elé állítani vagy 
hozni. 

u^a : bud | czomb. — Abuákában : hát, gerincz-csont; Sulej- 
mánnál : hát ; Pavet : dos ; Vámbóry : Eückenstück. 

uéru : jakin zemanda ; mázide ve müstakbilde ístimál olu- 
nur I közeli időben, nem régen, nem sokára (t. i. úgy a múltra, 
mint jövőre vonatkozólag használtatik). — Abuska, Sulejman és 
Pavet csak közel miílt időre vonatkoztatják. 

o/éaémak : benzemek | hasonló lenni, hasonlítani. 

ornida : jerinde | helyén, helyett. 

nr cagda : az zemanda | kevés idő alatt. 

öz üzüinni : kendi kendimi | önmagamat. 

iczagu giin : dün dejil, öteji gün | tegnapelőtt. 

osanmak : ufanmak | apróra töredezni, darabokra válni, el-, 
széttörni, szétmállani. 

öjJenür jiri : evlendiji jer | az a hely, a hol, vagy a honnan 
valaki házasodott, nösúlt. 

őjdeki : evdeki, jani ^(atun | asszony, háziasszony. 

ujha>mak: ujkudan ojanmak, ve éirág ojanmak, jani janmak, 
ve gün dogmák | fölébredni; meggyúlni, égni (lámpa, gyertya, 
általában világosság) ; fölkelni, föltetszeni (a nap). 

ojakiurmak : dolundurmak | eltüntetni, elhomályosítani, el- 
sötétíteni, letüntetni. Pl. Devletim mihrini ojakturdung : szeren- 
csém napját elhomályosítottad. 

vjaglig : ojaniklik | éberség, ébrenlét, virrasztás. AZ f ABÜBEA LÜGATIO CZÍMŰ OAOATAJ SZÓTÁB. 19 

ojalmak: ojnlmak, jani belinlemek, örkmek | fölrettenni, 
imából fölijedni, megijedni. 

Barurda : vardlkda | mikor megy, mentében. 

haskan, ebben a kifejezésben : ajak haskani : aja^i basdl^i | 
lába nyoma, lépte nyoma, vagy helye, a hely, hova lábával lépett, 
lábával tiprott. 

baélagan : önüne düsüp ilten | valaki előtt járó, vezető. 

besen: dana | borjú. 

bagliigan: ba-flajan ve ba^lanan | a ki köt; kötött, meg- 
kötött vmi. 

Ültek : peltek, ki gü^le söjler | dadogó, dadogva beszélő. — 
Favet és Sulejmán: peltek. Favet szótárában helytelen a hilnek 
(muet) szó! L. a «Beb§et-ül-Lugat ez. csag. szótár* értekezésemnek 
24. lapján. 

buhig : cesme ve göl | forrás ; tó. 

buléar : istimalet vermek | kedveskedés, nyájaskodás, hizel- 
géSy édeskés beszéd. 

Tizilmek : dizilmek | rendeztetik, sorba állíttatik, összefüze- 
ük. Tizilgen : dizilen | rendezett, össze-, v. felfűzött. 

tiéilgen : delinen | kilyukasztott, átlyukasztott, áttörött. 

tiéik és tiéük : delik | lyuk, hasadék, nyílás. 

tiktürmek : dikdürmek | ültettetni ; varratni (causat.). 

tilgen : éShin | sólyom.*) 

turlanmak : örülmek ve catllmak | fonatik, összefűzetik, egy- 
máshoz illesztetik. FI. Durr-i-enjümdin in;yü turlangan^ 

tiiémek: tismek, delmek | ki-, átlyukasztani, áttömi, ha- 
BÍtanL 

togkan aga$t : do^an^i basi | & sólymászok főnöke. 

tökgii^i : dokiéi | öntő, szóró, hintő. 

tümen : baz dijárda bes bin, ve baz dijárda on bin akceje 
iflak olunur | némelyik tartományban 5000, másikban 10,000 
akcsényi összeg. 

tojun : dojum, ve tok | jóllakás, teltség ; jóllakott, megtelt. 

Cesbán : járásik | illő, jólálló, megegyező. Persa eredetű. *) Ez a tilgen szó tudtommal ezenkívül még csak a 14. század 
közepén írott Bazndme czímű sel^uk nyelvemlékben fordul elő «Königs- 
falke» jelentéssel. L. Hammer: Falknerklee. Pestb, 1840, a 108. lapon. 

2* 20 THÚBT JÓZSEF. 

éengel: ormán \ erdő. Persa eredetű. 

copulmak : didilmek, ki köhnelikden olur | el-, szétszakadni, 
rongyolódni, szétfoszlani — a régiség miatt. 

copulgan : didilen ve didilmis | el-, szétszakadozott, elrongyo- 
lódott, szétfoszlott. 

éözgenmek : süst olmak j ernyedt, erőtlen lenni, lazulni^ tá- 
gulni, eloldódni. 

Düj : divár | fal, kőfal. — Persa daj : qaaevis series vei stra- 
tum luti, quod muro superstruitur (Vullers). 

Rem kiírnak: örkmek, — remiden lafzindan mé^nz dir : 
megijedni, félni. V. ö. persa remiden. 

Savutmak : soutmak | meghidegíteni, hűteni, hideggé tenni. 

sajpalgan: tar-mar olan | szétszórt, elszórott, szerteszét levő. 

sajkin: mevg ve alev j hullámzás, hullám, a láng lobo- 
gása, láng. 

iuée, vagy süse : cubuk | vessző, bot, pálcza. 

Gazé : kizil | piros festék. Persa eredetű. 

Karig (és kari): ko5a | öreg, öreg ember. 

karigan cagda: kosalik éaginda | öreg korban, öregsége 
idején. 

kaékalgan: kurumis | el-, kiszáradt, száraz. 

kavlatmak : kovalamak | űzni, kergetni, elűzni. 

kivanmak: bir nesneje sevinüp magrür olmak | valamiben 
elbizakodni, gőgösködni. A többi cag. szótárak csak kován- alakot 
ismernek. 

kuréak: isiklar nemedi in^esik delüb dülbend gibi sarlnur- 
lar, aüa kurcak derler | keskenyre hasított nemez-darabok, melye- 
ket a kóborló dervisek turbán gyanánt sapkájuk köriil csavarnak. 
A többi cag. szótárakban : kurcuk. 

kozgamak : karismak, ve kariátirmak | keveredni, vegyülni ; 
keverni, összevegyíteni, összezavarni. 

kozgalamak : karistirmak | összekeverni, összezavarni, vegyí- 
teni. Ellenben kozgalmak : karismak, karis-muris olmak (tehát 
intrans. jelentésben). 

kozgalasmak: karis-muris olmak | összekeveredni, összezava- 
rodni, össze-visszaságban lenni. Sulejmán és Pavet szerint: 
kozgaliémak, 

Kaj : tabansa ve sille j pofonütés. Persa eredetű. EIN TÜRKISCHER TEXT AU8 KASGaR. 21 

kiéik [kis korj : kiciktin : kücük 0Ylan5Íkdan | kis gyermek 
korától fogva, kis kora óta. 

kizerde : gezerken I mikor megy, jár, jártában-keltében, 

kizgii^i : geziji ] járkáló, sétáló, jövö-menö. 

kisi karám : jakin /ism | közeli rokon. 

kin : ard | hát, hátsó rész, valami mögött levő hely. PL perde 
kinidin : p. arkindan | a függöny mögül ; bir hiri kini^e : b. b. ar- 
din^a I egymás után, egyik a másik után. 

Nime: pára | darab, rész. Bir nime : bir pára. 

U : emr-i-házir axirina lahik olur tékid taleb icün, bu dilde 
8 he láhik oldÍYÍ gibi | a parancsoló mód végére tétetik nyomaté- 
kosítás czéljából, mint ebben a nyelvben [t. i. osmanliban] a he 
betű. Pl. bar-u: var-á | menj hát! aytar-u: aktar-a | keress, ku- 
tass ! kajtar-u = fordíts ! fordítsd meg hát ! EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR. 

— Von Martin Hartmann. — 

I. Allgremeines. 

Der hier mitgeteilte Text wurde in dem an Alt-Kasgar dicht 
anstossenden Dorfe Sármán aufgeschrieben. Sogleich nachdem 
ich in einem Bauernhause dórt einige Zimmer bezogen, fragte ich 
nach Leuten, die cocek,-^) Márchen, erzáhlen könnten. Es wurde 
mir am 24. Október 190i2 ein altér Bauer zugeführt, der angab, er 
sei in Upal**) geboren und habé sein ganzes Lében dórt zugebracht; *) Gleich corciik Radloff, Tarantschi 160. 
**) Die Ortschaft XJpal ist auf der 10 Werst-Karte des Taskender 
Generalstabes (über welche s. Orient. Litt Zeitung VI [1903] Sp. 211) 50 
km WSW von Easgar eingetragen. Hédin á34 ist Upal unter den Dör- 
fem genannt, «die durch den Khan-arik ihren Wasserbedarf bekommeni, 
das ist aber nach der russischen Karte nicht der Fali, und aucb aus 
Hedu^'s eigener Karte geht, obwohl Upal nicht naehr darauf ist, deutlich 
hervor, dass das Wasser von Upal nicht der Chan-Ariq ist. Mein Upal- 
Bauer betonte, das Land von Upal sei jez oder sara «freies, oflfenes Land»; 23 MABTIN HABTMANN. 

erst vor achtzehn Monaten sei er aus Upal, wo er niemandeD mehr 
habé, na eb Sármán verzogen, wo er auch ganzlich fremd sei. Seine 
Sprache war mir sehr schwer verstandlich : er redete ganz scblicbt 
und báuriscb, dabei sprudelton die Worte nicht selten ungeordnet 
hervor. Was für Geschicbten ich hören wolle? Da fiel mir der 
lustige Scliwauk von Pii)giltak und den sieben §ii)giltak bei Bad- 
LOPP, Proben der Volkslitteratur der Nördlichen Türkischen Stámme^ 
VI. Dialect der Tarantschi (S. 166 ff. ; Übersetzung S. 219 ff.; die- 
beiden Bánde bejüeiteten mich auf der Beise) ein. Als ich den 
Altén fragte, ob er nicht diese Geschichte kenne, leuchtete sein 
Gesicht auf, und er begann sogleich die Geschichte von Siíjgilta^ 
und den sieben Doíjgoltak zu erzáhlen. Die Niederschrift nach 
diesem ersten Erguss fiel sehr dúrftig aus ; er liess aber sogleich 
die Wiederholung folgen, und nun gelang es, einen etwas voUstán- 
digeren Text zu gewinnen. Die beiden Niederschriften sind mit 
H* und H* bezeichnet. 

Ich empfand, es sei besser, das Ohr noch mehr an die Sprache 
zu gewöhnen und dann erst einen emeuten Yersuch zu machen.. 
Mittlerweile war der treffliche Kadir Áchon*) zur Arbeit gewonnen der Ort sei gross, habé 4000 Háuser, und bestehe aus den vier Kent: 
Qarawöé, Jáyica^ Qaóostápá und Qumhay. üpal ist danacb alsó vielmehr 
der Name eines Distriktes mit mehreren Ortschaften. Aucb in der Türkéi 
begegnet man oft solchem Brauch, dass eine Anzahl Ortschaften unter 
einem Namen zusammengefasst werden, derim Volksmunde als Dorfhame 
erscheint. Vgl. meine Ausführungen über es-swidije in Das Liwa Haleh 
(Z, Oes,f, Erdkunde Berlin XXIX [1894]), S^A. S. 85 f. 

*) Ahdxdkadir, gewöhnlich nur Kádir Achon genannt, verdanke ich 
Herrn Bácklünd, Mitglied der schwedischen Mission in Kasgar (dieser 
treffliche Mann starb am 26. Juni 1903 im Dienste der Heilkunst, die er 
mit Erfolg betrieb. Er hatte sich an einem Typhuskranken angesteokt. 
Einen kurzen Nachruf siehe Orientál. Litt. Zeitung VI [1903] Sp. 348 f.)> 
in dessen Diensteu er als Munsi, Sekretár stand. Ein begabter Mann von 
etwa 30 Jahren, besitzt Kadir die Fáhigkeit, fránkische Interessen zu be- 
greifen. Für sprachliche Studien und das, worauf es uns ankommt, war 
er bereits durch Backlund etwas geschult, zudem besitzt er eine natürli- 
che Begabung, das Wesentliche zu erkennen, und ich war nicht seltea 
erstaunt, mit welcher Schárfe er Bedeutungsunterschiede einerseits er- 
fasste, andererseits formulierte. Eine wertvolle Beigabe war seine ge> 
Bchickte und schnelle Hand: er schrieb ausserordentlich schnell und da- 
bei deutlich. In Kaőgar geboren, kam er als Knabe nach Atiá) Artyá der EIN TÜRKIBCHBR TEXT AU8 KASGAR. 23 

"worden. Am 26. November mussie Ser UpaUik die Geschichte von 
Neuem erzáhlen. Ich schrieb sie fonetisch, Kadir arabisch nach 
(H* und K^). Am Tagé darauf scbrieb ich die Erzáhlung nach Qődir 
nieder (H*), der sie aus seiner Niederschrift (K^) diktierte, erhielt 
auch in einer weiteren Sitzung von Kadir eine Anzahl sprachlicher 
und sachlicher Anmerkungen. Kadir lieferte eine Reinschrift von 
K* (K-), in welcher ,Verbe88erungen* durch das ürsprüngliche er- 
setzt sind (siehe gleich am Anfang K* f JoL statt des Ijüis. von K^).* 
Aus diesem Matériái wurde ein Text gewonnen, der am 7. Dezem- 
ber mit dem üjoaZ-Mann durchgegangen wurde. Dabei war es nicht 
zu vermeiden, dass dieser bisweilen andere Wendungen wahlte. 
An einer Stelle wurde eine wichtige Ergánzung des früher vorge- 
tragenen Textes gewonnen, über welche siehe untén S. 28 und 73^ 
Den von ihm kontrolierten und stellenweise modifizierten Text 
stellt H^ dar, das der Wiedergabe in 11 zu Grundé gelegt ist. In 
den Noten ist verwertet meine Nachschrift nach dem Altén in der 
Sitzung mit Kadir (H^) und meine Nachschrift nach Kadir (H*). 
Die beiden ersten Niederschriften sind aus dem Spiel gelassen. 
Auch von ihnen ist Einiges verwertbar, es empfahl sich aber, zu- 
náchst einmal das Matériái von H^ H*, H^ vorzulegen. 

H* trágt deutlich in lautlichen Einzelheiten ein anderes Ge- 
prage als H^ und H\ Daraus ist aber nicht generalisierend zu 
schliessen, die Sprache von Kasgar sei in allén jenen Falién in der 
Richtung des Kádirschen Textes von der des Erzahlers aus Upal 
abweichend. Denn Kááir steht unter dem Einflusse der Schule, 
wie er selbst auch seit Jahren das Lehreramt betreibt. Ein wesent- 
licher ünterschied zwischen der Sprache des ÍTp^Z-Mannes und Karten), wo er 12 Jahre blieb. lm Jahre 1896 kam er nach Tlá und trat 
zunáchst in die Dienste eines reichen Tunganen, Tudá Achon, der dórt 
alB GroBskaufmann lebte; dem führte er die Bücher, hielt es aber nicht 
lange bei ihm aus, und versuchte nach 6 Monaten selbst sein Glück. Ein 
Jahr láng hielt er einen Laden, doch ohne viel Erfolg. So wurde er Schul- 
meister bei den Qazaqen in Eönges (von ihnen selbst Könes genannt), 
2Vt Tagereisen östlich von Uá, und blieb dórt drei und ein halbes Jahr. 
Dann kehrte er nach Eaégar zurück und trat alsbald als Sekretár und 
Lehrer in die Dienste Backlund's. 

*) Zuweilen freilich ist es umgekehrt und die natürliche Fassung 
von K* in K* durch die «gute» ersetzt. 24 MARTIN HARTMANN, 

der, die man vom niedern Volke Kasgars sprechen hört, besteht 
nicbt. Sicher ist, dass der Erzáhler wenig berumgekommen war» 
obne allé Affektation sprach und seinen heimiscben Dialekt mit 
der Treue wiedergab, die bei Seinesgleicben zu erwarten ist. Wenn 
dem die Scbwankungen, die bei ihm sicb finden, entgegenzusteben 
scbeinen, so ist das eben nur scheinbar. Denn eine Haupttatsache, 
die bei Beurteilung aller Áusserungen von Türkén Kasgariens zu 
beacbten ist, ist die : Die Leute sprechen nicht gleichmássig.*) 

Die Verwertung des Textes für Fonetik, Formenlebre und 
Syntax ist in den Anmerkungen nicbt in vollem Masse erreicbt. 
Docb sind einige Probleme in Anlebnung an bier vorliegende Tat- 
sacben eingebender bebandelt worden. Das scbien wicbtiger, als 
eine Vollstandigkeit in Bebandlung der Worte und Worfcgruppen 
anzustreben. Von Allgemeinem sei Folgendes bervorgeboben. 

Bei den Konsonanten ist das Zusammenstellen von drei und 
vier obne Vokal bemerkenswert. Man bőrt in Kasgar beim spon- 
tánén Sprecben der Leute Konsonantengruppen, die zu erfassen 
erst nacb Grewöbnung gelingt. So aucb bier ckp 6, tigiipkíliná 50, 
kékrip 36 u. v. a. In einem Falle sebeint die Háufung zu einer 
Vereinfacbung gefübrt zu babén : básbega 73® (in H^ bis) sebeint 
entstanden aus bdsip béga(n) über báBpbégd(n). 

Der Übergang des palatalen k in den zusammengesetzten 
Konsonanten é (t+s)^ als dessen Stufen docb wobl k>kj'> tj > té 
zu denken sind, sebeint im Kasgariscben nur vor i durebgedrungeri 
zu sein. In Kasgar und Jarkend wird man kaum einen unaffektiert 
sprecbenden Einbeimiseben finden, der kirmek anders als elmek 

*) Völlif? unablianfíig von niir kam niein verehrter und teurer 
KoUege und Fround Professor Foy zu der gloichen Beobachtung in ande- 
ren Türk-Kreisen. Ich nehme hier Gelegonheit, diesem ausgezcichneten 
Gelehrten meinen Dank zu sagon für die mannigfaltige Belehrung, die 
selbstlos mir zu spenden er nicht müde wurde. Durch die anhaltende, 
im Einzelnen treue und sorgfáltige, und doch von den weitesten Gesichts- 
punkten beherrschte Bechaftigung mit den Türksprachen hat er eine Si- 
cherheit des Urteils und eine Feinheit der Empfindung lur die Kinzel- 
erscheinungen erlangt, die ihn als Meister auf diesem Gebiete erkenneu 
lassen. Aussere ich in dieser Arbeit Ansichten, die von den seinen ab^ 
weichen, so beruht das auf der wissenschaftlichen Überzeugung, die aus- 
zusprechen Pflicht ist um der Sache willen, wie ja der Widersprochene- 
selbst nichts so sehr verachtct als^ ein blödes in verba magütri jurare. EIN TÜRKISOHER TEXT AUS KA8GAR. 25 

ausspricht; so auch der Üpal-Mann cídi 60, crip und cerip oíi; 
das ist der Einfluss des t, wie auch t vor ü in Kasgar und Jarkend 
in den Worten ímí- ,fallen* und tüi ,Mittag* (so Shaw, genauer : die 
Stunden 9 — ll)durchau8 é (t>tj> té) wird, so hier c'swile 100, 
t02. Vor e ist der Übergang erst imWerden; der üpallik schwankte: 
in 16 hörte ich von ihm zuerst celdem, spáter wollte der Erzáhler 
nur von keldem wissen ; in 48 sagte er unbefangen éeldim. 

Von Schwund betroffen sind in hobem Masse die Sonorlaute 
r, l und 71 ; über r und n siehe die Ausführung zu 22 satdmsd ; 
über l siehe Einiges zu 108 mawákkeL 

Eigenartig sind die Schmarotzerlaute i und s, die hier in h£ 
für brá ,eins*, in 83 patiáci (nur nach Qddivy der aber ^s^UL 
schreibt) und in 98 iscidin gesichert sind, wie scheinbar é auch in 
32 ^s^kki ,zwei* vorliegt. *8*kki kennt jeder, der ein paar Tagé in 
Kaágar mit natürlich sprechenden Einheimischen (nicht Andijan- 
liks!) verkehrt hat; von sci in ci- Wörtem und iéci für ici ,sein 
Inneres* kann ich nicht mit Sicherheit sagen, sie seien mir sonst vor- 
gekommen, sie sind aber durchaus der Tendenz dieser Sprache an- 
gemessen ; zwei hier nicht belegte Beispiele des schmarotzenden é 
sind istik ,8charr und iígélme ,zwanzig*. Bei Vergleichung zeigt 
sich der Schmarotzerlaut vor c, t und nach r. ImEinzelnen: ^é^kki 
und i£géime sind zusammen zu behandeln ; wie man auch über 
die ürbedeutung des Stammes, aus dem die beiden Zahlwörter 
geflossen sind, denke, man wird ihn als jik oder jig ansetzen dürfen. 
lm Kasgarischen wirkt die Tendenz, anlautendes j in i übergehen 
zu lassen, die in dem Kirgisischen eine Parallelé hat, wo j > j 
das Übliche ist (zu / neben j vergleiche die Aussprache des ^Im 
in Syrien). In iíkll wie in éigirme trat ein Umspringen des Vokals 
ein : iíkki, i£girmá ; weiter glich sich das tönende i dem tonlosen 
k an und so entstand *s'/r^t ; i£g£ime wird aus ifgirme über i£griime 
entstanden, das zweite i alsó Schmarotzerlaut zum r sein, wie 
das der Fali ist in fci, entstanden aus br£, siehe darüber Bemm. 
1. h£. Bei istik, als Tulgár in «Glossar» neben ittík unter ,scharr 
eingetragen und unzáhlige Male in Kasgar und Jarkend von mir 
gehört, ist zu beachten, dass das t in ittik verdoppelt ist, alsó an 
eine Differenzierung gedacht werden kann. 

Von den Vokalen beachte q> = a mit Fárbung nach 0, o = 
oflfenes 0, e = u mit Fárbung nach 0, i = offenes L % wird sehr 26 HABTIN HABTHANN. 

breit gesprochen und klingt oft wie á, so dass z. B. kildi und kildd 
•nahe bei einander liegen und schwer zu unterscbeiden sind. Über 
hun\ entstand aus buní : buna, das weiter bis zu buná verdunkelt 
wird: man kann von derselben Person buní als bunu als huna mit 
deutlicbem á und als buná hören. Mit 7 bezeichne icb einen sehr 
flüchtigen Vokal, der bald mehr dem t, bald mehr dem e zu klingt. 

Schwnnd des auslautenden Vokals ist háufig. Nicht selten 
glaubt man den Vorgang zu verfolgen : so klang das i in 66 j'cdci 
so, dass bald j-alci, bald j-alc gehört wurde (etwa wie j-alc mit rus- 
sischem b). Beacbte bájek oder bajik viermal neben bajeki sieben- 
mal ; 84 sajoJc und 90 sajak und nicbt einmal das ursprnngliche 
Bajeki, In der ersten Person Singularis des a-Tempus konnte sich 
das Kasgarische noch nicht entschliessen, den Schritt zu tun, den 
das Südtürkische getan hat : es hált fest an barame, satame, wáh- 
rend das Südtürkische von satarmen bereits zu satarim (sataram) 
gelangt isi 

Über die Vokalharraonie siehe Einiges in den Bemerkungen. 

Nach dem Inhalt gehört die Erzáhlung des Üpal-Mannes in 
den bekannten und weit verbreiteten JStirZ^-Kreis, ebenso wie die 
schon oben angeführte Taranci-Geschichte Radloff*8. Nur ist die 
Taranci- Version ármer und weniger ausgeführt. Unsere Geschichte 
hat an Mokiven: n) Eintausch von Gold für Asche, b) Erwerb von 
Gold für eineLeiche, c^ StempelungdesFeindes mit demSklaven- 
stempel, d) Entschlüpfen aus dem Sack, e) Ertránken des Feindes. 
c) und d) fehlen bei Radloff, und a), b) und e) sind so ohne 
Witz und ohne die, freiiich auch da, wo sie vorhanden, stets den 
Charakter des Márchenhaften tragende Begründung erzahlt, dass 
die Darstellung geradezu unverstándlich ist. Ich bemerke. dass 
mein Erzáhler zuerst in áhnlicher Weise verfuhr : er speiste mich 
mit einem kurzen, Wesentliches unterschlagenden Aaszug ab, und 
erst, als er sich von meinem Interessé, das Ganzé zu hören, über- 
zeugt hatte, rückte er mit der Fassung in Kleinarbeit heraus. Aber 
auch da musste ich mir den Zug mit der Stempelung des Hintem 
förmlich erzwingen und erhielt nur einen Teil des damit Znsam- 
menhángenden (der Rest soUte spáter nachgeholt werden, es kam 
aber nicht dazu). AUgemeines über die jBür/^r-Geschichten, die 
man nach der berühmten Fassung, die ihnen Andersen in , Der 
kleine Claus und der grosse Claus' (Márchen Reclam-Ausgabe 1 , 12) EIN TÜREIBOHEB TEXT AUS KA8GAR. 27 

gégében, auch die Glaus-Geschicbten nennen kann, siehe die Be- 
merkungen*in Grimm, Kinder vnd Hausmárchen 3, 107 flf.*) und 
den ausgezeichneten Artikel fUnibos' von Goedeke in Germania 1, 
359 f., welchen R Köhler in ,Die Schwánke vom Bauer Einhirn 
und dem Bauer Grillef Germania 18, 152 ff. weiter ausführte. 
Einige Nachtráge und eine vergleichende Betrachtung der west- 
lichen und östlichen Fassungen gab ich in .Schudnke und Schnvr- 
ren im islamischen OrienV Zeitechrift des Vereins für Volkskunde 
zu Berlin 1895 S. 59 fif.**) Hier nur einige Bemerkungen zu den 
einzelnen Motiven : 

ad a) Eintausch von Gold für Asche, d. h. den wertlosen 
Best des vom feindlícben Neider oder aus eignem Antrieb Zerstör- 
ten : damit beginnt auch Grimm's Bürle und Andersen's Claus : 
das Feli des getöteten Ti eres wird teuer an den Mann gebracbt; 
zablreiche Parallelen bei Clouston, Popular Tales and Fictions 
II, 229 ff. zur Geschichte von Little Fairly ; siehe auch Jahn (ül- 
rich), Schwdnke und Schnurren aus Bauernmund (Berlin 1890), wo 
das Motiv gedoppelt ist: 1. Fellverkauf, 2. Gewinn aus den Bestén 
desBackofens; das imOccident mit derFellverwertung verbundene 
Motiv der ungetreuen Frau finde ich im Orient in der Geschichte 
vom wahrsagenden Esel Lidzbarski, Neu-aramdische Handschrifien 
2, 204 — 210 unabhángig vom Bürle-Kreis; ebenda, 2, 249 ff. unter 
Dscho^i (Dschuha)-Witzen die angebliche Erwerbung von viel Geld *) Es sei hervorgehoben, dass in der Reclain-Ausgabe auch dieser 
wichtige dritte Bánd vorliegt in getreuem Abdruck der dritten Auflage 
(Göttingen 1856). Die Seitenzahlen der seltenen Originál- Ausgabe sind 
vermerkt, so dass dieser biliige nnd leicht erwerbbare Neudruck das 
Originál ersetzt. 

**) Weder dórt war, noch hier ist es mir darum zu tun, mit einem 
treichen Zitatenschatz* zu glánzen. Man weiss ja, wie die Sache gemacht 
wird: die álteren, oft recht guten Werke werden geplündert und ihre 
Nachweise als das eigene Gut gégében, höchstens wird am Schluss die 
geplünderte Quelle mit einem: tvergleiche auch . . . .» bedacht. Daneben 
werden natürUch die eigenen «Zettel» verwertet. Dass bei dem Anführen 
aus Andem, die es zum Teil auch schon so gemacht habén, manches 
ein anderes Gesicht gewinnt, auch sich leicht Fehler in Ziffem einschlei- 
chen, kúmmert die •fleissigen» Herren nicht: sie rechnen mit Recht 
darauf, dass der geehrte und gelehrte Leser die Zitate doch nicht nach- 
prűft, überwáltigt von dem Schwall. 28 MARTIN HARTMANN. 

durch Fellverkauf; die Wirkungist immer, dass die Neidernun auch 
ihr wertvolles Eigentum zerstören und mit dem wertlosen Kést auf 
den Markt ziehen, wo sie ausgelacht und verprügelt -werden. In 
derTaranéi- Version ist die Zerstörung de8Eigentums(Weizen)und 
Gewinnung von Geld aus dem Best (Asche) nur angeblich ; unsere 
Version ist mit der Bosheit des Feindes und der Bestrafung dieser 
(nicht bloss dummer Leichtgláubigkeit) auf der Höhe der westlichen 
Versionén ; 

ad b) Erwerb von Gold fűr eine Leiche : fehlt in Grimm'b 
Bürle, doch nachgewiesen in Grimm 3, 107 (zu dem Doktor, der 
beschuldigt wird, einen Toten umgebracht zu habén, vergleiche 
den vom Doktor die Treppe hinuntergeworfenen und angeblich zu 
Tode gebrachten toten Buckeligen in 1001 N); vgl. Cloüston a. a. 0. 
und Jahn a. a. 0.; auch hier wieder fehlt in der Taranci -Version 
die Bosheit: der Frau (statt der Mutter) habén die Neider nichts 
zu Leidé getan; sie hören nur, dass derHeld ein schönes Mádchen 
für die Leiche der Verstorbenen erhalten, und aus Sinnlichkeit 
(hier nicht Geldgier) schlagen sie ihre Frauen tot. Das Neben- 
motiv, in welcher Weise der Held durch die Tote zu Geld kommt, 
ist in unserer Erzáhlung originell ; 

ad c) Stempelung des Feindes als Sklave: in diesem Zusam- 
menhange finde ich das Motiv nirgends ; doch ist die Stempelge- 
schichte im Dschuha-Kreise vorkommend. Bei Mouliéras, Les Fotir- 
beries de Si Djeh'a, Trad.fran^. et notes avec une étude par^.BiESÚ 
Basset, Paris 1 8í»2, Nr. 50, lásst sich Dschuha, um seinen Feinden zu 
entgehen, begraben und nimmt Öfchen und Petschaft mit ins Grab. 
Die Feinde kommen, finden ein Loch im Grabe, wollen, um Dschuha 
zu beschimpfen, ihr Bedürfniss in das Grab verrichten. Dabei 
stempelt er sie. Spáter finden sie ihn auf dem Markt und schleppen 
ihn vor den Kádi. Er beweist durch den Stempel, dass sie die 
Sklaven seines Vaters waren. Sie müssen zeitlebens für ihn arbeiten. 
Basset zitiert dazu Schleicher, Litthauische Márchen (Weimar 
1857) S. 41 flf. Aus dieser Dschuha-Geschichte erganzt sich aufs Beste 
unsere Erzáhlung, in welcher das Motiv zuerst ganz fortgelassen 
war, so dass gar nicht erkennbar wurde, woraufhin Siggiltaq die 
Doíjgoltaq als Sklaven beansprucht. Schliesslich wurde wenigstens 
die Scene vor dem Biehter erlangt, siehe die Übersetzung von H^ 
his am Ende von 73. — Auch in der rumánischen Version der EIN TÜRKISCHEB TEXT AÜS KAáGAR. Ű9 

ClausGeschichte kommt eine Grabscene vor, aber da springt der 
Feínd auf dem Grabe des Helden umber, so dass dieser heraus- 
kommen muss, siehe Pácalá §i Tdndalá von Silvestrü Moldovan 
(Sibiiu 1886), S. 7. Zum Stempeln der Sklaven vgl. das Stempeln 
dessen, der die Wette verliert, durch den Gewinner beiPRYM-SociN, 
Syrische Sagen und Márchen 2, 32 und die Anm. dazu S.379; die, 
die einen kleinen Sehlaucb Löwenmilch habén woUen, bekommen 
ihn nur, wenn sie sich hinten stempeln lassen, ebenda S. 92 (áhn- 
lich Spitta, Contes Arahes 12); vgl. auch Lidzbarski a. a. 0. 2, 52 
und 125; 

ad d) Entsehlüpfen aus dem Sack: in den meisten Versionén, 
verschieden herbeigeführt; in den westlichen Fassungeu überwiegt 
die Sinnliehkeit ; in der rumánischen Version ködért der Held den 
Hirten damit, dass er nicht Schulze in einem Dorfe werden will> 
wo die Mánner nur einen Tag der Woche zu Hause sind und er 
dann alléin bei den jungen und flinken Weibem bleiben muss, s. 
Pácalá in satui lui von Joan Slavici (Sibiiu 1886), S. 21 f. ; in der 
Dschuha-Serie bei Stümme, Tunisische Márchen (2, 138) lockt 
Dschuha den Hirten in den Sack mit der Aussicht, er werde das 
Schicksalsbuch lesen lernen ; 

ad ^^Ertránken desFeindes durch Vorspiegelung des Wasser- 
viehs : in allén Versionén schliesst die Eeihe damit. 

Ich beschránke mich auf diese kurzen Mitteilungen zum 
Inhalt. Noch 1895 konnte ich für die zusammenhdngende Bürle- 
Reihe nur eine orientalische Fassung beibringen : Stümme's Tuni- 
sisches Márchen Nr. 14; nun liegt, neben dem weniger voUkom- 
menen Taranci-Text, ein an feinen Motiven reiches Stück aus dem 
östlichsten Türkenlande vor. 

Eigenartig ist die Siebenzahl des Gegenpartes hier und in 
der Taranci- Version. Hier erscheinen die Sieben bald als Viele, 
bald als einzige Person, die im Singular angeredet wird und im 
Singular antwortet (22. 23. 24. 25 ; auch 69 sdn, doch in der 
Antwort 70 biz). Es ist nicht nötig, eine ünregelmássigkeit oder 
Ungenauigkeitanzunehmen: in Turkestan giebt es eine Anzahl Ge- 
schichten von Menschengruppen, die eine Seele habén. So ist ein 
Hauptheiligtum von Jarkend das Grab Cilteny der Vierzig-Leiber 
oder ,des Vierzigleibers*, denn die Vierzig hatten nur eine anima 
und einen animus (fonetische Niederschrift der Legende durch 30 MABTIN HARTMANN. 

mich in meinen Hánden). Die síében Doggoltaq sind eíne Gruppé, 
díe Eines reprásentiert : die dnmme Bosheit. II. I>le G^Hchic'hte von Singriltak nnd den sieben Donsroltak. 

1. Der Text Kadir's.*) 

yuiL v^^^'. (5^*^.' *v^r^ o'^'^r^ sjülí'^l 6 y^'^y-? 
ys«Aj^Q KjjI wajj JyiLo 11 yüj ^^^K^ Jo H^b ú^ &J^t 

&£ju **Ub* ^ y^\\jíÁyi *^^^LiÜ ^jjJoJúf 13 s-aJ^ 

síJLuű jüJUXíjO *Aj ^jjJoJóT 14 v5<J^ v^ ^HjöüJLXlá 

1* fjüüij *> jjtjJÜÜuy 4a ^ Ba ^^^j^ 6a s^wo. 
7* ^cV* vtnündort in ^o oder umgekehrt ^ &é%Lélj ® v-aJ>jI 
9* iUM^ b iu^yr <í ^uJT 10a ^^ ^ \^ ^ ^y^ 12a ^^ 

13b ^^ b ij^. c LmULjClí 

*' 'i\\\ Gniiule iroioirt i>t K*. Pie Varianten von K* siehe in den EIN TÜBKI8CHBB TEXT AUS KASOAR. 31 

•jvxXAxxa. íJof sju^f i^ yibi v.>aJIÍ^ 16 ^vs^'j^T^ ^UJÜüCí^j 
úju IxU j^ v^;^ y^'^ V^^ &^^ Lftü !^ "^yrt)^ ^^^^ 

^yűol 8JU5I ÚJ *^5SL>b ^UJUüCí^O íUj 17 (^.JJLS" V^A-í&H^ 

tóljL wüJií M^ *Ub yij ^UIjüGjO 19 v^.^ *(5^y^ 
^5^ 24 vs^o awbU 23 ^0 ^u»^bLM 22 v5^.^ ^^V' 21 
Lfcb ÚJ is^^^ ^^ J^ 26 *[v5^.^ ^j^ULw aáju| liü új] 

^^oKL s^.<> «;:jLw wA^.^bj i^^^ dbL«wlj| ^Kjú ^Jüo^f újb 
aaj 28 {^^^ [£dJ6\ w^s^JóL (^LoIjLii 27 [£C>\jUs^ s^Ju^^ 

v^y* ^UJUyiAií *^.Lj b ,*Uó.f 29 ( jUJUüö^o aüü) ^jJ^ 

V5^' 30 vS<>^y ^^'yysAi ^5J^5^bl ^Ö **84)JU ^jUbblj ^yf 
v.>jJS^ ^sJaLSSukT ^ÜJIjÜŰjJ 31 ^jJf^jűCj ^vjl 5jüu ^Ubbb 

^yf Ulöt ^>^>jji^ ^jLcLv Uib ^^j ^UJU úa3 32 vsOs>>5 

15a ^j^^ b ^bUb* <^ ^Jyu d ^Ij^ 16* jvA^Uxa. 17a 
^^sLu 18a a^yu* 19* Uj 20* ^j^ 21* iuojí ^f 25* Diese 
Wiederholung, die sich ebenso in K^ findet (mit Var. Uj) ist auf- 
genommen wegen des ^jjcLjLw und ^-ajO 26* K' und K* B^jüü; 
der Zacken ist aber nicht zu beachten, da «j regelmássig für j5 = 
jer verwandt ist (z. B. sJüu 29 u, o.) ; vgl. auch (^Jüu für hadi 
13 a. E. AJ na hier:= ne ja. 29* ^'Lu ^ ajuu/si* ri^ju^ 32* v^^^ulöj 3á MARTIN HARTMANN. 

(^b ^ vfíXéJJ 34 (^ib aüü Jjf víJLuú^^- yij v^;l^j 33 

^Lyi &oxj^ 35 ic^*^^^. ^^y^ ^^^^^^ IjojJf vdLuü^j^^í^ 
^Jel ^^^M^' 84X£<i^^ Jel 2um14->I 36 ^v5<>^ v^4> |vó\uy 

^^ÁoJS' s^WC^ S JuJdLüy ^^?%y(ty2 ^ÜJXüuí^ 37 v^^^ 

^J vfb^ <54X:>J (^U. ^^Jel ^ 38 vS<Jy^ '^y^' ''^' *^0 
^^^- v^.Ls o"^^^^^^^ *v5^.^ 39 v5*>^^) íJ-^H^ vS^' 
^54Xj)I J-w«5" j^bl ^1, 41 (<<Xl5^ ^5^^S^ ^áxi g jj ,^-Jjl 40 

Jük^Lo^t^y ,j^ 44 v5^^ ^LcUm ;*^^-*:^ wA?>^ 1^ &üf 43 

jütbyi 2^r>. (5^bl o^ ,j^ ^o >«,AJsit J^ ^b j^ 45 (^^."^ 
%jCíI >íLuu^UJüűo5J iüj *bb >,jhJUs pljüj-i 46 vsJs?^ 
b^ ^1 &^ ^üJbCüyi jJJ *&^ 47 ^^^5^ ^-fc' s5J^ 
^5>)f •itsv^ *bf ^UJbCu-i 48 v5^*-« waJ*> ^ilXő^b 
viLuj^»M*j^ 49 ssJ^^ i^^^^b** ujb Lcb ij ^^^Sj^I ^Kjuüb 

^oCr AiUb w'^^jl ^^^bl ^jjy s5^^^ ^^A*C> »£jü Ub 

^ cOsJL 36* elnn^o, liooh verbt'ssert aus whÍ*Í^ ^ aJLi^ 
e ^>^>^> 37» ^>^> 39* ^^x 46* »i, >> Jyj:*-í» 47* »»> 
* Mi-sC 4S* fcsvT 50* ^■...A^JIj EIN TŰRKISCHER TEXT AUS KASGAR. 33 

J^jJbl ^üuLu ^KjüüU v^;' )^^' *^^^ VH^J^ 52 
^^ ^*^5;5f é'^LH ^U3*U ^if^f ^JLcol ^bf^U ^^^sbL 53 

^4X^1 ^54X10 \::A^aje 55 (^íXlíí *l^^' V5J5<^'^ <5^(5^^5' 
^^üJXu^ ^^f N^j^yoaűd^f ^iL)^j\ ^^yA^bf 56 ^} *^. 
^Jl^J 54>*«AaS' 57 v^.)^ ^xAjy^ ^ yx^Sjl^^f (^iJ^J 

^ víJbjot v^xJls" jbJUüojO 60 5^^^ ^bJUüojO ^yü^. 
^ó ^ ^y}y\ ^LÁ3 62 ^5^ yP^' i^^.l 61 (5^^ v^^ 

^^bb ^>AÁJ) ^>>iL»^ 64 \S^.*^ (5^ v^í' ^ K ^u/^ ^)^ ^ 63 
iüLyob i^,^^ ^^j^^KÍKs^ ^bJLCijui 65 ^5^ '^CS^-^' ^bJbXj^O 
KJuo ^^ajU MuSÜLi ^ aűü ^>>|»bfo 66 iS^y^ (JÁft *w^r^ 
ij^ *v^r? J^ v^.<Jh^ (5<^bU^ ^5*^ 67 ^tVj.Ujti v^b^ 
,j-M* 69 ^**-*^b *,^c>bl v^.Jhs^ 68 ^5Js>^ icciUí ^^jUl^^ 

erfj 71 5^^*^ v:>4-ji" ^l^w^ tr^.' ^5**'^-=?^'-^ ^i^vV ^>^ 70 

*o^*^ o^ír^ cT*' 73 ^5^.^ fböJU ^UU ^t>Ax> ^.c>f.bb 

53a ^Iaj 54a|50L>5f 56a ^ 57a ^^^ b ^to 59a ^ jLu 
»>^iU)^ 63a ^(^ 65a ,^^^ BBa^sJU 67a,^^L 68a ^oÜT 
^ ÜÜycb 69a ^j^lo)U^) 70a ^ b 1^^ 7 la ^bflJU 

b ^.jjUU^ 73a jjilb 34 MARTIN HARTMANN, 

^jíijüí 76 ^yj Íj^ ^JCj KxM^iüü 75 íUjJüüujJ *^.W 
^ ^^^ *L«^ ^L> 77 v-A^^s' v^^4^ l^-^^J is^i^y^ ^^y^ 

(^Jl«jI 78 ^ixiljtúttJ ^jJLö oucj^ v^^H^ V'aJ^ KáA,.áJ 
^. íűúfjuüo ^ iJL)f xL 80 45^1;^ v^^ ^<^*^5; V^' 

^L 82 ^5^ ^'-^-A^* *^^ Vyí/ cs^l^l^* ^Lá^í 81 
^.Lw 84 Jk^)^) ^L*jj JLo ^l^. (^^Ij *^Lo JUof 83 

^yüi^ ^JoLobjl yjo^L^ó m Áé^^ v5^'^ ^ ^ V5^*' Ó'b^^'^^^^ 
^jűixs^ )S' i^.^'^^ V^.^ 86 ^Jol^bttl ^aLmajJ &«7>Uxu^ 
VS^^ v5-^b ^ ,jjürt5 JU ,j^ iu**UjI «Í" ^T (5^'^''^ 87 

gM^, v5^V^^ dUuúUb* J^ (*l<>Jb &m«UjI ^üJLXju^ 88 v5^.^ 
J^.^! 90 v5^.^ 15^"^ Jl^ \J^ J^ vS^I^ íj-**' 89 vS^XjO 

^JÜgÜJÜCüu^ ^IjLiv s^^aAj ^^JÜ^xt ^ysyJ^yJ^ ^5^^^ ^^^ÜfU J^^^' 

L&L^U ^^^bb ^^s«AAÍua^ ^4>lxb ^üciXu^ 91 í^^^^aa^ 

v^/jól (^vJLmjI ^Lfi^ c5^*T^' vJLuúLcb v^r**' 92 (5<>^v»« 
•l^l^ v5^ vs^bb ^Uíüűi^j íüü ^b 93 ^^5?-bb ^5juyi 

^^ávJL^f v.jaaJIÍ' fciJLc 94 ^<5ÍCAxa^ v-A^ ^Uí ^«> 

78^ Ui^f x*i c ,^UdU^J d aJL^I 74*^^5Lu 76» Ebenso 
77a Ebenso 78* ^^oUt^yi 79* ^| b ^5^* 81» v|;«y 
^ y>,^i 82* ^^sbo ^ U 91» 5>,.>jüb. 98» *áU. ^ ^^Aá^ EIN TÜRKISCHER TEXT AÜ8 KASGAR. 35 

LT^ (5^«^í 102 (^<>^.^ ^Í;L) yff^y^ (Jibí « .MAA4jt 101 
bijJuuiI víXÁxJÍUjdUXj5*> 103 (5^^*^ v^.<X^ ^JLo aJb^ 

^Lfelx^ JLo ^jjC ^l UyJLfjt ikXjLwL "ikX^y^yJ Ji^fol 104 (^<^W 

V^.^ 105 vfl;'-^ v^^^Ld^ ^^UCbw &Lo xJLu ^j^ ^i^AJűu:^ 
J^^^ víJLjuüiJí> (5(X«->j 106 (5^1^ v^iLiL »^^^.y^ Jjuú*iü<> 

ifit^ ^^*JjLw viLuü,^^ 107 ^>-A^Jy«^ *v5^J'^ ^5<^^^y> 
^y^ V^>^ ^ "^y*^ ^üJLaXí^j jiU 108 ^y^ 

94a ^jj^ 95a JJ( v^ilU,U 96a Es Í8t hier K^ aufgenom- 
men; K* IíXuíl)! 97* iJjj-^j,^^. ^ ^Jyl 98* j^axíuo. 101* yj 
103* ^UUüG^o 104* tJi^} b ^^^oj^ c üUCü^L 105* iű,> 
106* ^J^^y ^y» b v^yL) 108* ^y 109* ^-Lu 3* 36 B. PATKANOW. 

GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÁMME 

SIBIRIENS, 

imcli den Angabeu der Volkszfthlung 1897. 

— Von S. Patkanow. — 

(Dritte Mittheilung.) 

§• 11. Manegren. 

1. Geographische Verbreitung und Zahl. Das Gebiet der 
Manegren wird in der klassischen Arbeit Schrenck^s für die 50-er 
Jahre des verflossenen Jahrbunderts folgenderweise bestimmt: 
Westwárta erstreckte es sich in Sibirien ungefabr bis zum Flusse 
Nevir (Never), welcher sich linkerseits in den Amur ergiesst ; von 
seinem oberen Lanfe zog sich die Grenze lángs der Gebii^kette 
bis zur linken Quelle des FI. Oldoi. Von da gerade bis zum mittle- 
ren Laufe der Selimdscha und dann südwárts parallel der Zeia 
bis zum Amur, welcher bis zur Mündung des Nevir ihre südliche 
Grenze bildete. In diesem ungeheuren Gebiete nomadisierten sie 
an den Gestaden des Amur's, der Zeia, der unteren Selimdscha, 
der Nara, des Ür's und anderer Elüsse überall, wo es grasreiche 
Ebene gab, welche zum Weiden der Pferde geeignet waren. 

Nach üsoLTSEW (185G) sollen sie sich in grösserer Anzahl am 
unteren und mittleren Laufe der Selimdscha und zwischen diesem 
Flusse und der Zeia, dem Dep, dem rechten Beiflusse derselben, 
und einem grossen Nebenflusse der Selimdscha (Nara?) aufgehal- 
ten habén. 

In den Arbeiten spáterer Forscher und in den Übersichten 
der Provinz für die 80 — 90-er Jahre des verfl. Jahrh. wird dieses 
Gebiet bedeutend beschrankt. Nach diesen Quellén umfasst es bei- 
nmhe nur die Gegend am rechten üfer der Zeia, von ihrem Bei- 
flusse Pera, etwa 200 Werst oberhalb von Blagowestschensk, un- 
gefabr bis zum Beiflusse der Zeia Ur und von da bis zum Amur, 
an dessen Gestaden sie auf der ganzen Strecke vom Dorfe Per- 
mikino bis zur Kosakenniederlassung Kumarskaja vorkommen 
sollen. Übrigens sind die Nachrichten über diesen Stamm 
für diese Zeitperiode ziemlich unsicher und beziehen sich GEOOBAPHIE UND STATI8TIK DBR TÜNGÜSBN8TAMMB SIBIRIBNS. 37 

nur auf den südlicheren Theil ihres Gebietes. lm Jahre 1887 
erscheinen die Manegren wieder in grösserer Zahl in der Amur'- 
schen Provinz. In dem Rechenschaftsschreiben des Gouvemeurs 
derselben für dieses Jahr wird dieses Ergebniss folgenderweise 
gescbildert : « Ausserdem hat man zwischen dem Amur und der 
Zeia an 1000 Seelen Manegren entdeckt, welche des Thierfangs 
wegen vom russischen üfer (des Amur^s) auf das chinesische 
übersiedeln und unter eigenen Háuptlingen stehen* und weiter- 
hin: «Hinsichtlich der Manegren habén die localen Behörden 
Maassregeln genommen, dieselben nach Familien zu registrieren 
und sie zum Wáhien der Vorstehenden zu bewegen, welche mit 
der localen Polizei in Verhandlungen treten und dieselbe über die 
Bedürfnisse ihrer Landsleute benachrichtigen würden». 

Wahrscheinlich hat aber d^ese Fürsorge der russischen Be- 
hörden für ihr Wohl auf die wilden Manegren keinen besonderen 
Eindruck gemacht, und sie zogen wohl hald wieder über den 
Amur, denn in den Berichten der Gouverneure für die folgenden 
Jahre wird nichts mehr von der grossen Zahl der Manegren 
erwáhnt. 

Wáhrend dem Census 1897 hat man gar keine Manegren an 
der Zeia, am Dep und an anderen Flüssen ihres angeblichen Ge- 
bietes entdeckt. Nur eine kleine Anzahl derselben — 155 Seelen 
(73 M.) — wurde an den^Gestaden einiger kleinen Flüsse : Bereja, 
Eamenistaja, Pokúlicha, Belaja, welche in den Grenzen des Ku- 
mar'schen Kosaken distriktes in den Amur fallen, einregistriert. 
Das grösste dieser Winterlager befand sich am Ufer der Bereja, 
12 Werst vom russischen Dorfe Saskálj. Hier lebten 72 S. Maneg- 
ren, wovon 35 Mánner. Zu erwahnen sind noch das Láger am FI. 
Belaja, 10 Werst vom Dorfe Uschakowo 43 S. (18 M.) und das am 
FI. Pokúlicha, 8 W. vom Dorfe Busse sich befindliche, das 2 1 S. 
(12 M.) enthielt. Ausserdem wurde eine Manegrenfamilie von 5 S. 
(2 M.) in dem Minendietrikte von Bureja aufgezeichnet. Wie aus 
dem betreffenden Censusblatte zu seben ist, nomadisierte diese 
Manegrenfamilie an den Gestaden der Flüsse : Unjma, Andikán 
und Medwedjka. Es ist zu vermuthen, dass ein kleiner Theil der 
Nomadenvölker Sibiriens, folglich auch der Manegren, dem Census 
entgangen sei und die Zahl derselben überhaupt etwas grösser an- 
^eschlagen werden muss. So erwies sich aus der in den Jahren 3S 8. PATKANOW. 

1901 — á gehaltenen localen Záhlung der Bevölkerung der drei 
Minondistrikte der Amur'schen Provinz, dass auch gegenwártíg eine 
kloine Zahl Manegren - - 26 S. b. G. (18 M.) an den Ufern der Selim- 
dscha (1. Heifl. der Zeia) nomadisiert. Aber damit ist die Zahl von 
l(KX) Seelen noch lange nicht erreicht und die einzige Erklámng 
dioser enormen Abnahme wáhrend den letzten Jahren kann nur ibre 
Kückkehr nach Cbina sein. £ín Tbeil derselben mag aucb anf den 
Insoln des Amur's in den Grenzen der Tscbemjaew'schen und 
Kuinar*schen Kosakon distrikte ibre Winterlager aufgeschlagen ba- 
lunu TTO naob Angabe der Übersicbt der Amur'scben Provinz für 
das J, 1897 die Manegren den Winter zu vériében pflegen. In den 
Censusmatvrialien wird aber von den Manegren in dieser Gej^end 
gar niobt erwábnt, 

F^ ist alsó in vermutben, dass der weit grössere Tbeil der 
Manegren gt genwartig in den nördlicben Grenzgebieten Cbina's 
seinon Siti baU In don 50- er Jabren des vorigen Jahrb. nomadi- 
^eren $ie hier hauptsaohliob am unteren und mittleren Laufe des 
FK Kumanw Von bier erstreckte sich ibr Gebiei lán^rs dem Amur 
wesf.ioh fást l is lur Mundung des FL Al hasiéba Emurií*), wo 
das l.vHv.d dir Orotschonen st inén Anfang nahni. Ge^en Osten traf 
lUin sio fást ;iuf dor gH'aren Str^cko von aer Kumarm bis zur M un- 
duvs: dts S;::vcarrs, oVc.tívh ihre IIaIiI k:er aaori immer s^ehr ge- 
nr^ ^:ar, Sv^ s^^^.^n iir. J. l^^;^ auf der gr.v<tMiR Stnroke iwiscben 
vUiit Kv <c4kT;"r.dv rV Svroscí.tw,v;i und vier Murirjiig aes S:ingari's 
x*;:r t;\>^ iO KAnr/ur. v\Ur cái ^•.^ — :íW S^xltc Crlei; :: /c^n. o:>- 
>:^ ;;■' s^t bi^r Au.'V f:i>; .v> tin.-.crn Fr^. üner drr -.^^ni warrn. 
An\ ,V..*V:vs:<u <*. ^n >:« ir, Ch:::A au: Arr S:rev-kt r.ü dem D:rfe 
Vxr Sí.Va..:: v;C r^ — i' " " >*> ^í F,A^:^r<t>:b ': :s r:ir Mun- 

cu*.: .l;r \v.r. sni uv.i :I;:>.^c:s«^ An Ai-.s^rí: F--S?*f ^:r:.*irntntrr5 

^: , r: r . ^ =\ : . í i ,:> ::: ; V rt r; r. H ,: v ,: t r: ^! i ; " . n stc r f r.. ír P. -ssl vr i 
V*^ ,' ir-r ::rí c c^r ^^^rtu^ ,V1/. ri.*> -ícir: -Jírs-s i-f !vS. GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 39 

distrikte von Bureja ihre Winterlager aufgeschlagen habén ; aus- 
serdem traf man im J. 1901—2 26 S. (18 M.) an der Selimdscha, 
welche dem Census entwichen zu sein scheinen. Ein Haushalt be- 
fiteht bei ihnen (Censusangaben) durcbschnittlich aus 4.3 Seelen 
und auf 100 Mánner kommen 113 Frauen. 

Die Urheimath der Manegren soll nach Schrenck's Muth- 
massung das Gebirgsland westlich vom FI. Giljúi sein, von wo aus 
sie sich südwárts verbreitet habén. Den Amur erreichten sie aber 
nur nacbdem die Eussen dessen Gestade laut dem Traktat von 
Nertschinsk (1689) verlassen hatten. Wie wir gesehen habén, ver- 
moch dieser Strom ihre Bewegung südwárts nicht zu hemmen. Sie 
verbreiteten sich an dessen linkem Ufer, setzten dann über den 
Fluss und fanden in China's Ebenen eine neue Heimath, wohin, wie 
es scheint, allmáhlig fást sámmtliche derselben übersiedelten. In 
ihrer Urheimath und nahebei waren sie Eennthierzüchter, in den 
südlicher gelegenen grasreichen Ebenen wurden sie aber Pferde- 
nomaden. 

2. Stand. Nomadisierende Eingeborene. 

3. Religion. Die im Kumar'schen Distrikte einregistrierten 
Manegren — 155S.(73M.)sindHeiden-Schamanisten,ebenso wahr* 
scheinlich ihren Namen nach zu urtheilen auch die Selimdscha- 
Manegren, von welchen wir aber in dieser Hinsicht keine genaue- 
ren Angaben besitzen. Nur 5 S. (2 M.) des Bureja-Minendistriktes 
sind Buddhisten. 

4. Sprache. Ihre eigene, welche der der Biraren und Oro- 
tschonen (Tungusen) sehr nahe stehen soll. 

5. Beschaftigungen. In Sibirien hauptsáchlich Thierfang und 
Jagd. In China auch Pferdezucht. Ein kleiner Theil derselben am 
rechten Ufer des Amur's und an der Kumara lebt ansássig in Dör- 
fem und treibt nach Art ihrer Nachbarn, der Dauren, Ackerbau, 
Obstzucht und Viehzucht. Dórt in China sind sie zum Militárdienst 
verpflichtet und stellen leichte Reitereicorps. 

§. 12. Biraren. 

1. Geographische Verbreitung und ZciliL Die Biraren soUen 
nach ScHRENCK in dem Flussgebiete der Bureja(Njuman-bira), ihrem 
ürsitze, und an beiden Ufern des Amur's ober- und unterhalb der 40 S. PATKANOW. 

Mündung des genannten Flusses nomadisiert habén. Ihr Name 
stammt vom tungusischen Worte bira «Flu88» ab, unter welchem 
aber bier Njuman-bira verstanden werden muss. Am recbten Ufer 
des Amur's war ihre westlichste Niederlassung das Dorf Kadygán 
und zum Osten erstreckten sich ihre Dörfer, und weiterhin Láger, 
bis zur Mündung des FI. U-bira (U-bora), welcher in den Amur fállt; 
wáhrend der Jagdzeit soU man sie aber manchesmal noch weiter 
ostwárts angetrofifen habén. Die Amurufer sollen sie nach diesem 
Verfasser aber erst im XVII. Jahrh., nach der Auswanderung der 
dórt lebenden Goguli und Djutscheren, besetzt habén. Im Fluss- 
gebiete der Bureja traf man sie zum Norden fást bis zur Mün- 
dung des Niman's und wostlicher bis zum mittleren Laufe der Se- 
limdscha. Von hier aus besuchten sie den oberen Lauf der Selim- 
dscha und ihre Beiflüsse. Hier begegneten ihnen auch die Bussen 
wáhrend ihrer Eroberungszüge im XVII. Jahrhundert: im 1646 J. 
unter Pojarkow («Biraly»>) und im J. 1681 unter dem Commando 
des Bojarensohns Ign. Milowanow, welcher uns mittheilt, dass sie 
den Chinesen Tribut zahlten. Eadde, welcher sie in den oO-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts besucht hatte, meint, sie wáren 
einer der wildesten Tungusenstámme des ganzen Amurgebietes. 
Spátere Mittheilungen sind über dieser Volk sehr karg. Der Fürst 
Dadbscikiliani, der diese Gegend in 1877 durchkreuzt hatte, 
scheint ihren Namen von dem des FI. Bir-Ara oder Char (1. Beifl. 
des Amur's) abzuleiten, wcshalb er sie auch «Orotschonen vom 
Bir-Ara Flus8» nennt. Obgleich der genannte Fluss auch zu dem 
Birarengebiete Schrenck's gehört, so bewássert er doch nur den 
südöstlichen Theil desselhen. Ob aber die Vertreter dieses Stammes 
in den 70-er Jahren des XVIII. Jahrh. auch in dem Burejagebiete 
noch lebten. wissen wir iiieht. Er theilt auch Radde's ileinung 
über ihre Wildheit und Kricgslust. Weiter bekam man nichts von 
<len Biraren zu höreu. In den aljjábrlichen officiellen Übersichten 
der Amur'schen Provinz winl ihrer frarnicht erwáhnt. obgleich die 
Zahl deT Tungusen- und Jakutenbevölkerung der Nimandschen 
Taiga (gebirgige Waldge^^cMul), welche sich vom FI. Bureja bis zur 
KI. Chingan'scben Gebii*:^skette dahinzieht, dórt auf ca 1000 Seelen 
angescblagen wird. 

Wenig Licht braehte in diese Friige auch die Volkszáhlung 
1897, welche nur bestiitigte, dass in der genannten Gegend d. h. GEOGRAPHIB UND STATISTIK DER TÜNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 41 

in dem Minendistrikte von Bureja 631 Seelen Nomádén lében, 
wovon 304 S. (182 M.) Tungusen und der Rest Jakuten. Ausser- 
dem fand sich ein Tbeil der Bureja-Tungusen in Winterlagern, fern 
von ibren eigentlicben Wobnorten, innerbalb der Grenzen des 
Ud 'seben Distriktes der Provinz Primorskaja. Man könnte geneigt 
sein zu vermutben, die loealen Bebörden und die Zábler bátten 
die Biraren mit den Tungusen verwecbselt und sie in die Zabl der 
Letzteren inbegriflfen. Aber aueb diese Vermutbung wáre nicbt ricb- 
tig, denn die Untersucbung der Gescblecbter namen der Tungu- 
sen aus der Gegend der Bureja zeigt uns klar genug, dass die dor- 
tigen Gescblecbter : Bytal, Edscban und and ere ecbte Tungusen- 
gescblecbter sind. Das Gescblecbt Dalygir (32 S.) kommt zwar in 
anderen Gegenden nicbt vor, aber bier ist eine Verdrebung oder 
eine falscbe Transscription des Namens des Tungusengescblecbtes 
Lalygir nicbt unmöglicb. 

Es bleibt alsó eine ofifene Frage, ob die Biraren des linken 
Amurufers nicbt gleicb Orotscbonen und Manegren weiter süd- 
wárts gezogen sind und folglicb das russiscbe Eevier ganz verlas- 
sen babén. An der Bureja ist der nördlicbere Tbeil ibres Gebie- 
tes von wenig zablreicben Tungusenstámmen eingenommen, wel- 
che aus benacbbarten Gegenden bierber zuströmten. Vor 40 Jab- 
ren müssen dieselben aber nur am Nordrande der Birarengegend 
zablreicb gewesen sein, denn in den Grenzen derselben werden 
sie von SoHRENCK gar nicbt erwábnt. 

2. Die Sprache der Biraren soU der der Manegren am ábnlicb- 
sten gewesen sein, obgleicb sie ibrem physiscben Typus nacb die 
Manscbu erinnern solten. 

3. Beschá/tiguvgen. Die Mebrzabl dieses Volkes soU sicb mit 
der Jagd und tbeilweise mit dem Fiscbfange abgegeben babén. 
Nacb PojARKOw (1646 J.) sollen sie sicb mit der Renntbierzucbt 
bescbáftigen, aber scbon 35 Jabre spáter bescbreibt sie I. Milowa- 
Now als Pferdenomaden ; dasselbe im J. 1877 Dadeschkiliani, wel- 
cber mittbeilt, sie besassen eine besondere kleinwücbsige, aber 
starke Pferdeart. Ein kleiner Tbeil der Biraren des recbten Ufer's 
des Amur's nabe der Westgrenze ibres Gebietes, lebte nacb 
ScHRENCK ansassig in Dörfern und trieb gleicb den westlichen 
Nacbbaren derselben, den Dauren und Mandscbu, Ackerbau und 
Obstzucbt, und bescháftigte sicb mit der Viebzucbt. 42 8. PATKANOW. 

§. 18. l>ie Kili. 

1. Geographische Verbreitung, Von den Kili, derén Gebiet 
das Flusssystem des linken Beiflusses des Amur*8, der Tunguska*) 
umfasste, wissen wir nichts weiter zu sagen, als was uns Schrbnck 
für die 50-er Jahre des vorigen Jahrhunderts mittheilte. In den 
Landesbeschreibungen spáterer Forscher, in den alljáhrlichen 
Übersichten der Provinz und in den Censusmaterialien wird ihrer 
gar nicht erwábnt. 

Schrbnck hat selbst nur zwei Personen dieses Stammes ge- 
sehen, aber er giebt an, dass das südlichste Dorf der Kili, Sevan- 
Gaune an der Mündung des Flusses Kur, zwischen den gold*schen 
Dörfern Imminda (im Süden) und Kozja (im Norden) gelegen war. 
Oberhalb der Mündung des Kur's Beiflusses ünjma hörte er nur 
von einem Kili-Dorfe Sefandu. Wie weit die Dörfer und Láger 
dieses Volkes zum Norden und Westen reichten, wusste er nicht, 
aber er vermuthete, dass dieser Jágerstamm in dem ganzen Fluss- 
gebiete des Kur's zu Hause wáre. 

Nach den Angaben der Volkszáhlung 1897 gehört das Gebiet 
der Kili (Flussgebiet der Tunguska und des Kur*8) in administra- 
tiver Hinsicht zu der Wiatskaja Wolost des Chabarow'scben Krei- 
ses (Prov. Primorskaja). Nach diesen Angaben besteht seine 481 S. 
(270 M.) starke Bevölkerung aus Golden (129 M. und 124 F.) und 
Tungusen (73 M. und 59 W.) ; ausserdem giebt es hier Orotschen 
(35 S.), Chinesen (41 S.) und andere. Von Kili und von Dörfern, 
welche die obenerwáhnten erinnern würden, ist hier keine Bedé. 
Man könnte vermuthen, dass die Kili ein der Geschlechter dieser 
Tungusenstamme vorstellen und deshalb nicht besonders erwábnt 
werden. Die Untersuchung dieser Geschlechternamen bringt aber 
nichts zu Gunsten dieser Vermuthung bei. Die Geschlechternamen 
der hiesigen Golden und Tungusen habén mit dem Namen der 
Kili nichts Gemeinsames, nur unter den Geschlechtern der Oro- 
tschen triflft man einen — Kelendigá, welcher an diesen Namen erin- 
nert. Die Vertreter dieses Geschlechtes sind nur 17 S. (9M.) stark. 
Wenn man aber die Goldengeschlechter der angrenzenden Gebiete *) Eigentlich seines Beiflusses Kur's, welchen Schrbnck für einen 
linken Beifluss des Amur's ansieht. GEOORAPHIE UND 8TATISTIK DER TUNGUBENSTAMME BIBIRIENS. 43 

berücksichtigt, so findet man in der That, dass das Geschlecht 
Kili oder Kileneiij wie am Amur unterhalb von Chabarow8k(Troitz- 
kaja und Nischne-Tambowskaja Woloste, auch an seinem rechten 
Beiflusse Onjúi) so auch am rechten Ufer dea Sungari's, in der Man- 
dschurei, ziemlich zahlreich ist. Das Orotschengeschlecht Kelen- 
digá stammt wohl von diesem Goldengeschlechte ab; auch die 
Kili von ScHRENCK sind offenbar ein etwas divergierter Zweig dessel- 
ben gewesen. Diese Muthmassung wird durch Sohrenok's Ausse- 
rung, die Kili wáren in vieler Hinsicht den Golden áhnlich, bestárkt. 
Es ist alsó zu vermuthen, dass die Kili (oder das Kile- oder Kile- " 
nengeschlecht der Golden) den Amur entlang flussabwárts gezogen 
sind oder den Amur und dann den Sungari űussaufwárts gestiegen 
sind. Solche Auswanderungen und solches Wechseln der Wohnsitze 
wird bei fást sámmtlichen nomadisierendén Tungusenstámmen oft 
beobachtet. Es kann übrigens auch sein, dass ein Theil der Kilenen 
noch jetzt in den Wáldern des Oberlaufes des Kur's nomadisiert. 
In den jáhrlichen Übersichten der Amur'schen Provinz heisst es 
námlich : « An dem östlichen Abhange der (KI.) Chingankette, un- 
weit des Amur's, nomadisieren mehrere Zehner Goldenfamilien*. 
In dem Jahresberichte des Gouverneurs dieser Provinz für das 
Jahr 188y wird ihre Zahl auf 100 Pamilien, alsó auf ca 600 Per- 
sonen angeschlagen ; in spáteren Übersichten wird die Zahl der- 
ééiben auf ca 250 Seelen zurückgeführt. Nach einigen Facta zu 
urtheilen sind diese Golden der Záhlung entronnen. Falls das rich- 
tig ist, wáre es nicht unmöglich anzunehmen, dass unter ihnen 
auch das Kilenengeschlecht vertreten ist. Das ist AUes, was man 
jetzt von den Kili von Schrenck sagen kann. Nach den Angaben 
des Census 1897 existieren sie alsó nicht als ein besonderer Stamm, 
sondern als ein Geschlecht der Golden am unteren Amur (von der 
Stadt Chabarowsk bis zur nördlichen Grenze des Goldenlandes). 
In dem fruheren Kiligebiete lében gegenwártig, wie wir oben ge- 
sehen habén, Golden anderer Geschlechter, einige Orotschen, dann 
Tungusen und Chinesen, derer aber Schrenck nicht erwáhnt. Viel- 
leicbt habén sie diese Gegend erst nach der Auswanderung der 
Kili besetzt. 44 S. PATKANOW. 

II. Gruppé. Die eigrentlichen Tungrusen. 

Laut dem Traktate von Nertschinsk (1689) war die russisch- 
•chinesische Grenze im mittleren Theile des jetzigen Sibiriens 
durch die Flüsse Argúnj und Görbitsa (1. Beifl. d. Schilka) und 
weiter nordwárts durch die Stanowöi-Gebirgskette bestimmt. Von 
der Zeit an bia zum Traktate von Aigunj (1858) lebten sámmtliche 
vorhererwáhnte tungusische Völkerschaften, aus denen wir eine 
Sammelgruppe bildeten, im Bereiche China's. Allé übrige Tungu- 
sen, welche nordwárts von der eben gezogenen Grenze herumstreif- 
ten und in den ungeheuren und wüsten waldigen Gebirgsregionen 
Rennthierzucbt und Jagd betrieben waren die einzigen Vertreter 
dieses Stammes, welche unter russischer Hoheit standén. Im Gegen- 
satze zu den chinesischen ünterthanen dieses Stammes, wurden 
sie zu der Zeit gewöhnlich als «rus8Ísche»» Tungusen bezeichnet. Mit 
diesen russischen Tungusen werden wir uns auch jetzt bescháftigen. 
Ausser dem Namen « Tungusen* sind diese Eingeborenen, welche 
ein einziges Volk bilden, in einigen Ortschaften ihres ungeheuren 
Gebietes, das sich vom Jenissei bis zum StiUen Ocean und vom 
Eismeere bis tief ins Innere der Mandschurei erstreckt, noch un- 
ter dem Namen Orotscfwnen (Orotschencn) und Lamuten bekannt, 

a) Die Orotschonen. 

H. Orlow, welcher in den 50-er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts das Land der Orotschonen bereist hat, áusserte sich 
über dieselben folgenderweise : «Die Namen Tungusen und Oron- 
Uchoncn bedeuten dieselben Eingeborenen mit dem ünterschiede, 
dass auf der Strecke vom Bargusin gegen Osten bis zum FI. Witim 
und überhaupt in der ganzen Gtgend des linken Ufers desselben 
Flussos, ebon.-o wie in den Flussgebieten der Ob. Angará und der 
Kitsohera die>elben als ^^ Tungusen* l-ezeichnet werden. wáhrend 
diejaiiiTen. welche jtuseits des Witim's, so wie an den Flüssen : 
Okir.a, Tiincir, Njuk<el:a, OUioi und an den Ufern des Amui's 
uomaaisiert: n ro t s c b o n e n i^euinnt werden • .* Per letzgenannte 
Nauit 'Orunt>clui!:t isi ma!ulsehu*>ohen Urspruiii^s und bedeu- 

• «LíVri. lí. l\ l\.r:\ *Ki;:u, lv,7, VI. 1*3. GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TIJNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 45- 

tet flEennthiervolk)) (orontung = wzahmes Rennthier»). So bezeich- 
neten die Mandschu die Rennthier-Tungusen und nach ihnen die 
ruseischen Eroberer der Gegend einen Theil derselben als sie mit 
ihnen hier zum ersten Male in Berührung kamen. Spáter wurde 
dieser Name etwas modificiert, so dass in letzterer Zeit die Bussen 
Btatt «Orontschonen» fást nur die Formen Orotschonen und Oro- 
tschenen gebrauchen, welehe Namen sie auch auf andere ver- 
w.indte Völker übertragen habén (s. KSz. IV : S. 1 43). Von Letzte- 
ren abgesehen, die noch ibie eigenen Namen besitzen, muss der 
Name «Orontschon, Orotschon* nur als eine locale Bezeichnung 
eines Theiles der nomadisierenden Tungusen, russisch auch Benn- 
thier-Tungusen genannt, betrachtet werden und keinesfalls, wie 
es viele Beschreiber des Landes thun, einen besonderen Stamm 
der Tungusen bezeichnen. Das wird auch durch die Angaben des 
Census von 1897 bestátigt, wo Theile derselben Geschlechter in 
einer Gegend «Orotschonen»), z. B. die Bajagiren in dem Ober- 
Amur'schen Minendistricte und in der anderen, wie dasselbe Ge- 
schlecht der Bajagiren in der Manjkowschen üprawa des Tschitin- 
sches Districtesfl Tungusen » genannt werden. Wir wollen die Oro- 
tschonen dem allgemeinen Brauche zufolge doch apart von den 
Tungusen beschreiben. Wenn aber von der Zahl der eigentlichen 
Tungusen die Rede sein wird, werden wir in die Totalsummen 
auch die ersteren, welche nur einen Theil der Letzteren bilden, 
mit aufnehmen. 

1. Geographische Verbreitung. Der Theil der Rennthiertun- 
gusen, welcher in Sibirien «Orotschonen» genannt wird, bewolmt 
den westlichen Theil der Amur'schen Provinz, so wie die angren- 
zenden Theile der Transbaikalischen und Jakutschen. 

A m u r's c h e Provinz. In Folge der Unbestimmtheit des Na- 
mens •0rot8chonen»> so wie in Folge des sehr unsteten Charakters 
dieses Tungusenstammes beschrieben verschiedene Beobachter ver- 
scbiedene Theile der Rennthiertungusen als «Orotschonen». So 
kannte Orlow im J. 1857 in der Amur'schen Provinz nur zwei 
Orotschonen- Geschlechter: das Schologon'schel^ ^. (4fíM.) und 
das Ninagan'sche 134 S. (68 M.) 

Spátere Forscher der Gegend hatten schon mit einer grösse- 
ren Masse der Orotschonen zu thun gehabt und erwáhnen neue 46 S. PATKANOW. 

Geschlechter ; ausser dem Ninagan'schen noch das Belötsche, Kin- 
dygir'sche, Bajagifsche und Nikagir'sche, wobei die drei erste- 
ren als Hauptgeschlechter derselben bezeichnet werden, wáhrend 
das SchologODSche Geschlecht in der Liste fehlt. Diese fiinf Ge- 
8chlecbter fígurieren auch in den Gensusmaterialien und ausser 
ihnen werden noch folgende : das Balatar'schCy AgdariVsche und 
Iglagir'sche als orotschoniscbe I^ezeichnet. 

Dieser grosse ünterschied in der Bedeutung des Namens 
«Orot8chonen» bei verschiedenen Forschern muss hauptsáchlich 
durch den Zug derselben nach dem Süden 'erklárt werden, denn 
die Wanderung der nomadisierenden Tungusen aus den südliche- 
ren Theilen der Jakut'schen Provinz durch die Amur'sche Provinz 
gen Süden, in die Mandschurei, dauert schon viele Jahrzehnte und 
hat auch jetzt noch nicht ganz aufgehört (s. weiter untén). Den 
eraten Buck zu dieser Tungusenwanderang scheinen die Manegren 
gégében zu habén, welche um den zu geregelten Lebensverháltnissen 
in der Amur'schen Provinz zu entgehen, allmáhlig fást allé über 
den Amur setzten, und sich in den öden Gegenden der genannten 
Provinz China's ein neues Vaterland aufsuchten. Die dadurch frei 
gewordenen Jagdreviere in der Amur^schen Provinz wurden von 
den nördlicher wohnenden Tungusenhorden, theilweise derselben 
Geschlechter wie die Orotschonen (Bajagiren, Schologonen u. s. 
w.) besetzt, und die von ihnen geraumten Wálder und grasreiche 
Ebenen an der Zeia. Oldöi und anderen Flüssen lockten wieder 
neue Tungusenschaaren aus dem Inneren der Jakut'schen Provinz 
herbei. Gleich den Manegren war auch den Orotechonen der grosse 
Amurfluss nicht das Endziel ihrer Wanderung. Auch sie setzten 
über denselben und drangen in die ödesten Gegenden der Mand- 
scburei ein, wo sie noch heute in bewaldeten Gebirgen mit ihren 
Bennthierheerden umher irren, wáhrend andere sich in Pferde- 
nomaden umgestaltet habén, Aus diesem Grundé ist es klar, wes- 
halb verschiedene Forscher in der Amur'schen Provinz für die 
Orotschonen nicht zutreffende Zahlen und Geschlechtemamen an- 
führen, — in der That da ihre Beobachtungen verschiedenen Zei- 
ten angehören, so sind sie mit verschiedenen Theilen dieser Benn- 
thier- Tungusen, welche gerade zu der Zeit in der Amur'schen Pro- 
vinz weilten, in Berührung gekonmien. 

Die ersten Orotschonen, welche ihr jakutisches Vaterland GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 47 

verlassen batten, um südwárts zu ziehen, gehörten dem Ninagan- 
schen Geschlechte an. Als sie den Amur erreichteD, verbreiteten 
8ie sícb aD dessen linken Ufer ostwarts bis zu seinem Beiflusse 
Kevir. Viel spáter, ungefábr um die Mitte xler zwanziger, vielleicht 
aucb am Anfange der dreissiger Jahre des verflossenen Jahrhun- 
derts ist aucb das Scbologon'scbe (Sologon'scbe) Gescblecbt bis 
zum Amur vorgedrungen. Vorm^Jis soUen die Vertreter dieses Ge- 
scblecbtes jenseits des FI. Oldöi, in der Gegend der oberen Neben- 
flüsse der Seia, gehaust habén. Ein Theil dieses Geschlechtes lebt 
nocb bis jetzt in seiner jakutiseben Heimath, wo es aber zu den 
Tungusen gezáhlt wird (s. weiter untén). Wie ibre Vorgánger, setz- 
ten nach einiger Zeit aucb sie über den Amurstrom und verbreite- 
ten sich vom Pieket Strelotscbny bei dem Zusammenflusse der 
Schilka und der Argúnj ostwarts bis zum FI. Albasicba oder Emuri 
und dann diesenFluss entlang bis zu seiner Mündung,wobei sie nicht 
tief in das Innere des von Mandscbu bewobnten Landes eingedrun- 
gen sind. Ein Tbeil des von ibnen eingenommenen Gebietes gebörte 
früber den Manegren, welcbe von den Orotscbonen bei dieser Be- 
wegung etwas ostwarts verdrángt wurden. Die beiden oben erwábn- 
ten Gescblecbter bat aucb Orlow im J. 1857 in der Amur'scben 
Provinz angetroflfen. 

Etwas spáter folgten denselben andere, die Beljöten oder 
Beljdéteriy derén erster aus 12 Familien bestebender Vortrab nacb 
Middendorf umca 1836zuerstauf dem chinesiscben Ufer des Amur's 
erschien. Sie stammten aucb aus der Jakutiseben Provinz, wo sie in 
dem Flusssystem des FI. Aldan's lebten und der Kangalasborde an- 
gebörten. Wábrend ein Tbeil der Beljöten nocb gegenwártig in der 
Amur'scben Provinz lebt, sind die Scbologonen jetzt ganzlich aus 
derselben verscbwunden. Hinsicbtlicb des Zuges der Bajagiren 
und Nikagiren südwárts feblen uns entsprecbende historiscbe und 
andere Angaben, es ist aber zu vermutben, dass sie den Amur erst 
in der zweiten Hálfte des verflossenen Jabrbunderts erreicbt ba- 
bén. Der erwábnte Zug der Rennthier-Tungusen südwárts scheint 
aucb jetzt nocb nicbt aufgehört zu babén, wesbalb die Angaben 
des Census binsichtlicb der Zahl und der Gescblecbternamen der- 
ééiben weder mit denen früberer Forscber, nocb mit denen für die 
•künftigen Jabre kerrespondieren können. 

üngeacbtet dieser Wanderungen und Verschiebungen der 48 S. PATKANOW. 

Rennthier-Tungusen hat sich ihr Revier in der Amur'schen Pro- 
vinz seit der Mitte des XVIII. Jahrh. bis zur Záhlung 1897 kanm 
wesentlich verándert, weil die MebrzabI der Tungusen bei ibrem 
Zugé südwárts dieselben Wege, wie ibre Vorgánger vorfolgt babén 
und weil die Bevölkerung der Amur*scben Provinz die eingewanderten 
Tungusen meist nur in dieser Gegend mit dem Namen Orotscbo- 
nen bezeicbnete. Es mu88 bier nocb bemerkt werden, das8 diese 
Tungusenwanderung geu Süden sicb sebr allmáblig vollstreckt. 
Unterwegs balten sie sicb bie und da ziemlicb lange auf, so dass 
der Zug einer Horde aus der Jakut'scben Provinz bis nacb Cbina 
Monate, mancbesmal Jabre und sogar Jabrzebnte dauert. 

Der Census von 1897 giebt keine Auskunft über die Re- 
viere der Amur'scben Provinz wo die Orotschonen nomadisieren, 
aber in dem Jabresbericbte der Provinz für dasselbe Jabr wird 
mitgetbeilt, dass sie an den üfem der Nebenflüsse des oberen 
Amur's: Amasár, ürká, Omutnaja. Oldöi, aucb am FI. Seia, un- 
weit der Goldminen, bausen. Nacb diesen Angaben und denen an- 
derer Forscber kann die Orotscbonengegend ungefábr folgender- 
weise begrenzt werden. Sie umfasst die ganze Westecke der Pro- 
vinz, welcbe im Süden vom Amurflusse, im Westen von der Grenze 
dieser Provinz mit der Transbaikaliscben, im Norden von der 
Stanowoi Gebirgskette begrenzt wird und im Osten von der Tuku- 
ringkette (im Norden) ungefábr bis zu den Quellén des FI. Ür, 
dann diesen Fluss entlang bis zur Mündung der Dscbalinda, und 
eine Strecke dieselbe flussaufwárts, von da gerade bis zu den 
Quellén des FI. Nevir, und lángs diesem Flusse bis zum Amur. 
Übrigens ist die Nord-Ostgrenze der Gegend nicht ganz sicber, 
und sie ándert ibre Contouren mit den Jabren, denn die Orotscbo- 
nen zeigen sicb mancbesmal Jabre láng nicbt in einem Orte, wo 
sie früber oft weilten und erscbeínen andererseits in neuen Ge- 
genden. 

Transbaikalsebe Provinz. Hier werden mit dem Na- 
men tOrotscbonen* fást nur vier Gescblechter der Benntbier- 
Tungusen bezeicbnet Nacb den Angaben des Census 1897 noma- 
disieren diese Orotscbonen in folgenden Gegenden der Provinz. 

a) Flussgebiet der Schilka. Hier trifit man sie bauptsácblicb 
im Tscbitinscben Kreise, an ibrem linken Nebenflüsse Nertscbá OEOQRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTAMME SIBIRIENS. ^ 49 

und ibrem linken Beíflusse Nertschugán. In derselben Gegend fíndet 
man noch 55 S. (33 M.) Orotschonen derselben Gescblecbter, wel- 
che in dem Dorfe Sjuljsikán der Olow'schen Uprawa am FI. Sjuljeá 
und in anderen Dörfem derselben üprawa ansássig lében. Nur 
das Katschitsche Geschlecht kommt in dem Gebiete (des FI. 
Schilka nicbt vor. 

Eine kleine Gruppé der Orotschonen wurde noch in dem 
östlichen Theile des Nertschin'schen Ereises^ wo derselbe an dns 
Orotschonengebiet der Amur'schen Provinz stösst, einregistriert. 
Sie lebten hier (im Winter 1897) in einigen Poststationen, welche 
an der der Schilka entlang ziehenden Poststrasse liegen. Dem Na- 
men der Gescblecbter nach zu urtheilen gehören sie zur Amur- 
schen Gruppé der Orotschonen. 

b) Fiussgebiet des Wüim'8. In den Grenzen der Provinz 
Transbaikalien lében die Orotschonen der vier Gescblecbter an 
seinem linken Ufer und an seinen linken Nebenűüssen : Amalát 
mit der Tsipa, und ibrem Nebeníiusse Tsipikán^ an der Eirengá 
(Karangá) und an anderen Flüssen. 

cy An den Abbángen der Jablonowoi und Stanoivoi-Gehiigfi- 
ketten, nordwárts von der Stadt Tschitá, nomadisieren vornebm- 
lich die Tungusen des Tulujagir'scben Gescblechtes. 

Dieselben Orotschonen dehnen ibre Streifzüge auch weiter 
nordwárts tief in das Bereich der Jakut'schen Provinz aus. 

Jakutsche Provinz. Hier sind die Orotschonen der vier 
transbaikaliscben Gescblecbter fást dié einzigen Bewohner der enor- 
men waldreichen Gegend im Süden desOlekmin'scben Kreises.Nach 
den Daten des Census — beiláufig gesagt, wurden sie sámmtlich 
in dem Tscbitin'schen Kreise der Transbaikaliscben Provinz ein- 
registriert — scblagen sie ibre Láger in den Flussgebieten der 
Flüsse : Witim und Olekmá auf. 

a) In dem Flussgebiete des Witim's nomadisieren sie an sei- 
nem rechten Ufer so wie an seinen rechten Beiflüssen : Kalákán 
und Kalár und ibren Nebenflüssen. 

b) In dem Gebiete der Olekmá trifft man sie an ibrem lin- 
ken Ufer und an den Flüssen Mokla mit ibrem Beiflusse Mokla- 
kán und anderen, welche sich linkerseits in dieselbe ergiessen. In 
den Censusmaterialien wird nicbt erwábnt, ob sie auch an den 

Keleti Szemle V. * 50 S. PATKANOW. 

Gestaden ihrer rechten Nebenflüsse : Tungir, Njukschá und anderen 
bausen^ aber nacb anderen Quellén scheínt auch diese Gegend 
ihrem Gebiete anzugehören. 

Eine Grenzlinie des Revieres der Orotschonen bei solchen 
lückenhaften Aufzeichnungen und bei dem stetigen Platzwechsel 
derselben zu ziehen, ist keine leichte Sache und kann nur in gro- 
ben Zügen voUstreckt werden. 

Der Umriss des gesammten Orotschonengebietes in Sibi- 
rien kann ungefáhr folgenderweise entworfen werden. Als West- 
grenze kann man das 83° östl. L. und als südliche im Westen etwa 
das 53° n. Br., im Osten der Provinz Transbaikalien den FI. Argunj 
annehmen. Weiter ostwarts zieht sie sich diesen Fluss entlang 
und dann lángs dem Amur bis zum FI. Nevir (Niver). Die Ost- 
grenze wird, wie gesagt, durch die FI. Nevir, Dschalinda, den obe- 
ren Lauf des ür's, die Tukuringkette bestimmt. Als Nordgrenze 
kann man das 55° n. Br. annebmen. 

Ein nicht unbetrácbtlicher Theil der Orotscbonen, vomehm- 
lich der Amur'schen Geschlechter, lebt gegenwártig in der Mand- 
sohurei, wobin dieselben seit dem Anfange des XIX. Jahrh. all- 
máhlig gruppenweise übergesiedelt sind. Viele derselben sind bis 
zur ganz letzten Zeit russiscbe Untertbanen geblieben und zablten 
der russischen Eegierung Abgaben. Nacb Sohrbnck umfasste ihr 
Gebiet die ganze Gegend am rechten üfer der Argunj und am rech- 
ten üfer des Oberen Amur's fást bis zu seinem Beiflusse Panga, 
welcher, wie auch der Fluss Emuri, fást ganz ihrer Gegend ange- 
hört. Übrigens gilt diese Angabe für die 50 Jahre des verflossenen 
Jahrhunderts. Ihre Zahl, sowie ihre jetzige Verbreitung in China 
ist uns unbekannt. 

^2. Zahl. Amursche Provinz. a) Ignaschin'scher Kosaken- 
kreis, 49 Haushalte und Í225S. ( 118 M.) Orotschonen, ohne genaue 
Angabe der Localitáten. b) lm nördlichen Theile des Albasinschen 
Kosakenkreises und in dem benachbarten Oher-Amufschen Minen- 
districte waren 1897 421 S. (227 M.) Orotschonen*) und 43 S. *) Ein Theil derselbon — 357 S. (190 M.) wurde als «Tunguseii» 
bezeichnet, aber die Geschlecbternamen und andere Ursachen habén uns 
bewogen dieselben zu den «Oiotsclioneni> zu rechnen, was übrigens fást 
ein und dasselbe ist. OEOGRAPHIE ÜND STATISTIK DER TUNGUSENSTAMMB SIBIRIENS. 51 

<26 M.) Tungusen einregistriert. 205 8. (116 M.) derselben gehörten 
der Tungusenlfehörde des Kangalas'schen Ulusses (der Jakutschen 
Prov.) an, wo ihre frübere Heimath war. Die Geschlechternamen 
von 269 8. (140 M.) derselben sind nicht angegeben. 

In anderen Eegionen derselben Provinz hatte der Census 
1897 gar keine Orotscbonen oder wTungusen* orotscbon^scher 6e- 
Bchlechter entdeckt. Die gesammte Orotscbonen-Bevölkerung 
der Amur'scben Provinz belief sicb demnacb 1897 auf 116 Haus- 
halt und 664 8. b. G., wovon 355 Mánner (auf 100 M. 87 Frauen ; 
ein Haushalt bestand durchschnittlich aus 5, 7 Seelen). Die Orte, 
wo sie einregistriert wurden, sind nur bei sehr wenigen Familien 
angegeben. Der von der Landpolizei im Jahre 1901 2 gehaltene 
locale Census hat in demselben Ober- Amur'scben Polizeidistricte 
nur 134 S. (74 M.) «Tungusen» entdeckt, wovon 46 S. (27 M.) dem 
Beldet'scben und 61 8. (32 M.) dem Bajagir'schen Gescblechte, 
die wir als Orotscbonen anerkannt habén, angehörten. Andere 
Gescblechter derselben figurieren in diesen Listen gar nicht. 8o 
seben wir denn, dass abgesehen von der UnvoUkommenheit dieses 
Polizeicensus, wie die Zahl, so auch der Bestand der Nomaden- 
bevölkerung hier binnen 4 — 5 Jahren grosse Veránderungen er- 
litten hat. 

Transbaikalsche Provinz. Tschitin'scher Kreis. Die an 
den oben citierten Flüssen nomadisierenden Orotscbonen dieses 
Kreises, sowie der angrenzenden Theile der Jakut'schen Provinz 
bestanden aus 114 Haushalten (worunter 3 Einzelne) und 902 8. 
b. G., wovon 457 M. (auf 100 M. 97 Frauen und auf einen Haushalt 
7, 9 8. (b. G.). Von diesen Eingeborenen führten 101 Haushalte und 
847 8.424 M.) die nomadisierendeLebensweise alsKenntbierzücbter 
und Jáger, und 55 8. (33 M.) wurden in den Tungusendörfern der 
Olow'schen und theilweise der ürulgin'schen Uprawa, bauptsach- 
lich in dem D. Sjuljsikán der Ersteren (42 8.; wovon 24 M.) ein- 
registriert. 

Nertschin'scher Kreis. Hier wurden in einigen Poststationen 
innerhalbdesKularow'scbenKosakenkreises (s. oben) 50 8. (27 M.) 
•Orotscbonen entdeckt, wovon 13 8. (8 M.) in der 8tation Utesnaja, 
19 S. (9 M.) in der Poworotnaja, 11 8. (5 M.) in der Karaganskaja 
4ind 7 8. (5 M.) in anderen Punkten lebten. 13 8. (8 M.) derselben 

4* 52 S. PATKANOW. 

stammten aus detn Ignaschin'echen Kosakenkreisf der benachbar- 
ten Amur'schen Provinz. 

Die gesammte Zahl der Orotschonen der Transbaikal'scben 
Provinz belauft sich alsó auf 952 S. b. G. (484 M.) und mit denen 
der Amur'Bcben Provinz auf 1598 (829 M.), was die Totalzahl der 
Vertreter dieser Tungusengruppe ausmachen mag. 

Der Vergleich der Zahl der Orotschonen der Amur'schen 
Provinz für 1897 und für das J. 1882, als eine genaue locale 
Záhlung dieser Eingeborenen von Pabwick vorgenommen wurde, 
zeigt einen enormen Unterschied, der mit der kurzen Zwischenzeit 
von 15 Jahren gar nicht im Verháltniss steht und der nur dnrch 
den oben besprochenen Zug derselben südwárts, nach Cbina, er- 
rklárt werden kann. Nach dieser glaubwürdigen Quelle für 1882 
zahl te man in der Amur'schen Provinz 138 Familien und 946 S. 
(474 M,) Orotschonen, was eine Verminderung von 282 S. oder 
29.8 o/o binnen den náchstfolgenden 15 Jahren zeigt. Von einem 
Theile dieser Orotschonen wird von Pabwick mitgetheilt, dass ihre 
Wohnsitze am rechten Ufer des Amur's, alsó in der Mandschurei 
sich befinden, von wo aus sie manchesmal das linké sibirische 
üfer besuchen. 

Oben habén wir gesehen, dass die Proportion verschiedener 
Gesehlechter der Orotschonen mit der Zeit sich verandert. Das 
wird aueh durch derén Zusammenstellung für die Jahre 1882 und 
1897 bestátigt, obgleich uns dergleichen Angaben hinsichtlich des 
grösseren Theiles der Orotschonen für 1897 auch fehlen. 

:\, Oe^^chlechter, Bevor wir zu der Charakteristik einzelner 
Orotj>chonengeschlechter schreiten, meinen wir nicht unnütz noch 
eínnial darauf aufmerksam zu machen, dass die meisten Greschlech- 
ter der Amur'schen Provinz ^Bajagir'sches, Kindygir'sches, Beldöt'- 
sches u. s. w.^ auch anderswo vorkommen. wo sie aber nur unter 
dem Xamen tTungusen* bekannt sind. Die Transbaikal'schen da- 
gegen vmit der Ausnahme der Nertschin'schen^ sind nirgendswo 
anders vertroten. 

A m u r s c h e Provinz ví'íiíschliesslich des Xertschin'schen 
Krti>es der Transbaikarschon . Bilol\<ctu\< od. BMöfsches 1. Ge- 
sohltTbt It bte lSS:í nach Pa<\vu k haupt<aolilieh am linken Ufer des 
AmurV unterhalb und ol-orhalb des Kosakendorfes Albasinskaja, OEOOBAPHIE UND STATISTIK DER TüNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 53 

iheilweise auch am rechten Ufer in derselben Gegend. Ihre Zahl 
bestimmt er auf 275 S. (137 M.), welclie 36 Familien bildeten. lm 
Jahre 1897 fanden sich in der Zahl der Orotschonen, derén Ge- 
schlechter angegeben worden sind, nur 3á Vertreter desselben (15 
M.) in der Amur'schen Provinz und 13S. (7 M.)in dem Nertschin'- 
schen Kreise. 

Ninagan'sches G. nomadisierle im J. 1882 in derselben Ge- 
gend, aber nur am linken Ufer des Amur's, wo seine Láger von dem 
Piquet Ustj-Strelotschny bis zum FI. Nevir und dann nordwárts 
bis zur Jankánkette zerstreut waren. In den 50 Jahren záhlte dieses 
Geschlecht nach Orlow 134 S. (68 M.), im J. 188i2 26 Fam. mit 
158 S. (81 M.) und 1897 nur 18 S. (10 M.).*) 

Kindygir'sches G. nomadisierte 1882 am linken Ufer des 
oberen Amurs und an dessen Nebenflüssen: Amasár, Urká, Uruscbi, 
in der Gegend des Kosakendorfes Pokrowskaja, wo sie den Tribut 
zahlen. Dieses Geschlecht scheint alsó den westlichsten Theil des 
Orotschonengebietes der Amur'schen Provinz inne gehabt zu 
habén. Ein Theil dieses Geschlechtes lebte auch in den angren- 
zenden Theilen China's, wo es den Namen Kigir'sches G. führen 
floU. Auch kommt es in der Pr. Transbaikalien (Bargusin'scher 
Kreis) vor, wo er aber zu den Tungusen gezáhlt wird. 

In den 50-er Jahren wird von diesem Geschlechte gar nichts 
erwáhnt, denn es lebte zu der Zeit wohl noch nördlicher, in der 
Jakutschen Provinz. Im J. 1882 záhlte Paswiok 40 Familien dieses 
Geschlechtes, welche aus 269 S. (132 M.) bestanden. Nach den 
Materialien der Záhlung von 1897 konnte man nur 47 S. (24 M.), 
wovon 31 S. (17 M.)*) in der Amur'schen Provinz (und der Rest 
in dem Nertschin'schen Kreise) entdecken. 

Ausser diesen Geschlechtem, die nach derMeinung derFor- 
scher des Landes als die wichtigsten erscheinen, können als oro- 
tschonisch noch folgende Geschlechter oder Theile derselben ange- 
sehen werden. 

Bajagifsches (Bujagir'schcs) G. stammt auch aus der Jakut- 
schen Provinz, wo seine Vertreter, dórt Tungusen genannt, an den 
■óestaden der Olekmá, des Wiljúi, Aidán und anderer Flüsse cam- *) In dem Theile der Orotschonen, derén Geschlechter angegeben 
worden sind. 54 8. PATKANOW. pieren. Ihr Hauptsitz ist aber in der Transbaikarschen Provinz^ 
in dem Tschitin 'seben Kreise (in der Manjkow'schen üprawa 1788 
S.) und Middendorf (1844) traf dieselben noch sebr weit vom 
Amur westwárts vom un terén Jenissei, in den Quellén der Gr. 
Cbeta u. s. w. In der Amur'scben Provinz sind síe erst in der 
zweiten Halfte des vorigen Jahrbunderts erscbienen, wesbalb 
Orlow für die 50 Jahre derer aucb nicbt erwáhnt, wobl aber 
Paswiok, welcber im J. 188á ibre Zahl auf 18 Familien und 90 S. 
(44 M.) bestimmte. Nacb der Volkszáblung von 1897 waren sie 
34 S. (19 M.) stark, was aber noch keine Verminderung bedeutet, 
denn die Zugehörigkeit der meisten Orotschonen zu diesem oder 
jenem Geschlecbte ist, wie gesagt, in dem Census nur theilweise 
durcbgeführt. Endlicb bestímmte der locale Census vom J. 1901/2 
ibre Zahl in dem Ober-Amur'schen Minendistricte derselben Pro- 
vinz auf 61 S. (32 M.). Dieses Geschlecht erscheint jetzt mit den 
Beldöten als die zahlreichsten Orotschonen-Geschlechter der Pro- 
vinz, wáhrend in den 50-er Jahren den Ninaganen und Sologonen 
und im J. 1882 den Beldöten, Ninaganen und Kindygiren der erste 
Platz eingeráumt werden musste. 

Das Nikagir'sche G., welcbes in den 50-er Jahren aucb in der 
Amur'scben Provinz feblte, záhlte schon im J. 1882 18 Fam. und 
154 S. (80 M.) und nacb den in dieser Hinsicht unvollkommenen 
Angaben der Záhlung 1897 56 S. (30 M.), welcbe sámmtlicb in dem 
Ignaschin'schen Kosakenkreise lebten. 

Das Sologon'sche od. Schologon'sche G. war in den 50-er Jahren 
nur 72 S. (40 M.) stark, der locale Census vom J. 1882 hat aber 
gar keine Vertreter dieses Stammes aufgezeichnet, was sich durch 
seine Uebersiedelung nacb China erkláren lásst. In der Záhlung 
von 1897 figurieren sie wieder in der Zahl von 20 S. (11 M.). Das 
ist wobl ein neuerZuzug aus der Jakutschen Provinz, wo sie zwar 
nicbt zahlreich, aber ziemlich verbreitet sind. 

Die folgenden Geschlechter wurden in den Materialien des 
Census von 1897 zum ersten Male erwáhnt, in der Litteratur der 
Gegend kommen sie nicbt vor, fehlen aucb in der Localzáhlung 
von 1882. 

AgdariCsches (Agdarim'sches) G. 66 S. (35 M.). 

Balatafsches G. 7 S. (6 M.). 

Iglagir'sches G. 37 S. (19 M.). Der Name dieses Geschlechtes. GEOORAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 5& 

mag wohl von dem des FI. Ilgigir (r. Beifl. des GUjúi) abstammen. 
Er erinnert auch an das Tungusengeschlecbt Ullagiri, welcbes 
Pojarkow im J. 1646 an dem üfer der Brjanda (1. Beifl. d. Seia) 
angetrofifen bat. In anderen Gegenden kommen 8ie, wie aucb die 
vorigen zwei Gescblechter nicbt vor. 

Was nocb zwei Tungueengeschlecbter anbetrifift, das Dalmai' 
sche und Sujagofsche, welcbe aucb in dem Ignascbin'scbenKobaken- 
kreise einregistriert wurden, so babén wir sie zu den Tungusen 
gerecbnet, da aueser der Localitát nicbts dafür spracb, dass sie zu 
Orotscbonen gerecbnet werden müssen. 

TransbaikaTscbe Provinz (Tscbitin'scber Kreis, Úrul- 
gin'scbes Steppengericbt). 

Bultegefsches G. — 184 S. (90 M.) nomadisieren, wie oben 
erwábnt, an den üfern der Scbilka, des Witim's, der Olekmá und 
in den Stanowoi- und Jablonowöi-Gebirgen (15 S. in Tungusen- 
dörfern). . 

Katschii' sches G. — 114 S. (54 M.)in derselben Gegend aus- 
ser dem Gebiete der Scbilka. 

Lakschikagir'sches G. — 1 41 S. (65 M.) in denselben Gegenden 
wie das Bulteger'scbe G. (23 S. im D. Sjuljsikán). 

Tulujagif sches G. — 462 S. (247 M.) ebendaselbst, baupt- 
sácblícb aber nordwárts von der Stadt Tscbitá in den Gebirgen 
Stanowoi und Jablonowöi (16 S. in Dörfem). 

Die Jakut'scben Orotscbonen, welcbe an der Olekmá und am 
linken üfer des Witim's ibre Láger aufscblagen, gebören denselben 
Gescblecbtern an. 

4. Stand. Nomadisierende Eingeborene. 

5. Beligion. Sámmtlicbe Orotscbonen der Amur'scben Pro- 
vinz und die meisten der Transbaikal'scben sind Cbristen des giie- 
ehiscben Bitus. Ein kleiner Tbeil der Letzteren sind Heiden ge- 
blieben. 

6. Sprache. Die Hauptmasse aller Orotscbonen, 1516 Seelen 
(783 M.) oder 95.5%, spricbt ibre Mutterspracbe. Der kleinere 
Tbeil bat sie vergessen und die Spracbe der Bussen adoptiert. Sie 
zahlten 1897 82 S. (46 M.) oder 4.5o/o. Von ibnen kommen 34 Si 56 BERNHARD MUNKÁCSI. 

(19 M.) auf die Amur'sche Provinz, wo sie die Bevölkerung der (zeít- 
weiligen ?) Niederlassung Owsjanski Poselok (gehört zu der Kan- 
galas-Tungusischen üprawa des Jakut*8cben Kreises) ausmachen. 
Gleich anderen Orotschonen lében sie in Zeiten, welche aus einem 
mit Eennthierfellen bedeckten Gerüste bestében. Die Transbaikal'- 
schen Orotscbonen, welcbe nur russiscb kennen, lében ansássig in 
dem D. Sjulsikán, 42S. (24M.), und theilweise in anderen Dörfem 
derselben Gegend. Von den Geschlechtern dieser Orotschonen ist 
das Lakschikagir'sche am meisten verrusst, dann folgt das Tuluja- 
gir'scbe. Unter den Vertretern des Katschit'schen Gescblechts giebt 
es keine russiscb sprecbenden. 

7. Beschaftigungen. Die Hauptbescbáftigungen der Orotscho- 
nen sind Rennthierzucht und Tbierfang. Als Nebenerwerbe dienen 
ihnen der Fischfang und den Amur'scben noch der Transport der 
Waaren und Produkte aus den Centren und Stapelplátzen nacb 
denMinen. Da es in solchen Gegenden keine Wege giebt, bedienen 
sie sich dabei der Bennthiere. ÁLTERE BEMCHTE ÜBER DAS HETDENTHÜM DER 
WOGULEN XJND OSTJAKEN. 

— Von Bernhard Munkácsi. — 
(Vierte Mittheilung.) 

Aus den zwei letzten Jahrhunderten. 

An der Bekehrung der Wogulen und Ostjaken betheiligttí 
sich, als einer der Begleiter des Erzbischofs Teodor, der nacb 
Tobolsk verbannte schwedische Dragoner-Hauptmann Johann 
Bernhard Müller, der — wie es scheint — die ersten vier Kapi- 
tel des handschriftlichen Werkes von Nowitzkij frei bearbeitete, 
stellenweise mit seinen eigenen Erfahrungen und Kenntnissen 
erweiterte und dann dasselbe ohne Angabe der Originalquellen ALTEBE BEE. ÜBEB DAS HEIDBNTHÜM DER WOGÜLEN UND OSTJAKEN. 57 

unter folgendem Titel veröffentlichte : «Da8 Lében und die Ge- 
wohnheiten der Ostiaken, eines Volkes, das bis unter dem Polo 
Arctico wohnet; wie selbiges seit Anno 1712. aus dem Heydenthum 
zur Christlichen Griechischen Religion gebracht worden mit etli- 
chen curieusen Anmerkungen vom Königreiche Siberien und dem 
Freto Nassovio oder Waigats in der Gefangenschaft beschrieben 
von JoHANN Bernhard MÜLLERn, königl. Schwedischen Dragoner 
Capitain und von demselben im Jahr Christi unsers Erlösers Ge- 
búrt 1716 den 12-ten Decemb. nach Petersburg ge8chicket».*) 
Der Vollstándigkeit halber und wegen mancher neuerer Details 
entlehnen wir auch diesem Werke die unseren Gegenstand betref- 
fenden Stellen, umsoeher, als bis zur Eeise Pallas dies die Haupt- 
quelle war, aus der die europáischen Gelehrten das Meiste über 
die Ostjaken erfuhren. 

1. Von denGötzen derOstjaken im Allgemeinen: 
tUnsere einfáltige Ostiaken sind bis hieher eben dieser Blendung (der 
Abgötterey) gefoJget, wesfalls sie ihnen theils selbst einige Götzen aus 
HoÜz gebildet, theils aber einige aus Ertz gegossen, die sie von ikren 
Vorfahren, so sich Tschut nannten, geerbet, die Éhre der Anbetmig 
erweisen, ihnen opfem und ihre HtilfiFe in allerhand Begebenheiten 
verlangen. > 

•Bey denen berühmten Völckern im Heydenthum wuste des 
Künstlers Hand die Götzen nicht panber gnug zu bilden, massen die 
allerberühmteste Bildhauer, Stein-Metzen, Ertz-Giesser aufgesucht wur- 
den, die allé ihre Geschicklichkeit in der Bildung eines Götzen con- 
centrireten. Hier hauet ein jeder ihm nach Béliében seinen Götzen 
aus, schafft ihn íviederum ah, zerstümmelt ihn, oder wirfft ihn gar 
ins Feuety wie die Fantasie ihnen ankommt ; es war aber solches ins- 
gemein ein Klotz, woían sie oben eine Rundé icie eines Menschen 
Kopjff ausgehausn und eine abgeschmackte Nase nebst einer Karbe in 
die Qvdre, die den Mund bedeuten solte, formiret hatten.* 

ti Die von ihren Va)'fahren geerbte waren meist von Ertz, in 
Figur einer Ganss, einer Junker mit ausgestredctem Arni, einer Schlan- *) Erschien in der von. Fr. Chr. Weber herausgegebenen Samm- 
lung tDas veranderte Russland* (I. Ausg. Hamburg 1721; H. verbesserte 
Ausg. Frankfurt u. Leipzig, 1738). Mein Auszug stammt aus der letzteren 
AuBgabe (S. 200—208). 58 BERNHABD MUNKÍ08I. 

gen und dergleichen, selbige waren kúnstlich gnug gegossen, und 
ficheinet, dass sie von denen ingenieusen Chinesem herrühren müssen, 
andere hatten aber gar keine Gestalt, denn es war ein dicker latig- 
lichter Klotz, auf der Erde gelegt, mit aUerhand Lumpen und Zeug 
hewunden, oben auf lag ein Stück vom Spiegel, welches von der Son- 
7ien, wwan sie schiene, einen Schimmer von sich gab.» 

2. Die Kultusstátten der Götzen und die Scha- 
manen: «So thane Abgötter stellen sie auf erhobene und nach Ge- 
legenheit des Ortu lustige Berge eetzen sie insgemein in ein Háusgen 
von Holtz im dicken Walde, daneben siunde eine hUinere Hütte, da- 
rinn sie die Knochen von geschlachteten Vieh zusammen trugen; jeden- 
noch fíndet man in der Art der Yerehrung nichts regulieres, denn 
gleich wie bey denen civilisirten heydnischen Völckem gewisse Stan- 
dén des Tages, oder auch wobl gaotze Tagé denen Abgöttern zum 
Dienste gewiedmet waren, eo richten hingegen diese Leute ihre An- 
dacbt nach eigenem interessé ein, wenn die Noth es erfordert, oder 
die Liebe zum Oewinst sie anspornet, alsdenn fleben sie erst den 
Oötzen an, um Erhaltung des Verlangten, oder auch um Errettung 
aus der obhandenen Gefabr, gleichwohl treiben auch die Pfaffen das 
Volck zum Götzendienste an, und bestrafften mit hefftigen Worten 
ihre Schláflfrigkeit und ünterlassung zum Guten, bilden dabey deni 
Volcke ein, als wenn sie von denen Göttem d^n mündlichen Befehl 
erhalten, dass sie ihre Verehr- und Anruffungen fleissiger verrichten, 
und die erzörnten Götzen mit etwas Ltinuand, Damast und andem 
Bekleidungen uieder versőhnen, oder ein Tkier zum Opfer schlachten 
soUen, » 

•Zu denen Pfaffen erwehlen sie eigentlich keine gewisse Per- 
sonen, sondern ein jeder Hausvater oder Aeltester von der Familie, 
welcher sich einen Klotz verfertiget, nimmt sich selbsten die Műbe, 
vor den Götzendienst zu sorgen, und die gewöhnlichen Ceremonien 
zu verrichten, gestalt mit dem grauen Altér insgemein die Liebe zur 
Heiligkeit und dem Geitze zu wachsen pflegt, wann die wollüstige 
Liebe auszutrocknen beginnet, im Pali aber dieser solchen Untemeh- 
mungen sich ungeschickt zu seyn bedeucht, fínden sich auch solche 
Leute, die aus Liebe zum Schmarotzen zu diesem Handwercke sich 
^rbiethen, und duroh öfftere Practicirung sich gleicheam signalÍBiret 
habén. Ihre Geschickliehkeit bestéket darinnen, dass sie aus voUeni 
Halse, was von den Götzen begehret wird, bey der Opferung au>s- ALTERE BEB. ÍJBER DAS HEIDENTHUM DER WOOULEN UND OSTJAEEN. 59* 

sehreyen, bey denen Wahrsagem mit grosser Standhafftigkeit das Trac- 
tament ausstehen, und nachgebends dem thörichten Volcke aUerhand 
Fabdn und Gauckelspiele von der erkaüenen Antwort vorschwatzen 
können,* 

3. Die Götterbeschwörung: tSelbiges Wahrsagen ver- 
richten sie nach der gemeinen Erzeblung folgender massen: Der 
Götzendiener wirfft úch gebunden auf die Erde nieder, und erivartet 
mit vergtelUen Gebehrden die Besitzung des Satans, der ihm zukünfftige 
Dinge auf die ihm gegebenen Frage^i verkiindigen, einen Ort zeigen,^ 
wo ein gutes Wild zu fangen, oder anch denen Streit-Sacken eine 
abhélfiiche Masse gében solle. Wahrend der Zeit stehen die, welche 
die Wahrsagungen verlangen, mit continuirlichen Hetden und Klingen 
auf dem Becken und andern thönenden Geschirren um ilinen kerum, 
bÍ8 ftich ein blauer Dunst, welcher var den wahrsagenden Geist von 
ihnen gehaüen wird, weiset, die XJmstehenden aus einander jaget, den 
SatanS'Diener ergreij^t und niedervÁrJ^L Nacbdem er ibn in die Höhe 
gehoben, da er mittlerweile so übel zugerichtet wird, das er in der 
Lebloaigkeit eine Stnnde imd noch lánger sicb quálen muss, bis er 
au Yollkommenen Eráfften kommen, alsdenn er seinen Clienten die 
erhaltene Antwort vorechwatzet, und einen betrüglicben Bescheid auf 
ihre neugierige Pragen giebt.t — «Eine Zeitlang hatte der bőse Geist 
denen Götzendienem eingegeben, dass die, welcbe in der Gegend 
Samaroff und Berosowa ihren Verbleib habén, ilim Pferde znm Opfer 
schlachten sollten, welchem nach zu kommen, sie mit der grösten 
Műbe und Unkosten ihnen Pferde angeschafft, dass sie aller Mittel 
entblöst, so tieff sicb in Schulden gesetzt, dass viele zuletzt ihre 
altén Lumpen auf dem Leibe nicht behalten, sondern mit ihrem 
grösten Schaden gewabr worden, was vor eine betrúghche Absicht 
tmter einer sotbanen Opferung stecke ! > 

4. Die Bestrafung der Gőtzen: «Diese arme Leute wer- 
den zum öfftem betrogen, und wann sie meynen, dass nach der Aus- 
sage der P£a£feu an an^ewiesenen Oertern das verlangte Wild oder 
die Menge der Fische anzutreffen, so bemühen sie sicb sehr in der 
Nachsuchung, finden aber gemeinighch nichts. Welcher Betrug sie zur 
revange aofmuntert, peitschen und prügeln ihre ausgehau^ene Götzen 
gewaüig bey der Zurückkunji, bis sie den Betrug genug visitiret zu 
habén vermeynen. Nacbdem der Zorn vorüber, söhnen sie sich wieder 
aus, hangén ihm einen Umhang von oben beschriebenen Zeuge an^ und^ 60 BERNHARD MUNKÁCSI. 

nehtnen es nach Beliebeny uetin er wieder kein Wort gehalten ab, Die 
Ehrerbietung gegen die mit eigenen HándeD gemachte Götzen, scheinet 
nicht sonderlich zu seyu, die öffentliche aber verehren sie en generál 
vielmehr, und schaffen sie nicbt nacb Béliében ab, sondern werden 
als bewehrte Götzen beybebalten, so ist auch das Vertrauen viel 
gröBser za denen altén, denn sie Lilden ihnen ein, es habé das Ertz, 
oder der halbvei/atdte Klotz, mit denen undenckiichen Jahren auch 
ímerforscldiche Weisheit geschöpfft, und müsste alsó was unsterUiches 
bey ihnen seyn, je weniger man von der Verwesuag in so verjahrter 
Zeit vernommen. Denen Kindern werden aucb diese von ibren Eltem 
am allermeisten angepriesen ...» 

5. Opferceremonien: tBei dem Opffer brauohen sie fol- 
gende Ceremonien : sie bringen entweder lebendige ftsche i'or den Ab- 
gottj legén sie eine Zeitlang vor ibm nieder, kocben sie naobgebends 
ab, und fressen sie selbst auf, nur beschmieren sie das Mául des 
Götzen mit dem Fisch-Fette, oder sie preesentiren ibm die mebrer- 
webnte Kleidung, und verbüllen den Elotz damit. Andere bringen 
zum Opffer fíennthiere oder Élendő, und welobe die Tartam zu Nach- 
bam babén, P/erde^ die sicb die armen Leute tbeuer anscbaffen 
müssen, selbiges Thier bringen sie lebendig vor den Oötzen, als denn 
binden sie ihm die Füsse, die Pfaffen schreyen avs vollen Halse was 
ihr Begehren ist, und uarum sie das Opffer bringen.*) Unter wah- 
renden solchen Singen stehet einer mit aufgespannten Bogén und auf- 
gelegten Schusse bey dem Opffer, und druckt selhigen nicht eh^ loss, 
bis der Pfaffe nach vollendeten Gesange ihm den ersten Schlag vor den 
Kopf gégében. Der dritte ívirfft ihm einen Spiess in den Bauch, und 
wenn sie es solcher gestalt getődtet, nehmen sie das P/erd beim Schweiffe, 
ziehen es dreymaJ um den Götzen. Das Blut zapff'en sie vom Hertzen 
in ein duziL geiceihetes Gefass, besprengen damit ihre Hiltten, sauffen 
auch davcm, und mit dem Rest beschmieren sie das Mául des Götzen; 
die Haut des geschlachteten Viehes hangén sie zum Zierath auf Báume 
mit Kopf, Schwantz und Füssen. Das Fleiscb Kocben sie, und ver- 
zebren es mit der grössesten Freudé, sÍ7igen dabey allerhand leichtfer- 
tige Lieder, und scbmieren letztlicb wieder das Mául des Götzen mit 
dem Fette des Gescblacbteten. Was sie nicbt verzebren können, neb- *) Dies ist eigentlich der Hymnus (kaj-saiv), mit welchem man 
den Geist des Götzen laut schreiond hervorrutt. ALTEBE BBR. ÜBBR DAS HEIDENTHUM DER WOGULEN UND OSTJAKBN. 61 

men eie mit nach Hause, verehren es ihren Nachbaren, oder gebén 
ee ihren Weibem zu genieseen, die nicht bei der Opfferung geweeeh. 
Der Haus'Götze bekommt auch Zuweilen ein fettes Maid duvon, Nach- 
dem die Mahlzeit vollbracht, schlagen de mit Stöcken in die Lufft, 
und schreyen wieder aus voUem Hahe, und. wollen hierdurch d^n trac- 
tierten Geist des Oötzen wieder in die lAifft conviyyiren, und ihm 
gleichsam dancken, dass er mit ihren Tractamenten vorlieb nehmen 
wollen. • 

6. DerGötze des verstorbenenMannes: ^Wendenen 
Weibem der Mann abgesiorhen, und sie sonderhch beweisen wollen, 
wie echmertzlich ihnen der Tod des GeUebten sey, machen sie sich 
einen Abgott, ziehen ihm die Kleider des Verstorbenen an, und nehmen 
ihn dts Nachts in ihre Arme, und beweiuen in der Gestalt des Götzen 
ihren verstorbenen Mann. Dieses continuiren sie ein gantzes Jahr, 
hemach nehmen sie die Kleider uod allé umgewundene Lumi)en 
wieder zurück, und werffen den Götzen bis auf künfiFtige Benöthigung 
beyseiten. Wofeme aber diese Ceremonien von etlichen Weibem nicht 
BO streng in acht genommen werden, haltén die andern sie fúr leicht- 
fertig, und blamieren sie, dass sie ihrem Manne bey Lebzeiten untreu 
gewesen, und ihn nicht nach Gebühr gehebet habe.i 

7. Das Bárenfest: *Wenn sie ein£n Bdren geschlagen, zie- 
hen sie ihm die Haut ab, hangén seíbige bey dsm Götzen auf einen 
erhabenen Baum, thun derselbigen grosse Verehrung an, und entschul- 
digen mit vielem Geplerre und verstellten Klagen, d^ss sie nicht schuldig 
an seinem Ibde, sie hdtten das Eisen, womit er getödtet, nicht ge- 
schmiedet, noch den Pfeil gefiedert, Es uáren auch nicht ihre, sondam 
fremAe Vögelfedern, die die Flvcht des Pfeiles so schnell gemacht Sie 
báthen um Vergebung, dass sie nur den Pfeil abgedruckt, der ihn 
getroflfen. Die Ursache dieser Excusen ist die Furcht, weil sie sich 
einbilden, es könne die vagirende Seele des Baren ihnen in den Wál- 
dern noch schaden und müssten sie sich bey Zeiten mit der Seele 
aussöhnen, dass sie ihr den Cörper zu raumen anmuthen gewesen, 
woferne sie nicht von ihr angetastet und beschadiget seyn wolten.* 

8. Der Báreneid: « Werden sie der hohen Landes-Obrigkeit 
an den vorgesetzten Woy^voden den Eyd der Treu zu schweren an- 
gehalten, so führet man sie auf die Gerichts-Stube, und leget ihnen 
eine Bárenhaut und Beyl vor; ingleichen pra^sentirt man ihnen ein 
Stück Brodt auf einem Messer zu essen ; dabey huldigen sie mit fol- '6i2 BERNHARD MUNEÁOSI. 

genden Formalien: Wofern ich meiner hohen Landes-Obrigkeit bis 
an mein Ende nicht getren sein solte, sondern mit Wissen und Willen 
abtrünnig würde, die mir aufgelegte Pflicht abzutragen, mich entzöge, 
oder soDst auf irgend eine Weise mich gegen der hohen Landes- 
Obrigkeit versündige ; 80 8cU mich dieser Bár in d^nen Waldem zer- 
reissen, dis Brodt, so ich geniesse, mir im HaUe stecken bleíben, dis 
Messer mich tödten, dis Beyl mir den Kopff abhacken.* 

9. Der Eid auf den Götzen: • Weun unter ihnen eine 
Streitigkeit geschlichtet werden soll, erwehlen sie von beyden Par- 
theyen einige Schieds-Leute, welchen sie ihren Disput vortragen, und 
wenn sie wegen zweiffelhaffter Umstánde zur endlichen Entscheidung 
nicht kommen köunen, wird einem von ibnen nach Gutdüncken der 
Arbitroriim der Eyd aufgelegt, den sie folgender gestalt leisten. Es 
wird zuvor der Schwerende zum Götzen geführet, und für den Meineyd 
ernstlich gewarnet : anbey stellen sie ihm einige Exempel des gestraff- 
ten Meineyd s vor: hernach wird ihm ein Messer gégében, womit er 
dem Götzen die Nase abschneidet, in gleicken ein Beyl^ mit welchem 
er in denselben hauety wobey sie folgender Expressionen sich bedienen : 
Wofern ich unrecht in dieser Streit-Sache schwere, und nicht die 
Wahrheit bekenne, so will ich auf gleiche Weise meine Nase verlieren, 
oder mit diesem Beyl gestümmelt werden ; ja dass der Bár im Walde 
mich zerreissCf und das Unglück mich aller Orten verfolge.» 

«Eben diese Ceremónián gebrauchen sie auch bey Ablegnng 
eines Zeugen-Eyds . . . Unter andern Exempeln ist sehr merckwürdig, 
dass einer von diesem Voleke leichtfertiger Weise öfifters geschworen 
und obgleich sein Meineyd durch die Lángé der Zeit entdecket wor- 
den, hat er sich doch wenig wegen der StrafiFe, die er ihm selbst bey 
Verrichtung des Eydes angewúnschet, bekümmert, zumalen selbige 
ihn in seinem Lebon nicht getroflfen ; nachdem er aber 1713. ge- 
storben, und von seinen Befreundten am Ufer im Sande tieff ver- 
scharret worden, hat sich ein Bár öfifters gewiesen, der andern Leu- 
ten keiuen Schaden zugeftíget, auch von Vielheit der Hunde nicht 
hat können abgetrieben werden; immittelst aber hat er die Stelle 
des Begrabenen nach gespühret, bis er selbige dis Jahr im Auegange 
Juhi gefunden, den Cörper aus der tiefifen Erde ausgekratzt, und ihm 
das Gesichte, mit welchem er den Scheitan, bey geleistetem Eyde 
öfifter gehauen, samt den Hánden, womit er den Hieb vollführet, ab- 
gefressen, náchgehends aber sich niemals wieder gewiesen. Die Leute ALTERE BEB. ÜBER DAS HEIDENTHUM DEB WOOULEK UND OSTJAEEN. 63 

vrelche auf der Náhe ihre Jurthen hatten, erzehleten dem Metropo- 
liten in meinem Beyseyn, diese Umstande mit der grösten Bestürtzung, 
und weil sie im 1713. Jahre bérei te getaufft waren, in dem vorigen 
Standé aber solche fremde Begebenheiten nioht erlebt hatten, schienen 
sie darüber ziemlich confus zn seyn.i 

10. Der Götze auf demWeissenberg: tDie Anzahl 
der Götter, oder Scheitaneriy ist unmöglich zu berechnen, weil ein 
jeder einen vor sich bildet, auch die Weiber in ihren Jurthen a parte 
HauS'Götzen háltén (als sie noch im Heydenthum lebten), doch sind 
in allén nur drey, die sie vor die bewehrtesten hielten. Zwey steben 
neben einander in den Bielohorskischen Jnrtben oder Hütten, davon 
der eine, welcher keinen Nahmen hat, der Allervomehmste unter 
allén ist, diesem Abgotte thun sie die gröste Éhre an, und laofiíen 
zu ihm, seine Hülfife in allén Begebenheiten zn erbitten. Seine Oe- 
stalt kan man wohl nicht eigentlich wissen oder beschreiben, weil 
das blinde Volck aus Furcht, das er nicht verbrandt würde ibn aus 
dem Wege geschafift, als sie den Bericht erhalten, dass der Ertz- 
Biscboff, der sie auf allergnádigsten Befebl Ihro Czar. Majest. tauffen 
solte, in der Náhe wáre. Doch bemercken sie ihn in ihren Erzehlun- 
gen folgender massen : er sey aus Holtz, auf eine nach ihrer Gewohn- 
keit rude Art, ohne Leib gebildet, und eine Figur eines Menschen- 
kopffs, am Ende des Klotzes ausgehauen gewesen ; den Klotz selbsten 
hátten sie mit einem rothen Kleid£ behangen, woran auch andere 
Lumpen und Stücke, die sie diesem Sebeitan wiedmen wollen, geheiftet, 
auf dem Kopfife aber sey ihm eine Mütze mit einem Kostbahren Brekni 
von schwartzen Füchsen besetzt gewesen.* 

11. Der Gansegötze: «Der andere Scheitan, so nechst 
bey ihm stunde, war eine Gans aus Ertz gegossen, mit ausgebrei- 
teten Fügéin. Sie wurde lange nicht bo hoch sestimiret, als der vorige, 
ohngeachtet sie aus Ertz war, denn der hölzeme war altér, und alsó 
rerstandiger, und jrróbirter, als die Ganss, zudem hatte sie nur die 
Inspedion iiber Endfen, Gánse und ander Fed^r-Vieh, welche Herr- 
schaft nicht eben von so grosser Wichtigkeit war. Wann sie nun 
Appetit hatten, wilde Gánse zu essen, so opfferten sie der Ganss, oder 
versprachen, wann sie duroh ihre Hülffe Féder- Vieh erhaschen könten, 
ihr ein Fettes Mául voc dem Gefangenen zu machen, indem sie glaub- 
teny es jagte die Ganss ihnen das Féder- Wild zu, in gleichen, dass 
-sie iiber die schlechten Zobeln zu sagen habé, und selbige ihnen zu 64 BERNHARD MUNKÁCSI. 

lieffem vermögend wáre. Es habé aber der neohst beystehende Götze 
die Herrsohafft über sie, und commendire die Ganss nach seinem 
Willen. Atich müsse sie sich f értig haltén, wenn er Lust skk zu prome- 
niren hatte, so setze er sich auf ihre Fliigel, und hegebe sich an den 
Orty dahin er verlange.* 

12. Der Obische Alté: «Den dritten betitelten sie mit Nah- 
raen Starik Ohsky, der Obysche AUe. Er stimd dismal gegen dem 
Flecken Samaroflf über, und hatte er zwey Wohnungen, die eine war, 
u'o er siehet, unweit Samaroff, die amiére aber bei dem Aicajliiss der 
Irtis in den Oby : sie rerdmlerten allé 3 Jahr sein BeMltniss, mul 
nachdem er 3 Jahr bey Samaroff gestaiulen, fiihreten sie ihn in einem 
eigenen Bothe, ihrer Art nach, mit g^rossen Sdennitdten zu der andem 
Hütteny die am Oby stunde, Diesen glaubten sie einen Gőtzen der 
Fische zu seyu, zumaln er allé Fische aus dem Meer in den Oby, und 
ihnen zuführen könne. Er war höltzem, und hatte einen grossen Rüssel 
mit Eisen beschlagen, welches die Bedevtung hatte, dass er die Fische 
damit aus dem Meer zu dem Oby ziehen könte. Auf dem Kopfe stun- 
den ihm 2 kleine Hőrncr, Augen aber hatte er von Glass, was das 
aber bedeuten soDe, wissen sie selbsten nicht zu sageu. Bey ihm legten 
sie ihre Pantzer, die den Sieg, den er über allé Meer-Gőtter erhalten, vor- 
stelleten, und dass kein grősser Götze auf dem Meere ohne ihm regiere,* 

•Wann das Eiss begunte zu brechen, und die Ströme sich er- 
gossen, kamen píe háuffig zu diesem Scheitan, ein jeder der sich auf- 
machte Fische zu fangen, bathe. dass er ihm einen guten Fang ge- 
wáhren, und die Fische aus dem Meere nach seinem Willen leiten 
möchte. Es geschehen diese Bitten nicht allezeit mit einer Demuth, 
sondern sie erpochten auch von ihm die Gewáhrung, massen ein Klotz 
keinem so leicht eine Furcht einjáget . . . ; waren sie so glüekhch, 
dass sie eine Menge Fische beschlossen und geíangen hatten, so bil- 
deten sie sich ein, dass sie selbige durch ihr Pochcn und emstliches 
Bitten erstritten. — Die Erstlinge, sonderlich wann sie einen Fisch 
fongen, den sie Nelm nennen (= ne.ibMa) «und dem Lachse gar nahe 
kömmt, brachten sie dem Starik Obskoy zum Opffer. Sie selbsten 
genossen zwar der Fische, alléin von dem Fischfet t beschmiereten sie 
den Mund und die Lippen der Götter, dahero man allé die Schei- 
tanen, wenn sie gleich nicht so hoch von ihnen sBstimiret wurden, 
mit gliinzenden Máulern antraff, und ein jeglicher mit einem schmutzi- 
gen Manle aus den Hütten guckte.t ALTEBE BER. ÜBBR DAS HEIDENTHUM DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 65 

•Nach aiifgehobenem Panquet schlugen sie mit Stöcken nach Ge- 
nohnheit in die LnffU und convoyirten den Geist wieder nach seinem 
Mement. Wenn sie aber unglücklich in ibren Fangen waren, und bey 
oflfenem Wasser sofőrt nicbt nacb ihrem Willen von denen Fiscben 
ans dem Meei- erbielten, bunden sie dem Götzen einen Strick an den 
Hals, und warffen ihn in ein íinfiatiges Loch, peitschten ihn zuvor nach 
der Maass ihrer Beleidigung, und ivarffen mit empfindlichen Schelt- 
worten uni sich, dnss er entweder geschlaffen, wie er von ihnen sey 
angervj'en worden, oder dass er nicht mehr zum Götzen geschickt sey, 
vielleicht dass seine Kraffte mit den Jabren abnábmen ; ibren Vor- 
eltern habé er iioch grosee Dienste getban, jetzo aber wurde er fául 
und unvermögend. Sie spolirten ibm aucb allé Kleiduug, und rüokten 
ihm vor, dnss sie gleicbwobl in grossen Hunger und Mangel seiner 
Nacbláesigkeit balber geratben wáren. In eolchem Loclie wurde er so 
lange arrestirt gebalten, und ibm mit denen schmáblicbsten und un- 
verdaulicbsten Worten zugesetzt, bis sie von unj^ efebr nacb der Jabrs- 
zeit die Fisebe aus dem Meer fíengen, alsdenn vergassen sie alles 
Hertzeleid, nabmen den gescbimpfiften Götzen wieder aus der garstigen 
Verwflhrung, wischten ibn ab, und nacb dem sie ibn mit den ordi- 
náren Bekleidungen bebangen, setzten sie ibn an den gewöbnlicben 
Oi-t, und gaben ibm aucb wobl zur Versöhnung ein fettes Maul.t 

Nach der unglücklichen Schlacht der Schweden bei Poltawa 
(1709) gerieth in die russische Gefangenschaft und in Verbannung 
nach Sibirien auch der schwedische Offizier Phil]pp Johann von 
Strahlenberg, der seine Reisen in Nord-Europa und Asien zu 
ethnologischen und historischen Forachungen benützend bekannt- 
lich zum ersten Male mit Wortvergleichungen nachwies, dass die 
Magyarén und Finnen mit den Mordwinen, Ceremissen, Syrjánen, 
Wotjaken, Wogulen und Ostjaken eprachlich und ethnisch ver- 
wandt sind.*) Sein berühmtes, lehrreiches Werk**) enthált einige *) tDiese Völcker gehören allé sámtlich in der Ober- üngarisch und 
Finnischen Kation, welcbe mit einander einerley Dialect ha- 
bén; . . . in der Antiquitát sind die Hunniy oder Unni dererselben Vor- 
Váter gewesent (auf der als Anhang beigegeben Sprachentabelle des 
•Gentinm Boreo Orientalium, vulgo Tatarorum Harmónia Linguarum). 

**) «Das Nord- und östlicbe Theil von Európa und Asia, in so weit 
flolches das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey 

Keleti Szemle. V. 5 66 bebnhárd muneíosi. 

wicbtige Angaben auch in Betreff der Beligíösen Yorstellungen 
der Wogulen und Ostjaken, welche wir hier anführen : 

1. Der wogulische Bárenkult (S. 84): «. . . bey 
denen Wogrdiizen, eínem heydnischen Yolcke zwischen Bosslands und 
Siberiens-Grantzen wobnend, als sie unterecbiedlicbe Bárén im Walde 
erieget, und ikren Göttem drey davon opfertenj (babé icb) geseben ; 
Nebmliob in ikrem von Holtz sckleckt gezimmerten Götzen-Hause stund 
ein Tisck anstatt des Altars gesteüeU hinter welcken 3 Bdre, a/n denen 
die Köpffe alléin gantz, die Haut aber ahgezogen und ausgestopffely 
ordenüick neben einander kingesetzet waren ; auf jeder Seiten der 
todten Bestien sttmd ein KerU weleher eine grosse lange Spiess-Ruthe 
in der Hand katte. Wie dieses in seine Ordnuug gebracbt, kam ein 
cmderer heréin mit einer Axt, und tkot, ah wenn er die Báré attor 
quiren und auf sie lossgehen wolte : Die zwey aber, so neben densel- 
bigén mit der Spiese-Butbe in der Hand stunden, vertkeidigten die- 
selbigen, vm>d exaiúrten dabey, uÁe sie nickt Sckuld darán wárenj das8 
sie die Bdre erscliossen, sondem solckes katten die Pfeile und Eisen 
getkan, welche die Russen geschmiedet und gemackt katten etc. In- 
zwiscben waren ausserbalb dem Tempel andere mit braten nnd kooben 
des Báren-FleÍ8cbe8 bescháflftiget ; die Weiber aber vor siob, so ein 
gewisseH Stück vom Fleiscb bekamen, machten picb nach geendigter 
Ceremonie dabey lustig.n (WaB Strahlenberg bier bescbreibt, ist eigent- 
liob kein Opfer — wie er glaubt — sondem ein Bárenfeetspiel.) 

2. Ostjakiscber Bárenkult (S. 413): dcb babé ein- 
mabl von obngefebr, wie bey ibnen am Obi-8trobm stille gelegen. 
eine Eirche und ihren Gottesdienst, welcben sie damals nocb nacli 
ibrer heydnischen Art verrichtet, geseben : Solcke uar ixm HoUz, in sich begreiffet. In einer Historisch-Geographischen Beschreibung voh 
altén und neuern Zeiten, und vielen andem unbekannten Nachrichten 
vorgestellet, neb8t einer noch niemals ans Licht gegebenen Tabula Poly- 
glotta von zwei und dreyssigerley Arten Tatarischer Völker Sprachen 
und einem Kalmukischen Vocabulario, sonderlich aber einer grossen 
richtigen Land-Charte von den benannten Lándern und andom verschie- 
denen KupfiFerstichen, so die Asiatisch-Scythische Antiqvitát betreffen ; 
bey Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschafft in Russland 
aus eigener sorgfáltigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten 
Beisen zusammengebracht und ausgefertiget von Philipp Johann von 

^TRAHLENBERQ, Stockholm, 1730.i ALTERE BER. ÜBER DAS HEIDENTHUM DER WOGÜLBN UND OSTJAKEN. 67. 

langlicht wie eine Kom-Scheure und mit birckenen Rinden hedeckeÍK 
Am Ende der Gbbel- oder Gipffelwand war ein etwdk erhobenei', vem 
Baleken gemachter Altar, worauf 2 höltzeme Götzen, nehrrúich ein 
Manns- und Weibs-Bild, mit aUerhand Lappén bekleidet, gestellet 
uaren, Um diese hernm hatten sie viel kleine andere Figuren, als 
Hirsche, Haasen, Rennthiere^ Fische etc. placiret, welche allé grob 
von Holtz geschnitten, nud ébenfa lls mit Lumpen nnd Lappén be- 
kleidet und überzogen waren. Man salie bey ibnen keine sonderliche 
Ebrerbietung diesen ibren Götzen erweisen, als bloss und alléin, dass 
sie in ihrem Götzen-Havss herum spatziereten, und stets mit dem 
Mavle tvie die Mduse nnd Ratten pfiffen, Sie sollen vor diesem die 
gewohnbeit gebabt habén, dass sie jáhrlich eine junge Dirne in 
dem Obi'Strom ertrdncket. die dem Wasser-Gott geopffert w(yrden,* 
(Letztere Bebauptung findet in der bisber bekannten religiösen Volks- 
poesie keinerlei Bestátigung.) 

3. Der Glanbe vom überirdischen Lében (8. 76): 
«Al9 icb auf meiner Eeise einen Ostiacken am Obi-Strohm gefraget: 
"Wenn sie stürben, wo ihre Seele hinkáme ? So antwortete er mir : 
Wer von ihnen eines gewaUsamen TodeSy oder in einem Báren-Kriege 

gtürbe^ der kdme gleich in den Himmel ; wer aber auf dem Bette oder 
sonst ordinairen Todes stürbe, der müste bei dem strengen Gott unter 
der Érden lange dienen, ehe er in den Himmel káme.^ 

4. Götzenalter thtimer (S. 313): iSolche Götzen-I3ilder 
Bind ancb von denen Ostiacken am Irtiscb- und Obi-Strobm, wie man 
sie getaufft hat, weggenommen worden, worunter einige, so iiber eine 
JEÜe hoch und von Metall recht künstlich gegossen sind ; Die Ostiacken 
fiagen, dass sie solche von denen altén Asiatischen Scythen, oder Tzudis^ 
die vor ihnen da gewohneU ererbet haben^ welches wohl gewiss seyn 
mag, in dem diese tumme und einfaltige Yölcker (so mit denen Per-t 
meken, Lappén und altén Finnen vor Zeiten ein Volck gewesen), der- 
gleichen Arbeit wobl nimmer macben können, welches auch damit zn 
bekráfftigtn ist, weil ihre iibrigen Gőtter aus groben geschnitzten Klö- 
tzern nnd Steinen, die sie mit allerhand Lappén und Lumpen bekleidet^ 
nur bestanden, als auch mit der hier im Kupfer vorgestellten metál- 
lenen Platté, so bey ihnen gefunden, die sie deswegen verehret und 
angebetet habén, weil auf selbiger allerhand Thiere, als Hirsche, Hunde 
-«tc. zu finden, die sie nicht aüetn auf ihre Lapp-Trummein zu mah^ 
.len pflegen, und mit sokhen Characteren beym Jagen, Fischen etc, ihre 

5* 68 BEBNHARD MUNEÍOSI. 

aherglaubiHche Abgötterey gefrieben ; sondem man findet dergleichefi- 
Thier-Figuren ctuek an den Felsen und Steinen,* 

Gerhard FREEDRicn MÜLLER erwáhnt auf Grund russischer 
Quellén in dem sich auf Sibirien beziehenden Theile seines grossen 
historischen Werkes «Sammlung russischer Geschichte**) meh- 
rere solche Fálle, welche mit dem altén Glaubensleben der Wogu- 
len und Ostjaken in Verbindung stehen und zu dessen besserer 
Beleuchtung geeignet sind. Zum Theile wurden diese schon oben 
in der Schilderung der Eroberung Sibiriens von den Eussen er- 
wáhnt, als wir von dem in der Festung Demjansk (ostjakisch: 
Nimrían) gehüteten, in einer Wasserschüssel sitzenden, angeblich 
Kristus genannten Goldgötzen sprachen — dessen Name, gleich- 
wie die darán geknüpfte Tradition, dass dieser in der Bekehrungs- 
zeit der Eussen zu den Ostjaken gelangt wáre, auch nach Mülleb 
stark zu bezweifeln ist (III : 370) — und von dem Ráca genann- 
ten Frauengötzen am Weissenberg. Műller skizzirt auch den 
Machtkreis dieser Letzteren (III : 380) indem er auf Grund der 
Eemezov'schen Chronik mittheilt, dass dem Volksglauben nach 
hauptsáchlich die Verleihung des Jagd- und Fischereiglückes in 
seiner Macht stand, weshalb die Ostjaken sich háufig miit Opfem 
und Geschenken an ihn wendeten. So jemand sein Opfergelübde 
nicht erfüUte, quálte er ihn, bis er die auf sich genommene Ver- 
pflichtung erfüUte, und wenn er dann sein Opfer nicht gutwillig 
darbrachte, oder auch nur im geringsten bedauerte, verschafifte 
sich die Göttin durch einen plötzlichen Tod Genugthuung. Mülleb 
fand, dass letztere Meinung mit den Ansichten der Ostjaken sei- 
ner Zeit nicht übereinstimmt und auch hinsichtlich der Gestalt- 
des Götzen wurde er anders informirt als Nowitzkij und Bernhabd *) Die erste Ausgabe erschien in Petersburg (173-2 — 64), die zweite 
(der unsere Citate entnommen sind) in Oflfenbach a/Main 1777 — 1779. 
Seine einschlágige Separat-Arbeit die zu benützen ich nicht in der Lage 
war fúhrt den Titel: OnHcaHie CHCapcKaro i;apcTBa k BC&rb npoHcuie;(ninrfc 
Fb Hein» ji!bjn>, orrb Haqajui h oco5jihbo oti> noKopeuifl ero PoccilicKoil A^pxaBft- 
no cíh BpcMCHa (Beschreibung des sibirischen Beiohes und der darin vor- 
gekonamenen Ereignisse vom Anbeginn, insbesondere von der Zeit der 
ünterwerfung nnter die russische Macht bis auf unsere Zeit), St. Peters- 
burg, 1750. ALTERE BBB. ÜBEB DAS HEIDENTHUM DER WOQULEN UND OSTJAKEN. 69 

MüLLEE. £r berichtet darüber ín seíner folgendeD, auch sonst 
interessanten Bemerkung (ül : 381 — 84) : 

iDer Ort, wo der Götze gestanden, hiess ehemals aiif Ostiackisch: 
Lonkpugl, anf RuFsisch : Schaitanskie jurtu Jetzo heisset er: Troizkoi 
Bdogorskoi Pogost, weil man daselbst zur Zeit der Bekehrung der 
Ostiacken znm Cbristenthum eine Kircbe gebauet bat. Eben so sind 
aucb im Gebiete der Stadt Surgut zween Oerter, unter dem Nabmen 
Lumpukolskoi PogosU Werchnei und Nischnei, bekannt, wo der Unter- 
gang des Götzendienstes durcb neuerbanete Eircben bestatiget worden. 
Denn Lunkj oder Lónk, bedeutet in der Ostiackisohen Spraohe einen 
Götzen, und L/ankpugl, oder Lonkpugl, ein Dorf, worin ein öffent- 
licber Götze verebret wird. Eben dieses ist auch die Bedeutung des 
Nabmen 8 Schaitanskie jurti, welcher aus der Tatariseben in die 
Bussiscb-sibirische Spracbe aufgenommen ist. Der Götze, welcben 
die Belogorskischen Ostiacken damabls verebret, ist einige Jabre ber- 
BHcb vemicbtet worden • (namlicb von Mansurov's Kosaken; siebe 
oben). tSie babén aber nacbmabls einen andem an dessen Stelle ge- 
setzet JoH. Bern. Műller in der Nacbricbt von dem Lében und der 
"Oewobnbeit der Ostiacken bescbreibt denjenigen, der zu seiner Zeit 
gewesen. Er bat aber nur eine unvoUkommene Nacbricbt davon gebén 
können, weil er sich im Gefolge des Erzbiscbofs Pbilotbeus, des Apo- 
Btels der Ostiacken befunden, bei dessen Herannáberung das Yolk am 
ersten auf die Erbaltung des Gegenstandes ibrer Yerebruog, den sie 
an einen abgelegenen Ort gebracbt, bedacbt gewesen. Ich will des- 
wegen sagen, was mir aus Erzáblung der dortigen Ostiacken bekannt 
worden. Der letzte Götze ist in der G estalt eines Mannes von kleiner 
•Statur, 80 grob, als möglich, aus Holze gebauen gewesen. Man bat 
aber von dem Holtze niebts seben können, weil ein weisses Eisenblech 
mit eingeritzten Augeiif Nase und Mund, das Gesicht, eine grosse Pelz- 
miUze, den Kopf^ und báufige Kleider und Pelzwerk den übrigen Klotz 
bedecket babén. Neben ihm habén zu beyden Seiten zwo weibliclie 
Figuren von zusammen gebundenen Birkenreiserny iiber welche die 
tceiUiche Kleidung angethan gewesen, gleicfisam uie Bediente zur An- 
trartungy gestanden^ Eine besondere kleine Hütte, worin dieser Götze 
verwahret worden, ist mit rothem Tuche austapeúeret, und der Boden 
mit einem Persianischen Teppiche bedeckt gewesen, Die Verehrung bat 
•darin bestanden, dass die Ostiacken var dem Götzen gepjiffen, wie man 70 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

einen Hund zu locken pjUgt, cds welches die einzige Art ikres Gebeteg- 
im Heydenthunie gewesenylnemsLchst dass sie ihn mit gnten Eleidem 
mid Pelzen beschenket, und endlicb, dass sie zuweileji ein Rindy oder 
Pferd, uenn sie dergleichen von den Tatárén sich angeschaffet, für ihn 
zum Opfer geschlachtet Iiaben, davon sie jedocb selbst dnrch Verzehrung 
des Fleisches von dem Opferthiere, den bestén Genoss gebabt. Ueber 
diesel Heüigthum hat eÍ7i Götzenpriester die Aufsicht gehabt, und die 
Orakulsprüche gégében, der in den letzten Jahren des Heydenthums 
Masterko gehéissen, Deswegen babén die Enssen den Götzen Magtér- 
kow Schaitan genannt. Die Ostiacken aber babén ibm, seiner ver- 
meynten Vorzöge wegen, den Titul Ortlonk, welobes soviel als den 
Fürsten der Götzen, bedeutet, beygelegt. Mann will, die Ostiacken 
hátten ibn, bey der Yeránderung ihrer Wobnsitze, aus Permien mit 
sich nach Sibirien gebracht und von derselben Zeit an sey er allezQit 
in glaichem Anseben geweseu, bis er endlicb in nenem Zeiten, da da& 
Yolk scbon das Cbristentbum angenommen gebabt, von den Russen 
entdecket, and gleicb den úbrigen Ostiackiscben Götzen verbrannt 
Worden.» 

Interessant ist aucb jener Bericht der oben erwáhnten russi- 
Bchen Quelle, laut welcher Jbbmak Timofejev, der Eroberer Sibi- 
riens sich einmal an irgend einen wogulischen Schaman 
mit der Bitté wendete, ihm sein zukünftiges Geschick zu weis- 
sagen. Dies geschah angeblich zu der Zeit, als Jebmak von den 
nnter Anführung Kakaca's versammelten Tartaren der Tobolgegend 
zum Rückzug gezwungen wurde und seinen Weg dem Tawda-flusse 
entlang aufwárts nahm, um in dieser Richtung nach Russland 
zu gelangen. Die Frage, worauf der fanatische Held von dem 
beidnischen Zauberer Antwort wartete. war die, ob es zweck- 
mássig sei, auf dem begonnenen Wege weiter zu schreiten, um in 
seine Heimath zu gelangen. Der wogulische Schaman ertheilte 
darauf, wie die Chronik berichtet, die Antwort, dass er auf diese 
Weise nicht nach Russland kommt, sondern in die Irtischgegend 
zurückkehren müsse, wo er noch mit den Tatárén glückliche 
Kámj)fe zu bestében habén wird (ül : 394). Nach einer anderen 
Quelle liess sich der Schaman, als Jermae in dem im Tawdagebiete 
liegenden wogulischen Dorfe öandiry seine Profezeiung verlangte, 
bínden und befahl, das man ihm ein Messer in den Bauch stosse ALTERE BER. ÜBER DAS HEIDENTHXJM DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 7t 

und nicht eher herausziehe, bis er auf die gestellte Frage geant- 
wortet habén wird. Nachdem dies gescbehen, sprang der seiner 
Banden befreiate Schamán auf, scblürfte mehrere Handvoll yon 
dem der Wunae entfliessenden Blute, rieb sich dann mit seinem 
Blute die Wunde^ worauf diese 8o voUstandig zubeilte, dass sich 
mehr keine Spur des Stiches zeigte (III : 394). Man ersieht daraus, 
dass Erman voUkommen recht hatte» als er behauptete, dass der 
Glanbe an die geheime Eraft der Schamanen die eifrigsten Anhán- 
ger der orthodoxen Kirche ebenso durchdringt, mie die des Hei- 
denthnms. 

Als der Tübinger Professor Johann Georg Gmelin in den 
Jahren 1740 — 43 Sibirien behufs naturgeschichtlicher Forschun- 
gen bereiste, berührte er auf seinem Bückwege auch das Gebiet 
der Südwogulen in der Gegend des im üralgebirge gelegenen 
Fabriksortes Eusva. Hier hatte er Gelegenheit einige mit dem 
Götzendienste im Zusammenhange stehende Fundgegenstande 
aus Guss kennen zu lernen, von denen er eines folgendermassen 
beschreibt :*) 

«Auf dem Gipfel des Berges Blagodut fand man im Maymonat 
(1742) einen wogtdüchen eisemen Götzen, der dreyzehn Werschok láng, 
und ein nebst zween Dritteln eines Werschoks breit war. An dem 
oberen Ende láuft er plötzlich in eine Spitze aus: an dem unteren 
aber hat er wie eine schmale Handhabe, die ganz an dem Ende auch 
etwas spitzig ist. Auf der rechten Seite ist ausser den Strichen, welche 
ein Bildniss eines etwas über einen Wersobok langen Götzens vor- 
stellen soUen, eine ganz platté Flácbe. Die verkebrte Seite ist wie 
bey einem Wiirfspiesse von dem Eande gegen die Mitte zu nach und 
nach erhaben, nnd in der Mitte der ganzen Lange nach mit einer 
Schárfe versében . . . Von weitem stellet ein solcher Götze einen grossen 
JagdspiesH vor, den die Wogulen vor diesern an einer hohen fichtenen 
Stange auf den Gipfel eines Berges zur Verrichtung ikres Gőtzen- 
dienstes aufgesteckt habén soüen. Var demselben lerrichteten sie jahr- 
lich im Monat September, ehe sie auf den Wildfang ausgiengen, unter *) Dr. Johamn Georg Gmelin's, der Chemie und Kráuterwissenschaft 
auf der hohen Schule zu Tübingen öflfentlichen Lehrers, Reise durch Sibi- 
rien, von dem Jahr 1740 bis 1743. Göttingen, 175á. (IV. B., S. 432—4.) 72 BERNHABD MUNKÁCSI. 

Anfuhruiig eines ihrer Götzenpriester ihr Gebét, wobey sie sich vor 
demselben neigeten, und die Gebeteformel : Torom Schottware, d. i. 
Gott gebe Glúck zum Wildfangel» (aleo richtig: l^örpn söt voq/ra!), 
«oft wiederholeten. Wáhrend diesem Gottesdienste soU sich öfters eine 
Weibssperson in reichen Wogtdiíichen Kleidern auf dem Berge hey dem 
Spiesse habén sehen lassen, Es hátte aber niemand nahe hinzatreten 
dürfen, wofern er nicht gewártig seyn woUen, daas eine unsicbtbare 
Gewalt (vielleicht ein versteckter Götzendiener, der gute Krafte hatte), 
ihn alsobald zu Boden schltige.* 

Dieser Bericbt ist schon aus dem Grundé wertbvoU, weil er 
uns Daten aus dem wogulischen Glaubensleben einer solchen Ge- 
gend mittheilt, aus der das Wogulentbum schon lángst verschwun- 
den. Heutzutage ist Kusva eine bedeutende Eisenbahns tation und 
blühendes Stadtchen, von wo ich noch fást 400 Werst weit fahren 
musste, bis ich zur ersten wogulischen Niederlassung gelangen 
konnte. Ebenso waren noch ím vorigen Jahrhundert wogulisch die 
nunmehr schon vollstándig russifizierten Gebiete der Flüsse 
Lobwa, Jajiva und zum Theile des Fiusses Tawda\ über welche 
in Bezúg auf unsern Gegenstand Lepeohin*) einiges Wissens- 
werthe mittheilt und zwar : 

1. Von den Götzenhöhlen (III : 53 — 54) : «0b uns gleicb 
die Wogiilitscben, welche in der christlichen Religion, nachdem sie sie 
einmal angenommen babén, standbaft sind, von ihrer ehemaligen ab- 
göttischen Religion keine Nachricht gebén konnten, so liessen uns 
doch die Alterthümer, welche noch in der Natúr vorhanden sind, 
hofifen, in diesem Punkte einige Erláutening zu bekommen ; wir be- 
mühten uns alsó, sie so viel möghch mit zn Hülfe zu nehmen. Am 
Flues Lohwa war in einem Berge Namens Bjelajd, nach dem Bericbt 
der Einwobner eine (jrosse llöley in welcher die Wogvlitschen, du de 
noch Heiden waren, ihren Götzendienst verrichteten. Sowobl die Höle, 
als auch vornehmlich der alté wogulische Götzentempel, aus welchem *l Herrn Iwan Lepechin der Artzneykunst Doktor und der Aka- 
demie der Wissenschaften zu Petersburg Adjunktus Tagehitch d^r Reise 
diirch verschiedéns Provinzen deí( tussiscJien Reiches in den Jahren 1768 und 
1769. Aus dem Bussischen übersetzt von M. Christian Heinrich Hask. 
I -ni. Altenburg 1774—83. ALTERE BBB. ÜBEB DA8 HBIDBNTHUM DER WOQULBN UND OSTJAKEN. 73 

wir emigen, obgleicb danklen Begriff von ehemaligen gottesdienet- 
lichen Gebrauchen der Wogulitechen machen zu können hoften, be- 
wogen uns den entlegenen Ort zu besuchen.i Nach der Bescbreibung 
des mübsamen Weges endigt biermit die MittbeiluDg (III : 57): tDieser 
uns angepriesene wogvlische Tempel hatte nicht das geringste Merk- 
mabl des altén woguliscben Gottesdienstes in sicb; es soUen abei' in 
altén Zeiten auch Götzenbüder darinne gestanden habén, welchen die 
Wogiditschen Opfer von 8olchen Thieren gebracht habén, derén Jagd 
ihnen vortheilhaft ist.^ 

In der Gegend des in den Kama flíessenden Flusses Jajwa 
und des gleichnamigen Dorfes hörte Lepeschin gleichfalls von 
solchen woguliscben heiligenHöhlen,worüber erFolgendes schreibt 
(in : 75) : 

•Dem Bericbt der Einwohner zufolge verdiente diese Höle der wo- 
guliscben Altertbümer wegen Aufmerksamkeit. Sie soU der ganzen wogu- 
lischen Nation zum allgemeinen Tempel gedienet habén, bey welchem 
sie sich um die Zeit der Butterwoche (der acbten vor Ostern) von allén 
Seiten her sammelten, Obgleicb icb schon bey den Wogulitscben selbst 
nicbts von ibrem altén Gottesdienst erfabren konnte, so meldeten docb 
die Einwobner, dass man nocb beutiges Tages in dieser Höle einige 
vor Altér fást faulende von den Wogiditschen ehemals verehrte hölzeme 
GötzenHlder sehen könnte, Man kann vor der Menge von Hirsch- und 
Elend'Knochen fost nicht in die Höle kommen, woraiis wahrscbeinlicb 
zu scbliessen ist, dass die altén woguliscben gottesdienstlicben Ge- 
braucbe beidniscb und abgöttisob gewesen sind, und dass sie ibren 
Göttem Hirscbe und Elend-tbiere als die Hauptquellen ibrer Nabrung 
geopfert babén*. 

2. Ursprung des Scorbut (111:53): « Die Einwobner er- 
záhlen von dieser Seucbe (Scbaarbock), ibrem altén Aberglauben ge- 
máss, sie sey aus thren ehemaligen Götzentempeln zii ihnen gebracht 
worden, wohin die an ihrer Religion hartnackig haltenden Wogiditschen, 
um den Gottesdienst ihrer Voi'eltern beyzvhehalten, heimlich gegangen 
wáren ; ihr daselbst dargebrachtes Opfer aber sey stinkend worden, und 
von dicsem Gestank seyn die Christusverleugner angesteckt worden. » 

3. Die Verebrung des Lárcbenbaumes bei den 
Tawda-Wogulen (III : 22): «Von ibrer Religion koante icb 
nicbts gewisses imd eigentlicbes erfabren ; nur soviel erzáblfcen sie mir, 74 BEBMHABD MUNKÍC8T. 

dass unter den Dingen, welchen sie eine gottesdienstliche Yerehnmg 
erwiesen hátten, der Lerchenbaum gewesen wáre ; warnm aber, wnssten 
6Íe nicht. Yermnthlich, weil sie sahen, dass ibnen der Lercbenbaum 
mebr Nutzen scbaffte, als irgend ein anderer Baami. 

4. Jagdglück bringendes Amalet bei den Tawda- 
Wogulen (111:22): tEinige Gewohnbeiten, die sie bey ibrer Jagd 
beobacbteD, rübren vielleicht vod ibrem altén Aberglauben ber. Jeder 
Jager, der sich zu einer Bande gesellt, nimmt etwas miU das ihm 
Glück hnngen sdl; zum ExempeU eine aus einem kleinen lánglichten 
Stücke Holz gemachte Falié mit einem eingeklemmten Zobél, oder ein 
in einem Fangeisen gefangenes Wild und dergleicben.. Darauf haltén 
BÍe und führen es so lange mit sicb, als sie auf der Jagd glücklich 
sind; habén sie kein Glück mehr, so werfen sie es mit Verachtung 
weg, zerhrechen, schimpfen und verhöhnen es als etwas schadliches, und 
nennen es einen Schaitan, das ist, ein vom Teufel besessenes Ding* 
Hieraus lásst sicb schliessen, dass ibre Voreltem ábnlicbe Religions- 
begriíTe mit so vielen andern wilden Völkem gebabt habén, welche 
das, wovon sie sicb Vortbeile versprechen, für beilig haltén. • 

Über das heute schon gánzlich entnationalisirte Wogulen- 
thum der oberen Turagegend gibt uns werthvolle Mitthei- 
lungen der im Jahre 1770 in dieser Gegend reisende russische 
Akademiker, P. S. Pallas in seinem werthen Werke : «Eeise 
durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches (St. Peters- 
burg 1773 — 7G), dessen diesbezügliche Stelle (I. Bach II. Bánd, 
S. 2Gl)hierfolgt: 

•Von ihren altén Religions-Meynungen habé ich nichts genaues 
und zuverlássiges ausforschen können, weil sie den ibnen noch an 
klebenden Aberglauben hartnáckig leugnen und sicb Christen nennen 
Es ist aber gewiss, dass sie noch itzt mit allerley eingebildeten Götzen 
die sie besonders der Jagd wegen verehren, noch immer die alté Ab 
götterey treiben. Sie soUen zur Elensjagd, zur Zobeljagd u, s. w, be 
sondere Götzen anrufen und den Bildem dieser Thiere sogar opfem, 
So soU an der Soswa, bei den Jurten eines reichen Wogulen Denisck 
kin*) ein von Stein grob ausgehauenes Bild eines Elennkalhes (Wolenn), 

*) Die schon vollstándig russificirte wogulische Familie Djenjezkin 
wohnt gegenwartig im Wogulendorf Persina, wohin sie von der südlichen 
Ssosswagegend kam. ALTEEE BBR. ŰBBB DAB HEIDBNTHÜM DBR WOOULEN UND 08TJAKBN. 75^ 

van dessen umnderbarer Versteinei'ung unter ihnen fdbdhafte ErzaJi- 
lungen herumgehen^ vorhanden seyn, über wdches eine besondere Jurte 
aufgezimmert isi, und zu welchem die Wogvlen aus sehr entfemieti 
Orten sich einfinden soUen, um glückliche Jagd mit Gebeien, Opfern 
und kleinen Oeschenken zu erbitten. Sie habén aber auch Oótzen in 
memchlicher Gestalt, Man soll dergleichen aus Holz geschnitzte, denen 
Schrot- oder Korallenkörner etatt der Augen eiogesetzt sind, bey ihnen 
finden. Yor einem Jabre habén auch gewisse Erzsucher in einer aus- 
gebrannten Waldstrecke zwischen Soswa und Loswa an einer hoheV' 
Fichte ein aus Kupfer gegossenes Bild in menschlicher GestaU, mit 
dnem Jagdspiess gefunden, welches ohnzweifel ein wogulischer Götze 
gewesen* (vergl. diesbezüglich die obigen Mittheihingen Gmelin's). — 
•Vor ihrer Bekehrung habén die Wogulen ihre Götzen gemeiniglicb in 
Fehenholen, oder über hohen und jahen Felsenwa/nden, und noch wohl 
dazu an hohen Fichten aufgestellt, um sich bey derén Verehrung gleich- 
sam eine heilige Furcbt zu erwecken. An der Lobwa befindet sich 
gleich oberhalb einem Bache Schaitanka in einem Kalkberge eine Hőle, 
welche noch itzt als ein heiliger Tempel der Wogulen bekannt ist. Es 
Bollen in derselben viele Opferknochen liegen und man findet auch 
itzt zuweilen dariun kleine Bilder, kupferne Ringé mit eingeschnit- 
tenen Figuren, und dergleichen, welches die Wogulen von den Russen 
kaufen und in der Stíllé als Götzen verehren. Unzáhlige Bache, Berge 
und Plátze werden noch itzt in diesem Theil von Sibirien Schaitanka 
oder Schaitanskaja zugenahmt, weil die Wogulen daselbst ihre Ab- 
götterey getrieben, und ihro Götzen von den Russischen Einwohnern 
mit dem allgemeinen Nahmen Schaitan belegt werden. • 

Sehr werthvoUe Mittheilungen enthált das Werk von Pallas 
auch über die Ostjaken der Obgegend, welchen — da der Ver- 
faaser selbst in dieser Gegend nicht war — zum grossen Theile 
gewiss die Aufzeichnungen des Studenten Sujev zugrunde liegen, 
der im Auftrage Pallas im J. 1771 die ganze Obgegend bÍ8 zum 
Eismeere bereiate und in mehrfacher Hinsicht gründlich studierte. 
Die auf das Glaubensleben bezüglichen Beobachtungen sind 
folgende : 

1. Die ostjakischen Götzen (III : 59): tDer blindeete 
und gröbste Gottesdienst ist unter den Ostjaken noch immer die 
herrschende Beligion, welcher auch viele von den Getauften insgeheim 76 BERNHARD MUNKÁCSI. 

anhangen. Diejenigen, welche unter ihren Zanberern noch ungestőrie 
Heyden eind, haltén in ihrer Wohnung ein jeder, auck die Weiber 
nicfU ansgenommen, seinen Götzen. Dae sind nun gemeiniglich ans 
Holz, mit einem Menschengesicht grób geachnítzte Puppen, die anch 
wohl mit Lappén bekleidet sind, und in dem vomehmsten Winkel der 
"Wolinung aufgeBtellt werden. Vor ihnen wird irgend ein Kistehén 
hiiigesteUt, auf welchen der Client seinem holzernen Oönner aüerley 
kleine Geschenke bringty auch bestandig ein Horn voU Schnupftobak 
unterhcUt und geschabtes Weidenbast dabey legt, in der Meynung, 
daes der Götze wenn er geschnupft hat, zu mehrerer Begeisterung 
die Nase damit auf Ostjakisch verstopfen foU. Diesen Götzen wird 
auch fleissig dm Matd viit Fischfett geschmieret, und sonst allé Ebre 
erwiesen. — Viele Ostjaken vergöttern auch wohl kleine unbehauene 
Baumstiicke, oder Stöcker, oder ein keüfőrmig zugehauenes Klötzcheny 
ja sogar Kastchens und andre Sachen, die sie von den Bussen erkauft 
habén. Solche Dinge zieren sie denn mit Bingen und Klapperwerk, 
mit allerley Bándern und Lappon so gut auf, als sie können, und 
verehren sie eo, wie ein andrer seine Holzpuppe. — Nicht^ ist lácher- 
licher, als wenn dnrchreisende Bussen in der Nacht, wenn alles schláft, 
dem Götzen heimlich das Schnupftabakshorn ausleeren und wieder 
hinlegen. Da wundert sich der einfaltige Ostjak am Morgen, wie der 
Götze 60 viel hat schnupfen können, und glaubt derseU^e sei auf der 
Jagd gewesen, Kaum aber aollte man sich es vorstellen, dass ein Volk 
die Blindheit so weit treiben könne, die Hausgötzen, welche es sonst 
über alles verehrt, alsdenn, wenn es ihm UDglücklich geht, und die 
Götzen nicht helfen woUen, von ihrer Stelle herunter zu werfen, zu 
zerhacken, und mit Sehlaegen oder sonst auf allé Art zu misshandeln. 
Und doch ist dieses bey den Ostjaken nichts seltnes; aber auch sonst 
wohl kaum bei einer heydnischen Nation in Sibirien gebráuchlich.* 

2. Götzen fi guren, als Vorstellungen verstorbe- 
ner sngesehenen Mánner (ibid.) : tEine art von Vergötte- 
nmg wiederfáhrt auch Verstorbenen in der Verwandtschaft. Denn mao 
macht hölzerne Bilder, die verstorbene angesehene Mánner bedeuten sol- 
Un, und setzt ihnen bey den Gedachtnissmahlen, welche ihnen gehalten 
werden, ihren Antheil vor. Ja Weiber, welche ihre verstorbene Mánner 
geliebt habén, legén diese Puppen bey sich zu Bett, putzen sie auf, und 
vergessen sie bey der Mahlzeit nie zu speisen.* 

3. Heilige Berge und Báume (III : 60) : •Sonst erzeigen ALTBRB BEB. ÜBEB DAS HBIDBNTHIJM DEB WOGULEN LND OSTJAEEN. 77 

die Ostjaken anoh besondem Bergen oder ausserordentliohen Bdumen 
welche ibre Andacht geriihrfc habén oder von den Zauberern vor 
heilig auegegeben werden, eine Art von Verehrung, und géhen nienials 
vorbey ohne ein Pfeil auf selbige zu schiessen, welches eine Art der 
Verehrung Ut, die man Folchen Gegenstánden erwei8t.» 

4. Die Hauptgötzen der Obd orsker Ostj aken und 
Samojeden (ibid.): tAber die wichtigste Anbetung und grosse ge- 
meinscbaftliche Opfer gebn nur gewisse vornehme, von den Zauberern 
geweybte Göfczen an, welcbo die Ostjaken vormals an vielen Orten 
verebrt babén eollen. Zu diesen nimmt man in ausserordentlicben- 
ünglticksfállen oder Gefahren seine Znfiucbt mit Opfern, wobey die 
Zauberer ibre Hauptrolle epieleD, und das arme Volk alsdenn dnrch 
ihre Betrügereyen am meisten in seinem blinaen Geborsam fepseln.* 

• Gegenwártig ist der von allén Obischen Ostjaken und auch von 
benachbarten Samojeden vorzüglich verehrte Götze in der Gegend der 
Woksarskiichen Jurten, siehenzig Werste unterhalh Obdorsk bejíndlich. 
Er stebt in einem waldigten Tbal, wo ibn die Ostjaken sorgfáltig be- 
wachen und allé Ziigáuge dabiu vor den Enssen zu verbergen sucben. 
Sie versammeln sicb zu demselben oft in grossen Gemeinden um ibre 
Opfer darzubringen. Es soUen zwey Götzenfiguren vorhanden seyn, derén 
eine mannlicK die andere weiblich gekleidet ist, Beyde sind nacb Ost- 
jakiscber Weise so prácbtig als möglicb géziért, und weder Tucb noch 
gntes Pelzwerk darán gespart. Die Kleider sind mit Messing und Eisen- 
bUchen in der Gestalt alleiiey Thiere reichlich besetzt und auf dem 
Kopf habén sie silberne Kránze. Jeder steht an einem ausgesmhten 
Baum, unter einer besondem Hütte, Die Baume aber sind am Stamm 
mit Tuch und andem Zeugern überzogen, oben mit weissem Blech be- 
schlagen und ein Glöckchen darán gehdngt, welches der Wind beuegt. 
Aucb sind Köcher und Bogén an dem Baum des mánnlicben Götzen, 
und an allén umstebenden Báumen unzáhliche Rennthierháute von 
den gescblacbteten Opfern, ingleicben allerley Peltereyen aufgebángt. 
Bund um die Götzen liegt eine Meuge von allerley ostjakiscbem Haus- 
gerátb, Késsel^ Lőff'eU Schaalen geopferte Tabakshömer u. dergl. Die 
Mánner bringen alléin dem mánnlichen Götzen ihre Opfer und An- 
dacht ; die Weiber aber versammeln sich unterweilen, unter Anführung 
einer Zavberin, bey dem weiblichen Götzen, und bringem diesem Opfer 
und Geschenke.n 

(in : 61) fSonst batten die Ostjaken an vielen Orten Baume 78 BBRKHABD MUNKÁCSI. 

im Walde, welche sie verehrten und mit Pelzwerk und Opferfellen 
reichlicb bescbenkten. Weil sie aber erfahren mussteD, dass die vorbey^ 
reisenden Easaken das dórt in den Wind aafgehángte gnte Pelzwerk 
von der Verwesung zu retten und za besserem Oebraucb anznwenden 
sicb kein Gewissen macbten: so babén sie angefangen aus sclchen 
Bávmen grosse Kldtze oder Stammstücke zu hauen^ selbige aufzuzieren^ 
zu beschenken^ und an sichem Orten zu verwukrefL* 

5. ArtderVerebrung der beiiigen Státten (111:61): 
cAlle Gegenden, derén Umfang einem Götzen geweybt ist, und wovon 
die Ostjaken die Granze genan nacb Flássen, Bacben and andem 
Wabrzeicben za bestimmen wissen, werden von ibnen gescbont, dass 
áe weder Grass noch Holz darinnen abzuhauen, nock zu jagen, oder 
zu Jischen, ja nicht einmal einen Trunk Wasser innerhalb derűiben 
zu nehmen sich unterstehen, um nicht die Götzen zu erziimen. Sie 
biiten sicb, wenn sie durcb solcbe G^genden reisen mossen, mit dem 
Kahn nicht zu nahe am Vfer hin zu fahren, noch das Land mit dem 
Ruder zu herühren and wenn der Weg dadarcb weit ist, so verseben sie 
sicb, ebe sie das Gebiet des Götzen erreicbea, mit Wasser; denn 
sonst ^Hcorden sie lieber den áasserstea Darst leiden, als aas dem 
Wasser, anf welchem ^ie fabren, einen Trank zu wag^n.i 

«Alle Gegenden, wo aucb sonst Götzendienst gebalten wurde, 
siud nocb itzt der Nacbkommenscbaft ziemlicb genau bekannt, und 
die Wabl neuer Oerter kömmt auf die Grille ibrer angesebenen Zau- 
berer an. Eine Gegend, no einmal ausserordentlich gute Jagd igt, kann 
zu der Elire kommen dem Götzefi geweyht zu werden, und der Baum^ 
wo ein Adier einige Jahre nach einander nistet, wird sogleich tor 
heilig gehalten^ auch der Adier sorgfaltig geschont. Eeine grössere Be- 
lei ügung, als wenn Vorbeyreisende einen solcben Adier tddten, oder 
dessen Nest zerstören.* 

6. Der ostjakiscben Scbaman (III: 6:^) : « Die Lebrer 
and Beschützer dieses rohen Aberglaubeos siad die betrúgeriscben 
Zauberer oder Schamanen. Es darf nur jeuiand von der Obrigkeit in 
nngewóbnlieben Gescbáfteu gescbiekt seyn oder irgend eine Nenerang 
eingefdbrt werden, die den Ostjaken niclit angenebm ist, so gerátb 
die ganze Gegend in Furcbt und Scbrecken and die Zauberer macben 
sicb diese und andere Gelegenbeiten zunutze am dem Yolk ibre oft er- 
diebteten Tráiime zu erzáhlen, eie mit dem Zom and noob grössem 
fStrafen der Götter zu b<:*droben und sicb die alsdenn von dem fást ALTERE BEB. ŰBER DA8 HEIDENTHUM DER WOOULEN UND OSTJAKBN. 79 

sinnlos gemaobten Yolk nnd eonderlich von den Beiohen veranstaltete 
Zaubereyen und Opfer zu másten. — Gemeiniglich sind diese Scha- 
manep die klügsten GrillenföDger, die eicb bei den Ostjaken anfangs 
durcb háufige Erzáblung und Deutung eigener Tráume den Weg zu 
dieser Ebrenstelle babnen und nacbmals von altén Zauberem in den 
Betrügerktinsten unterricbtet werden. £ey einigen dieser Leute würkt 
der Aberglaube auf ibre eigne Eiubildungskraft so stark, dass sie 
selbst überaus scbreckbaft und vor Kleinigkeiten furcbtsam 8ind.» 

7. Zaubermittel (ibid.) : «Die Gelegenbeit zu Austibung der 
Zaubereyen gebén Unglücksíalle, scbrecklicbe Tráume, soblecbte Jagd 
oder Fischerey und andre Wiederwártigkeiten. Die Ostjakiscben Zau- 
berer bedienen sicb einer Handtrommd, wie die meisten sibiriscben 
Scbamanen und wüen im Zaubem vor einem grossen Hüttenfeuer 
grassliche Verzuckungen machen, bis sie von den nach ikrem Vorgeben 
herbey gdockten Teufeln verlassen werden und die verlangte Antwort 
ertheilen können. AUe Anwesende vidchen wdhrend der Verzuckungen 
mit Kesseln, Schaalen und wie sie sonst können ein unaufhörliches 
Ldrmen und Oeschrey^ bis ihrer Einbildung nach ein blatier Eauch 
über dem Zauberer enisteht, welcher sich nach dem gehabten Riroxys- 
mus lange ívie sinnlos und entkráftet stellt.* 

8. Opfer und Opfergebráucbe (ül : 62—64): tDas 
andre Hauptgescháft der Zauberei ist die Anordnung der gemeinen 
Opfer, welcbe sie selbst dem furchtsamen Volk bey ausserordentlichen 
Fállen auferlegen. Icb rede nicbt von kleinen Opfern, da offc ein 
Ostjak zu einem Götzen kommt, ihm kleine Geschenke und Zieraterí, 
oder Wild und frische Fische zu bringen, sich damit vor ihm nieder 
uirft und nach Verrichtung seiner Bitté das Opfer kocht und mit 
dem Fett oder der Brühe dem Götzen das Mául schmiert. Nur bey 
grössern Opfern, wenn dem Götzen einzelne Benntbiere gascblacbtet 
werden, ist ein Schaman gegenwartig. Es soU dabey alsó zngebn. 
Man bindet dem stebenden Benntbier die Füsse zusammen und der 
Schaman stdlt sich vor den Götzen und schreit das Ansucheri des 
Opfernden dem Götzen aus voUem Halse vor, wozu die Begleiter mit 
einstimmen. Indessen stellt sich einer mit gespanntem Bogén neben 
das Rennthier und wenn der Zauberer mit einem Stáb auf den Kopf 
des Opferthiers das Zeichen giebt, so durchschiesst jener es mit dem 
Pfeil und ein anderer giebt mit einem ztigespitzten Pfahl dem Thier 

-den Rest. Darauf wird das Thier beim Schwanze dreymal um den 80 BERNHABD MÜNEÁOSI. 

Götzen hei-umgeschleift, aufgehauerif und mit dem Blut^ welches man. 
aus dem Herzen drückt, dem Götzen das Maid gesalbt. Der Kopf mit 
der Haut icird an einen nahen Baum aufgehángt, das Fleisch aber 
gekocht und grösstentheils unter grossem Jauchzeu verzehrt. Aüe$ 
was den Ostjaken einfdllt, muss statt eines Gesangs dienen, wenn es 
nur in einem singenden Ton hergeschrien wird; und solche (Jesange 
werden auch beym Opfermahl angestimmt. Beim Abschied^'- schreyt ein 
jeder aus beaten Krafteuy sckwingt die Arme in d^r Luft, und meynt 
80 seinen Dujik und Abschiedsgruss dem Götzen, der bey ihm zu Gast 
gewesen, abzustatten, Den Rest des Fleisches nimmt man mit nach 
Hause, damit die Weiber, Kinder und Nachbarn Autbeil darán neb- 
men können. Und so wird denn auch noch wohl den Hausgötzen etwas 
von dem Fette zu ITieü.^ 

•TVenn grosse allgemeine Opfer verricbtet werden soUen, so trei- 
ben die reicben Ostjaken ibre bestén Renntbiere Heerdenweise zur 
Soblachtbank, und lassen im beiligen Eifer kaum zur RücUreise die 
nötbigsten vor ibre Schlitten am Lében. Alsdenn wissen sie nicbt 
wie 8Íe die armen Opfertbiere grausam und schnelle genug nieder- 
macben soUen. Denn je gescbwinder das Eeuntbier falit, desto an- 
genebmer, meineu sie, werde das Opfer ibrem Götzen seyn. Ein Reicber 
sebamt sicb, bey solchen Gelegenbeiten weniger ah acht oder zehn 
Rennthiere zu opfern. Ueberdies werden nocb die bestén Pel tereyen, 
die ein Ostjak in die Casse» (d. i. in die Staatsscbatzkasse) tuicbt gern 
60 gut liefert, den Götzen ztim Geschenk aufgehángt uml IVind und 
Wetter Preiss gégében,* 

9. Opfer für Kranke (III : 64): tEs gescbebn aucb Opfer 
bey scbweren Krankbeiten, in der Zabl, wie es der Zauberer nacb der 
Dauer und Gefábrlicbkeit der Krankbeit veronlnet. Die OpferÜdere 
werden vor die Thiir der Wohnung des Kranken gestellt, und dem 
Kranken ein Strick in die Hand gégében, welcJier an den Fuss des 
Rennthieres gebunden ist, Die Freunde und Verwandte stellen sicb 
mit dem Zauberer aussen bin, und rufen die Götzen, bis der Kranke 
von ohngefdhr oder mit WiUen am Strick zieht. Das wird als das 
Zeichen angesehn das Opfer zu schlachten. Von solchen Opfern nimmt 
man das Feli zum gemeinen Gebrauch und steckt nur den Kopf mit 
den Hörnern auf einen PfahL Das Fleisch wird verzehrt und mit- 
dem Fett die Stirn und leidenden Theile des Kranken geschmierL* 

10. Bárenkult (III : 64): tWenn Ostjaken ibren Hel- ALTBRR BER. XJBER DAS HEIDENTHVM DER WOOULEN UND OSTJAEEN. 81 

deumuth mit Erlegnng eines Bárén bewiesen haben^ so pflegt auch 
eine Ceremonie vorzugehn. Die abgezogene Haut ívird hoch an einen 
Baum anfgeliangt, thrselhen allerley Ehrenhezeiguvgen enviesen, und 
dem Titier die besíen Entschuldigungen ivegen dessen Erlegung gemacht. 
Sie meynen dadurcb den Scbaden, den ibnen der Geist dieses Tbiers 
zufügen köDnte, auf eino böflicbe Art abznwendeD.» 

11. Bíireneid (ül : 56): «Wenn sie einem neuen Lande»- 
regenten buldigen sollen, so versainmelt man sie in kleine Ereyse, 
legt in die Mitte ein Beil, womit ein Bár ist zerhauen worden, odér 
auch eine Bárenhant, und reicbt einem jeden atif der Messerspitze 
einen Bissai Brod, wobey er obngefábr alsó den Huldigungs-Eyd 
leistet : «"Wenn icb meiner Kayserin bis an mein Lebensende nicht 
getren verbleibe, freywillig abfalle, meinen Tribut nicbt bezable, selbat 
ans meiner Gegend entweicbe. oder andre Untreue begebe, so zerreisse 
mich der Bár, so mag ich an diesem Brod, rfas ich geniesse ersticken, 
so haue mir dus Beil den Kopf ab und tödte mich dieses Messer'. 
Wenn man sie um eine Bárenbaut niederknien lüFst, so müssen sie 
nacb getbanem Eyde ein jeder vor sicb in die Barenhaut beissen, 
wobey viele, zu Bezengung ibres Eifers, mit den Záhnen Haare aus- 
raufen. — Aebnlicbe Eydesverpflicbtnngen, bey welcben das Baren- 
fell die Hauptrolle spielt, sind bey den meisten beydniscben Yölkern 
in Sibirien üblicb.» 

12. Eid bei strittigen Angelegenbeiten (III : 55) 
cVorfallende Handel za scblicbten pflegen die Ostjaken unter sicb 
Scbiedsricbter zu nebmen, oder sicb an ibre Fürsten zu wenden: 
Kommt aber eine Sacbe vor das Russische Gericbt und kann nacb 
bey der Parteyen Aussage nicbt gescblicbtet werden, so ist folgender 
Eyd gewöbnlicb. Man lásst ein hölzernes Götzenbild bringen, erinnert 
den Bescbuldigten an die Gefabr eines falscben Eydes und nöthigt 
ihn d£m Götzen mit einem Beil oder Messer die Nase abzuhauen, oder 
denselben sonst zu verletzen, wobey er die gebráucblicbe Eidesformel 
dem Dollmetscber nacbsprecben muss, derén Inbalt obngefábr dieser 
ist: ,Wenn icb in diesor Streitsacbe nicbt dieWabrbeit betbeure^ao mag 
auf eben diese Art meine Nase verlohren gehn, so mag mich das Beil 
zerstücken, der Bár im Walde zerreissen, und alles Unglück auf micb 
kommen*. — Mit einem ábnlicben Eyde pflegt man gericbtlicb aucb 
die Zeugen zu verbinden, und der Ostjakiscbe Aberglaube macbt, dasi 
dergleicben Eydscbwüre sebr zuverlássig sind und ein Ostjak nacb 

Keleti Szemle. V. 6 82 BERNHABD MUNKÁCSI. 

einem falschen Schwur, wovon man doch wenige Beyspiele hat, aos 
Furcht und bősem Gewifisen in allerley Unglück verfallt, welchee de 
denn, wie man leicht denken kann, dem Zom ihrer Götzen zu- 
Bchreiben.* 

13. Religiöeer Brauch bei der Geburt (111:53): 
*Die Nachgeburt ívird mit aUem Weidenbast welches hey der Geburt 
bestiáéit worden ist, in ein Kastchen von Birkenrinde gethan, etwas 
Fisch oder Fleisch dazu gelegt und das Kastchen alsó atis einem be- 
sondem Aberglauben^ an einen etwas abgelegenen Baum im Walde 
aufgehdngt.* 

14. Bestattangsgebraucbe (ILI : 54): tZu Beerdigung 
ibrer Todten babén die Ostjaken eigne Begrábnissplátze anter dem 
Nabmen Chalas. Sie lassen die Leieben nicbt lange über der Erde. 
Wer des Morgens stirbt, wird zu Mittag scbon bestattet. Man macht 
zu dem Ende eine Grube böcbstens eine Arscbin tief, weil an den 
meisten Orten das gefrorne Erdreicb tiefer zu graben scbwer macht. 
Man zieht dem Verstorbenen seine bestén Kleider an, die der Jahrs- 
zeit gemass gewahlt werden, legt ibn auf sein Láger, und neben ihn 
aUe Geráthschafty die er zu gebrauchen pflegt, z, B. sein Messer, Beü, 
gefüütes Schnupftabakshorn u, dergL bloas den Feuerstein und Stafd 
ausgenommen, die nur aus Holz geschnitzt dem Todten miigegeben 
wer den dürfen. Lidessen versammelt sich die Verwandscbaft und allé 
Nachbam zu dem noch in seiner Jurte liegenden Todten und beweinen 
ibn mit grossem Geheul. Die Weiber setzen sich beysammen mit ver- 
hangten Gesichtern und die Mánner stehen klagend um den Todten 
ber. Anstatt des Sargs wird ein Ideiner Kahn herbey gebracht, an 
welchem die hintere und vordere Spitze abgehauen werden muss. In 
selbigen wird der Todte mit seiner ganzen Geráthschaft gelegt und 
von Anwesenden zu Grabe getragen. Mdnnliche Leieken werden von 
lauier Mdnnem und weibliche von Weibem nach dem BegrdbnissphUz 
gebrachty tvek'her auj Anhőhen ausgemcht zu seyn pflegt lm letztem 
Fali gehen nur einige Mánner mit, welcbe das Grab macben. Und so 
wird der Verstorbne mit grossem Geheul unter die Erde gebracht, 
und zwar so, dass der Kopf gegen Mittemacht zu Hegen kammt, Hinter 
mdnnlichen Leieken führt man die drey bestén und liebstenRennthiered^ 
Verstorbenen, in vollem Geschirr und vor Schlitten gespannt, mit zti 
Grabe, und sobaid die Leiche mit Erde beschüttet unrd, bindet m^m 
einem Rennthier nach dem andern an jedes Hinterbein einen Riemen^ ALTEBE BEB. ÜBEB DAS HEIDBNTHUM DEB WOOULEN TJND OSTJAEBN. 83 

woran zwey Mániier ziehn, und vier andere mit Bpitzgemachten Stcmgen 
von aüen Seiten das Rennthier durchstosaen müssen. Bey Bestattung 
reicher Lente werden nachher noch viel mehrere Rennthiere nieder- 
gemaoht, welcben man 8chlingen um den Hals und um die Füsse 
macht nnd so lange mit Stangen der Lange noch iiber den Rücken 
Bcfdagt, bÍ8 sie todt niederfallen. Das dem Verstorbnen geopferte Vieh 
Ueibt auf der Grábstatte liegen ; das Zuggeschirr tvird auf kleines, 
über dem, Grabe aus Stranchwerk gem^chtes Gerüst gelegt und die 
umgekehrten Schlitten darán gdehnt. IndeBsen wird nahe beym Grabe 
zu einem Todtenmahle gekocht und wenn eicb die Anwesenden ge- 
sáttigt habén, der Best mit nach Hause genommen und zum Gedackt- 
nis8 des Verstorbnen unter die Nachbarecbaft vertlieilt. — Nacbmals 
pflegen nocb öfters, wenn es denen nacbsten Verwandten einfállt, der- 
gleichen Oedacbtnissmable begangen zu werden.* 

15. Volkstbümliobe Arzneien (III : 50): tVon Arz- 
neyen wiseen sie wenig. Ibre gewöbnlicbste und vomehmste Cur bey 
-Gliederccbmerzen, Geecbwulsten und Entzündungen ist das Scbröpfen, 
oder auf dem leidenden Tbeil, nach Art der orientalischen Moxa, em 
Sttick Birkenschwamm (Jachani) verbrennen zu lassen. Weil aber dieses 
nach ihrer Meynnng recht auf dem Ort, wo das Uebel verhalten ist, 
^eschehen muss, so nehmen sie zuvor eine glühende Kohlé und haltén 
-eie in der Gegend des Schmerzes so lange auf verschiedene Stellen 
der Haut, bis sie einen Ort treffen, wo der Kranke den Brand nicht 
gleicb füblt; und da bringen sie denn das rechte Brandmittel an, 
'welcbes so lange wirken und von dem Kranken grossmütbig ertragen 
werden muss, bis die Haut durchgebrannt ist und aufberstet. — Ver- 
stopfungen genesen sie mit grossen KeUen Fischfetty oder nehmen in 
gefahrlichen Fállen Krahenaugen (Tschilibucha) ein. Beydes pflegt 
fils eine Brech- und Purgierarzney zu würken. — BarengaUe, sonder- 
lich von weissen Seébáren, und BdrenJierz sind bey ihnen auoh als 
Arzneyen in grossem Ruf. Die getrocknete GaUe wird sonderlicb in 
Kinderkrankheiten und Baudibeschwerden, ja auch in der geilen Seuche 
gebraucht. » 

16. Glückszeichen (III : 50) : t Wenn ein Ostjak nach Wild 
auBgehen will, so wünscht er den Abend vorher zu niesen, und hált 
4ie6 vor eine glücklicke Vorbedeutung, Kommt ihm aber an demselben 
Morgen, da er sich aufmachen will, das Niesen an, so macht er allé 
nur mögliche Geberden um sich dessen zu enthalten. Muss er endlich 

6* 84 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

niesen so ist nichts über seinen Yerdross, weil er meynt durch jedei^ 
Niesen entgehe ihm ein Wild das ikm auf sdbigen Tag bestimmt war^ 
Ja viele gebén sich in dem Falle nioht einmal die Mühe aaszngehn«t 

Gleichzeitig mit PAiiLAa, vomehmlich in den Jahren 1770 — 
74, bereiste den östlichen Tbeil Busslands und Sibirien auch 
GoTTLiEB Geoboi, einsr der Assistenten des von der Petereburger 
Akademie entsendeten Professor Falk, der seíne Reiseerfahrungen 
in zwei Werken niederlegte. Das eine führt den Titel: f Bemer- 
knngen einer Reise im Bussischen Beicbe in den Jahren 1773 nnd 
1774» (St.-Petersburg 1775), das andere: fBussland; Beschrei- 
bung aller Nationen des russiscben Beicbes etc.» (Leipzig 1783). 
In diesen finden wir werthvoUe und zum Theil neue Berichte be- 
treflfs des wogulisehen Heidenthums und zwar von der historisch 
nachweisbaren südliebsten Niederlassung dieses Yolkes am* 
Tschussowaja-Fluss, wo ebenfalls sich nur die Erinnerung an die 
ürbevölkerung bis zum heutigen Tagé erhalten hat. Diese Be- 
richte, welche auch die Notizen des inzwischen verstorbenen Falk 
aufarbeiten, enthalten Folgendes: 

1. Von denGegenstanden religiöserEhrbezeu- 
gung und den Scbamanen (Russl. : 68 — 69) : « Viele Wogalen 
sind boréi ts zum Christenthum gebracht, viele aber und noch allé an 
der obem Wischura und Kolwa (die auch von den Russen Man$i 
genennet werden) sind noch Heiden.*) Sie sind, weil sie zerstreuet 
lében und wenige Priester (Satkataba)**) habén, in der heidnischen 
Beligion nachlássiger und in ihren Begriffen noch verworrener, als 
die übrigen Heiden. Jeder Dorfaltester út in Ermangdung des Sat- 
katuba Oberpriester seines Dorfs oder seiner Familie, Vor diesen waren 
den Götzen und derén Dienst gewisse Höhlen in Flussufern und auch 
einige Hügel in Wáldem gewidmet und noch wissen und verehren 
6ie diese Oerter, die man an den Haufen von Knochen erkennen kann. 
Die Russen gebén soluhen Stellen den Namen des Teufels, in Wogu- 
lischer Sprache (Schaitan), wovon an der Tschussowaja und anderem 
UralflüBsen viele Bache und Uferstellen Schaitan und Schmtanka *) In diesen Flussgebieten ist das Wogulenthum Dunmehr schoni 
Tollstándig russificiert, oder ausgestorben. 

**) Vielleicht NW. sdtxatép cZauberer, Beschwörer*. ALTERE BEB. ÜBER DA8 HBIDBNTHUM DER WOGÜLEN UND OSTJAKEN. 85 

üieissen. Die Pormísoheo Wogulen opfem jetzo statt der heiligen 
Höhien anf Keremetefi, die sie Torom Satkadug^) nennen, in Wáldern, 
welche den Eeremets der Tscheremissen etc. vöUig áhnlich, dooh bis- 
"weilen ohne eine Satde im Keremet^ 

Die Opferhaine der wogulischen Dörfer Kopschik und Ba- 
benka am TncbusBowaja bescbreibt Georgi folgendermassen (Be- 
merk. 597) : 

tjedes dieeer Dörfer hatte seinen Opferplatz ('Tarom Satkedug) 
in der Nabe in dichter nngestöhrter Waldung. Es bestand in einem 
bis 10 Elaftern weiten Raum, den die Báume nicbt verschliessen. Nacb 
demselben fübrete ein ausgebanener scbmaler Gang so, dass er den 
Platz an der Nordseite erreicbt. Auf dem Platze in Süden stand eine 
schleckte Bank oder niedriger Tisch und hinter ihm eine 4 Fuss hohe 
Sátdey die ein eingegrabener Khtz abgab. Bis auf die aufgehangenen 
Schadel und eine scbon zerstöbrte aufgehangene PferdehatU waren die 
Platze angenebm.» 

(Russl. 69) : «Sie babén Götzen, die sie verebren ; die cbrist- 
licben und beidniscben, die unter Bussen webnen, verleugnen sie aber. 
^ sind seltsam geformte Steine und geschnitzte menschenáknliche oder 
metaüene Puppen, Am Loswa, einem Tawda- und Irtyscb-flusae wird 
eine Klippé, die die Gestalt eines Rennthieres habén soüy verehrt. Man 
hat aucb in der Gegend eine metaüene Puppe mit einem Jagdspiess 
im Walde gefunden. Bey den gewöbnHcben Eeremetopfern stellen sie, 
wie Augenzeugen versicbem, eine gekleidete Puppe, die ne im Walde 
verborgen haltén, auf den Opfertisch.* 

(Bemerk. 598): tSie glauben einen einigen Goít, den aie Torom 
nennen und von ibm, dass er die Welt und die Scbicksale der Men- 
scben regiere, tbun könne was er wolle und so wobl das Bőse als 
das Gute verfüge. Dass er an den Menscben Ehrlichkeit liebe, balten 
sie für ausgemacbt, dass er aber durcb Sauffen oder andere Aus- 
Bcbweiffungen beleidigt werde, ist ibnen nicbt wahrscbeinbcb. Den Tod 
balten sie für eine göttlicbe Strafe, von einem Zustande nacb dem 
Tode aber wussten sie nicbt das geringste ; frug man viel, antwor- 
teten sie was sie von den Bussen vernommen babén mussten. Ueber- *) Offenbar missverstanden ; tqreni satvaUiykwé bedeutet námlicli in 
•der nördlichen Sprache: iGott beschwören, hervorrufem. 86 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

hanpt miseken sie Hd Fremdes in ihre Begriffe. Ob Torom in der 
Sonne wohne, oder die Sonne selbst sey, ist nnansgemacht. Sie glauben 
zwar keine Nebengötter, aber den Mond verehren Bie doch aucb und 
wissen nicbt wofür sie ihn haltea soUen. Mit dem Teufel, den sie Ktdr 
(richtíger: KuVJ «and immer den Teufel der Bussen nennen, habén 
fide nicbts za tliun ; sie lengnen ihn den Bussen zwar nicht ab, haltén 
ihn aber nur fűr einen Popanz. Sie sagten einmüthig, dass sie keine 
Götzen hátten, nachher aber habén mir Bauem versichert, dass sie 
einen Götzen, der eine kleine menschliche Figur vorstelle und in rothe 
Lappén gehüllet sey, im Walde, in der Náhe des OpferpUUzes ver- 
borgen hielten und hey Opfem aufstellten, welchee sie selbst gesebn.t 
(Letztere Nachricht bezieht sich gleichfalls besonders auf die schon in. 
Gboroi's Zeiten rossifícirten Wogulen dee Tschussowaja-Gebietes.) 

2. Feste und Opfer (Bemerk. 598—600): tüm Gott (To- 
rom) zu gefallen, feyem sie jáJirlich zicey Feste mit Opfern. Anbeten 
und Fröblichkeilen. Ausserdem opfern sie, Gelübde (Ore Torom)^) 
zu erfúllen. Das Hauptfest ist gleichsam ibr Neujahr. Sie nennen ea 
Jelbolela^) und begehen es gerade auf den ersten Ostertag, sagen aucb, 
dass es das Fest der Herabkunft Gottes auf die Erde sey, womit sie 
den Frühling meinen; es sebein t der Sonne anzugehen, (fer sie Ver- 
beugungen machen und gegen dieselbe beten, — Das zweyte Fest ist 
am zweyten Neumonde nach dem ersten, und wird Ankobo^) genennet. 
Es ist ailes, wie beim ersten, nur wird weniger geopfert. Die Gebete 
verricbten sie wiederum gegen Süden, oder gegen das in Süden ge- 
stellete Opfer. Zum Opfer (Tain/) taagt alles Rothwild, RindiieK 
Pferde, Ziegen, Schaafe, von Vögeln nnr Schwáne, aucb Branntwein 
und Bier, aber weder andere Thiere, noch ihre Fellé, Fische, Milch, 
Früchte u. d. gl.» 

• Am Feste nimmt das Opfern mit Sonnenanfgang den Anfang; 
ein Wlrth opjert nach dem andem und weil sie das Opfer ebe ein 
neues gebracht wird, verzehren und trinken, so vergehen, da gewöhn- *) Vielleicht: tdrém ura fGottes Sache, Angelegenheit», oder: tGott 
bewahreli 

*) Ohne Zweiíel: jelpél jel (oder el) iNeajahri. 

') Vielleicht das Wort j^ijx^P «Mondi, mit welchem tNeumondi = 
jelpél jájjy^ép, 

*) Der Beríchterstatter mag tájén f fisst* gesagt habén. Die Opfer 
heisEen : jir und puri. ALTERE BEB. ÜBEB DA8 HEIDENTHÜM DER WOOULEN UND OSTJAKEN. 87 

lioh einzelne heidnische Familien ans entfemten Dörfern hieherkom- 
men, dartiber oft 6 und mehr Tagé. Allé Mannspersonen eind auf 
dem Platz vereammelt, Fremde dörffen frey zusehen, Weiber aber 
müssen wegbleiben. Das Opfem selbst geschieht, erzehlten sie, auf fol- 
gende Weise : Das Thier wird auseer dem Opferplatze ohne Ceremo- 
nien geschlachtet und abgezogen, das Pleisch von den Knochen ge- 
schnitten und mit dem Eingeweide gekocht. Die Knochen werden ver- 
graben und nachdem der Opferer from ist, die Haut ehenfaUs, oder 
8ie wird auch in der Haushaltung genutzet, von einem Pferde aber 
müssen die Knochen verbrannt und die Haut im Walde aufgehangen 
werden. Von allém Verbrennen und Vergraben ist der Kopf ausge- 
schlossen, der, nachdem das Gehirn herausgenommen, gekocht wird.» 
«Wenn alles gekocht ist, stellen sie den gekochten Kopf und das 
Herz in einer Schüssel, das Fleisch in einer andem oder einer Molle 
und 80 viel Bier oder Brantwein, oder beyde, wie der Opfernde hat, 
auf den Tisch, das Gehirn aber wird auf einem Brettlein auf die Sáule 
hinter denseVben nebst etwas TáLg vmn Opfer gelegt, denn aber angezündet. 
So bald es brennet u/nd so lange dieses wdhret, kehren aUe die Gesichier 
gegen die Opfer und das brennende Gehirn (Tir)^) und tragen in 
kurzen Stossseufzern den Ihrom ihr Anliegen und ihre Wünsche, unter 
inden Verbeugungen, bey denen die Stime die Erde berüJiret, vor. Wer 
nichts besonders zu wiinschen hat, sagt so oft er kann: Torom is 
fiaer! (Gott, Erbarmungí).>^*) Noch ehe das Feuer erlöacht^ theilet der 
Opfernde das Herz und das Fleisch vont Kopfe in so viele Theikj alsAn- 
betér, von denen jeder seinen Theil unter Verbeugung undBeten geniesset. 
Er reicht ihnen auch einen Schluck von dem Getrdnck, das sie eben so 
nehmen. Denn unrd der Schadel auf den Ziveig einea nahen Baumes 
gehangenj oder auch um ein junges Baumchen gekUmmt, das Opfer- 
íieisch und Getranck aber nach dem Dorf geschickt. Ein anderer 
Wirth verfahret völHg so und die folgenden bis Mittage, da sie sich 
zuiücke bégében. Den Nachmittag verzehren sie mit Weibern und 
£indem das Opferűeisch und Getranck unter allén ihnen möglichen *) Tir wurde auch mir «die Kerze Tdrém's* übersetzt, alléin bei 
den Wogulen am obem Loswa bedeutet es nicht Kerze, sondern das hei- 
lige Baumchen des Opferplatzes, auf welches sie den Gott herunterholen. 
S. Vog. Népk. Gyűjt. (Samml. Wogul. Yolksdicht. IV, S. 40t>.) 

**) Tarém jis (oder is) nqjer! bedeutet: Tqrém « altér Königj» oder: 
• unser als König verehrter Gotti. 88 IVAN 8I8BÍÁNOV. 

Ergötzlichkeiten von Singen, lanzen, Spielen, Dabei besauffen sie aich 
weidlicb, badern aber nicbt. Den folgenden Tag gebt es eben so, und 
80 den dritten, bis alle geopfert babén.* 

• Geliíbde tbun 8Íe, wenn sie Kranke babén, selbst krank sind, 
anf grosse Jagden gebén, oder sonst etwas ibnen Grosses nntemebmen 
wollen, oder sicb aucb in Bedrangnissen befinden. Sie rersprecJien auf 
den Fali dsr Hülfe ein Pferd, Ziege, Schaaf oder ander Opfer und 
das bringen sie denn gewiss, nnter den erzeblten Umstánden. Wenn 
sie dem Opferplatz so nahe kommen, dass sie die Knochen sehen kön- 
nen, neigen sie sich mit einem Seufzer gegen dieselben^ sie gebén auoh 
wobl des Betens wegen voi-setzlicb dabin.» Dasselbe schreibt GBORai 
in kürzerer Darstellung aucb in seinem anderem Werke (Bussl. S, 
69—70). 

3. Die Unreinigkeit der Wöchnerin (Russl. S. 6S). 
fEin Kindbett verunreinigt eine Frau auf sechs Wochen, in weLcher 
Zeit sie aUein wohnen und essen muss. Das Eind erbált von einem 
Fremden obne Umstande einen Namen.* 

4. Beerdigung (ibid.). «Ibre Todtenácker (KaUissa) sind im 
Walde. Dio Leiebe wird in ihrer Kleidung zwiscben Brettem im Grabe 
(Wanka) mit dem Kopfe gegen Norden gelegt und mit ihr Ifeil und 
Bogén nehst einigen Hausrathssachen lerscharrt. Sie überlassen sie 
dann okne Schmause oder Gedüchtnissfeste der Verwesung.» L'ÉTTMOLOGIE DU NOM «BULGAIIE«. 

— Par lo Dr. Iván Siőmánov, professour á ruiiiversitó de Sofia. — 

IV. 

Oonclusions tirées de rexanieii des diit'érentes fornies du nom. 

I. Tous les peupl^ donnent aujc bulgares le nom smis kqud ils 
apparaissent dans Vhistoire au F* siecle de notre ere (Ennodií opera, 
ed. SiRMOND. 1598, 1599, id. Mon Germ. YII, 205; Cassiod. Var. 8, 

*) Richtiger: van/a «(irube». l'btymolooib du nom «bulgarb». 89 

10, id. Mon. Germ. VJII, 239).*) Font exception : les albanais, ron- 
mains, tziganes et en paridé les juifs espagnols : ekei, sJca, das, kri- 
sianu^ Les arabes font la diffórence entre burdian (bulgares du Da" 
nnbe) et bulga/r (Bulgares du Yolga). Les bulgares modernes ont con- 
serré leur nom national dans un grand nombre de formes dialectiques : 
bl'hgariny búgaririy bi^álgarin, b^álgarin, bólgarin, bőlgarin, bolgárin, 
bulgárin, buogarin, bi^garin, bógarin, bugdrin^ búgarin, Dans certaines 
régions et á certaines époques le nom national fut remplace par des 
termes plus gónéraux : ristianin, raja, kaurin. Les noms pórnak, lévak, 
balamur (= bulgare) exist-ent seulement dans quelques langnes secréfcep. 
II. Le nom designé quelquefois non seulement le peuple, mais 
également le pays et la capitale des bulgares, II en est ainsi ohez les 
tatares, arabes et autres peuples orientaux ; de mérne dans les anoiens 
monumenfcs littéraires bulgares, russes, serbo-croates, tchéques : V bl%- 
garéch, U bugare, Vi> bolgaréch, Bvlhary, Autrement le pays dés \e 
commencement chez les écrívains grecs et occidentaux s'appelle fíouX- 
yápia, tíouXyapía, Bulgária (Bolgaria, Borgaria, Vulgaria). De Iá, de 
trés bonne heure en italien, espagnol, portugais. En fran9ais : Bougrie, 
Bogrie, Buguerie, Bourgerie, Bnlgarie etc. Quelquefois on distingue 
Bulgária (celle du Danube) de Burgaria, Borgar (celle du Yolga) : il 
en est ainsi dans la carte catalane. Ordinairement celle du Danube — 
Minor Bulgária, celle du Volga — Major ou Magna Bulgária (Rübbi- 
Quis). Pl. Carpini appelle cetté derűiére Bileri, id. Vincent. Bellova- 
cENSis. Terra Bnlar chez le notaire anonyme de Béla. Les écrivains 
grecs parlent de ÍIpcoTofiou^.j'apia, Máuprj BooXyapía, UpcjTTj FlaXatá 
líooXyapla ou Mej'dÁT] DooXYapia. Pendant un certain temps le nom 
s'étend á d'autres pays. Bulgária — Albanie chez Malaterra. JiouXj'apía 
dans les édits de Basile II = Bulgarie oocidentale. OsaaaUa ou fíouX- 
^yapía. Les anciens monuments littéraires slaves ne connaissent pas 
la forme gréco-latine Bltgarija, qui dans le vieux-bulgare appai'ait 
assez tárd et rarement, par exemple daus la messe de S' Clément 
édité par Balasőev. Dans les documents russes elle apparaít au XVI* 
fliécle. En croate nous la trouvons seulement depuis le XV® siécle: 
Bulgarija et Bugarija. Dans la poésie populaire serbo-croite rarement *) Nous n'avons pas á nous occuper ici de la question, s'ils n'appa- 
raissent pas avant cetté date sous d'autres noms (v. notre átude). 90 iVAN stShánov. 

Bagarija. Daos nos •damaskinit: Bnlgaríja. Les fonnes dialectíquee: 
Bnlgárija, Bnlgaríja, Bngárija, Bogiiríja, BQgi»rija, Bi>s^ja sönt plns 
récentes. Ordioairement : en vienx-bnlgare — zemra bli>gar8ka, en 
vieax-serbe zeml'a blbgarska, en croate depnia le XVI« siécle — Bu- 
garska on Bulgarska Zemlja, Bugarski Ország, Bogarska; de mérne 
dans la poéeie popolaire; en tchéque Bolharsko, Bolharská zemé. De 
mérne dans les dialectes bnlgares: Bligarsko, Bilgarsko, Boálgaroku, 
Búgarsko. 

ni. Le premier son est partout un 6, excepté dans les formes 
empmntées dn grec oű le r apparait par nécessité (lat. vnlgari, vnl- 
garoram, Vnlgaria; arom. Vúlgar; yienx-scand. Vulgaria á cóté de 
Bolgeraland etc.). Dans certaines formes latines on peut cependani 
admettre nne aesimilation mécaniqne, nn rapprochement avec vtdgaris 
(á comp. tatare devenu au moyen-áge tartarus comme venant de Tar- 
tare, enfer).-^) Font également exception certaines formes germaniqnes 
oű le b est remplacé par p: Polcari, Polcari (longob.), Polgaraland 
(anglopax.), Pulgrey, Pulgery, Pulgary (Schiltberoeb). Cependant le 
phénoméne est trés commim (v. Miklosich, Ortsnamen aos Appellat.. 
p. 7 : Priesa, Priesen, Priesnitz, Pritz, Pritzen dii slave bréza, brez- 
nice etc.). Le p apparait également dans Faltaién : ptdgajri. Dans ce 
dialecte tatare en général chaque b au commencement du mot de- 
vient un p (éagat., kirg., jak., osm. baj = riche, monsieur, alt. paj ; 
njg. etc. bas alt. pas etc. Cf. Radloff, Phonetik der nordtürk. Sprachen, 
U, § 177). L'interprétation de la forme ónvaS Morgar = Bulgár est 
admissible ; m a la place de 6, p apparait souvent non seulement en 
éuvas, mais aussi dans d'autres dialectes turcs (alt. pökő, fórt = abak. 
mökő ; palta, balta = alt. malta ; tel. pattyr, héros, kirg. batyr = alt 
mattyr, kaz. matur etc. Radloff, op. cit. § 206, 202). Comment inter- 
préter la forme chinoise Péi-ju, dans laquelle Hibt voit Bulgár ou ^ 
Buljar, c'est ce que nous laissons aux plus compétents. 

IV. La voyéüe de la premiere syUabe était sombre, comme on 
le voit non seulement des textes vienx-bulgares, vieux-serbe et vieux- 
russe, mais aussi de Tincertitude dans la graphique du mot aussi bien *) «S'il8 arrivent ces Tartares, nous les ferons rentrer dans le Tar- 
tare, d'oú ila sönt sortis etc.i Ce calembour est attribué á St. Loais, 
1244, mais on le trouve aussi chez ses contemporains. Klkdípaul o. c. 
394, Palmer, Folk Etym. 561 etc. l'étymologie du nom «bulgarb». 91 

dans ses formes orientales qu'occidentales : lat. Bulgária et Bolgaria 
(dana Tévangile de Cividale, Bolgaria dans les vieilles cartes géogra- 
phiques; Btdgari, Bulgri et Bolgari, Bolgrí, Burgaria et Borgar (Bol- 
gara ohez Mabco Polo), Burgaropolís (Bulgarophygum), Bellagrava 
bogarenöis. Vicus Bulgarorum et Bolgaria Nova (Fantuzzi). Id. ital. 
Bulgária, Bwlgaro, Bulghero, Bulgheri, Bulgheria etc. et Bolgáré, Bol- 
garo, Bolgheri, Bolgaria, fr. boghre, hougie et Bolgara, prov. bolgre, 
scand. VtAlgaria = Bolgaraland ; allém, pwlgary, pi^lgery, pi^lgrey (Schilt- 
berger) et Belgeray, Belger (Transylv.), chez jAMBREéic Bwlgar et bo- 
gár, roum. btilgarű et bogS.rie (cuir de Eussie), m^y. bolgár. A la 
mérne cause sönt dúes évidemmeüt les quatre différentes formes du 
géographe arménien: bulgár, bígar, b/kar, bolgár. A comp. Bolgaru- 
£aj, Balbarou, Balkar, Bolkar. 

Y. A la place de l apparatt dans la premiere syUabe mt r en- 
core dans les dooumeuts du móyen-áge aussi bien dans ceux de l'orient 
qne de Toccident. Ce phénoméne est d'ordre secondaire et propre aux 
langues les plus diflfórentes. De \k viennent les formes latines : Bur- 
gari, Burgaria, Borgar, Borgaropolis, grec fíoúpj'apoe, Boupyápa, Boop- 
yapónouXa, lioupfapéXlt, ital. Burgaria, Burgarelli. A cetté catégorie 
appartient peut-étre la forme arabé burdáan. (A voir Pott, Vergl. 
Gramm. P, 35; Diez, Gramm, der rom. Sprachen*, 1882, p. t83pas8. ; 
MiKLOsicH, Vergl. Lautlehre', 1879, p. 212, 377, 410, 446, 476, 504, 
539; Radloff, op. cit. II, § 220). L7 a disparu dans les formes du 
vieux-fran^ais, dans les formes serbes dés le XIV« siécle et dans certaines 
formes dialectiques bulgares, dans le biger vot'ak, le bogarie rouujain. 
La régle générale du Íran9ais est que l latin suivi d'une consonne se 
vocalise en u (Ír, In, lm. Is, Ív, If, le, lg, Id, Ip, Ib). Dans Ír se glisse 
un d : (mol(e)re, molre, moldre, moudre. Al devient au ; el — au, eau ; 
il — an, eau ; ol — ou ; ul — ou ; ulna — aime ; calamus — chaume ;. 
salsa — sauce ; falsus — faux ; delphinus — dauphin ; silvaticus — 
sauvage ; bismalva — guimauve ; falconem — faucon ; bulga — bouge ; 
cultellus — couteau ; altus — haut ; cal(i)dus — chaud ; talpa — taupe ; 
albus — aube ; molitura — mouture, etc. ; l devient r : ulmus — 
orme ; remulcum — remorque, ou disparait : pul(i)oem — puce ; fil(i)- 
cellum — ficelle. Du latin bulgarus fut tout á fait réguliérement 
íormé bulgre et bougre, comme par exemple souphre de sulphur, ócouter 
de auscultare etc. Ce pbénoméne est constaté encore au milieu du 
XI« siécle (Faucauldi curtis de Falcaldi, 1044). A comp, pourtant 9:2 IVAN SI8MÁN0V. 

Gröbbr, Grundr. 582, Dibz, Gramm.* p. 1 70. La forme serbe bugarin 
86 déyeloppe en mérne temps que se fait le passage de ^ en u, ce 
qni a eu lieu seulement au XIV® siécle. L'unique exemple dn XIII« 
siécie se trouve dans l'édit du zupán de Ch^blm, Badoslav (1254), 
Mon. Serb. 44 : bugarbskom. Au VIV® siécle ce phénoméne phonétique 
devient plus fréquent. Voir pour le procés mérne (1 »-»• r) Jagic, Rad 
IX, 121, Archív f. sl. Phil. IV, 393, Miklosich, Vergl. Gramm. I, 389, 
Florinsku, Lekcii, I, 260, Koőijbinskij, Osnov. vokal. 1877, p. 139, Crnőic 
Ljetopis XII, Povj. 129, Jagic, Arch. IV, 1391, Milcetió, Aroh. XI, 
363 etc. Le fait que la forme perbe «bűgarint se trouve assez repandue 
daus certains dialectes macédoniens en contradiction avec la fia90ii 
dönt H j est généralement remplacé ("bl, ol, oü, !», o) montre évi- 
demment que nous avons á fairé ici á une adap tation mécanique 
d'un terme étranger. II est vrai que dans quelques dialectes macédo- 
niens le reflexe de li> est u, mais il n'est pas général et se bome á 
quelques exemples (Oblak, Archív für slav. Phil. XVII. Ein Capitel 
ans dér bulg. Gramm. p. 442). II se rencontre plus souvent dans les 
dialectes voisius du territoire serbe. La topographie de ce phénoméne 
et son sporadisme montrent que nous avons á fairé á un serbisme. 
Du resté presque dans tous les dialectes macédoniens oú nous con- 
statons le passage de 11 en u nous trouvons également d'autres traces 
de rinfluence serbe sur la langue. Les plus caractéristiques sous ce 
rapport sönt les mots kuk' a et svd. Mais Texemple le plus typique 
présente le nom tbulgare» dans sa forme serbe — bugarin. La pré- 
sence mérae dans des dialectes, qui sönt autrement tout á fait exempts 
de serbisme est un témoignage éloquent en faveur de son importation . 
de ilehors. II est donc hors de doute que le nom bugarin resta á la 
population macédonienne aprés ces maitres au XIV® siécle pendant 
le régne de Du^an et aprés sa mórt, quand soo grand empire se fut 
disloqué et la Macédoine eut passé aux mains des despotes et seva- 
stokratores tels que Ugleéa de la famille des Mrn'avcevié (á Serres et 
Melnik), Jug Bogdán (de Serres au Vardar), Vi,lkaáin, Radoslav Chla- 
pen etc. Mais outre la forme serbe du nom bnlgare nous trouvons 
dans beaucoup de dialectes macédoniens des formes qui répondent 
entiérement ou en partié aux reflexes ordinaires du vieux-bulgare l'f> 
(resp. l sonnans), p. e. b-bgarin á Jakoruda et antres localités du dis- 
trict de Razlog (voyez pourtant jaboka), ainsi que bógarin de boü- 
garin á Robién, bolgárin h Korea et Kostiir, bl'hgarin dans le distriot L^érYMOLOGIE DU NOM «BULOABB». 03 

de Salonique (Novo-Selo, Girdobor, Bngarievo, Vatilak, Vardarovci.) 
Un groupe á part est formé par les noms populaires maoédoniens oá 
Zt, = ul*) (Demir-Hisar, Dráma, Nevrokop, ainsi dans certains dia- 
lectes des Rhodopes dans la principautó, Achijr-Celebi, Bracigovo et 
aiUeurs) on li> = yö (Petrié), d'oű semble s'étre déyeloppé Vu dans 
les formes de Kukná, Gumendze, Móri ovo et M'bglen. 

VI. Le son g daiis lu seconde syllahe disparait seulement daas 
quelques formes orientales: bular (tai), bűlár, cbin. bnrar. De Iá Bileri 
(Pl. Caepdíi), Byleros (Vinc. Bellovac)» teira Bular (ohez le notaire 
anonjme de Béla), Bolar ebez Schiltberqer. A la place du g apparuít 
un k de nouveau dans les mémes formes (á Texception des noms 
longobards Pulcari). Cbez les arabes : Blkár (osm. maroquin), Bikán, 
dans la géographie armenieime Blkár. Le g devient j dans le bouge- 
ron fraD9aÍ8 (comme bouge de balga). De Iá. les formes italiennes et 
antres. G = h seulement daos la prononciation russe : Bolhari (comp* 
Bolbarucaj, carte de Barbier). 

Vn. Va de la seconde syUabe se comerve yartout, ou le iwm 
n'a pas été racaurci, comme dans certaines formes du moyen-áge, 
latines, proven9ales et fran^aises {k voir de mérne Kavanin). Font 
exception 1) Bugeri (lat.), bulgbm (ital.), Bolgeralaud (skand.), all. 
Belg«r, msse Bolgorj, Bolgor ; e, o = a s'explique par Tabsenco de 
Taccent dans cetté syllabe; 2) dans les formes tatares le nom s'adapte 
a la loi de Tbarmonie vocale. d'oú Bülár, Bigár etc. 

Vni. LV ne disparait nuUepart; z dans les formes arabes 
borgaz, bulaz est du á nne faute du copiste. II en est de méme de Tn 
daDs bikán á la place de ÍV. Dans le borgal arabé nous avons une 
simple mótatbése. — LW est le sem final du nom. Les terminaisons 
— oc;, — ot, — US, — ius, — es, — i, — ii, — in, — i, — o, — e etc. ont 
été ajoutées ensuiie. Nous avons la foi-me toute nue dans le serbe 
hugar et dans les dénominations orientales (arabes, tatares, persanes, 
Yot'aks etc), dans la géograpbie arménienne etc. Les varia tions daus 
les formes du pluriel latin sönt dues au fait que le nom a été con- *) Oblak op. cit. voit dans ces exemples des formations de compro- 
mis entre la forme serbe et bulgare. Mais ne pourrait on pas admettre 
également d'autres influences — par exemple grecques ? A comp. pourtant 
jabulka á Cepelari et Pirdop. Toutes ces formes se dietinguent également 
par l'accent (voir plus lóin). 94 IVAN íiISMÁNOV. 

jagué tantót d'aprés la II«, tantét d'aprés la Ul^ conj. Les formes 
latines les plas anciennes (Cassiodor, Ennodius, Clironogr. de 344 chez 
Mommsen: Ziezi ex quo Yulgares) nous présentent nomin. plnr. Bul- 
garé8, gen. Búlgarum, dat. Bv^garUms, ce qoi fait sapposer un nom. 
sing. Bulgár (in« conj.)J) Le plur. grec Boúlyap^q (III® conj.) sup- 
pose de mérne un nom. sing. BooXyaptq que nous rencontrons seule- 
ment dans des noms personnels (á comp. Yiilgan^ apanthropos chez 
Kbiéanic). 

IX. L'accent du nom a été certainement sur la premiere syllabe, 
On ne peut le prouver en vóritó d'aprés les textes vieux-bulgares, 
serbes et russes, car on a commencé á y marquer Taccent seulement 
au XIY« siécle.^) Mais cela ressort d'une fa9on évidente de la trans- 
scription grécque : BoáX^apog, BoúXyapoc (racoent se transporte d'aprés 
la régle sur ravantderniére syllabe devant une voyelle longue), des 
formes populaires latines Bulgari, Bulgri, Bugri, de la prononciation 
actuelle italienne, espagnole et portugaise, qui a le mieux conservé 
le vieux accent latin — búigaro, du proven9al bolgre, du £ran9ais 
boghre et bougre et enfín du serbe actuel bűgarin. Gette accentuation 
(Facoent double " ) comme on le sait se tronve dans le serbe actuelle- 
ment Iá oű il y a existé aussi dans le vieux-bulgare (á comp. Conby, 
L'accent dans la langue bulgare, Sbm. VI, p. 39). Enfín on peut citer 
les formes dialectiques bulgares actuelles, oú l'accent est partout sor 
la premiere syllabe, sauf Iá oű le nom a été obligé de se plier aux 
lois particuliéres de l'accentuation locale.^) Pour fixer Taccent primitif 
du mot bulgare (bi>lgarin), surtout le proven9al bolhgre et la forme 
íran9aise bougre (de bulgarus) sönt d'une grandé yaleur probante. 
On sait que le vocabulaire fran9ais présente deux grandes couches de *) NouB aurions pu avoir Bülgaris (á Texemple de \nilgaris) si 
n'empéchait Taccent qui était assűrément sur la premiere syllabe. 

*) A comp. SoBOLEvsKU, Sbomik du ^ministére bulgare de Tlnstr. 
Publ., V. XVI— XVII, p. 3U. 

^) Toute la Macédoine peut sous ce rapport se diviser en deux par- 
ties. Dans 4'une domine le si-nommó accent de Prilep (sur la troisiéme 
syllabe avant la fin, á Prilep, Debl>r, Ohrida, Résen) avec déplacement coit' 
tinuel, Lá nous trouvons búgari, bógarin, mais aussitöt qu'il y a Farticle 
bugárinot, de méme bugárcina, Bogárija etc; l'autre a Y accent fixe sur 
r avant demiére (accent de Kostur), oú la derniére syllabe (accent de 
Voden). l'étymolooib du nom «buloare». 95 

mots, dönt l'une a été formée d'éléments latina, germaniques et oelfces 
«ncore avant le XII* siéole, c'est le produit inconscient du peuple, 
tandis que Tautre a été formée aprés le XII« siécle sartout par les sa- 
Yants, les gens instroits qui pnisérent dans les langaes classiques ou 
modemes (italienne au XV« s., espagnole au XYII* et anglaise au 
XIX* 8.). Les premiers s'appellent mots populaires, les autres mots 
savants on d'origine savante. Les mots populaires sönt le résultat de 
^hangements phonétiqaes lents mais réguliers. Trois causes agirent 
Burtout sar leur formation : 1 ) le rhythme, 2) Tanalogie et 3) Taccent 
toniqne. Tont d'abord d'aprés le principe de la moindre aotion les 
nonveaux mots se racourcissent, les sons se simplifíent, les voyelles 
se déyeloppent au détriment des oonsonnes tout en consérvant one 
^uphonie.-^) L'action de Tanalogie se montre, snrtout dans la flexión ; 
cependant o'est Vaccent qui joae le plus grand rdle, qui d'aprés la 
juste remarqne de Diez est l'axe autour duquel tourne la formation 
cles mots des langnes romanes. Justement Vaccent dans les mots po- 
pulaires resté sur la mérne syllabe que dans les mx)ts latins dönt ils 
proviennent, Autour de cetté sjUabe accentuée gravitent toutes les 
autres. La stricte consorvation de Taccent latin montre clairement 
que ces mots popvlaires proviennent de la langue latiné vivante et 
parlée. Par contre les mots savants, qui sönt le frait d'une adapta- 
tion artifícielle se distinguent justement par cela qu'ils forcent Taccent 
latin régulier. L'accent ainsi que le changement du rbythme (la dimi- 
nution des consonnes etc.) est aussi un indice qui permet dós le pre- 
mier coup d'oeil de reconnaitre si un mot fran9ais est purement popn- 
jaire ou bien emprunté plvs tárd au latin. Par exemple soucier est 
un mot popolaire, souicitér — mot savant, les deux proviennent de 
Bollicitare; metier et ministére — de ministórium etc. Un accent 
errone et la conservation des consonnes distinguent ainsi les mots 
d'origine secondaire. Ainsi facile est erroné, car le latin facilis a Tac- 
cent sur la premiere syllabe ; féle eut été régulier comme fréle de 
fragilis etc.^-^) Comme résultat de cetté double formation des mots 
íran9ais nous trouvons beaucoup de mots latins dans leurs deux formes, 
c^est de Iá que proviennent les si nommés doublets ou mots á déri- 
vation divergeante, qui correspondent aux deux époques dans This- *) Aykb, Gramm. comp. de la langue fran^aise, 4. p. 20. 
**) Lfttré, Histoire de la langue £ran9ai8e, IX. éd., 1886, p. 241. 96 IVAN 8I8HÍN0V. 

tőire de la langne fraD9aÍBe; c'est ainsi que nouB avons orteü et ar- 
üde de articulns, dinie et decimé de decima, essaim et examen d^exa- 
loen; fréle et fragile — de fragilis; raide et rigide — de rigidus; 
avoué et avocat — de advocatus; naf et native de nativus; chose 
et caiise de cansa etc>) Cest á ces douhlets qu'appartiennent aussi Ui 
noms bougre et btdgare^ Le premier, populaire, a'est formó dans la 
premiere période — du latin búlgarus (avec Taccent regulier sur la 
premiere syllabe ; la seeonde forme, plus récente et savante a laccent 
irrégulier sur Ja seeonde syllabe — bolgáré de bulgáros. 

A cetté accentuation, fixée par Tanalogie des formes du nom 
dans les dialectes bulgares modernes, dans la langue grécqae, serbe, 
italienne, espagnole, portngaise et surtout fran9aÍ8e correspond égale- 
ment Yaccent du lieux-russe Bolgáré dans le nom du village Bulgár, 
mais il est complétement contredit par Taccent de ce nom tel qn'il 
se trouve dans les formes actnelles orientales. Dans le dictionnaire de 
Kamus le nom Bul<<ar est comparé quant á la prononciation au mot 
kurták ; le peuple prononce ea vórité aveo une longue voyelle — bul- 
gár; cependant Taccent est toujours sur la seeonde syllabe. Mais que 
cet accent la est plus récent et que le nom se pronon9ait jadis autre- 
ment, nou» en trouvons la preuve dans les inscriptions des deux mon- 
naies que le prof. Katanov et le membre actif de la Société archéolo- 
gique de Kazán M. N. Andbbson ont eu Toccasion d*examiuer dans 
le village üspenskoje (Bolgari). Sur les deux: ils ont lu clairement: 
•sarb Ixílgar*. Katanov remarque dans son rapport : t/ci nous lisons 
• bolgár* , cest-á-dire de mérne que dans les chroniques russes: avec 
un accent sur lo et non sur Va ; tandis qxie les tatares de Kazán ont 
changé le mot dune faqon tout a fait irréguliere en •bulgár*, en se 
conformant en partié á la prononciation arabé, qui ne possede pas 
d'Oy et en partié á leur propre habitude, de changer les o étrangers 
en u. Exemples: bulSuj (boléoj), bulvan (bolvan), kunéal (konéal), 
stujal (tojal) etc. Sur les monnaies des rois cités plus haut, c.-á-d. 
monnaies fórt ancíennes, nous voyons par conséquent la transscription 
la plus reguliére de Vo long par les lettres ,ua\ ce que nou trouvons 
constamment dans les textes túros de TAsie centrale, transcrits en 
arabé •.->'♦') 

*) V. Brachet, Dictionnaire des doublets de la langue fran^aise, 
1868, Suppl. 1871. 

**) IzvéBtija Obsc. Arch. etc. 1895, I, p. 30. l'ÉTYMOLOGIE DU NOM flBUL6ARB». 97 

Aprés ce qui a été dit plus haut on peut considérer la qüesidoh 
de Taocent du nom bnlgare comme défínitivement resolue. Les chan*^ 
gements sönt dús sóit á des lois locales de l'acceDt (oomme dans 
certains dialects macédoniens), sóit á des analogies, qae Ton ne peut 
toujours saisir. Qnant á la forme bulgár ce sönt sűrement des formes 
télies que tatár, magyar, chazár etc, qui lui ont servi de modulé. 
Nons avons nn exemple tout analogue dans la forme russe Varjáf), 
qui se pronon9ait originairement avec l'accent sur la premiere syllabe, 
A comp. la forme grécque vulgaire Bápay^oq et Bápafyot, vieux-sué- 
dois — Wáring, vienx-russe — Vár-jag (vers 850). La forme Varjág 
(avec Faccent sur la seconde syllabe) est purement arbitraire, intro- 
duite par les savants Künik, B. Dorn, pohodach Ruskich v Taba- 
ristan, p. 411, 414, 415). 

Nous obípnons airm par l'analyse comme forme primitive du nom 
lrblgar(in, bnlgare): bolgár avec V a^cent 9ur la premiere syllabe. C*est 
de cetté forme seulement que peut et dóit partir toute étymologie 
et non de bulgár, comme le font méme les plus savants adhérants de 
la théorie turco-tatare. A ce point de vue il est impossible d'inter- 
préter tbulgaroi par bulgamák, comme le font Tomaschbk et Vámbéry 
Bemarquons ici que Tétymologie de Tomaschek n'est pas tout k fait 
nouvelle, qoique probablement con9ue independamment. Le prof.BERÉziN 
encore en 1852 dans ses aBemarques sur les mots őrien taux dans la 
langue grand -russienne régionale» parlant des mots provinciaux bulga, 
bolgatit', bulgatit' s'a, bulgacnij, dit tLe participe de ce vérbe bulgár^ 
raélé a servi de nom propre au peuple qui a vécu sur les borda du 
Volgát. De méme bien avant Yámbéby le prof. Eazembek elte le nom 
de Volga en relation avec le vérbe turc bulgamák — s'agiter (l'auteur 
cependant ne va pas plus lóin et ne fait pas deriver bulgár du méme 
vérbe). Toutes ces interprétations tombent avec la forme méme bulgár y 
qui égaleraent d'aprés l'opinion du prof. de TUniversité de Eazan» 
N. Katanov (lui tatare d'origine) ne peut avoir Timportance, qu'on 
lui accorde. «En tatare bulgár veut dire il mélera», nous écrit-il, tet 
il est tout a fait impossible de iraduire cela en russe par • peuple 
mélé.» Ainsi donc Tomaschek, Vámbéry, Berkzin et Kozembek ont été 
induit en erreur par la consonnance du nom bulgár (dans sa forme 
orientflle) avec quelques formes du vérbe bulgamák. Cela du resté n'a 
rien d'étonnant, car dans aucune autre langue la «siréne de Tétymo- 
logie» n'est aussi dangereuse que dans les langues turco-tatares. II est 

Keleti Szemle. V. 7 98 IVAN SISMÁNOV. 

yrai que gráce á la transparence des matériaux linguistiques turcs, 
rétymologie ne trouve pas de télies diffícultés dans l'iaterprétatdozi, 
comme dans les langues ariennes et sémitiques, mais jnstement cet 
avantage cache un péril assez grand. A causo de la ressemblance de 
la matiére phonétique fondamentale, Fétymologue pent se laisser glisser 
snr la voie de Tanalogie trompeuse, tandis que devant des formes 
plus compliquées et euchóvetrées il aurait avancé avec plus de pru- 
dence (VjLmbéry, Etym. Wörterb. der turco-tat. Sprachen, Lpz. 1878, 
prefoce p. YU). II épronve avec cela de grandes diffícnltés par manqae 
de documents linguistiques plus anciens, qui auraient pu lui présenter 
les degrés inlermédiaires dans le développement d'une forme. Jusqu'a 
ces derniers temps on considérait comme Tun des documents turcs 
(ujgurien) les plus anciens le Kudatku-Bilik (1069), dönt le dialecte 
est piacé par Yámbéry par rapport aux autres dialectes turcs dans le 
méme degré de parenté qu'il y a entre la langue sanscrite et les 
autres langues ariennes. Les derniéres années seulement on a découvert 
en Sibérie quelques nouveaux matériaux (des inscriptions) pour riiis- 
toire des dialectes turcs. 

B. Munkácsi échappe bien aux reproches que móritent les óty- 
mologues supposant une forme verbale dans ,bulgar* (avec l'accent 
8ur la seconde syllabe), mais comme nous n*avons qu'une connaissance 
incompléte de son hypothése nous attendrons des preuves plus dé- 
taillées pour nous prononcer. M. Munkácsi nous fera certainement 
rhonneur de nous éclairer. 

L'étymologie de Zolotnickij (bulgár de bijik-jár — grand 
pays) en tous les cas ne tient pas debout. On ne peut procéder de 
la forme voi'ak isolée. En outre il ne faut pas oublier que méme dans 
rinterprétation des noms propres il ne faut maltraiter tellement sans 
fa^on les lois phonétiqiies, comme le fait Zolotnickij pour prouver 
ridentité de Bulgár, Miirgar, Bülar et Bijger (telle la preuve que les 
enfants et certains gens prononcent souvent l et r comme .;*). Mais *) C'est certainement á des procédés X)areil8 en étymologie qu'á dii 
penBer fen Miklosich en affiruiant ironiquement «qiie la méthode actueUe 
permet avec un peu de bonne volonté de déclarer jusqu'á la Meque et 
Médine d'origine slavei» (Slav. Ortsnamen aus Appelativen, Denkschr. 
XXI, S. A. p. 3). Cependant ces prestidigitations étymologiques n'ont rien 
á fairé avec la théorie elle méme, qui consiste á interpréter les noms 
avec l'aide d'une étymologie, basée sur des lois phonéti(iues strictement l'étymologie du nom «bulgare». 99 

la Bupposition de Zolotnicku que daos la forme Bulgár nous avons 
xin mot composé et non une forme verbale mérite pleinement notre 
^ttention. L'antenr aurait dú seulement se souvenir que dans ce cas 
Taccent devrait étre sur le mot déterminant et non sur la base : Bul- 
gár, Bíjger et non Bulgár, Bijgér. 

De méme Sestakov considére bulgár comme un mot composé, 
mais avec la difíérence qu'il voit entre autre cbose dans les deux 
-éléments: dans le premier le nom slave du fleuve Volga (vlaga, en 
iatare Bvlga) et dans le second le mot tatare — jar (bord, rive), ou 
cr (homme). 

Puisque Engel et Kabamzin supposent senlement le Volga dans 
tbulgarei (de méme que les isavantst étymologues depuis Bogüphal 
á Thunmann), sans donner aucune preuve et n'expliquent qu'un des 
éléments du nom, nous ne nous occuperons pas de leur interprétation. scientifiques. Miklosich lui méme nous donne la meilleure preuve de la 
haute importance de Fétymologie dans cetté matiére. II fut un des pre- 
miere qui mit fin aux jeux de dilettantes dans Tétymologie slave et montra 
l'inflnence des lois pbonétiques dans Tadaption des noms personnels et 
ethnographiques étrangers. Les études classiques de Tomasghek, de Mik- 
KOLA, de Wbskb sur les rapports primitifs des finnois et des slaves ont 
toutes pour base un respect sorupuleux des lois pbonétiques des deux 
groupes de langue. Malbeureusement jusqu'á présent nous ne possédons 
pas un travail complet qui nous montrát tous les cbangements caracté- 
ristiques que subissent non seulement les noms, mais en général tous 
les mots étrangers dans les principales langues ariennes. L'ouvrage si 
intéressant de Darmestbtbb iLa vie des mots» a besoin d'un complément 
SUT iLa vie des mots étrangerst, oú seraient consignós tous les facteurs 
physiologiques et psychologiques (rayonnement, encbainement) qui con- 
tribuent á Tassimilation et la transformation des éléments étrangers dans 
une langue. Ce serait un cbapitre fórt intéressant de la phiiosophie de 
la langue en général Nous ne^savons p. e. rien méme dans une question 
aussi capitale que celle de fixer: de ^uoi dépend la plus ou moins grandé 
capacité des dififérents peuples á s'assimiler les matériaux des langues 
-étrangéres? Miklosich distingue á ce point de vue deux périodes dans 
rbistoire de chaque langue: une plus ancienne, quand les rapports avec 
les peuples étrangers sönt encore rares et une plm nmivelle, quand les 
éléments étrangers s^assimilent sous une forme plus exacte. Mais le 
témoignage de Míkkola contredit cetté assertion; celui-ci affírme que la 
langue finnoise des époques anciennes a été plus sensible aux emprunts 
étrangers, c. a. d. qu'elle se les assimilait avec une plus grandé exactitude 
^u'á íme époque plus récente. 

7* 100 ivan'siőmánov. 

N0TI8 alloDS la toucher dana la critique de éssTAKov, aaquel noar 
passoDs aprés avoir épuisé toute une série d'explicationfi da nom bul- 
gare et constaté que pas une n'est complétement satisfaisante. Les éty- 
mologies de Sestakov sönt les derniéres dönt nous allons noos occa- 
per plus loDguement, car il faut Tavouer, malgré la faiblesse des arga- 
meots, le manque d'ane solide base pbilologiqae, Tidée fausse qae 
Volga est un mot slave (vloga), la supposition toat á fait occasion- 
nelle que dans bulgár peut-étre se cache ■rhomme du Volgát, cette 
hypothése émise en passant sans aucune preuve noos semble malgré 
tout la plus acceptable et la plus conforme au prototjpe du nom. 
Nous sommes airivés du resté á, cette conclusion tout á fáit indépen- 
damment de Sestakov, avant de connaitre mérne sa critiquo de 

ZOLOTNICKW. 

Sestakov snppose d'abord que Bulgár dóit étre dócomposó en 
Bulga-f jar =: rive du Volga. Pans ce cas Bulgár serait le nom du 
pays. Cependant le passage de aja (Bolga fjar) en a dans les dialectes 
turcs est possible d'aprés M. Eatanov seulement dans la Mongolie da 
nord. lA du mongol tákijá (poule) a été forme tagá (dialecte d'ür- 
janhaj), de haéija (cour) — kadza. II nous resté donc k considérer la 
soconde hypothése de Sestakov, notamment que le nom du pays BuJ 
garie) vient du nom slave du Volga (en turc Bidga) et de ar — 
homme. 

Kemarquons tout d'abord que la forme fondamentale biMjar 
correspond parfaitement par son accent i\ un mot composé. Dans le 
premier élémont nous reconnaissons aussi le nom du fleuve t Volga*, 
mais nous ne sommes nullement de Tavis de Őestakov, que ce nom 
sóit slave (Volga de vlaga est impossible comme nous l'avons déjá 
démontré). Le nom ne peut étre que finnois, comme le prouve d'abord 
la terminaison //a, qui se retrouve dans nombreux noms de riviéres, 
dönt beaucoup du bassin du Volga. Voici une liste de riviéres en 
-ga et ncja (nous la tirons du Dictionnaire géogi-aphico-statistique de 
TEmpire Kusse par Semenov (18H2, 5 volumes): Aga (Zabajk.), Amga 
(Sibérie), Andoga (gouv. de Novgorod), Bochtjuga (gouv. de Vologda), 
Vaga (g. d'Arcliang. et de Volog.), Vloga (g. de SPB.), Vozega, Voága 
(Volog. et Novgor.), Volonga (Ai-chang.), Daktalga (Zabajk.), Idolga 
(Saratov), Indiga ou Indega (Archang.), Jodenga (Vologda), Jozuga 
Vologda et Archang.), Karenga (Zabajk.), Kipéenga ou Tip6enga (Vo- 
logda), Kirenga (Jrkutsk.), Kokén ga (Vologda), Kolenga (ib.), Koéenga l'ÉTYMOLOOIE DU NOM nBULGAREt. 101 

(ib.), Ledenga (ib.), L'uga (V'atka), L'aga (Vologda), Mga (SPB.), Mech- 
ren^a (Olonec et Archang.), Mologa (Novgorod, Twer, Jarosl.), Osnga 
(Twer ), Pokáenga (Archang.), Svjaga (Simb. et Kaz., afjluent du Volga), 
Suenga (Tomsk), Surjaga (Cuijaga, Olonec), Sjamleoga (Vologda), Tn- 
mga (Enisej), Urga (affluent de Sura, Niáni Novgor.), Cavanga (Óa- 
vuDga, Cevanga, Archang.), Ően'ga (Archang.), Junga (afjluent de Volga. 
Jnnga BorSaja, village dans le gouvernement de Eazan', Junga ma- 
lája, ib.), Junjaga (Vologda), Jurga (deux riviéres dans le gouv. de 
Vologda) etc.^) 

Toutes ces riviéres arrosent des contrées habitóes jadis par des 
tribus fínnoises ou celles oű habite encore la mérne race. II est prouvé 
actiiellement qu'une partié des dénominations géographiques non seole- 
ment de la Enssie du Nord et du centre, mais egalement de la Sibérie 
ont une origine fínnoise.*) 

Le suffixe -ga signxfie riviere, En finnois occidental joka (kor. 
jok, Tücha joki, Süma-joki, Liva-joki) == riviére, ósthon. jygi (kor. 
jyg), lopar. jokka (joga), manz., ostjak., vogul, jugan, jaga, zirjan. ju 
Ü^?» 3^*» i^g^' Jofií^)'^) ^^ J^^ fl'ös* développé oga et ensuite ga,^) 
Cetté terminaison correspond parfaitement aux suffíxes ma et va que 
nous trouvons dans beaucoup de noms de riviéres dans les regions 
des Perm'aks et Vót'aks. Certains ont la mérne racine : Poé-ma et 
Poz-va, Vir-ma et Vil'-va, Nert-ma et Nert-va, Siz'-ma et Suz'-va, 
Kos-ma et Kos-va, Sima et Si-va, etc. Mr. J. N. Smirnov conclue de 
Iá que les suffíxes ma et va ont la mérne signification.^) Puisque en 
zir'an (de Perm') va veut dire eau, rivierej il conclue fórt bien que 
ma dóit avoir la mérne signifícation. Dans la region de Mordva nous 
trouvons un autre suffixe lejj p. e. Piéi-lej, Cuvar-lej, Lep-lej, Uga-lej, 
Naru-lej, Ine-lej, qui également veut dire eau, riviere, Pour les petits 
cours d'ean nous trouvons dans la région des Vot'aks les termes mr 
et gurt et dans certains districts vaj (J. N. Smibnov, Mordva, istor. 
ethnogr. ocerk, Kaz., 1895, p. 6 suiv.). ') A comp. Smirnov, Perm'aki, p. 99 sq. 

*) EvROPKUS, K voprosu o narodach obitaveich v srédnej i sővernoj 
Roflii etc, ÉMNP. 1868, Juli, 55— 71 ; Russische Revue 1874, t. VI, p. 605 sq. 

*) Weskb, SlaVano-finskija kult. otnosenija po dannym jazyka dans 
les •Izvéstija Obit. Arch. etc. Kaz. ün.» t. VIII, vyp. 1. 1890, p. 8. 

♦) EvROPBUS, RuBs. Revue, StPb. 1874, t. VI, p. 605. 

«) Smirnov, Vot'aki, p. 78. 102 rVAN BIBMÍNOV. 

Le nom de Volga se décompose airm en fsu/f. ga (oga, joga =^ 
riviére) et la racine VoL Ce qui prouve qiie cetté assertion n*est pas 
sans fondement, c*est le fáit que nous tronvons dana le goaveraement 
de Novgorod une riviére Vol'-ma, et dans celui de Vologda Vol'-ju 
{k oomp. Vol' dans le gouvernement d*01onec). Pour Vol-ma il n*y 
a qu'á regarder les nombreuses formes en ma, dönt parle Smibnov 
(mérne nne riviére Volva est nommóe dans un livre russe du XVII* 
siécle, iKniga borőomu őerteíut. A comp. Vor-sa dans le gouverne- 
ment de Minsk). Le suffíxe ju (= jug etc.) est plus spécialement 
zir'an. II correspoad á la terminaison ga. A comp. Eos-ju dans le 
gouv. d* Archang. (voyez plus haut Kos-ma et Kos-va), Kulom-ju, Jag-ja, 
Uk-ju, Pirs'-ju, Sar-ju, Ras-ju, Sed'-ju, Matkinju, Sqj-ju dans le gouv- 
de Vologda.^) 

Ce qui signifíe Vol, nous l'ignorons. Tomaschek inclinait tout 
d'abord á rapprocher Volga au mot ceremis jul' = wulj (Zschr. för 
österr. Gymnas. 1872, p. 156).*} Mais dans un ouvrage plus récent 
(Eritik der álteren Nachrichten über den skythischen Norden U, 1888, 
p. 32) il émet l'opinion que le Volga tire son nom du nom d'ua 
petit lac qui lui sert de source (Quellensee) Volgo et qui voudrait 
dire «lac clair, blanc» (lichter, weisser See). D'aprés Senkovsku (Sobra- 
nije socinenij t. IX. SPB. 1859, p. 215) Volga est un mot finnois, 
qui vonlait originairement dire «saint». Jadis Volga et Idil auraient 
formé un terme geographique commun, car Idil veut dire proprement 
un fleuve, de sorté que réunis ils signifient tSainte Riviére*. Plus 
tárd le premier élément serait resté en usage seulement en Europe 
et le second en Asie.^) 

Comme qu'il en sóit, le sens du mot Vol ne nous interessé pas 
á un tel point que le fait que le nom du fleuve est finnois et non 
slave ou turc, et spécialement finnois occidental, ce qui est en parfait 
accord avec la supposition de Eoskinen que les finnois ocoidentaux *) SmaNov, Perm' aki, 81. 

*) Le prof. A. N. Anderson a Eazan' a eu robligeance de nous 
infonner, que les ceremis appellent réellement le Volga — jul' et dzulV 
mais que la syllabe vo ne se transforme jamais en ju, 

8) Smienov, Perm' aki p. 106 fait dériver d'un affluent de Vicegda 
Vol', du vogul uol' = bras de fleuve. A comp, plus haut chez Tausőkv 
rinterprétation de • Volga* par «navigable* (en sarmate). l'étymologie DU NOM «BULGARE»). 103 

ont jadis habité sur le conrs moyen du Volga, d'oű ils sönt émigré 
au Nord, en remontant le cours de la riviére Juga. 

Aprés avoir approximativement fixó l'étymologie du nom Volga » 
il nous resté á snivre son histoire, Nous y trouvons ce qui suit : Pour 
la premiere fois ce nom apparaít chez Tannaliste russe Nestor (vers 
11(30). En occident il devient connu au XVIII® siécle par les deserip- 
tions du voyage du Minorite Plano Carpini (1246), de Benedictus 
PoLONus et autres. De la chez Vinc. Bellovacensis (Speculum hist. 
1. 31. 21. fl. Neper, Don, Volga). Les habitants actuels fíunois et turcs 
sur le bord du Volga ne connaissent pas ce nom. Les derniers ap- 
pollent le fleuve Atal, Atel, Adél, Idil. Nous trouvons une forme sem- 
blable eucore en 569 cliez récrivain byzantin Menandros (Attila) et 
chez les géogrjiphes et voyageurs arabes du moyen-áge (IbnBatüta, 
Edrisi et autres). Les Mordvins appellent le Volga Rhau = fleuve, 
les Ceremis Jul' ou Dztd\*) 

Comme nous le voyons le nom íínnois du Volga apparaít dans 
la littérature vers la fin du XI® siécle. Mais on n'a pas besoin de 
beauconp de preuves pour affirmer qu'il a du exister bien avant. Les 
slaves russes ont du l'accepter par tradition certainement avant Nestor. 
U est difficile de dire, quels sönt les finnois qui l'ont tout d'abord 
employé. Poiiriant la termiiiaison. -ga nons 'permet d'affirmer que la 
tribu qui a d'abord donné ce nom au fleuve a da appartenir au groupe 
qu'ont formé enmite les finnois occidentaux. Le fait qu'a présent á l'ex- 
ception des Kirgiz (Bóiga) pas une des peuplades qui habitent le bassin 
du Volga n'emploit ce nom prouve seulement qu'il dóit étre beaucoup 
plus ancien et a du disparaítre en méme temps que la tribu, qui 
Tavait eréé. Ou bien fautil supposer que les bords du Volga ont été 
dés la plus grandé antiquité habités par difíérentes tribus finnoises 
qui donnaient des noms différents au fleuve? Les slaves et certaines 
tribus turco-tatares d'alors auraient adopté de trés bonne heure Tun 
d'eux. Ou sönt les finnois qui nous ont aussi k nous transmis leur 
nom du fleuve? Ládessus l'on ne peut fairé que des suppositions. 
L'ethnographie historique méme des tribus finnoises vivantes est trés *) A comp. Dr. J. J. Egli, Nomina Geographica, s. v., Peschel, 
Geschichte der Erdkunde, p. 151; Safar. Staroz. I. 499, Humboldt, Ab. 
Centr. 2. 505; Klaproth, Mem. ± 374; P. Cassel; d'AvEZAc, Recueil de 
voyage, t. IV. 104 rVAN 8ISMÁN0V. 

peu connue, d'antant plas celle des disparaes. Senle la línguistiqae 
noofi vient en aide pour fíxer k peu prés les limites ethnographiqnes 
de la race fínnoise en Bnssie, ses dÍBtribatioiiB et relations. Seule la 
Mordra et la tribu Meria (ceremis actnels ?) ont en le bonheor d'étre 
remarquéee par Thistoire encore au V« siécle (Mordens, Merens chei 
Jobdan). Au X« siécle C. Porphyboobnbtos cite la Mordva (Mópdca), 
Mais on ne trouve nallepart un mot dans oes temps anciens sur les 
uombreuses tribus fínnoises fíxées sur le cours moyen du Volga, ber- 
ceau de la race fínnoise. Les dénominations géograpbiques nous disent 
qu^avant que les vot'aks et les éeremis vinrent habiter les regions 
qu'ils occupent actuellement, celles-ci ont été habitées par une race 
fínnoise particuliére, inconnue>) De mérne la Mordva ne semble pas 
autochtone dans ces regions h, en juger par les dénominations locales. 
Shibnov remarque que pas une des riviéres de quelque importance 
dans les gouvemements de Nizni-Novgorod, Penza, Simbirsk, Tambov 
et Saratov ne porté un nom typiquement mordvin. La plupart sönt 
étrangéres par leur composition et surtout par leur terminaison.**) 
Avant le V® siécle et bien avant — ces contrées (et celles plus au 
sud?) ont été dono habitées par d'autres tribus fínnoises, mais les- 
quelles ? Nous n'avons pas .pour le moment de réponse á oette qnes- 
tion ; de méme que nous ne savons pas, quand ces fínnois ont été 
repoussées vers le nord par d'autres tribus parmi lesquelles apparais- 
sent á un certain moment (on ne sait pas de fa9on certaine d*oű) 
les paléobnlgares parlant un idiome turcotatare. Ils se fíxent sur les 
bords fertiles du large et puissant Volga et commencent á l'exemplé 
de beaucoup de peuplades primitives (fínnoises, slaves, turques. 
etc.) á s'appeler •habitants du Volga, hommes du Volga*, car telle 
est la signifícation du mot bulgare comme nous tácberons de le 
prouver. 

D'abord l'exemplé de peuples tirant leur nom de celui d'nne 
riviére n'est pas rare en Orient (comme en Occident). Hindu — pro- 
vient du nom du fleuve Indus, les perm'aks jusqu*á nos jours se 
disent Kamiotir (habitants de Kama), les vot'aks — Ud-mort-pi 
(habitants de V'atka), les ost'aks du Nord — Kondiho (de la riviére *) Smirnov, Vot'aki, p. 6, 9, 43. 
**) Mordva, p. 7. l'ÉTTMOLOGIE DU NOM «BULOAREi». 105 

Kondi et ho = homme), ceux du Sud — Asjah (de As, la riviére 
Ob) etc.i) 

n noos resté aprés ces oonsidérations générales la táche sui- 
vante: prouver Texactitude de notre étymologie (Bolgár = Volga -far) 
par les lois phonétiques. Tout d'abord il farú expliquer le passage du 
V enb — principal obstacle qn'a trouvé la critique á l'interprétation 
dn nom par celui du fleuve. Mais ce passage toiit á fait inexplicable 
par les lois phonétiques des langues slaves est par contre un phéno- 
méne regulier, il est nécessaire dans la plupart des idiomes turco- 
tatares. Dans les dialectes turcs (excepté l'osmanli et rarement l'ader- 
bejdéan et celui de Crimée) le son v est tout k fait étranger et se 
ebange immanquablement dans certains dialectes en p, dans d'autres 
en b, Exemples: Vasilij = Pazilaj = Paéylaj (ur'anbaj), arab. vakt = 
bagyt (kaz. tai) ; russe vaksa = baksa (tat.)? r. zavod = zabot,^) r. 
lukavyj = ulkabyj etc, savrasyj = sabyras, éervej = cárbáj, Pavel = 
Pabil,^ zdorovo = toroba (abak), derevna = derábná, polkovoj = pal- 
kabaj, krovat = kyrabat, vor = bur,*) de mérne ebez les jakuts r. 
spasibo = bazyba, prosti = byrasta etc.^) D 'aprés cetté loi phonétique 
le nom étranger de Volga dévait nécéssairement se changer dans la 
bouche des noureauv colons turcs en Bolga et ensuite comme nous 
ailons le voir en Btdga, Comme le prof. Katanov nous le commu- 
nique les Kirgiz jusqu'á présent prononcent ainsi le nom du fleuve: 
Bólga. Ce qui explique la remarque d'ENOEL que les tatares dans cer- 
taines régions n'appellent pas le Volga Adil, Atel, mais Bulga. 

Le passage de Vo eti u est dans beaucoup de dialectes turoo- 
tatares un pbénoméne ordinaire. U est constant dans les dialectes 
tatares de la Kussie orientale, que Badloff comprend sous le nom 
général •Wolga-Dialecte* (o. c. p. 14). Les idiomes tatares des gou- 
vemements de Perm', V'atka, Kazán, Nizni-Novgorod, Simbirsk, Samara, 
Saratov, Astracban, Penza et en partié Orenburg et Ufa (o. c. p. 14, 

') Sur la grandé importance des grands fleuves dans rhistoire de 
la civilisation á voir Léon Metchnikov, La civilisation et les grands 
flenves historiques, P. 1889, p. 130 sq. 

*) Skstakov, O vlijaniji niskago jazyka na jazyka inorodceskije, 
Mémoires dn IV. congrés arcb. russe, t. 11, p. 19. 

") Katanov, Otcet o poézdké v Minusinskij kraj. Kaz. 1897. p. 9. 

*) Radloff, o. c. 43. 93. 

^) BöHTLiNOE, Die Sprache der Jakuten 6S. §. 152. 106 IVAN BIBMÁNOV. 

84) appartiennent á ceux-lá. Nons trouvons le mérne changement dans 
les dialectes baékirs et en partié dans ceux d'Irtis. Le développement 
de \'o (par u) se fait plus lóin dans les dialectes du Volga qui sur- 
tout nous intéressent, dans le sens des voyelles sourdes o et h- Voici 
comment Radlofp présente ce processus: tUne des particularitós des 
dialectes des tatares du Volga serait d'aprés lui que les voyelles u et 
ü perdent leur prononciation énergique et se cbangent en o et ö 
(correspondant á nos voyelles 7> et ii^). Voici comment l'auteur décrit 
ces sons: «o. Wenn man beim Aussprechen des o und u die Unter- 
lippe energielos der Oberlippe nábert, den Keblkopf nur unbedeutend 
senkt und einen kurzen Laut bervorstösst, so dass die Mundböble sicb 
nicbt mit Luft füllt, so entstebt ein bestimmter dumpfer Laut, der 
fást wie im engliscben Worte ,carol* klingt. — e- Hebt man an- 
dererseits den Keblkopf nur wenig in die Hőbe und scbiebt die Lippen 
energielos nacb vom, so entstebt ein vollkommener Combinationslaut, 
abnlicb, wie ibn das Engliscbe ,learued* bietet» (Ra.dloff, o. c. I. pré- 
face p. XIII). 

En nous basán t sur le processus pbonétique ci dessus nous arri* 
vons k la méme conclusion que nous avons obtenue par Tanalyse des 
dififérentes formes du nom, c'est-á-dire que la forme primitive du 
nom bnlgar (bi>lgarin) ne pouvait étre que bi^lgar, non seulement 
parceque tel est le développement naturel de Vo en u et plus loiu 
en o (i»)» °^*Í8 aussi parceque les dialectes turcs ne souflfrent pas 
comme Ton sait deux consonnes au commencement du mot. G'est 
une régle non seulement pour les mots purement túros, mais égale- 
ment pour les étrangers qui sönt soumis aux cbangements suivants: 
1 . la double consonnante est prócédee d'un voyelle (exemple en russe 
stol ~ ostal (kaz), russe stena = istaná (kaz) etc); 2. une voyelle se 
glisse entre les deux consonnes du commencement (exemple r. krovat'= 
kyrabat, krest — kirás, klet' — kilát, piatok — pylat, etc; 3. la 
double consonne disparait par suppression de la premiere (exemple r. 
spasibo — pazyba, zdorovo — toroba, etc.). II est vrai que certains 
dialectes supportent la double consonne, cependant ce sönt des for- 
mations récén tes, résultats de la disparition de quelque voyelle (Bad- 
LOPF, o. c. p. 170, § 248), ou bien des emprunts récents. Quant kbl 
spécialement nous trouvons dans les dialectes du Volga par ex. blá 
(il sait) de bilá, et blak (torrent) de bolak. Cependant dans le nom 
Volga, Bulga, Bi^lga cetté suppression n'a pu avoir lieu, d'abord parce- l'étymolooie du nom #bulgare». 107 

qne le phénoméne est toat récent, ensuite parcequ'on aurait eu trois 
consonnes de snite, chose absolament inadmissible d'aprés les lois 
phonétiques turques. Le vieux-bulgare BVhgarin (au lieu de Bilgarin) 
est doDC secondaire, formé par métathése et par analogie avec les 
nombreux noms en li> = 1>1 avant une consonne, ou bien on peut 
également sapposor que cet h> était seulement un signe pnrement 
graphique pour Z-sonnans, que Miklosich admet mérne pour la période 
du vieux-bulgare. Dans ce cas de Bólgar, Búlgar, Bilgar se serait 
peu á peu formó sur un terrain slave Bl(i»)gar*) 

Ce qui nous- resté encore á prouver, c'est: si les deux mots,. 
qui d'aprés nous ont formó le nom bi^lgar, ont pu se fondre dans 
cetté forme. Chaque langue a lá-dessus ses propres lois, par consé- 
quent búgar dóit répondre exactement aux régles qui prósident dans 
les dialectes turcs á la formation des mots composés, sans cela toute 
analyse pécherait par la base. II nous faut donc rapidement exposer 
ces régles. D'aprés Radlofp (o. cit. p. 37. § 60) tdas Zusammentreten 
mehrerer Nominal- und Verbalstámme zur Bezeichnung eines Begriffes 
ist eine in den Türksprachen allgemein auftretende Erscheinuugt. 
Mais des télies agglomérations peuvent étre considérées comme de 
véritables mots composés seulement lorsque le processus aglutinant a 
fondu les éléments indépendants au moyen de Tharmonie vocale.-^*^) 
Par exemple Taltaien faő-üj (Stein-Haus), altyn-jüzük sönt seulement 
«begri£Qiche Zusammenstellungem. Les éléments ne sönt pas fondus. 
Les vrais mots composés, qui sönt plus rares, se distinguent juste- 
ment par cela qu ils sönt fondus en un seul par le nivellement des 
Bons. Par exemple laJt. ü6ön de ü6-f on, törtön de tört -hon, sáksán := 
ságiz-on, társak = társ -{-ajak, etc. C'est ainsi que sóit len voyelles du *) Laqiieile des deux probabilités est plus prés de la véritó, c'est 
ce que nous ne nous hazardons pas á décider. La question de /-sonans 
dans le vieux et modemé bulgare n'est pas encore définitivement résolue. 
A comp. Miklosich, Ueber den Ursprung der Worte von der Form trt, 
45 fg.; Jaoic, Archiv I, 381, n, 213—219, Leskien, Handb. der altbulg. 
Sprache*, 48, Sobolbvsku, Drevn. Cerk. Slav. jaz. 143, Brandt, Gramm. 
Zam. 80, Oblak, Archiv XVI, 198 suiv., Oblak, Macéd. Stud. 38. Par 
contre Karina, Historyia jpz. bulg. 3í20 — 331, Milktiő, Critique sur les 
Études Maced. d' Oblak, Arch. für slav. Phil. XX, 594 et les suiv. 
**) Sur Fessence de cetté loi v. Radloff, o. c. §. 77, p. 50 sq. 108 IVAN SIBMÁNOV. 

second mot se soumettent a celles du premier, sóit le second mot 
fixe le caractére des sons de ramalgame entiére. Exemple : en kirgiz : 
tánártan = tan-hártan, en alt. pügön = pu-f kün, etc. La seconde 
maniére a lien quand le second mot paraífe étrd le plns important. 
Los deux mots sönt également soumis á certaios changements h la 
place méme oú ils s'amalgament. Nous nous occuperons seuiement de 
ce qui peut nous servir. Notamment lorsque deux mémes voyelles se 
rencontrent, la premiere tömbe; ex. sura+ar = surar, tölö-f ör = 
tülör, etc. II est de méme en jakut: bysa+ar = bysar, áta-ar=: 
átár, etc. (Radloff, I, 71, 72). 

Aprés avoir fixé la forme et la signifícation de la premiere 
partié du nom bi^lgar il nous resté á dire quelques mots du 
second él óment, dans lequel notut voyons le turc ár -- hommej 
héros, guerrier. Nous trouvons ce mot employé dans ce sens en- 
core dans les inscriptions turques les plus anoieunes connues jus- 
qu*á prósent (Radlcff, Die türkischen Inschriften der Mongoléi, II, 
Die Inschrift des Tonjukuk, Petersb. 1899, Glossar p. 88: ár. homme, 
héros : aligé a ár, ön ráki ár, colgi Az ári). Dans les dialectes turco- 
tatares modernes nous avons outre la forme ár encore ör (dialecte 
soion) et ir (Kaz. Tob.) Radloff, Opyt slovar a tjurkskich narécij. Ver- 
such eines Wörterbuches der Törkdialecte, SPB. 1888, p. 1445. Voyons 
donc si bidgar concorde avec les régles exposées plus haut. Remar- 
quons d'abord que ce nom s'est conformó a Tharmonie vocale d*une 
faQon tout á fait réguliére. II appartient aux mots composós plus an- 
ijiens et plus rares. De BóU/a-hár a été forme d'abord Bólga-ar et 
plus lóin Bólgar (Bulgár, Bilgar). D'aprés la seconde maniére de 
composition en appliquant la méme lei de l'harmonie vocale ont ob- 
iient: Bölgá4-ár-^ Bolgár, Bulgár et ensuite Btilár, Biger, formes plns 
nouvelles qui existent aujourd'hui. 

Nous trouvons une complete analogie a Bulgár (Bulga4-ar), 
Büldr (Btilgá4-ár) dans le nom des pecenegs Káyyep ou Káyxap choz 
■CoNSTANTiN PoRPHYROGENETE, auxquels Marqdart rapprochc les si-nom- 
més Hengeres (á voir W. Barthold, Die alttürkischen Inschriften und 
die arabischen Quellén, appendice á l'ouvrage de Radloff, Die alttürk. 
Inschriften der Mongoléi, SPB. 1899, p. 13). Encore Vámbéry avait 
tiré l'attention sur le mot kaiig en uigur, 6ag. kan = large, étendu. 
D'aprés Tomaschek cetté ótymologie n'est pas á dódaigner. Une sem- 
tlable interprétation (káng+ár) a du passer dans l'esprit de Constantin l'étymolooie DU NOM «BULGAREi». 109^ 

PoBPHTBOOENETB (wQ áyápecózspoe xdí ioyevégxepot zw Xotn(ov\ roozo 
yáp Ő^Xoí, 7} zou xa-fxap izpoarffopía), 

Mai8 notre plus fart argument enfaveur de Vexdctitude de notre 
étymologie (plus fart que Vanalagie avec kangar, kdngdr) notis le voyons 
dans la dénamination laccde tatare des deux viliages du district de 
Tetüáa BaUije et Malyje Bolgajari, c'esst la le nom russe des viliages. 
La poptUatian tatare les appeUe Balgajr^ forme qui n'est autre chase 
qu'une ^begriffliche Zusammensetzung^ (Radloff) des mémes éléments 
que nous avans trouvé dans le nam natianal tbulgar*: Bdga^ir, 
Balga c'est Valga et ir est justement la farmé kaz.-tab. du mot turc 
ár — homme. 

Ainsi danc b'ulgar (bulgare) veut dire homme du Valga, C'est 
ainsi que se resout non seulement un difficile probléme philologique, 
mais s'ajoute (comme nous l'avons dit au commencement) un nouvel 
argument en faveur de la théorie turco-tatare, d*un poids bien plus 
important que toutes les autres preuves linguistiques, car seuls les 
tnrco-tatares installés sur le bord du Volga ont pu se donner le nom 
de bulgares. Conclusion immédiate, tirée de cetté affírmation, c'est 
que pour s'intituler ainsi les paléobulgares, avant de se séparer en 
plusieurs brancbes, ont dű vivre longtemps ensemble dans le bassin 
dn Űeuve, dönt ils ont tiré leur nom. A ce point de vue le témoi- 
gnage de Moise de Choréne, qu'encore au II® siécle avant notre ere, 
pendant le régne d'Arsak (a. 120 environs avant notre ére) les bul- 
gares auraient peuplé les montagnes du Caucase, d'oű ils auraient 
pónétré en Arménie) gagne une importance plus grandé que celle que 
lui accorde Patkanov, ZMNP. 1875, Janvier «0 Vanskich nodpis'acht 
eh. U, et 1883. Mars, p. 25. 

II nous resté encore á répondre á. la question suivante: qtielle 
partié du cours a tout d'abord habitó cetté tribu tureo- tatare qui la 
premiere s'appella « bulgár t. Le renseignement arménien ci-dessus et 
Texistence historiquement prouvée de la Bulgarie Méotienne et Nőire 
nous font supposer que la masse la plus importante des bulgares s'est 
longtemps fixóe sur le caurs inférieur du Volga.*) Ce qui prouve d'une 
£a9on indirecte que les Bulgares du cours moyen du Volga et du bassin *) D'oú sönt ils venu sur les bords du Volga, est ce du haut pla- 
teau touranien (Baker) ou d'une autre contróe, — Iá dessus existent seu- 
lement des vagues hypothéses. A v. Dikfenbach, o. c. H, 120. 110 IVÁN SISMÁNOV. 

de la Eama sönt des colons, venus smtrodnire parmi une popolation 
éirangére, c'est le nom méme de leur capitale Btdgar. Elle ne se serait 
pas appelé ainsi bí elle avait été fondée par une population auto- 
chtone. Bulgár, c'est la capitale des bulgares turco-tatares, par distmc- 
tion des antres localités fínnoises. Nous avons du resté une prenve 
plas directe dans les élémerUs turcs de la langue magyaré modemé, 
qui d'aprés les savants hongrois les plus compétents dans cetté ma- 
tiére sönt sensés avoir été emprantés á la langue des paléobulgares 
au temps oú ces demiers et les hongrois ont vécu comme proches voi- 
sins. Ces éléments présentent surtout le passage caractéristique de ^ { r, 
que Radloff découvre dans les restes linguistiques du tlmeanik* et 
qui est si commun dans le dialecte éuvas modemé (la qnestion est 
traitée trés en détail par B. Munkácsi, Nyelvtudományi Közlemények, 
X, 133, id. Ethnographia VI, 377. A comp. du méme •PraBhistorisches 
in den magyarischén Metallnament dans tEtbnolog. Mittheilungen 
aus Ungarn t. IV, 1895, livr. 1, 2—3, id. Ethnographia V, 1—25). 

Mais nous ne pouvons pas nous arréter sur l'historique de la ques- 
tion de Tinfluence paléobulgare sur la langue hongroise au point de vue 
phonétique léxicologique. Nous allons seulement fairé ressortir le point 
le plus important pour nous, notamment, que tout U caraciere des 
éléinents turcs anciens emprunté par la langue hongroise indiqtie des 
pays, qui ne correspondent nidlement a la region éuvas actuelle, Panni 
ceux-lá nous trouvons justement des noms d'animaux et de plantes 
qui sönt propres seulement aux climats méridionaux et en général 
plus chauds (cf. oroszlán — Hon, teve — chameau, kaplan — tigre, 
szőlő — raisin, bors — poivre etc). De méme le mot magyaré pour 
désjgner la mer est turc, or les tribus turques n'ont pu la voir qu*au 
midi. 11 sen suit que les Hongrois ont pu étre voisins des paléobul- 
gares non sur le cours moyen du Volga, mais qudquepart bien plus 
au Sud. 

Bofia, 1903. ESSAI SUB LES V0CABLE8 TÜEOS DANS LE JUDÉO-ESPAONOL. 1 1 1 

ESSAI SÜB LES YOGABLES TUBGS DANS LE JTIDÉO- 

ESPAGNOL. 

— Par Abe. Dánon. — 

Fajda : profit. — farfara: ócervelé, fanfaron. — fark : diffé- 
rence. — fa'iée : prostítuée, coquette. — fekir : préoccupation. — 
/elek : mode. en que — estamos / : 6 tempóra, ó móres ! — fekat : 
cependant, mais. — feraset: considóration, équité, dólicatesse de 
procédés. — f ereje: manteau. — fesfese: scrupule. — fidan: reje- 
ton. — Jil: éléphant. — filan-fistik: quidam. — Jil disi: ivoire. — 
Jilgan: tasse á café. — Jiliz : bourgeon. — /iske ; jet (d'eau, de 
sang, etc.). — Jitne-vijut : intrigailleur. — fodola: pitance. — 
Jódul: prodigue. — frenyi: fin, délicat. jpedo — ; caractére susce- 
ptible. tekia — ; phtisie galopante. — fren-őice : maladie véné- 
ríenne^ siphilis. — fudul: luxueux. — farca: brossé. — furladear: 
fairé jaillir. — furtuna : orage, malheur. — furuldak : toupie. — 
fuéek : pétard, turbulent. 

yaja: chabot. — yajda: cornemuse. — yajet: excessive- 
ment. — T^^é^^ * occupation, souci. — yajret : effort. — yam : cha- 
grin. Voir kasavet, — yarez : rancune. — yarip : étranger, ex- 
patrié. — yazep : insupportable, morose, acariátre. — yida : degré, 
situation. — yirtlak : gorge. ya me se aranco el — ; ma voix s'est 
éraillée (á force de crier). 

Haber: nouvelle, avis. — hadum: eunuque, chátró. — hajizi 
oldum : je suis versé dans la matiére. — hajalaziz : caricature. — 
hajr-efendim : jamais, mille fois non. — hajret : fondation d'utilitó 
publique. — hajrini jor : concluons le contrat, je vous le céde 
d'accord. — hajrolsun ? l : que vous arrive-t-il? qu*est-ce qui vous 
améne ici? — hajrsis: qui n'est pas serviable; mai complaisant. — 
haleslik : escroquerie. — halhalat : hábleur. — halim su. no dijo 
— ; il n*a pas fait des confidences, il n'a pas exprimó ses doléan- 
ces. — halis : authentique. — haltear : babiller. — halt etsin bojtc 
Madár: il s'est gravement trompé. — ham: vert, qui n'est pas 
műr. — hamam^i : maitre d'un bain. — hanende : musicien. — 
Manum : grandé dame. — hapsis : anchois. — haracin : bonnet en 
iingerie. — harám : illicite. — harap : ruiné. — harc : mortier, 112 ABR. DÁNON. 

ciment. — harié : déconfit, décontenancé. — harta : carte, esto no- 
estava en la — : nous avons compté sans cela, cela a dérangé nos 
calcüls. — haÁa : housse. — hasé : calicot. — haé-haé : pavot. — 
has juve : intimé, confident. — has pembe : ami afifectionné. — 
hatir. por vuestro - me tomo un batir : j'ai sacrifié mes intéréts á 
votre profit (se dit sur un ton aóvére). — havadiz : nouvelles. — 
haviar. — bucak: versatile. — kazne: trésor, réservoir. — hemir! : 
cochon (imprécation). — hianet: traítre, perfide. — *hirka: robe 
ouatée. — hiz : malin. — hizmet: service. — hobat: grossier, ours 
mai léchó. — hojrat : oisif, noncbalant. — hoka : vasé á confiture. 

— horhor. mirar — ; regarder de travers, jeter des oeillades irri- 
tées ou mena^antes. — hosap : sirop. — Iiovarda : dissipateur, 
prodigue. — hujlu : maniaque. — hukumet: tribunal. — hulja: 
imagination, illusion. — hukuk, hazer — : se lier d'amitié. — 
hurc : sac, besace. — hurtum : gueule. — husuna jeldi de . , .: il 
s'est plu de 

Ibrik: aiguiére. — ibrisin : fii. — ic : point, guére. - ic- 
juve (on dit par ironie : sic juve) : gendre pensionnaire du beau- 
pére. — ihtiza : besoin, nécessité. — ikiáer-íkiser : en quantitó. — 
iki soz bir pazarlik : un marebé conclu vite. — ilangik : érysipéle. 

— ilan kavi : zigzag, spirálé. ilaka : relation. — ile : subter- 
fuge. — ilisearse: s'accrocher. — ilisik: obstacle, entrave. — ilik: 
boutonniére. — imame de cibuk : emboucbure d'une pipe. — 
imdat : secours. — inat (de perro) : entétement. indám : taille. 

— hermozo : taille svelte. — indistan jevizi : noix de coco. — 
inelan éaka olmaz : caractére de sensitive, craintif (se dit ironique- 
ment des juifs que Ton prótend craindre, mérne la piqűre d'une 
épingle). — infallik : dépit. — injilikearse : subtiliser, raffiner. — 
insaf: Yoirferaset. — insafsiz : indólicat. — intam: examen. mos 
haremos — ; discutons. — ipradear : corroder. — ikrah ; répu- 
gnance. — ikrám : égards, prévenance. — irizlia : dame hono- 
rable, de bonne réputation. — is: se dit aux enfants pour les fairé 
uriner. — isaret : signe. — isdunu : cale9on. — iskuzar : capable. 
ispir : écuyer, valet d'ócuyer. — iétah : appétit. — ister-istemez : 
bon gré, malgré. - — istira: dissipation. — itman. ya lo hizo — ; 
il s'y est déjá habitué, il y est déjá rompu. — izaplik: dépit — 
ildra : exécution. — izin : autorisation, permission. 

Ja (ou jaot) : ou, ou bíen. — jabanji : étranger. — jabani : B8SAI SUR LES V00ABLE8 TüRCS DANS LE JÜDÉO -ESPAONOL. 113 

fiauvage. — jadiar : souvenir. — preto : mauvais gamement. — 
jahma : butin, aubaine. — jaj : ressort. — jajla : piéce froide, 
cbambre difficiie á chauffer. — jalan met hasi o^wnda : qui veu 
mentir trouve un autre menteur qui le confirme. — jaHi : grais- 
seux. — mmteri : client sordide (par antiphrase), — jaldizli : re- 
couvert de clinquant, dóré ; doublé. — jaliniz tas duvar olmaz : 
testis unus testis nuUus (et, par analogie, dans d'autres cas). — 
jalpak : propret et dégagé. — jamnrluk : imperméable. — jan : 
cóté. — janasear: s'approcher, aborder, accoster. — janiin: in- 
cendie, chaleur intense. — japakci: marcband de laine. — japrak: 
feuiUe de vigne, farcie (voir dolma). — japi : bátisse, construc- 
tion. — jakisear : convenir, s'adapter, s'assortir, seoir. — jaka : 
collet. -- jakiéikli : babile. — jaki : topikue, cataplasme. — jara : 
blessure, — li olan ju^unur : qui se sent morveux se mouche. — 
jaran : camarade. — jardan : collier. — jarum indeme (ou estam- 
boly etc): voir ambar dibi, — jasak: interdietion. — jasakci: valet 
de pied. — jasimi : jasmin ; qui sent bien. — jaéli : ágé, vieux. — 
jaémak : voile des dames turqües. — jastikci : matelassier. - - 
jatak : complice. — jatisear : devenir rassis, sérieux. — jatsi : 
rheure d'aller au lit (entre 8 et 9 h. p. m.); priére des musulmans 
récitée á cetté heure. — jatik, peécado — : poisson qui n'est pas 
frais. — jaudinin akli soradan jelir : se dit ironiquement (voir 
inelan éaka olmaz) de quelqu*un qui s'avise tárd d'une expédient. 
javas : leüt. natura — ; caractére paisible. — javri : le petit d'un 
animál. — jazik sanina I : (terme de houspillement) je ne m y 
attendais pas de votre pas, fi donc ! — jeher ! : créve ! (Interj.) - 
jebi. aman — ; eemblable a Aman, robuste. - jecit : crise, péri- 
pétie ; passage. — jecinme : train de vie, moyens d'existence. — 
jedek : doublet ; succédané en disponibilité pour étre substituer, 
au besoin, á une autre. — jedikli: ayant droit de prescription. — 
jedi'Seni-kopek etc.l: injure. — jediveren : trés productif, á plu- 
sieurs regain. — jedi beladan, art a kalma : qui a échappé á plu- 
sieure maladies successives. — jefsek : láche, flasque. — jejilik : 
voile ou cbemise de nuit. — jegurt : lait caillé. — jeyin : tas. un 
— de cosas : un tas de choses. -— jei^i: glouton. — jelen Hkan 
biüisiz : maison ouverte aux quatre vents, aux entrées et sorties 
libres. — jelin-kaiti : fugitif, qui s'évade. — jelisi juzel : sans fa- 
^on. — jemeni : voile des tétes á Tusage des femmes. — jemurta. 

Keleti Szemle. V. 8 114 ABR. DÁNON. 

Nefol var ne — ; á fait controuvé, dénué de fondement. — dilmi 
ja'lan peürir : se dit ironiquement de quelqu'un qui croit pouvoir 
fairé instantanément une chose qui demande du temps : GommeDt? 
Sitót dit sitót fait? — jemuáak: mou, flasque, flexible. — dear: 
ramollir. — jené : encore. — jenié ol ! : patience ! — jenislik : ai- 
sance, fortune suffisante. — jenje : mademoieelle d'honneur (qui 
acGompagne la fianeée). — jeni-zenjin : Parvenü. Ironiquement: 
jeni'dinyil (voir ic juvesi), — jere batajdi! : que le diable Tem- 
porte! qu'il créve! — jerek: assorti, eonvenable. — jerliiear : 
établir, installer. — jeriz ; marais miasmatique, clcaque. — 
jeéilinearse : fairé la cour, s'empresser auprés des dames. — jesir : 
esclave, captif, soutfre, douleur. — jetiéear : atteindre. — jeveze : 
étourdi, ennuyeux. — jevrek: tendre, juvónile. — jeit: courageux, 
audacieux. — jezinti : marcheur, errant, vagabond. — jibi, aslan 
— : vaillamment, vigoureuaement. Voir jehu — jikilan jikilani 
Bever : on se console facilement d'un mai parlagé par d'autres. — 
jit isine I : au diable ! allez-vous en ! — johek : centre. — jovga : 
copeaux. — jokjok: tout est poösible, rien d'impossible. — joksa: 
autrement. — yo ya se loque hazia : autrement j'aurais su com- 
ment agir. — jorgan^i : matelassier. — jormeje muhtaé : fait cu- 
rieux. — josterisli : imposant, dönt Taspect frappe. — jovarlak : 
rond, tournoyant. — joz haaji: escamoteur. — jozed^ar : surveil- 
ler, épier. — jufka : macaroni turc ; faible, maigre. — jujunearse : 
se formaliser, so froisser. — jiilabi : acharné, autoritaire. — jular : 
frein, bride. — jumrukéu : douanier, nom de famille. — junah 
bojnuna : tant pis pour vous, vous en étes responsable. — juksa- 
luk : gilet, plastron. — jurek : courage ; disposition d'esprit. — 
jures: lutte; rivalité, concurrence. — jus: poitrine. se le yelo el—: 
il a attrapé froid á la poitrine. — juveé : designé un mets consis- 
tant principalement en viande et plusieurs légumes mélés (meló 
mélange), parfois aussi une léte de gros poisson (carpe etc.) a la 
place de viande. — juvende : coquet. — juvenearse : se prévaloir 
de, avoir confianee en. 

Kába: grossier. — kabaat: faute. — kabarearse: s'enorgueil- 
lir. — kabaréik: bouton, tumeur. — kacan kacana: jouant des 
jambes, s^enfuyant au plus vite. — kacik: détraqué, fou. — kadar: 
mesure, équilibre, quantitó. — kadem. pie — : de bon augure. — 
kadinjik : dame bien élevée, proprette. — kadit : amaigri, sujet á E88AI 8UB LES VOOABLES TUBGS DAN8 LE JUBÉO-ESPAONOL. 115 

la consomption. — kádi : cadi. — kadir : capable. — kadun : nom 
propre. — kaf: amadon. — kafa : cráne; foumire. — kafaf: cor- 
donnier á rorientale. — kaftan. se vestio — ; il s'en est réjoui; il 
jübile. — kagua, ala sana bir — : voilá que surgit une querelle. — 
kahpe^ikf: le coquin! — kajipta. no esta — : ce n'est pas perdu. — 
kajik: barque. — kajmak: créme. — kajnadear : bouillonner; 
fermenter. — kajsi : abricot. — kakum : hermine. — hlanco : trés 
blanc. — kalabalik : foule, légion. — kalbur : crible. hazer — : 
chercber et rechercher, scruter en tous sens. — kaldirum: pavé. j/a 
hincho el — ; se dit métaphoriquement d'un bambin qui a completé 
sa dentition. — kalpak : bonnet. — kalpizan : contrefacteur, fre- 
lateur. — erif: (injure). — kalkan : caillou. — baluk: barbue. — 
kaltaban : rabbin ignorant. — kalup : moule. — kamaiear : offus- 
quer. — kambur : bossu. — sur dujun olmaz: se dit en plaisantant 
d'un importun qui s'infiltre partout. — kamil : formé, bien élévé, 
posé. — kamuik : fouet. — kanadear : saigner. — kanat : battant 
de porté ou de fenétre. — kandil : pris par métonymie pour dé- 
fiigner Téglise: on dit ahechar azeite al kandiU quand on fait profi- 
ier un chrétien. — kandirear : persuader. — kanearse : se con- 
Tainere. — kan^a : croc, grappin. — baraber^ man^a baraber : il a 
été a la peine, il est juste qu'il sóit aussi au profit et aux hon- 
neurs. — kanon : régle, loi. — kan-kirmezi: tout rouge, écarlate. — 
kantar: quintal. — lap : ustensile ; habit á garnir d'une fourrure. 

— kapák : convercle. le heckaron — en la cosa : on a enterré Taf- 
faire, — kapa-kuii : hermétiquement fermé. — kapiji : concierge. 

— kapisi var dórt duvarijok: largement ouvert, tömbé en ruine. — 
kapitana (de kaftan?): cf. caftan. — kakuleta (dekakule?): cf. 
prócédent et boreko de börek, — karabatak : poisson de marais. — 
karajoz : polichinelle turc ; ridicule. — karanfil : oeillet. brillando 
aí — ; ironie amére en parlant d'un maiadé ou d'un commer^ant 
en décadence. — karakis, — kapija jeldi : se dit ironiquement de 
quelqu'un qui est frileux. — karakol, al — ; en colima9on ; zig- 
zag. — karakulak : espéce de fourrure. — karar : décision. ya es 
kavar: eela suffit. — karául: patrouille. — karis : empau. — 
karisik ou karma — ; méli-mólo. — karistrear : méler, agiter. — 
karma- kariéik : méli-mélo, gáchis. — karnasin : (imprécation). — 
karéi, salir a — ; aller a la rencontre. hablar — : riposter dure- 
ment, arrogamment. — karéilik: contre-valeur. — kart: lignifié, 

8* 116 ABR. DÁNON. 

vieilli. — karUd : aigle. — karji durmaz : rien ne dóit empécher 
le travail. — kasába: bourg. — kasayi: étrille, grattage. — kasap: 
boucher. — kasavet: chagrin. ni gam ni — ni mujer que mantener: 
se dit du nonchalant. — haskati: avaré, sordide. — kat : pli; 
étage. — katije : velours. — katindi : médicament et couleur. — 
katip: écrivain. - katirma: bride, mors, frein. — katir: sorté de 
chaussure. katir tirnak : acacia. - kauk : turbán. — kavamts : 
carafe. — kavas : valet de pied. - — kavurjak : torrófacteur. — 
kavurma : torrefié. - kavi (ou kavidan kavi): trés fórt, solide. — 
kavyir: construction en pierre. — kais: laniére de cuir; robuste. — 
kaza : accident. — kazik, dar al — ; empaler. Fig.: mettre dana la 
détresse, dans Tembarras. — kazma : houe, pioche. — keaja, mi 

— sois tu? : es-tu mon maitre ? prétends tu me commander? — 
kebap : viande rótie ou grillée. - kebar : élégant. ^- kece : feutre. 

— derisi: maroquin; coriace. — - kedi ofi: valériane. — hef: 
bonne humeur. Ironiquement: kenef {cahinet d'aisance). — kefsiz: 
indisposé. — kefekun : minó, consumé ; gypse. — kefur : injure. 
kefurbaz : grandeur. — kelam : science. Pour saluer affeetueuse- 
ment, on dit par assonnance : selam — . - kelé, — de asucar : 
pain de sucre. — kelebar : ambre, succúr. — kelebek, — amario : 
d'un jaune morbidé. — kelepur: achat d'oecasion, á bon marché. — 
kel ermxni : térre bolaire, friable, argileuse. -- kelés: prodigue; 
teigneux. — kelim : tapis. — kelpaze : ridicule, risible. — kewer : 
ceinture, voúte. — kemur) cbarbon. Employé par euphémisme. — 
kenar : bord. — kendi bejenmez : présomptueux. — kenéf : orgueil- 
leux. — kerana : usine. keranaji : maitre de bordel. — kereke : 
cotte de maillé. Ironiquement pour « véste difforme». — kerpeden: 
pincés, tenailles, mordache. — kervan : foule compacte. — kervan- 
sara : maison oú l'on fait cbarivari et tumulte, cour du roi Petaud. 
kesiklik : débilité, épuisement. — keíke. lo hizo — : Ta sévérement 
réprimandé, vertement semonée. — keski: plút au ciel! — keskin: 
aigu, aiguisé, tranchant, fórt. — keten: lin; blanc (se dit des che- 
veux). — kidear : attenter ; oser. — kilif: gaine, étui. — kiliksis : 
mai habillé; amaigri, maladif. — kim bilir?: qui sait? Sais-je 
moi? — kimé sujlersin ? : a qui parler? On ne vous ócoute pas. — 
kimet : valeur. himaili : précieux. — kimin omurunda ? : cela ne 
me concerne pas, je m*en fiche. — kim jedi kim üti kimé sohhet 
jaradí : Tun souSre, Tautre en profité. — kinap : cordeau. — BB8AI SUR LES YOOABLES TTIBOS DAN8 LE JUBÉO-ESPAONOL. 117 

tkxrayi : gelée, giure, frimas. — kirai (ou Hlat) : carat. yo se quan- 
i08 — €8 tiene : je le connais á sa juste valeur. — kira^i: loca- 
taire. — kirha : outre (d'eau). — kirbaé : knout, fouet. — kireé : 
•chaux ; — y orastan : ciment. — kirinti : détritus, débris. — kir- 
lantié: babillard. — - kirk-ajak: mille-pieds. — kirkear: tondre. — 
kirk jilda bir kére : rarement. — kirki. dezeado — ; mou, mignon 
(ironiquement). — kirtik : entaille; susceptible. - kisa kes!: 
assez ! taisez-vous I — kiéla : caseme ; serre. — kiSlik : provisions 
ou maison d'hiver. — kismet : lot, sort — kii kiamet : hiver po- 
laire. — kisraka: jument. — kivirdear: torturer, tyranniser. — 
kirrak. fvo — ; froid intense. — kizdearse : étre excité. kizdrear : 
exciter, provoquer. — kizj-in : fiévreux, fervent, fébrile. — kisilbaf. 
guerra de — ; lutte difficile. — kizüjik: comoville. — kiz memesi: 
génre de citron. — koéan: souche. — kocek: danseur, bateleur. — 
kofte : boulette. — kohne : sale, usé. — koj : village. — kojlan, 
caballo — : indompté, aux gestes émancipés. — kokmué. — fedő* 
rento : trés orgneilleux. — kokos : misérable, á bout de ressources, 
aux abois. — kolaj : facile. — ele / : Dieu vous rendé la táche fa- 
cile ! (se dit a quelqu'un qui travaille). — kolce : lingot ; noncha- 
lant. — kole: esclave, souflfre-douleur. — konak: station, palais. — 
konduz bu^ek : cantbaride. - kopekana : bouge. — kopollu kope : 
(injure). — korkak : timide. — korpe : tendre, jeune. — kosé: im- 
berbe, chauve, glabre. — koée : coin ; réduit ; phase. — kosear : 
traiuer. — kosele: cuir. cara de — ; impudent. — kosk. el vino subio 
al — : le vin est monté a la tété. — kosma : train, course. — 
kostek. — de ora : cordon de montre. — kotra : bercail. — koza : 
-cocon. — ko^aman : grandiose, gigantesque. — koja kari ila^i : 
Toir ev Haji, — kncu kucujelf : se dit pour appeler les chiens. — 
kudrear : folátrer, badiner. — kuduz : enragé. — kula : sérette. — 
Jculac: toise. — kulambara: pédóraste. — kulanbeji : polisson. — 
kidan. — de lumbre : amas de braises. — kulanear : user, em- 
ployer. — kulauz : éclaireur, espion. — kuliba : cabane. — se zin- 
ganos : se dit de quelqu*un qui aime trop déménager, vagabonder. 
— kumai: étoffe. — kumbara: tirelire. aapro pára, á la — : il 
mange tout ce qu'on lui donne, n'est pas difficile. — kumeí: 
basse-cour. — kumluk, quedar en el — : étre aux abois. — kamsi- 
lik : porté mitoyenne (entre deux maisons contigues). — kundak : 
^flFút, méche. — kundurjaji : cordonnier. — kunusear : fréquenter, 118 ABR. DÁKON. 

frayer. — kurak : sécheresse. — kurdi : pelletiér. — kwdi : pé- 
lisse. -- kurnaz : rusé, fin. — kurkuluk: épouvantail. — kuréum: 
obus, mitraille; plomb, importun. — kurtulear: écbapper. — kuru: 
fórét. — kuru'bdé : solitaire, célíbataire. — kuruntu: scrupule,. 
arriére-pensée. — kusak : ceinture. — kué-boazi : dipbténte. — 
kuüuk: matinéé. — kusur : résidu, solde, rogation. — kúti: 
boite. — kutrum: paralytique, harassé. — kuva : seau. — kuvar : 
écheveau. — kuvetsiz : atone, exténué. — kuimé : cellule. 

Lafazan: loqnace. — laf olsun: ne le prenez pas au sérieux^ 
on le dit par distraction, pour causer. — lajlek : cigogne. — lakin 
(ou velakin) : mais, cependant, néanmoine. — la'na. nerde bu — 
nerde bu tursu : ses paroles ne s'accordent pas avec ses actes. — : 
nom de famille (Lahana), — lapa : cataplasme. — lakirdi : pro- 
pos, pbrase. — latin: capncine. — laum: égout, cloaque. — hyen: 
bassine. — lemlilik: bumidité. — lepe sultan: á vos ordres, plait-il 
(ironiquement). — leá: cadavre; barassé. — levrek: girelle (poia- 
son). — lezet : saveur. — liman : port. no es liman de janaéear : 
il est intraitable. — li^a: eaux tbermales. — lodoz: vént du sud. — 
lokabaz : prestidigitateur, trompeur. 

Maale: quartier. — maana: prétexte; grief. — mafazalir 
bermétiquement fenné. — ma^um : électuaire. — maja : ferment. 

— majmona : singé. — majtap. tomar a —: se moquer, railler. — 
malumat : connaissances, information. — mandra : fromagerie. — 
ma kara : bobine. — mákat : bousse de matelas. — maksas : ex- 
prés. — marafet : art, tact. — marama. — de fruta : corbeille, sac 
de fruits. — marangoz : ébéniste. — marda : décbet. — marnia 
éet'iri. ya me quemo — : il m'a affreusement tourmenté, m'a eausé 
des souffrances atroces. — maéala bin keret . dieu le préserve da 
mauvais oeil. — maslat. que — es? : qu*y a-t-il d'impossible ? 
n'est-ce pas faeile? — masraf: dépenses (on prononce souvent: 
mastraf), — maskara : ridicule, risible. — mairapa : vasé, vérre 
(on dit vnlgairement : maétrapa). — Tnatah: objet précieux (ironi- 
quement). — mavluta : manteau des prétres, aube, cbasuble. — 
mavi: bleu, azúr. — mail. se hizo —a .... ; il s'est con tente 
de ... . — m^ana : cabaret. — mehtep : se dit proprement d*une 
école turque. — mekiki : mignard, langoureux. — melek : angéli- 
que, bonasse. — memet. topó al — despierto : il a eu de la cbance. 

— menekfe : violette. — menjene : presse, macbine. me metis en la- E88AI SUB LBS VOCABLES TÜROS DANS LE J13DÉ0-ESPAGN0L. 119 

— : il m'a mis dans rembarras. — menk taéi: pierre de touche. — 
Meka (la Mecque). hnkham de mi — ; rabbin ignore. — mekruf: 
sale. — meram, no entiende — : il n'entend pas raison. — mera- 
met : réparation. — merjan : corail. — merhamet : pitié, commisé- 
ration. — merkez : gare, station. — mese (odunu) : chéne; tétu. — 
meáferet : conseil. hazer — .• délibérer. - mesiu : cuir, parcfaemin. 
— meskin: indigent, sordide. — meslis : conseil, séance. — meék: 
exercice musical. — mcsta: sorté de pantouffle. — mesubet: sale, 
sordide. — mesurman^a : langue turque. — metafci : narrateur, 
conteur, panégyriste. — meumat : provision de poudre. — mezar- 
lik : cimetiére. — mezat : enchére, encan. — mezelik : dessert. — 
mezlum : humble, modeste. — minare : minaret, suhio a la — ; 
voir koék. — nnnasup : convenable, assorti. — minder: matela.8, 
divan. — miriyi : douanier. — miak : muse ; bonne odeur. — 
miire}) (ou mistrep) : nature, caractére. — moabet: amitié, conver- 
sation. - - moa^ir : émigrant. — woajar : á Teásai. — m,oarebe : 
combat, conflit. — moasere: siége. — mor: couleur rougeátre. Adj. 
— ado. — mualette : en suspens. — mubasir : gendarme, agent de 
police. — ??í///Zms ; pauvre; en faillite, failli. — mulahaza: consi- 
dération, reflexión. — viulaim: accomodant; mou. — mulk : im- 
meuble. — mnmakaz : mouchefctes. candelar — ; idiot, qui ne sait 
pas se débrouiller. — mukajet: appliqué, attentif. — mukava: 
carton. — mukalit : comique, plaisant. — viur (oü miar) : cachet, 
sceau. ~ murát : entétement ; muraiéi : opiniátre. — murdar eri : 
moéle épiniére. — musallat: acharné. hazerse — ; s'acharner. — 
musama : toile cirée. — museles: vin doux. — muüuk: robinet. — 
muékola : néfle. — muétada : gifle. — mutabuk : qui s'adapte, s'ac- 
corde. — mutruk: imbécile, tetű. — mtíjder: bonne nouvelle, gra- 
tification qu'elle mérite. 

Naame: rodomontade, prétention. — na/de: en vain. — 
nalbant: módecin empirique, ignorant. — naUa: fer (du cheval). — 
nalet : atrabilaire, morose. — ^ nakaé : peinture, bariolage. — na- 
riele: narguilé. — narin: svelte. — nasat: conseil, exhortation. — 
fiazar : mauvais oeil. — nazli, como el pazi : d'une susceptibilité 
maladive. — nazik: délicat. — nefaka: subsistance. — nefes: 
respiration. — ne-ilim : que fairé maintenant. — nejsa : quoi que 
ce sóit. — nejapajimh je dois m'y résigner. - ne japarsinis kom- 
éular ? epiniz hasta : se dit pour plaisanter un maiadé ímaginaire. 120 ABR. DÁNON. 

— ne olur. — 8Í (hazes, comes, etc.) : qu'importe si . . . . — nesat : 
vivacité, gaité. — nifuz : influence. — nijet : intention. — nister : 
bistouri. — íiizam : loi, régle. — nobet : tour, rang successif. 

Ocurma : cerf- volánt. — oda : bureau des banquiers, etc. — 
oda / : voir senda. — odun^i : búcheron. — o^ak : foyer. — o^et : 
acte, titre (d'un immeuble). — ogradear : rencontrer, éprouver ; 
passer, effleurer. — ograéear : s'efforcer, lutter. — ogursuz. — olu 
ogursuzu (injure). ogursuzlik : calamité, misére. — ohce : talon (du 
soulier). — ojnak: articulation, jointure des os; folátre, enjoué, 
gai. — olajak : rósignation de fataliste : 9a dévait arriver, c'était 
inévitable. — omuz omuza. — de gente: foule compacte. — okla- 
jele : cerf- volánt. — orak : moisson. — orasan : poudre de brique 
écrasée. — orfane : écot. — ormán ajdudu (voir ajdut) : brigand, 
escroc. — omek : modéle, échantillon. — orta : médiocre, moyen. 

— ortak : associé. — orti : bousse. — otak : réunion. — oti : fer 
cbaud pour repasser. — ozun-etma ! : assez ! Voir kisa ken ! 

Paca : jambe. — paéavra (ou pacavura) : haillon, chiffon. — 
pajdoz (onfajdoj) : vacance, récréation. — pajtuk (voir bojdukj: 
rabougri. — pambuk, — blanco: blanc comme la neige. — ci: mar- 
cband ou cardeur de coton. — panair : főire. — panjar : betfce- 
rave. — colorada : écarlate. — pantalon sin banda paskalja sin 
gajda: pantalon sans bande ressemble á Páque sans cornemuse. — 
pak inkar : dénógation compléte. — paréa : repartie, billevesóe, 
calembour, quolibet. — parlak: éclatant. — parmaklik: treillis. — 
pasturma : viande en conserve. — patirdi : tapage, vacame. — 
patiéa felva virir : audacieux, qui remontre á tout le monde. — 
patladear : éclater. — pátiak: éclat, scandale. — yazarlik: mar- 
ché, contrat. - - pazvant : garde de nuit. — pejlevan : lutteur, gla- 
diateur. — pejriz: diéte, abstinence. — peki: bien, sóit. — perda: 
poli, vemis. — perde : rideau ; timidité, modestie. — perende : 
culbute. — perisan : ruiné, misérable. — pervan : réserve, discré- 
tion. — pervane. ya me hize — ; j'ai instamment prié. — peH- 
rearse. — de la calor : brúler, avoir trés cbaud. — peékir : grandé 
serviette. — de mesa : objet de tous les cancans, de qui Ton médit 
partout. — piade : nom de famille. kajik piade : barque á une 
paire de rames. püaf: mets de riz, pilav. — pilic : nom de 
famille. mart- -ji : chétif. — pirinc: laiton. — piéman: repen- 
tant. piéref. son — : dernier mot. — pistemal : tablier, bai- ES8AI SUR LES YOOABLES TÚROS DANS LE JUDÉO-ESPAONOL. 121 

gneuse, sortie de bain. — piai : limande (poisson). — pojraz : vént 
du nord. — pota : oreuset. j/a entrimos en la pota : nous avons 
beaucoup souflfert, nous nous sommes exténués. — prasa: poireau. 
ya se hizo — : cela est devenu banal. — pvl: timbre. las paras son 
pules en svs ojos : il ne fait aucun cas de Targent, il est trés pro- 
digue. — pv/rtu : bagnge. — púét : gamin, vaurien. — pusteki : 
paíllasse ; paillasson. — putrak. vie salio un — ; un obstacle me 
surgit. — putur : culotte de drap grossier. 

Raatlik: repos, tranquillité. — rabutasis: inconséquent, capri- 
cieux. — raf: étagére, tablette. — rajét : honneur, égards. — 
raskele : a propos. — razaki ozumu : raisin sans graines, raisin 
noble. — razi : content. — re^al: noble. — rendelear: raboter. — 
rexim: dessin, portrait. — rezil: ignoble. — reis: président (on dit 
par ironie : jeris). — rida (á Smyme : riza) : mouchoir. — ri^a : 
priére, soUicitation. — ruéan : brillant, éclatant. — rusat : autori- 
sation^ permíssion. 

Saalam : sain, sauf. — sahahci : matinal. — sabalain : de 
bon matin. — sabah namazi: priére du matin, matines (desmusul- 
mans). — aaba ola hajrola : á demain les affaires sérieuses, a 
cbaque jour suffit sa peine. — salukali : qui a un antécédent de 
maladie. — sabursuz: impatient. — saéma: quolibet. — sackiran. 
sorté de teigne, de plique. — áadirban: jet d'eau. — saet: témoin. 
— éahpaz: faucon, épervier. — lindo: ironiqueraent, incapable. — 
sahtian: cuir. cara de -— : voir kosele, — éajniéik : balcon. — sal: 
barque, radeau. — éal : chále, — salana : boucherie. — salana- 
soluna : en se dandinant. — salatalik : concombre. — salj-i : dé- 
tresse (comme celle du contribuable au moment de Tencaissement 
des impóts). — sal salem, ya vino — ; il est venu sain et sauf. — 
áalvar: pantalon trés large. sarguéí : cale^on de femme. — saman, 
no como — ; je ne me paie pas de vétilles. Voir bamia, — sam kar- 
puz : pastéque műre et rouge. — samsar : fouine. — sarrnir: four- 
rure de zibeline. — san : cuvette, assiette. — sandikar : trésorier, 
caisfiier. — santur : harpe. — sapkiran : tyran, impérieux, rude, 
injuste. — saka : porteur d'eau. — iaka : plaisanterie. — sakatla- 
dear : blesser, estropier, défigurer. — éakeka : migraine. — saksi : 
pot a fleurs. — saraj: sérail, palais. — sarapana: fút, tonneau. — 
sárik: turbán. — sarki: mélodie, chant, bymne. — saéear: dévier, 
se fourvoyer. — éaéeo : vertige. — saékin : stupidé, qui a perdu la 122 ABR. DÁNON. 

iéte. saSkinlik: aberration de Tesprit. — iaáut: louche. — ; espion. 

— sain: faucon. — amatado: voir éahpaz. — saz: osier. — sazan: 
carpe. — sebep : cause, motif. — seboj: giroflée. -- sedat: bruit. — 
sefer : tour, fois. — se/te : premiere fois. hazer — ; vendre bu fairé 
une action quelconque le premier, inaugurer. — ieftili : peche. — 
sejim : cordeau. me se hizo el corason — ; j'ai le eceur pleín. — 
nejtan : diablotin, espiégle. — seker:ji : confiseur. — selamet : sa- 
lut. — sel jider knm kalir : allusion á la dot d'une femme laide 
ou á des richesses mai aequises qui disparaissent en laissant les 
désagréments, ou des remords cuisants. — sellaf: gracieax, ga- 
lant. — iemata, no quere — / disent ironiquement les turcs aux 
juifs imitant leur prononciation dópravée. — semsir: buis. — 
semt : cóté, direction. — sen büirsin : vous en étes le maitre. — 
éen : gai, joyeux. — senda : voir oda ! — senin janin jan, benimki 
patlijanmi ? : se dit a Tégoiste qui ne se géné pas de nuire aux 
autres. — seper : égide, protection. — serefindi : gracieux, coquet. 

— ser^-i : exposition. — seríbela : chicaneur. — serín : frais, froid, 
agréable. - - sersem : hébétó, stupidé. — sert : rude, ápre. — set : 
préau, terrasse. — sevda : goút, passión, kara — • amour ; hypo- 
condrie. ^ — seiri sinek: moustique. — sican oti: arsenic. — sicra- 
dear : 8*élaneer, étre surexcité. — silah : armes. — simizlik : em- 
bonpoint. — sivisar : courtier, entremetteur. — sindirear: incom- 
moder, harasser. — sini : disque. — sikinti : angoisse. ,jan — si : 
tristesse, mélancolie. — siklet : oppression, cauchemar. — iirin : 
joyeux, gai. — sirik : poutre. — sirma : filigrane. — sirt : dos, 
épine dorsale. — sirvan e : mansarde. grenier. — sis : broche. — 
sisdirma : viande en conser\'e. — sisko : gros et gras. — sitem : 
rudoiement, dureté, violence. — sojra : nappe. — sohbet : conver- 
sation. — soj, lementő el — ; voir. jet. sojsuz : de basse classe,. 
plébéien. — sojtari : voir daadi-vcren et sapkiran, — sol tasak: 
ami intimé, homme de confiance (se dit ironiquement). — son 
pismanfajda etmez: il s'est repenti, mais trop tárd, quand la faute 
était déjá irréparable. — sora7i esek : voir durda-bak, — sorbet : 
sirop. — subáéi, tali kuli tali braghi tali subáéi (parait d'origine 
italienne): tel maitre, tel valet; tel chef, telle communauté, etc. — 
subia : orgeat. - su^uk : saucisson ; chapelet de fruits (amandes, 
noix) confits ou moúl brouiJli. — sukuri : Dieu merci! — éakwrler 
olsun : gráce a Dieu. — sukutluk : mome, silence, tacitumité. — ESSAI 8XJB LB8 YOCABLES TUBCS DAKS LE JUDÉO-ESPAaNOL. 1 23 

Bultan nevruz : premier jonr de Tan. — áupe : doute, soupQon. — 
sura : conseíl, consultation. — surai de aqua : carafe d'eau. — 
Burear : durer. — suryné : panache, huppe, touffe, toupet. — sur- 
Tun: exilé. — bus! : chut! — suBam: sésame. — bu Bamuri: four- 
rure de loutre. — buÜu: succulent. — But kardailar: qui ont été 
allaítés par la mérne nourrice. 

Tabana: tannerie. — tabaka: étage. — tabja: terrasse, tran- 
chée. — tabut : cercueil. — tabi : assujeti. — taf: lustre, éclat. — 
tafaruk: objet précieux. Yuir beljuzar. — tafran: laurier. — ta^iz: 
ennuyé. — tahtasiz ba^az: écervelé. — tája: gouvemante. — 
tajfa : compagnie, tapée. — talaé : raclure. — talavuz : semonce, 
remontranoe. — tamah : avarice. — tamahkar : avaré. — tamam / 

topateB pevBona que : parfait! m'en croistu capable? (ironique- 

ment). — tambura. le tano la — ; Ta rossé de coups. — tamtaki : 
dénué de ressources, aux abois. — tané : graine. iane tané : un a 
un, — tapineavBe : fairé la cour, étre obséquieux. — takat : force. 

— taka tuka : espéce de castagnettes ; souöre douleur. — takaut : 
mis á la retraite. — takla: culbute. — taklit: imitation, frelatage. 

— taksit: des acomptes. — taktear: adapter. — tak-tuk: de temps. 
en temps. — taraf: partisan; cóté. — iarla: parterre. — tas : 
écuelle, soucupe. — toBfil : beau, gracieux. — taéladear : lapider. 

— taálik : gravé. — tas tasa kalmaBin : aprés moi le déluge. — 
toBtik : confirmation, légalisation. — tatlia ba'ala : il faut donner 
á tout un bon dénouement. — tatli bela : enfant chéri. — tatli 
moabet : entretien intimé. — tausan fikri : éveillé, espiégle. — 
taván : piafond. el — que moB guadre : Dieu nous préserve ! — 
taván arasi: mansarde. — tain : ration. — tazeUdear: rajeunir,. 
rafraicbir. — taze taze : tout frais, tout récemment. — tebabi : en- 
tourage, parents. — tebeéir: craie. — tebrik: félicitation. — tebki: 
oomplétement ; semblable, analogue. — teferic : grand trafic. — 
tefter : registre, cabier. — te/tik : étoupe. — tekcji beklejen corba- 
Btni jer : qui est á la peine, est aux honneurs. Voir kan^a. — teker- 
lek : roue. — teker meker : dégringolade. — tel : fii de fer. le toko 
el — ; Ta blessé, choqué, offensé. — tellal : crieur public. — tem- 
bellik : paresse. — teniel : base, fondement. — temena : salutation. 

— temeBuk : titre d'immeuble, acte. — temetun : impót sur le re- 
venu. — tenezur : bonte, réserve. — tendere : easserole. el — con el 
kapák: qui se ressemble, s'assemble; allusion au pro vérbe: « — 124 ABR. DÁNON. 

juvarlandi kapayi hulduí^ qui est aussi employé dana le mérne 
sens. — tepe : sommet. tepe ostu: en tapant dessus. — tepene: 
bousculade. — teptil: incognito. — teptilava: changement d'air. — 
teklifsis : sans fa§on. — tekmil : tout, entiérement. — tekne. — de 
pan : pétrin. - teknefes : essoufflé. — tereje : degré. — teritol: 
saladé composée d'aíl, de tranches de concombre, et de noix écra- 
sées ou de miettes de pain, assaisonnés avec du sel, du yínaigre et 
de rhuile. — terledear : transpirer á grosses gouttes. — terlik : 
pantoufle turque. — ters : bizarre, capricieux. — ine : de traversi 
ínversement. — terfil: chenille. — tertxp: mode, ordre. — teskere: 
biliét, certificat. — tespi: chapelet. avrio el — y empeso a hablar,..: 
il a entamó une conversation ininterrompue . . . Diminutifs : tes- 
pikó, tespiliko. — teste: trousseau, faisceau. — testemel: voile 
brodé. — tevatur : rumeur, bruit. — tevekel : noncbalant, négli- 
geant. — tevzirat : calomnie. — tez : étourdi, brise-tout. tezlik : 
étourderie. — tezek : bouse. — tifla. — preta: enfant gracieux. — 
timar. dar —- : polir. — timbarana: hospice des aliénés. — tip- 
tiri : tout debout. — tom : semence, graine. — topal. kor — : 
<5lopiíi-clopant. — toparlak : rond, rondelet. — tokát : gifle, souf- 
flet. — tokmak: masse de bois; imbécile. — torba: sac, sacoche. — 
iriaki: atrabilaire. — trusana: trempé, trés mouillé. — trusi: 
choucroute. — tufek : fusil. — tulum : outre (d'huile). Voir kirba. 
— tuman : espéce de pantalon turc. — tumbeki : tombac (espéce 
de tabac que Ton fume par le Darguilé). — tumbelek\ sári — ; 
jaune de maladie, de marasme. — turbin : télescope. — tuma : 
brochet. — turudi : brouillon, étourdissant. — tutun : tabac. ya 
me hizo — ; il m'a affreusement tourmenté. — jumruk : régié des 
tabacs. — tutunearse : s'en prendre a . . . — tutkal : coUe forte. — 
tuvla : tuile. — tuzak : piége. 

Ufanear. se — eo en mi cabeza : j*en ai subi les conséquen- 
ces. — vfaklik: petité monnaie. — vfak-tufek: menüs détails. — 
ufhe : chagrin. — ugvrsus : fácheux, malheureux, de mauvais au- 
gure. — ulak : chevreau. — ulefe : ration. — urdi : camp, armée, 
foule, légion. — uriji : brodeur, raccommodeur. — uruspu : prosti- 
tuée. — usanearse : s'ennuyer. nsandrear: ennuyer, importuner. — 
uslu: posé. — u8t. salir — ; triompher, le remporter. — ustra: 
rasoir. — usul : régle, régularité. con — : doucement. — usur : 
düre. — nt (musique) : luth. — uzur : repos, répit. E88AI SUR LES YOCABLES TUBC8 DANS LE JUDÉO-ESPAGNOL. 125 

Valede-sultan: valídé; grandé dame. — vali: gouverneur. — 
varan-jelen, tiene mucho — ; il est hospitalier. — varak: clin- 
quant. — varda, eata el dia entero — ; il ne fait que crier tou- 
jours. — varsa joksa : probablement, — varsák : fourrure de lynx 
ou loup-cervier. — vekil : fondé de pouvoirs, procureur, agent. — 
vekilac : intendant, majordome. — velakin : mais, néanmoins. — 
velidizna: espiégle. — veran: ruiné, dévasté. por un diran, me 
hize — ; je me suis ruiné, de crainte qu'on ne médise de moi, j*ai 
fait de grandé sacrifices á Topinion publique. — ververe: cris, 
gémissements. ya dio la casa al — ; il a rempli la maison de ses 
jérémiades. — vesile : prétexte. — vezne, esta enel — ; il est in 
extremis. — vi,^ut : corps, constitution. — vira : excessif. va gas- 
tando — : il fait de folles dépenses. - viéna : griotte, cerise a 
Cüurte queue. 

Zabit: gendarme. — zahmet : peine, fatigue. — zajre : pro- 
visions, denrées. — zainbak: lis. — zampara: coureur de femmes. 

— zanik : rósine. — zapt : attraper, accaparer, saisir. — zarafie : 
courte pélisse. — zarapane : Thótel des monnaies. — zarar juli^í : 
qui rit ou mai d'autrui. — zarbe destilan : en for9ant la main, par 
contrainte. — zarf: soucoupe. — zarif: gracieux, fin, agréable^ 
symétrique. — zarzavat (ou zavzavat) : légumes. — zat : noble, de 
race. — zavalik ! : le pauvre ! le malheureux ! (terme de compaa- 
sion). — zefir : nicotine. — zefkleiiearst : se moquer, railler. — 
zembule : jácintbe. — zenhil : panier. — zenji : étrier. el pie en el 

— : sur le point de partir. — zerzele : tremblement, souci. — zev- 
zek : inconsidéré, étourdi, légér. — ziafet : banquet. — zilkade : 
á bout de ressources, dénué d'argent. — zimen : altitude (du ter- 
rain). — zirdeli : abricot á noyau amer. — zirli snratli : atrabi- 
laire, maussade. — zirzakum : trés amer. — zivana : serpe, fau- 
cille. — zor : difficilement. por — lan : de force. — zorba, ya se 
hizo la caza : la maison est en désordre, il y a un tapage infernal. 
Voir kervau'Sara, — zorlan ou por — ; de force, par contrainte. — 
zorna : flüte, cbalumeau. — znrafa, telli — : coquette. 

^abar : capable, entrepreneur, homme d'initiative. — sam: 
vérre, vitre. — jamta-sr ; saltimbanque, espiégle. — ^am^ik: morne, 
solitude. — jan a^isilan : en soupirant, inpatiemment. — ^ana 
mana : pour des vétilles, cberchant prétexte. — janfes : étoflfe de 
soie. — janparca: enfant chéri. — ^an-kurtaran (sous-entendu 156 BALHASSANOOLU. 

jokmi) : au secours ! — ^arie : servante. — jail : ignorant, inex- 
périmenté, étourdi. — sehel-ajuz : mégére, mécbant. — jedit: 
tout neuf. — 3elat : bourreaux. — ^enk-be^enk : luttant. — jep. 
— aslik: argent de pocbe. — ^epane: provision. — jepken: 
véste. — pereme : amende. — serit, jugar al — : lutter vaillam- 
ment. — jet. le mentő el — : Ta grossiérement insulté. — ^evaer. 
echar — en baldes : fairé des démarches infructueuses, donner des 
le^ons ou des conseils inutiles, etc. — ^eves : bois de noyer. — 
^ij-er. me salio el — : je me suis surmenó. — ^ila : poli, luatre. — 
jimbuí: banquet, réjouissance. — §iminje : violoncelle. Vaudre 
que te de, que te lleven al dede, con davl y — : que le diable Tem- 
porté ! — ^inylié : débat, agitation. — jins : famille, lignage, cató- 
gorie. — jiva: mercure; qui s'esquive vite. — 3f^ap. dar — a 
todüB : contenter tout le monde. — ^onk (voir Bomances judéo- 
espagnoles): recueil de chants. — jumert: libéral, qui fait des 
Jargesses. DIALECTE TURC D'ERZERUM. 

Demiérement un de mes amis a eu rextréme obligeance de me 
préter une petité opuscule contenant á peu prés plus de 200 mots 
usités en Erzerum. L'ócriture en est en earactére dit t^iliq. Quoique 
denx pages de ce livret soient mntilées par une main ingrate, nous 
avons néanmoins réussi á reconstituer les mots endommagés par des 
équivalents réciproques des deux dialectes de Constantinople et á' Er- 
zerum, et ce fut avee le concours d'un natif de cetté demiére ville. 

Kauteur de cetté opuscule ne révéle nulle part son nom, mais 
son langage, quelque peu ironique, qui prend tour k tour des tons 
moqueurs et satiriques, nous montre qu'il a re9U sa premiere éduca- 
tion dans la capitale de la Turquie. La liste des mots que j'ai épuisés 
dans ce manuscrit contient en outre quelques iins de ceux que Fon 
rencontre dans d'autres dialectes. Je n'ai pas nógligó de les citer, car 
j'ai jugé nécessaire de les conserver, vu leur utilitó en fait de trouver 
la cbaíne des relations des di£férontes tribus turques, par la compa- 
raison de leurs dialectes respectifs. J'ai conservé aussi quelques mots DIALECTE TÜKC d'eRZEKUM. 127 

.^rabes et persans pour montrer aux savants torquologues la íaQon dönt 
les mots ont subi des changements ebez les babitants á'Erzerum, 

Le dialecte á'Erzerum est un mélange TiXiTGoma.no- Azerbaj^an. 
Les particnlarités grammaticales déjá indiquées dans mes deux articles 
snr les dialectes de Kilis et de Bebesni se trouvent aussi dans celni-ci- 
Donc je me contenterai de donner ici quelques autres particnlarités 
saillantes et particnliéres á ce dialecte: 

La consonne k se cbange, aux commencements des mots en "jr et 
á la fin en /; ainsi kalmak (rester) se prononce Yolmay, Les pronoms 
personnels hen, sen, o au cas de datif font indistinctement bege, sege, 
ogo, ou beheiiy sehen, ohan (á moi, á toi, á lui). 

Lé prétérit se conjugue comme dans le dialecte Azerbaj^an: 
gelmisem, gelmissen, gelmis, gelmiieky gelmissez, gelmi4ler je suis venu, etc. 

aj-arii produits laitiers comme le lait caillé, le fromage, etc. — 
uman-tokul c'est une inteijection pour demander quartier. — anni 
qdSqa Tanimal dönt le &ont est tacbé de blanc. — aj^bun fumier. 

bddala lutrin, pupitre. — baMm cikmaz je ne puis pas réussir. — 
baslik modéle d'écriture, de calligraphie. — ba^a tóit. — baji soeur. — 
bibi tan te paternelle. — bilik oison. — bisi espéce de beignet á Thuile. — 
boguz gorge. — bögrék rein. — bőjük inseote. — bülük bee d'une 
aigniére. — bu^a-jr partié saillante de mentőn. — bu^artmak laisser, 
códer. — bu/ari ebeminóe. 

cajgara petit ruisseau. — éalkama lait caillé mélé d'eau. — 
éegil petité pierre, caillon. — cekman véste courte k manches fen- 
dues. — celpeéik terraine boeuse. — cenge mentőn. — cepek grand 
panier. — cermik eaux thermales. — cigid noyau. — óirdek cruche 
de térre. — comu résidue de lait. — éöpiir laine de mauvaise qua- 
lité, le resté de laine dönt la meilleure partié en est séparée. — corut 
cbevaux de main que Ton attelle á la voiture á l'arrivée d'un passage 
diffioile. — éor-tuti navet conservé au vinaigre. — éirtmek ébrécher. 

jaj garde-fou ; balustrade. — jaj aiguille á tricoter. — j^fer- 
lik grandé armoire en cbarpente. — jendek cadavre putréfió. — jerek 
poutre. 

Dadas frére ainé ; fier k bras, bravache, plisson. — dal dos, 
entre les deux omoplates. — dalda ombre. - lanmak se mettre á Tabri, 
se réfugier. — darába cloison. — davar moutons. — dil betterave. — 
dinjelmek se reposer. — dizman géant, gigantesque. — dis trés 
énorme. — dingt coififiire de femme composée de plusieurs fes mis 1 28 BALHASSANOGLU. 

l'un 8ur Tautre. — duge jeune vache. — dunegén hier. — dünürjii 
femme qui se rend anprés des jeuDes fílles pour en ohoisir nne ponr 
le gar9on qui veut se marier. 

emi oncle páternél. — eník petit de chien; poudre de con- 
leur rose employée par les femmes pour teindre leurs joues. — eniite 
gendre. — ev tóit. — eze tante matemelle. — ejt/: ainé. 

gedek petit du buffle. — gem instrument pour battre les céréales. — 
gezengeví manne. — gidik chevreau. — god mesure de capacité qui vaut 
4 ölceh — gög geéemen lezad. — gor (gur du persan) tombeau. — gor- 
gara étrille. — göresmek dósirer ardemment. — gőze source naturelle, 
de voir quelqu'un. — güles aspeet riant. — guzik bossu. 

he oui, - mi ? n'est-ce pas, oui ? — hedik blós bouillis. — herg 
jacbére, assolement. — herle soupe k la faríné. — herzerderi anis. — 
höUük térre cuite et pulvérisée qu'on met dans le maillot pour pré- 
server le bébe de Thumidité. 

/armutlamak rendre tied. — ^artt espéce de manteau. — -(aétl 
purée de bulgur, — ^(asita gelée faite avec de l'amidon. — ^azul petits 
morceaux de charbon. — yem^ik poupée. — /eiir^ek espéce de tró- 
pied. — yiati chanvre. — yizek trainean. - '/ejpenek trappé. — yodak 
ouvrier prisoir. — /ortik petit de chameau. — /orum faisceau, fagot. 
isttkan vérre de tbé. — isot ooco. 

jarpuz marjolaine. — jelin^ek, jengli, jenjileky jüngiil lóger. — 
jerde gézen serpent. — jü/i troupeau de chevaux. — jola vunruik 
fairé cortége. — jüsgiíf dó á coudre. 

kepének destomatose, cacheríe aqueuse. — keran poutre. — ker~ 
tige monstre ; énorme dans son espéce. — késik cordon de tablier. — 
kete espéce de gateau rempli de páte. — ke/an etniek recueillir les 
mauvaises herbes d'un champ. — kével pelisse faite de la peau d'agneau. — 
kerti rassis. — kip étroit, serré. kÍ8 - tout á fait serré. — kirindi long 
faux (de moissonneur). — kirsan poudre blancbe pour la toilette des 
dames. — kvme confiture en forme de saucisse, remplie de noix. — 
köz tavad pelle k feu. — külve tuyeau exclusivement róservó pour 
donner de l'air au four employé comme une cheminée. — kuiik petit 
poulain. 

kalabak capuchon. — kadarnak caramponner, relier. — kajmak 
préparer le poéle ponr étre allum. — kalamak (mérne sens que le mot 
qui précéde). — kaiban route escarpée. — kajsefe compote. — kálik 
mauvaises cbaussures. — kalaska voiture chargée et attelée aux che- DULEOTE TURC d'bRZERUM. 129 

Taux. — kaz tokínasi beignet. — kara kúra cauchemare. — kavaUak 
entassement provisoir. — kazeki Une espéce de véste large. — kavut 
blóa frits. — kié pied. — kira'jfi bord. — kirtik moroeau, petité piéce. — 
kom bercail, bergerie. — ko^a-baii betterave. — kotan cbarrue. -;- 
kufik coifíure des femmes compoeée de plusieurs fez superposés. — 
kuUab cejond. — kújmak bouilli de farine avec de rob. — kúra rusó. — 
kurum auge de fontaine. — kurut lait cailló sec. — kurik petit poulain. 
lava£ pain plat. — lazut (kerbe des lazs) mais, bló de Turquie. — 
lécek tulle, gaz. — lök silure. 

mablak cuillére á tbó. — maraba ouvrier cultivateur qui parti- 
cipe le bénófice. — maran roue de voiture. — mozi essieu. — medek 
f emellé de buffle. — merek lien oú Ton garde la paille. — mis bronzé. — 
mozik veau. — mümruk créche, mangeoire. 

nat faux pour couper les herbes. — no/(ir troupeau. 
ojma armoire pratique dans un coin de chambre. — őskor pré- 
sent donné pour corrompre. — oéos oamomille. 

pan^ar légumes cuits. — part ensemble de foins contenus dans 
un chariot. — paspur berger babiie dans son métier. — perk dure ; 
trés. — peréenk béte de somme qui conduit le caravan. — pes/un 
table circulaire en bois. — peték ruche. — pom czigan. — pingel nid 
oű pond la poule. — pison resté d*une cbose; écot, quote-part. — 
poéiik queu. — pué perte. - olmak perdre. — pührenk conduit d'eau. — 
purtU fabriquant des pots. -/ane fabrique des poteries. 

sadra grand crible. — samar mesure de capacitó de bló qui 
équivaut 1 fcite. — savak étourdi. — sazak vént froid entrainé par le 
courant d'un fleuve ; vént qui vient des joncs. — sekHenmek se reposer 
un moment. — seklem espéce de panier. — seine stupéfió, ébahi. — 
semer toíti pierres qui forment le cordon d'un tóit. — se/evi balaie 
á longue mancbe. — sin^i petité balance. — surt bord. - tandir-i bord 
de four. — sv/ra corvóe. 

tagar four pour cbauffer une chambro. - - faj pareil, semblable, 
égal. — tar percbe. — tegeli gejmek s'en fuir. — terek étagére. — 
t^renk pále, mauvaise couleur. — termáé vaurien. — tevbelit cbarge 
d'une béte de somme. — tezmek fuir. — tin bumide. — tirkazlamak 
fermer la porté solidement. — tor filét, rets. — törik personne sotte 
et ridicule. — to^us couveuse. — tuman camisole. — tuska oignon. — 
tu^t poids de mesure de 50 drames. — tutmaj loupe i\ la kurut 
(v. ce mot). 

Keleti Szemle, V. ^ 130 GBÓF KUÜN OÍZA. uprun secret. -kapi porié de derríire. 

zigva harpon. — ziza gond. — zizig dóeir, penchftnt, disposi- 
iion. -geiemek étre disposé. — zcrt dispodtioD, penchftnt - um joh 
je ne buíb pas disposé, bien portant — jüjuA* peüt poolet, ponssin. 

Balhabsanoolc. OABDEZI A TÖRÖKÖKBŐL.'') 

— Irta: Gr. Eucn Géza. — 

I. Földrajzi névmutató. 

(Tartományok, területek, városok, erődök, faluk, hegyek, folyók, tók 

stb. nevei.) 

Ábasz-kün**} a Easpi tenger kikötője Dttordsan tartományban Aszgim- ra 
röviditve 70, 74. A Easpi tenger egyik szigetét s a Dsordsőn-tól nyngatra 
fekvő 8 vele szomszédos Tabarvtztdn egy faluját is így hívják. 

Abghün Eharezm egy nagy folyója, mely a Easpi tengerbe torkol 70. 
Iráni elnevezés. *) Bár e tartalommutatónak utaló számai a czímbeli mú kidrin- 
nyomatdra vonatkoznak, helyén valónak tartjuk közlését folyóiratunkban 
is, mivel a czimszókhoz becses észrevételek csatlakoznak, melyek részben 
a szerzőnek eredeti kutatásain, részben nehezen hozzáférhető forrásműve- 
ken alapúinak. Hogy folyóiratunk olvasóinak megkönnyítsük az utalt 
helyek föltalálását, imitt közöljük a különnyomat s folyóiratunk megfeleló 
lapszámait; az első szám a különnyomatnak lapszámát, a második a 
folyóirat kötet- s lapszámát jelzi : Eny. 1—5' i 


= 


ESz. II: 1-5 Env.63»i-65 


= 


ESz. IV: 17—19 


f ő^s— 10 


nr 


. « 168 173 i 


1 66—70 


:i:r 


• • 20-24 


f 11—15 


= 


t « 174— 17S 


I 71—75 


z^ 


• « 25—29 


M lü -18 


— 


« « 179 - 181 


I 76 -80 


= 


. . 30—34 


M 19-20 


— 


t « 260 261 1 


81— 86».4 


:= 


i . 35-40 


M 21-25 


= 


« « 262—266 i 


1 86» i— 90 


= 


• • 129—138 


M 2Ü-29 


^ 


€ . 267—270 i 


1 91—95 


^z 


. 134—138 


€ 30—35 


— 


« III: 32—38 i 


1 96~97'i 


= 


• « 139—141 


M 36—41 


— 


« • 39—44 i 


, 97V,_ioo 


— 


« • 257—260 


« 44—45 


zzz 


, , 81—84 i 


1 101-105 


== 


« « 261—265 


€ 46—50 


zzz 


, . 85—89 i 


i 106-110 


-- 


• . 266-270 


€ 51— 55' 2 


-- 


• « 90—94 i 


. 111—115 


:= 


€ « 271-275 


« 55Vi— 60 


— 


. • 253—258 


. 116-123 


— 


« 276-283 


• 61— 63'* 


zr 


f . 259-261 

**) Az A betű alatt foglaltatik az arab, perzsa, török ^atn hang is 
melynek jele ', a következő a betű elé téve. GARDBZI A TÖRÖKÖKBŐL. 131 

Adent kikötő Arabi&ban Adana (Adm)-t6\ igj nevezve, 100. 

Adzir tartománynév Easghartól észak felé a Thien-Sán hegységben, 
44, 47. 

Aethiopia a. m. Habes Afrikában 3. 

Afghanisztön (a régi Arachona), tartománynév, m. 

Afrika 3. 

^Aján folyónév Ehinában, talán Hoang-ho « Sárga folyót 86, 91. 

Akhszikat város 61; innen Qardézi szerint Barszakhanig hat állo- 
más van. 

'AXE5fl^vopeta *Apax,ü>':ü>v Arachosiában (Paktuike) egy a maczedonok 
által alapított város neve, mai nap Eandahar Afghanisztanban 84. 1. 

Al'dsebel Al-aszvad t Fekete hegy* 70. A ghuzzok lakta pusztának 
•egyik határa. Arab elnevezés, törökül: Kara tagh, 

Al-ghür tartománynév 71. Ez a tartomány közel esik egyfelől Ka/n- 
•cíaAarhoz, másfelől a ghuzzok lakta pusztához. 

Al- Karját- Al-haditset 77, 78. Valószínűleg mohammedán alapítás a 
8ö8 vize mellett ghuzz területen s a ghuzzok főhelye. 

Al'Medinet Al-dsedidet 82, lÚj város*, törökül Jengi Kent. Moham- 
medán alapítás az Aral-tó partján. 

AIM'Seher, a. m. Hexapolüy khinaiúl Nan-lu a. m. tEelet-* v. 
•tKhinai Turkisztan» 26. 

Anaza?'bu8 Gilicia városa, 97. 

Amur folyó Dél-Szibiriában, 102. 

Anmü Khinának legrégibb fővárosa (Hö-nan fu a Ho-nan tartomány- 
ban), 102, 106, 109, 113, 117^124. 

Aral-tóy szanszkritul Ara^ Ibn Khordadhbehnál Buhairet KordaVy 
Eordar városáról így nevezve, 76, 78. 

Árkus török terület, Ibn al-Fakíh al-Hamadharü szerint a ghuzzok- 
kai és kipcsakokkal szomszédos, 40. 

Aszbidsábf a nagy Aszhidsdh végvár két napra jSo^óI Transoxaniá- 
ban, iráni elnevezés, törökül Sabrán, 22, 23, 69, 72. Idáig tartanak a 
ghuzzok szállásai. Ez a város iráni neve Szaurán^ mely a Szvr-Darja jobb 
partján feküdt, a mai Perowsk fölött és onnan délre. 

Asrüszene hegység Szerszendet mögött Szoghd és Fergana közt, 76, 77. 

AÜakh tartomány- és népnév, Al-Mokkadaszi tudósításai szerint 
Barsxkhöntól nem messze 60. 1. 

Azár a barszkhanoktól jobbra hegynév 57, 60. 

Bábel f Babylon^ ó-perzsa BdbiruSj sumér Ka-dingir tisten kapúja», 
a melynek assyr fordítása Bab-ilu), 103, 114. 

Badaksan területnév, a. m. azon tartomány neve, mely Isztakhri 
szerint Tokharüztcmiól délnyugat felé terjed, 26. 

Baghdad város a Tigris baloldalán, 100. 

Baghrdkhdkán város hat állomásra a magas Barszkhcmtól^ 61. 

Baghsür város 86, 87. Ez a város Kharmzánhdasi Szarakhusz és Herat 
közt fekszik. 

9* 132 GBÓF KUUN QÉZA. 

Baghsur város Khinában, 91. Az előbbeni nem lehet. 

BaJdu város Dsekeltöl balfelöl egy fél paraszangára, nagyobb mint 
Barszkhwn, 61. 

Bahr Hahm ( Hábefti tenger), Masz'üdi a Khinai tengert így nevezi, 102. 

Bahraa a Lukam hegység folytatása KisÁzsiában, 97. 

Bahrein (Bahrain) a perzsa öböl egyik szigetének neve, gyöngy- 
halászatáról híres, 111, 12^. 

Baisön (a fordításban hibásan Baiszán-ntkk írva) város nyugat- vagy 
török Turkisztanban, illet. Bokhara területében az Oxus mentén, 44, 47. 

BáxTpa (xa) városnév, a régi Bakriane (ó-perzsa Bökhtaris) fővárosa, 
jelenleg Balkh, az Oxuson innen nem messze Tokharüztántól, 71. 

Balaszőghün ( Belaszőghün ) nagy város Transoxaniában, közel Kas- 
akor városához, a turkok mythikus hősének Afrőszidbnvkk s maradékainak 
fővárosa, 62, 99. 

Balkh ( Beikh, a réf^i Ta Báy.Tpa, ZariaitpuJ város- és területnév, jelen- 
leg Belkh Khor'ászanban, 26, 71, 75, 76. 

Bahi helynév, 60, Tardztól nem messze. 

Bannadsbür Mukran egyik városa 69, talán azonos név a PanhtU- 
lal, mely szintén iráni elnevezés. 

Barszkhán tartomány- és városnév, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 69. Taráz- 
tói délre fekszik, a dsekelektől észak-nyu<:;atra : keletre szomszédaik a kir- 
gizek. A barszkhanok emléke mai nap is él az Iszigh-kdl déli partján fekv{^ 
Barszkün hágó nevében. 

Baítra (Bassora) város az Euphrat nyugati oldalán, 99, 108, 111,, 
112, 119, 12-2. 

Bözil iráni helynév ghuzz területen, a. m. Bdzir, 66, 69. KütsaUól 
mennek oda; KüUa helyett itt talán Ktildsa értendő. 

Büzir helynév, 69. 

Berber a. m. Barbaria, földrész Afrikában, 1, 3. 

Besztdm helynév 88, Szedsisztün-iÓi nem messze. 

Bilad Al'üzlam az Iszlám tartományai, 96. 

Büzkend város Ferglianaiól nyugatra az Angren folyó partján közel 
Sas városához s innen délre, 71, 72, 77, 

Bokhara török khanatus nyugati Turkisztanban az Oxus és Jaxartes 
közt. de az Oxushoz sokkal közelebb, s ezen khanatus főhelye: Bokhara 
városa, 17, 50, 53, 56. 

Bolör-Tagh egy hegynek a neve Jarkendtöl illet, keleti- vagy khinai 
Turkisztántól nyugatra, 7, 87, 92. 

Borászán iráni helynév, 47, Kliotan közelében. Főlelöhelye a görög 
ó-kori és indiai buddhista leleteknek. 

BösU vár és területe Szeddsztán keleti határán (Bü92rt-nak is mond- 
ják), 83. 

Byzdnti birodalom, a. m. iíüw, 34. 

Didslet, okiratokban Diglaty héberül Khidekel a. m. Tigris folyó, 24^ 
81, 108, örményül Deklath. OARDEZI A TÖBÖEÖEBŐL. 133 

Dih-Neu «tij-falú», a. m. Jengi-Kenty a 8yr Darja torkolatához kö- 
:Eel, 10, 17. 

Dsand ghuzz hely közel Al-Kafjat Al-Hadüset (tÚj várost) ghuzz 
fővároshoz a Sas vize mellett, 77, 78. 

Dsanib Hattal az ephtháliták v. t fehér hunok* tartományának egyik 
neve, 60. 

Dsebel Es-szamm tMéreghegyi Tibetben, 52. 
Dsedisz város a Sas folyó partján, 82. 

Dseihün rendesen az Oxus folyó neve, de más nagyobb víz neve is 
lehet, p. o. a Sa^-é, 13, 17, 50, 77, 78. 

Dsekel tartomány és város, utóbbi egy kiáltásra Taráztól, 59, 60— 
63, 79, 80. 

DsU hegynév talán dsekel területen, 57, 59, talán a. m. Dsüem a 
Tien-sön-i6\ északra. Dsil átjárót, fensíkot jelent. 
Dsilem hegység Tien-san-ióX északra, 59. 
Dsit város 79, véghely a ghuzzok ellen. Iráni elnevezés. 
Dsordsán tartomány a Kaspi-tenger déli partján, 69, 72. Az Atrek 
folyó metszi. Innen nyugatra fekszik Tabarisztán. 

Dsordsánijje (ill. Al-Buhairet Al-Dsordsanijjet) a. m. Easpi tenger, 
24, 81. 

Dsordsanijje Kharezmben, egy nagyobb város neve, a ghuzzok vásár- 
helye, 72, 76. 

*E{iioa (tí) város Koelesyriában (jelenleg Homszjy 97. 
Ezd városnév ghuzz területen, Toghri khdkan székhelye, 64, 67. 
Euphrat folyónév, ékiratokban Puraítu v. Burrat tfolyam*, héberül 
Pratk, arabúi Ferat^ örményül Jephröt, 24. 

Farab (Fardvat) város neve, Fdrjdb-uak is írva; a város török 
Turkisztánban fekszik Tsdts és Balaszdf/hün közt, 69, 71, 72, 78, 80, 82. 
£z a város és területe a Szir-Darja jobb partján feküdt a mai Tsimkent 
vidékén vagy legalább is irányában. 

Fardvat a. m. Fdrdb az Alghür tartományban, véghely a ghuzzok 
ellen 71, 75. 

Fdrdtkin város az Aral-tó partján 76. 

Farsz Perzsia 6, 56, 1 10, 1 1 1. — Perzsa tenger (arabul : Bahri Fársz), 96Í. 
FdrszKhdne város • Perzsa szállás*, 56, 59. 
Fcrdt a. m. Euphraty 81. 

•Fekete-hegy* , perzsául Szijaknh, arabúi Aldsebel alaszvad ghuzz 
területen, orographiailag összefügg a Kaukasussal, 70, 73, 74. 

•Feketék földrésze*, illet, zennn szijdhdn, a. m. Afrika^ 3. 
Ferghánah város- és tartománynóv. Ferghanahig terjednek a khar- 
likok tanyái, Biszkenttöl keletre, a Tsü folyamtól messze nyugaton, V, 6, 
22, 23, 55, 72, 73, 76, 77, 101. Ezt a tartományt khazlads nevű türk törzs 
lakta (6) ; ezen terület a későbbi khokandi khanatus. Ferghánah királyának 
-czfme södz (óImJ). 

Ferghana folyó, ezen terület folyója, 82. 134 GBÓF KDÜN GÉZA. 

Gangén folyó Indiában, ó-ind Oangd, 27. 

Qardez (v. KctCat Dsardéz) Afghanisztánban város, Qhcizmi6\ keletre- 
ötven mértföldre esik, ÜL 

Ghaza város a Easgharból Püntsába vezető úton, 89, 94. 

Ghazna (jelenleg Ghazni v. Gfdznt) város, Kabultól délre fekszik, m.. 
Bégi neve Ganza (8%JL:^). 

Ghör vagy Ghür tartomány Szeisztwn v. SzidsÍ8sstcmi6\ keletre, 71. 

Ghordsisztán (Jm^) SzedsisztSnnal határos terület, 83. 

Ghurüztcm magasok lakta föld, 44, 47. 

Ghurisztdn Moszlimcmcm t Moszlimok temetője* keleti Turkisztan- 
ban, 90, 95. 

Gurgánds íGürgends) a. m. ürgends törökül, arabúi Dsordsanijje 
Eharezm tartomány fővárosa, talán a régi ^Op^adoi Ptolemffiusnál, 96. 

• Ghíizzok pusztája* a Kaspi-tengertől a kirgizekig kelet felé, 73, 76, 78. 

Habes a. m. A^kiopia, 1, 3. 

Hadsket v. Hidsket helynév 89, 94. 

Haja toghuzghuz helynév 31, 37. 

Hamdan talán Kumdan helyett, a mely a khinai Kongden, helye- 
sebben Kungtien átírása (mai nap Szinganfu \8zi-ngan-fíi\^ régibb neve 
Csang-nan) 87, 91, 112, 122. 

Hari, Khinából eredő folyó, 95. 

Hárünijjat helynév (lüü^^L^I Ibn Khordhadbehnél) Tarsoa-ióX Cili- 
ciában (Küikia) nyolcz mértföldre, 907. 

Hedzáz tartománynév Arábiában. 2, 3. 

Hemuket városnév, Atlakh nevű várostól nem messze, az ephthalita 
vagy « fehér* hunok tartományában, 60. 

Hexapolis a. m. Alti seher, azaz Kelet- vagy khinai Turkisztan, 26. 

Hifid ilndia. 49, 52, 96, 100, 103, 108. 

Hvndosztan ugyanaz, 56, 58, 87, 92, 114. 

Hindu'kus hegység; a makedón hódítók ezt a hegységet indiai' 
Kaukasusnak nevezték, később a görög geographusok Paropantsomak 
mondották, 26. 

llmaXmaszin tartománynév (talán az Ui folyónéwel függ össze, ilyen* 
módon Ui Almata^ az Ili menti Almata), 8, 15. 

India, a. m. Hind, 27, 51, 52, 58, 85, 99, 118, 119. 

Indiai tenger, 99. 

'Irak tartománynév Elő-Ázsiában. Kétféle 'Irakról van szó, ú. nu. 
'Iraki 'Adsam és 'Iraki Arab (Babylonia s KhaldaBa), 1, 3, 12, 13, 18 (p. o. 
a két utóbbi helyen * IraJc' Adsam-ról van szó). 'Iraki Arab-ot az arab lakos- 
ság El-Dsezíra-nák, t sziget t-nek nevezi. 

Irán földrész T^ránnal szembeállítva, 3, 56, 58. 

Irán Sehr régi neve Khoröszán fővárosának, jelenleg Nisdpür, 2, 55, 57. 

Iríis folyam, 9, 10. Irtis Al-aszvad «Fekete Irtis*, IrtisAbjad «Fehér- 
/ftw», az AUai hegységből erednek, 9—11, 13, 16—18, 25, 26, 81. GARDEZI A TÖRÖKÖKRŐL. 135 

Iszighköl tónév dsekel területen, 57, 59, 60. 

Itil török folyónév különböző névalakokban, p. o. Etel, Etü, Atal, 
Add, baskírul idei «folyó», Boger Bacon s mások tudósításaiban Ethüia, 
Ez a név legtöbbször a Volgát jelenti, de néha más folyót is, így az lU-t 
V. Tsu'i stb., 21, 23, 39, 41,' 43,*) 70, 74. 

Jadsücbt és Madsüds földrésze, t. i. az északi népek lakta földöv, 
melynek népei épp úgy neveztetnek összefoglalólag a Szentírás nyomán 
Oög és Möffög népének, mint a hellén északé hy]>erboreiti8-okn&k, tehát egy 
olyan népnek, mely még az északi szél járásán is túl lakik, tehát Hellász- 
tól nagyon messze, 3, 87. 

Jangthen-ldang (talán Jangcze-kiang) folyó Khinában, 101. 

Japán (jJjMí J^). saj^* nyelvükön Níppon, 98. 

Jar egy falunév dsekel területen ; jár eredetileg törökül gödröt, völ- 
gyet, szorost, folyópartot jelent, 57, 59. 

Jara (talán Ja-lu) folyónév Khinában 90, 94. 

Jarkend (Jarkand) város khinai vagy keleti Turkisztánban Kasgar 
és Khotan közt, 59, 87. 

Jaszi nép földe s Jaszi városa Taakend közelében, egy a kunokkal 
rokon törzs neve, 37. Ja$zi városban született és lakott Ahmed Jeszevi türk 
író, a Hikmet czímü mú írója; a XIV. évszáz közepén élt. L. Thúry 
József • Török nyelvemlékek a .XIV. század végéig* czímü székfoglaló 
értekezésének kivonatát, megj. az tAkadémiai Értesítő* 167. füzetében. 

Jaumdrisz (Kattif/araJ egy khinai területnek a neve a Jang-then- 
kianff folyó torkolatánál, 101. 

Jeges tenger, pöpeio; vagj- apxnxoí d)xeav(Í5, 81. 

Jemen Arábia déli része, % 3, 42, 45, 50, 53, 57. 

Kabak hegység a. m. Kaukázus, ez az arab elnevezés, törökül 
Kafdagh, Plinius szerint a szkythák nyelvén OraucasfusJ, 73. 

Kabul városnév, Kabulisztan v. A/ghanüztan főhelye a Kábul vizétől 
áthasítva, Hl, V, 26. 

Kaid (V. Kend) Melüd helynév Kelet-Turkisztánban, 89. 

Kamui város keleti Turkisztánban, melyet Hamün&k, KhamiuAk is 
mondanak, a Góbi pusztától nyugatra, Mongoliától délre, 86, 91. 

Kandakar város Hind tartományban, 100. 

Kanton (Canton, khinaiúl Kuang-csou-fu) khinai híres kikötő vá- 
ros, 121. 

Kara terület a toghuzghuzzok felé, 66, 69. 

Karluk'tag hegység Kamuitól északra, 91. 

Karmania tartománynév, 94. 

Kasghar nagy város a Tarim völgyében Kelet- v. khinai Turkisztán- 
ban, a toguzghuzzok városa, 44, 47, 56, 62, 89, 94. A X. és XI. évszázban 
Ortu kent-nek is nevezték. 

Kasghar darja folyónév a Tarim völgyben, 44, 48, 50. *) Itt az Ili vagy Tsíi folyóról van szó. 136 GBÓF KÜÜN GÉZA. 

Kasmiken helynév, Mérvből menve a ghnzzokkal érintkező paszta 
útján, 80. 

Kaspi tenger a. m. Kazár tenger, 24, 70, 74, 81, 82. 

Kaukasus hegység, skythák nyelvén Plinius szerint Graucasm, arabúi 
Kobak, törökül Kafdagk, oroszul Kafkaz, 75. 

Kazár folyói a. m. Volga, 82, 83. 

Kazar-arszág, 35, 70, 72, 75, 78, 83. 

Kemiz helynév, ez egy állomás a toghuzghuzok tartományából ki- 
vezető kirgiz úton, 31, 32, 37. 

Kend Ortaghi hegynév, 11, 1. ö. h. v. Kasgar városának későbbi 
Ortukent nevét. 

Ki város Ehinában, 90, 95. 

Kimakok vidéke a kirgizektől nyugatra, a ghuzzoktól délkeletre, 17. 

Kirgiz árok s tartomány, 34, 37, 42. 

Kirmán helynév K. Turkisztanban, 89, 94. 

Kőhi Zehr • Méreg -hegyi, 44, 47. Talán a Kara-Korum hegység 
némi részlete, melyen át hatol be az ember Tibetbe. 

Kuang-csou-fu a. m. CanUm, 111, 121. 

Kuha városnév; Akhszikat várostól Kubáig egy állomás van, 61. 

Kümbürket városnév Iránban dsekel területen, 56, 59. Almásy György 
barátom a küberkent olvasást ajánlja, a mi kirgizül vereshagymát jelent 
és a hegységekben gyakori helynév. A «hagymaszorosokt Marco Pólónál 
is előfordulnak. 

Kümkan hegy és helység neve talán még toghuzguzz területen, 37. 

Kusdn (Kaotsang, Kutsa, Kusa, a régiek loor^ocóv í) Szu^ixi^ nevű vá- 
rosa, khinaiúl Ku-ci-tse, Khui-tsi) a toghuzghuzzok fővárosa, 14, 27, 28, 45, 
48, 63, 69, 86, 91. Kusan néhányszor tudós barátom dr. Almásy György 
szerint Kes helyett áll, másszor Kuldsa olvasandó. 

Khadsmdn helynév K. Turkisztanban, 89, 94. 

Khajankat helynév K. Turkisztanban, 66, 69. 

Khdkhdn nevű hegység Kelet-Turkisztánban, Tibet határán, 44, 47. 

Khalads tartomány Transoxaniában, körülvéve ghuzzoktól, 12, 13. 

Khalanasz tartománynév Khoraszanban, 73. 

Khalidsdn helynév az Aral-tó partján, innen kezdődik a ghuzzok 
földje, 72, 76. 

Khdmtsü (Kam-txu) városnév Khinában 91. 

Khánkü (talán Kin-hv<i-fa) khinai város a Csekiang tartományban, 
108, 119. 

Khdret ghuzz hely közel a ghuzzok fÚj várost -ához, 77, 78. 

Kharezm tartományúé v s az illető tartomány fővárosáé, a mely vá- 
ros egyszersmind béke idejében a ghuzzok vásárhelye, 70, 72, 76, 77. Khü- 
rezm az Aral-tótól délre fekszik. Innen kezdődnek nyugat felé a ghuzzok 
szállásai. E területen alapúit a khivai khanatus. 

Kharezmi tenger, a. m. Aral-tó, arabúi Buhairet Kharezm, szansz- 
kritul Ara, 72, 73, 78. OABDÉZI A TÖBÖKÖKRŐL. 137 

Khina v. Sinai birodalom, a. m. 5wi, Tsm, 3, 16, 27-29, 38, 42, 50, 
51, 53, 55, 5a— 62, 65, 66, 80, 86, 91—94, 96—100, 102, 106, 112, 114, 115, 
119—124. 

Khinai tenger, 113, 119. 

Khiva tartomány (khanatus) 7, a régi Khárezm területén, 14, 52. 

Külah kikötőváros, 111, 122. 

Khorőszdn tartománynév, eredetileg napfelkölte, 3, 14, 22, 25, 28 
71, 76 — 78, 85, 86; innen terjedtek el a szeldsukok. 

Koreüy talán a khinaiak őshazája, 102. 

Khotan (egy régi khinai feljegyzésben Jü-tien) városnév E. Turkisz- 
tanban Kasgariól délkeletre, 44, 47, 56, 58, 87, 89, 90, 92, 94. 95. 

Latna türk terület, 9, 15, 1. ö. h. v. a tatár Tjainakaz személynevet. 

Aaí^ixí, a régi Kolchis, fővárosa Kutnis, 97. 

Ltíbnán ( lÁbdnon) hegység Syrián át, 97. 

Ijhjang khinai város a Honan tartományban, Honan-fu közelében^ 
106, 108, 119. 

Lukam hegység Syria s Mesopotamia véghelyei közt, 97. A Tauros 
hegység. 

Maghaamignatsür egy végvár neve Kelet-Turkisztánban, 66, 69. 

Mdnd tartománynév, 123. 

Maník (helyesebben Madk) helynév, 32, s egy vidék neve toghuz- 
ghazz területen, 37. 

Mar'as helynév, idáig nyúlik a Lukam (Tauros) hegység a moszli- 
mok tartományában, 97. ^jmXwO Ibn Ehordadhbehnél. 

Mdtik-lu hegy toghuzghuzz területen, 32, 37. Dr. Almásy György 
barátom a Mötik névalakot az arab víJlAjUJt-ra véli visszavezetendőnek s 
ez esetben Gardezi a kezdő ^al szótagban hibásan 'a/ névelőt látott volna. 
Ugyanis a toghuzghuzok területéről az útnak feltétlenül a transili Alataü 
mentén kellett vezetni, és azon a vidéken ott vannak az Almata, AlmaH 
folyó és hegj-csúcs és Almata, Almat'if Almatik város, a mai Vjernyi. 

Mása nevű kikötő, 100. 

Mdzenderán tartomány a Káspi tenger déli partján, 15, 1. Tabarisz- 
tdn alatt, a mely hegyes vidéknek szomszédságában feküdt s ezért némely 
keleti utazó a kettőt összezavarta egymással. 

Medinet Khakan al-toghuzguzz a toghuzghnzzok fővárosa, 64, talán 
Baldszaghün vagy Küsdn. 

Medz Khinának egy másik nagy városa Tibet irányában, 106, 110, 
117, 120. 

Menkür hegynév kimak területen, 19, 20. 

Mérv város Khoraszanban (zendűl Möuru) a Murgh-db folyó mentéú 
(régen Margos), 50, 53, 80. 

Mesopotamia területnév (íj ji£<n) tü>v jtoxaji'uv x^P*)» héberül Aram 
Naharajim, az aegypt. szövegekben Naharina, az okiratokban Suri, 97. 

•Moszlimok temetkező helyet Ehinában, 94. 

Mukattam hegység, 97. 138 GRÓF KüUN GÉZA. 

Mvkran tartomány név, 69. 

MuzzaferpuTy III. 

Nagy-Kend, Kis-Kend helységnevek Magyarországon, 59. 

Nahr Balkh az Oxus folyam, mely Balkhtól tíz paraszangere fo- 
lyik, 102. 

Nan-lu khinaiúl Kelet-Turkisztan, szó szerint «a déli út», 28. 

Neo-Khaik (talán Neo-Khak) toghuzghuzz helynév, 31, 37. 

Nisdpür Khoraszán fővárosa, 3, 57, 75. E városnak régi neve- 
Irdn Sehr, 

NUasz « Fekete-tengert, 82, Nitasz csatorna a Volgától a Msotisig 
(tévedés). 

Nnbia földrész Afrikában, 1, 3. 

Ob (Obi) folyó, a tatárok Owar-nak is nevezik, a Bt és Katunha 
összefolyásából ered az Altat hegységből, 81. Samaivwankl az irtwsel 
egyesül. 

Obollah kikötő, 111, 122. 

Oktagh helynév * iraki területen, 12, 18. 

'Omán kikötőhely a perzsa öböltől délre, a Baltr 'Omán partján, 
108, 111, 119, 122. 

Oxus folyam, a Pamir fensík hegységéből ered, s az AralióbA fo- 
lyik,*) zendül Waksu, a Bundeheshben Vas v. Ves^ arabúi Dseíhün, ar. és 
perzsául Amüy Amü-darjaj 13, 17, 50, 53, 69, 80. 

Paúfhüy azaz %ibu ^L)(> türk területnév, 6. 

Paifjhü V. Peighü hegynév a barszkhanoktól jobbra, 57, 60. 

Páis (Pajis) helynév K.-Turkisztánban, 89, 94. 

Panhül iráni helynév s talán a nevet illetőleg az iráni Bannadsbür- 
ral azonos; ez a helység Barszkhan és Kutsa közt említtetik, 66, 69. 

Parisz'khán, Páriszkhdne « Perzsa várost, tulajdonképpen « Perzsa 
hambán ( Amhar Pai-isz), 56, 59. 

Pendskend helynév 64, 67. Ghuzz lakóhely a Zerafmn völgyében 
8 emirátus. 

Perzsia, 53, 54, 56, 121. 

Perzsa öböl, 122. 

Püntsa városnév K. Turkisztánban, 89, 94. 

Ra helynév K.-Turkisztánban, 89, 94. 

'Pá mordvinúl Wíav, folyónév, a. m. Volga, 70. 

Rfszetvijje városnév K.-Turkisztánban, Khotan területén, 94. 

Ribat Dihisztdn egy véghely neve Dsordsan tartományban, a ghuzzok 
véghelye, közel Abaszkünhoz a Kaspi-tenger partján, 70, 74. Dihisztün a 
turkmen stepp neve Dsordsan és Khwarezm közt. 

Rokheds tartomány, a. m. Arakhosia, a Parapanisostól délre, 83, 84. 

Rüm, a. m. a byzanti birodalom, 30, 34, 97. 

Sza<isü város Khina nyugati részében, khinaiúl Sa-csou, 86. *) Ősrégi időkben az Oxus a Kaspitengerbe folyt. -U— T — -k ~j_^ ?' a. I T^. -;» - -^ í-. ' » — ^ ■-* • 'H-L.-^^Z^ '■i- u^; -* - -e -l-í^ -e(e-T*i "*=- «^— -í'ls.-. 


140 GRÓF KüüN GÉZA. 

Tűnüh a Lukam hegység folytatása Hetnesaig Eoelesyriában, 97. 
Taráz folyó és város, arabosan Taráz (Parö^-nak, 2Vő«-nak és 
TaioA-nok is mondják) Ferghanatól északra Nyugat-Turkisztanban, 12, 13, 

56, 57, 61, 63, 64, 71, 72. 

Tangat az 7/'^ folyó neve a déli osztjákoknál, 9. 

Tarim völgy Kelet- v. khinai Turkisztánban, 45, 87. 

Taskend (régi neve Sas) város Nyugat-Turkisztanban, 17. Taskend- 
nek egy másik régi neve Dsads, s mert ott a nyilazásra igen szépen 
alkotott iveket készítettek, ezeket dsödsi kemdn-okiiAk nevezték. 

Tedrüf helynév khinai Turkisztánban, 89, 94. 

Tefszkhdn folyónév Khina nyugati határán (talán a Tauekdn-Darja), 

57, 60. 

Tibet (Tuhbat, Tuhhit, Tahhat, Tibbety Tufán, Tsibbet, Bodjíd J t&rto- 
mánynév. A mit Gardezi és JakiU Tibetről írnak, Almásy György barátom 
szerint inkább LadakrA és Kashwirra vonatkoznak, mint a tulajdonképpeni 
Tibetre, mert azokra a pézsmaállat elterjedése mint a kies fekvés jobban 
illik, mint a zord tibeti fensíkra, 6, 39, 40, 42, 44, 47—49, 50—58, 60, 79, 
80, 93, 96—98, 117, 120. 

Tü/riít folyó, ó-hellén TÍYpr.í, 24, 119. 

Tien-aan, Tian-san (to "Ijwtov őpo?, ImaiLS Scyth., törökül Tenffri-tau, 
Karluk-tag, khin. Pei-san «Fehér Hegységi, Sue-san «Hó hegység*), 59.. 

Transoxania 13, 22, 39, 41, 71, 74, 76. 

Tmts ghuzz véghely Transoxaniában, 69. 

Tsang-nan (Tseng-ngan) ill. Cmng-nan khinai főváros a Szenszi tar- 
tományban, 106, 108, 109, 119. 

Tnekiang (Osekiang) khinai tartomány, 108. 

Tnn a. m. Khina, 2, 25, 26, 46, 49, 56, 63, 86, 87, 89, 90, 94. 

Tmr a. m. Maksamignatmr, 77, végvár. 

Tufán a. m. Tibet, 56. 

Tumukhat városnév harszkhdn területen a dsekelekhez közel, 56, 
a. m. Tuntuhkats, 59, 61. 

Tünk ( Tumkat) barszkhán területen, 57, 59, 98. 

Turdn területnóv, 6. 

Turar Zarakh város talán kimak területen, Szauran erősített határ- 
hely mögött, 21, 22, 25, 60. 

Turkisztan (Kelet- vagy khinai s Nyugat-Turkisztan), 3—5, 7, 14—17, 
22, 23, 25, 26, 37, 55, 56, 58, 69. 

Twer az orosz birodalom egyik kormányzósága, 21. 

Tabansztan v. Tabar (zend Vama) a Kaspi-tengertől délre, Dsordsan 
tartománytól nyugatra, Mázenderán-naX szomszédos, 11, 17, 70. 

Tokha)iaztdn tartománynóv, a yue-tsik tartománya, itt ephthaliták 
laktak a Hiruiukustól északra Balkh területén, 22^ 25, 26, 28, 80. 

Ülü-Küm «Nagy homokt kimak területen tájszólási elnevezés, 10, 17. 

'Umdn ('OmdnJ tartománynév, Arábia keleti partvidéke, 53, 54. 

Ural hegység, 17. Ural övet jelent, ezért híják az oroszok ezt a QABDBZI A TÖBÖKÖKBŐL. 141 

iiegységet KarMnoj-pajasz t Kőszikla öv» vagy szemrioj-pojasz iföldövi-nek.- 
Az északi Oral-nak régi neve Jugorszkoj chrehet «Jugor hegységt, a vogu- 
lok jani-nar «nagy hegyt-nek nevezik, 1. «A vogul föld és nép». Reguly 
Antal hagyományaiból kidolgozta Hunfalvy Pál (Pest, 1864), a 79, 80. 11. 

Veres-ímgeTf 97. 

Világtenger (iflUL^uJt v^^l), 98. 

Volga folyónév, gör. *Pá, mordv. Rka, Ibn Khordadhbehnél «a szlá- 
vok folyóját, Herodotnál "Oapó;, kirgizül Bolga, 21, 40, 70, 72, 83. 

Wakhan (Vakkan) tartománynév a pamiri fensikon, a honnan az 
Oxus Kalai-Pandsa-náX két folyóvíz egyesüléséből ered, 1. Al-Mokaddaszi 
könyvében, V, 98. 

Zaheds szigetek, 108, 119. 

Zarákh (Zarvakh) egy város neve a kimak-ghuzz vásártelepen 
21, 21 

Zariaspa (ó-baktriai Zain-aspa) városnév, a. m. Balkh, 71. 

Zemin Szijdhán « Feketék földjet, a. m. Afrika, 1. 

Zendsj 99. 

Zingü ( Zinds) tartomány név ^U /^'y 1* 3. II. Történeti névmutató. 

(Népek, törzsek, családok, vallásfelekezetek, czimek, méltóságok és sze- 
mélyek nevei.) 

^Aílsefn « perzsát, .55. 

AcLslud tatár személynév, 9, 16. 

Adzka8 türk törzs neve, 79, 80. 

Afrasziab (wLlwI«J), Pasang fia. Túrán királya s a turkok myth. 
hőse az iráni népek képzeletében, 6. 

Aimak oxusontúli tatár törzs, 15. Abul-Gházi Behádur khán a mon- 
golok és tatárokról irt munkájában arról értesít, hogy a khaladeoV az 
oxusontúli tartományban ( Maveidnnahr ) Aimak nevű néppel egyesülten 
tanyáznak, 1. a báró Desmaisons kiadása I. k. 22. 1. 

Aimak tatár személynév, 10. 
i 'Aitftdün Khina harmadik királya, 103, 114. 

'Aitmdn Khina negyedik királya, 103, 114. 

'Amur a khinaiak őse (ennek atyja Szibü, kinek atyja Japhet volt, 
Noé fia), 101, 102, 113, 118, 123. 

Anuüdrtcdn Szaszanida dynastiából való király, 124. 

Aparytdk indiai nép Herodot szerint, V. 

Arabok, 52, 55, 90, 95, 107, 118. 

Arfaklisad Semnek fia, 102. 

Armani, Imiani (perzsául), al-armanú (arabúi), ermemdse (törökül) 144 GRÓF KUUN GÉZA. 

Himjar déli arab r épség, Homet'itae PtolemeBus szerint, • boldog 
Arábia* If^kói eponymus hősüktől így nevezve, 42, 45, 50, 107, 108, 118- 

Himjarüy Sába fia, a himjariták eponymus hőse, 53. 

Hind India lakói, 107. 

Huaiuj'Csau (Jdnm) khinai pártütő, 119. 

Hün-Szabir ^Z9kh\x6k, 24. 

Hunok (khinaiúl hiung-nu) 31, 37. Fehér hunok, 54. A hunok leg- 
főbbképpen mongol és tork törzsek elegyedéséből származtak. 

Ihn-Habbar koraisita, huzamos időn át Khinában élt, 112, 122. 

Imek türk személynév, 8, 15, talán a hún Ermak név, bolgár Irrdk 
a II. bolgár khan. 

Indiaiak, 32, 38. 

Iráni, 84. 

Irkhm a toghuzguzz király czime, 14, 27, 28, 107, 110, 118, 120. 

Iszkender Nagy Sándor, 56, 110. 

Iszlám, 90, 106, 109, 117. 

It-balla kirgiz személynév, 35. 

Jadmlk türk törzs, 82, 1. ö. h. v. jász. 

Jödmds és Madsüds az északi népek összefoglaló neve, a. m. Oög és 
MagUg, 92, 100. 

Jafit (Jafets), Noé fia, 1—7, 30, 34, 35, 102, 109. 

Jaghma s Jaghma-Tegh a jaghwanok törzsfőnöke, 26 — 28. 

Jaghmán tark népfaj mintegy szigetet alkotva' a ghuzzok lakta terü- 
leten, 25, 26, 29. Úgy látszik, hogy a toghuzghuzzok törzsének egyik ágát 
alkotják. Dr. Almásy György barátom Gardézi feljegyzéseiről tett s 
velem közölt nagybecsű megjegyzéseiben a jaghmdnokról ezeket írja: 
«A jaghtíiánok egy kisebb a déli Togívghuzhól és a khalads-ghuz kiván- 
dorlottakból összeverődött törzset képezhettek, mely a ghuzz khagan 
oltalmába adta magát és ennek révén a ghuzok (turkok), khaladsok és 
kimakok mellett nyertek független lakóhelyet, mintegy a khaladsok ellen- 
súlyozására. 

Jdnm khinai lázadó (khinai neve Huang-csau), 108, 110, 119, 120. 

Jaszi jászok, a Bigvedaban gadu, szanszkritul yddeva, MaToi, MáTatoc 
PtolemsBusnál, latii Pliniusnál, jasso a régi magyar oklevelekben, a görög 
és latin íróknál 'lái^uye;, Jazgges, türk Jadsnik, 31, 37. 

Jehüd zsidók, 108. 

Je-tha a. m. ephtháíita Tokharisztanban, 26. 

Jézus (^^amaA) imádandó Megváltónk neve. 19, 20. 

Ju khinai császár, a vizek szabályozója, 114. 

Kahldn arab törzs, 107, 108, 118. 

Kaldnasz khoraszani nép, 75, 78. 

Kara-kirgiz, kirgiz törzsek, 35, 37. 

Karlük (Karlík, khazladsijje), Tardz városától s a barszkhdn és 
dsekeleVi6\ nyugatra, a toghuzghuzz6ki6\ észak-keletre, 6, 20 — 24, 39, 69, 
71—73, 80, 82. GARDÉZI A TÖRÖKÖKRŐL. 145 Katharos hitfelekezet, 107. 

Kazárok fkhazary khazaran), of/ur türk népfaj, 4, 6, 20. 24, 30, 31, 
36, 70, 74, 81. 

Kazak ( Kazak- kir(/izekj turkok, 35. A baskírok kirgizeknek nevezik. 

Kemesken türk törzsnóv, a d«^^/ekkel egy eredetűek, 63. 

Keresztény, 95, 119. 

Kian-huen a kirgizek khinai neve, 35, jegyzetben. 

Kimak (kaimak, kimjak) türk népség a Jdr(/izeki6l nyugatra, 4, 5, 
10, 11, 17—27, 31, 32, 37, 39-41, 69, 70, 73, 79, 80-82. 

Kiptsak tatár személynév, 8. 

Kiptmkok türk népség, 40, 79, 80. 

Kirgizek ('^Aá^yá^, *^j^) türk nép, a ghuzzokióX s Aiwa/coktól ke- 
letre, 6, 20, 21—26, 29, 31, 32, 34, 35—41, 73, 79, 80. 

Koreisiták az Iszlám előtt egy arab család neve, melyből Mohammed 
született, 106, 117. 

Kosa «JövendÖmondói», 34. 

Kör személynév, Japhet fia, 30, 35. 

Körtikin toghuzguzz király neve, 63, 66 — 69. 

Kún népnév, talán a kimakok egyik névalakja, 13. 

Khakán ( Khákan al-khavakin, khanj «a turkok nagy fejedelmet, 6, 
7, 12, 14, 15, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 48—50, 53, 63 ftagaz 
khanjj 67 ( ta/fhazghaz khákan), 68, 70. [Türk khákan (talán a történelem 
Peighü khánjíL) 25, 26, Khazar khán 31, 35, 36, Kakán Tnn Tibet khakánja 
44, 47, Turkkztán khánia. 14, hirgiz khákan 32, 37.] 

Khákáníjjan népe, 6, 15. 

Khalads türk népség. Úgy Rasid ed-Din mint Abu-U Gházi BáJiadur 
khán genealógiai kimutatásuk rendjén Jafet nyolczadik fiát KJialadsnak 
mondják ; ez A név a keleti íróknál kJiaÜakh, khazlads írva is előfordul. 
Ez a türk népség a nagy ghuzz területen mintegy szigetet alkot a jagh- 
fwanoktól nyugatra; Kazwini s Masz'üdi szerint Sás és Fergliana vidékén 
tanyáznak, 2, 4—6, 8, 12, 14—17, 19, 22, 25—28, 32, 37, 40, 71, 79, 80 
83, 84. 

Khatfalán khákan személynév, a khákánijjánok főembere, 8, 15. 

Kherkhis kirgiz női név, 35. 

Khinai császár, 49, 56, 121, 122, 124. 

Khinaiak, 119, 123. 

Laina turkoman törzs, 15. 

Lainakaz tatár személynév, 9, 15. 

Latna a tibeti könyvekben blama-nak írva, buddhista pap és főpap, 
89, uigurúl tujin, khinaiúl Uama « blama* helyett, 93. 

Madsüds nep, 100. 

Madsüsz (Má^oí) manichaBUsok, 109, 119. 

Mahmüd ghaznavida fejedelem, Oardezí kortársa, IV. 

Manesz vallásalapító, 14, 28, 30, 63, 107. Manes vallása, 27, 44, 47, 
67. Móniján Manesz követői, 63, 66, 69. 

Keled Szemle. V. 10 146 OBÓF EUUN GÉZA. 

ManC a barszkhánok elöljárójának czime, 57, 60. Almásy György 
a karakirgiz manap katonai czímre emlékeztet, a mely még a múlt évszáz 
közepe körül is használatban volt. Az utolsó ilyen czimfi tudtára Mumbet- 
ála volt. 

Manicheismiís (lüyuUJI), 107, 118. Munödsi a manicheismus vallója. 
Massagetdk* MaooaYiraif a kiket Procopius fde bello Yandalico» czimű 
művében (1, 11) hunoknak nevezett, az ó-kor turkjai a Easpi-tengertöl 
keletre, 17. 

Maname (Masszarne) népnév, 20, kimakok szomszédjai. 
Mezid Mohammed ben Ébred Besztösa, unokatestvére Abu-Zeid Mo- 
hammed Jezid-nekf Sziraf kormányzója, 112, 122. 

Modhar arab törzs {yÓA ) így nevezve Modhar-i6\, Nizőr fiától, 107, 
108, 118. ^ 

Mohammed prophéta, 117. 

Moszlim vallásfelekezetűek, 77, 78, 82, 96, 98, 108, 111, 119—122. 

Muland tatár személynév, 8, 15. 

N<igy Sándorj maczedoniai Fülöp fia, a. m. Enzkender^ 56—58, 
100, 121. ' 

Nuári keresztények, 19. 62, 84, 108. 

Nosztartasz ben BcCür ben Modteds ben *A}?mr ben Japhet ben Nühh 
Khina első királya, 102, 113. 

Nökerdehk türk törzs neve, 82, v. ö. nökir • katonai. 

Nük Noé, 2—4, 30, 102. 

Oghuz khan az oghuzok eponymikus őse, 12, 13. A türk hagyomány 
szerint Jafet fia Tarjak négy fia volt, ezek elsejét Tuteknek hittak, Tut^ 
fiai Tatár és Mogtd voltak, MogúL elsőszülött fia Kara északon a mai Tur- 
kisztanban lakott, nyaranta az Ar-tag és Kar- tag hegységben, télen a 
Kizü-kum pusztaság lapályán, majd ismét az uiguroktói nyugatra, a tan- 
gutoktól délre, a khinaiaktól keletre, a kirgizektói északra határolva, kö- 
rülbelül ott, hol jelenleg a khalkasz mongolok tanyáznak. Ez a Kara volt 
Oghuz khan atyja, a ki a türk nép első föhatalmú fejedelmének tartatott. 
L. Vámbéry Á. tDas Türkenvolk* (Lipcse, 1885), 1 — 4. 11. 

Okjdn turkomán törzs neve, 18. 

'Oun a második khinai főkirály vagy császár, 103, 114. 

Örmény népy 42, 44, 1. ArmanL 

ITáxTue; afghanok (jelenleg pakthün), 84. 

náp^oi fó-perzsa parthava^ perzs. pehlecy khinaiúl a-szi^ lat. Partit) 
iráni népfaj, VI. 

Parsismusy 1. 

Peighu khan körülbelül 1000-ben Kr. után, vezére volt Szeldsuk^ ki 
tóle elpártolt, 1. Babaghü. * 

Perzsák {f^sp^i U 50, 55, 57, 58. 

Porosz India királya, 58. 

Rabfat arab törzs, 107, 108, 118. 

Rümijjdn byzantiak, rumi byzanti, 30, 34, 35, 42. GABDEZI A TÖBÖKÖERŐL. 147 

Küsz népnév, 70. 

Szabir (Szet-ir) türk népfaj, 24, hün-szabir a. m. kazár, 26, 70. 

Sagyid fSayondJy helyesen Sin-nung-s, egy indiai néposztály, III. 

Szdiar, kisebb katonai rangfokozat, 87. 

Szám perzsa mythikus hós, 5. 

Szamani a szamanismus vallója, 65, 90, Szamán ezen vallás papja 
B innen a szamanismus (samanismusj 106, saman (helyesebben szamxm) 
4fc. m. szamani, 107, 117, 118. Al-szumania a buddhisták arab neve, Sajia- 
vflííoi, 90. 

Szamarkandi kereskedő, 111. 

Szarán fejedelmi czím, 8, 15. 

laTray^Őai népnév Herodotnál, hol a ^aníiarokkal együtt említi, 
V, VI. 

Szeldmk dynastia, 84 — 86. 

Szendser Melekmh fejedelem, 75, 84 — 86. Khoraszanban uralkodott. 

Sziklab népnév, 2, 20, 29—31, 34—36, 38, 42. A sziklöbok a baskirok- 
.tól északra tanyáztak, 1. a szláv nevet. 

Szin-nung-gai ( Sin-nung-gai) a földmívelés feltalálója (talán a Ma- 
«z'tZdi által említett Nosztartasz-szal azonos), 103. 

Szlávok, V. ö. Szikiab 3, 5, 22, 33, 38. 

Sévöoi iráni népség a régi Sogdianah&n (Sou^őiavr,, ó-perzsa Sug- 
fhudá)y VI. 

Szühü, 'Amümok fia, 102. 

Szung khinai dynasztia, 111. 

Szultán a turkok fejedelme, 85. 

Sába Himjár atyja, 45. 

Sód czím (néhányszor hibásan »jui), 8, 10, 12, 15—17. Sad Tagky 
45, 27. Ez a czím az orkhoni feliratok «őd- jávai s a kazár wa-val azonos. 

Salamon (héb. Sélomo), Dávid fia, Zsidóország bölcs királya, 52, 55. 

Sám Noé fia, 1—3, 30, 34. Héberül Sem. 

Sdna khalads hős, 8, 15, 1. Scíd. 

Saluk népnév, 6, 8, talán Salar helyett vagy a mi még valószínűbb 
i^y^ vagy yjyr^ volt az eredeti névalak. 

^■"^ Sarih türk törzsnév, 63; ez a törzs a d«e/ceflel egy eredetű, v. ö. 
Sahih, ' 

Sini khinai, 52, 53. 

Tadsik iráni eredetű (Parszivdn), nagyrészt perzsául beszélő elegy 
nép, a kiket dikhanoknak is neveznek. Herodot 8a$2xai oknak, Cl. Ptole- 
mffius Tcaoíxai-oknak nevezi, a mely név hibásan Taoí-^ai helyett áll, mint 
üjfalvy Károly jeles tudósunk megjegyzi, V, VI. 

Taghaz khán czím, 63, 64. 

laghazghaz khákan, a toghuzghuzzok fejedelme, 63, 66, 69, 73, 
107, 118. 

Tai-czung khinai császár a Tang dynasztiából 627 — 650-ig Kr. u. 
Talán lutöl-M azonos, 104, 115. 

10* 136 GRÓF KÜUN GÉZA. 

Kasmihen helynév, Mérvből menve a ghuzzokkal érintkező puszta 
útján, 80. 

Kaxpi tenger a. m. Kazár tenger, 24, 70, 74, 81, 82. 

Kaukasus hegység, skythák nyelvén Plinius szerint Q-raticasus, arabúi 
Kabakf törökül Kafdagh^ oroszul Kafkaz, 75. 

Kazar/olyóy a. m. Volga, 82, 83. 

Kazar-ország, 35, 70, 72, 75, 78, 83. 

Kemiz helynév, ez egy állomás a toghnzghuzok tartományából ki- 
vezető kirgiz úton, 31, 32, 37. 

Kend Ortaghi hegynév, 11, 1. ö. h. v. Kasgar városának későbbi 
Ortukent nevét. 

Ki város Ehinában, 90, 95. 

Kimakok vidéke a kirgizektől nyugatra, a ghuzzoktól délkeletre, 17. 

Kirgiz árok s tartomány, 34, 37, 42. 

Kirmdn helynév K. Turkisztanban, 89, 94. 

Köhi Zehr • Méreg-hegy •, 44, 47. Talán a Kara-Korum hegység 
némi részlete, melyen át hatol be az ember Tibetbe. 

Kuang-csou-fu a. m. Caníoriy 111, 121. 

Kiiha városnév; Akhszikat várostól Kubáig egy állomás van, 61. 

Kümbürket városnév Iránban dsekel területen, 56, 59. Almásy György 
barátom a küberkent olvasást ajánlja, a mi kirgizül vereshagymát jelent 
és a hegységekben gyakori helynév. A « hagymaszorosoki Marco Pólónál 
is előfordulnak. 

Kümkán hegy és helység neve talán még toghuzguzz területen, 37. 

Kusán (KaoUang, Kutsa, Kusa, a régiek Iojtjőwv íj Sxü^txf, nevű vá- 
rosa, khinaiúl Ku-ci-tse, Khui-tsi) a toghuzghuzzok fővárosa, 14, 27, 28, 45, 
48, 63, 69, 86, 91. Kusan néhányszor tudós barátom dr. Almásy György 
szerint Kes helyett áll, másszor Kuldsa olvasandó. 

Khadsnidn helynév K. Turkisztanban, 89, 94. 

Khajankat helynév K. Turkisztanban, 66, 69. 

KhakJidn nevű hegység Kelet-Turkisztánban, Tibet határán, 44, 47. 

Khalads tartomány Transoxaniában, körülvéve ghuzzoktól, 12, 13. 

Khalanasz tartománynév Khoraszanban, 73. 

Khalühán helynév az Aral-tó partján, innen kezdődik a ghuzzok 
földje, 72, 76. 

Khámtsü (Kam-tifu) városnév Khinában 91. 

Khánkü (talán Kin-huxi-fu ) khinai város a Csekiang tartományban, 
108, 119. 

Khdret ghuzz hely közel a ghuzzok «Uj város* -ához, 77, 78. 

Kharezm tartománynév s az illető tartomány fővárosáé, a mely vá- 
ros egyszersmind béke idejében a ghuzzok vásárhelye, 70, 72, 76, 77. KhU- 
rezm az Aral-tótól délre fekszik. Innen kezdődnek nyugat felé a ghuzzok 
szállásai. E területen alapúit a khivai khanatus. 

Kharezmi tenger, a. m. ^roZtó, ara búi Buhairet Kharezm, szansz- 
kritul Ara, 72, 73, 78. GARDÉZI A TÖRÖKÖKRŐL. 137 

Khina v. Sinai birodalom, a. m. Sin, Twn, 3, 16, 27-29, 38, 42, 50, 
51, 53, 55, 58—62, 65, 66, 80, 86, 91—94, 96-100, 102, 106, 112, 114, 115, 
119—124. 

Khinai tengei% 113, 119. 

Khiva tartomány (khaDatus) 7, a régi Ehárezm területén, 14, 52. 

KUlah kikötőváros, 111, 122. 

Kftoraszan tartománynév, eredetileg napfelkölte, 3, 14, 22, 25, 28 
71, 76 — 78, 85, 86; innen terjedtek el a szeldsukok. 

Korea, talán a khinaiak őshazája, 102. 

Khotan (egy régi khinai feljegyzésben Jü-iien) városnév K. Turkisz- 
tánban Kasgariól délkeletre, 44, 47, 56, 58, 87, 89, 90, 92. 94. 95. 

Latna türk terület, 9, 15, 1. ö. h. v. a tatár ÍMtnakaz személynevet. 

Aaí^txí, a régi KolcMs, fővárosa Kutni% 97. 

Lubnán f lAhanön) hegység Syrián át, 97. 

[A}-jang khinai város a Honan tartományban, Honan-fu közelében, 
106, 108, 119. 

Lukam hegység Syria s Mesopotamia véghelyei közt, 97. A Tauws 
hegység. 

Maghsamigna-tsür egy végvár neve Kelet-Turkisztánban, 66, 69. 

Mand tartománynév, 123. 

ManHc (helyesebben MöUk) helynév, 32, s egy vidék neve toghuz- 
ghuzz területen, 37. 

Mar'as helynév, idáig nyúlik a Lukam (TaurosJ hegység a moszli- 
mok tartományában, 97. ^j ^ yo Ibn Ehordadhbehnél. 

Mdük-lu hegy toghuzghuzz területen, 32, 37. Dr. Almásy György 
barátom a Matik névalakot az arab \iljúv4Jl*ra véli visszavezetendőnek s 
ez esetben Gardezí a kezdő 'al szótagban hibásan 'al névelőt látott volna. 
Ugyanis a toghuzghuzok területéről az útnak feltétlenül a transili Alataü 
mentén kellett vezetni, és azon a vidéken ott vannak az Almata, Almatü 
folyó és hegjcsúcs és Almata, Almaü, Almalik város, a mai Vjernyi. 

Mása nevű kikötő, 100. 

Mazenderán tartomány a Káspi tenger déli partján, 15, 1. Tabarisz- 
tdn alatt, a mely hegyes vidéknek szomszédságában feküdt s ezért némely 
keleti utazó a kettőt összezavarta egymással. 

Medinet Khdkan al-toghuzffíizz a toghuzghuzzok fővárosa, 64-, talán 
Balöszaghün vagy KüscLn. 

Medz Khinának egy másik nagy városa Tibet irányában, 106, 110, 
117, 120. 

Menkür hegynév kimak területen, 19, 20. 

Mérv város Khoraszanban (zendűl Mauru) a Murgh-dh folyó mentén 
(régen Margos}, 50, 53, 80. 

Mesopotamia területnév (tj (iíot) toív 7coTa(i'ov x*"P*)» héberül Aram 
Naharajim, az aegypt. szövegekben Naharina, az okiratokban Suri, 97. 

•Moszlimok temetkező helye* Khinában, 94. 

Mukattam hegység, 97. 138 GRÓF CUUN GÉZA. 

Múkran tartomány név, 69. 

Muzzaferpur, III. 

Nagy-Kend^ Kis-Kend helységnevek Magyarországon, 59. 

Nahr Balkh az Oxus folyam, mely Balkhtól tíz paraszangere fo- 
lyik, 102. 

Nan-lii khinaiúl Kelet-Turkisztán, szó szerint la déli út», 28. 

Neo-Khaik (talán Neo-Khak) toghuzghuzz helynév, 31, 37. 

Nisdpür Khoraszán fővárosa, 3, 57, 75. E városnak régi neve- 
Irán Sfhr, 

I^Uasz • Fekete-tengert, 82, NUasz csatorna a Volgától a Mssotisig 
(tévedés). 

Nubia földrész Afrikában, 1, 3. 

Ob (Obi) folyó, a tatárok Owarnak is nevezik, a Bi és Katunha 
összefolyásából ered az Altat hegységből, 81. SamaroucanéA az Irtissel 
egyesül. 

Obollah kikötő, 111, 122. 

Oktagh helynév * iraki területen, 12, 18. 

'Omán kikötőhely a perzsa öböltől délre, a BaJir 'Omán partján, 
108, 111, 119, 122. 

Oxiis folyam, a Pamir fensík hegységéből ered, s az AraítóhA fo- 
lyik,*) zendül Waksu, a Bundeheshben Vas v. Ves, arabúi Dseihűny ar. és 
perzsául Amü, Amü-darja, 13, 17, 50, 53, 69, 80. 

Paigliüy azaz aJbu X^ó türk területnév, 6. 

Paifjhü V. Peighü hegynév a barszkhanoktol jobbra, 57, 60. 

Páis (Pdjis) helynév K.-Turkisztánban, 89, 94. 

Panhül iráni helynév s talán a nevet illetőleg az iráni Bannadsbür- 
ral azonos; ez a helység Barszkhán és Kutsa közt említtetik, 66, 69. 

Parisz-khán^ Párisz-khane tPerzsa város*, tulajdonképpen «Perzsa 
hambár» ( Ambar Parisz)y 56, 59. 

Pendskend helynév 64, 67. Ghuzz lakóhely a Zerafsan völgyében 
8 emirátus. 

Perzsiay 53, 54, 56, 121. 

Perzsa öböl, 142. 

Püntsa városnév K. Turkisztanban, 89, 94. 

Ra helynév K.-Turkisztánban, 89, 94. 

'Pá mordvinúl Wiav, folyónév, a. m. Volga, 70. 

Beszetvijje városnév K.-Turkisztanban, Khotan területén, 94. 

Ribat Dihisztan egy véghely neve Dsordsdn tartományban, a ghuzzok 
véghelye, közel Abaszkünhoz a Kaspi-tenger partján, 70, 74. Dihisztan a 
turkmen stepp neve Dsordsán és Khwarezm közt. 

Rokheds tartomány, a. m. Arakhosia, a Parapanisostól délre, 83, 84. 

Rüm, a. m. a byzanti birodalom, 30, 34, 97. 

Szádsü város Khina nyugati részében, khinaiúl Sa-csou, 86. *) Ősrégi időkben az Oxus a Kaspi-tengerbe folyt. GARDEZI A TÖRÖKÖKRŐL. 139* 

Szahhu khinai város, a. m. Sza-csou, 86. 

Szaliszan helységnév K.-Turkisztanban, 44, 47. 

Szamarkand város a régi Sogdianéban, akkor Marakanda, a Polyti- 
metos jelenleg Zerafsdn mentén, 22, 23, tO, 53, 121. 

Sza-C80u a. m. Sza-tschu város Khinában, 91. 

Szauran (Szahran) erősített határhely a ghuzzok és kimakok közt 
Pervo8zkt6\ délnek a Jaxartes partján, 77, 78. 

Szerszendet állomáshely Szoghd és Ferghana közt, 76, 71. 

Szidsisztan ( Szeddsztán v. Szeisztán) tartománynév, a. m. XaxaoxoEvr} 
(Tsakasztdn), Ghorddsztantól nyugatra, 22, 23, 83. 

Szija-kűh iFekete hegy» ghuzz területen, Eazarország szomszéd- 
ságában, 73, 74. 

Sziket iráni helynév ; Kütsa-ból Bázil-on át vezet az út Sziket-be, 66, 69: 

Szikláb tartomány, a. m. «Szlávok területe*, 29, 30, 34—36. 

SzÜa (Esz-SzUa) a khinai birodalom legszélsőbb része, 100, 123. 

Szüis skytha nyelven a. m. Jdxartes, 17. Törökül Szir, 

Szimvim falú neve khinai területen, 90, 94. 

Szi-ngan-fu khinai város a Senszi tartományban, 106, 109. 

Szind India, 103, 1 14, a Sindhus (Szindkus) folyónévröl így nevezve- 
(a kezdő sz az iráni nyelvekben ^-ra változott, így az új -perzsa Hindusz- 
tan; a A a görög névalakban kiesett, így az 'IvSía országnévben). 

Sziningidkh khinai város ( Szi-ningfu ) s folyó neve, 86, 91. 

Szir-Darja folyónév, a. m. Jaxartes, 17. 

Szoghd város és terület, ó-perzsa Sughuda, 22, 23, 76, 77. 

Sziráf & perzsa öböl egyik kikötője, 108, 111, 119, 122. 

Szifria (Sytia) előázsiai tartomány, 3, 97. Szürisztan perzsául, szyrül 
Béth Aramöjé. 

Safűk folyónév kimak területen, 10, 17. 

Saghaldsün véghely a kimak szállásokkal szemben, 21, 22, 25. 

Saikán város Khoraszánban, a régi Niszábür romjaihoz közel, az 
új Niszőhür, 75. 

Sdm a. m. Sziria íSyria), 2. 

Sas város- és területnév. Taskend régi neve, Biszkenttöl északra 
esik, a szamarkandi tartomány végpontján, khalads türk törzs lakja, 8,. 
17, 22, 23, 25, 27, 80. 

Sas folyónév, néha az Oxust is jelenti, 17, 76, 77, 82. 

Signan tartománynév a pamiri fenslkon, V. 

Sőrisztdn egy sótermő hely, 10, 17, 

Sabrdn a. m. Sal)rdn (Szaurdn), ill. Aszbidsdh, 69, 77. 

Sikldb tartománynév, a. m. Szikldb (arabos névalak), 34. 

Sin khinai birodalom, Marco Pólónál Cathajy a. m. Tiim (-i^ptx:^ se. 
Xcipa), *6, 14, 27, 28, 49, cO, 57, 79, 96, 90-104, 106—111. 

iStn/ tartománynóv, 108, 119. 

Taghazghaz a toghuzguzz v. toghuz-uigur türk néptörzsek területének, 
hibás elnevezése, 8, 9, 14, 27, 28. Kelet- v. khinai Tnrkisztánban. 140 GRÓF KÜUN GÉZA. 

Tanüh a Lukam hegység folytatása Hemesaíg Eoelesyriábafi, 97. 

Taráz folyó és város, arabosan Taráz (Daráz-nskkj Teráz-naik és 
TalaZ'nak is mondják) Ferghanatól északra Nyugat-Turkisztanban, 12, 13, 
55, 57, 61, 63, 64, 71, 72. 

Tangat az Irtis folyó neve a déli osztjákoknál, 9. 

Tarim völgy Kelet- v. khinai Turkisztánban, 45, 87. 

Taskend (régi neve Sas) város Nyugat-Turkisztanban, 17. Taskend- 
nek egy másik régi neve Dsöds, s mert ott a nyil ázásra igen szépen 
alkotott íveket készítettek, ezeket dsödsi kemán-oknak nevezték. 

Tedrüf helynév khinai Turkisztánban, 89, 94. 

Tefszkhdn folyónév Khina nyugati határán (talán a Tauskdn-Darja), 
57, 60. 

Tibet (Tuhhat, Tubbit, Tabbat, Tibbet, Tufán, Tdbbet, Bodjtd ) ioiio- 
mánynév. A mit Gardézi és Jaküt Tibetről írnak, Almásy György barátom 
szerint inkább Ladakrsk és Kashmirr& vonatkoznak, mint a tulajdonképpeni 
Tibetre, mert azokra a pézsmaállat elterjedése mint a kies fekvés jobban 
illik, mint a zord tibeti fensíkra, 6, 39, 40, 42, 44, 47—49, 50—58, 60, 79, 
80, 93, 96—98, 117, 120. 

Tiffrís folyó, ó-hellén TÍYpr^?, 24, 119. 

Tien-san, Tian-san (to "Ijxaov opo;, Imaus Scyth., törökül Terufri-tau, 
Karluk-toffy khin. Pei-san «Fehér Hegység*, Sue-san «Hó hegység*), 59.. 

Transoxania 13, 22, 39, 41, 71, 74, 76. 

Tmts ghuzz vóghely Transoxaniában, 69. 

Tsang-nan ( Tseng -nf fan) ill. Csang-nan khinai főváros a Szenszi tar- 
tományban, 106, 108, 109, 119. 

Tnekíang (Caekiang } khinai tartomány, 108. 

Tsin a. m. Khina, 2, 25, 26, 46, 49, 56, 63, 86, 87, 89, 90, 94. 

Timi a. m. Maksamignatsür, 77, végvár. 

Tufán a. m. Tibet, 56. 

Tumukhat városnév harszkhan területen a dsekelekhez közel, 56, 
a. m. TumuhkaU, 59, 61. 

Tünk ( Tumkat) barszkhán területen, 57, 59, 98. 

Turdn területnév, 6. 

Turar Zarakh város talán kimak területen, Szaurán erősített határ- 
hely mögött, 21, 22, :25, 60. 

Turkisztán (Kelet- vagy khinai s Nyugat-Turkisztán), 3 5, 7, 14—17, 
22, 23, 25, 26, 37, 55, 56, 58, 69. 

Twer az orosz birodalom egyik kormányzósága, 21. 

Taban'sztdn v. Tabar (zend Vama) a Kaspi-teugertöl délre, Dnordsdn 
tartománytól nyugatra, Mázenderán-u&i szomszédos, 11, 17, 70. 

Tokharisztdn tartománynév, a yue-tsik tartománya, itt ephthaliták 
laktak a Himlukustól északra Baikh területén, 22, 25, 26, 28, 80. 

Vlü-Küm «Nagy homok* kimak területen tájszólási elnevezés, 10, 17. 

* Urnán ('OmánJ tartománynév, Arábia keleti partvidéke, 53, 54. 

Ural hegység, 17. Ural övet jelent, ezért híják az oroszok ezt a OABDBZI A TÖBÖKÖKBŐL. 141 

itegységet Kamenoj-pojasz « Kőszikla öv» vagy szemnaj-pqjasz «íoldövB-nek.. 
Az északi üral-nskk régi neve Jugorszkoi ehrebet tJugor hegységi, a vogn- 
lok jáni-nar «nagy hegyt-nek nevezik, 1, «A vogul föld és népt. Reguly 
Antal hagyományaiból kidolgozta Hunfalvy Pál (Pest, 1864), a 79, 80. IL 

Veres-tenger^ 97. 

Vüág-tmger (Joa^cJI f^\)y 98. 

Volga folyónév, gör. 'Pá, mordv. Üha, Ibn Khordadhbehnél ta szlá- 
vok folyóját, Herodotnál 'Oaoő;, kirgizül Bolga^ 21, 40, 70, 72, 83. 

Wákhan (Vakkan) tartománynév a pamiri fensíkon, a honnan az 
Oxus Kalai-Pandsa-nsA két folyóvíz egyesüléséből ered, 1. Al-Mokaddaszi 
könyvében, V, 98. 

Zabeds szigetek, 108, 119. 

Zarákh (Zarcökh) egy város neve a kimak-ghuzz vásártelepen 
21, 22. 

Zariaspa (ó-baktriai Zairi-aspa) városnév, a. m. Balkh, 71. 

Zemin Szijáhan « Feketék földje*, a. m. Afrika, 1. 

Zends, 99. 

Zingis (ZindsJ tartománynév ^u ^^^v h 3. II. Történeti névmutató. 

(Népek, törzsek, családok, vallásfelekezetek, czímek, méltóságok és sze- 
mélyek nevei.) 

'Adsetn < perzsát, 55. 

Adülad tatár személynév, 9, 16. 

Adzkas türk törzs neve, 79, 80. 

Afrasziab (v^Luw(%i), Pasang fia. Túrán királya s a torkok myth. 
hőse az iráni népek képzeletében, 6. 

Aimak oxusontúli tatár törzs, 15. Abul-Gházi Behadur khán a mon- 
golok és tatárokról irt munkájában arról értesít, hogy a khaladsok az 
oxusontúli tartományban ( Maverannahr ) Aimak nevfi néppel egyesülten 
tanyáznak, 1. a báró Desmaisons kiadása I. k. 22. 1. 

Aimak tatár személynév, 10. 

*Aitsdün Khina harmadik királya, 103, 114. 

* Aitsnőn Khina negyedik királya, 103, 114. 

'Amur a khinaiak őse (ennek atyja Szibil, kinek atyja Japhet volt, 
Noé fia), 101, 102, 113, 118, 123. 

Antimrwdn Szaszanida dynastiából való király, 124. 

Ajparyták indiai nép Herodot szerint, V. 

Arabok, 52, 55, 90, 95, 107, 118. 

Ar/akhsad Semnek fia, 102. 

Armani, Irmani (perzsául), al-^armanií (arabúi), ermemdse (tőrökül) 142 GRÓF KÜÜN GÉZA. 

örmények, örményül Jiai (Haikh a hat név többesszáma, de egyszersmind 
Armenia tartománynév), 4^. 

Aj^u nemzetségnév, 101. 

Baba perzsául cfejedelemt, 8. 

Baböghü személynév, 7, 14. Szeldsük hadvezére volt Peighü khan- 
nak, kitől 1000-ben elszakadt. Jelenleg is van egy Peigund nevű helység 
a Serafsan partján Bokhara közelében, mely talán ezzel a személynévvel 
függ össze. 

Baböghu khalculs türk törzsnév, 6, 10, 14, 17, 27. 

Badav türk törzs, a dsekel-lel egy eredetű, 63. L. ö. h. v. Bada 
személynevet Abal Gházi Bahadur Ehán tört. munkájában. 

Badsdnak (Bedsnak) türk nép, 40, 80, 82, 96, a. m. besenyők, Patzt- 

nacitae, Ibn al Fakih al Hamadhani-nékl ^lÁÁJI-nak írva, lat. Bisserd, 

Baghhür {faghjur, khinaiúl fien-tse caz ég fía»), a khinai császár 
czíme, 110, 121. 

Baighur 1. Beje Baighür czím, 12, 18. 

Baighur Kimak türk néptörzs, 18. 

Bairads turkománok egyik törzsének feje, 8. Abul GhazI id. művé- 
ben 1651-ben említi e tarkomán vezért, egy hasonnevű turkomán törzs 
^lén, a kiknek tanyái az Atrek Kurgan partján valának, 1. a Desmaisons 
kiadása I. k. 324. 1. 

Boksa a. m. jövendőmondó, 34. 

Bahtriataky iráni nép, VI. Herodot említi. 

Barszkhan türk népfaj a dsekeloki^l északnyugatra Taráz-íg, 55, 58, 
60, 62, 64. 

Baskiroli f Baskírt, Baadsurd), a ghuzzok szomszédai, tőlük s a 
kirgizektől északra, a «eiHa6októl délre, 13, 30, 36, 73, 74, 82. 

Beje (haj) a Bighűr kimakok főfejedelmének czíme, 12, 19, kúnúl beg. 

Besenyőy arab íróknál badsdnak (badsnak, patSTiűk) népnév, 79. 

Bog család a bugu ágból, 37. 

Bolgár népnév, 20, 57, 63, 69. Az arab források vUŰj-nak, tatárok 
bidar-naik ejtették ki e nevet ; lat. vidgari, btigeri, olaszul bulgheriy khinaiúl 
huLar^ magyarul bolgár, bogárja, oroszul bolgor. Sismanoc, a sophiai egye- 
tem tudós tanára, az illető név legrégibb alapját a bidgar alakban álla- 
pítja meg, 1. Kunos Ignácz aa bulgár név eredetéről* ez. értekezését, 
megjelent az lAkadémia Értesítőt 166. füzetében (1903, május), az 525. 1. 
Sismanov szerint a név a finn eredetű Fo^a-ból képzett, illet, azzal van 
^sszetéve, s eredetileg Bulga-er, azaz • loZ^a-embert, tehát török el- 
nevezés. 

Bugu kara-kirgiz törzs, 37. 

Buddhismus, buddhisták, 50, 68, 90, 95, 107. 

Burdösz népfaj, a mordvinok ősei. 

CsaO'Czung az utolsó tulajkonképpeni l'ang dynastiából való császár, 
110, 121. OARDBZI A TÖRÖKÖKRŐL. 143 

CsaO'Sziven'ti előbbi fia, 121. 

Caekeli (tsekdi) törzs, a. m. dsekel a Sarih nemzetből, 65» 

Csu-van khinai fővezér, 121. 

Dara a. m. Dárius^ 110, 121. 

Dávid a zsidó nép királya, Jesse fia, 44, 47, 54, 57. 

Dsekel ( DsiHl, Csekd) türk törzsek, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 80. 

DualismiiH Manes tana, 118. 

Dzü-'l Karnain a. m. Eszkender «Nagy Sándor », 55, 56. 

Ebfd tatár szemólyniv, 8, 15. 

Enzegel bolgár törzs neve, 57, 63. 

Eszkender tNagy Sándort, 55. 

Ephthalita fehér hún Tok harisz tanban, hattal, Hijathalet, 49, 60, 
khinaiúl hoa vagy hoa-tien; fejedelmükről ye-tha-knakk is neveztetnek. 
Ezek a fehér hunok váltják fel az uralomban a ytie-tsi-ket (törzsrokonai- 
kat) 430 körül, s őket a tu-kiu-k győzik meg. 

Faghjur a khinai császár czime 87, 92. Ezt a ozimet Kordödhbek 
id. művében ba ghbüf •-na,k írja. 

Faghinün talán a. m. fáldsti kirgiz fősaman, perzsául főiddé 34, 39. 

Falegh (héberül Peleg) \4bir (Héber) fia, 102. 

Frends nyugati, európai, 42. 

Fu-szi talán Nosztarta-sz Ehina első királya, 103. 

Füri törzsnóv, 32, 37. 

Gandhara indiai nép Afghanisztan keleti részében, V. 

Gög és Magög északi ismeretlen népek összefoglaló neve, 92. A« m. 
az arab Jadsűds va Mödsüds. 

Ghaznaviddk dynastiája (977 -1184), IV. 

Ghuzz török népcsalád számos törzsekre osztva a Kaspi-tenger s 
Aral-tó közt s az Aral-tótól keletre a kirgizek lakta földig, északi szom- 
szédaik a kazárok, baskirok s kirgizek, délre tőlük Khoraszán, a toguz- 
ghuzzokf a karlikok, délkeletre a kimakok. A khaladsok és jaghmánok 
mintegy szomszédos szigeteket alkotnak területükön, utóbbiak a Jaxartes- 
tői keletre. A ghuzzok Közép-Ázsiának felettébb nagy területét foglalták 
el, a melyen vándoréletet folytattak, de voltak közöttük megtelepedettek 
is. A ghuz név Oghtiz-hól eredt s a keleti turkok összefoglaló nevévé lett, 
ellentétben a nyugati ugur- okka\. Később a ghuzzok turkomán név alatt for- 
dulnak elő. L. 2, 6, 10, 19—21, 23, 24, 31, 36, 39, 40, 66, 69, 70, 71, 87, 92.*) 

Hadsads khaUfa, 83. 

Hödsib •föajtónálló*, udvari czim, 88, 93. 

Hám a. m. Khám Noé fia, 1, 3, 5. 

Haratán Khina ötödik királya, 103, 114. 

Heang-ti khinai császár, 114. 

Hetei három türk törzs, a dsekehkkéi egy eredetű, 63. 

*) Az arabos ghxizz névalakban két leírói hiba van, u. m. 1. c 
^ helyett; 2. a « kettőzése. 144 GRÓF KUUN GÉZA. 

Himjar déli arab r épség, Homeritae Ptolemaeus szerint, « boldog 
Arábiai l^kói eponymus hősüktől igy nevezve, 42, 45, 50, 107, 108, 118- 

Himjarüf Sába fia, a himjariták eponymus hőse, 53. 

Hind India lakói, 107. 

Huaruf-csau (JdnmJ khinai pártütő, 119. 

Hün- Szabir szahiroky 24. 

Hunok (khinaiúl hiung-nu) 31, 37. Fehér hunok, 54. A hunok leg- 
főbbképpen mongol és turk törzsek elegyedéséből származtak. 

Ihn-Hahhar koraisita, huzamos időn át Khinában élt, 112, 122. 

Imek turk személjmév, 8, 15, talán a hún Ermak név, bolgár Irmk 
a II. bolgár khan. 

Indiaiak, 32, 38. 

Iráni, 84. 

Irkhan a toghuzguzz király czíme, 14, 27, 28, 107, 110, 118, 120. 

hzkender Nagy Sándor, 56, 110. 

hzlam, 90, 106, 109, 117. 

It'halla kirgiz személynév, 35. 

Jadmlk turk törzs, 82, 1. ö. h. v. jász. 

Jadmds és Mödsüds az északi népek összefoglaló neve, a. m. Gög és 
Magög, 92, 100. 

Jafii (JafeU), Noé fia, 1—7, 30, 34, .35, 102, 109. 

Jaghma s Jaghvia-Tegh a jaghmandk törzsfőnöke, 26 — 28. 

Jaghman tark népfaj mintegy szigetet alkotva a ghuzzok lakta terü- 
leten, 25, 26, 29. Ügy látszik, hogy a toghuzghuzzok törzsének egyik ágát 
alkotják. Dr. Almásy György barátom Qardézl feljegyzéseiről tett s 
velem közölt nagybecsű megjegyzéseiben a jaghmdnokról ezeket írja: 
lA jaghffiánok egy kisebb a déli Togu^ghiizból és a khalads-ghuz kivan - 
dorlottakból összeverődött törzset képezhettek, mely a ghuzz khagán 
oltalmába adta magát és ennek révén a ghuzok (turkok), khaladsok és 
kimakok mellett nyertek független lakóhelyet, mintegy a khaladsok ellen- 
súlyozására. 

Jamü khinai lázadó (khinai neve Hiiang-csau)^ 108, 110, 119, 120. 

Jaszi jászok, a Kigvedaban gadu, szanszkritul yődeva, Máxoi, ^loÍTatot 
Ptolemaeusnál, latii Pliniusnál, jassu a régi magyar oklevelekben, a görög 
és latin íróknál MotJ^u^eí, JazygeSy turk Jadmik, 31, 37. 

Jehüd zsidók, 108. 

Je-tha a. m. ephthalita Tokharisztanban, 26. 

Jézus (j^-wwULft) imádandó Megváltónk neve. 19, 20. 

Ju khinai császár, a vizek szabályozója, 114. 

Kahlán arab törzs, 107, 108, 118. 

Kalánasz khoraszani nép, 75, 78. 

Kara-kirgiz, kirgiz törzsek, 35, 37. 

Karlük (Kártik, khazladsijje), Taráz városától s a barszkhan ós 
d^^^ektől nyugatra, a toghuzghuzzoktól észak-keletre, 6, 20 — 24, 39, 69, 
71—73, 80, 82. GARDÉZI A TÖRÖKÖKRŐL. 145 

KatharoH hitfelekezet, 107. 

Kazárok (khazar, khazaran), of/vr tiirk népfaj, 4, 6, 20, 24, 30, 31, 
36, 70, 74, 81. 

Kazak (Kazak-kirf/izekJ turkok, 35. A baskírok kirgizeidnek nevezik. 

Kemesken türk törzsnóv, a dsekelekkel egy eredetűek, 63. 

Keresztény, 95, 119. 

Kian-huen a kirgizek khinai neve, 35, jegyzetben. 

Kimak (kaimak, kimjak) türk népség a /aVí/icektöl nyugatra, 4, 5, 
10, 11, 17—27, 31, 32, 37, 39-41, 69, 70, 73, 79, 80-82. 

Kiptsak tatár személynév, 8. 

Kiptsakok türk népség, 40, 79, 80. 

Kirgizek í'^a^*^, *^jS.) türk nép, a ghuzzokióX s kimak6k\6\ ke- 
letre, 6, 20, 21—26, 29, 31, 32, 34, 35—41, 73, 79, 80. 

Koreisitdk az Iszlám előtt egy arab család neve, melyből Mohammed 
Bzületett, 106, 117. 

Kona « Jövendőmondó*, 34, 

Kör személynév, Japhet fia, 30, 35. 

Kőrd-kln toghuzguzz király neve, 63, 66 — 69. 

Kán népnév, talán a kimakok egyik névalakja, 13. 

Khakdn (Khakdn al-khavakin, khanj -a turkok nagy fejedelmei, 6, 
7, 12, 14, 13, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 48—50, 53, 63 (tagaz 
khan), 67 (tafjhazghaz khakdn), 68, 70. [Türk khakdn (talán a történelem 
Peíghü khdni&) 25, 26, Khazar khdn 31, 35, 36, Kakán Tnn Tibet khakánja 
44, 47, Turldsztdn khdn}& 14, kirgiz khdkdn 32, 37.] 

Khdkdnijjdn népe, 6, 15. 

Khalads türk népség. Úgy Rasid ed-Din mint Alni-H Ghdzi Bdhadur 
khdn genealógiai kimutatásuk rendjén Jafet nyolczadik fiát Khaladsnak 
mondják ; ez A név a keleti íróknál khaüakh, khazlads írva is előfordul. 
Ez a türk népség a nagy ghuzz területen mintegy szigetet alkot a jagh- 
fwarjoktól nyugatra; Kazwíni s Mas£Udi szerint Sda és Fergluma vidékén 
tanyáznak, 2, 4—6, 8, 12, 14—17, 19, 22, 25—28, 32, 37, 40, 71, 79, 80 
83, 84. 

Khatfaldn khdkdn személynév, a khdkdnijjdnok főembere, 8, 15. 

Kherkhis kirgiz női név, 35. 

Khinai császár, 49, 56, 121, 122, 124. 

Khinaiak, 119, 123. 

Laina tur komán törzs, 15. 

Lainakaz tatár személynév, 9, 15. 

Láma a tibeti könyvekben blama-nak írva, buddhista pap és főpap, 
89, uigurúl tujin, khinaiúl Uavia • blama* helyett, 93. 

Madmds n^p, 100. 

Madsüsz (Má^oí) manichaBUsok, 109, 119. 

Mahmüd ghaznavida fejedelem, Oardezt kortársa, IV. 

Manesz vallásalapító, 14, 28, 30, 63, 107. Manes vallása, 27, 44, 47, 
67. Maniján Manesz követői, 63, 66, 69. 

Keleti Szemle. V, 10 146 OBÓF KUUN GÉZA. 

ManC a barszkhánok elöljárójának czime, 57, 60. Almásy György 
a karakirgiz manap katonai czímre emlékeztet, a mely még a múlt évezáz 
közepe körül is használatban volt. Az utolsó ilyen czimű tudtára Mumhet' 
ála volt. 

Manicheismiís (lüyixjl), 107, lt8. Munadd a manicheismus vallója. 

Masscufetdk, MsoGa-fltai, a kiket Procopius tde bello Yandalico» czimű 
művében (1, 11) hunoknak nevezett, az ó-kor turkjai a Kaspi-tengertöl 
keletre, 17. 

Mamme (Masszáimé) népnév, 20, kimakók szomszédjai. 

Medd Mohammed hen Ébred Besztasa^ unokatestvére Abu-Zeid Mo- 
hammed Jeeící-nek, &rírá/* kormányzója, 112, 122. 

Modhar arab törzs {yájo ) igy nevezve Modhar'i6\, Nizar fiától, 107, 
108, 118. 

Mohammed prophéta, 117. 

MoKlim vallásfelekezetűek, 77, 78, 82, 96, 98, 108, 111, 119—122. 

MuÍ4md tatár személynév, 8, 15. 

Nagy Sándor, maczedoniai Fülöp fia, a. m. Eszkender, 56—58, 
100, 121. ' 

Nisdrí keresztények, 19, 62, 84, 108. 

Nosztartasz ben BcCür ben Modteds ben ^Amíir ben Jáphet ben NÜhh 
Khina első királya, 102, 113. 

NőkerdshJc türk törzs neve, 82, v. ö. nökir • katonai. 

Nüh Noé, 2—4, 30, 102. 

Oghuz khdn az oghuzok eponymikus öse, 12, 13. A türk hagyomány 
szerint Jafet fia TurkníM. négy fia volt, ezek elsejét Tutekaék hittak, Tutek 
fiai Tatár és Mogul voltak. Mogul elsőszülött fia Kara északon a mai Tur- 
kisztanban lakott, nyaranta az Ar-tag és Kar-tag hegységben, télen a 
Kizü-kum pusztaság lapály án, majd ismét az uiguroktól nyugatra, a tan- 
gutoktól délre, a khinaiaktól keletre, a kirgizektől északra határolva, kö- 
rülbelül ott, hol jelenleg a khalkasz mongolok tanyáznak. B^ a Kara volt 
Oghuz khdn atyja, a ki a türk nép első főhatalmú fejedelmének tartatott. 
L. Vámbéry Á. «Das Türkenvolk» (Lipcse, 1885), 1 — 4. 11. 

Ol^dn turkomán törzs neve, 18. 

*Oun a második khinai főkirály vagy császár, 103, 114. 

Örmény nép, 42, 44, 1. Armani, 

fTáxToe; afghanok (jelenleg pakthün), 84. 

nap^oi (ó-perzsa parthava, perzs. pthleCj khinaiúl a-szi, lat. Parthi) 
iráni népfaj, VI. 

Parsismusy 1. 

Peighu khdn körülbelül 1000-ben Kr. után, vezére volt SzeUsuk, ki 
tőle elpártolt, 1. Babaghü. * 

Perzsák if^sp^i U 50, 55, 57, 58. 
Porosz India királya, 58. 

Rabját arab törzs, 107, 108, 118. 

Rümijjdn byzantiak, rünü byzanti, 30, 34, 35, 42, OABDÉZI A TÖRÖKÖKRŐL. 147 

Küsz népnév, 70. 

SzcUfír fSzenrj türk nép faj, 24, hűn-szabir a. m. kazár, 26, 70. 

Sagyid (Sayond), helyesen Sin-nung-s^ egy indiai néposztály, ül. 

Szolár, kisebb katonai rangfokozat, 87. 

Szám perzsa mythikus hős, 5. 

Szarnám a szamanismus vallója, 65, 90, Szamán ezen vallás papja 
'8 innen a szamanismus (samanismusj 106, saman (helyesebben szamán) 
-«. m. szamanij 107, 117, 118. Al-szumania a buddhisták arab neve, Sajia- 
vflííoi, 90. 

Szamarkandi kereskedő , 111. 

Szarán fejedelmi czím, 8, 15. 

laTTttYÚSai népnév Herodotnál, hol a gandarokkaX együtt említi, 
V, VI. 

Széldaük dynastia, 84 — 86. 

Szendser Meleksáh fejedelem, 75, 84 — 86. Ehorászánban uralkodott. 

Szikláh népnév, 2, 20, 29—31, 34—36, 38, 42. A szikíáhok a baskirok- 
.tól északra tanyáztak, 1. a szláv nevet. 

Szin-nung-gai ( Sin-nxing-gai) a földmívelés feltalálója (talán a Ma- 
«z'üdi által említett Nosztartasz-szal azonos), 103. 

Szlávok, v. ö. Szikiáb 3, 5, 22, 33, 38. 

Sév$oi iráni népség a régi Sogdianahan (Sou^Btav/,, ó-perzsa Sug- 
^huda)y VI. 

Szűhíly 'Amürn&k fia, 102. 

Szung khinai dynasztia, 111. 

Szultán a turkok fejedelme, 85, 

Sába Himjár atyja, 45. 

Sád czím (néhányszor hibásan »jui), 8, 10, 12, 15—17. Sád Taghy 
^t5, 27. Ez a czím az orkhoni feliratok sádjkytkl s a kazár t^a-val azonos. 

Salamon (héb. Selamö), Dávid fia, Zsidóország bölcs királya, 52, 55. 

Sám Noé fia, 1- -3, 30, 34. Héberül Sem. 

Sána khalads hós, 8, 15, 1. Sád. 

Saluh népnév, 6, 8, talán Salar helyett vagy a mi még valószínűbb 
i^yo vagy yjsyC volt az eredeti névalak. 

^"^ Sarih türk törzsnév, 63; ez a törzs a dsekeíX^X egy eredetű, v. ö. 
Saluh. ' 

Slni khinai, 52, 53. 

Tadsik iráni eredetű (Parsziván), nagyrészt perzsául beszélő elegy 
fiép, a kiket dikhánoiinekk is neveznek. Herodot ŐadSxat oknak, Cl. Ptole- 
msBOS 3caoíx.<^i-oknak nevezi, a mely név hibásan Tao{x.Ai helyett áll, mint 
üjfalvy Károly jeles tudósunk megjegyzi, V, VI. 

Taghaz khan czím, 63, 64. 

laghazghaz khákán, a toghuzghuzzok fejedelme, 63, 66, 69, 73, 
107, 118. 

Tai'Czung khinai császár a Tang dynasztiából 627 — 650-ig Kr. u. 
Talán lutál-M azonos, 104, 115. 

10* 148 GBÓF KUUN GÉZA. 

Tanff dynastia (a XXI. khinai uralkodó ház), uralkodott 618-tór 
905-ig Kr.'u., 106—108, 121. 

TcUar személynév, 8, 11, 15. 

Tatárok (khinaiúl ta-ta), 8, 15, 16. Eredetileg mongol eredetű; 
törzsek. 

2^h «kar(l», Sad mellékneve, 12, 19. 

Tersza, Terszaszet 1. « keresztényt, 2. tüzimádó, 67, 72. Terszájön^ 
keresztények, 90. 

Tibetiek népnév, tibeti (tufán), 44, 47, 50 — 53, 56, tibeti khan (khd- 
khönj 44; a tibetiek Masz'üdi szerint részben Amur utódjai. 

Tobbcíáí Akran jemeni király neve, 49, 50, 53. 

Tokhari (TocJuiri Pliniusnál), kiket a P/iMW-kkal és Caspii-kkal 
együtt említ (Té5(^apoi, khinaiúl tu-hu-lo) népnév, 26. 

Toghri khákan, a toghuzghuzz khakan, 66, 67, 69, 70. 

Toghuzghuz (arabúi toghuzghuzznaik írva, helytelenül tagazghaz) ha- 
talmas türk törzs, fővárosuk Küsdn keleti vagy khinai Turkisztánban, 6, 
14, 21—34, 36, 37, 39, 40, 42, 62, 65, 79—81, 86, 90, 91, 95. A toghuzghux 
név Vámbéry szerint tokuzuigur-nak mondatott, s az onut^i/r-okkal a 
középázsiai törökség zömét alkotta, eredeti hazájuk a mongoloktól nyu- 
gatra Kut-dagh « Szerencsehegy • irányában lett volna; ezen őshazájukból 
utóbbiak északnak tartottak, előbbiek délnek, s királyukat Masz'űdi sze- 
rint irkhün-nskk nevezték. Valószínűbbnek tartom jeles orientalistánk 
Vámbéry nézeténél, hogy a toghuzgimz név tokuZ'ghuz-h6\, «kilencz ghuz» 
törzsből, 8 az onugor szintén on-oghuz «tíz ghuz» törzsből eredt volna, 
hiszen a ghuz név a turkok összefoglaló neve volt, s oghuz-h6\ eredt és 
igen számos törzset foglalt magában. Az o^r-ok az észak-nyugati tör- 
zseket jelentik, az oguz-oV pedig a délkeletieket. Az uiguro^i (khinaiúl 
hui-hu) a toghuzghuzok régi szövetkezését jelenti. «A Tien-San hegység 
vidékén lakott uiguroknál már a Kr. u. V. században gazdag és virágzó- 
irodalmat s fejedelmeik udvarában hivatalos historikusokat találunk*. L. 
Thúry József «Török nyelvemlékek a XIV. század végeig» czímű akad. 
székfoglalóját. A khinai annalisokban ^wi-Aw-knak (huei-he) neveztetnek 
azon toghuzghuz segédcsapatok, melyeket az irkhan a khinai császár segít- 
ségére küld. 

Tstn a khinaiak eponymikus őse, 102. 

Tubbdűn {mjó többesszám XJuLo) a jemeni régi királyok össze- 
foglaló neve, 42, 45. Mas^üdi szerint dicsekvésüket helyezik abban, hogy 
Nagy Sándorral rokonok. TuhbcC tibeti király, 50, 53. 

Tsabit egy himjarita eredetű király, Tibet megalapítója, 42, 43,, 
45_47, 49. 

Tsanvi a dualismus vallói, 65. 

Tujin uigurúl láma, buddhista főpap, 93. 

Turkán (A1-' Átrak, Jljjf) turkok, 3, 5—8, 10, 13, 14, 19-24, 26— GARDÉZI A TÖRÖKÖKRŐL. 149 

31, 40—42, 44, 49, 50, 53, 62, 63, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 81—85, 87, 92, 
103, 107, 110, 114, 118, 120. 

Turkas türk népfaj, 2-2, 23, 79. L. ö.*h. v. a türgas nyugati türk 
törzset az orkhoní türk feliratokban, melynek egyik fejedelmét Suliik' 
nak hívták. Turguz a töröknek egyik törzse. Nesii, és Szea'd eddin említik 
a turgud'Okskt az 1448-i rigómezei csata alkalmából (1. Török Történetírók 
I. 62, 148.). Ahmed Vefik a szótárában azt írja, hogy a turgud: egy tatár 
törzs, mely Kis-Ázsiának több részén szétszórva lakik, stb. L. Thúry József: 
A «Behdset-ül-Lugat» (Budapest, 1903.) 42—43. 11. 

Turldsztanheliek (keletiek ós nyugatiak), 14. 

Turkonianok (turkomün-ghuzz) a ghuz törzsek későbbi összefoglaló 
neve, 4, 10, 86. 

TiirkuH türk törzs, 40, 80, 1. ö. h. v. turkas^ türgas, 

Tütdl khinai császár, 104, 106, 115. 

Tüthi-heg a ghuzzok fejedelme, 84, 85. 

Türk a türk nép eponymikus hőse, 19. 

Tamghama dsaban a khinai császárok szokásos czíme, 110. 

Vezir hivatalczím, 65, 88, 93. Khinai vezir mint czim, 111, 122. 

Zsidók, 119. ni. Azon személj^ek névmutatója^ a kikre e munkában hivat- 
kozás történik. 

*Abd al-Bahmün ben Mohammed ben al-Adathy lázadó hadvezér Abdal- 
maUk khalifa alatt (702), 84. 

Abu-Amru * Abdállah ben al-MukaffcC , a perzsa vallásról az iszlámra 
áttért író; perzsa nevén Rózbih; a középperzsa munkákból többet fordí- 
tott arab nyelvre. Manszúr khalifa 757. körül halálra Ítélte, V, 1, 3. 

Abu Bekr Mohammed ben Müsza, 49, 52. 

Abu Dolaf, Misz'ar b. Muhalhaly a szamánida udvar költője Bokhara- 
ban ; egy követséggel Kabulba, Kasmírba és Tibetbe utazott a X. század 
második felében. 48, 85, 86. 

Abu-'l Abbasz Abdállah ibn Tdhir, államférfiú több abbászida khaUfa 
alatt; megh. 844-ben, 80. 

Abu-'l Feddy hzmdil b, 'Ali, az ejjubida fejedelmek hamáti ágából, 
arab történetíró, megh. 1331, IV, 57, 62. 

AbU'l-Qhdzi Bahadur Khariy khivai fejedelem, török történetíró, 
1663-ban irta *Török csalddfa* czimű munkáját, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 48, 
69, 102. 

Abu'l Haszan Mohammed al-Khuzaiy arab tudós, történetíró 925 
.körül, 50. 

Abu-'l Rihán 1. AlBiruni. 

Abti Zaid (Zeid) 'Haldmy V, 1, 87, 92. 

Abu Zeid Mohammed ben Jezid szirafi származású, 112, 122. 160 ORÓF KUUM oéZA. 

Al-Azraki, arab történetíró 853 körül, 48. 

Al'BaUchiy Abu Zeid, arab geographus, megh. 934, 40. 

Al-Beladzoriy arab történetíró, megh. 852, 48, 56. 

Al-Biruni (Abul-Rihan Mohavivxed al-Biruni) szül. 973. Ehvárizm 
külvárosában iráni családból; úttörő chronologus, történetíró és geogra- 
phns, mogh. 1048, IV, 10—12, 19, 20, 21. 

Aleicandsr Polyhistor hellén író, 90. 

Alexander j egy görög hajós, kire Ptolemaeus hivatkozik, 101. 

Al-ldrüzi (Edriszi), arab geographus, szül. 1100 körül, 48. 

Al-JaJmbiy Ibn Wddih, arab geographus és történetíró, 880 körül, 
7, 11, 22, 50, 100. 

Al'Mokkadaszi, arab geographus, 988 ban írta munkáját, 7, 21, 55 — 
57, 60, 61, 71, 78, 98. 

Almássy Györyy, 35. 

Arrianonz görög történész, 58. 

Baihaki. I. 

Barhier de Meynard, franczia orientalista, 6, 14, 18, 82, 102, 114. 

Ve Qoeje, 6, 9, 10, 20—24, 28, 39, 41, 43, 55, 60-62, 69—82, 88, 91, 
92, 94, 96-101. 

Detnnaüons franczia orientalista, 5, 7, 13, 59, 102. 

Dimishi Setmz ál-Din^ arab kosmographia szerzője, megh. 1327., 57. 

DCbil ben \ili arab költő a Khuzá'a törzsből, megh. 860., 50, 53. 

Dsaihani miniszter a számánidák udvarán, geographiai író ; eredeti 
műve elveszett, de későbbi íróknál kivonatban fennmaradt ; 892 — 907 közt> 
V, V, VI, 41, 98. 

EUiot angol orientalista, III. 

Ethe orientalista, IV. 

Oardezi perzsa író, m. (Abü Szdid * Ahd el-Hajji hen-el Ddhkak hett 
Mdhmmi Gardezi), IV, V, VI, 1, 17, 20, 41, 63, 6S. 

Goliwt Jakab arabi sta, 40. 

Goldziher Ignácz, 1, 90. 

Hammer J, orientalista, VI, 20, 63. 

Herudot, V, 70. 

Ibn al'Faldh al-Hamadhani arab geographus, 903 körül, 40, 41. 

Ibn al-Kalbtj Hisdm b. Mohammed arab genealogus Kúfából, megh. 
819, 42. 

Ibn Batuta híres arab utazásíró, megh. 1377, 49. 

Ibn Haukal arab geographus, művét 977-ben írta, 7, 9, 21, 29, 40, 
48, 50, 59, 63, 64, 70, 73—78, 96, 97, 124. Különböző forrásokból merített, 
így Al-Balkhihóly Ibn Khordadhbeh s Isztakhri műveiből. 

Ibn Khordadhl)eh CUbeid Allah t, K.) arab geographus, a khalifátus 
főpostamestere, a IX. század 2. felében írt; V, 1, 3, 41, 48, 58, 61, 72, 79, 
80, 87, 92. 

Ibn Boszteh (Ahmed b, ^OmarJ, arab geographus a X. század elején, 
IV, V, VI, 11, 48, 57, 63, 79, 98, 124. G^DÉZI A TÖRÖKÖKBŐL. 151 

Ircme angol orientalista, ül. 

Jáküt h, Ahdalláh arab geographus, egy nagy földrajzi szót&r szer- 
zője, megh." 1229, IV, 42, 48, 49, 52, 56, 57. 

Jellmek zsidó theologup, 51, 52. 

Isztakhri (Abu Iszhak al-Fariszi) arab geographus, Al-BaUchi elve- 
szett munkájából merített, 951 körűi irt, 6, 20—22, 26, 29, 39, 40, 48, 69— 
71, 73, 78, 91, 96, 97, 124. 

JusztinuSy byzanti császár, 35, a IV. óvszáz végén. 

Juynboü arabista, 9. 

KcLzmni (Zakurija ben Muhammed ben Mahmud al-Kcutmm) arab 
kosmographus, megh. 1253, 2, 4, 7, 10, 19, 39, 41, 57, 62, 64, 84, 124. 

Kodavia Ibn Djafar a khalifátus közigazgatási és adózási viszonyait 
tárgyaló arab író, megh. 922, 62, 94. 

Kumaü arab költő, megh. 744, 50, 53. 

Kunik orosz orientalista, V. 

Kunos Ifmdcz turcista, 25. 

Khanikoff (Miklósi orosz tudós, V, VI. 

Khárezmi Abu 'r-Rihan 1. Al-Biruni, 12, 21. 

iMssen (Chr.) iranista, V. 

Ijkzy Lajos, 107, 108, 110, 119, 121. 

Marőszid Jákűt egyik műve, 9. 

Mviz'ar ben Muhalhal arab író, I. Abu Dolaf, 85, 86. 

Masz'üdi (Abu 'l-Haszan 'Ali ben al-Huszein ben 'Ali al-Hudzali al- 
Maszűdz) arab történész és geographus, megh. 957, 6, 8, 14, 17, 18, 25, 
26, 29-32, 42, 50—53, 65, 69, 80—82, 100, 101, 110, 112, 122. 

Mirkhond perzsa író (meghalt 1497-ben), a Rauzat-es-Sefa ez. mű szer- 
zője, 8, 86. Adatait ek Melik-Ndmeh {•kirklj-könyv) czimű munkából merítette. 

Munkácsi Bernát nyelvész, tanulmányait ezen munkám több helyén 
használtam fel, így a Volga-népekről szólva. 

Nöldeke (Th.) orientaUsta, 24. 

Ouseley angol orientalista, III, IV, VI. 

Pavet de Courteille franczia orientalista, 6, 14, 18, 82, 102. 

Pauler Qyula, III, 96. 

PLiniiut (C. Pliniíis Secundus) római író, 26. 

Pseudocallisthenesz görög író, 56. 

Ptolemaeus (Cl.) hellén geographus, 1, 45, 101. 

Quintua Curtius Rufwt római történész, 58. 

Baverty angol orientalista, 4. 

Meinaud franczia arabista, 41. 

Repiczky János, 1, 5, 20, 29, 41, 41, 62, 63, 85. 

Resid ed-Din I^adlallah perzsa nyelven a mongolok történetét írta 
meg, mely ly el 1310-ben készült el, IV, 20, 102. 

Rubruquis nyugati író, 12, 36. 

Rüzbih a. m. Abu 'Amr 'Abdallah ben Mukaffd (1. ott), perzsa ere- 
detű arab író, 1. 152 BERNHARD MUNKÁOSI^ 

Szabó Károly^ 41. 
Sachau Ed. orientalista, IV, VI. 
Szilágyi Sándor, Hl, 96. 

Shakespear angol orientalista, perzsa-angol szótáríró, 7. 
Swen Hédin svéd utazó, 86. 

Spiegel F. német orientalista, a zend tanulniányok kiváló mí- 
velöje, 58. 

Sukruüah perzsa nyelven író török történész, 1456ban, 20, 63. 

Ujfalvy Károly (Mező-kövesdi), III, V. 

Vdmbéry Ármin, V. VI, 4, 6, 8, 17, 34, 35, 37. 

Vullers orientalista, 8, 48, 64, 70, 86, 9á, 121. 

WeU G., 52. 

Wilson, I. 

Wüstmfeld F. arabista, 4, 5, 19, 29, 41, 55, 62, 86. 

Zachar orientalista, 56. 

Zamakhsari arab philologus és korán magyarázó, megh. 1143., 49, 5Í. 

Zemarkhos Justinus császár követe, 35. IRODALOM. — UTTÉRATURE. 

H. G. KaTaHOBT>: Ontixi Hacjit^íOBaHitt ypanxaücKaro fl3URa ct 
yKa3aHÍeM'b oaBHtöniHxi* poACTBeHHux'B oTHoraemft ero rb 

^ípyrHM'b H3URaMI» TIopKCKarO ROpea. (Versuch einer Erforschung 
der urjanchajischen Sprache mit Hinweis auf ihre hauptsáchlichsten 
yerwandtschaftlichen Beziehungen zu den übrigen Sprachen des türki- 
schen Stammes.) Kasán, 1903. — 8°, XLII-hl539-h8-f LX. 

Das vorliegende Werk bereichert die Kundé der osttürki- 
cshen Dialekte mit einem hóchst wertvollen Beitrage. Eb behan- 
delt die bisher wenig bekannte*) Sprache der ürjanchajer, oder 
Sojonen, eines Volkes am súdlichen Abhange des Sajan- und bei- 
den Seiten des Tang-nu Gebirges, zu dessen linguistischer und 
ethnographischer Erforschung der Verfasser im J. 1898 von der 
kais. russischen Akademie den Auftrag erhielt. Herr Katanov sam- 
melte wáhrend seiner 5 * - Monate dauernden Studienreise zwi- 
schen diesem Volke eine Menge interessanterTexte folkloristischen 
Inhalts, welche im IX. Bande der von Eadlofp herausgegebenen 
«Proben der Volkslitteratur der türkischen Stámme» erscheinen wer- *) Vgl. Castrén s «Versnch einer koil»alischen u. kara^^assischen 
Sprachlehre nel)st Wörterverzeichiiissen* (1857), wo 301 Wörter von Sojo- 
nen auff^ezeichnet sind und Kadloff's «Prol)eu der Volkslitteratur der 
türkischen Stamme»: I. Tlieil (399 — 410), wo zwei Miirchen und vier Lie- 
der ebenfalls sojonischon ürspnmgs sind. IRODALOM. — lilTTÉRATURB. 153 

^en, teils aber auch hier mitgeteilt sind. Ansser dieser Sammlung 
befliss sich der verdienstvolle Forscher auch recht 7iél lexikalisches 
Matériái aufzuzeichnen, welches den Hauptgegenstand der in die- 
sem Bucbe vorgelegten pbonetischen und morphologischen Erörte- 
rungen bildet. Die Vorrede bietet eine kurze Skizze über die Ge- 
Bchicbte, geographiscbe Verbreitung und ethniscben Verbáltnisse 
der ürjanchajer. Rasíd-ed-dín kenni dieses Volk unter dem Na- 
men Urjanyit, bei Rubrüquis wird es Orangey oder Orengay, bei 
neueren chinesiscben Schriftstellern Uljart'/a, bei Joh. Eberh. 
FisoHER inSajanische Tatarenn, bei Adelung aSagansche Tatárén* 
genannt. Die europáischen Geíehrten des XIX. Jahrhunderts be- 
zeichnen es teils mit dem Namen Sojon-en, oder Sojot-en, teils 
mit Urjanchai, oder Urjangchai, welch letztere Benennung auch 
bei den Mongolén und Mandschu's gebráuchlich ist. Die ürjancha- 
jer n^nnen sich selbst Tuba, ebenso wie die Schwarzwald-Tataren 
(HepHCBue TaTapu) im tomskischen Gouvernement, wie auch ein 
Zweig der Katschinzen und die Karagassen. Dieser Name ist in 
der Form Du-bo (od. To-pa) schon den altén chinesiscben G^- 
schichtsschreibern bekannt, welche námlich von diesem Volke, 
als Nachbaren der Kara-Kirgisen (am See Kossogol) und der üjgu- 
ren sprechen. Die weit verbreitete und oft wiederholte Ansicht, 
nach welcher die Sojonen türkisirte Ostjaken oder Samojeden 
wáren, entbehrt blsher jeden annehmbaren Grund. Dagegen steht 
fest, dass ein Teil dieses Volkes, namentlich die Darchaten, ihre 
ursprüngliche türkische Sprache voUstándig vergessen und dafür 
die mongolische angenommen habén, so dass nunmehr nur die 
schamanischen Gebete urjanchajisch recitirt werden. Auch die 
den Chinesen unterworfenen südlichen ürjanchajer gebrauchen 
heute lieber das mongolische, als das heimische Idiom. 

Der erste Abschnitt des Werkes ist der vergleichenden Be- 
handlung der Lauterscheinungen gewidmet. Bei dieser Aufgabe 
geht der Verfasser höchst unzweckmássig zu Werke, indem er die 
urjanchajischen Lautformen nicht mit den gemeintürkischen, son- 
dem mit den spezifisehen Lautwandlungen aller bekannten türki- 
schen Dialekte (den Cuwasischen ausgenommen) zusammenstellt 
und dabei ob nötig, oder unnötig zumeist die Benennungen dieser 
Dialekte in je grösserer Zahl anführt. So z. B. braucht er um 
nur die einfache Tatsache anzuzeigen, dass ein urj. a = türk. a, 
wie in ada «Vater»>. kara «schwarz>>, 12 Zeilen, da von diesen 
überall bekannten Wörtern das erste aus 35. das zweite aus 
42 besonders bezeichneten Dialekten angeführt wird (S. 9 — 10). 
Dass einem auslautenden türk. z im Urj. s entspricht, wird mit 
11 Beispielen (wie: is «Spur», kobus «Musikinstrument», kun- 
'du8 «Biber» = türk. ?>, kohnz, kundiiz etc.) belegt, welche nach 
der bezeichneten Weise angeführt, nicht weniger als 2 ^ j Sei- 154 BBBNHABD MUNkIcSI. 

ten in Anspruch nehmen (S. 50— 5á). Durch solches Verfahren 
wird die Darótellung der Lauterscheinungen ohne entsprechenden 
Inbalt sehr weitschweifig und die Übersicht der charakteristischen 
Lauteigentümlichkeiten im ürjanchajischen bedeutend erscbwert* 
Au8 letzterem Grundé halté icb es nicht für überflüssig, hier die 
diesbezüglichen wichtigsten Ergebnisse hervorzuheben. Solche 
8ind: 

1. Türk. a (in der ersten Silbe) = urj. i in urj. tirU «ziehent 
= türk. tart-; urj. (und karagass.) tip- «findenrt = türk. tap-; urj. 
(u. karagass.) tira- «kámmen» = türk. tara-; urj. cit- «liegen» = 
türk. jaí- (vgl. auch jakut. sít-) ; urj. sistik, sittik wKopfkissen* = 
türk. jastik (vgl. jakut. sittik id.). Massenhaft kommen solche Fálle 
im Óuwaéischen vor, wie z. B. in pil •Honig», pi^- «8chauen», 
íftr- «8chreibent, éir «Ufer», píger «Kupfer», píl^ek «Kot», ;jftó<J 
«hart», yirem «Bauch», tina «Fár8e» ^ türk. hal, bak-, jaz-, jar^ 
bakir, baíéik, kati, karin^ tana etc. 

í2. Türk. i, e (in der ersten Silbe) = urj. í in urj. pit «Laus» 
= türk. bit, bét (auch jakut. bit); urj. (u. karagas., jakut.) til 
«Zunge» — türk. til, dil, tél; urj. (u. karagas., jakut.) ti «Hund» 
=-' türk. it, ét ; urj. min- (u. mun-J «aufsteigen» -= türk. min-, bin, 
mén- (u. mün-) ; urj. /fim(u. knm) «wer» = türk. kim, kcm(\i. kent). 

3. Von den Konsonanten können die Media nur in der Mitte 
des Wortes zwischen Vokalen, oder nach 9, n, l, r, j gebraucht 
werden, ausgenommen g und ;-, welche auch im Auslaute vor- 
kommen. Alsó: urj. paá «Kopf», par- <'gehnö = türk. bas, bar- ; 
urj. tört «vier» = osm. dört ; uij. at «Name» = osm. ad etc. Den 
zwischen Vokalen und nach w, l, r, ; stehenden Tenues anderer 
türkischen Dialekte entsprechen im ürjanchajischen immer Me- 
dia; demzufolge z. B. türk. alti «sechst, árka «Rücken«, aéik 
« bittér » = urj. aldi, arya, a^iy. Anstatt s treffen wir in solchen 
Fállen im Urj. 5, wie in ké^é «Mann», pá^ék «Wiege«, tö^^dk «Bett» 
= türk. kiéi, báéik, tőéák. 

4. Türk. j im Anlaute — urj. c, z. B. urj. can «Seite»), cas 
•jung», cádé «sieben», édr «Erde». cdt- «erreichen» = türk. jan, 
jaéj jedi, jer, jet. Bei Katanov wird dies nicht erwáhnt, aber es kom- 
men auch Fálle von anlautendem ; > « vor, wie in urj. sittik «Kopf- 
kÍ88en» und sildis «Stern» = tnik. jastik, jildiz. Solche sind viel- 
leicht Lehnwörter aus einem anderen Dialekte. 

5. Türk. c als An- und Auslaut = urj. s (als Nebenform im 
Anlaute auch c), z. B. éak «Zeit», sup- «hauen», sdrég «Heer», 
sida- «leiden»>, sin flwahrw ; kils «Kraft», iis «drei» — türk. cak. 
éap' ; cerig, cida-, éin, köc, üc. 

G. Türk. j als Inlaut (zwischen Vocalen) und am Ende des 
Wortes -= urj. d (oder auslautend t) in Fállen, wo diesem j auch 
im Ujgurischen und Karagassischen d (t), im Jakutischen dagegen IRODALOM. — LITTÉBATÜRE. 156- 

t, im Eojbalischen und acderen Terwandtcn Dialekten 2, endlícb 
im Cuwasischen r entspricht. Solche sind: uq. ad^ik «Fu88» = 
njg., karag. adak = jakut. ata;( = kojb., sagaj., kaőÍD., sor. azak 
= éuw. ura = türk. ajak; urj. kadip «Birke» = karag. kadir^ ~ 
kojb. kazii; = éxxw. /vrén = türk. kajin; urj. idtk «der Gottheit 
gebeiligti» = jakut. itik = karag. idik = kojb. izik = teleut. ijik 
= éuw. jéréy ; urj. adig «Bári = kojb. aziy = türk. ajü; urj. 
adtr- «zerteilen» = karag. adir- = jakut. atir- = kojb. aWr- = 
türk. ajir- ; urj. kodan «Haa8e» = karag. yodan = kojb. kozan = 
türk. /co;aw ; urj. kuduruk «Scbwanz» = karag. knduriik = jakut. 
kuturuk = kojb. kuzuruk = türk. kujruk; urj. Aerf^íí «Filz» = 
türk. kijiz ; nry pád ék «boch» = kojb. pözük = türk. béjék, bőjük 
«gro88»> ; urj. udu- «8chlafen» = jakut. vtu- = kojb. iizu- = türk. 
uju-; urj. éada}- «Fu88gánger)) = ujg. jaday = kojb. caza}' = 
jakut. sall = türk, jajak; urj. pot «Wuch8, KörperláDge» = ujg. 
bot = kojb. po8 = türk. boj ; urj. foí- «8att werden»> = ujg., jakut. 
tot' = kojb. to8- = türk. ío;-; urj. cot- «abwÍ8chen» = jakut. sot- 
= kojb. éo8- = türk. jo;-/ urj. it- «schicken)) — jakut. íí- = kojb. 
f«- = teleut. éj- (vgl. Ufa-tatar. jibbdr- «8ebicken», nogaj. jibár- 
au8 *ijip'bdr'J. 

7. Ein 8ehr gewöhnlicher Lautwecbsel Í8t im ürjanchaji- 
schen der Schwund von ;-, g, t) und j besonders zwÍ8chen Vocalen, 
wobei letztere zusammengezogen und láng werden, z. B. urj. táj 
<«Onkel», öl «Sohn», ör «Dieb»), iW <«Heerdet, al «Dorf», a^ 
«Mundf, dr «krumm», sin «Elentier», püdaj «Weizen», pür.ik 
«Niere»> = türk. ta^aj, oj-ul, oyur, ögiir, aj-il, ayizy ágér, siyin, 
bo^'daj, bögrak; urj. cák «Wange»), sdk «Fliege»>, sdskan «El8ter», 
ser «Ader», kör « dunkelgrau » , sok «Knochen» = türk. jarjah,. 
sápák, sayiskan, 8éj)ér, kor}ur, xörfdk ; urj. cd «Pfeil», pd «Stute» 
= Wolga-tatar. jV(/a, béja, Oft entstehen solche Lángén auch durch 
Elision eines l, n, r, m, 6, wie z. B. in dp-kdlf flnehmend komme» 
= alfp káli kar «bleibt» = kalir, kap «ankommend»> = kdlép ; 
corsdn «du wirst gehn» = corursdn, ör) íseinö = onuy, mön «von 
hier» = monan, cürya «Ei» — cumurj-a, klp «brennend» = kibip, 
tlp «findend») = tibip. 

8. Ein eigentümlieher Fali der Dissimilation zeigt sich beim 
Zusammentreffen der Konsonant^n rk (in der Stammsilbe) + k (in 
einer grammatischen Endung), wann námlich die Lautgruppe rkk 
sich in rtk verwandelt, so z. B. lautet der Dativ von pör ük «Mütze» 
anstatt *pőrük'ká: pőrt-kd, von oruk «Wegö: ortka; anstatt ^koruk- 
kan «fürchtend» sagt man auch : kort-kan, Derselbe Lautwecbsel 
erscheint noch vor^, wie in kon-pas «er fürchtet sich nicht» < 
*koruk'pa8, 

9. Ungewöhnlich oft kommen im ürj. Fálle der Metathese 
yor, wie z. B. in Folgenden : aski «sein Mund» anstatt aksi (von : 156 BERNHARD MUNKÁCSI. 

aj-ts, ás «Mund»), sáksan «El8ter»: vgl. sáskan, sayiskan ; kuksun 
«Kabe»: vgl. kuskun; ösküs «Waise»): vgl. őksüs \ ák-páldi «kam 
fliessend an» = a}^ip káldi ; kökpá < köp- ka Dat. von köp «viel» ; 
kök-pé^é dviele Mánneri» = köp ké^é; körük-pali «bleibe 8ebend!» 
= körüp kai! ; ttkpan «gefuDden» < tipkan \ áépé «Hausfrau» < 
ápsé ; idspi «HolzschÜ88el» < tapsi \ öksé «Ziege» < öské ; paksa 
<: paska Dat. von paá «Kopf» etc. 

Die Auffassung des Verfa88er8 von der ge8chichtlichen Folge 
der Lautwandlungen kann nicht immer für richtig angenommen 
werden. So z. B. können wír nicht 8agen, da88 in den Beispielen, 
wie urj. tip' «finden», tirt- «ziehen» = türk. tap-, tart- (S. 15) das 
Tirj. í in a übergehe («nepexo;iHTi>tt); da das a, ak gemein- 
türkischer Laut, hier oflfenbar ursprünglicher ist. Ebenso kann 
man nicht annehmen, da88 in Falién, wie urj. tolu «voll» — osm. 
dolu; urj. és «Spur» = dagat. iz ; urj. és- dtrinkenw = tatár, éc- 
t in d (S. 43), s in z (S. 50) oder s in c (S. 53) «übergehei ; denn 
die Diflferenzierung in den westlichen Dialekten, nach welcher 
einem anlautenden urj. t hald t, bald d, dergleichen einem aus- 
lautenden urj. s einmal s, ein andermal z und eben80 einem in-, 
oder auslautenden urj. s manchmal s, mancbmal c entspricht, 
kann nicht ander8 erklárt werden, al8 durch die Annahme, dass 
die ursprünglich ver8chiedenen Konsonanten unter Einflu88 ge- 
wisser Lautgesetze spáter einheitliche Form angenommen habén ; 
alsó nicht t ist übergegangen in d, und ebenso nicht s in z, son- 
dern verkehrt d in t und z in s. Ganz unmögliche Lautwandlun- 
gen stellt der Verfasser in der Behauptung auf, dass in solchen 
entsprechenden Formen, wie urj. éfidé «8Íeben» = türk. jádi, urj. 
éan- «8Ích umdrehen» = kojb. /mn-, karagas. nan- = türk. fan- 
éin urj. c in j, und sogar in n, n «übergeht» (S. 45 — 46). Der Aus- 
gangspunkt war in diesen Falién gewiss das ;, woraus durch ver- 
mittelndes í leicht c und mit einem anderen Konsonantenvor- 
schlage n, aus letzterem wieder n entstanden sein konnte. Die 
eiuander entsprechenden d (t) = z (s) = j = r Inlaute, wie in 
urj. adak «Fuss» = jakut. ata;< = kojb. azak = türk. ajak = 
cuw, ura (S. 67) sind nach meiner Ansicht gemeinsam aus einem 
ursprünglich en interdentalen d abzuleiten. Ein analoger Laut- 
wechsel im Inneren des Wortes (námlich: d — d — r, Z--0) ist in 
finnischen und lappischen Dialekten bekannt (z. B. finn. en tiedá 
flich weiss nicht » wird in verschiedenen Gegenden wie en iierd, 
en tid(j\ en tiedá, en tied ausgesprochen und ebenso kommen neben 
einander lapp. (jodam, goram und kotám «ich flechtet = finn. 
kudon Tor^ und hier ist das o gewiss der Ausgangspunkt aller 
Lautwandlungen.*) ^) Vgl. aiich finn. jiitoa und 7iijoa «l)inden», est. kodu «Haus»: IRODALOM. — LITTÉRATÜRE. 157 

Der zweite Abschuitt des Buches bescháftigt sicb mit der 
Formenlehre. Vor allém werden gruppenweise die unzerlegbaren 
Nominalstámme aDgefübrt, dann die denominativen Nominalsuf- 
fixe (die Deverbalen kommen spáter nach den Verbalsuffixen), 
darauf folgen in üblicher Weise die Nominalaffixe, Zahl- und Für- 
wörter. Personalsuffixe, unzerleíjbare Verbalstámme, Verbalsuffixe, 
Nomina Verbalia, Gerundia, Conjugation und Hülfszeitwörter. 
Die Adverben werden unsystematiscb zerstreut behandelt (S. 292, 
406 u. 744). Die übertriebene Anháufung von Beispielen für ganz 
gewöhnliche und allbekante Tatsachen ist auch in diesem Teile 
allgemein, sie erstrecken sich z. B. beim Pluralsuffix lar, -Zar auf 
11, beim Genitivaffix -wí^ (-dti^, -ít}) auf 14, bei den Localaffixen 
'da u. 'dan auf 28 Seiten. Dabei wird nicht wahrgenommen, dasa^ 
der gemeintürkische Genitiv in der Form -fn, -in (-un, -ün) auch 
im Jakutischen vorhanden ist (s. diesbezüglich meine Belege in 
•Nyelvtudományi Közlemények» 17 : 151 — 6). Was in der Formen- 
lehre speziell urjanchajiseh ist und ander8Wonicbt,odernur seiten 
vorkommt, ist áusserst wenig. Von diesen mögen hier Folgen de 
erwáhnt werden : 

Das Diminutivum der Zártlichkeit -a;, -aj (wie in ataj «Vá- 
terchen», enüj « Mutterében »>, urj. kuéka^-aj «Vögelchen») wird im 
TJrjanchajischen (und in den Abakandialekten) auch nach den 
Personalsuffixen gebraucht, so sagt man z. B. aba-m-aj «mein lie- 
bes Mütterchen» (aba «Mutter»), cdr-ém-áj «mein teueres Landt 
(cár «Erde, Landu), paj-in-aj da «in seinem lieben Kopfe» (paé 
«Kopf»), ctirt-um-aj-ni «mein liebes Nomadenlager» (acc. ; curt 
«Jurte')). Dies weist darauf, dass das Suffix -o; aus der Interjection 
aj (z. B. aj babám ! «o mein Vater !», kudajim-nj J «o mein Gott!») 
entstanden ist. 

Das Suffix -«í/'» '^^ffy welche zur Bezeichnung der Neigung 
dient, z. B. kis-sty «der nach Mádchen lauft» (von kis «Mád- 
chen»), at-sty, assiy «Liebhaber von Pferden» (von at «Pferd»). 
Katanov vergleicht dieses Suffix mit -sak, -sak in sagaj. ir-sak 
«Buhlerin» (von : ir «Mann»), alt. araki-zak, caj-zak «der Brannt- 
wein, od. Tee liebt». 

Kompoöita, derén Bestandteile sich lautlich assimilirt ha- 
bén: taksil, taskil « Bergrücken » = ta-jr «Berg»H-sín «Rückengrat»j 
tárta «morgenfrüh» = tarf «Morgendámmerung» -\-drtá «früh», 
kökpái «ein Vogel mit blauem (kök) Kopfe (paáju. 

TJnter den Zahlwörtern ist auflfallend die Form ér^é «zwei» 
(vgl. auch karagas. épé) neben égé = türk. iki, ikki, dann édrb& 
«zwanzig» = türk. jigirmi. Eine andere Bezeichnung für «zwan- 

genit. kodu od. kojUy est. pada «Topf» : gen. paa od. paja etc. in welchen 
der Lautwechsel genau derartig ist, wie zwischen urj. adak tFuss* = 
jaknt atax = türk. ajak. 158 KISEBB KÖZLÉSEK. 

zig* ist ér;-on = ér)é-\-on «zehn»>; derart sind auch gebildet: ű^an 
30, tortán 40, pájdri 50, aldan 60, cadan 70, sázán 80, tozan 90 
aus üs 3, tört 4, pdé 5, aWt 6, cádé 7, «as 8, tost 9 + ön 10. 

Ein eigentumliches Pron. interrogativum ist éü «wa8?», das 
in derselben Lautform auch ím Karagas. vorkommt, bei den 
Schwarzwald-Tataren dagegen jü lautet. 

Der dritte Teil des Werkes enthált die Satzlehre. Dann kom- 
men die Texte mit russiscber Übersetzung und Anmerkungen, 
Verzeichüisse der behandelten Laute, grammatischen Formen und 
Wörter (mit Übersetzung), endlieh eine reicbhaltige Bibliographie 
jener Werke, in welchen von TJrjanchajern die Rede ist. Ein 
ausführlicfaes Inhaltsverzeichniss erleichtert die Orientirung in 
dem grossangelegten Buche, welches in vollem Maasse unsere 
Anerkennung verdient sowohl für die Gründlichkeit, mit welcher 
darin ein entlegener und schwer zugánglicher türkischer Dialekt 
nach allén Richtungen methodisch erforscbt dargestellt wird, als 
auch für das Bestreben zugleich Matériái zu liefem und als Vor- 
ftrbeit zu dienen zu einer vergleichenden Grammatik aller Idiome 
-des türkischen Sprachstammes. Bebnhard Munkácsi. KISEBB KÖZLÉSEK. — MÉLANGES. 

Ung. kíffi/ó «Schlange)». Für dieses Wort sind verschie- 
dene Etymologien aufgestellt worden. Budenz, der früher (Szó- 
egyezések 37; NyK. VI, VII) es mit f, ki/y «Natter», Ip. guovdde 
•Schlangew zusammengestellt hatte (áhnlich wie Hünfalvy in NyK. 
V : 253), hat spáter diese Etymologie aufgegeben und das ung. 
Wort (MUSz. 29) mit f. kaljain (Stamm: kaljame-J, kaljama «glatt, 
schlüpfrig», halja, halju id., kaljo, kalju «tignus teres», estn. kall, 
pl. kallid «Walzen», mord. kalis «nackt, kahl», cer. kola, kala 
«Maus»> verbunden, unter der Voraussetzung, dass die Form kilgyó 
(mit Z) bei A. Molnár die ursprünglichere sei: sing. kilgyó < 
*kilgyovo, *kilgyomo wáre nach Büdenz mit f. kaljame- od. kaljama 
YoUkommen identiscb. 

Anders hat Munkácsi das Wort erklárt, früher (NyK. XXI : 
119 und Etbnogr. IV: 296) als Lehnwort aus dem Mongolischen : 
mong. yaliyun oFischotter, Biber», burj. kaluy, x^^"V «Otter» u. 
-B. "W., letztens aber (Árja és kaukázusi elemek I, Nr. 209) mit An- 
nahme eines Zusammenhanges mit osset. dig. x*^lagd «Schlangei, 
welches letztere Wort nach M. wahrscheinlich aus dem Kreise der 
kaukasischen Sprachen stammt : kürin. ghiUágh, ghtUagh « Schlange • , 
etc. — Mord. knj « Schlange », wotj. kij, kéj id. wiederum werden MÉLANOES. 159 

von Munkácsi a. a. 0. mit warkun. kaj «Schlange» identificierty 
wáhrend f. kyy (und Ip. guovdde) mit anderen kaukasischen Wör- 
tern verglichen werden : grusin. ku, mingrel. ka, ingiloi kuv etc. 
•Schüdkrötew. 

Áhnlich wie Budenz geht Munkácsi von der Voraussetzung 
aus, dass das l in kilgyó (in Quellén aus dem XVII. Jahrhundert) 
ursprünglich sei. Dasselbe kann jedoch wenigstens ebenso gut ein 
spáteres Einschiebsel sein, áhnlich wie in algyek neben ágyék 
«Lende» (von Munkácsi NyK. XXV: 178 mit wogN. üiii wogK. 
umrf id., wogT. onéil «Hinterteil» zusammengestellt : ung. gy = 
wog. n«, né), kolgy (Calepinus szótára 159á) neben kegy «stadium» 
(vgl. HuNFALVY, NyK. V : 256, Munkácsi, ÁKE. Nr. 200). — Die 
Nebenform kilgyó kann somit nicht emstlich gegen die Zusammen- 
stellung mit dem finnisch-mordwinisch-wotjakischen Schlangen- 
namen geltend gemacht werden. 

Entscheidend für die Frage von der Zusammengehörigkeit 
des ung. kígyó scheint mir diejenige ersa-mordwinische Form, 
welche ich im nördlichen Theil von dem Kreise Samara in dem 
Gouvernement desselben Namens (Dorf Stepnaja Santala) ange- 
troflfen habé : ííijov (vgl. auch die Form Jiju im Dorf Isakly, Kreis 
Buguruslan, Gouv. Samara), welche oflfenbar ursprünglich er ist, als 
die gewöhnliche mordwinische Form kuj. Ung. -ó entspricht mord. 
-ov, nur ung, gy<:j bedarf einer Erklárung. Nach Simonyi-Balassa's 
Tüzetes Magyar Nyelvtan (S. 1 29) soll ein solcher Lautübergang 
im Inlautnur in dem Optativcharakter nach Stammauslautendem 
V vorkommen : egye, igya, higgyen, legyén, vigyen (aus *ev'je, ^iv-ja 
u. s. w.), in den Dialekten jenseits der Donau immer nach stimm- 
haften Konsonanten : irgyon, vággyon, zsebgye u. s. w. ; im Auslaut 
möglicherweise in der Konjunktion vagy aus H-aj (S. 131). Jedoch, 
es scheint auch Fálle von ung. -gy- < -j- zwischen Vokalen zu ge- 
bén: kegy « stádium », vgl. die Zusammenstellungen bei Munkácsi, 
ÁKE. Nr. 200 ; ung. mogyoró «Nus8)) , von Munkácsi NyK. XXI : 122, 
Nyr. XIII : 262 mit éuw. mijir, diai. mire < ^mijiré id. verglichen. 

Es sei hier noch bemerkt, dass das von Budenz, MUSz. 29 
herbeigezogene mordM. kálié (im Gouv. Tambov goléé) «nackt, 
kabl» ein Lehnwort aus dem russischen ist. rojiumi>: «roJiuft, 
Haroü ^ejiOB^bR'L; hcoa'I^tuü; ötAHflK'B, uHU^iíít Dalj, ToJiKOBuft 
CJiOBapb. H. Faasonbn. Anmerkung. Wie frappant auch der lautliche Zusammen- 
klang zwischen dem neuentdeckten mordw. kijov dSchlanget und 
ung. kígyó (diai. kégyó, kényó, kíjó) beim ersten Augenblicke sein 
mag, so ist doch das Verhaltnis dieser Formen zu einander ziem- 
lich unklar. Im TJngarischen námlich kann die TJmwandlung eines 160 KISBBB KÖZLÉSEK. 

einfachen j in d (gy) zwischen Vocalen nicht ohne Weiteres ange- 
nommen werden. Das von Paasonen als Beleg angeführte hegy 
• stádium* wird in altén Sprachdenkmálem auch keed, ked geschrie- 
ben, demzufolge ich den Auslaut (ÁKE. "97.) mit dem uníí. Demin. 
•d erkláre (wie in: Somogy, Almdgy, Nyüvegy neben Somod, Almád, 
Nyüved, s. Balassa- Simonyi: Tüz. MNy. 556.). Ob in ung. mogyoró 
(diai. moiiyoró) «Haselnuss» das gy aus j' entstanden ist, ist auch 
höchst zweifelbaft. denn in cuw. méjer, míre «Nu8s», mit welchem 
das ung. Wort wahrscheinlich zusammenhángt. ist der ürsprung 
des j, nachdem die Etymologie dieses Wortes unbekannt ist, un- 
sicher. Dagegen können wir sicberlich behaupten, dass in- und 
auslautendes ung. gy oft auf Ij oder l zurückgeht (vgl. z. B. un^?. 
négy avier»= finn ndjd, vagy- «sein»= val'-\-j',fagy- «frieren» = 
wog. pót', hagy- «lassen»= wog. /üt-, ágy «Bett>» — wotj.tof, bogyó 
neben bolyó <«Beere))= wotj. muíi etc.) und dies ist der Grund, 
warum die ungarischen Sprachforecher die oft belegte alté Form 
kilgyó für ursprünglicher annehmen, trotzdem — wie dies auch 
Paasonen richtig bemerkt — hier das l auch ein spáteresEinschieb- 
sel sein könnte. Auch die Lángé des ersten Vokals in kégyó, kígyó 
lásst sich gut als Ersatz de3 ausgefallenen l elkláren. Allé diese 
ümptánde in Betracht gezogen, können wir das Verháltnis zwischen 
mordw. Jíijov und ung. kígyó kaum am Grundé derSprachverwandt- 
schaft deuten, sondern — falls ííij(*v (statt: *ki(jorJ keine Weiter- 
bildung von der gewöhnlichen mordwinischen Form /co; (=wotjak. 
ktj) ist — eher so, wie zwischen mordw. konov («Papier» und ung. 
könyv (könyü) «Buch» (s. K. Sz. II : *.512), oder wie zwischen mordw. 
éifnd «Gold)» und ung. arany id. (— aw. zaranya- ; s. ÁKE. 141.), 
d. h. dass sie als Entlehnungen eines und desselben Wortes (ver- 
mittelt oder unvermittelt) aus einem gemeinsamen Sprachgebiete 
stammen. Als solches kann die Sprache der türkischen Bulgaren in 
Betracht kommen, die, bevor einTheil von ihnen zu der Mittleren- 
Wolga übersiedelte, in der Nachbarschaft der Alanen ira nörd- 
lichen Kaukasus wohnten (s. darüber Ethnogr. 15:7, 18.\ Mit 
dieser Annahme stelle ich mir nun den Zusammenhang mit osset. 
^elagd «Schlangei» derart vor, dass dieses Wort im ung. ké(l)gyó, 
kilgyó (statt : *kéljó, '^kiljó) in einem bulgariscben Lautgewande 
vorliegt (vgl. ung. borjú, bárgyú «Kalb») = türk. bozayiy bozayu, 
énw.pérü, und was den Auslautsvokal anbelangt: ung. tinó = türk. 
tjna, ung. teknő = türk. táknáj und unmittelbar aus dem Bulgari- 
scben mag auch das mordw. Kijov (statt : *kil'oi\ ^kiljov) stam- 
men. Zu bemerken ist noch, dass nach Wsewolod Miller (Grund- 
riss d. iran. Phil. I. Anhang S. 126) osset. x^lagá vielleicht mit 
ai. k^elati ,schwankt* verwandt ist (vgl. jedoch kürin. ghiUiigh, ghü- 
lagh «Schlange»). B. Munkácsi. EIN TÜKEISGHEB TEXT AUS EAéGAB. 

— Von Mabtin Hartmann. — 
(Zweite Mittheilung.) 
2o Mein Text. 
1. baldüki^ va^dá b£ iípgiltak jétte dópgoltah dos olápda,^ 
2. jéttHlen h£ oida eja^ cápipdo.^ 8. jalgóz^ kúyaltak^ bi oída 
ejd^ éápipdöA 4. jétte dor^goltak biz jéttéilen b£ öida eja éápsa^ 
kíi^altak jalgőz^ b£ oida^ eja capámdg dap kelíp dopgoltak kifyal- 
taknit) ejirigé öttaélap^ koidaA 5. keéice^ b£ didekija köjap koma' 
kaldd^, 6. íttegende^ kinyaltak ckp^ ijani^ jokláppa^sa koma jok- 
lápdaA 7. kinyaltak buná^ kaidákkHái dap b£ tayaya elip éuni adtai 
dap bdaayá sapda.^ 8. ámdi bi bai kepdq, ; bü taya nimeí^ 9, kos^ 
kömd, komese^ alten^ dápda, 10. bajeki^ bai man^ kamat diai, ernise 
b£ taya pel^ wrei^ ddpda.^ 11. mdkul^ dap bai baílap oigé ápkitti.^ 
12. bájeki bai manumdáy b£ oind^ ^kokeítí, sunl tökep óik éir^giltákka 
didí.^ 18. ándikin^ tayarini^ toSkurap^ pelvnle^ áiygiltakká b£ taya 
pel atp badi.^ 14. andikin jétte dopgoltaknip iskijé kelda,^ 15. adds, 
áttiki^ tayadiki^ níme dap s^da, dorfgoltak sorapda^. 16. gelíp 
Sdai, b£ oida eja őép'ptim, keőe öt köjüp^ b£ taj-a kömd olápda^ ; 

1* H baldüki; -ki nach K. ^ H* wolapdg. 2^ H^' * ega und so 
im Folgenden. ^ H* éép'ptö i^W jalgöz^B} jalyoz ^W íif)gil- 
tak : die beiden Namen gehen bestandíg durcbeinander, weiterbín 
wird die Abweicbung nicht mehr vermerkt. c H* om ^ H'* gecipdg 
H* őépiptg. 4» H* jalpiz ^ H* óidé c H^" * ottaslap ^ H^ kojapda 
5ft H» kece, H* keóiőt ^ H* boláptg 6^ H* ohne Accent. ^ H* éerip 
H* igdni 7^ H* buni ^ H* 8apt{f 8^ H* soraptg 9* W' * kgad t> H* 
komdsa c H* altqn, H» altun ^ H* ddptg 10^ H^ bájeki ^ Nur in 
H*^; H* eit'ptg « So in H*^ mit dem Vermerk : «nacb pül zu» ; es 
überwiegt aber pel ^ H* werai « H* ddptQ 1 1* H* ma'kül ^ W appri- 
pda 12* H* oiní ^ H* koktip kqjdptg, tökep kai ddp 13^ H* dndekín 
^ H* ta^a/rind ^ H^ toskarap ; H* wie oben, doch mit der Neben- 
form toikurup d H* om e H* át'ppeidd 14» H* geldi 15* H* attid 
^ H* taj-adiki ^ H* sordptq, 16* H* küjü ^ H* bolap kaptQ 

KeíeH Szemle, V. 1 1 162 MABTIN HABTMANN. 

apprip^ h£ tayá pélyi^ tigié^pkeldém^. 17. ^jéttéüe ömdi kipei Hidd. 
18. paéiláp h£ taya pel kílytée őt kojap bá taya koma kHdp b£ taya 
pel ügíípkilinL 19. dndikin a^Samde öt kojap ijaga koma k^laj^ 
hdzaya áéé^kdd. 20. bazd ^alki hoi dopgoltak bü tayádiki níme dáp 
söddJ^ 21. koma dida^. 22. satámsa^ sorapda^. 28. saidm^a^ dtdd'^. 
24. buna nímege sátesen bü kömdná dida. 25. bJí tayd pélyi^ 
satámá^ dldá.^ 26. 6/ tayá köma^ b£ taya pélj'i^ alámdg^ ? na^a 
apprpsátsarf sat^ dáp bőzadín haidép éikaríwetti^. 27, satámmai 
kaítip^ oijé keldá^. 28. jétte dopgoltak ámdi aj^éamdd *kelap m^islát 
kHiida.^ éipgiltakna^ öltémekéi bolda^ jétte dőygoltak. 29. ay- 
iSmdá^ bájekb Hij^altak tujgp^ *ozí jatedeyájdda^ kdrd^ anes'ní jat- 
kuzúp koidiíK 80. anesi jatedéj'ajdda^ oz^ jattá. 81. kicüi^ dopgoltak 
kilíp^ kUyaltáknl ölteremen^ dáp kHip kiij'altaknip anesiní^ öltü- 
rep^ koidd'K 82. kíiyaltak H^kki kapkd sámán tkap^ atka dtuk etép^ 
áne$ká^ pddáz^ kiláp^ atka mindirüp^ elíp mapdáP 88. ^bi tügá- 16° H* apperip ^ H* pid^rd « H* tigiípceldem H* tégiHpkeldím 
17ft Siehe unter 20». 20* Statt des Passus von 17 Anf. bis hieher 
hat H" lückenbaft: .... bermesme . . . .jetti igrige (tgerge) ot koidd) 
kaőan páéilap bi taya pvl kiyiée. a^dikin dopgoUak bt taya komM> 
elip bazaya é'kda. nime tayádiki [so]. H* hat folgende Fassung: 
jette dopgoltak bajeki b£ oide egirí bár ámásmidá, kacan páéilap bé 
tayd pul kiyuéi dáp ot koidá, dopgoUak bi táyá k&ma kilíp bazaya 
aéóikdáf tayádekt ním^, hoi dopgoltak diip sQda 21* H^ dápdá 22* 
H^ * Batdmse, ^ H* dápda 23* H^ satáme, H* satéme ^ W dedá, H* 
dádá 25* H* pulyd ^ H* satíme « W dedá, H* dápdá. 26* H* kö- 
máná ^ H* ptdyd ^ H' alamda ^ H* ndgá appásdrf maga apprip sat 
e H^ éikadi, H* é'káda 27* H* satdmmái jand'rup ^ H* akkáldi 
kömání 28* H* kilíp b W addit ö, H* -ni <» boldí 29* H» akiamd^ 
H* bdfki c H" tujop, H* tujup ^ H* om, H* jatedayán jdda; der 
Schwund des n ist in solchem Falle die Regei ® H^ kara, H* 
káriy das ist die in Kasgar gewöhnliche Ausspracbe. ^ H*' * koidí 
30* H* jateduryan jerge, W wie zu 29^ ^ H* ozí, das wohl das Ur- 
sprüngliche darstellt ; das bier unentbebrlicbe Suffix schwand bei 
Zusammensprecben mit dem folgenden jattá. 31* H* keééde ^ H* 
kelíp « H* öUeremen ^ H* ánisní e H* öttürep ' H* koidí. 32* H* 
t'kip mit «von tikm^k, in einen Sack stopfen » ^ H* etip ^ H* án^ská 
dH* vdddz e H* kHip ^ H* mind'rüp g H* £Údi EIN TÜBKISOHEB TEXT AUS EASOAR. 163 

mennif^^ aldif^ bdUia^. 34. ámdi b£ hai tügámennirf^ aldedá ügíU 
konok jai^dn^. 35. iüadá^ sipgiltak atná^ kojap anam kisílda^; 
tornáé^ bamá^, tomurini tutterittím^ dáp sgdaJf^. 36. émise^ at műéi' 
wádá^ tősun, atna^ jűküt'p^ átmisld^f mán tomüőina^ kckripi ékői 
37. éii^giltak tomüéinip iékijé berip kailap tüda^, ket'átmle at 
ügiitké éida^. 38. bai atna hai didá^, anesi^ áttin átktldd'^. 39. 
bdjel& siffgiltak kailap t'rutti^. 40. anesi^ attin itkiliíi éugurvp^ 
kelda^. 41. anam wai^ anam kesíldd:^, attin^ ítkilip^ öldd^ 42. dáp 
tügámenőije^ tómét kildá^. 43. *allá tőua^ ddp égkum sdyind tüda^. 
44. 8dn tQualáma^, swn ígkum gamma, anayne^ yúnnd^ birH^ 
ddpdg^. 45. W tayd pel dt'p biréi^, anapni jiride^ özám kojdi^ sen 
kei dlda. 46. éunday kilap^ jana jétte dopgoltakni^ iékije^ keldaS^ 
atni jötelep.^ 47. ha adás sir) giltak níme^ d?^ nagá wddipla? dáp 33* H^ kapperip, wohl für kelip berip, H* apperip ^ H* tögü- 
mennip ^ In H^ ist dazu bemerkt : adás i beim spontánén Sprechen 
fortgelassen, sonst aldiyi*, H* aldi^d ^ H* badi 34* H* tögümennip 
^ H* jé'ipdd, H* jéjipdi 35* H* süiáda^B.* atni c H* kesílidi, büiada 
dH* tomüéi ö H* bámu ' H* tutt'rittím, mit «für tutturur idim* « H* 
8ödi 36* H* emisé mit : «80 gehört! nacbher [von E á d i r] abgestrit- 
ten; emesé sei das Vulgare, imesé sei das Korrekté* *> H* m^íöwdda 
cH* atni ^H* jükütüp, mit: flitter. hürkmek, von arab. hareket^ 
[hat nicbts damit zu tnn] ^ H^ bemerkt dazu: «far átmesizlár 
im Sinne von atmesinlár^; W bat den Yermerk: tdas la lang aus- 
gezogen wie laaa, oder átmislá» ' H* tomüióini kH* kSkrip 37* H* 
tomüiéinipkidá crip ^ H* őidt 38* H* bai atni hai! (= andak 
Hlma) dádi ^ W an'si « H* ükildi 39* H* bdjki *> H* hat dazu : 
(trup idi) 40* H* ánesí b So aucb H^ W jiigürüp ^ H* geUtí 41* H* 
wái ^ H* keselidi c H^ atni d H* iiktlip e H* Óldi 42* H* tögümenéigé 
^ H* kildi 43* H* yudajá toua, mit : ^moUalar yudája taubé* ^ H' 
sáyintudá, H* sáyini tüdí; in H*^ ist zu dem á von sá^-iná be- 
merkt: «fast unhörbar». 44* H* tQulamajrin ^ H* avapnip ; in H* 
neben dem obigen : •{anai)nep)í^ ^ B.* yuniní ^H* birái, mit: «deut- 
licb mit «» e H* da;?íi 44* H* átp berái *> R* jerida « H« í-oima', H* 
koijeme, mit «= koijürmán* ^ H* dödi 46* H^ fctZij? H* A;*íij? ^ H* 
doffgoltakniff « H* íá%e ^ H* fceídí e H^ dönáp, W jötalep 47* H' 
neme ^ H* a, H* ö; in H^ zu dem d als Nebenform á^ mit: «8o 
spricbt er ,gut*» 

11* 164 MARTIN HARTMANN. 

8odd^. 48. éipgiltak anam keée ülepken^ olüginí h£ taya pél^'i^ tigWp- 
éeldim^ dídd^. 49. jettesinirf jette kari anesí waredi\ 50. bízmo^ 
anemizní^ ölterep bi taya pélyi^ ügiípkílind^ ddp anesní^ ölterep^ 
hcLzaya^ áppadi. 51. hazada^ j^atóíA;^ hox dor^goltak tayada^ níme 
ddp soda^. 52. kelíp keée anemiz^ ülep^ kapdiken^ *8at;4ná keldik^. 
53. bajeki bazáda^ adám^ iUegni^ satyind^ kandak^ *jaje ddpni 
komüi^, *urupld mundJS bázadán^ haidep éíktrir^la^ / 54. éüdddn^- 
jandurup üigé^ kelda^. 55. másldt kilda^ amdöP jétteile. 56. ane- 
mizní^ zgilenP ölteríwetti^, sipgiltaknd'^ oltürmiz^ bugiée^ , 57. ke- 
éede^ bajek^ áipgiltak tüidd^, 58. ^otnu^-a^ eit'pkoida^ : mdn zárát- 
Ike^brip^ *őé'k góda^ jdtiwold^ 59. yotnuye^ eít'pkoidd^: dmdd^ sün 
cUd^ kolapga tajakni elip éapinipní tdtü^ kejip hdmrijdm ddp ily- 
lawe^, dor/goltak keledu. 60. ^éttegendé jette dor^goltak kepd^, yotun- 
din sorapdg tripkiné^? 61. irim^ iilep^ kettí^. 62. kaéan iilep^ kettí^ 
ddpdo^. 63. b'ngen^ kiőé^ iilep^ kettí^ dida^. 64. éuddin^ jeníp ^bajek 470 H* sgdi 48a H^ ülep kapdiken, H* ölep kaptiken ^ H^ 
pvlrá, H* pulyé c H^ satdím, H* sattím ^ H* dedi 49* H^ ana- 
sörediy H* mesí wdridi 50H* bizim^ H* bizTnö ^ H* ánemizni « H^ 
pul, H* pulyé ^ H' ttgiékilind, H* tégiéípkelini © H* dnésni ^ H* ötté' 
r^ g H* mit dem folgenden zusammen: bdzáydppddi 51^ H* Z/a- 
zödá *> H* :(aldiklá ^ H* tarddiki ^ H* s^dt 52* H* dnemíz ^ H* ölep 
^ H* kaptiken ^ H* satkind dkkeldik 53* H* bdzadeki ^ H* dddmld 
c H* öldgní ^ H* satkind « H^ kaidak, H* und H® wie oben, mit : 
czwischen kandak und kaidak kein lokaler ünterschied» ^ Nur in 
H*^ gH* urúffla muní l^In H** dazu : «nicht dinn ; H* bázádín i H* 
é'kiripld 54» H* Süwddín dnisnir) öliginí ^ H* ői^e ^^ H* (oige)kkeldi 
55a H* Hidi ^ H* emdi 56^ H* dnemizni ^ H* zgvnlen ^ H* óttaíí- 
M?^ííi <i H* addit emdi © H^ öltermíz, H* ölteremíz * H* few fcece feeríp 
57a H^ Ae(^cde, H* A-ecede emdi ^ H* bajek(e) c H^ íwidá, H* tóidt 
58* H^ yotnungé, H* xotnérá ^ W eittd, H* etfíí ^ H'' záratlka, H* 
zarátVkka ^ H* fteríi? ^ H* öé'k^göya ^ H^ éirlwaldi, H* éiriwáldi 59* 
W yotnuya ^ H* eit'pkoidí c H* amdi ^ H* dia e H* íató, mit: 
«nachher bestritten, es heisse f5íS» * H^ tíylapdű, H* iiylaptö 60»- 
H^ doTogoltak geldí trinkine södi, H* doygoltak kelíp erir)kani diip 
södi 61* H^ ínm, H* erim\ in H^ ist zu irim bemerkt: «80 ! nicht 
irdm^ ^W ülüp,B.^ölüp "^Wgetti 62awie 61t> ^wie61c c H*da/>íi 
63a húgiín b H* keée « wie 61^ ^ wie 61^ ^ h* dedí 64»H* süwddín. EIN TÜKKISGHEB TEXT AÜS EABGAB. 165 

dopgoltaklaP uije^ ketti^. 65. éipgiltak *g^din é^kap^ jámulye^ éidi 
4iz kilina^. 66. dadamdin jétte fáXéi^ kapdi,^ mapa bojambaméide^ 
€7. *hákim dóyi kickattit jámuyi jette dot^goltakna haidep keldá^. 
'^hákím mán sönyina kilima dtdá^. 68. *dŐya dopgoltakna haidep 
áppadá jamulf^\ 69. sán íunip^ yaWsi^ bgsap némiéke^ iálémUsdn^ 
•dápdo^. 70. biz^ bunup^ ^yalÓ^si ámds,^ bxzgd^ tgmet kilédq,^ 71. 
^hákim ras siniff yaléar)m% dáp 86dd\ 72. üpgiltak^ dadamdin miröz 
kcLyan yaléam dida^, 73. sdn yotun tálak némiéka baijiygá^ iilé- 
méisün^ éififi *8ld^ dáp iipgiltákne *aldi]ri dopgoltakná sápbdda^. 74. 
jétte iíZ* jjfiármeí kilda^ bajeki dopgoltakla. 7b. jettiské^ jétte suwa 
hiripdi^. 76. ks wösa^ Jhipuná^ iicijé^ küáp^ kejittí^. 77. jáz wösa^ 
*áupuná teí}'(i)klip^ kejitti dot^goltakla^. 78. amdá munipdin kut- 
idmTnedok,^ déjijé^ taélap etind^ múni! 79. dáp éipgiltaknd^ ta^ayci^ 64b H* bájeke doygoltakU ^ W uige, H* oigé d wie 61^ 65 a H» 
gödan éikap, H* é'kip g0din ^ H* jamulya ^ W crip az kildi, H* é'rip 
uz kildí 66a H® ^-aléa, H* ^-alcá, daneben yáléé; in H** iet zu j-^^lci 
bemerkt : « fást )^alé* ^ H* kaptí ^ H* bqjam bamaidü, daneben bamoidü 
XLud bamáidü; dazu: ifyjXjuo boiní kattiy^ m^SyjJo boini tüwén* 67^ H^ 
uz kilyan kéékádí haidep kai berip .... jámuya . . . . , H* kíékadí 
haidep kel berip ^H* mdn söriyini kilymi (=^ kilirmen) dádi 68* 
H* haidep dppádt jamulya 69^ H* éumnip ^ H* yalóesi ^ H* nemiéka 
^ H* iéléméisen e H^ dáp, H* dápdi 70^ H* bz ^ H* bunitf c H* r<^l' 
ces^mdi ^ H* bzgd « H* kilido 71* H^ ráasinip YaUarfmu áu dápdidá, 
H* ras seniff }^aléapm^ éü dáp sgdi kiíYaltaktín 72* H' cipgaltak 
^ H^ dadamniki yaléam bár . . . . , H* wie oben, doch dádi 73* H* 
bejipgd ^ H* islémtisen; in H** ist bemerkt: «da8 7i ganz schwacb 
zu hören ; spontán «á» « H* dfc d gs ^^j^y^ g* ^^i^ e h* aldiya sáp^ 
padi (selip berdí) iipgiltaknir^ki — In H** bis (s. oben S. 23 und 28) 
beÍ8stesstattA^A;im(71 Anf.)bÍ8bieber 80: [hákim] iu kiíide mőrup 
bámi dáp s^dá. atamnir) básbEga móriwá, hákim kajádá möríwá 
dáp 8^dá. iir^giltak eittiki dadamnitf básbéga móriwá, nadá kopgan 
[unsicher] ? oy mapzede möri berikén ; wá iilá buirúp bddi 74* H* 
ií7bH*fet7d£ 75* H* jétt'ské ^ In H^ mit dem Vermerk: «wie 
bíTpdi, mit fást unhörbarem rt 76* H* bösd ^ H* éup^ní ^ H* iécige 
^ H* kHip ö H* kijíp 77* H* jázewgsá ^ So H^ mit : nfast teikklipi^ 
^ H* t^küni teéiyá kilip kejip ^izmét ktldi dopgoltaklá 78* H* kute- 
lammedók ^ H* daijigd'^B.*' etiní 79* H* áipgiltakni ^ R* tafáyá 166 MARTIN HARTMANN. 

8olap eéekké cLtáp^ dejejé^ taéijrina^ mapddX 80. jolda málwaga- 
wotettí pdteéí, jétteile h£ midángá^ tamakö tátkina crípketti^. 81. 
eiek^ tayani goterep^ ^malya keéep ketti^. 82. hajeki gul](angá^ tamakö 
tatkina'^ érípketti. 83. eéék^ malya^ wadd\^ páteói^ mai tosáp iü- 
rúttd^. 84. sájok^ Hrfgütak eittíki. 85. ja *kdz hómmaimd desem unü- 
maido, ja mupte hómmaimd desem unúmaido^. 86. ddp taj-adi^ 
awdz cikda^, 87. pdteőí^ eittíkd^ : émise^ sdn malivakkín, mdn 
*kdz woldjA didd^ 88. Sir^giltak dddÁki éu tayái) a^zini jei*, 
89. ^8dn kdz hol, mmi mai hakdi didd'K 90. opúl topul 
pdteéí^ taj-and^ cüdd esekdin^, ayziní jesdí^. 91. sipgiltak ^tayad' 
neékp pdteéini taydyd sólidd^. 92. solap tayanir) arzni^ hoyáp 
eéekké^ dtpkoidd^ pdteéini. 93. hajeki jétte dópgoltak hajeki^ hdpgé- 
Xd/nedin tarnak^ tdtdp^ éikda^. d^.^eiekna haidep kHtwdddK db.^pdte- 
cind iipgiltak ddp dejijé taéíwdtti^. 96. axíamda^ sipgiltak malnai- 
ddp^ doffgoltaknd^ iskijé^ kelda^. 97. adai éir^giltak ndgd weríp- 79° H^ atip, H* dtip ^ W dejege. H* daijigd « H^ taSiginű, H* 
taslijrini ^ H^ elip £üdd, H* elíw (das w bilabial) [diesen Vermerk 
gebe ícb hier wieder, weil er zeigt, dass stellenweise der bilabiale 
Charakter des Lautes besonders scbarf hervortrat] iüdí, get'p 
hárettí 80^ H* maidapgá ^ K^jettí 81 a H* ééek b H^ guterep, H* hat 
neben goterep : koterep ^ H^ malga kaéip kettd, H* inalja kdc'pketti 
82a H» giUzangá, H* gulyaf)gá ^ H* tdtkini 83^ H* Méh ^ W malgá 
c H* wadi d So auch H^ ; H* pdtiééi e H^ iürüttíy H* éiiruitti 84» H* 
om, H^ mjik mit: «so zuerst spontán, dann saj^ki 85* H^ ver- 
stümmelt; H* kdzi hómmdimd désémmo unúmm^ido, mupte hóm- 
mMmd desémmo unúmmdido 86* H* ta^ddin ^ H* é^kdí 87* So auch 
H^ H* patiéói *> H* eittiki c H* emdsd ^ W kdz oldi, H* kdsá holdi 
(woldi) ® H* dddi 88* éir^giltak émdsd iilddm hol, laydnii) ayziní 
jei dddi 89* H* sdn kazi hol, mdn mdl hakdi dddi 90* So auch H', 
H* patiééi ^ taydni ^ H^ cürdp, H* éürüp ^ H* dyz^ni jeéip sajak 
sif^giltakni é'kddi 91* H* tayddin ékipla patisciní tdj-dj-á soledí 
92* H* drzini ^ H* eáekké ^ H* dtip koidt 93* H* hajeki ^ H* tamakü 
« H* tdtip d H* c'kti 94* H* malyé kelip eéekni haidep i'ódi mit : 
«deutlich unreines ü» 95* H* apperip patiscini áiygiltak ddp dai- 
jigd taüiwett% 96* So auch H®; H* a/édmdd *>H* malni haiddp 
c H* dorfgoltaknii) ^ H* imgé « H^ geldd, H* keldi EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR. 167 

dipla^? níme haidep iürúülá^? ddp Sfjdá^, 98. baja mina^ déjijé^ taá- 
Idpüfflüf^ déjeniff^ iééidin^ malnaidepS éikdím^ dápdoK 99. wai 
adaSfjana^ barámsla^ ddp 8<jda<^ iipgiltakdin^. 100. wai adás, dta 
c'iwil^ mai soyai'iná^ barémá(n)^ didd^. 101. dopgdtakla dmdd^ 
bizmiS^ barémd^ dida^. 102. dt'si^ c'áwile éipgiltak mal^ soj-aYina^ 
étkdáA. 103. doT^goltaknip iikijé^ wádá^. 104. ada^, £űrüpla^, 
emÍ8e<^ mán mai soYayiná^dikdim^^Tndnbilen^biüe bíripla^ / mánbaí- 
lap bírdi^ 105. ddp dejenip^ boijiyd baélap badd^. 106. dmda^ 
d^enip boíjifí^ koiná'^ koiwddd^ jamr'tép^, 107. koinit) sajesí só- 
yiíésdd^. 108. adaé dopgoltak, mdwákkél^, koíná^ kokHii^, tana^ koi 
ddp kokettí^. 109. bajik^ koinip sajes'nd^ körép jettéilé ózni déjije^ 
taSledí, 

3. Übersetzung. 

1. In altén Zeiten waren ein Élii)giltak und síében Doi)goltak 
Freunde. 2. Die síében schnítzten ín einem Zímmer Sattel. 3. Elé- 
^altak schnítzte alléin ín eínem Zímmer Sattel. 4. Da sprachen 97a H* weríptipld b H« Éürüsld ^ H* 8(jdi 98^ H« baii, 
H* baja ^ 8o auch H^ H* meni o H* daijigd ^ H* taélaptipld 
e H* daijinif) ^ H* isdide 8 H* mai barikén haidep ^ H* é'ktim 
i H* dápü 99a H* atimü *> H^ baramBiz, H* bárdmsla « H* 
Síjdt d H* íir^giltakná dopgoltak 100* H* mit: ^tüs = Mít- 
tag, nimröz» ^ H® BOYa-j-li, H* sö^ayiní ^ H^ beremd, IV wdrima 
^ H* dedí lOla H^ emdi, H* mese adaé ^ W bizim, H* bizmö 
(bizmü) c H* barimé d H* dedí 102aH*aúí ^ H* málni ^W 
sorain dH» cikdi, H* é'ktí 103aH» iski H* iskigé ^ H» badd, H* 
6rtdi 104a H* őda« bji^ bemerkt dazu: flfast wie £üiüf}la^ iüürfla; 
kasgariscb iüpla* ; H* íürur^'la, mit: aso! nícht ü» « h* bdsaplá 
émese ^ H' soyánd, H* söydyini « H* c'/cíím ' H* mdnbile « H* fee- 
rí^ía l^H^- * 66r3i 105* H* daijinip »> H* badi lOe^H^ mát, H* 
amdi ^ H* boijuyd ^ H* Aainí ^ H* koiwddí « H' jamretep, H* ;aw- 
refij) 107a H* «o;'w<fM, mit : tnacbher soU es «o;'a gewesen 8eín» 
108a H® mdwáken, H* mdwdgdkd *> H* /cotní ^^ H^ bemerkt dazu : 
^(kosteiji^, H* fcoiíet ^ H* bemerkt dazu : « = ?ywtn4 ; aína ist auch 
belíebt; mand für das Náhere, aína, taína für das Weitere» e H^ 
^oAatíi, H* kgkdttí 109* H* 6a;ifcí ^ H* sdjesini * H* dat/i^a 168 SIARTIN HARTMANN. 

die síében Doi)goltak: wWahrend wir allé zusammen in eínem 
Zimmer Sáttel scbnitzen, soU Hizlaltak ganz alléin in einem Zim- 
mer fíir sich schnitzen ?» Dann gingen sie fain und legten Feuer 
an den Sattel des EIzYaltak. 5. In selbiger Nacht verbrannte der 
Sattel im einzelnen Zimmer und wurde zu Eoble. 6. In der Frübe 
kam EIzYaltak dazu, und als er nacb dem Sattel sab, fand er Eoble. 
7. «Wie macb' icb das nun?» Mit diesen Worten steckte er den 
verkoblten Sattel in einen Sack und bracbte ibn zu Markte, um 
ihn zu verkaufen. 8. Nun kam ein Reicber und fragte : « Was ist 
dieser Sack?» 9. Öiíjgiltak: «Wenn man's siebt, Eoble; wenn 
man's nicbt siebt, Gold.» 10. Der Beiébe: «Icb nebm's, obne zu 
seben, und gebe einen Sack Geld dafür.» 11. Siggiltak sagte «gut» 
und bracbte den Sack in das Haus des Reicben, der voranging. 

12. Der zeigte dórt so ein Zimmer und liess den Sack entleeren ; 

13. dann füUte er den Sack mit Geldstücken, und [Éliijgiltak] lud 
ibn auf sein Tier. 14. Siíjgiltak kam zur Tür der sieben Doi)goltak. 
15. «6ruder, was ist denn das in dem Sack auf dem Pferd?»> 
fragten die. 16. éiíjgiltak: «Brüder, icb scbnitzte in einem 
Zimmer einen Sattel, da kam in der Nacbt Feuer aus, und er 
wurde zu einem Sack Eoblen ; den bracbte icb fórt und tauscbte 
ibn gegen einen Sack Geldstücke ein.» 17. Nun bielten jené sieben 
Bat: 18. «Statt dass wir durcb Einzelverkauf einen Sack Geld 
macben, woUen wir einen Sack Eoble macben und dafür einen 
Sack Geld eintauscben!» 19. So legten sie am Abend Feuer an 
den Sattel, macbten ibn zu Eoble und zogen damit auf den Markt. 
20. «He, Doggolta]^, was ist denn da in dem Sack?» fragten die 
Leute. 21. Jené: «Eoblen.» 22. «Verkaufst du die?» 28. tJa.* 
24. «Für wieviel?» 25. «Fúr einen Sack Geldstücke.* 26. «Eauft 
man je einen Sack Eoblen fúr einen Sack Geldstücke ? bring' deine 
Eoblen, wobin du willst, zumVerkaufl» Damit jagten sie die 
Doggoltak vom Markte fórt. 27. So bracbten die sieben Doggoltak 
die Eoblen unverkauft beim. 28. Am Abend berieten sie sicb und 
fassten den Entscbluss, Öiggiltak zu töten. 29. Eizvaltak merkte 
das aber und legte seine alté Mutter an die Stelle, wo er in der 
Nacbt zu liegen pflegte. 30. Er selbst nabm derén Láger ein. 31. 
In der Nacbt kamen die Doggoltak, um Eizvaltak zu töten ; sie 
scblugen aber nicbt ibn, sondem seine Mutter tot. 32. Eizvaltak 
stopfte zwei Beutel mit Strob voU, lud sie auf das Pferd, legte seiner EIN TÜBEI8GHER TEXT AUS KASGAR. 1 69 

Mutter Scbminke auf und setzte diese selbst anf dasTier. So macbte 
er sich auf den Weg. 33. Er ging zu einer Mtible. 34. Nun batte 
ein Beicber bei der Müble woblgesiebten Mais ausgebreitet. 35. 
Síggiltak stellte sein Fferd dabin und sagte : c Merne Mutter ist 
krank, gíebt es bier einen Arzt? Icb möcbte ibr den Puls füblen 
lassen.v [Als die Leute seíne Frage bejabten, sagte er :] 36. «6ut; 
das Fferd soU bier bleiben, lasst mir das Fferd aber nicbt weg- 
laufen! icb gebe, uin den Arzt zu bolen.» 37. I§ii)giltak blieb auf 
•dem Wege zum Arzt steben und sab [, was weiter werden würde]. 
Eaum war er fórt, da iief das Fferd in das gesiebte Futter. 38. 
Der Beiébe scbeucbte es fórt, da fíel die Mutter Sii)giltak*s vom 
Pferde. 39. Őiggiltak batte gestanden und zugeseben. 40. In dem 
Augenblick, wo seine Mutter vom Fferde fiel, kam er angelaufen 
und rief: 41. tO web, meine Mutter! sie war krank, nun ist sie 
durcb den Fali vom Fferde gestorben !» 42. Er gab dem Müller 
scbuld und fing an zu scbreien: 43. «Gott, welcbes ünglück! 
Oott, welcbes ünglück !» 44. [Der Müller:] «Scbrei docb nicbt 
und jammere docb nicbt, icb will ja das Blutgeld für deine Mutter 
bezablen; 45. icb will einen SackGeld gebén und will selbst deine 
Mutter bestatten, geb du nur!» 46. So gescbab's, und Siíjgiltak 
kam wieder zur Tür der sieben Doggoltak, sein Fferd nacb sicb 
ziebend. 47. Die Doggoltak : «He, Brúder Öiggiltak, was ist das? 
wobin gingt ibr?» 48. Siggiltak: «Meine Mutter war in derNacbt 
gestorben, da bab' icb für ibren Leicbnam einen Sack Geldstücke 
•eingetauscbt.v 49. Nun batten die sieben Doi)goltak sieben alté 
Mutter. 50. « Aucb wir wollen unsere Mutter totscblagen und einen 
Sack Geldstücke dafür eintauscben.» So scblugen sie ibre Mutter 
tot und bracbten die Leieben auf den Markt. 51. Dórt fragten 
<Jie Leute: «He, Doggoltak, was ist denn das in den Sácken ? » 
62. «ünsere Mutter sind in der Nacbt gestorben, die bringen wir 
zumVerkauf.» 53. Da riefen die Leute auf dem Markt: «Leicben 
zum Verkauf ? wie das ? statt sie zu begraben? baut sie ! jagt sie 
fórt vom Markt !» 54. So bracbten sie die Leieben ibrer Mutter 
nacb Haus zurück. 55. Nun berieten sicb allé sieben mit einander: 
56. céii)giltak bat uns durcb Falscbbeit dazu gebracbt, unsere 
Mutter totzuscblagen ; nun wollen wir ibn töten nocb in dieser 
Nacbt. » 57. In der Nacbt merkte es aber Siggiltak. 58. Er sagte 
zu seiner Frau : «Icb gebe auf den Friedbof und lege micb in tín 170 MARTIN HARTMANN. 

offenes Grab.» 59. Femer sagte er zu seiner Frau: «Dn nímm 
morgen den Stock in deíne Hand, zieb dir deinen Mantel yerkebrt 
an und jammere immerfort; díe Doíjgoltak werden kommen.» 
60. Die Doi)goltak kamen aucb am nácbsten Morgen ganz früb 
und fragten : two ist dein Mann ?» 61. «Mein Mann ist gestorben.* 
62. «Wann ist er gestorben?» 63. «HeutNacbt ist er gestorben.w 
64. Da kebrten die Doi)goltak um und gingen nacb Haus. 65. 
Biíjgiltak stieg aus dem Grab beraus, ging zum Jamen und bracbte 
folgende Klage vor: 66. «Mein Vater bin teriiess mir sieben Skla- 
ven, die wollen mir nicbt geborcben.» 67. Der Bicbter rief den 
Polizeímeister ; der bracbte die sieben Doggoltak ins Jamen. Der 
Ricbter sagte : «Icb willdie Verbandlungfübren.» 68. Der Polizeí- 
meister bracbte [die Doggoltak] ins Jamen. 69. «Wenn ihr die 
Bklaven dieses Mannes seid, warum arbeitet ibr denn nicbt ?» 

70. «Wir sind gar nicbt seine Sklaven, er klagt uns falscb an.» 

71. Der Bicbter zu éii)giltak: wSind das wirklicb deine SklaYen?» 

72. Öiggiltak: «Meine von meinem Vater ererbten Sklaven.* 73. 
Der Bicbter :] «Zum Teufel, warum arbeitet ibr nicbt für euren 

Herm ? Fort an die Arbeit ! » Mit diesen Worten übergab er sie 
Siíjgiltak. 74. Sieben Jabre mussten nun die Doíjgoltak Dienst 
tun. 75. Allé sieben bekamen sieben Pelze : 76. im Winter trugen 
sie sie mit dem Feli nacb innen, 77. im Sommer trugen sie sie 
mit dem Feli nacb aussen. 78. Scbliesslicb sagten sie : « Von dem 
kommen wir nicbt los, wir wollen ibn in den Fluss werfen.t 79. 
Damit steckten sie Őiíjgiltak in einen Sack, luden ibn auf einen 
Esel und macbten sicb auf den Weg, um ibn in den Fluss zu 
werfen. 80. Auf dem Wege weidete ein Hirt Vieb ; sie traten allé 
sieben in eine Bang-Kneipe, um Tabak zu raucben. 81. Der Esel, 
der den Sack trug, lief zum Vieb. 82. AUe sieben waren in jené 
Bude gegangen, um Tabak zu raucben. 83. Der Esel lief zum 
Vieb. éiggiltak rief: 84. «Sag' ich, icb will nicbt Kádi werden, 
80 nimmt man's nicbt an ; 85, sag' icb, ich will nicbt Mufti werden, 
so nimmt man's nicbt an.» 86. So erklang es aus dem Sack. 87. 
Der Hirt: «Na, dann büte du das Vieb, icb will Kádi werden.* 
88. éiíjgiltak : «Dann macb schnell, binde den Sack auf, 89. werde 
du Kádi, icb will das Vieb büten. » 90. Eilig lud der Hirt den Sack 
ab und bánd ibn auf; 91. Öiíjgiltak spazierte beraus, steckte den 
Hirten in den Sack, 92. bánd diesen zu und lud ibn auf den Esel. EIN TÜRKISCHEB TEXT AUS KASOAB. 171 

93. Die síében Doi)goltak kamen rauchend aus der Bang-Eneipe 
heraus; 94. sie marschierten, den Esel yor sícb bertreibend, 95. 
und sie warfen den Hírten in den Fluss, in der Meinung, es sei 
Siíjgiltak. 96. Am Abend kam Siíjgiltak, das Yieb treíbend, zur 
Tür der Doggoltak. 97. Die fragten: «Bruder éiggiltak, wohin 
bist du gegangen? mit was kommst du da an?» 98. «Ibr babt 
mich ja eben in den Fluss geworfen, aus dem habé ich das Vieh 
herausgetrieben.» 99. «Eh, Brúder, geht ibr wieder hinPt 100. 
«Eb, Brúder, morgen Mittag gebe icb das Yieb tranken.)» 101. 
•Na, Brúder, dann woUen wir aucb gebn». 102. Den náchsten 
Tag mittags trieb Őii|giltak das Yieb binaus zur Tránke; 103. er 
ging zum Haus der Doi)goltak. 104. « Brúder, auf den Weg, icb 
fúbre das Yieb zur Tránke binaus ; kommt mit mir, icb gebe 
voran.» 105. So ging er voran zum Ufer des Flusses. 106. Am 
Plüss liess er die Scbafe sicb zerstreuen. 107. Derén Scbatten 
fiel ins Wasser [die spiegelten sicb im WasserJ. 108. «Hierber, 
Brúder Doggoltak, icb zeige eucb die Scbafe ; da sind sie, die 
Scbafe !» 109. Da saben sie das Bild der Scbafe und stúrzten sicb 
aJle sieben in den Plüss. 4. Bemerkungen. 

1. baldüki : das ki Kádirs wird bestátigt durcb ^JiiJ, das in 
allén meinen Handscbriften und Drucken, aucb durcbgebends als 

auwalki von mir gebört wurde (Shaw : ^JÜíl aunval-ki neben ^^SJ 

awwal'yi),^) gegen osm. ^c^? evvelki, Das baldur, dessen r bier 
nacb der Eegel gescbwunden ist, ist bei Shaw : «ojJb iaWtr (adv.) 
before, first, formerly»> ; zu osm. ojJLu bildir (aus bt jildir fúr 
bir jil dir) zu stellen ? baldúki vaydd im Anfang der Erzálungen 
formelbaft wie in Eadloff Tar das burun zamanda (z. B. 68. 69). 

1. vay : mit Scbwund des t wie im Azeri, s. Poy Az 191, ge- 
gen osm. vakit. 

1. b£: Kadir scbreibt durcbgebends -i^; dieses b£ ist nicht 

*) So aucb Eadloff Tar IBTe awalki ; vgl. ^jjuíI «frúber» 
[zusammenbángend mit aé- osicb erbeben úber, übersteigen)>; 
zu .JLitl 8. mein Buchwesen in Turkestan S. 78 n. 2] Filolog 14?. 172 MARTIN HABTMANN. 

au8 bir oder bt entstanden, sondern ist br + Schmarotzer -i mit 
regelmássigem Schwund des r; zn díesem á ygl. iig£ime «zwan- 
zig» (Glossar und oft gehört) aus jigrime^ vgl. oben S. 25. 

1. Sif^giltak, mit welchem Namen Kihaltak für dieselbe Per- 
son wechselt, gebt wahrscbeínlich ebenso wie Kti^^altak und Dop- 
(föltak, in K^ und K* immer ^ljjljü3.0 geschrieben, auf yaltak 
zurück, von dem Shaw s. v. sdxkt sagt: ta wooden disk (used as 
a wheel for play carts in Turkistán, and for working ones in many 
parts of India) ; alsó a roller, a puUey, a reel [? P. from ghalti- 
dan]i>. Das Wort ist in der Tat neupersiscb und bedeutet dórt 
«Bad», «Welle» (für das Brunnenseil), s. Vüllers und Steingass. 
mp, kii, dor) scheinen Yorsátze zur Bildung von Scherznamen aus 
diesem Appellativum zu sein. Am náchsten liegt es an kaltak 
«Holzsattel, Sattelbolz» (osm. s. Sami 1034a ; bei Badloff aucb als 
cagataiscb) zu denken. Docb ist nicht abzuseben^ warum nach Sit) 
und dot) daraus galtak (litt. yaltak) geworden sein soU. 

1. dos : 80 aucb im Azeri aus neup. dőst, s. Poy Az 191. 

1. olapda: kennzeícbnend ist Eadirs yü^J, dem H* loolaptQ 
entspricht. Klar und scbarf scbliesst Foy Az 147 f. seine Ausfüb- 
rungen über die oí- fcoZ -Frage so : «Jedenfalls ist allén ÖaYatajem 
bol- bekannt und ist in Gentralasien das gebraucblicbere, wábrend 
es im Südtürkischen (ausser dem Türkmenischen) aucb in den 
áltesten Quellén nícbt anzutreffen und beute ganz unerbört ist 
und durchaus nicbt verstanden wird. Das ist das Ausschlagge- 
bendei. Es sei zur Erhellung des Sacbverhalts hier Folgendes bei- 
gebracht: 1. die Unterscheidung von fco, wo und o ist in dem bol- 
Stamme den Kasgarem sebr scbwer, den meisten unmóglich ; der 
Mann sagt bolap, man lásst das Wort wiederbolen und es klingt 
nun wolap oder olap ; es muss das auf dem Charakter des b und 
w bérűben : beidé werden mit so schwacher Lippenbewegung ge- 
sprocben (bei 6 berühren die Lippen sich nocb gerade), dass diese 
leicht in völliges Fehlen umscblágt, m. a. W. dass b und w scbwin- 
den.*) Nur scheint die Wabl von bo, wo, o durcb die ümgebung *) Es sei gleich hier bemerkt, dass Áhnlicbes in den Stam- 
men bak-^ bar- und bar stattfindet, nur dass hier der Prozess nicbt 
bis zur Vemichtung des b und w gelangt ist. EIN TÜRKISCHBB TEXT AUB KAöGAR. 173 

beeínflusst zu seÍD : im Bedeanfang wird man meist bol hören/) 
zwiscben Vokalen meist tooL^) 2. Das für Kasgar und üm- 
gegend gesicberte wol und ol neben bol bildet den 
Übergang znm südtürkiscben ol. Dem Súdturkiscben 
feblt das (bilabiaJe) w : es ist daber in ibm nur bol, tol oder ol zu 
erwarten ; dass bol und vol nicbt vorkommen, wird daraus zu er- 
kláren sein, dass die Türk-Gruppe, in der die Eigenarten des Süd- 
türkiscben sicb zu entwickeln begannen, wol bevorzugte ; wabrend 
in den osttürkiscben Mundarten dieses sicb neben ol bielt -^ wie 
ja dórt aucb über ibm das bol fortbestand — , scbied das Südtürki- 
scbe das wol völlig aus und entscbied sicb für oL^) In andern Fái- 
len, in denen zu der Zeit vor der Besonderung des Südtürkiscben 
b und w nebeneinander bergingen, bat dieses in den Gruppén b-[- 
Vokal+r einen andern, dem b und w verwandten Laut eingefübrt, 
das (labiodentale) v : var (Habé) = ostt. bar, war ; var (gebén) = 
ostt. bar, war; ver (gebén) = osti ber, wer (bir, ívirj; sonst 
wáblte es b : bak = ostt. bak, wak.^) 3. Die Scbreibungen ^UJ ^) So immer bd, das sebr báufig vorkommt, weil das Kasga- 
rische kein Wort für «ja» bat; die Bejabung wird durcb Wieder- 
bolung des Hauptwortes der Frage ausgedrückt, da spielt bá d. i. 
bár (osm. var) eine grosse Bolle. 

*) Docb in 28 : öltémekéi bolda. H^, H* und H^ stimmen in 
dem b überein. Zu dem Übergang des b in w zwiscben Yokalen 
vergleicbe éikariwetti, jatiwolái u. dgl. m. 

^) Die Spracbe der alttürkiscben Inscbriften, die ja dem 
Südtürkiscben in vielen Punkten nabe stebt, kennt nur bol licb 
bezeicbne das b vor gutturalen Yokalen mit b], Docb ist dazu 
zu bemerken, dass das inscbriftlicbe Scbriftsystem keine Zeicben 
für V und w hat. Das bol sagt nicbts gegen die Ausspracben wol 
und vol. 

*) Analogielos sebeint iler Fali osm. vur- flscblagen», dem 
in den östlicben Dialekten ur- entspricbt, wabrend in ibnen, zum 
wenigsten neben ur, bur erwartet wird. Man wird mit Foy Aid 
304 annebmen dürfen, dass das v von osm. vur auf einer jüngeren 
fonetiscben Entwicklung berubt, zumal die Ausspracbe ur- bei 
alteren osmaniscben Lexíkograpben ausdrücklicb überliefert ist 
(die Ortbograpbie möcbte icb weniger ins Féld fübren, da 
sie der von Foy mit Becbt hervorgehobenen Mode unterliegt, und 
gerade sie in íoiJ für italieniscbes volta ein Beispiel der Anwen- 
dung von •f für vo liefert, wo gewiss nie o gesprocben worden 1 74 MARTIN HARTMANN. 

und Q»éUyj neben einander Hüwedá Nr. 1 V. 10b und V. 14b [s. 
mein : Der őaghataische Diwan Hüwedd's in Mitth. Sem. Or. Spr. 
V. Abth. n. S. 132 flf.] gebén Poy B 266 Anm. 2 zu folgenden 
Worten Anlass : «Wenn Hartmann aucb sagt, dass ihm in dem 
Divan des Hüvedd nicbts von einer Einmischung ,localer Spracb- 
eigentbümlicbkeíten' in das ,correcte' Öavatajiscb [bei mir a. a. 0. 
S. 133: «die Sprache, die vom Kaspi bis zur Grenze Ean-sus als 
die ,correcte* Spracbe bei litteraríscben Áusserungen gilt»] auf- 
gefallen sei, so beweist docb dieser Fali ganz deutlicb eine Yer- 
mengung der Mundarten. Ob diese Vermengung aber auf die 
Recbnung des Dichters oder seines Abscbreibers zu setzen ist, 
muss dabingestellt bleibeni). Scbon aus dem oben Ausgefübrten 
geht hervor, dass aus dem Nebeneinander von (j^UJ*! und jj*rLJ*j 
eine « Vermengung der Mundarten* nicbt wohl gefolgert werden 
darf ; denn dieses Nebeneinander ist ja eben ein Kennzeicben der 
Mundart von Kaégar, und sícber aucb der Spracbe Hüwéda'B, des- 
sen Beiname évmjdnl sicb übrigens jetzt obne Scbwierigkeit er- 
klart, da mir Cimjdn als im Distrikt von Margelán gelegen bezeicb- 
net wurde.*) Die Anwendung von ol- bei Hüwédd ist gegen bol- ist). Zu erwágen bleibt, dass in einem sebr nabe stebenden Falle 
das Osmaniscbe jené ajüngere fonetiscbe Entwicklung» nicbt 
zeigt, wo man sie nach Analogie von vurmak erwartet: in ora- 
«ernten», dem kasg. gr- (g-) entspricht. Warum ging hier die 
Spracbe nicbt den gleichen Weg? Es liegt nabe, die Eatio des ver- 
nében ora- darin zu fínden, dass vur- aus altem wur- bervorge- 
gangen ist, für welches die östlicben Dialekte die Nebenform ur* 
bevorzugten, und dass das im álteren Osmanli anzutreffende ur- 
auf dem Einfluss des östlicben Sprachtypus beruht, den ja aucb 
FoT anerkennt (um 1500 bestand ein reger Verkehr Stambuls mit 
dem Osten und die Werke der östlicben Litteratur wurden in 
Stambul viel gelesen, s. z. B. Gibb, Ott. Poetry 2 am Anfang). Das 
Volk wird immer vwr- gesprochen habén, wie das aus dem Eume- 
liscben für die Gegenwart unzweifelhaft feststebt und für das 
Aidinische durch Kunos' Texte gesichert ist (das or- neben vor- 
KÚNOS Nr. 9 [nach Foy Aid 304] würde darauf binweisen, dass 
dórt ein ábnliches Nebeneinander von o und vo vorkommt wie von 
o und wo im Kasgarischen). 

*) Von Herm Mallitzki, dem Herausgeber der Turkeatcm- 
skija Wjedomosti in Taskent, der nach Taskender Dialekt den Na- 
men cimjon aussprach, und von Molla Basül, dem Verfasser des EIN TÜRKISOHER TEXT AÜ8 KASGAR. 175 

Terschwindend. Ich notierte ausser den scbon oben angeführten 
SteUenNr.lV.lObundV.Ubnochfolgende: Nr. 14V. lb(S. 12, 1): 

^íbLuJJ XmS\^ Iaüí «weDD du arm und bescheiden bÍ8t» und 
Nr. 92 V. 3a (S. 66, 5) íumJ^Í JJ5l (ikrSr olmasa) ; in allén drei 
Stellen geht dem oZ- ein r vorher, und man möchte annehmen, 
dass das nicbt zufállig íst ; doch kommt auch bol- nacb r vor : Nr. 
3 V. 2b (S. 4, 3) ^yj ^^j und Nr. 175 V. 2a (S. 121, 8) ^JoJIj 
A^^jJ^. So ist die Abhángigkeit des ol- von dem Auslaut des vor- 
nergehendeu Wortes nicht sicher. In keinem Falle darf ol- im 
Osttürkischen mit Badloff 1, 1083 unter ol bezeicbnet werden als 
«nur in der Schriftsprache, und zwar durcb Einfluss der osmani- 
«chen Litteratur». — Das da in olapda, das durcb zahlreicbe an- 
dere Beispiele im Folgenden gesichert ist (6 joklapda, 7 sapda, 
9 dapda u. o.) stellt eine Verscbiebung von t zu a dar, die in Kas- 
garien báufig ist, besonders in den Affixen di (Perfekt) und ni (Ak- 
kusativ). In Jarkend ist boldam das Yolkstúmlicbe (vergleicbe dazy 
das von Foy Az H8 angeführte ungariscbe voltam). In unserm 
Text ist der Übergang von di in da nicbt durchgebend. — Zu der 
2?-Form mit di siehe Shaw Gr 41 (wo die kaum in der wirklich 
gesprochenen Spracbe vorkommende Form mit -p idim an die 
Spitze gestellt und die -ptim als Jarkendiscb bezeicbnet ist.*) 

2. jéttéilen : Die Anwendung eines ilen, olan nacb dem Zabl- 
wort zur Bezeichnung von «in6gesamt» ist zu mongoliscbem olan ScbullesebucheSy das in meinem *^DaB Buchwesen in Turkestan 
und die türkischen Drucke der Sammlung Hartmann^ [Mittb. Sem. 
Or. Spr. VII Abt. JI] S. 102 unter No 60 verseicbnet ist. In Gbibr*s 
IlyTCBOAHTeJib TypKCcrany (Taschkent 1901) ist S. 236 unter 
den Wolost des Kreises Andiáan die HHMioHCKaa (éimionskaja) 
genannt. 

*) Das t war die Begel aucb bei Eadib, sowobl in seinem 
Diktat (H*) als in seiner Niederscbrift. Bei dem Upallik wor icb 
zuweilen zweifelbaft, aber ich merkte mebrfacb -pda oder -pdo als 
sicher gehört an. Es schwankt eben aucb bier der Gebraucb. Das 
Überwiegende sebeint der tonlose Dental in Anpassung an den 
tonlosen Labíal ; es ist aber zu beacbten, dass _;ü beim S c h r e i- 
b e n als das Korrekté gilt, und dass Leute, die viel lesen und schrei- 
ben, dadurcb auch beim Sprechen beeinflusst werden ; so beweist 
Eádib's dürcbgehendes pti nicbts für das Gemein-Eaágarische. 176 MABTIN HABTMANN. 

zu stellen. So hat das Affíx in jétteilen nicht direkt mit der Fost- 
position ile(n) zu tun. 

2. Oldd: Dass in dem, gewöhnlich Uigurisch genannten álte- 
ren Osttürkisch des Kutadfu Bilig die Porm ep für «Haa8» durch- 
gehend ist, ist bekannt (s. Radlopp 1, 918). Radlopf setzt sie 
Phonetik § 272 und § 277 als die ursprüngliche an und deduziert: 
«sicherlich hat sich das ursprüngliche áp zu áv, áw, áj, öj ge- 
schwácbt, dann ist einerseits áv in ü, andrerseits őj in üj, üg 
übergegangenv. Gegen ep als Ursprüngliches spricht zunáchst ebi 
KB 110, 1 (ep+Pronomin$J8uffix). eb musste alleinstehend oder 
vor harten Konsonanten ep werden ; so stehen auch im Kipcaki- 
schen das in anderer Bichtung aus eb entwickelte ew {Maj & 
y ouuJI;*) Cum: eu) und epéi (Ma^ t*d ^^AjI SLJI, i**t* i«^)VÍf 

jib^l Jlib. /fv;!; Cam: epzi; vgl. Eadloff 1, 923)*) neben- 

einander. Das Ursprüngliche ist nicht ep, sondern ew (mit bilabia- 
ler Spiráns!), aus dem sich im Südtürkischen ev, im Osttürki- 
schen eb (KutBilig !) und oi, üi entwickelten.^) ^) Das Verháltnis dieses .1 zu j^*j| Maj H (= *LJ\ 
«Abtritt»>) tritt in Houtsma's Wörterverzeichnis S. 59 nicht scharf 

hervor. Es ist ^yjf zu lesen und djem zu umschreiben (nicht 
áiiüi !) ; djewi entstand aus db ewi über dwewi, duewi (so in ent- 
gegengesetzter Bichtung éüwd neben éüid für ^ ^). 

*) epéi wird man vielleicht auch in dem -^^t Filolog 456. 

532. 54 14 sehen dürfen; die Annahme eines Schreibfehlers hat 
mehr für sich als die andere, es sei eine Verkürzung des in Kaé- 

garien beliebten uYáce cGattin* (bei Shaw s. v. U^UI). 

^ FoY B 238 Anm. 1 : «Eab7Üzi in seinem Kisasu'l-enbijd 
schreibt obi «Haus», jedoch ist hier das o nicht lautlich aufzu- 
fassen = /, sondern als unvoUkommener Versuch, den dem Ara- 
bischen fehlenden Gonsonanten darzustellen». In den in meinem 
Besitz befindlichen drei Ausgaben (Taskend) ist durchgangig ^J 
geschrieben. Das beweist aber nichts, denn diese Drucke bieten 
nicht den alten Text, sondern eine Modemisierung (s. mein Dds 
Bnchwesen in Turkestan S. 76 ff.). Das \m\ BabYűzisist nach- 
gewiesen von Bieu in der Beschreibung der Londoner Handschrift BIN TTJRKISCHER TEXT AÜS KAŐGAR, 177 

2. ejá: Shaw hat nur tjisJ igar»% Ich hörte überwiegend 
egér; Glosss^r egér. Zweifellos iet der Übergang des ^ in ; in 
diesem Worte in Kaégarien sehr verbreitet und wir habén es nicht 
mit einer individuellen Eigentümlichkeit zu tun, ebenso wie beim 
Übergang von ige (Suffix mit Dativ-Affix) in ije. lm Osmanischen 
gilt ^ie Aussprache ejer bei Schreibung S^ (doch ist die foneti- 
scbe Schreibung gestattet) als korrekt. Beachtenswert ist aueser 
jenem Übergang noch 1. das Übereinstimmen des Easgarischen 
mit dem üsmanischen im Anlautvokal gegenüber dem i des An- 
dijanischen, aus welchem auch Shaw's igar stammt;*) zu der 
Frage vgl. die gründliche Untersuchung Foy's t Türkische Vocal- 
strjtdien^ in Mitth. Sem. Or. Spr. III (1900) Abth. 11. S. 180 ff.; 
2. das kurze d im Auslaut trotz des r-Schwundes, der sonst Deh- 
nung mit sich bringt ; 3. das hier abgefallene r tritt wieder ein bei 
vokalischem Affix, darum in 4 ejirige. — Die Verteilung des Wor- 
tes in seinen verschiedenen Aussprachen nach Dialekten s. bei 
Kadlofp 8. vv. agár, ájár, ázár, dr, igdr, ijár, jáhar ; es ist zu sei- 
ner Angabe «D8cbag.)» bei ö^ar und bei igár zu bemerken, dass 
zu differenzieren ist nach Easgarien und Feryana.*) ejer wird für 
das Kipcakische, aus dem es durch den Gumanicus (121.122) zu (s. Cat. Turkish Msb. in Br. Museum S. 269 ff.). Da neben s^l 
bei R a b Y ü z í ^jjjj vorkommt, so wird man mit Foy als seine 
Sprechform ev [iv ?] annehmen dürfen. 

^) Auch Samí hat s. v. S^ S. 144c %(5ol als die eagatai- 
sche Form. 

*) Über die Überschwemmung des Tarimbeckens mit Andi- 
ganliks s. Uss VI ; über kasg. a und d (auch e) gegenüber andij. i 
ebenda XVI. Die Generalisierung dórt S. XV : « Je weiter nach 
Westen, desto heller die Vokale» lásst sich nicht haltén. Zu kasg. 
e = andi^. i erhielt ich ein drastisches Beispiel in dem Namen 
meines Jarkender Kommissionárs : igémberdi ; obwohl er selbst 
sich durchaus so sprach (er stammt aus einer Andigan-Familie), 
hörte ich ihn von meinen Hausleuten in Jarkend, die echtestes 
Jarkendisch sprachen, immer égemberdi nennen. 

^) Diese Differenzierung ist auch in zahlreichen andern Fái- 
len vorzunehmen ; s. oben das über ige und ege gesagte. Dass in 
unserm Wort andij. igar gegen kaág. egér, ejer steht, geht auch her- 

vor aus Naliwkin 249 : »8jedb Sj\ igar)). 

Keleti Szemle. V. 12 178 MABTIN HABTMANK. 

belegen ist, bestatígt durch Ma^mu (S. f^ líí, S. n Jlc^^I [im 
Wörterverz. 8. 58 in Jí^ol von ájárlá geandert.) und Idrák 34 : 

ol (s. auch S. 184: ^^JlJoI s-J^jO- Füolog Bcheint das Wort 

nicbt zn habén. 

2. óápipdö: wird von olapda zn differenzieren sein, denn mit 
da erreicbte die mandartlicbe Entwicklang des ^ ibr Erde. Za- 
dem li^ far do = dur (tur), abgeseben von den Anssageformen 
auf pdg, das imperativiscbe pdó vor (a. onten zn 59 ii^lőwe), wo 
an ^ = dur nicbt zn zweifeln ist. Über die pdur-Form s. Shaw 
Gr 39. Ü88 § 22 ; vgL ^Ju^Jo /drafc 160. 

3. jalgoz: der erste Bestandteil ist zn st^llen zn dem jo^, dae 
Kadloff 3, 153 so verzeicbnet *jsl [JU (Dseb.)' = jcdatf: nackt, 
bloss, arm, niedrig*, obne Angabe seiner Qnelle (mir ist jal im 
Osttürkiscben nicbt vorgekommen). Dieser Stamm jal «nackt» 
findet sicb mit den Affixen an, atf nnd in (in), iff, nnd den an 
diese sicb anscbliessenden atfctc nnd t^tz,*) femer mit dem bier 
Yorliegenden Affix yuz, yiz nnd erweitert yuzun, yizax (Radloff 
3, 177 f.).«) 

4. éapsak: Über dieses Prasens Conditionalis s. Shaw Gr 37 
In Usi feblt die Form, s. das zn § 32 nnd § 35 Bemerkte. Yon 
den álteren Qnellen bebandelt den Conditionalis besonders nnr 
Filolog^ docb nngenögend, S. 16 n — is; nnsere Form, die ein- 
facbste^ bat er nicbt ; docb ist seine Bemerknng 33 e syntaktisch 
wicbtig (s. nnten). Idrak bemerkt 163? ff. gelegentlicb des SatzeB 

^^1 i^j^yMé yj^ y^ '^y^ j^d.b. Texts^^^l. xl^l pjUül ^\í ^ : 
«Lm ist Partikel der Bedingnng; sie [die Türkén] babén kein Nő- 
mén, das den Sinn der Bedingnngs-Partikel entbált; wollen sie 
die Bedingnng ausdrncken, so bángen sie die ibr eigene Partikel 
dem Verbum am Ende an, wábrend das Nomen vorangestellt *)jalat^ kökt., nig., bar. nnd kom. Radloff 3, 157, von mir 
ancb in Easgar gehört; siebe aucb bei Eadloff jalayac mit AL- 
leitnngen, jalan, jaltn (osm. ,jjJb nnd viLJb Samí 1536c\ 
jaliniz. 

**) Dieses Snffix r^z, guz wird auch zn suchen sein in osm. 
jaliniz, denn dieses, nrspr. jaW^t-?, entstand aus jaKn+^uz. EIN TÜBKISCHBR TBXT AUS KA8GAR. 17Ö 

^vnrd»>) Mit dieser Ausführung stebt nicht ganz ím Einklang, was 
terseibe Abü Haijan S. 161 s fif. lebrt, nacbdem er von der Frei- 
beit in Yoran- and Naobstellung des Subjekts gesprocben: «lBt 
4as Subjekt (mubtada'J ein Bedingungsnomen (ismu iart), só 

o 

muss es vorangestellt werden, z. B. iL ^1 ^jJo ^LfeJo Lm^ fS 

4. b. Wer stebt, mit dem stebe icb». Man könnte docb nur durcb 
SilbenstecbereidieTatsacbeaus dem Wegeraumen^dassdas ic^Á |MmI 
« Bedingungsnomen », das bier als in dem Satze vorkommend fest- 
gestellt Í8t, und das « Nemen, das den Sinn der Bedingungs-Partí- 
kel entbált», das die Türkén nacb 8.163? nicbt besitzen, ein 
Tind dasselbe sind — alsó : vollkommener Widersprueb ! — 8yn- 
iaktiscb ist zu bemerken, dass die Yerwendung des Condilionalis 
in rein temporaler Bedeutung bier : «wábrend wir sebnitzen» , 
nicbt das geringste Aufíallige bat: diese Anwendung sowobl für 
wábrend-Sátze, wie für als-Sátze, ist ganz allgemein, aucb in 
der Litteratur, und es lassen sicb bunderte von Beispielen dafür 
beibringen. So aucb Lwwl ^Job = «als er aufblickte» in dem Oe- 
dicbt ZDMG 43 Str. 16,3. 

4. őapámdg : Einzig Shaw, so viel icb seben kann, spricbt 
Or 56 von dem zu blossem m berabgesunkenen mu (vulg. ma) in 
der Mitte des Wortes ; diese Verkürzung ist durcbgebend ; Bei- 
spiele bier nocb 22. 99. — Zu éapadg (für éapadur) s. Uss § 33^**) *) Die Darstellung ist nicbt glücklicb : Abu Haijan bat bier 
nur sein Beispíel im Auge, bei dessen arabiscber Fassung das 

Bedingungs-Element in ^ liegt, wábrend im Türkiscben es sicb 
nicbt in ein derartiges Wort legén lásst, sondem ein Wort wie é^ 
kim nicbt der Nötigung überbebt, die Bedingtbeit am Verbum 
kenntlicb zu macben. Űber die Selbstbestreitung des Satzes s. 
oben im Folgenden. 

**) Die scbarfsinnigen Ausfübrungen Fov Az 159 f. lassen 
micb von der Zusammenstellung der osmaniscben i/or-Form mit 
dieser adwr-Form Abstand nehmen. Von besonderer Wicbtigkeit 
für die Frage ist die von Foy nicbt angefübrte Stelle Filolog 33 

: «bisweilen bezeichnen sie [die Türkén] das Prsesens durcb folgende Form : >wJLr ,der kommt*, JSS^ ,der gebt', 11^\ ,der 
nimmt*, swJíLw ,der verkauft*». Die Zusammengebörigkeit mit 12* 180 MABTIN HARTMANN. 

5. keóióe : aucb hier (ygl. das zu 2. ejá Bemerkte) geht das 
EaégarÍBche mit dem Osmanischen zusammen, das trotz der 
Schreibung '•^^^ge^e spricht;*) Shaw: f^^^^Q^ kechahm^U\Cod. 
Cvm. chezd [d. i. kaóá] ; Majm. f a L^uÍ^; in Filolog findet sicb 
das Wort nur in ^^1 ^ÚX^S gecelik aéi «Nacbtess6ii» ; in Idrak oBm. gelijor u. s. w. springt in die Augen, zumal wenn man das 
von PoY im álteren Osmaniscb nacbgewiesene s>MjJS^gelijürür, das 
von FoT angefübrte mundartlicbe gülüjorur fúr gülijor und die 
Analogie des dur, dir aus tumr erwágt. Die Stelle in Filolog lebrt 
aucb, dass man in den Ereisen des Filolog den ersten Vokal nacb 
dem Stamm als a, e, nicbt als i empfand, so dass an das {-Gerun- 
dium (identísob mit dem u-hál Idrak 182) nicbt gedaebt werden 
darf, zumal aj, ej leiebt in f;, ij übergeben. Nur eine Scbwierigkeit 
bleibt : Wie kommt es, dass die vokaliscb auslautenden Stamme 
nicbt das ja anbángen, das beim a- Gerundium unerlasslicb ist 
(bezw.ji^ beim u- Gerundium)? In den köktürkiscben Inscbriften 
war nicbt jorjur, jkljur, jéjur zu erwarten (s. Eadlopf Inschr. 
419), sondem jorjjur, jkljjur, jéjjur, und ebenso müsste es im 
Osmaniscben jaiajajor beissen (geht docb gerade das Osmaniscbe 
mit seinem görmejüp neben osttürk. körmep bis zur Inkorrektbeit 
pedantiscb zu Werkel). Icb sebe keinen Ausweg als den, auf den 
die odur- Porm vokaliscber Verba imOsttürkiscben weist: dessen 
d^u, jasaidu bilden ein Mittelgiied. Über jorljjur, jürüjjur gelangte 
die Spracbe der Mongolei-Inschriften wie die der beutigen Osma- 
nen von jorijajurur, jürejejürür zu jorijur, jurejor. Die Zwiscben- 
stufe, jürüijor, söjléijor, wird sicb wobl bei genauer Beobacbtung 
der osmaniscben Dialekte noch finden. Wie leiebt der Fremde 
balbvokaliscbes ; und w überbört, davon als Beispiel das fást bei 
allén Fremden erscbeinende syriscb-arabiscbe moije und ^edede, 
wábrend überwiegend muaije und ^edéide gesprocben wird. 

*) Gegen die Übereinstimmung der Mundarten in dem e von 
keée deL8 osm. Scbriftbild xapuiS^zur Verteidigung der Ausspracbe 
gi^e Sel^ukiscbe Verse 9b zu verwenden (Fov Aid I, 205), dürfte 
nicbt stattbaft sein. Denn selbst angenommen, das &^kA$^ ^^^^ ^^^ 
als ítíp^^zu denken, so beweist das nicbt, dass nicbt scbon da- 

mals die Ausspracbe von der Scbrift versebieden war ; aber xj^aS 

kann aucb als ^^ssup zu denken sein (vgl. das LsxAÍ^des Ma^mu!) 
und dessen Ausspracbe als geée bátte ein Analógon in gelgevien 
aus gelgaimen. EIN TÜBEI8CHEB TEXT AUS EABGAB. 181 

fehlt das Wort im Wörterverzeichnis. AuffalUg ist das t, das kaum 
verhört ist; denn findet eich 57 keóede, so wurde doch in 31 kiéili 
gebört, worin, wenn es aus keci ile entstaDden, dasselbe Zusam- 
menwirken von Vorn- und Rückwirkung zu finden ist, wie Fot 
Aid I. 189 es fiir barabar annimmt. — ée befremdet etwas, denn 
keéiée wáre, nach der sonstígen Anwendung des ée (ygl. kanca and 
dgl.) : «den Betrag der Nacbt». 

5. kgjáp : osm. göjiip ; es sei gleieh hier das Gesetz fest- 
gelegt: • 

1. Osmanischem o — u entspricht kaég. o — a 

2. Osmanischem ö — ü entspricht kasg. ö — e (ö — a); 
so durchgangig kasg. bojan, ojan, kojap ; körer, körep, unser köjáp. 
Ich schliesse hier eine Beobachtung über den Yokal der jo-Form 
an, die mit dem soeben Gesagten in Beziehung steht: wie námlich 
kojap und körep sich in dem obigen Gesetz bewegen, das nicht 
bloss für sie, sondem allgemein gilt, so wird man auch für die 
folgenden Entsprechungen eine allgemeinere Bedeutung bean- 
spruchen dürfen : 

3. osmanischem a— t entspricht kasgar. e — i, z. B. elip 

4. osmanischem e — i entspricht kaégar. e — e, z. B. etep 

5. osmanischem i — t entspricht kasgar. t — e, z. B. bilep 

6. osmanischem í — i entspricht kaágar. i — a (a), z. B. ki- 
lap (ap) 

7. osmanischem u — u entspricht kaégar. u — a, z. B. urop 

8. osmanischem a% — i entspricht kasgar. ai — t (z. B. kaiiip). 
Dem Einwande, der durchaus gutgláubige Shaw gebe Gf 

19 kdip und %okup^ begegne ich damit, dass die Leute, mit denen 
der Fremde am meísten in Berührung kommt^ in erheblicher 
Weise durch die «Gebildeten»-Sprache affiziert sind. Man muss 
die ihnen natürlichen Formen, die síe gebrauchen, wenn síe ganz 
unbefangen sprechen, gleichsam im Fluge erhaschen, und sich nioht 
dadurch irre machen lassen, dass die im Munde der Frauen und 
Kinder alléin übliche Form bei den meisten Mánnem in solchen 
Fallen von der «gebildeten» fást ganz verdrángt ist. Auch der 
niedrigste Mann kommt in Berührung mit MoUas, zumal diese 
fást nur aus den untersten Kreisen hervorgehen, hört Ansprachen, 
wohnt Yorlesungen und Erzáhlungen bei : da wird er z. B. ein 
kdap kaum zu hören bekommen, das würde in feierlicher Bedé 182 MARTIN HABTMANN. 

ebenso komisch wirken wie ein «daí» auf einer Berliner Predigt- 
kanzel. So ist es kein Wunder, dass kelap sich ín unserem ganzen 
Text nur einmal fíndet, sonst kelip, kilip oder k'lip. Von den báu- 
fig vorkommenden Stammen kii- und bol- erínnere ich mich vor- 
wiegend kilap (bier 18 kiláp) und bolap (bier 1 olapda und öfter) 
gebört zu babén, vgl. die Tabelle der Affixe unter <ij9-Form». Dass- 

Filolog (S. 146 vy^U, 15 if yj^) und /draA (144 letzteZ.wIi^. 

y^,jJSl vJL^O mit dem Osmaniseben gebén, sei nur festgenagelt^ 

obne darauf Generalisierungen über ibr Verbáltnis zum 8üdtürki- 
seben zu bauen. Űber das Andi^aniscbe wage icb mich niebt be> 
stímmt zu áuBsem ; Naliwkin 76 giebt w^wo, s^^JLaj, ^^\^ ^^í*^ 
der Ausspracbe : hirihy ktliby kurub, docb ist er dureb die Litterar- 
spracbe beeinflusst. Mbhbmed Sadie's Vv^ Uss § 23 und ih- 
wurde von Arif zu § 25 als korvh für Aksu angegeben, bier liegt^ 
aber fremder Einfluss Yor. 

6. íttegende: den einzigen Beleg fínde icb in meinem Olossar 
s. V. «früb» : ertegén (ettegen); fwir woUen morgen recbt früb auf- 
brecben* dté ettegenrek jolfi éiksak boludu; beranzieben lásst sicb 
das nur aus dem Dialekt von Tara gegebene ártágán «der Mor- 
gen » Radloff 1, 791 mit der Erklarung «von ertd+kán*, obne dass^ 
s. y. kan eine bier passende Bedeutung gégében ist, falls Badloff- 
nicbt an kan = ^jX>l gedacbt bat. Das Nabeliegende ist, an Zu- 
sammenbang mit dem allgemein bekannten (Filolog 80 1. lo- 
bol» Ma^m 28 b\l, Cod. Cum. erta und abnlicb passim, s. aucb 
Radloff 1, 790 f.) érte zu denken, doch würde dann ittegende 
(etwa die gen-Form mit de-Afűx von einem Verbum ütemek « Mor- 
gen werden») befremdlicb sein neben dem atd, das regelmássig 
im Kaögariscben Vertreter von érte ist. Wenn Samí 91b osm. 

J^í als ol + ^jf(= íjJ^J) deutet, so bat er gewiss recbt; aber 
bier in dem gen ebenso den Rest von iken zu sebn, ist bedenk- 
licb, denn iken bebált auffálliger Weise das k (gegen iélegen u. dgl.). 

7. kaidak : aus kai, dem Interrogativ-Stamm des Osttürki- 
scben (im Osmaniscben in ^U, das hane gesprocben wird) und 
da]- wie in munday^ hinda^y anday. Dieses dair wird zu dik,*) dak 
zu stellen sein, wenn aucb das Nebeneinander von dak und daj^ EIX TÜRKI8CHEB TEXT AUS KASGAR. 183 

eine Schwierigkeit bietet ; denn es ist nicht abzusehn, warum die 
Wörtchen kai, bul, ml anders behandelt sein sollten als die No- 
mina, die dak erhalten, z. B. atdak wie das Pferd. Beachte 
cljüLt&^f Hüwéda 10 b von uíal, wie die volkstümliche Aussprache 
von uiul iat{YgLojan etc. oben). Nicht klar ist manwmdar in 1 2, s. dórt. 
7. sapda: sap für selip. Der Stamm sal- ist so zu sagen das 
TJniversalwort im Kasgarischen, das am allgemeinsten den Begritf 
des Einführens einer Sacbe in eine andere aasdrüokt. Der Stamm 
ist aucb im Osmaniscben vorkommend (transitiv und intransitiv) 

mit zablreichen Ableitungen, s. Símí 811. Idrák giebt ^^jJLo S. 

o 

79 durcb JumJ wieder, daneben (^JüJLo mit Juyu«l, wo Jum J in 

allgemeinerem Sinne zu fassen ; nur eine Bedeutungsseite giebt 
wieder Filolog 36 f mit iüJLáajJI «das La8sen»; ahnlich Ma^m. 

in der ti^-Form: J^ JLo = ^^JL^I «la88 los». Beachte^ dass 

scbon in diesen altén Zeugen das ^ gewáhlt ist. In Kasgar wird 
aucb vor scbweren Vokalen nur ^^ geschrieben. — Der Schwund 
des l in der ^-Form ist bei den Stammen auf l allgemein : hier in 8 
kepda, kapda, vor allém das zur Bildung transitiver Verba aus in- 
transitiven verwandte ap aus elip : appar- «führen», ékkel- «brin- 
gen», acéik- «herau8führen». 

10. bájeki: aucb 12. 29. 74. 82. 93; daneben hájek 39. 57. 
64 und bajik 109 (vergleiche bojak und baják neben einander Ead- 
LOPP Tar 126 letzte Z.); in gleichem Sinne: «der genannte* aucb 
sajak 84. 90. bajeki scheint bisher einzig und alléin erwábnt von 
Vambéry250: «Lu baja, alt; j-SUj bajaki, der vorherige» ; nun 
findet sicb bei Zenker als osttürkisch «^Lu bajagy. Adv. ebe- 
mais », das dürfte aber ein Missverstándnis sein (Z. giebt seine 
Quelle nicht an), denn das ^ vertritt doch wohl das ^ bei 
Vampéry, und es ist somit ein zweiter Beleg für unser bájeki ge- 
wonnen. Endlich kann ich das Wort im Azeri nachweisen : Herr *) Die Erklárung des dik als Nomen von demek « sagen » wie 
pitik von pitmek Shaw s. v. ist zu erwágen. Dass heut demek ge- 
sagt wird (daneben auch di-), ist nicht ausschlaggebend. Unklar 
ist das Verháltnis des vergleichenden dik zu osm. dek, das zur 
zeitlichen und örtlichen Begrenzung verwandt wird und dem Da- 
tiv hinzugefügt wird. 184 MARTIN HABTBÍANN. 

Mehembd Hasán erkannte in dem íbm voigeBprocbenen bájaki so- 
főrt das baja^ki seíner Mutterspracbe, das er ^Xs.Lu scbrieb, 
und bemerkte dazu: «ín unserer Spracbe sagt man far ^soeben', 
,kürzlicb* bajax; das davon gebildete bajayki kann verstarkt wer- 
den zu lapbaja^ki, etwa gleicb osmaniscbem en evvelki ; ob man 
aucb lapbajax sagt, kann icb nicbt sicber angeben; man sagtaucb 
munnan gabay ,vor diesem vorbergebend' und gaba^ki ,der vor- 
berg6bende'». Eín dem sajeki entsprecbendes Wort kennt Mehemed 
Habán nicbt. Weder in osmaniscben Texten und spracblicben 
Werken nocb in den bekannten altén Quellén für das Eipőal^cbe 
finde icb eine Spur des Wortes. Eine Erklárung des y von bajay, 
bajayki vermag icb nicbt zu gebén, denn die Übereinstimmung 
dieses Textes, der baja in 98 zeigt, mit Vambért lásst nicbt darán 
zweifeln, dass bajaki auf baja zurückgebt und nicbt etwa auf 
bajayki^ aus dem es über bajayki — bajakki — bajaki entstanden 
wáre. Als Vermutung sei ausgesprocben, dass nebén dem adver- 
bialen baja (der Adverbialcbarakter ist in Yambéry's Wiedergabe 
durcb «alt, ancien* verwiscbt) ein ebenso adverbiales bajayi 
berging (bei dieser Annabme ist die Bezeicbnung von ^Lu als 
Adverbium bei Zenker ricbtig, s. oben), und dass aus diesem 6a- 
jayi nacb Verlust des i (vergleicbe bajek neben bajeki) bajay wurde, 
so dass bajayki = baja^-iki ; der einzige Unterscbied wáre dann 
der, dass das Beziehungs-Affíx im Azeri an die lángere, im Kas- 
gariscben an die kürzere Porm getreten. Vielleicbt wirft diese Be- 
bandlung des Wortes Licht auf das osman. bajayi «gewöhnlicb», 
«niedrig» adjektivisch und adverbial nacb Samí 327 c: die Bedeu- 
tungen scbeinen sámtlicb zurückzugeben auf «alt» und entwickelt 
über «altertümlich», «altbergebracbt», «veraltet», «minderwertig». 
In entgegengesetzter Bicbtung entwickelt ist das ^3^.bf das mebr- 
facb im Jusuf-Gedicbt von 630 vorkommt (s. ZDMG 43, 80 Anm. 
8). HouTSMA rát als Bedeutung fWabrbeit*, «gewiss». Ii^der Tat 
ist baják bier = «das Alté, Bekannte, Gesicberte*, und mag zu- 
weilen mit igewisslicb» übersetzt werden. Es wurde mir ver- 
sicbert dass man an dem bajeki sofőrt den Easgarlik erkenne 
und dass man sicb in Taákent und Andijan darüber lustig mache. 

)f jf * 
Berichtigang. S. S4 untén und 25 oben scbreibe < für >. 
8. 31 Zeile 9 &4J : scbreibe K^^i. GEOGRAPHIE ÜKD 8TATI8TIK DEB TUNGUSEN8TAMME 8IBIBIEN8. 185 OEOORAPHIE UND STATISTIE DER TUNOÜSENSTÁMME 

SISmiENS, 

nach den Ansraben der Yolkszfthlunfir 1897. 

— Von S. Patkanow. — 
(Vierte Mittheilung.) 

b) Tungusen (und Lamuten). 

Wenn man die Namen der Geschlechter der Tungusen Nord- 
ost-Sibiriens berücksichtigt, 80 wird man gewabr, dass sámmtlicbe 
Yon ihnen einen eínzigen Zweig dieses Yolksstammes bilden, un- 
abgesehen davon, ob man sie Tungusen oder Lamuten nennt. Der 
letzte Name stammt vom tungusischen Worte .kmu' — ,Meer* ab 
und bedeutet, wíe das von derééiben Wurzel abgeleítete Lamuka 
oder Lamukan der Orotechen (siehe oben), jMeeresbewohner, 
Küstenbewohner*. 80 werden von den Tungusen diejenigen 
Horden ihrer Landsleute bezeicbnet, welohe nahe der Eüste des 
Ochot'schen Meeres, des Stillen Oceans und des nördlichen Eis- 
meeres lében. Es kommt desbalb vor, dass diesen Namen verscbie- 
dene Tbeile desselben Yolkes in verschiedenen Gegenden Sibiriens 
tragen, weshalb er auch keinen etbníschen Begriff vorstellt, wíe 
ihn einige Beobachter, derén Forschungen sicb nur auf kleíne 
Flácben beschranken, auffassen. Nicht allé Lamuten lében dabei 
gegenwártig am Meeresstrande : einige von ibnen sind landwárts 
gezogen und habén doch den Namen Lamuten beibehalten, wah- 
rend wieder hie und da einige, welehe « Tungusen* heissen, an der 
Küste ibre Wobnsitze habén. Wie wir weiter seben werden, existie- 
ren aueb fást keine besonderen Lamutengeschlechter, sondern nur 
Tbeile einiger mehr oder weniger nahe am Meere wohnender Tun- 
gusengeschlechter, werden gewöhnlicb (aber nicht immer und nicht 
überall) « Lamuten » genannt. Aus diesem Grundé können wir den 
letztgenannten Namen nur als Synonim oder Localbenennung der 
Tungusen einiger Gegenden betraohten, nicht aber als Namen 
eines Stammes oder eines Geschlechtercomplexes, wie es theilweise 
bei Orotschonen der Fali ist. 186 8. PATKANOW. 

1. Geographische Verbreitung und ZahL 

Die Tungusen lében in sámmtlíchen Gouvernements und 
Provinzen Ost-Sibiriens, wo ihnen die ödesten und wüstesten Ge- 
genden überlassen sind, wáhrend die übrigen Bewohner dieser 
Gebiete (Burjátén, Jakuten, Bussen) die fruchtbaren und besser 
gelegenen Lándereien an den Ufem grösserer Flüsse eingenommen 
habén. Am Schlusse dieses Gapitels werden wir das Gebiet der 
eigentliehen Tungusen genauer beschreiben, vorher aber wollen 
wir eine kurze üebersiobt ihrer Wohnsitze in den einzelnen Pro- 
vinzen Sibiriens gebén. 

Provinz Primorskaja: 

AnadyfscherEieiQ. Ansássige Tungusen lében in fást sámmt- 
lichen Dörfem am Anadyr : Markowo, Jeropöl, Oselkino etc. zer* 
streut. Sie záhlten im J. 1897 44 S. (S5 M.) und sind gleich an- 
derén Bewohnem derselben Dörfer (Tsehuwantsen, Jukagiren) 
gánzlich verrusst. 

Nomadisierende Eennthierzüchtler dieses Stammes bausen 
ín der Zahl von 583 S. (290 M.) in dem südlichen und centralen 
Theilen des Districtes, nach Olsufiefw — in der bergigen Gegend 
der Quellén des Anadyrs und am oberen Laufe des Flusses Bielaja^ 
welcher den nördlichen Theil des Gisohigin'sohen Ereises bewas- 
sert Sie bilden 50 Haushalte (a 5.2 S.). 

Der weit grössere Theil dieser Nomádén gehört anderen 
Ereisen an, wo sie ihre Abgaben entrichten ; so das Deljan'sche í. 
Geschleeht dem Kolym'schen Kreise der Jakut'sehen Provinz, das 
Deljan'sche 11. dem Gischigin'schen Kr. der Pr. Primorskaja. Fást 
nur das wenig zahlreicheDolganen-Geschlecht muss als einheimiscb 
betrachtet werden, obgleich auch dasselbe erst nach der Erobe- 
rung der Gegend durch die Bussen hierher gezogen ist. 

Die gesammte Zahl der Lamuten des Anadyr'schen Kreises 
wird auf 627 S. (315 M.) festgestellt. 

Gischigin'scher Kreis. Die Hauptmasse der Tungusen wurde 
in dem westlichen Theile desselben einregistriert, wo ihr Láger an 
den Ufern der Flüsse, welehe vom Norden und Westen in den 
Gischigin*schen Busen fallen, zerstreut sind. Diese Flüsse sind : 
Najachön, wo unweit des Dorfes desselben Namens ein Tungusen- 
láger von 73 Haushalten und 708 S. (346 M.) sich befand ; am GEOGRAPHIE UND STATISTIK DBR TUNGÜSENSTAMME SIBIRIENS. 187 

Warchalám — ein Tungusenlager von 74 Haushalten und 612 S. 
(306 M.) (60 Korjaken nicht mitgerechnet). Die Tnngusenbevölke- 
rung dieser beiden Plussgebiete bildet an ^/ s aller Gischigin'schen 
Ttingusen. Dann kommt der PL Gischiga — 161 S. (82 M.) Tun- 
gusen (and 36 Korjaken) — mit seinem Nebenílusse Acha-vajem, 
41 S. (20 M.) und 24 Korjaken, Tschernaja (Schwarzer FI.) 5 S. 
(2 M.), Paljmatka mit einem Tungusenlager von 23 Hausb. und 
175 S. (86 M.) auBser 6 Sonstigen. lm Glanzen záhlte man in dem 
Gebiete des Busens von Gischiga 1702 Tungusen (842 M.) welche 
940/0 der Nomadenbevölkerung der Gegend bildeten. 

Den zweiten Platz nimmt das Gebiet des Pewsc/iina-Busens 
ein. Hier trifft man die Tungusen am oberen Laufe des FI. Parenjy 
66 S. (35 M.), wáhrend der mittlere und untere Lauf desselben 
Flusses schon dem Gebiete der Korjaken angehört. Am Otnolön, 
Beifl. der Kolyma, lebende Tungusen wurden innerhalb des Gischi- 
gin'schen Kreises nur in der Zahl von 28 S. (12 M.) einregistriert 
und in anderen Gegenden desselben Kreises noch 18 S. (4 M.) 
Tungusen. 

Die gesammte Zabl der Yertreter dieses Stammes beláuft 
sich hier auf 181 1 S. (892 M.). Auf 100 Mánner kommen bei ihnen 
103 Weiber. Allé hiesigen Tungusen führen eine nomadisierende 
Lebensweise. Ein Haushalt besteht bei ihnen durchschnittlich au& 
8.0 Seelen. 

Ochofscher Kreis. Ansássige Tungusen bilden die ganze Be- 
völkerung der Dörfer Oljskaja 87 S. (42 M.) und Armanskaja 93 S. 
(53 M.), welche an den Mündungen gleichnamiger Flüsse (01a, Ar- 
mán) liegen. lm Ganzén záhlt man im Kreise 196 S. (103 M.) sess- 
hafte Tungusen. Diese Tungusen sind Nachkommen der ármlicben 
Jáger- und Fischer-Lamuten, welche schon um die Mitte des 
XVIEL Jahrhunderts keine Eennthiere besassen. Krascheninnikow 
nannte sie deswegen : « zu Fuss gehende Lamuten » (n'kmie JianyTu » ). 

Die Hauptmasse der Tungusen führt hingegen eine nomadi- 
sierende Lebensweise der Bennthierzüchtler. Sie umstreifen mit 
ihren Heerden diegebirgige Gegend, welche zwischen derJablono- 
wöi oder Stanowöi Ketté und dem Ochot'schen Meere liegt, von wo 
sie aus sie die benaohbarten Kreise besuchen, um dórt manches- 
mai Jahre láng zu verweilen. Die Ochotskischen Tungusen grup- 188 S. PATKANOW. 

dieren sicb in secbs Láger, derén Namen tbeílweise yon den dorti- 
gen Dörfern, Flüssen u. b. w. ibren Namen ableiten, was uns über 
ibre Lage einíge Auskunft giebt, denn genanere geograpbíscbe 
Daten binsicbtlicb derselben sind ín den Gensusmaterialien nicbt 
Torbanden. Bei wenígen Ausnabmen gebören zu jedem Láger 
besondere Tungusen-Gescblecbter, welcbe in ibren ümgebungen 
nmberstreifen. 

In der folgenden Tabelle sind statistiscbe Angaben binsicbüicb 
der Zabl der zn verscbiedenen Lagern záblenden Tungnsen an- 
gefübrt : 

Namen der Ixiger Ortsanwesende BevoUcerung itn J. 1897 

M. G. W. G. b. G. 

1. Golownin'scbes 266 258 524 

2. Tauj'scbes 147 159 306 

3. Cbabarow'scbes 372 419 791 

4. Uljgin'scbes 195 152 347 

5. Ujagan'scbes 436 399 835*) 

6. AmamytBcbe-Syb in'scbeB 357 36 6 723 

Totál : 1773 T753 3526" 

AuBserdem bilden 27 (16 M.) TungUBen die Bevölkerung des 
Indigir'Bcben Dorfes. lm Ganzén ist alBO die Nomaden-Beyölkerung 
der TungUBen deB EreÍBeB 3553 S. Btark. Von dieser Zabl sind 
1789 Mánner, waB der Proportion von 98 Prauen auf 100 Manner 
entspricbt. Auf jeden der 654 Hausbalte kommen bei ibnen 5.4 
Seelen b. G. 

Von den oberwábnten Lagern muBB daB Tauj'scbe am FluBse 
Tauj, das Uljgin'Bcbe wobl am FI. üljba, daB Ujagan'Bcbe in der 
Gegend deB FI. Ujega geBucbt werden. DaB Cbabarow'Bcbe muss 
ganz zum Süden deB KreiBeB versetzt werden. Die Lage der übrigen 
Láger íbí ganz unbekannt. 

Die geBammte Zabl der TunguBen — 3749 S., wo von 1892 M. 
(auf 100 M. 98 Fr.) — bildet fást * 5 (78.6 o/o) der Bevölkerung deB 
Ocbot'scben EreiBes ; allé übrigen Nationalitaten zuBammen (Bus- 
áén, Korjaken, Jakuten) nur ca \ 5. ♦) Ausserdem 18 S. (15 M.) Jakuten. OBOGRAPHIE UND STATISTIE DEB lUNGUSENSTAMME SIBIBIENS. 189 

Petropawlow'scher Ereis. Hier Domadisieren die Tungasen^ 
derén ein Tbeil (von Einigen aber allé) gewöbnlicb «Lamaten» 
genannt wird, an den Plüssen, welcbe zumeiet im Nordwesten der 
Halbínsel Eamtscbatka in's Ocbot'scbe Meer falién. Von bier aus 
zieben sie wabrend ibrer Wanderungen nacb dem Süden, mancbes- 
malbís zumD.Bolcberetskoje. Ostwárts von derEamtsobatka-Kette, 
welcbe die Halbínsel der Lange nacb durcbziebt» ist ibnen von 
den russiscben Bebörden untersagt vorzudringen. Aber aucb an 
dem Westabbange der genannten Eette balten sie sicb nur am 
mittleren und oberen Laufe der Flüsse, da der untere in dem Bé- 
reiébe der Eamtscbadalen und Eorjaken liegt. 

Die biesígen Tungusen stammen fást allé aus dem benacb- 
barten Giscbigin'scben Ereise wobei ibre erste Erscbeinung in 
dem Fetropawlow'scben Ereise nicbt über die 30 Jabre des ver- 
flossenen Jabrbunderts reicbt. Es ist interessant zu constatieren, 
dass die Nomaden-Eorjaken, welcbe den Bussen im XYIII. Jabrb. 
so bartnackigen Widerstand geleistet und mebrere Eosakenexpedi- 
tionen, welcbe durcb ibr Gebiet nacb der Eamtscbatka zogen, ver- 
nicbtet batten, den Lamuten gem durcb ibr Land den Durcbgang 
gestatteten. 

Im Winter des J. 1897 waren 163 S. (74 M.) Tungusen in der 
Gegend zwiscben 56° und 57° 15' n. Br. einregistriert, wovon am 
FI. Sopotschnaja 65 S. (27 M.) und Moroschetschnaja 17 S. (10 M.) 
und in der Zabl von 81 S. (37 M.) in der Gegend des Pl. Charíusowa, 
dann bis zu 58° n. Br. 53 S. (28 M.), wovon 9 S. (5 M.) am Fluss 
Einkil, 36 S. (20 M.) am Pallán und 8 S. (3 M.) an der Napana. 
Nocb 17 8. (11 M.) waren am Kotjken, Nebenflusse der Busakowa, 
welcber in das Eamtscbat'scbe Meer fállt, einregistriert. Zablreicber 
waren sie nördlicb von dem Isbmus der Halbinsel Eamtscbatka. In 
zwei Lagern am FI. Tschamtschja fanden sicb 127 S. (69 M.), wo- 
von in dem am Oberlaufe derselben befindlicben 79 S. (t5 M.). 
Andere Láger der Tungusen lagen da an den Flüssen : Bielaja 
22 8. (10 M.), Schech 17 8. (7 M.) u. s. w. Der Ort einiger Flüsse, 
z. B. des Mengje-vajem konnte nicbt bestimmt werden. 

Die gesammte Zabl der Tungusen des Petropawlow'scben 
Ereises beláuft sicb auf 462 Seelen, wovon 237 Mánner (auf 1(X) M. 
95 Fr.). Ein Hausbalt bestebt bei ibnen aus 9.4 Seelen. Von die- 
sen Tungusen wurden dieBewobner der Láger am Ecbel, Tscbanán 190 8. PATCANOW. 

xmdanderCbarinsowa, 110S.(54M.)stari[, in den Censosmatería- 
lien als tLamatent bezeíchnet. 

üiTscher Kreis. Die üd'schen Tungusen, beinahe aosschliess- 
licb Nomádén, erscbeinen als fást die einzigen Bewobner des enor- 
men Gebietes dieses Ereises, welcbes im Kordén bis znr Grenze 
des Ocbot'scben Kreises reicbt, im Süden von dem FL Amgonj 
nnd vom untersten Lanfe des Amnr's und im Osten vom Meere 
begrenzt wírd. Andere Natíonalitaten (Jakuten, Bnssen) sind in 
^Uesem Gebiete wenig vertreten, am zablreicbsten sind derén Nie- 
derlassungen am FI. Uda — 101 Seelen. 

Von diesen Tnngosen nomadisiert ein Tbeil in den Grenzen 
-des Kreises diesseits der Dscbugdscbora-Eette ; der andere kleinere 
durcbstreift mebt die enormen Wálder des Ostens der Amnr'scben 
ProTinz, námlieb die Ton den Flüssen Kor mit seinem Nebenflosse 
TJnjma, Bureja, Selimdscba n. and. bewásserten Landereien. and 
im üd'schen Kreíse die Gegend der Amgonj nnd ibrer linken 
Nebenflosse: Weli, Xemilén, £erbi ond anderer, des FL Togor, 
üda o. 8. w. Die Mehrzabl dieses Tbeiles der Tongosen, ob^eicb 
im Ud'scben Ereise einregistriert, gebört der Jakotseben Provinz 
an, wo sie aocb den Tribot zablen mossen. 

Jetzt woUen wir Náheres ober die geograpbische Verbreitong 
xmd Zabl der Tongosen dieses Kreises sagen. 

aj Ganz im Nord^n desselben in dem doreb die Jablonowói- 
Ketté begrenzten Kostenlandstricbe worden 366 Tongosen (187 M.) 
«inregÍ8triert, welebe 8í<Vo der gesammten Bevölkerong der Gegend 
aosmacbten. 

i/y Flossgebiet der Ud's (íallt in den Udscben Bősem — 
100 S. (43 M.., wovon :25 S. (11 M.^ im Orte Tscbomokán an ibrer 
Mündong; im Orte Nirjan in derselben Gegend nocb 38 S. 0^ M.) 
o. s. w. Aosser den Tongosen lében bier nocb wenig zablreicbe 
Jakoten. 

cj Am FI. Tugur, welcber in den Togor'schen Bősen fiült, 
ond an seinen Nebenflüssen 121 S. (67 M.), wovon 53 S. t30 M.) 
in dem Orte Borokán. 

dj lm Flossgebiete der Amgunj worden 367 Tongosen 
(209 M.) aofgezeicbnet Von ihnen an der Amgunj selbst oder in 
ibrer nacbsten ümgebung 233 S. (135 M.\ an ibren Beiflossen: GEOGBAPHIE UND STATISTIE DER TUNGUSENSTAMME SIBIRIENS. 191 

lVeU54S. (25 M.), Neműén 23 S. (14 M.), Kerbi 15 S. (10 M.), an 
^er Mündung des FI. Duck 16 S. (10 M.), am FL TscheUuck 12 S. 
(8 M.) und bei den Goldwáschereien 14 S. (7 M.). In der Gegend 
-diesee Flusses gehören ihnen fást allé ausserhalb der Goldwásche- 
reien mit ibren Dependenzen und der Landereien der Negidaltsi 
sich befíndlichen Beviere, obgleích sie ihrer Zahl naoh nur die 
•dritte Stelle einnehmen. 

e) In der Nordost-Ecke des Kreieee, ungefáhr zwischen dem 
ganz unteren Laufe der Amgúnj und des Amur's und dem Ochot'- 
schen Meere wurden 162 S. (83 M.) Tungusen aufgezeicbnet, wo- 
von 62 S. (32 M.) im Láger Tewlin, 20 S. (10 M.) im Láger Ko- 
karma, 38 S. (21 M.) im Láger Eultscbi u. s. w. 

f) Ein Theil der hier einregistrierten Tungusen nomadisiert 
2umeist jenseits der Gebirgsketten Dusse-Alin und Jam-Alin in 
den Qrenzen der Amur'schen Provinz. Von diesen Tungusen waren 
76 S. (46 M.) vom FI. Kur, 30 S. (17 M.) von seinem Beiflusse 
Unjma (TJrmi), 14 S. (6 M.) vom FI. Sutúr, 178 S. (97 M.) von der 
Bureja, 69 S. (35 M.) von dem Beiflusse der Seja Selimdschá 
u. s. w. 

Dieser Zuzug der Tungusen aus den benachbarten Kolym'- 
schen, Jakutschen und anderen Ereisen der Jakutschen Provinz 
muss durch die Verödung des üd'schen Kreises nach den ver- 
heerenden Pockenepidemien der 60-er Jahre erklárt werden. Bei 
áhnlichen Verháltnissen — Fortzugder Birarenund anderer Tun- 
gusenstamme (Manegren, Golden, Kili) nach China — lockten in 
die frei gewordenen Jagdgebiete um die Bureja, Selimdschá, Kur 
u.' s. w. die Jakut'schen Tungusen auch zum Süden. Die oben 
angeführten Daten hinsichtlich der Zahl der Tungusen in verschie- 
denen Flussgebieten müssen nur als Minimalzahlen angesehen wer- 
den, denn die Zugehörigkeit vieler kleiner Flüsschen zu diesem 
oder jenem Flussgebiete konnte bei unseren jetzigen mangelhaften 
geographíschen und kartographischen Eenntnissen nicht ermittelt 
werden. 

Die Sachalin'schen Tungusen sind echte Tungusen des üd'- 
schen Kreises, welche um die 60-er Jahre des verflossenen Jahrh. 
dorthin übergesiedelt sind, anfangs vor den Pockenepidemien 
(s. oben) fliehend. Ihre Zahl war im J. 1897 an 173 S. b. G., von 
welchen 30 S. (18 M.) in dem Ud'schen Districte, wohin sie der 192 8. PATKANOW. 

Entrichtung der Abgaben wegen kamen, einregistriert wnrden. Von 
den übrigen Tungusen derselben Insel a. weiter untén. 

Die gesammte Zahl der Tungusen, welche 1897 in den Gren- 
zen des Ud'schen Kreises entdeckt wurden, belief sich auf 1941 S» 
b. G., wovon 1064 Mánner (auf 100 M. 82 Fr.). Ein Haushalt be- 
stebt bei ibnen durchscbnittlicb aus 4.8 S. (im Norden, am Hafen 
Aján, aus 3.7 S.) 

Chabarow'scher Kreis. a) In den Grenzen der Unter-Tam- 
bow'schen Wolost waren 93 S. (53 M.) Tungusen einregistriert. Am 
zahlreichsten waren sie in dem Láger Tschetschönai (Karga) — 
54 S. (32 M.). In anderen Orten desselben rechtep üfers des Amur's 
fand man im Ganzén 24 S. und am linken TJfer 15 S. (8 M.). Die 
Hauptbevölkerung der Gegend besteht hier aus Golden und dann 
aus Bussen. Es ist interessant zu constatieren, dass die dortigen 
Golden die Tungusen der genannten Láger Kile numen (vergl. das 
über die Kili gesagte oben). 

b) Wjatsche Wolost. Hier im Gebiete des Pl. Tunguska neh- 
men sie na eh ihrer Zahl den ersten Flatz ein. Sie záhlen hier, die 
in anderen Ereisen einregistrierten nicht mitgerechnet, 132 S. 
(73 M.). Von ihnen lebten 72 S. (39 M.) am FI. Kur, (35 S. 
in dem Láger Gadykin), 43 S. (25 M.) am FI. Unni (ünjma), wovon 
35 S. (20 M.) in dem Láger an der Mündung der Sytschuga u. s. w, 
Selbstverstándig zeigen diese Zahlen nicht die ganze Tungusen- 
Bevölkerung der Gegend, denn einTheil derselben war im Ud'schen 
Kreise (s. oben), einTheil in der Jakutschen Provinz einregistriert* 
Südwárts von der Mündung des Kur's und der ünjma sind die 
Tungusen wenig zahlreich, der FI. Tunguska gehört námlich schon 
dem Gebiete der Golden an. 

c) Am FI. Goiin, in dem Gebiete der Samagiren, giebt es 
ein Tungusenlager, Antschúnj, 18 S. (8 M.), in seinem oberen 
Laufe. Endlich wurden 

d) in der Stadt Chabaroivsk 12 S. (8M.) Tungusen einregi- 
striert. Im Ganzén lebten in dem Chabarow'schen Kreise im Jahre 
1897 253 S. (142 M.). 

In dem Ussuri-Kieise hat die Volkszáhlung gar keine, in 
dem Süd'Ussuri'Kxeiae nur 2 Mánner dieses Stammes gefunden. GEOGBAPHIE UND STATISTIK DER TUNGÜSENBTAMME 8IBIBIENS. 193 

Wenn man alles Vorhergesagte über die Verbreitung der 
Tungusen in der Provinz Primorskaja zuBammenfasst, so erweist 
sich, dass das Tungusengebiet den Westen des Gischigin'schen 
Kreises, den ganzen Ochot'scben und den Norden des Ud'schen 
umfasst. Als dessen Westgrenze im Bereiche dieser Provinz er- 
scheint die Jablonowöi-Kette, aJs Ostgrenze das Ochot'sche Meer 
ausser dem Norden, wo nordwárts von der Landspitze Tawatám 
die Grenzscheide der Tungusen und der Koijaken von dem Meeres- 
strande etwas gegen Westen biegt und durch den mittleren Lauf 
einiger Flüsse des Giscbigaflussgebietes sicb bis zur Eette zieht, 
welcbe eine Fortsetzung der Taiganos'scben G^birge bildet und 
welche den Flüssen Parenj und Tschernaja (Nebenfl. der Gischiga) 
als Wasserscheide dient. Dabei gebört der letztgenannte Fluss 
noch dem Gebiete der Tungusen an, wogegen der FI. Parenj schon 
innerbalb des Eorjakenlandes strömt. 

Als Südgrenze der eigentlicben Tungusen erscheint der FI. 
Amgunj und der unterste Lauf des Amur^s, von der Mündung des 
erstgenannten Flusses bis zum Meere. In dem ganzen enormen 
Gebiete, dessen Grenzen wir soeben beschrieben habén, bilden die 
Tungusen die weitausgrössere Masse der Bevölkerung. In den Krei- 
sen von Anadyr, Petropawlowsk und Chabarowsk bilden die Ver- 
treter dieses Stammes nur kleine Inseln, welche sich in dem Meere 
fremder und in dem letztgenannten Kreise hauptsachlich ver- 
wandter Völker verlieren. 

DieDaten hinsichtlich ihrerZahl in einzelnen Districten und 
in der ganzen Provinz Primorskaja lassen sich folgenderweise 
gruppieren : 

Namm der Dütricte 


OrUanwenende 
Bevölkerung 1897 


ZaM d. 
Seelen in 
1 Haush. 


% d. 

Fratim auf 

100 M. 


M. G. 


W. G. 


B. G. 


1. 


Anadyr'scher 


315 


312 


627 


5.2 


99 


2. 


Petropawlo-w'scher 


237 


225 


462 


9.4 


95 


3. 


GÍBchigin'scher 


892 


920 


1812 


8.0 


103 


4. 


Ochot'8cher 


1892 


1857 


3749 


5.4 


98 


5. 


Ud'scber 


1064 


877 


1941 


4.8 


82 


6. 


Gbabarow'scber 


142 


113 


255 


4.8 


80 


7. 


Süd-Uasnri- 

Total: 


2 


— 


2 


— 


— 
4544 


4304 


8848 


— 


95 
Keleti Szemlét Y. 


13 194 S. PATKANOW. 

Die Gesammtzahl der Tungusen der Provinz Primorskaja be- 
lief sích alsó im J. 1897 auf 8848 8. b. G., wovon 4544 Mánner (auf 
100 M. 95 Frauen). Von ihnen lében nur 28 8. (16 M.) in den 
8tadten, einige in mehr oder weniger bestandigen Dörfem, die 
Hauptmasse nomadísiert aber noch gegenwártig in den öden Wal- 
dem der gebirgigen Landschaften des nördlicberen Theiles der 
Provinz. Nur 738 8. (369 M.), welche dem Anadyr'schen und theil- 
weise dem Petropawlow'schen Ereise angehören, waren ín den 
Censusmaterialien tLamutent genannt. 

InselSachalin. Hier erschienen die Tungusen erst in den 
60-er Jahren des vorigen Jahrbunderts. Sie stammen sámmtlicb 
aus dem Ud'schen Ereise und als demselben zugehörig zahlen sie 
noch gegenwártig ihren Tribut in der 8tadt Nikolajewsk. Man 
trifft sie auf der genannten Insel in dem ganzen mittleren Theile 
derselben zerstreut, alsó in den Districten Alexandrowski und 
Tymowski ; im Korsakow'schen, welcher den Süden der Insel ein- 
nimmt, fíndet man sie fást gar nicht. 

Alexandrow'scher Kreis. Ihr Lieblingsaufenthalt hier ist 
ein schmaler Landstreifen am westlichen üfer der Insel von der 
Landspitze Ljangr im Norden bis zum Dorfe Wijacbtu im Süden 
Hier auf den an Renntbiermoos reichen Tundren weiden sie ihre 
Benntbierheerden, indem sie den Ort immerwábrend wechseln. 
Im Sommer haltén sie sich hauptsáchlicb bei den Dörfem Tyki, 
Lachi, Wangi (üangi), Pogobi und Nyjde derselben Gegend auf. 
Im August ziehen sie gewöhnlich an die Ostküste der Insel, an die 
Műndung des FI. Tym und in die Gegend des Nyj'schen Busens 
und desDorfes Kjakr-wo, wo sie sich mit dem Fange und dem Trock- 
nen einer Lachsart (Eeta) bescháftigen. Im Herbste ziehen sie sich 
in die Wálder zuriick, welche die Abhange der Hauptkette der Insel 
bedecken, und betreiben fást bis zur Mitte des Winters Thier- 
fang und Jagd. Uebrigens da die einheimischen Jáger aus den Gil- 
jaken und Oroken ihre Concurrenz in diesem Gebiete sehr fürchten, 
so habén sie mit ihnen einen wörtlichen Vertrag geschlossen, dem- 
zufolge die Tungusen nur an den linken Beiflüssen der unteren 
Tym den Thierfang frei betreiben können, wáhrend das Jagdrecht GBOGRAPHIE UKD BTATI8TIK DER TXJKGUBENSTAMME SIBIBIBNS. 195 

^tn den recbten Beiflüssen desselben Flusses^ sowie an seinem 
oberen Laufe ausschliesslích den Giljaken und Oroken zukommi 
Die Gesammtzahl der Tungusen dieses Kreises war im Jahre 
1897 105 S. b. G. (59 M.). Sie gruppierten sich in 17 Haushalte, 
^elche durchschnittlích aus 6.2 Seelen bestanden. 

Tymovfscher Kreis, welcher die Osthalfte der Insel ausser 
seinem Süden umfasst, hat eine geringe Tungusenbevölkerung von 
30 S. (18 M.), welche 6 Haushalte á 5 S. bilden. Man traf sie im 
Január 1897 in den Winterlagem am FI. Tomi-nai (8 S.), am oberen 
Laufe der Foro-nai (2 S.), in dem Orokenlager Wal am FI. Tschai 
<5 8.) und beim Kuruig-See (15 8.). 

Im Korsakow'schen Ereise hat die Záhlung nur 8 8. (6 M.) 
•entdeckt, wovon 6 8. (5 M.) in dem Winterlager Osköi, wo sie mit 
Oroken zusammenleben. 

Im G^uizen záhlte man auf der Insel 8achalin 143 8. (83 M.) 
"Tungusen, welche folgenderweise unter den drei Districten der 
Insel vertheilt waren : 

(hUanwesmde ^^^ ^' ^ ^' 

Namen der Kreise „ -n -, on/y Seelen im Frauen auf 

Bevolkerung 1897 rr » ^,r^r^ ,^ 

^ Haush. 100 M. 

M. G. W. G. B. G. 

1. Alexandrow'scher 59 46 105 6.2 78 

2. Tymow'scher 18 12 30 5.0 67 
^. Korsakow'scher 6 2 8 — — 

Totál: ~83 60 Í43 57 !¥ 

Auf 100 Mánner kommen bei ihnen alsó 72 Weiber und auf 
-einen Haushalt 5.7 8. 

Die obenangeführtenZahlen zeigen nichtdieganzeTungusen- 
Bevölkerung der Insel, denn ein Theil derselben befand sich wáh- 
rend der Záhlung im Január auf dem Gontinente, um Abgaben zu 
•entrichten und das Pelzwerk für nothwendige Haushaltartikel und 
Producte umzutauschen. 8ie wurden im üd'schen Districte der 
Provinz Primorkaja in der Zahl von 30 8. (18 M.) einregistriert 
{s. oben). Mit diesen würde die gesammte Zahl der Tungusen 
fíachalin's 173 8. (101 M.) sein. 13* 196 8. PATKANOW. 

Amur'sche Provinz. DieMehrzahl der innerhalb derGren-* 
zen der Amur'schen Provinz einregistríerten Tunguseo stammt aus 
den Nachbarprovinzen bibíriens (Jakutscben und Primorskaja, 
Ud'scher Kr.), wogegen die einheimischen Tungusen sehr wenig 
zahlreich sind. So stand esauch früber. In den 50-er Jabren lebten 
dieselben aucb nnr an dem nördlichen Bande derselben, wábrend 
die Flussgebiete fást sámmtlicher in den Amur fallenden Ilüsse 
meist von an derén wenig zahlreichen Stammen aucb tungusiscber 
Herkunft, — Orotschonen, Manegren, Biraren, Kili besiedelt waren. 
Nach dem Yerschwinden der letzteren zwei Stamme und starker 
Yerminderung der Manegren blieben enorme Landstrecken ganz 
öde, was die Tungusen aus den benachbarten Provinzen hier- 
ber lockte. 

In der Amur'schen Provinz wurden sie in folgenden Gegenden 
aufgezeicbnet : 

a) In dem Ober-Amur'sche Minendistrict. Die Mehrzahl der 
hier getroffenen Tungusen (s. oben) babén wir, obgleicb ibre Ge- 
schlecbter uns unbekannt sind, zu den Orotscbonen gerecbnetund 
von den Übrigen solche, welche zu den ecbt orotscbon'scben Ge- 
Bchlechtem (Bajagir'sches, Sologon'scbes etc.) gehörten. Nur 47 S* 
(29 M.), zumeist aus dem Dalmai'scben und Sojagor'schen Ge- 
Bchlechtern, mussten wir als « Tungusen » lassen. 

b) In dem Minendistricte von Bureja wurden 305 S. (183 M.) 
Tungusen einregistriert, derén Mebrzabl der Üstj-Mai'schen Up- 
rawa (YcTb-MaíiCKoe Bt;i;0MCTB0) der Jakutscben-Provinz ange- 
hörte. Von diesen Tungusen sind nur bei 65 S. die Ortschaften, 
wo sie nomadisieren, náber angegeben. So erfabren wir, dass ein 
Theil derselben, 30 S. (16 M.), an der Selimdscbá (Nebenfl. der 
Seja) und 35 8. (23 M.) an der Bureja, sowie an derén Neberi- 
flűssen ibre Láger aufzuscblagen pflegen. Aucb von den anderen 
Tungusen der Gegend muss man vermutben, dass sie sicb baupt- 
sáchlicb an dem oberen und mittleren Laufe der zwei soeben ge- 
nannten Flüsse auf balten. 

Nach anderen Quellén wird die Zabl dieser Tungusen böber 
angeschlagen. In einer derselben für das J. 1890 wird angegeben, 
dass sie an den üfem der Selimdscbá und des Niman*s bausen und 
ihre Streifzüge bis zum Amur und zu der Cbingan'schen Gebirgs- 
kette ausdehnen. Ibre angebliche Zabl — 1000 S. hat als Schátzung GEOGRAPHIB UKD STATIBTIK DBB TUNOUBENSTAMME BIBIBIENS. 197 

keínen besonderen Wertb, zeigt aber, dass die Zabl der Tungusen 
in dieser Gegend, wie auch überall, wo sie lében, stetigen Veran- 
derungen unterworfen ist. Wir wissen námlicb, dass ein Theil der 
Tungusen, welche gewöhnlicb an den Gestaden der Boureja, Seja, 
Kur und anderen Flüssen nomadisieren, wahrend des Census 
1897 in dem Ud'scben Kreise aufgezeichnet worden sind (S. oben) 
und bald werden wir erfahren, dass noch etliche Tungusen zu der- 
selben Zeit sich in den Grenzen der Jakutschen Provinz befanden, 
zu derén Verwaltungen sie in administrativer Hinsicbt auch ge- 
hören. Die Mehrzahl der Tungusen, wie auch der Jakuten des 
Bureja-Districtes zablen ibre Abgaben an einem Orte am Niman, 
etwas oberhalb der Mündung des Flusses Bira-Moki, welcher, da 
hier wahrend dieser Zeit auch Pelzbandel getrieben wird, gewöhn- 
licb als Niman'scher Jahrmarkt bezeichnet wird. 

c) In dem Ober-Chingan'schen Minendistricte. Hier sind die 
Tungusen am FI. Gr. Bira (Kilmén, Muole) und an ibren Bei flüs- 
sen aufgezeichnet worden. Von diesen Tungusen gehörten 55 S, 
(34 M.) zu dem sogenannten «Birin*schen Jabrmarkte», wovon 
4 an der Bira und 50 an ibren Nebenfiüssen : Nikita 22 S. und 
Koton 28 S. lebten. Mit einer Familie am FI. Bielaja (4 S.) macht 
das zusammen 58 S. (35 M.) aus. 

d) Die Tungusen bilden ebenfalls die Hauptmasse der Bevöl- 
kerung des Gebietes des Flusses Kur und seines Beifiusses ünjma 
(Urmi), aber da diese Gegend (Wjat'sche Wol.) in administrativer 
Hinsicbt der Provinz Primorskaja angebört und dórt aufgenom- 
men worden ist, war ein Theil der Bevölkerung derselben bei der 
Besprechung des Chabarow'schen und ein anderer bei der des 
üd'schen Kreises (S. oben) berücksichtigt. Am ganz unteren Laufe 
des Kur's und an der Tunguska, in welche der eben genannte Fluss 
sich ergiesst, sind sie wenig zahlreich ; diese Gegend gebört schon 
dem Goldengebiete an. 

Einige Tungusenfamilien lében auch zeitweilig am oberen 
Laufe der^??i^n; (s. auch oben) Ausserdem lebten im J. 1897 
21 8. (16 M.) Tungusen in russischen Dörfem des Ignaschin'schen 
Kosakenkreises und 9 8. (5 M.) in der 8t. Blagowestschensk und 
1 8. Sanderswo. 

Der Mangel an Baum erlaubt uns nicht, hier in die Discussion 
binsicbtlich der geographischen Verbreitung der Tungusen in ver- 198 8. PATKAHOW. 

flchiedenen Theflen der Amor'sehen Provinz náber einzogehen ; 
dna ist far die ausfohilicbere rossische Ausgabe desselben Werkes- 
Yorbebalteiu Was aber die gesammte Zabl der Tnngasen in dieser 
Provinz anbelangt, so übersteigt dieselbe nacb dem CeDsns 1897 
keíne 4408. (268 M.) Mit den Orotscbonen, welcbe dieselben Tan- 
gnsen sind, nnr dass sie anderen (Jeschlechtem angebören, muss 
die Zabl dieser Eingeborenen bis 1104 8. (623 M.) erböht werdem 
Wenn man bierber nocb 340 nomadisierende Jakuten, 162 Ma- 
negren und 2 Golden binsafogt und in Bücksicbt nimmt, dass 
ein Tbeil der Tnngosen dieser Provinz wabrend der Zablung sicb 
ansserbalb der (Srenzen derselben befand (mit den (rolden and 
Jaknten 425 8. im Cbabarow'scben und ca. 500 8. im Ud'seben 
Kreise) and dass wobl nicbt weniger wie 400 Tangasen der Zablang. 
entgangen sein mossen, so erreicbt die gesammte Zabl der noma- 
disierenden Eingeborenen der Provinz fást die Zabl der Bevőlke- 
rang von 30(X) 8., aaf welcbe frúbere massigere Forscber die Zabl 
der Nomádén dieser Provinz (Jáger and Benntbierzücbtler) scbátz- 
ten. Andere fabrten za grosse Zablen an : für die 88 — 90-er Jabre 
des verflossenen Jabrbunderts : 4000—6000 S. 

Irkatscbes Gouvemement In diesem Gouvemement trifft 
man wenige Tnngusen, sie kommen nar in den nördlicben and 
östlicben Tbeilen (Ober-Lena'scber und Kiren'scber Ereis) vor, 
welcbe an die von diesem Yolksstanmie bevorzagten Jakut'scbe 
and Transbaikal'sche Provinzen grenzen. 

In dem Ober-Ltna'schen Kreise (BepxojieHCRift OKp.) giebt ea 
nar zwei kleine Woloste (BtxOMCTBa) der Nomaden-Tungasen. 

a) Die Tutur*8che (eig. Tuturgsche) (TyrypcKoe Bh^.) Wol. 
amíasst die gebirgige und waldige Gegend am oberen Laufe des r. 
Beiflasses der Léna — Taturgá ; die üfer ihres anteren Laufes sind 
von Bussen besiedelt. Díese Wolost zer&Ut in fünf Naslegs od. 
Gemeindebezirke : den Bgin'scben (29 8.), Burkal'scben (39 8.), 
Aburin 'seben (31 8.), Tscbikaptín'scben (Tscbikan'scben) 15 8. and 
Cbandin'scben (53 8.), derén Lage in den Gensnsmaterialien nicbt 
bestimmt ist. Im Granzen waren bier 167 S. (78 M.), welcbe sicb 
in 38 Haasbalte (incl. 5 Einzelne) grappierten (zu je 4.4 8.). 

b) OtschueVsche Wol. (OqeyjibCKoe b*a.) befindet sicb im Cen- 
trum des Kreises, ostwárts von der vorhergenannten, and umfasst daa GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TÜNGUSENSTAMME 8IBIRIEN8. 199 

Gebiet der (oberen) Kirengá innerhalb der Grenzen dieses Kreiees. 
Sie zerfállt in 16 Dörfer (bhccjikh) und 3 Winterlager, welche 12 
kleine Gemeinden (CToüÖHma) bilden. 8 dieser Dörfer bilden jedes 
eine Gemeinde — die Tyrkin'sche (24 S.), Schywykan'sche (7 S.), 
Tulon'sche (20 S.), Ekonor'sche (37 S.), Ober-Tutur'scbe (29 S.), 
Dudow'sche (58 S.), Tschantschur'scbe (45 8.) und Iliktin'sche (3 S.). 
Die Dörfer: Koneslúg (14 S.) und das Tukal'sche (34 S.) bilden 
die Karam'sche Gemeinde; die Dörfer Chandino-Sabrodski (12 8.), 
Murin'sches (36 8.) und das Winterlager Tschinanga (8 S.) bilden 
die Murin'sche Gemeinde ; die D. Munak (26 8.), Tarasow'sches 
(8 8.) und das Winterlager Girbitkán (2 8.) die Ober-Chandar*8che 
Gemeinde; die D. Nowosersches (9 8.), Akunaika (10 8.) und dae 
Ustj-Birjusin'sche Láger (19 8.) — die Ünter-Chandar'sche Ge- 
meinde. 

Die gesammte Zahl der Tungusen dieser Wolost war 1897 
401 8. (202 M.) bei 95 Haushalten (10 einsamlebende inbegriffen). 

Die Lage einiger dieser Dörfer kann auf genauen Karten 
(40 Werst in e. engl. ZoUe ermittelt und anderer nach den 
Namen einiger Beiflüsse der Eirengá annábemd bestimmt werden. 
8o liegt das D. 8chywykán am Flusse desselben Namens, welcher 
sich linkerseits in die 8chona (1. Beifl. der Kirengá) ergiesst. Mu- 
rin'sche Tungusen nomadisieren wahrscheinlicb am FI. Murin 
(Nebenfl. d. K.), an dessen unterem Laufe man auf den Karten 
das Murin'sche Dorf findet. An der Chanda (1. Beifl. d. K.) findet 
man auf denselben zwei Tungusenlager : eins am oberen und das 
andere am unteren Laufe derselben, was etwa den Ober- und 
Unter-Chandar'schen Gemeinden entsprechen kann. Etwas fluss- 
abwárts findet man am 1. Ufer der Kirengá das D. Karám ; aucb an 
der Mündung des FI. Tjukalön ist auf der Karte ein utungusisches 
Láger » angegeben, welches wohl mit dem Tukalon'schen Dorfe 
identificiert werden kann. Noch weiter flussabwárts liegt am 1. 
Ufer der Kirengá das D. Munok (Munak). Ebenso kann wdhl der 
FI. Tschensorka die Lage der Tschantschur'schen und der See 
Tulön die der Tulon'schen Gemeinde bestimmen und die Ober- 
Tutur*sche muss wohl an den oberen Lauf des FI. Tuturgá ver- 
sétzt werden. 

c) Ausser diesen Wolosten hat der Gensus im genannten 
Kreise nur noch 45 8. (27 M.) Tungusen aufgezeichnet, wovon 128. 200 8. PATKANOW. 

(7 M.) das zu der Ober-Kudin'schen burjatischen Wolost gehörige 
Láger Eatschík bildeten. 

lm Granzen záhlte man in dem Ereise 613 S. (307 M.). Tun- 
gusen. 

lm Kiren' Qchen Kreise, welcher den Norden des Irkut'scben 
Gouvemements einnimmt, fíndet man sechs selbststandige Tun- 
gosen-Woloste. Die topographischen Angaben des Gensus sínd 
hier sehr mangelhaft, aber die demselben vom Záhler beigelegte 
schematÍBcbe Earte des Ereises, wo die von Tungusen bewohnten 
Localitaten genau bezeicbnet sind, hat uns bier grosse Dienste 
geleistet. 

a) Kirensko-Chandin'sche Wolost (KHpeHCRO-XaH,pmcK. 
B^AOM.). Die zu dieser Behörde gehörigen Tungusen hausen in der 
Gegend der unteren Eirengá und in der Léna zwiscben den Dör- 
fem Basowa im Süden und Eriwolutskaja im Norden, die üfer 
der genannten beiden Flüsse selbst ausgenommen, welcbe von 
zahlreicben russiscfaen Bauem besiedelt sind. Den Tungusen sind 
Homit die enormen bewaldeten Gebirgslándereien ausserbalb ibrer 
Tháler überlassen, wo sie als Jáger leicht ihr Unterkommen finden 
können. 

Bei der Mehrzabl dieser Tungusen ist der Wohnort oder die 
Localitat, wo sie umberstreifen, in dem Gensus nicht náher ange- 
gebén und nur über 167 S. (87 M.) besitzen wir einige Auskunft. 
Yon ibnen streiften an kleinen Flüsschen der Gegend: Aiehta, 
Kytém, Nirigalda, Boguldeja, Orlingá 44 S. (28 M.) herum, 
welcbe meist an den Mündungen derselben ibre Winterlager bat- 
ten. Nocb 90 8. (44 M.) lebten in Lagern : Saretscbny (24 S.), 
Gikaljnja (32 8.), Degitkán (15 8.), Kisloje, Kusnitsa, Kasa- 
rotscbnyje-luga, Jucbtinskoje, derén Lage uns unbekannt ist. 
Ausserdem wurden 33 8. (15 M.) in dem Kriwolutski'scben Polizei- 
distrifte in der Umgegend des D. Eriwolutskoje (an d. Léna) 
einregistriert. üeber die Orte, wo die übrigen Tungusen dieser 
Wolost angetroffen wurden, derén Zabl 167 8, (80 M.) ist, ist 
nicbts bekannt. lm Ganzén gehören zu dieser Wolost 334 8. b. G., 
wovon 167 Mánner (auf 100 M. — 100 W.). Diese Tungusen grup- 
pieren sich in 66 Hausbalte (4 einsamlebende inbegriffen), derén 
jedes aus ca. 5.1 8. besteht. GEOGRAPHIE UND STATISTIK DEB TÜNGUSENSTAMME SIBIBIEN8. 201 

b) Kondogifsche ( Kand^gifsche)yfól. (Kon^íorHpcKoe Bt;t.) 
Ijesteht au8 293 8. (146 M.) Nomaden-Tungusen, derén Region nicht 
angegeben ist. Bei 51 Haűshalten besteht e. H. durcbBchníttlich 
au8 5.7 S. 

c) Kurd'sche Wol. (KypeftcKoe Bt;i;oM.) umfasst die von dem 
oberen Laufe der ünteren Tunguska und ihrem Beiflusse Nep bé- 
wásserte Gegend. Die Tungusen sind hier 303 S. (165 M.) stark 
und sind in ihren Winterlagem einregistriert worden, von denen 
jedoch nur drei : das Kljutscbewoje (14 S.)i Suryndin'sche (20 S.) 
und Osemow'sche (8 S.) genannt sind. Das erste gehört der Nep'- 
schen Gemeinde an, die beiden anderen der Tscherontschew'scben. 
Der Wohnort der Übrigen 261 S. (138 M.) ist in den Census- 
materialien nicbt náber bestimmt. Auf 100 M. fíndet man bier 
84 Fr. und auf ein der 75 Hausbalte (in dieser Zabl 10 einsam 
v7ohn.) kommen 4.0 S. 

Die Tungusenlager zieben sicb bier lángs der ünteren Tun- 
guska vom D. Sosnowka bis zur Grenze des Jenissei'scben Gouver- 
nements und darüber binaus, tief in's Innere desselben. 

d) Unter'Ilim'sche Wol. (HnaHe-MjiHMCKoe Btja,.) bestebt aus 
ansássigen und Nomaden-Tungusen. Die ersteren sind 148 8. (70 M.) 
stark und bewobnen die Ulusse: den 8akurdajewski (an der 
Angara) 71 8. (32 M.), 8 Eussen nicbt mit gerecbnet, 8cbilist- 
ffcbinski 16 8. (8 M.), 6 E. nicbt gerecbnet, und Kotscheng* seben 
61 8. (30 M.) am r. üfer des oberen üim's und ausserdem 16 8. 
<8 M.) in den Dörfern der russiscben Ünter-Ilim'scben Wol., wovon 
13 8. (6 M.) in dem D. Komanowo. 

Die Nomaden-Tungusen — 94 8. (38 M.) streifen in der 
Gegend des r. Beiflusses der Angara Ilim's umher, seinen ganz 
ünteren Lauf, etwa von dem D. Bubnowa an, vielleicbt ausge- 
nommen. 

Die gesammte Zabl der Tungusen dieser Wolost war im Jabre 
1897 258 8. (116 M. = auf 100 M. 82 Fr.). Ein Hausbalt bestand 
bei ihnen aus 5.8 8. 

Wahrscbeinlicb zu dieser Bebörde gebörten aucb die Noma- 
den-Tungusen, welcbe nocb ein Paar Jabre vor der Záblung am 
linken Ufer der Angara, in der Gegend der Mündung des Ilim's, 
hausten, aber im J. 1897 dórt nicbt mehr angetroffen wurden, da iOi S. PATKAKOW. 

8Íe nach dem benachbarten Jenissei'sehen GoaTernemeni anage- 
waodert sein sollen. 

ej In dem Béreiébe und in der Umgegend der masisehen Preo- 
brasehenskaja WoL waren 1 16 S. t71 IL) einregistriert, woYon 798. 
(46 M.) zu der Eorei'sehen <?) WoL gebören sollten ; die übrigen 
37 8. (23 M.) lebten in roesisehen Dörfem der genannten Wolost. 
Yon ibnen waren nor 29 8. (.19 M.) ansaBsig lebende. 

fj Aosserdem war ein Tbeü der Tnngosen dee Wfljnj'seben 
Ereises der Jaknt'scben Provinz innerfaalb der Grenzen des Eiren*- 
seben Ereises einregiskiert Sie zablten 32 8. (20 M.) and lebten 
in TÍer Lagem : Dscbempo (20 8.), Naiora (5 8.), Mnrbai (2 8.) und 
Eebjnrgján (5 8.)- Zwiscben den Jakuten der Suntarsko-Olekniin*- 
seben XJprawa íin der Gegend der Flüsse Peledoi and Njaja) and 
in den raasiseben Dörfem des Ereises waren nocb 63 8. (29 M.> 
einregístríert. 

lm ganzen Eiren'scben Ereise zablte man 1897 1399 8. 
(712 M.) Tangosen, wovon nar 116S.(60M.)anter fremden Natio- 
nalitaten lebten, die Übrigen — 1283 8. (652 M.) in 264 (incL 1» 
Einz.) Haasb* grappiert bildeten eigene Láger and Dörfer. Bei die- 
sen Letzteren waren aaf 100 M. 97 Fr. and ein Haashalt bestand 
darcbsebnittlicb aos 4.9 8. (wenn man die ein in lebenden anbe- 
rücksicbtigt lásstj. 

In dem IrlaU'schen Ereise kommen die Tangosen fást nar m 
zwei barjátiscben Wolosten in geringer 2iabl vor. 

aj KudirC$che Wol. (im n.-östlicben TbeUe des Ereises). Die 
Tangusen bilden bíer zwei selbststándige Láger: das Eotscber- 
gat'sebe 13 8. (6 M.) and 8ogin*sche 65 8. (28 M.), im Ganzen 18 
Haasbalte and 78 8. (34 M.). 

hj In der Gemeinde des SeiguCschen Barjaten-Gescbleebtes^ 
bilden die Tangasen die BeTÖlkerang des Ober-Eet*scben Ulas- 
ses — 10 Haosb. and 48 8. (21 M.), 1 Bassen nicbt mitgerecbnet. 

Aasserdem waren nocb 7 8. (4 M.) in rassiseben Dörfem 
eínregifltriert. 

Im Ganzen zablte man 1897 im Ereise 134 8eelen (59 M.) 
Tangusen. 

In dem BalagarCschen Ereise bilden die Tangusen die Mebr* GBOGRAPHIB UND 8TATI8TIK DER TUNGUSEN8TAMME 8IBIRIBNS. 20*^ 

zabl der Bevölkerung nur eines ülusses, Malo-Belski (Klein-Belski) 
genannt, welcher zu der Nygdin'schen Burjaten-Wol. gehört. Auf 
72 S. (44 M.) giebt es hier 41 8. (23 M.) TungU8en, die Übrigen 
sind Burjátén, Kirgisen u. s. w. Mit 3 S. (1 M.), welche in anderen 
Theilen dea Kreises aufgezeichnet worden sind, erreicht die Tun- 
gasenbevölkerung desselben die Zabl von 44 8. (25 M.). 

In dem Unter-üdin'schen Kreise gab es 1897 gar keine Ver- 
treter dieses 8tan]me8. 

lm Ganzén bat man alsó im J. 1897 in dem Gouvemement 
von Irkutsk 2189 8.(1103 M.) Tungusen einregistriert, wie man es 
aus der náchstfolgenden Tabelle siebt : 

-.r j T?- • Ortsanwesende Bevöl- o » • t* ^ 

Namm der Kreise , ^ -^.^ Seelen m Jbrauen auf 

M. G. W. G. B. G. 

1. Irkut'scber 59 74 133 4.5 (125) 

2. Balagan'scber 25 19 44 4.0 (76) 

3. Ober-Lena'scber 307 306 613 4.3(4.7)*) 100 

4. Kiren'scber 712 687 1399 4.9(5.1)*) 97 Totál: 1103 1086 2189 — 98 

Diese Tungusen macben einen kleinen Percent der beiden 
letztgenannten Kreise aus (0.9 o/o und 2.6 o/o) und einen böcbst 
geringen des ganzen Gouvemements (0.4%). *) In Klammern — ohne Einzelner. 204 BERKHARD MUNKÁCSI. ALTEBE BERIGHTE ÜBEB DAS HEIDENTHUM DER 
WOGULEN UND OSTJAKEN. 

— Von Bernhard Munkácsi. — 
(Fúnffce Mittheilung.) 

Das chronologisch náchstfolgende Werk*) vom Gesichtspunkte 
unserer Anfgabe ist das im Jahre 1833 in Moskau erschienene Bücb- 
lein Fr. Bjbljavskij's: «not3;i;Ra ki Jle^iOBHTOMy Mopw» («BeÍ8e 
zumEismeere*). Verfasser hat, wie er in seinem Vorworte berichtet, 
3Va Jahre in Westsibirien als Arzt gewirkt, wáhrend welcher Zeit 
er, als er behufs Studiums der unter den Eingeborenen herrschen- 
den Krankheiten in amtlichem Auftrage die Gegend von Tobolsk 
bis Obdorsk bereiste, seinen Forscbungskreis auch auf die etbno- 
grapbiscben Verháltnisse der Ostjaken und Samojeden ausdebnte. 
Er hatte dabei mebrfache Gelegenheit, interessante, besonders auf 
das Glaubensleben der Ostjaken bezügliche Beobachtungen zu 
machen, derén auszügliche Mittbeilungen bier nachfolgen : 

l.DerostjakÍ8cheGötzendien8t(8. 89 — 91 ) : «Obwohl 
der gröBsere Teil der im Norden lebenden Ostjaken das Christen- 
tum angenommen, behielten sie doch bis auf den hentigen Tag ibren 
frúheren Götzendienst bei und üben ibre Zeremonien auf entfemten 
gebéimen Waldplátzen ans, die sie im Winter mit Abschlnss der Jagd- 
und Fischfangsaison anfzusuchen pflegen. Auf diese Weise sichem. 
pie das Schicksa] ihrer Götter gegen jeden etwaigen Angriff von Seite 
der Russen, die weder Ort, noch Zeit ihres Götzendienstes kennen. — 
Die Götzen giessen sie zuweilen aus Blei oder Kupfer, haupts^hlich 
in wolfs-, fachs- und wieselartiger, vorzüglicb aber in bárenábnlicher 
Gestalt.1 (S. 104): «Im Jahre 1826 schickte der Ispravnik von Ber- 
jozov dem Gouvemeur Bantyé-Eamenskij eine von Russen in ostja- 
kischen Waldungen gefundene Götzengestalt, die einen altén Mann 
mit langem Bárt und aufíallenden Gesichtszügen darstellte und in 
einem Gewichte von sieben Pfund aus Kupfer gegossen war.» *) Was Gboroi in seinem Werke «Riis8land» über das religiöse 
Lében der Ostjaken schreibt, bezieht sich — wie dies aus den in Elam- 
mem angeführten sprachlichen Angaben ersichtlich ist — eigentlich 
nicht auf die Ostjaken, sondern auf die Samojeden. ALTEBB BEB. ÜBEB DAS HEIDENTHUM DBB WOOULEN UND 08TJAEEN. 205 

(S, 107). « Jeder heidnische Ostjake, eelbst die Frauen nioht aus- 
genommeD, hat Bemen eigenen gesobnitzten Götzen, dem man ver- 
Bohiedenfarbige Lumpen anhángt. Wenn er auf die Jagd geht oder 
Ton dórt znrtickkebrt, verrichtet er vor diesem Gőtzen mehrere Zere- 
monien. Wenn er mit seiner Bente nachhause kommt, hebt er seine 
Hande vor dem Götzen boch in die Höhe und drückt ibm aus ganzer 
Eraft singend seinen Dank aus ; dann bringt er dem Götzen, vor ibm 
kniend, ein Speiseopfer dar, indem er ibm laut and lustig ansobreit: 
,ÍB6, ísbI' Nacbdem er den Götzen ganz mit Fett angestricben und 
seine Lippen einige male angescbmiert, isst er selbst die Speise zur 
Gesundheit seiner des Sprecbens unfabigen Gottbeit.» 

2. V o n de n p f e r n. (S, 92—99) : « Auf die Opferaltáre, welcbe 
man in einem von drei Stück Hölzern umscblossenen Baume aufstellt, 
legén die Ostjaken und Samojeden, die von der Jagd berrübrenden 
kostbarsten Fellé als Gescbenke far die Götter nieder. Jené Pfeile, 
welcbe ibnen wábreod der Jagd den meisten Erfolg bracbten, scbies- 
sen sie in den Baum bineio ; nach einer reioblieben Fiscbboute aber 
umwickelt man dieselben Báume mit dem beliebten Netzgarn, wel- 
ebes je &lter, desto melír gescbátzt Í8t.i 

•Ausserdem bringen die Eingeborenen von jeber zwiscben drei 
kleinen Anböben, unweit von Obdorsk aucb aus gefallenen Renntbieren 
Opfer dar, so dass dnrcb die Anbáufung der Bonntbiere sicb scbon 
ein ziemlicb hober Hügel bildete. Nacb der Bebauptung der mit den 
Ostjaken in Berübrung stebenden Obdorsker russiscben Bauem pflegen 
in der Nábe der Weissen-Insel (BtJiHH OcTpoB'b) bei irgend einer 
Sandbank die nacb jener Bicbtung reisenden Ostjaken und Samojeden 
steben zu bleiben ; nebmen, um mit dem Wassergott in Berübrung zn 
kommen, ein Bad und werfen, nacbdem sie aus dem Wasser beraus- 
gestdegen, in dasselbe von Buesen erbaltene Kupferstücke oder 
Kupfermünzen. Ebendaselbst bringen die reicberen Ostjaken ibrem 
Neptun ein reicblicbes Benntier- Opfer dar, welcbe Tbiere sie nacb 
Art ibres Gottesdienstes im Wasser ertránken. — Sie babén in der 
Wildniss aucb einen jurtenabnlichen Götzenbebálter, worin zu gewissen 
Zeiten die Scbamanen den Gottesdienst verricbteu. Hier verwabren sie 
ibre aus Blei und Eupfer gegossenen unförmigen Götzen, welcbe 
úbrigens zumeist aus Holzklötzen geschnitzt sind. Nacb einer glück- 
licben Jagd bringen die Ostjaken wetteifernd ibren Göttern je eine 
Tierbaut als Opfer dar, die alljábrlich mit neuen verfcausebt werden. 206 BERNEEARD MUNKÁCSI. 

Wenn zmn Unglück dieser Götter die Jagd der Ostjaken schlecht ans- 
gefallen wáre, so scbleppen sie, nm Baohe dafor zu nehmen, jené Oötzen- 
Idötze — die von ihnen ale wahre Ureache des Übele gehalten werden — 
aos ihren Hánacben herans und verteilen, nachdem sie sie in ihrer 
Wut in kleine Stúcke zerhaokt, die Teile in die Hánde der Vor- 
ateher des Yolkes. Nachdem sie ihre der Yerehnmg unwürdigen Götzen 
dorch solch knrzes stra^erichtliches Yerfahren vemichtet habén, er- 
aetsen sie sie durch neue, indem sie in ibrer Einlalt allé ibre Hoff- 
nungen in den gewaltigen Scbutz dieser neogescbaffenen Götter setzen.* 
3. Die OS tj akiseben Scbamanen. (S. 111 — 116). «Damit 
jemand zu der in grosser Aobtnng stebenden Scbamanenwűrde gelange, 
dazn ist gar vielerlei nötbig, von den Haupteigenscbaften vorzüglicb: 
scbarfer Verstand, fester Charakter, mit Selbstvertranen gepaarte grosse 
Einbildongskraft, regelmá^siger Eörperbau, flinke Angen und Scbmieg- 
flamkeit der Gliedmassen, welcbe letztere Eigenschaft zu jenen, sicli 
oft bis zmn Paroxysmns and znr Bewnsstlosigkeit steigemden Eörper- 
bewegongen, in welcben die gebéimé Ennst der Scbamanen nnd Scba- 
maninnen liegt, nnbedingt notbwendig ist. Die Schamanenwörde und 
Scbamanenwissenscbaffc kommt nicbt dmrch etwaige Eandidimng darauf 
znstande. Die dnrcb ibre Seele nnd ibre Empfíndungen bervorragenden 
Individnen scbbessen sicb, wenn sie in der gewöbnbcben Lebensweise 
fór ibren G^ist nicbt genúgende Nabmng finden, anfangs nnr zn- 
scbauend, endlicb aber voUends jenen Meistem an, die den nnge- 
wöbnbcben Scbamanenbernf ausüben ; diese werden dann von ibnen 
stets beobacbtet und eobald sie ibrer Nacbabmong etwelcbe Fabigkeit 
in sicb spüren, úben sie darin ibren Eörper nnd ibren Geist. Sie be- 
ginnen mit dem Fasten, welcbes darin bestebt, dass sie vor Menscben 
gar nicbts essen, bÍB sicb nicbt GMegenheit zum Opfem darbietet 
Mit grosser 8org£Eilt gebén sie inzwiscben jedem Scbaman nacb nnd 
bestreben sicb zugegen zn sein, wenn diese ibre Opfer ordnen. Auf 
dieseWeise stets bin- und berwandemd bietet sicb ibnen Gelegenbeít dar, 
allerlei scblaue Scbamanenerzáblnngen nnd eventnelle Tranmdeutnngen 
anxobören, was von frübeeter Jugend an in ibnen die Fabigkeit zn 
pbantastiscben Yisionen beranbildet. In Abwesenbeit seines Meisters 
nntemimmt es ein solcber Schamanenzögling, eventnell selbst vor der 
Offentlicbkeit seine jngendbcben Eörperzucknngen zn zeigen, wodnrcb 
er, so er dies öfter wiederbolt, nacb und nacb die Neigung und Liebe 
seiner Zuscbauer und überbaupt das Yertrauen des Yolkes fur sicb Iltebe bbb. übeb das heidenthum deb wogulen und ostjaken. 207 

^ewinnt . . . Naohdem die Schamanen und Sohamaninnen ihre ganze 
Jugend in der Übnng der beschriebenen geist- und gemütherregenden 
Bescháffcigung verbracht, werden sie endlich so sensibel, dass sie, wenn man 
Ton üinen sohamanische Produktíon verlangt, sofőrt in phantaeirende 
Extase gerathen, wáhrend welcher sie sich auf einem Fusse zu drehen 
«nfangen, dann bis zur vollstandigen Erschöpfong aUerlei Eörperbewe- 
gungen machen, in toller Weise ihre Brust und ihren £opf sohlagen, 
«ioh zur Erde werfen, hin und her krűmmend herumwálzen und auf 
-diese Wiese so lange winden, bis sie ihre Eraft und üir Bewusstsein 
vollstandig verloren und vor Entkraftung in Schlaf verfallen, der zu- 
weilen auch zwei Tagé dauert. » 

«Die Sohamanen und Sohamaninnen ersoheinen bei ihren Yor- 
«tellungen und ihren Opfern in der nnr ihnen zukommenden beson- 
-deren Kleidung mit der Zaubertrommel in der Hand, derén Sohlagen 
die der Schamanenth&tigkeit oft nicht entspreohende Seelenkraft an- 
facht. Das Sehamanenkleid besteht aus einem aus Benntierfelien 
genáhten, mit Ármehi versehenen Überrock von iangem Zuschnitt, 
welchen die in grosser Menge darauf angebrachten Metall-, zumeist 
Eisenhákchen, Binge, Pl&ttohen und Sehellen auffallend maohen. Diese 
Sohmuckgegenstande bedecken das Sehamanenkleid zuweilen so dicht, 
dass man kaum den ursprünglicben Stoff des Eleides ausnehmen kann. 
Die Sohamaninnen verrichten ibre Zauberei mit unbedecktem Haupte 
und aufgelöstem Haare, wáhrend die Mánner in solcher Zeit zuweilen 
«ine aus versohiedenfarbigen Tuchstüoken zusammengesetzte Eappe 
aufsetzen, eventuell irgend einen Eisenreif, um gleichsam anzudeuten, 
dass ohne diesen Beif ihr Soh&del von der starken Zauberei zerspringen 
würde. Mehrere unter den berühmteren Sohamanen und Sohamaninnen 
flind aueh Schwarzkünstler, vornehmlich verstehen sie ein Messer ohne 
Schaden in den Bauch zu stossen, drehen ihre unteren und oberen Augen- 
lider heraus, ziehen einen aus Benntbierdarm verfertigten Faden durch 
ihre Nase in die Mundhöhle und binden das Ende des Fadens zu 
•einem Enoten ; andere versohlingen zehn Stüok Eisenringe und krumme 
Nágel, lassen sich von 4 — 6 Mánnem würgen und wenn sie schon todt 
2U sein scheinen, springen sie plötzhch auf und setzen ihre Produk- 
tionen mit noch grösserer Wut fórt. Wenn sie gánzlich erschöpft 
eind, lassen sie sioh von ihren Gehilfen und den Vornehmeren des 
Volkes um das Opfer hei*umsohleifen. Mit grosser Yerwutiderung staunt 
4a8 einfáltige Yolk derartige Produktionen an, durch welche die ihren 208 BEBNHAKD MUNKÁCSI. 

Beroí mit entschlossener Baserei aosübeuden Schamanen oder Scha* 
maninnen vor demselben zu grossem Acsehen gelangeii.t 

4. DieSchutzstangeder ostjakischen Jurte.(S. 110): 
«Anf der einer jeden Jurtenihüre gegenüber liegenden Seite steht eine 
hőbe Stange, derén Spitze etwas über das Dach hinaus ragt. Diese 
Stange, welche nach dem Yolksglaaben den Gebieter der Jurte per- 
sonifíziert, ist von Seite der ganzen Familie Gegenstand steter Für- 
Borge und steht in solcher Achtung, dass jede, das achte Lebensjahr 
bereits erreichte Weibsperson weder bei Tag, noch bei Naoht vor 
demselben in gerader Bichtung voröber zu gehen wagt, sondem, wenn 
es durchauB nötig ist, ihm, om das in der Mitte der. Jurte angebrachte, 
nie erlöschende Feuer herumgehend, au8weicht.t 

5. Gebránche wáhrend der Menstruation (ibid.) : 
«Zur Zeit der regehnássigen Menstruation wagt die Frau nicht, 
bei ihrem Manne zu schlafen, darf sogar seine Eleider nicht be- 
rühren, obwohl sie sonst wie gewöhnlich für ihren Mann die 
nötigen háuslichen Arbeiten verrichtet Für immer ist es der Frau 
verboten, die Jagdgerate ihres Mannes zu berühren, ja sogar den- 
selben nahe zu kommen; ebenso darf sie das am Vorderteil des 
Schlittens angebrachte Brettchen nicht berühren, durch welche man 
die Zügel durchzieht. — Yor eingespannten Beunthieren darf daa 
ostjakische Weib am Wege nicht quer vorüber gehen, sondem sie 
muss entweder warten, bis das Gefáhrte vorüber ist, oder aber unter 
den Zügeln zwischen den Benntieren und dem Schlitten auf die 
andere Seite dorchschlüpfen. 

6. Die Bárenv er ehr ung (S. 91 — 92): Dem Bárén gegenüber 
áussern diese wilden Eingeborenen nicht nurbesondere, sondem auch sehr 
interessante Zeichen der Yerehrung. Wenn sich diese vierfüssige Gott- 
heit den Ostjaken als Beute darbietet, zittert ihre wohlzielende Hand 
nicht beim Abschiessen des Pfeiles, alléin naohdem sie den Bár erlegt, 
náhern sie sich ihm mit gebrochenem Herzen, packen ihn beim Ohr 
und bitten ihn in das eine Ohr hineinsprechend, um Gnade, in das 
andere Ohr sprechen sie Gebete um Glück zu ihrer Jagd. — Ich 
hatte Gelegenheit, ihre Yerehrung für dieses Tier an meinem Baren- 
pelze zu erfahren. Yon Berjosow bis Obdorsk liessen es nirgends die 
Ostjaken zu, ihn irgendwo niederzulegen, sondem hielten ihn ausge- 
breitet in ihrén Handen, bis ich ihn nicht wieder anlegte. Ich bat 
sie Bchön, ihn doch wenigstens auf eine Zeit irgendwo niederzulegen ; ALTERE BER. ÜBBR DAS HEIDBNTHÜM DER WOGULEN ÜND OSTJAKEN. 209 

nach mehrfaohen Versuchen mich aber endlich davon überzeugend, 
dass meiii Bitten die naive Seele der Ostjaken verletze, unterliess ich 
meine Eudringlichkeit und beobachtete mit nicht geringer Verwun- 
deriing, mit welcher Aufmerksamkeit sie die leblose Hülle ihrer Gott- 
beit betracbteten und wie sie flüstemd um meinen Pelz beramgingen 
wahrscbeinlich Gebete dabei ber8agend.» 

Ausser seinen eigenen Erfabrungen tbeilt Bjeljawseij auch 
die BeobachtuDgen G. Sohawrow's, des gewesenen Ejreisarztes von 
Berjosow mit, welche dieser betreflfs des religiösen Lebens der 
Ostjaken machte und welche, wie es scheint^ im Drucke besonders 
noch nicht erschienen sind. In diesen finden wir zum ersten Male 
die ursprünglichen Namen der Hauptgestalten der nordostjaki- 
^chen Mythologie, sowie die Beschreibung ihrer Götzen und der 
sich an ihnen knüpfenden Vorstellungen."^) Ebendaselbst geschieht 
zum ersten Male von dem gottesdienstlichen Waffentanz der Nord- 
ostjaken Erwáhnung, welche Angaben in fást gleicher Textirung in 
den weiter untén angeführten Werken Erman's, Castrén's und 
Abramow's vorkommen. Von den einzelnen Gottheiten schreibt 
SoHAWROw folgendes (Bjeljawseij 94 — 100) : 

•Nach AuffassuDg der Ostjaken ist die Macbt der Götter tiber 
die Menschen beschránkt, es gibt Segeu und Yerderben bringende 
Gottheiten. Ein guter Gott ist der Herrscher der Welt, den sie Torim 
nennen. Diesen verehren die Ostjaken als Gottheit von höchstem 
Bange, sie bilden ihn in gar keiner Gestalt ab und haUen den Hint- 
mel ah sevnen stándigen Aufenthaltsort, Ob sie ihn als von ewig her 
bestehend denkeu, oder ob seine Existenz einen Anfang hat, ist un- 
bekannt, ebenso auch das, ob sie ihm zu Ehren seines Namens Tempel 
weihen. Denn sonst errichten sie zu Ehren der übrigen Götter in Wild- 
nissen derartige Baulichkeiten, die sie mit den kostbarsten Pelzwerken 
schmücken. ünter ihren übrigen Göttem sind die hervorragendsten : 
Ortíky^^) den sie als den Genossen und Gehiljen Torim's verehren. Seine *) Bie oben besprochenen derartigen Angaben Nowitzkij's beziehen 
sich auf die mittelobischen und irtischer Ostjaken. 

**) Eichtiger ort-ild oder ürt-tki = NW. ^tér-ajka tder Fürst-Altet, 
welches eigentlich der Titel eines jeden Götzen ist. Gewöhnhch ver- 
steht man unter dem Namen ürt, oder wogulisch átér den «Weltbewachen- 
den Mann» ( Mir-sumé x^^J' 

Keleti Szemle. V. 14 210 BERNHARD MUNEÁCSL 

Götzengestalt ist folgende: Seinen Eopf bildet ein Stúck Holz, anf 
dem sein Oesicht aus reinem Silber getrieben ist. Sein Bampf besteht 
AU8 einem Sacke, der mit den ihm geweibten Pelzwerken straff ans- 
gestopft ist, seine Hánde bestében aus zosammengenábten Tacbarmelc ; 
Fússe bat er keine. Der ganze komisebe Götze steekt in einem 
Tucbkaftan and ist an der Hanptstelle des Oötzentempels, anf einem 
tiscbartigen Oestelle angebracbt ; um ilm bernm stecken Lanzen und 
Scbwerter in dem Tiscbe. Diesen Göttem bringen sie im Anscblosse 
zu den verscbiedensten Bitten allerlei Opfer dar. Wenn die Jagdsaison 
nicbt gut aosgeftdlen ist, leiben sicb die Ostjaken von ibm Fellé znr 
Bezablung der Jasak (Fellsteaer) aus. 

Long,*) den man aus onbekanntem Grundé aucb Masterlong 
beisst. Diesen bált man fúr den Gebilfen Ortiks und den Gesaudten 
der Hauptgötter; ebenso fúr den Gott der Gesnndbeii In seinem 
Bemfe und in den an ibn geknüpften Vorstellungen gleicbt er dem 
Merkúr, alléin die Götzenbilder der zwei Gottheiten sind grundver- 
sebieden. In dem Winkel, welcber den Hauptplatz des dem Long 
gewidmeten Götzenzeltee bildet, stebt ein mit versebiedenen Pelz- 
werken straff ausgestopfter grosser Sack, der fest zugebunden ist. In 
der Mitte dieses Saokes ist ein silbemes Tellercben angebracbt mit 
dem Boden nacb untén, mit der Yertiefnng nacb aussen. Dieses 
Tellercben bezeicbnet den Gürtel, der Sack selbst den Long. Der 
Eranke, der von ibm Heilung erwartet, muss ibm einen neuen Lein- 
wand-, Seide- oder Tucbsack náben ; einen aus Ledér verfertigten 
Sack nimmt die Gottbeit nicbt an. Die Eifrigeren spenden dabei ibm 
zu Ébren aucb Silbergeld und sonstige Silberdinge, alléin die Wid- 
mung von Tierbáuten ist nicbt gebraucblicb. 

Eine Gottbeit minderen Ranges ist Jeljal,*^) Dieser wird ok 
Diener der Hauptgötter betrachtet und sein Götzenbild aus Holz> 
klötzen dargestellt, anf dem ein gescbnitztes G^cbt mit spitzigem 
Eopfe angebracbt ist. Hánde und Füsse hat der Gtőize nicbt, der 
nntere Theil des Holzklotzes ist einfacb abgeputzt oder abgehobelt. 
An mancben Orten lassen sie ibn obne jede Hulle, anderwárts wickeln *) Recte: NO. lo^x = NW. Iq^x « Götze, Götzenbild* (Ahlq.); von 
gleicber Bedeutung mit dem woguliscben Worte ptipT. 

**) Bei Erman: Jelariy bei CASTRéN: Jüjan, bei Abramow: Jeljan, 
VergL KW.jálwél tWaldteufel*. ALTERE BBR. ŰBER DA8 HEIDENTHUM DER WOOULEN ÜND 08TJAESN. 211 

8ie ihn aber íd Tuch ein nnd setzen ihm eine auB Hundefell verfer- 
tigte Mütze auf den Eopf. Als Zeichen der Yerehrong h&ngen síe ihm 
Einge, Enöpfe, Metallgegenstánde und Tuch an und bringen ihm 
Bennthiere als Opfer dar. 

Der Name des Yerderben bringenden Gottes ist Mejk.^) Sein 
Götzenbild wird ans Holz verfertigt nnd in einen Bibermantd geklei- 
det; ausserdem darf ihm kein anderes Kleid angelegt werden. Die- 
jenigen, die sich im Walde oder in der Schneewüste verirren, flehen 
ihn nm Schutz und Protektion an, indem sie ihm allerlei Opfer, so 
er nnr annehmen wolle, versprechen. Anch dieser Gott hat viele Ge- 
hilfen und Diener. 

Ausser den Götzenbildem dieser gemeinsamen Götter höherer 
und niedriger Ordnung schnitzen die Ostjaken auch hölzeme Götzen 
zu Ehren eines jeden verstorbenen Familiengliedes. Diese werden Ton 
Frauen angefertigt, welche solche Götzen drei Jahre láng als ihre 
Hausgötter haltén und ihnen allé einem Götzen nnr zukommenden 
Ehren bezeigen. Nach jedem Mittag und Abendmahl setzen sie ihnen 
^twas Ton den bereiteten Speisen vor, was so lange vor ihnen stehen 
bleibt, bis es geniessbar ist, dann nehmen sie ee fórt und essen es 
entweder selbst oder vertheilen es an Arme. Nach Ablauf von drei 
Jahren wird ein solcher Götze begraben. War aber der Yerstorbene 
ein Sohaman, so Terfertigen ihm zn Ehren nicht nur die weiblichen 
Mitglieder seiner Familie, sondem auch die Mánner seiner Bekannt- 
schaft einen Götzen, den sie von Geschleoht zu Geechlecht als Gott- 
heit anbeten. 

Die Ostjaken betraohten auch den B&r und den Wolf als Gott- 
heiten. Wir glauben annehmen zu müssen, dass der einzige Grund dieser 
Ehrerbietung jener Umstand ist, dass diese Tiere unter dem Wilde 
des Nordens die stárksten sind, welche im Standé sind, ganze Benn- 
thierheerden zu vertilgen und oft auch derén Eigentümer nicht 
schonen. Die Ostjaken betrachten den auf die Bárén- oder Wolfshaat 
abgelegten Eid als eine heilige und forchtbare Saohe und sie würden 
es nm keinen Preis wagen zu lügen oder den Eid zu brechen. Bei all- 
dem haltén sie es für keine Stinde, diese Tiere zu tödten, ihnen eine 
Falle zu legén nnd ihr Fleisch zu verzehren. Noch sonderbarer und *) Bei Ahlqüist: merfk, bei Karl TiPAii'möpk tWaldgeist,, TeufeU 
= NW. ménkw, 

14* 212 ' BBBNHABD MUNEÍC8I. 

TUiTerstandlicher ist es, dass die Ostjaken, wenn sie einen Bár oder 
Wolf erlegt habén, sioh versammeln rmd vor demselben ehrerbietende 
Zeremonien Terrichten. Nachdem sie diesen Tieren die Haat abgezogen, 
stopfen sie sie uit Stroh ans, zwicken sie mit den Fingern, reissen sie 
mit den Zahnen, treten sie mit Füssen, spucken sie an*^) und treiben 
mit ihnen allerlei láoherliches Zeng, indem sie erwáhnen, wie es demi 
ein solch starkes Tier zngeb^n konnte, dass man es in die Falle 
locke, wamm es vor dem abgeschossenen Pfeile nicht Stand haltén 
konnte und nun dem Menschen gar nichts anhaben kann. Hieranf 
fángen sie an zn tanzen nnd singen, um das Tier zn yerspotten, 
allerlei Lieder; endlich, naohdem sie die Hinterfosse des Tieres in 
der Vorderecke der Jorte auf eine Eiste gelegt, verrichten sie vor 
demselben eine Andacht, als es irgend eine Gottheit wáre. Solcbe 
dnander widersprecbende Zeremonien dauern eine ganze Woche nnd 
anch l&nger, je nach den YermögensTerháltDissen des triumphirenden 
Hanswirthee. 

Von dem Gottesdienst und dem damit yerbnndenen Waffen- 
tanze der Ostjaken gibt Sghawbow folgende Beschreibnng (Bjeljawski 
8. 89 — 91) : «Die Ostjaken pflegen sicb zeitweilig behufs Gottesdienst 
in der Jorte des Gtötzens zn yersammeln, wo ihre Zeremoniengebranche 
Ton 8 Ubr Abends anch bis 2 Uhr nach Mittemacht andaaem. Zn 
Beginn laufen die Einder dnrch das Dorf, indem sie mit schrecklicher 
wilder Stimme in jede Jorte hineinrufen, womit sie den Eintritt der 
Yersammlungszeit anzeigen. Nachdem die Ostjaken in die Jnrte, in 
welcher sicb der Götze befíndet, eingetreten sind, drehen sie sich 
dreimal Tor dem Götzen um, worauf sie sich dann rechts auf die 
Schwelle der Zimmerabteilung oder auf den Fussboden niederlassen und, 
so lange die Yersammlung dauert, mit ihren Nachbam tiber Yerschiede- 
nes sprechen. Die Schwelle der linken Zimmerabteilung ist mit einem 
Yorhange bedeckt ; hieher setzen sich die ostjakischen Franen, die sich 
beim Eintreten ebenfolls vor dem Götzen umdrehen. Nachdem Allé 
sioh schon versammelt habén, fángt der Schaman an, vor dem Gtötzen 
Larm zu schlagen mit Schwertem und Lanzen, die schon vorher auf 
8tangen angebracht waren. Mit Ausnahme der Frauen gibt er jedem *) Dies sind keine Ehrbezeigungen und werden nur solchen Báreu 
gegenüber angewendet, der seinen Erieger, respective dessen Genossen 
zerfleischte, oder tödtete. -ALTERE BER. ÜBER DA8 HEIDENTHÜM DBR WOGULBN UND 08TJAKBN. 213 

Anwesenden ein Sohwert . oder eine Lanze, er selbst aber nimmt in 
jede Hand ein Sohwert, wobei er dem Götzen den Bücken zuwendet. 
Nach Übemahme der blossen Sohwerter stellen eioh die Ostjaken auf 
der Lángsseite der Jurte in Beih und Glied auf und drehen sioh 
plötzlich dreimal um, indem sie ihre Waffe geradeaus Tor dch hin 
haltén : Der Sohaman schlágt eeine Schwerter aneinander, worauf die 
Ostjaken gleichsam auf Commandoruf auf einmal yerschiedenstimmig 
zu schreien beginnen. Indem sie sich von einer Seite auf die andere 
hin- und herbiegen, kreischen sie bald in kürzeren, bald in lángeren 
Intervallen; so oft sie den Ausruf «gaj> wiederholen, drehen sie sich 
seitwárts um, wobei sie ihre Waffe bald nach oben, bald nach untén 
haltén. Dieses Schreien und Neigen dauert ungeíahr eine Stunde. Je 
mehr sie schreien und sich biegen, desto mehr steigert sich ihr Basen, 
:so dass man schliesslich ohne Mitleid ihnen nicht zusehen kann. Wenn 
sie dann aufhören, drehen sie sich nach der Torigen Weise um, über- 
gebén ihre Waffen dem Schamanen, der sie auf ihre Plátze stellt. 
Dann 'setzen sich die Mánner nieder und die Frauen kommen 
iron hinter dem Vorhange hervor und beginnen zu tanzen und musi- 
zieren. Nach einer kleinen Weile yertheilt der Schaman abermals die 
Schwerter tmd Lanzen imd das Hin- und hemeigen und Oaj-Bufen 
l)eginnt aufs neue. SchliessHch schlagen sie mit den Schwertem drei- 
mal auf den Boden, worauf sie dieselben dem Schaman zurückgeben 
und sich in ihre Háuser zerstreuen». 

So weit ScHAWBOw bekannt, geht der Schamanberuf vom Vater auf 
den Sohn über, wobei aber das Altersrecht nicht in Betracht kommt, 
eondern einzig und alléin die Befahigung. Einderlose übergeben diese 
Würde ihren Freunden oder Schülern, wenn diese n&mlich dazu be- 
.sondere Fáhigkeiten besitzen (Bjeljawskij : 113). 

Diese Mittheilungen Schawrow's finden wir in etwas ausführ- 
licherer deutscher Übersetzung in dem ersten Bande (S. 674 — 680) 
des Werkes von Adolph Erman, das den Titel ^Reise um die Erde 
•durch Nord'Asien und die beiden Oceane in den Jahren 1828, 1829 
Mnd 1880)> führt und das in Berlin 1833, alsó gleichzeitig mit Bjbl 
jAWSKij's Werk erschienen ist. Verfasser hat an der vom norve- 
^schen Professor Hanstbbn geleiteten grossen geologischen Expe- 
dition theilgenommen, welche, nachdem sie ihren Weg durch 
Sibirien zurückgelegt, von Tobolsk nach Norden dem IrtischundOb 214 BBRNHABD MÜKKÍCSI. 

entlang bís nach Obdorsk zog. In díesen Gegenden forschte Ebmak 
ansser nach den magnetischen, geognostischen und natargeschicht- 
lichen Verháltníssen mit grossem Interessé auch nach den etbno- 
graphíschen Erscheinungen, alléin wegen der Beisehast hatte er 
sn eíngehenderen Stndien auf diesem Gebiete weniger Gelegenheit. 
Die wichtigsten Angaben, welche sich auf das religiöse Lében der 
Ostjaken beziehen, schöpfte er, wie er selbst angibt (S. 673), aus 
den schriftlichen Mittheilungen eines ungenannten russischőn 
Augenzeugen ; die textliche Obereinstimmung dieser Mittheilung 
legt es jedoch klar dar, dass die Terschwiegene Quelle keine andere 
sein kann, als diejenige, auf welche sich Bjeljawbkij berufi Wir 
erfahren aus dem ausführlicheren Auszuge EIbman's, dass die soeben 
beschriebene Tanzzeremonie mit den Wafifen Ton den Ostjaken 
in den Ton Obdorsk fünf Werste weit gelegenen Pasirzower Jurten 
za Ehren ihres Gottes Jelan am 8. Janner 1822 veranstaltet wurde 
und das in dem Weibertanz des zweiten Aufzuges auch Mánner 
ibeilnahmen, sowie dass damals auch komische Schauspiele auf* 
geführt wurden.*) 

Die Gottheit Ortik schreibt Erhan : örtik, offenbar deshalb, 
um sie so mit dem ungarischen ördög leichter vergleichen zu 
können, welchen (spáter oft wiederholten) Vergleich wir zum ersten 
Male bei ihm finden.^*^) Interessant ist Erman's Auffassung über 
den religiösen Werth des ostjakischen Heidenthums, welche hier *) cDann erhob sich der Vorhang, welcher die Weiber verborgea 
hatte; man spielte auf dem Dombra und Mánner und Weiber begannen 
zn tanzen. Dieser Tanz war abwechselnd, wild und komisch, oft auch 
sekr unanstándig und dauerte sebr lange. Dann erschienen gewisse 
Lnstigmacher oder Schawtpieler in verschiedenm kantischen Anzügen und 
führten áknliche Posseté auf^ wie schon bei den Tánzen vorgekommen 
waren» (S. 675). 

**) dóriik besitzt für uns Europáer ein besonderes Interessé, denn 
nnverkennbar und zur Bestátigung historischer Zeugnisse fíndet er sich 
bei den Ungarn: zu ördö(f geworden, als auflfallendes Nomen proprium 
des T e u f e 1 s. Es ist aber nur bei der Bekehrung zum Christonthum den 
Madjaren diese neue Auslegung des Altén Namens beigebracht wor- 
den, denn der örtik ihrer Ostjakischen Verwandten ist ein durchaus 
nur wohlthuendes Wesen, ein besonderer Günstling ToruiniB und in 
jeglicher Angelegenheit ein kraftiger Fürbitter* (S. (i79). Siehe in Bezúg 
auf diese Anschauung : Ethnographia VII : 2!25. ALTEBE BEB. ÜBEB DAS HEIDENTHUM DEB WOGULEN UND OST JAKÉN. 215 

zu erwáhnen sich um so eher lohnt, als sich darín das kritische 
Urtheil eines von missionárischer Befangenheit freien Gelehrten 
kund gibt, demnacb alsó kein solches, wie das von Nowjtzeu, der 
die entschiedene Anhánglicbkeit der Ostjaken an ibren váterlichen 
Glauben nur als verstockte Hartnáckigkeit und verflucbte Intrigue 
des Satans betracbtete : 

(S. 676—79). «Man mögé nun annebmen wollen, dass vor jeder 
Bekanntflchaft mit den Cbristen, die Religion der Ostjaken im Begriffe 
war, sich selbststdndig zur höchsten Reinheit zu Idutefti, oder, was 
migleiob wabrscbeinlicher ist, dasB aucb dieees Yolk, nach dem Aus- 
drucke des heiligen Augustinus, von gesundester Erkenntniss nur aü- 
maiig in einige heidnische Krankheit verf allén m, so steht es 
docb als Tbatsache fest, und trotz aller ástbetisoben 
Sonderbarkeit oder ancb UnvoUkommenbeit des ostja- 
kiscben Cultus, dass sie von einem böcbsten Wesen 
nocb jetzt sebr reine Begriffe besitzen, denn ein solobes 
ist es, welcbes sie unter dem Namen Toruim verebren, und von dem 
sie ausdrücklicb bebaupten, es niemals abgebildet, nocb ibm 
Opfer gebraobt zu babén. Dieselbe Benennung der Gottbeit 
finden wir bei den Wogvlen ; aber sowobl bei den Ostjaken, als überall, 
wo Russen diesen Namen angetroffen babén, waren die mit ihm ver- 
bundenen Begrije genugsam geldutert, um dass man bei Bekehrungs- 
verstLchen ihn bestéken lassen konnte, und nur darnacb tracbtete, die 
sonst nocb vorgefundenen antbropomorpbiscben Personifícationen ent- 
weder in Vergessenbeit zu bringen, oder ibnen eine Rolle in der Dia- 
bologie der böber und vollkommener entwickelten Religionsbekennt- 
nisse zu übertragen. Es ist aber sebr leicbt sicb zu überzeugen, dass 
jené unreineren Beimengungen zu dem Ostjakiscben Glauben nur alléin 
durcb das Interessé der Scbamanen eingefiibrt wurden, und dass sie 
femer, weit éber als in dem Dogma vom Teufel, in der sogenann- 
ten Legende mebrerer cbristlicber Confessionen, oder 
nocb mebr in dem ebenfalls zum Vortbeile der Priester 
eingefübrten Systeme der Canonisation ein böcbst nabe 
kommendes Gleicbniss vorfinden. Einen Anknüpfungspunkt 
für diese ibnen vortbeilbafte Lebre babén námlicb die Scbamanen 
von jeber in dem frommsten Gefüble des Yolkes gefunden, denn bei 
dem Tode eines jeden Mannes veranlassen sie dessen Hinterbliebene, 
nacbdem die Leiebe begraben worden und ibr, so wie bei den Samo- 216 BBBNHABD HUKKÁ08I. 

jeden, zum Oebrauch in jenem Lében eine Narte mit Rennthierenf ein 
Feuerzeug v/nd bei den Nisowischen (= unterlándischen) Ostjaken auch 
eine Pfeife und Tabak gégében worden sind, auch noch én grobes 
hölzemes Abbild zu Ehren und als Reprasentcmten des Veretorbenen 
amufertigen, es in ihrer Jurt^ aufzuMeUen tmd ihm je naeh dem 
jedesmaligen priegterlichen Ausspruche, wahrend Idngerer oder kürzerer 
Zeit göttliche Éhre zu erweisen. Durch Besichtigung des Leichnams 
und Wahreagnngen unter BeBchwönmgB-Ceremonien behauptet der 
Schaman, die Ursache des Todes bald in der Liébe der Gottheit zu 
dem Yeretorbenen, bald in dessen Lastern zu fínden . . . Wo die 
Volkssitte ungetrübt erhalten ist, soll diese Art der Todtenehre 
meist drei Jahre láng dauem, und erst am Ende dieser Frist wird 
das Abbild begraben. Stirbt hingegen ein Schajnan, so Jindet 9Ích zu 
seinem Gunsten ein Übergang dieses Gebrauches in reinste und ent- 
schiedenste Canonisation, denn für den bekleideten Holz-Klotz, welche^i 
man áU Denkmal eines solchen Verstorbenen a/nfertigt, begnügt man 
sich nicht mit so kurzer Verehrung, sondem die Abkömmlinge des 
Priesters suchen ihn von Geschlecht zu Geschlecht und so lange als 
möglich unversehrt und in Ehren zu erhalten, und sie können durch 
geschickte Orakelsprüche auch für einen solchen Geschlechis-Pmateti 
Opfer Terlangen, ebenso wie für die noch etwas bestandigeren und 
allgemeiner anerkannten Oötterbilder. Dass aber auch dieeeu 
letzteren durchaus ebenso eine historische Entstehung 
zukomme, dass sie ursprünglich Denkmáler ausgezeich- 
neter Menschen gewesen und nur etwa állmaiig, Behufs 
lángerer Erhaltung und im Interessé der Schamanen, 
einige willkürlich allegorische Bedeutung hinzugelegt 
wurden, scheint mir kaum zu bezweifeln und wird auch 
noch durch den besonderen Umstand bekráftigt, dass man in der 
grossen Menge von heiligen Jurten, welche, in früheren Zeiten, auch 
in der befahreneren Gegend in der Náhe des Flusses, als Tempel 
solcher Götter sich befanden, ein weibhches Bildniss nur einmal, bei 
Samarovo gesehen hat. Bei einiger Beaohtung des Ostjakischen Lebens 
unter Jagd, Fischfang und nomadiscbem Treiben ist es námlioh ge- 
nugsam einleuchtend, dass hier, mehr wie irgendwo, dem Manne eine 
überwiegende Wichtigkeit vor dem Weibe und somit auch ein ungleich 
begründeter Anspruch auf das heiligende Gedachtniss seiner Nach- 
kommen zu Theil werde.t ALl'ERE BER. ÜBBR DAS HBIDENTHÜM DER WOGULBN UND OSTJAKEN. 217 

Unter voUer Anerkennung müssen wir die Bichtigkeit und 
Gründlichkeit der hier erörterten Ansichten hervorheben. Wie 
au8 der Analyse der religiösen volkspoetischen Überlieferungen 
klar bervorgeht, isi der Götzendienst der Wogulen und Ostjaken 
tbatsácblích nichts anderes als die, sagen wir, sich wobl in ge- 
fichmacklosen und ungebildeten Gebráuchen áussernde Weise des 
Abnen-, beziehungsweise Totenkultus, welche sich aber ihrem 
Wesen nach dennoch nicht von dem Heiligen- und Heldenkultus 
der entwiűkelteren Beligionen unterscheidet. Das Heidenthum der 
Wogulen und Ostjaken ist auch nícbt so albem, dass es keinen 
Unterschied zu macben wüsste zwiscben der Würde und Bedeu- 
tung des Scböpfers der Welt und der Quelle alles Guten, des 
Himmelsgottes (Tqrém) und den von Menschenband gescbnitzten 
Götzensáulen und obwobl sicb an jené aucb antbropomorpbi- 
8tiscbe Yorstellungen knüpfen, so steben diese binsicbtlicb des 
Bationalismus nicbt im geringsten auf einer niedereren Stufe als 
jené, die wir im Yolksglauben der gebildetsten europáiscben Ka- 
tionén antreffen.*) 

Wie Erman erfabren, balten die Irtiscber Ostjaken, ebe sie 
den Herbst-Fiscbfang beginnen, in ibren eigenen Wobnungen ein 
üpferfest ab, wobei sie irgend ein Haustier tödten und mit dessen 
Blut allé ibr Gesicbt bestreicben. (S. 550) Dies ist augenscbeinlicb 
Überrest des altén Heidentbums, wobei besonders das interessant 
ist, dass sie das, was sie früber am Gesicbte des Götzen tbaten, 
námlicb das Bestreicben mit Blut, nun an sicb selbst üben. Eine 
andere Erfabrung Erman's beziebt sicb auf die aus Silber- und 
Goldgegenstanden, sowie aus Silbergeld bestebenden Opfer und *) Sehr charakteristisch zeigt die Gleichartigkeit des Denkens das, 
was Erbcan über die auf die Zauberkraft der SchamaneD sich beziehendo 
Auffassung der Russen schreibt, welche námlich darin, so wie die Hei- 
den, die Wirkung des in den Menschen fahrenden iinreinen Geistes sehen : 
«Die mir gleichzeitig von den hiesigen Kiissen geáusserte Meinung, dass 
diese Schamanen-Leistungen tcirklich nur alléin diirch direkte Insfdration 
und Vnterstützung des Teufels zit erklaren seien, gibt zugleich von Christli- 
cher BigoUfí^ie und von der Geschicklichkeit der Schamanen einen Be- 
weis, auch berühren sich hier die anscheinend feindlichsten Extrémé, 
denn die orthodoxesten unter den Ilussen und unter den Heíden stimmen nun 
i'öllig in dem Glauben an Wunderkra/t jener Prieater* (S. 672). 218 BERNHABD MUNKÍC8I. 

gleichzeitig auf den Baumkultas der nördlíchen Ostjaken. Hier- 
über schreibt unser Verfasser Folgendes : 

(S. 593). iAls wichtigstes Denkmal einer früheren Epoche in der 
Geschicbte von BeresoT zeigte man uns eine 50 Fubs hohe nnd vor 
Altér nur an dem Gipfel noch grünende Ldrche, welcbe man in der 
Mitte des Kircbbofes erbalten bat. lm vorigen Jabrbundert, als nocb 
Ostjakisobe Herrscber ibren Sitz zu Beresov batten, war dieser Baum 
(lu8 vorzü<flichste ihrer religiösen Heiligthümer,*) Hier bo wie in allén 
anderen, den Bussen bekannten Fállen, bat eine abnorme Gestaltung 
des Gewácbses zn dessen Anbetnng veranlasst, denn etwa 6 Fues über 
den Wurzeln eiebt man dessen mácbtigen Stamm sicb gabelförmig in 
zwei gleicb starke Hálíten tbeilen. Es war Sitté des andácbtigen Yol- 
kes, alierlei kostbare Opfer in die Höhlung zwischen beiden Stdmmen 
rdederzuUgen : ja sie babén diesen Gebrancb nocb niobt nnterlassen, 
als bereits aofgeklárte Eosacken einen Erwerbzweig aus beimliober 
AnÜBncbang dieser Scbátze gemacbt batten. Namentlicb fond man 
bier Silhermiinzen zu einer Zeit, wo bereits ebenso wenig als jetzt 
dnrcb den Yerkebr mit den russiscben Anwobnem des Irtiscb und 
Obi irgend eine dergleicben in die Hánde der Ostjaken gelangen 
konnte, und mit Becbt bebauptet man in Beresow, dass diese und 
ábnlicbe Kostbarkeiten, welcbe zu anderen gottesdienstlicben Zwecken 
bier im Gebraucb waren, sicb in den entlegeneren Jurten als Erb- 
etücke aus früberen Jabrbunderten und namentlicb aus der vor- 
ríisnschen Zeit erbalten batten, in welcber bucharische und andere 
södasiatische Eaufleute direkt bis zum Polarkreis vordrangen imd 
durch Verkebr mit Wogulen und Samojeden (vielleicbt aucb bisweilen 
direkt mit Ostjaken) das jetzt nur den Bussen zu Theil werdende 
Pelzwerk an sicb bracbten.» *) Vielleicht rührt daher der wogulische Name XaU-üs, oder Xál'p- 
iiSj kondi sch Khöl'p-pw űs für die Stadt Berjosow, welche ostjakisch Sűmét- 
jux voéy d. h. «Birken8tadt» heisst, wovon das russische BepeaoBi (von 
öepeaa tBirket) die blosse Übersetzuní? ist. In diesem Falle müseten wir 
annehmen, dass unter den Russen die Erinnerung, dass hier die Ver- 
ehrungsstátte irgend eines heiligen Baumes war, sich wohl erbalten habé, 
jedoch in Vergessenheit gerieth, dass jener Baum gerade eine Birke war, 
weshalb sie Erman anstatt derselben eine Lárche zeigten. Die Birke 
ist nicht nur bei den Wogulen und Ostjaken, sondem auch bei den west- 
licheren verwandten Völkem Gegenstand der Verehrung. ALTEBE BBB. ÜBEB DA8 HEIDENTHUM DBB WOOULEN UND OSTJAEEN. 21 D 

(S. 680). tVon den reiohen und auffallenden Opfern, welobe die 
Ostjaken an ihren geheiligten Orten niederlegen, wusste man auch 
in Obdorsk sehr vieles zu rühmen: man habé ausser Sübermwnzen 
auch getriebene Arbeiten avs Gold und Silber gefunden, ja sie behanp- 
téten, dass der Werth solcher Niederlagen bis zu lOyOOO Rubel gestie- 
gen seilí — Die Plünderong derééiben sei von der ruseischen Re- 
gierong verboten und ein Eosak, der dagegen gesúndigt babé, mit 
Bergwerks-Exile bestraft worden. — Ausser diesen Gaben werden 
von den Ostjaken ancb noob eine grosse Menge von Benntbieren 
geopfert, und zwar diese wobl nacb Art einer blutigen Bübne, denn 
mit absichtlicber Grausamkeit tödten sie dieselben allm&lig durch 
Stichwunden in verschiedene Gegenden des Leibea, oder ersticken sie 
auch im Waaser durch íviederholtes Untertaux;hen umd Wiederaufziehen,> 

Dies waren die auf das Glaubensleben der Wogulen und Ostja- 
ken bezüglichen Kenntnisse bis zur Zeit Reouly's, der.der erste lin- 
guistisch-ethnographische Beisende bei diesen Yölkem war. Bei ibm 
war die ethnische Untersuchung der Wogulen und Ostjaken nioht — 
wie bei sámmtlichen bisherigen Porschém — neben einem gewissen 
Hauptuntemehmen eine versuchsweise ausgesteckte Nebenaufgabe, 
sondem ein mit Begeisterung verfolgtes Ziel ersten Banges, dem 
gegenüber auch das Stúdium der Sprache vor ihm nur als geeigne- 
tes Hilfsmittel Bedeutung hatte. Im Kreise der ethnographi- 
schen Erscheinungen war es besonders der Glaube, der sein Inter- 
essé mehr in Anspruch nahm : überall forscht er in erster Beibe 
diesem nacb und bált sich dórt am lángsten auf, wo sich ibm zu 
dessen Stúdium mehr Gelegenheit bietet. Mit Freudén berichtet 
er schon in seinem ersten Briefe, den er aus dem Lande der Wo- 
gulen an Baeb schreibt, von jener vorzüglichen Eigenschaft seines 
Lehrers Baohtjáb, dass dieser «nicht nur als Sán^er, sondem auch 
als Priester bei den Pferdeopfern wirktn, mit ihm wird er wahr- 
scheinlich auch den Bennthier-Götzen (^It-bqbi) am Iwdilflusse 
besuchen können, und dass «es in der Mythologie und dem Glau- 
bensleben seines Volkes vielleicbt mehr kein Geheimniss gábe»,. 
von dem ihm sein vortrefflicher Dolmetsch nicht schon in vollem 
Vertrauen Mittheilung gemacht hatte. Es ist ein unersetzlicher 
Yerlust, dass Beouly seine nacb dieser Bichtung hin gemachten 
eíngehenden Beobachtungen uns nicht in einer systematischen 220 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

Scbilderung hínterlassen hat : alléin auch ohne solcbe ist tod ub- 
schátzbarem Wertbe jenes Matériái, das uns bezüglicb dieses 
Gegenstandes in seiner Sammlung religiöser Lieder und in seinen 
zablreicben lexikaliscben Notizen znr Yerfügung stebt, unter 
denen sicb besonders in den ersteren die gebeimsten Faltén 
der Volksseele vor dem Beobacbter so klar und in solcben ent- 
scbiedenen Zügen auftbun, dass sicb in dieser Beziebung die bis- 
berigen Mittbeilungen mit ibnen kaum messen dürfen. Wir wer- 
den die Gelegenbeit babén im Babmen der systematiscben Be- 
bandlung des woguliscben Glaubenslebens uns eingebender zu 
befassen mit den Lebren, welcbe aus dicsen Quellén zu gewin- 
nen sind. 

Gleicbzeitig mit Beguly, im Jabre 1 843 bielt sicb unter den 
Ostjaken der Ob- und Irtiscb-Gegend der berübmte Linguist und 
Etbnograpb der Finnen, Castrén auf, der, obwobl er in der Ge- 
gend Ton Obdorsk ebenfalls mit grossem Interessé dén Yolks- 
glauben der Ostjaken studirte, dennocb auf dicsem Gebiete, da er 
weder die Spracbe, nocb die Volkspoesie gründlicb durcbforscbte, 
bei weitem zu keinen solcben wertvoUen Besultaten gelangen 
konnte, wie Beguly. Jené Scbilderung, die Castrén in seinen Wer- 
ken : «Beisen im Norden» (Leipzig 1833) und in den textlicb fást 
übereinstimmenden «Etbnologiscbe Vorlesungen über die Altai- 
scben Völker» (St.-Petersburg 1857) von dem religiösen Lében der 
Nordostjaken bietet, ist bauptsácblicb eine Wiederbolung der von 
den bisberigen Beisenden gemacbten Mitteilungen, denen sicb nur 
sebr wenig neue Angaben und originelle Ansicbten anreiben. Wir 
scbreiben die Letzteren bier beraus : 

1. Allgemeine Cbarakterisirung des ostjakiscben 
Heidentbums (Reisen S. 342) : tKein tieferes religiösee Bedürfoiss, 
fiondem nur der Eigennutz ist der vomebmste Beweggrund der Ver- 
ebnmg der Götter. Man opfert ibnen und erzeigt ibnen Ebre nicht 
ihretwegen, niebt aus Andacht imd in Anerkennung ihrer Hobeit und 
Macbt, sondem in der Absicbt, seine Wünsche und Bedürfnisse erfftllt 
und befriedigt zu erbalten. Für allee, was man ihnen gibt, fordert 
man stets ein Gegengesebenk. Das Opfer ist entweder ein Handgeld, 
wodurcb man sicb die Götter dienstwillig macbt, oder ein Lobn für 
bereits geleistete Dienste. Nicbt selten bestimmen die Götter im vor- 
aus den Lobn, den sie für ihre Dienste beanspruchen. Der Scbamane ALTBRE BBR. ÜBER DAS HBIDENTHUMDER WOGULEN UND OSTJAKEN. 221 

Í8t in dieser, wie in jeder anderen Hinsioht der Dolmetscher der Götteri. 
Sollten von Seiten der Götter gar zn hohe Aneprüche gemacht werden^ 
60 versucht es der Schamane, sie mit etrengen Worten und Drohnn- 
gen zu mássigeren Ansprüchen zu vermögen, was auch gewöhnlich 
mit gntem Erfolge geschieht. Es isi somit klar, dass die Ostjaken in 
ihren Götterbildern keine absoluten ALtchte, sondem nur ikre eigeneit 
dienstbaren Geister verehren.t 

2. Götter und Götzenbilder (ibid. S. 335— 6) : tDerhöchste 
himmlische Gott, der von den Ostjaken sogenanote Turum spricht 
nur zu den Menschen mit der zornigen Stimvie des Donners und 
Sturmes, Zwar folgt T, dem Menschen überall, ihm entgeht weder 
das Gute, noch das Bőse dieser Welt, und er unterlasst es nicht, 
Jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen ; alléin dessen ungeachtet 
ist er ein den Sterblictien zugángliches und, im höchsten Grade Furáit 
einflössendes Wesen. Ihn erreichen keine GebetCj*) sondem er leitet die 
Geschicke der Welt und der Menschen nach den unveránderlichen 
Gesetzen der Gerechtigkeit, Durch ein Opfer ist seine Gunst nicht zu 
erlangen : denn ihm gegenüber gilt nichts als das innere Verdienst 
des Menschen und danach theilt er seine Glücksgüter aus, ohne Opfer 
nd Ge\iete zu fordern, Ist alsó der Ostjake in irgend einer Angel- 
genheit eines höheren Beistandes benöthigt, so muss er sich an an- 
dere untergeordnete Gottheiten wenden. Diese sind auf diese oder 
jené Weise abgebildet und sind entweder gemeinsames Gut des Ge- 
schlechtSy oder gehören einzelnen Familien und Personen an . . .» 

(Ibid. S. 335). •Jedes Gescldecht besitzt seit uralten Zeiten seine 
eigenen Götterbüdery die oft in einer besonderen Jurte aufbewahrfc sind^ 
und von den sámmtlichen, zum Geschlecht gehörenden Familienmit- 
gliedern durch Opfer und andere religiöse Ceremonien verehrt werden* 
Diese Götter-Jurten stehen unter der Aufsicht eines geistlichen Mannes^ 
der zu gleicher Zeit Prophet, Priester und Arzt ist und ein fást gött- 
liches Ansehen geníesst.t 

(Ibid. S. 336 — 7). tlch weiss zwar nicht, wie allgemein solche 
Jurten- oder Zelt-Tempel unter den Ostjaken sein mögen ; so viel ist 
aber gewiss, dass ich aiif meiner Reise nach Obdorsk einmal ganz 
unvermuthet in Gesellschaffc ostjakischer Götter gerieth, die unter 
dichten Larcheiéaumen standén. Sie waren insgesammt nackt und *) Wie wir sehen werden, ist alldies eine irrige Auffassung. 222 BERNHABD MUNKÁCSI. 

unterscbieden sich nicht im Geringsten von den Sjadaei der 
Samojeden>) Die Ostjaken nannten sie Jiljan, zum Unterscbiede von 
allén anderen Sildem, die mit einer gemeinsamen Benennung Long 
heissen und den Hahe der Samojeden entsprechen. Diese Jiljan waren 
von sehr verschiedener Orösse; nach meinem Augenmass waren die 
Orössten nicbt über IVs Ellen hoch, wáhrend die Kleinsten kanm 
halb 80 gross waren. In demselben Hause, wo die Götter aufgestellt 
waren, gewabrte icb femer eine grosse Anzabl Rennthierháute und 
Geweikej die an den Gipfeln der Báume hingen und zwar «o, da«« 
die Götzen sie vor Augen hatten, Nicbt weit von diesem Orte ent- 
femt lagerte ein armes Ostjakengescblecbt, dessen gemeineames Heilig- 
thum der Hain wan. — tDie Privát- und Familiengöízen der Ostjaken 
bestében tbeils in ungewöhrdichen Steinen und anderen seltsamen 
Gegenstanden, die in ibrer natürlicben Gestalt verebrt werden, tbeils 
und zwar vorzügHcb in kleinen Bildern von Holz mit Menschengeúch- 
tern und spitzen Köpfen. Jede Familie, ja selbst einzelne Personen 
besitzen eines oder mebrere solcber Bilder, die dem Ostjaken als 
Schutzgötter dienen und ihn auf allén mnen Wanderwngen begleiten. 
Sie werden, wie bei den Samojeden, in einem besonderen Schlitten 
verwakrt und sind mit Ostjakenanzügen bekleidet, die mit rőtben 
Bandem und anderem Scbmuck ausgescbműckt sind. Oft hat jedes 
einzelne dieser Göttefrbilder eine besondere Function. Einige besckützen 
die Rennthiere, Andere sorgen für gvten Fischfang, für Gesundheit, 
für eheliches Glück u. s. w. Man pflegt sie bei eintretenden Veran- 
lassungen im Zelte, auf der Eenntbierweide, bei Jagd und Fischfang 
Aufzaetellen. Dabei werden sie oft mit Opfem bedacbt, welobe ge- 
wöbnlicb darin besteben, dass man ihre Lippen mit Fischthran oder 
Blut bestreicht und ibnen eine Schüssel mit Fisch oder Fleisch vor- 
setzt. Dergleicben einzelne Opferceremonien kann Jeder verricbten...» 
3. Heilige Báume und PUtze (ibid. & 343). tDieOstjaken *) Diese werden von Casteén wie folgt bescbrieben (Reisen S. 234): 
•Die Samojeden babén grössere und kleinere Götterbilder, die sie Sjadaei 
nennen, weil sie mit einem menscblicben Antlitze (sjcC ) versében sind. 
Sie bestében tbeils in mánnlichen, tbeils in weiblicben Gottheiten, sie 
sind gewöhnlicb in samojedische Tracht gekleidet und aufs beste mit 
Gürteln, rőtben Bandem und allerlei Flitter ausgeputzt. Doch erblickt 
man auch an den Orten, wo die Samojeden fischen, nackte Sjadaei, die 
mit dem Antlitz nach Westen gekebrt sind». LTBRB BBB. ÜBBR DA8 HEIDBNTHÜM DBB WOOULBN UND OSTJAEEN. 22;> 

sollen auch gewisse Báuvie und heüige Orte verehren. Wénn eine 
Ceder mitten in einem Tannemvalde vorkommU so betrachtet man nicht 
aüein die Ced^r, sondem die game Gegend ah heilig. Mit heiliger 
Ehrfuroht betrachtet man solche Stellen, wo sieben Ldrchenbdume 
nebeneinander stehen, Gewöhnlicb trifft man an solohen Stellen eines oder 
mehrere Götterbilder nnd eine Menge in den Wipfeln der Báume 
ihnen zu Ébren aufgeb&ngte Rennthierháute, Geweibe u. s. w.» 

4. Sobamanenwerke (ibid. 338): cFür den Schama- 
nen ist die 2kíubertrommel ein böchst notbwendiger Gegenstand. 
Eín gewöhnliclier Ton d/ringt nicht in das Ohr der Götter, sondern 
die Unterredung muss von Seiten des Schamanen dorcb Gesang und 
Trommehchlag gefübrt werden. Bisweilen begvnnt das rom Scliamanen 
aufgesteUte Götterbild zu reden; alléin seine Worte vernimmt natür- 
licb nur der Scbamane. Um indessen die leichtgldubige Menge davon 
zu iíberzeugen, dass der Gott zvirklich Worte von seinen Lippen aus- 
gehen lasst, pflegt der Schamane ihm gegeniíber ein Bánd an der Spitze 
eines schwankendsn Stabes zu bef estigen, und wenn dieses Bánd durch 
2kfaU oder durch Mitwirkung des Schamanen in Bewegung gerdthy 
so begreift natürlichenveise Jeder, dass der Athem des Gottes in un- 
Iwrbaren LatUen zu dem Schamanen dringt, Es verstebt sicb von selbst, 
4a88 eine solcbe Gelegenbeit nie obne ein Opfer zu Ende gebt ...» 

Die von Schawbow berrübrende und von Erman übemommene 
Scbilderung des ostjakiscben Waffentanzes finden wir aucb bei Castrén 
{Reisen S. 339 — 41 ), der sie aber nocb mit folgender Bemerkung er- 
gánzt: tDiese Besobreibung nennt nur ein einziges Götterbild, und 
das Fest wird so gescbildert, als würde es nur von einem einzigen 
Ötamme gefeiert. Aucb in anderen Beziebungen weicbt diese Scbilde- 
rung von den Angaben ab, die iob über denselben Gegenstand erbal- 
ten babé. So babé iob erzáblen bören, dass das Fest zehn Nachte 
hintereinander gefeiert wird, nnd dass der Waffentanz vor den Göttern 
die erste Nacht von dem Schamanen aüein, die andere von zivei Ost- 
Jakén, die dritte von drei u, s. w, in derseJhen Progression bis smr 
letzten Na^ht ausgeführt wird, wo allé Anweeenden, selbst die Weiber, 
das Becbt babén, die Götter in derselben Weise zu verebren.* 

5. Feste (ibid. S. 338 — 9): «Zuweilen feiem die einzelnen 
Stamme oder Gescbleobter gewisse allgemeine Feste zu Ébren der 
Götter. Am angesebensten ist unter solcben Festen eines, welcbes ím 
Hause angestellt wird, wenn die nomadisirenden Ostjaken mit reicher 224 BEBNHARD MUKKÍC8I. 

Beute bdaden von der Tundra zu íhren fischmden Brüdem am Ob 
jzurückkehren, Das Fest soU ein Jahr um das andere von verschiedenen 
Stámmen gefeiert werden, doch nehmen nioht alléin die Angehörigen 
des íeiemden Stammes Theil an demselben, sondem es versammeln 
sicb ancb Ostjaken aoderer Stámme bei dieser Feierlicbkeit und bringen 
eínige ihrer áUesten Götterbilder mit, um die Nachbargötter zu begrüssen 
und bei ihnen Gagtfreundschaft zu génieden. Allé die fremden Götter 
toerden in derselben Jurte aufgestelit, in welcher der feiemde Stamm 
seine eigenen Bilder aufhewahrt; aber die Stámme, welcbe far ihre 
Götter keine Jurte babén, erricbten ibnen för den angenblickücben 
Bedarf ein geráumigee Zeit. Das Fest wird stets bei Nacht gefeiert, 
und ein Augenzenge bescbreibt den Hergang folgendermassen:* (bier 
folgt die oben erw&bnte Scbilderung des WafiTentanzes). 

6. Betrefb des zu Ébren des Yerstorbenen erricbteten 
Götzenbildes tbeilt Gastrén folgende, bisber unbekannte Angaben mit 
(ibid. S. 343). iBei jeder Mahlzeit wird das Bild bervorgebracbt, jeden 
Abend wird er ausgezogen wnd zti Bett gebracht, jeden Morgen wieder 
angezogen, und nimmt immer den Platz des Yerstorbenen ein. Dre^ 
Jabre láng verebrt man das Bild in solcber Weise, worauf man es 
in das Grab des Verstorbenen hinabsenkt. Unterdessen nimmt man an 
dass der Körper des Verstorbenen termődért ist, und damit hat audi 
die Unsterblichkeit ein Ende.* 

7. Bárenkultus (ibid. S. 342) : tWie bei allén anderen ibnen 
verwandten Yölkerscbaften genoss aucb bei den Ostjaken der mit 
übermenscblicber Eraft begabte Bár eine Art von göttlicbem Anseben. 
Bei den obdorskiscben Ostjaken babé icb sogar kleine Bárenbüde)' 
geseben, die in Kupfer gegossen waren und als gőttliche Wesen ver- 
ehrt werden soUen. Die Tradition meldet, dass solcbe Bilder in früberen 
Zeiten von den Permiem wnd Syrjátien, die ebenfaUs dem BdrencuUus 
er gebén waren, eingefühi-t worden sind.* — Gastrén hatte Gtelegen- 
beit, sicb aucb von dem Bárencultus der irtiscben Osijaken Eennt- 
niss zu verscbaffen (s. Reisebericbte und Briefe aus den Jabren 1845— 
1849; berausgegeben von Anton Schiefnbr, St.-Petersburg, 1856.*: 
S. 59). 

8. Eid beiFeuer und Wasser (Beisen 8. 344): cDie Ostjaken 
sobwören aucb» (vorber ist vom Bareneide die Bedé) ebei dem Feusr 
und in solcbem Falle nimmt der Angeklagte mit einem Messer eine 
Kohlé vom Herde, ImU dieselbe eine Weile zwischen den Zahnen und ALTEBE BEB. ÜBEB DA8 HBIDENTHUM DEB WOOULEN UND OSTJAKBN. 225 

sagt darauf: ^Möge das Feuer mich verzehren^ wenn ich eínenfahehen 
Schwur gethan habé.' — Femer kann auob bei dem Wasser gesohwo- 
ren werden, wobei der Angeklagte alsdann Wasser in einen Löffd 
schapft, mit einem Messer darin herumrührt und sagt : Mögé ich er- 
trifiken, wenn mein Eid ei/n falscher %«t^ . . . Wbrd Jemand von Bárén 
anfgefressen, ertrinkt Jemand oder kommt in Feuer oder durob irgend 
einen anderen Unglticksfáll nm, bo bőrt man nicbt selten die Yer- 
mutbung áussem, dass er zn Lebzeiten einen feJsoben Eeinigungseid 
gescbworen babe.> 

Nach Castbén (ibid) ware bei den Nordostjaken ancb die samo- 
jediscbe Art des Eides in Brancb, wobei námlicb neben der Zerstöning 
irgend eines Oötzenbildes ein Hund eine Bolle spielt. Folgendes ist 
die Besobreibnng der letzteren Eidesleistnng (S. 234) : cist ein Samo- 
jede bestoblen worden und bat irgend eine bestimmte Person in Yerdaobt, 
80 fordert er diese znr Fidesleistong auf. Er scbafft alsó dann einen 
Hahe* (= NO. lon^y NW. pupi') «von Stein, Holz, Erde oder Scbnee 
berbei, fübrt eeinen Widersacber an das Bild, schlachtet einen Hund, 
zerstört das Bild und redet den Yerdáobtigen folgendermassen an: 
jWenn Du den Diebstahl begangen hast, dann musst Du umkommen, 
wie dieser Hund/ Die Eidesleistnng soU bei den Samojeden so ge- 
fürcbtet sein, dass der wirklicbe Yerbrecber fást nie so weit gebt, 
sondem lieber sein Yerbreoben eingestebt.* 

9. Gebráncbe wábrend der Menstruation (ibid. 
S. 345) : tDas Weib wird als unr eines Wesen betracbtefc . . . Yon 
Zeit zu Zeit trennt man sie fást ganz von deii iíbrigen Mitgliedem 
der FamiUe ; anf allé ibre Bewegungen gibt man mit genaner Áogst- 
licbkeit Acbt, jeder Ort, an dem sie sich niederlasgt, wird durch 
Ravcherungen gereinigt,^ 

10. Mammutb-Glaube beiden südlioben Ostjaken am 
Gebiete des Jugan-Flnsses (Reisebericbt S. 86) : tDer Jv^an , . . soll aus 
einem See in der Barabinzen-Steppe entspringen, welcben die Surgutscben 
Ostjaken Jigwajateuch, d. b. Bárensee nennen . . . Die Ostjaken sol- 
len yor diesem See eine aberglánbiscbe Furcbt babén, indem sie der 
Meinung sind, dass das schrecklicke Mammutthier dóri seinen AuJ- 
enthaU habé und die Fahrt auf dem See nicht nur zur Sommerzeit 
umicher nmche, sondem auch wahrend des Winters, wo sich oft Oeff- 
nungen im Eise bilden und das Eis ohne irgend eine bekannte Ursache 
unvermuthet zusammenbrichtf 

Keleti Szemle. V. 15 226 BERNHABD MUNKÍ08I. 

In der Literátor der im yerflossenen halben Jahrhundert 
auf wogulísch-ostjakischem Gebiete nntemommenen etbnologí- 
scben Forscbnngen liefem folgende Werke und kleinere Abhand- 
lungen werthvolle Beitrage znr Beleucbtung des Volksglaubens : 
Die Mitteilnng des Mönchen Makabu «3aMtTRH o BcpxoTypcREX'b 
Boryjiax'B, xHsyn^Hxi no ptKt JIo3Bt» ( Bemerkungen iiber die am 
Loswa-Flusse wohnenden Werchoturjeer Wogulen) im Jahrgange 
1853 (Vm. Theil 8. 15—24) der Zeitschrift B*cthhki HMneparop- 
CRaro PyccKaro Teorpa^iniecKaro OÖn^ecxBa. — Dr. Ernst Hof- 
mann: Der Nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. Unter- 
sncbt nnd bescbrieben von einer in den Jahren 1847, 1848 nnd 
1850 dnrch die Kais. Bnssiscbe Geographische Gesellschaft ausge- 
rüsteten Expedition. Bánd II. St. Petersburg, 1856. — N. A. Abba- 
Mow: OnHcame EepeaoBCRaro Kpaa ( Beschreibung der Berjosower 
Gegend) im Jahrgang 1857 (XII. B. S. 3:29—448) der SanHcra Hmo. 
PyccKaro Peorpa^H^ecKaro OömecTBa. — Derselbe : BBe;(eHÍn 
XpHcriaHCTBa y Bepc^oBCRExi Octhkobi (Die Einführung des 
Christenthums unter den Berjosower Ostjaken) in Nr. 2. und 3. des 
Jabrganges 1854 (S. 1 — 41) der Zeitschrift atypnaJTb Mhhhct. Ha- 
po^Haro IIpocBtn^eHifl und im Separatabdmcke. — N. Maluew : 
ÖTqeTB BoryjbCKoft 3Kcne;íHiíÍH (Bericht über die Expedition zu 
den Wogulen) im 2. Hefte des IIL Bandes der Tpy^w 06n;ecTBa 
EcrecTBOHcnuTaTejieft npH hmu. KasaHCROM'B yHHBepcirreTfe, 
Kasán, 1872. — N. Ssorokin: IlyreraecTBÍe ri BoryaaMi (Eteise 
zu den Wogulen); íbid. 4. Heft. Kasán 1873. — J. 8. Poljakow : 
IlHCbMa H OTqexM o nyremecTBin bi» ^oJinny p. 06h HcnojraeH- 
HOM-B no nopy^eHÍH) Hnn. ARa;];eMÍH HayRi (Briefe und Berickte 
über die im Anftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf- 
ten nntemommene Eeise im Obthale); St. Petersbnrg, 1877. Beilage 
des XXX. Bandes (2. Heft) der SaimcRH der Kaiserlichen Akade- 
mie. — 0. FiNscH : Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Auf 
Yeranstaltung des Yereins für die deutsche Nordpolarfahrt in Bre- 
men untemommen mit Dr. A. E. Brehm und Kari Gráf v. Wald- 
burg-Zeil-Trauchburg; Berlin, 1879. (I— 11.) — Aug. Ahlqüibt: 
Urúer Wogulen und Ostjaken. Eeisebriefe und ethnographische 
Mitteilungen ; Helsingfors, 1883. — N. P. Gbioobowskij : Onnca- 
Hie BacroraHCKoft Tyn^ípu (Beschreibung der Wa^uganer Tun- 
dra) im VI. Bande der SanncKH 3aiia;íHO-CH6HpcRaro Or^^Jia ALTEBB BBB. ÜBBB DA8 HBIDBNTHUM DEB WOGÜLEN UND OSTJAEEN. 227 

Hnn. PyccKaro Feorpa^HqecKaro OÖmecTBa, Omsk, 1884. — 
Stéphen Soümibb : ün' estate in Siberia fra ostiaccbi, samoiedí, 
siriéni, tatári, kirgbísí e baskírí; Firenze, 1885. — J. S. Fedobow 
és P. P. IwANow: Cvkjifima o ctsepHOMi Ypajo* (Berichte über 
den nördlichm Ural) im 3. Hefte (8. 255—298) des im Jahre 
1866 erschienenen XXII. Bandes der nsB^ciifl Hmh. PyccK. 
Peorp. OÖmecTBa. — N. J. Kusnjbtzow: üpHpoAa h TBwrejm 
BocTo^naro ciuiona ctBepnaro Ypajia (Natúr und Bervohner des 
östlichen Abhanges des nördlichen Urak) ibid. 1887, XXin. Bánd. 
6. Heft (8. 726—748). — N. L. Gondatti : Cjrt;i;M flswqecTBa y 
HHopoOTCBt c*Bepo-3ana;i;Hoft ChÖhph (Spuren des Heidentums 
bei den Völkern des nordwestlichen Sibiriens) ; Moskan, 1888. — 

Th. a. TbPLOÜOHOW : ^pCBHOCTH ncpMCROft Hy^H Bl BH^Í* 6aCH0- 

cjioBHHxx JiH);íeft H aEHBOTHuxi ( Mythiscke Menschen- und Tier- 
gestalten darstellende AÜertümer bei den Permer Tschuden); 
Perm, 1893. — P. Infantjew: 3a ypajibCKHMx 6o6poMi» nyreme- 
CTBÍe BT* cTpany BoryjroB-b. Hai ;i;HeBHHKa TypHcxa (Uralische 
Beise zur Biberjagd im Wogulengebiete. Aus dem Tagebuche einés 
Touristen.) Im m. und IV. Bánd (8. 538—578 und 253—285) der 
Zeitscbrift BtcTEHRi EBponu 1894. — Július Ebohn: 8uomen 
suvun pakanallinen jumalanpalvelus (Der heidnische Gottesdienst 
des finnischen Volksstammes) ; Helsingfors, 1894. — 8. Patka- 
Now : Die Irtysch'Ostjaken und ikre Volkspoesie. 1 — 11. 8t.-Peter8- 
burg, 1897 — 1900. — John Aberorombt: The Pre- and Proto- 
historic Finns both eastem and western mth the magic songs of 
the west Finns; London, 1898. (I — 11.) — N. Charusin: Me;i;- 
Btsbfl npHCflra h TOTCMn^ecRÍfl ochobu KyjbTa uefl,B^fl,a y 
OcTflKOBi H BoryjoBx (Der Bareneid und die totemistischen 
Grundlagen des Bárenkultes bei den Wogulen und Ostjaken.) 
ím 3. und 4. Hefte des Jahrganges 1898 der Zeitscbrift 9tho- 
rpa^nqeCRoe 06o3ptHÍe. Allé die auf unseren Gegenstand siob 
beziebenden Mittbeilungen der bier angefübrten Werke verwer- 
tben wir in unserer nacbfolgenden eingebenderen Abbandlung. 15* 428 PRÖHIiE VILMUÖ. 

BASKm NYELVTANULMÁNYOK. 

— Irta: PrOhlb Vilmos. — 
(Második közlemény.) 

m. Szójefiryzék.^) 

qdam (a.) ember. 
qdaé drusza. 
fidát (a.) szokás. 

qd' (t. qjS') eltérni a jó útról, kicsapongónak lenni. — q^ő^-én 
erkölcstelen, kikapós. 

^ (t. qz) kevés. — qőaj' (t. azaj-) kevesbedni, fogyni. 

qdbar udvar, állás, istálló ; héj ér qdharé tehénistálló. ' 

qdna (t. q>tna) hét (Woche). 

qyaj bátya; qyam bátyám. 

qyas (t. ayaé) fa; q.ya8 tyhdhé, q^-as bqsé a fa teteje, sudara. 

qyasak putrafejes kolty, xcepexi*. 

ah oh ! ab ! (indulatszó). 

a,hgiVr (p. jKst) nyögés, sóhajtás, kesergés, panasz. 

ojf ah ! (mdulatszó) ; hér a^ gr- egy fájdalmasat kiáltani, 
nyögni. 

a^ér (a.) utolsó, végső. 

fX^^l (»•) állapot, helyzet. 

qj hold, hónap. — qjlék egy havi; qjlékjir egyhavi járóföld. 

qjad (t. qjaz) derült, felhőtlen. 

qjak láb. 

qJTér ménló. 

qjéby qjép (a.) bün, hiba, szégyen. — qjébla- vádolni, véteni, 

ajér- elválasztani, megkülönböztetni. — qjérém elválasztva, 
külön. — qjrél; ajérél- elválni. 

qjné' kijózanodni. 

qjü (t. qjéu) medve. 

qk fehér ; kukdj qyé tojás fehére ; kud qyé a szem fehére ; qk' 
hilmdk fehérnemű. — qk-hqré szőke, igen szőke. — qkkgí, qkkoso 

^) Az arab eredetű szavakat úgy Írtam, mint a hogy az oszmánlik 
fiják, tehát nem &«>lx, hanem v::.»«>(x, mert ezt az irást követik a kazáni 
és orenbnrgi nyomtatványok, továbbá a kiejtésnek is ez felel meg. Idegen 
szavakban a magánhangzó hosszúságát csak ott jelölöm meg, a hol tény- 
leg hosszúnak hallottam. — Rövidítések: BG. kt. = Bálint Gábor Kazáni- 
Tatár Nyelvtanulmányok; t. = tatár, a. = arab, o. = orosz. — A hol a 
baskír szó után megfelelő tatár alakot nem említek, az annak jele, hogy 
tatárul óp úgy hangzik, vagy pedig, hogy annak tatár mását se magam 
nem hallottam, se BÁLnrrnál nem találtam. BASKIB ntblytanülmíntok. 229 

hattyú, — qksél fehéres. — g^^ar- fehéredni, fehérleni, halványodni, 
elhalványulni. — q^-art- megfehéríteni, elhalványítani. — ^ppifK 
qp-q^k fehér, egészen fehér, jóval fehérebb. 

gJc' folyni. — qj'éd- (t. qy^z-) folyatni, kiönteni. — q^yén héu 
folyóvíz. 

qkér- ordítani, bömbölni. 

qkrén lassan, csendesen. 

qksa (t. qkca) pénz. 

qZ veres ; ql bul- veresedni. 

qi' vesz, elvesz, fog (pl. vadat). 

qld, q,lt előrész; q,ltta elöl; ql^a v. qitka sék' előlépni; 
qidemda előttem. 

qia tarka, nagyfoltos. — qU-bg^-q sügér. 

^^7 ágy; qlaj bulha ha úgy áll a dolog. 

qlasabér fehérvállú (szarkaszámyú) vadkacsafaj. 

qlaía herélt ló. 

qlda- csalni, megcsalni, rászedni. — qldan- csalódni, rásze- 
dődni. — q^ltqmé hazug ember, csaló. 

qlés távol ; qléaka messzire, qléstan távolból, messziről. 

qléé' kicserélni, felcserélni. — qléá'biréi adás-vevés. 

qlka fülbevaló. 

qlma alma. 

qipamuSa óriás. 

qltén arany. — qiiénla- aranyozni ; qiténla^'an aranyozott. 

q,mma (a.) de, azonban. 

qna anya. 

q/nqu (t. qna) amaz, arra, amoda. 

qnt eskü ; qnt it- v. q/nt és- esküdni, megesküdni ; qnt «t$ 
esküvés, eskü. 

qpaj néne. 

aprél (o.) április hava. 

q,ra köz ; qrahénta között, köztük. 

qraké (a.) szeszes ital, bor, pálinka. 

qrba szekér. 

^rék árok, meder. 

q^rélda- morogni. 

q,réi (o.) rozs. 

qrka hát, hegyhát. 

q/rkcm vastag kötél, kútostor. 

qrmét körte. 

q,rpa árpa. 

qrslan oroszlán. 

q>rt hát, mög ; qrtka hátra ; q,rténdan, qrténdin után, mögüL 

q,rték több, többé, inkább, jobbaUi felesleges; qHék hi/r- 
többre tartani, fontosabbnak tartani. 230 FBOHLB YlUfOS. 

qrtelü ithágÍB, átkelés (az qrt- ige paamvnmfaak igeneve). 

qrze (a. ^^O e vüígi, íoldL 

^ hölgymenyét. 

<w (t ^^ éhes. — a«A- (t ^rW^ éhezni, megéhezni — q$Uk 
{i. qéükj éhség. 

ifS' (t ^) fehiyitni, kinyitni, felfedezni kifejezni : ku^él qM- 
szívét felvidŰanL — ^eJt (t gcdy nyílt, nyájas. — qMtl- (t ^el-} 
kinyílni, kinyitódnL — oMket (t ífékeé) knlcs. 

ő$ájéí(p. ^JíJuJ) njugjBlom^ béke. 

5H^' (a. ^^-oU) lázadó. 

f$e (t ^^ keserű. — fse- savanyodni, megsavanyodni, meg- 
kesemyésednL — qtü (t (féeuj hang. — q^iUan' meg^iaragadni, 
haragadm. — gsülanter- (1 fééulander-) m^hanigítani. — qsüsan^ 
(t fceuéan) haragos. 

fféUat (p., a. BúIUü^ nemes, nemes iQú, nemes ember. 

qskár (a. JCma^) zatona. 

f«í alsó rész ; qMtenda alatt, alatta. 

^- felmenni, felhágni ; qika qi- lóra kapnL 

qia- enm. — qütk gabona. 

öiik (a. (^jJwlx) szerelmes. 

qt név; ^^í^ nevem. 

qt ló; ftJca m^n- lóra ülnL 

qt' dobnia vetni, lönL — qtel- vetődni, magát vetni 

qta atya. — qtaj atya, qtam atyám. 

qüa- lépni. 

^na hét. Woche (L ^na>, péntek ; kU-qtna csütörtök. 

qd- (t qs') akaszt, felakaszt — í^^ü (t. q9Ü') akasztódni,. 
akasztatni, foggesztodni, függni 

qu vadászai vad ; qu qida- vadászni. — q^la- vadászni 

quTust (o. asFjCTb) angosztos hava. 

qmlak magány, magányosság, erdő sűrűje. 

qund- fetreng, keresztül kasul hever ; qunap jqi- n. a. 

^MTM it queréu) betegség, ttjdalom. 

qwud (t quez) száj. — qwudUk (t quízlék) zabola. 

qwul (t auel) falu. 

qwur (t. quer) súlyos, nehéz. — qtcurlek (t qu^Uk) nehéz- 
ség, teher, alkalmatlanság. — awurt- (t. quért-) f&jni, fájást okozni; 
haiem qwurta fáj a fejem. 

qzh qd. 

qzai, qdat (p. jM) szabad ; qzat kel- szabadon ereszteni 
ahá nagyanya. — ábéj anyóka, nagyanya. — ábikdj anyóka. 
ábirsén vadgalamb. baskír NTEL7TANULHÁNY0E. S31 

á^dblá' (a. .^jgvr csudálkozás) csudálkozni. 

áddm 1. qdam, 

Ádim az Éden. 

djbát, hájbát (a. viMXjt fenséges tekintet, megjelenés) szép, 

kitünö. 

áj, éj, ej (indulatszó, sokszor csak verstöltelék). 

djld- tenni, csinálni ; rg,hém ájlá- könyörülni. 

ájlán- fordulni, forogni, körbe járni. — djlandér* forditani, 
kifordítani, forgatni. 

ájrdn író. 

djt' mondani. — djtéé- egymáshoz szólni, mondogatni. 

dlld nem tudom, vájjon .... 

dlé még, most, mindjárt. 

dmdjlék női nyakdisz pénzből, gyöngyből sat. (oszm. hamajli 
ló-nyakdísz). 

dmr, amér (a. •dol) parancsolat. 

dndisd (p. xcL) Jüt) gondolkozás, nyugtalanság. 

dr^d láda, kosár. 

drén genyedség, trágyáié. 

arja 1. dr^d. 

drld' megtiltani, szégyeníteni, pirongatni. 

drldn vakond. 

dsár, dddr (a. J1) nyom, jel. 

ássdlamö-aléjlcgm (a. JOJL^ |*^LUl) üdvözlet találkozáskor. 
didke féreg, hitvány. 
dtds (t. dtdé) kakas. 

dwdl (a. J^) eleje, java valaminek. 

bqdjan veder. 

*^r (P- pLj) í'®^' 

bq^^-ana czölöp, oszlop, kútágas. 

bd}'é (a. ^b) lázadó, rebellis; bq,}'ébul' fellázadni, lázongani. 

bqylavia gitárféle húros hangszer ; bqj'lamasaz (p. \Lu zene, 
muzsika) gitáron való játszás. 

bq>xét (p. \:ihJsij) boldogság, szerencse. — bq;(éthéő boldogta- 
lan, szerencsétlen. — bqx^tlu, bq^xéüé boldog. 

bqj gazdag. — bqjek- gazdagodni, meggazdagodni. 

bqjtal négyéves kancza. 

bqk' nézni, bqka kql- szemét rajtfelejteni, elbámulni. 

bq.kd (a. Uü) tartam, maradás, megmaradás. 

bq^kér- bőg, béget ; hq,rék bqkWa a juh béget 232 PBÖHIiE YILMOS. 

bq,klan egy vadkacsafaj. 

bqksa (t. hqkéa) kert. 

hal méz ; hqlkorté méh. — hqlxfwud (t halauéz) víaszk. 

hqla gyermek ; bqlahénép bglahé unokája. — bqiakaj gyer- 
mek ; kéő hqlakaj leánygyermek, kisleány. 

hqlaban vércse. 

hqlan KajiHHa, Weissbolz. 

bqldér^an angyalftL 

bqlék hal ; kedél bqlek pisztráng ; ifk bqlék febérkeszeg ; kqra 
bqlek czigányhal. 

bqUék (t. bqUék) agyag, sár. 

bi^lta fejsze. 

bqr- menni. 

bqr van. 

bqíT, hq>ré mind, minden, bq,rén kurgüsé mindentlátó, mindent- 
tudó; bqré'da valamennyi; nij bqré, ni 2^re valamennyi* — bqrla^ 
bq/ré'la 1. bqré. 

bqrsa, bqréa valamennyi, bq,rsahé mindnyája. 

bqS' 1. bq>d'. — bq^éU 1. bq,&él'» 

baí fö, fej, vég, forrás ; héu bq^ié forrás ; bqs-kqré felügyelő 
asszony. — bq^éla- kezdeni. — bqálan- kezdődni ; bqSlmiü kezdő- 
dés, kezdet. 

bqíka külön, más. 

bqJhnak kétéves üsző vagy bika. 

bq,t' sülyedni, elmerülni; bqtéu, bq,tü elmerülés, elsülyedés. — 
bqtkél süppedős, ragadós. — bqtés, kön-bqtééé napnyugat. 

batér bős. 

bqtman köpü. 

bqű' nyom, lép, megy, kifejez : bqia bq^- tojáson ülni, köl- 
teni. — bq,9él- elnyomódni, elcsendesülni, csillapulni. 

bqvmrsak tojással és vajjal gyúrt vajban kisütött apró fánk, 
mit mézzel leöntve s gyümölcsczukorral kirakva tálalnak fel (lako- 
dalmi étel). 

bcízé (a. {jáMj) némely, egyikmásik. 

bábka csira. 

babkd liba, kis kacsa. 

bájld' kötni, kötözni. — bájlan- összekuszálódni, zavarodni. 

bála (a. ^) szerencsétlenség, inség. 

batákáj kicsiny. 

banda (p. sjűü) szolga, ember. 

bdrcm bárány. 

béj vitéz. 

bejé' tánczolni. — b^ét- tánczoltatni. 

béjék, béigk magas. — béjéklék magasság. BASKIB NYELYTANULMÁNYOE. 233 

bél' tudni; beléé- tudakozódni. — bélén- (pass.) — bélgu, 
bélgé jel, ismertető jel. — beígért- tudat, elárul. — bélémsé jós, 
jósnő. 

béldk kar. 

béldn^ bélá -val, -vei ; és (1. hérla/ii). 

béldd jel, nyom. 

bélé kacsa. 

bér egy ; bérgá együtt, együvé. — béráj valamilyen, valami- 
féle. — bérek' egyesülni, egygyé lenni. 

bérlan -val, -vei ; és. 

bérsd (t. bgréd) balha. 

béé; péí- főni, megfőni ; érni, megérni. 

bét tetű. 

bét' elfogy, véget ér. — betér- elvégez, elfogyaszt, megemészt. 

bétü írás. 

btdawa (p., a. Ljuu) orvosolhatatlan, gyógyíthatatlan. 

biő' (t. biz-) elidegenedni, megundorodni, lemondani. — 
bUdér- megutáltatni, elidegeníteni, lemondani. 

biMt' rendez, rendben tart. 

bidgdk (t. bizgdk) hideglelés, láz; bidgdk totkan kilelte a hideg. 

bihüé (p. (j:^^4Aj) esztelen, elkábult, elbódult. 

bijd kancza. 

bijgdmbdr (p. yjuo\juS) próféta, a próféta, Mohammed. 

bik nagyon. — bigrdk jobban, inkább. 

bika úrnő, úri leány, leányzó. 

bikrd viza, ÖiJijra. 

bil derék, öv. — bil-bqu öv. 

bild- bírni, birtokolni. — bildm birtok, tartomány. 

o 

bilkasd (a. JuaiüL, JuaS szándék), szántszándékkal, kész- 
akarva. 

' bindd (p. 8 Jüj) szolga ; binddidr az emberek, 1. bdndd. 

bir- adni. 

biruj biré ide, erre ; kii biru gyere ide ! 

bis' (bié-) váig, metsz ; bqJia bis- valaminek árát megszabni. 

bisara (p. s^L^uu) szegény, nyomorult, boldogtalan, boldog- 
talanul. 

bisdj macska. 

biimdt bő kaftán. 

bit arcz. 

*-* ^** ^ 
bitdr (p. Jü, oju) rosszabb, gonoszabb. 

berak' vetni, dobni. 

bgd' (t. bgz) tömi, rontani, elrontani. 334 FBŐHLE TlUf 06. 

hod *t hoz) jég, jégeső; bgd borsaié jégeaö. 

bodqu ii, bizau) boiju. 

hirj-q bika. 

l^dqj it. bodaj) búsa, kqra hgjdqj tatárka. 

bojoT' panuiesolnL 

bglqHer- öffizezavami, összekeTemi, megjkeyemL 

bolj-an- felindalni, megíiicliilm, zavarogiiL — bolpit- fel- 
kererni, felbolygatni 

bor- forgatni, csaTami, fúmL — bgrqu fóró. — bor]rgs btóí, 
esayar. — barma csaTar. 

bgrqj piroB tönköly. 

b^rgn orr ; boron hau takony. 

bgr$qk (t. bgróqi) borsó. 

bot csomb. 

fitqk ág, gally. 

b$g$Uan hajlékony. 

b^glián, bugulsdn : •héjéme sánsar $ébén» a barmokat csip- 
kedő légy ; bögöly. 

bőgőn = bu k§n ma. 

b$jőr vese. 

bgk' hajlítani, görbíteni, elfonnyasztam. — bőgői- (pass.) — 
bőkkfn görbe, homom. 

bőkőrő púp. — bőkös púpos. 

bőrkut császársas; urman bgrkutu hegyi keselyű, jglan bőrkutu- 
saskeselyű, szakállas keselyű. 

bgrlőgán kövi szeder; kq,ra bőrlögán földi szeder. 

boton egész. 

btíí szürke ; bud-qt egy csillagkép. 

bugön L bőgőn. 

bu'jrqtle {a. jL^ határ; ^J(X^ yj) ennyire. — bulaj így, 
ilyen. — bunda itt, ide (1. munda). — burada itt — bugása 
ma éjjeL 

buj Talaminek a hossza; termet; életkor; bujma hosszában, 
mentében ; kéá bujéna egész télen át. — bujla- yégigmenni, hosszá- 
ban Tégigjámi. 

bujq- festeni. — bujqu festés, festék, szín. 

fctti-, ul' lenni. — bulasak (bulaéak) lehetséges. — bulyan 
Yolt, butyan késé okos, tudományos ember. 

bulbuL (p. JuJL) filemile. 

buLtér, beltér tavaly. 

bura ácsmunka, kútkáva. 

burqdna (o. 6opo3;(a) barázda. 

burpüa- farkát csóválni. 

burél (t. barié) tarka (lovakról). BASKIB nyelytanulmíkyoe. 235 

bué üres, szabad, ingyen. 

butq gyermek, kis teve. 

buwm (t. béuén) íz, Ízület; buwén ae^ü ficzamodás, buwén 
séyar- kifíczamit. 

biiz szürke, 1. buő. — buatwrYqi, budtur^qj pacsirta. 

byddnü búbos banka. 

bu/tan (a. ^U^) rágalom, hamis vád. 

byl' elosztani, elválasztani, elpusztítani. — bidén' elválni,, 
elszakadni. 

byldk ajándék. — byiákld' ajándékozni. 

buraná faragatlan szálfa, gerenda. 

burdngé burgonya. 

búré farkas ; egy csillag neve, mely a baskír felfogás szerint & 
hqré-qt meg a buő-qt csillagokat kergeti s ha eléri őket, akkor les^ 
a vüág vége. — ind búré nőstény farkas. 

burky burék sapka, kucsma. 

burkdnsék fátyol, kendő, takaró. 

burtd (q>t) rojyöafl Jioraa^íb. 

éq.k^ 8g,k kevés ; cq,k-cqk'kéna bird igen keveset ad. 
édókd virág ; 1. sdskd. 
cdharsdmbd (p. xaJLw^L^) szerda. 
candan (p. ^jljUs^) annyi, úgyszintén. 
őulpan 1. atUpan. 

gqimlé fedeles 1. jg^p-. 

3qfa, jqfá (a. U^) kín, kínzás, bosszantás, bántalom, szen- 
vedés ; bántó, sértő. 

Jö; (p. ^U., U) hely. 

gdn, jdn (p. ,jL^) lélek. — ^ünékaj kedves, szerető ; fanékor 
jém lelkem> szerelmem. — gdnéé (p. ^[^ lélek, meg a baskír iá 
társ, pár szavak összetétele) kedves, szerető, kedves lény. 

5^í- feküdni 1. jq>t. 

3abér (a. yj^) bántás, sértés. 

3dj, jdj nyár. — jö/tó-, jajlá- nyaralni, nyarat tölteni. 

,^dmdl (a. JU^) szépség. 

^dng (p. cXJL>.) harcz, háború. 

Sdrijdy jdrijd (a. ílkL^) fiatal leány, rableány. 

Ségét ifjú 1. jégét. 

ji/dk selyem 1. jifdk. 

3ihan, jihan (p. ^jLj^) világ, die Welt. 

íft/c- befogni 1. jik-. 236 PRÖHLE VILMOS. 

jiZ szél 1. jiL 

3ÍI' futni 1. jü'. 

3ildk bogyó I. jildk. 

^ilakaj = 3Ílák-\-kaj. 

Rilkén', jilkéti' háborogni. 

^iméé, jiméé gyümölcs. 

3in (a. ^^y£>) rossz szeüem. 

jtr föld, 1. jir ; $ir sildgé csattogó szamócza. 

5tí- elérni, 1. jit-. 

Séylor sírni 1. ;eVia-. 

Selya folyó 1. jélya. 

gér dal, ének 1. jer. — ^érla- énekelni 1. jérla-. 

^érak messze, távol ; 1. jérak. 

^éwél' gyűlni 1. jqrél-. 

3omgrtka tojás 1. jgmgrtka. 

^grt ház, haza; ^grt ilé szülőföld, otthon, haza. 

iggdn fék 1. jogán. 

görák szív 1. jördk. 

jörö- járni 1. jörö-. 

gaUjb válu 1. jxdqb. 

^umj'a, jumya (a. &ju^) pénteL 

da, dd is (kötőszó). 

dq,;(é megint, meg, ismét, is. 

daj, ddj, tajy táj (utórag) mint, miként. 

dajém (a. é^h = ^h tartós, állandó) mindig. 

dqkeka (a. &aAÍK>) perez. 

dqla völgy. 

dán hír, dicsőség, dicséret. 

dar (a. Jj) ház, vidék. 

dq>ur (a. y^S) kor, korszak, idő. 

dqwvl (t. dauel) szélvész, vihar. 

dárd (a. o^j) bú, gond. 

ddnyá (p. UbjO) oh jaj ! 

dárja (p. Lkj) nagy folyó, tenger. 
dárráu hirtelen. 

dáylát (a. v::J^4>) ország, állam, királyság ; jólét, boldogság. 
di' mondani, dip mondván, vélvén (sokszor t kezdettel 
tip sat.). 

dikahér (0. ^eRaCpb) deczember hava. BASEIB NYBLVTANULMÍNTTOK. 237 

diláráj (p. f^jí Jo) kedves, kellemes, édes. 
diUmga gyeplő. 
dilrybá (p. L Jo) bájos. 
din (a. ^4>) hit, vallás. 

dipgéő tenger. 

dirdk fekete nyárfa; ocoROpk. 
diu (p. yjo) rossz szellem. 
dlwana (p. íűIoj) balga, örült. 
déjár (a. %L)4>) vidék, ország. 
déwar (p. ^L)4^) fal* 
döjd teve. 

dwj^an (a. ^1^0 füst, dohány) füst. 
dÍMn;^ (a. LüO) világ. 
(ÍU8, dti^t (p. ouw.4>) barát. 

díu^ar (p. ^L^^(> valaminek, különösen bajnak, veszedelemnek 
kitett, abba esö) szerencsétlen, szegény. 

du9Í8 (p. Mu*Mi^(> meg a baskir iá társ összetétele) barát. 

duskaj barát, barátom, kedves. 

dustié 1. du8Í3. 

duédmbd (p.) hétfő. 

duémqn (p. ^^o) ellenség. — duémq,nlék ellenségeskedés, 

duéndm (p. ,#U^«>) szidalom, sértés. 

dítí^nt (o. ^(erOTb) macskaméz, gyanta. 

dundn négyéves mén. 

ed (t, éz) nyom. 

éőld' (t. ézlá-) nyomoz, keres. 

éj (indulatszó megszólításokban, sokszor csak verstöltelék). 

éjám, *jdm ékesség, disz, szépség. 

éjdmléf ^jámlé (t. éjamné) díszes, ékes, csinos, szép. 

éja/r, *jdr nyereg ; éjár k^rnyahé a nyereg előrésze. 

éjdr-y 'jdr- utána megy. — éjart-, ^jdrt- vezet, maga után von. 

éjéi' hajlani, hajladozni. 

élgds, élgdé gomblyuk. 

én^ét' bosszantani, zavarni. 

és (t. éó) bel, belső rész, visszája valaminek ; és jqklaré belsÖ 
részek ; ésévdd^ éséntd benne, -ben, belül ; éskd bok- behajtogatni, 
beszegni. 

és- (t. éé') inni, kiinni. — éské (t. ééké) ital, pálinka. 

ésrd bent, között. 

ésrék, ésérék részeg, részeges. 

éssé forró, meleg. 228 PRÖHLB VILMüÖ. 

BASKm NYELVTANULMÁNYOK. 

— Irta: Pröhlb Vilmos. — 
(Második közlemény.) 
m. Szójegryzék.*) 

q,dam (a.) ember. 
qdaé drusza. 
fidát (a.) szokás. 

qd' (t. (fZ'J eltérni a jó útról, kicsapongónak lenni. — qdj'én 
erkölcstelen, kikapós. 

gd (t. (}2) kevés. — q>dai' (t. azaj-) kevesbedni, fogyni. 

qdbar udvar, állás, istálló ; héjér <}dbaré tehénistálló. * 

qdna (t. q,tna) hét (Woche). 

q,)^aj bátya; q^j-am bátyám. 

qj'os (t. aj'oéj fa ; q^as tubdhé, qyas bqéé a fa teteje, sudara. 

qj'osak putrafejes kolty, »cepexi>. 

a/l oh ! ab ! (indulatszó). 

ShsSr (p. jlyi^ nyögés, sóhajtás, kesergés, panasz. 

ax ab! (indulatszó); bér a^ gr- egy fájdalmasat kiáltani, 
nyögni. 

ojfeV (a.) utolsó, végső. 

qX^dl (a.) állapot, helyzet. 

qj hold, hónap. — qjlék egy havi; qjlékjir egyhavi járóföld. 

qjdd (t. qjaz) derült, felhőtlen. 

gjak láb. 

qjj-ér ménló. 

qjéb, gjép (a.) bűn, hiba, szégyen. — qjébla- vádolni, véteni. 

ajér- elválasztani, megkülönböztetni. — qjérém elválasztva, 
külön. — gjrél', ajérél- elválni. 

qjné' kijózanodni. 

qjü (t. g^jéu) medve. 

qk fehér ; kyMj qyé tojás fehére ; kípd qj-e a szem fehére ; qk- 
kyimák fehérnemű. — qk-hqré szőke, igen szőke. — qkkoí, qkkoéo 

*) Az arab eredetű szavakat úgy írtam, mint a hogy az oszmánlik 
iiják, tehát nem &oLe, hanem v::^oLc, mert ezt az írást követik a kazáni 
és orenbnrgi nyomtatványok, továbbá a kiejtésnek is ez felel meg. Idegen 
szavakban a magánhangzó hosszúságát csak ott jelölöm meg, a hol tény- 
leg hosszúnak hallottam. — Rövidítések: £G. kt. = Bálint Gábor Kazáni- 
Tatár Nyelvtanulmányok; t, = tatár, a. = arab, o. = orosz. — A hol a 
baskír szó után megfelelő tatár alakot nem említek, az annak jele, hogy 
tatárul ép úgy hangzik, vagy pedig, hogy annak tatár mását se magam 
nem hallottam, se BÁLnrrnál nem találtam. BA8KIB NTELYTANULMÍNTOK. 229 

hattyú. — qkséí fehéres. — g^^-ar- fehéredni, fehérleni, halványodni, 
elhalványulni. — q^j-art- megfehéríteni, elhalványítani. — qpp(fk, 
qp-qk fehér, egészen fehér, jóval fehérebb. 

qk- folyni. — qj'éő- (t. q^éz-) folyatni, kiönteni. — (^yén héu 
folyóvíz. 

qkér- ordítani, bömbölni. 

qkrén lassan, csendesen. 

qksa (t. qkca) pénz. 

qi veres ; qi bul- veresedni. 

ql- vesz, elvesz, fog (pl. vadat). 

qJd, qlt előrész; qltta elöl; qlj'a v. qltka sék- előlépni; 
qidémda előttem. 

qia tarka, nagyfoltos. — qla'bgirq sügér. 

^W úgy; qlaj bulha ha úgy áll a dolog. 

qlasahér fehérvállú (szarkaszámyú) vadkacsafaj. 

qlaía herélt ló. 

qlda- csalni, megcsalni, rászedni. — qldan- csalódni, rásze- 
dődni. — qltqusé hazug ember, csaló. 

qléa távol ; qléska messzire, qiestan távolból, messziről. 

qleé' kicserélni, felcserélni. — qlH-hiréS adás-vevés. 

qlka fülbevaló. 

qlma alma. 

qlpamuéa óriás. 

qltéyi arany. — qliénla- aranyozni ; qUénlayan aranyozott. 

qmma (a.) de, azonban. 

qna anya. 

qnqu (t. qna) amaz, arra, amoda. 

qnt eskü ; qnt it- v. qmt és- esküdni, megesküdni ; qnt ft$ 
esküvés, eskü. 

qpaj néne. 

aprél (o.) április hava. 

qra köz ; qrahénta között, köztük. 

qraké (a.) szeszes ital, bor, pálinka. 

qrba szekér. 

<frék árok, meder. 

qrélda- morogni. 

qréé (o.) rozs. 

qrka hát, hegyhát. 

qrkcm vastag kötél, kútostor. 

qrmét körte. 

qrpa árpa. 

qralan oroszlán. 

qrt hát, mög ; qrtka hátra ; qrténdan, qrténdin után, mögüL 

qrték töbh, többé, inkább, jobban, felesleges; qrték h^- 
többre tartani, fontosabbnak tartani. S30 FBÖHLB YILMOS. 

q^rtélü áthágás, átkelés (az q^rt- ige passivumának igeneve). 

(frzé (a, ^jl) ö világi, földi. 

qs bölgymenyét. 

q,8 (t gré) éhes. — asék- (t. q^ék-J éhezni, megéhezni. — qslék 
(t ^lek) éhség. 

g^' (t. gé') felnyitni, kinyitni, felfedezni, kifejezni ; kupéi qs- 
szivét felvidítani. — qsék (t. qéék) nyílt, nyájas. — q^él- (t qéá-)^ 
kinyílni, kinyitódni. — askés (t. q^kéé) kulcs. 

á«ő;V/ (p. (já^LJ) nyugalom, béke. 

^e (a. ^^Ix) lázadó. 

^^ (t. d^d^V keserű. — qsé- savanyodni, megsavanyodni, meg- 
kesemyésedm. — qaü (i qóéu) harag. — gsuLan- megharagudni, 
haragudni. — gsülantér- (i qééulandér-) megharagítani. — qsüsan^ 
(t. q^éuéan) haragos. 

q^élzcU (p., a. sjLJLoO nemes^ nemes ifjú, nemes ember. 

qskar (a. JCm^) Katona. 

gst alsó rész ; qstenda alatta alatta. 

qé' felmenni, felhágni ; q,tka qi- lóra kapni. 

qéa- enni. — gilék gabona. 

héék (a. {^^\x) szerelmes. 

qt név; qdem nevem. 

qt ló ; qtka mén' lóra ülni. 

^í- dobnia vetni, lőni. — qtél- vetődni, magát vetni. 

qta atya. — qtaj atya, qtam atyám. 

qtla- lépni. 

qtna hét, Woohe (1. qdna), péntek ; kis-qtna csütörtök. 

qd' (t. ^-^ akaszt, felakaszt. — q&él (t. ^«e7-^ akasztódni^ 
akasztatni, fü^esztődni, függni. 

q,u vadászat, vad ; qu qula- vadászni. — qula- vadászni. 

gnyust (o. aBrycTL) augusztus hava. 

qulak magány, magányosság, erdő sűrűje. 

quna- fetreng, keresztül kasul hever ; quna/p jqt^ u. a. 

qurü (t. quéréu) betegség, fájdalom. 

qwud (t. quéz) száj. — qvmdlék (t. quézUk) zabola. 

qvoul (t. auél) falu. 

qwur (t. q,uér) súlyos, nehéz. — qvmrlek (t. quérlek) nehéz- 
ség, teher, alkalmatlanság. — awurt- (t.quért-) fájni, fájást okozni ^ 
baíém q,umrta fáj a fejem. 

qz L qd. 

qzat, qdat (p. oKI) szabad ; qzat kél- szabadon ereszteni. 
dbd nagyanya. — abéj anyóka, nagyanya. — abikdj anyóka. 
ábirsén vadgalamb. baskír nyelvtanülmányok. 231 

á^dblá' (a. _r-fvr csudálkozás) csudálkozni. 

áddm 1. qdam. 

Ádim az Éden. 

djhdt, hájbát (a. oujüd fenséges tekintet, megjelenés) szép, 
kitünö. 

dj, éj, ej (indulatszó, sokszor csak verstöltelék). 

djlá- tenni, csinálni ; rqiliém djld- könyörülni. 

djldn- fordulni, forogni, körbe járni. — ajlandév' fordítani, 
kifordítani, forgatni. 

djrdn író. 

ö/í- mondani. — djtéS' egymáshoz szólni, mondogatni. 

dlld nem tudom, vájjon 

dlé még, most, mindjárt. 

dmdjlék női nyakdisz pénzből, gyöngyből sat. (oszm. kamajli 
ló-nyakdísz). 

dmr, amér (a. ^|) parancsolat. 

dndiéd (p. &^ Jót) gondolkozás, nyugtalanság. 

dr^d láda, kosár. 

drén genyedség, trágyáié. 

arja 1. arja. 

drld' megtiltani, szégyeníteni, pirongatni. 

drldn vakond. 

dsár, dddr (a. Jf) nyom, jel. 

assdlamö-aléjkőm (a. JuJx ^^LÜf) üdvözlet találkozáskor. 
didké féreg, hitvány. 
dtds (t. dtdé) kakas. 

dwal (a. J^) eleje, java valaminek. 

bqdjan veder. 

baj- (p. cL) kert. 

bqyana ozölöp, oszlop, kútágas. 

bdyé (a. _^b) lázadó, rebeUis; bqífébul- feUázadni, lázongani. 

bq>^lama gitárféle húros hangszer; bq-jrlamasaz (p. \Lm; zene, 
muzsika) gitáron való játszás. 

ig^eí (p. ocáaj) boldogság, szerencse. — bq^xethéő boldogta- 
lan, szerencsétlen. — bq^xétlu, bq,xétlé boldog. 

bqj gazdag. — bq^jék- gazdagodni, meggazdagodni. 

bqjtal négyéves kancza. 

bqk- nézni, bqka kql- szemét rajtfelejteni, elbámulni. 

bqkd (a. Uü) tartam, maradás, megmaradás. 

bqkér- bőg, béget ; hq/rék bqVra a juh béget. m PRÖHLE YILMOS. 

bq,ldan egy vadkacsafaj. 
bqksa (t. hqkéa) kert. 

hal méz ; hqlhorte méh. — bqlq,touő (t. halauez) viaszk. 
hqla gyermek ; bqlahmep bqlahé unokája. — bqlakaj gyer- 
mek ; kéd bqlakaj leánygyermek, kisleány. 
bqlaban vércse. 
bqian RajiHHa, Weissholz. 
bqldérj^an angyalftt. 

bqlék hal ; kedél bqlék pisztráng ; qk bqlék fehérkeszeg ; kqra 
bqlek ozigányhal. 

bqhék (t. bqléék) agyag, sár. 
bqlta fejsze. 
bqr- menni. 
bqr van. 

bqr, bqré mind, minden, bqrén kurgüsé mindentlátó, mindent- 
tudó; bqré'da valamennyi; nij bqré, ni ft^rg valamennyL — bqr' la, 
bqré'la 1. bqré, 

bqrsa, bqrőa valamennyi, bqrsahé mindnyája. 
bqS' 1. bqd'. — bqsél-' 1. bqdél-. 

bqi fö, fej, vég, forrás; héu bqié forrás; bqs-kqré felügyelő 
asszony. — bqsla- kezdeni. — bqálari' kezdődni ; bqMa/nü kezdő- 
dés, kezdet. 

bqéka külön, más. 
bqhnak kétéves üsző vagy bika. 

bqt' sülyedni, elmerülni; bqtéu, bqtü elmerülés, elsülyedés. — 
bqtkél süppedős, ragadós. — bqtés, kőn-bqtéié napnyugat. 
bdtér hős. 
bqtman köpü. 

bq^' nyom, lép, megy, kifejez : bqla bqő- tojáson ülni, köl- 
teni. — bq9él- elnyomódni, elcsendesülni, csillapulni. 

bqumrsak tojással és vajjal gyúrt vajban kisütött apró fánk, 
mit mézzel leöntve s gyümölcsczukorral kirakva tálalnak fel (lako- 
dalmi étel). 

bözé (a. ijáaS) némely, egyikmásik. 

bdbka csira. 

bábká liba, kis kacsa. 

bájld' kötni, kötözni. — bájldn- összekuszálódni, zavarodni. 

bála (a. ^J) szerencsétlenség, inség. 

boMkaj kicsiny. 

banda (p. &Jüü) szolga, ember. 

báron bárány. 

béj vitéz. 

bejé- tánczolni. — b^ét- tánczoltatni. 

béjék, béjök magas, — béjéklék magasság. baskír nyelvtanulmányoe. 233 

bél' tudni ; béléi- tudakozódni. — bélén- (pass.) — bélgu, 
bélgé jel, ismertető jel. — beígért- tudat, elárul. — bélémsé jós, 
jósnő. 

béldk kar. 

bélim^ bélá -val, -vei ; és (1. hérUm). 

béldd jel, nyom. 

büé kacsa. 

bér egy ; bérgá együtt, együvé. — bér aj valamilyen, valami- 
féle. — bérek- egyesülni, egygyé lenni. 

bérlan -val, -vei ; és. 

bérsd (t. boréd) balha. 

béi-, péí' főni, megfőni ; érni, megérni. 

bét tetű. 

bét' elfogy, véget ér. — betér- elvégez, elfogyaszt, megemészt. 

bétü írás. 

bidawa (p., a. Ljuu) orvosolhatatlan, gyógyíthatatlan. 

biő' (t. biz-) elidegenedni, megundorodni, lemondani. — 
biidér- megutáltatni, elidegeníteni, lemondani. 

biSát- rendez, rendben tart. 

biőgák (t. bizgák) hideglelés, láz; bidgák tgtkan kilelte a hideg. 

bihüá (p. y>j(^;;^ esztelen, elkábult, elbódult. 

bijd kancza. 

bijgdmbár (p. yAxLiuS) próféta^ a próféta, Mohammed. 

bik nagyon. — bigrdk jobban, inkább. 

bika úrnő, úri leány, leányzó. 

bikrd viza, ÖtJiyra. 

bil derék, öv, — bil-bqu öv. 

bild- bírni, birtokolni. — bildm birtok, tartomány. 

o 

bukasd (a. JuiaJL, d^ szándék), szántszándékkal, kész- 
akarva. 

' Undd (p. 8 Jüü) szolga ; bindaldr az emberek, 1. banda. 

bir- adni. 

biru, biré ide, erre ; kii biru gyere ide ! 

bis- (bié-) vá^, metsz ; bqha bis- valaminek árát megszabni. 

bisara (p. s^L^uo) szegény, nyomorult, boldogtalan, boldog- 
talanul. 

bisdj macska. 

biámát bő kaftán. 

bit arcz. 

bitár (p. yü, ó'Ju) rosszabb, gonoszabb. 

berak' vetni, dobni. 

bgd' (t. bgz) tömi, rontani, elrontani. 234 PBÖHLE VILMOS. 

bgd (t. bgz) jég, jégeső ; bgd borsayé jégeső. 

bgdqu (t. bézau) borjú. 

bgyq bika. 

bgydqj (t. bodaj) búza, kqra bgj-dq^j tatárka. 

bojor- parancsolni. 

bglg^tér' összezavarni, összekeverni, megkeverni. 

bglyan- felindulni, megindulni, zavarogni. — bglj^at- fel- 
keverni, felbolygatni. 

bgr- forgatni, csavarni, fúrni. — bgrq^u fúró. — bgr^gs sróf^ 
csavar. — bgrma csavar. 

bgrqj piros tönköly. 

bgrgn orr ; bgrgn héué takony. 

bgrsq^k (t. bgréqik) borsó. 

bgt czomb. 

bgtqk ág, gally. 

bggglsán hajlékony. 

b^glidn, bugxdsán: nhéjémé sdnsdr aébén* a barmokat csip- 
kedő légy ; bögöly. 

bőgőn = bu k§n ma. 

b§jör vese. 

bgk' hajlitani, görbíteni, elfonnyasztani. — bögöl- (pass.) — 
bökken görbe, homorú. 

bökörö púp. — bökgg púpos. 

börkut osászársas; urman bgrkutu hegyi keselyű, jqlan börkutUr 
saskeselyű, szakállas keselyű. 

bőrlögan kövi szeder; kqra börlógán földi szeder. 

bötön egész. 

bud szürke ; bud-qt egy csillagkép. 

bugön 1. bőgőn. 

bu'Xqtlé {b,. jL^ határ; ^J<X^ •j) ennyire. — btdaj így, 
ilyen. — bunda itt, ide (1. munda). — burada itt. — bugdsá 
ma éjjel. 

6uj valaminek a hossza ; termet; életkor; &u;<^a hosszában, 
mentében ; kéé bujéna egész télen át. — bujla- végigmenni, hosszá- 
ban végigjárni. 

bujq- festeni. — bujq,u festés, festék, szín. 

bui', td- lenni. — bulasak (bulaéak) lehetséges. — bidyan 
volt, bibLyan kééé okos, tudományos ember. 

buU)iU (p. JuJb) filemile. 

bultér, béltér tavaly. 

bura ácsmunka, kútkáva. 

burqőna (o. 6opo3;(a) barázda. 

burpda- farkát csóválni. 

burél (t. barié) tarka (lovakról). BASKIB NYELVTANULMÁNYOE. 23& 

btíá Üres, szabad, ingyen. 

butq gyermek, kis teve. 

huwén (t. béuen) íz, Ízület; buwén seyü űczamodás, buwén 
Beyar' kificzamít. 

huz szürke^ 1. bvd. — buztur^^q.jy bvdturj^qj pacsirta. 

bydána búbos banka. 

buktán (a. ^U^) rágalom, hamis vád. 

byl' elosztani, elválasztani, elpusztítani. — byién' elválni,, 
elszakadni. 

buták ajándék. — byiákla- ajándékozni. 

buraná faragatlan szálfa, gerenda. 

burdngé burgonya. 

búré farkas ; egy csillag neve, mely a baskir felfogás szerint a 
hqré-qt meg a bud-qt csillagokat kergeti s ha eléri őket, akkor lesz 
a világ vége. — ina búré nőstény farkas. 

burk, burék sapka, kucsma. 

burkánsék fátyol, kendő, takaró. 

burtá (qt) rojiyöaH jionia^ib. 

cqk, sqk kevés ; éqk-éqk'kena birá igen keveset ad. 
éáóká virág ; 1. saská. 
cáharáámbd (p. íuááJl^) szerda. 
őánddn (p. ^jljűLf^) annyi, úgyszintén. 
éulpan 1. sulpan. 

jqbülé fedeles 1. jqp-. 

3qfd, jqfd (a. U^) kín, kínzás, bosszantás, bántalom, szen- 
vedés ; bántó, sértő. 

3^) (p. i^y U.) hely. 

3dn, jdn (p. ,jL^) lélek. — ^ánékaj kedves, szerető ; ^dnéka- 
jém lelkem> szerelmem. — ^anéé (p. ^jL^ lélek, meg a baskir iá 
iÁTB, pár szavak összetétele) kedves, szerető, kedves lény. 

3qt' feküdni 1. jqt. 

3dbér (a. jxs^) bántás, sértés. 

ja;, jdj nyár. — jö/tó-, jdjld- nyaralni, nyarat tölteni. 

^drndl (a. ^U^) szépség. 

3dng (p. JuL^) haroz, háború. 

3drijd, jdrijd (a. xj^L^) fiatal leány, rableány. 

3égét ifjú 1. jégét. 

3ifdk selyem 1. jifdk. 

Sihan, jihan (p. ^l^) világ, die Welt. 

^ik' befogni 1. jik-. 236 PRÖHLE VILMOS. 

jtZ szél 1. jil. 

^il' futni 1. jil'. 

^ilak bogyó 1. jilák. 

^ilákdj = gilák+kaj. 

Rilkén-, jilkén- háborogni. 

Siméiy jiméi gyümölcs. 

3in (a. ^^y^) rossz szeUem. 

jtr föld, 1. jir ; ^ir ^ilágé csattogó szamócza. 

5tt- elérni, 1. jit-. 

jéyla- sírni 1. jéj-la-. 

^elya folyó 1. jélya. 

ser dal, ének 1. jer. — gérla- énekelni 1. jérta-. 

^érak messze, távol ; 1. jérak. 

jéwélr gyűlni 1. jqr^'- 

jomgrtka tojás 1. jgmgrtka. 

cjgrt ház, haza; ^grt ilé szülőföld, otthon, haza. 

3ögán fék 1. jogán. 

^örák szív 1. jördk. 

jörö- járni 1. jörö-. 

3ulqb válu 1. jtUab. 

jwmya, jumya (a. íul^) pénteL 

da, dá is (kötőszó). 

dq^xé megint, meg, ismét, is. 

dajy ddj, taj, táj (utórag) mint, miként. 

dajém (a. f^\ó = f^h tartós, állandó) mindig. 

dqkeka (a. jűuifj) perez. 

dqla völgy. 

dán hír, dicsőség, dicséret. 

dár (a. JS) ház, vidék. 

dq>ur (a. .yS) kor, korszak, idő. 

dqvml (t. dauél) szélvész, vihar. 

dárd (a. OnJ) bú, gond. 

dánra (p. ÜUo) oh jaj ! 

dárja (p. Uo) nagy folyó, tenger. 
dárráu hirtelen. 

dáiMt (a. oJjj) ország, állam, királyság; jólét, boldogság. 
di' mondani, dip mondván, vélvén (sokszor t kezdettel 
tip sat.). 

diköbér (o. ;i;eKa6pB) deczember hava. baskír nyelvtanulmíntok. 237 

dilaráj (p. f^J JS) kedves, kellemes, édes. 
diUmgá gyeplő. 
dürybá (p. uJS) bájos. 
din (a. ^4>) hit, vallás. 

dipgéő tenger. 

dirák fekete nyárfa ; ocoKopb. 
diu (p. y^(^) rossz szellem. 
dlwana (p. }ú\yS)S) balga, örült, 
áejar (a. \^S) vidék, ország. 
deu;ar (p. ^I♦J4>) fal- 
do;a teve. 

díf;^an (a. ^Iá.O füst, dohány) füst. 
dunj<i (a. Ijó4>) világ. 
(íu«, dmt (p. v;;AaA/%4>) barát. 

cíu^ar (p. ^Lc^«4> valaminek, különösen bajnak, veszedelemnek 
kitett, abba eső) szerencsétlen, szegény. 

dvsis (p. v:>^4> meg a baskir ié társ összetétele) barát. 

duikaj barát, barátom, kedves. 

dustié 1. <ítí«ii. 

duéámbá (p.) hétfő. 

duém(^n (p. ^ji4^4>) ellenség. — du8mq,nlék ellenségeskedés. 

duinám (p. flLu^j) szidalom, sértés. 

dtf^ttt (o. ;(eroTB) macskaméz, gyanta. 

dunán négyéves mén. 

éd (t. e2f^ nyom. 
édlá' (t. e>ía-^ nyomoz, keres. 

éj (indulatszó megszólításokban, sokszor csak verstöltelék). 
éjdm, 'jdm ékesség, disz, szépség. 
éjdmlé, 'jdmlé (t. éjdmné) díszes, ékes, csinos, szép. 
éjdr^ *jdr nyereg ; éjdr kqéaj'ahé a nyereg előrésze. 
éjür-, 'jdr- utána megy. — éjart-, ^jdrt- vezet, maga után von. 
éjéi' hajlani, hajladozni. 
élgdSy élgdc gomblyuk. 
én^ét- bosszantani, zavarni. 

és (t. éc) bel, belső rész, visszája valaminek ; és jqklaré belső 
részek ; éséndd, éséntd benne, -ben, belül ; éskd bők- behajtogatni, 
gni. 

és- (t. éé') inni, kiinni. — éské (t. ééké) ital, pálinka. 
ésrá bent, között. 
ésrék, ésérék részeg, részeges. 
éssé forró, meleg. 238 PBÖHLE VILMOS. 

éstá' kérni, kívánni, keresni, törekedni. 

éi dolog, ügy, munka. 

éiét' híJlanL — ésétél; estél- hallatszanL 

fajda (a. 84)uli), haszon, nyereség. — fyjdalan- használni, 
hasznot húzni 

f<y^f /ánef (a. ^li) mulandó, veszendő ; fané bul-, fqna bulr 
^Imulni^ elpusztulni, elhervadni. 

fantan (o. ^OHTaHi) szökőkút, vízmű. 

farz.farez (a. ^nS) vallásos elv, feltétlenül előírt és elenged- 
hetetlen vallásos gyakorlat 

fataxát (a. vs^Q abbanhagyása valamely dolognak, nyuga- 
lom) nyugalom ; nyugodt, csendes. 

fikér (a. Jo) gondolat, gondolkozás. — fikérld' tűnődni, gon- 
dolkozni. 

filta lámpabél. 

firéHá (p. *iá J) angyal. 

fiivral (o. ^espajib), február hava. 

férak (a. ^t>i) elválás, távollét, epedés, búskomorság. 

fetna (a. &jUi) zűrzavar, lázadás^ baj. 

gdjhdt (a. vmjl&) távollétben való megszólás, rágalom. 

gdrabá (p. Ű^lgí) borostyán, borostyánkő. 

gdrsá (p. iis*. J^) bár, habár. 

gdsd éjszaka. 

gdwwr (a. j!í) gyaur. 

^iá-, ^MT- menni, jámi-kelni. 

gjah (p. »IÍ) majd. 

göbü köpü (nagyobb fajta). 

göl (p. ji) rózsa. — ^óiím; (p. ^yjjS) rózsaillat, rózsaillatú.— 
gölje^as rózsafa, rózsabokor (szeretők beczóző szava egymáshoz). — 
göúiskd rózsavirág, rózsa. 

görgör zúgó, zúgva. 

ggrld' lármázni, zúgni, turbékolni. 

guja (p. L^) mintha. 

gyddl, guzdl szép. BASEIB MYBLYTANULMÁNYOE. 

gumba (o. ryöa) gomba. 

gwrjan (p. ^bJ') síró, panaszkodó ; gurjan btd- sírni. 

j-áJU (a. Jjlx) figyelmetlen, gondatlan ; gondtalanul, figyel- 
metlenül. 

yq/ldt (a. oJIá&) nemtörődés, tespedés, henyeség. 

TtJ^f W^ (*• v^l-t) elveszett; ;'^já& ttZ- elveszni. 

Tg'jép hiba 1. ^jVÍ. — j't^jépla- vádolni ; 1. qjébla-. 

yqot'y kq,jt' visszatérni, hazatérni. 

jrqkél (a. Jla^) ész, elme ; yqklém eszem. — yqikélhéő esztelen. 

yqmal (a. Ju^) munka, dolog, dolgok folyása. 

YqnBay yq^néa (p. KAkA) bimbó. 

T(iTék, Yq,rk (a. lJ^í) elmerülés, /'^refc ImZ- elmerülni, bele- 
merülni. 

XqTépsé' (a. v^.yi idegen, szegény, vándor) elnyomorodni, 
szomorkodni. 

/'^reir (a. ^^ji) előterjesztés, kifejezés; yoAréz it- előterjeszteni, 
kifejezni. 

yárUk (a. Xx. szégyen, gyalázat) szégyen, gyalázat, meg- 
aláztatás. 

ydiSék (a. \j^\si) szerelmes 1. aéék, 

yazeh (a. ^,^r) harag. — yqaeblu haragos. 
réééyairat (a. j-ía^ élvezet, gyönyör + \;ííyÁ^ evés-ivás, la- 
koma) múlatás, mulatság, élvezet. 

o 

yeéek (a. j^á^) szerelem. — ^éééklan- beleszeretni. — yéíék- 
lék szerelem. 

j-éirdt (a. vci^^^Ax) múlatás, evés-ivás. 

yumér (a. j^^) élet ; j-umérém, j-umrém életem ; yumér it- 
élni, éldegélni. 

yurhat (a. vm^) idegen föld, idegenben való lét és a vele 
járó keserűség, epedés. 

Yut (a. öys^ aloéfa. 

pirur (a. ..yi) büszkeség, hiúság ; büszke, hiú. — yururluk 
büszkeség, dölyf, gőg. 240 PRÖHLE VILMOS. 

hqban (t. sqban) eke; hqhan boti ekeszarv; hqban uklque 
ekegerendö ; habán hör- szántani. 

kq8 (t. 8q,2) mocsár^ nádas. 

hq-fén- (t. sq^yén-) epedni, bánkódni, búsulni. — h^yes (t. 
sqyei) gond, bánat, epedés, bú. 

haj hejb ! (indulatszó). 

hqjéfi' (t. sqjén-) -nként; hár kon hqjen naponként, min- 
dennap. 

hqjla- (t. sqjla-) választani, kiválasztani ; hqjíap ql- kiválasz- 
tani ; hqjlqu választás. 

hqjra- (t. sqjra) énekelni, dalolni (madarakról). 

hqkal (t. sqkal) szakáll. 

hqkla- (t. iqkLa-) megőriz, megóv, biztosit. — hqkse, sqkée 
őrző, felügyelő. 

hql' (t. sql-) vetni, tenni, letenni, helyezni, rakni, kirakni; 
hqiép kuj' beletesz, beledob ; tuíákká hql- ágyba fektetni. 

hqi (t. sql) tutaj. 

hal (a. JL^) állapot, helyzet, mibenlét. 

hqlkén (t. sqlkén) hűvös, hideg. — hqlkmlék (t. sqlkmnek) 
hűvösség, árnyék. 

hqntuyas (t. sqnduj-aé, sqndiyaé) csalogány ; hqre hqntuyaSy 
aqré sqnduyaé sárgarigó. 

hqntuk (t. sqndek, a. ^'aJüLid) láda. 

hqprqu (t. sqr^rqu) süket, tompa ; hqyrqu bul- megsüketülni. 

hqraj (p. ^5!*^) palota. 

harf (a. o^) betű. 

hqré (t. sqré) sárga, szőke ; hqré (qt) szögsárga (ló) ; hqré-qit 
egy csillagkép neve. — hqryaj- (t. sqryaj-) sárgulni, hervadni, 
sorvadni. 

hqrék (t. sqrék) juh, birka. 

hqrmak bolond, balga. 

hqrém&ak (t. sqrémsak) fokhagyma. 

hqu (t. squ) ép, egészséges ; hqu-me egészséges vagy-e ? (kér- 
dés találkozáskor) ; hqu bul légy egészséges (jókivánat búcsúzás- 
kor). — hqtvuk' (t. squék') kigyógyul, felgyógyul ; hawayü felgyó- 
gyulás, felépülés. 

hqU' (t. squ') fejni ; sqivar fejni fog. 

hqtva, X¥*^^ (^- '^) levegő, levegőég. — hqwale büszke (as 
előbbiből képezve). 

hqwut (t. squét) hüvely, tartó. 

hqzérlé, hqdérU (a. yA^ kész) kész. 

hájbát (a. v:mjü& impozáns, magasztos, fenséges megjelenés, 
látszás) szépség, szép ; kuk hájbátlu olyan mint az ép 1. ájbát. baskír nyelytanulmányok. 241 

hám (p. é^) mind, egyszersmind, is. 

hámd (p« &4p) valamennyi, mind, összes; hdmdhé mindnyája, 
valamennyi. 

hantán (p. ^jUít) ugyanaz, úgy, mindig. 
hánák (t. sánák) gyűjtövilla. 
hánéská tüske, tövis. 
hap mind, valamennyi. 
hár (p. jS^) minden. 

háriná (p. KJofJí) persze, természetesen. 

háuruk négyéves mén, 1. dunán. 

hérkd (t. sérká) eczet. 

hid' (t. 8ÍZ') érez, megérez, megneszel, észrevesz; hidmdj 
észrevétlenül. 

hikér- (t. siker-) ugrani, szökelleni, felugrani; q,tka hikérép 
mén- lóra szökelleni. — hikért- (t. sikert-) ugratni, felugratni. — 
hikértmá vágtatás, galopp. 

hilpék (t. silpék) szeplő, börtisztátalanság, 1. hipkél, 

himmát (a. \:ík^) erőlködés, igyekezet, jóindulat, kegy, jóság. 

hinP'ibér, sintábér (ceHTflÖpB) szeptember hava. 

hipkél szeplő, szeplős, foltos. — hipkéUé, silpéklé szeplős. 

hirák (t. séjrák) ritka, gyér. 

his (p. ^jü&) nem, sem; kis bér egy sem, semmi, semminemű. 

he jer {t. sejér, séjér) tehén. ' 

héjpa-, hépa- (t. séjpa-j megsimogatni, simítani. 

hék' sírni. 

hék' (t. sék') nyom, szorít ; héirép seyar- kinyomni. 

hert, sert hát, Bücken ; hátgerinoz. — hértlé -hátú ; aéskan 
hértle egérhátú, fekete hátú. 

héu, hü (t. séu, su) víz ; héutvum vizem ; héu kér- fürödni ; 
héu kujén- a maga fejére vizet önteni ; héu héjéré bivaly. — héukéő 
(t. séuséz) vízben szegény, víz nélkül szűkölködő. — héulé, héxdu, 
hülé vizes, harmatos. — hélat-^ héulat- benedvesít, megvizesít. 

holg (t. sglo) zab. 

hgr-, hgrq,' (t. sor-, sgrq,-) kérni, kérdezni; hgn^u kérdés; 
hgr(}p gl- kikérdezni. — hgrqJí' (t. sgrq>i) kérdezgetni, kérdezős- 
ködni. 

höj-f huj' (t. 8ÖJ-) szeretni ; -^an hujgáné kedves, 1. sáu-. 

hör- (t. sör-) vezetni, vinni, húzni, hajtani, terelni, végig 
élni ; horgán dq,ur régi idők, elmúlt idők, régi mód. — hörá- hur- 
czolni, czipelni. 

hörgönlök, sörgönlök számkivetés. 

Keleti Szemle. V, 16 242 PBÖHLE VILMOS. 

kört' kenni, dörzsölni, súrolni ; ledörzsölni. 

hőt (t Bot) tej. 

huS" (t 8UZ') nyújtani, kinyújtani. — huSul- (t. Buztd-, suzel-J 
nyújtózkodni, nyúlni. 

huj-q/n (t. iuj'qn, sgyqn) vereshagyma. 

hujér súketfojd. 

huk" (t 9uk') ütni, verni ; jörák huya a szív dobog ; tqmer 
hu^a az ér ver; jdéén huj-a beüt a villám. — huyué-, huwuí- (t. 
iujrés'J hadakozni, verekedni. — huyus, huwtii (t. su^eé) harcz, 
hadakozás. — huwéísé, huyésBe harczos. . 

hukq (t. Bukq,) kisebb fajta eke (egy lóra való). 

hulr (oszm. sol', csag. solu-) hervadni, elhervadni. 

Attíü, mdü (BG. Kt. nliu) szép; héu-hidü (héu hulüwéf) vízi- 
tündér ; Héu'hulü, SvmuIü Zsazsdar khánnak, az 4*eU'hd fejedel- 
mének leánya. 

huLü (t. suléu) lélekzet, lehelet; hvlü al- lélekzetet venni, 
lélekzeni 

hunar, sunar vadászat; hunar it- vadászni. — fetinar^e vadász. 

hup (t. iuff) vég; 'dan, -dán, -din huf) után. 

AtZr, jifur (a. s^ ; (5;^) égi tündér ; hür hedi u. az. 

hur-, sur- kitépni, kirántani, kihúzni, kiirtani. 

hüi (p. JUst) ész, elme. — hüShéő, hüsséz balga, esztelen ; 
kábult, kábulton, balgán. 

huzur (a. \y>Á^) jelenlét, fenség jelenléte. 

hybíir- (oszm. süpür- söpörni ; csag. süpürgü söprű) söpörni. 

hu^um (a. ^^y^pjt) roham ; hujum it- megrohanni. 

hud (t. suz) szó. 

hujld' (t. söjlá; sulá') beszélni, szólni. — hujlás- (t. söjlás-, 
Bvldi') beszélgetni. — hujlát' beszéltetnL 

hyJc' (t. suk') szidni, gyalázni ; hugü szidás. 

hun- (t. sun-) kialudni, elhamvadni. — huntér- (t. tündér-) 
kioltani. 

hwna/r (p. yjji) mfívészet, ügyesség. 

hut' (i 8y;t') felfejteni, feloldani, kibontani. 

j^abását (a. ooL^) gonoszság, bűn, gaztett. 
][qbár (a. w^) hír. — j^qbwrzé hírvivő, követ. 
j^qjöl (a. JL^) képzelet, látomás. 

Xqjran (a. ,jtw^) bámuló, ámuló; ;^^;>an bvl- elbámulni, 
elképedni. 

yqjwan (a. ,jl^^) állat. 

^gfe (a. i^^^) isten ; yqk jgdmesé isten rendelése. BASKIB NYELVTANULMÍNTOK. 243 

j(ől, hal (a. JL^) állapot. 

Xqlc^ (a. ^^k^) megszabadnlás, menekvés ; /(^Ids ul- meg- 
szabadulni, megmenekülni, szabadnak lenni. 

Xqlk (a. i^^X^) nép. 

Xamué (p. j^^U^) hallgatag, hallgató. 

Xan király, kfaán. 

Xqn^dr (p. .^y fv) faandzsár, hosszú tör. 

/ani asszony, úrasszony. — jjfanewi hölgy, asszony. 

yarafc (a. v-jt^) pusztulás, dálás; puszta; x^'''^^ ^" ^1" 
pusztulni. 

Xg^rctm (a. *«^) hárem. 

/aséd (a. iX-*^) irigy. 

yg^rdt (a. v:;j^.»Mr») bánat, gond, vágy ; x<^*'^^^ ^' epedni, epe- 
désbe, búbánatba esni. — /^ráítón- bánkódni, búsulni. — XV 
rdtlé szomorú, bús. 

Xq>Bta (p. aüúuA^) beteg. 

Xqitá (a. Ua^) hiba, tévedés, vétek. 

X<kt(ir (a. jk^) veszély, veszedelem. 

X(ftén asszony. 

Xdtér (a. Jo\^ emlékezés, emlék. 

Xqtta (a. ^Jí^) söt.' 

jjf^t^a, /t^íí^a (a. Li&) levegő. 

2f^xr«r (a. y6\^ kész. — /^áf^rtó- készíteni, elkészíteni. — 
^q,zérlán- készülni, elkészülni, 1. hq,zér, 

Xdldk, x^^k (a. vilikjft) pusztulás, halál; ;^atófc fcuZ- elpusztulni. 

Xcirif (a. '_^sr-) ember, keié. 

Xidmát (a. c;*^ J^) szolgálat ; x}^mat bir- megtenni kedvét, 
kedvében járni. 

Xikdjdt (a. ooK^) elbeszélés. 

Xikmdt (a. o^jC^) bölcseség, gondviselésbeli ok, ok. 

Xilwdt (a. t^pU^) különszoba, lakosztály. 

;!fe6e« (a. Q^éj^) fogság, ketrecz, börtön. 

Xéjandt (a. oóUö.) árulás ; x^j^''^^^ kél elárulni, pártot ütni, 
összeesküdni. — x^jdnathéd ármánytalan, ártatlan. 
XQ^q. úr, gazda. 
XvMj (p. f J^ ; (5lj^) isten, az isten. 

16* 244 PBÖHLE TILMOB. 

f e 

•/wr (p. y^ Jy^) megvetett, megvetendő. — jjfurZa- szidni,- 
megvetni — ^[urlék gyalázat, szégyen. 

Xtíi, xqí (p. (i^) Mép, jó, kedves ; /iii fcwr- szívesen látni, 
kedvesnek találni, megszeretni. — ;jfuiZan- gyönyörködni, élveze- 
tet lelni. 

igazat (a. ^XsJ) engedély, engedelem. 

idán padló. 

idé isten. 

i^gy^y i9gé (t izgé) jó, jámbor. 

t^ü (i iz^^ szegély, behajtás, ingmell. 

igéd (t. iflf^j?^ iker. 

V'a, éjd gazda, úr ; héa ijáhé vizi szeUem. 

ijtd (o. IÍojhb) július hava. 

ijun (o. hoBh) június hava. 

ikan lévén ; gyakran = latin est, sünt. 

iké kettő ; iké rát dupla, kettős; ikéddn kettősen, két fonatba. 

ikmdk kenyér. — ikmáksé kenyérsütő. 

il tartomány, vidék. 

üa, ilan -vid, -vei, is ; 1. bélan, bérlán^ béla. 

üák szita, rosta, kosár; egy csillagzat neve. 

ilt' vinni. 

iltifat (a. v::^Ujdl) figyelem ; iltifat kél- figyelni. — iltifatíu 
figyelmes, figyelő. 

ím orvosság. — imna-, irnld- gyógyítani. — imsé (t iméé) 
orvos. 

imán tölgy, tölgyfa ; imán buruhé makk. 

in- bemenni, betolakodni. 

ina (oszm. nine ?) anya. — ináj anya, anyó ; kq,rt ináj öreg 
anyó. — inákájém anyácskám, édes anyám. 

indéf inté most, már. 

indér-, intér- beereszt, bevezet. 

inu (t. iné) öcs, d. jüngere Brúder. 

ir férfi ; ir-bq^la fiúgyermek ; irgá bq^r- férjhez menni. — iréj- 
gwn tmannbarw, férjbezmenő. 

iroda (a. }íó\S) akarat, kedv. 

irén ajak. 

irkáld- elkényeztetni. 

irkén 1. akarat, 2. szabad, szabadon. — irkénnék, irkénlék irkét savó. 

irta reggel ; irta bélan in der Prühe ; irtánsd reggel. — irtdga 
holnap. — irtán holnap ; irtana hup holnapután. BA8K1B NYBLVTANÜLMÁNYOK. 245 

Í8 ész, elme, 1. iő. 

is illat ; 1. iő. 

isdp (a. <^Ly^ számítás) gondolat, tűnődés, fejtörés. 

isém (a. é^ név; izmém nevem. — i$émlé nevű, nevezetű. 

iské düledező, rozoga. 

islam (a. *^Lwl) az Iszlám. 

iS társ, pár, párja vmínek, vkinek. 

tá- evezni. 

iiardt (a. shíSjÁ) jel ; iédrdt kél- jelt adni, inteni. 

tíék ajtó, báz; iáég-qldé ndvar; iéékajém ^e az udvarom; 
iiékáj = iiék + fc'/;. 

ti/^/c evező ; iikák ii- evezni. 

ti- tenni. 

itá'át (a. vi^^Lbl) engedelmesség, engedelmeskedés; engedel- 
mes, engedelmesen, alázatos, alázatosan. 

itd- (t. ét') taszítani, lökni. 

itdk szegély ; tqu itdgé a hegy alja. 

iték csizma ; itég-osg a csizma orra. 

it^ (t. is) ész, elme ; ifJkd tői- észbe jutni ; idkd tgiör- rágon- 
dolni, ráemlékezni ; iőkd tösörü emlékezés. 

if^ (t. t«, éjés) bűz, rossz szag. — if^ldn- bűzleni. 

if^dn (t. isdn) ép, egészséges; i&dn-mé egészséges vagy-e (kér- 
dés találkozáskor); iddn bul- légy egészséges (jókívánat búcsú- 
záskor). 

ií^dr bamba, buta, bolond. 

éd^ér- szűkölni, nyögni. 

é/las (a. ^^k^l) őszinteség, ragaszkodás, odaadás ; é/las bér- 
Idn odaadással, nagy figyelemmel. 

éytéjarlék (a. jLyc^t szabadság, szabad cselekvés) szabad ren- 
delkezésre levő. 

éna/n- hinni, bízni. 

éndér szérű. 

épér (t. épér) est, alkonyat ; eper sulpané esti csillag. 

érsek, grsgk (t. grégk) orsó. 

ésan- bízni, hinni. — éscméilé hű, meghitt. 

éikaf, magánhangzó után : 'ikaf (o. mKant) szekrény. 

éitan nadrág. 

éstakauy magánhangzó után : 'stakan (o. craRaH'b) pohár. 

já, jaki vagy (kötőszó). 

jqíalak, jq/alak bagoly, q,k jq,balak nagy szürke bagoly. 

jddgjár (p. jSó\S) emlék. 246 pami^Tiufos. 

jöd (p* 4>ü) említés, emlékezés; jód it« enoHiem; jadema 
iöüé essembe jutott. 

J4i3 (1 jqz) tavasz ; j^ kőno, J4fd kónöndá tavassssaL 

joi- (t. jqZ') ímL — j^ü írás. — jqdmei írás ; X9^ jqdnuíe 
isten rendelése, a végzet 

jgd'fj^ köpülni ; mqjjqdü köpolés. — jqdma iró. 

jadik (t iifzek) bűn, vétek. 

iqfalak L jqbalak. 

jqfrak levél, folevéL 

y^T-a szél, szegély, mellék; A/u jfT^^ & ^ partja; A/ii jqj^a- 
lap kúte a víz mentén haladt 

j<fr^ib<^j ölyú. 

jqk táj, tájék, oldal, mellék. 

j^- égetni, m^^etni, fűteni 

;f A^ gallér. 

jqkén közel ; j^kenda a közelben. — jqkennas- közeledni 

j(lUe, jifyíe }ó. 

jqkté fényes, világos, derült ; fényesen, világosan. — jqktélek 
fény, világosság. -^ jqktért- bevilágítani. 

jáktU (a. vs^^Sb) rubin. 

;^ sörény. 

jqla- nyalni, csókolni, hízelegni, beczézm. 

jglan mező, róna, crenB. 

jqiapj-as, jqlar^kas (t. jalar^j-ac) mezítelen. 

jqlj'an hazugság, hazug. — jql^anna- hazudni 

j^j-éá (t. jqlj'éz) egyedül. 

jqléri' kérni, könyörögni. 

jqlkén láng. — jqikénnat- lángra gyújtani. 

jqlman patkány. 

jqltér- fényleni, ragyogni, csillogni. 

jq,man rossz. 

jqmyér eső, der Regen. 

jd,n lélek 1. ján. 

jqn oldal; jqnemda mellettem; jqnépa hozzád; jqnlarén qi' 
körülfogni, körülülni. — jqn-jqkka mindenfelé, minden irányba; 
jq,n'jq/n oldalt, körül, köröskörül. — jqnték oldal. 

jq/n- égni ; jqnép bét- kiégni, elégni — jqndér- égetni, meg- 
égetni, kiégetni. 

jqné' fenyegetni ; jqnü fenyegetés. 

jantar (o. HHTapb) borostyán. 

jqntqu kis köpü. 

janwar (o. HHBapb) január hava. 

jq/0^^ hV^ új, újonan, nemrég ; jqpédan újra, újból. BA8EIB NTELYTANIJLHÍNYOK. 247 

j^p- fedni, befedni ; jq.bü fedés, fedél ; jq>bülé, jqbülé fedelű, 
fedeles. 

jq^P' tenni, cselekedni, csinálni. 

jq,prék kopoltyú. 

jqr- hasítani, repeszteni; fesleni, fejleni (virág, rügy). — 
jqrép séjrar- kivenni, kifejteni (héjból, hüvelyből). 

jár (p. JíS) kedves, társ, bárót. 

jg,r part. 

jq^ra- jónak, használhatónak, alkalmasnak lenni, beválni. 

jqrak fegyver, készség, készülődés. 

jq,ran (valószínűleg a perzsa ^U szónak többese : ^U\S) hű, 
hü ember, hívek. 

jqrat' szeretni. 

jqrdam segítség ; jqrdam it- segíteni, támogatni. 

jqréií' együtt járni, versenyezni. 

jq>rlé szegény. 

jqrmak pénz, aprópénz. 

jqsé széles, tágas. 

jq,t- feküdni, tartózkodni valahol. — jqtéu, jgíü fekvés, mé- 
lyedés. 

jqt idegen, más, ismeretlen. 

ja&a- (t. jqsa-) csinálni, készíteni. — jq^al- készülni, elké- 
szíttetni ; jq&aXép jit- elkészülni, készen lenni. 

jau ellenség, harcz, háború. — jquté, jquéé harczos. 

jqu' esni, regnen. 

jqulék kendő. 

jqz 1. jqő. 

jábés' (t. jqhéS-) belekapaszkodni, hozzátapadni. — jábéikák 
ragadós. 

jaj nyár, 1. jqj. 

jajén harcsa. 

jdjhd (= ja Í8d) vagy, avagy. 

jáksámbd (p. auJLÁJo) vasániap. 

jdnd ismét, megint." 

jársd (o. ApitDta) tavaszi rozs. 

jdé fíatal. 

jdi, jqs könny. — jdÜé, jdélu könnyes. 

jaéd' élni ; jdédu élés, élet. 

jdéél zöld. — jáédr- zölddé lenni, zöldelni. 

jíiéén villám ; jdsén hukkan villámtól sújtott. 

jasér elrejteni, eltitkolni ; jásérén titokban. 

jiislék fiatalság, ifjúság. — jdéndmd ifjú népség; fiatal lányok, 
legények. 

jdtim (a. i^jüü) árva. — jdtimsé- elárvulni PBOHLE VILMOS. 

jégét, jékét legény, ifjú. 

jép kötél, fonál. 

jü>dr' küldeni, elereszteni 

jifök, 3ifdk (t. jépák) selyem. 

jik' befogni, 1. ji/:-. 

jü, 3ÍI szél, szellő. 

jü', ^il' futni, szaladni. 

jüdár könnyelmfi. 

jilém halzsir. 

jügár- fúni, szelet csapnL 

jinsék alsó lábszárcsont. 

jipél könnyű, könnyedén. 

jir, 3ir föld, hely; hárjirda mindenütt; jiréna helyett. 

jirék égerfa. 

jü', 3ÍU jutni, elérkezni ; jitar elég, elegendő. 

jitégán, jidégdn a gönczöl szekere; kusukjitégcm a kis gönczöl 
szekere. 

jitén len. 

jitkér- (oda)vezetni, (oda)juttatni. 

jeyas fa, 1. ayas. 
. jerla-^jéla- sírni ; jéj^lg^u sírás. 

W-> J^T' gyűjteni, összeszedni. — jer él-, ^ewil- gyűlni, 
gyülekezni. 

jék' feldönteni, földre teríteni, lerombolni. 

jel év, esztendő ; ösönséjel harmadéve. — jeliek évi, egy évi : 
j éllek jir egy esztendei járóföld. 

jéla szilfa. 

jélan kígyó. 

jéldam gyors. 

jéldédf jéldez csillag. 

jele, jéléj meleg. — jelit- melegíteni. 

jélké ló. 

jéltéryan máriaüveg-féle ablakszem. 

jer, jVr ének, dal. — jérla' énekelni, dalolni : jerlq.u éneklés. 

jérak, ,jérak messze, távol ; jérakta a távolban. 

jért- tépni, eltépni. — jertek tépett, rongyos, rongy. 

jéi' bedörzsölni, dörzsölni. 

jgdrgk ököl. 

jgkla- aludni. — jgkg álom, alvás. 

jgmgrtka tojás. 

jgméq,k lágy, puha, csendes, lágyan, csendesen. 

jgrt, 3grt ház. 

jgt' nyelni. — jgtkglgk nyeldeklö. 

jgd (t. jőz) arcz. 

jöd' (t. jöz') úszni. BASKIB NTKLn^ANULMÁNYOK. 249 

jöőök (t. jözök) gyűrű. 
jödöm (t. jözöm) szölö. 
jogán, ^ögán kantár. 
jök teher. — jökld- terhelni, rakni. 
jökör-, jögör- futni, szaladni ; jgkörü futás. 
jörák, 3örák szív. 

jörő' menni, járni, sétálni. — jgröt- meneszteni, járatni, ve- 
zetni ; jgrötü vezetés. 

jü- mosni, kimosni. 

jujral' elveszni, elpusztulni. 

juj' kitörülni, eltüntetni. 

juk nincs, nincsen, nem. 

jukarda fent ; oben. — jukaryé felső, fent levő. 

jul ut ; hér julé teljesen. 

julqb válú. 

juJJbars tigris. 

jumya péntek, 1. ^umya. 

jwmqrt vendégszerető. — jumqrtlék vendégszeretet. 

jumrq,n mogyorópele, cycjiHR'b, Zieselmaus. 

juiVk finom, kedves. 

juvmé, jéwés nyirkos, nedves. 

kqha gereben. 

hfhayatlék (a. vsa^Lo vétek) bűn, vétek, vétkesség. 
kqbak (oszm. kapák) fedő, takaró, héj. 
kq,bak domb. 
kqhér (a. ^aS) sír. 

kgi)ul (a. JLö) elfogadás; kq;bul it- elfogadni; passivuma: 
kfbul bul'. 

kqbarya borda. 
kg,dah (a. ^.Jö) pohár. 

kqdak szeg, Nagel ; 1. kqdak, kqzak, 

kqdár, kqdr (a. ^03) érték, becs, méltóság. 

k(^d (t. kqz) lúd ; kq^d julé a tejút. 

kqd' (t. kq>Z') ásni ; k(^8ép séyar- kiásni. 

kqdajak haraszt. 

kqdak, kqzak lovaskatona (o. K03aRi»). 

kqdak, kqzak szeg. — kqdaklé szeges, megszegelt. 

kqdék (t. kqzék) karó ; timér kqőék a sarkcsillag. 

kqhérlé (a. y^ erőszak) rettentő, rettenetes. 

kqjda, kqja hol? hová? -^ kqjdan honnan ? merre? 

kqjyér- szomorkodni, búslakodni. — kqJYereS- búslakodni. — 
kqjyu, kqjyi bánat, szomorúság, bú, gond, keserűség. — kqjyulu, 
kqjyelé bánatos, búbánatos. 250 PRÖHLE VILMOS. 

kqjén nyírfa ; kq,jén jilagé málna. 

kqjér- félregörbíteni, félrecsavarni. — kqjérel-, kgjrél- kézből 
kícsavarodva oldalt esni. 
kq^jéé Bzíjj. 
kqjmak tejfel. 

kq^jnaya (a. ^\ji helyettes + q,ya) a férj bátyja. 

kq,jrak reszelő, ráspoly, köszörű. 

kq^jt' visszatérni ; kqjtű visszatérés. — kgjtar- visszatéríteni^ 
visszaadni. 

kq,k' ütni, verni, elvetni. 

kqkér- köpni. 

kq,kuk kakuk. 

kql- maradni ; kqldér- hagyni. 

kqlak evőkanál. 

kqlen vastag, sűrű. 

kqlk' felkelni. 

kqlpak hímzett női fejrevaló. 

kqitéra-, kqlfra- reszketni. 

kq,mér (a. .;i^) tészta, kovász ; valaminek az alja. 

kqmés náa. 

kq^mse (t. kq,méé) ostor. 

kqn vér. 

kq^n- megunni, megelégelni. 

kqm^dat (a. o^Us) megelégedés. — kq/náatlé elégedett, meg- 
elégedett. 

kqnat toll, szárny, úszószárny. 

kq/ndél világ, mécs, ]ámpa. 

kánün (a. ^yi^) törvény. 

kq^ykélta- (t. kariéida-) gágogni. 

hj^jp' szájába venni, megkóstolni. 

kqpka kapu. 

kq/plan tigris. 

kq,ptér^a (nyeregkápán lógó) vadásztarisznya. 

kqra fekete ; kq^ra-kéré (qt) sötétbarna (ló). — kqraj- feke- 
tedni, feketélleni. — karosa feketés, fekete. 

kqra- nézni, figyelmesen megnézni, nézni valami után. — 
kq/rap kur- kikutatni, kifirtatni. — kqraétér-, kq^rasteryala- jól meg- 
nézni^ kifürkészni. — karqu tekintet. — kqrqwvlse (t. karauéléé) őr. 

kqrayaj luczfenyő, erdei fenyő. 

kq,rayaB vörösfenyő. 

kqrayat ribizke, ribizkebokor. 

kqrapiru, kgraffj-é sötét, sötétség. 

karasqban egy bizonyos vadkacsafaj. 

kq/rj'a varjú ; kqra kq^rya fekete varjú. BABKIB NTELVTANULMÍNTOE. 251 

kqrjran' átkozódni, káromkodni; kq^ryanü átkozódás, eskü» 
káromkodás. 

k<fré asszony. 

hj/ré alkar. 

kí^réé' fellázadni^ zavarogni. 

kqréé' erősen húzni a kantárszárat (Umitbajef szerint). 

kqréélq^touk hernyó. 

kqrluYas (t. karlq'ad) fecske. 

kársak fehér róka. 

kq/rsé^a (t. kqrééjra) ölyv. 

kg,rsé, kq,riu szembe, elé, szemben ; kqrSémda előttem, velem 
szemben. — hqrhL sék- elébe menni. — kq^riéla- találkozni; kqriéUfxi 
találkozás. 

kqrt öreg. — kqrtUk öregség, vénség. 

kqs (t. k<}é) kereszt. 

A^- (t. kaé') menekülni, szabadulni. 

k(}sa a ménló töke. 

kqsan (t. kq^an) mikor. 

kqskén (t. kqékén) kóborló, szökevény, betyár. 

kqí szemöldök. 

kqé oldal, mellék ; kq,iéma mellém, hozzám. 

kg^sa^a, éjdr kc^ayahé a nyereg előrésze. 

hf^sék fölöző kanál. 

k^ékmgron egy bizonyos kacsafaj. 

kq^kalak vadkacsafaj. 

kg^lak domb. 

kqsmqu kis hímzett női fejrevaló. 

kq^ rét, réteg ; iké hftlé emeletes. 

kq,t' vénülni, öregedni; vénségtől elnyüvődni. 

kqta nemezcsizma. 

kqté erős, kemény. 

kgiék aludt tej. 

kqtéé' vegyülni, keveredni, beleavatkozni. — kqtéítér- fel- 
keverni, megkeverni, összekeverni, belekeverni. 

kqudé kócsagos gém. 

kqu^a (p. \^yí) lázadás, pártütés. 

kdlapué (p. xJS^ fej és ^^Juu&^j befedni, felölteni) kis alsó 
sapka. 

kdlisá templom, kápolna (valószínűleg a török LmjJLS^ révén 
került). 

kánar (p. Xxí) part, oldal, mellék. 

kdnizdk (p. viluúS^) fiatal rableány. 

kámal (a. JU50 tökéletesség. 

kdrdnfél (a. Jui3J>, görög xapoócpoXXo?). 252 PBÖHLE YILHOS. 

karima (a. 2l^S) leány. 

kád gyep, pázsit, hant. 

ka/uda test. 

kébe, kébék mint. 

kéj' ölteni, felöltenL — kéjem öltözék, ruha. 

kéjed (t. kéjéz) nemez. 

kéjek vad, öz. 

kélat, kilát (a. v:i>p[á-, V. o. )rilwát) szoba, kamra, kunyhó. 

kém ki ?, hogy. 

/cér- bemenni. — kért- beereszteni, bevezetni. 

keié ember, személy ; keié jiré idegen föld. 

ki hogy, mert (perzsa lűT). 

kidaj(f.\St: ^Ij3^ koldus. 
kijéő, kijék 1. kéjed, kéjek, 
kijei ferde, rézsut. 

kii' jönni. — kiláóák, kilásák jövendő. — ktltér- hozatni, 
elhozatni, vinni. 

kilán (a. ^| JjT) mindig. 
kilén meny, menyasszony. 
kimér- rágni. 
kiná ismét, újra. 

kináz orosz RHa3B. — kinálná orosz KHHXHa, herczegleány. 
kindér kender. 
kip széles, tágas. 
kirfkér- orrát kifújni. 

kijp' kiszáradni, elhervadni; kibü elszáradás. - kiptér- kiszá- 
rítani ; elszárítani. 
kirak kell. 
kire hátra. 

kiré'iuré (g,t) világos orrú és csánkú barna (ló). 
kis- (t. kiő'J átmenni, átkelni, elmúlni. 
kis (t. kié) éj, est ; kis bérián este. 
kisá (t. &i(*a> éj, éjjel; tegnap. 
kisák göröngy, hant. 
kisándá hajdan, valamikor. 
kisér- átvinni, átvezetni. 
kisértkán csípős csalán. 
kiéér murokrépa. 
kit- menni, elmenni. 
kitér-, kikér- hozni, hozatni, hordanL 
kid- (t. kis-) metszeni, vágni, elmetszeni. — ki&ü irtás. 
kéékér- kiáltani, szólni. baskír nyelvtanulmínyok. 253 

kéd (t. kéz) leány. 

kéd' (t. kéz-) pirulni, tüzesedni, izzóvá lenni ; felforrni. — 
kéádér- (t kézdér-) felhevíteni, tüzesíteni, égetni. — kédél (i kézéi) 
piros, veres. — kédü hév, izzóság, izzó ; hirtelenharagú. 

kéőj-an- sajnálni. 

kéjyér kisebb sólyomféle. 

kéjén hózivatar. 

kéjgt (o. KHBOTb, RHBOTRa) szentképtartó. 

kél- tenni, csinálni. 

keléi kéléc kard. 

kéméz, kérnéd kumisz. 

kén hüvely, kardhüvely. 

kér- levakarni, kivakami. 

kér mezőség, fenslk, crenb ; kér tdkdhé szalonka. 

kér határ, szél. 

kérs merész, kihívó. 

késér, késérak kancza, mely még nem csíkozott. 

késmdt (a. v:;^-^^) sors. 

késm (a. au4i») elbeszélés, mese. 

kéi tél. — késla- telelni, téli tanyát ütni. 

ké&- (t. kés-) összenyomni, összeszorítani. — ké^éla- (t» 
késéla-) összeszorulni, elszorulni. 

ké&kés (t. késkéé) csipövas. 

kéz leány, kézéi piros, 1. kéő, kédél. 

kjdba (a. 3umS^) a Kába. 

kjayad (p. tXiK') papíros. 

kjámil (a. JuoK') teljes, tele. 

kjar (p. ^) munka, dolog, ügy ; kjar kél- felvenni valamit 

kgd^gn (t. kozfon) holló. 

koy-y ku}--, kéu', kü- kergetni, utána menni. — kgj-up jit- 
utolérni. — küyala-, kuyala- hajtani, kergetni. 

kojq,é a nap, die Sonne. 

kij'jéf kéjé kút ; hirpmd kéjé gémes kút. 

kojrok fark. 

kol rab, szolga. — kglkéd rabnő, rableány. — kgllgk szolga- 
ság, rabság. 

^P^ ((tt) fakó, világosbarna (ló). 

kglq,k fül. 

kglqksén (t. kglq>kcén) a fület is védő nagy prémes sapka. 

kglya rúd, kútgém. 

kolgn egyéves csikó. 

kom homok, fövény. 

kgndgdy kgndéz hód ; vakond (?). 244 PBŐHLE VILMOB. 

inr (p. ^, Á^ megvetett, megvetendő. — ywrla' szidni,, 
megvetni. — ][urlék gyalázat, szégyen. 

/U8, xQf (P* u^^) szép, jó, kedves ; /ui kur- szívesen létni^ 
kedvesnek találni, megszeretni. — /uílatf gyönyörködni, élveze- 
tet lelni. 

igazat (a. c^\L^I) engedély, engedelem. 

idán padló. 

idé isten. 

idgu, idgé (t. izgé) jó, jámbor. 

t^^ (i izéu) szegély, behajtás, ingmell. 

igéd (t. igéz) iker. 

t;a, éjd gazda, úr ; hea ijáhé vizi szeUem. 

ijul (o. IJOJih) július hava. 

ijun (o. lK)Hb) június hava. 

lkán lévén ; gyakran = latin est, sünt 

iké kettő; iké rát dupla, kettős; ikédán kettősen, két fonatba.^ 

ikmak kenyér. — ikniáksé kenyérsütő. 

il tartomány, vidék. 

üa, ilan -vid, -vei, is ; 1. bélán^ bérlatif béla. 

üdk szita, rosta, kos^; egy csillagzat neve. 

iie- vinni. 

iltifat (a. vőiíUjdf) figyelem ; iltifat kél- figyelni. — iltifatiu 
figyelmes, figyelő. 

im orvosság. — imnd-, ímtó- gyógyítani. — imsé (t. iméé) 
orvos. 

imán tölgy, tölgyfa ; imán buruhé makk. 

in- bemenni, betolakodni. 

iná (oszm. nine ?) anya. — ináj anya, anyó ; kq,rt ináj öreg 
anyó. — inákájém anyácskám, édes anyám. 

indéf inté most, már. 

indér-, intér- beereszt, bevezet. 

inu (t. iné) öcs, d. jüngere Brúder. 

ir férfi; ir-bq^la fiúgyermek; irgá bq^r- férjhez menni. — iréj' 
gá/n tmannbarw, férjhezmenő. 

ircídá (a. }^ó\^) akarat, kedv. 

irén ajak. 

irkáUir elkényeztetni. 

irkén 1. akarat, 2. szabad, szabadon. — irkénnék, irkénlék 
szabadság. 

irkét savó. 

irta reggel ; irta bélan in der Prühe ; irtánsá reggel. — irtágá 
holnap. — irtán holnap ; irtaná kup holnapután. BA8K1B NYBLVTANÜLMÁNYOK. 245 

Í8 ész, elme, 1. i^. 

is Qlat ; 1. i^. 

isdp (a. v^Lma^ számítás) gondolat, tűnődés, fejtörés. 

isém (a. é^) név; ismém nevem. — isémlé nevű, nevezetű. 

iské düledező, rozoga. 

islam (a. a^LwI) az Iszlám. 

is társ, pár, párja vminek, vkinek. 

ié' evezni. 

iiárdt (a. ^LíJ) jel; iédrdt kél- jelt adni, inteni. 

isék ajtó, ház ; iség-qldé udvar ; iéékdjém qldé az udvarom ; 
iSékdj = isék + kaj. 

iskdk evező ; iskdk ii- evezni. 

it' tenni. 

itd'át (a. vi^^Lbl) engedelmesség, engedelmeskedés ; engedel- 
mes, engedelmesen, alázatos, alázatosan. 

itd- (t. ét-) taszítani, lökni. 

itdk szegély ; tqu itdgé a begy alja. 

iték csizma; itég-oso a csizma orra. 

if^ (t. is) ész, elme ; if^kd tői- észbe jutni ; idkd tösör- rágon- 
dolni, ráemlékezni ; i9kd tösörü emlékezés. 

if^ (t. is, éjés) bűz, rossz szag. — ifUdri' bűzleni. 

if^dn (t. isdn) ép, egészséges; i&dn-mé egészséges vagy-e (kér- 
dés találkozáskor); iddn bul- légy egészséges (jókívánat búcsú- 
záskor). 

i{^dr bamba, buta, bolond. 

éd^'ér- szűkölni, nyögni. 

é^las (a. ^^k^f) őszinteség, ragaszkodás, odaadás ; é^las bér- 
Idn odaadással, nagy figyelemmel. 

é/téjarlék (a. %LüCSt szabadság, szabad cselekvés) szabad ren- 
delkezésre levő. 

éna/n- hinni, bízni. 

éndér szérű. 

eper (t. étfér) est, alkonyat ; épér sulpané esti csillag. 

érsek, orsók (t. gréok) orsó. 

ésan- bízni, hinni. — éscméélé hű, meghitt. 

éékaf, magánhangzó után : 'skaf (o. mKani*) szekrény. 

éstan nadrág. 

éstakarty magánhangzó után : 'stakan (o. CTaRaH'b) pohár. 

ja, jdki vagy (kötőszó). 

jqhalak, jq/alak bagoly, qk jqbalak nagy szürke bagoly. 

jddgjdr (p. jSó\J) emlék. PBOHLE VILMOS. 

jad (p. 4>L) említés, emlékezés; jád it' említeni; jádéma 
töíté eszembe jutott. 

jqd (t. jqz) tavasz ; j(}8 kőnö, jqS könöndd tavaszszal. 

jah- (t. j<^') írni. — jí^dü írás. — jqdméé írás ; xq>k jqdméíe 
isten rendelése, a végzet. 

j(f8', jq>Z' köpülni ; mqj jqdű köpülés. — jqdma iró. 

jadék (t. jq^zek) bűn, vétek. 

jqfalak 1. jqhalak. 

jqfrak levél, falevél. 

jq^-a szél, szegély, mellék ; héu jqyahé a víz partja ; héu jqj'a- 
lap kitté a víz mentén haladt. 

jqr^lbaj ölyü. 

m, jdj, 3^j nyár. 

jqk táj, tájék, oldal, mellék. 

jqk' égetni, megégetni, fűteni. 

jq,ka gallér. 

jqkén közel ; jqkénda a közelben. — jqkénnaé' közeledni. 

jqkíé, jq/Jé }6. 

jqkté fényes, világos, derült; fényesen, világosan. — jqktéUk 
fény, világosság. -^ jqíkért- bevilágítani. 

jakut (a. v;:^y»b) rubin. 

jql sörény. 

jqla- nyalni, csókolni^ hízelegni, beczézni. 

jqlan mező, róna, CTeub. 

jqlarfyas, jqlar^kas (t. jalaf)Yac) mezítelen. 

jqlyan hazugság, hazug. — j^lyanna- hazudni. 

j^lyéd (t. jqlr^z) egyedül. 

jqlén- kérni, könyörögni. 

jqlkén láng. — jqikénnat- lángra gyújtani. 

jqlvian patkány. 

jqltér- fényleni, ragyogói, csillogni. 

jqman rossz. 

jqmYér eső, der Regen. 

ján lélek 1. ján. 

jqn oldal ; jqnémda mellettem ; jqnéfja hozzád ; jqnlarén qi' 
körülfogni, körülállni. — jqn-jqkka mindenfelé, minden irányba; 
jqn'jq/n oldalt, körül, köröskörül, — jqnték oldal. 

jqn- égni ; jqnép bét- kiégni, elégni. — jqndér- égetni, meg- 
égetni, kiégetni. 

jqné' fenyegetni ; jqnü fenyegetés. 

jantar (o. HHTapb) borostyán. 

jqntqu kis köpü. 

jqnwar (o. flHBapb) január hava. 

jqrfay jqyé új, újonan, nexnxég] jqyédan újra, újból. BABKER NYELVTANULMÍNYOK. 247 

jq^P' fedni, befedni ; jq,bü fedés, fedél ; jqbülé, ^qbüle fedelű, 
fedeles. 

jqjp' tennie cselekedni, csinálni. 

jqprék kopoltyú. 

jqr- hasítani, repeszteni; fesleni, fejleni (virág, rügy). — 
jqrép seyar- kivenni, kifejteni (héjból, hüvelyből). 

jár (p. ASj kedves, társ, barát. 

jqr part. 

jqra- jónak, használhatónak, alkalmasnak lenni, beválni. 

jqrak fegyver, készség, készülődés. 

jqran (valószínűleg a perzsa %L) szónak többese : ^I^L) hű, 
hű ember, hívek. 

jqrat' szeretni. 

jqrdam segítség ; jqrdam it- segíteni, támogatni. 

jq,ré{' együtt járni, versenyezni. 

jqrlé szegény. 

jqrmak pénz, aprópénz. 

jqsé széles, tágas. 

jqt- feküdni, tartózkodni valahol. — jqtéu, jqtü fekvés, mé- 
lyedés. 

jqt idegen, más, ismeretlen. 

jada- (t. jqsa-) csinálni, készíteni. — jqd^aU készülni, elké- 
szíttetni ; jqt^alép jit- elkészülni, készen lenni. 

jqu ellenség, harcz, háború. — jg^usé, jquéé harczos. 

jqu' esni, regnen. 

jqulék kendő. 

jqz 1. jqő. 

jabés' (t. jqbéí') belekapaszkodni, hozzátapadni. — jábéikdk 
ragadós. 

jaj nyár, 1. jqj. 

jajén harcsa. 

jájhd (= ja Í8á) vagy, avagy. 

jákéámbá (p. juLíwJo) vasárnap. 

jáná ismét, megint. 

jársá (o. flpima) tavaszi rozs. 

jaé fíatal. 

jaéy jqs könny. — jdslé, jáilu könnyes. 

jaéd' élni ; jáéáu élés, élet. 

jdsél zöld. — jdédr- zölddé lenni, zöldelni. 

jíisén villám ; jdsén hukkan villámtól sújtott. 

jdsér elrejteni, eltitkolni ; jdéérén titokban. 

jdslék fiatalság, ifjúság. — jdéndmd ifjú népség; fiatal lányok, 
legények. 

jdtim (a. i^jüL)) árva. — játimsé' elárvulni 248 PBÖHLE YILMOS. 

jégét, jékét legény, ifjú. 

jép kötél, fonál. 

jibár- küldeni, elereszteni. 

jifák, sifák (t jépák) selyem. 

;ifc- befogni, 1. jik-. 

jü, 3ÍI szél, szellő. 

jtí-, gil- futni, szaladni. 

jildár könnyelmű. 

jüém halzsír. 

jügdr- fúni, szelet csapnL 

jinsék alsó lábszárcsont. 

jiffél könnyű, könnyedén. 

jir, ^ir föld, hely; hárjirda mindenütt; jiréna helyett. 

jirék égerfa. 

jü', 3it' jutni, elérkezni ; jitár elég, elegendő. 

jitégán, jidégán a gönczöl szekere; kusyJe jitégán akisgönczöl 
szekere. 

jitén len. 

jitkér- (oda)vezetni, (oda)juttatni. 

jé^as fa, 1. arás. 
. jejrla-fjéla- sírni ; jéylqu sírás. 

Ui'y j^T' gyűjteni, összeszedni. — j^T^l-, ^éwél- gyűlni, 
gyülekezni. 

jék' feldönteni, földre teríteni, lerombolni. 

jel év, esztendő ; gsönséjel harmadéve. — jéUck évi, egy évi ; 
j^k jir egy esztendei járóföld. 

jéla szilfa. 

jelan kígyó. 

jéldam gyors. 

jéldéd, jéldéz csillag. 

jele, jélej meleg. — jelét- melegíteni. 

jélkéló. 

jeUer-jran máriaüveg-féle ablakszem. 

jer, ,jér ének, dal. — jérla- énekelni, dalolni : jérlg^u éneklés. 

jéralc, ^erak messze, távol ; jérakta a távolban. 

jert' tépni, eltépni. — jertek tépett, rongyos, rongy. 

jés' bedörzsölni, dörzsölni. 

jgdrgk ököl. 

jgkla- aludni. — jgkg álom, alvás. 

jgmgrtka tojás. 

jgmsq^k lágy, puha, csendes, lágyan, csendesen. 

jgrtf ^grt ház. 

jgt' nyelni. — jgtkglgk nyeldeklő. 

jöd (t. jöz) arcz. 

jgd' (t. jőZ') úszni. BA8EIB NTBLYTANULMÁNYOK. 249 

jödök (t. jözök) gyűrű. 
jödöm (t jözöm) szölö. 
JSgdn^ ^ögán kantár. 
jök teher. — jökld- terhelni, rakni. 
jökör-, jögör- futni, szaladni; jgkörü futás. 
jördky jördk szív. 

jörö' menni, járni, sétálni. — jgröt' meneszteni, járatni, ve- 
zetni ; jgrötü vezetés. 

jü' mosni, kimosni. 

jujral- elveszni, elpusztulni. 

juj- kitörülni, eltüntetni. 

juk nincs, nincsen, nem. 

jukarda fent; oben. — jukarfi felső, fent levő. 

jul ut ; hér julé teljesen. 

julqb válu. 

julhars tigris. 

jurnya péntek, 1. gvmj'a. 

jumqrt vendégszerető. — jumq>rtlek vendégszeretet. 

jumrq,n mogyorópele, cycJiHKX, Zieselmaus. 

jw^ek finom, kedves. 

juiouéy jéwés nyirkos, nedves. 

kqba gereben. 

kqbayatlék (a. p^Lö vétek) bűn, vétek, vétkesség. 
kqhak (oszm. kwpak) fedő, takaró, héj. 
kqhak domb. 
kqhér (a. jxs) sir. 

kqbul (a. JLö) elfogadás; kqbul it- elfogadni; passivuma: 
kqhul bul', 

kqburfa borda. 
kqdah (a. -hJö) pohár. 

kqdak szeg, Nagel ; 1. kqdak, kqzak. 

kqdár, kqdr (a. ^Jul) érték, becs, méltóság. 

kq,ő (t. kqz) lúd ; kqd julé a tejút. 

kqő' (t. kq^Z'J ásni ; kq,dép séyar- kiásni. 

kqőajak haraszt. 

kqdak, kqzak lovaskatona (o. ROsaKi). 

kqdak, kqzak szeg. — kqdaklé szeges, megszegelt. 

kqdek (t. kqzék) karó ; timér kqőék a sarkcsillag. 

kqhérlé (a. ^ji erőszak) rettentő, rettenetes. 

kqjda, kqja hol? hová? -^ kqjdan honnan ? merre? 

kqJT^r- szomorkodni, búslakodni. — kqjyérés- búslakodni. — 
kqjpí, kqjfé bánat, szomorúság, bú, gond, keserűség. — kqjrulu, 
kqjyelé bánatos, búbánatos. 250 PRÖHLE VILMOS. 

kqjén nyírfa ; kq,jén jildgé málna. 

I^jér- félregörbíteni, félrecsavarní. — kqjerel-, kgjrél- kézből 
kícsavarodva oldalt esni. 
kg>jés szíjj. 
kqjmak tejfel. 

kq^jnaya (a. jwLí helyettes + q^ra) a férj bátyja. 

kqjrak reszelő, ráspoly, köszörű. 

kqjt' visszatérni ; kqjtű visszatérés. — kqjtar- visszatéríteni^ 
visszaadni. 

kq,k' ütni, verni, elvetni. 

kgkér- köpni. 

kqkuk kakuk. 

kq,l- maradni ; kqldér- hagyni. 

kqlak evőkanál. 

kqlen vastag, sűrű. 

kqik' felkelni. 

kqlpak hímzett női fejrevaló. 

hjltéra-, kqlfra- reszketni. 

kqmer (a. wliá>) tészta, kovász ; valaminek az alja. 

kqmes nád. 

kqmsé (t. kq,Tnéé) ostor. 

kqn vér. 

kqn- megunni, megelégelni. 

kqmíat (a. o^U>) megelégedés. — kq/náaüe elégedett, meg- 
elégedett. 

kqTiat toll, szárny, úszószámy. 

kqndél világ, mécs, lámpa. 

khnün (a. ,j%jU) törvény. 

kqpkélta- (t. kapélda-J gágogni. 

kqp' szájába venni, megkóstolni. 

kqpka kapu. 

kqplan tigris. 

h^ptérya (nyeregkápán lógó) vadásztarisznya. 

kqra fekete ; kqra-kéré (qt) sötétbarna (ló). — kqraj- feke- 
tedni, féketélleni. — kqrasa feketés, fekete. 

kqra- nézni, figyelmesen megnézni, nézni valami után. — 
kqnrap kur- kikutatni, kifirtatni. — kqrastér-y kqrastérYala- jól meg- 
nézni, kifürkészni. — kqrqu tekintet. — kqrqumUe (t. karauélcé) őr. 

kqrayaj luczfenyö, erdei fenyő. 

kqrajras vörösfenyö. 

kqra-jrat ribízke, ribizkebokor. 

kqrayyu, kqrar^^-é sötét, sötótség. 

kqrasqhan egy bizonyos vadkacsafaj. 

kqrya vaíjú ; kqra kqrya fekete varjú. BABKIB NYELVTANULMÍNYOE. 261 

kq.rjan' átkozódni, káromkodni; kq^rj-anü átkozódás, eskü, 
káromkodás. 

kq/ré asszony. 

kq/ré alkar. 

kqréé- fellázadni, zavarogni. 

kqréé' erősen húzni a kantárszárat (Umitbajef szerint). 

kqréélqwuk hernyó. 

kqrluYos (t. karléyaé) fecske. 

kársak fehér róka. 

kq^rsiya (t. kqrééjra) ölyv. 

kqréé, kq,ria szembe, elé, szemben ; kq/ríémda előttem, velem 
szemben. — kqráu sék- elébe menni. — kqriéla- találkozni; kq,riélg,w 
találkozás. 

kq,rt öreg. — kg/rtlék öregség, vénség. 

kqs (t. kq.é) kereszt. 

kgs- (t. kaé') menekülni, szabadulni. 

kqsa a ménló töke. 

kq^an (t. kqóan) mikor. 

kgskén (t. kqckén) kóborló, szökevény, betyár. 

kqi szemöldök. 

kg>é oldal, mellék ; kqééma mellém, hozzám. 

kqía^a, éjdr kq^ía^ahé a nyereg előrésze. 

kqéék fölöző kanál. 

kqJíékmgrgn egy bizonyos kacsafaj. 

kqékalak vadkacsafaj. 

kqslak domb. 

kqinufu kis hímzett női fejrevaló. 

kqt rét, réteg ; iké kqtlé emeletes. 

kq,t' vénülni, öregedni ; vénségtől elnyüvődni. 

kqta nemezcsizma. 

kqté erős, kemény. 

kqték aludt tej. 

kqtéé' vegyülni, keveredni, beleavatkozni. — kqtéitér- fel- 
keverni, megkeverni, összekeverni, belekeverni. 

kqiidé kócsagos gém. 

kq,u)'a (p. Lfr^) lázadás, pártütés. 

kdlápuá (p. adS^ fej és ^Juyi^j befedni, felölteni) kis alsó 
sapka. 

kálisd templom, kápolna (valószínűleg a török LwuJiy révén 
került). 

kánar (p. IjS^) part, oldal, mellék. 

kdntzák (p. ^wu^) fiatal rableány. 

kdmal (a. JU^) tökéletesség. 

kárdnfél (a. Juijö, görög xapoócpoXXo<;). 252 PBÖHLE VILMOS. 

karima (a. &»^.^) leány. 

kdf)^ gyep* pázsit, hant. 

kdudd test. 

kehé, kéhék mint. 

kéj- ölteni, felöltenL — kéjem öltözék, ruha. 

k^éd (t. kéjéz) nemez. 

kéjek vad, öz. 

kélatf kilát (a. v::.>p[^, v. o. xH^^O szoba, kamra, kunyhó. 

kém ki ?, hogy. 

fcér- bemenni. — kért- beereszteni, bevezetni. 

keié ember, személy ; késé jiré idegen föld. 

írt hogy, mert (perzsa ní'). 

kidaj (p. f ji; <5l4XD koldus. 
kijédy kijék 1. Áre;Ví, AwA;. 
kijei ferde, rézsut. 

fcií- jönni. — kildéak, kilasák jövendő. — kiltér- hozatni, 
elhozatni, vinni. 

kilan (a. ^jf Jj ) mindig. 
Wien meny, menyasszony. 
kimér- rágni. 
&tna ismét, újra. 

kindz orosz rhasb. — kináind orosz KHfl»Ha, herczegleány. 
kindér kender. 
kip széles, tágas. 
kipkér- orrát kifájni. 

kip- kiszáradni, elhervadni; kibyí elszáradás. — kiptér- kiszá- 
rítani; elszárítani. 
kirdk kell. 
kire hátra. 

kiré'turé (q,t) világos orrú és csánkú barna (ló). 
kis- (t. kié-) átmenni, átkelni, elmúlni. 
kis (t. kié) éj, est; kis bérlan este. 
/cwa (t. kiéd) éj, éjjel; tegnap. 
kisdk göröngy, hant. 
kisdndd hajdan, valamikor. 
kisér- átvinni, átvezetni. 
kisértkdn esipös csalán. 
kiiér murokrépa. 
kit- menni, elmenni. 
kitér-, kikér- hozni, hozatni, hordanL 
ki^- (t. kis-) metszeni, vágni, elmetszeni. — ki9ü irtás. 
kéékér- kiáltani, szólni. baskír nyelvtanulmányok. 253 

kéd (t. kéz) leány. 

kéd' (t. kéz-) pirulni, tüzesedni, izzóvá lenni ; felforrni. — 
keddér- (t kézdér-) felhevíteni, tüzesiteni, égetni. — kédél (t. kézéi) 
piros, veres. — kédü hév, izzóság, izzó ; hirtelenharagú. 

hédyan- sajnálni. 

kéjyér kisebb sólyomféle. 

kéjén hózivatar. 

kéjot (o. KHBorb, KHBOTKa) szentképtartó. 

kél' tenni, osinálni. 

kéléS, k^l^c kard. 

kéméz, kérnéd kumisz. 

ké7i hüvely, kardhüvely. 

kér- levakarni, kivakami. 

kér mezőség, fensik, crenB ; kér tdkahé szalonka. 

kér határ, szél. 

kérs merész, kihívó. 

késér, késérak kancza, mely még nem csíkozott. 

késmdt (a. o>.4,Mjg) sors. 

kéam (a. xjaj)) elbeszélés, mese. 

kéi tél. — késla- telelni, téli tanyát ütni. 

kéd^- (t. kés-) összenyomni, összeszorítani. — kéd^éla- (L 
késéla-) összeszorulni, elszorulni. 

kédkés (t. késkéé) csipövas. 

kéz leány, kézéi piros, 1. kéd, kédél. 

kjábá (a. &aji^) a Kába. 

kjayad (p. d^^) papiros. 

kjámil (a. Juol^) teljes, tele. 

kjar (p. }í) munka, dolog, ügy ; kjar kél- felvenni valamit. 

kodyon (t. kazlon) holló. 

koY', kwY'j kéu-, kü- kergetni, utána menni. — kgj'up jit- 
utolérni. — küyala-, kuj-ala- hajtani, kergetni. 

kojq,s a nap, die Sonne. 

kojé, kéjé kút ; hirpmd kéjé gémes kút. 

kojrgk fark. 

kgl rab, szolga. — kglkéd rabnő, rableány. — kgUgk szolga- 
ság, rabság. 

kolg, (qt) fakó, világosbarna (ló). 

kglq,k fül. 

kglq^ksén (t. kglqkcén) a fület is védő nagy prémes sapka. 

kglya rúd, kútgém. 

kglgn egyéves csikó. 

kgm homok, fövény. 

kgndgdy kgndéz hód ; vakond (?). 254 PBÖHLE VILMOS. 

kor- rakni, építeni ; tirma kor- sátort ütni. 

kgrq, kerítés. 

kgrq,l fegyver, eszköz. — kőrglla- felfegyverezni. — kgrgmal 
fegyver. 

kgrbqn (a. ^b^) áldozat. 

koro száraz, puszta, üres. 

korom korom. 

kor&q,k has. 

kosq^k (t. kocq>k) kebel. — kgsq^kla- (t. koéqkla-) átölelni, át- 
karolni. 

kgé madár. 

kotol', kotel' menekülni, megszabadulni. — kotéldér-, kötoldgr- 
megszabaditani. 

kotor-, kgtér- megveszni, megdühödni. — kotoryan veszett, 
dühös. — kotort' dühösíteni, ingerelni. — kotorü víziszony, ve- 
szettség. 

köd (t. köz) ösz ; köd könö ősz, öszszel. 

köj' égni, kiaszni, bánkódni. — köjdör- kiégetni, kiaszalni. 

köj mód, minőség, dallam, ének. — köjlá- énekelni, meg- 
énekelni 

köjmd fedeles kocsi, hintó. 

köjöldö szalonkaféle. 

köl hamu. 

köl' nevetni. 

komák, kwmák sok, töméntelen, sereg. 

kön nap. Tag, die Sonne ; kön-bq^^^ué napraforgó. — ősömé 
kön tegnapelőtt. — köndöd, köntöd (t. köndöz) nappal. — könlök 
napi ; hér könlök jir egynapi járóföld. 

kördk lapát. 

kördn (q>t) sötét pej, barna. 

kö8 (t. köé) erő, testi erő ; nehéz, súlyos. — fcöctó, köslöy köslé 
erős. — köshéd (t. köéséz) erőtelen. 

köt' várni, várakozni ; tűrni, türtőztetni magát. 

kötöjröl kisebb szalonkaféle. 

kü'y kéu' kergetni, hajtani, űzni ; 1. ko^r-- 

kudér- keresni, kutatni. 

kvdyql' (t. kuzyql') mozogni, mozdulni. — kudyqiü mozgás. — 
kudj-at- elmozdítani, mozgatni ; elvenni, eltenni helyéről. 

kudyalak sóska. 

kuj' tenni, helyezni, elhagyni. — kujén- magára tenni. 

kujqm, nyúl. 

kujé sűrű. 

kujun forgószél. 

kul kéz, kar; ktUya töi- kezébe, hatalmába kerülni valakinek; 
kulemdan kild telik tőlem. BASKIB NYBI4VTANÜLMÍNYOK. 255 

kun- megszállani. — kunak vendég. 

kunq^n hároméves méo. 

kunés (t. kunié) csízmaszár. 

kwp' elválni^ elszakadni. — kuptar- felszakítani, elszakítani, 
feltépni. 

kur nyíri fajd. 

kurqj nád, nádi furulya, a baskírok nemzeti hangszere; 
kurqj jilágé málna. — kurqjsé furulyás. 

kuran (a. ^jfo) a Korán. 

kur<iísé birkózó, athléta. 

kurk' félni, rettegni — kurku, kurkü (t. kurkéu) félelem, ret- 
tegés. — kurkut- ijeszteni, riasztani. 

kurmqn durda; jien;^. 

kuréat' összeabroncsolni ; kuriq,u abroncs ; baé kuríque ko- 
szorú, korona. 

kurüuk nyíri fajd, 1. kur. 

kurtma tokhal. 

kué' hozzáadni, bezárni, rendelni, parancsolni. 

kus páros, kettes. 

kusé egy vadkacsafaj. 

kybálák pillangó. 

kubdrdk, kubrák több. 

kyd (t. kíiz) szem; kud'kgUfk tér csupa szem-fül; kudén hql- 
szemet vetni; híd kqbafé szemhéj. — kud&U nézni, szemlélni, 
szemmel tartani, szem előtt tartani. — kyddu szemecske, rügy. — 
kuSgu (BG. Kt. közgö) tükör. — kud-jds (néha kud-jqS) könny. — 
kudjdAlu könnyes, könnyező. 

kuk kék; az ég; kyk (q,t) = CHsafl jioroa^üb. — kugdr- ké- 
külni, kékelleni. — kugdrsén (t. kugdrcénj galamb; kyigdrsénté 
galambdúcz. 

kukdj tojás ; kukdj qtahé a kakasvám. 

kukjun apróbb hal, mely a víz színéhez közel szokott úsz- 
kálni. 

kukrd' dörögni. — kukrdu égdörgés. 

kukrdk mell, kebel; a szekérben a mi fürgetőnknek meg- 
felelő rész. 

kul tó. 

kuldgd árnyék, árnykép. 

kyllu (a. Jj) minden; kullujirdd mindenütt; kullu késé min- 
denki, minden ember. 
kylmdk ing. 
kymidk, 1. kömdk, 
kumas (t. kymdé) zsemlye, pogácsa. 256 PBÖHLE VILMOS. 

kumbéd domborúság. — kumbédlu domború. 

kumér szén. 

kun kidolgozott, cserzett bör. 

kunddm engedelmes, szelíd. 

hif)él szív. 

kup^ feldagadni, kipukkadni ; kyhü dagadás. 

kup sok ; kupta/n régóta. 

kur- látni; kur lásd! ni! bér kurgánsá viszontlátásig; kwrqi- 
mos gyűlöl ; kurqlmaslék gyűlölet. — kurén-, kurun- látszani. — 
ky/rénés látszás. — kurü tekintet. 

kurddá (t. kurdzd) jövendőmondó, javas asszony. — kurádalék 
jóslás, jövendőmondás, annak mestersége; kurádalék kél- kitalálni, 
jövendőt mondani. 

kursun- szundikálni, henyélni. 

kus (t. kué) raj, méhraj. 

ku8' (t. kué') átkelni, átmenni, elvándorolni. — kusér- (t. 
kuéér-) átszállítani, áthelyezni, helyéből kimozdítani. 

kusugán sasféle ragadozó madár. 

kyauk (oszm. küéük) kicsiny. 

kuiék (p. yiLÁmS^) pavillon. 

kutdr- felemelni, magasztalni. 

kuz szem, 1. -ia, 'la, 'da, -dd is ; sokszor csak verstöltelék, mint -Idgénd^ 
'la^éna, 

^lasén (i laéén), qlasm kis vadászsólyom. 

Iquhu-l'mahfuz (a. Jb^i^cJI ^) az a tábla, melyet az égben 

őriznek s melyre Allah rendelései írva vannak (^P tábla, SbyÁ^u^ 
megőrzött). 

la, 1. la. 

Idh lenyel. 

Idékdr (p. JŰÜ) sereg, hadsereg. 

Idun (a. ^J) szín, arozszín. 
lékérdor fecsegni. 

mqpnur (a. x^^^mjo) művelt, népes. 

mqJifüz (a. Jb^i^uo) megőrzött, őrzött. 

mqJiw (a. ^^uo) pusztulás, eltűnés; mq,hw ul- elpusztulni, 
elveszni, eltűnni. 

maj, mdj (o. Maft) május hava. 

^^7 vaj; hq,ré mqj irósvaj. — mq^jla- zsírozni, bevajazni; 
mq,jlap hql- vajjal megkenni. BASKIB NTELVTANULMÁNYOK. 257 

mahta- dicsérni. 

mq^l (a. JLo) vagyon, kincs, birtok. 
mq,mék gyapot, vatta. 
mart (o. MapTi) márczius hava. 
mq^tur szép. 

madár (a. Jjuo) keret, meder, középpont, valamire alkalmas 
dolog. 

mddh (a. --Juc) dicséret, magasztalás. 

mádgfun (a. ^j«i Juo) eltemetett ; mádgfun uU eltemetödni. 

mciijár (p. JiU) azonban, bezzeg, csakhogy. 

máhabát (a. vsajL^) fenséges, tiszteletet keltő megjelenés, 
tekintet ; rettentő, felséges. 

mahr (a. y^) az a pénzösszeg, mely a házassági szerződés 
értelmében válás esetére a nő részére biztosíttatik. 

mdhrum (a. f%>^^) megfosztott, sínylődő, szegény. 

mahzun (a. ^y^jSuo) bús, bánatos. 

miij május hava, 1. maj. 

mák (o. MaKi) mák. 

mükkár, makér (a. J^) ármány, cselszövés. 

maiak (a. váJUU) angyal. 

málaé (t. mildé) vadberkenyefa. 

mdmlákdt (a. oJCíUjo) birodalom. 

mdtfgu, máf)gé örök, örökké. 

mdrmdr márvány. 

mösrürd (az arab y, y ^ vidám, participiomnak femininuma : 
}iy^jMéjo) derült, jókedvű. 

máíkdk gomba, taplóféle. 

máérik (a. ^^^-áuo) kelet, napkelet. 

m^én- (t. mén-, mér)') felülni, felszállni. — méndér' ültetni 
Oóra). 

méff ezer. 

mixnat (a. oJ^oo) szomorúság, bánat, nyomor. 

mijis (t. mié, pié ; o. ne^b) kályha. — ikmak mijisé sütő- 
kemencze. 

mikdn (= mé kérdöszó + ikdn) -e (kérdőszó). 

miskd (t. miéká, o. Őo^Ra) hordó. 

miskin (a. ^^jjJuwuo) szegény, nyomorult. 

méjék bajusz. 

méza/ (a. ^lyc) tréfa, bolondság, gúny. 

KéleH Szemle. V. 17 258 PBÖHLE VILMOS. 

mu^éd (t. muyéz) szarv. 

muh<ihhdt (a. v:>I^uo) szeretet, szerelem. 

mujél galagonyafa. 

műjén nyak; mujném, muném nyakam; mujen jqulé^é nyakra- 
való kendő. — mujénsa nyakravaló, nyakkendő. 

munda itt, ide; munan, mundan innen; munan hup ezután, 
1. bunda, 

mumkin (a. ^jJu^) lehetséges. 

musafér (a. oLyuo) utas, vendég. 

nála (p. xjb) sóhajtás, nyögés, panasz. 

nam (p. Áj) név ; nám-nésáné juk se híre, se hamva. 

namady nqmaz (p. \L|i) imádság. 

nqraty nqrat jilagé vörös áfonya. 

mfsib (a. ^t^yit) a mit a sors megad, megenged ; nq^ib bulha 
ha Isten megengedi, ha a sors engedné. 

nábi (a. ^) próféta. 

nájis (a. ^j»éjJj) tiszta, szép, kellemes, kedves. 

nafrdtlan' (a. \;ifJo utálat, iszonyodás) iszonyodni, utálni. 

nafs (a. y**ij) lélek, érzéki szenvedély ; náfs'é-sqvda érzéki 
szenvedély. 

namá valami, dolog; jdsndmd das junge Volk. 

nd9td valami, dolog ; his ndstd semmi. 

ndzikdj (= ndzik, p. viJvU + kdj) karcsú, kedves, kecses. 

nidd (a. Ijú) kiáltás. 

nijit (p. oLÁ> naphta), ní^í m^ye petróleum. 

m^at (a. ouó) szándék ; ni;at t^ szándékozni. 

nijdd, nidd hol? — nijgd, nigd, nik miért? — ninddj milyen, 
miféle? — nisd (t. nicd) hány? hdr nisd bármennyire. — nisék 
(t. niéék) hogyan, ahogyan, minő, milyen? — nitdk hogyan, mint 
ahogyan. 

nikjah (a. -.l5o) házasság, esküvő. 

nimdt (a. v:>4Aj) áldás, kegy, jótétemény. 
néédn (p. ^L&S} jel, nyom. 
nézdm (a. *Uaj) rend, rendszabály, törvény. 
nojdbér (o. HOflŐpb) november hava. 
nuktg, kötőfék. 

gdqk, ozqk (t. gzqk) soká, lassú, lassan; messze. 
o8on (t. o^on^ hosszú. BASKIB NYELVTANULMÁNYOK. 259 

gj'qla- (egymáshoz) dörzsölni (pl. kezeit). 

gkiq- hasonlítani. — g/iqé hasonlóság. — gyiqílu hasonló, 
hasonló alakú. 

gj(} fészek. 

gjkg álom alvás, 1. jgkg. — gjgt- altatni, megaltatni (pl. 
tejet). — gjgtkan aludttej. 

Qjgk harisnya. 

gktdbér (o. OKTflÖpb) október hava. 

glg nagy. 

gngt- felejteni, elfeledni. 

gr- ütni, verni. 

grg,' begöngyölni, becsavarni. — grq,t' begöngyöltetni, be- 
csavartatni. 

grgi- megtiltani, szemrehánjnii, pirongatni. 

gs (t. gó) vég. 

p«- {t gé') röpülni; g8gp mén- felrepülni; gsgp kit' elröp- 
penni ; gskan héu vízesés. 

gshéd (t. oéséz) olcsó. 

gskén (t. gékén) szikra. 

gskgr, uskur gyorsröptti. 

gulq,' ordítani ; gulq,u ordítás. 

giqt' összevetni, összeilleszteni. 

o; ház ; sismálé öj ház, melyben fürdő is van. 

öksá (t. (Jkéá) sark, csizmasark. 

gr- fújni, kifújni. 

örök szilva; hq>ré örök kajszi baraczk. 

őröl' megzavarodni, összezavarodni. — őrölt- megzavarni, 
összezavarni. 

ö8$n (t. őcőn) -ért, miatt ; -nak, -nek. 

ö8t felsörész; $8t$ndd -on, -en, -ön; östönddn -ról, -röl. 

ö8td' hozzáadni, hozzácsatolni. 

öatal (magánhangzó után 'stdl, o. ctojii) asztal. 

géö' kifagyni, megfagyni. 

ÖZ-, uz'9 öd' tépni, nyűni, szakítani, rázni. — gzél-, ődél-, 
yjíyl' tépödni, szakíttatni, rázódni. 

pődéídy padééáh, pálSá, patéá (p. »Uu>b) király, uralkodó, 
fejedelem. 

pqias (p. (j**iL durva szövet) szőnyeg. 
pángéámbd (p. iluu&jdjS) csütörtök. 
pdrda (p. 54>o) fátyol. 
paH (p. ^jj) szellem, tündér. 

péstér- (t. péé') herélni, kiheréltetni. — péstérgdn herélt. 

17* 260 PRŐHLE VILMOS. 

pés' köpülni. — péskdk köpüszár. 

péé' érni, megérni, főni, megfőni. — pésér- főzni. 

pejala (p. iJLu) ablaküveg. 

'pisak (t. pécak) kés. 

pésérat' bemocskolni. 

péikérü takony. 

polák (o. nojiflKi) lengyel. 

rqhém (a. é^^.) irgalom, kegyelem, könyörület. 
rq^^aty rqhat (a. o^^lO mulatság, jókedv, boldogság, vidám^ 
boldog. — rq^^atlek vidámság, boldogság. 

^<ló (a. (5'0 vélemény, gondolat ; hu rqjda e tekintetben. 
ráng (p. cXiO szín. — ránglu színű. 

ridék (a. ^\k) sors ; ridék jqdj-as ha a sors úgy rendeli. 

rudq, ruzq (p. jjv..) böjt; rí4<ía íö^ böjtölni. 

rw;- (t. rett^ nem, faj. 

ru^sat (a. saA-^aS.^ engedély ; ru^sat ql- engedélyt kapni. 

rüsan (p. ^^^>) fénylő, ragyogó ; rtisan it- beragyogtatni. 

sghah, sqha^ (a. -^Ixo) reggel. 

<^an eke, 1. hqban. 
sqdan ponty, o. casasi. 
sqfa (a. Láo) öröm, gyönyör. 
sq,;'an jávorfa. 
Bqj^atf sqyát (a. o^Lw) óra. 
íájVí (p. kAjJ) árnyék. 

gqjka- (t. éqjka-) kiöblíteni, kimosni, fecsegni ; sq,jkap sé^ar- 
kifecsegni. 

8q,jra8', hqjras- énekelni, énekelgetni (együtt). 

sq,k (t. éak) idő. 

9qk' (t. éq,k-) szúrni, csípni. 

sqkal, hqkal szakáll, mellrelógó széles pénzfűzér. 

sq^kér- (t. éqkér-J hívni, kihívni, kiáltani, szólni. 

sql' 1. hql'. 

sqlwín, hqlam szalma, szalmaszál. 

sql^'é (t. éql^-é) kasza. 

sq,nduYacy Bqnduyas 1. hqntuyas, 

sqrfa neked. 

aqp' (t. cqb') vágni, vágtatni (ló). 

sqptar (t. éq,ptar) sárga ló. BASKIB NYELVTANI) LMÍNTOK. 261 

s%ra (p. nXof) eszköz, mód; nij sara hiába! 

sqrdak (p. ^^fj^L^) terrasse, pavillon. 

sq^ré 1. hqré, — sqrésa, hq/résa sárgás. 

aqrlak (t. cqrlak) sirálymadár. 

sq^' (oszm. sac-) szórni, vetni, 1. sas-, 

sqtan (t. cqtan) sánta. 

sq^taé' (t. sataé') tévedni, megzavarodni, félrebeszélni. 

sqtér (p. ^4>W) bosszú fátyol. 

squ ép, egészséges, 1. hqu. 

sq^uda (a. Ij^) mélabú. 

8q,wab (a. wLo) helyes, érdemes cselekedet; józanság, helyes- 
ség, helyes ok, helyes Ítélet. 

sqz mocsár, nádas, 1. hqő. 

sáfár (a. yLJ) utazás ; sáfár sék- indulni (útra). 

sájér vadászat. — sájérsé vadász. — sájérsélá- vadászni. 

sálamat (a. v:í^^íLa*) egészség; egészséges; sálámát-mé = 
idán-mé ; sálamat bul = i&án bul, hq/a buL 

sán te. 

sáns' (t. éáné'y éánéé-) szúrni, beleszúrni. — sánské (t éá- 
nééké) villa. 

sárhadd (p., a. S^y^^) határ. 

sárwékaddlu (p. j^ cyprus, a. <\$ termet) cyprustermetű. • 

«á«- (t. éáé') bevetni, hinteni, vetni, kiönteni, szórni. 

sás (t. éác) haj, hajszál. — sása a ló üstöke. 

sásák (t. cáéák) virág ; «a«áA; ^t- virágot hajtani. 

sásra' (t. éácrá') fecskendeni, rezzenni, ugrani. 

sáu' szeretni, 1. huj-. — sáydér- megszerettetni. — sáwéi- 
szeretni egymást ; szeretkezni. 

sáuká (t. őduká) csóka. 

sebén (t. cébén) légy. 

sebéé (t. óébés) csirke. 

sétán (t célán) gólya. 

séfflé (t. sé^ne, ^e^Z^^ húg. 

sérétké záp (tojás). 

m- észrevenni, 1. hid-. 

sid- (oszm. éiz') húzni, kitörülni. 

sihér (a. ^j^) virrasztás, nemalvás; sihér it- őrizni, vi- 
gyázni rá. 

sihrá (p. 8^.^) arcz. . 

sijá (t. céjá) meggy. 

sik (t. cikj határ. 

sikmán (t, cikmán) kaftan. 262 PBŐHLE YILlfOS. 

silák (t. éilák) veder. 

siUn fa (ümítbajef szerint krími tatár szó; lehet, hogy = 
P* y^)' 

silpék 1. hilpék. 

sintabér, hintábér (o. ceHTfl6pi>) szeptember hava. 

Hffértká (t. sikértká) sáska. 

sipkéllé 1. hipkéllé. 

sir (t. éir) betegség. — sirlé (t. óirle) beteg, nyavalyás. — 
iirlá- fájni. — sivj^qu betegség. 

$irgé nyeregpokrócz. 

$Í8 (oszm. $€8) hang. 

sisak virág, 1. sasdk, 

siska virág. 

sismd (p. ?t»Affc) forrás, szökőkút, vizmd. 

sismálé, 1. o;. 

sisámbá (p. XAJL^au.) kedd. 

^ite/c (t. ci^^/c^ puha csizma, alsó bőrcsizma. 

sebar 1. subar. 

sebékaj, sgbokaj vadkacsafaj. 

séj'ar- (t ééj-ar-) kivenni, kivinni, kivezetni. 

sérér 1. héjér. 

séféi, kön séyésé napkelte. 

séxérsé boszorkány. 

sék' (t. éék-) kijönni, kimenni, keletkezni, felkelni (a nap, 1. 
séyéi) : séj-ü keletkezés. 

séaar, éénar platán. 

sépsék (t éépcék) veréb. 

ser (a. Ij) titok. — sérlu titkos. 
séraj^f sérak (p. pfy^) lámpa, fáklya. 

sérdé az alig kikelt apró hal. 
seréé jegenye ; q,k sérsé Edeltanne. 
sés' SyujJ, mosakodás valami szükség végzése után. 
séskan (t. téékan) egér. 
séuy $u víz, 1. héu, 
soroyos angolna. 

sögöndör (t. cögöndör) vörösrépa. 
söy, suj- szeretni, 1. huj. 
söjöl szemölcs. 
sgt tej, 1. hőt, 

subar, sébar, áubar (t. ééuar), orqszul: qyőapaa (jiomaAt) fol- 
tos, különösen vörösfoltos. 
subuk csibuk. 
suk (oszm. éok) sok. baskír nyelvtanulmányok. 26n 

8ukmg,r (t. dukmq,r) bunkó, buzogány. 

suktan régóta. 

mlpan (t. éulpan) a Venus csillag; éulpanjéldézé u. az; eper 
stdpané az esti csillag ; tap aul/pané a reggeli csillag. 

aum- vízbe bukni (BG. Kt. szerint éum- = vízbe márt; én 
tatároktól éum- alakban s baskíroktól sum- alakban csak « bukni », 
« merülni » értelemben hallottam, pl. q^pturayan urddk kutu bélán 
éuma V. suma = gabalyodott rucza fenekével bukik a vízbe). — 
sumyusé búvár. 

sunar, 1. hunar, 

8ur}y 1. hurf. 

suraj-aj kisebb fajta csuka. 

surtan, curtan csuka. 

suska (t. éuékq) disznó; qta suskq kandisznó; qna suska 
emse ; suskg, bqlahé malacz. 

susku szenes lapát. 

8ugd, dugd söreg, cTepjA^b. 

8uk' (t. cuk) leereszkedni, térdre bocsátkozni. 

sylmdk (t. culmdk) fazék. — sulmdksé fazekas. 

suprd (t. éuprd) valaminek az alja. . 

surdgdj kis tarka kacsafaj (nagyon sebes röptű). 

8uru' (t. céré', éér-) rothadni. - suruk (t. éérék) rothadt, 
romlott. 

éal sál. 

éqlkan répa. 

éqmbé menyhal. 

8q,rt (a. hy^) feltétel. 

sq^i' elszóródni, elkábulni. 

iqt, sqd (p. jLw) víg, vidám. — iqtlari' mulatni, örülni, ör- 
vendezni. — iqtlék vígság, vigalom, mulatság. 

áqula- zúgni. 

édh gyors, gyorsan. 

sdhqyas, sdbqj-as (t. éuhayas) csép. 

Sdhyun (p. ^j^áa^ui) éjjeli támadás. 

édhséray (y. cLAx.,t) éjjeli mécs ; éjjel világító drágakő. 

áafkat (a. oJU.á-) részvét, szánalom, gyengédség, szeretet. — 
sdfkatlu kedves, gyengéd, szeretetre méltó. 

édhdr (p. y^) város. 

édkid (a. tXxg-Á) vértanú ; ádhid it- vértanúvá lenni. 

8dj (a. ^) dolog ; bér édj valami. 
idkk (a. váLá) gyanú, kétség. 264 PRÖHLE VILMOS. 

8ám (a. iM-á) gyertya. 

sárribá (a. luLÁ) szombat. 

sárif (a. vubwjw) tiszteletre méltó, kiváló, szent. 

idiké, Umitbajef szerint uopKa, azaz kis tavi vidra ; Bybakof 
mamKa-nak írja és KyHHiía-nak, tehát «menyét»snek fordítja. 

ááiüd árnyék. 

éikél (a. JüCi) alak, forma. — éikéllé alakú, formájú, hasonló; 
mint, módjára. 

éimal (a. J[^) éjszak. 

áirbát (a. vsaj^) ital, hűsítő ital. 

áiiá üveg. 

iiwd (p. HyAÁ) mód, szín, kecs ; arcz. 

ééj'ér-sebér zörej ; áé^ér-éébér it- zörej hallatszik. 

ééltra-, iéltéra- zörejleni, zörrenni. 

ééma sima. 

áéffr^fq>u kolomp. 

Sérpe gyújtó, gyufa. 

sert csoroszlya. 

éula} úgy. 

éumluk (a. ^^J:, gyászos, baljóslatú) rósz dolog, gonoszság. 

sunda ott. 

suykar a lasea-n&\ nagyobb sólyomféle. 

éugld (a. íJjlá) láng, fény. 

éuhrdt (a. v:i>y^) hír, híresség. 

íujlá úgy. olyan. 

áí^feá (o. myTca) csuka. 

sukur, égkor (a. jCi) köszönet, hála; köszönöm! — 8ukran{H. 

^jf jCá) hála, köszönet. 

tdf tdy 1. da, dd. 

tqbak tál. 

f^an kárász. 

tqban talp. 

tqbul-, tq^bél- találtatni, 1. tap-. 

tq^ut koporsó. 

íaj (a. U) korona. 

tqdkara óriási sasféle, melyről azt mondják, hogy a lovat is 
elbírja s hogy mióta az erdőket irtják, az Uraiból elköltözött s csak 
az Altai hegyekben található. 

tq}- hegy, 1. tqu. 

tqyan akasztófa. 

tqj kétéves csikó. BASKIB NTBLVTANÜLMÁNYOK. 265 

tajy táj, 1. daj, daj. 

tqkja = káldpué. 

tq^kta deszka ; tubá-tqkta padlás, padlásdeszka. 

tql fűzfa, homoki fűz ; oroszul : tejii. 

tq,l' elfáradni, kimerülni. 

tőlé]'a (a. AÍLb) sors. 

tqlkés kendertöredék, pozdorja. — tqlkupis (v. ö. t. talké- 
liilolni) kendervágó. 

tqlkusuk kecskefűz ; Bep6a. 

tqm' csepegni. 

tqmak torok. 

tqmuk pokol. 

tqt^ hajnal ; tap qta hajnalodik, pirkad. 

tqr^ré, tatáré isten. 

tqp' lelni, találni. 

tqpeáér' imádkozni, isten oltalmába ajánlani magát. 

iqpta- taposni, széttaposni, beletaposni. 

tqra- fésülni. — tqrak fésű, gereben. 

tarán pontyféle. 

tqr^él sujtásos, tarka. 

tqré köles. 

tqrt- húzni, szívni ; tárnáké (dohány) iqrt- dohányozni. 

tqs kő. — tqJbqé kövi ponty. 

tqí- áradni, zúdulni. 

tgéla- dobni, vetni, elvetni magától. 

tqtar tatár. 

iqt íz. — tqtlé édes, ízletes, kedves. 

tqu hegy. 

tqwuk (t. tauék) tyúk. 

tqtvué (t. tauéé) hang. — tqwtished szótalan. — tqwuélan- 
felkiáltani. 

tqza (p. 5\lj) friss, új, tiszta. — tqzar- tisztulni. — tazart- 
kitisztítani, megtisztítani. 

tdzém (a. j^jduu) tisztelet, hódolatnyilvánítás; tázeni kel- tisz- 
teletét, hódolatát nyilvánítani. 

ta^ribá (a. au^ápüf) próba, tapasztalat ; tá^rihá kel próbálni, 
tapasztalni. 

táftis (a. jjÍjOáí*) megvizsgálás, vizsgálat, szemlélés ; táftiá it- 
megvizsgálni, megszemlélni, puhatolni. 

tágarlá- gurulni. — tágdrlát- gurítani, hengeríteni. — táfjár- 
más (t. tágdrmdc) kerék. 

tákdrdt (a. v:y^L^) mosakodás; táhardt ql- elvégezni a rituá- 
lis mosakodást. 

tdjy 1. daj, daj. PBOHLE VILMOS. 

toka kos. 

tákárlék bíbicz ; tákárlék hilpégé szeplő, mely csak tavaszszal 
és nyáron lepi el az arczot. 

tam íz. — tájnlé édes, ízletes. 

tamása (p. UóLp) szemlélés, gyönyörűséggel való nézés; 
tamása kél- szemlélni, gyönyörrel nézni. 

tan (p. ^) test. 

tdffgdl szék. 

tdrdzd, tdradd ablak. 

tdrds'tq/rak gereben. 

tdrbijdlü' (a. &ajo nevelés) nevelni. 

tárta rúd. 

tdrtib (a. N,.>xíy) rend, rendelkezés. 

U'irtuskd kurugla, szerszám, melylyel a kifült kemenczéböl a 
szenet kikaparják. 

tdspihy tdspix (a. ^jummJ) olvasó. 

tdátüié (a. jMOadMÓj^avar, zavarás. 

íéí (t. téz) térd ; íeáén suk- letérdelni. 

téddkf töddk (t. tézdk) trágya. 

tédgén (t. tézgén) gyeplő. 

t^' hozzáérni, érinteni, illetni, hozzátartozni. 

ték' varrni. 

tél nyelv ; Zunge, Sprache. 

teld' kérni, akarni, vágyódni. — téldk kérés, akarat, vágy. 

térdk fa. 

téré eleven. — téréi- éledni, elevenedni. 

tés fog; téé ité foghús. — téShéő (t. téhéz) fogatlan. 

íi, 1. di : tip 1. dip. 

tibéjék bibicz. 

tidy tiz (p. yjj) gyors, gyorsan, hamar. 

tigéd (t. tigéz) egyenlő. — tigédld- egyenlíteni, kiegyenlít-eni. 

tijén evet. 

tilé bolond, ostoba. 

timér vas; timér-jid vasút; timér kq^ék a sarki csillag; timér- 
térnak halászsas. 

tiff egyenlő, egyforma. — tipddé társ, bajtárs. 

tip- rúgni ; tibü rúgás. 

tip = dip, 1. di-, 

tir izzadság, verejték. 

tird körül ; tirdldj körül. 

tiré (nyers) bőr. 

tirmd sátor. 

tit' játszadozni. BASKm NYELVTANULMÍNYOK, 267 

tej- visszatartani, fékezni. — tejel- (passivum). 

ték- bedugni, beletaszítani. 

témtérak pompa, henyeség. 

tén lélekzet, sóhajtás; tén ql- lélekzetet venni, sóhajtani; 
tén qiéé lélekzés, sóhajtás ; tén béta megdögleni. 

ténés (t. téneé) csend, békesség. 

tépla-, tépna- hallgatni, hallgatózni. 

térés- igyekezni, iparkodni, erőlködni. 

terma borona. 

térna daru ; tgmg. u. az. 

témák köröm, karom. 

tés külsörész, külfél ; tééka, téékaré ki, el, kifelé. 

téu', tü' születni. 

tgd (t. tgz) só. 

toj- érezni, megérezni, észrevenni. 

tojqk pata. 

tgktq- megállani. 

tol özvegy ; tol xqtén özvegy asszony ; tol ir özvegy ember. 

tor- állani, felállani, felkelni. — torlak tartózkodási hely, 
lakás ; torlak kél- tartózkodni. 

tgrmq retek. 

tgt- tartani, fogni, kitartani, eltűrni. — tgtkq fogantyú. — 
gtkg n fogoly, rab. — tgttgr- fogatni, megfogatni, kezébe adni. 

töhlé fenekű. 

tgőát- (t. tözdt') igazítani, rendezni, javítani, kiigazítani, ki- 
egyengetni. 

tőjlögán kánya, tyúkölö kánya. 

töjmá gomb. 

tölké róka. 

tön éj ; tön éséndd éjjel. 

töp tö, fenék. 

tördn (t. téran) ekevas. 

törlő különféle, -féle; változatos, czifra; hdr íőWó mindenféle. 

töi szügy. 

töé álom. 

tös- esni. — töéér-, töéör- dönteni, ejteni ; i&kd töíör- em- 
lékezni. 

tötön füst. — tötd- füstölögni, felgomolyogni. 

tüf 1. téu, tuy. Q^^ 

tuhql (oszm. tawly a. JuL) dob. 

tuhsq küszöb. 

twjf- születni, 1. téu-^ tü-. 

tu^qj rét, mező. 

tuyanlék (e szóval fordítja ümitbajef az orosz po^Hoe qTo-TO 
kifejezést). 268 PBÖHLB VILMOS. 

tuyre (t. taré) egyenes, egyenesen. 

tuj' eltelni, jóllakni ; tuj^énsa eltelésig. 

tujpin egy sólyomféle ragadozó madár. 

tujéő, tujéz nyírfahéj. 

tulfan- hánykolódni ; tulyanü felindulás. 

tülkén hullám. — tuLkénna- hullámzani. — tulkénnat' hul- 
lámzásba hozni, hullámot verni. 

tulé tele, telt. — tuUér- (t. tutér, tuldér-) tölteni, megtölteni. 

tumq,n gerendöszeg. 

tumq,n köd. 

tumhq,ré egy vadkacsafaj. 

tumér- kivágni, elvágni; tum*rü irtás. 

tun bunda. 

tup' fagyni, megfagyni. 

tuprq,k por, föld. 

turj-qj veréb, pacsirta. 

túré (qt, sokszor tur'q>t) barna, vörhenyesbama (ló). 

tusa hároméves üsző. 

tuba domb, magaslat, tető, csúcs. 

Uibdn le, lenn ; lefelé ; tubán kara- földre szegezni szemét ; 
tubándd lenn. 

tubátdj kis sapka. 

tud' (t. tuz') elviselni, eltűrni. 

tugéli tügél nem. 

tugárá- gurulni, gördülni. — tugárák kerek. — tugdrákla- 
kerekíteni, kikerekíteni. 

tugál teljes, teljesen. 

tuk- önteni, ontani, hullatni. — tugul- ömleni, ömlödni, 
hullani. 

tulá' megjutalmazni, lefizetni, kifizetni, viszonozni; ttdau 
jutalom, viszonzás. 

tun- fordulni, forogni. — tündér- (t. tuntár-, turjtar-) fordí- 
tani, forgatni, elfordítani. 

túrd bíró ; vitéz. 

tuédk derékalj, ágj-. 

u (a. •) ós, 1. wd, 

ubér boszorkányság ; ubér-dbé boszorkány. 

uémqy, oémq^y a paradicsom. 

udqman hadvezér. 

uő' (t. uz') haladni, múlni, átmenni, mellette elmenni. 

wjrgn isten. 

uj'él fiú : ülém fiam. 

u^é tolvaj, tolvajlás. — nyérla- (t. urla-) lopni, orozni. 

nyulték halikra. BA.SKIR NTELVTANULMÍNYOK. 26^ 

u'/ (indulatszó) óh ! 

uj gondolat, gondolkozás, tűnődés, képzelet — ujla- gondol- 
kozni, tűnődni ; ujlap séj-ar kigondolni. 

ujq4i'y ujyat' ébreszteni, felébreszteni, buzdítani, serkenteni. — 
ujau imett, ébrenlét ; ujq,u tor- ébren lennL — vjyan- (t. uján-} 
felébredni. 

újén játék ; újén huő tréfa, tréfás szó. — ujna- játszani, tán- 
czolni. — ujnat' játszatni, tánczoltatni; kélégujnat- kardot forgatni, 

ukq hímzés, bojt, rojt. 

uké- olvasni, tanulni ; nqmaő uké- imádságot mondani. 

ukUfu, 1. habán. 

ul', 1. bul-. 

ulq,k válú. 

ulan &xi; jds-ulan ifjú. 

ultér- ülni, költeni ; beszélgetni. — ultéryés (t. utéryéc) szék, 
— ültért' (t. utért') ültetni, leültetni. 

ulu' ordítani. 

umid (p. Juyot) remény; umid it- remélni. 

U7f jobb ; uf^ kul jobb kéz. 

upkén örvény. 

ur vár, sáncz. 

urg,n visszhang. 

urq,t', org,t- körbe járni, bejárni. 

urda gerenda. 

úrén hely, ágy ; urnéna helyett. 

urés orosz. 

ürla-, 1. uyérla'. 

urlq,n kacsafaj. 

urman erdő. 

urt foghús. 

urtq^ közép, közepes. 

U8 (t. ué, uéc) tenyér. 

ut tűz ; ut tq,ué tűzhányó hegy. 

utla- legelni ,* utlau legelés, marhalegelő. 

utlék istálló. 

ut^, U8 bosszú ; u& qi' bosszút állni. 

udq,k (t. usqk) nyárfa. 

u&ql (t. y^gi) rossz, gonosz. 

ubü csók, 1. up'. 

u8- (t. uz) maga ; ydém magam. 

uddky uzdk (t. uzdk fabél) rost, farost. 

uddn, uzdn folyó, patak. 

udér egy kacsafaj. 

udör^gé (t. özdffgé) kengyel. 270 PRÖHLE VILMOS. 

iidul', od()l' hajladozni, rázódni, nyugtalankodDL 

ugáj (t. ugéj) mostoha; ugdj qta mostoha apa; ugáj-iná mos- 
toha anya. 

ugyd, ugéő (t. ugéz) ökör, bika. 

ugut tanács, tanítás. 

ykén- bánni, megbánni, bánkódni. — ukéndér- megbántani, 
bánatot, megbánást okozni. — ukénéí megbánás, bánkódás. — 
ukénéílé bánkódást okozó, keserves. 

yl- meghalni. — uttér- (t. utér-) ölni, megölni. 

ulán fü. 

ulfát (a. ováJI) kedvesség, bizalmasság, látogatás, érintkezés. 

ulkdr egy csillagzat. 

ylsd- (t. yicá') mérni, kimérni. 

ummdt (a. s:>jpf) nép. 

uff előrész ; utféndá előtt. 

wp- csókolni, megcsókolni. — xibü csók. 

upkdid' haragudni. 

ur magas, emelkedő. — urd fel ; -ra, -re ; urd tor- fellázadni, 
feltámadni. — urgd felfelé, a víz ellenében. — urgé fent levő ; a 
folyó felső folyásánál levő ; urgéddgé u. az. — ^rtó- felfelé haladni, 
a víz ellenében evezni. — urluk mestergerendaféle. 

ur- fonni. — urmaLd- fonódni. 

ürdm,' (t. öjrdri') tanulni, megtanulni 

urdsd (t. tirdéd) szekéroldal. 

urddk kacsa ; qta urddk hím kacsa ; qiia urddk tojó. 

urtdkd egy kis fából faragott kos vagy kecskebak, melyet 
furulyaszóra madzagon szoktak tánczoltatni. 

u8' nőni, teremni. 

ut' átmenni, átjárni, elmúlni, eltelni. — útkén éles. — yimá$ 
életlen. — utmdsldn- eltompulni. — utkér gyors, múlékony. 

uf^- (t. u8'J nőni. 

uzy ud maga ; uz-uzérfné magad-magadat. 

wqhal (a. JLJ szerencsétlenség, ínség. 

wqfa (a. Li.) hűség. — wqfdhedy toqfdséz hűtelen. 

wqfat (a. v:i>Li«) halál ; ivqfat bid- meghalni. 

wq}'dd (a. tXc^ ígéret, valószínűleg összezavarás a 8j^« határ- 
idő, kitűzött idő szóval) ígéret. 

wq/ét, wqkét (a. oA) idő. 

*ivqk, uwqk kicsi, apró. 

wdké^a (a. &jiSf«) eset, esemény. 

wd (a. y) és. — wd dléjkgm dssdlám válasz az dssdiSmg 
M^köm-re. G. JACOB : TRADITIONEN ÜBER BEKRI MU8TAFA A7A. 271 

toiláját (a. CAJ^*) ország, tartomány. 

mrán (p. ^jU^) elpusztult, puszta ; wirán ti- feldúlni 

zqhun (p. ^y^\) gyenge, beteg, szegény. — zqhunluk nyomorú- 
ság, betegség. 

zajé (a. mÁj<ó) elveszett, hiú. 

zqjmé (o. aacMi) kölcsön ; zqjmé ql- kölcsön kérni. 

zqman (a. ^jLo\) idö. 

zar (p. *K) zokogó, zokogás, kesergés. — zq^rlé szomorú, bús. 

zqwuk (a. ^%ci) gyönyör, élvezet, mulatság, szórakozás. 

zifa (p. LoO szép, kecses. 

áfijááa (a. 8<>b0 túlságos ; jobban, inkább. 

zijan (p. ^Ly kár; ^i;íin it- kárt tenni. 

-?tM (a. Jife) árnyék. 
zindan (p. ^jlJüO börtön. 

zinnát (a. v;>JüO dlsz^ ékesség, pompa, fény ; ékes« diszes. 
zirák (p. ^t^)) gyors, eszes, okos, ügyes, ravasz. 
zirdn (át) vörhenyes (ló). 
zéjá (a. Lyó) fény. 

áfttr(p.^*\ erö, hatalom, erőszak) nagy. — zurla- nagyra tar- 
tani, magasztolni, megtisztelni. 

zídfy zőlf (p. v^v) hajfürt, haj. TRADmONEN ÜBER BEKRI MUSTAPA AyA. 

— Von G. Jacob. — 

Bekri Mustafa, der türkische Zecher, ist gewiss eine der volks- 
tümlicbsten Figoren des vorderen Oríents; weit hinans über die 
osmaniscben Spraebgrenzen ist sein Buf gedrangen und auch Araber 
und Gbiecben nennen den Trunkenbold heute einfacb « Bekri ». Die 
álteste mir bekannt gewordene Erwábnung dieses Mannes fíndet sich 
im Syjáhatnáme Evlija Celebi's, Der-i-seádet 1314 h I S. 654 und be- 
sagt, dass das Bepertoir des berübmten Scbattenspielers Hasanzáde i272 G. JACOB. 

ein Sttick i^^JuJLiü? ^)v-í^ ^ ^^sssjj^ó íJbf ^^ikű^c ^^Ju » aiif- 
wies. Da Hasanzáde vor Snltan Murád IV. (1623 — 40)spielte und der 
historiscbe Bekri Mustafa mit ebendiesem Herrscher in Yerbindung 
gebracbt wird, würde das Stílek entstanden sein, als der Held des- 
selben nocb in friscber Erinnerung lebte. Leopold von Banke's*) 
Bebauptung beznglicb Murád lY. : tMan erzáblt sicb eiue Meoge 
Gescbiobten von seiner Neignng zu dem trunkenen Mustafa ■, erweckt 
die Yorstellung, als ob die Gescbicbtsscbreiber jener Zeit von Naob- 
hcbten über Bekri Mustafa wimmelten. Dem ist aber keineswegs so. 
Yielmehr verallgemeinert Banké nur seine einzige Quelle für Bekri 
Mustafa: Hammer Purostall's Geschichte des Osmaniscbea Beiobes, 
Y, Pest, 1829, S. 289, und Hammer wiederum scböpfte seine Kenntnis 
des Mannes lediglicb aus folgender Fussnote bei Demetrie Kantemir, 
Geschicbte des osmanischen Beiches, Hamburg 1745^) S. 377 ff., auf 
welcbe zuerst Herr Eonsül Mobdtmann in Smyrna meine Anfmerk- 
samkeit lenkte: 

«Dle Türkén bebaupten einbellig, dass dieser Mann [Bekri 
Mustafa] Murád die erste Yeranlassung gégében babé, sicb zu betrinken. 
Wie dieses zugegangen sey: das erzáblen sie auf folgende Weise. Ala 
Murád einsmals in verstellter Kleidung auf dem Markte gebét: so 
trifft er von ungefábr diesen Bekjri Mustafa an, dass er sicb im Eotbe 
wálzet und so betrunken ist, dass er nicbts von seinen Sinnen weis. 
Murád verwundert sicb über diese Begebenbeit und fraget die Leute : 
was diesem Menscben angekommen sey; denn es kam ibm vor, als 
wenn er mondsücbtig wáre. Als man ibm nun saget; er sey vom 
Weine trunken : so will er wissen, was dieses für ein Getranke sey ; 
denn die Wirkungen desselben waren ibm damals nocb ganz unbe- 
kannt. Unterdessen kommt Mustafa wieder auf die Beine, und beisset 
den Kaiser mit Scbeltworten : er sollte weggeben. Dieser erstaunt 
über des Mannes Frecbbeit, und saget: Du LumpenbundI icb bin 
Sultan Murád, und du beissest micb weggeben ? Und icb (versetzet ') Kör 'Arab (Blinder Araber) ist nacb Mitteilung von Herm ^Ali 
Tschiskozade nocb beute ein ganz gewöbnlicbes Scbimpfwort, doBsen sicb 
die Türkén gegenüber den Arabem bedienen, vergl. unser « blinder Hessi. 

*) Die Osmanen: Werke 35. Bánd S. 63. 

^) Das Originál war lateinisch geschrieben, wurde aber sogleich in 
engliscber Übersetzung London 1734, 2o gedruckt; eine französisebe Über- 
setzung in 4 Oktavbándcben ersebien Paris 1734. TRADITIONEN ŰBER BEKRI MüSTAFA A^fA, 273 

Mnstáfa) bin Bekjri Mustafa ;^) und wenn du mir diese Stadt ver- 
kaufen willst : so will lob dir sie abkaufen ; und alsdann werde ich 
Sultan Murád seyn, und du wirst Bekjri Mustftfa seyn. Als Murád 
fraget ; wo er das Geld bemebmen wollte, eine solcbe Stadt zu kaufen ? 
80 antwortete Mustfifa: darum bekümmere du dicb nicbt: denn icb 
sage nocb mebr; icb maobe miob anbeiscbig, den Sklawinnsobn^) 
noob dazu zu kaufen [námlicb, die Eaiser werden allé von Sklawinnen^) 
geboren]. Murád gebét den Eauf ein, und befíeblet, dass man Mustafa 
aus dem Eotbe nebmen und in den Falast bringen solle. Wenige 
Stunden bernacb, da die Dünete von dem Weine vergangen waren, 
kommt Musta& wieder zu sicb selbst, und siebet, dass er in einem 
vergőldeten und berrlicben Zimmer íieget. Er fraget daber diejenigen, 
die ibn bewaobten, und saget: Was bedeutet dieses? traumet mir, 
oder geniesse ich die Ergetzlicbkeiten des Paradieses ? Die Umsteben- 
den erzáblen ibm, was vorgegangen sey, und was er für einen Kauf 
mit dem Eaiser gétroffen babé. Der Mann gerátb darüber in ein ent- 
setzlicbes Scbrecken, weil ibm Murads Heftigkeit und Grausamkeit 
bekannt ist. Jedocb, die Noth macbet ibn witzig, dass er auf diese 
Erfindung verfállet. Er stellet sicb, als wenn er sterben müsste, wenn 
er nicbt etwas Wein babén könnte, seine sobmacbtenden Lebensgeister 
wieder zu ermuntem. Damit nun der Mann nicbt sterben möohte, 
ebe er vor den Eaiser káme : so gebén ibm die Wacbter eine Eanne 
mit Wein, und diese verstecket er in seinen Busen. Gleiob darauf 
lásset ibn der Eaiser vor sicb bringen, und befíeblet ibm, so viele 
Millionen, als die Stadt wertb sey, zu bezablen. AUein, er ziebet seine 
Eanne aus dem Busen, und saget : Dieses ist es, o Eaiser, das gestem 
Constantinopel kaufen wollte. Und wenn ibr dieses Gut aucb besásset: 
so würdet ibr es ebenfals böber acbten, als die Herrschaft der ganzen 
Welt. Murád fraget: wie dieses gescbeben könnte? Dadurcb, antwortet 
er, dass ibr diesen göttlicben Saft trinket. Der Eaiser lásset sicb hie- 
durcb überreden, und thut einen starken Trunk. Weil er nun des 
Weines nicbt gewobnt war: so wird er gleicb so trunken davon, dass 
er sicb einbildet, die ganze Welt wáre nicbt gross genug, ibn zu 
fassen. Er lásset sicb gewaltige Anscblage einfallen, und wird so voller 
Freudén und Lustigkeit, dass ibm vorkommt, die Beizungen einer ^) Mustafa der Trunkenbold. 

') lm Text steht irrttimlich Slawinnsohn, Slawinnen. 
Keleti Szemle V. 18 274 G. JACOB. 

Erone waren kaum damit zu vergleichen. Hierauf wird er taumelnd 
und fallet in einen Schlaf. Nach Yerfliessang einiger Stunden wachet 
er auf, und hat Eopfwehe : schicket anch gleioh nach MaBtafa, in 
dem grössten Unmuthe. Dieser kommt unverzüglich berbey; und als 
er vernimmt, was demselben feblet : so saget er ; Hier ist das Mittel 
dafor: und úberreichet ibm einen Becber mit Weine, der ibm sein 
Eopfweb auf einmal vertreibet, und ibm seine vorige Fröblichkeit 
wieder bringet. Als er dieses zwey bis dreymal wiederholet hatte : so 
worde er nacb und nacb dem Weine so sehr ergeben, dass er fást 
allé Tagé trunken war. Sein Lebrmeister, Bekjri Mustafa, wurde unter 
seine Musabib oder gebéimen Batbe aufgenommen, und war bestandig 
um den Eaiser. Bey seinem Tode befabl der Sultan, dass der ganze 
Hof in der Trauer gebén musste: er liess aber seinen Leicbnam mit 
grossem Geprange in einem Wirtbsbause unter die Fasser begraben. 
Nacb seinem Absterben bezeugte der Eaiser, dass er keinen einzigen 
fröblicben Tag mebr gebabt babé ; und wann ungéíabr Mustafas Er- 
wábnung gescbabo : so sabe man ibn öfters in Tbrenen ausbrecben, 
und aus dem Innersten seines Herzens seufzen. Mit einem Worte, 
icb babé niemals gelesen, dass iemand eine so grosse Gewogenbeit 
bei dem andem durcb die Lehren der Tugend erlanget hatte, als Mű- 
stafa sich durcb die Anweisung zum Laster erworben hat.i 

Die Turbe des Bekri Mustafa wird, wie Eünos mitteilt, noch 
heute in Eonstantinopel gezeigt. t Dieselbe befíndet sich sonderbarer- 
weise in dem Laden eines Bakkals (Greislers) auf der Stambuler Seite 
der grossen Brücke, die über das Goldene Horn von Earaköj nacb 
Emin Eapusu führt.»*) 

Offenbar reicben die von Eantemib berichteten Yorgange nicht 
aus, die grosse Popularitát Bekri Mustafa's zu erkláren; diese kann 
er vielmehr lediglicb dem Scbattenspiel verdanken. Die oben erwábnte 
Schattenkomödie Hasanzáde's cBekrí Mustafa und der Bettler Blinder 
Arabért ist offenbar mit dem Bekri -Mustafa-Spiel, welches icb im 
53. Bande der Zeitscbrift der Deutschen Morgenlándiscben Gesellschaft 
1899 8. 621 ff. nacb einer Aufzeicbnung aus Brussa mitgeteilt habé, 
nicht verwandt. Letztere könnte sich jedoch in ursprünglicherer Form *) Proben der Volkslitteratur der türkischen Stamme herausg. von 
W. Radloff. Vni. Tbeil: Mundarten der Osmanen gesammelt und úber- 
setzt von Ion az Kunos, St. Petersburg 1S99. S. XXXIV. TRADITIONEN ÜBBR BEKRI MUSTAFA A7A. 275 

in zwei kurzen Skizzen erhalten habén, die sich bei Mehmed Tbvfie, 
Istambolda bir sene Y Mej^áne ja/od Istambol akSamjylar, Istamboi 
1300 h S. t^ — Y\ und bei Mehmed Hilmi, Gülen^li efeáneler II ebend. 
1319 h S. i^d — f^v finden; wenn auch beidé nicht ausdrúcklicb sagen, 
dass 8ie den Stofí einem Sohattenspiel entnebmen, so lassen daranf 
docb Inbalt und Dialóg mit Sicberheit scbliessen. Von den beiden 
Bedaktionen lege icb die letztere meiner nun folgenden Uebersetzung 
zn Grundé, indom iob die wicbtigsten Varian ten Mehmed Tevfie*8 
ftnmerke : 

•Zu seiner Zeit blieb der bekannte Bekri Mustafa A^^a^) in einer 
der Kneipen, in welober er Abends gezeobt batte, bis zu spater Stunde.') 
80 ofl ibn aucb die Eellner auf Yorstellung derer, welcbe das Tor 
ficbliessen woUten, aufzustehen^) und fortzugeben ersuobten, sie konnten 
siob nicbt Oehör verscbaffen. Lassen wir sie nun einstweilen in diesem 
Zank mit Mustafa A/^a. 

Unterdess kommt gerade der in Stambul ob seiner Grossspre- 
<5berei {kXSÍ -jIjUs) bekannte Tuzsuz Nedscbíb*) mit einigen Kame- 
rádén vorbei und geht, so wie er den Streit bőrt, voU Sobneidigkeit mit 
den Kamerádén zusammen binein. Auf seine Frage nacb dem Grund 
des Zankes, antwortet der Ladenbesitzer, Bekri Mustafa A^^a babé die 
Yeranlassung gégében, dass der Laden die Nacbt bindurcb bis zu dieser 
Zeit über die Gewobnbeit binaus offen geblieben sei und man babé 
ibm in keiner Weise begreiflicb macben können, dass er das Lokál 
verlasse und fortgebe. 

Bekri Mustafa A/^a nun sass in einem Winkel des Lokals auf 
einem Platz nahe der Stelle, an welober sich eine reobt grosse Sardinen- 
Tonne (^^j^yi iuJfj^Lö) befand. 

Tuzsuz Nedsebib nun kam mittlerweile zu Bekri Mustafa A^^ 
xmd sagte, wie damit Bekri Mustafa A^^ das Lokál verlasse und 
fortgebe : 

Na Kerl, bis wann wirst du nocb bier sitzen bleiben? 

Bekri Mustafa A/'a : Was gebt's dicb an ? 

Tuzsuz Nedsebib : Du kennst micb wol nicbt ? ') Bei Mebmed Tevfik immer nur Bekri Mustafa ohne Aya. 
2) Mebmed Tevfik : bis Vs 2. 

^) Für ^gJLwfc»JLfj bei Mebmed fíi'lmi lies: ^^Jum^JuvÍT 
*) Bei Mebmed Tevfik immer Tuzsuz Ahmed genannt. 

18* 276 o. JAcoB. 

Bekri Mostafa A/'a : Wer bist dn denn ? 

Tazsnz Nedschíb: Man nennt mioh mit mernem edlen Namen 

(xJS\j>c aJjh Tuzsuz Nedschíb. 

Bekri Miustafo: Fort, M&nneken,^) alsó fórt! 

Ta zsnz Nedschíb : Der macht sich noch mausig í .^aJL>^ v^^ \sibS) . 

Bekri Mustafa A/it: Auch mich nennt man den berühmten 
Bekri Mustafa A/it. Alsó fórt, sag' ich! 

Tuzsuz Nedschíb : Wenn es so steht, wili ich dich lehren, was 
far ein Tuzsuz (oder: wie fád) ich bin! 

Bekri Mustafa A^ik: Und ich will dir zeigen, was ich far ein 
Bekri bin! 

Wie Bekri Mustafa A^^a bei dicsen Worten sofőrt den Tuzsuz 
Nedschíb gepackt hat, dreht er ihn um und steckt ihn in die Sardinen- 
tonne. Nachdem er diese ordentlich hin- und hergerollt hat,*) wirft 
er ihn zur Tür hinaus. Als auch einer von seinen Genossen, der diese 
Lage sieht und sich bei Tuzsuz Nedschíb befand, auf Bekri Mustafa 
A/n einen Angrifif machte, sagte Bekri Mustafa A^^a: «Ach, du willst 
wol auch gesalzen werden?», wirft ihn wie den Tuzsuz Nedschíb ins 
Fass und salzt ihn. Sieh* da, indem Bekri Mustafa A/'a auch die 
übrigen Kamerádén des Tuzsuz Nedschíb einzein ins Fass steckt und 
herauszieht, wirft er bie, nachdem er sie auf diese Weise gesahsen 
hat, allé zur Tür hinaus. Den Leuten, welche nun diese so herunter- 
gekommen, die Kleidung mit Sardinenlake besudelt sahen und den 
Tuzsuz Nedschíb und seine Kamerádén fragten: Was ist mit euch 
los ? i^f^hó Jl^ •Sji gebén Tuzsuz Nedschíb und seine Kamerádén 
zur Antwort : cHieher ist ein Einsalzer gekommen ; er salzt Menschen 
ein; wenn ihr das Bedürfnis habt (íua/^JIí^ «JCyájl)> göht auch 
zu ihm.i 

So unbedeutend das Ganzé erscheint, so kann man doch Yer- 
schiedenes daraus lemen. Erstlich bekommt der merkwürdige und 
bisher ratselhafte Name c Tuzsuz* plötzlich eine Beziehung. Tuzsuz 
bedeutet csalzlos, ungesalzen, fád* und wird noch heute auch von *) In diesem Falle wüsste ich das türkische <*Lct nicht anders 
wiederzugeben. 

') Das Bcheint die mir in ihrem ersten Bestandteil unbekannte Ver- 
bindung ^úSóyJyj^ v^«o«t, welche sich in beiden Redaktionen fin- 
det, zu bedeuten. TH. H0ÜT8MA : LA DYNASTIE DES BENÜ MENGUŐEK. 277 

«inem faden Mensoben gebraucht. Wie Karagöz die Auffcretenden mit 
ibren Namen bánselt, so bier Bekri Mu8ta£a. Eb Bcbeint femer, dass 
die Figor des Tnzsuz zu Bekri Mustafa gehört. Dieser Tnzsuz wird 
zwar bisweilen mit Deli Bekir identifizirt ; da aber in meinem BroBsaer 
Sobattenspiel-Mannscript Xym/ymlj mandra sefasy S. 15 das Madoben 
beidé als Brúder bezeicbnet, sobeinen sie eret allmáblicb zu einer 
Fignr zusammengeflossen zn sein. Der Umstand, dass allé anderen 
Namen des Tozsnz sobwanken, sowie, dass Evlija, dem Bekri Musta£a 
zeitlicb nabe stebend, von einem Tuzsuz nocb nicbts zu wissen 
flcbeint, legt die Yermutung nabe, dass dieser keine bistorisobe 
Persönlicbkeit war, sondem eine Scböpfung der Bedürfoisse der 
Scbattenspiel-Eomik. LA DYNASTIE DES BENÜ HENOÜÖEK. 

— Par M. Th. Houtsma. — 

Farmi les nombreuses dynasties mnsulmanes qne les obroniquGS 
orientales nons font connaítre fígore anssi celle des benőn MenguSek 
qui a régné pendant le 12« et le oommen cement du 13® siéole de notre 
ere sur plnsieurs villes d'Asie Minenre, bien qu'elle sóit du resté peu 
connue. On ne la trouve pas méme mentionnée dans le livre de M. 
Lanb Poole sur les dynasties musulmanes et les Orientalistes qui s'in- 
téressent á Tbistoire orientale ignorent Texistence méme de cetté dy- 
nastie. Pour excuser cetté négligence on peut fairé valoir que méme 
les cbroniques orientales k l'exception de celle du savant turo, connu 
80U8 le nom de Müna5§im Blcm (11, p. 578), ne nous apprennent k 
peu prés rien sur cetté petité dynastie qui ne s'est pas signalé par 
des exploits militaires ou des conquétes retentissantes. Mais s'il est 
raisonnable, ce qui ne me paraít point douteux, de garder le souvenir 
de ces princes qui ont mis leur gloire k encourager les árts et les 
Sciences, les benou Menguéek ont bien des titres k étre mieux oonnus 
et k cause de oela je réunirai ici tous les détails sur leur bistoire qui 
sönt venus k ma connaissance. 

Le fondateur de cetté dynastie, l'émir turc Menguéek fut, comme 
rémir Ortok et Témir Danicbmend, un de ces cbe£B de bandes qui 
envabirent l'Asie Mineure aprés la bataille de Melazguerd (1071) et 278 TH. HOUTSMA. 

passérent leor vie á fairé la gnerre aux Arméniens et aux Grecs. Cest 
k caose de oela qa*il porté le titre honorifíqne d'al-Gházi dana la 
chronique d*iBN BíbL V. mon Recueil ül, 57, IV, 2 et21. Le centre 
de ses exploits était la fortéresse de Eemakh eitnée á Touest d'Er- 
zengan, sor la rive ganche de TEaphrate, mais il se mit aussi en 
possession d'antres villes qui sönt situées dans cetté partié d'Asie 
Minenre télies qne d'Erzengan, de Coghonia et de Divrigi (Tephrike) . 
dn moíns noos tronvons aprés sa'mort ses descendants établis dans 
ces diverses villes. Un détail intéressant sur ses gnerres nous est foumi 
par MicHBL le Syrien chez Dulaubier, Historiena des Croisades. Docu- 
ments arméniens I, p. 333 oű nons lisons ce qui suit: H s'éleva de 
la race des Ortokides nn émir appelé Balag, qui régna et devint cé- 
lébre. D marcha contre Gamakb. Aussitót Mangou-Djag, seignenr de 
Gamakh, s'enfuit á Trébizonde, oű il chercha un refnge auprés dea 
Grecs. S'étant mis á la tété d'un corps de troupes qu'ils lui foiimirent, 
il marcha contre Balag ; mais les Grecs forent vaincns et Mangou-Djag 
ainsi que Gavras (Théodore Gavras duc de Trébizonde) faits prison- 
niers et ensuite rachetés pour 30,000 tahégans. Le mérne événément 
est raconté par Anna Comnbne, par Abou'l-Faba^ et par ibn al-Athib^ 
mais d'nne maniére moins détaillée et ils ne s'accordent pas entiére- 
ment sur la date précise de cetté bataille. Selon Abou l-Fara^ elle eui 
lieu en 1430 des Grecs (1118), ibn al-Athír en fait mention sous Tan 
514 de l'Hégire (1 120 1). Le demier nomme aussi le lieu de la bataille; 
ce fut selon lui auprés du cháteau ^oLo^-*** (?) dans le district d'Er- 
zingan.*) 

Selon MuNAj^iM Bxcm Dawoud ou Dawoudchah succéda á son 
pere comme seigneur d'Erzengan et de Kemakh et aprés lui le fiia- 
dé celuici Fakhr al-din Behramcháh. Sur les monnaies déorites par 
M. Ahmed Tewhid, Catalogue du Mus, impér. Ottóméin IV, p. 76 auiv. 
le nom et le titre de ce prince sönt: Fakhr al-din Aboul-MuzafiOar 
b. Dawoud b. Ishak Nasir Emir al Mouminina. Le nom du grand- 
pére est donc ici Ishak, mais il ne semble point douteux que ce nom 
biblique ne designé le méme personnage que nous connaissons déjá sous 
son nom turc de Menguéek, car c*était la coutume de ces émirs turcs 
de se parer d'un nom sacré, comme il résulte de plusieurs autres ♦) Ibn al-Athir ed. Tornberg X, 414. Le texte porté iilí^Juf (sic) 
mais ij faut sans doute corriger ^oij'J. LA DYNASTIE DES BENU MENGUOEK. 279 

exemples dans Thistoire des Bel^oucides. II n'est pas possible de fíxer 
la date précise de son avénement au tróné, mais il régnait déjá, lorsque 
Eili^ Aulán mourut en 588 (1192) et probablement mérne une ving- 
taine d'années auparavant, car, selon les rechercbes de M. Ethe, le 
célébre poéte persan Nizámi composa son poéme, intitulé Makhzam. 
al'Ásrár en 1178 on 1179 et le prince auquel il dédia ce premier tra- 
vail fut notre Bebrámcbáh et non pas, comme la supposé M. Bacher 
dans son ótude NizamVs Lében únd Werke S. 17, l'Atabeg Ddegiz. 
Cela rósulte du tómoignage formel d'iBN-BiBi. V. mon Recueil lU, 57. 
Cet auteur fait á plusieurs reprises Féloge de ce prinoe, qui malgré 
le peu d'étendue de ses domaines jouit d'une grandé influence sur les 
affaires d'Asie Mineure á cause de sa sagesse et de ses ricbesses. Aussi 
fut il intimement lié á la dynastie régnante des Selgoucides d'Iconium 
par des mariages et o'est á Toccasion du mariage de sa fille avec le 
prince Selgoucide Kaikaous (environ l'an 614) qu'isN Bibi nous dresse 
un tableau trés intéressant pour l'liistoire des moeurs {Recueil III, 
152—163; IV, 67—72) qu'il serait trop long de reproduire ici. 

Aprés un long régne et fórt avanoé en áge Bebrámcbab mou- 
rut en 622 (1225). U eut pour suocesseur á Erzengan son fils 'Alá 
al-din Dawoudcbáh, prince de grands talents, protecteur des lettres 
et lui-méme savant astronome et matbématicien. de n^est pas seule- 
ment ibn Bibí qui atteste ce fait (Recueil Hl, 389; IV, 150), nous 
avons en outre le témoignage bien plus important d'Abd al-Latif 
dans sa description de l'Egypte, cité par ibn abi Usaibia ed. Mülleb, 
n, p. 307. Le célébre médecin arabé vivait á la cour de ce prince 
oű il s'était rendű et lui dédia quelques uns de ses traités scienti- 
fíques, mais son séjour k Erzingan ne durait que fórt peu de temps. 
Eaikobád qui régnait alors en Asie Mineure supporta mai Tindépen- 
dance de ces émirs turcs k Erzengan et ailleurs et le jeune prince 
n'avait, á ce qu'il parait, point une idée précise de sa position vis- 
k'YiB le puissant sultan Sel^oucide. Au lieu de se conformcr au bon 
Youloir de Kaikobád il entra, selon ibn Bibi, en correspondance secréte 
aveo les ennemis de ce prince, avec le seigneur d'Erzeroum, avec 
^alál al-din Ebwarizmcháb et avec '^Alá al-din Nau Musulman, le cbef 
des Ismaélites, et causa ainsi sa propre perte : Eaikobád se saisit de 
sa personne et s'empar^. d'Erzengan (qu'il donna en fíef á. son propre 
fils Ohiyáth al-din) et des autres possessions de Dawoudcbáh. La date 
de ces événéments résulte du fait qu'Abd al-Latif, comme il nous ap- 280 TH. HOUTSMA. 

prend Ini-méme, quitta Erzengan le 17 Dhon'l-ka'da 625 (18 Oct. 1228) 
et y retoama le 11 Sa£ar 626 (9 Janv. 1229) pour aller de Iá par 
Eemakh, Divrigi et Malatia á Alep. Pendant Tabsence d'Abd al-Latif, 
dans les demiers mois de Tan 1228, Dawondchah tómba an ponvoir 
de Bon formidable adversaire et Abd al-Latif ne sut jamais ce qu'il 
était devenn. Au dire d'isN Bibi Eaikobád lui offrit á. titre d'indem- 
uisation Akohehr et Abgerm (Therma prés d'Ilgan) en apanage, mais 
le témoignage dn panégyriste des Sel^oucides est ici sujet k caution.^) 
Ibn Bík nooB raconte ensnite qne Eaikobád, non content de la 
possession d'Erzengan et de Eemakh, envoya encore un corps de trón- 
pes k Coghonia, ville qne je orois devoir identifier, comme Ta fait 
Ahmed Tewhíd dans son Catalogue oité ci-dessns, avec Earahissar 
Charki (Chabin Earahissar)^) et qui appartenait alors á un oertain 
Mazaffar al-din Mnhammed. Ibn Bibi ne nons dit rien sor la parenté 
de ce prínce, mais son détrönement k la suite de celoi de Dawond- 
chah et surtont le fait qne Behrámchah, comme nons venons de voir, 
porté snr les monnaies la konya d'abon^l-Muzafíar nons £ait aisément 
supposer qn'il était également fíls de Behrömcháh et írére de Dawond- 
chah. Ceci est mis hors donte par nne inscription qni se tronve en- 
core anjonrd'hni snr nne medresa á Eirchehr^) oű nons lisons, selon 
M. Babth, Reise von Trapezimt nach Scvtari, PsUrmanns Aíitth. Er- 
gam, b. I, p. 72a, qn*elle fnt batie en 644 (1246) par MuzafiEar al-din 
b. Mahk Fakhr al-din Behrámcháh sous le régne dn snltan Sel^^on- 
cide ^z al-din Abon'1-Fath Eaikaons b. Eaikhosrau (devenn snltan 
en 1245). Or, nous savons par ibn Bibi qne le prince de Coghonia 
céda cetté ville k Eaikobád et re9nt en échange k titre de fíef la ville 
de Eirchehr et quelqnes villages^) moins importants oű il vécnt pai- 
siblement jusqn'á sa mórt ^) Gp. 8ur ces événéments en dehors de mon Recueü HL p. 373, 
suiv. IV, 144—151 ibn al-Athír XH, 279 Abou '1-Farag p. 486. 

*) Cp. St. Maeun, Ménu mr VArmén, I, 189. 

8) Cp. 8ur les monuments de Eirchehr Cuinkt, La Turquie dAsie 
I, 332. Malheureusement personne á ce que je sache, excepté M. Barth, 
n'y a songé de nous communiquer les insoriptions qui se trouvent sur 
ces monuments et qui sönt saus doute trés importantes pour Thistorien. 

*) Recueil lY, 152. Parmi ces villages il nomme aussi Arabsui, 
r ancien Arabissus, á présent Yarpouz, oú se trouvait selon loi la oaverne 
des sept dormants. Cela confirme Topinion émise par M. de Gobjb dans LA DTNASTIE D£S BENU MENGUÍEE. . 281 

Les inscriptioiis de Divrigi, publiées dans le Journal Asiatique 
9« série T. 17, p. 551 suiv. par M. Grbnard, nous ont róvóló^) Texis- 
tenoe d'une ligne collatérale des benőn Menguéek dans cetté ville, quí 
survécut mérne á la dynastie régnant á Erzengan et ne fut point com- 
prise dans la chute de celle-ci, par ce qu'elle avait reconnu dés ses 
commencements la suprématie des Seljouoides en nommant ces prinoes 
snr les piéces de monnaie qu'elle fit frapper. Ces piéces de monnaie 
sönt k vrai dire trés rares, toutefois M. Ahmed TewhId en décrit deux 
exemplaires dans son Catalogue p. 522 et 523. Le prince qui y fígure 
se nomme Saif al-din Chahincbah b. Sélim b. Isbák avec le titre Hon- 
sám Emir al Mouminina. La date manque, mais les princes Sel^ou- 
oides Kili^ Arslan 11 et Bukn al-din Solaim&n étant nommés dans la 
légende, il est évident que ce prince ait vécu environ Tan 590 
de THégire. Or, nous trouvons parmi les inscriptions, recueillies par 
M. Orbnard, Tépitapbe de ce prince avec la date du 10 Gha1}an 592 
(9 Juill. 1196). II est vrai qu'il y a quelques légéres différenoes. M. 
Gbenard nomme le pere Suleiman, ce que je orois correot, au lieu de 
Sélim et il a lu le mot Arslan devant le nom de Saif al-din, ce qui 
me paraít suspect. II serait bien désirable qu'on prít des photographies, 
ou des estampes exactes de ces nombreuses inscriptions de l'époque 
des Selgoucides qui se trouvent encore aujourd'bui en Asie Mineure 
et qui peuvent oontribuer, comme nous venons de voir, á mieux oon- 
naítre l'histoire assez mai transmise de ces temps. 

En comparant les autres inscriptions publiées par M. Grenabd 
et en mettant á profit les renseignements puisés ailleurs nous pou- 
vons rétablir la généalogie des benou Menguőek comme suit:*) son mémoire sur cetté légende publié dans les Mémoires de TAcadémie 
Royale d' Amsterdam Afdeeling Letterkunde IV, 4 p. 9 — 33. 

^) Nul chroniquenr orientál á ce que je sache, pas mérne Mnna^Jim 
Biicbi ne fait mention de cetté dynastie locale. Les inscriptions se trou- 
vent sur la mosquée de Divrigi, superbe monument de Farchiteoture mu* 
sulmane, décrit par M. Guinbt, La Turquie dAsie I. 687. 

*) M. HuABT a eu la malheureuse idée de rattacher la généalogie 
des benou Mengucek de Divrigi á celle des Seljuoides dloonium, ce qui, 
aprés ce que je viens de dire, n'a pas besoin de ré futation. á82 M08E8 BUBINYI. SeignenrB d'Erzengan et de KemacL Seignenn de Diyrigi* Mengacek (Ishák) Bawoud (nran Fakhr al-din Behram chah f 622 I Ala al-din Dawoad-cbah 
détróné en 625 Noran melik? Mnzafibr al-dín 

Mah. seigneoT de 

Coghonia détröné 

en 625 (626 1 

I 1 

Sulaiman 

Saif al-din ChahÍD 
ohfŰii592 

Sulaimancháh 

Ahmedobah;f626 

Chahiiicliáht684 Izz ai-din 
Sikawouch Fakhr al-din 
Sulaiman Nasir al-din 
Behrámchah Sur le Bort ultérieur des benou Menguéek á Divrigi noue ne 
possédons point de données. Le demier Chahinchah qui fígore sur les 
inscriptions fait parade de titres pompenx, poor ne pas dire ridiooles, 
peii conformes á sa puÍBsance réelle. Peut-étre a-t-il vécu josqaá Tar- 
riyée des Mongols dans ces contrées et la dynastie s'est-elle éteinte 
dans le bouleversement général qui saivit cetté invasion. IRODALOM. — LTTTÉRATURE. 

ünyarüche LauÜehre. I. Uiujarische Fhonetik. Physiologische Analyse der 
ÍAiute und der Sprache. Von Joskf Balassa. (Zweite vollstándig umge- 
arbeitete Ausgabe der «Elemente der Fhonetik*). Budapest. Franklin- 
üesellschaft. Preis 4 Kronen 5() Heller. [Magyar Hangtan. L Magyar 
Fonetika. A hangok ás a beszéd fiziológiai elemzése. írta Balassa 
JÓZSEF. (flA phonetika elomeii-nek második, teljesen átdolgozott ki- 
adása.) Budapest. Franklin -Társulat. Ára 2 K 50 f.] 

Siebzehn Jabre sind es ber, dass nnter dem Titel tElemente der 
Fhonetik i (tA phonetika elemei*) ein kleines brannes Bnch im Yer- 
lage der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erschienen ist. Der 
Verfasser desselben war damals noch ein homo novns, und neu war 
auch jené Wissenschaft, derén eystematische Pflege Josef Balassa mit 
diesem seinem Werke begann. Im Auslande war damals jener nnúber- 
holbare Gedanke, dass der Sprachwissenschaft nur das Studimn der 
lebenden Sprache als alleinige untrúgHche Basis dienen kann, sohon 
zur Herrschaft gelangt ; da aber die lebende Sprache nur nach ihrer IRODALOM. — LITTÉRATURE. 28H 

genauen Anfbahme zu erkennen ist, 6o wusste man im Anslande gar 
bald auch das, dass die pbonetische Forsobung die erste Stufe jedes 
sprachwissenschaftlichen Strebens sein rnuss and dass mit derselben 
jede lingoistiscbe Tbátigkeit zu beginnen bat. In England gaben Beli> 
und SwEBT, in Dentscbland Sibvbbs, Vibtor, Techmbb ibre pbonetiscben 
Werke in ibrer ersten Form berans und es existirte scbon die beste 
allgemeine spracbwissenscbafÜicbe Zeitscbrift : die Tecbmer'scbe Zeit- 
scbrift für allgemeine Spracbwissenscbaft. 

Als ungariscbes Ecbo dieser Bestrebungen trat damals Dr. Josef 
Balassa auf. Balassa ging spáter von seinen eigenen pbonetiscben 
Studien aus, als er mit der systematisoben Pflege des Studiums der 
ungariscben Dialekte begann und in der Erkenntniss der Spracbe des 
ungariscben Yolkes eine neue Aera inaugurirte. Jenes Werkcben war 
wobl nocb keine Soböpfung eines vollendeten Gelebrten, alléin die 
Wicbtigkeit desselben fand sobon damals Anerkennung und in Ungarn 
íánd GiDBON Pbtz, im Auslande ein Schuchardt lobende Worte dafür. 

Viel, sebr viel isfc seitdem anders geworden, obwobl die neuere 
Gescbicbte^) der Pbonetik mit einem Yerluste beginnt. Yor der Zeit, 
vor der Yerwirkliobung aller seiner Ideen bracb Techmer, der bedeu- 
tendste Arbeiter auf dem Oebiete der allgemeinen Spracbwissenscbaft 
zusammen. Alléin auob so wurde die Pbonetik zu einem selbststan- 
digen wissenscbaftlicben Facbe. Sie bat wobl keine besondere Lebr- 
stüble an den Universitáten, alléin mebr als ein Gelebrter bált von 
Jabr zu Jabr regelmassige pbonetiscbe Yorlesungen. Professor Sieybrs 
in Leipzig z. B. liest jeden Sommerkurs wöcbentlicb 2 Stunden unter 
dem Titel : Pbonetik. Aucb Prof. Simonyi pflegt eine ausfiibrlicbe pbo- 
netiscbe Einleitung zu seinen Yorlesungen über •Ungariscbe Lautlebrei 
zu gebén. In Paris grúndete sicb scbon im Jabre 1886 eine besondere 
Gesellscbaft, die Association pbonétique intemationale,^) die eine 
monatlicb erscbeinende Zeitscbrift: Maitre Pbonétique'*) unter der ') Yergl. Swoboda: Zur Gescbichte der Pbonetik, Phon. Studien 
rV. (1891) u. besonders H. Bretmann: Die pbonetiscbe Literatur von 
1876—1895, Leipzig 1897. 

') Vergl. tExposé des principes de Tassociation pbonétique inter- 
nationalei. 

') Ancb ViETOR begann im J. 1888 die Heraiisgabe einer pboneti- 
scben Zeitscbrift (tPbonetiscbe Studien*); alléin zufolge der gleicb an- 
fangs angenommenen praktiscben, sicb besonders auf den Spracbunter- 284 MOSES BÜBINYI. 

Eedaktion PasBy's herausgibt. Und in júngster Zeit zeigte sicb eine 
nenere wissenschaffcliche historíBoheEntwickelung, welche den nnum- 
stösslichsten Beweis daför liefert, dass die Phonetik nonmehr eine 
selbststandige Wissenschaft ist. Es bildeten sicb in deiselben zwei 
gegensátzliobe Partéién : die Partei der experimentalen Pkonetiker und 
«ine andere, welohe mit einem wabren horror experimenti gegen jed- 
wedes Experiment ankampft nnd derén Anbánger theoretische Pkone- 
tiker genannt werden können. Der hervorragendste unter den ersteren 
ist der Franzose Bousbblot, unter den letzteren Sibvebs. Yibtob stebt 
binsichtlicb der Experimente zwiscben beiden. Prof. Balassa bat prin- 
zipiell gegen die Experimente nicbta einzuwenden. Wie aucb natürlioh. 
Wird ja selbst von Sieybbs, deir zwar bebauptet, dass man mit Expe- 
rimenten unmőglicb die menscblicbe Spracbe beobaobten kann — 
weil nacb ibm die mit Yersuoben verbundene Spracbe scbon mebr 
keine natúrlicbe Spracbe ist — anerkannt, dass es besonders unter 
den einfacberen Experimenten unvermeidlicbe gibt. Balassa gebt nooh 
weiter. Er ist aucb Anbánger der Stomatoscopie und seine stomatos- 
copisoben Untersucbungen zeigten uns die Laute der ungarischen 
Spracbe in neuen Bildem. 

Ausser den Experimenten gibt es in der Pbonetik nocb eine 
andere prinzipielle Frage, welcbe die bisberigen pbonetiscben Bestre- 
bungen ebenfalls in zwei Klassen eintbeilt. Dies ist die Frage des 
SelbstlatU-Syetemes. Diese zwei charakterisiren die Bicbtung einer pbo- 
netiscben Bestrebung. Es ist eine alté, selbst gegenwártig endgiltíg 
nocb nicbt entscbiedene Frage, ob die gescblossenen pbonetiscben 
Systeme eine Berecbtigung babén. Yiel leicbter ist die Frage bin- 
sichtlicb der Mitlaute. Dórt bieten die mitwirkenden Organe Ausgangs- 
punkte zur Systemisirung. Um so verwickelter ist aber die Sache bei 
den Selbstlauten. Ort und Verlauf ibrer Bildung macben ibre Syste- 
misirung zu einer sebr scbwierigen pbonetiscben Frage. Yiele nabmen 
dagegen Stellung — am entscbiedensten Sibvebs — dennocb lastet 
ÜBst auf jeden Pbonetiker eine solcbe Systemsünde. Wir sind eben 
in allém scbon zu sebr an die Systemisirung gewöbnt und wir glau- 
ben, sie sei uns aucb in der Pbonetik notwendig. Alléin Yiele, die ricbt bescbránkenden Ricbtung derselben wurde sie gar bald (1893) ein 
spracbunterricbtlicbes Organ und erscbeint seitdem imter dem Titel cDie 
neueren Spracbem. IRODALOM. — LITTÉRATURB. 285 

ein System aufstellten, befolgen selbst in ihrer eígenen Phonetik nioht 
die Beibe ihres Sjatems und ihre Terminologie, wenn sie die einzelnen 
Lanté separat behandeln und tbon dies in irgend einer anderen, dem 
praktischen Ziel mehr entspreobenden Weise. Balassa legt sicb sein 
System aus der Combination der Zungenstellung, der Lippensobliessung 
nnd der Mundböblen-Lage zurecbt, Hess dasselbe aber nor in dem 
Eapitel c System der Yocale» zur Oeltung kommen. Uebrigens beban- 
delt er die einzelnen Laute gar nicbt separat.-^) 

Bei Besprecbung dieser Fragen allgemeinen Charakters mussten 
wir auf unsere Oesicbtspunkte binweisen, nacb welcben vfir Balassa's 
Bucb zn benrtbeilen babén. Indem wir so das Werk gleiobsam in das 
allgemeine pbonetiscbe Bestreben hineinversetzten, wollen wir nnn 
znseben, in welcbem Verbaltnisse es zu den ungariscben and allge- 
meinen spracbwissenscbaftlioben Bestrebnngen stebt, welche Eintbei- 
long es bat nnd aiis welcben Tbeilen es bestebt. 

Dem Verfasser scbwebte ein dreifacbes Ziel vor, als er sein 
Bucb sobrieb. Er wollte eine nogansobe Pbonetik bieten; eine Ein- 
leitung in die ungarisebe Spracbwissenscbaffc scbreiben und endlicb in 
die Hand der Taubstummenlebrer ein solcbes Bucb gebén, welcbea 
ibnen in ibrem scbweren Berufe ein leicbt zu gebraucbender Leitfaden 
sei. Es sind dies drei verscbiedene scbwere Aufgaben. Zusammenge- 
nommen unvereinbare Aufgaben und meiner Meinung nacb ist dies 
vom wissenschafüichen Sta/ndpunkte der einzige wunde Punkt im Werke 
Balassa's. Der Styl des Bucbes ist leicbt und klar, als Einleitung in 
die Spracbwissenscbaft kann es alsó aucb als blosse Pbonetik dienen^ 
desbalb musste er an der Beibenfolge der Kapital des Bucbes gar 
nicbts ándem. Wegen der Taubstummen jedoob musste Verfasser aucb 
das Himsystem eingebend bescbreiben und damit gab er seiner Pbo- 
netik einen solcben Abscbnitt, den wir selbst in Sibvers' undYiETOR's 
Pbonetik vergeblicb sucben. Aucb die Bescbreibung der Sprecb- und 
Hörorgane ist viel grösser als z. B. in den beiden erwábnten Pbone- 
tiken und die Bescbreibung der Keble ist wabrbaftig derart, dass sie *) Die Schaffung eines SyBtems ist in sprachwissenschaftlicheu Fra- 
gen überbaupt unmögiicb. Ein eklatantes Beispiel dafür ist die Systemi- 
sirung der ungariscben Adverbien. Eine ganze Reiche diesbezüglicher Ver- 
sucbungen hat Schiffbriich gelitten. (Vergl. Kalmár: A magy. határozók^ 
NyK., Einl.) und aucb beute steben wir noch dórt, wohin wir beim Er- 
Bcheinen der fBystemlosen Magyar Határozók* von Simgnyi gelangt waren. 286 MOSBS BÜBINTI. 

fielbst einem Anatomen nicht znr Schande gereícheH würde. Wo sioh 
dazn Oelegenheit darbietet, ergeht doh Yerf. immer auf die taab- 
fltnmmen-unterrichtlichen Beziebniigen der behandelten phonetischen 
ErscheinuDgen (z. B. S. 132) und stellt gegen Ende des Bucbes, im 
Anhange nnter dem Titel cSprecbfeblen die am báufígsten Yorkom- 
menden Febler der menscblichen Spracbe kurz znsammen. Eb isi 
gewiss űberflüBsig zn bemerken, dass dieser Tbeil von grossem prak- 
tischen Werte iet, da die Taubstummen-Lehrer mit diesem Buohe 
einen vollkommen ztiverlassigen Leitüaden erhalten. Eine andere Frage 
isi es freilicb, ob man ans methodiscbem Oesicbtspnnkte praktisobe 
Küoksicbten mit einem solcben rein wissenscbaftlicben Werke ver- 
binden darf? 

Wer aber diese Phonetik BaIíASSa'b mit jenem seinem ersten 
Yersuohe vergleicht nnd wer nnr die geringsten phonetiBchen Eennt- 
nÍB8e besitzt, der mosB die Orösse der Mühe, mit welcher er dies 
Work zustande bracbte, wenn ancb nicht verstehen, so dooh wenig- 
fitens fühlen. Welche Welt liegt zwischen jener akademischen Ansgabe 
nnd dieser Phonetik ! Die Bemerkung : tZweite voUkommea nmgear- 
beitete Ansgabe der Elemen te der Phonetik • anf dem Titelblatte diesee 
Werkes war vollkommen überflüssig, denn wer, só wie ich, das erste 
Werk kennt, kann mit rahigem Gewissen behaupten, dass dieee on- 
garische Phonetik keine neue Ausgabe, sondem ein nenes Werk ist. 
Von dem altén bheb in seiner nrsprünglichen Form gar nichts. An- 
fltatt jener wenigen und in einer Anmerknng erwáhnten Búcher, derén 
ungarischer Beflex die «Elemente der Phonetik • war, bekommen wir 
hier als Anhang eine ganze phonetische Literátor^) gegenuber der 
originellen Systemisirung des neneren Werkes befolgt das alté Werk 
Bell's System. In dem früheren tanchen zeitweilig deutsche, franzö- 
sische, englische Beispiele anf; hier sind die Yocalsysteme dieser 
Sprachen in den Anhángen zu den Stellen über die ungarischen 
Systeme kurz und sehr gescbickt charakterisiert. Dórt war von der 
Sprache als psychophisische Thátigkeit in zusammenhángender Weise 
gar keine Bedé, dórt fínden wir keine akustische Einleitung, keine *) Natürlich erwáhnt B. in seinem Buche nur die wichtigsten Werke. 
Eine voUstándige literarische Übersicht, ausser den schon in der Anmer- 
knng erwáhnten Btichem, erhalten wir in den literarischen Anhángen der 
phonetischen Werke von Sibvkrs und Vietob, MÉLAMGE8. S87 

Besohreibung des Hörorganes, keine Abbandlung über die aUgemeinen 

■Gesetze der Lantbildimg. Selbst die im Lanfe der Zeiten sicb kaum 

verándemde Besobreibung der Spraoborgane können wir in dieser 

ongarischen Pbonetik in neuer Form lesen. Im altén Werke ist der 

Hinweis auf die ungarisoben Dialekte spárlicb. Im altén Bucbe wird 

die Assimilation der Mitlante, die Unifízirong der ancb in lautge- 

scbiobiliober Hinsiobt so interessanten zweifaoben Bildnngsweise gar 

nicbt erwábnt. Hier bat die Betonnng ein besonderes, sogar aus ein- 

zelnen Tbeilen bestebendes Eapitel erbalten. Ghinz neu ist der Anbang 

mit dem scbon erwábnten Kapitel über die Spreobfebler. Sowobl diesen 

Anbang, als aucb den textlicben Tbeil des Bncbes scbliesst der Ab- 

sobnitt: tVergleichung der pbonetiscben Scbriftem ab, worin derVer- 

fasser die Ortbograpbie der Finniscb-Ugriscben Forsobungen, der Maitre 

Pbonétiqae, der Keleti Szemle nnd der Ungariscben Dialekt-Mittbei- 

langen vergleiobt. 

Diese Tbeile macbten jenes Jugendwerk zn einem unentbebr- 

licben Qaellenwerk. Darob die zwei Jabrzebnte bindurcb fortgesetzte 

Yerbesserangsarbeit bekamen wir in der Ungariscben Pbonetik ein 

bolcbes Bncb, das unter den Bücbern eines sicb mit oral-altaiscben 

Spracben Befassenden nicbt feblen darf. Mit Interessé seben wir dem 

zweiten Tbeil der Ungariscben Pbonetik, der Ungariscben Lautge- 

scbicbte entgegen. Für das aber, was scbon bisber erscbienen, gebtibrt 

dem Yerfasser Dank nnd Anerkennnng ! 

Dr. MosKS RüBiNYi. KISEBB KÖZLÉSEK. — MÉLANGES. 

A «KOrtikini toghuzguz személynév. Ezt a személynevet 
flGardézi stb.» czimű munkám 63, 66 — 67. lapjain belytelenül Körti- 
kin szótagokra tagoltam s azon véleményemnek adtam kifejezést, 
mintba e személynév tekintettel az illető életére ckint látott* jelen- 
téssel bírna. Ez a vélemény mostani nézetemnek többé nem felel meg 
8 belyreigazitását dr. Almásy György barátomnak köszönöm, a ki ezen 
névalaknál az ó-török tigin cberozegv szóra figyelmeztetett, mely a 
bepbtbalitáknál is előfordult.-^) Ez a név tebát úgy van képezve, mint 

*) I. Marquart tÉranéahr* (Berlin, 1901.) ez. műve 211—212. lapjain- 288 KISEBB KÖZLáSEK. 

az orkhoni felírások KiU-tegin alakja, 1. Thomsen cIuBcriptions de 
rOrkbon déobi&éesi (Helsingfors, 1896.) a 73-dik lapon. Tehát a Kar- 
tikm-hen talajdonkép Kör a név, mint Kiütegin-hen (illet. Kültigin) 
KiU 8 a tikin végzet czimezés s a fejedelem iQabb fíát jelenti, az 
ifjabb herozeget. Gr. Eüun Géza. 

Az ékiratok fkumanii népéről. Tiglath Pileszer, vagy mint ő 
magát nevezi Tokolti apil Ésara, XII. Er. előtti században élt ha- 
talmas assyr királynak ékiratos emlékén említés történik bizonyos 
kumani nevfi népről, melyre vonatkozólag fölmerült a kérdés, vájjon 
nem a ^noA;-ról szól-e itt az első történeti hír ? Minthogy e kérdés- 
sel a külföldi szakirodalom is foglalkozott, nem lesz talán fölösleges, 
lia itt is felhívjuk reá a figyelmet. A szóban forgó ékirat Henry 
Rawlinson nagy műve (Western Asia Inscriptions) I. kötetének 5-ik 
lapján van meg (V. ív 73. sor) s magyar fordításban a következőkép 
hangzik : 

•Kumania csapatai (umma naat mat Eumanii) a Musri-beliek^) 
segítségére jöttek : a hegyekon harczoltam velük és levertem őket (tkp. 
kndarczukat csináltam). 

Arini városában az Aisa hegy alján, körülzártam őket. Lábaim 
elé borultak (tkp. megragadták lábaimat) és kegyelemben részesítet- 
tem a várost. Túszokat, adókat és ajándékokat követeltem tőlük (tkp. 
csináltam nekik). Ekkor az összes kumaniaiak (kumanij, a Musribeliek 
segítői, összes tartományaikban csatára és harczra készültek és szembe 
álltak velem. Hatalmas fegyvereim ádáz haragjában számos csapataik 
közül húsz ezret vágtam le és levertem őket, Szétszórom a hatalmas 
sereget ésHarusa hegyéig üldöztem őket. Hunusa várukat rommá tettem. 

A három téglafallal körülvett várost környékével egyetemben 
leromboltam.! *) A 74. sorban említett Musri nem az ótestamentumi Miczrajim (= 
Egyptom), hanem valószínűleg más néptörzs neve. Ennek történetéről mai 
nap még határozott, biztos tudomásunk nem lehet. Az újabb szaktudo- 
mány különben három Musrit ismer, a) az ótestamentumi Egyptomot, 
h) a mi Musrink, melyet Winkler (Alttestamentliche üntersuchungen 172. 
kk.) Cilieiában keres, c) Éjszak-Arábiában. (V. ö. U. az: Altorientalische 
Forschungen 290. kk. és több más helyen. Mitteilungen der vorderasiati- 
schen Gesellsch. 1896. 1. továbbá a Keilschriften und das Alté Testament 
sub voce.) MÉLANGES. 289 

Véletlen- e vagy nem, hogy a két egymáshoz tartozó név Eu- 
mani és Hnnnsa (olv. Chunusa) itt együtt említtetik? Van egy véle- 
mény, mely szerint a kunok ccumannsi neve onnan van, hogy a 
Euma partjain laktak. Nézetünk szerint megfordítva lesz a dolog, vagyis 
hogy a folyót a nép után nevezték ; de több helynévben, mint pl. 
Khonsak vagy Ennsakhban könnyű a rég Hnnnsa maradványát föl- 
ismerni. Az Arini és Aisa neveket, a hiányzó segédforrások miatt 
nem is vizsgálhatjuk. Látjuk különben az okiratból, hogy a knmani 
nép városa három fallal volt körülvéve. Ez kóbor népnél nem igen 
fordul elő ; daczára ennek azonban királya nincsen, hanem valószínűleg 
törzsfők vezérlete alatt állott. A tudósítás szerint 20,000 katona holtteste 
födte a csatateret. Magát a népet a < messzi terjedő* jelzővel illeti az író 
s ámbár az írók rendesen a fejedelmek hatalmas tetteit akarták ma- 
gasztalni, itt nincsen okunk, hogy az ékirat hitelességét kétségbe vonjuk. 
A nép földrajzi meghatározása is alkalmas arra, hogy némi vi- 
lágot vessen kérdésünkre. Áz assyrologia munkásai kezdettől fogva 
nyilvánították föltevéseiket e kérdést illetőleg. Az elsők t. i. Lenor- 
mant és Finzi a pontusi Comanara gondolnak. A nagy távolság miatt 
elveti e véleményt Eberh. Schrader (Eeilschriften und Oeschichts- 
forschung. 151. kk.) és keleten, a délnyugati Aderbaidsanban találja 
a keresett tartományt. Ép ellenkezőleg jár el Delitzsoh, Fried. (Wo 
lag das Paradies? 104., 128.0.), ő nyugaton az Euphrat partjain látja 
a kumaniak egykori fészkét. E véleményhez szegődik Tiele C. is. (Ba- 
bylonisch-assynsche Gesohiohte 1630.) Egész új irányt adott a k^- 
désnek Winckler Hugó (Geschichte Babylons und Assyriens 246. o.), 
a ki az Antitaurusban keresi e tartományunkat és a később uralkodó 
assyr királyoktól is meglátogatott Eumuh néppel, a Eomagenevel 
azonosítja, a mi eltekintve sok más szemponttól, azért is hibás, mert 
e tartomány ékiratunk más helyén (I. ív 89. sor) is előfordul és az 
ókori író valószínűleg jobban ismerte az egyes tartományok nevét a 
XX. századbeli tudósnál is. Nézetünk szerint semmi mélyebb ok nem 
szól a Lenormaht és Fiuzitól felhozott vélemény ellen. A messzeség 
nem dönt, mert az assyr királyok a mai Armenia belsejébe is hatol- 
tak, továbbá sokkal feltün61)b volna, ha az Euphrat körül lakó népről 
van szó, hogy azok soha többé semmilyen alkalomkor nem hagytak 
magukról életjelt. Ha pontusi vagy más hasonló lakóhelyét vesszük 
föl, akkor nagyon is értjük ezt, mert a későbbi fejedelmeket sokkal 
jobban foglalkoztatta a mesopotamiai vagy más közeli és távoli kül- 
Keleti Ssemle, V. 19 290 KISEBB EŐZLÉSKK. 

földi népek politikája, sem hogy üy messze kalandozásokba bocsát- 
koztak volna. Így bízvást főltehetjük, hogy a knmani nép a későbbi 
kún néppel áll kapcsolatban. Mabmobstkin Abthub. Iwan Nikolajewitsch Smimow 

(1856—1904.) Am ^. Mai d. J. war die Easaner Univereitát der Schanplatz 
einer düsteren Tranerfeier: die Bahre des lieben und vorzűgliohen 
Professors I. N. Smibnow nmstanden seine Eollegen, zahlreiche Schüler, 
Frennde nnd Yerehrer. Mit Beoht beweinten sie sein frdhes Hinschei- 
den, denn in dem Entschlafenen verlor die Universitat ihre hervor- 
ragende Zierde, dessen Name und wissenschaftliche Tátigkeit nicht nnr 
in seinem Yaterlande, sondem anch weit über dessen Orenzen hinaos, 
im Aoslande hochgeschátzt war. Unter den Besnltaten seiner vielsei- 
tigen Forschongen sind besonders jené seine Werke berühmt, mit denen 
er die Wissenschaft beztiglich anf die finnischen Yólker der Wolga- 
gegend bereioherte. Diese können in ihrem Fache als grundtegend 
betrachtet werden, da dieselben unter kritischer Benütznng der vor- 
hergehenden Materialsammlungen und Beobachtongen ein getrenes Bild 
des materiellen und geistigen Lebens der betreffenden Yölker bieten, 
dabei in ausführlichen historischen Einleitungen die Yergangenheit 
dieser Yölker schildem, beim Liohte archffiologiscber und linguistischer 
Beweise uns aucb in die dunkle Periode der Urgeschichte einführen ; 
zu all diesen gesellt sioh aber nooh im Anhange die überaus sorg- 
í&ltig erforscbte Literatur des Oegenstandes. Wegen dieser Yerdienste 
wurden die ethnograpbischen Werke Sbobnow'b von der Bussischen 
Eaíserlichen Oeographischen Gesellschaffc mit der goldenen Medaille, 
von der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften im J. 1896 
mit dem kleineren Uvarow-Preise und von der Easaner tArobsBolo- 
gischen, Historischen und Ethnograpbischen Oesellschaft* damit aus- 
gezeichnet, dass sie derén Yerfasser, nach seinen bei der Gesellschaft 
von ihm innegehabten Ehrenstellen als Sekretar, Direktionsrat und 
Mitprásidenten im J. 1902 einstimmig in die Beibe ihrer Ehrenmit- 
glieder aufnahm. Auch das Ausland zögerte nicht mit seiner Aner- 
kennung, die Finnisch-Ugrische Gesellschaft; in Helsingfors wáhlte 
SioBNow schon im J. 1891 zu ihrem korrespondirenden Mitgliede, die MÉliANGES. 291 

Ungarisohe Etbnographische Oeseilschaft hinwieder náhm ihn im J. 
1899 in die Beibe ihrer textemen Mitgliederi auf. AUein glanzender 
als allé diese Anerkennnng zengt von dem Werte der ethnographischen 
Werke Smibnow's jener Umstand, dass die mesische Originalansgabe 
derselben, obwobl sie ibre Aufgabe mit streng wiBsensobaftlicber Be- 
bandlong lösen, bereits ggnzlicb vergriffen ist und dem siob dafür 
interessirenden Pnblicum beute nnr derén franzömche Übersetztmgen 
znr Yerfügung stehen. BetráobÜicben Anteil an diesem grossen Erfolge 
hatte jece begeisterte Propaganda, welcbe Smibnow in Easan um die 
wissenscbaftliobe Erforscbong der nral-altaiscben Yölker entfaltete. 
Er war von der Idee darcbdrungen, dass die Universitátsstadt an der 
Wolga vermöge ibrer geograpbiscben Lage zu einer Fübrerrolle in 
den bieber gebörenden wíssenscbaffclioben Aufgaben bemfen sei and 
dass in derén Arbeiten nicbt aoslándisobe, sondem mssiscbe C^lebrte 
— ' denen diese viel leicbter zuganglicb sind — voran gebén müssen. 
Als geeignetes Oebiet znr praktiscben Yerwirklicbnng dieser seiner 
Idee bot sicb ibm die Easaner ArcbsBologiscbe, Historiscbe und Etbno- 
grapbiscbe Oesellsobafi} dar, in derén Mitteilnngen («H3BtcTifl>)8eit- 
dem Smibnow Einfluss anf die Leitang der Oesellscbaftsangelegenbeiten 
bekam, banptsácblicb Studien nnd Abbandlongen úber die ural-altai- 
seben Yölker erscbienen sind, gleicbwie aucb in den Yortragssitznngen 
der Gesellsobaft zumeist Yorlesungen ábnlicben Inbaltes das Sitzungs- 
programm ausfüllten. Alléin als eifriger Apostol traebtete Smibnow 
ancb ausserbalb des Babmens der Gesellsobaft Anbánger und Mitarbeiter 
za seinen wissensobaftlicben Bestrebungen zu werben. In seinem ge- 
sellsobaftlicben Yerkebre und seinen Studienausflügen gewann er dureb 
seine lieboDSwürdige und einnebmende Individualitát jeden, bei dem 
er nur etwelcbes Interessé für die Nationalitáten Ost-Busslands wabr- 
nabm, fiir die wissensobaftlicbe Arbeit und sammelte so nacb und naoh 
bauptsácbliob aus Lebrem und Geistlieben eine ganze Scbar von Mit- 
arbeitem um sicb, welcbe ibm bei seinen folkloristiscben, saoblicb- 
etbnograpbiscben und linguistiscben Sammbingen zur Yeifügung stand. 

Es gebübrt sicb, dass wir uns mit dem Lében imd der literari* 
seben Tátigkeit dieses bervorragenden Mannes an dieser Stelle naber 
bekannt maoben. 

Smibnow wurde am 19. Január 1856 in dem zu dem Zarewokok- 
scbajsker Kreise des Easaner Gouvemements gebörenden Kircbdorfé 
Arin geboren. Sein Yater, der Geistlicbe des Dorfes, war seiner Ab-> 

19* 292 KISEBB KÖZLÉSEK. 

Btommang nach ein Tscheremisse and sprach anch tseheremiaBiech ; 
da aber die Mutter eine Bnssm war, kaimten die Kinder nnr wenig 
díese Spraehe ihrer Ahnen. Siclmrlich hatte anch diese Abetammong 
Anteil darán, dasB sich Smirkow spater mit solcher Yorliebe mit den 
finniscben Yölkem der Wolgagegend befosste ncd dass er seine Sta- 
dion úber dieselben gerade an den Tscheremiseen begonnen ; alléin 
seíne ervten wimenschaftliehen Fonchangen fíelen antiserhalb dieses 
WiBeenBkraaes. Nachdem er im J. 1874 seine Hittelschal-Stadien im 
Ea^aner Geistlicben-Seminare beendet batte, trat er in die historisch- 
pbilologische Abteilong der Easaner üniyersitát ein, wo er dorch Tá- 
lent und FleÍBs 00 hervoriagte, daas er nach Ablanf von vier Jahren 
ak Stípendist noch weiter an der üniversitat bleiben and dórt sioh 
znr Erlangang des Lebratahlee der allgemeinen Greechicbte yorbereiten 
konnte. Seine Jogendarbeiten beziehen sich auf die Oeechichte der 
Súdalayen and basiren zum Teil aaf selbstándige archivalische For- 
schangen, za welchen sich ihm aaf einer Stadienreise hauptsáchlich 
in Vénedig und Bagasa Qelegenheit darbot. Diese Werke sind folgende : 
•Skizze der Geschichte des kroatisc/ien Staates bis zur Zeit seiner Unter- 
werfung unter die wigarische Krone^ (OiepKt HcropÍH XopaaTCKaro 
rocy;íapcTBa ;í,o no;(qHHeHÍH ero yropcKort Kopont. KasanB, 
1880.), fZ)a« Verhaltniss Venedigs zu den Stadtgemeinden Daimatiens 
rom XIL Jahrhundert bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts* (Otho- 
racHifl BeHeAiH ki» ropo;(CKHMT> o6n^HaHT> ^ajiMai^iH cb XII. ao 
iio.iOBHMa XIV. BtKOBT. I— 11. KasaHb, 1881—1884.), *Die Stadt- 
gemeinden Daimatiens im X— XZ. Jahrhundert • (Fopo ackíh o6mHHU 
^asMai^iH BT> X — XII, BtRax'B, 1882.), ^Grundbegitz in Kroaiien und 
Dalmatien im X — XL Jahrhundert* (3eMJieBJia;^tHÍe b^ XopBarin 
H ^ajiMai^ÍH BT* X — XI. BtRaxi>* 1883.). Im Jahre 1881 erhieltSMiR- 
Now die Privatdozentur and im Jahre 1886 den Lehrstnhl eines or- 
dentliohen Professors an der Üniversitat. In seinen Univeraitatsvorle' 
sangen war die slavische Eoltorgeschichte sein besonderer Lieblings- 
gegenstandy die wertvollen Besoltate seiner auf dieses Fach bezüg- 
lichen Forschungen begann er aber erst in den letzten Jahren za ver- 
öflfentlichen anter dem Titel tSkizzen aus dem KuUurleben der Siid- 
slaven* (OqepKH KyjibTypHoii acH3HH loscHbixb cjiaB«H'b. Kasanb, 
1900 — 4.). Von diesem grossaogelegt^n Werke erschienen drei Hefte, 
in denen jené Absehnitte mitgeteilt sind, welche die Entwickelung 
der materiellen Kultur, der gesellschaftlichen Verháltnisse und des MÉLANGES. 293 

^eistliohen Lebens der Südslaven bebandeln. Besonders iníereBsant iet 
der Inhalt des letzten Abscbnittes, welcber siob mit den heidniscben 
Traditionen des geistigen Lebens aaf der Balkanbalbinsel im Y — ^IX. 
Jabrbnndert, sowie mit derén Spuren im beatigen Lében der Südelaven 
eingebend befásst. Er analysirt bier die türkiscben Bestandteile der 
bulgariscben Eultnr nnd skizzirt die Gescbiobte der Annabme des 
Obristentums, wie aucb die Anfangsperiode der elayisoben Literátor. 
Die erste Spur des wissenscbaftlicben Interesses für die ural- 
altaisoben Völker áussert sicb in Smibnow's literariscber Tátigkeit im 
Jabre 1882 in seiner Arbeit über die Lebensweise der Kalmükén im 
^ativemem^ent Astrachan (SaMtTKH o fffeKOTopHXií oco6eHHOCTflxi> 
-6wTa KajiMMKOB-b AcTpaxancRofi ryÖepniH). Zu lebbafterer Tatig- 
keit in der bier bezeicbneten Bicbtang wird Smibnow angespomt, als 
mit der Anstellung Michael Weske's, des ebemaligen Dorpater Lek- 
tors an der Kasaner Universitat der Lebratubl für die tfinniscben* 
Spracben systemisirt wird. Im Sommer des Jabres 1888 tritt er in 
Gesellscbaft Wesek's und des MuseumCustors Tbaubenbebo eine grosse 
Bnndreise unter den Tscberemissen an und besucbt derén Ortscbaften 
in dem Kasaner, Niscbegoroder, Kostromaer, Vjatkaer und Ufaer Gou- 
Temement. Nocb vor Beginn dieser Studienreise batte Smibsow den 
Stoff sammtlicber ihm zur Yerfügung gestandenen literariseben Quel- 
lén zusammengestellt und veröffentlicbte aucb daraus das Braucbbare, 
mit seinen Anmerkungen bereicbert, in seinem im J. 1889 unter dem 
Ti tel *T8cheremis8en, Eine hÍ8torÍ8c}i-ethnograpkÍ8che Skizze* (Hepe- 
líHCU. McTopHKO-3THorpa«HqeQKÍft oiepK'b. KaaaHb) erscbienenen 
AVerke. Mit ebensolcben Vorarbeiten (mit der literariseben StoflFsamm- 
lung und der darauf folgenden Studienreise) und ganz übereinstim- 
mendem System erscbeinen in rascber Aufeinanderfolge folgende Werke 
Smirnow's: « Wotjaken. Eine historisch-ethnografhischeSkizze* (Bothkh. 
IlcTopHKO-9THorpa*HqecKÍíí o^epK'b. KaaaHb) im Jabre 1890, •Perm- 
jakén. Eine historisch-ethnographische Skizze* {IlepMflKH. McTopHKO- 
OTHOrpa*HqecKÍii ouepKTí. Kaaanb) im Jabre 1891 und MordwiTien, 
Eine historisch-ethnographische Skizze* (Mop;^Ba. McTopHKO-aTHO- 
rpa«HqecKÍÉ OHepK'B. KaaaHb) im Jabre 1895. Wenn wir in Anbe- 
tracbt zieben, welcb ausserordentlicber Beicbtum von Angaben viel- 
íacber Gesicbtspunkte in diesen, innerbalb weniger Jabre gescbriebenen 
ítattlicben Bánden zusammengetragen und systematiscb aufgearbeitet 
wurde, so müssen wir ob der begeisterten Sacbliebe staimen, die den 294 KISEBB KÖZLÉSEK. 

YerfiuBcr zu solehem Fleiase und Arb eitever mőgen fihig madite. Dabei 
hmtte aber Sjubnot w&farend der Ab&aBnng dieeer aeiner groosen Werke 
noeh Zffit übrig, ftoch TÍele kleinere Abbandluigen und indere Mit- 
teOiingen zn schreiben, wie z. B., um niir die bedeatenderen zu er- 
w&hnen, die folgenden : •Spuren von Mensehenopfem in der Dichiung' 
und dm rdigiösen Ceremanien der Finnen in der Wólgagigend> 
(Cjfb^u ^ejOBtqecKHX'b xepTBonpHHOmeBid bi> no93ÍH h pejH- 
rio3HUxi» o6ptfxax'B npHBOJzcrax'b ^hhobi*. KaaaHb 1889.)r 

• Eifdge Warte vom russischen Einjlusse aufdie NationaUtaten der üm- 
gegend Kagans* (Hl^cK0.ibK0 cjobi> o pyccKom bjíiihíh ea hho- 
po;íiíeBT. bt. iipejitJiax'b KasaHCKaro Kpafl: im VL Bande der 
«H3B^CTÍfl» 1889), tAufgaben und Bedeutung der tokaién Ethno- 
graphie* (Salain H SHa^enie m*cthoh dTHorpa«ÍH ; Kasam*, 1891.)^ 
derén Anszog anch in der Einleitong der Monographie der tMordwi- 
nen» zn lesen ist, •Skizzen ane der GesehichU der Jinnischen KuUur* 
(Ha6poCKH H3T» HCTopÍH ^HHCKOft RjjTTypu : im Jahrgang 1891 der 
Zeitechrift 3THorpa«HqecKoe OÖosptBie), •Programm der ethno- 
graphisehen Materialsammlv/ng unter den Mordwinen* (nporpaioca 
;i,jfl coÖHpaHifl CBt;itHÍfi o Hop;(Bt : im Jahrgange 1892 der 
«IÍ3Bi^CTÍfl»)- Nebst diesen seinen Arbeiten hatte Smibnow noob Zeit 
za gar viel Mühe und Beisen erbeischenden ethnograpbifichen Samm- 
longeo, womit er da8 Kasaner Mosenm bereicherte, ja im Jahre 1890 
organisirte er sogar die vorzűglich gelnngene etbnogra'pbiscbe und 
orcbseologiBcbe Abteilung der Easaner wÍBsenscbaftlicben und indu- 
striellen AuBstelluug. In der zweiten Hálfte dee vorigen Dezenniums. 
nahm die ArbeitsluBt Smibnow's ab, als aber im Jahre 1900 unsere 

* Bevue Orientale • ins Lében gerufen wurde, begrűsste er mit Freudén 
die neue Zeitecbrift und veröff^eutlichte gleich im 1. Hefte eine kleine^ 
/\rbeit, derén Titel unji Gregenstand •Die ural-oUaigche WeU in der 
rusmdien archaedogischen, historischen und ethnographischen Litera- 
tur^ (ypajio-a.iTaficKÍü MÍpi bt> pyccKofi apxeoj., Hcrop. h 3tho- 
rpa^HHCCROu jmTcpaTypt) war. Seine letzt ersebieneuen Werke aus- 
):nserem Fache waren : MÜie Bedeutung der ural-oUaischenWeU in der 
Kntstehung und Geschichte des russisichen Volkstums* (Sna^eHie ypaio- 
;mTaöcKaro nipa Bt ofipasoBaniH h HcropiH pyccKOü napoAHOCTH* 
ííK)3.) und nDie praehistorische' Vergangenheit des Wolgagebietes^ 
(^'^OHCTopHqecKoe npomaoe üoBOJiacbfl 1903.). 

Die wertYolIsten Schöpfungen der literariseben Tátigkeit Smib- MÉLANGES. .295 

is'ow's sind jedenfalls seine zusammenhángenden grösseren Studien über 
<die finnischfín Yölker der Wolga- und Eamagegend, denen er spáter 
^uch den zusammenfassenden Titel fOstfínneii» (Bocro^Hue ^hhh) 
^ab. Die Biesenaufgabe, welcbe Yerfasser in diesen Werken übernabm, 
maobt es fást natúrlicb, dass die richtige Lösong nicbt in allén 
Detailfragen gelungen, und dass sicb dem Kritiker an mebreren Stellen 
<jelegenbeit bietet, auf den Mangel der Gründlicbkeit binweisen zn 
können. Besonders in den mit der prsBbistoriscbenZeit sich befassenden 
einleitenden Eapitein zeigt es sich, dass der Yerfasser nicht mit der 
gebörigen Ausrtistung an die Überwindung der Scbwierigkeiten seines 
Oegenstandes ging; insoferne er bier von wenigen arcbsBologiscben 
Daten abgeseben bauptsácblich aus den Zeugnissen spracblicber An- 
gaben, Kulturwörter und geograpbiscber Namen das Bild von Ereig- 
nissen und dem Kulturzustande lángst vergangener Zeiten entwerfen 
musste, wáhrend docb dies, wie wir wissen, selbst für facbtücbtige 
Linguisten ein sehr scblüpfríges Terrain ist ; Smibnow bingegen in der 
Eenntniss jener Spracben, auf derén wirklicbe oder vermutete Angaben 
er soine Folgei-ungen aufbaute, nicht genügend orientirt war. Über 
•die daraus entstandenen Irrtümer schrieb ausführlicb SbtálI in seiner 
Kritik: «I. N. Smirnows Untersuchungen über die Ostfinnen (Hel- 
singfors, 1900)i, aber auch er bekennt, dass bei alldem Smibnow's 
Werke auch vom Gesichtspunkte der auf linguistiscbem Grundé dar- 
gelegten Urgeschichte betráchtliche Yerdienste habén. Diese bestében 
▼orzüglich darin, dass er im grossen und ganzen eine zutreffende 
Schildenmg des einstigen Eulturzustandes der Syrjenen und Wotjaken 
bietet, dass er die Elemente des türkischen Einflusses bei den Tsche- 
jremissen und Wotjaken behandelt, dass er Ortsnamen, welche auf 
Grund fínnisch-magyarischer Spracben erklárbar sind, auch auf solchen 
-Gebieten nachweist, wo in diese Yölkerfamilie gebörende Yölker nicht 
mehr wohnen und dass er in diesem Fachgebiete ein betráchtlich 
wertvolles Matériái für spátere eingehende Forschungen gesammelt. 
Als Menscb war Smibnow eine besonders sympatische Individua- 
litat. Seine edlen Seelenzüge erweckten in jedem, der das Glück hatte 
mit ihm verkehren zu können, das Gefühl der Acbtung und Zunei- 
.gung. Sein Auftreten hatte stets den Charakter bescheidener Einfacb- 
beit. Da er selbst aus dem Yolke hervorging, so konnto er die ver- 
^chiedenen Mühseligkeiten des kleinen Mannes begreifen und würdi- 
^en und nichts lag ihm femer, als die im Ereise der Universitáts- 296 lOSEBB KÖZLÉSEK. 

profeseoren so h&ufige Hochmnt und GrosstnereL Sein Gesprách war 
fremidlicb, sein Wíbboii nnd seine Büdmig überaos amfasBend, sein 
Geifli lebhftft und sein Hen die Güte selbst. Diase seine Eigenschaften 
maehten seine Penon sowohl in der Gesellschaft, als ancb bei der 
Jngend popnlar. Besondere scbwirmien far ibn seine Scbüler, mit 
denen er frenndseb^ftlicben Dmgang pflegie. Sie beeucbten sein Hans, 
er macbte mit ibnen Spaziergánge nnd nnterstútzte sie, wo er nur 
konnte, weshalb sie seine Batscblage ancb in krítiscben Zeiten dank- 
bar Mipahman. Mit dankbarer Anerkennimg erwábne icb an dieeer 
SteOe jenes berzlieben und savorkommenden EmpCanges, welcher mir 
nnd meinem nonmehr verbliebenen Freunde Kabl Pápai von ihm im 
Jahre 1888 znteil wnrde, als wir in Easan die letzten Vorbereitangen 
zn nnserer Stndienreise nach Sibirien trafen nnd im Jabre 1889, als 
wir anf der Bűckreise von Sibirien ons ebenfalls bier Wocben bin> 
durcb mit der Ordnnng nnserer SammlnngeD beüassten. Kaom ver- 
strieb ein Tag, an dem er uns nicht entweder in imserer Wobnnng 
anÜBUcbte, oder in seinem eigenen Heim ab Gaste anfgenommen batte. 
Bei diesen Zosammenkanften drebte sicb das Gespracb stondenlang 
nm die Detailarbeit nnserer scbweren Aofgabe nnd dass wir nns mit 
der in miser Facb scblagenden Literátor bekannt macben konnten^ 
verdanken wir in orster Beihe Shirnow, der ons mit verbindlicber 
Hingebnng ans den verscbiedenen Bibliotheken die nötigen Quellén- 
werke auDsncbte nnd verc^chafTte. Voll WoUlwollen interessirte siob 
Bmirnow aucb nacbber fúr onsere etbnograpbiscbcn und spracbwissen- 
scbaftlicben Bestrebnngen. 

Nicbt als einen krofterscböpften Greis riss ibn der Tod ans 
nnseren Beiben, seine Lebenskraft brach im bestén Mannesalter zn- 
sammen. Aucb wábrend seiner qualvollen Erankbeit brannte seine 
Beele von Arbeitslust und nocb kurz vor seinem Hinscbeiden spracb 
er von seinen grossangelegten wissenscbaftlioben Planen. Ein scbwerer 
Verlust för die Wissenschaft ist das Erlöscben einer solcben Arbeits- 
kraft, zumal diese mit einer solcb seltenen edlen nnd gútigen Seele 
gepaart war, wie bei Smibnow, der aucb durcb seine nnvergesdlicben 
Liebeswerke in der Bruőt Yieler den Grnnd zu seinem gesegneten An- 
denken gelegt bat. Dr. Bkbkhard Munkácsu A DUNAI TATÁROK NYELVÉRŐL. 

— Irta: Kunos Ionácz. — 

Ez év június hayában alkalmam nyílt a dunamentí tatár 
terület egy kis részével megismerkedni. Az Alduna különféle 
vidékein, főleg bolgár és oláh területeken lakó tatárok nyelvéről 
aránylag alig tudunk valamit, noha földrajzilag közel vannak és 
egyébként is könnyen hozzáférhető vidékeken. Tutrakhan bolgár 
városnál szálltam ki a hajóról, hogy e vidék török nyelvével meg- 
ismerkedhessem. Csakhamar meggyőződhettem róla, hogy e tízezer 
lakost számláló városnak hatezer mohamedánja, úgy fajilag, mint 
nyelvileg, a ruméliai törökséghez tartozik. A város tatár voltának 
a hire nyilván onnan van, hogy közelében több tiszta tatár falu 
van, melyeknek lakói, mint kereskedők és földmívesek, majdnem 
naponként megfordulnak a kereskedelmi központjukká vált Tutra- 
khanban. Nyelvi kutatásaimat ezek folytán egy közeli faluban, 
Atmadsá'han kezdtem meg, melynek mintegy hatszáz lakója tiszta 
tatár; oszmanli vagy más nemzetiségű nem lakik benne. Nyelvüket 
illetőleg nem volt nehéz megállapítani, hogy eltérő a dobrudsai 
tatárságétól, és hogy az oszmanli befolyás nyomokat hagyott rajta. 
Mivel a dunai tatárok nyelvével rendszeresebben óhajtok, még pe- 
dig helyszíni tanulmányok alapján foglalkozni, egyelőre tartózko- 
dom általános és összefoglaló jellemzésektől. Csupán annyit 
említek meg tájékozásul, hogy maguk az atmadsai tatárok krimi 
eredetüeknek vallják magukat. Gyűjtéseimben főleg két odavaló 
tatár, az egyik a falu mukhtárja Ejbad-ullah Hasszán aga, a másik 
pedig Emin aga, segédkezett. 

LA hangtani sajátosságok közül megemlítendők : a) Az 
ö és ü helyett gyakran hallható átmeneti o és u hangok, pl. ezek- 
ben : kgletLe (— oszm. gölge) árnyék, kgrejim (= görejim) lássam, 

Keleti Szemle. V. 20 Í08 KUNOS IGNÁCZ. 

hdmek < = giil') nevet, kgruldemij (= gürUrmden) menjdörög, mejta 
< = nií^e) gyümölcs, k(jz {= göz) szem, kol \ = fjőb tó, tw;^ i= dcjil) 
nem, okuz ( = ökü2) ökör. — b)A szókezdő oszmanli j-nek megfelelő 
í P- fAr^rma ( = jirmx) húsz, ^ürüki = j/VrüA- » járós, jemí = ;<?iii) abrak, 
^ür- (— ;ürü-) jár, jün {= jün) gyapjn, Jatkan {= jatan) alvó, joA; 
(= jok) nem, /iían í= jíian) kígyó, sémié {= ;>mí/) gyümölcs, jVi 
(= j>í; szél, jt^rit ( = jijit) legény, 3%rak (= irak) mespze, ^imirtra 
( = jumurta) tojás. — c^ Az oszmanli zöngés explosi vaknak megfelelő 
zöngétlen a szó elején: kir- ( - gir-) bemegy, kel- { = gel-) jön, kul- 
(= gül') nevet, ket- (= git-) menni, hgr- {^ gör-) néz, kei (= gec) 
késő, kemi (= gemi) hajó; tokuz (~ dokuz) küencz, til {= dil) 
nyelv, turul (= rf€;i7) nem, tumayan (= do;--) nem szül, tesik (= 
drft/;)lyuk, <iZ«/c (= diUk) óhaj; piciimez nem vág(= 6ic-). — d^ Az 
oszmanli /-nek megfelelő p : pillán {= Jüjan) findsa, kaptán kaf- 
tán, pajda{= fajdé) haszon, jiíZop (= jidaf) zab. — e)Az oszmanli 
szókezdő b- és r-nek megfelelő m és 6, p. ?«en (= ben) én, ina;'íi 
(= tana) nekem, miz (= W^) mi, inurun {— burán) orr; berniek {^= 
ver-) ad, barmak {= var-) megy. 

II. Az alaktani sajátosságok közül egyes képzők és 
ragok alakjára vonatkozólag: a) A többes szám jele -tar, 
'ler mellett -nar, -ner, p. taé-nar kövek, bergen-ner (oszm. véren- 
/tfr) adók. — b) A tárgy megjelölésére -i és illeszkedett alakjai 
helyett -ni használatos, p. kemi-ni (oszm. gemi-jt) hajót, it-ni 
(oszm. it'i) kutyát, karya-ni (oszm. karga-jx) hollót, sakal-ni (oszm. 
sakal'i) szakált. — c) A hely határozói ragok közül a 
hova kérdésre felelök, illetve a részes határozó ragja -ya, -ye, -ga, 
-ge és -ka, -Ac, p. at-ya (oszm. at-d) lónak, öksüz-ge árvának, fv- 
kara-ga szegénynek, depiz-ge tengernek, bala-ya gyermeknek, aya^- 
ka fának, maya (bana) nekem, tilepsi-ge (oszm. dilenji-je) koldus- 
nak, kim-ge kinek, okuz-ya (oszm. öküz-e) ökörnek, jtlan-ya (oszm. 
jüan-a) kigyónak, su-ya víznek; dj a birtokos ragja -nit^, s 
illeszkedett alakjai, p. jeiitken-tiip (oszm. iéiden-in) hallónak, 
aíaran-nir) evőnek, ayaj-nir; fának, arslan-nif^ oroszlánnak, sokur- 
nut; vaknak, kalk-nip (oszm. halk-in) népnek ; de üj (oszm. ev) ház 
genitivusa : üj-üp (évin). V. ö. üj-ye (eve)^ üj-nü (evi), üj-ner (ev- 
ler); ayaé fa : ayacnup (ayajip)y ayaé-ka (aya^a), ayaé-ni (ayajt). 

IIL A számnevek alakjai a következők : br (hir) egy, 
jeki és eki (iki) kettő, üé (üé) három, dört négy, beé öt, alti hat, A DUNAI TATÁBOK NYELVÉRŐL. 299 

jeti és ^edi (jedi) hét, sekiz nyolcz, tokuz kilencz, on tíz, ^lyirma 
húsz, tok%an kilenczven, hit} ezer. — Anévmások alakjai : men 
(ben) én, miz és hiz mi, olar és onar ök ; menip enyém, senip tied, 
bizip mienk, sizip tietek, olarnii) övék ; maYa (bana) nekem, aa^a 
neked, oya neki, éoya annak, boya ennek, bizTe nekünk, sizye nek- 
tek, olarya nekik, bolarya ezeknek, éolar^^a azoknak. 

IV. Az igék ragozása köréből a következő alakok említen- 
dők: a^ Segédigék: men-men (ben-im) én vagyok, sep-sip te vagy, 
o-der 6 YB.n, biz-miz vagyunk, «iVm vagytok, oiar-dir vannak ; edim 
voltam, edip voltál, edi volt, edik voltunk, edipiz voltatok, ediler 
voltak ; eken-men (imisim) voltam, eken-sip voltál, ekén volt, ekén- 
miz voltunk, eken-sipiz voltatok, eken-ner voltak ; boltnak (olmak) 
lenni. — fc^Eendesigéknél az általános jelen ragozása a 
következő: kirermen (oszm. girerim) megyek, kirersir) mész, kirer 
megy, kirermiz (gireriz) megyünk, kirersipiz mentek, kirerler 
mennek ;ahatározott múlt: kirdim mentem, kirdip mentél, 
kirdi ment, kirdik mentünk, kirdipiz mentetek, kirdiler mentek ; 
a jövő: kire^ekmen (oszm. gire^ejim) menni fogok, kire^eksip, 
kire,^ek, kiregekmiz, kire^eksipiz, kire^ekler ; a feltételes: kir- 
sem ha mennék, kirsep^ kirse, kirsek, kirsepiz, kirseler ; a feltételes 
mód képzése rendszerint úgy történik, hogy a melléknévi igenév 
van az olmak, illetve bolmak segédige feltételes alakjával összetéve, 
pl. tüskén bolsam (oszm. düsersem, düsen olsam) ha elesnék, tűiken 
bolsap ha elesnél, tüskén bolsa ha elesne, körgen bolsak ha látnánk, 
körgen bolsapiz ha látnátok, körgen bolsalar ha látnának. — A h a t ó 
és tagadó igék ragozása: kelalmam (gelemem) nem jöhetek, 
kelalmazsip (gelemezsin) nem jöhetsz, kelalmaz (gelemez) nem 
jöhet, kelalmazmiz (gelemejiz) nem jöhetünk, kelahnazstptz (gele- 
mezsiniz) nem jöhettek, kelalmazlar (gelemezler) nem jöhetnek. — 
Ugyanezen alak határozott múltja: kelalmadim (gelemedim) 
nem jöhettem, kelalmadip (gelemedin) nem jöhettél, kelahnadi 
(gelemedi) nem jöhetett, kelalmadik (gelemedik) nem jöhettünk, 
kelalmadipiz (gelemediniz) nem jöhettetek, kelalmadilar (gelemedi' 
ler) nem jöhettek. — Akérdő igék ragozása: kelirmen-mi jö- 
vök-e, kelirmisip jösz-e, kelirmi jön-e, kelirmiz-mi jövünk-e, kelir- 
misipiz jösztök-e, kelirler-mi jönnek-e ? — Atartós jelen kép- 
zése : kirejatirman girijorum (most megyek), kirejatirsip girijorsun, 
kirejatir girijor, kirejatirmiz girijoruz, kirejatirsipiz girijorsunuz, 

20* 300 KLNOS IGNÁCZ. 

kirejatirlar girijorlar; kirmejatimian girmejorum, kirmejatirsir^ 
girmejorsun, kirmejatir girmejor stb.; kirmem girmem, kirmezsit^y 
kirmez, kinnezmiz girmejiz, kirinezsirfiz, kirmezler; kirejim girejim, 
kirsep giresin, kire gire, kirejik girelim, kirsepiz giresiniz, kírseUr 
gíreler. — Ahatározatlanmúlt képzése : éikkanman cikmisim, 
cikkansiy cikmissin, cikkandir cikmis, éikkanmiz cikmisiz, ótkkansi- 
rfiz éikmíssiniz, cikkannar éikmislar; kirgenmen girmisim (bemen- 
tem), kirgensir) girmissin, kirgen girmis, kirgenmiz girmisíz, kirgensi- 
yiz girmissiniz, kirgenner girmisler. Ugyanennek tagadó alakja: óik- 
kanjokman cikmamiéim, cikkanjokair} cikmamissin, cikkanjok cikma- 
mls, cikkaiijokmiz cikmamislz, cikkanjoksiz cikmamissiniz, cikkanjok 
cikmamiálar. Példák : penjereden kirgan br misik, cirakni aéa^an, 
cikkan-da ketgen (pensereden girmis bir kedi, mumu jemis, cikmis- 
da gitmis) az ablakon át bement egy macska, a gyertyát megette, 
kijött és elment. — Aszükségesség módja: ketmelimen git- 
melijim, ketmelisit^ gitmelisin, ketmelimiz gitmelijiz. E helyett gya- 
koribb a kelsem gerek (mennem kell) alak. — A melléknévi ige- 
név képzője -gan, -gen, illetve -;'aw, -kan, -ken, p. susa-yan (oszm. 
susa-jan) szomjazó, aksa^an sántító, jesit-ken (isiden) halló, ber-gen 
(véren) adó, bol-yan (olan) levő, etmegen (etmejen) nem tevő, tüi- 
ken (düsen) esö, sajil-yan (sajilan) számíttató, jukla-yan (ujujan) 
alvó. Ugyanez a képző szolgál a múlt idejű igenév kifejezésére is, 
p. kartajyan (ko^amié) megvénült, jeéitkeni (iéittijini) a hallott- 
ját, sajilyan (sajilmU) megszámolt, cikkan (cikmié) a kiment, 
atyán a dobott, tüskén (diiámüs) az esett, ozyan (gecmii) az elmúlt, 
ölgen (ölmüsj a meghalt, tumayan (doymadik) a meg nem szüle- 
tett stb. — A tagadó igenév, mely az oszmanliban a tagadás jelével 
ellátott igetőből a honnan kérdésre felelő raggal van képezve, a 
tatárban így hangzik : barmaj (oszm. varmadan) menés előtt, esmij 
(oszm. esmeden) fúvás előtt. 

V. S z ö v e g :'>^) az ajtmak kob ajtmaktan kajirli dir (az söjle- 
mek éok söjlemekden hajirli-dir) a keveset beszélés a sok beszé- 
lésnél üdvösebb. *) A gyűjtöttem nyelvi szöveg főleg közmondásokból és egy-két 
versből áll. A tatár szöveget magyar fordításon kívül oszmánli átírással 
is kisérem. A DUNAI TATÁROK NYELVÉRŐL. 301 

Aé jürmekten tok ülmek aru dur (as jürümekden tok ölmek 
eji dir) az éhesen járásnál, jóllakottan meghalni jobb. 

Jeki reJ8 hr kemini batirir (iki rejs bir gemiji batirir) két ka- 
pitány egy hajót elsülyeszt. 

Kaékxr j/m taáiar kujun taélamaz (kurd jün brakir kojun 
brakmaz) a farkas a gyapját elhagyja, a juh nem hagyja el. 

Do8t ^ilata ajtar dusman kyldire ajtar (dóst a^ladlr düsman 
güldürür) a barát megríkat, az ellenség megnevettet. 

AtU^-an ok kajtmaz (atilan ok dönmez) a kilőtt nyíl nem tér 
vissza. 

Suj bardayi sujda sirjar (su barda7Í suda kirllir) a vizes po- 
hár vízben törik el. 

3üriik atya kamci sogulmaz (jürük ata kaméi vurulmaz) a jól 
haladó lóra ostor nem veretik. 

Kougada ktlij a^^et berilmez (kougada kilÍ3 ödüng verilmez) 
a háborúban kardot nem kölcsönöznek. 

Akkan su aram bolmaz (akan su murdar tutmaz) a folyó víz 
piszkot nem fog. 

ÖksüzYe ajayan kob, ötmek bergen jok (öksüze agijan cok, 
ekmek véren jok) az árván sajnálkozó sok van, de kenyeret adó nincs. 

^atkan jilanlr) kujruyuna basma (jatan jilanin kujrUYuna 
basma) alvó kígyónak a farkára ne lépj. 

Kelgen pasam ketken bejim (gélen pasam giden bejím) a jövő 
pasám, a menő bejem. 

Kob jasayan kob bilmez, kob fürgén kob bilir (éok jaéajan cok 
bilmez, cok gézen cok bilir) a sokat élő sokat nem tud^ a sokat 
járó sokat tud. 

Bal asayanmr) kozü siser (bal jejenin gözü siser) a mézet evő- 
nek a szeme megdagad. V. ö. as asajtk jemek jejelim. 

Síisaj-an-man susamak, aksayan-man aksamak (susajan ile 
susamak, aksajan ile aksamak) a szomjazóval szomjazni, a sántító- 
val sántítani. 

Fukaraja bergen tar^rija a^et béri?' (fukaraja véren tanrija 
ödün^ verir) a szegénynek adó, Istennek kölcsönöz. 

^emiásiz ayaéya taí atmazlar (jemissiz a7a^a taá atmazlar) 
gyümölcstelen fára követ nem dobnak. 

Bal bolyán jerde sibiv-da tabilír (bal olan jerde sinek-de bu- 
lunur) ott a hol méz van, légy is találtatik. 302 KŰN08 lONÁCZ. 

Kartajycm tilki avdan korkmaz (ko^amis tilki av3an korkmaz) 
a megvénült róka a vadászattól nem fél. 

Detfizge tüskén ^ilarfa sarilir (denize düáen jllana sarillr) a 
tengerbe eső a kígyóba kapaszkodik. 

Pajda etmegen hazirgan kxdmez (fajdé etmemis bazirgjan gül- 
mez) a hasznot nem látott kereskedő nem nevet. 

Ozyan tez unutulur (geémis tez unudulur) az elmúlt gyorsan 
elfelejtetik. 

Kaskir sajtiban kqjnu-da kabar (kurd sajilmis kojunu-da ka- 
par) a farkas a megszámlált juhot is elragadja. 

ölgen arslannip sakalin ^ulkarlar (ölmüs arslanin sakalini 
jolarlar) a meghalt oroszlánnak a szakálát tépik. 

Juklayan itni jatma (ujujan iti ujandlrma) az alvó kutyát ne 
ébreszd fel. 

Cikmayan pandan damer^yi üzme (éikmadik 3andan ümid 
kesme) a ki nem ment (meg nem halt) lélektől a reményt ne 
vágd eL 

Kazyan kujusuna tüskén (kazdifl kujuja düsmüs) a maga ásta 
kútba esett. 

Siéan éikkan tesigini bilir (sican éiktÍ7Í deliji bilir) az egér a 
kimentje lyukat ismeri. 

On kolup bergenin tol kolut; tojmasin (sa7 kolunun verdijini 
sol kolun dujmasln) a jobb karodnak adottját a bal karod ne 
tudja meg. 

Mugafir tapkanin asar (müsafir bulduYunu jer) a vendég a 
találtját eszi. 

Sokurnup ti/tf^/:p^(körünistediji göz) a vaknak kívántja aszem. 

Kalkniff atyán taéi aulák tüser (elin attl^i taá uzak düser) a 
más által dobott kő messze esik. 

Tumayan balaya kaptán piciimez (do^madik coJuYa kaftan 
bicilmez) a meg nem született gyermeknek kaftán nem szabatik. 

Atya dóst taj kara, dusman taj men (ata dóst gibi bak, düs- 
men gibi bin) a lóra barátképp nézz, ellenségképp ülj fel. 

Karyani bülbül dep satar (kargaji bülbül deje satar) a varjút 
fülemülét mondván árulja. 

Tilenéige br jíijar bergenner, yijis dep alyan jok (dilensije bir 
hijar vermisler, ejri dejü almamis) a koldusnak egy ugorkát adtak, 
görbe mondván nem fogadta el. A DUNAI tatírok NYELVÉRŐL. 303 

Jiízüm hr bripe karaj karaj kararir (jüzüm bir birine bakup 
bakar) arczom egymásra nézvén néz. 

Sora sora kjabe tabilir (sora sora kjabe bulunur) kérdezős- 
ködve a Kába megtaláltatik. 

A^et gule gnle keter, ^ilaj ^ilaj gelir (ödüns güle güle gider, 
aYlaja aulája gelir) az adósság nevetve megy, sírva jön. 

Tama tama kpl bolor (damlaja damlaja göl dur) cseppenként 
tó lesz. 

Arab tojyaci asar, türük ölge^^e (arab dojunsa jer, türk ölünge) 
az arab jóllakásig eszik, a török meghalásig. 

jeZ esmij ^aprak kibirdamaz (jel esmeden japrak kimlldamaz) 
a szél fúvása nélkül a levél nem mozog. 

Ggk kpruldemij salavat getirilmez (gök gürlemejinje namaz 
getirílmez) az ég míg nem dörög, imádkozás nem lehet. 

jiZaw teíiyine barmaj toyruhaaz (jilan delijine varmadan dof- 
mlmaz) a kígyó mielőtt a lyukába nem megy, nem egyenesedik ki. 

Br üjde horoz kob boha^ tarf kei bolor (bir evde boroz őok 
olsa, sabah geé olur) ha egy házban a kakas sok, a reggel ké- 
sőn lesz. 

Jeki bardak br bríne tokussa, biri sipar (iki bardak bir birine 
dokussa, biri kirllir) ha két pohár egymáshoz ütődik, az egyik 
eltörik. 

aj körgen bolsar), bajram jasa (aj görürseu bajram et) ha a 
holdat látod, csinálj ünnepet. 

Et tapmasap pener asa, pener tapmasap so^an aéa (et bul- 
mazsan pejnir je, pejnir bulmazsan so^an je) ha húst nem találsz 
sajtot egyél, ha sajtot nem találsz hagymát egyél. 

Tüskén boUay topraya saril (düsersen topra^a saril) ha elesel, 
a földbe fogózkodj. 

Soyarnui) katinda sende br gpzurfu soj^ur et (körűn janinda 
sen-de bir gözünü kör et) a vak mellett te is az egyik szemedet tedd 
vakká. 

3ulap unundan etmek bolur-mii } (julaf unandan ekmek olur- 
nu?) zab lisztjéből kenyér lesz-e? 

^igit baiindan devlet ^irak tuyuldur (jijit basfndan devlet 
irak dejil dir) a legény fejétől a szerencse nincs távol. 

Ma}^a pajdasi bolmayan kgz cikstff (bana fajdesi olmajan göz 
ciksln) a nekem hasznomra nem levő szem menjen ki. 301- BKBXHABD XUXE. CSl. 

Er jimirt;'a ak tuy^nAHr her jamnrtm ak dejil dir* minden 
toJ£L5 nem fehér. 

Er ayacnip k'Mkesi bar, er brini^ m^Jra*i jok (her aTS^hi 
gclgesi var. her bírínin meJTesi jok • minden fának árnyéka ran, 
mindegvikének gyümölcse nincs. 

Br kUid^ jeki ümrr b J .'.ar bir kividé iki hüner o]maz^ egy 
emberben két ügyesség nem lehet. 

Beregen bol, aitji Mma véren oU alán olma adó légy, verő 
ne légy. 

Arik tjkuz'ia bié ik hjlmjz arik ökoze bícak olmaz sovány 
tehénnek kés nem lehet. 

Er sararjan alivm th;'ul -her saranm altnn dejii minden 
sárgoló nem arany. 

J€iitkenin jemiitir, h>r*itnin ojt i.^ittijin imis dir. góreni 
söjle a hallottad volt, a látottadat mondd. 

Egyes emlékezetben levő tatár torzs- és személynevek: 
Kot.^ori, jaii'-iftar, fanb'*r*», K'/ko*'"^**, Bjr-.á. j^mc-ojii *, jVri *:/?«, ALABISCHE SPBACHDENEMÁLER IM TTNOABISCHElf 
WOBTSCHATZE. 

— V.^n Dr. Bkrxhabd Munilíoji. — 

Bei Simon de Eeza nnd in der Wiener Bilderchronik finden 
wir eine iníereí^sante Erzahlung über den Ursprung der Magyarén, 
nach welcber die zwischen den Sumpfen der Maiotis wohnenden 
Stammváter, Hunor nnd Magor einst die Frauen nnd Kinder der 
in der Steppe lagemden Sohne Belar^s ergriffen und als sie unter 
den Gefangenen accb die Tocbter des .4t<2««/<fürsten Dula vorfan- 
den, diese sicb zu Frauen nabmen und derart alanische 
Frauen dieStammmütterdesganzen ungariachen 
Volkes wurden.*. * I»er Teit Lei Simoje dk Keza laiitei: íPaluJe? autem Mseotidas 
Hír r eí M:zcr a-ieinles armos quicque immotvliter ibidem pennanse- 
r.r,t- Amo ergo s*ito eieictes in de>»^no loco, sine maribas in tabema- ALANI8CHE SPRACHDENKMALBR IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE. 305 

Bei Seite lassend die Frage^ ob sich hier, wie man allgemein 
annimmt, eine alté Volkssage erhalten hat,*) oder die Erzáhlung 
€ine blosse Kombination des Chronisten ist, jedenfalls erkennen 
wir darin die Ansicht, dass in der asiatischen Urheimat der Ma- 
gyarén die Söhne Belar's, d. li. Bdgarenstdmme^^) und das Volk der 
Alanen mit den Magyarén in enger geographischer und ethnischer 
Berührung standén und derén Sehauplatz die nördliche Gegend 
des Kaukasus, bezw. das Gebiet des Asowischen Meeres war. 

Diese Ansicht bestátigen entschiedene Spuren in den álteren 
Schichten der ungarischen Lehnwörter; wir finden abergenügend 
klare Beweise dafür auch in den historischen Quellén. 

In der nordwestlichen Gegend des Kaspischen Meeres, auf <5ulÍ8 permanentes, uxores ac pueros filiorum Belar casu reperiunt, quos 
cum rebus eorum in paludes Mseotidas cursu celeri deduxerunt. Accidit 
autem principis Dule Alanorum duas filias inter illos pueros compre- 
hendi, quarum unam Hunor et aliam Mogor suam sumpsit in uxorem. 
Ex quibus mulieríbus omnes Hunni origineni assumpsere*. S. « A magyar 
honfoglalás kútfői* («Quenen der ungarischen Landeinnahmei). Budapest, 
1900. S 479. — Die paralelle Stelle in der Wiener Bilderchronik ist die 
folgende: « Paludes ergo Meoty das adeuntes quinque annis ibidem immobi- 
liter permaneerunt. Anno verő VI. exeuntes in deserto loco sine maribus 
in thabernaculis permanentes, uxores ac filios fiUorum Bereka, cum festam 
tűbe colerent et coreas ducerent, ad sonitum simphonie, casu reperiunt. 
Quos cum eorum rebus in paludes Meotydas rapinis celeribus deduxe- 
runt. Hec fűit prima préda post diluvium. Accidit autem Dule principis 
Alanorum in illó prelio inter illos pueros duas filias conprehendi, qua- 
rum unam Hunor, aliam Magor sibi sumpserunt in uxorem. Ex quibus 
mulieribus omnes Huni sive Hungari originem sumpserunt* (Ibid. S. 491). 
*) «Traditio antiqua Hungarorum* nach Gr. Géza Küün «Relatio- 
num Hungarorum cum oriente gentibusque orientális originis história 
antiquissimai* (Claudiopolis, 1892) 1 : 98. Auch J. Marquart betrachtet sie 
als eine historische tErinnerungt in seinen «OsteuropáÍ8chen und ostasiati- 
schen Streifzügen* S. 154 u. 172. Jedoch die ungarische Hunnenchronik 
ist, wie dies jüngst J. Karácsonyi ganz überzeugend nachgewiesen hat, 
auch als Sagenquelle höchst unzuverlasslich. 

**) Belar ist ebenso, wie Hunor und Moffor, ofifenbar ein Volks- 
name, identisch mit Büer (bei Plán Carpini) und Bular (bei Anonymus 
regis BelöB nótárius) = Bulyar. Der Lautwechsel in Belar (anstatt Bular) 
erinnert an cuwas. shár «Marder» = alt. suzar, teld «dickes Tuch» = 
kasán, tulaj éemardá «Eii = türk. juvmHka, Der Name des Alanenförsten 
Dula kommt in der Form Dulo in der altén bulgarischen Königsliste 
als Stammname vor. 306 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

den zwischen den Flüssen Wolga, Terek, Eaban und Don sieh erstrek- 
kenden Steppen können wir beim Licbte der geschicbtiichen Anga- 
ben mit der meísten Wahrscheinliebkeít den áliesten WohnBitz der 
Magyarén sncben. Hierher f ühren námlicb die mit dem Namen 
Majar bezeichneten frabesten geograpbischen Spnren. Nacb dem 
Derbendnameb liess der persiscbe Eönig Anüsirván in der ersten 
Halfte des \I. JTabrhnnderts nördlicb von Derbend die Stadte 
Kici'Ma^ár und Ulu-Majár {= Elein-Magyar und Gross-Magyar) 
erbauen. Aucb Theophylactus Simocatta bericbtet von einer gegen 
Persis zu gelegenen Festung der Magyarén (tö MatCaf>«v ^poóptov), 
welche zur Zeit des Eaisers Heraclius, demnacb eu Beginn des YIL 
JTabrbunderts, im Verfalle war und von den Griechen wieder ber- 
gestellt wurde (Kap. V. 18.). Am Ende des XIII. Jahrfaunderts ist 
schon als bedeutende Stadt bekannt Majar an der Euma. Der 
armeniscbe Scbriftsteller Stepban Orpelian erwáhnt in der zweiten 
Halfte des XHL Jabrbunderts irgend ein rebenbepflanztes Ma^ar- 
Tbal*) und der nördlicb vom Flusse Euma liegende 3/ajar-See 
(russ. Madlarskoje Ozero) bewabrt nocb beute die Erinnerung an 
den einstigen Wobnsitz der Magyarén.**) 

In die Nábe derselben Gebiete fübrt uns dieForscbung nacb 
den álteren Wobnsitzen der Cnuguren. Mit diesem Namen in *» S. bezüglich dieser Angabeo ür. G. Küun a. a. O. I : 94—94 
U : 71—72. 

**» Ohne triftigen Grund wird die Beweiskrafl dieser geogri^hischen 
Benencungen von Mabczali (A Magyar Nemzet Története = Geschichte 
der ung. Nation 1 : 14) und nach ihm von Paülbb í«A Magyar Nemzet 
Történele Szent Istvánig* = tGesch. der ung. Nation bis Stefan d. Heiligen* 
S. 134) gering geschátzt, indem sie sich darauf bernien, dass teine feste, 
gebaute Stadt dem damaligen Zustande der Magyarén nicht entsprachei. 
Freilich nicht; wir sind aber auch nicht der Meinung, dass z. B. Major 
im Kuma-Gebiete gleieh anfangs eine aus Steinen erbaute Stadt gewesen 
wáre. Als dieser Ort diesen Xamen bekam, mag er wohl nur ein kleines 
Dorf, oder ein grösseres Gehöft gewesen sein, welches seinen Xamen 
auch spáter beíbehielt, als an seiner Stelle sich eine von Fremden er- 
baute grössere Stadt erhob. Die Hauptsaehe ist, dass die im nördlichen 
Kaukasusgebiete öfter nachweisbare geographische Bezeichnung •Major* 
sich nur auf das matnjarüche Volk beziehen kann, oder dasa sie ebenso 
den Namtn jenes Volkes nach dem sie ihre Benennung erhielt, in sich 
birgt, wie der Name der Stadt Bulgár im Wolgagebiete den des bulgarí- 
schen Volkes und die Stadt Burtas den der Burtassen. ALANISOHE SPBAOHDBNKMALEB IM UNOARISCHEN WORTSCHATZE. 307 

der zusammengezogenen Form Oö^Ypot, Ungri, bezeichnete man 
bekanntlich seit dem IX. Jahrhundert die Magyarén,^) gleichwie 
ebenfalls zu Beginn des IX. Jahrhunderts der anonyme Geograph 
von Eavenna und Livanius Philosophus Onogoria jené Heimat der 
Magyarén nannten, welche wir nach dem Kaiser Constantin unter 
dem Namen Lebedia kennen.*) Jené Meinung Josef Thüry's, nach 
welcher «die Vorfahren der Magyarén sich anfangs und auch noch 
im V. Jahrhundert Onoguren oder Unuguren nannten » und das 
diesen Namen führende Volk nur mit der Zeit «in Folge irgend 
einer politiscben oder socialen Ursache nach Art des osmanischeny 
nogajischen, özbegischen, tschagataischen und anderer türkischen 
Stamme den Namen Magyar nach irgend einem ihrer Anführer 
annahm,^) halté ich nicht für annebmbar. Ich erachte es námlich 
für fást unglaublich, dass der Name Unugur, wenn er wirkhch 
einstens der eigentümliche nationale Namen der Magyarén ge- 
wesen wáre, vom IX. Jahrhunderte so ganz und gar aus der unga- 
rischen Sprache verschwunden wáre, dass seine Spur sich weder 
in Orts-, noch in Personennamen, noch in irgend einer Sage 
erhalten hátte, wáhrend sámmtliche westhchen Völker seit dieser 
Zeit gerade mit dicsem Namen die Magyarén benennen. Anderer- 
seits steht es ausser Zweifel — und darin stimmen allé Fachmán- 
ner überein — dass die Unuguren, als ein Zweig des verbreiteten. ') Nach Marquabt «Streifzüge» etc: 44 fkann der Name 'Ovövoupoi^ 
Hunugari, OOwoÜYoupot mit dem spátern Namen der Magyarén OS-pfpo^ 
UgH etc. nicht zu tun habén », welche Meinung um so auffallender ist^ 
da auf der folgenden Seite die 'Ovöpupoi sammt den 'AxáTCtpo: als fugri- 
8che» (d. h. finnisch-magyarische) Völker erklárt werden, fwelche spáter 
zum Teil den Kaukasus überstiegen und sich als Sevordik^ in Armeníen 
niederliessen, zum grössern Teil aber das spátere Magyaren- 
volk bildeten*. Dass der Geogr. Kav. das Land «Lebediat der Ma- 
gyarén cpatria Onogoria^ nennt zeigt auch auf die Identitát der Völker- 
namen 'ÜvÓYowpot und OZ-^^o\. Die Elision des unbetonten mittleren Vo- 
kals kann füglich als türkischer Lautwechsel gedeutet werden, vgl. z. B. 
türk. ujuka und ujku «Schlaí», toksan tneunzig* = alt. tokuzan, sáksán 
«aohtzig» = alt. sagizön (türk. toyuz «neun», sagiz cacht -f on <zehni)» 
mojun •Hals*: mojnum fmein Hals* (anstatt mojunum), uéur- cbegegnen»: 
Ger. u^r-ip, 

•) Gr. GÉZA KuuN a. a. 0. 11:85. 

^) lA magyarok eredete, őshazája és vándorl&sai (fUrsprung, Ur- 
heimat und Wanderung der Magyarén* ). Budapest, 1896. S, 71 — 75. 308 BERNHARD MUNKÁCSI. 

den Namen Ugar, Ogor oder Ogur führenden Volkes, ursprünglich 
Türkén waren, wáhrend die magyarische Sprache — und auch 
dies ist eine tinbestreitbare Gewissheit — zur Familie der fin- 
nisch-uralischen Sprache gehört, ja sogar selbst der Vorder- 
teil des zusammengesetzten Volksnamens Magyar — nach der 
álteren Form : Magy-er — phonetisch mit dem Volksnamen mqni, 
manii, womit die Wogulen sicb und das ostjakische Brudervolk 
bezeichnen, identisch ist.*) Wir müssen daher annehmen, dass 
die ünuguren und die Magyarén ibrem Ursprunge nach Völker von 
verschiedener Basse und Sprache waren und dass die Anwendung 
der zwei Benennungen auf ein und dasselbe Volk ein spáterer 
geschicbtlicber Vorgang ist. Der Grund, welcher diese Zusammen- 
fassung spáter ermöglichte, stebt auch klar vor uns, wenn wir in 
Anbetracht ziehen, dass der Volksname Ogur sicb von dem ge- 
scbichtlicb erst nach ihm auftauchenden Volksnamen Oguz nur 
durch jenen ^«^r-Lautwecbsel unterscheidet, welcher die wich- 
tigste Schichte der türkischen Lehnwörter in der ungarischen 
Sprache charakterisirt,'*'*) femer dass nach den übereinstimmenden *) Der Volksname der Magyarén kommt in altén Quellén gewöhn- 
lich in der Form moger, vxagyer^ mager vor (vgl. auch bei Theophanes 
Mouorifept; Name eines «hunnÍ8chen» Königs, der im J. 520 lebte; Marep* 
^ fUngarn* in einem slavischen Texte aus dem XIV. Jahrh.). Die mit 
der Vokalharmonie unvereinbare Verschiedenheit der Vokale in der ersten 
und zweiten Silbe deutet hier zweifellos darauf, dass das Wort ursprüng- 
lich ein Kompositum ist, wobei die phonetische Übereinstimmung des 
Vorderteiles magy- mit dem Namen manéi, mqM der sprachlich náchst- 
verwandten Völker nicht als ein blosser Zufall betrachtet werden kann 
(vgL in Bezúg auf ung. gy = wogul. ni hier S. 314 die Erklárung des Wortes 
agyar), Was den zweiten Teil des Wortes magy-^ betrifft, so finden wir 
dieselbe Endung in dem Worte ember «Mensch, Mann» und in einer vol- 
leren Form in fe'rj tMann, Gatte». Letzteres entspricht dem ceremissi- 
fichen Kompositum pii-erye «Sohn» = cerem. *}m (verwandt mit syrjen., 
wotjak. pi, wogul. pl\ magy. fi «Sohn» etc.) -|- cerem. erye tSohni = 
finn. yrká tjunger Mann, Bráutigam*, yrkö tMannt, lapp. irke, irge tBrán- 
tigami). Nach diesen bedeutet magy-er eigentlich einen «ilfa7í/ít-Mann». 
S. náheres über diese Erklárung in meinem «Árja és kaukáz. elemek* 
S. 454—6. 

**) Vgl. ung. tenge}' tMeer* — türk. teygiZ: ung. ökör tOchs* = 
türk. öküz, ung. iker tZwilling* = türk. ikiz^ ung. ir- «8chreiben» = 
türk. jaz', ung. mz- «seihen» = türk. süZy ung. tar «kahlköpfig* = türk. ALANISCHE SPRAOHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE. 309 

Bezeugungen Theophanes' und Konstantin's der Stamm der ünu- 
guren sich am engsten den kauksisischen Bulgaren anreiht,*) die 
nachweisbaren Spuren aber der Sprache der Turk-Bulgaren eben 
jené Eigentümlichkeiten zeigen, die in den erwáhnten türkischen 
Elementen des üngarischen und in der heutigen éuwaéischen 
Sprache wabrnehmbar sind. Aus dem Zusammenhange dieserTat- 
sachen ergibt sich námlich, dass die ünuguren jenes tür- 
kische Volk waren, von dem die Magyarén die 
wichtigsten altén Benennungen für Viehzucht, 
primitive Agrikultur, Handel, Gewerbe und gei- 
stiges Lében erhielten und mit dem sie demnach nicht 
bloss in geographischer Nachbarschaft, sondern in solch engem 
Anschlusse lében mussten, dass dieser Umstand zur Vorstellung 
der Einheit der beiden Völker, beziehentlich zur Generalisirung 
des Namens des bekannteren, gebildeteren und gewiss auch in 
politischer Hinsicht vornehmeren Volkes führen konnte, ebenso 
wie heute z. B. die Eussen bloss auf Grund ethnographischer Ge- 
meinschaft mit einem und demselben Namen «Ostjaken» die 
sprachlich verschiedenen obische Ostjaken,die Nordwogulen und die 
Samojeden in der Narym-Gegend bezeichnen. 

Wenn wir nun versuchen den Wohnsitz der ünuguren fest- 
zustellen, so erfahren wir aus den Berichten Priscus*, dass das 
gesuchte Gebiet gegen Ende des V. Jahrhunderts sich westlich 
von den Sabiren befand, die Sabiren hinwieder westlich von den 
sie vor sich herdrángenden Avarén, die Avarén wieder westlich taz, ung. sár t Morast* = türk. saz \ ung. gyw-ű tKing* = türk. jüzüky 
ung. karó tPfahU = türk. kazuky ung. görény «IltÍ8» = türk. (tob. tat.) 
küzan, ung. sárkány tDrache* = türk. (komán.) sazagan. 

*) Ich halté námlich den Namen des von Theophanks und Kon- 
stantin PoRPHYROG. erwáhnten B u 1 g a r e nstammes OóvvoYoüvőoupoi oder 
'Ovo^ouvSoüpoi nur für eine Pluralbildung von Onogur, Ünugur mii dem tür- 
kischen Pluralsuffixe -lar^ -Idry welches bekanntlich in östlichen Dialekten 
nach n, ?;, r, / im Auslaute des Stammes sich in -dar^ -dár (-tar, -tár) 
verwandelt und dabei im Falle eines Oy ö Stammvokals mit Assimilation 
auch die Form -dor, -dör (-tor, -tör) annehmen kann (z. B. im Altaisohen 
lautet der Plural von ay «Wildtieri : aydar, von jal tMáhne* : jal-dar, 
ot tFeuer*: ot-tor, kös tAuge*: kös-tör, im Kasak-Kirgisischen : köz-dcr), 
Die griechisohe Aussprache 'OvoyouvSoup würde demgemáss einer bulgari- 
schen Lautform ^Onogor-dor oder *Onogur-dor entsprechen. 310 BERNHABD MUNEÁCSI. 

von den altaischen Türkén wobnten. Verfolgen wir diese geogra- 
phische Beíhenfolge, so gelangen wir ungefabr in die Náhe jener 
Gegend, wo wir die Majar-Ortsnamen vorfinden, d. h. ebenfalls 
zu der nördlicb vom Eaukasus gelegenen Landscbaft. Von bier aus 
können wir leicbt den Einfall der ünugnren in die Provinz Colcbis 
versteben, von welcbem der im VI. Jabrbundert lebende Aoathias 
bericbtet, bei dem wir aucb dessen Erwábnung finden, dass in 
Colcbis eine Festung namens 'Ovó/oopK; das Andenken des über 
das gleichnamige Volk emingenen Sieges verkündet Getrost kön- 
nen wir mit diesenUnnguren jené Uguren identificiren,von welcben 
der ebenfalls im VL Jabrbundert lebende Menander Protector 
spricbt, indem er von ibnen bericbtet, dass der Weg des kaiser- 
licben Gesandten Zemarcbos sie zwiscben den Flüssen 'AtríXa, 
oder Wolga und KcDcpT^v (Kuma) streifte. Scbliesslicb kennen meb- 
rere byzantiniscbe Scbriftsteller die nördlicbe Gregend des Kau- 
kasus als Heimat der Onogundur (d. i. Onogur) Bulgaren, welcber 
Stammname sicb aucb in der aus dem VII. Jabrbundert stam- 
menden und dem Moses Cborenac'i zugescbriebenen Erdbescbrei- 
bung in der Form Ol^ontor Blkar vorfindet. Diese Bulgaren wobn- 
ten sammt anderen Bulgarenstammen (wie Kup'i Bulyar, Dtic'i 
Bvlkar und C'dar Bolkar) nördlicb vom Kubán in der Nábe des 
Tttrfc'-Volkes, welcb letzterer Name nacb Marquart sicb aucb auf 
die Magyarén bezieben kann.*) 

Daneben beweisen klare Angaben aucb die geograpbiscbe 
Nacbbarscbaft mit den Alanen. Diesbezüglicb können wir uns 
in den «Ossetiscben Studien» des Moskauer Gelebrten Wsewolod 
Miller (OceTHHCKie 3tk);íw, Moskau 1887) auf ein wertvolles Werk 
berufen, dessen dritter Bánd mit erscböpfender Ausfübrlicbkeit 
aUe jené Daten der altén Quellén bebandelt, welcbe sicb auf die 
Alanen des Kaukasusgebietes und damit zugleicb auf die Vorfabren 
der Osseten bezieben.**) Unserem Ziele gemáss bében wir bier unter 
den Ergebnissen der Forscbungen des bocbverdienten Verfassers die *) S. I. Maeqüart a. a.' O. S. 57. 
**) Eine ebenfalls verdienstliche Arbeit, welche sich mit der Ge- 
fichichte der Alanen befasst, ist das Werk des Eiever Professors J. Eula- 
kovskij: iDie Alanen nach den Nachrichten der klassischen und byzan- 
tinischen Scbriftsteller* (AjaHbi no CB^A^BÍflirB RjuicciniecRHX'b h BnsaHTíil- 
eRHTB nHcaTejieft) Kiev, 1899. ALANISOHE SPRACHDENKMALER ÍM UNGARISOHEN WORTSOHATZE. 311 

öewissheit jener schon lángst und oft erwáhnten, aber gehörig noch 
nicht bezeugten Tatsache hervor, lant welcher das Volk der Osseten, 
bezüglicherweise der — von den Grusen so genannten — Osseii 
mit den Alanen des Altertums und des Mittelalters oder, wie sie 
von den russischen Schriftstellem genannt werden, Jassen (3cu) 
identÍ3ch sei. Diese Tatsache wird zunáchst von dem gemeinscbaft- 
lichen Bericht der grusischen Annalen und Moses Chorenac'i's be- 
leucbtet, nach welchem als gegen Ende des I. Jahrhunderts n. Chr., 
zur Zeit des armenischen Königs Artases, zwischen den Armeniern 
und den Grusen ein Krieg ausbrach, von letzteren, nach grusischer 
Quelle, die Ossen, nach armenischer, die Alanen zur Hilfe gerufen 
wurden. In gleichem Sinne zeugt ein gemeinschaftiicher Bericht 
von einem anderen Ereignisse einerseits bei Cedrenüs und Zonaras, 
íindererseits in der grusischen Chronik. In der ersteren Quelle ist 
námlich unter dem Jahre 1033 die Rede von Aida, der Wittwe des 
abchasischen Königs Georgius, welche aíani^c/i^r Abstammung war 
und die, nachdem sie mit dem Kaiser Romanus ein Bündniss ge- 
schlossen hatte, ihm die Festung Anakufis übergab ; nach letzterer 
Quelle aber wurde die Festung vom Sohne des oben genannten 
Königs übergeben, der Demetrius hiess und dessen Mutter, wie 
-die Chronik verzeichnet, eine Tochter des ossiachen Fürsten war. 
Damit stimmt auch jener Umstand überein, dass Aida und Aldi bei 
den Osseten ein noch heute gebráuchlicher Frauenname ist. Die 
Identitat der beiden Volksnamen ergibt sich auch aus einer aus 
-dem XXL Jahrhundert stammenden russischen Übersetzung des 
Werkes von Josephus Flavius, worin die folgende Stelle des Origi- 
nals: «T6 zm 'AXavwv l^o<;» derart übersetzt wird: «jazyk'i ze 
jafhkijy^ (De bello judaico 7. 7.). Plán Carpini bezeichnet eben- 
falls in der Beschreibung seiner im Jahre 1227 nach dem Osten 
unternommenen berühmten Reise die Volksnamen « Alanen » und 
«Assen» als gleichbedeutend (in der französischen Übersetzung: 
vAlans ou As8e8y>); Josaphat Barbaro hinwieder, der im Jahre 1436 
nach Asow reiste, sagt entschieden, dass «Alanien seinen Namen 
von den Alanen erhielt, die sich in ihrer Sprache As nennen». 
Schliesslich werden die Osseten auch von den arabischen Schrift- 
stellem Alanen genannt, bei denen Bab-al-Alan (oder Bab-Allan), 
ebenso wie in europáischen geschichtlichen Quellén die Bezeich- 
nung Porta Alanorum nichts anderes als der Bergpass Darial im 312 BERNHARD MUNKÁCSI. 

Kaukasus ist, welcher von den Grusen öfter das «Thor Ossetia's^ 
genannt wird, weil durch dasselbe die Ossen in das transkauka- 
sische Gebiet einzufallen pflegten. Noch heute lebt der Name Asi 
als die ossetiscbe Bezeichnung jenes Landstricbes, aus welcbem 
die heutigen Bewohner dieser Gegend, die Balkar-Tataren einst 
dieOsseten verdrángten; asi-ág bedeutetimWestossetiscben ceinen 
aus Asin, d. h. einen t Balkar-Tataren*.^) 

Von den álteren Wohnsitzen dieser Alanen oder Ossen weist 
MiLLEB überzeugend nacb, dass diese sich keineswegs auf jenes 
Gebiet beschrankten, auf welcbem wir die Osseten beute vorfinden, 
námlich auf die Gegend der oberen Nebenflüsse des Terek. Die 
mit ossetiscben Wörtern, wie don «Fluss, Wasser», áfcág «Berg- 
pas8», dor «Stein», kom «Bergenge» etc, gebildeten Ortsnamen 
(z. B. Sau'don «Scbwarzer Flusss Gar-don «Warmes Wassen* bei 
der Bergenge Tschegem, Sau-féik «Scbwarzer Pass», Aaia-kam 
« Ossetiscbe Bergenge » u. s. w.) finden sicb weit über das beutige 
Gebiet der Osseten binausreicbend, gegenWesten zu ganz bis zum 
Elborus und bis zum Gebiet -der Kubanquelle vor.*) Nacb der 
grusischen Chronik erstrecken sich die Grenzen Ossetiens vom 
Lomek- oder Terekflusse bis zu den aussersten westlichen Bergen. 
Procopius (VI. Jahrh.) schreibt vom Lande der Alanen, dass es 
sich von den kaukasischen Bergen bis «zu den kaspischen Thoren» 
erstreckt und dass in dessen Nachbarschaft das Gebiet der Suniten 
(=rgvaneten) liegt, die Abasgen und Zichen (= Dschiken) aber 
ebenfalls in der Náhe wohnen (De hello persico 1 : 15.; 11 : á9. ; IV : 
3 — 4.).') Auffallend stimmt mit diesemBerichte jené Tatsacheüber- 
ein, dass die westlichen Osseten auch heute noch mit Svaneten ver- 
mengt wohnen, dieEeihe der ossetischen Ortsnamen aber von ande- 
ren Völkern bewohnte Gebiete hindurch bis zur Grenze der Adige- 
Völker, d.i. derDschiken, Abadzechen, Schapssugen u. s. w. führen. 
Nach der oben erwáhnten armenischen Geographie des Ps. Moses 
Chorenac'i verteilen sich die Völker im asiatischen Sarmatien von 
West nach Ost schreitend folgendermassen : «Zuerst ein Volk der 
Alanen, Aétigor, das gegen Süden ist. Gleichen Wohnsitz mit 
ihnen habén die Cheburk\ K'afetk\ Argvel und Margoil. Auch die 
T'akoir sind Alanen nach Dik'or, im Lande Ardoz der Berge des ') W. Miller a. a. 0. S. 40-46. — ») Ibid. S. 7—8. — ^) Ibid. S. 44. ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARI8CHEN WORTSCHATZB. 313 

Kaukasus, von wo der Fluss Armnaj entspringt und durch den 
Norden fliessend, durch weite Ebenen, in den AtH mündet».^) 
Aüigor ist in diesem Berichte, wie Miller darlegt, nichts anderes 
als eine Zusammensetzung des allgemeinen Namens As der Osseten 
und des Namens Digor der westlieben Osseten. Der Name Ardoz, 
welches Gebiet nach diesen Digoren folgt, ist das ossetische drdozdy 
drdüz, welcbes «Lichtung im Walde» bedeutet; die hier wohnenden 
Alanen hingegen sind die Ostosseten oder Ironen. Scbliesslich 
kann sich der Fiussname Armnaj, da es überhaupt keinen Fluss 
gibt, der aus dem Kaukasus kommend sich in die Wolga {Atel) er- 
giessen würde, auf keinen anderen als den Terekfluss (oder dessen 
fiich nach Norden ziehenden Nebenfluss Ardon) beziehen, der sich 
ebenso wie die Wolga in den kaspischen See ergiesst.*) Ibn Rosteh 
und Gardésí gebén an, dass das Königreich der Alanen drei Tag- 
reisen links von Serir (= Daghestan), alsó ungefáhr auf dem Ge- 
biet des heutigen Ossetiens liegt.^) Masűdí nennt die Alanen Nach- 
bam der Abchasen. Kaiser Konstantin bespricht im 42. Kapitel 
seines Werkes «De administrando* Alania in der Eeilie der kau- 
kasiscben Provmzen Zichia, Papagia, Kazachia und Abasgia.*) Ver- 
gleicht man all dies mit den Vorausgeschickten, so kann kein 
Zweifel darüber bestében, dass die Heimat der im Altertum 
und Mittelalter bekannten Alanen sich im nördlichen Teile des 
Kaukasus, östlich vom Quellgebiet des Kubán erstreckte und auch 
das heutige Land der Osseten in sich enthielt. 

Fassen wir nun das Eesultat unserer bisherigen Ausfüh- 
rungen zusammen, so können wir feststellen, dass der 
álteste Wohnsitz der Magyarén an der Hand hi- 
storischer Angaben nordöstlich vom Kaukasus 
indenSteppenzwischendenFlüssenWolga, Terek 
und Kubán zu finden ist. Südlich von diesem Ge- 
biet e, jenseits desTerek, wohnte dieHauptmasse 
der Alanen: westlich von demselben Gebiet e, be- 
ziehungsweise nördlich vom Kubanflusse wohn- *) S. diese Übersetzung bei Marquart á. a. 0. S. 170. 

2) Miller a. a. O. S. 104—6. 

3) A Magyar Honfoglalás Kútfői: S. 193. 
♦) Ibid. S. 282, 130. 

Keleti Szemle. V. 21 314 BEBNHABD MUNKÁCSI, 

ten bulgarische Stámme, unter denen der ünu- 
gurische mit den Magyarén in inniger Berüh- 
rung stand. 

lm Eahmen diesergeschichtlichen Tatsacben erkennen wir den 
Grund jenersprachlichenWahrnehmung, dass sicb imWortschatze 
der ungarischen Spracbe türkiscbe Elemente mit cuwasischen und 
iraniscbe Elemente mit ossetiscben cbarakteristischen Eigentüm- 
licbkeiten vorfinden. Das Cuwasiscbe ist námlicb der einzige bul- 
gariscbe (mit einer allgemeineren Benennung «ugrÍ8che») Dia- 
lekt, welcber sicb erbalten hat ; das Ossetische hinwieder ist ein 
Überrest der alanischen Spracbe. Die linguistiscben Belege des 
einstigen bulgariscben (unuguriscben, ugrischen) Einflusses auf 
das Ungariscbe bier vorláufig bei Seite lassend, will icb diesmal 
nur die Denkmáler der alanisch-ungarischensprachlichen Berührung 
vorfübren. Die bieber gebörenden Wörter im üngariscben sind 
folgende : 

1. agyar «den8 apri, elepbanti; Hauer, Hauzabn»= wogul. 
anéér, dúséra wotjak. vaéer, va^er, syrjen. vo^ir id. = westossetisch 
ánsurd (accus. ánsur-tá, ablat. dnsur tdi), ostosset. ssir id. In Betrefif 
der Vokale verbált sicb ung. agyar zu osset. dnsur- ebenso, wie 
ung. gazdag, kazdag «reicb» zu osset. ydzdug, qdzdig id, (vgl. aucb: 
ung. asszony, altungariscb achszin «Frau»= osset. á/«tn id.), wo- 
bei zu bemerken ist, dass das a im üngariscben und Woguliscben 
gegenüber dem Ossetiscben d die ursprünglicbe Lautform bewabrt 
bat. Als Analogien des Lautwecbsels ung. gy <né {< ns) können 
angefübrt werden: ung. htígy «urina»= nordwogul. /nné; altung. 
hugy «Stern» (aucb beute diai. kasza-húgy « Orion- Gestim», eig. 
«Sense-Stern»)=Tawda- wogul. ^-V;^Í6•«Stern»; ung. a (/y- e/f « Len de »: 
vgl. wogul. W/ifi flSteiss». Das ossetiscbeWort ist vorláufig auf keinem 
anderen Gebiete der iraniscben Spracben nacbweisbar; alléin aucb 
dasentsprecbendeungariscb-woguliscb-syrjeniscb-wotjakiscbeWort 
lásst sicb nicbt als Originál und Überrest des uralten finniscb-un- 
gariscben Wortscbatzes nacbweisen. Jedenfalls babén wir bier mit 
einem Sprachdenkmale zu tun, das auf die einstige Berübrung der 
Alanen und der östlicben finniscb-magyariscben Völker deutet. 

2. Aladár: bei Heltai «primarius», nacb dem Nyelvtör- 
téneti Szótár (Spracbbist. Wörterb.) <(centurio cobortis pr»torÍ8e» 
ein imZeitalter der Arpaden báufig vorkommenderPersonennamen: ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSOHATZE. 315 

Aladarus (Banus Slavonise), Aladár (vir nobilis) = ostosset. aldar, 
áldar, westosset. ardar, árdar «Vor8teher, Befebl8haber»>. Unter 
den barbariscb und in vielen Fállen ossetisch klingenden Personen- 
namen der pontischen Inscbriften, welche Namen gewöbnlich für 
alanisch gehalten werden, kommt auch 'ApSapo<; vor (s. Miller : 
OcccT. dTíOAU III : S. 80). 

3. asszony, in seiner altén Form: achszUiy achszon {in den 
Sprachdenkmálern aus der Arpadenzeit: achscin, ohzyn, ohzun, 
oxun) «domina, hera, mulier»)= ostosset. aj^sin, öysln «Gebieterin, 
Hausfrau » . Letzteres Wort stellt Stackelberg (Miller- Stackelberg : 
Fünf Ossetiscbe Erzáhlungen in digor. Dialekt, S. 80) als Femini- 
num zu armen. is-^an «Fürst, Herrscher», wobei er beidé Wörter 
anf ein altpers. ^}^sana zurückführt und auf die Eigennamen *Ap- 
TaíávTf]^ (welchem alt-pers. ^AHaysana- entsprechen wiirde), Manö- 
sán (aus álterem ^Manüé-^éana-) und armen. Esj^en (Name einer 
armenischen Königin ; mittelpersische Form etwa aus ^x^aini) hin- 
weist. Ohne den ossetischen Vocal-Vorsatz findet sich diese ira- 
nischeBildung noch in dem wotjakischenWorte Héno flFrau,Weib». 

4. éd' in folgenden Bildungen : éd-es «dulcis»,^d-eíZ«7i(dial.) 
<tnon dulcÍ8», denen sich mit veránderter Lautform dasWort iz.éz 
« sapor, condimentum » anreiht (vergl. hüz « Gestank » und büdös « stin- 
kend», viz «Wasser» und diai. vides neben vizes «nass»), ez «diese8» 
und éd-e, ide «hieher») = osset. cid, ad flGescbmack», daraus: ad- 
gin, ad-^in «sÜ88, schmackhaft*. Dieses Wort hángt mit latéin. 
odor, griech. öSfiTJ «Geruch» und lithauisch ndimas «das Eiechenw 
zusammen, ist aber mit Ausnahme des Ossetischen, auf dem Ge- 
biete der arischen Sprachen sonst nicht nachweisbar. Der Vocal é 
im ungarischen éd-, ebenso wie in den weiter untén angeführten 
Wörtern méreg, viély, részeg, rég, eveg (üveg), vért lásst in jenem 
alanischen Dialekte, aus welchem diese Wörter herstammen, einen 
umlaut — á anstatt des ursprünglichen a — vermutén. Solche 
Umlautung kommt auch in den heutigen ossetischen Dialekten 
háufig vor. 

5. egész «ganz, heib {egészség «Gesundheit») = westosset. 
dgas, ostosset. t/e^a8*) «ge8und,ganz, heil». Der Vocal é der zweiten *) Grundriss der iranischen Philologie. Herausff egében von V. 
Oeiger und Ernst Kuhn. Anhang zum I. Bánd: Die Sprache der Osse- 

21* 316 BERKHABD MUNKÁCSI. 

Silbe Í8t eine tmgarísche Lantentwíckelimg UDd entspricht eínem 
ursprünglíchen á (^oy, wie in denWörtern: nng.tzekér •wagen» = 
altÍDd. qakata- id. bölény •Anerochsi= baskír. iíV/an «Elentier»; 
^ékény « Schílf • = tark. jikán ; kökény «SehIebet= kirgis. ilni^an 
•Weicbsel*, osman. kökdn •Erdbeerstaude*; //őí/ány •Pelikán » = 
jaküt« kütán id. Das ossetische Wort isi sonst anf dem (jebiete der 
arischen Spracben nnbekannt. 

6. eszte: in altén Sprachdenkmálern cJabr* (z. B. *^S 
esztey vona az betegb8egbben> = *38 annos babens in infirmitate 
8ua» im Jordánszky-Codex; «teb vagyon annak 30 eszteynél* =fEs 
ifit mebr seitdem, als 30 Jabret im Érdy-Codex, S. NySzj = ost- 
osset. ázíd tjabre* (im Wörterbucbe, des Wladikawkaser Biscbofs 
Josepb, 1884: •.Tfexa, rOAH»), welcbes mit dem Pluralsuffixe -í'a, 
'td aus dem Singular az = westosset. anz • Jabrt gebildet isi Mil- 
LKR (Spr. d. Osset. S. 37) vergleiebt das Letztero mit avest. azan-, 
altind. áhan- tTag*. Das bier bebandelte ungar. Wort liegtvor 
aucb in dem Kompositum eszten-dó •Jabrt = eszté-n+ido {•ZeiU); 
vgl. dazu idé-n, ez idé-n tbeuer, in diesem Jabret. 

7. ezüst, ezüt •Silber* - syrjen. ezié, wotjak. azvei id. = ost- 
osset. du'zist, westosset. auéestd (Miller, Spr. d. Osset 8) id. Von 
diesem wicbtigen Kulturworte ist die Ansicbt verbreitet, dass nicbt 
die permisében Spracben nnd die ungariscbe babén es aus dem 
Ossetiscb-Alaniscben entlebnt, sondem dass die Wandemng des 
Wortes gerade in entgegengesetzter Bicbtung aus finniscb-magya- 
riscben Spracben in's Ossetisebe gescbab.'*') Dem gegenüber weisen 
wir auf die Tatsacbe, dass aucb andere Metallnamen aus dem Ira- 
niscben, beziebungsweise aus kaukasiscben Spracben berrübren, 
80 insbesondere das ungariscbe arany «Gold»= syrjen., wotjak. 
zárni, wogul.-ostjak. 8orni, sarna, mordwin. «trwá, ceremiss.iörfna 
• Gold»< iran.: avest. zaranya- (= westosset. -zarine in : tuy-zarine, 
suyzdrine tGold*, eigentl. «reines Gold») ; das syrjen. kort, wotjak. 
A'orf, ostjak. karta «Eisen» < iran.: avest. kardia- (^ osset. k^ard) ten von Wskwolod Miller, S. 23. — Bezúglich der Quellén der hier an- 
ííeführten Angaben, wenn sie hier nicht besonders angegeben sind, s. 
ujein Werk lArja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben* (tAri- 
sche u. kaukasische Elemente in den finnisch-ungarischen Sprachent). 
*} So aucb bei Vs. Miller tSpr. d. Osseten*: S. 8. ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE. 317 

«Mes8er»; das wogul. fcer «EÍ8en))<kauka8. : dido. ger «EÍ8en»; 
das wotjak. andan, syrjen. jendon «Stahl»< osset. a wáwn, andón 
id. (au8 einer kaukasischen Sprache; vgl. chinnalug. aldauy cachur. 
yandan id. etc.) ; da8 syrjen. irg'ón^ wotjak. irgon^ wogul. aryén, arj-én, 
árén « Kupf er » < kaukasisch : la8. erkina, gru8. rkinav^ Eisen »> . Anderer- 
seits kann syrjen. ezié, ung. ezüst etc, auf dem Gebiet der finnisch- 
raagyarischen Sprachen nicht als ursprünglich nachgewiesen wer- 
den, Der diesbezügliche Versuch Wichmann's ist — obwohl neulich 
anch A. Pogodin 8ich ihm angeechlossen hat,*) — in allén seinen 
Teilen unhaltbar. (S. diesbezüglich : öÁrja és kauk. elemek* S. 247- 
248 und «Revue Orientale» I : 43.) 

%. fizet' «zahlen»: vgl. ostosset. /id-, westosset./ed- «zah- 
len». Den Lautwechsel d > <2r finden wir auch in ung. ház flHau8» = 
ostjak. yatj est. koda etc. < iran. : avest. kata-, neupers. kada, kad 
«Hausö, ung. száz = wogul. sat, estn. sada etc. < iran.: osset. sade^ 
neupers. «ad«hundert» und in anderen Wörtem iranischer Abstam- 
mung (s. oben Nr. 4). Ein anderer Fali áhnlicher Weiterbildung des 
Verbalstammes mit -et in einem ungarischen Worte iranischer Ab- 
stammung ist vezet- «führen»: vgl. finn. veííí-, estn. reda-, mordwin. 
vet', éeremiss. wüd' «fiihren»<iran.: avest. vad- (vadayeiti «führt, 
führt heimi). Ich halté es für möglich, dass in beiden Fállen die 
Weiterbildung -eí nicht das Suffix der ungarischen Zeitwörter szeret- 
«lieben», nevet- «lachen», siet- «eilen» etc. ist, wie ich bisher der 
Ansicht war, sondem auf der Endung -ati der iranischen prses. ind. 
sing. 3. beruht, obwohl sich dafür im heutigen Ossetischen eine 
entschieden verschiedene Lautentwickelung zeigt. Zu bemerken 
ist noch, dass ein entsprechendes Wort zum ossetischen /íd-,/<?d- 
auf dem Gebiete der iranischen Sprachen ebenfalls unbekannt ist. 

9. gazdag, kazdag «reich»=: westosset. j-azdug^ ^ázdug, 
ostoBset. qázdig «reich», welches Miller zweifelnd mit altind. gád'a 
{<*ga£da') «8tark, fest* vergleicht. Bezüglich der Lautentspre- 
chung der zweiten Silbe siehe oben das Wort agyar. 

10. gond «Sorge, Acht,/Überlegung»: vgl. osset. kond «Ar- 
beit, Bescháftigung, Tat, Erzeugni8s» (part. preet. von kán- «tun, *) Siehe seine Abhandlung: treiBCHHr«opcEaff uiROJa 4>HJiojioroBi> h 
jraHrBHCTOBii in der Zeitsclirift 7KypHajn> mraHcrepcTBa Hapo;^Haro iipocB:&iueBÍfl 
1903. S. 142. 8 1 8 BEBXHAKD MUNKÁCSI. 

handeln* - und zum Bedeutungswechsel ung. üffif tArbeit^Bescháf- 
tígung»t == wotjak. uj, wi, syrjen. m.5 -Arbeit, Bescháftignng»); aber 
aucb •Sorge, Achtt ín Redensarteo, wie: nffu*'t cet rá ( = «er achtei 
daranf*), sok ngye-haja van ' = *er hat viel Sorge. Mohe»). 

\\. híd íim Érdy-Cod. heed\ •Brücke»= ostosset. jrid, 2f«d» 
westosset. yed íd. = avest hattn-, altind. getu •Brücke». Der unga- 
rischen Form steht die ossetische am náchsten. 

12. kert •Garten; umzáunter Ort»= osset kárt «Hofi = 
őecenz. kert\ kari •Zaun». Stackelbero weist hinsicbtlich des 
Crsprungs des Wortes auf die Ortsnamen mik der Endung -certa 
\ wie : Tigrano'certa r und auf die Bemerkung Hesycbios*: xépta róXt; 
rízb A;v^vía>v bin tFüdí osset. Erz. 82). 

13. keszeg •leuciscu8»^TaYda-wogul.Avz*f^,Konda-wogul. 
koaséi), nordwogul. kaseuic, ostjak. kaifeu «leueiseu8 rutilufi»= osset. 
k'asag, k'asag fder friscbeFlussfiscb*. Das ossetiscbe Wort stammt 
wabrscheinlicb aus einer kaukasiscben Sprache ; vgl. grus. kaéaqi 
•barengt íSTACKEiBERoa. a. 0. 82) und andere Angaben in meinem 
Werke *Árja és kauk. elemek • (S. i09 . 

14. Legény •junger, unverbeirateter Mann; Bursebet = 
westosset. Idqiciin «Enabe, Junge* (ostossei láppá id. Stackelbero 
a. a. 0. ">9; Miller, Spr. d. Osset. 39), dessen Vorderteil offenbar 
mit dem aueb in kaukasiscben Spracben verbreiteten Worte lág, 
lag «Mann, Menscbt zusammenbángt (s. Árja és kauk. elemek 
S. 438). 

1 5. mély ftief, Tiefet = wogul mii, ostjak. mai, met, wotjak. 
wur id.: vgl. osset. m^l tTiefe im Fluss* (Miller, Spr. d. Osset. 35). 
Bezüglicb der Vokale vgl. oben Nr. 4. Die Zusammenstellung mit 
finn. melkeáj lapp. málked, málgad •mittelmássig, ziemlicb, bedeu- 
tend, betraclitlicb**) ist wegen Versebiedenbeit der Bedeutung zu 
verwerfen. Miller vergleicbt das ossetiscbe Wort mit altind. mála- 
•Scbmutz, Pfützew. 

16. mén, min «Heng8t»= westosset. moiná, ostosset. moi 
«Mann, Gemal», welcbes Miller (a. a. 0. 106, 35) mit altind. mdnu-, 
manuáya- «Menscb, Mann»,avest. manu- vergleicbt und aus einer 
vermittelnden Form *mönia, mánia erklárt. Ung. mén-ló bedeutet 
demnacb eigentlicb «mánnlicbes Pferdt, seiner Form nach bin- *) S. BuDEKz: Magy.-ügor Összeh. Szót. 608. ALANI8CHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE. 319 

gegen ist vién (aus ^rnojn) eine solche Entwickelung, wie z. B. das 
Verbalsuffix -cí, -ít aus früherem -ojt (vgl. rajta «auf ihm» : diai. 
rejta^ n'ta). Mit der ostosset. Form moi können zusammengestellt 
werden wotjak. viej, meji aalU {meji muri « altér Mann» und 
«Bár») und wogul, ostjak. mo;, mxíj «Ga8t; Hochzeitsleuteö (ostj. 
moj-yoj, wog. miij-yum «Brautführer»). Vgl. wog. ansa^j qjkd «Ma,nn* 
und malter Mann», wotj. mart «Mensch, Volk» und «Fremder». 

17. méreg (acc. mérge-t) «Gift» = finn. viyrkky, lapp. mirkko 
id. = osset. marg «Gift», avest. mahrka-, pahl. und neupers. marg 
«Tod»>. Das ungarische Wort reibt sich seiner Bedeutung nach 
cnger an das ossetische an, ist demnach ebenfalls ein alaniscbes 
Spracbdenkmal. Hinsicbtlicb seines Stammvokales s. oben Nr. 4. 

18. mü, mi «Werk, Arbeit, Tat» (míves, inies^ viijes «Arbei- 
ter», mivel', viiel-, müvei' «arbeiten, wirken») — osset. mi «Werk, 
Arbeit, Sache» («a*Jio» im Wörterbuche des Bischofs Joseph; ci 
mi bak^odtaj? wasfüreine Arbeit hast du gemacht?», «qTO tm ca*- 
jia.Tb?»; mi-gándg « tatig, arbeitsam »> , w^ítflTejibHufií) ibid. 115; 
mí-gáudn «Werkzeug» Miller, Spr. d. Osset. S. 91). Dieses osset. 
Wort ist vielleicht identiscb mit altind. maya-, avest. maya- «Kun8t, 
Geschicklichkeitw, mit welchem ich bisher das ungariscbe Wort 
verglichen habé («Árja és kauk. el.»: S. 474); alléin die ossetische 
Lautform und Bedeutung steht der ungarischen náher. 

19. öszvér, in seiner altén Form: eszpér (ezper im Schlágler 
Glossar) «Maule8el» wiederspiegelt die Bestandteile des osseti- 
schen Kompositums ;fár^ö/«, yárgáws «Maule8el»> =^ar% «Esel» + 
áfgá «Pferd», alléin mit dem Unterschiede, dass im Ungarischen 
die Wortfolge nicht oEsel-Pferdw, sondern «Pferd-Esel» ist, d. h. 
eszpér (anstatt ^eszp-hér) = avest. aspa- «Pferd»+;f ara- «Esel»>. 
Da sonst in den iranischen Sprachen zur Bezeichnung des cMaul- 
esels» ein anderes, mit dem ungarischen unvergleichbares Wort 
(pahlav., neupers. astar ~ altind. agvatara-) gebraucht wird, so 
kann man auf Grund der Übereinstimmung der Elemente des un- 
garischen und ossetischen Wortes auch hier eine Entlehnung aus 
irgendeinem alanischen Dialekte annehmen. 

20. rég «lángst» (rég ólta «8eit langer Zeit, lángsther*, rá^- 
től id., rég-en «lángst»)) = ostosset. rag-: ragon «lange, lángst ent- 
femt, frühzeitig)), ragái «lángst her», westosset. rági «lángst, früh» 
etc. mit ung. é = osset. a, s. Nr. 4. 318 BERNHARD MÜNKÍCSI. 

hancleln») und zum Bedeutungswechsel ung. liriy tArbeit, Bescháf- 
tígung»(= wotjak. wj, i/i, syrjen. u3 «Arbeit, Bescbáftigung»); aber 
auch wSorge, Acht» inEedensarteü, wie : ügyet vet rá (=«er achtet 
daraufw), sok ügye-baja van (=«er hat viel Sorge, Mühe»>). 

11. híd (im Érdy-Cod. heed) «Brücke»= ostosset. yld, x^^f 
westosset. /ed id. — avest. haétu-, altind. setu «Brücke». Der unga- 
riscben Form steht die ossetiscbe am nachsten. 

12. fcörí wGarten; umzáunter Ortí» = osset. kart «Hof» = 
éecenz. kert\ kart «Zaun». Stackelberg weist hinsichtlicb des 
Ürsprungs des Wortes auf die Ortsnamen mit der Endung -certa 
(wie : Tigrano'certa) und auf die Bemerkung Hesychios*; xépTa tzóXk 
ÓTíb Ap[JL6vtoi)v hin (Fünf osset. Erz. 82). 

13. keszeg flleucÍ8cu8»=Tavda-wogul. M5é'^,Konda-woguL 
koaséy, nordwogul. kaéeuw, ostjak. kaseu «leucÍ8CU8 rutilu8»= osset. 
k'asag, k^asag «der friscbeFlussfiscbö. Dae ossetiscbe Wort stammt 
wahrscheinlich aus einer kaukasischen Sprache ; vgl. grus. kaiaqi 
«bareng» (Stackelberg a. a. 0. 82) und andere Angaben in meinem 
Werke «Árja és kauk. elemek » (S. 409 . 

14. Legény «junger, unverbeirateter Mann; Bursche» = 
westosset. Idqwdn «Knabe, Junge» (ostosset. Id'ppu id. Stackelberg 
a. a. 0. 59 ; Miller, Spr. d. Osset. 39), dessen Vorderteil oflfenbar 
mit dem auch in kaukasischen Sprachen verbreiteten Worte Idg, 
lag «Mann, Mensch* zusammenbángt (s. Arja és kauk. elemek 
S. 438). 

15. mély «tief, Tiefe» = wogul mii, ostjak. maU met, wotjak. 
mur id.: vgl. osset. mai «Tiefe im Flu8s» (Miller, Spr. d. Osset. 35). 
Bezüglich der Vokale vgl. oben Nr. 4. Die Zusammenstellung mit 
finn. melkeá, lapp. mdlked, málgad «mittelmá8sig, ziemlicb, bedeu- 
tend, betráchtlich»*) ist wegen Verschiedenheit der Bedeutung zu 
verwerfen. Miller vergleicht dae ossetiscbe Wort mit altind. mdla- 
• Schmutz, Pfützew. 

16. mén, min «Heng8t»>= westosset. moiná, ostosset. jnoi 
«Mann, Gemal», welches Miller (a. a. 0. 106, 35) mit altind. mánu-, 
manusya- «Mensch, Mann», avest. manu- vergleicht und aus einer 
vermittelnden Form *mönia, mánia erklárt. Ung. mén-ló bedeutet 
demnach eigentlich «mánnliche8 Pferd», seiner Form nach hin- *) S. BuDENz: Maf^y.-ügor Összeh. Szót. 608. ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE, 319 

gegen ist mén (aus *mojn) eine solche Entwickelung, wie z. B. das 
Verbalsuffix -cí, -it aus früherem -ojt (vgl. rajta «auf ibm» : diai. 
réjtaj rcta). Mit der 08tosset. Form moi können zusammengestellt 
werden wotjak. viej, meji «alt» {miQJi murt « altér Mann» und 
«Bár») und wogul, ostjak. moj.muj uGast; Hochzeitsleute» (ostj. 
inoj-yoj, wog. muj-pim «Brautführer»). Vgl. wog. anmXi qjka «Mann» 
und « altér Mann», wotj. murt «Mensch, Volko und «Fremder». 

17. méreg (acc. merge-t) «Gift» = finn. myrkky, lapp. mirkko 
id. = osset. marcf «Gift», avest. mahrha-, pahl. und neupers. marg 
«Tod». Das ungarische Wort reiht sich seiner Bedeutung nach 
cnger an das ossetiscbe an, ist demnach ebenfalls ein alanisches 
Sprachdenkmal. Hinsicbtlicb seines Stammvokales s. oben Nr. 4. 

18. mii, mi «Werk, Arbeit, Tat» (míves, mies, mijes «Arbei- 
ter», mivel-, miel-, miivel- «arbeiten, wirken») — osset. mi oWerk, 
Arbeit, Saclie)) («;^tJIO» im Wörterbuche des Bischofs Joseph; ci 
mi bak^odtaj? wasfüreine Arbeit hast du gemacht?», <iqTO tw ca*- 
jiaji'b?'); vii-gdnág «tátig, arbeitsam», «;í'feflTeabHuft»> ibid. 115; 
mí-gánan «Werkzeug» Miller, Spr. d. Osset. S. 91). Dieses osset. 
Wort ist vielleicht identiscb mit altind. maya-, avest. maya- «Kun8t, 
Geschicklichkeitw, mit welchem ich bisher das ungarische Wort 
verglichen habé («Árja és kauk. el.»: S. 474); alléin die ossetische 
Lautform und Bedeutung steht der ungarischen náher. 

19. öszvér, in seiner altén Form: eszpér (ezper im Schlágler 
Glossar) «Maulesel» wiederspiegelt die Bestandteile des osseti- 
schen Kompositums x^^d^f^y /ór^ází^* «Maulesel» =;farö^ «Esel» + 
ájBa «Pferd», alléin mit dem Unterschiede, dass im Ungarischen 
die Wortfolge nicht «Esel-Pferd», sondern «Pferd-Esel» ist, d. h. 
eszpér (anstatt ^eszp-hér) = avest. aspa- «Pferd »)+/ara- «Esel». 
Da sonst in den iranischen Sprachen zur Bezeichnung des «Maul- 
esels» ein anderes, mit dem ungarischen unvergleichbares Wort 
(pahlav., neupers. astar = altind. aqvatara-) gebraucht wird, so 
kann man auf Grund der Übereinstimmung der Elemente des un- 
garischen und ossetischen Wortes auch hier eine Entlehnung aus 
irgendeinem alanischen Dialekte annehmen. 

20. rég «lángst» (rég ólta «seit langer Zeit, lángsther», rá^- 
től id., rég-en «lángst») = ostosset. rag-: ragon «lange, lángst ent- 
femt, frühzeitig», ragdi «lángst her», westosset. rá^i dángst, früh* 
etc. mit ung. é = osset. a, s. Nr. 4. 320 BERNHABD HüNKÁCSl. 

ál. részeg «betrunkeni» — osset. rasig «betrunken» (iibflHHÜ 
in Bischof Joseph's Wörterb., 443) ebenfalls mit der Lautentspre- 
chung ung. é=^ osset. a, 

22. 'tal in : fia-tal, dessen Bedeutung in der altén Spracbe 
(und auch heute noch unter den Széklern und im Gömörer Comi- 
tat) : «novellu8, germen, 8tirp8» (z. B. tulfyathal «junge Eiche», nyr- 
fyathal «junge Birke» im « Oklevél- Szótár »; in der Széklerspracbe : 
fenyő-fiatal «junge Tanne«, csere-fiatal «jungeZerreiche») = osset. 
tála «jungesBáumehen», welches Milleb (Spr. d. Osseten : 29) mit 
altínd. tála- oWeinpalmew, íaZí- «ein best. Baum», slav. talij «ramu8 
virensw vergleicht. Das ossetische Wort passt vermöge seiner Be- 
deutung eher zum zweiten Teile des ungarischen ,fia-tal (ung. fia, 
fiú bedeutet im allgemeinen «Junge8», fia-s tyúk = «Junge ha- 
bende Henne, Gluckbenne») als das osttürkiscbe tal «Zweig», mit 
welchem ich das ungarische Wort bisher zusammengestellt habé. 

23. tölgy, tölgy-fa «Eiche»> = westosset. tol,^i'i, ostosset. íiÜ^ 
mit derééiben Lautveranderung wie in üstök «Haarschopf, Stirn- 
haar» = 088et. stug «Locke». Pflanzennamen mit áhnlicher Endung 
sind: westosset sibulgá, ostosset. siwil^ «ulmu8 campestrÍ8»*)und 
westosset. éingáy ostosset. sing «Dornen» (Miller: «Spr. d.Osset.» 
16, 34); übrigens ist die Herkunft des Wortes dunkel. 

24. ilst (in den westlichenDialekten und in der altén Sprache) 
•Silber» {eleven üst diai. «Queck8Ílber», eigentl. «lebendiges Sil- 
ber»): westosset. t/di, ^-^rf^, ostosset. zdi tBlei^ mit dem Bedeu- 
tungswechsel, der sicb zwischen dem ungarischen Worte ón (alt- 
unk, olno in einem Glossar aus dem XV. Jahrhundert) <«Bleit - 
ceremiss. wulno «Blei» und dem wogulischen ^In «Silber» zeigt. 
Dem osset. zd entspricht ung. st ebenso wie in ung. isten «Gott»> 
= pahlavi yazdán ; der Lautwechsel beruht auf dialektischer Ver- 
schiedenheit im Alanischen (vgl. auch ung. üstök Nr. 25). 

25. üstök «schöne lange Mannshaare; Schopf, Stirnhaar* = 
osset. stug «Locke,BÜ8chelHaare» (= altind. stuka- «Zotte, Flocke, 
Flechte» Miller «Spr. d. Osset. »: 27). In der ungarischen Form *) Vergl. damit: ung. szü, szil-fa tulmus* {szüas d^áy) = ceremiss. 
ioloy mordwin. sál^, sáli und in Bezúg auf die Form, die besonders in 
Altén Sprachdenkmálern háufig vorkommende Form töt des Wortes tölgy 
iEiche> (Tulf Twl, Tuxd in Urkunden aus der Arpadenzeit, tewífa im 
Schlágler Glossar). Auch heute diai. tölfa. ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM ÜNGARISCHEN WORTSCHATZE. 321 

hat 8ich die áltere Aussprache des ossetischen Endconsonanten 
erhalten. Hinsichtlich der Lautentsprechung des ossetischen st = 
ung. ét vgl. ung. ezüst «Silber))= osset. áwzist id. und ung. ester 
(diai.) wunfruchtbar, gelt» = mordwin. áifér id. = altind. start- id. 

26. ÜSZŐ (in der altén Form: ize, yseiv) «Kalb»= wogul. 
vá8Í\ vö8i, finn. vasa «Renntier-Kalb», mordwin. váza, lapp. vuöse 
(iKalb» etc. (s. «Árja és kauk. el.» 618) = osset. wd^s, wás «Kalb» 
(Miller dSpr. d. Osset. » 1 10), welches mit seiner Form dem Stamm- 
teile des ungarischen Wortes {üsz-ő'^), sowie den entsprechenden 
Wörtem in den náchstverwandten Sprachen náher steht als die 
übrigen bekannten iranischen Formen und die altindischen (vergl. 
in den pamirischen Dialekten: vui-k, vié-k «Kalb» und altind. 
vatsa- id.). Die Verschiedenheit der Vokale in ung. üsző, wogul. 
wo8Í (Vordervokale) und andererseits in finn. vasa, mordwin. váza 
etc. (Hintervokale) deutet auf Verschiedenheit der iranischen Dia- 
lekte, aus welchen diese Wörter stammen. 

27. üveg (diai. éveg, ög) «Gla8») = westosset. avgá, ostosset. 
avg «Glas, FIaschet= armen. apaki «Kjystall, Glasw, welches 
HÜBSOHMANN (Arm. Gramm. 103) als Lehnwort mit avest. aj?-, alt- 
pers, api' «Wasser» vergleicht (Grundbedeutung: fiwasserartiges, 
durchsichtígesn). 

28. verem (acc. verme-t) «Grube»= ostosset. vdrm, orm 
«Grube, Höhle, Grab» («M0rHJia, hmh m» yMepraaro») im Wörter- 
buche des Bischofs Joseph, S. 207), nebst welchem sich auch in 
den georgischen Sprachen vorfindet : mingrel. ormo, grus. orm, 
ingiloi. ormoj «Grube, Vertiefung* (s. «Árja és kauk.» el. S. 629). 
Die ungarische Form fügt sich offenbar der ossetischen enger an. 

29. véri} «Schild» = ostosset. vari' «Schild, Hamischw (Miller 
«Spr. d. Osset.n 30). Man vergleicht avest. V9rddra' tWehr, Schild)), 
altind. vártra- «Schutzdamm». 

30. zöld (in der alten Form : zeld) «grün»,auchPflanzenname 
z. B. in házi zöld « bárba Jovis«, téli zöld «erica vulgáris » = osset. 
zdldd «niedrigePflanze», vgl. hinsichtlich der Bedeutungsentwicke- 
lung: slav. zelo «Gra8» und zelen'h «grünf, mit welchem man das 
ossetische Wort zusammenstellt. *) Die Endung -o ist wahrscheinlich eine Analogiebildung nach 
ung. üno «junge Kuh» und tinó íjunger Ochsi. 322 BERNHABD MUNKÁCSI. 

31. zsineg, sineg «iSQhnnv= osset sinag «Schnur, Leine, 
Strick» (BcpcBKa imWörterbuch des Bischofs Joseph, S. 40) im An- 
laute mit «>«, wie in den Wörtem ung. sör, ser <«Bieri = syrjen., 
wotjak. sur, wogul, sor «Bier» — altind. súrd- «geistige8 Getránkt 
und sül (alt: szül) «herinaceu8» = pers. si:(ul id. 

In allén hier vorgeführten Fállen finden sich die getreuesten 
Übereinetimmungen des ungarischen Wortes im Ossetiscben vor, 
in mehreren Fállen aber ist das betreflfende Wort auf einem ande- 
ren Sprachgebiete gar nicht nachweisbar. Mit Eecht können wir 
daher diese Wörter als alanische Sprachdenkmáler im 
ungarischen Wortschatze betrachten, d. h. als erwiesene 
Spuren jenes sprachlichen Einflusses, welchen die Ahnen des heu- 
tigen ossetiscben Volkes auf die mit ihnen in geographischer und 
ethnischer Benihrung stehenden üngam ausübten. Hinsichtlicb 
der Frage, ob die heutige ossetiscbe Sprache eine direkte Fort- 
setzung jener alanischen Sprache ist, aus welcher die alanisch- 
magyarischen Lehnwörter herrühren, mag als Eichtschnur jené 
Lauterscheinung dienen, dass wir in den Wörtem édes, mély, méreg, 
rég, részeg, éveg {= üveg) und vért den Vokal é vorfinden, wábrend 
der entsprechende ossetiscbe Laut nocb beute mit der Aussprache 
a klingt. Es ist námlich gewiss, dass aus den Formen ad, m^il, 
warg, rag-, raslg, avg, varf sich nicht im Ungarischen der Laut- 
wechsel a > ^ bilden konnte und auch das stebt ausser Zweifel, 
dass z. B. in den Wörtem marg — avest. mahrka- und avg — armen* 
apaki nicht das ungariscbe e, sondern das ossetiscbe a den ur- 
sprünglicbenLautbestand erbalten hat. Dass der Vordervokal nicht 
im Laufe der ungarischen Spracbgeschicbte, sondern auf dem ur- 
sprünglicben iranischen Gebiete entstanden ist, ist daraus klar er- 
sichtlich, dass die entsprechenden Formen in den verwandten 
Sprachen auch Vordervokale zeigen, námlich in finn. myrkky«GifU, 
wogul. wösi «Kalb)), mii «tief», osztják. 7net id. Die Verschieden- 
heit der Vokale in diesen Fállen ist nur mit der Annahme erklár- 
bar, dass die alanische Sprache, welche mit der 
ungarischen inBerührung stand, nicht die un- 
mittelbare Vorláuf erin des h eutigen Ossetiscben, 
sondern ein besonderer alanischer Dialekt war, 
in welchem jené beliebte Lauteigentümlichkeit des heutigen Osse- 
tiscben, der zufolge das kurze iranische a unter verschiedenen ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSCHATZE. 323 

Lautbedingungen sich in d verwandelt und der zufolge z. B. auch 
gegenüber den ungarischen Formen achszin, agyar, alacUír, gazdag 
die Aussprache dyjin, ansurd, dldar, ydzdug (neben aysin, aldai\ 
yazdug) herrscht, einen weiteren ümfang hatte und sicb auf die 
entsprechenden Formen der heutigen ossetischen Wörter ad, mai, 
marg, vart' etc. erstreckte. Ebenso weist auf eine dialektische Ab- 
weicbung der Laut ö in den Wörtern tőlgi/ «Eiche» und üstök 
{istök) «Haarschopf» gegenüber dem ossetischen u (in tülg und 
stug), das wir auch für keine ungarische Lautentwickelung haltén 
können. Auf dialektischem Unterschiede mag auch die Lautent- 
sprechung é <^ s {z)m den Wörtern ezüst «Silber» (= osset. dwzist), 
iistök (= osset. stug), üst aSilber» (= osset. izdi) und sineg, zsineg 
«Schnur» (— osset. sindg) beruhen, wozu wir bemerken können, 
dass auf jenem Gebiete, aus welchem die Gebirgstataren einst die 
Osseten verdrangten, in den geographischen Namen, welche ihr 
Andenken bewahren, das heutige ossetische s ebenfalls öfter« lan- 
tét, so : Sau-don = osset. sawdon ischwarzer Flussw, Sau-kam = 
osset. sau kom «Schwarzer Pas8», Sak-dan =osset. say-don «Hir8ch- 
Fluesí). Oben erwáhnten wir die Volksbezeichnung der Geographie 
des Ps.Mos.Chorenac'i (VII. Jahrh.)^íí/^or, in welchem der Vorder- 
teil mit dem bekannten Volksnamen der Osseten As identisch ist. 
Áhnlicherweise lautet c anstatt c in Ortsnamen, welche mit dem 
ossetischen Worte dfcdg «Pass» gebildet sind, z. B. ,jua/r-féik ~ 
juar-dfcág «Kreuzpa8s», Sau-fcik = sau- dfcdg «Schwarzer Pass)) 
und in Xicau = OBset/ucau «Gott». Sicherlich ist ein dialektischer 
Unterschied der Grund der abweichenden Reihenfolge in der Kon- 
struktion des zusammengesetztenWortes ö«^i7eV«Maule8el» (s. oben 
Nr. 19), wobei auch das auffallend ist, dass in der altén Form 
eszp'ér ( = avest. aspa- «Pferd»+;^ar(i- « Esel ») nicht jené Meta- 
these Yorhanden ist, welche wir in der ossetischen Lautform dfsd 
des iranischen aspa- «Pferd» wahrnehmen. Auf dieser Weise unter- 
scheiden sich von einander auch das osset. dwzist und das ung. 
ezüst, bei welch Letzterem das w in der Fárbung ü des zweiten 
Vokals sich birgt (d. h. ezüst aus '^dztvist, nicht: dwzist), wie darauf 
auch die entsprechende wotjakische Form azvei «Silber»> hinweist 
(vgl. hinsichtlich der ossetischen Form: áwzag «Zunge» und 
avest. hizva- id.). Nach all* diesem ist das Verháltnis der osseti- 
schen Sprache zu den alanischen Elementen der ungarischen 324 BEBNHARD MUNKÁCSI. 

Sprache ein solches, wie das der cawasiBchen Sprache zu den bul- 
garischen (unugurischen, ugrischen) Elementen der ungarischen 
Sprache, welche námlich — wie ich dies öfter dargelegt babé — 
ebenfalls nicht als direkte Fortsetzung jener Sprache zu betrach- 
ten isfc, aus welcher die türkisch-ungarischen Lehnwörter mit cu- 
wasischen Lauteigentümlichkeiten herrühren. Steht nun die Sache 
80, 80 dürfen wir uns darob nicht wundern, dass wir im Osseti- 
8chen, ebenso wie im Öuwasischen keine Spuren eines wechsel- 
seitigen Einflusses der ungarischen Sprache vorfinden. 

Obwohl wir demnach die einstigen ethnischen Eeprásentan- 
ten der heutigen bekannten ossetischen Idiome nicht mit den der 
alanisch-magyarischen Sprachdenkmálern identificiren können, so 
besteht doch kein Zweifel darob, dass die Letzteren — vielleicht 
nur durch Stammesunterschied von den Ersteren getrennt — eben- 
falls in der nördlichen Gegend des Kaukasus lebten und ihre Be- 
rührung mit den üngarn in dieser Gegend stattgefunden habé. 
Ein wichtiger Beweis diesbezüglich ist námlich der Ümstand, dass 
unter den alanisch-magyarischen Lehnwörtern einige nicht irani- 
schen, sondem kaukasischen Ürsprunges sind. Wenn wir z. B. in 
Anbetracht ziehen, dass die Vorfabren der Magyarén in dem osse- 
tischen Worte k'dsag, k'asag «Flu8sfisch»», welches dem ung. keszeg 
«Leuciscus» entspricht, ein kaukasisches Wort (námlich das gru- 
sische kaéaqiy beziehungsweise die Weiterbildung des damit aller 
Wahrscheínlichkeit nach zusammenhángenden akusa. kars, war- 
kun. ;!fais, chürkilin. ^-avi «Fisch») durch alanische Vermittelung 
übernommen habén, so können wir dies nicht anders erkláren, als 
dass der betreffende alanische Stamm zur Zeit der Wortentleh- 
nung schon lange Zeit hindurch in der Náhe kaukasischer Völker 
gewohnt habén musste. Mit dieser Annahme steht in Übereinstim- 
mung, dass nach der grusischen Chronik schon im I. Jahrhundert 
nach Chr. die Osseten im Bündniss mit den Grusen die Armenier 
angriffen, wie auch Josephüs Flaviüs (I. Jahrh.) den Einfall der 
Alanen in Armenien erwáhnt. Davon aber, in welch alté Zeit der 
Aufenthalt der üngam im Kaukasusgebiete fállt, zeugt charakte- 
ristisch die Übereinstimmung des ungarischen Wortes réz «Kupfer»» 
mit dem awarischen rez «Messingi>, femer dass auch das ungarische 
kova «Feuerstein, Kieselstein* Entlehnung eines kaukasischen 
Wortes ist (vgl. ingiloi k'uvaj, grus. k'tui, kva, lasisch k^tia «8tein»). ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN W0RT8CHATZE. 325 

In die Gegend des Kaukasus führt iins die spracbgeschichtlíche For- 
schung über die ungarischen Namen der primitíven Geratschaften, 
80 insbesondere die der Wörter ék «Keili» (— tabassaran. jejk'o, 
buduch. jök\ künn. jöak\ jak' «Hacke», abchas. ej^a «Hacke; 
EÍ8en»), kés «Me88er» (= svanet. gaő, arcin. kas, kos «Me88er») 
und fejsze «Beil» (s. flÁrja és kauk. el.» 223, 405 und 264). Ja, in 
Anbetracht dessen, dass syrjen. kört, wotjak. kort und ostjak. karta 
«EÍ8en» mit Übertragung des Gerátnamens auf den Stoflf, woraus 
es verfertígt wird, Entlehnungen des ein «Me8ser» bedeutenden 
iranischen Wortes (aw. kardta-, pahl. kárt) sind, ferner, dass das 
wogulische Wort ker «EÍ8eni> ( = dido. ger wEisena) ebenfalle kau- 
kasiscben ürsprungs ist, so können wir auch einen Zusammen- 
hang zwischen dem wag.vas «Eiseni (-- finn. vaski «Kupfer»)und 
dem ossetíschen vas iHacke* (Miller «Spr. d. Osset.i> 10) vermu- 
tén, in welchem Falle es vom Gesichtspunkte unseres Gegenstandes 
wichtig ist, dass dieses ossetische Wort ebenfalls kaukasischen Ur- 
sprunges ist und dem kabardin. i?^/ (Erckert), weí (Lopatinskij), 
uoé (Bálint) — abadsech., sapsug. vosi «Beil» (Eckert «Spr. des 
Kaukas. Stammes» 45) entspricbt. Aus diesen sprachlichen Tat- 
sacben können wir erseben, dass die Magyarén den Namen 
des Feuersteines, des báufigsten Materials der 
Steinzeit-Geráte, sowie die Namen der áltesten 
gebráucblicben Metalle und selbst der primitiv- 
sten Werkzeuge und mit ihnen sicherlich auch 
diese Gegenstánde selbst durcb Vermittelung 
der kaukasischen Völker kennen lernten. Auffal- 
lend erganzt das Gestándniss dieser Kulturwörter das Zeugnis 
des magyarischen Wortes só «Salz» (Stamm : sav-), welcbes mit 
dem kabardin. Huy, abadsech. su^ö, éapsug. mgu, abcbas. éuggú 
«Salz» übereinstimmt. Dies deutet námlicb klar darauf, dass die 
Magyarén auch das Salz auf den nördlich vom 
Kaukasus gelegenen, an Salzwasser und Nátrium 
reichen Gefilden kennen lernten. 

Auf dasAltertum des alanischen ethnischen und sprachlichen 
Einflusses auf die Magyarén weist auch der Umstand hin, dass 
unter den nachweisbaren Sprachdenkmálern dieses Einflusses 
mehrere auch in den náher verwandten Sprachen vorkommen. Die 
hierauf bezüglichen Angaben habén wir schon oben bei der Be- 326 BERNHARD MÜNKÁCSL 

handlung der ung. Wörter agyar, ezüst, keszeg, mély, inén, üsző er- 
wáhnt. Andere Wörter mit ossetischen Eigentümlichkeiten in 
diesen Sprachen sind: wogul. ésérmd, iseréni «Schamii^ osset. 
áfsármi, dfsárm «Schande, Scham» (— aw. fsar9ma', palil. sann 
id.); wogul. éárkéi •Adlert^^ osset. cárgas «Adler» (— aw. kahr- 
kasa- iGeier*, eig. oHühnerfressert, pahl. /rar^a« id.); wogul Za;jffr 
«Panzerhemd»— ofltjak. lagér, tajar, ta/r id. — osset. zj-ar, zgiir 
id.(=:afghan. zj'ara «Kettenpanzer»»); wogul. sirej, siri «Schwert» == 
osset. ctryag id. (Wörterb. d. Bisch. Joseph 15, 474 ; vgl. osset. ciry, 
éirg ischarf, spitzig*); wogul. sdy, éay, rí/ «Salz»— ostjakisch- 
samojedisch deák, iak id. = osset. cá/y cápára, welches Stackelberg 
(•Fiinf osset. Erzáhl.» S. 85) mit awar. can, andi. con, cain cSalz* 
vergleicht (mit Annabme einer Weiterbildung, wie in osset. zá/, 
zatfX^ «Erdet» neben avest. záo, génit, ^emo id.) ; wotjak. fcarfjt/i, 
baddin, bad^im «gro8S»— osset. bdzdin, bdz^in «dick» (mit dem 
ossetiscben Adjektivsuffixe -Jin, -din; vgl. bdz-n •Dieke», avest. 
bqjsah' «Grösse»; Miller «Spr. d. Osset.* S. 32); wotjak. femj, 
bérié wLindenbaumw —osset. bdrz, bdrzd «Birke» (vgl. altind.tfeörífa- 
«eine Birkenart», altbulg. brééa, lit. beréas fBirke* ; a. a. 0. 14); 
wotjak. á/cíe;, syrjen.ó&gt «Herr, Herrscher»= avest. ;^á'ri^a- «Herr- 
8cher» (mit dem cbarakteristiscben ossetiscben Vokalvorsatz vor' 
der anlautenden Konsonanten-Gruppe ; vergl. osset. dysir ~ alt- 
ind. ksira- «Milcb», osset. d/sdw -ü,vr. ysap- «Nacbti etc); wotjak. 
gon, syrjen.gön «Haar, Wolle, Gefieder»— osset. j-un, qun oHaar* 
(HűBscEíMANN «Etym. d. osset. Spr.» S. 34); syrjen. kürtöm, körtlm 
«Pacbt, Miete, Mietpreis»— osset. gártam, gdrtan «Accidentien» 
(Miller a. a. 0., S. 66, 104; B3flTKa im Wörterb. d. Biscb. Josepb) ; 
wotjak. namer, syrjen. namir «rubu8 saxatilist: vgl. osset. mandrg 
«Himbeere»; syrjen., wotjak. purt «Mes6er» = osset. /ara f, /árdíf 
«Hacke» (-- altind. paragu- id. ; nicbt durcb éuwasische Vermit- 
telung, wie Paasonen glaubt, FUF. 11 : 186); syrjen., wotjak. u£ 
«Hengst» — finn. orhi, orihi, oriSy lapp. orries id. — ossei urs, 
vurz id. (vgl. avest. varrni- uWiddert, neupers. guén «Manncben» 
etc. Miller a. a. 0., S. 31) ; syrjen. vurd «FÍ8cbotter» — osset. urd, 
urdd id. — (avest., altind. udrá- id. mit der ossetischen Metatbese) ; 
syrjen, iröá «Kofent, Dünnbierí = osset. t(;ára«,tzí?ara« id. (Stackel- 
berg «Fünf osset. Erz.» S. 84). Dass einige iraniscbe Lehn wörter 
mit ossetiscben Eigentümlicbkeiten vielleicbt nur durcb Vermit- ALANISCHE SPRACHDENKMALEB ÍM UNGARISCHEN WORTSÖHATZE. 327 

teluug anderer Sprachen, oder auf Handelswegen sich auch 
über die Grenzen der wogulisch-ostjakischen und permiechen 
Sprachen hinaus verbreiteten, habén wir in einigen Fállen auch 
schon bisher gesehen (s. oben die sich den ung. Wörtern méreg, 
üsző und dem syrjenischen ví «Heng8t» anschliessenden Angaben). 
Wir können hier jenen noch folgende Belege anreihen : ceremiss. 
apger, aygir tAngel* — wogul. var)kér «Haken, Angéla, syrjen. 
tm^tr «Angel»— osset. an^ur «Angel» (vgl. altind. a^ia- «Haken»); 
mordw. iava, éeja «Ziege)>-- osset. sáya, sdy, sd^-e, sa-jf id. (— alt- 
ind. (hdga-, fem. chdgd- id.); cerem. kéne, kine «Hanf»> - osset. 
gdndy gan id. (Miller «Osset. Etjudyt, III : S. 14). Offenbar han- 
gén zusammen mit diesem Worte auch mordwin. kant, kantf und 
türk. kendir «Hanf». 

Allé diese sprachhchen Belege bezeugen, dass der ethnische 
Einfluss der Alanen sich auch auf einen Teil der mit den Magyarén 
verwandten Völker erstreckte, beziehungsweise dass der alanische 
Einfluss auf diese Völker in jener Zeit vor sich ging, als sie mit 
den Magyarén noch in territorialem Zusammenhange waren. Da 
aber unter den angefdhrten alanischen Lehnwörtern sich auch 
€olche kaukasischer Abstammung vorfinden und aus den kauka- 
sischen Sprachen stammende Lehnwörter in den finnisch-magya- 
rischen Sprachen auch sonst in grosser Anzahl nachweisbar sind,**') 
80 können wir mit Eecht annehmen, dass dieBerührung der 
Alanen mit den übrigen fin nisch- magyarischen 
Völkern ebenfalls in der nördlichen Gegend des 
Kaukasus stattgefunden hat. Dieses Gebiet war der 
Ausgangspunkt der Wanderungen der finnisch-magyarischen Völ- 
ker nach Norden zwischen dem Don- und üralflusse. lm Zeitalter 
der Entwickelung der einzelnen Volksindividuen mochten die 
Wohnsitze derVorfahren der Magyarén und der sich ihnen sprach- 
lich am engsten anschliessenden Wogul en und Ostjaken auf dem 
südlichen Teile des Urgebietes gewesen sein und vielleicht irre ich 
nicht mit der Vermutung, dass der Name des grossen Manyc- 
Flusses. der sich in der nördlich vom Kaukasus liegenden Steppe 
in den Don ergiesst und mit seinem Wassergebiete fást bis zum *j S. diesbezüglich raoino Arbeit t Kaukasischer Einfluss in den 
finnisch-magyarischen Sprachen • in dieser Zeitschrift Bd. I. 328 BBRNHARD MUNKÁCSI. 

Kuma reicht, sowie derselbe Name vieler Flussarme, Salzseen und 
Ortschaften dieser Steppe durch die geographische Anwendung 
des Volksnamens mané, mqné, manéi, mdnéi entstanden ist. Mit 
diesem Volksnamen bezeichpen, wie ich dies auch oben erwáhnt 
habé, die Nordwogulen die Wögulen und Ostjaken (die Südwogulen 
nur die Wogulen) und lautlich stimmt mit diesem auch der Vorder- 
teil des Volksnamens Magy-er ^ Magyar überein, so dass die 
geographische Benennung Manic das Andenken der einstigen Be- 
wohner des betreffenden Gebietes erbolten hátte. 

Schliesslich möchte ich die Aufmerksamkeit noch auf einen 
sprachlichen Beleg lenken, welcher an dieser Stelle deshalb 
von Interessé ist, weil er ditj von uns oben auf geschichtlichem 
Grundé bewiesene rjemeinschaftliche Berührung der Magyarén und 
Al%nen mit den Bulgaren des Kaukasus- Gebietes bestátigt. Dies 
ist das ung4 Wort sfl^í «Káse», über dessen Identitát mit cuwas. 
céyét (hier c — -(-\-8) <(Káse» ich bereils in dieser Zeitschrift ge- 
schrieben habé (s. Bd. I : 336). Dieses cuwasische Wort ist nichts 
anderes als die veránderte Form des krimisch-tatarischen juyurt 
«Quark, weisser Káse» (Eadloff «Wb. d. Türkdiai. » IH : 54^) = 
ujgur., o^m. joyurt osaure Milch, Quark», kojbal. tört «Káse», jakut. 
siiorat «saure Milch », zu welchem Lautverháltnisse ein voJlstandig 
áhnliches Paar betrefifs des anlautenden Consonanten und der 
Selbstlaute sich in dem cuw. Worte vémer, cemör — türk. jumur 
«rund)) bietet (vgl. noch éuwas. réra i(B.erz» ^ iüA. jurák id., 
rím* flPlatzw türk. orun, urun id., vírh «Eusse»=: türk. wrtí^ 
etc. und betreffs des Auslautes cuwas. téwát, tewátté «vier»= türk. 
tört, jakut. tüört), Nun ist höchst auffallend, dass dieses Wort in 
fást derselben Form, wie im Cuwasischen sich auch im Osseti- 
schenctVd, ciyd «Káse» vorfindet.'*') Den historischen Hintergrund 
dieser Übereinstimmung können wir uus füglich derart erkláren, 
dass das ossetische Wort auch aus jener bulgarischen Sprache der 
Kaukasusgegend herstammt, derén Überrest das Cuwasische ist 
und aus derén einem Dialekte auch das ungarische sajt entlehnt *) Miller («Spr. d. Ossetem 25) vergleicht mit Zweiíel das osse- 
tische Wort mit altínd. tiktá- «8charf, bitten, dessen Bedeutung jedoch 
nicht gut passt imd das Wort übrígens in den iranischen Sprachen un- 
bekannt ist. ALANISCHE SPRACHDENKMALER IM UNGARISCHEN WORTSOHATZa 329 

ist. Den hier angenommenen Beziehungen der drei übereinstim- 
menden Wörter entspricht vollstándig die geographische Lage, in 
welcher uns die historischen Spuren die Bulgaren, Alanen und 
Magyarén in der nördlichenKaukasufigegend zeigen, nach welcher 
námlich die Bulgaren vom Kubán, aie Alanen vom Terek her mit 
den von beiden nördlich wohnenden Magyarén und zugleich mit 
einander in Berührung steben konnteu. Da aber ung. sajt = cuwas. 
('eyét mit dem Wechsel des Aniautes (c>i) zu derselben Schichte 
türkisch-ungarischer Lehnwotter gehört, wohin auch ung. saru 
• Schuh ») — türk. caiuk, letzteres wieder mit dem Schwunde des aus- 
lautenden k eine cuwasische Lauteigentümlichkeit zeigt, so können 
wir au8 diesen den auch mit anderen Grundén nachweisbaren 
Schluss ziehen, dass die Aufnahme r" 3r türkischen 
Lehnwörter mit cuwasischenLauteigentümlich- 
keiten im Ungarischen auch in der kau^asischen 
Heimat stattgefunden hat und dass die Sprache, 
woraus dieseLehnwörter stammen, von einem der 
kaukasischen bulgarischen Stámme, nach aller 
Wahrscheinlichkeit vom Onugurischen gespro- 
chen wurde. 

Im Endergebnisse unserer Ausführungen bestatigt sich alsó 
die Ansicht der Ungarischen Chronik, welche die Urgeschichte des 
magyarischen Volkes mit dem Volke Belar's, d. h. mit den in der 
Gegend der Maeotis wohnenden Bulgaren und mit den A 1 a- 
n e n in Zusammenhang bringt. 

Wir konnten hier gleichzeitig einen neuen Beweis erbringen 
für die lángst bekannte Wahrheit, dass in sprachlichen Angaben 
sich oft Belehrungen vorfinden, welche uns von Ereignissen lángst 
vergangener Zeiten viel deutlicher verstándigen, als die in der 
Erde gefundenen stummen Gegenstánde und dunklen geschicht- 
lichen Aufzeichnungen. Keleti Szemle. V. 330 MABTIN HARTMANN. 

EIN TORKISCHER TEXT AUS KAáOAR. 

— Von Mabtin Hartmann. — 
(Dritte Mittheilung. ) 

10. komái oohne zu 8ehn» : das Negatívum zu kőrep ; es ist 
auffallend, dass "mep fást gar nicht beliebt wird, ebenso wie das 
nicht negierte a-Gerundium. Dieses komái ist morphologisch iden- 
tiscb mit dem komódi in komdidu (köméidu) «er sieht nicht » ; vgl. 
die Ausführungen zu 22. — Wenn Radloff Inschriften 11 94 die 
mat-Form in D'R^L^MJ^ Inecbrift AA [Altyn-Köl I 332] 2, 11 fin- 
det, die Gruppé adirilmai liest und darin einen Beweis dafür siebt, 
dass «da8 Verbum negatívum ím Alttürkíschen das Gerundium der 
Verschmelzung auf ai (di) = a~{-a (á+á) gebildet zu habén 
8cheint», so wird das ím Wesentlichen richtig sein. Nur ist seíne 
Zusammenwerfung des Gerundíums auf u mit dem auf a nicht 
obne Bedenken ; jedenfalls wídersprechen die von ihm I 418 f. 
nachgewiesenen Gerundia auf u und auf a der Annahme, dass 
«das Affix a an gewisse, hauptsáchlich auf í, ;-, A:, d. s und ; aus- 
lautende Verbalstamme tritt, wáhrend die meisten Verba dieselbe 
Form durch Anfügung des Affixes u bilden». Zahlreiche Tatsachen 
zeigen, dass in den Türksprachen die Affixe a und u scharf aus- 
einanderzuhalten sind. Alleinstehend scheinen die reinen Formen 
auf a und u vrie ala, alu weder in den Südsprachen noch in den 
Ostsprachen beliebt zu sein. ^) Von den zusammengesetzten Verbal- ^) Nicht glücklich ist die Behandlung der beiden Gerundia 
durch BÖHTLiNGK §§ 522. 757-761 und 524. 763—770. Sein 
«erstes Gerundium)) auf an mit prásentischer und perfektischer 
Bedeutung (besser: zeitlos) hat nichts mit osm. an-Partizip zu 
tun ; es entspricht genau dem a-Gerundium anderer Türksprachen 
(Inschriften, Osmanli, Kasgarisch etc.) ; so wiid auch dieses Ge- 
rundium auf an mit modifizierenden Vérben wie ti- (aU), tur- ge- 
braucht, s. Böhtlingk § 759. Andrerseits hat sein tdrittes Gerun- 
dium auf a» nichts mit dem a-Gerundium zu tun, denn seine En- 
dung ist, wie aus den Beispielen hervorgeht, nicht a, sondem u 
(ü, i), vgl. sanl von sana, si von «i;á, die nie durch Anfügung von 
a entstehen konnten. Durch zwei Agentia sind die beiden Formen EIX TÜRKISCHER TEXT AUS KAöGAR. 331 

formen^) sei hier nur eine genannt: kelip = keli+ba{n). Das 
ba(n) ist das bekannte Práterit-Affix des Mongolischen, das dórt 
nur als ba be oder bai bei erscheint (Bobrownikow § 240), neben 
welcben ein ban zur Erkláning der im álteren Osmanisch und in 
den Inschriften so beliebten tan-Form und des, wie schon Foy Az verwischt: 1. durcb die Vokalharmonie, 2. durch die Willkür in 
Setzung des Auslaut -n ; so seben bisan, bisay oporon, oporo nacb 
zwei Seiten. Von mongoliscben Formen darf wobl nur das un- 
Gerundium (Bobrownikow § 254) berangezogen werden. Die 
Scbwierigkeit, «die drei Endungen an, ija und ina miteinander zu 
vermitteln», was Böhtlingk «nicbt gelingen wollte» (§ 522), 
dürfte 80 zu bében sein : bisan < bisa, negiert btsmaja < bhmija 
< bisimja (mit Vokalumsprung) < bisimija < bisimina mit Erinne- 
rung an das neben bisa bergehende bisan. — lm Osmaniscben ist 
der bekannteste Eest der alleinstebenden tt-Porm : oJ dejo, das 
nicbt, wie die Osmanlis annebmen, aus dejüb verkürzt ist. — 
lm kitáb uVidrák ist die Darstellung der Gerundial-Formen wüst. 
Diese arabiscben Scbulmeister, die in ibrem albernen Hocbmut 
sicb um fremde Spracben böcbstens als Curiosa oder aus prakti- 
scben Bücksicbten kümmerten und nicbt einmal abnten, dass sie 
in ibrer Spracbauffassung und Spracbdarstellung von bősen ün- 
gláubigen — nicbt einmal ahl kitáb ! — beeinflusst waren, konn- 
ten natürlicb die fremdartigen Gebilde nicbt vemünftig ordnen. 
Aber aucb als Materialiensammlung sind ibre Arbeiten böcbst 
dürftig. Immerbin muss einmal das Verbum, wie es in Idrak, 
Ma^mü' und Filolog erscbeint, vollstándig durcbgearbeitet wer- 
den. Hier nur, dass sicb fúr die a-Form in Idrák nur ein einziges 

Beispiel zu finden sebeint: "ikS^ in ^úJo iki ^jfU^ «San^ar 

bracbte die Nacbt lacbend zu» S. 162 f. und in ik5 ^^jJLí^«er kam 
lacbend» S. 183; als Hauptformen des hal erscbeinen die w-Form, 
die 6-Form und die ban-Form. 

^) Besondere Beacbtung verdienen unter ibnen Zusammen- 
setzungen wie osm. ^^xJuJI, kasg. koíwermek (s. bier 106.) und 
das a+jürii', aus dem das Prsesens der köktürkiscben Inscbriften 
und des Osmaniscben entstammt (s. oben S. 179 Anm. 2). Aucb 
hier wird genauere Untersucbung lebren, dass nicbt alles unter 
einen Hut gesteckt werden darf. Für das Kasgariscbe wenigstens 
ist keineswegs überall das u-Gerundium im ersten Bestandteil an- 
zunebmen, vielmebr sebeint die Verwendung der j?-Form zu über- 
wiegen, die bei Verbindung mit vokaliscb anlautendem Verbum 
regelmássig zu iw (Iw) wird. 

22* 332 MABTIN HABTMANN. 

171 Anm, bemerkte, lautlich, semantisch und syntaktisch entspre- 
chenden ungarischen -ián, -vén anzunehmen unbedenklich ist. lm 
MoDgolischen tritt das ba bai an den reinen Verbalstamm: bolba(o) 
= er war, im Süd- und Osttürkischen tritt er an das M-Gerun- 
dium: bolup.^) Dieser Charakter der p-Form erklárt vollkommen, 
dass sie abgewandelt wird, mit Pronominal-Affixen ein Práteritum 
bildet.*) Dass das Mongolische n i c h t boluba(o) sagt, beweist nicht, 
dass es die Form bolu nicht besitzt. In der Tat hat das türkische 
w-Gerundium seinen Gegenwert im Mongolischen un-Gerundium 
(BoBRowNiKow § 254), das zur Bildung des Prasens verwandt 
wird : abumui > abu7i amui, daneben abunam, abunai (Bobrowni- 
Kow § 238). 

10. emise: Varr. 36 H* emtsé, emesé und Imesé. Als náchst- 
liegende Deutung des Wortes, das in manchen Fállen durch unser 
unbestimmtes «nun», in vielen gar nicht wiederzugeben ist, bietet 
sich: e{i)-\-me-\-8e «wenn es nicht ist», «son8t». Finden sich auch 
Parallelen aus andern Gebieten für Abschwáchung des «wenn 
nicht* zu einem Bekráftigungsausdruck,^) der dann zu einem ^) Wenn das Kasgarische dafür bolap sagt, so ist grund - 
sátzlich zuzugeben, dass die Zurückfúhrung dieser Form auf das 
a-Gerundium zulássig ist. Dass es sich aber hier nicht um andern 
ürsprung, sondern nur um eine Lautverschiebung handelt, geht 
aus dem elip hervor; nur ein alap liesse jené andere Herleitung 
von bolap möglich erscheinen. Ferner ist zu bemerken, dass das 
Kasgarische nicht gleichmássig zu Werke geht : bei konsonantisch 
auslautenden Stámmen fügt es das bi (b, pj an das u-Gerundium, 
bei vokalischen an den Stamm (vergleiche im Mongolischen ireri 
Yon ireku nehen abun von ab^u!): dáp, körmep. So entfállt der 
Vorwurf der Inkorrektheit des osman. görmej'np oben S. 179 Anm. 
2, das ebenso seine Berechtigung hat wie dejüp, soweit dieses ne- 
ben dem einfachen Gerundium dejo (natürlich nicht aus dejüp 
«verkürzt» !) im Gebrauche ist. Das im Kalmakischen vorkom- 
mende tap (z. B. in der GoLsniNSKischen Version des Siddhi-Kür 
Erz. 8), das als Bekráftigungspartikel erklárt wird, ist gewiss nichts 
anderes als das táp, dap, das der türkische Landsmann und Nach- 
bar der Kalmak immerwárend im Munde führt. 

*) Siehe für das Azerbaijanische y^ yJlí^Genesis 18, 5 bei 
FoY Az 265 ; für das Kasgarische diwdni mesreb 37, 8 : ^y£>^ 

^) So im Arabisch Syriens illa = « natürlich », « gewiss », in EIN TÜRKISCHER TEXT AU8 KASGAR. 333 

Flickwort herabsinken mag, so liegt hier doch eine andere erwá- 
gungswerte Möglichkeit der Deutung vor: Zeilegang in em+ise. 
Das em kennen wir aus osm. imdi und fínden es in unserm Text 
in ámdi (8. 28. 34.) und ámdá (55. 78.); das ^5<X♦Jf ist Reim- 
wort aller Strofen des Jusuf-Gedichtes von 630 (ZDMG. 43, 69 ff.); 
im Kutadfu Bilik 12, 19 ist das Wort ^úsx\ geschrieben und danach 
zeigt auch die uigurische Umschrift amdi (ámdi). Nun weist Rad- 
LOFP 1, 944 ein dm «jetzt» nach, allerdings nur aus folgenden 
Dialekten : Teleutisch, Lebed, Kumandu, Tuba und Sókor. Wissen 
wir aber, dass neben dmdi (ámdá) = «jetzt» eindm-ok «sogleich», 
í«bald») vorkommt (Radlofp a. a. 0.), so werden wir an dem dm 
nicht zweifeln und es ohne Bedenken zur Deutung unseres emise 
Terwenden, dessen ise als verblasstes FüUsel zu betrachten ana- 
lógé Fálle berichtígen : émise ist = «jetzt», das in der Erzáhler- 
sprache zu einem farblosen: «nun», «da)> geworden ist. Das emise 
Bcheint mir durch unsem Text dem türkischen Wörterbuch ge- 
wonnen.*) — Heranziehung des dm «jetzt» zur Erklárung der 1. 
Person Imp. atajim, a tájin s. 22. satámsd (Anm.). 

11. mdkul igutli : auf den ürsprung dieses durchaus volks- 
tümlicben, beim nachlássigen Sprechen als maki, auch als mdk 
gehörten Wortes, weist Kadir's korrektes ma'kül (H*).*) Das Eindrin- 
gen des arabischen Jjúlo «vemünftig» in solch abgeschwáchter 
Bedeutung ist beachtenswert und macht geneigter, so weit im 
Osten ausgedehnte Entlehnung anzunehmen. Kam das Jyüu über 
Persien ? Im heut gesprochenen Neupersisch scheint analoger Ge- 
brauch nicht vorzuliegen. 

11. baélap flvorangehendw : baélamak ist in Kasgarien nie 
wie im Osm. «anfangen» ; baílamcí = «Führer», wie man ihn in Beantwortung einer Frage; zu erkláren : «wenn (es) nicht (so ist, 
80 ist es unbegreiflich, so soU mich ein Unglück treffen oder dgl.))). 

\) Nichts hat mit ihm zu tun das teleutische dmdzd, das 
Badlofp I, 953 aus seinen Proben 1, 155 « anführt und als «con- 
dit. negat. des v. defect. a» erklárt; ist das richtig, so ist dmdzd 
gleich dem oben konstruierten e(i)mese. 

*) Das Jyrfjo seines Textes ist fonetische Schreibung, die an- 
zuwenden ich ihm eingeschárft hatte. In K^ war zuerst das im Sinne 
Kadirs korrekté J*iüw geschrieben und Le ist hineinkorrigiert. 334 MARTIN HARTMANN. 

weniger bewohnten Gegenden und im Gebirge mitnimmt, wenn 
man nicht an die Karawane gebunden sein will. 

12. manumday: die Bedeutung ist nicht sicher, doch wird 
das «so ein» der Übersetzung das Gémein te wiedergeben ; wohl 
eigentlich : «wie dieses* ; denn ieh kann in dem manum nur eine 
Zusammenziehung von mana-\-mu sehn mit Eindringen des u in 
das vorhergehende Wort; zu mana siehe den sprachlichen Vermerk 
zu 108. tana; zu m für mxi siehe zu 69. mnÍ7). Wenn ich Buch- 
wesen 78 Anm. 2 das manumdaj- mit dem íúyje der Originalfassung 
von Rabfüzis kims uV anbija (verfasst i. J. 710/1310) bei Ribü 
270 a in Verbindung bringe, so sei das hier dahin prázisiert, dass 
an der Zerlegung in mana+ma wird festzuhalten sein, mag mana 
mit der Nebenform muna ein einfaches Demonstrativwort sein 
oder zu zerlegen sein in mu-\-ana; im letzten Falle ist mu anamu 
nicht unerhört, da sich derartige Háufungen auch in andem 
Volkssprachen nicht selten finden. — Zur Vergleichungspartikel 
day hier und in 7. kaidak siehe die fleissige Zusammenstellung 
Katanow 205 ff., welche freilich das Verháltnis zwischen da-jr und 
dik nicht aufklárt ; zu vergleichendem tik, dik, tay s. Böhtlingk §§ 
405.428. 431. 592. Nichts hat mit unserm daj- das ta^^ar des 
jakutischen Casus comparativus zu tun. Beachte das Vorkommen 
von mannik, verstarkt sumannik [su — ^!j «ein solcher wie dieser 
hier» im Jakutischen, Böhtlingk § 428 ; B. nimmt einen neben ba 
bergehenden Stamm man für die Casus und Derivaten des C. in- 
definitus bu an §422. Die von Böhtlingk im WB S. 147 a ge- 
gebene Deutung von manna als Lokativ von man (siehe auch § 
434) ist ansprechend und bei der Aussprache manna wohl rich- 
tig ; in kasgar. mana, ana, tana (tana) ist ein Lokativ- Affix kaum 
zu finden. 

12. kokestí «er zeigte» : Die Var. H* koktip kojáptQ erscheint 
uns als korrekter, weil nur von der Handlung einer Person die 
Rede ist. Tatsáchlich spielt im Kasgarischen die s-Form eine ganz 
andere EoUe als im Osm., sie wird angewandt, auch wenn neben 
dem Handelnden ein anderer nur irgendwie beteiligt ist. Das ent- 
spricht dem Verbum cooperativum des Mongolischen, das auch 
formell vom V. reciprocum getrennt ist : dieses wird durch Ida(e), 
jenes durch Itsa(e) abgeleitet. Mit Itsa wird morfologisch das a" der 
Türksprachen zusammenzustellen sein, das beiden Kategorien dient. EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR. 335 

13. dndíkin iidanach» : für andinkln; der Ausfall des n in 
dieser Zusammenstellung ist durchgehend. di für din auch in 86. 
tityadi. Der Schwund des auslautenden n, der seine Analoga in 
deutschen Dialekten hat, wurde wichtig bei der Verbal-Flexion : 
in osm. gelirim ist (jelir-men nicht sofőrt zu erkennen. Die Zusam- 
menstellung zu 22. lásst keinen Zweifel über den Vorgang. Hier 
sei besonders erwáhnt, dass dieser sich selbst in der Schriftsprache 
Turkestans verfolgen lásst : der letzte der vier Verse, mit welchen 
die wichtige Chronik Petersburg Asiat. Museum 590 oi schliesst,0 
beginnt: j^b ^dJi^ ujo ^'ikjJ x^^i^ )5^^ ^'■'■^ ^°^ Nacht 
erbitte ich von Gott bestándig» ; Barthold setzt hinter das 
aüosiLo ein : (sic), wie er solches auch dem y^J^^ des vorhergehen- 
des Verses beigegeben. Zu einem Staunen liegt kein Anlass 
vor: der n-Abfall ist, wie oben nachgewiesen, durchgehend 
gestattet, hier musste er eintreten des Versmasses wegen, denn 
es ist nach dem Kubá'i- Metrum zu lesen : kííndiiz geée ti \ Idríme 
hakk I dm dájim, im Verse vorher: ai mir saya jár \ olsu ^uda \ 
wendi ,jihün. 

13. hadi: Gewöhnlich legte der Upallik bei der Ersatzdeh- 
nung den Accent auf die gedehnte Silbe : s<Jda(i, d), nagd, müH- 
icadd u. oft; so auch bdzada, házdi-a; doch daneben 33. hada, 37. 
éxdii. Erwáhnt sei auch. 6. ijani, 12. siygiltákkay 16. pélyi u. á. 
Doch die schwierige Accent-Frage erfordert eine eigene eingehende 
Behandlung. nEs ist bekanntlich gar nicht richtig, zu saoen, dass 
allé türkischer Wörter auf der letzten Silbe betont würden» Foy 
A 233. Das bestátigt unser Text für Kasgar. 

16. gelíp : Nach einer Notiz wurde «ein Mittellaut zwischen 
k und g oft von mir gehört, sowohl in Kasgar als in Jarkend, be- 
sonders in kelméi:, auch wohl getmek^>; ferner: «ich hörte deutlich 
vklukdm geldi ,ich bin schláfrig geworden^, hirínhirin geldiler ,sie 
kamen einzeln*»>. Gewiss darf aus zwei Beispielen nicht ein weit- 
gehender Schluss gezogen werden, doch wage ich die Vermutung, 
die Erweichung des k zu g in kelmék sei von den Fállen der Nach- 
barschaft der Sonorlaute ausgegangen. So hörto ich in Jarkend *) Höchst dankenswerte Auszüge aus diesem von ihm selbst 
i. J. 1902 erworbenen Manuskripte gab Barthold in ütictt* o 
KOMaH^íHpOBKt Bi TypKecTaHT. (Pet. 1904) S. 232- 260. 33G MARTIN HARTMANN. 

auch íureglik mit 8ehr schwachem g für jüreklik «Tapferkeit», da- 
neben íarekdm flmein Herz». Hier sei auch eine andere Erwei- 
chuDg herangezogen, die eine Parallelé bietet : vom Stamme teg 
canstossen)), «flnlangen» hörte ich neben einander tekken und 
termeken^) wie auch im Infinitiv immer teymek; daneben gin- 

^) Mit j- bezeichne ich einen Laut, den ich weder bei Radlofp 
noch bei Foy finde, obwohl die ihm gebührende Stelle ausgefüUt 
ist. Eadloff Phonetik XVIII setzt als vordergutturale [palatalej 
Hinterlingualen an: 

Explosive Spiranten 

tonlos k X 

tönend g f 

und sagt S. XVII von y: «die dem k entsprechende tonlose Spi- 
rante klingt fást wie das deutsche eh in ichit, von f: ídie dem / 
entsprechende tönende Spirante». Foy hat Az 175 für die K-Sippe 
das Schema : 

Explosive Spiranten 

tonlos k (k^) y 

tönend g^ j 

und sagt : flder Laut y ist unser eh in ieh». Die Einbeziehung des 
j in die K-Laute ist abzuweisen, es gehört einer andem Gruppé 
an (Radloff's Bezeichnung als omittlerer Zungenlaut» ist in Wi- 
derspruch mit der übrigens schiefen Charakterisierung S. XVII 
untén). Aber auch das eh von ieh darf nicht hiehergezogen wer- 
den. Die dem eh von ach entsprechende Palatale, die das moderné 
Hochdeutsch nicht besitzt,- ist ein wesentlich andrer Laut, den 
man sich durch die Analogie von A; und k leicht konstruieren 
kann ; ebenso ist es mit der tönenden Spiráns, die der Explosive 
g (g^) entspricht, die ich mit y bezeichne, und die ich bisher nur 
in der Nachbarschaft eines Sonorlautes nachweisen kann. — Noch 
sei erwáhnt, dass Foy ^id Kons 291 die Behauptung aufstellt: 
«die Mundarten von Kaschgar und Jarkand weisen die tönende 
Gutturale ;' nur ganz vereinzelt, q und g überhaupt nicht im 
Anlaute auf, sondern nur A:»). Anlautendes 7- ist gerade den ge- 
nannten Dialekten sympathisch, s. mein mZuv Geschichte Eurasiens* 
8 Anm. 2 [OLZ 1904 No 8 Sp. 293 Anm. 4]. «g und» ist zu strei- 
chen. g ist gesichert durch das hier nachgewiesene gelip und 81. 
goterep (Varr: vK^ guterep.'H.^ ha,i nehen goterep : koterep* ; der 
Eindruck der tönenden war alsó überwiegend). Doch sprechen die 
zu gelip beigebrachten Eedensarten nicht für anlautendes, son- 
dern für inlautendes g, denn uklnkuwgeldi und birívbiringeldüer 
sind als eine Gruppé aufzufassen. EIN TÜRKI8CHER TBXT AUS KASGAR. 337 

gen tegdi und tejedu. Auch hier ist der Sonorlaut das wandelndc 
Element. Zur Bedeutung des gelíp sei bemerkt, dass es so wie hier 
auch sonst als Redeeinführung vorkommt, etwa unserm «nun» 
entsprechend. 

18. kilj^tce : das Vorkommen der j-ióe-Form hier — es ist 
die einzige Stelle in dieser Erzáhlung — ist von Bedeutung, es 
erláutert die Angaben Uss 39 f., die ich hier zunáchst kurz zu- 
sammenfasse: Mehemed Sadik nennt die yun^a-Form, derer osm. 
un^ajadak gleichsetzt, nj-aH intihaije ; Arif giebt als Beispiele : 
*Ü2üm alyynca soptölé al «wenn du Trauben kaufst, so kaufe auch 
Pfirsicheo, und das andi^anische Sprichwort: alma jip (jep) 
ap-lk hulyunée őrük jip ölékal «bist du krank geworden vom Apfel- 
essen, so stirb durch Aprikosenessen*. Zur Befristung diene die 
Form in nemázi pisin 6uZ;'ancV(Ak8aisch: bul-^ucé) rnundá tur «bleib 
hier, bis es (Zeit zum) Mittagsgebet ist* , und in ojrét (lies : örgen) 
üi^^cV (Andijanisch : bilguncé) «lerne, bis du weisstw. 

Besonders bemerkenswert ist, dass am Anfang von Uss § 46 
<S. 39) als Formative für die si^ai intihd'tje, den Limitativ, 2 Affix- 

Faare aufgefiihrt werden : aaj^x, ksx^JÍ und ^^aüLá &Ajl^. Ob in 
den Schriftsprachen und Sprechsprachen des Osttürkischen sich eine 
Scheidung dieser Formen der Bedeutung nach wahrnehmen lasst, 
vermag ich nicht zu sagen. Fúr das Sprachgefühl der Masse schei- 
nen sie zusammenzufallen, ja, sie dürften auch áusserlich zusam- 
mengefallen sein, in der Weise, dass man z. B. in Kasgar und 
A^u nur holyuca und bilgeée, in Andi^an nur bolyunéa und bil- 
gunée sagt, wáhrend ursprünglich neben einander bestanden : 
bolpinéa und bilgünce als die eine Gruppé, bolyanca und bilgence 
als die andere Gruppé. Die Momente, die sich für diese Scheidung 
anführen lassen, sind zweierlei Art: 1. Sprachtatsachen, die Pa- 
rallelen bieten, 2. Sprachtatsachen, welche die Entstehung aufhellen. 

1 . Parallelformen bieten das Osmanische und das Kasanische ; 

a) das Osmanische : Mit Recht unterscheidet Manissadjian 
S. 179 f. zwei Anwendungen der nnJa-Form: als Successiv^) und ') Der Terminus i^t nicht glücklich und eine Nachbildung 
des schlechten osmanischen ta'kibJje, Die Darstellung bei Manis- 
badjian lásst zu wünsclien. Das als Beispiel des Limitativs, der :388 MARTIN HARTMANN. 

Limitativ, d. h. ín der Bedeutung wsobald al8» und «bi8». «sa 
lange nicht» ; es ist von vornherein klar, dass diese beiden Zeit- 
verháltnisse völlig verscbiedenen Kreisen angebören, das erste 
dem Perfekt-Kreise, das zweite dem Futur-Kreise ; es werden alsó 
vermutlich dem heut gleichen áussern Ausdruck für beidé Verbált- 
nisse verschiedene áltere Ausdrucksweisen zugrunde liegen, die 
infolge der lautlichen Áhnlichkeit und infolge der Neigung de& 
Volkes, Vorstellungsreihen verschiedener Art, namentlich bei Zeit- 
verháltnissen, zu vermengen, in ein Gebilde verscbmolzen sind ; 
die Erinnerung an die Verschiedenheit hat sieh erhalten im 

b^Easanischen; in einem Heftcben, das sich « Elemen- 
targrammatik des Turki»^) nennt, heisst es S. 44 f. so : «üm die 
sij^ai taukitije [gémein t ist dasselbe wie mit si^a'i ta^kibije, Suc- 
cessiv oder TemporativJ zu bilden, wird an das erzáhiende Per- 
fektum ^^ oder x^^ gehángt z. B. ^-J^^KJí^oder ^KJLí 
xs3o*5^>, und : «Die si^-ai intihá'tje wird gebildet, indem man an 
irgend einen Verbalstamm ^Jliis^, ^JÍJo*> ^JtV^* ís^)^' ^^ ^^^^ 
&^ anhángt, z. B. &ssúl5ü5^ ^^ÍXj &)C^^(, ^<^^^ 2Űo\4>, jm^ 
^*Jls^)». Der springende Punkt für unsere üntersuchung ist da& 
kilgengüiée. Es lehrt uns, dass das Kasgarische mit seiner guée-^ 
yuca-Form nicht alléin steht. Ob das güice im Kasanischen wirk- 
lich nur mit kilgen vorkommt, ob nicht daneben auch kilgüice ge- 
sagt wird, und ob die Verteilung der Formen kilgengüice und 

<(zuweilen auch den Sinn des Conditionalis hat», gegebene iki 
göpiil bir olun^a ajiramaz padisah «sobald zwei Herzen eins ge- 
worden, kann kein Fürst sie trenneni*, gehört in den Successiv. 

^) ^joyá^ue au&jotjJüt ^J> o^, Kasán, üniversitáts- 
Druckerei 1898. Verfasser ist nicht angegeben. Es ist ein jámmer- 
liches Opus und darf natürlich nicht als zuverlássig angesehen 
werden. Man kennt die Leute, die in Kasán die Litteratur oma- 
chen», d. h. verhunzen. Auch der hier mitgeteilte Passus ist schief 
und wirr. Aber er enthált einen wichtigen Hinweis. Leider ist ^ 
nicht an der KATANowschen Zusammenstellung zu kontrolieren, 
weil die T-t^wca-Form und die ^-anéa-Fotm dem ürjanchaier- 
Dialekte fehlen. 

^) Welche Konfusion! Zahlwörter werden angeführt, wo 
Verbalstámme gebracht werden soUen, und bei dem einzigen Ver- 
bum nicht der Stamm, sondern eine Abwandlungsform. EIN TÜREISCHER TEXT AUS EASGAR. 339 

kilgenée an die Zeit-Eategoríen ricbtig iet, bleibe dahingestellt. 
WünBchenswert ist eine sorgfáltige Darstellung des Gebrauches 
mit Belegen aus sicberen Sprachdenkmálern. 

2. Tatsacben, welcbe die Entstebung aufbellen. 

aj ein in den Türkspracben sebr beiiebtes Affix ist ca, ja ; 
man wird ibm mit Becbt die Bedeiitung des Betrages zuscbrei- 
ben; es tritt an das Nomen und an Verbformen;^) so osm. 

xjsvwb, xyJb, &S3U04>I> &:^8n(>, 2(A3^, ik^sSóJS^l es ist aucb in 
osm. iíspjJS^gelinse zu fínden, wié in dem kasaniscben kelgengüiée 
und kelgence, das soeben nacbgewiesen wurde ;®) so darf es denn 
unbedenklicb aucb in dem bier zur Erörterung stebenden kaága- 
riscben kilyice gefunden werden ; 

h) ein in den Ostspracben böcbst lebenskráftiges, in den 
Südspracben und in den aucb bier mit ibnen gebenden köktürki- 
scben Inscbriften verkümmertes Affix ist yu, gü ; seine Verwen- 
dung zur Bildung des Futurs und von Nominalstámmen ist be- 
kannt;^ bei Vergleicbung mit dem Mongoliscben erkennt man 
sofőrt die Identitát dieses yu, gü mit der mong. Infínitiv-Endung 
///, gu, die mit und obne i mannigfaltige Verwendung zur Bildung 
von Verbalformen findet (Futurum, Gerundivum). Dieses yu in 
kil^^ce zu finden, wáre zu kübn, wenn nicbt die ;n£(fe-Porm sonst 
nacbgewiesen wáre : Uss S. 40 scbied Arif durcbaus zwiscben bul- 
yunce, hilYunőe als andi^aniscb und hulyucey bilgeée als Easgariscb; ^) An den Stamm sebeint es nicbt gefügt zu werden ; sind die 
Lesungen jok holéa Cb a 9, 7 (anders gelesen Badloff Inschr. I. 
70, docb 80 Eadloff II 94. III 147) und töréá Cb c 4, 2 und die 
Erklárung als Gerundialformen Eadloff Inschr. II 94 ricbtig, so 
wird an Zusammenstellung mit dem mong. -kaim. Gerundium auf 
dzu, ji zu denken sein. 

*) Darf das mongoliscbe Gerundial- Affix d^ru, 51 nicbt zu 
unserm éa, ja gestellt werden, so darf man dieses wobl sucben in 
dem tsa des Tnafeí^a-Gerundiums, s. Bobrownikow § 255 und 527 
(beacbte das mak, das nur in dieser einen Form im Mongoliscben 
üblicb zu sein scheint, wábrend e3 in den Türkspracben als Infinitiv- 
Endung durcbgedrungen ist ; aucb scbon im Köktürkiscben, s. 
Badloff Inschr. II 97). 

^) Zum Futurum s. Uss § 39 ; zum yv(uJ-^omen s. Ead- 
loff Inschr. II 55. 97 (nacb S. 55 zu vervollstándigen) ; vgl. aucb 
BÖHTLINGK § 372. 340 MARTIN HARTMANN. 

noch schlüssiger íst, dass IsRáHiM bei Übersetzung des K^SyS 
im Taékender Mesreb-Driok 37, 9 ins Easgariscbe durcb őigiée 
protestierend bemerkte: «nicht éü/unce ; diese Form ist in Kasgar 
tinbekannt». Welche Bedeutung würde nun ein ^u+ce ergeben? 
€8 könnte nur folgende sein: den Betrag, die Zeitdauer des Inder- 
zukunftliegens^ Nocbnicbteingetretenseins der Handlnng, d. b. so- 
lange die Handlung nicht eingetreten ist ; ebe, bevor, bis sie ein- 
tritt. In der Tat ist der Sinn unseres Satzes: «ebe wir durcb Ein- 
zelverkauf einen Sack Geld machen», mit einem aucb in unserer 
familiáren Spracbe beliebten Űbergang in : «lieber als (statt) dass 
wir macben». Es bleibt nun die Scbwierigkeit, das n zu erkláren, 
das sicb im Andi^aniscben in Fállen fíndet, wo nacb dem Sinne 
nur die j'uéeigüceyFoijn erwartet werden kann, wie in den Beispielen 
C7w40: nema2[i] pisin bulyunce mundá tar «bleibe bier, bis es 
{Zeit zum) Mittagsgebet ist* und örgen [so lies für ojret] hilgunce 
fleme bis du weisst».DieEntstebung dieses n auf die Nasalierung 
zurückzufübren, die im vo e^sXxootixov des Griecbiscben wabre 
Willkür-Orgien feiert, ist an sicb zulássig/) Docb ist nocb eine 
andere Erklárungmöglicbkeit da, die sicb aus c) ergiebt ; 

c) aucb im Vergangenbeits-Affix gebén die köktürkiscben 
Inscbriften mit den Südspracben zusammen gegen die Ostspra- 
eben: dórt duA; íftA, bier yan gen}) Die Südspracben lieben nun 
die Verbindung des duk mit dem ca ,ja: gitdikje «im Masse seines 
Oebens», «fort8cbreitendi», «nacb und nacb» und derartige Aus- 
drücke sind im Osmaniscben beliebt. Nacb Analogie ist in den 
Ostspracben j'anéa gence zu erwarten. Für das Kasanische ist es 
gesicbert durcb das kelgence des Sarfi turki (s. oben S. 339). Für 
das Öagataiscbe ist es zu erwarten nacb dem in Uss ausdrücklicb ^) Für die weite Verbreitung des +n und — n in den Türk- 
Spracben wie aucb im Mongoliscben erübrigt Beispiele anzufüb- 
ren. Sie sind unzáblig. Über den Fali, dass die neben der Form 
mit n bergebende Form obne n aucb den auslautenden Vokal ein- 
büsst, 8. untén zu 22. satamsa. 

*) Da di als Perfekt- Affix durcb die Inscbriften für sebr 
alté Zeit bezeugt ist, wird seine Entstebung aus digi nicbt ange- 
nommen werden dürfen (vgl. Böhtungk § 518). Wobl aber darf 
dik angeseben werden als di-\-ki «auf das frübere .... bezüglicb», 
z. B. bildik(i) «früber wissend» und «früber gewusst». EIN TÜRK18CHER TEXT AUS KASGAR. 341 

verzeichneten k^úIL, &^ó\Í (s. oben S. 337), und es ist vorhan- 
den. Doch ist der Tatbestand durch zwei Umstande verdunkelt : 
1. durch lautlicbe Vorgánge, námlich die bereits nachgewiesene 
(S. 335) Vorliebe für Schwund des auslautenden n und die Nei- 
gung zu Vokal-Ánderungen (Schwáchungen), durch Ineinander- 
fliessen von Zeit-Kategorieen, wie es bei dem nicht strengen Den- 
ken des Volkes so oft vorkommt. Ist örgen bilgeée sicher zunáchst 
anzusehen als ein örgen bilgüée und zu deuten wie oben (S. 337) 
als: «lerne die Zeit, wo das Wissen noch in der Zukunft liegt*, 
so stellt es sich daneben leicht dar als ein : «lerne in dem Masse, 
dass das Wissen vollendet Í8t», ja, diese Vorstellung wird den 
Osmanen beherrschen, wenn er seinem bilinké das jedek oder 
jekadar anfügt. Als ein sicheres Beispiel der ^anéa-Form führe 
ich an Eadloff Proben VI (Taranci) 161 27 : jolda baryléa 
taz aitti «al8 sie des Weges zogen, sagte der Grindkopft ; 
hier ist baryica — baryanca, Nach Analogie des C7«« 40 Beige- 
brachten würde eine Übersetzung ins Andi^anische barytnéa (oder 
baryunéa) ergeben. Da in der Schriftsprache der andi^anische 
Einfluss sehr stark ist, so scheint in ihr die yunéa- günce-Form 
alléin herrschend zu sein, d. b. die yiiéa- giiée-Form mit dem auB 
der yanőa- gence-Form in sie verschleppten n, und in beiden Be- 
deutungen (der der yuca- und der der yanéa-Form). Ein gutes Bei- 
spiel für diesen Roppelcharakter scheint mir vorzuliegen in dem 
Worte K^óSLfS^ in folgenden beiden Stellen: 1. in der schon oben 
gestreiften des díwáni mesreb (Taskent 1900) 37,9: \^yÁjo sLcr 
^4>^J j-3jyi«j iLAjSyjS^ \í ij'^^y was kaum bedeuten wird: «e h e 
S. M. in Chotan eintrat», sondern : «als S. M. in Chotan eintrat», 
alsó isiAj\íyjS'; 2. Shaw I Text S. 1 1 Z. 6. v. u. : f^\íy^ lí'wo 
líA^yfS íJtXjJ<j>ó víILjuuL4« s^ó ^\y.KjÁJAj) was Shaw (S. 95) un- 
genau übersetzt: «it is better for me to enter intő tbe earth than 
to enter intő thy religion» ; richtiger: «es ist besser .... ebe ich 
(statt dass ich) deine Beligion annehme», alsó für }s^SS. So sind 
auch im Osmaniscbem die beiden Formen zusammengeflossen. Es 
ist von vom heréin klar, dass das }sapj^ des Satzes ^5%-*^^ y> 

^úóyjM aufUJI «al8 er diese Nachricht erhielt, freute er 8Ích» 
einer ganz anderen Klasse angehőrt als das íupJJyio von aupJLu^ 342 MARTIN HARTMANN. 

^Jo «ich as8, bÍ9 ich satt war» (Manissadjian 179 f.); jenes iet 
gleich alyanca und sollte alanya lauten, dieses ist gleich ioiyuéa 
und sollte doju^a lauten ; denn ein toiyanéa jedim könnte nur 
heissen: als ich satt war, ass ich; etwas anderes wáre toij-anca- 
yaéa = dojan^ajadek «bÍ8 zu dem Betrage des Sattgewordenseins* 
d. h. f bis ich satt war» ; sage ich statt dojun^a jedim : dojun^a- 
jadek jedim, so ist der Sinn derselbe, aber die beiden dojan^a sind 
morfologisch verschieden. Die eben besprochene yuda-Yorm be- 
herrschte Eádib, als er in E^ schrieb &=^Jbü), siehe 18^ in «Text 
Kadirs» S. 31, wáhrend er bei der Reinschrift (K*) den Fehler ver- 
bessernd das Richtige eintrug, das in den Text aufgenommene 
^^yus. Nur dieses hat námlich bei seiner Version einen Sinn ; 
bei dieser ist der Satz mit kaéan «wann»*) eingeleitet und damit 
ist gerundiales kilyuce unvertráglich. Wohl aber erklárt sich 
klyüéi, das mit Auslassung des Pronominalaffixes, hier miz, als 
Verbum finitum zu deuten unbedenklich ist; «wann sind wir 
Macher », «wann sollen wir machen». Über die yücl-Yorm. handelte 
BöHTLiNOK § 373 und 722; schon vor Böhtlingk (s. § 218, b) war 
das aus ,^yí ^^•í^verkürzte ^^* [osm. <^;, z. B. ^:po\L] 
mit dem mong. kei kei (ukci ikci) verglichen worden, unzweifel- 
haft richtig ; die Bedeutung des im Mongolischen als Infinitiv- 
Affix verwandten ku j(u yu ku gu für die Türk-Sprachen kann nicht 
hoch genug eingeschátzt werden : wir begegnen diesem wichtigen 
Pormativ-Element sehr háufig ; über seine Verwendung für das 
Futurum im öa^ataischen s. Uss § 39 und hier S. 339 ; über 
küét, yüél s. Ub8 § 55. Auffallend ist, dass in derselben Sprache, 
welche dem yü einen futurischen Wert leiht, dieses Afflx in Ver- 
bindung mit cl der prásentischen oder zeitlosen Klasse angehórt, 
wárend zum Ausdruck des Zukünftigen mekci verwandt wird (z. 
B. 28 öltémekci [für öltürmekéi] boldd osie fassten den Entschluss 
zu töten».*) Der Ausfall des l, wie er hier vor y sicher belegt ist 

*) Der erste Bestandteil von kaéan ist das Fragewort ka {kai, 
s. oben S. 182 zu 7). Für can wird das hier besprochene Quanti- 
táts 'éa mit Zusatz -n angenommen werden dürfen, eig. «welchen 
Zeitbetrag»>. Vgl. nice(n) nwie viele». 

^) Das Náchstliegende ist mekci als Infinitiv mek-^-éi ent- 
sprechend dem yüct anzusehn ; doch wird eine Vergleichung mit 
mong. Gerundium auf maktsa mektse (Bobrownikow § 255) in Er- 
wagung gezogen werden dürfen. IBODALOM. — LITTÉRATLRE. 343 

durch meine Niederschrift und Eadirs Text, scheint neu; wenig- 
stens Í8t er nicht in Böhtlinok, Radloff, Katanow. Bei Radloff 
Phonetik § 368 ist das Kaégarische für kap = kelip, ap = elip etc. 
hinzuzufügen ; vgl. auch das zu deiYtír. mawagdkd 108 Bemerkte. IRODALOM. — UTTÉRATTJEE. 

Dr. Fritz Hommbl: Grundrm der Oeographie und Oeschichte des altén Orients 
Zweite, neubearbeitete Autlage des flAbrisses der Oeschichte des altén 
Orientst. Erste Hálfte: Ethnologie des altén Orients. Bahylonien und 
Chaldaa. München 1904. I— Vl-f 400 gross 8°. Preis M. 7.50. 

Die Fachliteratur erhált im vorliegenden Werke ein leicht über- 
fiicbtliches und die Hauptprobleme kurz zusammenfassendes Hand- 
buch zu den ethnologischen und kulturhistorischen Forschungen über 
die altén Yölker Yorderasiens, welches mit Recht auch auf unser In- 
teressé Anspruch erheben kann, nicht nur darum, weil es oftmals 
auch die ural-altaischen Beziehungen berührt, sondem, weil es immer 
wabrscheiDlicher erscheint, dass die Urgeschichte der ural-altaischen 
Yölker sich der der Yorderasiatischen eng anschliesst. Die jetzt er- 
schienene erste Hálfte dieses Werkes zerföllt in zwei grosse Abschnitte. 
Der eine enthaJt nach einer kurzen geographischen Einleitung (S. \ — 
16) den ethnologischen Umriss der yorderasiatischen Yölker (S. 16 — 
240), in dessen Rahmen die Urgeschichte der Sumerier, der Ural- 
Altaier, Griechen, West-Iranier, Thrako-Phryger, Elamiter, Eassiten, 
Yor-indogermanischen Armenier, Chani-Galbatáer, Hethiter, Ljkier, 
Karer, Etrusker, Lybier, femer nach der allgemeinen Schilderung der 
semitisohen Yölker und Sprachen besonders die Urgeschichte der Ba- 
bylonier, Ágypter, Araber, Kanaanáer (Phönizier, Hebraer etc.) und 
Aramáer, endlich die der Meder, Perser, Ostiranier und Skythen mit 
besonderer Berücksichtigung der áltesten Sprachdenkmáler, und der 
religionshistorischen Momente behandelt wird. Der zweite Abschnitt 
befásst sich mit der eiugehenden Beschreibung Babyloniens und 
Ghaldáas; erörtert ausführlich die Nomenklatur dieser zwei Láuder 
und derén Gewasser, dann auf die Schilderung der einzelnen Stadte 
und Kultusorte übergehend, erhalten wir hier auf Grundlage der 
neuesten Forschungen eine ganze Monographie über die Stadt Bábel 344 BERNHARD MUNKÁCSI. 

(S. 298 — 338), endlich die Beschreibung der abrigen babylonischen 
und chaldáiflchen Euinenstátten, wie Nippur, Uruk, Eridu, Uri, Kís, 
Dilbat etc. Die zalilreichen Anmerkungen im Werke erweisen sich 
hauptsáchlicb dadurcb nützlicb, dass 8Íe den Leser über die Facb- 
literatur des gebotenen umfangreicben Stoffes orientiren. Laut dem 
Vorworte des Verfaesers wird in der voraussicbtlicb bis Ende des 
nácbsten Jabres erscbeinenden zweiten Halfte des Werkes die Be- 
schreibang Arabiens, Ágyptens, Palástinas und Syriens, fei*ner Elein- 
asiens, Armeniens, Assyriens, Mesopotamiens, Mediens, Elams und 
Ost-Erans folgen, überall mit Berücksichtigung der inschriftlichen 
Quellén. Darán schliesst sich als letzter Absohnitt der gescbicbtlíche 
Teil; zuletzt werden dem Werke ausführliche Indices beigeftigt um 
die Benutzung der Füllé von Details, die besonders in den Anmer- 
kungen niedergelegt ist, zu erleicbtem. Zu demselben Zwecke wurd& 
vom Verfasser schon in der erschienenen ersten Halfte des Werkes 
ein provisorischer Sachregister beigeschlossen. 

Bezüglich der Ural-Alteier glaubt Hőmmel, dass sié im vor- 
christlichen Altertum noch nicht mit Vorderasien in Beriihrung ge- 
kormnen wdren (S. 24.). In Anbetracht dessen, dass der Verfasser den 
Begriff Yorderasiens auoh auf den östlichen Teil Erans ausdehnt, ist 
diese Behauptung mit der weiter untén angeführten Ansioht, wonaoh 
•speziell die Vorfabren der Turkvölker wahrscheinlich schon in der 
Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends, wenn nicht früher 
Grenznachbam der eranischen Skythen nördlich des Jaxartes wareni'^) 
schwer vereinbar. Mit Bestimmtheit kann in diesem Zeitalter die Be- *) S. 213—4, wo als «unwiderlegb'cheri Beweis angeführt wird 
«das alté in fást allén Turksprachen sich fíndende eranische Lehnwort 
árdám ,Verdienst, Tugend* (uigurisch, komanisch ja sogar auch mongo- 
liflch und magyarisch), welches auf das Neutrum arta-m (avestisch aée-m) 
zurückgehen soUt. «Auch das bisher fúr gut türkisch gehaltene Wort 
ax^atn ,AbendS ,Nacht* (echt türk. tün und (fiée) führt Hőmmel auf alt- 
eranisches /iajo mit Vokalvorschlag (vgl. ossetisch axsawa, bezw. áxsáWr 
neup. dagegen éeb) zurück». Jedoch bedeutet das altpersische arta- (in 
Eigennamen) tgerecht, heilig» (= altind. rtá- tgehörig, richtig»); das 
mongolisch-türkische arddm dagegen « Geschicklichkeit, Tugend, Ver- 
diensti (vgl. auch osm. jordam, jurdain «Geschicküchkeit»). Das türkische 
Wort ak^am, a^éam «Abendt hált Badloff für ein Kompositum aus (ik 
tweisBt und persisch. iá??? lAbendi mit der ursprüngHchen Grundbedeutung 
«heller Abendt = cDámmerungt. IRODALOM. LITTÉRATÜRE. 345 

rúlirnng der vorderasiatischen Arier nnd einzelner kaukasischen Stámme 
mit den finniBch-magyarischen Völkern RDgenommen werden, von 
welch' Letzteren ich oben (S. 327) des Náheren nachgewieöen habé, 
dass der Aiisgangspunkt ihrer Verbreituog, bezw. ihrer Wanderungen 
gegen Norden die nördliche Gogend des Kaukasiis war. Die bekano- 
ten gemeinechaftlichen Kultiirwörter ira Snmörischeu imd in den 
altaischen Sprachen können ebenfalls nur durch eine in iiralter Zeit 
stattgefnndene direkte oder indirekté Berühriing zwischen diesen Völ- 
kern erklárt werden, und den Schauplatz dieser Beziehnngen dürfte 
man kaum anderswo als in den nördlich von Irán gelegenen Steppen 
suchen. Allé diese Umstánde weisen darauf hin, dass die Erforschang 
einzelner Fragen in der Urgeschichte der Völker Vorderasiens auch 
die Etbnologie der Ural-Altaier mit achátzbaren Beitrágen fördern kann. 
Bezüglich der Vorwandtschaft der sumerischen Spra- 
che betont Hőmmel aufs Neue seine alté Ansicht mit ungleich mehr 
Zuversicht, als es der Wert seiner Theorie verdient. Nach seiner Mei- 
nung iet die Venvandtschaft des Sumerischen mit den ural-altaischen 
und etwas entfernter mit den indogermanischen Sprachen tnicht mebr 
zu bezweifelnt (S. 10) und «unum8tösslichí ist auch jeoe Behaup- 
tung, dass gerade eben die «altaÍ8che» (d. i. türkisch-mongolisch- 
mandschuische) Gruppé sich am engsten dem Sumerischen anschliesst. 
Die Beweise sind jedoch sehr schwach. Die Bedeutuiig der syntaktischen 
Eigenthtimlichkeit, nach welcher das Fradikat am Ende des Satzes 
steht und dass anstatt Praepositionen Postpositionen angewendet wer- 
den, kann bei Beurteilung der Verwandtscbaft schon deshalb nicht 
hoch angeschlagen werden, nachdem der Verf. selbst zugibt, dass schon 
in den altesten sumerischen Texten das Attribut und der Genitiv ganz 
unaltaisch nach dem Nomen kommen (S. 20). Hőmmel s Annahme, 
laut welcher diese letztere Construction semitischen Ursprungs wáre, 
kann nicht für wahrscheinlich gebalten werden, wenn wir in Betracht 
ziehen, mit welcher Conseqnenz sámmtliche ural-altaische Sprachen 
die entgegengesetzte syntaktische Construction befolgen imd dass we- 
der der enorme Einfluss des Arabischen auf das Osmanische, nooh 
der Einfluss der indogermanischen Sprachen auf die finuisclimagya- 
riflchen diese Regei ándern konnte. Die angeführten Wortvergleichun- 
gen sind auch nicht allé zutrefifend, teils wegen Mangel an phoneti- 
scher Űbereinstimmnng (z. B. sumer, g^cm^ gar «FÍ8chi und türk. 
bali-k, sumer, dag iSteim und türk. taé, sumer, agarin iGebfir- 

Keleti Szemle, V. 23 34G BEBNHABD MUNKÁCSI. 

mutter » und türk. karín «Bauch>), teils weil 8ie zur Zeugenschaft 
in der Frage der Yerwaodtschaft einer Sprache überhaupt ungeeignet 
sind (z. B. abba cGreisi und umma cGreisin*, welche auch in vielen 
anderen Spraohen áhniich lauten, z. B. hebr., aram. ab, abba «Ya- 
ten, m, imma « Muttert). Mit Bewunderung bemerkt Hőmmel, dass 
die Sprachwissenschaft von dem Zusammenbange der áltesten Spracbe 
der Welt, des Sumerischen, mit dem ural-altaiscben Spracbstamme 
trotz seiner tallergrössten Tragweitet cbisjetzt fást so gut wie keine 
Notiz genommen* (S. 22). So arg stebt es mit der Sacbe docb nicbt. 
In den letzteren Jabren wurde in Ungam über dieses Tbema in Bü- 
cbern, Zeitscbriften und besonders in Tagebláttem von Berafenen 
und Unberufenen viel mebr gescbrieben als nötig war. Icb finde es 
freilicb fást für natürlicb, dass Hőmmel von diesen ungariscb gescbrie- 
benen Arbeiten bisber keine Kenntnis genommen bat, jedocb sie 
könnten ibn böcbst interessiren, da beinabe allé seine Ansicbt teilen. 
Gegen diese vertrat und motivirte icb mit Entscbiedenbeit den Stand- 
punkt, dass das Yerbáltnis der Sumeriscben und der ural-altaisoben 
Spracben kein verwandtschaftliches ist, sondem dass es auf einer direk- 
ten oder indirekten áusseren Berührung berubt, welcbe einen einstigen 
etbniscben Einfluss voraussetzt und in Folge dessen in unseren pra- 
bistoriscben Forscbungen entsprecbende Würdignng verdient.*) lm *) S. meine Mitteilung tNéhány szó a szumir rokonság védelmé- 
hez! (= «Einige Wörter zur Vertei diguug der sumerischen Verwandt- 
schaft») im XV. Bande der Zeitschrift «Ethnographiaf (S. 147 — 154), in 
welchem ich zu der Abhandlung des verdienstvoUen ungarischen Assyro- 
logen JoHANN Galgóczy unter dem Titel tA sumir kérdéshez* (= i-Zu der 
sumerischen Frage •) meine Bemerkungen anknüpfke. Ich benütze die 
Gelegenheit hier das Endresultat meiner Erörterungen in Kűrze deutsch 
zu wiederholen: 

• Zwischen dem Sumerischen und den ural-altaischen Spracben* — 
so meine ich - - tist das Übereinstimmende so geringfügig und unwe- 
sentlich, das Abweichende dagegen so bedeutend und wesentUch, dass wir, 
meines Erachtens, die so oft aufgetauchte Theorie über die Verwandt- 
schaft der uralaltaischen Spracben mit dem Sumerischen nunmehr end- 
giltig verwerfen müssen. Bei dieser Ansicht muss ich jedoch hervor- 
heben, dass den Forscbungen auf dem Gebiete des Sumerischen eine ge- 
wisse Bedeutung auch vom Gesichtspunkte der ural-altaischen Völker und 
Spracben nicbt abgesprochen werden kann. Es können námlich ein- 
zelno Übereinstimmungen im Wortschatze des Sumeri- 
schen und der uralaltaischen Spracben Lehnwörteruralten IRODALOM. — LITTÉRATURE. 347 

letzten Hefte der KZ. áussert sich Holoer Pedersen in demselben 
Sinne. «Zu den türkischen Lehnwörtem* — so sohreibt er — 
treohne ich auch mong. teregeti, tegri ,Gotf, ,Himmer, vgl. orch. ürsprunges, bezw. durcli Vermittlung anderer Sprachen 
entstandene Anknüpiungen sein. Denn es ist eine historische 
Tatsache, dass die Snmerier ein hochentwickeltes KuUurvolk der Urzeit 
waren und es ist nur natürlich, dass die Lichtstrahlen ihrer Kultur sich 
in alle Bichtungen weithin verbroiteten und mit diesen gleichzeitig auch 
ethnographische Elemente und einzelne Kulturwörter zu den asiatischen 
Üral-Altaiern gelangen konnten; ja es ist eventuell auch das nicht aus- 
geschlossen, dass uianche Kulturwörter in Folge der gegenseitigen Be- 
rohrung eben aus ural-altaischen Sprachen stammen. Eb mögen hier 
einige Beispiele aus dem Kreise jener Kulturwörter angeführt werden, 
bei welchen der teilweise auch schon von anderen angedeutete und vor- 
láufig naher nicht bestimmbare Zusamnienhang mit dem áhnlich lauten- 
den sumerischen Wörtern, nach meiner Auffassung, anzunehmen wáre. 
Solche sind: 

I. Aus dem Kreine des hauslichen Lehens : Sumer, ab tHaus, Woh- 
nungt <^ Türk.: kojbal., sagai. db, küárik áp, osm. áv tHaus, Jurtet | 
Sumer, nu.j tHundt r>^ Mongol, noxaj, iw/oj, nokoj cHund* | Sumer, anéu, 
anéi, neu-sumer. aMij assi tEselt «>^ mongol, dl^i gan, türk. aéak lEseli | 
Sumer, bal «Spaten, Handbeil; in etwas eindringen, einbrechen>, balog 
tBeil, Axt» oo Türk.: kirgis. balga fHammer», gemeintürk., mongol. 6a/ía 
tBeilt I Sumer, anna fZinn> (aus -welchem: assyr. anaku, hebr. andk, 
arab. anuky armánisch anag tZinn* u. s. w.; s. Sghrader: Reallexicon d. 
indogerm. Altertumskunde 995) ^^ wogul. dnéx* Vorausgesetzt, dass das 
sumerische anna in einer álteren Periode *alna lautete, kann damit noch 
zusammenhángen : magyar, dn «Zinn» = wogul. aln tSilber» = ceremiss. 
wulno tZinn, Blei» | Sumer, gu «Silber» und mti^ «Glanzt (mushu tdas 
Funkeln; es schimmert, funkelt*) <>-> vgl. als mögliches Kompositum türk. 
gömüif kümiii tSilber* (eigentl.: tglánzendes Silbert, so wie das wogul. 
éöl'iqln «Silbert, eigentl. treines Silber» od. osset. suyzariná «Gold», eigentl. 
• reines Goldt) mit hinterstehendem Attribut nach sumerischer Art. 

II. Aus dem Gebiete der Natúr und des geistlichen I^ebens : Sumer, dingir 
« G ott » *^ türk. tdi)ri, táyará, tápárig taprt, mongol, iájára, táyan, táf^ár 
«Himmel; Gott> | Babylonisch Ai tdie weibHche Personifícation des Mon- 
de8» «>-» Gemeintürk. aj (jakut. *;, cuwaá. (íje/) tMond* | Sumer, mg, suk 
•Wasser, Moor, Sumpft «>o Gemeintürk. «m, altaj. suy t .Vasser » | Sumer. 
tag iSteingruppe, Basáit • «>-» Gemeintürk. tag, day fBerg». Vgl. zu der 
Bedeutung: wogul., ostjak. Káu, russ. KaMenb «üralf = káu, KWieHb 
tSteint I Sumerisch kin, gin fSendung, Brief, Buch; sagen lassen, 
schioken, befehlent ^^ ygl. ungar. könifv (könyü) «Bucht, mordwin. konor 
«Buch, Papiért, derén Zusammenhang sich mittels Entlehnung aus einem 
gemeinsamen Sprachgebiete erkláren lásst | Sumer, ud, uda, utu «Tag, 

23* 348 BERNHARD MUNKÁCSI. 

tá'pri ,Hinimel', 08m. tanrt ,Gott*. Dies iflt wiederum ein Lehn- 
wort aus dem babylonisch-sumerischen Kulfcurkreise ; vgl. sumer, din- 
gir ,Gott'. Dae Schwanken der Vokale im Türkischen wáre mir un- 
erklárlich, wenn das Wort zunáchst aus dem Mougolischen stammte, 
wenn es dagegen aus dem Sumerischen stammt, so könnte die Ya- 
riation aus Eigentümlichkeiten der sumerischen Aussprache zu er- 
kláren sein. — Dafls die Übereinstimmung zwischen dingir und türk. 
tdyri auf Zufall oder auf der angeblichen sumerisch-türki- 

Zeit», ud «al8, wann», uda-ha «in jener Zeitt «>-» Türk.: uigur. ödü «zeit- 
weiset, ödü-n «zu jeder Zeiti, cagat. öt «Zeit» (ol ödiin «in jener Zeit*, 
aval ötii-nü «in der erston Zeit») von daher: ungar. ído, iidö «Zeit» \ 
Sumer. t/«, vi^ «drei» «>^ Gemeintürk. üCj cuwas. viséé «drei» I Sumer, vas 
«fünf» f^ Gemeintürk. ba^ ifünf*. Vgl. zum anlautenden v :> b: Kasán. 
hayet «Zeit» < arab. vaAt, boranka «Trichteri < i-uss. voronka \ Sumer. 
un, vun •zehni» «^ Gemeintürk. on, cuwaé. von «zehn». 

m. Alis dem Gebiete der socialen Begrijfe: Sumer, uf/, nkUf uga 
•Volk, Leute» «>^ Türk.: alttürk., altaj. mA*, mongol, w/ «Volksstamm, Fa- 
milie» = cuwaé. fy 'Volki | Sumer, mr «Überfluss, Heer, Menge, Masset 
rvj Türk. cáfig iHeeri Sumer, w/a, madj viaty mada «Erdreich, Land, 
Provinz* «^ Mordwin. moda «Land, Erde», ceremiss. müdö m,i'uj «Erd- 
hügel* {VHJ iHaupt, Berg») | Sumer, na-gir «Anführer, Leitert «^ wogul. 
najér, nájár nFürst* | Sumor. kur tSklavet <^ Gemeintürk. kul «Diener» | 
Sumer, nin «Frau, Weib, vornehme Frau, Göttin, Schwester, Tantét «^ 
ostjak. netj fFrau» = ungar. nő = wogul. ne, wt, mordwin. ni «Frau». | 
Sumer, ugul tSohnt «^ Gemeintürk. ot/ul «Sohnt. 

Die methodische Erforschung derartiger sprachwissenschaftlicher 
Tatsachen sowie die Ausbreitung diesw ünterBuchungen auf das ethno- 
graphische Gebiet wáre diejenige Aufgabe, derén Lösung im Kreise der 
sumerischen, und fügén wir gleich hinzu, auch der assyrisch-babyloni- 
schen Studien von den Fachkundigen der ural-altaischen Sprachen und 
Völker zu erwarten ist. 

Áhnliche Arbeit versuchte ich ím Bereiche der arischen und kau- 
kasischen Elemente der finnisch-magyarischen Sprachen und hier hatte 
ich Gelegenheit genug zu erfahren, wie schwer und um den Preis wel- 
cher Unbestándigkeiten und Irrthümer man zu sicheren Resultaten ge- 
langen kann. Um derartige Studien auch auf das Sumerische ausdehnen 
zu können, waren vor allém verlássliche Vorarbeiten notwendig, beson- 
ders aber eine sorgfáltig ausgearbeitete sumerische Orammatik und ein 
ausführliches sumerisches Wörterbuch. Diese Vorarbeiten erwarte aber nie- 
mand von den Altaisten, derén Forschungsgebiet an und für sich schon 
80 riesig gross ist, dass in der Gegenwart die Anzahl jener Fachgeiehr- 
ten, die in allén Zweigen der ural-altaischen Sprachwissenschaft grtind- 
lich Bescheid wissen, sehr gering ist. IRODALOM. — LTTTÉRATÜRE. 349 

schen Urverwandtschaft beruhen sollte, ist mir gans 
nnwahrflcheinlich. Wir habén alsó hier ein Zeugniss da- 
für, daes die Türkén in einer fernen ürzeit nicht allzu- 
weit von dem babylonisch-sumerischen Eulturkreise 
gewohnt habén. [Dass übrigens anoh die Mongolén ohne vermitte- 
lung der Türkén Beziehungen zum babylonisch-snmerischen Eultur- 
kreise gohabt habén könnten, will ich nicht ableugnen. Mong. (und 
inandsch.) mojin tPferdt erinnert sehr an assyr. murniku iPferdt 
das nach Delitsch, Aeeyrische Lesestücke a. 173 in zwei Wörter zu 
zerlegen ist, von denen das erste müru mit arab. muhrun tjunges 
Füllent identisch sein soll.] — Auch die Armenier sind von diesem 
Kulturkreis beeinflusst worden, vgl. P. Jenben EF. Anz. XIV : 61 
über arm. p'o/ «Darlehni {p^o/aríj p^o/anak «Stellvertreter», •anstatt* 
etc.), assyr. pű/u «Ersatz» and Hűbschmann 1:307 über arm. knik^ 
•Siegelt au8 assyr. kunukku tSiegel •.-»*) 

Zur Andeutung dessen, welche Erfolge wir aus dem Stúdium 
der Urgeschichte der vorderasiatischen Yölker in Bezúg anf unser 
Fach erwarten können, will ich nur ein charakteristisches Beispiel an- 
führen. Hőmmel he bt, in seinem Buche von den Hethiten sprechend, 
hervor, dass ihre Mythologie, eben so als die der anderen vorder- *) Das nngarische Wort könyv erklárt Pedersen durch die diesem 
Worte angefügte folgende Bemerkung: tAus assyr. kunukku will Mik- 
KOLA Finnisch-ugrische Forschungen 11:77 vgl. 1:113 ff das slavische 
kbnjiga tBuch» erkláren. Seine Konstruktion der urslavischen Formen 
k^niinga und k'bnjenya ist aber jedenfalls falsch; cech. kniha^ gen. plur. 
knéh kann nach den Ijautgesetzen kein ^ enthalten, das vor urspr. un- 
mouillierten Konsonanten nur a, a ergeben konnte; Atz///, das rein laut- 
gesetzHch auf urslav. ^r znrückgehen müsste, ist eine einfache Entgléi- 
sung. Auch poln. ksi^fa beweist nichts ; das ursprüngliche n ist stimmlos 
geworden und hat die Nasalirung dem folgenden Vokal abgegeben, der 
dadurch seine Qualitát áuderte. — Munkácsi wird daher wohl Mikkola 
gegenüber recht habén, wenn er magy. könijv und mordw. konav aus dem 
Türkischen ableitet; auch slav. kbnjiffa ist nach Munkácsi Keleti Szemle 
11:312 túrkisches Lehnwort, was auch mir keineswegs ausgeschlossen zu 
sein scheint. In der Kombination von slav. Jdynjigaf dessen Deutung aus 
dem Germanischen bei Schradke Reallexicon s. 739 doch wohl verfehlt 
ist, mit assyr. kunukku könnte Mikkola aber immerhin recht habén. Der 
Vokalismus wáre áhnlich umgestaltet wie in arm. knik% was wohl auf 
die Reclmung einer unbekannten vermittelnden Sprache zu schrei- 
ben istt. 350 BEBNHABD MUNKÁCSI. 

asiatischen Yölker, eine Göttertrias kennt, n. z. einen Himmelgott, die 
grosse Göttermutter und den jungen Sonnengott (S. 51). Wáre es nun 
ein blosser Znfall, dass im Yolkfiglanben der Wogulen, Ostjaken und 
der Fiamojeden dieselbe Göttertrias die Hauptrolle spielt, nnd dass 
gleichwie bei den altén Armeniem der weibliche Hauptgott die fGold- 
mutter* war (ebend.), man auch hier die Namen der Hauptgötter mit 
den Epitheton «Gold» erwáhnt? So heisst z. B. im Wogulischen der 
Himmelvater — NumiSorni tOberer Gold[-Gott]t, Sorni ón asUcém 
iMein goldenes, erhabenes Váterchen*, Somipos déém tMein Gold- 
licht Vater», Sorni- Kworés oder Kivorés- Sorni tGold-Kworest, bei 
den Ostjaken am Irtysch Somi-sanka jig tGoldlicht-Vater^ die 
Göttermutter = wog. Somi-Sid oder 'Sis-Sorni « Gold muttert, Sorni- 
Kaltéé «Gold-Kalte8cht und der Sonnengott der junge tWeltbetrach- 
tende Mann» == Somi-qtér «Goldfuröt». Und wenn alldies Zufe.ll 
wáre, ist neben diesen auch das bedeutungslos, dass bei den Urvöl- 
kern Kleinasiens der Name der Göttermutter Ma lautet (id. S. 33^ 
44, 51), und dass die Göttermutter der Woguleu und Ostjaken eben- 
fálls iVíá-Mutter (wog. Md-aijkw) heisst? Der Vorderteil des letzt- 
erwáhnten Namens ist das wogul. via (ma, mö, Stamm: may-) = 
ostjak. meg, me/, vxi = finn. maa, ma — syrjen., wotjak. mu lErde*, 
mit welchen vermutlich auch das awarische Worfc meg tErde, Feldt 
und dido mig'i «Weidefeld>» zusammenhángt, so dass — was übrigens 
aus der ganzen sich darauf beziehenden Mythologie deutlich erhellt — 
die wogulisch-ostjakische Göttermutter mit der « Érden mutter* iden- 
tisch ist. Überraschend ist auch die Übereinstimmung des Namens 
des hethitischen Sonnengottes /attu mit dem wogulischen Worte für 
«Sonne» und tTagi yJxtéU k'ótél = ostjak. yatl, yotl, /att, mit wel- 
chen auch ceremisö. kot, kod und syrjen. kad tZeit, Alter» zusammen- 
hangen, sowie das ungarische Wort hát in: ta-hát, te-hát «dann, zu 
jener Zeiti untl vermutlich im Kreise der kaukasischen Sprachen das 
chinnalugische Wort kat iTag*. Nach den erwáhnten Tatsachen ist 
es auffallend, dass der Name des Himmelsgottes in der hethitischen 
Sprache Tar/u oder Tárku (etruskisch Tarqu, kassitisch Turgu; id. 
S. 44) lautet und derselbe im Wogulisch-Ostjakischen mit dem in der 
Vordersilbe áhnlichen und aus den verwandten Sprachen unerklárli- 
chen Worte tárém, törém (— • Hímmel, Gott% Numi-Tárém tOberer 
Himmelt = tHimmelsgott*) bezeichnet wirdi Weisen diese Tatsachen 
nicht deutlich darauf hin, dass die Urgeschicbte der finnisoh-magya- KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÍBAN. RBVUE DES ÉCOLES ORIENTALES. 351 

rischen Völker sich der der arischen und kaukasischen Völker Vorder- 
aeiens aoschliesst? 

Mit den Skytben befasst eich Hőmmel fiehr kurz (S. 310 — 3). 
Auch nacb seiner Ansicht bestanden die Skytben «eben eo wie die 
Turanier des Awesta» nur aus iranischen Nomádén. Gegen diese 
Theorie bat Geiza Nagy in seiner Abbandlung lEgy pár szó a szky- 
tbákróh ( - *Einige Worte ííber die Skythetf; V. Bánd der cEthno- 
graphjat) viele erbebliche Beweise angeführt, welcbe bei der Ent- 
scheidung des in Frage stehenden Problems unbedingte Beacbtnng 
verdienen. Unter den jenseits der Skytben stebenden Völkern widmet 
Hőmmel mit Übergebung der von Herodot hergezíiblten Stamme der 
Budinen, Androfagen, Melancblainern, Thyssageten, Jyrken u. s. w. 
bloss den von ihm ebenfalls zur iranischen Rasse gerecbneten Mássá- 
gé ten einige Zeilen. Nach den Vorarbeiten Tomaschek's und au- 
derer ware os schou sehr an der Zeit, dass die sicb auf diese Völker 
beziehenden wissenscbaftiichen Forscbungen einer neuen gründlichen 
XJntersucbung unterzogen werden. Mit Interessé seben wir der zwei- 
ten Hálfte von Hommel's Werke entgegen, welcber vielleicbt im An- 
bange, oder in einer ausfübrbcben Anmerkung sicb aucb mit diesen 
Völkern befassen wird. Bernhard Munkácsi. KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÁBAN. 
REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES. 

A bejrati keleti tanfolyam. 

A bejniti Szt. József-egyetem keleti fakultást léptetett életbe. A ren- 
des tanfolyam három évig tart, de az első két évfolyam is teljesen önálló 
tanulmánykört végez, úgy hogy a kevés idővel rendelkező hallgatók két 
évi tanfolyamra szorítkozhatnak. 

A tanítás nyelve a franczia, programmja pedig a következő: 

A) Első és második tanév: 1. Arab irodalmi nyelv: A teljes gram- 
matika (2 év); írók olvasása {Á év); Az irodalomtörténet vázlata (1 
év). — 2. Szir nyelv: Grammatika és irodalom (1 év). — 3. Héber 
nyelv: Grammatika és irodalom (1 év). — 4. Kelet története és földrajza 
(2 év). — 5. Keleti archaeologia (1 év). — 6. A Q fejezet előadásai- 
nak egyike. 

B) Harmadik tanév: 1. Arab irodalmi nyelv: Philologia; iro- 
dalom; irodalomtörténet stb. — 2. Szir nyelv: Olvasmányok folyta- 35^ KISEBB EÖZLÉSKE. 

tÁ«a. — 3. tlrh^r nu»^r: Az előbbi évek tann]mÁD\ ainak f-<iytfttá>a. Bibliai 
szöveg olvasása. — 4- KtlH törUnftf f'x ffk'irajza. — 5. K^Uti arckar* lo- 
gia. — 6. A C/ fejezet előa iásainak egyike. 

Cy Oly előadások, a melyek kozott a hallirat.'k választhatlak: 1. Arai* 
népnyelv és pedig: sziriai tá}*zólá* az első i é\igt és ö^z^hoMmlttó 
njfUrjárdsUtm i3. évi. — 2. Ko/4 n;jelr. A nye-v elemei és irodalma -i 
évt. — 3. Gör&j -római ejfi'iraphika é* n''fi^)i-k í évi. 

Oly hallgatók, a kik akár az arab. akár a héber és azir nyelvet 
ismerik, ezt az előadást a Cy pont a'att foglaltak valamelyikével kötele- 
sek helyettesiteni. 

A hailíjatók rendelek és rendkívüliek. Az utóbbiak szabadon választ- 
hatják az előadá-^okat. az elö^•b:ek bizonyos tanfolyamhoz vannak kötve, 
ágy hogy némely előadásokat kötelesek hailgatm, e kötelező előadásokon 
kivül azoLban má-^okon is részt vehetnek. 

A íakultá-^ba vaió fölvétel valamely magasabb fokú iskolától nyert 
iskolai bizonyítvány s kérvény alay-ján történik. A hallgatók lehetnek 
rendesek, vagy rendkívüliek. Minden rendes hallgató esész évre iratkozik 
be és kétpzáz frank tandijat fizet, a miből lUÜ fr. a tanév kezdetén. lOt) 
ír. pedig minden év márczius havának elsején fizetendő. A rendkivüJi 
hallgatók ug%*anez időtájt minden hallgatott előadásért 10 fr.-ot fizetnek. 
A harmadik tanév véíjén mmden rendes hallgató, a ki vizsgát te>z le, 
tanulmányairól diplomát kap. A ki e diploma birtokában van, egy írás- 
beli értekezéssel a keleti fakultás doktori czímét is elnyerheti. Ha ele- 
gendő idegen hallgató jelentkezik, pensio létesítéséről is fognak gondos- 
kodni. \ tanév november havában kezdődik éb májusban ér véget. A szün- 
idők a következők: Karácsonyesttől Vízkereszt napjáig; a farsang hete: 
húsvétkor 14 nap: pünkösdkor 4 nap; az egyház ünnepei és Jézus szt. 
isz vének ünnepe. — r. KISEBB KÖZLÉSEK. — MÉLANOES. 

Über di6 •nralten armenischeii LehnwOrter* im Tflrld- 
schen. In einer lehrreichen Mitteilung über «Türkiscbe Laut- 
gesetze • (ZDMG. 57 : 56 1 ) gab Holoeb Pedebsen ecbon im vorigen 
Jahre jener sonderbaren Vermutung Ausdruck, dass im Türkischen 
aufl dem Armeniscben entnommene alté Lebnwörter nachweis- 
bar sind. Ansfdhrlicber bebandelt er diese Hypothese in seinem 
• Armenier und die Nachbarspracben • betitelten jüngst erschiene- 
nen Werke íKZ. 39 : 442 — 465), wo er sich auch über das Zeitalter 
dieser Entlebnongen áussert, indem er behanptet. dass diese im 
Türkischen tjedenfalls álter als das Jahr .00 v. Chr. sein müssen* 
(8. 465). Demgemáss sollen die Wohnsitze der Türkén im grauen MÉLANOES. 35;^ 

Altertume nach Westen hin aich bis zu den Armeniern erstreckt 
habén, ja sogar wohnten die Türkén nach derMeinungPEDBRSEN's 
zu dieser Zeit «nicht östlich genug, um sich mit den Ariern zu 
berühren» (ibid.).*) Auch ich halté es für durchaus wahrscheinlicb, 
dass die Entwiekelung der altaischen Sprachen nicht im ferneii 
Osten, sondem in der Náhe der uralten westasiatischen Kultur 
und im Zusammenhange mit ihr stattgefunden hat, wie sich dies 
Bchon aus dem Yorhandensein sumerischer Lehnwörter in altai- 
schen Sprachen, sowie aus der Verwandtschaft mit den «urali- 
8chen» Sprachen schliessen lásst. Jedoch aus diesem folgt über- 
haupt noch nicht, dass die Armenier einst auch unbedingt Nach- 
baren der Türkén gewesen sein müssen ; wir woUen daher hier 
náher untersuchen, mit welcher Beweiskraft die von Pedersen 
angeführten sprachlichen Belege diese Annahme unterstützen. 
Sie sind : 

1. Türk. dsák «Esel» neben armen. eé id., das mit lat. equvs 
u. s. w. identisch ist. Pedersen scbreibt lichtig, dass -dk im Tür- 
kischen cein sehr gewöhnliches Suffix» ist (S.4Í7); er hátte jedoch 
hinzufügen müssen, dass dies nur im deverbalen Gebrauche 
der Fali ist. Solche Beispiele, in welchen mit -a/c, -dk von einem 
Substantivum ein anderes gebildet ist — zu welchen auch ds-dk 
(vom armen. éh) gehören sollte — sind ausserst selten (vgl. baé-ak 
«Áhre» neben baé iHauptw, kum-ak «Sand» neben kum id.); dem- 
zufolge ist es auch sehr zweifelhaft, ob eine derartige Bildung bei 
einem Lehnworte angenommen werden kann. 

2. Türk. koi «Schaf» neben armen. /oy oWidder*. Wenn 
wir auch nicht zweifeln wollen über den Zusammenhang dieser 
gleich klingenden und auch in der Bedeutung von einander wenig 
abweichenden Wörter, können wir uns doch leicht darüber orien- 
tiren, von welcher Seite die Entlehnung stattgefunden hat, wenn 
wir einerseits in Betracht ziehen, dass für armen. x^ í" anderen 
indogermanischen Sprachen keine sichere Anknüpfang sich nach- *) Arische Nomádén stámme waren in der Mitte des ersten vor- 
christlichen Jahrtausends (und wahrscheinlich auch viel frülier) — wie 
dies die skythischen Eigennamen und die arischen Lehnwörter in den 
finnisch-magyarischen Sprachen nnzweifelhaft beweisen — westlich bif? 
zum Don verbreitet, folglich konnten die Türkén auch in ihren west- 
asiatischen Wohnsitzen mit Ariern in Berührung kommen. Übrigens falit 
nach meiner Ansicht das Vordringen der altaischen Stámme nach Zentral- 
asien in eine áltere Periode, als die der Einwanderung der Arier nach 
Eran und Indien. Dass die Übereinstimmung im Wortschatze zwischen 
den iuralischeni und «altaÍ8chen» Sprachfamilien so spárlich nachgewie- 
sen werden kann, ist eben jenem Umstande zuzuschreiben, dass die • altai- 
schen • Völker von ihrer westasiatischen Urheimat seit vielen Jahrtausen- 
den vor unserer Zeitrechnung fortgezogen sind und die geographische 
Nachbarschaft mit den verwandten Völkern sehr früh aufgehört hat. 354 KlbEfiB KÖZLÉSEK. 

weisen lásst, und das Wort auch im Armenischeii isolirt steht 
(S. 449), andererseits dagegen türk. koi auf dem ganzen grossen 
Spracbgebiete des Türkentums verbreitet ist, sogar eine Iseben- 
form A:o/un hat und diese 8ich auch im mongohschen j^onin { = 
tuDgus. konin, mandsch. honin) vorfindet. Anstatt mit Pedersbn 
Hypothesen auf Hypothesen zu háufen, um türk. koi und kojun 
und dazu sogar auch türk. koc «Widder» au9 armen. ;(oy und 
deBsen vermeintlichen prahistoríschen Formen zu deuten, denke 
ich — wenn der Zusammenbang der verglichenen Wörter kein 
blosserZufall ist — ihr Verháltniss eher derart erkláren zu dürfen,. 
dass die Entlebnung in entgegengesetzter KichtuDg aus dem Tür- 
kischen geschah. Ist docb aus armeniscben und bysantinischen 
Geschichtsquellen genügend erwiesen, dass zur Zeit der Völker- 
wanderung in Nordarmenien Bulgaren-Stámme wohnten, warum 
könnte ein Wort aus dem Begriflfskreise der Schafzucht nicht von 
der türkischen Sprache dieser Bulgaren zu den Armeniem gekom- 
men sein?! In BetreflF des anlautenden / in yay mag bemerkt 
werden. dass einem postpalatalen igutturalen) anlautenden türk. k 
auch im Cuwasischen — welche Sprache mit Éecht als Fort«etzung 
des Bulgarischen betrachtet werden kann — )r entspricht (vgL 
aueh ungar. homok «Sandi» - türk. kumak, ung. hurok «Schlioge» = 
türk. kuruk «Pferdeschlinget). 

3. Türk. koc und kockar «Widder». Das erstere wird von 
einer angeblichen ürform *qhoti des oben besprochenen armeni- 
scben Wortes /oy abgeleitet, letzteres soll mit armen. óc;(ar «Schaf»» 
identisch sein, wobei durch Dissimilation der Schwund eines an- 
lautenden / angenommen wird und in der Endung -/-ar (mit dem 
KoUektivsuffixe -ar) eine SdffixháufungiS. 449 — 50). Zu bemerken 
ist, dass türk. koc auch in den ostaltaischen Sprachen verwandte 
Formen hat (mongol, yuca, tungus. kuca, mandsch. hoca «Widder») 
und dass kockái- (altaisch kocko?-) augenscheinlich ein Kompositum 
ist, dessen zweiter Bestandteil ein veraltetes Wort sein mag. Das- 
selbe Wort vermuté ich in ajgir <«Heng8t», das neben jakut. affr, 
sagai. askir (kott. askar) <«Heng8t» sich auf eine ürform *at-kir, *at' 
kar zurückführen lásst (vgl. at <'Pferd«»). Vielleicht gehören hieher 
als alté Entlehnungen auch : wogul. -/ar, k'ör, ostjak. kar, War, 
XOTy ostjak.-samojed. kor «Mánnchen, Hengst, Stier» (vgl. auch 
grusin. ;fa?i, ingiloi. yk^ar «StieriK Armen. oc/ar neben türk. koc- 
kar zeigt dasselbe Lautverháltniss, wie türk. dckii, déki «Ziege» 
neben osttürk. kecki (auch keci) — cuwas. ka^aga — ungar. kecske id. 
Ich glaube daher, dass uns hier ebenso wie in yoy eine alté Ent- 
lebnung aus dem Türkischen vorliegt. 

4. Türk. kaz (jakut. yas, cuwas. yor, yur) «Gan8» soll die an- 
geblich frühere Form *ga8 des armeniscben sag <«Gans» zurück- 
spiegeln. Der Auslaut in türk. kaz ist, wie dies aus der éuwasi- MÉLANGES. 355 

schen Form erhellt, auch ursprÜDglich stimmhaft ; wenigstens 
habén wir keine Ursache, das Gegenteil aDzunehmen.*) Aucb 
dazu fehlt der Grund, dass derAnlaut aus g hergeleitet werde; im 
Aderbaiganischen (wo bekanntlich anlautendes g aucb in ecbttür- 
kischen Worten vorkommt) lautet das Wort ebenfalls kaz und im 
taranéi ^-az ist das 7- offenbar sekundár. Der Zusammenbang zwi- 
schen armen. sag und türk. Jcaz ist alsó höchst zweifelhaft. 

5. Türk. ktz (jakut. kis, cuwas. /ér) «Mádchen» sollte eine 
Entlehnung des gleichbedeutenden armenischen Wortes koia sein. 
«Der Diphtbong des armeniBchen Wortes ist zunáchst aus öu ent- 
standen, das über 9u auf ou zurückgeht» (S. 454). Nach diesen 
Lautvorgángen wáre im Türkischen nicht í, sondem ö, it, oder u 
zu erwarten. Aucb die Auslaute passen nicht gut zu einander. 
Endlich ist ktz ein gemeintürkiscbes Wort, dagegen Ursprung und 
Etymologie des armen. kois unklar. 

6. Türk. a^il (kasán, awél, kirgis. aul) «Dorf » soU auf armen. 
genl «Dorf» bérűben, indem dieses Wort mit dem Scbwunde des 
Anlautes von aganim «übernacbte» abgeleitet wird (S. 457). Die 
Grundbypotbese ist viel schwácher als dass sie nocb.eine andere 
ertragen könnte. 

7. Türk. árig, arik «Wassergraben, Kanál » wird mit dem 
gleichbedeutenden armen. afu identificirt, zu welchem noch afo- 
ganem «bewássere» gebört. «Das türkische Worl lásst sich aus 
*afoguo' oder *afogui- erkláren» [S. 458). Zu türk. arik gebört 
aucb éagat. ama « Kanál, den ein Fluss von selbst bildet». Ich 
halté arik mit einer kleinen Differenzirung derBedeutung für eine 
Nebenform zu türk. jarik «Spalte, Furche, Eitz» von ;ar- «spal- 
teu)) (vgl. LW. serb., poln., russ. jaruga «Bergschlucbt, Wasser- 
grabenw), welcbe sich zu letzterem so verhált wie türk. ayac «Baum» 
zu taranci Ja^ac {~ éagat. jigac, cxxweLS. jí'téé) id., oder türk. a^-iz 
«Mund» zu cuwas. stiwar (<i*jagiz). Demnach könnte vielleicht 
aucb armen. ahi aus dem Türkischen entlehnt sein (vgl. die For- 
men arij, ar^). 

8. Türk. jol «Weg» wird mit armen. ul, íili «Weg» in Zu- 
sammenbang gebracht. Bezüglicb des Anlautes wird bemerkt, 
• dass man in urtürkischen Wörtern bisweilen einen j*-Vorscblag 
anzuerkennen hat, der álter ist als der in den verschiedenen tür- 
kischen Dialekten massenbaft auftretende j-Vorschlag» (S. 458). 
Ohne mich in die Analyse der Eichtigkeit dieser Behauptung ein- *) Em auslautendes -s muss nicht unbedingt im Türkischen zu z 
werden, vgl. z. B. cagat., komán., kirgis. as, kasán, is tfVerstand*, balkir. 
is «Sinn» := cuwaé. as = ungar. ész iVerstand*; cagat., kasán, as tHer- 
melin», cagat., kasán, w tGemchi; cagat. ím* «N ebei »,baékir. 6m« «Dampfi, 
osm. pus «Nebeli etc. 356 KISEBB KÖZLÉSEK. 

zulassen, will ich nur hervorheben, dass der Anlaut des türk. jol 
sicb in seiner regelmássigen Aenderung anch im jakut. suol und 
cuwas. éol, éul («Weg») zeigt, demzufolge gar keine Spur vor- 
handen ist, dass dass wir es hier mit einem ^-Vorschlag zu tun 
habén. 

9. Türk. ot üGras, Kraut* wird mit dem armen. -/ot (génit. 
Xotoy) «Kraut» durch eine supponirte Übergangsform *hotO' er- 
klárt (S. 460). Jedoch die Ableitungen ota- «weiden; játén », otai- 
«mit Gras bewachsen sein», otar- «futtern, vergiftent würden kanm 
entstanden sein, wenn das Stammwort nicht ecbttürkíseh wáre. 

10. Türk. kapu, kapuk, kapt^ «Tor* ist trotz armen. kap'u- 
canem «zumachen, 8chliessen» (S. 461) aucb ein uraltes echttür- 
kisches Wort, das zu dem türk. Verbum kapa- «zumachen, zu- 
8cbliessen» gehört. 

Diese wáren die Belege des prábistorischen Einflusses des 
Armeniscben auf das ürtürkiscbe. Wie wir seben, entbebren sie 
jeder überzeugenden Kraft und docb betracbtet Pedersen aucb 
das für keine überkübne Annahme, fldass sicb im Türkiscben even- 
tuell sonst verlorenes armenisches Spracbgut erbal- 
ten habén könnte» (S. 462). Wenn wir mit Annabmen in der me- 
thodiscben Forscbung so weit gebén dürfen, dann verscbwinden 
überbaupt allé Grenzen der Unmöglicbkeit. ZurBegründung einer 
vorgescbicbtliclien Berübrung zwiscben zwei entfernten Spracben 
muss eine Menge unzweifelbafter Übereinstimmungen vorliegen, 
oder wenn solcbe nur in kleiner Zabl vorbanden sind. wenigstens 
der bistoriscbe Beweis geliefert werden, dass die Völker, von derén 
Spracben die Kede ist, einst neben einander gewobnt babén können. 
Wenn letzterer Beweis feblt, kann der Zusammenklang einiger 
Wörter, besonders wenn ibre Formen erst mit linguistiscben 
Kunstgriffen und weitgebenden Klügeleien zu einander náber ge- 
bracbt werden müssen, wenig bedeuten, da docb solcbe Fáile 
ohne irgend welcben Zusammenbang aucb zwiscben ganz fremden 
Spracben vorkommen. 

Sebr verlockend ist Pedersen's Erklárung über türk. tavar 
(osman. davar) itVieb, bauptsáchlicb Schafe; Waare, Besitz ; Seiden- 
zeug»», das als türkiscbes Lebnwoi-t in derForm tovar aucb in den 
slaviscben Spracben bekannt ist. Dieses Wort bángt offenbar mit 
armen. tvar, dvar «Herde ; Schaf» zusammen, letzteres ist aber 
nach Pedersen ecbt armeniscb, identisch mit armen. ivair (génit. 
tvairioA, tvari) «Mitgift» und Ableitung von tam «gebe»,€-íM «gab». 
Aucb ihm ist es jedoch auffallend, dass u (in der urarmeniscben 
Form *tm(ari) im Türkiscbon mit a wiedergegeben wurde (S.461\ 
Wahrlich, wir finden keinen Grund, wenn das türkiscbe Wort 
richtig aus dem Armeniscben entlehnt wáre, warum es nicht *tuvar, 
sondern tavar lautet. Dann ist ganz ausser Acht gelassen worden, MÉLANOES. 357 

dass das Wort ím Osttürkiscben (aucb im Uigurischen) die Form 
tabar hat (s. Radloff, WB. III : 966). Vielleicht gehört es zu osm., 
krym. tabim «Scbaf, Herdet, cagai, kasán, tabun «Pferdeherde»? 
Als neuere armeniscbe Entlebnungen werden bei Féderben 
angefübrt: osm. torun «Enkel»<armen. t^orn id. (áltere Form; 
beute t'of), osman, ;^a<5, haó «Kreuz»< armen. /ac (vgl. aucb kasán. 
kdő), osman. pan^ar «rotbe Eübe»< armen. bankár «Kraut», osm, 
pínti «8cbmutzig»< armen. p'/íí't id. Bbbnhabd Munkácsi. 

Ungar. teker- «dreben, winden». Scbon Vámbéry bemerkte 
die Ábnlicbkeit dieses ungariscben Wortes mit cagat. tdkir «rund ; 
Kreis» (Nyelvtud. Közlem. 8 : 179.) = osman., krym., aderb. takar 
«Wagenrad», woraus cagat. tagra «rundberum, imKreise; üm- 
gebung, Ümkrei8», kasán, tdgará- «rollen, um sicb dreben* (cagat. 
tágra k «die Rundé* = baraba- tatár, tagdrék, alt., teleut tá/árdk = 
lebed. tdgdldk uKreis, Eing», cagat. tdgrük erund, abgerundet»), 
osman. tákdrld- «ein Ead drebenw (osman. takarlak, cagat. tákirldk 
«Rad»), cagat. tdkran-, tdgrdn- «sicb dreben» (Radloff : Wb.") und 
andere Ableitungen stammen ; jedocb die Zusammengebörigkeit 
dieser türkiscben Wörter mit dem Ungariscben konnte nicbt als 
bewiesen eracbtet werden, da eben jener Beleg feblte, in welcbem 
das blosse türkiscbe Stammwort (tdkar- oder tdkir- ), ebenso wie 
das üngariscbe, in der Bedeutung «dreben» als verbum traimti- 
vum gebraucbt wird. Nun existirt aber aucb das gesuchte Zeitwort 
im Mongoliscben, wo namlicb tákdri- «umkehren, umdrebem* 
(SoHMJDT 241.) bedeutet und aucb im Öatagaiscben finden wir 
nacb Sej;^ SüLEJMAN in derselben Bedeutung: ía/cri- (viJLc. Jo* = 

sdjos^h, sújosúó^óy dlco^ S. 1 10). Mit einer oft vorkommenden 

Lautánderung zeigt sicb dieses transitive Zeitwort im osman. ddvir- 
«renverser, retourner» (Samy bey) und im cuwas. táwér- «dreben, 
umdreben, umwenden» (Bopoqaxb, oŐpamaTb, sepTtTL Zolot- 
NiTZKij, AscHMARiN : MaTcpiajihi 308.), zu welcb letzteren aucb 
osman. devre «tour». devri «au tour», devrik «tourné» (= őagat. 
tágrük\ éuwas. tawrd «rundberum», •BOKpyr'b* ( = éagat. fa^rö), 
éuwas. tdweren- «sicb umdreben, zurückkehren», «B03Bpaui,aTbCfli» 
(= éagat. tdgrdn-) gebören. Die Tonlosigkeit des intervokaliscben 
Konsonanten im ungar. teker- verbált sicb zu der Doppelform 
(k und g) des entsprecbenden türkiscben Konsonanten derart. 
wie in ung. béka «Froscb»— cagat. baka, osman. boga ; ung. békó 
«Fe88el»= osman. lukagu, kasán, begau; ungar. bika aSiier^ — 
cagat. buka, osman. buga; ungar. iker «Zwilling»)= osman. ifctxr, 
cagat. dgiz ; ungar. ökör «Ocbs»=türk. ökiiz, ögíiz etc, Die Ety- 
mologie von Budenz über das bier bebandelte Wort, welcbe es mit 
nordostjak. takcl «Locke, Bűscbel, Scbopf» und finn. sykkd flcon- 358 KISEBB KÖZLÉSEK. 

volutum quid rotundum» zusammenstellt (Magyar-ugor Szót. 201) 
und gegen welche auch übrigens phonetische und andere Gründe 
sprechen, muss nach diesen für völlig unhaltbar erklárt werden. 

Als besondere Entlehnung aus dem Türkischen kann gedeutet 
werden das im Díalekte der Palóczen vorkommende Wort tekeregik 
«eine rund gerolUe Mehlspeise, Strudel», das offenbai- mit cagat. 
tdkárcik «ein runder Gegenstand, Wagenrad* (mit dem Diminutiv- 
suffixe 'cik aus dem Substantivum takar) = baraba-tatar. tágár^ék, 
kirgis. tegdriék «Ead» (Radloff: Wb.) identiseh ist. Das unga- 
rische Wort ist auch in den Formen tekercse (diai.) und tekercs 
bekannt; letzteres bedeutet im allgemeinen «Kolle»y «ein rund 
gewickeltes Tucb, welches man auf den Kopf setzt, um darauf eine 
Last leichter zu tragent. Die Verstümmelung der Endsilbe in 
teker-cs ist so entstanden, wie in dem ungar. Worte bilincs «Fessel», 
das mit einem parasitiscben n (wie im ungar. hográncs, bogrács 
«Kes8el» = osman. bakra,^) dem mongol, bilüéiik «Ring»= osman. 
bilekéik «FesBel» entspricht. Aucb dem türkischen -ct, -ci Suffixe 
steht im Ungarischen -cs gegenüber in ács «Zimmermann»=túrk. 
ayaé'ét: tarán ci ja;'flia id. und szatócs « Krámer »= türk. satiuc^, 
satku'éi. Vgl. das cuwasische Diminutivsuffix -éé, -sé, -é = türk. 
'éik, 'óik und -ct, -H (z. B. in pérdfík-ié «ein wenig* neben pérddk 
•eine kleine Quantitát», péjilíéé, pej'ílis «winzig» neben péfík 
«klein)),iít-sV-m «meinPferdchen» neben t/í n'PteTdit; púié-ke^ púle-s 
«FÍ8cher» = türk. balik-éi, ümér-zé, tímér-é «Schmied» = türk. 
temir-^i). — Die ungarische Adjektivbildung teker-éa (diai.) «zusam- 
mengewickelt ; gedrebt, gewunden » mit dem denominalen Suffixe 
'S magvielleicht auf dem türkischen Nominalstamm tdkdr bemben. 

Endlich bemerke ich hier gelegentlich meine Vermutung, 
wonach das cuwasische (égé^t (egér « Spiegel » (Aschmarin: Maxe- 
piajiu 352 ; ceremiss. LW. t gir, t'égar id.) — mit welchem ungar. 
tükör (diai. tikör, tiker, tyükőr, gyükör) « Spiegel » und wahrschein- 
lich auch aJtbulgar. tikrh, tik%r'b, tikra id. als Entlehnungen aus 
einem gemeinsamen türkischen Sprachgebiete identiseh find — 
auch zu der hier behandelten Wortgruppe gehört. Zu takar, tdgdr 
gibt es námlích auch eine Nebenform tögdr, tögiir in Ableitungen, 
wie krym. tögdrdk «rund», kirgis. tögiirök «rund; Kreis, llrtd» = 
jakut. tögüriiJc «rund ; Kreis, Kugelt = mongol, tögürük «dieRun- 
dung, einerundeScheibe» (Schmidt 159), éagat. tögrd- «rund 
machen», jakut. tögürüi- «im Kreise gebén, umgeben» etc. und be- 
kanntlich bestanden früher die orientalischen Spiegel aus run- 
denpolirten Metallscheiben. Die ober-cuwaéische Form 
(égeri würde demgemáss vielleicbt der Bildung tögürk (— tögürük) 
entsprechen (vgl. zu dem auslautenden {< U: cuwas. tiii,(üd'il{ 
«Scháferhorn» — osman. düdük «fifre»; cuwas. pif «sehr» = 
kasán, bik). TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DB l'aSSOOIATION. 350 

Ungar. szapu {AíkI. szapű) oGetreidemass, Scheflfel; runder 
Strohkorb» hángt zusammen mit daghest. sapa «Getreidema88» 
<(«M'fepa xjíjfeÖHaflw). kirgis. saha «au8 vier Stück Haut zusainmen- 
genábtes (untén viereckiges, nach oben sich pyramidalförmig ver- 
engendes) Gefáss zur Bewahrung des Kumysso, tobol. saba «Schale» 
<«qan]a ; Büdagov I : 682.), sor. saha «gro8ses, lánglich-runde8 Ge- 
fáss von Birkenrinde* («6oJibmoH Tyecb, 6ypaKb»), abakan. sapéak 
«Eimer» («BeApos- Verbitzkij 281, 291.), mongol, xafca («Gefá88, 
Behálter»> (Schmidt 338.), burját, saba, haba id. (Castrén). Vgl. zu 
derEndung: ungar. tinó, diai. tinu, tina «ein junger Och8» = türk. 
tana, cuwas. tiná «junge Kuh, Fárse, einjáhriges Kalb»; teknő, 
lekenő «Trog, Mulde»= osman. tdkna wTrog*, komán, tdgdna «eine 
gro88e Schale», kirgis. tcfianii «ein grosser Holznapf»; disznó, diai. 
diüzna, disznu «Schwein»= cuwas. stsná «Schwein» (= cer6mÍ88. 
LW. sosna, s'ésna, séma id.) aus Hisna, *disna (vgl. türk. toptis, 
kasán, dopéz id.). Die Tonlosigkeit des intervokalischen Konso- 
nanten gegenüber der túrkischen Doppelform p, b kommt auch 
im ungar. csepü (diai. csiipü) «Werg» = kasán, cübdk, cüpák id., 
ungar. kepe «die Mandel, Hocke» = kas. kijbá, cuwa?^. kubd, kobá 
•kleiner Heuhaufen* und anderen Beispielen vor (vgl. das Laut- 
verháltnis ungar. intervokal. k = türk. A:, g, s. oben S. 357). Pünkt- 
lich würde eine türkische Bildung *sabuk entsprechen. 

Bebnhabd Munkácsi. TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DE L'ASSOCIATION. A Nemzetközi Közép- és Kelet-Ázsiai Társaság alapszabályai. 

(Jóváhagyva a XIII. nemzetközi orientalista kongresszus hamburgi 
nagygyűlésétől.) 

I. A XII. nemzetközi orientalista kongresszus határozata értel- 
mében Nemzetközi TÁrsaság alakul, melynek feladata lesz Közép- és 
Kelet-Ázsiát történelmi, archeológiai, nyelvtudományi és néprajzi szem- 
pontból átkutatni. 

n. A Társaság czélja : a) A fentnevezet területen található tár- 
gyi és tudományos természetű emlékek felkutatása és tanulmányozása. — 
b) Az ottlakó illetékes személyek és a tudományos intézetek közreműkö- 
désével megállapítani, hogy mely emlékek vizsgálandók meg első sor- 
ban és mely népek tanulmányozandók haladék nélkül néprajzi és 
nyelvészeti szempontból, hogy a tudomány számára el ne vesszenek. — 
i') Az érdekelt korm:ínyok jóakaró fig^^elmét amaz emlékekre irányítani, 
melyeknek korai eltűnését vagy az időtől, vagy emberi kéztől félteni 3G0 TÁBSüLATI ÜGTEK. 

kell. — d) Az emlékek és fajok kutatását összekapcsolni a népek össze- 
ségére vonatkozó kérdések és tanulmányok tervének kidolgozásával. — 
e) Minden ország tudósainak eszközt nyújtani, hogy e munkálatban 
részt vehessenek. 

III. E czélok elérésére minden országban önálló bizottságok 
alakíttatnak, melyek a Társaság kiegészítő részét képezik. 

IV. E nemzeti bizottságok megalakításáig a kongresszus egyes 
személyeket fog kijelölni, a kik a külömbözö országok képviselőiül 
tekinthetők és a kikre a helyi bizottságok alakítását bízni fogja. 

V. A Társaság központi bizottsága az Orosz Bizottság lesz, mely 
Szt.- Pétervárt székel. A helyi bizottságok és az e czélra kijelölt 
személyek alapszabály szerint a központi bizottság levelező tagjai lesz- 
nek és pétervári tartózkodásuk alkalmával a bizottság tárgyalásaiban 
részivehetnek. 

YI. A központi bizottság megalakítását és szervezetét császári 
rendelet fogja megerősíteni. 

VII. A központi bizottság teendői a következők: a) A Társa- 
ság tanulmányi körébe tartozó országok tudósaival és tudományos 
intézeteivel állandó kapcsolatot tart fönn s ily módon közvetíti mind- 
azon közléseket, melyek a Társaság munkálkodására vonatkoznak. — 
b) Közvetítőül szolgál az érdekelt kormányok és a külömbözö orszá- 
gok tudósai között, kieszközli a szükséges engedélyeket és támogatá- 
sokat tudományos kutatásokra és ásatásokra. — c) Esetleges kéré- 
sekre alkalmas szakembereket ajánl a tudományos vállalkozásokhoz 
(expeditiókhoz). — d) Tanulmányi utazásokat szervez és közbenjár 
a külömbözö kormányoknál és tudósoknál, ha ez utazások több or- 
szág közös ügyét képezik. — e) A helyi bizottságok jelentéseit az új 
vállalkozásokról franczia nyelven közzéteszi és a helyi bizottságoknak 
szóló értesítéseket franczia, angol, német, olasz, orosz vagy latin nyel- 
ven közvetíti. — f) A nemzeti bizottságokhoz juttatja mindama közle- 
ményeket, melyek e czélra beküldetnek. 

VIII. A talált tárgyak tulajdonjogi viszonyát illetőleg meg- 
állapíttatik : a) Az ásatások alkalmával tolált emlékek amaz ország 
tulajdonát képezik, a melyben találtattak. Az olyan országban talált 
emlékek, mely a Társaságban nincs képviselve, a különös nemzetközi 
megállapodások értelmében íoíjnak elopzíatni. — 6^ Valamely emlék fel- 
fedezőjét öt évig a közlés elsőbbsége illeti meg. Ha öt év lejártával a 
közlés nincs befejezve, a helyi bizottságok elhatározhatják, hog^* a 
közlés joga szabaddá váljék. 

II. 

A Nemzetközi Közép- és Kelet-Ázsiai Társaság Orosz Bizottságá- 
nak alapszabályai. 

§. 1. Az Orosz Bizottság czélja : a) Közreműködni a Közép- és 
Kelet-Ázsiában található tárgyi és tudományos természetű emlékek 
felkutatásában és tanulmányozásában. — 6^ Az e területeken lakó illetékes 
szakemberekkel és a helyi tudományos intézetekkel egyetértve meg- 
állapítani, hogy mely emlékek vizsgálandók meg első sorban és mely AFFAIRES DE L*A880C1ATI0N. 361 

népek vagy törzsek tanulmányozaDdók haladék nélkül, hogy a tudo- 
mány számára el ne veszszenek. — c) Az illető kormányok jóakaró figyel- 
mét amaz emlékek fentartására irányítani, melyeket az idő vngy az 
emberi kézVomláseal fenyeget. — dj Általános tanulmfínyi tervek kidol- 
gozása és a kérdéses népek összeségét; illető tudományos kérdések 
megvitatása. — e) Minden nemzetbeli tudósoknak módot nyújtani a 
Bizottság tudományos munkáss.igában való részvételre. 

± §. A Közép- és Kelet-Ázsia átkutatására alakult Orosz Bizott- 
ság a külügy minisztériumnak van alárendelve. 

Jeayzid: A Közép- és Kelet-Ázsia átkutatására alakítandó Nem- 
zetközi Társasággal Fzemben az Orosz Bizottság a Társaság központi 
bizottságának teendőit fogja végezni. 

3. §. Az Orosz Bizottság a következő tagokból áll : a) a csá- 
szári Tudományos Akadémia, a szt.- pétervári egyetem keleti nyelvi 
fakultása, a császári Régészeti Bizottság, a Földrajzi Társaság és az 
Orosz Régészeti Társulat képviselőiből; b) a császári udvari minis- 
terinm, a külügyminisztérium, a hadügyminisztérium, a pénzügyminisz- 
térium, a belügyminisztérium és a közoktatiísügyiminiszterium kép- 
viselőiből ; c) 3 — 7 orosz tudósból, kiket a Bizottság meghív. 

Jegyzet : A Nemzetközi Társaság külföldi bizottságainak elnökei 
és képviselői szt. pétervári tartózkodásuk alatt részt vehetnek az Orosz 
Bizottság ülésein. 

4. §. A Bizottság tagjainak névsora megerősítés végett a külügy- 
miniszternek bemutatandó. 

5. §. A Bizottság négy évre elnökséget választ, mely elnökből, 
alelnökből és két titkárból áll, a kiket a külügyminiszter állásaikban 
megerősít. Az első négy évben a bizottság elcöke a XII. és XTTT . 
orientalista kongresszus két orosz képviselőjének egyike lesz. 

Jegyzet : A folyó ügyek elintézése és a pénzkezelés módjára 
vonatkozólag a Bizottság szabályzatot készít, mely a külügyminiszter 
által megerősítendő. 

G. §. Feladatának teljesítése végett a Bizottság, mint központi 
tudományos intézménv, a következő jogokkal élhet: a) Fiókosztályokat 
alapíthat, valamint állandó képviselőket és levelező tagokat jelölhet 
ki az összes tanulmányozandó területeken. — b) Egyeseket tudományos 
küldetéssel bízhat meg, tudományos expeditiókat szervezhet és a 
törvényes szabályoknak megfelelően ásatásokat végeztethet. — c) Jegyző- 
könyveit és közleményeit kinyomathatja. A közlemények eladásából 
eredő összegek a Bizottság tulajdonát képezik. — d) Hivatalos testüle- 
tektől, tudós társaságoktól, magánosoktól elfogadhat adományokat. — 
e) Közveteti énül érintkezik hivatalos testületekkel és kormányokkal. — 
/) Saját pecsétet használhat a császái*ság jelvényeivel és e körirattal: 
Közép- és Kelet-Ázsia átkutatására alnkult Orosz Bizottság. — g) 
A külügyminisztérium egyéb intézeteinek módjára postai díjmentesség- 
ben részesül. — h) Beviteli vám és czenzura nélkül kapja a tanulmá- 
nyait illető kiadványokat és nyomtatott közleményeket. 

7. §. A Bizottság jegyzőkönyvei és jelentései mindazon inté- 
zeteknek bemutatandók, melyek a bizottságban képviselve vannak. Keleti Szemle. V. ^4- 362 TÁRSULATI ÜGYEK. 

III. 

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 
leirata a Magyar Néprajzi Táirsaság Keleti Szakosztályájiak 
Igazgató Tanácsához a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Tár- 
saság Magyar Bizottságának szervezése tákrgyában. 

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter. 4349 eln. szám . 
A Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató Tanácsának . 

Az orosz főkonzulnak a miniszterelnök úr hivatali elődéhez 
intézett és onnét hivatali elődömhöz áttett átiratát, melyben a Közép- 
Ázsia és szélső Kelet tudományos felkutatására alakult Nemzetközi 
Egyesület ama határozatának végrehajtásával foglalkozik, hogy a fent- 
említett tudományos czél érdekében országonként külön bizottságok 
alakíttassanak, tisztelettel visszaváiólag idemellékelve oly felkéréssel 
küldöm meg a Tanácsnak : szíveskedjék szóbanforgó ügyben a Magyar- 
országi Bizottság megalakítása iránt mielőbb intézkedni, tett intéz- 
kedéseiről engem értesíteni s az e tárgyban hozott határozatait jóvá- 
hagyás végett velem közölni. 

Budapest, 1903. deczember hó tSán. 

Berzeviczy. 

IV. 

Emlékirat Nagyméltósága Berzeviczy Albert dr. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz — a Nemzetközi Közép- és 
Keletákzsiai Társasáig Magyar Bizottságának megalkotása tátr- 

gyában. 

Nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. k. Miniszter Úr! 
Kegyelmes Urunk I Hálás köszönettel fogadtuk Nagyméltóságodnak 
múlt év decz. 18-án 4349 eln. sz. alatt kelt kegyes leiratát, melyben 
a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályiénak Igazgató Tanácsát 
felszólítani méltóztatik, hogy a Nemzetközi Közép- és KeUMzsiai 
Társaságnak Magyar Bizottságát mielőbb szervezze s az e tárgyban 
hozott határozatait jóváhagyás végett Nagyméltóságodhoz fölterjeszsze. 

Szíves készséggel tettünk eleget ez üdvös czélú megbízatásnak 
8 midőn mellékelve szerencsénk van Nagyméltóságodnak megerősítés 
végett bemutatni a megalakítandó Bizottságnak tőlünk megállapított 
•Szabályzatát! s tagjegyzékét, át vagyunk hatva a reménytől, hogy 
ez alapon Nagyméltóságodnak bölcs kezdeménye s kegyes pártfogása 
oly állandó intézményt létesít, mely a mellett, hogy nemzeti tudomá- 
nyosságunk egyik elókelő feladatának rendszeres művelését biztosítja. AFFAIRBS DE l'aSSOCIATION. 363 

jelentékeny szolgálatot van hivatva teljesíteni az egyetemes tudomá- 
nyosság ügyének is. 

A fajszeretet nemes hevétől ösztönözve buzgó lelkesedései kn- 
tatja csaknem egy század óta a hazai tudósoknak egész sora a távol 
Keletnek ama táját, hol nemzetünk bölcseje ringott s ifjú életereje 
megizmosodott, különösen pedig ama népeket és nyelveket, melyeket 
a tudomány a magyar nép és nyelv rokonainak bizonyított. Ez ázsiai 
tanulmányutak némelyike világhírű becses fölfedezéseket s gyűjtéseket 
eredményezett, de igen kevés kivétellel ezen utazások a magyar áUam 
tám^ató ereje nélkül mentek végbe. Keleten járt hazánkfiai példátlan 
nélkülözésekkel küzdve hősies elszántsággal végezték feladatukat s 
voltak közülök — mint Körösi Csoma Sándob ós Rbguly Antal — 
kik mint az ideális czélokért való önfeláldozás s a tudományért való 
vértanúság örök mintaképei állanak előttünk. 

Nemzeti öntudatunk s állami életerőnk megszilárdulásának örven- 
detes jelét látjuk abban, hogy a magyar szempontú keleti tanulmá- 
nyokat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizott- 
ságának megalkotására vonatkozó felszólításával immár a legilletékesebb 
tényező, a Tuagyar állam legfőbb oktatásügyi hatósága veszi gondozás 
alá. E Bizottságnak nem lehet méltóbb hivatása, mint hogy a Közép- 
és Kelet-Ázsiára vonatkozó kutatásokban a sajátos magyar tudományos 
feladatoknak képviselője legyen, mely feladatok legszorosabb kapcsolat- 
ban állanak a magyar ethnologia, néprajz, nyelvtudomány ós őstörté- 
net kérdéseivel. Ezeknek fölkarolása és kellő támogatása, mint egy 
kiváló tudósunk helyesen kiemelte, Európa színe előtt jóformán nem- 
zeti tudományosságunk becsületének kérdése ; mert kitől várhatja inkább 
a külföld a saját fajunkra vonatkozó ismeretek tanulmányát s kifej- 
tését, mint épen tőlünk, kik abban természetes hajlandóságainkkal és 
nemzeti kötelességünkkel érdekelve vagyunk ? I Ha valahol, úgy ezen a 
téren illik elől járnunk a népek versenyében s megteremtenimk azon 
intézményeket és segédeszközöket, melyek eredményes művelését elő- 
segíthetik. 

Ezért állapítja meg Szabályzatunk 2. pontjában, hogy a Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának czélja 
magyarországi tudósok közreműködésével elősegíteni Ázsia közép- és 
keleti tájainak, valamint a Közép-Ázsiával kultúrai, néprajzi és törté- 
neti viszonyaiban elválaszthatatlanul összefüggő üralvidéknek történeti, 
régészeti, nyelvészeti és néprajzi szempontokból való átkutatását 
különös tekintettel a magyar ethnologia sajátos feladatai szerint az 
ural-altaji népekre. 

Alapos megfontolás után egyértelemmel határoztuk el, hogy az 

24* 364 iXrsulati ügyek. 

itt megállapított földrajzi kereten túl eső kutatások, tanulmányok és 
irodalmi munkálatok csak annyiban tartozhatnak a Bizottság ügyköré- 
hez, a mennyiben ural- altáji népekre vonatkoznak, illetve ezeknek tör- 
téneti, régészeti, nyelvészeti és néprajzi tanulmányával szoros kapcso- 
latban állanak. 

Az itt megszabott magában vécé is óriási munkakör határain 
túl szilárd meggyőződésünk szerint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyar Bizottsága a czéltévesztés veszedelme nélkül nem 
terjeszkedhetik. Nem tűzhetjük ki ennélfogva feladatunknak a fentebbiek 
mellett még Elő-Ázsia régi és jelenkora számos népének, jelesen a 
méd, assyr, babylon, perzsa, örmény, aram, syr, héber, phöniciai, arab 
stb. népeknek s ép oly kevéssé a Kaukázus, valamint Elő- és Hátsó- 
India s a délázsiai szigetek tömérdek sokaságú népének imént jelzett 
fŐczélunktól független, különálló tanulmányát. Nemcsak azért, mivel 
az ily bővítés sehogysem egyeztethető össze az anyatársaságnak a 
•Közép- és Keletázsiai » jelzőkkel meghatárolt, de emígy is igen 
sokat felölelő tanulmány köré vei, hanem főképpen mivel a czél ily rend- 
kívüli terjedelme mellett nem remélhetjük, hogy a fent jelzett nemzeti 
szempont sikerrel érvényesülhet. Számot kell ugyanis vetnünk itt 
szerény anyagi körülményeinkkel, melyek az elérhető legkedvezőbb 
alakulat mellett is csak, mint ezt alább kifejtjük, ügygyel-bajjal b 
nagy takarékossággal fedezhetnék maguknak a magyar szempontú keleti 
tanulmányoknak is szükségletét. Ha immár ezekhez a magyar szem- 
ponttól merőben idegen s távoleső tanulmány körökből is csatolnánk 
feladatokat, ezeknek ellátása előreláthatólag csak a nemzeti szempontú 
tanulmányok rovására történhetnék s így igen kétséges, hogy akár az 
egyik, akár a másik irányban érdemes alkot»ísokat létesíthetnénk. 
Ázsia sémi es árja népeinek tanulmányával egész sereg dús anyagi 
alappal rendelkező társulat s intézmény foglalkozik Európában, Ázsiá- 
ban és Amerikában ; de az ural-altaji népek tanulmányának főczéljá- 
val a mi Magyar Bizottságunk egyedül áll. Ezt nekünk, az egyetlen 
ural-altaji népnek, mely az európai műveltség színvonalán állva poli- 
tikai önállóságát fentartotta s tudatos nemzeti életet él, nem leliet 
saját intézményünkben a háttérbe szorítás eshetőségének kitennünk. 
A magyar szempontú keleti tanulmányok elősegítése számunkra külön- 
álló nemzeti feladat^ melynek szervezendő intézményét más körbe 
tartozó tudományos feladatok bevonásával gyöngíteni tudományosságunk 
nemzeti törekvéseivel eUenJcező, helytelen eljárás volna. 

Hogy minő utakon igyekezünk a Magyar Ázsiai Bizottság felada- 
tainak megoldására, részletesen tárgyalja Szabályzatunk 3. pontja, melyre 
utalva itt csak a három legszükségesebb intézkedést emeljük ki. Ezek : AFFAIRES DE l'aSSOCIATION. 365 

a) Egy folyóiratnak fentartása. 

b) Szempontunknak megfelelő keleti tantdmányutak szervezése. 

c) E tanulmányutak eredményeinek ismertetése, illetve kiadása. 

Ez intézkedésekhez első sorban anyagi eszközök kellenek. Ezek- 
nek megszerzésére pedig csak egyetlen mód áll előttünk, a Nagyméltó- 
ságod kegyes pártfogásához való folyamodás, melylyel Szabályzatunk 
4. pontja értelmében arra kérjük, hogy «a Bizottság eredményes 
működéséhez szükséges anyagi eszközökről az országos költségvetésnek 
egy állandó tételében gondoskodni méltóztasséli*. 

A nemzeti érdekű, nagyfontosságú tudományos czél kellő meg- 
fontolásával nézetünk szerint erre évenként legalább is 10,000 korona 
szükséges. Ez összegből : 

a) Évi 2000 koronát szándékozunk fordítani a Bizottságnak 
Szabályzatunk 7 pontjában meghatározott • Keleti Szemle* (Revue 
Orientale) czímű folyóiratára, a midőn ez lemondhatna arról az 1000 
koronányi segélyről, melyben a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. k. Minisztérium az utóbbi években részesítette. A Bizottságtól 
nyert nagyobb támogatással az új feladatokhoz képest az eddig csak 
24 ívvel megjelenő folyóiratnak terjedelmét óhajtanok bővíteni. 

b) A fenmaradó 8000 kor. összeget részben a tanulmányutakra, 
részben ezek eredményeinek feldolgozására s kiadására használnók fel 
olykép, hogy két, esetleg három év összegével valamely kellőleg előkészí- 
tett tanulmányút s azután a következő két, esetleg három év összegé- 
vel az evvel összefüggő kiadványok költségeit fedeznők. A tanulmány- 
utak czéljáoak megállapításánál szem előtt tartva a Szabályzat 2. 
pontjában meghatározott földrajzi területet (Közép- és Kelet-Ázsia, 
Uralvidék, egyéb Kelet) lehetőleg arányos beosztással járnánk el. 

A rendelkezésre bocsátott összeg hovafordításáról s általában a 
Bizottság működéséről az elnökség minden évben részletes jelentéssel 
számolna be a nagym'^lt. vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz- 
tériumnak. 

Minthogy ilyen módon a Bizottságnak egész anyagi ellátását a 
nagymélt. vallás és közoktatásügyi m. k. minisztérium gondozza, 
helyesnek véljük, hogy valamint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaságnak központi Orosz Bizottsága közvetetlenül az orosz külügy- 
minisztériumnak van alárendelve, a Magyar Bizottság is a mi eltérő 
viszonyainknak megfelelőleg, *köz vetetlenül a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. k. minisztérium fenhatósága alatt álljon s ennek a 
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság munkakörébe tartozó 
összes ügyekben állandó megbízással szervezett szakközege^ legyen 
(1. Szabályzatunk 1. pontját). 366 TÁRSULATI ÜGYEK. 

Yegül meg kell jegyeznünk, hogy a Bizottság pecsétjéül Magyar- 
ország koronás czímerét azért választottuk, hogy a Bizottságnak sajá- 
tos magyar jellege s a nemzetközi vonatkozásokban Magyarországnak 
állami önállósága a mi iratainkon jelképileg is kifejezve annál inkább 
kidomborodjék. 

Ezek után özszefoglalva a következő javaslattal, illetve kéréssel 
fordnlunk Nagyméltóságodhoz : 

1. Méltóztassék mellékelve felterjesztett Szabályzatunkat kegyes 
jóváhagyásával megerősíteni. 

2. E Szabályzat alapján s annak hatályával a Nemzetközi 
Közép- és Keletázsiai Társaságnak ideiglenesen magalakult s a Szabály- 
zathoz csatolt jegyzékben éUisorolt tagokból álló Magyar Bizottságát 
tisztikarával együtt állandósttani. 

3. A Szabályzat 4. pontja értelmében a Bizottság eredményes 
működéséhez szükséges anyagi eszközökről gondoskodni. 

A lelkes érdeklődés és jóiodulat, melylyel Nagyméltóságod nem- 
zeti tudományosságunk minden ügyét felkarolja, szilárd bizalommal 
tölt el bennünket az iránt, hogy kellő méltatásban fog részesülni 
Nagyméltóságodnál jelen felterjesztésünk nagyfontossága tárgya is, 
miben megnyugodva mély tisztelettel ajánljuk magunkat 

Budapesten, 1904. február 20-ikán 

A Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. Miniszter 
Úrnak alázatos szolgái a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosz- 
tályának Igazgató Tanácsa nevében Vámbéry Ármin dr. elnök, Enun 
Géza dr. gróf, Almáay György dr., Munkácsi Bernát dr. és Eúnos 
Ignácz dr. A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr vá> 

lasza a Magyar Néprajzi Táj?8£iság Keleti Szakosztálya Igazgató 

Tanácsának 1904. febr. 20-ikán fölteij esztett emlékiratára. 

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1849. eln. szám. 
Nagyságos dr. Yámbéry Ármin egyetemi tanár úrnak, mint a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya elnökének. Budapest. 

A folyó évi május hó 3-án tartott minisztertanács hozzájárulván 
ahhoz, hogy Magyarország egy c Magyar Bizottsági révén a «Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társasági keretében, a többi államok- 
kal a tudományos kutatás érdeke czímén társulhasson, egyidejűleg 
felhatalmazott engem mindannak saját hatáskörömben leendő elinté- 
zésére a mi a i Magyar Bizottsági megalakítására, tagjai megerősité- AFFAIRES DE l'aSSOCIATION. 367 

sere, pótlására, « Szabályzat »-ának jóváhagyására s végre e Bizottság 
anyagi támogatására vonatkozik. 

Ezeknek előrebocsátása ntán, valamint hivatkozással a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya igazgató tanácsának folyó évi 
február hó 20-án 8. szám alatt kelt és hozzám intézet felterjesztésére, 
értesítem nagyságodat, hogy a % Magyar Bizottság ^-nak hivatkozott 
felterjesztéssel egyidejűleg bemutatott • Szabályzati -át egyelőre tudo- 
másul vettem, azt azonban véglegesen csak az általam a c Szabályzati 
szövegében eszközölt kisebb rendű pótlások, illetőleg kiigazítások 
foganatosítása után fogom jóváhagyni. 

A mi a « Szabályzat t-ot követő jegyzékben elősorolt tagokból 
álló Magyar Bizottságnak ideiglenesen megalakított tisztikarát illeti, 
óhajtom, hogy a tagok sorába Hampel József dr. egyetemi ny. r. 
tanár, továbbá Semayer Villibald dr. nemzeti múzeumi osztályvezető 
is bevétessenek, és hogy a tisztikar összeállításánál a Magyar Nem- 
zeti Múzeumnak általam egyidejűleg értesített igazgatója is meg- 
hallgattassék. 

A felsoroltak figyelembe vételével kiigazítandó i Szabályzat* -ot, 
illetőleg kiegészítendő és módosítandó tisztikar-jegyzéket pedig szives- 
kedjék hozzám végleges jóváhagyás és megerősítés végett két példány- 
ban mielőbb felterjeszteni, hogy a • Magyar Bizottság* megalakulásá- 
ról és működésbe léphetéséről az ezen ügyet kezdeményező orosz 
kormányt is értesíthessem. 

Végül annak megemlítése mellett, hogy Magyarország külön 
czímerének a « Magyar Bizottság* pecsétjén leendő használatát a m. 
kir. miniszterelnök úr jóváhagyólflg tudomásul vette, értesítem, hogy 
a Magyar Bizottság támogatása czímén állandó költségvetési tételről 
egyelőre nem gondoskodhatom, a Bizottság folyó évi költségeire azon- 
ban 2000 koronát engedélyezek azon kikötéssel, hogy ezen segélyezés 
fejében a közép- és keletázsiai kutatások folyamán szerzendő régé- 
szeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyakból a Magyar Nemzeti 
Múzeum is részesítessék. 

Az engedélyezett 2000 koronát a szabályzat végleges j/)váhagyá8a 
után fogom a Bizottság részére folyóvá tenni. 

Budapest, 1904. évi május hó 16 án. 

Berzeviczy. 368 TÁRSULATI ÜGYEK. 

VI. 

A Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának Igazgató 

Tanácsától — Nagjrméltóságá Berzeviczy Albert dr. vallás- és 

közoktatásügyi m. kir. Miniszter úrnak. (Kivonat.) 

Nagyméltósága vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister Ur! 
Kegyelmes Urunk! Mély tisztelettel fogadtuk Nagy méltóságodnak f. 
évi május 16*án 1849. eln. sz. alatt hoz7ánk intézett becses leiratát, 
mely bennünket a • Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság* meg- 
alakítandó iMagjar Bizottságának* tőlünk fölterjesztett szabályzatára 
és tagjegyzékére vonatkozó kegyes határozatáról éríesít. 

Szíves készséggel tettünk eleget e leirat minden kívánalmának, 
így első sorban annak, hogy a • Szabályzat* szövegében bizonyos rész- 
letesen megjelölt tpótlásokat és kiigazításokat* eszközöljünk. Az ezek 
pontos végrehajtásával immár kijavított •Szabályzatnak* két példá- 
nyát itt mellékelve van szerencsénk szíves jóváhagyás és megerősítés 
czéljúból Nagy méltóságodhoz föl terjeszteni. 

Hasonlókép megfeleltünk Nagyraéltóságod amaz óhajának, hogy 
a bizottsági tagok sorába Harapel József dr. egyetemi ny. r. tanár és 
Semayer Vilii bald dr. nemzeti múzeumi osztályvezető urakat is föl- 
vegyük. Ugyancsak Nagymóltóságod meghagyása értelmében fölkértük 
mélt. Szalay Imre min. tan. urat, a Magyar Nemzeti Múzeum igaz- 
gatóját, hogy a bizottság tisztikarának összeállítására vonatkozó óha- 
jait velünk közölni sziveskedjék. Ö Méltósága f. évi június hó ö-án 
kelt 784 sz. átiratában volt szíves válaszát megküldeni, mely a bizott- 
ság tisztikarára vonatkozólag semminemű óhajt nem nyilvánit csupán 
a fentemlített két újabb tag kineveztetését s őszinte sajnálatunkra a 
maga nevének a bizottság tagjegyzékéből való törlését kéri. Ezek után 
alázattal kérjük Nagyméltóságodat arra, hogy többszörös és hosszas 
tanácskozások után s hazai tudományosságunk feladatainak, valamint 
egyéb viszony ajnak alapos megfontolásával szerkesztett • Szabályzatunk* 
megerősítését ne méltóztassék még újabb — s késő őszig elutazásunk 
miatt meg sem tartható — tanácskozások s változtatások kívánságá- 
val késleltetni. 

Ha ily módon sikerült volna talán véglegesen megállapítanunk 
a • Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának* 
szervezetét, ezután csak az volna kívánatos, hogy Nagyméltóságod 
megfelelő támogatásával lehetővé tegye e szervezetnek eredményes 
működését is. Ámde arra nézve nem lehet véleménykülömbség, hogy 
a kilátásba helyezet 2000 kor. segély távolról sem elegendő a munka- 
tervüukbe fölvett czélok megvalósítására. Ily szerény anyagi kész- AFFAIRES DE l'aSSOCIATION. 360 

seggel nem vállalkozhatunk közép- és keletázsiai tannlmányntak ren- 
dezésére 8 még kevésbbé a helyszínén néprajzi tárgyak gyűjtésére, 
vagy régészeti kutatásokra, holott Nagymél lóságod munkásságunknak 
ily irányban való megindulását máris föltételezi, kikötvén leiratában, 
hogy •ezen segélyezés fejében a közép- és keletdzsiai kutatdmk folyamán 
szerzencUI régészeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyakból a Magy, 
Nemzeti Múzeum is részesítendő*. 

Mi ezen i kikötésben* örvendetes jelét látjuk annak, hogy 
Nagyméltóságod méltányolva az emlékiratunkban kifejtett eszméket, 
ha nem is mindjárt a f. évben, de talán már a közel jövőben lehet- 
ségesnek véli, Bizottságunknak oly fokú támogatását, hogy az tény- 
leg képes lesz közép- és keletá^siai kutatások rendezésére s ezek 
folyamán t régészeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyak* szerzésére, 
más szóval, hogy segélyünknek 2000 koronában megszabott mértékét 
Nagyméltóságod maga is csak ideiglenes, kezdő intézkedésnek tekinti, 
de már ennél is jelezni kívánja azt az álláspontját, hogy a Bizottság- 
nak engedélyezendő segélyekből megfelelő rész a Magy. Nemzeti 
Múzeum czéljaira jusson. Felbátorít ily vélekedésre bennünket az a 
buzgó lelkesedés, melylyel Nagyméltóságod nemzeti művelődésünk 
ügyét felkarolja s mely nem hagy fönn kétséget az iránt, hogy 
Nagymél tóságod, mihelyest a viszonyok engedik, kellő mértékben 
kész pártfogolni a mi törekvéseinket is, melyeknek sikere hazai tudo- 
mányosságunk becsületének kérdése, mert értékének és jelentőségé- 
nek igazolása a külföld tudós köreinek Ítélőszéke előtt. 

E bizalmunkban liálás köszönetünknek adunk kifejezést Nagy- 
méltóságodnak azon nagylelkűségéért, melylyel már a f. évi költsé- 
gekre 2000 koronát engedélyez a Bizottságnak. Alázatos kérelmünk e 
pontnál csupán arra irányul, hogy a következők figyelembevételével 
az összeg hovafordítása iránt czélirányosan intézkedni kegyeskedjék. 

Szabályzatunk 7. pontja kimondja, hogy «a Bizottság folyóirata 
a Magy. Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának , Keleti Szemle* 
(jílevue Őrien tale') ez. értesítője* s ehbez képest Nagyméltóságodhoz 
fölterjesztett emlékiratunk a költségvetésről szólva első sorban annak 
szükségét emeli ki, hogy e folyóirat segélye 1000 korondról 2000 
korondra emeltessék, hogy az igy nyert nagyobb támogatással az eddig 
csak 24 ívvel megjelenő folyóirat elégtelen terjedelme az új feladatok- 
nak meg'elelőleg bővülhessen. 

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az összes szolgálat, melylyel Ma- 
gyar Bizottságunk szerény anyagi eszközei mellett a közép- és kelet- 
ázsiai tanulmányok eíohhr évit elén közre működhetik, egyelőre ebbeli a 
folyóiratban közponUmd. A keleti tanulmányutak, néprajzi és nyelvi 370 TÁRSULATI ÜGYEÜ. 

^űjtéeek, ép úgy mint az ázsiai régészeti kutatások eszméinek gyakor- 
lati megvnlósulása anyagi erőnk híján egyelőre a jövő ködében lebeg, 
de ez a folyóirat, melynek minden egyes lapja az alakítandó Magyar 
Bizottság taniümánykörének van szentelve, meglevő, kész valami, a 
Magyar Bizottság működésének positiv ténye. Ez a folyóirat már 
eddigi 5 éves pályafutásában is fényesen beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Mint az itt mellékelt legutóbbi füzet borítékjának 3. és 
4. lapján közölt tartalomjegyzék is világosan föltünteti, sikerült e 
folyóiratnak — nem szólván a hazai erőkről — a világnak csakment 
összes liiváló közép- és keleidzsiai szakértőit, a minők a dán V. Thomsen^ 
az orosz, N. Th. Katanoff és S. Patkanoff, a finn H. Paasonen, a 
német K. Foy, F. Kühnert, F. Hírt, G. Jacob, H. Winkler, M. 
Harthann, P. Horn, B. Littmann, G. Hüsing, a franczia R. Basset, 
A. HüART, I. Halévy, L, Boüvat, a belga W. Bano, az olasz Bokelu, 
a bolgár I. Siőmanov, a japán K. Schiratori, maga köré csoportosítani 
s ily módon elismerést kivívni hazai tudományosságunknak a külföld 
előtt oly fokban, minővel talán egy hazai folyóiratunk sem dicseked- 
hetik. Nem Hzorúl bővebb igazolásra, hogy a folyóirat fennállásának 
biztosítása tudományosságunknak nagy érdeke s hogy a « Nemzetközi 
Eözép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottsága* nem kezdheti meg 
méltóbban működését mint hogy első sorban erről kivan gondoskodni. 

Nagyméltóságod minisztériuma e folyóiratot több év óta évi lOOQ 
korona segélylyel támogatja s engedélyezni méltóztatott e segélyt a f. 
évben is. Midőn Magyar Bizottságunk megalakulásával e folyóirat a 
Bizottság közlönyévé lesz, mindenekelőtt az volna a kívánságaok, hogy 
a Bizottság költségeire engedélyezett összegből 1000 kor, e folyóirat 
bővebb támogatására legyen Nagy méltóságod határozatával rendelve. 

Hogy pedig az ügykezelési eljárás egyszerűsíttosbék s a Keleti 
Szemlére vonatkozó intézkedés állandó jelleget nyerjen, czélirányos- 
nak tartanok, ha a Keleti Szemléllek eddigelé juttatott 1000 kor. 
segély a jövőben a Magyar Bizottság mindenkori segélyéhez csatoltat- 
néky avval a határozott utasítással, hogy a Magyar Bizottság részére 
engedélyezett segélyekből mindenkor évenkint 2000 kor. a Bizottságnak 
• Keleti Szemle* ez. folyóiratánali támogatómra szolgáljon. Nagy súlyt 
helyezünk arra, hogy a « Keleti Szemle* támogatásának ügye Nagy- 
méltóságod intézkedésében, illetve leiratában ily módon véglegesen és 
határozottan rendeztessék. 

Bizalommal reméljük jelen kérésünk teljesülését annál is inkább, 
minthogy Nagy méltóságod kegyessége személyes tisztelgésünk alkalmá- 
val a •Keleti Szemle* segélyének emelését a Magyar Bizottság költsé- 
geinek keretében már kilátásba is helyezte. AFFAIRES DE l'aSSOCIATION. 371 

A mi a Magyar Bizottság részére engedélyezett segélyösszegek 
további, vagyis a folyiSirat támogatására megállapított összeg elkülö- 
nítése s levonása után fenmaradó részét illeti, erre nézve az egyetlen 
méltányos elv, hogy a Magyar Bizottságban képviselt három főbb 
tíidományszak belőle egyenlő arányban részesüljön. E tudományszakok : 
a) a nyelvtudomány s hozzácsatlakozva a folklóré ; b) a tárgyi nép- 
rajz s hozzácsatlakozva az antropológia c) a régészet és hozzácsatla- 
kozva a történet. Szükségesnek tartjuk a Bizottság békés együttműkö- 
dése érdekében, hogy Nagyméltóságod intézkedésében, illetve leiratában 
ez az elv is határozott kifejezést nyerjen s evvel kapcsolatban, hogy a 
Bizottság izóUségén szerzett néprajzi tárgyak, valamint régészeti- s anthro- 
pologiai leletek mindenkor a Magy. Nemzeti Múzeum tulajdonát képezzék. 

Minthogy pedig a Nemzetközi Eözép- és Eeletázsiai Társaság 
Magyar Bizottságának munkakörébe tartozó tanulmányok, kutatások 
és gyűjtések eszközlésének természetes alapfeltétele a keleti tanul- 
mányút, ehhez pedig tekintettel a htirom tudományszakot képviselő 
szakértők számára, az út nagy távolságára s általában a feladat rend- 
kívüU nehézségeire, oly anyagi készség szükséges, mennyi évenként 
egyszerre még akkor sem állbtftna rendelkezésünkre, ha a Bizottság 
segélye a jelenlegihez képest tetemesen emelkednék, helyesnek vél- 
nők, ha a fentjelzett három tudományszak czéljaira jutó segélyösszegek 
valamely Nagyméltóságodtól megállapítandó, lehetőleg kamatozó helyen 
letétbe helyeztetnének s több éven át nagyobb öBszeggé gyűjtve a Bizott- 
ság megállapodása szerint bizonyos évcyclusokban használtatnának fel. 
Ez évcyclusok kisebb-nagyobb terjedelme természetesen azon évi 
segélyösszegek nagyságától függ, melyekkel Nagyméltóságod Bizott- 
ságunkat támogatni fogná. 

Ezek után röviden összefoglalva a következőkben van szeren- 
csónk kívánalmainkat Nagyméltóságod elé terjeszteni : 

Méltóztassék a • Nemzetközi Közép- és Keletdzsiai Társaság • 
alakítandó ^Magyar bizottságának^ mellékelt Szabályzatát s hozzá- 
csatolt tag-, valamint tisztikar-jegyzékét jóváhagyólag tudomásul venni 
és végleg megerősíteni. 

Méltóztassék elrenddni, hogy a •Keleti Szendének* eddigi 1000 
kor. segélye a jövőben a • Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
Magyar Bizottságának* mindenkori segélyéhez csatoltassék oly intézke- 
déssel, hogy a Bizottságnak ily módon nuggyarapodott segélyéből éven- 
ként 2000 korona a Bizottság •Keleti Szemle* ez. folyó iratának támo- 
gatására szolgáljon. 

Továbbá hogy a Bizottság mindenkori segélyének az előbbi pont- 
ban megjelölt összeg levonása után fenmaradó részéből a Bizottság 372 TÁRSULATI ÜGYEK. 

ban képviselt három tudományszak — jelesen a) & nyelvtudomány s 
hozzácsatlakozva a folklóré ; b) a tárgyi néprajz s hozzácsatlakozva az 
anthropologia ; c) a régészet s hozzácsatlakozva a történet — egyenlő 
arányban részesüljön. 

Hogy a Bizottság költségén szerzett néprajzi tárgyak, ralamint 
régészeti s anthropologiai leletek mindenkor a Magy. Nemzeti Múzeum 
tulajdonát képezzék. 

Hogy a mennyiben a rendelkezésre álló segélyösszegek a Bizottság 
Szabályzatában körülirt czélok megvalósítására elégtelenek volnának, 
ez összegek egyelőre mepállapítandó helyen letétbe helyezve több éven 
át egybegyűjtessenek s csak midőn kellőleg fölgyarapodtak^ használ- 
tassanak föl rendeltetésükre 

Kérve Nagyméltóságodat ez előterjesztésünk kegyes figyelembe- 
vételére és helybenhagyására van szerencsénk magunkat s ügyünket 
nagybecsű jóindulatába ajánlani, 

Budapesten, 190i június 8-án, mély tisztelettel a Nagyméltó- 
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrnak alázatos 
szolgái, a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató 
Tanácsának nevében Yámbéry Ármin dr. elnök és Kuun Géza dr. gróf. 

VII. 

Kivonat a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
árnak a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának elnö- 
kéhez, Váanbóry Ármin dr. egyet, tanétr úrhoz intézett leiratából. 

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 2C60 eln. szám. 
Nagyságos dr. Vámbéry Ármin egyet, tanár úrnak, mint a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya elnökének. 

• Hivatkozással Nagyságodnak és Kuun Géza grófnak a ,Nemzet- 
közi Közép- és Keletázsiai Társaság*-ba illeszkedő ,Ma<^ar Bizottság* 
ügyében legutóbb f. é. június hó 8-ikán a Magyar Néprajzi Társaság 
Keleti Szakosztálya Igazgató Tanácsának nevében hozzám intézett fel- 
terjesztésökre az alábbiakban következőképen kívánok reflectálni a 
félterjesztésben foglaltakra.* 

•Kívánom, hogy a Bizottság Szabályzatának végleges megszöve- 
gezése a javaslatba hozott bizottsági tagok közreműködésével, vagyis 
úgy történjék, hogy ahhoz a tagoknak plénuma hozzászóljon. E czél- 
ból a bizottsági tagok neveit tartalmazó s bemutatott jegyzéket jóvá- 
hagyólag tudomásul veszem s felkérem Nagyságodat, hogy a Szabályzat 
szövegtervezetét végleges megállapítás végett bocsássa mielőbb a bizott- 
sági tagok plénuma elé*. AFPAIRBS DE l'aSSOÜIATION. 373 

« Értesítem Nagyságodat hogy a nevezett Magyar Bizottság 
részére folyó évi anyagi támogatás czímén elvben már engedélyezett 
s csupán a Szabályzat megerősítése után íolyósíttatni ígért 2000 azaz 
kétezer koronát már most utalványoztam 4209/904. eln, sz. a. utasít- 
ván a bpesti IX. ker. állampénztárt, hogy ezen összeget a Magyar 
Bizottság elnökének szabályszerűen bélyegeit nyugtájára fizesse ki. 

Megjegyzem, hogy az anyagi segélyt számadás kötelezettsége 
nélkül engedélyezem, annak az ügy érdekében leendő felhasználását, 
felosztását teljesen a Magyar Bizottság belátására bízom, s e tekin- 
tetben utasításokat — a miket Nngyságod elől említett előterjesztésük- 
ben kértek — adni nem kívánok. Ehhez képest a Társaságnak joga lesz 
a segélyt vagy annak egy részét későbbi expeditiók czéljaira tőkésíteni 
is. A Keleti Szemle eddigi évi 1000 kor. segélyét jövőre bele fogom 
olvasztani a Bizottságnak adandó segélybe ». 

•Értesítem Nagyságodat, hogy mintán az orosz Szabályzat 
értelmében a kiásott leletek azon ország tulajdonát képezendik, a hol 
találtattak, az általam nyújtott anyagi támogatás fejében tehát a 
régészeti tárgyak nem, hanem a Magyar Bizottság által saját költ- 
ségén csupán a beszerzett néprajzi tárgyak juttatandók el a M. Nemz. 
Múzeumba annak tulajdonaként*. 

• Felkérem Nagyságodat, a mondottaknak figyelembevételével a 
Szabályzat szövegének mielőbbi végleges megállapítására s annak 
jóváhagyás végett hozzám leendő sügős beterjesztéséret. 

Budapest, 1904. évi szeptember hó 25 én. 

Berzeviczy. VIII. 

Jegyzőkönyv a Nemzetközi Közép- és Keletázslai Társaság 
Magyar Bizottságának 1904 október 6-lkán tartott alakuló 

üléséről. 

Jelen vannak : Vámbéry Ármin dr. elnök, Bacher Vilmos dr., 
Ilampel József dr., Kégl Sándor dr., Kunos Ignácz dr., Mahler Ede 
dr., Munkácsi Bernát dr.. Nagy Géza, Prölde Vilmos dr. és Thury 
József, — Távolmaradásukat kimentették : Almásy György dr., Kuun 
Géza gróf dr., Herrmann Antal dr. és Semayer Vilíibaíd dr. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Előadja a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak f. évi szeptember 25ikén 2660. 
eln. sz. alatt kelt leiratával nyert megbizatását, mely őt arra szólítja 
föl, hogy a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató 
Tanácsának a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizott- 
ságára vonatkozó, f. évi június 8-ikán fölterjesztett szabályzatjavaslatát 
bizonyos kivan t változtatásokkal bocsássa hozzászólás s végleges meg- 374 TÁIiSULATI ÜGYEK. 

szövegezés cséljából nz e javasLithoz csatolt jegyzékben megnevezett 
bizottsági tagok plénuma elé. E fölszólítás értelmében meghívta az 
összes kijelölt bizottsági tagokat a jelen értekezletre, melyhez azt a 
reményt fűzi, hogy az itt hozandó határozatok kielégítő megoldását 
fogják nyújtani a kitűzött feladatnak s hogy ezzel egy nagyjelentőségű 
nemzeti tudományos intézménynek veti meg alapját. 

2. Ezzel megnyitván az ülést, elnök fölkéri a jegyzőkönyv veze- 
tésére Munkdcd Bernát dr. s hite'esítőkül Bacher Vilmos dr. és 
Hanipel József dr. bizottsági tagokat. 

3. Fölolvastatik a nag^mélt. vallás- és közoktatáf^ügyi m. kir. 
miniszter úrnak Várabéry Ármin dr.-hoz, mint a Mao^yar Néprajzi 
Társaság Keleti Szakosztályának elnökéhez intézett f. évi 2660 eln. szám 
alatt kelt leirata, melyet az értekezlet mély tisztelettel vesz tu lomásni. 

4. Fölolvastatik a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya 
Igazgató Tanácsának az utóbb említett miniszteri leiratban foglalt 
kijelentések és kívánalmak szerint módosított szabályzatjavaslata, 
melyet az értekezlet pontonként tüzetes tárgyalás alá vesz. E tárgya- 
lás során az értekezlet a szabályzat egyes pontjainak indító okait s 
fölfogását a következő kiegészítő magyarázatokkal tisztázza: 

a) A 2. pontban a czél meghatározásánál az az eszme volt 
irányadó, hogy a nemzetközi társulással szervezett tudományos mun- 
kából a Magyar Bizottság azokat a feladatokat karolja föl első sorban, 
melyek nemzeti tudományosságunkat közelebbről érdeklik, minthogy 
a külföldi bizottságok is mindegyik a maga külön viszonyai szerint 
sajátos nemzeti jelleggel állapították meg munkakörüket. 

bj Az 5. pontnak ama rendelkezése, mely szerint a miniszteri 
segélyösszegnek egy harmada a Bizottság folyóiratának s a mennyiben 
lehetséges egyéb kiadványainak támogatására fordítandó az idézett 
miniszteri leirat ama kijelentésének folyománya, mely szerint a nagy- 
mélt. miniszter úr — úgy a mint a Magyar Néprajzi Társasííg Keleti 
Szakosztályának Igazgató Tanácsa ezt felterjesztésében kivánta — 
a fl Keleti Szemléi eddigi évi 1000 kor. segélyét jövőre bele fogja 
olvasztani a Bizottságnak adandó segélybe •. Az utóbbi t. i. ez idŐ 
szerint 2000 koronából állván, az egyesített két segélyösszeg egyhar- 
mada éppen a Keleti Szemle folyóirat eddigi 1000 kor. segélydíjának 
felel meg. Ez intézkedés következtében a Keleti Szemle a nélkül hogy 
támogatása a Bizottság részére eső 2000 kor. segélyt a legkisebb fok- 
ban is terhelné, a Bizottság működésének szerves alkotórészévé válik, 
sőt mindaddig, míg a Bizottság segélye lényegesen föl nem gyarap- 
szik, ez a folyóirat lesz a külföldi bizottságok, a hazai tudományos 
intézetek s a minisztérium előtt a Bizottság munkásságának legvilá- 
gosabban látható jele s közvetetlenül mutatkozó eredménye. A Bizott- 
ságnak e folyóirattal való szorosabb kapcsolata lehetővé teszi egyszer- 
smind a külföldi bizottságok mukásságának, úgy mint a Magyar 
Bizottságénak bővebb ismertetését, s az által, hogy a Keleti Szemle a 
Magyar Bizottság kiadványainak egy részét közli, tetemesen könnyít 
ennek anyagi terhein is. 

c) Ama rendelkezése az 5. pontnak, mely szerint a miniszteri 
segélyösszegnek a folyóiratra s kiadványokra jutó harmad levonása 
után fenmaradó része a Bizottságban képviselt három tudományág \v AFPAIRBS DB L*ASSOCIATION. 375 

^zéljaii-a egyenlő arányban fordítandó, szabályzatilag kívánja biztosítani 
mind a három tudományszaknak egyenlő méltánylását. Lehetővé 
teszi az ily intézkedést a Bizottság számára az idézett miniszteri 
leiratnak ama kijelentése, mely szerint a nagymélt. miniszter úr az 
anyagi segélynek taz ügy érdekében leendő fölhasználását, felosztását 
teljesen a Magyar Bizottság belátására bízza •. 

A többi pontokra is kiterjedt beható eszmecsere után a Bizott- 
ság a mellékelt szövegezésben áUapítja meg véglegesen szabályzatát s 
elhatározza ennek fölterjesztését a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úrhoz megerősítés czéljából. 

5. Fölolvastatik a bizottsági tagoknak a nagymélt. miniszter 
úrtól « jóváhagyólag tndomáeúl vett* s itt mellékelt jegyzékt*. Mahler 
Ede dr. indítványára a Bizottság elliatározza a tagjegyzéknek kiegészí- 
tését Krcsimárik János dr. országgyűlési képviselővel, ki keleti népekre 
vonatkozó tanulmányait az izlám büntetőjogról legújabban íit mun- 
kájával is igazolta. E határozat megerősítés végett föl térj esztendő a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz. 

6. A napirend során a tisztikar megválasztása következvén, az 
ülés egyhangúlag megválasztja elnökül a bizottsági előmunkálatok 
eddigi vezetőjét, Vdmbéry Annin dr.-t, ki a maga részéről Kuun Géza 
gróf dr.-t tiszteletbeli elnökül ajánlja. A Bizottság ez indítványhoz 
lelkesedéssel hozzájárni s minthogy a szabályzat tiszteletbeli elnökről 
nem intézkedik, elhatározza hogy erre vonakozólag külön fölterjesz- 
téssel fordul a nagymélt. minister úrhoz. 

Másodelnökül Almdsy György dr. s titkárai titkos szavazás útján 
Munkácsi Bernát dr. választatik meg. 

7. Tekintettel a Bizottság tudományos munkásságának hármas 
irányára, a Bizottság szükségesnek itéli a szakelőadók intézményét. 
Ezek mmt tudományszakuknak megbízott, illetékes képviselői támo- 
gatják az elnökséget feladataiban s vesznek részt ennek tanácskozá- 
saiban. Szakelőadókul megválasztatnak a nyelvtudományi szakra: 
Kunos Ignácz dr., a néprajzi szakra: Semayer Villibald ár,y a régé- 
szet-történeti szakra: Nagy Géza. 

8. Elnök bemutatja a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úrnak hozzá, mint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társtiság Magyar Bizottsága elnökéhez f. év szept. 25-ikén 4209. eln. 
sz. alatt intézett leiratát, mely őt külön is értesíti, hogy a Bizott- 
ság részére engedélyezett 2000 kor. segély a IK. ker. állampénztárnál 
fölvehető. Ehhez képest bejelenti az elnök, hogy a szabályzat 5. 
pontja értelmében a kiutalványozott 2000 kor. a bizottsági három tudo- 
mányszak czéljaira egyenlő arányban áll rendelkezésre. Levonandó 
azonban 200 kor. a központi ügykezelés kiadásaira, a minők ez idén az 
előmunkálatok (a szabályzat magyar és franoziai szövegének többszö- 
rös áttördelés után történő kinyomatása, a miniszterhez intézett emlék- 
ii-atok, folyamodvány, jegyzőkönyv, meghívók stb. Írógéppel való 
leíratása, iUetve sokszorosítása), a Bizottság feliratával ellátott külön- 
böző alakú papírivek és levélborítékok, bizottsági bélyegző, postai- és 
okmánybélyegek költségei. E 200 kor. levonása után a három tudv- 
mdnvszak czéljaira egyenként 600 — 600 kor, jut. Az értekezlet az 
elnöknek ez előterjesztését elfogadja. *.>76 TÁRSULATI ÜGYEK. 

9. Az Ügykezelés követendő módjára nézve a bizottsági titkár 
ügyrendet terjeszt elő. A Bizottság még nem tartja elérkezettnek az 
időt az ügyrend végleges megáliapítíísára. 

Ki lévén merítve a napirend az elnök köszöni a bizottsági 
tagoknak szíves közreműködését a lefolyt eredményes tanácskozásban 
8 kéri továbbra is támogatásukat. 

K. m. f. Vámbéry Ármin dr. elnök, Munkácsi Bernát dr. jegyző. 

Hitelesítjük: Hampel József bizottsági tag, Bacber Yilmoa 
bizottsági tag. 

IX. 

A nagymélt. vallás- ós közoktatáflügjrl m. kir. miniszter úrnak 
leirata a Nenazetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának elnökéhez a Bizottság Szabályzatának megerösi- 

tése tírgyában. 

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 4568. eln. szám. 
Nagyságos dr. Vámbéry Ármin egyetemi tanár úrnak, mint a Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottsága elnökének, 
Budapest. 

Hivatkozással a Nemzetközi Közép és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyar Bizottságának ügyében legutóbb hozzám intézett felterjesztésére, 
értesítem Nagyságodat, hogy a szóban levő Társaság Magyar Bizott- 
ságának legutóbb bemutatott s folyó évi 2660—1904. eln. számú 
rendeletemben foglaltaknak figyelembe vételével megszövegezett sza- 
bályzatát jóváhagyom s ezen Bizottság tisztikarának, illetőleg tagjai- 
nak névjegyzékét szintén legutóbb bemutatott összeállításában négy 
évre kiterjedőleg tudomásul veszem. 

Midőn egy, jóváhagyásommal ellátott. Szabályzat példányt • . 
alatt idecsatolva Nagyságodnak megküldök, egyúttal tisztelettel érte- 
sítem, hogy a Nemzetközi Közép és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának megalakulásáról egyidejűleg a budapesti orosz főconsult 
is értesítettem, megküldvén számára a Magyar Bizottság Szabályzatá- 
nak egy, franczia szövegíi példányát is azon kérésem kíséretében, hogy 
a Magyar Bizottság megalakulását az orosz Központi Bizottsággid 
közölni sziveskedjék. 

Budapest, 1904. évi október hó 24-ón. 

Berzeviczy. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottsá.- 

gáuiak a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

1904. évi október 24-ikéu 4568. eln. sz. eJatt kelt leiratáveJ 

megerősített szabályzata. 

1. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bi- 
zottsága az f Association Internationale pour TExploration histori- 
que, archéologique, linguistíque et ethnographique de TAsie Cent- AFF AIRES DE L*ASSOCIATION. 377 

xale et de TExtréme Orient» nevű társasághoz tartozó, Magyar- 
országot képviselő testület, mely közvetlenül a Vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter fenhatósága alatt áll s ennek a Nem- 
zetközi Közép- és Eeletázsiai Társaság munkakörébe tartozó összes 
ügyekben állandó megbízással szervezett szakközege. 

2. Czélja : magyarországi tudósok közreműködésével elő- 
segíteni Ázsia közép és keleti tájainak, valamint az Uralvidéknek 
történeti, régészeti, nyelvészeti és néprajzi szempontokból való 
átkutatását, különös tekintettel a magyar ethnologia sajátos fel- 
adatai szerint az ural- altáji népekre. 

Az itt megállapított földrajzi kereten túl eső kutatások, tanul- 
mányok és irodalmi munkálatok csak annyiban tartozhatnak a 
Bizottság ügyköréhez, a mennyiben ural-altaji népekre vonatkoz- 
nak, illetve ezeknek történeti, régészeti, nyelvészeti és néprajzi 
tanulmányával szoros kapcsolatban állanak. 

3. E ezél elérésére : 

a) Gondoskodik arról, hogy a külföldi tudós testületek és 
magánosok ily tárgyú kutatásaihoz magyar szakférfiak is csatla- 
kozzanak s úgy az anyaggyűjtésekben, mint ezek feldolgozásában 
tevékenyen részt vegyenek. 

bj Különálló tanulmányutakat szervez a jelzett tájakra s lehető 
módon elősegíti ezek eredményességét. 

c) Állandó összeköttetésben áll az anyatársaságnak minden 
külföldi, s különösen központi Orosz Bizottságával s vállalataiban 
felhasználja ezen szövetkezés erkölcsi támogatását. 

dj Közvetlenül érintkezik a hazai tudományos intézetekkel 
és társulatokkal a tőle eszközölt tanulmányutak tudományos ered- 
ményeinek földolgozása tárgyában s a néprajzi gyűjteményeknek 
az országos muzeumokban való megőrzését biztosítja. 

ej Folyóiratban s önálló kiadványokban közli, illetve ismer- 
teti a bizottság munkakörébe tartozó szaktanulmányokat s anyag- 
gyűjtéseket. 

f) tSgyei intézésére üléseket tart, munkássága eredményeit 
pedig a hazai tudományos testületek nyilvános ülésein mutatja be. 

4. A Bizottság eredményes működéséhez szükséges anyagi 
eszközökről a Vallás- és Közoktatási m. kir. Miniszter tárczája ter- 
hére gondoskodik. Ezenkívül a Bizottság azon hazai tudományos 
testületeknek anyagi támogatását is kérheti, melyek az ezen alap- 
szabályokban jelzett tudományos törekvéseknek elősegítésére hi- 
vatva vannak. 

5. ABizottság rendelkezésére bocsátott miniszteri segélyösszeg- 
nek egy harmada a Bizottság folyóiratának s a mennyiben lehet- 
séges egyéb kiadványainak támogatására fordítandó. A segélyösszeg 
fenmaradó részéből a bizottságban képviselt három főbb tudo- 
mányág — jelesen : aj b. nyelvtudomány, b) a néprajz és cy a régé- 

Keleti Szemle. V. 25 378 * TÁKSÜLATI ÜGYEK, 

szet'történet — a Bizottságtól évenként külön megállapítandó ezé- 
lókra egyenlő arányban részesül. 

6. A Nemzetközi Eözép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottsága négy évre szóló megbízással a Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Minisztertől kinevezett tagokból áll. Letelvén a megbízatás 
négy évi határideje, a Bizottság tagjai szótöbbséggel való választás 
útján javaslatot állapítanak meg az ájból megalakítandó Bizottság 
tagjegyzékére vonatkozólag, mely megerősítés végett mindig a Val- 
lás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszterhez fölterjesztendő. 

7. A Bizottság tisztikara a Bizottság kebeléből szótöbbséggel 
való választás útján egy elnökből, egy másodelnökből s egy titkár- 
ból áll. E tisztikar megbízatása szintén négy évre szól. 

8. A Bizottság hivatalos közlönye a t Keleti Szemlét («Bevne 
Orientale») ez. folyóirat, mely ez idő szerint egyszersmind a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának s a Keleti Kereskedelmi 
Akadémiának értesítője. 

9. A Bizottság pecsétje : Magyarországnak koronás czímere e 
körirattal : A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottsága. 1904. 

A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizott- 
ságának tagjai : Almásy György dr., Bacher Vilmos dr., Uampel 
József ár., Herrmann Ántcll dr., Kégl Sándor dr., Krcsmárik János 
dr., Kunos Ignácz dr., Kuun Géza dr. gróf, Máder Béla, Mahler 
Ede dr.. Munkácsi Bernát dr.. Nagy Géza, Pröhle Vilmos dr., 
Sebestyén Gyula dr., Semayer^ Villiliald dr., Széchenyi Béla gróf, 
Thúry József Ax., Vámbéry Ármin d/., Zichy Jenő gróf. 

Tisztikar : Elnök : Vámbéry Ármin dr. Tiszteletbeli elnök : 
Kuun Géza gróf dr. Másodelnök: Almásy György dr. Titkár: 
Munkácsi Bernát dr. 

Szakelőadók : Kunos Ignácz dr. a nyelvtudomány körében. 
Sem^yer Villibald dr. a néprajz körében. Nagy Géza a régészet- 
történet körében. XI. 

Statuts du Gomité Hongrois de rAssociation Intemation8Ű.e pour 

rBxploration historlque, Éwohéologique, linguistique et ethno- 

graphique de l'Asie GentreJe et de l'ESxtréme-Orient. 

1 . Le Comité Hongrois de VAssociation Internationale Asia- 
tique fait partié de TiAssociation Internationale pour TExploration 
historique, archéologíque, linguistique et ethnographique de TAsie 
Centrale et de TExtréme Orient»> oú il représente la Hongrie. Le 
Gomité est attaché au Ministre des Gultes et de rinstruction publi*» 
que de Hongrie, dönt il forme Torgane épécial et á charge perpétuel AFFA1BE6 DE l'aSSOCUTION. 379 

dans toutes les questions touohant ractivité de rAssociation Inter- 
natíonale. 

2. Le Gomité a pour but de facíliter avec le conconrs des 
savants bongrois Texploration bistorique, arcbéologíqtie, lingais- 
tique et etbnograpbique de TAsie Gentrale et de rExtréme Oríent 
ainsi que des pays de TOnral, et de cultiver, conformément á la 
tácbe partículiére de Tetboologie hongroise, les étades relatives 
aux penples ouralo-alta'íqaes. 

Les recbercbes, étades et travaux scíentifiques faits dans les 
contrées au-debors du territoire géograpbique nőmmé oi-dessus, 
n'entrent dans le cercle d'activíté du Gomité Hongroís qu'en tant 
qu'ils ont pour objet les peuples ouralo-altaíques ou bien qu'ils 
sönt en rapport avec les études bistoriques, arcbéologíques, linguis- 
tiques et etbnograpbiques de ces peuples. 

3. Pour atteíndre ce but, le Gomité aura sóin 

a) d'attacber les savants bongrois aux travaux des sociétés 
scientifiques et des savants étrangers et de contribuer ainsi a leurs 
recbercbes et a leurs études ; 

b) d'organiser des voyages d'étude aux pays en question et 
d'en favoriser les résultats ; 

c) de rester en communication conetante avec tous les comi- 
tés étrangers de TAssociation Internationale, principalement avec 
le Gomité Busse, et de profiter, dans ses travaux, de Tappui morál 
de cetté association ; 

d) de se mettre en rapport direct avec les institutions et les 
sociétés scientifiques bongroises au sujet de Télaboration des résul- 
tats des expéditions et d'assurer la conservation des collections 
etbnograpbiques par les musées bongrois ; 

e) de publier les études et les matiéres relatives á ses objets 
de recbercbes dans une revue et dans des éditions spéciales ; 

f) de se réunir en assemblées pour les affaires administratíves, 
et de présenter les résultats de ses travaux dans les séanccs publi- 
ques des sociétés scientifiques de la Hongrie. 

4. Pour faciliter les travaux du Gomité, le Ministre des Gultes 
et de rinstruction publique de Hongrie mettra a sa disposition les 
moyens pécuniaires nécessaires, par une somme figurant dans son 
budget. En outre, le Gomité pourra reeourir á Tappui materiéi des 
établissements scientifiques bongrois appelés a favoriser les efforts 
scientifiques exposés dans ces Statuts. 

5. La tierce partié de la subvention ministérielle sera consa- 
crée á la revue du Gomité et a ses autres éditions. Le resté sera 
réparti en parties égales entre les trois brancbes cultivées par le 
Gomité, á savoir a) la linguistique, b) Tetbnograpbie, c) Tarcbéo- 
logie et rbistoire. La réparti tion se fera en vue des projets scientifi- 
ques établis annuelement par le Gomité. 

45* 380 tíbbulati üqykk. 

6. Le Comité Hongrois de rAssociation Internationale Asía- 
tique est formé par les membres nommés poor quatre ans par le 
Ministre des Gultes et de rinstmction publique de Hongrie. A la 
fin de la période quadriennale, les membres du Comité établissent, 
á la majorite des voix, la proposition contenant la liste des mem- 
bres a nommer pour la nouvelle période. Gette proposition sera 
soumise pour approbation an Ministre des Giütes et de Tln- 
struction publique de Hongrie. 

7. Le Bureau du Gomité est élu par la majorite des membres 
du Gomité et se oompose d'un président, d'un vice-président et 
d'un secrétaire. Leur mandat expire également á la fin de cbaque 
période quadriennale. 

8. L'oigane ofQciel du Gomité est la « Keleti Szemlét (Beyue 
Orientale) formánt en mérne temps le bulletin de la Section Őrien- 
tale de la Sociáté Hongroise d'Ethnographie et de TAcadémie 
Orientale de Gommerce. 

9. Le sceau du Gomité Hongrois porté les armes de la Hon- 
grie, entourées de Tinscription : A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyarországi Bizottsága. (Gomité Hongrois de TAssocia- 
tion Litemationale pour TAsie Gentrale etTExtréme Őrien t) 1904 

Membres du Gomité Hongrois de TAssociation. MM. dr. 
George Almásy, dr, GuiUaume Bacher, dr. Joseph Hampd, dr. 
Antoine Hemnann, dr. Alexandre KégU dr. Jean Krcsmárik, dr. 
Ignace Kunos, dr. comte Géza Kuun. Béla Máder, dr. Edouard 
Mahler, dr. Bemard Munkácsi. Géza Nagy, dr. Guillaume 
Pröhle, dr. Jules Sebestyén, dr. Villibald Semayer, le conUe Béla 
Széchemji, dr. Joseph Thury, dr. Ármin Vámhéry, le comte Eugen 
Zichy. 

Bureau : Président : dr. A. Vámhéry. — Président d*honneur : 
le comte dr. Géza Kuun. — Vice-président : dr. G Almásy. — 
Secrétaire : dr. B. Munkácsi. 

Rapporteurs: dr. I. Kunos, pour le linguistique ; dr. V. 
Semayer pour Tethnographie ; G. Nagy pour Tarchéologie et 
Thistoire. KELETI SZEMLE. 

KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAH NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁiNY KÖKÉBŐL. 

A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL 

A NKMZKTKÖZI KÖZÉP- ÉS KKLKTÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR 
BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTi:SITŐJR. KE^aiE OEIENTALE 

POUK LES ÉTUDES OUBALO-ALTAÍQUES. 

SÜBVENTIONNÉE PAR L'ACADÉMIE HONGBOISE DES SCIENCES. 

* 

JOURNAL DlJ COMITÉ HONGROIS DE L*ASSOClATION JNTKR- 

NATIONALK I*OUR L'EXPLORATION DK L'ASIE CENTRALE ET 

DE L'EXTRÉME-ORIENT. SZBRKE8ZTJK 
Rédigée par 

DE KUNOS IGNÁCZ * D£ MUNKÁCSI BERNÁT. TOMK VI. KÖTET. BUDAPEST. 380 TÁB8ULATI ÜGYBK. 

6. Le Gomité Hongrois de rAssociation Internationale Asia- 
tique est formé par les membres nommés pour quatre ans par le 
Mínistre des Cultes et de Tlnstraction publique de Hongríe. A la 
űn de la période quadriennale, les membres du Gomité établissent, 
á la majorité des voix, la proposition contenant la liste des mem- 
bres a nommer pour la nouvelle période. Gette proposition sera 
soumise pour approbation au Ministre des Giütes et de Tln- 
struction publique de Hongríe. 

7. Le Bureau du Gomité est élu par la majorité des membres 
du Gomité et se oompose d*un président, d'un více-président et 
d'un secrétaire. Leur mandat expire également á la fin de chaque 
péríode quadriennale. 

8. L'organe offioiel du Gomité est la « Keleti Szemle » (Bevue 
Orientale) formánt en méme temps le bulletin de la Seotion Oríen- 
tale de la Sociáté Hongroise d'Etbnograpbie et de TAcadémie 
Oríentale de Gommerce. 

9. Le sceau du Gomité Hongrois porté les armes de la Hon- 
gríe, entourées de Tinscríption : A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyarországi Bizottsága. (Gomité Hongrois de TAssocia- 
tion Internationale pour TAsie Gentrale etTExtréme Gríent.) 1904 

Membres du Gomité Hongrois de TAssociation. MM. dr, 
George Almásy, dr. Guillaume Bacher, dr. Joseph Hampel, dr. 
Antoine Hemnann, dr. Alexandre KégU dr. Jean Krcsmárik, dr. 
Ignace Kunos, dr. comte Géza Kuun, Béla Máder, dr. Edouard 
Mahler, dr. Bemard Munkácsi. Géza Nagy, dr. Guillaume 
Pröhle, dr. Jules Sebestyén, dr. Villibald Semayer, le ccmU Béla 
Széchenyi, dr. Joseph Thwy, dr. Ármin Vámhéry, le comte Eugen 
Zichy. 

Bureau : Président : dr. A. Vámbéry. — Président d'honneur : 
le comte dr. Géza Kuun. — Vice-président : dr. G Almásy. — 
Secrétaire : dr. B. Munkácsi. 

Bapporteurs: dr. I. Kunos, pour le linguistique ; dr. V. 
Semayer pour Tethnographie ; G. Nagy pour Tarchéologie et 
Tbistoire. KELETI SZEMLE. 

KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAH NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. 

A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL 

A NRMZKTKÖZI KÖZÉP- ÉS KELKTÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR 
BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTIOSITŐJE. REVUE OEIENTALE 

POUE LES ÉTUDES OÜRALO-ALTAÍQÜES. 

8ÜBVENTIONNÉE PAK L'ACADÉMIE HONOBOISE DES 80IENCE8. 

* 

JOURNAL DU COMITÉ HONGROIS DE L*ASSOClATION INTER- 
NATIONALE POUR L'EXPLORATION DE L'ASIE CENTRALE ET 
DE L'EXTRÉME-ORIENT. SZERKESZTIK 
liédigée par 

DE KUNOS IGNÁCZ * DE MUNKÁCSI BEENÁT. TOMK VI. KÖTET. BUDAPEST. 
19(»5. FRANKUN-TARSULAT NYŰMDAJA. TARTALOM. — 80MMATRE. Balhasanoolu : üne inscription turque á Kütahja ^ _ 351 

Habtmann, Martin: Ein türkischer Text aus Kasgar (IV.) . ^- ™ á6 
KUNOS Ignácz: Adalékok a jarkendi törökség ismeretéhez. (Beitráge 

zum Dialekt der Türkén in Jarkend) ... _ _ .- _. -. -- ^84 
Szóképzés az oszmán-török nyelvben. (Wortbildung im Osma- 

nischen) „.. „_ .„. .„..-„ .._ ._ .^ „., . ™. „.. . - . .. 1 

Munkácsi, Bernhard : Die ürheimat der Ungarn „„ .. 180 

Seelenglaube nnd Totenkult der Wogulen „ 05 

Patkanow, S. : Geographie nnd Statistik der Tungnsenstamme Sibi- 

riens (V— VI.) „.._._ .„. .. _ „> „ 1:^0, 2íá-i 

Pröhlr, Wilhelm: Baschkiriache Volkslieder _ ^ l!2 Irodalom. — Littératiire. 

FucHS, D. R.: Gráf Engen Zichy: Dritte asiatische Forschungsreise 

des Grafen Eiigen Zichy .~ „ „ _ ._ 174 

Jacob, Georg: Türkische Bibliothek I- -4. Bd. (Selbstanzeige) . . „„ 359 
KÉGL, Alexander: ^alabijeh. (Ein türkischea Lehrgedicht aus Persien) 363 
Melioranskij, Platón: Dr. Kunos Ignácz: Janua linguae ottomanictp. 

Oszmán-török nyelvkönyv „„ _ .„. 370 Kisebb közlések. — Mélangres. 

Munkácsi, Bernhard : Beitráge zu den altén arischen Lehnwörtern im 

Türkischen ,. _„ „. _ _ ™ „ „. ,„ 376 

Gráf Dr. Géza Kuun t ~ - ~ ~- - -- - -~ -^ 178 

Nikolaí Anderson f ._ ^ ... _ „ .„ 180 

tHahn* als tSángera und tSchreiert .. „ „_ ._ ,_ 182 

Ungar. gyaláz- «schmáheni ™ „„ . .„ . .. „_ ... _ 379 

•- -- Ungar, gyárt- «machen» . .„ _ . _ 380 IV TABTALOM. 80MMAIBB 

Munkácsi, Bernhard: Üngar. házas cverheiratet* ._ „ „^ ... 183 

Ungar. özön «Flut, Überschweniraung* . ^ _ 380 

-- — Cuwas. kir tHans* . . _ ,. ^ 184 

KuBiNYi, Dr, M.: Moríz Szilasi I „ „ _ 181 Társalati ttgryek. — Alfaires de PAssociatíon. 

L Ministeri leirat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
Magyar Bizottságának és a Keleti Szemle folyóiratnak segé- 
lyezése tárgyában -„.-...___.,„-„ ... _ 371 

II. Dr. Munkácsi Bernát titkári jelentése a Nemzetközi Közép- és 
Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának 1905 nov. 18 ikán 
tartott ülésén _-,_„_„„, „. „. — . 37:í 

III. Jegyzőkönyv a Nemzetközi Közép és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyar Bizottságának 1905. nov. 18-ikán tartott rendes üléséröi_. 374 SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÁN-TÖRÖK NYELVBEN. 

— Irta: Kunos Ionácz. — 

Az oszmán nyelv szóképzöi az eddig megjelent különféle 
nyelvtanokban (a Bedbousét és a Jeblítscbkáét sem véve ki) csak 
biányosan és rendszertelenül vannak tárgyalva, minélfogva úgy 
vélem, bogy nem végzek fölösleges munkát, midőn a következők- 
ben fölbasználván az élő nyelv gyakorlati megfigyelése alapján 
szerzett gyűjtéseimet is, itt lehetőleg teljes összeállítását igyek- 
szem nyújtani és grammatikai rendszerbe foglalni mindazon név- 
szói és igei képzéseknek, melyek az oszmán nyelvből megállapít- 
hatók. 

A) Isreképzés. 

L Igéből képzett igék (Deverbalia). 

1. Műveltető igék (causativum) képzői: a) -t főleg 
magánhangzók, vagy pedig -r és 4 végű többtagú szók után, pl. 
söjle-t' szólat {söjle- szól), tara-t- fésültet (tara- fésül), eri-t- ol- 
vaszt {eri- olvad), ojna-t- tánczoltat (ojna- tánczol), esne-t- ásíttat 
{esne- ásít), oku-t- olvastat (oku- olvas), uju-t- altat (uju- alszik), 
getir-t' hozat {getir- hoz), üksür-t- köhögtet {üksüT' köhög), daril-t- 
haragít {daril- haragszik). — Egytagú mássalhangzós tő után a 
megfelelő képző : -it, -it, -ut, pl. ak-it- folyat (ak- folyik), sark-it- 
lóggat (sark- lógg), ez-it- zúzat (ez- zúz), kork-ut- ijeszt {kork- fél). — 
Két magánhangzó közt d-re változik, pl. söjle-d-ir, eri-dir, uju- 
d'ur, tara-d-ir, büjü-d-ür, kusa-d-ir, ojna-d-ir stb. 

b) -ar, -Ir, -ir, -ur, -ür ; főleg egyszótagú^ igetők után, 
pl. cik-ar- húz (étk- kimegy), kop-ar- szakít (kap- szakad), kaé-ir- 
szalaszt, art-ir- növeszt, éaé-ir- megzavar, bat-ir- sülyeszt, jat-ir- 

Keleti Szemle. VI. 1 2 KÚN08 IGNiCZ. 

I 

fektet, ié'ir- itat, hit-ir- befejez, geé-ir- átkelet, pié-ir- főz, doy-ur- 
szül, ué'ur- röpít, duj-ur- sejtet, doj-ur- jóllakat, düé-ür- elejt, 
göé-ür- költöztet stb. 

c) -dir, ^dir, -^ur, 'dür, pl. jaz-dir- irat, kazan-dir- 
nyeret, inan-dir- hitet, ujan-dir- felébreszt, gez-dir- sétáltat, bil- 
dir- tudat, hejen-dir- megkedveltet, in-dir- leszállat, hin-dir- fel- 
ültet, gejdir- öltöztet, bul-dur- találtat, dur-dur- megállít, dol-dur- 
tölt, öl'dür- megöl {öl- hal), giil-dür- nevettet. — Zöngétlen más- 
salhangzók után : 'tir, -tir, -tur, -tür, pl. jap-tir- csináltat, japié- 
tir- ragaszt, bak-tir- nézet, sat-tir' eladat, dejii-tir- változtat, oí. 
tv/r- énekeltet stb. 

d) Kétszeres műveltető képző van az -irt, -diri (r%r'\'t, -rfír+O 
képzőben, pl. kac-irt- elszalasztat, bil-dirt- tudat, öl'dürt- meg- 
ölet, de-dirt' mondat, ver-dirU adat stb. 

2. Visszaható és szenvedő igék (reflexivum-passi- 
vum) képzői: a) -l ^-lí, -íZ, -irf, hKí^, pl. jaz-il- iratik, Atr-tZ- 
töretik, eltörik, day-il- szóratik, jap-il- csináltatik, sev-il- szerette- 
tik, devr-il' fordittatik, geé-il- átkeletik, ver-il- adatik, jut-ul- nye- 
letik, tut-ul' fogatik, hoZ'uU elromlik, gör-ül- láttatik, ört-iU- takar- 
tatik, éöz'ül' oldatík. — Tővégi t néha zöngéssé változik, pl. uzad- 
ii- nyújtatik, jarad-il- teremtetik, gid-il- menetik, arad-il- keres- 
tetik, tíid'il' hallatszik, unud-ul- elfeledtetik, edril- tétetik stb. 

h) -n (-In, -in, -un, -ün)^ főleg w-en és magánhangzón 
végződő tők után, pl. söjle-n- mondatik, ara-n- kerestetik, t«te-n- 
akartatik, öjre-n- tanul, baj'la-n- köttetik, dona-n- ékesíttetik, 
bil-in- tudatik, ed-in- tétetik, ez-in- zúzatik, ol-un- levődik, bul-un- 
találtatik, gör-ün- láttatik. Eeflexiv-durativ (frequentativ) értelem- 
mel : gez'iti' sétálgat, bul-un- létezik, van, ser-tn- örül (sev- szeret), 
dinle-n- pihen, őek-in- húzódozik, gör-ün látszik, bak-in- nézelődik, 
ayla-n- siránkozik, geé-in- megél (geé- átkel). 

c) -ntlf -nil, -ntUf -niil, pl. ba-jrla-nil- köttetik, a^i-uil' 
fájlaltatik, ara-nil- kerestetik, jaéa-nil- életik, iste-nil- akartatik, 
geéi-nil' életik, öjre-nil- taníttatik, ko-nul- tétetik. 

3. Viszonosságot kifejező igék (reciprocum) 
képzői : a) -S ('^^9 'ÍS9 -uS, -üá)^ pl. tanl-é- egymással megis- 
merkedni {tani- ismer), dola-é- bolyongani, at-ií- ide-oda dobni, 
dobálódzni {at- dob), éek-ié- huzakodni {cek- húz), sev-ii- szeret- 
kezni {sev- szeret), bul-us- találkozni {búi- talál), vur-ui- verekedni SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÍN-TÖKŐK NYELVBEN, 3 

(vur- ver), tut-ui- veszekedni (tuU fog), g'ór-üS- találkozni (gór- 
lát), 'óp'iU' csókolózni (öp- csókol). — A frequentativum járulék 
értelmével, pl. söjle-i- egymással beszélgetni (söjle- beszél), ada-á- 
Ígérgetni, ayla-B- sírdogálni, kokla-é- szaglászni, hak-ié- nézelődni, 
koé'ui' együtt futkározni {koé- fut), gül-üi- egymással nevetgélni 
igül' nevet). | A képző jelentésmódosító értéke homályos ezekben : 
éal'iá' igyekezni, v. ö. cal- játszani, nyra-i- fáradozni, v. ö. uyra^ 
találkozni, aZ-t«- megszokni, v. ö. ál- venni, jajHis- ragadni, v. ö. 
jap' tenni. 

b) '•mdSf pl. sar-mas' ölelkezni {sar- ölel), tir-mai- kúszni, 
V. ö. tirnak köröm. 

4. Ritkább igeképzök: a) -^e, -üti^f pl. efn-ze- szop- 
tatni {erri' szopik), em-zir- szoptatni, dam-zir- csepegtetni, v. ö. 
damla csepp. 

b) -«a, -«e, pl. airlam-sa* sírdogálni (aj-la- sír), gülüm-se- 
mosolyogni {gíU' nevet), bilim-se' tudákoskodni {bil- tud). 

c) -kun^ pl. jut-kun- nyeldekelni (jut- nyel). 

Továbbá: öp-er-h' és öp-ek-le- sokat csókolni (öp- csókol), 
a^r-gan- sajnálkozni (ají- fájlal), imiz-gcm álmodozni, bnyur-au- 
mikor a teve keresi a hímjét (buj^ur- bőg). 

5. Az előbb felsorolt igealakok közül kettő, néha három 
együttesen is előfordul. A leggyakoribbak közé tartoznak : a) a 
viszonossági és müveitető képzős igék, pl. sev-ié-tir- szeretkeztet, 
bul'US'tur' találkoztat, őarp-ié-tir-, tut-ui-tur', kak'té'tir-, sik-ií' 
tir, vur-us-tur- stb., bj visszaható és műveltető, pl. bul-un-dur- 
találkoztat, bula-n-dir- émelyít, soj-un-dur- vetkőztet, sev-in-dir- 
örvendeztet, cj visszaható és szenvedő, pl. sev-in-il- örültetik, iste- 
n-il' akartatik, geé-in-il- boldogultatik, ba^la-n-il- köttetik, baíla- 
n-il' kezdetik, saé-in-il- szétszóródtatik, d) műveltető és szenvedő, 
pL sev-dir-il' szerettetődik, otur-d-ul- ültetődik, jap-tir-il- csinál- 
tatódik, e) visszaható, műveltető és szenvedő, pl. sev-in-dir-ü- ör- 
vendeztettetődik ; vagy pedig viszonos, műveltető és szenvedő, pl, 
sev'ii'dir'il' szeretkeztetődik, kiz'is'tir'il' bosszankodtatódik. 
A hármas halmozás azonban a ritkább esetek közé tartozik. 

11. Névszóból képzett igék (Denominálta). 
1. -ía, -?6, mely valamivé tevést vagy valamivel való cse- 
lekvést, különösen ellátást jelent (factitivum), pl. kamci-la- korba- 

1* 1 KUNOS IGNIcZ. 

csol (kaméi korbács), ot-la- legel {ot fű), jumurt-la- toj (jumurta 
tojás), su-la- nedvesít (su víz), bejaz'la- fehérít (bejaz fehér), ja^-la- 
zsíroz {jay zsír), kara-la- ír (tentával, *ara fekete), temiz-le- tisztít 
(f«wij8f tiszta), ejer-le- nyergel (ejer nyereg), íá-Z«- dolgoz {ii dolog), 
göz'le- szemlél (göz szem), dii-le- harap (di/ fog) stb. | Összetételes 
szerkezetei: a) -ían, -Zen, az -n reflexiv-passiv képzővel, p. «tf-Ian- 
nedvesedik {su víz), kanadlan- megszámyasodik {kanod szárny), 
sijah'lan- feketedik {sijah fekete), ev-len- házasodik {ev ház), güzelr 
len- szépül (giizel szép), jeéil-len- zöldül (jeéil zöld), öfke-len- bosz- 
szankodik {ő/ke epe), yasta-lan- megbetegszik, iair-lan- költővé 
lesz stb. b) -laif -leS, az -/ viszonossági képzővel, pl. hafif-laé- 
egymásnak megkönnyít {hafif könnyű), paj-lai- osztozkodik {paj 
rész), vedd'las' búcsúzkodik {vedá búcsú), dott-lai- barátkozik {do$t 
barát), söz-leí- összebeszél {söz szó), eji-leí- megjavul {eji jó), jak" 
las- {jakin-lai- helyett) közeledik, frenk-leé- megeurópaiasodik, 
türkée-lei' megtörökösödik stb. c) -lat, ^let, a -ű műveltető kép- 
zővel, pl. jük'let' megterhel {jük teher), seker-let- megczukrosít 
(ieker czukor), bejaz-lat- befehéríttet, güzel-let- szépíttet. 

2. "l, mássalhangzók után : -aZ, -eí, -íí, mely valamivé 
válást jelent, pl. ktsa-l- megrövidül {kisa rövid), ejri-l- meggörbül 
{ejri görbe), sivri'l- hegyesedik {sivri hegyes), tnj-ií- vékonyodik 
{in^e vékony), éoj'-al- sokasodik (éok sok), az-al- kevesbedik {az 
kevés\ saj-'al' megegészségesedik {saj- egészséges) stb. Ugyan- 
ilyenek : küéii'l' kisebbedik {küéük kicsiny), ufa-l- apróbbodik {ufak 
apró), alca-l' alacsonyodik (alcak alacsony), jükse-l- emelkedik 
(jiíksek magas). — összetételes szerkezet: -It a -t műveltető kép- 
zővel, pl. sivri'lt' hegyesít {sivri hegyes), boé-ali- kiüresít (6os' üres), 
in^i'U' vékonynyá lesz (in^e vékony), diri-lt- felelevenít {diri ele- 
ven), doy-alt' megnöveszt, jükse-lt- magassá tesz stb. 

3. -n, -atif melynek az előbbihez hasonló jelentése van, 
pl. isi-n- melegszik {isi meleg), boi-an- megürül {boé üres), tMr-a»- 
megnyúl {uzak messze), dad-an- rájön az ízére \dad íz). 

4. -r, -ar, -er, mely szintén valamivé válást vagy levest 
fejez ki, pl. kara-r- feketedik {kara fekete), deli-r- megbolondul 
{deli bolond), ay-ar- fehérré válik {ak fehér), jas-ar- nedvessé lesz 
(jaé nedves), bas-ar- befejez (baá fej), mor-ar- sötétkékké válik {mor 
sötétkék), göj-er- kékké válik {gök kék) stb. Ilyenek még : sar-ar^ 
sárgává, halvánnyá lesz (aari sárga), soyu-r- meghidegszik {sopik SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÍN-TÖRÖE NYELVBEN. 5 

hideg). I Mint összetételes szerkezet: ay^art' fehérré tenni, kar^art- 
befeketít, del-irt- megbolondít, jai-art- benedvesít stb. 

5. Bitkább és homályosabb értelmű képzők : a) -ik, ^tk^ 
pl. geó'ik" késni {geé késő), aj-iA- éhezni (aj éhes), hir-ik- egye- 
sülni {hir egy). 

h) -a, pl. kan-a- vérezni (kan vér), hoé-a- elválni (boi üres). 

c) sa, -«e, pl. su'sa- szomjazni {su víz), éok-sa- nagynak 
venni {éok sok), mühiim-se' fontoskodni (mühüm fontos), benim-se- 
elsajátítani {Jbenim enyém). 

6. "da^ -€Íe, főleg hangutánzó igéket.képez, pl. patir-da- za- 
jong, őatir-da- hangosan összecsap, dayil-da- zuhog (vízről), csi- 
csereg (madárról), éitir-da- csattan, ;(irtl'da' hortyog, éapir-da- 
csámcsog, éakir-da- zenebonái, takir-da- csattog, tikir-da- pattog, 
kipir'da- hunyorgat, iiiil-de' sóhajtoz, viziUda- zümmög, fisil-da' 
susog, továbbá vistl-da-, fikirda-, gi^ir-da-, kakir-da-, zingü'da*^ 
mtril-da- stb. A képző előtti szórész néha önállóan, mint iker- 
szó is előfordul, p. éatir-patir, takir'tikir^ éitir-pitir, vizir- 
vizir stb. 

7. Látszólagosan képző nélkül, illetve lappangó képzővel 
vannak képezve : ají- fájlal (ají fájás), ekéi- savanyodik (ekii sa- 
vanyú), bója' fest (bója festék), damla* csepeg {damUt csepp), dad- 
ízlel {dad íz), büjii' nő (v. ö. bűjük nagy), boIu- lélegzik (v. ö. soluk 
lélegzet), ma- nyúl (v. ö. uzak messze, uzun hosszú), eksi- hiányzik 
(v. ö. eksik hiányos), jumué- puhul (v. ö. jumusak nedves). | Tővégi 
hangváltozással : semir- kövéredik (v. ö. semiz kövér). BJ Névszóképzés. 

I. Névszóból képzett névszók 

a; F ő n é V k é p z ő k : 1. --lik, -lik, -lulc, -lük, főleg el- 
vont fogalmak képzésére, pl. koga-lik öregség, öregkor (ko^a öreg), 
bajram-lik ünnepre való, ünnepi ajándék (bajram ünnep), baba-lik 
apaság (baba apa), kardaé-lik testvérség, gese-lik éjjeli ruhadarab 
(ge^e éjjel), günAük nappalra való (gün nap), dost-luk barátság. 
Elvont fogalmú névszókat alkot akkor is, ha mellék- vagy szám- 
név után áll, pl. xasta-lik betegség, Bay-lik egészség, eji-lik jóság. 
genc'Uk fiatalság, kuru-luk szárazság, büjük-lük nagyság; bir-lik 6 KUNOS IGNÁCZ. 

egységy bei-lik öt piaszteres pénzdarab, jirmi-lik húsz párás pénz, 
on-luk tíz párás, jüz-lűk száz párás, alti-lik hat piaszteres. Tér- és 
helyfogalmak képzésére, pl. orman-Ük erdőség, day-lik hegyes 
hely, taS'lik köves hely, éali-lik csalitos hely, karan-lik sötétség, 
ajdin-Uk világosság, éiéek4ik virágos kert, gűl4ük rózsás hely, 
namaz'lik imádkozó hely^ selam-lik üdvözlő hely, ^ennetlik adam^ 
^ehennemlik kari, bajramlik elhise, sobalik odún, bir senelik ktra, 
alti ajlik éo3uk, iki senelik mba, ajlik stb. | Névragos szóhoz járul 
a képző : gűn-de-lik napszám. 

2. S^f -3Í9 'S^f '^ii (kemény mássalhangzók után : -í í, 
"dif 'du, -dil), a valamivel való foglalkozás és hivatás kifejezé- 
sére, pL araba-^i kocsis (arába kocsi), boza-^i bozaáruló, boja^ji 
festékes [bója festék), lustra-^i csizmatisztító, deve-^i tevehajcsár, 
kahve-ji kávés, su-^u vlzáruló, kapu-^u kapus, tütün-^ü dohány- 
árus; sat'ci órás, balik-ói halász, kajik-éi csónakos, ekmek-éi pék 
(ekmek kenyér), bek-ói éjjeli őr, pabric-éu papucskészítő. V. (>. 
fertig-^% vasúti kalauz (a ki a vonat elindulásakor fertig-et kiált). 

3. "^tk, -á^fc, '^ukf -^Ar, a kicsinyítés, kedveskedés ki- 
fejezésére, pl. kadin-^ik asszonyka, oj-lan-^ik fiúcska, oda-jik szo- 
bácska, bay-^ik kertecske, dükjan-jik boltocska, adam-jik em- 
berke, az-^ik (aza-^ik) kevéske, dere-^ik völgyecske, erkek-gik fér- 
ficske, kutU'^uk szekrényke. Szóvégi k, főleg többtagú szóknál, e 
képző előtt elmarad, pl. japra-^tk levélke (japrak levél), alőa-^ik 
alacsonyka (aléak alacsony), köpe-^ik kutyácska (kopek kutya), 
küóü'^ük kicsinyke (küéük kicsiny). 

4. -^lytZf Siy^^f -á^«*/*^í ~§üyüz hasonlókép kicsinyí- 
tést fejez ki, és az előbbi képzőnek 2^-vel továbbképzett alakja, pl. 
kiz'^i^riz lányka, adam-ji^iz emberke, dal-^ifiz ágacska, aya- 
^iyiz-im bátyácskám, ev-ji^'iz házacska, efendi- ^i-jriz-im uracskám, 
kuá'^uj'uz madárka, kój-^ilYiiz falvacska. — E képző az élő kiejtés- 
ben -jí-?-, '^Iz', '3ÜZ', 'jüz-nék hangzik, pl. ölan-^zim fiacskám, 
ev'$izin házacskád, ktié-^iüzum madárkám, ^ijer-^lz lépecske stb. 

5. '§akf -^ekf szintén a kicsinyítés kifejezésére, pl. bakir^ 
^ak rézedényke, ojun-^ak játékocska, kedi-^ek macskácska. A szó- 
végi k kihagyásával: büjü-sek nagyocska, «o;'M-5a A; kissé hideg 
(soyuk), éabu'^ak gyorsacska (cabuk\ éo^u-jak gyermekecske. V. ö. 
sijak meleg, egy eredeti hi-^ak helyett. | Továbbképzett alakja 
'^ayiZf 'SeyiZf összevonva: -^^z, '3^^9 P^- co^uk^^ayiz és SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÁN-TÖBÖE NYELVBEN. 7 

éo^uk'^áz gyermekecske, adam^^ayiz és adam-^az emberke, Hz- 
^ayiz és kiz-^cíz lányka, ^an-^a^-iz és ^an-^dz leikecske stb. 

J^Melléknévképzök: 1. -li, -li, -lUf -lii (eredetileg 
azonos a -lik stb. névszóképzövel), pl. at-li lovas, jara-li sebes, 
kira-li bérbeadó, kirmizi'li pirosas, bejaz-li fehéres, kan-li véres, 
tat'li édes, ;a;--ít zsíros, ev-li házas, /o/dö-Zi hasznos, kuwet-li erős, 
kir-li piszkos, ekii'li savanyús, su-lu vizes, camur-lu sáros, bulut-lu 
felhős, tuz-lu sós, gönül-lü bátor (gönül szív), göz-lü szemes, güé-lű 
nehezes, jük'lü terhes. | Hely- és országnevek után: nemse-li oszt- 
rák (nemse német), pru8ija4i porosz, ma^aristan-li magyarországi, 
osman-li török, peéte-li pesti, budiwli budai. — Névszói értelem- 
ben használatosak : at-li lovas, gönül-lü önkéntes. 

2. -«iís;, -«íí4?, -suiüf -siiz fosztóképzö, pl. akiUsiz esztelen, 
tat-siz ízetlen, iman-siz hitetlen, dr-siz szemérmetlen, rahat-iiz 
njrugtalan, beteg, din-siz vallástalan, jürek-siz gyáva (jürek szív), 
fajde-siz haszontalan, kejf-siz beteg, direk-siz karótlan, dib-siz 
feneketlen, ekmek-siz kenyér nélkül, tuz^suz sótalan, bor^-saz adós- 
ság nélküli, dost'Suz barát nélküli, umud-suz reménytelen, jük-süz 
teher nélküli, jüz-süz orczátlan stb. V. ö. ben-siz nélkülem, sen-siz 
nélküled, on-suz nélküle stb. 

3. -^a, '^e ("ikíf -de), rendszerint határozókat képez, pL 
uzun-^a hosszúkás, abdal-ja bolondos, ortan-^a középső {orta kö- 
zép), eji-^e jócska, jóféle. Névszói értelemben használatos: bilme-se 
találós mese {bilme tudás), ak-ce pénz (ak fehér), boyma-^a fojtó, 
eme-^e {emek-^e h.) segítség. 1 Nemzetnévek után : arabée söz arab 
szó, rum^e jazz görög írás, fraimz^e kiiab franczia könyv, tulajdon- 
képpen : arabul író, görögül írás, francziául könyv. | E képzőnek 
teljesebb -jaA; (-§ek) alakja azonosnak látszik a főnévképző jak- 
kal, pl. saj-li-^ak egészséges v. egészségesen. 

4. -81, -ai (-tnslf -7n8i)f mely a szó jelentését enyhíti és 
hasonlóságot is kifejez, pl. abdal-si szerzeteshez hasonló, erkek-si 
férfíaskodó, tmítftt^n-^t. vizsgaszerű; a^t-YTi^t kissé keserű, ekii-msi 
kissé savanyú, jay-imsi zsíroskás, kekre'tnsi kesernyés, orman-imsi 
erdőszerű, tatli-msi édeskés, mor-umsi barnás, bajat-imsi szárazkás, 
b%Ldala-msi bolondos, mahale-msi negyedbelihez hasonló, kar-imsi 
hóhoz hasonló, kara-msi sötétes, V. ö. aranga'tnsi közepes, utdnga- 
msi szegy ellös. Ez a képző lappanghat a gül-ümse- stb. végű 
igékben. 8 KUNOS IGNÁCZ. 

5. Eitkább képzők: a) -mtrak, -nitrek, az előbbi 
képzőhöz hasonló jelentéssel, pl. a^i-mtrak kesernyés, kissé ke- 
serű, sarumtrak sárgás színű, kuru-mtrak szárazkás, kissé száraz, 
ekü-mtrek kissé savanyú. 

b) "B^h "J*í ("cllf -Ml) szintén az előbbihez hasonló 
jelentéssel, pl, ak-cil fehéres, bejaz-jil fehéres, kara-cil feketés. 
V. ö. hen*^üejn olyan mint én, sen-^ilejin olyan mint te. — Eltérő 
jelentésűek a következők: adam-^il emberevő, embergyűlölő, 
tausan-^il nyúlölő (sas), ölüm-^^il halált okozó, balik-^U halölö 
(kócsag), ;fZan-,ft7 kígyóölő (keselyű). 

Fő- és melléknévi képzők kapcsolata. A mellék- 
névi 'li és -síz képzők a főnévi -lik képző után is állhatnak, pl. 
)fa8ta-Uk'li beteges (betegséges), jttymur-hik-siLz esernyő nélkül 
való. — Épp így állhat a főnévi -lik képző a melléknévi 4i és -m, 
továbbá a -5Í után is, pl. ev-li-lik házas állapot, para-siz-lik pén- 
zetlenség, kejf-siz-lik rosszullét, edeb-siz-lik erkölcstelenség, su-suz- 
luk szomjúság (víztelenség), sat-tí-lik óráskodás, senat-ci-lik mes- 
terkedés, éift'ci'lik gazdálkodás. 

77. Igéből képzett névszók. 

a) Főnévképzők: 1. -íji, -í^í, -v^u, -í^tX (magán- 
hangzók után : -fí^i, 'jí^i. -Jusif, -jü^\ pl. jaz-t^t író, bak- 
iéi néző, jar-i^i hasító, at-iji dobó, jirt-isi szakító, hin-iji fel- 
szálló, kes-iji vágó, ver-i^i adó, hil-i^i tudó, vur-uju verő, sür-ü^ü 
hajtó; íira-yi^í kereső, hile-ji^i élesítő, oku-juju olvasó, jürii-jűsü 
járó. V. Ö. düen-c^H koldus {dilen-i^ji h.). 

2. Aá, -«, -tii, "űá (magánhangzók után : -jU, -jIh, 
"jtiS, "jüS), pl. ai-ís vevés, bak-is nézés, ver-ié adás, gez-ié sétá- 
lás, vur-ui verés, sor-uS kérdezés, dur-us állás, öt-üs éneklés, öp-iiá 
csók, dőv'üé verekedés, gőr-üs nézés ; anla-jii értés, juáa-jié élés, 
Í8te-ji8 ekkHTÚs, oku-ju8 olvsísásy jürü-jüs járás. V. ö. o;>ía-« játszó- 
társ, szerető {ojna- játszani). 

3. -If "i, -u^ 'ü, pl. jaz'i írás, jap-t épület, saj-i szám, bat-i 
merülés, kok-u illat, kork-u félelem, öl-ü halott, öZ-dw mérték, siir-ű 
nyáj. I A -li (stb.) melléknévképzővel továbbképezve : jazi-li írott, 
a 8tiji4i s