Internet Archive BookReader - Kobzar : povny iliustrovany zbirnyk virshovanykh tvoriv poeta z zhttiepysom ta peredmovoiu Bohdana Lepkoho