Skip to main content

Full text of "Khronikul romano-moldo-vlakhilor"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ) c^ Ir/^ 
1/^ 1 

* 
K *\ ^ s. V*^ 


^ A f^ <. ' t* y: / X . ^ I I 

I «! « > - i A \ Xf OH H K ^ il J?H fOIUHO- MOAXO- SAilXHJlor. #* I 


1 K M n s c A • AHMHTrid KIHTdMHr, < 


• ♦ ^ K V«V TaMt^.li 

N. V . • . • * •V \ « 
.^c\ *N AibiH, 

V'm Viriif r|«^lft Oi Miivf«noAliH. 

I836. • I» I • n f .d 4» ^ ji 1 6 ..JI^VII nAjT4r AIAAKTOAWAltv ilA TOMliA AA.ir' AA XflOH)lK)f-* 

iltf M f 9MAH0* Mo AAO* B A^X^^^I * 

C<|^THi(«T)fMtfii liăxin%Jifj¥i imir ^tn TiinA|Ji mm tOMl^A 

AA A^VAt AA X AOKHIClfAifvi POMAHO •* MOAAO f &ilAX«Mt<| 
fCOHCKliC Al A« JlllM1i.Tdl KAHTMliO* 
. 4^.AHIfT TOAI 0% K)fn|tM>A^ ^^m^O^ A^ 92<^AMÎf^ '4»^f- 

nJiHA A^AA AiAfiAC TfoAOcii Kif AHtfA 379 Ulll KOIoaACHA 
rfinnt f/in 4^HTif^HA|'fc A* ao| AfAroai 4^n MojiAoaA ihha 

Atfll Hir^lf 4^H IţAAA MlfHTIHtcr^ kH AHtfA 127.9. ^MakHAQifK 
AllţTl TOMifftîr AAK^TitCK A^li« A<<T1IHAIţiA ' Al^TOţlf A)f M^ 
nApt 4^HTMiA A icTO|itVI CAAI 4iHT1ITifAAT% Xf^*^^^ 
AlKHMlv! foMAHO-MOAA0aA4X1fAO|* JlifCTTA 8|A C^ oy|Mlţi 

KAA^QA nAoTâ . icTq}lA fioifM^ 4^N«iin«HAtfi'>' i^%MnHnn%fk 

AAKOIOMAHitJi 4fi T«TAf *^ ^* 4^ Ti(|HA|<l ^QMH1IA0| ^jA- 

rofu .n Eâfi^ :KO«Pf#NA(Mk n%iA ^n siiaiai CaaI^ 
AAMC%' irl(.MliK Itoo ^n% X|iiCToc* i^ii J^hc^ 4»h Ant<Tft 

49 f,Vf%^ SnMI '&tO|i0X9 TOAfUfa Ail fpHA'b *^nii%, Hl 

i)^C»aMţuiiiT .c^ImhAj). C^MOTiiTAJi igi nif A||iinTt(i|'fr A^iy! 

^^mjmîcf ^l|IIOTA|4 IHţVIII(|l|l «AlCfKjif^VlAOţil KA^MI ^N:#M^ 

'4f.CTiţi nApi:C|»Ki<|iA»HA<Hv^#«^;^^T C«i(Hlţ nfi AifHyiiai^ 
•H^illlt .0Mi«tii4lii(l^ţ;lim fiCMtiAOJi- iţOMnATţl«(«r A^i^/«!« 
-9(|A|^Kif:AnilT»AI»lt^|^AA i^Tii^^ (^*% 

^ţ i«!:4iijT»br pa|tO .iKojpi; AfiA]M«(ţK% t3l»«*«f Aţfft 

» |)JfrA4» 


^^mflMIAAHT TOMtfC) (AAtKl n^rt A^OA) A hTd|lfll A 
^ll CiflkfOrw Oi Hf ^4iH 8ffA^#t1lM^UI1l M«<Ktf|X^^IC)f^iM-- 
^ţJKAOktfA X^^*^^'^"^^^ ttfTtfjO|'C*&CfîOnt^Cfc«'« ^^ . 

Kat. €€TI «MTfffclfA inii Mf|iiTtf A' n^iiţln^f Ht^A f vtf« 
'AHi 4iftiiiCAţf'*itTiiT6aMi^^5 «pinHAtfciVatit ATAftÂ^»M'*^fp« 

^trrtfA- Atf HliATlinAtriCATWTlWllll^rAt CAAf AAICfSTiflHIA^A 
^fHAM 4M/Tm i^H.AirMlAi AATlim Htil'Anoîi T&A^k&HA^A 

^MAVMIA/ PoM.1HiffC%>- n^fKifM M%|rT)fpt«t|l< JfMKAfril 
• IX : «An ' A A ( 4^At )4 Kl^fCAjf * CV AHf|1l€f <|l< gMA' 6 A^^f ^^^ 

iiTdrM^iltîi A^MHiTAOj^ Kâti'mMiiifqiii^ icvAAi*^irA Aa- 
'Tiiiiick A^^'^'^f^Aif^^^^^**^**'^^ Kmj^ Aţ i^ 

A^CT^^AoOf A<^ UIH Mf|1IT<A n%pţf|i V AC^AP^^Aitrrtfli TCfOlilllC 

«c% noATrvţi^A'icA^ A^^ nApt ^jiTMte^ ki^ a>o*^«}* 'f^"^ 

^'1IHT#|f<tfA: icTb|llK AAAA^<CTlAVKO«lKf<INI^ Rf AAntAU 

^^Kmr ^H MTh ' ' ânoQ^ ^ A(^ţ> ' mî -Aii^ifr AOîiiiT coaj^ 
iva: eKciittiMi\ifîî HOACTţf 'noAiTTfHf 'A^vicTtţil^ţ 4Hw<^^ 
nTMA^KV'Hi^UfKMM'nAH^ aiii(m ndMmi^^A^o%iAf 'JMiMA aci 4^11 
r^rii^r J|tMTjt>x'4f^'^A> ^TOfia^îi^AM^ (4^1»- 

«lA^Mf MAtf K^VMaJ^II AVmC JUtUIIA e^ AAK^T^AIf K%I| âtf 
%%< A«ll«t)f HV^ 4^^ CA)f n#| A^ • fbHTitf ifliT^IO A 'HIIOTf C 9 

iJM MÂiN^ '"MAi^n ă^mt\âiifOjnA ^ aii^ o ^ţţn ^ ittf ntf tcm 

Y«llMMt J|IH if3lA^)KA^f d^||HA^IC% SfiHCtf ÂiM%|Tllţ1IC%1|ir Ap- 

^#IM4j^>lDit;fii^ii«|«Ai At^^ ti^n ^pMii- 

Atf«M ^K»«AJif^4:«lirw)r iţl^fiivir^iifirM| Jfvf tiiMATf Kt^A^^^ 9 
«ihiAti^Tf^tMMt^ 

4Ţlht«|f «f if fiAf14r4fliA:.<ţi»^ ni KA|ifAf lîcr#« 

âiiiiTîf 


^|ii<ilti Mip^ii M% mămi ftiftHf 31111^ iiii«ii itttmmţŞilfi 
^^%9^^nâthi' hH ^tU MiiiKC^ . 0111 MH ACT%{îi a'^i 

r% XjOMKik, limfttW^ A A^MHl^A WH HlfjCA îciOf if lî Hotf'ft^ 
HifMfLMfil MflţlMtfi VfJII«1IH1IYil.«AI Kta 1», Ail IfAi^ BfKlllf 
Sa, 41IIIUM AOVtf IMt'Alf :4^*r IMII .A^ 4ll^04lli;liril MA4I Arii'AŢH 

wmrjtt TiDii(fi|f Mtti tiM^.'. ^i¥iiA^CM»/iim toitm^ii -- îmo|^ 
MJfor^ AUVfc ic2toi-t*Jr4i»^Kf k Af^^M M|MT iC4 ii|MitinAi 

A^iiTfi(> K«HWâiriHi^ 4^NiiimHA.;ffi%|)ff •At^rfi^TttT^nTif.^Hr 
âi»|ii«^ ţAyi A^MWiKTf'n fM^M âU. mliw JI^§itA ^mm^THi^ft 

ifjfnimăi WM. AHTiiMiiTf&{u^i iV>>|€ii^ 'ynM A%tlmâ^ j,i^Uk^ 

•%/M C%'ie(^MAtmV9lf%Hfifti\m^yif'itArâi^^M KA*> 

jiiiiBiHM^ iiâHr'npiMm MîiHntk ijf^YBMââ'Ş^iMLHiMrilM^iii noţi|iii 

9»^H J(1l|CC%T0lilt AA € ii^ ilfTiClţJRHA f^M KoHCŢAHTHHOnMţ^ 
D|ltfdL|l HC. m%|T K{«CY1|ti ijtTOjbL0CAMIUlli«t|^.^«aM|1N(l A^ 
âă^tr flf¥A§m A'HpirA Jfţfi^MMAÎ iwi JţjOKMIfHTiJli icToţnTf 

MI 4iu i«T»H«naiO|. CTM^ii^^:f()Mi.iii«tTCHArfoclcS^^M 

HjMi^iiii Mi iMimrr|if/ AitţtiLT AŢlfitif w ii;im,«Ai^^ 

j^H e%j\MHAr ,Aft j|LiMfi«, JM jMrQrr|tf ^wiif,hişAţjgi^lA Ecf^Hf- 

M^JI^H^ AVI1C%|^iA AI%A^M|ti €iA^<C« CliţiC ic^O|iA U*fcft1lA0| 

fM%^w\lAtli^ ^vâiifn^'tjmnofrimmiii,r^rii^% 3fiiii 4<h 

l»|l)<H% ia{ţE<|t^M Hif fm A1|IIVVA^T0iiAra-!ilSftOAAMAA|C4lK.AiAA 

aatIIaş 'ii*AtTi:'AiHi#Tlh? ai|i|iv»a a*w ;A<> IbiHffMii}^ im 

Ais'&f;llţfCţi0M«M X'^f^iv ^^ A)<ICCTiir ACATfftU iMf A| 

^•TiiicA TifiiiiAATi 4H«fiiaAftXiii%f ^*^ aa ojc o M|« 

C0Ali%v TT Aif AI0l|«#H1Ur CKftlllPnAC {«PoaTlfâif^ A< ^Vifx^ 
MHC« H^iJRAy» IS*^ TMNHI^H i|A f,YH1lMj^ AA AMHOr 

' . ^ fiiin nifn tun n|f A^irrr ka ibh njf ajhi n^ţ^rv .^tfvrmtAf aai 

^f^îKOHrtA 4Mt JRJMnAAff 9 •y^fMtţ'fc A K|f ^f IC&.CKlHn- 
Tf AC Hl^MHTCÎl MATf jiil CAlf 11f|A)fTi| 0111 nOATf «fMnfttfH'i 
ictf OilirtlHAAtfA nijlţfil ^HTkiA «If C% A<^AA ictf TOATI Xlâ^ 
r Ti H Af ÂiflCf %TOAf f Aw . A • KAMTf M1I| . Rf ^|f l*1IAA A4>lfMAAT>B 
4^HMAftt KACnillC'&« OAnMHN'fc MfNO|Ot1ljrf C% noATf Co«- 
ICOTII nCMTllffOM'iHIIMf nAr(fl% Klf r|f(( A< SlflHAfKAT^ A*|« 

n%M% Aci AOB'A^ ^V^ ATAăf inoTic AA IflţA^lfM^ J'MIMMI 

SfAomiiAof nAT|Toi(vf ctaaTa AfCKvcm Atfi'ifTAi^ (on i^pii 

Af fMlXntf A KA|1IAf flA a4»AA AC%M1^M% KOMOA^ ACKl^Het» 
Ktf AIACTt OKAţil COKOT A< KtfaiHHlţt AMţ AnoAor» 
IC*iTf% BIIHf COHTOăill IfTIITOfîl K% ATMT CTHAlfA :KMT 
Um lctfaitHTfAf AATHHf) Mft AIAVI Ktft 81X11 AffOM9KM|||iK 
Al(^AtTOAIf f M A^ACTt KAATf 5 Mi{ CMMTilAT1IHII^A|ţill C4tf 

NioAoricM0|îi9 A^*^ K)fM CAţ ntfxi n%A<l oyMoiA 4^MTiOAtfc'b 

ictf nDMAIWrtfA T«n%ft1!ffjl KA MHqif C(»AAC1l4>MKAIIliM 4^haok((a 
AATOA KtffiHHTf ^ *lf Al<^1l i|^MTIfBlfllMiţAT ^M AAfA'il ^tl'n^ 
âlOA^ MHHf Af Ki^MClCf nifntfHt OACtMHMt K)fTfţA|f9 KA«r 
il Af C|>1I ^MniOTIIfiA Kift «IfAfîl K)f. A^^^AAHHCtfA n|fTlHl(fV 
A AtfTO|lfAifîi^ |0CT1ir& 4^M AfKA^IAlţiA CA^ *il C% 4^M^t-- 
IţOillAţt n|1tH l(MKC1IMllAtfA AAAOC AA iflMnintfTtfA TOM)(A)t«« 
^NTMMţ oyHAI SMii: ^^ Kt AIA« Mt^ATf C% AAAOrt^ Ctif' 
9% Cl CKAţt hO({>T1lM Ci Mtf 4IM Af'^CHiCKt *i«HfM« ^^ AaI"^* 
e% KfliA'^ K% CMHT KtfjATi AAf l|tfTO||0Atfîi fUll.AAr 

r|AiiAifî( foMMMfU flO|BiiTf A^MoAAoafMif 4MAYt €nox<i9 

illll H1ll|lf 4TA|f KtfsHMTf nOT Cl CAtfMCACK% A^ A^^^A"^ 
4Mll|ii Kifll |0M«H; K% A«M AC^MMMt BIICtf|iK AAf AlKll^ 

Mf»f t 

« ttk riu 0ono^\l'A}iilr n<MTjATi n%Nik>Aic)f«iA^ CJr>4T'K|iifc%' 

TOATf id^fiHNTffAff Hî ăi ^lNMffntfT A^if HT|ffBtfllHI(A ACTI^W 

iiffTffMt(iir f«Mmi4iiMiîR 4h cicpinTffAff iio|: «p h)( cmht 

CTMjHllT)(|Ji 0111 1lţH04iff A< Kffip ^ANTACTIIItt i^ UIH K1 ictf 
AA^îI^JÂT' f0«»IIÎ9l4<( Ai^T tUll aH KifflllHTi cţillplllff fOMAHff ş 

ni nâjtÂft c%cfc noATtti |Octii <(>'i|'i * a Aat TAffkifiiHiţ^ 

^KlfallHTff CT|ffliHff Hff^OMlHfltlîl 9 Ktf KAiHilff HffK%OT|f« 

AAftTJl H0lp|1i CKţiltTOp Aif CACTA|ţ11T f^tAh OyH THMH 

^fH KOAii AHMCA fOMMH1IAO| lilH CACTAAţCCK^ AMiCTffKMHA 

^H MKtfsiiHTff CAAanHffqiii^ $Hrtf|fft|iw^ HffMiţ'&iiiîi^ Tifo- 
iiqiii^ MJi% rftiiffi|iji am AATffAff ACffMirHff) ncniAMHA n|ffif Af 

foMAHff lOII AAOHTMHA nţ ff HfAff CTfffHHff^ Cttf Klf n%|ffâff K% 
Cff 4MnOAO«ffl|H CTHAtfA'VAillAOftCAAff ^ Cti KA C<&Cff Af^Tf 

Aff 4iMa*i|(Aiţîi ain a MJfATff t|i7lfT0|Hl) ctif sjmha ac« 

Afn^AA Af HAl(iOHAA1ITAT4r AOA^ nffHTfftf AM%rtlA1^ nff AlfflA 
At KAţilSf et 4lMn^C0A|*ft Ai Ct AOMHfffK^ Hff t|lill|iA ^' 

jctf • ACfcMi^Nt r^auiiri 4*iinT% NHiff r|AitA Cilf ^f MjnOAo*' 

KfftfW^ HlVti Affff CHHff e% ftfKOMlHAtffMli A* t|litfTOfllt| 
A^<i Ai ftOHTftA) lUH ' AHffKMHAtfHff OAftff KAf ff K)te HHTff %^ 
rjîMHi AAff 4lMn||(MtfTA ffi AiO^Î^ i^j% A< M AUfAftâ: 
AHMlffll K^Ajff eţTff ^it^THHA c( Cff 4^H|i(ffAffVff KtfffCtftflMITffAi. 
'fîX'HÎHÎ AAff HffAffîi •AfHfflllll') ^^^f^HAî HtfMAli cţ>VHAA|f4. 
ATA AffKT^Atf H^ ^KOjOMAH , nfffK^M Att l|^%KtfT lUII <(>AK TOATA; 

t^iniiAff AVMifAoft aiKvt 4 'AmT foMAHffi^. n^Kl^Mifc:. 

iTAAiAHAi^' ^pAMlţf^A^ CnAHtoAAi^ HlijTirî'^A^ KAuHAff H)t 
€• <tMn|ifMl(T«l A^AIfftfi Cţmj% A(AA Mi^MA'VlATIfHlf KAiT^* 
:. tUH t '^T . K» H]fSy|âf,AC« 4^Hţ%CT^ A^ AtOfi^4'^jVH)tl«Ul^ 
AOjlOilâiOHA^ UlllNnAt TOATf AIKTi UIH; A'AŢt^ti.AO^:A«<MI«H'b 

iU A«A<M .c«|riffiMA(fc'b 'Ac% «ciahiA|AvA 

^HT^ATt fCAHmiit nrrt 6Tf|orcHirHt 4M('i(CtTlf|A» «oiitjk^ 

IUll ^HAOICifA AOf Aî AfAfAA- >|Cli :T|QA)fKJRHA A'Hti^ 3^1, 
%H 3YI nf ilAf ..n«j%CllTt UHk^HflAm.MAIŞiOMAAf^ Ji^ţlQT 
A*iACTA C9i Htf H . nA|% CTjrf mtA ^^Hnril^^A^^ K^BHimîM 
eO/IIJRH(l|IM ,ACŢAţ« Hf NidiaflUf^^ AtfjH^^^np^ ICAţfAi' ÂA A^^^^k 
^H X|OH!«l|C)f A J^« ,i!AHTIvMll|f ,M&HA AlflllvlA JACtAlriml A)^« 
fiJIMTf Htf illlMtfîS .f0MAiHfqpj^.AllA<E.1«f^itlilt|ICt^^ C»HT 

cy^îmî ^ n^înim At eicciAn^tfAf ^nona|lf\A:.y|^»:Mif aa hq^a^ 

"ftHAintfA.^^HAOiC^A^ fiflMf 9 rHHT^ lll1MH€lţll^4H AOICifA.II^^Altf- 

f#ii> i^fţfHi|it C^nţf^^HŢiffCK 4HA0IC A^.nl[Ni|f At 

f^%^}l^1IHlţYinAA.4^H,A0K:AI:NimTtH1INt nţaiţ>M AtfC At 

lUfMfClt Cilf^npX'^HIIT^ vntf&AlliC% mjtMkjMHt f^AON^ 

Af ON*}^)i^^t(| ,AI*nil<,T|ilŢ)t|'fc . 0111 Ol^lt^it^ f H AOK A^ A)t- 

/1»T0|ii lim CAifeni^^ OSA^IirAT ^H AOft Af 4»^AAT0ţ1lT^ 

n(M0i{1IT J^H AOX A< IţlA ^Uln ,CKAnOC.9/MlţT1l| 4H AM A* 

iHl(HfHWC<| AlfAl^f 4^.« AOK A< l(1Hif |t AAItHTf ^ Alll^fjlft 4^^. 

^ApH At T'MK%A0ttUllf4, f AO^OC . ^^HMK Aft CA%ailT HMI AATfAI 

nţllA:^ ^JUlKl^AI ilf M AHAf ^MCi^A 4 H -lOf^tif A Iffn^kîin ^^ "f * 

HAft m HTfftf J|UlAfCH»'b Hf MâA Hf ^MÎ aOl ^HI^^Afţ^ 6^)^ 

4HUIMţAT 4HTftfM fiOtAlI^Mjlft JlA C4>AiţUi1lTtf A KftţHfH* 

Ba OHAt ki AAtMAAT 4HTJfttfllHIVrn A< AilTOţliA 019 

iy.il(ATf 


9tf^' WldMTţ RtftWitf C^M'fiieitM , IMjMf ktTkţn OMKtfnl «MW 
««W« NA^ Aff)f«l1<fr >«»MtA' •MaiMiCKY «M' <lt 0«||^« H»»» «•«j«*iVl« lWT-«lH4tl?|li||l||041IT«nill|i;,^â(4;;«(^. 

-■TMA «JtT* 4îfni Xj«Tie .An«:3»iiMi Wi<iî:îft^fidi«r,l»« 

.|«K* K«TOMiickti««ţ4:l,T|oA(fe AVMnii Oii^ii«i;0'Kik«c. 
.|*n M'<^«6iî«^M*«\^«»*«,^tir^;^a,irt^^^;.^ 

AoOA T)AM«AAMlf*«Mni^f MrHArOKNT 4m«<% Ig«rAftlili*0 
ffiTliW 


tnM AHrUV^i iAAn AHOÎl A< XHn{^ «f CM( «UI%ţAt i|^H &AAiQ« 
» RtA^ "^ K^^lA^ttAAilMAlţUf iillljiAţ ,fU11 nA|TI ffHINTjl 

« rfc|iiAi(iYi A^icliîi^. Ko|Ao->BfCTiiif.9 mt% maiH «^jtoc 
. I11IA4 . e^TA AHOlfA K«HA Af;«:îOHA|i«f tici|iitiii^ i%ri« 

- MTitAHn MiTOAiC «H Kii|1IIA .TţHMIIIilvf MjCA^KA »ll« 
^fTlAM^CAlfA ^lllTţt Anill CAABfHÎi ni ÂxiHHt IffiAAAm 

TalYt^^^ iiCHT|)( A ntfri cfm i^HUi'bAiaiîi Atf AAKftirtfiJT ^aa- 

.^AUT)(a CAAfilHiCK w^^i TfAAtfc C4^mhta CKfnnTlf^ 
^H AyiMlA AOIţ AA| 4^HK% MAH Mif AT A<^nii Ml ^CH AAOA<RfC« 
ţlhi4 ClTlk PoMMHiH A%K)fllTO|ii ^M MnciA OHn Klinil. 
TfHiA C(>|Al(tfAO| niT|tfi) ^CAH UI1I.4^H OyjlMlk. lOA^H AlflOA- 
^MH^itt . 4kHK0HTf A A^''^''* 4^Hn%AAi(KAOA T^fjl 
^^ ^H^^IHHIţAT HlAT*i|HATt(A CŢAT ;AA f OAlAHO<»EtfArA« 
MAOţ Ollt OM^KHAOf A' 0(^<TI Xi^j^i Kif'KAfl OKA'ţJI 
4ki AlftŞHt AC% AC|^A4 foMMHivi nOAHTIHe aill'.AMlirioC ^H^O-' 
fTimHC« ilir'bT)f|« UI1IK){AnfMll((Alţii>fctf^AA#IHiH^ KA«(il 

4Mnu4n% Tţ%iiTO|îif mH% hih A!tfn%^^Ai^i(iţţifrţ|OAiMi«M| 
cfdAURHiii»5 A^iM MAtî :At ^H-iţrnpw 'JkţAnmtwtHâPjtl^ 
.i^HJi 'tii Hinoutiîi JIIpmhiiao| ioaHMiiii ..ivk^^apkojio vA* 

Jl^H*|C,. 
. j^nîi^.MAA.Afia:ATA.6nOXii^AllC% A ^ W A n A TjrffB ^lţ ^ Jl* 

C]fff<i ^<i ; CllNaj|)f A ^IAO^HTHli ^^«ITpHA. .AIMUIA >OaO- 
'■«H^ '^ktf AOMHMTO^r n|ICTI /l4 fOM*H4[^it« ATM^^f^H 

K^€fj|îîi^ KMT lll1l'4^rt|lTp]ltr <nj4Cl(fcCţiriţill^ IC#^M^H- 
„«A^HHHA W^MAÎÎ AllHA<|lAp ^HTarHljllK ^«11^^^ 

.||ii«%vAA.ci(ni|CT{i4Ti|i »% tkA.AAjâAfm^miAii.. nJMri 

M1li«lţ«-' * ' i . » fX ni livflliif C4 nok'M «ifTw^ c&noATt CiCAif iiUMC%imiii- 

Ti MXHTifll foMXN^JI^ tfp if HTa1( A Cl f^Nai^iltet "Hlf Ş ^H 

KMT J^NSVAIM A^^^^l^)^ SAC1fiy\ie^ KTMTOfitfA M'iN^Ctll- 

|lîl C4^1llNt\1IVI0f *I'fiiM|;[l{ AA j64^^A4^iMll1lHAtf« 

<% ^HTjRMI CKOAAi NAiţiOHAAI lU)! O TVnOfAAC^Il Jf^H Jii^ 

MicTA.MiiKiicni|rfy A^ f s7i 4^nfn2( m| aî% CKjff JC«Tf i|fH akt 

Wil An TAAA^*«i K^KTf O KA|Tf ll€i||1lliCK<li J|^H AHMBA 
POMlRH'fcCK'b^ aiH AMtcTi Hlf MAK MI^AT Kt^ AIVTf AllAi 6» Aa ^ 
THHI^ A^J *^tf ''i^^ CAAfif Hf ^ OIK Kl^ O^N CTHA A T<LTA Ai atfit* 
TAI UIH A^ AMfCTfKAT Ktf KtfaWNTf CxacflllM^ COKOTItTi A^ 
CJ^HrifOA nOAOAS'b mw AOAAA'I^ A C'&DSAT^A){u' AHTfjAT 
4^N AniAI 6AftfiAll THMnliiVri) JfkN KMT fiOMMHlf^ ^1 ^^''"''{^ 
KA litll HIA Ai ATlJhit Hti At MAH nOATf . JfkHUliAf y^l« 

Xf yHACiMHH'fr c^ATAA riHitf Ai A^^' HiirAOMHtfA Kah- 

TfMKI Aji Jf^ H Jiyoirvmtl A Cliir t^ti' nHu^tH^ CAAftlHHCMl^^ll 
nf AVLHr'b foMXlHlţM^A fiOftlHAOI- Af A'TifHi'fc* J^Htlt fo- 
MMHt^A AHTIIAT ffi Aijll^'^^ fH«|iA^Hi4AT ^illHA A* 
CTll^K'bilCHfAI flAftftAţ^HCMtfAftfll) If Atf CTMNC ^i njl C(>Al(A 
n%MX^HTl^A2^ll ATX^TI rÂOjtpACi NAlţilT^ A^"*^ "i^^ ^^ ^tf Hll<r 
MMtHT rftAIOA HA^iOHAA^ AfMAHHAifAir Ai Alii HtfMAll CMH- 
r)f| HtfAftfM^lllll ^IAHAI fiXtffiHTr Ai A'(i>tAillHiA^l0|AAH9 8)fw 

cţijAT uinTirftfA^ Hl< njfViTi noTffflnT Ktf aato^'^^^ ^A^* 

fl%|ATt<A^1l nATliOT lUH HAIiliOHAAIICT ACi C(>ijll A< ACfcMIIHf 
flCtffiHHTI CTIIItHf ttin A 4^HTIfll(llHI\A n^f AAf CAAi fOM«» I 

4 Tuii ţittm ^HAM"'" "'''"'"'< Hiqilll»|(i« CT|«M0- 

miiMjt *fi hKiujhhtai Cvwijm^tiiiiffniiAff^iYm 
Sii««l(« lio»n«T|lomn»j. 

«id. i«36 HlHi* 

f. QiKiiiiiifa iriix<|. 


MÂATIi jlnU4H^4. 


Aif HZnZAHT iiH 40BfOnA. 4U1M!KX&|K 

««09 fenfc tpa^iHM ^a^ov^.: ,iliiiiNK^> 

J(U.» «umiJCmiahâii ^iiiHiMiMii»^ :• ih*/.-»*^ • « ••• 
• • V , « < « 


• '. '«.. •...*» ••-.•^^ : .« ».■•• p ? • - I » • 


î. * ••• • ^ ip t. » . • » VioVft 

tr 


f 

*i«M4l^MA l>*VATzVccHHffi 'enfi'MAH Af^mf^rjL kVhoijjhh- 

aHVA CmiT CV nolMCHHM|f'aS4A\fKS COKOTHM.» Aft 
fiOM apZTA hIsmSa AHfCTA ArOTAHAOf^ At VH/VI 

Jti^^l ^HHkn^T>J^A9 dV "fc AOKVfii aV tJzht, luii 
.fi«iiz?aftAţtKfi.yfMi|;YilÂK «*• «ioiftţaT*'; oIh MmA|ft 

«? *^*ţT» A«ft*f » ^H KAA-k ,Xp<y«IK«A«J.,HOCT^ÎJ^ 
A^H^CAf BH/V<f «fNXZ nftftKMT 4^H*C0K0T'bAA'^H0A-' 
CffZleC^^ fiHiffll fioll •f>l3^Â^{»H« l^f^/V^Mf ififHn^ 
irqrfO|flpAţfH|; KAf HAf .yj^|ţc£ A^*ftMfVAVi ''CAl^ 
«««tfK**?»fOAOC,BA4Hş UlHMAn AAfCt KZHH C«HT 
yHIM AHH IC«rOfHi|TH «frflpH MaA HOH,. kS mVatVa 

M^^^^f^N^SM^ UT lifcTajit/KyAtfir Â|i 

TfftaVHf IUM A AOftVraMAft^ 4f ^MA/ jU JMirzp4sCKZ9 
AVhS nAZ^fflf kVjicVA IcTO|»ThA0{I UIH AtfKflVfRAf 
AMS J^HT/Vm «Hn «fwliep^MHATfi 4^HT(i'aAT KHn AE 
TarAKVfOI UIHAf nflf^Alţj UJH nfft a*ifCTi hV HVMfK 

n\A4HHf AHcnVTAi\TM uih 4^MTfoaZ|iH ^aK| ^x kjkt 

XHMHllK niHT|lV n%Tf A fUAOCO^HAOf f CIkV ^AO- .1 • * :gH«».-.ee«owkM^ «in ^tţt'- c« yţHHRltA*-' «H*tt« *.! "", '!.]^î 

>«fiVf, HfCHVM ffOMAHlA-.HOHlfifN CS l<b ^Il f HH'PO' 

MkHlJl A«fi Tf«AH, AOAS tf {lliMtHiirefi HtfMAH «- 

-^VKf yiAtA nfMttfM aiffJ\lflMCz4>îf CKOC^^IIH^t- 

HtA nrF^MAHlt «TH eZH'îfl» Mţ$^A<t d|kH MHclftj nn 

4nftrT« HffiAtM cm'4^ 4>0€T. cAOHi nt'tfn^H emfn-^ 
-tt , fiAf^^cx M câ^ A^tAlrt' } BTfa tJiv t^ 
«VMtii>r M ecvf, Hs bThh^ roY^^tit 6^ f ti roHnv 

^ kvfAf hon%fi^ nfn^r^b «»; i Nofi r*AK*Ba Aii%« 

«fU of Hv/ftAT HHfl ACK KSFjpMĂ, TllCTI n^<rHH|42 K^M 

€Oko¥hm, 4»Kfx nţfMftS AM^ Wjifii; Bfîţ^mhtS ^c 

«pfAHH^S, tUH njpt irlltAf BifMB* ^KftHtOfll f^î bCM 
«I^STAy nffKAr MAH HţC CKVfT bOM n^tjTCf ^HHfrA* 
#WA lUlf «0|tHtA AMKTbJi «4eM, /flJH AhOH /Vf «V ntt- 

^T, o*V »H «flAiv B(ifMf eîui* 4kHi|)Hrs îijf^c*» 
fHAt ^if ji^aRM NOACirţs. AiiiH Aftf B ta ijiti' Hf 

«HTOflOAt kS «NHf ftoA MHt'tbfUf Ht TKAMZ«INf4| 
l«rO|tlH «iiifMf A^fftfliAtFHlbMBTB, e KAfllÂ^*^||N »- . -'. ' .A 9 ^âHH^U t • îcw- ♦ KApvm llt, 

« 

«. Mm....... 9 4t^tffş ffk^'HHf # < "^» ■•|Th «m&' rn|to «ntlfe «aV 

-*<>?^**(««»*^?i<» A#«a«fn8«r yH<h ji(n»Mi!f»AO|, 

• Hf ..«.iţ r A*e«:şmrA«, K^fAt 41 AfA'r» • |||(oitoaj« Huf- 

17kJZ' "****" ♦^"^•'^ "«^^ *"****» H«r»* 4: iHn 
,;»4: K4.pMAi ««•** Ai«» ♦ 4ii»*ti» *|« MM*I*«»*- 

«^Th IţtiOrHC ^VI HIA fMlild; MK«iU. A rfffM*^, 

».fkNROA« yv» Alll)!!!^,- «AMr toV***»* •#fî» «»*♦• 

MS OnCţraTAA , m« Aim^aî;, up 44k«| *^o^ H^ 

. * ^>At TOATAtNA^Xf MAf»AtlUH^A^aNW»Ao9MAM. 

jAţHH^/f^CTJ AAbJţ JlfQHftHt H%yimt' fHfâ9 «MVf 

i»H9*yf .«•BH#«»^.#»>l4ţ Jirf A.r«««»ŞA*j| »«Cft- •» . • # ll«<rAil« n^ MvMiVv # fl Kn w > , M^SfTţfţpirtTqrr loii Hn» 
» ifW cziwAHiif* «p*imKf , n^^r^ Rtff^rk 

f«#» n^fv» *f fir^ Xenfsi|i# ii«/d||^njrg 01^'..^^^. 
«m iMMiH|iif#tf r^M»Aof^ nţv yi»/(t Mih^ AatKH^ *** *"' 
-Mn^ iiiKmjfmmfxpf^M^ Mft mii MriT rff pr a|&^: 
'#lbM4liiMM'^ 9^^ • i^o»««i«#f C^t Vmw« rwTfii. 
4M iWpj K »i râ #f Siji^Mrâri ttâr ^ Mcojco^ ^fifririi* 
ii^iNiţl^np^'iS.iAftfirNc voifN^ mMiiiţf^ enft A^^f 
l^wtm nm wr iui» nm» ^ ^Vf t AtfofiiffH^ ttn m. 
119 A« Bimr|M aK «y0irf y iiiH Mft Mojtor iMOipNri* 

AVVK MlCCTtliii(tf «tt «f«IIT# OTmi*/) ^aăS ATlCTOp 

mfliirofjr Mico^ikiiis i#«cA2¥ifTz,. fxtf icir/v< a aWK 

OifMii(l0 A*j(1b, icafiAi Hipr* 4r Kin 5î ^s-^ 

fff iiHMiP ^ mmf^^n 3«tTff ; npffKt(iic acaVHlf a Oe- "" 

^f^T^irmmMf aft ^U ^CT ^ff pMHTHcA UIM TOMOt vi<^ • * '^ - • 

TiTi M AViffaf ^ ttm o^fOBMii AWfK^fl^ Hiibkh; hs; ! 

^ifTi f»H rfsui<lnyif9^ «a TCT«T«kr «apîA .f I ^h*. - 

ti e* AlfMWrtfc^^^ «^ wf IfCZMIfi^V BofH^NN «Anîi * / ^ 
Tft^MCA* TOMOC ifffl^ Bfidl lcTOpNiffi tUK TlO- * 

Vfif* w ntfi^mcTff AVntfff ^n Mticta ti« MApyHH^ 
/:MSfift iffir|ii^ .MNfef Ks ^Hfi iiViHif /v<^rt/vr^cS- 
«ţ»M «f 4«ff •orr, f N/^ akmV eeri Tmt«;,Ax- 
•M» î mpa mâM^ ^^'if^ăMk ^cTi ^NT^r 'rtApaÎJf 

^H^Vmfift^ ju i»fi «MlfH «HT« r«9^rM/NilSj^c« 

• , T|0- 4fia* Him'i rsMHw XHHHlîU.n^ nfnNmr Jf.mtnff 

4lţfM ^HHAMHTC n« f <KM^ 59«' «f 1», <fiM<k^AI 
A"» XcT9pM«IÎM lUH rcQrţa4>fN MAiî: cttc.noMihHi^ 
Ca A9B«4f||ic, KZ M«M ACHftHIMII nZMX' ft'M HSsţ^ 

ttiM X^fMHîu nccti roTAA,ff Oc9r(«ro<ţ4bţn: ex- fog 

A>K^HT^I A» BMCrelf fUH ^IAŞ J^)^a Ai^)||Jâ „x^ 
.«» ^M MAATA HjArVaMm^ JtfS AKCff«T«rd( W« A« 

«yiţffk MAH o\<c, AAHts yvcAft K0Afîu XtfiţliiiS «u- 
ytAi 4MM Taiî kVsmhtc Ka^% 3, ..Hao 4. swmc 

. lUH gA ^Haz eOKOT^AA HOACT^iaf KZifl AKOiO «A^ 
CMH^ MZfTHţlt ni IlTOAtMţM £f CTHTtfA . rcOTf Aftf 

«f OcTforoTAir ^6 n^t AA.rlff a A«"«pî", tafz nc 

• !«fM.W «HCirOTAH AA MAf>k «AATHKZ. * J^,,aA AMSHAOAX 

î;,*;',— * »"«♦• N*«''fH m\Jatz apiMc npi AOKVfH/ri noMc- 

«M(M Z.f«. <»"»« ♦HT^> MNHMZ AZKtiMUA'» «•» 8HHC ^HTfC 

îi*'ir^M ^"*" *''"'"^^ **"'^ "^ ♦*** "f* BflMHAt AtiH Aa^ 

*. MMWââM *"** ifiyinZ^rtA , C&t( 'cKOftHHT ^HT(I| /^HUttM 

■^. «• i)|H«U lUH r«AM4uZ> ^MHlfA fiHCiro«»MA«p ^f • 

•-«•t OflAT«H« ^IHtHrCfMNCff RlilS » pCTfOrOT«WAO|l 

4«AMAplK]fC. «fMTMrtfMMC «ÎMM/V A« nVrtfi MAH 

♦*«, Uiil BXj^lAf RZ UH«A nVTt CTA ^NflfOTUtt 

4l|(»» tf AâHAf MK , tM «Cf Ulift «ViOVOfli ^HmVf HSâ 

*«« 4(»t^lf||K AIAA AlAlMt ^MrtSfl^Ai lUII RBM* ăHn, HiN Afv4 i^(i|imi«CNi ( 4fNc:r e^nv epk«V 
•ilMMettllk 6Mil(0RV»iM Mţr' a^h »^a«, iiin 

N*MVfNAIAOf «Has^hV. • ^VnaAHKW AAaH^A^ .^ ^ 
»74. XVnmIh HfiNVM MAM C«C «M nPMfHNT» g- ' • U,^u 
MlllNA Arttl «^NAVAf aaf MATTi^f UIM Eot^f^A ** '*"' «" 
KilMf f HN TfCNMHA» (Boe*op«A BHMffHN CS NfMlf- I^H' J" 

yHA( «kmV- CMH-r r«ji^H iiiH taMiiH , liiEow^M^ ;*•» "-*' 

Miifiî;««5«N«AB;;r YHAi c. 4u«n,.«Hi N« M«f« X"^;'.;;^ 

li^rfx) ' ^i HznftACHS «rc^fnfft dcTforoTAHAOji i»tr*«»f ■- 1» 
msţHr lUM taViuH cVn^ftir AinaTMMA OcTporoTxii-** 'T"' 

dtfH(j)« ^«MnNjpz^î;!!, iuM d» Ai ajpz^ =aon', yhaV 
caff mW rt tot^îaW *fW. ffiâAiHc ri'j«k%M ca* 

âMC» njHMMMfli«ă f n% TflN^T .;(HHif«, lUH tiM* 
«UiljAT' ^H KlWcM lu'ri' 4h «'lţJNÎa, " i^HTp'aViC'l'A' 

<MM (i«fa«VfioeT^H+*K;4.MMinaTHji*t uiHN«A- ^, 
Wjţ* reTANKcrf ^•■AA Jflwfl'j tiiy akmV cx «iifNzM 
^iw ««rtW-* «^r^jifcai'" «iî''a^ M*ftM'*iN\<T * uim W 
flf MAn aASKf^Ti ^kifi mA»am( nHmV niAcxAc *- 
âm, mtu9m lAfin AoMAii> kk hV AffcnTz ««▼< co- 
Notr«« «TMdjpa, 4sâoj> ca 3Mkiy in rorAlA a^ 
ftiHiaHiirt' IJafeia*," ■' - '" "^ •■.■■'••■• •' 


rc 

B«nV« 8f fta|irA: IV 


K41«ll ii* l ^ • • • ' • 

f • ' • / • • • ^ ■ Hf H ••iiio,j» jcagiiitaj -t||tfiilai aŢ«KA»«: ^ .«'raiJiMi 

« uKSaffc «ii*of«A»M^H rowui ^M £^IA ) ^n» 
s c<ran«NH|t4^ {!HMH/iof>, ia|nuj.nfi A«fttţfiuf «ţţ 

A\(,fXMAC} Hfiai AOKy^flMAl «HfPCLWpf JSZ ^V^ 

«a «b ♦ocT it»Kî4, YM^f «RM» twiT illltHţvrjitltU 

%^«AttA utH ivio^aobchJh. T«iiR)f;^ AHrfcna 

^CT» . A A<<H JVlaTM4gH|ţ, . AHM «^Me^aJlto ,( ai** 

«^JM CS^HM OflOCTI^f HA 8«A ,M||||^A^ Itllf^ft^ 
• "•»■»•♦» • 4.M.A^«HÎ0M«f^JA ÎCT^^<|ltK i».klttHK* Ji^\ 

«.•«» 3. yti 4i^H^MtNT ^A€ ^AfBXf ca <|»ri .4M^ j^KmHmi 

Bft K^jMoftjţjii. iffTiţTqfioA HQtjf^t .^t^vmimim^ 

noB(CT^"îcTafffH «kHjatz.iiw ft^«Wf«^)«NifvyMfi%li 

•* 6«*Ş»*««ff ▼«AK'îpfHAţl, J«M MWuWMpiS|»i»Bm 
3M*lf M, BHCf AOf CS Mi CHA<kc«X «AoWf^ WMM^ 

IcTOfîA ne^ii{it KffANHiiat «i iţilHNqa} Rs Kfc- fi;4iMi^V MJrribflt nViipiii ii^ jM&iHi«ili<y»Aoii; 
fdk âf»» ^nsimm '^ffk- comoHM miiiMfit> nf tirihili 
^0$fm9 f^9 A^vAf ca^ii Gtmi^ ^^ifii|H# 

MHH IcmflnAll 2»flfâHA # AABI «ffttZf «% I'M)» 

4Diiii liittfiz «i»V e^w^-i^ni^ ntffHHM Mifltt.MA* 

^MB^ «tf «INNT IIMI CaM Oiltf 9»« af i AMHifMffft 

iOffiiAi cvftV nfc -JiAfVrtHRM iitiifiîi 'Sfrfi#r Mfi' 

IMfiipiHJI OfH I(Vm «fN CV4iKr*# i|IH If H ÂffcMl^4M 
Af CHAil CZAiTAMVAC»JMUlBMllfrf IttH Ml<^# 
«Af IH Af yfMA ilt(J!# i^CMf RHUA ScvOflftll Jf^mfAhW 

«HHf lUH MOff hHai noanrff KllHOfi|iff ^afft.N^MlA 

^f AAi^ mxfl^ JI^MbAVii C^l^Mz f^M Bo^ 
4^fk(A BiiMifiniX nsMZ Mlifi»^ A^fiM^» n|i 
yji^f CCfi AKMt» KfAMtţA^ MifbMMS M.HhaIi^ 
IHf» AAAATf MAfVimfi A MSffJSr MfHM MMT.'^M 
KHIHfM CHfi fZCHfm'f Af^S COfi mfT% >ifMU 
MOTfO CMHT Afirtt HifKiMlîif tUHAOM AWn»|A 

ciifi .ISAfHrfa^f yH^o £CTi jf htsm Mnclf ihh A(% 

HOH OfMlA 9 hV CK ilOT d|M(ZAl^ CS ^f 1^^ 
iMnfHHCt ^i rOTMN f NZllJi ANHTf'AliMttl ScVO* 
f HK il4f CZ AfATZf KZ XbNÎH TffKMlA BOO^^fte 

Bniif f Mf if HAATS ^sz^thr Aitblfă OMforoTMN«i 

^tf A< yn/Vf AMf CCTff «Z OfTflTOMMH 6f*«tii 
l^fMM, . j(|M|iTf V. SNMhMft MH fl|«TfOnM#lKA ,Bf4K 

#^aVh ACTS5^ ^ MViMiiif A rMMliSXf 'MH St 

T«is U S M»|W« Mf^Muilif'ciifr AnVcf Ht mfxiu rnMAfţiniHMi mz^. 
orv^^ff Tjif it^ j|wfi MncfAf c%H Mftîî^ c^cnf #« aA\te : 

JVVNVţltt CC4RI BA^^ A^lCÎitf CZ CX 4tff ilXHllVf 
lcTOj^Hldfn hH CKpTSţ NH^it IltTABTi M»kCTA .fH*' 

«P'aht mn vmAK^iijfy AfyNAi ps^MmHs KMfftTS^' 
•diiffiiiimi 'Soro (sriff «' KAff HinA w TWAKţ^Nffr MaH^ 

flMATZ IffV flfNAMyif' aflCKKlll * IUH t>eTporOTATÎi' HIN' 
ANCtrfTNlTrf. npf KftfMllA A4IH TlNăîi ,• «Ai^^^ftHM^^ 
ji^9M niHV 4kH HMCTJlVif ' KJKT caT KHnjpttHAr AtmSAA 
KtCM nf i fllAfVHNMAf MKfTN HirjJC CZ Al fTf'-jlOCT^ 
KVnfHNC AMMHAMS ^IMNATmAC AVIAC* A-rOTMlAOf ^^ 
j|OMf AilJliC^Z «Ai^;/ KCTHH riOrJM^ mTh MfKH/ njifv 

HMfiH yjiflMPii^s:. BicTMTVA rcorfa((^ rAVftcfTi^ xo^ 
TâfiiAf A^KfiH* iifiMKafi4rş wcnnMNTA ^SţcKcsAAr 

|ţf AAKAftAi aHaVATO ^}ti^H MAfMAf} AmVN A^H' 
MA TMCCH nZNX jfwH llnA IlfiVTSAHHy KffMf hf i«' 
M^M M'ArHHifl IţXţMVjlHAf MSpTlt iHErpCf kMh £CŢr 

RfijlTVTt' UUi aai«ki Ai«PiMcvAAY2«^'AW ^{^m^ 

flfNtia icTOf MKţll^H^ îopHAllAf roTi&TH câV^Auif^Ar 

nprVliapVllHHAC MSţTÎv âfrîpl^îZţTă KK'HH^MnSMS AA' 

XorajiMf I A*^^*i^A^' >^V*^^c; yc'hHmah nzNS «/^h* 
Af ioTVA; i^flN /^HH^iifJtf'TrxK^ nrcTc BNCTpVi Hv 

MlJtSICI A* ^Oftf- ^MP MAM..THHi^^ COf ^^AhiS^ f tlMS ^ ^M 

q^^f 6aVi lUMcinnrs nt ctc BfHtc ^n A1RIA9 ^AJpTiţM 

I^PiilftlT '!l<CTOfMKVA Mff'/AmMrt QKApVlllHHÂi MarfîA^ ^ 1 'f I I ■< 

•' ; • MÂntrA IB 41 

ţMlcVA âHECrA HNHII 4l^ 3NCf NH^N CS nOAvf ^HH I|* 

^fB#fNNita JcvojifiN « e« ifH^flJifVf ^ ^ft H\tmA 

.^jH^NCffOACZ ILlHn2fft0aCS''T»AltV(Ht% aV»!! MWk 
^mH^fTm tf UIA ^ApZ yV^A> HfKASTHVl f«M*Nrf 
«» OcYfiOrOTArNf KAj^fi 4% f^MAO cAflT CTMIŞMI^ 
•f4b XllNHHAOf nf ff AO«VfNAf AOJ^ ^IAg ^lfN «îi» M 
^flOAti ^N tHI^AIcrti Ht ff|^»M^A^ fUH. AoitVf NAl nf | ANliA* 
-^Afa HfJHMVAtfiV fll J^W «t^H CVC^ HIH dvCTf liaRM.. 

hrfi^ tfilff' Afibc^cnfA IlHn|H uiH cnf« tlyri^g}i$ 
Y^Afitd^^^ iţAfA H25z*(4€«Kti|H cnjff 46Anof^5 Hini 
cnf ff Knctpttf ytt^i 6^^* ^*^^ IIoAOAfA' îufi Oicff 

«lHA*^AgU|«k<KS» £Hift#^f0k 'fSAnHlHf em HfffRSM» 
*«!l€& Tot^ki! t Jti (lA OttoY cMf ^f f^ IMlNAOf cs 
,^Ii fZMACf lUNIcaffjr «b Tffltfcv ^H'^fAKlA» f^V^ 
- fONT A\t ^I^NT AKO«0^^ iLN i|| mV ^MHt t ^ ^ 

K 4n J A IIL 

-/pAfraci ;Afcn2(ij«tf'i Fot^j'Ao^, fi|f 

t • » 

Ultl eiftXkpMTVA AO^. 

%iK%M «MMIIaOA» ^ANtNATNAf rOMNAOf aIV 

^OMMTfi Mf OfmrNrif Niic oifl T<KţHifNK \f |i 5H« 

AiAt Atlfr SAÂilfC A^ ^^ 4MhHHlNN iijH rONfOţH 

'^^**Ai^ Aijif i AtortfNiii ^of i cs'^K vfbM^Hh if 

ft fi OfâKik • i r .t " ii «* • 4 ^ W te • # «s #iyicxi»r »«(•! rpiMM «f c«)f 4nKl^t AoîiiAHifi 

^Afa* «9 «<IIM ^MMAlA « r«T««4e|l «MMIAtftll» 

4^ş aK Vfi^ ^He^«fa » 6SH« e« ^t iMM 
•«Mi. «.f,. ef9sl^«cff » tfHAAni oActi rzviiHA , «cHa|« Fot- 

.«HA9f «M iMf f C^flM. «KmK Mfi.H IlAHOHrAg 4>|)AKtaf 
KmV^ m A««i« 41* HN4W «flfHtţU » flf mVm MA 

, 4t «nm m$z4^ nm 4MV ^ tewjî «s <|m» «^ 
.«s «»T wsiViM 'Hţii||Iiiiţ^'» «»«i».Hftam cx^ 

■A^VKAr », ictOfll.'lljii' iHHflMMHMIIc) . Iliii «STMH^ 
nt rotAÎλ .f «ţ^K'll^fllAl tUN IlfOCH«k«lMft» JBW« 
NHAOf» K«f»AC eA kV BHf, UIH Ktf AATC HfSoA «. 

. cVnfU» .f HA«ti A"*^ M5»«vVr» . HfmOSik uin ilH* 

^ TOH EOH^H, aVşH^ ^N nOMIHHHlîi l««OfH«H A« 

■Â"H»^ 'ii II«ft« 9» «iii« MSfT^fiicnfi^: .»«i. 

IbH CTfMHC OACTf , UIN eHHl)(A kV K«n^A Csl» tit 

BMffC «cHnf« aafaafNAof» KSfOfa^N^Ai f 25. 
«sotft, qjţf ^cHf wH ^h4>|mht» juv crif pmt» 

' • ■•> .. . ' «K .\ Ba*nVA III .15 

vaV 4^Ktfip 4^H,wfmăiutSi^ .oih iihm8. yii AVicfV 

»fif ftA^HH,^ CTarwHHTOfH, ez hK IIAHN^CHS, N«|f 

». ASICM* AlON ;Aff5^ZT«NA lUN MHtTA H% 

-NAMH ViC^ «^fM^ lUli A^ltlA MXAbtOACZ, »V 
#lKVr, NA«» ICV:. flMNAfHK A^MnVA rOTAN« 
AOf*. UIH «iţi'k BMflftlVOf^ C4t( Jf.H<nf* «« g«f>ll* 

rf«^ IHts 4N«t es mai. m ii«rri «■ > J^M 

«» ;^cs-. «Vn^c roTAfftt WN «am sftM» nHmiA . ; , ^ 

«y^cT^fmr:^aMUA0f^ MiKxv^iACaNru .376: i»^^g9 

Wx M «hVa Z79t «^x itf MiA Y>H wt »fs ' 

•Mtv 38i: • llMNBf HK AomhVa OeT|«raTAHAO|» • •*;'« 'F<t 

A«M »* CSH nHMT «tNHA, «10^0^1 MfHAI R« Î!;'«^^î^ 
HHH«<n mV nfNMHT* ir< » N « | HK ^VnS Wi «If M. IBfMi*. . 

rtHAfbt S5t «» «MfHT ^N |i«|iN«y«A, npiiMfN. .i!5"**"' 

Al ^»l«^to K«.«HHCT1 ttanfi yN Rf«l8Mtf UVftl. »**'- 

.#«•• JHfs «a «nS« «AA<NM« J|«T 369: nfntVM ««, ,„ , 
otffli • W«1n om nt uiţ^ rovAiT nfg toh< «« • tM«b 
c«nHc, 6» A« «Vhs hm dfaitaii^cr ^MNSfs^tiâ» 

ANH tttlA ^IOAQCll nft yNtf Mlf irjNKHIC TOKM* 

.M ffniNiif , aţf yaflH uH Asav es:«yvAc«s jfH 
^fWt*9 m wof ^u enratv o» nVc «S N»t||. 
91 nS4*»«ivW WHK)(i|«fNNt ctrs fţfSwftcKii. 

.i«AtIi ilc»«fipV«««^tteffiM £o«iMMf •^ef»* 

«ifN ,HI» afif^ ^m ««|l« ««K fHMOMVOl ^IRS.' ««. 

^«MH|k:3« «f«nt» «aN# i^HM.i>i|rflia«l4«o^ffi« 
*.' ^ rf^>Hs «k9fteT«k A^lt 6<l»A0Cl<, 4p«na|ixitHH4.a|tK«jy|i uiN 

fCAHfffÎE, M«HyA S93t (nf^cHM MtfHn^C A«e<"JtH^ 

;fi»HHt« ; A« . AftK^^A . eett fi% M flJHII )i QlVvOKVf AV 

«^TiMH 0aAM'«H5^C AoMHVA rb'TAHAOf («VfCn 

«HHtff^ «V AAT(^«AMi' Al fHft» CZ ţft ^CT aHSÎ 

V«^THrf fMHCt ^HH CHf ÎUCOfir I^Jf «T A ASI, ^HN^HAm 

•• **^-« CHrf, G*fi HWâQO MfH VII OlCTi* |if IKVm (Sir()HI OjW- 
iş|r!ta!' *" «»• «nHMăfmAHc, ;lOH^H *04^ Htaaî» «H*Ha- 
•fMlt K4« «^UINT» . M«j|f;^Mh2f SdV'HAOf tUH Kf fUlHHMAOA -M* 

<t«âM iCâe«tAMAOji UpM) f^HH^xmHAh im^Mks ^;^»* ynîH 

3ZgSBHNAVcZf ArrOH KVM«^ft<HKA AHtT OtHANXOH 
fiOfBO^UA âbS JCoHOflf <Kăp€Al tl|»>b c» A HAHffă 

* ;AiiN. crsnaHHţ4c AKJi-ffţKAAVff uih ca w cbnVf 
fQttriT;*&WH .KfHt^fîf y «K Tf#K^ kH TanţaoA aHII 
;AHa9 liAMAiţA mHwAîftV yH^f mVati npz^S ^- 
;ft«NAii it«fts::4»aH ii|rf^ypMz itffi Pom» aV itxsm* 
• A»*t anor, AvfefKAiyiMfttOf» c%fA(HN/>^ Riaia iuh 
.acfiAHYA iHHLa^fHKA, uieoAo'.f^iiMfi2ţs(4rA 8necroT« 
^mh9filH^9$m$Airi^^ww iH^HH\Sr ntHz Aâ «jn^ 

*MiA| A^ l¥^IINlAir« Jfc'âţf Af ' h» 0T2f riHT ^» « «« 

«A0».P|M;V«0 4kHNAHIiTf Af «»f«»A 9)C«f fliir, 0H M 

' : :$ 0HMf ilinyisf^Vvs^iiAtiKifHA» âM^ţiv ^iMinfSHUM 
i^omişiiiiif» : Ai>)<^A ^ npHitMtr Aaaimc ^ 
MiififA •o^ţ^n iA itfranHfiity («ţf »a^ mioiI nlf nf i^« 

IfHvrA AHH.ftcMCAf .«linMbM HAfCttTH^ XlTMAHHAef, 
anH HTiAlA AlHiHii.'Ai^VOT «1^ QTafnHT)^ UIH AAft 
nj^nftte QB nOATC. CHO^H» AAflta rOTAlN» KAftH Att 

iiKnfHNc fiojAA nin;)B|ftiAlA» e»4ifiHHNHTcHoTC««r 

nibHHf4^ Ci UIM. Allllfi 4l$ fiA 7 : BMH.Vlfi'Mff WfK 
CZ,.4lIi |ZMAC AAhIA G^T.CŢZQmttHfil F^MAPf i< 
Uin Ai|4CTA ^N fldfT'b; CA TJAP^ AA«Ka&: AfrfifCMt «Ir 
VoimlH ATMTA Ati^CT CAZgHir nHTCfHAC ^OAAiHH^ 
^^fl»*^'' MiU i^OMA^OAMNANCtr'UJU TOlkTS 0TAAll^ ft.)i^ 

af,HNCfbcff»' nHm no^ ^H^>i^cmznm^H m»Ji^9^%tâZ 

^'""A Al *^'>' TOATf U« ţHAi^ MA«kVMnifffA ^ tttfftt* 

şKa if.Mnzfs^îcH? HoH nfiK^M' roTA'tH ii»*n^fTf»Y^ 

^ A^Klfii^ AAIKZM^L MZA^fOACa cs 1^1 nKnfHNC» 

M TzrzA^M^ «f z nf iHbM ToăTa Ai^î* ca ^U 

OTZnMHHT^ NH«iH.Hofif. HHiift Bff ynVA^HN BcT0r 
fHHH AAfJfMHAOf AyiAOfA nfHMflJlf^ UlH .fHHa.lUn' 
9rZnMIHf4l ^aRllN MZAbfOACZ ^AfTA nff'CKHfV^ 
A>bH 0OCT9 NZHH cVnT &AAfHC .(nf i|lW A4 BIAI^ 
^bfi iMJ!]OMiNH<ţJ_KkAAAATf iffVIINff HZfH-AK^CV 

uHnfHNCO; Blfz «f NAAva^ >i- aH ctztHt Oioao^ 

fflff iRAffAf AA if MnZf Zlţll , A^ lUH /yt^liZT^fTOy nţff* 
ft^M •f^lHIAnHTff lUHi^CTi AM ifZTAŢ* Vf HffKKM 
' rOfAlH^ • irj.«,.i,' • |[iise<r4 Mf> le»o|iH« .f n lcvojtfft 4ki(!Ni*ft Hutî^ 

« K. ». A»«» «wr MN a\» «Mf 'jdfnfnNe eS «•>» m*«« 
«^MnsfsitTia foMANHAop) ^pKn MiKk: rnfi;; ^: 

«NftHNri \a;I f»5»OI0A flT«Al*fl OM'N» «4f«« «tf 
» «Wlk XA«MftNΫ AlfH lH«¥iM4AM «If ToTArt ),' 
• ««« 0«XnMNN{« rOTAHAOf ^IAft |ţ«f A «.jAHqpl 
»5HA0f mNZ .fH X0VAfZA« ^««1»^ *» «l»*T« 

OMfMlVM es f.HniNA*4 Bj»z «nlT^k OHÎMtiflK a» 

♦0<» ^NT^l 0»Bft IIIH 4NTJ, AHNZfl, Hajw *oK 
«IH «CTZ^; Aini aittA BfKM «441 •KTSqN îlKMt, CX 

•*Ms Oif iM* «ftK «bM anf cs jmtz T8|»*fH Omi^ 

«teACN, N«fl «MMn eCT«, A(>|K%m ^HCIM MCTI ^^ 

«Sfi 4.H nfOTNSA aiAHrf«AbAWf. Ao««A«haVc« 

^«ps# KS roTAlrf, 4U|î5 «» ^M,^, ^„ H^,^^^; 
«»TSn«NH,« ^N AftKÎft ««« AliH¥, ORMti «HN< |,*»r 
4^A CZ «ţaTZM* K3 UIHfSMaUIHH« rOTMHAOp. Rti 
#»« A« rOTlftfft, Klf l£ tm ^HT|I«T ^H |VlHef« A"- 

««(«MiN^Hct, uift« fzMAc eVnv vm-tfA X«NHAof« 

J"l4tlU NHVJI kVm Nft« OTSnftNHŢOt nfSK«M AA|MM» ' 
A^A lCTefbA M« «fST«« * » BAfiVii 4. 1 iB»iili«'nr« tiL KJIflSA Vf^ * ' T r \ . iil^ii^nvţ ^ii&s A^n2 ooKoi4uiâ t TkThfOf Hcto*. 

fHHilAOfs O fOMftlttllltll 'f^m 4^ir<^ÎA'iO€Tf9(^,S#^« 

^f ţ^ cHnVKKf4iuuiK?#BMM«(4Xfffilf40fMrMUţ^ 
fMK o lof hanahc «imiM* «^Ntf^oncţTi 3ii«if : 90r« 

• M #0f VAAf ^NN %^Sf AAieţthNAl» » •*» ««^« ■<'#'> 

yiKH cz anJfiii Mn ^f ^^ tt!H:9* 4f^<A.1(* ^*^ 
«ti|M QevforoTAN fZMAtuMi -c>:^î| JU^^h* mfitMff 
•MfNAi «l^aKUH, luii Icvofh «»* cz^I«<^unt]M« 

»** ^INMlHTf «M3H4f:ftMi* MPllKf>iMfgVl^f«|ţ^ rifHH uiH TâMaN)i ^HAATa aV k^jVt acbnjA Oe* 

«Vt aM aţzTAy uiM laV cVnTjc* .^^hA KĂjit kWiÎ- 

«fi'KAiâ e^»^"^* W<>X4«* jvV4'f»»'»«»'rfi«ie ^kH'w- 
aiM2^/^Hlâf|(« «^nWsir (^srw (k«^i| iii< ntl^iiHJk 

•S ^ 40C« ANH MS^M{k< «^HmS fS HcTO()H«ltM 
CS KVMOâ^l)» UIH K^ TOATi ^AMHAIHAI AOf itVl/HHf^f 

^(Miif^HZ^'i ăXnm^fWiM ^(Aiii(^T^a 0f akAV rr^io 
iftiiiaM^eţ Dlf k khflA Măitt r<V«VT A cKsWa, a» 
VTa eft'pl (IkMic £11^ (^xfiMiiHf« 'XVii»Aef V 
Atv' OcT|ioroTAfH niNT|iH lAvJi' ant^aV» AOK^f ha». 

ttft HZflriifHM MJIftH «irjpl «l«« Cttfl ^SIHT» 

i^tfkKiţS AHii Kt(BifebitrffAc4eTC(fkiWHA«ff AATMf ft ^^ 

«rtf 6ât HoT JffuţMiţ^r* '^|« yHfHiAclM ecTi'BfM'^' 

mVX uffl KMMnWt otifi «ifft ftoiitfA^M'^if ct*c»'imx. 

*i r-.. -* <i«A«-Mi4»* cjif* i^fiSk nfivAnfttktfmHfHAtna' 
««.» ,.:,f rt ittnVKAcî AMc«t9c»lii| • «ir«M*NJV(4 a^ictv ^a^ 
«WAîAj; •Vt/iiiMA ^iC^'Ai'i^AAi «i iM 4111 ii^h'cf 
Tfk ^M^fMitt 'WmW «M^ftittTâ*, K4lT np iK«ny 
M^^ijir, HWrf yii itţi^n^c es iiV ^i jikmac.' iDH' 
4(e it^iMV «B i^MÎirS ftN^iroTdTM 'RajiTH AoK^ff hai mah' 
|$ircij|«- dnVe «rWKtci»' «iii^^A^itfA Hitf- avwtie; kV 

*kb iMi i^nftft \â« A»Aeiiff RfMAziţ 'fH^HtuH? 
4biiafA>^^ 6fc«r«« t«TotirK«A hHii: «-Osir«»' 

* ' got-» M^btt» ^iitiMSrşcdes^iibt^MBlinif rOci|N)£* 
r«<iNB^: «iM eS(rv# ; orzruîriiHpfc XţtHHiiOf* «« a* 

»lii«iilA f sMiiufii HrfMMf Hitt *iffaif|ji ^ntfrit^ M|ifr 
•i. MHv YN#^ mmM e«Vi Kf«A«il^ «^^ 

Mtii MNA a% ftlNNT acVflfA AOf9 ^N^iTX HiEoNU 

f^^^A TâMillbAtflMV Tf cKl(T9'.fMAAraiHOcvforo«rAâ 
JM.Ksţ^W- vr cNNr«yi vKtesăiiiTfÂr :SiTofioiVftM 
iC^ A^b^iM: 1 Hixttnf ioinifr rtga BabmiBN tn^ 
Jootjo. EoiBpbDBo* cwii:ei*kQ9 f»epeiitcin€)stMgot> 
jbos iirprefuonoft fadjint» eoM|nefiibi aiib]idDQiitdK 

XbHt«m Kb AoMNtfA AOf JftAAAMI^f TflCJMlA EoC^O* 
ft(A .BNMlfNNf Ai H'HfAilME.ilft, OcTfOCOfMÎ AV 
^fMllftcVfAT WMHjfAb CbilSfc;,* A«^^^Afi NlfMNTf» 

m i^N aKamiiiat MATr fHf; ^Mvr t a Ai « wşinfic^ 

AINf «AAKS ifHAATX lab «fllfffiC<ffATf lliNTfK WliJl 

Mi%u:ai ^N HSfMbf HAi Maf fji ^i HikcTA nif Tii ţ« 

tfMKZ YN^ŞCTg BfMMVAf aV^CT kZ^HHt^. Hni. 

9t4 A^fx <nf iebM MA& ^hhanhm «fHitSfcbir )(fO« 

MlllHAtff BOM^ I^MA ) rOTAtS - cbtlT ' OTpnMNirfft 

^^NNNAOf ă\t fXMic iOfOAn» A> 90 AAim^ v«si^ 

to MOAfT% tfTNAlMf Nlfa ^^02 MOAfT« aM»' «flf 
^TX AHfS/^MT 8a« OiVnfA XHHHNAOfi UfR i4f 

AmihU« lief AifaAAf^t mI^maVo^ ftV^%^ 

5 • . ;î|iM .*•',• ' ^ 


4iHr. r^lk/ilii. yiiAâ/Mflilf mzii«hU fiiicirov^^TSb 

IhiLCTâut} KV.iUiâMlil 'aicffimf ft. MSfvH^emiA 'mn 

m î«f-«Mii Iţi^ftMiAiitey « fif I M«y4| Anoîf Rfo:contr IhcAfk« 

*'"^*^^^ niM^ jfJi.NViAtifii ftanAajiMt bui wHm m 4|»a«s uin 

t^kMtaTfi ^MCTife^ . lUtt oifSiAMHf^^Şf cM onţ h# 
%foilMâ Kft4n4 BmlM& fA E%ţmm&f nf c icaflA ac^ 

^W^Si^ fiilCIMZM <byMKHft TflTMllA ^i <^0^îi K^ 

^CMiii nft Amii4 • % Ulii aiu-k .fHnţi'Avicw nnn ^f* 
«m lunnowkcw fiMisiiiiiii4T»t OcmfOtotMAoţi A* 

%ilft MTOf» CTaiMiiMivoftii AaiiTiă: aH n^Vr 1^9 

-Wh4 M AWCWHTOfTit Iţ^M^filAOf M«fliî Nirf • «fhAO 

finft Atcii|t faw^HTo iiAffAi riifNţ&MiA KZH< ifiaa 
Micritt K^ AiMiA AKf Hi ^NKX 4^MţTi A^naţ^A^tff 

ns X6>nfMf*k ttTt^Vfif yiao^ Miii aiKii rforfiA^^ 

CCTlXotifVA^AlCflt HlA/V*^nfl fa»fHT^ nZHZ J^ 

Tifw iuH Tamani iiot< ^h TOiţftf MAf iJr ârtfi ami» 
^Ti nxfiiS aV yMftAAir* CicMtl ookotIkks ^iriMl^ 
m$ Mj|i8fiMi tiif^<(n« coi^ovkM AKfft^ MAliNftVfr 
rOcf^oroTMrHf aH ^qct hINiha A^hA ^ KAf I J|^HHinii 
^H âna ■f^TVAM^ inN nma jfn AnA TnoiA ox 
«fkNnm^ii^ «Tx kaH TfiftHNT Bm ccfot^n a<aa f^^ 
rii^aii^ cnf^Mkc osca'^«f^|miHf9 uiiiAiiâ4Lafr aA^Mf ATf TOATZ îcTOf^U aM îoplAHA Af <&» 6** 
UIHT MMH*fHHOACZf AA «^^^1 «ff gfi CKpTf f nftnVMl 
^rorObjii gtUHH^ A*AA ||ZfM\l|kHAf iAZfÎH saATHtCXf 

veiV /v^c 4iH O^cHAra^ ujh caV AujfjAT aa i\zf^ 
iMfmrAn msprf NErff» J^iHit ^t aa x<>v^f^^ A^ 

Vlpiţ A^CnfS fSCZpHVf AAfHZ ^iAA ARA IlfiHTHAiiHţ 
tfN^f AA FzAAlţH MH ^^HZpf ^Z$ nZHS AA MA(I% 
M-krpa^ np CICSm CMHT 500 MHAf HTAArf HCI|liSrf TOlţH 

Ko|^a«If {lîîi ijtrK; aa^z AKMlff ^f cs nOATi Acitlf h« 
^i cVAHt^AdiLH CAKf uin /Vi cz noâTf d|^NtvzAfVi hHm« 

Mf nflKtfM OCTfOrOTAÎH CZ ^rt KVaţNNC UIH %J^ 

vHv AmIa^ lEf z X.VHHÎH A^nz iit M cHn\ie m 

A«f iylC OCTpOrOTA;! UIH np i SHCfrOT^M^ ZV AAAJUţîl 
OCTfOrOTAH CHZnil^i lA^ rOHHT Ai nf i AOKVfNAi 
AO(f ^H^ATZ AkTffKVT ^HllAHHONiAf Nfi «AfllC 
•K CVZIIMiNTO, M.AA SO AA AliStf RiMTfV NAf* ^M- 

JMHHTf AA aokVa gzH cz ha ^h§. J^ni UIN XV* 

HÎN NHlA K^M nfHN A^KÎA MaACT|i& ^nfnHfJtc^ş 
(MAKAf hV ^Zp KZAKAf i UIH MlfAiT» eT|lOi1tflHTH^ 

.Qz4^ri ^T QNznATf^ nlfTiM •fiAţa^iVi)^ uih 

-flf Zv^Ai UIN fZ^ŞOAAAt AOf Jft^ QZfll^Al^ Şi^i^hA^ 
*€A0«05HI«Af hH eCTi ni^HWN^»^ «Wf^V «Afi: <IS 
:nV«iMKliHOAI}fCş KZ ^OAfZ «|wMnaf«lţW ffoMANNAOf 
•994 ^U TfAC M«NA| VIH MHjfNtO|JH ^H, A<^> 

*<HNTflf «|f4(AM« IH>S^MI|«^€^ic«^ 4«» 

WgKmH^ - \ Jli&f«AW^VlA, ^171 Ktfk Ai'A9KV« UIH M «AA^esV 
fiOMIHIIfl^^ScS,' MAfi K^f AT CB BOfl A«XTA«' 

Kjn$ A V 

• • '♦ 

Aofif A»ilECZ Tpai«li foWAHMltOp ^^Hf 

Kop ^H Miic7* nxHZ A& J^kaaV uiir 

XoHopTf^ 

MlHHr,- AUllţHHA UJII J^WIZICJIMA AOlţiffilAi Vo^m 

ăiHAQft^ uiHTOMc iţzffHAi wfwMita f shIcA Cnfi oahjc^ 

IIZ^HTOflURH/VVACy w|kT/AHIAAUI AM; Ho«MBfîî S4i 
OAtt ifHTOfC- UJHaV .fHTpAT ^^H IţlfHrfAAf * yHAi 
HtteHA Cii^ /V<^4|kxpHATCA0f ^Anvr A .f MHSf AlţN^ 

râ<pf# HAfrii* MAH A^naHun v^c amhcVa ApsrzTOfU 
• ^itkf «t(ri|3>i|Hii({cs f ^ uiH eoKOVHHAf «> VcV mVat» 

« 

UlH^XţS HCllfABS ACCţZTZpHAc AOfr •fMnZpZlirj^ 

^fk AVMW OA^BZiHOHC UJH HfHIAtMfl^U A^lfC^Ciy itt 

OVZtVv njASHAA UIH RAHOAHI A tMH$$ k>i HAfMML 

«f^MnBfZiţfA um nVfTZTopîft qh ob oz ichbij^hhc*- 

€Ht, ^HMcnZVVpZ ^KMHA UIMMipiCAjpc /ţSAA BV^ 
^M «fMnZfZMCKlZf UIHAMM AiC^ZTZfHAi fUHKcA^ 
^«ViAlAC f CAi ^Zf Z HCnpiMZf -I^Af Tl K^IMHTM 

UIH iMMhV^AVZ aV «ZkHto» Bs apiK»M OKpN Olti 
ffOII, t«|DlfAHlfi VMCţAÎf AiilAHHVI nt(4«MS A'C<|kţ« ^HHOftTl iftimixifZA* «% mMk, WJ)(H iMcţVft 
Mftfi ^i iM ^H iu«T Hb\x 4«rf aiNiTMfi» flumw 
^rfi'ÂiVAii^kiftKlfcAtHMf» nV lA Hk«8Â fţ(f liT, w 

•ftf t «^imft ^i'MÎf cMVmm, ' Amiai es ^rt um mâ^ 
^m» Ă» 9x tvtţm^ 1B«c,Ihiah(!)i«'aVvi AfcnfC 

*HT» âlBAtt^ nAtk)if%i «^ltfTi ABf a TOATt Attf»^» 
9S»NAf ati TOKMMH^ nVTlf HAf ^Mn«f ziţriil^iftf «la 
rt f xdfţMT, IHH AA AORtiA 'lUllfTVTtJi AOf kH »tWi4V'. ' 

*Wnx a<f«eTaii4Tt 586( e«t( •eR«A<TT^THiit't4^ i«, st*. 
iHkM Ts^aiMf - e«V ' rr^nlfM < ahW At >« n^m' ^* •"'- "1 

toTftHHICH, fnOATt ^H fSMzhi^t tOT-CHiKOf «11-' If;,* u"' -Î 

CT* H\SMt ca 4(rr kV«T), (^sicMtfA kaaa 90(H> ^i BAtij' "t"»'- *• 

a Tf««T HIM «Ijn^SAAT AA^fAKlAf >HH()TfMi«ă *''"'"* " 

«»f*jf*^ftocfi TÎNMnţMMA «* oact'i i^i aoiBoAtJA 
dfOMOToţ^ «T«Tâ nrS iraV«T i:uh nrtr ji(^*f nwtVkmt 

*»>• AţJMifîS CA«yMlilA^ftr AftJTMfB^flÎAiAOpi hiH* 

♦j!H«Aft A Mf nf«n»^rrcKfÎMHAMftfHiA\<cnoi- 
♦«rtA if HTf'AtiicTaui KHiis » FJuîtandâ nuilqaani 
tergîuB 6Mtoos pa^efo caddveraţriacea.R fiMnîr 
*jHMwJ«yB'ift<fcatJ Xf ^i^ ' ritt^ril «A «KM« At Tf1J-> 

*<f «Al^S^HBĂţtaM/IOf , WA't 4k WAtfTrÂ. ^ J^H«4Ki- 
^KtTt«2>||4|i^Oi^jlf >* Ă« B« aV« OAM» BBHHttlo/ 

«ft. ll)»Mil fŞM2UJHHA rOVAIIAţl^ «^^^N^^I^ CS ^M^ 

f :iMA€ jAhn roMîŞfibAffîi 4k «ifftfdlvAa OfiaKni) Bsw^ 

m iMtftiiVi^ MSţTVfHMyif ilMMl&ii A mAHiipt rai^îi aH^ocv 
•<i«^ i<f««tM nitffiY iLaaNij»H« A^mnVa rovMiA'df, «mh/v aH asVv^ 

ŞOIO aM ODMffHHT AA «fMIAAt^ AHf yHf^^HHUâf^mx^*^ 

§Ht A A ui î CTo fMici « Valena ClrţAungpş Ciotţipa hellK 
itosam gentem aggrediţurf at post ţ^iora cer«. 
t^ipînat Athanarieum .oo^t infu^anQi.ft (fliAAEiic 
aH Mifc AcVnf a roTMiAOf rfioTHHrM ka^ îh ef * HHkMi 

. ^^fl^* '^'^* *'''* AVnZIIMTIfiA fa^ŞOAl MAH toCbK* 

|şA«f ab AcVnfHTiu AMHifHic q^ ifvli ^^Vra) Aui<k 

flfllcHM CZ A^HCA<l|'<f r{.VTHlirlH.faMCUllUţAAHIAOf^ 
. rOTAJii^ aaflli kV llA^lHAfllK UIH idi ^fHTHrCpHHC 

AomhTh AOf TfiK^czii^HOfacTAf ci^ilif cui'b^nâ. 

lyiffcVA AOf nM KQfZEÎH J^H OfAKla CBWOftl^lJ'C^^^ 
â^lAgKOfZBtilcZAf ^U^ZKiiTOkH AAHHflfSf C4lV 

aa Hhcti^^ uih ^i ahpao Tf ckmnA'CS 4^îc aoqht Aa 
Of akTA| kz ai '^P i(h 4^oct ahih roT«bH azkHhţ ^:^ 

A^aKÎAf af ^ TflaVHT «(^HTAH CZ iţTf w|WN<ţf at ^h 
jntfCÎa» KA|lf£CTI «^HnOTfHBA ^aKîsii nfCTI AVhzii» 
|l9 UIH ÂHOtS CZ AOBACKZ Jf.H O^AAÎAf Hf AH*CTA ^ţ 
«IAV 4MCTt ICTOfHKtfAHECKflHHAf C9 KHHOaiJlf , «4^ 
MV AHH./^KlaA Hl AHH.9KH4^i^ ^CUf ■ AZflVHAf SH' 

ii|VaH8 s mffMHk cM RosOfm Mf Ai MfMîK» usii iţ( vf mVt 

«iţa ^ *f c^Mini mnmni RVMiftiAt noiTHRVAtfm 
fifv MftAi »M n0iiiiiiHi«f» fiVM cz MA«9 uiH wiScii* 
Hf aaRVHOAyif KaL»iiin|iA«ifi||]K Te^^jf^HAAimifi$ 

JlfNM^<kHlif C%VKbAA<r CiftC (^Hi^XAiiyifll^) hV^ 
ttiiljlt OilflfHt RAf Yh CAV Xf* HHT «V C<r»^fHJIlfl TOT» 
4MA0f HjlHfiZlVkHH* OfHlcţfM CAp ifH&ţSAfgfy pffll 

iV ^^ ^t^ ^v ^ft 

f1«l|IÎH MSfÎH^ O^H FOT^H At|iAUl MlfH AaKbHTO|IH 
T'OT Cnf « Kf RB2l\ C«NT CR C2'^H^XA%rZf «fwHRAf* 
«lAfTfl RA^i OkhATA «fM«OTflN|A ^pARTfH* fllfS 

/V« Af ^ ^CT AmTH rOT^H Jf^H AaRTA» Âf^N Tps^ 

^Mh^ cz 4»aRz BACiAS cAAf rV mKatHa MAh cVcf ^i 

«CMT yNAlA ARm\S BfAHrfA^VAf UIH AUj4i m AK^ilO' 
kV ROfafiTHAI AVNZft Tf«RMH^9 Ni ATHHrMN^tfa 
^f MNCÎAf CZ «f NTfi «fH ^ARÎAf RAfifc A^ ^ 4^^ 

4)ocTNHAfcn(« KfHBaHf «ii^cnfr onbc Af 4>HTf«« 
«Hht cz cz noMiN^KZf MORAf IIiijiTh xf***H*^A 

MBkAf rOT^aTlif OMOf JRl^Hy ^f yN^f.RVf AT pZ rVh^I|I( 
KZ AMI1|lHfiAffiAfH MARAf UIH MAM ni A^^VOC ^i J^^^ 
fCÎA Af AVTflK^T^XlfZf^, nfţNHAAf4t9 TOTnfH« 
^HNZ Ntff ZMMNtf niHTf8 i|« fiQMAflTH w|WH ^ArTA C8 

v!ii 4>îi ^ocTf ^f BfiMi ^f UJH a«iii}i<b rV yn fZ^» 

«OrI CAţf TOnHT^ UIH ATMTA «l^tţllftM ^ AMHUIÎH 
«Vlm|HT9 HZ nffR^MMytAUHCz4i«40Cir^4A(Mf^A 
BAClAOf AfATZy UJHTft^nttfHA«^R«îţHA«fllrti«fHHf^9 «l|| 
40CT AKOnifHVAflA» llTfCT* f^Affl AiM%» «Af « Af« 

To«« II 4 ,U s« XAf:T* tv^ 
caH AoiiHfit cnfi nsjKţirAi AMfiH^ cikVA OiiiKtfHt 
cs MAM $Ti ţzKtot AiffiipTM^ irrojmtilftiiţf noMHfcics 

Ai^H OkO'AOCÎI J^MH^pit iM MMpHT AA'Ml^coAftNf 

A«« V9i« a*t:595 rcHif Itr ^\fnx hiaH ^MnspatţHT iHii 

16 3HAI ÎS 4)ÎHH/^^ Ai mf CTZ ^c 50 ^f aHH^ 

nffNHMCK(»l< fifiacTopţ mj^z /vVnz kVm Bi I<oKfiT 

* **^2!"t!^ * A«®0; Wf Z np IK^M CKf îr XpOHWbA dAIJ^AHfZVfnft 
••«liii Knf »• €&: .fflTf'ilHf AiUJ iHr iţlVtKZ <i^H KipiAC ^^ fiffţ^bH'r 
•ni SfiflHTl TMflitlH'A Ullf nZrMHVAt ^.ţ^HKifl fZ^» 
KOI^ noMitiiipg OoKjA^ UIH MiţlţiA C1( 4>Tg ifitfT Ki|t 
-dHHl KATIfii nOAKHpH' ^i tf AiHM>^ ^f TOTMI UJH ^C 
X^fif iKZfOfA fiOgfibACZtţTg ^OCT flAipHKj^OM^ 
Ma rOT4SHAOf f KiflAI MiH npi yfMZ TffKAHA^ M 
KTiAlif iV AViT UIH> ffOMir 

■ * ' 

if^nsA yr. 

' ' ' — 

AA 9coAOc7{ ifK t;rh«p . 

* • 

Hi1IOH> KţfMTflBVg OZ ifH^ZAHkPZS4fTHTO|IIOA 
*yHftl CS fii TMMnAi ^HHiHHT» fi CZ nO/AiHH K^fiMH* 
IvUAt niCTfA^HZpg. 
-. Am V|IKVi «gTHTOţlOAVH HOCTf^j |[[CZ A CiMA ^ ■ • UlHi vin ca JhmţsAikrsf itxnft wmi BpcMHf Mpn 
«ifş^H; MiTrMzns^fM^jCi lOf: tioMiNMy iMt âV |ioeT 

^S«M«f# AAjNiaflM aKT« A^fMZf i, ^OATI AM>kAf Clf i 
« AT^ A0icţ(f M a w|LMnZf Zl\1%» BOMHMH ACf eM^If'^CTf 
JMfSNtf nfMH A^^^tA NOAeffXy Mmîi TfffNUOfHJl» 
4lfMM Tf«MCa 02 Al^ff ^CT« SZMH O CAMS ^ 
ţOTAlN «IN ctaHuMr ^f €'|OAtCtM «MIM ^M OfMlA 

4rffM<fcvîit /v^Q^ MOAfff «k a,Vji ea foitoiiuicz (nftM^ 

-^MmNfl^ a3^M«ltAf) lUM AKMHTOaTZ Tf «(lA nfSi* 

AMH^» tfLHfiAiiNflA uiM Jf^H^mif nMMOfţ^if uin¥* 

C<bCf« mHTnfSNl«||f CTZn«NVA. XbNlit AUMtfK^ff^K 
^An^ACZ IlANONTAf liJH Ul CTZnMNTA «f N-ntlTf f f ^ (j^f^ 
HaMONÎA efA.tţAfA nftlTi AHNZft ifHTffOABA» KAff 
MMV CZ K%MZ OfCAABOHTAf UIN KAn>$A XOTAftfAbH 
^€f^ ^fTATtOHfMlONy ICAf4B A>^CT JfM nOTfM« 
MA Ef ANrf A^tfAbH Of CTE GfBf f lUH ARMV ^f '^^ T^fMS 
eZlukMB GffiM) « HAAATZ TZTZfMMlf tUHMVA* 
TS ^f AlOf jt ^t fiAfMAf H9 KA|(lH£fA^f7CVKÎicHnVUlHf 
^nf fK%M .JkNNAHHTf 60M CnVni) CHff I^Af A AfUJACKZ 
tU.MOnff ilHTBA CZ CntfŞHCf 9 ttlH KMH/^CZ CÂOBO^A 
Cnfrf XOTAfZAA «fMnZfZlţîiH PoMAHHAOff UlAibxVil 
•fwtU ^H^fff^ACf nfHH AOKHfHAfy KAfHAf AKMS CZ 
K%MZ GmAI^ UIH 0A|[0NIA9 «Zm^ UJH MfAAnfOAnf 
flB^AiffA na|.T« Af KZ^KAAf» lUH MAil Hf i Af CMf 9 Nt 
^ÎHH/^VfAf AMA^ TffMf MVHItlll.lf.NNAnOH CZ GZ 4^ft« 
TOAfKZ JfM A^KÎA^ lUHCZ Afi^f A TffMf /^VHZf4lr, 

nff yN«« atmt4 VfTZi^fi ^zkVci FoMaHîAt ujh 

4 • TffKZ* «|« AVnxfffl «ff H Tf«KkT9f< «V a^ , vMn ^ 
*«Ve A*AMUâ<f 4ocT enfi ini|^;M*« iţsfiS iBNr^ 

f«|tA» tll« ■« «SMO TftV* M H«mAÎ*« M r««Af«, 
4I« SCMMf A, lilM ^t IMeAe Utm A« ilţf iMi, ■«« 

««MA cşK WMRMT . aoh-BaimmiI» CS #ff a^HC 
IWiwlfi «VcfsyM* 4iMi mwm AA AAiclA» M<t ^ 
Amli nn <V4aRkt, «■« «» OTfMMT» «tI^ Ict*. 

f«^ kMm «MmMCK» ntiiTfdf «Aţ««tiiOM nfc #- 

MSflfMWVa A« «•KkMMM AOf flO«ll «N««. I < ^ KilltA VJÎ. .V» «f«A«. tt . Wl^MH^ e«9^f( «<« Mpf c,, njk««t(M «M 5HC JV« 

W.«.fi.. ai,¥a 293 jMhyiHHTOfiA •is«»naja^î«5A* AacAT^; 
.^Mo^j»*T fzctfftf)tA)iH,. ţafz n« XoHOfli At 41 

«MM ^nzfAT . AaVcMA^fH. •ţStt aftMHAf ANICTOfA 

VU!u «t ^*"'**'*"* **' -^^ ««f I«.îcTa^»iR,. ^ Hf«««M 

M.m..t- t« ^^**** Ao«««t<* rOTAHAOţ, <IMfCA<.A«*^ IMNMH 
3C,.,U. AHH ^A ^(K«M4 Jf4l BnHf CWMMM *♦«»» M4* 

rfiH^CKX 1705*8 a|nA<ii «uh «; nţanaAJ^» •**?< 
' nhc riM/^bA .ca HznxA>bcK2 acVof * AnVcl^AtfM, iuh 

«W*.M*(tO*T«0*CT* aW CKbi«H^<^ *J|^T|.«T e^lflMAMA IDftnfaA^NA «fllAiAMHTA UJH ^H , 

IlAticNla } XATMaHîM aKh XoNOf îe nbiţHH ^f a«i<b€Ta 
4^ caM' BxnRN^^ A> WAo laaMiii^H AOHTfHnbpf 
rmHAÂaâA AOHAfaN^fcKmHAanana^HA (nfcMjit ;^atT a^o«« 
iucA8eTz«v»(r>iA na^^ea)* ifit^fTaT'hflcTa^ Xo^ 

NOfîf ^N«N5HHAVc<9 WăH .fHKbNVitpaTf yNAfOTH* 

AnjpMi AmoAVâ aVii XoMfff R^^şoTOfiOA cdmH/^ 
ipii.tiy« d|UfnzfaTHik «M ftşjşxMT, ttiN iir rpTMi 
«NflfiMiAr CMfNK Mll#Raff fWumNf MattHMiiKT i^ 
^fjmnsfgf ftf fMAf ettiH^ez aa VANftAi Mnr 441 ' 
« Kn raimat «af f Ag •if.HTzîi «ff^i^MNHOc ftfiHi^ «f«h» «.arr^Nif 
fiZfarVAyfi AViiflfNa^îf^ anon iiMKAfHHN^Xcf Aa A*^ 
«fa, /^f^aKOAO caHavNOHCzHf otaIh ^vnn SAiif îft«Hcnii'- 
«iNAKci , cz^n^a S^fHrf a^Ha^ um KHTMfZiiCi cv 

-^ BIH^MSfZlţlA* VL«fJ»nZfZ^ÎA MAlt ^S KKpfi*- 
NM ^a ^HKA«UI%rVA AKm «fJlf||TMZţiaH^Cf5 ttlHTf»- 

TJM^ ^wH nafrk ca w dAMz y^i roTAÎi KJtf •lOfzo'- 
^Ha Aop 4>ftATaTf iifi Maff Aa^aHcnoNT AAff ao- 
fNf T «in AAtf «nfbfiT^ y^f yN^f roHNa azcmn^ frik 

» 

CfiAC» aH glUHT AA yCCaTf UIH A^ NZ^I^T onfi 

J^Hmzjfâ. :Vf XKaa»o Ao^^^ X^bbniAof, coko- 

.-THNfV ^S #aKZaMNfl&A nff nAZHif% ^lMCfATK* 

Mdş MflbHA JnrVlinii^ nV ^fMtzfZi^A na^i^ ^f fcş* 
wtm ef» K% loacirf aaV 0iMwmi^ vm fiz«z «am nff 

•«YfMZ IVf MT fffiŞaiM^A^ «UMMfO TMM J|^ fM^ 

M>io tOMfMi^af !nMi Tznr MaHA» iuh ^h cKm^. 
Aţz «fMMto Aa\( TyMNNic J^nwftffH^^ mxŞjmm^ ~\ 39 BâfT* iy« 

Kiinsii Yiiir; 


ttlll A T^IA# 

AOpf aHmA I^V ^*** OAf MATlA lll|| F<jr)MAIff jfri «tf 

• n^am «âf 'TOiţă 4<>0 mIh affcVM dcflf ^m^ «» oaV idfafi 
«• nf.«^uii BAOfOcrt um MAfiţiAf kV 200 imiIiI to ctt «oac» 

' ^^J^Jl^* ▼> HtAAIA aV NMtfuiHTy n(»f KAfÎH OtHAH)(0H. SpC» 
eţXtU H«^fl 60/vVa leVMApi UIHMHNJHATZ H0(»OifHjk& .fiHTff tM^'^ 
^' "*"îJIm. ****** ^* ^* «*«*2 «i^HAAH^H 4^NKH5MHA\fH, rtti 

•ffV «fl<r«<r« afzns^Hrf ujH nf 6 PA^ar^i; ^oAHVa Aop a\V o- 

^^TASxfl^i'H MOfMT» II«l4tCTZ ftZTAt IltTABTf . ^HCSMttfk^Zf Off- 

{•mamaU . *(Vm eZCfj^^îi TMMriAAT AA mH\ 405 yfMMH^ 

A*<p '••t« ||c.TOfNKVAVH aHh IlfOCncf, Mf Z MAfklţCA ,AA AnHa 

^*'*' 40tf Cieprf £0CHM9 KZ ATMlţik A< M^'^^H fiAfBAfJf 

fţOBH HZ^VCS^ Hft .M«HnAf eOMAHHAOp, KMT yif 

fpB eZBHNA* KMTf yarAABZH* 

9 •«!-» «âţ flT^U o no AAt gbH ^^zkHt ifltkT 406 kV MÎiAi- 

• B» DA«fliitt -, # *, 

fN KMmI«* ^'^ ^^^ rfO^UZ UIN MAH rfO^HHKZ^ Ai*^*'*' ^*Al^ 

AAATtf KAf t aH ^ZkVt AaH ^AAIS kV A^MH^A AOf 
rOANrHAHNf ifNnftVNZ kV flAANllii, rtfMAHÎH, KbA« 
^WIf MAfKOMMlN ttlN OA|[ONlnf KAfîJl Iff AA ff<ţ»f^ 
IUNTVa aVh AfKfMBfltf BHpVHH^ Ot ^fAHHtilf «V 
rf fK^ Ană fftNVAf U^% d|^NT|AT f H EAAAltl if H 

KAdt 
H4(rfVji ^^liK h- 3f iitftt Tol[Miitifrj}9 . HvmVvTit» |uiii afrgitTofAVi aV 

IKildfNT^. llHfCTI * BttfBAfHAO^ NZnZAHflM Cnfji 

nx/KţHAi An^tcVAXM, (mamj» kz h8 kaHtz AA Tf>k« 

M XfONHKV'Â>iâ NOCTfH)/aHHg A4KM nOM<NHT| niH* 

TfS RA cs k8hoackz ViTHTOfmA^ Kz nz|ii]iHAi Aa* 

tffiifK NOACTff, ftH ^CT HtKiirZTHTi» liUH^I RZifKZ* 

'THfHA'8^SAfaa{»HAo|i /vmzfTATf^ nfHTfb Kaf4[ h^ 

gCTI ftf irHHNZr KAf* CZ 3HKZ, KZ /JOAjfZ XZkHhTO** 
flH ^^AKÎiH, nfi AiffcCTZ BffMg Jf^H TfMNCA A AZ^ 
RVHf CZ H8 ^ÎE ţoCT nVTVTy maKAf KZ îcTOfHMîit 
^lCnfS A«|*fcCTAaj nAflTl HCBA nV nOMENICK» ^H^ 
Tf'AM-hCTI AA AN>iA 408 ^fpKA^ÎI JfNinZfi^\iA ft- »tiv ^AA 

cZf NTVAbif ^N^ aVha aHh IVIah alf mHf HT9 ffin^ mH 

9M iif MnZf^ilţHT ANH 13 AttHJi & 3H/tl 15, AtP 

cmn^ .^h mkHa iiHrt «f Mrrzf AT ni ♦î»a czH ©cor- 

AOCÎif ♦ KAfiAl CAX NHNfHT niA TMHZJ , kH TICT(t» •«••!•. »-> 
MiHT AA» ^T ctJoT naxA lUH COKOT*A» A»H îfjţ^ •• ObKj*^ 
A^r*f A -f MnZpAT><AW Ihf CHAOf 9 KAfHAi kH? Kf f Ka» v8. 

AHHiţz f(HM« HHkOHKAHrt^ AHMHAr ^aH Aa-r cSnT "»•"••»• a* 

.f HfiZ^ZTXfA AHâ AHTto](, KAf lAI ef* O^ "f* -f »^ Îr'^7 «-^«7 
B%lţAT| 3HKMHA: ITAKAHA MHHfBA CAf HcnHtH ^^H- «rA«.c H^. 
nOTfHBA AVh, CZH «AKÎ ||iHfri ttlfZ Q^ w^HnOTprt/*!^'** *** 
M AMlMfA KAÂctfnifA Nln^fATfH^VMf CZ!( BA filHi(j,;^ | Kitn ^ 99 ' KAfT^ IV. «X • ttlll A t^Ta* • 9«ctm «âf ^^^M 4<>0 Mlfi af^MNk GKfU &9pmm'f • oaV kVm 
«•nf««^i»i BaOfOcii uih MAfiţiAf kV 200 wiIm tifCTş vMf 
' it^u!!^'* ^' HtaaIa aV HMtfuiHTy n(»f KApVH Othahxoh ftpf* 

0fV^i H«fTfl HO/vVa leVMApf UJMMHN5hATZ H0fO»IHjk& .f^HTff nMh^ 
^' "*" ^V* **'"* ^* ^* **^* ^f^HAAH^H >f HKH^MH^^fii, tâK 

«r|.\i <im«« iifzn%{^Hf9 ujH nfs PA^Ar:^^ ^oAHVa App a&V o- 

^^TAS-i^'< MOfMT* a^CrZ KZTAt nCTAsrt. ^HCZ^Mlîfk^Zt Off- 
{•|mmaU - ^^^ QZCîii^U TJAMriAAT AA A«lS% 405 y^MMH^ 
Afp »«S« HcTOfHKVA^M aHii IlfOCnCf», Mf Z MAfklţCA ,AA AHt^A 
' ' ' 406 QHprf £0CHM9 KZ ATMlţ4[ A< M^Al^H fiAfBAfH 

fţOBH ItS^VcS^ nft .MffjHnAt SOMAHttAOp, KMT yM 
ffiR GZmHf^^ KMTf yarAA«ZH# 
9 B^ttmiUf awfU onoAAi CAjt ^ţZKM Mt 406 K« V 
^ TCfnU. '^'^ •**»• rfO^M» IHH MAH TfO^HHKZ^ A^**^ 

AAAti, KAf i aH ^skVt AahaaaiS kV Aoa- 

fOAHrHAHMy .fNnfiyHK kV flAAMril» F^O' 
^WIf MAfKOMAHlM UIN OA||OHlîif » 
UIMtVa aVh /^fRfMSpli« SHfVHH 

^fts^ sns p- **- -^tf ^H»^ 
,.f H<'W|li!lfii.m> J„ 

tuu 9*M»** Kân X A IX. 

i- XoSf AiillCCft n'^Am fOMUbHllAQp 4H 
JtAKÎA ACA& 6lOAOCΫ ^IA *t*JKHab, nx- 
ii;k AA HZRAM ilTMAliS* - • 0«.,., «.,• M&M A« WnV «HM, d^NTf'«*S{lHA «H^tfA AHHTZâ ă' 

A/ici.^ K«|irt ţa KAABHjI^) GKţfAmH/^ţ(t9 kH mVaUHMI ^î TOT^t 

V^ »-f.t ^****^ *"•• *^"'**^» •"" ASCMH^ aKMH rAAjK VV^- 
^. X«. *•* UiafT» UIH «iVcTlf, mtf «f NT(»AT Jf^ HcMHrc OkTS 

45^ n)»fYfrMA PhkhÎoaHc ^h XfOH«Kl<A M«ff, 

SHHE: ăn^LCtA CZCt ^ff T^MMdAI^T M AnVa Aiift- 
<TAUJ| ^N KAff eOKOT^AS CK ftf ^f â^ tUH IltTA- 
lllEf AC BffMf H6 3Hi|f : KK ilAIfNK ^0^^)^ A rOT« 

M^ *•«• /^HAoj^i iI*T 405: ♦ ^\<nK «if A^MaAAT rffHifto 

• Qă9€U Km / * 

«. lU. S*. ""• **T»«» SfCMt ^H ^ONf CZ3SBa5H«f , AnOtî ^M- 

•«I. ii.f «. 80MHA Othahxoh Xi^tmanSa a««I X:«N«ft«i ^Mn»- 

^^^H^* f4»yA»A. AO«C><A\ili, ca ^f« anvf>tHC ^H 'HTAAÎi, 

iiMi«. .1 n«HTf\ţ nţt nHKfH ^HiţaAMrMHyv JCoHOfT» A4it 

*î-.*^?.'** ^^^* *'**''' 0M0p«T nc QtHAMXOW, «AAfHK nşM- 
H« .80 TfV A<|ikCTA df.H^OK«HA^CC A>fcT 409: ^htshaV 

J»Ţ" "t*. .f NTfAT .^N HTAAîaf (njliK>fM »M 3HO» »« KftfMAC 
A«, .08. XONO|rc SfftH^ CZ^AKZ nAHC» Qh Jf.Hrfif^HHC CZ 

4î< * f'.V r. ^ j 
•m' - I I a * iKkfis^mif^MMnif^£Uiidi!^wnm ccf|t Jfo^^ luit^ 

dwr^ At«M^c^»a«f*) ltQoi«ov Bi^if. nîtţ-'tU^^ 
lUHnf nAARHAia co(a .{iMnarfATţfASH XoHOfky A|f«» 

KA^-b ib A«TO ^IMfA . idfMNaTVcS^ţf ^OATfAbll 
mViJIÎH AbH 0lBUli(A«k(i fy^lW ^j^lX^ ^HAi ni NHMI 

A* iN CKÎi ^H PoMA azcj»hA9 f I^cz luh n^CTfe aU ' 
AxcaT9^9 liiHcaV f^^c AfPTTriOH» j^f yH^i ^f* cz 
<^p*iiii iCA lţiiHHitfft> «liiâA M»|^ici(ţV«i^âieoAa « eoM 

TAMHAAT MOAfTf • HaHÎH 5HN9 « KZ A^nX^IAOAf': • SocU Kiţ 
t4| A\(ii flAAfNie, K«MHaT«CX« CTMNA ĂOMh/ ÂH * "•f"'- AMnprfacs0M':'A««r GniHAlt' ciii)>i «t^Ve jrt.*^; 
MM^f|,»OfiitV«^iî«^0ffK\fkiiiMftc< clr «f i<râ%. )«. 

e%AtAA lUN Al BfipCjTA» A* nff KBfHAi AIITA hS 

•ItofBBpa cPf*nH tuH Hf AOMOAHHM, A mf&fftţţ», *: "• ••• 

#*»•"•'» "f« y^A» ««ffV/iB^yfiStcTBaAra» «ifH^Tt, ♦t"»"»f • •- 
«•30HI1, ^SfNhTT*, Xiela, M.cHî., u,NTOt TjaK- «'"'.."kJ 

HWf^it'MMft mt^'^in^ftf^ao, '^Hhi^o^* i/ij */i^^ 

**« Xmţh^ V(MMMa3 (fma ^fcHHK, ; e« *<iÎht«h ', ii« 
^f«T^ .^«PFiiiM, UA^'Ajffia^A» «rilrAl44« atfTo* 3i. Sftpct.-tfS 

atmf Sf^tâ S|fxu« i»(te tmiâ ^ ^%'mş»f$^. 


.; ' ■ .. *•*• «<•• •#• 4fr ,*« ♦ 4^i»«»|»i^ i^i AlfMfA 

fngiMcic; «Hvfft 4^«; Qf sii«*i<i^»«tmMb4itf>i«#» 
ikff .^ ^VjHi^f iMMMir* . iii(x.' M«Mf» 9mM>m,}9i(4â • *• * flVMAt. iI<l4kCTZ a X^HHAOO fliCţi ^tf HZ(( T{l|«|(fg 

Htf ea noATf r^lu^Ai^kfOKJUikfll cz «Ti Tff 
KtfT cnfi nzfi|MAt A<utIiiS, (kz <li lUMOMnt cz ţlt 

Cnţt nZ||mHAt flVCTfTtH» A*Bf)iMiHI/VHHTf*«i^A6f 

• ^«z nzMz a HH^;'Cp«^ţ«jQ0|9AocTi v^nh IlAHOHTt, ' ■»•**» ■* 

A*T 4a5: «fHÎtX*TMWyt*ân«SA«5wb«0CT4.H. «"T'Ll! 

«Mfî«tii# «AfaA* i||M^>«(Mf ««'^ JBdMrf^'^ ^■;'**| ♦" 
M\(inţ^l^^Mn«y)il|lijp«4i«tNM}(%i 1fâ''it4tAt^ial^ t» 

rfMtaKi^ i«tiiNl9tfii«fknM»««4»Mb#l^ ^tMkd^K' 
«irfil; ()jNK.IlKMT f â NW Wî Mii «MMpbtt; T^nP 
t« ^iMWy 4ii|i|vipiAi, ^JItŞN^ i^tihWAb^ ««^ 

fşn«|âi||lifti Mttdltefttt ^lltaitMM M^* 

f!»j<*«»py^> [ »M >y i^ «iniV in^ to iwMi ti t y yWifcf» 

«vn^3 TOAH* ai saip'Kft.-ts * «tawţ' -l^iii- Mţ^M i»(te «Mrit ^ ^ <^#f¥f>*' 
j^][H4^!iH^i^ Ibauaiii ^f \i'ii^M^ « j f t rth»" pMtAAMM» 

mf M^¥l!lfJ»iHfTt:tişt.'i>i»MiM 9mm>i'^4i 


* ' » . *»• ■ >:.l ;fl ylAT flTHA«« ănlun ft 7£t<HHAOo nfcţc A)(hz(c Xfwtft 
hM ea noATc c4A4»AiA,6KiUlkf«! cx «Tc Tfi- 
«tlT cnf I nxfHNAB j^UUS, (kz ic IlaNOHnt cz ţlt 

Cnft nZ|l4HAC fltfcTfTcH» Al SflCMCHC AHHTJ>*«iţpAO, 

• ^«« "^*<^H^f7<=Ş|^}Qi&fOApcTc/vNHllMOHrt, • V«*r •» 

A*T 4aS: fliHÎiX*TMwit*an«SA«i«ab^cT^.H. x"l"'Lr! 

«Mlil y l^ Ila«r ff M N W(i iM« MM^NIpbte: i^MiP 

<iiK*' -^ «iK%W t** *<^fk (Mr«HM«^ttfi «MNh2 
Sin^a TOAHT c*tf*WfA |ţ^a*»^« «tnaţ^i»^, *,c*'7oaiWT«fcAa,t 

«fllţF.4'l(T<pflltp^).rMfti>ja«'<SM^tfrjUNJili^|^.ll|iţ 

-rH.\OT Ctolte 


«liiMB«e«>.m |M««^A«Rf Ş AHfCT» Jmd^ţ KIWj><UI|l 

fciţatei qVvVt,) WH.iqcii'ţ(rtj;i«nez'Ny . ttowt^ TotAVA 
»*fVf»Af!iH>fP«^*tjatmwi|aiţfcH J^^MMiiijţ^y^ d^ 

^^Hnkc rW»^Mţ lii ni|tB4iir3i»iBr) Wanjuiitfife» 

«:For4lttr((f V .f I» ^Mm '»B«a !. ,A4 ^ffumt 4Nlf HAfA 

«IfMiA *»*^«««*jwHHiMi«WHiino|(»Hit4rt*i, «« 
KH«fffM9if«j{şMtifnfttoii|^;b^riV^.ri,Jl^>^|Ai^ .^^^- 

»»KfH>»^a^ff*-o»ffl«,^pw«#,.' .01» nţ» miimftw 
»JW5*|» ^cn ooiţoiAtfrcft-iia ♦îr.«|K)»rf ft«p«Tjiwi«* 
«XiuiH^») VKNMii<cpifi««.ifriJI<)ir.'ei« ţmJk ff^in^n eaf 

4fr ««şitTK: ;M«4«iiN(KA«Tftas MT^ BMţQvtftni UMI 

JWf«««l«r •««fciMli&Tpyi.^^d^a^i. 5B^,^^a^^ 

•<*«^l««MA»-«ţ^#l*«»itf«»Jk;/^||j|,.^^ C^^ 

"*^* nzN» 4(1 mf^^rVf 

^n(nNQ»A£iH>4ftf2bnftitkc^T)^«^«^^^ 

HMif 4i|niiW <«sA^voi|drf9! ^ )|^lfr^flMT o9ll|^%< 
«MffÂ4^W^it9MirMir.Mţliiv^^ A«i«f4Â 

«K vf td^HTn aoi^NbfVţAhttf^bGicx Wf if*ţ«^.^iv^f^)^ţ«^4 

4|m) np<Mr4 Mfâţ /kiMH^igHHy2iifffHMwt«Tfi«Ni^^ 
«^H^ AiHCAwâKMjp |]ki«HM)r9T:rib^4iii4M rHc^<<«iapi 
Oi|»,. iTiHrjM ki^car^ififfeAM^ 

ffH-VfeVi J^H KOTVipdNl^ Jf^nifOklfiAfffA ffţH Hpi 

Atmş r^fnfw/^ooir < < i ; M > i wiqiy > iiiB3p;HrfiiiMoă(fl& A 

âVATA «nm imtKM ^«na «n^ A^Mi^f^t #«f^ ma 

YOffti ^iik lfM<rCKHltM|p^.«S^«il|t«|l)St flAAKllf 

iptWMMi»^ rfll^ffiiii ^maMţmă iM T(««iif ciifti 

^•lilllM iltorfMllt fflf«dfM«mA flii^ f-A^I Tf«*il 
•«A .^i CVfMliOT.^ ^«A KATfS ^HilAfl- flflf^MlllVj» 

HfiMlfiA 4^iii»f ; «KiiMimnmgi sf» ty^fprK-Oif irt»lM ot» 
A^ iMiflri iiiA iftfi iciiii c% Yţikies jiittMfi 4»»' 
âoiiTfKi 4fiMi«fsiţ|^îif nimiivţy ft^cM mm^^ 

fklMM Jtâ^bTIITifiO MCflbMl^ âA HfiTOffc C« Mi 

^.tiTiifnflMi KSfH* fiiH<r|K YiiAlfKfb^oifTf 4» 

eTSCii,Nlflî TOiMMIAOf fţKM^iMil f 4N AOKKAiKifP* 
p âHifH AttfA OTSflMIMf* lOfNHMf « JV^ HfO*" 

K\tii riTi^ 4f K A<»*âa»i«iitft<wifcCTft4yMi^m#<t 

♦»§ jmBt ^K MIH Hf i OT T ilM H Ml Tpl f fl J^^f^ 

I^MiMHm cm .#nf||MT9 0fi(4#i'^'^^«**^ 

XbMMf ,^ Ctf t»^KlHMIMT J^iMlM IM «I^KNVfţM A|fţ 
SffTMflff 9 npi MMM iN\(^lMMi jfNgfHlM ttWi «BMI» 
«ifM Aft Ail^ mH iriiinMK !(Ai8«M&f 4HH ^^^MKi 
H|«AiMţi ItfTOfHMteKlfc H y i ^H Hi lH l iBH f iHH O ffti Mr 

KAf«S mm m^u ^M»^ arftiiMMif* JKftHHHMfif «t 
Yft»i<iM#ecTT M^ x^^^f^w^^iMi^ft ^\t pctMffiHMif 

^H -flMMK iMJi Hlti 4rfH«H 44fk{i^fMH-.4il îlKfAttfQfK 

caoNţMHiTt m MM^^M*i|^MiW^ / I « 49 JifrfT* n. 

fi(ih$ kV >fîH Af ^N«kA2 nlfTcM 3HW» KX KflRţA }c<r»«r 

fHnA SAHHIIţlHt 4XTlfHil}l»> UlM AIHC lS|tfVf«t||iF^ 
nfff AAfTf ^ aVk{M]PHA( XlfllHHJlO^ aV' fi>^HCf jkaA 

nf fTOiţAa noiri 4^Hy Ky( AMBH\iifTVA rm «rtfKATfF urir 

kVm CZ 3Ht|f I^M&JKkTVA) HHYH W n4BT^ HfKA««HT%^ 
IHHHHVH yHyHrid HECKOifOfWT NAM AKCATI» ^llfHTfDi 
IM CaHC J|iHl}riHHiţZM A< J|^HIIfn»^A*HIH nVf«i^n«i' 

fk'9 UJir Auif ^XMjmrlf A mia mah. /^nf f : yjNVlţ k 'Aţ|f4r 

CT^.II H>kM| A***<'^Af^H H£.|iHCpTHHIţBMKS«jlVaiZfATr 
W IIAfTf ^l XHHHf W nftpTf ^C A'^Kf A HOACTf K nfClllk 
K)RTZBA BfCMC CZ 4^ÎCK)fn|HfHC; J|lHCZ McifHpcyj^MS 
nifKUl c\fnT eT2nMHMJk<k PoMAHHÂOf^ (v^fotcKii A< 

AakIa vit Ai dfcr KaţîA HctopmmTh qicMcyilf jfjii^ Qnn 
IlayoiSaxta ) CK^iţh fZMACf ^c KApc A>ft(pV9''nzif9 

ftw^HMCnc îcTOţîM ncHTftf fiasVuiHf4^aTHAln ^OM'f 
I^A ISflNHAOf 9 «fHTaH 0DM Af^H^ HfC CKVpT MSif l1f <v 
fffkflif CKfÎHTOţHAOf ^- KAfbf nOMCHCCK KMTC OAf fi|r 

IfCHTftf /^iKîft cţfnT Bf ciyi<k iiŞB\f uiHf ÎH JSmmAofk^ 

ŞfltH ni A'f^ ^HTOH EOH^H» IcTOf HK Vm^i 

• tfil%«iiK«ii* *ftlH*#i AtfttfHfHAf lSHrVpf't|IH 4lOAjrTf HCnHTMT WK 

ttii« Amm Afl|OntOj{i« (MCflHTOfWf A<I^*A*9' * ^HrAfÎA ^hvc^ 

^^*^ S'KAf% AHHlSHn 6CTrHaCKHTZ9gAKZ{^fA AHM&S' 

•tlKH«HIM«ktKZ eCTCr OIH^COCiiHTZ A*'*A'l*^^fO|P 

totttfWHHAOf t' IlAHONlA^ UIH nCCTf A^HZff H^HrViţ 

M1OH NaX T0fTZ1ţA{»& A^HEAOf^ tV Ifţfnf HHC* "^Hvf^ 

H;A«tCTSt JţQPnfM|f ' dţZfl^ SHrVf i^H <jf H||Z1ifVi ft- : B»n4fA XII. ^ 

■r • 

f% £CTC tffV(<kAtfA# I^^^A ^^ ^O^t^'tt^Zh^fO^C^' 
UMI . MOHVOâCS £f« cVnT JJnllMnSfaupfA ^OMANIIiVOfy 

iiftKK«r>iuH aKHkt(£OTf cVnT c<raf>»mif«tTVfiiVMtH« 

MHItAlf» AtUU filMOJVHTâNVA «ilAf Vf â ÂHMf :8HHîiî ^ ^"x^''' 
9'T(tlEmN|r^ MlOTHAAf ^HT2H X^TAfaAf Idn^AQf .r4««A îcŢej l* 

»Ăii¥nţHHc$ /ţî«iTA m rtclJif OhaaaIA^ ujhIimjrh- ^'"'^f''*** 
i»l%04iBllMaHlHAKii ^* AA» ttJHH^A^rfZ aHc1fn%c^ ^^ ' 

MiHAfOAf O0R05%qif Ca-lţrflKMblVIoAf^OM, MCTf f«'' 
»HlH[|}l«9'4l2«l6 iL%MaNTA H«|Lrf^ UfH'AACZ S^^^f^^f^ 
B ARMb JfA ^HHIM^ OCIa AAS2 1HH titrţ^; ^îMîA, Tf f« 
HKMH^ 3H^A9 TaHAhCO A/^fK'Z ^CnVA» ilţibV ntfc 

iMsifHAi «fH IIanohîa AAAna Ţhcih. ^Bfx Eoh* 

«4}HH /^iK9|^A â ilAţVi: 7 3H«fl MVffrisH JGHKttAii 
9Xf^l€''^f * '^* 3HMf M HOlT GfRţfn), BÎHHA ^^ HTIIAI ^ 

B'Ht'MaA A>*n{|IVcc a AiicTiHnAfTf KVnfHHc«fccf9 «iţi 

1kA(4l AK1a\1 TfAI^CHAfi^NÎA .«^ MfeMZ; HnOH AHI||i4S 
taH^HM^f flţfK\iM AAIţÎH ffg AH CSh HSINS mBo^O* 
illAN kVtfOOT AgVNCf flMS AA flMAgCBÎ^f (KAţÎH 
•-AKMtf fibUiJl C« h4|M2)9 A%V £11JHT J|kHNA^ 
KHNTf^ -Ulif'AK /^^A'^ ^ iTAfŢ^S XlHflH^ S^^^^f 

• RA|(îh nfiOcTţoronAHy Hff CffiHAHf iuh mVaM' 
••f>kMVfâ ^ ^ GrT^h 9it\tnfM^9 nfHTjpV ka ^4fns 

MO^Tft Adf OMSOW UlH AAT CZ nOATZ CMnMHHO 

Hf *i^^ 1(|Mii'iMAi XlMftHyH nOKfCwRr fi^RHi' 
••H.Ai^ir'AMl^* A«*TinOTpH«A'6^ nfm'AfllAHOHl" 
^^M^M^.lM^VHlKftftfaftUltM^ HSMMHtţfAVHf' 

60 ttlH imii «'«MMtAVii #|Vi«rfiity M^HKXfttiii^iifkfiiM^ 
m i|% QTZ^ruMuiM A. nf oMHctUV a . (Jtoui\mh^{% m»«m 

ft Cf NM» AHtLOiMCTf*. fiMHVt» IHII iHVAlţN'^llii tf AŞ«< 
ilMaHN UIH AHNiiTA4il Jfllf ▼fNkHCf Ai lilllKlilifţ^ Tfft^ 
»K«HA SHHÎN A^>f^^ CS. •fHirff J|ţHT^ Mf «Af C9' 
IHiftOÂ. tfvfm. flfHTlV . i^H'rV A IfiHHiiilSţ HiHI 
llf HT|M AnWfll A«f W HAfVf ^H A4«V*t AiMr .fH«: 

itzAfr«HA¥^ff et Hf. ^wHtoifiiM aa. f «h^Va Xţ Hf»^ 
iihn^!(ni i^H AHH ««. 4^ A»f hVii aAf «cHitr S»«^. 

HÎHi «aV A^fNftt ? IHH naHs. ^H^ MAJf/^ nfi V|L« 
11% MhA« UMI hVm OaX AUIf^AT» €11 it*H|<«ft#i 

K i n 5-A Mi ' *v » t * ."' 


-i "■ TCfNtiif, ((ucHf#fâ#j|fmt^iiiHiAfTHţeMirlMbifffN>k 
^Vfl2iifm\(cHQ^<hitAoc?f. i^Hjţt N^Niii«: nfinlfcit 

AM^f TfiKMHA HiCTf A^HZf ACIIfll,n«fl||IM|HAf«^ 
lUL iHMH dVc-f flA Ca |L4lMt9 cAUâiA# V0<^ AKcfCfiifi 

â«^ m».. TCMfftuix iţtft. IfiNHffkfKHf; H«HŞ:Aiiii)fţ %S4t V(M 

MAfi Attf? .( flf i«VM; if.H€SMH%5ţ9l fffWBJKtr. KtM»^ 
IIIH fNHlţfOA 41H |CftHH«H|A< Atf )f. X^HO|r*^ «f|» 

AMi.jftAiiHTHnfiHy/^H/^roHH^rf M||(»^|HrftA»nMi^ 
^ i||H«HWft HA|%. MiM oV^ i*K iip«iHHii^ 9M Şmm KanVji XBI^ «S n^ nfmlitm jmf€\tfmufa OwyM witMAfi^jyNi» â« 
Mikcvm ^iffNnr». ^.3»^^ mM 6^'«>f H** CwiţM:. 
M'Mm« ^^ iVl^f fr Siirtf4La» N^ BjMi! cm c s nak* 
v*<itX4 mf% Mf^ 44i ii<HnMÎL iuic ftH. ^yAnti^/^** ''^* * 
Aacâ»9 '(âmc^Viăt^iJUaj^. IkwfmMK VMrifpMt ^.fMft> 
311^ BKA»>t J^NMKJiiietaiiiiâcffi^.lii^ M>â«ir 
of^clsi«iţ MHNft j^ităiri^iii 4A7 ^ «Mcns^|k*iMit 
liAiiofirft)^ ! wlljtf Nf^a'ifcViifar fof sfOTHâHiî^ 

■fM^ OX «f H!V(« ftVî Of â^ 411 I^Cf a IMI ^^f^* 

n|MiK'«H AMllVt.:AH^ Mr«M^ nţâ yNHM. )l4^ IţHi;. 

4tff i»»«'^ ?. .V&' CbHi^Qrtltc^ rif^N» ItOf'f HNi. Atf eJNNfr 

flf i J^UH&fa Nlf SHIr tlfr^wrXfHT) %BfXAJt^NM * ^**'*'* "* 
NH9 Ni MiH nVynN^ OnfNMMHHf. «|fi VfMllfe^ «fNT „ ,^^, . 
^mU^' BiMflit. AI«N|^l«iNl HtNl^VMN. M rfi^liK ^f^f »i 

BNfCUrNui ^A^CM: MŞNN/I^ i^^i 4lflMff»IJ|^Ti,^ 
Mi iillAlfiN*Ac8f|fii!lMH'ţmHU CMVX ^fJlMfZIJttlltf '«Mt< 
«fHNRtil ^ «H ^tlTNfC^^ât. AipA. OMHlillil^ rN#:' 

Ai nfiM)|fni.^z;M^4:« Niiioi|»iiii#%tiHitf#^ulir' 

MMfi'Mill» M ftf^0#iHif#ii^^<1iiţU^ iM«nM#i%ft 
il|i.^i^iSytoi^«MU*M^%fMNPd|||ţifi'Ai^M 46. IB4fv* IV. 

iif erâ'iciioj; Ka ^coAocli ftTVH««fc jfJi aoh ^ ^f 
C8 A4t fltvH aTh 6000 ^r A|ir{i ^ «Kf y . hjh AnlA 

«fHHAHHTf J^M TOlţH AHIh lUm iOQOfi AHI>k IIY« 
"THAAf fli AAHTai AiAtllf AMatS.' KA AII<kctA4 AHjKH^ 
|IHi>Painî RA AA . lAOOOO. ^/ISMf MiLy. CAV^ ^TiBipC 
djfHfflAllOll^i ^(lli«IA»w|^HHS.AAkft CSIB^ nf§^\im Jf^H^ 
T^AH^^^ HMaHMtfi ft ^HrTSHf nz|»S AA AAltlA MoV 

Aymcf KZ^ TfviuMf^ A^lKâf* afMfi t\%fHim ^ 

eVCf iV if HTf MT ^ MhcTI^ : UIH ^f ^HTf 9 lUH RfC- 
HVMAM^HCf eaft #M*5S^ AXHHHAHjt AlfAVIOHC 

iiifi as|ts MTf HţfA» Ka ^>f4Hi< a^ht, itfHH jb^ 
mHf Af *i^. noMHHir icr^fâ^Tft^ Yif IkVm l^>i ^ffţVr 

nfHH T[«H«A 4JlfttfKTA9?^fildM.nOMfH€'cit iWi AA^Va 
ihWAftt ŞIHHfff ^i^Mfi HOM 5ff «tff AA 'BAflHA Mf Vf » 

fRftţt^ Miâ ecv*' A< ^^Mt^ r« ^Hţff aaaahm 

. OHfÎHTOfîif. 6^< AhTOH» HAfHAC ^HMff KZ AtTHAA 

^nz iic aH ^Aidfir nAHf • dtf Ofo^oclct 'ca rs #Ta JfM r 

rOfC 4^H6HHfHlAţ Vtf^n|fHV(MTfftUI«TillHA^AO€ eS^fi 

MXMiAf OiuiAîf R9 CM itţf HOA^s iiiH ^ni^ rHiihhtiaji 

lcTOfHMHAOft KAff AS rtfHfl'f^^ Xttsif' CfM ^HCf l4iM 
ifHHAIIHTf CSMOf ^H$^ C8 ^OSf^Vytf SS XHhTM 
AHIMriţ flfV«iliMAi{ IţAfA ISHr^f«€fCS ^ff flVcTfîA^ iff 
tQlf .r^tllMiitAâUi: ^AAlKATjrAt AifT^^AtflA, lllH 
^ MPAO aSIIS df#i<lKMpA^ AtfMHV«9 ^fC flWtfTIC# 
9 Ai «^ IQ'tlMMHf f . nf f ^AHfAAlfr 8|^f MH ^ Mf^ 

l(HAi 


ţ • • ••«&>. KiHJ^A XlY. • • « ■ 

fiiMftKMtt nMC «BaRN^'KH .ţ».Mn«f4iţTA* Hf n>to»N^ ^»'""^* 

if(Sf)HM4f UtH nWtf % -Otf« 'iM ţffncs^ fiAtAA^A» 

OKijit « W'iţWNt, ittCHMrt^ (7#?n«tiHTcifi(» «^ no^ 
^RH/ţy ei^ci^AA* •ctfnpâ ^pziţiTHfczţf^ npV KfâW 
JKA* ^HHvmnf^â^ tiStMnMt ule uir nf»fi*fBA(i^ 
** f* eţi» c^ftilr tctt^Af'&f # ^paiţHHiv^ , 1!«m<* 
n^Mţf«bir «H4tcta JI«T 444 npz a« an|Ma 446> «•• *«»*,• 

CKpÎJ iI«fl(«AnH^ Ka OlOAOCW NWpMHVt cx V»* «T- *'•* 
4>nAffi BHftlAjr KAjptfa «CfAct fc« V^* ntAtt» ilTTJIA^ 

mţsui b4âf WHT |ţf oacn «^pa xVfi. at|tkc<nii> 
cx ^AKa^ ez ăaVAA^ uin iMk S&AfHnrANfftH' ^tM* \ 
nzpA<fVa «nScţHjLVH'» ntHVjkf Kape AiAfrt'rHHhH «H 
RfM«T njt* fliT» AMii rtfRAfar AtFoma, nfHTflf k« 
c» ca e4îaTUwacs nraTpV pz^^oioA XHNHHAOp^ 

♦n MltW 447 -ilTWAft e4«TţfA nNH-MlH CAAl * *•* »*"• 

*• *l» %jfmimtn^ ni «4^#NiN((f W9kmf% mşmnauMM Xâv^ 

MANfil Kk Ol}|Nf ab BSf^ 4|i«IIVM%^/CiyteA«« 

nff f35K9H ^uyvbiuj^t ^f HMrM^I«: XatmanVa^ 
aM «tl ^T ;fM lâfvk MtMAAf^ «f «CK« «^« 

TiaTfMBA CCI(7rjf .CAAf HHMHMiS ^TOfKMHA». ^ 

tLH^Hm$ HHMMX9'a«l>bctA ^HN B2fBZlţU lUK' BHTE* 

Htfsi^ <Câ WB^iMH^ «lf.«H^BÎr«aif««Tf|||i;|^9Ei|0A 

«k4(IVlVTr tHM MMUf .7ia 41 «A\(AirS Vfk^B |||» Afil* 

4MilKAlft# f^B "MHB «feiH4||fBYfMI«fi4l«*lWâ iV 

«Mf)(MTf llffM AA JnAM 4» XC TIAC^i 41 a1( 4wiK\ffr • ill^ 

^M^A '^Mi^z «i^iyBMj^t iczvis.MAiS nf«yfillf AAfvV 

41S116A 4CZ^, taif ,KZfcŞAT «##f» ClATC j^ihM Sf*ffk 
âhMtfNAHiait nifHMHNAf MiM Hf i "NNKAdlMSfA tff ^ 

MififtAYi C6A oMoapif iiiH4b«nk «K^liZKKr*} 4Lm 

OON fVuiNNAT M AOlţ^Ai iQBIli ^iH^MMmfţm ^M^ 

iHi f4wz MAf i. A^BA^p «CT«i K4I JBIaMAUfâ aK I^« 

M«bNT4VH.AiKAZTi«VI JfiMAaNiAf 4IMI ^ TOAM 

lUBhimifNAB ha TifrHţe^ mff^OifNmf t ^iMxi mw^ 

TfAHH<ri OA]f ^mHt^ . lîi^iAOlâl^C iCAAi^ZN* 
^OfN aK CTZtHvj .KZnâ 4(4|f icTi\f HldiţA. »fV»^ ^» 
^wf^iun NJCBAA^tilHIIANZ. JUiAM¥A B^AyiOtM 

I 

*»f« faţBOWA .kA*K 4»X>W «|^N.MirAţ:Of 1l«Wt:<fAfh 

Oo4»lA • .■*' 

M'^eovtff^fk OKir^^fflp, «f« inftfi «ift ţţM /^«na 

H«fa AMjitcics) nâtiz m T«iiâiit5 inH jf.H TxY2f«* 
«^A^rifir fztzfHT. 

K iins A xy . 

AaAiMa 449 CKfTc ItVOfTA» K»(* CSKifcMZKON* 
C^HT^IţÎHAfy ftAfK2 aiijlXZMmTHfHAf if MnafA^H^ 
^Of f n (>f kVm flTTH AÂ mXt AH/^Hcf k% TOtTi tVâ f /ţf AK 
^fAA fZCZfHT Cnpf nZfHHAf AhbcbAXfi^ iH BIHHT 
«A T^fHNrî&9 ♦KAff gCTI HAfTf A ţAMHATlH OAj^- 
NftjlSy ^HTfl X^^KftTVA IVlHCHTfH, Br^HCBHK^iAbH» Vâ^« a/ ^^ 
XttCCTfH» UIHA d^fANKOHTu; AKOAO AOkIJIa C^AtH- «*■!••. 

aH* AmiţmHA^îiij, •f.H ifVTAT«9 'ifi ca K^Ma Hhca- 

kOH# 'cAyt nfrK^M AKAvţf M&K Ip^TZ ecyi, HcHAirf 
1 • • T •. . . . .*'.»..■ 't ? 

»W nOfONilMT )(aTMAHHAOf C7H Cl( «f4frZ ' CZ . cV« 

tM§ HcfJ^'Hî5f"**fM5llfi'ljHMBjltî, IIJÂ AAA^uJi A« 
TTOM II 7 ^ |)fMH TAtmtp§ ffi^HH iifti/^f ftA|6Afiff anoft £^ niHTfH'M eSt'noS^ 

T2 >aVa llfHf$ mfâ:IL>ifŞHf^.n§Wf\t TOâiTf AMlC|iVfll^ 

Mf-icafCAJ CAMf AViKfi «fHOftAAcvîA aVS^ '^n na« 

MHf tV oi^ahaVht». w^ KAfHAf iH nVc paMHMf nVf ? 
vzTOfH A^rfMm cz i}J^i ^K cz 4)A«fi «fyHTOAfri . nzftr 

||HAEO UIH nfHM OAXKAfH.CZH. ^AKZ |||Hf>C«- A^^H 

^. f <5H/^Hii4^c aVn)ic^4cH:KoA0HÎA flrfvnHHfi» («(Af». 

e^TI nMRA B§H!i\HH AAXOI'^f^A* raAÎiH f.N Eff ^ 
MIAHÎA; AATA AAlll^fA 4^ ^AAAIiAl\ÎA| ATJiÎA .^tf 

Amt((anI«|. 4UM AnATfiu.w|^N .TzTZfjKM!!: AEcnfi.Anâ^ 

^OHbA^H* BlrZ AHHC AABC C2 lJU€|r^[^,A UIM CS 
nHH9A1jjC LUAdkK^A^ KAfHAC aH (f^OCT i^ÎHNA fi«(HlA« 
flH A^H flTTMAAi Um AM TZTZpjiM'bfiH'b MAfC kS' 
mVatVa MAH ^NN cSc ^tN^AKÎA HOACTp» A^f (IlBCT 
T|ICKAH/V AC A1A ţZC^fHT ' Cnf C AnVCy A^CK^ W^aA V^OH 
nfHN AHT<ţaHÎA Cnpi.rcOMANÎA UIH HtAAÎA» Ai.KA« 
fl A^KfiŞ PoMAHÎn AZkVhTO||ÎH A^KÎCH^ MAKAfKX 
eKfMrtoTOfÎH MISX AACe, Htf hQ.MCNCCKi .|sHCZ ^S MCHrA9 
NlC MA|C UlMnSTCfHHKZ KA AHIA» /V< CZ Il0p ^H UJIC 
KAZTHT HCBA ^Cnjii nZflţHAC ^IAA KJKMnH» A^ ^{M^* 

x^ E^TC» Kz ez BOf 4m t^ ac mam cnpi MSMtţiif 

(kZHH j^HTf AATZ nApTi-CZCZ ^U A^Cf CAV ^HN 
^AkTÂ AKTOT CZ CZ (ţîC fZ^HKAT» npiK^M 3HCEM1 

mnmihS •fHczMN'k^z), A/^iKz cnpţ Hf ^-bA uiHnc^ 
CTC OHpiTH^ Miijiiif MAH ^i cHc; ni|iz cnfi Oat mîh 

SS^^, A<! V9^ft. UIH n|C TOT.T^ AKtVa^ KAfHAC akmV cz HftnV,« «V' m'* 

XltZpOfA NON Af 3H«liM MbniilÎH KHrVfflJJtl) ^fiM 

KAMn^lftfrVâ/MOliAo&ŞNccK nanB ;AA.KAMnVA\f HfV a 

MVNTCHfCK^ lUH nZHS «f^H Af'nTVA OfttCfHHVAblSf 

rnfC*KAfC AOKHfH W^«IÎA ^IUH AZK^HT MttH MbA^Hf 

«I^NHâHHTf BOM Af XTCţ . KZHIf /^IUN âVCCTA AOK KMV 

cs^fc/yc AAT lUH /^c AVnrf noT i)ihiiI8 iif MAnt* 

M fiOf HffKA^ VsA^^fffîA nfHH I^ZfHAC NOAcirp A 

YMSAA AN C^ 'BA • ţH-, TMMnAAT» KZ hM nVl(HH AOK 

C«Tf UJH A«lcrrA^ -K&ţCA'f iUH ţf^C Aţ^C^ '-UJN;'MAH ^St- 

ja^.rpiKKf czneATS nHrVT^ţhi lUH-iifAOf hc Bop4>N* 

TJ^âltl'r^MAA ^fHMKTC tfC^VOAO, lUH'llVAOţA, ^if OX^ 
NOf ^'^Tf Arr ^AAA KjlrMni}' cn^ m\Ihhh» flM^kCT^^ 
MOn }IOItO^*bAZ ^ 3ll«|fMţ-KZ)$TMlA:AA NţtBHNTfAA» 

jMX'^MhxMVi 'HconoAiiTiHii^Af nfc KfrftHAc ;(iH lla«: 

HKA tf ^RifT'AAM AfZT«T|t yHAC-^HYf 9 ; KZ ^ISHHÎn 'AtT 

40CT K^nf HHc AAA^^mltoMAiifHAc^ H4iii%rfZ bi»%4i 

ftAKZţlHfZ VfTNTO^A kV( KKfC^A TCfONHKVAM «f N 
NM^NTtCZ«M«^fHlfH,4K9 UlN*. AVK(i(li Alll4 aV^^OiiI^ 
llMW'fffllflfM. "^«ÎANilî TOT ^«bHllA «fN ^AKfA ' A^ţ A^F^: 
I^H^^'^fCKHM -tUflAKMb 4H T(«HC« «-ASlâ^N^Z^i^^ 
ÂC^H ,«i MfjpVIM ^^HNAHHTA« 
. i 7 * EflS : : ! . : « Kl'HSil XYI. 

• • • • 

aV* a^ŞiaT RfttixAoic^ ^i a j^ht^a j|^it 

Fi^miIji* I '. • mi^f «ţf »H»€Yi kU TOA'Tf H0 .fli^Cf^AtHl^tfcf ^ /ţT 
A|)MyS Bf IMi e<rA «^H r4KHA^^ UMI^H'Vf «f i^^A aV-« 
TOCiM«r<kAA BOtfMAţfHn KVhk a^intf^f ifHH».>A^I|».|N 

. ihpMiMifitK, 9apmf«i C9.4wf4A<«f«ţ U4# itaA^rf naţHKAfi 

Mlli^tiif o\fam MBH^fAttllM iaABlfH :CAAPr QS,inVf#^ 

«lAoe KâfTi iţiiy Qf ir ft^ AmiHft» AHN «aifJn , Ma TAfK tmt 41^. 
• n^kffHHiiS e^DHf >k.F0vc^lM: b <|m^ <A<iift{kQj[toi:ţ9i(Aa^ 

HMIHB IUH«tiAc C^Virr. «ţAM^U CA UflMy$L »»fă^ np 
AT^HHf TAAU CTZnjBNlM'». OUMfSH^fHll ft«AI/^AflS^ 
fl<|»fHKA AnHKACZ) UJH KApAArHN*b H>k BiCTHVZ UJH 
fOMfli nfOTHBNHKZ ^StAI'C IVIH>b« J|^Hnp*AHf CT^ T^H* 
^SpM ilTTHAA f ZCT^f HM^H^ţNtfry. IHTZ AHKfS A^^^ BOA 
aHnI npfKH.Vi CZ 3HHI1 ■f^N^ H#f H ilffKAH/vbA^ flfi 
Bt^^SO*. nZAMHT «fAA^AZ; Kz A<bT 450 rfNCfpHK^ KfAlOA. 

Aahaa«. 


5ptM^AU|YtHA(l«^ Alt TfMMIICŞ- A<k TAŢ«UH»- jAH-= 

K^a. OtoAof HK ca «» «vK>Nrz k}^ Jt^MHim uii» 
cziu >|(fcf <is .pscKHMnkf Afik mam kK oţVQfiz^ «4^, 

M»AW A»|HpM aV TpMHC GOAM AA. ilT^{|ft« . f^Rmi!*. 
AJ^ACS Blf>»ct(nfA rOTAHAOe» lUH CSHfOH'bClta ^M) 

raAÎA* .HvrHAA af MWHS KA .MiJtaDTA aHmm^, ^it, 

<^MH rAMA 8A.fR0ftfl,, V ^KZ, Itf» ^MnXfUţfA: 
OnHtHAt^ kH KtMCAfUliiC «4. J)«I1H.„ JUh. .aiua. .i^ 

noţoHsHT» TOATs .Qajţ^At cr$c» cvfinHrs ^ 

GHKAMKf lAt y^l^ le JA, CS tţOK» QAHitf ^* 0«|(*f 

((>jiicAfiiB(fA.e«T»mfa^ n« anA.J?iHVAl»S, mi^ qs ^. . 
*»»*« A« ^* KoAOHlA, 4rf BnMfiAt nms.yMAf <?»^m.. 
VţMz^z^fMhA,.. ţaj^« eaţc f>;sf;sfHT( nnMs.AA rif" 

«»AHÎA».H1» S» *k«»«TKrr.TrH,,.CKfîfrrAQ«#Jţît,AAi;jO. 

rfa*H, HAfTA. 3 Kan 3> ct|^wc»caH, A^^fA «itaAft 

QkHAÎM ŢoTAlia, jC«AtÎM f;ţM7UlH||,a «WAO^ Tf iKHnH^ 
MAH AVWIfHTA p* 4'^»VV<K*T»* OţAb AM ^1^} QMjt-' / 
/ 4-* 1Iftpt^*.>tV# -' 

OK(I^C KAfTf'AAfiAAHITllHÎnH jpin^fAT^A^ lltH OoVii 
ft^ TfHMHCr^fVr^H^CS^ KACX rrpHM<kcK8i^ GZ noA« 
TZTffMfi npHH XOTApZAC .f MRZpZlţVlH KH'li^ifllTitUVr. 

nSHTfV KZHf QK raOTE cz M«kfrz AcVnţA Tor^Aof 

. .fiH rA4\AHf KApÎH C^RNT TQTft^ţf flA HEtlfÎATItiH .JkfMI* 
nZfZ^΀H PoM&HM^Of • KZTpZ AM«ISCTA A^ZOV>K CS'ft 

rzTifccKz rft^^v^ ^'il Poma^ lapz îfcN tii«4Ha eKfii^ 

COpÎH CA\< HVmHT> 'd^TtHAd, ^JflOA AWlVfyHftH^MK* 

H«noT MftfiAHfr'BiMlspVţrj^Hzcfe^^ '4«r»HrAAÎAt kVî- 

. AOp# TaT9RHA0ţ -OIH A »HM-Aop - •hfOA^S' A^ÎH Ulll i 
^ H.*noAÎ*4. B»HIOA A«»Â^MHl5t«.*ifMMX»itA'*Wţ^l'l^^^ 

MtfA H«e*i 1. t*hVa KapT* 1 iuh f)Atf)c •f^^^^Â'Aa» *Eoh4^hm 

*ir. r.Ht'H A»«A A* * Kftf T*5 3 ) h'p* AAyi nSfTI AVcKfHC AA 
^AiKâAA 1. dfO/yOpHf ^OMNSa TOT^HAOp ^HTAAÎAf nO(^THH^ ' 
î,lf*^*t^3. : ^^^^ ^^ ^^ 5J.JJ ..jf.HCOHACKZ kV A«LHt^A AcHnfA PoMft^ ' 

HHAjbf9 V^^^H«/>1rK tczfi za'f^^-v«^MZTtiT6 ÂeTÂivîa'* 

*B (V^ A^f CTf^ A AHfr eHKAIUSVrSf ?♦ 'BAÂrHTI^HÎAH \m% . 

kV AÂii^îâ' d^Hi|jîHHHHH^bci iiyj^TOcirH, ' ^aţp n^c a4'' 

ytl Kţf&AHTf UIH CaV ^HCOlţHT râ^lKH^ KZ ACVnpA • 
T^THpop n^MMf^^lA ^l OKIJJf C1 'ZA 4^^C0|ţHTVcAtt ' 
AA|iZ %H 4^MnZjMT8A PMMVAlSîri: «f OAO^fHr A* F oV* • 
Ml AOf ^mtH/V^f HK A'BVf f^H^RA^f ,^f jpOMK- A4>f Aff«' ^ 
KM6pj; tHH OApfHBAtp- A^lf/tftflî^Â^) II^Ai»| ^«fH kH ' Mittit*tV AMe^ 02 ^rciflfrrc TCâvMaiiVA ASH'fidArHa 

«i 

WHHAH» :fi9t8^A.nmrv9a>fr«|iiiJi»« ^octaV a«< ~ 

H§tm dfVfi J^OMN HaCliHTr 4N i|fTM4r ADfOCTO'K»9 
HXpfAifii JilVfM Ho8 AKJI(i)( ^;^|NICTOfSA>* «f^Tf'^^ 

itfCTâ fJiiSQ a#^V(iiia«rVcT, ocoA^cff niA TxiNZf# 

4^n9f AT^A f ZC3f ftrjl^Aiflt AA Mir?T0Af|ICX3j«N^ ^i 
fli MAt tU.H;<|ţp4lNr«N/^VujilO€tfA CnHNSjilâ, aH mV^ 
fHTt.AJtos^f^AV ^lfinBfţlţHT AHH 42 aHhH 3 j|tl| 
ACni^A A^H d^fOAOCk Ab AnVKAT «f MftZfZ^U MAf? * 
I^A^I <^AKtfA|^. n|f imtEA>AAH AtfAT BZfKAT lH^X*^ 
|JA#. mf(k AbH OfiO^pCtC». 4»IHH^. ^ATZ ^MOAf M' 

I • 

: ii^T&€s pv^fiM^ /krTmîn jjcti fff* 

ilA'fSCSfHT w^MIÎZfîiHHtrAlVlAfKfUNf ^*'"^*S* h.j,-,h ^.^ - 
flT^ilAA Ca(( CK^AâT kV 'TOATf U;A|»^4Af AVAriUH tlf C kVa 'â«« ' 
II(M:KAOKSa 6fNîă ăVf j|^NT)lAT.fNrf]»MANlfa»nfrKAf4t *^'*' 
Mâft TOATS Kţf^HHf WfM fZA^KATOff ^JAH/^>$Af Hf' 
^KC^C ^f mVatZ imi MAfi'AOSMNAS» * ĂIHÎA • î^t^^AA* 
T|tKmNA^ilAPfNVA,MVATf YCT2i;\H1kVAfCUJHAS fSC«& ^, ^^,^ 
TXfHATy RZNZ âH BIHHT'HSH AA 0BffAÎAr KAff Mf<* HlK«««f OAâj^ 
rATf TA(ii CnfHiRHNHTS 4^fHH/\» AKdAO a)( Aţ)K)HC tHH „J^,/'''^^* 
^lttf ifţiAnftVHS HV ^f O^fHK^ fHfl K^ ^HTOf tf^ aI^ÎI ■«. f:}. ., 50 . fft-ţv* nr» 

K«cfa^.f »| 4IIIK2 gZ<MA^ IIMI ^HHTţ.'AM»NA01i|ft n«(^HAC jM%ft<l^ 

jKp.,U. MOAp^* C«V ♦»HbT^ MV ^fMlţH C» ^ftlW^W 

fSO MÎM ^C OAMIfHH^ OOftli^ii^ Mff;^ rUENAHt 

* lUH Ai ^f«HiUi •KAţlT |^0€fm^-elk^«<r(k9 ^^^1 
jMAKof «2i/e«ov^fH« MfOiOii T^n0,hhPf ^¥wfi^$ 

J^HCZ POMAHfH BHttfHTOffiftV^HTf ItfJiZ .fl'T'mA* 
kH KXilţH BAfBAfH tabfZMAC^ ftb ^^VHT MfiAAfTf?»» 
atv «09. ^l'V'f^A Rlf Zm AA AhVa 453 wf^HTJ^ACTI kV OIJJH «f H 
HTAAÎAf 4»iHH^<Ai OfJJHAf i^bS IVlAf kS^ rOHHT ^HH 
HAAHfţA UJH AKM^ CTA Ri AjRNrZ flKBHAÎA; Vs &A« 
AfHTHHtAH «fMnZfAT^fA TfHMlitVHHA'I^AVVHhNctiA GOJI 
nf IlAnA jflfONf Kţ$ KţfiiHllTfilf Af^ .f H4}f»HTi UlH 
«lU>b ATTrf AA ATbHMib ^HN HtAAÎA^ HlţZKJRH/V mVa« 
Ţi CTf HKZHIOHH, 0|||H/lf li|A% aRPCţ C^NH^ AHH 
^TAAÎA^ ăH ^HTfAT w^HrAAAlA» UlH*^ 1lW^|UH«49 
ţ^UfA llAl^HHAOf f KBfO^ OoptiCMitHA JI^OMHVa TOT^ 
Mf^Of «i^fiT/A^OflO BÎHHA9 H^ fîJ^KOIO Rff fl^f 
THAA fiy$ BH|)1^T« AttHM M^HH/^, RZ CHf f Ht4- 
AÎA Hbii MffT A^fHfHAf H^.HZfOICf pA^ ^JITOfC 
IHpZUJ AA GlCHCjA» 4HH H^ A^S iU^ATZ ■fg«ff A4(f 
Jlt, *5?^,. ^^^ "^* nfi*»M CyHCOTiyi i^HUfOA^ 466, ^* 
«S?.. nJiHTA YHIh HQMM» lliJ^ CKWAf sbftHH AAil A|Va<I 

«I^H VanVii 'Vra flV \ 

iHi^^mmcni0\l^mmfi^€mHşărăfi$mlltţ^^^ A«flMf»< 

MH^t 4i*tM# MM»fif» Mfrmflir aBj*: AwhM 
3M<tf» }^.fi«rzH «» mfiu»>K et i» nt :Votiefi cofi^ h%i 

»^ft ^«4T ii»^Ma AomnWMI iMrflMiM^f ^ «y« 
»icaf*Al^i*wr«NMMi^ MiiiiMr»f V» aiiM» e^ i^ill 
»&»f»H MMifirvB» iMt^^n* #iif t «iMA ei»miiT» 
vuMfjMttMA» M^M^icM Mt^iiai^t^ M N»ii<rs es 
Ji»it b»Ht^ 1»» iiMnT% iril^»#fiifiHi fircT* Mtu^ 
myitNaNAycz^ fff «nlfcm, «iTiiimiiţ^r, cs n e» 4r« 

iriMfNIFV .^llCtMiL caNVtAf ff& NVţa ^V^ ^**^» ui« 
« aWAr AttMHN%|^ CM 4h» r^t»<f M»f %^ MCfT«- BfK 

â'i'km fioBscvft m§9iMm ArvipiNf €«4>te tfyaKirRv 

COft AfcNgMt»TIMftllymiN<l»W»A»>Nfil»Ca ^li^ţcBv 
4^T& APMN^Aţ|»^lA«ffiGft^N0H9 /|» V H#i »H »\|A^ 

-voeA» NtM nHrVrefAt* AM«l atNffc aM» <»i«» 
A^> <|iHtof Ka ăHif mm Mtît Mafi AMyv^ ^ f»ffH 

AOMNi SNNAOf AM«»^HMMlilt^ df^MfrJV^ MNIfiM^ 

f^A SoN^ «^M 3H.«if . OtMiM jAtHiA W Mt%r /»i -A • t • tf % I 9H» UâfxH W. 

»iHH*iMr cft\J noTOtWTr ai yhâi »S' f »/««?. aa< Bh* 

»AHc, *Ane» «flH HtcAH^ttHr, H^ckV mah 
:Vi|iib<r*' Ic<rofl4 ărrHiiM mht^ tH>fccTE oapfHs 
lAMi afi aW AMHichHrVA, nzHS a«- et«fiUJHvVA 
«MSaM «Ayţcor na ca ncMTX «^bf Vithtoiiioa ho* 

«TfV A KVMOAi|l«) KŞ A* (UH' «Vftf C UJHAAT aV $0CT 
AOlKAfVfM AIICTbfi IMfQAJIy >^c« *0U& CKfÎHTOCÎrf 

i(ic«HH HWl • BH/vi AMnHrViri kxh8 u/h iahîh, KAfTM 

jfVA MAHZ H«4>ÎHHAti(HCt HiMUJ^NKTf^KlHÎH A nOMlHH 
(hAM nytTbT)t yjl^fcl M«KApHHnaMIHCf}|€«^TTHA2lCaS 

r 

VTflUlVT.nfHN AAICU A^VOCi ^|X HSMftfirKAT OftA^ 

ff|z taH Av^c nf xAsi'OfîM ^'^ nxNz jia ^«hcIi, nţ fi 
(i|Mm 6aS noMKHivr*:' IIcNTfV tii4ccTir /^Af z rpcuiA^c 

CSpAKbA Hc^diAAH KoC^H (^bMHC^cV caiV gfTv); 
RlSHn ^«j^N^lctOflOaflA CA^f AaHÎA AA KAnSA MinfMAM 

ff^nî yţMx c^ff^. nffkVmiţÂ'fA ^AKîrfi ci&cx^îii 

^lfcTÎHr^ n|»C.l(ptMHAC«dft1tAÎH^ ţlillW f^Tc CT^tS^ 
(h^Tfc'i TOAYS I^ÂpA AH^EI^TAf yH/ţ^E tflZHM HOÎi^ MAH 

^Hh» fi^r 0O& A* Aiift; Hf rpAMHA a^h nf e' AtcHt c:i 

(ttoWţ Afa<rAr:KZ«fM ifHT^HnVHtHSnaAHffe flT<rHAÎH 
(a« AhVA 401^ UII^ '€^HAA AVw|CHfpAT Chpc nSpiţHAA 

bnlkbAţfjl îAA c^Va 449 nptkWTo^H ic^opHMîS 

•f HT|ţfHirAtC« MSfT^I^HCKKf ., Ulti T^^Cf «b Ot}lH AO ţ « .•* » 11% A XVII îBS 

"itfHii A^Â cs fX'^i ^octi MfHt cM A(»zvft*r» 

ik^f^z^<nfftAi V!nft9H-|Eitttitiai co«0T4iAâ lcMfH^- 

AHH Cff^HT Aa MNIRAOIC9 «j^HKAff iN^onZ COICOT^M 
aHh KoCTHN if/^H Tf4BHHT JţAfa MDACTfZ CZ ^U 

crzfHr nMcfU. 9s hoh mah m^at ^HNTf i H«kAf 
-«MiHctji?,^ rrr'om^Vpcit^TilifcVnzpKAl^Ay «fNtcKp- 
^^.VA^otţitfcţţAbH9|j«NţhNTc> ^c Ba-i^jlţra ^VMNl^rff 

N^hVmAH HinVcTÎHTZ ^AfA 0%(I)ÎC CTZTbTf MS .f^HICZ 
Kb mHahJi ANH MAH^HHAHHTI ^t ^parOUI Bo^ZiBHNf 
ifHTIMfATB^ tl|H'K\f.A^**"^CCTHIItS UnH^TB dî-^if 
flOCT|,^;BOAA.ApZTA^0dli4lKA.TUIH;gA^A^^Hl5i>( CZA 
.>10mfi>ktKâ)9 ^CAfN^Nftnf» 41IH OZSA5Z k^fHVÎNf 

.(oj^i «AfYM noATj ^ jjkN^ BÎAHZ. fiiirmrAi ^HLh :oaK • ^ * 

'^WAnAftT) CHNr)(f rfCUIAAA e& icH AfAfZ HII^MZ^Cifl 
^MZpT^fHOMţill CM«kCTA AZCMHAfQZBiNilM AA AtAbZNT* 
•SAAlHTHHfflpH jf^AMiZfArVA An^VMM« «.f NICZ1U^A« A* 
>*HAf 454 MApr: \17 4)V yHHC f^ flWHKÎC/ AfUi|^HM d|^ .At« »««;• 
iC^nîii^ Mâţ^îiHf d|^R AA TfÎH^ZTf A««N A ^.MnZf !3^ 
AţîlH aVH9*UHI A««fCT4lC J|^H 36 AC AHH* ^tfnZ MOAfTik 

âM 'fiAAitmiMiAH aV cszTţfr ckaV(mVa arAfcVA^H ^* . 

fZ if MnBfAT AtfHCI 10 3HAI 15 nZNZ KM^ ilfOH 
«f MnBfATlfA f ZCBfNTHAlfA bV TfHMHC n« IMAÎOfAlf^ M«fi{*Hf ' A 
MAâ MAfNAff OlJIIIAf f «f MHZf AT AA FOMA^ AHk-T 4M 
^fif: SSkZ^UIN MaJMCÎAH «f MAZf ATtfA f :|czf nb^ 

8 « AOH lis ^t<w^* «tt «nvVr m «fMaBfsiţN Aeii ^f!» 
4ttna|«««ii\M(<lf> 4«iAk««NHBa iEnfM ^HcnMi- 

KiîîZA XVltt, 

3fH0H. 
Atftr^pMlf, ^U HJEII^itf A^««î vcM cx cs ^ aV« 

JCfâTO lcTOfblAC AtlKAf «V fiOMMCaCy ^SfS NMmAH 

«tr!r'!'"'' '*"*•♦'** tfwiiiîS^ ewai^ jf,m ^onHh tztohiicsV 

«f MftSf av XMbHiAOf f MţfMf f z^Baâc es ^t Afttfr «cV 

AA|Ma{4fff MflJi Ai^fmL jioa|w«k: tfrTSAlssf* ci a»« 

. . Mf /^ vttrKA ^f «a «iff 8Mvk- Mpf ^A"**. ^f ^ w^n tmh 

i6TfcuMi«|»%KVHNiiAojiaaV^fj{BnVr9 w^kiites ^m 
n%f^M IlaiioHfcJII BfslM jLuitţMHfjyKf ita 4^t*ii4 
OfaRSM X^HHNAOf» Mi^ aftTOfâ cTfauimi^ aAf 
aavraNt.: |^2iMtf| laffi aa^HiiA %h§ li^CT^M lUafofaH ^m^* 
HM^tlfa anVctlAtfit #b ficfHv fm€ ^.mmm Mi 
JfNi^mmf r«T4ft)faâ oMii MaţiiAt oi|iHMf f urN aV 
^ ctit¥t a»«HK «afitf XVIII 85 

^fn iHÎi 4t ^n 4 liiii aS niţirr ' ^ti JT a a¥« Ai nA*.P «es. 

<r)f«T^ 4|Lfi«df A 463 OrrfdfWAlii «Irif ^^iK&'r)^»! 

•4I« eVw mtaii !■« ««IIhacy «; Mfri ^^ ftito» 

■riit aV ^«v|MMr xV nfft|^^4i<0|ţAKi»i ^aicmo 

^ ilAMf tâi; ^ mîtA nf0 f (Mi |k1( 4unc^ nAVf 

«X ^kAMMfArifo JUo«% tim omrfH <s f>» — i ţ Aj 

< nfcste CK|ita Omii )« ^A^^if ^^mmKa r«fw ^ 

^MMf.9M Hftf 3xii«r ^MfA^¥il jiff ^iWfKA 

CS¥ M ^<<^P|MA 4^iiMA «oniiA Ai«Ml» M^ 

fSMJMH nH Yf^ ^'"^^^Aifoii^iiVA» J*v 

469 caV ;iP4MiAA>4af Hf*: ftWI qMift4MMM|«vttAllt; A«ir %eff. 

«ClHc\te«(M «i Mfk MAiLc^^3HC» . AJNmMMf- ^ 

^ A)i« aV CMtV^ CICAVm)! A.«SA<fft. Y^ AM «lHAteR 
e «IMS.fCWiA CAÎfc AAft ^MnX^T <lMMIMlft «Aj«. ^^^,^^^^ 
^f mV dl^MOfPHAV AA AMVa. 467 tfBpilA 4S 09« ^«'"^ «61* 

I(«JK^ tf#fM«X« A ynvvi Cf ncifM. ffiumMi^ Ihi^ 

A«AOf MApf <Mflfi«ll|(« aV ^MMH^C AdfflfA |tATM* * "^•"•['^ 

HHAOf AHh iltOH» M AUH^ AflfOAoi A* iiOOO ^ ■Ul««f Kaţt 

6ACi« KV«A«CTaiMSHlA Atffi AACOAMii'MAJl^MM aV «^*^ ^ ^*^« 

IC25HT n» MMM Minf tabTHIHIAOf l^ iM Mfi%. ^f^ÎA A« 

TATA CAV ^HTafH^r fiAHAAATNr ««▼ «» HlfiMA «iK «S 

MAH TiM«k« Ilf S iI«T 469 (CHfriPi ]«lA(«tiAjNi> ^ ^^^ ' 

of i«^M roTAlH mm KMHtn mHhti fa§Kb|« a\( Mtt.T .^ 

.f N IIaHOHTa , ^wHTf i CHHf CMA«|iOTHA^Cf f «Af iH 
^KAf J[H WOOf CT^AMNHf lliilMS M^ipi yfMA CoTW 

aTh şiuuh es 4fi» *■ wmanMf^ ■iMHkt.-<lii|ivlb ia 

KiBtA ^X. 

J[.akTa a^aaJ^chqh nzHZ AAiHÂcTacTu 

t 

-^li Aia AMA» M» miK^<M^ îfMl^^y^ IIA>i|rVJIii ^C» 
' TB ftli^ ^^«liVAMft X« 4^7 & Cttfli B«^|flNl9 "(#* 

^T» mit ^âirafa^ifA 'TAf • aSI ^iyicv^sMa'ry &11911 

. 4uiMiKf A*^A vf i|»afiiA4)f '/v^?!^^*')! •»'* A^ ^f^^ 
mA. nkiniK&Mr nhiţiiit ;f^iirfHMtm^cE* Omvm^fik 

A«^ ki^. AA MlfA '47^ * "^O^flHK ^MnlfaV. .TftT«HAl»(U mM 
10. "VMiHtoM XATMMIto <S)|NMf ^ 

«|iNiiiiiii*i* A\fÎMi AiAlY>n|iii«,^-«jHi mM sţtiinNiftc .f lii» 
A«^ 3.n9. u^mmA*M 47» i^ eft^apiMi «iiH^Jk^ «HMţHA 

»l Mâp«.<.tM.:f|^^i9 ||ZH«.a)(.aifMlT>Htfl dfalT^^^IMAft gftflf 
f(HM^flir ftUHAftlJbdM&AH^ eftN^ ^MAfi A^ 

»f8 CH Wh^V^ ^ dbiT Ipif Hrpi A^ CAl^ «k»€ «ft 

BAAHflA» yN^f «^«yMIA^ ftift;MI^Myi» HJH^^ jfM. 
fi W cVAHHSf Hf. CTA. Hft f M^ MAf '^| tf l^lBT»» OftV 
^MHMAflr «fiM-riMMCAj, HUI aH MtffllT» 

2lNii>k • ■ •. * KAfC dOKOTdlAA: NO^CTfZ^ MAA ^N ^HCf .^f 1[e|Mlsi;p: 
N&^MHS lUlff m:M8TfLT. AiC'Mr^^. NţfNl!(M««n««r J^ 
Bj^yiUE rnqpfJtt^ ;AAHr4\G^nt .CT^ţnMHll f rfa £0Mi)NNiţ. 
ABp^AbvSfn^tffCHHJlHt^. .QŞ Qft:i^HNOţl}ICt»} HţL)f NRKl 

niH*9frtf tpMHdl^ «f NToft jif jiL jCffAfâiE cMNwrcs îSfţ'nM . 

K^ţff^MSITfMABa l^jl^Hf^/lMINt^nfClcKM KftlN^Nf A0f«2 

Ao^, :4Mho«)fmi/N/v%s^^ Afi»TA^; : ^i«n A^s: iI<ltT i 

4S3' VsAf ilk AoMlit(A rOTAN^Of ^ 'JfM FftAJvrA ^aS ; Atv iiO 
Mf ^OMlUfCZ 17. ANKf llb MtffNT^^ M)N ate.CT.»8T . 
•fMAOK^A iHM A^MIIf #HWft(A AVh ^AAflîKf INJ^X 
9f0^fH«# :WAfUB tBfA.AKIi.lţiMNAra AViaANAOf f i 
MY'^^QMir ^ rOT^^NAOff ţlAfKMHAJtfCS «fCMHZf ««^ ; 
A^y'HSMAff VHNCŢf AaH nf HMHT filNOH» nVNK^tfA:^ 
MftHMAff Of f «fMBSIţSTHf A Ol|IHA0ff UIH df HCaMŞMH*'. 
A^A CZ ţîf lUH KOHCMA^ UIH KlTfX AH<kCTA « AaK ^* H«fm*«c 
nVc JIOIBO^ Nff OljrnAf AMfS^ MKAVlfOAOKf jC^^f"^ ' 
rifiKHM ez ^f IVftAfTf ^|ţAfa,MV4TfH*CKX9 MAH . 
AAHAtWTi AM Af ^TAf )f UIH Rf ;irtlAB f^HH iVlllC.lB>:< 

Y^At ftb CTinMHi«r Av* tafM^iff tans m AHtfA' 4P87 ^ it* m«. i. re • ■ :..*' «ptfW. . ilMMII CKilfpmiJŞ*^ .•#») aMIM^^Atnfk. *lfi. 

4lMnst^«K ifti ^^n)»r » ■fşAif'u^ttmMfiiş* A 
KKf^ MMcĂf m2,'&iipmuăgAiiu: nmcs#r^ca alf 
cyMŢivr #«£ninr mfWtnmufn aim..nif^ •tUMm^f' 
csw iwafwtv uiHr«iu!l(MV..|.irAt«Mi&« m^ «wk 09 
^.Hvţ» 4» Hira AiA , ţfio^wt»^^ n f wUi; ^ m ^ţ - 
ui»«şm»i uui«viM»fi^ MHvfljf Kk. csA nf ««ikcax' 

.|C«tlSf«fr¥*lfN AŞCMAKcfyrlMI BSyMIA ftS<MftM|<; 

r««A» ANN' nImMi li^fhmtâtî^m rMAla mm vfŞA«' 
uin k^N^ tiftiatm KicfHaţN*' m«m. «forir 'mim^ii.- 
TţtMtKtvr iivAiilar 'iwiAm'. jHif^ ^H-fner iVK MeuiTifr 
Bfit-icsw^rir ^NA«««f:ftlfii«i^«yt<M!«iiîi.a»»4!v^* 
a«* «M.. vMT es Mihfrt a» Hmia: aN#aaHl^ik«ir 4#» « «««> 

««•A.I.C ^ A^f ««' «M» *•!#♦ (iTAf f «f! MM II fY^ «* MMr ' 

Kl^'rmv fitaiMerA^iiKgii^ytşfl e^«A A»» MiicfA,* 

d\l nlf piMir Mf0 ttrtjilAt* Cfji^Aiitf Âoimaiiv Xif^« 

âiwifZBirNAV'ji¥vVr'« HnoA a» am OtbiiM^iiiiAV' 
ff^ f^fif^oAr Y^f^ eiN>ffQ)Mr «tf '^Mr «Hyi<N>ref if ^. 
AiiiiA .nif xâr iiA\^m|Miiv JA ftfiraiift» iun Aiii*fetfl /^ 
"TMr aS^ cNQfir NA.OAM^«f« A^n* «5<*HAar. «f h- 
^A^^a /«)» Mfof om «AMf% Jk|om^ Mâiiliş aMMţ^ ;t^f^ft ^ f^^^ ;£« n^II^ nciP^fk «• ^ez 

;Mff i|kN.eM»IÂ^âV'nirtfMir^ 

t,4rbAfr4li% tHTE f^^ur a>J A«MT;îKt»^e/(«|fiHft ff^^igM|iH /^**** »•»-*• 
. «Vf f^Mvmr A«'4PhinMr^ ^ro^fiţK Ă^fii^, ^amţftqiD* 

^«lHAlP«Bffl1HAfĂbBHb¥e 3{'«n41 Hffn«jF2CHT« Of^O* 

,«i\cp ^AKAf'Ha'fv^- ^twHAT NOAntit ^\kfm% ţ^nn 

i«ff-l«*r^ «[tljMHf^ » ««M>t :Haf« «ff CX AHtft'i^^^kf 
-M ffftl^l»^ JIA jfVrslNllfH^ ,^H Aft Aaiff^^MffTllllfj^ fli 

^evi^^trjttiic^ <^s ;f7f «r«^rffr c^ «Vff 

^ '«ij^ei>|tMh9!^natitz'/(f «Tef^M^ 

eHHrtlf cTSfiAHirrofia; .ttţz nmTff ifiTHT0fi«H« ^ 
^ff ^/^ffHr]«ii)^H^iiTOfiR>Af^;KVM f^îjţifbndiwn^M* 

|A V «fflM , 'loA.^Wf AitK ^ltT^I^HHlH^ 'l^ ^fflfONF af «Ip 

«K^lf AfVll^ «I(i^2r((t m "^ffOAl^imK floiHO/^y ( «tf H («« 

liVMKteAM^A ORfffHTCtflOlfţfXeCTtWArHCTfV) O^H- 

^ AMH ^Hff« «IIHAHN BChcTa;' /VAf« /^■ftKS H% gfA 

Ctfnr CTXHAHHpk POMANHAOfff Ht R!I^A OACTtk fO« 

*mN%cKa «|tH ^«KT«f ufH^fojp 4^*1 nVc ha ^io* 

9 • A^fHK ••â,.» t .•ff • ; - iHf.M ^f coitQiib *a ♦1 1 ^ufirzaK^h^ jc|i- 

eW AHJA^ «)tMi f A^VWi^ «f f»^ i^ihMiE^^iS 4«KÎ|i(|^t( 
. ^^ ^rvnMMWfz A« FoT^fe iiiu |ni)4i 4iV i9SK n||i4i^ 
" l^rt iim. H^ ivHiHOf MH aiii*uj ^şn& Aaao^ APK h4|^c 
:.*ţiH AHMPiS.KA A»|FlUTa lwraH*CK»t , U^ c«:i»|iNH^^ 

t3¥fC5 KH''H 0(MH^I<HT..Âi 4AvXa Cl ^. ^Tf^'vi ^9^^- 
.|cr:8Ţ0f4Ef.|fH:6<^7i'^2n^^iHf<Ş. CA^EiD^Vab Oilţh. tlfB 

j n»WHFff«P« ^»>WAiV?^X*ii.»W ^KH Jl V^A .HKit^/tx 
/Hm{^^fa^ iţHNHro ^-nVTCfjfe ^utfr«Aoao«%|. «t 

• * « 

' <UC||ii^O(ţftaHK^ IME e«0^llf «<<£|UnX. |tf<2f!0f «^- 
.#«A 30»H. AflH iiRţHţl^fj .i?f,z^1^AA!W.A«ifA^ ^t 

^ CAVCTfAC. .A<. AJKHr^ AJIHCKA; RlflL. VVS Af 3»^i 
^ ^HHtŢfllQMHHîJfr . KZ .AH;ţ^TA ^ CKf iHTpf lt|* Ht( nX)« 

, JAiHfiKi.PQ^.AţCţ.ULIII.AS'bCŢ^ f^lJnZiAOA APf^ Vi 

• -'•• ,•' f» « 

♦ G UMti H» r^H-* XIX. ' 63 

4 

mirAM' #H*CVZ CV2l1JlNH|f â;^ aMÎ O-fO/VOfHK 
JAAnMS^MvfA^T^MâHN.HAK ^CTş NZHH £A CAV-apZ* 

/fl^ HiryflATŞN .f Mnzf z^îfH xiiT 487 mţz ^hh Mh* 

Miq^fff ,CaV AIUltAArâzfA^ C^dHHffM THţ«Nl<f MţfM4H 
||f;'fyî£'AMilf I^A'VflifATZ.'AŢZfWHHfrS nS OZ HOATE 
HlMA* . ; ff:UWA)(' i^fl^PoiAAHl»!' «^H^ A^KÎA H9A«T|a 
A« AS TffAAH MaţiAf nZNZ AA ZTfeCTA «l^fMf HtMK- 
TAlţjl». IIJH nfN» T0aT#|aCZOAA£Aff KffTf CAV WM« 
m^9 jcMp^AV^H^^ n flK^Mi^ f^ H îcTO|l|nH AM i|ţJK* 
«AT.ltlAMfAM^<^HT«f Af nZHZ>Kaa\(AJlHE(nfA;C4NRf^ 

UJH, niN<iyji KA. i^T nf caScWvf ^E^f cvzn»fuiţ?k Cot« 

MlA^jk CZ-f Z^HKZMr HZHZ MAH tl^î VflAZ yH^f CAH 
AlHfT^T* CZ^AţZTZM« « rOTMH A^fZ ^VnZ Hf A^ «^rflre^lr 
BHJ»\iHTf- IUaV OMOpMT Hi OAOAiţCpf OfO^OpHK MAH **^*^**,** 
flff ^MZ aV 4)ZKVt nAHf kV ESfrHN/VÎOHTÎiy Iu'aH KahO.mI»^ 
KbMnZpAT ^fAA fyAHlUÎH KJKMnîJf AHHrH^ÎIH, RI(Z nf 
I^ZMZmHi^A XiftHAHAOf /VNH HTttAÎA CKOt\HH/vSHf mH 
AUIi:ŞAT nf cVnT MttHLţMf AOKSfHAl AOţFoTAHAOp CzH 
•f^MnZ|)lţHH^f- dlH AKOAO A^fZMAC f)fAHÎA TOli^H Oc* 
Tj>OrOTAlH» "f^HTpr AHlCTf iSf NOir^MinZp&TbA ^HH 
B^HrSjlZ 4>2ţZ MZCţff Z AAH- AOKHX h4c HfBOiy lUH A« 
TMTA AA^ L^AHST/^i M^AT» KAT TOL^H CA^ rMH^HTf 
NZ aH M^fHTf • I1JH4S:hAATZ AA^ IUH w^Hff OOATf nH«* 

hh^Sh n>fcTpz MApi A<kcbnfas Anon j^fi M&fM«HTra^ 

(^ZLU AA^'Hfi AÎHHAbuDfi» aS ^HHinST A CTfHrfţ Hf 
HHMf CZA CKOAL\Zf ' Hftb Bfi^Tf UIH MAh QZpTOC «^M- ' 
- .' .. '« nzfz« i^ aoţomuvi nw ftHnft epinw RutftrflM, jfkt 
^«Mâ aSh aatx H&y l>OCV «T^fiKA :f KfS. MMaS Itl 
)• «nţM*- BiMriicfarHitHii* ^ «ki1(1A 3mt»nifliTfHKM4i- 
*='•"'"*' jwft cnph orfHniHA» n|n«tp«»»^*»f« Hwîl w 
«•-■f. a»t '* ""*' '^^ ^**''*' *"*«f*** nMf fanV <iS«iio|i ^ Mn>- 
at, «91- f*i4(A A«T,491 ^H AVHk^ftWf iwajiT, vţHns 4r IW 
<f«mfffliţil<v KNfi 17 ASNrr9. ^haomŞk AVifAtiiAH 

^ntflTim tfpNAWS IBN OlNS4Vl( lllffSAlW'>*r** 

ftCHi(»>fVAf ivvntz TzKZTOfnAr ^m aVim aI^ M«f^ KHf. -■ v^^ 6$ H&tn ă ^HHit, 1^1», uiii npiimiftaKokTiiHlfA^TfM^n. 
âfatTf , KXH A uin kîTm Cftîf ' 

dKllM.6AT HlŢMf AfJlaKTrn ^H SOAOCKAA ^ 

SoAa;^)^ , CA^ SftkA^Ta', uiii n^Ki^M A^ter' 

H^M£ , K^M MOKAOK^Htlkb^ ,cAUJ^ M)^H-^ 
TiHllAbj^ Uifl i^Aii^HimO^VllţllH MithXZ 

iTjptMt' Al^&ocnr'nrW Y*i^ifuiiiAf'Oiniif> 
^z' MAN' npc yM^ ^^V A<caz^i^tiT.' 

K'ilf i- IV 

Î^ATjcşf r^S^TAT'^ ftlfîpm icTOfTNv 

rnţft Aâfiifi Htmtn'ţK^lHiSinK^ c<r«N<tM .f n mhika»- 

uJSA AfMMSA^HÎ in' Wtkjizt Jl4r CTAlj, UlHMt^ATIUlH 
^kMilAITÎHHTI J^MiTTl^lkil^H'^f MHanNT>k llBUIHAOp 
HH CXSfiVNKZ9 KAfHAI UtHnaUiTH'^kHHAHHTi *H M\f« 
Tftj Hiwn|tCXi UIHK|A<bXţONHKbAVHH0CT(V»' CAo- 66. - R^ii^.t: 

AOf ^B HH(pOf "uîH iShkoa w^H*'roaTt nipi^HM cnţ$Jt- 

BTCjtaii^Ji tUH AfVHKa^H^ KZpSf HAi ^<hAS MAH ^S HftHIITS 

K«H^ hV ţzp^ Maps ^J^HKS nf^HMCSK^U HH §^C»*^>>^^ 
Kt$M6l nJK(tt>k f ZTZHHH^» UJH KZfAfikf hf KA((f AMf fVi 

AM an^KATi ntf p5«^H/V9 kVji cVa îcTPffâN **9'^f,ff:^ 

IkAAHHH BX^ATOnH UJH Hf VMK^AIJlH KO/VfNs ^* nOBAItX 
AtinCHTf CZ KA^^f UIH -AUJ* M /V^f HTVA ^OOnAC UJll 

oAHXttz cz NVn^TfM«vioiîvf* *% «is^iS?^ nt> A^^. 

NfŞiOf KAf^AB gCTf KAA>k UIH nOBfUiA Cn^»TOT"A^fftZ« 
fSAyfWNT^AyiOTOflO KEMA^NA, llfiKART 1/^H CAffiE UJN ' 
CAZBZNOAyf nVvH.Nf^CAf HOACTfţ*. BA ^Ih:» HQk^'f A^^' 
mSaT^ IUH A* AA M.WA^HnZţZCHTZ KAAf A Hf DKAf . UI|f 
YJkMrASMfAf ACTVnATfi UJHnHfA^Tf AA^bAMZK&f UJli 
A Ai^fCKepff H^ Hf BOM NfBOHŞiiJH Mftl^f f -KB tlf EkHaI ' 
OHMlţHM MAh ^CAA TOiţH icŢCfnMÎH) (KAffHnZNZ 
AKmS ^VKZTOfîJt UIH «f^N^pfnTZTOffft MOl|l{lH gfAy ) 
flZ|lZCH|ţll9 UJH«{wNTfHN KHn OAf i KAffAf MAIf AfTOTf 
^Jf^HCZ'llV/^f TOT) JlfnZAAlţH CA^HTfM; ^J^NCZfvVflZ 
M^iBNTţfA^ .Mf CZ ^NHi: TOA*ff HCnHTf^ A(!^« 
rOCT'k^TOATf R|ll|Sf4}|fi HfBOilNlţAj kV KA(lii,^HBHrA|UI. 
OA|iKbM /V> H^NOABZ «Jwl^C^AflJlHliAVNf f HVAUI*fcAC 
TpT HfAilKA«kBOM Aff|«AA| NHH^ rjkftfHM* CAfHHHf',, 
AUJ.*fc ^f TOT, A* T^T >*o* pnZffAf K»Ţ A^.i^^'f'*. 

CnAŢf A W. fZ^HKAf MAKAf (I^H^ AOK^A CZV A W. /VvVtAjj 
lUH KX^T AE nlfaHN A W hOf NHf CZ lA jlCnHTHMjr AA 

^ KAf4[ KAfk ^C«OM 4^H nO^f n lUir HlBOHHtţiîl M€€^f§ A^« 
Bmti/^HTOfH» kWaVATA MVAlţ2M1ll\N IIJH KOffTfKrVHt^H 
aOM 4>Nf ^HSHTAN^ IUH J|kHAfMHJRHA nfl aA|ţTtS,KA« 

fîn\^itUMr Hon «fn nVTifu MftiiBorttHMBOf ^h^ ( kz 

n|kiKVM lUH MHT9 tUH fyVnS MOttMVAI|N80f 4«9 kV 
NaAlfMM liiH M2pTV{NCHM)9 Tf^L nOfiAfA AM%€TA K)t 

Mţ^H'^ A*V>'^aVh9 ahh mhksaokVa kzIh^ f ^ahkmh- 
/^09 ka nfi yH fibArzft ckanaaaVa nNYOjiHAVNf 

^nA Ti CZ iP3BMfA«bCK29 UUN Alll% /^Ma AATOfA 
AOf yfMaTOj^n, KZAZTOfÎA yUIOAfZ UJN KAA4( 
^IUIKHCZ CZ^AKZt KZMH KZTfZ i|f Ai AOaATI f nfi 
AiCHl 6<^1'i A A/^AOVif 3HK tHH tJ|tHTO(H« K ii n IS A II. 

KoHTWH^A^Uyi XpdH11K^AVM# 

IIÎIfA^t aUJ 4»H 4>^CT, (^MfNNTI V(THTOfK>Al)| 
TOATZ Nft^C1K*k, tUH ^lHaHHTi ^MnOTpHBNHYHAOpy 
UIH CABÎA f^HN /^[.ţnTA^ UIH CkVtVa /VHH CtMHTA 

aui ^N CKzn&Tf UiH Auj>kf nţiKHM cz ^HHf kHbmnw 

tHa; lUN OCTf NHNtţa IUH YH^CACMH^JA .i^N^SAafAUI 

4^H ^c^* Kîh^Hnff tuH MAM mSat Ktff cSa xf^**^*^^ 
AHii'ji^HHaHHTc a^Hmc» ^ifor âuj 4>h ^oct f zMacf 
/Vf Natu4)H 4>ocT ^y^nz mSatz tfb^Z iuh cţZfMAf^ 
Ai KAn^ A4iAaT9 nfcţbM mHnfH A^fVfHAi Aakhh 
TOM II 10 Hoa« 69^ KafT4t Vm 

a^KTf^if A«4V lUfl TXIC^ yHîd) «f X nS TOlţH icTOf h-^ 
lllîf» KPHA^^* t|ll4l3t^f «HTf MHHtt TZifi]»>k ViAOf MAH 

ftEAfiâ Âw>k A# '■Pr MVciAf ( KaMZfHAi yH^i cTtţf' 

Aâ HfT4|A2 0|li(AA: ^HâZiţaTHfl) HIAOif MAJr NOM â 
.f^NltllAl A^fl^Mf # MT B|ICUM4 BpiMMAOf IHtt mKA'«' 
|(HM«k AHHAOf &ifSn4lHIIT0Af4ll||THHiţfM UIH J|CNT fiV 
^HaTOAjl^î yATSJkÎMf ' AU|4L ^lTOTt' UIH nfCTi TOT 
QX' CS flOATZ ^AMi* HoH ^HHI M IcTO|IHMMf ' ^NCZ 
hS UOÎi A B4llttf Abji HOCTfV»' Hf NOH A B4(RtfAVHfyVnS 
HfM BIKH CKpVtfTOpMf KAf ¥H MAKAff KZ hH ^SnZ nH«' 
I^HNi A COAfCAHlll\f^NBMfTCIRH{kM|' KA^HHTp'tfH ffiS 
COMH fyil|lfnTMN/V^CZ^f UIHKAapHH'O/VMXHZ AtfRJ»^*' 
fHAi MAMAtAfHAOf CZH .f^H MHHTl: A^HKJBH/yţimf ' kV' 
CAOBi AAf Jf^HCZAtHOrf' UIH Hf AOf MAN npc -ypMZ BÎH«' 
TOpN| KAnpr W MATifTi rATA J|kN nAAMZAH nţ(HH/^f' 
Cnţi Ţ0ICMHp4^ OfMkHf^yiAAVL lUH' A|||ff Hf (»4e AO^ AH 
•^HfyfMHA UIH An .(^HBZlţA aV ^^HHSnOT* IIIh AHf l}l>k 

f • . 

yViHfA ^HH HtÎAf nVlţHHf UIH AMiAHiţATf' JfCHCZM- 
HZJUlf ICTOfÎHAi BfiMHAOfTfllcSTf^ KA/|HHTp'tfH A-' 
^MHK «fJITVHIf HK AA aHmhHZ^ IIIH AA nf ZBaAA aVmTm 
iiigH CKOC^ .rUH f4ţH AfZTAT# JKZ npfKbM HHHffiA' 

V#HA 4<(az Bf c w nAfTi A< c4^if^^' P^V A^^^f*^ Ai 

ţîf f9 CA)f f^t ^fMH VV^nf «f HKţJ^KBlSTWfA KAfi Bf/Vi 
401 n^fT4l h4l A4>AATZf nfi AfCHI nOftTf ^^IKAf 
«A.TpiB iţîţ 4kQCT (jţf f A9 CaH HlfK^lA, KMH^ Aţ(4)0CT 

TOT jjiH «|JiT(#r> ^Hrf^AHf ctA KHn OviHf ,• Ao«*' 

M^A AfLSIHHHAOf ^HH fl){|\MHA .^HCZMH^Zf H A AATOfA 9 

nfHH X \ BftfiVii V. ^ fifj^Hii criM^fiMf TifnH' mfNiHfHf r^âtfn Af iif{»miidl jgt^, 
.MOiujî MmiHnfHf {^\th% 900 y^ ftfitir^6a<ra iM «f fi- 
/vf*krz JcTOjrfA TfOA/vtÎKy uih |i9^B9fi»/v 4 T^ttVpoy 

J.f |ifHAO(l M A^HCly PM ;CKţH€f UIH AA yH AOHK^* 
Afrm/ţttlff AA IJfTHHIţll pftMIHH AOp A^ CHOC^U;^ ^H H^ 
,«( aftlHS nVhţHHf IJlfVTf IUH HJ^HOCHtJTI If ZTAHA^ UJH 
rH TAfH IfjprV/MfHTtlffl A^^f/VKtt/ţ9 Hf iV TptH^'r ^lH 
BlKHCZ^HKZf UJHHftV^HC» Ml ftV Tf IB^H^ CZ CK^ţi 
;Uin mH MflKtt. jtlUilk Hf O^OT .|JITZIOA l^f HMIT 

Mf§ Ai^riz Mlii uiH x^Vti ^i ahh JcTof n ca aV 6KfH<f 

lUHTfZHHA 6^ ^ ^^^ jA* ^hA âflAlf «filHaMHTf A'* 
A^MHtfA XC fîOMfHilpi UIH Al )|)Ai|lf 4k ŢyfţH¥A%lii 

^ftftkirAoHHiiM* flui4i ubH |cto(iTa ^^Mnzf zi^TiHllf^ 

^CHA9|^,.U]H AţfKfVţHAI 0AAHHHA^jp KkMVATi oVTf j^« 
'mtf MA.1H d|^NtiaHf(%l.^^y^cVA 4ftlO(Tf ^ .|U«ftlHH#f 
P^ZfMHTlAC jcTO^TtH C^Att nkMHTy flS /VOA|IZ KZ TOK- 
n'Z lcTOţTA CA ^HH KjkfffÎH CZH M HZCKSTOf Hf K^ 
iM^I^I ATMTA .Sf CMI «ţ^MHl^HHTI ^Mflf ZIJtÎATZ UIH H^ 
^KMHTZf njkHH nii^HHI J|^HCZMHZ{H (tf f IK^M M'd 
Cifc ^NCZM^.IUH nOMCHHfH frZBZAKH/^tf Clf AA X>|»H- 

A^i^Az ujH «|iîHni\ATt(TbfOf tu; Aţ( A^tff • ,flui<b :&Hi- 

KHTH^f KAfJAl AA ^OHAf A^nzflfO^T ICTOfîAffA^ 
AKHHAOp CZH AV.CKfHC^ AUl4l AAAAlţH BIKH 0AAMMC|}IH 
.CK|lTHTOfn JKSiKfHfHM .K>t cSti UJH Mtlf ^l AHH Jf^HHâ^ 
HHTl ^N îcTOf?H>|ll CAAt jf^ilHia; llai*k ^IHO^^OHT^ 
AUl*k AlOHHCÎI .flAIBAfHHCzHf .AUj4k 'nABCAHT||--AUJik 
HBHNT^e Hţtf^lVc, KAfVAl 9» TfZHTKV 48 ^l AHN 

10 ♦ A^rfz 7% KafT'k V« 

flAfKCAHAf^ MAf CM IVlAKfAOH» ft KSftfA ^^MnSpZHfa 
UIH ^riTf âV CTST^fT MAH «f N laHHTff ^f KbhHT^C 

Hţ(fiţî\fc kH 360 ftHJi» duj«k IlAVfTAfx A^ns 40O 

KHH AV CK|HC AC A^KpHfHAf A^ a>HAHn UIH Jk aMn 
flAfJAH^fVy CZ HbnOMfHHM AKi|>fc npf MOVCH MAff Af 
lifOfOKUlH TCATMAH HZpOAHA^M HcfaHAT4(Nr KApfAf 
kV cŞ<ţAftf»<fc AHx^AbH G4»JilNŢ CK()lff îcTOjirik ' cţft- 
Hîfttn A^MÎH^ KAf f Ab<|>OCT MAH «fHNAHNTf ^f VVMH« 
aVa iM MVATf SAKHfîi» Hf CZ nOMf HNM Hff ÎOCH^ Hlli 
O^HAOH» KAfîa IV^rH I^IhH^ uiH Jf.H AHMBA 0iV« 
AHH4tCKrnff AA AHlH^VnZHAyi(l4bJ^0MHHA^ Şc 
60 U3H 70 nZHZ AA 90 îcTOfÎMAf CAAi a\(^ CKfHff 
UJHMAHAAfC îoCNfţ» KAffAf AH AAKZTţJHT KAf^ik/Vf 
MKHM* AHKfHfHAOf» ^^AMIflH^ ^t AA j|CHHfnVTVA 
NIimVaHh Czţf nZHZ AA Sf ffM>fc AOf f ICTOfÎA ^f ftT«|« 
Tifc MÎHUJH C^Tff ^ ftHH^^ ^H nHl\HHf ^'«NTMHf Af 
ICTOfîfU 6^HNTi 5 df H MAfM Anf UIH fMiHfH Hf H^Z* 
KAH^W} AUl>k,THTHc AHfiillC» KAff Af A^ Tf ZHT nZH« 
M AH^A fySnZ HAlflf f<k^OMNSAbH Xc AA NOMCnff • 
ynthiL^ Ab CKfHC îcTOfÎA PoMAHHAOf UJH A^fKfH- 
fHAi MAh ^INAHHTf ^î ^^C^A W Mîff UIH MAH BHHf 
^fi ftHK» flUi4; TO^ft AAAAlvi. A^J^H/^^ UIH K^ nHltN* 
M%Af CiMHf ^H^ZMAHMH^Cff ICTOfÎHAf CAAf M 
lUffVHTf UiH Aft Mf A KZ:jVt A AOf CTAţ^^« UJHKHnA>kK 
AAHc« flMfCTOfA ^ftfZ UJHHOHA Nf yHTft Af-ftOM 
^N^fZ^HH» H$ cnAHMZ UJN Vf fbuJNHf NABA THMh 

• ••'** nHHli.. KarnV* Ş . ^ 

miM» lUtl M&KAf, KZ kV •f«T|«brZA4fN4fMiftt tţliţ* 
HH^« 3HHfMf K2K)f ^04^3 HHlK>ţi|( . UJIf ACMfyX A 
nOMlNHIţHAOp îcTOfHifH nfETEH^ZAHHM (HOM CZ 
«fffM), («XAHihOTA ^AM Utli r»N/^Hj NfCnaAaTZ 
nAT2 4»f^TH NOACTf f «M nHHf)j Vf KA MOHMMlţA 
aVlCfVfHAC DMfN^(|lil^ YflMHNVyf ^VnS^ CAASf 
hHTf^Af NOACTff Nf BOM NlBOH» KA ^HH w|kNCZM- 
'HZfHAf UIHTOttlieAl 'yn^f MaĂ njp*i yţNi^ Îcto|Jm<!m 
M HBAAZ UJH AA ftfZTA||f CS'CKOATEM, Hf AH Ahn* 
CHT d^HHfH BfKHf UIH Hf A^ Tff bKhT CZ nH AHnc«fc« 
fNZy-'A^fl» '>fflM'rTf ^'IcTCTJpifHtJr '^TIli MAH tSKII ^C*bK 

•kH BoN^TOft A-kK i«r«K)h'5^-c<kH ^t vH a4H TfftdttT» 

hH f a^^ttT% Bf fMHAOţ H«fcH hffHT,* C%^ ^f 'C3BNT 
lUH f^f ^ilţZf Ml CMHT uHHttHfAf UIH^ (kmh^T^Hfk 
hHmAH9 MAH nff;A4fF UIH MAM KHf»T CZAf AUIfŞZMY 
nffKVM nOi^A a^fiBEfHHlţiHUIH A K)aHT0pHA0f {^ 
yÎHHIţZ B^fBZfATZ no^^TfljJf CZ Af A^B<A>^^f "ff 
«Hm H>k^<k5fM|KMŢ ^f TZf:^ UJH«VVf ^0^ Ci'^^Mrf 
BfATfAf CZ hK' 4^lf » . 4^Z|pZ hHmAK mfZUl AWA«9 -i»f 
•fH BffMHAJf AOf.AflfBZfAT aH 4»QCT- UJH CAH AHKfAT^ 
HlH 3HCfAf HtCTOf MAM ^f nfr yfMZIlH CHOfKH*- 
THf H ^f Kf !Ef.lf9 QiH ^t ^VMlfEyV AH<fcCTA ^H ttA* 
nHABff YnHh ICTOfHK f^ A^fBftf HHI4Z mBMTaflB CZ 
«t^HKAnz)^ HHHH nOBffTHfH nAZŞMHHTf 9 Hf H^kAf Hf 

kHkohaeioa ATHiiH*k TffiKHTf^ akmH f^nn ^^hrhco»* 

fh yHTZflfM H^BZBHNAHcf» AA aHmhNA nOMfHHfÎH 
CZfiJff^ nfEKH*M KHf CH^A ^ONHKHAbti* nf f AA^AOKHf H« 

Afr II 78 N Aiuc«4cUj Km «• , KifTil V. M LUHBptMHAf eiUlC jf:HH&ttlH'tk'r)fffl1l4lAftf4llHţ^^|iii 
X^tţlA 9ctHT0pAţ{H Al M nVrtf EUtt>f*^ljl|iSfax # ■* If 1 ' K 4 II S A 111. V • . . • * «I MAHMAQp 4^N ft Xf ohmkVaM HocTfV.Hafr«k S Bah Ş: Sf ittf» 

fâ^ dM AfZ^ATy npfKbM MHIp^llOllOC ^IUHItţl 'NMAfTi 
ŞCTf AAHlfH hVmIAC ^AAltlffty nff KAffAf HOp' yHrit 

âiu>k NVMAii nfNTffr^ ujh ^tţz jNHvâ w eoieoT<bAx 

KVMVAlţM AMH MAM ^(HAHHTf ^t /VC^KSAfKA«rt(A gM 

jkV Pomanm cz ^a ^ik^ uiH K^şxnACTf ^cVnţa cji 
Mh n^i yNAf ^ii nfi fiM^ nfNTfV Av<kCTA «Mf- 

AHlţHNA» jkMbMNtVa ;IM KoHlţATf JCA AHH<k AA MkHa 

fizH npi AAj^r csA 3h«iim mn cza Af ztsm* A'^*^ 

nfHiNNA ^NXCKZTOfîtf AMtjCrM ,nVm| HCI^ A A^« 
JCÎIH ^ÎHH^ J^HTZM "tîWAptAy Jf^HTzif •nCHTfH i AOp 
jgUJMfi ^NTirAHCCTf nZfl^H' pZ ^HHIM TflBVf(^|« 
.« AVnZllfZlJHAf HthAiH (niNTfH .KffCAf 4^N KAf- 
>T% TffK^TXMSAT CA|{ 3Hc), kH 48 Af AHfi MAN 

nff YfMz, cKfrt MAp^fAHHf nfCKSM în*T 499: 

4Hh ^^.^MnzpZ^rciţ aVh 4HACTACrf J|^MnZfAT 

(nfiK^M D«T&9lif II»yr« i ;Kfţ|pi| 7 ) % rfofr/i «<Af«H ^'1"!^. 'l 

aNAcncrc ^iţnff Kf ţHHAs,»^'i^VA)îiM o*^#ii|»|nf •—»'"»• 

;.fNT9J Gnft^izfHH^K^^ffpnrţ^li'fcaiSA fi«fi^^A«f ^V",'." "*' 
EtfArafH, K»^ft niiHZ «T\fH«i4i' mn^ V^T^V^t hhh« ■•(*• «• ^ 
Ayf^HiţH» HiK^M i|ir\fcţA ^ ,|vN nz|itţMA« ^mnafz« 

UTfH PoMaHMAOp^ i^4fft|J>k ^AfZ EbAfAfH JtZ^HlCAH- 

A^ci ^ niCTi ;inA ^oAra, .C^f njti KAfi i^n N^fMK 

Af Atf)9^^ZfŞ ŞfCrif' UIH Tor^i OAATas" A<J\^MTjAr 
«fH X^'TAflF^f' fOMAI^HAOpf' UJH nZHZ AA OfAkU nfC* 
Tl A^'ff nfZAJM^f' MAfN' fZbTZL^H'uJH Mflb^îi A^ 
4izicyT5 Jf^HnOTpHBLA A'KZAOfA^ HhACTACÎI ^MnZfaT 
^ffHMHl^AH/V' OACŢlEf* A«kV CUJHt' ^^HHAHHTi AA AHA^* 

^i.C8 K4kMZ S^t^r ujh^jrM^ai fz^ficjo^ (fiHpz 

P0M9HţH BHfyHMifţ: IVI^AT'r KAfliTi. Af^.4>fl^HTr UJH 
4P00ffV< Q>^^HTO(H'«ijfŞWi^ «^M«2Cf AT^f 4hACp. 

K» aHiCTA,- H*t AfMfild^ W«fV HjiiiBftî ^%'k.*OAQCH» 
M^ATZ QpAAZ^i fWHJp ^^«âfAKAIf^V^AIAÎi r^OAHTf 
UlH\fHTf'ai|<|k A^TZ ^^H4t)C^TafZA# df^MTIZfZ^îffl CZ 

mcz, taS .f HAHnAfKAT« . SHArAfîfi ^ifiifAnoH .{^HTOf* 

KAH^ţjCf^ TOflMA AA .AOKi\(a A^f 'Cz'cf 4)Ti .{^HTOf C^ 
A^iFlfHH A^^jjfAi XP'V^l^V^fYt^liSfSHrffi QP *îi 
fZMaC9\AAÎ>CT0(»HHH K^ţfAT a^HOAyjf HAM hHi^T» 

Yi.aTMya vi^^ K;^T.i9fzyjH;ay^a IcTOfiiK CKfîc, 
PtffKţfM A^ Ait\JA 509 B*4P»f îJh »f zjuM C2 4)îf if «•- n*, 5o«* 

TpAT 7* HâfY« ▼• 

. . A* ^fAKÎAo flHH'C^ITHTO(iaA SHHE ^f M A^iA C&- 
MA AHfCTOf ^OAZ nfZ^tt A EVAraţHAOf | ^OAZ Aţj- 
ltfV|A HA ^NCZAMIA» KAf^HAf nţ f IC^M Tf EbSc kVho : -^ 
KiANAlfcXy mVaTZ Aţ(iVlHH2 COKOT^AfJî^ Hf BOM CX' 
3HHEM^ «Oj» ^09 yNVA A^fZ €C*rf9 KZ JfM nfftA^ 
/^HH TzH A^ tj>ckVt BţfArAj^îif nfHN A&KTay 1VIh€Î^5 
nZNZ AA OfAKfA; fZlfZ AA (^OHA>fc nffK^M CCM AllfC- 
nÎAT NbMAM ^C OfAKÎA^ fi^nn KA|)% AA8E gCTfy KZ 

EtfArAf^Tii cfc^AnfOAnf /v^ A^^'^^V ctzt^Vt» kmh^ 

CăH .i^HTOfC ^HH NZBAAa ^HN TZHf CtH «fH CHN* 
lAifZ ^MîlK CnfE nZfl\HAE KfllMnVA\JH CA^ Onj»HT| 

AAEKis nEcTc n^Hr cnpc Shct|»H« ^emh of h kVm 

aţ (^H (f^OCTy ^HTf^AAT KHn N\f CZ nOATC J|kNiVZA«« 

yc, ţzfz nVm&h k3 EHArapfriT nţNH Aakia a%K 

^OCT ATţm AA IVlHCÎa tlJH AA^fAKTa^ tliH OKlfîf A0|» 
^a OKÎH POMANHAOf» «fJlTZH «f H AAkTA CZ 4»ÎC /^AT^ 

anoiAf Aioj»>k* -lltf-kerz coitoT>kAz AA*"faTz c« 

^îff AHHTf^AVfAAUlii IcTOfHK CZ AOSfAllJlC» A« 
HflMC i|« CKffff KZ BVArAfÎH AA A^oVa BfHHfC Tft»^ 
Kil^N^ j^N MHCÎat &tf fZMAc ifNTfMHCa^ UJ« HhU*' 
TACÎE .I^MllZfATMA kV^CHAA* A< ^KOAO CZH CKOAl^S 
MCnHTAN/y, A*H ^AT KAAC CZ Tf^KZ ^H IIahO- 
AtT S0>». Afa9 UlHAUi>b fiWAfîJt JI>bT 504 aV Tf€Kţ(T ^\t- 

N2f*9 u)ha8 .^HTfAT d|^ii IlaHONTa^ yHA« -fH/va- 
TZ aS aHat 4fTaT«k &h|imîoh (Kaff cz ^ît 4»oct •f NTzîi HfUH Aakîa (mzka^ kz aii4[eTâ icvoj^iNcVA 

AnVmk nV nOMffHEl|l|)9 H&f ^H CKfÎHHAf U7L f^UH 
MhcIa CKtfAAHAţfcZ âV ^HTfAT «f^H nANOHÎa» Kd« ; 

ff €^Tff nffCTs xoTAţHA AAKTfH cnfi AnVCf n|»tKVM : 

UJH ^ff AM*kCTA ^Ji AOAZ TfÎH AOK^fH CA*t nOMffHHT* 
PZMmHfi AAj>Z A^CfiZfţ^Ai npiKV.Vi EV^rAffrtf k»hA 
AiAA HoAra A(f eu^HT^ «f HTBH CS 4>ÎC fiZ^^T ^ 
AakÎA n|»ff PoM&Hiii AKOAO TfZHTO|Jij tUH nj^i âilffH 
POMAHH CZh ^h hSa vr KHH^MffAfff KAfHAff AVtţoCT 
AB«.H^ .^H AHM8A AOf PoM.lHÎÎ^f nfHŢfV «&(% AKmV 
AUJ*k nţff pMH^ BHHt Kte«NTVi«f CZ HtfKZM» CZ 
AţAZAfy UUH CZ AţZTZMf PoMAHIH AA AHMrA sHArZ* * 
ţ>kCKZ («Aff yllA KH«l<h CÂoBiH'kCKZ gZţîi^ HNMff 
CZ BA a4>AA CZ TZrZAVACKZ)f Vf HtfMff iH As\lT^ KTin, E^AraţlTfi czA^Tf ckyimeaT, uifi 

n^EK^M MoAAO&AH^^A IUMfoMAH^A J^ 
MîMea AO^ TOT YH H^Mf A\f. 

BVrţ(U]HTX«B0f0«8EH AfflfHNAtţ* CftV llSfVTff 
nf IK^M H>f MtAB AakTch UIH a PoMAHHAOf ^H Tf«H« 
Ca AXKt<N<rotK> |<|sH<r|'«AT hVmc. 'mo9 C4V I^MNTt 
TOM II il . KZ MHir«r litMkM't ir^i»/A»*ar AiiMits' •raAMxMHV' c«" 

A«*>VVl'M^t HoVj; nj)«' «MMTţf a4 .fM'xWtM*^T« C* 

HKiVr eăV' HlfMH^f TOT Aiii«k uiH ACTk5' ^* mSmick* 

II^ASM f^%fZ /yNH'T^pOHHltVA OAOSfNECK^ nfiRHM 
HlA'BIICI&^APOMAHHAOf H^fMr M'AHMBA OA0BiH<kCKZ* 
i « Kf^Htrfâ- Cr C* ^l KiMAT«BbAOX»V ^'^^A'f* hV«I ACTS5 ^^^ 

rll.!**'«r^*^'^^*"*^A^*"^ (îJiHMftKftp Ka uiHlVI«Hi 

T*H1I*^ T>T' C»aT*'AMllr h^Mr CZ' KţjrlpHHA» «fHCX 
MSfcnp» yfMr A*S*3HC'IVHfH**Hrf, A^ KAf I MAH 
«f HlDlHNTf CX BA ^HHf )r K2 BfMHA KfOHOrpA^^fA 
pAOBMfCiC cr:&'eK(^rf 9 kVm aH rOHHT oÂHHiOft'iiz Po«' 
MAHÎli^ ni 6Âob4^H(Î Af^r AtfHZff» ^nt/AMICTA KHn* 
» CKfîi: 9 EOAOXOM»! HAIUf ^UJHM' HA ^bHAHCKU 
3)OaobIH2: « ci^UJHM HKlBHHXZt' HHACHAblOyHM 
BHMZy GaobIHI^ g nj^HUIf/VUJff' C«k/^0UIA OMNB Sh- 

• A*v«»î«. ' •A^fMi^ 4ifi^45«Aultc4î'II<ni-kHif *H npoii:* * fl« 

««« •«•.n.KK UJ*.#i,*«AUI^K«.AMICT*ai KteHHTi MZATţJfHCIUrl ^ 
•.*-»V ••a« *"!• /iBTOnHCZlţţiA fHcfCK iffA MAfl, A^ Hff KAf* 
MHUof, UJH n«H^'-ACT*5Îl,* MC^if^BOp CZ.CKpTl X^f^^ '^^^' 

BIH>kl}l(, KJiMA«o..Bâ* C» CWpîl H«Mf Ar ^OWUH»- ■. 

ATJm IUH AlVIOA/yOBAH^AbH, j^HTf'AAT KHn CZ Al 3H . 

K*, HtfflOATf, ll^Z^Z HtfMAJir UIH MSCtSa UJHiifA^A 

fi^Ao^^ţ OTţ^KMH/vaf Bf* H^* A^nx ahmbaGao- 
Bm*cKff» «ir|^tfri« «i* azthh*ckz xz CKfTf, ATtAi- <j^*f^m $««Wf r ;<f (tfitf ^^ iata.â A)ii«iimo( ie«.4i- 

AA«NtVa .PoMaHHAOjl* â>lflijiH COKOTIAI Hf KA2TH* 
•n MZ{iTV|li<(,HI C«HT .TPATt tfil'wifHAIt A KZfOfA 
AHMKZ nţ S AHMSA GAOBf HiSCKZ ,MAH KS Kt^HOCK 

n(|KttM.,c«HiF: JMixu, Bs^şahIIII, ^DHuullt EMjkrajiîH 
AHf i^'k, &Jipatf\lS. (itfAlM ^BH ,nA| vmz mH «h Aţf 

fifNHT ^N nZf^MAC Sb()0/1M|)^ EocMÎM» OHfsfKf 
EOcN^HtH^ .l^H^AAAATf H'fcaA^^Ay :MAjrtjU*BOf MAlf #«5 
TOATE aM«fcCTi, ^HnS ViA X^l^fU' Mllf «fluS N}fMţ,A 
fOMANHAOf» \fN AHMka A0{I fiOAOXH Ni 3HK .UJH 
KO^OjH Po^ANHAOf AHN BTftAra» MfC N4M^fM ./V^- 
ilU MApiî lUHBiCTHTI Kf[XîiSi ^N^AfMATlAy ApTVIIf 
* ClA» (K2t|A if.H AaKÎA HOACTfBHlfftYIÎ ll*kM f^l Ai|f« 
l}l*k 02^ €Z ^ÎE CTZBHT, Âll Bfff YMlcTOfHK â BltA*k 
nH HH caX TMAdnAAT) «ţ^H OfAHÎA» j|^N A^AMAl^tAJ 
«fN IlANONfAf dfN BAAHfÎA tUH ^H SoXiMlA aV hXc 
aiU i A)( ^TfMfAT, (KAffiAf THrVfOf ljîît$Tf ^lHH^.f 
AKMb AH«|%'MAfif mVat AHf H>$M^pA r^ NiBOM 3ZBX- 
BH)^ iUff V^tAA I^IBHCfAi.AATiAI l([^t&fiM4| ^irtfHII- 

11 • 5«HA«- 5«HVvVcZf 'lCl hVm ţlf AHAdSA AZTttirkCIC DJH fONOti^ 
H*CKX NaV hVmI aţ ^ nfHMHT^ A^iH fiAAftXÎAf 
tUM PoM&HHAOf ^HH A^KUf 9^^Z r\tir\tfOf PoMSp 
NHAO|» RHyH hSm« ^f OBipt fiAAAX^ A%V ^HCf RTpz 
AMIHT|»IA>|| «Vm«AI A«i<ctA ^VnZ TZAMZ^lHf^k ^HM* 
BfH OAQBfHClpH K^^TMH^^fcz, HHMh M^hllTf NHHlT 
CllHMKAT e^nţ BZi|A fioAOX 6^9 nffKVM AM3NC 
VoMANf USH fiOAOCKAA 3<fMAt iţAţAPoMAHHAOf f rifc<« 
lc\fMr*N0A CHHrtf£H fUH ACTZ J PoMfJkHH NI^HHfM^ 

K ăUl A Y» 

A^nZ A1ECTE TilîMnAZpil M^ATZ KţEME 
K3 MOAAaKiHTll, TÎ^TÎ^j^ foMillHM- 

AVOS CRHMB«(I«, CA^f MAN «A"»^*'" TZAMX* 
«Mfk N^A^N AAKliî^ ^ KoAOXrA, mVatz SflMc 

90vn nfim ^zfMiAi noMtNHri, K^yN kHiM caV nV- 

«MT« nZHZ «^CXZ KMMA AoMhTa AHHT/iJHA ^H 

^Mz etH Aicaz|M(HV, njti KAfi bj»im< n«fT<k &a. 
*«XÎ>J( «i<fc MaîT MAfc ^t nc «n« HIIojiaoba mVm»a« 

. • «0«TZ |ţB|« mVtMHA» CAif HţfMHT MOAAOM, 
CMHrHflZ IVtfA MbNVfH<fcCKZ VtH NtJMCM fiAAAxr«H 
fZMMHHA» «tlUMTj» «AWffMH^A tVICtlfA AlfK^» BanyA V n^ 

i HOACTf 2 C9K0t4(AZ JfiHrfJ» nAfTt/V'^N^9 CHHrVţg 
MSfTVfÎHAI rSOrfOi^H^Of CZ AA^YfM, lUH nCHTfV 
HOH lît- CZ rţZACKZ ) « CHţTi ÎoX^^hBSh^H rAOBifîf • rAtfi^Tf 

rforj>A((8A» » AzKHHTOf IH 3HHi AHiCTOf H^fH(«Af *]7ir/7r!i 

SlCZ^AMOAjVO&fHUlAflVI^NTfNÎfA lUH A Af^^h\iiC6H) m O^iikU K«» 
BMAH AfNAHNTI Aţf 4»0CT riTft^ IIZţO|»A A^NZ eOKO« - *^* 
ZT<kAa aMh nAHHÎf y FoMftHÎH A*kH 3HC JV^KN ; Oîf z 
H^VnS âYlA CAb ^iCnZflţHT AaKÎa A1>kCTA ^H* 
ZT/AATi HVM»(i HOM» A*^*^ ^^ţ*^ M ^^^V CaS 
y^CT KiMJAH/^ Aai^^A A>*H MH^KAOKy Anofi CIeS 
ZhVmhT TfAHCHABANÎAf A^iKZ kVm ^HHiM HOH 0f« 
ZA'kA^* 4SHTfi AM>hCTA VUH J|kNTpi A^Zfi CAH 
I3HC &AA4XÎa MHKZ, A^ÎKZ I^Afft MVHTiH-feCKZ. 
X-^Tf»f AaAAXÎA MUKX UJH dJwHTţf AnA IIj^bTyfAMlf 
ZAtllHKe^if'k «fNTftf' Ilf^ tUH «f.HTff'' HHCTpH 
»nZNZ A* MA(l4S H^KţZ^: CA^ RfMAT fiAAAXÎA MAfif 
n A^KzMoJif^OBA» 8 lluiHKtACf'k AYfAAUl TfOrfA^^ 
fl$ TfAHCHABAHÎA Har 9 ^H^f r KAfi IţZJkNAKMV Nţf 
^iOCfBHTf NVMifi eZ K<kMB ftAAAXÎA UIH >IVl0A^0BVAf 
«I^HB^fiMHAi MAHBiKH^rOT kVh NUMf BAAAXÎAOZHi- 
MA« - A^^N HOHMAH mVat kWbMHtVa Hi A>fHyHn/)f 
lliHTfS AYfCTA A &AAAXÎKH f^f Oslţll H^Mff K^ MZ(I« 
TVfÎA CT|liHHHAOf nţi VfTHTO|IO JI^H^fCTSAHT CZ 
4^îi nO^HMy eif Z HOH BOMAf ZTA nfHYHNAf' K^M CTf f « 

iiNîii iHH MfVîiUiîii ^f nfHH nfiySf 9 uih kmh^ aS 

•fLNVfn^T nff AHf«TI IţZfH Kb-AAB CAAi N^Mif f *At 
KBiB*« 

Bdlt 80 - B.*|** y 

CTt MAli n^E Y^MZ 4C^ A^OCHiilTE H)f^ ŞH«lfM)^ «^H Tf^ÎH ţc«|K)jlH ^4f HHMfCK j :AABI ŞCT^» 
.K»«|â iţlff KbM AM 3HC MAM /^iHAHHTS^ AMCTl AOAZ 

^Zf^H cHoT y-N N^Mf Afi&AAX'tfH «ifnfHH^JIfMAbcsj 

LUH nZHZ KM/y Qf9^ ebnT W CTZQMHHff IUH (^HT 

yH A0MN9NVMAH KHjjcHpzM^ap-ţ^ftftAaxHMMfl^^uJH 
MHHÎi cz Af cciZf&\îA« ppz ^n M ţ^H ^f^UOLţU^Hr 
nff şpf MHAf A\fn 4^fAroiU i}o^z VoA^diUkf iuh nf i ft 
aHh PaA^a Aoas J9irfVAlVIţfHŢsiiI#9 jtfaA^sa ujaV 

OKHMgAT^H JljHMIAiJf UIN A^ H^ ^9^ HIpA/^OaA, Cft^ 

^i ni HfAjtf^H^flW H^Mf ,IVl0A||.CJVA9Î^ .QAif nVmHT 

MoA/^OfiA» JQtHllTfhHîil 4UAtf 4VI^V I^MIAI .Hf A ^B 

BtfATAfA )l%C ftoAOKÎA^ ^Atf SAAAxVAf KAff Afi Jf^H 

,AHMSA HOlCTfZ CZ ^HMf HftJlA foMMN4LKZ» d<klUîi!f 

fWcÎHf UJHA^Ti IChMSH TOATf| KATf ^i AA MoAAO* 

SA COf f KfHBZlţ 'TpZf CK, ( MAKAp KZ AOAOXÎH AHN 

&OAOCKAA 31 MA«b UIaV CKHMsAT M^t^ţ Jf^H IVIoA^* 

B<hNM lUH if NMpAAOBA)t w|S.NCZ gNKH TOlVVh hV- 

. Mf Af 9 Kl^ffAf .fJITZH ^f AA EHArAfN aV fSMACf 

CZ AHA f Z/^HHf 9 NaH OfHMHTf Hf TOT kV( AMiA BfKIO tXkH hMm aOAOXH, «ACKZ *OMRHiltaSKIMâT,- 
Ulîfi K*MZ UIH aZHZ' ACTS5»' BtHHHÎH ^«nfl 

«n>fe H^MiAi HO^ nţHMHNA» njiitHM MoAAosfNTH 
CHHT^piScsţfKiMaTAOf, MoA/vauT, uni ^«j>i8 Moa. 
fiialA ta«3He, tu!« 3hk,- d^tcTA non mA^ ^hh». 

HHTI ^H tnMhtt AOKlffif ftM nOMINHTyVHH icT0|Hi|TH 
JlîUll^jr, UlH^HHEowfrHN UIH fltSHKAABÎl. fintH- 

UTn ^•chfi*aM*5«5«, k<,tS^ot-«h eţ^ ^.Mnsfz- 

14TA rftHHAOf «MltTlKMH^, lUH HIA MttH A» ««AT, 
UJH «ItA MA0 H0«, UIHWMH'AOASyHH^MI AAKaT^HH^ţ,. 
A-tS 3He' MbAWtf«A«xHV lUH ^SfTH MoAAOBAftXÎa. 
Titf MîS MAiî n f» Yf M», U> !' RzHir HA>1 ftftT. A«M- 
Hf^l^f, HHMHHOH»- HHHNAATZ' ARMB8 Rff IţfHH'bCKX, 

bimhHh KA aiifi}!* ca hS *îi abSt taţ* khc Kâf» Bor- 
VV>N'Ai opi iiî<M«A«'ASi« Bor^ftH fio^a, TftTaA a^Jh 
Aparoui AoAs» fajia MoAAOBfiiHAop EorAAHAH, a- 
AtKz OAMiHTHAyţîrEor/vnH.' ai^HKAaBli' ^H liâH- 

TIKTI AA HSMfiAr EorAAHSHHfi:' Ita MoAWOBtHÎH 

Auj* ca «• ^Ti' KiMaT'TtoKMA* ^rni Bf i'mhai ^Mnz-. 

fATVA^iH fiaCHAÎA B^AniflOKTbH»- ^HTjl'ÂKafSA BftMI 

»X flibcT CTan^HHHft ^:^HAiaHtcTr" YH EorAftH,- 

UIHnlNTfS aAEBf|IHHLţaKi5B«NTVAHH ^^^^1^2(^1^011 
niSoHOpa îcTo'pHK HpiMHAOp iHIAOfa» «KafSAAOK 
UJH HOH AWf * npt Aftpr AAM nOMIHHT. 

TZT«p»H UJH ^bnZ H«Mt'At Hl A*15 ^AT TWfSÎH, 

UJH f),Snt NVMtAi, «4i uj*ţt n^c c*HrVp<l, uiH Bor- 

^ANbAb '^HKlVlbA^OSlHHAOp UJM BoA^OBaH, CKMM- e2« KVfT«k V# 

Mlf lAft IWOAAOSlfl IUM R MOA^OMHMAOp ftUl*^ «f» 
niHTjS H«MIAI MSttTINHAOp ^Mt/aAT KMH, « ^wll 
TZÎt MoAAOBtHIHCKHMRAHAbUiHeMCiRHrtjB hHmI- 
Af9 nf6K«M AMSHC^ A« CKHMKAT lUM aMSmt*MH, 
AOf, KaMM ÎM Cnfl oafHMAg MVMHMAOf MftM mHaT 
AZK»HMA,A*« 3HC MSmT*MM, AA«*^ • O^Wft M A^ 
tA^HTk TfZHTO^Hy LUMi\ZfTMAOp l\&fA iWyHT|M*CK^;» 
iltlUiM, P«cIiiuiM AATI AMMBMf K*TI MoAAOIl*KM* 
AOf HyMlAI CZ CKHMBC MAH n;MMMT, niHTfSKACX 
4»AKZ fi^îOCtMf% H^MCfHAOf AHICTOf AOAZ UZfMf A^ 
nfMMHT H^JMf ACf KaflAf MoA^OK^HtH **^ M'^^ ^^ 
A*y 3HCMSATENH5 CKH^ifilKNf^MbMAiî H ^H fl%«* 
HHHîîl A^^^^pt *nţ5C aVkCTA Hl^wHMOHH/^f A*b n»- 
hHt TOT hSmIAC hIA AHNTZH^ KftflAf A*V ♦oCT/yAT 

B^JArAf ÎM| UJH Ai 3MK UJH ACTZiyi Raaaxh» ckhmbjah^ 
nKm&n amah^oh o 4.H a a: rf«*iîH nfiKSM Moa* 

AOttlMHAOf AUJ* APf N^MIAf A*S aAKZT^HT UIM A*V 
3MC ISMrfOf&AAXMf UJM iţZfÎM JSMrfO-ftAAXλ* T^fMÎM 
MH Hff YfMA rflHMAOf OAflMf CKfÎMHA M^MfAf 

Tf iHf CKf^ Kz K«T hV noT THfHVÂ cz CKfîf hVmiai 

OTf IHHMAOf I IJJÎtf TOLvfiiKAfÎH aU MCnHTA CKfÎHTOfM* 
AOf TSfHCl^H)f A13HK H(frAAK| C^H f^M H«Mf AAKX- 
T^HT Kftf AHţAAK^ KAf i H^MJ MAKAf Kz £CTI CZA «r^A- 

kVackz ftAAx HfFfS »A^*2J f^i ni hSmiai AbjiHirftjA 

BO^ZfAoMHVAMlfHTiHICK^ CA« HlHTfH KZHH TOHM 
ro«HTIHîa C*HT Ma» HfrjH AA ^ALţZf ^^€% UJM 

âM*- RArLVA Vr* 03 

f ATZ9 W e^'^^ CTfZM^TAT N^MfAf A>lH HfA AAKZ« 

t\5ht TfwtcKZ - OY75opXaxx)ţ ^ ^HKffiH/v > «x 

AMEHTpfArAf <(H Tf Cb\$HT OZ 4>îe AAT H>bM| KAffAl 
CZCZ KIMI flK H4>AAKf A^iKZ BaAx AAB5 UIH •f^H- 
mXTfHBA A^IAA^Uf A^fCTA CZ CZ KlMf BaAX NfrfV^ 
KAOI HHHÎi A^f ^PCT^ HHMU 6CT»} RIAZ AAAAqJÎ TVahH 
np0l}|îyAf^3NK Ka^A BaA)^, KAfC N^JME A^H OfA0« 
rjpA^^f ff T^H«kCKZ CZ CZ ^ CTfHKAT Mfii G^Tf 9 ZttHH 

M OjMMtrpAţîA TVpH>bcKz HHHti yH nVmc hV qz^ a^« 

AZ9.KApfAf CZ4^HH*hnZ A|IHAO^Z CAOfif mVtA« Ktf^. 
M\f9 & UIH il .fH KVsAHTttA.fiAAXt tlfHTfV jBkHfA Hf h 
HftCKf î^ kV OfAOrţAfiîf 9 «f lHlAHNT>k aHh ^ W^ aUÎi 

A A^Aor yN H uih cKfîS um HfTfc« HfrAAKt taf z hV 

<tAAK C<kV AaA^* MKHT>bHÎH CHHrtffli A «ikTtfflOf 
nVma nVctff NHHH kVm HfHMHH^i llt*kV IţAHVT NVMf* 
JU HfA ^IMOUlîl, UIH CZ HtfMCCK UIH.ACTZ^ PoM«l|il 
a^iKZ PoMAHtî» SB>kAf KZ yHMt ^H CK(IÎHT0|II «fjr> 
^HnAOMATIAI AOMHHAOf CZllt |UH «f HTf^AATf KZfţltf 
Mt OQKOTHH^) Hf HltHCTf KVnfHH^ hVmA Al PoMMHf 
CKf I^ hSmIAA A< Tf IHH ^Mnf^fM^TAT SHTfOBAAXf 
B^IKZ KZHH CMHT MAtt AnfOAflf ^< XOTAfZAf KHTX* 
fflţlii^ CA^fKZHf PI^aVa fio/^Z HirfVA f^Bttlfi lţAf& 
¥HrVf4CKZ aV ZIHHT* flUJ>k ^AfZ ^f CKfNMBAf4lr 
NVma aSh ^AKÎfH, ^UIH ^f HVMfflACf KAff AB BCTZŞ 
||(9(H,P0MAH}Hf Kţfîlî «f H TfMHC|k AZK^ICK» .fHtţZ- 
MtmHf^HcZţ Hoâ.^pftpCMV AA«VfcVA XfOHHzVAtkl 

T9M n &2 ujii 


<• •• « «« •» 


nYfmS^- nilPrfV* AICNHfA ftVHOIJIHIUţEfi A^fUp^AbH 
AM' CMOVfir UJrt'AAVf'ftaHOaHfi' KkT^a ilSAf^HH wh 

A'aAMV^ hiH9(iV rmK' CKHMnim^ Hbm«Af A^»* 

Nffjf' JfM IbAl^f «IIH^NtJ A'^S^ll UflM AteVNf^f^A04K 
ifHfţlMiaor: f^Mlk^f icTOJ^HAf CnrjlZH<UfA9f .BiWNHi 
ilVn^li^llll KoH^V^'ll'* -f H lcVHO(|JHHt(A'U^H ^^tlfiHf'k' 
NtavNl'ftiiAOff^^K/ yH( ittfMf A^KZ HfHrfV AAT^A aV«' 

MH^f' uiH' AVKfjhfjpiiAr «f caV4>^kKt «f^Tf'ui nftfTr 

tffiAAVjCVriy. A«*6&K;>nCK' .fNTf AATA ţMH^*! ^* %f H*' 

•VfV )cAjiik utH nVi|ifrNr •AMAe<»fK4iT)fjti tuN' rjl^ftAikAx' 

■H^M 4»ZKit(rX MlN^fH IVlAniAf TfOrj|kA$Hi|fi|fîi'i|4A» 
M9'NBtKK«« d|OHNAf#Af iH &AAAX^A^r*' ^fii^^' M' 

MbA/||oKA «i^ nttfi^f H aokVa AaAxTih mn^h, ujh jf^N 

lta(TjMNsrm^|iiif'M||k^\f H AOKVAVlJtMAf^^ CAu4l ^l* 

mU^ Ai^idEifHiîfV ^i«iţn/tf y Anf Af umXovAf xAi tot 

ţlTfMţfVATf tUH CllHMKATl Ml^^^^^ ' 3- î 

Hr^KÂllOH^A' .fNT^JSiecTAy ' yH^I CZ KA HOMUNtf' 
<^N Xf ^HH«;HVAf Af ^«flf AO)^ M^Ttk, • /y | CS^ BA «^^' HVMfftf «iCT M4H A< nf • Yt"<»»^**»*ftW»«»«*^»H». 
«flMiNfSMl»«!»op4iflU<j00lkH«4(«(iARc ^mh^oSkaWIt M«- 

H«t)itţAdnri!Jr ii(fAjffr«f^,KMf t<4M}^i49v«>ie^ AJk. 

-l^»» tţ^tţidvt ,h4m v^i{l(«tfi||^; ^fs ctt»M^.riir»flţ!k 
ţe« A6i«AtNMi .nMr|Mi«|p(|».!Nwe«<>-.a!i11|NiM^V>/^ 

,CflHT HbMir (llfflkhM-Ştf^KtfMMlţi ^îf C«0|lfU!%l(-nt9)VH» 
.fiOAOXÎa MAff» CaH fiOAOxn ..MHKX.BOm 3Hi|f« 
' jfifi ăh n&TfXAf KaHOH £CTC, ^HNUfHTf n^HH MVa- 
TZ BfCMt ^< IHH AA Ict«H«|Ih Tf 111(11111 .IUH 0AAH* 

H(i}iH.niHT{i>{J^aKî«^jk4\f*Q4lAxTa, ntBaui acz .no« 

JAIHH.» Hf .A^A«H^V^ls)|wi^.J(tţ4^/yHHC';B0M3H.HCJI(H- 

'TJtS .AyiKf:V,||HAf} KA(.HAf Cft^ ^ZK^T HHH nfigţiţ^ft 

fiAAAxUJIţ ^HH KBţfAE MAKAf.KZlcrOJIHMÎH TAKy «I^H' 

cs CTae<k uiHr.TfAioA PoMAHHAOf «f-HfiaAAxîA ez ^H 

42 « iţZACvif r_ / 60 . Ha^t* "Hr 

3t flA HHMflAf fil^ll6«frf» 112.^ CXBftHOMffM 
^ttll îcfOf HK â^HH^n. . aAAxWt Rlf i ,H» JHfMA?- 

lUHATVH'rik VfTHTOflOA CZ COK0T,>bCiia^ flf HT^ aM« 

RfHA, Hf cs noH€Tci|fi| cpfi iCAfi nifTf MAiiAn|^&« 

M KSAM JM^ ^nf f KAf f OA 4mI MAm AHfOAnf f nSH- 

vfV AMfA C9 cs afHiţxA^urz^. AAfKZ .nff»HM noMt« 

HCtfll HHKH^f rfMrO|AC (KAVTZMaîKnfB.AAfrMAH 
Hf» yf(MZ)f nfCKkM KfAIOA QHfHICKAMAVATnf ^a- 
VA ^OMHlfAlfM AB ftAAXSA, Vf^f^ ACZ .ifiHiVZAfVAf 
KZ m ^ATA:AOMHVA<fH MVNTfHfCK A^AtkT^ KZiiii 
M^HTfNÎH CMNT MAh Aflf QAn& A* O'Hf BMf-CAV nf BkI^ 
■AHf4l 4i|THT0fl0A CZ VIO^B«B| KZ ^N AVKf^ KA A- 
VBCTA lcTOfTBnafHMBMAiA MHHHlOHfnHV CZ A^HmU^ 
^^ .rf Bttlt AA CZ ^H$ HJtfMAţl: .f H Mt^Mlff tu ? * ^ » 
* j * >&» • » « V* «7 J** RllfTt ^ ID^Ct. 

Siţl'k ADiTtH TfiÂMâK f ONVAHMAQO AH' 

.!«* : )v.f • ... • "^ :* • ţ » . • .^ i •• 

:£âM^U- «MM^ iK&CTACtfc nZHZ IVA fo- 

llfATZ HznzjUAf E^Ara^iMop 'iun Ac(f' 

mnnftK'^iA nţEaMfcTi: KţtiMÎt h^h^^m&ii 
fioAOjţTft., "«iff j|.hkz tmt KJp;mmVa a^ 4qcţ 
rroT c^Tht eTzn;RHiip4 ^iMm^ijîiii 
AZCZAHTcrKVn. luîivtiKAfoi apaTZ 'auic- 
i^a^'i SHrif^MAQ^ nf ans Tyiciii. . u 

JtOB1^(l{fICZ" T^aMK f QiiKdHllKd^' 4n 

hZ ftfflV«Timiait j|HgimfaT<i^:}' - > 

■ • •• " 'l.> •-• • .•■i' •• ■,- \ i >l ;i .,-..'.' » • .-1 

kVM' 


.1 ■ T* l 
aSS ffHiCTftd» ^Mnapa.|».BOj cz ^iiT|i i«||\f^H- 

HHHA oacT( AcHnpa Aop K(fXaTMAH\fA ifnţi, «a(i- 
Ai KSMkff HZ}i<n<(ii»^iî^^rf^t^E«ArApHAop mn'ti'M. 

B«T fZ^80fl« UIH* :nţl ^OMţl^ra fM«i|^«|pOp ^H>f Z5. 

ACHAIPHfjl C^flT 0|r%q«HHp<fe ^MnzpZ^TiH FzCZMf- 

H «wştM ^^'^HTpAHJCTAiU; AH iţNACTtcrc If.MnMA'T, nf.HŢo\f 

'^' .««<;i .n9AT.v.0npH'.Ha9HuiH|4 fiApsAfHAop A^^c^rf^ 

S*f"«*f*d»'<^f* *Rtoj>Wc ţafi^ii i4> ««n Î4^) 

KZA»ff»^«n Y ■l'«|S'A\««r^\A'lţjtz .CftS«HTOpH/. 

AOf , A^ npf oAhht A^Vs*4f ac ^fiAw Ahh M«p* h*- 

ffZ JlZMZAA.MtTAfţ ^«ft'^tH.^ll^f.^ AAA» A« 
.KZP^Ja' 3HAIO ^Vfjl.Z'rSpHiUH nZHzÂcTZşâ CTK^If' 

««• sos. ÎHOCk ttpi' .AApkij^, ' .ft«^*«n'.565"ffHATAc"Je -^M- 

nzp ATtiA flrtn^rll^fPHAsj. ^'^ijfmnfv^i^oit A- 

B«HA, UIH nAHI J(S AMHluTîi (ţZKjRHA^ ^ZpZ ilZgOK 

1*1 Mift H^iirtoV^#'A«tf>MfikĂbft 'âomhUa f «th- 
•ftof » «*p« Ai' ;f.ifT^Aez . '^iii- i^iMfef :rtţi;i^ fm ttiia * 

AA .1M« •* ;fcc: 03 «a, 4^ii ^HT.ppc9 tw AM-SfŢ^iiar v^i^ I{bH4!iAK-. 
fAiţri «H ^MnzfZHfA^ ftczfHr\iiJlih oz ^li 4izn 

•*•»•* A« BflMi Hl Ai. AhJJa 5ia llHiCf^Clfl ^M^JI*. ^*"' »<"• ' 

dai «AAofk uiH aîi4[€TAs ^ ^iAA^ hi ^. nsTHMHT niH?<: 

^pţf Hoâf UJHALUik ff1tTMMHf4l AbH'Xo: Qffk CZr^W 
fiflk UlH ^bMHi^fHJlTJil; OiHTfV'llif i AHKjrti iAAjitT^AT 
V^'fifl ^HTfi HZfOA^i ţ2K;|^H^H>£Z9 IlfABamfiHH* 
¥?M AK^HAiMNAT nifiHTAATANy^ KA K^ ftjpMr CaTfZ*' 

iiSackik Ofiob^onctâ.^ Bk^ «f Mitz^ aa ah^a ^44^^ cK^f-c **»««*.; 
A^A«czi aH cStnHc. efftMfr ibnJHltHtfi^^ w aH^ 

MH^ kV^QHNI KjKASijpHMli Ol^lHltFaMMHi^^^^ aV( n% 

^ic enti SA>HrfAAf^M:^fvţifiiCHf<Af Vi.|^cK\(MMt||« 
ţ^r acVnf A efi^HHAOf Qv^HxYi^N^ ni WTfVt; cz ckb^i 

A^co^' niNTfH^iţA^anar.i^iKfHfi AfH^-iţji^cA^cm nMp 

MOAIJIim.^ <(^VtAMgC1E) R^Y4l|AtIt^}lAM^i:0Klţi ^ 

<klA KHMn«7A^.IUit K^jQTfn^*^ ÎHifVCft îOAffi^ 4Ii :: r.\- * PcA&'<nVC^- •!< . 


«ffANiBa napriNVAvk. «eAH>kcTs't:;<>ti9^>kA!| Aait 

•cVfaT Ca KVN0ft1|lf ^HN Hftfti Mil Mm Q9C. AMiAftia- 
fTOf HIC AAtf«ff { KZ fiNTAATM ^VflS Mf aH ««NHT kH 
ftfi CZN UlN Ktt MftS MHAtţîf ^f 6MtM' ^f^iPKfNi^m 
n«H2 CynT gaţHTfA^y ANOH 0NAi:TA<;lf ifNiMfktHh 
KV vif(^HNNI4« WU MZf^AHTSfiH AaH ^2Rţ(T ^t' cM 

•f NTOfc îi^HHiAncti A^ns 6 5NAE9 nrHT^V Mf i ai MaK 

npC y{lM2rcNM|ţHN/ţ^ UIH 'OI^HH^VCZ ^N AIhCÎA^ 
ftV AntkAT ONOAO i|fTAT>k O^HcVa^ HJH pfE KHfHil 
XaTMAnVa Ol^NAOp a8 0M0(I«T« A UK^KAH*^ "Mf 
HnATÎf AAT XATMAN AAH nfm^CBÎb^ UIH tCA.AA 65 

mH /vhn oact4c A^rf «nactacîa •jkMnaf at b* o- 
V MOfM-^ np ckHm cKf ?f reoffl^ Kf/^f hh .f h an8a S5 

XA ^MnZpZlţîfH A^ ^NACTACÎf fiNTAAlAN GkHaVa 
» CZ <ţÎ6 aMC||»JRT nf KHfHA X^TMANţ^A OljjHAOf 9 UlN 
» CZtţÎE K^nfHNC THfZN4H|lf ^fAKlA, OkHAÎA (citnY 

iBAMfara nVMf noATi ^ iuh AakIa)^ ujn IVIhcîa^ 

X UJH A/^VkaNA^ kS CHNf M\f^ATf NZfOA^f .^f TiiiHW. 
^. «UIHEVArAfH^ M^ATf «ffTZIţîi OZ <ţîf Aţ^Tf UJHkV 

» nf A^A nZNZ cVnT 3HAK)f HA« jgAfNrf A^l<AbN cz 

4t« sis«' 4»îe AV>oMc* 2a KNtfii 515 . fiHVAAÎfiN M ţocT rz"" 

%NT BACf nff MAff OZ AAAfrZ fj^HN ^OAZ nZfHN. CZ 

. •«rţî. r. îf»«*^"W« «f» flHACTAclf ^NllAfNrfaA ♦ i« Ma- 
fu^T» o xm fNN fiofBO^V* Abâ flNACTAeff aSmn/v kH chh« nf 

*^' IlfOKAtf MAAfMATNKVAf NAffAf ^ZKMNA kK MH|lf f« 

iubr iuii|ia orAHtt^f ^* ai^iMZi ts^ f a^f aa coAf f aHh 

a« $M$ff ^fak^umHţ^e^f M9A^!$ă^U9f^wmiwiik jţ^ 

«l* «ftcte{i9^ f4y^M^t\Iffff ;Ab -cfrşvUv iNi ^aiiaRAOi^ 
'^•isM i^zikKt fM^il^H Mdicvj'KQNASHvi'b ^niHTfb 

«fllA OfAOAOHfJi ..«f H :f HbsmNANre 'TfMMmVH iQa «z >^ 
•m*fR]l 4ia|j|0Ht(fNM iMf9 ,( ^HTf f. MflH ,<^A ^UHI 

Mimif^§f^AtfXc^fX^ S^t^f^A^^VtO umiOiMHo^ 
^hkHmuihk; c^Ci .x:ii.f#Mir0^ .if.NHApiAf je^*kCA; ffyrii- 

«Xte*MA^f (^KZfOjA^KM JlUt JfiHtfjiHTO JJO CHHcbjLii|ki||^ 

-nZfATHA llHACTAClf £(14) .C%f/ll9f^U 9ijtfHAcn- 

ClCr»fil(tiM Clia T/DATi dfHMliiKAtHAC i^HftlOHT J# 

\bahA 4 fzcKVMnzfA^ jiHAn xMm% «AAtniHfi aVh IMi* 

■ 

TAAlAN ^^AfMH ^VMHcBa CaB .^MPa^AT^ .tlJH«fk4li^ 
JfrZ UIH MArH£TfV <THT\(fOjl Oj^HAOf ^i OAATX jM 
.ţţZKVTf na^Z AAIHZ JCaH ^HHinT ^H CAH T0AH«r 
TMAYIBIAi «I^NTJIi 4'AOATf* ilnOH iUH ni ilHfitf AH 
^HN HHHCTi AA^ CRBjVT| JUHGhHO^Va^ HtfiAl j^ 
^fRKX C9 VN^f^HCZ JBZ I^RZ^ NAV ^k)(t; Aa%M^I^ 
fZ f^l Hfi fZMmNIJHk AHfCrlfH flHTA AIAH , AA 'gAf H« 

a 

tf^Af AMKf eCTIf .KZ.NkMiAi49lUkQlfJi fZV.CZ.4lbjlA 
;d^Tf i JMhcIA iUH '&f AKlAf H$ nOATi 4in .fiWTAAÎAN 

ni AfAAHlif fiAfBAflH aKh AiV4;:Kfil}lHH4tCKS nfH* 
MHNAr CHftHTOflfl JlV AMf CTftKAT ntfMfAf AAKÎfijfl 

ToM II iS cHkk S^ S lu fHH SOSK 

luVr HHţlll 190 sVfTft Vlt' 

XVHHftOf» 'tbH'^MnsjfxiţT* PoMaMMM^i9|M 'Gîm- 
aT« tiiBt napriHtfAB*. ^i ftHlcra 'coiiţv'kA'x mih 

ItVjtav ca KlfHOnjll ^tlH i|*ĂI H1 fMH 9»C. ««liAUIl- 
fTOfiHK «A^yi; KZflHTaATMI A^> <■■ aS «CMHV Htf 
ftfi CZH tufl Klf Mftjt MSfttţH /yi 6Mlit 9^|~~POMlHrt 
nSHz ctfm- gaţHrfa^, nnofi AHftCTBdc ^rinsfATtfA 

KT( l;lSfHHHlţ« lUH M'Zf^ÂHTţfAâ Aft^ 4)SK¥t ^ţt- O^ ' 
•ţ^HTOfC 4.HHanOM A^S^'^HAff niHTflV^ M«p(Ai HA* 
npf y|lMS~CHMlţHHA4 lUH 'OfffHH/ţVcZ ^H- PAhCI*^ 
•y AntkAT aHOA*' <ltTAT% O^HC^Af HIH pfl HHfHA 

Xatm&hS* «i^HAop aS omo(i«t. d UKKAtf'fc n(Xi 

HnATTl «AT XKTMAH ÂbV npHţ|CBTV4 UIH ICA-AA 65 
Mfîi ^H 0«C*% AţjriT ilHIimcî« ^MnZfAT'Qtt 9- 
EMOfMT« nptKtfM crpfi rEOfrh KiApHH .|>hUiSa ft3 
xtt ^MnZfZL^îfH A^ flNae'rBcTi ShtaaIah GkhaVa 

BC2<tri 0M4fkT tlf HHflÎA TCatMAIiHa OfpHAOpf UlH 

B CZ ţTt KlfnpHHC THfZWhl^l ^pAK»f Gkhaîa (cttnT 

»ft<iic>t> hVim neaxt 4*1 iuh A<*I>'^)> «uh MrcU» 

XmH BA^KAH^^ Kţf CnNC MV/ITf HZfOA^* A' T^KH. 
1 UIH EH ArAfHi MVATi HrrZlţH OS ^îf Aţ»T« UIH Kt^ 

«nfAAA nzHs c^nv 3HAiofHAi ^ApHrfaA^AbM cz 
ţîf av"*!'. lU uVa. 5i5: BnHAAlftH aV ţocT rz* 
ţwr oici n|M M*f ■ oz Md{»rz a"" A°*' nsfHÎî cx 

^HHSHgWfl Rfl llHACTAcn AttUAeWPlA - <li M&- *•■« «uKt imiuM M~. „ ^ "™«"ţ. *•■•»♦«»<, n«.i^„t„ :""'•— ««■(. 

-jti.«.., («.*,rr 7"" «^' «»«■ 

«•-...•. ^,.,,. .„.„" ♦"rr "■" "" ™.T 

♦f... « V»,.... «'*.:,::^^'. ••;-r 

W, .«. en., ,, ,rtta.»Kî«M,; ,^ ,,"?"^ «3 ..^ i 190 KtiY»« VI^' 

«^tA «iisa napri nV Avk* Vi AH>kcTs 'coko«4a^ Maii 

lAf AT Ca KVllOft1|IC ^HH Hikh$ MÎE MHrîl QOC; AMiAdtflS. 
fTOfHIC tffiHMi KZfiHTAATftH A^^ ^< aH iMHT hH 
ftfi CZH mffl kV Mftfi MHAtţH ^f 6MTm' ^f^i POMAHit 
nZNZ cVnT JSaţHrj»A^9 OnOH 0NACTA<;li »{vMMfATUA 
KTl yiff^HHNIţX tUÎI MZf^ÂHTSfiii AaH 1^2Kţ(T^t' CaH • 
•l^NTOfC iţ^HHiAIICti A>$n2 6 :jNAC9 nCfiTfkV KAţfAf Mftn: 

npf ypMsrcHA/u^HNA^ liiH 'oiff HHf^Vcz ţf N. S/IhcIa^ 

ftV AfltkAT ONOAO' i|frTaT>k O^HcţfAf HJH pff J{HfHi% 
XATMAnVa Ol^HAOp aH 0M0{I«T« A uk^kaH*^' "P^^ 

HnATÎf AAT Xatman aaH nţHkîciXM^ tuH «a.aA 65 

Allii {^H OACT4c aHiV AVIAeTACli •ţ^Mnftf AT «tl 0* 

VMOfM-^ nffK^M eitfff rfOfflif KfV^fHH -f N an8a S3 
XA •f.Mnzpz^îfH aM tffiAcn-aeîf fifiTaA^rAN GkhaVa 

» CZ <ţÎ6 OMCyJRT nf KHfHA XATMAHţ^A OljjHAOf 9 lUH 

B cz ^h K^nfHHC THfZN«k^< ^pAKîA, OkhaTa (cHnv 
iBAHiora HHm noATi 4tH |uh ^akîa), 4iJtt IVIhcîa^ 

XIUH a/^VKAN^ kS CHNE M)(ATf NZfOA^f .^f 7»Hlt. 
« lUH Etf ArApHi M^ATf «ffTZtţii CS <ţîf A^^Tf UJHkV 

vnpA^A nzHz cVnT 3haio^ha« ^AfHrp^^AbN cz 

4«ir SIS*' 4^îf AVIOMC* jflA âMVA. 515 . fiHVAAÎaN aV (^OCT rz"* 
%HT BACi nff MAff OZ AAAJM-Z fj^HN ^OAZ nZfHH CZ 

JfiHMmfoft nfi flNacTAcli «fHjgAfMrjA/v * ^i Ma- 

mMfft O Xân fHN fiOfBO^V* AWf flNACTAefl hHm^ kV CHHI nf 

^^' IlfOKAtf MAAfMATMKVAf MaptAf ^ZKMNA >(^ MH|lAf^ 

iuVr MMI|ll OrAHtt^l ^i AfAMZi K^ fA^f Al COAf f aHh ^m JkHWfMâH mşmf^i inTifAff* .|(0|dKlftMf M9M 
$Măff ^f^tl^MMţ^cMf M9A:^^Mif%k9f^9miudi^ jţ^ 

4f MrjkiAtt Abîîi Hii<>iH*^A .az:yiH^ fHMM «ni bmp 
«fk 4»te{iA f^^Mf^Hlifff :Ab iCffşvVv ^Ni 'midRAOi^ 
'^isM :^zibKT fMiril^H AfidiCTi^llQMAiHviE'b^niHrflif 

«fllA' OfAOAOHlH ^H i^IbjrilAHli rTfMilHUlH CZ «Z >flH 
•«OAfR]l 4ia*JI0Ht(fMAi ihQf^f ; ( «fHŢf i..Mf lu ,<^A ^UHI 

âM[iiiAA0Hfi9«dlAY(brAfx^ HAfHTfa/^VAHiO uuiAmha^ 

^HKSmUIMK; &»r6l .X:i|fWr0^ ;if..HKApiAi je^>fcCA'0yTÎ|- 
^IAHH AO f («rK ZfOfŞI^K M mtff AkVjIHTO ^JO CIIHcb|L.|ki||^ 
-,n Z f AtHa .miA CTAC(f j6 fA) . XZ fflO^iHE • 9l jtf HJl€TA« 
^Clii^fliKbM ;SfA T/DATI nţHMiiKAtHAI ^H«<OHT J# 

;bamA a fZtKHmnzfâ^ mXJ(Wz cMmz ^ABMfi aVh.IMi* 

.^AjVlaH V^AHA» Kb ^V^AHcKa CaB .^MIUU^T^ .IIJH«fk4i^ 
JIZ UIH MACHCTfV <TbT\(fOf PjyiHAOf ^i OAATZ .ApK 
.^ZK^Tf na»UZ M(KZ CaH «l|^HMi9AT ^H CAH T0AH«r 
TJKAYIfilAi «I^HTfl .TAOATi* ilnOH iUH Hl ilHTAldfAM 
/VHH HHHCTI AA^ CKZ^Vti iUHGuHOAVA^ KAflAi^A 
4»]IHKZ CZ V^f^MCZ ^Z I^KZj NAlf ^K^T; ^A^%N?||V^ 
fZ f^i Mfl fZAIJBniJHk AHiCrlfH fluTAAlAH.AA*l|AfH« 

« 

tf^Af AMKi e^tf jiZNkiiiAt OiumJim fzV.,caL4i8jlA 
;^HTţi JMmcIa iuH '&fAKlA} H$ noATi 4m fiwrAAUH 

/V<H*M OkH^ 4^IHH.|1^ UI^H^UjţOTAfZAl.JKAÎi AH^V 

nt A< AAKtif BAfBAplH aKh AlV>k:Kf ii}iun4kckz fifm^ 

MHHAf CKţtHTOflfl JkV AlAiC«KAT utfMiAi A*K}iH 

ToM II iS c*k L 9t Mâ'ftir ^r* 

« 

c4M VlloAoxTiH) (n^ ikVm EoArAflft ATVi|ii4t ^^h ipr- 
BfHs«i( oHnT'^fl^Mi/yf GKHAîiH a« KKapHHAf ka>* 

JMH AA AOR^A AOp'C^S 99f nOMtHH« Vi flHfCţ&Cli 
•f^MnXf&TVA Jftir^gf>k€A CA f ZMMINA^ MAKAfl KS HfK 
yfMZ- KZHH^VtS^ Hlf«k' ef'l'^^^NI ^thă HZfOAA^ţ 
Vl ^MHi^lV 8f MN/^ AAB^ CZA HlfTI d|^Hi|*kCŢA Atf« 
Mlj UIH A9M«H/V^C2 yN «UM Tf O^NHK UfHHf^ JfM M»* 
NZ yH H^aO/V» tM ^HC: ItiHTfS HIKfl/^HHIţA M 
A'^HI^lV 14 ANH IţAb- IplfC AHH TABAA BTllţTH| UIH 
Mu4tUI CZ iJjrH, KZ KbfMN/V ^i ^^Ay^f 6IH nlfH* 
ilHACTftCli kS Mil||ffUjbrHA A^H IlfOKAV MATIMA- 
VHKVaHh Af yfVTA aHh AMHl^iV BfMH^ CZCKAni» 

aK nofOHNHT NiBbnkA kH Mri|fifuiVr MatiMath* 

«iCK. CZh ^KZ Q; KACZy nfHH KAfl CZ N^ nOATS 
•Jltir 518. ^CTfZKATI ^^AVif^Af Yi .f N ţ^^^f f * Hz A>kT 518 lJ^^^\!l7,'^^*^*'^ aaSh flnfHAfCtî^nfiKHM AA^ÎHBOf, .^h9; 

i»f«*AM, • aaHhISaTi ^i 4>kAyff a8 nifHr^ AVdz miaV .fM* 
H,A^iH.c «.i.nzfZiţHT AHJi 27: aHhh 3: uj'a^ TfZHT 80: c«kH 
ftfcTiH te'e«. ^f «^^oM AAiţTM jShk 88 ^c ahh, »f ^n aok\1a Abti 

t nVa. CAV:KHTOfTH*A\j f ZÂHKAT^ AA wf^MnZf ZlţTi flfl iVcTHH 

^fAKbA; AiiicTAAK .fMnzfziţHT ANH Qr'^MfAf 25: 

AA« Sfil. ItfNAA A*kT 527: QRfHIITHN^bHCZ yN nHtlOf i|i Ab4| 
^ CZyikTZ f ZHHT ^H KAA<kHAIAI aM. flsrbCT aV 
MVpHT» 4^^ BflMHAi AihCtSa ^iBAr Bfl^HHK ^t 
«^CZMHAft^EHTf^ nZflţHAl AOAOXflN AA ICTOfNW 

•fJICaMii 3;hai «f wTf 'flnf aami ah • . 

FSctllM, •J {ScTHHfANATiKTa^iinCTHT gCTf «IkHTOATX aVm^ 
ttCTOpHH*fcCKS9 K;KT nffHTfH ^«HCSa ^ICtVa eCTf 
CHHr^fl HVmiAi aHh HScTHNfAH AnOMfHH} mfZ AHII 
TOATt ^AVyVf Al aH'A MAÎi BĂCTHTt Jfm cMm 3^^^^ 
fHAf HfAt MtfATi. UJHMHHHNATf /yiSffTZIţ^i OAAUIif 
nOfyHf&^ MZNZCTHfn lUH BHCf(HW9 «|aiTflt ttftff^ 

Af yHA EHCtfHKA G^: •Oo^TiH A^CTjfAz ecTf 'niH* 

WfH MlffA(>k A TOATZ aVm*, XZ HHhA «fHTZH |CA A« 
Af ttHCffHKA aSh OoAOAIkOH ViBAIir hK r^H* 

^f m)^ caH shaht» hhith A^nz ^hca aata nzH«^^ 
akmS caK vz^Sn-y nij^z mah kS^anhc ntHT|rtf>Hf« 

TZUţHAlf KAftAf yHHAf pZCZnilTf ^ÎHHf^ h±\i TOK- 
MHTf «pZ AATfAt IIJH ^HH nA^flJf J &S f Z/^HKAT nr 
MMSt MAfVHHHAf ^HHZJplfN <fH'A>^KlAf ^lt IVlRCrAf 

tuHAtH«kui luiH^HOKHAfay nfA amzhHht^a 4^Nm« 
hVa Tt ypM>k5z Af BOM AfZTtf. A^nz ^3nVMff H «fH' 

OMHT ZH^VHHIţfAA A^nfA TVrl^fOf BAfB«pA0|d|4r 

13 • HTi« I ohi^v nyMi iEd^iM^fiC Xmimii^ Aiăiie«fîn] aiir 
nfHHHafcHTHC'XâA^MsSA; * J^MMfr. Ik^hm^U' uii^ 
MAÎi icV'narpiiiHAi BSfEXTEtţiii Man ifocf n^z hV kV 

• llţMMtf A«' BHTfXÎA* • AfAHeftfllf Mftiff' itfO^/^tT' «V ATATfl» KX 
**|'^***«H* niMTpV 1IHHCT* K^f XHÎIH UIH'kS K0HTlHH{t4L Xa^MS 

r. «I 9. . 4s^x«9c9r AiHTpVH&piAr ekpV» FfOKonîff-Ma; j^m" 
bIahI Ahtt* 4AYZV M^ţif^ ^^f^ <wr^ nf l . K OA HftS 

Kt^HOCKVT» UIH^H ^AiţB' A mSi fiir ^pVMDACI HHi|H âtt 
K^VTATt VÎAMICTi Hoff ÂATOfK ABCAH^^Afy AA A^* 
nfySf^ NOCTflK* 02 NT df^OniMW' Kf AfHMyk 2cT0^H«^ 

# BfA^tNM fn' ^^'^ * '^ c«MN^ 146: ^N wSm^ K>iHt KcthnIAn' 
''.tâM A«i nANTflK' cHfin\fNH|rii limimf qMit' j|jMi<i2fittrif? 

ŞHfîf A1U4Ϋ «ffl ifff A ^N TaH 3HMf 9 AHy* A j|^Mn2« 
l^lţîfA aVH' HSlSfHNÎAItr ftffH^A HfMACA X^HAOpr 
frfMlAf UJA'ţf dlCNnff^iNAT kH A PoMANHAOf »* ^Htfc C2^ 
4lîf AbHt 14)0 Mln ^i X^HH cMnT GTZnÂhHf4LCA«> 
4^HTfA\f AMi^lt UIH TOf A# HfattUlOfy^A XMlffNNAOfr 

KAfHA'i' mkVxi^ M|roAtnr ^f BDoţof (nfi yHAf ectf 
mtiăH^ Sh^nHk) caS ^ItKcz foMANHAofV uih.caV 

ţBKVr ttlN Hff||lHir«' ifrfffTB' ^ZtSct AirZMflHAr* 
nf IKHM UIHiPoMiNHK^^ kH KflAHmţH BA ^9 UIR Mt-' 

tat4i ftoc(|»of HA' (bhm' vnIh,' am4iotb oz frri flcjAkSA) 

BAr nZ^lif^ MIH A&3KA'k i|>ll^i BON NAfk Cf*» o* 
BNIHOHTX: JfM TOIţB ANÎH CZ ^«h A» ^MtllfZ^rf y* 
BA TfltMNTt* (ftoCiţOJpHB 0MlffNfl||i BA CM ^Hr 

NBr BA^ZTOA^f ^f Botir nniTftt ^^t^ wBMWi^ 
.- . i|ii AII«AOlll« KtnV* 1J^< 95' 

l^^lWr KtMT B»f 4to]lf KftH j^ MKbuW^I^ ^ 4K0A^^ 
».fllAM ^ BANN^f 6l»«Airi4ţH 02*^ ^iM 90l\a 

MNfN mir)*' KfSiimofk\tA> A^fV' ahiota M. MVATf 
t^^t^ uiHiiHM* 9>x mtf^ WMfiPiHr A«iA^ ^MfHif A^-t 
jk^K ^WH{^ A^pMn-r'QftH^Tcif c f«iAc<ui| yN/^ 
» onHHNifV ^paitNiii^stt' AMf ntoArff ac v^i^ wnct* iim 

»Ai ^fb)|^NAf^' HAf lAf fflf AaIIT ^ AA>«f1N|i»IÂ ^M^ 
SnafATt^AtiN^ lAN nffK^M eAlj^' ^n^ m»Mf$^HH$ 
f>NAAT2. A^ClflZfMAiruil^ftt^'Aj^C TOHH Bd^rH TEbNiîi- 

f AOf I nfNTfK Niirf A* AHKfK^^MMiiniMH^K» XKniiIh, aH 
»>aANKfTrKAN AcVhfA^Alifiy^ uiN sWfiiiiiiiM^ AUnVc^ 
» «fH Aott^A Abir l{Mi<:iif.4îf ATic'z^' Moarrj^c^ AiumH^ 

Y/V«flL^' ttHi nî TJpNaKnKa ^AAMA^h Mf^ (K»ff AAAKOiiO^ 

9 mr:ţfi»V .ţfnnfiitNfr kH . HfoATB oact* haaa* m^ 

rAM^HTZ ^tMMcH» Afr ^MOfAM't Â* AirfMTA ^CHIţaAK 
»rMNA J^MfH^ATH^A^ BScTHNlANf»' ^N^TaritHo'flÂN^ 

f aKni' m Smni' HoNctteW^TO(bA; iAm W4^ 

l{llAyfHI^Vvl(rKApf#A'n|iA' MNNrS f^AA'A^f OţfHf AbMW/| 
fiflHill ItHIA^A'^M^A^I M^aiOAC^f jf^HTf'AVIO^ 

f TOfMf cAlnlilfTiC' ifnnf 091111* ao|»«' lliiiHN^f|k4r^n|f 

ByCKA^^AlH TfNMNC flf To^NAA TCaTMANHa O^pHliQff 
AKAffAC IţNNiî ^iAAVÂllC^OnOiUlC'inXRA AA t^f^^ 
A^H; XHnIh AVMN/VSfCTi Af AfllRJp4C0i}fHAop A« 
f ctefA AOptr^HCnZMMMHTMHAHCi aH KVI^MtM p>^a« 
» MNim ^f nf Tf f ' Mm A||t*li TOKMHN^Hca OA«f«kf *^ Af« 

B^^A ffOMinîii 4i:f (X nhthw ff HMf aa Eoc^K^p fM 

CTZnM* B^ili* uilif ă^ţmik iiiirj|cii^IE^ctiri «MftAi aW^ a«#' 
tMffir ttftAi iEd^iN^ir XMrmai^ AiiiiieA^în] fiiir 
nfHH IIaf€HTHC'XâA«MstfA; ' ĂMMr :B<AMC|iîi' n^ 
mAh KVnKpiiiHAi B2fE»Ei}iJi M&n yoCy^ nfA hV kU 

• llţMMtf Af' BHTf »ÎA • • AfAHCAflîf MAn' itfa^A^T' kV ATMTA9 KZ 
|mM«MA r*« niHTj^VMHHCT^KVţZHÎiH UJH'kS KOHTfHHp<b XaA^MB 

r. «1 9. . 4s 4^s«9csir AtHTpVKApfAr ekpV» FfOKonfif-Ma; jfXi' 

BlA&ţA A)jii* 4AYZV MVAţift ^kţZ^ KMT^ nf i . K OA HA8 
kVhOCkVt» UIH^H ţ'Ai|Z^ A MSfpiir^^pVMbACi HHilHAtt 
K^VtAT* VÎ AMfCTi Hoff ihTOfi' AZCJRH^^Aif AA iM* 
nfytli NOCI^OZ NT df^OAMlMW' Ki^^fHH'yfC îcTO^K** 

• BcAftttiM f ii« ^^'^ * '^ C«MN^^ 446: ^N Bl^Elţ» A^S KCTfNtîAN' 

".lAM A«f niHTfjtf' cHfinVHH|rii ISNiHiofr' oMir^ .fdMttzfZttîef? 

ŞKfÎA AUPb« «ffl VBA^VIM TZH 3HMi9 AH»' A j^«(UlZ« 
|[Z|ţIifi aViI' HSlSfHRÎAftr ftAfHŞ^ HfiBACA XMmiHAOpr 
l^fMlAt UlAţf df^NiţffţiHftT kH' A P^MANHAOf 9' 3H* CZ^ 

4iîf abHt 100 Mln ^iXVHH'clfnT OTznBtfinf >Il ca »^ 

•J^NTfAMfAAslM^lt'UittTOfAB^ HfZftUlOfy^A' XtfttHHAOfr 

KAfHA'i^ mkVxi^ Bn|romr ^t lloo^f (nfi yH*A» gctr 

fHtM^- H^kHa) CA^ A^^^ foMBHHAOfV UIH .CA^If 

ţZKVr ttin Hfii|iHmt ifeffCTB* 4^zRlfci AfrzMMnAt" 
nfiKHM uiHiPoMiNnK^^NHKff^niţz ba^, uinMi-' 

TftT>h ft0C4»0f HA' (3HK' yltlH,' AM"hOTB O^ frff flcJAKHA) 

fBfir nz^Hf^ BiB A&BijiV'k ^"k ^i boh nAf* Cf*' «* 

BttlHOHTZ: JfM TOI(B ANÎH CZ ^«h A» ^MHlfZ^lf »• 
BA TfltMnTf* C Ao^<>^F^^ fffAfffHiflfi fM C» 3H- 

wr BA^ZTOA^t ^i Botir nniTftf BAf4 mznWi^ 
^. . i|ii UtnVJir UJ^^ 95^ MNfM won}^, Kf»iuiof\tA> A^fX' AHfm kV. mVati 
^ ^A^t^ uiHtRHM «a. mtf^ HiMicnpiHr ^MA^ ^MfHif a-i 

IkTtfA 4>^lMlAt A^pMn-r Q*H^TCif € 1MAC8UII yN/(f 

» onHHtiHi^ 4»f aHHMstt' AMf ntoArif Ac v^f « iimicT4i lAHf 

»A1 ^fb)|^NAff MAf fAf «If AAtihr Ai^^atfMlifl ^M^ 

snafATVAtiN^ uin nffK^M oa)^ ^aN«(>r um «fA^N »# 

9>N A^AT2^ AW^C<|lZpMAirull» aH^' Aj^C Tblţn BdfjrH 7^5 NNÎ- 

» Aaf I riATfH Niir^A»KfK MflfMaiH^WM. XKniiIk, aH 
»>aANKATtKAn AcVhfA^AlMiy^ liiii 3Wr>\ifjAjMvVB)i iHnVc* 
»\^H amVa A8ir l{ttil:nf. 4»f ATif z9< Mtf ar rj^c^ aaunnh 
YA^fli; ttm Rf T^aKn^ AiAmA^rfii;^ (Nfffii«.AKoiia^ 
9 mr:ţfiA>^ 4iiin|iitHa^ kH^. HfAATB oact* haaa* mT 
t AANrz ^tMMc^ Afr •MoffM't Â* A<rkmi 4CHt\aAf^ 

»rMNA J^^ATli^A^ BScTMNlANt^ ^N^TriMofMN^ 

t aKni' m Smni' HoHctJhiW^TO(ttA^ aM^ ffV4^ 
i{llAyfHi^^r««pMf'n|><» MiNrif MA'A^t oi^Hr AbMw/| 
^ifiHicl mn f^t o^ QikHdiMJi^ M^aiOAc¥f jfHTf fyio^ 
ATopff lAlnlJlfrvffC^ finnfoTilkf» AOf.^ AuiHmfif^\nţ4 

VyCKAT^vA^ TfRMNC Rf ro^RAA TCaTMANHa Ol|illAOjl^ 
AKAffAf IţRNii ^AA VÂRCiJOnC^AIIC'inXHa AA TAf^H* 
AflOH;' Xtfnfîi aVmH^ SfCTf A* BfNRfk OiJfRAop A« 
B Ctef A AOptr^bHCnZMMMHTiRHAHCf aH KZ^^T AA p>^a« 
» MRNTI ^f' nA%f 9 iHH Allt*li TORMHN^Hca Rf H>bf ' ^ff* 

B^A ffomiHlii 4i:i(a'^^ HHiin w ffnmtha Eocf^op At( 

CTZnM* 96 H«ţT«k VU ' 

KOîlH KfCafkHbA ^C fa^ftOIOA rOTAHAOp» KâflTf 3 

KAn 19 3HMf: n{»cKţfM IXcthhîam jf^fknZfAv cz-^Xt 
A^bcKA AA 200m'ih a^X^hh^ ^i Af 3hy4l HotV^ 
r\JT¥H kS mSc^^h KVKonlHK^ TOTf uiH c^lk^U nSc .fM 

OpfllKÎAţ J^HCZ nfl afSMHAf ANECT^A J|^MnZj^AT9 
nyfKbM AMH CKpÎHTOfii ntkcM K^«0Al|Jf9 KZ nzf^ 
HHAC &OAOXÎSH fzM CAV Ttf AB^ATf UJH kV tlpZ^HAC 
fiApBAfHAOf nfHHTfMHCAy VAfi CA^ CTpZMVTAT« 
M^ S30. < UIh j|WHTZH KZ AA AN^A 530 EOArAfÎHt KAfÎH MAfi 

A> mVat cz (ţîi TffK^T cnpf IIahonîa am noMc« 

HHTf K\f TCTÎH Rlp^ZUl «(f MHf lHHJikHfV^CC| M -f HTf^ 

n^T A nfz^A .fHHAH|iîA uiH jfH rfctţîA;' Hi IVIHh« 

WOm &0CB0^Sa A^H BScTHHÎAN JfMnZpATA€tfn(AAO|» 
MCf r«H/^ MAKAp KZ CZlV £ZtHt UJH MbAUH ^HH &Ap. 
BApii M nfpHT» «f NCZ J|kHNAnOH nCCTf A^HZpc^ caV 
«f Htp'aaTZ nApTC CZÎi TOH^bCKZ» UiH.y^HH^XO'l'Af ^Af 

^fMnzfiziţîiH Ac'TOTai^ţx czm ckoa^z» hH caM nH- 
.irVT* % ahci|j4c nff ftKOAO taj^a AHnHN^Sczf ^Snx 

^NUJÎHUIH AATC A Aop CCMCNlţlN CaV nopNHTy UIH kU 
«pZSKMZUIÎH K\f mVatVa MAH ACnpf UJH MAHKHMnAHTf 
^C KJKT A r0T«^HA0p UIH A'X^HHAOf , AOKţfpHilff nzp« 
I^HAOjl ISOAOXÎCM aV pkCHnHT AUOM CTpZMVrAT* 
KScTliHÎAH ^MHZpAT^A TOATC n^ipHAE OqjBAOp Cnpt 
HtAAÎA UJH Cnpc â4>pHKA kM XATMAhVa &CAHCAJ[^I 
UJH kV HA|ICHTHC TpHMHt4HN/^9 UIH nZpi^HAC /^HMKOA* 
VC qi^HHi UIH MAH MJA^KZ CKţiŢHNAţfCf J UIH AACC 

AA KMa tt# 97 

A^mVK 550 roVHMvB^MNVA rpTAHAOf PoMA .f N* Aftv '5S0«- 
ftVHtfVfUNNAt lUH f^Mm mVaT f Z^^Olj aV tUH /V08MH« 
fVHTOj nfNrfVAItZfUflZCllH<^aifAp*f fltAHCApUKV 
TOATf OlJlKAf enptHTAAlA «fkHTHH^NH^, OaAbTm 

(cliVnfiKHfifi w|^h.hVmick Gkaabîh) ^HnK EoArApM 

HQf^HHH/^Hcf 9 kV MbAHNMI MAf f CTlfâ fiOAOXÎft CAV 
.nO|MHTf * UJH JfiH KAAft TOATf C<ţZf MMH/) UIH np9«» • nfM««>« 
A^NAf AHHBfk AÎf TfiKVTf' IMH Oirt . HMHi ANNA- "•f »*«••''- 
MHTi Af SUlfAf 4^Zf2HH«IH O AAiyCfi ^f TOT 0MO« B. 

fMAf OIH nff NfNMAHMlfA^H kH mKaTI ţffAlOfH'^Ai 
AAOAfTf nzNZ ATbN«li «I^N nZftţHAf i?OMAHHAOf Hfljll'" 
Mvn. «f N KZ^hTa^ A/^iKZ AfKbl^HH^ nAf^A A'kAVHrVA 
fliNTfVn Ai BZT4^' IUHaUl>k «fHlţZnAHH«{^HnZMMHT 

;>fN .f^H^v-fey (kaHtz ^t yN^cM&H nff ypMZ 0<k*> 

f AHHHltHrn nHA^Z AHMHAr UJH nZNZ. A^T^5 THfifEH 
PţHN UJi^Hv nZHZ ^HKAn i^AnA nZTpHH^MH^f. A 

•fH^znA cAVAfnfnHc)^riO|rîf «HiAfHNHcAjATţ^ , r.#frî. . 

XnpiKUM AM«kCTZ HZtfHuJHff CZ CZ 4>ÎC TMMnAAT AA^'^^''*'" ^*' 

ii31 Ai «Hii A ^MnzpzHÎAH aHh KcTMNîaH; >X»hî; ^•'^^* "*^"**^ 

»3HMf5 KAfÎH UJH GaAABHHH CZ K-fcMZ^ AbHZsVuiHT 
D^H OfAKÎa^ UJH MHAIţHMfi ^C OAMfNH aH OMOţMTf 
XUIH ^NAZ UJH^nC ^HpcrZTOflOA AtfCH IţZf H AHnfHHC 
31UJH ^l KHTffMHfHA nZMMNTHAHH (|)ÎHHA ^f^ YNf 
XAOkHfH pZCHnHT SH^IOA^ KAf CAC ţZKHcf dHACTACÎC 
H ^^MnZfATf ^A|(AMH/V AOK Af UJKhC aH J|^NTfAT ^H 

AOHTfH^ uiH TOATc cHnT nHrcf-k AOp aH cHnnHc nz- 

».HZ AA AfHnCA UUI AA HHM#iar.Ultt AA CAtHiA aHii •^ \ JUMpT* ,»W4 ât, 551. ,^ţ,^,,j^^ KfSfrif JliuMişiHtMib ^nhmKt, ţmnTf H«*^ 
^N HAnVii.Hi yţ Mik^x ^OM ^mu llA^AtiVA «ţUI 
TcfMMpc SBoiwA^A^ mfMf ^NnoTpiiMâAAMitnK 

MfSfA^TţffMIIO 4NrB9Hf4lfl)(j^«|S0(ti|«A MKfNH^ 
UIN TOITZ rmpth flH4lA OTpNNMNA^feZy «ICAMNNfN 
A» 4lfA ^jl«. tfV* 'NHifN Ul rţHMirOATS MMff^OHM 

lON Ff nilA «A^ fi|»aA^Tf nsua a a*k^ J9«ir XATAiaNHn 

Nlf AATZ. OlkCTI Oftt^ rSTNT, ilJN 'jf.H9ţ04llBVA0(k ^AV 
▼fNMHC. «f fizils AA rSTHjHk 0^15» •n/IABHftrH 
IMUfV AHNS ^ăM^CUm lMiKf«SHT Ef ItţrA UIH IVlAi- 
^^^A^hXa^ OAS ^iHTOf C ftOff ^fAldAf IUN NSNa cVnT 
|{«fHrfaA iH-QfHHT^ TOHTf rCVnT OA«Ts MJHfC^T>^^|t 
llbNNA^ XATMAIiVa ÎoAN MfNTSN Ai 'Ct^HT JgAf h» 
jqpa/V A'BS AA-AH/^ffANOnOAHC 19S rONHT) RlfS AKOAO 
ONAASONfH /V> KSTAf AnHlC«N<lvVf29 AcVnfA PoMA* 
NHAOf sfNNAf 4»Sf3SHpHHtţâ« dh^LCTS nfAA' PA^ 
J^SNVt^UIH AA AA jPfiHhjl 'âHp 

jnăKtf Ks RSrrMHfftii «Tjm^ aa .fjMiaf nţTt , «tf«, 

«X ^MVfAfC» JlfS^Hf ma.liaUUKXT^HAI fi«fS«fH- ]i»|i«A JOf 0» 

»*>^f^^ .311C8M4 >i|^ir jţafHJii ' .f Mittf «^f ( m| 

Jtef Bttfii eţ^t I^ZHH'' «; ni^frt yf^HH AAKb^ cn Hk^Vj) «pi* 
naftTlfii ](^HMMf :'«9 ^^iwybtJi^ "v; fiafvi AAiţfi' «|^n 

|iiiT. Jţ|(T«jwii( BfoitoifîE3ffiltaffclitt« ^fAT te «f&nr9| 
« Ka f t(W ic%iHii%« «>jrff;it4M'ji nEH^|H AairfA^ ,i|iff% 

/«M(All4$M;i\(iTMHl«H A^ta^MnAft^y TOAT0 AH^ nfl 

» TfMH iţ^MMf rr jf^A t>ZKHVa.# jkK MfMvJişA M;d AIIVI 
H nfc knăPfVk ihh aAT^Af /^i n^MH .tifijlfNrf^A a^S» i^ 

»CtHH)fAll4Mfl2)>AT)««.tlfffiHAtp ACKbfHf Hff 6f A |fy| 

«^oîuUi luH f^K CT^nJMifofik Ppmch^m, ^HIV i/» 

l)f1fflT||Hf:HAOf IDH«<htAABMHIIA0f9 jf.H€Z^^n4icrM 
HTOKMAAa^ mH»rfH Kâ C% CT«k J|wfinOTf Mffm fE^HHJlMi 
« JtOfi MAffM A^ikffffnfZ^ ^HdfMnZfSll^U POMAHIH 
%hPf. SAfttAfÎMAHnfHMMi^mMAAA AM4Ult9 ^HC^ 
H IHH ^M Alf iMfffUjţfT:^ AOr JJl^flnkfÂllltA jCX Aff ft^ nf 

^iXHAB^ffrifliffcimrfiHirfOijiMof faatM Aih4( 

Mlf f l^fK Xt% ^Tff 4>0CT AHf ATttf H 4>Sie>JT HAHlHOaft 
^l TfA4H «fiMHZfffTy um dfHTff nlfTI A /j^AICtiJf^ 

«•bf A /HtKiţpiitpi ţ/H nVT^M^ j|kHcs aatVa m^ hoati 
Toiii II i4 ^ tOO B|ăţ«rik .Vi;; 

311/^ hctati^ ^h HMMA.Hf^'y|gtti5Cffi<(ii«fV 3>fAH* 

quo <^d &oixifum^/^pef tJi|9bfttj4 4ApicAi ^llsiiâ* f^ ii 
nftvKf .cz« AiiA ^4h uiH -IN cx cT>k di^NnoTpHftA 7CVh« 

HHAOf«, ailJHaftAff>b mi^ZUS AHfiPTA îfTp{»HI^,.fMrf'- 
AMEAA AOIC.nr>^NN-MAljt yŞO.Ictl/VfUIIUKf N^aiMtVf AlJA* 

m^ . nf nil^M ÎVcţi|NlAH»4fAin9^AT a V ^/^i^^iiW toa* 

TS-v^AlCÎft^.Af ^i rOTAH». Kt(aHNTiAf>îc«rOfNK^^HH 

»*^t*K»"f' ^NTAHftTf*' ♦ SrmflAÎM^HHf^ NAfrNiMAN (^mi^ 

* fMlTf IVUN4f HfTAT«ktGN|»«U^ INN TOATX AarIA^ IV« 

» XTHNTAN .4 AAnSf AT«^yf 0S, M^V dCOC^I^ iVlf B A^M 
«jfMM'HAf r«T!«lHAOf » »fS XfflHArH tlţ eOdAAHrîft^ieA^ 
l)|rfl<' ef^ ASKHHTOfl» Al MQimHr a\i A^AT.^fH fOBÎf ^ 
BHUiH A^^^"*^ HCnSfZCNTnHfHE/VlkK^nfS^HAf «i^tfMr 

VnsfsiţTff. ncHTfH irAff«.Aţ(iş|M 4uh iif^ifnsf at^A) «m^ 

SftpblT CS Af MAH'A*k'A4s^Jlf*4IAţf AU 'QS ^ Mf Iţ 0^^ 
lO'HafmiTf (mpSAHrHrfNHASf CZ ^f J|SrNHEtft<T^ OA^t 

MCN kS a4k|»s'<^ f^MnSf ziţliff ^8 nt Hf iM'K AttH.iMilfir 

» HÎANf CNfÎE îctf NAH/V «l^» îcTOfi'A BAţl/V^AHAOf KAf-i- 
)9T4|3^ rafZ MAflţCAHH ^hhci kz /v< M SffM4lAyfH 
ŞlâlNOtf .CJZ. fiZ. 4^îf. TiKIVtnAftTt.. Vt ol^tnrfV NA: 0{f2Wtf âVA»«« H»'CiMîhrdl^|sKX^i ăM AiT. JbfirDiâ'f ^HAq^^'^H' IImo- • 
»mA vimvE Bofilldif um 9J»pj90i4)yMmfiiî kMi nft%ţ 

9AM,ţfNilţr n|CiTt'A^iraţi if&i )ţli8^ titfTiV uHi cM 
A ui «5^T. Anf ouie;^! TenH^p • Mf oâ r€iîfi^r»f '*(iijps« 
'rHmiahmIi Jlpofconrf MXfMrSf iiaiţiaf, «Htft^ ft ;^ 
f i9i^r<yMfiAofO.^HHfb JiONtttinţi/aţiiJ^ra ţ^iMi. 

BffiTf A^ltaff •-« lIvfcCTMlrMkfT^fNGKj^BjofHAHA • ^n*iii* i 

»&'bCf KfM^ KAf*kftKM9W I^IV TOI^fl, KZ^U; IţNN Ef 
^ nMt^Ilf» KAf i IVAf B-e^Ti {^HH HOTf HM Unklf H flfj- 
A CTf A^Haf i^ lUli KH.M^NI^f iV«A K^ W^ KţfHVHZ QC^ 
«2 ^HHHHCa, UIH «ff 1lt|MiH;^ASI MKVfH /yf ^^HTfMT 
«D ^HTfMHCAf UIH yH)(A OS K*MZ EOH^Cf Hlf 2 KATlte 
4Ld«SAC«^«l4lCTZlţ||fZ ftAAKfiâ A*fNfHBfKN hVmN« 
a)T» ^MHf ^f AKH.^3HkfM^ . CZ i^kMSl Tf tlH^fA* A««H 
9C0TZf^f >l(|LK#f i^ AiKţH QNffHTOffi Tliflf fUt AM*r 
f HA%;KA^AŞ^aV ^OcTmIHKA' «A*»* rţ HHAf S ^.iţ A^? 
Jtf Af Q%^MP^§9 I^AM «0CT>H«TI Aţ^HlTf i A<AA «Hf* 

•mAm 4f/H'o8c nzHz m^Ohhthahh^.uih toatz TfAH^ 
XHA9«Hl4,K«fU N9H44i^3ţ«f«^af^-k^iv>J!9f;i:ţ/^#ATi 

^»f«Rrf AAKU 5, AAtKZ AA)(ţ»)MZA^f PAA3-I4I» Af^Hfâ 

jMV,ifT«5Sr nf* y"AK6CM A^My^VAf A MbHf()^Nifc<W 
mn^ mhM^lkf cţ(nT îifeŢţyHrAN «f.Mmififf-'oziiiM Au«Jimi|4 '^iiiiTf'ăvniiir: fev^iis Iliimoţplk^^iciifi»*^ 
yfM, iCftiVOTiiNl^Afi^asTnA^iUSâinfA /^^^ 
Riftf w nA(fi>. AHU' -rfcMtfA kK ^«nr*: Qmmf^Mi^fji 

JTA» AAT tfftfAHAoi^ ni A*Hra 6iiNnrvţNHvy«iAiujH 

B^KmM Tf Sf Clt, /ţHH Kif fl> yHÎH CAS 0K|IIIC Hlll -^H Hţ* 
VHOAVjI INJIflţf Aif ' IţimAHM UJ WCakUNMMWV (ţfAC^lit 

i iA>H< ^H^' ie]piAHMK;ie^ Abiif^T* ITf i Hmmt tt«iK«'f 

miTi ^0B%^ uiH' M|Aii; TApftV u^ MAK^iTp^nf mhfc 
vr A^VHi» AH#A«ui: IlfOiconîr ^h^Ka^Ic uih* R&nSft no 
Hrmifrp' nV^iAi* man yoc^ kx iCoMrbsAf ^f A' ^Hnz ha 
CAtCM/WAir mm AVîiarfE AMra Eftnr/ţM^' nffnHM^ 

lAAJl dk AMnOMiNHTr 4îH^AT2 OA^ An]tfl6AT ^crMA*- 

Y'llis: H^rfiiH/ţ^lA iu]i1s CSH roN«Kcit« ^r nr yn^ 

CUf fV^, Hlvi^ G»( hMuI A'IÎ AOKtţlTAf • Tf iffOHrOEif A'lM 

4lliiHA e^T afonmţÎA; .fMnsf stţliii^f itfTf HMHt^ m 

«f MnffATVA IVcTHHliiMI f Vr«H/|jMiri C^ i( ^iî AVJMhTO f l^ 

âfNndTfiiM/ffjAţîH«io:fv STiiN/v AifX" A#iffinSfar 
T<U(Ve(ArHi!^ KifiB irfHMHe«tr /fofn^fiaf^fâtf -f^/* 
"!•"•"»* fiiitcTiKHn^ etr flf ff aN>rb> fr n A«i*cMP0tMT^* u> 

H^fimrfATff KH MAMAiHAHHTf «fEMfV W^MHWCi^^N 

»ii>h A«il^ dVîi-r^KiAf 9 (iAf<x n« tff f iir^i A^noW 
4iHf4i Abft^AAiHţVnf fkVM n^h AKoiifibÂMtif^TAit>^ Tr- 

^NÂfftliliif A* Af ^«îi W«ţ«-A e A^<t^ Offt*i«* Ai- 
^f i>Ittll9Kri> fiHĂr iMfAJr Ai'M^ a^ «HtT<)H?2. Aâ'f il j^OK 
NKiAMâ} rifiWi(fi«lp«iiT»^^ 4»f hkx <lr|i'V%^i.^Fc^^Nir iS4.aiii:*fiitU 4f •MniaiMnii^Af qiH^ 4K)C'r Afna^-rfi^ 

'l^f?lâ' âfMiîi J|kH'A0il«|Af «â' if HTff» (ft^HM roT^ 

jijKţMof ^4^ ciinffA A«f v^A^ Mrii* i»5>*^ •K^^îf 

^^ofO» ^>f 'f^f%ymT'€fi!ffiifâeflgt^^ 

viilfnfHNjcV <y' .fMmfp»T»f ujH nf f^oMiNA.^H* "^^r 
ir^HfoaTf^ uiH .jiHKz bv K&^Axr nfiKVM fMtoA*^ 

DliHVct^J!^ ni|^Y fl^OAlA XrMf fV«^)»f (««HH âW ÎH ^ 

ji\\7c «f HMHHTiir'if M^iH^pMiibî^^ rt^Tftir 

^H nţiiK((«ir gH H^ c» J(ikli(«^iH% ^«r ^HTftV "^ i^ 
tmfS eHfMMM K^ ti^ fft^w ^^^ ;j|^H«^ii«flfI^ 

^«a Mhi" 1cltfMTii«#*jrOMri)tt«fM^o f <3|CmtoţN4(f > iSid^ 

y H^v 4fH«ff n%)r^ iâW^*f^f^^oc^im^^ WH>f- 
iTHHivfiiiin feifSfhiiicfH^^ '^/Hi ikt( ^iMtfnitMr'^ilrHifi 
ilA^car, iuHAt-io#tfMjprMH/i tHhit^f kA ^nOTţn^ 
^««ri ToH'Ne' Afînnv^if htfiTţH i!ţ«HijJTH*^MftHTX 
' ^'Mţi^H<>9iO0f*^f^^ tz j|^HH«Mr9 'thn'iA^ 
yrifHWHW 4^»j^T(t ttYf^«,^^niia<»ffi^bnj^«^Wiir tui ^ ./I* lUn li< » cSnT cTzn«NH^<b«a<^Ac/Tj^s9^ iMm.\TfjBKfl jsz •4iff<^ 
«.A;Sic^A0Ki • ^ AOfNTjitt ipz|liţli At /^f z»^KtMii 

. aiAAKSfth fiafzAfLÎ ii ,T«nifcAîH ez< ij»{f ^mkt HlNtiA; 
e*'""* «■•"- ^fiS^A.^ 3H^ii < iTAf f Aii;,e.^<if . fly^^iiH^. w Aş4ţ .itJf 

AN A ^.Mnzjmţfkn AbN,i)<<n[^NiAN <ANN JtCAfHHOCrVA 
. aţSTAt9nQtfnTCTZnMHHf% ififApaţZi^îfţi J^QVAftNHAOI^ 

HV f^iNHT^ Ai AA 1 WAiii^ lioc4»>f ^A^N n WfZ :A%SiT^'|>k 

Xtfcpri^fA X^ipwOTH «f^H^Mfiw jW»fî* i-tM SW>rHrr 

XtfwtA, s(ft«fiti^c XVmîîU 4#7fipţa. 4«i»nz(ZT4(cz 

aifNŞfrf ^4AT ItfSIHIIOf i)l«fil^jff r||(«A^lf9M . «X 
MZflA , £«TI KAM ,^i 10} 3|lA^)|..:lţaf|| f OK^pt ŢOir Mran¥At:in 40S 

A'navxa juxeyB»»£avt|^v;*Ţ<isr Pttjxc"^»' paoiXsuţ 

XVVXaVEt OVXa, ă^MZi TOATf AMC^tfHAl aHiA'ir 

i4^-M^Aafi|ţ^/^Mn^p9UţEtt* *qMaiţirMf..c«HT, 

KAT KAflM HSnVTfM kVNOaqjt»- Wf'i]^ T||fKţ(|| mAh 

M«H«k«KB.1UH4 M«AAOin« «( KZHH OffyikH^ih H(fMA# 
F<nn|fţrH:MV-^CT iMn pHHc) cVnT iVcTHNÎAfl ^M- 
nafAT>C^T^MAAC«U .ifi«r»Z(kX^rgH POMAHHAOf A^ 

f^crt'um^K ntcTr x<nftf zai teîîţv uiH>nzNs aa 
IE5M «^.i^cT HtMH^, lyfatn ntHTfV ma£ bVhz um 

iMM^TAfC a^lB*ţHHtV%, HITa.'BOM »A^l|»4C«{AHH HX^ 
B9A ^WATI irTSI4HMHHIHT8fttV()HAC, K&fHA« iHcTH-* 
HUMc^^mZf^t C4lK A4ţM BfK»;A*l< TâKMHT»'0M 
A«4l5HMBHr. fAlhA^ 4m(HT MfHl TAfU(HM At^ţiHrn^M^ 

«•f«> A» y»*A». **%i .nwţA^ ««'n^ j^HR^Tf nmHi» 
fsarnoMPS^ MS^^ HHţtŞTCTt boa a¥h v»A<N«t ki ^v 

•«MA» Ht cW iitCTHHlAH aB -^OCT aTM.T% ^t Mţ^sr» 
HlffZlţâ 4t« P»MMlft AZtttfHTC» UlH'A»A«^Mn?BjaHΫ 

«|tRţH«f^M9TS'Kţi2^tH^^Uj4tAA -aVi; dTT|ţAC. IU|f .* . 

€»!• H*\ţuf*MV9-.l»f«!<M ,C«br,«iţ»iai|!r U)Hr H«IW>Aaâ« 

HtfCTMH Aor«$zTbA,:Yf '^MA'N>'1|« îcTOf)H«il(,.noa-K 

9« ^H AtlU>kl|IH, «KZpf A-, H^f |tC. /V&. ABlfc «94 ;IMTc .' • 1 um tf fTXiţHff^ y NiAi fVHtt ^ţArHM» «Am a^«|^ nfqmt^ 

tffli AH3HAMT, «ţ( ieA|WAi}R«VBINpfil»t.A|^A{llf»ti|l 

9onfTA« flitoA ^NTp^cifiiţm «IţAfTrKAa'l'd':' «rr:!* 
mfrua 8« si^HAi uiH ojiAuitAi^ fiAjnrAi ^t Amîa* tH ^MiAmr 

)lîVcTRNfAII 9 Ul^ Aţ( ^XNHr<^HN TMnTf | dfwirrf^A-» 
» tflCTA KNN nOMANfr^!! . II|I. A^lfrSl A^t# 3|l«l«| 
IlttffX AVN*f«||1IA|4t AI(M lîafT4B AtÎA'ACtAUlllţ^f^ 

V.vf ni A A'^?' f 4H n» tkăfi^fj^ mf 7- /^ti H 21 Af^m 
• iţxN PomanTr A«**'**f* '*^'*^*^V^^**'^*^ 

9A)(fOACX WR<fcMZ (KiMfl ţlTTa /laTHHtyi M ^kN^ 
DlţZAJţlil MAAHa C4|V IţXfAMpHAI AnftH^ A/Vl«X ifN 

«AakYa A* M HXfMHpyH ^HHtf^iy 4»tr(kH^ f^ 
VMiotfs 3HAHt OHHrH/ţ9ilf <A^cT%ioi 'YnIh; 3Nţl 
»0€M«H^(Mfe9 mfs A^mţTH j|kNnoT(«6vV ^itie'dfc 4ifi 
nOirfAHN^ii^ AAiţTii' AiunHeA^fii âif/^NNHA) teNOiC^ 
»^A(^At NA jii Aifi ictt onT MNAi maX yoc ^t ^rndoHi 

» ^NHAHNTf f^W mJ^ A4H«i M l^ifr ktt^ttk «fl^M<« «ei^â» uui âiitihui «f H msaVa ^VVMSfrft MmiţHat 
iiDhnIi\M9 HMiiyA iffuiloBfAty itt^ dfiiifiovf Ma Ha* 
ttttfMf ^ ykift mfm aK^oct AiivfffAMt («sfU 

• MiH llfOCrhl|lt «|^N3HIK AffV^P^'^^O* A^AA A¥k« 
» CTi UIH lAAit «f^HHftHHTf YfMţ^Z BACTAAf Af (f ^f" 
S1CZ HIVZ^Hh MAJi MHHfl) KAIITABA^ATiCf OmOfHWCf 

BKfMnţiCy TAHATAt ^ffHi usH A^Hirif atVa; hih 

» « ATf MVATi MAH MZHHuTif A KZfOţMl HVMiff ^HMf 
vIIpOlCOnTff K2 Ai Tf4L«»f kH KONAiiOA; ^Hca nft 
DTOATf n^i AHfCTf îtfeTHHÎaH .fMn^fATHA CZ Af ^îf 
DTOKMHT ttlH pZAHKATf OKfîf* AVn& AHiCTf 3H« 
SHt» YfA^^Z HETATifef Hff KAff W K4|MZ BfnVA 

».fioKAt(Hf (^ZKbTz A* Ţf AAN IbrHcTHA; (/^tnfiA* 

)IM<kCTZ HfTATf COKOTHM Ufifă MoA^HIH CS ^ff 

t A^AT Gtima ca jtanVA EoVaM )• ^i ahTa ^nt 

Ki^fAwHA Hf A filKIOi Hf CZ K«k'MZ ^fHfCt IZf Af^ 
ItâaHIC H^ AC"'^**'^ 6^< ţfTZiţbAf KZfÎA «I^H e^'*'* 
OnHMfAE doHTiC (A^tKS BLoA^fHAf) UIN /^f yH^t 
ez (I»lt A^AT AH«kCTZ YfTZIţVi ^ltfMf AV9 ^i CZ KAMfl 
QlIoA^fHAif dfZUl DflOKOntf «f^NTf'AHiAAlU ACIf A<« 
V J^ATZtt TfAAN 3HYf flsrlfCTKAy NffnVTMH^ ch^A* 
VpHf UJHHHA^nZ HHNCT"k .f MQZf ZtţtiM A ^H COKO* 
tTHHfyf KA X^'f^f' CZ aSkZ Jf^MHZf ZI(Ta PoMAHR'» 

* AOf, (efMH/V fA^HZ J)UAnZpZ|(UiP0MANMA«f eZN|lf 

ff cz 4HKH5Z hV xo^i'^f^)» uiH ca C2 x^vzfACf s^itfl 
SAHA AHH^TÎis;niHTfHfH>kcTA AV0Z5NW IVf AţflfM^l 

znfi^fciAT .MAAVfUivf A^3^^* «V^noJ^* 4^oatAll 
T^ II i5 3K^f fOi Ra\fjr4ir VÎV jl^Tţf ţYl(iu nsHinKc Sf9JM*{p^p^nmltol(A^jfqn^ 
^umH^Qiţ i^făMfHM' uuî&f'^H. mpAui uynA, ft«|^ 

JPMHTQ ^fO/^{Af« RlfX AATAf 'ICApf Sf^ Jftn^ZfUM* 
^pih§ Ă^iftSf' aV KfM&tO nOHViCf A^fKZ-IIO^VfH^ 

»[Atf aVjuia HttMiAf ^f n« A\tKfVA^ Ht^%fMcz9 mţ:s 

ÎIA^ATC HfTZ^H^: «AprAf CZtlT ^IAIA (U4fA*lJU TfAAH| 

s ^timrAiAH: npi .y.]MViB ^ZKbrfY* c«ht IVlAfiniifrVAf' 

S0tMtoilAf^dtfMmf' THMfNAf ^O^dfMOAHCf OtH* 
»fH'nKfr8A:»"IUH^fl^AftCAHHnHJirHA.' âUiHWVVlfb OfA*' 
SjU«VAif-Tf\:X3HMA fl/V^KBAC'C'^^CKZt AAAHE*) IlHţr^ 

liiH9BQţ^h€f'Agia>tWfMKr lUR Hf.T«l^A' AofTHKbM» 

» 4tiiHiKAf jvţL^THf AHir/ itJ^z KikMsr ÎMAfiiA UJH IlHp* 

»rVA ^H«l.înrAT; Of AUftta roMBfC' UJH'HfTartţftAf' OfHC-* 
DHACr AoHrHHlAHA UJH IIONTiC OffK^A» llHtCTt 

CMNT {TitZHrfAff' 3HMi' A^f AAUJ*nj|^KOnîf 9 NAffAf 
tlCNrVp llfAAN 9|^H JI^AKTA. iriKS7|rZlMT. leNTHNi'AH 
A'fcTl^?nfHiţSBKbTr 1IUN K)f OjpfNft £bMANH*nf BfEMHÂf 
Mn mNTftf. dA^Af ^MriZpSOlîfJi ^'Uf^NTZf HT« "^H* 

AZTffBKf KSAi4ECTAiA.cz 4JNr«KznpaKonîf hS hS«* 

MBfZ TOATfi HfTZIţHAff KAfHAf aH'^^ZkSt TjpAAH, 
iUnbH ffOMftHH A*kV .f MnAifT .fN^g^AKraf- Mt nSmAII 
«MfAtf^ «atf fAf îkfCTUNfAN* iMi TOKMHTf ^ÎHN^ ^t' 
BjMbMk' UlţllAif ftAfBAfH CTfHKATfV iHHfffS' KAftAf 

HMmM Eo^ţHH Af MAA^^: yNfVf^i^ I^ANîâwTf&ANA' ♦ ■^ 0l(im% MTt^* •A^N'c» nmtii^ikjsd^ţii^^ 

«^NH fOtf IIACWH'lioîl ^tfiJICf^MmiJAgNMNTţ IM Qftillii^ 

.Tfteft/.HWfTpS9* AH«iik:fioir;iLigs«u ţţNtfSfraiH&jiAii 
7«cj«l9it ^NHf MN aV: vwMNii^ ttiH «tfc oiMArr9|Ni .j^ 
.^wlfc fwr .'lttaNNiifiiN ; ^nMMMm 4iMiCd|M AteiM4A|f 

-<plWJl1i!lNalyNil»ftl c¥M> PIM NTQ »l*f ruAvN^Nm^ll^lUN 

-AA»B{irMCij^ Nl,wrii«z:iM|M90fii«^ flbBM||«|r4rAI99 

^^5Nm ^N-Tf'aiifjim iM^âiMA»,^ ^kH^liVfH- « nfOKo»ii,;^. 

fVAi AHmfi«VfiA«ffMqii ^»|NfinKiir.^Nrf ;Oa4* V"^'^^" '"^ 

tH^om^9:i^r^ofQfic<¥0Aţ»d:(A'H4lclrANcAtM^ kaI ^r " 

-«iii»i<#*ffli^«tsa$ ;A«i(Fj^*^Tr ^2A^ liMtiî^ juţi 

•Hl^ «IftTVÎţtJHAi; JK^ţfiAf .A\^lMrM|fV |lfe«IHi«ii 4lNfh|U 

.f JifOtofÂtrÂtf^PbMBNfii «ffii^ #ijB A^mHa^ y>stNiţAiKir 
)Hrr tiiÎH c2A^2tuiA!fHÎ^.' .#NMN %iira^Vj^ţNA|Mk N|i 
9%)»iM«'A««l\»t-#m«TA^^l^^ofm^ 04tt:B» 

XfHAf lapz MAH ^lNAHNTi A^ ^OCT ^lTATl ;:fifM^ jtl^ 

nfk CaV I^OCT KiMMH/^ ,<E5amHTON9 NAfk KMTZQA 

»fi|^iMI MAH jA* NAHNiri ^lHN^AnbKATZ A* BAfAAfJ^ 

»0KAAs4NHi 4^UI 0ifKMtZ ]^H ŢfMHCA J^ZKAUI {^t 

,» TM AX^fUIArt AflO^ nzfTtŢRN jţbrfy^i TOT CAff 4lfOCT f x« 

.9 CHNHTt KST nVmÂh {^H Nf f HţfMi CA^f ^CT JkVnOC* 

45 • KMNA} »Ai /Vi nfsţifAi OAOvfciiiiMf nm^im^ mii^^fx 
sryHM a4A ^m^» ibRHrx. ah4kct« cii|ioAnff. ovs 

OfCTiiTS ^fWTff • Im A&t^ (ah4C#A aK A\(tt lAiÂf •^t 
M AMVAf «ilk 5HI1IM AlUlM MÎr ftnAMMAf MAf* 

cM iiKTAT* i^vni 6^t ctH-ÂMn maH AnfOAnff 

^ffAA^» ttV AHICVA HHMf df^HCB Hoît HS^N BcVO» 

fli«îrii 1 VVtcAVuiH HAMiilkvHYf ooKo«r<kAA AA q«rii. 
»4'0fii «mbm)« flffcv» A«i«kci>l Sff^f ff* Vtni(VA. 9* 

'MrNCTţfAt IIHlJ|kH>liAfVNH* 0«NAkll 9ttA<r% flA« 
M(lfHH« ( flAIMfHH 0AAtNtfI|lf CZ w|kHltaAiV€ CZ« 

ftfHfi^-ciiH csfcfli) «iIKm 3nn TVfHiii rSbvAAs 

K&f-h^nOATff CZ ^tf TVTAAf «Af 4e aCTH5 6«Tff JfM 
Bf AlfMI» UM AHACTft: CMHT VsTSl|HAfff ţUkfâ ^f^nmWfi^ 
HffCT lcTOfHK ^âl»mifîmp HA ni OffM* âMă IkiTH- 
fllAH Atf ^OCT 4^H Ai«^l^ ttiH nfHH I^SfHAS AiHtfA U« 
HHHft TOHMHTff rfHMHTff UIH rUoACVS PoMMH4kO« 
Kl dfwHTSfHTf 9.* Ai ^f^ «^if CÂJ n^TfM KVHOAlfU 4^Z« 

f% nfNnlHcf «Mm ^iUa ns AHl&eTA «ffMs ctfnT.a« 

•BAÂCTlA ffOMAHHAOf . Ah i|^CTf, IHH «tt ^So^KAHfi ^ (U(v 
*HVnT3« JULO^ 


•» 'ţ' . ( I * KffKiN^ • iUHllmtff «cKViţitiţjf&aiMiAopfc'roft ^ ^^^^^ 

nff^VMi maffMN^t M SVcTNNlân mmVa nOMfHN«r» ^*^ ^'^' ^ 
lAMs:* SAi flfx ONAraONtf^» «NVfNM. Ho^miffrs 
i/^fKN A I4>fdi AfNifi|fi cz ^iMii^NC^ ny&'NV« 

W naSiC^IIJrtt ^ ONAABtNîft &|iift «Afljl Aa AVNSf t • ât»pnI;»HV». 
Ittf 3>fCZf NS^NA fbHAANlriî Ac\(nf A AOf » tHH illKATf ^''*"**«» t«^ 

fiiBoAaiH AcVnf*At ţsicAH/vHAi^ €*• CAff ckHmit a t it^*']^*^'' 

AKOAOf A'''" V'*^*'^ A**** ® A^Hlt CNM A^C Uf N CAtf N* 

iiîf5«hr nf om AHcAtfif uih c^H HKnMiYnoAANf (IB)-» 

AONn)f AAgKSK^MAf^HHfMNolir Ateîl* H§ ^fff^ 

Yzif A^ nf^ NViAiAf MÂif MAf iaVh AOf îOfx; âSO^ /^t 
ANJi aV c^'stVt Kf sU cHnv AHiA nHma Afx» «fs 

AnoA AA A Alţtfi ' Cl^3N€ HoAOHfiy cAHHOAANif» ChX 

noiv«icH Â< nftsMMrtff liHMtAf ^Vnmh^^ Nt^ONft 

AOkV^ Ai ' AA NMMm CAH' ^CT ifJI*nNIC ţ % Af AH4li 
CTA i aVhVH AS«MHA^ AA «teMNrVA^ Hf Hf TftsHf C9 
Bf HHMt AmN TMMnAAf^ Bf f MNAOf ttlH KOHCiN^HA 
ItTOfN^HAOf «VfAT C8 KHHOAlJlif KS OKAAB^IHirM» 

ottS kVm' anmV Af . 3mi QkaasMv1& $ * A^ns hi a)1 t 11,^ .-,KA,f^,jii:Vl.. 

TAfZAOp ^MnZ(»2l(îfM PoMâHHAOff WMfm C% ^îg 
nApn-^CZ^^Îf f.ZMAC nf fiOAOXÎA,UJI\rfff AATf A9)c8j^H 

ffijir mtrvţHH*i'*^^aftif% 'Tifkitlhir iftiînî^îk^Ji^JihU 

nf HTfS 3H/VHf HAf aHh jbCTHHÎAHjBApT4 5 KZ OAâ« 

sHNfA ^f .«fM^Tz «fifMs aH^AmtS^iHvat !ffeTtty*k;3SAr 
MHTOHv uiH .mM ^oc9 ^wiMt, AQk A«.«»AxltuiAFf 
apnukfTii^no^xiwiMyţ^^eoJM^ iHiiif.*ţN« 

Itft^HH* C3 4ttf. fiimT^MAfclfA'AOf» .IJlH (^ 4>IΣ 

,roHHT<^iAA«i(MH«)if r nz«Miifa)(?Ţ|^^' M«An#-fiM!A£H9 
ytHA't eiM Ami^iPf. ilHfi)/ii[.d5>^^Miîi;{Ai)Hî^^9PT 

JtAS^ : 9Q8^lf^llH«lJr yil f^TOffHlfr^ţlKAţAiUVV; C2(^MV 

uAcftz^ ^4klHkM |tfopr«Mî«if. ţV TfiH^H^A'yT^ .f^cfr^ 
um es^Tf«^N«^A^H<aoHo^A c4A(^H/^iaA,(^{i^ 

JirVM^J|Ulf 3HM* MBM 4^AnHTt) nftf ISKAfllbMfff HA 
KŞTi l^ţţBOAt iV Afl^ XAJtMAHltif ^t^H I^CTHNÎfN» TţjT 
ftV OKftM^fHâf ^Hair llKTfL' AHwff ^ff f^lVM Abf AţJţT Ş 

([nUiTfHjKA|r|NjH9lS|kM3Htf>, A« f^A* «*fs MK^ 
lipiMjl^ K« a0IIO}(i& nf««|t(AAjl$ ftOMf Hf^l'icTOpî^k 

ftKAAll*HirAOpf MMtfv HftV fliJTVTiHf' 4»Z|;Z «ftfMftH 

PoMftNrii «îjf ^f AOK, KAf ÎN ăH KZ^tfT^IIC Vfl pA GiV»fiVHH«> 

AOf Miâ ^ 4^ocT jrvMftc Aft A^it9|»t'A<cnfi n^jaiiiAi 
A««tfHf HHHH nlC^Hiui A^AA&e^VM^ci'V^^ AHuifSf 

« KZ HaVVA V» 113 

# 

i« -Kw,' Miia^^Hiii.HTi /vf «ifHKfv^Hii Aptrour X. ;;,!;!: 

♦»*f -♦?fa'Hy#MftH (2M'ariilHL\a ft«llAO|k OAOBIHlîf ^* ***"*'** 
^OMftHfH (^HH BfaAOXÎA 'rOHRtţîly k8 KAf Tft Of HH M^Ja- 
V%«fllMf «^OMMî^ ifiti 'fiOAOXÎ* ^fZHHfi^ M«ATf K»* 
*HH«t% O^AOBiHitpM .^lt'AHMBtfxrflfekb tlMlcWKflfT, npt- 

«»M ujH a«M*< xa AMrcTf Kz^f' Ijfum;!:^! j* aMîitOAo* 
^hfif'Ni abpMar diHHH^y iifiK^iM H^citmHH- 
^fHf nt cton^iiiH nOAOHH Pombjnhao|>' cz^^îi pa- 

MAC,' ,C2 tfVOBIif^Hsi^g^' kZ lUH ACTZ^: EOIf HM«k IfZfÎH 
^fti' CHC^ MAH MVAlţlt m6:RHHH nO^'ftl*!; f«IIiil aS, Af 

*••"• A<' *a¥i M»kMJ*iif. ^'cnfYiTp^noft^ftNTHlVloA^o-' 
BiH 'AamifA' HbM A^oc2SH*r ^hc ^h Aic><f Hni^îA lWt)AV 

^fVOBI^f AHMiî MA* M^AT h8 ABIM A ^HHiy Cl»ZfZ KMT 

NbMaN Aif>bctf n'fi cKVfVnoMiHHM^niH'i^fWa cz ci . 
flf^nsi(;>kcK!s, KZ Oaob\(hîh ^i ni MafyitHHAi A^HZf Hl' 

f^t PoNtAHÎH ^H fi'oAOXîir TpZrfTOfH' ^S *OCtT0»^«li*ff 
»f Z-litf «AT^Oacti PoMMHtCKW cz'ijiîi iocTV Ka M ' ' 

Af 4>H ♦oct Ap^H nOMEHHT ICTdfHifîîff nflvdHfAtH 
nOMiNHT niH%^ OljlMA^W.pi^^Al^kt, Ka|)iAiCAV 
t^MHAAT kH OKAaBÎa iliM niCTI A^NZf I tl«^8H. 
flUlHSK^ifib CZ AAiBlf HM^npiKţMJMAKaâ KzlctOf H^^H 
DAAHNi^M liJH'AZTHHll|lH rilHtf S CT'aTHA BOAayîf H 

Tif tifffMHAf diiiHfTJt:(KcA«iOHiiAof MAu Mţ(At hV no« 
'^jAlHroKf V^iKMr Mf lAf iioifl if N ^4kai tf hcVti bm 

AfZTftT} 11* «»jT* yi 

m 

9^W9Jff «f HCZ OkAMOHIN HMirOHmţN A<40A0XH M 
A&A^N2fi^lllHAl HSfiOA KAfSk ftff nZHHV ^*^ A^M* 
lUfAf 4^H A^TOnHCfiţf A« CâAi NinOMfHNţ Hl^ţt Tfl« 
ItKTf nH Mf±, HiKAZTHTS HJH HfSHpVHfrZ {^Omif^K 
£CTf9 nffK)(M POMAHÎM ^HH ftOAOXÎAf MANâf NZ /^f 

AA j^MnZf zt;Tf ntdţHH oi|^Topo A Aa4s a|i i^h n^fTVro 

KZHM nf fK^M AM 3HCf TOATC 0(|niAf ^MnZfSlţîfH^fâ 
kV fiCAHCAf ÎC ^n HtAAIA ACbnf A ftAH^AHAQf IUH l^ 
TOTAHAOf^ 4yNCZ râ CHHrtf4»H M hVmAM ^f ftafBAflJî 
NS Af KZ^HCX AcHnfZ CAV nVTHT (|>C|^H^ HC «f NKZ 
«I^H^&TZIU ftHţy^HH/VbHi ^C Dfli AOKVfHAi CAAil2lSrO« 
HHTi UIH AUJ>kUi HHMH nţ f AA MApyHHAf X^^AfS^Of^ 
AOK ^MH^^Af f TOKMA nZHZ AA ftHCAA tM rOHHT# 
!IC Am4lCTC TOATC .f HKZ MAH 9*AţC CZ 30f fiMî^H 
,|^H KVfcţfAXfOHHKţfAVHJ|wNHAHHTfi KAfJAC AA AOkVa 
•«■Mttf H«f pzV CZJIOp Af^\iHÎ0 « A^nz A1l<kCTC JtfCTHNîAH A*kT 

« jun ho. g^g HofMBf: 13 M NMfHT§ A)fnz hc A^f ^nzfz- 

fUiif* HHT AHH 38 aHhh 3 C«fcS kHm AAlţÎH HbMZf ZAVhn 7 

«ttlioft K«f MAf 10 4^H AOkIÎA aHh yfMMH/V WCTHH KOiO« 
i^* Kân Sfla n 

4«« 808» • nAAATf HZCKVt ^HH COfA aHu |VcTHHÎAH| .^i M0« i^* K«ii Sfli 

lUli 0|IAK« K il |] !( A Yi. 

AoKEA'fallSCZ (Tf AMftf OUaHHftOp Jf H So- 
AOJţlA ^t AA l)fcTt1H nZHZ AA M«Bf HKÎC • 

TaTO|M 9* •ftu 

■MIS • AM ' iţs:Ifeciri{AHiiii<f 4 «A.MSfc ^iMţAf AiMoii/iOBrfi;^ <H-«* : 
Mn «fAbi«f^Mn2f ztţHt^ ^mui. ^E noMSNNv cnf s n^f • 

t lyiAC NOAC^f I nH A4»AftM» MftHiB^JITOC» llX.m .AV«kCTi: 

fl|lCMir4wMnafS4ţTAfiOMaHHAOf « fV<^AZrEOAAtl?pKAI<Avk « 0a«ffl» 
yHAr.ef»Q^ CAAki2|Unat>Afţ^M0ACB ^MIf'k AVh iVctltNf "^** 
; KA(MAA MA«!tMbATffQA*h<C(|ltHNA9 AfitAB* -^f €& AfSTA» «» ii«T(»jif 
; Bff JQ^ATS AA HZpO^i KHKAffÂf npHHHNa jp&fft /^fc* 

> rjiTOfîH tfwMnz;2i|îifi ^ab n^^TffiMiA «ţ^Mnxfaiţfin 

QAZfiÎA;>'«âATA« KZ^fTAaA^ti.jfMHftJIATţ^AlIffCN- « 0s«rel» 
Mf 9 HNMg ^HHOTf Hf&Z glMHMjfV^ •^*'^ -fM eţf^ BOA^ "j|*^'" ^* ^ 
Aypb .afZn&^ÎA UJH>q4^Z(MA.T0ATC tlZfHAZ fZCZ*<«i|^lNnt j 
fUTHAHH». KMT^4U4I SH^^VmAA^SntÎOXÎEN AA flZMMNT 

r AlbV 'nlKC» IUH mVaiIHMA {l^l "foMAHH ^N fOBÎS aV 
f^C« <iyiţ(BffAi4[ ATfCTHH ^MpZfftM llf CkHm ^H 
SţroţiHAC flf3t1M}Ht ^Ki^VMA» iR*T 570 N&C«8^f« B«tfAAfffl« 
•r><CA\«.m«XA«*«*«A» *W«Ai A^(/iBAIfa^«HT ATV«k hih **' '^''^* 

' i(^T<k K^fAHHAHH» NZfKt(Tţ(CA\('«fHAteA«KAfl CZ 

t iCil^OpZnclpf ^Aftîf^ AAobAt Jf.H l^KAfffv^nz co« 
KOTifcAA Abnf AOp M0JIU06H«IN>HT KA^^^^H 5 A A^fff MAil 
•MJ^l^A 4^01^ A.CZaTZA^fKf A^^Z AbHH« TSLfZ Si^ 

r CTHH «fMlZfATHA A>i MţjfHT AA AH^A. £7fi aOKT? 5^tiP 8<rt# 
3HAf , A^Z Hf AAtt*Cf CHHtHa AN AOk)<A CzH CZ 4)îi * ^■"t»«*t 
. '«^AlVnZţAT T-HSf fîf âHHIUf .AoNCTAHTHH. THBffît Tfsd|k« 

«f HKz aV «f^Mnzf zhht B^fi^ uiH kH mhhcaokVa iMh 

MABfHKÎi X^IAANbA (KAfHAE MAtl AnOH aV CTZtVt fftv S8ţ.'' Bl^ ^bkr 5ASL T»MnA«ii/vHiicar ftDSAK ^mii inii|ii. 

TtiAfft «f« MjcMKacXf) aH MVfţiiT» AflrHcr 14' uin cmh' 

r)tţ jfM 10. A Abîi flcrScT nf IVfAMţiiitTf x>^tmanVji ^a 

> ţteVfv HgeafRr Min^fHlS a AlfiiilBHicT tut^^AT 

nf ^nitxca nA ffoHCTAHTiiHA (^ţfnar A«(Hcli(A| nţfMHA^n 

tdcrVcTW BK||& .fHBfAMMArAHfeTV»rJf^MnSfAT^nţl 
nBptţHAf RţNBZl\SAHn VfBA' A^lCfATy AA' CKpTlffTOpn • 
hV A^ZMf' ^HCZ hK nHTfM- A. TffMrK^f KONAfK)Ar 

ff noMiHH'/^âoHOp&Cr KAfT«k' 14 RAn iltuH^H' 

IL% KBj^IAf CKjlTf f> nj^EKtlM^ Xa^^**^* AoIBO/vHa llBApH*' 
. AOf Atf HTf Uj(f^« ^AA ^CMnţ'pATVA THBCfîf tAîtpîfVtr 
nOITfV KACZ2 4fAKS:*4lff|^iTf, KAfţH Jf.Mn2fATVA 
TfHMNIţHlf^XN^ gA Atj CMAHT nf m^tfH C2H ^AKS 

no^ nfCTi A^Hapir tttmfH K9iip%fZrfHntzcznoă^ 

TX TJWf AHft V ilnoif aHMH^ HfTAT4t Onţ MîS Af ^ lUÎT 

ÂATf iksrxHiÎMaAAAHffiH cyfnnVNH/v^ A^ mpuiVT Ac^ 

Aff^MnSfATVACaH'MAff'AA&Ora «OmÎH AfiI*AABHNH 
KBTpX 20mÎh ifl aHa' MftS ^HHAHHTI. 9l AM*k« 
CTA A AOf MMHAţîr ^Xn^ Vf AV CtaTHT MAHJNKTi 

eiHMT ni HAc, nţ fiKVM ^^HAA^ jfî/vtTi?pstjîir aW; 

ft'lTa BOM AftTAr ' ' • • -. fLSL^ 


itflDt / w. 1 JSAny* 


»!. il»7 jSoao^Îa cVnT iAaKfHKTiE ;iijVi.XArati 

J^OMH^A 4Ba|llA0^« 

» .• ^ • 

^eiCVMV d^N ^^MIIKfXtţll A^nX NiTpilllVft^^BOAf UIH 

BHfAfamaţf 9 KAflAf aH te^T AcHnf A IICfCHMp .IUH 4« 

C>$l|f A Abtt XATAN AoMShHa 'fllAJIHÂQf 9. JKAf fAl UIH 

Xatia<hHa B|Maii\(c Actfnpat ^OMBijţMJi»!» = '^#f'!f.£fA 

^KOC AMH^CATM «^fAATA. (llAflii ,i»AJr/nfA-yfMaAlil 

TffKVr 4^ rcfMMlA^ l|ffk>lm:OMBAIUVilMVcJ«MfVlf- 

^HCEIflf); 9lNH»lM|llţfrA!ţ9piA A9jUIIA)M» i^A AA Affl- 

ii« «N jaVsroMiir ;tim«it«TB J^HşB(te«. «N».«i^(««> |)«-, « •- , 

fft<rl^A IVlABfHlirf . BlfZ ♦ ţA ab iMlfC Aft efNAn-HK • lf«(U i 

rt TOATi OI|IHAf niCTt /^VfHZfS, JIIH'rf^ KAMafinjtf »»«M».».^ 

CX nZţifcCKS AH>kAf iţSţH /V(^«VfHAlfiAfBAfHAOf« 

flHiff ^ MAH /VCUIKHCX ^OBA/VZ TftB^fl nf NTfVt ^O- 

HA^A TfllOAtfâ I^OAIiaHHi^^f ţ|^ fiOAOXÎIy «> MAKAf 

KZ HCTOfH^tA AhVmB l|(*^^l|SiillCKnfHTfH fiOAOXTA 

CAV AaKÎA^ H% HMmn Vl ^HK^ MAV fZMAC«b0lflNAf 

'V: 16 ♦ nfHTftf jg^Tf f itS HH^H llOKVfUA« nScTTK A^ CTStVt C2 nz« 

iţiiAf IIanhoUA cz!4)fl ef^^T cxno&Tt ^kii^sfitfţ^ff * 

K2HH IlANUOIllAiaKMSk ^uivbAV^ gJlA^^H MAHHAS ^ 
fiomfH AOp,Rlf Z ^«k MAH MAf f nA pTE lU l^HH'k XArAîiV/l * 

kH tfiA^ eztt9<^i(a{»HJ\e f«ptie8iiirAMK'&i6(|>nA 8hM0-« ' 

' KdTHC ^ ll)5H0aijKMft"lUHi hf OaOBOHH ^»f'4&'k> cHiHr ' 

AcKHW'raf^^cA^ /^f A ^tfznMff^ iuh' kH ^«bHuiiA ko« ' 
9 onMfeMific - f M7ft nt atia ««Bfif ^^h*^ * ^e y>HAE ÂA«f igcTi 9^ iia * 

K^f •• K« 'ilpHCKVrnf CTf ^HZfl vHV MpAff. »i|| .{iH fto^OXÎA 
faTl*"*^ ^* â\< #0» efWa^N': flll^HjKAlf<k AHK «OMfRHTVA îc*0- ' 
fWe MaţC ^OftKA^'^^*' ^**^' 'l P< KfiMH Af A^fît I^« 
B^NKlf ilViA(M»H' ^AacT«5.vHf «f HKB U»H OKlH»T&>(cnf f 

naf^HK^ «ăpf -bxmM 4I>mM4ihTh.^h EtfviV^tHTii Tţ b« - 
fCK)^ cVntcvxnMHN|uli^MnapztţffthAt(iţocTf ttm 
•'a«MiHi«« îQi*Maif ^4rAop nafişîr EA^^fHi Umof^iMh ^ amV« >; » *• /• 11 1 • 


■ 

* 


. . • 
• • • - '. 
. • • • * 

•• - '^ ' . < '•• • _ 


^0 

, ^ ■ ••-, :!• 


B«0 *»»•— Ki^a V « ^ Vllf ■ te 

Kilî5A VrifV 

KM AAl|af||ffHA HfmjRII^SA^ fttf ff HMHC d|.H; A0f4»A 

•iiHnt r»t/Dm|r^v iff AM»<%a'4^irBAiizwA^ftti\{ M« 
âlRw AtHftttN-NI^ y HbM >f AHMH 4»^irAr oaH aobht 
ii^niiHO|»SA Â<f lu ^f HnHNa ^■^KonAHÎi) cUiH^jifliN-^ 
imfÎAMteâ miHOfHA^ ^s rtn9K4i''oy îm h^nh inMaMH ' 
mWim tMfw^ ArKA(»4ifAH5MHA .fHnz^vţtA) mpa 

itf^TfHMHe n» IlfHCKHt 'HiCTl A^f< AAOljrtt; "^C ' 

nssHV A Msfvc'AfticKtfo^nra o^îSr'aAte'tHfM itt^HN^f 

KS^ X^'VM*"^^ AHI» OACTM/AHneECH^iUM HHWn^ W 0fMllt« ' 

^^A^ «fNT|it^MiiJiM(gcvc»^noir nţi ACKVMcmM 
'XarAH ttOAr'tuM4Mff^iMmfi'*V^/V^t|'*AMAH}fA no« 

.MiMHT>llHMa|li.HSBAA'».fM4'dfaNÎA aV ^HTf ttT^ 1HH ' 
HfiKHM A*» ^CT SOA( aH' nf«A**^î * *^ CO<liflA , Oo«^,^ jf^ 

9AHCMitC'icH.^0]fiNr*N)$''irifMaîi kahh^-km OMAaaîH-s:ay •*• "*»''• ««« 

«'f^C •^NHtriOJi, -Hi JfM^^ nîm A-^MZp.llV 04p4»1tl *^^ ,,*^ 

Tf i*iM* 9 nftftt ''^••ni^r 9» • •< ^H xomp Ai '««*- 

fMto fttf 4fHTflAT9' niHTfHţKAf* tfHMH^BH/^' lEAnHi ' 

AHl^VcbA^lgajij MiVii|^N9Yitar| li frp KKifrit fiyi 


V AOKSfiHAE aSjîI II^hckVc tâV (^atcaVNCf npiKVM aax% 

hH M*kpKZ9 $Z{)Z h\{mAH ISaiHAT. Ai|>kCTA XftrdM 

A«« 599. , CTţHKAjHk nnnîtt «ftHţTţ MFJRH ^ f -^fA ftflVA 59ft Oi|JHAf 

« Oamo««i CTfJKHrJKMAHlU, A>J J^HTJAT ^H A^AMAHÎAş « 9s Tf H^ 

«KOAOM >il MHlţHH^ n(.HCKHc W CAMZ /^SCTlţJHf niNTJ^V KA CS A 

*^'""' ' tt*C^i MAM BHHS, ft^lkHA^Af HtlfOKVA MMHlTf ^XfZ 

• ÎBlCTf flpf tlfZAZTOllÎH aSh T^AfAM /(OBkHAf A^f'CnCOC 

AtT 600. nA*H\<A Kwr AaVMcaro . JCAfAH • aa. AhbA aa f^^nkt 

.fwMKS MA^ MAff rSTffyf . ^NŞHAt 'AV ^MlTfmr .fM 
O'fAKl^ lUH JfM MmcÎAo. fdMAHÎâ ICV HKATf BZT1§ 
MaIi lOaiOAfB 8N(|HhAU ^tHNAf Vhknfm^^J^wrff^MMk^ 

m cn&H.^sZ'BfHirczf km dz HCniţTîxi os AiA(^Z'gA« 
PHrfdA^A ujH'GZ 4âlrzf iii dtnQiS ^ooah ^c iiaw tjmi- 

MMIţHHAf XAH TONMHT K^ V«>ptfHyuiX f^* 4fl MţN >VM 

« rAABNHH ^f ^^ CZ ^* ni AN; «f HTf'AifffCTA KHV» AtMh^ 

M«b MABfHKTl «^fKAHH BffM* iUH HfBOA K|$MlVZfMH/Vf 

A4if 601: # 1IOM0NTÎOA xftv^^^n^ oţiiHibfi'MMcTASf • 0«MMâJ «INIIiMCkHc XATMAMtiA «IBA MBpf 'AA ^\(H^fr» tOăti 

K4f«i 8. km oijiHAB AB yH AÎoK ^i^iiAnpANmHji^f 'tnBffrpk IIA cziu 

B. ditS. JHI ^ng^i fi|(U]HN>bf Mf'h ^ifHAMttA irpiKKT nZlţNCZf 

iţzpz iţfHpik uiH flofOHRA «fMnBfArVAWf M rfmiMr 

^^Hliţ^ AC^fnpA BAfilAfHAO(^ A^ Mfî f.H|ţZAfrJKH/| 
XAfANf MAN Jf^HrfABZ •)< î^fHMNO tf^OH '^UK^fH AH 
•aM M4i> OAMZ' ^B Ot^H^ UIH 'AOI<k«l JfM MBAVa : J^^ 
NZpÎH flţ^KOlj? ^MI^IflIlf ^pZ ANfBAf îii kHfMHtţNf 
nf B AOI^ IIA^rfH Mfâ MQf Iţif KZ^MH^ tf fyoVA ^H AAT^ 

McTB nfMcnzTZ ^fJHHWţHtţz e^w^Vi^Cf mVsKTVr 

UIH ittii MnlAffvuHnfiH a}f MfHir hox «Irli: atfU^w 

MtU^ XăH» âft tMtt^CtyHA, COCHHA, rjO^MHK 

Ofntielrc, mufivn iHiWfU^ ^hiaavs, lief**-. 

•COaO, IttAA i4 Ml« ^AflW Itb »fÎH 4„Wf{l 4 

A*H XwM 4HMii»uîr4»mfB»,.|CBrowK«Mjrfr nftH- 
im^^U MAm Tifc»H,«VeKXnMrr Y»iA««j»m na,. 
■«« A«»>g»oâBa^KM«HA» XavmhSa +MK*^hna 

»5««HAZ C«il A«aT Kb OipHAS ^H yf M* aHh X«rAH»- 

UHi« THCâ *vtoHr*HA«<A,. Rifsui ,i»58ort Bpam- - 

âMOI UlAtt V^4Tf MV UlH AKOA» fi«fB«>lK' «hIAUI nj(W 

n*^« «ţMWHKftT, Ă»Hr« npHCK^te- «|«^ujHtS* bh. 

i*HH^IH an)fHff B$«Hfl^ «> CHMZ ^, O^tf ^4^4 „„j,^ 

««f* •» OfKNAW csT^a «a»n« c»c«na- THceiî, - 
K«f« AJ^na nof bHKs *aK«HA, a«* ^.htj «r ^h^ c«- 

«iAI rWHyVHAOf »• (AHflJ,*- ^HKS A»K»A> niCTf Tlf . 
C« ^HTfl Ă^H»p» C^TnT' CT»l«HHf* AÎJS X«r4H) 

uiHMftfi mH^HH Ar50,000f oMdp«HA* K^najiOMH^. 
f ■ np «H T^tftH<r «n« ^hha»»» a« npHcK«c, ^ «1^4 < 
X«r«M w,Mâ- kVm «t*»* «iT,H- ^rt c«Mz K«ri«k,A, '. 
A» hshwb* nB«n« Thciî: oihha, ui«b Kţ^Aie, u^„ 
c*» A« ■rot o< n«()C, a«V ca .H^wiHAtcKa, A« 
ft^Ko» e«^ an«K«T.^ «•■h^ihcU X4Tte««fA«iî ujh ' 

ft-*0M>MIWO> a)»A<p|ttTa «fa*MSuiri liiAKMHAi fiap-' 

*"f" HHMap ^, M^j^^fl ^^ „,^^ yj^ ^^ ^^^ ^^^. 
■"*" wŞnfHMHJM«t<.*ocT iflBapîi 3000;- .1 ■ • - 

4 î \ ftft^AiţH &f5Ap* 4«fCW«H!r 6100: inme«««0ii5 
8^000: flA\titfKfiiAO(fccbwr^nafziaA..AW.lI|faiife 

TMMflAâTC. CKflHTOfK* eio4i|lAa«OC l (ttlftOlU^IICi 

. fl^pHMoaca iuH ^wMnffbHa iiiiwB«fT^ftca tt£p^fiS-Ni 
»A^H«t nf iit1*M ^KAfîjîf Okawomî** rinMwîH ^» 

T«, M&H d^C.M fiO AQXλ Ca *U -A«i(SHT, / 4U» ^N * 

Q^fHHAf H3f ÎH^ KHrbfiijm, A«Hcbc ezrţ4»îi pa- ^ 

«,, ♦f»*U*ic«- BjjjcAT* r.OlCfîi ^AfZ aOI|M*litTH* HcTOfMK^ ♦ npf 
''îrKYjJ.*^ »xWm niTif XATMAtl^A aW lVlAZfH«Î6 iTfMMMc4>î* 

DMHA ntMTfS nftşd. niCTt A^*^»f*f "***^^**^**A'** 

i^WZlOiA' IlAAACTOAiW KIMATa*. AH0AO..A^.Atî.5llT«f 

nfCH««(i fiA{A4.fîM »K fioiBo^SA, anţMKaH caU^^oct 

»^Tf*irM«A AtMJIA naf« .<ftl A^*^^f* •H* BOTfMHft 
»J<ATA(AICT|AO(l.^ <fl^*^CT( C^HT HfArUfMAl AHnX* 

fî*)^ AJ8''" CMfC^MMA. 4wHt/wao,.>aH An><KAiric» 
I) ftpiBOAHA aHA Xatah a BOfOMH niNVf\{ na^t. .. 9f 

JDflnCHX<>H CAb BZ^Ht A^ «r"A»^»*'^* nZMÎMA'O» 
D^fflZfTA» A* BfM^f Hf CMAÎA CZ Ai BATAfAMTIAf 
M^^^BM-J^NiMHf MIH AAU% ;CZ CA ♦aKZ nAHff KAfi 

DAVKfH HinHyMHA^cz ♦aHf» A« m^hoabz CAb^+n- 

»*I0MT CCtiJAA -f^Tfl X«r»H IMH-fHTfl 4^ZfZHl»^ 
fltOKOT-kCKZ AkmH OpM;HHMt Af .♦!! .fMtJl'AAT». CO- 
«PT*AA JfHnf9THfiHM|C«9 KH Afaaf«Mf,1l HA^AfAKTi- 
IVJ AVNZflH A« ♦aCT ^H CTaOMHMpik ^MnZfZ^îlM 
P^MAHHAOf, lUH Al At^OAO n^fttZ AA OkM«^ÎA> nffftfM 

lAAti cVc 4M noMHHT; Hî Q9i^«lî'iiAa 44«noT|MBMK* N PoM&NtS MH'^mtt.tforr exiiziuAtfifiri? luii nfmHtA 
n$ Hâiirfb^KaHii^rtoMrAHfk iHVMi m «^fk^f. (Mft^ 

Wf « C0KOT<kM HHMH.'V^M Nh^iCâs), hoi«i ^HHS 

ntiri»<c fe«psM«t; 4r6Mif^4 j|kNNaRHYi ^i«rtiYOfiOii 

NOCTfH^ Kîf nj)f«VM AH«l>fc ctAM|>HCMi iUS«fc C» %CI 

H*M A^BEAW^ Kx nf ikVm ftATfi ^^N>kMHfH nfi a«i>b€Ttf 

irpiMH ^H BoAOJCÎa CZ *î;«îV\aK«HT, CKfTHTOfflî M 

noMiHicKf iurk Mi«'ffff yfMa aHHMi Jf^n fitmHfH» i 

Mf CZ ^U ^ţmJf ^H A^iTa, ^UIH f^>kl% KiHOHVi» 
«fVi^B^f^'^^H ^im nOBCCVff^k '«IfAOf M«K ^i Rf l yf« 
MS» TZHrf^k SlAOf |VMH.TaH ^BffAlCKf kstjI.hV 
HlHTfH KZMH AKOAO MHKNTOf N Nftlf ^TOCTy -«11 Nf»» 
"Tpff iiaHH rifH^HHZ Hl(AHfCKV^Tft(llSi|jf ^N«0« 
HOXU >MTfVHICTOfA mf^mH fB^SKOii NiV'fOtY>5 ^insA. IX 


:* . . . * ./:;T^ 


f IM^ -fH n9(f«HAi GMM0MiA9f MJf siiiti cs ci 
lUil^ff ^•M»'J*«H BfCtfiltlţ^lllAf: f.Mnsf»riyil| 

« 

Ibl ţHf f f ^^^'im COHiVHllAr Mi^RE Af «• ;i^ kV 
VfiV- tH¥40^'QfllMlltAfef Jldf^HM 4«irafMl^li¥H ca^ 
MKVATf HAVnf^StK "j^AlflllfâtVi^ n^fOMICA AaBiTif 
«fHAWIlA UIH ^fMtfmnf^f ^S CHAÎA NbMAHCS ^H^ 
ţf« M CfH&tH4( ««KofA Hf nftoVf HlfAQf • . Oact^c 
ÂHlk^TfHffA <^^HAf um flJrtWiHf* *tf!rf|IMHC*C< 
411 ifMffJ^ffff^/^ 411151 tt HW «TfflMafA^liKSy hV tOHJili 
#)f fSAHICA«f|ffp,r UIH i4HA«tk A« CrTfH.rAT CZ A| ^i 
••icii. Ti^iijfii «fMnSflTi^«At a^TAlIiVA^ X HAfl WH CaV hVmAT 

TiPewMA)*^ .4ft9M 4NHS. aaaajmVat yia la Attcr» 

MyAHHAr . ^fCH^ft ^SaK HOfHHT hH Tf>ATS OiM*!; 

eo|fEi4(A(lH«fir/Vf IVlMfHHRrw^AHAf Kz.AcftnfA^A- 

MATIt :{|A|ff * Mfi hhhS W ^n^U 9M. 4MVHT /^ 

fHrfA/V j|kH AN^A nOMtHHT Jf.H aSnA aHh BoiMfif îfi^ 

OiNATţf A UJH HiTf TAfX^A lOAlf iaV'fîfiÎMHT j(.MnZf AT, 

lUHATfifA 3H AA\$ UINIţDfOHAT*^ Vl^^f-knTf UHI.Hi 

i^CkVTK g«A*fa^CA^iA)ift ^MHf^fV^ *B('»hA Al^« 

nM^Hf^ N)^itt«»il'A 4iAn2(ţturi4f ^HiirRTo/^ 

TZ ^AMHAfA A^H MABflllcrCf..«|A4A^l'I AA^NKOfO-' 

hauTa ^MnzfATV/ibJi ^ZKXH^^cs yoi^^fH luN Ao*" 

- \ • *Y RA' 


\ ^t:;f M^ ImmK ec^« cttirHAf m|Mji ^3M Ţ^ 

4IHI 4Uintt «fiim«fiT4 «KHA^ţ' «tfii mtft oMOf jwr Tfiîi 
4Maf»i| Aoajt Mjff ni A*»^^'^ ^^ ^^ âAVîtiloM* 

#\f ftVB^tf A/lMf nnU^ Mim A«t' JcHMirr A^ 

^ o*V âVyiM ţNf« şMn^ » Af »n.* fiyH • ••"•«• ' 

«f^HKa MaMKA^ RAf4[ tţHHi yH kVKOH 1^1 tţUlţ'Xf AC- AUicM llAfrf 

jcVh5»na K«iioHţ<A ^Mnzf Af^fAb^ff M ♦ocT ^MH A ^J"^"*] ■• 

flfEAA CZV« VlMAfffHKÎi HicVţlf^HH^ CZAMOAfZ „, n^^i^. , 
âAf V V J}iN aOiMA 4'>0iAM Cztt^ iK^,C«0|UfN« AHH- 

'^ff fiffi^M^.âHtAK Konv/i hŞ st^'^^ ^^^1 ^^^ 
MAMKMH* '^MnzpZHNVAi^JVLAa^ifi'KHH.Sâ: aVhh 

3» ^OKA nflKVM ^HfZIMkiJlft AAif^MnZpZlţîiJ^HTfA* 

Cf^ Aiij>| TNfZH-kijii âHtMfr^ţo 8i mim* 4hi «ţf- 

MNAI AViî l||BA 4iH nZflţNţt MOACir{r0 «AZTNV H% M 

^KM} ..BfN M I^nVa ^CM ^I^Wţ^A XO ^AQl f 0i« A*/ 6I0« 

ŞNi^ IM YOT H&fO/^ M «ali oVtMM^ XsV^^Cf 

^Nf ZMUiAi A^jf^ INN ta^MH/itţ NZ iM KAIlfaTZMZHlA ,,^^^«1. 

AVn.T««Prz^MnlfziţlA MA*^ AKfMcwnz^ ^«« «■ **"'♦•! **f' 

IlifCrJ(AMalifllcaANAMMflClinTVA.NINAANJ^ I! K^I^Jo!.' 

47 ♦ aHacz AMfCiPIKAVa ^'M /' * fona» ia¥atc ton NEcK^fMTf: «sAmTHfâ ^iMtfk» 
Ka-cKprHTO|iM anHmi^ NH'noMiHfcicy* gm A cs-kV^ ^ 

NOft|||f/ KZ Ulllt hSftţNAft. aiCTr fi^>iHZf% . 4)spx MA*» 

f i^ tH akV jA f I iUN m> o^x^% x:»^ nV 4»îk i|io«t» â[« 

MCyik :^Nt»< BfSMNAfi -ObKJMl KABTHTfrNlN IHK/VX» 

fMTk AMf cTiKSTKfify ^ iim cAttaiibyNŢt pbmfi» H^ 

fAMii « Ai noMiNH-IIUI i Ai. «fNTSţM KJlf.TOT A'k^ 
V^HMC^A NilONNlţKnSMII^ . «fNTaM AV.Atlli5&TAV« 

KfSfNAg A^npt •Sifonif.i' riAHi «yt }&trAN: AoMNVi^ ^ 

AUfNAOf M|»SKMM/|ţ : ^^nOH JfM â9M^^^m^ţm\HM ^ „^^^ ^^^- 
CAAH AA AS^f) KAffM €iTi^^i>A&iMKIIT\fHp'lb A\(mIn «>•« M.^ «Nfi 
62ft AnAi^iIAKTHN^Hcs kHt OUMIAi AMM IlAflHrfAA.a» '^•»«^>** 

w â^« i- K«AfU«« 

CVapA AVMXoCpoTic^ A<(^f|KWAA.<IcTft;'4fw|kNTSJi H«.r« S19. kM; mKatk ffHr^^imHrţ A<^ aa IkfCM nA«ti> no^mijv» 
Xocpotf {iiiicTA.. N%M 'Ai ^^nzpAHir llipcff^ AA: 

XfOMHKVA Hif CICK IVlMfXQNA^ CS. K^HiAS XHmjfîB^, 

MiV fscnHMrt nptKbM ^^^^at KMn kH )p^mmc maw 
NV'-noATi cK<4^AKa, ^Sf s nHmam /»f KA TWB aHh nf i 

fiaCTMrNMT){A A 4^H ^MNf^cSf UIM CK Ci • «fNKMMi 
COAf CAhW" KbH eS J^HKHNS UlN £A* fl«li«T 4^1 AIQr 
IViTfK^MUlK UfHCnbfMKAtZ nAHf^Kff^HMTOC C^Af-^ 
nHik A!5H-HfAKÂi«<HfnVTMIl4 ^fHMMf' TfAfS Na/^fK:« 
if^ -fN [AnAA A^ A^MNi^iV^^M A Hf^NVff ATfH 4^ %VllTt Uia)fjCfMaT i^NTf'AVlOT«|iH nf I ttf ftlUliHf A şz» 

v^Mi FbsffNaTOfHAr n^fmtmnş ^a Nta^nA cink^ 
rVf eatabf &V^nmnc K^fsAcc nff^iţlioA cxb Sfpâ« 

KAÎf, KAff/COCNNA'AA Hftflir^A <f H aVnA aKS ON» 

TOMrifif : «fH ANMfMkA ^^I^N «PHTpV <aK ri||NffC' Iffi 

•;S«M^«< ^ d>i91tAA « ^%n%ăH$ AAK <I(H HC t ,^NT«M A Ab^g f ZKAIT 

"^' **• •fMXANHf MOafNHfyîSrAflON mtlTZATMMHNA«MipinN^ 

HOAflfAf UIN llZj|l4HAf«Z(«STfl}|îlUIN A^VUiiJNKAcMA» 

^ WfZ CTmfSVA AfbHKfUIAtAA ^ ^ftfs^cirbMHnrofTM AAit 

^fC .«fN l^ltf^- UIAb CTZtVZi AA^^MnZf Z|ţIi>i^AKATc| 
^ J^A40f>lA AHjf^EfAKAÎf^^fNKO^tlHM/VVcZ- jjfiMnZjfte 

«IMTpaTf AAUI.AII . 4kN aVha wMi IBaIc «U I i '., 

fi in.s.A. X., 

Ca>f Ko«CT4HTflKi- ' 

|lf«M{i. BmnA AV^nT^fT IlpaKAftf AA .f MnZf^ZtţTi/ nVTf^ 

fMAC ^MnzfZlJlIfH kV TNfZNlA UIN HC' aHmNC^I H f4l 

• ^OKMm/. ATMTA ^f CTAOnUHfTf lUN ^ «til^SHTif -ilfN 

' B'^N MIN '^f HCnfABZ ATMT^' ^ CZfZMNTf e|tt 9 

^MMT HfCKlfM MZfTVfHCflJM iBoNOpC'^ Hf^AKAlf «^Z^ 

MMNA'KzHTAfff ^llttTA.AV A^AAT hVmAN A<^ CaU' 

MTOf H ^HN ^AN Vf 4lpi^«MMf NKif^ K&KA|f iifM» 

«HN&vj f • Ka^CKplHTO^M AhHm» NH'hoMiHICKy* £tTf  CS-kV^ ^ 

NOfti|if/ Kz uitt nsftţHAf. afcTr AHHzţf . 4)spx ma«» 
f i^ tH aeV jA f I iuH m.^ o^x^i x:»^ Hţr^iîf iflOf T» ă[* 

MCT«k j^NH' BfiMHAfi ^OoiTJMl KABTHTf^lttH WKAS>» 

fMtk AMiCTiK«T((|49 >* um cimatibvHTt phnfi» H^ 

fAHAif «Ai noMiHMllUi i Af* «f HTSţH KJlfi T0T A'k^ 

'^HHcVa NiHOHHIIKnSNII^.. «IkNTaH AV.Atllf5&TAV« 

KfSfHAf AtSCnpf CSKfMAf>4! ţiANf «>( .}&trAH : Ao^NVi^ ^ 

0aifHAO|l :^SRMH/^ţ r <f '^AnOH ^tt ANHA«4wfkp9f8lţf»Ji , „^^^ j^j^^ 

CAta AA AS^f) KAţiNf e^'Vf #^Ş^&MNT\fHp'lb ft^MlN «"•« M«^ «Nfi 

62a AHA|.itAZTHH/vMcs M» OltfHAf ANH UAf HTfAA A» ♦••♦*-*- 

CVQfA A9H XoCfOTf i ftf ^f IKW AA. JlcTA; i4iw|kHT3LJi Ho.r« S19. 

kM;mKats ft(r;MiiHTi A<^ aa. Ikf ch r>A«tf> no^mqv» 

TCoCfOff ^A^IfCTA;. H%M'A* ^^nZpAHH IlfpCiC^ AAi 
XfOHHK^A Hif CICK IMbipKQNA^ C& KiMAS XkutţfB/)^ 

laV fscnHHr» lipiKbM ^^pţAAT KHn kV ^f^c haw 
MV'-noATi cs<<f^AKa, ^abfs nKmah /^f KA TarB ^Uh nf f 

fisCTMrHHTi^A A ^H ^MNI^cH» UIH CK Cf «fNKHHA 
COAffAhHi*'KbH eS J^HKHHS U1H£A* fl«lf«T 4>f AIQr 
m'tl^^MMUIS UfHCnbpKAtZ nAHf^Kpf^HNTOCC^Af-^ 
^A A!5H*HfAKÂi«<HfnVTMN4 ^pHMNf- TOAf S Ha^fK:* 

^ .f H AmAA BHm j^HNkHiy^yiff mh a nfteVfpATin 4^ • . IS8 i:B»^t*.vi AftT 6t3. A4t 6Sk. Xaii 16 -4001141 A OiH .0BrpimH|ţ#tcŢ4L RifciifM^ Mff'en^ 

4it|i M5MAi»fl|MifatriiaMafcVuifVifHivi/nHfMAi 
if kHiilii^^ e^ •^•rpatitc ootn Ait Iftrtfif # > At Om» 

I^HNf M ltfll^^S^t.CICOAM «fHIIOVfMft At(4HfA^ 

Attf» ton Aitf rmH/^ Qs <fHidfa^pfflI|ţfHr|^ţtof uiii 

Af m^Vl^i' Af iKlfjţ ftff AttHi <fA SAf . H^MIHAHf 
Ai AfftM Hk>OiVttlpl|M fftfliAHŞt»f^OIU»r«}k«^ 
Al ffC^ y ItMffE A^rt^A «HAiri ^AfVfftTfNAHHHM^ 

/^AI^ Mtif MVAti Ar vofUgx ^ ' Vi HftAArt At yn Atto 
nHptfmeHrafJlf tti|iMAf j)^h tf Inr AtfAlnettf & .^ «nâfA 
iţHH^t 10 nA(»TttM Tf HMHc AA gtfHrfni/i^i w iitfTi aV 
A&T oVnT flMiiiif^ ^rfsmPifttkV iiBdr ^fOMffVai^^ 

« MÂfTi AJK HNHVTfcV4BN|ft#> il^tTi N«*^HS |lMlf« 

m% nfNMNirA TSVNHirH (A^ftfidfM Af ^ff^ 6oHpfi€ 
• HtfTti^ Ktn 16) C*^ lliAfÎNt (nfiA«M tf 3H« 

«li riOfflf Hf AfNH AA CtMl^ 177) ÂHMNfVi>iCN« 
Nf rif &AttAMHN UtN nt rfNN^y 4^fKt NfCTf tV 

I 

^HTftT JfiH Of tNliy ţfiH .>fHNiiOf ff t)ttfHHfiHcZf ^HH 

TttTtnNftiNÂitH.fMAHiHfojMiTgiCfNrftAHAf Vf c*V 

nH BflANHmit ]CiTMANVA«î( ttfH boNTf (nflN^M AA 

AtNOft)» a4tf hW tviof04»itA fîff aV^tin «M^AftN 4imm^ttŞ€wiif9 i^fk^fiu^ţ^i ant «ffSAMifti tna^ 

aHiikyy«N^«aaftjtkxaiu«n)tei#icHitMS^^^ iî»Tf ft 
Mmvft eii< TyXiE((|âr itiş cM ftM^CTcKflTf km* îh ji^h 

irVft» ^ HBHtkM UfMhU iDH T¥pw Aft AcYft kX a«^ 

4Wft;AHNBAK4M* ^iftiK KftfJfK ^imA mWtS CTfA^ 

itofi ftVf^M^M flif cHiioj^ţ -unw Bimjţi«fii4iţ ^^ Bf «^' 
Miri,{ if^ nfiMA^paj/MOAHmMl^ nftţ%€im âiliVciitf 
A^ : ^ y«^ iliHHes^ . ' « A!>^ (|iJift^fr KMhlî nt*^ 
ff i M\fMKtîiL HiflKMHiitt^^ . Hi HfftiicMc r iiri^ 4i}*c w^f i# 

•ftMS NMarMN^, «OV ftB f.HV(M^ ^HKIK «ftjf 4.ftil9l|V ftfr ii6« * 

^ «fif ^MnSfS|(7A ItftţcliAoff: AbT.|Sa6 idjpKttf y 

«ifttlf A»* fS^coidrjcV'fia^THr I* XATMAHVA*lk ţt\ăKoţ .■ 

(iTXTHTftK fi^iMJi {iimiifunfcMk s^fH^ojffizHri ^'i-^r m. 

âA9 H*diif9 fy« 3H^9 W mps' Hifctilit 4*pt «ilijMj; ^ ! '^ * ^ 

HHHi *IH fl«NY Jlft il*iKda(B hK tfrifMftjl Kift^ TtM^ ft«« ««i» «r' 
IţVf^Hftf HtH «iTSlţŞAi^ ^AfUAJi* iDifClkf «iMKftCl i<(ţ -^ ; v . .^ 

pacKViiftnş^iftT^ w if Niix 1111 ck^h^ IfiffHAtf 'îf^ • »•* 1SB :: mtif'w^ VI 

^TZM;^ AA ^iiiia|)^2iţ;siOM{w9iif » :c«M n*Bt^ M fVni« 

MHNTC AfrnţHI, ' H^KAYe jpiKZ CmVdA A* 8NpVNH« 
1(3 AtlJ|^N4 ypTftf7.Af%fwllllVZf9U4lui VOATftf nf«cVM 
aV <(0Pr MM ^f mMNTf 9 "IBI^ ik^^iikMA ^N Oc^HTA 

¥f V«if 9 f^i 4căf « J^ommUa Qe!ii fzcwwnn^ ( itam 

«MN/^ A\f A«« Ilf f cM If f^OAAHM^A'CU {MMIMZ}9 A^ 4»a^ 
<|¥t kK Hf f Crfi 4lMf 9 ;tUHKbMAff n0X4>*« tftbvfN* 
-^OfC AAgAflHrfAA* A^nZ AT»t4| A^ţJf^f ^%$»f^ 
UH^fl UltV^f KfAlflHHZTttTf, «If AftA tlfMU^U\i , MN 

^f Yf Mz ffttf fiaVl ^zfăr m szTpnNiţţf s|Mfi gfii* 

«CA M^IKMMANTf AOf «Z^MNAf '«JM'IVfi ^AI^ BfAM* 

«AANHMHttxZTf Z iA<l<bC<rZ Nf «Vfefft OMkHNWf .INM 0111% 

. VfV^^ ^^ AKMHf Şf V A^Vnf Ml IN» A TOATZ <f MnSf Z« 

m*w 0%u ' 4ilA nopHHNiVf «A nM 4-plc ţfOAAs Af H^ţnHiţz M 
f *r* « <e*^iiVM'«f n^TMiTf * aHmh * 3HAf € q*^ kVm» 

43 -9«MoA ' ^HC«MN*:ţZ FHKlţlo A fpl. XfOHHKHA AMf f9 ? AkNfî & 
.^« Kf-I*<tf* SNAf ft ||lf8 ifMMftM^ij^. ACAA fifM^NAf aM( J^NIfA« 

^«llAri *« 4WCVA â^ tf . • 

^^^ il<rf|/ MfMH jfN^fD^VMIf4l . «fMftaH2*rVpiR iKţ^ 

M%AM(Vir^ n ^Mip, ^MAn iAi|hiftT2 . nâi^ eiiT*5i . ;iifM<AK 

.mHS î.» f. ^Vh'iuh YfMZToţHAOf aVn9 TAf i aV d|^NHf nVf a a« 

CTf^VHMHHA UIN ^HH WATff nZ^HAff A 0% CHHTHfAt 
lt9RT AlMlA OfpAK>ftHÎti UIM nSrANaTATib Mf kV Itl. 
«|^li«lfTAT' nit'TOT «fHHAHHTI aV nsuiHT^ naHZ aH' 

cociHr AtoepH^ «aa MHiuf aîa lUH'MHş^cf f aj KAf4i akmV 

k8 TO^^Th W nAMHPf IHH f^î OZaAMAH if HTOAf M| Hpi 
O^AA^S nAMHcHA A1HCTA ^H fWC UIH kVkV^ IPfff yftţfA 
A^MHf^ttf ^lM KAftAf fMMJKNaCA aH d|^HKHr H\f« 
N0l|fNHHA«^4lMnAOf UlHAAHtTAOf. A<VH HjAKAri ^f- , 
HHA AA BMpCTZ.vAf t66 «NN9 MttpNN^f A|f{«Ma« AA 

wpdnzţsiyrf '«ţcioA caV Kohctahthh^ 

^MH (bTfOA aVm K|>aKATf tizhz aa Koh- 

CTaHTMH nOl*OHAT. 

'KOHtTANTHH '< fV^rfX Hff llf( CTZtVt liA ^CMnZl»^-' HnitnmwU t 
iţTff MftMMbAT/Vf naTfH AtfHir HA^fTfZHT, «aWJ^H^"^"^^^^^^ 
TpMHA ^lf Bpa^KBZ K^J Ma'|||f)(Xt A IVlApTHHA» . 3HK îciro^U miic« 

yNlM CSA 4)T« OTftaBHT. JI^Kna nf «ţJMWiiT Koh- *'"*"•' "'^' 

CTAHTHH aW AiWkAT ^lVVnSpZ^fA IVrafTHNA lA 4>MA'.^. fff»... 

cat* HpAKAfoH; Hi uiH ah^cta a» m!Jat A^ AiA^HraT "*r»-* *»^ 

nAATA Hf-H eA{( KS^VTf KZ ^^nz 6 A^NH OlHATţfa "^*''*"* 

•fHiţzÂirm/Vf HZ'A ezi|>Ti orpzsHT nf Kohctahtiih^ 

aV npHHCOf UIH TZRHÂ^H ' AHMKAf/Â^'TpHMHCO Aft 

ToM 'II 48 H^ro* «fNH MUU511 niN'rjM iifNBMa. dfiMHCSf es^i 4tfff 

Hf Al|Atf;il|f Ct;AI|Sf:^lţ Bcfdt^ftk M^il €U1HT<9^^N ^M^ 
S> nSffţll W >aHţHfiH^. MiH :N5piM^N|Vf <«SNt-ţ(V 
•T«MrţJ|ftT<#4kOAfVt,Ab^ rSCoCfOi^ ^N: A0lc!lfA!«^ K^f^A 

CTZN^ Aa *^Mnaj|2iţfsiOM{w9i»f » :c«M rt«BeA<r M f Vni« 

MHNTC A^nŞHi. -If^KAlrE jpiKX CMHA A* SNJ|VnH« 
1(3 AUJC5MN4 yp*fUf7.Af%fwMlV2fS«4Îui VeATftf nfMctM 
aV <(oCT Mil^M ^AtNJENf NTf 9 "^Bfi ft^^M^^ ^N Ol^MNTA 
¥fVv(» f%fi NAfA J^OMnUa QeHi fZCWWHHnt (Nam 
NMN/^ A\f AOC Ilf f dil .igf^OAAHM^A'CU ff)N.H^K}f ^A^f 4»Sh» 

<i¥t hH Hf f crfi 4iAiff f HuN acbMAfi nox4>*« tAbvfN* 

^QfC A&gAfHrfAA« A^nZ ATm44s Al^Vf^f w<Mf^ 
«fH&ţV m^jf^M KflfflHNaTATf, f|f ABfk MfAKAÎfk^ K^fl 

"Şf* Yf^2 ^tf i^aK ^mzfăr M ssŢjfMffţ^ s|Mfi gfik* 

«CA ra^NOAf AffTf AOf ftZ^MNAf'ttliltnff tlM^ BfAM* 
^AAfiHHHJtKMf Z iA<f<bC<rB 4f f «Hfeff t OMkHit^ ^ aut% 

. y f V^A ^Mf AHMHf 5tV AtcVnf Mi uiir A toatz jf,mn%f%m 

m*w 0%u ' M^ nopHHNiVf «a fcM frpk koaas a< H^<(nHiţx M 

ff^f^^ AhT64»l MAfTS (ci^x%i»fA KAAV|f:^i> 

«•»«• CetSficVM^ QţTMfTi *KHiiJt4 3iMş« o«V( kXh» 

43 ««W«« ' ^HC«MN%:ţS PNKlţlOA ^ XfONHKHA AM|^f9 vAlfNft & 
^N Kf-«*««« jJNAt^ 8 fHf8 if iintlf :M(«Ar Ac<^ fif M^HAf aMI J^Nf Ar 

^anAM *« 4WCVA «^ tf . « /^"« MJ^MIţr^- j^ţ^,AMniAft|hiM3;lA^ /ilftU 

►. .1 .tiHă «« f, ^Hh^iuh YfmnoţHAOf a}Ih9 Mft aV d|iNHf nV<r a a« 
CTf^VHMHHA uiH ^HH WATff nz^HAff ft oz cntfrHfaf 
it9RT ^iMlA Of paK>ftHÎti uifi RsrANaTATib iioa kV ita. 
«i^H«if Tar nat'TOT . ^HHAHHTf M nzuiHTy nsHZ aV 

COtHt AtocfH^ ^AA MHIUf AÎA lUH'MH^ff ÎAJ Kaf4| aKMV 
k8 TOlţÎH W nAMHPf tUH ţ^t OZflA MâN ifHTOAfMf Hpt 

owarrz nAMHcHA aih0TA ^^h fwe uih KVKVfh» yftţfA 

A^MHf^tlf Iţlff^ KAftAf f4lMMNaCA aH f.HKNr'K\f« 
N0l|lHHHA«fl4lMHAOf UlHAAHtTAQf. A<VH Hf BKArf ^f^ , 
HHA AA HMfCTZ;Af t66 «NN» MtfpNN^f a|f jAMAC AA 

•f^nsţaiţlf 'iţcioA eaV Kohctanthn^ 

CTaHTMH nOl*OHaT. 
KONCTAHTHH -< fv^rfz Htkft ctztVt'M f:Mnz(»z-* K*ww»«< 

iţTf» MftMMbAT/Vf nATfH AJfHK HA^f TJtZHT, «W J^H ^^ "^*^/ 
TfMH^ ^N Bpa?RBZ KtJ Ma'|||f^Xta IVlApTHHa» , 3HK Îcto^U «mic- 
yNÎM CZA 4)ît OTpZBHT. JI^Knz Ht AţfMWHT KOH- *"^''*' "*'' 
CTAHTHH aW aitVK AT fnvtnSpZtţfA IVrApTHNÂ lA 4>ft«A' pj. >|f.M.. 
CZt* HpAKAPoH; Ht UIH AHifccTA A» MfjAT i^ /VtAHHrJTT "*r!-* *» i 
nAATA iîf-H eA{( KZ^ţfT^ KZ ^^nz 6 a)}hm OlHATţfa *^'''*"* 
•fHtţZAirmAf KZ^A C2 4>ÎC OTpZSNT ncKOHCTAHTIIHy 
tfV npNNCOt UIH TZRHA^^HMKAf '«b-TpHMHtO Aft 

Toivi 11 A8 H^ro* ă3« 0»fT.* vt 

lUH AAlf^Mf^T <f H IftaHACWIft^: lUH a\( fSfVHMTAA 
H«iie«M<rlii ^nSţSHYft m HMIfTlHr 4»^H0|Hjr AVâ KOHCTAHTMH 
iiP«««tfA âff NltlOT^A^ AV4{I|AKATf r A'll'r 642- ^H AtfHA.A^^nf t 
ItJ^ekt. A^CMA^ HOHCTAHTMH HA.AA S7 ^f AHN aV «f MQXpa* 
UHY*' "CKN^TCATtf 8|Frw4( ^^MnXfiaiţffii aVh nisa cs 
CZ ^t^ aVk^AT wfiN^ M|lţHAr ^f Cltfl RfiMlSitf AHH^tt^ 
m AoNft^M' A< «fHC&MHArHtt^nOIAiNCCK^ « l^i|HQitj||Mt«kNVK eVoT 
KâfTf 15. ](âirH^AlAf AbH' JSlHyiSiMi94 AA iTef A TAlEs d|^NT2f HH« 

KtA^îH«c. V^ir MJIfATi:» AOftVjiH UJU' YfTlHN AAf ^ jf^Atnxpa^lf H 

PbMAHHAOlKttnfHH^HHAi ^Ka^df ARMH UIH îffytCAAH. 
MVAAHACl)rnfHTjpH:A«IIA'TOATf AVkp^ţHAf S*kAf MAN^ 

iţfAf «fHTpAKOAO Ca nH'fTAy 4zfa,Ht(Miîi'A**>^^C 

CKffHTofH' noMfHciţif Hf ^fHHoc Bar: 189 Ka d'kT 

A*v «Sl*' 6.57 ROHCTAHC .f^HXlAT^^ArVr Mf fOK^'OACTtfkcVflftA 
Gl(AA«f HHAO Pf> UUIli:^ Ha^pO^H |fk H)^jMHţ^H'f^9 MVATa- 

npA/va a8 ckoc ^hh iţAf a ao ţ$' ^i y^A* MAKif ( na hV* 
KVAABf ^tAAÂar «II At k^i^Ht ecTir KasHfHHLţa' 

f ' ABMjţ «fMOafOI^VA: ACVri|l AftJ^BAfHAOfr nZflţHAr 

' 'fiOAOXîlâ' JfM nAHf? GX 4^A' TţaHTV Df a HftHTO*' 

JMA HOCTlJf n>k|MH; ^Hra^MTOflO ^FhH^, JfJ& l/nh^ 

{I^HM9 KZ JfOIR^ff cMÂ-XI^**^^^^ 4>'HHAHHTf J|^î^ BOM: 

/^i^Hr Ka nff^M4icTrBffMiir nţiKAfiAr icT6(H« 

HlHHf nOMfHNTi AA TflKj, IHH nfHTfHnafltHAiiBoAO* 
ifi$li TAII9 AA||lâ A*kH'nOMIHHTf lUH Hf IkVm 0]^ A0«. 
RVfHAB' CAAt CX ţît 4^0CT^ TfaHTOf H PoMAHfH ^HH 
%9.A^IAj vA(ATtţt , X8f a KOHCTAHC .(.MnaţATSA» A-bT 

66» I 

^8 BAfi iS.4»Vy^HC «fN^fflA^Vf APBHN/^yAyN At«.«e8. 
.^H/VpiH ţNMOfbAyNbM Tf OHAO Itb TAcVa Mf A Mf C^ 
iCflAAS «f H «M .fM MCTAVHt ^fVdttAf yNAf n|f 
.^vVn VfjCS «^AA« AVm AMAfKt; 4^Mn^||kţVAţţfit'0fj|^« 

nIm fif mr{M «A c« nV ^f ^f:» ^fa| at^ >H f s AHKAfr 

nf YHMN5H5T1 .(^f n4lmVa AViK dfMAH^lHHA) AA Hl^lfli •«» 
4MBKf m«|fl^f NKAfCArAAVl Nf fAHN^lIC .NV.efAf ^Sj^^ f|t>Siit«l«- 
/JAmAN «S^6|Anf4K4^VM0t ilt.#AiţS]UUiAA «VAVf 

iiAeAfM* NS|«N«iAltf.CSUiUN Ai^'^MVBftXlllAf C^N^ ^^7 

"MfiţŞ^i <0*V nVm AAtţfH^^NK MN5llfTli)»V»* 

ftm^t^ JmVKAWf C^ CKKAMrRVAOHANMAOAA* 

Ai ^ifHrfAAi NHiJi^ifrMM^'AAOHKHAffjiKOAMJmNI 

rllf ' TNfiti Ab OMOfWr I ^ TOATN ^AMI^INiJ^ lilc*- 

m\t9M iiNi«SMN/v# mm pACf Af^<cMHic»1^ Mjftmmi^ 
cM Jf^nwofe aa I{AfiirfAA4AMiA j«x|s.KffKZ mwă^ 

XaV fvVCf jafSAA^^TOfCjBlNlfAf £{M.kV.«*(B8AK« 
jCATZf nfNT(;HAMfA.nM SHC]IorOiiATOC«A<KBS3f- 
M0€. « IlfffHTAV BONiCTAHC .i|^N AI<Va ilOMiNHT JSAf f ««««italc 

45 A«nz^f •^HjfJM\%f»nm%HHA7 .e*V «ifii«Me#* '^''^ ^* 


t8 • uen D«r«M*Va KdnSA xir 

iKfATsei fioAOij^ tA G^nT Kohctahtiih 
IIoroNAT^ an^K&TZ xt BoArAţti^ j^h^ 

CZ H)i M^AT l|*HÎ?T2/ 

IIZMS^ M'aA 34BA|f Al «N A «f «11112 fSlţrctfAiilCirVlt 
JI^MnZ^AI-^ KAfCAl gCTf /^f AA NA|||Ef4( ^i^lOAflH 6741 
Mv AtC. ' lCTOpmiTN^cmHT /^lţlX^adSfrA fX^BOACAI* lUH HCaOII* 
«rlf^ ^Af HA| VfSV4l ^«MlSfZlţTAtlUf HpMllftUI IMI 
Nir«H N4kM\(A A Ocf&KHK4HIHAO|lf ibfS AAANftA UOm 
MiHH<r HOH^IIOA ttlH .f N nAfVÎl 0BpOnTN «i|^HTflH3JHl|* 

^.j^mBtm m% A^^^ cttpTVf ♦ nfiictfM EoArAfTn» KAplft/V^ni Ana 
■•i^ivM* AoArMil nVmcac «|.tt> Tfart '^/Vi^nfi nzftţHAi.KfHBH- 

ItltfAbH UIH A^^"P AOttVfNAI MZfTÎt Hirf I Jf.H OfCKlA 
n% mmZţ^f UlH^ACT^rKAft^liMnZfAvt^A «fHno* 
V|HHA AQf «|tflMHC%Ci ib BH(lVHt> Vl...f MnZfA^rHA 

^hhA A^'I'- A^"* fffli;Kii ^VttfVf HAOf ENccfH«iii|im 

UIB 4»lHH^CZ CTfMHrZ OHHO^r-RlH KzVtAT ez KB5B 

nV /^«NuiiîlAA nA^c» V^fVHHAHAi uiH A^fc nţc an» 

AAAA ^C|HA%AM« mfZUI Mhk fiOArApJiT|lUIMHA J^ 
H%f^$ UIH BfMH^ AKm\(. CZ CI AUJ415C kVtOtUa J|^N , 
BffHHCi 4f MnZfATbA.CAf;ZUl AH TfHMHC OACTI AcHnf A : 
AOff m TaT MIA Af AH-HatfOl^tAV A^AAT PoMAHTh^.. 
KZHÎI TCa/rMANlH 1\ThHA nflEoArAfS «fHCAMZ ACNC« 
«UIHZs UIN £hAKmV AnVKMHA A0KH|^HAA«4ac iAfllf .* 
il#ilN iMnufi, ^2|Z mVATZ HOKtf Ab RH|HhT nC OACT* ^ A^ eif < Rah'Va^ XII m& 5AHA l^b Â^HUITn AA MHif Ca8 AUIf 5» AttKfbA; J|IN« 

€% A^nz nA2>iEf<hr EoArAjtHAof • Blfs A^nz'iii 
eAH'Aujf ;jjft*r*' AVNfVf hai A^^^f ft nafT'b EoATA^AOjif 
GftK mUtav oipiHHţ4i enfi flcM jfktmoTţHttft 8ifA« 

tt«fcHHA0f9 « KAfTJi hH HVMAH'^MVATk HBfM UiH'lfi* • RUf^e^ 

TZuiH AVftcz ^i Aft jf^MnzfziiTft^ Hft «f.tfKair^ im llj'^ll]''* 
HafiHr^AVA uiftfiTr AiiH jfAînHmf^fă'r Ai^i tţHH^T*, dam * aU"«i»-' 

ntr MAH npi y^MX kV ftABi AyVroţioA 'nf*bKtfţftT«A ^*^' ^^ ' 
^ftNOA|liil, ATMT4 ftKcVnVc ni Oftjp4K>lrNfi» KAT CftV s,» «<ii€T f »<^ • 

liftrAT cx A«b<ni'ftN Ş^65 mTh^ /ţc rtA&HHH; 50 ^ft "*f*'' ^ 

C^(^fTft OAiKiHJfy?^ UIH 50 KftH KToXiHAtftNA^ UlH 

«b AHicTA mhikaok-^aV iţzK^ nftVft^j^w 50- A* 'hh; 
OtSnT AHftCTA ^MnzpAT UTOfHHTJi TfkiHf ipN Jf^n icw 

VOflA I|AfHI>fA/vHAVti Rft K>fMAf ilbHi I^NKIOA» nftH« 
WfH nHmcAI AAKTtH rnOMlHH'naNS Aţ dpMHZf ZlţTA 
aVh fiACHATi BoArAfOKTOH TAKt ftnON fllfZUI cVoT 
mVMCAI AAftXHAOţ /ViPoMAHÎHtVHN J^ăHH «fHHCn A 
nOMftNHf'^.fHCSI-AHH JcTOf NKbftl^OHOJMLC nVTCM K^ 
liOAlJlf» KZ'JiC AHfCT<k*JlpŞMH H'kMbA EoArAţHAOf CH^ 
MlCTft nZ(î|ţ«* «fNTZfHNAtfCZf •* Hţf H%MftH CZ ^U 
CTfOn^HT^NIjfHKaHilHKSripHHC tţZfHAi ifJMHZfZ* 
tţllM nfCK^fM AHHKOftHff AUl*b UIH ^H NKOAO f^ M^ 
ifft{IC* flHIIjlTHliViffZ TMMnAZpHlCT0pTci60H0|ACKAf<« 

vft 14: KAn Sl; •AUJ'fc «p>CKfTc» . Bs^Yaţţft raţ 
i»^P(o)iaiHa^^()>ţaţ f taţ Tii^av tsIotşBV ^A^kz^ 

AJSfiArft|T& 3HHC| c^N HţfMAl f 04AMt|||||ji| H*Ai yVft . 

nftcu»^ ^36 HAf«* VI. 

N(KoiicTtMTiiH) cMnrur ttinnf Mftţt uiNni yc^ 
»MT oz Af racz ^HiiaiiiiVff uin tui4k «V Mtft J|^\f- 

«^iUTfAT ic\(oftc<rib ^HeVc mA^H^nfu J^ «^^ 

^CTS A jf^MQ^fftTKAVit jrZTHfi ^HCOaiHMiMTJlH^^Vm 
AÂpBftflNf Oftţf TfftC ^Tf^KH AOK Tftftff «AflAft «V 
jmiMHT IHH «V AAf ţgfft j|aflltftlfA!|ftT« UMI ftHOAO 
«•ItflA^* 4^HTf'ftH4 flflMft AWHHA^B «fMflXfftTVA 
Hrf<k ^A^^I^ «(M^V^Ml MiH AZCMH^ JIVmAH Hft 
HXftfMftHM CZJl HllfOl|fHAftf £Ji fttf TJkOlVT J|^H «ftCTa 
HflftfTi Aft MHCZMfiflAf lUH^fV KA CMUH ţftR« A%« 

ji«VfH Aft4iffftAiîift A^nz A*^"<f^fk «fMnzfft« 

JItVaWiI jf^ftiOACTf aV ^MTfftr ^lf jfACTI «V jţfHHZ JLUH 
«W CnftâMZ iCft fti|ftA9 MAT Aft HHMi roHMiţfi 4AkfiM 
9 HAf iAi «f HHZTfO vHiTli. fiAfOMflH AH%CTft ttZ^AHAf 
H «f linfHZTMHjl^Vcif lcViyUfi ^HAfV3M4lAZ Cftif 
1 AtfAT AHN ffi^ AH rOHH^ nfl iftVAtţft ^MOfMH^f UIH 

» mVma ji nViţHiiK ^fHHsjMAf ftUH jfttu4i Anoii iuuAtf 

D HZ(i"k A^nZ A^HUlfîi TpcHMHA^ 4UAK AHii^AT ui-b** 
TflAi wfH nZMMHT^A P0MaHnA0(^9 HNHH Ai^lî^ ^^^ 
«MAH nZfZCHT TOTA'b^HA IţZfHAI PoMMHimj A n V^ 
nCTÎMf fUHTfV KAfl ftV HZStAT ^nZfATVA^Jl fS 

» /MkmiutA cz iţMz nftvi^ iuh W(f Mftfi .0KA|^ft j|wm^ 
insfV^tiN cftţf Airft^ ^hz uih v/vi^finfi ah cz ai 

»ffk% AVnz ftM"kCTZ TMMnAHfi A^^A A^fVfNAC 

i if u nftHft şM GtWfMt mzmm^ czaj||uii|f4i aVn Som* 

'XTftH- B & n Mh Xn^ i57 nfElc\iM ^tH^A CAH JCbfMAT nOMfNHf>b AA ÎCTOfHMH 
fpaCI UMT MSnTOaXZf^ KZHH H<k'Mf/^HTf|aHfAy AAIK&, 

df^-kAtfA» 4nkz a^a^m^a*^ rfhHAÎM W AnHKACZ, 

llf ill\(M NOH Aa BÎAlţA aM itFcTHHfANf AM AjpXTAT* 

4ui<k fiffBAjf^' Atiiyifr KVnf nnŞxCha HZfHXf Bomm^ 

lifl^H» nflKhM' AHHit<^A>li: AlU-fe^HHKdAO^ ^f ^(fNXfA 
Âb f^AT nf HHHHZ HţfMf Af' HAA> BIKIO^ aP âM'ANHAOf C» 
Cf CKHMBf' Jf,H A fiiOAOXÎiflAOfF ^V^nlC itHtABt A^IKZ 
OAOBi H4LCKZ|r nfEKVM îA KiMA' nf: PoMAHHt^ ^TMH^ 

^Af 2 EtlArzfHM*k' ni AHiCTr HZ|iii^' noAtf tz kV« 

HOAlJlf KZ UIHPomAHÎH /^HH Â^fl^ÎA ^ AyKJtOpiOA JfifAm 
nZ|kZTfCK* n:l||ZCHlţH UIH HI AaZţAl\H fZMMHH^r Af 
KA $H KZtfTAr .flNTf Vn KHa AUI TOKMif AbKfUpHAf 

kH ftA(BAfÎMi^ uiH KVAs^^zBifTz fica^itilicai k\^^^* 
lUîîi uihmM aa^h a«HHMiî ^r nHH^' nffVK)f a czKHBif^ 

HHCH$* MAH fi»fTOC (kZ^H nf IK^M yVNH* KtffcSA 7CfO« 
NOAOrifH nVTfMKHHOAlJli) KZ A^ilJIH EOArA((H nV' 
MSAlţNANH 4^N A*KÎA CZ^f^32t9ZBHTr «f TţiKMH/^ 

aaMhcîa uih aa BAHfiAf' riff AKOAO' coM aiLir^ATf 

HffKHM MAh yOC BOM Af ZTAr UIH nflKţJM' BI^IM UIH 
ItZN^C BCTZ5H np AKOAtf AZK^ÎtUf »ţZ Htf ^CHţiT 
^aKlOl. VflcTOfH^îA rfiNllţiny nţ^EKSM AM 3HC» 
MAKAf KZniBflM«k AMlCtMl «f^MnZfATT ^Ulâ^KHfMZ. 

iOţOABA^ nfNTfţ PoMANÎÎS ^H^ A^^^^f ^C> A***^' 

Tf AAlţH ##%«••$• »• 


1«8 lt«'fT« VU 

^Ah\jfi JCT^HMM flV^HN .f HNftHHTS HA t^ih Mn»m 
TOflOA» nftKVM ftMfAUI PoMftHH Off AOK«fHM il0p 
nţZHHA» mfBACKZ ^VCOCCBHTZ CZUJ ♦?• Afr&T» Mft. 
K&f KZ nZHZ AA Bflf MHAf ArVH'HcAKff 'B^MHfNO flH* 
riAf TOT A< TfVfftA «f MnZflţYf N gAf ftrfaA^AHH cz 
J(HH«; QpZ ClbnT Aiff AiR •fiMflZf AT ^VE^Ta Alii*«il 
A«TOT CAt( ACOCEHHfrf Hf fkl^M fAHA^A îcTOfîlM kH- 
fftT BA Af ZTA .f H fiÎAHA A^^H llAfgÎH dHriA. A^nX 

Vf a8 ^MrrzKAT '1{onctahthh TOATC nZfl\HAIf UlA>f 

^ZkHt UIH CZBOf^A BTOATZ aHm*» KAffAf CZ lft\f« 
MZf Z AA Ul«Cf Alf. AA AHlf A 685 ^H jAhA Aţili Of I1« 
TfMBfTl aHmSpHT .f^N HH/VHKTÎOHyiA AA 14: /V^OH 
Hf .f MnZf Z14HCZ 17 ftNM d|<HKÎA(4ii, AZCAH^ A» 

vij^MnzfzHTf nţi 4>î«oa czbiHcTHHîAti^ 

Kanx A xm, 

;™cT4Ui CZ ApaTZ Aifta I^CTMftUtl 

flZHZ .AA MO.H''^^* 

^«KfW îcTOfÎHAl frMfCTfKATI, tlflKHM focTHhÎMI 
iltiP 686. A* AH^A 686: 'At(-f Z^HKAT OACTI At>f Df A BOArAf H- 
Mle.irA7Jr *^P **^W A-OKAAfiOHHAOf , UJtl mVatZ nfA^Z UlH CTfH- 

iUfirt «f.-il KZWHI^ A*H 4>^K^f i|C ftntH .f HTOfKMH/V^CZ kH- 

^••â»r<. ^i^,!^ ^,^, ^^^^ ^ ^^^^ rfHiKf , tafzui aA>J a- 

iftnc EoArAfÎMf ujh ujaS ckoc toatb nfA/^A»' Ă'*' 

lţZ.ft«ifA nftilf Kt< EOAra||fMt Kţf-GKAABOKfli^ZKMHA* 

iuii Tfc«t«uj««~ r .^'<k ft¥zi(a BAitHt K»^t< ^em '•jf.mfiXfh'tyiA ct a, cz- 
v6tMHci. '*i!>AOK^Viîn' u^'tstfMY }^HA A*AA '^Ejii* t » |»i»^îm.J^Vţ«6. «»îgJ?.V»^.H. A^^li^liy.i(U.Ţ;HjR» , 

5fci*^ 1ţ<'*^:.ţ* /<(NjtţV. (nft«Lf**P«H. ^l^ii.* 4V- 
'>fmH*?- «S»Al»iaf.-'?^ A^**^^*» 4».)fwf*)>.» • ' • 
>!:i h *A »':M •?..' . - « •r4> «3J ^^îMKT Hî~lm.'"T:'i;,>,^ p 9^^) mr.N( «??..' > Vii.l Cl ^'^«.T 

•^(lAiiyiY/tttl !Pf«i«ir ^^^ ii^fâVii Of fMiMHi Mi 
'to^ f 4i«MiP/- m^ 'f^' e««}^« ' aVmt .IM«A«n jl^^.HOt*- NkMHTO KfaKOBţ^QIfZ A<bT 702' itfCTHHl4irAH j|wlll* 
OHTII TSHHApd NACVa» AAţf ^aCT TpHAMC «j^H H^* 

****** „ , *^#r*IW A^ţ<TPîAtŞ«H*«***,*<^*l^/>»,¥^W 
jHflil'F'bi'UMf^nf HV5NHA «i^« -4 (»«¥;«♦> lUH.şii ă^fAfn* 

•.■..,^..p - 'U ^m* •< > > 1 -.ii I 

. r. or 17 *.«A»<^« t^ :W H^CTA .fJNTfi «fMnSf St0A ^af Kr|A/vţ^AHHviiuHg^Ht(« 

^ŞK^k^ ^AţUMifir 9^c Aft aA4A«i f Ar^MnSfs^Uii ^f)tn ;ni« 
«MKif it.^«9!CfBHCEf '.fiHc^ c'MioHunifnh]^ Kt^ffkr^tKF 

Ac.MşţlM'HJirjik' A«<nfc KţiH99^ wh A»cnfiftoAoxitf - 
irA|%v 4(r\(mMLT ^ţn^ş «& |}«MAHiiivf h JB()aoxî> uu» \ i^ \i^ '«K«>T« VI 

^A*T> rtdMcm^a^f c^nT"R«iic?&iH^1i6rM«nKvhţ 
kVm Ef iÎTAtftii^ ctiW(^l ^c odvtt ^nkMoJifi (itft« 
rVm Alii n6M«fiMT Atf ItAiy K« titfi|itS ffzfiţji} u/h 
M ahVa tafztii t|)ikAma ftSfisjp*; ^tijrA ' ifii^^^ 
'Cxn^fg mAH ji^HTOjft} ictapiiiitrt'i rrOMiiiicKf mm^h 
hiat n4[4i nfi ajiiA sţiMti^^A VaAd^cli^^etM 

^<9r#MCfffMr/ A)(ATk. At^ AAk4 «^'«OAOXfe .fW 
VfHftf* BoArAfMAOfi M^ATt HAtVftX OJH hVt^ril^ATt 
6A ^N nZl^MTf «fHCS niHTfV h4 A%AM npi Yf9h% os 
141 ^lc AVCATf HHHil W nţmiHHZ llt( CZ BfAlf KX 
TOATZ KXAKAf*b UJH f xSTAT<h AMiAOfk EoArAfHf nf^ 

AVMa(A^'3He nViâiji A^fftâHH ^klf ot^tV^ ^h^V 

MllA'AiCTt ASnţlMJl^H IVlHţiA.IU|I^H ^AKl^, fjţrii 
^HHAnOti Hi MAH «f HTOf^KMHAHcCf RITZ Ka'l^OMANTif 
«fNi filOAqKla Htţ^AtrtfT ntHTftt'tlJi'CXNH ttf4t AA^AO* 

ttV|mM Aojii 'mH»AfKftft B*fro<^<ABMiiA ISf MMVjt (^ 

«MfiAf-KMTS MVAIţHMI /^ftPoMAHÎl /^^^l^rC} A^ŞkVnT^ 
AIMt-V^CHOMAţiSTI^), lilH' TOKTi MAfyHHItAf MVpTfl 
trikr^ k)< ri^OMAH# fUII Hţf'aACTi;jf^M|IS|aT>bCK^ HM* 
tflVTilliHnzŞHTIt Nl^friflffA'yAt 3H^ VV<^'TfnNniH4i* 

As Ai e j^ ^ Af ^nft ' nsf^M A t -^ato ţ ăBftlkfiS V^hht|i*w 

4K0A0». Qi^x KfMMAfA (ttaiCAf KZ UHr .^A HytMX 
tlV^HHi KZAKSTVf Ît9 /^M Kâl^ aMOXrA *V aBJtfry^tM 
AiHMTlNA a|H AUl4w A^'fiAfŞifîîfftlVllATUIN iţMHVr 

^(HH^ ^iici M(ia:id^iMi jVi^t^'TMM^ct^ oVnt 

* CTZHM 


* • -4 m^ J • HOâiî* liiH ««(•«"«iCTt-Hf MiMiHimAt 'i>^A>« M'rX v«ţi' 
fitfM¥tf'1iWt^NAMriH«V((VM'NH<H''nţi-yit askVhto'(iI^ 
, HfMAM ■!¥> G« li\f iwii*:. '^ R^ÂJfcWlli'^JI^ii^'^fK^* 

..«^ -lAK.^^HArtt^i l<l> fîC^ROM^JtJai infm. "'îfrfii^*' 

,iMr «^«^«««NTii* idM<i«H«i(l<^-Wf^ikti^ .Jfli^'^ 

iMfttr, viH A('tf*^'«<^'H*t(v*^*'^^*f»*î^^ 
, t\(> nfHHfr nt *^Tm<Uttt lUH«ilV>^% MmHA\ =-{^ii%*' 

««« 4ia« Hwr f » «» iftH 1iHt«x>**tfiA' litli <^'*H*t^f1i 
*"wL- nt"»*-W*^« i.HTi^i|iiji^,'>Mi* «» OtW^'^;* •^kit . I 

fmK9e«|iUâompAC HâisVil^RiinrSiS nfînHtA,BQA''^\^ \ 

akVTrilT UJH aV Af C T9T^ Hl Mktf eillHT .fHHatfNTf» 
ţblACTACÎI JfMH^Z. ^HnZ HAS wfiMirvXpSlţMT Alltl ^OKf 

A^ra kVm MspTMpHCfiiii Kf AfiiHoc, npHH5*H/vMA 

QlSO^pMlC il'kT TdS.lRMTMT^napV^f lilH^ZKAM-^Af« fif^ ■ 
A^ K2JlSraf kiH aWATJfkH MaHVVTHţ r, TfMMMlţHM^ * "^ " " 

^Va'aa OfCAiih. ^oAfpHK ^NM Mt 746 A^'rtl^îrr^jt 

ft^fHZ.BOf AZCAHA «f MnZf ZtţÎAf W aKaHA CXHMÂ* 

K-zA^zpiscKz» Â^ AzcAT wKU AokSa czV^ nr- AlOH' 

ri 

lcâepbA.* 

KJn $ A XVL 

ilMt^Ui CK apATX AC Aa AeOH ICAKf^ 
mHl Aa KoHCTTaHTHH KonpoHHM* 

MfMAIlA KONOM, A^^' CteOT«kAA'A4fM ItATAHri CSTZ-f* ^••^âmU 

tHtaIJ aa 4|kMnZfziţîi^4iT717^HiiAHK<ţfoH 45 MAp^ l^^^^!iJ^M 

&5^lllAk 8|wMnZ(Z^M«' ANN 35. AkHN^S Hft'^N TOATZ Am. 

nZfl^îfM^îHHA AA iScÎAt KS*rp<ti<.«pzi^ţ|^,<KfA»*: 

««kNJtt CK||ÎMTOpîjl-CţCMMA«p AMf AOfA. A<n>fl Hf HMllfi 

«IfnA-SplAHMK A< .fNfZMNAT HVnaMfMtl^^in'^^ 

MH MfCKfiV, .|ţ|^Kt(M iI<bT 719 ftfTfMff.#VH#|l^«««^^^tt 

ToM .U 190 ^f I •ii*ii:« *i • •<• " ««vfT%}.9t>S»fHrf«A<i»tiM AaMf|^*44MiaMviB«M'ă< 
jiliAof f ii|iskW«lj( i^fir A« ^mb:^» iMft «f nmkk^ 
CK«iiHC*KVMitWMMiKi|«iRft\( 4onf%f^mm nil^K'^ 

m>^uum.\ \t^f CMM «MflllATy ttM^njMnryMf^Ay AftVVH* IM «UM« 
Mt& AcOirSMiKfter K«f f«« 4ll^«ft\Jirn0fmi«H*^ 

tJt>^tâiiriMn^ /^tfn« M<ltcT* Jlio» lcMfXft ^fir' 

■f 

NHT roANat AcVnpAf 64)HNtfA0f nfftOâHfy luH aV no- 

fONilHT nAirHM«||l aSM^- ^f^fţf /ţAYVOffflkMHA IVImH* 

•«* ntf. ' Tf(ttTOfioAbH luH v!^omnVa8n Xc il*f 726 ujh /^c* 

^te iMl)K>frKar AMH^ HNOâHCAf' e^H^ Cl M^ 4NHcT«k- 

CKar MHA^H'ltlff^HHHOUiM HfttfMNVV ^^^ Hl lCf I^HHtţA 
•f MnafaTVAHH nXpTAUjJfl CZ ^U^ M^fATE Kfl^Hf UJH' 

^. , ' . UsymMi^ nia^Ht:, «fz «f NTfr toj^t^ jMh Tfo^- 
NiMi iMi mi' mtfuliniitg M 4^ct nskMMt O^mihIM 
aMi iotfnt A^^fMKHiiHy Rtf(Mijif ^H iMfr« A^'**'V<^ 

JtWi Of(Mll%llN'AOf lUbcarAMftr'M MHff TNHtT< «TKff^ 

AMnţz e|Nt^ #i y«#f iiiifr|)» mNa 04>HTf AOf RMf^ 
Nt fl^miAy ^N MOTfHMr ofîMfnrpMţ^A^N nfMTfHV^' 
MKHo fS caNfHtr Mpil M 0nNCK^r< Kfie4ifitHHJK^v 
AiMr ^f âMkm f liijirNNivifH/v^e» M iKffoifiiH<AOj 

C9#i|f»»0f .AMIift ^MhOTfHftf CKS OAU» 0#MHT«A»H 

l0AHHf * » " . f • '7 cll^ii** xyi rJM 

m 

«wut* €llH«¥f «(«l(Mir<Hi|*Kt(« :#IMM «»;#l* «1 fi^ff- 
^fnnfcy I» /Wf » €ft A*g«WA iMdl!*» MMT^ JMP*ijlf<!l4il» 

4IU» «wţrjuiA «««««ut» ^ViBtBV^ 4^imi#*^ .Uhm^< 
#if« MfîSiefîi IVlMitf* JtMi ,'«ifiM fMfX (mm^ fŞ 

«iiftaMfţ #V nMtţfwr A4i*#ir« 4H ♦« m tţş d m> i9 itliiş 

if xMT .lla£Kajnfwt(^9» 3H«M#Hi)(; HţrfK «!> Mw# 
Af AiMlf.iţpi cftVf fitfiPf ^^ tf«lhri» qfM¥#/f'^#Wflh 

9«HA cKfîHTOfio* fi^îifitmmH^Htz OipmmHh ahh 

COMN9 UJAV a4^AAT .MANt\f#l«J»H2T0UJAT2f hVmAH 

czmnHa «fwMnfiyiop /ii Nfrffţf^ff ahn^a azcmn^i kK 

KA|»f CZMH^X^HKpfAHNtţMN/V^fS ^MHfA^'^taf SUJ ASV 
OA^C ^NKţtfTf, UJM AAMAfiMApf MHNCTi AAV AbVţ 

20 O KMTUA ţ •.*• • i il»«hl«l iiK{rt*4e9 uMf 4^^H*^^^> ^^ 0i^s H05NIK, cAVt ffiU 
^ 4f>i'rjpA«> ^n MlHlrcVHpâ, 'mip«ie#M^ţj cfK|i»c./Hq^l<» 

IţHMs'HAjkfeM ÂCTB^^AI A(r» 04li: «^ t^lîc^f HtHaVm &»> 
CffHHZi JfiHn^HAAr A T^V|IO|^ WHJlf ATlNffÂ^jr |^t*> 
Vn HH fim CjCltCAKAirH^r ' 1toMftAA«H«AH AVbW.i]^ 

Ai^ţJĂ 7S8 tAft AiiT 232 « ihOH j|CMnapATilA-AV 
M»r ^wAHft cz\i AHjrrK'<^HmHTHii)'i!^QAffiHX ^•^4»^ 

^iîWNinro HfliHA9wMiH^)iy .fMnMA'r nifiţvAt jfimr 

ÂZfZlţtiA A*^f * nAfT4r'A0f« .(AHtlJliL RA^AfNTţXA 
nf I KmMnÎH ^IHA^lAfA IiţMMVA}lH)f**AC V**A* ^SfS 

iif thVc^ oz«VH0Hi}ftr9 icx*iim najpitHA^; AMoxttN ^n 
Mf 'MaA AnpoAnrV^ AVfipfiiL ea 4?t TttKHTfl .-HoSiui 

eK^tHTOfJl A A^AA MAM nttt\f Ti^ ^i|l( iltOH . tcAaftfA 

McT 74i iHHh 18^ y|Sn* m^H .f^Mnaf ^^ht ahh %Ş 

ârtfHH 2 nflKţfM:AM3»iC^ A'^^^'^Aa ^C nMHTnt aV 
ffiVf HTf A SCMHf^ ' ^H AOK^to^CaH ^A Jf^NiB aftaiţlA llft 
KONCTAHtHH KonfOHHM^ >: ^ 

^ 


• / ♦ MUt ^^' ■ 

^ KotlţT^AHTjitţi KoţlAipHtl|M. RZHX A4 

' KoHcnrftHmn» um lAifKZCA HtnNn. •IMf . K<ftl£M«.|iM auţţieAV nOfJiptAHTf KZ«|< mV hmv 

fWHTf^ NţC^^T». fa!l.ţAJIICQ)^(f(»V Nit^f |iA"N'IOCf ^9* 

A^riiNigM^KZ WfkN^ZM^Af *»^^ •*" ■^^?^* H«^ 
^tf MteCŞlll(>fc^ n^ •ri^ZwH : kV MbATVf A ^H KOMf uih«« 

laV 4k>CT~ ^pfVJi KAlM/ 1CMT MaH MbA*» 9.fiM|t «^ 
ţ^CT*l»STffK»MA ifiN^rfAHCA. UiH .f^|l BAAtKA KAHACff 
tA«HUIf5JAHA AA iVUCZ^wf.H KATE BA THnClll^ Âb ♦i^CT 
rA(H|»A.KAAtrz ^ţ^KAA dHKMH^ KZ Maiî^fbAlOC MH^ 
fOC.^KMT RAAirA KAA>Ja)1h ^AAT^A H^ MAH nOATf 

4^*^ Habia AiAKOH HAftTf Sl: Kaii i4s ^H Bfi- 

Aftft^Ap AHACTbtl-^MnZfAT^EOArAflH CTZnMHHHA 
•fN IVlHCiA UIH^Ii '&IIAKIA'RZHSI Ai* MAf>k H4krfz> 
KONCTAHŢHH K^IS^iAi aX Mi|»C AcVnfA^AOp UJH Ml^ 

T69» nKHMATAKZf» cHn» HhxîAAo, A|iOAO taS<e- g^, ^ca.* 

lUHT «f^NnOTfHBZ TfAiCHC A^MhSa BoArAfliAO^ 

yţMZ 4>\t(Z EOArAţÎH BHf^H^U» KţtlOA AOf AHHfZgS 

B«KrNCK&p»HiVKAatf YHHC ftM WlSff A*»^?*?,"f"^''* 

HZ# > • « #54 :K«f9« VI 

CTANTHN «finnZfkAT «H noX^AX CaV d|lNTOf€ JWA 
Kim ItV SoAfAfTll CX ^41^ NAjpf ^ Jli( aKat Qi ^TA 

A«a«ift Mii«« ^K pşfi^fşr f^0^^9,ji^ IIAII0 -|.M- 

T|€ * AMUiIh* ^f MlHJk ^iNaCX CZ HOATI KVNOAt|l| 

AtftkŢS iMrfft ^nnf^â AJjfioNoÂr^ l««rA|fH^ «at 

^AnS f AHli KA|flrf A ^tf A^HtlSf «<S^^a 4 HAMfCft!^ 
«TA «XfM^ AOf 9 y(ff N«Of ÂfiCsMTt HCS fUlf 4^ 

«enfNiCNNH, cMf^B nf« AdtfVfNA^' e»Af tn «am yfi^ 

NN» UIN AMJ^^^'t^SAHÎA Edm|WÎt aV f ZMAC eTZtMMf^ 

vojiâ ^h^Mhcîa Ui'n^ ^i^^^f ■^îa A<«A4ri elfTi a« 

MK9 nfiieţfM ^I^HHAHHTi Off ClcţffT Cîi flMf STAy.f^ 
YHAi A^^Bf gCTf^ ICX tUH A SlctdlTOf ftl^lioMANff ^nCoî- 
ÂOXÎA NOA^tfS#^nf McKm tm MJN MAft^<3NC> Afi 'M ^ 

KzlfTAr .^nt|^Vh jcHnridf '/^MHUitîi a.c:s .«n^nncIi 
UJN AA nffgTfui^ A Tf Ayi^ nfNTi^ •* ^^^ nOATS 

CKVtH UJHtţHH* AOS>$fHAi UJH MOlUlHAi, fîiH Jf^mt 

•fMnsfAtţHAOf iţafHrfa/vHASfi, kzVtmh^ 'tuH Aom«- 
HÎM BoAoxî^H ftHnz KifMnzTyjă «ffMTil^^uiH f^r^i^ 

Nîlâ' UJH kHcKfTi KHl{fAl& AOf CS i^AKSj nffK^tM A^f 
UIH ^SK^Ty^f KAfl i^HHAHNTi AA Aoitlf CZH CS 

J 

BA"3Hi|i. ;^€«lii f^i Kff5%T 6CTi, KS #^f Af ^ f^C 
BoAfAfÎH nHMOfSA Ct CTZnMH«fcCKS UlH fliCTi 'A^' 

HZf i|'^nfiK%M jOTttnMHTA 4^H fWHtfA mn ^n Of a^ 

kTa^ \ B&nV» XVII 155 

4il.n«MiiiMr -ifiiâ^ ii«y4l m itMOHiMA^ ţiMMtt /^1M 

tf ft ^ iM Imp Miiiji i ^nmf jfjmm fiHHMîM ^n flo« 

ftâmt kvt Mm ş fi ţftnifmHU â^if Mfi ^0mţ^^ f 

#•11 <M^# 4 M^x» ^«f Am^ *» > •Biiif-' ^ «p^ii.« 
f'Vt #ff ^âitl«r 'M|rf .f Nvfff HNrrfV ii»i# ^MPf # «^* ^"^«^ * 
iBf bt HiN 4^NTf f A^H ^ *titofiirif Ai Mi^a^ 

iTA («* idJtM A« 3H4tf MdiM A*Kl^) ÂsAlt ^^^^ M«ff 

a^viimfî» OfcfTNTofil cs lAiMijif f' nfx ^«6 mC fifi 
jtANTz ^H%^i^MmtM t%yi$Hi MoNMm^ (kz A,a« 

%^ iiiN AM^ii't "t^^ .y>^ N4iM oMtrr nrNftoT' «ir 
yiHuiiBar At>ir dkf^^HH F^aiMiiii ei^ tfAr^ ttrnr 
irÂ^ ff*rri Njţiff^ ifN^fi ffăkofk S'ffBafJf vfaifN/^^ 
»* ^ifcs ^ Imik4 fNH ^i5f :»^%frNitjr «fHiikM mmI 

Nivvf M ifimf yn^ 4Mr jf N ifir «frjMff nr ktof n^K 

i i^a» ionC Atl^if # A^fr BcMfcrdifTlirN Korif^HHiir 

J|4¥ t749' EAArAffX ^NfS NAXf RA^ift |»ViNn«MVţ^ ^^, ^^,,. 

Mf NNi 9% Ma f ^ nV OAi-i^f icVnpH ndfir uih ^irN mVa« 

i|hm4^ EoiirftfN«#f 42M)ii OMofMN/|^# AhnT(»Vk 

caii MAKAf yNlJA iiA% Nar^tfr. AVtfN«i«i PoĂrfrflft 

tiif ir Atl i2^ «vi nini^ «(i^ h^^ >{^ nf < i'^'^J^ 

ear hHma* AzNirViiciMiţ «f» il**^ ^*»? * Hon- ^^, ,,^5. 

Mmtmt HoîptNM «aimtA^fk ♦»f * «^*» AcHrrf* #.K.Afî«.c. î fifTAT<fa^OYfOUrHAO' AAb A^BHT bHsA^ ^CM ^NK IIh« 

^,0a|[H9,,UlM^S>lTA<MAfkf ^lîffaMNTikAU UlH AliHk Jf^N 

^ «itotAiiU i4: AAbâ &fnTIMSptf A>f M^tfHir. « ilA MOAfTfi fA( 

«'AflMM ^Q^ 'cTfiUrANA, KZ CICNTaH NfHHNCVkjr lCAff M 

nofOH«|UT|dTOHii«4CA/iff A/^cftZfaTX Maînca aHhv^m* 
Mt^fV cau; nhhct4^cicb« (JM^'^f*'*'* KBAMţbci» 

A^ACrSH ^MVnZJ^AT AAjgUIHl4(A C^^^ACTţfAbîf CT|»«M« 
ŢZ nOKAÎAHri) JSHCffHK/l ji|wH AOK f^ noKAlAHlf NA^. 

n^HMţiT09 «if cH(|>AfT}fA nif|»A^ C2 4^i agiviBCf"k« 
iţif)* ^ *!^(yinZfSH\HTAb •Honctahwh anm 3^.:, AbKH 

MAH TfT»lt tfJflAyi (IZMAC :AA «|.MnZ(;Zt]^if Cf^îlOA CZH 
,^9m S«f«f« il^OH» JIC^H ^HKZ^H ^JMrtZjiatţHT AHN 5 ^HAf 
^iNÎv. i * $: ÎU j|^H BfifAANAf aHn ^M nZfUlHAfi NOaCTff Hf A- 

^AMHA M noMf HHT9 ^pf Hf m; jaH^htaV A^f Z ilfON 
4Bt« ngf. ^^** ef*c*'^»TAW««*^f jMlt .780: -OfnTC MBfTf, 8: 

BZHÎl aVaHA NOţOHA n4| CkHmNB A^^^*^^'f**^'^f 
Off KAf<k MAB|iHKrf'iW «fHKHNAcZ^ 4IIH nVMuAO «fţH 
.tCAn^ «f HAATZ H CaH AnpHHC Um^^r^H BOAAA A'- 
Af AkHaVh, ( ^ KAJkf .lUH TATJACZH aS mH^ HT^ UiH 
OfCTf nHi^tlHf 3HAef,A04)T.QfTHAf HfBAlU Nf nHTAH^ 
^OAOCH •&¥ MHp«n^* âlUil H^kţTZ il^HMHf^fiH Rf 
AKMHAflH» KA^Th H. CZnSH ^kHnOTftHBB» OmAHHTA 
SfTHTOflOAf i O0NpT<b|}ff 9 4CZ ^thjOk C3BIBpillH«l'Vl| 

^^MnşfZiţtiN Abn Bqhctanthh noroiiATf yN.Ai am 

^HCZM* ^4tt«IIIWW A"H'6^<I^' icWpMVA t nfflcVM lMOf«« 

n9Hm AA jfiiiuizfittfA A%n EoHf^mum oiii a maiiU^ 

CA HţHHrH (niirrfV KAf Vm BOM CS 3H1|(M akmH)» cx 
KVnfHN^ AHH 106: JfiNKftpS ANH npf KMV NOH AM 

nVrVr uih» HmiA AAXfi^fif iiHYH aa AATnHHf nhiih 

AA AAVZ AHMB2 AA Eft yMx ^HN lcTOfHMII AM nV* 
nVw nXtlf KAfHiii lCZ (^rf nOMlHHT MAKAf KMT A* 
n^^MH nCNTf^t PaMANÎH ^HN A^^^ cfttf mHTfj^ 

CTAtSa AOff cVhT ATMTI K3AK2TVţH ^C fiCf OAf II (|»N 

HH/V« "J^Nc^ nsHT{it5 KZHÎi GtcfîHTbfln iiiaA naH no« 

MCHRT^ nV gCTt kM COKOT«kAZ C2 CMH^Mf KZ Alîfi 
f OMAHH CAV J|kH nZMMHT CZ ^îf •fNT|AT9 CA^ J|tH 

iiffio cz ^U 3^VfAT« diiiH»;^Ef>k NH>iiS ahVma AA 
îcTofH^iH AcfiAZM, nf ckVm nc ahIct bak ca ^f BC« 

HNT;Spf W AJlMBZf eZN ^fl AC^fAAA^HNAŢ A* Hl 
AOKHfHAl AOf» ^C KAff ASKfS TflBVi AnOMllHI BA* 
|I0hVA9 KAfHAl AM ^T^ Kz TZ^Cf* NHHII nKNC^ 

NNHH fi^fiHmz MnfMhf mfii 3hca jj^a iun n^Nff . ihna 

lliH ^Z^HKZy Of (KHM AKMH aV Kf NHT fMHA^A tcVOi» 
fffM.CZAfvrZMy RZ KZhH AM^CTZ BflMf cVnT TZ« 
Mffi aV TffK^T^ nSkZ AOAfZ FoMANltf *.fwH ACKfA 
HA(i MAH ({>OCT> TC KZHH tlfHnHHlţ hH CA^ f^Wf CNfr 
HTOfNAOf AffZHf nfNTfH A1SA NHHII ftŞ Ţf ZI|,Tf^«« 
f S nfHHHNZ A^HA^CZf J|kHAATZ M Ulfl r^ZHTy UIH 
mH KMT AC nSHMN UIH AMIAHI^AT H^MAH R.bBMHT A« 
ţATZ CTAT^A AVCfVfHAOf Tf CcKTff RflK^M l^ll Rf H« 

'T CM II ' ai I ^fH J •«' • « Hft'firit W« fk^ A<<n&^i»^ 4Mfa^n4U id^Pcli^KiStt 

|M«» f^ «ifl(#l A««>jfllAt «<i««*»- ^rfHlf o*««* « 

««f«f* 4>MlMtf*«*«* ItaHM •«<*• Vf«M«tNll|#) 

«» N«fOi|M% fSJkMl- A«l« «orAfS: f f«ţl» «M^ ««•«# 

Atoil». >* HM^t TMt K««CVAlH1tN MlMtt «A «AfOnt COtN«^ 

«!«' «V «IH>*«*<^ "mX 4HHSAt|Mr ^N»» «fle««) A^ 

ufjtţttttt mifftm^r ^.O'^*^'' KtrMkfw •ifHH» «mM 

mft «ctDfţA' B0AI«fM««f f Mdk«ff^«« .fNA«»N«« 

fjfkN^ 4tt llMUY««t« li««f«AOrl!t«f «affA« A/ţca*» 
ftT« «Nf«N«i|* wfH Vtof^Ar '•'l'** f*5i»M* "«■'f* 

yMAt- N^ Jli»AHN Ibfffâ ^ 4>(^ '^«^» A* 

Mkm 1 ^«ţl ^işă. #«« #»^ ^«ţniNm pV 4V*««M a|«;#4fîr ii«, »•. • 

f^A'<4i^4{My R«iiMf*i-f»yM«ş9 ny*** 4 **« y ^' ^ 

4aa«c'«iiM, iMi nf^ ihV)M^ afw .•&Hfş ^^lfAVf fr 

Irflwr^ «f mW^ iM ^ A- liMMrVf . ş« (uwNţ y^i «# 4» 4r 

'^Vm ■•fil* .fii«i^«cKf ««lAui* kiff tSfit ^M mt i»«. 

'^ftafHUI{if «(kMlMlllHŞ tâ eH""* rJ|ftMef««KI9HI t'iflV 

«fftf|MM'A<difi4f4(HN|^>-«tffia«« (s>W-4kMir<if«#«iSft- 

OMi|««fA 4.NA«««f(şi"A9 I* PMUfiiiV ««fr ,n|ţi»«e n» 
|l«H«nNv«9» ^iHoM piMc flfilâ» T»Ma4«fftk»tt j^ 
ivfc^ .fNrf^iiHA «INni ia« «t^NvifAMAfu jm cm»- 

21 « BZTflf oittiî iMn Umm^f c«acHtoc*. KK AMicr ^tm «imm' 
^w- AaNTfV uiH ^iNtţâfA; «f Mnzpxiţf^ mVatb iun 

i^^CI B(lAMf iUH fSCHClNi NM rA|HN- irffîHfHAS ^SlAr 

ns(zi4lfH .fNyfHVHicHitf/v*^- Aa^AHVA 800: JIionaIIa? 
fiA PoMfN'A^ jfiNicofmiA^ nf.KAfOAH<;,A.«iA caK nOffr 

fltAHY MApllMV rttllHcT tDHA4(MnJlf^V> PaMţffî .tllN4 

VtA^z .ţkMnzfX^ÎA Anbc^fiOfH» ..Klf AACnii|i4Hf«L 
4^Mnzf ziţlfH: uih /^icnzfHHf* EHf ffH^lfl tot A^iaw^i* 
fn- ftV nVfHtc ;^ QtoAiHAttA/. niHTfV* Mfb^^-^^ifiM^ 
mHrz|i\iFA^ X'iî^* ^^ fVnr» ih««a «AiVi^HtfKfNUf 

iWfOfZ; AA*MAf ei^MHA '^ AATMHZ .Wlifl^^AltZr 
MtllTf ifHfllNOAfi AfOnflAf ]lfZ6NUJtt.0^iiiM>.|Uil 
oMAHllf^- H«|Z^ UIH' KZfHiţSl f^% MI1» AA^H« ^bAfnoiA 
IHR MAH MVllTf- fZ^HNMHA»- nfHH CnHMŢZKZTţf p4 
^AlHHfA AVh XO: h4i^ fOUtfff.KA kVm Af Tf%««. nicvf 

'jiiA|% fouifif nff moVa icfAHATONHH^» tui%nofpN^ 

IM lUH «fwNBBItZTVf A^ AoiAHkA^flî UIH ^B^i JfVAVd H^T 
AVm 'ZAHNHK t «MNMHA UIH CTfOnUlHHA» QllfHlOf« 
MilTf UIH ANN 3H Jf.H 3H KA «OAOBAAHa ^f IVhTfZ 

I^H BMfiAiA mVhwaVh fVnr *uih nofHHT^ .* nzNB. aa 

^VhaVa TAfTAfttAHÎl f zV«f ZlilH A CZ^fHCT^fHA hV 
CAV MAN mnf HT« VA AH^CTt AA CKffHTOffJl • BH^fi- 

flllifijld AZCMH/V» AA TfteA HOACTfX. CZ.filHHAIU 
iI>f>AHA ^Af Z nffKţfM AM 3HC BOfOHA MQHAfXlHS 

•fiMnZf ziţiiH ilnHcMAHH KAfOAţfc Mff ţAf aa îcr 

TC^fÎHAf.l5W^|lfl||M A^AZM>. nfiRVM CZf^f MZfţA^ 

^«HCVA mm^ AbxfVf iiAi CAAf^ «.ţ^ «fbMnKf it^ jbânScVAM* Btt- 
«H»rf âf IdrofHMiiAaf amimh of ai»» flnvoM Eoh^m 

t»^ A4 yH AOtt AaVmH^ Aâ^AtKlkM' tv KaţTf 20 AU4% • flHiftfi s 

«ftfsfffdgqsfs Jill«(0AVc3N^Hf MfffAf aVma B>kc<rit ■•"♦''• *•** 

»>Clf fl^ rOM4i||f /V^OMHtf^ AAŞHAOf AOUI<« kV OA» . ^ 

wcîti m 4ffmm '.•KAftH'«f^nar]isiVfiH»fin|f€HAllH ef^ 
»cVnM|uni«'iiiii|«fV|iH/vMriifHtTOHH«AMl«i d|iH.«c^ 
wifl» ArAftA^A BHfHtfTf A00«^^ BaiiTiff ^KHf^ 

H^iimwrm.. </AlWlH^>^ MtttOfAAM'^HVA'SfAtYICMţ'Cr 
J^OO<^|;tA9 CflifaUA9UlHlţA A^aHAOf CA^f AAA«^AOf* 

imtAOf BiKÎtf nff RAţlA^'EfAAHA<*'^ AakIa <f JlH^r 

»rOHBCi»x IUHT0RMAn|*AOa ffiHSAb&^A<n>*^tHH«i4t 

»CZ AUtfŞaCf)»- fnfiiTf\(-ltAffrAblCfk HffOAbc lUft*-- 
»f f AB tb' nOf OHHHT^^TOATf Ol^Af CB Cf • CTf AttirK 

inf inf aAAf«f>-Mff >A3^H anA fiHCf ff ^f h§a iMff ^ 

«Ti ^ Ana PfHVA« iSlCOAO Kf fOAVc AlJttnTMi/^ kV 
B^IJfHAly mbBBllHT, BfCTft nfiBbM^reACifftpf^-AHnir 
B^HT yHHC f^f 'HfHHrH^CBH»' A*^' kH MOfTk a\}h 
HrOlOKXţ^iA 'AUIi^AHAiiCf AKlCfVfHAr <l>f HiriiAef kV 

B^fsbi £fH4LHlH^afqAHc'4ţfrnHf«iffc cnfj flK^c* 

»rf&H9 A* AI(0AO MfţrMH^AA EpMOHţf 9 .KifEMflTm 
tGCTf AA MAftf^ UftH BB^i^H/I^.BA^iAfttMfiAf^ AHCtAf^ 

»4[KB\fC|^ UI|l'.OfMIIAyHHA^TOATI^\fRBlfOiAC.A|PtfS^ 

a caH 44iT«fc..f^HiiAneA;.Aa0K^HitrfaH^<yHA*'<^'^^ 

ţ^k «ttiHf S i|.^IIHiHHXf C«A|H AAMOf f .« A'huiiţAOf » ^ y Mt r ' m I 

in% t^jh Y«jk>AVc yMAMff^ Mmw fifiM AM«f 
mfk <iMm m^»^ amiâ ' ^ ^ 'AM«k m AMi|Kfi 

«<^f AMMld ItVHfNlt^lfMt IhâoAkVc "^^Vm ^ 
11:4% f«fţMaA(«kfKAM4ll|QllJi9 ' («SjpOf» N94 M 

•3iiMM •â^ţ «âfl|. «dl ^ iif im i y i flpM i ft oMMitf 
Mi^N^k f i^iiiilkcf mif ffMi^if^ţiykfpiAA f^gml 

«Aitt^iy ^« T«»r dTf^nuHHi^cV e' "^ MAft^MMj^ 
mA^tfti^M^ «K OHM 3:1 AOTillfl^ •m4& #«Mf¥i)« i^ 

«A^MMill ^NHi^fA Mf4 ^rHAţoiMafifirclVM «iacI 
•«HMiiiitii^iM iMHcJb ^mpfî em^ Âf QtatiAy lAr 

IMWf*^ HMAIPI fiAMMlX AC MCC> AMA ^Af A AOf ţHOf- 

i H«iif|t Aidf^ jvitf TAT j^ N A«4C|A ^i4 Imh :^m^f s^ 
f«/|Mt ffN tffjf^AV''tutf w|^n1IcnmIm nin mMato 

TICAMOţlll Clf ^COMMMŢ ^'ÂMWiHf #lff Af lUN 
9NMS 4e«Z]|A «f SffCN «fKOttfMAlţlA fUlf ^N AmAI 
tl^^N^ONtfl^ A««fN OlCfft» NAflftşV'ACCNMI^ 

Oiiir 4Lil%fMiMrâ| >e«iff «^eM^ NNţc itafoAAcf 
HNAfCAc .fi»Mm« XmfqfJl^A^olMâc, |iirS«ki«s}NV 

«A«¥^lllfM« «4 AffCmMNtff INfN MN/ijHN AM^A l^tf 9 Mf IN ft Waj AZKţfftM nf M-(»f PoMAllflllSftflH iH «M» 
HftKOAO i^i ftOIC#C ^f ftHHl «4p CZ nOâTf /VOBfAM 

¥opiiiirA IţfiifijjAiifaA ft noMtNM niNtj»b /^aKU noa« 

MfM, i|.li«y; AA^tB vmkif« |(f W^iMll «uHirir iif 
Mtllftf IIMil^)^«f •i(MNIVf^V^I»^|ft^t4^j|«fl|IH 
NftT ftfATâi nffKtffl Po«ftiilJi.^AHH A«*lA AVns^fzC- 

kOftAftAf ftHlAOp BAf|Mf N CZUI ^lff AUlli^A'r AiOCCBNtl 

HVMimsr iuir ^i i n i i im iiNi ^ «m«. titm jm KftftAVc^ 

ft»4^A¥Afrftf»tfiHii;i^4MMi.i|^iiigaftt^^ *. 

^«Hr IMi |IAN«Ai|lNl|r»T Cft.iM J^H/T^, y>^» ttl 
•Hlll (ĂN^ lctftftfl^ âf^ i^%9ik. #1 Al^M^^tf* 
A^p ^l «ifM ^lfm^^U fâC»f WTbAWy IMi ^>Kţ^ 

MiAft» «ftjMff A^AftHt ffoAiMi'N. ft¥ j|C«nt{;|i^'m 
S^pmyft^» "JteN^wM'nN ^^ îii» N^tr k\iM »iia^i» «JriN»- 

^4(#%^fttiftlkp|ITy^4 Ht J)b«flK^iym ANN'ifts âfH 
^ftN«lf lte<ilft^ toflFllil» CHlJMfli Aâr ^MItap^/llft^ 

|4. A^t 6 ftM^ iil%T 86A ♦ JlM»<K^|i laift^ ji^^ ,t 

Năft llA^âRMm|tft.«f MTf t||l C#AT^ NftftM>b ^JiftiBlfectll • A^Ut 

tiyi ilfiiiHi HfNN^ftM^^ ft)lT\(ilco tttft.A^itMtfrk^fii- T'ZTx 
«ft» A^^ ^"i^ •^ tf NHNio HA 'oM^MV dsm» 

fmf^ AiAa. Mf ^MiHlHNAil ftk' MHfNT» .4'NZ(iaK 

l|Nntf UfttHN «fiArsi» hM 4^ft etVi, Anoii ^muliSfm^ 
niriftt^T ftMw Sft jfu AifJiBiA* aM RONctANnifffttiili 
• HiniiilH cft^ 4MndH» OtaOf^ ft Toftirsr a4(miIk «a 


064 '«a^vii Tf 

MCMHNCTiimftH HiceftNMoff' iuii' MNcv>ki Hhe^Mm^f 

a|aiU CA^ .j^HTZ|iHT Kă AflHTSlS* > * ' 

4{ins A xix/ 

J^Sna HţrNaiirEitiiH Moâfvk HpnHiKf «iV ctstVv 

«■i««l* ^^ ^Mnzj^ziţîi Hhki^^^j» IlATţN<h iltoro^kiTHC. -J^M 

«|^iiA«b aiiiCTVA «fwMnSf ATf 6/ o ^«kHîii mc CftV hVmht 

fiOX^>*f (AHfCTO{iaH0IIMANKHNOCKS«r HbMi Jlt3N«irM 

>A«<r i«6« «4(X^)' ^^ ^ylih. 805 kV SotBO/vVA ivop ilcxoN aV 

4tZţHT ACVnfi Tl^bNNHAOfkf UIHfA^ rONHT yVS Hf I h^ 
KHfNAiAOf* XftNbA X^HHAOf ţSVHH/y Ai'HfJI0A8c 

'IVlAftHNc (KifCAc «f H «H^A |^i AA TCc: 800 c^H lA« 
HmT ifwMni&fiT anVcVAHSy iuh aV f^ccnzţiţ*^ nV nH« 
NiAH if Mnz(»ziţîAy %ic j(.-ti :z n|ii j|k.Hwr Mi ti ^c yf MS 

lUHEHCCfHKAf KAff wf^HTZN ^flA lUH C» vVj^Z ^TNNAf 

OiV ^zkVt Aolk^f ^f yNAC yNA ifzczţ htVaViiuin 

NATA A AnHcKAbH CZ ^HR; A^BOf CAMZ Ai|ÎAf KN* 

^ÎH aVh TCct nV cKopHHT ^oAz iloroAHHHCf kVka» 

fi nfN^HHZ HSNSMaNXiHHHAC J^fi^CnHKţf «IflttNI 

(6f *>**(> oz ^ÎE KVBMiTbA) RarVa a* u; nâprfBZ* 

• Kf«NfictfA ^HTf fZf Z /ViS A'^VA NCBZşHt ^ZKMNAVa» * llHiCTA 
*ri«K.r« âtt. S^^ HifOAVCi ^rf MMHIţNNA ,!!(* ^^'^ CbV HifOAVc ifUifraT' «Ntf^ A«NMc>«H«Mi|t(jrfv«ftA!|( UKIf >i|«|{|9MU 

T»aiR <h4 A« <bfy««"- ')tWf*Jîl»«b5ţnitti'ţf AVinf **' •W/x'" 

«« 4rf«w|Bii»«a «;.«ti;î:t9iJCi^.itK«»ifkjjif««c!l5lf >VM ^ n^^ * 
6t«Bf|KT»t<»^{^INM^r^Mpfl«MVi«iV.4»no«u' ^Qa, "•»" •• 

ţTOiifjia3ri«Cii'itşi«5f4fro(;fhf|ftj^«(a^ ^HPf^ 

Tan,-^ II SA ^Hffmni^ f> 


XA»if^ffHiMi'^i1»i«:A« 4«fhc«^rm«r^'««ftiAJi:«ftc4&r 
(Ni^lWi^iW-^ilrrffhrjiţtrlliNitaMNK.^* «i-i|m»i> 

«Ai( 19. aVnA t^c tMf 'M* m?')^»» 90 «««MpH» 

)MiiAftift«Af«'«i|bisiciM <ii f1(tiiait lAf^jii^o^^ 

i ' Ki '- * ^ ' f * "J'' . ri.4 . iA»: X •;. ,; -' -<\ i.J *;; t6B ' B iff'* 'VI. (kk<rst<raw maA offKie N\tMf a~< Kţ«M<titbît)'e^iMAî aS 
tiewt MfOim ^J^^pHrpA^ u)n4KV'/(HHMf^tfocn 
MteM^» tuir .f HHAhoM ^^o^K«i«||^f ct^ /v* A'poaln 
{^^' aţ( '.fNHiiib*- • cx- /vnpnN^ • ifji Âc\)'b^ llffţil'- 

WkfK&t AnC||.HO ^^(12 mHaTK SffMI ' C^fnT fiWftAHMitf 
AOMN^A AOJL, KţiTOU!»! ât^ n^MHT^«»''«A. Abfi Jict 
UI&H SfNNT Aft aAfB<pi'*'l(^ XSM'RHdţrf. IlfCKtfMEH» 
CAaHK* A^ ^Lc Kb N4lMS(>HAf-At|iCT'h Kflljl'hy lUN CX ; 

1i(^»(/Hk| Aiii4(' v^Hiit'ţ^l^l^' i&pîrt^ HÎn^ATCfibir a* 

ţrkSA CK»\ţH)fASH IlATpTcpUjYiH ^HTfl HrHATlC lUH 

'^*'"^ ^^i^V^i JfLri'BOHHÎ{i'V^'tfi|»*'^^ft>^ tIVcc>Wa 

' 2^SĂ''â>^Vtc j" "JkMîntmidfi ÂA^ WmN T OhhOA ATB* 

lioAfitr {af<=HWitfc/if¥'«e«r 'iifttMHNftHA ^f «Ste 
'6o'Mii cifrrKS^îft1iMÂ^^jA/ir4.W;n=<H¥, cMa^» 

"^lfi'H" ^c'âkBO^ CS '6X'4!ti tlt£SinT->H i^«ltâlkllAÎV«t 

. 'S9r(lon^Aoet "^h ştt n(ic yHlit^ţvHH' ShHcKonîN >s. 


'•HanVA XXI vAOD -i»^ «wiMCAOKVillMt^ţMlpi^i «AH a^AiMKa . laa um 

r*T. mK^H>r^ "^»Vf '"* <!■?«*• A*Ti %S7.: â*»«M' 

HZ ft^na^«ţ ev&MdAfS' nt&iMiiAlt MuciAOH B*- 
««|MM, ^)(. ^A y<iii«^ H»n»^HWfiHAvH©AnT'lh^ HMţt^KU 
CDMiiyfA iuhhUbhhVa Jt.HiT>on»f;*t»Hfh OinT: %* 
^>*(» m 4.*iHa|«HHc* *HM»SH»e» «M» 14: UiilCMHr 

.W(fr>AAifMM|«14fr fiMllAff MAMfAon» .'..>-. 

. . K» A,]]..S..A^ îpCI» . s. • »•<■< • « 4 « * 


4^KffcAUI6S«fAn'Zv.^Eltfk:S4Cil«iTt:iM«K;»i> 'Ai^Oi^Aftî^Hi^of CA^ ¥Aa« WAH cnpi nzfiiHrfi HnH- a«"^i#».a«# t 

fîînifO^ViM PS€3 piivVAfffi âtlCUAtl IVlAMA<^ mV lUffi I - 1 ll • Tc^Ă^tirA A'^'** * •Oafflşiio (<Mlilk( IpiitţsKH) ff l^kiS^atfkNln- m- 
HtHi^,) «ji^vrfiMiiTAi^ <şiţf„eii ^ 4ţfa ji«i^ ^ţ«l« 

-«Va (i|CMMUis, «MKftf|pi««-7tih4iM««(ra« ^)in«^<« v|^- 

IţHH^ Aa .^MnSfAvVA OOAlSf catf no^HT cs ţls 

ci^nT ţfNI^A «Oftflfi fiotM^HiifC A^KZfOf* nO^TS 

«bOltpŢflNAO fiaCHAfl /4^MaSf AT 4CS gCŢf «MNCTfUISf 

:fţoit|4l.K9.|IMttHU l|*.|tf|IM««ft yuCUkft.ilĂM^IfHAl 

fSlţtlH, ASCMIAVa< pk At ^îl .CTSnMNHTOfrM lapzui 
llVHNTf i AŞHUllS* /f AirX ^WÎ lîfMTfif (ISflţHAI NOA- 

.... '^WJMi.îfT0f»WH-ş«,lţ4»<WAf, lH!e|iAţj,l)IM»«4^0H# 
^A*»««» AIITW6 '(V«'<M4if)^ViVir)li*/^^A..'m.M9*HVf 

K -^ UH ATf ^|[^IQ»V]i«H «yi'TfnfJIIHf^: >1»HiC*{«»«^»fî», iUH ^JH /«Aîq^ 

^«PVtVv. ^VH«Q|)fi CCIf f ««l4( n«|fnf ^ V^- AOK p utţi 
"«fMH: .*tţ MiM^*. 4U||.4^T^tlllKa Bf^lU BVŢ»ţflONC.r tm .Kif¥* VI, % • ^Kz iv^2 weBiH Atuf^sT SVir)^ ni ah^ 'THtirJ^ 
Ckj^fg KlponiAAtf tffiictfM^foi# ^^sfttrtt'ii .{sm«> 

A^MH^JA n)iilrA(lilAl)pf KftffAf 'TAţf cM-^ Afl^f At% 

• Kii^tMAAv ^'A<^>>^ Ho/iTA'fTH bz^Aha'i^k a^ af^iM 'to^nKpft 
#iB.f...r« j^ij^a ^MrixÎpATVA QafHf'fA^KHH/ ifWi^nH^fiK cirti 

.>B!cTOfH<iH, npticVM wn«t{pri-^HirfiiK«3C«*'W)* Afe» 

Kfa clft AAv «iMAof SHf^S «fHnţV iUrta<i^ a^wm 

'nfCTt MSHiv<nzrtz'j|^M &nV'7irinHfiftiife*«bit» «f«- 

AHhHH^Vcfy &V pZMaC ^HnAţTb iţ%fţH^^tSM*Hpt^f(f 

tipfKVM^cziţnnf'uiH Wzfii: Acîray; 'lBiji%\^^aAv4 a 

ÂAKtttr nzf ^9 ^ riff K)fM; ^^f ASi(VHTO{ifHy# 'Wf îsm^f 

n^iKH'^i^omHtî ez V^Ytf ^oct A^KVnTf) uiiir^^M 

,»Ai ă^Taţiif ' A^kVfiTO^ • ^eatA^cKt '^iâ4i icT0fMjF*rS 

CŢff- C^fHHMf nifkVM MM^A^HHTCf AUl4t ftK)<Mr ntt^H 11 ' 
^HmMMTf BOM M8|^«rVftteN« * iS^f^f flKl ^iYÎ A f W V f ''^"' *^i 

K^ AiMTA 4^«lÂKCTVAaiţM hX CaH IţMHVT» Ml Mail 

IlaNNpHTi 6uiHH^9 oM •fH'rfaT.^N HTAAîa^ iiihmVa« 

Tji nf A^Z UJH CTf HKZiflOHf ^ ^IXkHt if H jiTOlfrOBAf* ' 

f^Uf mfz dtoH jfOiiţXAinTtf A AVnz'iitA^ «f^Miuifz* - 

Hwr annSS aVhh 3 Mt:911s SVnli U: AATOftA-AA* 8fi» v 

4Nlf iH tujkţl nAXTNT^ 

« ■ . • 

,K-4n$x xxn. 

M ... 

> 

mtlZ AA MOA^T'fe A^YI KoHC<1*ftHTtlH dilT- 

MA KVtI 'A(0H. 

% • • • 

'^l^SnZ A€t>H Go^C A>j pZV\AC flilf^AHAfS ţ^TC« ffA^atfnfN ^ 
CZ^ .^H AOK Y^i KMBCpHHCHTOţlS A^ii KOHCTAHTJIH 
^TlOAţiH C^Ky HCCÂViAmhT ^Of 4>H f Cf iHHTf «fwHKZ ^ 

■ • 

npHHK ^Thn^ ; Hi uih HAfgtiHf^fH ^Hns yn bh iun 

• • ' ' " , . .. ^ 

tuKXHZf Mt 912: njtMH tot Tf>fn>f a* ( /vc mVatz i«« 911 

CzSTVfZ UJMHf^ONTiMHfk CA) CMNViAi JljBOfMH-" *•"***"**• 

^ţJM» RNfi 7: AVi^ţ{fMT« "flHfZMAc iBoH d|^MnzfZ- ^|\i#ir 

^CAV KAf«b Aţf nŞf TAT HCNTfV 4>riOA CZ>$ ^^KKfSf MAi u . • 

«ifrMnzţiiţîtM nzNZ AA*iI<kTl919: AnOM VofM^ diKB- ^^^ j^^^ 

nHH COKţHA aVh KOHCTAHTHH Hff XoH d^MnZftL" P^kuhi «Malfl 
T>bCA ^MH'OdBAT CKOtţMHAOf AV AWT CAKHBSfHflCB* 

^ToM "11 .S3 ^ ^4 . Rift4l VI 

M itHîi KoHCTMmH) tf fioft oilHrţtj» tAx 949: tA^ 

AHfMil VHHCŢf «\( fkX^lilKAtg nkHS MAN npi Yţ^^ 
I^IMLI* 4HR)kH9«M^S lUN NVnm|k A^MhVa EoA* 

fAfiHAOfi 4lV •fHHmb^ Aiufui m «roT wHc<rk aKh 

RqHCTANVNiH â #HHUlH|lA« U|H ^.H CKA^H ^iţ^X ^^t 
A*^9HAi*A|nVHU 4f AH^y^TA AMHI51S Hffa8A«NfVl 

iKf sA«^A<r fkfk ^A ci^H Ori^Ht uih CRotţHHAVi 
.^ mhct4i i^VtirliCM» A«t 944: aaH TfHMnc 

•|wHU;CTfOABi» KV A^4lCTA KoHmHTHH (^tO|»)fA 
Aytii illOH J|^MAZ|I«ZTMNAVcZ> TOT H<bM>(A A^S Po* 
MiN ^HH TJfiHHAi «flMnaj^aiţTlJt AaV C«0C A^AjiXt UIH 

^HH HHHCTi aaH Aina^aT, UIH aH CTaT^T eHNrVf 

AA «IwMHaţaiţlli^ -t^N Bf^tMHAi AmCTMA .4 MH^ipAT 

iţJ^T 94X: noMfHii|ii Rf^fHHoC uih AAH'îiir* i^^t^ 

KâJ^rîe, k\<m1mJcÎH KAAA IOmÎH K»Ă^MH«AA0f Bftrfp (a- 

"•" ■*• " ^ICTAH B5rPP> KAflAf A« ^OCT TfTS ASHOfitTOCA^fif 

Mâ^ S )fM i lUH MOm A«H &AA/yHMHf# KAflAi ^HTMH 6A« KOTf* 

ŞAt), kS BACi 6UJHH^ AAMA{l4l H>krfiZ, ^H 14 A 

a)^h ÎHhîi aW Aowt cSht gafMrpAft ujh ^h OpA* 

KÎA mSaTX npi^X AV(|^aKST»^HnOTpHAA AKZfCfA 
£UJHH^ PoMAH UJH BApAI A"k^ AţC» UlH ni ^«NUIÎH 

• •^••••^* tifîoi4H ni\< ^nfaijiÎAt; * BIl^ fl-kTonKCf^tAi 
0|«AocA«ti«. j?y ci 4iiS CKfîS, njjiKyjM lh(0|» ft^ina ^f aH nîif^yjT 

i5rH.r,l^^^^^ pijKOIOA •f.HTa», inoAwţZUl UJAVcTfMH^^^^^^^ 
Kân iVcK -'IUH AHTp^AMiAAUI AH Wfta CA^ AHTOft At^lnpA Tfl* 
.' ; ..J^MAOft UJH a«AOBHT 4^H IIAJT* ^^«H ţ pf f nOMT» UJH 


V BfnVă XXII i75 

IUN^VnpzAâTiffftMtf^ (^fAA âAâfA ^f^)f mff^ 
m^lAftrOllIllff UJN alM« AlrHNKOMIf/^TA «V iVIO'NCy 

^niNtfV «âffe PaiiiiH TfHiiiKNNA dpAitfî . nin şKrAit- 

4lf i M| ^V^^V ^M AiTA» Ca ^ dfON IUII ^fWŞr 

^itt AAigiN^fV; ^f Hpii nwtfH E«<fcCTi ^fcfi Mti 

^ AirSiMmTtf A ^ AA fcT»|ni^f jl Tf iTtyJt hV «^«NMf 

fiOATi nfNTfH fViNNiHk KH4mi^A.cx ^îţ Tfi^VTf 
Ili afiM>k aHh BaNmNTNN Riff Hforf nkt^ .Q«fS| 
^ONOfA KAfTi i6: Kah ftlY mkBf/VfNifoc c«mnVa . . ,. ^ 
514: nfwţfM OAri A^** B^i^off «NiifliA «Nf^ 
N«T (Hrof ) «iNNCii nV ROf zATAi Ac^fof A ||ifi«rt^^ 

AHÎIf UfNATVA MVfNNf^tlN, A CaV OnlfAlT; U|NN^ 

itnA AAgifiirfAAi alf fif KiANT 04: SoTiijt IWf.ii^* 
fi nNifcTi. HJH i^irocTi MTfN lc^iiifNNi^. NfiAN9? 

Iţfâ 'AHifZfAT« <^MaZfATtin'«fHNN .Mf 4^ yi (Rtpijf 
KZ^\fT HNNCTi ţZKMNA^Nf |cV Mirff âi^S a¥ AJ^ 
CATOf ^f eiV JfHTOfC AA AAf CAAf* <E^0.CTAV. şp 

iitA flffMi IliTflafK IjifHrffiAyAW ^^i«*«*AW| 

^HHOfVA AbNPoMAN ^laKinHH; ^^HM^poAA» i^M» 
nSfAT ^IhNA CKOC A"M ^HHCTifey nffRHM MIH cVc 
AM nOMfHHTf fl*T 941 aHj^H^ HHh\<A KZAttrZffCK^ ^^^ ^^^^ ^ 

caH nf f ctzbht ^h t^Hm aVh Î^Hîf • Konctahthh 

IlifţHfOrfHHT CMHrVf A^^Ta fZMMHN^ AA «fMnZ^ 

tZ\\Hf AA AhVA ISHlHf îm Jf h aoam f MHAVif h aS 4^h* 

TfiT KHnfiA' «fN BtBATAi lUH AA Miff CTfMMTOAj 

f t nMHN^ ni azkVntoji fi» caV tokmht cz a4i aHn 

aS • TigHC 

/ ftT6 KVfTft^Vr 

^S^Hc KfAtoAHii [iSHrVffCK iO'' Mfcţ^t /^c unir» 
âM.tas* AuiH:KAff*fc Airr 955? SHriff'in mau Afi^AtţH ^* lOO 
MiSi Ai o&CTf Rtfaitf oV|mfMUiA «cbn|»A ^^Mnxyi^uS 
Ah^VAttSf M^^ ^bH2f fr^ nsH Aâ Ila^^fHk H«krjiz 
«rmt cVnT^iaK uihc^at c&Bît •% jitfcv. H» 4<M^ 
ntf^AvHA AnSfV/ibîi Ovtoh MA|»iAf k^m^^atVa mi» 

4C(( flVlţMHZ OâCTi ^LHnOTfHBZ euiHHAVAl, ATATA ntt 
«STVf^ KMT AHHTfi'ATAiVll HtiMAJi 7 ^HKl CS ^ff 
CKZriAT* 'Ot^Z-* K0HCTAMTItHj|k;MnafftTV/lr pSCXpR» 

^^55. tHaW - iI*T 95»r nHfNirmH^ .jfM^A<u Acbnpt 

OffAlrttHHAOf» UIHKVmrMNA AAQHf^ÎA» kV «f HBZ|(Z« 
^Hf^, 4VK»l^yH C%V A>tA fiOMAH tM MbjlHT OŢfSOIlT .f M 

^ MHi^H'OfMspftip AHns-iff Tf «Hcs AHH 54: um 
'.f.Mnz(i»(HeS'itV!MAKKaoa ^oh^ uih kV^hkio c%% 

ttHi^tk^ţl^f^'M^ iŞl KSfiOMAUAHA 26: CJRMf^f 15^ 
KAfTA ^K-ftfCTt ŢOT aMil^54L CTMIA AAtKK AA 
;|CMnSpZt|Tf ^ÎHM/y* AA SMf CTS nţHnK /v> Y^ ^** ^^ 

9t AVNHr «f H aokVa aVh aV otzt^t aa 4^Mnzps^ 

t(;rf POAAAH ^IlOA CZ\fi- KAff A#. Aţf^^nSf ZlţHT^HM 

Stva\Jhh Mait •nWflJt*- .r - : Ht sss 


Eoe^' y R^fTt if IHtnTt. 

m 

ff&pi AOKt'A'i^lţlfTţaMA-faMfiHYlAOp J|tH 
S0A0^7& ^HW icTOpYtlTÎlCTfdlHYI, UJM 

«O^cTpz nf yHîM EÎ^Yir^iiTo^t! , ki^îyi ~ 

mHTpîT ^H^fTOTîTpa' HiMVA^Irt AfoA- 
AO&f HECK K^ KACHt 4V M^^tlT YiK^TÎA* 

ăuifiwjiept «f«kT« ^H^ETOTlffa J^mz^ 

flljTin f îfc«JI»r AWH SfTATi KTOK^AVlt 
UIM 4.HT0Ap(ţt li^YÎ ElMAtlMYip^ AoM*- 
tt^Sf^iii fîTcfCIC AS KfHjmHZTATi. 2- - 
UlYl!KA<fi nOMfHI|pEj|LHTp(0 K^EME C^n- ' 

nVHEp4: El^ArAfYtirop c^nr j^mnfZi^lA, • 

fĂC%^Yl*r\ih)ln ^ 111Y141E KiffMO^T Tp^MA fo- ' 
MAHYIAO^ j|iM SOAO j^ÎA M »*- f OMftH ^T- 
MH aI^YI KoHCTAHTYthf HZHT AA '4^Mn2« 

ţzii^i/kJi^n HcakTev iHrcj^^ kah;^ c^^ 
jlf JRIT^^T f OMAnîYi Af c^fnT wfiMnz^ - 

• Ka«' 


I i78 ■*!▼« VU 

K ii n s A I. 

m)ik^i MoAjioKfNfCK M Aâ krofn* 

iîn CT^NHII, 

IBllMf M «â (^ nO#UMiHA ISTNVOfM'IIOCVfV^ 

iuhIM Mtf atz no^s aâ ^ tnpiarmHf^ v*pViiiii\M 

Mff ifN mVaTI AOftVfil «fH KA fT* TţmVTS HW ^Z» 

hVt^ t^cHH npfcVM kV xVfcVA icTo^rtN BOM.afSTai 

HX^AiUIH aVTMVt nţfH KMTSfiAHfmt icTOfHt^ÎN 
PoMANNAOf ntHT|»V TfMA UIH HtNVfMTS UlfAff'fc 

PoaaHHAOf J^H ftoAoxîAf -f Ncs mi ahoh hV ttuift 

^t TOT UIN ^ ftt AAHtH A AtTOf A CTSNHlNNpii WfU 
TOf Hf yHTSpTJl CS CZ (^Tl /V^Tf nlHTfV AH4kCTt ^A- 
f S BIHHTAV tKAnV fJAN^VA UIH BpKM«h AHEAf Kt UJn 

yiofVHTA cs nASTHMf uiH kV 'sHm corot4ac UJH 

MSfTVfTH.02 ^OSf/^HMf nfMcVM RS /VC ^^ '^SKVtJc* 
TOpHSTH PoMANHAOp» (nSHTţV npNHHHEAfy KtpiAf 
/^i mVaTI OpH A'bM nOMlNHT)9 UlH «f H CKfKtOj^HAf 
AOf Alll4LK4Lf UlH.tASf aÎNT|^V nSf^tf Af NOtCTf i NftV 
nOMfNHTf «I^NCS TSYff<k UIH TfEYfp<k sV KON/VflOA 
NAV sVpC /VHH AHHCA ASKVHTOpHAOf PoMAHH ^HN 
ftOAOXTtf H$ HflNVM ^f MVtTf OfH tM ^HCf f^HH 
ifH OAfTHVNfNti -UIN df.HKV|MCSfNA f t tTMT4c HZtV- 
UlHfA ttlH NSHSlj^il /^f ^fAlâ^ /^^f AIO ^f fttpsAfHf 
Nt||lft ««Nifl|lf NOMfN ^f HMNT ttH(^f«T nVfTtlţHf 

•fH «fH TOILT» Bf ilMIAIr UIH «fH «'aATf nz^ţHAf HH/^4( t* 
tţSa^ Jl^MQtjtXl^TtN PoMAHHAOf » lUH RA Ul ^^S ^lf» 

«rHHtKoftcs yn^ CHnttNifc^ nH cx iiAiif%AHHă» fl« 
Ui>k Aicnf i 0sjionA EoAraflS» OKAttoHliif iuh mam 
njif ypMX uiNBtfclil} flui4i A^cnfM IIcIa OifAKtHlii^ 
XHhhIh» T»VA^t ^H AATiAt hH^huiIn hihVmz- 

pATI dHMBII «I^H «'OATt nB|i|\|lM ^^y^ ^XVk» UIN 

>ff)(cnATj(V YHnofHAi «fMnsfiiMţtiH ^h TtMtAli oiHr 
"rkfJViA^Ai^ At M^tA uiH Ai ctf zmVya, uih ra n\SîH 
&HnE|)nJiop eAK A 6x**A*^^M^f nMMţcMAA^ MAfinacA 

nfl ^HH AOHVftf fOţ^H^» ATM*r>k NţMH|.H caV O^f 
NKlr UJH wfH ^MnZfa^IdA PoMAHH^Oţ AAHHN^A Hf%Ht* 
MZUIÎIH AOH IHaH BZf CAt» , IM A)|«bcTi AA|»2 ^ ^^ 
kH A«,*kCTI HlfXcS^AATl lUN Hf ^HitATI NlHOH mi», 
blHHCţlH^ÎH Jf,l$nZf^i^A £0MUlHA0ţ AHnTMH/^VC9«* 
KA yu u;m HâKTţMH «fH Mf^tZ UIH UlCiO AA AHH>/ lAt' 
RHMnAHŢI UIU ^l A|kRHfi« HinfHMH.TOiţlXfW^ViSQA« 
Al RHilfHHCS^UUlKAKH nrn^ rfO^HH^li Ulif HM tiiHs:^-; 

Aayjnuf ,njkiviO{k tfHi^s^H uiunf>v^|^MH)|tAo»^HHNca' 

qţH ^H^aUlHpaT»»^Hil^, |f HTOtf l ^HMAf UIH H^tHi'. 

fHSt ^H m^m. Mp.f^r&,.(^H nr^v'f^ oH4>ApiMAViîs 

^f MOJ^Tt) UIH «f H OTAHU^ OMI]^ţii UiH'|^.n|an^«»' 

HlUil Cai.njpMsU U)H JC.Z IS;HHHA»^ilţT||H KAjlf AbKftf IIA^ 

M0Nt,T{i3^ (Aj^zTaţi).tuH Mi rfoş^HuKX .^o^^czriwns* 

J^ZCHT HKOANA ţilCHnHftÎH «f^Htf Ay,T4: OKHAop) MAii jpjt^, 

TZH LUH M&iS^^^i anf oani ai nţi^BH'rHA (ai H^ifNA:.^ll«* 

NAHHTf) A^^l^^^m^ nfcW^MBJitM'k U{H A^MHA.^ AH^ 

' kH *S3 H«^»*. VIU 

mH ROHAIIOA Af «f HKHnVA UIH Al CTfWH^f mpc 
ASKftfpHAIAiBVfHKVA d|^MnXfZlţTEH MAM ^inSfTATff 

^ffAf'a^KV es eoKOTTi^-Ma lA Afii<b.vvi MOAfTi 

ar/ybKM*6Af< ţmZ Af A'/^Vk^ OAflKHM yitT2f|H UiH tt€- 
nOMIHHf fil Af A2cAf KA Kţ$M KZASTOt^A nfl nfHZ 
Xj>* itlH'VfpOAC^RZA^TOI^HH/Vf lUH^HH TOaTltiaffHH* 
AE Af»fsAnOf% UJH ^g Cnţ(Aft2f Zf 11 KbnfHHCSUJHfZŞ* 
B%t\iTZ ^lHHf^f nZftţHAf TfHn>fAVH«l4tAI MZ^H ARfOA* 
m^AC HHHMZ UJHVVC.KAtlVA -nU^Olf Nifh TAft AA« A« 
ROfHfH UJHBI^E nXţH ;CHA<felţll, mţ% VfcAf jiHAH ftf^ 
nrgraTf nSfTATff Af ^«fl A^fKfţt VVI«M»ATf OjtH cx 
T«MnAZ V^f flîf f^i K2AZT0j!K)A nHYO&f f Aff MMNHAf 
ilVc^Af 4»AHA >a<|^5SAKH^ nZfl^ZAl AAllt^f KAf^lAB 
Af MHSKAOKVa KZAA^ffil •^HfHJjH M^ ^f /^fnAfTf 
OTA^J, flfHTpV HesCA H* MttH MAf f OApfltţiM Nf CHMUIf K^ 
VfcMfîi MHKZiUfl^HCftMZHf BZrMH^. Ai*iîl TOKMH 

A^nz Mf AA AOf ntVa nonac fyioHgf f juih kH kza^^ 

fA' MZA^AZfHAf ^Af -f^f ^HP UTH Ai'Vip ^f «rtl^ATf 
IMH^mifMHHTtKaCHMtţHff UJHHA KÂZTHpi d|kUJ A« 
AHhÎ, aT^NH* ^HHtni kH MApi AVflfH UJHKHH><fM 
ft eHM^M UIH AK)$MOAl|iff '«fft1(^HH plHllAZ nZHUş 
IMH l« CMMHUf Ultt Ml n!f pAifc OJH M IJlÎA. -^HTf' 
Mf CTA KHH 'AAf Z CZ CZlfrîl TMMHAAT lcTOf ltMHAO|l* 
V^MMflJlHf mnîîft y|iMZ ^OBfAfCk a CTfCHMMKOf» 
CHffHTOfH». KAftH nfHŢfHAAf CAAf K»Tf OAf f H^f UJH 

nffiTfS a aATOf A aţf AMf AHiţAT^ uiH kV n^i^HNZ nc- 

aACHIIf C TAf f ^OBr^fCKf nf fK^M^ TZMffilEcTOfNIHAOf j 

citfîirwpi»wţ.*A*P9V« A»»mpK4iw«^, uîm«a» '^'"i)^ ^*'^' 
^M'Aiiţk3taf4i^.xvy«BiJi uiiriJiMhifrfHfiHeMri^yi 

c%ui»U^%ZK\imi, .'^Htttt >^^ inA< 4f9N ♦»<*. 

B««««îi» Hoi|ifl4'^ymp AfcKiiiMiw yN«*M rt fo««-' 
hIh ^<^9TA«in» e«tfTM«|Atî «^M^lniMff MAf ^ ^y^ 

«Mf«fa^^«aflHiaiu4i:Ai 4AAto<ttAyr ift««9l^>«ctfMM«' 
«|ÂH «MTC KsmA ^ î*r»>««i» VH-|*«A»e«<l»W»>*/ 

Mt 4î( *l«TM<«|r. «r «IH ffft.«Mf nl! - NaV AB«V»i '««It '^«< 

M Afh|;i.A ^ex/cs #ît j|4HnfVMV««r« 'C^iliM a«i«#»«: 
MKşa'^Ab'.ii^4aH:^» •f«K«î{ OB-^ilcaAMsîr'fta^i^ 
«trA»*««fiH.^!cTQ^HAJt «irMT« MAii* um ttvVi^Vf^- 

Ba««fHAOf«lf( CK^^pTtfJ C»f«Ncy:|il«A%kf«f«#KAi/> 
fMM, , MaS. BflANHW ^ir^ÎHN^a v^tfpOf «V iţO«4V> 
nffl «fkMHA«>ilt« MC ««K«A30»« A«fc\( ^«CBMmt, ri^f 

«^M a^'«ZKţ(T]lvt«Bî(iţii Raf T«» « *irw.-««Mi^^^ ţ^ 
•BMZRVl«f«:Bf«MN(Ae'f|4m jfn •AM«i(n^«if •^^^■«•"poram. 
a«|aT((fB Bf (MirAff . z-Oha, Haawi^» 4H^f<pk''Dedootri 

(^lVxflf «. ^XfO WMWCk) ţ £ PMR4T»i>V«!?>f N - N«f <«« ifiM' "* ^®*" I8t k»|iji^« m 

ottiDiiiag» 4|«ţ^f^ji|rofH>MfN#} * «M «mM«MWtţ««kt»f« 

Seleotum <»^«|» aM >l tf l i ilil i >»fi»f«»ii ii^«r«a>»> : âş frfmnm,' nm 
Le grand 4f^^WiW|t1(.iiA*i|«ţi' liii^«|d%M» ofMiii^xiMr «f^V* 
Diotiona- }^ii .,|^ 4|t|^4^ UT4^(H^otiiuţNA#H)fiitt|mA«i(kAi 
JjJ^**^ «iioi,ll«i|^f«i^,ajti )c«tTtA « ţlf^A/^iHiiicm^^i 

VhfflHflHf ^Ni^inUN^ii. /ăHKMlA>f'^A*.>OltflNtO|i» 
l(f[.(|M«#Mf «nJlfJIMMM. AVniil Xf ««MVfNAC Aaftt'f 
IMA^I» M^flfi %II«SIV» KtH t*MeI«ftf IB HX^IU«|l<NO«» 

4»ţ^ .JŞHfn»tţ«*<^iif»l%* Of mhio|«h 4)i<«i Â^ f<9' 

K4M«2T<i««»ii'8(iAf^ liA^iikHiii •hXHiiAA'e^n^Jl'jţAf» 
UMfJlMriuHflilHi^UMljiţt^^^fHitlâ. MMHivţNui Varbftn 

Ai«n|i|yiiy«» 'iUfiyi^AtifiîViiii ifor^* tk^^Ufmii^ 

HHf e ^0|W9«eK^'jQs'8« o^l'Vt»; KAfcAH'ic»«S;^Tro 
qlMlPft|6(4UllMi$«^lţ«4H:<»^4HTlA«*;r» (i^iiâM! ^i^h.-^^ 

I^ţ^ «VNft^jfAjf IHH 4H!l«fl»r\jffHll^::««Ar:V*«Nftţ,.> 

aÎ( :r^lM9n)f<'> »>Uin A\MH3H9f<)J(V..afiajHiA0f «klr A«' 
A«Hţ|||[i^,'CAV.1'4MMIJM«> .MAM^f^iOHaij^TVA».Hl|i« 
H». {«VA pf ^Hl^ AOf I MA| Clf I. 'Mtf^ :4f H<B <(«▼■ «f. ■ 

* '.;^ ^' s|{^ .Mf;»f^H«»MHAt HA^-llwairriimUvrtfiruirnfHikai-.- 
^ ' ,,K)(Hiro«1|i Hlţpl^MSfe ,ni mwtţM iH»t^ioi<^iMi^M*«> 
M < tBfPMiiil* <WM.tM»5f A «fcV oiMNfir. ^ K»«ţ >iniM^ • O'J 


H^^tfi^ H *|Ş3 > . ^ ri|IIN|llMli;^|kj|kliiftMi^M€trffM)Mi^Alittll^^ 

Kf4w4ll|*4*'MiyiMiJ(elblţp««|i1illcT»flN3^ ^'^ 

b>«airMi4fejMMM«l|in)fM|te««»f MMijRfiftbMi^^ita.e»'* 

. ■ .ffl « •-•i ,-;>: ^-walil.HVîi.«l. :) l|Lr U •• ':r'. ..-. 

.- A A-' \ r ••' .-.<'> ^y. ..'- •« ■ .■'. F. ,•«;■' " ^ ■< 

\Mft}§n AvfCTOf 4K** c« 4)rf ^ei' ÂMHfft nfi A» ^7* ♦!«'!] 

•^rt'îgHitkHAnttrfitildî,^*!^^ ]^«- ^^•"^ 

M^'iPn îc^OAR^tA rf>«Hfid9 npMfHvoc^' nfî^^M^^^ rii«« 101. 

MAff^ floiiOBii^Ji^ ncHTfV frHffX finAticTpcitfffifHTf*- 
^ţocT m A;kHrv'^forR«iHK; OlfV &«ifCTi 4V^a2 ti4(« 

» M^fS Ht |(f AÎi^ ^«* Vnivtftî C^c'^Te iaOf OBHTi ClCflţ 
' * ^4- • SM*»f ' «A«(ev<Kt«Z: ^iNr Tf fji lohiilllffft» ••PtteacKKi ■ ««1%. 
■ oci uiH MoA^oBiH^ţcKz, cftH nţtttHm HoiIh kM 
BftAAATt N'km^it 0X08Ci^fi|jiiia^z^ x»t"" « Moa- 

»A0BIHHAOpŞHK a0A0e.ţ*A.(ţ, G0K0T*Ck,^^,^ „ 

A^tCTA AOK lETHTOfNA UJH-KVMHMTt ^'HTaWx C» 

. VI*<^B<M) ''«Jl»yM"K«ttiHT' Vl^nOMfM£|^fi>yH.ic^|,||S^( 

^"'•ÎS^'fo ?*?w*«-^'*'' */^1?^M?fv»* m^ 

ittKWj»Tc?»cano|iTZKy<Hoa4if» ica ^Wz *t«ta ts- 

rtT NlfMEAt aOA0)t^ft><ii' ^N flOjttxTft TfZHTOfl^, ^l 
„A»^A*^ÎM ^ftA^iHAHHTE CKj>ÎMŢp|..M h« npMWVTI^ KA 
.««Hm AUNŢftfH.«^HK i^MŢHHff8if,;ftA,A«MHH? Cftf 

wkMlJf H .f m, ♦5K«tz. AMMf a^<ţ^.A»»»VTjp(N iyiii^ifo^4« 

^tCTfKftTZ» .(^HmţAfjAj.y,^ «H <||OCT.MoA^C}ji- 

'*»)»«H«^H? <;ftM?,uiM;#ap^'NMMM.yH npfp1Jc,o»^9- 

Bf^Cip^ KZ IWQft^OKfNÎH, «*H,nJ!«.*fM^M7^0Hll«lţi 

..IMKAŞŢil^M^TJ|SpŢ9f5. ^H, ^9j;j. ^jj^ AOIcipfl^^-^j 
,N)fKApr IIOAOBlVfâ U«|«.ffiHH|l«rÎH1»«IÎAvanfqAni.!jsU 
.BfţlHHXTATC !<|>ÎMHA>^ Ul«l, M«4Tl/ajluef fie»yHj»jS k1* 
^ W«"Î'««»»«!A» ««,* AC AA îWOft^pB^HH AHMBA CZdl * , ' ... •...,. 

.h--,\" .. . iHtţu^l ^ .fio«ifyl»vibT4flf¥}^fi|t JVkiaAmiiHâ^jiy«HH«l}i^ 

.Aâ AilAim4 AO^v *^ f}fmra» CKZ«|ţl';ftV«k€T4'.AM 

V'N V 6» 4lAKZ;| n*^HHH9 "IfH Bfl yil- r.MH«AO« ^' A^f A»« 

f^tilH^ ^^H ;GţffHNOilC«HrQiNT|tf AHACTr A)f HfV .CS 

nOAfrfr.ACTVni^f /Ai*Hff A^ Vl^iHI* ANMllA^AA^^AAOaf iHkCKO 

. ttlHA tHt^p Of -PoMMmi A^^M#fr M2 (^^^^,lfl/lf |«Af >k 

.ll|»MttJA^3l:AA|^{«TiK4f!h- A^|^i^{^ \.P^f^liţ^}^^k 

;.A6Jrt'#4 A<9AdK4]i%A A/ţNHA^ NS^fl«HHMA»^H*«lP CfM 

«♦WfHţftîfrAŢf^ lum. AAf<n<r)i^(><^f!>W(cAfţsp«cirfH Mtkfim9€» W f B « Y ^* a vif « 

Mc^ iflMf 4iiirrfM^ăa«4ctiiibrV|ft jJî(B<rifa Pa i iM i ia 

;M^iiai|aiTfVcH4^VA: BiPINfffiNri^f ri(t>tHfi#iiirA 
# r.frii Mi969ţ dMrf<^79^A|.: 4i^'eiit(!lli* liuMri «[«Mfi^'^^^N^i 

^^*HMtHÂ9f]fi^if9U^0tn'iQi^^ finktf\^m omhami 

'«ieiypjif«| it<bţ(» idtotfiAiofift ifîi|i^s^ii|iAv ^ tt^«« 
^if Mr 4ffki^ ecw^iţwifrt* ,kV oiViV NtfOA^ 4u«i- mifi» 
*» «Kf Vlti^ 4XT ^Mflt fvî PiMfliji: liN<A yMVli fiDi>ri citi 
'iilrA». ]|Ulfifi<<pi«llry^'cti AMNfVtf^Al^AS jArA^* 
i#>ilN7 «bitrit piii>6(r '>io# 'Am^ 

# fftm^l 'cSrM' vV;NbMi:flfii|^iyMQ^^^ii)]nf«iH^ 
ffiAof -eyicVnfHNAf mp w^lîş A^Mţfl^ bin oKâţ^ 
nţM^tof^ AOf ^$^€MfU% ^juHr^roc^sfiV nVmi api^ 
«MitiAiiK iHti}i4ff fKc<ni»<Jl^ii9ifff| ^i^<(*1iiiVijpV nfi 

19i)M4NM*.Ni(Mf«HA^f OfH^^Of^ WHCn^Jt^H^^^Â' M^ 
^t ^H RiHNONÎiji "MilffAp lit^AOltHf H^iA<tS^fâTff ^i 
iUIS^HMMNT Ni AMNA, TOT. ^«tflli.lirH tUH KOA« 
Y)MVTHNAVtZff^''cVnTilHfcT|i HKK^SCK,. ^^î(iHH4K9 
nVm' iSfflJplf Ih^H N|fl>i ilţi A<ff^^ ttN 'WlQ'KVpH Aff 0« 

^cfiHHlA^ i fliKVtîrn/' ''A IMttiiAMiţr i^EVvtn^VAVj; 
^N'ftlţsjfA NIHntMI^ nft^Hz 4h ^iţÂ ^ilrU^'cft^ 

*iM^e« ^frttfŞMHAi'Al'^'^'KAfTH flf^VM tSKfVi 

^|ril$ldi»*f# III aV ^^(ţcirr iMrcTf kat ui n iiÎimka f Ai 

NVn|iNN« »5!/ i|eRlţ$:.,«h(.HffdiţMCKVr;cOK^niR«f)6 Aiiwfccua^»».» „„,„ , 

>Ki<^: rttiM)ttm»^.kkf^>tMtt^ 4AHT4nMiţi>ie^hMyil^( 

tfOA. AVHţfN ^l«lf9c\f«c«l«M ţ^ţţlHr^Hr ^H 0<ţfli» 

Ji^iu)iifcNih) ^4^$* |JM^«lbi«» .c^VrlUMMfRat ^v»h< 

i^«r(/^9N}|4ftti^if«}^:yp«nţi^iAt(H(lllMMf) Bi». *•" ■•»•» >» 
<îc'r»|HVîA F{^itil|iife:f^»bMi«ib: IW5HNI11A > i^m» 

iMinkik BiHiaHii^ ;lni imii'i^tM»«m f»i^M4i» WV 

«iMWNIi«>»v wktiH mir kMa:«.'«Bri ;.|.A ^^ptot^^ijir. 


^lTi 'TpriMA 'UJ«l;NVM«%i» liHţ^ilEAkii^ Cd^HwKţf y 

«I •• 

•'i* - ^f^î nfîyfmm wH^tmrmof»tAiii 'j'fOM«itAMJffvM|i«iv« 

Alc* ia«« AKikţ*4ffON^ANlM9 dNClT 9893412 {tţAf^Af^HHSvilî- 
l»^ilNlM(VMf . BIN 'H HdAOftlţNAOf/^VnK'^i^^'^'ePU»^ 

V^IMni J[Nvf»i4irji, MaA^ AfliifQfiir^^^tMitJf' AKfioc^^iJi 
Mty/hifmi^ Ciy«^i'OWiTitumţf'«ftttţHM'TMfW«^ 

l^TffliiH Ulfl TAţSAN)^ ^f aiCOA^ ^yiNff^f nif NTSHAA(f 

ViifivAt nfhviinbf* icb Hi^o&i^lfilt i(if4lt«Î4N(ffk'Bf«R« 

»-Mb A Ntp «AHlff HnOltf I^N .f tlrV(Mlt(HN ^\k POM^tNillN. 
»«M 'EACTAf HiiNV AVVfi«S EHQ«kV.fKtrfâ/ AS^ONtiT^ <(0A}& 

»aV tonuh^). ^iTNiţiiAi .MAiironVA'f ' ktf iif^y HfNr 

DM^A, Ri^Ay'^OvlKO^^A (CAţfeAo^fP^ . lyiWA* 
ft^fVA AAiNX ^fTAT* AANV^ KNAfifr (cAV ilx«AlO 
» lUH Tf fNOttHCNA 4A<«^S TjI^BN^. <HH«)lAAfN» 
ViTHTOf MA NOCItftV n1{ MHNT* ^«Ş CB 4»Mf i :UI|I i» 
C0lfOT*4HCB, .^ AMfB AHBrrBmoŞj , A^WŢ JhBHTf 
MAM Mţf AT ABI4M/^VAir ^HNCT* «UIN CAAfiA .N*MV* 
4bH .110 CT^ JCS t>aCTA 4Bli«A0K BfM G%^^4^m§ 

mz|tV« 


im^'îiifH'iMpt i|irMMt«.NHiiwiîS, kars^taifnni^ ic« 

•^fi^ lificsM uijM tr{i«rsM> nfNTjiV «KffS» RoH^vf» , > »' > 

4AHN. icţOfHMH CTfCHNIfi K9l^N SOf Af W.« iUU<fH 
ff<rf nOMfHHTC H4[MVfM« ^HNZ tUH 0|ffiNff(IN ^Opi^ 
Vns rV M0A^0«>hHlN Ac8n(A AATOfA CXjlrili ^HtflTf; 
aiH'i^lCAflAiSc'rOflliltH HOlJţpîlK tţNH^^^ttaHCAT^ H<; 

mSM cxffOMEHAcies; mfa.HOH.toftidfM iif .. yi^f bHiir 

AAAOKVa CaV BOM 3HHf» ' 

« • 

j^iini^A in. 

9 

l\^Cr^ZCZ HJ11JI6 BÎCHVnTppM /Kft^îll 

j-^tiH A j CJîHrî^pM ne cwHe c«^ oks^t . 

Ehho akmH &hs*9 hckVchţHai * if n iEacHi • Gh- . aut- "«• 

âaOAHCf UJHT>bKA MHHMiOHHACfpIVlHC4HAM BHHO ^HK "><«<'' t« 

AHif-bf ujHTf y^TX aaPommhIn uiHAaKbHTOfîJî Bo- "îi*l,Vu^^^^ 

AOKÎCHf npK KAfÎH 80H 6ACH2 «OAHH^I tUH MHHMK»- ««î Mt« 
HX NZCKAHA» KA nfC BHfCtţlH (^ZfZ CZMMHtţSf .^ 
e^H A« AAAATACf H ^M ^AHC^My UJH hX JJJHM^C Ht 
AACAsH HpAHMl 35Nr8fteK (Kl^fAI nft QptMHAC «It 
3H^t^M^ nVmaH B0AM6CTt kHhOCKKt^ iZtfX AATQjA 
ICTOPHmA HtMVpVA)f ^HH TCMHHIţfAC PmmVa^H 
^OUMi UM ^MnoTf HB& TzTaj»»AO(l A^tflUJi) .UlM vnoM - 
T«M JI ' Sfi »M k9» JM î* mii0 ihH tiVfkii¥4ftf '^•ISHicAtttH ftVil fiHfMiiTop idi Mfm« 
Hii {i)>Arl*ţltf Ma*^ . ^ ^HuilH AntţÂH^« 6^ AnoH 

^>^A6ilf!Î. trz|ij(tfJ>HAdp nj^HHCf IUH ^C TAA^cHuiAf 

nV 3sâi^V& n»ţ»K¥» ^AcraTSfHAOj» ^it uNi MOfUtft 
i\^A<~R&^^^^1 ^^ Af^^'TAV^ a^hV HVmah Hi-- 

Hi^iMiiaT/AM «lioei^f Jt^HM ^llllOt ^^Aâ>{MHTO(» 
4»H10ţ aSh iVtafC UlH'A Pilttti UtH ^H^IITOflO ^M^' 

nlpzi^tfâ ujHicTzi\iH PoMaHliAo|k aa\}. afZT&T» ll« 

Ui'k HyiMlAc fP9i\)CAflbA%H aSfZCHT .fMnZfAti AU1« 

A^miaC ilViHOfiATVAVH nfii Hinot ^hkioa^h A^ AfZ- 

tAt« ^UJ*lî BOH M A^iAAUi nSMc )(\iAZ UIH 6lCAftl 

inHoi\HA6p ibU ctfzHftnoiţHAOf aVh a n^Hi chaHhAî 

4A0p VHHtTi UJHCAAIIZ MAH TAfi A H^ftHlCHH IUH aW- 

MTh ACZwf^Hl|irHHLţA, ttlpZ A ZOACtfZ OkAfZ UlH BA2« 

* rTZMAT* MZ5^.4ti kA TZAAHH4A ^I^M^I^AtZ ftfi y- 

,. ÂHHZ ^CZ riSpTA npHMHHZ 6MHTCL\H| npHHHHZ A*4"* 

«hÎii Mpt ÂVţioct fc^îfi^oMAHâ caS aoAox*> «a* 

^f» tcS S&T:' ^i ÂhS Ma^ ^^HHAHHtt AA îcTOpHHH 

njn iMitt*btu ^oxVţH cz noMcH€tit, ackmt iIacAz>JA 

fcOCTfH* .^«AÂlCAjll ItHMHHHrÎM UIH ItoAOBHÎH AHMrA 
feZUl <t)ÎC ^MnfSMSTAT? IW rtST«TA« AHMBA IJo- 
fc)llH4eiCZ /jiAB ârtkîA AA tiHnfS <:«Hrtp* CZ 3R0A- 
^C» lUHnpmîWHrt MHfHtOfHAOp HllC^MOCK>jTnflţ^»f 

ilHMkil nciJWHMA'op CJi ^HBZAzt«H'fecifez'> A« rtft* JţMMjaWM^il •frw^aAillrt» . A» ll«Hţl||l*,|UH^A|^|J, 

jS?'Kf^«!ffJ!wrt /»f • AHUf şf »MJ| A» |Hţa*Tj şa 41Î1 

^^ lijft nWiiî.ic^MnjM iMiff ^A«iî jiiş yg^i^ 

'fBiniMczff 4>ji Aftim ^AilAH^fK?» iMfioşjEA» .i^ii.Af* 
•M A«<*««u Q»;ii|filir|H..jyil|<no4iMivllA. 9s jy^|jr# 

:N^Z|«jr .I{9l*A(I^Af.Pl^N|9|^A9f «Wf^MJljj^f »ijl 

.AmA M4H f.lHIAHIIŢi? . O l-*ŞKt i^ rfO^aR tSŢZ-m^^ 

fH^tlA 4>.H CKAi^HifA «An^bA^ l P K>$|» CŞ A^* 

/•IMIIIIf.W*!*» ./NftKAI kz M^TZBA ţflMi •î.TfŞHI <»?» 

.M«<.^ .CK M^ţJUi î, .P K^ pKttiJZ^ JWZ^^ f» 

iQWMfOM |UM.K»l»fV|MA<iş*y^^^ţŢ|ţlţWIJfţK\^ 

iHOMMIpiftlk pi/^HMHÎf. Mlf! B%fl|M ij^«t»fţf.Kp fl*Ui^» 

«NIIKMVV 4 «WHCTI^ rCSZAffff Pl!bfMAţf/iSŢPfţ1»CK ţV 

-•^Vm KiP^ ««(HtMfTfi^ K* ftV** iH«M» î»TOHI. 199 Kvfr*' VR2 

^^{Tf ftţj ftHşHT, Cftb ftV' MCTHT9 KZ *0ftH4<KK)A îtTO» 

fbiietfAViik icftţcAi ftAnxfftTxîtTOfftft CKfîft no^^ 
^ysf'e^''^^ HAAc«* 6cţfo^AVHfţ(|^HAi rfCMNAof ^eft;. 

'ÎRt, ftATi AapTţf^ 4>CfK ijifliNiţl HHHMIM CÂAltek 

'•SftA^rftf ttS^A'HHYH'.apEf AC BjiffAi HfCAec**^ 

•frHTZH OftffNT0|IMff ^ f ZMANCt*kft '^na Villj'Ba 

OftOftTC G^pHCOJIHAf AftHsiAZ, ftAttfH^Ai ftAmpHHl^^ 

««ttA Vf^AHAfy * A«*|prHH^ft HHHMffî ^HTZţHT CZ ^M^ 

ilt(iti«(\tM 'A<^ tof )kftZTV|^r-Kt) aîAtiiH'&KpîHTdjiil^ft k« 
^«ftii^o'pftiâ BJptMă umiSllWAopftujHAHKfVfHy cz îM'tfs 

•'jftjâirtH^^if HHiKI /$f>MHi)»iHHOC CZCt ftOh^fZ ^A^*-- 

^i#i(t^diH kH mVat ÂUh'^^miaHrlc' /ţc SAI&VK c%» M^ 
«c ii(HKHih\z 1)1(8 A^^ rfiiiVHtţrAr, «îc %f Mnfftijilci'M 

M4(€Tft HfţZKŞM/V, HVrpftA^» N^ CZKftţZt hV fttflTV 

' crSMMH&tz ftA^szpSTZf vv'iBH^aHVc luHnzfHHr aHh 

" CHIJC HSCldfT tUHfrAOAm^Ba''dZMrHft'» ^ Vt'(^MTOHVA 
A^fCCTA, «fN3HH AftCKftfti^Al^pZ ft^ffiKpilţB^^lfftft^ 

|^'ft«l4cVc^tfT0ftTft czpak 1UH rM^<|i)niH^i ^ ncil* 
^nţH'iU MHHiibrmi cft H^ tfA^z icntft. cs ^KVt4^tt Hi 

aaMH^f ftT^i^TA rVmÎ( ^ZHti KZ «VkCTZ IcTOpTf (BH* 
' ^OK), MftKftp KZ AA XjfiOHHH M bff nOM Hi|)Hf ^H* VOfHlcbAHH ft^CBXfAT CX JHKZ n^iMAâ^ KZ UIH &i|%« 

cTra KAiiOMfHfiiTa Hâlf BfVircz w aacz» iii mk Tpt- 

MfNTpf a4 f irtţAS A^ TOIiH nf HMHTZ eCTE» UtH /^CtOlţH 

«f MQ9iţAi\îH «fHTZfffţz^AAiicz: DictuiD unius dictuoi 

jmttius» 3NCA yNb^KA ^^CA NHMZ{^^ A^> A* N"Cp«« 
^T ftA**^3r INH KAnbMNHMII Ulftf-flH^HţOWIINA* 

JLm^ Aftf s^wtZAiifm VtTiiTDfiMf ^azj^mHA 9%Mi^ 

.HHf* hMaMh UlN4lkMUhH jHoig^ «f » 4* 

aiil& 4«HC9UMlH«uJtt- At AA if TOjHHlH OT^|IHK.^a|(y« 

.«Z^RIf Zm kV f^ff ril|liONH'41|it 7(fŞNHKbA H0^7f\f:f4l- 

.ŞIAKIITt nZI||>fc|ţ||r<Ut|| TOATB TMMnâZf HAir*^ n^>f^ 

^i^ KMfcVA ftfiM}lil^:Aţf K»5)tT^ C^PTHHA rM/IMVN^* 

-trimr iiffKKAi,Ni|» ohncK^ my^MBfijri^iijcv» jiz iţzfi|A# 
M-ktvc»^ «*fuui P(^ft1fji uihi45V|I5*!a< itMN^^iiifţut 

^'^'A* A>k)^iMAf^mT IfZflZOHTi Ultt nVeTlHTI 

C« hH ^U fZMACy ^\ 4^HN» CV ,f HTIMf ATf CTZNM* 

NNfHt TOT^tW CN fllf Tf«NT»^NV AUl* UON«^ Mf*^ 

• nfCKM* CT^HNlHr^n^i NAf ÎN, y ^MZiyi i€TOfHHft.,Wlrt|fi^ 

0tf AOstAN. 116» AAfi^ ANMi;»^ M rtf^^WiJV» 

.'0»..'H» ^NTON|i|iM«: . /. " /,:\ . - ,, ■1 • •. ; . ' i' •».«>• j r 1.- WnmjWr.:. l. r: •,♦■ ,•;•., V- .•;.-:t;:)I'. ,,l'r •p • dfr-u jo;c l'; ,k ri» 

••'■•■; Biff-^ 


%9^ B*|»!l VII 

• K An $ A ly. -' 

A0}^7a AEl^A foMaH ^f1^T«H3p nXHZ a« 

fiacnivTf jkwinxp»^*^ 

Mnaf. •MLt^59't9S CTSl4fTAâ «fMllKf^HrJltf fBMfHrVA^ 

^H mftmwAi âVfr0»MAif fwjpnTftV mf 4MM|oii «m 

lâfCTHT A KVmpMOf J^OMHIf IW||Tf>\f ăilC«{MA[Ki M1#- 

• ri*|ru fMNt MoAfTff FiofrtA Hf AfHN csMNVJi « Mt ^ti 

'«>AfVNM. .4U|4: ^CTaV 5NHf t»M CCTfONf MVâ 9 KOflilfflNNJI 

Aâ^miiiimtVa rtM jhc iiSAtM aa^m n6a j^Mnaf^* 
"vViîVir cs cs MMrf4f4<Ks ai yHNMifTţfNTarfSMMnu 
-fCA iviAak ' es liofvm^kfKS o« tm smVa pTMimV« 

jMttf K&f fitl CTt j^ :BM(wMa 'gtffOM^Atfifr ft^<M 
^A^aVaVii i|f AMf yVKAT^ * lesifîl AilPA ^CTMAO ^MHA 
'CSMflVA nfH(lfl!t aM OnMlOlf^ A^J^hVa pVATffNAOf f 

TZHN^ KAn%A tnmKMAH^f d^/VATs uiH AomnMa 

SttArApHAOf SA Mt()iN« MFOfONHNN^'vfJVnSSfaTHA. |L« 
^«bCTA«AliJ«k.CS ff^KS^ ^.fl Hlulf KAf f Af ^CKJif .TS« 
AT KAn^A EOAOAAHţf aV M (kzHH CTMAOltfA fiff AA gţA 
•f N KNn Af Om) .f HTp'AHf AA «|4cC IUH OHMrON K^ MAfM 

vm H$ cVţff HTf A^ftfH ^i nMHTf Mf aV M^f HT« iI* 

SICTS «fNKS SV dfMntfZtţHT AHV 3 aVnm 4 NIH A^ 

nS M aV CKOC OCTfMMA RfHTHA AHN THf SNt A Oi« 

^ • i fAK*- ^>lBţiHâo]p9 Mt 96% MAfT 46 aVmV^Wtj IUH ăH a«« 9es * 

MStVţ M «fJllliaf 2l|fi HNKH^Of ^OlUf MffAi >l>"lf*r «M* 
XatHAH ^ÎN ttA ^HT PoMAHf CKOC%€l Sf HtSa ^A 
ttcjl«MCHH<kHNf il^iCTa df^MnSfAT mVaTI HH|tVHNt4l ^V 

nVfTAT AcVnfAOtfiAK>k|iHAop njit HAfTH AA ahVa 967 a«» te<f. 

ĂUI«kui ^i TOT /^OM^AHHA^Nf CAV «f NTOf C AA OfA^ 
feKfa «IfHfiNNA ^H TOltMNHAMIA{^HAHAi .fMhXfSt(î|N 
4HHT|»AiC0Aiff* IHJIX A«kT dtfS « AHf CTAIU ScTOJ^HR • BffA|liiM 
HOV^lHflJtfli hftKifM N>kMHA J^VcHAOf MâH AA*fcCi AH ^^^*^' ' 
«f NmnVt A KZAKA XoTAfâAf ^Mnkp%lţVfîi^ KAfîA 
«f HTMN AcVnpA fiHArAfNAOp K29^MHA) MbATi«ltTZ^N 
«^HKpBÎAAOpAHAVATfUin Mt$Ati pbt^l^iî A^kH^K* 
kHtf TMfry(fHAiAT0KMAiKHnXMiAHtHA(|>2KMHAHAfA 

tt^rikcTS noN'kctt KtA|HHoc cxmhS^a . 3%4 ilHCT 660 

JMAN A^CKNC AUJ^S 10 Ca^HI* «f H AA nAtpHAi AN dH^t 

A. «f Mn3pziţîiH Abn HhkncI»o|^ iţOifiA^ hÎHH^ nMa aA * 

&HAA^<kMA(|f AS^at 4HK2HtlTbf« A)fNfitTSf| NA^ 
ffM Jf^H y^MA iMn ONMtoH CtSfctHlZ jl^OMH KVArAfH» 
AOffCXH^ AACZni*t^pHH>(npîKAptHiBoKOpA * Ka^ » A*M*fti 

tt 16 KAd 84 UiH ^H MHAtt AOKHpâ .J.H HHMiijJl J|*|;T',J'' 

tSHrttfN) Q^Tp^Kâ ^hHap*k9 UJH Ck KAAMt AOKVr 
fHAf .f MnZj^ZTIljlH^ ^i KApî nOpOHKZ HtACK^iATMHA 
&VArA{»VA9 UIH mSatA npHHHHH HZ^HH/V> nftKţfM 
-AS>kCTA CZ 4»AKZ H^ ttOi^U •^MnZfATbA .(^HKZ TpH- 

^h^Nn^ nt HiKHit^op KAAoKHpi^HMOpSA ^omhHaVh 
^i KfikM (nţt leAfiAi lUirK^f %iHHtT>k si c^ âHH>k 

tlATfHKÎA >f A HHnetHez) AA 6i>kT0CAAB ^OMHtf &** 969. 196 J[4fV« Vtl^ 

HHI\i AAK^H^fMNM-i n«H<rjAf -KA CKbâMN/^\(CZ iM 

ancTf C2 elc Ac^fofa BVArafHAOf»* fVclJÎ A«i4KCva 

I^OAfTI B>lKVf OUjfi nfHMHN^ f|^H AA «iHN<iMAi AH • 
J|kMn2fa^îlM AH*ff ţ2fZ«fCTi AH^«fl?^HT AcynpA 
EOACAfHAOf, UlHM^ATf i|iT3lţH B^ArafllJIH UIH 1fT«-^ 
^Vh ATOKMA Kb nZMAHT^A .J|*\f4)aK8T, Ul^^HKîf^ 

it^N^^fcz AinA*«i 4cV nA^ii ca^ jj^HTdf c AnAcauj.* 

HnOff AAAHbA 96^ ÎOAH «HMHCKîS K^ BHKAeUl\trH* 

j(jkMnapzT*cîw '&co4)aH0KiH HOAnT* nfCTi Bh/v^a 

HAAATyJAbH CZpHHAi-^^OKA J^WiapATbA .f^N AyiyHS» 
f^OfMHH^y $\i yHHCy jl^CKfMBf: 11 U>N A^î An^KAT 
I««Nii «fiMfc^ ^MnapZlţîili iHMHCKlH* 4Sh 3HAfAS A^ICT^A i^iA* 
«♦810.1 ^»f<^« "^J^T^TO FOCÎMf KAfia ^N AN4M MAH 'cHC 
NOMCNHI^H KfMAlţH 4^înH/^9 KZ^fS AcbnpA SOM'A « 
pHAOf 4(H^ATMAHrtl AOj> ^OflfC 'UJH PoMAH, nffKţ(AA 
AoHOpA OKfîf KAţT* 17 Kan 1 yHT*Hft\iiU I^AfA 
IK)p, CHAÎA AU1*UI k\* T0*><A>AK0A0 CZ OC AUS*:;!^ 
UJH AH*CTA W ctZ»!* MAH mSaT K>J ^N^^fMHAf* aHh^ 
IlAAOKHpy ^dffAE tipi ACkVhC Af 4^rZfV^f KZ /V«^ 
Mf hMmH ^H nf.Mn2fAT"P0MAHHAOf , tMH K^ AV»TOfW% 

Aop /VA C2 BA Auii^A J|^N if MnzfiZHÎff mpz e^ *^P *"" 

TOATZ HApA'EWZ(.*CKZ AA BA ^Af UJH KMyVMNtiJiM 
• Kf Af îit«c -n AH f BfHHHKZ BA ţţHHf « ' ♦ P%CÎh -UIH fitlNaTA»! * AOkH- 
MfflOAâTff 1^^; nAaK»HA><AC, -UIN ^f if MB\*HWrbfHAf Abîi Ka^ 

AOKHp «f H({>A;g^HoUct, nH kV mnnc;,t* MC CAf ^H KZ« 

•^Ht A<J nSfTAT l|< COAÎIlj KAfÎH *f.MaZfATy<A AA «itănV^A IVi ifft. icfiV ntHK'^'TAT <fMnvfATVAWMnAf-r« Et^ArAffiAef « 

iţmHHkf UJH i^C^npA f^tHAOf OACTi A (Z/^HKA* Vf 
OB«kT0CAttS ^|AH%CW CMMlţnN/i^, if HCOt^HN^Vca «Af 
Ib^HNAHrii, OÎCHAlHf lUH TbfMlîSy K«|lŢtt flANOftfS 
«(NH<k, C^^lKS VHfAfîft), C«H C^XkVi NA AA «Tf Ih cVti 
Mîil lUH J^NTfmHţlV «fW Of AKÎA, ^f TOT cV Hf Z^ATa^ 
Actfn||A« KZfOfA 4hMHCKIh AbjrfHMCCHbMAH kV IS 
Mlil^^ft oaCTfnff TCATMAhVa CZV -fiAf/^ACi KAfiM' 

4cVn|iA PVcHAap MifrAH^,. utH j|^h a^as fmH^HfH 

«V pKgftO^ mtf ^N4>f«HT^f UIH AUl<kBHfSHRf^bHf taV 
^OC AHH OfSK?A« A^nt C0KOT*kAA Ai|tfCTOţ>!cT0« 
fHW nkTfM KţfHOAlţrff kx 3(iHTJl'AvkCTX TMMHAAf* 

KfafAE^fArAfHAOfk 4>oafTi khni caic^iţîf Â'.rATK^ 
dfiiAnspziţTAfizczfHTXAVHf ^f fif eMf Yi niHTfH E\fiv* 

rflfâ NH^NTyaAT KHH, HA HA k\Jm Af cJjH ^CT C^HT 

.CTzn«NNf<k j|CM'nzţiHîfcM, fti PSch, KAţţH KAu; rf<k 

HZRACTf AE Kz^tTi «f N COATi, ^f TOT AH AAJKHtHiI 
NCBOHNl^Z nSH*k» ilA fl«kT'971 CHHrVf\fMnZfA« At» ni. 
T^A ^HMHCKTf k8 mHaTI 0|jfii CI^AANAVcZf ÂV ;^N« 
Tţ&T ^H BbArAţÎA AcVnfA P^CHAQp^ UIH KK.M^ţATi} 
f Z:^GOAf BH^>5HHAk»i *UJH ^HN «AMHH A^tjAH^bAf HE« 
TZiJ^HAiy nZHZ MAHni^i YfMZ AETOTraH fZCHnHT 
UiH '^HH -TOATzSWApTA fM CHOC* K^^r% ABlţTOr . 

fmHh K^fonAAAT aa BÎAt^A ahectVm «fMnZIfilT» IUM* 

Bfii BHA<k AKOAO MApf MHNXHff KAţ*k âV ((iZKtfT G^ 
HzCKZTOAff, 4IIH M ^AT KHftblNlţZ AC^nfA AA.fBft« : 
TOM II SS ^AOf M<r Wl9i 0)(fzi4iuS rf««iitA9f vmaf*w Aâ ^ksHiiiijî «q&tc 

CM0«NT k^fOff Mk|ft icTfitff«l<lMQf rfilfqflfi AÂ^^f 

^%rfrioM VfMiitccif Mt 975 nifffAHA K>f Q«^ 

â^Vnfă ^f fAfc«H»Mf^ IIIK Aţ^HrAfl/^ Aii ^MNkf»;^ 

«HOAA ^l ftlKMAff mS lUffAi Xf A'^IISMAO^ i^^^^\ 

4 aK nl^fiT oTpfH^ri A>^fcM( iff ^fi^aţHt^ ahh 
tf aHmh^» MicrA.fllin3|AT Â^nz AzHj^At&HfiylHv 

HZTllTlt «tA «6*9 e^ .fllt^MA^ $ZIC)(tcamN ^rAVf 

tiiH ^f AfiiiSy ^M «AţlH aV czniTKHnHA J^omh¥^ 

AMS^CeftKffllN^W XC ^MnZpA^^A ^MftZfAHHAdf^ 
fAfS ^h' AOK>tA A^ll' A^ CTZtVt g|^MO^f A^ &ACHA!A 
^«OfVA AHm PoMAN Jj^MnZf ATto 

llf ftTZCtl 4HHf nXTVpA CTznXHMpTn 

f )fc«||lV1^ KAffe ARMV 6CTS n^TffHWC!S 

» * • • • . . 

• 

AfSfî'M«ttV]ic1fAicT»(irtJi AllKeOCH¥^H«j)fMHAi ^ 
J^MlfNiAAaiC'HITS UIN Q\tŢlfHHK)E, UIH AAAroHCCTH* 
HS d|^lMlfmVf A MoCKifAHti Tf MiAÎHAf UjaH AflfHKAT 

Uitt ^i«nf«i nftfHHAi ttpMrjA^ÎMt. (iUft, j|inBftKHMi 

n • , UfH %utr ^H MiifHMi. N(f «iVm«h l^kMop' m mnt^^i^ 

^f^^^^fk UlH'ftiAllKfll HottOfţAA Cft^ KfMAT)C|lf€ 

ifsmnAi Brfe^Abii KOB0f jM«(^ţteS| akoao a<hU ^omi. 

'Hh^'IUâH ««m^Oirf kH «AAt 4 ^NftM COKOTHTf M4KA|» 

«c»'*AA Tţkltq^A 9(ipotiiiKkAbii NQcf f^ n«f KsHrf t 'i^>i^ 

> 

llfNTfH5aOA/l«Hllf'fc A <f:iri(f?f)f|^>ift KA aH<LCTA Iflll ^ 

^«•iincTif f « ţ jy ftnoii um ^i jMiiNlbiMS nfiiMîi|% 

il^Ullfflll jfâ Af(IOfţ|||liiţf fi. DfABOC AAftTclS A TpT N%MVf Ş\^ 
CfCKf M«T nţf ClcţffT CK w|^HCa|Mf«8Mf nptKVM «illlA 
âATOf.4 AOf HOI|l(îî BfHKNHi A AvkUIHAOlt A^f KSf lA 
>6HArAfRA0|l ttlN A VHlif {^HAOţ «M AfZTATf IUHAAAp*. . 
mpAf KAţfASMArt flff ţfMX CS OOf TMMnAA* <«* 
ţUH9K/^f (1% mMf K)S BMfBVA KaH^lfOl^bli npCK\}M t^ 
3HiiA f ATHHV»5 lUH VfTllTOf»A HOCŢfS /yf yHfAIKA 
.A«fC!rf.A Ca .f NffllHHlţA nO^THTOJ^Sf «fHHAHHTlbnfH* 

b4iaIh A Af n^Nr, nb hckpmacnciih* H^ Ktf ahicv 

KHn COKOTNM OA^CkKm tHH «f MnţVMVTA(.ik j[|lflKliM 

fiiH^AAi4iii. nfHTjkV hphaH nOMjmHŢ)) Kţ} RAf4: ba* 

IfHHlH HA^ «f MnfbM^TATf CS flAKTHM, CllH PQ(Ha 
IKVfTOţtiAtJlî HOCTf^ HCTRTO(iOCS4>AHfM« * KApTf ^ o,„^^ |. 
OTpnCNA) KAţffc£CTCH>h M&ffAAikcS UJH MAH^^^f^* ^*^'**' ** 
AHUiţB îcTOpTC A«tMXf2|ţ1CH PVcll|IMf Nf HTfV «f N« ^^" 
HmaTVf A AHCI}|Th QTBnx^HRpHf UJH fllHTp^ CŢXnM« 
HHTOfliS gji HfH ^hH T2H jf NTp'AHfCTA KHrl I10B«« 
CTf|}|f flir^fCT RfCApf (cboT aiCBflVAOBABAltHţf 
|«Ayif% ^OMH^fAVN lUH nfMHTt{HVOfK>A)(H HOCTfV 

26 « Shc: to(i iiVf^« vir 

«rfi n^E mpfAi AaVKfM4<rnfSc« A^ficvbA Il6rbcr 

nH Op«1/V^HT CrXn^HRJII' n€ AHA fiHCAÎM M «ItTATfK 
IWUabO f OKf cţflUr- llAf<k ei^'^ To^VH4kf* XB<^HIIHlţA'9 
rWAHCKAr lUH AATEAEmHaTI «IKTXlţHr W6f A «nfvrA 
VMm, KAjli Ka^f «f^H HAAfifc EiATHK^^ A^^**" A' *'(^ 
MţfMfAf aM n|»Vc UIH A^MHÎA ATf A C9l\t hHiHHT 

B|kcTf5KApf idlMiuiH'nzHa AcTm^H tţMHc; tapz maj% 

l^fHAHHTi AXnlfHTOflH n24{l|ţHAOp AifiAOţA CAV'^OOV^ 
ICiMMH^ &A|k'br2if*KApÎH Aţ< ({)0 CT ' AOMH^ cbnT « CHHf 
«Jl^f H<kMHpHf • ifiA>hS 4k>CT 3HXMHA ^10^111» OAa- 
• 04«K«A <* VhHÎH. lU^ Bj^HBHHliil* «* DlfX; nff ftfl^HAfi ^MHi^ 

''f^" ^* j|iiMnsţst\irA ^H gaifHrf&A Mh>c4h\j mH' mmzcă 

^ * ^fOVVOpf A^fKX A^r ^O PbcÎH KOSO{^MHt^HcZ K^t 

O^Tfi ActfdfA rfiilHAOţf / UoBOrfOA'bHrHy.rafipÎH um 
MfHHHtlînCAH CK^AfT AcVflfA fiApArHVlO|>^ . UIH latl 
rOHHT niCTf Maf>k< EaATHKZ, UIH aH' ^JtHlnVT^H 
CUHrbfH ^HH <KAnVf A AO|l .Ai OZ' CTZHMHH; M§ 4^Z|iZ 
HHW ^ Of AH^HaiAZ nVfTMH^bcZ^ . M^fATf MOflţH 

uui fzbTZi\H'CZ ^ZH*k. .fHTff A*^^ii!f nCHTfH 
KAff At^KfV AA iltkT 86^' fibcîjf Hoaorpo/v^mîi dH 

TfHMHC AA Pi^fHK: (KAf lAf CZ Tf Z^ik ^HH H*Mţ<A UHl 
CZMHH4\TA.A\fH IlfSCf ^ATIA^M aHh Oxfr^^f UIH 
AAV fbrAT CZ BÎf CZ Al 4lTl J^OMH UJH fiOiBO^, 
SHfHK A^nZ no4)TA AOf CaS ck>$AAT Kb AA^H-^OH 
ţf AI^H AH A^Hf kV TfOBţic UIH kV OHHfHCy WH^H 
^TOATf jţl^MHAVHAf AOf|i UJH.Atf.filHHX Al^ HOBOrfSA» 
Bţaocic». tăfinBHmMt MiA S'bAO w^cf (Aa B'S^f^^ 
aM^y.^^Ncz Bltfipc. gjia erzimiiNvoţkio nrcTf TOA<rt , 9^nă 

PocfA» « II(k»AHCMJ KfCMI A^^CT ^NTfl H>kMVA ''r^" <• 

-fiAjkBrNXof ^oft 0ÂJAaNiiriM»H A' ^ţHNTff anHms: *'* *^ 

dCKOajV UIN^AHf*^ .flH(l}J« «fHK% NOS0fMH/vVc« 
N\S NlMAlţNijllf /ţl Aiff ii&lp^rir^ MVATf OIJIHf h- Atjl ^zittfr 

'^NnoTfHBA foMANNAoţ^.iitH nsN^s jaAli njir YfMft 

fl^HN^ AA K70B».> UIH A^tm^MAy CtM AlUtţAT AHdA^ 
^HTff AH«b€Tr MfHK MVpNN/V» tUH pZMMHN^H yH 
^NHOp «fNKS MHK9 ANVMf Uroff AA MOAf T"b Alin AAV 
'A^CAT nfA^ MNAIA: NJt» HA^A yNfN fV^f A CAAfţ. ifN 

>aaH 4ocT afMMH^ Hh%5 OiHA» fl*tfA C|ria<A« 

4>^MN^*^fM» AtfroMOţa^ ni flCKOAA'IUH n'f A^pV 
'utHAV AbAT KiOB^fA V^HN MJANA. hOfm Af^î^ flrop 

AbT 903: aS AtfttT nrOATA (/V^n hitat4i IlAfcKO*- 

a& NZCAt(Tz) UIÎA ^OAMHZ* (.^H^CTA OArA aŞ 
njmiWHT «l^NTZNKpf/V*UllţA Kf fJ|lHN«kCKZ^ nj^iKţfMIUH 
^HH HcTOfHHltl VfîHii^ AM. AflZTAr)^ A**** '^^f'l^ 
CA^ H&CrUt Ofi^^TOCAAa IIZţHNTfAf aHh &Aa^HMHf'» 

0a<bT0CAAB- AA JI<bT 967: MffnaN^ k^oactc AcVnft 

E^ArA|IHA6f'nf€Tf^SHZpCf^^UJH'nff OACT*h^ wfkMn»» 
ffTSAVfi rpCHfCK liMt A^OAlUfHAO K^ftfHHA,» MbATt 

^tirii^H oM A^AT, UJH Af voT* A«bţ* n^<CŢ^6T» (.Ah^l* 

6TZ AHScHhOf ^H EVArA^C A AOf E%mţ» uţ fU»Mia» 

NSiţri Kt^pHHOc KHyN an maS nff yt^^Zy otfnT.li^ 

IIS|AhU a^ £0MAHi fiOA^ Abiiţ KOII€TANTNN fhfr. • « 4|HptfrtiiHf )t dnoii AMi'il eT«ii4^Hfi|kit m<Ik*a qVht 
,Mc«n &s4kTocikii« dlf ;fHrSfM»f 'iuH >ciHi AitţiiTj 

• <l.rfii«M« f^A^A OAWbmilk^ll'âH cHsHCf AHIfefâ HVMfpf 

^t^ «• CJI^HT A*J9CTl; .«^. ^ln^ J\ft*tiNy MlfoÎHt «^ffMR*^ 

IU?#tf Mpf Aft>**f D«f MÎHf IICHf f rJÎ9 fiMflf I il^T^lM» 

^HM)COAlH^ KOfCiMf ilMOfl>f, Ooiiîti^ H«5Aj^fl, (lUflM 

x^^HT KVAr Af Câ fftm ^MBAft . nff mintx A^«*) ^Kf^^ 
u^hlH (ik^u Ki4rtt|»î;^ «mm); «iKIh, A^JCiH» A«t«« 

«iHyMfŞOfitlJ-kHfH, nOA^Nfirf A'P^B'^'kNlHt /^ffrOBN* 
Hikf fiOAHHlţlily ^ONH<kH|!f, UUţ AATf MţfAVf ha|lt\tS 
MIH VfTZlţH UIH H%MV|IH'RApfftf fcHTMTfAi cSnT y^ 
NVMţ^ 9Şyf, OâlNţHH CX NlMi» Bff A^a^ «II 9^ 
«f HHT f ^fHN» UIH aM OTZtVt A CTXnMHH ^- *• - •? 
j(d[Hi|*l AHHCf CN ^HH MaHHcN^aTyfA OpHfflNaA TfÎM 

^HAf A/v«ui ^iiţHAf 408: 409: 410: 411: 
412; ujH 41S ): 

BAAr/^HMHp Nl^f^MNAi M afHMNT O^MHlifA EoTi^, 
HIHNMH/V Rftf nbc ^tlNCNOnHA MMHA ^HNAn^ Abîî 
iM aZp\iT N^ WMMHZ ^HH TfflŞ NOSOfMN^VcZ AaH 
NTHHCf UIH ^HAATZ H CaS AICKHC OKÎH, kH MApB 
MNhHh4( THTVfOţf NAfÎH'nfZBTA ANOA^« ' BOTfŞA* 
tVcaH AAiV^HMNf Mt.6496 KA^fAf gC^I ^IAA 

itv'ifff «^i AomnVa Xc: 98&9 A^n? A^HHAf'k c^npihtKaVh 

llOTfţf AAiAHAMIf nM Miff NVK^(f| nf I AoMHflŞ 

NVfif uiN nf i T^iţâ Eoiţfilf uiH ŢOT Nopo/vVA «f H** 

itNi(ij uiH n df^Nnf tVHN n\$ ^hcVa ujh şh aa aH^ 

AUIHAf4; « 

lţHif^^ţtAair^KlKA».^i^<^9 caIJ j^r^iT ,^^Af -rfit- r,..H iT 
'»kM HOf<iji¥A ^A¥,npaftqcAa6u w. nATţUix^A ^yiţa. 

"i^fe «br ii^<rlţ«<r tif« '^HÎH aHh &a4aiimh(> ka|ih 

^ BOV^^ HQON HiH YOT NO{)o^Ha jI^^cck; ^iri^ 

HA^fAlţîl BOTf^HA HfnipilWIHJVt. n»fi.YHuî KA AiOA^V 

nOpbHHHT CaHK^^MiotJi, IUhkH 4>{HX9^&AA -ţwM-^ 

ieHN3WN* H^OAHAOiţ CZ^ •fwHtpj^Kx ., AtHHHA UlH^ 

MftTlrt-^ti AoMhKa illHHHffrHAOţ 6IHI|A AA fiAA^H^ 

MHf CaH [^CiViS^T^ MJH^hA J^|»h5|L fiAffi^HMHf 4l9«^ 

K*Hft BHClfHVH V^HKf^t ^KîCfty IHH nfiH%f!oiA* 

Tl mnuj^ ^H TOATZ PKcîf f ^N Kţ(fMHAZ BfCMf TOT * 

HXpOftHA 9\tCMCK aHbiHHT AA KpC^HHZTATC) njlClCA* 

fk Um ACTÎ^M K>ifA'ţ*wnZl^ZCK. Ot2 ujh act^^ 

' ^HCrfH** k< M$$ctfim •«•MrVdto tffJtiMnA m Uhă '■tfft 
A¥«|lltA e" «* ■*A* *♦» »«qiif«i«t(rrf«wc«| 9nfi 

MiN «M*, Mff ^HVVÎ^ CâHatiflHT f>N «ffMt4l MOC- 

«VaM ^h AOHTţttA BVfiVtA«f .f «n«f*rty», ■» 
mm% tnfo»n< ^* \» «»**'" «h* hkimsn» if MVftTs« 
nf( MsfÎA 3HAiefA> unienu*iu ,fN MfoVA 0»a«- 
nS/«** niNTfi tj/H^* «f» R-Mm* M«<»**»H« «ftc- 
nAtuJn «««T ci iiftfi ica e«« wrfaA"Ha ncyH mHm" 
<ri ^f n«feTf z * tf i*m ««t*. Hofi *•« 4itHTf\t fji* 
4»in»T(ffa ftMfiţiTH n1<»«fHH«ii •ium CftMwri fi »n«f»- 
tţTMf tuH ni HTfV khhHa uih nfHnwHf nfNMHffK Kf i* 
uihnxtshYh «m AA^e» no^TM» nft HftMTofi». »*»« 

M^ftVfTN ^mTp*«A^H SeT<ffHMM Ca H« 1*fi|f, «" 
Hl hOH K«t «M -UJH 1lfK»T ft «♦*» ttM nSrljT, Ull» 
Aftie «Hl* ♦»K«H<^\*Cl nOMIHHf* A*J«'«OTfl 11*- 
•rflftfXyA, («ftf* «<^ «Hf" Bff^(W*Of «A^h NHhS kHi* 
NVOfe nOTfWtK). C» MS MC COKOT*»» A«HMTO{« 
^N HffKAf * Xf «««•••• '^•f» '•• ^*'*'* C» IJIÎIt^ KZ ««. 
Tl H*M «ail^. 4.«f « «SM»« H**f Hl A» ÎCTOfH- 
HÎH WCflJIM 4.He»MH»TI AM ft4»A*T« AMH* HtHTfV 
^.HKflAMHU&f*. Of • CKVJf* A*M nOMfHMT. Ht *- 
KmV nif«UI A« Tf*B« MO«CTf» ^.HTOfKMHA«Hff f^ 

YHA« M*M HBwWi wf »ui ««OAO ca •«"••«• Sl. ■athM Kifns^ vit. 

CKAÎfl ^MOfVA AMm FoMAH •^MnX^ATt ^TrhA ** 

■mpcTS f^t SO: snh* Ilff sfkMHAi aHicrV* ifM 

RSf >T« OftCHJHfîi KMTisA HSbVuihtV|IH CS ^lfl .^S« 

rtr ^H ni|n4HRi ^.Mnsjisiţttft «ii^IcVa^h, eit(tHTO« 
tYn noMiMtcK. fliUHKAcţie n^ ckVm KHi^nfUS ttfm 
nmifi» »H|Î cs iXt nfSAoT nfHH toats rfCHfa uin 
M MOf«| lc *a «h^Ja 995; ^i oqtRAi PoMaNHAOf a«» tMi» 

■HfVNHH» UH V^HNTp'aiicAI HSJKţH rOHHl^ OX ^g 
^CT, CKfTl KcAfHHOC* <9lfH«lHT t^^^Vtt^H» 
«HCCTA kH ^NTOI fHCf* nznkHHAOf A« lI(lC|}|NHXTa* 

^c, nptKSM ttin r<H5« Kf«wA ISNfKficR ttHfMH, 
Mt 997: ^H ctztVt a» Kfzlc <»NiiOf.lf « «Hfi Otc .^ ,^, 

4«H, KAfHAC aVmHA ACyil KfCI|H|N4cKS, ^C^Ta M»AT 

•^ ASHHT OfA0AO|ţa ^H oaAaert c«, nftK«M rH T 

»nA Madr ^HNAHHTCt «ACKZ Mt 988: aA«AHMHf 
«>t TOtTX FţfcTc A« SHCCf HKa A«ff TCc: eX «AST>f ^ «- 
«'tnflKHM AARanVA TflKţfT aM^NC. • SOH^M«BMOto 

Ai««A« «f Rafri «: yHAi noMtHlMjic, kx WctS *"•*•• 
StoakHfA ^.HtfMHA UM ^nflfA*» A*âii»*'400ti "^ '' 


v*1 f (Pf^ «^ W i^€m« TfmcHjCft«Hr«>« «V o)fc Otz- 
•MH^TotM^ wAo. ni MaiuVcsţ^ nfi MfHM AâV 

%A0Cf .HliiAH^ ^OATAH» ^f MHeW AVtt|»H f^î HaV 
t^CT CMfCTGTlif^Ali HflAlO A**^ POM«NlH*"Hbiff|> ÎH 

^ |ţ|şA,WHf MţftHM A*ft'l«^m BI«M*HM i^^.XoiiHjv^ 

3 tnfMWHHTt flft «^A^ M^â JVHJ? &Tt(lNl|l^ 0;k|lQHTi 

»^Ti|NAl-|^'k^ cz ri c9 <tHCi Af«?riT GTt^NkH nj^a-tf 
1UlM|<mfM]i 4H poMHi UJil c9H^ri.3Hc: HzAx^i^^ 

A^f^K 4^I|^<^^hVa )Cc1 IC« ^HhV^MHAS HffMf fttâf 

9 HAiJif ♦ţti tn;f«A »nî H\<Mi/lf mU1< jf^ «fif hH* 

ŞMH QTft4^AM« aui*OTf(^ll HriţKMlf^tfca^^AKifA 

« 909s TtiMc^H r iH5A 8^A «V AAVc «ţ^ Mi|f hhm^ 
«CTf nf 4AIIAsf|f ^nHţKonHA A^ -lY^At tliN i»V 
IflQTfjAŢ Of ^îl^A cţH Oti^N^ ng»* Ahm .d<»Mit4 

|W CH^^AAltf if ^ AAH ClfHMliTt « Ai^« RtH 4kQcf &9« 

«HAai6!fOAKrA<(AtHA* MiMfrAfH^»»**» ♦ÎHHftOTfn*^ 

»HNlTOfit Oi^«ilf|iHâH>^Aaf jfbN tfotfAlff AnoHAf.Al» 
• ei|< n^rOMHT.i^lHHA; lţVillA|li NNHCTf AMNM cNnM 
««I^An.fHMHCS rfH.511^ 9f4>OA» ttff AViCT efOAAlP 

lOT^iNKe^A» hacohotTa Mflff yH.nsfHiittA^ 

BROTfŞ^ lUN IţAHMŞtt TfAl^Atftt %% ^*^^ ^<>^ A'fcV^ 
IIN» 4JIM% Ai MOUJH Î^AAÎAH^rM fiA HfMÂ Tat^^ 
Iţ^AAţţŞ nSfHHTfi tflHKTf SonAhN AlMTfy HA^f f>k# 
IIOHff^lVA lUNAHMIlA ffAMAM •l'l A« MOOIλ «aXjÎ Orf^» 
♦Ma «#« NWlT^jiMA HOiTfV^ H*IA flA *f*t ^*M* cR^THi^H Gx nV f^ rt(i|iMAncxi mM MaM şzţ^^ 

0|^ uiN|JH{)>fH^îi mN cAateiii\Jf 6M>^^<s fWHfH.idflii 
«fe5«CHA9 Nz lA «0|^ ozca «lui^x» kV Ma)»K oi|il i^^ 

^H«rf AV CHHrHf J|^N tţAf& AOf 9 ^ n«Nt AA aiAA 

'TO'r fizMAiH<rt$A, vti^HNfk iii» aH Ai^^^'vVv^ UlH tOA^ 

^JB NrrZgHA^j l(A|»HAS MAI^ yţ^HAHNfH Btf AfA^fll Jf^ţi 
^CCAMA AflŞMAfB, ^HN MMNHAf AO|l aV( CKOCf UlN 

nn^ ahHa 1001: nfc Oamoha Aomn^a AOp ajm«bui /i«« flootr- 

fVf «rOT f^î nffe AM|kAf A0|C%fAfOHRH^HAf fOATZ |ţA« 

pa Aof f uiH H*k CHfs>k€KZ A^ e>rznMHHT| Hi .BVa* 

rAflH C^n%H€]^4l ><tG^<I»ffHNA| «Apill fttf j^iyţHHftir 

HAn* 4yMn4fAiTt<A •f^NKz .ţ^N ahVa 10t5: hVoac<i(^ AV ;iOfl8. 

AcVnfA AOf Mf(r»NAf MAfl Crj^HKZHIOHf Jf,Hrf$M(^ 
UiTh A\t 4>ZKVTf UJH 15 MTh f^% EVAtAf A .hÎH flf hN* 
3^2 HA» Ab nOfONHHT ^C ţi^H CHOC ^eKîA TtfWfOff 
NbMAfi AA JBU Cţfrz yNy$A A^ AZCAT K«TI yH OKlJfş 

• ■ 

'flCNTf^ KA CZ ^îf nOBAlţZ fff ApfaAAAl^iif UJH AW4L 

nfi Toiţrif izib oAOEo^HTf 'kAfJk bz^ahA Gamoha 

/i^OMH^A EHArAfHAOff f^% I^NHMZ («kf NfCTi T^H '^ 

3HAf aV Mţ^fHTf A^nZ KAfHAf CTmH^ AA BfZff 

Wahj nifzui mHat caH HcnH^HTacVnfA .fMnz|tz« 

IţÎHi; H% «f^MnZfaTVA BAtHKff HfnZpZCMT ClţlHAf 
CiAt ^H ^ArapTf TfHMHlţHHA» ^l^ MHÂTZ flfA^Z 
li^H CTfHNZHIOHf ^ZKiftHfl^Aif AU1*U1 il>k<i'1016: ÂV A*« IP|6« 

S7 O £UINT soft Hâ^ft^ va. 

eHIHTf A* OV QfHMlf CMHrHf 4^Mn2|iaT)fA^R>tT0ATC 
PIJJHAi fli I^AfA hOfi «fZ ^i nfHMZfiAfZ «IkMnZllA* 
vHa AA gAfHrf^A .f HTOfKMH/^tfCif loBAN 4|0MhVa 

Aft«;iorf. ElfArAfHAOji A±T i017r <ţzfz Bicri Atf aobht aa 

A»»j>*X^OW^ (^«'ipÎA METZHH ACTZ5S TVfHrn .{^H 

3HR A^f f tf«)f "*H ^HicbNv\$pmr«A ^mT* aH j^hhe^ 

hKt A W tt&Tf ; 1i ^HH YCTATr nfff ioBAN yHttrMH^, 
lilH AAAATZ OACTi ^MCnZHMMHTMNA^CZ»' T^ATZ CaH 
«fiHKHHAT.9 A^M^ BOi CZ raCZ ^HH lţA|kA Tf iH<hCKZ^» 
•S^MnZfATH.A aSkjHa -HHHÎi kSm Jf4i CAAB AZCMN/V^ 
. ,. r /V^nZ AHiA H:^^^^^ «f^HAATZ aIÎ, .f^HTţAT K^i TOWt. 

aJ|lHAff ifH LţAfA SVArZfl^LCI&Zf lUH TOATZ i^af A f^^^ 
OAVfW C^ny(HH|\9 UIHTOATZ Afib^ÎA KfAHAO(» E^ArZ^ 
l^lţlH ACl»AaAHA9 TOATZ W oM ^Mn()ZI|lTAT CASmCHTO^» 
^HAOp* ' ACHÎA TOATi ASiCfbfHAi AKOAO K^M Tf i&t(K 
.4tv>1019» ^UJi^AM/V A^T 1019: KVMAfi nO^AAZ CA^jf^HTOfC 

AA Iţ^fHrfA/V» ^^ AEMÎA' A^ TfiKST AA flcTAy imt 
AKpAO .fHKZ fZ^KOAl K^ H^KMHAZ iM AaSt» Xt 
,ni6p*fcMik aVh &ACHAÎS EHArAfOKTOH CZ CZ 4)li wf^H* 
^inbT POMANÎH HOI|JfÎH kH NHMfAA A^AA .GA0|&*kH4t 
aKaT SaAX^ lUHfifAXH AXZ KfMA»^ HCTOfHHÎH Tfl- 
ilitJIH npMEHiCK» ^HH, KAfiH mAH w|<HTZh UhKKTB 
}ţOHlATHC» AKOH ICTOfîi .f^H AApr lUH ^N AAT nEN«> 
TfV fZ^BOAiAi PoMANHAOf NOl^fH K^ «|*MnZfAlţlH 
jy^AfHTfA^t^AbH^ AnOH UJH K^ 4^fJ§iUHiH, KAfÎH An\$KA- 

cz ^tAA rfiHH gAfHrf aaSa^ aa aok^a czH ^N^ 

HAHHTE. Ilfi AM;ifb**T^A fiOM^ HCŢOfHCH • aiiCTA 
• » • • ft»fZ , ^npi (€topH<c noMsNEiţic ^ KAfT£ 1: KAn S: kz # R'Ki«â^ 

I^Tf OfH n^fibArApiH UIM AT^KTA ^E FfO^HflK CAb« 
tlţHHA^K UIN 4>2(|MIJIkNfvbM9 UIH AilOH nffKWM AM 
3HCf ^£ TOT cVnVHH^SH ^^MnZp.lţlfHy ^HnZ Ht CA^ 
B^I^TOţC kV MAff AaH'^Z UIH BH|kSHHlţ2 AA IţapHrfA/yf 
9 CZ 4>î( CKpHC JfkH'ifW TAB^S TOATZ ICTOţÎA BbAPAjlH- 
SAOff ^HKAfis M^OC^f^mHf^ wf.NBZ^ZTMfZ ^Mnz« 
Xp&lţHAOpf KAf ÎH uH |ip£M<b BOp yfMA AA ^MnZJ^ZL\il 
l./V^nZ A^HC^Af ACfiOf fiH^4Lf KZ UJH fiAAX'^ ^Z 
XHCnHTICK B{»t O/^TZ ^HnOTfHfiA if^MnZf Z^îfHy UJH 

B-AOp cz Af 4^KZ9 infEKSM M i^kHt 6a B^ArAf h^« 

U A0p9 UIH AU|!b AHil TABAZ CZ W- «Ilîi nV^C .^H MZHZ1* 
l>CTH(*k COCAiHfC (AH<kCTZ MZHZCTHff A^ 4)0€T| 
HyHt^SACTZŞ CZ K<fcMZ CTf uiA) ^ ^CHÎA nS fSpCA^'fe 
SAbMlCAKÎf HHriA «fUVinZpATHA^ ^ECnZf^HH^bcZ 

x^&AAxiH A'aa .^Mnzfziţîcf iuh kVmVati fzi^nonf 

Vne ^MflZfaT\$A RZTX^H^f UIHmSatA fzbTZl^A JftA^ 
19 nZf Zl\l€H ^ZKfr,Hf^9, yH dlOH OAflKAţlAt WM ^HHTfl' 
UAH'h M^HZCTHffHITHH^ TAsAA A^II fi^LCHAÎI EV^- 
SrApOKTOHf CZ 4>'lf 3HC: ÎKaAI gCTCf KZHAS BZrAT 
» Jf.MnZfAl^îif ^H CAMZ ^iiBZl^ZT^pA aSh &aCHAÎff 
))KYArApOKTOHf. KApfAl Hf E^ArAf^M ^HH TfMIAtf 
»f Z»CTHf H»H^^H> aH A^T ^NfiZlJ^ZThpZf .f.NTfA'AHl- 
SCTA KHn CZ (ţaKZ U]H fiAAXHAOff KmHf^ CZ fiO^ 
a.HCnHTH AbKfbfH HO?A A CKOf HH J|s.H nOTfHfiA ^M^ 
SXlZfZ^Î^Ht. ^HH'î'f'AH'bCTZ TARAZ AA^H fiACHEÎ^ 

EWa« i ESArapOKTOTi aasi nHrcM j|^NtţYaivs^ kz Pom»nîJ|i 

MO|||ΣiH, KapÎH MAn fySNAHNTI ^ a$ «f iM'fc A^fH Ka- 

fOA)fc MskfCAf nanc uih AirzMMMTK^f ^MnzfiziţTA 

AflSc^AbH 4IZKANA» (n^lKUM MAH^f NMAHNTE AMI 9i* 
fSTAT) k({ A CA paCFlHBAHKZ J^NT|kC fiAfBA{lî|{# RA|)ffî 
AtHnţA AOp ^IKJRTIfiA OfN NSB^UIflCZf A^^ CTAtVa 
flHTHNlţÎH AOf TJ^SHN^ BK^^MIA K2 ^^^ KHT(»Ia UJH 
NZpOSHjHk AbHftlCHAÎI E^^AfâţaKTOH, BSArJlpfA UJH 
AA(^H aiMHNiK A AOf Jf<l^t}Zf%H'îfH QfOi HAfKA^Ît UIH C^f- 
fl)(UJH| gjf d|^HKZ AA JfHnMh J|kMnZ(Al^îfll J^ZCXfHTV^ 
IvVh afZUJ CZ CZ 4>î| AAZT^I^ATf UJHN^NbMAÎt H^^ 
AHN Jl^AKÎAH'k neCTI J^HnZfl^ HE ^NKZ UIH HfH ^hh 
MhcTA yNA 4lÎHNAf lUH TOT cHnT yN AOMN f KiŞ{- 

« a.vi^KAAiTi M^HM^yjcx; A«ociRHTz^HcnoTîiujAt<(J?ii6HŢf # nyif 

^H nAHTWvc K^M UIH AiVhKAABÎI J^N IlAHTfKTl rAAfi: 71 AH>IK- 
"*" "^** CTAUI MZpTHpHCIipi* » ftOEBO^ÎH ^HWf, BAAXHAOjI 

TJA^nz H4 caH AC]^szT^T fti c\inT n)$TEp«b Kfzîftt 

»%HrHpfiI^H,(KZ«IH J|^HTZ pHHA^C^ KfZÎA SNrHffeCKZ 

xw napTf ^HN A<^i<<>A9 npcH^M am ujh MafiAfZTaT^ 

DA^ctlOCTO K>$nfHNC ^HrV('ÎH)f ^^HZ OBHH^IOA J^M- 
BnzpALţHAOf rpfiMfUJH nO(|)TÎAf MAH BHMl hVmE ^fi 

xAfcnoT cz AA^KZf kakHmap4»h AoMhn caoso^h, 
dnhmÎS AATOp CTZn^AHHpn c^nSujtt, BIpz npcKVM 
tni BpEM<k k^a fiAcHAÎE EHAfApoKTON yN Eor^AH 

^OMnSa ^aKHAOp CZ 4>îl BIHHT UJH CZ CZ 4)îi ^H* 
DKNHAT ^MnZpZHÎEHf AHiAAUJ flf^HKAABÎf nf ICTOpH- 

JIkVa Kfi/VPHNOC MZpT^pTl AA^KMN^f ^NTp'AHf AaiM 

AOK KanV* VH 2H 

i ii^f E ^kmH IWoAAoaa e^Tf i a^ A^aT ahict mHaae ^c nc 

DEor/yaHÎM AOMHÎM CZH 5 KAfÎH A^CBZf AT K^ ft»|f CT H^* 
»M£ KpE(|iHHECK CZ HSMCCKEorAAMH,AftEKa eEO^OCÎi'f 
» C*8 O&0^(A| QAyj ĂOfO«^iMf Hl 8A C» 3HKZ: J^Cil\H 
» Ca« A^fSH^H A^AA AHmMC^I^. nOMCHCI|JC 3HHC Ai 
li ftllCT rtMI tUfl Kc^f NHOC w(^H sTa^A AbH filCHAÎi 
»B«ArAfOKTOH 3HKMHA: eUJHT«Â« ^HHAHHTC lUM 

DBorAaH, AHCAOf mam ^hn A^fS ^zfH tonafx* caH 
«KpZHUiop.c rffkcTA rrfp:,ui ca^oacAtijjCf KZnji 

ATHHH>fc POMAHÎH HO|(|(tN CZ CZ'<|)Î| AHriHTAA^fM* 
nZfX^ÎEf KZ ^l hH CAp (^H ÂHnHT, NAf CKfîl HhKHTA 

jfoHlftirHCf Kz &AAXÎK caH PoaK^hîm A^Aa ^Mnz- 
fZHH caHAc^AHnHT; ^hc» yn^i fiAacKH fjKM^V^A 

îcto^TfS AABfCM^ aHm îcaKri lÎHrEA^ ftKOAO n^l Aflfr 

f CTOfr niiirfH PomMkiS bom aAHMtff yHfti kf cAiMf 

Kl M tMt4L 4tcTNT0pK^A KHflAT d wfHHzAtVf, KZ MB- 
Mf KX AttH« icTOfNKHA X0Hta«# K»AA^ÎMnfl CkWft 
milTfH Ct«nMHl4p4 PoMi^HHAOf j|^HCZMH*5z, ^K- 

ea nfiKkM Aio4t cz0îEc|>ocnvAA^λ(nfcyfMa cKfî- 

«tOfli BOf /VOB^ÂM# «*«M ^j^MnZJiaTHA BacHAÎC J'feT 

âO«d -fNnSKANÂ TOAtZ ĂctAf inH AIUÎ^H^ 0^(0.^^^ iq^^^ 

n^* caH raTNT c4 ia«frz cz fZCKHMnlfi wh 6hkh^ 
âÎAf Hl ^HfiOâAa Haţ^H^, -f HTp^A<iiAAui ah, Mni 

IM^fHA 8> ^i4 aHnAaHh ACKCiVtnpîC A8M«J»HTf UJH 
•H ^MnkfZlţH^ (m ^tft HH«|N «U f*HAHAAZ Ac 

•^a^ A^ns Â^HcbA 4)faTicaH Hohctantmn ahA SU% B&fTHk VH 


I UJM OM tfMfH^ lUH Q/^hOi aM^A 102^ • fiACHAÎC ilf^l^ 
;paT A^ ^MnZpZLţHT AHH 50 UJHA^J^TjaHT TO^* 
T<S fHAt^A K^H 72 ANH» 

K il n S A. VllL 

Koaoy'u Af AA KoHCTaHTHiy^ <ţ>paT6h6 
A^M SaCHATt^ nxHZ Ka KoHCTaHTMH 

MoHOi*ajţ» . np« apCM'b AMECTbH J|<MnZfftT fl*T 1026 ^NHfft 
HcMc^AHnrÎH ICTOpH^ÎH rpEMffJjH (uJM AABC Kt/VP"**^^ A BffMHAOf 
îorjn* ^ ' AMSCTOfA CKpÎHTPflo) MAM A/^IC A flOMCHH HtHTfH M*- 
wSa nHMHHHrHAC(»9 KZfOfA ^»* ^^ 3"*^ IlAjjMHAţHP 
n«HTfS KAfÎH îcTOfHNÎH iICUl(l)jH lUH P\iCIIJ|HKH 
_Ali8A^H AHH MAH ^HHAHTt ^HCXMH*^^^ ny*"^^** *"•• 
NOH J|^NHAnOH AM nOMIHHT* I1*M><A AllfCT Ra^- 
••A5ÎH CAS IliHHHHrÎH AA AhSa nOMANHT CHfU Hi- 
AfHNOCf nflKVM kH m\<ATX M^A^HMi Tff^^MN^ A'** 
MZffc, A^ Jf.NTf AT Jf.M JB«/»rAfîA, KAfk AKM>J efâ cH- 

nSca cHoT CTznfiiHMf<k jf.Mnzf mîiii HAfHTpAASAHit 

UJH c,z ^U npz^aT ujh ^fMCTA; <r j^MnZfATHA 

•fkNnOTfHBA AOf OACTf Tf HMHUHHftt npl AiCMf laXfO* 
HHT RI(Z Jf^HNanOH*«t Df Z /^bnZ iff A^ TffK^Jr Hf MH- 
HHfÎH AVNZ|ikf yN^i GZ^Îf.O<|»Vtf jlcTOyNRtto tiVnoMţiHiţirf ntţHn M •fiJiJKcfyji uih Jniyi^ i 

npi «A li^Artff HAi HNnpVtA^H» * fH^t ttin rn Oai(« ♦^witft « 

•rOCAAS A<^**H^^ W««*^^P AOBMM/^ ' ^k nffflH€4lCff| /7^ ' JJ||^ 

^MAU wnS*«ii antt ca ♦îi43«*r rtiK^f f uiii ^ *"*• ''•• 

4;i€ B«HA AH«« Tf «HCVAy' « KAf f 1UN Kl^f HlfOe Alîlf •' • ITfAffifM 
T^fpHCfljlff OaMMltA S48 lUrt ^HOfAC 'Kft fTt. IT ****^* 

Ban 4 mpz Mt i028 HotMBf: 9 KofîcTANTHN ^•'^ ^t^n 
f^ B0A1IZ «K MţffHTf A^na ift aV df^MnafXKţNT jf^n ** ^* *f 

yfMt ţfllţMNlCH^i h^H ftACHAtt Z ANM; nif« «f N AOK' 
ASCMKA nfff *f OMAH dfTHf • £oMAH fltrHf ^^*'^'* 

K\( cTaTVr aa .^Mnsfa^Ti aaanVa iOSS^THHAiiV 

MCT4t AA flCÎd^ Rl^ BCNHT«f€Tff RffKVM 6ffAie<K« 

A^hTh aV 4>oct nfaA^^ .|:H*IVIiconoTftMÎAf uiH IIa^ 

^MHA5"if Mf ZUl TffK»H/y j^HHIifk aV nf«^T Mn«' 
4ÎAf *^ţ«KÎ^9 Ian^ÎA^ UIH natta AA-VOjplţHfA aV A* ' 

^HC* A^nZ AHCA VOMÂH J|kMi:ia|A<lKA JI*bT i034 Atv'fOM 
J^H *K)luH{<b BOAAZ KZ5«H/^» CaH nf^tK^M Kf/VfHHOC ^ 

«*CKpît, /yi .fMnapaTvkcA^âoHf OTfafiNT ^îHHAf « â'AfiNBf 
fHH^3H .fH^HBTAitA j((UiTţav*b; wfz j|^« 14 A aWI "^*"**" 

llnpHA ntNT^V A«kkHf H-At AA^iţtHVrif Jf.HffmH^9 yH 

MirXAMA iTA(ţAArON ^fNif NAiMNAfl«h J|itMna|KITCCfMf* ■"NikU'' 
iMN^ A kV AMNC J^MBAfTt ChVfKATf^f AKOAO AA^ '**' 

j^nNa/^HujHTriFţHna^rwi^Mnafa^Hca anh 5 aVhh 4 

^H Ah\$A, Jf.H KAftA^ CAV TlBMnAAT MeAfT>k K%9- 
ifOMANf 4lfrHf '.f^NnafATVA I[AfMrfAAVA\(Mf ^Nf/«' 

.TOM ''fl :S8 MfAAlil r«W SOMlpM ' * AH^M ^ BafŢI A fiOMilHlţ^, , ltSA% 

' 9MtM â««ertN 0^»M<r KfiiSy ,«» «» 4rrfKKâ«4L 
.. aUh yV.N}ţi»&4'A«M.VMVx H«f&>VHr^c«v» h« .fji« 

■ tft;U||l Atf N-AaKIA*. WM^I AA 4Al|^||lfţf||kUfft^.nf||lt 

«N«fv4 eş H>es;49< Ţ«MnAAV a*4hKa lp34 ^wn* 

gMi|«Mi CaMHt^S HefMIM. • SAf lllAfi «I^N XfOHOAOrÎA B^H* 

•fMY. AOf ¥NrVff||ll2» IWhX&HA .f^Ntf^Ail* HOAnTJ^ ^H 

nt^tP!^ pAAO(Jl(r np ^^iinSfATVA» chahn^ «^^TnA."^ 

^fi^y^i^ um ifNt^p^^F^A^Af aaH ^RbT Af aaH 

hHhVhAT kV Aoiî jpnnzf zT>hcA« O ka^j^ Ga^.ohh 

i(ivH'ICMT| nOAXf A< /^AU^AAf KVANAN/^HcZf CAH CkV«. 
AAT Qflfi «lOAfTf I «^HKZnMN^ ^Af Z kV Ai«ECT CnVf* 

At« «•%o. '^^ mhjkaok Mhxaha aa ^vMnzf Zi|ff 9 AA ahHa 104O 

• Hiş^Un Cţplt ^ Hf^f HHOCf nfflcVMfiWAfÎHf KAflM ^i&'ACH* I|?h*^^ 7 ' Mh ^CMfVZJUlT 5fA cVnVuiHy lapZ CAV f^^HKAT A* 

H«^fi «1. cVnfA wj^MnzfZiţTfHf VApyiA nVftfrMN^VAi.yHlIiŢif 

AUv şae iţaj^iji MNHHMlf ^r^fCK^MeCTf H'hM /Vi KpAIOţ Vi J|kH« «... «« • * 1 • . V ftOTfHZA aHh «f^MnZflTVA OACTf TfHMHIţHNAf I^ATo 
AjlANtH BAZCTZMZI4<kl}|f nVfTMN/^Hciy 4>S ^A BHfbH-» 
4^ VOTlJlŞf UIH ^qZ A^<feCTA ^HKZ MAH wf^HNaHNTf BHf^t(« 
* l|IIAf • aKa>$AT AHfAXÎ^A UIH AATi AOK^it 4vN l^afAr 
ţţl^4LeKZ«A^KVnfHN€f Hf NZfOK^A ni EMArAfH» bSc* 
imHAf KAnfTf Af %H «f H {^î 6** ^^ ^NHCnVT A CZ 

rMAVfOHf ' UJH yH^A ni aat^a a OMOf «if iuh iujikL 

nzNz vbA MhxAHA IlAlţAArOH ^bnZ 41 atf d|<MnZf2l\HT 
KaHNiţS lţZK«NA9 nf NTaH KZH^ yHHt4lCf niPoMMi 

'^MnzpAT, iLh aV(;kkA Gxhma B^AVrsi(i4EcKzi(&)!iMV- 

fHT.^ia^Ş0H'4tanţftVfeC4.HÎCWNCS ^wno^Tif 
•fHAATZ aV TfAC AA nAT tUH AA «fMnZfZHtf n|»f AAT ^ 
MHxWAt Hl AAt^'f0c4r liofiirAHIlA ţBtfAA^ftTHCl Hl VfxAÎ* H^« 

tiuHHHicTA maÎ^mVht /yf ^t AfSk m^ 3HAr H«K ,***^'* * 
•fMntf siţfWy kzhX «^MhA €* ex choat* ^nh iilfTf • 
^tf* 4^Mn»ptiţîiA Rf AoJir Hofo^tfit tmt <^V f zV^HitMr 

WVhfA aVII, 111H nfHNţMHAoAB^CMOCOKlit HlN 
^M^tSrfT J|kN M«HZC«rHfl«.. « A^>^ TfSII»}4rAM#- • RffMiM» 

ri^T^» £oH a mVahA OKMHroHN A*ah|^A9' «fnmv^ K.Ar>M««^ 

ttMr AA. CMA VnHa «f Mr>>fKTICK9 UHI AA A|||lfNHvVA ^ 

HZfKAT ^ TfibKZ ni KONCTAHTHH MoHOMttX ^^^* >«timii«)« 

rmH^V KTfU^N IVhîi 18 c»«kVi«hat i«H AMHiţVAf "^**^^' .. 

'IUH- AAVAUIt5ATAajf.MrafZ|ţDl«' IIffAH%CT&U|'iiSffia 

^ ;)^ii 'KHr A f ÎA ef * H^ IbTf f f nf» KAf i Ai SNrt f fiif 
/MfH okaVh roHHHAVAf kM nbc ni AATlfA.«f n mrMa 

M^ YI AA^ ^OCT KIMMHA AkAH; ^f AHoA AHICTK 
iM AI^TOfOA aHh XKHfHK AA TflHAHk «fMHZfAT F«« 

«^iitftAhiif ANN Rfztf roHHT^hii^r NifVuiiifTif ciME 

■'«Waf^KT AA Sj^Zff • V <- <* /'- W ^'•''^.)» 
3' («HM AHftCfJt|jt AHH' MANtfrKfHnTlta OfHfHMI . « * S^ . • BA« hOJ^U M M irOHCTaHTHH MoHOMar 

«fnHZ M KoHciraHTmi J^KM,.. 

411 »ji«m4e ^^MiiSf aHtiir A% if BoHC'rtiiTii n Mom* 
i^M* ***X*VI*» 404* cKflâ ^ Kf/VfiiMC^nffKţfM e«fftf^ 
•iiMif» «kt« KAjtîfi f fA eVfnr cTZfiMiH|»i( ^nX|S^îijl|^9»f iirlf* 
*rT* r.*** «**^ •* pl^wuiTKAn, mii^AOKVoHAi Atnc^infWm 

fSV â« nf XAftT* 4^Mn»f)AT5A MMt«| KZ Mb AT^ ^m 
mVMZ OACTt erjpMHMNAt- UW AcVnfA A0frMf(r«HA0 

^cs ^îifiiAOM hiiiiIVtoj^ fVi AyjRfSfn; A^ T(tai«# 

f^JtOăiAOf» nlifJMN^ KA At 40 MlJ( ^ O&MfNH^ 
^ £A /)i AKÎA AJK eKXHAT M JltifHrftL^. ămHMf^îf^L 
9 ^s^^fu ' . CKf fl &OnOfâp 9 KZ lUN E\f Arâf In k¥ ApMhVa ^AOf 
IliTifti Kâf#AJ MftM^iHiHNTt CSKNKAINNCP9 dWcvr 
Jk^iCT i^MnZfiTf'vAlN^ttl.^indlNH m9M fZCKVMnSpâT 
ftoANHlfA. iRa MHa AA A^HA4& AOMNHUIOfVA MCN- 
AOf ftAi^NMHf^ ,eM^.fHAfS5Naţ UIN MMNlOC (Hft« 
Kţ{M .fAHVMil|ltBt/VfHNOc) mHTfV MOtpT<b^yN\fM 
\EosflHtUI PVCfCK^ eAHGildfAATK\f.MtfATSOACt« ACV« 
^f'^ S^|HIH>tA)<AVM9 4ilH.KK.K0fţBlHAf nfCTi'^t||i 
.TffKMNAf t* AOBHIf cttnT ||#fHrfftA« *» ^^llTsîi 
^f 4>^fTbHt MSflH.KKT\(((H ttlH tOhi ^ yCKtT.AţHfl* 
KAHHf ţnOH.UIIi OtCT*k f^HnOTfHSt AOf TfHMHCZtcV- 

nfZAi.; «Iflltt eO€HNA»:^lU A«ad5^iMlă*AţfOMopAT9 UIMAnQII 
«UM nţ i Viîi -Y» «MSMCi mV ■*€! A» AVlOHriRHAHMr*MbH ' 
f SV hA( eTţUKATţJIV^HHlH^ KAf In aV CKmnAT CAV J|kH« ' 
«tf C AA HACf Ai AOf f A» yHAf HtHHC»* Xf OHH«ţf A BH^ 

H^iciCf # uiNKAfr* 1IIH 3PIH OTtfrtHA CHfMf nfi« •Xf«iii«tf ^ 

99Mm AMtCT aAAANMHf AX #0CT ^MlHOf' Mn OlfO« ^«** ^ 
HTAAB» (HAfiAi MVuH*ef* CTUnJMHHTOflO «OCritS) ^^ ^'f^^^T- 
K UÎH NffnOT aVh AAA^HMHf 5 HAf iAi df'HTAN CaV B0« 
»^i5AT» 'UIH A^AOr AÂ XCTOfTlH UH AHACTA», nf IRţfm . 
'UHfOCAAH TfHmilVNHA.ni^VOfHA &H fiAAAHMHf 

McVnfA rffWAOf» «aA^ti/^T eoHfi ni yu ftHUiAT 

SX1aTMAn}(a fiAf4UPUA0fţ Vt nf t MAfi AOBHHA^H 
I^VfTHuAr mVaI4N-HS CX ^Ti .fkHHiKATf iUf X fiM» 

^A »M 

iUlAT HV 6- ARllN AC OAiAiHH rOAH^CS ^Ti £ltlHlr^AH 
3MllApVH Ni| n|ll RAftliî OlCf*^ rfi«l4c.*K nfNH^AN^ 
iA^Nf CZHţli ^Vc AA |{AfHrfA/Vr* UJ»OSiiC^lk 
» CKOC THTbfOf QKlHf ttifZ fiAAAHA^Nf CnafrjRN^«» 
iUCS.MAcVAr CH 4»li OXfNT «If N BActfA yHM ioAH» 

i^wn «f HTOfK«HAVfca ^UNAnoS, csa <^h ancVhc 14 

OfiACi rflHli|lH} Mi'&AAAHMHJ» «fWOfKJMf^Hci ACV«» 
tnfA AOf» C8 Ai ^i BNfVHTt' UiHAUJih'C2 ^t§'^ 

tiUHT ^uMcfA* ESfz ^bna S^uft «skjrha RA^o 

AKV^MnSfATHA'i UlNfiHUlAT CH'CZ iflli'CAOBOţHT 
rH TOlţH f VciN^lH 0f«NI|Hf UIHAUI% UIM 6^ CBiţli 
BBiHHT j^HHAPţoifc' AVnX AM>kCTi IlAţHNa^lH 0^^ ^^^ ^^^ . . 

-sIIiMiiNHrlH 4*^* lO^: ^ ^înha roHHiţN A^^f^ • ••tf#f«c '^ 

i W^lfAt AOf ^i TAf«XO 5i»ţâH»A| CR\(A«HA^B ÎZ'li! J i«« !•••• h Si8 Rafr* VII 

^€fA A^fHwrofft Miixt»A ^«lOfkA a^ iiiiACVAcUy 
«Mpciitf ^:ui«>«A .fMrTXfMVAlVN KonrrâirriiH ipnft» 

VtffiKVM IMX^TOCK kK Mi4H CS Cf Kffl|lllll>lr5«, df^M^ 

MSfAvVA M iMfi wfRMi «V A^|}fc nf KcriMc iia 
9'ga^pK^ uiifKOTf^iMi^^ mV i mmn ît K%Soi* 

»ffA niKirfKKllitf IMII IK^ A^T UlK TffJl ^lfTSI|6 *^g 

•v*Af fi^m§ maaHa A^ifSflK esA ^f iMm iiiiia«« 
iMfHKAt^ nKU f^h%tiSlHf9f wţ^iM Qkfnt jftH M» 
w mmfHh eoi(tiAef «f Mnsf nţffîi» P^MinHAof % A^ 
9 az ak4ia cifiui }cTOf mk^ Bf AfVNOc ift*^^ » 

^AVnS itf KlH AUriţAt ffi^NHA^tS Jf.N ^fKlAf M 
9/^VnZ mKatK BffMi aH JfiHTfAT ^I^MnSfSLilA •f" 
iinfkfnVCy HflKtfM aOf CaCK KHKAfHf^eKZf UfMCSCS' 

mfzf^H^§ M nf 9ifiiB «f H (4afHAf 41 nfH npfVK>f f UHi 

«AUIik^fHMHl^HHA OACTi AcVRfA AOpf HH^Zf« Ka« 
^TAi UIH ^ZfZ MOAfTf tM CKOC /^NH OfAKli. (OtZ 
lYfTAT*k UJ»ACTZ5f KAp<k* CAV ^CT An^AT AYfHi 
HaAMfHN CZt^KKf UjH CZ H^4i^f AOkVa iMIAA UIH 
B AKmH BH COKACTf OH). Hf HHHHrÎN 'CK^fAMHA^CZ A* 
i iKOAOf Cak Â^ d|<HHAnOJ?f UIH caV /^at ctfnT i* 
)ICKHATif4[ IVIoCKVAbH. dnOfî fl*T ft(^Ol AVIAAttJ 
fcTOfHK MZ|»TVpllC«t|fif W CAMZ A**'*^^''^*^ ^^ 
^HHiţtf MfZ CfV JflHTOfCf UiH ^HtZH «8 niVf «V 
4^HTfAT ifM OfAKtif ^§ ^MnZfiTHi CMfHTHHAVÂf 
AITZAIUIHtVAi QH .f HKZ iV.fZ^HKiV KiH UlR ifM(0 I 

«OATX niHCra> ifHllO.T(IN&& AKZfO{« .f<MnZ|ATHA OM 
«^f T|INMN|(HMAf IK aH T^InVt «fM IUUlK|^HTa^ 
A<*f9 'A^f lOJ^V ^Mm^|ATţ(A 4iHK9 MAH mHaTZ. Afir 4#8Nâ 

•ACTr'SyMllAt CAlţ A^.CaH;CKOAHX >U|||p AiAMOA0{ 
NlA #*-^CŢ nasHHA^ÎH KHpVHT0{N« . «^MnZfATbA 
«fMTf^AIHAAUI AH KbAfrMHAWui OACT*, lUH /^ N^^ 
NMNA AcHflfA AOp MSprjtt^, OfifHHHrrH aH KX^Vt 
AAn%^»lf9.KAf4[ AHCftS ^AT fUIHl^N TpfH AHNj} Hi 
nZNZ ^yiA^ nff ypMZ nt AifflJlH Oa^lffKH A^^^fA 
HXpHHţA MAtfif^OlţTlH CXHCKOAIţZ CA^ CZJl CTZf-^ 
H'iţClCZ.HA^ MAn nHi;HT ^MHZpZ^ÎA* Vf TApi npi .. 
CK0AO^HTfM€HHAHcZ, Aţ( nVc ^NHfnZTVpHAf ^QM* 
HIIN fiOJJH'fcyHAOp, KApÎH UIH nZHZ ACTZ^H TpZfClC 
4 H «fCTHTA HAfA E0CHifH« lI>|>kCTA MZpTttpHCM}!! 
lUH Af^iHKAAHTi ^H IlAHTlKTi, npiKtfM wfwHHAnOH AM 
nOMfHHT. SIpZ KOHCTATHH MOHOMOX A^"* *■* -f^* 

nzpz^Hcz ahA 42: ^iwr 1054: HhahktîqhHa 8j a*« 4>s». 

^l KOAAZ aK MKf HTs V^H A^, pZMAC AA Jf^MnZpZLVÎţ 

©fOAo.pA ^MnzpzTvkiAy (kzhu '£oh ^MnzpZT^c;^. .»«»^*fA. ^ 

H* AHM TMtl mVpHCZ MAll AfNAHHTf >, K4|ffc ţA^ ^M^ 

hHt CfiHiilpz 4^Mn2ţpzi4l^ yN.AHf .n^cK^M caMZ^Hc^ 

i)if JlATAAlf ; nipz A^nZ COKOT>fcAA aKh KAAftH^ yN AH 
^ lUH 9: AKmh» UIHAA AhHa 10^5,: Iţ^M BA IlATABÎf, A«v |«S9U 

CaV kHm ba Raabh^ 1056: aa c(1)a^pujht8a Atfji 
llarbcT^ •l^/vinzpzT'kcft «j^nkz ^i MoapTf rfztmHfy^ «AlCAf 1IC5A «fH CăMS N%H flirA^ ^ft^ •f.NltX ^ltnK 

Hv jf^fauzft^HtZryn'MftM p^AmcaTnrBcBicrf* Kom« 
..fl«« fltflt* 1057:- litHrt 8: itffs Mffxaniv OrfflTloTmc k%»N^' 

THNHa KSAVrZf CCN aH .^I^HTf AT .f N 'fVISNaCTNf fl • 

iiAiiT* K««i«M fl<4ICAKl|ll0MHfH0| 'WM Jf^H TOATf Bpi ANNK ^t Ml¥f • 

"^' TAfl% AMnZpTuTA ^ÎHH^f Hf TMMnAfllN^^Z nfl iAA« 

• ••N«fA el •^ • 

FAliuf» Ma- f« APpOAnf A^ A*^HCHn 4»^AVffVA A KZf^-k, Al» *• 
Nâit. ^m^f^ MftţHT^ ^IHfl «A{^fl IIZ^MH^ KZ nV CZ IA:M nOATf 

r.'!^rV"w.A. *f«5Hf A« rfA^Z ftf5NZA»3iC^i«HWft««, CHNrHf A« 
ţlM fl^AfiiiMrt AZCAT ;flMnZfZt4lA| UHff CŞA^lCZ/tVrZipHTif NMZNZ« 
''* '** CTHf<fc OTV/VHTHAOf^ A^n» 1i *^ Jj^MnafZl^HT A0§ 
Hf^: fltSfl* ÂHH-IUH TflH ASHPf UIH A-fcT 1059^ .^N^ AOK^A A%ifl 

aH'CT1T«t-HohctA«T4ih AHka. •lVMn«fZ^HN/V B» 

CAKÎfl'RoMHiNOf nOMHNflqif 'fioNOţAC fiAfTf- l8 Kfflfl 

5 nfNcVM c!z 4iîf ahVt eacTf iftHi AcbnfaiSHrVfN- 

AOf UIH AcVnfA^T4lTAffl^AOf9'MîA K^IMZ^'HajHHAKA* 
If ISHfHfirJt nAHfl nOi^THNAfl .CNH ^MnZf ATtfA a4iV 
AAT nAlf, «fZ OACTf actJnfA 'llA^HNAŞHAOf TfZ« 
tmUf^f flkAAAIţK TOHH eS^i««5^ AA «frMnZfATVAi 
«VfMrZMHNTf A* năiMfl^ZifS hVmAH yHVAOfATNC 
K^ NZfOA^A CSV NH«in kVm nAT4[ nfHMHH^y c4l 

. AnVkAT /^fKZTAfli ^f *fţW-*ÎHHAfl UJHMMAlţJl ^î 
4H CZÎI nîff^4lH/V» kV 4»ţ(VHT9 ^H«S f<NKmTfO CZ 

. ^f 4>VuH?f IfTOfNK^bA nVaJATK» » •' • HaiiVa XI WU 

KăfiSA Xî. iliicT AUJ C2 fţzritr&ţz ;^eAA Kr h •r ah. 

TYIH A^KAC mUZ, Aa f OMAtl JjOTfHf Cf 

•f jH aK^iii4KCf iTi A Abfi Xrnf Nx ;f mnif atVA ari^cţf Aţiji a»(m«^ 
AVns IIsTff» KApHiig AM noMiiiHTf aV^k^ct lSA«iS 
«f N L\af A fSHrVf-bcKa yH Anai^ac» AcKf^ft akzj^^a 

AA A<kT 106iv CAtl CIîSaAT 4)f ATfCSk'TlAA. # A\kl â44^l.A4«. 
«HjlVfÎAc MaKAţ KaXsNfHK ^fAnSfATVâ rV A^^»AT» * »'X*»«»«K 
0ICTC BtJNZ AV|0T0pi8\f:il ^NA-kC&^ WSfAA MftH NZ4 
fONifHT 4»ÎHN^9 .f.HTaA K\i fZ^^OACT^k i^N XfH^ 
fHK KHfHnHAf UIK flHVtfYAC kX KAîS CTflOnilfNT llt 
AOk nipHNAt ni XATMAlAfA 0|}|KAOp MAfXT^HVll* 
AA TbfHNrFA BîV AAb nfNNC» K^ KAfCAt ^^MH (»'($• 
•IZ COriH^ffiAilfl AA XiNf HK TfHMfqMlll^ CaV «|iM« 
nZKATy lUH AA KfZÎf CaH AtUlţAT; 9f EfKK Jf^Ut \- 

Mt 1063: Mţ^fHÎift, TfN^A ^hhq^Ha a«n ^ M^MQwi.wm. * 

IIZ BOf aV AAT CKAţfNţ^A KfZlfH ilZ|MczV AţfH 9o* 
AOMOH* ^TnNA I^Aio ;fNlţAfA KNrVf4tCKX AliCT 
•OAOMON np f AA AnVa 1064 KVNOAt}lCM ^im BONf^Nf *A«« f«fl«4 
Nffl^MlţAfA MVNTtNilCKZ C«tf cVfilVcZy cM dfoV 

HfOTCNiifi Hf zîfil KNrVf ci)ih ez^lc ^c^c UHiKr« 

•NA XttHiîi cz w <^T^ kVnfHN^r* lc MfiHHTc« ' 

Af !eTOfNK%AVN ^nfcKVMeMN^ aaA<«*M^s lii^ • <«o«* -^ 

CTC 5: M M AASKiM. 0oaomon ^nia IţfHlA^ Â^ J^*^ *"•• g^ HAfT« vii 

QfS ^NTOfV j^H 3$NrAfîa; S(i 4)H|it9ha ni n|HMHH|| 

)8CZCT«b A^fKfSpHAf tSHrSpflţlH «f N O^HXNZy CaM 
lAiţHt^T fl^JBOÎOA XHNHAOff KAflTâ |»ZM&C<kCff .^H 

'^\» IqWwci. i««Wţ ^i^f^A Âf»«l««f nţ« MjiţMM^ 

)|^ KiKI^Z >9^AA)ţlA| 4Mfl)l4& l(V MbAmiMf ^* ^Ap^ 
l^r^NH. AlfffH^JIU^ViM KAAI nfHH a'fHHAi MAH fyî 
»Q^C npj AA T^ţ^jTOAf* M«NHH^0j>> KAJ)«k CZ «*• 

CA^ e)n*f Tf <iî >4y[f TffK^T <M l'^^^ *^* ««cTi.A'*' 

imfSAA MHCÎAi UfNflff Ai^OAO^ CX«|>î% KTjrijHiHC AO^ 

J^^J ***• ««ItAf . .nMTf Ţ9T »S nf«AlT, lUtl 04AT* K«{1{ ^M' 
IHIfAvbA .f|.Mn»fflloa AOf TfHMMţ*ţ« saTAH^, n» 

. i«ţ|fli(I^A,fi|*»ţf^rM»f*" f»««»f»î4 ?»«.*•♦ ,Af, a4$» 

■OJlj$l|SH<r9f<IA0]l CZ,4UAtH*jC«9 Nf .ft^H^^fk^NfAlfz,. 

i. ^ u «Mtf :A» ţ»»W^* ."f ".W l^» Jk^e.*»..*» f* „CA><i»>MTOp.H Hi 
■*'0 '.-«•*♦**• 1'**W*'ft Cm*M* T?T\^/Şfa »* AA.500: V 5cH, «rHTVpop nofoHHMNA n<)ct c:l ^4Ki&^ 'tijH gn 

C^KNrţff m yOf UIH kH AAKpZMn Aft ilHTAHÎI MCfţ^, 
niHT^t^ KAp>tS A^ĂMII^iV MflN>^Hf ^ZKjRH^i A^ Tf H« 
MHf OMOf ^l HwMa ^f w/aMIH TaTAjH, A« i«*|* 
9SfZ H^MSp f^y$Ai\h Cftb TOnirr, iZtfZ K^I^TZ fZMZ*» 

^Hh^^^i nzhnrlH A% mAh f tMac» cAlH ^itKliNĂT itl 

TPtŞa 'A.MOZfATHA((^« «^NCa^HZ KZ nAXNHÎH M 
fZMAC .^H BfAKlAOHrai KAfTH /V^nZ leţfM CKfTi Acr- 

;S»IKMirîMct 'CANT Rzpp^A. BoiiiH4viiAdp. ihiib- 

«^TAtlff ^TJ»f ftl|l» )LII«^HO|ltC HftfTf i7: «Af lAf gll* 

^ff AtNvfA%ii|iB IlAţKMKJi /ţVrm MtkcTtt eT»]»irii«> 

<'lHom îHf ^H A^A'r, caJJ nAfKAT .ţwMnzfai^A^H^ Kiv 

fOpA ifrMntptytH^^j^AE AOIC ^N IVlAK^^ONÎfy e«H A«¥ 

^Hiitf 9BHififc#Âf FoMCHAOf y 1|IN Cf% 4)ZIC^t CO^ll 

^MHZpZl^fM ACkHaTZTOPH^ f^NKKApTli yNlNtîlflAll 

^Ncifi .yyi BoBfii l>iNAŢoffijiJf mai! nft yţMz^ aV 

ifNMrrtte#MbTB ţUNAA:!cYOf;iKVA B^JfCrtfAAA*, tz 
#1|4«TIIII BfAK(pfAt^ lafZ iI*T A067 KoHcTANtHH A^^ ^*« >*«''* 
KA MHfHNA ^B^OttiA ,fMnZfZT4cA ţ^ftJHHAţlHCZ K8 
Y^fl.^fZMMHT, flfiKHM nfi A^AT BZfBaT N^ A*i| 

niăK nzi^if ^Mnzfz^TA iţTK^of i^ţ^A, AsXMnxt^fiA . 

\im.<IIAf OmiK lUB flOHCtAllŢHNyKA|»iAf MâA artOH CAţf ' 

«3K«> Il0f4«f oriftNT» mttAirfAT jfMntfZ^TA njff iWM-' ' ^ .' 
NZ ^nz m «f MnzfZq[ife< ^hA 7 AVnii 6i BBf^ih* 

^KTA M*£ mVM A* 7 ^VhA vtf7IV\MHT\fA NflţTHN^f 

lilf iriiMr BdB wfcMifZfi^ tBH Bzf Bif iif f omkn ^lefli* 

S9 « HBC» 


9MŞ ■a|T%TIE 

«i€# ^ĂUA •SfSi^V» AA nVif §: âff MAlî 4MSf ff ITf 

ftorÎA A^AA roMAN- JtiorcHMC: nzHC 

MtirADA 6T>oa AVnKoilCTAHn yiH'A^KA. 

tv^iM JM«'- ' ^H3MACAUHcc9)fti.fMnxp«T nff AaaNţfii WfOt 
r**'** ^ A^Vnnui ^wtiîrfi-'icTOficHlA ilcii>fi|fHtac€niT): HCiAf» 

Cait UiM HfCANMK ^f JCf CAHNHţ: lcTOfNK|.|UN«fV ftO>» 

Aoxf^ gaV PofliiANuifAAcc nf c aorVati yn^^MMli 

MaA^^OftAf Tf ZHTOfN TAf CtlJH- HCHASITHTX MKfTVfiH 
NAAA^^^»- nfCNbM^XpMAC JMoAAOftCH. (KSiiNMuiill 
eHflHTOfN 0\tnT.HVNCAC AaAOCIC«l}.^NVMAN.ilft MOA* 
' ^OM .df^HH';! A fT ) HV N\MAff < AXtdlNTi >. UIN^ Al»M0H4» 
NllHlll^ CXH^MHitTi^. i|ft^iflllC«;lllN«AATO| Ctt«fHNH iP 
lyiOTOflH UIH CKHrHTOf M -CXlţlC 4lO(Tf KtfOfA A^tMCy 
UIU .KMHA OKA^I A AC C^b?KÎA ftCNTfV MAH B^tHX UăH 
MAh K\iO^NXHX KNaffNHCAAA CTHnMNHf {ftrAOf • flo» 
W A<^ir*«i MfHHT\^iţ A^p lcTOfHN CKflC . AUl4l t\ O-ftHHfCAAVC 

H«f<rt o. «« s3f|ifCNfiQcii^pAHA BoAMiMM^Of fif A aa.ahVa NOMCNNV 

*J!!!rV"* A/^VnS mSAtc UIN>rf09l|HHiffZŞJi,OAff .NAfHM.H)(AO 

0^0. . A aMţ kV^CCAAH AoCMaVa HlOft^AbNf nXH« MaI HfC 

ypMX H^hVmIAÎi KMT ncâfCASO ^f TOT Ab HHfţfHT^ 

. ^HCABllmi UIN VlW* KlteyAMi AMHMN^HZ«I«K.A^ ttRnSA Xlt« tts tWf Aili fîi BiCAA» AMM craiMiiifi 'c«oiţ»N/v\fitf 

VN^OAIIAS MAN mHaT «fNTS^N/vHcZf Bţ^T&H ACf« 
9MNM% CS ^K.X UIN aVn EoAlCAAft HfHOAbJlt AftUffNi 
• 1l eOKOVMM^HcZf llflRVMKaKVCMII|%ftflkkl|Mk 

itCAM «h4ic«a a MCRf sfM n\{ Mi nVfiir mV^w AM 
^vs oAcvf Ai AA «fiMiNlJi ^ npNM nfiyioff . ^ Aâ 

;»Mc»t ^IAA nfVNNNr»!» ^f AAB^AO^CNi. âf^Zj^ 
M AA MOA^MfNN ^HT rViflOTP|IO . mV Ab«*r» âAAATS 
lcTOfll .nOATf ViŢHTOflOA.AA AOItVUVMĂf fAf M AAM- if «<• 
CSMMAV CMWMAHŢfj^MlfS NON AtmTA AM B^Vt nH^ 
HAM CAil,A|»TMMt UZ TAHI f "k IcTO^HAO^ MAHJţf MA> 

iWVf t mM MMHM nf NT|M fioAoxN caV PomahIh ^^ 

BOAOXVO nfHH KATS0A M^4lMi KMTI nVtţdHN HVMâMUlM 

MMTf oAfiHi^Vli^MiMMTt.nfifHM uiH«A^\Jraiu amh4| 

fl|i CKiiipT^fATXş JCMiBfCAA&^AKAbAV AyiOTOfio UlH 

1^1. AA AOAOX^ OAbMoA^lliHlN,. A^(l' f ic\f AA ttlH 

^MHOAVAt MAffAA.i|ON AM At^tt f^OBf ^fCH» KA IţMfH» 

Mf AHfţTf ^i ABk\iNTOf IM Csfi ^l TOT ^IUI>kf Tf C& 

M ^îf fMMACy UJH Atti4 .AH>kCT3\noaf iTf f nff KAf4i 
Mff.CKbfT /^Atfroui u; ^fMnBf, A^A<A"ki}iff nffKVnA 

lilR AA^BZpTB flgfOMA 3HHff KS HNNfBA H^ nOlTf 

f^ Hi nVifff Aui>k uiH BoAoxÎA HAf 4iîi n^T^i' A* 

HoAOBllHAOp flbilOXA «f^NTf iyiOTOflS; ^f M .Aţ 4^H 
MbHt AZIC%HTOfH d|^H 6llllf«' MttlHH«k5SCf AAf« MA«^ 

• KffalUH kV. AHvkCTAf (KS AATf MAH 6M|lT0AC#' llZ f « 

•«I^ÎHrM |0Ai. MAJi 4^IUtAMNTi.4kH^ 

3 ,' •>*!•. ' y '^lftjf Bdl^ C7H* 9^H% ^f g(»fl ^ âAftATMpil fVfi: â«l<ll- 
'Cft AMVftiftfflM^H, Kt ifff|N#KA« Arffthi(MOO«0ir«« 

'«f9fiC fiVftt ftVre. KtlNdatpi, ftilfe tiHsatf^frHfHrH.? 
'MilVfflV tfiN A(tf%uiniCti nVtitNiit (k^'^f^f^^^^ 

ţHHlţfN ctfN^tKV'rl, CM0V4lAa ct fM Ct*AHnftClta) 

Ut AfMflMi i|i cttn^Nlrroţlri A(A(HjrHn6jf Ik^M^uiţ 
Ynac *kmV €tt HlfMli|ri MdAA<>^f •<i'#Mr^9*tiA 
«m|ilit eiA A«ff*ti n'fiyiojr HfMHttA ^l/i^oţlii am 

HIm#x4 ^;ft«^Jto}(n et ftf» 4)*i #>Cf t Rt «t«e«i ^i 
otf n^ nrt/^H, c^p A^^f^ *ttfi/^Wl tHit ctâ f i/«i 
'#liVNA ^ffpff^mii^tyif nptitjlfMflV dM i^MB^i'^r^t* 
#:^msHc Atpa îctOf f a )f f (WiNttlAtlH Hbcrftf «Aw^* 
fffrs, Kt .AotlSf HAi fioA^x^^^ A'iMHţ ft^ 4t<^ 

•JltHVHti A'MoiUflltNlH CITN I^OMaHH9 MaKftf lAl n)f 

K An $ A xin. 

tHtKAOi A^orfHxc jkMnzâaT, ujm aea^ 

KoWHIHOC* 

w 4«V>49»<'r.4^«^«t.or(» uiN;piijl$<^K»5>fr nt iw»»M 
3WA93 »tf AAfCAA\fMnx|pt4)rf nf Mmxaha» ♦nnQt 

>HA AtN«; KOHCŢAHTHtl A^K^rs KAf^lAf CA^f.OOf CKÂH'K M»x*»* *««•* 
fiAfAIJII^AlClM l'AM^AATifCAHĂH^CT^AĂAH^A A074 ^**^ ««"•' 

^^'^î^*** A'**»» HtAHn^HMC nf 4Mn3|^ATHA .i^ori^ 

•i»«f H¥ f HUf fQT A«k^A Aa MACS cA*iH^HA|^ ^H MAf % 
UMHCTf •f^l^N'hy Ulâi n^HSMAH flfi yf MZ MAH KK 
MA p« ^HCTf AaH CAOaOţHt CZUl MAflTa AA Jţ.Ninif'k' 
HIş. fllM* EAffAlkKĂMA VNBAHN^WMNÂf I^AHHUÎ 
•*»" f ^ Ă«1WT âA|kBD{^A tîAH ApZTA«,4CZi|H K^ O^fl^ 

•«^A Al P!li|»*l''*tHHAHH7iH nţf C^A^NHkHa ca* n# 

<lHAj^dHHK^«H OACTl T|^MHA|lM/\»' AAHhfHHO UiK t:»H^ 

Q«OCO»iH# ÂMH KA|^f {)AHf (hhW A«|iAp« ClH^nKi 

^»<î«tHA), HQAVQnH^HT TO^K^pHaI lUH j^HatifM#-i 

N4^H|lAbc& aH MHfHT* •J^#n«jl3mHTA« Aî«>rCHIIC 

ANH; 3- A)hiH;a« 4flHI<>fllC.K^Ti 48 HAf>a7 CHyîfi, 

HjMrt^ ,;fJi «A ^iHAI AN A «t.MMfftHMli *Hit QiHXft« ^ ^ * "^ 

H4;in>4p»aHNAKVi; N*mHa HfoâATilAOf, tlflKAfÎN ' 

yHiJî. .^& jKikM9 (iHf^$ -aH- ^HPf pA<r ^n ufiţă %\$hn^ . • a 

t^N I IttN K«Tif4 AOKHf lA AISMH KHn ( HN C*b Cf ; Sfe 

'' ' mHat . 


m% ■â|T% V1X# 

HtHM Moji npi Yf Ms Nf mn nHTAMA cn|lnRiNiiş aM 
ksHtat a ^a ao^ um a cz ^^iiTOApvt aa M^^pnkm 
CAAi* A^hU yn' OiifC AHN iAaHa AMfcropA anVia» 

HfCTOff KftffAf ^MVsA^rHH/^ţOt AATATZA .fMna^ 
fATVAMy AnOH lUN AA SOI^A^ Hf C« NIMA ftcCTAf« 

jiCHC avN>Hc*kcff ^Mnz|iAftlA MifXANA AA>I ♦mH^ 

KaTMAH OÎ^ttACţt Kftf f Arfl^T» Ma/V^fHAI Ă^HZfîN* 

flVICVA fiHlCAfNflH/V^CX UJH J|^Mnfl>$M*NftHui AfMf- 

Aî mH Tat, fiofllOAVA nAJHHAKHAOf f cM f»AHHâV 

•cbnfA d|^MnSf Zi^Tlîli ttJH^ÎHN^ KHlÂHATS^ACTf^ UIAlt 

^Mc T'AHXfA ^OKMA 6^nT ^fTATll gftf Hff ftft-tJAHf | « 

NinVTAM^ MfHA HCnfaBHf CA^i CK>JAAT ^f cHnT Mf"* 

TATf,UJAtf ilfZ'AA'*'**^^^^^ MAKIfyONTAi UNIABVa« 

^TAfTfA KMTIfiA A0Kl5fîff KAf fAf ^fA MÂ* AnpOAnf A* 

AMICTI» UIH f^f MTa ktJTOTHA Aţ^TpfkVTAAllAţHHAMS^ 

JIhIictaui MXfTtffHCfiţif KoponAAAT, Hhct 858 !• 

f^imZ nfCfcVM M ACTS tCTOf • M ţlOtT X«*»A1I MlfOA* 

^f AOf A< npf AMHri A^HZf f • Hff AH*CTAlll«f ff» 

M%mM: ^*T. *07* • riH^A ^HOf^A Ef ATh (nCNTfH KAff AY 

• a*f onu ^] AM noMfHHT» nffftVM Af hVhs boa aV ţoc^ AVcttr 

«^*« -• « MA^M«(AXf«Tl«SHi«ftl|IH^AHnOoAOM0H), Cl«A«M» 

•U *fl t|U A^C» *^ OACTf «cVof A BXfVcsHf AA« CHOC A"** 
ro|U aâM* CKA^9 UIM aH CTl«rtk ^A AA BfSfc» i(fTHM<^ AVWTt» 
!!!l[Mi!r^m f"^A» DaMA Tf HfOflH, nffTXjHASAVHNA» «« Bf«^ 
JmV ^^« lSMrVf4lCKS e^Tf HHfMMRS CKAHHbA^fll IlAnf N, «AfM 
MMf AA» 4»0CT AITAT OTi^ftN Kf aA| Kif AAi ^^^^ t>im QAfHrfafySA^ii i\»h» iczMJS k«cîh nţc 4«i>kc<rx sfimt 

OZ nOMfNICKy* m4ţ^T ijl^Cltep^H^I'HţHll^ tapSKHfÎH 
AKmV ^HH «^MnSfZ^TA^ tUH gH nf CHHf cz K<k4(lZ 

HH/vi^nfOAnf A^XHNny lUHnpe KWMnÎH H§ ht jhk 
VAW^«c^'Uifi IV^na^aHf* dM/^ENif^iiui eft%auif^T 
R^r MB|V«>iH>ii M3^VÎi RAcnîftM ^Uf if ztUf i^, yN»^ âeo t 

fOfA Tci«f JM ^Aijj* iVf Rf ftoÂra jw ^nk UtifikUA^ *M^*:fl < 

MKJiy OJH A^ AKOAO mHaT MAJt «rjRf^^îb £111 NH ^^ Aft "" ' ^ 

tittat At( ftVnf HNc wf.N<r;A4f ^afffl^^ziţlA A^cvofft^ r 

IfVfifft, M|^£^AKMM*AAlx^OfHHJ»^eZ nOMÎMfCM \fili 
«VV(.MnZf ZlţU A4ţV At(AT HSH liHmkAf ^ ffifZlH CMli» 
^lftÎHţîl OtH^IH; * VKnrN«(Ai^A«l4k€TA v1l/^S.^iBENf '^tffft 

«Ha X|»ohhkHaVb mmTfH âj^H^fnzT^A wjCMifZfzn^ifiii 

HAÎOCMANHAOf, MAN-n|»f AAţr «ftOM ^NirtU »♦ A**i»' 
.ţ.NTff AH<kCTt HHKHllOf BOT^tA-^HC Mt' M>7e^«ilg^^t|j4,;rf & 
MNATCATMf hVa O^jMAOf AfSnfi T^fMNAI^ ^CAV ||il\Z«">0»f A*-' 
l*V BHKA-hH ^^MMfAT^AM, llfH«fNKZ ♦W^VWO r|& 7»."^^ 

«uii 0ACTf Tltf»i4tţicz;AtAAiiA9 îi% nf HNc^hv MiljkliH^tf^ rA.M<ai>ii«f 

um KZAVrzfHH^\^A HiHn» V^j^Hiţfi um nt ^fyMtiaCf^^' 

t4ca A\fMy laV nTAT «fN MZNzcrifff* IVIhx«iia' «^Mî «r.a 

TOM II 30 MMH\fCZ I .7 raf V 

« 

!^ih|». t. «fiBW *«p»W»«*mK«» ctmi-jCşirMairfA A kKamiIU^ 
«-«*• ' Eaft«^i|^fi«wfa«^4f*«|>44*H»*<«***f»*'C?*'#y 

«fyM|â <j(^^(^iMkHifXktlnLH«HÎ4Arui<^ttS^ 4<iM^' 
R«|)^ii 4««afiHi««i 4LMnA«w«iA'Hui .«ttiMtta ^i* ,T'^ p*a«â? ?CIV m 0Tf^HaA A^HAC* AATZ «IIM MBH MţfATnfHTpV nZf- 

<mri««H»<cVffSilinâA|şHiiHjf(Vt«; lllt'hgf • V^iMllNO A\f- 
n» HtA8 ^.m^Vh^ ^hh ŞS^ifikiH 4 ,B*;f ^Ue »^ ,,„. 
llef^cT 15 ^îhhv^ aa rapcTS ^m ŢO ahşî AnooAni» 
•AfViMfâTrflM^iH]CM«^ ^M'Xf*^ 

lMHine« Oi(f»(HipMiŢ*^«MDiiriir, fiftfiMAŢKfnVÎ "**"' " 
Mf #»<r mMmt <|kii? ftfsnu «inMMi .0«5^ali»C5.'M 
.f M^<ft«40ir » f liiiiii < i rt ţ| | » Mriw i#ff >f# »/.|iO «Mţ ^i 

<.Ai'>i4MMMfNtr»; ■np'JlMfr f z9ftii|tl»iNV|i^ «rff.wd- 
^mf^ietfi >f,N««|ii# jA^:eKiV«rr ţHţivŞ Ba«^.JiwiNp 
ifViitr 4tii*««ff Mtiil«AjfiiţkMtf«Vţ«tfr^ii>9ilţ7ţ^«l^i«. 

*s-^ a\( y«M« yi«>^MmM/ojrtprfirNivii^ 9««f»»'p- 

- ll»C<)Tti«tMNi%|lfiii -^flţ^ ^M«f«^ »f ^(^!«^«t>(i ^ 

«StJH» 'fll r HWM ţ ffN ţrt» ^lMlMÎţAI'lfpiHX^ ]iil«4«H«*i 4t- 

:mif^oi4Bte%sfof»«f«ifilik IKHiftiil jj p »«iyn h^ j»«h 

ftttf N«c«'ffi»M- Y>|>blfl(H'-iintii$ikAick» ^narw i^ 
«fM'îi'f «Vi««NJt> |i4' aVAh ^miftk' i« «V «Vfm, 
tjMHfti^' iftf '4i«Wesţ^^M4*MM«^Mil«|ili^ ' ' '• V _ tt^ v:x 1ii(f«« VII. V r*îf »A XV. 3|(^npmtik«atflitfljff^qti( Ai(¥fţf«4«ifMfliAfd»9^«t^Ă M^ 
v«iţ in.\ ^Wiy«irtrt^4ţii9rbHMoftcî'ifBNiTMV^^ 

.ţţşM^Of »> (i^Mt? if Mfiaf^HţHAt HffljlMHt^lti^ HHâKAf 
HttM0/tlMrSH>JfN.3tt^ WA4C9YA Pf ^Mh lUiVHMCUJ^I^ 

-^l* -r^fMt^Hllaf r KAf iH v^f HANlA iltf Iff Hiirk^f ^l4< 
-Ihff pc^f fl^f VfMM. AAHÎ4N 1^9 l|A«4^H;*4cbnfqk &«iiBB%- 

îf iA^«ft tiuH> ftaHCHONrA HiH ^yfim^H^ ^ifţx. M^tM* 
« . lAifrlaNMft^ h^* aai ^ qmci odtj^ ciite AijVHfA\^t|Ar« 

t*bllfAOf ArAA<9HffAn(|M|4^9KMV .^N Ma]^ft OKf «H- 
^COAf i^q^*h&fVCAAHMVi^ ^Mf^ i{|fl4HIHiiHAr04HIH- 

rfcikcl^) - WHilff BboiifAA ii^MHSf aţVa^ lbitelMt(HiMt( 

.£fia«Allii:A^ t>*4Ttf AAitC^ j|rtfTf^A«MHlliAH A)HiklfniM 
ttJH 'JfH KVhA ASliH • âCHTAMHfîC^' AM^^fiOHOîAH S^f^ 

►r.t ♦ li AfKPAAl. Ra4i«AA XV . S3« WOk^ AIL IlAMiCVIlNll '^CAH il^SlcVti AS IA tliif^± 

*tVf'$-, l^f'i **0Ji M ICTOfÎA NOaCT|Z CZ BfNHi^g 
IcTOfffMîJl rflMilJlH ttlH AZTHHfryS ftţii AHikiTA 
•||Mlf 4 MâKAjl' Ha nfHT|V flZflţHAf H^ACTf t «f Nlţ« 

hV «fH^fn AnoMfHHy /fNca n§n AfuifijiHy hmi 

«AfC J^KMfOU» KH^MlbATVA MfîfrTAff IVnfT^HV*kl}lf 
^iWffH rfttlOh PoMAHHAOp Jf^H fioAoxîA^ f^mmT MXjr- 
'TVfUt Kfff MAâ'W^NâBHTf A^IM^^CV^f'* Al|fiiBM'nO« 
^AffNltTi Vi ntH^fV MAHl^faajUitTX Kpf^HH|(fr<^H1l- 
.ff^ KMffNHtfm riOAMNNTVAH ICTOflHK AUM<k BtfMi'A- 
I^VVff KAffAt CitfTf AOVk: O Hff A^lkCTN SflMt aM • AAffrowr 
4>0CT^^Ni:(AfA. AtUS*CKX . y N &A*ANCAAfi K|iAIO> ^*']|*,*sV 
S4lAffAt kV ^fTBCZH E0At€AA& AVk npHMriHII X«n AUt \0S 

tnumţlH Bf 9îf» npt Mfln jf MnzptTbA KoHf a/^^ a« 

PitBAMA KV^^HIOfH UI»fVAraîţf/fi{»MHA: CZH «fMnA^ 
A*Hft ^iHOACT* Ht)B^*k CS ^NAB Cflf r fiâf BAf H^ ftk 

. ^ IIaAACTHNA»^ If HTf'A ANttC aH BfMŢ C^f ¥f «fcKa hill 
aiţAftl AiUI>kckzai : AnW ^^IITl'fiŞlf CTA «HII BlllHHiw 

«I.^ulMra COKOTikA^f nIhH^ «IHttţAfA AfUl«kCKZ9 AKO^ 

VAo. KMTffift 3ifAf qAV.3Kbzbht nrHT|lH wf Mn2KAf% 

nţffiiaifilACftif HB]tt^ MţfAThlU^lBMSAlfHTk ;AVKf4$fH4i 
•»Af KOfl^HCMAf <(KSHn<HHaA'nBTOr AAiNfHAM' Af'^OAP^ 
t^CW» lfKf€T0Vlf|i)^Anrtf4^|lATiif|I^HAOfnra 

•Oflfo<^Z?rrfcH«;tTf(. nfî^fţHiniAOf : nbh ^a 4>awi ^Nf* 

'Bfif3BH^)i ^idfi IIoaohIa^aH nVfMt^/ TfiMMn^^ rrfifN 

-Bft«ir^fMACH^.QIN Q}NNl1ttftnA9MCKţ^:Cpff ;AfA)%> 


Vl^tfWf R)i TfH AHlr OAMlkflH * «flN llraHTf \ UJfl : JftH IţRţCl 

]| eyicacHir UMi nioir^|ioşfWi|tcii«^ (g4I^«Mm J^ir Sjfm, 
»J[ftii«H^ AmociNt)^ iimApt AHAKTsrffonfcVfi^aAt^iH 

•<T*r ^ TOT^ ^f Aif ji! /|f 5»x''iP*<^i<i>* cw^fA^ <<^ 
^|iiRM>r ni'^MiîSf aySa* nâiis Aa'MOflw* fio^aMMMA^ 
^afflii» 3fnifiMr tmi *cik' fHfuiHii^ţi'^Mft^jft^N^ mjH itr* 
4dKiiociesTOf|S |cTO|AfTO(P>f> i4fM 119 ţiM|*V ' unrtMy 
^t oi fj^c yf A^^fi^^Hi>y inr ^iMnifttTyftir ' Hfiijif^ ^|b 
ilkf |M mofm^Kcxr^*fim>fifvo|dHJWoAfyomA' A>"^* 

ttlH AAH Jfm0^CVMK9!fp nHHtl flfif9n'"€iif'if,^%lil<tBr% 
WHHlAt ica AOtfS ftllAJI^IttţAfl KjMNMI'/yilN llAffr Jlr- 

Iflibciis nsHK AA MAjiinfH^fl fi|Hfiif «oicVfii iMcTln 

IUHlţZf X : OAMfHH .^^tm: A^lHVHMf }^«AM> fl» Mfl 

T^MHC'iiffrAAiroATi^ fian«tiţlpim şonmffM -iliJkjftL 
diui<hcicş ttrmn: s^x^f^f 'ţaiA cx* ^ A<ct%a Aiţ 

^OQffin ^OACTT lllH;A/rHCl|VMSfAfff ^flNMAilfş 

jiSHfi- AHHkcTA nKhVmaA KVŢpM^ •iA'Alli*kuiiNf9TrnV« 

^HNlţS Ap ^ Ij^CT AfUlHfl0^4t VfM' .KV Afl4rC«M>l* 
VNTaflOA 0fl JM lOMIURIfl ţtt^ţfln)fCf«.CX Af||f flTf iflN-i 

iw iMiiNrrfA» iMi^ ^ţtfte aM^Va f crof iMif jidlf 
/^9 •hS' man fi|»f yfMav ^ yHAr ^NtfMnt lc#faf fl- 
^VavBnhhta TCoNfflMcr'MAţN ttHT/tftei UJH nKbh« 

iMmmv p9MNM»i0flf^lH8Mf HOI|ifli'i^^ 4i<H JMQVtMBfţ«.«^ «\(()NV> • ftlAlAM tlţ^ 4^#r< * »U,»m * ff ATicS ftw«/t CfT{ifH2KfHM ^mnilfa^ftii, ift]|i<roMB . 
<&^AfcfA uiM MftKi^HiA a«b Ja^A^i 4:H«i6¥jft!Btt •««• * 
ji^ţ* j|wMrtafCT»Aii« o^cfte iwffr»HA, ♦oaj Ti •rjjK^ţâtf 
^V tHfSHT, t^«if*miioc« N 6A^*T*a(inAat cnMf^V 

IMrtAf <^A *^H Hi satîaf* JfiH fettMX A <5A\jlWT0f HAOf V 
Vfi^MAH Off YfM* .CA*<:KH^0flfM*31^MMAl*CX «1*5 'a-r 
CK^/VT2)rOfM, aţ.MTft ^f B(^Z«MaUI »>< jf>HTpA» .f h M» 
nfiÎATEHH, K«T UIH HHHH «•* A"" "" H2BaA« A*tf 

ti^tM* aafBafîii cnj hwhhH, «ttfîM saş^fei/J^ai; «ţa- 
... n«/viHţ*, ftS jf>H»in>«T AuiK Afenaft» «fMiArAi»- 

• M»nX) tUMft»l*f« <WHA» ^IM PoMlftf Mf* 4t< «» 
; «^KftVO. JW^ATX MVfA^HMi /»i -OkM^ a-tljH»!* ft\fc 

ntjiMTjnipa «Aftftnireîrt **«*"■ «"^»"*» **"• 
UHAH^a fa>JB»HASTţ Ahmtji'«mi4i* •^MnsfftTH* 

' «KirmHA mSats coiAa «afi ««froHwî. iuH MftM «h« 

aftfii, «S aujf^ftT ;j.H ^ttfft M» ca «*«* MofAMH», 

«V mV«(H K« KOniH K« TOT, UIH M»(« CâOtOţTl Ot* 
^ZkH-T kX A*»"«Î"» *"?'". *"" "*"* ftfTSţH AKOftO 

♦paitK» uiH A« n* »*^«Ae aokV$a«m cft« nofiKAHT 

ntt^HHaKVH MorftOMHHÎÎ. *H BflM* ftHICrtfA Aâ 

Mt 118S: c» noMiHiqjB A» îcToaN«iH ficAa KfO» 

' ^H I^Afft »Mrtf*CK». A^ÎA «HApHHK HC* I» H 
CftV K»5St UlftH fttfaT nAATB, kziihA>>" ■f*** '^•^ 

4*Air«MA, npiK«M 4^MTf*«HIAl ftH MftH ^NH&HHTf 
^» 44 • a\$h OWiWBfU M C14l*f«| UJH IIAft « 5a.iw,f|ţ«K.rt.0iint», ui»qsa <^«(04fi» eAWTMPii. 
9»f «q«f»4PAH«», |K.cxan4« ^m liHcipMKz, .yM^n, 

«>i(tA -roT , H2fp^HA tio;ffkiiiA»A*. »,\i Of itNe ni Am> 
*fOHMK»uiMn}jM\r*T| W5H. mVhihma^a, n.yj/»» 

^VMHA^» «WMâ;.!»*^^,,, „,„, cMOItMMAW OKlV 

** ţ '**<*f*'^» **•»» cHi 4.Mn9|t'sHHfs MaS mHat ^* 

^OH ^» lUM ^lţrii^WCT» ,«f«<»f «T o«tK^»«c c», 
^•4im». K0«UI«HtM0( » .nfţţSfl MspTţţfHcAlţll IlAf 

imt. 0H,Uf9fUHrm M«â q,, yj^a noM.«,cK u,«i , „,,„„ ., 

tfjl» tAH* ll0MH<bl<M, MafMf KZ AHICT hKmi «SfXKa* "f'* « »'» 
A»CfA(^*| /kH«T» U»|l 7ţOI»îaTI.C MajlTr<|,H«||,|. «H- * 
«*M, MAM ^iWM^f «V .^glOM». « ««AOCP^HA.J,. nO- 
«»IH,»^A, MX f^AHKffH^bcz nfM-IMM«, c* f«A««?a 

VJM4MnT«, M«« Hi, M cş ^»A*r«, «K<yioai «m 

C|«^»bMTO» Mi>S VM«,4AT» i||rOMS «aVkmhA, 
SHMŞM. K. Ai n« «AOTI «AbnpbfHAO, ♦ÎHHHS C«, 
MH¥p«y,i, »A«KJ, KMMA »H VH AbKfV €€»• ♦«K«T,. 
^^^AiWiM,. m *fi*f»A «HiAA n|HHMMA ^HHAHNTf. 
MlfrSTOaff ab «(i«T» ,».iii HHT« YH AVKJtV^SpS lifM. 

^••a ca »«AKx, hK ei noATi. ^MTj?«<ieTft KMn, 

lUH BlHTfb H«fbnT UinTOT A*VN« TfaiOA «OMAHM- 
AOP ^H.BoAOXfa» Tftckl «.fH^SA«Vf» KS ^^^SAI^ 

mhaHai amm icTafNHÎi «{ţaiaf<HM 4«I)t«a«» nHrtm • Hm •!• fM^& «if » ' '«ii*'»«*» leWiţH^ ifcji%iin«» 
AAMMrVf tt|M|l** 'At»-» *>««*, «wk- M :«iMa««' 
•ttsyoţa *»^*f«f n>«1»* «o illW»» «•«ft*». •* 

^|ji:y^«» ijjtH mtfci** tfh»o5.rt»«fMii{, H^N"*''*** 
«Av itiin,>l« TiKMÂ KA K<rM«f'A< >ii*j*tt* aW^^»»**-» 

MU rfwfipft l«^\*fîHfr; K>ft«'<j^^«*«'"*'^''«'« 

aVds 4M««p*Hf* ^**"» J»***"* iJo*«HM» p, '+li «0- 
m^ ttk*HVfW y»irt«^A* «f*"**^** n*p((j»A»- j>«- 

Mtk^ witnvif hmS ►(««• nV<f«a« *»«* ?»* A^'f^ 

fMAI A«f .fHCKlMII*! 0»»* •**«***' W^A» 'H»f #H 
riONIOHHV^HAT. «*î<»*flrttf ^ fc*f«*Hik, «•; 

.- i nifMTa JP«)lHnNM*»f wllv^«|iiHl(^ (Ji^»rt|fifiţAV$f ,MH^ 

.fsye» KbEATft TEahVa ŢXTZ|>cKtjnffi^(CrUtf|( 
Vf mVt Ktf nf«A« cA jf.H miif A ISiirVficcKX a« Mt 
A342: uiH Aui% #4^']|!Ş^ Ai anh .mah n(i y|* 
iKS. ,0 CMifiMii«y iWtiiiinnirtrf .uih, .f hcVv ht ,«# 
.•1îi?l .5* ♦ P*fM«i 


^ Kyt^At vn\ 'AfHffMf tfff Hpk Bf #M4f'AtfH BaTW ^HHttţiri K'«Kf 4)d€V 

a^iiA ilAcnsV BţflllS .)iH itafA':f9Hr^p4icic«^ tuir e'n 

*«|(HTZHftV'A^f^-flff"A*rtM-*0ttMffHff ^SM Al/Mr'ftKiorf 

fAMCf^ui« flHfi^H f^AH»f#^HAflf( ^na icWm AM ^iit 

kVMfAf MAH ni^ yfMS* .^H Jfo'/*^ CAtf' AAAxi^ttH 

99' ^«AHff MAJ( 4»HHAlittTf^A^Y^^ c;*l(f'^'r?'nfH« 

«TftV âAfÎH**ICrO|mAVA FfmcClt^HMlţ2fH Oftffilf CTH« 
'ţ^Mfif 'Mf aAfBAfHHiţîJrOÂ^fNHlMAf 3HMt| ICarOACT«ffj 

yo^if ^Hl^H AM'TfHM^C'^^fA AOftlicM^fi'îţMrtki^ 
^Âir«9 A^ ^4feM 4#K'AÂcA^|»aocTJir( i»i«()eA^Hiyii 

OA^Hft fSM'A^I(;AA^''tl^^^«^4lHA>MM^ 
1h*AAtfH| d\t^yfknh\^f MAfl^^fZtuHiif a%ţ4i TM«» 

X&f N Ht(MftM ftîf Bbi|iflit' Hafi^H^Mi aVi^ocy, ^ A«^4a 

icTOpîCH* ' Sif 21 >;A$iAiM& 

MBA«V»4iHHAof i£ibitMM¥4HiH*Ad^^r^MHM%St()4lA- 

^Tf \i TAf H ^oA«^'^M >âfz4^ATf- t«T -A^^ ^t 

«tKt^Aii dK^f AVaMMA¥V YiffjiifM' tijH)i»ili\^^«i*)i^tti 

'AkKKffţK» %i^At»rl MtM-^fll AVKlMrtfK^ 

Wa^HM ifiHMfARHtil RiMlţ»' M Axqţl^^iâi^lS A«#W« H 


•?»3S9i* *M KâiTi ă WmA. 

ft 

K)^i &ţa'rz T^&IOft f0M&H0.-SA4Ytl* 

>6|kAKfA, MAKfJlPHÎAa Ifll» MHZ AA ^f fi- 

'iţ7A, Ai AA HCAlQlf itWlh nZM9lAA''ioHw 

HVIC A^KAs K;KHA U])l XzhTA TzTAf JR. 

AOp ^H Kp^M, ain iJLMnzgZi^ÎA fliyToyw 

.A\A^}lA0pAAiIcTA-eA^4,H.1E,nj^'ir. lljUi|ţ1SI^ 
nA><P'6 «(MkTit KAH A > UHf K^Mi. CA^ AiA- 

:n7^4iifr f^MfAHO-- SAAj[Tfi ;At< «ia ; vjiiiitiXw 
'f:&i^TA IfApvirpAÂ^A^M-* fs/sbAiAc RAfH'. 
^A€ :a^ as^4* foÂi^HTM Ka ^^MnibAuTn 

r^f^illAOA, AOOţl ,A.onz.ME Ay Ao aT ^a* 

•«rifHTl^ At AA r^^M ^Af Yffif iiX9 A ,: iliHl 

K^ ^ATttHTM* ^VHK^Ue^ A^aTS J^TUU 

nZTVf A AoMHTiM MoHApX'»^.lV*> 4^*^^*» 

OaH AOMHJ^A A T8T9d06 rOMX.H11A0A. 

.iHw'^f AommTa aVm tfnf AoMH^ifA Kî^ijor 
'n2(iAi^iiAb(^r^ v(i(Mi AA HtiKm ora nf'aibjp'i;'. 

' . f « • • I ' >' -» ■» " . . I » /'•,'•■«-. l »' • /^ • ■ 1 - ' • • • : f ! • • ^M 

•»' I».'.. • .{* It.'x-. ,Ak>*«* *»««'2. I • VW « ■ - I / 

•" > î Df n<* ' :■' \ 

144 B>f«* VIII ( 

MjţHMf « AA^^< CX S^A» A"** MJlffit J|^HTdi 4»M<ţ 
HHVf llt HKX nA«Afiff Mf kKcMT AMIIN'ţf f a4 A .tf.rMH* 
Mf U11I.81 lctOţfiMAQfl eSMSNZYO(IO|.KftpHAg«ffl Xf««. I 
HHKHa C?V QOCHNf^ ni AA spfMliAt Aibft îcMlf dlNrAft' 
.|LVinZ|ATHA ||ApKr|lţAVAhH' ^fAjJpAf M\[(ATf U^ Nf^ 
NVfOWTi (njfiOţkf RV foMMNiS MflţlfH CZ^ţ'JBţVvf. 
tJtT^pra J|CMNl[»NTf SAApSTA)» yH^f icTOfllK^iA Uh«. 
HilTA XONmTMCf A.Sf tMHAOp AWApf A îcTOf HK Ultf 
OMpîtlTOţlO AHfAHAUl .«f^MOZfBLT^Î^UHfc^. «AAAXI&M*^- 

^ AA .^nzfZiv^f CA^ j/v^^'VHnitT*. ţţ/kjmiAm\tA^ 
i^Hh 3fZTMHA9 ndfp&BA AAZpMN/^.4jiii|tnVc. 

f^«f îc^OfiA UIH J«VMfiA< &Aa)CMAiCţţ» 3^1^*^^ ^f^ 
««« llff. M-^mSA.vllSâ &AAKl**'^^ fi^'^r'^f^H. AAâA«4(iJMMfUI« 
fWf% $>\& SNKAllUlT« \4f nAf AN|tA&>- ilZ NaV ^Cffi 
Nlt^9 -tfyN nf inltc «ez *0t4:» NMHâ NWPA(fi0AfAf|jlA0| 

mM A fiA^HifOf OZ 4ÎA]p{»\fCTtll^^'''# «MZilH/dHICHTA X0« 
MlfTMf;4>9AfTE SMHt aH «^t^ HNUK.E^lArilflM, ^NMVC 
lUHClHy UJtl HHHtC; aAAX'^f ţUH Mt^ji «MffO^ KZ ŞMa« 
IZfÎH ^JH OHfttTtt AKMţ( K^ KfZÎN ^NTIMtATI /^t A- 
TMTA fiffMI ^N Of AKÎA UJH Jf^H MHCÎa, UIH AKmS 

^t cHnT nKTff*fa j|wMnzpz4îtn f^f^^^t^mHA^tz^ kK 

HSMf AJ VV^ /^tCflOTM UJH VV.i K(^AN CTZnMHÎA» GU»« 
fMHTfU AAAXÎtt HOlJlfÎH ^MHf) KZ AT^HMt ^VB AA if.M« 
h>Z|Zlţît CAH ^f^ZTbTf. nptKbM UIH MffM^b^ KHnHA. 
UIH nffCOAHtAffy KAftAf aH (^CT «|kH«t||IZffH(A UIH 
nfMHHMA A«lfl||ÎH A^^AHnHfJi» ^NHAMNTf CZ 6A «^^4;^ 
A* ,^A< K\(fAT Af #H n^T^T KHllOAIJft^ MZ. ^jyţţH. 

CMNT 


ttJMrrEVmpirîrf imi nAiţră cmM AoAOxty. tizf^^ 

A«A MfCn A AAAX**,^Cf 'nflK^M i^» MllCffA Mâîf M^AV 
•jillYllil fWYfCM«AbcS« AnON .^IUII. ffizm Al OiC«AUl 
C2 (4 i^U AXKţllT, MAfTHfN Blii C«H« MtJl M AtSh* 
Hlfc^UIH naN3 ACTd^it wf^H t\A{^A Tf IH^CKX AţN^iCKr 
aiNTf^ «Af 1h :« IBkob Jlf ţ^CCf ^N T»Aţi{ilfife lc«4M • »k.« fff,|^. 

fV&H JiVJn JaAim HahtakH^hiio HAfT4 4 Kati 1 ^V^v \\ ♦J '^**"^- 
Mzf «VpTA aHh AfHHitiiBafrf. nfE«\(M Aifti|if PommniS» /«i il^*!' 

M ^l AMH N«.VkHA SaMaKIIAOf ^E AA HtI^ATAi JAnOfl» «•-^•«*5»«« 
3»Hff m^rw^ HAfTA A.OtC<4A»iH' (nfi^KAf>fc 4iJil .Pfti ^ 
BfEMik^fcff loAHH BaHTAK^^RIIO wf^MnSfATţfA^ fiAa* 

X^«t «^ MinMHU) ^m ca ^g kimat aAAXTa. MAffjiî 

^ ^H hVmiAA. BaAXÎHI ^AjlTf HtMfţvkqji» KtHM^ 
UJH aHfA.AA<AXM TOT. /^HU'JSAAXir«^HaijJfr4f Ab4)0CT|: 
mfS KKMH W H^Mftţll ftAAXtA MAfi^ ^^OAfTi rflUl*'»' 
yf 9 KlifM AAAXfA MAf f /VHH COKOTikAA ^WtfOf rCO«.^ 

rfA#iiAO{i uiH A îcTOfHWAop c^n 1ă6^{^o^ wHif \ 

tfffKy'nflKKM ^IM^fATf OfN Jf.H KMTIHA JlOK8fH»JII3 

AoscART,« 9i niHTfH Aaa^iIi KAfM t« ţoer cHâT^' 

4>TanMHHf4l ^AAflKfZtţtlH HAfNrfA^ifAlftt f|| BfÎM4|S' 
I^Hn loAHH 8AHTARV5HNO 9 KMHAMBCHH fMHA^A eX 
3N4fM A< A^Kf^fHAf ni. A^IA BflMf T»^Mf>AATI^ fV A 

Ttfiiif* nf I AAfr ^Hi* lcTOf U ahcaVaui ioAHN Kanta^ 

K^f^HHO B»9ă Af2TA* •j^Nca ^Bf ZUI nfUcMM VHIh 
AftAXR»: mi ftVcTSnaNRT^'H-^lCC&AlA c* 4tff ^cv* 
V0T^HTf'AHI|{|4[ Alî IIOl||ftH FoMMNfty KAfl^eVnV* 

HcakTc Anrih ^ ak ifiMiiKfz^ta^aiM ^fonzf^fMrf' 
ToiA H 3S B4s|ţ •«• ifftfv* Tinr ■âfriit AMKiKjpMf^ omt^mfAmwM mmăik^c^ 
guli *¥ , |> M ţ %nn » «f » Mwtf& 8K smii Hmc- 
«i^ W9\90m 9f» %flji AM nbicla f/i yot iMaMCK«r 

tfwil»* fyrfffiftlfc» i^ nMf AVMfi^mirMMrar 
«ttur Ai ffM«i|||i Viaift «a^ ih»nrf)i mdtmtt^ luH 
«MMKâ afi|ji# ^ M ii((jMJi< <MMiiV& aitf niiictt cif 
mmK%9 sfmi Bifiti â Mftil mS^ a*im<^^>w lll*^'*^ 
MmV Aâixi ^^fm^ tăf^ iif iiif« Bkmjfîi A^^ 
«r CâV. dfHVOfc ISiiIk Aâ AodiffMi cMrnvcT^ A^; 
Wf f it ynAi CJicitvifaf «iKfF mmcwf^ imiW «VMVBff 
Mr MlMcf» c% ca^f «fM^rf; mţ$)ifm&fw% AaoiiHC 

XiAK^MllAliAAC^ ltilfiAi:A««i|»Ailirn«MIIIIT'Mli9^ 

m; MiMixir si0 ao mqay; xi. iox^ winfLtiniiit Jtu^ 

9(BYm ^.MntlM^ «Af^ IţAfli e^i AA>fiA. MfM Afli 
aMZ ^ViT AMIlMlic<|CdfŞCJ|j(aHM€|ptKHHfAaMIM 

« ' JiAKirM(r> •'iM'ii «Ai«» ^ţMf mjpit Airf' A^ 
nftidtfM ^# Hnat bVi ftAAjcrii' A& a« «^aM o«* 4rti^ 
JIA'HAfTii 6:iikAtlfAVfaVB»irfr AfMVy yii/v^^iiHcr* 
Xo 9t nivdoK ofoţ B)Mix^t^Ei^iH«0|f^9 oi»«oi t«iii 
Aqmiou oyio(f>a)rAtte« Dfa w|lii^ M)(>f« fjfrfs 11*141 AtAi* 

VfKiXî&^ AM^C^ir. Mf TJk i#. AAKiftr C*^><*^*^ ^^** 
AMPilff Ai^ aacn^ A^v^f A>. TOfrta» ffN»«Sf Atfţi «cmii: 

«%Aâ^ A^^tv Mfi/ &M<ixMi nimS aUjyr ^«if f « cn^ {n^ip^ 

ofi«ACi& ^Afi AMxHtljf*" «BV>Ai iahAVti^A^iCbidSiM.; 

âii(|i'lr* •- *• MM Al g^H$m E%HfOmkăf(;jkf mfâ !h nI ^Hit kom f #- 

XQ90wi^i iMt «( i^Mfi Xa acqkAm^iI Ai| aMmumtMfkf cx 

f«M«tof{ u».4iitLW<rruym'H^.4i4 JhMAitfB MipffHU 
lâiifi HfMV^iijiii ^t§0m KtmHkmU 4|iifM#i Jia nt^ 
Jh9j^.M9if»fif/imi0k^ Att. f«Mit Aiit A«tfiir apmII^, 
:yiiA0 ,iHii. «KMXijMKţ^aMi ia*^#4mmi^ HfM m4^M< 
2Miipitf6.i4^«ft«Hf jn«Măcir^ mknfmAHHmiS* 
;(l ji < ij<»t M i â#mg|f1»4tt : • j»fcfiiihi»»i^<»ii»tnKj^l« 

4*#*^iif|ii ^^fmmMmnfih MbiiAtB ^0 i«i rfE^^A|r#- 

'rflh^Vjţ^ (flf wVm Σvrf||l€l|«^ ^it ^EMf«ttv4||i(|. 

wtt«A .jiM BitAij ^Mw f ; ittf SM t|ki#vf ^^i^<^c>rt( 
a)ifp«fM|i Ar^Msifef«i|te ^ilnf#Hin|'iAV«fi^iifMR||i 
> M w w»A «if Afr*<»i»f «wfti^ «^ffiovi A'MTi^ilK 
jisoiMiHMâi Jii Ff«|j# MjffiilA^ i<l!^f(W3t|iiiAI%^^^ 
» AAA)e3i iffr .^iiAMilAy «» 411 lillMil^r iHl «^Mf% 
AKttnA^iji jMifinrs M4MAM f«i iMiiAA* J^f^^ 
rWâBfi âAiMfV KAfik Aţ(ii|M ift itflţMriAMi VmfHm 
^ A MfitA» A âAVi MMTA^^* tâl» ^W r(HMiiV #dif ^k^ 

sW ftAAxJNf nf^ iiAffilMArirtffA^rfiKHir 4^ii*/ii^«^ 

HTiflOf MfHUJ AKOf^ icb .^IUIKMCI kVbHNTI AfAVZ« 

Vkolii^ mim m KooMxâB oriaodi^ ^od «orani 

a^S i» linguA 848 B4fV« VI» 

ifiiffaâ etiamîiam testaiarf oum inter tam -vtrf* 

•as Barbarorum.ţeplcs situ^ adhuo eztirpari 

BBOH potu^itţ ^^mzi.&Aâxit ^Htip^i ^fdL ffim 

aKomAaii uacK^fcţît) KAf c. AVafH rfAioA oefOABftrH Aof 

S)^t.iţAAie; ^f ti*M¥fH ^iBAfaAfdf tkUii:5M|vV^ 

a^ttcţ Aittt MAâ 4dd€ mfauAEoHţiiH3M#t^lSii AIU4L 
,S«fiAAXlNLKl(f \iraMiiNV]^itt*' rfMiM0(^4^^ 

JI^4A«IHHIIA0f|»|rjllKT(^:A|pkmcilHdM^«U»*A «fntie»^ 

*l|iVlHHkMii^'. iifiM^AKin,\ floctf Vş ^ f^A^ff "dA fWri^fc 
)Mi|mTf ntHTftfeMa^T^fiş SAkfnii kti^H^riMWirfMtt- 

HVfA^^lctt Mb.AT.VÂ MAH* f^t lCfC^KT QCTA MKfT^ÎA 
^#MT A Sf ÎATiHVAM.y CAV- &i|iAVA' «C^HAţf ' NllHH 
Lte'iTf4QiVf ''^'^"^'^ AiZfTVfMCiipi^ H^ HVMEAtFch- 

MMltNAOf;M«âi)f^-AA .Icf:o|HiHtif«rţfilcipj; ^M^COŞ A 

^api^iHH o^^ni Bf iM%:A^ ficicKii aHtî9^r'm^M 

A^ifTi Qff AtroAiHl ntHTţk ^ACBCj^HlAţA HVMAtfHvMHi 
HtkMHAVfi it0MMHrtA0(l HOtJlf II ' Hf i Aii>hCTA Hf ^19- «f ^ 
^CCTtfAHHAHifCf'^ AKmH MCfVIM 4^HHAHHTr^ 'G% M. 

;MÎif24i «ţiwojAMlH rftHfi|r#t,i uiH i(acc AABeHHm 

«3CQHIi^THM>4AUH ,AA /HTHIţft^. ftUH AACC Aa'>flHn-MC(^ 
j)AOfA^A) H^A^ MAH (flttl^T» ^Uflt WC C* HAH AUHyeY 

M ^ r ^ • tj 4 ft II «.. .• . ^ «.-» --^ s / ** ^ • ** { * « I HanV» n. 249 

EintA If. 

ilpATZcz n^visttHA- nfHTp^ me SK&yo'- 


f«TMftN!tA i-iSSî (nfUcVM «f^H v% MdM n|»E y|Mi 

«AfTf iiM ritfMiHHT%), fi^NK»fiA NOpoA«A np Heâ- • «•r*''^ 

Itîf S*Arf& A^^KilfNVA w^MnZfŞt^UN f rC2fMTVA^N] 

^f imvVcaV ♦WiS bffAM^y /^i^^a ^niiA«i4[ttZf U 
W0H^uHi^i*|»o^HiiW;ijz^isOAt ^k^T^t .fMnSipa^iri^i uih 

^Nrf f * H^fOftfVA fil\A}KO -PtSMAHMAOpi 'fl ÎCYf OfA' Vmm*^ 
«ViiSfH* ftrOfrff > -HNKHTa KohTATHC a Bf<kMHA9f • »w** 
^IAOf NCHtfCHT îtTCfNir^^H iCAfT« A^H Taîî AllJ« J/^J*'^**^, 

«r^^Vnf s HtAicfi llHrfA ^brtx nf ^«na otatW ga"#/ 
SfiMNA^f^ AiiiA«pA npf HafottfttAi Afcnfi nzfliiiilî 

?ţHC!tfHT^VN' nţ i YrffAi nH^AAftffHi Wf X npr AATf^ 

MnH AafiK'nff an k«m n^THcz ^HTf'HH KNn ai 

•f MnSNACii tUH-J^NHT/AKOAO AHl^VfHAi Jf.B AHHift|l« 

;^M"A* «««»"• -fHTOfc-kcffi (ksMH nff uf tiw* Hoti 
0Tf«3Niify Atij«^cz noa(^TX ^Mii^fttiţfA 'H(ii}iffA k% 
-ft>fftojf«# ilA «*Tf Af MlTki «iff ÂKAci 'uii^iirtM' h^ 
«rf -rţW^^îRT tojH A TdpcKA^bN^kttţJfăy/iWii tA« 

TAMrrAAT'^l îî CaH CZBMflllhT UH if Minz'f^T^cVf 

^^^* eT|fttii • • OTfCVNi tUN 4f||4t aVfffH«lNO> Om8 AAEcAa BfAIOA 
SHrVf f CK, UIH mV «ftf UJ^T 4^ATAf . KAf 4 if NKX gâA 
KOnNA? ^f tOt AKJi^ ^IMM nfHTfV CKtfMniT% cs 
KIMVaCKZ fiAHrN MtlBfUi ÂÂ nShTA ^f 6f«fc ^CS 

^N 9 «c d|jiAllf«fi/vt|€|i| aVnVc AA:K|r^ Mir^A* 

Tf tţXflHilf UIH ^ITBUNAf 4^Mkn%fl^^llt^ 4ilH MaS kV 
A'bANNC Qf f h4[AI HI gpa MAllf Anj^OAn'f ^f âNXÎAAO» 

|Imi vjiyţ(f'k AHlicn pfK A;ţNVNT«ţţN^|if« Ai^Hrz 

|l\f HKTÎ ffilMAKNţ /i{V4«Mi«A» ^'^P' NpflfllATMiSl Nl)f 

> 4i3iibT^iuipsvvrcj{f «»& iuiIhman A<HiA«NTt Hn» 

fOf ^nfNN mHnivI KV«n>|(T|« g^AHCff ^nrifMUMi 
MAft A<MiHNTf ^l >Mn9fNHrAÂVtifll»|l9r4 4^ ^MMN^ 
. «»t? .•»VhH* K]f..agf|i||»||A ilţMÂ Af ^AHa ^A9KPTMTIJI| 
«K QNAAf Ulîjl ^}Snffj%, |lfCT4 MŞcV^f^ A¥<4W Ai^r 
ţl QAH |SA^AT AcHnjlA. ^MiZţS^iiiPf. . JbuiMTfu 
«^l)|Tn f iAHKSfH iţocTaH ^9M i^t^ Q^^f «IM^'A- 

eWf (At^**V***Wf flCWR CMNT OCA^ţlţ^l^llîl-N*!! 
aţTl^îiaMNT AA HoSx J^^H HSl>|| M«KA^ K» N)fr MltATS 

ş|*Mf maA nfi yf Mis a^ ftufHv ^iiMoţ^^oNN). tfU 

JMltfH ^^|&. 4k9|l •fAiyi nCMTf k IM^ <UI Nk 0N KNip» 

J|t%Mf C^V CN]Ka&T IţNHT^ IMN A\1 ?M0f « ^A IbMICN- 
jNAf yN^ft â«VN1ţ«le CN/4Aq|.4^MMfATVf^|MlMliAMp 
ţ^ KN.Q(^ Q|NM*^K9 ^H MifMMA UJH ifiK mNHtMfN» 

« «aifl tT< t^ • 44 *»râH« wtM^^fţ tmr «A'M'RrMMtftr jNMr itV ^ 
ttiif BfswMtitfr amTfV tHkMmgn*, «« f sf z mi,,! „^ 

«TaA» fpa*r MMtM^^a; i««Nr tflaU1<OR|ttT0«VA^ 

*/AtrgfTdt Hifn «MiMMtltt^ Mfţifli. nVnMiMiiK tetnn nf^ 
ria naV- HinfAsiiv A^ln* Nti^fMr jteţ , ntf^iiRz lui^ 

l(%ORSp<S |||RB>TV0«^ 4M>»*fWlHif i^lVtilA, ni 

ffmv K«^ «II. NfMAzaift! *»>iWf«* ^w FoMt«^ 
«I iMNriHV n»«r# cCn««Kv4ie«zt ium iM^Hf^ I r • ■ * . 9ŞS ■/«^««.TIII 

HHHMZ «V maA fttVnfS osuih f xcnVmnf jifj -fi «f Hm« 

UJTJ! 4LNv/0MHHtft| Vl AAftX^ii ANNf^M eOHOTHN^ 
rflVHMfk AtefVft^ Mff ^f A VftH ^fZff^C IIcTftf UIM 

lltAH oxcii niVfiHM «ŞTftM^f «f c/iî o<HiEf¥ Kft ex 

|S^HHi '«Ih4l 4»{HllS ^HH HŞHMHAf HSfOA^A>$«f «H 
ţ^^C ^ ftH^H^Ţ Uf HHCifHKI A fl(ftMHHbHILT MA|'- 
y)tjtV/lM4 0<|)4MrrSAb4! ^MHTflcf XftH^* XOHfAVHC 
«^M kW M«HTg AnfHHCfiaTCftft r<l€^t XP.'^i^f^^i^'^^^'* 

fHK\iM& Kţ^x^Az e^fMnlfik &A«XHAOf CKiţi; .^i N044 

IIJ^hVm ^HH*finHT AM l^l^ţbHT^ 9fM.nh2f/6i^9 Qţi N« 
QAZkHt A|>4Hfii KRfiAt lcTO{HHftiiniHT{^bţU'kM>iA ^^*" 
MAHHAOfl plC{MfC Ati AZCAT» nţlft TO|Ti kH yţ; KMHMS 

uuiKVt yH KOH^iift Ai^oM a^ma)* A^nJ^ Hi a)( 

Ga^AfUIHT SH^ffHKA nftCllHM 3HCZ4, «3 4>Tţ ftfV^^ 
HAT ^HT^CA M\i444H. a^MM*f!f UJHiAtf.'¥ nftf** K7.f>- 
UT'hcmţ UJH AHM HApT* 4>rMCACKZf KHflH ^^H^W 
MOHHU* 4>IhNA, kH OKiH f<HHl^9 K^i V^HiAC^II* 
TOAffZ UIHkH nZfXA Jţ^MnjiZl|jTAT» UJH ftATi TOATi 
H«tf AMfîf «iAif ASOAMfHH ^AK^ AftnAHH At ^ZM*9 
Pfi Aiffl)l«ll RlHw|kMBZUAT wjkHTOfOnHf* AOf GZ 5H- 

inr,/'Hf«KbM Aftjt'HA AHMMiţiţft M ^f akmH J^HHA. 

lil^iH*fcMy$A EbArAfHAOp UJH A ftAAXHAO|l -ASqiZAMHA 
gwrHft MIA «li ^i f^MbAT i|^A nbfŢAf ,CZU] /VOBMH<» 
^^>fcCKZ BOAHHiiTa AOff UJH niHT'fb AM*feCTA nf^HHHNS 
UJH G(^MHtXa AA AVh \QZ IVIbHiHHK AHMHTfli» 
r)Z|2UHHA BHCE|HK4f ntifiQtjn KlHTfOnOATA OhA0« 

hVa^hi \ / ^ K«lt«Ailil^AH 9^ 

■St(IOM llifiM;|}fiyXOHW«HC tliAtCnaiMţll >«|^HT^ii.«4t%i 

dta«Ri»M^ WiimfMlbMiiiiimMKţiii I q^^ 

^i^ncpnoTfiiiUf .<Ii]tfaiAJi^earii<|ţc a|cmV BfCMc.,y«ii 

^Ctf ICV TOlţiiA J^H fOMfll 0&HZBZA>kCK2f lUil ICA- 
fli ^NIZţSoAcXBOp nfMN^i NNilîîl^dMiKjlHl\Af NHhA 
«A MNAf CZ KftAty Hi^SpX nHilN Ul MHAZ TffBVi 

«MtH liiiNXJiA/^yN^A'y^uijf; ukri^Hi^i} kV j4fniAIN4« 

TOATS AinSfVMMAf Car^CT* TO^ţljKA ArAMANTVA'^f 
S»rrOluJl. flui* TOT MZfOW^A ^f AA IlfOpOHM KA 
A«f 1)1* <f •ÎÂ9MM|lt||V»f f^; eAV lAMKOV^f Af Mftl ?ltl 
V0Ut<%Kfi9»HA> nffKVM ^lAfnZTVpA AHflJjlM f^Âi^ > 
^afH Ca 4»ti HZJpo4H<AZf ^g sf fMf M^ IMH AVMHfţfV ;^ 
mJirfV «OAMIVlU Mf.AiMCHHfMlM nAfTff . HMTH^M^l 
^TlfAMNA¥cM^KMTi MKlf|ttfKHlt|mMC*CA f||tMH<*\ 

rs MyN^îic «Vf HT^Mr ^iiipfrf'AATrt^TK.'tttir ofAUiSf i 

NBrpf Af gf A ^ttlH MAn ^fllAflTff CiM.CAOSOţHT, IMM.j 
fffţNN TţMNCIAf CAV jrZBZfCAT; laifZ IlfTif yHHAi* ■ t ( • t> ^ii'ftmHM»^ HNteo^ i^M fMfAM «ft :iidfr 4.«hi 
4^Ml(irţ9 ufii iniUT MA AHK MMHiilft Itşrlff nVfVfiiK^ 

^#lliy«r»fiffMMAÎti' 9ftMiH>:MliMN» #*ICA# ^ 
MtAt ?0|MliAOjp HpOMiK /l»«((AS^ â^VMţll^ «ftMHJ! ^ 

jM(pAi4WlHA«i|'A^f4aVK(Vf^ ''• " s : V.' ' ♦ ^>** ^ • 

( * ' ~ 1 

1 /'. * ■ ' "*/■."*' '.. l' l' . ' » . 

i«,iiai. 4rMlk^ )€*««*'♦ fl*' **8^7-. evf^wM^ wm^ o 

^HC ac\(OfA, *Off» Mfrfiî A««* AOnbjlM' •fH£liA«f«.||IH: 
^MMIft}^:«Mffţt<0O «CHMl^pl>^4H-tf^fHVte 9»^ 

nfci^ HE/|MtA4r «cikfftfiioţ iwfiM^f X Kft AWiA «<M^crAo.« 

Tf «: «Iplf Ai a^fMfÎK hfeŞÎ/^f M KVHfHIHr^ KH«^*e* 

.fiMfAat\Nffrfft\k«> hfmffMm %ţă^i «^f» of «i^AlteJWr 

ttMlAiK' f fL^n\iA ^y „%.W . ^PMfii» iH AA« ■ 4f4l 5f«NUirM NSOAAX» , IUn' Vl^ 

: yA¥NN;^4;s«..<i|iNjt .^NKjBT^ ji^ nVvHf , ««\( f '^*!*" 

.JkOt_ f>HţC99ţ*p VHW Hi^TS ^t AH CS^t TOKMA I» Tţ(^ 

.4gfS ;^}i^)f«afjl P»]|NN^ M/*»V»»^li»<ş«*,**:Q«J"<^ 

MH ANHnVKMMTMt fW!t\iA**M fi»NWaCK», M« 
ftAAIGtN ^ A|( NIM ^ff jftN^* #A^ATt AOK.V|H .ft* 

«flHClA, >^HK» >Ut5V»f'*»l^'b^f ;*f*.^r^"'^«^ 
; T»»: iWCTt A)(HSt* AH4«r ţ^^Ttt*N jflfŢJI *'* ^ 
-«^H. ;f*(«K|l9-AATS «>t»CT.;tt^*N^f«#.^«-^«> 
Bi|Ş. 4.i«fl7«tN^HH.«»«fl^N>^i^,<^ ♦!» jfeP,<»*ih*' 
«SfNt WiBlTt. Hiy«|V*M. JMHCllilr, IHH ^ »AI( •»**# 
11 6i** ^^HM AlVMHÎiV VfNrlH« UIH K^M #!>< g(A^ IH:- 
Nl C» CT* ^fVnfOVftpz', pţ.J^U I^flfHC OfMH Toa^ 

T» MHcltt uiH ca ţlt «luiţtT TotTf iioK^fHA» kHm 

.^NftAi^ .nr niHii y H ^«Hrf f^^j» hi*îw»ş*ia».!*^ 

ImÂh AV-.CTZţMt ^I.*\J aiJpHMftOTOrtfHAt .1*At f^f 
HAHIt lUHKtf |>)(|'>MHHT*ftA«XHAO^ H* AMa^MTOaf t, 

AtofVfA «« f or NfitA Azc»»ţA»^S^^nŢ ^ «* •f"- 

«»*#P 4HI^N0Hr:f Wf* ¥**»*50^'*H«W^ .njH.W-. 

^mHVfarUA ^NHAnOH- ^hş oiN^HAbc? . nf i |(\|m a^ 

|U»|«iflT^ «M^fVf ^M-jeffc.NAi^t, CX ♦»»lA^ «f« 

33 • .oaffKA- .1 i( «56 • H'» f* V VHI « Abii ' BÂCHâfb 'EHAOa f OKTOHi - ICâf «Af ^^v^s ^f -t^HH Tf* 

"mi'aTc ni SVA^ifH'ntrsM^HeiSf- ex^k ^niţ Ka-^* 
evitof M«riHVţi kfio-AaTa' liin AiiaxTh «Mt^HfîiliOMi 

' ^MAbji,' '«uiif diii^'AtţS .f-Hiffs^A^Kllfl yHv«MĂ^2» 
■ «Ji^^ii» fi^axHAo'f) «At^ cWwiA MV-eifrirjtt ^ 
'^(kW AOf« ^xiMAv-Aaes HM<rM ^H' ni/k OniiiÂkkT» 

' 'i(.iifzHif j« t^i'cÂtiiiWle/ WMttf -^^fi. gkjK^ h«<$- )ikrt%«» 
'^M^ii^i^^; =' hVmb>«« tfiî MWMTi «Hfim^/ţr kuft^m 

GKHfXi Bf iMt AA OÂH'nXf\{T'Ab«»HA HCnilXBnT ««|t« - 'J ■ •♦.{" .'. ^rH' n<$ Jl'» ■ Y«-N ^- :> •- - 

ROp. A« nicTe ^ym^e «p,^';!' MKicia. 

«<i«.iiuni nzjM^VAMkVT^âTi'^b^jitĂ^ Â'V'''6HltH< 'f^M# Wtefi, 
''^M^f'«^TO{ii»; aV ^Eii)if . Mi^^HttJiAoM ^fiK: 1«<i> '•«1 C'3 » ..»' K4n»A- V «57 

vte^'K RIiirfA^ cftlf •f'HACC'^AATf iii nnfTf¥ ka MiftH 
Mâftr f atf<r Aţîi* «ctkifft PoMiRAOf e% A^\fK3f^MT0T 
•CHntfA ifâţf nVr)^ dM hiboht^ niNTpV ka cx ^m* 
npt^Nf iiiN cTxnMMHf* B\<nr«fHJu>ţr cz i^U tct 

'^}rtf\» HHHMV K^ AHlHiyCHV ftffKVlA tt>f (ţOCT Um 
' «tAH/^tttAHNTfr AeVllfA^ "«nfi^Â fit ăf Ij^^CT g* 

UiHT*.fi^A%s laf'suf'biiNttfp j|^Mn%]^ATbX kVo^* 

Aff K«N^HA<k CAţ4^H,nVfTAT A^Kf Va MAH BHNf{ H» 

• » « * 

#^ns Tf MbA^inV nafVT ţztfr K«H^«f n oact** ka* 

fJL Jf^NTXJ(^ZKHCX,^Nţt, AUII5ACZ AVKfVfHAI T/l^thn 
KVil^âa^/^^irflVH «I^^ZIţN^f^Ktf iACTf \)CHf IjpflCZf 

KA KltM mf 4N OTZT^ Hfni.flAŢf h8a kV ebĂMli^A «fN 
HOACTf 9 AUI'k nZ^f JL ez MCZ MAH KVfHN^ AHH T|)«H«> 

CA^. mfzmnM kzVtat a> h^noamz oactc AcbnfA 

AOf AfŞAMKA* A'CVN MAN}fA.41fia.AiOAATS Htf a«^ tlfff. 

.nyiyiifz tiAflTi K««z nfo fmşn eHMfrATA. Aa>b#^N 

yfrfHrf A^ qM 6ttNiK;f ma AnpH wfj|^zAir«N/vt *ks* ni- 

-'oflyMriNlfi NbheziMftâ onf aak aş, mVnhh» . hk aazo- 

rMHA^fc^ IHM Ktf AyiOrOfK^A TZTZfZCKf CZ^^ff £tllHlr 

s 

* «f«i4'KmiiinVA ArMl^noAHTAHfrUtM akoao TAf Sf A.nbmi- 

jţ¥tiif ^nft.;^A€M|(fHAf Afr^mi.nfiviPf 'fSozfOMHA^ 

- <tf cf o5piS(^eM<^fi Mfs AM)Hiiii^;n¥c,Tiitfr.ţ im^AiiAKAf 

- Mr u|irt» TOT KfiaKAt oz cmaIa^ cz^m «a^* .-eiiţiuif > 

:MI|f:,MAn KHfMHA UMI^eA K^ HAflMA.Oa^HftnfNTfV'MA 
':'a«!;^A\$MSCI^(lK76S'4iA AMfli^CM^ ^ 

^zvy^n \ flOT|,HSl ' iifiitii** »f I* °**« ^ <• H"»T** ^*^^^» ^''•* *^" 
«Afif), «Mm»h l(|it<fy%f «tsN irc», pri^iMiH W(" *^* 

r * 

aW ftfMs mii câj ftaf0B^ttş( xWiMiiX .fifir^^ ^n* 
noT^oik NfnftAVfHMAOf «!kţ AHpi^c^ AAAA«rs r|il;(â« 
Mft luft TA«Sf a enf I t^flitţ fiOfHiiii^ ^^i «f^tiTf?*» 
AHCift A^*'* ^H •iiiMT A^ A« cTf «)k/i ste^o» af tKV &A»^ 
}CSi nfiA* "f^ MMfTs 4&f A^f yf»A* ^n nft mSm^m 
'P^^fmHf^^iUH tif ^ «laii^iiMKiM^ «lii nfiiH^«^A# ^H M^fţt 

TOâfM ^lf^HMailoii^. A* >^H^ «fHCţMfrsHA •fMQZft^ 

«^i ui>h ^vK%mânrn (kHA^ nofonra cai ^mmş 
Hr|pMŞiii|ik A^ R^f *^^ oiH^^Mf^wa» d^ffi»MKaH|^AV 

liVfViC jMfmfmfâhu^wfM^ yitÂi vt'^s waV avtowc^ « 

uDir ^f ancoA» c«VAMA^ft^AVii^t(fi»c cnf» Aep^tr 
w df^NKi.naYfţf BafMiirţ (niiim iMifft]f nllf^ Mi^«k-': 

«flifl«ltNiţrf^K«flM»CllltlHk9 NftnVMI H«nţrAVilfM Â^ 
B^ lifHNfmUlO^f ««XHJl HNHN Y«NHiK< ec*N CS AI'C^ 

•^nnoTfmiv^ Na.i|i» m ^bâ J^rpf^fiHJfr' aVh vftf# 
Mt^ iNiţ^# «l^iyiivâ(|ii«tifiv mCTi: a^^Hir^,^ :jfamzf^ 
iţNiHţ) OACv4a9 âA^;XATiiiiUijly işHiUHkbNifAl(v%9ra|i 
Mte^ Afanv ni A^Hb iiAAf ^ j|Ih tfftf 4 cnWNikiOMiyA Ka^* 
0Mif HvnfÎAVMiiir, nfiKirftir f^*m% «ivtB^^T, ttUMMf^ . 

^fţ* ■ OIIK rtf ffff MfM N<^ ur^fT# (KaHJi UIN 6b^3H'<^ 

it^ ICTKfMik^N XoHfAfrv ^Tnh;^ iloro^^y M(«fl/%«|l 
^ţ^# 4NinBfA-i^ii) .. TzTHflfr uiN^flf A«xvi< /i^t«H'# 
ifAAMK^AC n# rue^ a.w c&mr Ât vAr C3iN). iuh ^il^ 
^^t ^HftafOTHf»^ niHTfH- MPnff M^a^ HATif mmIl 

CN^prV CV^mi^aCKS Ca)/)>k' M^MJiHlţH,: Rlp« aANA^III^ 
ilhW^'HHH(ifiicZ y 4»f9l» HHHtl fJP c{)fllKAr aK ^UJHT Jfm^ 
NAHHT^.KiSAZfHMiH' PoMffeNAOf ^ ^ţitto^ 0«1f«|||OA' MlO^ 

rrssAAs^ upN^ ^ţ^nl^afKMţir esviTB^- tuN K^xAfAtaţAiii''''* •>hi>eA 
M^Ait*' .f^mtVfţMHf^t^ ^:yţţ«;.4> (ţ^mţ- lui^ n(t# ""■> f •»• 

AMfl|J*k 9M >«|V> ▼■^ 

0m%iţî pmam aviyik âSroHV .fHAMMf iDv «fiqyiTS&ifxui 
m^ fA «M* j|i4.iu*ii»cx^iif «f 11 wm y^wnfmmfifU%f ai><i4>HX 
tttf mHAV^â mSi mfimmm€% sa^* tf ^i*cm ^ KAYgss 
OiH ^Mmn^f uiN a«AV BxymAf «S'In cant Mân A'k"* 
c(fiif#9«)firi3fMii« Amm,«fiMXAţ«%'i»f¥f8f uin.tov 
^ «AAiT^ e^îNAf 3Ml(Ar«HAf i^ «Aff ftln caH cm?* 

«C9|jNT .fH BOfM^f ttlH AHIfkllHAIIff^îfVf eS«»T%^ 

uiii nff nw Mf ^H^îiM tot J^irvf ifN nhh ^fiifWiHş^ 

NA UiIh n^ SftUlA» .'fil»HT|iUH*k.3H All}fcUI;Af TOT UlfC 
OAăaX UIAf ^NAroHHAHTf -UIH HOA» MApOKAfZ^HAf 
4n AA\k^ HiBZfAT ^ €ANI9'HS(flAVAAiKAAf*^f NAp 
^H CACHT UIH ^wMnZfATVA MA^I «HplH'/Vf • *' I^S|V(a 
■0ANKfH..f^HRZ epAtf^HTfiyN^-lUffAi ^H^ATZTfMM* 
«HHHAf ^l^% ţZyiOn cVhMHAi 4UH plNAIfTtAA 3MfH-» 

Mf f Kţplg gff ^ eţfiiHttf enMN^t^fAiţif/ 4>înH|^ A^ 

MkHT KAZTHTf, MAfl MAff X^fTf ltZIMH)ţf ^inm^ 

^Mef>^ M\(AHHM4ioi^îHf'nzfMHA^3L nkbfi|ATnm« 
lioff KZ eeTf nff mVats oACTt, crt ^cnai^MMif- 

«AT« «^MnSf AtUa A^M Am4eCTA tlMlţUHSi fOKÎS M 
4VHN ^KAHHAf MNrAHrHAOf CKO^MHAf f^f KAA* A*»M. 
A MAlKrONH CAV nSfSCHTf UIH •f.HTO fKMIf AV^K A^ 
•fUTffT^H ISAffi^* Vf nfHTflf KKMlS fiAfBfffHAAA^ 

NAf MfA fuy^cH^hi HVA^f mV ksVtat nif zui c^ nV|H 

1|*rS if HTf'AKOAOf UIH AUhfc AA fif f f OA Mlf rMN^f 

VHlOfA OMNrHfl AATf ofn nfHH Xatmahîh czhhz- 

nZ^NfNAf TZTAfMAOf UIH A fiAAXNAOf OCTMMnVA. 

ilf Nfnff ATfHÎH MAKAf .JRS TfOr ăS,% 4fHKA^0MfHii9fA 

jjlH *^ n|«4»VfHUf» flfi aAoaekfib ctfnni(NNAVcS| âmA 
voT ^f oAftTz apaTMNAi^cx aui<k nmsaîa» «^ c« 
nzf^ţy KX CMHrifjiH no4>'rfCic szTff Af«iiwik Aoii\f|ih^ 

Afif^iCf M)if'4|9 NH1H ANi'Uf ^f yN^f TftB^fNHHA 
#iV¥fHA\(B v^ii KfMf ; ^MnSfftTbA NMNA sCnffr Af4-! 
4WnOANC^. niNTfK RA C2 AH OnpkcRaL* HZUXNfMAff 
KVm MAH ^N Tf fttt3^ iAffrA;.gil«THMi|%AOBTA CinTfi-! 
Af Hf Af AdNinfftflOp^fA ^fTZLţlâ ^NAHnnonoAHC* 

Umn^ rpBfA cz w'b AvnTOfio nzfiţTft ^NKAf% ci( 

âllf^fA RaM nfZAAV^ £11 At)<HM>b IMÎA f^f yHAA.fi M^ 
JlMjpAT^iA GZ CN^iAACZ» AHfCTl iTOAVf Af ^BH^ 
^CAM 4VM ACNblţNT) AA MMHVf.»» lUN «f N AVNfVf MAN 
rflfiUl ^OAfVf HCTIIţ» . 

it' .^111% AfHlA d|yMnZ|ATVA>4l^A' ^ MCnHV^CNX^ 

M./V^' ^^ nVv«h nf MMcfM j(aa aon) CBNTfAra 

^H dAţT>b CAf lUN O AnţfVi AAfOfAf {AHfipTA ^N 

^NK HfjHlK aitmH 4(ArApA) ; ^AA O»ANItndfl0Ail€ 

^B aN 

CiuMNAf aV nV^Hfc cnff TflAAHi\A (ah4ictan (ko<« 

^ÎA), NZ A* AROAO fMHAÎAy NZ MBH nff AtCHf ftA 
▼p<kHf MHHi|TN Vf HFlfty NZ>lii nff yHf AOKSfil Af f ^ţV* 
AfVpilJ^UM MAN AA^NCl lUHMf MAN MtfATrt lUN nCll<i 
VfH XfANA 04}|Tlt eONOTUf NJINArZCH ^lt^^h^ «|kN« 
fZ AHHkCTAvAp^H 4^CT9 N»HA Af I^HIIflNRHT HHHf« 
NA MAH AicVBffMf; Vf nf HTfK NZhS ANmV COCHCS 
«pHA» UJH AAfC J|^NnAfTf NA AHfA KfNftZt(ANZ Anf« 
AB «f HHfnXcZ A .|<NriHA| UINOMfmTH NVHSMAilRMM^ 

l^ JI 34^ n|i t'» Mlii ««fn«|ifi># «•««««■ -¥»■•**,: m'^Wta wa 

««cvk i»f • «rtwao » efiii»*i»« »«•'«'< «*%k mmna 
^ Mşliioi^ilfiJi 6ftV 4iivo^c M l»HiY^ YN!» 

JJW ■QlrtiiWftt lM4>|MnAMi ^t^rţ^Mtt Hf.m A* «WM* 

▲«««•f«««iMA tl8»t -fiMi«fi»Hii la^ra •«(iţfţwc 
4,wi«tf««l^ lifcet»A«»» ium^flH Mi 4Mitr*T(«X« 

«Vn» «** tfM'»^ *•»«»« *f* <If IWiM* 4M%««f* 

<iff (H aW 6f a, K»M« ♦f«M«ci^-lt kwHţmhtfi^ •*;«» 
Ai «*ii«.T»«.A«Mr« Mâ4i*-.IIfonoM»«e, .0»f«ii>f*«i iuh 
lţB|^«Nfl*i <«*• âWfc«r«Ii>«c4 , «utMCAff* ■•»aT<r» 

f NA» aiN?ll>lH«lţlWf •«»♦ k«fN«« llf» 4Mfl«p«MjlN Nf f 

NNl Hţ« 0c«k1c 4ci«ntf A^ tM*c<r4miv moâ «'((av 
«fuiNMft- OoAfV*^» «« f«*A« •** *'**» ^" ** *** 
latM' ^ A'f n*ft«» ckKtKa ^nM, iittR"*, Wm m«* tM- 

M«fy<eB«^X 4fc«tY«Nfti*» «lNM«««f IW *lNl«i»¥«» 

f%-AXN'£tMi^«n«««ox> '«»• n« ♦f *♦«€«<« loâH ^ 
ii«r> 4i*cwi« «*!««» -fHe* AJkfSlf HA« *rov {M*"?*^ 

M&N 4» f'«M ick nox*f**^** 

HMttM -4Mn4f»«rt»A ^Hn« *i« o«H 4«*r«f • tAr««i- 

«f'NThCM iciiM J«ltg«fHrf«^* *w 0f*HA»«*^ ^**' 

I. MSa. ' .. > -^rtknilfHi^W» f #»HÎ** r«#>N»»»plîi» i*^ n«» J^ A*^ 

#^J<l|#n^iK»i K}^AMi«..M(iPMlK M*fiP<f«'Mi«»^** 

/ .■ *.v:»-4-ns'A.;vu., ■ . 

* • 

. . . ' • . • , 

«ft MV^4Mft;: 6P(|«# |t«AA»» Hc9»ffM ;^aiii«i ^; ^^,^ 
iriic P»fiT& &; nfiii^iik.jibpiliKfiiiAf ^«vnif^f» A^ . 

vofinbf IUI1& AAftK^A^ .f nfifftMpiS' nKi IipM«iil& (M«r 
yib emtm^ yt»NikM ^i .!|l^«ii^{»ft9 KAfiii.nj»f/«|iibiiii4t 

ftMVi^ nfiiH BoAOAlA lifiklIpiiMfifâi fVcAC^>:?OMVl 
i4«fMiaii4ii^mfatţli&^ cVffvit ^opi 'um oHRyt^lslir oV« 

^IMSr aV||& 4ltt «f|IH*#/ii^||AMMI CaV ^ffA^WMAft 

34 • nfâftAcKV fl64F ■»#▼♦ VBT evf « cs stnm nâV titMfr ^a** ^wftf a^ sfi^ 
M «ff «HţfiMAf nffKV» mitm mm T^fliş .^acnsv* 

lfifioii'«» «f itr»ftffff* lliiiit«2^ff% iflfiifc^«M*f -^ 
m§f€%t7$ nf M' ajm Maîr infoânf -ciijmim^ c% trAf^ 
%f • Tff Yf ' MMii(l)f; Vr Mniii ««lAcTa *mH ii¥tV^ 

«M)l'll«fnfMN5»N/^ NfflffAtrNfH Cf ilMWflHlf ttlH 

evftfNVNHf MitffiiţfHiofr fuiKVfi*«f-#N^cY ^ht/iIi 

NlfllllCS «fHlCMC ^NN TO«Trtiaft(MAff 'tUMM««lfi iriAil 

fiHnHf^Hcz A09f«f Nanfi MMi|ji /||{uiTot^f «f^y'-» 

^M^ifc Of MfMTMf' yMAi MM mVaIT f^t VWMXTtTf A« 
O^Ti nlff ^MN/^f . yMîJI .f H MMH« NEafI>TfHHfi\fN 
§Xii «ţf MXJ^St, AAIţTft pztf f ZHN|\H 9 ^K UIM CManfl|Zf 

N\f efa NN«rH Af u^Tfksz* OHNrHf ij^Mnzf«THA 
kijmmaHA iiinKom<(\(\ AiMiR«n» (KAfMAf rff<ifi|ir 

HACMC CS MikMS)» R^f MAJif HtMff AtefA A^ CRS* 

. HftT^NNANNTf AA Iff fOf f yHAf nVlfMHfAf •3Hftf 0« 

• 9CtiiUfl«| <>>*XHHN^CS, CAb dfNTOflC AA £{«f HrfAA«> •!!««* 

NAfVf 0« AONA<h «N AaAXTA «^tCf ^f ■NfifHNHf «« ««IICTf sVi« 

Ma^ «• 

MNNAtff Sf < UIH kH SfMiAf UIN «slflţfHAi ^PoMCHAOf 

MaA mVaT UMI IAAH T«fi j|^HTSf MH/^¥cSf AtHfA TH« 

IN«« OZA I MAH enf MMINH^CMS n«ţf M«N HtfTHTJ 'ufH 

«noN hH nVmam e«T»AiUHiop«uit«infSA«fff«f)iN« 

MNI HIT8l\NAf 9 KAfSAO UIH T«f N '(Bf«t UMt SMIf 69 

ns^TAf «Q\fit«« A«fn«f iiiT«M iif««Tlfn^ siem* 

T»» «¥ eltlMl\fC|« S Tft«AHI|fN» >(«ftfk «A«H. ^««0 •NTC ea^AM* cs iiiM«> im^mHat ^i viM(n«<ri^ 
^fi/iiikyiftemmhrt OniMiilttA ai ojivui%nh aV ntf««1^ 
fn-| ttin AţAA Kiui H>f htfUiril oammih UMiA«*N«oaHi 

*r* n^t ctMa X»rM*NirA^, ^NKtfpxNA 'Aa|ttft m* 
fvtfl a« istnKMnxfaT/. wa«<k»«iixvaAVA ictt ««;• 
•^fH>aiiiictr«acv« nfoaenm «tf ^iivs|ttV| «« um 

MU*. NinffATiNTH TOT A^lţfMa A«tbnfA» -lUH ^tTI 

MmMty^^tHfHnrfi et**'M K*ti-»A*fe|* uiNea ni aH 
OvfiviMafli £UkiiHA ,I^NH fiaf Mrfa^» •« Mff c aa ^if» 

AMnnon6*«cr4tiNiutTntf«<k^^M.Tea<ri'nsfiţNA« Nk^ 
B^aJHfHAfl iMxiiAOf uiH a T««a|«AOf * «n«f« uin 
cof . »f Nl«. AVrrx ««ifCTt nfOMMHfA «NANnnonoih 
iMivANx a8 i^avo f« najjr uiM cbnv crinMoif « Aţjl 

KOHCTANTNN» KaflAI 6f« "f nflMafi ^kMnxfaTrf* 
A¥h, UIN TfNMNH«NA«A ^CATMSN OlflHAOf ^NTf aKO'^ 
AO, fiAâXl* 4^» ^M*«nt*« Ai^U -M«S ji^AT tfltmt f^% 

^Hctta anV*> A«RMT|^i ^Mnx|«TVA| Hxi|Jiiop;î 

VV« ««Tl Of îî tSX NCnNTU)'^ llcAH 'ttlN/lîrTff- CX nM^ 

^ -f iny'Aii«Ai niMirNHlfi, nniih o^atx h^a^aa n« 

ifOHCTAHTHN ^VflHHHf^, Hl TOT A'kVN« TAfl ^ht>« 

W^nfi^, ^A-AVA'/vtroANx» uiNHHnKi(RHxn3TaHKxV 

«»«« ^N «l'kTtAl AOf ^Vvk, V« •ntf MţfAT BlH^ffOH- 
«TAHTilN<^^MT/ W1I|)HTHHX «tfnfHNC AA ^fMnXfATtfitf 

Kxx«i|ţ, aţfnofONWT) Aa'i^CKOc^uiN AHNOHlit; 

A«»aT*CVx S««mCHN<fî« «aHh RONCTaNTNtt^NifXAI- 

****W ***Xrt» "-^•«fV«^eaţHiVKtf|i«Tj,>-iiiM- ca AtM •l^,fiA*K)*« *«.HH\J*MtliWi«l,<|p»ff^- nf otc Af ^«f otkr. 

9«|^lfAf ^AkX l|Hc«>/9tfSţMl|CB,.RIf» «l»4MAH« ]^V« 

4MiiAt(ttuu.aiA9K. "K»T«ji|,H Atî. o;Ulc»nf zns^cs^ 

llinotATI<« • 7C*Mlâ«U 


mvh H« . ym. tfff 

âM* KSAri ^ ftokoKH eiîf ^fnfveiif), «mţ «kmmi* ^ K-fi. 

3sKXaNHAHcx* «fs ca^ •fHvofc m !Şgaf«r|«A, 

t»iiţV(H^ ftKl^â»^- *A f «f MMrt 6<Ak Ifk Ukkm 

4^nnsftt>(*%M itii|iin 3llf* bto Hoairt* Nini^cM 

ţuii «* «Af R A9fl«ff 4!* »»*ArticiA, lu^t Atll^ M«M^ 

A« «rk MAii Ai nj^i y-fMi KbMnsiix» aa AhSa iâ95 *«» *<»«• 

j^<.« >WiN«k MfS litt^nT ctt:««tt|.»cbftţA ăn^)Cii- 

fof» %i*)ftn itaAt Mcfmmv\ ^h. entksfft* «* tiiMil 
«s A^AS yM âzxtc<r|itt nfdf^ntit, H^n» iHrfNtf 
kHNei|f% Â%it|iVfHAi iiiH«0Aft»^ira MfNiri cimr^f 
i|^Mnk(tA»t^.iMlfi'«NA* ttţt -^ «rtrAt-4itHo]>tik(.4)t«| 

WH Aint «tM4ftt«^4fiAlliz4aiţfniA%««fjlTfiiAH» 

#ti>ţ . J%i^zX<«^* kvţ* *n*t^ M\fi$ii i^stiMltttţ 

<r»fa HVWaR. iiZ9lMi*IHţ«All*'4Mri«fAt>(«bfi) («Af4l 

>rt^ os ififli k^ « MimAot eA\f <^f« iiftnAfMiT ahmts 

:f Maaf«(t^')ţ B>( A%itO UIH MH ftKtCOKÎH» '^MnS- 

ţflMfASirk<!!i^^An'rz:^iAA cJDCArcftj e»5»HA) %\f 
«Mfs ^nvfHewfX.AnHn .f*iAAtz^H jfmioşiş Jfift 

HCfioă») CO«oyilHA«IKt*TI l|Wf ;K« My<Kb<>IZf«K 'iA 

s* Mifvt «N4r o^/|HHf«4 /fttn i»îH»y^ AagafnrfftA 
i^m-fVii«A«ui «M dflfH*, 40 ^fa<rt^sH Am^H ^ " • «• î.l »t 


%^9 mift^ vtsk 

kMiht CtlHr^p CA^ nOpfliAIIT KoMHiHOC. 

' " • ' . 

KoNfftTMc) aH 4ioc'r Af>"'^:^|^''^ .a^hHcakîi llHrfftf 
If ^tfnx Hf ^xpx M«Ta Hf 4^pNKx VV« A^MNf^i^t mH 

||CX*f HHT ^H CKaHhVa J|^MI«ZţZH)>H9 lUH XâH GICOC 

«UH oKfiîi ooftTf^ raMTpM KA exui|i MAftlOU^yfC^S 

4AMAA.I >UIH CXUI MAft.Cnfllf CnVpHATa ^rHTAt H0 

^zMcfKf oM Af na^fT. ^f AjkhcVa* ke M>Sm ecrt 

^fATty UJM-C^Hrtp aHsHA^UI l*Mf /HÎ «OMHIHOW 

3NH*, n 6€^> hxckMt ^hh Hmahona Romhimoc:» 

niÎNHA Kl'AH* ♦AMHAÎf ^HT/AHf A CmanVhA -fM 
HSfATHA Ca CrMHf*Cf. ^HACT tf^fS flff^XnMT 
flM^îi ROMHfHOC Jf.n 3îHa KAff CaV .^KOpOHAT^ 
^\$MHf J^rlf nfHH YNf CfMHf AMA ^«V *f «TAT Yf^ 

yîA, KAJp* efA ca c« ifMHHHra »cbnf*-^**"*f*H*- 

*Opf KAffaef*yfMKTOf*, MAH4.HHAIITf B15^A 
^nTiAf UIH f l)(m(HAI AOf 9 HAfHAi 6f« UIH «Of 


V • '•f^ronipitţrg «f H' Kânii 'tuH B^mH^ ex ^HKaAi^ ni-KftA 

f^HnlE*t»BH*ltll^9 'fV^BHvOiKbA, ^f Ad /^ţfMHf^fV HO.ftYt 
^H IfţCTBBHT ^HK^» HHhIh RţfM HftV nf HMHt Cl frHU 

lUHnt1}'A4^tHi(A *J|kH c^ÂTihc kaÂIi A^ ciţHHJ^» Kft'* 

«IH^ A^-'eafHirţ^fM'uikwf A^Mf^Hi^fn M cftKoro* 
mr, ' nsH2 nb aaH aj^VHKftrAinr cRNf yocf tnH "tftfi 
•|.H nsMMHY t(îrhthn/vVa* uH âbmftâ Ka>iN nV kz« 
:f^¥ KoţoHA'^HHKfti^» ^i ^HKV Tţoi^^m cM nfssţ^ 

«HH^ IUH CAH Ci^BpMftT,- kV Kftţi fflH^OÂAft MMN ftV 
tkpaTÎkTf''K1S ffltar UIH MftH CVft KMTZBft Bf KMI KOfONÂ 
^MHT^fZT-kCKZ ^^H^Kftn .At^MnZfftT'rffK, .f^NCII 
'CVfHKftTZ tUH AiCTf SMftTZ df^lMnZf Zl^ri C1BHT CZ BM« 
«Zf tUN nZNZ MftH nf C yf MZ Biu«kui Ai ^V f^HNTf « 
nftH%WHNCTI iAh QAftBZ CMHT CZ ANncHkCKS» Hfl 
^m4| BffMi ^MnZ{)ftT BnHcVAlfîl CpB XiNf NK ftA U}4k* 
^•Alf KBflAi ATtfNiHk «f N OlHtNAfi TMMnAMHAf;»! 
HUH «fHHZAinBNA /ţl 3a'fftiAl*^U]N fzbTZHHAiy «I 

oa :^z^4 •fK'SftffirfftAi ujh kUm (ţj^ftiţrjl j|kMnzf ftiţN 
*yNVA ftMlifA ^ui cKof uncTJb cotkotnn^kz BfiMie 

-^l' A'nmNA^Af taS biNNT Aft MMNZ| «f N/Vft« ftV 
^fHMHC COAH Aft Hht^Uf nOfOHMHHAVi!» CBV BHf CZH 

'A*h njif 'BH^ erftţf ^t oacti hih' ^i BZi'fti cz 4»rrrft« 

Tftf nfNTNHZ llttHHAynflKSMfift CZUI fZCnAZtifcCRS 
fzHTftT% ttlN A^ftAi^' KAfk OAATX ^^ZrVcZ ^^MHS^ 

9oift .■ ^«» fA^fX If » Hfo .II* |T* vni • mUtUâ 

«âir *• 9 ••K««*fl 

IConlâvVc * ^ ni^Ai^ fiAfHrpa^ A^ IlAAicjriiNA niiiT|V ^ickW 

itA AiAi«t Ai OAfATz hVmaiI K\f aaHma CAV tjţf lc\(Tt 
iCşilii A4 âAÂMiJi4 Mji 44^mi A^ .U99' i/^y g # 

AHm. emtAâl8([lâ MtffHHÂf ttt HtgTHt AAf^Mf|;i|^s« 

ttkk Ajn^^V^tl;^ ^Aticsit <i)aAiiii^ lÎAAiAi: âst Juq^ 

fi1<f3ff4cţ nl B|HHHf ^VA aM HcAhIi HHrAA.lllA 
6f8n« ^ dAlglE^ KBff Al M«A AflOlC A^ ^CT npHHH«'' 

HZf f^i aVAHav ilA'ciifHlii uiii Jlo^ff^tffi^>tii. u»h ^fAfi* 
p%f;m}jk9 n|«H\iM 4^HiiAilHti aA AiMtţjlA eâl^ ha iUhh' 

HOlifC^ •-*^ ^AI^A ^IAriA .(hSÎMM Xf'TCif ţmlfA ^OHfA-' 

tHC hHw4 «aH A-iiTHvVA' Âf^ IfoMHiHOcy ^ i^n^* 

KHlAA4li AH^ Hi a))[ CTwVr «f MnSflty tţHMHHHH^ 

AA nim j^ uiH AA ăcm coANf MHat aH chaht e:if 

4!«Kli K.H 4^lt9mtS rff HAf Hf .f Nţti^^ KAHJi N0HAH« 
H)ril jlUli: lilHHTl%ÎH4K>ff«^ «^^ OKAff< .fMnSşXlţţfjf WN 

Hic^ifl^Ti nb h4, •^/nn^f.âTfcA Mf > Â\»gî» «HH# 

^ eX.*l£pkKH cn^l ^HAAOA^ KaIcK AUlfgŞ AKlkllHlillAK 
|(l^HHm^'Alfi(« nA(Mf -Atf.T^HMICf- XATMAH KVvOljiHAI 
AcVnfp fiAAXHAOf. ni flAfgfl i9c^ÎAt.HC* ^rAABXÎH 

^H4 HUBAaf ^H nsftfiKHAtf « EVArii^AOf^ nif Hţ(- 

MAdf KM,T MBf^r nf A^ ASKţiHTQfHAfA- t/6 ^aKVT, H# 

4HKK r^O^ţi^ ni fioMiA BUTMHAt «HH qi XatmahHa 

■Aâxl «1 Alt^ HCAlATHCAÎţf Aa)( nf^C'» At^^ AIICÂ KfMTCfA MA- 

^*! * c^jAHf A nfffkfmf^mf^t tuHf Kţjp oAMinîN cab«-^*^^- •jT . .' ■■ ■ ■' fi7i CaSj^TO()C aiMCSUI*<^HŢy«««A«lll AH ^CAKft OfBâ- 
.««•KfiAlţU «olilUiR ^JMiftj») «• j»M «UH gA ^A '^f'l^ 

4wHic«Tf»A,(«HAHţlH AB«H/V^Hfy<|IHH« Ai^nfA AAfoil* 
JlHAOf , lâ$ JlAf4(>MRMApirM^CSf jfVPrfA KUI* «i|y<|l 
AcVnfAAOf, ^AJCAT H {p> np|liţ^B»MST*A(l^} UIHQA 
•fHTAH «|^NT(|fty|^«r{i«VNUllH» ULfZ p{^n &AâXÎK(ţZ« KAN ^i cTtAfiitaKTOifnT^ yN|Vf 4c*n amn^ oftcri c^- 

«lu* Itfif #^iiicltoyKf AT KA j(Vm A«f 4ii nfiiKc d^NTfV 
Mf<kiKf /^iuH yţHfis M^iAiţft ^i N caV njpzns^vNV» UIN ^A 
ff6 M 1U15IST nf iWANa^znf jRAOf • ŢsTOf Hcfi ^«9 

A>( nf HttC Qi j(»ftA€T0ICfAT0|VA5 lllir jyrNNA» «X Mif t 

coNia AfHftHlîî noT c« >« n^HrjlH |9cftbMn;i(af* Ât(8f 

jMTtBAjiffMf AAVlţMHtff tţftVllC* .^t ffotN JMTtOT 
UIHÎlV OCAfAtş HtpckNil^A» ttţfAi^AAT iUH Aftf 
^T AA OHHfft ,T« m% MVaTN gffllf «rf ftANfţy tfCAN 

^NTOf KiANAlf» Ai M yN îtiNKt PowutN^ ( 3>w4r 

MNCffil AVllf0aNN>9 KAfHAl OlN ^X Ul« |ţ««ft* 

N|tAiiNT0C 4^fi'ef»i iţ|W yilNt» •EHBBHD 35 w- MZ aV CTZT)(t JtOMti T^T^f^p^ ftf.^ 

* m;khyiao^«^ 

ImH ' âMtCTI» >«StV*. Mnclift. if M^iivlt I««HR»|r 

AViiz Jic aV 0M0|«T ^ro flcAH ^Vr«HA»-d^H/^ff At( 

mfiCnt&Ak^ ăiVtf^,.9UHt, UlMjKVyHiH^^ IţZAil.. 

Haf9.f* AijenXc«czf vKVMeA\f Tj|UAaAA«Moafr4iAtfM 

dcAH, KS yMTM^M.iftţ . CS £Z^« HCnHTMT A fSttlHH&. 

ni^OfifcA» 4«HlH anH*»: kz.^Thma^m vtffbiHT HcakTc. 

OlMCTOKftATOfl M\(ATS AAf^».^HafţHHZ4UH.ni ^Ih^ 

wkcra.,. M« -n.W * |U»|| «bh. Îoah .a*iict« .aVi^pV*- 

BcAKÎi.KZJMM^^M y^ÎA. .^kMnZpWKA^ill,, AKMÎ<-f M, 

MrsT)ffH,,6mmz^Alu<ttT4i4s*'a<4|4i ,/WM>Ş. Ioah ^ 

n^ M« ^ y'iji c at'4c«u , mSaţs ţfMz^i «fbpsş BAAjf 

CTf»Hr«M A* ^h'aatz cAţ^ Auaş WHir,^» A*M»Aivt 

• «ţTrf EWArafiT > uih MHcTÎlf KApÎH ^htmA 6f>eoufili« 

«M<M«r. .1 TVfH, «nOH «V Anţ(KA<p-V«fH0By4 K«p« «(Tftf» £CTI 
i'iri'Jl "•*««**»»?• A«H M«Tiivi.4«.€i»\iAHH# UIH AKOAO 

ff„mi9.mi cnfHHfifHcs,n)i ^N<iinţfŢ«.c<anzf«^c nfTiA» K«f i.. . 


KZ Mfi<iN>'niTif^da<r« n«Io«H czA-A0Bm(.!v4;cKy hh^ «<•• ■K«r«t<<^' 
i^ŞM^ M^fAvş «p(M» aoATi ex ct* •fHnoTfHa* aVh 

n«»,l.ft OcnHlflVtţf Aic4ţCZ» «S •^HKyiţHVUfilKHAVA, 

mM 7|.iiwiAy(,Hr«ţ4bBpiMlMHHMAdfKt(<^Mre9AAOMe* 

A<kfie»)^Af ««f*;Atf«fH !9|kH .f NKS ABMHA 4I«A«RA« 

nfcxVM UA^^ uiH n«:;^«oA<o|>«^tMeA:AM HcakT» 
Q«iACTOKfM-oj>VAHtî»*H ookoth T cz ^Şrs M| A«)na* 

fATV&f -Ul j» A« AA ^^«HcVa AV^TOjMJ^ A««VA, nCa (IfA^ 

^tC'^TÎ^* .^^'W*^*^»- «f* •f^lftŞMHA.^A TfHMHT, 
U»HA .AA f^mmHA .W^AMS A*-0''CTi» 4UH TMfHOaV» 

ean A'fer n^t m«ns» .uih k^ *V»T«fi(»A aHm, toatk 

niHClA CzilAAlMs C^nr «CR\iATAj« <f.MHZf «THAt(H*L 

TofHA) itHicATZfia oacTf exMAfrx aaIohn • 9f Hf 

AritVATZTe[li.94tt9KMTO^H ^nft, Hl A^^iNHT AA 4>H- 
AHnnOnOAHC» AXC^^H^ m XATMAnttA CAHrttff caV ^^ 

BQ«a||f AgKVOi^ttA A<A4^-fMtfcfATMArTfHMI)^ AnOi? - 

^OAOC ^f AA MfH H^.^)(MC^ ^HjjlV^ CZ A AbZ nV 

HA nHT*f mS Kzţ^rAT liff tahhz'a ^VyH Ahh T«p. .,. . 

*»8*îc¥i.M^*ţf Hpf ACK^H^ AklifHHT?l|«!4M|ftF|MU«A. •>• .- • • «74 >«*♦** VIII 

âllf«v Mi^ MetMAtinpf nf toiiii^ «iffitf Aii-flfŞ 
M%yiH^«^|rmf iimT|W «AtnfCHţtji ^cinftţtovofH 
âl^'^itM'^s^cmwf «im^iniiA» C-4«if cr foAH Mdi'MNic 

j^fk-Tf a Adit llvalH 1IMI 'I^Atlfl^IIlTt^ jKM'MA BffMt 

«|KHfMAfiaN«M JtMVn traiV t:^^ fîOMCMtt¥^ ^fftkittfiî^vi 
AA 9A^**'fM 'CKsriMHAy .|V^ns i|i «CS^MTOf c4tcx 
#(AM dfrti f^fţjK|iftiţ^pik ufH np[^p>k 0OMciiA'op nVmah 
KAMHVI ev*»';f^t KMt ^^witifi ţkmy^ mn Aurli 

MMCftp'KK A«irCTf 'TSAG^p^fjS A^ ffrnf ftlHNCZf ^M- 
.n O^lM aVh ^HNrBl ^MTlOTfimZ cz ,07% hV nVY<hf 
i|t n^f^fHkBNftfHŢapH K^NM/^y IftTMtitţ^^TKlţll CKOp- 

ilTA^fMn9f9i4Tft^,K9KTŞfi«;A«TX MfKip nfNHnsr 

fl%|»C1l{^i yM AHM||Vyv\fnK nA^Tfpf M^^i Mstf AflKŢA^ 

kiiHi A K. ••« <ii«* 4 «ItiMĂMnşf « Mfc«yniieft JUl «afCTS^ «\( wt^Ai; 

iitHtk MH.4l^llH«p^,£iiK K«i^ •■«ipM^ a| 

ki ^tdtâfM utvi 4ffitiiiodei^ es 4iit^i «• MijÎBVNi^ 

lfH,4fji»M(>«cz faTf} ;^fmi «ţftHK ic f,%4i»iM%. 4< 

^w#|A4^ anm HCH #Aâil n^f lii||i«î(^ . mn- lâţţM nilTiff 
A#HihS«.f 4fiţ M»m4iormi^ AţW^fHHir* . OmV^ 
^dHCe**^ ^N «aWa ^â^TţktiH ^ţMW^ .^ n»j|. 

4^NAI .^MIfloONOAf^ Ikihrt Vf^ .UIN' «C«^|UA» l^ 

.ifs««T»A4iiNi<a;yH 3UAI» off« ^Unto^iyifi ^mk(i<^ 
Aa^A^A\A e!ft« ib« & t«««|^Aef^r «^tft'îio* «m# 

«Hri-. •^4A<^M/^x.u^iidlil..^^a^Tl^- 4^f4^ 
•M oftCT^ '«rff^^, ^Mie, «jtqîM kI^ fMM4(A »«& 

-Ttan^ -ftAVICHAf f :INH & TWMf MHaftfi» «i >f^fof Th^c 

^«*^^ uMf-^M^V^ t^fHH tknnfKif* ^^fimiii 
4uN«M««i^Hliâj RftţiAf ««l.4MitKir? «ţtfKwrTo*- 979 -■•>** VJOI 

m$^Mf}t) um AiMT Toflvi «uuirff^ tbirÂiartf %om 

4M I ijH# i^OfiHtu tuu 'qiAri eâMT; dlps lU aMVA 1197 MXf 

Mt» ^«MnifitllA Atf BirncâMy mNrfS ca cs {^4 Ut^ 

VOffO •ffTZtţHflOf ^HM 0fflffîfl9 flf t KAf ifli flAiXV" <<'* 
H%*ttiffik TOT ^VMA Af'nfVAAf IDH (V^BfS M ntJT* 

glf ffH^f'uiH ni XfHCf eM 'mMf f^oAfk^BÂ viMt czk 
onf«CK2jirAKHfHAf ^AfHAi uin E4^-f «ijsiMîrttA'Otf Ae 
ţ^MH^t. fff A' imi AHiOT-Xf li^ -^i HMA'ia^ BA^)C« 

. tUM MHH AAOtAT^ lilH .f^fTZN kÂha' CaV BHKflCNRT 
lltTff lilH IICflHf HflV nfHMHIT C% ^tir kM ^mHililHf 
^HHX 4iaHAHA «U^^MJAHT^KH^^MnifÂ^A* ÎAt 60O 
'^i^AMlHH ^i lAl*t ^H Ciil9 A^ Mt(ATi>flS CS ttaT^L 

Ai nfintf^ nffKlfM âiii^A «i c2 cx ^4 jf.f^ni(iT% 

NllMVAWi «eaV^ UIH^TOTA-h^A'Afl A^**^î*< V^AAMHt'^ 

« 

^flHVM CMn*4liCl Ar*Tf A(^MHrA)^'><«'f^HHHT -fAr-i 

•llf4*t|A, î^i A«* nţlc-Aflj^MiHticoifiy«H*A'KHkfSA 

«M^kf fTK«'C0«OTHMA« Wf itil Ali\J t AOBt^HT^ ^f H* 
I^HlţHHAyfA C9 4lTi41tHTftf nflţfl'^O^trtJWHlUTfiţ *ii Hi^ 
^lWA^KMi flB% j|wMnSfAT%A AtS flMayM'l'f ^^^ l^f^t 

'ţ^Hnz Hn flH MifC 'aa OTfVMHiţfli luil AnHifAH'A ^h 
•«AMfl* oA %^<% «iTflTii AV'^fNHinVr mVati uiirrf*Ai 

||iBOlt4^c\fnfA«B0MinAOf 9i%^\hM. / «frHnOTfHBA A«f- 

eT%AMf^Afti nftn^VM 311CIM1 eNEHrSj^ 4^Mn«f«THA 
mfmHf^ es am^s» oacth ft^m cs^flAc M fff^^ 

6Tf«IIC%Ci AA KHncAAA« « Vl df^NA»* ^ ^^ ^^ 
hKţ AOf OS CS.ifNTOJkfSS AHACSi UIH O^CT* ^ZfS 

HHIH /Rr'niVjir -ISC W .<rîf M - fV^cnfS AoVciiurffMiHif |^«&% AVnh^ ^i^fz ^iKjAH^I 
mb«i:puHT'ieV;i|^N«opcHiv cnfigapHrpâA. (^nc2eim* 

»-N«5C Al»44l ^CTHTOflQA nCNTfH A^ffA XfHCy VH1 JftSk 
J«l>bICT0pHkHAMCAV4K)CT' CHUl MHft: AAFiOTATy UfH' Hf^ 
««Km UrH e^ aH^^^CT TOT A'*M'^H4KMb'A fkMKNA^p^' 

«Kz nH n«HHii HFa|MTs. es ^NtţzAi^tM ^HN Kovdtli 

9^X<AX04 AASKa fiABX-MHK» lcHBp-bra4l3p9|vVAbdA»fi 

to'caii 4)rc 3HC KifKOBAAKor^ Mţf k cuw n«M «CTi^Hf 

irmţCHbM AM lUH MAH 3IK9 nV n\flţHHH C» ««AS ţfH 

l^HAfA rp«i|-bcHx). ♦ JB|^2 HAAnHa Udftl ttfACgft At^ IIM ^ 

4fUMnif«rVji4C<(BVNs MCTiAr»NiHji^\(cs^ «kr^kfwe • ^•••»**«» 

AA KnnCAAA (AHIiplH «ATZUlHl^jm. THflfiN^ HnCM 
"); ^«AH« AOt «AAXÎH A^MHA-tHHOAfA* Tbt1# 
ţacn^ aH Tf f KtfT^\fNZ|»« ^NJ&^KlA^ ui«^n3»Vb 
^f OHHVOf 5M9 AOBHM^Of AUlAt ^i «flt llf fVIOf \(a Mii^ 
CtlllA UIHBMofftÎH^ ^H^t HBnfAMB^fzH flfB/|«ll«i 
^HAf) AHJ-hUI f^i TO^ AAHjlpŞnmAHT^ llltr.lABKtfutlt 
AOţ UIH nZNS AA foAOCT0r.(AttCTHÂ Jfi& ^ TVf^ 

vlîî- Tcicicalf /^trz) ka^ «'^e'*» . aa MA|Hb aaits^ M a«i 

VIOHC» auiHtC/Vif <b W nt (Ti (V^HN Tp»Nttt?i caV cao« 
BOţlfT CnfiKl^nifToH» ( fNACTA ^^CTt yN AtHHH 
fViHAfft ^iiiA Vof At^)» llli»JiVK)NraN A llf|«IBHN Tft^ 
KtlCB nfi.AMNri BHCfpHKA. O^MNTMAţfHTBOfrTft Utlt 
MCfV4[ «f NTHNC AB V0pA)(| nff TOl^MRlV fOBMT^ ă^ 
MD*. TzTAf AIH nAHNÎt A» Rft^ J|kNTOfCC«HAVtW /ft«bM 

ToM 41 36 emwi Xfta t* •8» \. ntt^^tyai 

«vctj^tflKl'; ^»i««i««MMi iK95«fiA, ^ifiM^m'M ctSt 

«»f5lf C^lkţftAC €|#^ C2MI»)fA*«»ifffe aHh) \|Ufl rfMX 

mcti T0âT;iJf9fiiv4 a^say^ui ftâ,TyaKyf|^A a^P^n^^.. 
uuiui, fmfiik^ A^ ^•tujîaa. ib«fM f^cry^fiuMt^ aiiia 
MfttHA mVhtiaMm aVi\ji AKU'Bf'rc^ ujh n|iiiH .f htV« 

NC|IK«HftnVTAHAVcZ lfllS-«lf flOAVf ^H C«|*AC X^f A^N« 

TbfftcmH cVhatm Hf ^n« b^HUac .afafi«AiiHAVc^.^^ 

A& AA W CMJIMX^ Af KAfk.KVM, lilH Ac YMA« ox cs* 
nZ^llCKZ. HHexn\fTC Al^MfTIMHc. j^ Mpff.AV«T 
Kf\f SZ5«HA ^MnXfATţfA^ HZ hHh Mftf^ Mnf^K, 
A^Hn* AOA aIJk,, aH CTIţT^T AdlAHI ş;% XfHC nAHf^ 
AXCMMA clinT CTŞnMHHfifc'AVH TOATf HZHVTbpHA» 
l^f m H Hf iVIQfVA OTf ^MHHlâ UMI A 0fOCAftHAVA« , 4-^ 
lUHmA>f"k /llAiUf.|CS.;C(H^. C^fi*fM\^lt 4MKX jpiuiz^» 

fAT^ roV y^fiVMT czH'A'k.uifHAx As^M-cAAff -uih. 
Au»>k ifHTOfKMHAVcz AA fi^fHrfAA* V^<€n?KfHttliA nf.^ 

9m IlfOTOCTfATOfVAbH A<Aa «ZfAATVA. CZV» K\L 
ROUCTAUTMIH OWACTO I^AA'bHHA 0» f|IIIMHCO AZXfHC^, 

(^NccMHijţ uiH «H)ii 5bTHT0fioAf...nfift^ A^t4i*k. 

QMIIT. AAi^ZfAT^ KoHAO^âAAXH^ . Af HTfll MAflH ^HAA 
4MPNNJI ^MOflOMAHAAf .nffltVM^AH^THl^/lZli&, 
Aâ.6iCCAAtac UIN CMNT UUIkV ftAAxrii if l|lţ' A* ^^ 
^:îA%«fi i»i*Oţ\MţJDl TOT AtfrUI ANMBZ)» . KănVA Xt ftSl K*n5A XI. ♦ « 1 loftH»' JCCM KApltXrCA^KOSO^AlTţA'- 
M)lAÎA ^QHMfţlliOp* rOM^Hfiptl, M npE' 

KA^vfftf TOijrf uitt ntHZ actzivi lOAHn' 

C» CKJţTîf^ 


&ift*CTOiifft^VA^Mr uin MAirMKAn HHHcrf ^i Kmt 'JeoHiIJî* ni^ 
H-cAf 4iH «a^Xt^^oaMHAHH^.. tftîiH^KAif* aWmh^'*®* «^ «•' 

niH' XSTMZHfA'OyHAOff'HAfHAI «f HnfOTHSA RaAXH- ' 
Mf» ^ef* TfHMHCf Cnfr^HAHnnOflOAHCi tilH AlA>fcuj^ 
BO^AHHK AoMrH A^iAOf^AOKVfn^ i^^KkHfy^ict^ TOATi'* 

A^fîx no^HTA inH BOA''e* ^xii4r uih ^ic(ţai«i4t, * cun^ 

MHZ Miîi nfl Vf MZ aV CTVT^It BHKAikH .f Mnzfa*"* 
THAbîfi- Bz«»i ^lHHA OM ^Oft{lTi< BfT^h^ lUH ACkV«*^ 
IţHT AA'MIHITi»''Ojkit AA Hi W|l||lir n)$H>k^MH/V^» ^4»0«^ 
BfTi* nţV AiCRI. lUH HCtlfMfl» CHH ttfV ' OÂMtHÎli^ ^i' 
^Va 6bV K^f^MHihir^yAjMfH )VspW^Hn> uih kV^ 

AfMi B\(Hr ^NTf'ftf MmtrA^fH» IHIffNlf i^T««ri TftCB^iK'^ 
•^MnO/VOBHNAHÎif --AA CAVSKffA Ol|linHltCle^ «f H^/^ftn{pHH«^ 

A* j* . lun^oKKpMAi ^i nfiN nf cyiOftltA fftAHh^n'a'tji^'^ 

^A I <<|kHTBţliii| CţV '^Tlliifr.' CMh rV WCTi aV| M^ «'MT^ «' t ' hH nHr* Minp T4Tf HtJA ifAiCKp <jx €$ ăli^onîc M ^if r 
czAf* ilH«HA Aapx.^ţ^nzpArtA BfCTi^ kVm ca^ 
BlfKAfMHTy Hfi^îtiM^ ^ ^fi dooA Mdf^ntNo^ nfiif f)< 
itz,MJi II4M OJ^CT^ ^.i^aŞ.cT^^Hţ^ aH Ma|i iţ^^of 'f^nşf^ t 

■iroftfYf 09 cx' nxf^zca^i^. Ai «i|t. cx anVicAcz. ^» 

XA/V»AIbVa Mf rrX^HA AA ^«McSAf MAM Tâjl hM ^Hr 

bi^iinaVh, ri|fiiH/A>.j|^^f tH«^ a^v^ 

Nz Nţf^A^ ic*»iH AifH.no.f«M^it.,f wa^iWrttţ^^lii A'J^r. 
MQif A Kam^h:^hc npptToc;t^fp.(MA9 UJii^fitH<^i< .funT» 
n^aat^^H yN\(A aat^ paiiiitf A«< ATMiiiAi aV ţuii^^hM! 

n1<H*^ «» SoftH M4P 4»; «^Rf ţ«»l 4<H ««i«f«rt|il> Hb a j|; 

^^ZM cnf f :KiHMi^/^cs^ Aft /(i^ hHi ^irf* nHybr icxA^ 

f^f.lCAfl AHlC,f»>$a^ QOMOTHT^QiVIHI^ÎH Xâff%Hil^$nft^. 

;cî*M Tf fftVf ^HTzii c» aiiyyif. H^TWHAfir nf i KAfi e^^ 
y/iiAf AftfP^'l^iC^f ^ATfiAf lUH ^MVcBf. itiHitAuiţ a^: 

.f^HlcVllVIOflAT H4,T4Ţl|f. K^MŞflMKAt |Câf* ef*A»î«*« 

4|S|tHT9» JUUV^ 4iHYIf|V¥^ ^;W««Tf^ yrtfl^i MtoivH Po- 

MA« ninHHAf. 4H'Cfi.^Kl)M {^ki^cTiiiH roprtella*» 

lUOAOrVA^ «fHF« nXMZ MA;Hnfl.y|mXAlfAOtt»NAIIVO^ 
A}{nZ KAf* qiH AATtAf KMTfSa qAV/J|^MHAT« HfS 

lc|aH :4Af|^i 4Hmii4> ttMAim'((Ar. yTVvofiit iiin jctnfmK 

TfN . ti«i^H4i XI â85 

âH nbeoHiiiit OflmiNliAQţnAfi^z K06o«f i inliTElia ^o«» 

ÂI*TOft!il ^HII- Al^N^f Ai kAMri^ 4utl ^Nn|fi(NB mM 
iSAHK6A jKHlâ «OMfH iCA MlA tOf (^ tfHMM: ^A^ At 

Ie«H ÂoMhKa Âaix>ff^^ <A^fCTA Soah AvbiiHKef* 
i&oMH Gfifncic), nH icAf*As ^nWz iifPSTţffâ 4:11 
ho«fi»BA4MmfÂtSAyM(^ i4pz nfi AAtii nBftE Atâl cW 
ii\tc oaMfiiMf «A Âi Bbf e^iii ^MilM te linlfiif âHiM 

Î^OSil%^0AHff CZ Cftf AC^i* Aop^ 'ftfdTOttfiTOf^B 
A>$iMh^ Bf iVf ^ ilf f Bţ(M CA^ «086f Mt ^ ATM>r4 AOB HTOâ^ 

*ff ic^ nlKcţRtdi dlMsiiN aa kMmhi caH KoBOfMT '^i M 

liATpA>C0Kit*f6M AB ÂBKt^HlOH^ iBpZ liAi|[îf <»• 

imil^^Bilt oaâf ^HN A0B«ifHiVf # YHf^i^9i(MniiMuii'f 
\un Hânz^m^HiA ^h k^nti^ iiomtHHT, j|^it/^tz 
liiH HtK»Bţ<rl of I AtiHi ţRb «loiţfH i|t kvb nţi ^AjiHirii 
^IrhMa) i^A iifirHc^s* A^nâi «ie Bb nfHHC nfi 

tlfM'OtTfA%Of^# lOAH ^Aigtf KilTf OpAuif tlTH M*' 

r#f AtffH ^f A ^n B|4ii4fTVA B9^>ih\ih /yHn% Bofa^ iO| 

«t^nntiltM/^SAt^ -V^A^ luH llt BiflrfAf^ BVjpl^l smm 

«Gnff nBpT4i Hfttiţîii lVlH<âN6no(Airc n^Hfc j^^h mHm- 

«*IM IfABrioN Um nSHB AAllB^ltfrf TOAtf^H nifk 
4*4c CAa4\( «rpBtl UlHlţApA O^MO^A^rMHAOf TO^TZeltM' 

t»TBffAiiHf4 eâ aVbA^c# -ampffif* u/HBA*n m^ 

Kbf a KNX AHnH<lPacZ -flM'fftT .f N^rpMNCfAif Hflf yMfM 

HfkV KVnfHNCf nfi AAVfivi iuiHu /v^tot a4iH ^s^h* 
KATf mţz fifi y-Hf ftf jf.H n(fi\ a4iH camo^ht, mf% 
jcM^jf a^^ocT Aiui5AT>$c« n(4 AHfAi hwhf^f a4lV 

^AT SOf UIH CAOBO^fNTi CTSUf IţTf HHNiUI AOKţ$ţHAf ^ 
iCApHAf aH4>0CT AnbKAT^ UIh 4Uj4[ A**H3H ifH^M 
«fCCKAN^ UJM J|^HTZfMN/V^1^9 CAH ^ZK^Jr^Hfl (»»#:— 

^yiAUJ./^iKMT Toiv« HfnfÎATiHîtî, KafîH Ao* -f Mnx* 

4I*.P 1C00. fSlVÎA MAM A'*^HHTi» « ^A AnHa AA ^OHAiky AAi}ClN 

• 7Cin.UWc ^Mnfi^NS kV HOMANÎM.f ^AMiljJf C TZTAf^â, niNTf\f 

.K.| 3 K*. S ^^^. ^^ nOMtNHT KiV iJlOCT AZK\(hHA «VpHH IloAO« 

AlA UJH OKpAHHA ilrU)4CK: ) ^f JH5HOA6Z AA '&f AKYK 

AOfiHN^, UlH Rf^Z^VkH^ UJH DAÂTSfHAfi'KAfHAf fZ« 

AllZC«kCf MAM Jf NTf il/£f kH niHrcA^ /V^ ^NNAnOtif 

.m ^m.-»-. * R«M^AHA«fc UIH OZNZ cHnTljAjpNrf»A *f ♦« AVWHC^» 

^ut, .yr« ^^ ^ţj ^^ ckHaat a«m Aoc-Wcîiii h*aa nfric 

PomahIT •< * • 

♦c«, •««*. KfiyfHNf UIH «Z «Îf ifHTfW ^N HAfAf AOp, KftMH 

MlH^-f.Kti-1 poMAH AoMhVJa XaAHhWaHm ^lNTf'ACA iB^hlZ BOff 

rcr'AJ-!!!*, ^M M HanA PoMiH «îhh^ ^nA«mnat, uiM kM m«atz 

«HAi «l*"««< liiH TAfi.OACTi CKSAMN/V^CZf UIM ilOBHN/V nffK^iM 
****** 3MCZM wfH4VApA AOf AbKf^J, ^f MMHyjMf f K\t WHtllO- 

MHii^z M. ctztVt ft ez sata kV ^Nuiitff iuM A ez 

ll\fHf nlHTfH'PoMiil» •^NTf'AiitATftUJ AN IfOMANCM 
4JUN TZTAfMM HfMMVA^Ii MAf f ^AfBf Ab'Aa^T «fMTfi 
AMHUilH* fIUJMKe/Vif<fcULH POMAN AHfCTA AOMN^A 
.XaAMvVa\$M. UiM fVfMK^OiVlHlfA.BîOB^iA^ft fZ^KOAi Aţ^9irAfH «y» n|işii^iftHTaC. N4fJţ:«f«iM<2M(Hf j^ayw 

IţinjMN- kH mVa^HMI A* AH^Ji UIH «\{<rO«^AI0A 
*^fr Afilf rZTIlTy '^HTf^lJ^ .^N IVlHCÎAf aH AOOHTi 
J)^4 8^l»C«H4Al«9j(AH«iyU 4»V3HK JXţ({ţMrif.Kfo£TJkHv4() 

IMLTJIH9S nHHH^VcZf ^p2.HHHH W HUlOf t^H {i^Qumtl'. 

AIIT4)« * fluiKWAf f*^HK^iHVI0{llH4 lUH B^fHa» H\i* 

^tt^l^.TjlH 3HAf 9^H,^Zjii%0, UIH Ml^pf .CTflflf ZHioMji, 

4».ZK^A ^H.hU Hf iU AnZpA» vTatt Hf HHT AUH AH'k yf*ţ 

TATf'AAMmHZ» flHf»f A&|»S pAHT fZ^BpaiAf 9^ K«« 

f HAft â^ MHT.POMAUtH HOI}l{»H K'b^f MnZ^tAl^H .IÎÂ|kH« 

ryl^Aţ^AbH.MAJt AfHaHaTf HZJiZ^ A.NH.KzAf .IţAflU'f Ar 

^Hh n^ Mfl^A ilATHNHAOAi lilH ^^HTo'AHfCTA KHn aK 

i^OCT ^fCfMlf^ff^AOp ^t AA w^MHZf ZlţU PzCAtHrţf? 

aVh^ U^H «{iHHfnZcTHfA vţ^OMHlfU Ablt JoaH flACgTl 

^OMHftA-A^AX^^^AOff. rUNTf^ A.KZ|lHAMHHMHATi.Ab!-« 

fl|f^H>aiH kH «Hf^UHUtZ fZ^BiOXî, KgfHAi maji n(t 

yf #n .^H K\f ^îaATHHlN a){ AftVTf ^H^V^A JCTOf îf H 

•JcHHARHTf BA AfZŢA« 4^HC2 nfHTfV KZMH JcVm îilU 

|AAH ^ ^HHftHHTf AM a|»ZVATf KZ^yHÎ&.CAMA JcTOftf H 

I^JcTOfHHHAO(^ NfAtlMf^^ . OffKt^M CZ HA^ff A^r 

MfCTfKZ uHMiAf ,Poif AHHAAf kK % .SVATAjtttAOf f. j^H^ 

-Nf AţfKpVA CZ ApZtZM ^HHTp'AHfCTAUI nOMIHHT Xo« 

NTATHC lcTOţHKtfAf flOfK^M wf^HTpAH^CTAUI BfiMft 

kV KVf ATi KteUNTi «f HCIMM5Z TflU GTSnMNHfS \ «1 • ■«*■• ^x «W4» tBM ft^fU ♦i*», khVM^ BHf^nţ 

4tti» «ft^fftx J«if Hl««*/ A*m«IHa Tf»«AÂAii»opir 
i^«« * IWAWţfrf/Wpi A< yi*A« irtif c» l<»MOr«l(rt, «i* 

«6/»' ihk ĂAJWK A*A»*A 'a/W5C«A6y.' «itfH«fft«f«, 

ioM flf/Ci|ft *4^*i»i*r l«*l^M<*W^orf*i' «ufrHifiji* 
^i*^ **(rti.*i<^i« '^J^»im< 'f <kWi m «f »m¥> wir* 

l6»H^A«|fi, .t«pHA* 'M^îi ««' c¥rrtt «HiW'«H«i^ 

^r J^toi'pi, 'a6HE ^i «rtfi^ iîipi'»' :f »»îVWcî« atf c«* 
R*trtÂt *niM3^Ai rfirtft^A' a«I Ha^'li i« T**«f«ft# 
»ÎH%j*'A^ Sf.mh^tt tAVţtm- itfft'At»*»*»»©*»' j î ' . . »Byj,j8A «j ' ^ iimtâ Kif. ţr ".■■•'■u . ■ ' > « • *:W ■'*• Jl' 9Cfl--- " v .-i * « M y i 

•' ISfVn^t^C Sifk»f»t «liifliii 4 ^mfki» ♦W^R^ 
4»HAMni KAfttAi 4B* J^Mn3f>f*k«a m ^fnHH ^M'a 

îAţJMiHciKÎt J^MnSfAfbA^ ^TÎfkij^^^i Gko«>C« (BflUJl . 

4>f&^iC2«mfgiî;' Hl^x aiA^li ^fi*rA 4h^»a^^ 
m ofMÂ afS^O: !dH^fiiMH< i\A AMKi((iA4ti4tfMiA caS 
^nfHTfAf Miâsiu fZţiMMAffi Ma« |AA«gî«t .KAfftAi 

ClM hHM4|« «OMHfNM;» UtH P«â( 4]»l ţfNmZf^Vfjkf 

IVf ^^hM ^HfAHyA 4^ AHiipiHicz. ^4»H^Mftfi MftMe 

4|iN» lllM ^f HHMHA1*(et4t |||Hlfff ftVNIff^ 4lM,JI||V 
• Vf WMHCy f flţbMfHy^SâftfHH^ itlMcaiHftM^Afj^ 

m){^ AlHfHUHlA^ oAMi* 'J^^îlll ^Z n9tf^ ^ 

nsfMVA^^^Hiimn rAâ.^i4to «S09 «t&;jţHii« «cMr^ M« ^»^^' 

VUIH llAf |^A<Vf «^lrfi ^f ||ti!j|OIO.,|W4«N||M«|lt aV 

- *kto $M <aiM Rf llAf|[lt «HrîA^ ufn nl^HtrMiift 

^i >M BiHf Hf iM 4t>f S fiKTt ^ HZIIA AH'T ^li^ ^^ 

137 # BpMHf!- BoMHfHOC IIII4 ^tf rj^x Htt%N tt;;fZTHft9 hh'iiw 
4n«iiff rVtaha ciAHBZf nţf acKtfHC azcah^ j|^m« 

.flS>irHUffV^1(V>*^ AA^tOCAT. ^fHH^jIcAlCÎf 0fE\f A 
UJH JHţf ^ÎIOA e%^ AAf^^Ti, ^H AH^A QOMf HHT ^H aVhA 
aVh ÎSAli 4,HrfmHl^ K\i aVK)TO(MOA AiTHhMAajl JfM 
-|}AfHr(rAAf ^ n|f«|U A^rAnKlCM' «MMHA^ Jf^MnZfXI^TAf 
'/mV npiKlfM ^HHf nATAftCly hWîI yMBfA.-f Mnzfi^ 
1(liH aV^H^j KMTf BA aXhh aV Iţf^HHT^;: EHj^Z flAfjyTf 
Hf CA(f 4>»cVt KOMHCHOCf a9 -^MnZfkZiţlfT AHH^ 

■iI.Aai||i«^ UJttJtV 4>h0li CZ¥flAf|[TEllHrfa9 AMHVCA]* UIMCAa&Z 

•fkMnzţzi^TA Hi AnHKAczf aiAh m^^at ^t kmt lijAnu 

aVnh-CZ W Iţlf Hl^SnVTitTf KZ^H- '&fHCl^liMaÂi kV 
XatMAhVa AOf' /^AH^\<A MJH^t^V EiAA^Mfi Tf :^<|iHa ^ 
•AAH^flA» C^^lH AA^KZ HfHTfV AViOŢOpiO^ B^HHtZ,% 
kVhOCKMHA, KZ ifrZf Z HHHM W rfiljTATlf ..l^b* Klin ^f 

nfffTfujUr BopKVnfHHAc uim I|ftţHr|^A^A, ujH^naH 

. UHt TOATZ df.MnZflZHlAfL aH CKOfHHT AC^inţ.A «fiMnZ- 
fAlţHAOf nfM^HHAf HtfUJItH/V A*k^ .CAVmTO|IHAOf 9 
UJH VI0{iVmTA AOpf K:Ap<k fM^n UIH MAft A*kH.4>0(T 
•yiOfVHT ^ftfgltf KMH^ CaV pZ^VKAT Af^AifitHCItU* 
•^MnZfAl\lH Jf.H THAzKfA|(f tUH ^ifttZ KA lAHf i^f NH«IN 
. .d|^H.KZMAfZ ZAHfi» «HHiif A)l Y^A* ^UJ<k >N rpfZZ 
ieZMU tţtUMAf >^M|JlfrA^ KA^CZ CAPKOft^ZplţlHAff 
JHf Z 6^ QT|lMNr«H^ AcnC AAlţAfZ 8AHK9 ^f^ W'^H- 
: ţHhi'h$lţ Uin At^HAt. CAyiKMyQfHAOf .kH M^fl^N^* 
: IVl^TMi «OJ^TfHMMO ^VpZ ^^^^1^1»^ ^AflHH.if QZ 
•-...■•.::I * 4izy4it^., • BBHln nijni-.oşjKM irit BOf OAOso^f HHifii^nH ga it« 

? A^^HN V0cMA'arH«r64lHA9'UIH4tlHk if HVI» V3H CAH» 

^acifTopln j|w«r(»CHNrr«A^tii:i^0K9pHHki;Ai^(i(V HQ|iQ 
icA mam.maj^aVi^ esA'ez <^ft jMf^^^^H f|>?|Ki npj^HKft^ 

jNIIAOf^ K«jA AB,«h/«fH^i{aţVrjM»A^ AQOH AHHVfVHfA 

iAM#A 4oK |ofaujliAV^.WnH KjHfirma p^ftiiHf liti ajic 

HK .^H CAf &•• ;AVtiX AH^Krra.yiATHHf N • OAt$ HfHTfS 
. fţhlJHH*k aWi«9 C^M afHTfV 'AAT& l^fWlliHS) ' «Q^^l : 

KH^Mftf I .TH|iaHÎic TOT'^iOA^TS CVIHr nVir M»HHiM 
. 4«HKAnbAr:fifHT|lH .KÂjUiAi^ C2A -CKHi^CKS BftHHCao « 
. ^^ •fHAfzlŞHHNAtfAH^JHlOJIT TAAH^ISA ntHTpH A4tr 

4^ .C/\VsNHTOf HAOf jr* BHm ipfHMf^f KZ ^iH KaMIIfK 

MaKftf yH* bah fyf yH^fsA tibs bhmcsş uih- Aiu^k m^ 

. HH<^AMCf< KApfAi AAAKS CX 4»tC V^fbHTf *KK ^npQ^ 
^tl^HA"W'^H©^fA-d^Ml1«^âT>*eA AOftflN' nST4 niX^H ^ 
RH'b ct^M» M^ff i^riiAHÎi. IPM ^f /AAf^fH« tfHWA ' 

.A%04: FftHA(^îr^^ .*jll^Ti^Hijii^i:A|/\»ii^ofi .f|>nf- it« tiirifi^ 
• f^ţJi>tlfHH^A,J^ş;(.ţ4T:n^H VfMHHHZa iiJAtff^- 

•^Klki^^AftHSf^AT QtfMlAlVI^fyittrAllQVîMy^VH^frC Htff^tfAUi ' 
( ^^ţtKZiMf hH 46%! ?^A'^ Hf O^T«HA^ /iI«fff)HHllS ZJfif^ 

*f 2/iaS. |gu*.HT. AH»». Il*f«rf»A:;A#A.0»4 Smmjia, h« 

2. :..,/ Af JK# ^î' -4'Mf «xţfWA «MMiiiMr^ »i w ii m i ^ Q H i - niHfrfiMM 

^i «fisf9iM A^««; Hi imiiîiiu^TttAi f i« Ai «M^f ^iim 

m^i«il«ŞAI •1llţ»llA<4«H«V^^''***<^ ^filifiXptf A^NiVtlŢI 

a^ifrs u»NAAm4t» «t|^^Aa««IVr if*<n'^'**A^ *" 
«|w« 9 MMJi CnfNA.A01WNfi.MAfi iNifi«A« ^N^y 

«^i O^VfMPS^Att p5«NT .fNrllifANNf !^.f««(^ «il«yN (M 

«fNui'MNMi fScitMşHAr ^M'U^^m i^Na Mof. 
^iţuMOrlUM .iiffAf'4pi'eiAMf^T DpiÂf c «yMcft) ^vo^h 

^AŢX f iiOtA|M^^IHiiH^9f' tTA'Ti •«¥ itftţXMT «f N 
N^THHJlf M«T ^HtnVWN AVhA ^M^'OM ^NNOTfMNV^ 
iMklr KbVtŞIT H A* :^0«i UIN^HIH %m «liTATi . If 

.yN4ţf N<fiiiAfif«iMff»fi*y«tAŞ*i>>M4^*^«MA<>^'f "^^ 

•l^lHH.IUH ilfOA«TS Cifl HUlJlAfAtllflillifil.» |te<i|S dt- 

«miril ţAMlNII Af MCTi •rfHHMiţŞ* ^HNAf •*<« ^i* 

-fflfi llAfT* AHh-BAAA^HN» ,|Wlt Sl ^ A«liAIM aVNH| 

VBfi IM Ni f IBAMS TfraAOf N«BBAS AÂVAi ^ 

fll^T ^^BMHŞt ^Mwy* BVkMorOQŞâSf lWf« 

VŞfASC , Ifll Ck^ yMVAAT ACIcHfl^lMfAiVcZ } ^f MAH Afioît ^n^t 
«If aH AAf^ AftTHHÎJr KHC(ţATVA ^f OBIlrf Hf EaA/vH^ 
HH C2^iff j|LMJb9fAt£pil|Rf|Af^Vllr A^TfHMHC UIAH 

â^^ 4w .ţ/IHţHHiţAnc^ cntf jf,H nHsAHKx gio^gMi;i}« 

fk lilH ^H^^f MHAf % ilitHHHpffy <|X «> ^ff ^SK^T >f 

m¥ lyvr; MfffM^' mftfH^ wH Avk a^ n^l^^ţiţHT 

/H ^ "^ ^iHirNi^jlhl^T ^f ytf^^VlHlfH^ tf T#Mf Ai nAfltn^ 

:irAHito- lifcTllitffrtf «A'Httlf AA . aHkw^ f^^fii^KHfKţeff 

«ft' V«{ifqf iDh .jfnrrtt «îir/M^Jilf .f^Wk^ jHAţi AH«ftt 

^nH^y^h^ llcaHltf itti» aV HSnfHlii HifitryA^^ii 
(«|iiHtNr«f^ttirMifKT>ii^ Hifar tku^g M l^^ d^ 
KviMime Mmmwm ^»m. 4|4fMrf*#f HMf, cftâ^iM^ 

]^iry*yt/^AfH9A^.#fYMM^{8^ 

if ff^«rx cM^IHMCf la^nfirNaywA^ft iH^VirfHMşţ 
mfifm ^jfii .HfMiHiţ^ itf urtxAAfMfr )MiT ^ ^ffAy . ' Ib 

#%M ^fŢViţi^Hof «M^ijJB^VhrlffiiAJiita-JiAHifHMfr 

NOfiMţ «V / S r ^M^ii . X^HJnîih; ffOMftHOr |lA4kj(K&QfA jlF^ 
3HC, A^ «rrtjKftT I|aţHrfA^tlA, mn SaAAtbfii OfttJ *• 

ţ »â*AirîH m#!^(tT.rtll^M< ^l JfJMoifAt ' ^H CKA)^HKiar^MOZf«- 

, • «»««•• . ^j^i* «ie«^HA(»f !♦> ftfHf^ COKOW«/V3^2l *oiT» :f»f»»- 
TCoMUrU Kftft ^ .^ \ * A ' W * 

^\« ^«tAhX^ •^»HraH«K<^M,>ii»ii.pc*«M»MAH^ 
riim4*i^ flOt*i*«^A^,f K»fM« gtf»*t ţEelâ»., qBWW 
flii«tia(:|Bc(unt .{^ffâeulaf oftMMBxrţ-.X^t^*'*'^'*^ 
«MtX»î''>ftf(At nfHMtKvyniAC iaj«rDţft'i<f>«4>AK c^ " 
«ţsiţt<tt«>t- ciâitMH%ticz ««> Kâtem «*To»,!«W»* 
1l«|r1iiH> yiif;;;4)(.frfMHT|r«ft,iaclRf Mf{lî W«oft¥ 


K^nV Av iXHl. 90% ,\ f lit 4AfvP*C* KH.f*MnZfATbA;dlAfgUi}oiVtNfHOCf tOtl 

nmui AA i»MAf%i|^fii^^AtiA\(Jff A< 4BAYHN419 oAMt<» 

NlH /^f N4k/H«Mlit H&CKyt^llf . iUH AA •^AM fZţŞOAf* 
A»:BCe>rHt4ii» ^HFii|f<rSt(HAf''&fftKTtH HZCIcVfcţţf ftMf 
t^Ab/Bf^T 4^HfZH;CS pZMMf Hfl AMUrK IHAfXÎ' 

oAbA} tjiH czN oAtfNciseHz i^vVfffnrAWf ha 6* f«c«, 

nHH^HAVAff . HC Nbîl TffflMi CAHasHtOlftt rff^Hf 7 

a;M /(at bco o&fii M9frz nff A^nâczui* Aioh aV 
Aiiv otfnnAmca aa Baa^vii ^f mm} ItVa Nifzuif *ica ; 
c^ZH nfnâit^cKz aacaHikbz; Mf uihGa «ţt ^i^f^im 

TAff TONMH^SÎS» »T*fclM* e«5^ llHiTf4ţifH AH'^VvHT M- 
l9AM J^OMmKa POMMNHAeff MHTfV KAfiH PoMMHH 
aNTOH.H0H4>HN '^HMf: • Ad VAUchMb e ROZOIH • BM<rM ]| 

nîat brkindo»; «^««» AA.ftAAxlH, KAfniefA ••«• ^*"J*'^*"?** ' 
cKbltţdf ABN PomanK» fbrtRHA^cz cz Af evb ci^h« 

TOflO UIH AyKITOflOf KA (V^AfZ kV MHMAOkVa aVJI Iis4f 

n^T4i f zcKVMnzfK MOii>lHAf lUH «fMnzfzi\Uf KAf4; 

iOATHNI^ KA nţlATf Nlâ HUffNAf Zâ BfZMMAUllH iffN 
MMrySNKV <»Z«)fTf UIH Jf'HT/AVMTOf KliMAlt^ 4»l« 
HHAf ^«IfZ î^ itt dTZT^T fMCHni UIH Ai5fZAS«H« 
Hif4L iOriMf CAZBHTZ UlHfiiKf KAAH^kAf CiV AH** 
CTA Af hH CZ «A nVT*f «^HKAHA% (nf fKVM SOH^H 
MZfT^fHCiyi) A^fZ nHm ICZA^ IMH-lSAr^ M 

liM . JI 38 i«W &^4bâ3$^ffmmHC coA«.AA«fiAăAţtHMr nâHffV mâ,c%i 

cicfrinKfl: ^f. tffMMDr. Aâ Wiliy f 'ifţrtirHHiryi««irA>«4ii^lt^ 
n\M^k4»o»znMiiiî^M4i/)cii^f^i h)(4Q^ ii# infftiq^ijrr^ 

•^J|M»Mit*,s /(lil|ltU|l|lc|« tCft4^a^<l' lllHtCXKHW>*«KZy jfţgKyM £«.. 
AMA tMfi«p«' T9ltT** IMQm^l^» 11141 VfV^i^^flK'-A^iyifclV 

cpMr rM»! «p<Ij|miiAOf 'A<iA(v^Q oi^Mirfîrv mţitfiir ^ 

r l WmwJ w g HB^vtMiy MVffOf nfNf «ţAr^icaiifiwoAţ;^. 
itit-uiir-i»f r-AA^în) A« CHH' OK c^ftr. w|^Hrp ttm «Viik^wrir Bft'n^ Xlil« ^499 -^M^AiNMfo^^eiAff'nfHH^fikiHi jidi iifimitliKf^oiinr^ 

^ea'*iif tfi»'^^^ ilftHţc«NM[ez«f9i^MJotii'Ml*o- 
<^jW<*4AA<» 4Mf '^iMi ntfvt ^M tit Jfmm^ ^h 

^fRklfV^llllMOiH /^HNMJIltfA'^#MimiA#p 'lM 'dACtflf H 

^Ofndft^ roiţîlf AffKVturOfCîS *l^j»fticlffii fMi A'fAfKcjii^o- 

«MfllH ^fH#H4^^^ta AlWnfA HftYIIHlfAOf, i^OI^ ^4^ 
* iM«» 'yHA lAf^ffOIraMKH HIH ^AVfM^^H^iMMltSfl^llA*^ 

f»lMO^lfilNA»tf5'iBtf %ftYH^^IA(^ 4lt«fMf|V '«f<i 
«AA¥hiÎ^9 HTH^^fl^t AjftHrA^%/<fTio'fMT9|tlfV| ^ 

-^iH ^f iţ#H<b ^jţN*MOW7(^A5 ^i4Mitm^ AxaiiilfV 
^iwaf9*# iif|(flf^Y'AAJgajiiirftni, ihh aiM Pţm^w 

-HAAt îfftH iJŞ(0fliHHAi9dMAllfftAfip'ij]lH^îfr2H^^ ţţlHil* 

'm^5 âiH^t ^^^45''<iu^f<^fl«iniiAfBM^H 

^a/AC^fl<fA FffffHAOf YKAffrt'AlUlţ^OK WMMVa 

^ivmafQiţrftH AA'iiciA'>9 ''Afttt'Mfipry'*iiiii'M^SS%t 

'rfntijm 'mliMAc»^ itipAMHfikfAt <#fM^f'M^ 
<#fr oflDiYMirin Aif^% AMHtv ttft «Mir M>pMi» « ^Ai^fi 
\tfi%lRtii#ffii |(^R*lSAf1toA iili<^|(kf^^ 
^iMţ^ tUH feift«i0A iMc«f ivf ^'FdMMH A«y^^ lliif« ytn^ 
'jHt WA ri|M4 • i|f«:mH# î^ftHf ^^f iJrtr i^ ^âWM 1*1 
' ' 38 o 'MVAIţHMt %9» »«f T* vni< 

TOT KHflS^ CHAÎAff * C^ hH 'Rf NH^S /lATHHî!f ^Vf BK* 
9f ntHTfH B^HH^ iiVt« Vi EiAAVllN- «f HlţZAff*- 

rMm^ f^t KAOTHp4r:rfffiinMf f i^Hn^VtfS'KHAMAHii 

TCAIMaHH CţSTVHHAVepif ifM^'^Z TfHMACSfa Oâ- 
€Tf AcHn^A iliTXIţHJIOff KAflAft fZAMKACK KAIV A« 
Ctfaf A AOf $ A>^M BnI^ * LHH ^f aVa «f HA^^TS CAV 
•l|kHKHHATf-^l2lfX tfpKA/^TOaOAHC Kf^MAff n|l2||K^HU 
AZK^HTOI^HAOff U1H<kV M^ATS «Z(CA|lf A<^ C»HVf Aţf 
KK5>fT nf MAHA ' dATHHHAO f * SfZ ^V* 4K0AO hV 
. «fHAfS^HÎA AATHHÎi} OK .iV)%H nSIU'kCKK^HHAttHTfff 
KKifH rffHlMb'oMMHlH UIH K^ TKTAfff^* yMKAA »kf« 
MAH OKOAHHA nfMH nfCV^ţf.nifKiAMAtţH ASKyHTOfH 
KV 4^HTpAT TOHH w|^H KAfl4« Vl ifi(AnZf at>(a JIaa* 
^ShHi KJtf iff A^AAAlţA TfÎH XATMAHfSt kV AoAOHK K0« 
MHC\fA A^nAÎAf lUH AtfRZ AAHIUlHtJlfHK A*^A*A 
TCâTMAH^fA afHfCţîfHHAOf, HHHfUf kH nOAK^f f HAf CA- 
llf I JfM aHhA aM IVlAfT» AnfOfrfHHAHf Z A< ^Aţ^ÎMf 
CAV ^TZBSfM «TMTA. ^ff A<"ţf "Mf KMT ^S,Ht(ll npA- 

TK AVWHyf r csvHkTA ţ Blf s A^ns i^oftş 3«|* kH 

;AV»0ATT% TOMMA ^08HTHf.TATff.UIH4SK^A UIAH* 
MJiffM nf HH njiffvVf f aH f S^HKf T MAxHHffAt QK SATS 
%tTAT<k) VfT8l4%Htik BHTffM4||||ff AnSfMH^HcS •KATffSA 
3HAlf ^HMTf'MMBff. nSfl|HiV9 4lSfS HMKN yjl CHOflS 
SATA H^^p«Af.^Sf S KMT ^H eSyMyl • yHlH «fkW'lf- 
KAKIH Tf SV-k« «^HŢf f AMf ^Tff AATMHîâh.KH MVAHHMţk 

MMiiiNAOf.NaiA^^VtfHAycS| nf<.T<^fittB aHw^HiM KaWiJKA- xiti. sar •M\n^NZ!« Nb Abâ ••€« ^ÎM VVNH- Aa*<NTp}ff Wf tlO- 

.X«f«v m»^^* ..nif»;i* «Hb» «^Vaiisiia^ Imh 

^OAIUit(\ FCNIAAHMOjfc âV f^T nCf OHKZf ' K4 W MfT§ 

,^H .MCT;%*!r^upc««cAiA4iuiM^ 
viif;^M>n9dyi«:oft««Hâ^ mH 

MlArHHn^C^HCamţMISC^VAllMtU'rHNHAC^ UIH 
. «|4IHIJlţ«rtf|IH7»l^lft «4^ » NiâTIIHţtl'^^MA*^^*^»^^ 

,«f $7f4MiU* dMffHiAjMfTOfi j|i&roHi*f mnjf kk 

HfSA^TfHNZHIONtliH HftrnVT^^Alff .KZMH^TsTAf A»t 
K VVbl%^HHMm'r*A0( KAHHIJII nAc«fH 3«kf^ 

,TOAf«t^ uiH .RVft5rmMA,Hmirra. ^ffmlftit ^H'k 3iu 
.^ţi^s a«i4ki^a Sow^cţtbyMt^cHiKt^ B^Wfflii.p^ 

, ^r f 41iH QAV AOHikfiHC/ «fiH^ liţj||K AQldt^li «Hl^fi .'UHT 
;X)?AMţ{fO«COf TfAT«^H90HHlţ^n¥HH/|i'..C:|HV^HMM^ 

^AaTNHliffl K2 6A e^ri OJM«r)t|rKM.KAnVA' A\fHif h oa* 

CŢff; UIH IKfMI aK «f»llAilfH.«l»CAM0l ^ TMAf îllM 
•)4IBKI(KTbf Sf CZ ^M% nffK^M aV ftSK^V UUH «f H 1.» tll^AtVft MAN ^HTZÎIf UIH H Af AilMkUI KAAC 4>VrMHAf CZ CS.f H«^ ^ \ ^^^ ^ 
TOftfKSf HNilH Ct îfliA^Cif^^i JfM liMf 1IH HOf TO^ .«? ««-X 

HHf r «chVmah cs if6rTS^'ifmiiiHt cnfi ^hcVa. A4i^ 

VffHl#^ f«XfXi) «11 ^iMMgf:»;e»tf >ranwr i n iw y iiift,-»fcrtta^ 
•4^ . , JnaiMiiillMMAMta» Mf «(«uiMAAv^^giMtT 

tA< ţf&iMl^ffniMlM eiM%M»â|«MIW«;>«tfkiMeMV 

|fŞff«4H««rfe<4^MM«iii«iiMntA4 r«^ A'4«ltt(H 
«ffM^taffat<«^HA»r<iţtetîî 3»^tf,ifMlof«% • ntfknni' 

4faii{KrX({it|(H||«M ^*s4«fiiMii JiM«fMirMf •!% -Mifif 

«A44^f^>^«* 'M5^fMK >HIN A^AMMPWtHMWelfA Af ITf. 

•«Ul^- mJiy'Smm^ .fwm|iA«teMf(<Hi\fiM«i^t>r ^W 
^•«rt • it»iMN^ >i p iHiftNMlf«KafnAHţţ(f )( i^ A ff ^n^. 

^Mm^l^f •^nJb^vfmtc '*t Tmfik9B, uih «KOAaA^ 
"AVe 4iH>vi«iii«H«» T«M«N(A«¥«A%<in4ievx mhiMm. 

«M WMMftt •*'«MjSo«toV(I«^t9IHM fM«^tţl*^^H 

•«•MW M i . ,; ,. I.'..- .; î', ..■• •>.'•..! î. , .-•• • 

Jfc» «• iia< % / > -r t 
1 1. iBtfiifA XIV 9sm 1l^if94SiA xfv; «• ffmic f KAff M,. ftţm% mtffi^f^Ai : inir •«iţwh*ra'p* ao ^ ^ 

flf ¥v( ^motf Hnr .tK4f#: efftH«^AAH«^ţ IS» f$iiKs«i(i? 
v|rVm«afit«2( |i0iiit« i f tţtfW o^ II Vîi'K«v^HN# ' miiif * 

nfHT|i\ritttrofiHf4s ««^iAlKaeii Â^MiloNiAfKHA^' (^^Al 
«^«OfOif» R:At¥i^t;j|uiiviTPf^^ «)Mii)l|iîA ivfi>i 
KA'fH^ 4imA>KV tţf«iiÎA&o#<4f N|tVfffK«Ai?)f, yii^iinritfi; 

A%^f ^ «iRfriiNfffr nţB fff^trr «ni «nK fwţofiio^ f% tAwi ka t*^ 
KV'a;K0<f«Blc4xfa tfffn^x^ «i|aiit»rptf ct€tKAw*lhri 

C^» Mlt l i ^ f rt l iJ t l^ţ i » .KÎMt'ţtHlll^' «^/««fc^ AAlfi^ -* * 3J0 •«!«* inn 

l|X H$H mâm <f MAf s^NNVf ^f «â yn foio ^sf s Mnz 
cnyf^JifH»^^ t^ft^»fHţ?ig*f«rrf»A^^rt»~!3 

rfi«ffl||H9 HAfÎH CMMCZ AatfHftAOA, UHU m2i UtHJfH^ 
MfSSTAff AV«f^Af 44i<rf'«<lfCTVlll -%H 1205 AA 
HKtAfiL HH«fA.CI^VHlltAl«flAfl&fai||l£ Oftlft^lf^ M 
e^lATtf A A> Oă||f f ANHTff CHte «¥ f 1»^^^^ 4^iiax« 

#f#Mf < fA.'T nf OiOA^fAflâcicAffiCf oiAfif M<hAf i^Hăa^ţm^ r 

Aâ«ii*ff<f BflMH lUH ^f mJ9kH% tVH^i KffffM SICTHT.UIH j^aV** 

^4T« Amm^^fiL MmA9 1A ca «AAtfl a«mi ^iMfl- 
AU K0MNlH0H4l|IHAPf»' aV AATfll fUlfTf A^fOAţli A« 
||\fK«HA iTffni^aHT^tA IIJMtTMT»14,afA J!lftft.ţ*îl^ 
I^IOCASHTX ^Mn&fXl^Ti HMV4>Zlc\(Ti ICAf4K AiHtA UIH 
AHIA aW CTST^T nSHI^iKJAtlAfH A¥aT&^Al4H MlXMfT 
||A(Hrf4VV^i^f Ht(<aHSfHA .TMfSHlf .IHH HtfM«Af UJM 
^a3f«HU AM^aM (»f»«pHIHT« .. <l^«tfiMfAT«i9Âl| 

(flAf|(îf A^tflf^ ff^iVMiNMiMf» kVî mVa*^ ^OfmţfA^ . 

IIIH BOrAl^Vf fVi A iBATMkHAOf ^NttafHâTf UIH»K MAf* 
« «NKMAA^iH Kfl||lHHiClt^. U»H BHVlMCIcaţ CK9aă% .UIH . 

HHHCTf dfwHHAnoN if^HTOfHmH^Mc» ^H h«hVt< hi* 

Ba^AHHN AftifiNieNCOAff i6 aHhh* NI^AM MiH«ţ HX 7 
11% mM^TS I^HnA^HHlţX ^i AAAf ff cMţffta Af M|IM»' CM« • 
AUOBOi f^MMNifif ^MCS loAk fBCiVfMllVift'f^ 
|Mpfl4lill ft dfiMNafft^NAOf rfiTHflllr KAf TâHV .f aţ^TAT* 
UMI BHKAiUI^HA AftTHNHAOf» hH Tf O^Bf UIM kVm« , 
lUMTtMfmii l||f|lCX|^K\Il|i\(ATVA ||M .milC«|ITB UIM 4 'R«jiM* XV 30t 

T«#T .^VrzA MAHMAC UJM ntHiOAfUAC a\Sh BaaA^NN*. 

#*»»».» V"A« *J'*«î 3MA» ^M KMH tuMtiiA<knca M. 

&*MA Cb^4fVbA «fZnRNAhui, ^H «WUIXAOC.KIItl, 
"^ 6IUMV Ob^wif A AHN «âtX, Mbf HN^ »v * »-• % • « K 4 02^^1 XV. ' ' ' . 

' AVn^ AiMCTff XIchTavhc MtfrxkHA •nticHfcbliL !«• 
Mfîiîî caAf.9 « ioANf 3ii!if« #^Vn9 KHfţfHmţA acMrifâ • K*«î«<rie 
ilATnifHAQf (^i HAff am noAiiihfT) a F ACYHA^f Ana. ""^**^ "' 
faTOfKH» anoji a«i aaih hih Hir>|k7ATHMf fl^xiiii Ac A>kcs 
OAOM^inTa TxTarfMMOf ci n|A/vi h^m ama «h bom^ 

•fH OAATKf HAii ^KAfHAtf CX t\HH>k OVnT ftCRHA«Af4 
AATHNNAOfy anoji nfHN «HT^IţHAi 0^>KΫf| iftfUlUI 

3SHASX. AiM mHmz ifi44Mc«»«^, M rfUNT isenfi 

OlCCAAONHI^ niNTfV HA UIH AM>k IţAfS OS Ul AIHIţf 
I^HnS ;HOA IttN COHOTllAB^CAf UJH MiTMţMAH lUlflA^ 
Rf f . AROAO Al BqViCACZ AATHHÎMf 03 lUH Al f%€^^ 


fu* iHnşSM ^ş»* T«f«fiî 0Mj«J^,4{iw*ftiiNf» 
MKirrfH «ţtTOKMMV ăf iiH«<rov #i<*N^ ><>' lOf^iiiiii' 

Hetf, M(lM e(« >f KVfAHn (ţzf« Afl^i' llMi«jlflMm> 

XroHtfA cxa»Aa^Mn«AorioMHr'(«A«»« Mof»)ryM- 

m A* A* lVIftf}ţToH<lica ASiit-. nfiicy$M Goaoh4^Tm 

KAţHA'i .f A K*M» ScHKOMfN. M4fXÎ0HSA A* AM*'' 
*^ K«)ll»«WMW#|i^*<T|*««« «••**«. «V-IHltMKimfcft? 

<i Av#- 'AfM«Mt«MiivrN|rmXi4n<iM<ycâ>f ««¥«(« f^ 
4K«t«>i(t«MV, 4iiiiii|fk«pt nptmPlUHfştMiHmWifM»,' 
4» «tle*» jpwo4iM«iV^« M»fXf*MU*,< (iwW'^^ţJi* 
«iwft'itAJt** cţf« c«onl*»*«H tf ne&KHMr Hij|cS«Hlfe«^ 

tM'^nn.'^ lt«W'M& A^i ttHţiSp -diW^^k*** ft w©^ţ» 

clAVH*»}' uiH ly^; ^«•rf«<r'ifNHii1«âH»'H$i yHff< i Mm^ W :aw55 il>Uiy. jft9«NA2*KS Hecff)iţbx^^ A^ţflMpvf^i^ .^ 

4tf«aiiHi/iai«i;A^vfeii«f«w^:>lE«iiwtt*xiil jAMkMrjGÎQr 

<Af>wyt 4jii»H<wiyJ|l^ iffaNHiK 

>^kH/jisiiaBi« wi A^ş»^ M*Afi;r|i05Mif«|W» 
4Mfftff& odf i4iMi^i ^li «Vw.ewfic^my'iiMVI 

mn NZBZAmrbfHAlPoMjlbHHAOff .HCnHTH!r^CA\$ ^H» 

"ra* RA nZfzcMH^ ?n;f<^/Şâk4^NTff ^^mbace^ iuh 
.Mb^hra fifcMAff Q^.WMffJ^^ Aui<fc,KV:nzfci4H 

y^l ACMN nf ^kSm OAHNfOf Z llAHN*kHlH cz cz Hţaz« 

39 i' ;McKZj / I 

II 

I ^ 

tltll f^^Mfl MA(lfmfiC«fZSIlilfl^HlUN)|V5Ht(N^hlNA^ 
NaM nVrVTieX' A«kJiA AACIr MC HVMAft^AAV ilzţfTAT 
MpZUt 4^H.H«T&TA A CZ»w|kHTOA|tHlf * UIH 'AKMa^rrz^s 

•4kA MOAfTf «ZCS Mlfff tUM Aiu4l ffAlQif M dâTjHiltM 

'tlV JIH^A T'OT^AAIOA ;Al^Nt90llH|ţjir CamXlf' UIM hH^ 
mn Jf.H MOAfTf QKXnAft<fc^OKOTHNVVVuf9^RVT0T NH« 

•IiKa UIH ^Af MAHyVf nt yfMX nHTf(îllifHn||tţfHSMH 
HlAlţt ifUIH'MIATţfA» I^V.N^.ASfM AAHA^ aN.TitfAH 
■MfTOC eX MZfA;« Vf UIN AifkCTA «ţ^H 3SÂ^ff HMM 
MAHtlf f yf MM AUHUl /Vf '^ CA98NH^^ HMfVtMtl^ 
■HfVHTOfHAOf A%V ^CTA A*f ' I^AHff UIH f^MMHlM 
&kH VfTATik.Ol Af • C4V nTAIţA CZUrii AHk# AnfHH* 
^H/V^^f. ATMTA ^fi BfMSMfUI H«f Al A%V f^Ar^ 

fNAT Rf f' AA nOfl|A«UIH nf« JHAiOf^ H^ ^*» flMTiMtA 
AATHHIÂa CM tTSBH» PoMMHTh^mV AfMHAl AMMHZ aV 
f M^ttHT Jf^H VfTATf f^H •» f 4 MAfXtOHVA MHflKlţMHJl 
Ml MOfZSTH eMZnMHAi .AAAAlVf RMIţl* ^(^11 «liTATf'Bf E* 
|Ai «TfMMTZ RA AMIA -laif AHURATi TO||A nZHZAA.yMVA 

AVnffHTţ nifz ioAH^ flAf^Tf f^Hnm -hmM ^ommm 

^HT UIH OoAOHSa» A*kV ^^T nff 9^M9i aM OfOAOf 
itiMrfAf MAff Af 6fA0M Ai^^MHAfA M|iMmfZT*CRZj| 
IftM A^VTa CAV «fiMTOfe AA AAf ^ CA^f •- m « 
. ' tuu ftt<nVA XVE 805 

Râni A XVI. 

Hm^U lun jţi^ftrrf n(>x^ji, Ka^iiae a^> 

ii»JEAii/v^H^-KiMr2«9fiMf 4|Hi(Hn Atf.psfnVflAHcx.) *** 
iiN«fâ.KV#i esA ffauiK\^Mnf|^ft ^iih AErs*rVpiHif Abir 

SoAh llM^If HbH HfAi^<9 aH j^Sf^HiCAT AAw|iMnZ«.' 
fai^Tf nf 4lJ^ATfCZH Xf Hf HK^ KAfiAt «;ifKZŢf||JI A«*« 
Qi&<AH/vVcZ V ISZ MiţnMH^ At€Ţf;iMf TC AHaifHfHAf> 
A&THHII«a|lf v4|iNTf %kif EA&IU AH^ hH bVnX OACTf rSTHN^* 

AbfZft UIM euiHHAv^H i|ff«^fikA% AVtfMKHHVHffr* 

K/VptlOA kH mHatHa MftK CTfMHC A< K«T EaAwHNN, 
IMH TfHMHHMHA AA «flH ANII AONTfb^.^H f.HţfHKO^ , . 
D''kf dNNMHAf CZilV CZ r«HA%CllZ, KZ CS BA MAHf 
OkHaA A< cHnT HfTATf » Â< nVu; BA A^fiMK/VH C<bV' 
ttKAfMfAfy Chtf KH«fHKHNZ^IOHHk| Vf WfîkANH Hf\ 
TAt» hVmAH KZ4H «V^IÂ^ A CZ nOMlHU ntHTfH d|wN^ 
KIIHZ«IOH% HETZI^WÎ^ MmY TApt AtlHiţMNAHcZf fZC«* 
nH.NCifZf:.nffKHM A* *HmH ^NHAHHff HHHH^ yH AC«'. 
MMMNT UHI HH^ ţU Kf f AHHlţZ MAH nOATf ^ «f HTf r 

rfii^ mii.(ifr.ff Amhhh» KZHH utiNifiAVH^A' a^€^^ •■C i • > ,TX KXTfX H6h M« Cft^ A^^ ct^flT MXbHA AOf kH ^J 
CZAaÂTHICX • A^P» «*^»€T* ♦»! X MHMM U; HCapftfiŞ 

iMaifl MHKZ BZflBZiţll Al CTA ^H nOTpHQZ UIH CZ^AnaL- 

^u * ^Tjf wca^ m* nx«|î<i A^ 

fA£AAmtt|iAiAf'tAWJ^ib^^i4<^^ Boct)V9^4»ti^ tN<Hi»t 

lyMA:» 7|H^«if H i&tmm jC^bf h A«*i[%;»^M«Af9 ««r'fi^f oh^ 

-imfV^ll'^' *.flA-<H|iîA. w^A^^iţ^lKa n^ 
T*HMi>ki^i^.jfrl)**î»bAAS»^^^^ 

|l« •« ^ IUTfÎ4fîC- flW, AlMJIWHHfi, JHf X^ ţltf dfAO^O|)> KAţ^ 
ffA^ ^Hf»H^ e«*»» ftlAftatHiHfA, ŞWl»C|i««*tW 
V^41Jll,A«yi|kH«All#^^ ^gi M»*p<>f Mf f Vi -^hV«^ 

90fK% fti 4i:f iidM^ 4iA^©i(z«i\jhvWI ftiM^iioşi^jT^T ^mm^ 

NCB(IMy/»^A..giJIH'A«H^ gAfHrfAAÂ Hi<^ ^ftZ« flWK 9' 
.OPCK.iAV«Cf Ayi0Tp|M0f ?£lHf »K jWţMWVl «« lUM Hf* 4f»^h9 ^f^iifm^i »if»$mMim, îMVstfm H6a« 

e««^HtffUi.>c«M;jş«HaaHM«r NiâiiHiirrţiiHsM iz^ 

li^S»- M^TtafjpiMvÂEfMlti^ citffrt- .«f <re«>li v^m^hMo^ 
•AiKoiiir^itt <frfmM(itfto|a«o^- aMl«HiTOKMi«)s ft* ntu» •AH«4lr B tt**,A X^ll. • -• ^ * •flkir AAîfM'j;z7B04r i€lfH«t<flc. 

^ ^ « 

njpiiiliiiiz «iii'ftUTH^iMlA iicli[ii|ii «iiT^siţHlKiiiit «f» m^ 
i(Ui4 nfHR))^f^ nt&hSimf.ifH^^^ 

liNi WmM>x:nf i-«ttx44 «*^»Mil (f^ iifrtiiiyt^atfK«B^ 

i^Mr«MnţţfNioH^fMiiAf f nIbvV^ «|nHlfi&AAf«toH% (;^ 


. 4 ^zicbT kV ^Af i.«:tt/ iiAWf um uiftf ::aVat ea/is ifrlt 

Mn ^BO^Of BfAMA^ AVnS^HrA AilOCVOfA^^fllKX 
AIAHlcb yfţ^ MANTHM^^f» ioANf ^N^AUI IIJAb â«^ 
tt»5AT AVlCpVfHAI ifJlMHCfA^ UIH At«|iA nf IkKm A* 

cknţik A^ruHiViOţ^ AUi4k AcHrYfA TfAWAOfi KkiiiApf 

Nf^HIMZUirC ^H îiiifHtCs dui'k lOAH -/(C AAtţls q0f« 
MT lt2Tpa;.Aif caîi OCrBUI lliHVMSfA^îl Jf.NKa*UlH 
^HN TaTAfN A^)flCAN^f kHmA(B f zVtAITB A\t «^H^ 
TpAT «f NOfAKTAfUJH j|CMnZja\«HAţ$UI OI|jHAI) W CA« 
Ma AHTpNMHC AdHnfA 2S^|lTlOi(Vltf M|IZ AATIAC AA 

' HlTAT*kPVcHAOff (A>l4kCTA UIH ACTZ^ CZ K«hMS PV« 

eOKACTfON^; OACT«b AZTHHllCKZy KApi kV ^ATMA* 

nHa AOf TifO QţA nf NTpH nA^A AHf^f TI^PH**! 9^^ 

•f**Af25**'k'^3l^^8ZTAi AntJKAN/vMcZB w^N KAUnAA^ 

KtTTOUlfH w|^N AOKnffHpZ* J^HnZ AM«feCTZ HŞBB^N^Z 

* TZTApli aV^BMH^HT UIHVtTiT^ flafVA^ UlM ttJM 
lţZ|»MATO« lIVHTf'AirfcAUI 4^TffBNHT«kAS TOKMA nZliS 
AA PO^OCTO CAOBO^HH/^ţfcZy taŞ ^HT «frNNAHNT« 
ItVoACTi ^fO^Op fipAMA^ KAfHAÎB g^f A :KiWUHI 0^« 
Mf AZTHNC||jll^ «fikAf «If CTA nţf AMNrZ K^pTlO» 
9C j|^NnOTfNBA NfnffiATBNSA^ NHHH K^M n^MN^ 
«TAB ifNA^TZ nH ^AT ^OC, MdpZ TaTApJRH JfN CN« 

As AOBMN/VHH^ WATikt bV^kkVto.atoiimb K¥na« 

«HKNtVaş itKpS nc AZKHhŢOpfi^lM %Oim mV A(VaT 'j|k.li 

ţOHTf» A^nz AHftcTZ A PoAOCTfkHHAoy n^znz/^i;. 

Jllij TWAfMlS'fOT.K)» YH^ăMtHh Mm JUfUUi^ 

. / (aiibi|iU RanVji Xlril 309 

Kft MH1MNA9 nSHZ JfkH TlMiAri aC^H fZCvlffNft^ 
KaffS IMICTf •Nţf'NVMA^i HITZIţHAIf MpiAI g(A ni - 
MAfVHN^lE' MZplKf Hl ^HKV tilN «libAI MAH f^§ AA yC^ 
K«V ^l (flOKbA fzbT7(^lN AMf||jTA NinMfMCOANTf UMI ^ 
HEAfCZ NAV CieanAVy KSHH fOMXNlN lUN KVoAp/yfAi 
TBTAfJAAOfy NAţNAI y-MBAA A^nZ ^MNIUÎHy MiBAlU . 
MAKAf Hf E MOAO NIKZAKAT lUH^If CTfOnUINT NAV A«« 
CAT-f nplKHM tlJN ApKA^TonOANC ( AHIiţfVA «f H ^NK 
Tl^fMi^ £HfrA5>f VOfAif IUhMnCMNA (AH*kCTAH Kz^ 
NZKA&) k8^T0ATI CATf AE UJH IvpAUIfAf /ţl HjkNN npi«' 
^llOpy HfBOHAf HHkAf MaJl T^^M cM nziţHT* A^"' 

&H*fcCTA UJH nZNZ C^HT 3H^K>A lgApifrfa/vl$AbH n^z- 
^JE^H^, OpAUlbA dAHfA (AHibCTAH KK)HK)RHfKMItf|[) 

nzN4 «fN nAfKfi|ii aaH npznz/yNTj auj4i kmt nhhh 

nf^NHÎH ^HN tţAUJf Nab KfSiţAT» ^Vn CK^jfT AHH 
TO^Tf MCTZliHAf KMTf C»»T w^Mn(l|ţf»f.HA SAf'9>'* 
A^ lUH A jga {tHrpAA^^H** nSmAM 'ftH^A tUH OHANfif ÎA 

ohcKznAT /vcA^^^ujÎM NiAosMNAHVi uiH NinfZ^a* 

Tl« AA euiHTHA AHfCTHlf AN « lOAN flAf|[îl A^M- « K'mUvIc' 
hHa PoMMNNAOp ^f N^JNOASZ aV j|^NTpAT kV 0I|IHA« -^*^** *' ** 
CAAI lUH kV OAf ^fAf TZTKfZlJlA wJkNJOfAKÎA^ Ujaţf • 
MAJÎ AnHKAT IUH: AATi VfTS^Îi' KmTg fZMZC4lCZ Nfl« ' 

cSnnHcif /v^ocibA ^f A^A^motnxon uin <Ia(îa« 

N^nOAHCf AA KAfNAf MaKAp KZ CZ HCnNTNCS «f NCS 
NinVTJANA HIBA HCnpZttHf A"kH nZpZCHTf UIN AUl4i; 

cste^iiTOf c ^NAnoN* AVnz j|s4iTVfNaf «k aHn losii» 
ToAii «II 40 , AmAs- ^ m s«fv« wm 

«ifs1»TO|ţ (9^< lcTtfwVfft KMiM«c)^V'4mlfv 
ftMjC''^*^ {FOTtfftM kKmmvs «Mf nfs^p ui« m^- 
fli^^ jfiff fMfCM «OTQfAf aMfVMiai^ift cdM|fMiS 
Migi^ sff a^MfiMţVf fiMHiiM ea-M «fiisAiix nn^ 

MM 44f>MHin%# fliffrff l^fS OflHff^ -«AfMM i^» 

Bmnm X#iifâ«HC «ScvafifKţfiUAiiKMf uin «Mm nff Mfr 
iMiffftt mtutM^ BammmMff um/Vf fagsMf Af AOfittf 
Pf f «liH «npti uiiiiiV Af«fiNiîJi §Mm A3N*ir» 

«^M|lU|\rAl »rfflii»AOf ^n» m9 HOV ONAVlt nfc« 

kVm nMirttfs AA fiiNclA (nfiKHM' •mah c^ ciM rto- 

MMH^) ^UI«Attll9aca^ UIH Of O^Of ilâOHffHC ^MtfM 

«^vfMMAVf UM mfVNnNiAVi i(t(fof8pNAi<i|«iinaif2^fitt 

'NltnM^NN^At ^ N ^ MAf^fg ..tttlHW ^HiMf nHCat AAAAlţH. 

j|(^ M w^rffiimiNf «AftA^t|BN nAfv«k Bsfonfii ni aa 
MofA NMfnrAAm jmdlf H^y|uMifciplHNAi^c%^^^ 

TA 'y44(A<ni AA(lMA*C»jCS'AţpiOTi|f>kfNSf UIH «fe«lf|f&*^ 
|||tfWMNf|KAMflMlf JfrfATINfMltff K AA yir MK^UMI AA 

ytr«f((N ot A«*«VNkrx imm cx^Ai yiflscNSf w^liM» 

KlfMM iNi4\»fNttlMfS UMi yiTZA^i «nVm»» AMf*» 

UIOUA RanV>A XVIMi 9M «amf WHd^At uiîA NlfMf tuHimmkih' ^ «fvMnfifAT 
M^lM«iîiecmA«'AMiHCft*«{*AHt^ (iSOMir^ 

-OWMf» 4tZfK» C09(OV%KS VHffMSIlh»^ AOl M|A ntf ttS 

m^âUmf, imM ^ <rov a^m MXPpNboci^ moh .f ii 

Ai IMM nKviKll J ); ^HOX mKmAH» âfO^^f ^ AMAfţHC^ 
mM ^HM/t^ w|^MTO«TC MfMfAffMMhMlki^MH^ UMI M« 
AMM|Mni|4rft Q#^ŞM«r» UlH.fHHftt }9>k2Hftb MIH H^ 
|iOHftv a ifMrafCi^If Haiaii^LCTftf K»|ft^SfiAM> ^Af|[ţi 
MM^DzTOfMH ^lBlid» HM^V^^iAI- ttftM. ACbnţA. ^lftVH* 
HHAQţ^ «1U»WQ^ OlSltftflM^ ifJHC» Of ftft»f ^t fUJlk 

^Mşt^ Afţ^KMHAt gJ^ «fHKM idf MMn' MCY» vfHntin 

MTf WIVi^Alf Hlffl f NHC 0^cbA HIIHMW iMf^MMMW 

TCBfti MAm^oA dSnw c^ixnMMifffc oftrAb»AAtkf<iM 

*if fCltl» MMMlftACS ^lHfMVllft' Tfî^UiWf .fiNNM Hf * .ffN* 
HlCirVAMH^»^ OMOfMHVftif Ufll«nft lbVi|pS (HA^fHAft 

0A*«ra 4))(f4icft .fMnaifM, ^ancftfnin- irfftNMM. Eti ai^ 

^^bHH.nfNN9iUf^A» eXA ^TC YfNMilC-4«M IftfliMlM 

ftM oOMftNiHr),. Ai yHAi GKMnmHAf nffflM»ii3HHftrf h^ 

IftfACf ^ HbrAyb^SJAfjU aMî A1<MHI^9 KS^aHA* 

«fMMI^fM^rA EffMf iWKf ftf Si «fMfSftMt9 tm» CMfttNllfftl 

AUi: J|iHil2)fM^ mAWfr^AlO^< 3|iMIC1llttlN|m*AtM»fftbr 

KkvMftffrCftlMllf. UlN:efttrV^AMMJk«l«MtfAjHOl«lf^ 

iSMmNif (Mion Aft.ItnfUftiH^ llVfHfi|iifjcw«ffcM(M 
iLiANAAii*X*^>*AftLitVf2jaMlJi 4ft^Ţb|NA ;eHMrV|^ 

40 * ZiM HAfT* VIII 

^A MţfM&N ftţf S:. Mfi V^l KSAafHMf lUH 800t A^ 

M/ygCTfHMf (kSHN M&A MViiTSOACTf NHHIMil *«5>k)f 

iMhVNX HHHMZ aH 6UIHV w^HHMHTI» ^■'(1^ SfXaK* 

MAliJC »Tii ^«^HAVUJf TlffHlH ^HTAN AtTOT HH* 

fHnCZ niffOMSHf lUH6HHrV(^ C^fATMHA ACHnfAâHlf 

^tOf^Of HZBSAHHAf. aVMVA M '^^f* AAtf'AOBHT ttV 

bH^AVtAhVa «fHKAllf HMT RAnHA .^HS«fTHHA^CZf 

CAH nOfNHT HA MOfTHA ^A nf KAAţ A^flZ «ffAM KZ^ 

JjHr w|kMnZfATlfA>VOCf 'UJH «fN^WZ At^AAfTiHHH- 

{^\itZ$ R^eAHfA ^.fHTzS A^ TOT AMAHAMZ nHHOA* 

ff Af KAAVaHh OHATAH^tAVn aS K\(f MATf iinoîl O^A-^ 

TAuHa A^nff KAA npZSZAHT ţÎHN^f RV CU AOBHT^f^ 

fZ RAnyf A 31^MH^SAf .jwN^ATZ mM ^Zf^HKXT Jf,H 

cVAHlţZf RApifc 8Z5MN4 AAAAIţN T)<fMH,^ aV /^AT /^O* 

C\(a hH TOI^Th Alţ^lff^* flKoA^-Al^nfHNC OJH RC 

Hm^U j|^MnBpATl$A(KApHA« UJH^OORflH Qţ^ aHh AjT. 

CRAJkHC)f Hf AATZ MIBA pzV AH ^ftHl ^ACKApHC HAH 

BfyfTf l(Z|^S HVMAJlf «f^H nOfT RZAhrZflCR «f^MRpZ« 

HmH^Hhr -fM HHHCTf- AaH IţMNHTf UJH ^l TOATC RM« 

Tf-TffsH'Af ^i nAHH I^I^H^A. IBi^ XfHpHR^Hnz tfr 

SH CTZtHt ^MnZfMT JlATHHHAOp -fH I|drpHrf A/^f M 

NITORMAAA Ao\AHnAOprfiHfi}|Hff RAţf ABi J|^HTpf CHMA* 

A'f^MiTfHNHAHcZf .(nf fzHM CRfîf icTOffA I^HTHCtO^ 

A9f 4lNHA)f CRV AM1«aHcZ rV OACTEf UJH Mi|irMHA'«f H« 

A«« JtfO. Bf fMPk ATf f H AHNf nZHZ AA AHVA^iSiO Rff ZUJ aV AHAT^ 

Af'AiTffliH FOAfA HITZIţHAi OfARlfNf <lipt lUfHAI^ «I 


BanVA- U 319 nzfaci» Dfz OioAafţ ^h ^NHiti ILiSli /vbns ^g i«^ «ic»^ 

WM «fMnZfZlţNT ANN 18 ^.{WH HnkIa » ftV MVfHT» AX^ KâtTi ă KObâ, \ ' Ka^e a^atz nr^AiOA foMAHMAop.AC A* 
j|^M£nzT^pA Xahmaop , TzTSfKiyn Ultl » 
.fMnzpAijimop TV^^«|ivi^ nZHZ aa hz« 

nAAA • 9i^S EATÎf , K;K4I A CaV . T0A« 

f^MAHÎn M^zum' cnpc ilpA'&A* K â IF S A I V 

y flpftTieZ ^^^£nZT^pA KAHYIftOp Tztz» 

pzijiM AC AA ynHm^ Xan 9 AnH KAptiAe 
cz'TAAr XdHÎM KpAM^AÎ^ti cîfnT' no- 

pfKAA lltpAtl. 

Ji^Hf (M1 MC K^f cVK XjpOHHKVAKft lfOCT(lV aV Ifjnefît ^ 
ftfi A^>bA| BffMMf'^ J|^H*KAfHAi yvoaZ MApHUJH nVtf*^' 
ItYIYI CTZn«HHfîif AA'KZ ÂXANHAOf TZTZfZiţfH Jf^H 
BjfMAI tUH4l .ţ.MIIZiaiţHAOf OtMZHII}IH cÂt( JfiŞfnt-^ 

nlfTj - • • abt Kâfm4u nt 
tMlff ^«ifiti MV' A* AM «10: ^' 

ifAT Hââl ASCaV âiui^ UMI QWVfV MtOTif llHlTfiV 

«fllllfÎHIIIţAfk «liTHT»(IOA((il HOCTpVf UT 80« nHT« 

MAH nţ$ G^mHiMf%rM ca nV ^Yttt uiii.ittM kV 

A«k/^HHCf HS iHiCTf CTXnSHHpîTHVlfVMâNBfVHHt» 
n% «f HICS UIH CTXn«HK^lBHAVHf f (iUJ* AVMHfŞBK 
HWkCBVlflCiJttf CAAI UJH Af SHTg ţfOf^mXt^H .f hbohua), 

mm^ AiMi.H«Mi 9bmmnţumf mmf>^ ^McoifhB uih 

MAH Kl^fţT U^IUaAM BflHf.AjJpff UIHA.ifi|dilkHi;«flBbif 
^i K«T aATO|(A* U0&^fy%f% «mT aV C«f|HC Aaohhh 
TEABHOKOHfyHftA ffkHHflJlif ' AtiONKArAfiT^ UJH EH^BIK* 

9T1 ilsTHMiqaiif uiiiiA4iţTiHiMV«Hyf yfM«MAiA|fN £a« 

EHTtffAnHAy J)^NTf'ttl HApTf ASCjBHAi ^"kAi «fl ^UH 
|cTOpH»lTH TVlţHilllHft Ulll AKN TfliliA HOCTfH OfHM 
S2 ^i AHJi AAlIOAgTA OVATZH*bcKBf (yMAi "«* ^1 

mouiTa Ao«BffOTHyni#i uui KonlfNv V^^iMv: HiHOM'fs- 

HHN. MANNKfţAT lU î^^ AMfd|^tH|BAiCr Ull| AM if^HBXfi 
|(iTf,nf(Ş Clitf|tTB9M nOMIHIii.UIH wfcHTBlîr niHTj^BJIţNllP 

w 

rH5 MAfiAi XaH TSTBflBCK* AhSa ^UIHpfH AVi« 
fT\f H XaH ^OAf TI ff ilUHT CCTf M TQIţH JcTOfNilTN 
Hoil|lHiliiydf C^tfBMHTVA. AHACTIWnO^ICK Ufi MiTH« 
TOfllQAf CI. hVa CKffi AcVnfA M«HÂfTiN HOACTfi, 
HXW' AAiKB nfl TOI(N l^ii AAI^N J^ COKOTHM Tf^ 
iONliitf IUH KA K\||| NO^ nVmAH AM^ Hirf iUIM|N$ Vi 

b cif 3Wi«a«y«««t<aii|a«toflH 'HffijHntfyH^A nW m' 

«MVa ^^â.HlVxOMNy* «Nri^ 6&7 flt4f RAf|gCT«.^:M 

]njK»*Vii«D|ioft AbMfn iâS0 <«4ff[ ^i»ţ(|^.«^|i^ 

4ta>«Mi Hft -^iMz» ^M«r ^Mţ^ 'AVh QKmmmii 
III4 jc» -■M<r>A ''Abi'î^a^tţfA» -tuH Mouitf A liAOnmi^ 

^ *A . nil(K«««yv :(«Sf H« i^amijif 4a ^.KH«f **^'^^* *" "*** 
«11 »ApHAi.evri «cAft jCo Aftl4 «if «^HŢE «^wfn C^.l",...^ 
ftnii^ -«(Mf|Of lc««!fNiiii«(V|i SHfWfţîî» Htfcli^ '"*^ *'« *•- 
m» ^^niwAr) •"*« uiw *x lerofU^c K«H:ii»« »^'''"2'"'* 

noiuM» ^ GVat«k OcmIk KJKK«|itAia'«iiâ«lleM»> 
m& t^ ^jfnm^^tm ^HKniŞ!» •aiN;iJi»fc.f«zf«npw 
•*c «* <l^>K*^rKr i««H«A»L Hi4|ţ«iii«- jfMe*m*şff 
lcvarf«t<ifi» Rff l|rnMCţ4 .«««E. r|Kffl^r*«» RMVfXM^* 
Wfte«*^C W 9f|fe ««ŢHTO|mi IMH? R«|IMr cs .«a^w. 
^1iM«IHC9«»'V*(MK qjfflliiKiiiMt icV«flf^,«to«XffVllŞH1fKi. 
ief<||H)Mc^illMl «V<«^fQ)i1^^1ttffli|liîr illM^CICWft^r KK. 

aitono fifcVMfrcair'MH»; nV/|o«A|^ «M^fanvf ^qjind^i 
^iHTf* XKh ^HHfM^ Xlbi>.««|(>«ai«n:ii*r .JtA^ilti* 
S-V f«T 608 w< yi i A f^orfiV»f *« 9Cc ISlS<KŞf»AfcH«^v 

« 

•fN' «A MNw4(|^t i^N^Wf 0i9AO]p «iffAaMtf r^^'HMBttilb 3I« «ifv«-IZ 

oaicot'hAA lcTOfH^iNAOf TVfMftijiN Ai anVa âSlS aH 

«IIHIT ^NN TmfAM* ^'MAf f , «At» €«*« «IWNS S* 

TbiNAf uiH MAfi AiH^iHNTf «Inha Tswf^H i^iajf^eVn-r 
eKHTVf»HA ţ^AA<nfirf«MA5^ *« M^jA^HMf a« 

TATAfH A«€UJHT ^H n»f^HAf -f MnS|ia^TfN Ilff- 

• CHAOp9 UiH^HT|rMNA .fHtţAtA Mf* ^HK Xof ACAN, A- 

NOAO ^HTMÎ AbH^BMH^HTHiCTHTa 1|ATAt4l MIH 3HN 

: SiAX* A^ns ^i iM npBAAT uih aH o*zf mat toa- 

TS HApaAHCA, aH KAaTHT K^JoiJlHAf .fNKS MAH ^.N 
liaVHTfV A nt ptî^Hf UJh]j|wH la AHH ATMTA M <V««*f *• 
MAT ^^MnSfZlAÎA IlffCHAOff KJAT AA M2fHM* UJH n\<- 
¥tp* KAf* Al$((lO^Tf HMHH nZNZ ACTZ5 Mft^ ^*** "^ 

T^T ei cs M»H Jf^HTOftfKs; E%^n A^ns ckVaaj* 

TSTAfSAOf fl^tMOIkOf AoMNtH IlifC^AOff KAţfH 
9M n^iT^T OTjp4AHVf nf AA AOK^HAf AOf , ^H M>tA- 
T« eTSnMHHfK CAS .f MnZf fKET, Uf« HHNf Hf AHhl^T^ 
ftnHKA aH 9\mH>tT nZHS AABffMHAf Aţ{N Go^HI, KA« 

fHAf mf ztu nf i yHîa anh Aomhh eVnhVNHA, aH tok- 

IANT*.f^MnZfZI4TA« -frHCS AA CTAtHa CZ<**tfAAMN 
TZN eS ttl AA^« NA^f MAH nHTHr. A*'«H ŞHHrHŞ 
X*nVA A^nS Hf A» CTSnMNHT TOATS HffCÎA 1» ANii 
•H M\ffHT, ASCMNA -^M yf MA nW Nf ♦HHOfHA Cl« 

Oktah* aniCTA clM hVmht uiNTIftf^N (A« »♦«-«*• 

f IH 4ip 4^H ^^OCT IVIOKaAX* ▼OA^f A.aVmÎH «fMn 2 fZlţTlt KA 

nf f u; Mouiff Ah'^wMni^f ^irrcf AAT0{f.4)|«iţM aii AHiif 

YHO|l^ HtlAi AATOJIA SofOpA .Oţ«N/ySHH^t UIH no- 
fONHHH^t^Af^ MltHfUJ OttpÂA 'cA A^jîţlA (kZ1|H #ZAX 

(i^A»i(f ^^ja'^^mHauh) c2'M4tfrz (^ui cMi^)(f fţ«« 

,jfVHN ^fatţH H CA)$|ifNHT MoCKhAA ihlY<^Af IIOAOHfAf ^ 

kilH rvţMlorN'ÎO», KAf^AÎ Aik AIMa nOMfNHT RWoAf^lAA 

HZpUtţH CAAf CKSAJAMAţfCZf A^ ÂHTaAT if h i4a|»A]VIoc- 

KXAţ^ft, UIH fV> 'TOT aM cVnnVcO» AHOH A^JTpgKbT if II 

]lHT<^ANfa^Uiii\^4lLţâ^A-ihui4CKS» A% CAOftOŞNTOA^^ 

%tKi UIA'S hfZ^A!!^ cnfilţAfA'HriVMlAfK^KMTIÎIHK!^ 

4l?fcV 46CT B0A9 ^flHAHOH ^TOAtiRN^bcZ CAV Atil'f''^ 

5A^ rfHtUf^ff* j|kH KfMM) yfVAl tU^A' UJHACTZ^ffîl 

i^HCZ MAf^MYlHAI ţ^^tit^% tii^'^it IIJH MfTZ^HAl «flî 

B{»«M A^Cnţf gApHr{kAA gjAnt <l^»NAKj)fl)jHN4CKZf 

lUII AttJ^V^f AA A^f O^r iţHiidţ A AHt^ŞMNVH^, ' CAH npf- 

ftVM lli^lţlM 'bo p A Aty« OKTÂHy aV JttlflAC CIMHNI^Ia ^At 

HllfÂff Ji XAHHAOp KjpjllMÎtJlH) ' HAp«k Uhl VOMt dKMlf itV 

ÂiWaTZ flf^HAZ CT^; tâfk ^f-^HMA^ E^CII%MT0|M6A 

OHMIOHf KS l^MApNiH KApfH aV CKXnaT /^NN f Z^piOlt 

IM ilACAlH Hf A MHHHIONOCf CZ ^ff V^f CKZA|KAT li|MK« 

MVai XHfiHDc^HHHioHN juH noMijjiil 4^zps NHHHyii 

%>tMgt» e«i(Ti RpfKHMifflHAMH'rAttOMâfZTAf KxEA« 

Tfl AHt|»OCT A«*tT^^M^N TSTApAf MfZ nH A^W'^ 
XOM II 41. Ali|fip«| 


^z,J|yMnkf^NXo^. iSAH-^OcMaHUAo^ M ti\fMf Ai^A^li^ 

'tCTA /Ht A><»HA'CAM1 CKf iţlTO^H Hg& MAH Â^^'ftHNTi^ 
^Rţi& aV ^OCT UIN "K.bll CaS K^g^t 'ftTÂŢA CA^ «flH 
y&pHrr OSHMlbHf^i, ^MT K>f k-ff^f/eC^I. A CKOAtI^Ă^H 

Imuint4i aVmVk nVMiaH AnfţtAy Â.* n^k j)^lMni&(Ai\ti 

tXcMAHN A0([# Hâ ^MBfUA %^^ ^' OMt^ÎL^ )|?f^ 

(Iu^MH k« *OHţM. 5t«ji^^H. A,At âw Hiftţf ^ii|iiwr» 
f tHNUiMATk*cVf A^f HlK (^i.n«r44»M4( Jv)$ilBfficii<| -ijţMnafiiiîA W»cacica; iW iMţ'llif tftcKz)» • ft)i'6ti^ti^ . 
ifcH nipurtAl .flcn%iiapîa «Ki*J| c? li^ţMa^^iMNa, 
-n|i -HHftirtţ" 'MaSI npi Yf Mnţ c\#nfrtjHM^il Oîţ4t*H 

•"P^mH'iftA /J,IIH tirff KA|HÂf Cd>J»iHMHT -fMHKjW 
^ţWJHlf CIC» a% nft HţfNff Al AYtAOt^At CKyfrftejlrt -OKH-» 

'minfttt; 4>Thha a*H 3hc iiih a^Ktoj^ft T^J*«h, nfi* 
1[Hm Mflt" yoei • kmt ca «a n>jT* mah nf t CKbfT utH 

Maît' ASUJKHC, BOM CHAH dlţ ApTVM^ KH MtJATi 
Kf fMH MaA ftf HfHIHTf JJ^HTaTaj^M* H* Al\» Jf , ^OCTA>t 
'YH AOK Hfl f^HHA*AfAKHHfl!(Kâ[f\jAlcTOJHMl!ldfa-» 
*<ltl|iHf w|^fl 3irK ^HH^QIH ^HHttMAMHH) KZj||Va AQK iţ.H 
SMKÎcTOfHHVAtHfHÎlJfK A«t}l«**"'«*«^» A^fKSţ B*M* 
TţH*KAnH*kl*Ah8. (TpArt« KJ^MnfH AHlljl* A»«H 

^ţ^nA J^OM^A«H nKH« AA Tbnin^f TţfKMHA nicTf «nâ 
^BbAran AAaT\Jf*KH «yiky^A, npf KAffKMMnfi^^* 

^<^N*H Bf IM* liJH nf MOlhî ««(IIHA*)* Ul KMMntKA-i 

/iflljp* AXK^A yn H*M ^l' Tî^TAfH,' KAfTft CK kTi MK 

OOrVjW* /AMHTf'At|f4i*WCAMZ CK^JAJKH/V^cat rfJ 

KlHMT lilA^ KţfnflHHC AOl(Hf HAI ATt|NM* n^icTTJff Hf i 

MAfVHHHAi MafTil KAcnlTffia h*ai f^îCnfî fztzfnr^ 

KAfHAI C«HT«fHTf| A«HMAN^A^ Hf^ 31IK ACTSţ KAfft 
BorAţf UIH w|aiTfţ.MAff ŞAATAji ^I^WHbMfCK XwiAf 
KAff BAATZ ^Cnf^ fXCZfHT Afl .f MnZfmTA05Bf«* 

KVAbH U2H I^XAaAHVAMf UJH w|wH Tf^HCţ A> ^ «"^ 

41 H MAfif ' .% 'ti »ff tt«f>k ikmV ^ 3HIC ^fir Rifs aa Itrof iNI#j[ 
Tt^iiiipi C2 MţMZ BUicm^t A< nf« a KSffA iiVm# 

M 7e«v« ţHKîâ ^Afz AiifUHh^AVitai h% aK mhht ni. AoicVoHAt 
amhmu. .<>QiMBHTrt nrof iM%ir ,4lW ,«A(|.*b i»Vn(i|iicfc;i. ^^^ 

r«l5 TCaHt Ilt^fA^ AMlH^t AA 11/1^X^^1^.' 611' KAflNţK 
M« «tl%« gcT» V^ft A«. Xc 1214 • ■^N'MSTAT* BftXf^ 6tf^ 
^*^»J[J^'' CTBWMIIT^Qb/Vi^ ♦HHOfHA A^M UUămg 

f. «««ţtf N»aoTVAA>$# HM^MAţorAf cTf zNino^bA AbM S«inrţ« 

^,^, M«p, tuH CTf iMtfiqf y^ CTf ZHenOT, aS/vs «mtiqA 

iCAţfN'CMHT HfH ^N ŢXH raf (INiyi UJN CTZ-nMNflTOl^ 
Orit^HAOf^ 4^HHH|bM)lA /^(l^ AiftC'tOfAj, OVAiH<« 

MAN UlţX' n.fffxVi4 AM 3^Cf aS^i^ih^ n(»0)co^AAa# 
RAft i^zkKc^ yHNF.M5.KAH ^Vns vtal^^NTpaT ^n 
IIifclA^ ANH iCM/rt i^ţfii a^ cHn^Hc o^nT CTatnMNNfit 

<»f m!6a nOMIHMT paK CNt^AAT 10(1 6^^^ ^^ MfH ^| 

TzTAfN Orb5^9 ui&V- nSf^tc cn|£ dclaf oziu rz^ 

* i> *» 

CACNZ UIN ţA r^tCiCAfHBA AOKTifH ^t . CtZnMHHf ^ 
XUn AtUil aH, eOJHT .fN^qZfliHAe Mf^îCU, C^Af>ţc 

TlfftiEcpt C8 lc4CMz'^fl5CfgAH\/lN) NAţl 4?^f ' ^ft 
ATHNf*fc QţlX C^T OaAACTÎAr. HtfCM'AOf^ 4i iftf Cfff 
#ÎNN/^ ^Tf'A«l<k yAtCHf C UIN {jZCNaZf KAf'f AH ^ZK^i* 
CS ţ)[HNrH5 ^A^' OHAilSMAM UIax nfE AECN^ A^ 
eVcin^^C TOSkTZ ^\f A IVfu^îfHf AHnZ AitA ^'ifi^fM^ 

Motkcrlt cz\|cN.Tft AcVnf A KHn dAAHH^Hti ^omhKa C^nn)$c*ci UM piţi^^i» Âi9H.rioH^rAH,ttiHA^MAAf 

«i^n^f^ptC JcVp|ţ[HĂţ Ş{^Af..C9fi n^ZflţHAS ,fţZC9f HT\^'« 

^«iBftu^ H^.noAViHicicf. naţz Sfif^rfHh caH CAoţo^HJr 
orffii n2(i\AAi Ssfoniii» uih caH AnţonUT nzHzt^ 
lipoinf A^ XiAţn, «^^«ha cuh 4^A»nA> ^A* ha^ 
HiCTf A^UiHA flAip^HH GHatah^a HkohUh» ftV co-* 

;Ko;i}Ţ».Ka nţc h*^ ra ahscta^hhţIsş uiH oji^i^M&m 

,Mllj|j»HHl HHnjÎPril*îf AEICa^T k!H HinflETfHfl ^Hivi* 

« |i^ ca c^H n; HM'fcci^z» kuh mah âJKţT0CţAn4eTA A*4^An.i 

A^V ^HAiMfiAT MAfl HfSOAi^ KAţ<fc Afi* ^^i |ZMSUlHr 
J^A TaitAfMAOţyKAfTH fţff AH*^i AQKttjH .^Mnf^Siytr 

ji^N (tşMsobcf % luii Aî ŢOATi nzyivHAi AfĂ* UIH Of V 

^^r lUH,AlU*aAA|IAA»« fj»*^"^^*** 4HHAHHT* 

.aHh Sf^OfpHAOAMIHHf.AAH nţ>*THt Cţ ♦îl K^ W^- 
H§9 lUH ţAKHAp^^C'f^ «fyilttA nfHMH» Bfl^rfHA ^lf 

. <^ATa AZCMHA «■»HA«A ^iA ^f HCnf ÎITIHÎC9 ftS Bf HHT 
kH ŢOHtf OAMiHîfi q2H ^^H CAHmZ A^HfZ dAftt«AAHH 
(^HATAHi KîpOfA .4 HAAT« A*H. Of^HA^HT ^0*^^(8 

" mHT|H UJI^fff^ KA|HAI «CTZ5 ^ K*Ma^yAffluV 

• ^ ' - A«F» •^i TxAx^pHM* ŢzTtrfActk d^iCHps^ii^o, Vijiir y^Tn 

'^ETOT nf CTf X^TapZAf tţZfţfîS rOHHNA^S* iSAaH/VAHH 

m^f^njjnf^nHHÎA UlHBHTfATA AHflSfiAorfHAft ^M 

MaA MS|ir«lHHCT| IUH Af SrdCTI A^MH/V^Ay'AÂV liHc 

Oi^aCKfţA nfCTf TOATC OlJlHAt CAAf ^ -lyNTff A« 

^iCCTl T«MflAmH/Vi(C3IM0AfT% aXh Sf/VOrpHAA. Htht^ 

fHAf^HH AH'fcAtU.HHHCTI a8 A&T<3i aV^I OcmAH iJlHMOftf* 

aVh, ezHi (KApc^f nf HTpH r%tH§^i\^^ iM libMi ^«5-^ 

MTf pA^T CZKIMAOcMANyHK). QcfMAN'K^MN^ HHltC-Hk 
TXTMNlCtHf J|^'HBHTf:Kt UJH nt(pTAp4K 0)|inA^p kV 
mHatSa KOBApUlfA tlfE TATACZţ^ OfAOrftHA f tUU H*t< 

hWA KIHH LţAfA'AHfîdAAHAA»^»iOHATAH A<'*li"V*'*^'^ 
'tlHfN HIKJlAKaTY ' HJH'HI ATHHca^ «04>i'ff^; H| J^^ 

R3 UIHAATI*A(VATf ilT7l\^ A^H>fl>K>lA rţfHHAOf M^ 

MHAf AA C'«*^ri)AHHf*b Aţ^H' 1^A&HAA>^^ <^HATAH Al S*« 

AZTVf A t 4yVlTf f AHfCTl Aa'ahAAMH O^At&fJVA TVf-- 

VfCK C(ţMf UJHT ţfHNA^ A^ K'^TfMHltţfly i^ AA AHHA 

itf iHoo. XhvpitHaHh 699 icApHAf 6CTI a>a^ 7^c^:^3^^^^ 

fZ ^HMOf H MVfHHAf H^ C^AT^A UJHkVbOa A* <>BI|li 
•fH AOkKa AVÎt A^piAHkdT AA CT2r1JBNHf4( T\$fMH« 

Jiop nf OcMAHc flui4 OcMAH A^^^^ hHmi uiho^t' 
*ţi A' OVAtan AVmhAi uih OijiHAf Orb^nAOf Vha $1 

kaha •BtnVA n SS9 

. .. . , 

>K M4U. ji7M2c?kcf ^Maz|ia^|i)ko^rfiinE4jiiAji 411^7;. 
^9A|,;artţ)f( Ţpif^fivMjf^ n% i^&ho^Ha cşK 0\toiiBMAi||^ 

lUH A^H^ H^At** RA^OnOAHCf t>$ nffll^T A^ ^ 

'ftponf nsHz cknT ^Af^ Ar^tx ^f a .«f MoiţfAMjH^ 

iTf f «Tf HUI ^Mf CPH0^ŢO(«M^)ilC{)^HAQJ^^C4ACA foA* 

AHii ANAfOUHIt tlAAlOAOrf nţ IKtiM ."Iţl^fllH aK aVt. 
UaAlonOAHC '(lCAf% ^CTt KfA ||AfHrfAA^V^ AB^"ţ< 
. MAf% AABS^f 3|H>( CSlţlf fMC UIH CZ ^lf f ZCnVHCt 
Oxl MtMAff AXltJpVf,*^Wllt|||i|VT WnOATZ ^VE «f H- 

KHt nof^MiHf uiHyHyiKiBa^AsAHH» — A^n2 OfX^H 

%V CTStVt M Tflf At .fiMnafAT MVfA^ ^HMOţţfA 

• -T aW ss^l *fea^|iÎ4 ^f î^ ^M' tM^Tf ^HKHtînonoAtix' u:vir i^'pV'MttHttwtf 
CKs ar<^^9(t^L' ti^Hn% HlHfa^ M ffiikă.^^Hof9H 
ii)lS Bawt^U^ i'K^iţiM caH no'ţitciiHir 0A^*f AiAt iTÂ^- 
As ^KAvcp*' âHccTA'aHicsş^Tlfot n|ri<Mmtiă a^ 

TfMHfAlNTy UJHAKOAO oM liiW' NMfUr f -^Hnz KZ/^C^ 
p'ferdHtCTV^i OfHH 7 AHH AS 4>0tT FJIÎA^ibM flhlTpV 

.)^MnWfZ(ţî« .{LNTpf ^EMOffiHi AHft MWa umOMAf H« 
idiAHf iiiNnzHX'MAfi npE yjiMZ a^ crztliT aa J|^Mns- 
f^i^fc M)f}CA^<A4»M'<^f^^ ^^^ fiAi:^HAi afioiiitipzui 

HAMVf A^ AH ypMATy AkVh '^««iOJI aH 4^0 C«r ^ATHX 
OSaTAH M\$)CAMf/V» (tÂjpnAf aM AtfAT'gapHrflA^VA* 

HiH AUi'lr A^«iIa ahh] 3» ^n' 3H j|wMnzpztvTA^ A^4rcTA 

ik'ZfHHffSe'Sf UIH ICptCICJftH(l^ 'nz:H2 '^llTp^ATâTA ^CAţf' 
AZlţHT UlltCAV ^HHZAl^ATy H«T UJH Mf AOf KJRT' ^« 

lipoiţi^ii ijjîKt gtTfiy UJH nAHKi ciyiHT 'SnsArorn^ff Ai 

UIH Tt(pMft}IH/lUHKpiyHHEUlli /^fi MHnHnATI UÎHI^ApN 

^nTfAf hoff 4^HNAHTf A KZfoţA A^ iiâp (iH* nKc 

• t-. 

^HfAHÎiyH MtTAHfHAf aXn AlonOA/ţ ITfCAJNollttH, llt^ 
'AfMfAf HfMtţHAOf AMfCTfKATeff' nznz^ AKM^ TOAtz 
KptlilHNZTAT<b Jf.H BSfOM AA npHMfiilC^T& H^ A> A*- Ulâ • ■ • 1, V • \ *» 1 . RA i «a»«A UI ' Sfttt K â D jki^ ja. t * - ilfft*rmcx fXN^^ii KfiftnftOf %wr'ift^ f. -• -.v •r * . A^A V^HH MANa PoMANHAOf , ngt Bf IM*^ A)lil> Hc^Klâ 

âHrtA AA amMa 4193:. niNiKf b Eaaa lif aiqa SnbH^ 

ţlCKi. AM.. QOlACIfHŢy. RflKVM. aH ^OCT gA MHNitffc KfS« 
NH^^I tUJI n|iKbM Ab ^Ot^, UIII»COK|K AttHHcAKtaA Y*'" 
V^f KltfpcbA AHHAOf Ht •r|ag;k,.CZ^HAM IUH ^ MOA|[-^ 
T-k AHw«IIJH^KfAÎH& KA|ÎH M CTZiKKv .(^N \r||MM| 

•f.Hcz najfc Hf.BfMH^ ez &&ATmM k^c]5a XftONMKHlRKH 

nawar AA A)tA|>fe II^HCfA^bAţiH ^KAA JlA9KHHif. uin 
nAlfrfy KAKMCVlKAftCSHV 44H1M «0|PAKl£^j^ «M 
COXOYHV kV^O€I&HT KA)| qfHT{iH. BfAlH aSNi:V|f l||.ii 
C&3HHAM9; DINTfV KA Mf THTO|iK>A. IIOCTf8 MAfti KtffaV 
QZ kVhOACKZ^ KMH^ ^''IL'I^ HA-K(t«KA A^ ^T. AaK<» 
^XAAB HAA.A^BZ|AV KjMO .fyH IVf^f A 1!HrX(i4c»Zf) 
niHT{H KAfHAf ViTHT0{40Af HţEKţfM £<r.Ti A/^lBZfAT. 
•i^Mlj^ÎHHIţŞnAMlCZ^ ^ZfZ NHHM yH n|fn8«.BA.HVHOA«^ 
|J|.Kft KZ- fiAAAKCAABţto HAA MHMMIOHOC (nff Kff HAK 
EzCHbttTOfKUl GhMICLN «fiAJlVHOAlllt ilACAzV)f nff 
BffMEAf »J|^nKA|MM KKBACHiAf AO|-^H CKAtfwVjBfZÎH 

f^h n^Hf «H.W aH^pcT|, nhhh aV qVtVt f^H^ ni(M 
ToM. II 4S M ' (z, nffK^M «M 3HC 99T ^ocnV icpaiS j^h t\a|ii 
<rzH uiH K{^i& caH1iM.«ht^ uin^ ^a aVmhha Bf i ijih^' 

NSTXt^ţH aVafVlHT» 

aW rVAtlAM UIH'MinOT A>tHOri((&M. fl*T 1034; 

l^: Orto, iftfiiwrit! aW» Off »♦«*» iltT «JM IIa- 

■ 1?: ^Jţfttte'» ■•-({«♦«liîiOJittVT «AljB ibîiiHeAlhi ffAc-" 

6: 'EcAa>» '4)f&riAt aXh aHA>TAC, Mt i059;- 
'r: ftoAO^oH (ţfioA dSS «H/^pî«c, ;I«t' 1'063: 

■ %' riîJ^a *Mîty»Ki, *HHOpVA E*kT&» aiLr lOTSs 

A«.'*lkC**;a«AHCAftB A«'îcTtff«MTH B«l*p»4l»« C« 

it^iktifi d^t«HT;'*^i4iicTa m« naaTi *h Bxaî^ob- 
fflht'-AW^HMio-H Eitin ;• Hafsff e'c''» "'f *67 Ar&ftiî 

«jfH-jjkHHAHiiTlyAf**» '^****^ •»** '«♦fH«««»«» «' 

piiAf iH yiHe lilV'TonopSA hia A»»h *«'f"* «OKOf*T ni 
tfaTîi ;CiiMl*A TaTapaeic; Tlx flitAHcMB'4'iiicTt i!( 
cra^'ST AA ItfizTi ;i*T iOTg: lajia ilicAzH ^t» 
MHHMKmoefVa'fHAf 3Hie cx'4>îf &aHr nir'St ik'i t z- 
«p«H A'SM-ffiTjf, *V>ocT Aa fftr m2: <!• ni»- 
TJjV a^*«Ta riffAJfr B0M3»Mi'^A«rfi»Uiu''i'H'. -«ftM>rţ*. ««WUV0| ««i^ftŞiH. ţ%.nţin ţţH *»«iH<**l» 

.mtw •aliM'^ <.»4?"W<% W*|M ^?«."1 W.*«l« -^- 
.r«Ji* iifivrf». **H»Ai ** *P»M* cţb cftl^ n«i*«W« 

AHtr .i«0«: iljim*jJ'^*.!S A»»» .«^**': •î'*f* 

aHhiI «iScra«ST A«;Kfaî«» "«HTfb ka(« PhichToa«a 

^H XfOHHK>fA ^IA .MAff COKOTIIJII» nflK><M JCfOHO- 

^orlA .»Hrtj.*eKa Kb,rf(>u**s •" ♦'• nţjHH^ ^oh 

4&AHCAtBt;, K>p«H «ivîfieîi *f *" ♦««»• "f " "^**^ 

YhHa> jnBttnţH HMmomţmi»^ fifMm, ,uih ntHTji^* 

CkS(iTZ llfzU AOf, nflKyfM «M U1H.MM3HC» «^ 
«lOT ♦h .AACAZVA HiA MHHHMHOC. 

42 • A9.S ^a. Ra}t'% n: * • •• • ^^. * ■ 

cTa^'v n'Bipi^f fl%T AOBt aiirsiTpjn iiM'tiWfiiT 
d%T CST5: ^(tit 'Ht ct\tic(nmT MfN trT: ^ 'sjrf m4c 
B«ircTVA «V BfHNT 'Efti'lii uioM tifs^ttr nafiţvtiM #s« 
fonTMff tuii tMTorNirr xan rrpf fv«;N^A f^HH 'omVif^ 
mHT^ icapiiAf 'kVfi t2M*4^CT^ noscov4c jf^HH^HNTtf 

AA &«K AA UN Mm 3H^f9 taflV '««mIT .fNTO^fiiemNfţMMs 

n ttSâJf ttpf YiWli HcV flicATM'^fA A*ni ttfacNf iMh 
tMMfOH 'SîirS^p^bfjţtk'; m^%^m^ fftf ckM MM'iHHir* 

1IIDH0C «UlHIKAifiCi BOm^HHf AU AlMAt MH/ţ NAS^- 
M^HTOfTA w(^A Şf^Kf UCll^BWf^TîlllftVOWOfmT^ 

B&Tff ; idf is niiftjM' AAflLAti<t «(isN' SNtVff^iftf^a^ 

fTH aV ţ'f MATf B'{iatfN/V lltYllTOpiOA ^ir Cr ;|CHÎ]ilHH^ 

iţf^^ff lutlTf AAlcTtţHnTnftop^ ttiNiiAfCAa'EoittţirNf 

&2lHCOfiNH| J^OAToify urHTIAtţTHt ttlHllKOAO-JKNSAtl^ 
ţAff ' [NjkhH 'hOA Ntn ^OtT^ CONOTVAA ^ ^i^f M 
fÂHAHA AHftTOpA ffpffi^llVMftiK ITSHS AAlSftlirty flfH^ 

vpţf «a oiH xp^^*>*^^ itocTpV Kpf/^HNtţa «710 %niifi« 
iiikciczj luii EzcrfOiîTOjffit-rVf A cim ^cVVm »]. •• • 

r * • . . « " ;» 
\ ) ^ \ r -^ • i Wk K«iiHi» ir 539 
iBn^mM»' fmvfHM wpnrfMvoMir fiKfIiiffoc(ŢTii «lijwftf 
ra «|«^ M tiiMQr^vMlr «m aVi^tni ttt H^pio^V* 

JEÎtfifcMf AtM CttOf fy»N lCfPiUIKSft ^^ Mftff A ikMlH 

AhHdoiu d<hKKaii iwiâll XfiMMMrMi^ iBa#««i^^iimi 
K^ a44ftH Jnofyit iic<ia|Mi)itflNiîaff^i«^ imi AMVtrfS» 

IkHtip* «KMrillMi^ <)kMAwi»,£Îi^A»MeS0|l4f^.^^^^ 

ilUM aIU Yf '^S'^) 9 ^"^ ^^ V'ViHA^ 'M |H||Htt4n 
^HN aîlTllir«eiC j^NiAHA(\4nPâMilVHA^€i;2 4&^ Jlifft^^ 

NHt>r tfV iritMM fipii#HH» «^ iiHi jyvj«li|^ KAiMvit jSitov 
f NHN \M ^HNMr irtHH^VMijş «fem - ^w^Mh^ Wlcr ilM 

YfOMOAARU^AM jeitNt|rM# «ff iMfH^ /^H iWWk «^V 

I^QcofHMN ;i6iir}i(Hip«: 4|«N<f;f!lM ^DA&i; Vi^M r^firi^iffk 
f S flS^HMs: /H i n^itmnftif w «h t a f i^ts HM V^.AHiEh i 

«if rS t4iitHiiM|i Vf Mr^ c^n ^iHf4«i ^Al^ cT^vtar / 

« ' ' . . Kf AIO > 99> liftfb<r% IX.. 

A>kAOp hSmIH J|kM^OH aHrt CTJRif/^f NOHTOT XfOMO* 

«VtaS aa KpzT» SNr^ţ4icfts A^fnz ^anrAcmlt rcil^A 

MCTA âV Â^T nf COf^tCA &OA0MMpAA(fnZ J^OMN^fA 
«K HfrAl^MKfMV^ 111» llŞfilAi Mi4NI 4|llli MŞHMIfft 

^ ^ăfkmtoumMr <Mf* c yn fî l h »i |l>irtA *hn4isi«) 

MA ICfCy N#f Af VlS fMHHffCiyiMţ im 4^M m upfMj k^ 

<e#MNi|ii»l»H ■ÎMiiţA mA» m9f0i>lmp mmwf^ mşăk^M^ 

4MBfNV|Mmi«#HlH!VMllM^9MW iM*a^ 

iuM-MtffNv nf«N«fcM4M9M0M4>bff MM ik«ii 50» 
■m e w ■fiinoiirt csr #ilf mia^ AiirAyVf mmmI ah&m 

ioWfMHNAOf A/^fMfMHM ^ONlAOCNt HJHI^ mV 46* 
fH ANH MiH wf^NNiNHM a¥ m¥|I«IVA M ^ MUHumf^ 

fi^ CatIi j^HHnţatA iaNrV{*c«m* AuN«#if* aiK no^» 

91 MNfCrm «M||N«iiM Ci 4^ J|^CI^«VMAA<MNNlMt9N0C« 
NVlft itV iMAiţH ANft'MlAi JfMmmtM AOMMiNTNAM ^CT 
«Ift AONMfHAf AOfit r>fiM|M ^ i^*« 'AONKjpi 4^N<- 
MHfH yiHN l#fNfMll«fi^ittf ««<lifi||NimS •• 

AfmTAT^ ^fWlk '*tfiMiPiK/^«yn%m «iii^iii«A'««ra«iriiiii ^ 

iHMâiiVlM n#liTj|[V ifc M 11%^^^ iftrffftci^ f^^ 
't9'fmţifm wvtl^mH^flPti'^fi^i^ -^^{i^ff^^ 4Nf^ 

tfMKVff iirt\f eif^i^ iite* «fft^fi -d«lit IM & 4IIH 

nifitir. nnwHK 4M«(i¥fr(|iit«i)iYni3f^^^ 

ifl^ '4t$ iirt<fHTV ^llMtWr ^' "EVfiitillN âni:^^^ 
Jj^'ivruili 'M^îţrt f#f ' »%iCTf' #^f fvepir¥>m\fMlhi jikM 

i%i^îBkJV<^ H^^tf) ^#*jpwjiA^ niir*irt»iiwrrri5 Jiffmi 

CZ 4)TC KfZHT MZfT^fNCiliif» flHfCTA fiAa^HCAftB 

•fwHKS hH nOATff 4rH ilaffAZVA MHHHiOHOC AMs^AKH- 

aHh OHMfOHf KZHH UjH AHCCTA ^H^Ot'i kS Z6 f^ AHH 

mAR Jj^HHAHHTf Af ^HTfAf *lb Atln EAtTC «fwH U»fft »H- 

r\!(f*fcCKai. ailJHJICAi(*'»*^nWlTi ♦h, KaHHCKţJfTB 

fiţ^Mitha^l^'bCZ AbHMHb fiB/V^ AA»*iHNHA IctOfTlH \ 93!» Kâ§m«L IX ||MM.AMi^MAir^ UMi ^fHIIAWHrrf ^^ )UvOf(IM& W« 

RftiiM kH kmvmuu ftnit Mft^* ..faiiiiMimii ' M^*>** "^ 

M ftnli' il86 AftftXHtv caJ»Ai«iisfmrft M^Aft ^jfH 

tkmft^fA gftfiiuPfiA^AVrf ujM^ MVmt f^5şo«ft;AMMS 

, ftjiftjii aH Aolte «8. IlAAKU. Afff iif^ nf ikMm , <f#Mnftiii 

.Atf.Aftauii(i«rWAt v^miv I.<wfiiiitlA AMiuiTft, ^MMiir 

ftlk^t CIBf IIC« 11111*. A^f Mttmiftllft SACnVH/I^IIAftf A^ 
AftMaUft. AM.MAiîhr«AAA ^Hgnrr BHaKt^A* OlViMIMifti» 
^MJbMirA» AAA^MABtJi' ^H-l^ifBSfAAr» AHMV^AHilC» 

■ftCHa GX A'^^Air^ IBf X «b Bfftift* KHrttftt& aV^ 
^oor ati mit9A±s mn^ aX 'f^^'* Sft^Ift «f n. i|ft|ft. 
jKNcUi-keKXy, Min. «f f a^wftf fttt abM« hM /iMNcVft^ 

'Mfft^H^AVMHfţtKf Aft ftHl^». ttftf I» CftK MMnftftlft» 
./ftftft MHAJIIIVI AA AJHIAK* AOŞ nftS.AAitfr CS ttA^piW*. 
Rim • 

- %ftTsei nfi irVîm f om^hIii ' «kmyi ;a tin 

4 4 ^ • • 

AOMAH 4HUlOftfA EfAî;; dATfîlfAI, Kftf » AA AnVII^ ' ' »*r« •• 

4^07 tit^tT.cnvVw M Kj^aîA SiirVfikcitz^ iJ^H 

O^t A^f CTţJA 8f AIO /VHH A«nAOMaV»A| UIH nfMiAHi>. 

Mţ^«f hae Ab Aim^AT e^ if II .iiAf^ SHfbfkMs; f^sf. 

fX 4^AOIIHHaKVN4>A|}JiM, npftKJifA» nftflţHAi fiAAxVm 

AHN KOAMf Ac A^M2pş czM^4^€v^}iM TlfonKitfm 

K^ltH KMT^^flj^Mt KZHM nOMIHH<BbA Kf AlV «f^H •rH^ 
YXa: AHnAOMAT IAAJ^ CH nM^tfif IţttiHţAIO UIH A ftAAA1>i 

1^9 Kff iVnfftHA ^HHAfir*;A AfoVA A ăw^fmmH^ 

eKfîMuj*: Andrâds Dei grAtia^fiongarilietDiiK 
matiae, Croatide» Ramiae, Serviap» 41alUtiaeţ 
LpdonuriaeaexinpeirpQtQuni^ â/yiii!i:c4HAfMff* 

K« MHAAAbH AVMNigfH.VPT A4^HA K^I^ ^ ShŢA^: 
f ÎIH, AMMA^îiftf Kf 0«HÎEJI, . «AMllHf Plfpllîlf^ ^T^if. 
MHhH UJH A VlO^OMfffllH^ H nfOMH: mf% OAHDtHt 
Df i ATbHiA . CX M iţîl KIMAT fiAAXÎft AMN MAf 4 Ntfc*. 
ff 2 flMS ^H TNCA|^M»fTb|ilf Cilţlf: G%M}hk\* !cTva«. 

Tw» Jl 43 f HKtfâ , , $9$ K«f«« OC 

ţm^Mti^tftm^ tmă/4/mfţi * fm§ 
M«â ASt3| Mfs tf<«Af«( a!^i^ «stVi^sar •!«• Si 

«»tii«4 M5il ««fiH*A« yfMi#M V «fsu ««»- 
fi««g #N«»f«â csV B(«a Ai( ii«vf«A*ir tdf atiK«k 
iMmii ^MVf'MSf^jT •i«m« «V4So«vQ«*A^ Va«t- 
ft««s lA XanIM Eevri . A*<m ««««^ hfmMia .f «- 
HMfMMifiN ■«««rrA'^ «H icv«fTA>>4r aA«a«^ftV 
ifMiVf'aiMCtft iMMKt' OT«itA'«- C!Wi«»w««i •» •«fa* 
MN ftf I aMtiiVi«r%A tdaTi NskHuiHTVfHA* aWI E«- 

«U AA A«mM« IUM AA AHVa AOf Ca AA «pZ^XMy lOli' 
«««Tl' fxVrS^HAdr MOftţHAfr nfsjţ»*» ""• f««<«»- 

naAi* ««f MAii «MMmsVt j^wMfng»»* flsfwnJl c* iCr 

lvT0fN«IIM| NS<|A'««l«t1fNt'M«AtMAt M««« «X Tipr 

«N^ofow no«T|M; Ai^sof ♦« cHnaT iMi»AiNsHNT«r 
m4 Yf mA «««Nfaa aWf OHM»dH K«rtf*M«A iKHTfH 
4a«AsV RfMOi iMNniHTfHA«<1(SAikaf% raa(«MOf:r- 

l«\lA\fN N^fOMaH*, A'MAt oHrtMTI Ttta»» MMNitz AAt-' 

Mfar j^»M«^8T»afa' es t«c»» u»«-f « aok^ «of? 

•A«l»fa«« BAM«(l«tţMA«f OtftttTOfH icTOfft' 03 nHc, 

Ms nf««V.« H«HS ««m)» «m4»««Ht» «ui* hiM a< ««mV 

ifHHAHHtt «OM ^M»! TOaTI ft«MΫTOf»^lă CTf«HM» 
««.•ftAMHlA ^•«f«A«W^« «\(«<raMA> HtMHHS V •'•«/■ - Tf \(^ V^ .,<ţi»f \MMf ^••MM»«î«*.n f«»^»iţ|A>f «V ** 4^ 
^in.iuii i9^Hffti^>A, >t.îtf«iiş«fii4^nu^9l9 

^ţoAmor.ViPi *•(!«« AMtţf* <¥• *I**H «* ..^••^♦ai^ 
.;:-.' ■ .45 • .APjfl • f I • • . ' * I r: -./î .V,-. -.Jţriii JH- |[ '4' -^h ' • •■> 

'^4HT%dt ♦«irfe'^i«*r5am»«-.«^jt $*»»5ţp 
IW^Tii .novtiiiEM ;MVi^n|o^, . ^c h«» 

.. - -.(Ţ- 3-i:: S3 :•• -' ■ ^ • ;.• : : :' ^*?'": ••:'•- • * t. a t*A««.>>i< 4Mă«»&nf(i YfM* Ai iw-r'euiHf* iiM'QitHrH^XAH'f 
« kzoVa' Htnov akmH «^«mHa cTznmHfAf n^McVM 
^H m4cm «(«>(^aM|>fj^4t4 iP<5te« A«f« a»icT» 

•«« 4M«. j ** •"^* A« w 'tc 1436 c««A«HA«ea ahh TxTxţm. 

«Miivi «CT35H c*ic*via fVciipt* aafRoTiA Oj- 
^ j), aiH •fHtt^ 'i^kti^aH'' ^J|CHT'f A>>if 'jc^j^t 

t4 A«Ara (lbiţ«K AKi^ px C9]fOT(i|ii cs^ri foCT» 
yHA» e«" <I*^il:*H|W'3»' ^i ^"*0 cnjnnxjmHM 

^l KAHBSIţ CAOBO^nHA^eZf I^H aShT UIH JfM AAT T0&« 

n iţi^A nlHtaiH>inkk^4AHnjhfţvâr'itfH«Vc9iijpM«T; 
«•«;ii«i. }j|f^](A«« ;(ţbiiâ4(f«M«tf4AiKMi(^ji«Tio*Ovo^^tţ«IM3« 
mk\iH, lii» «iWH |^iik«jiwrb» uiH'rif inişliiW#f'c«« 
îj^Wf isjfedjtf "0 M t j*H A' i1ţ«=rib frW Mft j« M IW*ii"«=Mbi. 
clbÂHM|if 'to-^ ««4Ma •^'t^ickM 'cVnVc' c«'nt e<^- 
h«Hiif*'cij' i«M»A<JAV*Aiî"ft^ CHHir;BH*5 nprlApoi. 

^iv«^> «jiÂWxtiiM'FfcoţFtfc Mo^tÂi- VM^i^^ ;aiîi4 ltf«-î»- «KZHÎii' Aiii h«4i^A« A^Mitliitbf^^ 'iiiil 4«rpt!>iei^» î ^NmnpMf uM W izA^AZcA^^ njîc axOAO caf ?p*K^ 
'VD|iQrA uiH e^ car 'cKţsnÂ'^BAcKs A< MHN1I0N& EzcnV. 

HTOfMOA^r KZ^lil^AHH S^TOpH^T^ ifiiM aACBSpAlţJi kV« 

jftiT 'c«AoSt^*ijii; ler KAth ^HHx ria'Hy ăHV ifcns. 
Vpa ^^hU*K »*Wf*tMr fioA0)Ct8 (ca»'WfVKWi 
fATotmytk'MăfHHAt^ÂHî OÂA^rKj Ktf fekSSra nV- 
VflţHAf .fMnpi«H«HA*âi;(r Â^ft^ feaTÎE rffi' 4^*^! 

l(0^pH HAV VţAT'Tf IK2TdAj^(| nfHTpH KAf* dţf KztT. 

fra* TaTAfAAo]»' aiii_M*M uia^xVa n)iHN ^A|A lir 
\â4tCKS'*4M O'liAEi^irf» h{i<KH)A'MaX voc bom 'apsTaf 
^M''ffie^''bîf'- nf HHJvi cVaa '^h -CaKr tÎjH MZitidKă 
l|Ji ffVHr«*;<^(Iff>k5r'n'rHT6fibA urtf fajri'f npoacr^ 
A^ tioafcffkîtX^HÎrc^ kztÎi kzrfzSUHHH^oţH kî 
Aiite» mrAAr Ktf mcm cs'npHHft)i KţjĂn^ n^T^i *» 

*«*^X!*f '•«•fîft ^WTIMHH^HAC PÂM^Abîf ^fHHAf 

«s wtifkt^^ ^HVpâp* TsTafmAO^ ;f H naprf^jHrtf* 
>*cKs; »rffaUi*^pfRHfc ciiaf\^mHHÎ:^livia^aiÎHhr 
»f HAi tcTOfîHAi iirirrHHAi aacHHAOf ydMikî;»''* 


T « R»4II1^JI ylf. C(. Srtl> j 1... -. .^r ' . / i/î»|- 'v 

*• /Bitrn; sz^;,(t,^,: Kx' ima* nf HH'fioAoxnk h at» 


/I«« l«*«* ^Si^iilk,. ffl|& 4«« i^4-ls .«HAI '^ffMiU^ .^«9- 

f])imA| 4/iaorfMa* AW^Th. At[^/BfffNfr-;D[AAaŢiiia(f 
kVomti, uitt 4^HTşîS.. «?<.HX|»oKMîtfr*ţi^»ţ<la.a« «şţwf 
AftaAa ^HH V^HHM. T»T*E»*.*f f *»«^* j**#«.« -^ 
,mHat ^lHT^pŢ^ti^Scz ;5*.flV W**^F3*»f>.*l»*î**«* 

jyţMiAf Am|i A»»*|»» «»" 'Ci*««*?JMÎIM^ *»»*«** «Hl 

t|»HU(t4, ^ Mpf ^V.p^j|UW5«HA Q0A(fAMIrKf«0A 

4tiui(eK uiH. voiţtf A^MMTft ilaMHiHl»"** H^^aPP <m*^ 
nVr* o*oT*..-|tHnoTfiHş» T4^â«4«f)#:.A^*Hf^(tfft 

XoAMNŞAI», Jfm )Vb Uf*« 1^^ .*l^* ]A»J«|«I>H «««'^ 

yNlA *V 4ft¥)(iw MiPNiAişfi^.ţşf» .YMTj» jtMOf itM» «V 

R|l««A'AVQK2l|AT.^Ij^»fA!v^Vf1t^K*)* . t'Wf^ 

NHfMHTOfAf .uiN t^afa 4aui<keKS ţsp* HH^fi wanz- 
jiAfii f«M»HNA, Dllfnx li^sMHA* AyatHHT AA K|a- 
RONt «afNAi AvHN«i<k QfA .OkaVnVa Kf sTiJI. A^nx 

^l »tf f S5«HT UIH.Kf HNOaVa, JVH .AA\» A4|)|IH«* A* A>f 

A(e nsHs \f HjnsM«N|i> A'iî'A *K0*!> uiaH .fiansf^NT 
.wiuHAi dfHA^AS nspqitţ ' Xa^iicNNf^ .SavTe «fo 

QAMS A* *•!»* •*Â"l»jpite- cp.. roş V*- ^* ?f*** ♦" 
^SfA ŞHr\f f*c«S4 r^s «V o.qaii^ aV- Tf hmiic .Os- 

fACH»? âân'/^ n^ 'aJhiV BjiATHcAliBîA»' iiiii JitvioHrs^'Ai^ 

aMBlMt, «|(0A6 â*tSl<eU>Ht> k^OticHri ^wHMftMwri A^ 

AVa ' ;C«iif li'tf * j^ui «f i|%ifi . nAf' Mij« f z^owa o*-- 
^fnt kV Hk|iift, ' rtffif Aril «nbA' lifK!(|fAHn<fbc hx|i6^ 

fy fi^cilnt ui#n.^nv/^tHtA '«ijiTJt ea'Ai, di«6AA« 
Affmf; MnNaHt' cMftV' I«ir4fik^tM ntMinNUM Ât 
iîoAfTii^ i%f4 G*H ^itâS4 B^ijpiiMiiAof ^tn/tnii 
|*^o4, «H TtTAfăir ^\$nk .«itf'At(^R5«Â'HAHT,>3)tk,. 

(;«^i'<r«'il¥yţfA4^ TO^ Jko(yf^A> ««•## o^y^kiy Ul# 
^ rfHfAH^ A9i^MU ntnkfii ^oM^asAfliliti^TilAojţ.^ 

K d n 3C Â Vllfc 

||e€»t ♦A'P««p'â'f 4^-fffUJÎfilP Aywn'ofiî 

" •* ' * ' 'A ,.1'*- il *fc/ ' 

^iA* Kka^K uiif jtfKA aAi^yi ^pan , n 
6i:*Vdk^tr*K^BArrYf. 

ifiiiHviONa' lA ffibatf C2 car c<rs(^^ACiiar ^HsacNCAt 
CAAi»' 4e Na HiCNnbA .f H'« «i4kof nnkVA lii a^ /vt ctg^ 


i' »«?■•• n$mft ilâcAaV uui mmjft i«wyf* Faiwiflf 
^Aâ 4^mt%h ^ Bl4f««f fMif o|wz«aii4||^ .§41 
€3 Oiţâfi Mfii^ n«a nVtti «fifs Hfiiiifniifii* 

^^ "* 9,rVftcicx iuili .f i cnftf : £# »m . 3"l»Ni 4ifVf** 
i ibiS flNAf iic AduiU «fnnibca «HNYfi iipii ^Hlff zîf^ 

ic\f4fAiTfia tfNrt(('HiOf TfiV iH ^c^^ii'ţf vfciffH 

«eUiNNA AHNHAfi diUl4iC«a.f iVMHHT.M^Q^^'i^f^»^ 

• iAf I Cl N4|MS PoAttHAi (iHf CTKi .iON QţfAMT ^ 
i^HHl KpllCf iOfHHKttA PoAHA) ICAf4r 6CTf Aft xo* 

«TAfSii 4fA*kAbAM luH iiţ/fifH.lSKr^fiiţjfif lafs 

«PSH ittVIOHVf^^iAA^lCTi AOK (flpl iATf nSfl^ll ^- 
B HH|| TOitf nOTHMHAf 4|kHICHCr)f tiH KsSTiT iTf f« 
)t.Vl HfHHTff H^fA PVciCKV UJH nfHirrff BOA!«Hr# 
i^BHAHA .UIH /VlUJHHţiVHA MAI ^l ^'fiH-^HAf TOT 
infHHTfirVi A^\(H|(HAOff |l2MiUl4 nfiKKAA AM^HCf 
^f I^iHHA ii Po^Nii iHOiO iV i^ÎT HfC IlâAiW» 

• hVa Hf AlOAHil ţf AlNf «if»Ai CIS^Ta if4 TflKZ^ 
iTOAftl Htnjlf i^iCTi «f HAâTX KHftMiH/^VAf MjfM^ 

%tM^ «• MfAT «fH^ifi SHritf«t«K% «BfS Cfii^ii^mA 
lÎHl^VÎi «r»5**« ^» flHTHMIitt Kifflif I»Tif»H «>T* 

«I iif« i^H H»fHAt imiif lhir%ftiiif i\f i^mc ii^fif- -WP|ţ! u i ijip. niilj ;i JIIIIIIIIW lliHL iMp'IM^^^P'yi^Vifji^^^^ ^ 
X^bcl nfNT|V «VIOTO|IOA^ ^f nblţmN ^tV^AOCHTt «• JU» i^»» 

9KZHH JSiAA andb^Nvli MiuiÂftiik^W^lSNrtfflii csiit 

SICApÎN sMKVfOUlM ^ţAy. 0|Mlcb «ftMVIRAOIC «| ^H» nlf^^ 
9CZH9 NHHM A'f AA CVf f HHIff Bf i W NlAflKA* AMH^» 

» «.^ v»«w oftonc oNb nţMfr rK^ «V tftMMie #iA|ii^ 

D.4^ii^ ^iuilkAiAkw^UtMii^M Ndlhf» \ i < N | i i ii ft f>iiii!i^ 
».A<0^«j» ;Şi.|uutlf ««11)411^ 4iiyiOAgi<MJi>N^ i w y a fti wi» A r 

tf CA|,c;i'c^^^fHtiHH*<N%r Ai(4AMi^oll»rr Jh«i«yi*: 
Tiu^iiMafj^ffiNlMAi^ 

W fii9^pni||mftfror««lW|^«H'ef^ 

<T4^^ «> yi^lM >uMi^ A< >» iN »> ^ey < fN iiftc q» r W ii ^i i ^ ' 
VM{^42&teVA.^«hbrfl^t' iMigiiMiNHiN^iiv a»M( tfkr' 

«^N#K 4f HcafiiWlt ClMUUfWlpllHAb&gAHHtl^^ ^l«ff«N*' 

KKMfisf Pif|i ««AHuiipyi^ v^MmăStfrr «cot^MMlAiNM)^' 
f* HfffNQivi.Hll AmiAiAf^tMm»'««ir^AiN*^i«M'tpr 

Tonft II 44 *Sf!M| »• 


f . li i&lA iK« • •< ' .. ■ .»'i ' «Miii fnm fiMi «f«f« ^.«i Hmfifi iti e*9^ 

%i. w t f ţ ii w i mg^ii rt i «Mi «mlsltNV^A* %f|iMiiiţ«iij)fi^ 

l««yi!Tii% yjn wd w t «/K oicH (if| AoA^iriDJift.«JI cijî^ 
«i4l*liftf^ «Mi»M »Hi^ («W «ttiir^ff «iBaniA 

^i iii tyd «NflAi ftllw itfft i » ^vMfiii/0 mmf «^ 

^t wfc^ fa M ii n^Mnn »t4»yi^pirii>»^kwit>ft<m;; (g(i«| 

tRţMKfl^fl», ^ ^MM» â«iMi|ii liin' ^•m^ii- 

nil|ft#M|p|| HM iMtM'i!» A^iţiif* Hiil^cKii 4 

• iM^u kii t*M» ««»'m«iir«tirt« e* ^.i w wyiii» ^ Ihtf^^ 

**^'*** «9tfb««NliMMMte4M^*#*««>f»«fM»cMfiiK ' r 
iMniU. pte 24M9 

«fMlb «nMl» iŞfmMlk A<*«iMil. «^tfc -«1 «»4»Ii .^ v.f,. ». 

^(h Ik*^ A|(*^ ^.V(A)M^«<WWI<it<cf|Ai,Mlfi«i|*Ai^ 
i^mffa »^«^ <■»»*« iwW<«««»W»i»>t^' «H « <tll» 

^« .-«$¥ #«a»:«i« j |>ni r <|«T., 4rfHisf«<«MA |t INWH 

,4^«fM«|M «ifi«ş«||«««||li ^««fit(««)^f4|f«fVffJ|Mif* 

#WIK4fiS> 'i?«<iiii|A f««iiN«^. ci^ffMpi.. |lf)(|U«HI» 

^•^•f > .iGft«««««« c«A«.«yfi(%.«fMt iKy«i(«>ş ^iji^ 

.«»' 9«.«ai^««f«»tAMriir'««ii|^*^4^^^^ V^- 

.T)ff«(C|(, . «V vf »i^ A».^«ct(f»ill|« fHnm f 1»F 

,â5»Ş, iţţt « wkfirş (»M«4 «vMrftf iM»AM««>Sm« «Kf r 

jţilf^V ^ 9«*<«^ ««j4fA)i*«,««J» AMMNţ^mf€f 

«i'^«Mi»)ift«« : Ki^imili^^* f^ ^^* «(* 'm9* ' «If ««i: ifK ,««M»iitfi«c- Ailf-iliMt aMe-AA'iiiKl* M-^A^tţa 

IMIKt^ ^: 4««^* JiIai«^int4wc««M«45n> 

-«» *#««' *«Mtf ««ti^. c^ir '(tfkfAtw-SMaitf. ^iikA 

atiNHMf e» MK^' #sftfavMMut('tinr«i'4i»-<e|fttăi 
4« «ţtf V <VH«f«M«v 4f4Mn»yMi^A ^ '-rf^ Â> 

«^|j««t; ijpAf^tW. ■ llM^l* ttlpl '««ti p»i«i t » f IMfMi 

0|»f«4IW^jlMii¥Mâit4»<qiMnWii^ifii *(«»i»:iljp9L 

V(fWirtHllK»: «tlt<i«»i»«i%î»ir' jlti w yt ţn itjt H^ 
'^i^ fltiMll} ^«f«t«iît|.- r rttMi(l«A».* Va««« * . 
'ftitKltX;-. l(Rri)Wc#'cn«vtt««v«-|^aA<mik'At' tiâ#«. 

-J^<y^H#Ati^ #««f?l«(mit«r^^Mfftc^f«^ 

■ttttt A\(ilki*f«rii(r tMt^iiKtdif X»«i« t« fiii«'i4>i^ 

tft>i%'^«««»«»«'^tittf« ««r'.»tt o»t|iM«iyii-tif «ţi<L 

'%r'i«N'->«|kt«Mrtfli)ilil|t«ft^«.ttifii=:««|i*. «lMIIC«4Mi<MfVL|iMft3^«igifl% 3ll«il «^ Mk olfMf Mnr 
-«« «ti4ll»J)Mlftfn|»f XtJBMttf «il^ fttt>lM^y . 

^Ag:«i« awţi % i |ii a> j »«vt.«s«lrf ft«M^'(|(MiiiiiH««'«« 
«yV'|^N9Ay*^^tHţiM»^s«iVK\{ft «|( r<jiMMtl&«n*- 
«sf Va dBi««if^^ffifDMM#>44l tirmw jfmt'>i¥¥iiift m 

« | i ii ft» i w Biff¥<fti»-jfnftw>imHi»w«rtry> «MWVvypît 

J*yfil8:-ft OPfiŞtSi |lt(4|»t#Ml «Hl4ii ■ '■"' n- ,•■ ,: 


V .- • 

<• • ♦ 9H «•i#?* IX 

• ' * f|lW ifMifff i «mA luniV^».' «UfKA. ^iMHHi jfM 

as«f mifQfaiif^:4»'«#t> rvpMiv^ nfi m^ ş.Mff» 
, MiMiAr At*»- M«N:^Bibiiji n^WyfMMiâff «fSf¥f«<«fâiv» 

(^V«f Vf S-qf i lUfllA» M 3«MM^1Kf ytf Mf*fflr>â 4f 1«Ş 

IH MMMIMH w 9i nfi«IK«l mA GMM^jşMh ât f«c ^i 

•*^^PT qji^o^Aiirif^, Mf*- MiMf «s^.A« «««*« 
VfiMllff» ^fr^Wy !fiHC«.f«4)(^ 9M«f «ft«4i«iH|« 

C««9 UIH Oifi «Bff IQta^l ff«!rif4| «fiM^ C«M ^4|« 

' »«*•«• «A IIOHHTiNU Ai|4kCT4 « nHll ilftCAsV (••ilî 3MHi Oh- 

MTON Mx^AkSa tffiAlO K<irH|i|Cli9 IM 4N IIffAOCAO« 

■Ta XfONBicttAHH aM Sffficf o aHaai^oc)! ^NHftai- 
^îÂi e^i«H#*« «¥m«a »m 4«9fViÎMto, dlM a«>q ani 

0«9jt«f -Mir Ma4 MV/lfTf A^. C«WfA. NAf ^▼fŞ- 
«VhT^ Ht«SW nfHN mŞaTX SfiMS nfNH aV^SA Hi« 
VHTOfNAOf» IJIHMKX ClH TXSSAHTy UIH OAf fHi KRn Ai 
pCTOff* «^Sf«T» AVAVftTi4l«NTf¥4HAA'Ui»iUN 
W, M^>|f»# MJH *«!f fOAKf . >l|M«li«Vf«Af AM MiMi% InliNlnMt'' QS'ţAMkMMicferMKif inţtj Mi-4itai||iifc 
tftj»*ţrt m n M m mA nftf nf» «!*««' yi(Mţ«â* 

^mwiatt ««4c«ft» 31M* |^»(tf»i ^itMfOMt mo^nr 

M^r ^m ImojpmMa itoA •niK^ Mpx /ţRH «kj* 

<Mh 4fif«i N^ £c«( ettfwe, ia|« ţit ti w i o' i i nt^ » «ft 
Ikf* «««m toft 4» «AMI^fkT^, «Klb «lAlifr «^ itfl ^ 

^IM'W'M) 6* W* fMlMllMd Mil •fţlHni CfA^llF tMlMM 

^fMM JiMk|II«IIim ««»Alliiit ă^fkntk m n^MI ek'fi»» 
^rif^ «M» *f«|Ml ««Mi^Min, ^rkţimtiItfrfllMMiv- 

ţ^mwtfh.^tt^ v^ii'M'MliM 'f'JVflltV- 'lMiMMoA -Hltia 

Mr«AM>Mi4itiHMk «^fflftito SltMMM^, «ksNrlr 

M^'MNW i^lV p8lţHf"MSll«(fr<i-'lllkM(M -^ţ»-MMi|(>y 
^^'"^'tW" ' ţ'^'' t"^WŞ(^ BllHjtll' MMMMM^ MMM'Ni 

t**TlH>; IH i fc iM in» ' m w r ii ni^ l ltl M li fr «gw «err>«^ 

*T " 1N » >t' «AifiMi^ifl^ ijii«ri^«k ««rt HifCKAv'.tVlf 
4>ott J&MA)ţ«MiMi> itoj^ f^i.lil MMMk <6iioBiii4xNi' V -^x ri I • ■ •I I 11 9^ . ««f«ft n yii«» »ii ^i^-mw. «Wiyti* !*— . ;A«>ii«»-r 

T|M^aWiflff».Aift ftll»%IUJl|^«P«biMII«lk.ll«|i'll|R<aiW: 
Sl^ «MIIBBMIMi *»#PMAS» «|MKMi^.^«UlllKiaiWIMIf*Vi 

yiMI JM .Aif HMM» aww» >tM w ^iAumnămmfţ* i»|»taitVfv 

»K^ <iiţlWi»pa4>qfHif|it<l>i ftfMmi » i miH|*> «Miiir 

• Dia pîn- *•*• 6I»*«)MW «**r «««ii8M«^»i^A««»MţlM«-* «a 
go , quia eţTA h)<«M«. «t^irx. 4miiiwmio«<»^i#«^<|^ 

tl pUgO. '^ R<|. ^■*tiV*" "XI a?»gr KinrA xt' 


. - ^" • ■ (>-. 

RftT KV Kf f^HNiţA 'Of AO^OKCliî^ I^OftfTf fZfiHnTOflS 
aVi^T Ca CZ ifNl|lYHH^«:^f UIH /|| AMKfbfNAI Mfi 
Cfl* )i^NT«MrlAaT MOH^i NAHNTf ^H JfiMnZfZ\\Ui 
KpSHHAOp UJHdfiHKfXTA B^r»fllA#p| K^mR XfONH- 
KijA *J*CfCK TOATa iCTOprA ci K\f-3cTOfTa .{^Mmtfft« 
HMAOf Tf fMfljlU UIM A KpAHAOj^ E^^ArzpfipN aaztV* 
f^N^j Abct$fH€| tUHnff CKVfT'AC XVt^flffMArAdp 
•^HIC2 ^NCZMN^r^Zy liJ|l AAiC yMAC rtBZ^^TKZC* 
» HOMfNih fiff «iW^ibcZ ^VkfATZf K% Mifi WtHfATi' 
•fiHXfOHHKHA AOf aM AMfCTf KATO^ fliNTftt Kifl iMm 
KfVBfMN^ KHyNHAi NAAi|€CTf icTOfÎA AOf'cZ dfiM<« 
no^OBACKZ^ KA N«f||ii OAMiNH .f NKZ «fH:^H lUH nfo« 
CTAhA 4*^ AVKfVf H KA AVfCTfy ţrfZ /^| NHHH ^«« 
OiiBHfif Hf ^N M«NZ CKfHC a4(V BfNHTf A«li nV 
N\fMAH «fNAOK ^ilcTOfTf AAtB'fAV^^ «If JjkNKZ IHN ' 
•f^N AOK ^f nOBf CTi CfţMNTZ aV IţAHVrOi WiH KfA* 
^Ht» ^NiCTOfA /^^AfZ PVcTn Kt{./VfinT cVţAiT 
f ZBNNTOf A tiJH MifKZTapii ^ThNAi ESArAfTHi NAflJv 
«^NKS AiM^AT if N nZflţHAC 0BfOnlH TfiMVlZUlHKV 
TOM -ifl 45 * IlfABP* lf|ABOCiM&Tg C& AVMHHAlCZi BfiJRHJI 01 AJIZTi MAp/ 
AAVaZ lUH nO)C^aAa N>bMHAtfH UJH NVMfA^M AOf f kV 

TOATi îcTO{ifHA< tiiil iiioW'6cfAr AO|i ra^ .fMnpH.viV^ 
TATf liiri' KA yVof^a ^iiH WmVa ao^ A<kS obijjht ^ 
^l^f A^P XţoHins mfi jMcf 41H nznir akmV h%\^ 

riCHHT AA MAHZlf YH^Af Mf CZ iC&MZ XţOHHK^ AA- 
tVa AlTOnHCZtţif^ AA TpTHAf (jTiniHHaV UIH J|^H<rţ{C- 
T|f/^' AHffCTi^ nOHHtAHţA AHţCTMH AaCAZ^ TOT «|kN« 
TfSM, ţHa 0, pnS-li Kaj* e^''*, -I^Ht/AMiCTA KHnt 

3HK9 Kar nf sţf M«kr k»h^^ a^ .fHTfiAT^ EaTîf kH Tz-- 
TdfYH ^H ^«pA ŞHrVf>6cKZ| cz ^H 410CT KfftlO ««' 

KOAO;AHiCT fiAA/ţllCAailV (KfKfHA Mz^KbA GHMfOH 
«fH. 3HHff AACA9l\t)tf iAhiCTII Mftît ACHAUH^f CZ 4>7^ 
4lOCT IIzniiCTAU^y »fS AnOH (^ASA IViHT^nOiAHTHA 
B)fArAfHAOf kV MOf f HIOAHkcS CSA 4>îl .f HTOf C Ad 
IlfABOCAABÎIf Rlf S njlHHnNA 4^HT0AfHf pÎH At^H AlU<lr 
CKflVv 3HKf kS^OTHflAfl HpAIOA EI^ArZffCK aV<- 

«fVV TNT^ii uiHKbfONz 4ţcB|izTft (mpar (^CAA hhhe 

CZA^i AVAT.AH<kCT8 HHHCTff H^AfATz), fiAAAH* 
CAAB CSN ţlS fZBHHTf* UIH C% ^îl 3HC9 K^JM nOAT# 

AomhHa B^ArzffCK cs. cz nVmackz Kf aio ujh C2r 

ij^h AA HHHCTf ATOKMA kK A^'HcHa? A^^ AH'bfTA . 
nH^MS AAHHHMZ KOKMH^Slit 0/VATB AiţAMH/ţ Bff- 
M4 :CAV CKKAAŢ kM mSatZ OACTf UJHaV MCf C (^.€^1- 
npA AlfH 6frf4lAH» OtK^AH BZ^AHAf KZ ^ E^TA^ 
HAf I rSTHf ff UIH n^Tf f I IţiA AH|Af KVKtt(C CZK OOA* 
TŞ CTA .^^HfnOŢfHBZf iVTfHMHt ni ^^ATfCzV OabA ^ ca\f iinVKftT'y ain cz t^ zAcn ka Hiil^t BtMHiuli kVkv 

' ^H^JfailTriiiBrtiitrrtuiVJrt • <^m Mtfri^Hft ^.hta- 

fiSfABfAioAM îSHrtjtCK, MH1IH kW ca8 ftftSKa AA 

nAHf -flAV n^VT# jkZ^ll B|ftlOA SHrttf KCK HHHH kVm 

V^<k cnyf niHi iiAfKA. * *4^H^f$' AH^Af a^taV 

^ji^WyH OAftlilklţS jUlHOJKai^A/^yi|% jKa&H*A» KAT 
TOlHrf ArtfÂt IUH|I5BPA^2AŞ ATJKTA Ck^ 0OCT .ţ.MKaA<- 
^HT^ KJVkT HAb MAH nbT^T jDAMfHTii C2UI nOTOA^<i« 
|CX CfT>k kK AnAf UJM Af ^V ^CT B0Hf^ K*T /V< mSa« 
4'Kf '|^Ha4iH C|>OCT^OAOCmH^ liHMHKS* •^HTf*AHl« 
''CTA KHn^ CAV 4^0CT '«fHKSA^HT ^H KMMTiA lUMaATK 
M^t^S, KAfk ftH 4»0^T tamtif^ KV'cHHf .fNTAKZ|lC» 
04lMHTbA OĂJA JVlHTjponpAHT^A BfJKH^ C^afKTt HK)» 

yv*c* iiJHMHN«Hfr:MAji*k 6(* c» Yfmyf -t^HtfV- 
^HHC A^TFHMHc M KfWoA )Snr»ftck czH enbff KX 

HAff kV ^lUl itOTOAH iCfT4f' IUH 'C* fOATi C2H Vf H- 

'i*Hqai n^iţHh4i r*HX, «A cauj fsi-kcKa EabTSfA» 

Vj^AlOA W^ f2Cn>jHCf Ka KÂ AHfAlA nATHMZ TfAyt 

jUJH£A UlH TOATZ OACT* A^'''^ UJH n|lK>iM nflCTp 

VoATZ ţa^A naM»MTt(AhH t\i HîţfiaHf lUMPk^Z HAi* 

JI^AAT* 04>JAMTbA OtfttA AVÎAN/y ftlAA B,aiOA AHICt 

fAcWHCl J^H TAHHA CA sM f^fAT aW ^MHfţfVV 

CiN^|!HMAHZ r>klţZ CZUI pZM*CKZ BHH^JA, RVKAft- 

Af CZUI fZKO(!*CKZ CIT*# J^SMHtŞlţJ jlSrA>CKljA- 

TMHA^Mf if nAATZ «f MyiOfk d^H n(ifVK>(V^ TKBfflH Kţf 

HAOAT MtiATZ n*TfZf AMH KAf* CTfMHrMH/V UJH 

45 « ^HT|t(V {^Hf KH.A<i*CTa C2UJ.fZ««CCZ AatJT^A, UIH CX 
nOfOHH±CK% lUHOipiA» 6^HHA.A^fZ A«NTMXfZ9 
CZUI CTfiAHrZf -- HAT htf^ ^U Măk (kmh •|kMT»BX'-> 

^ hhmh yH rfzHnn^ ha\( ^oct. nuic&T)* . ă^uktwA 

,4V5«H/^ UIH BZ5f HA KfftlOA M^ lcVnflfHC Miţ^ 
4»{HKZ /UJHH^ CnVcZ CnMMZ^ UIH JfMfl^t^ ^/1K 
if^BZlţZTV^ 6((«HTVAbH OăX^tl^ AZCAH^HcZ^ Hi< 
NVMAâ /V< Bp4;KKf «IC UJH A^fff^CCA IIznHCTZUiACICZy 

.^.HOA KHşNHTCAf Xf^^'HHKbAbii nţ CkHm CMHTf - ^HHCaO 

.dfiHMTZ CAKfiOTi^AT (kA^kVm ilATHHÎH- 4IAf fţlţ B<|« 
TC^A^n)» 4SHT0fKmHAbcZ AA OfM^OKClCy BTHliy^ 
Oiţj^HŢVA GABA-lZlSnHf HHMCAf ftAAj^HCAABf ^ni|Ziit 

llifMi CZ^U ^aCT AbKt.MAH W^HAHNTCf hH CK^il^ 
l^TjZ kSm^P? nOT|iHBiCK KACHiAC .^1 .(tf.MM&AliA^ 

HCAA cKjitr lUnHCTAuj 4>fiiHA>-. ujHBpMu^cz 4^fm 
BCCCjvTi ncHTpţf. Bif^VHi(^^. acVnfA TznrA|iMAO{^ A^ 

nO<^THŢ ^IAA^HCKOnTH C^H ^•bBOAf CZ^KZA^t" 
CAţHa. C9K)iAHH,)MAfiţ<bţ . jSIfZ AHCCTA ^Hili»- ^% 
nSnN.CTAUI.^lHH^t MAhACHAHHTC flZHZ A AB>b fZy 
BOK) iM TZTAfMHf AV BiHHT AA^nfABaCAABÎCf UiH AnOH 

fiV I)>*>'t9*^^'>' BTAiţz c4wiTZf mav- ujh ^V nz MOAjhf 

^Cl AHH . MOpN^HŢ Mf^^ATi MHH^HH AViţZK^* Ai^H 
CZ MlfyHM «J^HHAHHTC CZ W{^m IHII , f Ş^^OIP^ kV 

Bâffli.K^iM nH,^CT«^, 


K ă Vtî^ A Xlf . 

ez SU* 4K^v AaazV k^ fiA«ir?i!'XftH^ 

.IHIIf ;MAH nf% VfMS iV»(«V( ^8M^ QKf M VO^M^JCYf** 
flţ>llll ttftfMlS AHU^f M Jf^mftnM pfifi^JfM^i/^ 

I* ¥NrV{4i«RXf UinAHAviOHcn«ii& AAilftfaAy y^ 

^ qiCAif,H}f A a!$H . ^PAAUC AASA fi^> 'SMllf t r^lVAV* 
^fA TAfA ^QAl^TAt um • AM-YMVf tlZf^WS M ţM 
•I^HKVlivHflAYZt nifS Jf^H MlllAAOKyfA HITZi^H ^ A^ ^CT 
y^ CfAAn ^l'MAf MVf Z» 4|WHMAAV;nirrf CAAItaf: MMŢ 
la4[4l OZ HH^WfaKA» Ac^lt fiAA^WAS «tifl fţAKS 

HM^TţiiAHcz rmi'^i; o,Af «rr cdM ^c- i^avz^ famAi# 

CAV «fMKHC ^.H^nATM HIH'eHllNAfMcZ ^^HrWjHI^ 
A^IaHh CTS^An <»^HHAAY> ^ ^l AKO AO ftţZBÎA :f 9iHt£« 
l^aAlf KA|HIAI nflYVţflA4AfZ;^«*fc ' i8A0«HftfUl}fof 
WH-HlAAmH^ «HH*fN <ţAHIfif hHmAK HA CAV ^K fV^ 
r«N^ . aVh ^HMHC^fH kH )^».TA ^f i4>C%pB|lNHffV AM 
NfZIAM) 4CMT'U|H MAfMtffHAtr^fAA HOTfHKZAlAf yMfV'K 

•A tf 

kz:a4 Ahh OKÎn AVNBAA'AHCAAK.^nrnA«btti«k âVNkAnV^ 
aHn« aai*b~ 6^ AHâ A^MHf 5fH fHfrMH^HcZ» liiH nV. 

AAKf ZMNAf MAJlMHfHAf r;iVfnH/l|i Al NZnf ACH^ H CAtf' 
A^tar yH <MAI|bHrZ'^N0H'^CtMH^Nl|l'3MH«HAHli# 

nnvrfH > / pîwrfH AaKfZMHAivAAf» «iffAc aîpujif» mn AVn* 

JlfXfH J|J^H U ^a BHfVilHftţX acKnf A NlnfTAVINVAVH 

iim THf âNVaVS cnVf«aTf uin JfM^m omHa aYcA« 

yOC Ai nf CTMAHf^ (aHli*'«ril*Of»Afff»ţj'f cxiu 

onf-bcKX f jRcVAf K»iM MHH*if OMfBaotz c» nomc« 
cvfi}tf ) sxţ'tt YM ttA. ^wţmif aaT ^woa* NfiţftMVr fyi 

flHMC. CYMN/V» UIHOf KâAyH TOni^p» Afni^H^tTa 

.Aa«A*<<«a*« «VifociCMHAf 'K>£^va ayioTofioA ^Vi aa 

^J^VMlfi3}fV TfMMHCf ^H/^ATX AVmHA TOnOf^f A aM«- 

Itat mn c|f kaaHa ahiaa ahn Hffio nocdpMi' «f hic9« 
AfHMNAi nH HM^if jfCMfHn A^ntiTVT Asit A»Nrz Qit- 

MC» aVgUIHT /^HH HCTCTi.a^lfflf UIN caV caoso* 
^NT AC>ilfA nBrMHMAOf EHc^fMANli^ (icB AUJ*k Af 
3N^4e îcTOfHKMA 0«faZCK), nc TzTCfH .f NÂATS 
|l25>i ţfHXSf :U1H NHMU kVmAC SaTAf AnbKMN/vVcX 

nACKAfz a^iSyi^i ia|iz VHr^tf 1m an roHH uih CHtliafMa; 
3HK, nfiMHA f^ f»5«oiO'»H *ocT «iff cof» A aHiJ 

AAAAHCAfBt nff KAfbM^M ACMAHHTtf B&TÎC fOCHN* 
^O^aţl^CTO AVlT.M^ipff K»fiS mVatZ CTfHKaMIONf 
A\f .ţOCT ţSKMH^ SHrVpHA0p9 Hf BHT^fa^HA AaCAzV 
a«IO»ll-MHA 4^N rOAHK ilf paTÎIf UIH qt COf^C^ nf A* 

MMHAOH «y« /v<cn**^A*f "^^ Tonof^A hia amh bz^aHx 
o^BAHTf ttiH Aiu<k A^H't^ ÎÎHrHfîa nf TO^R B^cHjh- 

MANIH aSÎA aH YHHC, l^BfS nHmih KAfÎHaH nfHMHT 
iiMltil^ BfClj|lHN<kCKt nf f a«|ÎM aH nOfONHHT aMCAMC* 
)|AB OBN K|H|(B» A^S aH<fcCTa n^ŞMUAB HfTB« M*«lf aF»l eZ>T| ^ZkVt KRnyA A«2 ItAâAHCABl^. 

A« *»4»»fia|CAT, uiasfiiiA iţi KAAii iuhrV voqoflfA. 

ttMXNSt U»H t^A. ^K n^C .fDl H#{iig^« OT«ftnttAV(H, 
fUH •Tf V Mf* AM 3HCf*. «Z ^^< 4^« .^ .M«IIIAQkH* 
«fiTZ||lHf- lUH CA^ ^OCt f>Vr«fl/|^ fii^AHCAaB Abî* 
AI^MN«5lV ^HH Mf*^^ A)ffi(« 

j • » 

Bi^aK oMfikHTş VfrhtofMA^ ^«HT^Nâ^ rwrâ luit» 

tt^f^>iA BACNfH niNTfH fiAA/I^HCAAftHA ^HH ][cTO|tYa^ 
QjlfMlACKZfr caV iSACAitfA A^ GHAKlOlf Mz^RtttfA^ 
Afţftf UIH K^iHOaijK^ KZ TOAtr nOVBt^N'U «hifcCTft: 

AAvai. "ic&^ >«^ i^^nfVHAiy ^ajiat Ht(M9H. nfCKVM aM 

Ullf MAN.JHC^ Kf^l BAC^^ DUIf («HMI^C MahitOHH#' 
RVKAfSM yH 6HfBAlC aVlUViXVHT' Hf yN FKcAK B|»»h# f 

e« AfZfi* -iif iKKM 4a AA IIzfiHNHi;! h'^nnfiiiăHjsrM, 

IIJKM4(H MHH^NH UJH ^lOA'fcCf CAV <|)«kVT9 ftffX A^ 
MCHtpfA« AHN ÎCTOf^HHIH KflA^H^OfldMf AOfA AASf CA^ I 
KţZTaT»^ Ki HHHH fiAA^f CAAA^JA^ NHHH ^ACA^Va aHi 
^OCT" nţf AfCM<b# KMH/ţ aVkIHHT EatTi kH T'zTAfM^ I 

»fili4Af>2Shrbf4kcKZf hhhiX /vhh Aathn cAtf.<ţzKHr. 

O|«k0^0^tf HHHlT Kb OTI^AH Al^AOTbA EbATA jlHlO (r' 

02' 9S6 SâfT^ 1Z# 

itffi B^fMlK BfSf yS; -iffiHrf! bM Bâvtf ciM avVvt 
iiii«HÎ AâV^9^9 tMMiS M^^bfmr, nmnn%9M fîBm 
n%i^%X9 -^^ wMf f^n n§ft iT' CâV KMOf«v9 
nnnA crjUMiVA viâ ^-MfMVff kV nnss^piJif iif^ 
KfVMMAOf câţ* noffiMiMirrf HM«in coft ByfioAif» 
JSntiiţHn aVkz^Ht AAf osU TxTâf»AOf, NiiMnMtt* 

Afi AbH EatH aH ^6<Tf KH^rii «b ^faTfczV nffHTftf 
nZfUAf COM BZTifTy HMMH ^AVffCZif kH TOnOfHMti 
TZATO^ NH«IHBff yNA ^iailffCTf a\i*OCT> NH<|lilCfla 
^ *AffBfffmilţZ eat^ 'AfflCTOfTl «^iBZf^TZ ttff» ^9 
TOATI nZNZ AA VHA CHOfNHTVfH ^f nfOIJSll KffCflît 
UfH KfflJZTOffS ^l CAABZ MHHTff CMHT» *Ks ^l ăf 
^'ţOCT BfftyNfAl ^i AYffCTff, îcTOiH^lS «HrtftlJlM 
CAABA IIJH AAţf^a KfAHAOf AOff lilN A AOf NAf -^ 
TAK^Of HHHi( ^ffAA EtfAFAf H AVfCTff CZ CZ CHffft 
•f iţH ai||lnTAT« Vff fH AAfBftfHHl^iM CAV1KHNA9 
MSfT^fHCffCK OATHMA UIN CTfHKSHK>H4f «Af% A<M 
^mVt EATfffyAMNTf^KVJS MMHZ Hf AIPA AOf EftAA^>k« 
BfA nff ţ^C ^HN f Z^OIO aV rVtVt CKZHA* Jltlfk BBAHft 
lUM BAOMIfHT^jfM lUN sVHrţfHTOfA CMNT9 K|BTffHZTf«^ 
Ai|ffCTff<>HMftON Mz^AkVa nfCnVHB UJH AAAOVC* 'Ks 
NHhH JlACAB^f A AHftAB f^f AA jj^MnZf AtVa ffOMANHAOf 
OAMffNN «A AHf iA J|<NTf ^AyWTO f 10 A^ aHAt» 0ZfZ KAT 
Kk^NA'MHAf* AVAftţfMfffC BfV$HftTfn fift PoA^Cf 
lliKAftit AM nOMftNMTf Hft AHffA mM «f MHfOTHtfA aVh 

Bltfftft HB ^MaOTfNBi AHkHa^H ^ McTffAf NlV 

^CT HAnVjk. XIH» 3S7. 

^f'CfjrfJi^fr,* iifci?<rjM»ifsikKrA*Mfii:Tat»]pH|fzRS 

KHAf nfHtt fllKT}! WH tipHH OfTAHHi? CZ lcKNMlCf n» 

yH/yi aH icaAKAf icaiH 2Sfirbfti|iKt. KaiiiiiincTAN« 
Vf AE^^iM^Ac n«Tfa «Hî|:oc<RM«NH* x^mB' cab tN'^ 
naf, ;fN KtpHAc ca xâ noâf^ THinrţtf Kn^iiTfAt. km« 

AOf ţ HH«CÎC .»! rb I ţH •KTţfrHHt 4^ -«f&R«|«)trT ă^ A?Câ cait 
âHAjqAţ 1|%MtI(h7I« ^HTMH CftlftllttC^iT PcMMlt ^M 

HAfA IVlAfayopaci*AhH| hkym ftH*«TA fftl4)ocr.nf|iii 

YHM t 6>^Hf i»< AOf^ 'A A AA îPjiM-J Hlfi|MnOâTJ ATtÎTVTOO^ . 
Tt CftH^ft Y«*' ^HTfl'ICT«kţjjH;ca« KVlt«r««; It 

TOATt n2HZ AA yHA CICOf0flTbi|A tl]f|.^KN.eAAsif 
KfîffH (l)aT2T\JfH C«HT; Han* AHHT2M4PoM«HH-i 
ilOp ^H A^Kla AiCKZAfKAfEi UIH AHOH -fH TfANCft 
KtKVfMATZ TfZHft^HN AN «f HAH) UJH ^HH ICTOf HTH 
4M ScTOfHHÎf, KVMA>i4)(?CTllJH A^M qA^ MMhHti UIH 
k\$M TfZCCK UiH nZHZ ACTZ59 K^f NI^AZTHTI MZf- 
«iţ^f lA AM ^OBIAHT UiH AM tf ZTAT» flulHWA^f 4 EATft 
•<»HA, K^M, UJH k8 MHHt.Ab VktHi^fT^kilO, UJH Q^IMf* 
lUHT^A AHCAOf fZ^BOAt AAHt h)i gUJHTf UJN SaAAN* 
CAABÎlif HÎH AAlKzf AI^H nft H* BflMA M 4>0«T BfAN 3Ş> SlţT* IX 

4i>iMr»IM(f*cn( DMix'fiui • Mft <•■• ■V*' 
«!• fnmM ^'•(M«'H* fc»<>tl" «« iK»o(«nw 
«iwmMTi ni»»!* «»»• "* -faariMMTfi uV- 
^ gfmm, n w •■♦ n i y > «ftw'f^* iio»T»i>ft um 
y c« »»t ft ţi » Jlii» •■•A«^u>n>«>nf«l)M itw 
«•(«• mrt^wtHt'iff Sfowrti"*: «»««^ co- 
•••f» «^iiAui» •♦»»#r #< H»m» kMhip- 

>■, .fl«M««*^Jl"«0«l»««"tl«"»/M»««^«fK. 

M ••<«(• Atln> HmriM» «»«c»fftt« •miul»!*' 
•••«•(••o«fl<..nfi""»«>"" «"•(<•««*•• Hf» 
■•* ••ii*o#»((*»»IS« U(Hlir««i|ilk«s«MiA. ♦•» 
MBran. ««•AM» ••» nMnr ««••(« «••• #"•«<' 
A«»"i5»<> <■««•> •• tf%.t*m(tnKlSi, nMMi"«of 
Allnl «f'^ «vSBtTll» uiitAi«9io«"i«<iia(* •«( 

•(• «• «««Sf HRt ("" MOiatHAI CftJH. A"" ««("«« 

^ «KMfTi •(■!•« 6lini»*T ■"(» +" <:«*r«*f""» 
Ull «Ifl 3>>MHX« *«»«•«• 0»» 1»V)fC, ţHA* 
•m VMHi tvn:^ <Efi^aB* B»TS 
w V a»9 nZHZ Ji& j|iHTl(^«^ a>PK Af Arpui Eo- 

AZ J^HMoiiAOKt^aniafi)^^^^)! 60 az 
j|wH .i^a^ M^HTEHicica. immxtjf^ a- 

je«iMi ^ f OMiKHM CA^ ir^ cnf» t^afâ 

âbJlJ\tK^f^ii ^ MftZ p CaMZ fif |ZMac 

^<}% f\ft. ^p»|1ŞiE 1U10; f|lkOluSll*& ^SM^ 

m^gmf^^H^w 4^if Jjpnfii foMftiiffr, 

i . « - • • fÎM 9 «M'i» aV fUMC 46 • • 'J Z60 ■•>«« X*< 

AHM MAli A»*AYIHTf ^( tM^h^ « ^H- 

Hajt: JtOMHHAOp Af AA Oţ^A'^I^A Mp« 

V IflilţlAf QAAt. «y » Ui • . h « • iT ' ' • / « » • • • • 

^HifmmMt kzTAz' TiîTMi'ofeM. 

r Bf^ftMi nfHTfiV KA CS,CX\f.Hl||THIţ(3'| VfTRfO- 
fWX NOCTpV KS »ATtt nVc«CEM ^H r«%iA NOCVpff» 
IIM lATA eTf»MT0«^4(:8fl(Mrâi IUH âH'ţ'A .4 yNOp 
CICflNTOf H At Alfcf«A "OCTţS «ţoApTC AfAf«kţZ9 N<kV 
«cHflfHT ft^Hf» Kz*fH nfOTI03HT%A^n(tc<kCZM JKtt 

mnnte) NocTf tr ^ţ» j ka Ji»* f iţă |i4Ai<A(^' RsţiţHi>\ 
Hoţte».niMi efţ«|ijiinTlfA ^|9N<V(HaSh Viinţ|A( ţa)c|f m« 

ffOM>|IHAOf ^h'h 2^>KfA CZ n^Hm, lUH ^l yHAK A» 
BA^T<fc.nOMCHH!rZ 4»ftMtM C(^«(MJJHV9'*^c AlfoAd 02 

AOpf A^IKS n^lR^M^ A MoAA^OBljfj^ AUjţ A.ULSfflS M^H;» 

vlHiyiTi uiH ezA aVmimV A> ba 6()>bX^Nf5EV^nz« 

JlS-Aa BfmlHAi NOaCTfU '.WlCltţS AHn€i^4k HOJIlBa 
MimHA^f.CKlJHf-afilt MAhAAAVc^KCAH'UJN AATjL.3Zţ 
THKHH|ff RZMH UIH niNT|lM' A^JiBfHAf ^OMflHAOf 

MVirrfHf yi^j JC|iOHHR^A'^. icA|iiÎAf if H Mirts' aatstjva 

H i^.ţ. MMHZ MMK ^A «B<M»* MAICAf 1» /ţf'îra Pâf^ fio^S j|^l|* 

» Bf mHKOÎS«kHyf A BHHf; .fHCX N'OJf *Nf^VT«H/V AOCKXt^ 
' IUH9'W< ^K**^ CS'^l^CKfWC^ (KziANVMiAf hVUI HBf- 
|}/«)^ tlTH VV< CS nCţlţHBflJ^Ky ftATI XjtOHHi^ ftlţXfftt 
-VMHTfHf tJlAi' {^HH CKfîMOpiO' ţ'SliX nVMf ' KA AMfrni 
; miHa'llV'ABOM Jf^H^ttţOfU^IUH itlf AAIţfi}rA'fl(*<f NKf JT* 
^Ht^tk N*M .f NAf 9^«tT« IlMTfH KAf<k N«kV KSHtATH 

rMstt mVt^ tffflM-fj cdlrAAipfrii^y nsH^ kJTN^ NtBa 

«BNli M^ tmAZf CAVi AtV^KA AHecrAy CaK AAT CKţ |H'« 

woţlk^ BK^f^AiMMf uinK^f/vnmţk^c«4Yi'4HrHvac* 
;flBVnM.NOi ^NKS AÂ gapHrjiA/v ^îhha» Xjt onhkVa 

.MMNtfrttfCM WHAUl-kUl KHCMH^VfZ MJBHtt aHm iDff^ 

fEAM Adr^ţKT^Ay nftffOBCTZ AHMSA rf tH4L*CKZ CKfHC) 

WBH.fAA KVftATf^ mVaW BAr NQACTff^ MOAO AA !{&• 

fŞTft/V 9H'f%9kMi A^^ AAf^'Ktf Aillttf nbMfHH* 

«B i^nl^AHfZfti; ^NNA *^>^^V^^^"COKOT«hAXI m4& 

Aj ' ' fc 

mflţ')nrN''âHll CKHMtfAy «AirÂM^A'KzfrfkZ AAAAtf A« 
^CTiKHTV^ IUtfft>l<keTZ A5fii*b 'RA^lTVVNVKAfk^ClkN^ 
Tjk Cf^ÂţZTZll GtATVA PoMmNHAOf^ /^l ^Vr^Z H'E^ 

'hAHdi^'m'H nj»A/vii AtfS EATîf» nffHa aa j|kNTVfHa(t4 
P^mjiÎHn.^f '^^H^AoMHîA cz»< A^AA Hff^±h taf^m a« 

AOjŞ^Me C^Af^ilîrAf A**** 'TZF| HJlf aATfcAl9*«AfHlltl 

4^ Ttrţ^KH^ Vzfi%ffl fr^itp4 tfălf. noMiHHT^ HkmV 

A^fS J^A noţTHMj kS AH«kCTf CZ ^îfMVAlţZAfNTO jM^> 

(j^NKZ ^f nMrm 3Hiift kz ţf^A^ hoact{)Z Ai|j*knTZ 

M^AlilZMHTZ); IB|^Z MAJKnfr wf^HHfTf ^^HBOHN^ MIA .l^ilTi(|<CK TCfOlllfţBj Um «9M ^kA*OI|^;ilNI«AWAf^ 
MăfHM ^ MifM CK^Offt ^ff «Nşft Al^âlV «V« 

4|H^ ICMI jSilflMA KMiA^OAIKm Nif AjU Atlfimi ^<|JI« 
tff4^ 4IUI Mmtf^H^^î MilOKVAf ^M*^ 4IMIIIIII»V- 

ŞHAOf QMi»^ Air^Nii4( kM Av*q|^f04r ălHA AtllHCiialf 

JIM A^ ^MHIfWfVflA X<94Wt\^A)f ft tMCt9f ^NIB 

IWR^ A^^f*$*M^ ^****^? flirrlJfMAjA jfeiMt. 
NHAOfţ KAjiîiî RAfifiMii aHh Şwia f^oi^ ^fT ffAr M 

I^KN icV^^IIKXH CTţZHNM ^««<M«f 1% ^ «NfWMIi WAI 

iiV kV^ nc AOB«k^ g» ^ţmifi T M n^ti ii » fy A^ Xf i c m^ 

lllf Af HPACTf I 'k|J| #|(4Ti lillt M^H^ Mf ^ MAIHyV 

f^HiHimt^^ĂHşA0^rom^^ ^» Wcift^^ ,.4UHci 

Mun^H^i^ cz^M ţ|fA VMiinAAfrf, i j^o i if r t cfinnKiS 
CMHT4 ««mS Noii ahMa. <f9n%i.aii|flA 4Af ^ma I^ 

AtBA llMl««&4H0A AhA AftCH f iW i m H Wr i» IHH AHHklH Ntf 

Mi< :MVAii|plf, itJKngi '^acrHliHAfMt Mh fiAfli ^V XhiM 
lyKft azu^ ^ SfttcfifeHtîi «pT|x«MiH»QKfliiTOflfi^ 

MHHm MAfaTA^ 

Hi< 'ftinsA ii. 

# - 

^rliffft A«f f^lAi TjMlAli ifJMl^faT fipifll TMY2 ^^«f 

«li| «lai* ii( um j|NH^r iMM4ttâp «« iif« ^gmn^ 
M HSiisyAOf AztBSftyMi (ntmrfM «dfirM fif# m 
Mii\toiiiiiftfi«tfk €AifHAc«tlM »i^i^immmyfHMm 
MKHia«mviHHCAy.tf«fVNW«ifrrf 4:h» /i^mx^ 
vtf SAH As'iifcjf Ac wr i#tff s mt) e^'fr ^ h^MaA 
#tiJi*«mi OHff mVhi4H9 «^«tx Afcriff X^^'f* ttin 
^f cnff n^ UJH BNcrftf etrff nifqNHf tf ff^aV^ 

AVm CS «f 1V4|* B^ t^M HH «fti|* ^fi^HA A» 
H€l^^ mff^Wf^ «SfHHf^lţN't IHfAUI M âoKMfim« CAAt 

ettifAf' (tiffiibir iHH ŞH^nnm «^m umt 4^1 ifAATf 

MnMpi 4fm CHfMMrctflJl 4Kf«MlMf Mf AVfflr AM f^PMi^ 

I^Hv )^ ttin «tf «N(«S aVmr id cvsfMMtft 4^h«iAi 

«Mff VdijjlHM «lH'«i«rai(HAfr f^A* ii^V flf A*-* 

ft)(Ar ilHxi^ «uHlWHnNlH ^eTft 4ţH«i4« SlfH 

«(HHV •IHMmiC I S NH Hfy ^^ H ilHr^A^f <flfflC¥M 

f * igfâ mam fbiMft^ ^«o^r «V #ffifA%v« 4lumii> 

IKfk flf1fil|« itVil lAf^lWţ f$lA|iAf I MNHVlAiiNH 

AONlUAf cifMM ^yM —niii CK|liKOfft «ff «iimA «l^ll^ «^ 

>lK«« iMfya^ l«T<)fM«|^ M*^t^,f *MM mi, wA 

«HVM kKm«IC|M;a «»MA««»^ hIIaiM AtllMCf Mi»a«« 

fHAoi QUf » «r^HHi «V AviaNpiU «Hji AtiMiQMK 

JIM* aH^ 4.MVH«|(ŢVfA Xi|»MWK)^AKiS MMVf ^J^MS 

H^ A(«FJ^ •««#«« A«*Vn,:ş fntt^fMi^fk ţmm' 

.MŞ*«*« «•|IM «»*Mf»«»* *W EUrll. fMirft«V.«fA«-AM 
^fAA'^f n»(> AAAfMMtiRi, HMACVftf VM#«.«f«h^ 
l^ lcWţfHNlN OTfXHHS «Mi««<A «1 ^MViWlt IMM 
^V KVfCTI AOB*^ g^^^My ? ■»■ » > M » P y A l t w J ff MM f 
,«MAI MOACTf • *^ 4»«ATf 4M|^ Mf £ mff^ ll*f*flf 
.♦"'^|W#«t: 4^M A#«(«UI >mş 4ll Bft^ i ^> tM t ».UIM« 
^A^M A^f ^Hiy^l* WW Hy^ MiWM»» «< «» Mf MW» 
HMl^M.M m^Z-'a ^U VMUIAAirft IJ^MIfrt rfMMMIliH 
CMI«4 «Xi|« HOH AmKa.. 44n%H.Sigl(8 4kŞf AM* ^ 
4^^ MM;f«l4M|A AhA 4MIH ■f<Mţl l ii» r i» IH« AMHkul îi$ 

«f^ ^it AWt iftwfHHţii «eir|S|M«y (|K|AiM^£ 
«HliiM sAtf«râ^ 

Rtf- 'ftjinsA ii. 

«Mf aut« ii( iJMi i^NH^r 'umMOieâp mz nft i^fiiiii^ 
M HSns^AOf &zfm%fîi^ (ntmrfM Mf^uM fif# m 

Mlk^.HAavmv iUH otSâ^^nnmmtf Jf mt% ^# m x^ 
vtf SAH A^f^ At wr i#tff s H&t) 6Mi<r ^ hHMaA 
#tiJi««mMi Onff mVhhh» «^«tx Aicnff X^MVff uih 
^f cnf i n^ UJH Bnc Tftf etrff nif qHnf tf f jylHiV* 
aVm cs «f iV^* fllfs A^na hh Tft«i* ^ofi^na a» 
«•j^^f «iiaijN nfH»f«iţH'9 iHfXui M âoKMfui^f cAAf 
eiurAf (tifaibir iBH fii*cw «a^m tnir ^^n iMAr§ 
AcncHinli ,j|w okfffiMrctflji i^ftMiAPf A^nvfH am i^fimi^ 
f^mr y^ um iit m^iS aVmr id cvs«ihmii|m 4^hhai 

MWf ^^idllj^HM «Mr^iraiţHAff f «A* ahmW flf A<-* 

ai)(Ar ibiii^ «uHMVHnNlH e^Tct 4ţN«i4« SlfH 

4(^V ilSHA^C iSNH«Hf ^^ A ilHr^A^f <«lfllC¥M 
«HfHKmţlfH Cidf ^fPlt)» W fTf ^HH Ai^fi» *â# 

f% igfA mMA VNMftii ^vo^ «V «ffff^Vv* 4lumii> 

l^pk HfifNttft ^Vh lAf^iMc niA|iAf f mHmOimf^ 

AOHifUAi 3»» R«fT*X> 

AOHrMAI OAgOHfHAQf, ^l A^tA'^MnSfaT TfHMtCr» 
lUM C&V AUIfjaT nfl O CA«IX ^g AoMfH ^H tffA'kA 

nfHTft Paahahh, yHAr^HHTCMiAn u]*n«« ViTkuM 

^2R«HAf' MAH nfl .y|IMa ^g ni ailMS «IITZIţH, llf- 
A<fcA%A 4>M AHMBA OAgOH<fcCK:(» (CArf n|l CK%M HoJ 

PommhFh 3fnii«r, Oaeacic») caV HVMint Siebeji- 
burg— qap« Aiu'fcnTf «nTa^H. ^bnzGAcH *H m«h 

B«tHT UIHOfKHfM, UJM«r(AtlWT MJHe» O DAfTA AHH 
H*f* ^fA*A«Abiîî >ff kH TOHJt K^ Ailf I(J« O CAM> 
AC POMMHM TOT Ab fSAMc ^MnfftfMZ i»KbHTOfM, 

ilfiKKM UJM naH^ acTZţrii «aKrhcK, ^picz ma&m^^h 

Cnei nZf^HAI flf A*a\JaSm ^I cHc» aifZAAAA^&, Ka«< 
flHaA«".AwtiA AHNKOANI V^A mShuÎÎ, UlH^fH J^f^A 

ti>T,ae* CTan»HHf* MouilHAOf uih i|i<iraiţM4of caAf « 

lllJIM AftfS A* nf« *OKHfHAS MoAAOBfîl ^HnsfHH. 

Ai ^fA'fcAVAbrt A* cttc» Rifz «f iS .y^icnjii nAfT<k 
lVH<MT«Hr«M ^H nsf HMA^- «f A*\tJAb»V^ jgyc, (nf I- 

kVm MaA ^HHAHHTI AH^Mf 'bOM «fZVA 'uiH>A0KbfH- 
âf UIH VfTaHHAf, KAfHAf gMl^^H £fA*A A» CTzn«- 
""')• AlHH nffKbM AM3HC, KMHA KZA^ HtCKa* 
fMBâ ZafBAfM Cnft nSf^HAt ^«HKOAMf y^i< nAtHWiSf 

t» kH ToiţiH cz Tfag* nt<Tf mVhhm ujW ^t amoao 

CZ CnfHMMHlA UIH CZ AnZfAt HZnS AHtMBAfatfH caK 
Cnft-llTAAfa CZAt^H* (nffKbM Att4»ZKHTrOTAlJi), 

CAbnicTi A^HZfi Tft«i*» (of mţfM at^«a*\JT 'd|wH« 
TBM ShT^» anoi! EbArAflH,GAOK*NlM uiM:OMfarii) 
etH nft «MZHAOM HS{MXfM«j ;jVt<H«fl£f (mpfK«« h^MNT l$HrtffH>r^ IDi( W)«foMiKHlX«lpaui'r«|i m« 

KMfBAI caAl ifN AA'^'^ NCICA2VHt\H JIZM»h4[» Vi 

âiiiCTi^ KafHAi 3H^Mf niHT^ HAcv nMkVmbaco* 

KOTţCKZifHNIIlAşlCZ CANT KţfKHHTI AHH BOA IUH no^ 

Tr'noflrfii'fk aA'KZT^iiTiy laTaC MffHţ boM a^V(«itf in 

llHirOH^JEbH^HNl W|KeT|r«HH lUi» ^ISHr^f «Hy Mfitti 
K9 AtUiKHCC KVfiHNTi ^HClAi NOACTfiC tf HT2fHH/^f> 

3HH1: •Valacbi ^ Romanisr ofiundit qaod eoi^tem • ««vtii ■•!*- 
Ifngua adbucfestatur, quam inter varîas gentes ][^\f!J|*** 
barbarorum sita t adhnc extir()ari non'potuit»' 
Oterioirum Istri pla'gam y'qaanf Dâci et Giitâs' 
€4im ineoluereţ habitarant. nahi citeriorem Bul« 
gapî, qui f*x Sarma'tia^prodief e » deindc occu* 
parunt» E legionibus enim et cdonis a Trajano 
accsteri»R« Imp^a: in Daciam deductit Va^ 
lachi promanaruiit • HffiK^z''P€^mHli9 NAfÎNAHH 
PoMaNN c«NT hsckV^i^^ r:a;[^ ÂriMKAifOp iuiia^Tarx 

Y'MtlfTttfHettpf^ MAKftf KV «j^HTf I A^^ATt UIH ^lOti- 
»8HTf H«kMMfN âtf CTSrXTf JfHtZ ifHNfBA CA^'Vţ^ 

»^AoKţ(|»HAi ^00 c«K f^t^ţzfizHHwky haV nHrţfT* 

SjfliKţfHTA^ nfi WAAtMA i|iCT ^i HAtTA nA/Tl ţ^§ 
«AVHSfif VHÂI Att l|»OtT A?.itHHN/^ O^HHfOAf IT fVÂ*' 
llKlH UlHTfTlHy KSVn ^tA ^t^^lfiA nifTr l^i A^NZ««* 
ifly-EWaffHy 'KAffN^tL<f igtllHT ^tAi'^f JHa^Hf IKAH 
«-nfi yfMS AA)f*K((niHHC« ilzilJt /^HH HOAKVfHAi 
UIH HOAOHTKAi C^yi^*^' CiVOHOşTHAI }i nfi fltBflllri' 

Toni , JI ^ ,47 > TfkiAM 866 Hâf»* % 

^if 4^Aa"Ib' fiaA^xi'^ i«<i|»7it urTf*r« 

4^HH lcTOfMVÎM HIH Siltlif npt««i' HOH âMnVTW 
Al^AAr nfi'AAvJKA M.tM 4^M/VSMjiNZ MafTVfîf 4UH MftH 

R^flfM l^f -^VKfiVfiiAi^.OMţiiijiir CKflHHfty uiHniif^ 

• MâffH n«f TpH POMJHHÎH HOI|lflH n|PH(fHi|)fi» 9 âHfCTA A^f^ 

ÎL'lîtl r» ^^^^ ^ HiBfiMik* ««HA 4»lK*H* BA<if K^t Tz- 

TAfîif, HHMffM fiAAXÎH AftlKZ PoM4^HÎH *» ©«kSîR 

ifNfottmfAHcVf H\<*HHmAH Ka^iH nf CKHi Hic-rpon*' 

UJHHÎţ Abl AltajATf «lidf4llC3( UJM Of TsTifH /(HI^ 

J 

CTfAMTOf HA# MtfHllHAOf ^NnHHnAI^Af Aii'nfi A1«-* 

Ai rafiţît cz:«tiNTfi ^tffuAfA WVf4&cKaf HVnit< Aa-» 

^ftTA U^H CHHrVpC MyMAJi AMiCTf./VO&Z NifcMHfH A\f 
ifMMCUiT. NacVA «!HA«f Bp»KMaUi]i!f..UfH ^«^0*^^ ^*^ 
AAATiăSftgOnln H<kMVţM,NiBH»HHHH fiAţ^fj!» 4^M^ 
«îAi Hi KrHHHHTfHi îcţOf HK^tiţHM iABi M Wfirg 

•f^N^zAi^t K« fioM»HYiirHi4(fif iAlMHCoai|i* A« mHhUm^ 

l^iKZ'/^HN MpAAOM NWA^tf IţAfA MVHTtHtCMSf 

KHT014IH QAi'f' » ^i nzfiCMf nKpuHAi-^fenfi 

MUV^nŞf UIH AA CTfifMlTOfHAi M^HHHAOf f KKMH&nfi yH^I OMV «frN «|t (« IVMllTf N*#KZ t oz ^Ii onfkiiv 

- NMAM ^ aVm Sat^Ul. Hfis ^ jA^M^i n* «Yi a 8|»UIŞ 
. cş4iM #0OT evaii»iiN^o|kiŞ ,PoM«HHAOf > MAlm an 

«if«OJkNl4 pXA^MMlf MM q!M<V# ^fF^ MIT ntfţ^ 

HlV» e0lt0«4lM ifNlţNAlVlf NsliMfNAliltnOMiNNIfA ^ 

*«Nm'. Aft06l n|^f %^k '^ ftl^|lO|fc tOIMUUIAOf ^* 

C«Nr AOM» îoâHf UNff mHHfk H^ '^NirNN âJlbftEA^ 

t«l»» «Mi^ ătii OfftfiHr 90M«Nlii nW. cMlifîi ifiiflfo* 
'itHmxm¥^ ff N>rft jf.ii flf a^a» 4'Mifi^uMi^Vi^A& ANMia 

'fll^e::^» Bft 4^1 AţlliyNV AHIA jbAH AOAN iflAil^lt 
A^MÎÎA IVI^ ^lHŞamJl^ANJl^ lckMlHS GAAKiNOA» 
m K% IUH NBDA^a Aii^li EAVti ^H AfiMNAI aM CS ţli 
Mi^Vv» Bf Z ^l N OZ^ ^ VMInAAT AMiA^i lliN 
^iNiNNTfi (kZhA UJttNiNTfK A^TAUIHfl ANHfifV 
^Mlţl liTOfHifH N|AMH/V« ^MMBi.^|NII jIAnVa NOCTjl^ 

Ai/i^ifiifH pM nţhrtM)* ||^«ts nfiiAc .e<***9 ** "* 

NfiMHAI Aflfi yN\^ ^^f» P:*V HiNOT AAMh ltfiAM{l 

es cz ^fi TAUAnAAT^ Riff A Apiroui fioAs Uin ?a- 

'V^¥a SoAS CB ţfl l^OiT^ MbATi a^NOf*Ai MNVf 
«AfHAi Nl nOT A^ittlfN. ^ HiHTfH A^*C«A AIMN^ 
HlAfl nf i Yf MB MAH nf I AAf r e« AHHIM» NA NlfNMii» 
y/Sh 4^ ANmK CBftiNNM. ^IYJi A^f « ^IPoMMNlfff «N» 
fVH ifNlVlNClA TflK(fC«9 Jf^HnHNUIH 4>MNA ^i BW 
pfA liiHAi JlATNHH) .4.NTZH aV Tfi«Mt Jk^HZ^ 

f^fUi\lik AM3NC1' .f N «iCTN NifTi i^9»€2aM f^imifF 

47 o flS 966 Hâfv* i 

fjit ^ ^IHM BMtXl^ iVilj^î CX Vfftf* 

KiRSA tlV. ^' ^ • ' 4 • • - • i^lflfM|^f^NViCfVfiiAi{,OM\iiijiîr CKffuHAf uiHncN*-» 

TAfÎMi nHMffM AAAXÎH A^fRZ PoM^^HÎM tH OsKVfîH 
ifNfOtţlfNA^CV» HV*HVmAM KZMM nf CKHi HfC^TfOn^ 
IIJHHÎi^ A^ Aft^fA^f «If^lCie UJM nf TzTlfM /(Hl^ 

CTfAMTOf iiA# MtfNiiniiof^ ^NnHHrjfHfAf Ac^njptf Avif •< 

Af flZţlţM CZ^,fiHVff >fifUAfA %HrVf>kCKZf HVnit<AZ«^ 
CŞT^ imi CHMrVfi MyMAJi AMfCTfi/VOdZ NifclAHfH A\f 
«ÎMMOHT. NacVA «!HA«f •MfâURMaUjilf.^UfH ^C TOATi A*^ 
AAATiASttgonln H<kMVţH.Hf«H»HHHM fiAfOAfjit «^^ 

•^N^ziii^f KZ fioMMNYii.HiijfK ,fMMHCoaiif.A€ |a4(hhh^ 

IţfV^KZ'^VNN n^AAONft'NMIAMf ^Af* IMVH^iffkClCZf 

t • 

Kb TOIţlH Q/VAf^Z CZ ^i nZfkZCMT rrZ^U»A.i- At#Mff 

MU«nMf UlN AA CTfMMTOfNAi M^lţHAOf » zKMMii nf c yH^I OMV «frN «|A(« MVHTfNifcMZ» os ^l OnfJ|Ţ 

- MSBAM ^ aVm Sat^U. Hfia ^ jA^^n n» «vi a bjmik 
C94M ^ioinr^ evaii»iiiifO|iiŞ fioMWiHAOf > Mbâu ^m 
'ic«of midl pz «^MMif MM nltff^vfi ^f * M^ n^Ma 
hkV. eoito«4iM ifmviAivif MaltMfHAlA noMNNifA M 
-m}(a. Aft06i nţ I ^A 4^ f^Vf^f VoilMUUiAOf «•• 

C«Nr AOM» îoANf UNrmiHlfîk <l*VVNMirNNAAbftEA^ 
IVlA» «Ml^ ătiS OttfNT 90M«Nlii NW CMtifN .f^Nflf •• 
'i(NS.0«4A ^Wffk Jf.fl flf A*A9 ^-MIN^IMiÂVi^AAANMlA 

'4936: M^ ^ AţlliyNv AH»A jbAN AoAa Ahw^ 

A^^ÎA NKCTt ^lH^M^^IANJi^ «hMlNS GAAUlnOA» 

^l *NS IUH NBQAAA Abll EAVlg ^iN NffMNAI aM CS ^II 

MjVv» BfB AB N Oa^ ^ 9MAn AAT MOA^A |IAN 

^AlNftNNTI» (nmA UHlNtNTfK A^ifcCTA'UIHfl A/m^ 

IHHtl icTOfilifâ N|AfiMH/V« ^ WBi.y^ jMnVa HOCTfŞ 

'Ai/^iflifH iib flţhriM)* ANfN nfMi%c ecM» Hs nn 

NftMHAI ABfC yN\^ ^^fl ^^ NCNOT AAbu If fiAM{l 

cs ra ^lc TAMnAAT^ KCf lA Af *f out fioAx uin Fa- 

'^¥a 00^2 CB ^ll j^iT« MbATC N^BOT^AC MkNTf 
CIAfNAl Nl nOT AACBIfN. ^ nCNŢfH A^<«A ABBM^ 

ibaA nf c Yf mb mn nf k Mf r e« 31IHIM9 M bIIbmii» 
5^A 4^ mtiS esfiCNNM» ^inJi /^Cf s f ommnIIc bb» 
fVti ifNMiictA TfttttteB, .f NnHNUiH 4>MNA ^i B¥a^ 

PfA UlHVkC 2IATNHN) .4^NTaH OV TfCBMt AVNBf4l^ 
|»f«k)lM AM^NCi' .f N MCTB HtfTI (At^"* A^^ 

47 o flj( 368 Bt»fv4 li.y 

. ^$f ftTtfNif* eAViir|0C^A4k M}tm^fi9 Vf iKJMT^ AA flţ« 

. UM kH /v4^6NAA oiif hi|h 4»tiiHA <ftt Kf aa Kf aioA' Sii- 

.rV|llCKt AIC0A0.40aV lUI^AUIEţMrf— aZNft«|ANA'BffAAC 
n^AmHf^f Ap&rONI ft0V^»'KH,0-CAIA( ^HfiAOiAAOMy 

MpL f aa\(a Ao^s Nfrjr^fA' kV AAI^TN ^HHfţA JSftUH^^»- 
IIJkCWA CAH«fNT0fCf;4lfHTfy K^H ^HfHtflTf iiA AO^ 
kVa HIH BfiM4['ţ.04 iHM ^HHi.ti 9f Zini' ApllHfMMf 
KAf HAi CMHT AHmV,^ A Mp^^QBS&^ Âi RS^I» Ilf^ 

irzHx j|L» ^BOTf^H |UH A'' nf CTf. BiUT{i\l.nxNX m 
BUgc» tuHnsNa «f H'.H4tn|iHff ifH y (^ma* aHh. EatIow Aff 

|tSMAC. 1VX|lVNfOt<^^TaTAfljl-^i'AA ^HH^L 4 KOMAUH 

X Mfljjll CMHT AKm8 TXTAflH , KA^flti CZ KikiAC 

BOaAHli > i niHTf H KAfÎH >» AM NOMiAtHT* niA» ^M« 

«afZlţiA ;A%H îcAKSi dHrM» MIH Rfi AA ţf^t^KBH^ 

«y^AtlAT^ AathhîiI^ A^AA.rf£HH iS*fi«rtAAbA^; flH*r 

CTATTfitOfl 5HHtMyVHN#HffHHTfAf aHh HhJSHTA -TCOc 
HtATnC.KHfflT OXnoÂTf ,AA«HifKf KAJHIAi ^^H.ic^O* 
• ■>!»*' fî* CA AMl,«fc4fîlTft« . • Ilf f^ AM*CTA11J Bf 1)111 UIN îoAH 
^•nU^h fii «KfAlOA KVACXttC«C>4lH ilAT4IHlH nf tiTf luHr -AlfMHAj 
JIJ^^^/'*^ XlHlt4^M«aTt*IBA rtfi|HAOp,«KAf!H AAOmAiAf Mlb- 
Ai:^«¥fM>. 4lN«A^HtAT mH «f N MTf ^A r^f llţliiN •DfOttHHHfM KMTtr 
SBAAnVKMHA, HHHf m^^f KAqHAi OaH; A|^HHN%^ M«f- 

smiiAf ^npi yhîhuAK c)JnnHcj^ iKfz.fif^v^AMîH^KV 

irOKM«bAI fff nAMi laH .AlfJf ^AT» B\f Kţf i MHxiAOK 
»^XA!I|«« yf^i^^^A i^lŢJAHU^f , /ilVAll «VjBf iMi« — > .»UIH niAOHOiWtfţliW ^ r^ ilţfA^ Hf 'j|iHli2 iini jrOAYl 

DMTfttţimf^ Kil^frM Anbmcs Îoan Aftf^ifţ d|.ii 0^« 

VNÎA IJlHsfiMlVlHClA^ CTarmHMjfffi CAAf AiMf Af^ACr^ 
'TlffNK .f MHflVHS III H^i EtlArapJi AcVfrfMlţfi ^lHHHf 

. A4V^aiHTA<r4Avyfi|t AVi»f"hRi(kSii^-.frHNAnoii aa Ad« 

.«AffHAl CAAt H-iliA BlH^b Hf %ICA|îtl^CAH ^Ofr^HTHMC 

nsNs «fji ffnttfi AH Fffi(rA)»AiloAaaMurH fSMAc (nfN« 

Vfl8 MaflH AA:MHpcVAr/Mf»fMHA0f9 nf AA ^kMnS fZlţTji^ 
ÂM. loAN KAHTAMHţllMOCfmTfBAABiM CS ftf ZTZM^» 

Bp.AHna «k AH:^fiM\ir PommhIm ahm IUhcIa ^f.H 

ntOAAOftAlHH\fl^raSHTfHte y^VnZ A6.AMN) <nf»« 
R\f«M MAÎK.ACNAMHTf «M' Af ZTat) CaH TMMHAAT UlH 
KZRA^ aM SATlf^ UIH AUJ>k UiH Tf f «If(k4 fcMj^HH- 
-âOlf AA^ 0f/^A »OT-A» OA*ffA CAH TJH*nAAT*/ ^ 

K a n « A iv: 

EÂTÎE O CftMX. AE fOMAHÎÎ A^ 4>pCT 

R^AT DjibTf KyÎA' K^Aimop XHr^6<iiiiţ î f I 1 

CTffHNll • 370 Bafv^'iXf 

; vflv^ i i|« a Mi H KsHfiitt ifMafiKf»«tiii iflAflrMiUof «fM 

jg&f HTfA^^ M AlfVll ^ M XC AA40 «Ş Jk^ TOA- 
.f§ M*rSl(IIA# «fM Oy&KlR HHL MHCillfMf NU Aâ.nlt* 

' ntfiMcAcm^ Imn |lAi»l( jM |Max'^^^ ffi^, Mfik aV 

^ffMt lltH Vffilf (^4 fOMURHllJKPf llfMffv /i^Hll1(f t «^fjff* 

•MnoM* tlmimf^hftt mi MMt<»9 fx^^'AM'B^v^ ^ 
'.iiiirSArfff HSfiaA»f inif fa^pbiM Mtm^ AAAxfHMi 
^nV OwtHJif oaM ^NMinAAT M «HVai^ ^ft9T «i^sKa^H 
3h i7 M AVniif^tHfMfHkAOf nffc^f^^mf»* 4«- 

^ aMHi fAH^VA OS ftfSYBMf MM f^î' PMVAHlîf 

4Hif M uiH n« şf f^ aW Ea^H iŢâT M ^om (OMc 

•«|HIN Vff9SiV»fAf Ai IV ^^'^ ^^MflS^MNA if H ItM* 

if4 H4irfSf u»N niftHi «H4>iff«r ^fiN)(v fv^H IVlNclâ 

•^f AATNHN UINA* E^ATAfN «fNNWHUlSf Nf f«KM UHf 

|k«hA'aV âiUr IlfariNurţ jKflHAOf KNr^ffi|iN« Ma^ 

fk O a^AXM Al*** |cTOfkHHH| eX €Z <tVff TMMnAAT 

nf Ai hhVa awaa Xc 19A9 A^ffNS nŞ 12 anh ftVnv 

ili QA^ «fHTOpţ AA ANAAHţtniCrff ./^VH2(llf AAAÎI npf 

YţM uihkH 16 AHH MAfi ^^HAnHTf ^i HinAAa aHn 

BatII* tfH>lsCTS /^AAS A POMfflNHAOf c\fnT RpZlA 
VHr^f*CN2lI(lOTflt|ţffff nfilC^fM AHN IcTOpHHN CTf f# 
fllNflN^NVfATf ^HBNNTiAMAfSTAŢff AUlţ ANN K^O* 
IMNAf HOACTfff lllfltHH U$H nHMAN m AAcVafAff «Hm 
CX 3HHf .fHCSMNâTNff AO Af STA Hf NOM NtSOH • AmM« 
Tf B HIh erpSHHtf A^f S IcTOfHHftf «V AH4|€TS MSf« 
jpVflff 4^«r«j( «i BICS ^kNMNHT^ ^HV^ii ^•■•■••f B f iiJii ab 4^cv K^ hf AA anUa ma& ettci naMtNHT)^ *^ *^ 

»«KtfMRMAVil1ctiff«^n9 tllAHilryfaTHITft«r4L0lBfpif- 
BNtfA ^f^ MMIIA fi» i ^H n » MfMAi A«tiNf»l<fc AROAd 
»eTinMNlÂ# AÂAA'ra ^afî A &AAJC^W| tlA|l4t HAf ( Aflf j 
»(lCAff C% if Nltlkfyt JBf CAfAftlAf OaK Rff aHmI NOfi AlC- 

VMtf A^f N^Mf T&rBjaciiftţ^K^NHfM BHv^iâfA}» UlH 

1J C9 «f NTHNAÎ aaHS AA MAf4 Ntef^t ^ I^C^ ctfHr 
3f'ACK8ATA(.4 kpiHAD|)lSHI^ff|}fH* f^%mWm%f^ 

fi AA)fM EoN^mil diteHN<#f ni(¥€Aiiitfiioayf# «cxnf A«i 

%4Af BfÎMÂ AÎf ^CT Klll^f AaiANTOfAA>MMNtff nfAi^, 

IcVm ifHiţAfA ]!tIVH>riHik€ic%# ni /IjAlNHfi :*j^fv oHrf * 

nXHÂ AA dc&il^HHf aiujfi nf ^HwSlff «f H:V><^^***' 

•fH Mftf4H4if|^« Hn^Ae^vi /V* Kftf^f nfCH^iiit) 
Afiiît'BfAti aSilriţffi|if} es cz. ^i^HtfMiiT ctsnaiim < AO 
AoiHlifu nHM'M^'Ciiir/lrf^'^i^f^^aMfNâf âiH>iMM> 

fiAHMA /^f jâtfflifHI^ n1«VCffft dftUVC fNlfţtKNVI^CBf M^ 
ilJMNH^ tllH 9Kk HiTA'rC («ă|l>lc iţHt H^Ait«Hl t^MH* * 

rVfs^A AfiiiAOf SiirHftijliN ii«icitflA^noÂfi)f cl^ 

O C^llnVi^iif AMtftMtf 6A* ***"^ ^ ^vfLm uÂf If fl* 

nSnfi» «K «Alfaifo. d%%«iMrxiâqt 4Aa«fcipl^ tfi4î* 

^M. AciCIAiMlVf AC. Hf AiMhi]^ :eiirtf^M|rHV^M^?l^ ^ 

Toivi-^znAiMiiViAiCr^ril^^^V^ ^i h#ÂA^Hi«VA^ 

VH4HAMfllA< eAAi'lifaiO IIINH:||AiMt|ţlCK9>HClPk'S''Tf 

naM» j 


00 âovBffţ lyMMvtfA r«Ji«iţpuiof cm i^s» tf s4l* 
MiT lâcifwfi» â «aflA AuVMOf i nf f Bf gMPk M« 

^*c Cfiff. OfftffHff iuHnfCYf OiiTy Y'^A*'^'''^^ 

CTaflAlifJLfiZN4(CKZ.yNÎB ^N VfANUrJHr aK fţV(H4;^ 
. flffNSM lltfHHN Mi« yOC CX •&• BH^* . A<f H Of H -^f 
fH Ai|f||jA JSaCZf ZSflpH^ «fH.^f nf EAHÎIfy HAftH OTZ« 
fWU. OfHff HN^Ay UHI nZHZ «CTZ^SAMIh wp<uft(A 
M VHTf N«hCKZ 9 MAHAf KZ cHnT .ACl(HATAf>fc'*UJH AOA 
AoMH^AbH CMHT9 . if NCZ. ^nZ nf HHHMriilAV nfACf 
l (^H KBfMAf ^HHYfObTAb 4»0CT ABMnA^ UIK A^.Qorfîf 
OMNTMBJi^f ^fkHTf ,U1H.AATA ntfTfţf AH'mCYlOA^» 
HHHţfMBH A yyf^lKA Hf UJH KH.MOBfTf Rf I AHHOBAtţH 
, Br KSyiHf mH TX>TA1|fABfKlJTHTHA ^f EAN «f Uit^MN* 
HfTb ai|fCT.H)fMf EaH^ nfuAit^ «fA.TMAKHfi||f .dc^- 
RAABffi HB CZ ^HKZnHfTZTOfK) A« OT>br« iVfHBH^ 
TfK MAH«VfAT CZ AfZTZMt flffKHM lOH Ebv%KHA 
Ck^ATBOA^ ^CT KiMMH^ EACAfAKYAy tUH THt\(J(Ha «- 
BICT BZHfCKnflKVM gCTf MAA.fifKK^f AB HMT A^M^ 
Mtj^ 'AAVAbH.ao^Z HfTfVAy CHHcMff KttBHNTfAf 
^M Alt^NKAAfiTf^CnfB^AfHAB AÎ flOMtNW|»i A»H Sf Kio 
ImfHRţf^ KţtffSc OrtfBTHflOA aVh MB|tfMHAlMf 

KuBfi«B%;)9 tifmSi^ tmm^ «b^z ccz Bf > B^VfntM^ 

• AiViMftMlt • SaCAf BBIAy 311^ f 9 £Cn Oa AiVa TC A MAM ţ^\ ABTbfS 

SLi^TiT' ?*H»fl8MQAAwi« nzHZAAMBf* H*rfz,^« 

., .^ KAff <T* Alt«> ]VI«||HMMAr*H .»'A AMM* ' dBf^vbKV Stlf g 
•<^>li«Wj«irfc NkeWVl» UrM tljNKtTM «fNHIIAt, N«^ 

• iwtAf^rtftrmiSr^t wi**»'«fwra<. bim ii(«MB«^«c 
»«i«ui « A A*f îiikytnfiieVM a<i4t«TZ iţaf s<fi«cAf ««rciean 

«<H« ♦OCT Mtftur*.;. -IQm l«f«l^iI>)^AAar« «IţNTf'* 
««•rtAAto AOC. 3M*IM .iţSf H^t#i;'lC«^AS;.M«M,^H»«Mf« 

>B^Mi ep»'«W .cT8F(Mt«i«ţ<lt rHţsrcil. «HriffMydl, 

-S-^MI ««fHAft.yvmA* ttm «KM^ 9«N!« TOT cW, ACN 

• OTSRMNM j>«, c«NTa<Ai^«(: H«fAlSNrHf>kcKa> J^, 

» -«wura , Kf oA^r« , eAAsoHiA •(« am.s h a ah f r«>* ^ ««« 

» Ml^ tţ»ţ» AiMA^ (Htf K«|«>NbMl^<|iM TH«JI^AiU;|ţfA^ftOf 
» SHrVf tl^H CS ^H^ZASVI fi0CH«)« OHf«r»« Faam* 
» Hr*, C«« aA«Jţr«i flOt^MHfîi, HOMtHrA, UIM fitfA- 
»rAfr«, KzTfZ «YtCTI IţZfH «|»«1tC» lUM nOM«HMO<k 
B.SAHNAO(>, M<ţX4BHN4HŞA0|l IMM « 0«BifVţl*HH«>|), 
S leapt GiBSfHN 6CT(M«TATI ^N 4«f» MbNTCNikCKJ 
X KMHrZ A^NZpt 'At eiBfjl ^CMnZf OT ^H^HTZ'^ JBoS 
■ N\fMiAC f AN C^ «^H««,IICI,3H«|»r«a^« ♦ZK«T AHM 
SNţfMiAl EaNAO (Bando), K»f HAC ^^N nfASMACAa 
»C»« «Uli^ZMMNTVfifAC ij*M0S^«H||H <CS.3H<I« 

CBandetimn) fiftHAfjiMM; IHpa {rf«.|ţj;.3Mvk B«fril* I iig^<iiii4li t< < »> i nt »<ifa' fli> i y > MtfyM W Mj ij ^ 

^MCMr* t Atj^rNhţ^ Ayfeft^^ ^f*^ Bftn¥< '^ o:k!Q#ATf 

Nmillft0^ttA»(r:«i|lâiif ^«lâ»#HN#|iMk^N Ulil*«iaii AiitA<>^ 

HNMt iiiifrihrNfMA^^fşgfN Aifftvfitsif»^ Nfinifir^* 

IţlJAfV^f fPftlMâf^llllAiţt^ltNVffA NiftAaVJlUH A^f6« 

ştk€f^'^^9i*4^mMfMffkiiUkff naliz* AikiAilti|Milf » • 


i «<tâo> imfKwiAt ' VW'Ai Y'*A*9' ^" *>i4<«ili-et>'4fM» 
«HHM '•afw(^Ar:MttfT%f*««cHy •i»pt^''iHi^ "H^fff 

I 

il<4(M, . NiM^ y^ s*^'B»MH<r,- V» «•«. ^nh^«m4mM^ 

"f* tf^ f^i tifA^fe- nyfţ; B«Mfi>.«»^rpr4âct'fsyi«^ 

HMMa^Nfţfr 'fifil AON^ţHAI 'CtMf ~UJM *Af«ll|tHH«%fi|'iiy:: 
UAM A'i A* «!(«««% JlABSf n(«N)|iN«l« Itfil {MM^f^' 
nta«^A* OM*fliN« |IH< nf«NMlţl««t* 'NSf»A^ttjW.i 

■4«tf 6KMi(*if^0fi|iK- ^« «rt NMMnA <C«c*pgtAy - di <»< 
4*««f««ron|»ffnsA^i4fi(i^C^AWc» Mrp» ««M^^Hk^isii^ 

C»'^*: ţSMtttf'AOM* ji,- ^i Aaiit«fr#'iim «««Bţ^ţ^l^ 
«NAfA « E««SfSHr^nAOţ. jf.H •ţţBţA ' FoMMHifcC*«^6Şt> 
Tf«VI« AtfiM*|ţ«^IKB'CV«tlMNMVOfnA'e«V ^AMa'AOIP 
^t *ttift » tnrt<M « ' ^ IW*«lW*t-'lH^ţtf#^'' ^KA^ 

4f • (^MNAff Mirkf«z.9 nfivtfiiA' KVftVA îcTdffMi r^fit^iMrr aa 
MidU csţTfta *f 2frft • . Bf z AHN Xf cmfucVA 4Uoaa<0* 
■iN^cnj^tmii ^H'fiMA i^»Mi^«&M m^w#,»yA 
XţPWftHât «apfiAS' aV ^>CT. MfNP- ii^ftii^Nai»MT-«* 
l^f. T^fOfiHicXa aStt ^f iicf Bof«^Af .iMiiA/A>iii.Blta 

âuta M»:^KVAf CZA*Afi^|f|fnHNmKtUi|A|fl(t|^V^> 

lEfZ «ifii^VM Mia AMM' TM/ItT^fHit a.4a|^ţji Moa- 
AoaTh p» N\(<|>rfl ^^T-Sf«ic4ftpfHHţcVA«xa«iMrVf e^ 
MimffHfHc4n^§f A'«f*^*^<.4H-MHATAAPii^rp«aMia^ 
liiyi;^X;fQ^i9itHA:^fţ JttoAAooMf#cic^':il9uj|iiieAi^ 

filk W#*»*A «WHOrHMfW' B«4«iaf,^MiAv Bf w x^^''«*< • 

CSA (^il ^kf^VT.AAMMI^ti KAifN» Ultfv6Îi.^npM«HtCit#V*- 
Mll^aiM- 7(.{^9)IHINf, «1f vkK/»9M|N,AVA^ ,4vMi Vftf«IMf. Ul«« ' 

aABţ.MficAitA^ KftASrafH/i antf AM ^HCMiAliţZf ,nf»« 
M)faMia*iA«M^Nji«iTafMic'^« #oct '^kjcxmnmma? 
■Una .AoAttfMAHf A4 ** Af «•<»" ftoA^I^H^aw» nşHK^ 

NtAAf Atfi|iM> niHT|^SiM«i|î|aY|A BHUe^XfOHHII AA M»i^ 
M^nV I|4|¥ NiNnTi INfS nfHHMHA eCTi» KXHM'BKţMI/^ > 
MMii AA99C9T^(MMi* MCHiApfp «a|HAi AHNA'raHCaM* 

um Vf MihrpfiM aM OHM«aH ^iv* Y^**^' VHABa AOf • 

A4Mc«afHMT»4UM ^LH^IIfMAOCAOBTA ^XfOHMK^AtfH aHm «^ 
Hf4K»Clf <^SfX>HM«fM O ^HuiHHi « Ai 4M«C^AaV: ^^H* 
fVf l^HNTf aTMTAt KMT a|CMVp|H« HfW^ Aft» W ^9 ♦" " 

Cf fNCf TOiTS Rp« ANH14A uiatf nlif^AHTi mvm 'Seoiel «^f^f«fip)i A f cx mH'c V MiAM^f 415a «. Oi{) a^^r ftm iţH 4k8Hv: 
mf^] A\imJifAwtytnAofpi JiA-MpuiîA^f-«iii4t HfNTpţ^ 

MlţJr. PoAMHJb iCAflTH Att IMftNf BMAC .nCCVn«M^K^« 
UfHttff AA AOItVjiN*MAÎÎ TAJIH^ UIH ^^3 t^ZnAAA A^fjf 
EatTi I "'MţfATai AtfMHHZ dOHOTHAT «I^H A^AAţii UJH «f H: 

ijiiHH^AftA^safHAWi HAM ^ uHtVt Aa*« :mf%^ 

AHIftTfrMKITIai|*kVOfniCai(i^ KAţHAi AKmV npHHMHK, 
HHAi. HMCTpi* 0% noAţrz't MttHA^ KZ KHm^UlH^COHO^^ 

"rjkAa^'A' aaccix(iat&' icvofiri hV hot- Avk» ' ^ht^z ţ^fk'' 

KMT hfAtm H« UIH^MAâ'^HAHHTf Ai •^UTKfHAfnk MOA- 
A0ft%IUA0f ^ÎM dpA'kA CZ C«-4TI A<ţAAT* HHIJfC- 

K^KAftti ISmîtfK AA OVq«ki^9 uih HHtjit OAâf it aa^ 

EAiy^t UlH^Ai yu ra^KO PSC AA CATlfAf-KApH^AA f^tng^ 

H^MCAr ayiaHh Ptfcf uih akmH cz cz ^iff riMAHA Oî\- 

KAHÎH* fliliCTi ^^H <ţ0CT AUJik AAlBBfATf ^ n^Tf A 
3Hi|ff KZ A» «UfftT ,AbKf« €«•# rtM KHf^flH 
UJH PKcTiî OAMIHH CT|kCHHH 4>THHAf CA^ ^iHtHt 
CTZftH UIH ArCZHHH% nţC A«l4tAl AOKHf Af * l«f Z %IH ' 
A»MOUlff:HHHH 1c8m7 li A«l4«Tlf npfK«M'AAfft<f^^ 
f CTOfHHKAOf CTfZHHJf AOAf A«4i^ AUI* HOH Alf Iţl1« - 

HfMf e;i hH #fc AATZf <^zfz hHmah Bachc A^fl" 

CAAftâ • UIN Hf Oljilâ Helcfif CHOpHHŢif nfCltt(M Ullff ^ 

AfHOnteAMlfAMii JfMavin^^zf^ ct^^^^U^)Af^^ 

* ' • v^ A ' m 

<i¥jMiNf e^iMr iM^fNiftp otfauiiir m if^t ai|i<MA«. 

BloHsdavîat .aACKS-iAiiBflik.gvi^diur cim;MVMr«i»» 
"raHvi ', w|^H9|Hi^ii r*^ a rna foţMi ^^«^(Mif t> c Maii • m)tmf c% • 

C^ţlllU«.fH /^ta :»c«V A^« Alll«MCA»p4l««Mf«. ' 

nn Mt oaV aitiffjftr fOMaHlK'Abîi/rfAAn ^«A^afa^ 
ci^V'K^CTvKiMiM/^' FortHH^aaanorQiiiy aAtics 

TMfcHh PtlMlHltti9fi« . dHiCTCt A^^>**^*f^ îc^rdjila 

AAMipav.z : aiu4'Ai.aA, AiiA^Avgit^tfr Mjia nV * 

Cl|9l<MHtft«:(njH|lVH..6a .BaCSHMNff'OlMOA.lVblCAHAtUIH « 

aMVii M: Awetf a OoHfoH )• ) ahh- ^OMtk ^t Kaxoic - 
uiir AikH*xaifaVfH Ai^>^^ If ntHvfMaiftcirf ^h^ 
v4tf«» AMa 'MAn mifATAiad^HHii.nxfxciiNAt no^ 
THH ^npi HtirNvofioa HocvfilK ca nHcs atH^CKa a* 
HaiNA jfă$miifTtt x^>TOfaflH;«tS(iJ« aŞoAAoaiSt nft 
mf* <V iiaAfioa^^iMiA^HHaHfiHf 4^ aHMoa as« 

^HN%ca« »mrti\tmi*QtimHHH^^% %i^9m4M w^BT^Mm^ff kz, 
^f «pAViniif g AMinVn'r^A 4yit4t*Â*<'>^ALek wxjfn^ 

c^A^xcl #*duiiHti^ri lltsT^xil^Rf^ ^;r|^ 

^«ă|^iiAft uiHjAon^^^t-^mK§ u)t*^^n 
n«(ifai|AMiitAiiaH0cv^ 4tii<lH(PMili^'/ftdlBft^oK«lt« 
VIJA«f ^# / llftKÎtMlif Hbilţyl^oc AOş^ 

X9|f.-4llli»AvX''rHBlMctt «flfHKi» jfctAlf A AK>l'Âţ'>^^ 

%oi^cs ^-^^mr.^^i^H 4tai»slA(vt««lfiMit^A ti;iiiH«'K)i 
%ză]cfcf Ih '1k*MtfiitV!t#>u»itiiH»Aiii«ttA»i^o]i «taTMHii^ 

MliOCg * >^ll/kfai5HII|l^.<^^9|/^H.^CRpll$t ^MflRiM 

ĂţAirQtii fto^v'K>^'#aMHlft««»;c?i(|flPia^crrt'»CfcfH^^ 
H|r^/^f«Miiiftiiiţoi}}iit(:<(^l»s inxCti^^ftfeţTH^fîCâ 

- HHll 1 M ■#!>« X# i|iMi iMi^ iifM âAhiii «VmiAff «M1|Hl 

m^aW »#•# ^fiiMv Mttn^lfi ^m Sff^ cmf^ 
MaA^^Mat Mi âiu% es #fi AtoaAMv i|Af« IHmi- 
^^MiM «If â«4 eTfMclffs ^f MmNMf ^a^w m^ f« 
es ^li #PCT ifiN KtirVf fi um Ptfuiăt iuh âiMAc ka 

AOf Xf^^^t^^ J^*^^ A^> nf NTftf Af Arouj fto* 

^Sf npflC>(M ab*^CT A^MN UJN ^N«IOp AiAoMH, 
^ NttfCtfA .KMMNirVAbil ifllNANllTi npi AAfr 60^ 
AfSTA* Qlf X AH.HI AfZTAH^ HON MOUJÎHAi UIH «E-- 

J^M • fe 4 

VAIţHAI KifHAiiViţAfiUT PoMUAHIH AMJKNA^fOf t^S-- 
fHAOf AHiCTOfA .fUllţAfA Hf/ţ^LiiUA^i^ f >Âc rtf# A« 
NiCTI NHf^T CZM nt(l*fc KtiHOAlţJlf |1ffipb«l|N>il|f07 
iTHMIf NHHH KHnbfH NfK^HOCKVTg A^ n^TbT CZ ^Fi 
OAMiHlMf KAfÎH kH AHiCT 4^1 AM ^l MOUffl urtf iţOCT 

CAiBHii^H* tfui-k ^Afz .BiAic:^ Ks A^ns Hl eKlf 

-N>fAC PoMANfftiMQiţlfN Rfi BflM'k NNM^iN Abtl Ea« 

irTi onfiiHfXHlAf lUN AnoM Eaaa KfAioA KHillfiai 

jf^Kn* «II CaH ifNTOfC AA HfSlA CAy (nffK^dA AAAO* 
nVa OlV AM Cnlfc) UIN BX^MN^Sui -IţAf A UIN TOITS 
MAACTU ^ 4^fifVA UIN ^kVa T«TAf«JlOf < c4^z- 
fMMATlf UlNy^i AKKVNTOfN KUl%ttl MAN A* TOT n^** 
CttNTB UIN AAUIifTATSt nfiKVM NAV IAAN AStAT nS 
MMiAif IS ^IN Ai 'OA^C ^ijl BINNCS dflNTf'A^TOfli 
OB CB 4^NT0ifM 4^NBnON{ ^l kX A^^^P*' ^^ ^ 

iiVATi Mf «^Vili nAi;i|MHf M f^mmă abkHn« tuHJiATi Mouuuf yf^H'KAţ^ KMR nVriM KffAs oa'^ff 

I ţ;^K^T^ lllH.(^pm^HMAO{l ^UOlţ/fH^ Kl JlClf A vAOIlVf M '^ . 

i onjiM'C jfH, Af^Ay 'AHNyKlifiîi yHfA<MC& Rfi y*f«i<'^ 

i ^tfZ ^M MOAAO&A lUH ^TH-Hftfa VMVH^EK^bfKI» BH 
r fZ.yjlÎHnfl AMSA*KUI ApKţ^^^H «fHâf^4[A ftlf'fZMllCf 
1 n f liKbM THTţff Of l^îb.T geTIKliZ ilf A>kAt(A' UJH mmV 

I ^ePo/AAHiM Hoi^f H gCTji nMM»Ka()i[ii.nBHZ.|ib ^cm^^ 

H'kMliUM KA&MÎAgfAy KJ|k<ţ UiH <f N .C4>A*^A |^i OK^I' 
«f^HI^EHMZ kH AMA14H 3$.KrHfN liJH '6ACh ^HKzn>k» 
flHlCTOfA VV^fft vHTHfOfi OAATHfHAi» KAfHAf CZ All 
CZ #7l BEKHTy .AtOCffiM ^f |ţJÎHHi\A AEOKI|lff MA|h« 
THfH MB CJKHT.«fHKZ UlH'MAnniAl 'JiOrf04)HHCIJJliîf 
A^IKfl TAAAIAE^ H* «fMCZ.M^ifc.^Z ^OtAf Z^i UIH 1^41*» 
NHTVfHAE .l\ZfUi â.f Ali^ASAHlh t UJ|f AA-tC KAfHAi kV 
nOfOHKA A^H 0MlfiHK T^KlAλ ^MnVa TfAHCHASt* 
NliH CAH TUnzfHT* Kz JVlAnnA> AATZ nH £CVif ^Ci* 
fZ hHmAH icTQfţi w^H UUHfHHfH .flHCZMNATZ» KAf4C ' 
AfKMT jCTOftA Jf.H CAOSi C^Hcz^ 4Mm KAf UlH MAÎI. 
AABf AfATZ nZfl^HAţ AeK^AVM ÎUH HMHbTMf HAiltt^ ^ 

fYM. «lyHnOMIHilTA.VyAfZMAnnZy TOATK mfA^f« 
^«kAHAbH Jf4i KMTIBA HfOBHHlţTli A^iKZ I^MNVTHf A 
CZ ^iCM^n^ ./^HH KAfHAI yHiAI >( AlOCiK''* f^l Hf AA 
GzCZIjJh) AH4lt0CTM0A^QB|Hf|||Mf A^iKZ aPoMMNH;. 
HOf 9 KAflH .Ab .4)0€T :f[|i,Kbt^ flMAO ./^ICI1(i^«nAf«C* 

7om H ^ 49 JMoAAo- f^si^M iijitRzi*S'act^5' C2 KitMZ ujfr caCKcjy^ 
£li|ş ^ai(^iMâiii|ti* A« H»v&Ai^ aHn EATff ^ A^nz 

nHm wAfld nOMllMI^) AATI KC^AOHÎM ^l AA HTdAU CS 

MMt^îc BftHHTV^CAtf f^mf^h'fz nafti ^^irtfj^A'*^^ 

CaCMiS ♦« 4HtfW# HHH* ** yH îcTOfHK ifOHHAM 
eAtf 4NTyfHAt Kpâl04 tlfAA ÂA KpSÎA CA^ CZ Atf 

^ft^At» nfiH^M 310&ZM A^ieTir m bom cz noMi-^ 
nhhLmouiThT. Ă»'**^A*f* A"^»* ^^>i«t«fHAr Pomjj- 

mHhOf ^iMoii^OBAt 4^HTZH ec« fll*H^T\<«f PVftH- 
BÂHTlff ' KăpiAf M&H AlHAHHTf (OMJlCHllJltf CZ KCMAt 
I^OAHAf ttffZ 'l|CTAT<k d|^HTf A^f A IţANtfr CZ K>bM!ir 
fic#UNAOf<^ ,«lA.ftOHAI 4»Ht*T AW «OCt Tof^rA 
nf lăAA. MojpHUlVAVftt flA tfTHAl iţJ^H^tt &S ^OCT 
KOKf AaAf^K^fHAf ^Vi if HTff HAHJUJBAf UIH^Htfl 
V/l%ffiAMt nf #nfl^ KOKIA* Ha nATp^Atf i(«hVt 4H 
ftOCt T01t|l^ K\{l««tAt4l AofABCiV J(b CfABAtf MSAtl 
CATf^JuOAATVA\f»«kVtf foM«NTH nOfliTI 4»HATCCT><M 
|ţJKItHfa»«^flliiA''>'fl*I^^A A^'l^ AHA^OTfHui^AţtH UJH 
AEAI^XAHtl# «SAi«liAaU|i H^Mr aVhBmhT UJH^«riW« 
THAi'AHH'flfA'^^ «fHKAfHAtf CA^ (flOcV AUJC:ţl4' £h. 

ToiifVc ttiN HiTATit ^f Htf Sako&, IIorAftAt n>$lţHN 

OAf Ml'- KHrVfiH «QfOAB^NtfM^f HAOţ) fi^Snt rfAIOA XOf 

CKHii«ţNA«^; Amm^9f*^ POMANÎlS ftccnff nAftt 

HzpVff KfJtyih ?J., . JD3B5 

...«|MiU.C»I^M2 i6ftTMff aV HlUrifT HE^iTt; 4»HII|C| 
KlQAAK, fifAHHrf tff^Nllţ, ^ftA4l 1HJI^]MHIDKtB\(A* 

iUH^ffŢjti .OHaţMif ^bafiXT TA|^rţ(A /hmhkf AHarf^A 

^0U4lfHf lyi^MM iţmi «ifrrf ^f«|Ml|lf HfO^JIMM 
,^fKf Aî|f|^ Ca^ HIMAT tJBfl|imfl%.il|lit¥M/1IH.H Af T^5 
jf^H IţBjUl filHHTAH*CK2 Mf CTi MTg kM HIMVtAT 
JIVmI ^S I4MH« 4K0A0JII M«jl I^VtaK lUm ^MHVrţfA. 
XAAAOUlf j[ AMH jKAf HiU Ariiiii ntt j6^« l^^A 

BoA3i SirfKf ,^H iţifA -lUtfHTiMlkof»)» viiţ fi|HlJ(f 

IVIOf €*Hlâ^ ;KAMIlj|(ilt:tHllijK«ţ|j-f A9 (««ff *««^t Tfi- 
TAH jCB .KCMA jESAnlA Tf A^iiHI^)» ^flttWAIflllt î^ 
HA Qt^IAAj KZ^r^.ACT25 .fM ^HK Q^f^f aV A^ 

JVli||iV^AUibAf |{|iuj% uiH &9ffoMhM fimw MAr 

tV|H ^|S m^ H^'r^ ^ţf IţKHkT AOAUKl^tf n^^^jf^ 
BflMI ^H jflfA'kAf MIH (^iflA KMTMA iHflMI .A|t |«* 
MAC kV ^N|-Sf ÎH 'uJH 0iH 0AcTn M^UlHţHH HJH 0WŞbT 
nMNH*rO|IH AVlAOjf AOKHfîfy yN^I JPoMMHlffl HOyfH Q^ 
BffM* aHh EatIi^ CAH kH AoMntfA A0f |tAH^Af<ţ 
I^Tff CAV ,Kb iiff yN 4»nM0f M a\(F9 Hfi KAf HAl OSH 
^îi KfMAT JBcr/VAHf (kZHH nfHTfl^ /kH^KCTA JR>hf AHH 
AAlBffH jH^ ptiTbM) eZ «Z 4il ^UIijATf «fiHCH Kţ( 
PoMJ^Nţşi nff A^llAl AWHf^ A^N d^v^î» .^OtT^ yH 
JSorAAM fi0A>f hK >l)fMAJi KZMH IHH jk€^%1fj^ .«fH4rfM 
JPOMMNÎJI A£^A4UlH eZ nOMmfl|ff9 ^t ^IHKZ ihm 

49 o ^«frt* 9B4 ■•r«* 3r. 

tmffVA ScrAfftf, i>*rMf eevf yii;/^^ A^ «na ntlfm- 
^ ForA^H fto^s CSH ^» ^t ndffWAA Hfr^yf Af cx 

mjJi AAna' Mf^avni poYAatviQi^(fibqţ(iNîAt h>k^|i^)» 

UJH aUl4[(U A^MhHiV AfOA/^OfifNHAOp Al icTdj^NKVA 
AfOHHK XaAKONOH^HAAC 03 K«MZ A'^jfcoV tHţ |Xfc-. 

Xavflţ fOTf«avC*; ă^^AKa^ AomhWk 4 Bor^aHTffi h^- 
rţiţ'^Hiht icTOfNiii& Tfi^AfH^ mm rf p* Vf «* ' ujif 

liTOfHtt* T»fl)4lîr. iff§'*(*AlbTilN'A^izf''\^kM iiiAt 
MMÎt'Melr/îwoflH ftK^piţlH ^^MfTXpai^HAop/ltrpiljiMf 

HifTN A/^T«M»y*» -1^* 3>«*« — — — BkfAH*:- 
MIC9 mţ% iţ^^fîH MOA^oNfti *-- — KAp EbrAANA 

I^A^K* IA«pHAft «*A\tfl Kor^AH iff A Hirp^. ^ tk ^i A« 
Vtfri ăA AOkVa 'CKW 4**NANVitf ^UJN <MdH npi AAj:!* 
WfM iA*3*ftî BlţX AkA« i^H CK«ţrr At«TA BfVÂ 
QKaplTlMy KK A* rtpt >^^>CTr MOuirSf^ llf i KApHAl 

a^H h«hVt PomanMvioi|i fWji^n apA«EAi' kU SHrtfpîH 

UHI OACril ^RnpfVHX H4Ml<UI ^^ÎHMAf^ AABf CS K^f^ 

M^Ai|if^ ^HTm KB fvVn^ ^nyf ;TpiKth^^ii J|^n Hapa ăţ- 
^'kfMhHA HHM^t|tf oaMfHJt npoi)iNUjN ^zfz KanfTCy 
ea<f Hit2rAiţHd|^H oaMi cm ^i ^txi wtlH j^om^ 

lilA tUN Htl^WUlTN AOp CK trv ÂzkSnT fipff AiifAff Âo- 

k)^n« f A^ C^ ittfNoai|iri «r BS^«H/^ Mif'n|a 

Yfito.. .!• t '■ tfi n*tf A VI 585 

* CnfiK\iM ^HHitlHt» B&MdpZTA, .K«M, UIH kH tf Mhm< 
: AdK C4V>a^HK4T TâT«f*H^^| niMfCTi AOK^fM), 

> . lafatDKH A'oMMHcaS; «jtz h« kJ* CTf«Hctfe» Amm 
f iracTdfH, .lifiKŞM «a^isrt noMiMiCK, ca^ ^HT^f. 
I, ' «a-r^A AOKHfHitî cAAiiffAf ^f MouirfVaA«» Af*- 
li rou, BoÂzf ♦H-iOf«A- XW ^orAAH ftoAS kS' p n«f^i 
I >J*MoAA05a., Wf»P4AyfA,fioAaHfrf«Af c«l(i>fţ. 

> 'tt, calTBŞf Aţ(H AfarOu, fioAaK«aAT4 ^M ^«fj 
* • IM^MTfH-kckx. ' flĂivâ||,fcaHHKOAaH KocTHH floro; 
, ' (i>ir'HA-i kAf hAi ^«h'a ^f HHiţiif kHbhMti d aHh aH- 

«*0H B0H«HH, yHA«e*3«HI, KZhCBftM<k'A(rH A^. 

I Aeaim Kf«K>A»;f «Hi^ficK, yn K'orJvaH Aoaz cx cs 

. 4rf« ^HTOf C ^MH âfA'hA «f SUl A« MoAAOSS, ^H- 

I ca «i»eT AoMH nff B|iiM<fc «ifA^AKfAw H«tf iiI^tVt • 

itrii' Bof A»« fio A*, «fHAfatJVfzilTKbW^AiÂîi'ij^M 
t flf A*A'*«»n '^ţiAHHTf A» •^wflJflWffr A^Nii^faroui 

fio^Z, «ii «S ♦OCT OTt(ţaH fioAZ kS noflKA« EOPAKH 

^HHopSA Abil Âfaroiu fiojivz, .uih nirtOT AţfHSor^AH " 

fi&A'»K»fHA« *ÎHH/V AKMH^OMjKHiH Â* ««HHai «HH 
««iS >HH«MHTI ^H MoAAOaa,' nt.BpfM* a^m J^ţ^i 
BHK KfAKlAVH' !fSH'r\$f iCK,- UJH « Ă^H 6t«4|«II fioA^ 

I AP'«'îî*A MoAAOBÎH, a8m«m^oct ujh aa't? nOAA^ 

tfte.VTSfH, KSaTA4H:S:«M«A XZTZfZCK^ Al « KZ- 

, fopa HfBof &«iiCTOTt<I>aHfioAzrapziu caS^'cTTMe f 

#^ 

Oti^&h Koaz rV ■fmiPtHAf ţ.A4f rafs c&V 

AA MoA^oaM Kâj4 «lu* es ^rt «^CŢfl j^hh cmii 

ft« •■•;i<.»«'<*j^tT*^ °'*** guiH* fiA* <rfA4(A4; 

iWoAAOă»,' 1» ^H'ii, Kz yzAHKAH^S^ş «TzTaeai 
« ni MoAAOBa, EorA»M ftofv» wj» c** 4.i««i|,c » 

■*Ok)<A CaHJ ţtAH*CTI n.OBiCII KS^TA»HX*Hb*, 

uiH Ktî BfŞKtMiififi aŞh Oti4».M fi?A« («;jf ^A Boif 
4)HH Ac ni nOjPfKAZ -^m ^hhi BorA«H) ^m ^pA'k'» 

•ţwM it'pOMHI^^A V<'AÂ0Bt«j(V^n»4«"*f* >»^« Af^ 

roiu /o A«» ^i 9A •fNBOH ^^^Smmi^i^^ nf j^ AAţr 90M 

ŞHHll nioa »KmH AA fJKHASA Xf OH0A».''îi^| ^B j IJ- 
« H<kM ASZTVt, CZ HA •t'H''0?i*>*'A* 

K 4 n X A VIî. 

•i«AO ^iu* ^HcaM A^e^ v|^M Hf Af ^pfK^Tf, n^kiicHM ita: 4A 
^Vnz iff 'aV ^i^Mnzp^tţHT aHti 35 AiHfHHAf fAiorz* 

^Vt J^H AOkSa Aţ(H ^MnZffT jţHHOfiVA CZV OtO* 
^Op ilf CKapHC; 9i AHfCTA fHKZ hHmAN TfÎH AHH tiif 

K«Tfaf aVhh ^MnzfZL^MH/Vf aaahVa 196% aV mV' 
fNT^ UJH fZMmHH^ i^îioA c^V kVkon hVmah ^f iuaci 

fkHHi |CV Tf CTAMf NT f^î MOMTf .AAV AZCAT ^ţ nA^i -^ KVUiC^ V/If S87 

yHtfh IVni^AAOC^ hACK2 KA CZ KÂBEpNHCaCKZ JI^K|V^ 

^ifAVJ^MnzjpziţuH» 'nzNz&a'cocH (ţHMOfHA czb AA 

luCjpctZ^ KAfl IVIS^aAOC Kfli yn CnHfKAt BHKA<kNf 
^^/{(flL 'kl^HHl'f K\f MhxAHA (lAAIOAOtf ^HKVfAH* 
^Z A|fMt» tilftf ALUIlUJ .ţ.NTf aMCABlil AHnff K^KOH 
, lUH ^HH j|wMn2^fZMtl UJH ^HH bTa1\Z AaV CKOC^Hp^Z A 
^ KZp>{A hlHpf KV'cC^&TKA^f OB||ir,AAfCAţtAllKHBEfHH« 
. <AAA >fMnZfZ^rCHhf IVIh}CAHA ttAAfOAOr^ .f^HCaC «»X»^*Kâiit^ 
I tfcV 'tHT\^A%A^iĂ<crf0t/ ^H BffM4^AfZ AMfCTHN '**" 

^MnzpAT AA AH%A 126^ f f mVA npz ilffZCKbMn^t*! "* *••**' 

^at'gAfhrfAft%A''^l AA ÂAtHN£f AKZffÂTAMnAZfH 

KcTOţfcf HHkH4>o(» rfHroţA^rfi^lAAff' nOfif eTf^jtf^ 

^HN KÂţHAf NOH KxiTnlHTfS tpCBtfHNlţd ^NeZMRZţVft 
^f^^f ^^OV^M^H^f nfiCk^ifT MAKAf^ Jf,HtZ K^ K6H- 
^CIOA hH OBOMTffHll "l^HtpMHA ^HHI AA tfTHAf tf H A 

^Mţialpz^îfHA%H IVfHxAifA lUAfOAory cAţ((()Oc«r ckV* 
' AAT yH^oMHHujOf^ i1|k^KÂ^HAl aujHmf^if^ IVIhxahA 

AA>f ^OCTKfMAHA»' ^H A KHn tZAXZffClC A^ ţOCT 
df^HTfAir d|CN tVlaKf /VO^HlA UINr J^N ^ftkaUf UJH aK4)oct 
npZ^iBNA lifTzL^HAf UJH CATfAi| itAfHAl «^HKZ TOT 
CZ IţAH'ls ^f OBAACT'iA jf^MnZJiZ^ÎCH tffHHAOp^ IVIh« , 
}(AH)i •fMnzpatţtA' .fHlJjÎHI^lţMN/^^CZ ntNTfS fzV- 
TZUHAf'Hil<{>ZH«C AHCA'l!^ZAXapKI IVtHXAHAy A^ rZTAT 
KJBTZbA bâCt'f/. UJH cHnT ^CZTMZHÎA ^fZ^MNl'czV 
ATtM flAl^U GTpATHrOnVA (nff KâpHAf AKMb UJH 
KfCAJtH .fA $ZKTfcz;9 dH TfHMHCO» nlNTfV KA CZ 

âna|fz ah4 A^VHi&TBfi' A* hf^Ă^'^^P^ «f** 

TAHHZ S89 KiiVft JU 

« . " 

YaiîffX »V nofON^HT^ m yfmMHj^ n§ anfOAnc A' 
iţafiirfa/^f ţuH ^HiplHu^Hf^^icz ^k caabz ujh^^z^k 
opAN/v^AAz na^a da<rHHMAoj)f AaN/^bii ţop^HA 

.fN^ZMANZy OjtH Kb Hf KHR Af nSl"b, CZ CZ HCnH« 

T"biKz^ K«NAaHA<h^z^ZBicTf *f nHric f Z58H ^m 

ilETATf* *(A\$NrZ gCTI nOBtCT!k ikM<bCTa, Mf NPM 
HfNTjib a NOACT{^Z TflfibHNiţZy ^^OB^fTf CK^pTZL .O 

^hem)* KiCAfiOA f^Aţz ăhf^u kH od^tn^ f^§ Aa 

;IIhkea nb|)HsrjKH^ ujm Noo/iTib cochh^ k^^ .KzTZf« 

, . ,y**'^* cbnT IţAf^rjja/^, AţJ cko.c Ki^TZfia OACTEA&yc- 

HAr^ KapîH A*^A HpanT* riiCTE yn om izzTfiAH 

FpiKf .^NfCZ MtaH EHHf CaS «JwNljjTHNlJiaŢ, .JlfEKHM 
JIATHNTh NHHH rfH:|?Z /^f BfNHfifc NEHpÎATEHHAOj^ 
Wb noapTZy UlMnpEKSM gM N«/V\aM AfCnpE ilHMaN>*A 
AHN AzVNTfţ(f Y^M AH CTAS UJM BACE Alf CZ CTfX^ 
«OICK, «pZ ftţCnpiyCKaT H(i NbMvH nfHH xH^NSpM, 
lif AUj4:Ui NHMM Hf E AA HOfl^M Hb GZ CTpZ9i;>$ICK« 

■HzTpz AH>bcTA Ai cny$N>bf nf ik>Jm gA ijiîf Tabpz 
ni cţJnT 3m/^Ka «ietz^îh, npMM KAfb KmuMBA ^h- 

TpafMaiţH TOT ^C O^aTZ BOp nbT* .fNTpav ^H 

CKtffT; KbnoBZHbHf*aHiAl<MBzŢ|*H, K*i\HBa caH- 
MHTopM ni AM-b rat$pzK« Maff hnmmz aS ^HTpaT j|ch 

A«NTf*Jf KapiH ^.NAATZ KATIJia nOfiyi A MITZHÎH 
AlUIKH^AH^f KlCaflOA 4.HKZ KbaAAA^H, NIIMI ^H^ 
nOTfHBZ CT»nA^A|, Jf^H HfTATl fZ^^HHA» AHM 

UJM 4IU<k ^f O^dTS K« Mftjtl IţroT Cnfi^H AOHTi.ţ{|t ^fi*^ ^fiT ^Kf iiiti ^v cavlg Att|iinMH^Zf 

Hjţ./yi AATU i|i 1» Wh «b (^VflA AA KO^XaIh CS CIC«« 

ntpAţf fniiis^fr» . JSfMHtm t|jliNAMuifitttţAHwaT%idfr 

rP4l« H^iî „tArtţNCU^ Ml|KH«MBâ;HIB04 CNji^ •fH«». 

B^ThAf ROA •«§ ^fVNH'ry.ntHf f» *iia mah irjii MCHi 

•♦*?«<lî^ÎH « CA^f. Ai A||ICfH-h. . iItJLj« A»fX HM 
TAT*, rtf fH^M li>k AHHAi^Af^, AIU* «* AHHAVHTfV 
AflilAfTS AZCAHA» An^K»Nf^fcfiu N^MAN KOpSsrNA^ 
ţzez HNHH O^aRftfZ l|l*^^|IUKilC ViAH^rAf CHfi 
IlfOnONTNC* BlfZ dAidU KfCAMA CTZnmHNNA 
IjAţHrfAA^A, ^NAATZtU V^i Ht iy tnTATZ HZfOHHfi 
KA AH«kc^Af nt «fMnZ^aT^A ^I^NUIÎNHtţZf KAfNAi 
ip^fZ NNHH 3ZB«BZ ^f AA^NKIA Ktf TOtVa fZ^H* 

KAHA^caf A iiHHT .f H^gAf Nr|»«^ iiiN :auj« .I^MH^ 

nZfZTikCA HfTZt^NAOj^* mfJ^S^ ib ifNNT nf i MAHft 
CTZnMHNTOfHAOf ^H HfVI ^f MOUlîf tilN iA*"fAt(H« 
JlbATA^ .^AfZ XfiMlH AMA iIiTH«H.gAfHr(«AVA ^* 

anHa aaah cXc noMiNHT «f H aMm AttN IvAli .25 ^if- . 

nZ Mf AiH4>OCT|ţMHVT.iaAVHHlH4SjlZ«iAl ttlHTHf^'. 
fZHflflf iHH 58 A^HH 5, lafZ ^\tn% Hi iţfAtuiţl^l 

Mhxana ^.Mnafwr .CKAiJH«iA f MMipţith;» Tf tHfyH ' 

nţsui «fN JgAfHrfAAf uiH laH ^^HTBfn^ hh^M^M^ 

HkKVntfUMHS A^^ M^<IHAPjl.ii|fAOf«, «A BHVh 
l«a3 A»lMB|lf 4A *i 4IO?A^ PliH 3iHI HQPWt. | 
TOM il 50 ^ MH|« 9»fk Îlăfir4 ti 

frii dfiiN i[na)(f»# iii 4iwt h^iitHM RfMb/rOAfft(ei< cx 

^AVft Uill MţXĂf# n| 4^Al^Â^MNVAt(lI Ai BftAft^ •I ., '/ ' • '* '. r !> 


■ 1 J^ • • |»kriA JCana iiJaÂa *»*» H«T7ţ <*? <fîf % • 


m m ■'■ m ^ m v^ ■ m i.«r*«i* . 3^*^^faiilii Ntf^fHi Kt tmhif nV na^i 41N Mf h 

MKffir:iiiâA«1lAPîv(iR«reiiM4ff (li cNHr; 4NcitnrH- 

irftfn^ ipVN«i4i^ttrayj[«cNtîfeetiMiâ^r^9 Â^i^^ 
TMfi yfti wi iN ri nMVt|Af MIA hr NTpV Mnr Mt J M^k^ 

R99«hM«CCTM fBtMMlt St^i M*C^, '«<- «fNNf^^tif 
^^ . . « |IHtf|liMMflrt|ATafll# AMH* ««TlfA^ ^N ^ţcuiiAă ^fNNMl» tff^ tflt^m m nfiir#eM» «fi. 110$ 

Mţff f *#|^jKHf)>.«MI* ^Mfitli «d<|Cf)(t|IM Mf«erf ^ 
MP^ |I»MNHT««^^f7 ^«^tiMlillMMtllfllKVllknfi 

<M ««^«. A»#f i««iyf)0l v^fBwnhA^-^fftmi^^^ 

Bf 4«:^« f»MI«krV«TlK «^ ,1rŞt*^eMi^^Mn|fc 

i)ţ|itfijyi flffnriijM i9« c«<>.<>i^ «»fir9|t».]flf»<u m 

^^fir««. (i»*9# /f MuirA^ iif99X|i|M JSRA^KfHM? 

Bf Bt4rC« 4f« Wl«ft |Sl<ţ^|^4^««ll(i P|Ş JllMlll AT «»7 
«li^«. 1974:. 4fk»K» HVi J «NÎ( M«f :^«|l«jMMţ«|AJl «D 

*« .IWfHf^» ^KKi^ rfM»f««l W(f»«»(Kfc*«i«K> 

.xî-.". .60 ş .«Mlljf 


992 Hif r«^ n 

wM ifff'yfM^i A< HhNTVfffifirxM ViiVn; um kV 
nm^Mk aMH Mfih^MHtiiMTif ^t^mmff Mii Mfilt jf^n^ 
csMN4ţz XfoNHHHiii NMc-rţi cv^rf 6^N^ ApArom 

Mtari N«CKz« { % fifNtţM rffiuiHva*%i^tol9f6|>r^ 
fiAp*Hoarrf».fi» caMXAţfMf^'âMRAdJiV ujii'';f!W ^.ivb 

CMIHif# âNbiVM etlJN pfir ttiif1«0|l A^MHAf : ^MHAM H-« 

4«îfi|ii* Aft^irtaf M Ai ijniTMT}' SfW AittfM' aa iAHHir<i 
MAf aHS TftirofAt'CMm yîrrvMf^iiM ck Mj^fi«ritt(iii 
nfHilipHli A» ♦ocT.^ ^f H/^f MHari Afeii* riomrNMT) 
fiffkVM «^AÎOilif Bictc ^% ^viiM^HfiiJMt m '4f^rx 

IVMNHA» iMmMtI A^ >Ic«rdj»HMVAM« nfiMtfiA C«t«Ti A|U« 

m 

IftAHHiqi^ . At WMnţlM^iţMtXy .KApHAf CaUIT AHVCTi : 

. «rfir*fM •-» Toii;tnv tnv Eif5oHtttv-(^ffiA9iir tr AuiTigovi^ 
T*»tfA i. ,1, .^ B(te5lXHb(; ) ^iiy^nţ d ItpaA'ft? Slţftâtţ 's{t|-' 

, FcfiQfii; 9ffbi^0â(ţ (MXD^Oi; YOt;^ j\v- mp 9 dîi^inr 
«6 t«v T<o|i<W{a# sâf i ^Vtx^tAV irşa^iiattaifoct ifci}>i^ 
Xicţ Nai'X<i9?osţ atţa>i^9 tocţ 6t Xiiiţofisvoţ ) Totr 
TO no&otffXit (tc^iCcDfitrtii^ t<^ pocdiXM tîfy anbgci^ 
avv|Vfi')rNt4 ! B^tov (ifi^ otf'itEţinftiiiiovo; ti Kga-* 
H fiXcoţ ttiftcto f ' flcvttţror Drc' xoA t^ MsiVr 
Chirafciav *afP9t ^ottotibi^. titcct o î| • ti ■âfdOtetoţ ' 
aScXffi EvSbma 9 Nai"8$aicţ oci ttocir axici^ ir^ 
iTHXtto teoi^ kcYoi^ri T^tor ott ^noh tctaţw^ 

tM^ni^om^ilM OwoiHcoioVic tn^^ fnţtttif iff » nVâ' ^nr, B©âf *♦ ^ • - y 5 ■^ T \ ■ ' » r • ^' 5gEipaeji£Kiiir,'n|aiE; xb iix^v •'Vvvau a5£X<ptiv tS 

'*h ''* ¥•.»., 

avtEoSsXţs to liovaxTiHOvavtiivTrE^tffvddtc TOos^ 
Tfc^ov 03fi1(4Gt 5 ^ita Ti1<; t (dv tţipaa^W £xATţbiâV 
âv^cţajfrip'tiţ' Vrfi" VoXv Ti^o^ iov n(işavo(iovf iic- 
Trriifrâ xai avtifv fâta noXiiv tov Xpovov,' qx^xbii 
etxHv aiiXqniv ts xM B8X7apcâţ agxoi^toţ fţsv^ 
dioXapd ovCvTfov t^ittiv ai)tTiv« w ' ' * 
vRaţHAV \fH'AHMttA HbACTpz cx' Jf.m\thir AibC: 
vlTfHMmaAHflf Siîiif ^fAioA cmfncâ^ rocIÎtîV nf i 
vAvttYz OdAditîf (ni câjA 4^Mnzpw«i«ir'iiîf|f0. 

XHHft) QZ OMfl (ţfMCly UJH Bf«|KHK3t na^i K^ POMfÎH* 
B Cl I^ICX» KZ^H nl^TgpHHlC (gj^Af NHiim'^CZ lîZ^Z-» 
v'tîAf' AtepVfHAf FOMIHAOp VOT j^'bbHa ' « T^A- 

BaHf^f nff yHf ofAuji K\(npHN5«iHAf «pz yHi 'i^zjiH^' 

»^f»A»HA> Kftf i^ A^Kf V ^jfkNrMVAVf 'sSVftf Itţf nfi« 
»nt<C A^H* n|»f ifMnZfATVA^ \f^HTZl(f KZHM npîfTf^ 
S IuHtWa tafAlQAtfH '^OAfTi ^f TffzVltNHa O^KO^tA; 

sfl^oHAfKzw eofA w^Mnzfavt(AH>K'0JiA?Ktaf MA« 
»irir(f kH ItoliA^ ypiKÎH A»i^(iV'KA 'Aifirta cz %K^z, 

V hV 11 f HMÎA » llTf 14 'N&^lft KacWfff4l kA|f gA AKMV 

vno^Uf ie|A anâTpAy ^i spiMi h% n§ ^ata Aomi^ 
9liXi<Hii?oiiA«iifCK, nplKAfft \>aâţfc<kif MaHif^NT^^^ 

«}^VrfZ HIT'jf2lftZ KV'AAHCA'JtAaizflrd^^ AnoS i^ 

»T{(Hi4nco';fiiiţApi căj infrAViVz'n'f 6oţii MtSkfiîff^ 
şt|fZi(«NickV/nfiw^'Af^|ta«^^ ^Hk'O^citf^ "i'!*' ^*f? *7V'** i«i7*/r «??!•?«*; ,9.fif«^f^ 

•Va' AyJM OdtTocAM ÂomnS \Vh» E^Ara|HA4).R« r.ff^r 

«ZCK, HHWH HUMiAI^^OMMbA^M ^| ^««^î*| «IMŞf 

ftţAa)ţU,ift«^T« .HH H«C^«^HCX A^fţiţţ^^ ff l^.A" 
*^«Jil»'*»T« KfOHH»>J>VH fţ^OCTjH^. . 1f,^| ,f.^. ,, 
tfHtiţ^C K^.A«l<kCTA Ifl A«CŞ. A||r|CHl^y MffyhOM QAl 

H ilTrf A IX. i.t ;^VH fi*i^n}t^^K 9«|«zţf »f AţM, ot^y^. 4(« «•KWjf «ĂÂW* h»^V«J -,ii,^i,« „i'c6|ii A%î!''llii.^' '""••* 

^^yf>ii* •yt'i ^UHCfi KilpHÂ ia<f 3JR KOHCTAHTHM* 
»*mj>i dtt^H BUJM»ftt>-fe 4>HM0^ Âk« IWma^THH, . 
UitftfHAl '€pA'*iflt%T ^„,< ♦MMii^ U MA^I ^Htt^ 

»*« '^OMmIJHHh PdMAMlCK^i ICa^WHA 4h yfi M4liit- ' 
»XÎH c'iAs6HM<i»Hf^fSi§' AftV JXttHCTW* A« TATZCalifj 

i'Hptk^M Hj^ ^H^iiCfiljirMTo niHTfb cnSfKATâ nar**' 

«^fBri. IViHAtiTMÂ Mft^iH^, K^j.AaKpaMM AMt^* 
XCTiKftTIAAp^MHWlONM aMblfÎM, a^ H/iH'Ne fll.cţţHMO-i ^ 
f5A cSHf 'mU^itfi HHMM MHAZ pfe ClCOC OKÎM^ UJm"^ 

»auJ* 6ji«/ (riENTf^' kA ca ^aka A^nAHM BOÂ^f m- 1 
»niţpAt«A>JH) .f HnftSMz kS^^oh kokohh ni aB>k# 4- • 
n MtjMi ^(jiuMiH Uim;^%uiaiI; aa^' TaMMMC a« Ila-...' 
*f*"'f*A« Aona *itCTi CKjntf la^aai akoao« nft. . • MhaWthm, cz ca ^ig. ^NTOfC tapzui «|sm 

G'*|aHMij Y**«' n|iMM5*M^ nk iîoHCTahf hm ^mîio-^ 

i« '« t i« • > , „ 

|tfA ^^NOaCTpZf AATOţa M hZCZmg UJN SfNNM M kV« 

tp.NT« Ilf NT|Llf a^f CTf . nV ClTATa «AM.^^N oy^H](MHl^N 

.H)i»!h& ,M AtTOONCELlHA Q«M^CI&f ^ NAM BlfA* 

' BMtCTfUJ MZfTSfNCHN/V lUN JCTOfHHlH X(f^|(|iA * 

:Kz^NT^N AHiAAUJ IcTOfnic rpiirofAc «ţNŢ^AMIJWaUI I 

Maj^f ţpHKX y^f 9t(TCf"k O»fSHA0f » UiN BZ^N^ KX 
COpbcA 0aAC'Kr49 (KApt SpA^ZMACZ JBZA^SZ A^> 
SOAN «I^MnZpATVA AaKHAO^), fliNTjV HfiHHHNHAf 
KAfkHAf MAH Q^Hc CA^ nOMiHNTy^bnZ.^Mcb C^ m: ^ 
TZ.^ NHHH K^M Hţ(Bff4; A* ^lBOff nMiT{.b KA CZN 
nAlfN<kCK^ no4>TA, Cab KzHtAT .NbM&Ji CZ.UI vvk Rf 

^ATZCA Ohmohhanc ^lfnz yv^HcbA» 4>îHHA «onN- 
li;i nVm^h ^c S:.ahh. llM*fecTA /^i^z Aju'k A/^t&K« 

fHH/vHcZf AKmH .ABIM jfVATOfîl • A AfZTA» n|fKVM A- 
MfCT IVIhaKtHN VfAMA GMftaHAOf CZ ţtîl A^AT ruB 

^ATA AoiAN^f aVh PoMJKI^fCK ni AA AH^A A^AA ^Xc 

» . . . 

• kâxv«»i»l< ^*'^** l»f**^M ***« cbc HM noMCHHT. .• Daxhmi^ 

N«f<r* f. fHC ,2cT0fHKHA CKj»rff nfiKKM AHfkCTZ^NSNTZ \ h)m 

'^ *** MhA^THN Jlb -OHMOHN^flC 4»^A Abiî fllfAfONHK J^M« 

nzj^AT ci cz <^ri (^ikSt aa.anUa: dS99: ^Yhiiaa* 

tVnh* MNAţfTHN IV|l QMf CTH ^f 4S-ANIJ* fl^'kCU 

^NAfCTZ AAţffi.MNAbTHN CZMZAbfl|lC OOCOHri «fH 

NOTiAf Abîî rfHl^fAC.âA KAnliA AA UJ<kCfAf* J^\ 

Kf fMf ŞHHCj Vf CNHrVf r^HrojAc CKf îif KZ atShhIc 

iVlHitVTNH . •Han.VA .IX ^87 

M«AHT«ii e(!R nV imihy» ţmn mah sttfmn, ^i «»« 
fltA^Hic ,f.«ina|>iTHA| ^fs anAioHRK «^H^ unK 
AaT)<ţa«A ^ifna ^HctfJ^ g^ VV« ^O; aa AMti. «9» 

RX JU[HAVTHaK«HA A^ A)fftT n(f(^ATA h%H ăU^^fOm» 

«V ^«T ^ 45 AHH. IIkmV ^c ahii Ai«Hf ntfriM 

«•KOTHf.KZ KIhaVţHH ««HA CA« ^CVftAT. ^^TmT 
Al«A «tlH.^CT AA ţURfCTIL ^M-^O AHH» BITŞ. KS «t$;3jS 
•H«, AHH<ţ«ff» .H«HT» f OyMOHHWlH ««îl^kHHaHţlT» 
Aţ( A^^T- Hi^.^TA APMNHAJtfM.H Mt^ţH f cicj ««ffi M« 
KB^C .n|k|R)^ «M 5HC» ^H aNtfA Al AA,Xc.if744 
^f' A^A^^^tt «OCT UM 4IIAH TMHZj ^C 20 AHM» 

C'ţfB» cş «u» m*V <^9ift*h Aui* ^iţs maA rS 

*'^*Hh AHf «f.RKAjţHTI CZ V»<ttlA«||^|, flfŞl^M Af M 
Afi|«H fOMMHICf, CZ:^rş.^CT^H4ţ«J)A OA «ţf ^f M- 
wri ^HTCMIATZ^ UIH AUI^A-TZO ttZ.^M H%ţ '^R ţocv 
AUKţ, ţ|*ipA.O«fiaCK (KAfHAI UIU ffi «ATA 4.M11S- 

f oiSaW îlAf Hrf a^aHm cjii^huk caV caKo-rRTj, 

•».*P*"«fN«OHT 9S,A MVfţi AyuhH WM njOfŢ VMI 

Hi K»Mi)eiţK.T, WHM«*JCh^^^HHC, «2^(1 ATbtK|« 
9l>AiH..&M^J|tH UIH SBATZf ly^H KaTfS MAH4lltfA.T mH 
CZKZt4t, .$»pz hWk CSCZ.AMICTIVI.RtfAATt^. 
AIHArH, AKSfO^A H^MI UIR e»HV> GP^ MAH JUftfr» kK 
AHtCTA eOKOTHNA ^ SvriHfA I^f IHtţRZ lUR CSo- 

«•wffccRs cz f.HT|i. tfuţlţ AOfS^SfS nfcnVcfz- 

MMHI A ez KyNOAI|ll, RS ^Ka? nfAAA A»H EATrK.Rk, 
^ AHH M&ii Qfl yfMS .f Hl|tfA F0M«lpHAOf âV^Ct 
AOMH Rţf /^OâmÎA AUII^TZ UiH..fHŢfMIAŢS9 -ilA*"*. |^4'M MEfVik an lA^riifarti^t f ««••h< Maî! nf c y-f 
IMt ec«4faTa«* HcHTfH ti^âAc Ăcfs ciiccT^ 
ltf«4 a»fcac«, «ccf^iAt JliHTaM 4H tţftMJVT nc ^a%« 

ÂVN''rM'4C«lt) llflK^M IM6S nk\k tatqpcUIM^ii Clfek'M<^ 

MHfMt ^iilAi eft^ri 4^cT« uiNK^i* dzA fTc «iMcv» 
Auuicf Kît dfkit 4tf<caf<k «<i^c<lrM «^fV kH (iVH*rt 
niiM T(i^Hn 4ne« cAistfKA Atft^iiedrtA* im<ih 
ll%M 'AV/iiAlft* iKi>ft^tţil rtcA nKirViri ^Xfx hV 
iMr /H *> 6(>*t'Ht '^Hiti't it« 'tt^ J^N ^^b'fr CHt^ 
e¥*iAKNA<^e/f {i A'PdAllAfiiiAtff » AiH^jilt kaffft «M âf a<r 
•ft»r, hjni<V(« 'ihn AHn» n'f»Aa AW^airY» c« 4>î« 
fVAftt ftJirt* nfHH «cV^uHAf A'«'»M n«fMJ»f'rtî A*- 
NifT#l 4Sh« 'AHJke¥i eoKot^Aâ ci *» ^.HTzp^:-» 
^W,H"S>itJk'ri> 'rrtHTj*^iMN'AMK»A kt«Hvk epa c«n* 
i»cMAVAf4 1fi)Ai/cd^ %$Hi^i;i|iH, tuir'KV'NţtMi A( 
Brt'W^ftVi !*< »f«ft*i.H ^Vftil Kk ÂokWk c»H nfC 
KtffrVM if «TkV> tif» 'hH Ăo«t * ftAS)(î«*. « 

«Oatli '6(iK6T^Alk f SM*ill e's jflft^ZAtViM'» nf IK^M 

»^i'ttT";|VoWi 'A H'aa^Tiîl rtt 'aW kptMî, A< ** 
Ff iJrtr^t h«'«»<MtiT» 'fcA'^A t» hH ^îi ♦ocr, 4>zf i 

il(r.VA 'eils ttA^A «oA'» 'ftii'fS», et^ Afifobi ÎSo- 

^•îr j ^ai^t iuVt mitTfS Attcra ♦«jAt iftnHc c» ♦!*, 
lA ^^XfA'S'Ai^a), KafTiî rtftRS(« «(TeiuHT Amh itf« ^Ty^MA|^ A.0M«W.A9f ^A« >fM* W^^»> #^ 

«wMfî* A***'^*«f *»A* j^fA#«» ^ «»mş .^Şjilk 

llfiAOCAOBtA X|9M»«K>«aV«, l^f HA^I^M ypA^^.f? 

iiiwf<|k Abiif Affcoiv ao^z ^H jnaoAAoo») ,ui|i,«/P|:<k 

•AfrMHfl^gi /l.*t^)i «f">i»> AH<I*^ f N |^|MlljVV> 

n)th «)iii}ilH K;ifiţM» n^fV M«<(: Bknţ ttvm^şţ% 
^trntOffBA^f^^ pf$ fM^ft pmoik t^Vf** j^fţtş^)/^, 

m^ AWA M*W^#tcTOfHlcVA^flţFOf»« fţmtf^fp 
lH ă^ M»N :P0lfMKIIII.A9|» Jll|l fmfi^ W/V.i^ fMA 

.6* • M 400 M^^^4l*X. 

X|oiiii«iVa MVMvttticc Aâ AiibA- AfAA Hf^m 6798s 

MfHAi e^t^ A^ ^^ ^^ ^^9®- VA'fKs «)f 1^6!; aHJt 
§mA nf i ypx ^i kat A^mhMa ţ^tM Vf^&^at no- 

MtHHTv l![ttlHKAiţ%"6U>"f* A\fr AfU-OUl ft6ţ|I^S €3^ 
fltfM.Kffkl fio^MHllHA 4WH 'XfOHHitţfA' exV AA AH>iA' 

l^iAA 4AI^'^ 68S1: KAfHAO S"^ A^aa ;&c i313s 
^/^ins «b 23 amA MAif'fiii y^Maif A< kmt Paa^' 
jftO'Aaf* uiH hV 59( Miti ^nf i^yfKiiSf {^ha¥ fyomMk 
aHn rfHrofAc. fliMFrf^ A^tcvAiu ShmoaaA tloc^ 

ifHN flM-0(ţS%VA OKf li Jf.H XflOMHK^A C^V» ppfR^Mr 

•fH H^HO^^Ai 'iiirAV Aftbjr gAt .f HcaMii%52 ahMi^ 
Mm Af**'^<u fi^AS AA vhVa ArAir fl^^M 6807; ka^ 
fHAiecTi ^iAA TCc: 1299: aaiks kV'S: AHfi ma;; 

ANN'Mftft^pi VfMM V)* «^^^^^ PoMANHAOf ^fAA* 

■ 

TfHrofAc noMiHHT» tfrtofi ujh Hhkoaah Kocthh a 

CA C6M0T«bAS n^HNAf «fHTzSÎ 08 VjvHRflANNtţA^Z' 
ANTf^HH VfHK A aHh PoMAh fiOA'V CK|!C' AA AHVfM- 

A»AA.'AAM 6900: K»fHAi^eTi ^f aa Xc '*S92r 
MAfi ISfHK 3NMI Kz e^ nH aaH Bi^Vn n^maA cz^îr 

irtfi^NT ^lAa A^CHMH MMTfOnOAHTVAf Hf f lţVM^AUl%^ 
ez4»TC^CT «f MCMMNAT AnKa^ J|kNTf'A««IASf|lM. Vf Po^ 

ăOM io^s ^Tmna^a uj«esAf/^OMM^Vrt8Af*rouifio^^ 

^N| UIN A^^TÂhV I|IMM» K^ Ti CCLKOTtAKAlt CK0lţ*N4 

ÂHHT/44ffi}m ^6900 ANJ^ dO vv»âNiif 'dKhk .e^w^ nHi^ hHi fiţirdm B^f^z Aa BifVir a^aa II4«m (^70 Kâ«^ 

fC CSM9AVHţg NHMNldfllKlinrArAAffiiţHNlţX CZ aiifiV 
fiţf nOnftT«| /V»JlfMt U UIH XfOHHieHA AţfiX^S|tiKf Et^ 

^:^mkH^'fJ^BiM ăHHhof jfMlCjomtkHA MoAjr^ohiHtcic^ 

^ ^HN î<T«fHM7M /Ittlll|}f1î AOBffViipf^ nfllttfM'Aft AllVif 

^ A* Aâ tfţa^ftM 6897niTff ujH Ori^N^ţaitTJtr^iioprf^ 

r aHh (>Tf$AN fiOAZf KAfHAS aS ^CT AoMN ^Hnz 

i PoMAn fi^A'f - cz ^fi «a^T pz^ftoio AA HoAfiH Ho^* 

I MllffVAMN, ' a^S HV TffH* aNd MAH /VfHaklHTf ^ «li>{i| 
KAfl|Af •fNtz/«||f«H}X'llHII0AAff4l0CTilNr 'G8 ^t.4K>Cir 

anSa eu'HfiN A^H Afiaroiii fio/vz* A«*in a^Ikcta 
kVm nV noATf 9h a/^tBzjiaTif ^TiTticbii kMhocrVts 

6CTf t^ IltNTfH AHiCTI' f^aţ Z «f MnAfTI«INTt UIH ^OUf* 
Tf rptUIHTt COKOTrAff ' npil^M nfHTţV A0CA0U3Hp<k 
AMf aWh AA<HZf AT aHAeulHfTH A^N ^J^ArOtU fiOAS 

^N MoAAdsAf Aui*k ntHTfH a PA/^bAbtf fioAz «f N 

IţAflA M)(NTfH>kCKz, ntfHfBOM HtA Ht HOM n^Ti NfSO* 
HHl^Zy w|^HCZ hH'I^Z yV^AfZ CKp1l^}»HAi AATOfA A* 

r|ifujHTi cz A»-apZTZMf • caS jf^n nthMu HHHCT'k o« 

CTlHHHLţiAOf AOjp CZ MHKUlVfţZAi. ^- (ffH<fcCTa nH A*k 
^HMNf^fb)* Vf Hţ(MAH KA VVNH 7£fOHH«|HAf CTpZHHff 

uiH ^HN coKOT'kAAf KAf<k mah Anfoani Ai.A^fiiarf cz 

nOATf' aMTy^jpA» ^hH HbMaJi AhVa 6<UH(tTH nOMfNHl^H- 
AOp 4^0MHH ^HH ăf^^LK AA MOUIÎHAi CAAfi CZ A« 

f^îsîfnm^ Vi .fHxs uih tot icSfcbA anHAop j|^NHa« 

HHTf TOKMHH^y UIH AHKpHpHAf npi At BffMHAf UIN ' 
KttnbpaAi CAAf AAKZtShH/Vi XfOHtlKţfA MoA^OBÎNf 

•f HtlftVNZ ' 4ţ« P1IY* «. 

wrk fttmmmtaf «i •• a|A*<, a«n •• «t"^*' 
»» !»•*•» « I«»f»W% H» "f • 9mffrmti 
4» •«• w>K«r< •«i»««M e»P' »»•«»». - 


v<u* 
HQMCHfCK ^OMAHt»t H'ili M tknU Tfl^AH 4H 

AakTa a^^a f oma >a A^mn ţ : uin ^H aihxmH^ 4VMnzf«tţYi){fl«MK i^ 45^/ )r l 14^9 I»aT§ Kua^ c« H|iiur*c 

I ♦ • ' » * ♦ tjîSATi Moftfk ^^^^IISaTi MOftfk yHHC lcH S$ ^M pBNfy 
ICA|»HXi £tTl ANifA S5 '& df lln%f z« 
I^TfH AV|f»'6Z HAblf IVIjRlitbfiTOflOA 

OKTanrg îl 
I*. Twiffi - .37« [5547jTifsifîf.Jiio«fft ^i ■04A1I. HâAMfifAA KVMnANT 
OAAOrOAO 

« 

AHTfATl 

« 37. 
41. 

84.^ ^i 00. 
hI 69. 

69. 
70. 79. 

Tnv Bic<| O^* 9564- flAAS^Tf ^H«0|Va kM At^« IM>«ţ« 
«MrfZONV. 

557ilfi«fOH cHNrVf ni CHfHi cx OMOtf - 

9979 rfABA MoAfC y^HC« 

5579 OaABUOAoNCHHrţff J^ui^^AMtMOffTa 

5579 fiHTfAlTi MO&fS yHHC« 

SSOSOapMaTfA Tjtfic ^jlyHHSf-b -tflH nf«Â* 
IVIncîf 9 AnoH jKZTHiţH ^c PlfeffrXaT- 

MAHbAt AHKp%J^HAf CZ nOTOACCK* 
ficCnă^ÎAN MOAfC ^ SHHTţC* 
ThT AlCllAgrAH MpAf i ^i #fwVfM* 5589 
5591 
9591 etV eKOj^NNT^NTM» pyoioA-P6MA. 
HHAOf rVAckcnaa J^ommMaJM^ 

KNAO|« 
eOSt'PojAAHfM aV MVATf figfOAl kV A*«f" 
if N MNCfAf JfM JVOKlA, «f N Tf p«A- 
Nte. UIN i|iN IbNONrff yNAi TOT 
AiKlA CMNT BN|ltoTO|«« 

M* J9604*|lnN tAT fsgmo tfihAtf X»muto PoMaNHAOf 


«■ 


» r» t 


^ i ^ • ' «k 


lvl\ i »• • » 3 i -a 96 . ^ţj^ Uî,oMiiTni« JM94^ y «n«^ , 

^04 5614 [Tj|«Ân 4»«i|i .iioaVa .nicTi AVNBf»» 
4ft« 5615 aH «. > « i ; : -» .'j: .4075(517 
^ OijfMOA ^ / l1^NHA'vpaTSVVaRlS>MCS iBAVmi* 

^?|n PoAîdMii .n.iNTftf ra^a «|ji ^i« 

;P0MA ^^TjPIVmŞ» 
7j»AAll.ir(ff«NjfVfA.Ol}lHâf âA ^ClAf 

.«IIAOjţ y^HNÂMÎA» lUN a^bKMIII 

CA^;RNTO|a fifiTf («HN, ^A AUjA^S 
Jl^TfAIOţlMNHIC ^NTfjANCAf UJM t^. 
^AMl nfţBHNI(rA PoMli^CKX» 
|i9Sy698[jad|i;ANjpf ^DJiANîilj HAfÎH Tf«AN ^if H 

nt(ţV' 4** AM'*9 «f ^ AACX MtOAO 
Nf ţt^ZTHiţf! yfKiftAif jK3 ^ nMNTf'AAVi 

..*i^tf f 3* 'W*** .it,ţiHvtoH* : 

Î80. SGj^JlPl* f^9S''^*^ ^ BAfHAfÎM Tf fl A**NHOAft 1 I "VŢfl'l 1 /.{(^•^Y^IM 4>ocT r%ifN«v»f IVIiyfiCiia A<i* • • * l 52 

'•'1.» 1 , ■? •w- 


■ « '»» . .^'^ 


r-*:r hVM'cM 6z\t OHQMfllJf bfSiAHHVA« 

aMiCTW^n^^&^ flBflaAHt bîctm^ 

^ XlTM^OlHi aS ♦oCT 9M «XcrtT ^M TtAAÎiH 


t > * r • «« . • . &r6i i^t769' 

5N 2 't'*. I • •^ h !? ^iii <n nfbHVfi li I . ^ aT8t 67^88 

I. ■.)■;■,". 

S80; 5790 


.^- ■V I, 

' ^ * « t'i I •. .' ioMN^A ^^ T|»'bltS kK 6l}lHAf AA flcrfi 

* %ifi^O^'^fm^ Ilf (ţCHAOf,UJH TfM*H— 

A0CZ9 KX PoMaHÎH AHH AaKÎA CHM^ 

I V^f H H'tf clz BOf n\fT<k Anzf A Ai Ts- 
' TAfHf a4S nofOHMHT cz tji4kz 
^ niCTf A^H'fi "^" IVIhcîa»« 

ţfnnSH^ TOATf H*kMSf HAf TOTAHAOpf 
ICAf iii TpZA niCTi UHnf\f. 

)fnnifHi H>kMSA EacTAOHHAOtf ujif it - 1 

M 1 ji '^., :m* 


^ . » .. , • . l 


. ->'0 *• / > ' azkVa niCTf HHCTf^J cnfi maaVa 

MZpîli'HirfCf UIHTpiM*niTOlţHlC^ 
' M^fAN KVlCOnÎH J^H Mhc!A9 HlfZ 

PoMaHÎHf KAfÎH cSriT flapiAÎ&H Tpi-" 

kScZ !|<h1VIhCÎA9 CX ^.HTOfK AA 
AOilcyilfHAijCAAf ^H ^AKÎA* 

dHfCT jKMnzpAT aţf AAT nfi ((îhkzca 
ftAA}(A A^nz rtffiipHATOoKA Âi A&' 

KÎAf Ai^Pi^A KZAÎA hHmC EoH^IHH l^f^ 

TOfH^^Ă coKOTiyii ^AKÎA âz cz 4»< HiMAT fiAAXÎţtt /^r9KAH« J PoMaHMAo^UHnsf/ViAA | i <«. « , 


*. • i: X- J.A M l.r J A*«î>î*on«:AHHajii,iuMfcbnnSHini 

K0HCT«HŢ^ .. . . J ,..!H51|Va,« C«b HS^RbT KOHCTSN. 

■ ..... j.-^r. -,; .^.n ,.,. , AH'^4Hîa» MoKf^oNlkt OMvclA tna 

.. . :, .^^"a??,^:^?.?^""!*"» ţl«f«rf«AV(A, uiN 
- t / .=> ' : ). -,4 5"^A*H-f«rf«A. .„::,.,, 

, , ' . . . , „•" .ţHMf TiKii ŢicTaMiH-r .f Mns- 
. *L .' J - .... ! -f f*"^^ 't^" "^'f ^ j»afUH,|uiH At Aa« 

.' , ."?f"5J"''"Jf » lijH Hinov^A^H* ca)f 


> » • r ' . r* 5i ^j*^ ' t .1 . J ^ ,A«AM«TÎU.^N K«|t| TicVAMiNT CS 

^® ♦ nOMIHIIJft 


HohcvmtI J-i 


.^mi iuMK /• • « ' I '«• ^ • « • OfOAOCMf Wi5.P$iid l^îreoBOf; ctaift\i MifTfonoAB* 

^tMAMaiiÂVK» A4tt7"A4f • 
'rOTÂf JT if MnMlllUM ^lMNA iVi 8>** A* tfik 
T^^NOJiri'r IA'i Mif4t MiavMi^ iiiMF jfViAfl Aof^ 
flWf iKţfr nViuci AHtor^ ^h ^fflttîfl • 

AHHctVrHiÎAi Y6ltOUJllhXVcX f 

hfAÂv ^ftfAfUH il^Aicta mxaS|6cs# 

KAfi £CTi|^fiifl OkT ni MflpVMMNAi 

AHiizpfN nxH .4H Tncar o oVa- 
nf(N cVinT AAiKAi ni AMt^ 
tffdjBSSd' ff^^fAN hHMf^ c^fr nk efOAOcii* 

I MlffAiy ^LATJpHMCTI idVnţA TOT- 

^s^HAopynfkiiiApfif rf^T«H^HHf*A<5" 

iNLT AORVfHAff MApiAf gH flnVKflCC 
if H MHÎfA UIH J|k4 ^AKfA «t 

ăfea^pâotf ftAirAaj AomhVa? rbT^Aop ckM- 

AMH^ţfcZ' Kff dAM2 A> roTAH} 
▼fHl AA llTAAfĂ» 
^.4t>d^S§ib«ArAAfHKNVAATS^0^^^ ^ttoTM, KA- 

fiîi I ^ « M^^bi^B^Jk^i^» >• * «V ^t 


|(ifll Anâ fXMXOiLCI i|<N r|lll^ÎA| 

' J^fikot aV Aosnt aa HtiIaÎa» 

'406'« 1(9$13 *^Ail«Atl? kH AoMhHA AOpToAHrHCHH 

\ I Tffli^ X&raAAÎă; 

•â^W|j?ftrf» '«rtrV^937'f0MdHÎJAi5«AT nftHONÎA »* Knh, 

tij*%^i#»riî < lî^iMff <r i^H%c% bo ^i AHN 

441 i 5^9i 'lfft^NAt ^(cit«(N^ AohVa^ HznsA'^ 

l|ltf rV ISHHfH «fîl AZfHhAi «f MllX'-' 
' V<iaia #OMAHNitOf «^ t 

I <ic XVns|%9 ujff TfiieilHAnfAAa 
Att^f^icîA^ HaaUpTa» itHaiCfAOHÎA' 

^cHr Art c^otc^V Hhi^oaah Boc« 
'Tti>r, 'fifiMHi cţt 4»î^ jsMic «- 
kil^ Mcwti ^f J^omahAV uin fitHiâk 
et i|iî*if fzMACf ToV Auiî^ nVcTîi n%* 

.4ihh6tix ^ «(( •ekt At f fttf es ^n 

Y^fOii<>iorh9i ^i^HABHHti ka^oB(/^H* 
!447« 59!^ IIvtiiAi /V( rt5N«tak <ift^ Â^HXf^t .. •• • 


vm 

PoMâMHAPl^ " 

k«M 
• t * * •^ I •l 
,yU J M 


* / •* • . • a .• 1 1. . 

•ll V» < • .! H 461,,5j?^i^, t/« ( ^ţOH^Oj.». .!• rVa» I .» am^ HZNZ AA A^*^^» *'>^** ^^* 

«fi nAiif NH'#fo|^ocir^MnzfA<r* 
449. 6âŞ9 IIttnaa ^nsfzcMN/v n»f^«A» facz- 

.FAOATf^l CAAEy %1\H fMyUf^' ^^%t 
^ Tlf (ţMHrTA^ IJUH CTMNA ^NG»gOMÎA 
.fH*IETAT% HCNAK^ nbHf C^AT CZ 

^*^,T||ş .^nHtaaTa* 

jd^TŢ^HAA .^NTf Z Kt( SShIm t wfH TCf MA« 

Hîf^s ,vrij^6 ?AT^*. ^TManWA ( om 

JiBXKbT -fNAAKÎA) AA MITAT4| fl« 

■ftAÎlfAI fzW BZTA^H^^Ay RlH KzV' 

TAT A CZTf^yf ^NNAnOM AA HANfîA* 

453# 15965^ 'ilTTM^A 4LM VVMN HAMffA rOHMT,,-^M- 

,^Tfa J^ HiAAÎAi UJMfyirAKOAO Tfi- 
.1 J >«,AA,rAAAÎA* î I 

^*-*.*^ • rinHAÎii^ A*>na f»AMKA(ib flTTMAÎH 

5A¥**j flfA*AHA. BdH^HM A«- 

KA^ 4 KAfT* 7: |UM4»AKnAH» 
kH .Mţf KÎAN« 

460t .597.0 pcjrforoTATH A^Aâ Aoh, AinsAMHA 

Vfor^A ^SNHMAOf I 4^N^fS j^nIIm- 

iiONţl* 

QcTforov- « • I I ><!> * i.:! ■ f » i PoMANHAOf n: 
* t m • • It » • ' «.^ ".''.JJ( J ■---» 


f • 
- .' -. • » .'. ■ 

. • ' I' '.'V' r- • ^ > t ^. ;. » ^ -'i • -1/: 'Avţ t: 

'f.?, IV. <jr,». '•• o 


I * I ' ' Ţ ^biniicie ^f akoao fiZMzujHiţii I5nhh« 

I 1 • -•( f «6j, ' 

SWteAopHK AoMhVA rOTAHAOP flMA- 

»| . ■ 

ACTil«liff BHNf •fHgApHrpaA AA 
' 4yMnz'(lATt(A ^HONf ; nffKAffAg 

r- ^MnrpATbA HNNeTHNASA KKEoifilft 
r s- '-*;^i«orNctrA«T,AAK*aK<iT Xatmaii 

nrO(|]HAfi ^AKÎfiit MTlAVl^OACif yN^ 

' A*AV<frOCT nZNZ ANAN^tA 487. 

. . . , , ' • 

ran AHiif A^kîa CTznjiNHTz ^c 

'^MnZfZl^fA PoJMANHAOfy RlfZ nV 
riScTh^ ^fi AZkWnT0{H9 nfKKWM caV 

^.1 }j^^ ' '^^^^^^ '^^ Hhi^oaah Kocthn* 

^^B^tM'<k AÎflCTbH^ ^MnZfAT CA^J H ^ « • • * 
• « «♦ 


itii)icikct«jmp66e& 1 o > J « J 4 o ••. *•♦* ^kMTSH . H«MVil EHArZOKK 

J . •• . \ , . -• • : ••' •* •"''•?• - i » . . Hk • cnpi nzfiţHAc ^Mn^pz^îfn Poma« 

HHAOf f ^f AA KApTri POMANÎH ^HH 
Ailc'^''CAK NHMHfT fioAOUJHy a^|. \,! ' '• 'i* Ai«ctA 'caH NHMHfT BOAOUJH, AAf-i 

r < * KZ HiVaÎIHH, K^ilH >.N AHMBA CA0« 

J 8EN>faCftZ HtAAÎA CZK'hMZ ftAOVt ««&.MAjif.. I I ' npbMrtU ÎctOPHkSa, KAflAfUJH \ 'l'M ' aoro^paf ^olf-^SoeT 'AftBiiiTicipfi . ^v 
^iafNRTi ,599 «13109 ■ 


ni«,^0t( nşjaf Nâ ci Ntţ noaT» n j«- 

fU^{l|lfN| lUN flff «Hm ^OATC Ap«V> 
||l^| 1Câ|NAi irOT MA^ IţNNifc f Z« 
/HW»i«k* rCTAliAOf ^N A*«^f«f 

Ţf ^iţ|| AakVa ,ni AA . aHmAoff , 
pz ţfi A^T «f MnzfAijţVA TCf f.t$pH- 

JiOp (^3| AţN^AflNZ* OţrX lllN.ANi|f 
^AICţ^ Np»CT|lZ NV pAMf HN <AZRbH« 

|S^ţiţ ipOMANNAOjp* 
TţiCAIţ ^OMnHa /(bAfNAO) if H Tf AfGr^ 
T|»rH.A V^t HAMit iff Bfi CX ^M nV 
^Vl|^|l|KfiS| Mf^ NATAjpl|pCTiAfi #- 
ll^fl^N llfaf^fNAŞ ^C A« A^HZfMp 

ytl^c qz ŞN«fi apnVa IbAf ta ^ff 

A,f ^^f Nş*(ii nAM4 cidi ^xnHt» 
.ŞHAr«|iîN0ffA2: wţ Poţhkixa^ zo* 

I f*ţf to|f its9«?^tow^te«f ga- 

fHAC NbA i^«i"i*i 


, 4 î nPRP 1 ' ... 1. Ifl i < ■■<*■< I ■! I *• 4 t t ^ f'*- f ;■ 
•• ., ■ . .. 

fiacHATfl /667* 6377 POMtHOC* 059. 6869 f w tlA|^Abc ..IVlAjlfAl icz «fHKOfONife^S 
/ ^Mn;B^T AnVcbnStl) Kfrf HAtKOBO* 
. .|AM^bcz kV(»||jHAC nZNZ Aa ^A« 
jKlAi AZ^SHTOfîîitj^HH AaKTA ^M« 

,,nf i}(hz kB df tuTft tuH kS EoxfMf h 

;.A^ Tj^HMiC AA ^XkHcbA rOoAM^ ^g 
>.UJAH^2kVt aUlf^tSMJKNT ^i nA««« 
C QA|(OHîifl CT^HAHfi «f HnOTfHBZ Kţf 

ApţiiiAnaHctJnbr, AHN«AfîHMHA« 

..TC ^AMHATm A< A^MHlf UJH A*^'^* 

mş wK^AujfţAT ^H AakIa MlMVţ* 

"i*"R*»wt^e«T»ţfiA*AKA. A«i, 

^ nr A^CTZ BffMf CJBHTOacÎMf KA« 

l^iN azkHick ujH acTZ5 ^h tfpA>feA« 
EHArftfîN uiHKAfBSiţîA c8!V^aH cVnv 
cVnnVriff -k ^Mnz fzt\îiii Pzczf H«i 

Ili AH^CT^BJplMi^fflTina'CZnOMfNII 
AA l<T9^f H^IÎJI Tf ti|f |||H H*hMVA HA* 
^NHAKIIAOfyKZfOfA AC JHK f CTOf H- 

vTif AfuiiiţiN IIiMlfHHrify a KZfOfA 
AHji|»ai# ciefTf BlfAcKTf 4flNCT S39 
. 59 : cx m 

ffaM(iHiMfU^> 
«tf 9 ^CIlAft J 


•ncM» Aiui4citi am MoAAoai** 
«N4ite«sw ăiit|i%^ li)^5«HA%S /^««^ 

ttiimwâofWMfiliU onfi laf* %«*r 

MflM Ullll* »lf4«'<^t W>» »t«H 

f ini^si^jl ^Mnf tHHS «(^ %^Mx^m 

^IIH A^V^ CS ^Tl TaHMttT «KTSIţfff^ 

1 lii MtAHsaaVAi^ BHjMif, Hf«MV/it 

^59BM[a9 Sf&tfr^f^ I^HAf4i9 ^ITâT*; 
SABS UIH T«prOSHI||%» 

flOdOieMO' H^ini (SiSşoiB A nV EMArAfîîtf' icAfHV 

'I 'l Ai a¥ eTSTVT HisVfMAT 17 ANH» 

l0l^65Stf ^AschaTi 'fiHArAfOHTOHf c^nytHi tot 

MMVA'SHarsf icK jf^isniţf siţlf N Pz« 

CSfHTHAVN» II|il HAfl.affMf UJH 

'ffoMAHTil ^HH ^AKTAf^ (KAftllAKmH 

UNI AA icTO|lHi|TH Tf ffTfI|^H -&AAXH 

m fCfMA)# «f S^ CAH AHnHT AA 

^MflSfSlţtA f SCl6(kHTVAV?9^ niNTpS 

jUffS ^MriSfATVA ftACHATi M CKpîC 

' ^lHTf'oTA&AS AK*TiCTAMIMTtC"f^ 

•HAfk A^ nVCO ^H IVţsMSCTHffc 

i^ocAtHHc), aVnf^A' ^hhs^z- 

TMfS I 
I 

n STsr XIU / • • - ' ^' ♦ 

I , .ŢVftVd^MnşfaiţMAOf kafT»i aof yf. 

Mf Kf Ă« P* «OJlKAaTH fiASxTH 

AfVnff i|^Mnşf BlţTiHf es Ai 4mikz 

fAf HAOp« BajS iHilţpfJl VHNIf CO- 

ţM^%Vfi% t% iţxfikiAi AAKtiM ex ţîl 
/HOimANifi exit HtA ^HW «pnr^ fit 

Hfl aN^i nAf IMHIS KXIU ŞA VOKIIŞ 

aMMNv4ki<iA# . |^0HCŢAm|fHid63 


IfNl^ff CkOti^AN^ KAflNAI .if NraN 

ft( nfiM^^HYAivHk Kf^i|jNfi«fceKa| aa 

f .KXfK.A ACŢfbRAflf CKffl EOIH 
ţ^Hf njftK^fM dâV CTfMNC ŢOiTC 
|l*M«fllAf NMINNI^ ^Tff )A^ 
A^f ţoCTUlH POMANÎM AHN.^AkI*! 
6573 Hi AH<>k€V3 MflMi ,02 nOMiHi1|jf9 flfŞ^ 

, rKm X^fNlX taoziM CS ^ti An^KAT a 
nAffi^NNMXfHAp AAA>frinf iuhac 

NiBOA AOf nrtfATZ.eAMZ /^lfOMMHN 

TflMN/V A^**'9*9 CZ CX ^i At 

, UliyT «fN MHcţAf yV^'HAfiifl «• 

nO« îcTOfHHia rf I^IHJI^ A« A«AT ^Ş 

I 3NH*tK' ^tH VI MAll A^ MMMT< CX 

53 f I^M ■ xrv . ' ; T AlPriMNCii ^ ** 1 ' g|WN MVHIţTli ffM^fA^» MţOţftAKiMtf 

• Ai"3H^iM mVh^îh. ViirîMi c&%M 
EAnKAii* 
ffpMNO^ iOrO «580 npi'AYlrcTZ apBMf noMfHcy^ff ^tC^uM^ 

wm JI4X^A, njlilcW &HHHffCAAfr;3^0M- 

Hbn noAdiuţHAoiaHpVH^A"*3*^** 

AAB» ;3^0MHVa KTciB^AbM» UIH Sf «M^ 

AijJiv;K/VEp*k^c3r*9Ai(r^H AtfM. no-î^ 

''AixAAB' KpAiOAMl ditUiCIC» CZ ^Tff 
CT^kNC d^HTfl'Avi0TO|klO mVatz 0A«. 
CTff AiPKuilly ^l HiilHNHrfi tiJH At 
IVIOAAOBiHH* 

I9rfi.}cai«^' 1078' 658d ©WfTAiffCT «f MnT^fAT noMffHffcic îc- 

^ VbfHHÎH rfkffHiijjN Ai yn HicTOf 

fif^Ap)(HC» CZ 4>Tff'^0CT X^'>'*^M 

ta5i^ XaWf tttv IlaţiOTţoK a hz« 

fOA/VIAOp A> "(A' AMNTZ ^VNZpf • 

66!)^ nbftitHfipiJVAHroui^ nfffKVfMBoHfAA 

«fMliZfATyfA AnHebAHJli MfprMNA 

n[HH iţtfA iIcui4icHz cnpf Ha^h. 
i'KA»^* Y'HAc 61^ cz Tptez kH oa* 

iTt'Ai^tfclA AC\fnjf«l Gfff AK-biHAOf t 

iCAflM. I BrApAnmiA Mff](AHA 
HotfMlHOt* 1147 FOMiaNHAOft 
7 I. » • » > « 

I K&|tT3 i\Hll<k Iff\(C«KHM^Af ftAft* icMlMla^iikll85 ^669!^ ;. r •• ■ ,» •♦^ V' • ■ *• • ■i *fy V WriT" •s • »■ /, ■ ^ • 


v' »* -1 ? ' r 


'vfHMH^^wHH&HTfy KA CZH rztilCKS 

Bo AoxlHi AAi^^ 'lMoAA^a*kHTH 3A« 
XA^ rriHTf\f Xf^^^ oijiTji* 
F6M»i«TA caV AiftX^» "^'^fl^*' AnVicaez 
' MifcîAi* ^tflMtn a cz TViţiEV(i« ac>$« 

L^^ifp'A'^MnzjpstţTfH PzczyHT\iA\^M« 
. OMAhTH kH MAM M^ÎM AOf^ IliTf f IIJII 
HCAHHe AASf CZ fZ^HikZ AcVnfA 
•f^MhzpZ^TfH PzCZpHTHAbK* 
POM)i(iHtA CZ j|kHC0l4Zck kH TZTApH 
^fHVAMA KOMAHH^ ftcVnfA AţtH HcA- 
KTf'flHf^A, tUH nţA^Z OfAKÎAÎ^nZ^ 
HZ'AA OHAHnOnOAHC* 
POMMHTil RAT m ffAflfi'^BNAOf UIN 

nn fiLAcmli fi&TAHH XatmahTm Am 
Hctktr^ j|wMfizpaTJ« 

6769 SoiNf KAAH Al AnOH ^ CaV H^MHT &Kt^ 

\ 11^0 6'3^6d 1193" 6763 •' '. » Jţ gTt^PoiAjilH^Ai OMOAfZ^nf flCAH» 

$(tATiX'f A\fN nctcfi niH 4kSvf ^i 

^ AA/lfMHtuTN* 

âl96'' 67W lîoiM' BHrfe* iuft cz jf.tţicHHz ka jf.Mnz« 

j^ATMA^IlAfgTf âNffAy dff KAfHAt 

-^MnzfATHn Rb mSati A'af^JM ^x. Xe: 
ţ^ 4^^% f "^ ' f f * j 

|>fllll^1ffAf UliriClrHfQOftTXCA 
t «i97 iS70T Xfvcoc *omAhHa, AicnA(iMiii A ^^' 

^^nr ACKVimţA ^ff^nftfBi^M»» 

llHlCrA ^HHA OM CKbHyi^ AA CVAT/ 
|?OMMNlN itAf ff aV fXMAlf cUnT fflC- 
hV ATaf 4k ' AHHf CAţf nOj^fKAHT HaM- 

L A0SAAXH9 AnoNMffAOfttti a4kV 3if^ 
I I Kttiţoi^Aa^H • 

jLi98 6708 ^Ih AAiţM PoMMHplf ^cohhhaVcs ttV 

TZTftfÎM f{OMaHA| TffK AţfNSf4f 
UJH nf^^N/V liaHAA V0fh>i$ AnOff 
JBHH AaSoAH^ 

#199 . j6709 '^f vcoc kH PommmhTh ci^h «fHRZ cx 

y^H^Hni IJIl ^f AA jf.MilZf ^Hff 9 IUM 

^MnaMff^HAHcz h^ ioAHt Anoiî A« 

nHu ^fTA^>k IIjpOCffKHllf UiH ^^f4r 

PfKn|»HHAf fLHîhţ nzfiţH nzHS aA 

f^fCCAAfA^ IIIHnZM? AA 0nHfOC 

if^Ni|AfA Ţfţn^iaczf yn^ uih nzHi 

ACTX:^ M^AllHMff ^ff AlfH PoMMHN 
AfiTKH«l4i PlAiUiUIH ATIIcHffCC* — 
l^liTf'AMfAAUI AH UIH |oaH ţlAfgfff 

cz >• «. •iyA.nxfai(îH|llNbA JHnVa 

J?OMANNA0f T 


iWWi 
»' *«v^Ti*5T7nrr^ •\ '^ MVfHi^Atc %toe 6716 (•. '. ■• % f I 

* 


ea p2AHkz Acj^n^A îfMnzfXiţliN 
.miff 4^z cmNfbfk cţznzNttTOf» 

^^NHfîi kH BHKAf|ubr AţttoZ gAf». 
ffA/llfA^ AnH M^NHAi rflilNAOflf 

ttiH fz^Hitz 4Mr^pa>r r^ EAA/vVHNt 
Wfz o.ca^z Ă*ţH ITpxţHAlN Tff 

%HAOf ^(irAAlo^N Aoţ»HHA POMA* 
HHAOffy iKZpO|>4 nfOT|IC|ţîi gANS' 

£204 6714 loAH ÂomnHa 9o^mhh^§ hHwMf^ 

Bf'VH^iîy mM 6<|cr* T'zrafpAcka; 
kafiHAi Bi|fi^iiH/|HAr iţoA'rz 6âct« 

mV ri|IZnZAHT nZNZ AllyHtfA^ lUN 

rif AMHelfA hpHHşHNÂ^A bîJJj anoN 

AA^ UIH OMOf MTi« j 

'^ 0c6Â^f; ^aafKA|iHc' cTzj j|kMnz'a« 

ri^lHHAOp AA HfÎAy ^JH aiUik^S 

eKAKNţ(A •f^Mna^ZLţîEH ;4n IlHKiay 

0^Z*l0BN-ÂOSMIY^I||Jf MJIWik 4>H« 

4 AhnnohoAjfc* .' 

tft06 ^i6>|SoAN •AOMH^A P0|WMNHA-0f fHKVH« 

•' »i; -M V^-%AtÎK)AUJiflÂHAv<M^T'*X^Aa A 


I 4' w ««.nVTMASAf iÎ5iwHĂ«*9 "cz » 1 


NAC II .1 ^» T^ .] 210 (6720 XiNffiMi^fWfAi âVinEaj</^Vifii» m* 

. f«Ai cnvţfcx .^mfnşkf 4»ri#M#i- 

.A\(H EîAAVaHf â^KfVfHAf rV nz- 
fPH n}^fMfr«H^tfMf /V<S^ft'l'i TOâTI 
,HtfJ^^fâAfp KAfHAf AntflCacZ PoMX'- 
NrA.^H FPlHCfA IUH^H; «fAKll^ 

AOf .. JSHt^ifîl^ţlm 

1*36 67^5 B^Tii 7Can«a Ta«f3CK| TffXMfA 

AnA AQAr/.Hf Hanz^fipf cnpf ^z« 
ţNAi .9sfonrH liiH nfa^^z MocKt^A 

lUH llţfA ilcUIACKZ. 

I$K37 6747.E4TT|,AfAf25Bcio kH PomahTn whkH 

.Qz^HfJl AA TflKZTOflAi MtfHlţH- 

( AO|f nf.yHAt M9 n^kjKH/v '#»5w», 

.0fZpAH «^HTOfC d|kHlţAfl^,dfU|AC« 
a^Zf UIH ^HTp'AHf AAIU AH ^NTf Z 

,f»H iţif A |5Hr)tf«acz nj aa PoAiMf 
ni SiAA KfiioA ISNrkffCK sHpViyi, 

KAfNAt ^«^i^ âA AttTf Uf af Z 
CATk^ ft\l:T«TAf6 DkN| TOATm ||A|Z 1 


I 1f MnZfAHÎNllHbA âNbA foMANHAOp 


« k i: Mhxaha 
naAÎoAorHA 

evz .(^Mnz 

|AT» iSAe 6767 Mnxaha 

IfeAicAer» 1246 6756 ^Sin'Hţ^cKa. c^nT^cic ujh cMtif 

CASÎfV ^HTf'A^ECTAlU AH CZ C0« 

^KOTEIţlfy RZ CAH iloAH flAEgîff 

OAb^^OflKA aVh Eor^AH KbMbA« 

^TZ. CAMZ ^f IPOMMHH TpfKMH/^ 

tAAHfA'lXf KATZIIA BfEMf CZ CZ 

I -^^ÎE AIUZ^AT AKOAO* 

ElAA KpAlOA IShr^ifBCK ăţ^^NH/ynfE- 

k\^M EatÎE CaK .f^NT^f C .fNHAnOMf 

-UJN TOATZ |\Af A CA^ KbfZ^HT ^ţ 

TzTAfHy £A «f^HKZ CAH ,.|^HT0(C A& 

^eKA^JNViiii UJH niHTpb KACZ4U« 

• ^TOKMACKZ I^ApA^ AgK>TOfK>A Mf H Bf NH 

cz Kb Kabaaej^Îh AfPoAoet iuh 

I nEp0MMHÎN«iSw|kHT|)ACZ;fHflfA'^^^ 
•f H «nffi^f AMHrZ CHHf^ ^MH^Vp 

Af CATf lUHilfVZlţH MOIUÎEf ' «f^H-. 

:T(i'AKZţţ(A Bf f Mf IUH EorAAJif ^H^ 

MCf\ih AbifioAH flAf|^îf TATZA aHn 

'^fATOlU fio^Z Ati.Mb()HT <f.H IţAf A 

flfA"ilAHAH||« 

iS66 6776 IVIhxa**^ IlAAfOAor tdfZ fzcKSMnz^ z 

'gAfMrp^bA ^i AA ilATHHl^f UIH 
mVtZ CKAbnţ^A ^f AA HhKIA INf 
^||||AfNr(AA« 

54 Fa^Va f 


iS74 6784 ^SMJif A fioA2 BirfHh mm Ai^^'^ £nt^faimâ ill88 
BâAtoAor ' ers «f Mns«» !«• I I 
BHf^OHHH^ i89d 6809 

nAMOAor* AOf AA AOKţffHAf Caifet MfA^ A**** 

AM amU drsn«HHf4r caH f^cc^ 

aZpHNT J(^H AOAZ AA>*(>- -fM &OM« 
HÎA MoA/yOSSN UIH A 14Z ţîH Mtf N* 
' TCN0UJN» *1VHTp'AHfCTAUl AH CKpri 

âiitii4»6{i rfNfopAC# npcKSM MA« 
aHthh H|uiioa 6«paztie cz4>îf iili^- 
At K(i9Acl nf <t^T& Â<^A^>^A^« A^ 

^AAAXlAt /^i yMAc hoh COKOTHAA 
/^i ni "iOKMAAA AHHAOf UlNNiVHNS* 

TAt4 aoivVaHh cz ^fi ^CT ^orrA 

tf«flAAUi MhaSthM RfAIOA (jMfBZeie 

i cs d|wMt6pa AnAtpA tMif§ kH 4ia-» 

i TA A^fi dlHAf OHHK .f^MnifiAT K^ 

! OhmohhA^* 

Haif» Ail%c itV AvSropKl^ aSh ^mmc* 

5t¥* A^MtzM XpOHOAOrlA A OlMt^ 
Mfîî N4MHASli I^OMAHiClt; BtpA ^ 
AA ^NT8pHJ^p*k Pj.vlA*lHAdp AC Ai 

nZ|4HT 1 


njRKHpHy nZH2 MBflMKAf NOt- 
CTfltA*><*aI ^HBOH AMHI^lţt Kt( 
■ÎAHZf ■rORMHHA ^HnAHNBHA T9T 
XfOHHK^A fltllFTOf A^AZ A^MHÎMf 
A« C^f UlHTtJA Atffi eOM AfSTl UIH 
TAbAI Xf *>"<"'<"'■ ^*' aHHAOf» Ti 

yfm%^B* IHfS An<i* cţiBfiiiH* 

tSa AVKfVtliD|)VAtlN a<t#CTlf* nlţ- 
HH^» Abîl ^MHI^ltf, y«»* 

^H TpoKH>>OAzaHTVA8â 

MIH ^HKHHftTtfAblt f^ăVf^Z 
UtH ^HKHHS.1|WHI RţfAt» 
T^ll HfHHHKS TfHMHTfM» 54 * emâ • ' • 


i . i . • 

. » • • • 1 *.*. A ' * tmmmm 
c K £ p i -. » • • » .• 


2 A^ie^^^fnKo^ UiW A'KVstlHTEAOp, KĂţ^AC 
C^HT Matl M •l'tlCSMHAT.f^HT^^mT.XppţinK». 

Bmf^f^^ VfTATi j^H Ofaiil [ 

^HÂajC^ ^tl.JVI|UlA« . IIf.9ăCTS C0KOT%AA I^Vn. GAf« 
NHiţlf 6T4HţfA|I^B. AAa^i[CT? îcŢafrf CS Af ATZ MlţlţifMHOC* 
filAllA.AHH £{a(fAlAN» EfTf ni flAfMlANH lUH. Rf MAfKOMANH 
UfH ni rOTAÎN niCTf ^%NSpC« "^H Hf .{^NBSIţZT\$f ^ |\MH*k 
.ni^l^4(||H« Ilf^HAf nf âflfOBTAr* "J^N 33AAf A^f.ţOCTTfa-* 
K\{T nEPoMI^HÎH ^HN'^AKÎA ^N MhCÎA* . MOAfff, . 

'liaffAÎt KaflJC df MSf ATy MAf f CTf HKSHIONi <|»aHf QAfMATHA^f* ' 
EfTi nf Ilcf CH» lyi^ATf Hf.TZi\H, Af A« IIÎEf i JVi.j^^ALff 0« 

AsflAÎf Ilf OB>{C ^fMnzfţLT?» . dMOAfZ .7.MÎN ^f , KAfSAjlll 
OVnnHHf nfFOTAÎH RAfÎHCS fSKOlUHCS* ^UJH9K^tf1f 


* t*îî-A *î/:TAyO «^il? ?)(«?'•. AAfnAfH /^iAaNrs A^^fC 

iSaplAfl Owip Jh«»n*ţ»» M1<ATI f S^SOW kH «Hf\$NH^« ^- 
Hl aeVneA IltfCMAO^ UIN A rt(M»HHAO(, OZ ^U ifHHCTHT 

flsafOASc.^ÂTMAH>JAf OM H»CN^t .f.HAAMA« 
«fAAMH, *SI ^ft C» SMKX3 • • 

flraxjkonQAHCf ^fiTATi «f h IVlHc7«f 

Cl^HHAi HITATf ^H Nl^ţUf • : ' 

yl^if AftKTAf JfM AAczni ivoic Hc wiSTmă. GrjrHliii |IO^ţ*A 
ni/i /^f ndţTpz niCTi'A^HXpif - HarcfcffT' if h'HVhaTka m>{a« 

ŢI49f'!|a^KHTfi9faT9 3')l(MCTlffl||liCAA|ill| AlfN TjlAAM* 4Sfi 
OHfTâ mHATI ^SfH A«C|( IIlfAHAOJI» Bf$0% hXfZ^C€9 UlH 
;^AKTA9 >I pA« ŢIMVt» J^HCjfHKOllltţa 'ffAfSAfYM ^l^ 

* '^HHKOAp ^l Aa^cA* tf^lAUJ ' jSapHAjill H C2 nA%K7f 

* /^ONVOAillll ni G^fMAlţdt Afl'yH KAA TfHMtC ^f XA HhCT^V 

np* AP**'»* 'K«p\jA ^Sn4>ii*a^M><JMTf niHf^sKtfr MQjpM»HTf 

âfi^Tf BiCTHT XatMAH a PoMaHHAOpi AHH N4mVa C^tH PoMAH 

^HH ^AftTă* mifAz nt IStiit ^^HT^'âvioToj^ij BcVn^a i^in 

loAH THpAhHa» EA'^I hi atHAA* 

^KAAHCTy^AV i^A 'r»H^ CA^ 4(^k^T? 
HltBHCrfAHâf HfTATA* 

AAAHAAHNt-bţfA%AiiVA HitoHlfH liVHi hi 0f AorViV 9iK<^cfi* "t i&W|iiK^A9Ml^ rMyMMOf . | nn» wi n rtr ^ OraMfl)((bH> 
•f HicyiNiw'H^ '1*' XoHPfîi.4^ VCVM4 Am^ nk fMki>MiiB tH 

^MVOAfHi ^ UV|HfÎ4^ CUilHH/y.AM* fteâl»» ^tfft «f^M 
HcnAHlA AntfCK I^OMfti 
ÂAAfHH <(Hi|0|t^A aHh flBAfHH JVoMtltfA ' to^MHO^ MI 

«fNitHHs aA ^moh «f^MnlK(i4iT# .fkA nVnt fioiiiDA*ii«oi|fHAil 
fVHii Aa«îAi C2 citOAAa hH %ouâ^ ro<rAl^ nnin MWtlH^ iiiii 
nSfHCĂ^ cnfi HT^iA^ ttAnri MD/voAţiţ Aomn^A' Xc«^ 

âAâl AHHirSi HiTMt) CKAbHbA POMAHNAOJ^ M«J((^HAHH^ A^ 

IkAfiA iHAÎAi NITaVf ^H ĂfAl^hi AH>bCtA ţCti OfA^iAAllHlfl». 

flMÎAQHlffU «lltATt* 

AAOOHPhHÎtr HBpOf^t 

HAfMAHfâ H^^/V^ 

itAllgAHAftt M*fiiAi> lUH HHfVfHntţtAt WbS^ 

HAigAHAfV îtAjkHt, (ksnE^ji ns Saehh AoAMHâ aHh IVlcHiWlA^* 

tfAi^TffV^fH^fH^At MiM Aien^Ooclfot^ (SM«HAM«Efimtff¥OfKi» 

dfMoaBpX^tflfî^ UIHAaMh liX>HmHltHH'llNI«n)|A(^HHA^HAtt^H* 
^AljtAi ^ltATf J^H HcnAHÎA ^f tfOA^iHM 4)2kHt&«i 

CHHrHf ^nOfittAn.Ai RoMHiNOCf csmhiiio& AfA^s mHTţH 

enAffT% «)4MllHf4t|4ÎA t^iţHAOff Hof^HAA» /V^ jn^KtHOCC 

HO Totn m 

vmHA ipXHâ nâ«f0 M BAAxJSf ofmHf^iHipg Xavman wH oşi; 

. âcVnf & AOf f Tf HMMTf M loM («âf Mi «nON âV M%V>fY 

'jl^llllN «rtkVfOf ^OJMMIHAOf) 1&M«AMI Pf Ol^Af yţflllk^H. 

. , ANnnOnOAHC.« dA^fi'TOHHY 1^1 AA J|^Mn9f Bllîfff ^btf^ ^^ 

Il»f||ii dHTcA RQMNJJIOfl «fMn^jM* tfVffAAIU M«i|<« ' 

A' f OB Aa fiAAXH w|^Mn|»E\JNZ Kb ilCAKTC OU&ACTOKpM'OfliA*! 
Aif Jîi JIOMNiHOC •fMNXjlAT* »MoapS« 

tf^lMBANNnHfroCf viTATs^nfc*rf ^Hnzfk ^nj^CiKUim 

llAMHfNCf «fT&Tf ifHOKIIAlA^ r 

flMţ^OAMf Af M^lţiî .fif CTHTi JfM AHTfMTf • 

flMaANTÎH ţ&MHAÎi ^i AOMHÎN' r0T4aNi|ll|IN« 

tfME|IIU(A9^ AilATfAIIAfTf AA>(M<Nt NIH ^HMiM aVm4s N0NS«^ 

flMHAîSc lllHH^JMHTOf j^fAt^ÎH» CTf SNEnO^ÎH AVm SniAC 7fOA« 

A*H^*A^ 
flMHAîy$C J|wNKHAf nc NEnOATZCA PfA ((ATA A^iH fiViMHTOţ ^H 

KAnHl|J*k fif CTAAÎH» A<knZAZ ni HfnOl^ÎN CZH HZCK>i|\H ^N 

PfiAf niPoM^c lUH PoM\$A\fc ^H nzţi^Hfi c% n4sp« 

Bil|lTHH/V TfHMITf ni NfnOrVc^fH PfM^C AA^ţATfCzV S\Sr 
, MNTOf^* 
flMBgOBîfi NZfO^.^ ' KAflft TfSA '«I^H TfA^flţf. EztVhK 

. .^ Aa/vhcaab l{f ah)A SNr^tf 1CK9 ujn roNNi\N osnz am Ana 

f fiHCTAiN* 

HHACTACÎI .fMnSfAT TfAyi 5NA ^t n>bTf Z «f^Mnţftf»|iKA SAfH- 

rfAf^VAtfH AHNMAft H«krfZ nZNZ d|^HM&f"k AABZ* 
âfHACTACÎf OHAiHlţlAjttl «lOiUIXfAŢt .. VHfANlN, •fMŢOA|i«ll 

i^NNAnoji ^ €^AHi kS IlifcfH naMf* Raa> ^ «ftf QI*M SBWxrMiN* 

Mf. <PâHf rH &MTaArAN . ^KHAHii Mm. Jf^NmHH^^ J^M 

;^wfi ^»^ KMZ» . n^H lUfll vCX4«V llQATa ^ CTfXteTf 

4)«Aylf«A« «• nîff l/^,,4)«!^gf|» 
flN^(iH«C ftA AOHA<b (ţHMQ()HA ECAÎM CŢX BfdJi jfM |ţaM,1SH«i 

rVft'kCKZ» -J^H ThtVaSa CSV CZ CKfJg GTZoaHNTOflfr 

UIH AfiAAX<^'^* 
«HApOHHK Mf A KZTfAH 4.Mn9faT • MfhUf^i A'mNHC tf MHS^ 

fAT lliÎH CKOaTf^ŞÎMy ^^ *^'V^*V ^H^^fW^ 

flNA^OHHK KoMNfNoc .fiynzfaT* Omoai^z , .ni HfROTKCfttt 

ilAI|^îf HoMHKHOCf IUHŢHfZHfyf AfMnZ «f MnZ|S|ţrAy BMH^ 
CZOMOţfS UIH Hf HcAKÎf ^HrcA^ ^H gA OMOfM** 4^NV 

Tf^AHiCTA âN^pOHMK CAH CTJKHC N^mVa KQMHiNŞIJINAPf^ 
flNHÎhCf HOHcXa COMMNfCK* 

0HHÎH KAHMATifUHH .{^MnZfftHHAOf .fOMaNHAO|«^ 

flNbA 3HAH(IÎH g4pHrfA^bAbH# 

âHTCNOf U3U 6^EA<:;C4»>T^€K ni TfOA^lkHH» CZ.^ni.0Af« 
Ntf^ ^i n8 CZ ACK^ATZ* flMMNAOM NttMaH XKAnZj.lUH Tf iK 

AA HtAAÎA* ^ 

flHTCHOp TfOAAtHHA A^CKAAiKZ l^fA^fifHil^IfN* i ! 

HhTÎOX AAHNtN^Af A^CKAAbA AţiN IjHKifON* 

flHTonîf IIî^c .f.MnzjkAT« GVnnSHi nf IVUBfH AA fl^HMi. 

^H. ^SŞBGIO kM rf|MAHÎflf Hf Af 3HH*k BAT^^ÎU MOAfl« 
ANAHMÎi XATMAHţJAf CHAfl|lf ni.flTTHAA CZ ^A'* nAHft W^ 

fHAf f^l HfBOI OnfNMf||Jf# Gtz «{^MnZfAT Hn^clfAifM* 
flNKÎaAHC» oitOTlk ^HefAKÎAg OşftH^ M^f^A»" . 

55 ilfiOA- 


ăfUfnmfl^omH^ATt^hOf c» ^ niCT itVRoHmiiTNii IVtAf r ai r 
Cf<âi|nr 0nr)6M9f1% ^Misf 31^11 «^ 

tf^OAff Jf^^19f\T Uiir firrJRHHA &lff«A4^Vlr Mo' pf • 

' cn^if y^A*^ ^^V 6^< SSfn^V^*. 
dTfivifraf ^rfaTr .f f#AfP«rA f^rTfARiir j|kMn2faT ^^tfrx.^ 
fffMfNTfffll K'ftftf»^ EiTrnpillifc**, 

fl|fAAţVc irfAit> TfHMfTr nf KHrVf ir Ar npa/ţT ^Rrffj)MaHTA 

uiif jf.H TAim» J^ariSHrV^ffAbf AoicHfH' rrfrrr aha Thctm» 

fffTaaaM- j|^Mnxf«THnII«fciiAOf cţjlxpîrMi ^nAWfHKrfliiTlox^^H. 

HfTAÎMrr .f^MnZfAT dCOttTf OKTn aM ^HAHn^ UIH CT^IAA .<^M* 

' hxplnţrf • O^ lemAHrTf fijify Anon 4^^r aa TffsHAHH 

A^MH\(A EOArAfHAOf* fiHHfK^f AytOTOpiOA A>$M cSnT 

gAfHrpAAr j|^A A&V EbAr^ffJinf mmM A^JHiUoH ^MnzfiT*. 

flfXrHriASAt- TtTAtfr 

fff)(HA«ir ^ Ilfpm hHr« ' 

Aţxo^ tnţ f*Xotvt|ţ idySciviăif^ f^tn^K^ ^ck'f^MlH H«t^pir 

tftAfl fiAA^VA». OMACK^IÎT AâMHHTf*^ 
HcrAB^tltff M6llllr ^PbMAHHAOf»' 

^OUHfA «lh|tO|i>A; ft\tS. 0Hf ACr dHA<Kl|rf : tfVAt% JfiAKA A^Hnr.. 

HXKOX iAmuAâ A^^iiiiAlA^ YiWAOţ* ^7fMft»y«M ^VŞM^ «f''C^* 
IVlAKijvoNiaj uiN AyioNyf tnzuTi ^a rftiţlfkf ^:^nv4A|« 

lif ^Nf flf Aj^a /«fHNMlOif • ni|ka|y JI|N^arffBAIfL ţAfAi» 
•VfCXb fiAf/^« OzAaV^Z J^bH fiAAMN^HHi^ ^»nfk»f ăiv « 

TflU AMnZI* MiKdmz^ lUNIIfA^ .iiaNSAA.A*«»M>^4Ka^ 

fUAHA ilA^f aH OlPAOClf «IIA ^AHZp^ jCZ^fNSflNjpW ^M« 

* fiPiL «0â^jÂH« ,fi\i^«A5f 4^Af A9^ ^OfdBMttfiwr, CQfN 
AnKc« . fifiiif AAi ^pmrtu^ ez^Ami^M ffH^nţUM^L 

HCKANVAf dUlA^Z ^NnAV|lb ACK)(|Si fî^Hf^MHUfl^ ^A^KS 

Ai A^ Baaimmjiian m& rvptk» n5A>' 4fN iPfiiA*^ 

•J^aiTfa Iţbi pl}lHAf J|iHTffMmtA« , Jiw>{T.AAJ^(WfB]| iiAW« 
AAONM 4»\tV<<^^ HAANflN^ |pf SUU, ^^^flS ;j|^N fMRAAlif eţMNlA 
^NN JIVAAIII ^.HTfZ <ifH TMilOf^ ^EAf XOIMi^f'l^^ CO|ft^ 
A^ AAAnNVNNIaH, Hţ ^ B'AAf • B. A^%lff 1,111 fAVA 4^M*^ 
if^AbJi ^ JBAK|«f1Af CZ.fi||V0A|»ll9 AA> J^NNNllA^ ^Hf^ ^M 

NOfn^*. NAf f mV<yH*t|H^A9r igf^oAfş.^ 
fl\fvofiQA ^f mm^ . ^f^Hfiumm M anţ/M .A«4wrft: Acvo^i • 

I|HHf MA* Ht ^HH M«l»AOIt« ^^SmTj^ 9M* CK<fil& >f^N. AHilAA 

Jl9«Nii%tti9A Anoii,A]ţ.NţfiOAmro «^Ni anaba. fipiiMiWfcORS»- 

flHTOţi^A Af ATZ nfNMNNNAM IţfH^fH' fUMft Ak^4lCZ|AiMUr iPOtţîl 
H^AtM 25lir)ţfA^ ^EAA OtAiIAH nZNfl^AA^i^CAA»^ Sfii&^i «|LMnBlC2 BiflHAa SnHCKOnVfA A9ft 4^aHAj(^HaC MOAft* 
flAAVlUO^t /v^MhVa rOTAHAO(f kVmhAtHa ^H HA&fmi$' Sf^ 
YftlH^ £A*CZ ^i ânVcAT 'P0MB9 UlH'fOBHH^^ Hi IlAA«fBA*^ 

C0fa JiVn KoNOffi uih aaMI ilfitA ^îio ^xz o ţh kViv MVii^*< 

fi« HfZlll «f HTfV 'i^H riAlA* 

aMfAy HiHiio» «tKMiv«kf ^ Aoie.Affifoani^ABgBfHr|A^« 

JSgfAlcâ HZfO^** ' ' 

O^ţiMAf Tâi nacKA Mh JhowX% • ^jAiiSf a«| QiNfA Barx ^^n 

. n[ZNUTII|i« : 
flfHXOHt ftotflO^ţVA afftfNAOf* Vf f t lAtAA MftBfHHh^ ifif* 

: n>faT..flfBrtffNfta A^NZffif « «& qs ^z naHt* 

BABiff HftaTi kV «)iofM«NnrHA aVh OţfniNMAN £uax*0ic^"v« 
Ealf^HAf ctHHOf'Sii aHiI IVItff a^ 'KBAi for aa TtMVpAtNr x^* 
nVa TzTSfZfie*. •llîHTf t. 4»NM0f tif AVit Eaff^HA cz c^ef* 
', Nfi|fa rMAHiiAs iifHTfV ^MnzftiHlift • 

QaAAMNf f^OHÎfHK KNHA0p»v9 

Eaa/vVhn9 Tf A(|»Va At^AAH/^fla BNftf .fwNTf'agVTOfHÎ f!6H Haa^ 
Nrt«0f8iilAf tiiHrBifffi}ft nt HcaKtf flNrtA ^hn .f^MfiZf zhH • 
OZdf^NKofONieţz «f MozfaT gafHiţA^\(AHii« OnmN^Vfztit 

IVHffilH^ANC Jf. MirZf »9 AnHlCZ KMTtHavMtTZ|J(H*^N &faKfi'«- 

Ka^f 'fos aaJoan* ^B^omn^ 'oMmHfAOf* - 

SaNN ^iafVHHT BaHh KOHCTAHC Jf.MmifATf KAfHAf CaV B^ABT 

AA*rZAAtţtl« IUh AATifA ^tafBMZ» 
EAlflf EouAffN C ^NlţBf B MVNTiHlKKS ^ RMN^T. 
EjlitVA NifMta HfSAQZ 3H!fZt.; EANtN- If. E. XXXI 

EaHîft Mi^ABnli4iNTH« IHrEâMiK &c5rfHN(jAHfi» 

EajpABHCYA Cii» fiapABHCTft ^OMH^ltA A^KHAO|»« RaVtZ ' UIH 
fiA|kaBHCTA» 

BncApABTAf EVv«l6(\iA» gips ţzp^ Ah7« flt^^tfcTbVhv 

«CkVaTAP* HfAHAOp ISHr)fpf |||A yHAl 6cti?« 

EaCHA niHTpH (^S^BOIOAt lCApHAi 3HI( OZ ^TA AHtKT ilAcAztf 

Kf Aio kV EatTi ^xnHi TzrtfztK. ăniitTMu cz if n ţs<i> 

IţOUia^S Kyt BACHA AVâr OnMf OH MS:jAlcyfA| CZ /^Ofif^ElJir 
IC%fZ BACNZ CZ((Tf« 
EaCNV A y*NOf B^rţfHTdjlJl nfNTfM ^^HilfftZt^fA H*kMVAtfft fi^^' 
M«HfClC« Ac yH^i AHgtiJHTf. 

fiicNA aVh JlicAzV KţAioA ISNrVpf CK. Ai* y**Ai ÂV^ ok^f'' 

NHT» Oz^OBfAiyk-^t MHHMiOHOACZ« ' 

EACTAfNÎN NZflOA* gAfA Aop* 

BtTÎff * XANţfA TteZfZCKt* KmHA 'aV 1lf Z^AT tţ£(fl ţîHrV 
. f<kCKZ HHilH yH fiAA^HCAASy KAIţll CaH TANtnAAT BpÂÎî hB A- 

HfCT NVMf ni Ai|4CBpiMf KpAHA^Hfy nH CaH TAMnAATf tlfi^ 

kVm 3HK BHiirVnTo plA. ll)f n|rzAAT vtfif^ fSHfHf^ck^ 
nt Bpf M<k EiAîii« Kmha aV Hznz^HT wf.HTZH cnjpt nzp« 
iţHAi SfiponTK.'- Ai y H^r aV ^iiiHTf npA/ţ*k ^aţA PScackz'^ 

nfHHAi Nf rfOffîi IţAplOA P^CHAOpy ntfHf ni yn 0If6CAA6 
Kii±^ PHcHAOpf CZ CAOBOA^i Cnpt fiAAMif» ^f wf.H^ZWAf # 

npA/^z i^apA flfUj<kCKZA HnjpHH^t' KfraKOfiHAf roHfiiif ni 
EoAifCAaH RpAiot npA^z iţApA KiMiţacKz nzHZ aa AbHzpt** 
BxTf ni'BiAA KpAif/r KHrHffCK^' UIh i\$ IIamthhW 
' HpaioAHh AEujrcK^ 

BAtTI BZtVt» IUH f^i ^AMi gCZ A"N V^f^ lSHt)if^^t. -A> 
Ki1l<|fHlA A\ln A^ffiZfA^ «Sl^z q^Tf«- - ^ţjw|ft«'''A •"'*«**'*.*' •f*V#»™«» AWK«Tf«« w f'MA*"*^* 

Ef cl8 HXfOA* 

ft»r^«»«« ^'»«V* ftWne nfsm»»»* tMn*f*«**»^ ***"**• 
E^wAfOKTOH» A^T a»jM :?fo». *i?*7» «<*^* M 4W»*'« 
E^ArafioKTOH* 

|^ifo.iu ŞoAŞ> 
ioşnNlH, na^i|A.«H# IlH^^rÎH» Ţ9» y«»«*»»« 

50Ar*plâ.»>ţi3Hf 4»ft»»* I?om»h»mj ahh A^kî* ftA«KH, 
K«MA C*^ »•"' •f"T»* cnpi nxfHHKf ^rqoÎH? S»' 

0* 4M&frT4cf« ^Mna|lA,Tf <^S OnfJICK QEi AAUrx A**'** 
4»HTfS ^whIUHOHÎA». &Atf*)r HllM 0A0BI4UUK* ^« 

«Ufi 
«fNrofiie Aft BfiirfAKar «ribiKnlfH* lHfaittr âv ^nTOţK im 

tffCffHKA PzCZpHTbAbîff B«¥ 0ACT4 Abti ttotlCTANTHH ITo- 

fn>NaTf lUHui rVn iuiTţiAr -fHP MhcMv OicHmBa h\Jmiai 

FoMANHAd|r AHNAAKÎAf lUîrH^MlClC nfl XliMBa AofBbAOXfî, 
tliH Ă»«1«S ^H â>*lC fcOAOjtra CaH' fioA^tlCAAi. ^ DfA^S 
O^fAKrA nZHZ cbnT IjAfHrj^kA* 

Sb-ArcAAtf KpAioA Âiuiftic n^HHiiP /ţi. fiATTf 4>!fvr A^ OHMXfă^ 

CoHOHlfa Mf TaTf r 

fioHC^H wf hTfC Tbl^iîl îc4o|rHTH fSnTfffîtţti MaS K^fÂTr 

BbfHcr OJH PoMA^y ^TManTfr aHr OillffctOcA^ft^ 60(| K%>CHAft c% 

CZ ftlDgŞl Acf^rtjrA EoAlDifHAOftf 
ErOCNA Iţopar ^f CKXAf ItATZ /ţf ITW^HNHrM' H>kM Gf^'oiltNgCl^r 

&OCH«iNTH C4ft$ EoIUHiBVTh N*fiM (^AOBrNftCr 

SoCilyop^A KrtMtţint gCTf^ rbf* ffZAIţltt H^KbAffiT,^ ?Hftf ctf 

ttiifn j^H MAf>t N4irpz«» 

EoXfMTJS cM VtXÎH N>fcM OA'OBrNrcKr 

SoiiiH4sv1iif kaKtz EbcH«kHTH tijir 

EflACOBÎH cB^fif^acoAQl^f MSNiţriSf^ itr Ar ^Hi|iM B lij^llN^iîf^ tim^ 

ffii /vtCRAfT uAfA MoAAOBîH ^f i^L 1^8f^4'l^tfcir« 
E^<AA MfTATi, KAfc B«l4io'E4r cii&>iAibjr k|2i#i iîShrlirff^fi»^ 

fltf jQocT B>fckir crfoS^^fr i Â^KHhdf. * 

fi^A^i^f li TICaVmbnHa Âv^kTfilr KkAV tf A nfifJ^c iTi if ÂrÂXfA* 

T^Ar nfHTf'dNlA C^ MB^tiAflpfr 
Szc:ZfZBfI}IÎH, BIKW^ H>fcM 4^8 lit^«r PoM&N^tk^fV ^ yU^^'^ek 

*fArf ^ Etfv^* cAtf**** Mâ4 «tNMMm. fifl«âfMU* Jliirrfif 
ea« MMâv .19M(«1 • 

ŞoâAA^lcfefHWAOf ^ A* ««V* «*•• ftw'î 

fiAri ftnft» 

AaKTOHloNf iiiVaTf 4^M.,©faKto« 

BAAdXÎA MAft Câb KIMAT IVl0âA0M« 

BaAAXÎA MmHX CA^KflVlA.T HAf A .FOM»M*CKZ« 

fiAAAXÎA ^^^ MIMAT UIH rAAMi^TA. 

ftAAAXlM H^IJiH <VMHKOAniAt.A^Maj« aH+oct c>JnT nfOTIKUik 

Hf AHAOf JSHfMfîi^i. ISmh aokX^ hai ^tCTf , AHHzpi , Y^A» 

MAN Af A'mSaT aS||)OCT AaK^HT A»KÎH tUH riflH. HA\iTX 

MAH ^^AT AA. liVMIAr BaAX LUM BoAOX« 
fiAAfHCf ^kMnypAT, .BATI nt ifl^NafHK ^0^11^^ TmMBAg^ 

jfb\H% HHIfff ^iT?l\lf AA .Ă'*H2flf nfHMMHf^ MHAlKHtKf. ^* 

rOTASf w|kN AUJtfc^Z J^N OfAKTA* IliHTfH ^f .H>t ^^H ^^Klft 
fiAAlHC nîffi OMOfM ^l j0T«bM« 

jfiAAfHTHHlAH UIH ft&AfHTlt J|^«|nZfAHH» RV ilf f^HH^llHAC (IQf 
^nOTOAI.CK TOATI f2VTSl4HA^ftAfBA(HAO||* 

BaaihthiiIah «fMnzpMr MOAfi* 

fiAâlHTHNlAH NIA TMHZf if.MnZ}AT* 
fiAAfMTHHlAN ^«0|i\fA AbH XoHOfît UIN MZtVuiZCaIIaAUJ^?! 

. «I^Mns f st4lcŞ • Ox 4^HC0HM}i f kV t AIA14H . Bf ak j fiafsiHi* 
liof .f NnfOTHBâ aVn Bthaa» Moafi« 

fiâAiflAH^UIN TMltN ^nSfilVN 

fiâAtfaUi 


fiAAtliH HHMă HfMlţiCKl HMNI C«NT»7 ' * «.K^..:;. 

fiaHAa/iiMv^"H roTAN, iMnfHHA^ r«Ar«| aifVkx ff4rfHk&i VftR 
^H naHOHîa • K*Ta sp iMf ^«tnr^N^<ro? KrMaiţX ^rMirrfc^ 

CTf«A OlJIMAOp aSÎÎ XoHOfîi. TJIK -^lrH HftHOHlfA AAfl4«Afai 
fiAţO^p HMHft wAi COIOOTIkT) ' . /^ '. ^'< 

fiafBafîM AHH ToaTi nzfHHAi NZM^fcR cnpi^i^Mn^f^ivfA 

PoMANMAofto /j^fcşajHKaîMafM Kfalfi; ' * •• 

Baf aafiM Kf MB2^«AbM k4kti f zbTZHH at^ 4izrVt> AVMlJfi ' 

fiap^AC, XaTManhA Abil HMMHCKri 4^MnZfiaT «ATE Wl'^fUrf^' 

• i.iulM;ckoăTf ;ftiiif«?faKTrf/ ' ' _. 

BapH^af KfZAca «NHApf cz A% (tViwa€itVA«a|« AMlVcm; 
HÎaH «^MnZfaT* .... 

fia|.Ha9 viTaTi j^N^^fakîa^ .;î 

BafSHCTa, k.aHtz Eaj)afiHCTA« -'»• '- ' • S. f^ jvi: rt. /• 
fiacMAÎE EHArapoKTOH •ţ.MnzpaT. Ac^batI vott¥i A^jMiu 
KapHAE anSKaca.EHAraj^îS. GKoaTi okîh a MVfAHMMi'ftieiAi 
ra{H, lUH Aacz aa o c«tz yH^A nVmAh K^f yn oKiOf uiîîi 
cAoaoflAc» GHnîfHi ToaTz •KoArafHM>fc» 'Tfi« Aa lltfaj 

UJII ^.HnaKz UJHaKOAO A«KpbfHAf. rZTMIIf^Vca Qft^Vjfft*'^ 
^H GHKHAÎa, Moafi. .' ,; ' v: î '^ 

GaciiAîi MarfAoH ^MnzfAT. ToHşif$ tii nffCH* nZHZ Mdra'' 

BACHAÎif (f>HifOflHA AţiH PoAnaN ^MnafAT. 

BaoiXuxaij.MzpoA, ^ ifki» 0)(MMiT<OKf :^H > Ka f îH • ea t^r 

66 '&acTA« 4 » 
ftf «f Tinffi t^mn Hftţ â PoMAiHkc«s A« y»At **^ f «••« M*^^ iJ»*^^^ 

ftMM4lâ «#tm4^ es A*^**A<^'* 

ftifiiMVfiASc# A^^'f^A »Hm^^ ^M|^4t»r4/^# 

l|i^ft •işy^f* I • • 

AiMftcfftir KftcftfN NftlfM Tht« 

AiCTMAÎft Oll A*^^*'^*^'* 

ftiCTf AA^f^l'f *ii^AV* P0M«N«kCK2 ţ^ flf A*kA« 

BiTifAHN OCTAUIN PoMft&HilJIN^ | 

AmAHhKa 4f irftrtj 

Ari^.HVfo^* 

Ahija Hif ATi «f H «efMtft» 

AHMHHAKraM ^iTftTi .f N- AAKTA^ 

flHH^HCOHftf SlfiHfti Bi«IKLAV 

ftNNOBHAiO^ÎH NapOA» 

ftNiCAf A AIIS M -f" ^<H% 

ftHCNrOTATÎi TOTrOTAN* flnoJt CiH KfMAT UiH ftAHA<^ft^f A*^^^ 

caH Ki^a^T <I>fANKA« }SHfi^% aH amHnt ^hh «niibT? ^nS^ 
HcnAitta, TaaIa uih fl4»fiiiCA* AftCHAAiiti K^sIa Hrfimîtfiw 

illHtAAlAH TBTAfHA nV M^fATX CAMZ ^ft OiCHAM Q% Hff|}l*tirlB* 

55. H^ : ICXXVII 

Hî 0^14$ hHi HNAţTAClC :«f MfiafATy M^PI^f ^ 911 (KvPHA X<^" 

JSMTEAlf Tţ^AfMaNb/Vi jKţTf .Hf ON^fiff Ojia^H^,. (|tZ ^M02p«Tf 
JiHTUKHAA jCTOfHK Q^^HtCK. JBlH4^^.nU ^afZ <f N AcU MhKZ^ 
^HMM, Xi-îiMANÎJA fiff*rHAOp^ jKH 7 ^IJS ^ jPKcj» M^i ?<«, 

^Zf^JbPNmNTflM MoikţMftX Af plC9Ar#T\K^ţOf pK)^« 
fiAA^HMHf A9^H^^ PHcHAQp Cţ «f f^lHH«jbj|Z9 pTZnŞNfl}|f UJH 

HofiorfA/v^A* JShhvm nt>^p^Tfca^ |a|>0il9 4«f MiîA a îiuh 

CTZnMNHf<k lUH Mteff|^4c» ;PZAMNE CHNt^p eT^fliMiHT'OfVi 

ATOATZ PocîAaHcrHatz coaîî! IVlbxAMâi'kHHApf^ a llAnlji ^f 

. f OfAAf a 2Bh^0SNA0{»| KAflH w^A ^H^fMH«k fl^ETţ HH(|M Af 
AfV* A^|>p 4nC.H C3 /fNKffAHNu^^Z |cb CjtAJiN rfMHAOf* 
TfHMETf COAH ^N TOATf nZfmiAJf nfMTfţf CZ NCnHT*<HZ 
KAff AEţff Aifcp TIAZH*. 0AIV« AHN TOATE hf^f^^ŢfâH'ţQliZf 
MfţVf Kb OftCTf acbn|:A ]Kj>«MbAbH| 'f^A'^^Hf^iî^î^ 4>9^MI 
nAHf kH fifCHAÎf m^ BONCTAN^HH ^Niţi^f^S^ .KAfî.ii «f 
^&H n^ COfV^AlJlHHaAoAMNPIt 9fBUyâ^ iUft^N^PTf^ H CZ 
^fCKHA OKîS. 0Z #OT%5Z pM TOUH fiQf (jA^ C^^HTOftfŢf 

AEAA KfAMMJKîoB, i^z|MMZ ironVN jSo^îH^ mHa^hme ^* 

fbCH jf NTOAţMf AA ^C^ 
fiAA^MHf ^MHpfbA Abil SlfpCAAQ AOff^Jjf pbflT ||A(HrfAAf 

^f KZ^)(t CKAnZ^ 
fiAAAMCAABi HfAMHHHWHOCf KaVtZ ^A^AzHf AAHCB pZjPOTtk^ll^ 

UJH ^AME nAHf Kb eTE(|)AN Hf AK>A Et^ArZfirK- 
^AAAHCAAB «|EAAA|B2fA'r BfAIOA SHr><ff:fK A^J AB^Jt (Z^BOIOJcV 

SHHÎti.ta()Z nHkH TZTAţMHj HflKbM |tA |ij» |Ş WjPf K)A 0H« 

MIOH? KAţ(T7 ilACAZb.» 

56 ^ fiAA« lloXspHA «cî«« rtlwiito" torifMx cKn« HâfMfpilV*^ 
JlAâxîM AHH Ăaicîa Atw PomxhS hxcicV^h. fi/w)c<^fif <&ţra f«^o- 

XÎH UIH H«/ttAHÎH .fH AHlHEâ HsA^^CKS TOT yH hVmS «Hj 
A fiAaXMAOj» ARMSS cx acaMSHZ kH * HnMAHHAOp» 

fiVaxTN »^ ftf»Xt« "»'A •^ ^^HiinMt a cx itii«a Aa îcTopHM?» 

rjtlEipH hS AillCTa HbnM* M«îkT« psVTX^H ^W *»>iT ^S^M^i 
nSfZ^TiH P4CZpHT«A«tr. fflfX CX AHHXCH f^%^NinZfTR\\U. 
A^Bih^X^kOf HVMt AA îcTOpÎM aMiCTiKftTJ , 

fiA«xV* PomtHM A^H HrtiAfA. 11» 'flV^c nzHZ Aârft^U ujB i 
BivftXîi^ A< nicTt ĂMHîfi AnSit» Mmc!a. &Trt* itiMar MHtiH. 

• J^XH fltfSTdpiJr rpf»lHA0p J|cHnfOTHS& fflfltHHHflOf % Oz ^fraflfT 

^^i-jifl 4^Mn«f2mî>o^ TfiHHAop. PaftHKX apmi-flcHnpfl .^mnz^ 
j^îfM* <6îHHftroHMH« A^^^^HcflHÎfc «HriA rtiCTf ^Vfi^ff, 
nipzui d ^HTOpK j^H Mntîfl* npflfty ujh flf^* 
fi*iXîK npiflT«H»i-k <ii oRMiifio aB* fl cxmi-Afl fxşttoia* 

rpMHAOp HSpOfV w^H ^flMX HÎttXrATf CX ifwHCOHZK «J« Tx* 

T«pîS KoMflHli.^KflTi nf ji^Mn^pwHA HcflKYi 'flHreAi flnXKS 
MiTflT>k fiflpMi. np&f^<- n»Har c»nT Sftfîio. 

fiXflXÎHBlT nfl flAlgîf rpMftOf XflTMflH^fl PaCXpMTHAW, UJll 

nf 'ftflCMAÎi BtirxHii Xat.vi'3iH»A ănHz'i\HH^ ^wconMrtAHcx k^ 
TsTflpîM, mpznpflAi OpKîa. ^^c H^HOflfiS npx^î^paRîfl. 

fiAAXÎM ««l|l^ A«***^<"^*«» A* A^"5^f « C»nT npOTfKHÎftr- RpflHAof 

«nrSpfijiM.» 

fi/fflXÎ* Ca •>'f*r AHH KOAONÎMAf Po/^iflHHflOpf HCflff A» ^OCT fl' 

^"^HW Af TpâWH jjkwnspflT ^h /l^flKîfl« /' . 

20'ţS7»VMî MaA^OBU 

^A/ . ' fioropMţ : fi- v^ XXXlX 

i fioArA^ anz^f^i yh^§ e^^^t^ fioArAfîM eaV icrMAT aui%« - 0Ail--> 

Nfl|lf CZ R'k^'Z PflAi 

^ AdArA ^fTATi'fif Ana fiOAniHj -AicMK^gCTf fl^A'f^X^HVAii- 

I fi«AOK9rtVw«At'fOMAHltj|Op ^hH Afl^>^ÎAj ^f yN^f ? AA ' Ic« 
I TOjJHilM W»m *■• «f»Mi ^ţ.lf Hfn ACSnOMfMH KyAHfCTA>HVMI# 

«dnoxîA An«*ATa A^ SoArAf H| ^Kca HHM>fAT ^^H^Ta* - 
fi^fHCAiHHc ilAnfSA* 

fioC(ţopHAf HITATI tf^AK^Ai^- 
fijpacOBÎHr^MHHtţfnftfAHHλ» • 

fioH^ Xatmah^a ,iMn IpAKAîf '.fMitpt fiATi nf ÂsftfJf^ - iulf 
•fHroHiijif A*' cHnT l{a'pHr{»AA» • 

fiA'AXOHHHK) 'Hl OA C2 ij^HCZMHf^f* » 

FA^AfiîOHf HfTATf^ ' . . • t 

f A41HA Ktf roTiftln' 4^HKVHvVpZ gaţHrf^A^Vil > ' 

Taasa^ Kcca|i«» » 

rAAEfîCf TCatMAH^ BATf fiipsApÎM'* HIH-niCTf > ^ţfHZfl 'AZ«8h<^ 

tcfţH. OtîHr6ţ cz nSMf ^f -AsrScT* MoAfc« 

rAAÎf •^WnZpAT» ' A*brS-^MilZpZ^I^A'P0AMHA0p '. clinT ^Aff 
nl AH CZ {^^ TzTApAAOp* . 

rft^îHf CTZ CAHrVp AA ji^Mnapatţîc/ MoApc^ # 

, rAAHlţÎA} KţA|lZ9- CAV hHmhT RAfTf /^f fiAAXÎA^ KAff aK 
^OfT C^ilT npOTEKLţTA KpAHAOf l5Mr>$pf IjiH» XOTApZAi 

AaAXÎi^ ^^nT hVMiAf rAAHitllH* • , . . 
^4i^ 4»^ f0W0 ^^uţi%m% $AP^m m mS tâUn wvbh' 
### 4M4¥a m/f$i mfffţ 'Sân ^ J^i^ltmmfHt 

f#^MiVA «â^tfiMT ilfl^AllA^ 

4^ I4«it%t 0m%f9$ ^ A*<(>*f CAttelA K^ A%^ai ^Mns^A^ 

ri|lfHN« ¥ITATf NSpOHTS f.N MoAAOAA anpOAflf A* rSAAUHi 
TlfMaNU, lţA|ll9 Nfff fH1>PCT j|<NTp| A^KTA UJII BANflÎAt ^^ 

rifMiNOi H^iinoA^A aHh IVcthnîan ^n OnaasojiIa, miifm*f^ 

«miAilNtîl tlfl,%A MaN|<%ONÎA« AoHCftnSHH aVaTgAfMTf^* 
V%f>kX UINTAMANI ^ITA^NIi» 
riirTNA^NH^ * A^MnHa |\l«NAOţ« 
l'l%ll% UA|IA mU AAf4^A| AfAM^ AlMtM^% '««« CaV «IMT i.1 

Ai«u% 

ti^^N% Hlk|sNA% ^^AI A% A»«)lm •%«»• AC|Myft M^- Fofy nildror* AHfjmi (hiN^N* • 

- iifVeAANAR^A ^NtHf MillNA AMi* GH ^NNOfOlfik^S RfAlfi 

îlfScîlAHWy/vHM kSkopX>Na ^»'CnNHN J|^>AAnAfrHT«« ^ 
iTo^HrNOHA^ Â^MNt^A fijlH/^AAHAOJI N^ AAAAlţH A^ffiă^ik J^Wffi' 
" 4n r«AAVa4 
]^OA04'f«A^ ^OMMHA^BHAOji ^IAÂ AJl'A PiNl^Aitf « HUfîY^Utâ 

roMsHCf Ni'raTf j|wnĂakîa« 

raf/yi» RfSHIlJOfy^A %N«1A0^ ez JfiNKHNaL AA I^THNfaN^ UJHCS' 

' BOfil^Z* 04irZ|^'ZMa B'0!^IN ^HHAOp« 
rOpA^^N J^MnlpttT* <^N Ul4tC2. AKN 61^* MflHNNiţZ AcVnfâ 

«^•rHfOf' ftAjMiAfNAOf* IVIoAf»4 TntVaVai Hitt^ ckfke 

CA^SKHTOţÎH AC^npA MOf MAKNtbAHH f 
rOT^bÎA^ AÂiKZ rctî» 
roT^VÎH^ ^HN KAfÎH riTÎH IU^N Â^****^ 

roTAîM, fiâN^AîH, OcTforo«rÂî«rf fiH'CfroAl2«» to^ yN N9ifO(fV«- 

iSH^i %Hm^)tHt ^HH MfntlTl ^HNl lillf /^ V^A* ^^l^? 
4cH /^HN CkA N^N NAHÎA |. CAti^ AIU«:^|k# Att MA((VitHNAf MZ^N 

Nfrff* Gz KpciţiHN^^z 4^ gp*kcA A\5Sr ilţli* IM* T|ficVt 
oz MAHZHtcic uiif Qzyţfcnaţii^ npA/ţl M)icIa» ilfaA^ Â*- 

klA UiH OkHAÎA« TfNMZT OOAiî f1fMt|>V nA'^l AÂ^fiA^^H^IHlKM» 

loiAîn . ,ţz, fiHN cVmr SafMffa^ nfa^x uih ^A^ieT«« 
r^^T^f Jn^ftH aV^faiMac ^cVnT CTZn«HHf% dSiMfii^f f .- Ha^ 

CTZnmHHT A^kTA» VlJlli^ ItmttHf AOKHţkHM HlAf. SMMi 

OaS hXmht ujh &aHAaAN« ilV otmahht TaaTa» » (k^ ^cj; 
i«M/Ai Q^QT. P^ritA /BfiHAof 9 .lUH ca atij^ţx >i^naHaHw» 
o^Ear n« ĂaHAaAHAa ana Mofz^HA^ vân iinH«z.AnaAH ao- 

KXfH» nZNZ yH^f CZ, j|^N THH^ ? 

T^^lHf Hflifiit:aH.KJb4ipfM€ H4rAATa.x>api i^iMiV^ab tiHi ^Kîa! 

GOKOT'kAHMf KAfHAC CZ a^Mn Of HTfS AM'feCTa» H«N^ C^K 
•.C^«fl(l|lT ..OTZnZHlif*k -AOf .^AH AakTA? rOMIItţft ^** 
TOATZ AakTa* ..'^= . ' ^ 

rffHJH.AiAA ,SAAa/^ ez TtiAfiMfz ati^nf^ :TfOA^*Hif^ef 
nfNTf)$ fAaHfk &A»NiH« «^n mVats 4^cAK>fH ^4^zt8my 

jr.flClfTfb: A^'beTAf K^fMZ CI^ATHAf CAS TOtţH CZ MpA|>«> cM 
'^fi^ HŞflAHA'tLCK?» . ^NRbMVMf Zt T^Oft^* Q^Ba^. ^KME 
aNH tUHO APBil^NAiCK. • i ' 

rflVlH ICTOfHMH, CHAAl^HNA OAf EHI ^^flff -^GCnfl TV^fTfC Fo« 
AffX^HHAOff .^HMin A CKf 41 Ni9^ nf€Afrfr nf HTfS ^»HU1W * 

r^€^ÎH gzfHrfZA'l^Hiif AHnz*iiCAS ahSkat JIathniH l|AfKrfA- 

. A^A» cz «f jAnfaipîic . MSa^n ^hh .^îh moH ^n 4»fHiiri 

"fţVr Aa.IoAN >AoAKNbA fiAaxHAOf»' Btf «f^H BziţZTbfa iAm 

csz*«|^HT0fK ruAa caTiujH» '^HNc KHMnoATi Ji^iunSHi nSmi 

^ijf^MnZfAŢ» .PzCKSMnZf^ jgAfHTfAAKA'A*^^ AaTHNM» 

TitHrofii Ilanai cz f oarz Ahii V^mhi^kV DiHTfH cV4^ctVa 

,aW T^AAH.ifMnSfaT^HV.Tfl^lp» 

;rf^T\fH« '^^ r* «• XLuî 

rllpa«i. Mp0'*WNrV|is fi| cfitf» c« Aft)</V''9 n>iw^ : 

^^ riOA4f A0MHVA«.1j(flHA0f« ^ ' / ^ 

^^ rtdNAor^H, 4rMo|iyU AVfiG<fA«HMiflN UIaxi ^ftri aHn fffA^fV^ 

AflBÎfl M0flAf9 CA^MOflAf jj^flBÎaf CA^ ţOC«r KfM»Nfy MOAACU* 

Aqb^A* ^^ c "^*^^ BoMNtNioc9^^«ii f^tocmnn .f MnzfsiţSt 

fifl •Tpifnfl^NT**'^ 
AflafS tuHV^flifi iuH j^Mlii ¥ov yN n4m» A^bTA a^aa «nt AhK« 

A>tK KMIA CflV mHtAT AKOAO ? AOfilCK 111 4>fHHtH« 

^aIh Mfii -xHfHiijn* ffn Afl 'Acff» ' 'flcUHHc^lf'k AtKîit* - 

/IfflKyfl'^ i(<^f 3lf Y^A< CVt TCoTflf ZAf 6H* «f'N Hflf * CT« IVI^A* 
'^ AOefty ]Vl)fN<I^NlK filN tf{l/ţ4CAlfir9 SţSilK JfM MVATf Kmi\(fii 

cs 7CoTz|»zi}if9 cz .fMnKfTf 4^HTfîiirfzf^n» HVMiAi $mr 

• aoţ M{il\Hr XoTfl^f Aop^ 
A«Kffl flai"k C&V (I>OCT ICf MMH^ imi Mflii-JViHflHNTf ^l KOK0f«« 

fik rOTAHAOf* OZ AfCKflAiKZ kV PoMflNif • HMHil o^nM 

* M Cfltf h¥mHT OAflKttl. Hlfltf CRHMBAT Mflil ni YfMS' itktm§m 
Af «f H flOAOCKflAf AflAiXtA Ofll^ fioACXÎâ» 

jl^t^KtA.KZJlKflTZ ^i TaT«pH<« Rfl^f JfM Mfrk iMi KoHCTflH^ 

THH MflffAf* OZ A^AZ .f HTjtl tţZfHAi PoMflHHAOff HMH^ 

2 KV 4^MnZf|ţHT RoHCTflHTHHMflflAi TOflTZ J^MnZfSl\ÎA ^^H 

^ iiflTfS nzfHii* IlfHţiHifl niHTfV ^f cfl^ ^zk^^t flii4cTS«fM* 
nzfiţflAZt Hb i^cT KVOfflKlfl utH kV MaclA tot;cVr uf XIWI A* 

^#MCfi râorfâ^0 «vfMio A>^iui^r« Vipniinir* 
AMfViff*k i|afs«fiiiiiOT|!HM A*«Uifi niţri JMKzfr1VIiict«i«* ^ 

' fSyOM lA flAt)Cll# •;;:•'•' f '/ .i ' • * 

fOIC* MOAfr* f ^ .1 

*/^Mff erznjrtliiT^f S ;ai "4*^ ^ tfi A^ ICfMlEUopMl ^ / '< 

A^focTOAA viTAVfr*t|TA^'Wt^4<(3iil^^ ApMt^ft)*»^ 

A^fTMItOM HITiTf ^H A**T*^ -' 

AfAroui At>A< ^i^ AwMTzii A^A'^V^ MbAAOBÎH'^ iiiH P&A^ 
IIOAk HirpMA -et i^U-^M, ^avo|iii caV Hiaoiţft ft KWi lOAii 

tflAljff ^OMHVa A TVrHpil P0M«HHA0ţ« 

A^VmVa HtK ui^tH^^ănitz VXhHxiih^ ($AfMAi('iiAi9|li ni Y^jv^ 

aV ^OCT TflKMMA AHM OdţtMAHTA AA fftaAJrA* 

A'*«*»"ftn'5» ........... , I • •. 

A>^llfnfATtfA TITATI .flf ll^kKTA* 

A^HXjr* A«^Mp« -fHTfi M^^ 'iiiH 4^HTyi WIm Aâ# ' ' 

MhaVtnh K|Aioa((j ^OxfEiCict uim ^ţiS' J^^nMh^Si- *^ 
AaaxI«« I 

i rv tfr ' XLVH 

BttrirtVif lţgAAMa||lllAAf AA»« BfCTHT XATIim«f tHIM^f |iCI«Ci|pf^« 

MZAVfoacz« ,;.,, ._ ,. i^: ^,.;,^, 

ffTHCTOIt YCTaTf -f.M OiCHArA» ţ . ' !• "^ 

^AIHN 0&Ta hHh TNNAApf ^OAMHa A^H MfHftJk«094.:U/ . * 

^eA4HitfS|lKifi^fjprMift^BiMRTi âV:^€T hInha^ iBiV 

ţ, ;«lf|Nt IftVMftil» ^LHi^lffiţ^ >«f H Miff^ 1^.>flZM»KTtaildifclT'^2** 

. MWr» <^NTf i TOifTi ^ «itM^iii' )iHMrn mnV a^ .«Mrjiilr' a* 
^ .MNNCTă ^HnmHHtM ; &sM»Y*'A*>^^^*f^**<*^-'CT2n«Mtj»4E« 

ffAANHÎÎl MAM \^H.*^mk^ ^OC^m^mmH^^ VftfliŞ'.WH^piH^ 
t RHm llliVarONfCHT iTMTA OaABZ* flV'AVi^P^CAOBiAi ^^VÎi 

^HNHfMf Miîi HCTiiţN Ai MHliTif ^l KMT AATi H^UM^fH* 
SFftl^llHTif 'nin ^liBxi(Al\<t'^V Aa"'&'A'pSA^H iU 4»otT KAlBfTHLţri'*' ' ' 

eMf|IHNlrC TiNrtHlV ĂOMH^A' «Jjyi/v^TiHS; ^ ^ '^ 

SMHAfiHy TCiTMiH Ol|IHAO(ft A^^^'l^H^^A* EiTi ni GkNAM* To* 

' WLpi dtTMApîB'^ilH T&iTk'xoTi'pzAc JfNintj^tnUni^Ti^x^fiz 
iţapa TzTZf acKz &ASMNTopTH if AHSWcc^j^AAnzpiT; n^6ijpi« 

ffMVAy M^HTiMeZf^4k j|âi*3(1«iiM 4fHf4| C&^ ^lLAKaH* ' Itf 
yH^i TpfK î 

&Hfiic eaU Snlac TpoiA^eH^)! 6^* A^m KbpaBTf .{<h HTiAra» 
•f i^tţapa flzTHH*kCKz« HVkS ijkAAiAi iff kH Bopoaâa ^h** 
BHH«fi ncAaTHH j^omnHs Jl^\\i^^HH. ^ BaTi ni TKpHVc 

A^MNţfB ffrfHpHAOp^ lilHA OMarap'zf pZMMHr CTZnMHHTOplO 

•fNiţApa ila^T^M^ 0Hcac cHABMfCf IcTdpMKt iiHrti aV 
I ^'OCT, lUHBTAiţa aW. dtHfCTKiH caV nzpHT \fHVzHf npi, 
' kHm llAaxTa czcz^TfKiMaT ^AaKÎa* rpfujHTZ cokot4ia 

aHh nfNrpV AMiccTi» f^^Y^A^ aV an^Kar gaa^icT n^m^ 
OfVakîi? ffHiacf « '- •• 


-.•;j^f«^)AtJ'Cic^f|tfât«i« :;r:M: i^î.r :-^' ^:r./-2i;*. • 

0nîp»c, Hftf'», . . •v'-A tî'^ ■''^ '^ -'. î<*'* 

0p4orV/i £a«V €fA3nrţH^^4>H«ttfVi^i4«Mi^oyjţfH^ *9wi 

". icH'Mamîi-^z''']BAbMckct;(a|jM tf 4ai4A^H<3f)$ MnAV'Ai llffdîifkN. 

^ttftKf ^iwopVft^ŢM'niN^vfyMifiaahMiiic icH'^MMJf ^c- cnffAi 
#iVm iHaKe^iMOHiâ ps ir|^rj^H;ţ h^mVa AP|^^« T '^ 

. , -■ . . . » # . • • ... * 

^HCA# .CA^f hVwHtVAi «Ap^AC^J^Tf ^HC |J^Ma9 ^l^.H ^fp^ fl 

W^ HA,ţp3M;Z./>f HHMf^ ,^ ,^ .^ , ^ . , 

>£^HCTHH*|Ih H-bM^A)^ PoA^MHfCKit . ., ^ 
fiirApA CAM ^ArOâA^ «IfTATI* * ' V t 

^JiicV|»A HITATI9 Aa|PAnt^ yv^ j^A|^AnTAA ^. , 

JBAMOriTtllcA «ICTAT^* 

* 

^AMQjiClCÎCf .CKfllMTpflS A'fcX* 

■ ■ .1 " . ' . 

.JSaMOAMC 4lMApCO0 jrOT^NHl^K^ 

3ANIC «IfTATE «f H AaKÎA« ^ 

^Anoportf uizhSt «cz:gZHfCR* 

X>ATMAf ^ IţZllVT J^H A^^^h. 
^fHOBÎA ^MnzpZT4cZ ftlCTHT?^ 

iSiHOH r : 


•/ r - ..^ ..,«■ .i •:• f ■ • • I -^ §• . M» XLIX .7 

Afa» •^A^Nrpoani .ţ.MnzfZT'fecA Abiil A*>^'^^ • »âtf Oocv 

£|lfTHK IlfAAriaN* 
£i|INHC ^mTf .f N ^AKÎa. , , i 

âfCAAB fiOlBO^^A KîobSaVn RIAyHTOfH Â<AA MaÂ^«BIHH A^V« 

npa aW Eoiv&mab..Kc^ioaH^ AfLii3cK». .^ - :,*♦. 

- « • 

^lfNAUIC ^^NHQf^A ^ŢHAÎH OTÂ ^H APHVi!^ "rM^^lffCn^.ÂfMrtl 

£/V\e1 4>XK>$^H icSM(I|2fmfjr ^t fZKH!A# ^SCOAHLV^Âf CT4rV^<P 

ISoAOTAÂ Op^A TZTZfACkz»' ■ f ^f^ 

^OATAN MOlui^/V aHh GTff^AlV V^f^iOh^H ÎÎH^^flffCky CâE Hflf E CSi 

4rî;..#ocy fOvi^< .... .: . , . \ ;j ,, . ,., ^ -,,^^î 

J3oH w^AfinZOZT<feC^^ A/y\>$A^Hf GAM^ONft A^AHAay ill AJZABAt' 

nf Mhxaha ltÂAA(|>^'rHC9 AnOH tun nf KoCtANTHNlVIOţpMAX»' 
4kH .AMOZ|ZTtcAt WKA; A^jî KoafŢA^TlKlH Bflfţ^HfOrţHf^Ş^ -^ 

HrHCTOH HfTATt 4^11 Jai4râ« . ^ ,,, 7 -,,. . -r . . | 

HsHAAy ^ffAAf dJ^N^AKÎAy f^ Hf KltATĂ fiH^OB^ii ^M^fCsM^Tf^* 

H6ifÎB^ riOfVÎAi ; ,. ,H ,... ./î 

ilrop, ^ţ|i|0.(Hi AţiM .P)!i|HK# y^i^Mlnfj* P^CHAO»< i^.jL-C-il^l 

HZ,Q< <)AfA ^HK iftTAT'b .Q^CtKOB' IVIpftff • : •.*';, 
HNriNHHc» X&<rMANHA Ol^HAOp ^HH MhCÎ^. ,.r,;.. . . -; 

H/infi^j<yvi',^'^iH^f *, AOK -^i/»: I4H "•'f*A» .• » . V t ".••'"^ 
HpHHH .|kMnZfa<r<kca cKoaTi okîh iţlncsM A.lfH .-I^Hţf any^* 

0|HHH «^m.AhJ^Iţf^4;ţ{JIAf,4,t^«^a.Ţ#CS ^^^««ttniril»- .S^ittc, lctofilief Aiiniatif; 'ltlMf ; fUwi ^ |IiiWfV^09M«fi?ii| f^ 
Snîp«c, MAji'X^ : .v/i'A tî^/ '^'^ '^ ^ • ' ^**'-»' 

^HAKi 4l«t1f0pHâ;^VM'AlM! VfA^afldihMillC jkH'^MMSi ^s^ CMAK 

. .• . . • ....*- ' • • • • 

j8M(CAf,.e&\{ Ky^UNT^Al MkfjM^^Tf ^^HC ^*nA ^iK^i}^, ^f^X A 

.îBirApa ckH ^AropA, nmTi* " ' , , 

£»MOrCTVcA «IfTBTi* 

• • ' 1 . • 

^aMOHCicîşf .cRfiHTpfiS Mx* 

.^AMOAMC 4^HAPC0$ rOŢX^HŞf^H^^ 
OAMfC ^ITATC AH AAKiAf . 

^anopora^ uI^hVt 4(2:i|^zhiick* 

.^âTMAfy l\ZHHT^Hflf^*kA» 
.^fNOttîâ «|kMnZfiZT<fcCZ ftlCTHT?» 

iSiNOH 

,.,i-" li .V'.' • ' • §• M^ XLIX7 

£|lfTHK IIlAArîaN* 

£i|INHC ^ITaTf .fN^AKlfli* , ... . 

âfCAAfS fioiBO^^A KTobSaVn RIAvHTOfH Â<ÂA MoÂ/^BIHH 4^V« 
nPA aVh EoiV&fAAB .Kc^IOaH^* AfLil3CK», .-- ^ .{«; 

^ iQ»NAH)C -.^HN^i^Â ^ŢHAln OTĂ ^H A«K\fA <r«^«H«C1|)f:. AfMM 

J&Msl 4>XK>$^H lcSMEipimfjr ^f fZKNtA# ^scVAHLVfAf Qn^kf^fH^ 

ddoAOTAA Op^A tZTZpACKZ»* ;. .' ,V^ 

iBoATAN Momi^/v aHh eTf4>Ai< K^ioAbS ÎÎH^^ffck^ c:S nAf f 03^ ^r J3oH jKAfinZpZT-feC^f AM>$A^H GaM^OhA ^AAH^ay lll AZfŞAlP 

nf Mhxaha KĂAA((>i'rHC9 anOH mH nf KoctANtHttlVIoMioMAx»' 

^Mi 4M0Z|ZTtcAy AiyAfiKA; A^H KoaCŢA^THH ^O|^H|0rŞtiWiţ^ ; 

HrHCTON HfTATi 4^11 JUk|^« * ^ ,- - î '^ - - 1 

HsHAAf HfTAAf dJ^N^AKÎAf f^f Hf KAATA fiHAOB^ii âllpi^ fCfiM^ATf «* 

HaifîAf^ rwpvÎA. ; ,. ,,„ ,., , î 

HrOfi (f>H'|0.fiH4 aHm ^)i|HK# ^qMM^A PHCHAOA^ ]^ X-04l)^i 

HZ.of <)AfA /^HH^frŢATib QviiccKoai^ MoAfftf .^^ :^ ;. 

HnrfNHHcf XATMAMyA omHAop ÂHN Mhcîi^.^ .^^,. . ; 

HpHNH 4MnZfa<r<k(a ckobti okîh i|>I»czM aHh .fliOHţf any|{|;« 


«OfmlH» • '7 ; '^ '-- • ^: . « , . t «. / HcnâNfă cz A*^"^*'^^'^^ ^*' " •' ''*' 

B<TfâRîSl mf«A% . ^ ; 

BCTfOnOAHC «IfTATI ti^tttt4 CB ^Tc HHAIa 'Bl*r# • ' ' ' ' 
Bi^T|BTÎf ^OrO^BT aATf¥HAi|.CKf7ilTOfl& Moil^f^Q^itftK, YfrM4B!< 
5ZBZCHbHTO|HA0f fllHTfb «fkHHinZTtffa H^SmWaM MoA^O^ 
' OIHKIt« 

■ ' il ' 

^- . '• ' • *•* • ' ' 

lAOJiîil flff eflM4L Abtl TfAAH «fwMnZfftTf ^ZMH ^V tz^Vt? 

|f5AHrf|iA ^.MnzfftTVA IlffCHAOff nfHMfi|jib rflt:K4r hksH 

'^'eVO^OCff CtHTCfbA Alffi llf KA/^Tf J^i^ CAMA CA« IffftCOCf 

•ftm HjiVtVa* 

IjfftVAT^HlS nf HTfV Hil MVAIţZMNTA ^^^''^ ' JI^MHiyV Af/|Z« 

Incbc XfHCTOC AMHfJlV CKfH< if H^ImCTHX^^ cHnHlUHAOf 

#dMiHHAOf« 
tAfOHf «STATI TfOA^* 

ImOTAMA «I^MnZfATf OHflfft aI^MîS» At^nC^THT MAlfBttNf CZ 
ţîl MVifi Af KmTBBfBTf yMHAC RMHHBA nf^HMH «HfţZ 
EoyiAOff MOAff* , 
tAAHf lAf IţAfAf CaViCfMAT 4U« Tff AMilifA^'BVMlAI 6^ CbV ^ 

* imi BATOf l4ZfA« 
IfBKAÎi XftTMAHVA H^fHKZH TfHMHTf ni ţÂoB CZV IfaKAff 
HHI fff«H^I nr ^OBB THfBHVAi lÎJHB ^ffiOBfZ». ^ 

IfBB^ 


. ifttf vr ftţHaf ft aV»^Xm|oA' .f Mtsţ«THA IliftHAOf^ BAVf ng 
Ga|bah XaTMaHţfAnfrfciiAOff AnoH iuh niXocfOHCf BATing 

Pa/^5&«HC XâTiMAIlVA AKftXoCfOHCi ^ AoMNAffJlt CHAţSHV^ 
^HAfatWf i aVaHA^ j&((«HTA Bf^Ht Af AA X0Cf0HC^i|| nA* 
M« EaAA «fN e(l>bC>kIVl0HOAÎrAHTHA0p tUHMOVft» 
' îfAKAfaN lUH. n|Af%>HHA «f MnafAlţM». JfAkAlOH MOAfi» 
I îjAHJHIC EOJ^lkw . , . 

IfSHAHC ^HMOf if A liHl JlA0MfAOHT« 

ifOApT îcTpfHlcVAi ng H% jSflMA aK CKfHClKAKTS IfO/ţOT« 
. IcAHfliA^ IţifC. 

IcAHta AnriA .^MnifAT» CHtfrVf .fkUj h^Hi noţiKAz |^i HoM- 

.'iUIIOC* llfl McHOf^HHTi j^aţfiOai Klf fiAHX'^'^l •f.HTZfMTat 
nfiAAA}(H cnfl fOKOIbHfC.OI ifMnBf»ikC2 ni4)AT(rEfAfH 

' ^fAH>AbH l$Hrţ(f iCK, fiATt ni fiit^X^^* KAffH CZ fCKOUiHCXf lI^iH 
rONI|^infCTIV^VHZfl« ISfZ MlfyB «f NnOTfHSA fiAHXM^Of • 

-lAtNCz.iţsfz^oAoc^ Qz.fHTbA(t>^l Ab ţ^âţhrf^f^. JEfZ nKf« 

Hg^i .fHnOTJ.HBÂ IVlHCHAOf^ BATI YlTAnik AABIfLţAi An>$K2 
nf M^ff^K Ht(li HCAHHC PoMjbIFiVa* 
.Icftftfi ihirÎA CKOATf OKf H aVii HcntATHC XATMAHf cnzfTHH* 

t 

f^VcZ VVi fiAAXH 4^^V» GKOATi Ok!8 A^lf^ KoHCTAHTHH fiZfţf* 

C%b« nipZ Mlfyi. ACVnpA fii^AXHAOf.'^H^ KAAI BHfHllJll HA 

I OHfBHf TfiHI «fkN I4A(A^ ISNrHtt^KZy. ^l AYHNH-b 0A|^ MlţV* 

«e^nfiar fiAAXHAof • ' 

AnrtA .fMnZfAT MffVI AA KA^&AA .f N^^ZAAff Mrf^i 

AA OiccAAOHHK* BbhSba fiirAxIi^ A^ 4** fckl/ i^(( Tt^jpvîTf 

i4(tmVHVţ$fZ ni XfHCfiAAX^A Jf^H HETAT4t Ilf CCOK^i« t cnO)< 

;4^V<v V^^i|it Abîi XfHt niHPffSb nAift- o fb^it fi n'c&rt 

56 a:rt U^H ăm$A ^fitmf 94K7itsf ors M^fM'f n|îf d 

l$f0fA 9iH $^ţ^h$u^%f n$ i^tmm^ ao^f iy§» RanA ,*«. •A*^ 

BMf^tf ^Hn$C% eT2fWyi« 

f iTt^râ MiNi«NMoars ^ iif « ez no^t ■VMOiijff? 

NU C« TfAVI /^iAi IItAA7A'/^HN ViTXlţlHN A< ^OMA» 

IciOftAf «ffl J^nf^^mH%ţ ^Hîţ H^ sfKi A vi es acaaixwu 

' IIUIHWAif% «l%MANNOAt AAnjANtUn «AMMTNT^r 
llTOfU 04»MNTflH0lCfNnvVfAN^AiAA OMi Hi ^fM j^^VAAHi^dtS 

CCT4 ^mHtI* 
llTOfrA ll«T A^llVl|iV 0iTi A OI|IN ^%^f^Wnf$!fZ Ulii (|l 

MHNHIONOACV» 
ItTOfNH^A AACHSfATi «II TfllVi OS nZj|iKettl« Af'W* OiTitK- 

N0Ai|ii7 HffHAf os OAVi«ii}ifl kU PNTOfNRf mannMat ^«Ufrr 

OA HAAlf nlfifAf ttflAHH^A AAlBKfHAtrii* 
IcTOfHHlN ^IN 01114 A^)t A^fMHNS^IAOf lAAN Noît« IlNAAi AVf CTOft 
IfTOfH^NI HfA NlHilAV OltfNC nV oVrf ^* * HN MiN nff yfMXf 
^MMT HAN^ QA\f^NHT AţfttfVfNAf: KAfTJl OK ONfNCOf f^* 

M% fAAffA%i( H0HCTAHTHN% 
IfTOfH^lft rfHII|lHttV^ nfN^INNS KMTSOA *N#IMf MMTflf aK- 

«f^M A^hH OA\l EAAiclitf a\I ts««t. «m o i f fM M 

^WWi^t % ^HCIMNA NIM ncHTfV AKHCA. 
ItTWfH^tN ti^C«l|Ni A^ y flAAT MNAyifM ONf l Hl O f AOf CTârTfNyi 
tcT^lfN^ «AftNMf CI3AMO UftAAXil ftPft^GOS 1^1 4J? 

/ «*. «»•• . A»«ţ* c^HPr. Hf * .nfOAcncHH,# , 

inpfmMÎt ntifn maA ^no^^ f)iN<rfV )^ KAfMricic' n|f ^,fii ;MBJi 

^voffiy^ i^uj^fţrH.ilMoui^, şlf^ HIoA/^ffHHAOf 511*^ «af s 
•iH^HţbfOf ^P4jiw»HHApf*. ; ^ 

lotţoţ nnA /^bnaf^y îuh ^itati* 

. ItAAIa CftK^KtMAT Ţflf l^lA ,M8f U 

SbAfAH.JlAfţKOTHC BlCff^ CTZ .|iJNin;|fT« PaVTAT^I IUH ^Z« 

. ,rj^HZT|lC* AHHf ^JAHffMfUI ,H\f*0<|« fiACHAlt UIH FfiirofUAH 

ifHBHIţfT KAtTCf CZ^fifntSlfXUfl^i^i^OhMtK^ HbMClJll nf JEO 

.r Unm^Vt. .«JWf** ;l|I^Hb HA OK MbHHtCKZ Hf B|C|)|HHJI1 

^^jfi^Z 2ffHcAi^HMţ^i| 2ivH/yOAHAOf9 HtlMljyf m XCS ^VO|V>A 

TcCAAflOA>}|i» «I^H f S^AOIO kV Illf cIh nlcf f ^C MMHS HCjyl* 

Vf»: X3fz Kf c/ţi 6b ^ iBâ^f «T Atc p^; |Mli|K)^f ^ 

iHAlaH BICTHr XfŢMAHi IfoMAţHAOf» ^ . 
|VAh BccAf ^lVLpHAfX* 

IbcTHH^ JlCKbuiT 2cT0fHK,«. i ^. v . ^ ,, . 

IKcTHH BHfonAAţr ^Mnaţ aV| M^^ff i « 

* # " ■ *.* ' s ► 9> H»^*'Mi f • ^^ 

bcTHH ^f AKţfA ^MnBfâTf MţBl^f f 4 

i%cvHHlfiM KffHM ţnti^H ' cftf nofiKjynT B«fHVA jfMnSfmrt 

..* Plff^A* BOArfflA ţUHGKAI^BfHtA: Ab nOfOHKX GBOMOKfl nl 
.VOHH nsfHrfSAlNlH^ «fACfOTAHH if ^H^f AUlC lulX Tfl 

58 • «VA '0zf% 0fm mtAmn l^^^tiftiţifh, nfimA'c nf tff imif -^^" 

' llfmMMHHom^fziMoâfâomofmr% "* . 

itfcTiiNÎAii MifgAi j|i«inzfaT9 tiftfMmwH BHpVHHl^Miţ ¥0^4 
•^ 3^«f**^ •fCTiirf cţfrinSiif nr îîrfj,To»ff qit m To^o^ 
^M Jl^aicifty nafrc ^hh A^'* A^ HfWAiiAOpf MoAf«« 

loAH AcrfOlfDM^A ;i(V MHHVMf 0MOAfi Hf GffAfb^ A^/MHt» 
EoArAfHAOf* 

loj^M ^AMAciCHif OM Af wHcTf jfHK^tf^ K)intniksmoc J^dm* 
nHk 0c(afi%HHA0f9 kV ftHKAfuj>ÂHA aVm ileoHf icibfVk' np 
TifWruirnfrtTf)J»iH»*fct*'0>HHTfAop- HicoaHfyieV ^^(^t^oxMl 
cs Â^ ^^ ^'HiirTHfk G^htHaA(n OAftf») ckjpTr :ţwHno« 

'TfMfiA.gfCTHtfHAOpi ' ' ^* ' ' ' 

ÎOIHHC fi^H<9i ^AAnzpÂTVnrfl^HAOfy nStll ClCÂHHVr^lffHfffefA» 

toAn ^OMH^A 'iOiArofTjf )(^a^i AfraT>(fz r^IoAh '^Q/mitfA ^q^ 

•MEHHAo'p;" * ' ' •■'• ' ^ ' ' . " • '^ '- 

loAH KoMHfiioc' jj^MApWi KaY^ hc Tîb^a ff ft Vşi j|f ' Wo:^f f • 
lo^H KohcVaSai «i^HToayHf rti ^h^ Aa Wa^ii* *. ^^- 

I04H PoMMHSaI (lCApHAi CAS 3HC UIH tfAye^rf) y^H^ rt'f ÂCÂH 
HahVa PoMMHHAOf, An^KZ A0MHf^« Po)VCÂ(HH-/tdţi " Gi* 

AicnAfTf > A<K^'^*'^f^ fiuH^^rOÂi^AH,' ifnSîti ^îfTiit^^'-Tbf* 
NoaVAf A^AicoAo iifi\f^ A4\f Â^ntf(^îkT^ ^stgVif ^An^fA'* 

^'tHa .f^AntfHI ifH'H^MZoYA ^1^6^ nlfrfeplDl^»' C^kT'fSlMfTf 
AAtMAM AA VHAHnnonOAHC ^^HnOTfHflTA ftM;(HAOţ> ', W f 1* 

AH«Acs icAri* Oi Aoro/^iyf k^ ^^0A<>f ^, ^^Ari^iVlf Xca* 

MTl .CfSACTOICf ATOf • ' ^ 

Î9Wt ■ftWii v$*ftlWr'P&iw>««titef'^ caH«miijii'JBif|rf, «»«'KmtitiMimi 

aWÎ. «^TJ* K»P0M«NΫ ifilIVlNttA. A08«irviti||( «(M^Aftltfli 
î<>a» MOHAfX^A PcHliaiMtMp tfHMlTB COAM l«^4Aft1fcW» Uff. 

ffH TftH», Mah a KATisA «irn^i; J B»rk Tit«»Aft»Hii iiiHk 

nf MH^f SXH, kH MBf I fV0B«4l AX. c» ^iit^aţMf ^ tĂftm A^ 

■-" ♦fflf*'*Kt»OMT» Cnjt'dlMAOHIlki AOKMHfVt^l etC«A6rtAi 

«\<A UIH^HfTATlt GffpAC. A>^1(TaT* OOAtlWA ni M»H« 

aS« ^ioftof flHriA. Oa^f iiToapHi «kacz, ^HicSHv>ffZ nc 

XfHfHK) Kafmvi BZT« IS/VflSA, wf>A roNiijfiţ-«nttlt %m^ 

" «WnwrJifdrfoAMt ^iuHflt AtnHiHt ^€6'-NaflHi ~vi«ki^ll' vam^ 

-"- J^ţff a . I^|K\f «r ilA«riniiiMf r ^ui* mam hf t y^i*s Tp<tMo{) 

cziţavi HiflflaiTHW. - «fM*Hft iiiH"^s^«pa ^mi^fiM^fi» 

f^SXIIA<4<* XMTIBA *'(TaiţH ^H O^KlA* ■^P0f^Ot4«fr>«KH' 

^ n» ewAop Bf«MA, TivtfîHh\iHA^iiimf^tHtt'fo^*¥tvi^ 

' VKWtfHHft*-Toi(^fitWj6|rfAt«^I^ «««"Vll AH^iiS^» 
UJH AtAHMOTHXOH. • .: ! ;.i> i 

loAH OoATf^KlH, -^HTZH XATAţAN KOfOltfA «Amn^Hf . ^ ■Httf. ^ 

uiBKpair. . . : î .1, ; . 

loAH WfAMHA. - .^,. .,, I ,..-i ,;..i-: 

IoiV<lli*W»irf i iiWî..â«w •ftMx^rfîI ,^yMurrjnr.<if4ii,iv.MttM£k« 

io»H XatmahVa ArfH îb«TNMMMy'«iftt^f-fjl|sMMrafA!^iyy»i«Mf > 

ÎOIH iHMTCKîA K^ C«AT«A ^fM#lffcfcl<t», t^ţ^^^ 9||M>ti ^ 3 - 


tVl î. Vf 

. m PVcN «|tii i|i(ui Bo«n*ifen»» . lulift e«eM'i'Viv«'MM»A*> jmo^ 

ioB0^N /^OMhVa S0/VrafNA9f lllfS OŞ HCllMrfilpt 4^11 CIOfyHSA 

. nBf9i(îiN« ţriff cVnT vfjrţT<k ^N^)^ON« 

IobIAHOC «flWlfAT OM nfC|Cffi|iH9,« A4^?^ *^%M|| W^\\ 
ioNtii UIH g/VAINllil «O.T yH mAm* 
topNANA lcT^^ rOTA« 

lacN(» «NftortA picftîi Hcf0fI4...0M!^ft^ «!»ll* l<«*WJ 

BAMAfflM , A> PQ^«(«- A»H Av\«T<tMO filAiH BfţlţA^ I^MrVfŞCt 
* 4^f|l|0TfflBA AVltVAtfll:^ MCT||A^. ^.. . - 

.jBA9A«i<(A-«f«AViTiMMjSf»jr,« .-. *;:i /r . 

Saşa^ n«m OigifAivicB fi^ ^W«#«|4 l4MinVA¥ft ftŞiAViHrff Ş 

^ABÎNlH HSpOA« 

ttABOINlN MXfO^* . .!:''< 

BftAANrVAA w|^MnSfAV« 

BAftANnN/VTH HSfO^* c .< 

:RAAAi<MbANc,\MmTf» iwa Sftfirf«AM(N fii*%\t aw^tiltftftf 

îBftAOni^O l^ltfX loAH BOMHfHOCfi. r. 
BAM^HCf «tTATi Af N AftKÎA» 
;BftNTABA|^ViC ViTftf I «f N AftSl^ 
JBftMOft^ PfNTt« NJIfNI Vf«B«ft «a Uif^niBAirSi HMOiAi 4^ L , ^'zh: «a V^oha4 nfNTfS kMm cz.jkHi4XAiviM]t<roftoiititc<rfC. 

hhhhSmiai raoAAMiţHV«Wîbt*AivnfffT«(MAM. ..' 

RanHiii'k ATahTîi aa HHCTfif« . •• ' •;-'••• 
Han^A. Bo)ÎAllS»i«WAri ^M^AxMf* ^i Tf Ariitt^ .fMnSf at «zkV'^ 

Tz: Jl^fnf ica(4i ctcma c>kS x^f<^^ H^f'i** Mo^Oftttf» 

KAra SOTA&H cr^cHIMt M'OA/VOAA Aa ICTOfHHîif !t^fMfl}l&^ttl0 

Tf iHfiiffM, ^f nf Kaţ>k aV aSat ^f ntb ^hc Mj>k • 

, • ^ - •. 

IhţA H4»A*IC CftV KafABMjC'JAik Tt(f^fl«- C> k4MS ^AfA 1VIVh-< 
TfH*bCKI» * 

BAfAKAAA itiM rsira ^pfliilf jt «fMnzipetltif^ - B«|mKMr oMoa (is tfi' 

4ţATftaS r^A '.f M a'f AlţZAf MAHKSCA9 MOAff UIHCA*^ 
KApAKAAnATM 7%TA^9 UIH AKM^ VfZHTOfJM fl^ AMftrS KAORII* 
Bâf/V^M%Me KfAIOA EoAl'ZJpiCK^ • ' 

Ka(hu .f MnBf at ^jpATA aVh H^fMkj^lAff^ ^ 

KAfOAVCf K|Ai0A l5HrV|fCKr BATt HfTAT'k ^lW^WvXfi^ DJB Of 

Ba j^oaVc Maf ff At K^ţAtoA'^^^faiiiţS^^cK' ds ftVMrt}if tf Mnz pAT tf« ' 

nVoVAHjiy UA^ AcHn^A AahAO|I| KA^ ÎH AZK^g AA>nA Pf HVAVfSf 
lUH .f^HT<KUMI||f AVKj»V|inAff R^ A^HUlÎHf K|»fM(J|ff COAlS 4^a«' 
KHAOff CaV P0lCKHttA0|l /^H A^*»*^*^^ AKkHâ AA AH^S|>>K'f 
4^A^t kV AMMUllft nA^f BI^HMKZf yMBAZ KMTZ BA B(2f Mff hfNiff 
AAKÎAf CX if HTOAf i|f 9 UINBHJlSf IJIf ni Oa|[0HM9 illH Mt$ATf KACff 

BAVk«HAijf(A*aui«5k ^i^HAf A^ÎA* lftcmi|if iţ'Apa EtfAfi^cîiar - 

BAfnATNillît^ M^H CAV (kfMÂTHifÎHW 

RBf nfANÎH HS poA« " * 

KApnOAAKÎH HZfOAt • ' ;. 

KAfNO^ArBHfr ilfTATf HfCVHTZr ^ 

JiArr4MAlff ilfTATff ^OlAMtlff» . ^ 

Kataaa* j'"' V9VI 

RATBfipAKTfAff mVtX fipfrVfllAf\AVll9|tf« 

BATACTHxVa Kf4HA0f SHriffflJlJ!., ^ ^ 

K4ni|TQAH|l».Ai3HHf A^KIf, 
^9^9 HiTATI «f H Ifzi^f.TOfMHT.?. ^f POM^Hit* 

n3|«rf IVIoa|f« 

B[^HtVc .BH|iţiVc icTOfftet - 

BiriHHC AoAAHyA nfl5HH«iciiAo^4iiţf*;ţrAp«*f'^^'^- Gx*o«** 
^, 5S kV t^iS am cA«I« fi% :C%fU .coHÎf 4^a2(ZHi«« 

HlMnAAT MITATA PoMiAH>bCKZ J^H l|^%A* 
KffHlA CaH^ Kfftff HfTA;!! T^HIMlT9Ai^^^^>^^« ** 
KhaI^ !||T^Tf» 
ENHrÎN HZfOA« 

RHHoi9>(i%fîoiif AOH Anfo#ni-AfJga|iir^# 
I(IICvohohIh hs|ioa« 
Rhtaioa ifMnBfii^if* . 

KH^AAA, Hf'HTI ^H OfAKÎAf - ^ 

KAAiAlM «fMnZfATt 

KaahaIi RlCAp* 

I^AAhaU «f MnSfAT BATf ni TCiTAH,. CHj^lH^it(WfM» 4*M'^* 
Ilf BffM^ A^N POMAHÎH «fiH AMU JiJWiiHnfilf MO«ff • 

RaabaI* IlTOAOMrH riorfA$« 

KaAbAIi TA^Ht\<C .fMnSfAT. 

RAIOAHmMc MMHTifflţlf JahHA ^a JMBIHNIi T«TAfHJIOy# 

Kao^îb ^HY^fb a AbA 4>of «fvbHA AZHft|iB HfUA ^f ahhVjjacm» B* LIX 

BortHlN Nzpo^* 

Ko^jiTil XifiMiHÎf* 

KoAxîM HajoA, WiHrfH^jŢţ,. ^' 

, BOiMHTN H*M T?î?W^f ,XH*!> lîţiVfA. ..f^ţJţPţiy . 0» 

«u%5S ntaAn«<'THCiâ» 

BAT niEATÎf* 

BoNjioA/vKvcAptf A iMtt icAKri:£ţ^f A* 

m *■ 

KonbAx Ao^N^A tSHMAop, n|iAAz:flf^>b^VA« ^4^A iţATl BA^ 

AHCAAB KfO|OV^{ţMţţ^fClC« 

RoppHAHCf .Ka){tZ- OAffVARC. ^OMHVa V^AKH^O|*. 
H0VfNTH}NZf0/ţ» 

KoiHfr){tîA.H4[Ai Hhick« 
HfArHs^iA.NZfOA* 

KfAK, AomhHa AlUiHAOf ^HAŞ (|IŞ Iţ||^9f^VA« 

KfâeVc Koiicb^A. 
*MA«H;|ţţ9|w«A, c^ii^hînMh JcYO|bif« 

-59 ' 'eM«Abii BpOBATÎti CAH XafBA^îîi^ N'fcM CMffiZClC»^ * 

Kp^HOC Ao^AHyi^ EoArAf HAOfkf saTt mlVlMjţaHA Paktabi w|</vmarf at 

Kf^4lRII\ÎH| yH4^<AI0 AEM<kTZ OlJltH'kckZ» aMlqi*ttc K^^BAABfÎH^ 
KfAM^Ay IţApZ TzWţACtCK Ulb Yf tÂtt^ MţE CZ ktiAA< XrpC^Hi 

akmV j^Ji3Mic TzTAfAJi K«iiuj»mam;V '^ 

KTfCHf^jH» «IITATf« * ir ^^. 

• * 

iKAAAHÎHAr CA^'KOMAHÎAÂt^^HtrjpZ iHr^ AATA AARZil^ • ' 

K^HAB, A^MHVA'G^ipMÂcţnAOf'cA^ aToTJ0^HAO|« *^A Irm 

I^ HbOCAÎAH JfWMnZpAT) UIHA rOHflilt ^HH ^lkW: •^*'/ 

{{iSiliploA/ AOic'Ht^^tnapTk ^V'TofAVî 

K^ffC» AOMHy$A 'ltf^HHnrKAOp» OMOAjiz nrOfHsTOCAfts A^^ 

'" »l«A*feîi)B^JA^.^ ■ '•'• -.'^ • 

KHfOnAAATy E;)Efîfl Ar.fMnzpiţAÎH rffMHAOJI«. 

KVpi^HAf A^iM âBpfAÎf Jf.M(tlVj?AT-. ^ ^ 

KHcOpHCy H|TATf JkH MhCÎA». •' ^. 

K)$Tlk /|^;MhSa ÎJ'HMA'Ojt'* * '• 

KMi^OBAAxîSf itapîîî Af nc Mf cA\f"icfMAT atuHT 

• • • • 

KZ5ZM>bClCA L\^fZf' 

Kz^ahîm h^m Gaobhneck». 

KOHCTAHC ^MHZpAT ^HHOpHA A^h' KohCTtlNTHH tVtAptAt* aUJ<- 
3JZ CKa«»lS.\ •f.MnZf ZLJ^ÎfH CAAf j|s.H ^AKÎA* EdTf nt ^ţ^* 
TfCzV KoHCTAflTmi UI'HA bMOApZ^ w' ' 

KOHCTAHTÎf, (^HHO^'Sa hHn KOHCTAHTMH MAffKf» mnt Î^^AÎAf 

EaTf nc Ba()A\(^H ntCTf <^YH%{)f« G^'nOfiKAfipf OjifMaTHiri 

^ OTOAj^f'AA M^MTfAe T&BfHC». 

KC)HCTArf* VoHtt'Aff YHN ^fMC Alfit flACIIJlIlSoArAfOkf OH ^MnZf AT«. H^î. 

TAf M« 'IVIoafM :..../ 

FfflţFA^ '^ffVI'^N A0TfH|sA"Bo)(rA('H^A0p-4^ZfZ H2(^f OKOA- 

Tf r:E MAHK2CA AiHi «fMoZf»qYl> okoAt« oaciA trfkîf aiMI(|)0|l 

'lfoH'CTaHTllN 4)HH0)iHA iSi îfWCAÎI jfmnafAT, MOajlM 
^KOHCTAKTHN KDNTFMHpTAoMH^A iVIoA^ilEH, 
B0NCTAH<K|fN BlCAff BATi Rf lOTIO^H* 
3lONC>rAHTIIH iionfOHHM wf.Mn2fOT* .KîMiS CI^V nOpflCAKT UliJ%9 

'•4&ATC m T«AtcHC ^omnVa BoArAfHAOft^t2in:i4>ATA :AomnH- 

' ' 'atfH Eţfi^rSf ICIt 'Kţ(4TKK»H AfOHTÎf, lâJH 0A1II nAtff« iBifZ 
eTfHKa nAH>fe9 lUH BATC ni £bArAţî^« IVFOAj^ ^l BbBH tfH- 

ffiONCTANTHNy KONCTANC, tUH KoNCTaNTÎCf «^HHOfîA 'h^H fiON« 

CMHTlm/IVlAfCAC OTAb IVA^MnX'pZUTc» ' 
'RpH«TMITlMI WO.HOMAX ^Mn^^JftT CKOATl' H f IIa^HhMS AHN 

OfAKÎA. Aaf^>l)fS aW KHriHHC AOM«A)A IlH^HlHHflHAOf 

▼flN 'HITSUJ} M /^HH2fC, MOAţC. 
"KOHlE^TAHTHfl ^frtOT^A A^rfî !f>KAff jfvnXfÂTi IWOAff* 

JIoHCTANTHH'RoroHAv j|^Mn«f AT o MOAţa Hi IHh^h^Tc Tnf ahVa, 
•tuA^t lAVKf^nM ^lnKoM^AWi^ niNVfV Hf«^ nof Akaht .nb« 

TOHAT? ^AMI rÎAHi kh EoAr'flfH KVg^fţ<ltHUa«^A% rBAHH 
. 01 Altf« ;fiAT« '^l efţA|C4|HH 1U|K oKţlfl^HC, ^Ia^* ^ «OBOf 9 
MOAfc« 

IfOHCTAHTHH nO|^H(OriNHT 'CZ Jf^NTZfC^A AA «|kMnSf ZiVfl* 

JS9 « SOHCTAH* I ^nmâfm^^0 <Hs m .fMhsfHţrf « Bca^*fMS osiMtte HfK- 
nliini «fifii* nOoi^i nt AMMMfff sMi nffHinfK*v^Hi) 

fltlA «f MnsfsiiU» TaiHipf :ni OifMM* nmnji^fm^f ^ Ei 

Vff flt AHiiMMiff «âfiojl «f A IMM-^OilOAf »r 
RaHCVtHTMM eS NVMf|||f MffAOf tMM kmi^k M^i p M< »fc < Mg MJfif 
MZfvKfMCKyC* - •i^' OOMOţlvVÂ HIA '^lMiH-f M A'«VOM^» iU" 

M* Ai HMKÎAf . cVnfit^ ni Oif Măi|H mnt fH ro-rMMr* ^. 
m noA crvrzfOfi nicTi A%H:af9m OMilţtMOi|ii VoTiVl 
SifMrf«A<</i« . llIVM(HMi'A9.roTA& nfMmtlfff Mfiii^flii^fl 

attl<k9A . 4^H O1MIAIA9 . ^H Of iHli» lUM tisnf AA Mn\î⧠
ni N«fV HS^lA H\f. lil«t|^N A^9^1 ' A> niMMii ftWA«AHAO| 
^f AZHiUJ« .. 
KONCTANTHN MftflAlf HSCIcbT ^lf MITAT* AakIiM. - (^ BOT*» 

51 UIH .MOifi* V 
KoHCTAHTHHOnOANC» A^CKS «U^ATrb'AVH KtHCfSMTMIt CA^ . hH 

Mht, &Hi(iHTia9tHSft4^ f^ 3H)HM |lifHrf0M^>iM^N^« 4^1* 
nsfSTAca.viTsiiHAOf» ^ 

KONCTAHTHH TCAOfScf -TATSA Abîl KoiieTAHMIHH IWAflAt:C9E(4lK 

KfCAf» ,.«fMnfiţ(Hs RVraAffli icts M^Mfmfik^ - ^Wrf^s 
ni IVIa||hmIah» oBHToipfS a* ^ftynHJ^f mm^m' 

. ROHC^^VA C0fA>Aţt£KoilCTAMtHik^4VIlfiAiftHhlMMf«VkMrAVl 

ilMK,HHli« .. 
. KoHCTAH^AMITAT^ifcA^0^nH^«ft)4tL^^ii5M«TitMVBf0C«tMVt* 

HhjhicHa mitati» .. 

ă / 

4a^hcaab| .^f ATf Ai aV8 OoAOiioM.RfioA^SHrlffiac*>AMTf (^' lcTOfli Ai iwftaT kiaVa w,<ft.#05»^IIMHI^ K^. jtVi^l|i}|i 

M CS ■!■ A* KflAHN^S, U)M»«Ta aAHw IMftffif »« 

4a««nj|frQţ.,HVn{V.fş|«'«{^.««r4« >. 
AaoMfAONT ^MnzfftT lîţiwsiWWr - 
4lft04WK X»»»o«wA»«i*'îw*W» 4l2«]l!K«l5«|f|.«yKV« Şţ» 

**MiH AHH ÂM^ffimiJ^n^fmir 

^r f • ^ P. ^ 

^TzcA ilHBaNlA f^>Sa% f^HcMhi Ka^i ^h fiyioţohft^ T.^**^ 
4a^iiiNtf*" KAtw iifi»Ne^-^H*/i»V»TO|» ^.«IjS^/iiqş Ijid^^^ 

n\fH TMH^ -es anV<ii' KaJiNrf AAVA.> OKOfHICK 'M}faVXiţ.lţ|f}!NNN 
Ar.T«Ai|>fcBS.' ilnOH .BAT S'^i^HCf*AV^>|Wţfr^,iiNI|}|^^ . ||{||A 
#«BJM(^<K»-« l^ţfaiiN/^ kH M«NA(Ii^eAHAOf aVm |of^ ^Q^. 
H)iA PoMMHHAOf 9 naNTfS RAfik gA'^f Ut f^^QlţiMnaf^' ţVA|* 

fZC3CK^('e/V'TS.'"> 

AlOH AfMaNSA .{^MnsfAr* IţrifVf '^. 

k AiMrilvMwHf^f i^9f irA«f » rjyf« «MU^^ 
At<ât JOAn^M fVrsmiHTiia»oA«f jU^H^I^^^tl^fii^; 

-' • - AfON-'~ JlfOfi Oâ^^c «i^MinzţAT ic«Mi fif CS^r^fHlf HnotfM 'ffoArâf** 
AOf, M9tfi« eV intic4ci nf fio^afN« 

HfO»! MsMHrTNfitfl^^f «If NV6SN^ftV'3HC nfNTfH PoMMÎf, 

Ntfrrf f9,%H<fCâ K»n «i^f« w|^Mff7pSiţff<tr«' 
AiontIi tlf)(»fAi.\accHA, nf nh^ ni iti^TNNlf fl luf^ Tai iMciby 

- #|^\TfN^ftl ^ft ftf«1« ^H Nţr JAfffiy Tf NMf Ti OaCTi Al^ d(|>p 

. xa <^«fs NafOic« 

lltf ţw^jisfsirf A(if';ttf flsfii^faN* 

^i< IIoilOHS'^f KSlfNNAf AOKHpHAf l(Sft4 AfUlflflHy ffin% 

fticVft NV^'f acTSţ cs ic*kMs ilfiuffi» 

itlX^H /l^fMN\fA SoXlMiNAOf fONNT ^f JSHH 4»^^*. AA^ Kff f aVC 
MAffAf • 

'ACVXOTTO^I;! MfTATll AASS aH ţOCT CKAVhKA jl^OlMHiaOf A< 

1MoAAoaA# 

'JlH5Alffl*A| ♦iTA aV<{ THfhlJc,. 

ilimANYl OotNCTS^ K^M tAi HfOfOVHT mN^V ÎVaI AH lUfSalTHf 
ilNr^;lS lt«Mfi{!. 

JlHKNMri i^MNAfnT NSCKVt Jf^H J^M9^^ 
ilHKHHri «tTf ni MA^NMfAN, 
ilMKOCTOMOH» QaH KfMAT KNAtA« 

I1h>a«a raoNA<»siH«eKS ccTf AHH H« ilSTHNtkcKi Ac^n*f4*^* 

AntihK% Aathh%ck8 aH ^ct o^ats v'tofmf 0AMN<kacs« <• 

^♦cTA os AOH>A<(fi% A«N CRf M^ffi« IBfl ANN efiHrtf^ 

ft^NTfAf itetNHf|||A« 4^KJ|Ka» iCa|lHAE MHATaBfKMf AA lCTOfHMH CA^ 'T2lK^T9tfHft*r|lS 

d^iiHi^HH x^*^^^^* BA c:& oMOAţz nf^<]&f HTHrif HHtt A^tmMh 
ni ana fiHCTABH. GjKNTN>fcM GytoBtHs^K, Oz Aa^^s a^H 

I 

hzckS^ii ahh SAHhH» UIh AHMsa 'Aoji 3Mk'qz 4>it fy«H^. 

d(TH1'feCKZ«* . , 

^tHy^fiHK* .{^MnZfaTVA flQV(cUA>}A ^1 Bltp^^ntAH fiHN/^aA^ftOfw* 

M 
MABfHKTi XaT: cif'ţ'aHf Kicap, tfnofi flBr\tcT uih ai^'MnzfaT^ 
BaTint XaraHf AomhSa^ flKA|iifA^p, ^fAHt K)f'^«Ht^Anavf 

ySp>$HH^>SH 40 mIh niABHHHf MOAţl» 

IVforHic*rîf OMOAfz nt KoNCTaNC*" > 

IVIAtiiHiWfriSflcaţz' TiiNrr{.H^aHrar^ 'i. 

Mai^faH ifiMna|iaTf»Moii]»ry v^ v.^ ;...-. . 

IVlAK(tHN IIoOKONCHa PomAN aH CTZn»llHT' ^N n&HCflYr»« .i 

ÎHÂAta O'eTpOByA .^A KSnpfrH^.RJBiAioîrt Vvi Po^Vc. * '' 

MiHronSAj' HtTATi tokMhtz A^'r^i^Bfc^HCu^^ff PiMjKHÎrv: 

ÎVI31hHhA KOMUfNOr^J^MaZpftT'l MOAfff. 
IVTaNXHA JlfOTOCTfATOf. 

_ « 

IVl nna hit\ti? 

IMA|I RHfrocf MfTATr.{^N/^aKia fttTfflAH f wnzfaT ^^^KH^rf 
mâftUm^0Mm€ «Wi ^ MmcU #si«rs ^fmmm^JiMmnţ^. 

AmIa, M#ftff« 

JVIifKOMftNSft '««'fftA* MVif ifti ftiinwfftmV4mv«)MM^wr^i 

MifTMNft jjfnaf 2l4cft:ftt( AHMSa^^T2i«VaB,tfHMtŢrM^««|tfMkre 
MftfTMfliftAiHfflMHtfffHMfft .A^H/HHilliHfti«ftii ifiiftA»#t|A^ît ftf 
'l^,«t#T O I0|pf AiMil(V fttf» 

MftfHtfftf ftnftf Mftf «tulift^ 

MftflţtA ^^ftTA.AHJl TfAAN>f MnZfATi 

lV|âfl(fl Xft'^MANbft iMA TfAANr.eMOAf2.£OO;|ytf%^iaEM^V0"<^« 

JVTamrrfl icMMnJfl» 

M«f**HftftTHfl^« 

Mif4f, il5AKVJiVi>f .HftVrx MiOTHC*^ 

MACftriTVN NZfOA« 

MaTANACtNI» . KftbTS MfTAN4eT|J(« 

MftT«^iil Ilf iTOf f nf 0Acn8T.(CK|k?HiOfflftsmH«fViiJfM4tTe«ui« 

ftOft OoiCOTfqif AakTA CS ^îl ^CT.rOSiOMi J:ffMI VfiiAf C* 
^ti QTSnMHNT AftstA» 

MA2NMlAH,ifMnsfATrHScs\(T^ti|jiA*''»ii« '^^ f^tj^mr^f^lta 

OSftlA^HTOfflOA J^Astfâ» RMTft H*MH|8 4bSNftfHT9 lUM Ci 

HtfMii)ii Xif sVftic* A* i^Vms lOi ftft€S^.|4ftmf»4iAft !H^^ 
McnHTiyi ftft i(kMnsf7i(ti« 

MA|HMHM ^fftK^fA ^MnSfftT* Motfff^ 
|Hlft|HMHM ilMttMMlft NBO^ 4^ A^U. ' T^^Sl^'h l^nţ^iSi/t" M'Ba^toeV ^i»j^^^ 

» lVI«5M«Tp*«aT«»fff ^MHâfaXnrtfiicKi^ 

k MMfif^ -^«iri •^«iJjj.i»; MTc ni tw'fwi liiî* roHf uii nitiri 

A<ţH* nftj)r.fMnfiVAkkV4>!toA c»». 
• MsXaviţ BXaxi» uim jitXavn pb^Savioei 

I MCHIAAOC, BSfBaT»A SAfHÎH HiM ^pVMOacS. 
Mif<^MK IfjlftliA «rYaMiHAOf.-' 

M»conoTaMl> iţAft. 

MivAHacTlfi «xjio^ tinfMnr^fe'XaKîA. 

MHKOATa^^flPTA ^oMNbnţj.T /yE BâtcTfîâ/ 
«Mha^thn KfoioA OHfBrcK A nf't|)aTft AoMiibA^M ^t fiÂfixlil. 
dnoH'vrft nt <fvJIV«»'*fa cofft AtiH llN^fONHK ^^MnSfÂt* rfv 
iţmHtdr IDH ni jrATA aHh G4«feTo<AAtt A<>'^»»^Â BHÂrBf HAOf f 

Â' rii CHAnbNK^afrATÂ AbHllH^EONHK ofMnZfâT» <f H^itllfK'* 
' JKf rt aHat nr^TA ^^OMNb^WH/^f Âa&vIa 
MHIOfffrHa K^ M CZ «CAMil^NSl? ^ÎHHv[v NAff • 
1VlHmtK)H0cbA MieCTf UJH Ht ^O^mHf^tlj^tt 
MHţOH KoCTHIi iloro4)ZTbVf XfOHHK A/IoÂ^OttfHVjCK» 
IVlHCfHĂ KZCHVHToffO W CKfHt xioHltKbA A^H KffKÎ IIIH A^AV 
erfHKAT» 

rmiicU iţAf A niCTi A^iiif I ^HnoTf HBt MoÂ^OfiYi! caV hVmhv 

^60 ^ UjH LXVllJl MTr 

raHCCHA ▼«ft ^H Ofoicîi*'* ^ .q jf. , 

MHCHHPnOAHC ^H6^fdKÎft*, • "^ P f ? 
MHTNniH, AOAfinHA IliHHHHniJVOţ. cti cotiftxvv ^ 
IVlHTfOnoaHTSv K||«/«HaHh C2 K%NIS lUH aKAAM A rOTAÎfliF^- 

IVIhx'^ha' EaabSa df^AAnzjiAŢ 8H(H«ij|ii .nE^,&0ArajtH.tUH^M9^^^^- 
Mhx^ha Kaaa^jithc •i^MnzfaT»' df^S^ ckoati nţ p^Ha- okT^ 

UJHA KSA^TZpCIJIIt* ,,^ 

OTHXAHA nAAIOAOr f MnZÎ •3^HT0ajpMI-IiAf|lffAA'*A A»AftflAWHjf# 

IVIhxaha FlAcţAAroN ^Mnzj^ATf A ni.|.M'nzpzT4iCA.^0ii9< MMfi» 

MhXAHA PAHtAa* •fiMnZpAT. jS^Z TIITyA A*>f'^*l^.H'"' A^H K4« 
ţOA^ic WlAftCAiy SATl nft KfHnOC Ao/Vlţl^fA POAI^fltAOtfl» ^0 
B^fHZ BOf AZCMN/V CKHnTfl^ CZ KZAHr2(IC|}||» r ; - . 

Mhx^ha (jTfATîoTHK j|cMnzfiiAT« .O^z. iUAHra|^i|H« ; 

MhX^HA kV MAHKZCA. OcOAOpA «JwMnZfA^H.' MHX^MA-AAPBft»* 
Mh^Ii FOTASAr TATZA A^f ri lVlAg1|M7AN «f^MnZf AT*^ 

M^IUÎOB t|(^T*^ ffOM4^«l*kKZ «fH, Hf A4^«' > l . '* *'^ 

Mor^HHAi^ApZf KAp'b MAll nff YfM^ CAV KCMAT EoCMai^ . 
Mor^HllTA.HETATC*^ . . -, 

lyioA^AaîA^ KH nSmiac hia bikio /I^thhcck.caV ^OCT kbm»n^ 
Molls claTlaf MoAAf .^abîa» Bfz (K'u4&^ cz. c^ 4iît. kbmat 
^tni nVmeai Moa^'îh Kz^iaîh Ayfii^fAroui fio^zQCŢC-aacMZv 

Moaaoba gCTC napTik ^akîih*. ... 

MoA^OBAH lUH rfCMCiJjf MOA^BAAXTOT.ytlNSMtW - ^ 
MoAftOBSHiM CRN.T HtAAÎCNIÎ ^C AA PoMâ, ToT O' ifMff f CUH ŢOT 

yN rpaiO A« kS HtAAÎ?. A« YHAC (kH M^T M)fATţ.K^MTC 

P9f>4yi UJ.H GAOBCN<[|IH 4S^AUMSA AOf». IVIoNapUJlH POMIftHMAOp KAJlfH Aa|f»OCT MAH fţf N^HHTf JE^f T'jP&'AN* 

;IVl0HKftCTf^A9 MlTAIfk.AMS.TOKMHTa'Y^I MoAACfifKlf •f.Nn|il'«' 

bHS kV FsHOBH^tM* .. .. u ,♦ ^ .. 

mdAMffl dftb^IVlbA'rÂHf' 3Hk ilf Ulîâ jnhWfHHAOf^ rrfHTfV 10 JVIAHVANA AA yHÎM CK{lHTO|ki 'ilZTHNflJlH IţAfA 
fVIOfCfillA'HljrATC 90i«NR>l%CM^ ^H( ilf/^4i/u * 

IVIockVa cAHifiMnzfs^ÎAlVIocKbitWi j|^-tii ri^^ TfWfATHA^*'^ 
IHi(*iA^oicii^^o<eo|ţHA lA^ iVvHftTAtfi «ATf nf-«oi»rAjiH^H Tf 1H - 

i^ÎAy if.HCa nfCTI.A^Ha^itf *CZMi|^HT0ll|IIC9rN^ttnOATţ* 

lUtfirfttitA iţa)kA Mi^fH4sCK2^ Sem ^HApr* .^i^!frH./Att ^^ 

dHA«Ţ4fVHi isAbNfimvr' N^bHTiHiU '• ^ • r i ; I.-: ^ *./, 
IVIVf AA GVatan^ a^MMOf^tA aVh OjiTCAH AQBmHA»grf SJB^fillOfl 

f^HANfinonMMC «UHyi^fA MHHTfH*kCKSa • 
IVIHpAA <^A ^ONAf 9 ^nctfStk At^ JI^>(AMf/V O^iHrm.lSKfittJIOftt 
IVI^cWac eA\f MACKArMftC^ A0«iM4VA OffAK*NfllAQ(^9 TAf AIUmNI '^ 

04]j|ftHTVAbM ioAH -4^AâlACI(HNf?Cl|^C •KA|rfk, M^HKK. HfiKHMOTA. 19 

.nbHi AA AOK^ -"■;.,:;.: 

jIVlHxAMlA nfOfOKHATHfMHAOţJI CB4IAl}^f| BHHi A*- <Cr9l «fHMHNS 

J^A PfAKAll ^.MnafAT. ^ . 

IVlVxAiMIA 4»NH0ţHA Ahn EAlf ^H^^^HntTAN .qfr2( T.f«mai^ftT« ;: \ 

IVltfxAMA' AA i^oH^c ^o^H^4Ji^afHrţţ^Aiy^AA.K^CTAH)ntli ' J 

IVZTAHfHAl UIH. 4fMMil^^ liUonOA A iKfeAfX).A4(f^(f n^lfTCfh 

THfHMAOf^ .'''■" 

SVIoAl^if AC ^rfAf A^M TfCifAA i^H*l^jl^ăltH JSHHAO^ WOAr. 
^3 Qi 4lfATJXaH« '<* « Hf«M»i» JLomM'ifA ŢfW»m»Of. , 

Hf CTOf OAIfflV#f JlAfilAf £^ X:»«4IA|I AA A^^fi ^' SiyL|kA«^ 

i|if • AiHff eVaT I|«tMrfA/^t Ano« 4Afv» aa IlAţiMiMâ»- 
HiWHTA ^lf^oHhtHC icTOfw ITfcii »jfH nf f AAfP.f«:;fMAiAA A>^ 

MJMHAQf •id(f .fMnSf3l|U JTftlHMf*. ' i ^ 

HnSH^Of ftOTlHllA.TW CZflimAtHitţlf AVHiMl^HA^^ftcAC» H^AI^ 

Ai ni Mhxahji uiha Hz^^af<i)u>A ăummff^fik Auif gii cs 
/ici(Atlrxffi|ii» 

HHHH^Of KAAQHVfr t(ll«0f1t(l5AQ^lAH¥/lţ^^^ i{|UilMfi. Os-TJIN* 
'Aim 00 A »• /lA .Oa<fcT<K AAi| ' ^QMlrifA iMipl'Mf • ' : 

Hit«H<^f DMfHHrf fifMH/^inf'«fbMndf«r>fcffafKfHHH uiH^^ttiKV** 
rsf ffţfi ^t| QHl^A» 0*ni w|^M#ixftT) • OA J^A/ cz 1^4 f^dim^m 

ni AN OlfAK%ttllA0f» HîflllKV^MVA^M AH eZNt <|iM |1I^JţKQK>A 

«y EoArAflif» . ' ' ■ • -• 

HHKH^Of ^OiCAC «fJWnxfAT A0M0AI4IIHrOlfAK%tH4: McWfi« . 
HhkVaaH> EbCHftAf ^HHl aV^OCT?; 

HiMHaah HocTHNf citfYHTofio Mof/v^saii» rfftuf^''«OKO^iHrA '^ 

nflKH^ nftf BplMfk ^THAiu.l4ZfHAiN0A<Tff CS 4M* f ^MAC 
'\ iraCTrii 6D0 AnH« •^Hks.JI^NNI -MAJdr^tf^Hr ' 

HhKOAAH IlAaif OhNO/V^A KAfNAt (^SkHcZ OOTri UţLtfhfX^ 

frH y^fNrpAA Ai^32d^fti «nHcimiiSf i^^A 4«iMp^»A*«A- - 

f I AtABOA'keM. ; ^ : ^ŞEhMi^ - 

^'JllnM^^Mf cMiji\ 

«HoBOPfx/>*nÎHraHfCK ni Aaţ 4rft nitttr ima|4s -ttimnnrt m 
ni PtfjiiiK cz Ai ţîg AoMm 

HdAA «IfTATl» 

t'HoHîf IVIHqfii4^«6t^^^g^^j,^if 

Hoffon «imTi .f^HHBTa'fitfHrA'; ^ ^ 

^ H^MfjpîâH «^Mn^fAT ttiH HApHH ^paticatf^*^^^ 

O^ftTr nOCTNKţfATfHMfdAAH^WHl^ Aft^itM^TOll^ OKftf 

» KftfT-k niHTfb IIoHT, ft/viKz niHTpH Mftjiife ttţrfti • 

OHlţrf*' iMtAff TzfTificft^ ftViH Kft'jLrH cjfi^T TtfjHÎni HftfîH-i»^ 

|l O^HCHCf ^fTATf «fwH IVtHcift* ^ . . 

I OpKHHVc 9ăt dn^iHhf -TOATf Htm^fHJIt-lfjlNBtiţHAllir «OHOTll)irf 

cz ^U fVHH atH^i^am»' 

I OpHCnftC^ HtTATf Jf,H ^kU.' - * 

OpHxoNCMÎi 'IcTOfHK ilflcricie* ' 

\ OcTf OrOTAÎH «rOT TOTAH^ yHAf ftV ÂzicVAf ?* '^ 
I 0«I^B tetAV/y G§ÎA OftV ^JM^/illTATiE' TOHfMHTB f^if^jhMIH' 
tUH>'^ riNOBfXfir - I^ 

I IlA^^ft'anft IHKAfl QTZilft^OBft* < - ' 

^t// 11a ^h-^ ' MilCI^Oiila» EXT OACT<fc aVh HaNCTâHTHH UMa^iAxv 4^"^ 
BHfiVHLţH ca Aui%5s ^H lUorAHtidi^; :.*^, .^.j j..,. .. ^ -, 
ffll^tlHaiCîAy MjrAHrlHfÎH, C«NT ţţAf¥Mţ€!fr^ii.AZiMyA?(J5j»^MJfti 

IlAAMiaTHC mTATI JKH MhcTA. ' . ' 

HaNrcOH M^fNTS Jf^N OpAKÎA^» •--: 

nANOHTA IţApA KHr^p'ftrKZ* XPŢAf:(&f îflţf, flAH9|||^ > ^ 
IIlHDAaiClV MfiLl ^ATX AZtCIim ^NriJp^lAOf^ j, n . :. 

naftarH n9aoa.« , , . , : 

;DATArfi ScTOpHlcVAf AMCCTflCZ liV|^EAf AaAXHAPjI 4cV A EOATAt»» 

*^^9s ^f ^f fUI*.4ţlv^^5TABÎ^^ .,^ 

flATHCoc Anâ TnţA^ 

njl«|f,^H««HAf Ei,CffHMI»,KAf*A« *««MT;|fOHCTA«^ ^«41* 

^H g%p»rfA/i*, MAH ^NTZH /^fKiKT TOAT^ flV^I|ll'^M^ . 
IIeSKH OCTpOB AArHoA jkHWfXH^ '< 

n^pjţî», Hţfo^v^ ,. j _.. . ..^ . 

IlfHţHrîiH HZfOf^ 

IlfAonoHHCoc Mopfft^ . a. . 

Slf nHfll Vf TATf P0M«H%CKZ Jf^H fljAţftji > , . . 

flf pHKAHC C0<(hct)(a. . x ,s 

ffyfcXn nj»A/^z âctAQţftiSAa 2l^a»KHAoii^,9^|^fjni.ft|kirf!li MVa» 

Tl CTSn»HHpHA 
llffpTHNAg :f.VinzţAT. Mah ^EIţmiNn a8 ^ V 0«»f MVliTOplt 


\ i«. jl MA|lf AI\08^{»Ttf ^AHm j^NOACTie AVh T^fMpilljE!^ "^ 

U RfTp' tUN dcaNHC ţp&l\lN, A^MNiJfl fiAâXNAOfy BHH 'A& .fmhZ-*^ 

f?./VHHrK«nr âHAfCK Mflff BHCffHKz aViI G$: A^MHVfrf^ 
3NK kaV nzf2(c«T e4)iK^Tli!A n«<rf6ifftfr uiiI'MH «fm^d^ 
,iM^«rp» AMHujTiiî.* \ ^ .• 

IlfTp' fiAAX^A ^UI n^l^B'KOH^N» ^niifTfn^CkT^^ l^r^f'NVffAU^^ 

nytBOTf ^MnzpZTnjiM ^t HHfnHf^. HVnpitNAfMfifA'i%'-n{.pei 

A^AlSA ^N MHch. UIhM^N^IH 'i*HrÎM, J^flpttllA^ ifllf T€)p^. 
, N09>(A»* BzAMfcNf • C»NrSf CTim«NHT&f 10 i^AAXHAOp; A COl\î# 

HE 4)pATfCz\ilOAN, $A>ff MApH p^ţ^TZl^H '^MnS pZ^îlK. ' * 

IIetp' AomnH«^ EoArapHAop oZ'^gjitiTf* ^* okn« ^MN^fp^f^ 

I PzCZ^NTHAyM»' 

BtTp* cHi-paKjA ' îftirVpKKv . / , . f . 

Vf^ţp' XatM«^nVa 0:ip,AOp^^H\;!;Altf« l) 

9[An*fOH C»Tpi*Mf<| A^:'^^<><(NA«^M|VZ(A<|' Ab'MNHfAIVkVAlilU' 
IlNN^^iA MHNT6Af\t.NuApA rpi>|>fc«KZ.OZ1\9UAbHfV^Âf FdMANS»* 
ItHNKVAf HftATf AArVpA ^"VNlCpfH^ .' • • 
itNfrONOBtAE «lE*fV>'^>«fiN /^«!a«j 

lÎH tHa ^NNAATf HETATf ^H AAKlâ»*' ^ ^ 

«fHNtlM MSHlţH* 

IlHHHNHnM N*M GKHKJ^HMfCK. AiffAtiJ VţNN^OAOB^NA; •C^HTţjif' 

, ^H Eo'vr&pîA. flS4>o.CT azkMhto^Ph afî aa nj»ArVjpHAi HHnpV*'^ 

AVh, rajz TpfK ÂSHZfic kH nţAfyZ* HttftS'MaiT MBATft Aâ'* 
, ||VM£AI IlA^HHAKifli nif« llAâTW ^n Aoco^SAf iff m|MtlHi^ rnfMr^\(Moiiiif; 
* IlAlfrA^* 

llAO-niNA ^fUtlZfZ'HKVi aKm TpAAfi. 
- HOBfCTih^îcTOpfEH HfH MAH ^f n(f yfMâi IiVm TjiMttf 'lţirilSn'f 
DorABA,^ VfTATf FoMANlfeOCS Jf,H OffiiLhm 

IIoAriof m AARTfji. 
|IaAOAiA^.J[fitt%c«iii» 

OoAtffHAf iliTAVf 4H AAKia gH^TS ^f :TjitÂN A^pfAft 

noiiVtrlA AfUiAcnB» 

DOAiilAMilJ^OAOHfNflţlH* Ai yNA<^V BfflHTT 

noXoivoiy rffHfiţif ii%iuiM, 

nOAOBHÎN KVIlNHHHIiriH TOT yif «i«kM. OAHT (gânAfrifţini ^W9i* 

BpH* Ox BiD«5S ^HfWil fif KAAri ^j|foni4H9 (» io h fhii 

' AHTBAHtA* rrfAlOA AOf BMffTf^ Ktf <r FOIiA»HIIAI»f OIH bI 
f)(CA€KZ ll>N kK iIiU]fkCKB% 

IIoaohTa nfNTpVtif ujH KmH^âiH iiVflkÂT AuiM 

nOMCJIH|i*fe MHNt^fH MBH 4>^rBpfr ^f MT ^fliîjl» 

IIoMnoNlf MfAAc rforpA4»« . « 

IIOHTfCf HlTaTf ^N ^AKTA* 
HoHTfCffPfA^ MfTATB «f^HV^AKl^; 
HoaTVc O^mVc, AiBp% N4irft« 
OoTVABCBHri NBfO^« n K L3f XV; 

IlflAAHÎS HZpo^» 
Ilf fC«kAAM HCTATi Jf.H T/iHCUm 

IlffTOfTf ScTOfNK lUH )icTO|krA aIIm» Vi COKOT^IAS Ifi niHTyV 
N>fcMbA rOT^^MAOjly lcbM CTJlHKZ UJH CfltffRS lAfBHHTiAi 
• 0AHHfl|JH tUH HyfMfAf H^MtffHAOp» 
Iffi^HCTA MAHKA ^HAfHf K^ MHnHnI VoHEIlli Hi Xioil'AH AoM« 

* htf A flvafHAOj) f^f cţ$nT IţAAHrfA^. 
Hi^hckSc Xa'v^manVa o^HAOf ^f nicTi A^NZpi; «^H HHn yv> 

BMHZTOAfi ^NTpZ ^^ C1|jHAi ^H CT2n»HHf4L Ab^ XAFAHf 
CKOATi ni OKAAfi<kHH^HN OfAKTA* 
II|iHCKl(t tUH HOMrÎHTTtf XatM&«iTÎi 'A^M ' IVlABfHKTi BAT Hi 

XftrAH AA MAA^^A A^HZ^^« ^nbfi tiicti AnA THcf^ 'if^A*.. 
rinHAÎa» tap^ui sATf niXArAH« tSfN^k^x' w|In J^iCKfA* 

IffHHHNBy HfNTfţf M§ PoMAHTH ^HH ^AKTa ^X TjpiKţiT i|^N Mh* 

ciA« IVItfATf npHHMHS CZ nOT eOROTN* 
HfÎAM 4>HH0(>$A a)$M ^AOMf^ONT fiA CZUDN M^8»H/Vi|CKZ BcV^ 

nf A 4l|Ad^i|emf\9p« Y^HMiTini'tfiiTfNiBptsoA aa IVI1NIAAOC9 

^HHOfHA Abn ilrAMlMNOH*£0MH^ ll^ir«A4litlA0f • 

Ilf^fio^eiMfV'AiiiAj RAfTN -TsrzA^tR^ tiţ iKţfM PoMAHtii ez f^h 
finn rfiHlJi TfOAA^NH» 

IlfMVc d)^MnZfAT KllCKbT.^HGHfAirtblM9MTAY4AARÎlVl|MCAff« 
IIjlORAHCt^lVlBAHMATMItVAf kh OrAHH^H ^l 'AfAMZ Jf^M (AjlAt 

OoAff aVn n^Cf^ «npHH^i KOfZBÎHAf Ajj^H VmTAATAH» 
IlfOMOVOCf TCATMAH Abf OlO/^OCÎi «ATf tll T iHi^hTHm 
IlfOfOMlf HfHTfV N%MbA BAAXHAOp» 
HfOttMhf MfTATi J^H ^ICBAM* 

6t 1I(0T0« HTOACMfA FforpAib*' . , 

#ABA An5f*. ... ...... 

I^AIIftfHltVH, MXpOflfr , .., . 

fiÂA^A fioA^ HirjpHA, no^Ti c.ţ (H« i|fOcTr Mi'KAi'Uii^V^' f^ 

^TA, ^^' MilA^nWI KfAIM OHfEfCKf' 
FaCTAXlKHfH^ NZAOA* 
FaTflK^NrHf NXfO^»' .'I*. 

*•? ^^7\^^,*t fP<MHTOjft#« 4iîuH/^.t:ilieH€.AHMflHUi« fliCT*^ 

;; ^^*"*! 9i?^^4^'. ''f*» ^^V* W«^«HHtK ^ 
Pf AHTHHf CZVTf. JKH fiTAAÎa* . . 

PfBINA ^SA^ .PabIHA». \Mf.TATf «• ' ^ 

PiriOHâ MfTATi»- - 7* 

P^Mţţc Urfl >dMi(A^ n.Sţlr4fUAJMi^S.H<>rX4i«( PâMlff. M^scftr 

■ r 

CRA^NHil ^HH flHBA A^Hrîl AA 9()m^' 

PfH^A ,^nâ'f xfTAfJjAî rftAîiîr*. . 

^IH^^f H*>^»ofR« ni HHKikHMîş. 4,Mii^f;&TVii aa«««AHjif : .. 

POftAHA IDH ffOfi^i. . 

PoAocTapf »i«»Aw^aMfi|iTA^^M3HicvTl^f^îit T««Hy-A««»» •* 

AiKX MSHTtAf jf.Mfl-paT^|Abiîl,.. 
fibuiiHt T«pr POMMfCK .f.H fl f A"!^»'' ^tfcrr. cvV P^tufM N*fcM OAO&fNiciCy «i|s.HHcn ac^z A^nf HNAt '«¥ 
. JifV>fc Kfii|iHNfkcK^. liAiVKZ XoTAfZM «f MnZf Zij^îift S^f^^ 
Tf afsVMH. Kb n-OL^ni fSHH aaT^c;. ' 

jPbcfH', RAj^rlH C«W lyioCKAAÎHf'Aa |cTOţHHţH rfSHfUiH CZ tt'&M^ 
:P0Ct1« â\f ^NTţAT lUH dZHZ «f^H Affi^ti. jtlb'AZK^ttV 
«i^NTZJS ni AU Mftf4l BUATHK^V ' . ' . » <- 

lîbcjHy «if 3HK czH 4>ii âc^AaT Af^roiu fto^z ri aa 0^m4(bV 

'Um MAA fiATfi ^-f yNAI A\f 4><^CT? . 

^bcîA calb i^AfA P^CBCKZ, «Aff akM^ €CTi ctinT V^zYa illOllK- 
CKZf nf HH flo^oAtA tuH' XIoKVTirAf oM ^ipcT joamz cXnfi;' 

OBAaCtlA ItflZîA %Hf^f fl|j83b 
ffHcOKa,CTfON, »lltaTf J^N OjlAKÎa 4»ZKtfTZ /^IMUJH* 
ffzydlOA^ţ^HTJll'flHÎHyVl SBfCna, 4UH <^HT^irflHliî TfOA^ 

^Atfc»tii^Ai AA ĂcUa " ' 

^PoHAttC.f j^CMH^JA'OKHAHAOf fljrAAZ 4^HO|ÂlCfa.fIîf|^i f^i (fii^Vîfp 
^OMA CZ 3HA<4J^^ Gz HbMf4jil Jf.tM\!lfZt±<Ok'Hjn^mt\l^j» 

-«AAl,;ll'l-M«HA rOTAHAOf^^ ' ' 

f OMAH llfrHf Jf.MnZf AT. IWoAff^ ' 

JPOMAN AroriNHC *w|^MnZ|AtV 'lS^Xfii' fO^ M ObATAfl 'TCACAII 

^6mNVa THfHilAOfi.. ' * " ., 

tfoMall ♦HMO'jiJA AHh' KoHtTAHTItH Hof 4>HfOrf NHT; «fMnZfiAT. 

Oay N%MHT '*OMAH »« A ^ANZf» GkQATI BfllVBA' fiftH M«t*B 
GrfAK^HHAOff M()Af€> 
|P0MA«'«ftARAnHII CZ 4)AHI CHNfbf flBfycT'. OVi ^MnZpAT, 

OZ 4^hl^kf*5Z Kb flilTfS Ac'mnI^A BoAJ-AfHAOf , ^^«^Af'^^ 
^PM^H /ME>MHbA.?UANWAbH ^.NffZ l« «tfcÎH ^.r MoAAoW^ 

fii # JBAW .V "^ E&t/uih niPiffHie ^omnHa KiosVaMn* 
FoM:Nii omnf h^ckHu^ fyun 6aahh»1« ilt^ AHt&r ^H6«iţz'«'>tf 

^fAA0AAMHH« OrSilAHtCt^ A^M«fc* 0<H MSa H^.vif ^C X^T^JlHli 
AO^ CAV A ^MlZpit^HAOf/V^ nK HSMlAi^lţpHAap^ HC fi»fi.p><^ 

famHTH«ifH /v< TptAH JfkiA^&^iiX Jf^n J^^^\9k n^uiii cmHr H.ra 
AliHif /jiiAA PoMA* OHnx fl^plAH pZM«N ^H ^\kU Hf«cyia 

«Ht^H» GHriTâspiAÎAH O CAMZ CZ €z (flîf mSt&T j|kH Wlif Ct4< 
CTOpH«IÎM «ff npH*fHNX/V^tt A«|iljJÎH fA^irZfţi CAMZ aH fZMAC 
TOT. Oi A0IC«. 

PomahTh aHA TpAAH ah ^akTa cVht ăafi/ihH^ Anlură cz 

^OSiACljfC V^NH. COICOT<fcAZ«. UJM f^HH ICTOfJN* 
PoMAHTh AHN MhcU KHHi||jii /VHNj^AHiA TOTyHN*kM« 

PomahTh a>5«&tJ[IahonTa AiAA Kmh... roNfCK n§ OKAoaW A« 
AA /^Vnzfi*. 

PtfMKNlM ANM A>kI* nt BflMt: flTMATH CZ TfâT AA M^m» Mpl 
Al ♦©» AOIttf A nScTl» N&yf AZCATi 'lIxNX AA ScNON ^Mtlli' 
fAT TOT AKOAO, Ulil OZHXAA îţfCTHNlAN M|>nVa* 

PoMAHlJi /^HN A«*tTA Na'S n^HMHT H^MIAf. AoAOXt RA(HM AHA 

hţ<c<kc( EoArAfri)'.. MiicAfi ksa«MHNlâ^ArntNnpfVK>( MAH'ofi 
yfMX Aui<k la^ KiMATfCAViMMaT uim Mhcîh.. 
PomanIm ^hh A^> AAiaafAT cAţ< MţfTAT oaatz jf,H Mncîa* 

A« y««A« Wf»"» «'JpMNA «A« dlkNTOfC f N A«KIA, Ka*lH 
MaV nHTVT ilHHMA cxâ AI5fZ4SHNNt5ţ AHH A»«<*« ^1" 
♦OCT A*"* a»r»OANIAi POMANHAO|I, njli KAflNAI Tf A«N A*\{ 
«Uli^ATAKOAO. OX nOMfNlCK ^N A&Kλ cVnT ÎVCTMHlMf 
IIZHI KMNA OAS iţMHHT A> ^UWflXfZ^U ||spNrfAA>f Abi!' 

K«NA np eiHAHnNT ^i •fMnSfs^{APzcz|MTVAVâ. Kau^ 

«VoiHMT AA K|tl|IHMSVATi» 

. . ^0ilMll!M> ?v Lxyax 

Pacn^AHKZ» «l^lil TOlCMiCtC AVi^MfHAf lclf.KAfOAMc MAAfAC^ 

V£if ^H^ A^^^A i^M •ifiM Y^HH Mmcîa «rOTyH^C CTZfteHHnoiO 

PO'ViaN^A U)H MoA^OBIhHa j|kH AHMtA ^iXOUUAtn TK)T -YM 

PoviahVa T«fr ^H MJAAoaa sckio /IzTHNcqif Focani £oiiia«« 

nOrum A/^EKZ TAfr^A PoMIlHHAOp CA)fKfMAT«', 

POAAmNfii ^HN McMAOKAf- ^H MHHTfHUy .^HH Ojfţ^'kAf 4fl# 
aAAA^H CMNT ^HN PoMAHÎN' ^fM HTAAfA. 0«HT ^t TfHA* 
«fAAnS|.&r 4^^0111^. BUm CZ RHfSKpNNCfCIC UKMk^eH TUfiilS^ 

POAAMllH AHM MOAAOB^ niTI«ie SAXAfA RfHN U»fA «AQf Jit|i 
ROM|A^ d^MnZfATHASilNanbcbAHH^ Z«lf A'aV iiTf C«b^ AA^Cfl^ 
*f HnOTţNOA ŢHfHH^qp^ dfrOCTAV TOT Nfl AOlt>(fHAf Mp MA^ 
.^fHAHHTf A« HZNAAA aHh S&TTf »• J^sM «f NHAnON nrSA<Crf • 

PoMmNiM IţMH 0BH«l4liAi^^ POMANHAOp» AHMftA N^f UIAV yHTAT, 
lltfMAN iff A)f CTpNKATO, CMNT HfKH. CAVsHMTOfâ P^MANlf« 
GM*9r NSCIC^UH AHN POMAHN»- -^H A^HiA MAN AiHlNNTI Atf 
BIMHT CAViKHTOpîîir» ZnON HITZ^f Htlf AV TfMVT ttlNfAA 
JUjiCrA. ^H lif BţlMf: AN'iQA^'' TZCMnMT AHikCTZ TffMlfl» 
HţffMH^ npZUI CAV 4^MT0fC .fHHAnOH*' 1 

POMMNÎN ^HN A^KTA AMAnHKAT lUNiMHCÎAv IXfZ Tf |K AA,A0- 
KVfHAl CAAf» VfN 4^nH^^I\af A rffif*kCKZ|fZIIA«N AKOAO, fyt 
f%)ih Abli EAŢif QZ TfAf .Onp 4fA'lKA« IQ^ ATbNH>k CAMZ. 
fSA^JBI n|»NH TfTZlţfl« IHn. npi AATf ApKVf jf« 

PoMmNTil ^f IIfA*kAt OMHTHtMfUlît ^1 AOK, 'kV ^OMMTn CZN* 
O CAMZ CAS ifHTOfC A> MOAO «fZUI AA ^0k\lifNAi CAAIf ' 

P^âOAAMlA^ Ailfj^UI PtfCtH. 

; OABAf ^ABA MHTpOnOAHTHA EoAr2fE^K'« tk^i ^» ^fQTf «^li ^T€p 
4>1N KfKOAHlt EOArsf CCKÂ OS irpHMtf^i COA AA fiAA/VH CAdg 

ff aAioa SrirH|icK« KH AMttt^HK 4>jkMS ri&u^i 1^1 Af UIHL(Z« ţOT^- 
, (:^% nc AicKait'^Kfaio^ V* ' 

4»aESfOM&<r!H NzpOA» ) 

6aA8{'<C fiA9H» KECAf^ 
'OAA^'hHÎH H2f ^A^ 

#AATOnHf»rOC HCTAlTf ^^H MhcTAÎ A< TfAAN AMinSfAT ţZl^rZ^ 
GaM^HA, A^MhHa E6ArA|MiAOfO MOAfC. < 

^XUi^tH K^AK«N(^HCZ f.N flOlAf A» A^AiiftlAîtfj «(iOAţe^ 
6AM^;>II« MtTATf Po^M»H4LCK« w^H 0}^%^^ ' 
^AHrHflAHf K|tM0A llAANHAOp.* ^ 

^AQop wfC.VIflVpfTllfA n-tpCHAOpn^Ht'n« liAMpfAN j|^MmpAY OKzV- 
' ^UI 9'triT QHHOAf Ej K«H^ d|w4|lCftAIKZ. iJ^A AfCHOAf ^i ftriAg 
f iUHA OMOAfZ/i * ^- •' -^ 

4^ifriilţTl AM J^H &AkTA^ ,v.. : * • - ^' 

^AfiN^li^g» CKpÎHTOt^ M]|C 'HTIgNTJlM PoMWHIS ^Wl /^t^Kfarf Hf 

BHMrS,iijiiî " ^ . ' . . t - . 

OafMAHÎA ff^pOli*CK«f KAp<M ' J ^ • i. 

i 

O^ivMAt^îfi TpiK A^zp-fei liikf itfiA^ Mhc#* * '' 

HjlpOATA mVmA AHh &Vi(f)A#| RfaNKAtHî. ^fiiVp^Cig^ 

AapţiSAHCf KpaioA Jl^aK^Aop TEA A^NTzn'* ' 

•acÎH i^pifVCA*bKH^ «»HA ft^ BCflHT ni A^n A9I(# 
<(PaclM &ApMaT|i4tffr'K«fi{(7 . ' '^" " '*'' 


« » • 1 0g t^m& 

4^>irrdtA«ii9 4>HH0fV^i\ h)iS Hi^opr tatzaa^m Sa«ai4«h>% MKrV 

Tf N*kMH^Iî f(H0âf Nf yW cHfVl^Hli^ HKivtrfirEAl^ AOff^ "lHSAti* 
CTXnANHfJl TaT2j»2iyH cWnTiyMlf? ţiriNA*Ki^BL^^<HHKH^ 
. .^0^4^0NAC9tmNt^ACn<nfBDS«l(rAfH^AO{»V:nipa^^ ^WtOAf («^- 

IH'^IJIHITSa KvlkHAy^ MITflTl jfH OKH^^TAV . ^ ' : . 

OlBvţNifWTÎiinM tf«il«ii«ft'jpi^AitTiiv 4^7k8t^ /(V T(iA4^«' 
âcaf)i}(A.^MnafiW 6aV nSMHt IlAfAHKy flfABHie ri nfo^K* 3111^ 

yNTrt 6A OS 4>îf 3MAH4< IPbfH^A GfBlţHKV^V4l 
4^f8€f>fc KfXA^V •' ' " 

^fstffVc OfnTHMîHcf jjCMn^fATt* tilf^* fl^AT^^fMiT^fA Tni^Ă f^' ^ 
O^nfţc 4iwrt2rfAT»A «WcliA^ nîf*f ?•' ' • ''' 

OlAflSKfA,* MlTATf.» •' 

OiATHC AowtfiHV itk^iihAVHAbpV 

OfMlNAf^b, MITftTlf ClCAţ^HKA Kf AWA^lT ^lRfBFCk/'ftMlÂ'tlÎGirt^ 

GtNiitÂf'^AV^ÂcVAASii AHfrHfpOH*J|^MnipA*. 

OfpaK<kNîM cASM^^X^'^'A'fc^î^ <>|^NMin b c^ Aziţn; ^H' îspHca*' 

ANAnr^A. -I^HkUnvTJp» ^vpH^fAA^A^ UIH'A SAT IU«knTl' AMM* " 
! 'EW* htf^^C^^răN.- 'fln^Zl(AfAarHN^AAflj$pilK« lfp&A'3'^ 

^'6'fAfcfAi. •' " • 

Of p^C MfTATf J|im"0i^AI^ÎÂV TJVp^ÎM AKmH J|^M*3HKGHpfOci' 
OipfM CbACHM, 3HK TSpMÎH GipMÎHAbM, kft^TZt* ' ' 

Off AAî^M,'HmTt.iiiH tţAţz^ Oaai[(5^ f^HN noTfMBfi Bf/rffrfc'f^tlf^- 

Al»K»ni0« An* CAfiîif*- G«fAlOy » '. • ^HBIţfbHAr T9Ff0ffUftk &^ft|»fm* 
Gh/V&AÎH NZfO^* 
(]ţltlCaAIISf{4.i^A|k8t 

QjiAHNrKH nkfif HK^ EctNie^t 

RS ifio/y*kcz 4if d^f^H'T^'^r^iffiik * • * 

fl^îoH'tjjH- Mhcma s9«HblifOflif nfîX aM «MN4ffNv nvfVfV 

.NlfeMVA P0MgSllN4O^ C2 M^cVf S« .A^ yNAf .atftAkAV O 8f fNS 
eHHBfCl «imTf • 

eHNfsHc 4>faTfAf A>$H f ^fHK C9 i»ui4k$« aa|i^O':p:yifţ 

OHfSÎH N<kM GAOSfHfCK. Hr.lf cHfdflUH ^f^Afl^lfaiAlfN 481^.3 ^9^^ 

KS Kan. BaTnf BoHCTaNTHH MoNOMax* 

0NfMft{M, HfTaTf Jf^H IIanonîa, kaHts Gf^lt^n ^MUP*' 
GiijfOHC jf.(At\ifArHA lUfCUii^f. 

GSNnfONMf C>kH GUHnîOHÎHt XaTM\^NUl PoiMaHNAPff JVfllt rV 

oi|iNAf aa flcîa, ^h GHpîa^ ^nHa ea^ .|^iiTN«!l(AaŢ ^lfiaTNK 
fzţfSv aftTSa.0<()fHKfN* 

ChcAaBHHÎH kjsnA caH hbht 'dfJivsio cnpf ns|imiAa ffsponlS* 
jr.faiC'nfCTf AakU j^n MHcIa* O camx f?aivsH.iMN^i«^a« 
xta* IVIaii TţfK iun aAi\ÎH AHNZf4k nsHS a» OfM^A.&iH 
cHrHr.^MnsfSula An)tt>ihHn. Dfa^ ;Easi^tfi»^^ ; 

OKontat HiTaTi jfM Tpftţlat 

GKiiAta .c&HjGiilHTia kj^t C9 Xavsfsiiiat ^Hf|ffi*M4ii«iAf h kV« 

flfilHA* o» txxiuii 

'©•<iiAfa#*«|f« eya clinT'OKAffc^îA •fiwmîif2uriH"^oM»Mi!'âo|» 
Gmoainacka ua^Zt ' ... 

:iOOAa^ -WZv' , .. ; v: , ..^. .* \ 

OoAiiKy'7rrej;(*4>» ^ •'•- ••■ 4 î 

'aOoAaMKyN;^KfAiOAO%W}$.ţicVi) MAYrmfTiOAA.xaiiltAjv^illuiitl^ 

II(.z5N^iipi 3loa^ .»aifbHi»HiîS» HtJ^Hi Aif:VAiiH^ftiLb^4(|bTf« 

-. r/^MiMA:]SHiMr4a(jti . ;.......; 

Oo<>H ^MHZf atVa ^nfff ciiAOf,iII||L/;Tfii(|«r|||if,-^||^a9;.2CIIMiyA 

«f^MnZfZUUM ACf • . * •. 

Oo^Ya^ ea(/VHitA9 GAf A'^f Nif ati «^ 
'Ocit^îa, caţ^ Gd^MKTA Gc4)ii, Eicif Htt7^h g«ji.r(£|g9 ^^^sţ^Vf^ 

Ai îbcTMHÎAH ^MnZfATţ . } . , ,. . .) 

w" " I 1 *- ."■.--4...,/ ,..l«|tL«\J 

MANM» HlfSUJ CSr^fN^OAfM.^HN t^ViJihT* O^ «3^1,^; CS 

^jZTi, nfiMVM FcârmiiiS rfî>jl«.i*/»J'.T|'i«r»;>t^^ *» ^ VI » • « •• . . .a|tiiVM' naH i|^lHrEiiHf ahmsa AzTHwkciiz* rfHiiiqii aiH*> 

Tftf AlUt^flk «f<k^N TZH 4 rOTMAOIl*. rftlUM|li QfHTfli 
^^ , M^iAi'^OMAHHAOp ;4HN HAfMt rottHV«H4kO«V» . 

0Vi4lAH j&o^Zf .^HtioetfA Abii BorAiN'fto^r HRiovbiiAV 

O^il^AR riOrfA<Pr 

&Ti^AN HpAiS SHrVficit^ i^ni^ of' i%f iT 4fHN ifljpA^ •: ^^ 

f* AbH Kiy MHHWNir ftA BOTii^Z flAAAZffT SqHCllOnVA^ 
II|lArA«. Aa ACTfVltaf^lt Abil SHH lUH POMWl|H.f^HH Aiiciir 
IItJ^M^ ^H^Of^A > aMT Mh AAfTNN HpAlOAVH^ OHfSZ<IC| HZCAlte^^ 
.. .^N ^ATA'A^MHVAMrMbNTiNiCII'. Ot« BfiMU 

OtnanxpH' TCatmahHa AnbcbAHîi zatc oc.Eor^lâ uih> rif^ Bk^ 

rA^OC AomhVa AOft OMOAfZ* 

'OriiciinNjMi^r «nTAY»^ 'jfiHi A^zlA^ ^i 

OTf ABON' ■IKIO'. Tiorf A^* _ 

OTfiAH^, ^nZ^df^N' OfAiUiii^ 

'OTfNiSi *rtzi. — - 

OTf0NmAONi.< VffTATt^ifiH Of AmIKa • • 

OtinnNHimAi flnVtVKHiir <5aN.fHANt*%r âcCKifi t^imirp 

*''^DAltptf'Meir CMAUIZ IffMCâANMltii /^HN'MkNA' AOţw- 

• CVznMNHftt POMMNHAOf .fN A«ftli^ TOttMi ^^ AlT TftiM^fii' 

•^ nYfi^* cz TfAyt^ 
"AnttMNHj^XAiiiiMo BtMiMy«r :m » . -» i X OVaa H>fc Mttfty cn A«Nrs 9A|Hr|iA/^ * • • .'. .«- .' '^ 7 
OHaimmah iIII«X9 ▼ATXA ^^M 0f A^rVn'MotiiV^ A^ OfMăm^MV 

f Hltf -A^ «f MnSJ^SlţHT f.HTCH A« TtffHtf»' «MH/^ tllH f^ YH{^ 
aH *6UlHTf aV ^QCT Jf^OMH A lţ« fîft «UIH A MITilţtfi', «M C« 

;tţHA« lUlMlVriH AV.:eUlHT# UJH cţtOnWf^ CB ^^HHftMT^ 

^OHeîAHA.^ wraTi 4^H A«itta ^i T^f Uh ♦«irt^r** ^ 

Obi^AfTftfA «^EKs ccmoT4ci«ft9 xM^tftL cfS^hn\iÂ>iSi hV eviiOM^ 

• UJfţa ^Zţ% N^MfM afH AA^tep^ 
OA/VABHNrAf iuM^Z l9KAMMl^N/yHlM^HH tTtCjllftTOiM a4S 3H« 

^ HMt Wmriu * •' 

<»osoffVA ^ AA OAoftHt\1f »fVMin Xt4m'Â%S Kcnfkm KVc^tMr^ 

O .Kţ^fHf KaHtH OlgOHÎM ANH Hf A^A. • / 

<^zx^€^l/^ii ITpooftiTMK HfOfo«ifi|rf ivHHlIeMtrflHrfiif"KzS BOf 

CHOfTf OKJH, Kaf« e»t( UlH-VMMriAAT* 
OMHOAitA A« AA OAf^JVttRA flOMfHTlţff 0nH«KOrÂâ AMAlHAVfbf 
/^AKlMAOf « 

Y •■■:•- 

VABAA lcTOflfM HfKN ^t AaflACHAff Eţ^ATafOKTM'^CKflkCZf f^H 

Kaf% PoMMHiJl CB HOMCHfCK jBABXli* 
TaHfHKA Xf f COtM/lJSlf f RfMMlfA. 
TABfHf^ a^AAIII TABfHKA fffMMVA^ 
TABfHKtt HtffOfţ«' 

TftBfOKOMOCf c<iT Nlf^nafTf Af1BAf^« 

TftBfOC MttHTf BfCTHT AA AcU* 

Tam^^Jm i»j«A A< anatlfVTHASN* 


LXTX7I T^ • 

T«Mtfc, ânâ A^mHm^ . ' 

' Tinf T«rs*#' 

Ttfsfii mffA« ' ^ 

Tuf CNC^ A^^iffVA BoArifttAof. Ilîfff Y*iHf;.A'^*ctMV 

Tif r^sNCicâ^ ei)^ Tmf^o^t^^ - hvwm ^jf^m m^f^-m>inŢiW4^r 

* TMMHT» /^l ^^mHn*0 .. ,^^. ,. 

TlTffJN^fHf H'fcM rOTAH«CfCIC« 

ŢMffff Airtfc<fv Mffvc^AcVnfi^A*«i»Aj(>f^ 

TdBlptfl ANHIctf ^MnSfaT npNH ^CfTMAllbA. IVlAll^lClirCIIOfTC 
^ TOATf Hf TIOHJ^^ JVf.NvMaklfA. HffCllAOf |. MOAft* . . •. 
THAHCICONf WATf ^N MHflAt*. 

ţNMlfNA^ NATATA .f H A^HU ^f . Tf A4^N.^fJMM]SfAr 4kaittMr2»<. 
TNpAX^N THfANVA nAJNNAICHAOf.»:. . . .: 

TntVaSa HI UI%V.nVc-flT4IAA« 

TntIJc SicnAţrmVc HicAf*. 

TnT%C AH«raC tcTOfNlC» ^ 

Tn^ahci Ani« 

TNfAriTrif, HlfOA* 

TNfACt ANA RNCTfVAft. 

TOMOC MITATf AA MAf% H«fcrfS, * .. . 

TOf A^ MiTATf CAS H«hHt PoMMHCClC .f H ăff^^ 

TOfHOsMAl «IITAT* 0MtfA)tN. . A»f. ■ 0>-4»|VMMiy«*39 A*4<'*i^*»' nfzeafaAiMSrAcVdţ* 
^i(iU9f ^. ^M^MfifhnoA. ^i. ivkTfar- rttrrb' AVlfSfi*> II^M- 
rfM Ht tM 4>zRb<r a<ifA no/> î 0&\{ i»VMivr 'Uim- II*f«int< •!&&• 

T< nt A«MH UIM eS\t.NTOftfHI M PpiM^ri t ^USr» 0*1^:^%-^ 
OAb«HV0|H. ^N.7^Ma4,\mN7:f)(; IMk,.- A^fep OMMwrfl^rM' 

1 « 

^- «a^aia^ir A^îtN.rt Px>Mj*Nţ-;,r 

Tf 4W«f CZ/VHTOflOA FOMMH^^ ^Vt^^^Alţlâ^ > XfiVC^.HţfTf 
: • AfM*l A:A.A^N:l^'T0«^4lf- 6Vf Hl0|.Taţ-4«ll|Sf |H|P^0f #^ 

;C)foflV7if «11^(111 x^frv^i'^f^^t'^^"^^'^''*'**'*!^^^^ 'Oitfffi* 

Tfîm»«^fi^.nf<tH<r • OMO fi^Hf ^mfşmi^^WTi!^ Ai<^v : -l^iK^rAr' 
TfAmH.MOAfCf f OHfh« ftfiANH«|iNAfi ftiîf\(fHii%fVf riOJ^HtAij^^: 

Aa«lf nfHÂpTAN (^HHOf ^C cit^Ai'riiJH ^fM&TOflQ AA«fMnZ« 

TtANCAAaHffA ^Aţa JVtKN<fN4iqii|»rr : 

TfAHCHAQlHÎAr df^'fcA^Af aV <^aCv H^ f^r-r^^lM^t/^c'ioAt^^' 
TpCRţfriAl ftt{<pţfp4-aOT^N NK04HX'MtA0f'Bll|V«%f«M'' 

Tf**A»«»«'*0+f!ftşiMar?fl*»<i»«'Tq'nf«»%i • » : . ' i •• 

Tfo- 7f0aA<hMÎK UJII 6^AAA*kHÎJi ^N^f l IkAAlîlţM ffmil MaIh SfCTJIlţîil 

X>s rzT^cic lAfH 4i«iC'rpo5«iHK fs^jBOKi mtfn^Ka^zM\i ^ni 

SAtHH^ TpOA/^ttt?4 MZfTVfUaCyt nj^Vf^ -f p/VUNr|l CIKHf 
CTpXM«€|0^4Hf AOp> *' * ' 

TtfpHHiv H»Tz aHmii eT)snsff|^i« Wirtfit^ţ^i « 

TiffHVcf ^o/^'n^a' ff¥rVAH)i^y Mtipvf Woacti jfMfiOTfHeaAti 

^Vf^ltt 4AY fi%M./vf SApeAfH cmnr\ mps "^mV wijih hîuiH 

iţNil S^fHffA^A^ -IfH.a/^fMpaiiiA KAplii CAHTŞ t ariV«« Hi' 
mr4i 993^ohoahc« ilAflH ^jhm ]^«fnr(A^Ai'^cji«feM cjahyÎ 

9FSTAf«H Af ^A J^OH-nfA/^8 HKi^Hft AA rpfill^ Ps^SIIClC nZHf 

lia Hr&Ala» MffAi' tiiTHJK AA&H5«^NrlA# Tftt^ Sorâ^jHh 

^Vfir AH^AHTfAy UlH MfAA^ XAAkMA<>Vy^A '^"'^^^^A^* *^^ 
AATf ^Zfît AA llclf* 
^T%f«M«k OAltlllAfţ TMTXftteiCX N>|{«IICf^ tBf*fc? 9* MAff Itl^ 
'f%? 4<k0SpOfi*CNZ «AftlLţ 

2«frV« a¥h Tf AtaM «f^H F0MA# 

]p;5;f&# NSfOA TST^^fVM* 1IfAA««f«i9fA«tA# «lVdAM4f"( 

nZfST<tCSX9 INHfSl^SAT nSlfS AA rfUţlA» 
BAMCOliOAIICf HlTATfff 
ISaMHTOII MITATf ^m A^itf** AnVlfATl A* OlCAAsVi'fif AQolri" 

HHvfi 41 AKOAO# 
SLUUIfPMf VfTATA .f^il (I«MA|A# A« |KcnUlfAI| 0«syTS« ' 

BAnî^ iSAnfikTjiAniNAf' KaVn KAniANAW* 

KmHflH n4w GAH#Hiif cii^ Iuh ahmb? &ichah«i«cicz Ali(tf 6tx^ 

flJKNHf* 40p KJ«TCA^ «fNnicr CAtf KffMATliiH TVfifA«' Uâfil^ 

«fNKZ ilH M; Miif5|k«Zr Anbil^ ^nAfTf ^hh /^kA# 

CtHrHf TH ^HH nAHOHlA ^.H^i jfH titMU^ ^ 

XSNnii Jl ibAVt<9 «I» 4H<2Mh*5z i' ^ 

«HHIA TfcN .BK)rA5ţfA KnMHfHii^ iijii ireHiitni' tor^dli. (^itMpr 

|f«CIC AOnVfUAf FoVAHfOf! rt^Crrff llHeT^tt UIH nttaf aHHfVv 

i^KTţz ^mnAHONîA. |[a<ftcz uiN^HN AA«iA onafrf •* ma^^ 

BjkZKCMAUI ^KMT FoT^g. nZHZ YH^ff CA^ .flHTWHC •> 1# 

. xo^f* ^ icHnfHHff* %aAli A^mt(k^ , 

ShHÎH, Hff CZ K|M2k BoTSfrVTât ^H MHTzlVCT^HÎAH^fN^eţBicl^^ 

. tSHinH %i oz: HiMA OMâaiNÎiiif.a^^ 0|AitrA nsiM litov aafii^i 
'rfAftV ' / ^. 

ShHIn C«rKfMA Ulir^Nl^fft UIH t^HH cM^T^^ ' 

%*icf fiofHHKBA cKfîNTafiS MoAAMau^ EACNa AMnfNTfiii^ 

^AHtTAi ^ATA Mh MAgHMlaN f MOSfM- C»f MZfilTâi f^OOF 

KocTaNTHH Mapf Ar« 
-4ftA8cT^. rL»ctO|io£ %9^» ^n^fj^ffin^Ii^HHÎIl J^fMVc ui4' .^•ftMMlâ J&AMff/»0f' eieiCffl» 

^AHTf AS Vl^H H§ «HO nOT flf STA.^^fnlflţ» A¥if j'^aWI* 
^SpAOH^lA N0*<, •rHHf gCTi^ ... 
.^^ACrCf tn« Aft flcU. fi* ^OCT J»iL*.ft^HAMTf- X^Ti«f .fWjl 

4>i/^f f AT, «If CA CZ QHKâ? 
. *€JI|MM1I*, -»*aHa» 

Aâ MiMH^a* 

4»HHHIC¥H aVAbAT CAOf*#Afr»/ţ^A» »ftf»^'lf* 
<^HHiC, -•liTATl PoiMlH^CKm S«ţM 01(^iC« ' 

ti:%5« «f H'Kf^M* » 

l:CfnMit,,^fWtA* *ttt ;!C»HfHK ţsr«. ^*^*!!»»»»?* •*>fcWi>l». 

4>iiAiiMMK AnbK» «t «n*f«ui* . *H *« ««•« jcidM. . 
4>H*Mnnono*MW '<iM»'" *f H ^Of»Ki*. 

«AAK, 7C*TI«»mVa PeM««MAOf.J«b «fttk .fSţSC» *><.riTH« 

. ilVlHtia» .«f liV KH.A'Kfi'^* '. . ' . 

4>AIKtfcTfiHMN, OCHATOf POMAH. 

tOiAaKtA kH «snâcvt *« ntiM.» ■«W.«mA»«*^» •«w*'"''*** * 

Ml AAtf CKOfHNT. 

w J Ifl 4>AaKTM9 TfiM CMT, nffHTfV KAflffJ^HlK, RZ ynVA A^H Tf «H* 

ImW^ OS^if «CNHT AcbnfA T^fHAOf» UJjH eaj? «Iff kHfVMT,: 
4^Xa|i«XQt9Tlţ» rpEMfflpC ifl H^H aVi^OCT? ttlH «ft Bff ţH 311112Î 
<»0^ G^AUl«li.f«VV"«» Wn fcJf.ljtA A»H IVIftBfllHli, 4»TX ^OM^ 
ItftfBT, Ulfl OA(l,nOfţilAHTTHfAHHj\« iiV mVatI KAXNff 0III0A<« 

> fz nff MaBfHKîc» 

«>0|>m«HAf ♦HHOfJfA.AWI IWajKOWJIff nVNff «VNA«MfHTVfHA^ 

4»0Tlf, nATflAfX^A îîapHrfflA«A¥H, TfMMHTf /Iff MHXaHA 

• WH^^fOnOAHT^A ca ^NHt^H nc J?bc8 AlVk-KfCIIIHN^kCNX* 
*f*HWWl4lriK> yH4fM0Af OaCTff. OBttUHk^S ^^H Hff tt »N<^ 

rbf«kCNs« 

«fAHldilf M{K>A, ^HH «IHHC £CTt? 

4^flHK0NTa ca vVff^MiKz» 

OipaHiţaf caS qafa ^ţaHi^iţ^cNz jcx Ac^KaMKa* 

«faH^o:|^H c^Aa«^M «zczTfAf^H N4iM>fa TfOAA4tMiiiio|h« 

i l1fHTf\f KAf4l CZ nfOBOXfCK* 
4»fAlVTAf AOMH^A TOTAHAOff HHNf ^HTf'ayK^TOţl^ A<ftl 

HfKaAlf^ 
«fH^îa cs AccKaAcNx« 

^fHTHrifNNC UJH HMHafHKf AoMnÎH ToTMmOf f BHH Aa Ba* 
«CHC «f MnZfaTVA, UIH CZ .f.NKHNS K^TOAtf HSfOAACAC A0|» 

'flniCTaui •fHTHrfffHHCMknfHHAi o naf Tf ^HNV^aKlA. 
4Mf ABttfc «AORbcf 3HR os^ti cbfihMcfiff TcTK uiirnB ^^«2* 

"BiafifMiS.HZfo^A* 

63 i^ă^ . Cai i fK Sm!» iuM n^ Hf aioa AOf aH^ nfHHAtm 

rfiHMjiH «a^ BH|tia« TAff|^ft(iVAro>Smii^yii Tt^fvK^c ^ 
• fii5«qipw Hf HHAi ni aAi|îi ^âftWffTt mH^«»Alli^«fnjii 
OiOAP>^9^ ♦m'^H^ Hwîf G«nif«0KfATOfK^.ca wo^oi^ 

^SnZ ioAH A^MHbA P0MANHA0p« 
eiOAOf At MtTATi wfţH AAKia», 4>aHţ(TZ ^f Tf A*H ^^MHafaT. 
eiOAOpAf ^^Mn2fXT*CA A^M KOHCTAMTHH MoHOMftX^ ^'^* ^*^ 
. wMfZ AA«f^MMf«l4ltf MOlfffr 

eiOt^fi^Hn roT^A nfAAs rfmî»t H^^ CTan«HtiT A*»îa +" 
. .nMTifiLOAt BytMnsfs a<i AaB%>HA'^^^* •^**"**^'"''^ 

fiH| tUH C2 AUJ'h^ir AKOAO* 
OffO^OfHtr, ^H^fOf^A* aWh OcpAOMHf C» HHM£yir»B«fOH*Hl(i»f 
-lyHTXHdtAMI nAMI K^ 0/VOA^Cf f AnOH K({ftHKIMUJ>tr .f A O^AOAfZt 

Eati ni ElfArAfjit. uih eT2n»He^i Oka^bohia, 
Oio^fHit ^MţiafATHA an^cbAHii a»«jwia 4^^**^^^ «'^^' 
At(rz|)ii|ii« 

<»iOA4)fHHO*HA«Ar*H>IOf«A,AyjH TfÎAfÎK nfAft» OfAKÎA MHX 

cVnT ^Af HFf AA« niifl» 
©lOAOf OnOAHCf MiTATI Jf^H AakÎA A« TfAAH ^MHÎff ** *2««T^ 

dfonOMn» loTOfHit» 

t&IQAOeli ^A M«f« df^MnSflT» •^H^SAinMielK: UJN Kfil}jHHX« 
Ta7*k aHiI» ^«5«ATf TOATAIţVfHAi^ KAfHAf AnVcACH TofO^^I 

/ IIf1IMf|||« ni AAAHAfHlt A^MhMa rOTAHAOf K^JlHHCTf.^ 
CAMZ AHH TOTXMi TfHMHTf TOKMA AA SrvniT» TOKMfqK A^ 
HfHfNAi j|^MnSf Z^ilH. /^AHf nfABHAi NOtfMjrZâTi Pl ^vri"'' 
•HfAllbA^. MOAfi». ^^^fi^* ©4 X» LXXXXttl 

l€A(^NAf CrfHKăCZ fiafBapiH kS AtHAA* f^AMt^K^ flTHAftnAHl^ 
HfHH XaTM&nIh CZHSaTi ns flTHAA AaOAf^HKa» ^iMOafC* ^ 
^*^A<>fHK KfAMA rOTAllAO|» KA^i AA ()Z9}SC» K^ flTHAA« 
1 Oro4»ll A. . «f^MflZfAT/ MOflf f • 
I^Of aRlA9 tţapa ^H KApi CTZ METATI aSh HOHCTA'NTHH't|ftf HrţA/!^VA« 

«►pairt^f napo^. -4^Mnprt»z kH Mhcîh AHTftKbf Aailc^A. 

*^"^WA» Iî*rOfllKg KAf&EtHT ^l fcTOfHHÎfi «lyiÎMflH HoîH^ 
OH JVM , OCTf 0B9 ' yfN/Vf? 

^OMAf IlATpîafX^A AZTHNfCK ft^^fiinţll >l.aATfl|*H, ^l «V 
BOf 6I11H ^MnOTfHBA AAAXHAOp* 

X 
XarAN^ AowhI<a flBApH/top cBnn>Ji« ni OkaabVhh* ^AMi*tof«* 

BiH n* ana Thcih, bhni kH cicTi c%nT jgaprfA^/ 
XarANy GbATAN^A ThfMHAOf n^HH^AK/!^ ni AîoritiHc ^AWlZ-» 

fAT'i kK MAfl HHNCTt ^Th^NjE^Va .f A CAOEOaftl. 
! XUA^ffrf, «XfOAf ^WZÎf IJlifbTOfîl ^C KAfTU 

Xaakhaon, akmV Kaahkîon» 

Xâfrţ^N AOMN^A GEfaK4HHA0f« 

XaTMaNîH JTfiHHAOf ^i'Sfifona lijff'fiiflcÎA AaBZTAA TfOAf^iM. 

, XArAN/^O^NSA âsAfHAOf 4>AHI no^ niCTI /i^)tNZfl« ilWX ^ATK» 

Ac A' Aa «f Mnzf AL\îH PoMaHM. > * 

XaAaotJLJf MITATI lUH I^^KnHt POMAHECK j|kH llf^tAt ^l AKOAO 

aM eiUHT Pă/^1fA Boftz jf.H i^Bfa mKntin4eckz» 
XaHir, «iiTaTf Pommh'Isckz j^^ apAta, 
XirHfa/ ttH^A AirtJx^M«A"NicK« 

^ XfNfHK .fMnZfATHA JTaTHNHAOf .f H* I|af HFf A/V» ^lţKaTI TOa- 
Tl MITZ^HAI^H OfaKÎa tUH ^.H| iVlHCÎa^ /^HH M^HHAIvTff- 
^lfAOf UtH A fiAaXHAOf. XlfKV<« XiHfiiK «paTcA* aM E*i^A\hiM c" ^.«wisţ** ftifWf^AHAllt 

«frHKVMV^S S^fltoA. - rOHM'T A< ftAaXM ♦»«»• C»lf • A«# 
MOTHX* C« ^^.HCO^tljli k\J ÎoAH AoMhV* EoArAfMăOf» «01 

.KVn|Nif Ai Tdâyr-MTmţMAf ^m ^jvtM» iun MhCI»» 
XcptţNMAf «icTHTa nsASf>»> 
XMs&f M&f4c"R&cniiH. . 

TEhMB* 4»MnZf3H»»-THflTM -|.h3HK «NMM&tWM. 

XNAsSfTf MArHCTfSA' oi|iHAOf aS8 îyrfHHlim. 

TCfNeVCf AOA ^H ^AfA SMtHfkCKZ. - ^ 

Xf Ncoc ftAâx^A, np&A* *^ Pj««h!h e»H aa OtffU, c« Bi 

KAfHll|l« J^MflZ ^AtVaVh» rOMiy» Itn ^kMnsf *T»A K« KAVOKit 

f s A* . cbnT Ilf bcAK* . 

XoHOf ÎA, COp* aW ftflTKf NTHNT&H ^«nZfAT ntMTfV KSfKÎf rOHH' 
TZAHH k\((ITI. 'fr'NBHTik^Z nff dTirHAA AOMN^A ISHHNtOf 

«c^fnf A ^MnzfZvţTfH ftn^cyjA^n. ■ • 

](0Cf9HCw|^MnzrATVAncflCHA0(i« 'OKfU Aft îp&ICATc CZrZtU^ 

ACKZ ni Xc: uih cz cz ^wHKHHi co&ffASMf uiH auiifi 

^AICX n&Mf* . 

KotHHf MiTATf 4^H MoAAOS&f ^1 T^fW TOKMHTZ C0R M^fHf^ 

Xotufist kaVtz XoCfOHC* . 

7C|i9s:^tTh/KA>(T2 XojkSlÎTlHf CZ f HKHHZ AVÎS flACHAlCMIKlAOi 

KoTAfl' X, O LXXXXV 

XoMfXAi j|^Mnzfzi\Tf& Bommhof Aicnfif ji^aicîA* 

Xf OHHMf Af MOA/^OBf N«|||i Ml nMtlTf Hf1||H CAHT tf iHlin Jfim 

eoibOT^Aa AfHiAopY \fm muflă 3H1C cai ^ii ^uih^ .AfMroui 
fioA> «f N MoAAoof f mn PA^tfA Bo^ HfTfVA w|in MtdmHTK. 

TCfOHOrfA^îS «ifft Bfieftt'MAN TOlţii ICAfBKTNI|N AC AA «|ft||j| Nofiw 
XVA**^t A^MhVa ISHHNAOf y OJMOfAMA 'I* I^HH0| J|^îi TflflilVA 

KAntfA AA <lfNAAÎf''^MnZfAir% - 
XMHAfNH AoMHtf^ SaMAAANAO(|# 111 M((f^|H nf «AVB âtf 

OfO^OfHK ji^OMHbA rOTAHAOf » - 

XHMîib mMn VNMijt* - 

X^HBmHh^» JM>MhVa ISHHNAOf CA^I A« fOBÎf^ 

o 

OBA^ItţNlţAt HlMTfi yH/yr MAH AIMlHHTf CX KlfAA HAaKiA A^ 

OriAi - nz^NTOfioA jMh Hrof ynN^f m Hckqa^ uin ni Jj^mţ^ - 

UIH AnHicz KTOBbA«^ 
OÂOAlţfft A0MH)fAXfţVAHA0pBXTt(T/VirOtAH9(|»Sţ^AAPoM«« 
;^ ^f ABOAO AA PabI HAf J|LUJ ^X f SJBOIO kV ^f O^^K /^M* ' 

N)fA rOTAHAOf f Mi «^ZfB nZ^IC^^ 

OiCfAHHA» i4Ap2r ;yHA> ? ' 

OiCTABlf £lBr)$CTf^^ KfCAp»'^ 

0«TABXHf «ItTATf «f^H A'^KÎA» 

OiCTAHf iţililOpbA aHh ^fMrH^ ^AH CSHepMHftllţfl rfffAli* 

OArAf ;^OAMHA PyfCHAOfr fXMMHI HBAtex* Mf Hf< AA.|iAfH«^' 
rţ^A nCHTf(t«f<4f>^>l*r(^ OzBOTil^^ UAHCS^H^fŞfcf-aMHHy ' 
CX «f^HTOApHI AA RTOBf OIH M^T aHAfyi 02 ^tHTOftfKZ 

r nf (ţhBA CXS &a*kTOCAAH AA [KfflJlMNXTATii VI vf HŞSCAAf* 
OX HCnRTfl}lf CZ HOTfJf nf 4llf|0T\f CXţf .fiAA^MNf f Hl q^ 
tlMf^'Ox nfHCTXBIIJIf* > OAirf * 


t.XX1tXVl 0, g, «• 

OAcr^ (tHYOfSA aVm GnibTOCAaB* 

OfiHBflit «f^Mn^ST Antfcif a8jm, Mo«|)r«^ 

OMHfot^ Ilo«TH<, uiH ^Hnz (x(^]i;wTt *CKfHmHfmt Miiwnm {^t 

. ICAT •rOtţM.ClCfrMTO{llii« GH KAfiCTUjlf'^C l^«fl f^ff TO|MJ(# 

jOmcfiicpHTt r^sorfaj*' 

0|)aAVA MApE, «lETATt J|^U AfA4(A« < 

OpSHM^fC, ICTOpHIC PAryf^zH, mHaTC BAO:Kf(^l|jt> ' ' 
OjX^Nf 4»H«IOpSA/Alhl[ OXMAH, AA {^OHf^ ^Mn^fST TV*f«lfClC* 
AoBMHAS^Ii EfbCA» T '' : : 

OcMiHf (^»iiiof»VA aVh SfAorHAf kzhn eab lemAT' OtMirNţiitic« 

M^ATf HiTSIţJ A fV^ AA TfîHiiş OTZ •^MnSfffT TST^fOf 
TKpHHAOp» MOApf* ^' 

OcT/lOrOT^H HSfOA« A&kHa K|IMMVA.kSMM câV KtfMATaujt* 

Ahh IIanohîa jf^HTps K^ nţaÂs Jf^H Opuktti,: - * 

s. 

I{a(iM'rpAA^A c% 3HAi(|ii/ R&Ai nf MMHa ifaTnMtiAOţv TH^^ 
' «f^ A^3^'^'>' r|)i«iiH«_K.A/vi ni mmHa. T^it^tnAeţt 

VlfKfClHy HZfO/^» 

9iTAT>k AAss caS ♦octkim&t TowKe; j|kticE*KS^nfinVc# 

VfTX^HAf A^KlfH HIAf BIKfff fr Kfljfopa H^Mf M9ff M«AT C^ 

4>ocT c4>«puifiHA^Hj^BBa« ^*Ai-Ai TpaAH ujHÂ< aAaAH^ 
^Mnxi^a^H ^H TfMHca ^zMrf ci!6 tokmht.' KafHAi a^ *x* 

* kKt caljl a^OKMHT^fHlVlHHA) j|kH HdHHOMfa'UJH fHHAAH* 
" fîâ. KAfHAi AK^MH^T POMMHfiH ^W flpA*A^ 

*X»S, <a«t2 BoxfMrn. ... 

ttiHMilTiijif iţaţs tmi .jkMnzfSiţrîf ^ 

\ ' Vhhth ^HHMH COKOT'bAC nbNE dbTO|it(A -nfNT^H aASB^fVH^A^ Hlf(MHAb4l 
P0M»NfCK« AmH'kUl CZ a4)A2 AA CKjiiHTOflii CTjllHHHneHir 
'if!6 «AmHa PoMAHlfAOf ^HH Aak7A« 

*>f A^Jj., C^jb(, %t|»QA0IK >1<TAŢ»^(I OţAKlA *^^ gAfKFfAy^ lllll* 

VbfiOTf fifif^H» C7MH. A^BOrpif ^f .f iyin.9|&|ţS&0«Tf|i|RAf^f» ^ 
]IlA>kx^A ffAfBApHAOf A^^npE KfHBZtţ cnff VkilkhWM YHfţBt 

« 

UIa^X^^ OlţlHAOp flTTHAlH* U f . ' , '.'f filii âAMoncKle ci«ptHTOficr JI4i)C«' ' 

QjlOnOAKy 4>H«fOfSA A^H 6B>kT0€AAB« GTZnMlfrjJB BÎOBSAy' CT 
4^ÎE AbAT CflHMff (ţATZ /^E FftK KZASrzfH^Z, f^t AA KAf t 

OArik âMf^ Afvb KţiijiUH*feCKZ,y:HH^& ne cbgATfC^H OAcr» 

BSrOI^ ^OMH^A RVOB>$AbHf BZpsATOA OaFZH, MCfyf K^ K0|2« 

siHAf Acy$nfA]^afHr|)a^bAHH*^ £[noH AOBrijjf aa ^cIa iun nfA-" 
^z IIohtHa» 

KAÎa, 4>ATA A^H ^BrVcTRfCAp». ^ECC^fSHZfHAl €H« 
BSaU KfCAf » KAţiTZ ÎSAif » 

ISaîi Hinoc, .f MnzfttT» roNfi^f ni f AaKEfîi /^hh •fMnafar* 
iţlA antJcSAbH»* ^AH/Xîtf, HZfOAt "" f t LXXXXVUIi â. *• ?. 1 

^ipOAoftoCf Mţttt ^H I|«pHrpaA* 

*. 
■^«mZftnlli ţltfHrflfiHMi «■«ţr'*"!'' ^^" iM»#««f "• 
4<lnif nfDiAi aiAi •■««• «tft^Diii ■u(««t(>'fiun-iii»n<fi- 

TfH <ii aui'k c«H mSvAT. 
'^MitifS^TA TlyAns «SNA M» .(.ininlitl ■ 

■lyMnZfSlţrA ântfcSAMÎ CX ^MCflAjTI /^i AA .|kAinsfS^i<k.Px- 

clţaiMiWi, 
"^NHXAinHlii ASmlif.ilAflK.uiH MflMMI1Af% .*9f. 

«• 

G4APIQHT mH AKH AJSKinB&BK ;4flŞA1i* 'lflaHH K>fv TvnM-fB#iijHfl«riTpj5fiiKjm«, Bf LXXXXIX A.PAMi^A MoAAaBÎfK jtnMtlTfie K.AHŢiMtl^ 
^H XpOHt1(C6A fOMAHO-MOAAQ-ŞAArilKO^. JlBCiiiiţTf «Nf^tNtiiţa: ^ #«t^« ^iyMu;^t|^5 AifiiyHMfiOd. * ^ 

^8C«nyV*vs ^f A MS^ MinCflJIC JlH»fX« 4^>P^ «f*^**^^^*^ ' '^ 

fl^r^CT C<)>HH^HT9 THTA^ ^aT âNTHK6H*BftTf •> fBfMUi^l ^p^gft^ 

mâ9rMflfKH& j|<Mn2|>AT..ftA fpr Kp>fpHAC cMk ^<^fH4I^C{||A|C 

MAHHAOf • • €>f(r«atfH^ . ^C 'il/flAl4JH1U)ţW'IIHl|^f e^KJK 

.yiiA^ 0Z^H*UlTHA5k53 mtlS l9nOKfH4>f ACK^H^-CfKffT^'?^ 

IkeAHXf idfn,'r»9- TfHAA^/V* ^'•ONHiţ»ftt' . a v 

AHOapTC; hHmHTS ArOHÎi») Hff^MCHT. ^ţOSf/JlHff TlfHH.IUipi 

^MV^f^f '^AjWMifl ^ipaNf ffili* • C^H;^0AV& O.ltOJNCfKttCHIţZ ^ 

ilAccccK* Mffr A/yfiZOfH« nfono5Hi\{c« 

^AfEC^ CNfHcOftff fVfi^fikii- JlfinftTbf^, Ki^WAfţlAff • ^i 

THlf^'. . '' 'v t ,: ., flbTOff KAKZT^HTOfy HfA Hi 

fl^f <<^V><*^ 'C&VfjlAfOCfCir Jf,lim iAKZTVftJjC OiKAfTC, 

* ^ptfţTfjţT'flfMllT '^1. AAfMlr ^X^fH^iCKO îfHn^hfif HHTiCK^ 

tVa (o CKfHCOAff^ NyrfZ «KOANimcK» .'.;< ^ •* 

' WHCBA^^e}k8 M2 ^(|)Zl|OUlf 5 fl4)C4eTA(|li CAMMllfi .fr'MRZ* 

Cck 9£^iKA Q/HTfV-af € Ot «Tf Cb}^ f THMHTiVy «nf ««^^ VV^HHuA 

MHH2 Ca/VfftffK% ftl^ AA f^CMCBA Anf HMC3 ' «fUf. HOH 

'^ifHOi / , ' : ' O C*« J^HAMţîli-llfHM ^IOfOA89 

(HKcft<iiîi^^M«iftV^0fft4l«^t*«> •: C*K Hf<« ^^«f«î»* 
- nfifMHT ^iiiifo^^.ijiTiiHiţbt» 

IIm8hi}{|» nOi^MiiKMAAnvraf Z t; * t V/'. . 

^Af %MwcAr« ' : K : BAoiţttfieK^ rfzciK ^i fftV ai-* 

llMXNthtHiiMif ^ AfM|k]^ <M^^- $aHM# c S» •* T, A. ■#5, Nvt»A mtamtm §^% mm, ofe» a* o*'^* «A» 

ftmfA« («y*ii) sairf «« wisit# ckf« A» amnîJ nffsVm yif. 

Bffiv^fi^ mftfmiHS* «■"# 

AfiN«iiM9 sNfVic«# A»«oyiTâT f nHc ^ nojffr 

Bm ffKoctHiafiMffvVrf, .fJii* cofi nxcTfâff. 

■ItoamiNr* A<c«fNnHlf c4iV A^cKfhff^ 

ANfrtfTf 9 ^flMBVNXt ttlN A^« AfX«af% dftHAOMd AMf* YH 

nfNMAiff A< A( ^«i MM«f â|fKf\rnfNN CKfNC Q*V BO- 

• A>ft^N MV^^ fOANX» 

âNCSfOCf NAfiAI NHCAţSf Afi AoNOMlNrf Af tCf ^^OBAAS n¥» 

n9fiţll# TffHHNZ» 

AANrfh-TfiAfi nmN^NAf NOfS- JMcnorl»! crsnANtc m Mzf» 

■rii* Vi'NHrX A< Bf < O AiVf • 

r AACnOTNCMt AV Acr AUI • 

rfNlAAOrlff OflHI4A N4MVAVf(« A^CnVNf n\fN AAttAAit^HOf»N 

riorfA^t «iiA«if i|if f norf A<(ff ^ a^ick* 

«fA «If AifKfff nSMMHrHAi Aifnor^ /VOMNHTOflOt 

Iţlf NAIf MIN ^A«l X^f^* ^^^* A^Cn^^OflO UIN ^f CflOiţNTf fN 

rf il^N«liy A« « CTXnMNNTOflO* 

Cl^AABi ^fMOCi h^t^f^Hkf fXC^fi^» 

rH^AXBlCKf d|<N^f)fMCXHX5t J^lMNN/Vi» ^WI»M ^f ^11 

riHTXf fi%Mt ^wHf AO MAfi C^KmVntU 

rAOrO^AAXi AMICriRBrţffXt A>'f'>Ntl Ci 3IIK tOMMNf M «ff 

TAOffOCf OABBNTt ABNKOAO ^i AVNXft C%ll 

I^I^HVH Xtfl UMI •fNAVfOfS niNTfHKX CMHTAVuMi AAH 

«i^tlAHBMNfif «KTAOBfTf Ai.AVHBfF Kâf| A» B^ % B| Gl 

aV AUA Kţ^MNfbA BfRIO jSi^di* Hf f ynVrfff ^l «littlJfM i C9« 

oAfz PomanIm A^^îcH^ cnff 0X**A**^y**^'^ A* U'Afni A^'** 

OCZBHAHk PoMkHHAOP ÎtA* KX BHnff9« 

•% 'AÎENH* 

AflBZi Af MÎififff ^f luAmţ» a 

AHKlţTdHAf 9 AfHCHKOHf KAjtTf £zMHH«rfCK| AMfCTHK«f' 

' i1)zkHtz ^tlnz^ t^ Bf iff kV- iBi^BNTff HfrHNZyfiffms* 

nfHH^f TOBTI KHBHMTtAf DHHf f ÂhNZ^ I^OA nBTMIfCK» 

yNÎÎi ANMBH - UJN TZAKVHţ4l i 

AOff» ^ Ij^ZfZNTf CKOpNHff 9 VfAVfff) 

tJl^HnAOMÂTZf' AHHAOMZf ^fH 'ROBOf»pf (fi^AZfAHif N%Mt(« 

COB« JibA^« 

i^HcrTC^HtţTfy VnHHCpf AA KAAf I^AZfBCK^ MZT|»«rCKO(»NfeiC« 

«fH OfifiHÂ^fS* "^N/Vf MONHTf «I^H/yjpZilHTy .f H« 

j^NcnH^Ai^Tf 9 4^HAoNHKTf: Hf|« A'ab^am''* 

TAff ^HH BO|m« ^HKHNOCK^AKKSNOfKHTf 

AbHHtţZ)J|^HAOAAZf w|^n/VOH|»l-« ÎncHaZ OCTffOfi* 

ASnc1RmA9 4>A0TZ5 KHfiMHT <^NTfO/VH«if ffy A^^*f< «fH* 

THp^lfCK» AzHHTpV J^HMfnfţf|yHfl)fyT<« 

E^ HHIţZ A yHtii lcTOfTtt IU« Af 

BBffTfTHT, .fMnZfTZIUHT kVo lcTOfTOTfAlţ CKftHTOflC ffl 

jJAHfff /^f BHNf* * lcTOfTl» 

iEFKcniAMi\Tf9 OijiHff« 

BKcnffÎENtţ>.»^ffKApf9 HCnHTH- R 

ff I KHHO^HHiţz ^f K^kiffHfn» Hata rof h 9 n»f s uih irNTAtf 

c4ib KAAC9 RZfTf of cHhHn 

ffKCnAHKHiCKf AZMHffCK «J^H^ OAffKftf f JlţAcţHffi A* AHfMlO 

I^ZAfcHA yHtH NOHMft • ^f AIO. 

SnHrfAMZ^O ITOfMZAAfKZ AA RAAC, fMH/V9tUHffH4KTA» 

KZTHnfi if HBfpcHfH» KAACNK9 AbTOţ Kaachk^ atfw| 

f^nHCTOATf, eKpncOAflTjrfJfMHCZ AMNfANrHA .fTMAr 
KST^Z HHHfBA» « HOAAlţTOHf 5 nOCAf A^fCK*" 

BoAt^ ■»i CH' », H, M, 

K0A9Mţi CAOM^Îf ACAXKVmnt?. , tf^if^îMfTL f^ AAŞ^^f^ Y >*^** 
UlHT^ifZ» R^ATHflATf npiAblCjaTt KHN( 

BomHA^s . ( HoMkAH/v« )) no-» r(iui^(iT; . 

M^Hf<k yNbH rEN»|)AA» KHfîo^» nififţr» rlo^TMTOf 

ROHAHl^lf^ TCHCMAAZ C<fcb AA*-- Al}IHt ^^(tAA^ AilllZHt\A«r« 

RSTHHţt«t , , . ^» HSTjîCfaTOpyMfiAZTOp^a I^O» 

BOHC|ltC»yi|H^Af CpKOTHHlJpf^ > '.f ,AOK# ^HTbf3Lh[Q| M AO« 

HONCiMiHlVBş'ţfHHÎff^cab ypi , K^fH* 

MA||ft r.KOACS ^HH OAffKAff . . A 

n^)fHfff G4lt^ (ţAlYTf»« . « [ AAAHfHHT e%(( fZTZMffiOf AOfC 

HOHCi^lîVf .• AÂK^TUfCK yH «^KIţC /^f TOfTf nZfCţNAf OMi 

CKfHnTf KAfTf • J|^nZfl\HT JfkH ^fHNi^ifW «fwM^ 

HOMiiC^C: AAK«T^T.^HCKfHC|. . aA^ŢHHUTf^ «^NK^ |f (ZTZHf*- 

HQHOliiltîi ' Mflbl/fTVAy* A/^fMtl IJJf MiA «fi .f^lTpţ' mli n6 

KttnOlJlHHlţA ^HCIfHiUl ^f Hf nOATf CZ RICZ A^IApz, ^H- 

£CTAAfAMiCAHtH«^OnT« KMAMHTbţ?f «f NKbfKZTVf Z» 

KoNTiHT^ MHAHaMMV if^Hf^n^ ^lfKCHKOHf .^Hkl^rOHAf^ RAfTf 

HcarVfMT» iţZKbTZ ^Hnz a»fB, McnAH" 

HOH^TbMCf M& «(A(AlţlrMfCKf. iCZTOAf f ^i KfeHHTiAi yHÎH 

. ^(I ^ţ l¥ ^% h€^ : AHMSH* 

HOHTfMfVAHrf^ ^yfMAf i ^HUIH j ^JţKTHKX C%V AfSTHKZf 4lATA« 

NfKţJpMATZt ,1 ,. ! CKZ. C>kb VţZcVfZ. 

HOH(|lHpMAHrf5^HTZfHff5AAH* AHTi(|ATt(p^:(f jlÎAOAOrji; CTAf* 

af|iHff « ii4cnff AVkţATz iuh jj^h aaV^ 

BON^tfţff» ftMfCTfKZTV|^Z9.f M«> tţHTK' A.yHlîl. AMMSH» 

iXAATWflpif « «fiN «miMafn' JlHTpOCiCK 5 MMHT^iCKf H^SZ* 

H0N4miT)lf<k^ 4^SnTVhfK .A^M^ . .lfCK«> «* .« . 

npibnz o4s>( AVK|if5.f MNfAVNz ' ; . IVI 
Kof f Mtr/wfcHMMnTWi^z p» i-f f«^ JWariicTfAT ^ . , MancŢj atHjz-i 

P^-mâAZf' .r'^^j'.-^' • -rA f Afpff^V0|Ji* . 

BofiHÎAt rhNfAAOrn* Mt^MHHif iA9MHHZ$ MApffRVM- 

HfHTNN.WA W^Ti'KjnTHKZf nAHT» 

^^iS^r^ IVIanV- ■jRfTQC ^l ţ^^H^H Ulrt^^ftSH* OM. cţfMflţţr UIN fi)^|ţ^f»^ 

Tl K«t^A ^flNTKOAnTi VHfAf H- 

fU H AA f^lf ^7? (»V9H€Z (\TAf Af .^ Uif^El^ţlSmr N»cVfMâr MtKOH- 
ÎVtEMOfTf r H^^Nf pE p4;H ^^S'lC^f TfNHTf TOT^Hlfa^ 

TţHCTi5Vii/^H4ţ.^i:i.QŢ.a;ţA^ H)*mhcmat YN^BAiţ^ fjpMAţio^Ujff^ 

..»AAff (9»H,^i7HT^ ,.;\ 'V 

-7*»f*JV;. :.>:..,' ^. ^ZBl^ZnfCK CAKX.KA^ .*,ZJI1, M 
IVlH^ZplCf THKZAOUlTf^ ' ţ'^* ^^^.9fi^'^^'^9'^o^v9?f 

JVloAt Kiin^.p4«iA«^A^v; .;t * ;yw \, . '.7 : '. 

MoNOMAxTfi^ A^cJ^ o^iK2AVn« H^BfSnfiTOfia YEA^ c}||i. A^Vf 

V2f X^f^' ;*l^^Tf ^ M^ "^l^ ^t^ •l^ftA.Kft C:Ui Q|l|IOA|f^;, * 

coMf* .* ^. ! . . , . .. *v:' f'' ... i/. 

IVţo^NHMENtf^ CTMAntUII OJH HE ,0^ Tf KŢ TOT Mf JL MŞ Nf qVk «^^^ 

^HÂHţl ^JFZkHtX CnjE nOM«- * 'HNTf ^ nfNMHHA YNţîi'Cjnji'** 

^ !HHf*yHTq<Iijnirict>AyH^ :>l",'^ ?^ X^" .♦5^TO^ 

OMMAfi, , ,,,^,, ,...., K^I^TZţH^^ ^ . '. ^ .. 

; ^^ţ« : 4^N*iîţ««^0MiAtz , HZ^ K«- -fHA«TPf/if^,% ;, . . j; 

AbKZy HBfNÎE* ^ OsAHrViCK^ "f ^^^'^'S.t^^^^^^^^* 

^Wţop^mHTATf ^^HffOnAT \f.^ . nHiţ «^^ •ft9A^iţf")^/ţ/; \; 

IVIHp^K MjJiiUtS* . OctJnATi •^^"f"!HCf.^yi^,^^4*^ 

MllfjţgHIEZ^OJIO M^tlJKZTOţlOf O ^ HH^|rţ«^;: o . • • 

;. ^4(f Z Hi w|^HKOAI^f l||.f Kb ANH- bpfiHTAAf A|lZ<;Zf flŢţij^îîf fifA.% 
HÎK ' ' pZCZpHTf , 

W?5^^1i AoaHTOHTi (mokchhîi). OfTOftOKc . Ai?n;r, ici^iAHNVc*. - UlHjf>k ROnrHA0f<'cBÎpAA#|J' ^C ' TATff* 

^ nZfHHufim Ilfff^iHV^ «(faKNTB^ff «f NAHHTff^ 

04^Hrf ^H ClCţHt ^MH CAVmX ' AA KAfTl, 

Of4)HHTAHTf C^% OI^HHTAHT IlfOBHHlţifft IţlLţS i|ff OTZ cHnY 
CICJ»ÎHTOţlS 9 AUk» OKSfM^Hf-k yHCH HAH' MAfS% 

M^hHHk mHtHnHh Af^cz* eTznzHH(»n« Moa^oba gcTflE 

. TOffÎA* .. ' n|^OftHH|(îC '« TVf«ilfiî* 

**' ' HfÎHtţHnAAf A^ '^'"'*^**^f^ 

il** ' ^ * jf.HHcnzT6f» 

IIllHTHnOCTffsp^fCAAlilAffyA^MII- IIpOAOClf^ QMHjAfCf HZAKAjlţk 

* HHKA A «HH^Îi|4f AVnZ*n&l^lf» ' HfffAHHlţfff Cnj^ff ^AOCHHlţ^ 

ncffffr kbfToş. ^VuiMAMHAtîft» ^ 

IIfffll|rICf KVfio^HTA, tlO^Zj lifOHMS, CAV nfOHMltff BOfOABA 

^fc ăijni iv^ a BHf^i iii6A^« ' «fHiiffnzTOAfi ayhM k>{« 

ill^TZ UlHnbljl4lB>teZf^lVM'z« BMHT« 

IlHI|lCAHHI4ZAnZ pVTVfOAff7(f ^ IIjlOACrOMffHA ^HAHHTC hVmH^ 

nH||ffl|lC liJ» nHlflTllţtC gCff nS* TATC» ^ 

Hoit rtVtoÂfc (ac yM^ffftV IIfOfATH«V jfH«HVf BZjrropif 
nHijiHT n\fTVfOAca kachz)» ctH nf>k Bz^:iTo|)flt» 

ncCTCI|fA lUH «nCCTClJfC ^fCI HfOnO^HT* HHfiCpc J^HAhNTZt 

." TMţ^tff » ^ 's OKOhOC. ■ \\ 

nA4ÎHf flfA^Z^ A^KMHAZ 'TI Hf OtCtHHTb f (3 )^ bW|»OTHTO]^ft f 

^^K OyiHfH AHll Hf AAZ» A<4^f M/VCnCHTOflO;' ' 

nOBHmlfff noSKHlitri* ' nfOfHIHf * "ffl^dTHBNHk AfVcft 

HpcTHkf ncfcT AAKZT^HTop jfi.H * 'kcctfffi^cqiA, nzTZHickf rit.o« 

BCf€>ţfiS c4iV CTHXHfft» itZHty^ CrtVfK^» 

nolTHkZf noCŞÎIf qilHHIţA ^l 'nfOXA^* ACTKTVfA ttU S^f' 

AAAKItVh ^CHBffCVfX»! A* J(wHKAf| CZ HHH KZHJib 

nopOff Hdf^A« - CKOlţHN^VcZ AA BZHAT«. 

nfţfl^AfiATÎCs.TfATAIţTCf AHKfrftfC» HHbAHKZ, CTfliTf' CTZnZ1IHfC# 

Ufl^c^^TMfCKii . n)f H {^i 4>Ai\Zf nVfnHfrf nof^iif Zf "^^x^hhz 

if N ^Zl^OUII^I jfMnZfZT^CKZ» '' 

iTfCSţCHHTCf ^ÎHHIIA^I 4ţA|ţZ« SznfHl}fC ş ^lACTHMZf ^THH-- 
nflTCH^VcCKf ^lliff BtKK^yn OOAfC^f A9ltATnfHBH|ll» ' H)iHfi§ MH Aţf acf Qi ckf ii OiNTfN^If 9 XPv?^f «9 nfOftif* 

C*kH ACt TNpZfN» BIC C>kH 3NKZT0Af|« 

Pc^tilC^ CAMZH 9JA ACZMZHAft f OiNTHMŞNTf CHM^Nf i ct(<ţAi« 
-^i^kMmf^^f^)^ M^^Zf d^M T>kCRZ •fHnZTHMHTZ* 

, ^fJHK AA ^AIţz) • . GHAtţZf JcVţCZf fflfHHŞZTOAf»* 

AlţN/^CHlţX f^ AZIcHhHL\A C<kH OHNr^ AMZ AAHZTbHff .f HCKf ÎC« 

CB^MMbJW yHEJl CTZnZHHfN. GHNTAKCf KOHCTfţ^Kl^tM c4cV 
ffl^OAblţîff AC^AfrAff X^'l''* MflpCIJlbrbA AAKZŢbHfiH» * 

fZTOi|»i AcVn|A yniA *n|H« 6^H(»inf ciabathk» ' 

HHHH GKH^MfCK ^MnDAOftfCK* 

PfKHNOI^IIHHXf lcţ^MOl|IHN||Z GKj^HnTf CK|iHCOaf if TOT Mf » 

UH MVAUZMHţi» <>AHf ^H CKpHC» 

PiHA|||f pif Nai}ltff ^i AA AOHAi» OKZfZN^ZBCCKf MZ «f N ţîopi;^. 

PiftAOCf 0/VHX**%» ffc8(ţAafi MZ ifNKfMHHHHtCK ^l K|tf« 

Pfnocix» 0A»X*'KC"f mz fz» ^HMf» 

cH^AV* GKZfAH^ZBH^OcSf MOACZf nfi* 

PiCicVMnzf 6^ ^LNAnON KVnt(<- kVm mancHc« 

Tf|f C>^HKbMONtTZ Tf .OntlţîAAf nAfTHKVAA|»HHKf OCi« 
. :TAţf .C^lf AAT AVK|.({f w^M BHT ^H ^CAmA pzH» 

flCK^MnZîpf jjkMfZCnAZTfCK GTAMnaTf TUDHfHTf CKOC niHi 
PlCn^BAfKZf *VHfiffHVAf OKZfH TVoAfM» 

«iVHţ-k c4c\f MArHCTfaTţfA y« Gta.>( uih CTaB^ CTaTf cta|[c« 

NtHlţZfMt GTflVHrZ CTfMMlbfiZ» 

f i 4^flMZf J^f^ţM'rtiftf if.TOlC- GTMNr nfOTHBNHK» 

' MHţff npt^Hifc» Gtha KNn dkV MoA^iAcKfff» 

PfKOUlilS( ftBOATANTt Ol^MfTf cH^iKf, f Jţ^K . nOB* 

PfKOtUfCK MZ|kfB0ATf5f MZ fZ« AiAf f MMNHHMAtt 

^ AHI^ 4^NhfbTHBZ» 'OifMfCf cb(ţAtKaT fZANKAT ^W 

AA SumittOf. cbnbN yH AbKf^« 
G ., . , GbnnAfKiTf c\{nttc . nacKAT 

OAAHTAtţfB X^^TNCMi Blliifa(2f cVnT iCiBA» 

. yfaţf^ . , G^nAHKZf ^ BiAAOKZ fbrzTOAff» CVI Bf ^p «5 4>, X§ 

OVnCTâ^f -^niHlţl HB CTZ ^î A^nX RHA^I âATKA* 

6^cTAH^z ye7f • . baa* 

04^Ap3 sR^pmz; ^ 

•^cf2 yHT^Ifn fSrVH^ KA ^aaVAai sâcm« 

Mniiirlt* 4>«MT0ff nfrnToţ^ 4Aa#(WT«f* 

OJfH^HIATHC «fff gCTff f ţ:RjAEl(HT 4>Hr^paT5 JfkH ^Hr)S^» CTMA 

' kV Aiy%i kV coicoTHH^&« ^ 4^HrHpaT j^nTOfH^fftjif c4M 

T Kaj^TS ^'MJ^pVMVcJt^ATS kV 

Tf&tjltf eaV OfATj»>f AOR ^i HKOaHf«~ 

npHSfAHl}f««* "^E^il^îiC HEA ^ft A^f tpTHNlţX ^f 

TfCTtf^iHff a!1tz« cJ^hşhkx, 

'THif^ny B(EMf« 4>H:^t<K3'(j[riHHi4fl( '^ti;n£r Tf Af 

Tfa^^< TZÂMr.HfCfC/ 4)Hfittyîi, ^Un^f AbftţtfHAf 

iTpAKT^J'A* j|^><CZMH.TVfZ5 Tţt^« ^lţtH . 

K^Voâp'kV ^ ^oprtÎNZ i/opoi^« 

TjtHCATiOH» KAHTAf'b ^NTpifr 4|»f trATZ KOp^tttf ^^ fZ^OlS. 

C#AntZ CbV' TfHC^^NTZ ^ţijHAAAflCHTyTtMEATf^ ffr^AHAE 

^'««NTAff» ^ nMCTfTOT 4 yNitjf Mffljiilljtfr 

';rf)1H)«l$9 aOMnZ ilfliTfttBlH ' ' A'^yHrN uiÎHH^Z^ 

«'fbHN^^» ' 4;$VNAlT0f 9 if H^ TtMfMTOflOAi 

'Tfoclri^i crtMH^ 'A< «Hf^wii^ ktmtoj*a« ' 

npcKbM 4>ZH*k fiiKrit ^ltfiapz* ' ' X ' 

kAdA 'l'P^NkiaA Y>IKh ApBOţ^ XAfAKTHfHCTHA Hf xa'pAl^HpH* 

Kb .AfMZT^jptl .fMBaHUJHAbjp CZt||«9 Hf AfATZ X^fBKTnptfAf 

^VtlMANN'» ^ KAAHTAT'b yM)iif()ÎHNt\'Z» 

*T^ţ()iZ *Tb^fi 'A^'SH^HpA* XAfMTATf K^SHpttT AnfOAniASS 

VaTAAÂH^z * KVps^ A^y^AHiţz. czV ^haocVa AivTti» 6^^ABrA 

TMHAfTMVÂ*AilEll>ţN»HÂ;4'MN^ *^ .KZtfZ A^MHi^fV* 

^ ' «fZOj' ftcVt$^A»NA.l «^^'«CZ* TCAfUZAOBNpf MHKZ/V.tfZ5C^NKt 

- k»^^ AitunHMitA^ KAHA tap&ui A^nTZ. 

fZclfcţAMN^ C"b)f AkW Af^ XHAAHţ i|f |||TC 'XhMHKA Ht CZ 

tUHHMHAf AK^M (ÎZtV^AMH^t wf.H^i Af THninifl kV XhMHKA« 

IS^' XhMHKZ ME||lfUjHrbA{^'f «v^fc*- 

SillMCKf fiMHTffji Yf Mi§9 iiMf ^nn • t $>tii a, KVfZtţH um AAKZTţfH ^HnftgHf» ^. 

Xn|IHIll C*H'4>HfHUlM . 1 , 

HBYbpaA. ^HHCTIllltl . «tRHCTI flCniKvVA* 
XfOHOAOrll» VfBTIlLţTa ^IAOf 

ţjRMnAATt noAHTHii A^ns • m 

pjKMj^ >fa- <HWflOf. UIhkSicx, (noKTi Mifr c>fnM- 

XpoHHKS C%V^ K[»OI|H«V' UIH (HiD;. . 
Kf QNHKZ ■ TOT A<l<fcCf A 

Xp4>l«rfa<}itf, iUf<i4t Mnfiw , ^ 

^TOAfl- ^UITIAOf ICTOfH^f ^H t^fHOCK 4ţiKKHl*0CK^« 

«,yHlrt HBI\U* •lyHMAATVOCţfA cSitHAU)»VOtSa 
'!^»THţŞ.C4ţ«ASMr roH««K«, 

. H, , ^»THtW^.|,»Tl4V»CK5 ^fZţV* 

gHfHAHKXlpiJ'KlyHSZfBhpO ^^A^H**»- 

gHfaHMtTAH^It ^M9^J|^f«SI, ^Nn-ţl^fllNA MZ «nVtt^ *tişi 

Cafl ^HKHHxH{apit . CTB|I MZ I?fNt<A (A4 O T|i|B») '. HtttrtAt illMCTlltţll A0| n^fH)f«lţAH|ţ1l AA XtOMKKtfA fOMAMO- 
M»A«ţO-BAAX«AO| AAK«Tl(llT AC njlMtţlinJ^A AoMHllTO|if 
AA MOAAAŞUI AlUHIITfil KahTIMI!*. 

f 

8*c«Mn A«|n Vhhcthta 6nHf|t?nI( A Jf>iMZnt!tHfHA*f nVBAn.^ 

Hl niHT|l\f SMBAÎOTHKA CXOÂA«M« 

<frMZAHHM>k CA AomhKa Ioahh Orbf^A ftoraoA. 
J^ Aoro^zT Eaiu EoffjsS Tio^of Eaaui» 

JIoroţST lof^AKI KâTBfVlH* • . - 

AorO^STVAflAMCAHAfV rHKA» • • 

XATJwaHVA PzţfitnnHh Pocmt« - • • 

Aoro^ZTSft • KOCTAKI KOHAKt. • • » 

Aore^xrVA- KotTAHa iVlAoţOKop^BT* - • 
XatmahVa MhahuTim OfOAOf EftKui» • A 
A 

A 
A 

A 

A 
A 

•A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A ftopHMK\fii AHMttTpff KahM Ko^MHO* 

SofHHKMA dAfKCAH/Vf^ KAAHMAX* 
AopHHft^A OtC^^AH PoCfT* ^* « 

AojkHHRVA KoCTAKf OTVf^A* « 

Ao|ihhkSa Ioahh iiyfKA«. • 

A0fHHK\(A |0f A^«(i BHKUlZHlCKVt 

s 

IIOCTfAMMRVA rcOţrTl 0<r\$(ţA. 

<Ir« dAiRcftHApb EaAiu. 

KoAOHIaVa IVlHAHIţiliS TiO/^Of fiAAIU* « 
HrA ORAfAAT MhkAICRV* - • 

drA loAHH Kafn» - 

HrA riofirîi dcARi - « 

OnftTAfnA OK«|tAAT Kpt(niHl4«l« 

OnftTApwA rţHrofii KHy. • i^ . 
anATA|iMA iofA«Ki .MhkaickV* * âOO» 

ir 

â. 

i. 
i. 

9. 

1. 

A. 

&. 

A. 

A. 

t. 
i. 
«. 
t. 
ft. 
ft. 

a« 
t. 

9. 
t« /^' •: leaai gKCIMnAtfH A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 

X 
A 

A 

A OnATafioA 
Ona<r«pMiA 
OnaTA^A 

OnaTAffBA livTc ' ri'friA. 

KOCTAKI ilHnAH» 

Mhxaha IVlHxaAaKH 

îoaHH A^KA* * 
flHtOXM OloH • KomhcVa 

i 

BOMHCţfA 

HomhcUa BocTAKi Ey<friA4« • 
fiACHAii Iloroţ» 

îop^aKi EţSHHI|li^HVA« 
KAMHHAfHOA JEOCTHH AfHCaf 
kAMHH«(WA .OlKOBAKi A1HCA9 
KAMHHtfWA jAli E0Tf5 

Hamhhajma KocTAKt HirţV^ 
BamhhÂ|iwa 'MHXB'iMi TCoabah*' 

KaMHHAţWA SofAAKI MSAHHICkV, 
KftMHHApwA AHMHTjtlf IlACTif» 
IlAXiflNHKVA ^AMACRHN EoMinKS» 

naxiftNHKVA HirVaah EyfKSf' 

ilAXafHHKVAr KOCTAK» HAMkfATla 
OApAAjtWA ' XfHCTik ' VWKS* 2. 
t. 
i. 
1. 

1. 
1« 
A. 

4.' 

1. 

A. 

&. 

&. 

A. 
t. 
1. 
U 
i. Oi^: ÎkomomVa Koctahahh KathxhtVa OiMHHAf tin Opkoaa i. 

^ ItOHH fifABll - - - - i«^ A 
A riOfrlt rtAifH} • • 

HfrVtţflTO^A AHMHTfll AAM^MfOBHilH 
HoCSCOf^tA KOCTAHANH IIOATfHH 

HikVaah icTfaTH i* 

i. 

i.; 
i; u Itm ^«4^^ftllH4. OfMNIţTlca flfXHMAHAfNryfA IBH IlfOiCTOctfA MHTţ» 

nOAllH B(KH MtAXHClACK AiMHll 
A HoBHAbA JaU A' Ha^KI r ' ' 

 BOAHAbA ioAH ^f Tf HfOţflilt ... i. i. r QitcfMnKSpf ^Âtii f OMlîHl'OKl* 

N^CTH|iM EOSiNîAţ « - ^ ^ « 1 

^(f>HifL(îcc4 Apx*'AÎ'^*^mHa C<()HNT»<^ IVlMfbnORi»! âA 

tţXpJH P0M«HCI||H lOANMKic « • - 

A ÎOCHfi PoMtNOB - ' ik I» « . 

j^ îdfHa nOflOBHHKf - • - - . - 

J^ fiHcaploH PVc\Sa - • •» . « 

j^ flnOCTOJvHA nonoBHMH JEpAlUOtta'NV'A • •• 

^ loaNH IIaoahmh 0HVUNCpf «^ • ' - 

A ipAHN dpfiJ^H/ţC 

A Bh^ îAK ^âftXAfifA Sor&cîifiOf « « . J 5. 

s. 
i. 

t. 

i. 
i. g^HH .EfÂDIOR. A . X'fOfrb loanN lUN ^iln A. i ». 
' ' • • II 


• <« .4 •.♦. 
/ 


y <>' 


.# . >N. •• 1 / i'-. ■^ 


'X - * / 

/) Ifrf/iv ^z. / •V \