Skip to main content

Full text of "Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| .1 ;i mm i u 
i-3 V. 


i Kc^tifiK $Dea j>orrätt$ 
presidenter 

samt 

CmOets- od) Cjetistemäti 

1614—1698 Bloflranska AtiUckitlngar *' samiadt ocl» ntaifna 

af 

A. jlnjott 

9. ^SradsDSfdina 
A notarie vtd Konal. OofrSmn V 


« ^ *.. V 


•'-, ' Fm\ .' KONGL. SVEA HOFRÄTTS PRESIDENTEB SAIT SIBKTS- OCH TJENSTiliR 1614—1898. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR SAMLAJ)E OCH 1 T(JIFNA AF Vv A^NJOl i\%Cx\^^W^ A t^ v. HAkAHSHOl'! )!>:(; - *. _ 
NOTARIK VID KOXGT,. h/zC R Ä"rTÉ:^^ - - : ^"^W^ EKSJÖ 
tKSK) TRVCKEKI-AKTIKIU )LA(r 

1890 ( "^ ,». ,i 


6*70299 

• •• • • • • • - • 


'• • • 


• % • ' . ... iH^t^, nVr.7,'Kt, I Subskribentförteckning. Ahlgren, C, e. o. NotArie. 

Ahlström, H. F., Stadsiiotarie. 

Almgren, K., H of rättsråd. 

Almqvist, ('., Assessor, Åbo. 

Almqvist, S., Hoiirättsråd. 

Améen, L., Assessor. 

Andersson, C, Assessor. 

Appelberg^, >\, Häradshöfdiug. 

v. Arbin, G., t. f. Notarie. 

v. Bahr, (\, f. d. Kevisionssekreterare. 

Barthelsou, C. Cr., H ofrätt »notarie. 

Bereucreutz, (t., t. f. Krigstiskal. 

Berg, C, Assessor. 

Berg, K. J., f. d. President. 

Berger, S., Kanslisekreterare. 

Berggren, G., HofrättsnotArie. 

Berglöf, A., t. f. Hofrättsiiskal. 

Bergman, B. O., Hofrättsliskal. 

Bergman, 1\ D., Protokollssekrcterare. 

Bergström, Gr., v. Häradshöfding. 
Bergström, K. J., Häradshöfding. 
Billbergh, T. A., f. d. Advokatfiskal. 
'Billman, A., e. o. Notarie. 
Björklund, E. O. J., Assessor. 
Björkman, G. A., e. o. Notarie. 
Blom, AV., Assessor. 
Bodin, O., KammaiTättsråd. 
Bohman, H. E. M., .Jnstitieråd. 
Bonde, Trolle-, ('., Grefve. 
Borgström, A., Assessor. 
Brodin, H., PoHsnotarie. 
Bmnnberg, A., e. o. Notarie. 
Brazelius, S., t, f. Hofrättsfigkal. 
Böös, Nathor8^, E., Anditör. 
(Carlson, G., Assessor. 
CarlK<m, G., Kansliråd. 
Cassel, C. E., Justitieråd. 
Cederström, A., Frih., v. Häradshöfd. 
Cedei*8tröm, (\. Frih., Hofrättsiiskal. 
(civilstatens Pensionsinrättning. 
Claéson, N., St«tsråd. 
Collin, A. E., Hofrättsnotarie. Dahlberg, A. E., Kurator, 
v. Dardel, N., vice Häradshöfding. 
Delin, P. W., f. d. Aktuarie. 
Dufwa, A. W., t. f. Notarie. 
Durling, A., H of rättssekreterare. 
Edelstam, C. G., <\ o. Notarie. 
Edman, C. G., Kanslisekreterare. 
Edsberg, A,, Borgmästare. 
Ehrensvärd, A., Grefve, 1. 1 Hofr.fiskal. 
Ek, ('. A. V\, vice Hära<lshöfding. 
Ekbom, K., vice Hämdshöfding. 
Ekelnnd, 1)., Kansliråd. 
Eklundh, K., Aka<lemiräntmästare. 
Ekstrand, V. 
Elfving, W., Trafikchef. 
Elgenstjema, G., Postexpeditör. 
EUiot, G. G., e. o. Notarie. 
Eniberg, 1., Assessor. 
Embeiicr, J., HofrättsÄskaL 
Fabritius, L., Hofrftttsradinna, Wiborg. 
Fahlcrantz, G. E., vice Häradshöfding. 
Falkenberg, (\, Frih., Amanuens. 
Francke, E. Stadsnotarie. 
v. Friesendorff, C. A., Frih,, Borgm. 
Furuhjelm, E., vice Häradshöfd., Åbo, 
Fägei-skiöld, B. F., Frih., Rådman. 
Geete, G., Provinsialläkare. 
Geijer, (-. A.. Hof rättsråd. 
Gillberg, H., vice Häradshöfding. 
G limstät, H., e. o. Notarie, 
(irenaader, E., vice Häradshöfding. 
Groll, M., Statsrådinua. 
Grönberg, F., Bankdirektör, 
(irönfeldt, AV., Hof rättskanslist, Åbo. 
Grönwall, F. AV., Juris studerande. 
Hallberg, F. W., Rådman. 
Hammar, C, Rådman. 
Hammarskjöld, K. H. L., Kevisionssekr. 
Hfinsscm, R., Hofrättsråd. 
Hartman, G., vice Häradshöfding. 
Hartman, H., Hof rättsnotarie, Åbo. 
v. HartmanfMlorff, A., Kanslisekreterare. VI Hils^4elber^^ (i., Hofnittsnotarie. 
Hasselrot, Ji., Assessor. 
Hederstieriia, C, Assessor. 
v. Heijiie, I)., Hofrättsråd. 
Helliier, .T., Docent. 
Hellström, V. A., .histitieråd. 
HenmiJirck, C. (i., f. d. Justitieråd. 
Heriimarck, (1., vice Häradshöfdiiif»:. 
Hjelmqvist, \\., e. o. Notarie. 
Hofrätt, (iöta. 
Hofrätt, Abo. 

Holmqvist, F., .Ex]>editioiisrlief. 
Huss, ]M. W., Justitieråd. 
Hyi>Tell, A., Häradsliöfdiu«". 
Hård af Se<;erstad, A.. Kådman. 
Hörstadius, (1. W., Assessor. 
Isakäsoi), AV., Hofrjittskanslist, Abo. 
Jonsson, A. 

Josephson, ()., Hof rättsnotarie. 
.Iuut>:beek, K., Revisor. 
Kalén, T., Kronofojcde. 
Karlson, H., e. o. Notarie. 
Kiellander, L., H of rätt sfi skal. 
Klinckowströni, H.. Frih., Arkivarie, 
af Klinteberg, F., Hofriittsråd. 
Krook, F., Borgmästare, 
v. Krnsenstjenia, E.. Statsråd. 
Kugelbei^g, ()., Revisor. 
Königsfeldt, K., Häradsliöfding. 
Lagerbielke, ,1., Assessor. 
Leijonmarck, ( '., Hevision^sekreterare. 
Lemke, J., t. f. Hofrättsiiskal. 
Levertin, A., Docent, M. I):r. 
Lilienberi^, (r., t. f. Hofrättsfiskal. 
Lilienberg, (i. U., Justitieråd. 
liiliequist, (t., Hofrättsaktuarie. 
Lilja, A., e. o. Notarie. 
Lilliestråle, W., President. 
Linders, J., e. o. Notarie. 
Lindgren, A., Hof rättsnotarie. 
Lindhagen, ('. A., Kevisicmsnekreterare. 
Ljungberg, K., Amanuens. 
Ljungberg, L., Hofrätt^sekreterare. 
Loven, H., f. d. President. 
Lundl>erg, K. W.. e. o. Not4iri^. 
Lundstri^m, K. F., e. o. Kannnarskr. 
Löwing, L., Bankdirektor. 
Malm, H., Kansli sekreterare. 
Mannerskantz, A., e. (k Notarie. 
Marks v. "NViirtemberg, E., Frib., Re- 
visionssekreterare. 
Moberg, AV., Advokatfiskal. 
Modigb, E., Ombudsman. 
Montan, i\ O. f. d. Assess<ir. 
Morton, M., vice Häradshiifding. 
Muntbe, C. H., f. d. Hof rättsråd. 
Mönier. A., (irefve. Amanuens. Njurling, K., Advokat. 
Nordenfalk, C. O. C. J., LandsbOfding. 
Nordenskiöld, A. E., Frib., Professor. 
Nordkvist, E., vice Häradsliöfding. 
Nystedt, K. (i., Hof rättsnotarie. 
Nyström, N. (1., Kådman. 
v. Oeheicb, A., vice Häradsböfding. 
()hls(m, O. Revisor. 
Olivecrona, A., vice Häradsliöfding, 
Olivecrona, K., f. d. .lustitieråd. 
v. Otter, E., Frih., Assessor. 
Palm, E. E., e. o. Notarie. 
Palmgren, H., vice Häradsböfding. 
Petréu, E., Assessor. 
Petterson, N., vice Häradsböfding. 
Planting-(iyllenbåga, ('., Häradsböfd. 
Planting-iiyllenbåga, E., e. o. Notarie. 
v. Prinzencreutz, (i., Prot<»kollssekr. 
Queckfeldt. <)., Häi*adsböfding. 
Ramstedt, H., vice Hämdshöfding. 
Ramstedt, J., Justitieråd. 
Regnstrand, O. V., vice Häradsböfding. 
Renström, A., e. o. Notarie. 
Riddarhusdirektionen. 
Ringenson, T., Häradsböfding. 
Rooa, A., Assessor. 
Rosén, J., Redaktör. 
v. Rosen, (1., (frefve, Hof rättsråd. 
Rudbeck, J., Frib., vice Hiiradshöfding. 
Runér, ()., Hofrättsn(>tarie. 
Salingre, W., H<»f rättsråd, Abo. 
Schenström, ().. Borgmästare. 
Scbiitzercrantz, A. V., Magistratssekr. 
v. Schwerin, W., Frib., Nämndeman. 
Sebardt, W., vice Auditiir. 
Sederholm, 8., Fru, Näfveqvarn. 
Selling, V. (L, Hofrättsråd. 
Seth, Si., .luris studerande. 
Setterdahl, J. A., Komminister. 
Silvei-stwliK», K., Revisi4»nssekreterare. 
Sjöberg, E., Expeditiimscbef. 
Sjölander, C. J., Hofiiittsncitarie. 
Sjöström, (\, Stjulst\>^de. 
Skytte, G. W., Rådman. 
SpaiTe, J. E:son, G ref ve, (Jodsegare. 
Stael v. H(dstein, i). W., Frib.. Presi- 
dent, 
v. Stapelmobr. J., Borgmästare. 
Statistiska ( 'entral byrån. 
Stenfelt, .1., Stadsnotarie. 
Sterky, C. E.. e. o. Notarie. 
Stockholms Dagblad. 
Striimman, T., Hofrättstiskal. 
Sundberg, E.. Assessor. 
Snndwallson, A., e. o. Notarie. 
Swedl)org, H., vice Häradsböfding. 
Svedelius, (.'. A., t. f. Hofrättshskiil. VII Sviiihufvud, AV., Assessor, Aln». 

v. Sydow, H., Assessor. 

Sixierbrtiim. H. 

ThollaiHler, A. F., Justitieråd. 

Thomasson, A., Assessor. 

TöhriHivist, C. E., Kådman. 

Tömebladh, C. ()., f. d. Hofrättsiiot. 

IliTfifla, T., e. o. Notarie. 

af Uo-glas, 1*. M., Frih., t. t*. Hofrätts 

tiskal. 
rppström, (\ I). T., Harads]iöfdiii«4'. 
Yistraud, I*, (i. 
Vo^ol, A., Stadsfoij-de. 
Vou^t, C. F. 

Vnlt v. Steyeni, N., Pjesident. 
AVallensteen, .1. A., KamiiiarräTtsråd. Warmark, H., Hofrättsfiskal. 
Wedberg, J. ()., f. d. Jiistitieråd. 
Weideiibieliii, C, Hofrättsfiskal. 
AVerner, K. T., f. d. Kanirerare. 
AVesterluiid, AV., Hofrättsaktuarie, A bo. 
Westin, K., f. d. Hcifrattsnotarie. 
Westrin, T., H of rättsrad. 
Wickman, C, vice Häradsliöfdin^. 
Widstrihii, (\ r., H of rättsråd. 
Willers, AV., Kamrer. 
AVretiaan. .J., Hildiaaii. 
AVästfelt, (\ (i., Hofrättsråd. 
Zetbelius, W., Assessor. 
Alenius, A., Hofrättsnoturie, A)k). 
Äbrlin»;', A., Häradsliöfdiii*;. 
Olnuan, 1., t. f. Hofrättstiskal. r Företal. Biografi fr mus tä I ler egemiouilighetcrna i det iftdividtieUa 
lijvct genom att i korthet sammanföra det företrädesvis ka- 
rakteristiska hos den ifrågavarande personen. 

Undertecknad har sökt att sanmianJÖra biografiska anteck- 
ningar rörande Svea Hofrätts Presidenter samt emhets- och 
tjenstemän. I det forskningsarbete ^ som jag Jör sådant än- 
damål företagit och som endast på lediga tider kunnat verk- 
ställas, hafva många svårigheter JÖrekommit, så att jag flera 
g^änger varit färdig att uppgifva arbetet, åtminstone i vissa 
delar. I arbetet, som omfattar i det närmaste tre århundraden 
och innehåller otnkring 825 biografier, till en stor del Öfver 
personer, hvilkas lefnadsomständigheter förut varit föga 
kända, hafva materialierna blifvit hemtade från en mängd 
otryckta och tryckta källor. Till en början, äfven sedan 
arbetet fortskridit rätt långt, hade jag icke afsigt att af trycket 
utgifva detsamma, men efter det några personer dels inom 
Hofr ätten dels ock för biografi OQh genealogi särskildt intres- 
serade, hvilka tagit någon kännedom af anteckningarna, upp- 
manat mig dertilly samt genom subskription utrönts, att 
intresset for arbetet vore åtminstone så stort, att de med 
tryckning och utgifning förenade kostnader borde blifva be- 
täckta, beslöt jag att låta trycka detsamma i en mindre upp- 
laga. Det framträder endast såsom anteckningar, hvilka 
äro till större delen hemtade ur gamla handlingar, och hop- 
pas utgifvaren på benäget öfverseende för den ofullständighet, 
sotn torde vidlåda arbetet, och hvad emot detsamma katt i 
ett eller annat afseende anmärkas. 

För att biografien öfver en viss person må vara ett 
noggrannt återgifvande af samma persons namn, titlar och XII 

befattningar y har i allmänhet vid nedskrifvandet af anteck- 
ningarna hihchällits det stafningssätt, personen sjelf använd t 
och i statskalendrarna finnes angifvct, 

Öfv er sättningen af de latinska inskriptionerna å de i 
Hofrätten befintliga oljefärgsporträtten har blifvit hufvud' 
sakligen gjord af numera aflidne f d. Lektorn i Svenska och 
Latinska språken vid Högre Latinläroverket d Norrmalm t 
Stockholm, Fil. Doktorn och Riddaren af Nordstjerne Orden 
C, W. Swahn. 

Jill mänga stär utgifvaren i stor förbindelse för bidrag 
och tillmötesgående, hvarför utgifvaren får uttala sin stora 
tacksamhet till alla och der vid särskildt till Herr f d.fustitie- 
rådet. Kommendören med stora horset m. m.f. O. Wedberg, 
Hofrättssekreteraren A. Dur I ing, Arkiv ar ien Friherre /. H. 
Klinckow ström och Revisorn O. M. Kugelberg. 

Stockholm i Maj 1899, 

A. Anjou. Källor: otryckta : Hofrättens auskiiltantmatriklar, protokoll, registratur och andra 
handlingar; 

Tjensteförteckningar och flofrättens embetsskrifvelser under 
1700- och 1800-talen; 

I Biksarkivet varande anteckningar oin Svea Hofrätt; 

Odelberg, Samlingar till Svea Hofrätts Historia, å Kongl. Bi- 
blioteket ; 

Riddarhusets Genealogier; 

A. T. Låstboms å Riksarkivet förvarade Biografiska Anteck- 
ningar ; 

Bouppteckningar; 

Enskilda meddelanden ; hvarjemte största delen af nu lefvande, 
i arbetet förekommande personer granskat anteckningarna, 
hvar och en rörande sig. 

Tryckta: 

Anrep, Adelskalendern; 

» Svenska Adelns Ättartaflor; 

» > Slägtboken ; 

Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenske Män; 
Civil Matrikel 1856 och 1859; 
Ex Bibliotheca Trolleholmi^e VI, Lund 1896; 
GuUberg och Köersner, Svensk Justitiematrikel 1887; 
v. Henel, Det florerende Stockholm 1728, 1729 och 1735; 
Historisk Almanach 1730—1790; 
Hofberg, Biogr. Handlexicon; 
Hof Calender 1738, 1739, 1741, 1749—1823; 
Ignatius, Statistisk Handbok för Finland; 
Klemming, Svenska Almanackor och Calendrar; 
Lagus, Åbo Hof Rätts Historia; 
Lewenhaupt, Uplands nation; 
Linder, Nordisk Familjebok; 
Låstbom, Swea och Götha Höfdinga Minne; XIV 

Odeucrants, Götha Hof Rätts Presidenter m. m. 

Palmgren, G estrike- Hel sin ge nation; 

Posse, Bidragf till Svenska Lagstiftningens Historia; 

Rehbinder, Beskrifning öfver Cautzlerer m. m. 

ffcothlieb, Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel; 

Schlegel och Klingspor, Den oiutroducerade Adelns Ättartaflor; 

Sjöström, Skånska Nationen; 

v. Stjernman, Swea och Götha flöfdinga Minne; 

• » Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel ; 

Stockholms Stads Calender 1761—1812; 
Swalin, Konungens Högsta Domstol; 

» » Svenska och Norska Statsråd; 

» Bidrag till Kongl. Maj.ts Kanslis Personalhistoria; 
Svenskt biografiskt lexicon. Ny följd; 
Svenska Drottningar, Porträtter och Biografier; 
Svenska Qvinnor, Anteckningar; 
Sveriges Civil och Krigs Calender 1791 — 1794; 

» Krigs och Civil Calender 1795—1812; 
Stats Calender 1813—1815; 

» och Norriges Stats-Calender 1816—1823; 
» » Calender 1824-1863; 

» > Nore:es Stats Calender 1864 — 1876; 

Statskalender 1877-1898; 
Uggfla, Swea Rikes Råds Längd; 

TJlJÉ, Biogr. anteckningar om juris kandidater m. m., 
Wrangel och Bergström, Svenska Adelns Ättartaflor; 
Örnberg, Svenska Ättartal; 
m. m. Förkortningar: 

Ausc. := Auscultant. 

Ausk. =::: Auskultant. 

Crim. = Criminal. 

Dep. :^- Departement. 

E. o. =- Extra ordinarie. 

Ex. 3Z1 Examen. 

Exp. 1= Expedition. 

H. R. = Hof Rätt. 

N. h. o. v. — : Namn, heder och värdighet. 

Prot. =:: Protokoll. 

R. R. =: Rådstufvu Rätt. 

Sthlm = Stockholm. 

T. f. r= Tillförordnad. ^Y|ij Gustaf Adolph medh Gudz nåde Swerigis Göthis och 
^^/ Wändis vttkorede Koouog och ArfiEurste, Storfurste till 
Finlandh Hertig till Esthlandh och Wässmaxinelandh. 
Göre witterligitt, att efther laga Tiugh och Bättgåuger hafve 
DU en longh tidh före mjckiu beswärligheett, särdeles feigdh 
och Örlig skuld waritt försumjmedhe, och eiideles kompne vthur 
sitt rätte bruck, deröfver på Vndersåthernes klagemåll suartt 
ingen ändhe finnes; Hvyarföre äre wij förorsakede wordne på 
sidstholdne Bikzdagh i Örebro att göre medh Menige Ständer- 
nas rådh och samtjckio en viss Ordningh huru här efther medh 
alle domar särdeles wår kongelige Hofrätt hoUas skulle. Och 
effter då är för gott ansedtt och beslutidt wordedh att wij 
skulle wår Kongelige Hofifrätt i Stockholm hafue sittiande, 
huilcken alle Lagwadde sauker och andre ährender som efther 
Ordningen af honom skärskådas och slijthas kunne, Vptage 
skulle., Och så derhoos stadgatt bleflP att wisse Perssoner der 
till förordnas mötte; Hwarföre på dedh bemältte wår Hofrätt 
må i rätten tidh komme i bruck och medh skickelige Personer 
blifue bestältt; Derföre haflfue wij förordnedt och tilbetrodtt, 
effter som wij härmedh förordne och tillbetro vår dom desse 
eftherschrefne oss Elskelige Edle Welbördige, Ehrlige, Lagfarne 
godhe Män Her Magnus Greffue till Wisingzborg Frijherre till huilcken wij för Pra3si- 
e. Her Abraham Greffue Ridboholm ock Kexholm, Drottzedt 
dent och wår Domhafwande bruke we 
till Wisingzborg Frijherre till Ridboholm och Lindholmen, Her 
Niels Bielcke Friherre till Salstadh, Ehrlandh Biörnsson til 
Skattmansöö, Niels Anderssonn till Fåårdall, alle Rikzsens Rådh. 
Oloff Stråle till Eckna, |: hwilcken wij wele bruke för wår 
vice Praisident :| Jöran Vlfsson till Norrnääs, Carll Gyllen- 
stierna till Nynääs, Jacob Jacobsson till Stöfle, och Jöns Jö- 
renssonn Lilliesparr till (tomrum) samptt Michill Olofssonn 
Secreterare Doctor Johannes Messenius, Lasse Benchtsson Borg- 
mest, i Nykeping och Hans Doober; Och giffue dem FuUmachtt, 
effter Lagin att döma Koningz domer wår Rättmätige högheett 
att brythe alle Skråck sochner och afsochner effter lagen oför- 
krenchtt: Wij befalle fördenskull strängeligen och alfwarligen 
allom af huadh wärdhe, Stondh eller wilckor han ware kan 
högh eller lågh, som boor eller wistas innom Sueriges gräntzer, XVI 

att han kenner och hoUer för^* war Domhafwaadhe och be**^ 
adsessores Vtbj den ähre, Wyrdningh och Myndigheett soui 
£ongs Donihafwande efther Lagen och wår giordhe Ordnin^h 
boer och medh rätta tilkommer. Särdeles biude och befalle wij 
alle dem som för rätte taale eller- sware skole, att de icke alle- 
nesth pa deres rättmätige laglige Citation och stämbningh ovrä- 
gerligen Comparera, Ythan och emott den doom och beskedh 
som denne war sittiande Hoffrätt afsäijandes wardher iathett 
waadh opkasta, och sigh i alla motto Suerigift Lag och w&r 
Rättegångz stadga lijckmätigtt förhoUa. Huar och för.^ wår 
Domhafuandhe och adsessores Deröfver att de rSttwisslig^en 
Ythan weldh dombett hadhe med någon i någorhanda widlyff- 
tighet rååka skulle, di wele wij dem emott haariom oeh enom 
förträdhe och försnare, och i ak motto skadhelöss hoUa; Det 
hwar och en weett sigh efterrätte. Till ytterraere wisse haffue 
wij dette medh eigen handh Vnderskrifwidt och witterligen 
lathe sättie wårt Secret här nedhan före. Actum Vässby gardh 
den 16 Februari] Anno etc. 1614. 

GX^STAA^US ADOLrmiS. 

(L. S.) Presidenter. 1) Grefve Magnus Brahe, till Wisingsborg, Rydboholm, 1G14— 1633 
Ijindholmen, Lycka och Axholm, f. ^^h 1564 på Tyiinelsö hos 
sin moster Drottning Catharina Stenbock; Åtföljde, efter idkade 
studier, en beskickning till England och Skottland 1582, be- 
sökte sedan flera länder; Kammarherre hos Konung Sigismund 
1590; Kammarherre hos Hertig Carl 1594; Höfvidsman öfver 
Örebro och Nerike /s 1597; Befallningsman öfver Arboga Stad, 
Kungsöhr, Noraskoga och Lindes Bei^slag samt Skinsäckeberg 
Ve s. å.; Tillika Häradshöfding i Trögds härad s. å. ; Skickades 
af Hertigen till Konung Sigismund efter Stångebro Slag att 
handla om fred 1598; Lagman öfver Upland och all Vestra 
Norrlanden 1599 ; En af de olycklige Riksens Råds Domare ^^/s 
1600; Riks Råd 1601; Riks Marsk ^Vs 1602; Ledamot i den t. f. 
Regeringen under Konungens Lififländska fälttåg 1605; Eörde 
Ordet i Rätten öfver Ärke Biskopen Magister Abraham Anger- 
mannus 1606; Bar Riks Svärdet vid Konung Carl IX:s kröning 
i Upsala ^Vs 1607; Commissarie vid Tractaten med Polen 1608; 
Riks Drots 1611; Bar Kronan vid Konung Carl IX:s begrafning 
1612; Landshöfding öfver allt Småland Ve 1612; Den förste Pre- 
sident i Svea H. R. ^Vs 1614; TiUika Lagman i Upland s. d.; 
Bar Kronan vid Konung Gustaf II Adolphs kröning i Upsala 
^Vio 1617; Slagen till Riddare vid kröningen ; Introducerad på 
Riddarhuset under N:o 1 bland Grefvar 1625; En af Drott- 
ning Christinas Förmyndare 1632; Bi vistade alla Riksmöten 
under sin tid; »Var en sträng, men rättvis Domare, samt gif- 
mild mot de fattige» ; Död Vs 1633, begrafven med stor ståt 
^Vs s. å. i Westerås Domkyrka. 

Gift l:o) ^Vu 1594 på Gräfsnäs med Grefvinnan Brita 
Leijonhufvud, f. 1567, död ^Vs 1611, hade med henne den för 
sin Gudsfruktan, skönhet och fromhet kända dottren Ebba 
Brahe; 2:o) ^Vio 1618 på Strömsholm med Friherrinnan Helena 
Bjelke, f. ^Vs 1592, död ^Vs 1651 på en jagt vid Waxholm; 
dotter af Riks Rådet Friherre Claes Bjelke till Wik och Elsa 
Bjelke från Lilljestad. 2 J^RESIDENTER 

1634—164/) 2) Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna, till 

Kimito och Nynäs, Tyresjö, Stureforss m. m., f. ^Ve 1587 på 
Tyresjö; Idkade först studier i Upsala, skickades 1598 utrikes, 
fortsatte studierna vid Academierna i Eostock, Wittenberg och 
Jena samt besökte de förnämsta Chur- och Furstliga Hof i 
Tyskland; Hemkom 1()02; Kammar Juncker hos Konung Carl IX 
1604, följande honom på hans Liffländska fälttåg; Bar »Him- 
meln» öfyer Konung Carl IX vid kröningen 1607; Hertig Jo- 
hans af Östergötland Råd, Canceller och Marskalk 1612; Her- 
tigens FuUmäktig vid Riksdagen 1617; Riks Råd ^Vio 1618; 
Ståthållare öfver Stockholms och Upsala Slott med städer och 
län s. d.; Legat till Danska Hof vet ^Vs 1622; Hof Rätts Råd 
i Svea H. R. och Gouvemeur öfver Westergötland s. å.; Lag- 
man i Westergötland 1623; Åter Legat till Danmark ®Vi2^ 
1624; Åtföljde Konung Gustaf II Adolphs lik vid dess öfver- 
förande från Tyskland till Sverige 1633; Riks Drots ^Ve 1634; 
En af Drottning Christinas Förmyndare s. d. — 1640; President 
i Svea H. R. ^V? 1634; Tillika Lagman öfver Dalsland *Vio 
s. å.; Utom dess brukad i åtskilliga angelägna Commissioner 
samt utrikes beskickningar till Danmark, England och Holland; 
Död ^Vu 1640, begrafven ^Vi2 s. å. i Tyresjö kyrka. 

Gift l:o) ^Vs 1611 på Stureforss, i Hertigarne Johans och 
Carl Philips närvaro, med Märta Bjelke, f. 1585, död Vs 1620, 
begrafven "Vu s. å i Storkyrkan, dotter af Riks Rådet Thure 
Nilsson Bjelke och Grefvinnan Margaretha Svantesdotter Sture ; 
2:o) ^Vs 1622 med Friherrinnan Margaretha Bjelke, f. 158., 
död 1^1 1629, dotter af Riks Rådet Friherre Claes Nilsson 
Bjelke och Friherrinnan Elin Fleming samt Enka efter Riks 
Marsken Axel Ryniug; 3:o) Vi 1631 med Friherrinnan Brita 
De la Gardie, f. 158., död 1645; Enka efter Riks Skattmä- 
staren Jesper Cruus samt dotter af Riks Rådet Friherre Pon- 
tus De la Gardie och Sophia Gyllenhjelm. 

Friherre Oxenstjernas barn och barnbarn blefvo ^Vn 1651 
upphöjda i Grefligt Stånd till Kroneborg. 
1641— lGf)l 3) Grefve Per Brahe, till Wisingsborg, Cajana, Ryd- 

boholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogesund, f. ^^2 1602 
på Rydboholm; Fick från barnaåren en god uppfostran; Reste 
utrikes ^Vio 1618 och fortsatte der sina studier och sin upp- 
fostran; Hemkom /s 1621; Bi vistade Drottning Catharina Sten- 
bocks begrafning 1622; Reste åter utrikes 1623; Hemkom /s 
1626; Kammarherre hos Konung Gustaf II Adolph ^Vs s. å.; 
Åtföljde Konungen på krigståget till Preussen ^^h s. å. ocb 
deltog vid Konungens sida i striderna; Öfverste för Smålands 
Regemente till häst ^Vö 1628: Landt Marskalk vid Riksdagarna 
i Sthlm 1629 och 1630; Riks Råd ^Vs 1630; Lagman öfver 
Westraanland, Bergslagen och Dalarne Ve s. å. ; Bivistade åter PRESIDENTER ;J kriget i Tyskland; Tog med Konungens bifall af sked från sitt 
Eegemente Aa 1631; Hof Eätts Eåd i Svea H. R. 1632; Ee 
geringens Legat två gånger till Tyskland; Förste Commissarius 
vid Polska Fredsunderhandlingen i StumsdorfE ^Ve 1634; Gou- 
verneur öfver Preussen ^Vi2 s. å. ; Afslöt i Stumsdorff ett 25- 
årigt stillestånd med Polen Vo 1635; General Gouverneur öfver 
Preussen ^®/9 s, å .; General Gouverneur öfver Finland, Öster- 
botten och Åland samt begge Carelerne ^Vio 1637; »Gjorde 
der två gånger resor kring hela landet, besörjde om Utskrif- 
ningar, inrättade goda Politie Författningar och lilla Tullen 
i landet, delte de större Socknar, lät uppbygga nya kyrkor, 
anlade nya Staden Helsingfors och andra städer, utvidgade 
gamla, i synnerhet Åbo och Wiborg, förbättrade Åbo Slott, 
upprättade märkeligen den förfallna Kyrko Disciplinen, lät 
öfversätta hela Bibeln på Finska; Inrättade Trivial Scholor 
och smärre Scholor», ett Gymnasium i Wiborg samt en Aca- 
demie i Åbo -Vs 1640; Genom lottkastning vald till Eiks Drots 
och President i Svea H. E. ^^U 1641; Tillika En af Drottning 
Christinas Förmyndare 1641 — Vis 1644; Förde försvaret i kri- 
get emot Danskarne i södra Sverige 1643 — 1644; Lagman 
jemväl öfver Herjedalen 1644; Fick af Drottning Christina 4 
Socknar i Småland såsom tillökning i sitt Grefskap ^Ve 1645; 
Den förste Canceller för Academien i Åbo Vii 1646; Åter 
General Gouverneur öfver Finland, Åland och Österbotten ^'A 
1648; »Gjorde der åter resor kring hela Landet och bidrog 
mycket till god ordning och förbättring»; Bivistade Drottning 
Christinas kröning i Stockholm ^^/e 1650 och satte jemte Ärke 
Biskopen Lenseus Kronan på henne; Fick till Friherrskap åt- 
skilliga Socknar i Finland, Östergötland och Småland ^^/'g 1()50; 
Anlade Städerna Caj ana, Christinsestad och Ta vasteborg s, å. 
samt Brahestad 1652, äfven Grenna i Småland s. å.; »Gjorde 
frimodigt Drottningen förebråelser för hennes slösaktighet 
samt afstyrkte i högsta måtto Hennes afsägelse ifrån Thro- 
nen»; Erhöll på begäran af sked från General Gouvernementet 
^Vs 1654; Bivistade Drottningens afsägelse Ve s. å., »då han 
ej kunde förmås att lyfta af henne Kronan, som Hon ändt- 
ligen måste göra Sjelf»; Satte derefter jemte Ärke Biskopen 
Kronan på Konung Carl X Gustaf och -7io s. å. på Drott- 
ning Hedvig Eleonora; Anförde sjelf Svenska arméen i kriget 
mot Danmark 1657 och fick Konungens Fullmakt att hafva 
Directionen öfver hela Militien i Sverige både till Lands och 
Watten; En af Förmyndarne för Konung Carl XI 1660—1672; 
Director öfver hela Justitise Väsendet i Eiket ^V* 1661; För- 
ordnad att föra Directionen vid Lagens öfverseende och för- 
bättrande Ve 1665; Satte vid Konung Carl XI:s kröning i 
Qpsala *V3 1675 Kronan på honom; Erhöll tjenstfrihet 1680; 4 PRESIDENTER 

»Var allmänt berömd för Gudsfruktan, Redlighet, Rättrådig- 
het, Klokhet, och det gafs ingen, som klandrade hans göro- 
mål»; Död ^Ve 1()80 på Bogesund, begrafven i Konungens och 
båda Drottningarnas öfvervaro i Riddarholmskyrkan, men der- 
ifrån förd till familj egraf ven i Öster Ryds kyrka. 

Gift l:o) 1^4 1628 på Stockholms Slott med Hof Fröken 
Friherrinnan Christina Catharina Stenbock, f. 1608, död ^^/e 
1650 på Abo Slott, begrafven ^*i 1651 i Wisingsborgs Slotts 
kyrka; dotter af Riks Rådet Friherre Gustaf Stenbock och 
Grefvinnan Beata Margaretha Brahe; 2:o) ^Vt 1653 på Boge- 
sund med Friherrinnan Beata De la Gardie, f. *% 1612, död 
^Vio 1680; Enka efter Riks Rådet och Fält Marskalken Grefve 
Lennart Torstensson samt dotter af Riks och Hof Rätts Rådet 
Friherre Johan Pontusson De la Gardie och Friherrinnan Ca- 
tharina Oxenstjerna af Steninge. 

1661— 166S 4) Seved Bosson Bååt, Friherre Bååt, till Härlunda, 

Fållnäs, Sundbyholm, Skärsholm och Myrö i Nerike f. Vi 1615 
på Fållnäs; Assessor i Kammar Revisionen någon tid; Kammar 
Råd 1641—1645; Häradshöfding i Tjurbo härad »Vs 1642; Bi 
vistade såsom Caput Familise Riksdagarne 1642 — 1644; Riks 
Råd ^Vi 1645; Riks Kammar Råd 1645 — 1652; »Commissarius 
till Gräntseläggningen mellan Halland och Skåne», ^Vi 1646; 
Friherre ^Vi 1650; Erhöll till Friherreskap Härlunda, Thorsås 
och Skatelöfs Socknar i Småland; President i General Bergs 
Amtet ^7i 1652; Hof Rätts Råd i Svea H. R. 'V* s. å.; General 
Gouvemeur öfver Drottning Christinas Domäner 1657; Leda- 
mot af den Commission, som dömde Bengt Skytte; Medlem af 
Lag Comitén; President i Commerce Collegium ^Vs 1660; Pre- 
sident i Svea H. R. ^Vn 1661; Tillika Lagman öfver CarelenVs 
1663; Riks Skattmästare, President i Kammar Collegium ocb 
En af Konung Carl XI:s Förmyndare 1668; Tog af sked från 
Hof Rätten V? s. å.; Canceller vid Academien i Dorpt ^V% s. å.; 
Medlem af Commissionen för undersökning af Statsverkets ställ- 
ning, hvars betänkande är bekant under namnet »Blå Boken»; 
Död ^^/s 1669 i Sthlm, begrafven i Sorunda kyrka. 

Gift ^Vu 1642 i Stockholm med Friherrinnan Magdalena 
Stenbock, död 1686; dotter af Riks Rådet Friherre Gustaf 
Erikson Stenbock och Grefvinnan Beata Mai^aretha Brahe af 
Wisingsborg. 

1668—167:5 5) Friherre Johan Nilsson Gyllenstjerna, Den Lär- 

de och Vältalige kallad, till Lundholmen, Frössåker m. m., f. 
1617; Utgaf i Upsala en Oration 1641; vice President i Svea 
H. R. ^% 1647; Landshöfding i Östergötland »% 1650; Riks 
och Hof Rätts Råd ^Va 1654; President i Wismarska Tribu- 
nalet V? 1662; President i Dorpts H. R. ^Vs 1664; President 
i Svea H. R. ^Ve 1668; TiUika Riks Cancellie Råd ^e/^o s. å.; PKESIDENTEK 5 

Ledamot i Commissionen för ordnande af de från Danmark 
eröfrade provinsemas angelägenheter 1669; Jemväl Härads- 
höfding i Helsingland ^Via 1670; Nedlade för sjuklighet sina 
embeten ^7s 1673; Tog skriftligt af sked från Hof Rätten ^^U s. å.; 
Ordförande i den Deputation, som af Ständerna på Eiksdagen 
i Upsala 1675 tillsattes för att öfverse och förbättra lagen; 
Död ^% 1690 i Sthlm, begrafven i Källeryds kyrka i Småland. 
Gift l:o) ^Ve 1()48 med Friherrinnan Anna Maria Posse, 
f. 1621, skilda 1669, död ^Vé 1672; dotter af Riks Rådet Fri- 
herre Knut Göransson Posse och Ingeborg Torstensdotter; 
2:o) 1% 1670 med Catharina Margaretha Dureli, f. 1655, död 
1675; dotter af Landshöfdingen Magnus Nilsson Durell och 
Brigitta von Crakow; 3:o) 1()7. med Friherrinnan Christina 
Maria Leijonhufvud, f. Ve 1648, död 1724; dotter af Öfversten 
Friherre Erik Leijonhufvud och Friherrinnan Christina Doro- 
thea Baner. 

6) Friherre Bengt Horn, till Åminne, Ekebjholm m. 1674—1677 
m., f. ^%i 1623 på Vik hus; Uppfostrades för den civila em- 
betsmannabanan, men beslöt vid 23 års ålder att egna sig åt 
krigareyrket; Begaf sig till C. G. Wrangels armé i Södra 
Tyskland 1646; Capitaine vid Blå Regementet 1647; Major 

vid Generalen Friherre Stenbocks Regemente 1648; Öfverste 
Lieutenant s. å. ; Hemkommen, Öfverste Lieutenant vid Drott- 
ning Christinas Lifgarde 1651; Gouverneur öfver Halland ^V* 
1654; Öfverste för Drottningens Lif Regemente 1655; Com- 
mendant på Fästningen Marienburg efter dess eröfring s. å.; 
Gouverneur öfver Estland och Rewel med General Majors titel 
^Ve 1656; Afsked derifrån ^Va 1(J59; Riks Råd ^% 1660; Am- 
bassadeur vid Fredsmötet i Kardis s. å.; Ambassadeur till 
Moskwa i början af 1662, hvarvid Stolbowa Freden bekräf- 
tades; General Gouverneur öfver Estland 1672; Tillika Lag- 
man i Carelen % 1674; President i Svea H. R. V? s. å.; Fält 
Marskalk /s 1677; »Valedicerade» i Hof Rätten ^®/9 s. å.; Död 
"'Ii 1678 i Riga, begrafven i Gottröra kyrka i Roslagen. 

Gift l:o) 1^11 1652 på Stockholms Slott med Drottning 
Christinas Kammar Jungfru (Hoffröken) Friherrinnan Mar- 
garetha Sparre, död Via 1660 i Rewel; dotter af Riks Rådet 
Lars Eriksson Sparre och Martha Baner; %^) ^^9 1662 med 
Friherrinnan Ingeborg Baner, f Vii 1641 på Stockholms Slott, 
död ^Vt 1675; dotter af Riks Rådet Axel Baner och Friherr- 
innan Karin Bjelke; 3:o) *Vio 1677 med Friherrinnan Mar 
garetha Bjelke, död 1726; dotter af Riks Rådet Friherre Gu- 
staf Bjelke och Friherrinnan Maria Elisabeth Sparre af Sundby. 

7) Friherre Knut Jönsson Kurck, till Lämpelä, He- 1G77-168C 
densö. Göksholm, Boxholm m, m., f. V» 1622; Idkade studier 

och gjorde utrikes resor; Landshöfding öfver Westmanland « PRESIDK^TER 

i»/i 1(551; Riks Eåd *% 1()(>0; Tillika Assessor i Commerce 
Collegium Ve s. å.; General Commerce Råd 1661; President i 
Commerce CoUegium Vi 1063; Lagman i Nerike ^Vs 1666; 
Tillika Häradshöfding i Gestrikland 'Vio 1674; Häradshöfding 
öfver Westerbotten och dess Lappmarker ^^'e l(i76; President 
i Svea H. R. Vh 1677; Afsked ^^,2 1680; Afsked från Råds 
Embetet ^Vis 1681; Död ^Ve 1690 på Hedensö, begrafven i 
Näshulta kyrka. 

Gift l:o) med Lucretia von Stakenbrouch, f. ^^s 1614 i 
Holland, död ^Vs 1664; Enka efter Lamoral von der Notli 
samt dotter af Thomas von Stakenbrouch ; 2:o) 1665 på He- 
densö, »utan Konungens samtycke», med Friherrinnan Barbro 
Natt och Dag, död ^Vs 1680; Enka efter Riks Rådet och Ami- 
ralen, Friherre Claes Bjelkenstjerna samt dotter af Riks Rådet 
Friherre Åke Axelsson Natt och Dag och Friherrinnan Elsa 
Oxenstjerna af Fiholm; 3:o) Ve 1681 på Sundby i Öja socken 
med Friherrinnan Christina Sparre, f. ^7 1650, död 1722, dot- 
ter af Riks Rådet Friherre Axel Carlsson Sparre och Grefvin- 
nan Margaretha Oxenstjerna af Korsholm. 

1680-1682 8) Grefve Magnus Gabriel De la Gardie, till Leckö, 

Arensburg, Hapsal m. m., f. ^'^/lo 1622 i Rewel; Höll, på sitt 
tolfte år, å Riddarhuset, i Ständernas närvaro en Latinsk Pa- 
rentation öfver Konung Gustaf II Adolph; Student i Upsala 
1635; Rector Illustris vid Upsala Academie 1639; Reste ut- 
rikes 1640; Hemkommen, Öfverste vid Lif Gardet till fot ^Vi 
1645; Deltog i fälttåget i Skåne s. å.; Öfverste för Lif Rege- 
mentet till häst 1()46; Ambassadeur Extra ordinarie till Fran- 
ska Hofvet s. å., hvilken Beskickning skedde med öfvermåttaii 
stor ståt och kostnad; Riks Råd % 1()47; Krigs Råd s. d., 
Häradshöfding i Walla härad i Westergötland ^Vi2 s. å.; Ge 
neral af Infanteriet och Gouverneur i Leipzig ^'A 1648; Bi- 
vistade Prags belägring med utmärkt tapperhet; General Gou- 
verneur öfver Liffland ^Vs 1649; Bi vistade Drottning Christinas 
kröning ^7s 1650; Förde dervid Riks Baneret och begåfvades 
af Drottningen med brillanterad Ringkrage och värja af guld; 
Skänkte deremot Drottningen, till erkänsla, en Kongl. Krönings 
Stol af silfver, den nuvarande tronen; Riks Marskalk V2 1651; 
Riks Kammar Råd och President i Kammar CoUegium *Vi 1652; 
Lagman öfver Westergötland, Halland och Dal -Vs s. å.; Riks 
Skattmästare ^Via s. å.; General Gouverneur öfver Westergöt- 
land, Dal och Halland ^Vs 1654; Canceller vid Upsala Academie 
^Vi2 s. å.; Lieutenant General öfver hela Krigs Väsendet Vö 
1655; General Gouverneur öfver LifiQand s. d.; Erhöll af Konung 
Carl X Gustaf dennes egen brillanterade värja, den han sjelf 
fått af Drottning Christina; Ambassadeur vid Freds Congressen 
i Oliva Kloster med Polackerne 1660 och undertecknade Freden PRESIDENTER 7 

^Vs (^Va) s. å.; Riks Canceller och President i Canceiiie Col- 
-legium s. å.; En af Konung Carl XI:s Förmyndare 1660 — 
1672; Eiks Drots och President i Svea H. R. % 1680 äfven- 
;som General Directeur öfver Justitise Väsendet i Sverige och 
Finland; Transporterade 1682 med Kongl. Majits Nådiga bifall 
Presidentskapet på sin son Gustaf Adolph De la Gardie, men 
behöll sjelf Riks Drots och Cancellers Embetena samt titeln 
-General Justitise Directeur; Tog skriftligt af sked från Hof- 
Rätten % s. å. ; Död ^^U 1686 på Venngarn, begrafven i 
Warnhems Kloster kyrka. 

Gift Vs 1647 på Stockholms Slott i Drottningens, Riksens 
Råds, Ridderskapet och Adelns närvaro med Prinsessan Maria 
Euphrosyna af Pfaltz Zweibriicken, f. V2 1625, död '^Vio 1687; 
syster till Konung Carl X Gustaf samt dotter af Pfaltz Gref- 
ven Johan Casimir och Prinsessan Catharina, Konung Carl 
JX:s dotter. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt, hvilket å ramen angifves föreställa Grefve Magnus 
Gabriel De lä Gardie"^' och är signeradt: »Anna M Ehrenstral», 
finnes följande inskription: 

»Prteaidiiim Astr»'' Phoebi Martisqne Togap'que 
Pauperis Arx Sortis, Victor, et Ipse.> 

^^Stöd för lärdom och rätt, ett värn i kriget, för freden, 
Fattigmans borg han var, desslikes slagtningar vann.) 

9) Grefve Gustaf Adolph De la Gardie, till Leckö, 1682-1695 

Arensbur;^ m. m., f. ^%2 1647 i Sthlm; Student i Upsala /e 
1658; Eector lUustris derst.^Vi» 1665 — Va 1666; Reste utrikes 
1667; Efter hemkomsten Öfver Kammarherre 1670; Envoyé 
Extraordinarie till England och Frankrike ^Vs 1672 och till 
Eegensburg Vii s. å.; Ofverste för . Lif Regementet till häst 
^Vi2 s. å.; Riks Råd V10 1673; Canceiiie Råd 1674; Lagman 
öfver Westergötland och Dal ^^2 1681; Hof Rätts Råd i Svea 
H. R. s. å.; Intog sitt säte Vii s. å ; President i Hof Rätten 
^Vé 1682: Canceller vid Academien i Åbo ^Vi 1687; President 
i Commissionen öfver Pommerska Reductions Verket 1692; 
Död Vs 1695 på Wärnanäs sätesgård i Småland, begrafven 
^^/lo s. å. i Riddarholmskyrkan, sedan förd till De la Gardieska 
familj egraf ven i Weckholms kyrka i Upland. 

Gift Vio 1673 på Calmare Slott med Hoffröken Grefvin- 
nan Elisabeth Oxenstjerna, f. ^'Vs 1655 i Åbo, död Vio 1721 i 
Sthlm; dotter af Riks Rådet Grefve Erik Oxenstjerna och 
Grefvinnan Elsa Elisabeth Brahe. * Anm. af Utgifvaren: Torde vara tvifvelaktigt, om icke detta por 
trätt i stället gifver bilden af f^residentcn Friherre Bengt Horn. (Jmfr origi- 
nalet på (Tripsholms Slott.) 8 PRESIDENTER 

r 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Gustaf Adolph De la Gardie finnes föl- 
jande inskription: 

>Multa Tulsre Bon*' Naturee' Munere Miilti; 
Qvid Qvid Habent Multi Siiig^la Solus Habes.» 

(Mången som skänk af en gifmild natur fått gåfyor så många; 
Hvilka än mängden må ha', Du har dina för dig.) 

1695-1703 10) Lars Wallius, Adlad, Friherre och Grefve Wal- 

lenstedt, till Segloraberg och Walla, f. 1631 i Upsala; Stu- 
dent derst. och vid flera utländska Universitet; Cancellist i 
Kongl. Cancelliet och vid Svenska Ambassaden till Frankrike; 
Secreterare vid General Gouvernementet i Ingermanland; Kongl. 
Secreterare; Adlad ^Vo 1668; Eiddarhus Secreterare 1672; Hä- 
radshöfding -^4 1674; Revisions Secreterare ^Vi 1676; Förord- 
nades af Konung Carl XI genom Bref från Kungsör ^Vi 1682 
att inför Riksens Ständers Commission criminaliter anklaga 
Konungens Förmyndare och Rådet för deras förvaltning under 
Konungens minderårighet; Upphofsman till det stränga Duells 
Placatet ^Vs 1682; Cancellie Råd och Inspector öfver Justitise . 
Verket ^Vis 1683; Landshöfding i Vestmanland ^Vs 1689; Fri- 
herre s. d.; Kongl. Råd och Cancellie Råd Ve 1693; Grefve 
s. d.; Tillika befuUmäktigad att hafva inseende öfver Justitise 
Revisionen ^%2 s. å. : President i Svea H. R. ^% 1695; Can- 

o 

celler vid Academien i Abo s. å.; En af Förmyndarne under 
Konung Carl XII:s minderårighet Vi 1697; Entledigad der- 
ifrån ^Vii s. å.; Död, utan son, ^Vii 1703 i Sthlm. 

Gift 1^2 1671 med Maria Uttermarck, f. 1651, död 1679;: 
dotter af Ståthållaren Daniel Uttermarck och Catharina Eriks- 
dotter. 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Wallenstedt finnes följande inskription: 

^In Lino Faciem Vohii quoque Pingere Mentem, 
Non Tamen In Calamo Vis Erat Ista Rudi.» 

(Dragen på duken här syns, men själen ock teckna jag velat, 
Dertill pennan dock ej höfviskt var skuren nog fint) 

varande porträttet signeradt: »Anna M. Ehrenstral». 
1703-1714 11) Gabriel Falkenberg, Friherre och Grefve Fal- 

kenberg, till Sandemar, Odensviholm, Söderby och Ogestad, 
f. Ve 1646; Studerade och gjorde resor i främmande land; Bi- 
vistade för sin dåvarande ätt Riksdagen 1660; Kammarherre 
1667; Landshöfding i Södermanland ^Vs 1678; Friherre ^Vis 
1687; Tillika Landshöfding öfver Södertörn ^7s 1689; Kongl. 
Råd Ve 1693; President i Åbo H. R. Ve s. å.; Grefve s. å.; Pre- 
sident i Svea H. R. Vi 2 1703; CanceUer vid Academien i Åbo- 
Vs 1704; Död, ogift, ^Vö 1714, begrafven i Riddarholmskyrkan. J PKESIDENTEK \) 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Falkenberg finnes följande inskription: 

>Corporis Eftlgies Mea, Sed Pars Altera Picta Est, 
Ingenuam Mentem Pinge Totus Ero.> 

(Bild af mitt yttre du ser, men det är blott halfva mitt väsen; 
Teckna min friborna själ! Då jag blifver ett helt.); 

varande porträttet signeradt: »Anna M. Ehrenstral». 

12) Friherre Reinhold Johan von Fersen, Grefve 1715— 1716 
von Fersen, till Granhammar, Cronendahl, Mart m. m. i 
Estland, Bjelkestad i Upland, f. 1646; Volontaire vid ett Her- 
tigens af Curland Regemente 1671; Lieutenant vid Curländska 
Dragonerna A 1672; Capitaine vid ett Holländskt Dragon 
Regemente 1674 och bivistade Slagtningen vid Genefif samt 
belägringen af Oudenarde och Grave; Efter återkomsten till 

Sverige Major vid Wiborgs och Nyslotts Dragoner ^'& 1675; 
Deltog verksamt i Slaget vid Landskrona ^V^ 1677; Öfverste 
Lieutenant vid Westerbottens Infanterie ^V? s. å.; Öfverste 
för samma Regemente ^Vi2 1684; Tillika vice Landshöfding i 
Westerbotten 1688; Deltog med sitt Regemente i Descenden- 
ten of ver Diina Strömmen och slaget derst. ^/i 1701 samt i 
Slaget vid Clissow V? 1702; General Major af Infanteriet och 
Commendant i Göteborg *^/io 1702; Landshöfding öfver Halland 
"Va 1705; General Lieutenant af Infanteriet och Gouverneur 
i Riga ^Vio 1709; Gouverneur i Wismar och Öfverste för 
Garnisons Regementet derst. «% 1710; Kongl. Råd Vi 1711; 
Grefve ^Vs 1712; General Fälttygmästare V? s. å ; President i 
Svea H. R. ^Ve 1715; Död 'Vu 1716 i Sthlm. 

Gift 168. med Friherrinnan Anna Sophia von Ungern 
Sternberg; Enka efter General Majoren Jacob Stael von Hol- 
stein samt dotter af Ståthållaren på Riga Slott Friherre Wol- 
mar von Ungern Sternberg och Sophia Johansdotter von Yx- 
kuU Gyllenband till Padenorm. 

A ett i Hofrättens stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve von Fersen finnes följande inskription: 

»Marte Prius Mutos Patria Spetatus in Annos, 
Clausit in offensos Hac Statjone Dies.» 

(Förr i fosterländsk tjenst — i mångårig bardalek pröfvad, 
Bort ur lifvet han gick — hotfulla dagarnas tid.); 

varande porträttet signeradt: »Auna M. Ehrenstral.» 

13) Friherre Carl Gyllenstjerna, Grefve Gyllen- 1718—1723 
sljerna, till Steninge, Limmared, Bjelkestad, Aljö, Örnäs och 
YxelshofÉ, f. Va 1649; Reste utrikes 1665; Efter hemkomsten 
Kammarherre hos Drottning Hedvig Eleonora 1668; Öfver 
Kammarherre 1670; Tillika Öfver Hof Stallmästare 1672; 
Konung Carl XI följaktig under kriget i Skåne, bivistade vid 10 PRESIDENTER 

hans sida slagen vid Lund och Helsingborg; Skickades till 
Sthlm med berättelse om nämnda strider; Af sänd 1680 af 
Enke Drottningen till Köpenhamn med presenter och lyckönsk- 
ningar till Prinsessan Ulrika Eleonora, Konung Carl XI:s ut- 
sedda gemål; Gouverneur öfver bemälda Drottnings Hofstat 
och Lifgeding Vi 1680: Inrättade derstädes Eoteringen 1683; 
Kongl. Råd ^% 1687; General Gouverneur öfver Lifgedinget, 
hvilket han förestod till 1719, då det indrogs, samt Drott 
ningens Öfverste Marskalk och Kammar Råd s. d.; Grefve 
^7i2 s. å.; President i Kammar Revisionen /a 1697 och för 
någon tid s. å. i Statskontoret; Bi vistade Konung Carl XII:s 
kröning /12 s. å.; President i Svea H. R. ^^/u 1718; Canceller 
vid Academien i Åbo Ve 1719; Var äfven Riddarhus Directeur; 
Död, barnlös, Ve 1723 i Sthlm, begrafven i Konungens och 
Riksens Ständers närvaro i Riddarholmskjrkan ; derifrån förd 
till Ytter Selö kyrka i Södermanland. 

Gift ^Vt 1706 på Ulriksdal med Friherrinnan Anna Maria 
Soop, f. 'Vé 1660, död Ve 1735; Enka efter Fält Marskalken 
Grefve Axel Hansson Wachtmeister till Mälsåker samt dotter 
af Presidenten Friherre Gustaf Mattsson Soop och Friherrin- 
nan Margaretha Horn af Marienborg. 

A ett i Hof rättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Gyllenstjerna, måladt af den store Ehren- 
strahls dotter, Anna Maria Ehrenstrahl, är följande inskrift: 

»Pinxit ut Egregios Muliebris Dextra Yultus, 
Ingenii Dotes Mox Tremebunda Stupet.» 

(Qvinnohand lysande drag här fästa å duken har velat, 
I)ock Öfver anlagens skatt häpen hon darrande står.) 

1723 14) Gabriel Welt, Adlad och Friherre Stjerncrona, 

till Akeshof i Bromma socken, Sjöberg och Casby, f. ^Va 1669 
i Upsala; Student derst.; Häradshöfding i Tjusts härad i Cal- 
mare län *% 1694; Häradshöfding i Sotholms, Svartlösa och 
Öknebo härad i Södermanland ^V* 1696; Adlad 'Vi 1699; 
Assessor i Svea H. E. ^Vs 1701; Ledamot af Lag Commissio- 
nen ''/s 1705; Lagman i Nerike Vs 1712; Förste Ombudsman 
% 1714; Den förste Justitise Canceller % 1719; Friherre «% 
s. å.; Ledamot i Commissionerna öfver Holsteinska Geheime 
Eådet Baron Görtz m. fl. s. å.; President i Svea H. R. ^9 
1723; »Har under de svåra krigsåren, då allmänna Crediten 
var förfallen, användt stor del af sin förmögenhet till Rikets 
tjenst»; Död % 1723 i Sthlm, begrafven i Bromma kyrka. 

Gift Vs 1708 med Antoinette Maria Amya, f. V? 1680, 
död ^Vt 1721; dotter af Handelsmannen i Göteborg, Kongl. 
Commissarien David Amya. 

A ett i Hofrättens stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Friherre Stjerncrona finnes följande inskription: PRESIDENTER J 1 

»Quod niulti claris debent natalibas, omne 
Stierncronius nieritis debuit ipse siiis.» 

(Mången för lysande börd har att tacka sin framgång, 
Stjerncrona likväl ej så, blott sin egen förtjenst.) 

15) Pehr Scheffer, Adlad och Friherre Scheffer, till 1723—1731 
Stora Ek, Lundsholm, Åsa m. m., f. ^V? 1657 i TJpsala; Stu- 
dent derst.; Utgaf en disputation »de Foenore» 1678; Företog 
derefter en vidsträckt utrikes resa och studerade i Basel, Ge- 

ne ve och Strasburg; Återkom till Sverige 1683; Secreterare 
hos Presidenten Grefve Gustaf Adolph De la Gardie s. å.; 
Vice Lagman i Westergötland och på Dal 1684; Assessor i 
Svea H. E. in tertia Classe 1688; Naturaliserad svensk Adels- 
man Vt 1698 med namnet Scheffer von Gernsheim till åmin- 
nelse af hans stamfader, som vid boktryckerikonstens uppfin- 
ning vann ett odödligt namn; Antog dock ej detta namn, utan 
bibehöll namnet Scheffer; Ledamot af Lag Commissionen Vs 
1705; Vice President ^Vi2 1712; Förste Ombudsman i Söder- 
manland Vi 1714; Landshöfding derst. V4 s. å.; Landshöfding 
i Skaraborgs län Vio 1716; Friherre -Vs 1719; President i Svea 
H. E. Vii 1723; Uppförd vid 1727 års Eiksdag på Eiks Eåds 
förslag, men undanbad sig, i anseende till sin ålder, detta 
höga Embete ; » Såsom ledamot vid de flesta Eiksdagar deltagit 
i de angelägnare rådplägningarna»; Död ^Vs 1731; begrafven i 
Clara kyrka. 

Gift l:o) Va 1693 med Catharina Margaretha Fägerstj erna, 
f. =^V7 1675, död A 1697; dotter af Landshöfdingen Håkan Fä- 
gerstjerna och Margaretha Tersera Jönsdotter; 2:o) 1702 med 
Helena Maria Ehrenstjerna, f. 1684, död 1754; dotter af Ju- 
stitiarien Theophilus Ehrenstjerna och Maria Strömschöld. 

A ett i Hof rättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Friherre Scheffer finnes följande inskrift: 

»Debuit Hic proprium propriis Virtntibus omne, 
Noluit at proprium Debuit, *omue Deo! 

(EgTia talangers mängd att tacka för lyckan han hade. 
Utan att brösta sig sjelf tillskref han allt åt sin Gud.) 

16) Grefve Hans von Fersen, till Ljung, Steninge, 1731—1736 
Granhammar m. m., f. Vs 1683 i Rewal; Volontaire vid We- 
sterbottens Infanterie 1700; Bi vistade Descendenten öfverDiioa 

och slaget derst. V? 1701; Wachtmeister vid Hertig Fredric 
IV:s af Holstein Gottorp Drabante Corps samt Kammar Jun- 
kare hos Hertigen s. å.; Lieutenant vid Drottningens Lif Re- 
gemente till fot ^/t 1703; Capitaine vid Pommerska Dragon 
Regementet ^Vs 1705; Bivistade slaget vid Frauenstadt Vs 
1706 och vid Calisch ^Vio s. å.; der han af sju svåra blessiirer 
blef liggande på marken bland de döda; Major vid Norra 12 PRESIDENTEK 

Skånska Cavalleriet Vä 1710; General Adjutant vid Bohus- 
länska Arméen ^Va 1711; Öfverste vid Konung Stanislai af 
Polen Drabanter ^Ve s. å.; Second Öfverste vid Westgötha 
Cavallerie Vt s. å.; Öfverste för Uplands Stånds Dragoner ^Vi 
1712; Bi vistade slaget vid Gadebusch Via s. å.; Öfverste för 
Westgötha Cavallerie 1714; General Major af Cavalleriet ^V? 
1719; General Lieutenant af Cavalleriet ^i 1720; Gouverneur 
i Narwa Vi s. å.; hvilken beställning han dock ej kom att 
tillträda; President i Svea H. E. ^s/g 1731; Död ^Vs 1736, be- 
grafven i Eiddarholmskyrkan, men sedan förd till Ljungs kyrka. 

Gift ^Vs 1715 på Stockholms Slott med Grefvinnan Eleo- 
nora Margaretha Wachtmeister, f. ^Vio 1684, död ^Vi2 1748; 
dotter af Kongl. Eådet, Pält Marskalken och Presidenten 
Grefve Axel Wachtmeister till Mälsåker och Friherrinnan An- 
na Maria Soop. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve von Fersen finnes följande inskription: 

'>Belliea sic Virtus sic Justnm ping^tur aeqmim 
('astus Amor Patriae ramc Oana Fides. > 

(Här (len krigiska bragd, här helgjuten känsla for rätt, 
Fosterlands kärleks glöd, forntida trohets dj^gd.); 

varande porträttet signeradt å baksidan: »G. E. Schröder p.» 
1736-1748 17) Otto Reinhold Strömfelt. Friherre Strömfelt 

till Runsa, f. ^Vi 1679 i Liflfland; Student i Dorpt; Gentil- 
homme d'Ambassade med Kongl. Rådet Grefve Carl Bonde 
till Freds Congressen i Rijsvik 1697; Hof Junkare på den- 
sammes Ambassade till England 1698; E. o. Cancellist i Riks 
Archivet 1700; E. o. Assessor i Dorpts Landt Rätt 1701; 
Assessor i Liffländska Hof Rätten 1704; Ledamot i en Com- 
mission i Göteborg 1711; Lagman på Gotland ^Ve 1712; Lag- 
man i Calmare läns lagsaga ^V? 1718; vice Landshöfding i 
Calmare län s. å.; Lagmaii i Vestmanland *V4 1719; Lands* 
höfding i Westerbotten ^^/q s. å.; Landshöfding i Stora Kop- 
parbergs län Vii s. å.; Uppförd på Riks Råds förslag s. å. 
Friherre ^^/i 1720; Andre Plenipotentiarius vid Freds Congres 
sen i Nystad 1721; President i Kammar CoUegium % 1723 
Utarbetade planen till inrättande af General Tull Arrende 
Societeten, hvilken inrättning stadfästades i Riksdags beslutet 
•Vs 1727; President i Svea H. R. ^Vs 1736; President i Åbo 
H. R. genom tjenstebyte med Grefve Carl Frölich Vii 1743, 
hvilket embete han dock ej kom att tillträda; Död, utan son, 
•V4 1746, begrafven i Sollentuna kyrka. 

Gift med Friherrinnan Anna Magdalena Taube af Oden- 
kat, f. 1684, död Vn 1758; dotter af Amiralen Fredric Evert 
Taube och Grefvinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal. 


PRESIDENTER i;5 o 

A ett i Hofrättens Stora sessiousrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Friherre Strömfelt finnes följande inskription: ! » Mentis inexhanstii» nuUisque Liborihus impar I Virtus, hac iimbra, prisca Fidesq latent.» 

(Spänstiga sinnets glöd till alla slags stordåd var mäktig, 
(lammaldags heder och tro dölja sig bakom din bild.) 

18) Grefve Carl Frölich, till Almö vid Westerås, f. 1680; 1743-1750 
Volontaire vid Lif Gardet 1695; Fänrik vid Helsinge Bege 
mente 1696; Bivistade fälttåget i Jemtland 1700 och gjorde 
tjenst som Regements Qvartermästare ; Gick sedan öfver till 
Revel; Lieutenant s. å.; Capitaine vid Grenadiererne 1701; vid 
öfvergången öfver Diina strömmen två gånger svårt blesserad 
Vt s. å.; Lif Drabant hos Konung Carl XII ^79 s. å.; Bivistade 
Thorns belägring 1703 och fälttåget 1704; Öfverste Lieutenant 
för en särskild tropp Cavallerie 1706; Gjorde med denna fält- 
tåget i Curland s. å.; Bivistade fälttåget i Pommern 1708; 
Öfverste Lieutenant vid Svenska Adels Fanan 1710; Bivistade 
fälttåget i Nyland 1714; Second Öfverste vid Westgötha Ca- 
vallerie 1717; Deltog i Norska fälttåget 1718; Öfverste och 
Chef 2«A 1719; Landshöfding öfver Österbotten 1734; Presi- 
dent i Åbo H. R. ^"/6 1739; President i Svea H. R. genom 
tjenstebjte med Friherre Strömfelt 7ii 1743; Riddare af Svärds 
Orden ^^9 1748; Af sked \ä 1750; »Var en tapper och oför- 
skräckt krigare samt skicklig och nitisk embetsman; hade mycket 
lidande af sina i kriget erhållna blessurer»; Död ^^/n 1754. 

Gift l:o) med Friherrinnan Margaretha Lovisin; dotter af 
Landshöfdingen Friherre Eric Lovisin och Catharina Lenström; 
2:o) "Vs 1743 med Christina Catharina Caménsköld, f. ^Vn 
1707, död ^Vi2 1765; Enka efter Stats Secreteraren och Öfver 
Post Directeuren Friherre Henric Bunge samt dotter af Bi- 
skopen i Westerås Doctor Sveno Benedicti Caméen och He- 
lena Cederström. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Frölich finnes följande inskription: 

»I Krig med blodigt Swärd, i fred med rättwis hand 
Han femti fj^ra åhr tient Swea Rikes Land.» 

19) Carl Gustaf Löwenhjelm, Friherre och Grefve 1750-1751 
LÖV^enhjelm, till Apertin, Hengelö och Henricsholm på Dal, 
f. Vi 1701 på Strömsgård i Wermlandf Student i Upsala 1717; 
Ausc. i Götha H. R. 1720; Secreterare i en Commission rö- 
rande trolldom i Wermland s. å.; Ledamot i en Commissorial 
Rätt i Skara s. å.; Cancellist i Götha H. R. Vio 1721; För- 
rättade domaregöromål i en domsaga i Östergötland 1722 — 
1724; Konungens Ombudsman vid en Commission i Finland 
1724; Häradshöfding på Dal Vu 1729; Häradshöfding i Wester . 14 PKESIDENTER 

Sysslet i Wermland ^Vis 1738; Bivistade 1738—1751 aUa Riks- 
dagar såsom Ledamot af Secreta Utskottet; Revisions Secre- 
terare ^Vs 1741; Uppförd vid 1746 års Riksdag två gånger på 
Riks Råds förslag och året derpå ånyo på sådant; Justitise 
Canceller ^Vs 1747; Banco Fullmäktig i flera år; Jeru Conto- 
rets Förste Directeur 1747; Friherre ^-/i2 s. å.; Skattmästare 
af alla Kongl. Majits Orden ^Vs 1748, Riddare af Nordstjerne 
Orden ^V* s. å.; President i Svea H. R. V2 1750; Ledamot af 
Vetenskaps Academien s. å.; Riks Råd Vi o 1751; Commendeur 
af nämnda Orden samt Riddare och Commendeur af Kongl. 
Majits Orden ^Vn s. å.; Ordförande i den för Pommerska kri- 
get inrättade Utrednings Commissionen ^%3 1757, »hvilken 
grannlaga och vigtiga förrättning, som varade under hela kri- 
get, han till sådan belåtenhet utförde, att Riksens Ständer 
gåfvo honom en belöning af 20,000 Daler silfvermynt» 1762; 
President i Lag Commissionen 1761; Canceller vid Academien 
i Lund 26/3 1762; Grefve ^V% s. å.; Fullmäktig i Jern Contoret 
1763—1767; President i Kongl. Cancelliet ^Vo 1765; CanceUer 
af alla Kongl. Majrts Orden *Vii 1766; Dessutom ledamot af 
flera vigtiga Commissioner ; Död Vs 1768 i Sthlm, begrafven 
med Riddare Ceremoni i Riddarholmskyrkan. 

Gift l:o) 25/8 1730 med Anna Elisabeth Kolthoflf, f. Ve 
1711 på Forsnäs bruk i Wermland, död ^Vu 1737; dotter af 
Brukspatron Olof Hermansson Kolthoff och Catharina Ekebom; 
2:o) ^Vs 1740 med Anna Christina Rudensköld, f. ^Vö 1711, 
död 'Vii 1745 i Carlstad; Enka efter Majoren Johan Henrik 
Nordenborg samt dotter af Biskopen i Linköping Doctor Thor- 
sten Rudén och Magdalena Wallvik; 3:o) -V12 1754 med Ju- 
liana Constantia Simzon, f. ^^9 1713, död ^Vo 1759; Enka efter 
Brukspatron Johan Gustaf Linroth samt dotter af Ryttmästaren 
Eric Simzon och Anna Maria Linroth. 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Löwenhjelm finnes följande inskription: 

>Ille Deo Regi Legi qvi rettulit omne, 
Nil sibi, Löwenhielm talis et omiiis erat.^ 

(Intet sig sjelf, blott allt sin Gnd, sin Konung och Lagen 
Tillskref Löwenhjelm — sådan beständigt han var.) 

1751- 175:^ 20) Henric Hammarberg, till Wiredaholm, f. ^Ve 1686; 

Studerade så vid in- som utrikes Academier; Utgaf i Greifs- 
wald 1705 en Disputation: »de Collisione Testium»; Ausc. i 
Götha H. R. ^Vn 1707; Secreterare på en Commission i Skåne 
1708 och 1709; Regements Qvartermästare vid Norra Skånska 
Ca valleriet Vu 1709 »med förbehåll att efter krigets slut få 
återinträda i Civila Ståndet»; Ryttmästare ^-/a 1710; Bivistade 
såsom Fält Marskalken Grefve Stenbocks Adjutant slaget vid 
Helsingborg *V2 s. å.; Skickades till Stockholm för att lemna PRKS1])ENTER 15 

underrättelser om utgången af nämnda slag; Bivistade der- 
efter fälttågen i Skåne och i Norige ; Bjttmästare vid Lif Re- 
gementet 1716; Åter Ryttmästare vid nämnda Cavallerie 1718; 
Af sked ur krigstjensten 1719; Häradshöfding i Luggude, Rön- 
neberga och Onsjö härad i Skåne med Lagmans n. h. o. v. 
-^/é s. å.; Lagman i Upland ^Vn 1737; Vice President i Götha 
H. R. ^Vn 1739; Riddare af Svärds Orden ^Ve 1748; Justitise 
Cancellers Fullmakt Vii 1750; President i Svea H. R. ^Vi» 
1751; Af sked "/? 1753; Var en »stark Wolffian», har af trycket 
utgift it åtskilliga skrifter; Död "Vi 1768 på Wiredaholm, be- 
grafven i Wireda kyrka. 

Gift ^Vi2 1710 med Abela Juliana Silfversköld, f. Vi 1690, 
död Vu 1728; dotter af Juris Professorn i Lund Niclas Hyl- 
tén och Juliana Sigrid Gripenflycht. 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Presidenten Hammarberg finnes följande inslmption: 

>H<)c iiituit Seiiex quondain Hammarbergius ore, 
Egreg:iiim ciuxit Marsq lliemisque caput. 

Joac. Lilliestråle.» 

(Åldrige Hammarberg har framstått med valtalets blomster, 
Mai*s och Themis j em väl bekrausat båda haus hjessa.) 

21) Johan Gerdes, Adlad och Friherre Gerdesschöld, i758— itgs 

till Sollentunaholm i Upland, f. ^Vs 1698 i Upsala; Student 
derst.; Ausc. i Svea H. R. Vio 1719; E. o. Cancellist l\% s. å.; 
E. o. Notarie /* 1721; E. o. Fiscal *Vi« s. å.; vice Häradshöfding 
i Nerike /n 1724; vice Advocat Fiscal i Hof Rätten Vio 1728; 
Proto Notarie ^Vs 1732; Advocat Fiscal ^Ve 1733; Assessor 
^^/ii 1739; Förrättat Lagmansting i Södermanland 1742; Adlad 
^V» 1743; Hof Rätts Råd 'V% 1747; Rivisions Secreterare % 
s. å.; Justitise Canceller ^Vs 1750; Riddare af Nordstjerne 
Orden och Skattmästare af alla Kongl. Maj:ts Orden ^^/s 1751; 
President i Hof Rätten ^Vio 1753; Friherre ^7a 1760; Död, 
utan son, ^Ve 1768 i Sthlm, begrafven i Sollentuna kyrka. 

Gift ^75 1737 med Anna Maria Wattrang, f. ^Vs 1719, 
död ^^4 1751; dotter af Lagmannen Carl Wattrang till San- 
demar och Anna Margaretha Blixenstjerna. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Friherre Gerdesschöld finnes följande inskription: 

>Labore, ineritis; 
Xoii saiigiiiue.» 

(Genom arbete och förtjenster; 
3leu icke geuoiu lysande börd.) 

22) Adam Schutz, Adlad Fredenstjerna, f. -^Aa 1685 1708-1772 

i Wiborg; Gymnasist derst.; Student i Åbo ^^k 1703; Ausc. i 
Svea H. E. Ve 1708; E. o. Cancellist 1710; vice Fiscal i Ei- 
kets Ständers Bank Vio 1711; Advocat Fiscal /i 1716; Assessor 1(> PRESIDENTER 

i Abo H. R. V" 1721; Adlad Vio 1726; Assessor i Svea H. R. 
Vi 1728; Hof Eätts Råd ^Ve 1736; Justitise Cancellers Caracter 
^Ve 1752; Justitise Canceller */i2 1755; President i Abo H. R. 
^,4 1758; President i Svea H. R. ^Ve 1768; Dessutom brukad 
i åtskilliga extra förrättningar och vid Riksdagarna »bivistat 
de hemligare öfverläggningarna»; Var en af de »gamla mös- 
sornas» förnämste kämpar; Död Vö 1772 i Sthlm, begraf ven i 
Storkyrkan. 

Gift *V9 1721 med Engel Maria Kyper, f. Ao 1700, död 
^Vi2 1755; dotter af Siden- och Klädeshandlaren i Stockholm 
Anton Kyper och Catharina Neiiman. 

Å ett i Hof rättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs - 
porträtt af Presidenten Predenstjerna finnes följande inskription: 

»Has Themis in magno venerata est vindice nigas, 
(hii geminum peperit bina cathedra decns. 

Joachim W. Lilliestråle. » 

(Tlieniis med skrynklors mängd den nitiske domaren fårat, 
Honom ock tvåfaldig glans diibbelkatedern beredt.; 

Presidenten Fredenstjernas döttrar Banco Commissarieu 
Johan Georg Lotschers hustru Anna Margaretha Antoinetta 
Predenstjerna och Fröken Fredrica Ulrica Fredenstjerna testa- 
menterade sitt vid Regeringsgatan i Stockholm belägna hus, 
då värderadt till 36,000 Rdr rmt, till Svea H. R., »till fri 
disposition, att antingen det försälja eller behålla, på vilkor 
att i förra händelsen Räntan af den derföre erhållne köpe- 
skillingen och i den senare behållningen af Husets årliga af- 
kastning hvarje år efter uppbörden deraf delas emellan de uti 
Kongl. Hof Rätten vid Fiscals Expeditionen och ProtocoUeme 
Tjenstgörande Adelsmän, hvilka däraf äro i behof och Kongl. 
Hof Rätten pröfvar samt finner hafva genom flit, skicklighet 
och dygdigt uppförande gjort sig deraf förtjente». Fröken 
Fredenstjerna öfverlefde systern och afled vid 93 års ålder 
1833, hvarefter testamentet bevakades hos Hof Rätten ^^A s. å. 
1772-1787 23) Johan Rozir, Adlad och Friherre Rosir, till Sund- 

by på Omön och Näringsberg i Södertörn, f. ^^n 1709; Stu- 
dent i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1736; E. o. Cancellist 
i Justitiae Exp. af Kongl. Cancelliet 1737; Copist 1741; Can- 
cellist 1742; Registrator 1744; Protocolls Secreterare ^Ve 1747; 
Actor i ett Successions Ordningen rörande mål s. å,; Ledamot 
i en Kongl. Commission 1750; Revisions Secreterare och Le- 
damot af Lag Commissionen V? s. å.; Adlad ^V? 1756; Stats 
Secreterare namn och heder ^Ve 1762; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vii 1767; Uppförd på Riks Råds förslag vid Riksda- 
gen V? 1769; Justitise Canceller -^7" s. å.; Commendeur af 
nämnda Orden »Vii 1770; Friherre \Vio 1771; Entledigad från 
Justitise Cancellers Embetet /s 1772; Åt^r Revisions Secreterare; FKESIDENTER 17 

President i Svea H. R. Ve s. å.; Af sked Via 1787; Dessutom 
nyttjad i flera extra förrättningar, deltog vid Riksdagarna »i 
de vigtigaste förhandlingarna och såsom Ledamot af Seereta 
Utskottet»; Död ^Vq 1789 i Sthlm, slntande sjelf sin ätt; be- 
grafven i Jacobs kyrka. 

Gift Vn 1753 med Ulrica Bedoire, f. % 1733, död A 1769; 
dotter af Grosshandlaren i Stockholm Frans Bedoire och Ma- 
ria Elisabeth Boss. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Friherre Rosir finnes följande inskription: 

- ijQuort fas et Leges simmt.» 

(Hvad gudomlig och mensklig lag tillstädja.) 

24) Grefve Carl Axel Wachtmeister, f. Vs 1754; Stu- i787-i8io 
dent i Lund 1768; E. o. Cancellist i Justitise Bevisions Exp. 
V? 1771; Copist Vi 1773; Cancellist Vt s. å.; ProtocoUs Secre- 
terare ^Via s. å.; Hofjunkare ^Vs 1774; Förste Expeditions 
Secreterare ^Ve 1776; Adjungerad ledamot i Götha H. R. Vi 
1777; Bevisions Secreterare ^Vu s. å.; Eiddare af Nordstjeme 
Orden ^*i 1779; Justitiee Canceller ^Vs 1779; En af Bikets 
Herrar V» 1782; Biddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts 
Orden ^Vu 1784; Biks Bad och Biks Drots ^Via 1787, hvilket 
sistnämnda embete icke funnits sedan Grefve M. G. De la 
Gardies död 1686, och h varmed följde högsta uppsigten öfver 
lagskipningen i hela riket och Presidentskapet i Svea H. B. 
»samt jemväl uti de öfriga Hof Bätterna, när omständighe- 
heterna sådant medgåfve»; Ledamot af Utrednings Commissio- 
nen 1788; Ledamot af Konungens Högsta Domstol ^Vs 178H 
med bibehållande af titeln Biks Båd tiUs densamma 1791 upp- 
hörde; Canceller vid Lunds Academie ^^,6 1789; Ordförande i 
Kongl. Begeringen åtskilliga gånger 1789 — 1808; Fullmyndig 
Commissarie vid Alliance Tractatens afslutande mellan Sverige 
och Byssland 1791; President i Lag Commissionen ^Vö 1792; 
Nedlade Justitise Cancellers Embetet 1793, men återtog det- 
samma ^^/lo 1796; Tillträdde Trollebergs fideikommiss och an- 
tog i anledning deraf namnet TroUe Wachtmeister 1808; Ju- 
stitise Stats Minister Ve 1809; »Var en utmärkt embetsman, 
allmänt prisad för sin rättrådighet; rättvisa och hushållning 
var hans politik»; Död V* 1810 på Trolle Ljungby. 

Gift ^Va 1780 med Friherrinnan Ulrica Lovisa Maria 
Sparre, f. ^^/e 1762, död ^Vio 1848; dotter af Landshöfdingen 
Friherre Gabriel Sparre och Friherrinnan Helena Juliana Coijet. 

Å Grefve Wachtmeisters oljefärgsporträtt i Hofrättens 
stora sessionsrum finnes följande inskription: 

»Justissimna et servantissimns aqui.* 
(Den rrtttrå(lis:aste vårdare af rättvisan.) 18 PRESIDENTER 

1810—1826 25) Henning Adolph von Strokirch, Friherre von 

Strokirch, f. 'Vs 1757; Student i Lund; Aoac. i Götha BL E. 
Vii 1776; vice fläradshöfding »/e 1779; Häradahöf ding i War- 
tofta m. fl. härad i Westergötland Vs 1781; Adjungerad leda- 
mot i nämnda H. B. Ve 1793; Lagmans n. h. o. y. Vs a. å.; 
Hof Sätts Eäds n. h. o. v. Vu 1795; Ledamot af Konungens 
Högsta Domstol '% 1806; JustitisB Eid ^Ve 1809; Biddare af 
Nordstjerne Orden ^V s. å.; President i Svea H. É. Vit 1810; 
Ck)mmendeur af nämnda Orden *Vii 1811; Friherre *Vi 1815; 
Juris Doctor We 1818; Död ^Vi 1826 i Sthlm. 

Gift l:o) ^Vi 1782 med Grefvinnan Maria Helena Creutz^ 
f. 1764, död "/i 1783; dotter af Häradshöfdingen Grefve Jo- 
han Gabriel Creutz och Anna Elisabeth Helander; 2:o) ^Vir 
1784 med Fredrica Lucia GyUenhaal, f. ^Vi 1761, död Vs 1797; 
dotter af Kammarherren Lorentz Herman GyUenhaal och Fre- 
drica Eleonora Frölich. 

o 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs* 
porträtt af Friherre von Strokirch finnes följande inskription: 

oronscieiitia Testis.^ 
(Samvetet ar mitt vittnesbörd.) 

1826—1833 26) Josua Sylvander, Adlad och Friherre Sylvander^ 

f. Ve 1769; Student i Lund; Ausc. i Amiralitets Öfver Bätten 
i Carlskrona Vs 1785; Ausc. i Svea H. B. ^Vs 1787; E. o- 
Cancellist ^Vi s. å.; E. o. Notarie ^Vd s. å.; Notarie vid Direc- 
tionen öfver Allmänna Magazinsinrättningen -Vs 1788; vice 
Notarie vid CivU Prot. i Hof Bätten ^Vs 1790; Secreterare i 
en Kongl. Comité s. å.; vice Auditeur vid Enke Drottningens 
Lif Begemente 1791; Förordnad jemte andra vice Notarier att 
föra Hof Bättens Protokoll i ransakningen om det å Konung 
Gustaf III föröfvade mord 1792; Fullmakt å Häradshöfdinge 
n. h. o. v. med tour och befordringsrätt Vs 1794; vice Advo- 
cat Fiscal vid Magazins Directionen s. å.; t. f. Krigs Fiscal i 
General Krigs Bätten ^V? 1796; Förrättade domaregöromäl på 
kortare och längre tider; Secreterare i Hof Bätten ^Va 1800; 
Lagmans n. h. o. v. ^Via 1801 Ledamot af Lag Commissionen 
^Ve 1804; Constit. Bevisions Secreterare Va 1805; Uäradshöf- 
ding i Daga, Åkers och Selebo samt Öster och Wester Bekarne 
härad i Södermanland '^k 1810; t. f . Landshöfding i Halmstads 
län ^V? 1811; Adlad ^V? 1812; Landshöfding i nämnda län ^Vt 
8. å.; Correspond. Ledamot af Landtbruks Academien Via s. å.; 
Biddare af Nordstjerne Orden ^Vi2 1814; Justitise Båd ^Vi 
1818; Commendeur af nämnda Orden ^Vi 1824; President i 
Svea H. B. ^Vo 1826; vice Ordförande i Sällskapet Pro Patria 
1827; Friherre ^^!q 1830, ej introducerad; Dessutom brukad i 
åtskilliga Comitéer och andra förrättningar; Död ^Vs 1833 i 
Sthlm vid en uppvaktning på Slottet. . / PEESIDENTER 19 Gjft l:o) *Vi2 1792 med Catharina Charlotta Sten, f. Va 
1760, död i»/8 1799; dotter af Krigs Cassören Carl Sten och 
Maria Zetterberg; 2:o) ^Vio 1802 med Friherrinnan Eva Chri- 
stina Carolina Gripenstjerna, f. Vi 1782, död ^Vn 1815; dotter 
af ProtocoUs Secreteraren Friherre Carl Gripenstjerna och Fri- 
herrinnan Fredrica Christina Rndbeck; 3:o) ^Vs 1827 med 
Grefvinnan Lovisa Gustafva Ottiliana Cronhjelm af Hakunge, 
f. ^Vi 1788; död "/é 1842; dotter af Öfverste Lieutenanten 
Grefve Axel Otto Cronhjelm och Amalia Fredrica Pechlin. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsmm varande oljefärgs- 
porträtt af Friherre Sylvander finnes följande inskrift: 

:»Gudj Konungen och Lagen.» 

27) Jonas Evelius, f. "/s 1776; Ausc. i Svea H. E. ^Ve 1833-1835 
1795; B. o. notarie ^^/ö s. i.; vice Notarie »% 1796; vice Au- 

ditenr vid Lif drabant Corpsen Vn b. å.; E. o. Fiscal i Hof 
Rätten ^V» 1800; vice Advocat Fiscal vid Directionen öfver 
Allmänna Magazinsärenderne i Riket ^^/is s. å.; Fiscal i Hof 
Rätten ^Vio 1801; Krigs Fiscal vid Pommerska Arméen ^^jw 
1806; vice Advocat Fiscal i Hof Rätten ^i/e 1806; Krigs Fiscal 
i Krigs Hof Rätten ^i 1807: Advocat Fiscal i Rikets Ständers 
Banqne 1809; Ombudsman i Enke- och Pupill Cassan 1811 
Banco Commissarie 1816; Kammar Råds n. h. o. v. ^7^ 1^^^ 
JnstitifiB Råd ^^/g 1824; Riddare af Nordstjeme Orden ^^s s. å. 
Ordförande i Städernas Brandförsäkrings Bolag 1829; Commen- 
deur af nämnda Orden ^V^ s. å.; President i Svea H. R. 7» 
1833; Afsked V^i 1835; Commendear med stora korset af 
nämnda Orden ^Vio 1844; Död 7a 1854. 

Gift 26/11 1837 med Hedvig Chariotta Cederberg, f. 1793, 
död »/lo 1859. 

28) Eric Gabriel Rosén, Adlad och Friherre von Ro- 
sén, f. Vs 1775 i Stockholm; Student i Upsala 1790; E. o. 
Cancellist i Justitiee Revisions £xp. ^Ve 1793; £. o. Cancellist 
i Kammar Exp. af Kongl. Cancelliet ^Ve 1794; Ausc. i Svea 
H. R. Vi o s. å.; E. o. Notarie Vn s. å.; Förrättade såsom vice 
Häradshöfding landtdomaregöromål 1795 — 1798; Organist vid 
Clara kyrka i Stockholm ^Vs 1797; Secreterare och Auditeur 
vid Arméens Flottas Escadre i Stockholm ^%2 1798; Organist 
vid Storkyrkan Vu 1800—1825; Assessor i Hof Rätten ^Vs 
1802; Förrättade lagmansting i Stockholms läns lagsaga 1804; 
Ledamot af Musikaliska Academien Vs 1814; Hof Rätts Råd 
^Vii 1815; Adlad ^Vs 1816; Bivistade urtima Riksdagen iSthlm 
1817—1818; Kamrerare vid Kongl. Majrts Orden ^s/^ 1817— 
^V? 1825; Secreterare-, Ombuds- och Dppbördsman vid Sera- 
phimer Lazarettet ^Vs 1818; Riddare af Nordstjeme Orden 
^Vii 1820; Ledamot af Krigsvetenskaps Academiens civila 1836—1845 '20 PRESIDENTER 

af delning ^Va 1823; Ombuds- och tJppbördsman vid Svenska 
Academien 1824; Justitise Råd ^Vö 1825; Riddare af Konung 
Carl XIII:s Orden 'V« 1829; Commendeur (med stora korset) 
af Nordstjerne Orden ^Vi 1832; Ceremonimästare i Survivance 
vid Kongl. Majrts Orden 'Ve s. å.; Ordförande i Musikaliska 
Academien 1835; President i Svea H. R. ^Vi 1830; Skattmä- 
stare i Survivance vid Kongl. Maj:ts Orden Vs s. å.; Ledamot 
af Strömsholms Slussverks Direction s. å.; Skattmästare vid 
Kongl. Majits Orden Vs 1838; Friherre V2 1843; Af sked från 
Presidents Embetet Vs 1845; Af sked från Ordf örandeplatsen i 
Musikaliska Academien 1860; Riddare och Commendeur af 
Kongl. Maj:ts Orden Vs s. å.; »Hade dessutom en mängd för- 
troendeuppdrag, var en synnerligen framstående musikus»; Död 
^% 1866 vid Djurgårdsbrunn. 

Gift l:o) ^'% 1800 med Catharina Charlotta Rydberg, f. 
^Vii 1777, död "A 1843; dotter af Directeuren vid Hargs bruk 
Sven Rydberg och Catharina Margaretha Eogman; 2:o) */io 
1847 med Eva Margaretha Widegren, f. ^Va 1799, död ^Vi 
1868; Enka efter Hof predikanten Anders Wijkander samt dot- 
ter af Commerce Rådet Olof Widegren och Eva Laurentia 
Kirstein. 

1845-185B 29) Carl Eric Isberg, Adlad Isberg, f. 'V2 1791 i Sthlm; 

Student i Upsala 1806; Ausc. i Götha H. R. Vs 1808; E. o. 
Cancellist i Justitise Revisions Exp. ^V» 1810; vice Auditeur 
vid Drottningens Lif Regemente ^Vö s. å.; E. o. Cancellist i 
Krigs CoUegium ** e s. å.; Cancellist ^Ve 1811; Ausc. i Svea 
H. R. ^^/lo s. å.; Kammarskrifvare i Krigs CoUegie Fortifika- 
tions Kammar Contor ^^2 1812; Copist i Revisionen ^V* 1814; 
Cancellist i Krigs Hof Rätten ^Ve 1816; Cancellist i Revisio- 
nen 1V5 1818; Actor i Cancellie Rätten Vii 1820; ProtocoUs 
Secreterare ^Ve 1822; Förste Expeditions Secreterare V2 1824; 
Revisions Secreterare ^°/i2 1825; Justitise Råd *V9 1826; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden ^Vs 1828; Ledamot i Riks Rätteu 
1834 — 1835; Commendeur (med stora korset) af nämnda Orden 
^Vs 1837; Ledamot i Riks Rätten 1840; Riddare af Konung 
Carl Xllirs Orden ^Vi 1841; Ledamot och vice Ordförande i 
Lagberedningen ^% s. å.; Ledamot i Nya Lagberedningen ^Vi 
1845; President i Svea H. R. % 1845; Ordförande i Riks 
Rätten 1854; Adlad ^Ve 1855; Död, barnlös, *Vi 1856 vid bad- 
orten Homburg i Hessen. 

Gift ^Ve 1855 med Martina Gustafva Edbergh, f . ^Ve 1815, 
död 'Vt 1885; dotter af Grosshandlaren i Stockholm, Bruks- 
patronen Jacob Edbergh och Carolina Gustafva Hagbom. 

Genom ett den 15 Juli 1854 upprättadt testamente hade 
Presidenten Isberg, bland annat, förordnat: 

»5:o) Såsom Fond till pensioner för Enkor eller oförsörjda 


PRESIDENTER 21- Döttrar samt till nppfostringshjelp för Söner utaf Ledamöter 
i Konungens Högsta Domstol eller Kongl. Svea flof Rätt 
gifver jag ett Capital af Tjugu Tusende (= 20,000) Riksdaler 
Banko. Detta Capital öfverlemnas till Kongl. Directionen öfver 
Civil Statens Pensions kassa med anhållan att Kongl. Direc- 
tionen behagade detsamma vårda och förvalta samt låta af- 
kastningen deraf tillgodokomma behöfvande af den Cathegorie, 
som ofvan är nämnd. I afseende härå är jag betänkt att 
lemna närmare bestämmelser; men i fall jag ej skulle få till- 
fälle utföra en sådan afsigt må Utredningsmännen i mitt Bo 
derom besörja»; 

varande testamentet af Directionen hos Hofrätten beva 
kadt ^Vs 1857; hvarjemte första utdelningen egt rum A 1858 

30) Grefve Gustaf Adolph Sparre, f . Va 1802 på Trol 
leholm i Skåne; Student i ITpsala 1816; E. o. Cancellist i Can 
cellistyrelsens Exp. ^Ve 1821; Ausc. i Svea H. R. ^Vt 1823 
E. o. Cancellist i Justitise Fördelningen af Kongl. Maj:ts Can 
cellie % s. å.; E. o. Notarie i Hof Rätten ^Ve 1827; vice No 
tarie »«/ii 1828; vice Häradshöfding ^Vs 1830; E. o. Fiscal ^Vs 
s. å.; Härad shöfdings namn, heder och värdighet med tur och 
befordringsrätt ^Vs s. å.; Adjungerad ledamot ^Vs 1831; Fiscal 
^Vs 1832; Ledamot i Lag Utskottet vid Riksdagen 1834— 1835; 
Assessor ^Vs 1835; Ordförande Statsrevisor Vu 1835 och 1839; 
Kammarherre hos Kronprinsen 1839; Ordförande i Lag Ut- 
skottet vid Riksdagen 1840— A s. å.; Justitiae Råd ^^h 1840; 
Ledamot i Lagberedningen ^'^/s 1841; Riddare af Nordstjeme 
Orden ^Vn s. å.; Ledamot i Nja Lagberedningen ^Vi 1845; 
President i Kammar Collegium ^®/8 1847; Landtmarskalk s. å.; 
Ledamot af Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande 
Skandinaviens historia s. å.; Justitise Stats Minister och En af 
Rikets Herrar ^^U 1848; Commendeur af nämnda Orden s. d ; 
Commendeur med stora korset af samma Orden ^^/n s. å.; He- 
dersledamot af Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets Academien 
^Va 1848; Ledamot af Vetenskapssocieteten i Upsala s. å.; Rid- 
dare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden ^Ve 1850; Stor- 
kors af S:t Olafs Orden *^/9 1852; Hedersledamot af Landt- 
bruks Academien ^^l\% 1853; Ledamot af Vetenskaps Acade- 
mien ^^4 1855; vice Canzler vid Kongl. Maj:ts Orden ^Vi 1856; 
Erhållit entledigande från Justitise Stats Ministers Embetet ^^/9 
s. å.; President i Svea H. R. s. d.; vice Canzler för Universi- 
teten ^^li 1857; Ordförande Fullmäktig i Riksgälds Contoret 
s. å.; Canzler vid Kongl. Maj:ts Orden *Vii 1858; Landtmar- 
skalk ^Vio 1859; Canzler för Universiteten ^Vio s. å.; Ledamot 
af Fysiografiska sällskapet 1860; Riksmarskalk '/9 1864; Leda- 
mot i Unions Komitén 1865; Ledamot af Riksdagens Första 
Kammare 1866; Af sked från Presidentsembetet ^Vo 1867; Juris 1856—1867 . 22 PRESIDENTER 

Doktor 2% 1868; Riddare af Danska Elefanter Orden ^»A 1869; 
Entledigad fr&n Kanslersembetet vid Universiteten ^Vit 1871; 
Ledamot af Norska Yidenskabsselskabet 1872; Afsagt sig Ord- 
förandeskapet, som han innehaft i Riddarhusdirektionen, ^Vs 
1875; TiUdelad Riddarhusets Stora Medalj i guld s. d.; Filo- 
sofie Doktor Hon. i Köpenhamn Ve 1879; Af sked frän Kanslers- 
embetet vid Kongl. Maj:ts Orden "/u 1885; Död *Vé 1886 i 
Stockholm. 

Gift Vt 1830 på Wibyholm med Grefvinnan Sophia Bonde 
af Bjömö, f. ^Vi 1805, död Vi« 1883; dotter af Kammarherren 
Grefve Fredrik Ulf Bonde och Grefvinnan Ulrica Johanna 
Lewenhaupt. 

A ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt oljefärgs- 
porträtt af Grefve Sparre finnes följande inskription: 

»Gradus avorum secutus.» 

(Följande förfädreus fotspår.) 

1867-1870 31) Ludvig Theodor Almqvist, f. Vi 1818 i Grenna, 

Student 1835; E, o. Caneellist i Justitise Revisions Exp. ^Ve 
1837; Ausc. i Svea H. R. ^Vo s. å.; E. o. Piscal »Vs 1841; vice 
Häradshöfding ^9/^ i843; Fiscal "/12 s. å.; Assessor ^Vs 1846; 
Revisions Secreterare ^Vs 1848; Häradshöfding i Wester och 
Öster Rekame, Daga, Åkers och Selebo härads domsaga ^^U 
1863; Justitise Ombudsmans Suppleant ^Va 1854; Riddare af 
Nordstjerne Orden ^»A 1856; Stats Råd ^Vs s. å.; Chef för 
Civil Dep. ^^/i2 s. å.; Hedersledamot af Landtbruks Academien 
1857; Commendeur af nämnda Orden ^V* 1858; Commendeur 
af S:t Olafs Orden 1 klass Ve s. å.; Commendeur med stora 
korset af Nordstjerne Orden ^6 1860; Justitise Råd Vii s. å.; 
Ledamot af Riksdagens Första Kammare 1867 — 1869; vice 
Talman derst. 1867; President i Svea H. R. ^Vs 1867; Juris 
Doktor 28/5 1868; Åter Justitise Råd Ve 1870; Statsråd och 
Chef för Justitise Dep. Ve 1879; Afsked derifrån ^»A 1880; 
Ånyo Justitieråd ^7^ s. å.; Riddare och Kommendör af Kongl. 
Maj:ts Orden Ve 1882; Afsked från Justitierådsembetct ^^2 
1883; Död ^V% 1884 på Algö å Selaön. 

Gift *Vio 1851 med Sophie Antoinette Eagénie Björkman, 
f. 7i 1828; dotter af Brukspatron Axel Ulrik Björkman på 
Grönsinka och Marie Antoinette Norlin. 

1870-1880 32) Friherre Louis Gerard de Geer, f. ^V? 1818 på 

Finspång; Student i Upsala ^ Ve 1836; CanceUi Ex. 1838; E.o. 
Caneellist i Kammar Exp. ^Vio s. å.; Ex. till Rättegångsverken 
V12 1840; E. o. Caneellist i Justitise Revisions Exp. s. å.; Ausc. 
i Svea H. R. ^Vs 1841; Riddarhus Caneellist s. å.; E. o. No- 
tarie i Hof Rätten ^Vi 1842; Notarie hos Ridderskapet och 
Adeln 1844—45; Copist i Justiti» Stats Exp. Ve 1845; t. f. k PRESIDENTER 23 

Oanzliledamot i Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrätt- 
ningar i Biket ^Ve — V9 1846; vice Häradsliöfding /12 s. å.; 
Assessor i Hof Eätten öfver Skåne och Blekinge Vt 1849; t. f. 
IBevisions Secreterare ^Ve 1851 — V» s. å. samt Vio 1853 — ^% 
1854; t. f. Ordförande i ofvann. Styrelse V2 1855— ^Vé 1856; 
President i Göta H. E. Vö 1855; Eiddare af Nordstjerne Or- 
den ^^U 1856; Statsrevisor 1857; Justitise Stats Minister och 
En af Eikets Herrar ^A 1858 ; Commendeur af nämnda Orden 
^V* s. å.; Commendeur med stora korset af samma Orden ^*/ii 
s. å.; Ledamot af Samfundet för utgif vande af handskrifter 
rörande Skandinaviens historia s. å.; Hedersledamot af Vitter- 
hets-, Historie- och Antiqvitets Academien Ve 1869; Eiddare 
och Commendeur af Kongl. Majits Orden Vö 1860; En af de 
Aderton i Svenska Akademien ^Vs 1862; Ledamot af Vetenskaps 
Akademien ^Vn s. å.; Ledamot af Vetenskaps- och Vitterhets- 
samhället i Göteborg 1863; Storkors af S:t Olafs Orden ^V» 
1864; Genomförde representationsförändringen 1866; Ledamot 
af Eiksdagens Första kammare 1867 — 1888; Juris Heders Dok- 
tor vid Lnnds Universitets jubelfest *V6 1868; Af sked från 
Justitie Stats Ministers Embetet Ve 1870; President i Svea 
H. E. s. d.; Ordförande i Direktionen öfver Civilstatens Pen- 
sionsinrättning »Vö 1873— ^Ve 1875; Ånyo Justitie Stats Mi- 
nister ^Vs 1875; Stats Minister med bibehållande af chefskapet 
för Justitie Dep. *°/s 1876; Entledigad från sistn. chefskap Ve 
1879; Konsultativt Statsråd s. d.; Afsked från Statsministers- 
och Statsrådsembetena ^7* 1880; Erhöll af Eiksdagen såsom 
«n gärd af det erkännande, svenska folket egnade hans för- 
tjenster om det allmänna, en statspension ^Vi s. å.; Afsked 
från Presidentsembetet ^^k s. å. ; Vice Kansler vid Kongl. 
Majits Orden ^V* 1881; Kansler för Universiteten ^Vs s. å.; 
Hedersledamot af fysiografiska sällskapet i Lund 1882; Heders- 
ledamot af Vetenskapssocieteten i Upsala 1883; Kansler vid 
Kongl. Maj.ts Orden ^Vu 1885; Afsked derifrån ^'Ui 1887; 
Afsked från Kanslersembetena vid Universiteten ^/s 1888; Fi- 
losofie hedersdoktor vid Universitetet i Upsala Vb 1893; Fram- 
trädde tidigt som vitter författare och förfäktade sina politiska 
åsigter i broschyrer; Död '^Vs 1896 på Hanaskog. 

Gift ^Vio 1848 på Wanås med Grefvinnan Caroline Lovisa 
Wachtmeister af Johannishus, f. ^Vt 1826; dotter af Kammar- 
herren Grefve Carl Axel Wachtmeister och Grefvinnan Beata 
Sophia Wrangel. 

Å ett i Hofrättens Stora sessionsrum befintligt porträtt 
af Friherre De Geer är följande inskrift: 

»Rättrådigt». 

33) Karl Johan Berg, ft-^Vi 1819 i Sthlm; Student i 1880-1889 
Upsala *V6 1836; Kameral Ex. ^Ve 1837; E. o. Kammarskrifvare 24 PRESIDENTER 

i General TnU Styrelsen »'7 1837; Hof Rätts Ex. Via 1840; 
£. o. Caucellist i Jnstitise Fördelningen af Kongl. Majrts Can* 
cellie ^Vi8 1840; Anse. i Svea H. E. ^Vs 1841; E. o. Notarie 
2% s. å.; vice Notarie ^7i 1843; E. o. Piscal ^Vs 1844; Piscal 
»Vio 1845; Adjungerad ledamot *% 1846; Assessor Vö 1848; 
t. f. Byrå Chef i Jnstitiae Stats Exp. Vt 1853; Revisions Secre- 
terare ^V? 1855; Förordnad att jemte en annan person utar- 
beta förslag till stängselförfattning ^/t 1856; Ledamot i Com- 
mitteen för utarbetande af förslag till disciplinstadga för krigs- 
makten ^7i8 s. å.; Expeditionschef i nämnda Expedition 'Vi 
1858 ; Ledamot i Directionen för Stockholms allmänna barnhus 
^Vi 1859—1867; Riddare af Nordstjerne Orden ^^/i 1859; Ju- 
stitise Råd Vn s. å.; Kommendör af Wasa Orden 1 klass *Vi 
1862; Stadsfullmäktig och vice Ordförande i stadens fattig- 
vårdsnämnd 1863 — 1868; Kommendör af förstnämnda Orden 
1 klass ^®/i 1864; Ledamot i Unions Komitén Va 1865; Stats 
Råd Ve 1868; Kommendör med stora korset af Nordstjeme 
Orden ^Ve 1870; Storkors af S:t Olafs Orden »Vt 1873; Afsked 
från Stats Råds Embetet ^Vs 1875; t. f. President i Svea H. 
R. ^Vö s. å.; Ordförande i Nya Lagberedningen s. d. — * Va 1883; 
Ledamot i Direktionen för Allmänna Institutet å Manilla ^Vio 
1875; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare 1876 — 1882; 
Juris Doktor i Upsala V9 1877; President i Svea H. R. 'V4 
1880; Ordförande på Femte Nordiska Juristmötet i Stockholm 
1884; Ledamot i Förstärkta Lagberedningen V12 1884; Ord- 
förande hos Fullmäktige för Civilstatens Pensionsinrättning 
1877, 1882 och 1887; Riddare och Kommendör af Koiigl. Maj:ts 
Orden ^/la 1887; Ombud vid Allmänna Kyrkomötet och Ord- 
förande i dess Lagutskott 1888; Afsked från Presidentsembetet 
Va 1889. 

Å ett i Hofrättens Stora sessioDsrum befintligt oljefäi^s- 
porträtt af Presidenten Berg är följande inskrift: 

-iMed Guds Iijelp rätt främja. > 

1881)- 34) Nils Henrik Vult von Steyern, f. ^Via 1839 i Lan- 

deryd, Östergötland; Student i Upsala ^Vs 1857; Filosofie 
Kandidat ^Vi 1863; Utgaf s. å. af trycket »Bidrag till svenska 
riksdagens historia 1600—1650»; Hof Rätts Ex. ^Vs 1865; Fl- 
losofie Doktor ^Vs 1866; Juris Kandidat ^V* 1867; Ausk. i 
Svea H. R. ^^U s. å.; Sekreterare i Konstitutionsutskottet vid 
riksdagarne 1868 — 72; vice Häradshöfding Vio 1870; Adjunge- 
rad ledamot i Hof Rätten 1871 ; Expeditions Chef i Ecklesiastik 
Dep. 3% 1873; Riddare af Nordstjerne Orden »Vs 1874; Juris 
Doktor vid jubelfesten i Upsala Ve 1877; Statsråd V? 1878; 
Kommendör af nämnda Orden 1 kl. ^^/s 1879; Chef för Ju- 
stitie dep. ^% 1880; Storkors af S:t Olafs Orden ^Vb 1883; J PRESIDENTER 25 

Kommendör med stora korset af Nordstjerne Orden *Vu 1883; 
Storkors af Danska Dannebrogs Orden 1885; Ordförande i 
Förstärkta Lagberedningen 1886 — 1887; Af sked från Statsråds- 
embetet % 1888; Justitieråd s. d.; President i Svea Hofrätt 
^Vs 1889; Ordförande hos Fullmäktige för Civilstatens Pen- 
sionsinrättning 1892 och 1895; Ordförande i Lapplagskomitén 
V* 1895; Ordförande i Direktionen öfver Civilstatens Pensions- 
inrättning ^V« 1896; Ordförande vid Åttonde Nordiska Jurist- 
mötet i Stockholm 1896; Ledamot af Unionskomitén *V6 1897; 
Riddare och Kommendör af Kongl. Maj:ts Orden ^^9 1897. 
Gift Vii 1880 på Sturehof med Hedvig Louise Charlotte 
Reuterskiöld, f. ^Ve 1854; dotter af Kammarherren Adam 
Diedrik Reuterskiöld och Grefvinnan Charlotte Elisabeth Posse. i Riks- och Hof Rätts Råd eller Assessorer in prima Classe. 1614— 1B3() 1) Grefve Abraham Brahe, Pedersson, till WisiDgsborg, 

Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna m. m., f. *V« 1569 på 
Bjdboholm ; Efter idkade stndier Hertig Carls af Södermanland 
Hof Bad 1596; Förde såsom Konung Sigismunds anhängare 
Konungens baner i slaget vid Stångebro ^Ve 1598; Legat till 
Danmark ^Vs 1599; En ibland de olycklige Biksens Bads Do- 
mare 1600; Ståthållare på Gefleborg och öf ver Norrlanden ^V: 
s. å.; Krigs Öfverste för Norrländska Folket 1601; Commissarie 
vid mötet med de Danske vid Knäröd V» 1602; Biks Eåd *^/5 
s. å.; Cancellie- och Hof Båd ^Ve s. å.; Lagman i Westman- 
land, Bergslagen och Dalarne ^Vii s. å.; Utnämnd till Sände- 
bud till England 1603; Undfick desslikes kyrkotionden i Boll- 
näs Socken; Förordnad jemte några flere Biksens Båd att före- 
stå Begementet i Sverige under Konung Carl IX:s vistande i 
Liffland 1605; Ledamot i Bätten öfver Ärke Biskopen M:r 
Abraham Angermannus 1606; Upsala Academies Canceller 1607; 
Bar Kronan vid Konung Carl lX:s kröning i Upsala ^ Vs s. å. ; 
Öfverste Marskalk 1608; Commissarius till mötet med de Polske 
Ständerna i Wittensten ^V? s. å.; Bivistade Krigståget emot 
Danskarne vid Calmar 1611; Legat till Danska Gränsen med 
Batificationen af Fredstractaten, 1613; Hof Bätts Båd i Svea 
H. B. 'Va 1614; Stadfästad i Lagmansdömet ^Va s. å.; För- 
rättade utskrifning i Dalarne 1618; Mottog jemte Biks Baden 
Gabriel Benctsson Oxenstjerna och Nils Stjernsköld i Calmar 
Konung Gustaf Adolphs Brud Prinsessan Maria Eleonora Vio 
1620; Ledde, jemte sin broder Grefve Magnus Brahe, Konun- 
gen vid hans biläger ^Vii s. å.; Af sändes till Dalarne att handla 
med Allmogen om utskrifning k 1621; Föranstaltade om sin 
mosters, Drottning Catharina Stenbocks begrafning 1622; »Bi- 
vistade Biksdagarne under sin tid, var en Gudfruktig, förstån- 
dig, klok, förfaren och lärd man, som talte och skref Latin 
väl, hade mycken smak för Mathematik, goda Instrument och 
ett godt Bibliothek»; Död ^Vs 1630 på Bydboholm, begrafven RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 27 ^Vö s. å., med mycken ståt, i Konungens, Drottningens, de 
Kongl. Anförvandters samt Biksens Bads närvaro, i öster 
Byds kyrka. 

Gift ^Vs 1599 på Bydboholm med Friherrinnan Elsa Gyl- 
lenstjerna, f. V« 1577, död *Vii eUer «Vii 1650; dotter af Biks 
Drotset Friherre Nils Gyllenstjema och Ebba Bjelke. 

2) Friherre Nils Thuresson Bjelke, till Sahlestad, Gäd- 1614-1623 
deholm m. m., f. Vii 1569 på Hörningpsholm ; Efter idkade stu- 
dier och utländska resor Kammar Juncker vid svenska Hofvet 
Efter erhållet af sked derifrån Hertig Carls Hemliga Båd 1594 
Häradshöfding i Oppunda härad i Södermanland ^Vs 1598 
Hertigen följaktig under fejderna 1598 — 1600; Bi vistade Biks- 

dagen i Linköping 1600; En af de olycklige Biksens Bads 
Domare s. å.; Commissarie till mötet med de Danske vid Knä 
röd Va 1602; CanceUie och Hof Båd ^Vs s. å.; Förmyndare 
för Hertig Johan ^Vs 1604; Öfverste Befälhafvare öfver allt 
Krigsfolk i Sverige ^Ve 1605; Biks Båd 1606; Bar Drottnin- 
gens Krona vid Konung Carl IX:s kröning ^Vs 1607; Com- 
missarie till mötet med de Polske Ständerna uti Wittensten 
^Vt 1608; Friherre ^Vs s. å.; Lagman i Östergötland ^Vs s. å.; 
Förordnad att efter Konungens död vara Förmyndare för Gu- 
staf Adolph och förvalta Begeringen ; Commissarie vid de un- 
derhandlingar med de Danske i Ulfsbäck, som ledde till freden 
i Knäröd ^Vi 1613; Hof Bätts Båd i Svea H. B. ^V% 1614; 
Ledamot af Bevisionen i de af Svenskarne intagna Byska Pro- 
vinserna 1615; Biks Kammar Båd 1617; Lagman i Småland 
s. å.; Den förste President i Åbo H. B. ^Ve 1623; Tillika 
Landshöfding öfver hela Finland; Jemväl Gubernator öfver 
Finland Vio 1628; Af sked från Presidentskapet Ve 1630; Af- 
sked från Guvernementet Vs 1631; Deref ter närvarande i Biks 
Badet i Sthlm; Landshöfding öfver Westergötland ^Vio 1634; 
Lagman öfver Calmar län och Öland 1635; Död 164. 

Gift ^Vs 1605 med Friherrinnan Ingeborg Oxenstjerna, f. 
^Vii 1581 på Fiholm, död ^Vi 1661 på Edshammar; dotter af 
Friherre Bengt Gabrielsson till Mörby och Grefvinnan Sigrid 
(Tre Bosor) till Bogesund. 

3) Erland Björnsson, till Skattmansö och Aspenäs; 1614—1615 
Finnes hafva ibland Adeln undertecknat 1582 års Biksdags 

beslut; Kammar Båd och Ståthållare på Westerås Slott 1606; 
Ståthållare öfver Salbei^et V12 1607; Biks Båd 1609; Andra 
gången Ståthållare öfver Salbergs län ^Ve 1613; Hof Bätts 
Båd i Svea H. B. ^Va 1614; Död Vt 1628. 

Gift l:o) med sin moders kusin Beata Trolle, död ^^'g 
1598; begrafven i Hvittinge kyrka i Upland; dotter af Biks 
Badet Thure Arvidsson Trolle till Eknaholm och Bergqvara 
och Magdalena Ericsdotter Gyllenstjema; 2:o) Vi 1603 med 28 RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 

Martha Posse, f. lö., död 16.; dotter af Häradshöfdingen Lage 
Axelsson Posse till Éogsö och Anna Trolle. 

1614—1618 4) Nils Andersson Lilljehöök, till Fårdala och Nyby, 

f. ^^h 1661; Efter idkade stndier i Skara Scholestuga Konung 
Johan III:s Kammar Juncker 1581; Häradshöfding i Kåkinds 
härad i Westergötland *V4 1590; Deri stadfästad af Konung 
Sigismund ^V? 1594; Legat till Polen; Ledamot i Rätten i 
Jönköping 1599; Ståthållare på Elfsborgs Slott och of ver dess 
län 1600; Kammar Båd ^7i 1605; Biks Råd s. å.; Ledamot i 
Rätten of ver Ärke Biskopen M:r Abraham Angermannus 1606; 
Närvarande vid Konung Carl IXrs död i Nyköping *7io 1611; 
Skickad till Finland för att af Ständerna taga hjllningsed åt 
Gustaf II Adolph 1612; Hof Rätts Råd i Svea H. R. ^Va 1614; 
Af sked från Kammar Råds Embetet 1617; Commissarie jemte 
några andra Riksens Råd till mötet på gränsen med de Danske 
1618; Död under nedresan 'Via s. å. på Riseberga Kloster i 
Nerike, begrafven Palmsöndagen 1(>19 i Åsleds kyrka i Wester- 
götland. 

Gift l:o) ^V» 1590 på Stockholms Slott med Brita Hand, död 
/lo 1608; dotter af Fält Öfversten Knut Håkansson Hand till 
Hagelsrum och Märta Drake; 2:o) ^Vs 1618 med Friherrinnan 
Carin Oxenstjerna, f. 159., död 16.; dotter af Ståthållaren Fri- 
herre Eric Gabrielsson Oxenstjerna till Lindö och Friherrinnan 
Bengta Carlsdotter Gera till Björkvik. 

1615—1617 5) Friherre Gustaf EricSSon Stenbock, till Öresteu, 

Kronobäck, Torpa och Lena, f. ^V» 1575 på Hörningsholm, 
>kort efter det modren Grefvinnan Magdalena Sture, hvilken 
efter enlevering gift sig med Friherre Eric Stenbock, krypande 
fram på knä erhållit sin moders förlåtelse»; Uppfostrad i sin 
faders och sina farbröders politik, fruktades han af Hertig 
Carl och måste fly ur riket; Fick, uppå vilkor, återvända 1604; 
Riks Råd 1609; Sändebud jemte den vältalige Johan Skytte 
till England 1610, blef der af Konung Jacob I slagen till 
Riddare och rikligen begåfvad; Lagman i Tio härad 1611; 
Ståthållare på Elfsborg ^^2 1612; Commissarius vid Fredstrac- 
taten med de Danske i Ulfsbäck s. å.; Ståthållare på Skara- 
borg och öfver hela Westergötland •/e 1613; Återfick Örestens 
och Kronobäcks Friherrskap, hvilket hans fader förverkat, s. å.; 
Kallas 1614 Landsherre i Westergötland, då han ^^/a fick bref 
på sitt underhåll för samma beställning; Hof Rätts Råd i Svea 
H. R. 1615; Aflade domareeden Vt s. å.; Skickades till upp- 
rättande af Gränsskillnaden mellan Ryssland och Ingermanland, 
hvilken han bragte till ett lyckligt slut, 1617; Återkom från 
Moskwa till Wiborg ^Vio 1618; Äter Ståthållare i Westergöt- 
land ^'!i 1621; Död ^Vi eller ^Ve 1629 i Sthlm, begrafven i 
Länghems kyrka i Westergötland. J RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 29 

Gift 'Vn 1607 på Torpa med Grefvinnan Beata Marga* 
retha Brahe till Wisingsborg, f. ^'/s 1583, död 1645, begrafven 
^Vi 1646 i Länghems kyrka; dotter af Riks Bidet och Öfver 
Ståthållaren Grefve Eric Brahe och HertiginDan Elisabeth af 
Braunschweig-Liineburg. 

6) Johan Benctsson Schroderus, Adlad och Friherre 1617—1629 
Skytte, till Duderhoff, Gränsö, Strömsrum och Skjttehobn, 

f. Ib 1577 i Nyköping; Philosophise Magister i Marburg 1598; 
Efter en tioårig vistelse yid Europas förnämsta Bildningsan- 
stalter Hertig Johans af Östergötland Läromästare 1599; Her- 
tig Gustaf Adolphs Informator 1602; Hof Råd 1603; Adlad 
s. å.; Brukad uti Gesandtskap till Ryssland, Holland och Dan- 
mark; Ambassadeur till England 1604, hemkom derifrån 1606; 
Härold vid Carl IX:s kröning 1607; Åter Ambassadeur till 
England 1610, blef af Konung Jacob I slagen till Riddare; 
Ståthållare öfver Westmanland 1611, erhöll Carl IX:s öppna 
bref ^Vi s. å. på alla KuDgl. saköiien i Nora och Lindes bergs- 
lag; Kammar Råd 1612, der vid hela rikets penningeverk lem- 
nades i hans händer; Assessor i Svea H. R. in 2:a Classe 1615; 
Riks Råd ^Vi 1617; Hof Rätts Råd s. å.; Den förste President 
i Kongl. Räkninge Kammaren 1620; Upsala Academies Can- 
celler 1622; Inrättade derst. Skytteanska Professionen s. å. 
och skänkte medel till dess framtida upprätthållande ; Friherre 
^Ve 1624, introd. på Riddarhuset 1625; Lagman öfver Norra 
Finne Lagsaga ^V* 1627; Af sked från Räkninge Kammaren 
1629; General Gouverneur öfver Lifland, Ingermanland, Est- 
land samt Carelen 1629; Inrättade Kongl. Academien i Dorpt 
och blef dess förste Canceller 1632; Den förste President i 
Göta H. R. Vi o 1634 och bevistade i sådan värdighet Hof 
Rättens inauguration *^V» 1635; FuUmyndig Legat till Freds- 
tractaten i Brömsebro 1645; iVar en af sin tids lärdaste och 
språkkunnigaste män, utrustad med en ovanlig vältalighet och 
en vidsträckt verldskännedom»; Död ^^/s 1645 på Söderåkra 
vid Brömsebro, begrafven i Upsala Domkyrka. 

Gift Vi 1605 med Friherrinnan Maria Näf, f. 15., död 
1649; dotter af Ståthållaren Friherre Jacob Näf af Greflig 
slägt i Skottland och Carin Kämpe. 

7) Claes Carlsson Horn, till Kanckas och Ingeritz I620-I622 
m. m., f. 1583 i Narwa; Efter idkade studier i hemmet sänd 

till Tyskland; Kammarpage hos Chur Fursten Christian II af 
Sachsen 1600; Vice Stallmästare hos densamme 1602; Hem- 
kommen till Sverige Stallmästare hos Hertig Gustaf Adolph 
1605; Bi vistade Konung Carl IX:s kröning 1607, följde Konun- 
gen på hans Eriksgata 1609; Ryttmästare vid Lif Compagniet 
1611; Riks Stallmästare ^/i 1612; Bi vistade kriget i Ryssland 
1614-1615; Tillika Hof Marskalk ^Ve 1616 och Ståthållare på ' 30 RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 

Stockholms Slott och öfver dess stad s. i.; Biks Bäd ^Vi 1617; 
Afsked från Biks Stallmästare-, Hof Marskalks- och Ståthfil^ 
lareembetena 1620; Hof Bätts Bid i Svea H. B. ^Vs s. å.; 
Ståthållare öfver Eskilstana, Ulfsonds, Westeras och Wäsbj 
län samt Skinnskatteberg och Wester DaJame Vi 1622; Skickad 
till Narwa för att afhemta Hertig Carl Philips Uk s. å.; 
Landshöfding öfver Upland V? 1624 äfvensom åter Ståthållare 
öfver Stockholms och XJpsala Slott och städer med underlig- 
gande län intill 1629; Lagman i Carelen och Ingermanland 
1630; Ledsagade Drottning Maria Eleonora till Wolgast 1631; 
Besiderande Legat i Stralsund och General Gouvemear i Yor 
Pomem Vs 1631; Död ^Vs 1632 i Biksstaden Winsheim i Fran- 
ken, begrafven 'A 1633 i Storkyrkan i Sthlm, derefter nedsatt 
i Sturegrafveh i Upsala Domkyrka ^^9 s. å. 

Gift »^.7 1618 med Grefvinnan Ebba Leijonhnfvud, f . 1595, 
död ^Vi 1654, begrafven i Sturegrafven i Upsala; dotter af 
Biks Drotset Grefve Manfitz Leijonhnfvnd och Amalia Batz- 
feld samt Enka efter Grefve Svante Stare. 

1622—1634 8) Friherre Gabriel Gustafeson Oxenstierna, se N:o 

2 af Presidenter. 
1623—1624 9) Boo Svensson Ribbing, till Säby, Ahlqvettern m. m., 

f. ^Vio 1560 på Fastan jd; »Ansågs i ungdomen för vanvettig, 
och Dumbe, ända till dess, vid arfskiftet efter hans föräldrar, 
omkring 1577, hans syskon ensamme delt all qvarlåtenskap 
och lemnat honom endast en gammal Pels, med utlåtelse, att 
den vore god nog åt honom, då han först börjat tala, och 
sagt: Gnd ger väl Bo päls och mera Godt till, hvarpå han 
beflitade sig att vinna skicklighet i allehanda ting» ; Hertig 
Carls af Södermanland Kammar Juncker 1585; Häradshöf- 
ding i Wadsbo härad i Westergötland ^*/5 1691; Skickad till 
Finland att mönstra Södermanlands Krigsfolk s. å.; Hertig 
Carls Råd 1592; Lagman i Wermland Vs 1593; Tillika BefaU- 
ningsman öf^er hela Wermland och Dal, boende på Carlborgs 
Gård, der han ibland höll Rådstuga; Ståthållare på Calmar 
Slott samt öfver dess stad och län ^Vö 1599; Gjorde Jord 
Skifte med sin broder Erik Ribbing Vs 1600, fick dervid åt- 
skiUige gods i Wermland och Upland; Undertecknade Stän- 
demas dom öfver de anklagade herrame i Linköping 1600; 
Hertig Carls Cancellie Råd och Hof Råd ^Vs 1602; Ståthållare 
i Wermland 1604 — 1605; Commissarius till Freds Verket med 
Ryssland ^^/a 1605; Riks Råd s. å.; Ståthållare öfver allt Nerike 
och Höfvidsman på Örebro Slott och stad Vs 1606; Bi vistade 
Konung Carl IX:s kröning ^Vs 1607; Bar dervid Riks Äplet 
för hans Gemål, Drottning Christina; Commissarius till mötet 
med de Danske i Wismar ^Vs 1608; Närvarande vid Konung 
Carl IX:s död i Nyköping ^7io 1611; Ståthållare öfver Werm- RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 31 

land och Dal samt Wadsbro och Walla härad i Westergötland 
1612; Förordnad ^Vi s. å. att jemte Nils Andersson Lilljehöök, 
i Konungens frånvaro, i Stockholm npptaga alla klagomåls 
saker samt af alla Häradshof dingar infordra vissa Domböcker; 
Försvarade Wermland emot Danskarnes inbrott s. å. ; Fick af 
Drottning Christina och Hertig Carl Philip Lifstidsförläning 
på två gårdar i Sund och Backa i Wermland ^Vi 1616; Hof 
Sätts I^ i Svea H. B. 1623; För 4:de gången Laodshöfding 
öfver Wermland Va 1624; Död 1640, begrafven i Wisnums 
kyrka. 

Gift l:o ^V7 1600 med Mariana Gyllenstjerna, död »% 
1602; 2:o) ^Vn 1605 med Agneta Lindersdotter, död ^V% 1617; 
dotter af Höfvidsmannen Lennart Torstenson tiU Forstena och 
Mai^aretha Andersdotter Ekeblad; 3:o) Vs 1619 med Hof- 
mästarinnan Carin Kjle till Båbäck, död ^V^ 1623; dotter af 
Biks Sådet Hans Kyle och Friherrinnan Anna Gabriolsdotter 
Oxenstjema. 

10) Philip von Scheidingr, till Skedevi och Arno m.m., lfi2B-l«28 
f. ^% 1578 i Arboga; Idkade studier vid Academierne i Leip- 
zig och Altdorff 1590 — 1602; Kammar Juncker hos Konung 
Carl IX 1602; Legat till Chur Fursten Fredric af Pfaltz, 
Landt Grefven Mauritz af Hessen och Konung Jacob I af 
England 1604; Hof Marskalk ^% 1606; Häradshof ding i Kind 
1607; General Commissarius vid Svenska Arméen i Lifland 
A s. å.; Ståthållare på Narwa Fästning och Öfverste för 
Krigsfolket i Lifland ^Vif s. å.; En ibland Commissariema vid 
mötet i Wittensten med Pohlska Sändebuden ^ V? 1608; Hä- 
radshöfding i Norra och Södra Prosteriet i Österbotten % 
1613; Öfverste Krigs Commissarius vid Svenska Arméen vid 
Nowgorod 1614; fiiks Båd och Kammar Båd 1615; Ståthållare 
öfver Koppar Bergslagen och Öster Dalarne 1616; Tillika Gou- 
vemeur öfver Svenska Koppar Compagniet Vi 1620; Hof Rätts 
Eåd i Svea H. E. 1626; Fullmäktig Commissarie till Estland 
1627; Guvemeur öfver Refle Slott och stad samt hela Est- 
land Va 1628; Första Sändningebud till Moskwa »/» 1634 till 
fredens i Stolbowa bekräftande ; Den förste President i Dorpts 
H. R. ^7i2 s. å,; Canceller vid Academien i Dorpt Vs 1635; 
Inspector för Adliga Skolan i Refle ^Vi 1637; Afsked från 
Gouvemementet 1642; »Var en utmärkt skicklig och försigtig 
underhandlare samt der jemte tapper, serdeles i en hård skär- 
mjtsel med RjBsarne på Narwiska vattnet, då han fick sig 
hästen undanskjuten och en kula fastnade i sadelknappen»; 
Död Ve 1646 i Rewal, begrafven i S:t Olai kyrka derst. ^Vs 

i 1647. 

! - Gift l:o) 1613 med Helena von Dellvig, f. 1591, död ^Vg 

1628, begrafven i öfver Grans kyrka i Upland; dotter af Landt I 
i 

I 24 32 RIKS- OCH HOF RÄTTS BÅl) 

Rådet i Estland Evert III Eyertsson von Dellvig och Mar- 
garetha Maidel; 2:o) 1633 med Catharina Luhem, lefde ännu 
1658; dotter af en Rådsherre i Rewal. 
1B27— i(>3i 11) Friherre Gabriel Benctsson Oxenstjerna, Grefve 

Oxenstjerna, till Korsholm, Vasa, Mörby, Lindholmen, Ro- 
sersberg ra. m., f. ^V» 1586 på Lindholmen; Efter idkade stu- 
dier och utrikes resor Kammar Junckare hos Konung Carl IX 
1604; Bar vid Konungens Kröning 1607 Himmelen öfver 
Konungen, Gouvemeur öfver Rewal och Estland 1611; Fick 
af Konung Gustaf II Adolph Esterna socken i förläning 1613; 
Riks Råd ^Vi 1617; Öfverste Tygmästare 'Vi s. å.; Mottog 
jemte Riks Råden Abraham Brahe och Nils Stjernsköld Konung 
Gustaf Adolphs Brud Prinsessan Maria Eleonora i Calmar Vie 
1620; Hof Rätts Råd i Svea H. R. 1627; Aflade eden Vs 1628; 
Lagman i Wermland s. å.; Gouverneur öfver hela Finland ^/s 
1631; Bar Nyckeln vid Konung Gustaf II Adolphs begrafning 
i Sthlm 28/6 1634; Riks Skattmästare och President i Kam- 
maren -^7 s. å.; En af Förmyndarne för Drottning Christina 
under hennes minderårighet 1634 — 1644; Lagman öfver Werm- 
land och Dal 1634; »Gjorde sig noga underrättad om Rikets 
inkomster och utgifter, ställde allt i god ordning, förordnade 
flera Kamererare och andra nödiga tjenstemän, lät sätta Ge- 
neral Bukhålleriet i skick och afsluta flera Riksens hufvud- 
böcker samt framgaf vid Drottningens tillträde till Regeringen 
1644 fullständiga räkningar för hela sin förvaltningstid»; Ge- 
neral Gouverneur öfver Liffland ^®/8*1645; Dimitterad på egen 
begäran derifrån Ve 1647; Grefve -Vs 1651, undfående till 
Grefskap Mustasaari samt Lill och Storkyro Socknar; Riks 
Amiral och President i Amiralitets Collegium '^Vi 1652; Er- 
höll i donation Korsholms gamla Kungsgård, med hvad dertill 
hörde, och skulle skrifva sig Grefve till Korsholm och Wasa 
^78 1653; Död ^Vi2 1656 på Edsberg, begrafven i Esterna 
kyrka i Roslagen. 

Gift >Vio 1610 i Sthlm med Drottning Catharina Sten- 
bocks Hof Jungfru Anna Baner, f. ^% 1585 på Djursholm, 
död ^Vi 1656; dotter af Riks Rådet Gustaf Axelsson Baner 
och Grefvinnan Kirstin Svantesdotter Sture. 
lG27-l«o3 12) Mathias Soop, Friherre Soop, tiU Limingo i Öster- 

botten, Mälsåker, Stora Bjurum m. m., f. Ve 1585; Bar West- 
göta Fanan vid Konung Carl IX:s Likfärd från Nyköping till 
Strengnäs 1612; Hof Marskalk hos Drottning Christina 1615, 
hos Hertig Carl Philip 1616; Lagman i Wermland s. å.; Åt- 
följde Hertigen på utländska resor 1617 och 1618; Nämnda 
Drottnings Råd -Vs 1623; Assessor i Svea H. R. in secunda 
Classe ^4 1626; Riks Råd och Hof Rätts Råd ^^/la 1627; Ståt- 
hållare på Calmare Slott och öfver dess län 1630; Bivistade RIKS OCH HOF RÄTTS RÅD m 

Hiksdagen 1G33; Lagman ötVer Ingermanland ^'Va 1634; Tillika 
Häradshöfding i ITexholms län *V» s. å.; »1634 den 18 De- 
cember gjorde den ädle och välborne Herren af Riksens Råd 
Mathias Soop sin domareed att bekläda domssäte uti den K. 
Hof R:n»; Commissarie till Fredstractaten med de danske i 
Brömsebro 1645; Friherre % 1651 med 129^8 mantal i Li- 
mingo socken till Friherrskap; Död Vö 1653, begrafven på 
Ytter Sela kyrkogård i Södermanland. 

Gift l:o) ^V» 1621 på Mälsåker med Friherrinnan Anna 
Gyllenstjema, som fick Mälsåker till morgongåfva, f. ^Vs 1588, 
död ^Vs 1625; dotter af Riks Drotset Friherre Nils Gjllen- 

i stjerna till Lundholm och Ebba Axelsdotter Bjelke; 2:o) med 

Friherrinnan Elisabeth Christersdotter Oxenstjerna; dotter af 
Riks Rådet Friherre Christjern Gabrielsson Oxenstjerna och 

I Friherrinnan Beata Gera samt Enka efter Öfversten Conrad 

von Yxkull. 

13) Friherre Carl Ericsson Oxenstjerna, till Lindö och i(>27— 1629 

Björnö, f. '^4 1582; Hertig Cari Philips Hof Råd 1613; Ihåg-, 
korns i Hertigens testamente ^^/s 1617 med en gåfva af silfver- 
kärl; Enke Drottning Christinas Marskalk 1618; Ståthållare eller 
Landshöfding på Åbo Slott och öfver dess län samt Tawastehus, 
Borgo och Raseborgs län »V? 1619; Riks Råd % 1625; Tillika 
Hiks Cancellie Råd *®/6 1626; Tillika Secreterare i Riks Archi- 
vet s. å; Hof Rätts Råd i Svea H. R. 1627; Död 72 1629. 

Gift med Margaretha Gonnies, genannt von Winkel, ifrån 
Sachsen, begrafven 'Vs 1627 i Norrköping; dotter af Nicolaus 
Gonnies, genannt von Winkel och Anna von Cloos. 

14) Johan Ericsson Sparre, till Bolmerö och Walsta- i(>2«— 1632 
näs, f. ^'Ve 1587 på Wadstena slott; Gubernator öfver Koppar- 
handels Compagniet 1625; Landt Marskalk vid Riksdagen 
1627, den förste efter den år 1626 utfärdade Riddarhus Ord- 
ningen; Riks Råd och Kammar Råd *Vi« 1627; Jemväl Gu- 
bernator öfver Allmänna Handels Compagniet s. d.; Legat till 
Danska Hof vet ^% 1628 för erhållande af ratification på den 
mellan Sverige och Danmark kort förut slutna fred och vän- 
skap; Hof Rätts Råd 1628; Aflade eden ^/& s. å.; Fullmyndigt 
Sändebud, jemte Carl Baner och Secreteraren af staten Johan 
Adler Salvius, till Tractaten i Liibeck mellan Romerske Kej- 
saren och Konungen af Danmark, ^% 1629; Lagman i Tio 
Härads Lagsaga Ve 1630; Kallades sedan af Konungen ut till 
Tyskland ; Öfver Ståthållare öfver Erkestiftet och Chur Fursten- 
dömet Mayntz 1632; >Stod i mycken ynnest hos Konung Gu- 
staf II Adolph»; Död i Mayntz ^^/g 1632; begrafven i Norr- 
sunda kyrka i Upland. 

Gift l:o) ^V? 1612 med Anna Urne tiU Knapstrup, f. 1590, 
död Va 1620; dotter af Johan Clausson Urne till Walsöe och 

8 U RKS OCH HOF KATTS RÅD 

Thale von Mehlen; 2:o) *Vi 1624 på Binkestad med Friherrin- 
nan Ebba Oxenstjerna; dotter af Riks Bidet Friherre Gustaf 
Gabrielsson Oxenstjerna till Fiholm och Barbro Axelsdotter 
Bjelke. 

1632—1635 15) Grefve Pehr Brahe, se N:o 3 af Presidenter. 

1633-1639 16) Ake Axelsson, Friherre Natt och Dag, till Jå i 

Österbotten, Göksholm, Binkestad m. ra., f. A 1594 på Göks- 
holm; Efter idkade studier vid Upsala Academie Kammar 
Juneker hos konung Gustaf II Adolph 1612; Efter utrikes^ 
studieresor, hvarunder han 1614 i Tiibingen ui^af en Dispu- 
tation och en Oration, Hof Råd hos Hertig Carl Philip 1617; 
Kammar Båd 1621; Bivistade såsom vald Caput för sin ätt 
förra Biksdagen 1627; Ståthållare på Calmar Slotts, å.; Vice 
President i Svea H. B. 1630; Landt Marskalk vid Biksdagame 
16ni och 1632; Biks och Hof Bätts Båd ^V^ 1633; En af 
Commissarierne vid de i Preussen förda underhandlingarne 
med Polen, som ledde till stilleståndet i Stuhmsdorf 1634 — 
.1635; Biks Kammar Båd 1639; Biks Marskalk ^Vs 1643; Lag- 
man i Nerike 1(344; Tillika Häradshöfding på Gotland ^Vi 
1647; Afsked från Biks Marskalksembetet Va 1651; Friherre 
-% 1652; Död Va 1655 på Binkestad, Ärila socken, begrafven 
i Stora Mellösa kyrka. 

Gift l:o) V? 1616 med Friherrinnan Elsa Oxenstjerna; 
dotter af Biks Rådet Friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstjerna 
till Fiholm och Barbro Axelsdotter Bjelke; 2:o) Va 1653 på 
Stockholms Slott med Hof jungfrun Anna Cruus; dotter af 
Landshöfdingen Jesper Andersson Cruus till Edeby och Inge- 
borg Byning. 

1634—1637 17) Carl Philipsson Bonde, Friherre Bonde, till Laj> 

hela, Bordsjö, Espelunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hesselby; 
f. 'V 10 1581 på Säckestad; Kammarherre hos Konung Carl IX 
1600; Bergs Öfverste öfver Koppar Bergslagen 1604; Ståthål- 
lare öfver Dalarne *^ 12 1607, vid Kopparberget 1611; Bar i 
Konung Carl IX:s Likprocession från Nyköping Fanan af Da- 
larne 1612; Ståthållare öfver Salbergslagen 1613, derefter Ståt- 
hållare öfver Bergslagen och Salberget; Ståthållare på Westerås 
samt öfver Westmanland, Bergslagen och Dalarne ^Vé 1620; 
Kammar Båd 1622; Ståthållare på Jönköping 1624; Ståthål- 
lare i Nerike 1628; Biks Båd ^Vi 1633; TiUika Häradshöfding^ 
i Åkerbo härad i Westmanland ^Via s. å.; Tillika Ståthållare 
öfver Wermland 1634; Lagman i Carelen ^Va s. å.; Hof Bätts 
Båd i Svea H. B. s. å.; Den förste President i General Bergs- 
Amtet eller Kongl. Bergs CoUegio ^Va 1637; Friherre ^Ve 1651; 
Caput Familise uti 2:dra Classen vid Biksdagame 1627, 1629 — 
1630 och 1632; Död ^Va 1652 på Ekeberg, begrafven i Bing- 
karleby kyrka i Nerike. RIKS OCH HOF RÄTTS RÅD 5KJ 

Gift l:o) 1613 med Priherrinnan Beata Oxenstjerna, f. 
1591, död 1^12 1621; dotter af Eiks Eådet Friherre Gustaf Ga- 
brielsson Oxenstjerna till Fiholm och Barbro Axelsdotter Bjelke; 
2:o) 1624 med Beata Sparre, f. V% 1584, död Vu 1655 i Sthlm; 
dotter af Riks Kansleren Eric Sparrie tiU Sundby och Grefvin- 
nan Ebba Brahe. 

18) Friherre Johan Pontusson De la Gardie, till ig;m- i642 

Ekholmen, Kjulaholm, Basich och Kåreholm, f. /12 1580; Upp- 
fostrad vid sin morfaders Konung Johan III:s Hof ; Fick stad- 
fästelse å Friherreskapet af Konung Sigismund Vi 1594; Ståt« 
hållare på Åbo Slott och of ver Åbo län ^^/e 1611; Ståthållare 
derjemte på Tawastehus och öfver dess län 'Vs 1616; Introd. 
1625 på Biddarhoset biand Friherrar; Gouverneur på Bewel 
och öfver dess län Vs 1626; Landt Marskalk, i stället för 
Grefve Pehr Brahe, som sjuknat, vid 1630 års Biksdag; Riks 
Råd 1^4 1633; Tillika Hof Rätts Råd i Svea H. R. 1634; 
Aflade eden ^Via s. å.; Död 1642. 

Gift l;o) med Friherrinnan Catharina Oxenstjerna, död 
^Vi 1630; dotter af Riks Rådet Friherre Christjem Gabrielsson 
Oxenstjerna och Friherrinnan Beata Gera; 2:o) Vs 1640 med 
Görwel Posse, f. 1600, Hofmästarinna hos Drottning Maria 
Eleonora 1649; dotter af Hofjunkaren Arvid Posse till Engsö 
och Brita Gustafsdotter Bååt. 

19) Eric Ericsson Ryning, Friherre Ryning, till Sund, 1(>:5C— 1^>44 

Lagmansö, Sjösa och Riseberga, f. Vu 1592 på Gimmerstad; 
Var först i utrikes krigstjenst i Förenta Nederländerna, sedan 
i Svensk under Liäändska, Preussiska och Tjska krigen, dels 
vid Kongl. Lif Gardet, dels vid Landt Regementen; Härads- 
höfding i Åsa härad V» 1621; Öfverste Lieutnant vid Söder- 
manlands fotfolk 1622; Fick 1626 och 1()27 f örläning på gods ; 

Öfverste för Södermanlands Regemente till fot 1627 och ut- 
gick då till kriget i Preussen; FuUmagt att commendera en 
Örlogsflotta Ve 1629; Gouverneur i Elbingen samt Commissa- 
rius till Stumsdorffska Tractaten s. å ; Gouverneur öfver Stral- 
sundska Garnisonen 1630, i Wismar *%a 1631; Ståthållare på 
Elfsborg och tillika Commendant öfver Flottan, som ernades 
till Östersjön ^% 1632; Riks Råd och Amiral ^Vi 1633; Till- 
lika Lagman i Södermanland Vs 1634; Tillika Häradshöfding 
inom Westergötland *Vi2 s. å.; Hof Rätts Råd i Svea H. R. 
1636; General Gouverneur öfver Lifland 1644; »Fick befallning 
^-k s. å. att taga Commando öfver flottan i den skjutne Herr 
Claes Flemings ställe, lade sig med flottan utanför Köpenhamn 
och inneslöt hela Danska örlogsflottan, hvarigenom han märke- 
ligen befordrade den derpå följande fördelaktiga Brömsebro 
Freden t; Amiral öfver hela Kongl. Majits Skeppsflotta ^Vs 
1645; BefuUmäktigades *^/io s. å. att af Danmark emottaga m RIKS OCH HOF RÄTTS RÄI) 

Gotlaod med Wisbj Slott och stad samt hvad annat dertill 
hörde; Lemnade Amirals Embetet 1650; Friherre ^Via 1651; 
Död, barnlös, Vi« 1654 i Sthlm, begrafven i Wadsbro kyrka i 
Södermanland. 

Gift ^Vs 1620 i Nyköping med Maria Elisabeth Knrtzel, 
f . -'Vt 1599 i Örebro, död Via 1678, begrafven '% 1679 i Wads- 
bro kyrka; dotter af Ståthållaren Jost G^orgsson Knrtzel och 
Ebba Esbjörnsdotter Lilljehöök af Fårdala. 
1641-164S 20) Friherre Thure Nilsson Bjelke, till Sahlestad, Gäd- 

deholm, Kråkerum och Frössvik, f. ^Ve 1606; Öfverste vid 
Nylands och Tavastehns Regemente till häst ^Vi 1635; Riks 
Råd '\U 1640; TiUika Hof Rätts Råd i Svea H. R. 1641; Intog 
sin plats och aflade domareed ^/s s. å.; Häradshöfding öfver 
Wehmo härad i Finland 1643; FuUmyndig Commissarius till 
Freds Tractaten med de Danske i Brömsebro 1645; Död '^^7 
1648. 

Gift ^Va 1643 med Friherrinnan Christina Anna Baner, 
f. 1614, död 1652; dotter af Riks Rådet Svante Baner till 
Djursholm och Friherrinnan Ebba Grip. 
1641—1644 21) Lars Ericsson Sparre, till Kafwelecht i Lilland, 

Dåderö, Bergqvara, Ulfåsa och Hökerum, f. Vi 1590; Småsven 
hos Konung Carl IX 1601; Kammar Jnnckare 1606; Kammar- 
herre hos Konung Gustaf II Adolph 1611; Bar vid Konung 
Carl IX:s Likfärd 1612 Westmanlands Fanan; Skickad uti 
Riksens Råds namn i angelägna ärenden till Nederländerna 
''/e 1615; Hofmästare hos Drottning Maria Eleonora 1620; 
Assessor i Svea H. R. in secunda Classe ^% 1627 ; Ståthållare 
på Jönköping och öfver dess län s. å. — 1628; Landtmarskalk 
vid 1633 års Riksdag; Landshöfding öfver Upland ^Vio 1634; 
Landtmarskalk vid Riksdagarne 1634, 1635, 1636 och 1638 i 
Sthlm samt 1640 i Nyköping; Vice President i Svea H. R. 
1640; Aflade eden ^Vs s. å.; Riks Råd ^Va 1641 och tiUika 
Hof Rätts Råd; Intog sin plats i Riks Råds Glassen % s. å.; 
Tillika Häradshöfding i Öfre Satagunda härad i Finland »Vs 
1644; Död ^Via s. å., begrafven i Ytter Jerna kyrka i Söder- 
manland. 

Gift l:o) ^7io 1617 på Upsala Slott med Märta Baner, f. 
/a 1593 på Djursholm, död ^^i eller ^Ve 1638; dotter af Riks 
Rådet Gustaf Axelsson Baner och Christina Sture; 2:o) Va 
1641 i Sthlm med Catharina Bååt, död 1698 eller 1699; dot- 
ter af vice Presidenten Jacob Jacobsson Snakenborg och Kjer- 
stin Tott. 

1645-1G48 22) Friherre Fredric Gustafsson Stenbock, Grefve 

Stenbock, till Bogesund, Öresten, Cronobäck, Torpa och 
Lena, f . ^Vs 1607 på Torpa; Kammarherre hos Konung Gustaf 
II Adolph; Bi vistade Polska, Preussiska och Tyska krigen; / KIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 87 

Öfverste för Smålänningarne 1631; Blef i slaget vid Liitzen 
Vii 1632 så illa skjuten, att han nödgades taga af sked; Erhöll 
Konungslena by i Westergötland i donation -V* 1635; Varda 
Chef för allt Smålands Cavalleri; Sedermera öfverste för Adels- 
fanan, som han 1644 med utmärkt tapperhet anförde mot de 
Danske; Riks Eåd ^Vi 1645; Tillika Hof Rätts Råd i Svea 
H. R. s. å.; Aflade eden Vs s. å.; President i Göta H. R. V» 
1648; Tillika Lagman öfver Tio härads Lagsaga ^V? 1650; 
Grefve *7s 1651 med Bogesund till Grefskap; Nedlade sina 
embeten »Vt* 1651; Död ^7? 1652. 

Gift ^Vii 1634 på Stockholms Slott med Friherrinnan Ca- 
tharina De la Gurdie, f. 1616, död Vt 1680; dotter af Riks 
Rådet Friherre Johan De la Gardie och Friherrinnan Catharina 
Oxenstjerna. 

23) Thure Ericsson Sparre, Friherre Sparre, till kuo— KiGi 

Kronobei^, Ericsstad m. m., f/VT eller *% 1593 på Sundbj 
i Öja socken, Södermanland; Åtföljde Hertig Carl Philip på 
utrikes resa 1617 — 1618; Assessor i Svea H. R. in 2:da Classe 
1630; Ståthållare öfver Westmanland och Wester Dalarne Vio 
1633; Landshöfding öfver Westmanland samt Silfver- och Jern- 
Bergslagen ^Vio 1634; Finnes hafva för dåvarande Ridderliga 
ätten Sparre bivistat Riksdagarne 1630, 1633, 1634, 1635, 1636 
och 1638; Hof Marskalk Vii 1639; Tillika Häradshöfding uti 
Sexmäki härad i Finland ^Via 1644; Riks Råd och Hof Rätts 
Råd ^^/i 1645; Fullmäktig Commissarie till Freds Tractaten 
med Danskarne i Brömsebro ^% s. å.; Friherre ^s 1647; Lag- 
man öfver Gotland, Calmar län och Oland *Vi 1648; Af sked 
^4 1661; Död, barnlös, ^Vi 1664, begrafven i S:t Nicolai kyrka 
i Nyköping. 

Gift V* 1622 på Rinkestad med Maria Axelsdotter Natt 
och Dag, f. ^V3 1604 på Göksholm, död *Vio 1649 i Sthlm; 
dotter af Häradshöfdingen Axel Johansson Natt och Dag och 
Ingel Bonde. 

24) Knut Göransson Posse, Friherre Posse, till He- iGSO-lGoi 

densund, Amäs, Hellekis på KinnekuUe, Hammarskog i Up- 
land samt Sickelsjöhof i Nerike, f. V» 1592 på Hammarskog; 
Fördes af sin fader till Polen 1598; Fick Konung Gustaf 
Adolphs tillstånd ^Via 1624 att åter komma in i Riket, och 
blef antagen i Konungens tjenst; Introducerad på Riddarhuset 
1625; Erhöll V? 1626 Konungens Bref på vederlag för de 
arfvegods, som för honom till Kronan blifvit indragne; Ståt- 
håUare i Södermanland V4 1633; Landshöfding öfver Öster- 
götland */jo 1634; Drottning Maria Eleonoras Hof Råd ^Va 
1635; Landshöfding öfver Södermanland ^Vs 1637; Riks Råd 
^^7 1641; Riks Kammar Råd 1643; Öfver Ståthållare i Sthlm 
-Vi 1645; Tillika Lagman öfver Norra Finne Lagsaga ^^U s. å.; I 

Ii 

n 3H RIKS OCH HOF KATTS RÅD 

Hof Rätts Eåd i Svea H. R. ^Vit 1650; Af sked från Öfver 
Ståthållare embetet s. d.; Friherre ^V» 1651; Aflade sin do- 
mareed som Hof Rätts Råd ^/s s. å.; President i Göta H. R. 
^V? s. å.; Tillika Lagman i Medelpad 1657; Af sked från sina 
Embeten Vs 1662; Bivistat såsom Capnt Familise åtskilliga. 
Riksdagar; Död V* 1664 på Hammarskog, begrafven i Riddar- 
holmskjrkan, men sedan nedsatt i Dalby kyrka. 

Gift ^Vn 1618 i Danzig med Ingeborg Thorstensdotter, f. 
^Vi 1601 på Forstena, död Ve 1659 på Hammarskog; dotter 
af Slöttslofven på Elfsborg Thorsten Lennartsson till Porstena 
och Märta Posse. 
1651-1661 25) Friherre Gustaf Nilsson Bjelke, tiU Korpo, Eds 

hammar, Frössvik och Åkerö, f. ^Vo 1618 på Frössvik; Kam- 
marherre 1640; Marskalk på Legationen till Freds Tractaten 
med de Danske i Brömsebro 1645; V, President i Svea H. R. 
i»/9 1645; President i Dorpts H. R. ^Vs 1647; Häradshöfding 
i Satagnnda, Wehmo och Töfsala härad i Finland ^V? 1648; 
Erhöll stadfästelse på Friherreskapet ^Vh ir>49; Riks Råd ^^4 
1651; Hof Rätts Råd i Svea H. R. s. d.; Legat till Ryssland 
1655, blef der qvarhållen i tre år; Bar 1660, vid Konung Carl 
Gustafs begrafning, Kronan i stället för Riks Drotsen Grefve 
Pehr Brahe, som då var illa sjuk; Död ^Vio 1661 på Almnäs, 
begrafven i Bettna kyrka i Södermanland. 

Gift ^V« 1650 med Friherrinnan Maria Elisabeth Sparre, 
f. 1623, död ^^12 1662; dotter af Ståthållaren Carl Ericsson 
Sparre till Sundby och Margaretha Natt och Dag. 

1652—1654 26) Eric Carlsson Gyllenstjerna, Friherre Gyllen- 

sljerna, till Ulaborg i Finland, Ericsberg i Södermanland 
m. m., f. *%2 1602 på Limmared; Efter idkade studier och 8 
års utländska resor Volontaire vid Konung Ludvig Xllirs i 
Frankrike Lif Garde 1626 och Konungen följaktig vid eröf- 
ringen af la Rochelle 1628; Hemkom tiU Sverige 1629; Kam- 
marherre hos Konung Gustaf II Adolph 1630; Bivistade Riks- 
dagen s. å.; Bivistade vid Konungens sida slaget vid Leipzig 
'^/q 1631; Skickades med underrättelse om samma slag till 
Drottning Maria Eleonora; Följde Drottningen till Wolgast 
8. å.; Legat till Chur Fursten af Sachsen Johan Geoi^ och 
dess Furstinna s. å. samt till åtskilliga andra Chur Furstar 
och Furstar 1632; Bivistade tyska kriget s. å.; Marskalk för 
det Svenska och Tyska Ridderskapet och Adeln vid öfverfö- 
randet af Konungens lik från Wolgast till Sverige 1633; Sän- 
debud till Moskwa i Ryssland ^3 1634 för stadfästandet af 
Stolbowa Freden; Kammar Råd 1636; Landshöfding öfver Ca- 
relen, Wiborg, Nyslott och Kymenegård ^Vio 1637; Landt 
Marskalk vid Riksmötet i Sthlm 1641 och Riksdagen 1642; 
Häradshöfding i Jöskis härad i Finland Vs s. å; General Gou- RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD :Ji» 

Terneur öfver Ingérinanland, Kexholms läu, Narwa och Alen- 
taka ^V? s. å.; Riks Båd ^Vi 164Ö; Riks Kammar Båd och 
. Härad shöfding på Åland s. å.; Äter Legat till Moskva 1647; 
Friherre ^Vs 1651; Hof Rätts Råd i Svea H. R. Va eller Va 
1(>52; President i Åbo H. R. *®/i 1654; »Valedicerade» i Svea 
H. R. ^Vs 8. å.; Preeses i Reductions CoUegium 1655; Lagman 
i Tio härads Lagsaga i Småland ^Vi 1657; General Gouver- 
neur i Finland ^Vi s. å., men kom icke att tillträda detta 
Embete; Död ^Vio s å. på Nynäs. 

Gift ^7i 1636 i Sthlm med Beata von YxkuU, död ^Vio 
1667; för sin stränghet kallad Pintorpa frun och Ericsberg der- 
efter benämndt Pintorp; dotter af Öfversten Conrad von Yi- 
kull till Padenorm och Friherrinnan Elisabeth Oxenstjerna till 
Mörbj. 

27) Friherre Seved Bååt, se N:o 4 af Presidenter. iGo-i-iGGO 

28) Friherre Johan Gyllenstjerna, se N:o 5 af d:o. 1(>54— 1662 

- 29) Eric Larsson Sparre, Friherre Sparre, till Kro- i6r>4-i()58 

nobei^, Bergqvara och Häfverö, f. ^Ve 1624; Idkade studier 
och reste ntrikes; Upphöjd i Friherrligt stånd ^3 1647; Drott- 
ning Christinas Kammar Junckare 1648; Legat till Chur Bran- 
denburg 'Vt 1649; Landshöfding öfver Hel^ingland, Gestrik- 
land och Herjedalen ^7i 1651; TiUika Landshöfding öfver Ån- 
germanland ^-/i 1654; Eiks Råd ^V^ s. å.; Hof !^tts Kåd i 
Svea H. R. s. å.; Aflade eden Vii s. å.; President i Åbo H. R. 
Ve 1658; Lagman i Calmare län ^Ve 1665; Tillika Lagman 
öfver Gotland och Öland »Va 1669; Död ^Vxo 1()73, begrafven 
i Biddarholmskjrkan ^Vt 1674. 

Gift ^Vs 1650 på Stockholms Slott med Drottning Chri- 
stinas Kammar Jungfru Friherrinnan Barbro Fleming f. 1624, 
död 1693; Hofmästarinna hos bemälta Drottning; dotter af 
Riks Rådet och Öfverståthållaren Claes Larsson Fleming och 
Anna Göransdotter Snakenborg. 

30) Johan Rosenhane, Friherre Rosenhane, till ig^h-igui 

Stenhammar i Södermanland och Mossebo i Östergötland, f. 
^V2 1611 på Torp; Student i Upsala; Efter 5 års utländska 
resor Hof mästare hos Prins Carl Gustaf 1636; Följde honom 
på hans resor genom Tyskland, Holland, Frankrike och Eng- 
land; Vice Landshöfding i Östergötland ^Ve 1643; Under Ståt- 
hållare på Stockholms Slott ^7» 1645; Landshöfding öfver Wi- 
borgs län och Carelen *7ii s. å.; Friherre till Ikalaborg ^Vi 
1654; Landshöfding öfver Östergötland 1655; Riks Råd och 
Hof Rätts Råd i Svea H. R. Ve 1658; Aflade sin ed /i o s. å.; 
Död V? 1661, begrafven i St. Nicolai kyrka i Nyköping. 

Gift 1644 i Wadstena med Brita Ribbing, f. 'Vs 1616, död 
^^/i 1685; dotter af Riks Rådet Lindorm Pedersson Ribbing 
och Märta Bonde. 1 40 RIKS OCH HOF RÄTTS RÅD 

1660—1665 31) Henric Henricsson Horn, Friherre Horn, till 

Marienburg i Liffland, Kanckas, Hesslö, Wenden och Iiigritz^ 
f. -^/6 1618; Eyttmästare ; Öfverste för det Curländska Rege-, 
mentet ^'s 1643; Bivistade Riksdagen 1(544; Öfverste för ett 
Finskt Regemente till häst ^Vi« 1645; Ihjälslog Qvartermä- 
staren Swickert Nieroth under kriget i Skine s. å., men ficl 
tillgift derför; Friherre «% 1(551; General Major af Cavalleriet 
^% 1654; Deltog, bland annat, i 3 dagars slaget vid Warschaii 
A 1656; General Lieutenant 1(>57; Chef för Arméen i Finland 
*Vi2 s. å.; Riks Råd och Tillika Hof Rätts Råd i Svea H. R 
^Vs 1660; Fält Marskalk ^Vi 16(>5; General Gouverneur öfver 
Bremen och Verden ^Vs 1666; Fullmakt att vara General Goit- 
vemeur öfver Finland ^Vs 1(574, hvilket embete han dock icke^ 
tillträdde; FuUmäktigad att Commendera Örlogsflottan emot 
Danmark ^-/s 1677; Lagman i Tio Härads Lägsta ^U 167*»; 
Åter General Gouverneur öfver Bremen och Verden 1680; Död 
^V2 1693 i Stade, begrafven ^Via s. a i Riddarhohnskjrkan. 
sedan nedsatt i Badelunda kyrka i Vestmanland. 

Gift l:o) ^Vs 1643 med Friherrinnan Margaretha Leijou- 
hufvud, f. ^Vö 1625, död »^/s 1645; dotter af Landshöf dingen Fri- 
herre Gustaf Leijonhufvud till Ekeberg och Catharina Sparre; 
2:o) ^Vi8 1(550 på Stockholms Slott med Drottning Christinas- 
Hofmästarinna Kjerstin Bååt, död 1657; dotter af Assessoren 
och Ståthållaren Bo Gustafsson Bååt och Anna Ribbing; 3:o> 
is/8 1661 i Sthlm med Emerentia Ribbing, f. ^Vs 1644, död ^V? 
1670 i Stade; dotter af Landshöf dingen Bengt Ribbing och 
Ebba Sparre; 4:o) Vn 1(574 med Grefvinnan Beata Magdalena 
Wittenberg, Hofmästarinna på Kongl. Slottet i Stockholm, död 
1705; dotter af Riks Rådet och Fältmarskalken Grefve Arvid 
Wittenberg von Deber till Nyborg. 

l66()-lf>74 32) Svante Baner, Friherre Baner, till Gamla Carle- 

by, Djursholm, Hörningsholm m. m., f. Ve 1624; Hof Stall- 
mästare 1650; Friherre ^Via 1651; Landshöf ding i Upland och 
Ståthållare på Upsala Slott Vi 1652 tUl "/a 1654, då Upsala 
län förenades med Stockholms under Landshöfdingen Lars 
Fleming; Drottningens Öfver Stallmästare samt Inspector öfver 
Kongl. Maj:ts Stallstat V? 1655; Åter Landshöf ding öfver Up- 
land och Ståthållare på Upsala Slott ^7io 1656; Uppbyggt det. 
nuvarande stora stenhuset på Djursholm, sedan det gamla af- 
brunnit 1656; Riks Råd ^V% 1660; TilUka Hof Rätts Råd i 
Svea H. R. ^6 s. å.; Aflade sin ed V12 s. å.; Lagman i Werm- 
land ^Ve 1673; Död Vs 1674 i Sthlm, begrafven i Danderydst 
kyrka. 

Gift ^V6 1649 i Sthlm med Friherrinnan Margaretha Sparre, 
död ^Vio 1686; dotter af Riks Rådet och Presidenten i Götha 
H. R. Friherre Peder Sparre och Elsa Posse. RIKS- OCH HOF KATTS RÅD 41 

33) Friherre Christer Claesson Horn, till Åminne, I66I-1672 

Gamleby, Wik m. m., f. ^Vu 1622 på Wikhua; Idkade stu- 
dier, först hemma hos Pöräldrarne, derefter från 1()36 vid 
Upsala Academie och från li>38 i Biga i 4 år; Efter åtskil- 
liga förrättade krigstjenster Öfverste; Gouverneur på B»iga 
1654; General Major till häst; General Gouvernenr of ver In- 
germanland och Kexholms län ^Vi 1657; Af sked derifrån ^Vs 
1659; Riks Råd ^^2 1660; TiUika Hof Rätts Råd i Svea H. R. 
^Vii 1661; Gouverneur för Konung Carl XI i dess minderårig- 
het ^4 1663; Lagman öfver Carelen ^Vs 1669; Fält Marskalk 
^Vi2 1672; Lagman i Wermland Vs 1674; General Gouverneur 
öfver LifEland och Staden Riga ^Vs s. å ; Fullmäktigad att föra 
Direction öfver militien i Estland, Lifland och Ingermanland 
V12 s. å.; Uppdrogs honom Försvarsverket i Finland ^7i2 s. å ; 
Af sked från General Gouvernementet 1686; Död -V» 1692 på 
Wikhus, begrafven i Riddarholmskyrkan, sedan nedsatt i S:t 
Annsechoret i Upsala Domkyrka. 

Gift l:o) ^Vs 1654 på Upsala Slott med Friherrinnan Gör- 
vel Sparre, f. 1632, död ^Vs 1659 på Revals Slott, begrafven 
i Engsö kyrka; dotter af Riks Rådet och Presidenten Peder 
Ericsson Sparre och Elsa Posse; 2:o) 7ii 1662 med Friherrin- 
nan Anna Elisabeth Wrangel af Lindebei^, f. 164.; död 1687; 
dotter af Riks Rådet och General Majoren Friherre Johan 
Mauritz Wrangel till Skokloster och Anna Bååt. 

34) Pehr Lindormsson Ribbingr, Friherre Ribbing, i<)<3:j -16G4 

till Zernava, Boxholm, Gimmerstad m. m., f. ^Vg 1606 på Wad- 
stena Slott; Page hos Konung Gustaf II Adolph; Fänrik vid 
Öfversten, sedermera Fältmarskalken Johan Baners Regemente, 
följde det till Preussen; Lieutenant 1626; Capitaine vid Lavs 
Kaggs Regemente 1628; Deltog i kriget i Tyskland 1630 och 
1631; Regements Qvartermästare 1632; Major vid Öfverste 
Hans Drakes Regemente /e 1633; Öfverste Lieutenant 1635; 
Bi vistade 1638 års Ri£:sdag; Öfverste för ett Regemente West- 
göta fotfolk 1640; Commendant i Wismar ^V» 1641; Commen- 
dant i Laholm 1644; Landshöfding i Elfsborgs län -Vs 1648 
och Commendant i Göteborg med tillydande ^^/U 1648; Bivi- 
stade Riksdagen 1651; Friherre ^Vs 1654; Riks Råd ^Va s. å., 
med bibehållande* af Landshöfdingeembetet; Gouverneur öfver 
Göteborgs och Elfsboi^ län samt Dal 1661; Nämnd till Hof 
Rätts Råd i GötaH. R. ^Vn s. å., men undanbad sig och fick 
behålla Gouvemeurskapet, det han lemnade ^Vi2 1663; Hof 
Rätts Råd i Svea H. R. ^Vi« 1663; Fick af Drottning Christina 
på oHka tider donationer på åtskilliga gods; Död ^V* 1664 på 
Boxholm, begrafven i Egbyrinna kyrka i Östergötland. 

Gift ^%o 1634 med Christina Ryning till Gimmerstad; 
dotter af Öfversten Olof Ericsson Ryning och Elsa Soop. 42 KIKS- OCH HOF KATTS KÄI) 

1665— 1<><>9 35) Friherre Gustaf JÖnsSOn Kurck» till Lämpelä m. 

m., f. ^Vio 1624 på Klackeborg; Skall efter idkade stadier och 
utrikes resor haf va tjent i Tyska kriget, avancerat till Öfverste 
för ett Finskt Eegemente till häst 1651, kallas en »habil 
mand»; Landshöfding i Östergötland 1658 — 1()64; Riks Råd 
'% 1664; Tillika Hof Rätts Råd i Svea H. R. och i sådan 
egenskap intagit sitt säte Va 1665; Jemväl Häradshöfding 
ötver Hammarkinds, Björkekinds och Östkinds härad i Öster- 
götland iVö 1665; Tillika Krigs Råd ^Vi 1667; General Gou- 
vernenr öfver Drottning Christinas Domainer V4 1669; Lag- 
man öfver Calmar län och Öland ^^/i 1674; Död 'Vz 1689 på 
ÅUonö, begrafven i Stenby kyrka. 

Gift Vs 1654 i Sthlm med Friherrinnan Elsa Beata Ba- 
ner, f. Vö 1634, död ^Vé 1682; dotter af Riks Rådet och Riks 
Marskalken Axel Baner till Herreborum och Grefvinnan Ebba 
Brahe. 

J667— 166J) 36) Gustaf Larsson Sparre, Friherre Sparre, till 

Kroneborg, Dåderö och Hökenim, f. 1625; Idkade studier; 
Upphöjd jemte farbröder i Friherrligt stånd V» 1647; Resident 
vid Franska Hof vet ^Vn 1653; Envoyé Extraordinarie i Haag 
1655—1656; Nämnd till Ambassadenr Extraordinarie derst. 
^Vii 1656, men kom icke att tillträda detta Embete; Lands- 
höfding öfver Westmanland Ve 1660; Tillika Assessor i Bergs 
Collegium Vi 1661; Riks Råd ^Vio 1666; Jemväl Hof Rätts 
Råd i Svea H. R. ^Vt 1()67; President i Dorpts H. R. 1G69; 
Död ^Vii 1689, begrafven i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 
Gift Al 1659 med Friherrinnan Beata Åkesdotter Natt 
och Dag; dotter af Riks Rådet och Riks Marsken Friherre 
Åke Axelsson Natt och Dag och Friherrinnan Elsa Oxenstjema. 
1667-1()74 37) Friherre Göran GyHenstjerna, Grefve Gyllen- 

Stjerna, till Björkesund, Lundholm, Alraarestäk m. m., f. Va 
1632 i Dorpt; Efter att i Upsala haf va utgifvit en »Panegy- 
ricus ad Reginam Christinam» 1652 anträdde sina utrikes re- 
sor; Rector Magnificus i Padua 1654; Kammarherre hos Konung 
Carl X Gustaf 1655; E. o. i Kongl. Cancelliet s. å.; Lands- 
höfding öfver Kronobergs län ^Vio 1657; Landshöfding öfver 
Upland och tillika förordnad att vara Kongl. Academiens Cu- 
rator 1% 1664; Riks Råd ^Vio 1666; Hof Rätts Råd i Svea 
H. R. ^^2 1667; President i Reductions Collegium Vio 1668; 
Grefve ^Vs 1674; General Gouverneur öfver Drottning Chri- 
stinas Domainer ^Vio 1674; Lagman öfver Calmar län och 
Öland s. å.; Lagman i Upland *V7 1676; Kammar- och Ami- 
ralitets-Råd s. å.; »I und. bref d. 28 Sept. 1676 anmälde Hof 
R n att två ledigheter voro i första Classen genom sal. Herr 
Riks Rådet Svante Baners dödliga frånfälle och Hr Etiks och 
Kammar Rådet Göran Gyllenstjernas avocation. K. M. för- RIKS- OCH HOF RÄTTS RÅD 4:) 

klarade i N^d. Bref d. 20 Okt. 1676 sig framdeles vilja låta 
Hof R:n veta Sin vilja om platsemas återbesättande»; Öfver 
Ståthållare i Stockholm V12 1678; President i Göta H. R. ^^4 
1682, men gjorde der aldrig tjenst; Död *7io 1686 i Sthlm, 
hegrafven i Riddarholmskyrkan ^Vs 1688, sedan förd till Bä- 
linge kyrka i Södermanland. 

Gift 1657 med Friherrinnan Barbro Margaretha Baner, 
f. Vs 1634, död 1691; dotter af Riks Rådet och Riks Mar- 
skalken Axel Baner till Herrborum och Grefvinnan Ebba Brahe. 

38) Thord Ulfsson Bonde, till Thordsberg, Harbro- l(>77-lG,s> 
holm m. m., f. Ve 1619 på Säckestad; Student i Upsala 1632; 

Reste utrikes 1636; Cornett vid Westgöta CavaUeri 1639; 
Lientenant 1645; Capitaine Lieutenant 1648; Ryttmästare 
1653; Major 1657; öfverste Lieutenant vid Skånska Cavalleriet 
1658; Landshöfding öfver Skaraborgs län Vi 2 1660; Riks Råd 
Vio 1668, behållandes tillika Höfdingedömet till ^7? 1669; Hof 
Rätts Råd i Göta H. R. s. d.; President i Reductions Colle- 
gium ^^/é 1675 i Riks Rådet Grefve Gyllenstjernas frånvaro; 
Uppdrogs honom Defensionsverket i Wermland 1676, derifrån 
dispenserad 1677; Hof Rätts Råd i Svea H. R. *^ii s. å.; In- 
tog sitt säte ^*/io 1678; Bivistat åtskilliga Riksdagar; Död ** 1 
1682 på Håtö, begrafven i Fägreds kyrka. 

Gift l:o) Vs 1653 med Anna Wernstedt, f. ^Vs 1627 på 
Harbroholm, död 'Vi o 1665; dotter af Öfversten Johan Wern- 
stedt och Anna Kyle; 2:o) /lo 1669 med Anna Posse, f. 1624 
på Säby, död Vn 1672 på Thordsberg; dotter af Kaptenen 
Nils Posse och Anna Stake; 3:o) k 1675 med Friherrinnan 
Christina Fleming af Liebelitz, död 17.., begrafven i Sollen- 
tuna kyrka i Roslagen; dotter af Riks Skattmästaren och Ge- 
neral Guverneuren Friherre Herman Fleming och Christina 
Rosladin 

39) Grefve Gustaf Adolph De la Gardie, se N:o 9 losi- ighj 

^f Presidenter. Vice Presidenter. I6l4-lf>li) 1) Olof Stråle, till Ekna, f. 15..; Befallningsman på 

Calmar Slott ^V? 1594; Häradshöfdiiig i Uppyidinge härad 
1598; BefallniDgsman på Kronobei^s Slott och ötVer dess län 
V» 1599; Skickad af Hertig Carl såsom Legat till Romerske 
Kejsaren 1600; Ståthållare på Dorpt ^®/io 1601; Hof Juncker 
hos Hertig Carl 1603; Härold vid hans kröning 1607; Sände- 
bud till Colberg i Pommern för utvexling af fångar 1608; 
Legat till Holland och Frankrike 1610; Ståthållare på Elfs- 
borgs Fästning och öfver dess län Vio 1611; Uppgaf Fästnin- 
gen till de Danske, efter en häftig 19 dagars belägring, hvar- 
under han sjelf blef träffad af en kanonkula, ^Vs 1612; Fick 
förläning på Nydala socken i Småland ^Va 1613; Den förste 
vice President i Sv,ea H. R. ^Va 1614; Fick försäkran att njuta 
sin vice Presidentslön 300 Rdr af Uppvidinge och Konga hä- 
rads Räntor -V? 1616; Rusttjenst Commissarius i Småland 1617; 
Stämd till rätta för Kongl. Maj:ts Riks och Krigs Råd i an- 
ledning af Elfsborgs uppgif vande Vs 1619; Dömd ^Vc s. å. till 
döden, men af Kongl. Maj:t benådad med erläggande af 4,000 
Rdr till Westerås och Upsala Domkyrkor; Namnes vid 1642 
och 1643 årens Riksdagar bland hemmablifna af Adeln i Krono- 
bergs län såsom gammal och mycket sjuklig; Död V« 1648. 

Gift 161. med Martha Stolpe; lefde Enka 1671; dotter af 
Häradshöfdingen Magnus Clemetsson Stolpe till Simmarydsnäs 
och Estrid .... 

1611)— 1(527 2) Jacob Jacobsson Snakenborg, till Stäflö m. m.; 

Idkade på 1590-talet studier vid Upsala Academie; Utgifvit en 
Förskrifning till Hans Eriksson Ulfsparre Vfi 1603; Slottslåfven 
på Calmar -Vs 1608; Amiral öfver Calmare Skepps Flotta 1609; 
Ståthållare andra gången jemte Bo Gustafsson Båt på Calmar 
Slott 1611; Amiral s. å. ; Öfverste öfver allt Smålands Rytteri 
och Knechtar Vi 1612; Bisittare i Svea H. R. in secunda 
Classe 1^2 1614; Vice President 1619; Död 1627. 

Gift l:o) 160. med Holmfrid Persdotter Pijk, som vid år 
1590 anlade Kirfvinge Säterie; 2:o) 161. med Kjerstin Tott, YICE PRESIDENTER 45 

död 1624; dotter af Eiddaren, Rik8 Rådet oeh Fältherren Claes 
Åkesson Tott till Bvestad och Kjerstin Horn af Kanekas. 

3) Broder An<^ersson Råiamb, till Länna och Bro ig27— 1630 
m. m., f. 1568 på Bro sätesgård i TJpland; Idkade studier; 

Förste Härold vid Konung Carl IX:s kröning 1607; Kammar 
Råd ^»A 1613; fläradshöfding i Borgo län i Finland ^Vi 1614; 
Fullmakt och Instruktion att förrätta Utskrifningen i Jönkö- 
pings län ^V» 1616; Mönster Commissarie i Småland V« 1617; 
Ståthållare öfver Nerike och Wermland, Arboga, Nora och 
Lindes bergslag Ve 1622; Landshöfding öfver Westmanland Vt 
1624; Ståthållare på Westerås Slott 1625; Introducerad på 
Riddarhuset s. å. ; Assessor i Svea H. R. in secunda Classe 
1627; Vice President s. å.; President i Åbo H. R. Ve 1630; 
Föll i Konung Gustaf Adolphs onåd för en sonens förseelse 
1632 och skulle enligt Konungens befallning mista sina Em- 
beten och hans förläningar indragas; Benådades dock seder- 
mera och utnämndes till Landshöfding öfver Södra och Norra 
Finland samt Åland ^Vio 1634; Afsked ^Ve 1637; Död Ve 1647 
på Bro, begrafven i Clara kyrka i Stockholm. 

Gift l:o) 1605 på Eka med Friherrinnan Anna Oxenstjerna, 
f. -V» 1580, död ^Vs 1618; dotter af Öfverste BefaUningsman- 
nen öfver Refle Slott Friherre Erik Gabrielsson Oxenstjerna 
och Friherrinnan Bengta Gera; 2:o) *V4 1621 med Anna Tott, 
f. Vs 1581, död ^V4 1646; dotter af Riddaren, Riks Rådet och 
Fält Ofversten Claes Åkesson Tott till Byestad och Kjerstin 
Horn af^ Kanekas. 

4) Åke Axelsson, se N:o 16 af Riks Råd. I(j30— 1633 

5) Friherre Carl Christersson Horn, till Åminne, War- i(}33— i63ri 
sala och Bjurbäck, f .Vi 1598 på Wikhus; Efter idkade studier 

vid Upsala Academie och utrikes resor, hvarunder han 1622 i 
Leijden utgaf en »Oratio panogyrica Regi Gustavo secundo 
scripta», Vice President i Svea H. R. Vio 1633; Aflade sin ed 
^Vio s. å. ; Död, ogift, ^Vs 1639 på Kerkis i Finland, begrafven 
i Upsala Domkyrka. 

6) Lars Ericsson Sparre, se N:o 21 af Riks Råd. 1G4()— 1641 

7) Friherre Jacob Skytte, till Duderhoff, Strömsrum 1641—1645 
och Skytteholm; Den förste Rector vid Universitetet i Dorpt 

1633; Slagen till Riddare af Konung Carl I i England 1635; 
Assessor i Svea H. R. in secunda Classe ^Vi 1638; Aflade sin 
domareed 1% s. å.; Vice President 1641; Intakt sitt rum Vs 
s. å ; Landshöfding i Östergötland ^^U 1645; Afsked Va 1650; 
Var känd »såsom Vältalare»; Död Va 1654. 

Gift ^Vs 1643 med Anna NUsdotter (Bjelkenstjerna), död 
1663; dotter af Amiralen Nils Claesson till Edeby och Friherrin- 
nan Gunilla Gyllenstjerna. 

8) Friherre Gustaf Bjelke, se .N:o 25 af Riks Råd. 1645-1647 4l> VICE PRESIDENTER 

1647— I6r>() 9) Friherre Johan Gyliensljerna, se N:o 5 af Presidenter. 

ii>o()— 1658 10) Gustaf Rosenhane, Friherre Rosenhane, till 

Ikalaborg, f. ^Vs 1619 på Torp; Erhöll en grundlig bildning 
vid Strengnäs Gymnasium, Upsala Universitet och under ut- 
ländska resor; Trädde derefter i Rikets tjenst; Kammar Bad; 
Vice President i Svea H. R. ^Vn 1050; A6ade domareeden 
28/6 1651; Friherre ^V» 1654; Förekommer icke i Hof Rättens 
Protocoll efter 1658; President i Dorpts H. R. ^4 1661—1664; 
Utnämndes till Häradshöfding i Upland 1672, men innehade 
troUgen icke länge denna befattning; Var för sin tid en för- 
fattare af mycken utmärkelse, en af Sveriges äldsta lyriska 
skalder, den förste i Sverige, som skrifvit Sonnetter; Död, 
ogift, -Vs 1684 i Stockholm. 

1658— iGon 11) Friherre Pehr Persson Sparre, till Kronoberg, 

Engsö, Skällnora, Trollebo, Ericsstad och Aspenäs, f. ^Vii 1633 
i Stockholm; Drottning Christina antog sig sjelf förmynder- 
skåpet för honom, då han i barndomen förlorat sina föräldrar, 
samt lät undervisa honom i Studier och Wetteuskaper; Gjorde 
vidsträckta resor i Europa 1652 — 1656; Kammarherre hos 
Drottning Hedvig Eleonora 1656; Åtföljde Drottningen till 
Preussen och Polen under hennes besök hos sin Gemål Konunsf 
Carl X Gustaf ; Ofversatte derunder några böcker af Quintius 
Curtius från Latin på Svenska och sammanskref på vacker 
Latin nämnda Konungs segerbedrifter, jemförda med Alexander 
den Stores segrar; Vice President i Svea H. R. ^^/5 1658; Af- 
lade sin ed Vio s. å.; Gouverneur öfver Riga och Liffland ^Vs 
1660; Landt Marskalk vid Riksdagen i Stockholm s. å.; En- 
voyé Extraordinarie till Kejserl. Hofvet i Wien rörande den 
Osnabriickska Freden 1661; Landt Marskalk vid 1664 års Riks- 
dag; Riks Råd ^^8 s. å.; Riks Cancellie Råd s. d.; Var en 
»mycket lärd» man; Död i Verden, under resa till varma Ba- 
den i Schwalbach, ^/e 1669, begrafven i Riddarholmskyrkan, 
sedan förd till Engsö kyrka. 

Gift ^^3 1659 med Friherrinnan Sigrid Horn, f. 162., död 
1693; Pick i morgongåfva Engsö; Enka efter Riks Rådet och 
General Lieutenanten Friherre Göran Paijkull samt dotter af 
Riks Rådet Friherre Claes Christophersson Horn till Aminne 
och Friherrinnan Sigrid Oxenstjema af Mörby. 

16(k3— lGs:5 12) Arvid Ifvarsson,^ Friherre Natt OCh Dag, till 

Strömstad, Westerbyholm, Åbäck, Gottenvik, Hyltenäs och 
Kjulaholm, f. Vs 1633 i Sthlm; Student i Upsala 1644; Reste 
utrikes 1654; Uppehöll sig vid Academien i Utrecht en tid, 
der han förkofrade sig i språk och ridderliga öfningar, samt 
besökte England, Frankrike, Tyskland; Kammarherre hos 
Konung Carl X Gustaf V? 1657; Åtföljde Konungen på tåget 
till Danmark, derunder han med utmärkt tapperhet bevistade VICE PRESIDENTER 47 

landstigningen på Laaland och dervid eröfrade tre Danska 
fanor; Vice President i Svea H. R. ^% 1663; Aflade sin vice 
Presidents- och domareed V? s. å.; Friherre 1678, men tog ej 
introduktion; »Var en Gudfruktig, from och vänlig man»; 
Död »Vi 1683 i Sthim, begrafven i% 1684 i Jacobs kyrka. 

Gift Vi o 1659 på Åbo Slott med Friherrinnan Märta Kurck, 
f. 1^4 1642 derst., död ^Vs 1698 i Sthlm, begrafven i Riddar- 
holmskyrkan; dotter af Biks Rådet och Presidenten Friherre^ 
Jöns Kurck och Friherrinnan Sophia De la Gardie. 

13) Olof Arvidsson Thegner, Adlad och Friherre igh3— igh5 
Thegner, till Rickebasta, Helleby och Skäl sta, f. -Vi 2 1615 

i Thegna by; Efter idkade studier och utländska rosor General 
Gouvernements Secreterare i Drottning Christinas Domainer 
1654; Ledamot i Commissionen för emottagande af Drottnin- 
gens Taffelgods i Pommern s. å.; Secreterare vid Reductions 
Verket 1655; Af sked 1657; Stads Secreterare i Sthlm Vi 1660; 
Assessor i Svea H. R. in tertia Classe *Va 1666; Justitise Borg- 
mästare i Sthlm ^V* 1668; Borgare Ståndets Talman vid Riks- 
dagarne 1668, 1675, 1678, 1680 och 1682; Ledamot i flera 
stora Commissioner; Ständernas Fullmäktig vid Banquens in- 
rättande; »Var en myndig man och ville enväldigt styra allt»; 
Kallad, ibland andra, att öfverse administrationen under Konung 
Carl XI:s minderårighet 1675; Adlad ^Vi 1683 (ej introduce- 
rad); Vice President i Svea H. R. s. å.; Landshöfding öfver 
Upland med Stockholms och Upsala län samt Ståthållare på 
Upsala Slott V» 1685; Friherre ^Vi^j 1687; Åtnjöt mycket för- 
troende af Konung Carl XI; Död V» 1689 i Sthlm, begrafven 
"i S^oi*kvT*kan 

Gift 20/5' 1656 med Catharina Gerdes, död Vs 1681; dotter 
af Handelsmannen i Sthlm Johan Gerdt Gerdes och Anna 
Christina Simonsdotter. 

14) Héikan Fegraeus, Adlad Fägersijerna, till Lunds- hjsö -ig9,5 

holm, Rönninge och Ugglebo i Wermland, f. V12 1635 i Fagre 
Prestgård ; Efter utrikes resor samt utgif na Juridiska Disputa- 
tioner, deraf en i Giessen 1665 och en i Upsala 1667, E. o. 
Juris Professor i Upsala ^V» 1667; Tillika Häradshöfding i 
Hagunda härad 1674; Assessor i Amiralitets CoUegium ^*/5 
1675; Adlad ^Va s. å.; Secreterare i nämnda CoUegium ^^lo 
1680; Lagman i Vermland ^^l\% s. å.; Lagmani Södermanland 
% 1683; Lagman i Vestmanland och Dalarne ^% 1684; Vice 
President i Svea H. R. 7» 1685; Aflade sin ed V» 1686; Lands- 
höfding öfver Östergötland ^Vs 1693; Jemväl Ledamot af Lag 
Commissionen; Utom andra smärre skrifter författare till La- 
tinska Parentationer; Död % 1693 i Norrköping, begrafven 
^Vu s- å. i S:t Clara kyrka i Stockholm. 

Gift l:o) ^% 1669 med Margaretha Tersera, f. ^Vu 1649, 48 VICE PRESIDENTER 

död /« 1670; dotter af Biskopen i Linköping Doctor Jöns 
Terserus och Elisabeth Troilia; 2:o) med Christina Canterhjelm, 
f. l()o4, död /s 1708; dotter af Assessoren i Bergs Collegium 
Nils Andersson Canterhjelm och Elisabeth Mårtensdotter Lin- 
deström. 

KifKj-K^i)-) 15) Jonas Erdtman, Adlad Schönberg, till Granberg, 

f. ^^/s 1645 i Westergötland; Efter utrikes resor Fiscal i Rik- 
.sens Ständers Banque 1680; Tillika Hof Secreterare s. å ; Banco 
Commissarie ^/s 1681; Adlad Ve 1683; Kongl. Maj :ts Ombuds- 
man ^V» 1685; Actor Caussse vid Ständernas Commissionsdomar 
1686; Lagman öfver Westergötland och Dal ^V» 1687; Lag- 
man i Nerike ^h 1690; Lagman i Westmanland och Dalamé 
^^11 s. å.; Vice President i Svea H. R. «% 1693; Död ^V» 
1695 i Sthlm, begrafven i 8:t Nicolai kyrka. 

Gift ^^7 1688 med Catharina Stjemhöök, f. 1670, död 
"Vi 2 1732; dotter af Assessoren i Dorpts H. R. Anders Stjern- 
höök och Anna Lemmens. 

1695-16JM5 16) Bengt Gyllenanckar, till Brunsholm och Anckars- 

rum, f. Vi 1646 på Brunsholm; Efter idkade studier och ut- 
rikes resor Assessor i Svea H. R. in secunda Classe ^^ji.^ 1674; 
Vice President »Vs 1695; Död ^% 1696 i Sthlm. 

Gift ^^/s 1681 på Bergshammar i Fogdö socken med Chri- 
stina Magdalena Säck, död % 1732; dotter af Landshöfdingen 
Carl Philip Säck och Christina Christersdotter Posse. 

i6i)f>-i7oi 17) Gustaf von Faltzburg, Friherre Faltzburg, f. ^Vu 

1650 i Stettin; Efter idkade studier Hof Junckare 1676; Asses- 
sor i Executions Commissionen ^^/a 1687; Assessor i Svea H. 
R. in secunda Classe ^/is 1688; Vice President ^'^U 1696; 
Landshöfding i Kronobergs län ^s 1701; Friherre »7» 1710; 
President i Wismarska Tribunalet ^\'ii s. å.; Död ^Vio 1719 
i Sthlm, begrafven i Nyköpings S:t Nicolai kyrka. 

Gift 168. med Christina Schiittehjelm, död 1729; dotter 
af Kammar Rådet Joachim Schiittehjelm och Catharina Riese. 
1701 18) Pehr Broméen, Adlad Broméen, f. ^% 1648 i 

Örebro; Efter »väl anlagda» studier och 8 års utrikes resor 
använd i Commissionen öfver Trollväsendet 1676; Af Drott- 
ning Christina i Rom kallad till hennes Secreterare 1680, men 
undanbad sig; Reste derpå åter ut till Tyskland, Holland och 
Frankrike, der han uppehöll sig intill 1682; Assessor i Svea 
H. R. in tertia Classe ^Vs 1683; Brukad uti åtskilliga Com- 
missioner och i Lag Commissionen, hvarest han »med serdeles 
flit förfärdigat Högmåls Balken»; Adlad ^^It 1695; Flyttad in 
secunda Classe ^Via s. å.; Vice President % 1701; Död, barn- 
lös, ^Vii s. å. i Sthlm, begrafven i Storkyrkan. 

Gift l:o) med Anna Hanssen, f. 1645, död «% 1693; Enka 
efter Assessoren Greger von Schönf elt samt dotter af Klädes- YICE PRESIDENTER 49 

handlaren i Sthlm Peter Hanssen och Anna Stecker; 2:6) ^Vs 
1694 med Inga Törnflycht, död ^h 1708; dotter af Commerce 
Rådet Olof Törnflycht och Margaretha Andersin, samt '^V* 
1705 gift med Riks Rådet Grefve Arvid Bernhard Horn af 
Ekebyholm. 

19) Henric Schaefer, Adlad Héerdhjelm, till Arno- 1702—1712 

berg, f. ^Vt 1665 i Åbo; Student derst.; Efter en hållen Gre- 
kisk Oration Ausc. i Åbo H. R. 1675; Secreterare på Örlogs 
Flottan 1678; Fält Auditeur 1679; Notarie i Bergs CoUegium 
Vö s. å.; Actnarie i Krigs CoUegium ^% 1685; Advocat Fiscal 
i Kammar och Commerce CoUegierna ^Via 1686; Adlad ^Va 
1693; Revisions Secreterare ^Vs 1697; Ledamot af Lag Com- 
missionen, antecknad första gången i protokollet ^Vs 1701; 
Vice President i Svea H. R. ^/i 1702; Död ^Vio 1712 i Sthlm, 
begrafven i Clara kyrka. 

Gift ^Vö 1682 med Maria Grubb, f. ^0/9 1666, död 1735; 
dotter af Brukspatron Jöns Ericsson Grubb och Anna Pehrs- 
dotter Helsingia. 

20) Pehr Scheffer, se N:o 15 af Presidenter, 1712—1714 

21) Johan Wattrang, f. ^Vs 1652; Ausc i Svea H. R. 1714-1724 
^Vio 1678; Hof Juncker på Ambassade till Frankrike s. å.; 

Häradshöfding i Frossåkers härad i Upland 1680; Assessor i 
Svea H. R. in secunda Classe 1691; Häradshöfding i Sjuhun- 
dra, Wäddö och Bro härad 1692; Vice President 1714; Död 
'^^2 1724. 

Gift 168. med Anna Maria Ehrenstrahl, f. 1652, död ^Vio 
1729 i Sthlm; dotter af Konung Carl XI:s Hof Målare, Hof 
Intendenten David Kl ocker. Adlad Ehrenstrahl, och Maria 
Momma; Har målat och skänkt till Hof rätten de derstädes 
befintliga oljefärgsporträtten af Presidenterne Grefve Magnus 
Gabriel De la Gardie, Grefve Gustaf Adolph De la Gardie, 
Grefve Wallenstedt, Grefve Falkenberg, Grefve Reinhold Jo- 
han von Fersen och Grefve Gyllenstjema. 

22) Jöns Noordenhjelm, f. ^Vio 1676; Efter idkade 1724-1743 
studier Ausc. i Svea H. R. ^Va 1698; Häradshöfding i Söder- 
töm ^V* 1701; Assessor ^Vi 1702; Lagman i Stora Koppar- 
bergs Läns Lagsaga 'Vi 1718; Ordningsman derst. ^Vi s. å.; 

Efter nya inrättningen med Justitise Staten återgick till Asses- 
sorstjensten med Lagmans Caracter och heder *V4 1719; Hof 
Rätts Råd 1720; Vice President Vs 1724; Död ^'U 1743. 

Gift ^% 1703 med Catharina Gackenholtz, död 1745; 
stjufdotter till Rådmannen i Stockholm Bothvid Livijn och 
Engel Ritter. 

23) Johan Retzius, Adlad Rosenstolpe, f. Vi 1668 i i74a-i7r>8 

Wånga Prestgård, Östergötland; Student i Upsala 1685; Ausc. 
il Svea H. R. 1700; E. o. Notarie ^% 1702; Actuarie Ao 1705; I 
1 1 50 VICE PRESIDENTER 

Secreterare Vi 1714; Assessor ^\k 1716; Lagman och ord- 
niDgsman i Herjedalen V» 1718; Återgick efter nya inrättnin- 
gen med Justitise Staten, till Assessors Beställningen med Lag- 
mans Caracter och heder ^V* 1719; Adlad ^Ve s. å.; Ordfö- 
rande i en Coramissorial Rätt angående föröfvade våldsam- 
heter i Stockholm s. å.; Ordförande i en Extra Rätt rörande- 
Spel och Dobbel i Stockholm 1722; Ledamot i en till under- 
sökning om olofliga religionssammankomster i Sickla bj ned- 
satt Commission 1723; Ledamot af Lag Commissionen 1724 
och befordrade med oupphörlig flit till större delen författandet 
af vår nuvarande Lagbok; Hof Rätts Råd Ve 1724; Vice Pre- 
sident ^Ve 1743; Ledamot vid åtskilliga Riksdagar i Secreta 
Utskottet; Undanbad sig att blifva Riddare af Nordstjeme- 
Orden, emedan, såsom han förklarade, han inga ridderliga 
gerningar gjort, och ville ej nyttja honom erbjuden förmån 
att begagna hästar och vagn från Kongl. Stallet; Död, ogift,. 
^Vt 1Jo8 i Sthlm, begrafven i Storkyrkan. 

Å ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oljefärgaporträtt 
af vice Presidenten Rosenstolpe finnes följande inskription: 

Se fikna efterverld den Roseiistolpes bild. 
Som öfver Fyrti år prydt dessa Domarsäten! 
Af ära, samvet, plickt. Han aldrig var förgäten, 
Hans liåg och hand var ren, Från prål hans lefnad skild >; 

varande porträttet signeradt å baksidan: »Aftagen 1764. J. 
H. Scheflfel.» 
1758— i77;j 24) Samuel Roselius, f. Vio 1686; Student i Upsalar 

Efter utrikes studiiresor Anse. i Svea H. R. ^Ve 1709; E. o. 
Notarie ^Ve s. å.; Notarie ^Vio 1714; t. f. Secreterare ^ V? 1721; 
Secreterare V12 1725; Assessor ^Vi 1731; Ledamot af Lag Com- 
missionen '^Vio s. å.; Revisions Secreterare ^'^/s 1737; Licentierad 
derifrån i följd af sjuklighet; Hof Rätts Råd Vs 1741; Leda- 
mot i en Commissorial Rätt *Vi2 1742; Riddare af Nordstjerne- 
Orden Vu 1748; t. f. vice President ^V» 1756; Vice President 
V12 1758; Död ^Vn 1773 i Sthlm, ogift. 

Å ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oljefärgsporträtt 
af vice Presidenten Roselius finnes följande inskription: 

>Af mogit lagvett, rena händer, 
Af oveld, dj^gd och nit för rätt, 
Fromt hierta, stilla lefnadssätt, 
Roselius hos oss var kiänder.> 

1774—1777 25) Carl Henric Esberg, Adlad Bergenschiöld, 1 

^Vs 1700 i Sthlm; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R: ^^. 
1720; E. o. Notarie vid Crim. Prot. % 1722; Vice Härads- 
höfdinge A 1724; Extra Fiscal 172(>; Borgmästare i Sala ^Vs 
1727; Riksdagsman för nämnda stod 1731 och 1734; Fiscal i 
Rikseus Ständers Banque ^Vio 173G; Secreterare ^V* 1730; VICE PRESIDENTER 51 

Assessor i Hof Eätten ^Vi 1747; Adlad ^Vn 1751; Hof Eätts 
Råd ^Vio 1755; Ledamot af Lag Commissionen; Vice Presi- 
dent 7i 1774; Eiddare af Nordstjerne Orden ^Vii 1776; Dess- 
utom bmkad i åtskilliga andra förrättningar och Commissioner; 
Afsked ^Vs 1777; Död Vs 1779 i Sthlm. 

Gift l:o) 3o/ii 1727 med Anna Margaretha Hartzell, f. 
1711; död k 1734; dotter af Borgmästaren i Sala Eric Hart- 
zell; 2:o) ^Vs 1740 med Anna Margaretha Hising, f. ^Ve 1721, 
död Vs 1789; dotter af Brakspatron Michael Hising och Mar- 
garetha Frodbohm. 

A ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oljefärgsporträtt 
af vice Presidenten Bergenschiöld finnes följande inskription: 

»Begiär ej för ditt lof mer än hans minne fådt, 
Han fylde Domarns pligt att giöra Rätt och G-odt.» 

26) Adam Fredenstjerna, d. y., f. % 1722; Efter id- 1777-180() 

kade studier vid Upsala Academie Ausc. vid Rådstufvu och 
Kämners Rätterna i Stockholm 1739, i Svea H. R. V? 1741;' 
E. o. Cancellist Ai s. å; Amanuens 1742; E. o. Notarie vid 
Crim. Prot. Vz 1743; Hof Junkare "/» 1744; Vice Notarie 
s. å.; Vice Häradshöfding % 1745; Kammarherre med Lön 
-Ve 1750; Ledamot i Riksens Ständers ProtocoUs Deputation 
1751; Förrättat Lagmans Ting 1752 och 1753; Ledamot i Rik- 
sens Ständers Expeditions Deputation 1756; Assessor i SveaH. 
R. 30/8 s. å.; Hof Rätts Råd V« 1761; Vice President ^Vä 1777; 
Ledamot af Laig Commissionen *% 1792; Riddare af Nordstjerne 
Orden *^/ii 1794; Bivistade flera Riksdagar; Död ^Vi 1800 i 
Sthlm, slutande ätten på manssidan, begrafven i Clara kyrka. 

Gift 1768 med Gustaf va Charlotta von Berchner, f . 1733, 
död ^Vs 1780; Enka efter Krigs Rådet Mårten Sandelhjelm 
samt dotter af Kammarherren Georg Thomas von Berchner 
och Eva Wattrangf. 

A ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oijefärgsporträtt 

(signeradt: P. Krafft 1788) af vice Presidenten Fredenstjerna 

finnes följande inskription: 

luteger vita'- Scelerisque purus, 
Sanetns prudensq moderator tequi 
J^redeiistjerna! — Themis alma carum 
Luget alumnum. 
Amico posuit J. AV. Liljestråle. > 

(Ren i siu lefnad och oförvitlig", en redbar och klok rättvisans tolk var 
Fredenstjerna. Rättvisans vana gudinna begråter förlusten af en sin ädlaste 
son. Åt vännens minne har J. AV^ Liljestråle uppsatt detta.) 

Å baksidan af porträttet finnes följande inskrift: 

-> Rättsinnig full af nit, för lag- och fosterland, 

T seder älskansvärd, i vett och kundskap mogen. 

Var Fredenstjerna, känd: i alla skiften trogen, 

Han lagens vigt skål fördt, med jämn och stadig hand.» 52 VKJE PRESIDENTER 

1800-1805 27) Nils Zellén, Adlad af Zellén, till Balingsta och 

Berga, f. ^Vu 1724 i Hernösand; Student i Upsala 1740; Phi- 
losophise Magister ^Ve 1749; Juris Doeens Ve 1751; Juris Doc- 
tor ^Ve 1752; Ausc. i Svea H. R. "/e 1753; E. o. Notarie ^Vs 
1754; Notarie ^Vu 1762; Advocat Fiscal *Vio 1703; Adjunge- 
rad ledamot första gången /a 1765; E. o. Assessor ^Vn 1770; 
Hof Rätts Råd Vs 1781; Ledamot af Sjöförsäkrings Öfver 
Rätten ^7» 1790; Ledamot af Konungens Högsta Domstol Vs 
1793— Vs 1794; Riddare af Nordstjeme Orden Vu 1795; Ad- 
lad ^Vn 1799; Hade dessutom haft flera extra förrättningar; 
vice President Ve 1800; Afsked ^Vs 1805; Död, barnlös, 'Vi 
1806. 

Gift l:o) med Maria Elisabeth Börk; dotter af en Köpman 
Börk; 2:o) med Anna Maria Lund, död 179. i Sthlm; Enka 
efter Sjö Tulls InspectorenSven Simberg. 

A ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oljefäi^porträtt 
(signeradt: »C. P. v. Breda pinx. 1803») af vice Presidenten 
af Zellén finnes följande inskription: 

»Hune Themidi Mnsisque Sacmm veneranda Catonem 
Canities decorat, sed mage cana iides.> 

(Tliemis och Musernas krets den åldrige C-ato här hedra; 
Prydnad, den största, likväl forntida troheten är). 

i8C)5-is2(> 28) Johan Ludvig von Ehrenheim, f. "Ve 1748; Ef- 

ter idkade studier vid Upsala Aeademie e. o, Cancellist i Jn- 
stitise Eevisions Exp. ^Vs 1772; Auditeur vid Adelsfanan ^Vt 
1773; Assessor i Svea H. R 'Vi 1778; Hof Rätts Eåd 'Vi 
1791; Ledamot af Konungens Högsta Domstol Vs 1795 — Vii 
1796; Eiddare af Nordstjerne Orden 7i2 1802; Vice President 
^Vö 1805; Afsked Vn 1826; Död 'Vé 1834. 

Gift l:o) *Vi2 1799 med Stifts Fröken Beata Elisabeth 
Teet, f. ^Vi2 1768, död Vi 1805; dotter af Kammarherren Ar- 
vid Johan Teet och Friherrinnan Ulrica Charlotta von Knor- 
ring; 2:o) ^Via 1808 med Gertrud Christina Hedercrantz i hen- 
nes tredje gifte, f. 1761, död ^Vs 1826; dotter af Öfver Direc- 
teuren vid Saltpeter Sjuderiet Christopher Hedercrantz och 
Friherrinnan Gertrud Antoinetta von Knorring. 

I Hofrätten finnes jemväl ett oljefärgsporträtt af vice Pre- 
sidenten von Ehrenheim. 
182f>-l83l 29) Carl Axel Levin, f. Vio 1761; Student i Upsala; 

Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1778; Amanuens i Advocat Fiscals 
Contoret ^Vio s. å.; E o. Cancellist V12 s. å.; E. o. Notarie vid 
Crim. Prot. 'Vé. 1779; Vice Notarie vid Civil Prot. % 1781; 
Notarie ^Ve 1787; Proto Notarie ^Vi 1791; Adjungerad leda- 
mot *V6 1792; Assessor Vi 1793; Hof Rätts Råd Vi 1805; 
Ledamot af Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1807—1832; FuUmäk- VICE PRESIDENTER 53 

tig i Tull Arrende Societeten 1811 — 1814; Revisor i Riks 
Disconten 1812, 1813 och 1815; Riddare af Nordstjerne Ordeu 
^% 1816; Vice President %2 1826; Afsked 'Vi% 1831; Död 
^Vs 1836 i Sthlm. 

Gift 1803 med Hedvig Fredrica Bouck, f. 1767, död ^Vi 
1841; Enka 1802 efter Med. D:r Professor Johan Christian 
Haartman och dotter af sockerbrukspatron i Sthlm Guillaume 
Bouck och Predrica Eleonora Isoz. 

Ä ett i Hofrättens Kriminalrum befintligt oljefärgsporträtt 
(signeradt: »Westin pinx. 1830») af vice Presidenten Levin 
finnes följande inskription: 

»Aut Virtus nomeu inaue est, 
Aut decus et pretium recte petit 
Experiens vir.» 

(Antingen är dygden blott ett tomt ord, 
Eller söker deri med rätta den vise 
Sin ära och sin lön.) 

30) Engelbert Boström, f. ^Vio 1766 i Skara; Student 1831-1834 
i TJpsala; Ausc i Svea H. É. 1% 1787; E. o. Cancellist % 

1788; E. o. Notarie vid Crim. Prot. Vio s. å.; Vice Notarie 
vid Civil Prot. 'Vs 1790; E. o. Fiscal /i 1791; Fiscal ^Via 1792; 
Vice Advocat Fiscal ^Va 1794; Adjungerad ledamot ^-/e 1795; 
Assessor "^/^ 1798; Hof Bätts Råd ^Vn 1815; Eiddare af Nord- 
stjerne Orden ^^4 1822; Vice President ^Vis 1831; Commen- 
deur (med stora korset) af nämnda Orden *7i 1832; Afsked 
^•/i 1834; Död i% 1846 i Sthlm, ogift. 

31) Carl Fredric Carleson, f. ^% 1778; Ausc. i Götha 1834-1837 
H. R. ^V» 1793; E. o. Notarie /s 1795; Auditeur vid Skara- 
borgs Regemente ^Vs s. å.; Förordnad att förestå domsaga 

första gången ^Vi 1801; Adjungerad ledamot i Svea H. R. ^V» 
1802; Assessor ^Ve 1805; Hof Rätts Råd Vu 1821; Riddarhus 
Directeur ^Ve 1822; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vs 1826; 
Vice President *^i 1834; Död, ogift, 7i 1837 i Sthlm. 

Å ett i Hofrättens Kriminalram befintligt oljefärgsporträtt 
af vice Presidenten Carleson finnes följande inskription: 

»Vigilanter et Prudenter.» 
(Med. vaksamhet och klokhet.) 

32) Strichert Christian Landgren, f. "A 1776 ; Stu- 1837-1843 
dent i Lund 2% 1791; Ausc. i Göta H. R. «/« 17D4; Vice Hä- 
radshöfding; Borgmästare i Cimbritshamn Ve*' 1800; Förestod 
domsagor på kortare och längre tider; Assessor i Svea H. E. 

'/s 1810; Ombudsman för TroUhätte Canal Direction 1816; 
Ombudsman vid Institutet för blinda och döf stumma 1817; 
Hof Rätts Råd »V12 1824; Fullmäktig >id Allmänna Brand- 
försäkrings Verket 1826 — 1827; Riddare af Nordstjerne Orden 54 VICE PRESIDENTER 

^Vio 1828; Directeur vid Strömsholms Slussverk s. å.; Vice 
President i Hof Eätten *% 1837; Ledamot af Sjöförsäkrings 
öfver Eätten '% s. å.; t. f. General Tull Directeur i ett sär- 
skildt mål angående balans Vs s. å.; Afsked från Vice Presi- 
dents Embetet ^V» 1843; Död Ve s. å. i Sthlm. 

Gift l:o) med Alexandra Margareta Hackert, död ^Vn 1808, 
38 år gammal; 2:o) ^Vs 1813 med Fredrica Margareta Krull, 
f. 1788, död 1842; dotter af Commerce Rådet, Borgmästaren 
i Wenersborg J. KruU och Margareta C. Hök. 

1843-1846 33) Per Adolph Sköldberg, f. *% 1780; Student i 

Upsala; Anse. i Svea H. E. ^Vio 1800; E. o. Notarie Vio 1801; 
Vice Notarie ^Vi 1804; Cancellist ^Vs 1809; Notarie i%2 1810; 
Kongl. Majits Bref på Häradshöfdinge namn med tour och 
befordringsrätt ^/s 1812; Adjungerad ledamot ^V? s. å.; Constit. 
Secreterare i Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1814; Ombudsman 
i Kongl. Vetenskaps Academien Vio 1817; Assessor '*Vi 2 1818; 
Ledamot af nämnda Öfver Rätt; Hof Rätts Råd %« 182G; 
Riddare af Nordstjerne Orden *Vi 1831; Vice President ^Vs 
1843; Afsked 1846; Död *Vi2 1853. 

Gift 1819 med Ulrica Maria Algren, dotter af Professorn 
D:r Daniel Magnus Algren och Ulrica Theophila Tingstadius. 

1846-1854 34) Carl Ludvig Landin, f. Vo 1789; Student i Upsala; 

Ausc. i Svea H. R. ^Via 1806; E o. Notarie vid Crim. Prot. 
^Vs 1807; Vice Notarie vid Civil Prot. ^»A 1808; É. o. Fiscal 
Ve 1810; Fiscal *% 1812; Vice Advocat Fiscal ^Va 1814; Ad- 
jungerad ledamot 1815; Assessor ^Vn 1819; Secreterare i Riks 
Rätten 1823; Hof Rätts Råd Vn 1826; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Ve 1832; Justitise Ombudsmans Suppleant % 1834; 
Justitise Ombudsman Vo s. å.; Vice President ^^/i 1846; Com- 
mendeur af nämnda Orden ^Vi 1849; Afsked ^^9 1854; Död, 
ogift, ^Ve 1858 i Sthlm. \ 
\ Assessorer 

in secunda Classe. 1) Göran Ulfsson Sneckenborg, till Norrnäs och igi4— i«i<> 

Håberg; Gjorde 1597 ett jordaskifte med Erland Johansson 
Båt; En af de olycklige Biksens Bads domare 1600; Hertig- 
innan ' Sophias af Sachsen Hof mästare 1604; Ståthållare på 
Stegeborg och öfver dess län 1606, på Leckö och Dal 1607, 
på Upsala Slott 1609; Skänkt en del af Amten till Tyska 
Kyrkogården i Stockholm 1609, enligt Inscription på en sten- 
tafla vid porten; Assessor i Svea H. E. '% 1614; Häradshöf- 
•ding öfver Vermdö och Åkers Skeppslag 1616; Död 162., be- 
.^rafven i Wermdö kyrka ^V« 1629. 

Gift ^^4 1589 i Warschau med Drottning Catharina Jagel- 
lonicas Kammar Jungfru Barbro Nilsdotter Cruus, död före 
mannen och begrafven i Wermdö kyrka. 

2) Friherre Carl Ericsson Gylienstjerna, till Nynäs i(n4-i62i 

m. m.; Vistades i yngre åren både vid in- och utländska Kongl. 
•och Furstliga Hof; En af ledamöterna i Domstolen öfver Erke- 
biskopen Abr. Angermannus 1606; Bar Södermanlandsfanan uti 
KonuDg Carl IX:s Likfärd från Nyköping till Strengnäs; Bi- 
«ittare i Svea H. B. ^V> 1614; Död ^Vt 1()21, begrafven i Bä- 
linge kyrka i Södermanland. 

Gift 1600 med Anna Bibbing, död 1629; dotter af Ståt: 
ihållaren på Elfsborg Christoffer Bibbing och Carin Kagg. 

3) Jacob Jacobsson Snakenborg, se N:o 2 af vice lou- kuj) 

Presidenter. 

4) Jöns Göransson Lilljesparre; Assessor i Svea H. lou— 1(>15 
B. ^Va 1614; finnes sista gången antecknad i Hof Bättens Pro- 

:fcocoll såsom närvarande -Ve 1615. 

5) Johan Skytte, se N:o 6 af Biks Båd. KJl;")— 1017 

6) Boo Gustafsson» till Fållnäs, Skärjesholm och Höja; H)15— 1024 
^Ståthållare på Calmar Slott och. öfver dess län *",6 1610; Ståt- 
hållare jemte Hans Ericsson Ulfsparre på Stockholms Slott och 

ofver dess län samt Svartsjöhus 'Vi 1612; Assessor i Svea H. ^1 56 ASSESSORER 

R. 1615; Aflade sin domareed V? s. å. och »inträdde till att 
bekläda Hof Rätten med sin person i Jöns Jöranssons stad» ; 
Bivistade för dåvarande Ridderliga ätten Båt förra Riksdagen 
1627; Död 1629, begrafven i Sorunda kjrka ^Vs s. å. 

Gift ^Vi 1610 med Anna Ribbing; f. ^^ 1587, död 1623, 
begrafveD i Sorunda kyrka; dotter af Riks Rådet Sewed Rib- 
bing och Anna Gyllenstjerna. 
1616-1619 7) Pehr Göransson Ulfsparre, tiU Hedåker, Ribbings- 

torp och Råda i Westergötland; Kammar Dräng hos Konung 
Carl IX; Kammar Junckare 1602; Ståthållare på Gripsholms 
Slott 1606; Ståthållare på Elfsborgs Slqpt och öfver dess län, 
Olof Stråle till hjelp, Vs 1612; Assessor i Svea H. R. 1616;. 
Andra gången Ståthållare på Elfsborgs fästning och öfver desa 
län ^Vs 1619; Ånyo fullmakt Ve 1622 att vara Ståthållare 
derst. i Herr Nils Stjernskölds frånvaro och kallas då Slotts- 
låfven på Elfsborg; Fullmakt att vara Ståthållare på Elfsborg 
^V2 1624, hvilket ämbete han förvaltade till ^Vs 1631; Ståthål- 
lare i Skaraborgs Län s. d.; Blef 1626 introducerad på Riddar- 
huset; Tillika Häradshöfding i Barne härad ^Vö 1635; Erhöll 
stadfästelse dera 1646; Död ^Vs 1646, begrafven i Eggby kyrka, 
i Westergötland. 

Gift l:o) med Ebba Röd eller Ekelöf, död V2 1628; dotter 
af Anders Gudmundsson till Torp; 2:o) med Ragnhild Ekeblad, 
dotter af Slottslåfven Johan Andersson Ekeblad. 
1617 8) Carl Christersson Månesköld, till Seglinge m. m., 

f. ^Vs 1593; Utnämndes 1617 till Assessor i Svea H. R., men 
undanbad sig det såsom dertill oskicklig och mera fallen för^ 
krigstjenst, och blef i stället Capitaine för ett Compagnie Båts- 
män; Introd. å ättens vägnar på Riddarhuset 1625; Bivistade- 
Riksdagen i Stockholm 1627; Assessor i Åbo H. R. ^Vio 1633; 
Ledamot af Lag Commissionen 1634; Den förste vice President- 
i Göta fl. R. ^Vs 1634; Bivistade Riksdagen 1649; Afsked ^7^ 
1655; Innehade Närdinghundra härads domsaga 1657; Död 1670. 

Gift Vio 1625 med Enke Drottning Christinas Kammar 
Jungfru Anna Soop, f. ^Vs 1594; dotter af Riks Rådet Hans- 
Soop och Elin Kagg. 
1617—1622 9) Johan Månsson Ulfsparre, till Tisenhult och Regna- 

holm, f. 158.; Kammar Junckare hos Konung Carl IX 1607p 
Ståthållare på Nyköpings Slott samt öfver dess stad och län 
20/4 1608; Ståthållare på Borgholm och öfver Öland V? 1610;. 
Öfver- Tjgmästare och tiUika Inspector öfver alla Factorier /i 
1612; Riks Tjgmästare och Chef för Artilleriet Vs s. å.; As- 
sessor i Svea H. R. 1617; Ståthållare i Gestrikland, Helsing- 
land, Medelpad, Ångermanland och Westerbotten med Hudiks- 
valls och Hernösands städer, samt Österbotten, Uleåborg ochf. 
Caj aneborgs fästningar och Wasa stad Ve 1622; »Tagit af skedj ASSESSORER 57 

af Kongl. Hof Rätten» '^h s. å.; Afsked från Ståthållareskapet 
Vt 1632; Fick donation på Brenäs Gård i Skedwi socken i 
Östergötland ^Vs 1633; Erhöll Drottning Christinas stadfästelse 
på några gårdar i Wester Haninge socken och Södertörn 1(545; 
Död 16.., troligen begrafven i Nyköpings stads kyrka. 

Gift l:o) ^V9 1607 med Carin Claésdotter Tott, död ^V? 
1619; dotter af Riks Rådet Claes Åkesson Tott och Ingeboi^ 
Gyllenstjerna; 2:o) 1628 med Brita Lilljesparre af Fylleskog, 
f. 1598, död Vs 1665; dotter af Stallmästaren Peder Lillje- 
sparre och Anna Posse. 

10) Chrlstopher Pedersson Ribbing, till Ulfsnäs, i()ii)-iG2o 
Trehörna m. m., f. '-/i 1583 på Ulfsnäs; Småsven hos Hertig 

Carl af Södermanland 1594; Följde med En af de Holsteinske 
Sändebuden till Tyskland 1600; Assessor i Svea H. R Vs 
1619; Ståthållare på Calmar Slott och öfver dess län 1620; 
Introd. å ättens vägnar på Riddarhuset 1625; Ståthållare på 
Kronoberg och öfver dess län V« 1626; Finnes hafva under- 
skrifvit Riksdags Besluten 1627 och 1628; Afsked från Ståt- 
hållareembetet 1628; Lefde sedan tjenstfri; Fick ^^/is 1643 
Regeringens tillstånd att anlägga Trehörna kyrka för sitt gods, 
hvilket Drottning Christina stadfäste ^'A 1652; Död 1655, be- 
grafven ^^U s. å. 

Gift l:o) med Anna Cruus; 2:o) med Estrid Oxehufvud; 
dotter af Stiåthållaren Olof Oxehufvud och Kjerstin Måns- 
dotter Stjerna. 

11) Lasse Benctsson, Adlad Skytte, till Sätra i Sö- ig2()-ig25 

dertöm, f. 15. ; Efter idkade studier Borgmästare i Nyköping; 
Bisittare i Svea H. R in tertia Classe *7^ 1614; Aflade sin 
Assessorsed Ve s. å.; Sedan brakad i Konung Gustaf II Adolphs 
tjenst både in- och utrikes; Adlad ^1% 1619; Uppflyttad in se- 
cunda Classe 1620; Vice Gouvemeur vid Handels Compagniet 
Vi 1623; Ståthållare på Stockholms och Upsala Slott samt 
öfver dess län 1625; Död /s 1634, begrafven i Stockholms 
Storkyrka. 

Gift l:o) med Brita Håkansdotter; 2:o) Vi o 1623 på Engsö 
med Anna Posse tiU Grimstad; dotter af Hof Junkaren Arvid 
Posse till Engsö och Brita Gustafsdotter Bååt. 

12) Anders Christophersson Grijp, till Stensnäs, 1(>2(J-1645 
m. m.; Gick efter sin fader Christopher Andersson Stråles 
halshuggning ^Vö 1599 ut ur riket till Danmark; Tjente der- 

efter i Pfaltz Grefven Georg Gustafs af Lautereek Hof, kal- 
lande sig då Anders Stråle; Erhöll, uppå Grefvinnans af 
Northampton förord, Konung Carl IX:s tillstånd att åter- 
komma i Riket, enligt bemälde Konungs bref till henne af ^Vs 
1607; Hof Junckier hos Konung Carl IX 1609; Brukades sedan 
af Konungen i beskickningar till England, Ghur Furstar och 58 ASSESSORER 

Furstar samt kallas i sina fullmakter Anders Grijp; Kammar 
Junckare hos Konung Gustaf II Adolph; Hade befattning 
med Jord ransakningarna i Borgo och Baseborgs härader 161G, 
hvilka han ibland andra underskrifvit; Assessor i Svea H. B. 
»12 1620; Introd. på Riddarhuset 1()25; Död 7i 1645. 

Gift l:o) med Ebba Soop till Salaholm; dotter af Eric 
Åkesson och Kjerstin Eöd; 2:o) med Elin Kagg, f. ^V» 1587, 
lefde enka 1G54; dotter af Kammarjunkaren Nils Mattsson 
Kagg och Brita Hård af Segerstad. 

1621—1028 13) Gorgonius Hindrlchsson Gyllenanckar, till 

Brunsholm i Upland och Anckarsrum i Småland; Drottning 
Maria Eleonoras Hof Marskalk; Legat till Danmark 1608; 
Commissarie vid Ryska Bågången KJIT; Af sked derifr. 1620; 
Assessor i Svea H. B. 1621; Introducerad på Biddarhuset 1625; 
Död ^Vi 1628 på Brunsholm, begrafven ^V» s. å. i Enköpings 
Näs kyrka. 

Gift med Margaretha Arp, dotter af Biks Kammar Badet 
och Befallhingsmannen öfver Wermland Schering Ericsson 
Arp; »Hon tog sedan 1633 sin dräng till man». 

1G22— 1626 14) Olof Christophersson, till Degeberga och Gårstad, 

f. 15()3; Hertig Carls Kammar Juncker; Häradshöfding i Kumla 
härad i Nerike 1594; Fick fullmakt Vi 1598 att hafva befall- 
ningen på Nyköpings Slott samt öfver Bönö, Jönåker, Opp- 
unda och Hölebo härad, Ståthållaren Lars Westgöte till hjelp 
i hans ålderdoms svaghet; Öfverste 1602; Öfver Befallnings- 
man öfver alla Salpeterverk så ock Bör och Hillebards samt 
andra Krigsammunitions smeder i Biket V^ s- &.; Ståthållare 
och Höf vidsman öfver Wermland, Carlstad och Carlsbergs gård 
Vs 1606, hvilket embete han förestod ännu 1611; Assessor i 
Svea H B. 1622; Aflade sin ed *^/9 s. å.; »Begärte dimission 
för sin stora ålderdom och svaghet» V? 1626; Död ^% 1647, 
begrafven i Backaby kyrka i Westergötland. 

Gift med Carin Lennartsdotter af Forstenaslägten ; dotter 
af Höfvidsmannen Lennart Torstensson och Margaretha Ekeblad. 

1()22-I62r) 15) Eric Månsson Ulfsparre, till Källunda, Hofgård 

och Tuna; Ståthållare på Jönköpings Hus och äfver dess län 
^74 1609, ännu 1611; Hof Junckare hos Konung Gustaf II 
Adolph 1613; Assessor i Svea H. B. 1622; Aflade sin ed ^Vu 
s. å.; Introd. på ättens vägnar å Biddarhuset 1G25; Finnes 
antecknad s. å. i Hof Bättens protocoU, men återfinnes icke 
sedermera. 

Gift ^V^ 1<)09 på Stockholms Slott med Margaretha 
Fleming ; dotter af Ståthållaren Lars Hermansson Fleming och 
Anna Horn; 2:o) Vu 1627 med Agneta Grip (Gyllengrip); dot- 
ter af Ståthållaren Cristopher Andersson Stråle, sedan Gyllen- 
grip, och Gertrud Ulfsdotter Sn åken borg. i ASSESSORER 59 

16) Thure Axelsson Natt och Dag, till Traneberg, 1 624- 1027 

1*. 159.; Utgaf i Tiibingen en »Disputatio Theologico Politica» 
1614; Assessor i Svea H. R. 1624, efter Boo Gustafsson; Gjorde 

mn ed Vio s. å.; Död 1627. 

Gift 1620 med Ebba Posse; dotter af Hof Junkaren Axel 
Knutsson Posse och Friherrinnan Märta Oxenstjerna. 

17) Mathias Soop, se N:o 12 af Eiks Eåd. l(32(i— 1627 

18) Isaac Hindrichsson Silfverhjelm, till Harsjö, i626— 168« 

Forssa m. m.; Introducerad på Eiddarhuset 1625; Assessor i 
Svea H. R. 1626; Assessor i Göta H. R. ^Vs 1638 och skulle, 
enligt Kongl. Brefvet till Presidenten Johan Skytte ^^/s s. å., 
för sina stora och långvariga tjenster i Svea H. R. få sitt rum 
näst efter vice Presidenten; Död 1650. 

Gift l:o) V? 1601 med Anna Göransdotter Ulfsparre; dot- 
ter af Riks Rådet Göran Ericsson Ulfsparre och JA aria Rib- 
bing; 2:o) med Anna Johansdotter Hård; lefde enka 1662; 
dotter af Johan Olofsson Hård af Segerstad och Elin Store. 

19) I^ars Ericsson Sparre, se N.o 21 af Riks Råd. 1627 

20) Åke Hansson Soop, till Stora Kolltorp och Ham- 1627—1640 
mar, f. Ve 1584; Efter idkade studier Häradshöfding i UUer- 

åkers och Håbo härad i ITpland 1614; Introd. å ättens vägnar 
på Eiddarhuset 1626; Assessor i Svea H. R. Va 1627; Utskrif- 
nings Commissarie i Jönköpings län 1633; Finnes hafva bivi- 
stat Riksdagarne 1627, 1633, 1634 och 1635; Begärt och fått 
af sked från Assessoratet 1640; Häradshöfding i Wäne härad 
Vs 1642. 

Gift l:o) med Anna Svan, f. 15.., död Vs 1638; dotter af 
Ståthållaren Arvid Göransson Svan och Christina Ribbing; 
2:o) med sin systers stjufdotter Margaretha Drake af Intorp, 
f. 16.., död 1678, begrafven ^Vii s. å.; dotter af Ståthållaren 
Axel Drake och Elisabeth Larsdotter. 

21) Broder Andersson Råiannb, se N:o 3 af vice i()27 
Presidenter. 

22) Pehr Ericsson Sparre, Friherre Sparre, till Kro 1628-1681 

noberg, Engsö m. m., f. ^^4 1592 på Rydboholm; Idkade stu- 
dier och gjorde utländska resor; Assessor i Svea H. R. ^Vo 
1628; Kammarherre hos Drottning Maria Eleonora s. å; Pre- 
sident i Dorpts H. R. Va 1631; Riks Råd »Vt 1633; Tillika 
Riks Cancellie Råd 1640 samt Lagman öfver Calmar län och 
Öland Vo 1643; Fullmäktig Commissarie till Freds Tractaten 
i Brömsebro 1644; Jemväl Lagman på Gotland ^Ve 1646; Pre 
sident i Göta H. R. *7i« s. å.; Friherre Va 1647; Död ^Visr 
1647 på Kronoberg, begrafven i Engsö kyrka. ^ 

Gift l:o) med Elsa Posse till Engsö, f. 1599, död ^Vn 
1633; dotter af Hof Junkaren Arvid Posse och Brita Gustaf s- 
-dotter Bååt; 2:o) med Christina Ryning, död 1678, begrafven m ASSESSORER 

i Engsö kyrka; dotter af Riks Rådet Peder Nilsson Ryning^ 
och Friherrinnan Kjerstin Gyllenstjerna. 

i«ao-i6;53 23) Thure Ericsson Sparre, se N:o 23 af Riks Råd. 

1632—168^ 24) Shering Rosenhane, Friherre Rosenhane, till 

Torp, Rossvik, Tistad i Södermanland m. m., f. V? 1609 på 
Torp; Idkade studier i Strengnäs och Nyköpings skolor samt 
vid Upsala Academie; Ausc. i Svea H. R. ^% 1628; Gjorde 
utrikes resa till England, Frankrike och Holland 1629 — 1631; 
Assessor i Svea H. R. Vs 1632; Skickad att kungöra Konun- 
gens dödsfall för de Ryska Gesandter, som voro på väg tiU 
Sverige; Beledsagade Konungens lik från Wolgast till Stock- 
holm samt officierade vid begrafningen i Riddarholmskyrkan 
"/e 1633; Legat till Danmark 1634; Den förste Under Ståt- 
hållare i Sthlm *Vn 1634; »Gratulerade Hof Rätten i en vid- 
löftig Oration och böd dermed valete» *Via s. å.; Gouverneur 
öfver Drottning Maria Eleonoras Lifgeding 1635; Landshöf- 
ding öfver Östergötland ^^/s 1637; Resident i Miinster ^V^ 
1643 under förhandlingarna till Westphaliska freden, bidrog 
der genom sina lyckliga umgängesgåfvor, sprikkännedom och 
många kunskaper att vinna de främmande sändebudens akt- 
ning och vänskap för Sverige; Envoyé extraordinarie till Frank- 
rike 1645; Återkom hem 1649; Riks Råd och Cancellie Råd 
*V9 1650; Skickad till Bremen för att emottaga den hyllnings 
som detta Förstendöme gaf Svenska kronan, och utföra flera 
vigtiga värf; Öfver Ståthållare i Sthlm ^Vs 1652; Friherre till 
Ikalaborg ^/e s. å.; Uppläste vid Riksdagen i Upsala % 1654 
den skrift, hvarigenom Drottning Christina frisade undersåtarne 
från deras trohetsed och öfverlemnade regeringen åt Prins Carl 
Gustaf, samt svarade å Ständernas vägnar till Drottningens 
af skedstal; Fullmäktig Legat till Tyskland s. å.; Lagman i Sö- 
dermanland Vi2 s. å.; Följde Drottningen Hedvig Eleonora på 
resor till Preussen 1656 och till Danmark 1658; Var en man 
af snille och lärdom, med en god boksamling, förde med Drott- 
ning Christina en lärd brefvexling; Död ?/« 1663 på Torp, 
begrafven i Torps kyrka. 

Gift 'Ve 1636 med Beata Sparre af Rossvik, f. ^Vi 1618, 
död Vi 1664 eller 1672; dotter af Ryttmästaren Bengt Gö- 
ransson Sparre och Kjerstin Åkesdotter Bååt. 
1683-1^39 25) Ifvar Nilsson, till Strömstad, Westerbyholm, Hylte- 

näs m m , f. Vi2 1590 på Säby gård i Östergötland; Efter id- 
kade studier på Linköpings Gymnasium och vid Tyska Uni- 
versitet i 6 år Hof Juncker hos Konung Gustaf II Adolph /& 
1614 samt åtföljde Konungen på tåget emot Ryssland och 
andra orter; Reste åter ut till Tyskland 1616 och besåg dess 
förnämsta orter, men uppehöll sig mest i Strassburg, för sina 
studier skull; Återkom 1621; Uppvaktade derefter Konungen. ASSESSORER 61 

och hans gemål på deras resor i Tyskland, Preussen och Lif- 
land samt annorstädes; Assessor i Svea H. B. Vio 1633 och 
gjorde sin domareed *Vio s. å.; Hof Marskalk hos Drottning 
Maria Eleonora 1639; FuUmäktigad att förestå administratio- 
nen i hennes Lifgeding Vh 1640; Landshöfding öfver Gestrik- 
iand, Helsingland, Medelpad, Ångermanland och Uerjedalen 
^/s 1641; Af sked ^7i 1651; »Kunde med mycken färdighet 
skrifva och tala Latin, var i öfrigt en lärd man, deltog i riks- 
dagsförhandlingarna från 1630 till 1650»; Död ^Vs 1651 i Hu- 
diksvall, begrafven ^Vio s. å. i Jacobs kyrka i Sthlm. 

Gift Vio 1631 med Christina Posse till Strömstad, f. V» 
1602 på Engsö ; Hof mästarinna hos Drottning Maria Eleonora 
1639; Död ^7? 1666 på Strömstad, begrafven i Jacobs kyrka 
i Sthlm; dotter af Hof Junkaren Arvid Posse till Engsö och 
Brita Gustafsdotter Bååt. 

26) Christer Axelsson Posse, tiU Bergshammar, Roo, ig33— loa? 

Geddeholm och Kilestad, f. Vs 1601 på Roo; Efter idkade stu- 
dier vid Upsala Academie från 1613 Hof Junker hos Konung 
Gustaf II Adolph 1619; Följde med sin förmyndare RiksCan- 
c^lleren Grefve Axel Oxen stj erna till Chur Braudenburgiska 
Hof vet 1620 och med Konung Gustaf Adolph till Lifland 1621, 
der han bivistade fälttåget, Rigas samt åtskilliga andra städers 
och fästningars belägrande och intagande; Förordnad tillika 
med några andra af Adeln 1622 att beledsaga Hertig Carl 
Philips lik från Narwa till Stockholm; Skickad med Riks 
Drotsen Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstjerna på en Lega- 
tion till Danmark s. å.; Uppvaktade Konung Gustaf Adolph 
på dess resor i Lifland och till Danzig 1622 och 1623; Cornett 
vid Adels-Compagniet i Upland 1625, för Compagniet förestäld 
af Konungen sjelf, som öfverantvardade honom standaret i 
handen; Åtföljde såsom Marskalk nämnda Riks Drots på den- 
nes L^ation till Holland och England 1625; Bivistade fält- 
tåget i Preussen 1628; Konung Gustaf Adolph följaktig till 
gränsmötet vid Ulfsbäck med Konung Christian IV af Dan- 
mark 1629; Afsändes från Sverige, jemte några flera af Adeln, 
till Wolgast för att derif rån hemföra Konung Gustaf Adolphs 
lik 1633; Assessor i Svea H. R. ^Vio 1633 och aflade sin do- 
mareed ^Vii s- å.; Landshöfding öfver Gestrikland, Helsingland, 
Ångermanland, Medelpad och Jemtland ^^/n 1637; Dimitterad 
Vb 1641; Landshöfding öfver Westmanland och Ståthållare på 
Westerås slott *®/4 1642; Död ^^4 1643 på Bergshammar, be- 
grafven V? s. å. i Fogdö kyrka, till hvilken han skänkt två i 
Polen tagna kalkar samt predikstolen. 

Gift ^% 1626 med Christina Sparre af Rossvik, f. ^Va 
1605, död V« 1656; dotter af Ryttmästaren Bengt Göransson 
Sparre och Kjerstin Bååt, G2 ASSESSORER 

1635-1645 27) Friherre Svante Christiersson Horn, till Åminne^ 

Kerkis, Eka och Ribbingshof, f. 1601; Kammardräng hos 
Konung Gustaf II Adolph 1620; Idkade sedan studier vid 
Upsala Academie, der han höll en af honom författad Oration 
1627; Officierade vid nämnde Konungs begrafning ^Vs 1634;. 
Assessor i Svea H. E. Vi 1635; Aflade sin domareed ^V» s. å.; 
Bivistade mötet i Westerås 1639 ; Utnämnd till vice President 

o ' 

i Abo H. R. ^V* 1645, men hann icke tillträda detta Embete; 

Död Vii s. å., begrafven i S:t Annse-choret i Upsala Domkyrka. 

Gift 1634 med Märta Bibbing, f. 1611; dotter af Kammar 

Junkaren Eric Bibbing och Anna af Forstena slägten. 

1638—1641 28) Friherre Jacob Skytte, se N;o 7 äf vice Presidenter.. 

1639-1640 29) Eric Ericsson Tranevardius, Adlad Geete, till 

Svidstad och Näs, f. 1587 i Sthlm; Beste utomlands och stu- 
derade vid Universiteten i Marburg och Bostock; Secreterare 
vid Biks Bidet Johan Skyttes Legation till Danmark 1615; 
Secreterare i Svea H. B. 1619; »Gjorde Ericus Tranevardius 
i Hof Bätten sin ed att late sig bruka i Bätten för en Secre 
tarius» ^^k s. å ; Tillika Under Lagman i Upland 1627; Adlad 
^Vé s. å.; Innehade 1630 Piikkis domsaga i Finland; Borgmä- 
stare i Sthlm ^Vs 1630; Officierade såsom Härold vid Konung 
Gustaf Adolphs begrafning ^^/e 1634; Assessor i Göta H. B. 
Vs 1637; Assessor i Svea H. B. Vs 1639; Vice President i Åbo 
H. B. ^Vs 1640; Bivistade Biksdagen 1644; Afsked från vice 
Presidentsembetet ^Vi 1645; Död h s. å. i Sthlm. 

Gift l:o) 161. med Christina Bengtsdotter, f. 15.., död före 
1625; dotter af Borgmästaren i Nyköping Bengt Nilsson, Skräd- 
dare, och Anna Andersdotter; 2:o) 1625 med Märta Bock af 
Näs, f. 1600, död ^Vi 1632, begrafven i Storkyrkan i Sthlm; 
dotter af Esbjörn Svensson till Näs och Sanna och Christina 
Bengtsdotter Lilljestjelke; 3:o) 163. med Bothilda Månesköld 
af Seglinge, f. 159., död 1639; begrafven i Garns kyrka i Bos- 
lagen; dotter af Christer Carlsson till Seglinge och Brita 
Björnsdotter Bååt. 

1(540-1663 30) Jacob von der Linde, Friherre von der Linde, 

till Lindeborg, Malmvik, Djulö, Catharinseholm och Wigers- 
berg i Södermanland, f. ^Vs 1612; Ef ter idkade studier och ut- 
rikes resor Assessor i Svea H. B. ^11 1640; Aflade sin ed ^^/s 
s. å.; Tillika Häradshöfding i Öster Nerike; Friherre ^Vö 1651; 
Afsked från Assessorsbeställningen 1663; Död ^/la 1668 på 
Djulö, begrafven i Stora Malms kyrka i Södermanland. 

Gift 163. med Carin Gyllenhorn; dotter af Hof Junkaren 

Josua Gyjlenhorn och Gertrud Mauritzdotter (Svan eller Winge). 

1640—1641 31) Ake Bengtsson Sparre, till Eknaholm och Boma;. 

Idkade studier; Assessor i Svea H. B. ^^1% 1640; Gjorde sin 

ed ^Vio s. å.; Död, ogift, ^Vn 1641. ASSESSORER 63 

32) Carl Henric Wrede, Friherre XVrede, tiU Elimä, 164()-xg54 

Tavastby, Anjala, Hammenäs, Edeby och Östanå, f. V* 1606 
på Hapsal i Lifland; Efter idkade stadier och utländska resor 
Drottning Maria Eleonora följaktig från Sverige till Tyskland 
1631 ; Comett vid Öfverste Reinh. von Rosens Regemente 1632; 
Lieutenant s. å.; Ryttmästare vid Södermanlands Cavalleri; Yar 
med vid eröfringen af Wiirtzburg, i slaget vid Liitzen Vii 1632 
och i belägringen af Hammel; Af sked 1633; Assessor i Svea 
H. R. 1640; Fick eventuel fullmakt på Landshöfdingedömet i 
Åbo *V7 1653, men kom aldrig att tillträda denna plats; Fri- 
herre ^»/8 s. å.; Död Vn 1654. 

Gift 1635 med Märta Fleming, död 1666; dotter af vice 
Amiralen och Landsfaöfdingen Henric Fleming och Ebba Er- 
landsdotter Bååt. 

33) Björn Christersson Månesköld, till Hambra och i64i— 1644 

Klef, f. 159.; Assessor i Svea H. R. ^Vio 1641; Aäade sin ed 
Vs 1642; Död 1644. 

Gift med Christina Körning, dotter af Slottslåfven Erik 
Mattsson Körning till Aspevik. 

34) Gustaf Ericsson Ribbing, till Österby, Hvalstad i«42 -I65i 
och Bibbingebäck, f. 1613; Studerade vid Upsala Academie i 

5 år; Keste utrikes 1629; Kammarherre 1636; Assessor i Svea 
H. R. ^'4 1642; Aflade eden Vs s. å.; Af sked 1651; Ledamot 
i Reductions Commissionen 1663; Landshöfding öfver Jönkö- 
pings län *V5 s. å.; Tillika Commendant på Jönköpings slott 
1666; Landshöfding öfver Wexiö län Via 1669; Af sked *Vs 
1672; Bivistade Riksdagarna 1640 och 1642 såsom extra caput, 
1644 såsom fullmäktig för Horn af Kanekas, samt 1647, 1649 
och 1654 såsom caput för sin ätt; Död ^Vi 1693 på Österby, 
begrafven ^^9 s. å. i Tumbo kyrka. 

Gift 1()3. med Christina Pauli, f. 1628, död 1651; dotter 
af Öfversten Zacharias Wolfgangsson Pauli och Brita Hård af 
Segerstad. 

35) Ernst Johan Creutz, Friherre Creutz, till Gassa- i()44 -1652 
ritz. Malmgård, Spindelby, Tamberfors, Gustafsberg, Christinse- 

holm och Helgo, f. 1619; Efter idkade studier och vidlyftiga 
utrikes #esor Assessor i Svea H. R 7^ 1644; Aflade sin ed 
Vs s. å.; Landshöfding öfver Tawastehus län och Nyland ^^jn 
1652; Friherre Ve 1654; Landshöfding öfver Åbo och Björne- 
borgs län ^Vä 1666; Landshöfding öfver Westmanland V« 1667; 
Tillika Assessor i Bergs CoUegio ^Vio s å.; Director uti Com- 
missionen öfver Trolldomsväsendet i Dalarne ^Vio 1670; Riks 
Råd *V9 1674 och tillika President i Åbo H. R. s. d.; Död ^^/a 
1684 i Åbo, begrafven i Perno kyrka i Finland. 

Gift l:o ^^7 1646 på Stockholms Slott med Anna Silfver- 
sparre, f. ^Vs 1626, död Vs 1664; 2:o) Ve 1668 på Lindholmen 64 ASSESSORER 

med Cristina Posse, f. ^Ve 1630, död =*Vi2 1668; dotter af Lands- 
höfdingen Christer Posse till Bergshaimnar och Christina Sparre 
af Eossvik; 3:o Via 1673 med Maria Silfverhjelm, f. ^vio 1634, 
död ^V? 1712; dotter af Öfversten Arvid Silfverhjelm till Nor- 
daDskog och Maria Stjerna. 

i(>4r)-i65i 36) Eric Ericsson Ribbing, till Svansö, Hrargarn och 

Gräfsäter, f. 1606; Bivistade Biksdagarne 1640 — 1645; Asses- 
sor i Svea H. E. 'Vs 1645; Afsked Vu 1651; Kallas äfven 
Major; Gaf 1646 en silfverkanna med fat och 1652 en mäss- 
hake till Bottnaryds kyrka i Småland, der ätten har en graf. 
Gift ^Vio 1635 med Kjerstin Oiehufvud, f. Ve 1615; dot- 
ter af Öfversten Anders Oxehnfvud till Säby och Margaretha 
Lillje. 

1651-1(560 37) Eric Broms, Adlad Rosenhjelm, till Arnöberg på 

Arnön, Mariaeberg, Bömim m. m., f. 1603 i Helsingland; Stu- 
dent i Upsala 1621; Phil. Magister 1632; Beste utrikes; Asses- 
sor i Svea H. B. in tertia Classe ^V» 1639; Aflade eden ^Ve 
s. å.; Tillika Häradshöfding i Öknebo, Svartlösa och Sotbolms 
härad i Södertörn; Adlad ^Vt 1645; Bivistade Biksdagen 1649; 
Uppflyttad in secanda Classe 1651; Troligen fått afeked om- 
kring 1660; Död 1688, begrafven ^Vi s. å. i Bond Arno kyrka 
i Upland. 

Gift l:o) med Carin von Scheiding, f. 1586; dotter af Hof- 
mästaren Christopher von Scheiding och Magdalena Bosengren; 
2:o) 1655 med Helena Jacobsköld, lefde enka 1691; dotter af 
Ofverste Lieutenanten Johan Jacob Jacobsköld och Dorothea 
Ruhr. 

1651—165:5 38) Johannes Graan, Adlad Graan, till Ånestad och 

Stora Wäsby, f. i Skellefteå prostgård; Philosophise Magister 
i Upsala 1635; Beste derpå utrikes och blef Juris utriusque 
Doctor; Efter sin hemkomst Assessor i Svea H. B. in tertia 
Classe Ve 1642; Adlad Vu 1645; Uppflyttad in seeunda Classe 
^Vi8 1651; Landshöfding öfver Westerbotten V» 1653, tiflika 
öf ver Österbotten ^Vi 1654; Landshöfding öfver Torneå Gebiet 
och Österbotten allena "Via 1660, då Österbotten skildes från 
Westerbotten; ^V» 1664 förenades åter Westerbotten och Öster- 
botten till ett län och residenset förordnades att vara »Torneå; 
Landshöfding öfver Westerbotten allena ^V* 1668, då Wester- 
botten och Österbotten skildes i två Höfdingdömen; Licentie- 
rades för sitt embetes efterlåtenhet ^Ve 1678; Död 1679, be- 
grafven i Kihls kyrka i Nerike. 

Gift l:o) med Christina Jacobina Bobertsson von Struan; 
dotter af Archiatern Jacob Bobertsson till Struan och Marga* 
retha Blomén; 2:o) med Elisabeth Bure; f. 162., död 1705; 
dotter af Kongl. Secreteraren Jonas Bure och Anna Bagge 
af Boo. ASSESSORER 65 

39) Uddo Ödla, till Börsjö, Alfvestad och Åsala, f. V* 1()52-1657 
1617 i Linköping; Efter idkade studier, utrikes resor och en 
i Leijden 1645 utgifven disputation, Assessor i Dorpts H. E. 
^Vio 1648; Assessor i Svea H. E. «7ii 1652; Legat tiU Eyss- 
land 1654; TJnder Ståthållare på Stockholms Slott ^Vi 1657; 
Landshöfding öfver Nylands och Tawastehus län ^Va 1666; 
Tillika Häradshöfding i Borgo län med Öfre och Nedre Hol- 
lola Vä s- å.; Död ^V? 1668 i Helsingfors, begrafven i Hog- 
^tads kyrka i Östergötland. 

Gift 1665 med Mechtild Eibbing; dotter af Landshöf- 
■dingen Sven Eibbing och Metta Eosengren. 

40) Olof Mårtensson Enecopiander, Adlad Berling, i653— 1679 

till Jefvaholm, f. 1604 i Enköping; Student i Upsala 1624, 
der han kallade sig Olaus Martini Enecopiander, såsom kan 
ses af hans två tryckta Orationer 1627 och 1629 samt hans i 
Upsala 1628 utgifna Juridiska Disputation; Ausc. i Svea H. E. 
^Vio 1628; Under Lagman i Upland *Vii 1637; Assessor in 
tertia Classe % 1640; Tillika Häradshöfding i Olands härad 
^Vii 1651; Adlad ^Vs 1652; Uppflyttad in secunda Classe ^V^ 
1653; Häradshöfding i Bälinge, Olands, Frössåkers, Åsunda 
och Simtunä härad s. å.; Häradshöfding i Trossakers och Bä- 
lings härad med Dännemora tingslag ^Vs 1665; Fullmakt att 
vara ordinarie och rätte Häradshöfding i Thorstuna, Simturia 
och Ulleråkers härad Via 1671; Död, utan son. Vi 1679, be- 
grafven i Bälinge kyrka i Upland. 

Gift med Sara Larsdotter, död 1677. 

41) Nils Bureus, Adlad Burensköld, till Nafvestad, f. ig54— 165« 
Vs 1625 i Sthlm; Student 1640; Reste utrikes; Juris Professor 
Extraordiharius i Upsala ^%o 1652; Secreterare i Svea H. R. 
^V2 1653; Adlad ^Vs 1654, E. O. Assessor i Hof Rätten »Vn 

I» 1654; Justitiae President i Trondhjems län i Norrige ^Vs 1658; 
I Häradshöfding i Färentuna och Wallentuna härad *Vi2 1660; 
I Burg Grefve i Norrköping 1664; Stads President derst. ^Va 

1669; Död ^Vi 1681, begrafven i Norrköpings stora kyrka. 
Gift 165. med Eva Ulfvenklou, lefde enka 1690; dotter åf 

'Commissarien Henric Ulfvenklou till Björnö och Eva Faler. 

42) Johannes Munthelius, Adlad Lagercrona, till ig54— 1674 

Dåfön och Uppérby, f. '^/i 1618 i Sthlm; Utgaf vid Acade- 
mien i Åbo en Philosophisk Gradual Disputation 1645; Reste 
•derpå utrikes; Medicinse Doctor i Leijden 1649; Lif Medicus 
hos Prins Carl Gustaf 1650, hos Drottning Christina 1652; 
Adlad Vi 1653; Genom Kongl. Bref ^Vu 1654 blefvo Secre- 
i^eraren Nils Burensköld och Lagercrona »extra ordinem och 
personaliter accommoderade med Assössoris namn och ställe 
iiill dess något kunde vacant blifva, då de dertill framför an- 
^ra skulle vara de närmaste»; Aflade sin ed ^Vii s. å.; Fick L «G ASSESSORER 

förläning på Dåfön 1655; Uäradshöfdiug i Finsp&ogs län samb 
Bråbo och Memmings härad i Östergötland Ve 1658; Assessor 
i Beductions Collegium ^Vs 1061; Häradshöfding i Norunda 
härad i Upland och Tahunda härad i WestmaDland ^Vs 1667; 
Död ^V* 1674 i Sthlm, begrafven i Munktorps kyrka. 

Gift »Vs 1652 med Margaretha Utterklou, f. «Vii 1633^ 
dotter af Borgmästaren i Stockholm Anders Jönsson och Carin. 
Ericsdotter. 
1654—1655 43) Daniel Behm, Adlad Behmer, till Ytterbynäs och 

Tuppen, f. Ao 1611 i Gefle; Student i XJpsala 1626; Efter ut-, 
rikes resor Eloquentise Professor i Upsala 'Vn 1640; Kongl. 
Secreterare *Vi 1645; Häradshöfding i Länghundrä, i tJpland 
och Tuhundra i Westmanland Vi 1646; Assessor i Svea H. R. 
iu tertia Classe ^Vi 1649 och i anseende till sina tjenster både 
i Upsala och Kongl. Cancelliet fått sitt säte näst intill Assessor 
Graau; Adlad ^Vs 1650; Uppflyttad in secunda Classe *Vii 
J654; Secreterare af Staten och Commissarius i Beductions 
CoUegium A 1655; »Valedicerade Kongl. flof Rätten» ^Vö s. å.; 
Hof Råd ^Vi8 1664; Bisittare uti Justitise Revisions Verket att 
der uti Hof Cancellerens frånvaro presidera *Vii 1666; Död 
^Vi2 1669 i Elfkarleby under en resa till Norrland; begrafven 
^*/'8 1670 i Riddarholmskyrkan, men sedan flyttad till Skuttunge 
kyrka i Upland. 

Gift l:o) ^^7 1643 med Brita Schytte f. ^Vu 1623, död 
'Vs 1668; dotter af Rådmannen i Nyköping Henning Schytte 
och Engela Danckwardt; 2:o) ^V* 1669 med Magdalena Linde- 
gren, f. ^Ve 1646, död 16.., begrafven i Hjortsberga kyrka i 
Småland; dotter af Assessoren Nils Lindegren till Forssa och 
Anna Sjöblad. 

1655—1666 44) Anders Anthellus, Adlad Solenblommä, till Al- 

berhult och östanbäck, f. V* 1612 i Gefle; Student i Upsala^ 
der han utgaf två Disputationer; Efter vidlyftiga och mång^ 
åriga resor i de flesta af Europas länder, hvariinder han pro- 
moverades till Juris Doctor, blef han efter hemkomsten ^'^f»- 
1644 Informator för Claes ToU; Eloquentise Professor i Upsala 
^Vs 1645; Assessor i Svea H. R. in tertia Classe Vs 1648; Ad- 
lad ^^9 1650, antog namnet Solenblomma, såsom en svensk 
öfversättning af hans grekiska namn Anthelius; Uppflyttad iu 
secunda Classe ^V? 1655 »i anseende till then ändring som* 
Hans Maj:t då gjorde med thessa 2:ne Classer»; Tillika Hä- 
radshöfding i Ulleråkers och Åsunda härad i Upland 1660r 
Kallas på hufvudbaneret: »Hof Rätts Råd i Svea Hof Rätt»; 
Död Vu 1666 i Sthlm, begrafven i Helera Trefaldighets Kyr- 
kan i Upsala, der hans hufvudbanér och sorgefana med på* 
skrift ses 

Gift 166, med Brita Wallenstedt, f. *A 1626, död 'Ve 1C98;. ASSESSORER 67 

dotter af Biskopen i Strengnäs Doctor Laurentius Olai Wallius 
och Catharina Tidemansdotter. 

45) Samuel Schillerus, Adlad Schillerfelt, f. *% 1618 i655— 1665 

i Strengnäs; Student i Upsala; Cancellist i Hof Cancelliet, hos 
Svenska Residenten Björnkiou i Miinster 1640; Hand Secre- 
terare 1646; Drottning Maria Eleonoras Secreterare Vs 1648; 
Secrererare i Svea fl. R. Vs 1649; Adlad ^% 1651, Assessor i 
Hof Rätten in tertia Classe *Vi2 1651; Uppflyttad in secunda 
Classe ^Vt 1655, efter förändring, som då skedde med clas- 
serna; Död 'V12 1665 i Sthlm, begrafven i Gåsinge kyrka i 
Södermanland. 

Gift ^Va 1647 med Elisabeth Burea, lefde enka 1671; dot- 
ter af Biskopen i Strengnäs Magister Jacobus Burens och 
Catharina Stjernman. 

46) Friherre Axel Rosenhane, till Ikalaborg, Lagmans- 1663—1675 
holm, Engelholm, Kilanda, Svalstad och Hagen, f. 1637 i Sthlm; 

Efter en i Upsala 1655 hållen Oratio och derefter anträdda 
utrikes resor, vid sin hemkomst Assessor i Svea H. R. ^Vs 
1663; Intog sitt säte Vio s. å.; Vice Landshöfding i Östergöt- 
land ^Vi 1675; Landshöfding öfver Nylands och Tawastehus 
län Vs 1678; Död 1685 i Helsingfors, begrafven i Husby kyrka 
i Oppunda härad. 

Gift med Friherrinnan Beata Bonde, f. 'Ve 1647, död ^Vs 
1694, begrrafven i Lagmansholms kyrka; dotter af Riks Rådet 
Friherre Christer Bonde och Friherrinnan Ebba Leijonhufvud. 

47) Friherre Lennart Mörner, till Tuna, f. ^Vio 1636 i 1666-1675 
Sthlm; Student i Upsala ^Vi 1652; Cancellie Junckare V4 1663; 
Assessor i Svea H. R. "/a 1666; Aflade eden Vs s. å.; Vice 
Landshöfding i Östergötland; Commissarius till ett Bergs Re- 
gementes till fot upprättande i Östergötlands bergslager ^^/u 

1674; Död, ogift, ^Vi 1675 på Tuna, begrafven i Rystads kyrka. 

48) Gotthard Strijk, till Mörsel, Skogs Ekeby, Norrby, 1666—1688 
Grimstad och Amyra, f. ^Vio 1634 i Stettin; Efter en i Upsala 

1654 utgifven Disputation »de Foederibus» och utrikes resor 
Assessor i Svea H. R. ^Vu 1666; Lagman öfver Westmanland, 
Bergslagen och Dalarne Ve 1685, men kom samma beställning 
ej att tillträda; Landshöfding öfver Westerbotten V12 1688; 
Död 'V2 1692 i Luleå. 

Gift 'V2 1673 med Christina Ribbing till Elmyra, f. 165., 
död (^Vt) 1705; dotter af Landshöfdingen Gustaf Ribbing och 
Christina Pauli. 

49) Eric Bring, Adlad Gyldenbring, till Närlinge i 1672-1674 
TJpland, f. 'Ve 1619; Reste utrikes; Actuarie i Svea H. R. 

1648; Notarie 'Vn 1651; Adlad »Vs 1654; Secreterare »7ii 
1654; Tillika Häradsböfding i Sollentuna, Bro och Närding- 
hnndra härad i Upland Vs 1664; %Föv sina långliga tjenster uti iiH ASSESSORER 

24 ibrg tid» antagen till E. o. Assessor i Hof Bätten ^Vs 1672; 
Död ^Vi2 1674, hvarefter »Hans Maj:t resolverat at ingen 
Extraordinarius Assessor in Classe 2:da skulle i GjUenbrings 
ställe tillsättias»; Begrafven i Westerhaninge kyrka i Söder- 
manland. 

Gift 165. med Catharina Edenberg, f. ^^n 1629, död 1680, 
begrafven i Jacobs kyrka i Sthlm ; dotter af Bådmanuen i Up- 
sala Claes Eden och Gertrud Suleben. 

1074—1(51)5 50) Bengt Gyllenanckar, se N:o 16 af vice Presidenter. 

1075- 1091 51) Daniel Plaan, f. *% 1630 i Östergötland; Efter id- 

kade studier och utrikes resor Hertig Johan Adolphs Secrete- 
rare; Secreterare i Reductions Collegium V12 1660; Eick Kougl. 
Maj:ts tillåtelse att träda i adeligt gifte och njuta privilegier 
p& förvärfvade gods *Vs 1666; Adlad ^Vs 1668; Commissarius 
i nämnda Collegium Vs 1669; Assessor i Svea H. R. V» 1675; 
Död *% 1691 i Sthlm, begrafven i Edenbergska grafven i TJp- 
sala Domkyrka, men ^Vu s. å. nedsatt i Maria kyrka i Sthlm. 
Gift ^Vs 1669 med Gertrud Silfverström, f. 1651, död Ao 
1728; dotter af Assessoren Johan Otto Silfverström och Althéa 
Eden; Hon råkade efter sin mans död med sju barn i stort 
trångmål, emedan hennes gods blifvit reducerade, »men vågade 
med så starka skäl muntligen för Konung Carl XI af måla sin 
tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blefvo henne 
och hennes barn af Konungen återskänkta». 

1(575-- 1079 52) Marcus Kock, Adlad Cronström, till Engeltofta 

i Skåne och Malingsbo i Westmanland; Den tjocke Cronström 
kallad; Kongl. Räntmästare i Sthlm 1664; Adlad ^Vs' 1667; 
Assesser i Svea H. R. Vs 1675; Tillika Eäradshöfding »»/u 
1678; Död, barnlös, 1679. 

Gift 'V» 1675 med Sigrid Ekehjelm, död 1700; begrafven 
i Christinsehamn ; dotter af Under Ståthållaren Bengt Ekehjelm 
och Eva Eggertz. 

1G7H UUK') 53) Bengt Johansson Sparre, till Rossvik och Roma 

samt Helgerum i Calmare län, f. ^V» 1646; Efter idkade stu- 
dier E. o. Assessor i Svea H. R. 1676; Intog sitt säte ^%o s. å.; 
Secunderade Olof Mårtensson Berling »Va 1679; Död ^Ve 1695, 
begrafven i Hyltinge kyrka vid Sparreholm. 

Gift Vt 1681 med Friherrinnan Beata Ribbing af Zernava, 
f. Vs 1648 i Göteborg, död 1720; dotter af Riks Rådet Friherre 
Peder Ribbing och Christina Ryning. 
IG7J> IGvSs 54) Johan Schuttehjeinn; Hof Junckare; Häradshöf- 

ding ^Ve 1676; »Som Hof Junckaren Johan Skyttehjelm en 
rum tid troligen och till Kongl. Maj:ts nöje uppvaktat hade, 
och Kongl. Maj:t försporde, att han sig förmedelst sina studier 
god capacitet och förfarenhet uti lagen och justitie sakerna 
förvärfvat hade, samt Kongl. Maj:t fördenskull nådigt godt- ASSESSORER B9 

funnit honom vid sin Svea Hof Eätt till den först vacerande 
assessorat chargen att emplojera, förordnades i Nåd. bref till 
Hof Rätten den 4 Februari 1676, att när i Hof Rätten en 
assessorstjenst på ett eller annat sätt framdeles vacant blef ve, 
Kongl. Hof Rätten då skulle honom dertill föreslå och Kongl. 
Maj:t alltså kunna hafva tillfälle att honom Sin Kongl. nåd 
verkligen bete och njuta låta^i^; »Som Kongl. Ma]:t erfarit, att 
Hof Rätten låtit S. bara auscultera, befalte Kongl. Maj:t genom 
Nåd. Bref den 2 Aug. 1677 Hof Rätten att honom Johan 
Skyttehjelm till session och votum admittera och den rang till- 
ordna, som honom efter dag och datum af Kongl. Brefvet d» 
4 Febr. 1676 competerade, samt vid första ledigt blif vande or- 
dinarie ställe i behörig consideration komma, och således Kongl. 
Maj:ts nåd verkligen åtnjuta låta»; Assessor ^% 1679; Leda- 
mot af Lag Commissionen /xt 1686; Död ^^jii 1688. 

Gift Vi2 1686 med Margaretha franc, f. 166., dotter af 
Hof Rådet Sven Franc och Christina Johansdotter OUjeqvist. 

55) Bengt Leijonanckar; Af 1679 åhrs registratur d. 1679 
^Vio fins han hafva varit Assessor i Svea H. R. emedan »bref 
afgådt till honom att han skulle sig till höstsessionen inställla», 
men eljest fins han ej, igen i ProtocoUer eller underskrifter; 
Död, ogift. 

56) Arendt Carl Silfversparre, till.Sjunda och Bille- 1G79-1697 
stad, f. ^7u 1646; Gjorde vidlyftiga resor utomlands; Härads- 
höfdmg i Småland; Assessor i Commerce CoUegitim 'Vö 1674; 

E. o. Assessor i Svea H. R. »% 1679; Intog sitt säte *Vio 1681; 
Lagman öfver Calmare län och Tjust ^Vs 1697; Ledamot af 
Lag Commissionen ^Vs 1705; Af sked ^7i l'^!' ^^^ Landshöf- 
dings n. h. o. v.; Död ^Va 1726, begrafven i Wårdinge kyrka. 
Gift 168. med Friherrinnan Ingeborg Stake; dotter af 
Riks Rådet Friherre Harald Stake och Magdalena Sparre af 
Rossvik. 

57) Christopher von Schwaich, till Åbrunna och Saf- 1682-1693 
ferö, f. ^Vs 1649; E. o. Assessor i Svea H. R. Vu 1682; Rege- 
rings Råd i Stettin Vii 1692; Canceller i Pomern ^Vs 1693; 

Död, ogift, 172Ö i Sthlm under Riksdagen. 

58) Daniel Cronström, f. *% 1655; Commissions Secre- 1682 
terare i Paris; E. o. Assessor i Svea H. R. /u 1682, »men som 

han då varit sedd i Frankrike och ej lärer kommit hem, ty 
har Hr Presidenten proponerat om icke förslag efter honom 
borde giöras, hvilket blef bifallet, då Secreteraren i Commerce 
CoUegium Gyllenadler, som af Staten kommit att af gå, blif vit 
Hans Maj:t presenterad»; Resident ^Vs 1702; Extra ordinarie 
Envoyé till Frankrike 1705; Död, ogift, »^s 1719 i Paris. 

59) Salomon Gyllenadler, f. 1647; Efter idkade studier 1683 
Secreterare i Commerce Collegium ^Vs 1675; Af sked ^7i 1681; 70 ASSESSORER 

E. o. Assessor i Svea H. E. *Vi 1683; Assessor i Göta H. R. 
^Vö s. å., introd. Vio s. å.; Död, ogift, *Vii 1693 i Jönköping. 

1683-1692 ^ 60) Jacob Reenstjema, Friherre och Grefve Reen^ 

Stjerna, till Björnvik och Björnsnäs i Östergötland, f. ^^/4 
1659 i Sthlm; Efter utrikes resor Secreterare i Bergs CoUegium 
^Vi 1683; E. o. Assessor i Svea H. R. ^Vö s. å.; Lagman i Hal- 
land ^*/6 1692, »utan att derom hafva sökt, hvadan han hos 
Kongl. Majit anhöll att få förblifva vid sin förra tjenst, det 
dock genom Kongl. Resolution Va s. å. blef afslagit»; Ledamot 
af Lag Commissionen, tog der inträde Vi 1694; Landshöfding 
i Stora Kopparbergs län ^V» 1710; Friherre ^Vs 1711, ej in- 
trod.; KoDgl. Råd Ve 1712; Tillika Director öfver Contributions 
Ränteriet s. å.; President i Commerce CoUegium ^Vs 1713; 
Grefve Vs 1714; Död ^V2 1716, begraf ven i Norrköpings Tyska 
kyrka; Dömdes ^^/s 1717 (således efter sin död) af Svea H. R. 
att hafva förverkat sitt Kongl. Rådsembete och Presidents-kall 
samt att betala till fångarne i Ryssland 3000 daler silfvermynt, 
allt för det han, emot Kongl. Maj:ts förbud, befordrade och utver- 
kade fribref på seglation till de af fienden inkräktade Lifländ- 
ske sjöstäder. 

Gift Vi 1687, enl. Kongl. tillstånd att träda i ofrälse gifte, 
med Magdalena Toutin, f. /lo 1670, död ^Vs 1753; dotter af 
Hof Ingeniören Abraham Toutin och Löna Toutin. 

1688— 16JM> 61 ) Gustaf von Faltzburg, se N:o 17 af vice Presidenter. 

1688—1711) 62) Friherre Olaus Thegner, se N:o 1 af Hof Rätts Råd. 

1691—1714 63) Johan Wattrang, se N; 21 af vice Presidenter. 

1692-1695 64) Lars Stigzellus, Adlad LillJemarck, f. ^Vn 1651 

i Upsala; Idkade studier derst.; För fadern Erke Biskop D:r 
Laurentius Mathiae Stigzelius' förtjenster adlad jemte syskon 
^79 1675; Utgaf i Upsala 1676 en vidlyftig Disputation: »de 
jure naturse ejusque fundamento»; Gjorde derefter utrikes re- 
sor; Assessor i Exekutions Commissionen ^Vä 1687; Eörordnad 
att deltaga i Lag Commissionens arbeten genom K. Br. *®/i 
1688; Ord. Ledamot i Lag Commissionen ^Vi« 1689; Secrete- 
rare i Svea H. R. Vi8 1691; Assessor ^Ve 1692; Död, ogift, 
^Vio 1695 i Sthlm, begrafven i faderns graf i Upsala Domkyrka. 

1693-1719 65) Johan Lilljenfiarck, se N:o 2 af Hof Rätts Råd. 

1695-1705 66) Gustaf Ehrenberg, f. Vio 1659; Efter idkade studier 

Ausc. i Svea H. R. 1679; Hof Junckare hos Riks Rådet, 
Öfverste Marskalken Grefve Johan Gabriel Stenbock ^Vs 1681; 
Kongl. Hof Junckare 1683; Ledamot af Lag Commissionen /e 
1690; Assessor i Svea H. R. ^^s 1695; Revisions Secreterare 
^Vs 1705; Död ^Va 1708, begrafven i Maria kyrka i Sthlm. 

Gift med Catharina Unger af den »gamla förnämliga» 
Lindsbro-slägten; var död 1740; dotter af Kyrkoherden i Ca- f ASSESSORER 71 

tharina församling, Hofpredikanten M:r Daniel XJnger och Re- 
becka Wilkens. 

67)- Pehr Broméen, se N:o 18 af vice Presidenter. 1695-1701 

68) Sven Hasselbom, Adlad Hasselbom, f. i Fryks- I695-1712 

^als prestgård 165.; Student i Upsala 1664; Reste utrikes; 
Hof Junckare hos Riks Rådet, Amiralen Grefve Nils Bjelke 
på hans Ambassade till Danmark 1675; Secreterare hos Riks 
Drotset Grefve Magnus Gabriel De la Gardie ^Vii 1682; E. o. 
Assessor i Svea H. R. in tertij^ Classe ?/ii s. å.; Assessor *7is 
1684; Adlad »7? 1695; Uppflyttad in secunda Classe ^Vi s. å.; 
Död, utan son, /u 1712 i Sthlm. 

Gift ^Vs 1684 med Maria Broman, död 1739; dotter af 
Super Intendenten Doctor Erland Broman och Elisabeth Högg. 

69) Thomas Andersén, Adlad Blixensijerna, f. *V« iöjmj— 1702 

1661 i Sthlm; Student i Upsala 1669; Efter en 1682 försvarad 
Disputation : de Atheismo, och utrikes resor Ausc, i Svea H. R. 
1691; Notarius vid Executions Commissionen Vu 1691; Härads- 
höfding i Södertörn V4 1693; Adlad ®/ii s. å.; Assessor i Hof 
Rätten ^V* 1696; Revisions Secreterare ^Vi 1702; Ledamot af 
Lag Commissionen *'/2 s. å.; Stats Secreterare vid Handels 
Exp. 7i 1714; Död ^'/s 1715 i Sthlm, begrafven i Munsö kyrka. 
Gift 7io 1698 i Sthlm med Elisabeth Adlersköld, f. ^^h 
1681, död ^Vs 1724; dotter af Commissarien Lydert Bartels 
Adlersköld och Anna Furubom. 

70) Friherre Christer Christersson Bonde, till Bord- i«97— iGim 

sjö, Catharinseholm, Hästeryd, Säby, Anneby och Marby, f. 'Vu 
1655 på Lundby; Assessor i Svea H. R. ^Vs 1697; Intog sitt 
säte %2 s. å.; Lagman i Wermland ^«/io 1699; Död Vio 1712 
på Springstad i Westmanland, barnlös, och utgick med honom 
Friherrliga Bondeätten till Lajhela på svärdssidan; begrafven 
i Aspö kyrka i Södermanland. 

Gift Via 1689 med Friherrinnan Anna Catharina Wrangel 
af Lindeberg, f. ^Vn 1656, död 1724; dotter af öfversten Fri- 
herre Adolph Herman Wrangel och Elisabeth von Rosen af 
Sonorm. Assessorer 

in tertia Classe. 1614-^1615 1) Michill Olofsson, till Bergshammar och Marsäng; 

Hertig Carls Secreterare; Var En af medlarne mellan Hertigen^ 
å ena, samt Gustaf Baner, Eric Sparre och Sten Baner, å an- 
dra sidan, vid Förlikningen 1592; Sändes vid Konung Sigis- 
munds afresa från Sverige från Nyköping ut i skären med ett 
bref från Hertigen till Konungen Vs 1594; Tillsade jemte 
Secreteraren Peder Nilsson, sedan Eiksdagen i Linköping 1600 
afslutats, på befallning af Hertigen, de till lifsstraff dömde 
Eådsherrarne, att de skulle bereda sig till döden; Fick 
fullmakt ^Vu 1603 att vara i Slottslåfven på Stockholms Slott; 
Kallas Ståthållare på Stockholms Slott och öfver dess Län 1604; 
Var ännu 1606 Hertig Carls Secreterare; Förordnades jemte 
andra ^Ve 1609 att vara i Slottslåfven på Calmar, Hans Jo- 
hansson till hjelp, »efter som han giöres flux gammal och är 
esomoftast sjuklig»; Secreterare i Riksens Archivo Vi 1612; 
Bisittare i Svea H. R. ^Va 1614; Död Ve 1615, begrafven i 
Börje kyrka i TJpland. 

Gift med Anna Simonsdotter. 

1614-1H1(> 2) Johannes Messenius, f. /? 1579 eller 1581 i byn 

^ Fredberga; Kom i Vadstena skola 1589, åtnjöt undervisnings 

der i tre år; Sändes af Presten Magnus Andersson till Jesu- 
iter skolan i Braunsberg 1595; Genomreste flera länder; Phi- 
losophise Doctor i Ingolstadt 1606; Utnämnd af Kejsaren i 
Prag till Poéta Csesareus s. å.; Öppnade i Danzig en enskild 
skola s. å.; Återkom till fädernebygden 1608; Juris et Politices 
Professor i Upsala 1609; »Undervisade tillika enskildt ung- 
domen i poesien, för hvilken han egde stora anlag; Messsenii 
snille och goda method förskaffade honom ett sådant tillopp 
af lärjungar, att det väckte embetsbrödernas afund; Den ut- 
märkte Johannes Rudbeckius greps isynnerhet djupt af Mes- 
senii framgång och vinnlade sig så nitiskt om ungdomens gaga 
och bifall, att de studerande slutligen delades i två lika stora, ASSESSORER 7:5 

partier, Messenianer och Rudbeckianer, hvilka ofta kommo i 
handgemäng, som urartade till den gröfsta pöbeltvist; De båda 
rivalerna måste af gå från Academien; Rndbeckius blef Hof- 
predikant» och Messenins erhöll vården öfver det »gamla» ar- 
chivet 1613; Bisittare i Svea H. R. ^^/a 1614; Indrogs i poli- 
tiska förvecklingar samt angafs af ovänner att hafva ingått en 
hemlig och för riket äfventyrlig brefvexling med Konung Sigis- 
mund och Jesuiterna i Polen samt för sympathier och framhär- 
dande i deras lära och, förklarad skyldig, dömdes till lifstids 
fängelse på Cajaneborgs fästning 1616; Flyttades till Uleå stad 
1635; Var snille, skald, häf datecknare ; Död V2 1637 i Uleå. 
Gift ^% 1607 i Danzig med Lucia Grothusen, dotter af 
Konung Sigismunds lärare, den bekante Arnold Grothusen och 
Anna Rasch 

3) Lasse Benctsson, Adlad Skytte, se N:o 1 1 af Asses- U>14 -162() 
sorer in 2. a Classe. 

4) Hans DoobePj härstammande på fädernet från Niirn- KJU -1G27 
berg och på Mödernet fråa HoUsten; Chirurgus i Westerås; 
Syndicus derst ; Lagläsare i Westmanland i 30 år; Vice Lag- 
man i Öster och Wester Dalarne; Bisittare i Svea H. R. ^^/g 

1614; Död Vio 1627 i dess 63 års ålder. 

Gift med Christina Lang, som härstammade på fädernet 
från Preussen och på mödernet från Stora TaDa i Dalarne, 
död /s 1665. 

5) Oloff Nilsson; Var 1597 Borgare i Sthlm; Rådman 1G15-1G42 
dérst. 1600; Blef 1602 anklagad och fängslad, för det han i 
hemlighet skrifvit bref till Georg Palmerius, katolik, som, gift 

med hans syster Brita, med henne rymt till Polen; Borgmä- 
stare i Sthlm 1612; Assessor i Svea H. R. /e 1()15; Gjorde sin 
domareed »så lydande som han i rättegångsprocessen författad 
är och samtlige Assessorers tillf orene ofPentligen gjort hafva»; 
Tillika Häradshöfding öfver Waxala, Bälinge och Bro härad 
1631, »ty vid thenna tiden var thet utaf höga Öfverheten be- 
viljat att K. Hof Rätts Assessorerna . uti then så kallade lärda 
Glassen skulle till en bitjenst benådas med några Härads 
Rätter; Och i sin frånvaro af högre embetes hinder få hafva 
sina lagläsare vid tingssätet. För thenna Assessoren och flera 
Uplands Härad shöfdiugar tingtade då varande hela Uplands 
lagläsaren Olof Olofsson Énseus, som thess några och fyratio 
åhrs domböcker utvisa»; I anseende till ålder och sjukdom ta- 
git af sked från Hof Rätten *% 1642; Död ^'Vs 1652. 

Gift med Barbara Törne, lefde enka 1659; dotter af Fält 
Öfversten, Under Amiralen, Archliemästaren och Öfver Kam- 
mereraren Matts Törne och Gertrud Olofsdotter. 

6) Axell Hansson, f. Vio 1581; Efter idkade studier Tull- UyUy-imo 
när i Westerås 1610; Assessor i Svea H. R. 1616; Aflade sin U ASSESSORER 

ed Vio 1616; Fick i förläning Orlångsjö i Huddinge socken 
1630; Assessor i Åbo H. R. s. å.; JDöd ^^lo 1632. 
Gift med Anna Bure; lefde enka 1665. 

1617— 1(>20 7) Carl Jönsson, Assessor i Svea H. R. 1617; Aflade sin 

ed ^^/s s. å.; Återfinnes icke i Hof Rättens protokoll efter 1620. 

1620—1623 8) Pehr Månsson, till Hult i Qvillinge socken och Ut- 

tersberg i Krokeds socken, f. ^^/d 1566 i Sthlm; Efter idkade 
studier Konung Johan III:s Secreterare 1588; Secreterare hos 
Konung Sigismund 1592; Måste efter slaget vid Stångebro 
hålla sig undan för Hertig Carl och gömdes af en prest på 
landet i sacristian till kyrkan, der presten och dennes hustru 
gåfvo honom mat, under några års tid, men upptäcktes och 
insattes af Konung Carl IX i tvåårigt fängelse på Nyköpings 
slott; Fick derefter nåd och bodde en tid på Uttersberg; Var 
Hertig Johans af Östergötland Secreterare 1609; Sedan Hans 
hemliga Kammar Råd; Tillika Konung Carl IX:s Secreterare 
i den danska fejden 1611; Fick i donation såsom skatte Kål- 
stad i Risinge socken ^^lo 1613; Stats Secreterare och Secre- 
terare i Riks Archivo 1615; Assessor i Svea H. R. 1620; Har 
efterlemnat Genealogiska underrättelser; Död ^Vb 1623 af 
pesten, innan det Adelsbref, hvarpå han fått Konung Gustaf 
Adolphs löfte, hann uppsättas; begrafven i Risinge kyrka. 

Gift l:o) 1588 med Margaretha Andersdotter, död^V? 1611; 
dotter af Kyrkoherden i Balingsta, Upland, M:r Andreas Tom- 
mius och Catharina Olofsdotter; 2:o) 1613 med Brigitta Si- 
monsdotter, lefde enka 1631. 

1620—1624 9) Johan Salvius Adlad och Friherre Adler Salvius, 

till Örneholm, Adlersburg, Hartzefeldt, Tullinge och Baling- 
sta, f. 1590 i Strengnäs; Idkade studier först i scholan i 
Strengnäs, sedan med Konungens understöd i Upsala ifrån 
1610 och företog en utländsk resa 1612; Phil. Magister i Helm- 
stadt ^V? 1614; Juris utriusque Doctor i Montpellier 1618; 
Hemkom och trädde i statens tjenst 1619; Utarbetade på Ko- 
nung Gustaf Adolphs befallning planen för den nya staden 
Göteborgs anläggning; Assessor i Svea H. R. 1620; Legat till 
Chur Fursten af Sachsen U 1622, till Köpenhamn ^Ve 1623; 
Konungens Secreterare 1624; Adlad s. å.; Använd i åtskilliga 
maktpåliggande diplomatiska värf ; Efter en underhandling med 
Polackerne i Selburg vid Diina, öfverfallen af Kosacker, iUa hand- 
terad och flera veckor kvarhållen i fångenskap 1625; Tillika 
Häradshöfding i Sunnerbo härad i Småland ^Vé 1627 ; Full- 
mäktig vid fredsförhandlingarna i Liibeck 1629; General Krigs 
Commissarie i Tyskland 1630 och efter slaget vid Breitenfeld 
Konungens Resident; Legat till Köpenhamn ^76 1631 samt 
Resident och Commissarie i Hamburg ^Vs 1631; Hof Cantz- 
ler och Secrete Råd ^Ve 1634; Åter skickad till Tyskland för ASSESSOREK 75 

att leda fredsunderhandlingarna och sköta Sveriges finanser der- 
städes ^Vs 1635; Eepresentant vid Westphaliska Freds Congres- 
sen 1643; Riks Råd ^Vs 1648; Riks-Canzli-Råd ^Vs s. å.; Hem- 
kommen, efter 14 års bortovaro, till Sverige 1650 Drottnin- 
gens förtrogne Rådgifvare; Friherre ^Vs 1651 (ej introd.); För- 
ste Commissarius till Tractaten med de Polske i Liibeck Vt 
1651; Har af trycket utgifvit flera lärda skrifter; »Var en 
mycket lärd, fint bildad, i både diplomatiska och finansiella 
frågor väl förfaren man»; Död ^Vs 1652 i Stockholm, barn- 
lös, begrafven i S:t Nicolai kyrka. 

Gift ^79 1620 med Guldsmed Lorentz Hartmans enka Mar- 
garetha Pedersdotter Skuthe, död ] 657 ; följde mannen på hans 
resor och legationer och har till Storkyrkan i Sthlm såsom 
testamente efter Salvius skänkt en af honom bestäld, i Augs- 
barg förfärdigad, med silfverbilder och sirater prydd altartafla, 
hvilken säges kostat 80,000 Rdr. 

10) Carl Olofsson Rosing; Kom i Statens tjenst 1586; 1(J24-1G47 
Advocat Fiskal i Svea H. R. *% 1614; Assessor 1624, gjorde 

sin ed ^V» s. å. ; Tillika Commendeur på Waxholmen ^V? 1640; 
Benådades af Drottning Christina med två hemman ^/9 1646; 
För sin ålderdom begärt och fått afsked 1647; Tagit afsked 
från Hof Rätten ^^n s. å ; 

Gift 162. med Fennicka Rosing, lefde 1697. 

11) Jonas Pedersson; Under Lagman i Östergötland; 16-24—1635 
Assessor i Svea H. R. 1624; Intog sitt säte och gjorde sin 
domareed Vs 1625; Tjenstgjorde k 1635, men ^'^/g s. å. »Discu- 

rerade de gode Herrer om hvar de skole få en person uti Jonse 
Pederssons stad, som ifrån fallen är». 

12) Pehr Andersson (Petrus Andreae Grubb); Magister l(J27— 1684 
Physices Professor i Upsala 1599; Var Konungens Secreterare 

1607; Hertig Carl Philips prseceptor och Geheime Råd samt 
honom följaktig på hans resa till Ryssland; Sänd af Konung 
Carl IX jemte Eric Jöransson, till Rewal 1611 för att under- 
handla om förlängning af stilleståndet med Polen; Återkom 
derifrån 1612; Assessor i Svea H. R. 1627; Död ^Vs 1634, 
troligen ogift. 

13) Eric Andersson; Assessor i Svea H. R. 1628; Död 1628—1640 
1640. 

14) Bengt Crusius, f. i Örebro; Reste utrikes 1614; 16:50-163:5 
Promoverades till Juris utriusque Doctor i Giessen 1624; Juris 

Patrii Professor i Upsala ^^/e 1625, den förste svensk, som 
därtill varit förordnad; Förrättade Juris Doctors promotion 
1629; Var vid Rectors valet ^V* s. å. i tur, men undskylde 
^sig med att han varit Rector för två år sedan; Assessor i Svea 
H. R. 1630, »men lemnade ej Upsala förr än 1631, ty under 76 ASSESSORER 

1630 kom H. E. till XTpsala, så att han kunde samtidigt fort- 
fara med sina föreläsningar»; Död i Göteborg 1633. 
Gift med Margaretha Lorentzdotter Hartman. 

1633— 1648 15) Ericus Olai Balingstadius, från Balingsta socken 

i TJpland; Student i Upsala 1601; Reste utrikes, studerade i 
Greifswald 1607—1608; Phil. Magister i Upsala 1622; Upsala 
Universitets förste Räntmästare ^li 1624; Assessor i Svea H. E. 
Vio 1633; Aflade sin domareed *Vio s. å. ; Återfinnes i flof 
Rättens protokoll ännu ^V^ 1646, men synes hafva bortgått 
1648. 

Peter Gavelius, f. % 1601 i Gefle; Juris Doctor; Pro- 
fessor i Upsala 1630; Enligt Riidling: »Det i flor stående 
Stockholm», Assessor i Svea H R. 1634, men förekommer icke 
i Hof Rättens Protokoll, så vidt de finnas i behåll ; Borgmä- 
stare i Stockholm 1638; Död ^Vs 1645. 

1G34— lG3i) 16) Daniel Nicolai Sidenius, Angermannus, f. /g 1592; 

Student i Upsala 1600; Phil. Magister 1625; Philosophise Ad- 
junctus 1626; Juris utriusque Doctor efter disputation om pa- 
tronatsrätten 1629; Juris Romani Professor ^'i 1630, af Ko- 
nungen utnämnd, utan att vare sig Consistorium eller Can- 
celler (Johan Skytte) fått yttra sig; Reste utrikes s. å. ; Asses- 
sor i Svea H. R. Vio 1634, med bibehållande af Professuren; 
Entledigad från Assessoratet och återgått till Professionen ^Vs 
1639; Död Ve 1666. 

Gift 29/6 1632 med Kjerstin Appelbom, f. ^^9 1608 i Ny- 
löse, död ^Vio 1691 i Upsala; dotter af Häradshöfdingen i Hö- 
lebo härad Anders Appelbom och Carin Andersdotter Hök af 
Partela. 

1635-103!) 17) Aegldius Girs, f. 1583 i Södermanland; Student i 

Upsala 1608; Lärer hafva studerat vid universiteten i Rostock 
och Wittenberg och derst. blifvit Philosophise Magister; Efter 
hemkomsten Prseceptor för Konung Gustaf Adolphs Kammar 
Drängar (Page Hofmästare) 1620 — 1622; Insatt i Riksens Can- 
celli och i Riks Archivo med särskildt uppdrag att författa 
Vasarnas historia 1626; Secreterare i Svea H. R. ^Vs 1630; 
Assessor ^Vio 1635; Mest bekant för sina krönikor öfver de 
tre första Regenterna af Vasa ätten; Var äfven latinsk skald; 
Död mot slutet af 1639. 

Gift med Elna Pehrsdotter Gyllenax, dotter af Landshöf- 
dingen Peder Nilsson Gyllenax. 

Kiaji— i(>5i 18) Eric Broms, Adlad Rosenhjelm, se N:o 37 af 

Assessorer in 2:a Classe. 

1640— i6r):5 19) Olof Mårtensson Enecopiander, Adlad Berling, 

se N:o 40 af Assessorer in 2:a Classe. 

lf>40— 1(>4H 20) Olof Ericsson .Lovisinus, f. i Södermanland; Ef- 

ter idkade studier Ause. i Svea H. R. Ve 1627; "Borgmästare ASSESSORER 77 

i Södertelge 1634; Assessor i Hof Eätten % 1640; TiUika 
Häradshöfding i Frössåkers härad; Död 1648. 
Var gift. 

21) Johannes Graan, se N.o 38 af Assessorer in 2:a 1G42— iiiol 
Classe. 

22) Carl Rosinger, Adlad Rosenstielke, till Årstaberg i(>47— i6«i 

i Waksala socken, f. 162. i Stockholm; Student i Upsala; Ausc. 
i Svea H. E. Ve 1638; Eeste utrikes 1641; Juris utrisque Doc- 
tor i Leijden 1643; Efter sin återkomst Assessor i Svea H. R. 
^Vii 1647 efter sin fader Carl Olofsson Eosing; Tillika Hä- 
radshöfding i Easbo, Waksala, Långhundra och Erlinghundra 
härad 1651; Adlad ^Vs 1652; Död, ogift, Va 1661, begrafven 
i Waksala kyrka. 

23) Anders Anthelius, Adlad Solenblomma, se N:o 1648—1655 
44 af Assessorer in 2:a Classe. 

24) Daniel Behmer, se N:o 43 af Assessorer in 2:a 1649—1654 
Classe. 

25) Samuel Kylander, f. i Linköping; Ausc. i Svea 1651—1652 
H. R. *V2 1633; vice Fiscal Vs 1634; Advocat Eiscal Ve 1638; 
Assessor 1651; Död 1652. 

26) Samuel Shillerfelt, se N:o 45 af Assessorer in 2:a 1651—1655 
Classe. 

27) Eric Ericsson Dryselius, Adlad Lagerqvist, till 1652—1655 

Hallunda och Lagersberg i Södermanland, f. '^/9 1608 i ökna 
by i Nerike; Kom i »Scholan i Jönköping» 1618, i Linköping 
1625 och sedan i Örebro och Strengnäs; Gymnasist i Streng- 
näs 1631; Student i Upsala 1634; Ausc. i Svea H. E. ^^9 1640; 
Skepps Bokhållare på de tre Skepp, som återförde Portugisiska 
Gesandten 1641; Actuarie i Hpf Rätten Vö 1642; Notarie Vt 
1644; Secreterare ^Via 1651; Assessor Va 1652; Under Lagman 
i Södermanland s, å.; Häradshöfding i 5 härad i Nerike ^V* 
1653; Tillika Justitiarie i Thorshälla och Eskilstuna s. å.; Ad- 
lad ^V? 1653; Häradshöfding i Drottning Hedvig Eleonoras 
Lifgeding 1654; Licentierad utur Assessorstjensten med bibe- 
håUande af de härad, honom varit tillslagna, Vt 1655; Vice 
Lagman i Lifgedinget 1664; Entledigad från Justitiariebefatt- 
ningen 1679; Lagman i Lifgedinget 1681; Död ^^/i 1692; be- 
grafven i Clara kyrka i Sthlm. 

Gift ^ Vii 1642 . med Maria Elofsdotter, f. 1625, död »Va 
1688; dotter af Bäntmästaren Elof Andersson och Elin Hök. 

28) Johan Wattrang, Adlad Wattrang, till Glasberga 1653-1655 
och Högbovik; f. Vs 1619 i Södermanland; Magister i Upsala 

1642; Efter utrikes resor Hof mästare hos Eiks Amiralen Grefve 
Gabriel Oxenstjerna 1650; Secreterare i Svea H. K. Vs 1652; 
Assessor ^V« 1663; Adlad Vs 1654; »Licentierad» 1655; Härads- 
höfding i Upland s. å.; Häradshöfding i Grythytte, Nora och 78 ASSESSORER 

Lindes bergslager 1657; Död, utan son, ^Vi 1680 i Sthlm, be- 
grafven i Storkyrkan. 

Gift l:o) ^% 1652 med Brita Barckman, död ^Vs 1672; 
dotter af Rådmannen i Sthlm Jacob Barckman och Brita Jöns- 
dotter; 2:o) "Ao 1678 med Helena Lagerqvist, f. ^Vi 1646, dod 
^Vs 1701; dotter af Lagmannen Eric Ericsson Lagerqvist och 
Maria Elofsdotter. 

1654— 1(>55 29) Johan Sylvius, Adlad Sylvtus, f. 1620, i Carlstad; 

Gick i Carlstad Schola; Student i (Jpsala 1639; Cancellist i 
Kongl. Cancelliet; Registrator i Hof Cancelliet; Legations Se- 
creterare i Paris; Gouvernements Secreterare i Lifland ^Vs 
1649; Hertig Carl Gustafs Secreterare 1653; Adlad ^Vi« s. å.; 
Assessor i Svea H. E. ^Vn 1654; Häradshöfding i Tio Härads 
domsaga 1655; Tillika Translator Regins; Har öfversatt åt- 
skilliga på främmande språk tryckta arbeten till Svenska språ- 
ket och författat Gratulationer på Frans jsk vers; Lagman i 
Wermland ^% 1685; Död % 1690, begrafven i Sånga kyrka 
på Svartsjölandet. 

Gift l:o) med Drottning Christinas Kammar Jungfru Inge- 
borg Hinman, f. ^7i2 1623, död ^7* 1677; dotter af Slottsfog- 
den på Wadstena Bengt Bengtsson till Skagestrand; 2:o) 167. 
med Elisabeth Swart, död ^Va 1685; dotter af Assessoren Sven 
Swart; 3:o) 'V2 1686 med Christina Stjernhjelm, f. 1643, död 
*Vi 1728; dotter af Krigs Rådet Göran Olofsson Stjernhjelm 
och Cecilia Bure. 

1655— 1()(>4 30) Nils Nilsson; Borgmästare i Sthlm; Assessor i Svea 

H. R. V? 1655; Aflade eden Vio s. å.; Förordnades jemte Asses- 
soren Solenblomma och två af stadens Rådmän *% 1661 att 
hålla ny syn på rågången mellan Hemmestad och Svensvik; 
Död 1664. 

Genom Nådigt Bref ^Vi« 1664 förklarades, >>att icke alle- 
nast sal. Nils Nilssons enka och barn, utan ock eho som helst 
derefter genom den timliga döden afginge, skulle hans efter- 
låtna hustru och barn njuta sin framlidne mans och faders 
tjenster till godo i så måtto, att hon eller de skulle hafva att 
uppbära och njuta ett års löö till nådar». 

H555— 1()<)4 31) Magnus Palumbus, Adlad Oripenklo, f. i Wreta 

prestgård; Efter en i Upsala 1634 utgif ven Disputation: de 
mundo, och s. å. hållen och tryckt Oration samt utrikes resor 
Häradshöfding i Tjust härad; Borgmästare i Wisby och Fogde 
på Gotland *Vu 1646; »Genom en special Vocation» Assessor i 
Svea H. R. Vi 1655; Assessor i Reductions Collegium 1658; 
Adlad Vs 1664; Justitise President i Göteborg Vs s. å.; Död,, 
barnlös, ^V* 1676, begrafven i Christinse kyrka i Göteborg. 
Gift 1647 med Catharina Nilsdotter, död 1688; dotter af ASSESSORER 79 

Super Intendenten i Calmar M.t Nicolaus Eskillius och Brita 
Johansdotter TJngia. 

32) Michill Olofsson Dubb; Vice Fiseal i Svea H. R. 1655-1674 
^/5 1647; Advokat Fiseal ^V? 1651; Assessor ^h 1655; Död 

1674, begrafven i Storkyrkan. 

Gift med Brita Johansdotter, dotter af Rådmannen i Stock- 
holm Johan Persson. 

33) Nicolaus Skunck, Adlad Skunck, till Skunkenberg 1655-1658 
(nu Johannishus) i Blekinge, Läntzö i Roslagen samt Karnäs 

och Foderxip, f. 'V4 1614 i Wassunda Prestgård; Skickades till 
Upsala Schola 1625; Student vid Universitetet derst. 1628; 
Reste utrikes 1640; Studerade Juridik vid Universitetet i Leij- 
den, samt vid åtskilliga Academier i Frankrike; Hemkom 1645; 
Stads Secretérare i Stockholm ^Vs s. å.; Borgareståndets Secre- 
teräre vid 1650 års Riksdag; »Uppsatt det märkvärdiga Me- 
morial, rörande angelägenheten af en Reduction, hvilket de 3 
ofrälse stånden ^/lo s. å. framräckte till Drottningen»; Asses- 
sor i Åbo H. R. *Va 1652; Assessor i Commerse Collegium /z 
s. å.; Förordnad af Drottning Christina att, jemte Johan Silf- 
vercrona, förestå Hennes Höf Stat 1654; Assessor i Svea H. 
R. ^7 1655; Revisions Secretérare 'Vs 1658; Tillika Härads- 
höfding i Långhundra, Erlinghiindra och Waxala härad ^V» 
1659; Adlad ^Vi 1660; Erhöll donation af Godset Foderup i 
Skåne s. å.; Landsdomare (Lagman) i Blekinge ^V? 1666; Le- 
damot i Commissionen för undersökning i anl. af oenigheter 
mellan Professorerne i Lund, strax efter Universitetets inrätt- 
ning, 1669; Förnämligast känd såsom politisk förf attare ; Stod 
i mycken ynnest hos Drottning Christina och Konung Carl X; 
Död V12 1676, begrafven i Storkyrkan i Stockholm. 

Gift ^Vi2 1644 med Margaretha Andersdotter, död /s 1679; 
dotter af Kyrkoherden i Bromma Anders Johannis och Sara 
Jacobsdotter. 

34) Magnus Schiller, f. ^% 1614 i Södermanland; Stu- 1655-1671 
dent i Upsala 1634; Efter utrikes resor Eloqventise Professor 

derst. 1649; Drottning Christinas Privat Secretérare 1650; Vice 
Riddarhus Secretérare och Fiseal Vu 1651; Assessor i Svea H. R. 
7? 1655; Aflade eden Vio s. å.; Tillika Häradshöfding i Hagunda 
härad Vu 1666 samt i Asunda, Simtuna, Torstuna och Ulleråkers 
härad 1668; Död V12 1671; begrafven i flåtuna kyrka i Upland. 
Gift "A 1656 med Christina Maria Tröst, f. 164., död »^ 
1716 i Jönköping; dotter af borgmästaren i Stockholm Mäster 
Mathias Vallentinsson Tröst och Ingrid Hansdotter. 

35) Mårten Brenner, Adlad Brenher, f. ^% 1626 i 1655-1665 
Stockholm; Student i Upsala 1642; Utgaf en Grekisk Oration 

1643; »Lade god grund i Grekiskan och Latin samt i öfrige 
gagnande Wettenskaper»; Informator för Grefve Nils Brahe 80 ASSESSORER 

1651; Reste med honom genom de flesta länder i Earopa 1652 — 
1656; Assessor i Svea H. R Vt 1655; Aflade eden och intog 
sitt rum Vio 1656; Adlad ^Vs 1664; Revisions Secreterare 7i2 
1665; Död ^Vs 1673 i Stockholm; begrafven i Storkyrkan. 

Gift -^'6 1664 med Regina EUsabeth von Beijer, f. Ve 1645, 
död ^Ve 1679; dotter af Hof Rådet och General Directeuren 
öfver Postväsendet Johan von Beijer och Margaretha Wejler. 

1658—1674 36) Magnus Larsson; Advocat Fiscal i Svea H. R. 

1655; Assessor ^Vs 1658; Aflade eden /lo s. å.; Tillika Härads- 
höfding i Jönåkers, Hölö och Hölebo härad *^/i 1666; Död 1674. 

1664—1675 37) Jonas Sundell, f. i Westerbotten ; Eloquentise Pro- 

fessor i Upsala ^Vio 1651; Assessor i Svea H. R. ^Vs 1664; 
Riddarhus Secreterare s. å.; Häradshöfding Vio 1671; Död 1675. 

1664—1672 38) Johannes Bureus; son af Biskopen i Strengnäs 

M:r Jacobus Bureus Zebråzynthius ; Student i Upsala 1630; 
Mathematicse Professor i Upsala ^Vt 1650; Inspector för Up- 
lands Nation i Upsala 1663; Assessor i Svea H. R. ^Vio 1664; 
Död ^Vi 1672 i Stockholm. 

Gift l:o) med Johansdotter Hontbera, f. 16..; död 165.; 
2:o) Vs 1653 med Anna Hartig, dotter af Handelsmannen Claes 
Hartig och Engel Lindeman; 3:o) med Engel von Reten. 

1664-1693 39) Magnus Utter, Adlad Utterhjelm, f. 163.; »Efter 

anlagde studier» och vidlyftiga utrikes resor Advocat Fiscal i 
Svea H. R. 1658; Assessor *Vio 1664; Adlad ^Vs 1692; Synes 
hafva fått afsked 1693; Död 1699. 

Gift l:o) 3«/i2 1660 med Brita Göransdotter, f. «/9 1640 
på Gerbergärde i Stora Tuna i Dalarne, död *% 1666; dotter 
af Bergsmannen Göran Andersson och Kjerstin Ericsdotter; 
2:o) 7^ 1668 med Margaretha Sylvestersdotter; dotter af Lands- 
kamreraren i Stockholms län Sylvester Sylvestersson och Elsa 
Ericsdotter. 

1666-1668 40) Olof Arvidsson Thegner, se N:o 13 af vice Pre- 

sidenter. 

1668-1674 41) Jonas Rothoff, Adlad Rothåf, f. Vio 1629 i Åbo; 

Student derst.; Disputerade 1646; Responderade 1648; Student 
sedan i Upsala; Reste utrikes; Vid hemkomsten Advocat Fiscal 
i Svea H. E. ^Vn 1664; Assessor Vs 1668; Revisions Secrete- 
rare ^Vi 1674; Adlad ^^ 1675; Död ^^h 1676 i Stockholm, 
begrafven i Storkyrkan. 

Gift 166. med Helena Trotzig, f. ^^a 1649, död ^Vi 1728; 
dotter af den rike Bergsmannen vid Stora Kopparberget An- 
ton Johansson Trotzig och Helena Teet. 

1671-1684 42) Petrus Jonae Salanus, f. Vu 1624 i Upsala; Efter 

idkade studier i Upsala och utom lands Ausc. i Svea H. R. 
V4 1652; Actuarie ^Vn 1654; Notarie Via 1660; Advocat Fiscä ASSESSORER 81 

'^/5 1668; Assessor *Va 1671; Häradshöfding i Norunda härad 
Vo 1674; Död ^Vu 1684. 

Gift 165. med Margaretha Loccenia, död '^^/h 1684; dotter 
af Professoren i XJpsala D:r Johan Loccenius och Ursula Tham. 

43) Lars Månsson Mörling, Adlad Mörling, f. ^Ve 1672-168« 
1630 i Mörlanda; Efter idkade studier Ausc. i Svea H. R 

*/i2 1654; Casseur på Svenska Ambassaden till Moskwa /? 1655; 
der han jemte de öfriga af Ambassaden utstod en svår arrest 
till 1658; Aetuarie i Hof Eätten 1660; Notarie ^Via 1667; 
Primus Notarius Vt 1668; Advocat Fiscal ^Vt 1671; Assessor 
^^2 1672; Revisions Secreterare och Ledamot af Lag Commis- 
aionen Vi^ 1686; Adlad V* 1688; Dessutom brukad i de »an- 
gelägnaste och vigtigaste» Commissioner; Död ^V» 1689 i Sthlm, 
begrafven i Clara kjrka. 

Gift l:o) 1660 med Brita Billingia, f. *7jo 1631, död Vs 
1667 ; dotter af Kapellanen i Bälinge och Tvstberga Nils Svens- 
son Billingius och Amelia Ruprechtsdotter Ihering; 2:o) */« 
1669 med Carin Wulf, f. ^"/5 1644, död Vs 1724; dotter af 
Yinskänken i Stockholm Anders Larsson Wulf och Elisabeth 
Michelsdotter. 

44) Jacob Andreae Parmander; Efter idkade studier 1(574— 1«88 
och utrikes resor, derunder han var i Paris 1661, Advocat 

Piscal i Svea H. R. ^V« 1672; Assessor »Vs 1674; Ledamot af 
Lag Commissionen Vis» 1686; Död 1688 i Sthlm. 

Gift med Christina Maria Tröst, f. 164., död »Vt 1716; 
•enka efter Assessoren Magnus Schiller samt dotter af Borg- 
mästaren i Stockholm Mathias Valentinsson Tröst och hans 
4:de hustru Ingrid Hansdotter. 

45) Jöns Claesson Wallwijk, f. /lo 1631 på Stråtenbo; 1674-1H91 
Efter idkade studier Rådman i Falun Vii 1659; Stads Syn- 

<licus (Secreterare) derst. ^'*/2 1661; Reste utomlands 1666 — 
1668; Höll under Konung Cari XIrs vistande i Falun V» 1(373 
på Grufsalen ett tal till Konungen och blef . af denne fördel- 
aktigt känd; Assessor i Svea H. R V* 1674; Intog sitt rum /e 
8. å.; Förblef vid Assessoratet, undanbedjande sig både Adel- 
skap och Lagmanssjssla; »Bivistade många vigtiga förrättnin- 
gar, serdeles de ryktbare Troll Ransakningar»; »Hade anseende 
såsom en from man och stod i synnerlig gunst vid Hofvet»; 
Död "/s 1691 i Sthlm. 

Gift Ve 1662 med Magdalena Rudbeckia, f. ^Vo 1647 i 
Westerås, död ^Vs 1726 i Linköping; dotter af Biskopen i Wester- 
ås D:r Nicolaus Johannis Rudbeckius och Catharina Nentzelia. 

46) Petter Kyronlus; Häradshöfding i Hagunda härad HJ74-1G71» 
^Vt 1666; Hof mästare hos Fält Marskalkinnan Agneta Fleming; 
Assessor i Svea H. R. Vs 1674; Borgmästare i Stockholm och 

Praeses i Handels CoUegio 1679; Död /i 1681. 

ii H2 ASSESSOKEH 

Gift l:o) 1^5 1063 med Anna Carlsdotter Wudd till Strand 
och Stora Sundbj, f. ^^4 1G39 i ThorshäUa, död ^i 1671; be- 
grafven i Flöda kjrka i Södermanland; dotter af Borgmästaren 
i nämnda stad Carl Biggardsson Wudd och Carin Mänsdotter; 
2:o) 1672 med Cecilia Broms, dotter af Kyrkoherden i Ockelby 
Johan Broms och Catharina Krook. 
I67i)-l<>8() 47) Daniel Caméen, Adlad Caméen, f. 1625 i Carl- 

stad; »Gick i Carlstads Trivial Schola»; Student i Upsala 1644; 
Phil. Magister ^V« 1652; Reste utrikes; Skånska Ridderskapets 
och Adelns Commissarie Via 1661; Rådman i Sthlm ^Vft 1667: 
Commissarie i Banken ^% 1668; Stockholms Stads Secreterare 
Ib 1674; Ledamot i Ständernas Commission angående »Redo- 
görelsen för Administrationen under Minderårigheten» 1675; 
Assessor i Svea H. R. *Via 1679; Af sked derifrån på begäran 
^Vi 1680; Handels Borgmästare i Sthlm 'Vi 1681; Borgare 
Ståndets Taleman vid Riksdagen i Sthlm 1682; Justitise Borg- 
mästare Va 1683; Borgare Ståndets Taleman jemväl vid Riks- 
dagarne 1686 och 1687; Adlad ^Vis 1687; Var Ledamot af Lag 
Commissionen ; Inrättade Auktionskammaren i Sthlm, hvarå 
han för sig och arfvingar erhöll privilegium på Directeurskapet 
med en viss procent; Död ^V* 1()92 i Sthlm. 

Gift 166. med Magdalena Pahl, död Va 1691 i Sthlm, be- 
grafven i Storkyrkan; dotter af Köpmannen i Sthlm Mathias 
Pahl och Magdalena Hansdotter LefiEler. 
if>8o— ig;»2 48) Jonas Hassel; Advocat Fiscal i Svea H. R. 167(>;. 

Assessor "^Vs 1680; Introducerad och intog sitt säte Vt s. å.; 
Ledamot af Lag Commissionen ^'Vs 1688; Död 1()92. 
if;8i-i(i84 49) Lars Andersson Hylthén, f. 16(40); Först Fiscal 

och Commissarie, sedan Referendarie i Commerce CoUegium 
*Vii 1674; E. o. Assessor i Svea H. R. 1681; Af sked för opass- 
lighet ^7ia 1684; Antecknad såsom ledamot i Lag Commissio- 
nen i dess prot. ^V^ 1693; Död 1697. 

Gift l:o) 166. med Anna Hammariu, dotter af Kyrkoher- 
den i Clara och Bromma, Öfver-Hofpredikanten M:r Samuel 
Benendicti Hammarinus, »Mäster Samuel», (efter hvilken Mä- 
ster Samuelsgatan i Sthlm är uppkallad), och Maria Catharina 
Karckman; 2:o) Vs 1675 med Jacobina Daurer, f. ^Ve 1647, död 
^Vs 1693; dotter af Apotekaren på »Markattan» i Sthlm Georg 
Christian Daurer och Maria von Schoting; 3:o) 1()94 med Ca- 
tharina Reenstjerna; dotter af Manufactur Commissarieu Abra- 
ham Momma och Ingrid Johansdotter. 
Kisi— lf)S2 50) Johan Rokes; E. o. Assessor i Svea H. R. 1681; 

Assessor i Göta H. R. Vio 1682; Död ^'U 1691. 

Gift med Brita Ericsdotter, död ^^/s 1695 i Jönköping. 
1«S2— KJih*) 51) Sven Hasselbonn, se N:o 68 af Assessorer in 2:a 

Classe. ASSESSORER 8:5 

52) Pehr Broméen, se N:o 18 af vice Presidenter. H>83- 16J)5 

53) Sylvester Phrygius; Secreterare; Häradshöfding l(>84— 1693 
^*/io 1684; E. o. Assessor i Svea H. E. ^Vi2 s. å.; Död 1693. 

54) Lars Wadensten, Adlad Wadenstjerna, f. 1649; i()84— 1704 

Adjtinctns Juris i Upsala 1677; Reste utrikes; E. o. Juris Pro- 
fessor i Upsala 'Ve 1684; E. o. Assessor i Svea H. R. -Vn 
1684; Tillika Assessor i Executions Commissionen 1685; Adlad 
^Vi 1702; Död Vo 1704, begrafven i Wester Åkers kjrka i 
Upland. 

Gift l:o) 1()8. med Elisabeth Krook, f. 166 , död 1750; 
skilda; dotter af Häradsliöfdingen Grudmund Krook; 2:o) h 
1700 med Christina Lund, död ^Vio 1704; enka efter Rådman- 
nen Jonas Enman i Söderhamn. 

55) Petter Kalling, Adlad Kailingr, f. 1648 i Kalajocki; 1(W7-1705 
Efter en i Upsala utgifven Disputation 1673 och utrikes resor 
Cancellist hos Svenska Abgesandten i Paris 1674; Af sked der- 

ifrån 1678; Secreterare i Reductions Commissionen 1680; Asses- 
sor i Svea H. R. ^V» 1687; Tillika Assessor i nämnda Com- 
mission ^Vn s. å.; Adlad »7« 1698; Död »Vs 1705 i Sthlm. 

Gift Vs 1684 med Margaretha Bunge, f. Vi 1668; död 
1756; dotter af Handels Borgmästaren i Sthlm Mårten Bunge 
och Margaretha Jernstedt. 

56) Pehr Scheffer, se N:o 15 af Presidenter. nw— 1712 

57) Magnus Sierman, Adlad Stjernmarck, f. ^^i\ i(iS8— 1711 

1653 i Skärstads prestgård; Student i Åbo; Gjorde utländska 
resor, uppehöll sig länge i Rom och var någon tid Drottning 
Christinas Secreterare; E. o. Assessor i Svea H. R. 'Vs 1688; 
Assessor V» 1692; Brukades mycket af Konung Carl XI i extra 
Commissioner; Satt 1694 i Rätten öfver PatkuU och de Lif- 
ländska Landt Råden, hvilka klagat öfver Reductionen i Lif- 
land; Adlad Vt 1698; »Var en af sin tids lärdaste män och 
hade en utvald boksamling»; Död ^^/i 1711 i Westerås. 

Gift 1689 med Margaretha Larsdotter, f. 1658, död 1700 
i Sthlm, begrafven i Storkyrkan; dotter af General Kammere- 
raren Lars Jonsson. 

58) Carl Eritz; Anse. i Svea H. R. Vio 1665; Vice Fiscal 1BJ)1- löon 
*V2 1675; Advocat Fiscal ^U 1680; Assessor 1^/2 1691; Död 

-V» 1693. 

Gift med Margaretha Furubohm; lefde 1728. 

59) Niclas Huldt; Borgmästare i Örebro; Assessor i Svea 10!>;J -lijjm 
H. R. Vi 1^93; Död 1696. 

60) Johan Berch, Adlad Skutenhjelm, f. ^^3 1646 i \cm-\iu 

Linköping; Idkade studier vid Gymnasium derst.; Student i 
Upsala; Amanuens i Antiqvitets Archivo och hos Presidenten 
Georg Stjernhjelm 1669; Amanuens hos Riks Historiographen 
Johan Widekindi 1670; Stads Secreterare i Carlshamu 1671; 84 ASSESSORER 

Cancellist vid Ambassaden till Cöln 1672 och vid Beskicknin- 
gen till Holland 1674, »derunder han hade tillfälle att föröka 
sina kunskaper i språk och Wettenskaper samt gföra bekant- 
skaper med lärda mänt; Cancellist i Jnstitise Canceuiet Ao 1675; 
Notarie vid Commissionen till Pommern och Bremen 1680 — 
1682; Proto Notarie i Cancelliet och Notarie i Jnstitise Revi- 
sionen «A 1686; Assessor i Svea H. R. "A 1693; Adlad ^Vs 
1712; Revisions Secreterare Vi 1714; Ledamot af Lag Com- 
missionen Ao s. å.; Afsked ^Vö 1721; Död ^Vs 1731, begrafven 
i Adelsö kyrka å Svartsjölandet. 

Gift Ve 1682 med Christina Bergman, död 1744; dot- 
ter af Rådmannen i Sthlm Mathias Bergman och Christina 
Erdtman. 

1693-1712 61) Samuel Eosander, Adlad Göthe, till Österby, f. 

1637 i Åsbo Prestgård; Fick efter idkade stndier Konung 
Carl XI:s stipendium att »lära Ryska språket samt att göra 
sig kunnig om Ryska folkslagets affairer och handlingar» 1664; 
Handskrifvare hos Svenska Residenten i Moskwa Johan Lill- 
jenthal 1665; Secreterare vid Beskickningen i Moskwa; Åter- 
kom till Syerige 1670; Rysk Translator s. å.; Andra gången 
Secreterare till Ryssland med Envoyén Ebersköld 1671; Refe- 
rendarie Secreterare för Ryska afPairerna i Kongl. Cancelliet 
^Vii 1677; Envoyé Extraordinarie till Moskwa Vi 1680; Råd- 
man i Sthlm Vio 1681; Assessor i Svea H. R. "A 1693; Adlad 
^Vs 1698; Ambassadeur Extraordinaire, jemte andra, till Ryss- 
land 1699; Död, utan son, Vs 1712 i Sthlm, begrafven i S:t 
Jacobs kyrka. 

Gift ^^8 1671 med Anna Bertilsdotter; Enka efter Banco 
Bokhållaren Eric Thorbjörnsson. 

1605-1718 62) Magnus Kijl, Adlad Kijl; f. i Nykils socken i Öster- 

götland; Åtnjöt undervisning i »Trivial Scholan och Gymnasium» 
i Linköping från 1664; Student i Lund 1674 och i Upsala 
1677 ; Hof Mästare hos Hof Cancelleren Frans Joel Ömestedt 
1679; E. o. Cancellist vid Krigs. Exp. af Kongl. Cancelliet 
1683; Copist vid Jnstitise Exp. 1684; CanceUist 1685; Bonde 
Ståndets Secreterare vid Riksdagen 1686; Secreterare i Slotts 
Cancelliet ^^is 1688; Assessor i Svea H. R. A 1695; Adlad Vh 1711; Lagman i Norrköpings läns Lagsaga Vs 1718; Lag 
man öfver hela Östergötland ^«A 1719; Afsked ^U 1720 för 
sin höga* ålder; Förde protokollet vid Biskopames och Clere- 
ciets Conference om Kyrko Ordningen; Död ^^/V 1^21 i Lin- 
köping. ' 

Gift Vi 1684 med Lucia Lampa, f. A 1669, död ^Vio 1720; 
dotter^ af Bry^are Åldermannen i Sthlm, Ryttmästaren Claes 
Petersson Lampa och Lucia Johansdotter Schick. ASSESSORER 85 

63) Lars Svanhals, f . 1641 i Svanshals socken i öster- 16D5— 1704 
götland; Dispnterade i XJpsala: de Jure Hospitii, 1660; Lega- 
tions Secreterare tiU Polen 1677; Häradshöfding i Skåne 1682; 
Assessor i Göta H. R. ^% 1687; Assessor i Svea H. E. »% 

1695; Död ^Ve 1704 i Sthlm. 

64) Anders Schonberg, Ausc. i Svea H. R. **/4 1683; 16%-1701 
Notarie 7* 1685; KaUas i Hof Rättens protokoll 1694 för Proto 
Notarie; Assessor ^^9 1696; Död ^Va 1701. Hof Rätts Råd. Enligt Eegeringsformen d. -^2 1719, § IS, skulle »två de 
äldsta Åssessores förutan någon tillökning af lön eller befri- 
else ifrån vanlige sysslor njuta namn och heder af Hof Rätts 
Råd » . 

171I)-I7;](> 1) Friherre Olaus OlofsSOn Thegner, f. Vs 1G62 i 

Sthlm; Student i Upsala l()(>i>; Assessor i Svea H. R. in se- 
cunda Classe Viä 1688; Hof Bätts Råd -^/4 1711); Tjenstfri 
1728; Död V4 1736. 

Gift l:o) Vé 1700 med Maria Grönhagen, f. ^Ve 1678, död 

• Ib 1709; dotter af Lagmannen Claes flinric Grönhagen och 

Maria Johansdotter Hodelia; 2:o) 1714 med Maria Héerdhjelm, 

f. ^Vs 1687, död ^Vö 1725 vid Varma Baden i Aachen; dotter 

af vice Presidenten Henric Héerdhjelm och Maria Grubb. 

1711)— nai 2) Johan Stigzelius, Adlad Lilljemarck, till Örby och 

Öster Wallbj i Upland, f. ^U 1655 i Upsala; Studerade vid 
Upsala Academie; Blef för sin fader Erkebiskop Stigzelii för- 
tjenster jemte syskon adlad ^Ve 1675; Ausc. i Svea H. R. 
^Vio 1679; Reste utrikes 1680; Häradshöfding i Wallentuna, 
Semin^hundra, Sollentuna och Danderyd i Upland samt Svart- 
lösa, Öknebo och Sotholm i Södermanland Vt 1687; Assessor 
i Hof Rätten in secunda Classe ^Ve 1693; Hof Rätts Råd ^'A 
1719; Död ^Vs 1731. 

Gift l:o) med Christina Beata Appelgren, f. ^V« 1667, död 
^^/a 1754; dotter af Presidenten i Kammar Revisionen Nils 
Johansson Appelgren till Hyllinge och Catharina Gyldenklou; 
2:o) med Margaretha Bure, dotter af Assessoren Johannes Ja- 
cobi Burensköld och Anna Hartig. 

1720-1724 3) Jöns Noordenhjelm, se N:o 22 af vice Presidenter. 

1720-172G 4) Bengt Baaz, Adlad Baas, f. 1()(). i Westergötland ; 

Magister i Upsala 1691; Hof Mästare för de Kongl. Pagerua; 
Advocat Fiscal i Svea H. R. 27^, 170I; Assessor ^Vs 1705; 
Adlad ^Ve 1711; Lagman i Malmöhus Läns Lagsaga ^V? 1718; 
»Skulle efter förändring med Justitise Staten återgå till sin HOF RÄTTS KÄI) h7 

förra Assessorstjeust, dock njnta Lagmans Character och he- 
der» »Vi 1719; Hof Rätts Råd 1720; Död ^V» 1726 på Ökna i 
SödermaDland. 

Gift l:o) med Annn Helena Héerdhjehn, f. ^Vt 1683, död 
^V* 1706; dotter af vice Presidenten Henric Héerdhjelm och 
Maria Grubb; 2:o) 1712 eller 1713 med Sophia Maria Billing- 
sköld, f. ^^6 1693, dödomkr. 1720; dotter af Kammar Rådet 
Hans Billingsköld och FriherriDnan Brita Eldstjerna. 

ö) Johan Rosenstoipe, se N:o 23 af vice Presidenter. 17-24— 174a 
()) Henric Gangius, Adlad Rosenstedt, till Alby, f. i72h 

^5 1666 i Westerås; Student i Upsala; Efter en 1686 utgifven 
Juridisk Disputation samt vidlyftiga utrikes resor e. o. i Riks 
Archivo 1690; Krigs Fiscal vid de Svenska Auxiliaire trupper, 
som gingo till Rhen strömmen, ^^/g 1691; Stabs Auditeur i 
Wismar och Auditeur vid Buchwalds Regemente ^^4 1693; 
Adlad ^7io 1695; Assessor i Svea H. R. V< 1710; Dera stad- 
fästad 'Vi o s å.; Hof Rätts Råd Vs 172H; För sjukdom erhållit 
afsked s. d.; Död, utan son, ^Vn 1729. 

Gift med Christina Göthe, f. /s 1676, död **'s 1741; dotter 
af Assessoren Samuel Göthe och Anna Bertilsdotter. 

7) Johan Swebilius, Adlad Adlerberg, f ^"7 1671 i 1728 i73(i 

Sthlm; Adlad jemte syskon V» 1(584; Efter idkade studier vid 
Upsala Academie och utgifna Disputationer, en i Upsala 1690 
och under utrikes resor en i Strassburg 1(593, Cancellist i Ty- 
ska Exp. af Kongl. Cancelliet */i 1698; Cancellist i Svenska 
Exp. ^1% 1700; Secreterare på Ambassaden till Predsverket med 
Pohlen i Warschau 1704; Presidents Secreterare i Kongl. Can- 
celliet ^V4 1709; Protocolls Secreterare i Kongl. Senaten ^Vio 
1710; Assessor i Svea H. R. Vi 1714; Hof Rätts Råd Vs 1728; 
Afsked ^Vio 1736; Död »Ve 1740 i Sthlm. 

Gift ^/h 1703 med Anna Magdalena Lagerstedt, död ^^'9 
1710; dotter af Commissarien Jacob Lagerstedt och Maria 
Adlersköld. 

8) Johan Cröijer, Adlad Ehrenadler, f. ^Via 1669 i i72s- 17;»2 

-Sthlm; Efter idkade studier vid Upsala Academie och några 
ars utrikes resor e. o. Cancellist i Kongl. Cancelliet; Copiet 
vid Liffländska Contoiret ^"/s 1698; Cancellist i Tyska Exp. 
^S 1703; Registrator ^Vm 1706; Registrator vid Utrikes Exp. 
-^/o 1710; Assessor i Svea H. R Vi 1714; Adlad *V« 1719; 
Hof Ratts Råd Vs 1728; Död, barnlös, ^^6 1732. 

Gift 1715 riied Margaretha Wulf, f. ^Vio 1668; Enka efter 
Notarien Georg Lindenmeijer och dotter af Assessoren Daniel 
Wulf och Margaretha östman. 

9) Lars Ekström, Adlad Adlermarck, f. Vs 1660 i I7*2s-i7.u» 

Eksjö; Efter idkade studier och en i Upsala 1()89 hållen La- 
tinsk Oration Ausc. i Svea H. R. -Va 1691; Vice Notarie 1()92; 8H HOF RÄTTS RÅD 

Secreterare hos Grefve Behosköld 1699; GoaverDements Se- 
creterare i Skåne «Vt 1703; Adlad «A 1704; Assessor i Hof 
Rätten ^Vt 1716; Hof Rätts Rad V» 1728; Afsked ^Ve 1733; 
Död 'Vd nSb i Sthlm, begrafven i S:t Jakobs kyrka. 

Gift V» 1707 med Anna Catharina Adlercreutz, f. 1689, 
död *% 1721; dotter af Kongl. Räntmästaren Thomas Adler> 
creutz och Sophia Ehrenborg. 

1728-1741 10) Hans Permaa Adlad Olivecrona, f. ^Vi 1680 i 

Sthlm; Efter 11 års idkade stndier vid Upsala Academie och 
en der sammanskrifven Disputation, som, innan den vardi 
tryckt, uppbrann vid branden 1702, e. o. Cancellist i Riks Ar- 
chivo 1702; Ausc. i Lag Commissionen s. å.; Auditeur vid då 
i Pohlen varande Calmare Regemente ^^/t 1704; Följde efter 
slaget vid Pultawa 2% 1709 Konung Carl XII till' Bender; 
Legations Secreterare vid Beskickningen till Ottomanniska 
Porten s. å.; Gjorde sedan i vigtiga ärenden flera resor emellan 
nämnda ställen; Cancellist vid Inrikes Stats Exp. ^Ve 1710; 
Cancellist vid Utrikes Exp. *®/ii 1711; Commissions Secreterare 
i Constantinopel och vid Turkiska Arméen vid Pruth ström- 
men s. å.; Befordrade med synnerlig försigtighet bref växlingen 
på Bender; R^strator vid Utrikes Exp. ^7* 1714; Kom med 
Konungen från Bender till Stralsund 1715; Assessor i Åbo- 
H. R. 1717; Assessor i Svea H. R. 'Vt 1718; Adlad »Vo 1719; 
Hof Rätts Råd Va 1728; Död -Vi 1741, begrafven i Storkyrkan. 
Gift ^Vs 1720 med Margaretha Iserhjelm, f. V 1700, död 
*Vii 1745; dotter af Biskopen i Westerås D:r Mathias Johan 
Iser och Margaretha Nyman. 

1729-1739 11) Carl Diedric Ehrenpreus, Friherre och Grefve 

Ehrenpreus, f. 'Vi 1692 i Örebro; Student i Upsala 1706; 
E. o. Cancellist i Kongl. Cancelliet och i Utrednings Exp. 1711; 
Copist i Utrikes Exp. ^V* 1712; Af reste, efter befallning, med 
bref och angelägna handlingar till Konung Carl XII i Turkiet; 
Deltog vid Calabaliken i Bender, ehuru ej militär, i striden, 
så att Konungen ville utntUnna honom till Ofverste Lieutenant, 
hvilket han dock undanbad sig; Cancellist i Krigs Exp. ^'1 
1714; Åtföljde Konungen hem och var med honom i de följan- 
de årens fälttåg; Registrator vid Inrikes Exp. *% 1716; Asses- 
sor i Svea H. R. ^V2 1718; Ledamot i Justitiee Deputationen 
vid 1720 års Riksdag; Hof Rätts Råd «/i« 1729; Ledamot af 
Secreta Utskottet och Elector till Ständernas Deputationer vid 
1731, 1734 och 1738 årens Riksdagar; Riks Råd «Vs 1739; 
Prseses i Reductions och Liquidations Commissionen Ve s. å.; 
Riddarhus Directeur 1741; Medlem af Kongl. Wetenskaps Aca- 
demien 1746; Commissarie vid af slutandet af handelstractat 
med Spanien 1746 samt vid Alliancemes slutande mellan Sve- 
rige, Frankrike och Preussen 1747; Friherre 'Vn 1747; Presi- HOF RÄTTS RÅD 89 

dent i Lag Commierionen s. å.; Commendeur af NordBtjeme 
Orden ^^U 1748; Riddare och Commendear af Kongl. Maj:ts 
Orden ^V* s. å.; Oanceller vid Academien i Upsala ^^U 1751; 
Grefve ^Vn s. å., ej introducerad; Död, barnlös, ^Va 1760, be- 
grafven i S:t Clara kyrka. 

Gift 22/5 1716 med Catharina Linroth, f. ^V* 1692, död 
% 1775; dotter af Assessoren Johan Eliaesson Linroth och 
Brita Bokes. 

12) Lars Enerot, Adlad Ehrenstam, f. 1681 i Åmål; 1731—1744 
Efter idkade stadier vid Upsala Academie Anse. i Svea H. K. 

^Vi« 1706; Hof rätts Advocat 1709; Banco Secreterare ^Vi 1716; 
Adlad Vii 1719; Assessor i Hof Rätten »Vi« 1725; Hof Rätts 
Råd Vt 1731; I>öd ^V$ 1744, begrafven i Riddarholmskyrkan. 
Gift 1721 med Catharina Elisabeth Gripenstedt, f. V^ 
1700, död ^^6 1756; dotter af Handelsmannen i Göteborg Ja- 
cob Radhe och Catharina Tham. 

13) Johan Herlin; Student i Upsala 1691; Disputerade 1732—1749 
1703; Ausc. i Svea H. R. *Vi2 s. å.; Blef ntskrifven till Ar- 

méea 1706; Auditeur vid Kongl. Majrts Lif Drabanter 1708; 
Assessor i Hof rätten ®/9 1718; Gick till sin förra tjenst **/* 
1719; Åter Assessor Vt 1731; Hofrätts Råd »Ve 1732; Död 
'V 4. 1749. 

Gift l:o) omkr. 1720 med Catharina Märta Adlerbaum, 
död 1730; dotter af Assessoren i Göta H. R. Israel Stiekman 
och Maria Westenhjelm; 2:o) med Hedvig Charlotta Carpelan, 
1 ^V? 1706; dotter af Lagmannen i Tomeå lagsaga Hof Rätts 
Rådet Lars Carpelan och Christina Magdalena Schönberg till 
Holmen. 

14) Johan Fredric Flach, till Berga i Södertörn, f. 1733—1734 
^Vé 1657 i Strassbui^; Juris Licentiat derst. 1684; Inkom till 

Sverige 1685; Secreterare hos General Gouverneuren i Estland 
Kongl. Rådet Grefve A. De la Gardie 1691; Oeconomie Secre- 
terare i Rewal; Tillika Notarie i Borg Rätten derst. och Au- 
diteur; Advocat i Svea H. R. 1700; vice Fiscal i Kammar Re- 
visionen; Natnral. svensk Adelsman Ve 1719; Assessor i Hof 
Rätten ^Vi 1726; Juris Doctor i Strassburg «V« s. å.; Hof 
Rätts Råd ^Ve 1733; Död Vii 1734, begrafven i Westerhaninge 
kyrka. 

Gift l:o) i Rewal med Charlotta Mai^retha von Bock, 
död 1697 ; dotter af Kammarherren Berndt Fredric von Bock ; 
2:o) med Anna Catharina Ehrenhjelm, f. 1676, död ^^4 1749; 
dotter af Revisions Secreteraren Johan Ehrenhjelm och Mag- 
dalena Gyldenbring. 

15) Mårten Mårtens, f. i Göteborg; Student i Upsala; 1734—1736 
Ausc. i Svea H. R. Ve 1708; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 

k 1710; E. o. Notarie vid Civil Prot. /lo 1711; Krigs Fiscal JM) HOF RÄTTS RÅD 

1715; Presidents Secreterare ^7io s. å.; Assessor i Hof Rätten 
^Ve 1726; Hof Rätts Råd ^Vn 1734; Död Vt 1736 i Gefle: ogift. 

i7;J6-i747 16) Caspar Lampa, Adlad Gyllenbååt, f. Vi 1675 i 

Stockkolm; Studerade i Upsala och vid utländska Universitet; 
Secreterare hos Pfaltzgrefven Adolf Johan af Zweibriicken 
1700; Regements Anditeur 1703; Krigs Fiseal och Hof Audi- 
teur ^Vii 1708; Fången vid Pultawa ^Ve 1709; Utbytt mot en 
Rysk Kapten /g 1711; vice General Auditeur s. å.; Adlad ^^/s 
1719; General Auditeur ^V» s å.; Assessor i Svea H. R. ^ i 
1728; Hof Rätts Råd ^V» 1736; Afsked ^Vi 1747; Död Vi 1755. 
Gift Vi 1712 med Catharina Gyllenbååt, f. 'A 1697, död 
1744; dotter af Öfver Commissarien Börje Gyllenbååt och Ma- 
ria Piucier. 

17:5(>— 1755 17) Adam Fredenstjerna, se N:o 22 af Presidenter. 

1736-17;>8 18) Bengt Kiistedt, Adlad Silfverstedt, till Lund, 

Skällerö och Söderby i Upland; f. 168. i Wermland; Student 
i Upsala 1703^ Advocat i Svea H. R; Registrator i Högsta 
Ombudsmannens Exp. ^^/i» 1714; Secreterare n. h. o v. Vs 1719; 
Adlad ^/8 8. å.; Registrator i Justitise Exp. ^'V* 1722; Assessor 
i Svea H. R. Vi 1728; Hof Rätts Råd ^»/n 1736; Död ^^e 1T38. 
Gift med Grefvinnan Catharina Johanna Gyllenborg, f. 
Vs 1693, död 1757; dotter af Kongl. Rådet Gref ve Jacob Gyl- 
lenborg och Friherrinnan Anna Catharina Thegner. 

1738- i7(>4 19) Isaac Perman, adlad Ölivecrona, till Wygård, f. 

^V? 1681 i Stockholm; Student i Upsala 1696; Disputerade 
1706; E. o. Cancellist i Riks Archivo 1707; Ausc. i Svea H. R. 
^Vio s. å.; vice Häradshöfding i Upland 1711; Häradshöfding 
i Trögds, Åsunda, Lagunda, Hagunda och UUeråkers härad 
1716; Häradshöfding i Enköpings läns Lagsagas första härads - 
döme ^Vio 1718; Återfick sin förra domsaga genom nya regle- 
ringen 1719; Adlad ^Ve 1719; Assessor Vi 1728; Hof Rätts 
Råd 3\/io 1738; Landshöfdinge n. h. o. v. Ve 1755; Död, utan 
son, Vs 1764. 

Gift Vi 1715 med Sara Christina Schwede, f. /i 1697, död 
*Vi 1773; dottej af Politices och Moralium Professorn i Up- 
sala Johan Schwede och Brita Albrechtsdotter Behm. 

17:^9-1744 20) Niclas Wester, f. i Wermland; Student i Upsala i 

9 år; Ausc. i Svea H. R ^Vb 1710; E. o. notarie vid Crim. 
Prot. Vio 1713; vice Advocat Fiscal ^Ve 1716; Advocat Fiseal 
Vn 1718; Gick tillbaka till vice Fiscals sysslan 2% 1719; Ånyo 
Advocat Fiscal Vt s. å.; Assessor ^Vs 1728; Hof Rätts Råd 
Ve 1739; Död ^Vn 1744. 

Gift med Friherrinnan Juliana Charlotta Kruuse af Ver- 
chou, död 1737; dotter af Kaptenen Friherre Johan Kruuse 
af Verchou och Dorothea Sophia Lilljeström. 

1741— 175S 21) Samuel Roselius, se N:o 24 af vice Presidenter. HOF KATTS kAD \n 

22) Sven Gestrin, Adlad Lagerstam, f. 1680 i Ge 174:*»— n»? 

striklaud; Student i Upsala; Magister derst.; Ausc. i Syea H. B. 
^Vio 1714; KoDgl. Pagernas Hof mästare ^^/n s. å.; Hofqvarter- 
mästare V2 1719; Assessor i Hof Eätten VV 1731; Huf Bätts 
Råd Vs 1743; Adlad ^®/i 1755, ej introducerad; för sjuklighet 
erhållit afsked med Landshöfdinge karakter och heder ^Vö 
1757; Död, utan son, ^Vi 1765. 

Gift ^Va 1719 med Sara Hjerpe, f. ^Ss 1701, död ^^7 1767; 
dotter af Hof Eätts Advocaten och Secreteraren Johan Hjerpe. 

23) Johan Linderstedt, Adlad Linderstedt, t ^^lo 1744 1 7(52 

1685 i Jönköping; Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1711; Amanuens 
i Advocat Fiscals Contoiret s. ä. och i Secreterare Contoiret 
1712; E. o. notarie V12 s. å.; Vice Notarie vid Civil Prot. /9 
1713; Förordnad till vice Häradshöfdinge i Nerike ,1715; No- 
tarie och Secreterare i en Kongl. Commission i Wermland 
1717; Häradshöfding i Nerike ^'/lo 1718; Häradshöfding i Wäddö 
och Bro Skeppslag samt Lyhundra, Frötuua, Sjuhundra, När- 
dinghundra och Frössåkers härad i Roslagen ^*/4 1719; Assessor 
i Hof Rätten Vs 1735; Adlad »V9 1743; Hof Rätts Råd ^-/s 
1744; Ledamot i Riksens Ständers Allmänna besvärs Deputa- 
tion 1747; Riddare af Nordstjerne Orden ^^i 1757; Afsked 
1762; Död % 1764, begrafven vid Roslags Bro kyrka. 

Gift l:o) Vi o 1718 med Maria Margaretha Laurin, död 
^^/h 1723; dotter af Notarien vid Stockholms stads Kämnärs 
Rätt Johan Laurin och Emerentia Paidsdotter Rokes ; 2:o) -Ve 
1726 med Johanna Meurman, f. ^Vis 1701; dotter af Banco 
Commissarien Johan Henricsson Meurman och Anna Eloselia. 

24) Eric Petraeus, f . i Westmanland ; Varit först Audi- 1 744 1 747 
teur, sedan Fiscal, Secreterare och Justitiarius vid Ammiralite- 

tet i tillsammans 20 år; Assessor i Svea H. R. ^^/» 1737; Hof 
Rätts Råd ^Vi2 1744; Afsked *Vi 1747; Död '^Vs 1752 i Sthlm. 
Gift med EUsabeth Widlund. 

25) Johan Gerdesschöld, se N:o 21 af Presidenter. 1747 

26) Adrian Valtinsson, Adlad Adlerstam, f. -% 1681 1747 

i Weuersborg; Ausc. vid Stockholms stads domstolar 1702; 
E. o. Cancellist i Kammar OoUegium 1705; Fält Secreterare 
och Fält Auditeur vid Generalen Grefve Mörners Armée ^^1 
1710; Notarie i Fortilications Contoiret 1714; Fält Secreterare 
vid Generalen Grefve Rehnskölds Armée ^Vio 1718; Härads- 
höfding i norra (Jpland ^/lo 1721; Assessor i Svea H. R. ^/o 
1740; Hof Rätts Råd ^Vs 1747; Afsked *Ys s. å.; Adlad, ej 
introducerad; Död ^/s 1750. 

Gift ^Vi 1714 med Anna Helena Bunge, f. ^« 7 1696, död 
^Vö 1758; dotter af Justita^ Borgmästaren i Sthlm Jacob Mår- 
tensson Bunge och Anna Margaretha Ephniimsdotter Eugel- 
crona. 02 HOF RÄTTS RÅD 

1747-1762 27) Olof Benjamin Ehrencreutz, till Blghammar i 

Södermanland, f. »Vs 1702 påEhrendahl; Hofj ankare V? 1731; 
Anse. i Svea H. E. "Ao 1735; Kammarherre 1738; Uppförd 
på Lagmans förslag Vio 1739; Assessor i Hof Bätten ^% 1741; 
Hof Rätts Råd ^Vs 1747; Uppförd på förslag till Riks Råd 5 
gånger, till Jnstitiee Canceller en gång och till Lagman två 
gånger; Landshöfdinge n. h. o. v. ^Va 1761; Afsked 1762; Död 
V9 1772. 

Gift /9 1741 med Petronella Schaeij, f. ^V? 1699, död ^^t 
1793 i Sthlm; dotter af Borgmäjitaren i Carlshamn Peter 
Schaeij och Elisabeth Bromé samt Enka efter Directenren vid 
Ostindiska Compagniet flinric König. 

1747~17<V2 28) Pehr Franc, f. Vs 1689; Stndent i Upsala; Ausc. i 

Svea H. R. ^Ve 1709; Erhållit Hof Rättens »föreskrift tiU 
Kongl. Majrt» *V9 1712 att komma i Nådig åtanke; Med Kongl. 
Maj:ts bifall förordnad till vice Häradshöfdinge i Svartsjö län 
^Vii 1716; Häradshöfdinge i Nyköpings läns Lagsagas andra 
häradsdöme ^Vio 1718; Assessor i Dorpts H. R. ^Vio 1719; 
Förordnad att hålla Lagmansting i Gefleborgs läns Lagsaga 
7? 1722; Förestått en Häradshöfdinge Jurisdiction i Söder- 
manland 1723 — 1725; Häradshöfding i Trögds, Åsnnda, Håbo 
och Bro härad i Upland *Vs 1728; Assessor i Svea H. R. ^Vi« 
1742; Hof Rätts Råd ^Ve 1747; Afsked med Landshöfdinge 
n. h. o. v. «% 1762; Död ^Vh 1764. 

Gift 2^6 1729 med Magdalena Catharina Westerling, f. 
^Vt 1710, död Vs 1749; dotter af Öfver Inspectoren Mårten 
Westerling och Beata Elisabeth Stam. 

1749-1759 29) Reinhold Riicker, Adlad Ruckerschlöld, 1 ^V? 

1690 i Hedemora; Stndent i Upsala; Ausc. i Svea H. R. Vn 
1715; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret 1716; E. o. No- 
tarie vid Crim. Prot. ^jb 1717; vice Notarie vid Civil Prot. 
^Vio 1718; Häradshöfding i Näsgårds, Wester Bergslagens och 
Wester Dalarnes fögderier samt Säters socken V2 1720; Hål- 
lit ordinarie Lagmans Tinget på Gotland ^^/t 1736; Assessor i 
Hof Rätten ^Vio 1743; Hof Rätts Råd »Vö 1749; Adlad "Ai 
1751; Död ^^8 1759 i Sthlm. 

Gift l:o) V» 1720 med Anna Margaretha Lindebom, död 
1721; dotter af Häradshöfdingen Jonas Boetius Lindebom och 
Elisabeth von Borgen; 2:o) ^^/a 1723 med Emerentia Polhem, 
f. *^/6 1703, död ^®/i 1760; namnkunnig af sina, tid efter annan, 
utgifna Svenska Rim; dotter af Commerce Rådet Christopher 
Polhem och Maria Hoffman. 

1752-1 76<> 30) David Hollsten, f. 1700; Student i Upsala 1715; 

Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1721; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 
^V4 1724; E. o. Piscal Vio 1728; Vice Notarie vid Civil Prot. 
^%i 1731; vice Advocat Fiscal ^Vs 1732; Föreslagen tiU Advo- HOF KATTS RÅD m 

cat Fiscal 'V& 1733; Proto Notarie "% 1733; Secreterare Vs 
1739; Adjungerad ledamot »^/lo 1744; Assessor V» 1745: Con- 
stitutorial till praesidii förande vid en Commission i Örebro 
'Vio 1746; Actor i Justitise Cancellerens ställe vid en Biksens 
Ständers Commission 1747; Sedan genom K. Br. ^V? 1752 för- 
ordnats att U. S>:n skulle arbeta på 3 divisioner, utnämnd till 
Hof Eätts Råd Vii 1752; Död »Ve 1766 i Sthlm; ogift. 

31) Johan Fredrlc Flach, tUl Berga, f. Ve 1700 i 1752-I75r, 
Sthlm; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1721; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. V» 1722; Pörordnad tiU vice Härads- 
böfdinge /is s. å. och sedan brukad, tid efter annan, till Hä- 
radshöfdinge sysslor; vice Notarie vid Civil Prot. *V« 1728; 
Notarie ^Vs 1733; Proto Notarie ^Va 1739; Advocat Piscal V* 

1740; Assessor ^Vi 1746; Hof Rätts Råd Vu 1752; Lagmani 
Upland Vio 1755; Död V» 1759. 

Gift V» 1731 med Catharina Helena Åman, f. 1700, död 
^Vf 1769; dotter af Apothekaren i Örebro Olof Åman och 
Helena CoUing. 

32) Carl Henric Bergrenschiöld, se N:o 25 af vice 1755—1774 
Presidenter. 

33) Lani^ Stockenström, Adlad von Stockenström, 1756— i7G1 

f. A 1694; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. Ve 1717; 
E. o. Cancellist och Amanuens i Fiscal Contoiret s. å.; Notarie 
vid Lif Gardes Krigs Batten Va 1718; Auditeur vid samma 
Regemente '^/lo s. å.; Bivistade samma års fälttåg i Norge; 
Måste 1719 af stå Auditeursbeställningen till sin »antecessor» och 
1722 NotariebeställDingen till den ur Rysk fåugenskap då åter- 
komne förre Notarien; E. o. Notarie i Hof Rätten *Vii 1722; 
Förordnad att såsom vice Häradshöfdinge hålla ting *'/ii s. å.; 
Häradshöfding i Nerike *^/6 1724; Ledamot i en Kongl. Com- 
mission s. å; Assessor *Vi 1747; Adlad ^Vn 1751; Ledamot i 
en Riksens Ständers Commission 1755; Hof Rätts Råd *Vi 
1756; Hade fyra gånger varit ledamot af Riddare Sy ne Rätter; 
Död »Vi 1761. 

Gift (1725) med Maria Elisabeth Pegrcea, dotter af Härads* 
höfdingen i Askers härad Thorbem Fegrseus och Elisabeth Eck. 

34) Jonas Hagelberg. Adlad von Hagelberg, f. "A 1756-1772 

1698 i Westerås; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 
1720; vice Auditeur vid Lif Regementet till häst 1721; E. o. 
IS^otarie i Hof rätten 1723; vice Notarie s. å.; Vice Häradshöf- 
dinge 1725; Häradshöfding i Nora, Lindes, Grythytte och Nya 
Kopparbergs bergslager samt Örebro, Glanshammars och Fel- 
lingsbro härad Ve 1730; Assessor i Hof Rätten Va 1747; Adlad 
*Vii 1751; Hof Rätts Råd *Vi« 1756; Hade fyra gånger varit 
Xiedamot af Riddare Syne Rätter; Bivistade Riksdagarna från 
1752; Uppförd på Riks Råds förslag 1772, det han dock 1^4 HOF KATTS RÅD 

undanbad sig; Död, barnlös, */« 1772, begrafven i Clara 
kyrka. 

Gift ^V7 1730 med Anna EUsabeth Nordenfelt, f. 1707, 
död ^Vi 1771; dotter af Öf ver Commissarien Johan Nordenfelt 
och Catharina Elisabeth Petre. 

i75<? -i7()2 35) Johan Gabriel Bergrenstråle, f. *-^Vt 1703; Anse. 

i Svea H. E. V» 1724; E. o. Caneellist i Justitise Revisions 
Exp. ^Vio 1729; Caneellist ^^7 1730; Registrator Vu 1741; 
Proto Notarie ^^/u 1744; Protoeolls Secreterare »Vi 174(); Por- 
rättat såväl Revisions Secreterare som General Auditenrs Em- 
betet; Varit uppförd på Revisions Secreterare förslag 4 gånger; 
Assessor i Hof Rätten *V« 1747; Hof Rätts Råd 'Vit 1756; 
Af sked 1762; Död "Aä 1766 på Ringstad i Östergötland. 

Gift l:o) ^Vs 1732 med Margaretha Priese, död Vi 1733; 
dotter af Commissarien Jacob Priese; 2:o) ^Vio 1737 med Sara 
Beata Swab, f. V? 1722, död »% 1791; dotter af Bergs Rådet 
Anders Anthonsson Swab och Elisabeth Brinck. 
1756— i 757 36) Jonas Robeck, f. 1700 i Upland; Ausc. i Svea H. 

R. % 1724; Amanuens i Advocat Piscals Contoiret Ai s. å.; 
E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vii 1727; K o. Piscal *Vii 1728; 
vice Häradshöfdinge 1730 och närmast föijante. åren; vice 
Advocat Piscal '^9 1733; Föreslagen till Secreterare 1739; 
Proto Notarie ^Vi 1740; Secreterare ^% 1745; Bivistat 4 Rid- 
dare Syner 1746; Assessor »% 1747; Hof Rätts Råd »Vu 1756; 
Justiti« Borgmästare i Sthlm 1757; Död ^Vs 1777. 

Gift Vs 1746 med Maria Lucia Gyllenbååt, f. ^Vn 1712, 
död ^*/ö 1771; dotter af Hof Rätts Rådet Caspar Gyllenbååt 
och Catharina Gyllenbååt. 

1750— 17(>5 37) Carl Magrnus Adlermarck, Friherre Adlermarck^ 

till Hackstad i Näs socken, Upland, f. ^^7 1710; Student i 
Lund; Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1726; E. o. Notarie Vq 1729; 
Caneellist och vice Notarie ^Vs 1733; Secreterare i Riksens 
Ständers Secreta Deputation 1734; Pörordnad till vice Härads- 
höfdinge i Stockholms län 1740; Häradshöfding i Gripsholms,. 
Eskilstuna och Räfsnäs domsaga 'V5 1742; Vice La^^an i 
Södermanland 1743; Vice Lagman i Nerikc 1745; Assessor i 
Hof Rätten Vu 1747; Af Cancellie CoUegio föreslagen till Re- 
visions Secreterare 1749; Hof Rätts Råd *Vi2 1756; Friherre 
V» 1764; Lagman i Södermanland Via 1765; Död ^Vi 1775 i 
Sthlm. 

Gift V? 1743 med Anna Beata. Wulfvenstjerna, f. '7ii 1721, 
död ^V» 1768; dotter af Kammar Rådet Jöns Wulfvenstjerna 
till Hackstad och Maria Gyllenkrok. 

i75(> 177J 38) Friherre Carl Johan Ridderstolpe, till Fiholm i 

Stora Ryttems socken, Westmanland, f. *7i 1719; Student i 
Upsala; Volontaire vid Amiralitetet 1728; Archlimästare *Vi HOE KATTS RÅD 1)5 

1729; CoDstapel ^Ve 1733; Ausc. i Svea H. R. Ve 1738; Ama- 
nuens vid Fiscals Oontoret Ve 1739; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. 1740; Hofjunkare ^"'k 1741; Vice Notarie vid Civil Prot. 
^^'l9 1742; Kammarherre ^^jb 1745; Notarie i Hof Rättea ^Vio 
1747; Assessor ^Via s. å.; Hof Rätts Råd ^Vi» 1756; Riddare 
af Nordstjeme Orden ^V* 1760; Landsböfdinge fullmakt och 
tur ^''k 1762; Riks Råd »Vs 1772; TiDika President i Lag 
Commissionen ^Vs s. å.; Entledigad från sina Embeten vid Re- 
volutionen ^Vs s. å.; Commendeur af nämnda Orden '^V* 1773; 
Ledamot af Patriotiska Sällskapet 1779; »Var alltid en af 
Cheferna för Mösspartiet vid Riksdagarna och stark talare på 
Riddarhuset»; Gjorde Fiholm till Fideikommiss för sin ätt; 
Död ^7i 1785 i Sthlm. 

Gift ^^/e 1748 med Brita Catharina von Berchner, f. 7» 
1730, död -% 1792; dotter af Kammarherren Georg Thomas 
von Berchner och Eva Wattrang. 

39) Samuel Enander, f. 1698; Student i Upsala ; Ausc. 1758-1 702 
vid Rådstufvu och Eämnärs Rätterna i Sthlm U 1720, i Svea 

H. R. Al s. å.; E..O. Notarie vid Crim. Prot. U 1724; Cancellist 
vid General Auditeurs Exp. /e s. å.; Erhållit Riksens Ständers 
»föreskrift till anständig befordran» 1734; Föreslagen till Secre- 
terare vid General Krigs Rätten ^Im 1735; Förordnad till Krigs 
Fiscal s. å; Secreterare vid General Krigs Rätten Vs 1739; 
Förordnad att vid General Krigs Rätten förestå General Audi- 
teurs och Justitiarie sysslan 1740 — 1746; Föreslagen till General 
Auditeur /s 1747; Fullmakt på namn och heder lika med Asses- 
sorerna i Hof Rätterna ^A s. å.; Assessor i Hof Rätten ^^l\t s. å.; 
Hof Rätts Råd -^4 1758; Afsked 1762; Död 1768. 

Gift 1724 med Brita Nordenstedt, dotter af Commissarien 
Jacob Nordenstedt och Brita Hadorph. 

40) Carl Dubbe, Adlad Dubbenhjelm, f. ^Vu 1702; i758 i77u 

Cancellist i Westerbottens Lands Cancellie 1718; Notarie i 
Rådstufvu Rätten i Umeå 1722; vice Borgmästare i Umeå 
1723; vice Lands Secreterare i Westerbotten 1724 — 1725; Riks- 
dags Fullmäktig för Umeå m. fl, städer 1726 och 1727; För- 
ordnad att såsom vice Häradshöfdinge i Westerbotten förrätta 
domare sysslor 1728; Riksdags Fullmäktig för Westerbottens 
städer och ledamot i Secrete Utskottet samt Stats och Expe- 
ditions Deputationerna 1731; E. o. Cancellist i Justitiae- Revi- 
sions Exp. s. å.; Häradshöfding i Roslagen Vs 1735; Lagmans 
namn och heder ^V» 1752; Assessor i Svea H. R. ^Vs 1753; 
Adlad Vii 1756, ej introducerad; Hof Rätts Råd ^Vis 1758; 
Död, ogift, ^Vio 1770 i Östhammar. 

41) Sven Stillman, f. 170.; Ausc. i Svea H. R Va 1728; 175!) -17G:5 
Amanuens i Fiscals Contoiret 1730; Fört Praesidium i en Kongl. 
Commission och förrättat åtskilliga domare sysslor i Norrland 06 HOF RÄTTS RÅD 

1732; vice Boi^mästare i Söderhama k 1733; Borgmästare 
derst. Vio 1733; Förrättat Häradshöfdinge tjensten i Gestrik- 
land 1735 och 1736; Ledamot i en Commission i Gefle 1736; 
Förestått Borgmästaresysslan i Hadiksvall halfva året af 1737; 
Fört protocollet i Borgare Ståndet vid Riksdagen 1738; Hä- 
radshöfding i Helsingland ^Vio 1739; Ledamot vid en Rid- 
dare Syn 1749; Adjungerad ledamot i Hof Sätten /lo 1754; 
Assessor ^Z? 1756; Ledamot i en Riddare Syn 1757; Hof Rätts 
Råd Vi2 1759; Af sked med accord *7io 1763; Död 1764 eDer 
1767. 

Gift med Anna Emerentia Grevesmöhien, f. 1713, död Vs 
1784; dotter af Hof Rätts Råd«t Johan Engelbrecht Greves- 
möhien och Johanna Adelgunda Frick. 

1761—1777 42) Adam Fredenstjerna, se N:o 26 af vice Presidenter. 

17G2-1768 43) Johan Tranaeus, f. ^k 1688 i »Callmare Lähn» ; Stu- 

derade vid Gymnasium i Linköping och Academien i Abo; 
Anse. i Åbo H. R. Vi 1711; Auditeur vid Uplands Cavallerie 
Regemente ^^.5 1715 — 1719, då Regementet indrogs; Bivistade 
Campagnen i Norge; Commenderad vid Conferensen mellan 
Commissarierne i Haugensteu vid Friedrichsstad 1716; »Feldt 
Fiscal vid Kongl. Ma]:ts Troupper» i Finland ^Vi2 1724—1731, 
då Beställningen indrogs; Tjenstgjort vid Protokollet i Riks- 
dagen 1726 — 1727; Secreterare vid Riksens Ständers Commis- 
sion öfver Amiralitets och Försvars Verket 1728 — 1736; Före- 
slagen till Secreterare vid Kammar Revisionen 1736; Secrete- 
rare och Justitiarius vid Ammiralitetet i Sthlm V* 1737; Asses- 
sor i Svea H. R. ^ö/g 1757; Hof Rätts Råd Va 1762; Tjenstfri 
77 1765; Död ^Vz 1768. 

Gift; efterlemnat en dotter Eva Catharina Transea, gift 
med Commissarien Nils Strandman. 

1762-1793 44) Nils Stenman, f. 1716 i Sthlm; Student i Upsala 

1727; Ausc. i Svea H. R. Vio 1736; E. o. Cancellist >*/« 1737; 
E. o. Notarie "/e 1741; vice Notarie 1743; Actuarie »Ve 1747; 
Proto Notarie -% 1748; Adjungerad ledamot ^Ve 1755; Asses- 
sor äV4 1758; Hof Rätts Råd ^»/e 1762; Ledamot af Hospitals 
och Barnhus Directionen 1767; Af sked från Hof Rätts Råds 
Embetet Vi 1793; Död »Vs 1796. 

Gift 1753 med Hedvig Charlotta Riickerschiöld, f . Vi 1732, 
död ^Va 1766; dotter af Hof Rätts Rådet Reinhold Riicker- 
schiöld och Emerentia Polhem. 

1762-171)0 45) Johan Linderstedt, f. *Vio 1721 i Roslagen; Stu- 

dent i Upsala; E. o. Cancellist vid Upsala Lands Cancellie 
1737; Ausc. i Rådstufvu och Kämnärs Rättema i Sthlm; Ausc. 
i Svea H. R. *Vi 1740; Amanuens i Advocat JPiscals Contoret 
V2 1741; E. o. Cancellist ^Vio s. å.; E. o. Notarie ^Ve 1742; 
E. o. Fiscal *% 1744; vice Häradshöfdinge V? s. å.; vice Advocat HOF KATTS RÅD 1)7 

J^iscal Vio 1746;^ Advocat Fiscal ^Vs 1756; Adjungerad leda- 
mot V? s. å.; Hållit Laginao sting i Nerikes Lagsaga; Assessor 
\'5 175y; Hof Eätts Råd ^V% 1762; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vu 1767; Ledamot af Sjöförsäkrings Öfver Rätten s. 
å.; Död ^Vg 1790, begrafven vid Roslags Bro kyrka. 

Gift Vii 1762 med Sara Andréetta Adlerberg, f. 20/3 1741^ 
död ^Vii 1796; dotter af Kammarherren Olof Adlerberg och 
Grefvinnan Anna Sophia Gyllenborg. 

46) Carl Gustaf Tollstedt, f. 1710; Efter Akademiska 1762-1771) 
studier E. o. Cancellist i Krigs CoUegio ^Vii 1728; E. o. Can- 

cellist i Riksens Ständers Commission öfver Amiralitets och 
Försvars Verket 1730; Cancellist vid Riksdagen 1731; E. o. i 
General Krigs Rätt-en i Arméen ^Vi 1732; Ausc. i Svea H. R. 
^^2 1733; Amanuens vid Fiscals Contoret s. å.; Cancellist vid 
General Krigs Rätten Vs 1735; Notarie ^Ve 1740; Secreterare 
V? 1747; vice General Auditeur ^V? s. a.; Assessor i Åbo H. 
R. ^^8 1749; Ledamot i Commissionen för utarbetande af plan 
till Pensions Cassa för Civil Staten 1756; Hof Rätts Råd i 
Åbo H. R. ^Vi2 s. å; Assessor i Svea H. R. ^^/u 1759; Hof 
Rätts Råd 1762; Ledamot i Stats Commissionen för 1769; Död 
7io 1779; ogift. 

47) Johan Gabriel Jusléen, f. ^V» 1699; Student i Up- 17G2— 1767 
•sala; Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1721; Privat Secreterjire hos 

Riks Rådet Grefve Gustaf Cronhjelm 1723; Secreterare vid 
Lag Commissionen /2 1725; »Anmäld till framtida befordran» 
lios Hof Rätten genom Kongl. Bref ^Vii 1749; Lagmans full- 
makt ^Vio 1756; Assessor i Hof Rätten V12 1759; Hof Rätts 
Råd 1762; Död A 1767. 

Gift *V5 1729 med Gertrud Helena Bergenhjelm, f. Va 
1699, död V4 1775; dotter af Cancellie Rådet Göran Bergen- 
hjelm och Brita Helena Starenflycht. 

48) Carl Fredric Sebaldt, Adlad Sebaldt, f. V* 1713 i7G2-i7(>4 

i Moskwa; Student i Åbo; Ausc. i Åbo H. R. *Vii 1736; 
Hand Secreterare hos Riks Rådet Friherre Sam. Åkerhjelm 
Vi 1738; E. o. CanceUist i Justitise Revisions Exp. ^^2 1740; 
Port protokollet i Riksens Ständers Kammar-, Oeconomie- och 
Commerce Deputation vid Riksdagen 1743; Copist i nämda 
Exp. ^Vs 1746; Secreterare hos Bonde Ståndet vid Riksdagen 
«. å.; Cancellist i förutn. Exp. Vs 1747; FuUmakt på Härads- 
höfdinge namn och heder *Vi« s. å.; Secreterare uti förut näm- 
-åsL Deputation vid Riksdagarne 1752 och 1755; Registrator i 
Justitise Revisions Exp. ^Vs 1756; Adjungerad ledamot i Svea 
H. R. i »Cessions- och Concoursraål» ^U 1759; Kongl. Secrete- 
rare ®'i2 s. å.; Assessor i Hof Rätten *Ve 1760; Hof Rätts Råd 
1762; Eoabets och Byggnings Borgmästare i Sthlm ^Vö 1764; 
Borgare Ståndets Talman vid Riksdagen 1765; Förste Tull Råd 98 HOF RÄTTS RÅD 

i Tull Directionen ^Vis s. å.; Åter Borgerskapets Talman vid 
Eiksdagen 1771; Valdes k 1772 af Ständerna till Justitise Can- 
celler, men undanbad sig; Justitiae Cancellers n. h. o. v. *Va 
1772; Justitise Borgmästare i Sthlm *V5 1777; Ledamot af Lag- 
Commissionen ^Ve s. å.; Adlad Ve 1778; Afsked ^^9 1783; Död, 
barnlös, ^Vio 1792, begrafven i S:t Clara kyrka. 

Gift ^Vio 1748 med Ulrica Eleonora Ziervogel, f. ^Va 1732, 
död ^/s 1803; dotter af Hof Apothekaren i Sthlm Aegidius 
Ziervogel och Margaretha Elisabeth Eibe. 

1763-179.5 49) Friherre Fredric Carlsson Cronstedt, till Gäd- 

deholm och Aggarö, f. ^U 1723; Student i Upsala 1739; Anse. 
i Svea H. E. ^Va 1743; E. o. Notarie ^Vi 1745; vice Notarie^ 
A 1748; E. o. Fiscal /12 1748; Kammarherre ^Vi« 1749; Stän- 
dig ledamot i Öfre Borg Rätten 1755; Adjungerad ledamöt i 
Hof Eätten V? 1756; Assessor 1760; Hof Eätts Eåd ^Vio 1763;: 
Ledamot i Stats Commissionen för statens reglerande för 1771; 
Ledamot af Jungfru Stifts Directionen 1772 — 1794; Eiddare 
af Nordstjerne Orden "Ai 1773; Afsked »»/s 1793; Fullmäktig 
i Jern Contoret s. å ; Död ^Vs 1799 på Gäddeholm. 

Gift ^Vé 1764 med Ottiliana Hedvig Lagerberg, f . »% 
1745, död Vi 1806; dotter af Eiks Eådet Carl Lagerberg och 
Hedvig Catharina Danckwardt Lillieström. 

1768—1788 50) Fredric von Post, till Stora Bärby i Giresta soc- 

ken, Upland, f. ^^9 1726; Student vid Upsala Academie; Ausc. 
i Svea n. E. ^%' 1746; K o. Notarie ^Vi 1748; Eiddarhus- 
Fiscal Vii 1750; Bivistade Eiksdagen 1766 och erhöll på Stän- 
dernas hemställan Assessors n. h. o. v. Vn s. å.; Assessor ^V*. 
1761; Hof Eätts Eåd ^^^/lo 1763; Eiddare af Nordstjerne Orden 
^V9 1772; President i Åbo H. E. % 1788; Afsked V12 1795;. 
Ledamot i Secreta och andra Utskott vid åtskilliga Eiksdagar; 
Död "A 1805 på Stora Bärby. 

Gift l:o «V9 1766 med Maria Elisabeh von Asp, f. Vi 1748, 
död 1770; dotter af Hof Qvartermästaren Johan von Asp och 
Juliana Appelrot; 2:o Vi 1775 med Ulrica Eleonora Ceder- 
ström, f. 23/12 1759, död ^e/e 1787; dotter af Hof Marskalken 
Thomas Cederström och Friheninnan Ulrica Eleonora Bunge;; 
3:o ^Vs 1788 med Fredrica Carleson, f. Vii 1743 i Constanti- 
nopel, död "Ai 1794 i Åbo; dotter af Presidenten Edvard Car- 
leson och Clara Leitstar samt Enka efter Stats Secreteraren 
Carl Eric Wadenstjerna. 

1763—1784 51) Olof Aspman; Studerade vid Upsala Academie uti 
11 år; Följde derefter en Häradshöfding på tingsförrjLttningar;. 
Ausc. i Svea H. R. W^ 1733; t. f. Cancellist »Vio 1734; Can- 
cellist ^»A 1740; Tillstånd att brukas vid CivU Prot. *7io 1747r- 
vice Notarius ^V* 1748; Notarius ^^lo 1752; t. f. Proto. Nota- 
rius s. å.; Secreterare i Riksens Ständers Secreta Handels ock HOF RÄTTS EÅI) }>0 

Manufactur Deputation 1755 och 1756; Proto Notarius i Hof 
Rätten ^^/s 1758; Assessor ^Vn 1760; Hof Rätts Råd *7io 1763; 
Afsked ^Vs 1784; Död V? 1791- 

Gift V? 1746 med Anna Tillsea, f. 1726, (döpt »%); dotter 
af Stadsingeniör Petter Tilleeus och Maria Bmmerich. 

52) Johan August Grewesmöhien, Adlad Gre- 1766—1784 
wesmöhlen, f. ^^Ih 1723; Student i Upsala; Ausc. i Svea 

H. R. ^V* 1741; Ombudsman i Riksens Ständers Contor ^Via 
1744; Extra Notarie vid Crim. prot. i Hof Rätten ^Vs s. å.; 
vice Häradshöfding ^Ve 1746; vice Notarie ^^U 1748; Cancellist 
^Vio 1752; Notarius ^^lo 1753; Förordnad till Prseses i en Un- 
dersöknings Rätt i Westerås ^% 1754; t, f. Proto Notarius 
1755; Advocat Fiscal i nämnda Contor ^Vs 1756—1760; För- 
rättat Lagmansting i XJpland; Advocat Fiscal i Hof Rätten 
Va 1760; Adjungerad ledamot s. å.; Assessor V» 1761; Hof 
Rätts Råd 1% 1766; Adlad *Vi 1770; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vii 1776; Ledamot af General Tull Directionen 1776— 
1784; Afsked i% 1784; Död, barnlös, ^Vig 1786, begrafven i 
Maria kyrka. 

Gift ^Vn 1768 med Christina Engel Carlberg, f. Vä 1736, 
död ^Vi3 1804; dotter af Capitainen och Architecten Johan 
Eberhard Carlberg och Christina Engel Geijer samt Enka efter 
Amiralitets Capitaine Lieutenanten Stephan Ludvig Delille. 

53) Johan Gabriel Anrep, till Glasberga, f. 1712 på 1766-1777 
Åkerby; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. Vio 1732; E. o. 
Notarie ^Vi 1737; Förordnad att såsom vice Häradshöfding 
förrätta domares jssla % 1742; Häradshöfding i Sotholms och 
Svartlösa härad i Södertörn ^Ve 1749; Assessor i Hof Rätten 

^«/6 1762; Hof Rätts Råd ^V» 1766; Afsked »/e 1777; »Blef 
sluteligen blind»; Död Via 1781, begrafven i Wattrangska 
grafven i Södertelge kyrka. 

Gift 1770 med Friherrinnan Dorothea Christina De Geer 
af Terwik, t ^Vt 1752, död 7i8 1784; dotter af Riks Rådet 
Friherre Otto Wilhelm De Geer och Anna Dorothea Muhl. 

54) Jonas Aschling, f. ^% 1711 i Asks by, Östergöt 1767-1777 
land; Hette Henningsson, men antog namnet Aachling efter 
fädernegården; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. V« 1736; 

E. o. Cancellist ^^k s. å.; E. o. Notarie ^Vs 1737; vice Notarie 
^Ve 1742; Cancellist ^Vs s. å.; Såsom vice Häradshöfding an- 
förtrodd domare sysslor Vi 1747; Notarie i Hof Rätten ^V» 
1748; Häradshöfding i Roslagen 1757; Assessor i Hof Rätten 
^76 1762; Hof Rätts Råd Vs 1767; Afsked Via 1777; Flyttade 
till fädernegården; Död derst. -Va 1780. 

Gift *V6 1748 med Anna Margareta Gröning, f. 1725, död 
^Vs 1779 i Asks by; dotter af Hof kamreraren Johan Gröning 
och Catharina Bargman. 

870399 L 1(H) HOF RÄTTS RÄD 

1770—1780 55) Johan Magnus Törling, f. 1715 i Sthlm; Student 

i Ppsala 1729; Anse. vid Eådstufvu och Kämnärs Rätterna i 
Sthlm 1734; Ausc. i Svea H. R. ^/lo 1736; vice Actuarie ^Vs 
1738; E. o. Notarie ^S 1741; vice Notarie ^Vi 1743; Cancel- 
list ^Vio 1747; Notarie ^Vi 1748; t. f. Secreterare 1752 och 
sedermera vid flera tillfällen; Föreslagen till Advocat Piscal 
Vå 1756; Proto Notarie ^V» 1757; Adjungerad ledamot A 1758; 
Assessor ^Ve 1762; Hof Rätts Råd «7io 1770; Död % 1780. 
Gift *V6 1753 med Emerentia Fredrica Riickerschiöld, f. 
*«/2 1730, död 1820; dotter af Hof Rätts Rådet Reinhold 
Riickerschiöld och Emerentia Polhem. 

1770-1771 56) Frans Paul Teuchler, f. 1717 i Sthlm; Student i 

Upsala 1731; Ausc. i Svea H. R. «% 1740; B. o. Cancellist; 
Amanuens i Fiscals Contoret ^h s. å. ; E. o. Notarie vid Lö- 
nings protokollet *^/9 1742; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^/s 
1743; vice Notarie ^^/i 1745; E. o. Fiscal ^Vio 1746; Actuarie 
^% 1748; Föreslagen till Advocat Fiscal ^Vio 1759; Proto No- 
tarius ^Ve 1762; Assessor ^% s. ä.; Hof Rätts Råd ^7io 1770; 
Död 1771. 

Gift l:o) 1751 med Magdalena Bohm, död *^ n 1756; dot- 
ter af Karduansmakaren Jacob Bohm och Catharina Clotz; 
2:o) »Ve 1757 med Eva Christina Ekerman, f. 1738, död ^Vn 
1810; dotter af Rådmannen Samuel Ekerman och Christina 
Glock. 

1770—1771 57) Sven Westerman, Adlad och Friherre LiUen-- 

crantz, till Hesselbyholm och Heby i Södermanland, f. ^% 
1727; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. 1748; vice Audi- 
teur vid Uplands Regemente 1750; vice Häradshöfding 1752: 
Secreterare i Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1760; Assessor i 
Hof Rätten »Ve 1762; Adlad *7i 1768; Hof Rätts Råd '7io 
1770; Lagman i Upland genom byte med von Palmcrona ^Vi 
1771; Afsked med Landshöfdings n. h. o. v. ^Vs 1775; Friherre 
*Vi2 1778, ej introducerad; Död ^7i2 1797. 

Gift l:o) med Agneta Maria Transköld, f. Vii 1728, död 
^Vi 1777; dotter af Kammarherren Conrad Ludvig Transköld 
och Anna Elisabeth Gripenstjerna ; 2:o) 1785 med Friherrinnan 
Anna Margaretha Cedercreutz, f. »%2 1732, död ^Vi 1788; dot- 
ter af Kammarherren Friherre Lars Fredric Cedercreutz och 
Catharina Siljeström. 

1770-17^)4 58) Rudman Bergenstråle, f. ^Ve 1724; Student i 

Lund; Ausc. i Göta H. R. 'Ve 1742; Auditeur vid Westgöta 
Dals Regemente V 1747; Hofjunkare ^V« 1749; Lands Secre- 
terare i Malmöhus län ^V» 1750; Assessor i Svea H. R. *^/6 
1762; Kammarherre Vi 1769; Hof Rätts Råd »Vio 1770; Rid- 
dåre af Nordstjerne Orden ^Vu 1772; Afsked ^7i2 1794; Död 
^Vt 1813 i Sthim. HOF KATTS RÅD 101 1771 Gift l:o) 1752 med Petronella Christina Cornelia Busch, 
död ^V* 1765; dotter af Convoj Gommissarieu Johan Busch 
och Anna Thalena Gathe; 2:o) ^Vi« 1765 med Friherrinnan 
Anna Sophia von Danckwardt, f. *7s 1741, död Vs 1768; 3:o) 
2^2 1769 med Friherrinnan Lovisa Pfeiff, f. ^2 1747, död V« 
1793; 4:o) ^7i2 1793 med Sophia Gustafva Mörner, f . Ve 1753, 
död ^V* 1845; dotter af Majoren Carl Johan Mörner och Fri- 
herrinnan Fredrica Duwall. 

59) Carl Gustaf Boberg, Adlad von Palmcrona, 

f. Vö 1714; Studerade vid Upsala Academie i 12 år; E. o. i 
Kammar CoUegii Eeferendarie Contor 1736; E. o. Cancellist 
1737; Cancellist 1739; Borgmästare i Norrtelge, i Öregrund 
Vi 1742; Borgare Ståndets Fullmäktig i Riksens Ständers Com- 
mission 1742 — 1746; Hof Secreterare n. h. o. v. 1746; Hof 
Secreterare 1747; Borgmästare i Ystad /e s. å.; Adlad *Vu 
1751, ej introducerad; Efter ackord med Grefve Jacob Gyllen- 
borg Lagman i Stockholms och Upsala län *% 1762; Riks- 
dagsman i Borgare Ståndet vid åtskilliga Riksdagar; Bytte på 
dödsbädden ^Vi 1771 tjenst med Hof Rätts Rådet Liljencrantz; 
Död s. d., utan son, på Älby i Ytter Selö socken. 

Gift med Anna Catharina Wikman, f. 1712, död Vi 1769; 
dotter af Inspektor Wikman. 

60) Olof Benjamin Westman, f. 1721; Ausc. i Svea 1771-1778 
H. R. ^Via 1742; vice Lands Secreterare i Stockholms län; 

Lands Secreterare 1748; Assessor i Hof Rätten ^Ve 1762; Hof 
Rätts Råd 72 1771; Död *V4 1778; ogift. 

61) Pehr Rangel, f. V? 1720; Ausc. vid Stads Rätterna 1781-1790 
i Upsala 1739; vice Notarius ^Va 1742; Ausc. i Svea H. R. 

^Ve 1743; E. o. Notarie ^Ve 1747; vice Notarie ^Vi» 1748; 
Piscal «% 1756; vice Advocat Fiscal ^Vs 1757; Advocat Fiscal 
-% 1762; Assessor ^Vio 1763; Directeur vid Stockholms Brand- 
försäkrings Contor; Hof Rätts Råd % 1781; Afsked ^Vii 1790; 
Död *Vi» 1800 på Hagbyholm i Ihrstads socken, Westmanland. 
Gift 1770 med Greta Troilius, f. Vt 1737, död ^Vi 1782; 
dotter af Protokolls Secreteraren Jacob Jacobsson Troilius och 
Margareta SkjUberg. 

62) Nils Zellen, Adlad af Zellén, se N:o 27 af vice 1781-18()0 
Presidenter. 

63) Johan Aron Borgh, Adlad Adelborg, f." ^Va 1742 
i Carlskrona; Student i Lund; E o. Cancellist i Amiralitets 
CoUegii Cancellie 1757; Cancellist V? 1759; vice Notarie 1760; 
E. o. Cancellist i Krigs Exp. ^Va 1764; Cancellist ^Vn 1766; 
Fiscal hos General Tull Directionen ^V? 1769; Secreterare i 
Borgare Ståndet vid Riksdagen 1771; Hof Rätts Assessors n. 
h. o. v. *V2 1772; Assessor i Svea H. R. Vt s. å. ; Lagmans 
n. h. o. v. 2«A 1774; Adlad *V4 1776; Ledamot i General Tull 1781—1785 102 HOF RÄTTS RÅD 

Directionen 1777; Dessutom ledamot af flera directioner; Hof 
Katts Råd V» 1781; Intog, »under anstöt af melancholie», gift, 
deraf död ^Vo 1785, barnlös; begrafven i S:t Maria kyrka. 

Gift ^Vii 1775 med Margaretha Cecilia Westén, f. Vs 1733, 
död ^Vi2 1808; dotter af Eådmannen i Arboga, Brukspatronen 
Erik Westén och Margaretha Elisabeth Stohr samt Enka efter 
öfver Inspectoren Jonas Zacharias Hult. 

1781-1803 64) Carl Johan Norell, f. 1729; Ausc. i Svea H. E. 

^Vio 1752; E. o. Cancellist i Justitias Revisions Exp. /s 1753; 
Förordnad till domareförrättningar 1755; Secreterare i Lag 
Commissionen ^^/i2 1759; Secreterare i Eiksens Ständers Cam- 
mar-, Oeconomie- och Commerce Deputation 1760; Biträdande 
ledamot i särskildt Division af Göta H. R. i Linköping 1762; 
Ledamot i Extra H. R. i Borås stad 1766; Adjungerad leda- 
mot i Svea H. R. 2% 1771; Assessor ^»/s 1772; Hof Rätts Råd 
Vs 1781; Ledamot af Lag Commissionen ^V» 1792; Ledamot 
af Konungens Högsta Domstol Vn 1796; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^7ii 1798; Död ^Vs 1803; ogift. 

1788-1803 65) Johan Evelius, f. Vs 1733; Ausc. i Svea H. R. Vio 

1752; Amanuensis i det »under Fiscalernes inseende varande 
Contoir» /a 1755; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vs 1757; vice 
Notarie vid Civil Prot. ^V* 1759; E. o. Piscal V12 1762; Piscal 
^Vio 1763; Secreterare i Riksens Ständers Justitise Deputation 
1765; vice Advocat Piscal i Hof Rätten Viä 1766; Uppförd å 
första förslagsrum till Advocat Piscal ^Ve 1771; E. o. Assessor 
^Vs 1772; Hof Rätts Råd % 1788; Ledamot af Konungens 
Högsta Domstol ^Vs 1789; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vn 
1794; Död % 1803. 

Gift 1775 med Anna Maria Hemberg, f. 1757, död 1810; 
dotter af Handlanden i Sthlm Jonas Hemberg och Magda- 
lena Söderström. 

^1T£6 66) Isac Johan Hellmanson, f. 1731; Student i Up- 

sala; Ausc. i Stockholms Rådstufvu och Kämnärs Rätter *Vn 
1754; Ausc. i Svea H. R. «Vi8 1755; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. ^Vi 1759; Pörordnad att hålla ting första gången ^V» 
s. å.; Namn af vice Häradshöfding »% 1762; Befordrad till 
Civil Prot. ^Vio s. å.; Extra Piscal ^Vn 1763; Piscal Vi« 1766; 
vice Advocat Piscal Vu 1772; Advocat Piscal ^Vi 1773, hvil- 
ken tjenst icke varit tillsatt med ordinarie innehafvare sedan 
1770; Assessor V12 1777; Hof Rätts Råd Ve 1788; Död ^Vd 
1796. 

Gift; hustrun död före mannen; barnlös. 

-i7Ja-iK5 67) Johan Ludvig von Ehrenheim, se N:o 28 af vice 

Presidenter. 

1791-1800 68) Magnus Peter Rosbeck, f. 1741; Ausc. i Svea H. 

R. ^Ve 1761; E. o. Cancellist s. å. ; E. o. Notarie vid Crim. HOF RÄTTS RÅD 103 

Prot. ^Vi 1763; Förordnad att domaresyssla förrätta första 
•gången ***/6 1764; »Förvärfvat sig den rätt till tour och be- 
fordran, som vice Häradshöfdingar till följe af Kongl. Ma3:ts 
skrifvelse ^^4 1754 tillkomme»; vice Notarie ^Vs 1765; Fiscal 
'V2 1773; vice Advocat Fiscal Vs 1776; Advocat Fiscal 'Vu 
1777; Assessor 'Vu 1779; Hof Rätts Råd 'Vi 1791; Ledamot 
tif Allmänna Ärendens Beredning /s 1792; Död ^V* 1800 

Gift l:o) 1783 med Anna Margaretha Wickenberg, död 
1784; 2:o) med Amalia Petronella Gröning. 

69) Johan Carl Stillman, f. 1735; Ausc. i Svea H. R. I7fa-1798 
-/e 1755; Amannensis i »thet under Fiscalernes inseende va- 
rande Contoir» 1756; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vs 1757; 

vice Notarie vid Civil Prot. ^V* 1759; Notarie ^Vio 1763; Con- 
stit. Proto Notarie ^Vio 1770; Proto Notarie ^Ve 1771; Adjun- 
gerad ledamot första gången ^Vio s. å.; Assessor 1779; Hof 
Rätts Råd 28/,o 1794; ErhåUit afsked för sjukdom '^2 1798; 
J)öd 'Va 1799. 

Gift 1786 med Ester Christina Robeahm; dotter af Bruks- 
patron Jacob Robsahm å Berga och Anna Johanna Kolmodiu. 

70) Carl Ziervogel, f. ^Vs 1740; Student i Upsala ; Ausc. 1794—1809 
i Svea H. R. Vib 1759; Amanuensis i »thet under Secretera- 

Tens vård anförtrodda Archivum» 1760; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. ^Vii 8. å.; vice Notarie vid Civil Prot. ^Ve 1764; Notarie 
26/9 1772; vice Advocat Fiscal ^Vi 1778; Proto Notarie 'V% 
s. å.; Assessor »V* 1780; Hof Rätts Råd ^Vio 1794; Riddare 
af Nordstjeme Orden Via 1802; Ledamot af Konungens Högsta 
Domstol »Vö 1803; Juetiti» Råd ^Ve 1809; Commendeur af 
nämnda Orden ^Vi 1816; Afsked ^Va 1818; Död ^Vi 1825; 
ogift. 

71) Johan Wilhelm Herlin; Ausc. i Svea H. R. ^Vi 1794-1797 
1757; E. o. CanceUist 1768; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^V4 

1759; vice Notarie vid Civil. Prot. Vi« 1762; CanceUist ^Vn 
1764; Notarie ^Vi 1770; Constit. Proto Notarie 1775; Proto 
Notarie *75 1776; Adjungerad ledamot 7? 1779; Assessor "/n 
1780; Ledamot af Konungens Högsta Domstol Vs 1793 — Vs 
1794; Hof Rätts Råd «» lo s. å.; Död V12 1797; ogift. 

72) Göran Schröder, Adlad Schröderheim, f. *% ihoo 1815 

1752; Student i Upsala Vio 1759; Adlad jemte syskon för deras 
faders förtjenster ^7io s. å.; E. o. CanceUist i Justitise Revi- 
sions Exp. Vi 1770; Ausc. i Svea H. R. V4 s. å.; Auditeur vid 
Nylands Infanteri Regemente V* 1772; Auditeur vid Lif Dra- 
bant Corpsen V12 1773; Secreterare i Arméens General Krigs 
Rätt 'Vi 1777; t, f. Justitiarie vid General Krigsrätten ^Vs 1780; 
Justitiarie med Lagmans n. h. o. v. V» 1783; Assessor i Svea 
H. R. "/lo 1785; Hof Rätts Råd Ve 1800; Död % 1815 i 
8thlm, begfrafven i Westman ska grafven på Jacobs kyrkogård. 104 HOF RÄTTS RÅD 

Gift 2»;4 1781 med Anna, Margaretha Westman, f. 1760, 
död *^8 1826; dotter af Bryggaren Johan Westman d. ä. och 
Anna Elisabeth Blom. 

18(X)-1819 73) Carl Petter Sebenius, f . ^^7 1 745 ; Student i Upsala ; 

Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1762; E. o. Canceliist *Vio s. å.; Ama- 
nuensis i det under Advocat Fiscalens vård varande Archivum 
^Vi? s. å.; E. o. Notarius vid Crim. Prot. ^Ve 1763; vice No- 
tarius vid Civil Prot. ^Ve 1765; Förestått Borgmästare och 
Domaretjenster; Notarius ^0/5 1776; Proto Notarius ^Vs 1780; 
Assessor ^Vs 1787; Hof Eätts Råd Ve 1800; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^Vn 1812; Afsked V12 1819; Död »7i 1826 i 
Sthlm. 

Gift 28/12 1779 med Maria Christina Humble, f. 1750, död 
^^3 1829; dotter af Prosten Magister Nils Humble i Husby 
och Skederid, Upland, och Christina Knoge. 

1803-1815 74) Carl Estenberg, f. ^Vi 1728; Student i Lund ^«/^ 

1747; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1751; Amanuens i Fiscals Con- 
toret Ve 1753; E. o. Canceliist ^Vi s. å; Utgaf af trycket »Sven- 
ska Folkbristens orsaker och botemedel» 1754; E. o. Crim. 
Notarie 'V^ 1755; vice Civil Notarie ^Vs 1757; Hofjunkare Vi 
1758; E. o. Fiscal '»A 1760; Notarie med Canceliist lön Vi» 
1762; Ledamot af Nedre Borg Rätten ^Vi 1763; Notarie i 
Hof Rätten ^'^/lo s. å. ; Ledamot af Öfre Borg Rätten ^V9 1767; 
Assessor i Hof Rätten ^S 1772; Hof Rätts Råd ^Vs 1803; 
Bi vistade åtskilliga Riksdagar; Död ^Va 1815 i Stockholm. 

Gift ^4 1762 med Catharina Christina Reiss, f. ^V< 1744, 
död ^V5 1789; dotter af Fabrikören i Stockholm Christian Ernst 
Reiss och Christina Kempe. 

1803~182« 75) Carl Gustaf Gråstéen, f. 1749; Student i Upsala;. 

Ausc. i Svea Hof Rätt *Vié 1769; E. o. Canceliist Vs 1770; 
E. o. Notarie vid Crim. Prot. Vs 1771; Canceliist ^Vx 1774; 
Första domareförordnande Vi s. å.; Notarie ^Vs 1777; Proto- 
Notarie ^^J9 1784; Assessor »V2 1790; Hof Rätts Råd ^Vs 1803;. 
Riddare af Nordstjerne Orden ^Vi 1815; Afsked med vice Pre- 
sidents n. h. o. v. Vi» 1826; Död "/n 1839 i Stockholm. 

Gift 1805 med Fredrica Beata PfeifEer, f. "/s 1762, död 
1V12 1825; dotter af Regements Fältskär Carl Fredric Pfeiffer 
och Beata Miiller. 

1805—1824 76) Johan Adam Widman, f. 'V^o 1753; Ausc. i Svea 

H R. ^Vio 1772; E. o. Canceliist ^V* 1773; E. o. Notarie V^ 
s. å.; Befordrad till Civil Prot. ^Vi 1775; Canceliist ^Vj« 1776;. 
Notarie ^Vs 1780; Ombudsman i Presterskapets Enke- och Pu- 
pill Cassa 1781; Constit. Proto Notarie ; Adjungerad ledamot ;. 
Proto Notarie 1790; Assessor ^Vn s. å.; Hof Rätts Råd Vi 
1805; Riddare af Nordstjerne Orden «Vii 1812; Afsked *Vs. 
1824; Död V* 1833. HOF RÄTTS RÅD 105 

Gift ^«/3 1785 med Anna Ulrica Biron. 

77) Carl Axel Levin, se N:o 29 af vice Presidenter. 18(>5— 182(5 

78) Nils Gustaf Stéenman, f. ";» 1764; Student i Up- 1805-1822 
sala 1780; Ausc. i Svea H. R »/t 1782; E. o. Crim. Notarie 

*Vi 1783; Första domareförordnande '^9 1784; vice Civil No- 
tarie ^Vi2 s. å.; Cancellist ^% 1788; Fiscal ^^n 1790; Adjun- 
gera^d ledamot ^V» 1791; vice Advocat Piscals fallmakt **/i« 
1792; Assessor ^/i 1793; Ledamot af Sjöförsäkrings Öfver Rät- 
ten 1804; Hof Rätts Råd Vt 1805; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^ji 1809; Ledamot af Krigs Vetenskaps Academien ^Vs 
1812; Död 2/ig 1822; ogift. 

79) Johan Fredrik Dufwa, f. 'Va 1764; Student i 1805-1823 
Upsala ^/e 1775; Utgaf en disputation »de Officiis Procurato- 

ris Judicialis»; Ausc. i Svea H. R. *% 1783; E. o. Notarie 
^^/is 1784; vice Notarie ^Vu 1787; E. o. Cancellist i Justitiae 
Revisions Exp. ^Ig s. å. ; Auditeur vid Arméens Mottas Sven- 
ska Escadre ^V» 1788; Tillika Secreterare 1789; Adjungerad 
ledamot i Svea H. R. ^'a 1793; Advocat Fiscal vid nämnda 
Escadre *V* 1793; Assessor i Hof Rätten *Vi2 s. å.; Hof Rätts 
Råd 2/7 1805; Riddare af Wasa Orden Vn 1817; Död ^»/i 1823 
å Laxsjö hvtta i Dalame. 

Gift ^Vi 1789 med Maria Wickenberg, f. 1770; dotter 
af Assessoren Fredric Wickenberg och Catharina Hultman. 

80) Henric Engmarck, f. ^% 1749; Student i Upsala ; I8OH-I819 
Ausc. i Svea H. R. '»Z? 1775; E. o. Crim. Notarie «»/i 1777; 

vice Civil Notarie ^Vs 1780; Notarie ^^k 1790; Constit. Proto 
Notarie *^/i 1793; Adjungerad ledamot *^/4 s. å.; Ledamot af 
Musikaliska Academien 1794; Assessor ^la 1795; Ledamot af 
Erigsmanna Sällskapet; Hof Rätts Råd *^/i 1808; Riddare af 
Nordstjerne Orden ^Vé 1816; Död ^Vs 1819; ogift. 

81) Herman Diedric Hasenkampff, f. ^k 1759; Stu- I8i3-i824 

dent i Upsala; E. o. Cancellist vid Inrikes Civil Exp. ^V» 1779; 
Ausc. i Svea H. R. Ve 1783; vice Auditeur vid Svea Lif Garde 
^% 1784; Auditeur »V7 1787; Ombudsman vid Wadstena Ad- 
liga Jungfru Stifts Direction ^/n s. å.; General Mönstrings 
Commissarius vid särskilda tillfällen 1793 — 1794; ProtocoUs 
Secreterare i Justitise Revisions Exp. **/* 1794; Tillika Rid- 
darhus Cancellist och Secreterare i nämnda Direction *Va 1795; 
Adjungerad ledamot i Hof rätten Ve s. å.; Assessor *Via 1796; 
Åter Ombudsman i Directionen 1802; Afsked derifrån Vis 1810; 
Hof Rätts Råd »Vio 1813; Afsked *V4 1824; Död, ogift, ^Vi» 1829. 

82) Fredric August Folcker, f. 1755; Student i Up 1814-1824 
sala; Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1771; Förordnad första gången 

att hålla ting ^Vn 1775; E. o. Notarie vid Hof Rättens Crim. 
Prot. ^Vi 1778; vice Notarie vid Civil Prot. ^^U 1779; Af- 
vittrings domare i Westerbottens Södra Jurisdiction ^% 1780; 106 HOF RÄTTS RÅD 

CanceUist i Hof Rätten ^u 1789; Notarie ^V* 1790; Constit. 
Proto Notarie »^'i 1793; Proto Notarie ^^/i 1794; Adjungerad 
ledamot ^V» 1795; Assessor ^^j2 1798; Hof Rätts Råd 1814; 
Riddare af Nordstjeme Orden ^V* 1818; Afsked ^lo 1824; 
Död Vg 1828; ogift. 

1815— 1S31 83) Engelbert Boström, se N:o 30 af vice Presidenter. 

1815—1825 84) Eric Gabriel Rosén, se N:o 28 af Presidenter. 

1821—1834 85) Carl Fredrik Carleson, se N:o 31 af vice Presi 

denter. 

1821-1825 86) Carl Boue, f. 1753; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1782; 

E. o. Notarie /12 1783; vice Notarie ^% 1787; CanceUist ^'/i 
1791; Ledamot af Musikaliska Academien 1793; Notarie i 
Hof Rätten ^^/i 1798; Constit. Proto Notarie ^^ i« 1802; Ad- 
jungerad ledamot första gången 1803; Assessor ^^/lo 1805; Hof 
Rätts Råd ^u 1821; Afsked '^/n 1825; Död ^^/n 1831 i Sthlm. 

1823—1830 87) Magnus Héerman, f. 1773; Student i Lund ; Ausc. 

i Svea H. R. ^Vio 1795; E. o. Notarie vid Crim. Prot. Vs 1796; 
vice Notarie vid Civil Prot. ^V« 1798; CanceUist i Riksgälds- 
Contoret 1798—1809; Första domareförordnaude ^Vs 1802; 
Notarie i Hof Rätten ^^/i 1803; Advocat Fiscal i Seraphimer 
Ordens GiUet; Kongl. Majrts Bref å Häradshöfdinge namu, 
heder och värdighet med tur och befordringsrätt ^*/7 1807; 
Adjungerad ledamot ^^A 1808; Assessor V b 1810; Hof Rätts 
Råd 1823; Riddare af Nordstjeme Orden ^Vio 1828; Afsked 
^^/9 1830; Ledamot af Directionen för Civilstatens Pensions 
Cassa* Död ^V* 1850. 

Gift 18/7 1813 med Anna Catharina Dufwa, f. 'Vi 1793, 
död 1881; dotter af Hof Rätts Rådet Johan Predric Dufwa 
och Maria Wickenberg. 

1824—1837 88) Strichert Christian Landgrren, se N:o 32 af vice 

Presidenter. 

1826-1840 89) Gustaf Schöne, f. '% 1774; Student i Upsala; Ausc. 

i Svea H. R. ^Vu 1792; E. o. Notarie ^Ve 1793; vice Notarie 
'Va 1794; t. f . Aktuarie A 1795; vice Advocat Fiscal hos Com- 
mitterade öfver Allmänna Magazins Ärendena ^% 1796; E. o. 
Fiscal i Hof Rätten *Vs 1798; t. f. Secreterare under ledig- 
heten V18 1799— ^Vi 1800; Fiscal ^Vi 1800; Advocat Fiscal 
hos nämnda Committerade Vi« s. å.; Notarie i Hof Rätten ^^lo 
1801; Constit. Secreterare ^Va 1805; Uppförd på första rum 
till domsaga 1809; Secreterare ^Vii 1810; Lagmans n. h. o. v. 
^^1 1812; Afsked från Advocat Fiscals tjensten ^Via s. å.; Di- 
recteur vid Allmänna Enke- och PupiU Cassan ^% 1813; Rid- 
dare af Nordstjeme Orden Vi« 1824; Hof Rätts Råd ^Vö 1826 
med bibehåUande af Secreteraretjensten; Inträdde i Hof Rätts 
Råds Embetet ^Vi 1834; Afsked ^Vio 1840; Död ^ Vi 1847. 
Gift med Carolina Elisabeth Backman, f . 1 773, död ^Vs 1840. HOF RÄTTS RÅD 107 

90) Thure Gabriel Adlerbrant, f. Vs 1780; Korporal i.s26-ihh7 
vid Smalands Cavallerie ^Viu 1785; Student i Land Vö 1793; 

Ausc. i Göta H. R. ^% 1796; E. o. Notarie s. å.; vice Åctu- 
arius ^V» 1800; Extra Notarie vid Civil Prot. ^»/t 1801; E. o. 
Cancellist i Justitiee Eevisions Exp. % 1802; Kongl. Maj:t8 
Fullmakt å Häradshöfdinge n. h. o. v. med tur och befordrings- 
rätt ^Vt 1807; Adjungerad ledamot i Göta H. R. *^/7 1808; 
Assessor i Svea H. R. ^/s 1810; Hof Rätts Råd ^Vö 1826; 
Afsked ^Vs 1837; Död ^fb 1853 i Jönköping; slutande sin ätt. 

91) Gustaf Nyblaeus, f. 'V* 1783; Ausc, i Svea H. R. 182(>-1831 
^•Ve 1800; E. o. Notarie »Vs 1802; E. o. Cancellist i Justitise 
Revisions Exp. ^o/^j i803; vice Notarie i Hof Rätten "A 1804; 

E. o. Fiscal ^Ve 1806; Fiscal Ve 1810; vice Advocat Fiscal 
^V9 s. å.; Adjungerad ledamot ^Ve 1811; Assessor Via 1813; 
Fullmäktig i Allmänna Brandförsäkringsverket 1816 — 1819; 
Hof Rätts Råd 1826; Riddare af Nordstjerne Orden »Vs 1829; 
Justitise Råd ^Va 1831; Commendeur (med stora korset) af nämnda 
Orden V» 1843; Afsked «Vio 1848; Död 7s 1849. 

Gift 1814 med Hedvig Gustafva Tömeman, f. 1792, skilda 
1827, död 1857. 

92) Per Adolph Sköldberg, se N:o 33 af vice Presi- ih26-1843 
denter. 

93) Carl Ludvig Landin, se N:o 34 af vice Presidenter. 1826-1846 

94) Magnus Michael Rosbeck, f. ^% 1786; Student 1830-1839 
i TJpsala ^Vs 1801; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1805; E. o. Notarie 

^7i2 s. å.; E. o. Cancellist i Justitise Revisions Exp. *Vi« 1805; 
vice Notarie i Hof Rätten ^^^i 1807; Copist i nämnda Exp. 
^V' 1809; Notarie i Riksens Ständers Lag Utskott ^Vt s. å; 
ProtocoUs Secreterare n. h. o. v, ^% 1810; Cancellist i Riks- 
gälds Contoret -^li s. å.; Cancellist i förutn. Exp. '^*/9 s. å.; 
Constit. Protocolls Secreterare ^Ve 1811; ProtocoUs Secreterare 
^^U 1816; Ombudsman för Utredningen af Disconterne ^'/s — 
»»/n 1818; Adjungerad ledamot i Svea H. R. ^Ve 1819; t. f. 
Revisions Secreterare ^^/e 1820; Assessor ^^/lo 1821; Afsked ur 
Riksgälds Contoret 1822; Lagmans n. h. o. v. Va 1824; Leda- 
mot af Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1825; Hof Rätts Råd ^Vio 
1830; Riddare af Nordstjerne Orden ^^U 1834; Död % 1839; 
ogift. 

95) Grefve Nils Snoilsky, f. V? 1792; Student i Upsala 1831- 1836 
It 1808; Hof Rätts Ex. Ve 1809; E. o. CahceUist i Justitia? 
Revisions Exp. ^Ve s. å.; Ausc. i Svea H. R. ^% s. å.; Copist 
i nämnda Exp. ^Vn 1811; Cancellist i Seraphimer Ordens Gil- 
let ^Vi2 1812; Häradshöfdinge fullmakt med tur och befor- 
dringsrätt V« 1816, Kammarjunkare Vn s. å.; Cancellist i för- 
utn. Exp. ^Vö 1818; Förste JRiddarhus CanceUist /i 1819; Pro- 
tocolls Secreterare Vu 1821; Härold vid Svärds Orden ^V* 10« HOF RÄTTS RÅD 

1822; Adjungerad ledamot i Hof Rätten /e s. å.; Kammar- 
herre Ve 1823; Assessor V? 1823; t. f. Advocat Fiseal i Sera 
phimer Ordens Gillet 1825; Ordförande i Nedre Borg S>ätten 
1826—1836; t. f. Lagman i Westerbottens Lagsaga ^Ve 1827; 
Riddare af Nordstjerne Orden ^ji 1829; t. f. Landshöfding i 
Örebio län ^V« 1831— Vio 1833; Hof Rätts Råd 'Vio 1831; Hof 
Marskalk ^^/i 1834; t. f. JustitiöB Canceller -*/io 1835; Justitise 
Råd ^»A 1836; Commendeur af nämnda Orden »Ve 1850; Af sked 
från Justitise Råds Embetet ^^h 1857; Commendeur med stora 
korset af Nordstjerne Orden *V4 1858; Död Vt 1860 i Sthlm. 
Gift *V9 1840 på Sjöö i Upland med Friherrinnan Sigrid 
Fredrica Juliana Baner, f. ^Vii 1813; Statsfru hos H. M. Drott- 
ning Desideria; död *^^8 1856 i Sthlm (i kolera); dotter af 
Öfverste Löjtnanten Friherre Johan Gustaf Baner och Marianne 
Louise von Both. 

IKH - \m\ 96) Johan Wretman, f. *Vio 1789; Ausc. i Svea H. R. 

•^«/i2 1807; E. o. Notarie ^Va 1808; vice Notarie Vio 1809; 
Oancellist under Riksmötena 1809 — 1810; vice Häradshöfding 
-Vi2 1812; CanceUist ^Ve 1813; Extra Fiseal »Vs 1814; Fiseal 
V2 1815; Adjungerad ledamot första gången ^Ve 1818; Ombuds- 
man för Utredningen af Göteborgs f. d. Discont Verk ^^Z" s. å.; 
t. f. Advocat Fiseal i Hof Rätten ^Vio 1819; Assessor V? 1823; 
Hof Rätts Råd *Vio 1831; Lagman i Vester Norrlands lagsaga 
^Vio 1836; Riddare af Nordstjerne Orden; Afsked; Död 1856. 
Gift 1817 med Sophia Ulrica Esseen, f. 1792, död 1869; 
dotter af Rådmannen i Köping Carl Eric Esseen och Maria 
Margaretha Tillaeus. 

1832 188;') 97) Roland Martin, f. ^V? 1793; Student i Upsala; Ausc. 

i Svea H, R. ^^12 1808; E. o. Notarie ^lo 1809; E. o. Can- 
cellist i Justitise Fördelningen af Kongl. Maj:ts Cancellie ^Vn 
s. å.; Af Borgare Ståndet, vid Urtima Riksdagen i Örebro, an- 
tagen till biträde vid Cancellie görömålen *V7 1810; CanceUist 
vid Riksmötet 181>2; vice Auditeur vid Westmanlands Rege- 
mente under fälttåget i Tyskland »^i 1813; Vice Notarie i 
Hof Rätten "/e 1814; CanceUist ^»/a 1816; E. o. Fiseal ^^4 
1817; Fiseal "/s 1819; Adjungerad ledamot första gången ^^/i 
1820; CanceUist i Allmänna Brandförsäkrings Verket 1820 — 
1829; Kongl. Maj:ts Bref på Advocat Fiscals n. h. o. v. samt 
tur och befordringsrätt -/9 1823; Assessor Vi» 1824; Constit. 
Revisions Secreterare 1826; Hof Rätts Råd ^/s 1832; Revisions 
Secreterare ^® '1 1835; t. f. Justitise Canzler någon tid s. å ; t. f. 
General Auditeur 1836; Död ^/a 1842 på Särö. 

Gift */« 1837 med Fredrica Sophia Cronius, f. ^^9 1813, 
död 1863; dotter af Apotekaren Peter Cronius och Hedvig 
Charlotta Fredricsson. HOF RÄTTS RÅD 109 

98) Carl Magnus Hindbeck, f. ^Vt 1791; Student i J832-l85(> 
Lund; Ausc i Göta H. R. ^Vt 1808; vice Häradsböfding V12 
1813; Ausc. i Svea H. E ^/s 1815; Kongl. Maj:ts Bref å Hä- 
radshöfdinge n. h o. v. ^Vs 1816; E. o. Notarie 7i'> s. å.; vice 
Notarie ^0/3 1817; E. o. Fiscal 25/4 s. å.; Fiscal »Vn 1819; Se- 
creterare i Seraphimer Ordens Gillet ^^/i 1820; Tillika Advo- 
cat Fiscal derst. ^/g 1823; Adjungerad ledamot i Hof Rätten 
Vt 1824; Assessor ^V» 1825; Hof Rätts Råd V» 1832; Leda- 
mot af Södertelje Canal Direction 1835; Riddare af Nord- 
stjeme Orden ^^/i 1837; Riddare af Konung Carl Xlllrs Orden 28/ 1 1843; Af sked från Hof Rätts Råds Embetet Vs 1856; Död 2^9 1875. 

Gift 1829 med Eva Sopbia Ekström, dotter af Grossband- 
laren Henrik Ekström ocb Jobanna Stina Zelling. 

99) Otto Ludvig Lönnrot, f ^k 1794; Ausc. i Svea 1H36-1859 
H. R. i^ia 1811; E. o. Notarie ^/e 1812; B. o. Causlist i Ju- 

stitiöe Fördelningen af Konungens Cansli ^^/u 1812; Vice No- 
tarie i Hof Rätten ^^/e 1814; Copist vid Justitise Fördelningen 
Ve 1818; Canslist ^lii 1821; t. f. ProtocoUs Secreterare -^7 
1822; Adjungerad ledamot i Hof Rätten första gången V2 1823; 
Copist i Commerce CoUegium s. å.; ProtocoUs Secreterare ^2 
1824; t. f. Revisions Secreterare ^^/lo s. å.; Assessor i Hof Rät- 
ten 2«/n 1825; Hof Rätts Råd ^/e 1836; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^^i 1842; Afsked '^V-^ 1859; Död »/ii s. å. i Stbliii. 

Gift ^Ve 1830 med Sara Fredrica Hjorth, f. »V? 1803, död 
^/2 1892; dotter af Kamreraren i Disc. Carl Job. Hjortb. 

100) Fredric Bergströnn, f. ^^4 1789; Ausc. i Svea H. inmi-iséJ) 
R. ^Ve 1805; £. o. Notarie 2^12 s. å.; vice Notarie ^-/i 1808; 

Fält Secreterare vid Vestra Arméens bögra flygel; Auditeurs 
n. b. o. v. V» 1810; Cancellist i Hof Rätten ^V* 1813; Notarie 
^^1$ 1816; Kongl. Maj:ts Fullmakt å Häradsböfdinge n. b. o. v. 
Vt 1823; Adjungerad ledamot 1824; Assessor ^Vii 1825; Hof 
Rätts Råd */e 1836; Riddare af Nordstjerne Orden; Död, ogift, 
2Vi2 1849. 

101) Johan Fabian Hedblad, f. ^V^o 1790; Inskrifven is;57-i854 
såsom Student vid TJpsala Academie ^^/lo 1799; Ausc. i Svea 

H. R. 22/12 1807; E. o. Notarie "V» 1809; Cancellist bos Rikets 
Ständers Stats Utskott 1810 — 1812; Läns Notarie i Örebro 
län ^Vö 1813; Kongl. Majrts Fullmakt på Häradsböfdinge n. 
b. o, v. med tur ocb befordringsrätt ^V^ 1813; t. f. Landt- 
domare ocb t. f. Lands Secreterare; Secreterare i Hjelmare 
Canalverks Direction 1822; Adjungerad ledamot i Hof Rätten 
1825; Assessor ^V* 1826; Hof Rätts Råd ^V» 1837; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1844; Död ^^/s 1854 på Stadra bruk. 

Gift 1829 med Anna Maria Haf ström, dotter af Hof kam- 
rer J. Hafström ocb Catbarina Jacobsson. 1 10 HOF RÄTTS RÅD 

iKao 1H40 102) Friherre Otto Wilhelm Staél von Holstein, 

f. ^*9 1802 på Hjelmsbnlt i Allerums socken; Student i Lund 
181 fj, i Upsala 1820; Ausc. i Svea H. R. ^»/i2 s. å.; E. o. Cancellist 
i Justitiae Revisions Exp. ^® ii 1822; E. o. Notarie i Hof Rätten 
V« 1823; Kammarjunkare ^^ lo s. å.; vice Notarie ^/s 1824; E. o. 
Piscal ^^/i s. å.; Häradshöfdinge n. h. o. v. med tnr och be- 
fordringsrätt *-^/ii s. å.; Adjungerad ledamot V^ 1825; Fiscal\i» 
H. å.; Assessor ^^ 5 1826; Härold vid Nordstjerne Orden^V» s. å.; 
Kammarherre ^i 1828; t. f. Revisions Secreterare s.' å. ; Kam- 
rerare vid Kongl. Majits Orden och Riddare af Nordstjerne Or- 
den 2« ti 1832; Hof Rätts Råd ^-/lo 1839; Justitiae Råd «/* 1840; 
Afsked från Kamrerarebefattningen ^®/io s. å.; Stats Råd ^* 1 1841; 
Oommendeur af nämnda Orden ^V^o 1844; Äter Justitiae Råd 
^V* 1848; General Post Directeur ^'lo 1850; Oommendeur med 
stora korset af förutn. Orden ^^/n 1851; Storkors af Danska 
Dannebrogs Orden 1852; Storkors af S:t Olafs Orden ^^4 1856; 
Afsked ^« 11 1867; Död ^^;'io 1884 på Jerla i Södertörn. 

Gift */ii 1829 med Hilda Maria Eleonora Bergman, f. ^/u 
1809, död »/s 1882; dotter af Fabrikören Johan Henric Berg- 
man och Christina Charlotta Théel. 

\m) ib4<> 103) Magnus Abraham Segerheim, f. ^,4 1786 i 

Sthlm; Ausc. i Svea H. R. ^o « 1804; E. o. Notarie 2«9 s. å.; 
vice Notarie ^^/i 1807; Cancellist ^V^ 1810; Notarie ^^e 1813; 
Adjungerad ledamot ^^i 1827; Assessor ^^s 1828; Hof Rätts 
Råd ^^10 183!); Afsked '/o 1846; Död ^^9 1868 på Drottning- 
holm; slutande ätten på manssidan. 

Gift ^e 1829 i Sthlm med Enkefru Christina Charlotta 
Boi^, f. Lind ^ i« 1787, död ^« 1884. 

I8:m 1H41 104) Gustaf Silfverstråle, f. ^.1 1790; Student i Up- 

sala \3 1805; Ausc. i Svea H. R. ^<> e 1810; E. o. Notarie ^V» 
s. å.; vice Notarie */io 1811; vice Häradshöfding '\i 1815; 
Kongl. Maj:ts Bref på Häradshöfdinge n. h. o. v. med tur 
och befordringsrätt ^^/s 1816; Förestått domsaga omkring 12 
ar; Adjungerad ledamot i Hof Rätten ^/i 1828; Assessor ^'^'u 
s. å.; Hof Rätts Råd *vo 1839; Död, ogtft, V« 1841; slutande 
ätten på manssidan. 

I,s4(>- IS42 105) Carl SutthofP f. ^^-7 1791; Student i Lund ; Ausc. 

i Göta H. R. - 10 1809, i Svea H. R. Vt 1812; t. f. Domare 
i Skåne första gången ^ 7 s. å.; Af Kongl. Majrt tillagd Hä- 
radshöfdinge n. h. o. v. ^.8 1815; Copist i Justitise Fördelnin- 
gen af Kongl. Majrts Canzli « e 1818; Canzlist *'ii 1821; t. f. 
ProtocoUs Secreterare '^^i 1823— "'* 1825; Advocat Fiscal i 
Förvaltningen af Sjöärendena ^7 1825; Secreterare i Styrelsen 
öfver Strömsholm; Adjungerad ledamot i Hof Rätten ^ 10 1828; 
Assessor »* 1 1831; t. f. Amiralitets Kammar Råd « s 1840; Hof 
Rätts Råd -^ 11 1840; Död * 1 1842. HOF RÄTTS RÅD 111 Gift ^^/i» 1822 med Jenny Adrienne Angerstein, f. ^^/n 
1802, död ''^iii 1885. 

106) Carl Fredrik Ungberg, f. »/s 1801 i Wadstena; l.s4(j-i«47 
Student i Upsala 1819, Östg.; E. o. Cancellist i StatB Contoret 

'-^/6 1821; -E. o. Cancellist i Justitise Fördelningen af Kongl. 
Maj:ts Caneellie ^^/i2 s. å.; Ausc. i Svea fl. R. ^^/la s. å.; t. f . 
Notarie i Stats Contoret ^Vi 1823— ^^/e s. å.; E. o. Notarie i 
Hof Eätten ^^/é s. å.; Vice Notarie ^/s 1824; E. o. FiscaP^/i« 
s. å; Fiscal V» 1828; t. f. vice Advocat Piscal ^^/la s. å.; Ad 
vocat Fiscals namn med tur och befordringsrätt */i8 1830 
Adjungerad ledamot '^/q 1831; vice Advocat Fiscal -^a 1832 
Assessor -^/s s. å.; Secreterare hos Riks Rätten ^Vi» 1834 
Förordnad att såsom särskild Departements Chef i Kongl Ge- 
neral Tull Styrelsen handlägga det Finérska balancemålet ^/s 
1837; t. f. Under Ståthållare i Stockholm första gången ^''/t 
1839; Canzlist vid Kongl. Majits Orden 23/5 1840; Hof Rätts 
Råd '^^/i2 s. å.; Utnämnd till Arbetande Ledamot i Lagbered- 
ningen ^7» 1841, men på ansökan från uppdraget befriad; 
Under Ståthållare ^/s 1847; Afsked ^'^ft 1852; Död /s 1877 i 
Paris. 

Gift 1830 med Fredrica Charlotta Krey, f. 1813, död ^^n 
1849 i Sthlm, dotter af Hofmedicus Doktor Fredric Georg 
Krey och Carolina pharlotta Olin. 

107) Fredrik Åkerman, Adlad Åkerman, f. ^Vis 1800 1840-1842 
i Göteborg; Student i Upsala; E. o. Cancellist i Kammar Exp. 

^7i2 1818; Ausc. i Svea H. R. ^Vio 1819; vice Häradshöfding 
^\i 1825; E. o. Notarie ^^/s s. å.; E. o. Fiscal ^/u s. å.; t. f. 
Lands Secreterare i Stora Kopparbergs län ^^/e 1827; Kongl. 
Majrts Fullmakt på Häradshöfdinge namn, heder och värdighet 
med tur och befordringsrätt ^^/s 1829; Fiscal i Hof Rätten 
2«/6 s. å.; Assessor ^V» 1832; Hof Rätts Råd ^i/i^ 1840; Full- 
mäktig i Jern Contoret 1834—1841; t. f. Landshöfding i We- 
stemorrlands län ^^/s 1841; Landshöfding ^/a 1842; Riddare 
af Nordstjeme Orden ^^/t s. å.; Ledamot af Landtbruks Aca- 
demien /i 1843; Adlad ^7' s. å.; t. f. President i Bergs CoUe- 
gium '/ii 1848; Commendeur af nämnda Orden ^^^6 1850; Pre- 
sident i Bergs Collegium -7^^ 1851; PresideAt i Commerce 
Collegium ^^/ii 1-856; Commendeur med stora korset af nämnda 
Orden ^^4 1858; Commendeur af Danska Dannebrogs Orden 
^^'7 s. å.; Storkors »Vio ö. å.; Storkors af S:t Olafs Orden ^n 
1864; Afsked ^^/s 1866; Död, barnlös, 2/5 1877 i Sthlm. 

Gift ^'/é 1835 med Henriette Josephine Benedicks, f. ^^/a 
1816, död -Vö 1873; dotter af Grosshandlaren i Sthlm Wil- 
helm Benedicks och Josephine Seligmann. 

108) Henric Mathias Munthe, f. Vi 1798 i Carlshamn; 1842 -i87i 
Student i Lund «/io 1814; Ausc. i Göta H. R. ^^^9 1818, i 112 HOF RÄTTS RÅD 

Svea H. E. 1*9 1820; E. o Notarie ^^/n 1823; vice Notarie 
22/2 1825; E. o. Fiseal 2^i2 1828; Fiscal ^/ij 1830; vice Advo- 
cat Fiscal ^Ve 1832; Assessor ^^/t 1834; Hof Eätts Råd ^^ 
1842; Riddare af Nordstjerne Orden ''Vu 1849; Ledamot at" 
Musikaliska Academien 1853; Af sked från Hof Rätts Råds 
Embetet Vn 1871; Nämnda Academis Prseses 1873, men un- 
danbad sig denna befattning följande år; Omfattade med syn- 
nerlig välvilja Jenny Lind och förvaltade hennes växande för- 
mögenhet, tills hon blifvit Fru Goldschmidt och bosatt sig i 
England; Död 'V* 1880 i Sthlm. 

Gift "A» 1828 med Sophia Amalia Munthe, f. *V. 1802; 
död *Va 1871; dotter af Kammar Rätts Rådet Carl Christopher 
Munthe och Beata Lovisa Drake af Hagelsrum. 
1843-1865 109) Johan Axel Örbom, f. V« 1800; Ausc. i Svea H. 

R. 'Ve 1824; E o. Notarie vid Crim. Prot. "^ 1825; vice No- 
tarie vid Civil Prot. *"/• 1828; vice Häradshöfdinge namn "« 
1829; E. o. Fiscal "/» 1830; Fiscal Vi* s. å.; Adjungerad leda- 
mot första gången 1831; vice Advocat Fiscal *^/» 1834; Assessor 
"/9 1836; Hof Rätts Råd 'V5 1843; Ledamot af Sjöförsäkrings 
Öfver Rätten '/i« 1844; Riddare af Nordstjerne Orden 1849; 
Afsked från Hof Rätts Råds Embetet ^7» 1865; Död "/»» 1868. 

Gift 1836 med Anna Carolina Westman, f 1801, död 1865; 
dotter af Bryggaren i Sthlm, Rjttmästaren vid Borgerskapets 
kavalleri AbraJ^m Westman och Ulrika Carolina Palmgren 
samt Enka efter Yiktaaliehandlanden i Sthlm Hans Samuel 

o 

Åkerblom. 

184(3-1850 110) Johan Casimir Cederstråhie, f. V» 1805; E. o. 

Cancellist i Justitiie Fördelningen af Kongl. Maj:ts Cancellie 
"/i* 1824; Ausc. i Svea H R. *Vi 1826; E. o. Notarie "/» 1826; 
vice Notarie *V« 1827; Kammarjunkare **/» 1829; E. o. Fiscal 
»% 1831; Fiscal ''h 1834; t. f. vice Advocat Fiscal Vi 1835— 
V» 1836; Adjungerad ledamot '.6 1836; Assessor "/» 1837; Rid- 
darhus Directeur "/• 1840; Hof Rätts Råd ''u 1846; Död "A 
1850 i Sthlm. 

Gift *Vi« 1834 i Sthlm med Lovisa Axelina von Post, f. 
"/» 1816 på Nyboholm; dotter af Majoren Carl Axel Rangel 
von Post och Friherrinnan Lovisa Antoinetta Uggla. 
1848-1H51 111) Grefve Carl Göran Detlof Mömer, f . 'Vio 1808; 

Student i Upsala *V« 1825; E. o. Cancellist i Cancellie Sty. 
relsens Eip ''h 1828; Juris Kandidat ''h 1829; Ausc. i Svea 
H. R. **/i« s. å.; E. o. Cancellist i Justitise Fördelningen af 
Kongl. Maj:ts Cancellie *V»2 s. å.; Kammarherre V> 1830; E. o. 
Notarie i Hof Rätten ''/* s. å.; vice Notarie ''/• 1831; E. o. 
Fiscal 1833; Häradshöfdinge n. h, o. v. 7^^ 1834; PiBcal '7* 1835; 
Adjungerad ledamot ^^e 1836; Ledamot af Of re Borg Rätten 
"/» 1837—1844; t f. Revisions Secreterare; Assessor "1» 1839; HOP EÄTT8 RÅD 11;^ 

Xamrerare vid Kongl. Majrts Orden och Riddare af Nord- 
stjeme Orden *Vii 1840; Hof Rätts Råd ^It 1848; Rikets 
Ständers Justitise Ombudsmans Suppleant ^Vs s. a.; Stats Råd 
^Vio 1851; Af sked från Kamrerare Embetet **/ii s. å.; Com- 
mendeur af nämnda Orden *% 1858; President i Kammar 
Katten ^Vi 1858; Commendeur med stora korset af Ihlordstjerne 
Orden s. d.; Directeur för Landtbruks Academien ^^/s s. å.; 
Ordförande i Pensions Comitén 1858—1865; Ordförande i Rid- 
darhus Direktionen *% 1860; Ledamot af Riksdagens Första 
Kammare 1867—1875; Ordförande i Vattenrätts Komitén 1869; 
Iliddare och Kommendör af Kongl. Majrts Orden ^^/s 1873; 
Af sked från Presidentsembetet Ve 1874; Hedersledamot af Säll- 
skapet »Agriculteurs de France^; Död ^% 1878 i Sthlm, jord- 
fäst i Olarja kyAa i närvaro af Konungen, Kamrarnés Talmän 
■samt en stor del af Första Kammarens ledamöter, sedan förd 
till Rinkarieby kyrka. 

Gift ^7» 1^1 ™^ Friherrinnan Märta Charlotta Gabri- 
ella Leijoniiufvud, f. V« 1826; dotter af öfversten Friherre 
•Carl Crreger Leijonhufvud och Eleonora Ulrica Silfverstolpe. 

112) Jacob Eric Jerström, f. * Ao 1792; Ausc. i Svea 1849—1850 
H. R. ^7i2 1810; E. o. Notarie vid Crim. Prot. «Vi 1813; vice 
Notarie vid Civil Prot. ^Ve 1814; CancelHst ^^U 1816; Notarie 

^^l\% 1825; Adjungerad ledamot ^V* 1831; Häradshöfdings namn 
och heder med tur och befordringsrätt; Assessor ^Vi« 1836; 
Hof Rätts Råd 1849; Afsked ^Ve 1850; Död ^^/ö 1854. 

Gift i^io 1814 med Hedvig Charlotta Meijer, f. 1791, död 
^«/ii 1869. 

113) CarJ Henric Pfeffer, f. ^Vi 1801; Philösophie Ma- 1850-1866 
gister i Upsala ^V« 1821; Juris Candidat ^Vö 1822; Ausc. i 

Svea H. R. ^V» s. å.; B. o. Notarie V< 1823; vice Notarie 7» 
1824; E. o. Fiscal 1V12 s. å.; Fiscal Vs 1828; Adjungerad le- 
damot första gången /ig s. å.; t. f. Advocat Fiscal ^2 1829; 
vice Advocat Fiscal V12 1830; Advocat Fiscal ^7» 1832; Hof 
Rätts Råd, med rättighet att inträda i embetsutöfning näst 
efter då varande yngste Assessoren, *Vio 1839; Inträdde i Hof 
Rätts Råds Embetet ^V« 1850; Riddare af Nordstjerne Orden 
1851 ; Justitise Ombudsmans Suppleant 1852 — 1854; Afsked 
från Hof Rätts Råds Embetet 1866; Kommendör af Wasa Or- 
den 2»/i 1868; Riddare af S:t Olafs Orden; Ordförande i Di- 
rektionen för Stockholms stads Sparbank; Död, ogift, ^^k 1876. 

114) Friherre Lars Sljemstedt, f. ^V? 1802; Efter 1850-1867 
Canzli och Hof Rätts Ex. i Upsala Ausc. i Svea H. R. ®/« 

1821; E. o. Notarie ^»/s 1823; vice Notarie ^^lio 1825; Hof- 
junkare ^^/s 1826; Oopist i Justitiee Revisions Exp. ^/ii 1827; 
Kammarjunkare "^Vs 1829; Ledamot i Nedre Borg Rätten 1830; 
Häradshöfdinge n. h. o. v, ^% 1831; t. f. Protocolls Secreterare 

8 114 HOF RÄTTS RÅD 

^% 1833; t. f. Secreterare i CanzU Rätten ^^^ 1836— »Vi« 1838; 
Adjungerad ledamot i flof Rätten ^V* 1837; Assessor ^V? 1840; 
Kammarherre Via 1841; Hof Rätts Råd Vi 1850; Kamererare 
vid Kongl. Majrts Orden och Riddare af Nordstjerne Orden 
^Vii 1851; Hofmarskalk ^Vn 1860; Skattmästare vid Kongl. 
Majrts Orden och Kommendör af nämnda Orden ^Vn s. L; 
Af sked från Skattmästare Embetet ^Vii 1865; Af sked från Hof 
Rätts Råds Embetet ^Va 1867; Död Vii 1873 i Sthhn. 

Gift l:o) Vi2 1835 med Constantia Johanna Charlotta 
Brand, f. ^Vi 1791, död 'Vn 1857; dotter af Lieutenanten 
Carl Johan Brand och Christina Johanna Panlin samt Enka 
efter Banco Commissarien Bengt August von Hof sten; 2:o) V» 
1865 med Sophia Maria Amalia Sandels, f. ^V* 1827; dotter 
af öf verste Lieutenanten Lars August Sandels och Clementine 
Adelaide von Heland. 

1852-18()3 115) Christopher Hederström, f. ^Vs 1798; Student 

i TJpsala; Juris Candidat ^^/n 1823; Ausc. i Svea H. R. ^/n 
s. å.; E. o. Cancellist i JustitisB Revisions Exp. Vis s. å.; Ausc. 
i Göta H. R. ^e/^ i824; vice Häradshöfding »Vio 1825; E. o. 
Notarie i Svea H. R. 'Vio 1826; vice Notarie ^Ve 1827; Ama- 
nuens ^Vii 1832; Cancellist ^Vi 1833; Kongl. Maj:ts Bref på 
Häradshöfdinge n. h. o. v, ^7^ s. å.; Notarie ^Vi2 1836; t. f. 
Ombudsman i Riksgälds Contoret ^A 1837; Adjungerad leda- 
mot i Hof Rätten första gången ^/i 1839; Assessor ^Vs 1841; 
Sedan genom K. Br. ^®/i2 1851 förordnats att H. R:n skulle 
arbeta på 5 divisioner, Hof Rätts Råd ^/i 1852; Af sked 1863; 
Död 1874. 

Gift med Christina Åkerblom, t 1808, död 1886. 

1852-1868 116) Fredric Rutger Järta, f. 'Vi 1808; Juris Candi- 

dat i Upsala 1830; Ausc. i Svea H. R. Vs s. å.; E. o. Notarie 
2% 1831; vice Notarie ^Via 1835; E. o. Fiscal ^Vs 1836; Con- 
stit. Secreterare i Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1837; Fiscal i 
Hof Rätten 7io 1838; Adjungerad ledamot Vio 1839; Assessor 
'Vi 1841; Secreterare i nämnda Öfver Rätt 1846; Canzlers Se- 
creterare vid Upsala Academie 1848 ; Ledamot af Sjöförsäkrings 
Öfver Rätten ^Vi 1850; Hof Rätts Råd Vi 1852; Afsked 1863; 
Död, ogift, Vs 1882 i Alingsås. 

1854-1867 117) Jacob Ulric Södergren, f. V* 1810iGefle; Stu- 

dent i Upsala 1828; Kansli Ex. % 1830; Hof Rätts Ex. ^^/n 
1831; Ausc. i Svea H. R. 27,2 1831; B. o. Notarie ^Vi 1832; 
vice Notarie ^Ve 1833; vice Häradshöfding ^Ve 1836; t. f. Hä- 
radshöfding i Helsinglands norra domsaga ^%i 1835 — ^Vs 1837; 
E. o. Fiscal ^^h 1838; Adjungerad ledamot Vio 1840; Fiscal 
30/3 1841; Assessor ^/a 1844; Hof Rätts Råd Va 1854; Tjenst- 
fri i följd af sjuklighet sedan 1855; Afsked 2% 1867; Död '/a 
1874 i Sthlm, ogift. HOF RÄTTS RÅD 115 

118) Johan Reinhold Geijer, f. ^Ve 1806 på Heden- i854-i874 

skog; Student i Upsala 1821; Ausc. i Svea H. R. *V6 1825; 
E. o. Cancellist vid Justitise Fördelningen af Kongl. Maj:t8 
Cancellie Vs 1826; E. o. Notarie i Hof Eätten "/« 1827; vice 
Notarie ^Ve 1828; t. f. Domare i Mellan Sjsslets m. fl. dom- 
sagor enligt förordnanden ^^/i2 1827 — 1832; vice Häradshöf- 
ding ^Ve 1831; Läns Notarie i Gefleborgs län Vs 1832— ^Vs 
1844; Häradsfaöfdinge n. h. o. v. Via 1834; t. f. Lands Secre- 
terare åtskilliga tider; Adjungerad ledamot i Hof Eätten ^Vs 
1844; Assessor ^Vx» 8. å.; Ledamot i Direktionen för Allmänna 
Brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1846; Hof Bätts 
Råd ^Vi 1854; Fallmäktig i Jernkontoret 1856; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1858; Afsked ^V» 1874; Död ^Vi 1875 i 
Stockholm. 

Gift i%i 1836 i Gefle med Selma Carolina Brelin, f. V9 
1817; död ^Vs 1857; dotter af delegaren i firman P, C. Rettig 
& C:o i Gefle, Amiralitets Löjtnanten Carl Brelin och Anna 
Christina Jäderholm. 

119) Nils Peter Uddenberg, f. ^V» 1809; Ausc. i Svea 1856-1872 
H. R. 2^12 1829; E. o. Notarie ^Vi 1831; vice Häradshöfding 

^Ve 1836; vice Notarie ^Vs s. å.; t. f. Borgmästare i Westerås 
Vi 1840— /2 1841; Adjungerad ledamot i Hof Rätten A 1841— 
^"/s 1844; t. f. Advocat Mscal i Kammar Rätten s. d.; Assessor 
i Hof Rätten ^Vi% 1844; Hof Rätts Råd »Vs 1856; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1860; Död ^Vn 1872. 

Gift «% 1846 med Ulrika Josefina WolfEram, 1 V2 1825, 
död ^/u 1890. 

120) Oscar Augustin Montelius, f. »Va 1811; Student 1859— I88I 
i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vq 1829, vid Rådhus och Käm- 

närs Rätterne i Sthlm V? s. å.; E. o. Notarie i Hof Rätten 
^79 s. å.; vice Notarie vid Civil Prot. ^Va 1831; Eörordnad att 
såsom Domare i civila och kriminela mål vid Kämnärs Rätten 
biträda ^Vö 1832; vice Notarie i Hof Rätten med s. k. Half 
Session ^^/i 1835; Första domareförordnande å landet ^V» 1836; 
vice Häradshöfdinge namn med tur och befordringsrätt ^Vn 
1838; Notarie vid Kämnärs Rätten ^Vs 1841; Adjungerad le- 
damot i Hof Rätten Vio 1843; Assessor ^V^o 1845; Hof Rätts 
Råd *74 1859; Riddare af Nordstjerne Orden 1861; Ombuds- 
man i Allmänna Enke- och Pupill Kassan 1863; Afsked från 
Hofrättsrådsembetet ^Vs 1881; Kommendör af nämnda Orden 
1 klassen Via s. å.; Död ^77 1894. 

Gift 1842 med Clara Octavia Norin, f. 1822; dotter af 
Lagmannen, Häradshöfdingen i Finspånga läns härads dom- 
saga Paul Gustaf Norin och Catharina Elisabeth Frisk. 

121) Gustaf Fridolph Almqvist, f. »Vio 1814 i Eds 1863 
socken, Stockholms län; Hof Rätts Ex. och Ex. till Kameral- 116 HOP RÄTTS RÅD 

och Räkenskaps Verken i Upsala; Ause. i Svea H. R. ^Ve 
1833, vid Stockholms Rådstufvu- och Kämnärs Rätter *®/9 s. å.; 
E. o. Notarie i Hof Rätten *Ve s. å.; Biträdande domare i 
Kämnärs Rätten Vii 1834—1840; vice Notarie i Hof Rätten 
*7i 1835; Adjungerad ledamot i Rådstufvu Rätten V« 1838— 
1843; E. o. Piscal i Hof Rätten »«/io 1840; Piscal «Vii 1842; 
Adjungerad ledamot Vi 1843; Assessor *^/io 1845; Fullmäktig 
i Civilstatens Pensiofisinrättning 1847; Secreterare, Ombuds- 
och Uppbördsman hos Seraphimer Ordens Lazaretts Direktion 
^Vii 1849; Ledamot i Komitén för lagstadgande ang. sinnes- 
sjukas vård och behandling 1854; Riddare af Wasa Orden s. 
å.; Sekreterare i Finanskomitén 1857 — 1861; Deltog i utarbe- 
tandet af grunderna för AUm. Hjpoteksbanken; Ledamot af 
Bankens Styrelse och dess vice Ordförande sedan 1861; Afgaf 
1862 ett förslag till särskild Ränte- och Kapitalförsäkringsan- 
stalt för civila tjenstemän, som, efter en mindre ändring, vann 
Kongl. Majrts fastställelse 1867; Hof Rätts Råd ^^7 1863; Un- 
derståthållare i Sthlm ^Vi2 s. å.; Riddare af Nordstjeme Or- 
den s. å. ; General Direktör och Chef för fångvården i riket 
1867; Kommendör af Nordstjeme Orden 1 klassen *Vi 1868; 
Har i mycken mån bidragit till stiftandet af »Fosterländska 
föreningen» 1869 och den 1873 bildade »Föreningen till minne 
af Konung Oscar I och Drottning Josephina till stöd för värn- 
lösa och fallna»; Ledamot af Riksdagens Första Kammare för 
Vesterbottens län 1871 —1880; Förordnad att å Sveriges väg- 
nar deltaga i Penitentiär kongresserna i London 1872, i Sthlm 
1878 och i Rom 1885; Ordförande i Direktionen of ver Ströms- 
holms nya kanalbolag; Storkors af Badiska Zähringen-Löwen- 
Orden; Riddare af Ryska S:t Stanislai Orden 1 klass; Stor- Offi- 
cer af Italienska Krone Orden; Kommendör med stora korset af 
Nordstjeme Orden Via 1881; Har inlagt ofantligt stor förtjenst 
i fängelseväsendets ordnande; Har af trycket utgifvit, bland 
annat: »Aper§u sur la législation pénale et les établissements 
pénitentiaires en Suéde» 1872; »Angående olika sätt för verk- 
ställighet af frihetsstrafiB samt penitentiära förhållanden i Sve- 
rige» 1877; »La Suéde ses progrés sociaux et ses institutions péni- 
tentiaires» 1879; »Resumé historique de la réforme peuitentiaire 
en Suéde» 1885; Afsked ^V» 1885; Död ^^lo 1886påHanstavik. 
Gift ^V9 1858 i Sala med Maria Wilhelmina Grandin, f. 
Vs 1836 i Vesterås. 
1863-1867 122) August Wilhelm Revel, f. Vio 1810; Hof Rätts 

Ex. och Ex. till Kameral- och Räkenskaps Verken; Ausc. i 
Svea H. R. ^^jn 1832; E. o. Notarie *Vi 1833; vice Notarie 
^7» 1834; Första domareförordnande ^^jii 1835; vice Härads- 
höfdinge namn med tur och befordringsrätt ^Vs 1838; Adjun- 
gerad ledamot i Hof Rätten första gången ^Vt 1842; Bbi^, HOF RÄTTS RÅD 117 

mästare i Arboga ^/s 1843; Åter adjungerad i Hof Eätten *V« 
1H4Ö; Assessor Vis s. å.; Hof Bätts Bad 1863; Tjenstledig 
1866; Död *«/» 1867. 

Gift med Maria Catharina Waller. 

123) Carl Oscar Lagerbielke, f. V* 1813 på Aggarp i863-i878 

i Kalltorp, Jönköpings län; Student i Lund ^^/o 1832; Kansli 
Ex. >> 1833; Hof Rätts Ex. ^Vi^ 1836; Ausc. i Göta H. R. 
^V4 1837; E. o. Kanslist ^/lo s. å.; Första domareförordnande 
Vi 1839; Ausc. i Svea H. R ^»A 1842; Hof Auditör 1849; 
KansUst i Svea H. R. »Vio 1850; Assessor ^^5 1857; Hof Rätts 
Råd 1^12 1863; Riddare af Nordstjerne Orden Vt 1866; Af sked 
från Hofrättsrådsembetet **/* 1878; Afsked från Hofauditörs- 
befattningen ^^/s s. å.; Död ^V* 1891 på Aggarp. 

Gift V? 1852 med Petronella Åstrand, f. ^V» 1810, död 
^^/e 1883, dotter af Prosten Samuel Åstrand och Maria Lund. 

124) Carl Johan Schöning, f. Vio 1817 i Mo, Gestrik- 1865—1882 

land; Student i Upsala 1835; Hof Rätts Ex. »/e 1839; Ausc. 
i Svea H. R. ^^/7 s. å.; vice Notarie *®/9 1840; Notarie vid 
Kämnärs Rätten i Gefle ^V» 1844; vice Häradshöfding */io s. å.; 
Rådman och Ordförande i Gefle Rådstufvu Rätts Andra Af- 
deln. "Vö 1847; Sekreterare hos komitén för afgifvande af för- 
slag rörande Ordningsstadganden för Rikets städer 1855 — 1860; 
Assessor i Hof Rätten '^V* 1859; t. f. Revisions Sekreterare 
första gången V* 1862; Ledamot i Kommissionen för utarbe- 
tande af sammandrag af gällande administrativa m. fl. författ- 
ningar 1863—1865; Hof Rätts Råd ^Vs 1865; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^k 1867; En af Riksdagens Komiterade för 
tryckfrihetens vård ^V« 1870—1885; Afsked *Vio 1882; Leda- 
mot af Direktionen vid Gymnastiskt Ortopediska Institutet; 
Död ^Vi2 1893. 

Gift med Mal vin Lethgren. 

125) Otto Herman Forssell, f. ^\'^ 1818 i Hudiksvall; 1867-1883 

Student i Upsala 1837; Philosophie Magister ^Ve 1842; Juris 
Candidat % 1845; Ausc. i Svea H. R. »Vs 1845; E. o. No- 
tarie 7* s. å.; vice Notarie *^/6 1846; vice Häradshöfding ^Va 
1847; Ombudsman i Mälare Provinsernas Enskilda Bank 1847 — 
1856; Uppförd i andra förslagsrummet till Professuren i Ro- 
mersk och Civil Lagfarenhet ^Vs 1851; Adjungerad ledamot i 
Svea H. R. ^Vi 1856; T. f. Revisions Sekreterare ^Vn s. å.; 
Assessor ^^/s 1859; Expeditions Chef i Finans Dep. *Vi« 1861 — 
^Ve 1864; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vi 1863; Hof Rätts 
Råd 28/6 1867; Jnris Doktor Ve 1877; Ledamot af Riksdagens 
Första Kammare 1880—1888; Afsked från Hofrättsrådsem- 
betet Vs 1883. 

126) Anders Henric Ramsay, f. ^5 1822 i Vestman- 1867-1880 

land; Student i Upsala 1841; Hof Rätts Ex. »Vs 1847; Ausc. L 118 HOF KATTS RÅD 

i Svea H. R. ^Vs s. å.; E. o. Notarie ^% s. å.; vice Notarie 
^Vi 1852; vice Häradshöfding "/»« s. å.; E. o. Piscal »Vs 1853; 
Fiscal »Vn 1855; Assessor ^V» 1860; t. f. Revisions Sekrete- 
rare ^^/d 1863— ^^e 1865; Ledamot af Konstitutions- och Rid- 
darhus Utskotten vid Riksdagen 1865—1866; Hof Rätts Råd 
V9 1867; Riddare af Nordstjerne Orden »/e 1868; Död ^/i? 
1880 i Stockholm. 

Gift ^^/t 1874 i Helsingfors med Friherrinnan Augusta 
Wilhelmina Johanna Ramsa j från Finland, f. ^»/é 1843; f. d. 
HofiPröken hos Kejsarinnan af Ryssland, Maria Alexandrowna; 
dotter af Generalen af Infanteriet i Kejs. Rysk tjänst Fri- 
herre Anders Edvard Ramsay och Friherrinnan Augusta Con- 
stantia Mellin. 

1867-189B 127) Friherre Frans Oscar Leuhusen, f. Vio 1823 på 

Säby i Ingarö, Stockholms län; Student i Upsala */6 1843; E. 
o. Canzlist i Finance Dep. 1847; Hof Rätts Ex. ^e/^ ig^^. 
Kameral Ex. ^/e s. å.; Ausc. i Svea H. R. ^Ve s. å.; E. o. No 
tarie ^7io s. å.; vice Häradshöfding ^7i8 1850; vice Notarie 
^Vi 1852; E. o. Fiscal ^Vö 1853; Läns Notarie i Vesternorr- 
lands län ^^/i 1855; t. f. Brottmålsdomare i Ångermanland 
'Vw 1855— V6 1858; Adjungerad ledamot i Hof Rätten 1858; 
Assessor ^V* 1861; Konstit. Revisions Sekreterare ^Vs 1863; 
Hof Rätts Råd ^Ve 1867; Riddare af Nordstjerne Orden 29/7 
1869; Fullmäktig i Jernkontpret 1874; vice Ordförande i Di- 
rektionen för svenska lifiPörsäkringsanstalten Oden ^/a 1888; 
Kommendör af Wasa Orden 1 klassen Vi« s. å ; Af sked från 
Hofrättsrådsembetet Vio 1893; Död Vu 1895 i Stockholm. 

Gift 7io 1866 med Hilda Carolina Amalia Ramsten, f. 
'^^/i 1847; dotter af Prosten, Kyrkoherden i Götlunda socken, 
Örebro län, Carl Johan Ramsten och Hilda i Eleonora Heijken- 
skjöld. 

1867-1869 128) Claes Gustaf Nikanor Livijn, f. ^9/7 1823 i 

Sthlm; Student i Upsala ^^lo 1840; Kameral Ex. > 1842; 
Hof Rätts Ex. */i« 1843; Ausc. i Svea H. R. *Vn s. å.; vice 
Häradshöfding ^/i2 1852; T. f. Domhaf vande 1851—1858 och 
1860 — 1861 i 5 V* år; Adjungerad ledamot i Hof Rätten 
1858—1860 i 1 Vs år; Assessor '% 1861; Hof Rätts Råd ^*/9 
1867; Häradshöfding i Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds hä- 
rads domsaga ^Va 1861); Riddare af Nordstjerne Orden 1875; 
Af K. M:t förordnad att biträda vid uppgörande af förslag 
till formulär för * primärafgifter till Chefens för Justitiedep. 
embetsberättelser Vio 1877; Ledamot i komitén för af gif vande 
af förslag till undanrödjande af oregelbundenheter i rikets in- 
delningar ^Vs 1881; Af sked från Häradshöfdingeembetet Vs 
1888 

Gift 1% 1860 med Emilia Carolina Hernblom, f. ^Vn 1836; HOF RÄTTS RÄD 111) dotter af Häradshöfdingen i Aspelands, Sevedes och Tanaläns 
härads domsaga Per Herablom och Gustafva Elisabeth Möl- 
lenhofP. 

129) Carl Herman Rezelius, f. 1826; Student i Up- 1869- ih«3 

sala 1844, Stockh.; E. o. Kanslist i Civil Dep. ^^is 1847; Hof 
Eätts Ex. »75 1851; Ausc. i Svea H. E. ^Ve s. å.; E. o. Nota- 
rie ^Vo 8. å.; E. o. Fiscal »Vä 1855; vice Häradshöfding ^Vio 
s. å.; Fiscal ^Vi 1857; Assessor Vt 1861; Hof Eätts Eåd ^V» 
1869; Eiddare af Nordstjerne Orden 1870; Död ^jvi 1883. 

Gift 1858 med Eva Christina Henrica Tisell, f. 1834; dot- 
ter af Majoren, Godsegaren Henric Angust Tisell och Eva 
Beata Gustafva Vult von Steyern. 

130) Johan Victor Adlers, f. Vs 1827 i Glanshammar, 1871-1S74 
Örebro län; Student i Upsala 1846; Hof Eätts Ex. 1849; 

Kanslist i Justitiae Eevisions Exp. *Vi2 s. å.; Ausc. i Svea H. 
E. 'Viä s. å.; vice Häradshöfding ^Vi* 1854; Extra Fiscal ^^/lo 
1856; Adjungerad ledamot *^9 1858; Assessor ^Va 1862; T. f. 
ilevisions Sekreterare 1864; Konstit. Eevisions Sekreterare Ve 
1866; Hof Eätts Eåd Vi» 1871; Eiddare af Nordstjerne Orden 
1872; Häradshöfding i Söder Sysslets domsaga ^Vi2 1874; Om- 
bud vid Kyrkomötet 1878; Kommendör af Nordstjerne Orden 
2 Kl. 1V9 1897. 

Gift 1871 med Maria Augusta Olivia Norgren, f. 1847. 

131) Erik August Törnqvist, f. ^« s 1830 i Strengnäs 

Student i Upsala »% 1848; Hof Eätts Ex. ^»/^ 1854; Kame 
ral Ex. ^^/s s. å ; E. o. Kanslist i Justitise Eevisions Exp. *V 
s. å.; Ausc. i Svea H. E. ^Vs s. å.; E. o. Notarie ^^9 s. å. 
Ausc. och e. o. Notarie vid Stockholms E. E. s. å.; T. f. Ko 
pist i nämnda Exp. 1855; Första domareförordnande A 1856 
T. f. Notarie i Hof Eätten ^Vi 1857; E. o. Fiscal «V'2 s. å.; 
vice Häradshöfding *Ve 1858; Adjungerad ledamot *% 1860; 
Fiscal '^Va 1861; Assessor ^Via 1863; Hof Eätts Eåd ^Vn 1872, 
Eiddare af Nordstjerne Orden ^^jt 1873; Kommendör af sam- 
ma Orden 2 Kl. Vi« 1890; Afsked »V» 1895. 

Gift Vs 1865 i Sthlm med Anna Hulda Magdalena Sohl- 
berg, f. ^Vs 1842; dotter af Kronofogden Samuel Sohlberg och 
Anna Elisabeth Zetterberg. 

132) Carl Gustaf Hernmarck, f. ^Vio 1830 i Eiga; Stu- 
dent i Upsala Ve 1847; E. o. Kanslist i Civil Dep. «Vi 1852; Hof 

Eätts Ex. ^^5 1854; Kameral Ex. ^Vs s. å.; E. o. Kanslist i 
Justitise Eevisions Exp. ^Vs 1854; Ausc. vid Stockholms E. E. 
V7 s. å., i Svea H. E. ^Vs s. å ; E. o. Notarie ^V» s å.; Första 
domareförordnande *Vio 1856; vice Häradshöfding ^79 1857; 
E. o. Fiscal Vio 1858; Adjungerad ledamot första gången ^V^o 
1860; Fiskal »o/^ i862; Assessor Vi 1864; T. f. Eevisions Sekre- 
terare första gången ^Vs 1866; Expeditions Chef i Justitise 1872—18% 1874—1875. Å 120 HOFRÄTTSRÅD 

Stats Exp. ^7io 1868; Eiddare af Nordstjerne Orden ^V? 1869^ 
Kommendör af Belgiska Leopolds Orden 1870; Hof Rätts Råd 
7io 1874; Justitie Råd 'Ve 1875; Kommendör af Nordstjerne 
Orden 1 klassen ^Vs 1879; Kommendör med stora korset af sam- 
ma Orden Vi« 1886; Afsked ^u 1897. 

Gift l:o) ^V? 1859 med Anna Elisabeth von Barclay de 
ToUy, f. »74 1836, död Vt 1866; dotter af Grosshandlaren i 
Riga August von Barclay de Tolly och Annette Krigsman; 
2:o) Vö 1870 med Fanny Kempe, f. V» 1850; dotter af Bruks- 
patron Johan Carl Kempe och Charlotta Kristina Franzén. 

1875- 133) Carl Ulrik Widström, f. ^Ve 1833 i Brattfors, 

Wermland; Studeat i Upsala 1851; Hof Rätts Ex. ^Vs 1856- 
E. o. Kanslist i Justitie Revisions Exp. Vs s. å.; Ausc. i Svea 
H. R. ^% s. å.; E. o. Notarie ^Vio s. å.; E. o. Notarie i Stock- 
holms R. R. s. å.; vice Häradshöfding Vio 1860; E. o. Fiskal 
^Vio 1860; Adjungerad ledamot ^Vi 1863; Fiskal ^^4 1864;. 
Assessor Va 1868; t. f. Revisions Sekreterare 1871; Konstit. 
Revisions Sekreterare ^^5 1874; Hof Rätts Råd Vi 1875; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden Via 1876; Ordförande på division 
1882; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare 1888—1890; 
Ombud vid allmänna Kyrkomötet 1888; Kommendör af nämnda 
Orden 2 klassen Vi« 1892; t. f. President ^^2— ^Vs 1899. 

Gift Ve 1866 med Clementine Lönnerberg, f. »Vi 1845; 
dotter af Häradshöfdingen i Gestriklands domsaga Robert 
Lönnerberg. 

1875-1882 134) Christian Ahlgren, f. Ve 1831 i Nosaby, Kristian- 

stads län; Student i Lund 1848; Hof Rätts Ex. 7« 1852; Ausc. 
i H. R. öfver Skåne och Blekinge Ve s. å.; Ausc. i Svea H. R. 
Vs 1853; E. o. Notarie ^7io 1855; vide Häradshöfding '^9 1857; 
Notarie hos Rikets Ständers Stats Utskott vid 1859 och 186(> 
års Riksmöte; t. f. Domhaf vande i Gestriklands domsaga Vi 
1861 — V» 1863; Adjungerad ledamot i Svea H R. första gåa- 
gen A o 1863; Notarie ^Vi 1865; Assessor V» 1868; Hof Rätts- 
Råd ^Ve 1875; Riddare af Nordstjerne Orden 1877; Justitie 
råd Vio 1882; Kommendör af nämnda Orden 1 klassen ^^/ii 1883; 
Kommendör med stora korset af samma Orden Vj2 1891; Af- 
sked »/t 1898. 

Gift med Aurora Rosalie Ingeborg Thunberg, f. 1844; dotter 
af Handlanden Eric Gabriel Thunberg och Albertina Rosalie de 
Frese och förut gift med Underståthållaren Perd. Olof Schager. 

1878-1895 135) Johan Gustaf Moberg, f. ^3 1834 i Westervik; 

Student i Upsala ^V» 1850; Hof Rätts Ex. V12 1855; Kameral 
Ex. ^'12 s. å. ; E. o. Cancellist i Justitise Revisions Exp. '^/i2 
s. å.; Ausc. i Svea H. R. ^* 12 s. å.; vice Häradshöfding ^^/s. 
1860; E. o. Notarie ^^lo s. å ; E. o. Fiskal ^'/& 1861; t. f. Dom- 
hafvande i Wester Dalarnes och Wester Bergslagens domsaga HOFRÄTTSRÅD 121 

^/9 1861 — ^Ve 1862; Adjungerad ledamot första gången ^% 
1864; Fiskal 'V» 1866; Assessor «% 1868; T. f Eevisions 
Sekreterare första gången ^Vi 1873; Hofrättsråd ^^4 1878; 
Eiddare af Nordstjerne Orden Vi« s- å..; Död ^^7 1895. 

Gift 2% 1871 med Elna Molin, f. »A 1844; dotter af Hä- 
radshöfdingen i Wester Dalarnes domsaga Lars Molin och Ju- 
lie Wilhelmina Alin. 

136) Carl Henric Munthe, f. ^^'ii 1833 i Sthlm; Stu- 1880-I89j) 
dent i Upsala 1852; Hof Eätts Ex. V^o 1857; Kameral Ex. 

s. å.; Ause. i Svea BL. R. ^^lo s å.; E. o. Notarie ^^/n s. å.; 
Utnämnd af Göta H. fl. till vice Häradshöfding ^^;i2 1860; 
E. o. Fiskal i Svea H. R. ^Vn 1861; Adjungerad ledamot »Vi 
1865; Fiskal '^/i 1867; Assessor »A 1869; Hofrättsråd »7i« 
1880; Riddare af Nordstjerne Orden \i8 1881; Kommendör af 
samma Orden 2 klassen '^V» 1897; Afsked ^Vi 1899. 

Gift 30/8 1870 i Sthlm med Emilia Maria Charlotta Wal- 
lin, f. ^5 1826; dotter af Bruksinspektören på Skebo i Rosla- 
gen Mårten Wallin och Sara Maria Hagtorn. 

137) Carl Gustaf Axel Örbom, f. ^^h 1836 i Sthlm; i88i-i884 
Student i Upsala ^7» 1854; E. o. Kanslist i Finans Dep. ^*/i 

1856; Hof Rätts Ex. -'/s 1858; Kameral Ex. ^V» s. å.; Ausc. 
i Svea H. R. ^^/ö s. å ; E. o. Notarie ^^/q s. å.; E. o. Fiskal 
3^5 1861; vice Häradshöfding ^'lo 1862; t. f. Advokat Fiskal 
^Vö 1864; Adjungerad ledamot första gången ^^/t a. å.; Fiskal 
2^/1 1868; Assessor ^V« 1870; Förordnad att biträda Cheferna 
för Civil- och Eckles. Dep. med förberedande af åtskilliga 
ärenden ^^e 1871; Ledamot i Lagbyrån ^/la s. å.; Ledamot i 
Nya Lagberedningen ^/u 1874; Riddare af Nordstjerne Orden 
1877; Hofrättsråd V* 1881; T. f. Ordförande i Nya Lagbered- 
ningen ^^/i 1883; Justitieråd Ve 1884; Kommendör af nämnda 
Orden 1 klassen ^^/i s. å.; Ledamot i Förstärkta Lagberedningen 
Via s. å.; Statsråd och Chef för Justiedep. ^Ve 1888; Död ^^s 
1889; ogift. 

138) Carl Johan Napoleon Gripensköld, f. ^% 1828 1882- ih98 

på Skramstad i Gamleby, Kalmar län; Student i Upsala 1849; 
Hof Rätts Ex. ^/li 1854; E. o. Kanslist i Justitise Revisions 
Exp. ^^/ii s. å.; Ause. i Svea H. R. ^^/it s. å.; E. o. Notarie 
^2 1855; vice Häradshöfding ^®/9 1858; t. f. Läns Notarie i 
Stockholms Län ^^/i 1859 — ^Ve s. å.; t. f. Borgmästare i Norr- 
telge 3 år 1 månad; Förvaltat domsaga 2 år 10^2 mån.; Ad- 
jungerad ledamot i Hof Rätten *% 1865; Assessor ^7» 1870; 
Hofrättsråd ^Vio 1882; Riddare af Nordstjerne Orden ^/i2 s. å.; 
Kommendör af samma Orden 2 klassen ^Va 1897; Afsked ^^/i 
1898. 

Gift ^Ve 1877 i Linköping med Selma Charlotta Sophia 
af Ekenstam, i hennes andra gifte, f. ^*/i 1843; dotter af 12-2 HOFRÄTTSRÅD 

« 

Prosten, Kyrkoherden i Stora Tuna, Dalarne, Teologie Doktorn 
Fabian Wilhelm af Ekenstam och Sofia Charlotta Zachrisson. 

1HS2-1894 139) Carl Edv^ard BÖÖk, f. ^V? 1829 i Norrtelge; Stu- 

dent i Upsala *»« 1848; Hof Rätts Ex. Ve 1852; Kameral Ex. 
Vf, s. å.; Anse. i Svea H. R. ^In s. å.; E. o. Notarie *Vu 1853; 
vice Häradshöfding *7» 1858; Förestått Borgmästarebeställning 
1 år 2 mån.; Tjenstgjort såsom adjungerad ledamot i Hot' 
Rätten omkr. 6 år; Notarie ^Vö 1864; Assessor ^»/i 1872; Hof- 
rättsråd * ^Vii 1882; Riddare af Nordstjerne Orden 1883; Af- 
sked ^Vs 1894; Död »/é 1897 i Sthlm; ogift. 

1883-1896 140) Carl Gustaf Boivie, f. -V2 1834 i Vendel, Upland; 

Student i Upsala V12 1851; Kameral Ex. Vio 1857; Hof Rätts 
Ex. Vio s. å.; Anse. i Svea H. R. *Vio s. å.; E. o. Notarie *^/s 
1858; Kanslist i Kammar Rätten ^% 1862; T. f. Notarie i 
Hof Rätten 1863; vice Häradshöfding »Vs 1864; E. o. Fiskal 
Vii s. å.; Adjungerad ledamot ^Vs 1867; Fiskal ^Vs 1868; Af- 
sked från Kanslisttjeusten i Kammar Rätten Via s. å.; Assessor 
^Vi2 1873; Sekreterare hos fullmäktige i Civilstatens Pensions- 
inrättning 1877; Hofrättsråd -% 1883; Riddare af Nordstjerne 
Orden s. å.; Död 22/10 1896. 

Gift l:o) Vii 1862 med Carolina Bernhardina Henrika 
Pousette, f. 2% 1838, död ^Vu 1879; 2:o) ^/n 1893 i Södertelge 
med Mathilda Kristina Öhman, f. /Va 1834, död ^^/ii 1898; 
dotter af Godsegaren Carl Petter Öhman och énka efter Lä- 
derhandlanden i Sthlm Nils Oscar Dahlin. 

1883- 141) Carl August GeUer, f. ^79 1839 på Hedenskog i 
Brattfors, Wermland; Student i Upsala ^^/s 1857; Hof Rätts 
Ex. ^/b 1861; Kameral Ex. ^^/s s. å.; E o. Kanslist i Justitise 
Revisions Exp. ^/g s. å.; Ausk. i Svea H. R. Ve s. å.; E o. No- 
tarie *% s. å.; Ausk. vid Stockholms R R. ^/iö s. å.; vice No- 
tarie i Hof rätten Vs 1862; vice Häradshöfding ^/lo 1865; Bi- 
träde vid Fiskals exp. ^Vi 1866; E. o. Fiskal »Vs 1866; Ad- 
jungerad ledamot första gången ^"/s 1868; Fiskal ^'/s 1872; 
Assessor ^Vt 1875; Hofrättsråd ^Via 1883; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^/i2 1884; Kommendör af samma Orden 2 klassen 
V12 1898. 

1884- 142) Knut Gustaf Edvard Almgren, f. ^Vn 1838 i 
Sthlm; Student i Upsala ^^A 1857; Hof Rätts Ex. 21/5 1861; 
Kameral Ex. ^Vs s. å.; Ausk. i Svea H. R. ^Vs s. å.; E. o. No- 
tarie ^V» s. å.; vice. Häradshöfding ^7i2 1864; Biträde vid Fi- 
skals exp Vio 1866; E. o. Fiskal ^Vs 1867; Adjungerad leda- 
mot första gången ^V» 1868; Fiskal ^Vs 1873; Assessor ^Vs 
1875; Hofrättsråd V? 1884; Riddare af Nordstjerne Orden 1884. 

Gift Vö 1869 med Kristina Kate Hallström, f. ^Vu 1841, 
död ^^/i2 1890; dotter af Kaptenen Jonas Fredrik Hallström 
och Ellen Powell. HOFRÄTTSRÅD 123 

143) Carl Gustaf Selling, f. 'Vs 1840 i Hernösand; ih90- 
Student i Upsala'^858; Hof Eätts Ex. ^Vs 1861; Ausk. i Svea 

H. R. ^^/i s. å.; E. o. Notarie ^Vs s. å.; vice Häradshöfding 
2^12 1865; Biträde vid Fiskals exp. Ve 1868; E. o. Fiskal ^Vn 
1869; Adjungerad ledamot i Hof Eätten öf ver Skåne och Ble- 
kinge Vu 1869— Vi 1 1870; Adjungerad ledamot i Svea H. R. 
^Vii s. å.; Konstit. Fiskal ^Vi 1875; Fiskal Vio 1876; Assessor 
^Vi2 1877; Hofrättsråd ^Via 1890; Riddare af Nordstjerne Or- 
den 1891. 

144) Theodor Westrin, f. *V2 1840 i Asarum, Blekinge; w.)0- 
Student i Lund ^^'s 1858; Hof Rätts Ex. ^Vs 1863; Ausk. i 

Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge Ve s. å., i Svea H. R. 
^Vs s. å.; E. o. Notarie Va s. å ; vice Häradshöfding ^V» 1868; 
T. f. Notarie; E. o. Fiskal* ^Vts 1870; Adjungerad ledamot 
första gången ^^Z? 1872; Sekreterare i Kongl. Teatrarnes Pen- 
sion sinrättning ^Vö 1874; vice Ordförande i Direktionen för 
Hof kapellets Pensionsinrättning allt sedan 1875; Konstit. Fi- 
skal i Hof Rätten ^'/o 1875; Fiskal Vio 1876; Assessor Vs 1880; 
Riddare af Wasa Orden 1883; Hofrättsråd 'Vi 2 1890; Riddare 
af Nordstjerne Orden 1891; Ledamot i Direktionen öfver Ci- 
vilstatens Pensionsinrättning /lo 1892; Ledamot af Teaterkomi- 
tén 25/9 1897; Kommendör af Wasa Orden 2 klassen Viä 1898. 

145) Johan Ahlgren, f. ^Vs 1841 i Näsby, Kristianstads l«i)3- 
län; Student i Lund 1861; Hof Rätts Ex. *Vi2 1864; Ausk i 

Svea H. R. ^Va 1865; E. o. Notarie »Vs s. å.; E o. Kanslist 
i Justitise Revisions Exp ; vice Häradshöfding *Vi 1869; Adjun- 
gerad ledamot i Hof Rätten första gången V» 1874; Assessor ^^A 
1881; Hofrättsråd Vio 1893; Riddare af Nordstjerne Orden s. å. 

146) Fredrik David August von HeUne, f. Ve 1848 i«94- 

å Edeby i Helgarö, Södermanland; Student i Upsala ^V^ 1865; 
Hof Rätts Ex. ^Vs 1871; Ausk. i Svea H. R. ^Vs s. å.; E. o. 
Notarie vid Stockholms R. R. '/c s. å.; E o. Notarie i Hof 
Rätten ^V« s. å.; vice Häradshöfding 'Vs 1875; vice Auditör 
vid Lifgardet till häst Vii 1875; Adjungerad ledamot i Hof- 
rätten första gången ^Ve 1879; Auditör vid nämnda Regemente 
'\s 1882; Fiskal i Hof rätten »Vi 1883; Af sked från Auditörs 
tjensten med rätt att qvarstå som Auditör i regementet ^Vs 
1883; Assessor 'V12 s. å.; Hofrättsråd "/a 1894; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^/la s. å.; Af sked från Auditörstjensen ^Via 1897. 
Gift 'Vio 1885 med Dagmar Maria Elisabeth Odelberg, f. 
'Vh 1864; dotter af f. d. Kaptenen Carl Axel Odelberg och 
Elisabeth Ulrika Charlotta Åkerman. 

147) Grefve Gustaf Pontus August von Rosen, I805- 

f. *Vi2 1849 i" Stockholm; Student i Upsala ^Vs 1870; Hof 
Rätts Ex. ^Vs 1875; Ausk. i Svea H. R. ^Ve s. å.; E. o. No- 
tarie ^Ve s. å.; vice Häradshöfding under Göta H. R. ^Va 1877; ^ 124 HOFRÄTTSRÅD 

AmanueDS i Finans Dep. ^V& 1879; T. f. Begistrator och Kan- 
slisekreterare tidtals 1879 — 1880; Notarie i £onstitationsat- 
skottet ] 878— 1880; Ausk. i Krigshofrätten ^^i 1880; T. f. 
Krigsiiskal 3 mån. 14 dagar och t. f. Sekreterare 6 veckor 
1880—1883; vice Auditör vid Svea Lif garde V» 1880— Vio^ 
1885; T. f. Fiskal i Hof rätten 1880; Adjungerad ledamot för- 
sta gången Ve 1883; Fiskal ^Via 1884; Suppleant i Riddarhus- 
direktionen; Assessor *7* 1887; Hof rättsråd ^V« 1895; Rid- 
dare af Nordstjeme Orden ^®/ii s. å. 

1895- 148) Fredrik af Klinteberg, f. % 1852 i Karlskrona; 
Student i Lund 1871; Hof Rätts Ex. "A 1875; Ausk. i Svea 
H. R. Ve s. å. ; E. o. Notarie ^^/9 s. å.; Ausk. i H. R. öfver 
Skåne och Blekinge *«/8 1877; vice Häradshöfding ^Ve 1878; 
E. o. tjensteman i Justitierevision*& Exp. och Stockholms R. R.; 
T. f. Fiskal i Hof rätten 1881; Adjungerad ledamot Ve 1883; 
Fiskal «74 1885; Assessor '"'/it 1888; Hof rättsråd ^A 1895; 
Riddare af Nordstjerne Orden ^Vii s. å. 

1896- 149) Carl Gustaf Nils Ludvig Wästfelt, f. »Vt 1852 

i Råda, Skaraborgs län; Student i Upsala ^Vs 1871; Juris 
kandidat 'Vn 1875; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Vn s. å.; 
vice Häradshöfding under Göta H. R. »Vs 1878; Amanuens i 
Svea H. R. under särskilda tider 1879—1881; T. f. Fiskal 'Vi 
1882; Adjungerad ledamot Vs 1884; Fiskal »V» 1886; Assessor 
^^/s 1889; Hof rättsråd Vn 1896; Riddare af Nordstjerne Or- 
den ^79 1897. 

i8iM5-i8<)8 150) Ernst Wilhelm Grefberg, f. *Vi 1845 i Söderkö- 

ping; Student i Upsala 1867; Hof rätts Ex. 7i« 1871; Ausk. i Svea 
H. R. s. å.; E. o. Notarie derst. och vid Stockholms R. R. 
s. å. ; E. o. Notarie i Göta H. R. 1872; vice Häradshöfding 
^Vu 1873; t. f. Domhaf vande 2 Vi år; t. f. Notarie onakr. 1 
år; t. f. Fiskal 1 år 7 mån.; Adjungerad ledamot 4^/i år; 
Fiskal «Vis 1880; Assessor Vs 1884; Förflyttades enligt Kongl. 
Brefvet ^Va 1896 att från ^/lo s. å. tjenstgöra i Svea H. R.; 
Hofrättsråd därst. Vi« s. å. ; Riddare af Nordstjerne Orden ^^/o- 
1897; Justitieråd Vt 1898. 

Gift Vo 1890 med Agnes Mathilda Schmidt, f. ^Vs 1867; 
dotter af Förvaltaren Victor Schmidt och Charlotta Hallqvist. 

1HJK>- 151) Rasmus Hansson, f. *Vi 1854 i Vestra Nöbhelöf, 

Malmöhus län; Student i Lund 1874; Hofrätts Ex. ^Va 1878; 
E. o. Notarie i Göta H. R. ^Ve 1878; t. f. Domhaf vande tid- 
tals 1879—1882; vice Häradshöfding ^/lo 1880; t. f. Notarie 
och Amanuens i Hof rätten 1883 — 1884; t. f. Fiskal första 
gången ^^A 1884; Adjungerad ledamot första gången ^/i 1885; 
Fiskal ^Vs 1887; Assessor ^Via 1888; Förflyttades enligt Kongl. 
Brefvet ^Vö 1896 att från Vio s. å. tjenstgöra i Svea H. R.; Hof- 
rättsråd derst. Vi2 1896; Riddare af Nordstjerne Orden 189T. HOFRÄTTSRÅD 125 

Gift «% 1883 med Karin Sofia Eleonora Westeriing, f. «Vi3 
1836 ; dotter af Kaptenen Johan Peter Westerling och Catha* 
rina Henrietta Flodman på Åbj i Horns socken. 

152) Gustaf Ribbing, f. ^V? 1849 i Stockholm; Student 1898- 
i Upsala 1868; Juris Kandidat »Vs 1876; E. o. Notarie i Svea 

H. R. % s. å ; vice Häradshöfding ^/lo 1878 ; Sekreterare i 
Hiksdagens Bevillningsutskott 1881 och 1882; t. f. Fiskal i 
Hof rätten första gången Vio 1882; Adjungerad ledamot första 
gången Va 1884 ; Fiskal ^Vs 1886; Assessor »Vi 1889; t. f. 
Revisionssekreterare första gången ^Vs 1889; Ledamot i Di» 
rektionen öf ver Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ; Ut» 
sedd till Justitieombudsmannens suppleant '/5 1897; Justitie* 
ombudsman Vii 1897; Hof rättsråd ^l\ 1898; Frånträdde upp- 
draget såsom Riksdagens justitieombudsman ^1% s. å.; Riddare 
af Nordstjerne Orden Vi» 1898. 

Gift Ve 1883 i Stockholm med Karolina Sofia Meyer, f. 
*^/8 1857; dotter af Bokförläggaren Filip Joel Meyer och Beata 
Mathilda Rubenson. 

153) Sven Axel Ludvig Almqvist, f. Vn 1855; Stu- ih98- 

dent 1874; Juris Kandidat i Upsala ^^g 1880; E. o. Notarie 
i Svea H. R. ^V» s. å.; vice Häradshöfding ^^V^ 1882; Ama* 
nuens hos Advokatfiskalen ; t. f. Fiskal ^Vt 1883; t. f. Advo» 
katfiskal; Adjungerad ledamot ^Vs 1885; Fiskal «Vit 1888; 
Assessor ^Vi2 1890; Hofrättsråd ^Vt 1898; Riddare af Nord- 
stjerne Orden Vi« 1898. 

Gift Via 1887 med Anna Maria Sophia Björkman, f. ^Ve 
1^64; dotter af Brukspatron Axel Fredric Björkman på Gör« 
väln och Ebba Lovisa Sophia Björkenheim från Finland. 

154) Otto Conrad Waldemar Cederferantz, f. ^Ao i899- 

1854 på Kulltorp; Student i Upsala 1872; Juris Kandidat **'9 
1880; E. o. Notarie i Göta H. R. ^V» s. å ; vice Häradshöfding ^V4 
1882; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Vo s. å.; Notarie i särskilda Ut- 
skottet vid Riksdagen 1883; t. f. Fiskal 1884; Adjungerad leda- 
mot första gången V* 1886; Notarie *Vi 1888; Kammarherre 
V9 1890; Riddare af Wasa Orden ^7» s. å.; På hemställan af 
Tysklands, Englands och Nordamerikas Förenade Staters rege- 
ringar hos Konungen af Sverige och Norge om förordnande 
af »Chief justice of Samoa», dertill af Konnngen förordnad 
Vio s. å.; Assessor ^Vi2 s. å.; Afsked från domareembetet på 
Samoa 1893; Innehafvare af guldmedalj 1894; t. f. Revisions- 
sekreterare ^Vio 8. å.; Ledamot af blandade skiljedomstolen 
i Egypten Vs 1895; Hofrättsråd ^Vi 1899. 

Gift 'Vs 1895 i Sthlm med Anna Elisabeth Sjöcrona, f. ^Ve 
18711 Malmö; dotter af f. d. Rvttmästaren Comelius Alex- 
änder Carl Tarras Sjöcrona och Mariana Beata Dieden. Assessorer, 

sedan klass-skiinaden blef upphäfd d. 'Vs 1698. I6i)9-1704 1) Friherre Germund Cederhjelm, till Säby, Ceders- 

berg, Charlottenborg m. m., f. ^^1% 1661; Efter »väl anlagde» 
Academiske stadier, serdeles i Lagfarenheten, Ause. i Svea H. E.; 
Häradshöfding i Hauekinds, Bankekinds, Åkerbo, Skärkinds 
och Memmings härad Vn 1681; Kallade sig Palmfitedt, tills 
hans fader Germund Palm ^%.1686 adlades med namnet Ce- 
derhjelm; vice Landshöfding i Östergötland 1689; »Befald 1692 
att ånyo upptaga och afgöra en svår och vidlyftig Bågångs- 
tvist emellan Vester Dalarne och Stora Kopparbergs Län, som 
öfver 200 år varit vid åtskillige Domstolar drifven och afdömd, 
än det ena, än det andra Landskapet till fördel, och hans 
Dom blef af Konungen till evärdelig efterlefnad faststäld»; 
Assessor i Svea H. R. ^»/lo 1699; Lagman i Nerike ^»A 1704; 
Anbefalld ^V* 1706 att, jemte Lagmans Embetets förrättande, 
antaga sig Hertig Carl Fredrics af Holstein undervisning, hvil- 
ken han besörjde till 1716, då Hans Kongl. Höghet förkla- 
rades myndig; Lagman i Östergötland '"^Ve 1711; Landshöfding 
i Skaraborgs län Vio 1716, i Södermanland Vio s. å.; President 
i Göta H. E. Va 1723; Brukad jemväl i åtskilliga andra ange- 
lägna förrättningar; >> skötte alla sina Embets Sysslor med 
drift, färdighet och ett grundeligt Lagvett; arbetade alltid 
mera sjelf, än han litte på andra»; Död ^Vs 1741 på Char- 
lottenborg. 

Gift l;o) 1683 med Anna Margaretha Nyman, död Vs 1716; 
dotter af Borgmästaren i Skeninge Nils Nyman och Anna 
Margaretha Lindeman; 2:o) *Vi 1719 med Grefvinnan Anna 
Maria Lewenhaupt, till: Westerby, f. ^^k 1690 i Brabant, död 
18/2 1766. 

1701—1712 2) Gabriel Stjerncrona, se N:o 14 af Presidenter. 

1701-1715 3) Nicolaus Krook, Adlad Lagerkrook, f. Vs 1663 i 

Småland; Efter studier vid »Scholor, Gymnasier» och Acade- 
mien i Upsala Ausc. i Svea H. R. Vu 1688; E. o. Fiscal *V« ASSESSORER 127 

1690; vice Fiscal ^»/i 1691; Ådvocat Piscal *»/4 1698; Assessor 
^Vio 1701; Adlad ^Vs 1703; Död ^V* 1715 i Sthlm, begrafyen 
i Maria kyrka. 

Gift ^Vi 1699 med Anna Broms; dotter af Rådmannen » 
Handlanden i Sthlm Hinrik Månsson Broms samt enka efter 
Bryggaren Carl Andersson Nordling. 

4) Jöns Noordenhuelm, se N:o 22 af vice Presidenter. 1702—1720 

o) Friherre Eric Ericsson Lovisin, till Brandalsund i 1704—1715 
Södertörn och £kebyhof på Ekerön ; Efter idkade studier Ausc. 
i Svea H. R. ^Ve 1691; Fick «Vi 1694 tillstånd att resa ut- 
rikes; Häradshöfding i Tjust härad 1696; Assessor ^^A 1704; 
Död 1715. 

Gift med Catharina Jacobina Wattrang, f. ^^/6 1681; dot- 
ter af Revisions Secreteraren Jacob Wattrang och Maria Gyl- 
lenpistol. 

6) Isac Enander, Adlad Silfverstråhle, f. 1665 i Åby i704— I7i6 

prestgård, Östergötland; Efter »väl anlagde» studier Ausc. i 
Svea H. R. 1691; Företog utrikes resa till Tyskland, Italien, 
Frankrike och Holland; Efter återkomsten Assessor i Dorpts 
H. R. Vi 1695; Adlad ^Vi» 1698; Assessor i Svea H. R. /12 
1704; Ledamot af Lag Commissionen ^s 1713; Död ^Vs 1716. 
Gift Va 1698 med Catharina Utterklo, f. ^Ve 1676 på Ut- 
tersberg i Westmanland, död ^^/la 1705; dotter af Assessoren 
i Bergs CoUegio Johan Utterklo och Ingrid Boij. 

7) Jacob Hjelmberg, Adlad Kjelmberg, till Hjelms- 1704—1710 

vik, f . ^^/9 1665 derst ; Efter idkade studier vid Gymnasier och 
Academier Actuarie och Notarie vid Executions Commissionen 
1685; TilUka Actor Caussse ^Va 1689; Secreterare ^Vs 1691; 
Assessor i Svea H. R. 1704; Revisions Secreterare ^^/9 1710; 
Adlad ^Ve 1711; Ledamot af Lag Commissionen ^/lo s. å.; Död 
9/2 1718 i Sthbn 

Gift l:o) -^5 1691 med Anna Åkermarck, död ^^ s 1702; 
dotter af en Häradshöfding Åkermarck i Finland; 2:o) 1704 
med Magdalena Bnnge, f. ^Vi 1669, död 1726; dotter af Han- 
dels Borgmästaren i Sthlm Mårten Bange och Margaretha 
Jernstedt samt Enka efter Borgmästaren i Göteborg Anders 
Spalding. 

8) Bengt Baaz, Adlad Baas, se N:o 4 af Hof Rätts Råd. 1705— 1720 

9) Friherre Conrad Ribbing, till Gimmerstad, Stä- 1705—1711 

ringe, Stenhammar och Håberg, f. Vii 1671 i Stockholm; Stude- 
rade vid Upsala Academie och 1691 — 1692 vid Academien i 
Kalle; Besökte derefter de förnämsta orter i Tyskland, Frankrike, 
Holland, Nederländerna och Danmark samt återkom till Sverige 
1695; Ausc. i Svea H. R. s. å.; Assessor 1705; Brukad i åt- 
skilliga Commissioner i landsorterne 1709 — 1711; Lagman i 
Nerike "A 1711; Lagman i Halland ^V» 1712; Tillika vice 128 ASSESSORER 

Landshöfding i Östergötland ^"^U 1711 — 1713, i Södermanland 
^/s 1714, i Westmanland 1715 — 1716; Lagman och Ordnings- 
man i Stockholms läns Lagsaga ^V? 1718; Åter Lagman i Hal- 
land «V4 1719; Landshöfding i Nerike och Wermland Vs 1719; 
Tog mycken del i nya Regeringsformens utarbetande s. å.; 
Ledamot af Societas Litteraria i Upsala 1728; President i 
Bergs CoUegium Vio 1729; Död "/lo 1736 i Stockhohn; be- 
grafven i Julita kyrka. 

Gift *Vi 1721 med grefvinnan Ebba Charlotta Donglas, 
f. "/t 1696, död "/lo 1773 på Gimmerstad; dotter af Lands- 
höfdingen Grefve Gnätaf Douglas och Grefyinnan Beata Mar- 
gareta Stenbock. 

1710-1728 10) Henric Rösenstedt, se N:o 6 af Hof Rätts Råd. 

1710— 171(> 11) Samuel von Hyltéen, Adlad och Friherre von 

Hyltéen, till SkilUnge vid Engelholm, f. 1672 i Sthlm; Efter 
idkade studier Ausc. i Svea H. R. ^V* 1691; E. o. Cancellist 
i Kongl. Cancelliet 1692; Copist 1694; Cancellist i Inrikes 
Civil Exp. "A 1697; Gick med Konung Carl XII i fält 1700; 
Registrator vid Utrikes Exp. 1705, vid Inrikes Exp. ^^/i 1707; 
Assessor i Hof Rätten *^/9 1710; »Af Konungen, under dess 
vistande i Turkiet, afsänd från Bender till Purstarna i Walla- 
chiet och Moldau och de commenderande Keiserliffe Generaler 
och Lands Gnbernatorer, än i Siebenbiirgen, än i Ungern, i 
angelägna ärender; Höll Konungen tillhanda in till Turkiet 
all correspondeneen med Sverige och de Svenske utomlands 
varande Ministrar, allt med sina egna medel»; Adlad '% 1714, 
ej introducerad; Lagman i Skåne och Blekinge **/? 1716; Lag- 
man öfver Christianstads läns Lagsaga *® 7 1718; Landshöf- 
ding öfver Christianstads län ®/5 1719; Friherre *^/5 s. å.; Af- 
styrkte Konung Fredric vid 1723 års Riksdag »att visa benä- 
genhet för mera myndighet i Regeringen eller att leda tron- 
följden på Hessiska huset», hvilka råd Konungen sedan följde; 
Död »/5 1738 på Skillinge. 

Gift /jo 1706 på Riigen med Helena Maria König, f. ^*/i2 
1684 i Sthlm, död ^*/i 1766; dotter af Commissarien Henric 
König och Helena Daurer. 

1711-1718 12) Magnus Sternell, f. 1664; Ausc. i Svea H. R. »Vio 

1681; Notarius 1683, genom Kongl. Majrts Bref till »Stats Con- 
toiret att Sternell årligen på Staten skulle uppföras»; Advocat 
Fiscal ^»/2 1691; Secreterare ^^U 1698; Assessor ^h 1711; Död 
2^/4 1718. 

Gift med Magdalena Plantin, f. ^^3 1669, död *«/4 1707. 

1711-1716 13) Jacob Huber, Adlad Falkendoo, f. 1649 i Sta- 

den Brieg i Schlesien; Efter studier vid Gymnasier och åt- 
skilliga Tyska Academier samt en i Wittenberg 1667 ul^fven 
Disputation Advocat i den Furstl. Briegiska Hof Rätten; Kom r ASSESSORER 129 

sedan till Sverige; Praeceptor för några unga Adelsmän; Jem- 
väl Advocat; Notarius Publicus i Sthlm ^Va 1681; Krigs Fiseal 
^/lo 1694; Adlad ^V» 1695; Asseseor i Svea H. R. '^h 1711; 
Erhöll stadfästelse å Assessoratet ^Vs 1713; Död 'V^ 1716 i 
Stockholm. 

Gift ^Vio 1678 med Jeanna Andréetta Brounelle, f. 1650 
i Paris, död ^'^/s 1716 i Sthlm. 

14) Palm Rigeman; Ausc. i (troligen Dorpts)H. E. V» 1712— 1715 
1684; Stads Seereterare i Biga 1687; Rådman derst. 1698; 
Assessor i Svea H. R. ^Vg 1712; Död 1715. 

15) Thomas Fehman, Adlad och Friherre Fehman, 1713—1716 
tUl Gräfsnäs i Westergötland, f. Vu 1665 i Göteborg; Efter en ' 
i Upsala 1690 utgifven Disputation: »de Beneficiis Juris», Anse. 
i Svea H. E. Vu 1690; Notarius vid Norrmalms Kämnärs Rätt 
i Sthlm 1691; Notarius i Förmyndare Kammaren 1695; Seere- 
terare i Slotts Cancelliet ^7» 1697; Advocat Fiseal i Svea H. R. 
1705; Seereterare ^'2 1711; Assessor ^*/5 1713; Ledamot af Lag 
Oommissionen 1714; Lagman i Wermland ^10 1716; Lagman 
i Strengnäs Lagsaga ^^ 1718; Ordningsman i Gripsholms läu 
^7? s. å.; Adlad ^/9 s. å.; Actor i den öfver Geheime Rådet 
Baron Görtz förordnade Oommissionen; Lagman 1719 öfver 
hela Södermanland, som då åter blef en Lagsaga; Justitiae Can- 
celler *> 1723; Afsked ^« » 1728; Friherre '/s s å; Död, barn- 
lös, ^% 1733 på Gräfsnäs, begrafven i Gustaf vi kyrka i Gö- 
teborg. 

Gift 1722 med Catharina Tham, f. ^V» 1675, död 1746 på 
Gräfsnäs; dotter af Rådmannen i Göteborg Wolrath Tham och 
Gertrud Holger. 

16) Magnus Salanus, Adlad Bjelkenhjelm, till Hack 171B-1725 

stad i Roslagen, f. ^^^2 1661 i Sthlm; Efter 7 års idkade stu- 
dier antagen i Oommissionen öfver Militiee hemmanens redu- 
cerande 1681; Ausc. i Svea H. R. ^^/a 1684; vice Notarie -/e 
1688; Notarie ^'/5 1690; Proto Notarie ^Vi 1701; Assessor ^V» 
1713; Adlad ^V'g 1719; Död -^lo 1725 i Sthlm, barnlös, begraf- 
ven i Össeby kyrka. 

Gift ^^/8 1705 med Lucia Anna Kijl, lefde 1726, död på 
Hackstad; dotter af Lagmannen Magnus Kijl och Lucia Lampa. 

17) Johan Adlerberg, se N:o 7 af Hof Rätts Råd. 1714-1728 

18) Johan CröUer, Adlad Ehrenadler, se N:o 8 af 1714— 1728 
Hof Rätts Råd. 

19) Johan Gyllenadler, f. ^V» 1669; Efter idkade stu- 1716-1718 
dier Ausc. i Göta H. R.; vice Notarie; Häradshöfding inom 
Nerike; Assessor i Svea H. R. Vi 1716; Ledamöt af Lag Oom- 
missionen s. å.; Lagman i Lifgedinget och Wadstena län ^7i 
1718; Död ^V: s. å. 

Gift l:o) 169. med Anna Maria von Rohr, f. ^Vs 1672, VM) ASSESSOR EK 

död *'7i 17Ö7; dotter af Ryttmästareu vid Smålands Cavalleri 
Cordt Fredric von Rohr från Mark Brandenburg och Elsa 
Printz; 2:o) ^V^ 1710 på Prötuna i Nerike med Maria Danck- 
wardt-Lilljeström, f. ^V» 1685, död 1729; dotter af Öfversten 
Jacob Danckwardt-Lilljeström och Magdalena Christiernin. 

1716— 171H 20) Johan Rudberus, Adlad och Friherre Ceder- 

bjelke, till Wårby, f. »V* 1677 i Lidköping; Efter idkade stu- 
dier vid Upsala Academie Ausc. i Svea H. R. % 17(X); E. o. 
Fiscal; vice Fiscal ^^'s 1706; Advocat Piscal *^'6 1711; Assessor 
Vi 1716; Lagman öfver Lifgedinget -Vi 1718; Lagman i We- 
nersborgs läns Lagsaga *^/7 s. å.; Ordningsman i samma läii 
-^^7 s. å; Adlad % s. å, med namnet Cederbjelke »emedan 
han hade uppseende öfver Kongl. Badet Grefve Nils Bjelke^ 
under det denne var i civil arrest på Ervalla»; Lagman i Werm- 
land ^*^/4 1719; Lagman i Westmanland och Dalame ^Ve s. å.; 
Förste Director vid Lif Regementets Uppbrotts och Besparings 
Cassa 1722; Var ledamot af Lag Commissionen s. å.; Lagman 
i Södermanland ^Vn 1723; Justitise Canceller i»/» 1728; Fri- 
herre ^/7 1731, ej introducerad; Landshöfding öfver Westman- 
land *7i2 1736; Afsked Vi 1747; Död, utan son, 'V9 1752 på 
Wårby. 

Gift l:o) 1707 med Brita Strobill, dotter af Assessoren i 
Bergs CoUegio Olof Strobill; 2:o) **/8 1741 med Eva Insen- 
stjerna, f. 1696, död ^V» 1767; dotter af Commissarien i Com- 
merce Collegio Henric Insen och Eva Hök samt Enka efter 
Handelsmannen i Sthlm Jacob Feif. 

1716-1721 21) Jonas Rothåf, f. *Vi2 1670 i Sthlm; Reste utrikes 

1687-1693; Ausc. i Svea H. R. Va 1694; Actuarie vid Slotts 
Cancelliet Vn 1694; Notarie 1700; Secreterare "'3 1705; Asses- 
sor i Svea H. R. ^/i 1716; Lagman i Hedemora läns Lagsaga 
V9 1718; Efter inrättningen med nya Justitise Staten, lemnade 
samma embete ^V* 1719, då han, »med de flere kort förut till- 
satte Lagmän, skulle gå till deras förra Kall i Kongl. Hof 
Rätten tillbaka» med Lagmans karacter och heder; Begärt 
och erhållit »dimission» ^Vt 1721; Död, utan son, Vs 1721 i 
Sthlm och slöt ätten; begrafven i Storkyrkan. 

Gift ^^/n 1716 med Anna Margaretha von Walcker, f. 
169., död 1763; dotter af Kammar Rådet Elias Walcker och 
Elisabeth Boij. 

1716—1724 22) Johan Retzius, Adlad Rosenstolpe, se N:o 23 af 

vice Presidenter. 

1716-1721 23) Olaus Plantin, Adlad Plantenstedt, f. Vs 16701 

Umeå; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. 1694; Handlino^s 
Skrifvare derst. ^^'s 1696; Notarie »V» 1710; Proto Notarie 
*7io 1714; Assessor ^Ve 1716; Lagman i Westerås läns Lag- 
saga V9 1718; Efter nya inrättningen med Justitise staten gick ASSESSORER 131 

tillbaka till Assessorsbeställningen *7* IT V*) med Lagmans ka- 
racter och heder; Adlad ^Ve s. å.; Död, ogift, '/t 1721 i Sthlm. 

24) Lars Adlermarck, se N:o 9 af Hof Rätts Råd. 1716-1728 

25) Andreas Fägerstjerna, till Eköen i Östergötland, 1716-1718 
f. 26/4 1681; Efter idkade studier och en 1702 utgifven Dis- 1719-1721 
putation: de jure primogeniti, samt utrikes resor Häradshöf- 

ding i Finspång, Hellestad, Risinge, Gullberg, Boberg och 
Bråbo af Linköpings län 170.; Assessor i Svea H. R. Vio 1716; 
Lagman i Kronobergs län ^Vt 1718; Efter förändring med 
Jnstitie Staten återgick till Assessorstjensten med Lagmans 
karacter och heder *V* 1719; Ledamot af Lag Commissio- 
nen Vn 1719; Revisions Secreterare ^Vö 1721; Död ^Ve 1728 
i Stockholm, slutande ätten. 

Gift med Friherrinnan Gertrud Höghusen, f. V9 1683; 
död -^/s 1734; dotter af Landshöfdingen Friherre Johan Hög- 
husen och Helena Trotzig. 

26) Hans Perman, Adlad Olivecrona, se N:o 10 af I7i8-i728 

Hofrättsråd. 

27) Carl Diedric Ehrenpreus, se N:o 1 1 af Hofrättsråd. 1718-1729 

28) Edvard Plaan, till Aggarön i Mälaren, f. »V? 1685 1818-1728 
på Broby i Upland; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. 

1703; E. o. Notarie vid Crim. prot.; Vice Notarie vid Civil 
prot. 1704; Förrättade såsom vice Häradshöf ding Härads- 
ting och andra Domare göromål; Notarie Vi8 1711; Proto- 
Notarie 1716; Assessor Vs 1718; Ombudsman och Actor vid 
Riksens Ständers Commission ^Vn 1720; »Försvarade vid 
1723 års Riksdag, med styrka, och på ett värdigt sätt, sitt 
stånds rättigheter;» Ledamot af Lag Commissionen ^Va 1724 
och bidrog mycket till nya lagens utarbetande; Revisions Se- 
creterare ^V? 1728; »Ägde sin Öf verbets Nåd i sådant mått, 
att Konungen och Drottningen läto under hans sista sjukdom 
nästan dagligen efterfråga hans tillstånd; Var stor älskare af 
rara samlingar, ägde ett rikt och utvaldt Bibliotek, ett skönt 
mynt Cabinett af Guld- och Silfver Medailler, en fullkomlig 
Rustkammare af Forntidens Skjut- och Sidogevär, samt flere 
slags konstnärsverkstäder, hvilket allt var i bästa ordning 
nppstäldt på hans sätesgård Aggarö»; Död ^V? 1733 i Sthlm; 
begrafven i Maria kyrka. 

Gift '% 1717 med Rebecka Catharina Ehrenberg, dotter af 
Revisions Secreteraren Gustaf Ehrenbei^ och Catharina Unger. 

29) Olaus Benzelius, Adlad Benzelstjerna, f. ^« i i7i8-i7io 

1678 i Upsala; Efter idkade studier och en i Upsala 1699 ut 172r)-l726 
gifven Disputation E. o. Cancellist i Riks Archivet s. å.; Re- . 
ste derpå utrikes, genom Tyskland, Elsas, Lothringen, Frank- 
rike, England och Holland; Blef vid sin återkomst Actuarius i 
Siks Archivo *®/i2 1702; Af sked derifrån 1710; Reste derpå åter ,1 132 ASSESSORER 

ut; Auditeur vid Friherre Schoultzes Regemente i Stade 1712; 
Bivistade 1712 års fälttåg; Auditeur vid Strömfeltska Dragon 
Eegementet s. å.; Secreterare i Svea H. E. ^V» 1716; Assessor 
79 1718; Efter inrättningen med nja Justitiae Staten gick till- 
baka till Secreteraresjsslan '^U 1719 med Assessors karacter 
och heder; Adlad ^Vt 1719; Assessor Vii 1725; Död ^Vs 1726 
i Stockholm, utan son. 

Gift ^Vio 1704 med Anna Catharina Strömner, f. ^'^U 1681, 
död ^Vi 1752; dotter af Bergs Rådet Anders Strömner och 
Brita Grönling. 

30) Carl Eritz, Adlad Blixenstråle, f. V» 1684 i Stock- 
1718--1728 holm; Efter idkade studier vid Upsala Academie Ausc. i Svea 

H. R. "Ao 1705; E. o. Fiscal A 1707; Vice Advocat Fiscal 
Ve 1711; Advocat Fiscal V» 1716; Assessor % 1718; Efter nja 
inrättningen med Justitise Staten, gick tillbaka till Advocat 
Fiscals sysslan ^^U 1711) med Assessors karacter och heder; 
Adlad 'Ve 1719; Assessor Vt s. å.; Död V» 1728. 

Gift V12 1716 med Hedvig Peringer, f. 'Vs 1693, död Ve 
1747; dotter af Handlanden i Stockholm Jonas Peringer och 
Anna Abrahamsdotter. 

31) Gabriel Gyllengrip, Friherre Gyllengrip, till Sa- 
1718—1719 laholm och Sjöboholm samt Casimirsborg i Gamleby, Calmar 

län, och Kasby i Upland, f. 'V12 1687; Efter idkade studier 
vid Upsala Academie E. o. Cancellist i Kongl. Cancelliet 1708; 
Cancellist vid Lifländska Exp. 'V» 1709; Secreterare hos Gene- 
ralissimus Prins Fredric af Hessen Cassel Vi 1^16 och honom 
följaktig på fälttåget till Norge; Assessor i Åbo H. R. Vis 
1717, hvilket embete han dock icke lär haf va tillträdt ; Asses- 
sor i Svea H. R. V9 1718; Lagman ^2/4 1719; Erhöll Commerce 
Råds n. h, o. v. med säte och stämma i Commerce Collegium 
utan lön ^Vfi 1719; Fick Assessorslön ^Vi» 1720; Kammar Råd 
172.; Landshöfding öfver Westerbotten ^V^ 1733; Friherre Vt 
1735, ej introducerad; Presidents n. h. o. v. 1747; Commendeur 
af Nordstjerne Orden ^V* 1748; Död Vs 1753 i Umeå, barnlös; 
begrafven i Lewenhauptska grafkoret i Riddarholmskjrkan. 
Gift ^Vd 1741 med Grefvinnan Eva Maria Lewenhaupt, 
f. ^Vi 1697 i Frankfurt am Main, död »Vi» 1754 på Krokeks 
gä stgif varegård vid Kolmården, efter olyckshändelse i anledning 
af hennes hästars skenande; begrafven i Riddarholmskyrkan ; 
berömd såsom »dygdig och storättad.» 

1731-1732 } 32) Johan Herliil, se Nio 13 af Hof Rätts Råd. 

1718-1719 33) Olof Johan Dahlman, Adlad Dalman, till Hin- 

seberg i Örebro län, f. *Vi lö85 i Sthlm; Student i Upsala, 
, der han i synnerhet lärde sig, »jemte andre Vetenskaper, Ge- 
ometrien, Fortification, Architecturen, Perspectiven och Rit- ASSESSORER .183 

konsten i tanka att blifva Militaire, hvarifrån han för svag 
helsa måste afstå»; Lands Cancellist i Göteborg 1704; Kammar 
Skrifvare i General Afräknings Contoret i Kammar Collegium 
1706; Auditeur yid Elfsborgs Eegemente ^^2 1711; Bi vistade 
fälttågen tmder några år; Assessor i Svea H. R. ^9 1718; Ef- 
ter nja inrättningen med Justitise Staten återgick till sin förra 
beställning ^V* 1719; Adlad Vs 1720; Vice Lagman i West- 
. manland 1722; Af sked omkr. 1750; Död ^7* 1756 på Hinseberg. 
Gift ^Vio 1723 med Maria Elisabeth Löfman, f. ^V* 1704 
på Malingsbo bruk, död ^^Ai 1778; dotter af Brukspatronen 
Peter Andersson Löfman och Magdalena Robson. 

34) Johan Hedenqvist, f. 16.., Assessor i Svea H. R. 1718—1719 
1718; Efter nja inrättningen med Justitia? staten återgick till 

sin förutvarande beställning ^^4 1719. 

35) Olaus Ehrenkrook, till Alby i Solna socken och 1718— nu» 
Otterstad, f. ^^/jg 1682; Efter idkade studier Cancellist och Se- 
creterare hos vice Presidenten Johan Lilljenstedt i en Com- 

mission i Hamburg 1707 — 1709; Registrator i Riks Archivet 
^•Vi2 1714; Assessor i Svea H. R. »Vio 1718; Efter nja inrätt- 
ningen med Justitiae staten återgick till sin förra Syssla '^fi 
1719; ProtocoUs Secreterare i Inrikes Exp. *% 1719; Af sked 
med Cancellie Råds n. h o. v. 1740; Död >Vio 1760 i Sthlm. 
Gift 1720 med Catharina Charlotta Silfvercrantz, f . 1696; 
död 1728; dotter af Kammar Rådet Johan Hyltén Silfvercrantz 
och Maria Hammarin. 

36) Olof Nordeman, Adlad Nordenstråle, f. "A 1683 1719-1727 

i Lund; (f. ^Vt enligt inskription å hans vapen i Öfver Sela 
kjrka); Efter »inhemtade grundliga kunskaper i Lagfarenhe- 
ten» vid Universitetet i Lund Ausc. i Svea H. R. ^'s 1706; 
E. o. Notarie Ve 1709; Advocat Fiscal i Drottning Hedvig 
Eleonoras Lifgeding ^V? 1710; Häradshöfding i Gripsholms, 
Räfsnäs och Eskilstuna län /? 1713; Gouvernepaents Secrete- 
rare i nämnda Lifgeding 'V* 1714; Assessor i Åbo H. R. *V9 
1718; Adlad Ve 1719; E. o. Assessor i Svea H. R. A s. å.; 
Assessor ^^'e 1721; Revisions Secreterare ^Vio 1727; Justitise 
Canceller "> 1737; Riks Råd ^Vs 1739; Tillika Prseses i Lag 
Commissionen ^*/4 s. å.; Canceller vid Universitetet i Lund ^^/i 
s. å.; Ledamot af nämnda Commission, innan han blef Prseses; 
Ledamot i Defensions Commissionen i Sthlm; Död, ogift, ^^'s 
1742 i Sthlm, begrafven i Öfver Sela kyrka. 

37) Gustaf Fredric Rothlieb, till Ebbetorp, f. -^^s 1686; 1710-1725 

Efter idkade studier e. o. Cancellist i Kongl. Cancelliet 170.; 
Cancellist i Utrikes Exp. * 12 1708, i Tyska Exp. ^Vi 1712, 
i Kammar Exp. */i 1714; Eegistrator *Vio 1716; Secreterare i 
Upphandlings Deputationen 1716 — 1718; E. o. Assessor i Svea 
H. E. A 1719; Assessor "/« 1721; Lagman i Nerike **/!« 1725, A I 134 ASSESSORKR 

på Gotland ^Vs 1737, i Tio Härad Ve 1744; LaudshöfdiDg i 
Kronobergs län ^7i 1747; Eiddare af Nordstjerue Orden ^^9 
1748; Var använd till flera extra förrättningar; Biyistade alla 
Eiksdagar 1720 — 1751; Var en »skicklig Landthushållare» ; 
Skänkte 1450 volymer af sitt bibliothek tiU Calmar Gynma- 
sium; Död ^/s 1758 på Kronoberg vid Wexiö, begrafven i 
Kläckeberga kyrka i Calmar län. 

Gift l:o) 1711 med Magdalena Eegina von Schantz, t\ Via 
1687, död ^% 1714; dotter af ProtocoUs Secreteraren Fredrie 
Schantz och Anna Ursula Scheffer; 2:o) V» 17 IG med Friherr- 
innan Catharina Eleonora Faltzburg, f. V* 1G88, död ^Vs 1748 
på Kronoberg, begrafven i Kläckeberga kyrka; dotter af Pre- 
sidenten Friherre Gustaf Faltzburg och Christina Skyttehjelm. 

1721-17:51 38) Eric Ehrenhuelm, f. *^7 1G80; Efter idkade studier 

Ausc. i Svea H. E. ^Vi 1702; E. o. Notarie 1704; Secreterare 
hos Kongl. Badet Grefve Carl Piper 1708; Häradshöfdiug i 
Södertörn "/i 1711; Secreterare i flof Eätten V» 1718; Efter 
nya inrättningen med Justitise staten, återgick till Häradshöf- 
dingesysslan och »benådad med Assessors character» ^^^4 17iy; 
E. o. Assessor ^^ji 1721; Assessor ^V« 1724; Död ^V» l'?31 i 
St him; begrafven i Storkyrkan. 

Gift ^Vi 1712 med Anna Christina Schönberg. f. ^V? 1092, 
död ^Vö 1761; dotter af vice Presidenten Jonas Schöuberg och 
Catharina Stjernhöök. 

1721— 172H 39) Carl Johansson Wattrang, till Sandemar m. m., 

f. i«/ii 1689 i Sthlm; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1709; E. o. No- 
tarie 1712; Notarie ^Vii 1716; vice Advocat Eiscal % 1718; 
Efter förändring med Justitiae Staten gick tillbaka till Notari- 
atet ^Vi 1719; Assessor ^7? 1721; Lagman i Södermanland ^^/s 
1728; Stiftade Sandemar jemte andra gods till fideikommiss 
för sina afkomlingar; Död *^/i2 1749, begrafven i Storkyrkan 
i Stockholm. 

Gift l:o) ^^jn 1715 med Anna Margaretha Blixenstjerna, 
f. 1699 i Sthlm, död ^Vi 1729; dotter af Stats Secreteraren 
Thomas Blixenstjerna och Elisabeth Adlersköld; 2:o) Vi 1730 
med Christina Maria Steuch, f. Vh 1708, död ^Vs 1739; dotter 
af Arke Biskopen Doctor Jöns Steuchius och Elisabeth Spegel 
samt Enka 1729 efter Kammarherren Friherre Reinhold Ce- 
dercreutz. 

1725-1731 40) Lars Ehrenstam, se N:o 12 af Hofrätts Råd. 

1726-1733 41) Johan Fredrie Flach, se N:o 14 af d:o. 

1726-1734 42) Mårten Mårtens, se N:o 15 af d:o: 

1728-1736 43) Caspar Gyllenbååt, se N:o 16 af d:o. 

1728— 173() 44) Adann Fredenstjerna, se N:o 22 af Presidenter. 

1728-1736 45) Bengrt Silfverstedt, se N:o 18 af Hofrätts Råd. 

1728-173S 46) Isaac Olivecrona, se N:o 19 af d:o. ASSESSOREK 1;^) 

47) Johan Fredric Ulf, f. IG..; Secreterare hos Öfver 1728-1787 
Ståthållaren GyllenstjerDa; vice Fiscal i Kammar Collegio; 
Advocat Fiscal i Kammar Revisionen; Assessor i Svea H. R. 

^Vs 1728; Död ^2 1737. 

Gift med Anna Maria Olberö. 

48) Niclas Wester, se N:o 20 af Hof Rätts Råd. 1728-1739 

49) Grefve Carl Adolph Gyllensljerna, till Ericsberg, 1728-1730 

Strömsbro, Erikslund m. m., f. ^^^i 1699; Rector Illustris • vid 
Academien i Lund, under det han studerade derst., 1716; Kam- 
marherre 1719; Assessor i Svea H. R. ^/i^ 1728; Lagman på 
Gotland ^'^/n 1730; Ihjälstucken i Carlskrona, ogift, ^Va 1733, 
slutande ätten på manssidan. 

50) Samuel Roselius, se N:o 24 af vice Presidenter. 17:J1— 1741 

51) Sven Gestrin, se N:o 22 af Hof Rätts Råd. 1731-1743 

52) Friherre Gustav Oxenstierna, till Bryggholmen i 1732—1741 
Upland, f. ^^4 1695; Efter idkade studier Ausc. i Svea II. R. 

^/ii 1717, i Kammar Revisionen 1719; Actuarius 1731; Asses- 
sor i Hof Rätten ^Vt 1732; Död, ogift, ^Vi2 1741. 

53) Eric Welstadius, Adlad Rosenstam, till Edestad, 1733— 1740 

Lindenäs, Dufveholm och Wärhulta i Södermanland, f, ^^/n 
1686 i Upland; Student vid Upsala Academi 1699; Anse. i 
Svea H. R. ^/lo 1713; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret 
/ 12 1714; E. o. Notarie vid Crim. Prot. /u 1715; E. o. Fiscal 
/lo 1717; Vice Advocat Fiscal Vs 1719; Föreslagen till Secre- 
terare i Hof IW,tten 1725; Advocat Fiscal ^% 1728; Assessor 
^^6 1733; Lagman i Upland ^^/a 1740; Vice Landshöfding i 
Upsala län 1742; Adlad ^^9 1743; Riddare af Nordstjerne Or- 
den vid Konung Adolph Fredrics kröning */i2 1751; Död ^Vii 
1 754. 

Gift ^Vt 1730 med Brita Christina Rosenholm, f. 2% 1707; 
dotter af Capitaine, Jägmästaren och Brukspatron Carl Erics- 
son Rosenholm och Brita von Berchner. 

54) Johan Linderstedt, se N:o 23 af Hof Rätts Råd. 1735-1744 

55) Johan Kinninmundt, f. ^Ve 1696; Efter idkade stu- 173(5-1738 
dier i Upsala Ausc. i Svea H. R. ^Vn 1719; E. o. Cancellist 

i Cancelli CoUegium 1715, i Justitise Revisionen 1716; Copist 
'V% 1722; Cancellist ^^e 1726; Registrator ^Ve 1730; Proto. 
Notarie ^V* 1735; Assessor i Hofrätten ^Vu 1736; Död »Vu 1738. 
Gift Vs 1729 med Friherrinnan Anna Catharina Reuter- 
holm, f. Vs 1711, död 1787; dotter af Landshöfdingen Friherre 
Nils Reuterholm och Hedvig Sophia von Leopolden från Han- 
nover. 

56) Eric Petraeus, se N:o 24 af Hof Rätts Råd. 1737-1744 

57) Martinus Brusevitz, f. 1687; Studerade vid in- och 1739-1740 
utrikes Academier; Ausc. i Svea H. R. ^V» 1710; E, o. Notarie 

Tid Crim. Prot. \U 1712; Vice Notarie vid Civil Prot. Vio ne ASSESSORER 

1713; Cancelli8t 1718; Notarie Vio 1721; Proto. Notarie 1728; 
Föreslagen till Advocat Fiscal ^Vs s. å.: Secreterare *Vi 1731; 
Assessor ^Vs 1739; Död ^Vi 1T40. 
Gift med Christina Bratt. 

1739-1747 58) Johan Engelbrecht Grevesmöhien, f. 1685; 

Student i Upsala; Ausc. i (Svea) H. R. 1707; E. o. Notarie 
s. å.; vice Häradshöfding 1708; Häradshöfding i Helsingland 
/5 1712; Assessor »V* 1739; Af sked med Hof Rätts Råds n. h. 
o. v. ^2 1747; Död i% s. å. 

Gift med Johanna Adelgunda Frick, f. 1686 i Stockholm, 
död der 1768; dotter af Handelsmannen Carl Frick. 
1739—1747 59) Johan Gerdes, Adlad och Friherre Gerdesschöld» 

se N:o 21 af Presidenter. 

174Ö -1747 60) Adrian Valtinsson, Adlad Adlerstam, se N:o 26 

af Hof Rätts Råd. 

1740-1743 61) Haqvin Stridsberg, f. 16..; Ausc. i Svea H. R. 

*Vio 1705; Vice Häradshöfding ^V» 1708; Häradshöfding i Jemt- 
land och Herjedalen ^Via 1709; Assessor "/it 1740; Död »V* 
1743. 

Gift ^Vi 1710 med Margaretha Wendela Teet, f. 1683, 
död ^7 1750; dotter af Häradshöfdingen i Medelpad Eric Teet 
och Maria Rudbeckia. 

1741-1747 62) Olof Benjamin Ehrencreutz, se N:o 27 af Hof- 

Rätts Råd. 

1742-1747 63) Pehr Franc, se N:o 28 af Hof Rätts Råd. 

1748-1749 64) Reinhold Rucker, se N:o 29 af Hof Rätts Råd. 

1744-1747 65) Friherre Peter von Psllander, f. *®/9 1702 i Carls- 

krona; Student i Upsala, Wittenberg, Jena, Halle och Leip- 
zig; E. o. Cancellist i Utrikes Exp. /e 1723; Copist 7i2 1725;. 
Cancellist ^Vs 1730; Assessor i Åbo H. R. ^Ve 1739; Hof Rätts 
Råd 1742; Assessor i Svea H. R. ^^/s 1744; Hand Secreterare 
hos Kronprinsen 1745 — 1751; Adelns Fullmäktig i Manufactur 
Contoiret 1747; Af sked från Hof Rätten «^/» 1747; Riddare af 
Nordstjerne Orden */i2 1751; Landshöfdings* n. h. o. v. 1757 
med tur från ^^/ö s. å.; Landshöfding i Kronobergs län *V 
1758; Utverkade sig vid Riksdagen 1760—1762 Ständerna» 
tillstånd att »få afträda sitt Landshöfdinge Embete till den 
meriterade och competente man, som derom med honom kunde 
komma öfverens»; Af sked 1764; Bevistade äfven Riksdagen 
1765 och 1766; Död »Vs 1776 i Stockholm, slutande ätten på 
mansidan. 

Gift ^Ve 1729 med Elisabeth Psilanderhjelm, f. ^Va 1704 1 
Carlskrona, död ^^/i 1769; dotter af Öfver Commissarien Johan 
Psilanderhjelm och Brita Bahr. 

1745-1752 66) David Hollsten, se N:o 30 af Hof Rätts Råd. 

1746-1752 67) Johan Fredric Flach, se N:o 31 af d:o. ASSESSORER 1157 

68) Carl Henrik Esberg, Adlad Bergenschöld, se 1747—1755 
N:o 25 af vice Presidenter. 

69) Lars Stockenström, Adlad von Stockenström, 1747— 175« 

se N:o 33 af Hof Rätts Råd. 

70) Jonas Hagelberg, Adlad von Hagelberg, se N:o 1747 i756 

34 af Hof Rätts Råd. 

71) Carl Lagerberg. Friherre Lagerberg, f. ^Ve 1708; 1747-174^ 

Efter Akademiska studier Ausc. i Svea H R. '/» 1 729, i Lag Com- 
inissionen s. å.; E. o. Cancellist i Justitise Revisions Exp. k 1731; 
Copist *Vi2 1734; Cancellist *Vio 1735; Advocat Piscali Kammar 
Revisionen ^3 J736; Secreterare Vio 1737; Bivistat Riksdagarna 
1738 — 1747 såsom ledamot dels i Justitia? Deputationen dels i Se- 
creta Utskottet; Assessor i Hof Rätten Vs 1747; Revisions Secre- 
terare ^Vio 1748; Ledamot af Lag Commissionen s. å.; Justi- 
tise Canceller ^^/i2 1753; Riddare af Nordstjerue Orden ^^/i 
1755; Riks Råd ^'/lo s. å.; Commendetir af nämnda Orden ^^A 
1757; Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden **'ii 
8. å.; Friherre Vn 1758, ej introducerad; Proeses i Lag Com- 
missionen 1765; Död, ntan son, Vs 1767 i Stockholm. 

Gift l:o) ^^k 1744 med Hedvig Catharina Danckwardt 
Lilljeström, f. 1727, död "/i o 1745; dotter af Kaptenen Claes 
Danckwardt Lilljeström och Friherrinnan Hedvig Thegner; 2:o) 
1747 med Catharina Maria Danckwardt Lilljeström, f. ^Vn 
1728, död ^Vs 1792 på sin sätesgård Hjelmarsnäs, Nerike; 
dotter af Ryttmästaren Jacob Danckwardt Lilljeström och Hed 
vig von Witten. 

72) Johan Gabriel Bergenstråle, se N:o 35 af Hof 1747-1 75« 

Rätts Råd. 

73) Jonas Robeck, se N:o 36 af d:o. 1747-1756 

74) Carl Magnus Adlermarck, se N:o 37 af d:o. 1747—1756 

75) Johan Reftelius, f. i Upsala; Student derst,; Ausc. 1747-1756 
i Svea H. R ^ju 1724; Amanuensis i Advocat Fiscals Contoiret 

1725; Samlat »prsejudicater i hvarjehanda brottmål samt utur 
ProtocoUer, Domböcker och Registraturer nyttiga underrättel- 
ser» ; E. o. Notarie vid Crim. Prot. **/it 1728; vice Notarie vid 
Civil Prot. ^®'d 1733; Förordnad till domare sysslor; Notarie 
*V9 1739; Advocat Fiscal ^»/y 1746; Förrättat Lagmanstingen 
i Uplands Lagsaga 1746 och 1747; Assessor % 2 1747; Död Ui 4 1756; ogift. 76) Friherre Carl Johan Rrdderstolpe, se N:o 38 af 1747-1756 
Hof Rätts Råd. 

77) Samuel Enander se N:o 39 af Hof Rätts Råd. 1747-1700 

78) Eric Wilhelm von Christlerson, f. ^^5 1709; Stu- 1747 i76i 

dent i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^^/e 1730; Vice Anditeur 
vid Westmanlands Regemente 1733; Förordnad till vice Hä- 
radshöfding /s 1734; Häradshöfding i Tuhundra, Åkerbo m. fl. ir>8 ASSESSORER 

härad i Westmanland Vio 1741; Assessor i Hof Bätten ^Vi» 
1747; Kammarherre *% 175G; Afsked f råu Assessoratet 1761; 
Död ^^/i 1783 pi Wendelsjö gård i Österhauinge socken. 

Gift 174. med Beata Christina Lampa, i. 1709, död ^Vis 
1764; dotter af Prosten i Arboga M:r Pehr Lampa och Sara 
Norsea samt Enka efter Begements Pastoren vid Gardet M:r 
Martin Åbeck. 
175.5 -UöH 79) Carl Dubbe, Adlad Dubbenhjelm, se N:o 40 af 

Hof Eätts Råd. 

i7r>H-i7r>4 80) Eric Benzelius, Adlad Benzelstjerna, f.^^i 1712; 

Efter en i Lund 1732 utgifven Disputation Ausc. i Bergs Col- 
legium ^-/i2 s. å ; Notarius i en Commission i Nya Koppar- 
berget 1735; Cancellérs Secreterare vid Lunds Academie ^,ö 
1736; E. o. Notarie i nämnda CoUegium ^7* 1738; Hofqvarter- 
mästare *7i 1743; Auditeur vid Lif Regementet till häst ^ i 
1747; Adlad jemte svskon 7» s. å.; Assessor i Svea H. R. ^^ a 
1753; Afsked 1754; Död, ba^rnlös, ^V» 1793. 

Gift 2^/3 1772 med Maria EUsabeth Bjugge från Sala. 

i75(;-i7r)<) 81) Claes Jacob Gyldenadler, f. '^7 1712; Efter id- 

kade studier vid Upsala Academie Ausc. i Svea H. R. V* 
1733; Amanuensis i Advocat Fiscals Contoiret Vio 1735; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. ^^6 1736; E. o. Fiscal ^Vio 1737; vice 
Civil Notarie ^^A 1740; Förordnad såsom vice Häradshöfding 
förrätta domare sysslor ^% 1742; Notarie ^Vc 1744; Advocat 
Fiscal *Vi2 1747; Adjungerad ledamot A 1753; Assessor ^\i 
1756; Lagman i Nerike ^^/n 1759; Lagman i Westerbotten och 
Lappmarkerna 'Vs 1767; Afsked Vq 1784; Död ^^/s 1792 på 
sätesgården Bäckstad. 

Gift 1745 med Christina Chariotta Wester, f. 1727, död 
^Vio 1813; dotter af Hof Rätts Rådet Niclas Wester och Fri- 
herrinnan Juliana Charlotta Kruuse af Yerchou. 

175(>-I75i> 82) Sven Stillman, se N:o 41 af Hof Rätts Rad. 

I75(i— 1761 83) Adam Fredenstjerna, se N:o 26 af vice Presidenter. 

1757-1762 84) Johan Tranaeus, se N:o 43 af Hof Rätts Råd. 

175^<-1762 85) Nils Stenman, se N:o 44 af d:o. 

1751»-1762 86) Johan Linderstedt, se N:o 45 af d:o. 

i7r>«)-i762 87) Carl Gustaf Tollstedt, se N:o 46 af d:o. 

1759—1762 88) Johan Gabriel Jusléen, se N:o 47 af d:o. 

1760-1762 89) Carl Fredric Sebaldt, se N:o 48 af d:o. 

nm-iim 90) Friherre Fredric Carlsson Cronstedt, se N:o 49 

af d:o. 

1760-176;J 91) Olof Aspman, se N:o 51 af d:o. 

1761-1763 92) Fredric von Post, se N:o 50. af d:o 

1761—1766 93) Johan August Grewesmöhien, se N:o52afd:o. 

1762—1770 94) Sven Westerman, Adlad och Friherre LiUen- 

crantz, se N:o 57 af d:o. ASSESSOKER lao 

95) Johan Gabriel Anrep, se N:o 53 af Hof Rätts Råd. 17(>2- 176G 

96) Jonas Aschling, se N:o 54 af d:o. ]7()2— 17G7 

97) Johan Magnus Törling, se N:o 55 af d:o. 17(>2— 1770 

98) Frans Paul Teuchler, se N:o 56 af d:o. 17(>2-1770 

99) Rudman Bergenstråle, se N:o 58 af d:o. 17(>2— 1770 

100) Olof Benjamin Westman, se N:o 60 af d:o. 1 762-1771 

101) Pehr Rangel, se N:o 61 af d:o. 17G3-1781 

102) Lars Fornelius, f. 1724; Student i Upsala; Ausc. 17G()-1771) 
i Rådstufvu och Kämnärs Rätterna i Stblm ; Ausc. i Svea H. 

R. ^/s 1743; Amanuens i Fiscals Gontoiret /12 s. å ; E. o. Can- 
cellist ^V» 1744; E. o. iNotarie ^Vio 1746; vice Notarie vid 
Civil Prot. ^Vt» 1748; Constituerad till vice Häradshöfding 
^78 1750; Cancellist ^% 1755; Notarie Vio 1757; Proto No- 
tarie Vio 1762; t. f. Secreterare; Adjungerad ledamot 1765; 
Assessor 1766; Död, ogift, ^Vs 1779. 

103) Wilhelm NoordenhJelm, f. ^V» 1727; Efter id- n60-i777 
kade studier vid Upsala Academie, i synnerhet i Lagfarenhet 

och Mathematik, Ausc. i Svea H. R. *Vt 1748; Amanuens vid 
Advocat Fiscals Gontoiret /ii s, å.; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. 7» 1750; Extra Civil Notarie 1755; vice Notarie /n 1756; 
E. o. Fiscal ^Ve 1758; Cancellist ^7s 1760; Secreterare i en 
Compromissorial Rätt s. å. och i en Riddare Sjne Rätt 1761; 
Fiscal ^2 11 1762; vice Advocat Fiscal Ve 1763; Utförde »å Em- 
betes vägnar den vidlyftiga Religions Rättegången» emot Kyrko- 
herden Doctor Anders Carl Ruthström, för hvilket han vid 
1766 års Riksdag, enligt Präste Ståndets ^^/lo fattade beslut, 
^f dess talemau fick tacksägelser och blef, i anledning af Rik- 
«ens Ständers tillstyrkande, Assessor ^®/io 1766; Författade 
Riksdags Tidningarna vid samma Riksdag; Afgaf »Betänkande 
angående allmänna Greditens upphjelpande» ^Vs 1772; Död, 
ogift, ^Vs 1777. 

104) Lars Svedenstjerna, f. Vs 1728; Student i Up- 1766-1777 

sala; Ausc. i Rådhus och Kämnärs Rätterna i Sthlm 1747, i 
Svea H. R. *Vi 1748; Amanuensis i Secreterare Coutoiret Vs 
s. å.; Amanuensis i Advocat Fiscals Gontoiret "Vn e. å; E. o. 
Cancellist }^U 1749; Häradshöfding följaktig på Härads Ting 
s. å.; E. o. Notarie ^^6 1751; Notarie vid Krigs Rätten ^^/s 
1754; Erhållit tillstånd att sitta vid Civil Prot. ^V* 1755; vice 
Fiscal i Krigs CoUegium Vb 1756; Notarie i General Krigs 
Rätten 1757; Förordnad att hålla Ting s. å.; Riddarhus Fiscal 
1759; Hof Rätts Assessors n. h, o. v. ^^U 1766; Assessor i 
Hof Rätten ^Vu s. å.; Afsked med Lagmans n. h. o. v. ^^j% 
1777; Död ^Vi 1782. 

Gift »Vi 1768 med Christina Gustafva Piper, f. >Vi 1748, 
död ^Vi 1818; dotter af General Majoren Gustaf Abraham 
Piper och Eva von Schewen. ]4(^ ASSESSORER 

176Ö-1778 105) Claes Engelcrantz, f. *% 1728; Student i Upsala; 

E. o. Cancellist i Borgare Ståndet vid Riksdagen 1747; Anse. 
i Svea H. R. ^Vi 1748; Hof Anditenr Vs s. å ; E. o. Cancel- 
list */ii s. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot. »Vs 1751; Förord- 
nad att förrätta Domare sysslor */i2 1752; vice Notarie vid 
Civil Prot. ^Vi 1755; Hof Junkare ^»A s. å.; Cancellist ^Va 
1757; Notarie 'Vn 1762; Assessor 1766; Lagmans n. h. o. v. 
1771; Af sked V2 1778; Död Vs 1798 på Järinge i Roslagen. 
Gift 'Vi 1767 med Eva Helena Hall, död 1784; dotter af 
Westgötha Handlanden Peter Hall. 

nm-im 106) Johan Gustaf Psilanderhielm, f. 'Vs 1723; Ef- 

ter idkade studier Ausc. i Svea H. R. ^/u 1743; Amanuens i 
Secreterarens Contoir 1745; Hof Junkare 1746; E. o. Notarie 
vid Crim. Prot. *% 1748; vice Notarius ^Vio 1751; Riddarhus 
Cancellist 1756; Assessors fullmakt och tur ^^/o 1762; As- 
sessor i-Viä 1766; Riddarhus Secreterare ^^6 1767 eller 1768; 
Ledamot af Musikaliska Academien 177.; Cancellie Råds n. h. 
o. v. ^/4 1779; Död, barnlös, ^Vs 1782, slutande ättegrenen. 
Gift V12 1767 med Catharina Lovisa Kirstein, f. ^6 1748; 
död ^V2 1770; dotter af Kammar Revisions Rådet Waldemar 
Authon Kirstein och Eva Helena Törobohm. 

1761) -i77;j 107) Johan Fredric Furtenbach, f. 1730; Var Hä- 

radshöfdingar i deras Embetes förrättningar följaktig; Ausc. 
vid Rådstufvu och Kämriärs Rätterna i Sthlm; Ausc. i Svea 
H. R. ^V^ 1747; E. o. Cancellist /u s. å; Cancellist V^ 1750; 
E. o. Notarie ^Vs 1753; vice Notarie "/n 1756; Hof Secrete- 
rare Fullmakt 1757; Notarie Ve 1758; Proto Notarie Vio 1762r 
Secreterare 1764; Adjungerad ledamot första gången s. å.; 
Assessor VJ 2 1769; Död \'b 1773. 

Gift l:o) 1765 med Magdalena Eleonora Eorelius, f. 1736, 
död *Vio 1767; dotter af Secreteraren i Hof Rätten^^ Lagman- 
nen Carl Daniel Forelius och Magdalena Pornelki^; 2:p) 177. 
med Margareta Morström, f. 1752, död 1816; dottef at ^öf- 
kamreraren Gustaf Morströtn och Christina Grstn9r'g^ät'^fii- 
gift med Komministern i Storkyrkan i Sthlm Ludvig Bfe(Ö*-^^<i 
Ahnger. ' '"•"*' 

1770-1781 108) Nils Zellén, se N:o 27 af vice Presidenter. * 

1771-^1773 109) Carl Fredric Palmrot, f. 1725; Student i Lund; 

Ausc. vid R. R. i Sthlm /s 1745; vice Notarie vid Borg Rät- 
ten ^Vio s. å.; Ausc. i Svea H. R. ^% 1747; Amanuensis i 
Lag Commissionen 1748; E. o. Notarie vid Lönings Prot. i 
Hof Rätten *^Vio s. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot. *Vio s. å.; 
Lunds Academie Cancellers Secreterare ^^/i2 s. å.; Hof Secre- 
terare ^»/s 1749; Tjenstfri 1766; Adjungerad ledamot i Hof 
Rätten ^Vs 1770; E. o. Assessor Ve 1771; Död ^Vn 1773. 
Gift ^^4 1760 med Charlotta Roselli Taravald, f. 1734, ASSESkSORER 141 

död 1811; dotter af KoDstmålaren vid Kongl. Slottet i Sthlm 
Wilhelm Thomas Taravald och Mariana Franciska GuiUemard, 
samt omgift med Kammarrevisions Badet Gastaf Otto Heder- 
hjelm. 

110) Olof Swedritz, f. 1705; Ausc. i Svea H. E. ^^j 1771-1774 
1731; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^^4 1732; Auditeur vid 
Helsinge regemente ^Vio 1733 ; vice Häradshöfdiug 1739; Kongl. 

Maj:ts Fullmakt på Häradsböfdinge namn och heder ^% 1747; 
Häradshöfding i Trögds, Asunda, Håbo och Bro härad i Up- 
land Vu 1758; Assessor *Vii 1771; Afsked med Lagmans n. 
h. o. v. ^V7 1774; Död V? 1784 i Söderhamn. 

Gift med Inga Johanna Grevesmöhlen, f. 171(2), död /lo 
1784 i Söderhamn; dotter af Hof Eätts Rådet Johan Engel- 
brecht Grevesmöhlen och Johanna Adelgunda Frick. 

111) Carl Johan Norell, se N.o 64 af Hof Rätts Råd. 1772-1781 

112) Johan Aron Borgh, Adlad Adelborg, se N.o 1772-1781 
G3 af Hof Rätts Råd. 

113) Johan Gröning, f. 1725; Ausc. vid Sthlms R. R. 1772-1788 
1744, i Svea H. R. ^Jq 1746; E. o. Cancellist s. år.; vice Ac- 

tuarie 1748; E. o. Notarie vid Crim. Prot. '^h 1751; Flyttad 
till Civil Prot. V» 1757; Hof Oeconomie Kamererare; Cancellist 
-Vö 1759; Notarie ^Vu 1762; t. f. Secreterare någon tid 1765; 
Proto Notarie ^^lo 1766; Adjungerad ledamot /s 1769; FuU- 
makt på Assessors n. h. o. v. ^® a 1772; E. o. Assessor, ^^/t s. 
å.; Afsked ^Va 1788; Död ^V» 1794; ogift. 

114) Nils Nordeman, f. 1715; Ausc. i Rådstufvu och 1772 -17H() 
Kämnärs Rätten i Upsala, i Svea H. R. Ve 1746; E. o. Can- 
cellist 1748; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vh 1751; vice No- 
tarie vid Civil Prot. '/s 1757; Cancellist ^^/n 1762; Notarie 

Vi» s. å.; t. f. Secreterare första gången /e 1764; Proto Notarie 
*^Vii 1766; Adjungerad ledamot första gången ^7» 1768; Se- 
creterare Vö 1771; E. o. assessor ^Vs 1772; Afsked Vs 1780; 
Död ^Vi 1792. 

Gift 3% 1752 med Brita Reuter, död Va 1791; dotter af 
Hökaren i Stockholm Anders Reuter och Brita Lingzelia samt 
Enka 1744 efter Bokhållaren vid Stora Sjötullskontoret i Stock- 
holm Elias Brandt. 

115) Carl Estenberg, se N:o 74 af Hof Rätts Råd. 1772-18()H 

116) Johan Evelius, se N:o 65 af d:o. 1772-178H 

117) Isac Johan Hellmansson, se N:o ^6 af d:o. 1777— 178h 

118) Mårten Brusevitz, f. 1736; Ausc. i Svea H. R. 1778-1791 
^Vio 1758; E. o. Cancellist ^'^jn 1758; Amanuensis i »thet un- 
der Advocat Fiscalens vård varande Archivum» s. å.; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. ^V* 1759; vice Notarie vid Civil Prot. 

^®/io 1762; Ombudsman vid Civil Statens Enke och Pupill 
Cassa ^Vs 1763; Förordnad till tingsförrättningar ^Vis s. å.; U2 ASSESSORER 

Cancellist V2 1766; Notarie ",4 1770; Kongl. Majits Bref på. 
vice Advocat Fiscals namn, heder och tar ^U s. å.; Proto 
Notarie ^Va 1777; Assessor ^V^ 1778; Död ^Vi 1791. 
Gift med Elisabeth Ullman. 

1778-1791 119) Johan Ludvig von Ehrenheim, se N:o 28 af 

vice Presidenter. 

1779-I7i)i 120) Magnus Peter Rosbeck, se N:o 68 af Hof Rätts 

Råd. 

1779-171)4 121) Johan Carl Stillnnan, se N:o 69 af d:o. 

1780—1794 122) Carl Ziervogel, se N:o 70 af d:o. 

1780—1794 123) Johan Wilhelm Herlin, se N:o 71 af d:o. 

1 784-1 79:j 124) Johan Billow, f. 1750; Student i Upsala *Vi2 1764; 

Disputerade 1769; Ausc. i Svea H. R. ^Vs s. å.; E. o. Nota- 
rie vid Crim. Prot. ^®/i 1770; vice Notarie vid Civil Prot. ^72 
1772; Cancellist ^»/s 1773; Piscal ^^/s 1776; Advocat Fiscal ^'s 
1780; Assessor ^Vs 1784; Afsked »Va 1793; Död.*% 1818; ogift. 

1784-1792 125) Johan Eric Nibelius, Adlad Palms wärd, f 1 5 

1745 i Westerås; Student 1765; Ausc. i Svea H. R. ^»'12 1769; 
E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^»/lo 1771; vice Notarie ^Vt 1773; 
Förrättat Ting 1775; Notarie 2% 1776; Secreterare i Kongl. 
Skogs Commissionen 1776 — 1786; Pörordnades flera gånger till 
Domareförrättningar; Proto Notarie /n 1780; Adjungerad le- 
damot 1783; Assessor ^Vs 1784; Ledamot i åtskilliga Riddare 
Sjne Rätter och Committéer; Const. Revisions Secreterare ^Vs 
1789; Revisions Secreterare ^Vs 1792; Under Ståthållare i 
Sthlm Vi 1793; Utarbetade i Skogs Commissionen förordnin- 
gen om Skogarne i Riket, som utkom *Vi2 1793; Riddare af 
Nordstjerne Orden ^Vn 1794; vice President i Commerce Col- 
legium'«V6 1798; Fullmäktig i Tullarrende Societeten ^Via 1802 
Justitise Råd ^-/c 1809; Commendeur af nämnda Orden Vt s. å. 
Krono Fullmäktig i General Tull Directionen ^Vé 1812—1814 
Adlad ^Vs 1812; Afsked ^Vs 1817; Död, barnlös V* 1821, be 
grafven i Storkyrkan i Sthlm. 

Gift Vio 1788 med Christina Ulrica Bagge, f. ^Vt 1767 i 
Tripolis, Africa, död ^V» 1827 i Sthlm ; dotter af Svenska Con- 
suln i Tripolis Christian Bagge och Virginia Pinatel. 

1785-18(J0 126) Göran Schröderhelm, se N.o 72 af Hof Rätts Råd. 

1787-1800 127) Carl Peter Sebenius, se N:o 73 af d:o. 

1788-179(> 128) Eric Magnus Lönnrot, f. 1754; Student i Upsala; 

Ausc. i Svea H. R. "/i* 17'^2; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 
^Ve 1773; vice Notarie vid Civil Prot. «Vi 1775; vice Auditeur 
*V4 1776; Notarie ^Vio 1778; Förordnad till Domareförrätt- 
ningar första gången 1779; Const. Proto Notarie ^Vc 1787; 
Assessor ^Va 1788; Ledamot af Högsta Domstolen Vö 1794; 
Död »3/9 1796. 

Gift 1782 med Hedvig Ulrica Bergman, f. 1764, död 1820; ASSESSORER 14^ 

dotter af Secreteraren vid Fortificationeii och i Konvojkom- 
missariatet Fredric Ulric Bergman och Ulrica Eld. 

129) Carl August GrevesmöWen, f. /lo 1754 vid Dal- i78>< itjk) 

karlshjttan, Örebro län; Anse. i Svea H. R. "/i« 1772; E. o. 
Cancellist *V» 17'^3; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^7« s. å.; 
Flyttad till Civil Prot. »^/i 1775; Var Notarie i General Tull- 
arrende Societetens Canzli 1777; Constit. Notarie i Hof Rätten 
*V8 1780; Notarie «,2 1781; Secreterare hos General Tull Di- 
rectionen 1787; Assessor i Hof Rätten V* 1788; öfver Direc- 
teur i General LandttuU Contoiret och Prseses i Accis Rätten 
^V/ii 1790; Lefde, sedan General LandttuU Contoiret och Accis- 
kammaren 1811 indragits, såsom privatman, med pension; Vann 
Patriotiska Sällskapets stora pris för en af handling: »Omför- 
manligaste sättet att använda trädesjorden», hvilken skrift 
uppväckte en liflig polemik; »Hade grundliga insigter i juri- 
dik och nationalekonomi; Var en af sin tids skickligaste Advo- 
cater, väl bevandrad i Rättegångsväsendet; Framstående såsom 
politiker och skriftställare, men, hänsynslös, lättretlig och 
hätsk, anföll gerna sina motståndares enskilda lif » ; Dömdes 
slutligen 1816, i anledning af smädeskrifter, till ärans förlust 
och landsförvisning; Flyttade derpå till Norge; Död Ve 1823 
i Kongsvinger. 

Gift 1784 med Sara Hedengreu, f. 1756, död 1810; dot- 
ter af Bruksegaren Henric Hedengren. 

130) Carl Gustaf Gråstéen, se N:o 75 af Hof Rätts Råd. 17<kj -mrs 

131) Johan Adam Widman, se N:o 76 af d:o. itjmj-isoö 

132) Carl Gustaf Lindbom; Stads Notarie i Wimmer 17JK)-I7i>2 
by »^/i2 1770; Ausc. i Göta H. R. ^^/n 1773; Tjenstgjort derst. 

såsom Cancellist, vid ProtocoUerne, såsom Fiscal och Proto 
Notarius 1774 — 1777, »oaktadt hvilket allt någon befordran 
icke kunnat erhållas»; Ausc. i Svea H. R. *Vs 1778; Amanu- 
ens vid Advocat Fiscals Contoiret s. å.; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. Vs s. å.; vice Notarius vid Civil Prot. "/i 1779; Fått 
half Session "/s 1780; Hel Session «V« 1781; Cancellist **/io 
8. å.; E. o. Fiscal 1782; Fiscal *% 1784; Utan ansökning vice 
Advocat Fiscal 'Vio 1789; Utan underdånigt sökande Assessor 
*Vii 1790; Efter ansökning afsked Vio 1792; Död ^Vi 1805. 
Gift med Stina Margaretha Gerdes, död 1800; dotter af 
Kamreraren Carl Adam Gerdes och Maria Magdalena Norman. 

133) Eric Levin, f. 1754; Ausc. i Svea H. R. ^Vu 1778; 1791-1804 
Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret *Vi 1774; Befordrad 

till Crim. Prot. ^Vs s. å., till Civil Prot. med half Session *V5 
1776; Fått hel Session *^'s 1780; Cancellist »^^3 1781 : Registra- 
tor A s. å.; Notarie *Vii 1784; Constit. Proto Notarie 1790; 
Proto Notarie *Vii s. å.; Assessor *Vi 1701; Död '»/« ^804; 
ogift. 144 ASSESiSOKEH 

1792--I7r>4 134) Grefve Fredrlc Gyllenborg, f. ^Via 1767 i Sthlm; 

Stabs Corporal vid Adels fanan 'Ve 1772; Fänrik vid Uplands 
Regemente Vs 1780; Student i Upsala 1782; Af sked från krigs- 
tjensten ^7? 1784; Efter Juridisk Ex. ^Ve 1785 e. o. Canzlist i 
Justitiie Revisions Exp. ^'/lo s. å.; Ausc. i Svea H. R. Vii s. å; 
E. o. Notarie ^^/lo 1787; Hade åtskilliga Domareförordnanden; 
Copist i nämnda Exp. '1% 1790; Adjungerad ledamot i Göta U. R. 
^V* s. å., i Svea H. R. '^ u s. å.; Assessor ^^jh 1792; Secreterare i 
Lag Commissionen ** g s, å.; Constit. Revisions Secreterare och 
General Auditeur Vi 1793; Ledamot af nämnda Commission ^^/ii 
s. å.; Revisions Secreterare och General Auditeur. ^Vo 1794; t. f. 
Justitise Canzler Vn 1796; Ledamot af Allm. Ärenders Bered- 
ning Vi 1799; Riddare af Nordstjerne Orden ^^k 1801; Ge- 
neral Auditeur vid Arméen i Pommern 'Vio 1805; JustitisB 
Canzler 1809; Justitise Råd ^Ve s. å.; Commendeur af nämnda 
Orden ^li s. å.; Justitiae Stats Minister och Eo^ Rikets Her- 
rar ^Vö 1810; Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Or- 
den ^7^ 1811; Ordförande i Lag Comitén ^V^ s. å.; Hedersle- 
damot af Krigsvetenskaps Academien ^V^ s. å.; Hedersledamot 
af Landtbruks Academien V12 1812; Juris Doctor i Upsala ^Ve 
1818; Dessutom ledamot af åtskilliga Committéer och Sällskap; 
Död, ogift, ^Vs 1829 i Sthlm, begrafven i Clara kyrka »i när- 
varo af H. K. H. Kronprinsen och samtelige Riks Stånden». 

171KJ-I8O0 135) Carl Axel Levin, se N:o 29 af vice Presidenter. 

I7j)a-1805 1 36) Nils Gustaf Stéenman, se N:o 78 af Hof Rätts Råd. 

17j»:j-i71)o 137) Pehr Henric Achatius LiUensparre, f. ^Vs 1767; 

Student i Upsala 1779; Magister 1788; Docent i Juridik vid 
Upsala Academie 1789; Polit. Adjunct i Abo 1790; Juris Ad- 
junct i Upsala 1791; vice Polismästare i Sthlm 1792; Polis- 
mästare ^^7 s. å.; Assessor i Svea H. R. 7i 1793; Ledamot af 
Nummer Lotteri Direction s. å.; Död V» 1795. 

Gift 1V12 1792 med Charlotta Maria Meurling, f. 1750, 
död 7i* 1821; dotter af Prosten Jöns Meurling och Friherr- 
innan Elisabeth Wrangel. 
l793_l^<02 138) Johan Adolph Sebenius, f. ^Vio 1747; Student i 

Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^7* 1775; Amanuensis i det under 
Advocat Fiscalens vård varande ArcMvum ^Ve s. å.; E. o. Can- 
cellist ^Vi 1776; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vs s. å.; vice 
Notarie vid Civil Prot. -Vi 1777; Första domareförordnande 
Vn 1780; CancelUst Ve 1781; Notarius ^4 1788; Constit. Proto 
Notarie -Vi 1791; Proto Notarie ^Vi 1793; Adjungerad leda- 
mot s. å.; Assessor 'Via s. å.; Af sked ^Vs 1802; Död ^Vii 1832. 

Gift ^V6 1801 med Maria Charlotta Röslein, f. '7* 1779, 
död ^/s 1826; dotter af Källarmästaren på Castenhof i Sthlm, 
Grosshandlaren Johan Heinrich Röslein och Christina Catha- 
rina Schönmeyr. ASSKSSOHEK }4:i SOT 

namn 18/ 139) Johan Fredric Dufwa, se N:o 79 af Hof Rätts Råd. 

140) Johan Adolph Mannerhjerta, f . ^Vo 1768; Efter, 

»med mycket snille», idkade studier Ausc. i Göta H. R.; E. o. 
Canzlist i Justitise Revisions Exp. 1791; Advocat Fiscal i Canzli 
Rätten 1792; Adjungerad ledamot i Svea H. R. V-ö s. å.; Asses- 
12 1793; Blef, för det han falskeligeu skrifvit andras 
under skuldsedlar och dermed bedragit sig till pennin- 
gar, insatt i häkte på Gardes Högvakten 1797; Rymde der- 
ifrån utrikes; Blef af Svea H. R. dömd ifrån äran och Adel- 
skapet ^^'s 1800; Död kort tid derefter utrikes, ogift. 

141) Henric Engmarck, se N:o 80 af Hof Rätts Råd. 

142) Herman Diedric Hasenkampff, se N.o 81 af d:o. 

143) Fredric August Folcker, se N:o 82 af d:o. 

144) Johan Boheman, f. ^Vs 17G0 i Jönköping; Ausc. 
i Göta H. R. 1780; E. o. Notarie 1781; vice Auditeur 1782; 
vice Häradshöfding 1784; Auditeur vid Jönköpings Regemente 
1786; Lands Secreterare i Jönköpings län ^Vn 1792; Assessor 
i Svea H. R. ^/s 1798; Lagman i Bohus Läns och Wikarnes 
Lagsaga ^V» 1805; Riddare af Nordstjerne Orden *V4 1816; 
Död ''*/9 1824 på Anneberg. 

Gift *-/i 1793 på Qvarnarp med Anna Brita Munthe, f 
^Vi 1768, död "/9 1849; dotter af Borgmästaren i Eksjö Lag 
mannen Johan Lorentz Munthe och Charlotta Rebecka Cassel 

145) Engelbert Boström, se N:o 30 af vice Presidenter 

146) Magnus Torén, f. Vs 1770; Student i Lund ^V 
1788; E. o. Cancellist i Kongl. Maj:ts Cancellie *Vi 1794 
Secreterare Fullmakt \/io* 1799; Adjungerad ledamot i Svea 
H. R. ^Vs 1800; Assessor Vs s. å.; Constit. Revisions Secrete- 
rare 1809; Justitise Råd ^^/i s. å.; Riddare af Nordstjerne Or- 
den Vä 1810; Commendeur af nämnda Orden Vt 1823; Död 
« 9 1825. 

Gift V 7 1807 med Emerentia Albertina Grubb. 

147) David Johan Hilleström, f. 1759; Student i Up- 

sala; Ausc. i Svea H. R. 'Vu 1778; E. o. Cancellist *'Vio 1779; 
E. o. Notarie ^Vs 1780; Förestått domsaga på längre och kor- 
tare tider och Borgmästare Embetet i Söderhamn ^Vu 1783 — 
1792; vice Notarie i Hof Rätten ^^e 1787; Notarie Va 1793; 
Ombudsman i Enke- och Pupill Kassan ^^ 2 s. å.; t. f. Proto 
Notarie /lo 1797; Constit. Proto Notarie 7* 1799; Adjungerad 
ledamot "A s. å.; Assessor ^Vio 1800; Död 'Vs 1802,' ogift. 

148) Eric Gabriel Rosén, se Nro 2S af Presidenter. 

149) Henning Jöran Linderstedt, f. ^8 1766; Archlie 

Mästare vid Amiralitetet ^Vi 1773; Ausc. i Svea H. R. ^7? 
1782; vice Auditeur vid Södermanlands Infanterie Regemente 
s. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vi 1783; Secreterare 

vice Notarie i Hof 9 20 vid Sjöförsäkrings Öfver Rätten "Vs s. å. 10 179:5 
I7im 1S05 
18<H> 1795 
17%- 
1798 
1798- 1808 
IHIH 
1814 
180r) 1798 

1800 1815 
1809 1800-1802 1802- 
1802 1815 

1807 Å 146 ASSESSORER 

Rätten ^Via 1786; Cancellist *Vi 1791; t. f . Auditenr vid Svea 
Lif Garde V9 1792; Fiscal i Hof Rätten Va 1795; Notarie V^ 
1794; Constit. Proto Notarie V« 1795; Adjnngerad ledamot 
^Vii 1800; Proto Notarie Vio 1801; Assessor ^Vn 1802; Död, 
ogift, ^7ii 1807 i Sthlm, slutande ätten på manssidan. 
1803-1811 150) Algoth Carlander, 1 ^Vs 1766; Student i TJpsala; 

Ausc. i Svea H. R. /g 1787; E. o. Notarie ^Ve 1788; vice No- 
tarie '*/5 1790; Notarie i Tull Direction 'Vii 1790; Fått half 
Session vid Protokollet i Hof Rätten 1795; Hel Session ^Vii 
1797; Erhållit Domareförordnande ^V* 1799; Kongl. Maj:ts 
Bref å Häradshöfdinge namn, heder och värdighet med tur 
och befordringsmtt ^®/ii 1800; Adjungerad ledamot V2 1801; 
Notarie Vio s. å.; Ombudsman i Enke- och Pupill Kassan 1802; 
Assessor ^^U 1803; Död ^^7 1811; ogift. 

1803-1821 151) Ifvar Fredric Gabriel von Schantz, f. « 10 1773; 

Student i Lund; Ausc. i Göta H. R. ^V? 1791; t f. Domare 
första gången ^Vs 1795; vice Häradshöfding »*/» 1797; E. o. 
Canzlist i Justitise Eevisions Exp. *Vio 1800; Ausc. i Svea H. 
R. 'Vii s. å.; .Kongl. Maj.ts Fullmakt å Häradshöfdinge namn, 
heder och värdighet med tur och befordringsrätt *Vi 1802; 
Adjungerad ledamot ^Vo s. å.; Assessor ^Vs 1803; Riddarhus 
Directeur 1814; Ledamot af Jungfru Stifts Directionen 1818; 
Död Vio 1821 i Sthlm, 

Gift -Vt 1804 med Sophia Elisabeth Zickermau, f. V2 1778; 
död ^^5 1854 i Sthlm. 

1805-1810 152) Jonas Gustaf Turdfjaell, f. '% 1774; Phil. och 

Juris Candidat i Upsala; Ausc. i Svea fl. R. ^^/e 1796; E. o. 
Notarie ^Vi 1797; vice Notarie *«/2 1798; Kongl. Majrts Bref 
på Häradshöfdinge n. h. o. v. med tur och befordringsrätt ^Vs 
1801; E o. Eiscal *Vio 1801; Adjungerad ledamot ^Vi 1804; 
Constit. Fiscal ^Vi s. å.; Assessor -V2 1805; Constit. Revisions 
Secreterare ^Ve 1809; Revisions Secreterare Vö 1810; Tillika 
General Auditeur 1812; Ledamot af Tryckfrihets Comitén ^Vs 
1810—1818; Riddare af Nordstjerne Orden ^V^ 1814; t. f. Justi- 
tise Canzler någon tid s. å.; Ledamot af Krigs Vetenskaps Acade- 
mien «% 1817; t. f. Justiti^ Canzler Ve 1817; Justiti» Canzler ^V^ 
1818; Juris Doctor Honorarius i Upsala ^Ve s. å.; Död ^^/i 1819.. 
Gift 1818 med Enkefru Elisabeth Catharina Turdfjsell, f. 
Westman. 

1S05— l«2l 153) Carl Fredric Carleson, se N:o 31 af vice Presi- 

denter. 

I<s()5-is2l 154) Carl Boije, se Nio 86 af Hof Rätts Råd. 

iHos-i80i) 155) Grefve Gustaf Wathier Hamilton, f. Vt 1783; 

Efter idkade studier vid TJpsala Academie Ausc. i Svea H. R. 
^Vi2 1801, i Göta H. R. ^Vs 1802; vice Häradshöfding ^Vi 1804; 
E. o. Canzlist i Justitise Revisions Exp. ^^/lo s. å.; Häradshöf- ASSESSORER 147 

dinge Fullmakt med tar V» 1805; Adjungerad Ledamot i Svea 
H. R. s å.; Assessor '*/i 1808; Constit. Revisions Secreterare 
s. å.; Stats Secreterare vid Kammar Exp. ^^/e 1809; Riddare 
af Nordstjerne Orden Vt s. å.; Justitiae Råd ^^'i s. å.; Com- 
meodeur af nämnda (3rden ^Vs 1818; Juris Doctor Honorarius 
i Dpsala ^Ve s. å.; Landshöfding i Östergötlands län Vs 182(5; 
Ståthållare på Linköping^s Slott ^V5 s. å.; Ledamot af Stats- 
Revisionerna 1830 och 1835; Död Vis 1835 i Linköping. 

Gift l:o) ^Vn 1810 med Stifts Fröken Maria Helena von 
Strokirch, f. ^>/i 1785, död »Vs 1820; dotter af Presidenten Fri- 
herre H. A. von Strokirch och Fredrica Lucia Gyllenhaal; 2:o) 
*^/6 1821 med Grefvinnan Hedvig Carolina Beata Hamilton, 
f. Va 1800, död «'9 1859; dotter af Ryttmästaren Grefve Axel 
Hamilton och Beata Elisabeth von Essen. 

15(3) Magnus Héerman, se N:o 87 af Hof Rätts Råd. iHio— l82a 

157) Strichert Christian Landgren, se N:o 32 af vice isio— is24 
Presidenter. 

158) Thure Gabriel Adlerbrant, se N:o 90 af Hof isio— 182(> 
Rätts Råd. 

159) Casper Wilhelm Michael Ehrenborgh, Friherre isio— i8i^ 

Ehrenborgh, f. 'V* 1786; Efter idkade studier vid Acade- 
mien i Upsala och Hof Rätts Ex. */f5 1803; Ausc. i Göta H. 
R. -Vt s. å.; E. o. Canzlist i Justitise Revisions Exp. Va 1806; 
t. f. särskild Domare ^V? 1807; Häradshöfdinge Fullmakt med 
tar och befordrin^rätt ^Vc 1809; Adjungerad ledamot i Göta 
H. R. ^V» 1810; Kammarherre hos Drottning Hedvig Elisabeth 
Charlotta ^% 1810; Assessor i Svea H. R. *" it s. å.; Ledamot 
af Öfre Borg Rätten ^/i 1812; t: f . Stats Secreterare vid Kam- 
mar Exp. ^'2 1817; Friherre * lo s. å.; Stats Secreterare *\/5 
1818; Riddare af Nordstjerne Orden s. d.; Den förste Presi- 
dent i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge ^^,i 1821; Com- 
mendeur af nämnda Orden * ? 1823; Ledamot af Oldskrifts 
Sällskapet i Köpenhamn ^^U 1841; Död ^'i 1844 i Christian- 
stad. 

Gift Vö 1823 med Friherrinnan Ebba Fredrica Charlotta 
Ruuth, f. «Vi2 1802, död ^Vo 1887 i Kristianstad; dotter af 
Hof Marskalken Grefve Gustaf Eric Ruuth och Statsfrun hos 
H. M. Drottningen Hedvig Eleonora Modée. 

160) Anders Gustaf Craelius, f. ^'lo 1771; Student isii -i82r) 

i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vii 171)0; E. o. Notarie vid 
Crim. Prot. ^*/io 1791; vice Notarie vid Civil Prot. =^^4 1793; 
Förordnad att förestå domsaga ^/o 1795 och derefter i åtskil- 
liga år; Cancellist ^Vs 1798; E. o. Fiscal ^7io 1799; Notarie 
^Vi 1803; Adjung-erad ledamot "A 1804; Kongl. Maj:ts Full- 
makt på Häradshöfdinge n. h. o. v. med tur och bef ordrings- 
rätt Vs 1805; Lands Secreterare i Upsala län ^^Ih 1807; Kongl. 14S ASSESSORKR 

Majrts Fullmakt på Lagmans n. h. o. v. ^* 5 1810; Assessor i Hof 
Rätten ^7i2 1811; Ledamot af Krigs Vetenskaps Academien ^**/io 
1819; Ledamot af Sjöförsäkrings Öfver Eätten; Död ^^2 1825. 
Gift med Hedvig Gustaf va Jung, död före mannen. 

181:J-1h2(> 161) Gustaf Nyblaeus, se N:o 91 af Hof Rätts Råd. 

I8l«-182l 162) Grefve Arvid Mauritz Posse, f. Vi 1792; Student 

i Lund 1807; Ausc. i Göta H. R. ^Vi 1809; E. o. Cancellist 
i Justitise Revisions Exp. s. å.; Extra Brottsmåls Notarie i 
Hof Rätten 1810; Extra Civil Notarie 1812; Canzlist 1813; 
vice Häradshöfding ^7i 1814; Kongl. Maj:ts Fullmakt å Hä- 
radshöfdinge n. h. o. v. med tur och befordringsrätt ^Vs s. å.; 
Adjungerad Ledamot i Göta H. R. -V? s. å.; Adjungerad le- 
damot i Svea H. R. 1815; Assessor ^-/s 1816; Kammarherre k 
1817; Lagman i Skåne ^^5 1821; t. f. Landshöfding i Öster- 
götlands län 2\/5 1822; Riddare af Nordstjerne Orden *Vi 1824; 
Landshöfding i Skaraborgs län ^V» s. å.; Cömmendeur af nämn- 
da Orden ^'1% 1829; General Tull Directeur ^Ve 1831; Ordfö- 
rande i Göta Kanal Direction 1833— Vn 1834; Banco Full- 
mäktig 1834 — 1840; Justitise Stats Minister och En af Rikets 
Herrar ^Vs 1840; Af sked från Justitiee Statsminister Embetet 
'^U s. å.; Åter Ordförande i Göta Kanal Direction s. å.; Landt« 
marskalk vid 1844 års urtima Riksdag; Riddare och Cömmen- 
deur af Kongl. Maj:ts Orden ^Vio s. å.; Riks Marskalk ^'/s 
1845; Ånyo Ordförande i Kanal Directionen s. å.; Åter Justitiae 
Stats Minister -Va 184(5; Öfverste Ombudsman vid Kongl. Maj:ts 
Orden ^V* s. å.; Afsked från Justitiae Stats Ministers Embetet 
^^/4 1848 och från Öfverste Ombudsmans befattningen ^Vti 
s. å.; Afsked från Riks Marskalks Embetet 1849; Ordförande 
i Kanal Directionen s. å.; Död ^Vv 1850 i Göteborg; begrafven 
vid Motala och Göta Kanal. 

Gift Ve 1825 med Friherrinnan Juliana Lovisa von Plåten, 
f. Vii 1806; öfver Hofmästarinna hos H. K. H. Kronprinses- 
san 1853 — 1856; dotter af f. d. Stats Rådet, vice Amiralen 
Grefve Baltzar von Plåten och Hedvig Elisabeth Ekman. 

1818 -1«2H 163) Pehr Adolf Sköldbergr, se N:o 33 af vice Presi- 

denter. 

18111— I8i>t> 164) Carl Ludvig Landin, se N:o 34 af d:o. 

1820—1828 165) Lars Herman Gyllenhaal, Friherre Gyllenhaal, 

till Härlingstorp, f. ^^k 1790; Genomgick Skara Trivial Skola ; 
Student i Upsala ^Via 1802; E. o. CanceUist i Justitiae För- 
delningen af Konungens Cancellie 7« 1809; Ausc. i Göta H. 
R. V18 s. å.; T. f. Häradshöfding första gången ^k 1811; Ausc. 
i Svea H. R. -^k 1813; Häradhöfdinge Fullmakt med tur och 
befordringsrätt ^^^ s. å.; Adjungerad ledamot 1815; Assessors 
n. h. o. v. ^\^ii 1817; Assessor -^jh 1820; Kammarherre *Vn 
1826; Kamererare vid Kongl. Majrts Orden och Riddare af ASSKSSORER 149 

Nordstjerne Orden s. d.; Ledamot af Directionen öfver Civil- 
statens Pensions Kassa 1827 — 1832; Ordförande i Directionen 
öfver Stockholms Stads Brandförsäkringsverk 1827 — 1836; Lag- 
man i Wester Norrlands Lagsaga *^/i 1828; Hof Marskalk A 
1832; Afsked från Kamererarebeställningen vid Kongl. Maj:t« 
Orden '^Vn 1832; Ledamot af Landtbruks Akademien 1833; 
Revisor i Stats-, Banco- och Riksgälds verken 1835; President 
i Göta H. R. ^V* 183H; Commendeur af Nordstjerne Orden 
^^/i 1839; Justitise Stats Minister och En af Rikets Herrar ^/i 
1843; Friherre % s. å ; Hedersled^^amot af Landtbrnks Akade- 
mien /i2 s. å.; Afsked från Justitise Stats Ministers Embetet 
och åter President i Göta H. R. ^Vi2 1844; Riddare af Konung 
Carl Xllirs Orden ^^U 1847; Landtmarskalk vid 1850—1851 
års riksdag; Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden 
Vo 1851; Afsked från Presidents Embetet Vi 1855; 'Död ^-'is 
1858 på Härlingstorp. 

Gift l:o) "Va 1815 med Henrica Lovisa TJlrica Tham, f. 
1^4 1791, död ^710 1816; dotter af Majoren Casper Tham och 
Friherrinnan Albertina Elisabeth von Knorring; 2.o) ^'/e 1820 
med Elisabeth Sophia Palm, f. \U 1795, död ^Vq 18(35; dotter 
af Handlanden Jacob Palm Svensson och Margaretha Chri- 
stina Lidman, 

166) Magnus Michaei Rosbeck, se N:o 94 af Hof 1S21-18:5() 
Rätts Råd. 

167) Grefve Carl Georg Sparre, f. 'Vis 1790 på Torpa; 1822-1825 
Stndent i Lund; Ausc. i Göta H. R. ^'/t 1807; E. o. Cancellist 

i Justitise Revisions Exp. ^Vio 1808; vice Häradshöfdiug -'/is 
1812; Ausc. i Svea H. R. ^Vn 1813; Fullmakt å Häradshöf- 
dinge n. h. o. v. med tur och befordringsrätt ®^/u s. å; Ad- 
jungerad ledamot i Göta H. R. ^Vs 1815; Förestått domsagor 
på skilda tider 1815 — 1821; Kammarherre ^Vs 1818; Adjunge- 
rad ledamot i Svea H. R. ^1% 1820; Assessor ^Va 1822; Lands- 
höfding i Norrbottens län ^Vii 1825; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^V» 1826; Justitia^ Råd 'Vu 1836; t. f. President i 
Kammar Rätten Ve 1837 — *^ s 1841; Commendeur af nämnda 
Orden *Vii 1851; Död '-^'9 1852 på Limmared i Westergötland. 
Gift V7 1829 med Henrietta Charlotta Forsberg, f. 1799, 
död 2^2 1874 på Hofsnäs. 

168) Grefve Nils Snoilsky, se N:o 95 af Hof Rätts Råd. 1823-1831 

169) Johan Wretman, se N:o 9() af d:o. 1828-1831 

170) Roland Martin, se N:o 97 af d:o. 1824-1832 

171) Carl Magnus Hindbeck, se N:o 98 af d:o. 1825-1832 

172) Magnus Jacob Crusenstolpe, f. 'V3 1795 i Jon 1825-1834 

köping; Student i Lund Va 1811; Hof Rätts Ex. 1814; Ausc. 
i Göta H. R. »% 1814; vice Häradshöfdiug ^Vio 1817; E. o. 
Kanslist i Justitise Fördelningen af Konungens Kansli ^'Vs 1818; 150 ASSESSORER 

Ausc. i Svea H. E. ^Vs 1820; Kongl. Fullmakt på ELäradshöf- 
dinge n. h. o. v. med tur och befordringsrätt -/s 1820; Ad- 
jungerad ledamot i Svea H. R. '% s. å.; t. £. Lands Secrete- 
rare i Skaraborgs läu ^Vi 1821— V12 1822; E. o. Riddarhus 
Kanslist under Riksdagen 1823; Secreterare vid Justitise Om- 
budsmans Exp. ^V» — V» 1823; t. f Revisions Secreterare ^i 
1824; Assessor i Svea H. R. ^V» 1825; Afsked ^^i 1834; Fram- 
stående skriftställare på det politiska och historiskt romantiska 
området; Blef i ett tryckfrihetsmål 1838 dömd till tre års fän- 
gelse, hvaraf han aftjenad^ en del på Waxholms fästning; 
Död ^Vi 18G5 i Sthlm*. 

Gift Vn 1825 med Stifts Fröken Sophia Palmstruch, f. 
^-/8 1807, död ^Va 18G5 i Sthlm; dotter af Rjttmästaren Jo- 
han Wilhelm Palmstruch och Margaretha Catharina Sundberg. 

1825 -188G 173) Otto Ludvig Lönnrot, se N:o 99 af Hof Rätts Råd. 

1825— 183<) 174) Fredric Bergström, se N:o 100 af d:o. 

182(1-1837 175) Johan Fabian Hedblad, se N:o 101 af d:o. 

182G— IS8I) 17G) Friherre Otto Wilhelm Staél von Holstein, 

se N:o 102 af d:o. 

1828—1831» 177) Magnus Abraham Segerheim, se N:o 103 af d:o. 

1828-183-2 178) Johan Moberg, f. ^7 1794; Ausc. i Svea H. R. 

^Vi2 1816; E. o. Notarie ^Vis 1817; vice Notarie ^'Vs 1819; E. o. 
Fiseal Vn 1823; Fiscal ^Vi2 1824; t. f . Advocat Fiscal /s 1825; 
Adjungerad ledamot /i 1827; vice Advocat Fiscal 1828; Asses- 
sor 1^18 s. å.; Död ^^1 1832 i Stlilm. 

Gift /12 1821 med Catharina Elisabeth Bagge, f. 1792, död 
^/8 187 1 ; dotter af Oecouomie Directeuren och Boktryckaren i 
Wisbj Fredrik Gustaf Bagge och Anna Barbara Asping. 

1828-183J) 179) Gustaf Silfverstråle, se N:o 104 af Hof Rätts Råd. 

18:K)-183(> 180) Pehr Johan Lagergren, f. Vs 1797, Ausc. i Svea 

H. R. Ve 1820; E. o. Notarie Vs 1821; vice Notarie Vs 1822; 
E. o. Fiscal ^/u 1823; Notarie vid Stats Revisionerna 1820 och 
1822; Constit. Notarie i Kammar Kollegium 'Vu 1821—1825; 
Fiscal i Hof Rätten ^Vs 1825; Adjungerad ledamot ^V» 1827; 
vice Advocat Fiscal ^Vfi 1829; Assessor ^7io 1830; Justitise 
Borgmästare i Norrköping ^Ve 1836; Riddare af Nordstjerne 
Orden Via 1839; Riksdagsman 1840—1841 och 1844; Död *Vio 
185() i Sthlm. 

Gift 279 1835 med Beata Christina Pihler, f. V« 1795, död 
-7i> 1882. 

1880-1^44.) 181) Pehr Jacob Lundéen, f. -% 1779; Philosophise 

Magister i Upsala 1809; Juris K^ud. s. å.; Ausc. i Svea H. R. 
7io s. å.; E. o. Notarie ^/ig s. å.; vice Notarie -/lo 1811; Can- 
cellist ^5 1815; Notarie Vn 1818; Adjungerad ledamot ^Vi 
1828; Assessor -Vio 1830; Afsked ^Vn 1840; Död ''U 1859 i 
Halmstad; ogift. ASSE8S0KER ir>l 

182) Carl Sutthoff, se N:o 105 af Hof Eätts Råd. 1h;U-1840 

183) Johan Anders Nolieroth, f. ^/n 1800; E. o.Can- 1832-1834 

^cellist i Justitise Fördelniugen af Kongl. Maj.ts Cancellie ^U 
1820; Åusc. i Svea H, R. ^Via s. å.; E. o. Notarie ^Via 182Ö; 
vice Notarie Vs 1822; Copist vid Justitise Fördelningen Vu 
1823; t. f. Landtdomare 1824; t. f. ProtocoUs Secreterare ^/e 
1825; Cancellist Vio 182G; Adjungerad ledamot i Hof Rätten 
^/5 1828; Assessor ^Va 1832; Död »7» 1834 i Sthlm; ogift 

184) Carl Fredric Ungberg, se N:o 106 af Hof Rätts I83i-184() 
Eåd. 

185) Fredrik Åkerman, se N:o 107 af d:o. is32-i840 
18G) Henric Mathias Munthe, se N:o 108 af d:o. . 1834-1842 

187) Adolf Emanuel Widegren, f. ^% 1784; Ausc. i I83r>-i839 

Svea H. R. ^Va l^^l; E. o. Notarie ^^/i 1812; vice Notarie ^Ve 
1814; Cancellist ^Vio 1814; Häradshöfdinge Fullmakt med tur 
och befordringsrätt 1823; Notarie ^^lo 1825; Förestått dom- 
saga vid flera tillfällen 1828 — 1830; Adjungerad ledamot i Hof 
Rätten 1830; Assessor ^Va 1835; Afsked 7i 1831); Död, ogift, 
1853. 

188) Grefve Gustaf Adolph Sparre, se N:o 30 af Pre- 1830-1840 
sidenter. 

189) Johan Axel Örbom, se N:o 109 af Hof Rätts Råd. 1836-1843 

190) Jacob Eric Jerström, se N:o 112 af d:o. 1836—1849 

191) Göran Magnus Arell, f. '^u 1801; Ausc. i Göta 1837-1845 
H. R. 1823, i Svea H. R. ^Ve s. å.; E. o. Notarie ^Vio 1826; 

Tice Notarie ; Svea Hof Rätts Bref å vice Häradshöfdinge namn 
^V» 1830; Kongl. Majits Bref å Häradshöfdinge n. h. o. v. 
med tur och befordringsrätt ^l^ 1831; Adjungerad ledamot 
första gången Va 1832; Assessor ^^3 1837; Constit. Revisions 
Secreterare Vio 1840; Secreterare i Riks Rätten 1841 och 1842; 
Expeditions Chef i Justiti» Stats Exp. 74 1843; Död *V2 1845 
i Sthlm, ogift. 

192) Adolf Alexanderson, f. '^h 1800; Student i Lund 1837-1840 
1815; Philosophie Magister ^Ve 1820; Ausc. i Hof Rätten öfver 

Skåne och Blekinge /i 1822, i Svea H. R. V^o s. å.; E. o. Canzlist 
i Justitise Revisions Exp. ^*/i« 1822; E. o. Notarie i Hof Rätten 
^/s 1824; vice Notarie ^V« 1825; Copist i Justitiae Revisionen 
Vo 1826; t. f ProtocoUs Secreterare A 1828; Secreterare i Lag 
Utskottet vid Riksdagen 1834 — 1835; Canzlist i Kongl. Maj:ts 
Canzli ^^^7 1836; t. f. Revisions Secreterare s. d.; Adjungerad 
ledamot i Svea H. R. /a 1837; Assessor ^e 1837; t. f. Bjrä 
Chef i Justitise Stats Exp. *V5 1840; Revisions Secreterare och 
Bjrå Chef i nämnda Exp. ^^/la s. å.; Kanslers Secreterare vid 
Universiteten ^V« 1842 — 1848; t. f. Justitiae Kansler '/e— ^^/e 
1843; Ledamot af Lagberedningen ^Vi 1845; Expeditions Chef 
i Justitise Stats Exp. Ve s. å.; Riddare af Nordstjerne Orden ir)2 ASSESSOR K K 

"^/u s. å.; Justitia» Eåd ^Ve 1847; Kommendör af Nordstjerna 
Orden ^" 7 1858; Kommendör med stora korset af samma 
Orden Vs 1860; Af sked Ve 1870; Juris Doktor; Död Vs 1888. 
Gift l:o) ^/ii 1831 med Sophia Catharina Lovisa Zetlielius, 
f. 1814, död 1^10 18H8; dotter af Brukspatron Eric Adolph 
Zethelius på Nybj och Sarahammar och Sophia Fredrica af 
Nordevall; 2:o) V^ 1871 med sin svägerska Augusta Johanna 
Gustaf va Björklund, f. ^Va 1888; Enka 1869 efter Öfverste- 
löjtnanten Abraham Jacob Alexanderson. 

1H87-1844; 193) Johan Casimir Cederstråhle, se No 110 af Hof 

Rätts Båd. 

1839-1H44 ' 194) Fredric Iggeström, f. ^7? 1804; Philosophise Ma- 
gister; E. o. Cancellist i Krigs Exp. *Ve 1826; E. o. Cancellist 
i Justitie Fördelningen af Kongl. Majits Cancellie 'Vt? 1827; 
Ausc. i Svea H. R. ^''s s. å.; E. o. Notarie ^^/i 1828; vice 
Notarie ^Ve 1829; E. o. Fiscal ^S 1831; Fiseal ^Vo 1832; t. f. 
vice Advocat Fiscal ^/s 1834; Adjungerad ledamot -Vo s. å.; 
vice Advocat Fiscal ^-/lo 183G; Notarie i Riks Rätt; Assessor 
^^'9 1839; t. f. Revisions Secreterare - c 1840; Revisions Se- 
creterare ^^'7 1844; Expeditions Chef i Justitiae Stats Exp. -- *> 
1847; Riddare af Nordstjerne Orden '% 1848; Justitiae Råd 
^% 1852; Kommendör af nämnda Orden *'5 1860; Kommen- 
dör med stora korset af samma Orden V? 1867; Död ® /j2 18()9 
i Stockholm. 

Gift ^Vo 1865 med Sophia Magdalena Lindman, f. ^^11 
1808, död ^77 1891. 

I8r)<>-1H4^ 195) Grefve Carl Göran Detlof Mörner, se N:o 111 

af Hof Rätts Råd. 

184()-1S50 196) Friherre Lars Stjernstedt, se N:o 114 af d:o. 

iH4l~-is4s 197) Lars Lundstedt, f. ^^a 1805; Student i Upsala 

■ Vio 1824; Juris Candidat ^Ve 1829; Ausc. i Svea H. R. 'Ve 
s. å.; E. o. Notarie ^Vs s. å; vice Notarie ^V* 1831; E. o. Fi- 
scal 2^6 1832; Fiscal ^Ve 1835; Adjungerad ledamot första 
gången ^V/io 1836; vice Advocat Fiscal ^^jo 1839; Assessor ^^ s. 
1841; Revisions Secreterare ^Vs 1848; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vi2 1854; Död ^V» 1860. 

Gift »^/3 1852 med Ulrika Wilhelmina Castelli, f. 'Uo 1826; 
Enka 1851 efter Polismästaren i Sthlm Johan Lagermark. 

1841-1S52 198) Christopher Hederström, se N:o 115 af Hof 

Rätts Råd. 

i84i-iH4(> 199) Jacob Andreas Christopher Quensel, f. **:^ 

1809; Student i Lund ^Ve 1825; Ausc. i Hof Rätten öfver 
Skåne och Blekinge A 1829; E. o. Cancellist i Justitiae För- 
delningen af Kongl. Majrts Cancellie ^V» s. å.; Ausc. i Svea 
H. R. 22/6 s. å.; E. o. Notarie ''h 1830; vice Notarie ^Vu 1831; 
E. o. Fiscal »Vi 1835; Fiscal ^»/o 1837; Adjungerad ledamot ASSESSOHER 158 

k 1839; Assessor Vi 1841; Notarie i Riks Rätten 1841—1842; 
Revisions Sekreterare V» 1846; Ledamot af Lagberedningen 
>* 11 1848; Byrå Chef i Justitia) Stats Exp. ^Vs 1850; Riddare 
af Nordstjerne Orden *'V4 1852;. Expeditions Chef i nämnda 
Exp, *^ 6 s. å.; Justitiie Råd ^V* 1H53; Kommendör af nämnda 
Orden Vs 1H6(); Kommendör med stora korset af samma Or- 
den *V7 1869; Afsked ^«/6 1875; Juris Doktor ^9 1877; Död 
23 /g 1890. 

Gift -^»/s 1850 med Hedvig Ulrica Kiellander, f. 1820; 
dotter af Landskamreraren i Christianstads län Carl Jacob 
Kiellander och Hedvig Lovisa Palm. 

200) Fredric Rutger Järta, se N:o 1 16 af Hof Rätts i^4i -isr)2 
Råd. 

201) Bernhard August Crusell, f. ^2 1803; Efter Can- is4i -184:j 
cellie och Hof Rätts Ex. i Upsala Ausc. i Svea H. R. * ? 1825; 

E. o. Notarie ^Vii 1828; vice Notarie -»/» 1829; Af GötaH. R. 
tillagd vice Häradshöfdinge namn med tur och befordringsrätt 
^^ 1 1884; E. o. Fiscal i Svea H. R. *^ o 1836; Fiscal ^«/io 1839; 
Adjungerad ledamot V* 1840; vice Advocat Fiscal ^Vi 1841 ; 
Assessor 'i^ s. å.; Död ^'lo 1843; ogift. 

202) Abraham Hvasser, f. Vn 1792 i Sthlm; Efter ih42-ih44 

Hof Rätts Ex. i Upsala (östg.) Ausc. i Svea H R. -Ve 1815, 
i Göta H. R. *Vi 1817; vice Häradshöfding ^^ u 1819; För- 
valtat domareembete på kortare och längre tider; Af Kongl. 
Maj:t tillagd Häradshöfdinge namn, heder och värdighet ^'7 
1827; Förordnad att biträda vid utarbetandet af förslag till 
nya författningar för Postverket 1839; Assessor *^/7 1842; Af- 
sked ^Vt 1844; Död ^Va 1863 i Linköping; ogift. 

203) Friherre Hans Samuel Knut ÅkerKjelm, f. ^Vio ih42- 1849 

1809; E o. Kanslist i Justiti«e Revisions Exp. 'Vi« 1829; Ausc. 
i Göta H. R. »% 1830, i Svea H. R »V? 1835; E. o. Notarie 
•'^Vi 1837; vice Häradshöfding ««/6 1838; Adjungerad ledamot 
Vio 1840; Assessor ^V? 1842; t. f. Rievisions Sekreterare ^Via 1847; 
Föredragande i Högsta Domstolen af skiftesärenden ®Vio 1848; 
Landshöfding i Norrbottens Ijin **/« 1849; Riddare af Nord- 
stjerne Orden *Vi 1850; Afsked '% 1856; Död ^^ 9 1879 på 
Högfors. 

Gift *^/5 1853 i Sthlm med Maria Ulrica Josephina Björk- 
man, f. ^Vé 1829; dotter af Brukspatronen Axel IJIric Björk- 
man och Maria Antoinetta Nordlin. 

204) Carl Gustaf Afzelius, f. *Vi8 1^0'^ vid Dannemora ih4;^»-1847 
grufvor; Student i Upsala 1827; Ausc. i Svea H. R. ^^jit 1830; 

E. o. Notarie "/e 1832; vice Notarie ^Vo 1833; vice Härads- 
höfding 2\'« 1836; E. o. Fiscal ^V» 1837; Fiscal »Vi 1840; Ad- 
jungerad ledamot ^Vi 1841; vice Advocat Fiscal ^Vib s. å.; 
Assessor ^^12 1843; Död ^V\t 1847, ogift, i Stockholm. 154 ASSESSOREU 

1844—1854 205) Jacob Ulrik Södergren, se N:o llTafHof Rätts 

Råd. 

1844—1854 206) Johan Reinhold Geijer, se N:o 118 af d:o. 

1844— 185G 207) Nils Peter Uddenberg, se N:o 119 af d:o. 

1845—1859 208) Oscar Augustin Montelius, se N.o 120 af d:o. 

1845—186:5 209) Gustaf Fridolph Almqvist, se N.o 121 af d.o. 

1845—1863 210) August Wilhelm Revel, se N:o 122 af d:o. 

1846—1848 211) Ludvig Theodor Almqvist, se N:o 31 af Pre- 

1847-1861 212) Carl Conrad Quensel, f. 78 1812; Hof Rätts Ex. 

i Lund; Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge ^^/e 
1833, i Svea H. R. ^Vc 1834; E. o. Notarie ^^9 s. å.; vice No- 
tarie ^^/i 1836; vice Häradshöfdiug med tur och befordringsrätt 
^Vft 1839; Extra Fiscal /* 1840; Fiscal -^i« 1841; Förordnad 
att förrätta vice Advocat Fiscals tjenst /e 1842; Adjungerad 
ledamot -ii 1844; vice Advocat Fiscal -Vö 1844; Assessor ^"^/a 
1847; Död ^Vi 18G1 vid Aarhus på Jutland; ogift. 

1847-18(>() 213) Carl Johan Willman, f. 'Vu 1815; Hof Rätts Ex. 

i Upsala; E. o. Cancellist i Justitiae Fördelningen af Kongl. 
Majits Cancellie 'Ve 1835; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1839; E. 
o. Notarie ^^9 s. å.; Tillagd af Hofrätten vice Häradshöfdings 
namn, heder och värdighet ^7i 1842; E. o. Fiscal ^Via s. å.; 
Fiscal ^^^/5 1844; Adjungerad ledamot /lo s. å.; Assessor '^^/i 
1847; Död Vis 1860.' 

Gift 7" 1845 med Vivica Margareta (Vicka) Callerholm, 
f. »Vt 1821 i Falun, död ^^^9 1865; dotter af Lagmannen Nils 
Callerholm och Fredrica Charlotta Göthe. 

1848—1855 214) Karl Johan Berg, se N:o 33 af Presidenter. 

1848-1858 215) Victor Craraér, f. »Vio 1813; Student 1830; E. o. 

Kanslist i Justitise Revisions Exp. ^^e 1832; Ausc. i Svea H. 
R. 2% 1834; E. o. Notarie ^^i 1835; vice Notarie ^^e 1836; 
Magistrats Sekreterare i Wisby V9 1838; Constit. Brottmåls- 
domare i Gotlands domsagor ^^/S 1840; vice Häradshöfding 
i«/i 1846; Adjungerad ledamot i Hof Rätten ^Ve 1847; Asses- 
sor *Vi« 1848; Revisions Sekreterare V* 1853; Expeditions Chef 
i Justitise Stats Exp. ^Vn 1856; Justitise Råd ^«/4 1858; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden ^Va s. å.; Kommendör af samma 
orden ^Vi J862; Kommendör af S:t Olafs Orden Vu 1864; 
Kommendör med stora korset af Nordstjerne Orden ^Vs 1872; 
Död Vio 1876. 

Gift V12 1851 med Ulla Erika Fröberg, t ^^u 1826; dot- 
ter af Handlanden i Stockholm Erik Fröberg och Ulrika Eli- 
sabeth Lindroth, 

1848-1852 216) Wilheim Stråle, f. ''-A 1816 i Stockholm; Student 

i Upsala ^-/e 1832; E. o. Kanslist i Kammar Exp. ^Vi 1835, 
i Justitise Revisions Exp. ^7« 1836; Ausc. i Svea H. R. ^/i* ASSESSORER 155 

s. å.; vice Notarie Vö 1838; t. f. Copist i Justitise Kanslers 
Exp. ^Vi2 1840; vice Häradshöfding ^V* 1845; Kanslist i sistu. 
Exp. »7i 1846; Assessor i Hof rätten "-/i^ 1848; t. f. Polismä- 
stare i Sthlm Va 1851 ; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vi 
1852; t. f. Under Ståthållare »Vs s. å.; Under Ståthållare -V s 
s. å.; General Directör öfver Fängelser och Arbetsinrättningar 
i Riket Vio 1855; Ordförande hos Fullmäktige för delegarne 
i Civilstatens Pensions Inrättning 1857; Kommendör af nämnda 
Orden ^/s 1860; Kommendör af S:t Olafs Orden 1 klassen ^^/8 
1862; Landshöfding i Stockholms län ^/t 1867; Kommendör 
med stora korset af Nordstjerne Ord©n ^Vfi 1870; Ledamot af 
Riksdagens Första Kammare 1870 — 1896; Ledamot af Landt- 
bruksakademien *Vii 1871; Af sked från Landshöfdingebeställ- 
ningen Vs 1888; Tilldelad Stockholms läns Hushållningssäll- 
skaps medalj i guld /i 1889. 

Gift l:o) ^Vii 1850 i Stockholm med Dorothea Adelaide 
Wester, f, ^Vn 1826, död -Vi« 1869; dotter af Öfverste Löjt- 
nanten Lars Magnus Wester och Carolina MandorfiE; 2:o) -/n 
1871 i Sköfde med Ida Lindencrona, f. Vs 1844; dotter af Kap- 
tenen Evald August Lindencrona och Josephine Moutgomerv. 

217) Waldemar Wretman, f. »Vn 1820 i Stockholm; ih49-185G 
Student i Upsala % 1838; Kameral och Hof Eätts Ex. /5 

1841; E. o. Kanslist i Jnstitise Revisions Exp. Ve s. å.; Ausc. 
i 87ea H. R. 7^ s. å.: E. o. Notarie *^/o s. å ; vice Notarie 
^7i 1843; E. o. Fiscal »7» 1845; Fiscal «V 1846; Adjungerad 
ledamot '^/i 1848; Assessor *Vi« 1849; t. f. Revisions Sekrete-, 
rare ^Ve 1852; Revisions Sekreterare '^^fu 1856; t. f. Justitite 
Kansler ^Ve 1859; Riddare af Nordstjerne Orden Vö 1860; Ju- 
stitise Råd Vi« s. å.; Stadsfullmäktig i Stockholm 1863 — 18()8; 
Ordförande bland Fullmäktige i Civilstatens Pensionsinr. 1865 
och 1867; Kommendör af nämnda Orden Ve 1867; Kommendör 
med stora korset af samma orden ^/n 1875; Ordförande i Di- 
rektionen vid Högre Lärarinneseminarium i Stockholm ^^/n 
1877; Ledamot af Direktionen för Civilstateos Pensionsinr; 
Ordförande i Direktionen för Stockholms stads sparbank; Le- 
damot af Ränte och Kapitalförsäkringsanstaltens styrelse; Ord- 
förande i Sällskapet Pro Patrias direktion ; Styrelseledamot af 
flera välgörenhetsinrättningar; Af sked från Justitierådsembetet 
% 1891; Död >Vo 1891. 

. Gift ^Vii 1851 med Selma Christina Wretman, f. ^«/5 1828, 
död ^6 1 896 ; dotter af Grosshandlaren Fredrik Wretman och 
Charlotta Fredrika Björling. 

218) Edvard Henric Carieson, f. 'Vn 1820 i West- isno-iHCO 

manland; Student i Upsala 1838; Hof Rätts Ex. Ve 1841; E. 
o. Kanslist i Justitise Revisions Exp. '^/e s. å.; Ausc. i Svea 
H. R. ^'/i 1842; E. o. Notarie ^^ i s! å.; vice Auditör ^dd V)iy ASSESSORER 

Kalmar Re^emeute ^^ii s. å. — 1848; vice Notarie i Hof Rätteu 
*^9 1843; E. o. Kanslist i Kammar Rätten */io s. å.; t. f. Ko- 
pist i Justitise revisionen ^V» 1844; t. f. Fiscal i Rikets Stän- 
ders Bank »Vig s. å; E. o. Fiscal i Hof Rätten ^Vs 1845; 
Fiscal ^^2 1847; Adjungerad ledamot "/i 1848; Assessor '^-/s 
1850; t. f. Bureau Chef i Justiti» Stats Exp. »-/t 1858; Expe- 
ditions Chef derst. */ii 1859; Riddare af Nordstjerne Orden 
'Vs 1860; Justitise Råd V12 s. å.; Kommendör af nämda Orden 
^7 1866; Ordf örande i Nya TroUhätte kanalbolags Direktion ^Vi^ 
1868 — ^^/h 1874; Ledamot af Riksdagens Första Kammare 1873; 
Justitie Stats Minister (Excellens) V5 1874; Kommendör med 
stora korset af Nordstjerne Orden ^/n s. a.; Af sked från Ju- 
stitie Stats ministersembetet *^/5 1875; Ånyo Justitie Råd ^Vs 
s. å.; Juris doktor vid jubelfesten i Upsala Va 1877; vice Tal- 
man i Riksdagens Fötsta Kammare 1878; Död Vi 1884. 

Gift 'Vio 1863 med Maria Louise Aurora Arfwedson, f. 1845; 
dotter af grosshandlaren i Stockholm Johan Edward Arfwed- 
son och friherrinnan Louise Adrienne De Geer af Finspång. 

1850-1H5H 219) Grefve Eric Josias Sparre, f. Vs 1816 i Gefle; 

Student i Upsala 1833; Philosophise Magister ^®/6 1836; Juri» 
Kandidat ^\^2 1839; Ausc. i Svea H. R. V2 1840; vice Hä- 
radshöfding 1844; Fortsatte sina studier och fullkomnade sin 
bildning under utländska resor; Adjungerad ledamot i Hof 
Rätten 1849; Assessor ^Ve 1850; Landshöfding i Elfsborgs län 
^Vi2 1858; Bevistade alla Stånds Riksdagar 1844— 1866; Leda- 
mot af Första Kammaren för Elfsborgs län 1867 — 1869 och 
af Andra Kammaren för Wenersborg — Åmål 1870 — 1886; Ord- 
förande i Lagutskottet vid samtliga riksdagarne med undantag 
af år 1873; Alderspresident inom Andra kammaren allt ifrån 
1874; Vinnlade sig synnerligen om samfärdsmedlens tidsenliga 
utveckling inom sitt län; TJpphofsman till Dalslands kanal; 
Bidrog genom sin kredit företrädesvis till att Stockholm — 
Vesterås — Bergslagens jernväg kom till stånd ; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^®/i 1859; Kommendör af nämnda Orden Vs 
1862; Kommendör af S:t Olafs Orden »^9 1868; Kommendör 
med stora korset af Nordstjerne Orden ^^A 1869; Storkors af 
S:t Olafs Orden ^^h 1879; Kommendör med stora korset af 
Wasa Orden V12 li379; Filosofie Jubeldoktor »^/s 1886; Död 
^^ f) 1886 i Wenersborg genom följderna af en olyckshändelse. 
Gift ^%2 1851 med sin kusin, HofiPröken, sedermera Stats- 
frun, Grefvinnan Ottiliana Sparre af Söfdeborg, f. ^V? 1820; 
dotter af Majoren Grefve Fredric Wilhelm Sparre och Grefvin- 
nan Beata Ulrica Lagerberg. 

1852-1854 220) Fredric Vilhelm Bibau, f. ^9 1822; Student i 

Upsala 1838, Vestmanl.; Hof Rätts Ex. Ve 1841; Ausc. i Svea 
H. R. 16/9 s. å.; vice Notarie >^/i 1843; E. o. Fiscal ^^9 1846; ASSKSSORKR Jf)? 

Fiscal »^9 1847; AdjuDgerad ledamot 1849; Assessor i\/3 1852; 
t. f. ReTisions Sekreterare 1853; Död, ogift, ^Vs 1854 i Sthlm. 

221) Axel Gustaf Adlercreutz, f. ^s 1821; Student i 1853-1857 
Upsala -7io 1838, vestg.; E. o. Kanslist i Kammar Kollegium 

Vs 1842; Juris Kandidat ^% 1845; Ause. i Svea H. R. ^^A 
s. å.; E. o. Kanslist i Justitiae Revisions Exp. ^^/4 s. å.; E. o. 
Notarie i Hof Rätten ^'4.s. å; vice Notarie ^7^ 1847; vice 
Häradshöfding ^Ve s. å.; E. o. Fiscal ^Vs 1848; Adjungerad 
ledamot ^Vs 1849; Fiscal ^Vi 1850; Assessor ^^'i 1853; Revi- 
sions Sekreterare ^Vi2 1857; Justitiee Råd Via 1860; Riddare 
af Nordstjerne Orden ^Vi 1861; Riddare af Danska Danne- 
brogs Orden ^ji s. å. ; Kommendör af Wasa Orden Vs 1864; 
President i Göta H. R. ^Vi 1868; Juris Doktor vid Lunds Uni- 
versitets jubelfest "V^ s. å.; Kommendör af Nordstjerne Orden 
*/6 s. å.; Stats Råd och Chef för Civil Dep. Ve s. å.; Ledamot 
af Landtbruks Akademien ^Vi» s. å.; Justitie Stats Minister 
(Excellens) ^k 1870; Kommendör med stora korset af Nord- 
stjerne Orden ^\A? s. å.; Storkors af Dannebrogs Orden ^^/u 
1872; Riddare och Kommendör af Kongl Majrts Orden Vi« 
s. å.; Riddare af Danska Elefanter Orden ^Vs 1874; Afsked 
från Justitie Stats Ministers Embetet V* s. å.; Landshöfding i 
Malmöhus län s. d.; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare 
1877—1880; Död ^Vs 1880 i Sthlm, begrafven på Johannes' 
kyrkogård. 

Gift ^Vi 1863 med Grefvinnan Märta Hedvig Sophia Le- 
wenhaupt, f. Vio 1832; dotter af Majoren Grefve Gustaf Le- 
wenhaupt och Friherrinnan Ottiliana Henrietta Cronstedt. 

222) Arendt Dreijer, f. "/u 1822, Norrl.; Student i l<sr>B-1860 
Upsala 1841; Hof Rätts Ex. V12 1843; E o. Kanslist i Ju- 

stitisB Revisions Exp, *Vi2 1843; t. f. Notarie vid Kämnärs 
Rätten i Gefle ^Vs 1844; Ausc. i Svea H. R.* Vio 1844; E. o. 
Notarie Vio s. å ; Vice Notarie vid Stockholms R. R. ^/s 1845; 
Vice Notarie i Hof Rätten ^Vi 1846; E. o. Fiscal ^^'5 1848; 
Vice bÄradshöfding V2 1850; Fiscal ^^'5 s. å.; Assessor ^Vu 
1853; t. f. Revisions Sekreterare; Revisions Sekreterare ^Va 
1860; Expeditions Chef i Justitise Stats Exp. ^Vs 1861; Justi- 
tie Ombudsmans Suppleant *®/8 s. å.; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vi 1862; Riddare af S:t Olafs Orden 1864; Kommen- 
dör af Portugisiska Christi Orden s. å.; Justitie Kansler ^Vs 
1866; Justitie Råd ^Vq 1867; Kommendör af Nordstjerne Or- 
den ^Vs 1871; Död ^Ve 1872. 

Gift ^'7» 1854 med Betty Amalia Lieberath, död före 
mannen. 

223) Claes Julius Rabe, f. ^Vo 1821; Student i Upsala 1855-1859 
^*/ii 1838, Vestg.; E. o. Kanslist i Ecklesiastik Dep. Vi 1842; 

Juris Kandidat *V« 1846; Ausc. i Svea H. R. -^/h s. å.; E. o. loS ASSESSORER 

Notarie *®/9 s. å.; vice Häradshöfding ^^e 1848; vice Notarie 
^75 1849; E. o. Fiskal *Vi« s. L\ Adjungerad ledamot första 
gången ^Va 1851; Fiskal ^^4 1853; Assessor ^^'l 1855; t. f. 
Revisions Sekreterare; Revisions Sekreterare */n 1859; t. 1 
Byrå Chef i Justitise Stats Exp. Vi« 1860; Riddare af Nord- 
stjerno Orden ^Vi 1862; Justitiee Råd ^^$ 1863; Kommendör 
af samma Orden ^Ve 1870; Jnris doktor i Upsala V» 1877; 
Kommendör med stora korset af nämnda Orden ^Vn 1878; 
Död Vs 1886. 

Gift ^Vs 1857 med Clara Maria Johanna Loven, f. Vio 
1836; dotter af Grosshandlaren Per Magnus Loven och Ama- 
lia Regina Ekström. 

1855-1860 224) Frans Fabian Huss, f. ^^e 1819 i Torp, Vester- 

norrlands län; Student i Upsala ^Vio 1836; Phil. Kand. *Vi« 
1840; Phil. Magister ^\U 1842; Juris Kandidat ^'U 1845; Ausc. 
i Svea H. R. -^/s s. å ; E. o. Notarie *Vö s. å.; vice Notarie -^9 
1848; E. o. Fiskal ^Viz s. å.; vice Häradshöfding »Ve 1849; 
Adjungerad ledamot första gången Vi 1852; Fiskal ^Va s. å.; 
Assessor ^^/i 1855; t. f. Revisions Sekreterare; Revisions Sekre- 
terare Vi 2 1860; Riddare af Nordstjeme Orden Vs 1863; Expedi- 
tions Ghef i Justitie Stats Exp. *^/5 1866; Justitie Ombudsmans 
Suppleant ^Vs 1867; Justitie Kansler ^V» s. å ; t. f. President i 
Göta H. R. i^'9 1869; Justitie Råd ^Vi2 s. å.; Kommendör af 
nämnda Orden ^^/s 1873 ; Kommendör med stora korset af samma 
Orden Vi* 1881; Afsked V? 1889; Död ^Vs 1891, ogift. 

i855-is«>2 225) Bror Wilhelm Hernblom, f. l^7 1819 i Sthlm; 

Student i Upsala 1839, Östg.; Hof Rätts Ex. 'Vu 1842; E. o. 
Kanslist i Justitise Revisions Exp. '^ig s. å.; Ausc. i Svea 
K. R. ^Vi2 s. å.; E. o. Notarie ^^/i 1843; vice Notarie ^7i« 
1844; vice Häradshöfding ^ lo 1847; Adjungerad ledamot ^Vt 
1850; Assessor V» 1855; t. f. Revisions Sekreterare *^/6 1859; 
Konstit. Revisions Sekreterare ^Ii2 1860; Revisionssekreterare 
^Vs 1862; Häradshöfding i Norra och Södra Vedbo härads dom 
saga *V8 1863; Riddare af Nordstjerne Orden ^V» 1873; Härads^ 
höfding i Södra Roslags domsaga ^7» 1874; Afsked ^Vn 1894. 
Gift ^Va 1865 på Qvarnarp med Fredrica Johanna Maria 
Hederstierna, f. ^Vu 1882, död ^Vs 1866; dotter af f. d. gene- 
ralmajoren Carl Johan Hederstierna och Agata Sofia Carleson. 

1855-1S6() 226) Carl Gustaf Strandberg, f. 75 1825; Student i 

Upsala 1842, Söderm.; Hof Rätts Ex. ^^5 1846; E. o. Kans- 
list i Justitise Revisions Exp. ^^/r, s. å.; Ausc. i Svea H. R. \9 
s. å.; E. o. Notarie ^Ve s å. ; vice Notarie '-*/9 1847; vice 
Häradshöfding ^Vu 1850; E. o. Fiskal ^0/5 1851; Adjungerad 
ledamot första gången 1852; Fiskal ^Vio 1854; Assessor ^Vi2 
1855; Revisions Sekreterare ^/n 1860; Byrå Chef för lagären- 
den i Justitie Stats Exp. Vs 1863; Riddare af Nordstjerne Or- ASSESSOKER 159 

den 2 Vi 1864; Expeditions Chef i nämnda Exp. ^V» ^867; Ju- 
stitie Råd *^Vio 1868; En af de 18 i Svenska Akademien Ve 
1869; Dess Sekreterare 1872; Kommendör af nämnda Orden 1 
klassen ^Vs 1873; Kommendör af Italienska S:t Maur. och Laz. 
Orden; Död V» 1874. 

Gift '/9 1854 med Eva Fredrica Constance Helleday, f. 
1830, död 1869; dotter af BLäradshöfdingen Henrik August 
Helleday och Christina von Bildstein. 

227) Henric Lorentz Westin, f. Vio 1824; Student i 185G-i85I) 
Upsala 1842, Stockh.; Hof Ratts Ex. V12 1845; Ausc. i Svea 

H. R. »-/12 s. å.; E. o. Notarie 'Vi 1846; vice Notarie »Vs 1847; 
vice Häradshöfding ^Vi 1851; Fiskal »V12 1853; Assessor »V12 
1856; Landssekreterare i Göteborgs och Bohus län -710 1859; 
Riddare af Nordstjerne Orden 1869; Öfverintendent i Kongl. 
Maj.ts hof 1881; t. f. Direktör förde Kongl. Teatrarna U s. å. — 
/? 1883; Ledamot af Vetenskaps och Vitterhetssamhället i Gö* 
teborg 1885; Kommendör af Wasa Orden 1 klassen Vit 1886; 
Ledamot af Direktionen för Göteborgs hospital; Död ^^k 1899 
i Göteborg. 

Gift 1867 med Margaret (Maggie) Gibson, f. 1843; dotter 
af Disponenten å Jonsered William Gibson och Margret Thorn- 
ton HoUidaj. 

228) Carl Oscar Lagerbielke, se N:o 123 af Hof Rätts iHo7^i8f>a 

Råd. 

229) Friherre Carl Gustaf Carlsson Lejjonhufvud, ihös— is«3 

f. »Ve 1824 i Örebro; Student i Lnnd ^Vn 1839; Philosophi* 
Magister ^Ve 1844; Student i Upsala s. å.; Juris Kandidat ^Vs 
1847; Ausc. i Svea H. R. 7« s. å.; E. o. Notarie ^V» s. å.; vice 
Notarie ^^ i 1849; vice Häradshöfding ^Vo 1851; E. o. Fiscal 
'Vö 1853; Fiscal ^Via 1855; Assessor "/^ 1858; Ledamot af 
Tryckfrihets Kommitéen ^^/s 1860; Konstit. Revisions Sekrete- 
rare 1861; Revisions Sekreterare ^^ /i 1863 Riddarhus Direk- 
tör s. å; Riddare af Nordstjerne Orden ^ Vi 1864; Ledamot af 
Skatte Komitén s. å.; Byrå Chef i Justitie Stats Exp. ^^/o 1867; 
t. f. Justitie Kansler ^'/s 1869; Justitie Kansler *^/i2 s. å.; Kom- 
mendör af nämnda Orden 1 klassen ^Vs 1873; Juris Doktor vid 
jubelfesten i Upsala ^9 1S77; Af sked från Justitiekanslersem- 
betet */6 1886. 

230) Carl Johan Schöning, se N:o 124 af Hof Rätts Råd. isoD-isGo 

231) Otto Herman Forssell, se N:o 125 af d:o. 1850— 1867 

232) Johan Åkerblom, f. Vt 1822 i Malmö; Student i 1S(>()-18(36 
Lund 1839; Hof Rätts Ex. ^Via 1844; Ausc. i Svea H. R. ^/« 

1845; E. o. Notarie *^9 s. å.; vice Notarie »Vi 1847; Första 
domareförordnande Vu s. å.; t. f. Borgmästare i Sala 2^/2 mån. 
1849; vice Häradshöfding ^V* 1850; t. f. Lands Sekreterare i 
Jemtlands län 7 mån. 1852; Notarie i Stats Utskottet vid UyO ASSESSOHKR 

Riksdagen 1853 — 1854; Adjungerad ledamot i Hof Rätten för- 
sta gången ^^/s 1855; Ombudsman i Stats Kontoret *% s. å.; 
Konst. Notarie i Hof Rätten '^U 1857; Adjungerad ledamot i 
Stats Kontoret *'/6 — *\s s. å.; Assessor i Hof Rätten -^/a 18G0; 
Af sked som Ombudsman i Stats Kontoret ^.4 s å.; Sekreterare 
i Lag Utskottet vid Riksdagen 18G3--1864; Häradshöfding i 
Norra Ångermanlands domsaga *^/ft 18G6. 

Gift ^^/i2 1856 med Emma Wilhelmina Berg, f. »Vö 1829, 
död 1897. 

1860-1H67 233) Anders Henric Ramsay, se N:o 126 af Hof 

Rätts Råd. 

1860-18^8 234) Claes Albert Lindhagen, f. ^^Z? 1823 i Askeby, 

Östergötland; Student i Upsala 1841, Öst.; Phil. Kand. 1847; 
Phil. Magister /s 1848; Hof Rätts Ex. 1849; E. o. Kanslist i 
Justitise Revisions Exp. ^^12 s. å. ; Anse. i Svea H. R. ^^12 
s, å; E. o. Notarie ^^/i 185U; vice Notarie ^V» 1851; vice Hä- 
radshöfding 3^5 1853; E. o. Fiskal ^^/i 1855; Adjungerad le- 
damot första gången ^k 1856; Fiskal ^% s. å.; t. f. Revisions 
Sekreterare Ve 1859; Assessor ^Vg 1860; Ledamot af Öfverstj- 
relsen för Stockholms stads folkskolor 1862—1879; Stadsfull- 
mäktig allt ifrån 1863; Revisions Sekreterare ^Vg 1863; Expe- 
ditions Chef i Civil Dep. ^* g 1864; Riddare af Nordstjerne 
Orden '-*/i 1865; Af sked från Expeditions Chefsembetet ^^/s 
1866; Kommendör af Wasa Orden ^/e 1867; Ledamot af Riks- 
dagens Andra Kammare 1869; Byrå Chef för lagärenden i 
Justitie Stats Exp. s. å; Ledamot af Lagbyrån 1871; Justitie 
Råd * 5 1874; Sammanfattade, enligt särskilda uppdrag, för- 
slagen till 1868 års Ordnings Stadga samt 1874 års Byggnads- 
och Brand Stadga för Rikets Städer äfvensom 1874 års Helso- 
vårds Stadga för Riket; Utöfvade inom Stadsfullmäktige samt 
dess Beredningsutskott och Drätselnämnd en energisk, infly- 
telserik och mångskiftande verksamhet, särskildt i frågor an- 
gående Stockholms reglering och sundhetsförhållanden, samt 
i följd häraf blif vit benämnd »Ordnaren af det nya Stockholm»; 
Stadsfullmäktiges vice Ordförande sedan 1879; Verkat mer än 
någon annan för stiftandet och organiserandet af Stockholms 
högskola, hvars Inspektor han varit; Kommendör af Nord- 
stjerne Orden 1 klassen V12 1876; K. Bad. Zähr. Löw. Orden 1 
klassen ^%o 1881; Ledamot af Riksdagens Första Kammare ^^/s 
1883; Kommendör med stora korset af Nordstjerne Orden 
^/i2 1885; Afsked från Justitierådsembetet -* 9 1886; Död -Vio 
1887. 

Gift l:o) 1860 med Anna Emilia Schönmeyer, f. 1833, död 
1880; dotter af Häradshöfdingen Carl Martin Schönmeyer och 
Johanna Charlotta Sebenius; 2:o) 1882 med sin svägerska Elin 
Mathilda Schönmeyer, f. 1843. ASSESSOKEK IBl 

235) Nils Albrecht von Sydow, f. Vt 1823; Student ih(51-1865 
i Upsala 1840, Göteb.; Hof Eätts Ex. ^^A 1846; Ausc. i Svea 

H. E. ^Ve s. å.; E. o. Notarie ^^9 s. å; vice Notarie ^Vi 1848; 
Brottmålsdomare i AngermanlaDd ^Vi'^ 1849; vice Häradshöf- 
diug ^\'5 1850; Rådman i Halmstad ^7« 1850; Läns Notarie 
i Hallands län ^Ve s. å.; t. f. Lands Sekreterare 1851; Konstit 
Notarie i Hof Eätteu ^Vs 1858; t. f. Revisions Sekreterare 1861; 
Assessor *^/4 1861; Konstit. Revisions Sekreterare 1863; Revisions 
Sekreterare ^/s 1865; Riddare af Nordstjerne Orden Ve 1868; 
Häradshöfding i Årstads m. fl. härad ^V» ^871; Död ^V» 1881. 
Gift 1866 med Helena Mathilda Staél von Holstein, f. 
^V* 1844; dotter af Possessionaten Carl Henning Stael von 
Holstein och Johanna Jacobina Stendahl. 

236) Friherre Frans Oscar Leuhusen, se N:o 127 af 1861—1867 
Hof Rätts Råd. 

237) Ferdinand Olof Schager, f. 'Vi^ 1825; Student 1 861-1867 

i Upsala 1846, Smal.; Hof Rätts Ex. Via 1850; Ausc. i Svea 
H. R. ^^/i« s. å ; E. o. Notarie ^% 1851; vice Häradshöfding 
*-/i2 1854; E o. Fiskal »% 1856; Adjungerad ledamot första 
gången ^/lo 1857; Fiskal ^^/i 1858; t. f. Revisions Sekreterare 
^/i2 1860; 'Assessor *V* 1861; Konstit, Revisions Sekreterare 
^78 1863; Underståthållare i Sthlm ^^'9 1867; Riddare af 
Nordstjerne Orden ^Vi 1868; Kommendör af samma Orden ^*Vo 
1872; Död 21/2 1876. 

Gift med Aurora Rosalie Ingeborg Thunberg, f. 1844; 
dotter af Handlanden Eric Gabriel Thunberg och Albertina Ro- 
salie de Frese och omgift med Justitierådet Christian Ahlgren. 

238) Claes Gustaf Nikanor Livijn, se N:o 128 af Hof I86I— 1867 
Rätts Råd. 

239) Carl Herman Rezelius, se N:o 129 af d:o. 1861—1869 

240) Johan Victor Adlers, se N:o 130 af d:o. 1862—1871 

241) Hugo Fåhraeus, f. ^^/7 1827 i Göteborg; Student 1863-1868 
i Upsala 1846, Stockh.; Kameral Ex. 1848; Hof Rätts Ex. ^0/5 

1850; Ausc. i Svea H. R. Ve s. å.; E. o. Kanslist i Justitise 
Revisions Bxp. s. d.; vice Häradshöfding ^Vs 1853; E. o. Notarie 
'Vi 1854; t. f. Fiskal »«/i 1856; E. o. Fiskal ^^/^ g. å.; Fiskal 
^^4 1861; Assessor ^/t 1863; Konstit. Revisions Sekreterare ^^/t 
1866; Ledamot af Stockholms stads Fattigvårds Nämnd 7? 
1868—1883; Revisions Sekreterare Vn 1868; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^7^ 1871; Häradshöfding i Södertörns domsaga Vs 
1880; Adelsman efter faderns död 1884; Död ^Vs 1887 i Sthlm. 
Gift ^/i 1859 i Visbv med Ida Lovisa Katarina Österman, 
f. ^^/ii 1838 på Stenstugu på Gotland; dotter af Majoren Carl 
Fredrik Österman och Emilia Jacquetta Staél von Holstein. 

242) Erik Aug-ust Törnqvist, se N:o 131 af Hof Rätts 1863—1872 
Råd. 

11 H>2 ASSESSORER 

1864-1870 243) Albert Alexander Lilienberg, f. ^^6 1833 i Kri- 

stiaDstad; Student i Lund ^^2 1849; Hof Rätts Ex ^Vis 1851; 
Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge ^^/la s. å.; E. o. 
Kanslist i Justitise Revisions Exp. *Vii 1853; Ausc. i Svea'H. 
R. ^712 s. å.; E. o. Notarie 'Vi 1854; E. o. Fiskal Vio 1857; 
vice Häradshöfding Vio 1859; Adjungerad ledamot Vio 1860; 
Fiskal ^^/q 1861; Assessor ^i 1864; t. f. Revisions Sekreterare 
*^/6 1865; Konstit. Revisions Sekreterare ^^/t 1868; Revisions^ 
Sekreterare ^Vi 1870; Riddare af Nordstjerne Orden V12 1872; 
Häradshöfding i Medelstads härads domsaga ^'5 1874; Leda- 
mot af komitéerna för omarbetning af förordningarna om 
stämpelafgift och om expeditionslösen 1880 — 1882; Ledamot af 
Riksdagens Andra Kammare 1885 — 1893; Ordförande i Ble- 
kinge läns landsting 1886 — 1898; Kommendör af Wasa Orden 
2 klassen ^Vii 1895; Hvarjehanda kommunala uppdrag; Ord- 
förande i styrelsen för Blekinge läns folkhögskola och landt 
mannaskola sedan 1885; Verkställande direktör vid Bredåkra — 
Tingsryd jernväg sedan 1897. 

Gift l:o) ^^/g 1864 med Gostafva Amalia Forsgrén, död 
Vs 1873; dotter af Handlanden Berndt Marcas Forsgrén och 
Carolina Wester; 2:o) ^Vs 1878 med Tekla Wiklundi f. Vt 1858; 
dotter af Handlanden Per Wiklund och Amalia Margaretha 
Winnberg. 
1864—1874 244) Carl Gustaf Hernmarck, se N:o 132 af Hof 

Rätts Råd. 
1864-1867 245) Johan Otto Wedberg, f. ^Vs 1826 i Stockholm; 

Student i Cpsala % 1844; Kameral Ex. Ve 1846; E. o. Kam- 
marskrifvare i Kammar CoUegium ^'/^ 1846; B. o. Kontors- 
skrifvare i Rikets Ständers Bank Vs s. å.; Hof Rätts Ex. "Vs 
1848; E. o. Kanslist i Justitise Revisions Exp. ^Ve 1848; Ausc. 
i Svea H. R. ^Ve s. å. ; E. o. Notarie ^^/d s. å.; vice Notarie 
^^/q 1850; Konstit. Notarie ^% 1860; Adjungerad ledamot första 
gången ^Via s. å.; Notarie ^V* 1861; vice Häradshöfding ^^/i» 
s. å.; Assessor *®/5 1864; t. f. Revisions Sekreterare ^^/i 1865; 
Konstit. Revisions Sekreterare Vio 1866; Revisions Sekreterare 
-Vio 1867; Riddare af Nordstjerne Orden "/e 1870; t. f. Ju- 
stitie Kansler ^^/i — /d 1872; t. f. Expeditions Chef i Justitie 
Stats Exp. tidtals 1872—1873; Ledamot af Lagbyrån ^^e 1874; 
En af Komiterade för Tryckfrihetens vård ^Vio s. å.; Ledamot 
af Nya Lagberedningen V12 s. å.; Byrå Chef för lagärenden 
Vii 1876; Justitieråd 7» 1877; Kommendör af nämnda Orden 
1 kl. Vi« 1880; Hedersledamot af Vitterhets-, Historie- ock 
Antiqvitets Akademien ^^/s 1885; Kommendör med stora korset 
af Nordstjerne Orden ^/la 1888; Af sked från Justitierådsembe- 
tet »% 1892; Riddare af Konung Carl Xllts Ofden ^»/t 1898. 
Gift 1^4 1861 med Charlotta Carolina Enblom, f. »V 10 ASSESSORER 1(>3 

1832; dotter af Laadtbrukaren Carl Eric Enblom och Brita 
Catharina Björkman. 

246) Johan Henric Loven, f. ^^j% 1827 i Sthlm; Stu- 18G(>-1874 
dent i Upsala ^\'6 1845; Philosophise Magister ^V» 1851; Juris 
Kandidat ^^jit 1856; E. o. Kanslist i Justitise Revisions Exp. 
^Vi 1857; Ausc. i Svea H. R. *Vi s. å.; E. o. Notarie ^^/s s. å.; 
Jurisprnd. Oecon. et Commerciorum Docens vid Upsala Uni- 
versitet ^^/s 1858; vice Häradshöfding ^Vi 1850; Adjungerad 
ledamot i Hof Rätten ^*/i2 1860; Expeditions Chef i Finans 
Dep. 'Ve 1864; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vi 1865; Asses- 
sor ^/i 1866; Ledamot af Musikaliska Akademien ^^i 1868; 
Riddare af Nederländska Lejon Orden '^3 s. å.; Kommendör 
af Nordstjerne Orden 1 klassen ^Vi 1874; Statsråd Ve s. å.; 
Juris Doktor i Upsala ^h 1877; Kommendör med stora korset 
af Nordstjerne Orden \'i2 1880; Storkors af S:t Olafs Orden 
-Ve 1885; Storkors af Italienska S:t Mauritii- och Lazari Or- 
den ^V» 1888; Riddare och Kommendör af Kongl. Maj:ts Or- 
den Vi2 1888; President i Kammarrätten '^/'lo 1889; Af sked 
från Presidentsembetet ^^i* 1892; vice Ordförande i Direktio- 
nen för Kongl. Serafimerlazarettet ^Ve 1893. 

Gift *Vi 1876 med Gertrud Carolina Augusta Sundmark, 
f. ^Vö 1856; dotter af Öfversten Johan Abraham Sundmark 
och Friherrinnan Carolina Louise de Geer. 

247) Per Gustaf Emil Poignant, f. ^'la 1829; Student ihgij -1871 
i Upsala 1847, Östg.; E. o. Kanslist i Civil Dep. ^^^2 1849; 

Juris Kandidat 1855; Ausc. i Svea H. R. ^'V* s. å.; vice Hä- 
radshöfding ^^^6 1858; E. o. Fiskal ^^,12 1859; Sekreterare i 
Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1860; Adjungerad ledamot i Hof 
Rätten *»/u s. å.; Fiskal ^Vo 1863; Assessor V» 1866; t. f. Re- 
visions Sekreterare *^/7 s. å ; Konstit. Revisions Sekreterare 
Vii 1868; Revisions Sekreterare ^Vs 1871; Riddare af Nord- 
stjerne Orden **/5 1873; Häradshöfding i Skytts och Oxie hä- 
rads domsaga V2 1881; Laudshöfding i Gotlands län Vio 1883; 
Ordförande i Gotlands läns Hushållningssällskap 1884; Ord- 
förande i Direktionen för Navigationsskolan i Wisby s. å ; 
Kommendör af nämnda Orden 1 kl. Via 1886; Ledamot af 
Landtbruks akademien 1893; Ledamot af Riksdagens Första 
Kammare 1895; Kommendör med stora korset af Nordstjerne 
Orden ^^n 1895; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare 
1896, 1897—1899. 

Gift V12 1870 i Upsala med Georgina Augusta Mathilda 
von Engeström, f. *^/a 1844 på Kipplingeberg; dotter af Käm- 
marjunkaren Jonas Fredrik Mathias von Engeström och Ma- 
thilda Augusta Ottiliana von Schoultz. 

248) Gustaf Jacob Edelstam, f . '^Vö 1831 i Sthlm; isgt-ihts 

Student i Upsala ^% 1851, Norrl ; Juris Kandidat '»/la 1856; 164 ASSESSCmER 

E. o. Kanslist i Justitise Revisions Exp. *^/n s å.; Ausc. i Svea 
H. R. *Vi2 s. å. ; E. o. Notarie *-/i 1857; vice Häradshöfding 
Vio 1859; E. o. Fiskal ^Via s. å. ; Adjungerad ledamot ^^2 
1860; Fiskal »Vs 1863; t. f. Revisions Sekreterare ^Vs 1864; 
Expeditions Chef i Ecklesiastik Dep. ^/s 1865; Riddare af 
Nordstjerne Orden ^V 1866; Assessor */i 1867; Landshöfding 
i Kalmar län och Ståthållare på Kalmar Slott ^Vs 1873; Kom- 
mendör af nämnda Orden 1 klassen ^/u 1875; Guvernör hos 
H. K. H. Kronprinsen under dess vistelse i Upsala 1876 — 1877; 
Juris Doktor vid jubelfesten i Upsala Ve 1877; Ledamot af 
Kyrkomötet 1878; Kommendör med stora korset af Norstjerne 
Orden V12 1885; Af sked från Landshöfdingeembetet ^^/lo 1888; 
Död Vö 1892 i Upsala. 

Gift ^/lo 1863 på Frösåker med Eva Carolina Gustaf va 
von Post, f. Vi 1840 på Gäddeholm; dotter af Kaptenen Karl 
Rangel von Post och Friherrinnan Elisabeth Cronstedt. 
1867-1877 249) Emil Fredrik Lönnrot, f. 'Vs 1831; Student i 

Upsala 1849, Stockh.; Philosophie Magister 1854; Hof Rätts 
Ex. % 1856; E. o. Kanslist i Justitie Revisions Exp. '/lo s. å.; 
Ausc. i Svea H. R. Vio s. å.; E. o. Notarie ^V^o s. å.; vice 
Häradshöfding Vio 1859; E. o. Fiskal ^Via 1860; Adjungerad 
ledamot ^^'io 1861; Fiskal ^Via 1863; Assessor ^Via 1867; Till 
följd af långvarig sjuklighet tjenstledig 1876; Afsked "Ve 
1877; Har derefter från Franska språket öfversatt flera arbeten 
af Henry Gréville, m. fl.; Död ^Ve 1883. 

Gift Ve 1864 med Ida Maria Hortensia Branting, f. ^\f5 
1 840 ; dotter af Krigs Rådet Anders Harald Branting och Erica 
Charlotta Libelius. 
18(>M_1874 250) Carl Fredrik Oskar von Bahr, f. ^'U 1830 i 

Upsala — Näs; Student i Upsala 1847; Juris Kandidat A 1854; 
Ausc. i Svea H. R. *^ 5 s. å.; E. o. Notarie ^Vu s. å.; E. o. 
Kanslist i Justitie Revisions och Justitie Stats Exp. s. å.; vice 
Häradshöfding ^Vio 1857; t. f. Notarie i Hof Rätten /i 1858— 
/ö 1860; t. f. Domhaf vande i Södra Helsinglands domsaga Vio 
1860— Vio 1862; Adjungerad ledamot i Hof Rätten /i 1863; 
Assessor ^Vi 1868; t. f. Revisions Sekreterare ^V^ 1872; Revi- 
sions Sekreterare ^Vö 1874; Riddare af Nordstjerne Orden Vi» 
1877; Häradshöfding i Upsala läns Norra domsaga Vi 1879; 
Kommendör af Wasa Orden 2 klassen ^/la 1896. 

Gift */8 1859 på Östanå med Maria Elisabet Boström, f. 
Vs 1838, dotter af Lagmannen Erik Samuel Boström och Gu- 
stafva Elisabeth Fredenheim. 

1868-1873 251) Oscar Zacharias Wahrolin, f. V" 1830; Aflagt 

examina till Rättegångs- samt Kammar- och Räkenskaps Ver- 
ken; E. o. Kanslist i Justitie Revisions Exp. ^V» 1855; Ausc. 
i Svea H. R. ^^9 1855, i Stockholms R. R. Vio s. å.; E. o. ASSESSORER 105 

Notarie i Hof Rätten »Vio 1855; vice Häradsliöfding ^Vi 1859; 
Sekreterare hos Rikets Ständers Stats Utskott under 1859 — 
1860 års Riksdag; Biträde i Hof Rättens Fiskals Exp. Ai 1860; 
E. o. Fiskal 1861; Adjuogerad ledamot första gången ^Vi 1862; 
Fiskal ^Vi 1864; Assessor »Vi 1868; Död '^V* 1873; ogift. 

252) Carl Ulrik Widström, se N:o 133 af Hof Rätts 186« -1875 
Råd. 

253) Christian Ahlgren, se N:o 134 af d:o. 1H68 -1875 

254) Johan Gustaf Moberg, se N:o 135 af d:o. 18«8— 1878 

255) Carl Henrik Munthe, se N:o 136 af d:o. I8(i9-188() 

256) Carl Gustaf Axel Örbom, se N:o 137 af d:o. 1870 -i88i 

257) Carl Johan Napoleon Gripensköld, se N:o i87o— 1882 

138 af d:o. 

258) Carl Edvard Böök, se N:o 139 af d:o. 1872— 1882 

259) Anders Victor Åbergsson, f. ^^/s 1835; Student 1872-187() 

i Upsala 1855, Stoekh.; Hof Rätts Ex. % 1859; Ausc. i Svea 
H. R. ^®/io s. å.; E. o. Notarie ^!\i s. å.; vice Häradshöfding 
V 10 1862; E. o. Fiskal ^Vs 1864; Adjungerad ledamot första 
gången ^'2 1866; Fiskal ^^'2 1868; Ombudsman hos Vetenskaps 
Akademien »A 1870—1884; StadsfullmäHig 1870— 188.; Asses- 
sor i Hof Rätten ^^U 1872; Ledamot i Komitén för utarbetan- 
de af förslag till nj Gnifvestadga s. å.; t. f. Revisions Sekre- 
terare *Vi 1874; Konstit. Revisions Sekretare ^Va 1875; Leda- 
mot af Musikaliska Akademien *% s. å.; Dess Sekreterare 1875 
— 1876; Revisions Sekreterare *Vio 1876; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^Vn 1878; Ledamot af Riksdagens Andra Kam- 
mare 1879 — 1884; Ledamot af direktionen för Stockholms stads 
undervisningsverk allt sedan 1879; Förste Suppleant för Full- 
mäktige i Riksgäldskontoret ^Va s. å.; Ledamot i Nordiska Mu- 
seets styrelse 1880; Fullmäktig i Riksgäldskontoret ^Vs 1881 — 
1887; Ledamot' af Lagutskottet 1881, 1882, 1883; t. f. Justitie- 
kansler 2^7— »»/s 1881; Expeditionschef i Justitiedep. Va 1883; 
Justitieråd ^^1% 1884; Musikaliska Akademiens Prseses aUt ifrån 
1885; Kommendör af nämnda Orden 1 klassen ^/i2 1886; Kom- 
mendör med Stora Korset af Nordstjerne Orden 1893; Död 7 /H 1897. Gift % 1868 med Augusta Resen, f. % 1843. 

260) Friherre Otto Wilhelm Staél von Holstein, 1873-188 
f. Vii 1834 i Sthlm; Student i Upsala ^ e 1852; Phil. Kand. 
20/8 1858; Hof Rätts Ex. ^« 1 1860; Ausc. i Svea H. R. ^<^/a 
8. å.; E. o. Notarie ^Vs s. å.; vice Häradshöfding *Vi 1862; 
E. o. Fiskal ^Vö 1863; Sekreterare i Vattenrätts Komitén ^7io 
s. å.; Föredragande i Finans Dep. för skogslagstiftningsären- 
den ^^/a 1864; Sekreterare i Lagutskottet vid Riksdagen 1865 
— 1866; Adjungerad ledamot i Hof Rätten första gången ^^k 
1866; t. f. Revisions Sekreterare första gången Ve 1867; Fiskal 1G6 ASSESSOKER 

i Hof Eätten ^^'2 1868; t f. BevisioDS Sekreterare för före 
dragning af lagärenden ^ja 1868 — ^Vi2 1870; Åter Adjungerad 
i Hof Eätten 1871; Assessor *Vi 1873; Ledamot af Sjölags- 
komitén ^Vs 1877; t. f. Byråchef för lagärenden i Justitiedep. 
^Vfi 1879; Riddare af Nordstjerne Orden \/i2 1880; President 
i Göta H. R. ^^1 1883; Kommendör af nämnda Orden 1 kläs 
sen ^7ii s. å.; Ledamot af Förstärkta Lagberedningen Vis 1884; 
Ordförande i komitén för jordbmkskreditlagstiftningen '^/g 1886; 
Kommendör med stora korset af Nordstjerne Orden ^®/ii 1889; 
Jnris Doktor. 

Gift ^Vi 1873 i Norrköping med Thérése Christina Roos, 
f. ^Va 1847; dotter af Grosshandlaren Carl Roos och Lovisa 
Albertina Christiensson. 

1873-18«:j 261) Carl Gustaf Boivie, se N:o 140 af Hof rättsråd. 

1873-1883 262) Carl Olof Christian Johan Nordenfalk, f. ^Va 

1833 på Eds bruk i Kalmar län; Student i Upsala 1851; Hof 
Rätts Ex. 2^1 1856; Ausc. i Svea H. R. ^7a s. å;; E. o. No- 
tarie ^Vs s. å.; vice Häradshöfding ^^/la 1859; Adjungerad le- 
damot 1867; Expeditions Chef i Sjöförsvars Dep. ^^/s 1870 — 
22/9 1882; Riddare af Nordstjerne Orden 'Vs 1871; Kommen- 
dör af Danska Dannebrogs Orden 2 klassen ^^jb 1873; Assessor 
^®/i2 s. å.; Hedersledamot af Örlogsmannasällskapet i Karls- 
krona 1876; Kommendör af Nordstjerne Orden 1 klassen *' 1 
1879; Landshöfding i Hallands län och Ståthållare på Halm- 
stads slott ^^U 1883; Ordförande i samma läns Hushållnings- 
sällskap V? 1884; Inspektor för allmänna läroverket i Halm- 
stad 1884 — 1894; Kommendör med stora korset af Nordstjerne 
Orden ^^jw 1889; vald till Ledamot af Riksdagens Första Kam- 
mare för Hallands län 1897. 

Gift *Vii 1880 på Löfstad med Grefvinnan Sofia Kristina 
Augusta Emilia Piper, f. ^/e 1856; dotter af Kammarherren 
Grefve Charles-Emil Adolf Gustaf Piper och Grefvinnan Sophia 
Augusta Christina Piper. 
1874-1880 263) Gustaf Robert Lilienberg, f. 'Vs 1841 i Kristian- 

stad; Student i Lund 'Via 1856; Hof Rätts Ex. ^Via 1861; 
Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge ^Vi2 s. å., i 
Svea H. R. »% 1862; E. o. Fiskal ^^5 1865; vice Häradshöf- 
ding '»/12 1866; Fiskal -^4 1869; Assessor ^^la 1874; t. f. Re- 
visionssekreterare ^Vi 1875; Konstit. Revisionssekreterare 
13/4 1877; Revisionssekreterare ^^In 1880; Riddare af Nord- 
stjerne Orden V12 1882; Byråchef för lagärenden ^^i 1883; 
Expeditionschef i Justitiedep. ^^/s 1884; Justitieråd ^Vt 1887; 
Kommendör af samma Orden 1 klassen Vi* 1888; Kommen- 
dör af Danska Dannebrogs Orden 2 gr.; Kommendör med 
stora Korset af Nordstjerne Orden ^Vo 1897. 

Gift 7i2 1871 med Maria Mathilda Forsgrén, f. ^^3 1843, ASSESSORER 167 

dotter af Grosshandlanden Berndt Gustaf Forsgrén och Chri- 
stina Hedvigf Carolina Wester. 

264) Alfred August Norberg, f. ^^9 1837 i Sthlm; i874-i879 

Student i Upsala ^^5 1857; Hof Rätts Ex. ^Ve 1861; Kameral 
Ex. ^^/9 s. å.; E. o. Kanslist i Justitie Revisions Exp. ^^/9 s. å.; 
Ausk. i Svea H. R. Vio s. å.; E. o. Notarie ^Vio s. å.; vice 
Notarie hos Stockholms R. R. Vs 1862; vice Häradshöfding 
Vio 1864; E. o. Fiskal i Hof Rätten ^V^ 1866; Fiskal ^»/a 1870; 
t. f. Revisionssekreterare ^V? 1874; Assessor ^Vi« s. å.; Kon- 
stit. Revisionssekreterare ^^/lo 1876; Expeditionschef i Eck- 
lesiastikdep. ^Vs 1878; Revisionssekreterare *Vio 1879; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden s. å.; Ledamot af Nya Lagbered- 
ningen ^^/s 1884; Justitieråd ^Vn 1886; Kommendör af Span- 
ska Orden Isabella Catholica 1 klassen; Kommeudör af först- 
nämnda Orden 1 kl. ^/n 1888; Kommendör med stora korset 
^f Nordstj^rne Orden V12 1896. 

Gift ^'/lo 1868 med Augusta Maria Pihlgren, f. ^Vi 1841; 
dotter af Häradshöfdingen i Fryksdals domsaga Anders Jakob 
Pihlgren och Carolina Beata Flach. 

265) Carl August Geijer, se N:o 141 af Hofrättsråd. 1875-1883 

266) Knut Gustaf Edvard Almgren, se N:o 142 af d:o. 1875-1884 

267) Ernst Axel Westman, f. ^Vio 1839; Student i 1875-1880 
Upsala 1858, Stockh.; Hof Eätts Ex. ^3/5 186I ; Ausk. i Svea 

H. R '^fe s. å,; E. o. Notarie % s. å.; vice Häradshöfding Vi o 
1865; E. o. Fiskal ^^la 1867; Adjungerad ledamot 1869; Fiskal 
-Vi 1874; t. f. Revisionssekreterare Vs 1874; Assessor 'V12 1875; 
Konstit. Revisionssekreterare ^/is 1878; Revisionssekreterare 
^Vu 1880; Riddare af Nordstjerne Orden 1882; Häradshöfding i 
Luggude härads domsaga ^Ve 1888; Justitieråd ^Va 1889; Kom- 
mendör af nämnda Orden 1 klassen ^^/n s. å.; Död -V12 1891. 
Gift Ve 1 888 med Anna Charlotta Hedvig Eugenia Schrö- 
derheim, f. ^V» 1861; dotter af, Kanslirådet Johan Schröder- 
heim och Hedvig Lovisa Juliana Jennings. 

268) Fredrik Vilhelm Ingemund Lilllestråle, f. ^Vi 1877-1883 

1840 på Björkeby, Södermanland; Student i Upsala ^Vi 1857; 
Kansli Ex. »Vi 1860; E. o. Kanslist i Civil Dep. -Vs s. å.; Hof 
Rätts Ex 25/i 1864; Kameral Ex. 'Vi s. å.; E. o. Kanslist i Ju- 
stitie Revisions Exp. ^Va s. å.; Ausk. i Svea H. R. ^-/a s. å., 
i Stockholms R. R. Vs s. å.; E. o. Notarie i Hof Rätten ^^/a 
& å.; vice Notarie i R. R:n ^^/i 1865; vice Häradshöfding Vio 
1866; E. o. Fiskal- i Hof Rätten ^Vn 1869; Adjungerad leda- 
mot ^Ve 1870; Konstit. Fiskal ^Vi 1875; Fiskal Vio 1876; t. f. 
RevisioDSsekreterare V? 1876 — ^V* 1878; Assessor ^Va 1877; 
Expeditionschef i Finansdep. ^V* 1878; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vs 1879; Kommendör af Franska Heders Legions Orden L 1H8 ASSESSORER 

Ve 1882; President i Hofrätteu öfver Skåne och Blekinge ^7» 
1883; Kommendör af Spanska Carl III:s Orden 1 kl. Vio s. å.; 
Kommendör af Nordstjerne Orden 1 klassen V12 1884; Kom 
mendör med stora korset af samma Orden ^ i« 1890. 

Gift Vn 1867 i Upsala med Birgitta Elisabet Widlund, 
f. ^Vn 1839 i Eskilstuna, död V4 1880 i Sthlm; dotter af Hand- 
landen Lars Widlund och Sofie Louise Bonnevier. 

1877-1890 269) Carl Gustaf Selling, se N:o 143 af Hofrättsråd. 

1878-188(5 270) Anders Otto Lundberg, f. S 1841; Student i 

Upsala 1860, Stockh.; Hof Rätts Ex. ^Vs 1863; Ausk. i Svea 
H. R. Ve s. å.; E. o. Notarie Ve s. å.; vice Häradshöfding ^\/5 
1867; E. o. Fiskal ^Vn 1869; Konstit. Fiskal *Vi 1875; Fiskal 
Vio 1876; Assessor ^^.2 1878; Död ^^/i2 1886; ogift. 

1880-1890 271) Theodor Westrin, se N:o 144 af Hofrättsråd. 

1881-1884 272) Tancred Otto Astley Christierson, f. ^8 1842; 

Student i Lund; Kansli Ex. ^79 1860; Hof Rätts Ex? ^Vi2 1862; 
Ausk, i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge *Vi« s. å., i 
Svea H. R. ^7» 1866; E. o Notarie ^'/s s. å.; vice Häradshöf 
ding i^is 1868; E. o. Fiskal ^712 1871; Adjungerad ledamot 
första gången Vs 1873; Konstit. Fiskal ^Vis 1875; Fiskal 7io 
1876; t. f. Revisionssekreterare första gången 77 1880; Kon 
stit. Revisionssekreterare ^^'n 1880; Assessor ^^'5 1881; Byrå 
chef i Domänstyrelsen ""li-i 1884; Riddare af Nordstjerne Orden 
V12 1885; Suppleant för Bankofullmäktige 1898. 

]H8i-i8j)o 273) Friherre Carl Jacob Joachim Staél von Hol- 

Stein, f. 73 1843 i Sthlm; Student i Upsala ^Vs 1861, UpL; 
Hof Rätts Ex. V12 1863; Ausk. i Svea H. R. ^Vi2 s. å.; E. o. 
Notarie ^Vi 1864; vice Häradshöfding ^75 1869; E. o. Fiskal 
^Vi2 1872; Adjungerad ledamot första gången V3 1874; Fiskal 
^V^i3 1877; Ombudsman hos Aktiebolaget Stockholms Handels- 
bank 1880; Assessor ^Vs 1881; Sekreterare hos Stora Koppar- 
bergs Bergslag; Död ^1% 1890 å Lennersta på Wermdön. 

Gift ^5 1879 i Sthlm med Hilda Augusta Strokirk, f. ^o/^ 
1857; dotter af Kansli Rådet Wilhelm Theodor Strokirk och 
Rosa Charlotta Wallensteen. 

1881—1893 274) Johan Ahlgren, se N:o 145 af Hofrättsråd. 

I88I-I88G 275) Gustaf Westdahl, f. ^^e 1841; Student Ex. 2^5 

1858; Hof Rätts Ex. ^Vis 1863; Ausk. i Hof Rätten öfver 
Skåne och Blekinge ^7i 1864, i Svea H. R. ^^9 1865; E. o. 
Notarie ^Ao s. å.; vice Häradshöfding under förstn. H. R. ^*/i& 
1868; E. o. Fiskal i Svea H. R. ^Vs 1874;' Adjungerad leda- 
mot första gången ^®/2 1875; Sekreterare hos Riksdagens Andra 
Kammare 1876—1878; Fiskal 'Va 1880; Assessor ^^li% 1881; 
Sekreterare hos Fullmäktige i Civilstatens Pensionsinrättning 
1882; Död ^V» 1886. 

Gift *Vi2 1881 med Fredrika Amalia Cederholm, f. »7ii 1851 . ASSESSORER % 1«I> 

276) Victor Lennart Groll, f. *''2 1845 i Sthlm; Stu- 18H3- 1hh8 
dent i Upsala ^^s 1863; Hof Rätts Ex. *% 1860' Ansk. i Svea 

H. R. ^Vs s. å. ; E. o. Notarie ^Vs s. å; vice Häradshöfdiog 
under Göta fl. R. »V» 1872; E. o. Fiskal i Svea H. R. »/lo 
1874; Adjungerad ledamot första gången ^^4 1876; t. f. Revi- 
sionssekreterare Va 1881; Fiskal % 1881; Konstit. Revisions- 
sekreterare V» 1883; Assessor ^ii s. å.; Expeditionschef i Ci- 
^ildep. ^ lo s. å.; Riddare af Nordstjerne Orden ^/i2 1884; Kom- 
mendör af Portugisiska Orden da Concei^ao ^'5 1886; Expedi- 
tionschef i Justitiedep. ^V? 1887; Landshöfding i Kalmar län 
och Ståthållare på Kalmar Slott Vii 1888; Statsråd och Chef 
för Civildep. ^Vio 1889; Ledamot af Landtbruks Akademien ''s 
1890; Kommendör af Nordstjerne Orden 1 klassen V12 1890; 
Ledamot af Riksdagens Första Kammare för Kalmar län, norra, 
9 1891; Kommendör med stora korset' af nämnda Orden V12 
1893; Afsked från Statsrådsem betet ^'10 1896; Landshöfding i 
Stockholms län s. d ; Död ^* 10 s. å. 

Gift ^/i2 1876 med Maria Carolina Looström, f. ^^'i 1845; 
dotter af Banko Kommissarien K. R Looström och Maria 
Zimmert. 

277) Magnus Wilhelm Huss, f. *7io 1843 i Hernösand; issn -I88(i 
Student i Upsala ^Vs 18()2; Fil. Kandidat ^Vs 1867; Fil. Dok- 

tor »Vs 1869; Juris Kandidat »»/j 1871; Ausk. i Svea H. R. 
^6 s. å.; E. o. Notarie ^/e s. å.; vice Häradshöfding ^^/is 1872; 
E. o. Fiskal \/io 1874; Adjungerad ledamot "/s 1876; Sekre- 
terare i Nya Lagberedningen ^'12 1876 — ^Vi* 1879; t. f. Revi- 
sionssekreterare Ve 1881; Fiskal i Hofrätten ^ e s å.; Assessor 
-^4 1883; Konstit. Revisionssekreterare ^®/ii s. å.; Revisions- 
sekreterare ^% 1886; Riddare af Nordstjerne Orden s. å.; Le- 
damot af Riksdagens Första Kammare för Vesternorrlands län 
1887; Justitieombudsmans Suppleant *® 2 1888; Justitieombuds- 
man ^V» 1889; Justitieråd Vs s. å.; Af sade sig uppdraget att 
vara Riksdagsman /d s. å. ; Kommendör af nämnda Orden 1 
klassen V12 1890; Ledamot i Direktionen för Blinda å Tomte- 
boda 1892; Ordförande i samma Direktion 1896; Kommendör 
med stora korset af Nordstjerne Orden V12 1898. 

278) Lars Henning August Montelius, f. 'A 1847 i 1883-18h5 
Sthlm; Student i Upsala 1866; Hofrättsex. ^7i 1870; Ausk. 

i Svea H. R. •\i s. å. ; E. o. Notarie ^/s s. å.; E. o. Kanslist 
i Justitie Revisions Exp. s. d.; vice Häradshöfding ^Vs 1873; 
E. o. Fiskal »Vs 1875; Adjungerad ledamot ^Vs 1877; Fiskal 
% 1881; t. f. Revisionssekreterare ^^5 1883; Assessor V? s. å; 
Konstit. Revisionssekreterare ^Vn 1885 — ^Ve 1886; Häradshöf- 
ding i Östra Värends domsaga ^Vi« 1885; Förordnad att bi- 
träda vid beredande till underdånig föredragning af förslag 170 , ASSESSORER 

till förordning om prästerskapets boställen ^^,'b 1887; Riddare 
af Nordstjerne Orden 1890. 

Gift '2^5 1877 med Hilda Carolina Bergman, f. ^»/n 1855; 
dotter af Brukspatron Johan August Bergman på Grytnäs och 
Carolina Törnqvist. 
188:5-1802 279) Nils Ludvig Alfred Claéson, f. ^^n 1848 åLind 

hof, Stockholms län; Student i Upsala 1867; Hofrättsex. 
»% 1871; Ausk. i Svea H. R ^Vs s. å; E. o. Notarie »V^ s. å, 
i Stockholms R. R. Ve s. å.; vice Häradshöfding ^Via 1874; 
E. o. Fiskal ^Vs 1H75; Adjungerad ledamot första gången ^'"/lo 
1877; Fiskal »^'la 1881; Assessor «;» 1883; t. f. Revisionssekre- 
terare 'Vio s. å.; Expeditionschef i Ecklesiastikdep. ^% 1884; 
Riddare af Nordstjerne Orden V12 1885; Justitieombudsman 
^^8 1889; Ledamot af Svenska Bibelsällskapets Styrelse s. å.; 
Medlem af komiten för ändring af kyrkolagen 1890; Ledamot 
af Direktionen öfver Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 
1890 — 1892; Kommendör af nämnda Orden 1 klassen \i2 1891; 
Ordförande i Direktionen för Högre Lärarin ne Seminarium i 
Sthlm 1891; Justitieråd ^^9 1892; Vald ^Vs 1898 till lekmanna - 
ombud vid kyrkomötet för Stockholms stad s. å.; Statsråd och 
chef för Ecklesiastikdep. ^Ve 1898; Entledigad från förordnan- 
det att vara Ordförande i Direktionen öfver Högre Lärarin ne 
Seminariet . •7 1898. 

Gift ^7» 1875 med Francisca (Fanny) Euphemia Helleday, 
f. ^V» 1847; dotter af Häradsböfdingen i Wester Nerikes dom- 
saga Johan David Helledav och Euphrosyne Åman. 

i88;>,-i88r) 280) Bror Cliristian Axel GeUer, f. ^»/i 1844 på Udde 

holm, Vermland; Student i Upsala 18G3; Hofrättsex. ^^/n 
1869; Ausk i Svea H. R »V12 s. å., i Göta H. R. ^Vi 1870; 
E. o. Notarie V2 s. å; vice Häradshöfding ^/lo 1872; E. o. 
Notarie i Svea H R. Vio 1874; E. o. Fiskal »Vs 1876; Ad- 
jungerad ledamot ^^/i2 1878; t f. Revisionssekreterare första 
gången Ve 1881; Fiskal «%« 1882; Assessor »V12 1883; Kon- 
stit. Revisionssekreterare ^Vs 1884; Häradshöfding i Herrestads, 
Ljunits och Vemmenhögs härads domsaga **/io 1885; Riddare 
af Nordstjerne Orden 1889. 

Gift '^\li 1882 med Fredrika Sofia von Geijer, f. ^Vs 1857, 

död ^/4 1887 på Herrevadskloster; dotter af Öfverstelöjtnanteu 

Bror Bengt Gustaf von Geijer och Hedvig Beata Ida Ebba FoUin. 

1888-18!»4 281) Fredrik David August von Heijne, se N:o 146 

af Hofrättsråd. 
I884^is8s 282) Axel Ferdinand Tholiander, f. '-8 1848 i Karl- 

stad; Student i Upsala ^Ve 1867; Hofrättsex. ^% 1871; 
Ausk. i Svea H. R. ^^/6 s. å.; E. o. Notarie ^Vs s. å.; vice Hä- 
radshöfding ^Via 1874; E. o. Fiskal *% 1877; Adjungerad le- 
damot första gången % 1879; Fiskal ^^4 1883; Assessor -'V* ASSESSORER 171 

18S4; t. f. Revisionssekreterare ^^jb s. å.; Konstit. Revisions- 
sekreterare ^Va 1886; Revisionssekreterare ^^/g 1888; Riddare 
af Nordstjerne Orden 1889; Justitieombudsman 1892; Kom- 
mendör af nämnda Orden 1 klassen ^%i 1895; Justitieråd Vi 
1897. 

Gift l:o) '^% 1878 i Vimmerby kyrka med Anna Lucia Caroli- 
ne Sophia Liljenstolpe, f. V* 1856 på Hasselås, död Vii 1881 i 
Sthlm; dotter af Majoren Carl Axol Gustaf Liljenstolpe och 
Kristina Henrietta Amalia Breitholtz; 2:o) Ve 1886 i Sthlm 
med Johanna Carolina Leyonmarck, f. ^Vs 1858, dotter af Kam- 
marherren Evald Gustaf Leyonmarck och Aurora Östberg.. 

283) Verner Rudolf Pius Waern, f. 'Vn 1847 i Hofva, is84-i888 

Skaraborgs län; Student i Upsala ^V» 1865, Söderm.; Juris 
Kandidat ^Vi2 1874; Ausk. i Svea H. R. ^Via s. å.; E. o. No 
tarie ^*/i 1875; Första domareförordnande '^/s 1876; vice Hä- 
radshöfding ^Vs 1877; E. o. Fiskal 1878; Adjungerad ledamot 
Vi 1880; Fiskal ^^h 1883: t. f. Revisionssekreterare första 
gången ^V» 1884; Assessor ^^l\% s. å.; Konstit. Revisionssekre- 
terare ^^/i2 1886; Riddare af Spanska Carl III:s Orden; Revi- 
sionssekreterare Vi2 1888; Riddare af Nordstjerne Orden 1889; 
Häradshöfding i Kinds och Redvägs härads domsaga ^7» 1897. 
Gift l:o) 1885 med Sofia Axelia Flycht, f. ^^3 1865; skilda; 
2:o) 76 1892 med Anna Maria Mathilda Wikström, f. 18(>3; 
dotter af Grosshandlaren Oskar Gustaf Wikström och Anna 
Eleonora Sofia Norström. 

284) Bernhard Herman Rohtlieb, f. ''/t 1850; Stu- ih85-i889 

dent i Upsala 1867, Stockh.; Hofrättsex. ^7» 1871; Ausk. 
i Svea H. R. '7* s. å.; E. o. Notarie ^^/s s. å ; Första domare- 
förordnande "/9 1875; vice Häradshöfding *7'i3 1876; E. o. 
Fiskal 1878; Adjungerad ledamot "A 1881; Fiskal ^Vis 
1883; Assessor ^7* 1885; t. f. Revisionssekreterare ^7» 1886; 
Konstit. Revisionssekreterare ^^/e 1888; Revisionssekreterare 
^78 1889; Riddare af Nordstjerne Orden 1890; Häradshöfding 
i Stockholms läns Vestra domsaga 76 1892. 

Gift »76 1877 i Helsingfors med Maria Felicia von Wille- 
brand, f. 75 1855; dotter af Generaldirektören Friherre Knut 
Felix von Willebrand och Anna Sophia Jsenisch. 

285) Hugo Erik Mauritz Bohman, f. ^74 1852; Stu- 1886-1889 
dent i Upsala 1871, Stockh.; Hofrättsex. ^7i 1875; Ausk. 

i Svea H. R. Va s. å.; E. o. Notarie ^7^ s. å.; Första domare- 
förordnande ^74 1877; v. Häradshöfding Vio 1878; t. f . Fiskal 
1879; Adjungerad ledamot första gången ^7i 1882; Fiskal ^V'12 
1883; Assessor ^74 1886; t. f. Revisionssekreterare ^Vj2 188H; 
Ombudsman i Allmänna Enke och Pupillkassan Vio 1888; 
Konstit. Revisionssekreterare ^7» 1889; Revisionssekreterare 
^7io 1889; t. f. Justitiekansler en del af sommaren 1890; Rid- 172 ASSESSORER 

dåre af Nordstjerne Orden 1891; t. f. Justitiekansler en del 
af sommaren 1892; Justitieombudsmannens Suppleant 1892; 
Justitieombudsman ^^U 1897; Ledamot af K. Patriotiska Säll- 
skapets Förvaltningsutskott s. å.; Justitieråd ^/n 1897; Ordfö- 
rande i Direktionen öfver Högre Lärarinne Seminarium i Stock- 
holm V? 1898. 

Gift 20/12 1884 med Kerstin Eiiffel, f. Vs 1855; dotter af 
Bruksegaren Johan Henric Rliffel och Christina Sofia Maria 
af Sandeberg. 

1886-1892 286) Johan Olof Ramstedt, f. Vn 1852 i Sthlm; Stu- 

dent i TJpsala 1869; Kansliex. ^Vs 1872; Hofrättsex. -^5 
1873; Ausk. i Svea H. R. ^Ve s. å.; 13. o. Notarie ^V? s. å.; 
Notarie i Riksdagens Aadra Kammare 1876; Notarie i Riks- 
dagens Första Kammare 1877 och 1879—1882; vice Härads- 
höfding Vio 1878; t. f. Fiskal Vq 1880; Adjungerad ledamot 
första gången Vio 1882; Fiskal 2% 1884; Assessor ^s/g 1886; 
t. f. Revisionssekreterare ^/i2 1887; Ombudsman vid Kronprin- 
sessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn 1888; Konstit. Re- 
visionssekreterare ^Vs 1889; Revisionssekreterare^*/! 1892; t. f. 
ledamot af Nya Lagberedningen ^'7 s. å.; Ombudsman hos K. 
Vetenskaps Akademien s. å. ; Ledamot i Direktionen öfver 
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor s. å. ; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1893; t. f. ledamot i Lagbyrån Vi 1895; 
Expeditionschef i Justitiedep. ^^/u 1896; Riddare af S:t Olafs 
Orden 1897; Justitieråd ^Vi 1898. 

Gift ^Vii 1878 med Henrika Charlotta Torén, f. Vt 1856; 
dotter af Domprosten i Upsala C. A. Torén och Augusta Char- 
lotta Sofia von FriesendorfF. 

1886-1892 287) Emil Sjöberg, f. ^Vn 1852 i Sthlm; Student i Up- 

sala -^0 ^870; Hofrättsex. ^'i^ 1875; Ausk. i Svea H. R. 
^Ve s. å.; E. o. Notarie ^Ve s. å. ; Första domareförordnande 
Vi 1878; vice Häradshöfding Vio s. å.; E. o. Fiskal 1879; 
Kanslist i Lagutskottet vid Riksdagen 1880; Adjungerad le- 
damot «Vi2 1882; Fiskal ^V* 1884; Assessor ^Vs 1886; t. f. Re- 
visionssekreterare 1888; Konstit. Revisionssekreterare ^V» 1891; 
Revisionssekreterare ^Ve 1892; Riddare af Nordstjerne Orden 
1893; t. f. Justitiekansler en månad 1895; Ledamot i komiten 
för revision af militära rättegångsordningen 1895; En af komi- 
terade för revision af Jagtstadgan 1898; Expeditionschef i 
Landtförsvarsdep. ^ji 1898. 

1887 -I8<n 288) Oskar Scherdin, f. ^V^ 1849 i Umeå; Student i 

Upsala '1V9 1866; Hofrättsex. »Vi 1872; Ausk. i Svea H. 
R. ^V» s. å.; E. o. Notarie ^/s s. å.; Första domareförordnande 
Vs 1874; vice Häradshöfding »V5 1876; t. f. Domhaf vande 
1875 — 1883 sammanlagdt 3 Ve år; Adjungerad ledamot i Hof- 
rätten Vfi 1883; Assessor 1V2 1887; Död 'V4 1891. ASSKSSORER 17;^> 

Gift Vii 1887 med Anna Freding, f. ^Vs 1869; dotter 
af Häradshöfdingen Justus Nathanael Freding och Gustafva 
Bamstedt. 

289) Grefve Gustaf Pontus August von Rosen, se ihst -ih95 

N:o 147 af Hofrättsråd. 

290) Fredrik af Klinteberg, se N:o 148 af d:o. 18hs-i«<i5 

291) Carl Gustaf Nils Ludvig Wästfelt, se N:o 149 i«89-i8% 

af d:o. 

292) Gustaf Ribbing, se N:o 152 af d:o. 1H89-1H98 

293) Carl Edvard Cassel, f. Vio 1853 i Funbo, [Jp- i889-i898 

land; Student i Upsala ^^'i 1872; Juris Kandidat Vu 1878; 
E. o. Notarie i Göta H. R. ^^1% 1879; vice Häradshöfding Vio 
1880; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Vi 1881; t. f. Fiskal »Vis 
1882; Sekreterare hos Nja TroUhätte Kanalbolag 1883—1891; 
Adjungerad ledamot i Hof rätten första gången »/lo 1884; Fiskal 
'^Vs 1886; Assessor ^^jn 1889; t. f. Revisionssekreterare Vs 
1890; Konstit. Revisionssekreterare ^% 1892; Byråchef i Ju- 
stitiedep. ^Vio 1893; Riddare af Nordstjerne Orden Vis 1894; 
Ledamot af komitén för utredande af frågan om statens an- 
svar för skada af embetsförseelser % — Vio 1895; Expeditions- 
chef i Landtförsvarsdep. ^Va s. å.; Justitieråd V? 1898. 

294) Karl Fredrik Silfverstolpe, f. 'Vu 1854 i Sthlm; 181M)-1897 
Student i Upsala ^Vb 1873; Hofrättsex. ^Vs 1878; E. o. No- 
tarie i Svea H. R. ^% s. å., i Stockholms R. R. ^^/s s. å.; vice 
Notarie *Vii 1879; E. o. Kanslist i Justitiere visions exp. Vs 

1880; Kammarjunkare Vis. s. å.; vice Häradshöfding ^Via 1881; 
Amanuens i Hof rätten; t. f. Advokatfiskal ; t. f. Fiskal 1883; 
Adjungerad ledamot Vs 1885; Fiskal ^^'s 1887; Assessor '-V2 
1890; t. f. Revisionssekreterare ^Ve 1891; Konstit. Revisions- 
sekreterare ^Vio 1893; Revisionssekreterare ^^/lo 1897; Riddare 
af Nordstjerne Orden V12 1898. 

Gift ^^/t 1878 i Fasterna med Catharina (Karin) Maria 
-Christina Westin, f. ^^/.s 1854; dotter af Kontraktsprosten i 
Sjuhundra Fil. D:r Johan Peter Westin och Anna Catharina 
Rung. 

295) Sven Axel Ludvig Almqvist, se N:o 153 af ih<K)-1898 
Hofrättsråd. 

296) Otto Conrad Waldemar Cedercrantz, se 181H)-18J)1) 

Jf:o 154 af d:o. 

297) Carl Fredrik Holmqvist, f. -'/9 1857; Hofrätts 1890- 
ex. i Upsala ^Vb 1879; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Va s. å.; 
Första domareförordnande ^Vi 1883; vice Häradshöfding ^^/i> 
1884; t. f. Fiskal 2 år 4 mån. 23 dagar; t. f. Advokatfiskal 

27 dagar; Adjungerad ledamot 'Vs 1886 och sedan tillhopa 
omkring 3 % år; Notarie ^Vs 1888; Assessor ^Vi2 1890; t. f. 
Revisionssekreterare ^V^ 1892; Expeditionschef i Ecklesiastik- i 174 ASSESSORER 

dep. ^^5 1893; Riddare af Nordstjerne Orden V12 181)3; Kom- 
mendör af samma Orden 2 klassen Vi 2 181)6. 

1890- 298) Gustaf Wilhelm Hörstadius, f. V* 1856 på 

Björknäs i Upland; Student i Upsala ^Vs 1875; Hofrättsex. 
2V5 1879; E. o. Notarie i Svea H. E. »% s. å.; E. o. Notarie 
i Göta H. R. ^Vi 1881; vice Häradshöfding 'V* 1882; t. f. 
Fiskal i Svea H. R. ^10 1884; t. f. Advokatfiskal 21 dagar; 
Adjungerad ledamot ^/g 1887; Fiskal ^^/s 1889; Assessor '-/12 
1890. 

Gift 2^1 1891 i Stockholm med Svea Zuleima Hård af 
Segerstad, f. *" 11 1865; dotter af f. d. Konsuln Gustaf Mag- 
nus Hård af Segerstad på Wärsta i Upland och Emilie Catha- 
rina Christina Wikström. 

1891- 299) Carl Evald Leijonmarck. f. ^o/i 1855 i Stock> 
holm; Student i Upsåla ^^9 1873; Filosofie Kandidat ^Vö 1878; 
Juris Kandidat *Vii 1883; E. o. Notarie i Svea H. R. V12 s. å; 
Ausk. i Hofrätteu öfver Skåne och Blekinge ^V? 1884; vice 
Häradshöfding »Vs 1885; t. f. Fiskal i Svea H. R. ^U 1886; 
Adjungerad ledamot Vs 1888; Fiskal »Vi 1890; Assessor »V^ 
1891; Sekreterare hos Styrelsen för Sotiahemmet % 1892; t. f. 
Revisionssekreterare Vio s. å.; Konstit. Revisionssekreterare Vs 
1897; Justitieombudsmannens suppleant ^Vn s. å. 

Gift ^Vi 1893 på Ulf snäs med Emma Anna Augusta Eu- 
genia Ribbing, f. ^Vi 1866 på Ulfsnäs; dotter af Hofmarskal* 
ken Carl Chri stoff er Ribbing och Emma Sofia Murraj. 
1891- 300) Friherre Erik Otto von Otter, f. ^V^ 1857 på 

Östanå; Student i Upsala ^^k 1877; Hofrättsex. ^Vs 1882; E. o. 
Notarie i Svea H. R. ^Vio s. å.; vice Häradshöfding ^/lo 1884; 
t. f. Fiskal ^Vs 1886; Adjungerad ledamot första gången ^Vn 
1888; Fiskal »Va 1890; Assessor ^2/5 i891; Förordnad af Kongl. 
Maj:t att vara ledamot i Direktionen öfver de Kongliga Tea- 
trarnes pensionsinrättning ^Vs 1897. 

Gift V» 1888 på Vestanå med Augusta Catharina Char- 
lotta Gjllensvaan, f. 72 1869 i Uddevalla; dotter af f. d. Löjt- 
nanten Jon August Gjllensvaan och Catharina Petronella 
Lund. 

1891- 301) Carl Albert Lindhagen, f. ^Vi2 1860; Student i 

Upsala 1878; Juris Kandidat ^^k 1883; E. o. Notarie i Svea 
H. R. 23/8 s. å.; vice Häradshöfding Vio 1886; t. f. Fiskal »\/5 
1887; Adjungerad ledamot första gången ^^^it 1888; Fiskal ^^9 
1890; Assessor^ Ve 1891; t. f. Revisionssekreterare första gången 
^Vö 1893; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare för Stock- 
holms stad ^Vs 1897; Konstit. Revisionssekreterare *^/io 1897. 
Gift ^Vs 1893 med Anna Mathilde Raae, f. Va 1861 i Ege- 
desminde, Nord Grönland; dotter af Pastor Emeritus Peter 
Raae från Köpenhamn och Laura. EnkeböUe. ASSESSORER 1 75 

302) Carl Otto Montan, f. *Vg 1853 å Stora Skuggan 1892-1895 
vid Stockholm; Juris Kandidat i Upsala ^Vs 1882; E. o. No- 
tarie i Svea H. R. ^Vc s. å ; Första domareförordnande Ve 

1883; vice Häradshöfding ^/lo 1884; t. f. Fiskal ^9 1887 ; Adjunge- 
rad ledamot första gången **/i 1889; t f. Advokatfiskal V^ — ^^/s 
1889; Fiskal »V12 1890; Assessor ^7/5 1892; t. f. Revisionssekre- 
terare första gången ^'/e 1893; Entledigad på begäran ^7^ 
1895; Redaktör för »Stockholms Dagblad» Vt s. å.; Af sked på 
begäran från Assessorserabetet ^^/t s. å. 

303) Assar Emanuel Åkerman, f. ^Vio 1860; Student 1892— 
^0/5 1879; Juris Kandidat ^Vs 1884; Ausk. i Hofrätten öfver 
Skåne och Blekinge *75 s. å.; vice Häradshöfding Vio 1886; 

E. o. Notarie i Svea H. R. Vn s. å.; t. f. Fiskal ^^/i 1888; 
Adjungerad ledamot ^V* 1890; Fiskal ^Vi» 1890; Assessor ^s/u 
1892; t. f. Revisionssekreterare ^V5 1895; Konstit. Revisions- 
sekreterare *Vi« 1897. 

Gift 28/u 1898 i Lunds Domkyrka med Othilda Borg, f. 
1877; dotter af Fabrikören Peter Wilhelm Borg och Hilma 
Lundgren. 

304) Johan Oskar Alexander Bodin, f. *V4 1862; i8jm 
Student ^Vs 1880; Hofrättsex. i Upsala ^Vi2 1883; E. o. No- 
tarie i Svea H. R. *Vi2 s. å , i Stockholms R. R. ^/i 1884; Första 
domareförordnande -^/i 1887; vice Häradshöfding ^Vi 1888; 
Amanuens hos Aktuarien 1 år 6 mån. 3 dagar; Amanuens hos 
Advokatfiskal en 1 år 7 mån. 9 dagar; Amanuens hos Sekrete- 
raren och föredragande för civila besvärsmål 5 månader; t f. 
Fiskal första gången ^^/n 1888; Adjungerad ledamot första 
gången ^^'s 1890; Fiskal »^A 1891; Fullmäktig i Civilstatens 
Pensionsinrättning 1892; Assessor ^'/i 1893; Kammarrättsråd 

^Vb s. å.; Riddare af Nordstjerne Orden 1895; Ombudsman i 
Allmänna Enke- och Pupillkassan 1897. 

305) Ludvig Wilhelm Blom, f. »/i2 1860; E. o. Notarie I8<m(i8%)- 
i Göta H. R. »»/e 1884; vice Häradshöfding »/lo 1887; t. f. No- 
tarie och Amanuens omkr. 1 år 3 mån.; t. f. Fiskal 1 år 10 

mån. 4 dagar; t. f. Advokatfiskal 1 månad 8 dagar; Adjun- 
gerad ledamot 2 år 5 mån.; Fiskal ^'/la 1891; Assessor ^/i2 
1893; Förflyttades enligt Kongl. Brefvet ^2/5 1896 att från Vio 
s. å. tjenstgöra i Svea H. R.; Assessor derst. */i2 1896. 

306) Friherre Erik Teodor Marks von Wiirtem- is*)4-i898 
berg, f. "/6 1861 på Torfsäter; Student i Upsala ^Vq 1878; 
Filosofie Kandidat ^% 1880; Juris Kandidat ^% 1885; E. o. 
Notarie i Svea fl. R. «/io s å.; vice Häradshöfding '7i2 1887; 

t. f. Fiskal '"/ii 1888; Adjungerad ledamot första gången ^V» 
1890; Fiskal 'V^ 1891; Assessor ''h 1894; Ledamot af Komitén 
för utarbetande af ny fiskelag V^ s. å.; t. f. Revisionssekrete- 
rare *Vii s. å ; Ledamot af Komitén för utredande af frågan 176 ASSESSORER 

om statens ansvar för skada af embetsförseelser Vio 1895; Le- 
damot af Lagbyrån ^Vi« s. å.; Sekreterare i särskildt utskott vid 
Riksdagen 1898 för behandling af Kongl. Majits proposition 
ang. ändring af vissa delar i Giftermålsbalken ; Revisionssekre- 
terare ''ö 1898; Riddare af Nordstjerne Orden Vi^ 1898. 

Gift Vs 1895 i Östermalms kyrka i Sthlm med Olga Ca- 
rolina Clotilde Kotzian, f. "/a 1865 i Livorno, Italien; dotter 
af Köpmannen Giacomo Kotzian och Clotilde Rosa Orsini. 

1894(1896)- 307) Berndt Fridolf Engelbrekt Hasselrot f ^^s 

1862; Student i Lund; E. o. Notarie i Göta H. R. ''h 1885; 
vice Häradshöfding "/» 1888; Förvaltat häradshöfdingeembete 
omkring 11 månader; Tjenstgjort såsom Amanuens, Notarie 
och Arkivarie i Hof rätten omkring 2 år 1 mån., såsom Fiskal 
nära 1 år 3 mån. och såsom adjungerad ledamot ungefär 1 
år 11 mån. 14 dagar; Fiskal ^ V» 1892; Sekreterare i Lagutskot 
tet vid 1894 års riksdag; Assessor ^Vs 1894; Förflyttades på 
grund af Kongl. Brefvet "A 1896 att ifrån ^'lo s. å. tjenst- 
göra i Svea H. R.; Assessor i Svea H. R. Vi« 1896; t. f. Re 
visionssekreterare */* 1897; Utgifvit af trycket: Handelsbalken 
jemte dithörande författningar med förklarande anmärkningar 
och belysande prejudikat, tre delar. 

Gift '\'s 1892 med Gunhild Sofia Liljenroth, f. ''/s 1873; 
dotter af Med. Doktor A. Liljenroth och Calla Lundström. 

1894-1895 308) Daniel Ekelund, f. ''h 1859; Hofrättsex. i Upsala 

"/9 1883; E. o Notarie i Svea H. R. '^ö s. å.; Första domare- 
förordnande "/lo 1884; vice Häradshöfding 'Vs 1887; t. f. Fi- 
skal ^i 1889; Förordnad att såsom Amanuens hos Sekreteraren 
inför Hof rätten föredraga civila besvärsmål o mån. 15 dagar; 
Adjungerad ledamot ''U 1891; Fiskal '79 1891; Assessor ''73 
1894; Kansliråd och Byråchef i Civildep. *7o 1895; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1897; Riddare af S:t Olafs Orden 1 kl. 
^Vi 1899. 

1895- 309) Gustaf Carlson, f. '75 1861; Student i Upsala; 

Filosofie Kandidat; Hofrättsex. 1883; E. o. Notarie i Svea 
H. R. "A2 1883; vice Häradshöfding '7i 1888; t. f. Notarie 1 
år 11 mån; t. f. Advokatfiskal 1 månad 9 dagar; Notarie "/^^ 
1890; Adjungerad ledamot första gången ^"i 1891; Assessor 
'7i 1895; t. f. Revisionssekreterare '7* 1897. 

1895(1800;- 310) Claes Andersson, f. "Ai 1859; Hofrättsex. i Lund 

^7i« 1884; E. o. Notarie i Göta H. R. ''h s. å.; vice Härads- 
höfding ^7i2 1887; Förvaltat häradshöfdingeembete 3 år 1 mån. 
2 dagar; Tjenstgjort såsom Amanuens och Notarie i Hofrätten 
1 år 6 mån.^ såsom Fiskal 6 mån. samt såsom adjungerad le- 
damot 2 år 9 mån. 15 dagar; Fiskal "/» 18i93; Assessor ^7» 
1895; Förflyttades enligt Kongl. Brefvet 'V» 1896 att från \io 
s. å. tjenstgöra i Svea H. R.; Assessor derst. Vis 1896. ASSESSOKEK 177 

311) Nils Georg Johan Lagerbielke, f. '/« 18G1 i Ny ih95- 

Tcöping; Student i Upsala ^V» 1880; Hof rätts ex. '% 1885; E. o. 
Notarie i Svea H, R. V» s. å ; E. o. Notarie i Stockholms Råd- 
stufvnrätt "A s. å.; vice Häradshöfdiog '/lo 1887; t. f. Fiskal 
''h 1890; Adjungerad ledamot \^ 1892; Fiskal 'Vs s. å.; Asses- 
sor 'Vu 1895. 

Gift U 1894 i Sköfde med Annie Tham, f. 'Vn 1873 på 
Likälle; dotter af f. d. Kaptenen Henrik Alexander Sebastian 
Tham och Anna Charlotta Nauckhoff. 

312) Axel Hjalmar Roos, f. 'Vn 186O; Hofrättsex. i ^^'^^''- 

Upsala 1884; E. o. Notarie i Svea H. B. ^h s. å; vice Hä- 
radshöfding ''h 1887; t. f. Fiskal *' * 1890; Adjungerad leda- 
mot "/i 1892; Fiskal 'Vu g. å; Fullmäktig i Civilstatens Pen- 
sionsinrättning 1895; Assessor **"/" 1895; Notarie i Dnions- 
koniitén s. å.; t. f. Revisionssekreterare '% 1897. 

Gift *h 1894 med Helena Cornelia Alexandra Sjöcrona, f. 
1871; dotter af Landshöfdingen i Skaraborgs län Fil. Doktor 
Cornelius Alexander Sjöcrona och Bertha Cecilia Elliot. 

313) Herman Edvard Louis Améen, f. "Vt 18()2; 1895- 
Hofrättsex. i Upsala "A 1885; E. o. Notarie i Svea H. R *% 

s. å. ;■ vice Häradshöfding 'A" 1888; Sekreterare i Riksdagens 
Bevillningsutskott 1890; t. f. Notarie i Hof rätten ^^« s. å.; t. f. 
Fiskal ''h 1890; Adjungerad ledamot ''h 1892; Fiskal '^ Vi 1893; 
Assessor **/ii 1895; t. f. Revisionssekreterare */* 1898. 

Gift Vi 1895 med Anna Paulina Martina Sjöcrona, f. 1872; 
dotter af Landshöfdingen i Skaraborgs län Fil. Doktor Corne- 
lius Alexander Sjöcrona och Bertha Cecilia Elliot. 

314) Kristian Hugo von Sydow, f. 'Vi 1861; Student ih96- 
'V« 1880; Filosofie Kandidat i Lund "i 1884; Hof rätts ex. derst. 

^^V» 1886; Ausk. i Hof rätten öfver Skåne och Blekinge "/» s. å.; 
vice Häradshöfding •\* 1888; E. o. Notarie i Svea H. R. ''h 
s. å.; Amanuens hos Aktuarien Vi 1889; t. f. Domhaf vande i 
Nätra och Nordingrå tingslag '"/« 1890— '"/« s. å.; t. f. Notarie 
i Hofrätten 7 s. å.; t. f. Fiskal första gången V» s. å.; Adjun- 
gerad ledamot första gången '^/^ 1892; Fiskal '^i 1894; Asses- 
sor ®Vi 1896; t. f. Revisionssekreterare första gången ^^U—^^ta 
1898 

Gift •% 1898 med Anna CaroUna von Sydow, fh 1868; 
dotter af Apothekaren Carl Fredrik von Sydow och Wilhel- 
mina Abjömson 

315)' Eugren Oskar Jullus Björklund, f. 'Vn 1862; Stu- ih97 - 
dant '^5 1881; Hofrätts ex. i Upsala ''/« 1886; E. o. Notarie i Svea 
H. R. "/s s. å.; E. o. Notarie i Stockholms R. R. V? s. å.; Amanuens 
i Finansdep. V» s. å.; E. o. Kanslist i Justitierevisions exp. "/»o s. å.; 
vice Häradshöfding V 10 1889; t. f. Notarie i Hofrätten första gån- 
gen V» 1890; Amanuens första gången *\i» s. å.; t. f. Fiskal första 

12 178 ASSESSORER 

gången ^Vi 1891; Amanuens i nämnda exp. Vs 1891 — '/lo 1893; 
t. f. Sekreterare i Hofrätten första gången ^^A s. å.; Adjun^ 
gerad ledamot första gången ^% 1893; I^skal ^^A 1894; Asses- 
sor ^73 1897. 

Gift Vii ^894 i Sthlm med Anna Wilhelmina Cygnaeus, f. 
^^/e 1869 i Umeå; dotter af f. d. Landssekreteraren i Wester- 
bottens län Carl Johan Cygneeus och Emma Vilhelmina von 
ISedenher^ 

1898- 316) Henrik Wilhelm Zethelius, f. i Sthlm Vs 1862; 

Student ^^^6 1879; Juris Kandidat i Upsala ^Vs 1886; E. o. No- 
tarie i Svea H. E. Ve s. å.; vice Häradshöfding Vio 1888; t. f. 
Notarie första gången ^Vs 1890; t. f. Domhaf vande i Nykö- 
pings domsaga under 1891 års riksdag; t. f. Fiskal första gån- 
gen Va 1891; t. f Advokatfiskal; Adjungerad ledamot första, 
gången Ve 1893; Fiskal ^7ii 1895; t. f. Domhaf vande i Mel- 
lan-Sysslets domsaga under början af 1897; Fullmäktig i Civil- 
statens Pensionsinrättning 1897; Assessor ^Vi 1898. 

1898- 317) Gustaf Emil Sundberg, f. Vio 1863 på Borgene i Bj 

socken, Vermlands län; Student i Upsala *7» 1880; Hofrättsex. 
'Vi2 1886; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Vi2 s. å.; Första do- 
mareförordnandé Vio 1888; vice Häradshöfding Vio 1889; E. o. 
Tjensteman i Generalpoststyrelsen ^Ve 1890; Amanuens, t. f. 
Notarie och ombudsman derst. sammanlagdt 9 månader; t. f. 
Fiskal i Hofrätten första gången ^Vi 1892; t. f. Advokatfiskal 
27/8—31/8 1892; Adjungerad ledamot första gången »% 1893; 
Fiskal ^Vii 1895; Assessor ^7^ 1898; Ledamot och Sekreterare 
i Komitén för omarbetning af Förordningen ang. försäljning 
af vin och maltdrycker s. å. 

1898- 318) Carl Fredrik Vilhelm Hederstierna, f. Via 1861 

på Torsjö i Höreda socken, Jönköpings län; Student i Upsala 
1880; Juris Kandidat ^Vi2 1886; E. o. Notarie i Svea H. E. 
^Vi2 s. å.; Domareförordnande första gången ^Vu 1887; vice 
Häradshöfding ^^^la 1888; t. f. Notarie första gången V^ 1890 
och tillhopa 1 år 7 mån.; Sekreterare i Riksdagens Bevillnings- 
utskott 1891; t. 1 Fiskal ^^/i 1892; Adjungerad ledamot första 
gången ^V» 1893; Fiskal 'Vn 1895; Assessor ^Vii 1898. 

Gift ^'l 1887 i Sthlm med Augusta Sofia Lovisa von Dar- 
del, f. ^Vi 1856 på Koberg i Lagmansereds socken, Elfsborgs 
län; dotter af Kabinettskammarherren Fritz Ludvig von Dar- 
del och Friherrinnan Augusta Charlotta Silfverschiöld. 
mm- 319) Carl Berg, f.^Vis 1862 i Sthlm; Student i Lund 

^79 1883; Hof rättsexamen ^Vi8 1886; Ausk. i Hofrätten öfver 
Skåne och Blekinge Vi 1887; vice Häradshöfding ^Vi2 1889; 
E. o. Notarie i Svea H. R. *Vi 1890; Inskrifven såsom ama- 
nuens i Civildep. ^V» s. å.; Notarie i Riksdagens jbevillniDgs- 
utskott 1891; Sekreterare i Konstitutionsutskott^; 1892 oclx ASSESSORER 1711 

1893; t. f. Fiskal *^®A 1892; Adjungerad ledamot första gången 
"/u 1893; Sekreterare i Lapplagskomitén 1895—1896; Fiskal 
«Vi 1896; ^Assessor ^Vu 1898. 

320) Ake Thomasson, f. *Vi« 1863; Student i Lund 1S98 - 
"Ve 1882; Juris Kandidat ^% 1887; Ausk. i flofrätten öfver 
Skåne och Blekinge "/a 1887; vice Häradshöfding »^s 1890; 
Anstäld i Kansliet hos Riksdagens Revisorer 1890 — 1892; E. o. 
Notarie i Svea H. R. Vto 1890; Sekreterare i Nya Arbetare- 
försäkringskomitén /n 1891 — /* 1893; t. f. Fiskal första gången 
^*/i 1893; Adjungerad ledamot första gången *^/5 1894; Fiskal 
'Via 1896; Assessor *Vii 1898. 

Gift ^^1% 1893 med Gertrud Augusta Leonie Ekenman, f. 
% 1870; dotter af Häradshöfdingen i Bräkne härads domsaga 
Victor Nils Ekenman och Sophie Lindström. Sekreterare. 1614—1619 1) Jacob Simonsson; Secreterare i Svea H. R. 1614; 

Aflade eden s. å.; Förekommer icke efter 1619. 

1619— 16;m) 2) Eric Ericsson Tranevardius, Adlad Geete, se 

N:o 29 af Assessorer in 2:a Classe. 

1630—1685 3) Aegidius Girs, se N:o 17 af Assessorer in 3:a Classe. 

1635—1642 4) Laurentius Petri, f. i Upland; Student i Upsala 

1601; Philosophise Magister 1629; Philosophise Adjunetus i 
Upsala; Secreterare i Svea H. R. ^^lo 1635; Död 1642. 

1642-1648 5) Benet Baaz, Adlad Ekehjelm, till Ekensberg i 

i Ytter Enhörna, Södermanland, samt Westerviks gård, Boo, 
Björkeborden och Siggetorp, f . ^^'12 1612; Philosophise Magister 
i Dorpt 1633; Ausc. i Svea H. E. ^^u 1635; Prins Carl Gu- 
stafs lärare; Reste utrikes; Secreterare i Svea H. R. ^'e 1642; 
Adlad ^/9 1647; Underståthållare i Sthlm «/i2 1648; Död ^/9 
1650, begrafven i Riddarholmskyrkan. 

Gift Vi 1642 med Eva Eggerts, död -^n 1674; dotter af 
Medicine Doctor Herman Eggerts. 

1649 1651 6) Sannuel ScFiillerus, Adlad Schillerfelt, se N:o 45 

af Assessorer in 2:a Classe. 
1651—1652 7) Eric Dryselius, se N:o 27 af Assessorer in 3:a Classe. 

1652—1653 8) Johan Wattrang, se N:o 28 af Assessorer in 3:a 

Classe. 

1653—1654 9) Nicolaus Bureus, Adlad Burensköld, se N:o 41 

af Assessorer in 2:a Classe. 
1654—1672 10) Eric Gyldenbring, se N:o 49 af d:o. 

1672 1689 11) JoFian Salonius, Adlad Ehrenhuelm, till Berga 

och Näringsberg i Södertörn, f. Vi 1639 i Upsala; Student 
derst. 1648; Kurator i Uplands nation 1662 — 1663; Efter en i 
Upsala år 1663 utgifven Disputation och företagna utrikes re- 
sor Secreterare i Svea H. R. ^^12 1672; Adlad^Vs 1673; Till- 
lika Häradshöfding i Sollentuna, Bro och Närdinghundra hä- 
rad i Upland ^^12 1674; Revisions Secreterare ^V» 1689; För- 
ordnad att biträda i Lag Commissionen ^Via s. å.; Död ^/s 
1697, begrafven i Westerhaninge kyrka. SEKRETERARE ISI 

Gift med sin stjufsysters dotter Magdaleua Gjldenbring, 
död ^^/s 1717; dotter af Assessoren Eric Gyldenbring och Ca- 
tharina Edenberg. 

12) Abraham Hyltén; Actuarius i Commerce CoUegium; IGsh-igoi 
Ausc. i Svea BL. R. 1681; Notarius /s 1682; Secreterare ^V» 

1689; Död ^u lö9l. 

13) Lars LilUemarck, se N:o 64 af Assessorer in 2:a 1691—1692 
Classe. 

14) Johan Paulin, Adlad, Friherre och Grefve Lilljen- 1692 1098 
stedt, till Diwitz, Frauendorff, Zatel och Lagmanshagen i 
Pomern, Lentzö i Roslagen, Kammelnäs på Wermdön, Johan- 

nisberg i Nyland m. m., f. ^^6 1655 i Björneborg; Student i 
Åbo 1672; Handledare i studier för Frih. Carl Horn; Student 
i Upsala 1675; Kallades af Grefve Brahe till Philosophiae Ad- 
junctus i Abo 1679, men fick tillstånd att qvarstanna i Sverige; 
»Gjorde sig tidigt känd såsom lycklig vitterlekare»; Hof mästare 
hos Riks Skattmästaren Sten Bjelke och Informator för den- 
nes son ; Secreterare hos densamme såsom President i Kammar 
CoUegium 1683; ProtocoUs Secreterare i Stats Contoiret ^Vg 
1685; Följde med Kongl. Rådet Grefve Claes Fleming till 
varma Baden i Aachen ; Besökte derpå Holland och Nederland ; 
Återkallad hem att förrätta sina sysslor; Kallades till Juris 
Professor i Åbo 1686, men undanbad sig denna befordran; 
Adlad Vii 1690; Secreterare i Svea H. R. ^Ve 1692; Tillika 
Secreterare i den »mödosamma och svåra» Lifländska Commis- 
sionen s. å.; Revisions Secreterare och Ledamot af liag Com- 
missionen ^^U 1698; vice President och Director i Wismarska 
Tribunalet /s 1705; Använd af Konung Carl XII i åtskilliga 
diplomatiska uppdrag; Hof Canceller 1710; Landshöfding i 
Östergötland •'^% 1710; Friherre Vi 1713, ej introd.; Hemkom 
derefter från sina utländska förrättningar; Ombuds Råd vid 
den ena Utrikes Exp. *;i 1714 och följde Carl XII på hans 
fälttåg under de tre sista åren af dennes lif ; Riks Råd '^7* 
1719; Förste Plenipotentiarius vid fredsunderhandlingarna på 
Åland ^Vfi 1719; Riks Cancellie Råd ^Va s. å.; En af Commis- 
sarierne vid fredstractaters afslutande med England, Danmark 
och Preussen ^Vi2 s. å.; Grefve ^*/i2 s. å.; Af sked från Cancel- 
lie Råds Bmbetet ^Viö 1720; Af slöt såsom Sveriges Förste 
Plenipotentiarius freden med Ryssland i Nystad ^% 1721; 
President i Wismarska Tribunalet ^/a 1727; »Sökte genom öf- 
versättningar och efterbildningar till Sverige öfverflytta Syd 
Europas romantiska lyrik»; Död ^% 1732 på Diwitz, begraf- 
ven i Maria kyrka i Stralsund. 

Gift l:o) Vs 1692 med Friherrinnan Brita Cronhjelm, f. Vu 
1661, död -^6 1697; 2:o) » lo 1698 med Margaretha töruflycht, 
f. i-Vn 1682, död 'V^ 1729. 182 SEKRETERARE 

1(>J)8— 1711 15) Magnus Sternell, se N:o 12 af Assessorer. 

1711—1718 16) Thomas Fehman, se N:o 15 af d:o. 

I7i4-i7i(> 17) Johan Retzius, Adlad Rosenstolpe, se N:o 23 af 

vice Presidenter. 
171(>— 1718 18) Olaus Benzelius, se N:o 29 af Assessorer. 

1718— 171H 19) Eric Ehrenhjelnn, se N:o 38 af Assessorer. 

1719 1725 20) Olaus Benzelius, Adlad Benzelstjerna, se N:o 

29 af Assessorer. 

1725—1781 21) Samuel Roselius, se N:o 24 af vice Presidenter. 

1781— 178J) 22) Martin Brusevitz, se N:o 57 af Assessorer. 

1789-1745 23) David Hollsten, se N:o 30 af Hof Rätts Råd. 

1745—1747 24) Jonas Robeck, se N:o 36 af d:o. 

1747-1764 25) Carl Daniel Forelius, f. 1710; Studerade vid Up- 

sala Academie och Disputerade in jure; Ausc. i Svea H. R. 
Vio 1727; Amanuens i Fiscals Contoiret 1728; E. o. Notarie 
vid Crim. Prot. Vt 1730; vice Notarie vid Civil Prot. ^Vo 1733; 
Förordnad till extra ordinarie domare i en sak 1737; Cancellist 
^*/6 1742; vice Advocat Fiscal ^'^/g s. å.; Efter Jiistitise Can- 
cellerens förordnande Actor i ett mål rörande uppror 1743; 
Föreslagen till Advocat Fiscal *% 1746; Notarie ^^9 s. å.; Se- 
creterare i en Riksens Ständers Commission s. å.; Secreterare 
i Hof Rätten ^% 1747; Adjungerad ledamot första gången 
1753; Lagmans n. h. o. v. »Ve 1761; Död 1764. 

Gift med Magdalena Fornelia, f. 1712, död ^^s 1778; dot- 
ter af Aktuarien Lars Fornelius och Magdalena Helin. 

1764-1761) 26) Johan Fredric Furtenbach, se N:o 107 af Asses 

sorer. 

1771-1772 27) Nils Nordeman, se N:o 114 af d:o. 

1772-I7jm 28) Carl Fredric Lindenbaum, f. 1733; Student i Up- 

sala; Anse. i Svea H. R. Ve 1755; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 
^Vö 1758; Första domareförordnande ^Ve 1759; Extra Riddar- 
hus Cancellist vid Riksdagen 1761; Uppförd på förslag till 
Borgmästare i Strengnäs ^^/s 1762; vice Notarie vid Civil. Prot. 
^Vio s. å.; Notarie Via 1766; t. f. Proto Notarie första gången 
/lo 1767; t. f. Secreterare Vt 1772; Secreterare ^Vis s. å.; Död 
Vi2 1799; ogift. 

IHOC)— 1810 29) Josua Sylvander, se N-.o 26 af Presidenter. 

1810-1834 30) Gustaf Schöne d. ä., se N:o 89 af Hof Rätts Råd. 

I8a4-18(3<5 31) Gustaf Schöne d. y., f. »Vi« 1804; Student i Up- 

sala; Ausc. i Svea H. R. ^^e 1826; E. o. Notarie ^^jxo s. å.; 
vice Notarie ^Ve 1828; E. o. Fiscal ^V» 1831; Fiscal ^ Ve 1832; 
t. f. Secreterare vid flera tillfällen 1832 och 1833; Constit. 
Secreterare ^Vi 1834; Secreterare Vn 1834; Hof Rätts Råd 
med rättighet att inträda i embetsutöfning näst efter då va- 
rande yngste Assessoren ^V» 1850; Riddare af Nordstjerne Or- 
den 1853; Död ^V^ 1866. / 


SEKRETERARE is:) 

Gift Vs 1835 med Aurora Wilhelmina Callerholm, f. ^Vi 
1813, död ^/i 1894; dotter af Lagmannea Nils Callerholm och 
och Fredrica Chariotta Göthe. 

32) Ernst Gustaf Björkman, f. -V? 1822 på Vatteusta I8f>7-1889 
i Stockholms län; Student i Upsala 1840; Hof Eätts Ex. Via 

1842; Ausc. i Svea H. R. -Via s. å.; E. o. Kanslist i Stock- 
holms stads Brandförsäkrings Kontor 1843; E. o. Notarie i 
Hof Rätten s. å.; Kanslist i Lagutskottet vid Riksdagen 1844; 
vice Notarie i Hof Rätten s. å.; E. o. Fiseal 1846; Fiscal ^^A 
1848; Första gången t. f. Domhafvande s. å.; vice Advocat 
Fiseal ^^/io 1850 — 1858, då tjensten indrogs; Andre Kammar- 
skrifvare i Brandförsäkrings Kontoret 1852; Kanslist 1853; 
Förste Kammarskrifvare s. å.; Ombudsman i Civilstatens Pen- 
sionsinrättning ^^lo s. å.; Notarie i Borgareståndet vid Riks- 
dagen 1856; Revisor i Brandförsäkrings Kontoret 1857; Secre- 
terare och Ombudsman i Pensionsinrättningen 1858; Konstit. 
Arkivarie i Hof Rätten ^Vs s. å.; Notarie i Borgare Ståndet 
vid Riksdagen 1859; Arkivarie i Hof Rätten ^^4 1861; Notarie 
i Brandförsäkrings Kontoret 1862 — 1882; Borgare Ståndets 
Sekreterare vid Riksdagen 1862; Riddare af Wasa Orden 1864; 
Borgare Ståndets Sekreterare vid Riksdagen 1865; Sekreterare 
i Hof Rätten Va 1867; Afsked från Sekreterare- och Ombuds- 
mansbefattningen i Pensionsinrättningen s. å.; Har 3 gånger 
varit Sekreterare hos Civilstatens fullmäktige; Riddare af Nord- 
stjerne Orden 1873; Afsked från Sekreterareembetet i Hof- 
rätten Vii 1889; Död ''U 1892. 

Gift »Vi 1854 med Anna Wendela Helena Fresk f . Vi 1833, 
död ^V« 1874; dotter af Arrendatorn af Wäsby Pehr Fresk 
och Charlotta Juliana Westman. 

33) Axel Emanuel Durlingr, f. ^/s 1861 i östraby; Juris 1890- 
Kandidat i Lund ^Vn 1883; E. o. Notarie i Svea H. R. Via 1883; 

t. f. Amanuens å Sekreterareexp. första gången V? 1885; vice 
Häradshöfding ^Vu 1887; t. f. Notarie Vi 1889; t. f. Sekrete- 
rare ifrån Vn 1889; Sekreterare ^V* 1890. 

Gift ^Vii 1891 med Emma Alfrida Sofia Hallström, f. ^Vn 
1864; dotter af Kamreraren i Mälareprovinsernas Hypoteks- 
förening, Auditören Gabriel Hallström och Matilda Lovisa Mar- 
gareta Esberg. Proto Notarier. Ifyn-WMj 1) Anders Schonberg, se N:o 64 af Assessorer in 3:a 

Classe. 
imy- mi 2) Peter Henricsson Hoffrén, Ausc. i Svea H. R. 

-Ve 1689; Proto Notarie i Hof Rätten ^V^ 1696; Advocat 
Fiscal i Kammar OoUegio 1697. 

Gift med en dotter af Professoren vid Upsala Universitet 
Carl Luudius. 

1697 1701 3) Jonas Robeck, Calmariensis ; Proto Notarie V» 1697; 

Död Vi 1701. 

1701—1718 4) Magnus Salanus, se N:o 16 af Assessorer. 

1714-1716 5) Olaus Plantin, se N:o 23 af Assessorer. 

1716— 17l« 6) Edvard Plaan, se N:o 28 af Assessorer. 

1718 -l72<s 7) Thomas Wadenstjerna, f. 1684 i Sthlm; Ausc. i 

Svea H. R. ^\'io 1705; Reste utrikes 1706; E. o. Notarie vid 
Crim. Prot. /'i 1711; vice Häradshöfding i Helsiugland 1713; 
Notarie /lo 1714; Proto Notarie »^A 1718; Död ^7* 1728. 

Gift Ve 1715 med Charlotta Strömner, f. Va 1691; dotter 
af Bergs Rådet Anders Strömner till Ekesund och Brita Grön* 
ling. .; 

1728—1731 8) Martin Brusevitz, se N.o 57 af Assessorer. 

1731-1782 9) Carl Bredberg, f. i Westergötland ; Ausc. i Svea H. 

R. 7ii 1716; E. o. Notarie 1719; vice Notarie 1725; Cancellist 
1727; Notarie ^V-^ 1728; Proto Notarie ^Va 1731; Död 'Vs 1732 
i Sthlm. 

1732-1733 10) Johan Gerdes, se N:o 21 af Presidenter. 

1733-173!) 11) David Hollsten, se N:o 30 af Hof Rätts Råd. 

1739-1740 12) Johan Fredric Flach, se N:o 31 af d:o. 

1740-1745 13) Jonas Robeck, se N:o 36 af d:o. 

1745-1748 14) David Steen, f. i Sthlm; studerade så vid in- som 

utrikes Academier; Ausc. i Svea H. R. ^/n 1722; E. o. Notarie 
vid Crim. Prot. ^Vs 1726; vice Notarie vid Civil Prot. 1728; 
Notarie ^Va 1736; Proto Notarie ^^/e 1745; Föreslagen till Ad- 
vocat Fiscal 1% 1746; Begärt och erhållit af sked ^V* 1'^'^^; 
Död ^Vio s. å. PROTO NOTARIER IHo 

15) Nils Stenman, se N.o 44 af Hof Rätts Eåd. 1748— 175« 

16) Johan Magnus Törling, se N:o 55 af d:o. 1757-1762 

17) Olof Aspman, se N:o 51 af d:o. 1758 -I7*i0 

18) Frans Paul Teuchler, se N:o 56 af d:o. 17(>2 
11)) Lars Fornelius, se N;o 102 af Assessorer. m2—um 

20) Johan Fredric Furtenbach, se N:o 107 af d:o. I7<>i 17(54 

21) Gabriel Franc, f. 1727; Ausc. i Svea H. E. »lo 17G5-17GG 
1746 ; AiuanneDsis s. å.; Förordnad till vice HäradshöfdiDg 
1751; Erhållit tillstånd att brukas vid Civil Prot. *% 1755; 
Cancellist 1757; Undfått hel Session ^Ve 1758; Secreterare vid 
2 Riddare Sjner 1759; Notarius ^Vs 1760; Kongl. Maj :ts full- 
makt att vara Häradshöfding och framdeles få njuta befordran 
dertill ^^/a 1762; Ledamot i en »särskilta Göta Hof Rätts Di- 
vision» /u 1762; Uppförd på förslag tiU Secreterare i Hof Rät- 
ten 1764; Proto Notarius ^^/g 1765; Adjungerad ledamot; Hä- 
radshöfding i Gestrikland Ve 176i>; Lands Secreterare i Gefle 
^7i2 1774; Afsked med Lagmans n. h o. v. Vi 1775; Död 
"A. 1806 i Sthlm. 

Gift i*/9 1776 med Maria Catharina Söderhjelm, f. ^Vii 
1756, död ^^7 1806; dotter af Åssessoren Eric Söderhjelm till 
TolfiEors bruk och Ulrika Plaan. 

22) Johan Gröning, se N:o 113 af Assessorer. 176(5- 1772 

23) Nils Norcteman, se N:o 114 af d:o. iim—rni 

24) Johan Carl Stillman, se N:o 69 af Hof Bätts Råd. 1771-1779 

25) Carl Henric Hahn, f. "/i 1755 i Landskrona; Stu' 1772-1775 
dent i Lund;^ Ausc. i Svea H. R. '-^'q 1752; E. o. Cancellist 
'Vi 1753; E. o. Notarius vid Crim. Prot. ^7» 1755; Cancellist 
i Riksens Ständers Commission ^Vj» 1756; vice Notarius vid 
Civil Prot. 2«/8 1758; Undfått half Session ^8/5 1759; Cancel- 
list i Hof Rätten ^12 1762; Constituerad att såsom Ombuds- 
man uti rättegångssaker biträda utländska rättssökande vid 
domstolarna i Riket 'Vi 1763; Notarius i Hof Rätten *Vii 
1765; Secreterare vid en Kongl. Commission till Fästnings- 
verkens öfverseende i Skåne 1767 och 1768; Proto Notarius 
^V9 1772; Uppförd på förslag till Advocat Fiscal ^Vu s. å.; 
Död 1^7 1775 i Sthlm; ogift. 

26) Carl Bergrenschöld, 1 ^'7 1736; Student i Upsala; 177.5-1774 
Ausc. i Svea H. R. 'V12 1754; Amanuensis i Eiscals Contoiret 

' ^Vi2 1755; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vs 1757; vice Nota- 
ne vid Civil Prot. ^'/4 1759; Förordnad att hålla Ting ^^ 1 
1760 och sedermera flera gånger; Erhållit half Session vid Ci- 
vil Prot. Vi* 1762; Notarius Via 1766; Kommit till åtnjutan- 
de af Notarie lön 400:de dahler Silfvermrt 1771; Uppförd i 
andra förslagsrummet till Secreterare Embetet ^^/lo 1772; Constit. 
Proto Notarius ^^^2 1773; Häradshöfding i Nerike '^Vn 1774; \m PROTO NOTARIER 

Lagmans titel Vi 1788; Död ^^/is 1808 på Hojen i Kräcklinge 
socken 

Gift 11/4 1776 med Eva Maria Lagerhjelm, f. »Ve 1746, 
död % 1822 på Hojen; dotter af Löjtnanten Johan Jacob 
Lagerhjelm till Hageberg och Sofia Helena von Essen. 

I77(i-1777 27) Carl Forelius, f. 'Ve 1738; Stndent i Upsala Vio 

1754, Sthlm.; Ausc. i Svea H. R. '^/i2 1757; Amanuensis i 
Secreterarens Contoir ^^\i 1758; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 
'Vs s. å.; Förordnad att förrätta ting 1761; Extra Fiscal ^^2 
1762; Flyttad till Civil Prot, s. å.; Undfått half Session 'Vu 
1763; Notarie ^Va 1768; Proto Notarie ^Vs 1776; fläradshöf- 
ding i Lifgedinget i Södermanland 'Va 1777; Död Vi 1808. 
Gift med Sara Cecilia Biberg, f. 1761, död ^Ve 1814. 

177(>-1780 28) Johan Wilhelm Herlin, se N:o 71 af Hof Rätts Råd. 

1777— 177H 29) Mårten Brusevitz, se N:o 118 af Assessorer. 

1778-1780 30) Carl Ziervogel, se N:o 70 af Hof Rätts Råd. 

1780—1787 31) Carl Petter Sebenius, se N.o 73 af d:o. 

1780—1784 32) Johan Eric Nibelius, se N:o 125 af Assessorer. 

1784-17JM) 33) Carl Gustaf Gråstéen, se N:o 75 af Hof Rätts Råd. 

1787-1789 34) Pehr Borup, 1 Vi8^1748 i Malmö; Student först i 

Lund, sedan i Upsala; Ausc. i^S^nea H. R. ^Via 1769; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. Va 1771; Ca,pcelli8t i Riksens Ständers 
ProtocoUs Deputation V» «. å.; vice Nataiie vid Civil Prot. ^V^ 
1774; Pörordnad att förrätta domaresyssi^r ^7» 1775 och se- 
dermera vid flera tillfällen; Notarie ^V* 177^; Föreslagen till 
Häradshöfding ^i/» 1782; Constit. Proto Notxrie ^b/^ 1784; 
Proto Notarie ^^e 1787; Häradshöfding i Rasbo,^axala, Bä« 
linge, Hagunda, Lagunda, och UUeråkers härad i IrgJLand V12 
1789; »Var den älskvärdaste umgängesman, glad, qvicX snill- 
rik ; I det sällskap, hvari han var, glömde alla tiden och iJinkte 
icke på att taga afsked, men då han aflägsnade sig ljöd ^t: 
'Nu går Borup'»; Död, ogift, i Upsala ^^/s 1805. 
1790 35) Johan Adam Widman, se N:o 76 af Hof Rätts Råd. 

1790-1797 36) Carl Fredric Grooth, 1 1750; Student i Upsala; 

Ausc. i Svea H. R. ^Vu 1772; Extra CanceUist Vio 1773; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. ^Vi2 1773; E. o. Canzlist vid Justi- 
tise Revisionen 1776; Förordnad till domaresysslors förrättande 
första gången ^7i9 1776; vice Notarie vid Civil Prot. ^/n 1777; 
Constit. Notarie ^V» 1780; Notarie Vs 1781; Proto Notarie Vs 
1790; Kongl. Maj:ts fullmakt på Häradshöfdinge namn, tur 
och befordringsrätt ^7» 1797; Afsked på begäran från Proto 
Notarii tjensten ^^lo s. å.; Förordnad att förestå en ledig Hä- 
radshöfdingetjenst i Upland; Häradshöfding i Färentuna, Er-' 
linghundra, Semminghundra och Långhundra härader ^"/i 1799; 
Död ^Vu 1800. 

Gift 1789 med Enkefru Christina Catharina Lavin. PROTO N0TARIP:R 187 

37) Eric Levin, se N:o 133 af Assessorer. l7fH)— 1791 

38) Carl Axel Levin, se N:o 29 af vice Presidenter. l7in-l7Jm 

39) Johan Adolph Sebenius, se N:o 138 af Assessorer. 179:j 

40) Fredric August Folcker, se N:o 82 af flof Rätts Råd. 1794-1798 

41) Olof Hortulan; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. 1797—1801 
R. ^Vi8 1778; E. o. Cancellist »A 1779; E. o. Notarie vid Crim. 

Prot. "/s 1780; vice Notarie 1782; E. o. Fiscal ^Ve 1784; Fiscal 
^Vio 1789; Notarie ^^jn 1790; Constit. Proto Notarie ^Vi 1794; 
Proto Notarie ^Vio 1797; Adjungerad ledamot första gången 
s. d.; Uppförd på förslag till Assessors beställning; Afsked */ io 
1801; Flvttade till Jönköpings län; Död efter 1807; trol. ogift. 

42) Conrad Johan Barledt, sedan Barlund, f. ^Vö n98-i8ii 

1752 i Lund; Juridisk ex. derst. ^Vis 1775; Ausc. i Götha H. 
R. Ve 1776; i Svea H. R. ^V* 1778; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. i*/4 1779; vice Notarie vid Civil Prot. Vt 1781; Fått 
half Session »/s 1783, hel Session V» 1784; E. o. Cancellist i 
Justitise Revisions Exp. ^j% 1786; Cancellist i Hof Rätten ^Viä 
s. å.; Registrator Vs 1790; Notarie ^Vi 1791; Enligt tillkänna- 
gifvande af honom i tidningarne Ve 1794 har Kongl. Maj:t 
»för anförda orsaker:» tillåtit honom att ändra sitt slägtnamn 
till Barlund; Constit. Proto Notarie ^/s 1796; Proto Notarie 
^Vs 1798; Adjungerad ledamot första gången 'Vs 1802; Erhållit 
Kongl. Majrts Bref på Assessors namn, heder och värdighet 
lika med Hof Rätts Assessorer ^% 1803; Varit åtta särskilda 
gånger af Hof Rätten å förslag till Assessors beställningar 
uppförd; Lagman på Gotland »Vt 1811; Död *^4 1820 i Sthlm. 
Gift 1787 i Lund med Anna Lindschoug, f. 1759, död 
1829 i Sthlm; dotter af Handlanden i Lund Jacob Lindschoug 
och Margreta Bering. 

43) Henning Jöran Linderstedt, se N.o 149 af Asses- isoi— 1802 
sorer. 

44) Carl Peter Mullin, f. 1764; Student i Upsala; Ausc. l«()2-1883 
i Svea H. R. 'Ve 1784; E. o. Cancellist ^Vs 1785; E. o. No- 

tarie Tid Crim. Prot. «Vi2 1786; Cancellist ^«A l'^88; vice No- 
tarie vid Civil Prot. ^V» 1790; Registrator ^Vi 1791; Notarie 
V4 1795; Constit. Proto Notarie Vio 1801; Uppförd å förslag 
till Gotlands Södra domsaga ^j% 1802; Adjungerad ledamot i 
Hof Rätten första gången Vi s. å.; Proto Notarie '^^jn s. å.; 
Uppförd å förslag till en Assessorsbeställning ^/i 1803, till 
domsaga ^Ve 1804, och till Assessor Vö 1805; Död, ogift, ^^s 
1833 i Sthlm. 

45) Johan Lundahl; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1785; E. isii-iHia 
o. Notarie ^^ji» s. å.; vice Notarie ®7io 1788; Erhållit half 

Session ^Vu 1790; Förrättat domaregöromål 1794 och 1795; 
Cancellist ^^2 1795; Notarie 1800; Constit. Proto Notarie 1806; 
Proto Notarie 1811; Afsked Vö 1813; Död efter 1823. lH<s PROTO NOTAKIEH 

isi.$ -1842 A6) Anders Henric Corvin, f. Va 1771; Philosophiie 

Magister; Ausc. i Svea H. R. Vio 1793; Extra Notarie ^Va 
1794; Extra Cancellist 6 s. å. ; vice Notarie ^\5 1795; t. f. 
Registrator /e s. å.; E. o. Cancellist i Utrikes Exp. ^*/4 179<r, 
Fått half Session i Hof Rätten 1798, hel Session ^7io 180(); 
Cancellist '^/u s. å. ; Notarie 1803; Kougl. Majrts fullmakt å 
Häradshöfdinge namn och heder 1805; Constit. Proto Notarie 
1812; Proto Notarie '5 1813; Af sked *Vi 1842; Död, ogift, 
•^79 1844 i Sthlm. 

isn:j~is44 47) Johan Christian Möllerstén, f. -Vu 1777; Student 

i Upsala, Stockh ; Ausc. i Svea H. R. -^/a 1798, i Stockholms 
Magistrat ^\^s 1799; E. o. Notarie ^Vi 1800; E. o. Notarie i 
Hof Rätten vid Brottmåls Prot. ^^^ i s. å.; vice Notarie vid Ci- 
vil prot. ^Vi 1802; FöTordnad till Domare förrättning första 
gången /12 s. å.; Cancellist ^/u 1807; Notarie ^**/io 1810; Con- 
stit. Proto Notarie *^/i2 1818; Adjungerad ledamot första gången 
1821; Uppförd i första rummet å Assessors förslag ^Vn s. å. ; 
Proto Notarie ^Vs 1833; Kongl. Maj:ts Bref på Assessors namn, 
heder och värdighet Vn s. å.; Afsked **/« 1844; Död -'^'2 1846. 
Gift 1804 med Anna Lovisa Lungdelius, f. ^Vi 1783, död 
^%i 1874. 

1S42- 1S58 48) Johan Peter Berg-, f. ^^n 1786; Ausc: i Svea H. 

R. «76 1804; E. o. Notarie ^^9 s. å.; vice Notarie ^Vi 1806; 
Cancellist »V12 1810; Notarie ^V» 1812; Constit. Proto Notarie 
1833; Proto Notarie *' 1 1842; Afsked »V* 1858; Död % 1863 
i Stockholm. 

1S44-1S(>1 49) Hans Peter Stodius, f. ^Via 1788; Ausc. i Svea 

H. R. i»/i2 1812; E. o. Notarie? ^/i 1816; vice Notarie *V% 
1817; Cancellist '^Vu 1819; Kongl. Majrts fullmakt på Härads- 
höfdinge namn, heder och värdighet med tur och befordrings- 
rätt ^V» 1829; Notarie ^»/lo 1832; Proto Notarie ^Va 1844; 
Efter den för Svea H. R. utfärdade Arbetsordning ^* 9 1858 
kallas åter Notarie; Afsked ^^2 ^861; Död *V'7 1873. Notarier. 1) Måns Olofsson; Notarie i Svea H. R. 1614; Aflade uni—um 
sin ed ^Vs s. å.; Begärt och erhållit afsked för sin ålderdom 

^Ve 1639. 

2) Israel Petri Schutz; Ausc. i Svea H. R. V12 1632; 1G31)-1642 
Actuarius /9 1635; Notarie »Ve 1639; Död 1642. 

3) Johannes Gubbert; Ausc. 1 Svea H. R. ^^5 1636; ib42-1(>44 
Actnarius 1631); Notarie '^/s 1642; Borgmästare i Arboga 1644; 

Xallas i »Arboga Känning» Johan Giibbert von Queckelberg. 

4) Eric Ericsson Dryselius, se N:o 27 af Assessorer 1U44— 1G51 
iu 3:a Classe. 

5) Eric Bring, Adlad Gyldenbring, se N:o 4*J af Asses- 1051— i(>r>4 
sorer in 2:a Classe. 

6) Hindric Assersson Fondeliud; Borgmästare i 1(>:>1— 1(>()0 
Hudiksvall; Förordnad, efter Drottning Christinse bref **/io 

1651, till andre Notarie i Svea H. R.; Snecederade Notarien 
Gjldenbring såsom primus Notarius /ii 1654; Död 1660. 

7) Johan Wallrawe; Actnarius i Svea H. R. *Vi2 1651; l«;r)4— 1<>(;5 
Andre Notarius In 1654; Häradshöfding; Död 1665. 

8) Petrus Jonae Salanus, se N:o 42 af Assessorer in ifJHO— i«hh 
Bra Classe. 

9) Laurentius Lundius; Ausc. i Svea H. R. *Vi2 1654; Miiy-imi 
vice Fiscal % 1658; Notarie ^»A 1665; Död 1667. 

10) Lars Månsson Mörling, se N:o 43 af Assessorer i(>(>7— i(>7i 
in 3:a Classe. 

11) Abraham Knoop; Advocat uti Lifgedinget; vice 1668 -167(> 
Fiscal i Svea H. R. *»/2 1666; Actuarius ^Vi» 1667; Notarie 

1668; Förste Notarie Vs 1671; Tillika Häradshöfding; Begärt 
och erhållit »dimission» för sin sjuklighet '^Vio 1676, men behöll 
sitt Häradshöfdinge Embéte. 

12) Eric Olofsson Lovisin, se N:o 12 af Advocat Fi- 1671-1674 
scaler. 

13) Lars Hieliman; Handlingsskrifvåre i Svea H. R.; 1(>74-1682 
Notarie V$ 1674; Död 1682. VM) NOTARIER 

167<>— 1G85 14) Petrus Komstadius; Handlingsskrifvare i Svea H. 

R. 1668; Notarie *Vio 1676; Begärt och fått afsked för sjuk- 
lighet och »tilltagande år» '7* 1685; LiqvidationsCommissarius 

^Vii s. å 
1682— 1G8I) 15) Abraham Hyltén, se N:o 12 af Sekreterare. 

1682— iGiM) 16) Daniel Flodberg; Ausc. i Svea H. R. ^Va 1681; 

Notariernes substitut 1682, då Hof Rätten kom att arbeta på 

2 Divisioner; Notarius s. å; Död 1690. 
1683-1691 17) Magnus Sternell, se N:o 12 af Assessorer. 

1685—1694 18) Anders Schonberg, se N:o 64 af Assessorer in 

3: a Classe. 
1689—1695 19) Eric Sparrman; Ausc. i Svea H. R. ^V^ 1Ö84; E. o. 

Notarie Vs 1686; Notarie ^lo 1689; Häradshöfding 1695; Död 

1709. 
16JM)— 1701 20) Magnus Salanus, se N:o 16 af Assessorer. 

1691—1711 21) Magnus Mörling, f. V» 1661; Ausc. i Svea H. R. 

^<>/io 1684; Cancellist ^Vio 1687; vice Notarie s. å.; Notarius 

Vs 1691; Död *7ii 1711, ogift. 
1695—1714 22) Barthold Festing från Åbo; Student i Åbo 1678; 

Ausc. i Åbo H. R.; Student i Upsala ^^/i 1686; Ausc. i Svea 

H. R. «Ve 1688; E. o. Notarie 1689; Notarie '^^t 1695; Trol. 

död 1714. 
1701—1710 23) Bengt Schening, f. i Skeninge 1656; Ausc. i Svea 

H. R. V9 1690; CancelUat »Via s. å.; E. o. Notarie ^Vs 1692; 

Notarie ^Vi 1701; Rådman i Sthlm 1710; Död derst. 1727. 
Gift 3% 1694 med Ingeborg Wallin, död 1722; dotter af 

Bibliothekarien och Director Musices i Upsala Carl Petersson 

Wallin och Elisabeth Göransdotter Holtz från Norrköping. 
1710-1714 24) Olaus Plantin, se N:o 23 af Assessorer. 

1711— i7i(> 25) Edvard Plaan, se N:o 28 af d:o. 

1714—1725 26) Samuel Roselius, se N:o 24 af vice Presidenter. 

1714—1718 27) Thomas Wadensljerna, se N:o 7 af Proto Notarier. 

1716—1721 28) Carl Johansson Wattrang, se N;o 39 af Asses- 

sorer. 
1718-1725 29) Anders Laurentin; Ausc. i Svea H. R. Ve 1708; 

E. o. Notarie /lo 1709; vice Notarie 1711; Notarie ^Vö 1718; 

Död -^'7 1725. 
1718-1727 SO] Gustaf Iser, Adlad Iserhjelm, f. ^Vta 1682 i Sthlm; 

Adlad jemte syskon V« 1689; Efter studier vid Aeademien i 

Upsala och der aflagdt Specimen Academicam samt utrikes 

resor Ausc. i Svea H. R. ^6 1711; E. o. Notarie vid Crim. 

Prot. V* 1712; vice Notarie vid Civil Prot. 1713; Notarie ^Vto 

1718; Afsked med Seereterare Caracter ^7? 1727; Död Vio 1735. 
Gift '^Ve 1727 med Christina Elisabeth von Numers, f. 

1697, död V4 1730; dotter af ÖfvereÉe Lieutenauten vid Lif 

Gardet Carl von Numers och Gundborg Elisabeth Fägerstjerna. NOTARIER 191 

31) Martin Brusevitz, se N:o 57. af Assessorer. 1721—1728 

32) Anders Grizeiius, f. i Södermanland; Ausc. i Svea 1725-17J)6 
H. R. ^Ve 1710; vice Notarie /lo 1714; vice Häradshöfding 

1717; Cancellist ^Vio 1725; Notarie ^Vi* s. å.; Föreslagen till 
Advocat Fiscal ^Va 1728; Död «% 1736. 

33) LaurentS Lauw, f. på Gotland; Efter 10 års idkade 1727—1744 
studier vid Academien i Upsala Ausc. i Svea H. R. V» 1715; 

E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vii 1717; vice Notarie vid Civil 
Prot. Va 1720; Cancellist ^Vi« 1725; Notarie 1727; Varit före- 
slagen till en Borgmästare och en Häradshöfdiuge tjenst, så 
ock till Secreterare beställningen i Hof Rätten; Död ^Ve 1744. 

34) Carl Bredberg, se N:o O af Proto Notarier. 1728—1731 

35) Petter Berger, f. 'Vi 1699 i Gestrikland; Ausc. i 1731-1733 
Svea H. R. ^% 1720; E. o. Notarie vi<f Crim. Prot. Vio 1721; 

vice Notarie vid Civil Prot. U 1722; Notarie ^^a 1731; Härads- 
höfding i Westmanland ^/s 1738; Föreslagen till Advocat Fiscal 
«/2 1740; Död ^V» 1742. 

36) Johan Fredric Flach, se N:o 31 af Hof Rätts Råd. 1733-1739 

37) David Steen, se N:o 14 af Proto Notarier. 173« -1745 

38) Johan Refteiius, se N.o 75 af Assessorer. 1739—1746 

39) Claes Jacob Gyldenadler, se N:o 81 af d:o. 1744-1747 

40) Johan Ehrenhjelm, f ^Vn 1712 i Sthlm; Ausc. i 1745-1753 
Svea H. R. ^% 1732; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret 

V? 1733; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 9 1735; vice Notarie 
med half Session vid Civil Prot. ^»A 1740; Erhållit full Session 
^76 1742; CanceUist \k 1744; Notarie ^Ve 1745; Häradshöf- 
ding inom Roslagen ^7t 1753; Död ^^s 1755 på Hormestad, 
begrafven i BiskopskaUa kyrka i Upland. 

Gift ^Vu 1740 med Anna Charlotta Appelbom, f. Vt 1710, 
död Vt 1763; dotter af Assessoren och Landssecreteraren Ha- 
rald Appelbom och Barbara Magdalena Ehrenhjelm. 

41) Carl Daniel Forelius, se N.o 25 af Sekreterare. 1746—1747 

42) Friherre Carl Johan Ridderstolpe, se N:o 38 af 1747 
Hof Rätts Råd. 

43) Johan Magrnus Törling, se N:o 55 af d:o. 1748-1757 

44) Jonas AschlJng, se N:o 54 af d:o. 1748-1757 

45) Olof Aspman, se N:o 51 af d:o. 1752-1758 
4(3) Petter Folcker, f. 1716; E. o. Cancellist i Geile 1752-1757 

Lands Cancellie 1735; Ausc. vid Råilstufvu och Kämnärs Rät* 
terna i Sthlm ^^i 1737, i Svea fl. R. ^/s 1739; E. o. Cancel- 
list /e s. å.; E. o. Notarius vid Crim. Prot. ^ ^e 1 742 ; TiUståud 
att brukas vid Civil Prot. ^% 1745; vice Notarius '^^lo 1747; 
Förrättat Notarie sysslan vid »Lif gardes General Krigs Rege- 
mentet, Krigs och Commissorial Rätterna under den tid en del 
af Regementet var till Finland Commenderat»; Notarius i Hof 
Rätten ^'Vio 1752; Häradshöfding i Piteå, Luleå, Råneå, Öfre 7r)o- IDJ NOTARIER 

och Nedre Torneå samt Öfre och Nedre Calix socknar i We- 
sterbotten, så ock Tomeå och Keimi lappmarker Vis 1757; 
Död '^«/i8 1775. 

Gift med Stina Catharina Folcker, död 1790. 

i7(;o 47) Johan August Grewesmöhien, se N:o 52 af Hof 

Rätts Båd. 

I7r)7 -17511 48) Eric Brandberg, f. 1716; Student i XJpsala; Under- 

domare vid deras Embetes förrättningar följaktig; Ausc. i Svea 
H. R. 'V9 1738; vice Borgmästare i Hedemora */ii 1742; Fört 
prot. i en Riksens Ständers Commission vid 1 743 års Riksdag; 
Åter vice Borgmästare i Hedemora 1744 — 1745; E. o. Notarins 
vid Crim. Prot. i Hof Rätten ^^/i 1745; Förorduad att såsom 
vice Häradshöfding hålla ting */« 1746 och jemväl sedermera, 
tid efter annan, domare sysslor förrättat; vice Notarins ^^U 
1748; CanceUist ^Vio 1752; t. f. Proto Notarie någon tid 1756; 
Notarins ^Vs 1757; Häradshöfding i Södra Gotlands domsaga 
^/ö 1 759 ; Bytt Jurisdiction med Häradshöfding Magnus Johan 
Lnndh i Wester Dalarne 1761; Afsked ^V» 1787; Död »Vi 1801. 

1757-1762 49) Lars Fornelius, se N:o 102 af Assessorer. 

1757-1762 50) Joachim Steen, f. 1721; Ausc. i Svea H. R. »Va 

1745; CanceUist ^^4 1748; Förordnaå att såsom vice Härads- 
höfding domaresysslor förrätta första gången ^/s 1750; Till- 
stånd att brukas vid Crim. prot. ^Vt 1755; Ombudsman vid 
Civil Statens Ebke och PupilJ Cassa **/6 s. å.; vice Notarins 
vid Civil prot. ^Vu 175&; Notarias -^/is 1757; Häradshöfding 
i Roslagen ^^/e 1762; Afsked ^Vs 1777; Ombudsman vid Enke- 
och Pupill Cassan ^^/s 1778; Död ^^/s 1793. 

Gift med Catharina Charlotta Widegren, f. 1729, död 1800 
i Sthlm; dotter af Tullförvaltaren i Norrköping, Assessoren 
Carl Fredric Widegren och Catharina Forsten. 

1758-1762 51) Johan Fredric Furtenbach, se N:o 107 af Asses- 

sorer. 

175J» 176a 52) Abraham Enågrius, f. 1721; Ausc. i Svea H. R. 

^^/i2 1746; Antagen till Lönings ProtocoUets förande *Vio 1748; 
E. o. Notarie vid Crim. Prot. /« 1750; vice Häradshöfding 
2%! 1750; Erhållit tillstånd att sitta vid Civil Prot. ^^/t 1755; 
Fått half Session vid Civil Prot. V» 1756; Cancellist ^V« 1758; 
Notarins ^Vs 1759; vice Advocat Piscals fullmakt "/n 1762; 
Häradshöfding i Medelpad Vt 1763; Auditeur vid Jemtlands 
Regemente ^Vs 1783; Afsked V* s. å; Död ^^/^ 1793. 

1760-1765 53) Gabriel Franc, se N:o 21 af Proto Notarier. 

1762-1766 54) Claes Engelcrantz, se N:o 105 af Assessorer. 

1762-1766 55) Johan Gröning, se N:o 113 af d:o. 

1762-1763 56) Nils Zeiién, se N:o 27 af vice Presidenter. 

1762—1766 57) Nils Nordennan, sé N:o 114 af Assessorer. 

17(J3 -1771 58) Johan Carl Stillman, se N:o 69 af Hof Rätts Råd NOTARIER 1J»;5 

59) Carl Estenberg, se N.o 74 af Hof Rätts Råd. 17G3-1772 

60) Carl Henric Hahn, se N:o 25 af Proto Notarier. I7«r)— I77i 

61) Carl Bergenschöld, se No 26 af d:o. I7(>fi-1774 

62) Carl Fredric Lindenbauni, se N:o 28 af Secrete i7(><> 1772 

Tare. 

63) Carl Forelius, se N:o 27 af Proto Notarier. I7(>s— 177« 

64) Johan Wilhelm Herlin, se N:o 71 af Hof Rätts 1770~177G 
Håd. 

65) Mårten Brusevitz, se N:o 118 af Assessorer. 1770—1777 

66) Eric Halldin; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1755; Leda- 1771-1777 
mot i en »särskilt Rätt» i Falun /* 1757; E. o. Notarie vid 

Crim. Prot. ^^4 1759; Förordnad att förestå Häradshöfding 
iSernanders Jurisdiction ^V? s. å. och sedermera flera gånger; 
Fått tillstånd att sitta vid Civil Prot. i Hof Rätten 1762; 
Erhållit half Session ^V»i 1763; Notarius 1771; Borgmästare i 
Hedemora 1777; Assessors Caracter 1779! Afsked 1783; Död 
^'i 1784. 

67) Carl Ziervogel, se N:o 70 af Hof Rätts Råd. 1772-1778 

68) Carl de Bränner, f. 1739: Ausc. i Svea H. R. ^V? 1772-17S8 

1759; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 'Vn 1760; Cancellist 'Vt 
1762; Förordnad till domaresjsslors förrättande 1764 och se- 
dermera vid flera tillfälleu; Notarie i Hof Rätten 1772; Död 
73^1788. 

Gift 177. med Margaretha Christina Forsberg, död ^ e 1777 
i Sthlm. 

69) Jacob LÖfman; Ausc. i Svea H. R. ^^aa 1757; E. o. 177:5—1774 
Cancellist -^/e 1759; E. o. Notarie ^^ u 1760; Förordnad att hålla 

Ting 1763; vice Notarie vid Civil Prot. ^'^ 3 1764; Notarius i Rik- 
seus Ständers Justitise Deputation från Riksdageus början /i 
1765 till dess slut ,10 176(); E. o. Fiscal i Hof Rätten Viä 1766; 
Fiscal ^V* 1770; Notarius /« 1773; Secreterare vid Sjö Assu- 
rance Öfver Rätten ,2 1774; Tjenstfri 1796; Död trol 1802. 

70) Carl Peter Stuart, f. 'Vs 1732; Gymnasist i Streng- 1774 1777 
näs; Student i Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1760; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. Vi« 1761; Erkäud af Ridderskapet och 

Adeln för Stuartska ättens hufvudman -^/e 1762; vice Notarie 
vid Civil Prot. i Hof Rätten ^** e 1764; Förrättat Cancellist 
syssla vid Riddarhus Cancelliet och fört Protocollet i Riksens 
Ständers Urskillnings Deputation 1765 och 1766; Cancellist i 
Hof Rätten -^i* 1766; t. f. Notarie ^Vs 1773; Förordnad att 
förrätta domaresysslor första gången V» s. ä.; Notarie Vs 1774; 
Död ^% 1777, slutande sin ättegren. 

Gift -^l2 1769 med Beata Sophia Brommia. 

71) Carl Petter Sebenigjs, se N:o 73 af Hof Rätts 177G-1780 

Råd. 

72) Johan Eric Nibelius, se N:o 125 af Assesorer.. 177G— 1780 

18 1 VM xotarip:k 

1777-1 7S4 73) Carl Gustaf Gråstéen, se N:o 75 af Hof Rätt» 

Råd. 
1777— 17.S7 74) Pehr Borup. se N:o 34 af Proto Notarier. 

177H-1784 75) Gustaf Gottfrled von Schantz, f. ^Ve 1749; Ausc. 

i Svea H. R. ^Vi2 1770; Amanuens i Advocat Fiseals Contoiret 
-^3 1771; E; o. Notarie vid Crim. Prot. *Vio s. å.; vice Notarie 
vid Civil Prot. ^Vi 1774; Cancellist *«/5 1776; Notarie V2 1778; 
Död, ogift, '7ii 1784. 

I77«_i7«j^ 70) Eric Magnus Lönnrot, se N:o 128 af Assessorer. 

1780-1700 77) Johan Adam Widman, se N:o 76 af Hof Rätts Råd. 

1781-17JM) 78) Carl Fredric Grooth, se N:o 36 af Proto Notarier. 

1781 1788 79) Carl August Grevesmöhien, se N:o 129 af As- 

sessor. 

1784—171)0 80) Eric Levin, se N:o 133 af Assessorer. 

1787—1791 81) Carl Axel Levin, se N:o 29 af vice Presidenter. 

1788— i7im 82) Johan Adolph Sebenius, se N:o 138 af Assessorer. 

1788—1792 83) August Lidström, f. 1750; Ausc. i Svea H. R. *-/n 

1775; E. o. Cancellist /t 1776; E. o. Notarie "/s s. å.; Be 
fordrad till Civil Prot. ^'Vs 1778; Fått half Session ^Vs 1780; 
Erhållit hel Session Vu 1781; Re^istrator V12 1784; Notarius 
V4 1788; Adjungerad ledamot; Constit. Proto Notarie 1791: 
Häradshöfding i Medelpad Vi« 1792; Lagmans fullmakt ^Vu 
1810; Död 30/3 1815. 

Gift l:o) med Anna Lovisa Tilländer, död 1791; 2:o) 1798 
med Margaretha Dorothea Tilländer. 
i7iK) 84) Carl Adolph Lönbohm, se N.o 22 af Aktuarier. 

1790-171)1 85) Fredric August Folcker, se N:o 82 af Hof Rätts 

Råd. 

17110—171)5 86) Henric Engmarck, se N:o 80 af d:o. 

171)0—171)7 87) Olof Hortulan, se N:o 41 af Proto Notarier. 

171)1-171)8 88) Conrad Johan Barledt, sedan Barlund, se N.a 

• 42 af Proto Notarier. 

171)3-1801 89) Lars Lidman, f. 1752; Student i Lutid; Ausc. i 

Svea H. R- 'Vn 1778; E. o. Notarie vid Crim. Prot. **A 1779; 
vice Notarie vid Civil Prot. Vs 1781; Förordnad till domare- 
förrättningar ^Vc) 1783 och sedermera vid åtskilliga tillfällen; 
Notarie i Hof Rätten ^Vi 1793; Constit. Proto Notarie ^Vm 
1797; Adjungerad ledamot första gången ^^/a 1798; Uppförd 
på förslag i första rummet till en ledig domsaga i Upland ^/u 
1798; Afsked med Assessors Caracter ^V^o 1801; Död 1835. 
Gift ^V? 1799 på Bredsjö i Jerlåsa socken, Upland, med 
Anna Petronella Christina R^^eck, f. "/a 1781; dotter af Ma- 
joren Olof Peter Rotenbur ffljj^ dbeck och Friherrinnan Maria 
Charlotta Lybecker. 

179o— 18(X) 90) David Johan Hllféétröm, se N:o 147 af Assessorer. 

1794-1801 91) Henning Jöran Linderstedt, se N:o 149 af d:o. NOTAKIEK liio 

92) Carl Peter Mullin, se N:o 44 af Proto Notarier. 1795—1802 

93) Anton Johan Wahlsljerna, f. Vi 1763; Ausc. i Svea I7ii7— 179H 
H. R; ^Ve 1781; Förordnad att förestå en Cancellist syssla Vs 

1782; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 'Vi 1783; Förordnad till 
domareförrättningar ^Vs 1787; vice Notarius ^'-^/e s. å.; E. o. 
Fiscal Al 1789; Cancellist ^Vit 1790; vice Häradshöfding 1794; 
Notarie 1797; Lands Secreterare i Stockholms län 1798; Lag- 
mans Caracter; Assessor å Justitise Divisionen i Commerce 
CoUegium 1813; Afsked; Död, ogift, ^Vi 1834. 

94) Anders Fredric Humble; Ausc. i Svea H. R. V? I7f)s— iso;j 
1780; Extra Cancellist Vi 2 s. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot. 

Vs 1782; vice Notarie vid Civil Prot. ^'/i2 1786; Erhållit half 
Session Vs 1790; Cancellist *Vii s. å.; Registrator ^Vs 1795; 
Notarie ^Ve 1798; Åter Cancellist 1803; Död trol. 1809 eller 
1810. 

95) Carl Boije, se N:o 86 af Hof Rätts Råd. 1798-1805 

96) Johan Lundahl, se N:o 45 af Proto Notarier. ) 800- 1811 

97) Algoth Carlander, se N:o 150 af Assessorer. I801— 180;^ 

98) Gustaf Schöne, se N:o 89 af Hof Rätts Råd. I8OI-I8IO 

99) Anders Gustaf Craelius, se N:o 160 af Assessorer, isoa— 1807 

100) Anders Henric Corvin, se N:o 46 af Proto No- I8O8— I8ia 
tarier. 

101) Magnus Héerman, se N:o 87 af Hof Rätts Råd. i8on— I8I0 

102) Peter Andreas Peterson, f. 1774; Ausc. i Svea 1805— 1812 

H. R. ^/lo 1793; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret ^^j 
17W; E. o. Notarie ^V» s å.; vice Notarie ^Vu s. å.; Undfått 
half Session '%o 1800; Cancellist -% 1803; Notarie -^'u 1805; 
Jemväl haft domareförordnanden; vice Advocat Fiscal hos Ge- 
neral Tull Arrende Societetens Fullmäktige; Kongl. Maj:ts 
Bref på Advocat Fiscals namn och heder samt tur och be- 
fordringsrätt ^''^/7 1809; Adjungerad ledamot i Hof Rätten för- 
sta gången ^^[9 s. å.; Död -'V12 1812 i Sthlm. 
Gift med Ebba Charlotta Engström. 

103) Anders Redin, f. 1757; Ausc. i Svea H. R. ^'/e 1807—1818 
1782; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vi-, 1785; vice Notarie 

vid Civil Prot. ^V» 1788; Undfått half Session ^'Vn 1790; Can- 
cellist »79 1796; Notarie 1807; Constit. Proto Notarie 1812; 
Notarie jemväl i Allmänna Magazins Directionen; Assessors 
namn och heder; Död, ogift, ^^/u 1818 i Sthlm. 

104) Johan Montelius, f. 1771; Ausc. i Göta H. R. \/5 I8O8-I8I2 
1793, i Svea H. R. '\'2 1794; Extra Cancellist Va s. å., i Ju- 

stitise Revisions Exp. ^^/å s. å.; E. o. Notarie i Hof Rätten 
^Vio s. å.; vice Notarie vid.^^yir Prot. ^Vio 1796; Varit Hä- 
radshöfdingar följaktig på ^A 1797--1799; Förorduad till 
domare sysslors förrättande iWö och sedermera åtskilliga gån- 
ger; Fått half Session i Hof Rätten /lo 1800; Kongl. Majits 1 11K> NOTARIER 

Fullmakt på UäradshöfdiDge namn och heder med tur och 
befordringsrätt ^Vi2 1802; Undfått hel Session vid Civil Prot. 
^Vs 1803; Uppförd på förslag till Assessors beställningar 1804 
och 1805; Erhållit Cancellist Lön 1805; Notarie ^^/n 1808; 
Hållit Lagmans Ting 1809; Uppförd i första rummet å Asses 
sors förslag ^% s. å.; Häradshöfdiug i Norra Jemtland 1812; 
Död "/lo 1848. 
1810 105) Johan Jacob Unfraun, f. 1773; Ausc. i Svea H. 

R. 20/e 1794; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Ve 1795; vice 
Notarie vid Civil Prot. /s 1798; Notarie 1810; Död, ogift, 1810. 

1810—1833 106) Johan Christian Möllersten, se N:o 47 af Proto 

Notarier. 

1810-1818 107) Pehr Adolph Sköldberg, se N:o 33 af vice Pre 

sidenter. 

1811—1834 108) Hans Georg Malmborg, f. 1779; Ausc. i Svea 

H. R. ^Vs 1803; E. o. Notarie »Vn 1803; vice Notarie ^Vi 
1805; Cancellist ^^'12 1808; Notarie '«/io 1811; Häradshöfdioge 
fullmakt 1820; Coustit. Proto Notarie 1828; Död % 1834 i 
Sthlm. 

Gift med Christina Wadstenins, död 1850. 

1812—1842 109) Johan Peter Berg, se N:o 48 af Proto Notarier. 

1813—1828 110) Magnus Abraham Segerheim, se N:o 103 af 

Hof Rätts Råd. 

18i(j— I83(i 111) Fredric Widegren, f. ^Vs 1785; Student i Upsala; 

Ausc. i Svea H. R. ^^/e 1803; E. o. Notarie vid Brottmåls 
Prot. ^Vii s. å.; vice Notarie vid Civil Prot. ^^9 1804; Förord- 
nad till domarebefattnin^ar första gången ^^/4 1806 och seder- 
mera vid flera tillfällen; vice Advocat Fiscal i Allmänna Ma- 
gazins Direction V12 1806 — 1819, då samma tjenst blef indra 
gen; Erhöll half Session vid Civil Prot. i Hof Rätten ^^ju 
1808; Constit. Fält Actnarie vid Kust Arméens General Krigs 
Commissariat ^,7 1809; Fält Advocat Fiscal (Jerst. ^Vt s. å.; 
Sedermera transporterad till Fält Secreterare tjensten; Cao- 
cellist i Hof Rätten ^V* 1812; Notarie ^Vs 1816; Adjungerad 
Ledamot första gången 1822; Uppförd på förslag till Asses- 
sors beställning ^Vs 1823 och sedermera flera gånger; Kongl. 
Maj:ts fullmakt på Häradshöfdinge namn med tur och be- 
fordringsrätt */7 s. å.; Förordnad att förrätta Lagmans Ting 
1830; Död Ve 1836. 

Gift 1820 med Sophia Margareta Boberg, f. 1792, död ^/J 
1822; dotter af Stenhuggare ålderman i Sthlm Matthias Bo- 
berg och Helena Wernström. 

1816—1825 112) Fredric Bergström, se N:o 100 af Hof Rätts Råd. 

I8IG-I8I8 113) Pehr Gustaf B^i^^ius, f. 1789; Ausc. i Svea H. R. 

2-/18 1807; E. o. Notarie ^Vc 1809; vice Notarie Vio 1811; No- NOTARIER 197 

tarie 1816; Proto Notarie vid Krigs Revisions Dep. af Kam- 
mar Rätten; Död ^Vio 1818; ogift. 

114) Pehr Jacob Lundéen, se N:o 181 af Assessorer. 1818-1830 

115) Hinric Hasselhuhn,! 1782; Philosophise Magistor; 1819—1882 
Ausc. i Svea H. R. Vn 1808; E. o. Notarie ^Vi 1809; vice 

Notarie Vio 1811; Notarie 1819; Dod, ogift, ^V» 1832. 

116) Carl Salomon Hedberg, se N:o 23 af Aktuarier, 1819-1825 

117) Adolf Emanuel Widegren, se N:o 187 af As- i«25-i835 
sessorer. 

118) Jacob Eric Jerström, se N:o 112 af Hof Rätts 1825-1836 

Råd. 

119) Fredric Reinhold von Troil, f. Vi 1790; Ausc. i 1828-1833 
Svea H. R. Vii 1809; E. o. Notarie ^Ve 1810; vice Notarie Vs 

1815; CancelKst; Notarie 1828; Död, ogift, Vs 1833. 

120) Axel Fredric Gyllenhammar, f. ^Vs 1802 på 1830-183(3 

Sundbjhoim i Södermanland; Juris Candidat i Upaala 1822; 
Ausc. i Svea H. R. V12 1822; E o. Notarie ^Ve 1823; vice 
Notarie ^7io 1825; vice Häradshöfding '^6 1826; E o, Fiscal 
'^9 1828; Fiscal ^Vs 1830; Notarie ^Vu s. å.; Kongl. Maj:ts 
Bref på Häradshöfdinge namn, heder och värdighet med tur 
och befordringarätt ^Vz 1831; Adjungerad ledamot ^% 1833; 
Häradshöfding i Sjuhundra, Närdinghundra och Lyhundra hä- 
rad samt Frötuna och Länna skeppslag i Roslagen ^V? 1836; 
Ledamot af Lagberedningen ^Vii 1848; Justitise Råd ^Vn 1850; 
Riddare af Nordstjerne Orden ^Vi 1853; Kommendör af samma 
Orden ^s/^ 1859; Afsked ^Vs 1863; Död Va 1864 i Sthlm. 

Gift 27,0 1838 i Stockholm med Stifts Fröken Maria Ca- 
tharina Sparre af Rossvik, f. *Vii 1815 i Uddevalla, död ^^/q 
1883 i Norrköping; dotter af Krigs Rådet Fredric Sigge Sparre 
och Maria Catharina Lindgren. 

121) Hans Peter Stodius, se N:o 49 af Proto Notarier. 1832-1844 

122) Gustaf Bohman, f. Vu 1784; Ausc. i Svea H. R. 1833-1848 
Vii 1815; E. o. Notarie ^Vi 1816; vice Notarie «% 1817; Can- 

cellist ^Vio 1819; Kongl. Maj:ts Bref på Häradshöfdinge namn, 
heder och värdighet; JN^otarie ^^s 1833; Afsked 28/9 1848; Död 
^Vs 1866. 

123) Axel Eric Åstrand, 1 ^^7 1796; Ausc. i Svea H. 1833-184f5 
R. "/12 1814; vice Häradshöfding Vn 1820; E. o. Notarie V» 

1822; vice Notarie V« 1823; CancelUst Vi« 1825; Notarie »Vs 
1833; Afsked ^Vio 1846; Död, ogift, 1862. 

124) Johan Bernhard Girola, f. 1795; Ausc. i Svea 1834--183B 
H. R. 13/4 1820; E. o. Notarie 1% 1821; vice Notarie Vs 1824; 

vice Häradshöfding ^^/u 1825; Cancellist; Kongl. Maj:ts Full- 
makt på Häradshöfdinge namn, heder och värdighet med tur 
och befordringsrätt; Notarie 1834; Död ^Vn 1836 i Sthlm, 
ogift. 


i 1H8()-1S37 ^•>^ XOTAUIEK 

l«:jr)-l.sm) 125) Nils Olof Alner, t »/lo 1788; Philosophise Magister 

och Juris Oandidat; Ausc. i Svea H. R. ^a 1816; E. o Notarie 
'% 1817; vice Notarie ^Vs 1819; CaDcellist; Notarie -Va 1835; 
Kongl. Maj.ts Fullmakt på Häradshöfdinge namn, heder och 
värdighet med tur och befordringsrätt 1837; Häradshöfding 
i Vestra Helsinglands domsaga »O/g 1839; Död Va 1856 i Sö- 
derhamn. 

Gift \/9 1843 med Anna Sofia Mosin, f. 'Vi 1805, död '-/i 1887. 

126) Mathias Gabriel Rosén, Friherre von Rosén, 
f. 'Vs 1801 i Sthlm; Student i Upsala; Anse. i Svea H. R. ^^'12 
1820; E. o. Notarie Vs 1822; Kammar Junkare 1823; vice No- 
tarie vid Civil Prot. --/a 1825; Secreterare och Ombudsman 
vid Seraphimer Lazarettet; Cancellist i Hof Rätten ^^n 1831; 
Advocat Fiscals namn, heder och värdighet ^Vn 1834; Notarie 
^V« 1836; Adjungerad ledamot i Kammar Rätten Ve 1837; 
Tfammar Rätts Råd **/i2 s. å.; Canzlist vid Kongl Majrts Or- 
den -Vii 1844; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vii 1848; Af- 
sked från Kammar Rätts Råds Émbetet ^Vn 1850; TuUför- 
valtare i Cariskrona Va 1858; Af sked derifrån ^s 1860; Fri- 
herre efter fadren Presidenten Erik Gabriel von Roséns död 
^"'9 1866; Död 8/5 1871 i Sthlm. 

Gift 'Vo 1828 i Sthlm med Carolina Maria Wilhelmina 
Willman, f. -'V? 1803, död *Vi? 1863 i Upsala; dotter af Kam- 
reraren i Commerce OoUeginni Lorentz Henric Willman och 
Christina Catharina Sundblad. 
18:)(5-l^;(>5 127) Fredric Rung, f. "/lo 1801; Juris Candidat i Up- 

sala; Ausc. i Svea H. R. *^/7 1823, vid Rådhus och Kämnärs 
Rätterna i Sthlm ^Vio s. å.; E. o. Notarie vid Brottmåls Prot. 
i Hof Rätten '/s 1824; vice Notarie vid Civil Prot. % 1825; 
Erhållit half Session Vio 1828; Amanuens i Secreterare Exp. 
Vio s. å.; Domareförordnande första gången 'Vn s. å. och vid 
flera tillfällen; vice Notarie vid Rådhus Rätten ^Va 1830; Can- 
cellist i Hof Rätten ^^/n 1832; E. o. Cancellist hos Directio- 
nen öfver Civil Statens Pensionsinrättning ^12 s. å.; Undfått 
vice Häradshöfdinge namn ^Va 1833; Erhållit Kongl. Maj:ts 
Bref på Häradshöfdinge namn, heder och värdighet med tur 
och befordringsrätt ^Vn 1834; t. f. Cancellist och t. f. Secre- 
terare hos nämnda Direction ^^/s 1835; Notarie i Hof Rätten 
^% 1836; t. f. Secreterare ^Vs 1839 och sedermera vid sär- 
skilta tillfällen; Adjungerad ledamot första gången Vio 1839; 
Constit. Proto Notarie /i 1841; Uppförd å Assessors förslag; 
t. f. Cartte Sigillatse Kontrollant i Hof Rätten 1848; Kassör 
vid Civil Statens Pensions Inrättning ^^/la s. å.; Riddare af 
Wasa Orden 1860; Död ^Vs 1865. 

Gift '^•*/ii 1834 med Carolina Gustafva Schöne, f. Vi« 1802, 
död ^»12 1872. NOTARIER UMJ 

128) Lars Henric Wretman, se N:o 24 af Aktuarier. is;:5(>— is4l 

1213) Christopher Hederström, se N:o 115 af Hof is;i<;-i84i 
Rätts Råd. 

130) Carl Ludvig Martin, f. ^Vb 1803; Ausc. i Svea i8:58-is«8 
H. R. ^^12 1823; E. o. Notarie ^Vio 1825; Domareförordnande 

första gången ^Vii s. å. och sedermera under åtskilliga tider 
till 1838; Canzlist vid Flottans Station i Sthlm Ve 1827—1834; 
vice Notarie i Hof Rätten ^^'e 1827; Erhöll half Session ^V^ 
1831; Copist ^Vö 1833; vice Häradshöfding *7i2 s. å.; Cancellist 
i Hof Rätten ^'/lo 1834; Notarie ^7i 1838; Registrator i Ex- 
peditions Utskottet vid Riksdagen 1840 och 1841 samt upp- 
rättat det s. k. Allmänna Registret öfver Bihanget till Riks 
Ståndens protocoll; Uppförd på förslag till domsaga ^^/i2 1841; 
t. f. Cartse Sigillatse Kontrollant jemte Notarien Agrell 1865; 
Riddare af Wasa Orden 18G6; Död ^Vi 18G8. 

Gift ^7 1842 med Nellj Charlotta Palmborg, f. Vi 1814; 
dotter af Kontorsskrifvaren å Stockholms Postkontor Carl 
Fredrik Palmborg och Catharina Charlotta Waller. 

131) Theodor Winckler, f. ^^i 1797; Ausc. i Svea H. I85i)-1847 
R. '«/8 1824; E. o. Notarie ^Vs 1826; Cancellist ^»/s 1834; No- 
tarie 1839; Död ^Vs 1847. 

Gift ^^^jio 1844 med Carolina Charlotta Ljunglöf, f. "^V* 
1812, död 1889; dotter af Sjökaptenen, sedan Landtbrukaren 
Carl Ljunglöf på Ribbingelund och Anna Charlotta Forsman. 

132) Sten Porce Gethe, f. V12 1804; Ausc. i Svea H. 1841-1845 
R. ^7i2 1825; E. o. Notarie 'V2 1827; vice Notarie ^% 1828; 
CanceUist ^'/e 1836; vice Häradshöfding ^V^s 1840; Notarie 

\\l 1841; t. f. Krigs Piscal 1842; Krigs Hof Rätts Råd 1845; 
Död 7ii 1852 i Sthlm. 

Gift 'V12 1838 i Sthlm med Johanna Helena Charlotta 
Juliana Elgenstjerna, f. »V* 18.17 i Örebro, död Vio 1897; dot- 
ter af Medicine Professorn Nils Wilhelm Elgenstjerna och Jo- 
hanna Carolina Cederstedt. 

133) Anders Fredrik Jansson, f. ^^/\q 1801; Ausc. i 184i-18öo 
Svea H. R. ^^U 1828; E. o. Notarie s. å.; vice Notarie 1830; 
Amanuens i Secreterare Exp. 1832; Cancellist ^ Ve 1836; Audi- 

teur vid Lif Bevärings Regementet Vg 1840; Notarie i Hof 
Rätten ^^/lo 1841; Riddare af Wasa Orden 1855; Af sked från 
Regementet; Död V4 1860; ogift. 

134) Knut Wilhelm Sandels, f. Vi 1808; Ausc. i Svea 1842-1843 
H. R. ^Ve 1827; E. o. CanceUist i Nedre Justitiee Revision; 

vice Notarie i Hof Rätten; Kammarjunkare ^^/s 1829; vice 
Häradshöfding; Cancellist ^lo 1836; Notarie ^Vi 1842; Härads- 
höfding i Westmanlands norra domsaga ^5 1843; Död ^/n 1860 
j)å sitt boställe Mälbj. 200 NOTARIER 

öift ^V7 1833 med Carolina Johanna Liebholtz, f. »Vio 1806, 
död ^Vs 1889 i Sthlm. 

1843-1857 135) Johan August Sjögréen, f. -Vi 1805; Ausc. i 

Svea H. R. ^Ve 1828; Cancellist «/i2 1836; Notarie ^Vs 1843; 
Död ^Vs 1857 i Sthlm. 

Gift Vi 1832 med Eva Carolina Öhrström, f. 'ji 1811, död 
^Vs 1857. 

1844-1854 136) Claes Gustaf Sporrong, f. ^Vio 1803; Ausc i 

Svea H R. -Vio 1828; Cancellist ^Vi 1837; Notarie 1844; Död 
. 25/6 1854; ogift. 

1845-1874 137) Johan Jacob Agrell, f. ^Ve 1804; Aasc. i Svea 

H. R. Vu 1829; Amanuens i Secreterare Exp. 1836; Cancellist 
^7i 1838; Notarie ^^i 1845; t. f. Cartse Sigillatse Kontrollant 
jemte Notarien Martin 1865; Af sked från Notarietjensten U 
1874, med tillstånd att tills vidare qvarstå såsom stämpelkon- 
troliant; På begäran derifrån entledigad »V12 1874; Död »% 
1881 i Sthlm. 

Gift; hustrun död före mannen. 

1846-1857 138) Johan Albert Wulff, f. Ve 1807; Ausc. i Hof Rät- 

ten öfver Skåne och Blekinge ^Vt 1828; Erhöll första Domare- 
förordnande ^Vi 1830; vice Häradshöfding Vi 1833; Extra No- 
tarie i Svea H. R. ^V* 1833; Förordnad att förvalta domare- 
embete vid särskilda- tillfällen; vice Notarie ^7» 1834; Af 
Kongl. Maj:t tillagd Häradshöfdinge namn, heder och vär- 
dighet med tur och befordringsrätt Vs 1835; Förordnad att 
förrätta Lagmansting 1839 och 1840; Cancellist ^Vs 1839; 
Dessutom varit Kämners Praeses, Civil Ledamot i Krigs Rätter 
och förestått Borgmästareembete ; Notarie *®^io 1846; Död ^V4 
1857, ogift. 

1847-1848 139) Carl Arnold Louis Du Rées, f. V» 1812; Ausc. 

i Svea H. R. ^s 1834; E. o. Cancellist i Justitise Fördelningen 
af Kongl. Maj:ts Cancellie s. å ; E. o. Notarie i Hof Rätten 
/e s. å.; Cancellist Vn 1841; Notarie 1847; Död ^V» 1848. 

1848-1851 140) Fredric Georg Isberg, f. ^^h 1813 i Sthlm; Ausc. 

i Svea H. R. ^^lo 1834; E. o. Cancellist i Nedre Justitise Re- 
visionen s. å.; Cancellist i Hof Rätten V2 1842; Advocat Fi- 
scals n. h. o. v.; Notarie ^^jia 1848; Häradshöfding i Mellersta 
Roslags domsaga ^Vio 1851; Riddare af Nordstjerne Orden 
1866; Död ^Vs 1874 i Sthlm. 

Gift Vo 1849 på Ölsboda med Hedvig Carolina Strokirk, 
f. »V4 1816, död 24/4 1865 i Sthlm; dotter af Brukspatron Jeppe 
Strokirk och Hedvig Magdalena Broms. 

1848-1875 141) Victor Anneli, f. ^V^ 1810; Ausc. i Svea H. R. ^Vt 

1834; Cancellist ^Vs 1843; Notarie »Vio 1848; Afsked ^Ve 1875; 

Död V12 1880. 

Gift ^7i2 1847 med Clara Maria Elisabeth Krafft, f. Vio j NOTARIER 2(.n 

1814; död ^\/u 1891 på Alnarp; ji^aka efter Kongl. Sekretera- 
ren Fil. D.r Claes tfohan Reinhold Carlsson samt dotter af 
Professorn vid Målare Akademien Per Krafft och Brita Sophia 
Eobsahm. 

142) Johan Fredrik Forsstrand, se No 25 af Ak 1H52-I8f)j) 

tuarier. 

143) Carl Daniel Poppius, f. »Vs 1817; Student i Up- 1854-1861 
sala, Vestm.; Första inträde i statens tjenst 1837; Juris Kan- 
didat 1844; Ausc. i Svea H. R. ^Ve s! å.; E. o. Notarie ^Vs 

1845; vice Häradshöfding »7i2 1847; vice Notarie «> 1848; 
E. o. Fiscal "/12 s. å; Fiscal «Vio 1850; Notarie ^Vio 1854; 
Häradshöfding i Yestmanlands Norra domsaga ^Vs 1861; Af- 
sked ^Vd 1882; Död, ogift, 1883. 

144) Thure Fredric Reinhold Freidenfelt, f. '^12 1857— 1882 

1816 på Alebäck, Skaraborgs län; Student i Upsäla ^^/e 1835, 
Vestg.; Juris Kandidat ^Vi2 1840; Ausc. i Svea H. R. ^e/s 1841; 
E. o. Notarie **^ 5 s. å.; vice Häradshöfding under Göta H. R. 
^Vs 1844; vice Notarie i Svea H. R ^^/e 1845; Amanuens ^Vis 
1846; Cancellist ^^ 10 1848; Adjungerad ledamot i Göta H. R. 
1851—1852; Konstit. Notarie i Svea H. R. ^^^s 1857; Notarie 
374 1861; Riddare af Wasa Orden V12 1876; Afsked ^Va 1882. 
Gift Vio 1858 på Lindormsnäs i Upland med Göta Josefina 
Virginia Ekenstam, f. ^7» 1823 på Väsby i Tumbo socken, Sö- 
dermanland; dotter af Kaptenen Johan Otto Ekenstaqa och 
Maria Katarina R^os. 

145) Johan Åkerblom, se N:o 232 af Assessorer. 1857—1860 

146) Wilhelm Daniel Salomon Jacob Königsfeldt, i858 -1887 

f. *^/io 1820 i Ö. Sallerups socken, Malmöhus län; Student i 
Lund 1836; Philosophise Kandidat *®/i2 1841; Disputerade pro 
gradu *^/6 1843; Hof Rätts ex. Vs 1844; Promoverad Philoso- 
phise Doktor ^Ve s. å.; Ausc. i Svea H. R. ^Ve s. å ; E. o. No- 
tarie *Vi 1845; vice Notarie *% 1846; Domareförordnande 
första gången ^Vn 1847; Amanuens ^^/s 1849; vice Härads- 
höfding «79 1851; Konstit. Notarie »7» 1858; Auditör vid Lif- 
bevärings Regementet V12 s. å.; Notarie ^^k 1861; Sekreterare 
och Ombudsman i Civilstatens Pensionsinrättning ^^/s 1867 — 
^Vs 1882; Riddare af Wasa Orden Vis 1875; Adjungerad le- 
damot första gången Vio 1877; Afsked från Notarietjensten V12 
1887; Promoverad till Filosofie Jubeldoktor »Vs 18Ö4. 

Gift 2/6 1854 i Sthlm med Elisabeth Chariotta Selmer, f. 
Vu 1823 i Kristiania, död »Ve 1871 i Sthlm; dotter af Kap- 
tenen i norska armén Selmer och h. h., f. d'Unker. 

147) Gustaf Wilhelm Westberg, f. ^Ve 1822; Student i858 i87i 

i Upsala »Ve 1839, Stockh.; Juris Kandidat 2% 1846; Ausc. i 
Svea H. R. »/g s. å. ; E. o. Notarie ^^9 s. å.; Domareförord- 
nande första gången »Vio 1848; vice Notarie ^»/s 1849; vice •ioj NOTAKFEH 

Häradshöfding ^a/g 1852; Konstit. Notarie ^Vs 1858; t. f. Pro- 
tokolls Sekreterare i Justitise Revisions Exp. Vi 2 1860; Notarie 
i Hof Rätten ^^A 1861; Ombudsman vid Stockholms stads 
Brandförsäkringskontor ^Vs 1869; Protokolls Sekreterare 'Vi 
1871; Afsked från Ombudsmansbefattningen ^'^/i 1883; Riddare 
af Wasa Orden =^7ii 1883; Afsked »A 1887. 
1858 - iH^n 148) Nils Albrecht von Sydow, se N:o 235 af Assessorer. 

i8r>8 i8(i2 149) Carl Victor August Ingeström, f. -V12 1826 i 

Vimmerbj; Student i Dpsala Via 1843; Hof Rättsex. ^"/ii 1846; 
Ausc. i Svea H. R. ^^9 1847; E. o. Notarie ^/n s. å.; Vice 
Notarie ^^i 1849; Kanslist i Kammar Rätten ^Vt 1856; Kon- 
stit. Notarie i Hof Rätten 'Vs 1858; Notarie ^Vi. 1861; Brott- 
målsnotarie vid Stockholms R. R. ^;io 1861; Notarie i 
Kammar Rätten -^/4 1862; Afsked från Notarietjensten i 
Hof Rätten- V12 s. å ; Notarie i Stockholms stads Förraynda- 
rekammare \/2 1867; Riddare af Wasa Orden 1877; Sterbhus» 
notarie i Sthlm ^Vs 1886; Afsked /12 1896. 

Gift 22/10 1861 med Fanny Maria Laurén, f. Va 1842; dotter 

af Juveleraren J. W, Lanrén och Maria Catharina Grunden. 

1858 -mu 150) Per Henric Wendtland, f ^Vh 1824; Hette Lampa, 

men antog 1844 sin modermoders slägtnamn Wendtland; Avisc. 
i Svea H. R. ^^/7 1847; E. o. Notarie '-^9 s. å.; vice Notarie 
•^\5 184!); Domareförordnande första gången ^Vs 1852; vice 
Häradshöfding ^Vs 1853; Konstit. Notarie ^^^ 1858; Notarie 
=^% 1^61; Afsked Vio 1867; Utöf\ade derefter Advokatverksam- 
het i Sthlm; Död Vt 1887 i Sthlm. 

Gift med Christina Olsson, f. 1835. 

18G0— 18G4 151) Johan Otto Wedberg, se N;o 245 af Assessorer. 

18(i()-l877 152) Carl d^Aubigné, f. Vi 1826; Student i Upsala 

1845, Östg.; Hof Rättsex. ^Vs 1850; Ausc. i Svea H. R. -^Ve 
s. å.; E. o. Notarie ^Va s. å.; vice Notarie *Vi 1852; Domare- 
förordnande första gången ^Vä 1853; t. f. Notarie i Hof Rät- 
ten första gången V2 1856; Konstit. Kopist i Justitise Revisions 
Exp. i^ö 1858; Konstit. Notarie i Hof Rätten ^V^ 1860; No- 
tarie ^^i 1861; Konstit. Kanslist i nämnda Exp. 1861; Kanslist 
derst. ^Vs 1871; Tjenstledig från Notarietjensten 1874; Afsked 
derifr. ^Ve 1877; Afsked från Kanslistbefattningen 1879; Död 
^Vs 1887. 

Gift 1871 med Maria Margaretha Lundberg, f. 1841, död 
'Vn 1893. 

I8(n-i88<; 153) Carl Ottmar Törnebladh, f. ^Vio 1821 i Sala; 

Student i Upsala 1836; Philosophise Kandidat 1842; Doktor 
1845; Juris Kandidat s. å.; Ausc. i Svea fl. R. *Vii s. å.; E. 
o. Notarie ^Vi 1846; vice Notarie ^®/i 1848; Domareförordnande 
första gången ^Vio 1854; vice Häradshöfding '^i 1856; Notarie 
2^3 1861; Afsked ^Vn 1886. NOTARIER ioa 

154) Carl Herman Broberg, f. ^75 1829; Student i i.sfU-i876 
Upsala 1846, Stockh; Ho£ Eättsex. »^5 1850; Ausc. i Svea 

H. R. 2^6 s. å.; E. o. Notarie »% s. å.; vice Notarie ^^/i 1852; 
Domareförordnande första gången Vii 1854; t. f. Notarie för- 
sta gången V2 1856; Kopist i Justitiae Revisions Exp. ^Vi 1856; 
Notarie i Hof Rätten ^^4 1861; Kanslist i nämnda Exp. ^^/s 
1867; Adjungerad ledamot i Hof Rätten första gfången Vs 1872; 
Protokollssekreterare Vn 1876; Död i Sthlm ^^h 1881. 

Gift ^^/3 1863 med Thekla Louise Dorothea Krook, f. 2^/lo 
1843; omgift ^Ve 1883 med Komministern i Klara församling 
Karl Bernhard Wadström. 

155) Karl Barthelson, f. ^^4 1826; Student i Upsala 18U1-1890 
1843, Upl ; Hof Rättsex. Ve 1847; Ausc. i Svea H. R. ^Ve s. å.; 

E. o. Notarie ^Vu s. å.; vice Notarie ^^/9 1849; Domareförord- 
nande första gången ^9 1852; vice Häradshöfding /12 1853; 
Notarie ^^4 1861; Död •> 181)0. 

Gift ^V9 1859 med Augusta Charlotta Berglind, f. ^\/i 1834. 

156) Johan Gustaf Broomé, f. 1824; Ausc i Svea I86i-18G4 
H. R. »"/t 1849; E. o. Notarie ^Vo s. å.; vice Notarie »79 1850; 

Törsta domareförordnande ^®/i2 s. å.; vice Häradshöfding 'Vii 
1852; Notarie ^Vis 1862; Häradshöfding i Hedemora domsaga 
^7i2 1864; Död ^Vio 1870. 

Gift ^^6 1862 med-Mathilda Smith, f. ^4.1826. 

157) Carl Edvard Böök, se N:o 139 af Hofrättsråd. is(;4-i872 

158) Christian Ahlgren, se Nro 134 af d:o, I8<>r>— i«(J8 

159) Carl Gustaf Dahl, f. 'V5 1829; Student i Upsala is(>5 
1847; Hof Rättsex. ^79 1853; Ausc. i Svea H. R. Va 1854; 

E. o. Notarie ^V» s. å.; Första domareförordnande Vs 1855; 
vice Häradshöfding ^V9 1857; vice Auditör vid Svea Artilleri 
Regemente 1858 — 1868; Konstit. Kopist i Justitie Revisionen 
1861; Andre Aktuarie vid Stockholms R. R. 1865; Notarie i 
Hof Rätten ^V* s. å.; Afsked derifrån Vi« s. å.; Kopist i 
Justitierevisionen *Vio 1866; Brottmålsnotarie vid Stockholms 
R. R. Vs 1867; Civilnotarie 1872; Rådman i Sthlm ^V» 1877; 
Sekreterare och Ombudsman i Stockholms stads Sparbank ; Af- 
sked derifrån 1894; Död ^s 1895 i Sthlm. 

Gift ^U 1863 med Bertha Amanda Maria Sellström, f. 
1837. 

160) Erik Vilhelm Casimir Planting-Gyllenbåga» I805-I878 

f. 1V9 1881 på Landeryd, Småland; Student i Upsala ^/ 12 1851; 
Hof Rättsex. ^^/9 1855; Ausc. i Svea H. R. V10 s. å.; E. o. 
Notarie ^Vio s. å.; vice Häradshöfding ^Vö 1860; Notarie ^Vio 
1865; Förestått domsagor inom Stockholms, Upsala och Gefle- 
borgs län omkring 10 år; Häradshöfding i Oppunda och Vill- 
åttinge härads domsaga ^^/i2 1878; Riddare af Nordstjerne 
Orden V12 1888. 204 NOTARIER 

Gift ^^'2 1884 i Upsala med Grefvinnan Ebba Aurora 
Maria Lewenhatipt, f. V? 1841 på Forsnäs i Sunds socken, 
Östergötland; dotter af Majoren Grefve Charles Emil Lewen- 
haupt och Aurora Wilhelmina af Segerström. 

imi-w.)H 1(51) Anton Johan Gustaf Teuchler, f. ^Via 1832 i 

Sthlm; Student i Upsala ^^6 1853; Hof Rättsex. Vo 1856; 
Kameralex. s. å.; Anse. i Svea H. R. Vio s. å.; E. o. Notarie 
Ve 1860; vice Häradshöfding "Vs 1861; Amanuens hos Sekre- 
teraren omkr. 12 år; Kanslist å Piskalsexp. i 9 år; Varit för- 
ordnad såsom Sekreterare, Aktuarie och Advokatfiskal; No- 
tarie -^/lo 1867; t. f. Kontrollant i afs. på Underdomares stäm- 
pelpappersredovisning ^Vi2 1874; Tjenstledighet från 1887; Af- 
sked ^Vi 1898. 

Gift «'2 1867 med Sophia Dorothea Falk, f. '\'h 1849; 
dotter af Sjökaptenen Pehr Bernhard Falk och Anna Maria 
Cimmerdahl. 

1868-18S7 162) Frans Henrik Olof Hindbeck, f. -^9 1832; Stu^ 

dent i Upsala 1851, Stockh.; Hof Rättsex. *Vi 1856; Ausc. i 
Svea H. R. ^Va s- å.; E. o. Notarie ^^/i s. å.; Sekreterare hos 
Direktionen öfver Södertelje Kanal- och Slussverksbyggnad 
1860; vice Häradshöfding ^Vis 1862; Notarie ^Vi 1868; Ad- 
jungerad ledamot i Hof Rätten första gången ^^/i s. å.; Om- 
budsman i Ränte- ocH Kapitalförsäkringsanstalten 1870; Kassa* 
förvaltare vid H. K. H. Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt 
för sjuka barn 1877; Riddare af Wasa Orden »»/u 1883; t. f . 
Kansliråd och Byråchef för statistiska ärenden i Justitiedep. 
Vs 1884— ^Vi2 1886; Protokollssekreterare V? 1887; Ledamot i 
Direktionen för Strömsholms Nya Kanalbolag; Riddare af 
Nordstjerne Orden 1897; Afsked från ProtokoUssekreteraretjen- 
sten V 10 1898. 

Gift med Cecilia Brunnberg, f. (1849); dotter af Landt- 
räntmästaren i Upsala Johan Gustaf Brunnberg och Maria Lo- 
visa Sahlin. 
1808-i87(i 163) Julius Ludvig Cöster, f. ^V» 1833; Student i Up- 

sala 'V^ 1851, Stockh.; Hof Rättsex. »Vi 1856; Ausc. i Svea 
H. R. ^^/2 8. å.; E. o. Notarie ^^/i s. å.; vice Häradshöfding 
Vio 1860; Sekreterare och Ombudsman vid Serafimer Lazaretts 
Direktionen "^Vis 1863; Notarie i Hof Rätten ^^2 1868; Kon- 
stit. Kopist i Justitie Revisions Exp. »Vs 1871; Adjungerad 
ledamot i Hof Rätten första gången ^V» 1874; Protokollsse- 
kreterare */i« 1876; Konstit. Revisionssekreterare *^/i2 1879; 
Kansliråd och Byråchef i Civildep. ^Ve 1880; Riddare af Nord- 
stjerne Orden Vi 2 1881; Död 'Vs 1895; ogift. 

164) Frans Gustaf Krook, f. ^-/i 1833 i Ystad; Stu- 
dent i Lund */i2 1849; Kameralex. ^'^/i2 1851; Hof Rättsex. 
^Vs 1853; Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge '"^Vs 1870—1878 NOTARIER iOf) 

s. å., i Svea fl. K. ^Via 1856; E. o. Notarie ^Vi 1857; vice 
Häradshöfdiog Vio 1859; Brottm ålsnotarie vid Stockholms 
R. R. ^Vi 1868; Notarie i Hof Rätten ^^/i 1870; Civilnotarie 
vid R. R:n ^% 1873; Adjungerad ledamot i Hofrätten första 
gången Vu 1877; Rådman i Sthlm ^V? 1878; Riddare af Nord- 
stjerne Orden ^'ji 1889; Borgmästare i Sthlm ^Va 1890; Le- 
damot af Komiterade till Tryckfrihetens vård 1891; Kommen- 
dör af nämnda Orden 2 klassen ^^/s 1897. 

165) Thomas Gustaf Nathanael Friman, f. *7io 1825, I87i-1887 

Student i Upsala 1842, vestg.; Juris Kandidat 1858; Anse. i 
Svea H. R. ^V% s. å.; E. o. Notarie ^^/i 1860; Notarie ^Va 1871; 
Död ^Vi2 1887. 

Gift V4 1880 med Hedvig Charlotta Wilhelmina Isleben, 

1 .^V» 1848. 

166) Wilhelm August Masreliez, f. ^Vn 1834 i Sthlm; i87i-i882 
Student i Upsala ^Vs 1853; Kansliex. ^Vs 1855; Hof Rätts 

ex. ^% 1859; Kameralex. '^^/5 s. å.; E. o. Kanslist i Justitfee 
Revisions Exp. ^'e s. å. ; Ausc. i Svea H. R. ^Ve s. å.; E. o. 
Notarie ^/lo s. å.; vice Häradshöfding Vio 1865; E. o. Kanslist 
i Civilstatens Pensionsinrättning ^^lo s. å.; t. f. Notarie i Hof 
Rätten första gången 1866 med ständigt förordnande från 1868; 
Sekreterare hos Strömsholms Nya Kanalbolags Direktion ^^/h 
1870; Konstit, Notarie i Hof Rätten ^V^ 1871; Amanuens i 
nämnda Exp. »Vö 1877; Notarie i Hof Rätten ^Vä 1881; Af- 
sked ^^'l»- 1882; Protokollssekreterare s. d.; Död ^Vb 1890. 

Gift 11/12 1874 med Hilma Maria Carolina Undén, f. ^^« 
1850; dotter af Kammarskrif våren vid Tullverket i Sthlm Gu- 
staf Wilhelm Undén och Hilma Christina Engelholm. 

167) Per Wilhelm Delin, se N:o 26 af Aktuarier. 1S7-2-1881 

168) Axel Fredric Alexanderson, f. '^it 1838; Stu Ksii-inso 
dent i Upsala 1857, Stoekh.; Hof ftättsex. 8/9 1862; Ausk. i 

Svea H. R. ^V^ s. å.; E. o. Notarie ^^V» s. å.; vice Häradshöf- 
ding 7io 1865; Amanuens hos Sekreteraren; Adjungerad leda- 
mot första gången % 1870; Konstit. Notarie ^^2 1872; Död 
-V» 1880 i Sthlm. 

Gift ^Vs 1872 med Anna Ebba Maria Lovisa Hildebrand, 
f. ^Ve 1846; dotter af Riksantiqvarien, En af de Aderton i 
Svenska Akademien Bror Emil Hildebrand och Anna Mathilda 
Ekecrantz. 

169) Evald Mathlas Gabriel Settergren, se N:o 43 ih74-is81 

af j^-dvokatfiskaler 

170) Nils Gustaf Nyström, f. ^V* 1836 i Sthlm; Stu- 1874-1886 
dent i Upsala ^^It 1854; Hof Rättsex. ^9 1859; Kameralex. 

^V» s. å.; Ausk. i Stockholms R. R. ^^lo s. å., i Svea H. R. ^Vio 
8. å; E. o. Notarie \\i s. å.; vice Häradshöfding ^7i2 1863; 
t. f. Brottmålsnotarie vid R. R:n första gången 1865; t. f. No- 2(Wi XOTARIEU 

tarie i Hof Rätten första gåo^ea 1867; t. f. Civil notarie vid 
R. R:n första gången 1867; Brottmålsnotarie -% 1873; Kön- 
stit. Notarie i Hof Rätten ^% 1874; Stadsnotarie ^*/4 1881; 
Rådman i Sthlm ^Vs 1886; Afsked från Notarietjensten i Hof- 
rätten A s. å.; Riddare af Wasa Orden 1892; Riddare af Nord- 
stjerne Orden 1896. 

Gift ^Vh 1872 med Hanna Ström, f. ^»/la 1843; dotter af 
Majoren Bror Anton Ström och Margareta Wilhelmina Wi- 
kander ^Vallin. 
iHTo-isiKs 171) Cari Jakob Eugéne Westin, f. ^V« 1833, Stn 

dent i Upsala 1851, Söderm.; Hof Rättsex. ^Vs 1858; Ausk. 
i Svea H. R. ^'/e s. å.; Kameralex. ^79 s. å.; E. o. Notarie ' ii 
1859; vice Häradshöfding ^Vu 1862; t. f. Notarie första gången 
1865, med ständigt förordnande från 1869; Kanslist i Kammar 
Rätten ä^;i2 1870; Konstit. Notarie i Hof Rätten ^»/e 1875; 
Notarie »\i2 1878; Afsked från Kanslisttjensten -Vi 1879; t. f . 
Kontrollant i afs. ä underdomares stämpelpappersredovisning 
1^10 1885; Riddare af Wasa Orden 1893; Afsked från Notarie- 
tjensten med tillstånd att tillsvidare qvarstå såsom stämpel- 
kontrollant ^Vd 1898. 

Gift ^^7 1877 med Aurora Mathilda Swahn, f. 1849; dot- 
ter af Kaptenen vid Bohusläns regemente Jacob Gomer Swahn 
och Christine Elisabeth Gerle. 

issi 172) Fredrik Eugéne Peyron, f. 2% 1841 i Sthlm; 

Student ^Vi« 1859; Kausliex. 1862; E. o. Kanslist i Landtför- 
svars Dep. ^-/s s. å ; Hof rätts- och Kameralex. 1864; Ausk. i 
Svea H. R. V» s. å.; E. o. Notarie ^h s. å.; Första domareför- 
ordnande ^^8 1867; vice Häradshöfding ^Vi 1869; t f. Fiskal 
-Vi 187H; t. f. Sekreterare i Stuteri Öfverstyrelsen ^/i2 1874; 
t. f. Kanslisekreterare '^/s 1881; Notarie i Hofrätten ^Vs s. a.; 
Kanslisekreterare i Landtförsvars Dep. ^^ s s. å.; Riddare af 
Wasa Orden V12 188(>. 
1H81-1SS2 173) Carl Henrik Falkman, f. ^Va 1846; Student i 

Upsala 18(53, Stockh.; Hof Rättsex. 1866; Ausk. i Svea H. R. 
\io s. å ; E. o. Notarie ^^/lo s. å.; Kanslist i Kammar Kolle- 
gium 1875; Dom areförordn ande första gången ^/s 1877; vice 
Häradshöfding ^Vi 1878; t. f. Notarie i Domänförvaltningen 
1880; Notarie i Hof Rätten ^^9 1881; Död ^Vs 1882 i Sthlm. 
Gift l:o) 1870 med Ragnhild Maria Fredrika Kullman, f. 
1845, död 1874; 2:o) ^^9 1878 med Lovisa Charlotta Maria 
Falkman, f. ^V? 1836; dotter af Rådmannen i Malmö August 
Robert Falkman och Maria Charlotta Elisabeth Kohrtz. 

18821S.SS 174) Friherre Johan Hjalmar Klinckowström, se 

x'4'o 4 af A.rkivaner 

l«,s2 -iK,s8 175) Carl Gustaf Linder, f. '7i 1843; Student i Upsala 

1862, Söderm.; Hof ftättsei. "/s 1870; Ausk. i Svea H. B. NOTARIER 207 

2^7 s. å.; E. o. Notarie ^^ n s. å ; vice Häradshöfding ^^'5 1873; 
Amanuens hos Sekreteraren "/12 1874; Notarie ^Vs 1882; Ad- 
jungerad ledamot första gången ^*/4 1883; Kamererare hos 
Direktionen öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan Vio 1888; 
Afsked från Notarietjensten Vio s. å. 

176) Carl Gustaf Edman, f '«^7 1846 i Sthlm; Student 188:5-1880 
i TJpsala 1865, Vestm.; Hof Rättsex. ^^5 1868; E. o. Kanslist 

i Justitierev. ^Vs s. å.; Ausk. i Svea H. R. Vo s. å.; E. o. No- 
tarie ^V» s. å.; Kanslier. ^-/i2 s å.; E. o. Kanslist i Civil Dep. 
^Vi8 s. å.; vice Häradshöfding ^^'12 1872; Notarie i Riksdagens 
Andra Kammare 1873, 1875—1882; Amanuens i Civil Dep. 
^V4 1876; Sekreterare i Komitén för skjuts väsendets ordnande 
1876—1877; t. f. Notarie i Hof Rätten Vio 1881; Notarie ^Vi 
1883; t. f. Kanslisekreterare i Civildep. ^V6 1886; Kanslisekre- 
terare ^Vs 1889; Riddare af Wasa Orden Vis 1898. 

Gift 1^/11 1874 med Johanna Amalia (Amy) Kobb, f. ^*/5 
1851; dotter af Grosshandlaren Pontus Ferdinand Kobb och 
Johanna Lagerhjelm. 

177) Georg Julius Waldemar Malm, f. \h 1846; Stu i88(>- 

dent i Upsala 1865, Göteb.; Hof Rättsex. ^^/i2 1869; Ausk. 
i Göta H. R. ^Vi 1870; E. o. Notarie s. å.; vice Häradshöf- 
ding 1712 1872; Ausk. i Svea H. R. »V2 1873; E. o. Notarie Vs 
s. å.; Amanuens i Kammarrätten *Vi2l879; Sekreterare i Komi- 
tén för reglerande af Rikets indelningar 1881; Notarie i Svea 
H. R. «7i2 1886. 

Gift ^»/8 1876 med Helga Björkman, f. Vio 1848; skilda 
1890; dotter af Öfverstelöjtnanten Carl Johan Gustaf Björk- 
man och Sophia Gustafva Åberg. 

178) Gustaf Abraham Roland von Prinzencreutz, 1887— 1889 
f. ^Vi 1850 i Sthlm; Student i Upsala 1870; Hof Rättsex. ^Vi» 

1875; E. o. Notarie i Svea H. R.' -^Vi* ^- ^-5 ®- ^' Kanslist i 
Justitierev. *^Vi2 s. å.; E. o. Notarie hos Stockholms R. R. Vi 
1876; E. o. Kanslist i Civil Dep. ^^s s. å.; vice Häradshöfding 
^^/ö 1879; Kanslist i Lagutskottet under Riksdagarna 1881 och 
1882; Amanuens i Justitierev. ^Vi 1885; Notarie i Hofrätten 
^^'9 1887; Adjungerad ledamot första gången *Vio 1888; Adels- 
man efter faderns död ^^/'lo 1888; Protokollssekreterare "V* 
1889; Sekreterare och Ombudsman hos Direktionen öfver Sö- 
dertelge Kanal- och Slussverksbyggnad 1898. 

179) Arvid Gustaf Berencreutz, f. Vio 1854 på Frösvi 1887- 

i Kolbäck, Vestmanland; Student i Upsala ^/g 1875; Hofrättsex. 
^Vs 1880; E. o. Notarie i Svea H. R. Ve s. å.; E. o. Kanslist 
i Justitierev. ' V« s. å.; vice Häradshöfding ^Vis 1882; t. f. Notarie 
första gången ^,'12 1884; Ausk. i Krigshofrätten ^Ve 1885; vice 
Auditör vid Svea Lifgarde Vio 1885 — 1892; t. f. Krigsfiskal i 
Krigshofrätten allt sedan V12 1886; Notarie i Bevillningsut- 2()8 NOTARIER 

skottet vid Eiksdagarna 1885—1887; Notarie i flofrätten ^Vu 
1887; t. f. Krigshofrättsråd första gången ^V? 1888 och seder- 
mera sammanlagdt omkring ett år; Riddare af Wasa Orden 
Vi 2 1892; Sekreterare i Komitén för revision af den militära 
rättegångsordningen ^Vi 1896. 

^ Gift '\ii 1886 med Sophie Carolina Charlotta Flaeh, f. ^^3 
1853 i Sthlm; dotter af Protokollssekreteraren Johan Fredrik 
Filip Flaeh och Sofia Augusta Fägersten. 

1888-1890 180) Otto Conrad Waldemar Cedercrantz, se N:o 

154 af Hof rättsråd. 

1888-1800 181) Carl Fredrik Holmqvist se N.o 297 af Assessorer. 

1883- 182) Erik Gustaf Nystedt, f. ^Vs 1850 i Näshulta soc- 

ken, Södermanland; Student i Upsala 1872; Filosofie Kandidat 
2Ö/9 1877; Hofrättsex. ^7i« 1881; E. o. Notarie i Svea H. R. 
^Vi2 s. å.; Ausk. i Hofrätten öfver Skåne och Blekinge Va 1882; 
vice Häradshöfding ^^12 1883; vice Auditör vid Första Svea 
Artilleriregemente ^V? 1888; Notarie i Svea H. R. ^Vio s. å.; 
Auditör i regementet ^^/s 1892. 

1889-1892 183) Carl Abraham Hellström, f. ^7? 1854 i Nykö- 

ping; Student i Upsala 1873; Hofrättsex. ^^9 1878; E. o. No- 
tarie i Svea H. R. *V9 s. å.; Ausk. i Hofrätten öfver Skåne 
och Blekinge ^h 1879; vice Häradshöfding ^Vig 1880; Förvaltat 
domareembete i olika domsagor i sammanlagdt 4 år 2 mån. 
27 dagar; Adjungerad ledamot i Svea H. R första gången 
^Va 1887; Notarie '^^s 1889; t. f. Revisionssekreterare första 
gången ^Vs 1892; Häradshöfding i Kinds och Redvägs härads 
domsaga ^^/i2 s. å; Justitieråd ^/é 1897; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^^/s s. å. 

Gift ^2 1889 med Sigrid Myrtin, f. Va 1867; dotter af Hä- 
radshöfdingen i Elfdals och Nyéds domsaga Anders Melcher 
Myrtin och Emilie Pihlgren. 

1889-1891 184) Lars Herman Lundstedt, f. ^Vn 1853; Student 

i Upsala; E. o. Notarie i Svea H. R. ^^2 1880; vice Härads- 
höfding under Hofrätten öfver Skåne och Blekinge ^%« 1883; 
Domareförordnande första gången under Svea H. R. ^V» 1884; 
Notarie ^Vs 1889; Stadsnotarie vid Stockholms R. R. »»A 
1891; Af sked från Notarietjensten i Hofrätten ^V* s. å. 

1890- 185) Otto Salomon Josephson, f. ^Vi« 1853 i Sthlm; 

Student i Upsala 1873; Hofrättsex. 27.5 1880; E. o. Notarie i 
Svea H. R. ^^/e s. å.; E. o. Notarie hos Stockholms R. R. ^Vjs 
s. å.; Utnämnd af Göta H. R. till vice Häradshöfding Vio 1883; 
Bestridt derefter Protokollsnotarie-, Stadsarkivarie- och Stads- 
notarietjenster hos Stockholms R. R. på kortare tider; För- 
valtat Borgmästareembete i Westervik, Södertelje, Arboga och 
Sala i sammanlagdt 11 mån. 19 dagar; t. f. Notarie i Svea 
H. R. första gången ^/s 1886; Notarie ^^9 1890. NOTAKIEK m) 

186) Sven Fredrik Wilhelm N:son Ihrfelt, f. 'V7 1859 i890 
i Wexiö; Student i Lund 1879; Hofrättsex. »^s 18H2; Kansli- 

ex. '^'12 s. å.; E. o. Notarie i Göta H. R. % 1882; E o. No- 
tarie i Svea H. R. ^Vi 1883; Domareförordnande första gången 
^^/lo 1884; vice Häradshöfding ^^A 1886; Amanuens i Finans- 
dep. 1887; Notarie i Hof rätten ^'/i% 1890. 
Gift 1887 med Jenny Sandberg, f. 1867. 

187) Carl Johan Sjölander, f. *Vs 1850 i Madesjö, Kal- i890- 
mar län; Student i Lund /s 1874; E. o. Notarie i Göta H. R. 

2^6 1877; t. f. Borgmästare i Ulricehamn ^^'s— ' » 1878; vice 
Häradshöfding ^^/u 1879; t. f. Landssekreterare i Hallands län 
i af seende å vissa mål 1880 — 1884 i sammanlagdt 6 mån. 4 
dagar; t. f. Länsnotarie i samma län i 5 år; t. f. Rådman 9 
mån. 3 dagar; Amanuens hos Sekreteraren i Svea H. R. 1 år 
9 mån. 17 dagar; Amanuens hos Arkivarien 10 mån. 18 dagar; 
t. f. Arkivarie 3 mån. 3 dagar; t. f. Notarie 2 år 6 mån, 10 
dagar; Notarie *^/is 1890; Uppförd å första förslagsrum med 
förord till Auditörstjeust vid Flottans station i Karlskrona 
i^s 1892. 

Gift 1886 med Alma Lovisa Lindgren, f. ^V» 1853; skilda 
^'/i2 1 893 ; dotter af Landskamrerareu i Hallands län Carl Gu- 
staf Lindgren och Hedvig Sophia Dahl. 

188) Erik Wilhelm Reinhold Moberg, se N:o 43 af is!K)-i«98 
Advokatfiskaler. 

189) Gustaf Carlson, se N:o 309 af Assessorer. 1890-1895 

190) Lars Herman Askberg, f. Vi 1861 i Sollefteå; is9i-i894 
Student i Upsala; Hofrättsex. 1884; E. o. Notarie i Svea H. 

R. V2 1884; Domareförordnande första gången *Vi 1886; vice 
Häradshöfding *\'5 1887; E. o. Tjensteman hos Generalpoststy- 
relsen *Vii 1887; t. f. Notarie i Hofrätten första gången ^Vi 
1889; Notarie ^^U 1891; Adjungerad ledamot första gången 
^*/i 1892; Af sked ^^4 1894; Sekreterare i Generalpoststyrelsen 
"A 1894; t. f. Byråchef första gången 1895. 

191) Ernst Philip Philipson, f. »V» ^859; E. o. No 1892-1896 
tarie i Svea H. R. V« 1883; Domareförordnande första gången 

29/6 1885; vice Häradshöfding Vio 1886; t. f. Fiskal *Vi 1889; 
Adjungerad ledamot första gången ^7* 1891; Notarie ^®/i2 1892; 
Af sked på begäran *Vi2 1896; Svensk och Norsk Generalkon- 
sul i Amsterdam 1897. 

Gift »%o 1884 med Emma Elisabeth Lundström, f. >Vfi 1862, 
död 2 Vi 1886; dotter af Bruksegaren Nils Lundström och Emi- 
lie Mathilda von Hedenberg, 

192) Gustaf Berggren, f. ^^'2 1859; Student i Upsala 1894- 
/12 1886; Filosofie Kandidat 'Vi% 1879; Juris Kandidat ^»A 
1885; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Vs s. å; E. o. Notarie i 
Stockholms R. R. ^V9 s. å.; vice Häradshöfding under Hof- 

14 L 210 NOTARIER 

rätten öfver Skåne och Blekinge ^'/s 1887; t. 1:. Notarie i Svea 
H. R. första gången ^1% 1890; Notarie ^Vs 1894; Bestridt or- 
dinarie tjenst i Stockholms R. R. omkring 3 år. 

Gift ^V» 1890 med Anna Sötia Ericsson, f. Vu 1866, dot* 
ter af Landtbrukaren Erik Ericsson. 

1894(18%)- 193) Anders Esaias Collin, f. ^Ve 1863 i Lyngby, Mal- 

möhus län; Student i Lund % 1881; Hofrättsex. »Vs 1886; 
Ausk. i Hofrätten öfver Skåne oeh Blekinge *^/6 s. å.; E. o. 
Notarie i Göta H. R. ^^9 s- å.; vice Häradshöfding \^k 1890; 
Amanuens 1 år 2 mån.; t. f. Fiskal 8 mån.; t. f. Notarie första 
gången ^Vs 1894; Notarie ^^9 s. å ; Förflyttades enligt K. 
Brefvet ^V» 1896 att från Vio s. å. tjenstgöra i Svea H. R. ; 
Notarie derst. ^^'12 1896. 

Gift ^Ve 1898 med Agnes Baudou, f. ^^i^ 1860; dotter af 
Kaptenen vid Uplands Regemente N. F. Baudou och Augusta 
Husberg. 

181)5- 194) Anton Frans Karl Ar\jou, f. V» 1854 i Wada 

prestgård, Roslagen; Student i Upsala 1874, UpL; Hofrättsex. 
•^^,'1 1881; E. o. Notarie i Svea H. R. ^^'2 s. å.; E. o. Notarie 
i Göta fl. R. !% s. å. ; Domareförordnande första gången '^'V 10 
s. å.; t. f. Rådman i Wisby någon tid på sommaren 1882; E. 
o. Notarie i Kammarrätten 1883^ vice Häradshöfding under 
Svea H. R. ^Vs 1883; t. f. Domhaf vande i Westerbottens Mel- 
lersta domsaga på olika tider /lo 1883 — /s 1885; Amanuens i 
Arkivet i Hofrätten på sommaren 1885; t. f. Brottmålsdomare 
i Ångermanlands domsagor /» 1885— /9 1886; t. f. Rådman i 
Hernösand under Riksdagen 1886; t. f. Länsnotarie derst. s. 
å.; t. f. Domhafvande i Jemtlands Norra domsaga ^^/e 1886 — 
V9 1887; t. f. Domhafvande i Westerbottens Vestra domsaga 
under Riksdagen 1888; t. f. Domhafvande i Lifgedingets dom- 
saga Vi 1889—^^6 1894; t. f. Notarie i Hofrätten V? 1894; 
Notarie ^^/i 1895. 

Gift ^V4 1890 i Eksjö kyrka med Flora Sophia Elisabeth 
Nordenskjöld, f. ^7* 1871; dotter af f. d. Öfversten oeh Che- 
fen för Kalmar Regemente Otto Gustaf Nordenskjöld och Anna 
Elisabeth Sophia Nordenskiöld. 

1H%- 195) Olof Runér, f. 'Vs 1855 i Örtofta, Malmöhus län; 

Student i Lund 1875; Filosofie Kandidat /s 1882; Hofrättsex. 
^®/9 1887; Ausk. i Göta H. R. s. å.; E. o. Notarie /is s. å.; 
Första domareförordnande 1889; vice Häradshöfding ^Vi2 1890; 
Amanuens och t. f. Notarie i Hofrätten samt t. f. Rådman 
och Notarius Publicus i Jönköping under särskilda tider 1891 — 
1895; t. f. Notarie i Hofrätten från h 1895; Notarie ^V* 1896; 
Förflyttades enligt K. Brefvet ^^/s 1896 att från Vio s. å. tjenst- 
göra i Svea H. R ; Notarie derst. ^7i« 189(5. 

18%- 196) Ernst Jonas Nathorst-^Böös, f. ^Vu 1861 i Er^ NOTAKIER 211 

ska, Elfsborgs län; Student i Lund 1881; Juris Kandidat Va 
1886; E. o. Notarie i Svea H. R. s. å.; vice Häradshöfding 
^Vi2 1888; t. f. Arkivarie 3 mån. 20 dagar; t. f. Notarie 5 
år 8 mån.; t. f. Kanslisekreterare i Ecklesiastikdep. 1 år; t. f. 
Byråchef derst. 1 månad; t. f. Notarie och t. f. TuUfiskal un- 
der kortare tider i GeneraltuUstjrelsen ; t. f. Auditör i Lif- 
gardet till häst omkr. 7 mån.; vice Auditör vid nämda Lif- 
garde ^^/lo 181)1; Notarie i Riksdagens Andra Kammare 1890 — 
1894; Sekreterare derst. 1895-1898; Notarie i Hofrätten ^^u 
1896; Auditör vid Svea Lif garde h 1897. 

Gift 1890 med Hedvig Amalia Liedholm, f. ^','9 1862, dot- 
ter af f. d. Öfverläkaren vid Wexiö hospital J. F. Liedholm 
och Laura Nathorst. 

197) Gunno Theodor Hasselberg, f. ^7 1863 i Öster I8O8 

sund; Student i Upsala /9 1881; Juris Kandidat V12 1886; E. 
o. Notarie i Svea H. R. V12 s. å.; Domareförordnande första 
gången -^/g 1888; vice Häradshöfding ^Vis 1889; Amanuens 
hos Aktuarien 1 år 2 mån. 19 dagar; t. f. Aktuarie 20 dagar 
under 1890; Amanuens hos Advokatfiskalen 4 år 9 mån. 10 
dagar; t. f. Notarie första gången ^/s 1891; t. f. Advokatfi- 
skal 9 mån. 16 dagar; t. f. Arkivarie 12 dagar /i 1894; Ad- 
jungerad ledamot första gången ^"/4 1896; Notarie ^Vi 1898. 
Gift ^Ve 1893 med Karin Brandell, f. "A 1867; dotter af 
Kontraktsprosten Doktor Simon Brandeli i Skellefteå och Louise 
Harlin. 

198) Carl Gustaf Barthelson, f. Vu 1863 i Nora; ihj^h 

Student i Upsala /a 1882; Hofrättsex. -' .•> 188(5; E. o. Notarie 
i Svea H. R. ^^/s s. å.; E. o. Notarie i Stockholms R. R. Vt 
8. å; Amanuens hos Arkivarien 11 mån. 11 dagar; t. f. Arki- 3 /i varie 4 mån. 10 dagar; Domareförordnande första gången 
1889; vice Häradshöfding »% 1890; t. f. Stadsnotarie i Stock- 
holms R. R. första gången Vs 1891; t. f. Notarie i Hofrätten 
första gången ^Vs 1891; Notarie »Vs 1898. 

199) Erik Arvid Lindgren, f. 'k 1862 i Borås; Stu- i^^J^H- 
dent i Lund ^Vu 1881; Juris kandidat ^Va 1886; Ausk. i Hof- 
rätten öfver Skåne och Blekinge ^Vio s. å.; vice Auditör vid 
Skånska Dragonregementet ^^/i 1887; Domareförordnande för- 
sta gången /? 1888; vice Häradshöfding ^^ft 1889; e. o. Nota- 
rie i Svea H. R. ^^i 1890; Amanuens vid Justitiekanslersem- 
betets exp. ^^/i 1890; Sekreterare hos Justitiekanslern under 
embetsresorna 1890—1892, 1894, 1896—1898; Notarie i Riks- 
dagens Bevillningsutskott 1892 — 1896; t. f. Notarie i Hofrät- 
ten första gången /i 1892; Amanuens hos Sekreteraren allt 
ifrån \i2 1893; Notarie ^^'9 189X. Aktuarier. 1618 1) Sveno Bloma; var 1618 Actuarius enligt Archivi 

handlingar. 
Ii'y2i] 2) Israel Olsson; var 1623 Actuarius enligt samma års 

Register. 

l()27— 1635 3) Carolus Johannis Lundius; Sudermannus; Dispu- 

terade i Upsala 1624 »de Einito & infinito» och 1626 »de Ac- 
tionibus Humanis earumque Principiis & Divisione»; Ausc. i 
Svea H. E. ^/q 1627; Var Actuarius i 8 år enligt 1635 års Re- 
gistratur; Har 72 1635 upplagt ett i Hof Rättens arkiv befint- 
ligt större diarium, benämndt: »Janus Regins sive Manuale 
Causarum Civilium; Thett ähr Een kortt och ganska nyttigh 
handbook som uthi summariis uthvisar huru alle Civil Acter 
som ifrån Anno 1614 in till vår tidh ähro här in för thenue 
Konglige Hoffrett wordne agerede, haffwa aflupet, och uthi 
hvadh bandh the igen finnas. Sammandraghen och skriffwen af 
Carolo Johannis Lundio, Regii Dicasterii Actuario»; hvilket 
arbete sedan blifvit fortsatt in på 1700-talet; Assessor i Göta 
H. R. ^% 1635; Fick af sked utan att hafva det begärt och 
skildes från Hof Rätten ^Va 1663; Sedan Häradshöfding i 
Kulings och Bjärke härad till dess han för ålderdom skull 
derifrån dispenserades ^Vn 1667. 

Gift med Wendela Leelia, dotter af Kongl. Secreteraren 
Laurentius Lselius. 

1635-1639 4) Israel Petri Schutz, se N:o 2 af Notarier. 

1639—1642 5) Johannes Gubbert, se N:o 3 af d:o. 

1642—1644 6) Eric Ericsson Dryselius, se N:o 27 af Assessorer 

in 3: a Classe. 

1644—1648 7) Mathias Johannis, Actuarie Vt 1644; Tros vara den, 

som blifvit, under namn af Mårten Schilling, Secreterare i Åbo 
H. R. Vs 1648 och sedermera Assessor derstädes, men något 
bevis härför föreligger dock icke. 

1648—1651 8) Eric Bring, se N:o 49 af Assessorer in 2:a Classe. 

1651^1654 9) Johan Walirawe, se N.o 7 af Notarier. AKTITARIER 213 

10) Petrus Jonae Salanus, se N:o 42 af Assessorer ig54 -1(560 
in 3:a Classe. 

11) Lars Månsson Mörling, se N:o 43 af d:o. 16G0— 1667 

12) Abraham Knoop, se N:o 11 af Notarier. 1667—1668 

13) Anders Persson Dimbing; Handlings Skrifvare i 1668— 1690 
Svea H. R.; Actuarie Ve 1668; Död 1690. 

14) Peter Andersson Dimbing, f. i Sthlm; Ausc. i 1690— 1703 

Svea H. R. «Vjo 1679; CanceUist 1680; Actuarie ^Via 1690; 
Död 1703. 

Gift; en son döpt ^Ve 1691. 

15) Johannes Sandman; Ausc. i Svea H. R. ^Va 1684; 1703—1705 
CanceUist »V12 1690; Actuarie ^o/i^ 1703; Åter CanceUist 1705. 

Var gift V* 1695 med EUsabeth Öhman. 

16) Johan Retzius, se N:o 23 af vice Presidenter. 1705—1714 

17) Lars Forneiius, f. 167. i Upsala; Ausc. i Svea H. 1714—1736 
R. ^% 1692; CanceUist ^'U 1697; Actuarie 1714; Afsked V12 

1736; Död 'Vu 1736 i Sthlm. 

Gift 170. med Magdalena HeUn, död 1741; dotter af 
Handelsmannen Lars Johansson i Sthlm och Catharina Lars- 
dotter. 

18) Mathias Schildt, f. 1707 i Göteborg; Ausc. i Svea 1736-1747 
H. R. *Va 1731; E. o. CanceUist /e 1732; vice Actuarie Vs 1734; 
Antagen till Lönings ProtocoUets förande ^^9 1736; Actuarius 

Via s. å.; Commissarius i Riksens Ständers Banco ^Ve 1747; 
Död 3710 1763 i Sthlm. 

Var gift Vi 1740 med Margareta ForneUa; 2:o) «% 1756 
med Anna Sofia Melander, f. 1735 i Sthlm, död ^'/i 1764. 

19) Nils Stenman, se N:o 44 af Hof Rätts Råd. 1747—1748 

20) Frans Paul Teuchler, se N:o 56 af d:ö. 1748—1762 

21) Matthias Alstrin, Adlad von Alstrin, f. 1732; 1762— 1790 
Efter idkade studier vid Academien i Upsala och ausculterande 

vid Rådstufvu- och Kämnärs Rätterna i Sthlm Ausc. i Svea 
H. R. ^Vii 1743; Amanuensis uti Fiscals Contoiret ^Vi 1746; 
E. o. Notarie vid Crim. prot. ^7^ 1748; Fört Prot. i Riksens 
Ständers ProtocoUs Deputation 1752; CanceUist i Hof Rätten 
^^/i8 1753; Adlad jemte syskon för deras fader Biskopen i 
Strengnäs Erik Alstrins förtjenster Vu 1756, ej introducerad; 
Actuarie i Hof Rätten ''/lo 1762; Död 7* 1790 i Sthlm, ogift; 
slutande ätten på manssidan. 

22) Carl Adolph Lönbohm, f. 1751; Student i Upsala 1790— 1825 
1767; Ausc. i Svea H. R. 'Vs 1771; Extra CanceUist vid Hof 
Rättens undersökning om olagligheter vid riksdagsmansvalen 

tiU 1771 års Riksdag; Extra CanceUist vid CivU Exp. V2 1772; 
E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^^/-i s. å; Befordrad till Civil 
Prot. ^7i 1777; E. o. CanceUist i Riddarhus CanceUiet ^Vio 
1778 under Riksdagen; CanceUist i Hof Rätten ^^9 1780; 214 AKTUAHIER 

Secreterare i Eidderskapet och Adelns Besvärs Utskott ^^/s 
1786 under Eiksdagen; Registrator i Rof Rätten V* 1788; No- 
tarie Vs 1790; Flyttad till Actuarietjensten ^V* s. å.; Adjunge- 
rad ledamot första gången ^Ve 1795; Assessors fullmakt ^Vii 
1799; Första förslagsrum till Assessor *% 1818; Död, ogift, 
% 1825. 

1825-1841 23) Carl Salomon Hedbergr, f. 'V12 1786; Student i 

Upsala; Ausc. i Svea H. R. ^Vis 1804; E. o. Notarie vid Brott- 
måls Prot. ^Vg 1808; Förordnad att förvalta domareembete 
första gången ^^5 1810 och sedermera vid åtskilliga tillf ällen ; 
vice Notarie vid Civil Prot. ^i/g 1814; Hof Rättens fullmakt 
på Häradshöfding namn med tur och befordringsrätt ^^k 1817; 
Cancellist *Vio s. å.; Notarie \'2 1819; Kongl. Maj:ts Bref på 
Härad shöfdinge namn, heder och värdighet med tur och be- 
fordringsrätt ^/t 1825; Actuarie ^^^9 1825; Varit särskilta gånger 
uppförd på förslag till Häradshöfdinge beställningar och Asses- 
sors embeten ; Adjungerad Ledamot i Hof Rätten första gången 
1831; Commissarie i Riksgälds Contoret ^Vio 1841; Död ^A 1858. 

1841- 18G9 24) Lars Henric Wretman, f. Vs 1804 i Sthlm; Ausc. 

i Svea H. R. =^^6 1823; E. o. Notarie Vs 1824; vice Notarie 
^^/g 1827; Amanuens i Actuarie Contoret Vio 1830; CancelKst 
Al 1832; Kongl. Maj.ts fullmakt på Häradshöfdinge namn, 
heder och värdighet med tur och befordringsrätt -/ii 1833; 
Notarie ^Vn 1836; Aktuarie ^Vio 1841; Riddare af Wasa Orden 
•'Vi 1859; Afsked ^^^12 1869; Död 75 1886 i Sthlm. 

Gift ^*A 1838 på Brunsholm i Cpland med Maria Fredrica 
Gripensvärd, f. ^^^i 1816 i Sthlm; dotter af Kaptenen Fredric 
Adolph Gripensvärd och Maria Gustaf va Kumblin. 

1869-1881 25) Jchan Fredric Forsstrand, f. >^/2 1816; Första 

inträdet i tjenst 1836; Ausc. i Svea H. R. ^Vi 1839; E. o. 
Notarie ^^/s s. å.; Första domareförordnande *% 1841; vice 
Notarie -Vs s. å; Iut entarief örvaltare hos Hofmarskalksem- 
betet 1843; Amanuens i Hof Rätten ^^/^ 1845; Cancellist *Vii 
1846; vice Auditeur vid Svea Artill. Regemente; Redogörare 
för Slottsbyggnadsmedlen hos Ståthållareembetet på Stock- 
holms Slott 1851; Notarie i H. R;n ^Vi 1852; Hofkamrerare n. 
h. o. v. 1862; Sekreterare hos nämnda Ståthållareembete 1864; 
Kamrerare vid Karolinska Mediko-Kirui^ska Institutet 1864; 
Riddare af Wasa Orden 1866; Aktuarie i Hof Rätten ^Via 
1869; Sekreterare vid Förvaltningen af de under f. d. Of re 
Borgrättens vård förr stälda medel 1877; Afsked från Aktuarie- 
tjensten »A 1881; Hofintendent 1887; Död ^V/o 1890 i Sthlm. 
Gift l:o) 1844 med Sophia Amalia Christina Malmberg, 
f. 1815; död 1870; 2:o) 1872 med Augusta Wilhelmina Björk- 
man, f. 1810; död 1888. 

1881-1807 26) Per Wilhelm Delin, f. ^7io 1882 i Delsbo; Student AKTUAKIEH 215 

i Upsala 1852; Hof Rätts Ex. »/lo 1857; Ausc. i Svea H. E. 
^Vio 1857; E. o. Nptarie ^V» 1858; Första domareförordnande 
^78 1860; vice Häradshöfding -Vis 1861; t. f. Notarie första 
gången ^/lo 1864; Adjungerad ledamot första gången ^/s 1866; 
Notarie Va 1872; Aktuarie ^^^ 1881; Riddare af Wasa Orden 
\/i2 1887; Afsked ^Vio 1897. 

Gift ^/6 1884 med Beata Charlotta Schultz, f. Blomberg, 
'Vs 1844. 

27) Gustaf Nils Johan Liliequist, f. ^/u 1860 i Hel- I8i)7- 
^ingborg; Student i Lund Ve 1878; Filosofie Kandidat ^Vis 
1881; Licentiat 1885; Doktor ^Vs 1886; Juris Kandidat ^Vs 
1888; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Va s. å.; E. o. Notarie hos 
Stockholms R. R. ^^/s 1888; Tiugsbiträde i Ångermanlands 
Mellersta domsaga ^Vi 1889 — ^Ve 18&1; Första domareförord- 
nande ^^/t 1890; vice Häradshöfding 7io 1891; Amanuens å 
Aktuariekontoret i Hof rätten sedan Vs 1892; Fört på eget an- 
svar i Aktuariens ställe diariet öfver instämda och vädjade 
saker samt skött dertill hörande göromål från ^/^ s. å.; t. f. 
Aktuarie första gängen ^^/i« 1895; t. f. Aktuarie under ledig- 
heten ^Vio 1897; Aktuarie ^Vi2 1897; Utgif^at från trycket: 
»InfinitiveM i det fornspansha lagspråkeU, 

^ Gift ^V'^ 1898 med Haraldina Elisabeth Andrén, f. Vio 1873 i 
Sthlm; dotter af Handlanden P. M. Andrén och Carolina Höglund. Registratorer. 172.-173G 1) Christian Erenhoff, f Ai 1674, Ritare i Antiqvi- 

tets Archivet 1699; Ausc. i Svea H. R. Vt 1710; E. o. i Cau- 
celliet; Cancellist /i« 1713; Introducerad för ätten på Riddar- 
huset 1719; Registrator i Hof rätten 172.; Död Vs 1736. 

Gift 1710 med Anna Christina Meijer; dotter af Hof Me- 
dikus Niclas Meijer och Anna Hartvig. 

173(3—1750 2) Olof Svensson Broman; Ausc. i Svea H. R. ^*/io 

1718; Cancellist Va 1721; Registrator 1736; Död Vs 1750 i 
Sthlm; trol. ogift. 

1750-1755 3) Jacob Marscheli, f. '^^/u 1710 å Dalkarlsö, Wester- 

botten; Ausc. i Svea H. R. \i2 1738; E. o. Cancellist; Can- 
cellist "Vs 1744; vice Lands Secreterare i Westerbotten /s s. å.; 
vice Häradshöfding 1749; Registrator i >Hof rätten 1750; Lands. 
Secreterare i Gefleborgs Län ^^/g 1 755 ; Benådad med Assessors 
raug och heder /o 1760; Afsked ^i/g 1770; Död ^Vio 1782 å. 
Berga. 

Gift l:o) 1735 med Christina Margareta Plantin, död 176*.); 
dotter af Prosten i Umeå Zacharias Plantin och Margareta 
Holst; 2:o) 1770 med Margareta TJlrica Nissen, död 1778; 
Enka efter v. Lands Fiscalen Peter Johan Peterson och dotter 
af Handlanden i Gefle Peter Nissen och Anna Maria Lind- 
stedt; 3:o) 1782 med Maria Elisabeth Barvander, f. 1752, död 
1814; dotter af Kyrkoherden i Frustuna Lars Barvander och 
Anna Margareta Nybom samt omgift 1784 med Lieutnanten 
Carl Adam von Schoting. 

1755 -177H 4) Johan Moraeus, Student i Upsala; Häradshöfdingar 

vid deras embetes förrättningar följaktig i 7 år; Ausc. i Svea. 
H. R. ^7io 1738; E. o. Notarius vid Kongl. Lifgardes Com- 
missorial Rätten /u 1743; E. o. Cancellist i Hof Rätten ^;^ 
1744; Cancellist »V* 1748; Registrator 'Vs 1755; Död 1773. 

1773-1776 5) Olof Fallsten, se N:o 40 af vice Advokatfiskaler. 

1770-17H1 ()) Georg Montelius, f. 1735; Ausc. i Svea H. R. *V« 

1762; Extra Cancellist ^Vis s. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot>. HEGISTRATORER 217 

'Ve 1763; vice Notarie vid Civil Prot. a 1765; ErhåUit hel 
Session A 1775; Eegistrator ^Vö 1776; Död Vi 1781; o^ift. 

7) Eric Levin, se N:o 133 af Assessorer. 17si— 1784 

8) August Lidström, se N:o 83 af Notarier. 1784— 17«8 

9) Carl Adolph Lönbohm, se N:o 22 af Åktuarier. 1788—1790 

10) Conrad Johan Barledt, se N:o 42 af Proto Notarier. 171m)— 17J)1 

11) Carl Peter Mullin, se N:o 44 af d:o. l7J)l -1795 

12) Anders Fredric Humble, se N.o 94 af Notarier. 1795—1708 

13) Johan Adolph Wallstedt, Ause. i Svea H. R. \'i 1798-1819 
1778; Extra Cancellist 'Vt s. å.; E. o. Notarie vid Criin. Prot. 

^Vi 1779; vice Notarie vid Civil Prot. ^'h 1788; Cancellist '% 
1790; Eegistrator utau ansökning ^^/i 1798; Kongl. Maj:ts 
Bref på Häradshöfdinge namn, heder och värdighet med tur 
och befordringsrätt 1810; Trol. död 1819. 

14) Johan Gustaf Grewesmiihl, f. 1786; Anse. i Svea I8i9-i832 
H. E. 2^12 1807; K o. Notarie vid Crim. Prot. ^^/i 1808; vice 
Notarie vid Civil Prot. ^Ve 1814; Eegistrator 1819; Hof Se- 
kreterare namn, heder och värdighet ^^/u 1828; Död ^^/ii 1832 

i Stockholm. 

Gift 1829 med Beata Christina Pihler, f. 1795; omgift 
1835 med Borgmästairen i Norrköping, Assessorn Per Johan 
Lagergren; död 1882. 

15) Johan Christian Thulin, f. ^Vi 1787; Ausc. i Göta 1882-1858 
H. E. 1807, i Svea H. E. ^^7 1810; B. o. Notarie vid Crim. 

Prot. ^Vo s. å. ; vice Notarie vid Civil Prot. ^Ve 1814; Can- 
cellist V* 1819; Eegistrator »^u 1832; Afsked ^Vs 1858; Död 
7io 1867. 1 Arkivarier. 1858—1807 1) Ernst Gustaf Björkman, se N:o 32 af Sekreterare • 

1867-1882 2) Carl Lagerheim, f. ^^ 2 1824 i Stockholm; Studen* 

i Upsala ^e 1842; Filosofie Doktor 1848; £. o. Amanuens i 
Riks Arkivet ^Vi 184^); Juris Kandidat 1856; Ausk. i Svea H. R 
»7i 1857, i Sthlms E. R. s. å ; E. o. Notarie i Hof rätten ^V» 
s. å.; vice Notarie i R. R. s. å.; t. f. Siddarhusfiskal ^Vio 
1859; Biträde vid Fiskalsexp. i Hof rätten ^Vu 1860; På 
begäran derifrån entledigad 1861; Riddarhusfiskal Va 1863; 
Arkivarie i Hof rätten -^,2 1867; Riddare af Wasa Orden -^5 
1872; Död "/9 1882 i Bellagio vid Comosjön i Italien; ogift. 

1882-1888 3) Edvard Axel Reinhold Carlson, f. »«/; 1839; Stu 

dent i Upsala 1860; Hofrättsex ^s/. i864; Ausk. i Svea H. R. 
Ve s. å.; E. o. Notarie ^Ve s. å.; vice Häradshöfding under 
Hof rätten öfver Skåne och Blekinge ^"/is 18()6; Ombudsman 
vid Bruksegares Hypotekskassa 1870; Biträde vid Fiskalsexp. 
i Svea H. R. V2 1873; E. o. Fiskal 'Vi 1874; Adjungerad le- 
damot första gången '^/2 1875; Advokattiskal vid Arméens 
Pensionskassa ^12 1878; Fiskal i Hofrätten '^Vi2 s. å.; Arkivarie 
";ii 1882; Död '^2 1888; ogift. 
1888— 4) Friherre Johan Hjalmar Klinckowström, f. ^*/6 

1841 på Hedås, Vester Löfsta socken; Student i Upsala 1863, 
Vestm.; Hofrättsex. ^Vs 1868; Ausk. i Svea H. R. Vo s. å.; 
E. o. Notarie ^Va s. å.; vice Häradshöfding under Göta H. R. 
«\o 1871; Notarie i Svea H. R. *«/2 1882; Arkivarie ^Vs 1888; 
Innehar Granebergs fideikommiss. 

Gift ^^/lo 1871 på Frössvi i Kolbäcks socken, Vestman- 
land, med Hedvig Augusta Björkman, f. -^s 1842 i Stockholm; 
dotter af Kammarrättsrådet Johan August Björkman och Emi- 
lia Augusta Kolmodin. Kanslister, 

som icke äro eljest i arbetet omnämnda. 1) Mathias Pahl, f. 166.; Ausc. i Svea H. E. ^«/9 1682; 1(;8:>-1()95 
Oancellist 1683; Notarius i Kongl. Liqvid Commissionen 1695; 

Död 1706. 

Gift 169. med Brita Krook, f. 1677, död 1735; dotter af 
Hökaren i Stockholm Lars Krook oeli Maria Jiiterbock samt 
omgift 1712 med Häradshöfdingen Olof Olivestjerna. 

2) Mathias Lundboum; Åusc. Vu 1687; Cancellist 1695. um- 

3) Carl Löfgren; Ausc. ^»/s 1698; Cancellist /< 1702; 1702-1707 
Häradshöfding uti Upland /? 1707; Borgmästare i Norrtelge; 

Död 1717. 

Gift 1707 med Sophia Brenner, f. 1682, död 1755; dotter 
af Assessoren Elias Brenner och Skaldinnan Sophia Elisabet 
Weber samt omgift 1720 med Häradshöfdingen Daniel Eneroth. 

4) Gunnardt Öberg; Ausc. ^Va 1700; E. o. i Cancelliet 1703- 
1701; Cancellist 1703. 

5T Theodorus Edman, f. ^Vio 1683; Ausc. ^7io 1705; 1707-1709 
Cancellist 1707; Död ^Ve 1709. 

Gift med Christina Holm; dotter af Regementsf ältskär Holm. 

6) Arfvidh Bohlin; Ausc. ^Vt 1708; Cancellist /12 1711; 1711-1718 
Cammererare /g 1718. 

7) Magnus Springer; Ausc 7io 1713; Cancellist ^Vio 1718-1720 
1718; Död 1720. 

8) Bengt Fortelius, f. 1704; Ausc. ^Vi2 1716; Cancellist 1718-1725 
1718; Commissions Secreterare i Finland 1725; vice Härads- 
höfding 1728; vice Notarius vid Hof Rättens Civil prot. ^^/2 

1731; Lands Secreterare i Westerås ^^/g 1733; Assessors Ca- 
racter; Död ^Vio 1766. 

Gift 1733 med Anna Christina von Christiersson, f. '^\/i 
1713, död ^^/s 1793 på Lista nära Westerås; dotter af Härads- 
höfdingen i Åkerbo och Skinskatteberg Assessorn Carl von 
Christiersson och Regina Euphrosyne Petré. 

9) Erland Limaeus; Ausc. Vio 1713; Cancellist 1718. 1718- 220 KANSLISTER 

1728— 10) Johannes Eivius; Ausc. ^Vio 1717; E. o. Notarius 

/3 1721; vice Notarius med Cancellistlön 1728. 

nm~ 11) Laurentius Wetterberg; Ausc. Ve 1724; Extra or- 

dinarie i Cancelliet '^^/u 1728; Cancellist V* 1736. 
l757-]7of> 12) Adolph Pehr Bäckman; Ausc. ^Vq 1747; E. o. 

Cancellist 1750; E. o. Notarius vid Crim. Prot. /g 1751; Can- 
cellist ^\-8 1757; Afsked med Assessors namn och heder lika med 
Assessorerne i Kougl. CoUegierne 1759; Possessor i Finland. 

1751)— 17(>2 13) Johan Petter Wankif, Adlad Gripenbielke, f. 

^»/t 1733 i Sthlm; Ausc. i Svea H. R. 'V« 1751; Amanuensis 
i Advocat Fiscalens Contoir /i 1752; E. o. Notarius vid Crim. 
Prot. ^Ve 1753; vice Häradshöfding /? 1755; Börjat att brukas 
vid Civil Prot. s. å.; Constituerad att på ett år vara Domare 
i särskilda rättstvister; vice Notarius A 1757; Half session vid 
Civil Prot. /s 1759; Cancellist ^7« s. å.; Secreterare i Riksens 
Ständers Berednings Deputation 1761; Häradsböfding i Jön- 
åker, Rönö m. m. i Södermanland ^Ve 1762; Adlad "V 12 1767; 
Lagmans titel V* 1770; vice Advocat Fiscal i Kammar Coi- 
legium genom tjenstebyte ^^/s 1775; Lagman i Uplands och 
Stockholms läns Lagsaga ^^/s s. å.; Hade dessutom flera extra 
förrättningar; Död, ogift, ^^/i 1787 i Nyköping. 

17<>0— 17<>2 14) Axel Alexander Lagerhielm, f. 1737; Ausc. i Svea 

H. R. Ve 1756; E. o. Cancellist !i 1758; E. o. Notarius vid 
Crim. Prot. /& s. å. ; Förordnad till domareförrättning första 
gången 1759; Cancellist ^V^ 1760; Hofjunkare 1761; Hä- 
radsböfding i Gotlands södra del ^% 1762; Häradsböfding i 
Siende, Tubundra, Åkerbo m. m. i Westmanland "V? 1763; 
Kammarherre 1766; Canzlist i Justitia? Revisionen 'Vs 1775; 
Afsked 3 Va «. å.; Död ^Vi 1795 i Sthlm. 

Gift /t 1764 med Lovisa Ulrica Heijke, f. "-A 1747, död 
^^11 1811 på Lagersberg i Rytterns socken, Westmanland; 
dotter af Brukspatronen Daniel Detlofsson Heijke på Gam- 
melbo och Christina Juliana Hedengran. 

17(32-177:j 15) Johan Diedrich Wiebe, f. 1730; Ausc. i Svea H. 

R. ^Vs 1751; Ledamot »vid en i Norrkiöping anbefalt urtima 
Rådstufvu Rätt» ^Vs 1752; E. o. Rådman »i Enkiöping vid eu 
urtima Rådstufvu Rätt» 1753; E. o. Notarius i Hof Rätten 
/a 1755; vice Notarius Va 1758; Cancellist ^12 1762; Secrete- 
rare uti Riksens Ständers Protocolls Deputations första utskott 
under Riksdagen 1765; Död ^\/9 1773, 

1762— 17G5 16) Lars Jacob Söderborg; Ausc. ^'e 1746; Ledamot 

i tväune extra ordinarie Rätter 1750; E. o. Notarie i Hof 
Rätten ^^2 1755; vice Notarius -/s 1758; CanceUist Via 1762; 
Död 1765. 

17<)8— 1772 17) Hans Lindman; Ausc. -Via 1753; E. o. Notarie vid 

Crim, Prot. ^Vs 1757; vice Auditeur vid Södermanlands Inf an- KANSLISTER 221 

terie ^^k s. å.; Erhållit Hofrättens tillstånd att sitta vid Civil 
Prot. ^5 1761; Cancellist ^^/n 1763; Afsked 1772; Borgmästare 
i Nyköping 1776; Död 1777. 
Var gift 1757. 

18) Fridolf Gropman; Anse. ^Vi» 1'762; E. o. Cancellist 1770-1700 
^Vii 1763; E. o. Notarius ^Ve 1764; Flyttad till Civil Prot. 

^Va 1767; E. o. Cancellist uti Hiddarhns Cancelliet vid Eiks- 
dagen 1769; Notarius uti Riksens Ständers Expeditions Depu- 
tation Vs s. å. ; Cancellist i Hof Katten Vs 1770; Förordnad 
till domareförrättningar 1771; Erhållit half session vid Civil 
Prot. 22/2 1773; Död 1790. 

19) Jonas Bergstedt; Ausc. 2% 1762; Åtföljt Härads- 1770-1773 
höfding på ting 1763—1765; E. o. Cancellist 1766; CanceUist 

i Riksens Ständers Jiistitise Deputation **/? 1766; E. o. Nota- 
rius vid Crim. Prot. *V2 1767; Förestått Amanuens sysslan i 
Advocat Fiscals Contoiret ^/s s. å. — ^®/i2 s. å.; vice Notarius 
^»A 1769; Cancellist '^',0 1770; Död «% 1773. 
Gift med Brita Christina Stenman. 

20) Carl Henric von Ackern, f. *% 1749; Ausc. i Svea 1772-1775 
H. R. ^h 1766; Extra Canzlist /lo s. å.; E. o. Notarius ^^/s 

1767; vice Notarius 'V4 1769; Cancellist ^Vn 1772; Ombuds- 
man vid Civil statens Enke och Pupill Cassa *Vs 1773; För- 
ordnad till extra Domare /i 1775; vice Advocat Fiscal i Kam- 
mar Collegio ^^A s. å.; Häradshöfding i Trögd och Bro i TJp- 
land 1^2 1777; Ledamot af Högsta Domstolen 1/5 1794; Ent- 
ledigad derifrån ^/n 1796; Justitise Borsrmästare i Norrköping 
^7io 1798; Riddare af Nordstjerne Orden^Vs 1810; Afsked 1824; 
Död 1^9 1832. 

21) Eric Collnér, Ausc. Ve 1764; Cancellist i Riksens 1778-1775 
Ständers Oeconomie Deputation 1766; E. o. Notarius vid Crim. 

Prot. ^^2 1767; E. o. Cancellist vid Riddarhus Cancelliet 1769; 
Notarius i Riksens Ständers Urskillnings Deputation s. å.; 
Flyttad till Civil Prot. A 1770; Förordnad till • domareförrätt- 
ning ji 1771; Cancellist ^Va 1773; Förordnande att förrätta 
Aiiditeurs sysslan vid Artilleriet i Sthlm A 1773; Borgmästare 
i Sigtuna ^Vs 1775; Död »Vn 1779. 

22) Johan Henric Lagerhielm, f. 1750; Ausc. i Svea 1773-1774 
H. R. *% 1768; E. o. Notarius vid Crim. Prot. ^Via s. å.; Be- 
fordrad till Civil Prot. »Vs 1770; Cancellist 1773; Extra Canz- 
list i Justitise Revisionen ^^/s 1774; Canzlist ^^A s. å.; Härads- 
höfding i Åkerbo, Snefringe, Siende och Tuhundra härad i 
Westmanland ^V» 1775; Lagmans fullmakt ^Vis 1784; Afsked 

^■Vi 1788; Död ^Vs 1814 i Sthlm. 

Gift ^Vö 1782 på Asby i Westmanland med Grefvinnan 
Hedvig Ulrica Carolina Dohna, f. Vi 2 1746, död V7 1800 på 
Hjnlstad i Näs socken, Upland; dotter af General Lieutenanten L 222 KANSLISTEK 

Grefve Fredric Carl Dohna till Wickhus och Friherrinnan 
Fredrica Ulrica Sture. 

177:j 23) Samuel Christopher Duse, £. ^^U 1748: Ausc. i 

Svea H. E. ^o/., 1760; E. o. Notarius vid Crim. Prot. Vs 1771 
Notarius i Justitiae Deputationeu vid Riksdagen s. å.; Förord 
nad till domareförrättning /12 1772; vice Notarius "V* 1773 
Cancellist /lo s. å.; Ombudsman vid Upsala Academie /is s. å.; 
Död «'4 182(>. 

Gift ^Vi2 1783 med Sophia von Linné, f. '^ u 1757, död 
^^/g 1830 i Upsala; dotter af Archiatern Carl von Linné och 
Sara Elisabeth Mora^a. 

1774-1775 24) Johan Sandelin, f. ^Vn 1741); Ausc. i Svea H. R 

^^ s 1771; Extra Cancellist vid den Hof Rättens division, som 
skulle undersöka om begångna olagligheter vid riksdagsman- 
navalen till Riksdagen 1771; Befordrad till Crim. Prot. -Vh> 
s. p;. ; Cancellist i Riksens Ständers Justitiae Deputation '/s 
1772; Constit. Cancellist i Hof Rätten V12 s. å.; vice Notarius 
--'2 1773; Cancellist Vs 1774; Förorduad till domareförrättnin- 
gar s. å. ; Häradshöfding i Frjksdals och Elfdals härad i Wemi- 
land ^18 1775; Erhållit Lagmans Caracter »^2 1788; Död 1829. 

1774-1777 25) Magnus Johan Karp, f. ^^5 1749; Ausc. i Svea 

H. R. ** 12 1770; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret V» 
1771; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^'^/lo s. å.; Flyttad till 
Civil Prot. -Vi 1774; Cancellist ^^6 s. å.; Förorduad till do- 
mareförrättning "Vfi 1776; Häradshöfding i Gestrikland ^.^ 
1777; Lagmans Caracter ^^2 1792; Riddare af Wasa Orden 
2^ 1816; Afsked ^^'4 1833; Död 1841. 

Gift med Catharina Charlotta Petré, död 1806. 

1775 -17S0 26) Nils Modin; Ausc. i Svea H. R. ^Vs 1771; E. o. No- 

tiirie vid Crim. Prot. ^Vio s. å.; vice Notarius ^Vi 1774; E. o. 
Fiscal A 1775; Cancellist '^/'u 1775; Död ^^/e 1780; ogift. 

177(>- 177S 27) Johan Henning Tideman; Ausc. i Svea H. R. 

^^'s 1771; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret Vio s. å.; Be- 
fordrad till Crim. Prot. ^Va 1772; Fått tillstånd att sitta vid 
Civil Prot. Vio 1773; vice Notarius 2' 1 1774; Förordnad att 
förestå Jemtlands Jurisdiction ^^/u s. å.; Erhållit half Session 
i Hof Rätten ^Vi 1775; Ombudsman vid Civilstatens Enke- och 
Pupill Cassa »^'s 1776; Cancellist i Hof Rätten ^V» 1776; Hä- 
radshöfding i Södra Ångermanland ^U 1778; Häradshöfding i 
hela Ångermanland 1787; Lagmans Caracter ^'U 1789; För- 
ordnad att hålla Lagmans Ting 1792—1794; Död ^»/V 1809. 
177(; 28) Anders Lorentz Nordell, f. 1750; Ausc. i Svea 

H. R. »3;, 1771; Befordrad till Crim. Prot. "/g 1772; vice No- 
tarius ^\/i 1774; Förordnad till domareförrättning '■^^ji 1775; 
Erhållit half session i Hof Rätten s. å.; Cancellist ^Vs 1776; 
Auditeur vid Helsinge Regemente ^^ju s. å.; Häradshöfding i KANSLISTER r 

Sollentuna och Wallentuna härad samt Danderyds, Åkers och 
Wermdö skeppslag ^Vi 1779; Afsked V^ 1794; Död ^Vn 1829. 

29) Henric Gerhard Ronander; Ausc. i Svea H. R. 
'^11 1773; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret ^Vs 1774; 
E. o. Notarie ^Vi 1775; vice Notarius -Vi 1777; Cancellist V» 
1778; Förordnad till domareförrättning; Vio s. å. och sedan i 
flera år; Törordnad att förestå en Notarietjenst i Hof Rätten 
/i2 1784; Uppförd på förslag till Borgmästare i Norrtelje 1785; 
Krigs Fiscal i Armeen 1790; Krigs Fiscal i Pommern s. å.; 
Adjungerad ledamot i Hof Rätten /^ 1801; Häradshöfding i 
Norra Helsingland 180.— 1819; Död trol. 1819. 

30) Olof Lettström 5 Ausc. i Svea H. R. »Vs 1774; E. o. 
Cancellist /7 s. å.; E. o. Notarius -'Vs 1776; Befordrad till Ci- 
vil Prot. -Vi 1777; Caocellist Vs 1778; Död "Vio 1781; ogift. 

31) Isaac Vougt; Ausc. i Svea H. R. ^^/i2 1774; Extra Cancellist ^V* 1775; Antagen vid Crim. Prot. '''In 8. å.; E. o. Notarie ,4 1777; Cancellist -^'3 1780; il ^VlO Notarie *Vs 177(3; vice 
Död 'Vs 1781; ogift. 

32) Eric Widegren, f. 1741; Cancellist i Svea H. R. 
/s 1780; Afsked 1816; Död, ogift '^/lo 1823. 

33) Johan Harald Gaslander; Ausc. i Krigs Collegio 
1780, i Svea H. R. ^^/n s. å.; Extra Cancellist vid Civil 

Exp. »7i2 s. å.; E. o. Notarius Vs 1782; Cancellist -^9 1784; 
Afsked 1787; vice Häradshöfding under Göta H. R.; Död 1796. 

34) Georg Fredric Hellman; Ausc. i Svea H. R. -®/« 
1783; Amanuens i Advocat Fiscals Contoret ^'Vi« s. å.; E. o. 
Notarie ^'',r> 1784; vice Borgmästare i Enköping /s 1786; vice 
Notarius vid Civil Prot. i Hof Rätten '^^ 1787; vice Auditör 
vid Kongl. Maj:ts Lätta Dragoner "Vi 2 s. å.; Erhållit half Ses- 
sion /2 1790; Förordnad att förestå domsaga ^Vs s. å.; Cancel- 
list ^2 1793; Borgmästare i Westerås 1794; Död trol. 1821 

35) Johan Fredric Elfstrand, f. i Gefle 'V2 1761 
Student i Upsala 1776; Ausc. i Svea H. R. ^% 1783; E. o 
Notarie vid Crim. Prot. -Vi» 1785; Förordnad att förestå Hel 
singlands domsaga *^'i« 1786; vice Notarie ^^9 1790; Ståthål 
lare Secreterare i Gefle; Cancellist i Hof Rätten /e 1795 
Landssekreterare i Wermland 7« 1796; Afsked 1808; Död V^ 
182() i Carlstad. 1778-171M) 1778 -17S1 1780-1781 1780-181(1 
1784—1787 179:) -171)4 1795-17i><3 Gift ^Vio 1799 i Wäsehärads kyrka med Charlotta Ge- 
ringius, f. 1780. 

36) Jonas Fröberg, f. 1761; Ausc. i Svea H. R. Vii I7f»7 -1807 
1788; E. o. Cancellist xiå Crim. Exp. ^» e 1789; E. o. Notarie 
vid Crim. Prot. ^% s. å.; vice Notarie vid Civil Prot. V2 1793; 
Förordnad till domareförrättning '^'/i 
Mariefred under vacance ^^,'9 s. 
^^'12 1797; Död ^V% 1807; ogift. 1795; t. f. Borgmästare i 
å; Cancellist i Hof Rätten ±ii KANSLISTER 

17i)8-1805 37) Pehr Waller, f. 1770; Ause. i Svea H. R. ^^e 1789; 

E. o. Notarie vid Crim. Prot. Ai 1790; Befordrad till Civil 
Prot. /e 1792; CanceUist 1798; Häradshöfdinge fallmakt Ve 1800; 
Häradshöfding i Norrbro, Wivgnsbro, Gamla Norberg och Skinn* 
skatteberg 26 2 1805; Lagmans fullmakt ^Vs 1818; Död »Vs 1842. 
Gift ^Vi 1807 med Anna CatLarina Westen, f. 1785, död -' « 
1872; dotter af Brukspatron Eric Westen och Dorothea Hellberg. 

1807-1817 38) Bengt Gabriel Bergenholtz, f. 1767; Ausc. i Svea 

H. R. ^% 1795; E. o. Notarie s. å.; Vice Notarie; Caucellist 
1807; Häradshöfdinge fullmakt 1808; Död ^Ve 1817. 
Gift med Anna Margaretha Mellriog. 

1810-1811 39) Svante Broomé, f. ^Vn 1778 i Tranås, Malmöhus 

läu; Student i Lund 1802; Juris ex. 1803; Anse. i Svea H. R. 
Vio 1803; E. o. Notarie "A 1804; Vice Notarie ^^9 s. å.; Can- 
ceUist 1810; Vice Advocat Fiscal i Kammar Rätten *Vi 1811; 
Advocat Fiscal i Rikets Ständers Bank Vt 1826; Af sked */« 
1827; Död ^Vt 1831 i Stockholm: 

Gift 1823 med Anna Sophia Smith, f. *»/» 1791, död ^Vb 
1862 i Sthlm; dotter af Grosshandlaren i Karlshamn Gustaf 
Smith och Maria Helena puchterlony. 

1811-1818 40) Lars Gustaf Ålund, f. 1778; Ausc. i Svea H. R. 

^Ve 1805; Cancellist 1811; Borgmästare i Örebro 1813; Död 
»74 1838. 

1812-1815 41) Lorentz August Thenstedt, f. 1785; Ausc. i Svea 

H. R. '^Vi2 1803; E. o. Notarie 1805; vice Notarie *^/i 1807; 
vice Häradshöfding; CanceUist 1812; Död ^Vi 1815; ogift. 

1810-1820 42) Carl Reinhold Moritz, f. 1785 i Umeå; Ausc. i Svea 

H. •«. Vt 1808; E. o. Notarie "/i 1809; vice Notarie Va 1810; 
vice Häradshöfding *% 1813; Cancellist 1819; Borgmästare i 
Piteå 1820; Död 1829. 

1819-1825 43) Thomas Nyström, f. ^Vi 1793; Ausc. i Svea H. 

R. »*;6 1812; E. o. Notarie ^Vs 1813; vice Notarie % 1815; 
CanceUist 1819; Häradshöfdinge fullmakt 1823; Ombudsman 
vid Allmänna Enke och Pupill Cassan 1824; Secreterarei Stats 
Contoret 1825; Stats Commissarie 183G; Riddare af Nord- 
stjerne Orden 1843; Af sked 1858; Kommendör af Wasa Or- 
den ^77 1858; Död 1874. 

Gift 1831 med Wendela Mathilda Einman, f. 1809; dot- 
ter af Grosshandlaren i Sthlm Fredric Niclas Rinman och Ma- 
ria Christina Martin. 

1820-1831 44) Simon Petrus Selinder, f. 1791; Ausc. i SveaH. 

E. 1712 1816; E. o. Notarie *'Vn 1817; vice Notarie 'V5 1819; 
Förorduad till domareförrättningar 'V* 1824; Cancellist ^^ji 
1826; Död ^Vn 1831. 

Gift med Anna Christina Sandström; dotter af P. Sand- 
ström i Enköping. XANSLLSTER 2iö 

45) Robert Theodor Edman, f. ^i 1800; Ausc. i Svea 1833 1836 
H. R. ^Ve 1824; E. o. Notarie ^-.« 1825; vice Notarie ^^/g 1827; 
€ancellist 1833; Död ^j% 183(5 i Sthlm; ogift. 

4(3) Fredric (Fritz) Beskow, f. ^Vt 1804; Ausc. i Svea 1841-1850 
H. R. *7G 182(>; Första domareförordnaude ^Via 1827; E. o. 
Notarie ^Vi 1828; vice Notarie ^Ve 1829; Cancellist Vi 1841; 
Häradflhöfdinge fullmakt 1842; Af sked »% 1850; Riddare af 
Wasa Orden 1855; Död 1861. 

Gift 1831 med Augusta Wilhelmina Moll, f. 1808, död 1885. 

47) Johan Gunno Hasseiberg, f. 'V5 1808 i Flistad, 1844-1849 
Westergötland ; Student i Upsala 1827; Större förberedande 
teologiska examen s. å.; Hof Rätts ex. 1831; Ausc. i Göta H. 

R. s. å.; vice Häradshöfding ^Vi 1836; E. o. Kanslist i Justitise 
Fördelningen af Kongl. Maj:ts Kansli ^Vs 1839; Ausc. i Svea 
fl. R. Vs 1839; vice Notarie 1840; Cancellist 1844; Adjunge- 
rad ledamot första gången 1846; Häradshöfding i Jemtlands 
Norra domsaga Va 1849; Riddare af Nordstjerne Orden 1871; 
Tillträdde Vi 1879, efter Jemtlands och Herjedalens delning i 
4 domsagor, den nybildade Jemtlands Östra domsaga; Af sked 
3712 1885; Död ^% 1886 i Östersund. 

Gift 2^5 1850 med Chariotte Kinnman, f. ^Vio 1828; dotter 
af Bruksegaren Eric Kinnman och Christina Charlotta Hedberg. 

48) Fredrik Johan Craelius, f. ^Ve 1816; Ausc. i Svea 1845-1864 
H. R. ^'Vs 1839; E. o. Kanslist i Justitiye Revisionen s. å.; 
Cancellist i Hof Rätten ^^i 1845; Afsked ^h\ 1864; Död, ogift, 25/ 12 1870. 49) Clas August Sundin, f. ^^h 1815; Student i Lund is47~l8r>2 
1833; Hof Rätts ex. 1839; Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne 

och Blekinge '^j^ 1839, i Svea H. R. »Va 1840; Cancellist 1847; 
vice Häradshöfding; Sekreterare och Auditör vid flottans sta- 
tion i Sthlm ^Vi 1852; Riddare af Wasa Orden 1864; Riddare 
af Nordstjerne Orden 1877; Afsked 1884; Död ^Ve 1891 i Sthlm. 
Gift ^/e 1891 med Clara Ansgaria Andersson. 

50) Gustaf Walman, f. *^/io 1811; E. o. Kanslist i Nedre 1848-1857 
Justitise Revisionen 1842; Ausc. i Svea H. R. ^^jh s. å.; Can- 
cellist *ö/io 1848; Död ^^/e 1857; ogift. 

51) Otto August Schaerström, f. "A 1803 i Bjuråker, 1849-1863 
Norrland; Student i Upsala ^Ve 1821; Hof Rätts ex. V12 1827; 
Innehade på arrende Näs kungsgård i Dalarne 1833—1844; 

vice Notarie i Svea H. R. 1847; Cancellist ^Vs 1849; Död »Ve, 
1863 i Sthlm. 

Gift 1829 med Clementine Charlotta Ström, f. Vi 1803, 
död 1876; dotter af öfversten för Helsinge Regemente, sedan 
Postmästaren i Upsala Jacob Bernhard Ström och Helena 
Catharina Ehrengren. 

15 Advokatfiskaler. 1614- 


-1624 


1624- 


-1638 


1638- 


-1651 


1651- 


-1655 


1655- 


-1658 


1658- 


-1<;64 


1664- 


-1668 


1668- 


-1671 


1671- 


-1672 


1672- 


-1674 


1674- 


-1676 1) Carl Olofsson, se N:o 10 af Assessorer in 3:a Glassen 

2) Andreas Bergius; Namnes i Hof Rättens Protocoll 
1619 för vice Fiscal; Ådvocat Fiscal 1624. 

3) Samuel Kylander, se N:o 25 af Assessorer in 3:a^ 
Classe. 

4) Michlll Olofsson Dubb, se N:o 32 af d:o. 

5) Magnus Larsson, se N:o 36 af d:o. 

6) Magnus Utter, se N:o 39 af d:o. 

7) Jonas Rothoff, se N:o 41 af d:o. 

8) Petrus Jonae Salanus, se N:o 42 af d:o. 

9) Lars Månsson Mörling, se N:o 43 af d:o. 

10) Jacobus Parmander, se N:o 44 af d:o. 

11) Eric Olofsson Lovisin, Adlad och Friherre Lo— 
visin, till Brandalsuud i Södertörn, f. i Södertelje; Efter id- 
kade studier och utrikes resor Ausc. i Svea H. R. Via 1666; 
vice Fiscal 'Vu 1667; Notarie % 1671; Advocat Fiscal -V^ 
1674; * Adlad ^Vt 1675 (ej introd.); Revisions Secreterare ^Vis 
1676; Ledamot i Lag Commissionen ^/vz 1686; Landshöfding i 
Östergötland ^/s 1687; Friherre ^^/n s. å.; Brukades bland åt- 
skilliga andra »angelägna beställningar», vid Ständernas stora 
Commission för Kyrko Ordningen, Krigs-, Sjö- och Hof-Artik- 
larne; Utrustade i Danska kriget på egen bekostnad åtskilliga 
väl bevarade ryttare och dragoner samt lemnade af egna medel 
förskotter till kronan; Död 1693, begrafven vid Södertelje kyrka. 

Gift 1660 med Catharina Lenström, dotter af Lärftskrä- 
maren i Sthlm Nils Joensson och Brita Michelsdotter. 
1G76— lf)80 12) Jonas Hassel, se N:o 48 af , Assessorer in 3:a Classe. 

i(>80-if>9i 13) Carl Eritz, se N:o 58 af d:o. 

1691—1698 14) Magnus Sternell, se N:o 12 af Assessor. 

1698-1701 15) Nicolaus Krook, se N:o 3 af d:o. 

1701-1705 16) Bengt Baaz, se N:o 4 af Hof Sätts Råd. 

1705—1711 17) Thomas Fehman, se N:o 15 af Assessorer. 

1711-1716 18) Johan Rudberus, se N:o 20 af d:o. 

1716-1718 19) Carl Eritz, se N:o 30 af d:o. ADVOKATFISKALER 227 

20) Niclas Wester, se N:o 20 af Hof Rätts Råd. 1718-1719 

21) Carl Eritz, Adlad Blixenstrålej, se N:o 30 af As- 1719 
sessorer. 

22) Niclas Wester, se N:o 20 af Hof Eätts Råd. 1719-1728 

23) Eric Welstadius, se N:o 53 af Assessorer. 1728—1733 

24) Johan Gerdes, se N:o 21 af Presidenter. 1733—1739 

25) Johan Fredric Flach, se N:o 31 af Hof Rätts Råd. 1740-174(> 

26) Johan Reftelius, se No 75 af Assessorer. 1746—1747 

27) Claes Jacob Gyldenadler, se N:o 81 af d:o. 1747-1756 

28) Johan Linderstedt, se N:o 45 af Hof Rätts Råd. 1756—1759 

29) Johan August Grewesmöhlen, se N:o 52 af d:o. i7(>o— 1761 

30) Pehr Rangel, se N:o 61 af d:o. 1762—1763 

31) Nils Zellén, se N:o 27 af vice Presidenter. 1763—1770 

32) Isac Johan Hellmanson, se N:o 66 af Hof Rätts 1773—1777 
Råd. 

33) Magnus Peter Rosbeck, se N:o 68 af d:o. 1777—1779 

34) Johan Billow, se N:o 124 af Assessorer. 1780—1784 

35) Lars Fredric Dahlson, f. 1755; Ausc. i Svea H. 17H4— 17H9 
R. «Vi« 1773; E. o. CanceUist ^Vi 1774; vice Notarie Vs s. å.; 
Cancellist «V4 1777; Fiscal ^\!z 1780; t. f. Advocat Fiscal 1783; 
Advoeat Fiscal 'Vs 1784; Tillika coDstit. Exped. Secreterare i 
Justitise Canziers Exp. ^/s 1788; Lagman i Westmanland och 
Dalarne ^/s 1789; Lagman i Nerike genom byte ^^/i 1801; 

Af sked ^*/» 1805; Död ^^'b s. å. 

Gift 1789 med Carolina Lovisa Tottie, {. 1771, död 1846; 
dotter af Brukspatronen Thomas Tottie å Elfkarleö och Sara 
Wittfoth; omgift 1817 med öfversten Friherre Gustaf Liljehorn. 

36) Adam Wallqvist f. 1762; Ausc. i Svea H. R. ^i/e 1789-1793 
1781; E. o. Cancellist ^V« 1781; Amanuensis vid Advocat Fiscals 
Contoiret s. å.; E. o. Notarie Vs 1782; E. o. Fiskal ^^e 1784; 
Ombudsman vid Kongl. Gen. Assistance Cont. ^A 1785; Secre- 
terare i Riksens Ständers Lag Utskott ^Vs 1786; Actor vid en 
undersökning i Dalarne ^% s. å.; Uppförd på förslag till Ad- 
vocat Fiscals tjensten i Kammar Revisionen ^Vc s. å.; Härads- 
höfding i Östbo och Westbo härad *Vi 1787; vice Secreterare 

i Bondeståndet -^i 1789; Advocat Fiscal i Hof Rätten Va 
1789; Adjungerad ledamot 1791; För sjukdom derefter fått 
permisson ;• Synes hafva^fått afsked 1793; Död Vi o 1794. 

37) Carl Johan Örbom, f. Vio 1765; Ausc, i Svea H. 1793— 179^ 
R. ^/i 1785; E. o. Notarie «Vi2 1787; E. o. Fiscal 1791; Fiscal 

^Vi2 1792; vice Advocat Fiscal »Vi 1793; Advocat Fiscal *Vi2 
s. å.; Häradshöfding i Trögds, Asunda, Håbo och Bro härad 
Vio 1798; Hof Rätts Råds n. h. o. v. Vs 1810; Riddare af 
Nordstjerne Orden ** 4 1816; Justitia? Råd *V2 1818; Commen- 
dexit af nämnda Orden ^\'6 1826; Afsked *> 1J^31; Död Ve 
1836 å Segersta gård i Upland. :>2^ ADVOKATFLSKALER 

Gift l:o) med en Flodalin; 2:o) ^-/a 1797 med Fredrica Lovisa 
Hofling, f. 28/io 1778, död Vs 1843; dotter af UnderstaUmästa- 
ren bos hertig Carl af Södermanland Peter Jacob Hofling och 
Emerentia Margareta Stenman. 

1791)— i8o;5 38) Daniel Ahlberg, Adlad och Friherre Edelcreutz, 

f. 'Ve 1761; Studerade vid Gymnasium i Calmar; Student i 
Upsala 1778; Efter en V'5 1782 utgifven Disputation: »de legi- 
tima» Ausc. i Svea H. E. ^^/s 1782, vid Stockholms Badhus- 
och Kämnärs Eätter ^7i 1783; E. o. Notarie vid Norrmalms 
Westra Kämnärs Rätt *^/io s. å.; Ausc. i Öfver Ståthållare 
Embetet för polisärenden ^Vi 1786; vice Notarie i Badhus 
Rätten ^-/n s. å.; Constit. öfver Auditeur och Justitiarie vid 
General Krigs Rätten under fälttåget i Finland Vfi 1788; Hä- 
radshöfding i Bjäre och Åsbo härad i Skåne ^Vt 1790; För- 
ordnad att deltaga i öfverseendet af Krigs- och Sjö-Artiklarne 
^Vn 1790; vice Sekreterare i Bonde Ståndet vid Riksdagen i 
Gefle 1792; Ledamot af Ståndets Kansli Direktion 1792—1794; 
Adjungerad ledamot i Göta H. R. */? — Vio 1795; Advocat Fi- 
scal i Svea H. R. ^Vi 1799; t. f. Polismästare i Sthlm samt 
Lagmans n. h. o. v. ^Vi 1800; t. f. Under Ståthållare Va 1802; 
Ledamot af Patriotiska Sällskapet ^^/a 1803; Ledamot af Fri- 
murare Barnhus Direction ^Va s. å,; Under Ståthållare s. å.; 
Riddare af Nordstjerne Orden ^/s 1 805 ; Ledamot i »Committé- 
en till öfverseende och granskning af Fattigvården samt de 
öfrige för sjuke *och nödställte personer i Stockholm gjorde 
Stiftelser och Inrättningar» ^/s s. å.; Ledamot af Pass Comi- 
téen Vii 1807; Adlad ^Vi 1808; Ledamot af Krigs Comiteen 
*2/4 s. å.; Fullmäktig i Tull Arrende Societeten »Vs 1809—1814; 
Landshöfding i Stockholms län *«/i8 1810; Friherre ^V2 1816; 
Commendeur af nämnda Orden ^Vs 1818; t. f. Öfver Ståthål- 
lare ^'Vii 1818; Död ^/lo 1828 i Sthlm, begrafven i Maria kyrka. 
Gift Vi2 1807 med Jacobina Elisabeth Petersson, f. Ve 1783; 
död ^^/2 1813; dotter af Grosshandlaren i Göteborg Commerce 
Rådet Peter Petersson och Maria Charlotta Hofving. 

1803-1828 39) Eric Peter Laurin, f. ^Vs 1766 i Wisby; Student i 

Upsala ^Vio 1782; Ausc. i Svea H. R. ^Ve 1786; E. o. Notarie 
vid Crim. Prot. ^^/i2 s. å.; vice Notarie vid Civil Prot. *^/io 
1788; Förordnad att förrätta domaresysslor /? 1789 och der- 
efter vid flera tillfällen; E. o. Fiscal /i 1793; Fiscal "/s 1794; 
vice Advocat Fiscal ^^9 179Ö; Constit. Advocat Fiscal ^Vi 1800; 
Advocat Fiscal Vn 1803; Lagmans n. h. o. v. ^Vs 1809; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden 'Vs 1818; Död ^9 1828. 

Gift Vio 1804 i Sthlm med Johanna Christina Lettström, f . 
Vio 1782, död Vio 1811; dotter af Hof Kamreraren och Krigs 
Kassören Gustaf A. Lettström och Johanna Albertina Lindström. 

1832-1850 40) Carl Henric Pfeffer, se N:o 113 af Hof Rätts Råd. ADVOKATFISKALER 229 

41) Ture Arvid Billbergh, f. V» 1815 i Sthlm; Student 1850-1880 
i Upsala 1833; Juris utriusque Kandidat 1839; Ausc. i Svea 

H. E. ^/t s. å., i Stockholms Underrätter s. å. ; vice Härads- 
höfding 1841; Fiskal i Hof rätten »Vi 1845; vice Advocatfi- 
scal ^72 1847; Advokatfiscal ^Ve 1850; Förordnad af Chefen 
för Civil Dep. att vara dess ombud i bolaget Skandia 1855; 
Sekreterare i Kongl. Serafimer Ordensgillet 1862 — 1876; Stads- 
fullmäktig 1863—1868; Riddare af Nordstjerne Orden ^»/i 1864; 
Justitieombudsmans Suppleant 1874 — 1883; Sekreterare vid af- 
delningen för hospitals väsendet i Medicinalstyrelsen 1877; Af- 
sked från Advokatfiskalsembetet ^Vs 1880; Ledamot af fler- 
faldiga direktioner och komitéer såsbm: förvaltningen för 
hufvudstadens begrafningsplats sedan 1857, flera af stadens 
försörjningsinrättningar 1857 — 1866, Öfverstyrelsen för stadens 
Brandförsäkringskontor 1858 — 1881, Direktionen för Civilsta- 
tens Pensionsinrättning 1868 — 1882, Komitén för reorganisation 
af Hospitalsväsendet 1869, Direktionen för Allmänna Barn- 
bördshuset i Sthlm 1874, Komitén för revision af Hospitals 
Stadgan 1877 och Direktionen för Allmänna Enke- och Pupill- 
kassan 1880; Kommendör af Wasa Orden 2 kl. ^Vs 1890. 

Gift l:o) ^% 1851 med Olivia Fåhrseus, f. ^Vie 1826 i 
Sthlm, död ^^3 1881; dotter af f. d. Statsrådet, Generaltull- 
direktören Johan Fredrik Fåhrams och Immanuella Henrika 
Sturzenbecker; 2:o) ^^/i 1883 med sin svägerska Martina Fåh- 
rseus, f. Vii 1836 i Sthlm. 

42) Evald Mathias Gabriel Settergren, f. Vio 1832 i88i-i8i)7 

i Falköping; Student i Lund 1852; Hofrättsex. 1856; vice 
Häradshöfding under Göta H. R. ^Vo 1858; Förvaltat domare- 
embete under samma Hofrätt i 3 ^/2 år; Ausc. i Svea H. R. 
«Vio 1868; E. o. Notarie Vu s. å.; Konstit. Notarie ^»/e 1874; 
Notarie ^Vs 1878; Adjungerad ledamot första gången ^*/i 1879; 
t. f. Advokatfiskal ^Vs 1880; Advokatfiskal V2 1881; Riddare 
af Nordstjerne Orden V12 1887; Afsked ^Vio 1897. 

Gift ^Ve 1898 med Ebba Helena Wilhelmina Svenson, f. 
^Vs 1857; dotter af f. d. öfverdirektören och Chefen för Ma- 
riningeniörstaten Göthe Wilhelm Svenson och Ebba Atterbom. 

43) Erik Wilhelm Reinhold Moberg, f. "Ao 1857 i 1898- 
Wreta Klosters församling, Östergötland; Studentex. vid Stock- 
holms Gymnasium /s 1876; Hofrättsex. vid Upsala Universitet 

/9 1881; E. o. Notarie i Svea H. R. /g s. å.; vice Häradshöfding 
Vio 1884; t. f. Notarie första gången 1886; Notarie ^^!i% 1890; 
Adjungerad ledamot första gången /lä 1893; Auditör i Göta 
Lif garde /lo 1894; Konstituerad och förordnad till Auditör vid 
samma regemente /u 1895; Advokatfiskal i Hof rätten ^Vs 1898. L Vice Advokatfiskaler. 1614-1619 1) Eric Olofsson; Aflade eden ^/lo 1614, 

1619—1624 2) Andreas Bergius, se N:o 2 af Advokatfiskaler. 

1624—1630 3) Johan Olsson; Namnes såsom vice Fiscal 1G24; Lag- 

läsare i Österdalarne och Kopparberget 1630. 

1631—1632 4) Magnus Eliae Rhalambius, Adlad Rålambstjer- 

na, f. 160. i Upsala; Student derst.; Ausc. i Svea H. R. ^/e 
1627; vice Fiscal 1631; Advocat Fiscal i Åbo H. E. ^Vi^ 1632; 
Assessor *Vio 1633, tillträdde embetet ^Vu s. å.; Tillika Hä- 
radshöfding i Weckelax och Wederlax härad ^7' 1646; Jem- 
väl Under-Lagman i Norr Finne Lagsaga 1647; Adlad ^Vs 1651; 
Äfven Häradshöfding i HaHko härad 1653; Bivistade Landt- 
dagen i Åbo 1657; Ledamot i en Commissorial Bätt för ran- 
sakning om oordningar 1658; Ledamot i Lag Commissionen ; 
»Var en af Sveriges lärdaste Jurister och en ganska förmögen 
man>; Död, utan son, A 1666 i Åbo. 

Gift med Margaretha Leuchovia, f. ^-/s 1618; dotter af 
Kyrkoherden vid S:t Nicolai kyrka i Sthlm Magister Benedic- 
tus Petri Leuchovius och Elsa Olofsdotter från Balingsta. 

1633—1634 5) Claudius Erici, Sudermannus; Ausc. i Svea H. R. ^e 

1627; vice Fiscal ^% 1633; Stadsskrifvare i Westerås 1634. 

1634—1638 6) Samuel Kylander; se N:o 25 af Assessorer in 3:a 

Classe. 

1638—1647 7) Nicolaus Nicolai Linnegren, Adlad Lindegren, 

till Forssa, Spåningslanda och Bräkentorp i Småland, f. 161. 
i nämnda provins; Ausc. i Svea H. E. 1633; vice Fiscal Vii 
1638; TiUika Häradshöfding i Mo härad i Småland ^^7 1643; 
fliks Härold till Danmark att förkunna krig och örlog ^Vi 
1644; Adlad ^Vii 1645; Kongl. Härold och Assessor uti Ami- 
ralitetets CoUegio 1647; Häradshöfding i Sunnerbo i Små- 
land samt Aska, Lysing och Dahl i Östergötland Ve 1652; 
Assessor i Götha H. R. ^Vs 1660; Tillika Häradshöfding i Sun- 
nerbo, Westbo och Östbo; Af stod Häradshöfdingetjensten till 
en sin son */i2 1674; Ånyo, efter sonens död, Häradshöfding 
i Sunnerbo 1680; Af sked derifrån för ålder s. å.; Af sked från VICE ADVOKATFISKALER 231 

Assessorsembetet ^U 1681; Död s. å., slutande ätten på mans- 
sidan. 

Gift 20/4 1639 med Anna Sjöblad, f. ^2/2 1613; död 1% 
1687, begrafven vid Hjortsberga kyrka; dotter af Anders Nils- 
son Sjöblad till Marensholm och Brita Olofsdotter Oxehufvud 
till Säby. 

8) Michill Olofsson Dubb, se N:o 32 af Assessorer in 1647— l«5l 
3:a Classe. 

9) Johan Eneberg; Aflade eden ^Vt 1651; Fått afsked, 1G51-1658 
Båsom synes, för försummelse 1658. 

10) Laurentius Lundius, se N:o 9 af Notarier. iGoS— 1665 

11) Abrahann Knoop, se N:o 11 af Notarier. 1666—1667 

12) Ericus Lovisinus, se N:o 12 af Advokatfiskaler. 1667—1671 

13) Petrus Ausenius; Ausc. i Svea H. R. ^k 1668; vice 1671-1675 
Tiscal 1^3 1671 ; Död A 1675. 

14) Carolus Erlcius, se N:o 58 af Assessorer in 3:a 1675—1680 
<^lasse. 

15) Michaél Elfberg; Handlingsskrif vare ; vice Fiscal i 1680-1681 
Svea H. R. '^Vt 1680; Afsagt sig tjensten 1681. 

16) Jacob Gabriel Bauman, Sudermannus; Ausc. i 1681—1689 
Svea H. R. ^^^o 1672; vice Fiscal Ao 1681; Död «% 1689. 

17) Paul Lundberg, Norlandus; vice Fiscal uti Krigs 1681)— 1691 
OoUegio; vice Fiscal i Svea H. R. '^^/s 1689; Död 1691. 

18) Nicolaus Krook, se N:o 3 af Assessorer. 1691—1698 

19) Daniel Forellus; Ausc. i Svea H. R. 1689; Reste l(å«)8-i706 
utrikes 1692; Fått »veniam docendi» vid Academien i Upsala 

Ao 1694; Hof Rätts Commissarius ^/2 1698; vice Fiscal k s. å.; 
Oommissarius uti Riksens Ständers Banco % 1706; Död ^^ji 1728. 
Gift ^%o 1707 i Sthlm med Eleonora Hylthén f. 1678; dot- 
ter af Assessoren Lars Hylthén och Jacobina Daurer. 

20) Johan Rudberus; se N:o 20 af Assessorer. 1706-1711 

21) Carl Eritz, se N:o 30 af Assessorer. 1711-1716 

22) Niclas Wester, se N:o 20 af Hof Rätts Råd. 1716-1718 

23) Carl Wattrapg, se N:o 39 af Assessorer. 1718—1719 

24) Erich Welstadius, se N:o 53 af Assessorer. 1719—1728 

25) Johan Gerdes, se N:o 21 af Presidenter. 1728—1732 

26) David Hoilsten, se N:o 30 af Hof Rätts Råd. 1732-1733 

27) Jonas Robeck, se N.o 36 af Hof Rätts Råd. 1733-1740 

28) Johan Kinborg, Ausc. i Svea H. R. Vu 1725; E. 1740-1742 
o. Notarie /e 1726; Cancellist Va 1729; Antagen till Lönings 
ProtocoUets förande ^»/9 1733; vice Fiscal ^Vi 1740; Död ^Vs 1742. 

29) Carl Daniel Forelius, se N:o 25 af Sekreterare. 1742—1746 

30) Johan Linderstedt, se N:o 45 af Hof Rätts Råd. 174(3-1756 

31) Joachim Wilhelm Broms, Adlad Lilljestråle,f. 1756-1757 

^^/e 1721 på Ekenäs Biskopsgård vid Carlstad; Student i Dpsala 
1734; Ausc. i Svea H. R. Ve 1744; vice Actuarius ^^h 1745; 2:J2 VKJK ADV0KATFI8KALER 

E. o. Notarie 1746; Förordnad till vice Häradshöfdiug "/e s.å.; 
Antagen till Crim. Protis förande ^Vio s. å.; vice Notarie vid 
Civil Prot. ^^'4 1748; E. o. Piscal /u s. å.; Secreterare uti 
Convoj Comminsariatet Ve 1750; Piscal *Vio 1752; Väckte för- 
slag om inrättande af Frimurarebarnhuset i Sthlm 1753; vice 
Advocat Fiscal ^Ve 1756; Adlad, jemte sina syskon, Vi 2 s.å.; 
Advocat Fiscal i Kammar CoUegio ^^,2 1757; Secreterare i 
Bikseus Ständers Jastitise Deputation 1760; Lagmans n. li. o. 
v. och Ledamot af Lag Commissionen *% 1762; Ledamot af 
Witterhets Academien 1771; Justitiae Can celler -73 1772; Rid- 
dare af Nordstjerne Orden ^Vn s. å.; Ledamot af Vetenskaps 
Academien /i 1773; Af sked från Justitise Cancellersembetet 
^Vi 1779; Blef under Riksdagen 1789, jemte flera af Adeln, 
häktad och hölls i f ängsligt förvar 3 månader till Riksdagens 
slut; Var ledamot i en mängd Oommissioner och Directioner; 
Har af trycket utgifvit flera skrifter dels i obunden stil 
dels på vers äfvensom 1772 års Svenska Regeringsform på 
Engelska; Död ^^/i 1807 på sin sätesgård Lastad i Strengnäs 
socken. 

Gift l:o) Vio 1758 med Hed\ig Beata Hacker, f. 1725, 
död Vs 1784 på Säby i Jerfälla socken, Upland; dotter af Di- 
recteuren vid Åkers krutbruk Olivier Hacker och Ulrica Eleo- 
nora Stjerneroos; 2:o) ^/9 1785 med Friherrinnan Wilhelmina 
Charlotta Fleetwood, f. ^Vi 1739, död ^Vu 1805 i Sthlm; dot- 
ter af Landshöfdingen Friherre Carl Mårten Fleetwood och 
Maria Eleonora Stralenberg. 

1757-17(>2 82) Pehr Rangel, se N:o 61 af Hof Rätts Råd. 

1762-17«:5 33) Reinhold Ruckersköld, 1 ^Vn 1726; Student i 

Upsala; Ausc. i Svea H. R. Ve 1747; E. o. Notarie vid Crim. 
Prot. »V4 1748; vice Notarie vid Civil Prot. 1751; E. o. Fiscal 
»76 1756; Fiscal ^V» 1757; vice Advocat Fiscal 1762; Ledamot 
i en Riddare Syne Rätt 1763; Afsked s. å.; Riddare af Wasa 
Orden ^V? 1774; Död ^Vn 1787 i Sthlm. 

Gift =^Vi 1763 ined Sophia Lovisa Hacker, f. 1728; dotter 
af Directeuren vid Åkers krutbruk Olivier Hacker och Ulrica 
Eleonora Stjerneroos. 

1763 1766 34) Wilhelm Noordenhjelm, se N:o 103 af Assessorer. 

1766-1772 35) Johan Evelius, se N:o 65 af Hof Rätts Råd. 

1772 1773 36) Isac Johan Hellmanson, se No 66 af Hof Rätts Råd._ 

1773-1 77(; 37) Olof Ekman, f. 1733; Ausc. i Svea H. R. «/* 1754; 

E. o. Cancellist h 1756; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vs 
1757; Erhållit tillstånd att sitta vid Civil Prot. ''l^ 1759; För- 
ordnad till domareförrättning ^'s s. å.; E. o. Fiscal 1760; Can- 
cellist /u 1762; Förordnad att förestå domsaga 1764; vice Ad- 
vocat Fiscal /s 1773; Häradshöfdiug i Westerbottens Norra 
domsaga ^V* 1776; Afsked 1799; Död ^^it 1807. yiCK ADVOKATFISKALER 2Sn 

38) Magnus Peter Rosbeck, se N:o 68 af Hof Eätts I77(i-1777 
Eåd. 

39) Carl Ziervogel, se N:o 70 af Hof Rätts RM. 1778 

40) Olof Fallsten, f. 1746; Student i XJpsala; Ausc. i 1778-1780 
Svea H. R. *Vi2 1764; E. o. Cancellist /i 1765; E. o. Notarie 

vid Crim. Prot. ^^2 1767; vice Notarie vid Civil Prot. ^»A 1769; 
Förordnad att förrätta domaresysslor /e 1770 och vid mång- 
faldiga tillfällen; Cancellist ^Ve 1772; Registrator /lo 1773; * 
Fiscal 2% 1776; vice Advocat Piscal ^Va 1778; Häradsböfding 
i Öster Dalarne ^^/2 1780; Uppförd på förslag tiU Assessors 
beställning s. å. och till HäradshöfdingebestäUningen i Fären- 
tuna m. fl. härad i Upland Vn 1708; Död ^»/n 1799. 

41) Carl Johan Hortulan, f. ^V» l'^5Ö; Ausc i Svea 1780-1781) 
H. R. % 1772; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret ^Ve 

8. å.; E. o. Notarie vid Crim. Prot. /s 1773; Extra Fiscal 1778; 
vice Advocat Fiscal ^Va 1780; Afsked 1789; Död efter 1807; 
trol. ogift. 

42) Carl Gustaf Lindbom, se N:o 132 af Assessorer. I78i)-17i>0 

43) Johan Gustaf Norlin, f. 17()2; Ausc. i SveaH. R. 1790-179:5 
V? 1780; Amanuens i Advocat Fiscals Contoiret /ii s. å. Extra 
Cancellist /lo 1781; K o. Notarius Vs 1782; Förordnad till do- 
mareförrättningar 1784; Extra Fiscal /a 1787; Cancellist ^^/s 

1790; vice Advocat Fiscal ^^/ji s. å.; Advocat Fiscals n. h. o. v. 
^♦Vu 1792; Polismästare i Sthlm Vi 1793; Lagman i Ånger- 
manland och Westerbotten ®/i« s. å.; Lagman i Wester Norr- 
land ^V9 1795; Afsked 'Vn 1827; Död ^% 1831. 
Gift med Catharina, Sophia Robsahmsson. 

44) Carl Johan Örbom, se N:o 37 af Advokatfiskaler. 179:J 

45) Engelbert Boström, se N:o 30 af vice Presidenter. 17!)4— 1798 

46) Eric Peter Laurin, se N:o 39 af Advokatfiskaler. 1798-I80a 

47) Nils Christian Suneson, f. 1771; Ausc. i Carls- 1803— 1806 
hamns R. R. /lo 1787, i Svea H. R. Vio 1788; e. o. Notarius 

2% 1789; vice. Notarius ^Vi 1791; vice Häradshöfdinge full- 
makt /s 1794; É. o. Fiscal /* s. å.; Fiscal 1797; Advokat Fiscal 
i Seraphimer Ordens Gillet Vi» 1802; vice Advocat Fiscal i 
Hof rätten 1803; Häradsböfding i Rasbo, Ulieråker m. fl. härad 
1806; Lagman ^Ve 1814; Död ^Vi 1833. 

Gift med Sophia Albertina Kiisell, f. ^^/e 1781, död ^/s 1873. 

48) Jonas Evelius, se N;o 27 af Presidenter. 180«— 1809 

49) Gustaf Nyblaeus, se N:o 91 af Hof Rätts Råd, i8io-i8ia 

50) Carl Ludvig Landin, se N:o 34 af vice Presidenter. 1814—1819 

51) Pehr Hernblom, f. *^'9 1787; Ausc. i Svea H. R. 1820-1828 
1808; Proto Notarie i Kammar Rättens Krigs Revisions Dep. 

1812; Secreterare i Tryckfrihets Comitén; Extra Fiscal i Hof • 
Rätten; Fiscal 1814; vice Advokat Fiscal 1820; Häradsböfding 
i Tunaläns, Sefvedes och Aspelands domsaga 'Vs 1828; Justitise 234 TICE ADVOKATFISKALER 

Ombudsmannens Secreterare 1829—1834; Död ^e 1857 i Wim- 
merby. 

Gift l:o) 1816 med Anna Maria Tottie, f. 1786, död 1829; 
dotter af Brukspatron Nils Tottie på Wifors och Anna Chri- 
stina Edman; 2:o) 1830 med Gustaf va Elisabeth MöUenhoff, 
f. 1805, död 1884. 
1828 52) Johan Moberg, se N:o 178 af Assessorer. 

1829—1850 53) Pehr Johan Lagergren, se N:o 180 af Assessorer. 

1830-1832 54) Carl Henric Pfeffer, se N:o 113 af Hof Rätts Råd. 

1832 55) Carl Fredrik Ungberg, se N:o 106 af d:o. 

1832-1834 56) Henric Mathjias Munthe, se N:o 108 af d:o. 

1834-1836 57) Johan Axel Örb: m, se N:o 109 af d:o. 

1836—1830 58) Fredric Iggeström, se N:o 194 af Assessorer. 

1839—1841 59) Lars Lundstedt, se N:o 197 af Assessorer. 

1841 60) Bernhard August Crusell, se N:o 201 af d:o. 

1841-1843 61) Carl Gustaf Afzelius, se N:o 204 af d:o. 

1843-1844 62) Johan August Södergren, f. ^7i 1813 i Gefle; 

Student i Upsala 1830; Hofrättsex. V12 1832; E. o. Kans- 
list i Justitise Fördelningen af Kongl. Maj:ts Kansli ^Vi2 1832; 
Anse. i Svea H. R. ^^u s. å.; E. o. Notarie *Vi 1833; vice 
Notarie ^^9 1834; E. o. Fiscal »V5 1839; vice Häradshöfding 
^/lo 1840; Adjungerad ledamot ^Vio s. å.; Fiscal ^^U 1841; vice 
Advocat Fiscal ^Via 1843; t. f. Advocat Fiscal i Kammar Rät- 
ten ^^ji 1844; Kammar Rätts Råd Vs 1844; Constit. Revisions 
Secreterare 'Vu 1848; Revisions Secreterare ^% 1850; Expe- 
ditionschef i Justitise Stats Exp. 'Vs 1855 — Vio s. å.; Justitise 
Ombudsmans Suppleant 1856; Riddare af Nordstjeme Orden 
^^4 s. å.; Justitise Ombudsman ^^/s 1857; Justitise Råd ^7^ 1857; 
Kommendör af nämnda Orden '/s 1861; Kommendör med stora 
korset af samma Orden ^V» 1870; Juris Doktor vid Upsala 
Universitets jubelfest V» 1877; Afsked ^Ve 1880; En af Riks- 
dagens Komiterade för tryckfrihetens vård sedan ^Vio 1883; 
Död »/a 1891 i Sthlm. 

Gift l:o) ^Vi 1845 med Hedvig Lovisa Agrell, f. ^Vs 1815; 
död Vs 1853; 2.o) ^V» 1854 med sin svägerska Ingrid Emilia 
Albertina Agrell, f. ^Vi 1833, död ^/i 1865; döttrar af Prosten 
Erik Agrell och Elsa Margareta Herman ni. 

1844-1847 63) Carl Conrad Quensel, se N:o 212 af Assessorer. 

1847-1850 64) Ture Arvid Billbergh, se N:o 41 af Advokat- 

fiskaler. 

1850-1858 65) Ernst Gustaf Björkman, se N:o 32 af Sekreterare. Fiskaler, 

som icke äro på annat ställe i detta arbete omnämnda. 1) Samuel Sebenius, f. Vio 1743; Ausc. i Svea H. E. 1773—1774 

^Vio 1760; Amanueusis i Advocat Fiscalens Contoir s. å.; E. o. 
Notarie vid Crim. Prot. ^12 1761; Förordnad till domareför- 
rättning första gången 1763; vice Notarie vid Civil Prot. ^Ve 
1764; Förestått Fiscals sysslan 1765; E. o. Fiscal Vi» 1766; 
Förordnad till domareförrättningar 1767—177.; Fiscal ^^h 1773; 
Lands Secreterare i Stockholms Län ^Vt 1774; Häradshöfding 
i Frösåker och Wäddö i Soslagen ^Vs 1777; Lagmans n. h. o. 
v. ^Vi2 1784; Ledamot af Konungens Högsta domstol ^^jb 1803; 
Eiddare af Nordstjerne Orden ^V* 1808; Entledigad från Hög- 
sta Domstolen ^^/g 1809; Död ^V* 1823 på Norrby i Roslagen ; 
ogift. 

2) Johan Henric Pettersson, f. ^V» 1768; Ausc. i 1794-1796 

Svea H. R. ^Ve 1785; E. o. Notarius ^Via s. å.; vice Notarius ; 
Protokollsförande jemte andra i Högmålssaken 1792; Fiscal 
1794; Advocat FiscaLs n. h. o. v. ^7» s. å.; Advocat Fiscal i 
Commerce CoUegio ^% 1796; Ombudsman i Rikets Ständers 
Discontverk 'V» 1798; Lagman "/? 1807; Secreterare i Bor- 
garståndet vid 1809 års Riksdag; Justitise Ombudsmans Supple- 
ant Vs 1810; Commerce Råd *^/7 1812; t. f. Justitise Canceller 
Vö 1813; Justitise Råd ^'k 1814; Riddare af Nordstjerne Or- 
den Vs 1815; Fullmäktig i Jernkontoret 1819; Kommendör af 
nämnda Orden ^Vs 1825; Ledamot af Musikaliska Academien; 
Af sked ^Vs 1833; Korresponderande ledamot af Landtbruks 
Academien; Kommendör med stora korset af Nordstjerne Or- 
den ^Vio 1844; Död V» 1845. 

Gift ^V7 1799 med Lovisa Reimere, f. 1780, död ^Vs 1812; 
dotter af Rådmannen i Sthlm Commerce Rådet Anders Reimers. 

3) Gustaf Lindblad; Ausc. i Svea H. R. ^U 1791; Extra 1800-1804 
Notarius vid Crim. Prot. ^Vio »• ^-i Extra Cancellist ^Vi 1792; 

vice Notarie vid Civil Prot. Ve s. å.; Extra Cancellist i Justi- 
tise Revisionen ^^/e s. å.; Förordnad att i Fiscalernes ställe 2'M FISKALER 

föredraga vissa mål /e 1795; Extra Fiscal *Vi 1796; t. f. Secre- 
terare ^/e 1798; Fiscal ^^/i 1800; ErhåUit Secreterare fullmakt 
1802; Secreterare i Sjöförsäkrings Öfver Rätten 1804—1846; 
Tjenstfri allt från 1811; Död trol. 1846. 

1805-1810 4) Nils Callerholm, f. -^ a 1780 i Christianstad ; Ausc. 

• i Göta H. R. 1798, i Svea H. R. ^9 1800; Häradshöfdinge n. 
b. o. v. ^/s 1805; Fiscal 1805; Advocat Fiscal vid Seraphimer 
Ordens Gillet 1808; Secreterare vid Justitise Ombudsmans Exp. 
^8 1810; Häradsböfding i Skedvi, Torsång, Wika ocb Koppar- 
berg Vö s. å.; Lagman ^^/n 1815; Tillika Borgmästare i Hede- 
mora ^^/a 1823; Justitia? Ombudsmans Suppleant s. å., men af- 
sade sig detta förtroende; Riddare af Nordstjerne Orden ^^/s 
1826; Afsked från borgmästaretjensten ^^^A 1841; Död 7i 1858 
i Hedemora. 

Gift 1808 med Fredrica Cbarlotta Göthe, f. »^/ä 1785 i 
Strengnäs, död 1839 i Hedemora; dotter af Professor C. U. 
Göthe ocb Fredrika Obarlotta Tayarden. 

1800-1807 5) Anders Nensén, f. *Vi2 1770 i Oviken, Jemtland; 

Student i Upsala; Juris Candidat 1795; Ausc. i Svea H. R. 
^'^/e s. å.; Juris Licentiat 1796; E o. Notarie vid Crim. Prot. 
^V» 1798; vice Notarie vid Civil Prot. *^% 1799; Förordnad 
till domareförrättning första gången 1799 ocb sedan vid flera 
tillfällen; vice Häradsböfdinge namn ocb tur ^'7 1801; Full- 
makt på Häradsböfdinge namn, beder ocb befordringsrätt V/a 
1805; Förordnad att biträda Fiscalerne vid brottmåls föredra- 
gande ocb expedierande /n 1805; E. o. Fiscal ^Via s. å.; Fiscal 
^^6 1806; Adjungerad ledamot 1807; Borgmästare i Upsala *Ve 
s. å.; Förrättat lagmanstingen i Ångermanlands ocb Wester- 
bottens Lagsaga 1808 samt i Uplands Lagsaga 1809 ocb 1810; 
Lagmans namn ocb värdighet 1812; Riddare af Nordstjerne 
Orden ^Vw 1819; Död ^Vn 1842. 

1812-18U 6) Anders Gustaf Fröberger, f. Ve 1782; Ausc. i 

Svea H. R. '^/n 1803; E. o. Notarie vid Crim. Prot. ^Vi 1806; 
vice Notarie vid Civil Prot. *Vi 1807; Undfått Hof Rättens 
fullmakt på vice Häradsböfdinge namn med tur ocb befordrings- 
rätt Vio 1809; E. o. Fiscal % 1810; Fiscal ^Vi 1812; Hä- 
radsböfding i Erlingbundra, Semingbundra m. fl. bärad * Vi 1814; 
Häradsböfding i Sollentuna, Wallentuna m. fl. bärad Vs s. å.; 
Lagmans n. b. o. v. ^^A 1826; Häradsböfding i Bro, Håbo. 
Trögd ocb Åsunda bärad Vs 1853; Död V 5 1840. 

1815-1819 7) Johan Ekeroth, f. ^\io 1786; Ausc i Svea H. R. ^^it 

1806; E. o. Notarie vid Brottmåls Prot. *7i 1807; vice Notarie 
vid Civil Prot. ^Vo 1808; Constituerad till domaregöromål 
första gången ^7i 1811; vice Häradsböfdinge namn, tur ocb 
befordringsrätt -\/io 1813; E. o. Fiscal ^^e 1815; Fiscal ^'/it FISKALER 237 

1815; HäradsLöfdiDg i Långhundra m. m. i Upland ^V* 1819; 
Lagmans n. h. o. v. ^/i 1827; Död 1844. 

Gift 1819 med Johanna Charlotta Krsepelin, f. 1799, död 
1881; dotter af Fanjunkaren Johan David Krsepelin och Ma- 
ria Elisabeth Hansen. 

8) Axel Fredric Grandelius, f. 1794; Ausc. i Svea H. 1823-1825 
E. 1% 1813; E. o. Notarie '^Vn 1817; vice Notarie ^Vb 1818; 

Fiscal 1823; Häradshöfdinge n. h. o. v. V? 1823; Häradshöf- 
ding i Westmanland *Vii 1825; Tillika Borgmästare i Köping 
2V9 1826; Död 1847. 

Gift 1824 med Maria Catharina Westin, f. 1779, död 1840; 
Enka 1821 efter Öfverfältläkaren Samuel Frölich och dotter af 
Garfvare åldermannen i Stockholm och Stads Majoren Johan 
Westin och Elisabeth Norling. 

9) Jacob Gustaf Gavelius, f. ^^is 1807; Ausc. i Svea 1836—1838 
H. E. ^Vs 1828; vice Häradshöfding »Vi« 1831; Fiscal Vu 1836; 
Häradshöfdings n. h. o. v.; Död ^'Vs 1838 på Graninge bruk. 

10) Carl Marcus Wester, f. ^*/i 1810; E. o. Cancellist I84i-1842 

i Nedre Justitise Revisionen ^Ve 1832; Ausc. i Svea H. R. ^/9 
s. å.; vice Häradshöfding ^% 1838; vice Auditeur ^^/4 1839; 
E. o. Fiscal ^V* 1840; Fiscal '\o 1841; Boigmästare i Upsala 
22/10 1842; Häradshöfding i Listers härad i Blekinge ^V* 1849; 
Justitise Ombudsmans Suppleant 1857 ; Riddare af Nordstjerne 
Orden 1858; Justitise Ombudsman *75 s. å.; Död V« 1861. 

11) Henric Gerhard Lagerstråle, f. ^^12 1814 i Carls- 1844-1845 

krona; Student i Upsala 1830; Kansliex. 1833; Kameralex. 1834; 
E. o. Kanslist i Ecklesiastik Dep. % s. å.; Hof Rättsei. s. å.; Ausc. 
i Svea H. E. 'Vn s. å.; E. o. Notarie 2% 1835; vice Notarie ^'A 
1841; E. o. Fiscal ^Vi 1843; vice Häradshöfding Vi 1844; Ad- 
jungerad ledamot V2 s. å.; Fiscal ^^/2 s. å ; Assessor i Hof 
Ilätten öfver Skåne och Blekinge ^Vi 1845; Landssekreterare 
i Kronobergs län Vn 1846; t. f. Revisionssekreterare ^Vio 
1850; Häradshöfding i Luggude härads domsaga ^^/n 1851; 
Ledamot af Svensk-Norska komitén för behandling af frågan 
om ömsesidig verkställighet af domar 1855 — 1856; Justitise 
Ombudsmans Suppleant ^^/g 1857; Justitise Ombudsman ^^/i 
s. å.; Riddare ^af Nordstjerne Orden ^V* 1858; Statsråd */5 
s. å.; Kommendör af S:t Olafs Orden Vs s. å.; Kommendör af 
Nordstjerne Orden ^^/i 1859; Chef för CivUdep. ^/n 1860; He- 
dersledamot af Landtbraksakademien ^^i 1862; Kommendör 
med stora korset af Nordstjerne Orden Vs s: å.; Ledamot af 
Riksdagens Första Kammare 1866—1884; Afsked från Stats- 
rådsembetet och Justitieråd ^/e 1868; Ledamot af Stockholms 
Stadsfullmäktige 1869—1875, dess Ordförande 1874—1875; 
Ledamot af Styrelsen för institutet för döfstumma och blinda 
1872; Åter Statsråd ^Vs 1875; Storkors af S:t Olafs Orden 238 FISKA LER 

Ve 8. å.; vice Talman i ofvannämnda Kammare s. å.; Juris He- 
dersdoktor vid Upsala Universitets 400:åriga jnbelfest Vs 1877; 
Riddare och Kommendör af Kongl. Majits Orden Via s. å.; 
Af sked från Statsrådsembetet «/6 1879; Död ^^4 1887 på Värs- 
torp i Nättraby socken, Blekinge; ogift. 
1855-1856 12) Alfred Wilhelm Dufwa, f. Vio 1825 i Sthlm; Stu- 

dent i Upsala 1843; Hof Rättsex. 1847; Ausk. i Svea H. R. 
-Ve s. å.; E. o. Notarie ^Ve s. å; vice Notarie ^Vi 1849; För- 
sta domareförordnande ^Vio 1850; E. o. Fiskal *V5 1851; vice 
Häradshöfding ^V» 1852; Adjungerad ledamot 1853; Notarie 
i Borgareståndet vid Riksdagen 1853 — 1854; Tjensteman i 
Försäkringsaktiebolaget Skandia 1855; Fiskal i Hof Rätten 
«Vi 1855; Afsked "A 1856; vice Direktör i Skandia 1856— 
1861; Sekreterare i Allmänna besvärs- och ekonomiutskottet 
vid Riksdagen 1859 — 1860; Verkställande direktör i Skandia 
1861 — 1869; Medlem af Direktionen för Stockholms Hypoteks- 
kassa 1862; Stadsfullmäktig i Sthlm 1863—1867; Kyrkof ull- 
mäktig 1864—1866; Medlem af Borgareståndet 1865; Fullmäk- 
tig i l^ksgäldskontoret s. å.; Redaktör af »Aftonbladet» ^Vio 
1869 — ^^/s 1870; Ledamot af Riksdagens Andra Kammare för 
Stockholms stad 1870—1872; Fullmäktig i Riksbanken 1870 
och sedan årligen fullmäktiges Deputerad; Ledamot af Riks- 
dagens Första Kammare för Kristianstads län 1872 — 1879; 
Ordförande i styrelsen för apoteksprivilegiemas amorterings- 
fond 1873; Ledamot af sistnämnda Kammare för Göteborgs 
och Bohus län 1881; Har »särskildt på Riksbankens styrelse 
och förvaltning utöfvat ett väsentligt inflytande»; Död ^V» 1883. 
Gift */ii 1864 med Regina Elisabeth Helena Hultgren, f. 
^V2 1848; dotter af Rådmannen i Sthlm Johan Albert Hult- 
gren och Fredrica Amalia Beetz. 
1855 13) Frans Theodor Lindstrand, f. ^Ve 1823; Student 

Vi o 1840; Ausc. i Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge ^Vis 
1844, i Svea H. R. ^V? .1846; t. f. Fiskal »Vi 1849; t. f. Sekre- 
terare i Sjöförsäkrings Öfverrätten ^^/s 1852; vice Häradshöf- 
ding 1853; E. o. Fiskal »Vs s. å.; Fiskal »Vi 1855; Registrator 
i Utrikes Dep. ^V» s. å.; t. f. Förste Sekreterare *% 1858; 
Förste Sekreterare ^/i 1861; Riddare af Danska Dannebrog» 
Orden ^V? s. å.; Officer af Belgiska Leopolds Orden Vio 1863; 
Expeditionssekreterare och Chef för Politiska afdelningen *»A 
1864; Officer af Franska Heders Legions Orden ^Vi 1865; 
Innehafvare af Tunesiska Nichan Iftikhar Orden 1 kl. *Ve s. å.; 
Kabinettssekreterare V* 1866; Riddare af Nordstjeme Orden 
»/7 s. å.; Kommendör af Italienska S:t Mauritii och Lazari 
Orden ^^/n s. å.; Riddare af Ryska S:t Stanislai Orden 2 kl. 
med kr. ^Vs 1868; Storkors af Österrikiska Franz Josephs Or- 
den *V8 s. å.; Ministerresident i Madrid *Vi 1869; Storkors af FISKALEK 239 

Spanska Orden Isabella Catholica ^U 1872; Kommendör af S:t 
Olofs Orden 1 kl. V* 1873; Envoyé i Rom % 1877; t. f. Ge- 
neralkonsul i Italien ^^/r s. å.; Ledamot af Vetenskaps- och 
Vitterhets Samhället i Göteborg 7» 1878; Storkors af Italien- 
ska Krone Orden Vs 1880; Kommendör med stora korset af 
Nordstjerne Orden Via 1884; Af sked från Ministerposten ^^/s 
1889; Storkors af Italienska S:t Mauritii och Lazari Orden /% s. å. 
Gift 1880 med Hedvig Christina Thyselius, f. 1849; dot- 
ter af f. d. Statsministern Carl Johan Thyselius och Augusta 
Sophia Charlotta Melart från Finland samt enka 1877 efter 
Spanske Legationssekreteraren Frederigo José Raymundo de 
Anduaga y Luna; efter skilsmessa ånyo gift med Hofintenden- 
ten Knut Radhe. 

14) Anders Lennart Lewin, f. ^Vi 1828; Student U 1861-1863 
1845; Ausc. i Svea H. R. ^79 1849; E. o. Notarie ^Ve s. å.; 

vice Notarie ^Vi 1852; vice Häradshöfding ^Vb 1854; E. o. 
Fiskal ^7i 1855; Konstit. Fiskal «Vi2 1856; t. f. Revisionsse- 
kreterare Vt 1860; Konstit. Vi8 s. å.; Fiskal »^4 1861; Härads- 
höfding i Flundre, Wäne och Bjerke härad ^V» 1863; Riddare 
af Nordstjerne Orden Vi« 1877; Ledamot af Riksdagens Andra 
Kammare 1880; Död «% 1886. 

Gift 1862 med Elfrida Carolina Deodata Blidberg, f. 1831; 
Enka 1858 efter Grosshandlaren i Göteborg Wilhelm Åker- 
man och dotter af Klädeshandlaren i Göteborg Peter Blidberg 
och Ulrica Eleonora Hjelmberg. 

15) Julius Edvard von Krusensljerna, f. ^Ve 1841 1877— i88i 

på Edhult; Student i Upsala ^Vs 1858; Juris Kandidat *Vi« 
1864; Ausk. i Siiea H. R. ^Vi 1865; E. o. Notarie ^Vi s. å.; 
Notarie hos Ridderskapet och Adeln vid riksdagen 1865 — 
1866; Notarie i Första Kammarens kansli riksdagarne 1867, 
1869—1870; vice Häradshöfding ^Vi 1869; E. o. Fiskal ^^'l2 
1871; Förste Notarie i nämnda Kammares kansli riksdagame 
1872 och 1873; Adjungerad ledamot i Hofrätten första gån- 
gen ^^2 1873; t. f. Kanslidepartementschef i Fångvårds- 
styrelsen V» — Vio 1874; Riddare af Ryska S:t Annse Orden 3 
kl. ^^/i2 s. å. ; Sekreterare i Nya Lagberedningen ^/a 1875 — 
>V4 1877; ötgifvare af Svensk författningssamling *Vio 1876— 
^\/i« 1879; Sekreterare i särskilda utskottet för behandling af 
förslaget till Utsökningslag vid riksdagen 1877; Fiskal ^Vs s. å.; 
Ledamot af Nya Lagberedningen ^7*1877 — *Vi2 1878; Sekreterare 
i Nya Trollhätte kanalbolag ^Vi% 1877— ^lo 1883; Ledamot af 
Riddarhusdirektionen ^Vs 1878 — 1883; t. f. Revisionssekreterare 
Vi — ^Ve 1879; Konstit. ^% s. å.; Expeditionschef i Civildep. ^Viä 
1879— Vio 1883; Riddare af Nordstjerne Orden ^Vs 1880; Revi- 
sionssekr. ^\'h 1881; Riddare af S:t Ölafs Orden "/t 1882; Kom- 
mendör af Spanska Carl III:s Orden 1 klassen "V? 1883; Statsråd 240 FISK A LER 

^/lo s. å. ; Chef för Civildep. ^Vn s. å.; Ledamot af Landt- 
bruksakademien *V4 1884; Kommendör af Nordstjerne Orden 
1 klassen V12 s. å.; Ledamot af riksdagens Första Kammare för 
Wermlands län 1884 — 1893; Storofficer af Belgiska Leopolds 
Orden ^®/2 1886; Storkors af Portugisiska Orden da Concei9ao 
^^Vö s. å.; Riddare af Ryska S.t Annse Orden 1 klassen ^®/9 s. å.; 
Kommendör af S:t Olafs Orden 1 H. Vt 1887; Storkors af 
Danska Dannebrogs Orden ^V? 1888; Kommendör med stora 
korset af Nordstjerne Orden *S'i 1889; Afsked från Statsråds- 
embetet ^Vio s. å. ; Generalpostdirektör och Ordförande i sty- 
relsen för postsparbanken s. d.; Ordförande i komitén för ut- 
redning af frågan om post- och telegrafverkens förening ^Vis 
s. å. ; Ånyo ledamot af Riddarhusdirektionen 1890; Stadsfull- 
mäktig i Stockholm s. å. — 1896; Sveriges ombud vid verlds- 
postkongressen i Wien 1891; Sveriges ombud vid Skandinaviska 
postkonferensen i Stockholm s. å. ; Storkors af Österrikiska 
Franz Josephs Orden V2 1892; Förordnad af Kongl. Maj :t till 
ledamot af Köping — Hults jernvägs styrelse Vio 1893; Ordfö- 
rande i komitén för revision af statsbanornas förvaltning ^/e 
s. å.; Utgifvit från trycket »Slägten Krusenstjerna» s. å.; Le- 
damot af riksdagens Andra Kammare för Stockholms stad 
1893, omvald 1896; Underhandlade i S:t Petersburg med ry- 
ska poststyrelsen för uppgörande af ny postkonvention mellan 
Sverige och Ryssland s. å.; Af slöt såsom Sveriges ombud öfver- 
enskommelse med tyska poststyrelsen om sjöpostförbindelse 
Trelleborg — Sassnitz 1896; Åter Statsråd och Chef för Civil- 
dep. s. å.; Riddare af Preussiska Röda Örns Orden 1 klassen *% 
1897; Storkors af S:t Olafsorden ^^9 s. a.; Riddare af Ryska 
Hvita Örns Orden 7« s. å.; Hedersledamot af Landtbruksaka- 
demien ^»/i 1898. 

Gift ^Vi 1879 i Stockholm med Rosa Fredrika Vult von 
Steyern, f. ^Vn 1851; dotter af f. d. Premierlöjtnanten Henrik' 
Wilhelm Vult von Steyern och Emma Charlotta Tisell. 
1883-1884 16) Carl Axel Busck, f. ^Vio 1848 i Wårdinge; Ausk. 

i Svea H. R. ^Vs 1872; E. o. Notarie »Vs s. å.; Första domare- 
förordnande 75 1874; vice Häradshöfding ^Vi 1876; Adjunge- 
rad ledamot i Hof rätten första gången ^Ve 1880; Fiskal ^V» 
1883; Död ^Va 1884 i Sthlm. 

Gift ^Vs 1882 med Ida Natalie Strömberg, f. Vio 1859 i 
Morup. 

1889-1890 17) Caesar Wilhelm Conrad Hofmeister, f. ^Via 

1856; E. o. Notarie i Svea H. R. ^Va 1880; Första domare- 
förordnande ^78 1882; vice Häradshöfding Vto 1883; Adjun- 
gerad ledamot första gången ^Vi 1888; Fiskal ^V* 1889; Död 
V» 1890; ogift. FISKALKK -241 

18) Ludvig Kiellander, f. ^Vs 1865 i Malmö; Student is<»7- 
i Lund 1884; Hofrättsex. ^*/i2 1887; E. o. Notarie i Svea H. R. 

**^/i2 1887; Första domareförordnande ^/t 18U0; vice häradshöf- 
ding Vio 1891; t. f. Fiskal Vb 1893; Adjungerad ledamot "^A? 
1895* Fiskal ^^s 1897. 

19) Jarl Ludvig Peterson Ernberg, t. ^^8 1S63 i ^^-'^ 

Karlskrona; Student i Upsala 1882; Juris Kandidat 2^'1l 1889; 
E. o. Notarie i Svea H. R. '7ii s. å.; Ausk. i H. R:n öfver 
Skåne och Blekinge *Vi2 s. å.; Första domareförordnande '^^ 4 
1891; vice Häradshöf ding '"/ö 1892; Sekreterare i Bevillnings- 
utskottet vid 1893 års Riksdag; Sekreterare hos den af Kongl. 
Maj:t tillsatta komite för beredning af vissa skatteärenden s. 
å.; t. f. Fiskal i Svea H. R. ^^/{^ s. å.; Adjungerad ledamot 
»Vs 1895; Fiskal ^Va 1898. 

Gift Vn 1898 med Wilhelmina Maria Eleonore Riben, f. 
^^/i2 1870; dotter af Statskommissarien Ludvig Wilhelm Riben 
och Josefina Wilhelmina Leijonflycht. 

20) Christer August Weidenhielm, f. Vs 18(>3 i Jön- i'^-'^ 

köping; Student i Upsala 1881; Juris Kandidat /lo 1887; E. o. 
Notarie i Syea H. R. Vii s. å.; Kammarjunkare ',12 1888; 
Första domareförordoande 'Vfi 188i); vice Häradshöfding Vto 
1891; t. f. Fiskal ^Vn 1893; Adjungerad ledamot -»1 189(); 
Kammarherre -'/i 1897; Innehafvare af det till hågkomst af 
H. M. Konungens 25-åriga regeringsjubileum in.stiftade Min- 
nestecken s. å.; Fiskal ^\'b 1898. 

Gift '72 1895 i Stockholm med Ingrid Björnström, f. 'Vs 
1871; dotter af Hof predikanten Johan Viktor Björnström och 
Maria Ebba Christina von Kraemer. 

21) Bror Otto Bergman, f. 'V^ 18(35 i Göteborg; Stu- l-^^>«^ 
dent i Upsala 1882; Juris Kandidat -Vs 1889; E. o. Notarie i 
Svea H. R. V4 s. å.; Första domareförordnande -^2 1891; vice 
Häradshöfding ^h-o 1892; t. f. Fiskal -' n 1893; Adjungerad 
ledamot Vs 1896; Fiskal ^^/n 1898. 

22) Thor Strömman, f. 'In 1865 på Torpa i Sörby i'^^^^ 
socken, Skaraborgs län; Student i Upsala 1883; Juris Kandi- 
dat 'Vo 1889; E. o. Notarie i Svea H. R. ^^/o s. å; Första 
domareförordnaude ^n 1890; vice Häradshöfding ^^/s 1892; t. 

f. Fiskal ^Vö 1894; Sekreterare i Riksdagens Lagutskott 1895; 
Adjungerad ledamot i Hofrätten ^^U 1897; Fiskal '^u 1898. 
Gift »^11 1896 i Stockholm med Ester Maria Henriette 
Kempe, f. ^^/i 1869 i Hernösand; dotter af Konsuln Elias 
Wilhelm Kempe och Johanna Henriette Diewel. 

23) Axel Reinhold Östergren, f. ^9 1866 i Kyrke- 
falla, Skaraborgs län; Student i Upsala ^Vd 1885; Hofrättsex. 
^Vi 1889; E. o. Notarie i Svea H. R. ^^a s. å.; Första domare- 

10 1898 1 242 FTSKALEK 

förorduande "9 1891; vice Häradshöfding »Vs 1892; E. o. 
tjensteman i Fångvårdsstyrelsen *^*'{) s. å ; t. t". Sekreterare, t. 
f. Notarie och ombudsman derst. kortare tider; E. o. Notarie i 
Stil ms R. R. ^^ 9 s. å.; vice Notarie och domare derst. ^/i 1893; 
t. f. Fiskal i Hof rätten ^^/s 1895; Adjungerad ledamot ^^/e 
18V>7; Fiskal *^ii 1898. Adjungerade ledamöter 

(som förut icke äro här nämnda) 

och t f. Fiskaler 

den 31 December 1898. 1) Knut Frans Oskar Ekbom, f. *Vi 1863 i Sthlm; 1896 

Student i Upsala ^7* 1883; Hofrättsex. -Vs 1887; B. o. Notarie 
i Svea H. R. ****/5 s. å.; Amanuens hos Arkivarien omkr. 11 
mån.; Första domareförordnande Vo 1889; vice Häradsböfding 
^Vft 1891; Förvaltat domareembete omkr. 2 år 4 mån.; Adjun- 
gerad ledamot i Hof rätten från Vi 189G. 

2) Herman Fredrik Swedborg, f. 'Via 1865 i Veners 1897 
borg; Student i Upsala A9 1884; Hofrättsex. ^Vs 1889; E. o. 
Notarie i Svea H. E. ^^5 s. å , i Sthlms R. R. '> s. å; För- 

sta domareförordnande '^jx 1891; vice Häradshöfding ^Vs 1892; 
vice Notarie och domare vid R. R:n ^2 1893; t. f. Fiskal i 
Hofrätten ^V« 1895; Adjungerad ledamot ^Vs 1897. 

3) Johannes Heliner, f. '^* 4 1866 i Svedala, Malmöhus 1898 
län; Student i Lund Vo 1885; Filosofie Kandidat '^9 1887; 
Juris Kandidat ^'/5 1891 ; E. o. Notarie i Svea H. R. -/s s. å.; 
Första domareförordnande "Vs 1892; E o. Notarie i Hofrätten 
öfver Skåne och Blekinge /s s. å.; vice Häradshöfding ^Vo 
1894; Juris Licentiat V12 1895; Docent i Civilrätt vid Lunds 
Universitet ^*/i 1896; Juris Doktor k s. å.; Adjungerad leda- 
mot i Svea H. R. 'Vi 1898; Ledamot i Lagbyrån från Vi 1899. 

4) Carl Axel Wilhelm von Oelreich, f. ^/e 1865 på 1898 

Brunsta; Student i Upsala 1883; Hofrättsex. ^Vd 1888; E. o. 
Notarie i Svea H. R. ^^,'9 s. å.; vice Auditör vid Södermanlands 
regemente ^V'i 1889; Första domareförordnande *%« 1890; vice 
Häradshöfding ^i/s 1892; t. f. Fiskal »Via 1895; Adjungerad 
ledamot ^Vi 1898; Auditör vid nämnda regemente ^Vs s å. 

5) Friherre Anton Gustaf Emanuel Cederström, 1898 

f. Vn 1867 i Oarlekrona; Student i Upsala 2% 1884; Filosofie 
Kandidat ^Vs 1888; Hofrättsex. ^-9 1890; E. o. Notarie i Svea 
H. R. "Vy s. å., i Sthlms R. R. ^V^ s. å.; Ausk. i Hofrätten 244 ADJUNGERADE LEDAMÖTER OCH T. F. FLSKALER 

öfver Skåne och Blekinge *Vi 1891; Första domareförordnande 
-Vii 1892; vice Häradshöfding *Vi2 1893; vice Notarie och 
domare vid R. R:n 7* 1894; t. f. Stadsnotarie en kortare tid 
sommaren 1895; t. f. Fiskal i Svea H. R. '^/i 1896; Adjunge- 
rad ledamot ^^s 1898. 

1S9S- 6) John Henrik Lemke, f. ^^s 1864 i Staf näs socken, 

Wermland; Student i Upsala Vio 1882; Juris Kandidat "Vö 
1891; E. o. Notarie i Svea H. R. ^e s- i-J Ausk. i Hofrätten 
öfver Skåne och Blekinge Va s. å.; Första domareförordnande 
-A 1892; vice Häradshöfding ^Vit 1893; t. f. Ombudsman och 
Fiskal hos Domänstjrelsen kortare tider 1895 och 1896; t. f. 
Fiskal i Svea H. R. ^^/e 1897; Adjungerad ledamot ^Vio 1898. 

I8f)s- 7) Jacob Linders, f. -V? 1868 i Malmöhus län; Mogen- 

hetsex. i Helsingborg ^Vi2 1885; Filosofie Kandidat ^V» 1888; 
flofrättsex. ^o/^ iggo; E. o. Notarie i Göta H. R. ^2/9 g å., i 
Svea H. R. ^Vio s. å.; Första domareförordnande ^Vt 1893; t. 
f. Fiskal ^Ve 1897; Adjungerad ledamot Vu 1898. 

1897 8) Carl Henrik Eugen Hartman, f. ^V« 1866 å Frösön; 

Student i Upsala ^7» 1885; flofrättsex. 2% 1890; E. o. Nota- 
rie i Svea H. R. Vi s. å.; £. o. Kanslist i Justitierevisionsexp. 
"^^/6 1891; Första domareförordnande ^Vio s. å.; vice Härads- 
höfding «75 1893; Amanuens i Civildep. ^^s 1895; t. f. Fiskal 
i Hofrätten ^Vs 18i)7; Förordnad »%j 1898 att förvalta West- 
manlands Norra domsaga under Riksdagen 1899. 

1H07 9) Nils Gustaf Albert Ulienberg, f. ^5 1867 i Sthlm; 

Mogenhetsex. i Karlskrona ^^5 1884; Juris Kandidat i Upsala 
^Vis 1891; Ausk. i Hofrätten öfver Skåne och Blekinge ^V* 
1892; Första domareförordnande /s 1893; E. o. Notarie i Svea 
H. R. ^Vi 1895; t. f. Fiskal ^Vs 1897. 

iw 10) Erik Anshelm Berglöf, f. ^^s 1867 i Helsingtuna; 

Student i Upsala ^/lo 1885, i Lund ^Vs 1888; flofrättsex, 2% 
1889; fi. o. Notarie i Svea H. R. »V» s. å., i Göta H. R. -^/e 
1890; Första domareförordnande ^V» 1892; vice Häradshöfding 
Vio 1893; t. f. Fiskal i Svea H. R. -Vi 1898. 

iw»H- 11) Garl Arvid Svedelius, f. «Vi 1867 i Sthlm; Stu- 

dent i Upsala 1^/9 1885; Juris Kandidat ^Vs 1891; E. o. Nota- 
rie i Svea H. R, ^U s. å.; E. o. Kanslist i Justitierev. ^% s. 
å.; E. o. Notarie i Sthlms R. R. ^Vö s. å.; Första domareför- 
ordnande ^Vj^ 1892; vice Häradshöfding ^^/u 1894; vice Nota- 
rie och domare vid R. R:n ^Vö 1895; Amanuens i Justitierev. 
-V4 1897; t. f Fiskal i Hofrätten ^Vs 1898. 

1S9H 12) Friherre Peder Magnus af Ugglas, f. *Vi 1865 

i Linköping; Mogenhetsex. i Sthlm ^^/s 1883; Filosofie Kandi- 
dat i Upsala »-/e 1885; Juris Kandidat ^^/g 1891; E o. Notarie 
i Svea H. R. ^'V9 s. å.; Första domareförordnande V12 1892; 
vice Häradshöfding Vio 1894; t f. Fiskal ^Vio 1898. ADJUNGERADE LEDAMÖTER OCH T. F. FISKA LER 245 

13) Grefve Johan Jakob Albert Ehrensvärd, f. ^5 I8O8 

1867 i Göteborg; Student i Lund 1884; Filosofie Kandidat »^ 5 
1887; Juris Kandidat ^'li 1891; E. o. Notarie i Svea H. R. 
**/2 8. å.; Första domareförordnande ^^h 1892; vice Häradshöf- 
ding ^^/ö 1894; Juris Licentiat i Lund ^Vs 1895; Promoverad 
Juris Doktor »'/s s. å.; t. f. Fiskal i Svea H. R. »'lo 1898. 

14) Ivar Öhman, f. ^'i 1868 i Sthlm; Hofrättsex. i Up- ISDS - 
sala ^^/i2 1890; E. o. Notarie i Svea H R. '«/i2 s. å; Första 
domareförordnande 'Vi 1893; t. f. Fiskal ^^/u 1898. Amanuenser 

den 31 December 1898. isiiA- 1) John Erik Wedberg, f. ^Vio 1805 i Sthlm; Stu- 

dent i UpFala ^V5 1886; Hofrättsex. ^^is 18S)0; E. o. Notarie 
i Svea H. R. ^Si 1890; Första doinareförordnande -^6 1892; 
Amanuens å Arkivariekontoret V< 1894. 

ISOS 2) Ernst Fredrik Ljungberg, f. ^6 1804 i Norrkö 

piu^; Student i Upsala 'V» 1883; Hofrättsex. 2% 1891; E. o. 
Notarie i Svea H. R. V» 1891; Första domareförordnande ^Ve 
1892; vice Iläradshöfding -Jio 1H93; Amanuens i Advokatfi 
skalskontoret 1898. 

isf»s- 3) Niklas Henrik Beryamin Glimstedt f. *% 1869 

i Sthlm; Student i Upsala /» 1888; Hofrättsex. ^Va 1892; E. 
o. Notarie i Svea H, R. *V» 1892, i Sthlms R. R. /s 1893; 
Första domareförordnande *V9 1895; vice Notarie vid R. R:n 
III 1897; Amanuens i Aktuariekontoret i Hofrätten *^^ 4 1898. 
isf».s 4) Torsten Uggla, f. ^U 1869 i Lund; Student derst. 

1889; Hoträttsex. 'V12 1892; Ausk. i Hofrätten öfver Skåne 
och Blekinge ^''^,u s. å.; E. o. Notarie i Svea H. R. ^''/i 1893; 
E. o. Tjensteman i Arméförvaltningen ^n s å.; E. o. Notarie 
i Sthlms Rådstufvurätt *^/ii s. å ; vice Auditör vid Westman- 
larj^s regemente '/s 1894; Första domareförordnande -Ve 1894; 
vice Notarie vid R. R:n ^% 1897; Amanuens i Sekrcterareex 
peditionen ^%, 18i)8. wMm Personregister. Abralmmsdotter, A. 
v. Ackem, C. H. 
Adelborg, J. A. 101. 
Adlerbiuira, C IM. Adlerberg, J. 87. 


o. 

Adlerbraiit, T. G. 107. 
Adlercrentz, A. C. 
. A. H. 

T. 
Adlormarck, O. ^I. 94. 
'> L. 87. 

Adlers, J. Y. 119. 

Adler Salvius, J. 
Adlersköld, E. 71. 

L. Ii. 
M. 
Adlerstauu A. 91. 

Afzelius, C. (I. ir>8. 
A*»:ren, E. 

H. L. 
I. E. A. 
» J. .1. 
Ablbero*, I). 
AUl«Ten, C. 120. 1(51. 
20r, 
J. 128. 

Abni>er, L. B. 
Alexandersoii, A. 

A. F. 
A. J. 
Algrei), I). M. 
U. M. 
Aliii, J. W. 
Aluigren, K. G. E. 122. 
Almqvist, (I. F. 115. 
L. T. 22. 
T> S. A. L. 125. 

Alner, N. O. 
Alstriii, M. sida. 


v. Alstrin, M. 
218 


182 


Aiiiéen, H. E. L. 
177 


221 


Anija, A. M. 
10 


141 


I). 
10 


89 


x\ lidersdotter, A. 
02 


129 


M. 


74 


. 79 


97 


Auderséii, T. 
71 


97 


A lidersill, Äl. 
49 


147 


Andersson, (■. 
170 


88 


C. A. 
225 


157 


E. 


7r 


K 77 


88 


G. 
80 


187 


P. 
75 


181 


Andrén, H. E. 
215 


1«1 


P. M. 
215 


74 


de Anduaga v Luna, 
184 


F. J. K.' 
289 


71 


Angerstein, J. A. 
111 


87 


Anjou, A. F. K. 
210 


i:m 


Anneli, A\ 
2(M) 


284 


Anrep, .1. G. 


99. 


189 


2:u 


Antlielins, A. 


Of 


;. 77 


284 


Appelbrun, A. 
70 


284 


A. C. 
191 


200 


H. 
191 


228 


K. 
7(> 


105. 


Appelgren, 0. B. 
80 
X. J:son 


80 


11)8 


Appolrot, J. 
98 


140 


Arell, i\. M. 
151 


151 


Arfwedson, .1. E. 
150 


205 


^r. L 


. A. 


150 


152 


Al]), M. 
58 


54 


S. E:s()n 
58 


54 


Aschling-, J. 99. 


189. 


191 


121 


Askbe^^^ L. H. 
209 


107 


v. Asp, J. 
98 


154 


M. E. 
98 


154 


Aspin^, A. B. 
150 


178 


Aspman, O. 98. 


188. 


185. 


198 


191 


218 


Aftorboni, E. 
229 d'Anbigué, C. 
Ausenins, P. 
Axelsson, A. 

Baas, B. 

Baaz, B. 80. 127 
Ba(^kinau, C H 
Bago-e, A, 

V. 

( . E. 

r. u. 

F ( ^ 
v. Bahr, \\ F. O 
Balingstadins, E. 
Baner, A. 5. 

B. M. 
^ (;. A. 
' V. I). 
' E. B. 

(r. A .son 
» I. 

,1. (;. 

'. M. 

s. 

: S. F. J. 
Bairkmau, B. 
« «J . 

v. Banlav de Tolly, A. 

A. E. 
Barledt, (\ J. 187.194. 
Barlund, (\ J. 187. 
Bartbelson, V. (i. 

K. 
Barvander, L. 

M. E. 
Batzfeld, A. 
Ba\idou. A. 

\. F. 
Baunian, J. (i. 
B(Ml<)irc, F. 
U. 
Boetz, F. A. 2()2 

281 

84. 45 

80. 127 

. 180. 220 

KM) 

04 

142 

150 

142 

1,50 

104 

O. 7() 

82. 42. 48 

48 

.)0 

;) 
42 

82. 8() 

5 

108 

i). .)<) 

40 

108 
78 
78 
12( ) 
120 
217 
194 
211 
2( >:5 
210 
210 

210 
210 
281 
17 
17 
288 •jt). Amanuenser den 31 December 1898. ISJU ls!>s lsl»s. ISJKS 1) John Erik Wedberg, f. *Vio 18(15 i Sthhn; Stu- 

(lönt i ITppala ^Vr» 18H6; Hofrättsex. *•» m 1H5K); K. o. Notario 
i Svea H. R. '" la 18iK); Första domaroförordimnde -"/r, 1SU2; 
Amnnuons k ArkivariekoiitDret ^/t 1894. 

2) Ernst Fredrik Ljungberg, f. Vrt 18(14 i Norrkr» 

pin^; Student i IJpsala »7i> 188^; Hofrättsex. ^% 181)1; E. o. 
Notarie i Svea iJ. R. V« 18iM; Första domareförordnande **V« 
181)2; vico liiirudshöfding Vio 185)3; Amanuens i Advokatfi 
skulskontoret 18*.)8. 

;}) Niklas Henrik BerUannin GlinDstedt f. *' » 18(;i) 

i Sthlm; Student i Upsala /u 1888; Hofrättsex. 'V» 185)2; K. 
o. Notarie i Sv(»a H. R. *Vo 18<)2, i Sthlms R. U. /h WM; 
Första domareforordnande *V» 185)f); vice Notarie vid R. R:n 
/ii 181)7; Anumuens i Aktuariekontoret i Hofrätten •^' * 181)8. 
4) Torsten Uggla, f. '• i 1861) i Lund; Student derHt. 
1881); Hotriittsex. ",12 1892; Ausk. i Hofrätten öfver Skåne 
och Hlekinjfi» *"i« s. 4,; E. o. Notarie i Svea H. R. -', j 181).'J; 
E. o. Tjensteman i Arméförvaltningen '118 å.; E. o. Notarie 
i Sthlms Radstufvurätt "Vii s. 4; vice Auditör vid Westmun- 
lar]^ls regemente "/» 181)4; Första d<muin»förordnando -'« 181)4; 
vice Notarie vid R. R:n -'^/h 1897; Amanuens i Sekreterareex- 
peditionen -'o 181)8. 
Personregister. 


Abrahamsdotter, A. 
v. AckeiTi, (\ H. 
A(lel])org, J. A. 101. 
Adlerbaum, O. IVl. 
Adlerberg, J. H7. 

: O. 

S. A. 
Acllerbrant, T. G. 107. 
Adlercreutz, A. C. 
. A. G. 

T. 
Adloniiarck, C. M. 94. 

A diers, J. V. 119. 

Adler Salvius, J. 
Adlersköld, E. 71. 

L. B. 

M. 
Adlerstani, A. 
Afzoliiis, O. (t. 
Ai^n-ell, K. 
> H. L. 
* I. K. A. 

f •). i). 

Ahlberj^, I). 
AUl^nen, C. 1-iO. 1(51. 

20-; 
J. 12:5. 

A linjer, L. B. 
Alexjiiidersoii, A. 

A. F. 
A. J. 
Algren, I). M. 

t:. M. 

Alin, J. W. 
Almgren, K. (t. E. 122. 
Almqvist, (1. F. 115. 
L. T. 22. 
T> S. A. L. 125. 

Alner, N. O. 
Alstrin, M. sida. 

132 
221 
141 

129 

1)7 

97 
147 

HH 
157 

88 
137 
131 

un 

74 

134 

71 

87 

13(> 

234 

2:u 

234 
234 
20() 
228 
Km. 

1«;8 
140 
151 
205 
152 
54 
51 
121 
1<>7 
154 
154 
173 
198 
213 v. Alsti-in, M. 213 

Aniéen, H. E. L. 177 

Anija, A. M. 10 

»* I). 10 

Aiidersdotter, A. 02 

M. 74. 79 

Aiiderséii, T. 71 

Aiidersin, M. 49 

Andersson, V. 176 

» C. A. 225 

» E. 75. 77 

» (i. 80 

^ P. 75 

Andrén, H. E. 215 

P. M. 215 

de Anduaga v Lwna, 

F. J. K. 239 

Angerstein, J. A. 111 

Anjou, A. F. K. 210 

Anneli, V. 2()0 

Anrep, .1. (i. 99. 139 

Anthelins, A. GG. 77 

Ai)])elbom, A. 7G 

» A. C. 191 

v H. 191 

* K. 70 

Appel^-en, O. B. 8(j 

X. J.son 8() 

Appelrot, J. 98 

Arell, (i. M. 151 

Ai-fwedson, J. E. 15G 

i ^r. L. A. 15G 

ArjK M. 58 

S. E:son 58 

Aschlini?, J. 99. 139. 191 

Askber^^ L. H. 20*> 

v. Asp, J. 98 

]\I. E. 98 

Aspiu^, A. B. 150 

Aspnian, O. !)8. 138. 185. 

191 

Atterboni, E. 229 d'Anbigué, V, 
AuseniuH, P. 
Axelsson, A. 231 
34. 45 Baas, B. 80. 127 

Baaz, B. 8G. 127. 18(). 22G 

Backniau, (.'. E. KHi 

na^^.i,^e, A. G4 

C. 142 

C. E. 150 

(\ V, 142 

F. i\. lj)ii 

v. Bahr, (\ F. O. KU 

Balingstadius, E. O. 7G 

Baiiér, A. 5. :52. 42. 43 

B. ^r. 

v c A. 

' (\ D. 
' E. B. 

(1. A:8on 
v I. 

.1. (4. 
'^ M. 
S. 

S. F. J. 
Barrkman, B. 
,1. 

v. Barilav de Tolly, A. 12(» 

A. E. 120 

liurledt, (\J. 187.194.217 

Barlund, C. .1. 187. 194 

Barthels(»n, C (t. 211 

K. 203 

Bnrvander, I i. 21 G 

M. E. 21G 

Butzfeld, A. 30 

Baiidcm, A. 21 o 

\. F. 210 

Bauniaii, J. (i. 231 

Be-thdre, F. 17 

U. 17 

Beetz, F. A. 238 43 
3G 

i) 

42 

32. 3G 

5 

108 

i), .»b 

3G. 40 
108 

78 

78 PKRSOXREdtSTER Behm, B. 

D. 

Behmer, 1). 

v» Beijer, J. 

K. E. 
Benctssoii, L. 
Beiiedicks, H. J. 

Beugtsdotter, (■. 
Bengtsson, B. 
Beuzelins, E. 
O. 


(>(i. 77 

.SO 

r)7. 78 
111 
111 

78 
138 
l:U. 182 
Benzelstjerna, E. 1:W 

O. lai. 182 

Berch, J. 83 

v. Berchner, B. 185 

* B. C. Jh") 

a. C. 51 

(I. T. 51. 95 

Berencreutz, A. Gr. 207 

Berg-, C, 178 

:^ E. W. 160 

» J. P. 188. 11)(> 

^^ K. J. 28. 154 

Beroeiilgelm, Ct. 97 

(I. H. 97 

Bergenholtz, B. G. 224 

Bergenschiöld, C. H. 50. 

98. 187 

Bero-enschöld, i\ 185. 198 

Bergenstråle, J. O. 94. 187 

> R. KMJ. 189 

Berger, F. 191 

Berggren, (1. 209 

Bergius, A. 226. 280 

i P. <l. 196 

Berglind, A. (\ 208 

Berglöf, E. A. 244 

Bergman, B. O. 241 

^ C. 84. 99 

F. V. 142 

H. C\ 170 

H. M. E. 110 

H. U. 142 

J. A. 170 

^ J. H. 110 

31. 84 

Bergstedt, J. 221 

Bergström, F. lOf). 150. 196 

Beriug, M. 187 

Berling, O. 65. 76 

Bertilsdotter, A. 84. 87 

Beskow, F. 225 

JMbau, F. V. 156 

Bi])erg, S. V. 186 

v. Bildstein, O. 159 

Billbergh, T. A. 229. 284 

Billingia, B. 81 Billingius, X. S.son 81 

Billingsköld, H. 87 

S. M. 87 

Billow, J. 142. 227 

Biron, A. T^ 105 

Bjelke, B. 84. 85 

C. 1. 2 

E. 1. 27. 6'^ 

(t. 5. 88. 45 

H. 1 

^ K. 5 

M. 2. 5 

/ X. 27 

* T. 2. :ii^ 

Bjelkeulijelm, M. 129 

Bjelkenstjerna, A. 45 

. ' C^ 6 

Bjugge, M. E. 188 

Björkenlieim, E. L. S. 125 

Björklund, A. J. (1. 152 

* E. O. J. 177 

Björkman, A. F. 125 

» A. M. S. 125 

A. U. 22, 158 

A. AV. 214 

B. C. 168 
V. J. (t. 207 
E. (;. 188. 218. 

284 

H. 207 

H. A. 218 

> J. A. 218 

M. r. J. 158 

S. A. K. '22 

Björiiug, (;. F. 155 

Bjömsson, E. 27 

Bjöi-nström, 1. 241 

J. V. 241 Blidberg, E. C. D. 289 » P. 289 
Blixenstjerna, A. M. 15. 184 

T. 71. 134 

Blixenstråle, C. 182. 227 

Blom, A. E. 104 

^ T.. AV. 175 

Bloma, S. 212 

Blomberg, B. C. 215 

Blomén, M. 64 

Boberg, i\ (I. 101 

:> AL 196 

» S. Af. 196 

Bock, AL 62 

v. Bock, B. F. 89 

» C. AL 89 

Bodin, J. O. A. 175 

Bobemau, J. 145 

Boblin, A. 219 

Bohm, J. 100 Bohm, M, 100 

Bohman (I. 197 

H. K M. 171 

Boij, E. 130 

> L 127 

Boije, C 1(^. 146. 195 

Boivie, C^ (1. 122. 166 

Bonde, B. 67 

C. 67 

C. (Jrson 71 

C. P:son 34 

F. U. 22 

^ L 87 

AL 89 

S. 22 

T. 48 

Bonnevier, S. L. 168 

Borg, C. (;. 110 

O. 175 

. P. AV. 175 

v. Borgen, E. 92 

Borgh, J. A. 101. 141 

Borup, P. 186, 194 

Boström, E. 58. 106. 145. 

283 

E. s!* 164 

AL E. 164 

v. Both, AL L. 108 

Bonck, G. 58 

H. F. 58 

Brahe, A. 26 

B. M. 4. 2f) 

E. 1.29.35.42.48 

i E. E. I 

* AL 1 

i P. 2. 34 

Brand, (\ J. 114 

:^ V. J. C. 114 

Brandberg, E. 192 

Branden, K. 211 

S. 211 

Brandt, E. 141 

Branting, A. H. 164 

, . L AL H. 164 

Bratt, C. 136 

Bredberg, C. 184. 191 

Breitholtz, K. H. A. 171 

Brelin, C. 115 

S. C. 115 

Brinner, E. 219 

i> AL 7f 

S. 21! 

de Brenner, G. 19^ 

Brinck, E. 9^ 

Bring, E. 67. 189. 21! 

Broberg, C. H. 20: 

Broman, E. 7L 

!> AL 7f PERSONREaiSTEH 240 Broman, O. S.soii 2 IB 

Bromé, E. 92 

Bmméeii, P. 4K. 71. m 

Brommia, B. S. 198 

Broomé, E. 92 

J. (i. 2():] 

» S. i?24 

Broms, H. M. 20() 

Broiinelle, J. A. 129 

Bnmnberg, C. 204 

J. (4. 204 

Bnisevitz, M. 185. 141. 182. 

184. 186. 191. 198 

Broms, A. 127 

C. 82 

.^ E. (>4. 76 

!> H. Mrson 127 

J. 82 

» J. AV. 281 

Bunge, A. H. 91 

H. 18 

■'■> J. M:son 91 

M. 88. 127 

^ r. E. 98 

Bure, A. 74 

^ (\ 78 

> E. (>4 

> J. 04 
* iVI. 8G 

Buren, E. 67 

Burensköld, J. J. 86 

N. 65. 180 

Burens, J. 67. 80 

N. 65. 180 

Bnsoh, J. 101 

p P. i\ C. 101 

Busck, i\ A. 240 

Bååt, A. 41 

^ B. 85. 57.59.61.62 

v> B, G:son 40 

> C. 86 
i E. 68 
^ K. 40. 60. 61 
^ S. 4. 89 

Bäckman, A. P. 220 

Bahr, B. 186 

Börk, M. E. 52 
Böök, O. E. 122.165.208 

BöÖÄ, E. J. X. 210 Callerliolm, A. AV. >o 18; N. 154.188.286 

\. M. 154 

(.'améen, D. 82 

^ S. B. 18 

Caménsköld, V. C. 18 

Canterhjehn, C. 48 

X. 48 Carlande r, A. 144>. 


195 


Cronhiehu, i., (i. 0. 19 


(Jarlberg, C. E. 


m 


Cronins, F. S. 108 


J. E. 


99 


» P. 108 


(Jarleson^ A. S. 


158 


Cronstedt, E. 164 


C. F. 53.106 


.146 


F. 98. 188 


E. 


98 


0. H. 157 


* E. xx. 


155 


('rtmström. T). 69 


F. 


98 


:\r. 68 


Carlson, C. J. K. y 


201 


(Jrusoll, B. A. 158. 284 


E. A. K. 


218 


Crusenstolpe, ^l. J^ 149 


(4. 176. 


209 


Crusius, B. 75 


(Jarlsson, C. 


62 


Cruus, A. 34. 57 


(Jarpelan, H. (\ 


89 


» B. 55 


L. 


89 


J, 2. 34 


Cassel, (\ E. 


173 


Cröijer, J. 87.129 


0. R. 


145 


(■ygnjfus, A. AV. 178 


Castelli, V. AV. 


152 


(\ J. 178 


(Jederberg, H. (\ 


19 


(^öster, ,1. L. 2(^4 


Cederbjelke, J. 


130 
(Jedercrantz, (). C. AV. 


125. 


Dahl, (\ a. 208 


178, 


208 


. H. S. 209 


Cedercrentz, A. M. 


100 


Dahlin, N. 0. 122 


L. F. 


1(0 


Dahlman, 0. .T. 182 


R. 


134 


Dahlson, L. F. 227 


Cederlijelm, (1. 


126 


Dalman, 0. J. Vii2 


(Jederholm, F. A. 


1(>8 


Danckwardt, E. 66 


Cederstedt, J. C. 


199 


v. Danckwardt, A. S. 101 


Cederstråble, J. C. 112 


. 152 


Danckwardt Lillieströni, 


Cederström, A. (t. E. 


248 


H. C. 98 


H. 


13 


Lilliestrom, 


T. 


98 


i\ 187 


V, E. 


98 


> i\ M. 137 


(Jbristiensson, L. A. 


166 


> H.C. 187 


Christiernin, ]M. 


180 


J. 180. 137 


Christierson, T. 0. A. 


1(>8 


> M. 180 


v. (Jhristierson, E. AV. 


187 


v. Dardel, A. S. L 178 


v. ('hristiersson, A. (J. 


219 


F. L. 178 


(.\ 


219 


Danrer, i} i\ 82 


Cbristophersson, 0. 


58 


H. 128 


(Jiramerdalil, A. >I. 


204 


J. 82. 231 


('laéson, X. L. A. 


170 


De Geer, i\ L. 168 


(Jlaesson, X\ 


45 


D. C. 99 


v. ('loos, A. 


88 


L. A. 156 


(Jlotz, C. 


1(K) 


L. (4. 22 


Coiiet, H. J. 


17 


^ O. W. 99 


Coliin, A. E. 


210 


De la (iarilie, B. 2. 4 


CoUing, H. 


98 


C. 37 


C^ollnér, *E. 


221 


0. A. 7.48 


Corvin, A. H. 188. 


195 


J. 4. 85. 87 


v. (Jrakow, B. 


5 


M. (4. (i 


Cramér, A'. 


154 


P. 2 


Croplins, A. (t. 147, 


195 


S. 47 


F. J. 


225 


Delille, H. L. 99 


Crentz, E. J. 


68 


Delin, P. AV. 205. 214 


J. (i. 


18 


v. Dellwig, E. 32 


^r. H. 


18 


H. 81 


(Jronhjelm, A. 0. 


19 


Dieden, AI. B. 125 


B. 


181 


Diewel, J. H. 241 

17 250 PERSOXREdlSTER Diinbing, A. P:soM 218 

P. A:son 213 

T)(»hiia, F. ('. 222 

H. U. (\ 221 

Doober, H. 73 

Douglas, E. (\ 128 

U. 12H 

Drake, A. 5*» 

B. L. 112 

M. 2S. T)*) 

Dreijer, A. 157 

Dryselins, E. 77. 18(). 189. 

212 

Dubb, :M. 0:son 79. 22(). 231 

Diibbe, V. 95. 138 

Dubbenhjelm, V. 95. 138 

Dufva, A. ('. ICK) 

A. W. 238 

» J. F. 1(>5. 1(H>. U5 

Dureli, C. M. 5 

» M. 5 

Durling, A. E. 183 

Duse, S. C. 222 

Duwall, F. 101 

Eck, E. 93 

Edbergb, J. 2(J 

M. G. 20 

Edelereutz, D. 228 

Edelfttam, (I. J. 163 

Eden, A. 68 

> V, 68 

Kdenberg, C. 68, 181 

Edman, A. (\ 234 

(\ G. 207 

R. T. 225 

T. 219 

Eggerts, E. 180 

H. 180 

Eggertz, E. 68 

Ebrenadler, J. 87. 129 

Ebreiiberg, (i. 70. 131 

R. V. 131 

Ehrenborg, S. 88 

Ehrenborgh, (\ W. M. 147 

Ebrencreutz, O. B. 92. 13(5 Ebrengren, H. (\ 225 v. Ehreubeim, J. L. 52. 102. 

142 
Ebreiibjelm, A. V. 89 

B. M. un 

E. 134. 182 
J. 89.180.191 
Ehrenboff, V. 216 

Ehreukrook, O. 133 

Ebrenpreus, i\ D. 88.131 
Ebrenstam, L. 89.134 

Ehrenstjerna, H. Al. 11 Ehrenstjema, T. 11 

Ehrenstrahl, A. M. 49 

D. 49 

Ehrensvärd, J. J. A. 245 

Ekbom, K. F. O. 243 

Ekeblad, J. 56 

M. 31. 58 

R. 5(» 

Ekebom, O. 14 

Ekecrantz, A. M. 205 

Ekebjelm, B. 68, 180 

» S. 68 

Ekelund, T). 176 

Ekelöf, E. 56 

Ekenman, G. A. L. 179 

» Y. N. 179 

Ekenstam, G. .T. V. 201 

J. O. 201 

af Ekenstam, F. V. 122 

> ^ S. (\ S. 121 

Ekerraan, E. r. KX) 

> 8. 100 

Ekerotb, J. 236 

Ekman, H. E. 148 

O. 232 

Ekström, A. R. 158 

E. S. 109 

H. 109 

L. 87 

Eld, r. 143 

Eldstjerna, B. 87 

Elf berg, M. 231 

Elfstrand, J. F. 223 

ElgenstjeiTia, J. H. C. J. 199 

X. W. lin) 

Elliot, B. V. 177 

Elofsdotter, M. 77. 78 

Elvins, J. 220 

Emmerieh, M. 99 

Enagrius, A. 192 

Enander, I. 127 

S. 95. 137 

Enblom, G. C. • 162 

C. E. 163 

Eneberg, J. 231 

Enecopiander, O. 65. 76 

Enerot, L. 89 

Enerotb, T). 219 

Engelcrantz, C. 140. 192 

Engelcrona, A. ]M. 91 > Engelholm, H. C. 205 v. Engeström, G. A. M. 163 

J. F. M. 163 
Engmarek, H. 105.145.194 

Engström, E. C 195 

Enkebölle, L. 174 

Enman, J. 83 

Eosander, S. 84 Erdtman, C, 


84 


J. 


48 


Erici, i\ 


23(J 


Ericsdotter, H. 


82 


C. 


66 


!> E. 


80 


K. 


80 


Ericsson, A. S. 


210 


E. 


210 


Eriksdotter, C. 


8 Eritz, C, 83. 132. 226. 

227. 231 

Emberg, J. L. P:son 241 

Esberg, O. H. 50. 137 

M. L. M. 183 

Eskillius, N. 79 

Easeen, O. E. 108 

S. T'. 108 

v. Essen, B. E. 147 

S. H. 186 

Estenberg, C. 104. 141. 193 

Evelius, J. 19. 102. 141. 

232. 233 Faler, E. 


65 


Falk, P. B. 


204 


> S. D. 


204 


Falkenberg, G. 


8 


Falkencloo, J. 


128 


Falkman, A. R. 


206 


» r. H. 


206 


i> L. C. M. 


206 Fallsten, O. 216. 233 

Faltzburg, C. E. 134 

» G. 48. 134 

v. Faltzburg, G. 48. 70 

Fegriea, M. E. 93 

Fegnpus, H. 47 

i> T. 93 

Febman, T. 129. 182. 226 

Feif, J. 130 

v. Fersen, H. 11 

R. J. 9 

Festing, B. 190 

Flacb, (X B. 167 

* J. F. 89. 93. 134, 

136. 184. 191. 227 

» J. F. F. 208 

y> S. O. G. 208 

Fleetwood, G. M. 232 

^V. c. 232 

Fleming, B. 39 

C. ' 39. 43 

E. 2 

H. 43. 63 

» L. 58 

M. 68. 63 

Flodalin 228 PERSONREGISTER 'i51 j 

3 FMberg, D. 190 

Flodman, C. H. 125 

Flvcht, S. A. 171 

Fogman, C. M. 20 

Folcker, F. A. 105. 145. 

187. 194 

P. 191 

S. C. 192 

FoUiu, H. B. I. E. 170 

Fondelius, H. 189 

Forelins, C. 186. 193 

C. D. 14C'. 182. 

191. 231 

D. 231 
M. E. 140 

Fomelia, M. 182, 213 

Fornelins, L. 139. 182. 18». 

192. 213 
> M. 140 

Forsberg, H. C. 149 

s M. C. 193 

Forsgrén, B. U. 167 

» B. M. 162 

G. A. 162 

M. M. 166 

Forsman, A. C. 199 

Forssell, O. H. 117. 159 

Forsstrand, J. F. 201. 214 

Forsten, C. 192 

Forstena, A. 62 

Fortelius, B. 219 

Franc, O. 185. 192 

M. 69 

1 P. 92. 136 

» S, 69 

Franzén, C. K. 120 

Fredenheim, O. E. 164 

F^edeustjenia, A. 15. 51. JK). 

96. 134. 138 

T> A.M. A. 16 

F. U. 16 

Freding, A. 173 

J. N. 173 

Fredricsson, H. O. 108 

Freidenfelt, T. F. R. 201 

de Frese, A. R. 120, 161 

Fresk, A. \V. H. 183 

» P. 183 

Frick, C. 136 

» J. A. 96. 136. 141 

Friese, J. 94 

» M. 94 

v. Friesendoi-ff, A. C. S. 172 

Friman, T. G. N. 205 

Frisk, C. E. 115 

Frodbohm, M. M 

Fröberg, E. 154 

» J. 223 Fröberg, U. E. 


154 


Fröberger, A. G. 


2;Vi 


Frölich, C. 


13 


F. E. 


18 


S. 


237 


Furtenbacb, J. F. 


140. 182. 
185. 192 


Furubobm, M. 


8:5 


Fombom, A. 


71 


Fåhr«eus, H. 


161 


J. F. 


229 


M. 


229 


O. 


229 


Fägersten, S. A. 


208 


Fägerstjema, A. 


131 


C. 


M. 11 


5 G. 


E. UK) 


H. 


11. 47 Gabrielsson, B. 27 

Gackenboltz, V. 49 

Gangins, H. 87 

Uaslander, J. H. 223 

Gatbe, A. T. 101 

Ga velins, J. G. 237 

P. 76 

Geete, E. 62, 180 

Geijer, B. V. A. 170 

C. A. 122. 167 

C. E. 99 

J. R. 115, 154 

v. Geijer, B. B. G. 170 

F. S. 170 

Gera, B. 28. 33. 35. 45 

Gerdes, C. 47 

r, A. 143 

J. 15. 136. 184. 

227. 231 

J. G. 47 

S. M. 143 
Gerdesschöld, J. 15.91.136 

Geringius, C. 223 

Gerie, C. E. 206 

Gestrin, S. 91. 135 

Gethe, 8. P. 199 

Gibson, M. 159 

> W. 159 

Girola, J. B. 197 

Girs, Ae. 76. 180 

Glimstedt, N. H. B. 24<> 

Glock, C. KX) 

Gonnies, M. 33 

» N. 33 

Graan, J. 64. 77 

Grandelius, A. F. 237 

Grandin, M. W. 116 

Graner, C. 140 

Grefberg, E. W. 124 GrewesmiUil, J, G, 217 
Grewesmöhleu, J. A. i^K 

138. 192, 227 
Grevesuiöblen, A. E. 5h; 

i\ A. 14;^». m 
y J. J. 141 

J. E. 96. 13tH 
141 
Grijp, A. (':son 57 

Grip, A, 58 

» E. 36 

Gripenbielke, J. P. 22<l 
Gripenflycht, J. S, 15 

(iri|)enklo, M. 78 

Chipenskold, C. J. N. 121. 

(.ripenstedt, (\ E. 8!l 

(iripenstjenia, A. E. M^ 

(\ 19 

E, C. (\ 19 

(tripensvärd, F, A. 214 

M. F. 2U 

Grizelins, A. 191 

Gi-oll, V. L. ni9 

Gi-ootb, (\ F. 186. 194 

Gropman, F. 221 

Gi»thusen, A. 73 

L. 73 

Grnbb, E. A. 1 1.'» 

J. 49 

M. 49. m, 87 

P. A. 75 

(Jrundén, M. (\ 202 

Gråstéen, C\ G. 104. U3. 

186. 191 

(irönhagcn, (\ 11. 8(i 

» AI. S6 

(iröning, A, M. 99 

» A. P. 103 

J. 99. 141. 185. 

192 

(iröuling, B. I:i2. lx\ 

Gubbert, J. 189. 212 

(tndmundsson, A. 5() 

Guillemard, M. F. 141 

Gustafsson, B. 55 

(4yldenadler,aJ. 13^191. 

227 
Gyldenbring, E. 67. 180. 

181. 189 

M. 89. 181 

(Jyldenkhm, C, 86 

(Jyllenadler, J. 129 

8. 69 

(iyllonanckar, B. 48. 68 

!> G. 58 

Gyllenax, E. 7() 

'■> P. N:Hon 76 252 PERSONREGISTER (fvllellbor^^ A. 8. 


97 


C. .1. 


90 


F. 


144 


J. 


!M> 


(ivlleiiMat, B. 


JM) 


V. 90 


. 94. VM 


M. L 


94 


(iyllen«:rip, C. A:soii 5S 


(i. 


18-^ 


(Jvlleuhaal, F. L. 


IK 147 


L. H. 


1K 148 


(iyllenhammar, A. 


F. 197 


(hilenhjelm, S. 


2 


(ivHenhoni, C. 


f>2 


J. 


<>2 


(iyllenkrok, M. 


94 


(Tjileiipistol, M. 


127 


(lyllenstienia, A. 


i\n. 5« 


0. 


9. 55 


C. . 


\. 135 


E. 


27. ;J8 


(f. 


42. 45 


I. 


57 


J. 


4. :J9. 46 


K. 


(10 


:m. 


27. 31 


X. 


27. 33 


(tylleusvaaii, A. C. 


C. 174 


J. A. 


174 


(röraiisdotter, B. 


80 


Göthe, C. 


87 


C. r. 


236 


^ F. C. 154. 


183. 236 


S. 


84. 87 


Haartmau, J. C. 


53 


Hacker, H. B. 


232 


» 0. 


232 


S. L. 


232 


Hackert, A. M. 


54 


Hadorpli, K. 


95 


Hafström, A. M. 


109 


J. 


109 


Hagboni, C. G. 


20 


Hagelberg-, .T. 


93. 137 


v. Hagelberg, J. 


93. 137 


Hagtorn, S. M. 


121 


Hahii, C. H. 


185. 193 


Hall, E. H. 


140 


> P. 


140 


Halldin, E. 


193 


Hallcivist, C. 


124 


Hallström, E. A. 


S. 183 


G. 


183 


J. F. 


122 


* K. K.. 


122 


Hamilton, A. 


147 


G. W. 


146 Hamilt^m, H. C. B. 147 

Hammarberg:, H. 14 

Haiu marin, A. 82 

M. 133 

S. B. 82 

Hand, B. 28 

'■ K. H. 28 

Hausdotter, I. 79. 81 

Hauseu, M. E. 237 

Hanssen, A. 48 

P. 49 

Hansson, A. 73 

R. 124 

Harlin, L. 211 

H artig, A. 80. m 

C 80 

Hartman, O. H. E. 244 

Ii. 75 

M. 76 

Hartvig, A. 216 

Hartzell, A. M. 51 

E. 51 

Hasenkampff, H.D. 105. 145 

Hassel, J. 82. 226 

Hasselberg, (J. T. 211 

J. (J. 225 

Hasselbom, S. 71. 82 

Hasselhubn, H. 197 

Hasselrot, B. F. E. 176 Hedberjr, C. C. 225 C. S. 197. 214 
Hedblad, J. F. 10?). 150 
v. Hedenberg, E. M. 209 

E. V. 178 

Hedeugran, V. .T. 220 

Hedengreu, H. 143 

S. 143 

Hedenqvist, J. 133 

Hedercrantz, C. 52 

(J. C. 52 

Hederbjelm, (i. O. 141 

H eders tierna, C. F. V. 178 

C. J. 158 

F. J.M. 158 

Hederström, C. 114.152.199 

Héerdhjelm, A. H. 87 

H. 49. 86. 87 

Héennau, M. 10(>. 147. 195 
Heijke, 1). 220 

i L. U. 220 

Heijkenskjöld, H. E. 118 
v. Heijne, F. D.A. 123.170 
v. Heland, CA. 114 

Helander, A. E. 18 

Helin, M. 182. 213 

Hellberg, 1). 224 

Helleday, E. F. C. 159 Helledav, F. E. 

H. A. 

J. 1). 
Hellman, (i. F. 170 
159 
170 
223 Hellmanssou, I. J. 102. 141. 

227. 232 

Hellner, J. 243 

Hellström, G. A. 208 

Helsingia, A. 49 

Herliu, J. 89. 132 

J. W. 103. 142. 186. 

193 

Hermanni, E. M. 234 

Hemberg, A. M. loi 

J. 102 

Heniblom, B. W. 158 

E. C. 118 
>: P. 119. 233 

Hernmarck, C. G. llf)! 162 
Hiellman, L. 189 

Hildebrand, A. E. M. L. 205 
B. E. 205 

Hilleström, D, J. 145. 194 
Hindbeck, i\ M. 109. 149 

F. H. O. 204 
Hinnnin, I. 78 
Hising, A. M. 51 

M. 51 

Hjelmberg, .1. 127 

U. E. 239 

Hjerpe, J. 91 

S. 91 

Hjortb, C. J. 10J> 

S. F. 109 

Hodelia, M. 86 

Hoffman, ]M. 92 

Hoffrén, P. 184 

Hofling, F. L. . 228 

P. J. 228 

Hofmeister, C. AV. O. 240 

v. H of sten, B. A. 114 

Hofving, M. C. 228 

Högg, E. 71 

Höghusen, G. 131 

J. 131 

Holger, G. 129 

Hollidav, M. T. 159 

Hollsten, D. 92. 136. 182. 

184. 231 

Holm, C. 219 

Holmqvist, C. F. 173. 208 

Holst, M, 216 

Hcdtz, E. 190 

Honthera, J. 8(J 

Horn, A. ö^ 

i A. B. 49 

. B. 5 

. C. 29. 41. 45. 46 PERSOXRECrlSTER 253 Honi, H. 
40 


Jennings, H. L. J 


• 


167 


Ki.hrtz, :M. c. E. 
206 


> R. 
45 


Jernstedt, M. 


83, 


127 


Kolraodin, A. J. 
103 


. M. 
10 


Jerström,,). K. 113 


.151 


.197 


E. A. 
218 


^ S. 


4< 


;. 62 


Joens8ou, N. 
226 


Kolthoff, A. E. 
14 


Hortttlan, C. J. 
233 


Johaniiis, A. 
79 


0. H. 
14 


C). 


187. 


194 


ISI. 
212 


Konisfradiua, P. 
19<l 


Huber, J. 
128 


Johansdotter, B. 
79 


Kotzian, (i. 
176 


Huldt, N. 
83 


I. 
82 


0. C. C. 
176 


HiUt, J. Z. 
102 


.lohansson, L. 
213 


Krafft, C- M. E. 
2(.)0 


Hultgren, .1. A. 
238 


Jonsson, Ii. 
83 


P. 
201 


R. E. 


H. 


238 


Josephson, O. S. 
208 


v. Knemer, M. E. 


C. 


241 


Hultman, C. 
105 


Jung, H. G. 
148 


KrHppeliii, J. C. 
237 


Hrnnble, A. F. 


195. 


217 


Jusléen, J. (». 


97. 


138 


J. D. 
237 


M. C. 
101 


Jiiterbock, M. 
219 


Krev, F. il 
111 


N. 
104 


Jäderholm, A. C. 
115 


/ F. (J. 
111 


Husberg, A. 
210 


Järta, F. K. 


114. 


153 


Krigsman, A. 
120 


Huss, P. F. 
158 


Jönsdotter, B. 
78 


Krook, B. 
219 


» M. W. 
169 


M, T. 
11 


(;. 
82 


Hvasser, A. 
153 


Jönsson, A. 
m 


E. 
83 


-. Hvltéen, S. 
128 


C. 
74 


F. G. 
204 


Kyltén, A. 


181. 


m) 
i (1. 
83 


N. 
15 


Kagg, C. 
55 


L. 
219 


Hjlthén, E. 
231 


K. 


5« 


>. 58 


N. VMl 1 


226. 


231 


■^ L. A:8on 82. 


231 


N. 
58 


T. L. D. 
203 


Håkansdotter, B. 
57 


Kalliug, r. 
83 


KruH, F. M. 
54 


Härd, A. 
59 


Kämpe, C. 
29 


. .1. 
54 


Hård af Segerstad, B. 58. 63 


Karckman, ^l. C. 
82 


v. Krnsenstjerna, J 


. E. 


239 


> 


a. M 


.174 


Karp, M. J. 
222 


Kruuse af Verelioii, 


J, 


90 


/) 


J. 


59 


Kempe, C. 
104 


j. a 


.90. 


138 


•> 


S. Z. 


174 


E. M. H. 
241 


Kullman, R. M. F 


1 


206 


Höglund, C. 
215 


E. W. 
241 


Kumblin, M. (i. 
214 


Hök, C. 
76 


F. 
120 


Kurck, (i. 
42 


» E. 


77. 


130 


J. C. 
120 


.1. 
47 


» M. C. 
54 


Kiellander, C. J. 
153 


K. 
5 


Hörstadius, a. W. 


174 


*' H . L' . 
153 


M. 
47 
» Ii. 
241 


Kurtzel, J. (i:son 
36 


Ifvarsson, A. 
4() 


Kiil, L. A. 
1-^9 


M. E. 
3r> 


Iggeström, F. 


152. 


234 


» :m. 


SI, 


129 


Kusell, S. A. 
233 


Iliering, A. 
81 


Kilstedt, B. 
90 


Ky länder, S. 77. 226. 


230 


Ihrfelt, S. F. W. 
209 


Kinborg, J. 
231 


Kvle, A. 
43 


Ingeström, C. W 


. A. 


202 


Kinniniuundt, J. 
13:) 


C. 
31 


Insen, H. 
130 


Kinninan, C. 
225 


. H. 
31 


Insenstjerna, E. 
13<) 


E. 
225 


Kvper, A. 
16 


Isberg, C. E. 
20 


Kirstein, C. L. 
140 


E. M. 
16 


» F. G. 
2(N) 


K. L. 
20 


Kyronius, P. 
81 


Iser, (r. 
19<J 


AV. A. 
140 


König, H. 


92. 


128 


^ M. J. 


% 


88 


Klinckowström, J. 


H. 


206. 


H. M. 
128 


Iserhjelm, (i. 
19() 


218 


Königsfeldt, W. 1) 


. 8. 
M. 
88 


af Kliiiteberg, F. 


124. 


173 


J. 
'iol 


Isleben, H. C. W 


T 
• 


205 


Klöcker, J). 
49 


Köruing, C. 
(>3 


Isoz, F. E. 
53 


Knoge, C. 
Knoop, A. 189 


213. 


104 
231 


E. M:son 
63 


Jacobsdotter, S. 
79 


v. Knorrin*!:, A. E 


• 


149 


Lagerberg, B. U. 
15(> 


Jacobsköld, H. 
(>4 


(;. A 


• 


52 


C. 


98. 


137 


J. J. 
64 


i:. c 


t 


52 


0. H. 
98 


Jacobsson, C. 
109 


Kobb, J. A. 
207 


Lagerbielke, C. (). 


117 


. 159 


Jsenisch, A. S. 
171 


/ V. F. 
2(»7 


■ N. (-i. 


J. 


177 


Jansson, A. F. 
199 


Kock, M. 
68 


Lagercrona, J. 
65 254 PERSONREGISTER Lagergren, P. J. 150, 217. 

231 

Lagerheim, C. 218 

Lagerliielm, A. A. 220 

J. H. 221 

Lagerhjelm, E. M. 18G 

^ J. 207 

J. J. 18(> 

Lagerkrook, N. 126 

Lagermark, .1. 152 

Lagerqvist, E. 77. 78 

H. 78 

Lagerstam, S. Dl 

Lagerstedt, A. M. 87 

J. 87 

Lagerstråle, H. (r. 237 

Lampa, B. C. 138 

O. 90 

C. Prsoii 84 

L. 84. 129 

P. 138 

P. H. 202 

Landgren, S. C. 53. 106. 147 

Landin, C. L. 54. 107. 148. 

233 

Lang, C. 73 

Larsdotter, C. 213 

» E. 59 

M. 83 

S. 65 

Larsson, M. 80. 226 

Laurén, F. M. 202 

J. W. 202 

Laurentin, A. 190 

Laurin, E. P. 228. 233 

7. J. 91 

M. M. 91 

Lauw, L. 191 

Lavin, C. C. 186 

Lcclia, W. 212 

LyBlius, L. 212 

Leffler, M. 82 

Leijonanckar, B. 69 

Leijonflycht, J. W. 241 

Leijonhufvud, B. 1 

C. (Jr, 113 

C. Cl. C:son 159 

» C. M. 5 

E. 5. 30. 67 

(J. 40 

> 31. 30. 40 

M. C. a. 113 

Leijonmarck, C. E. 174 

Leitstar, C. 98 

Lenike, J. H. 244 

Leramens, A. 48 

Lennartsdotter, O. 58 

Lennartsson, T. 38 Lenström, C. 13. 226 

v. Jieopoldeu, H. S. 135 

Lethgren, M. 117 

Lettström, (I. A. 228 

.1. C. 228 

O. 223 

Lenchovia, M. 230 

Leuchovins, B. P. 230 

Leuhusen, F. O. 118.. 161 

Levin, C. A. 52. 105. 144. 

187. 194 

E. 143. 187. 194. 217 

Leweuhaupt, A. M. 126 

O. E. 204 

E. A. M. 204 

E. M. 132 

(i. 157 

M. H. S. 157 

U. ,1. 22 

Lewiu, A. L. 239 

Levonmarck, KG, 171 

J. C. 171 

Libelius, E. O. 164 

Lidman, L, 194 

M. C. 149 

Lidström, A. 194, 217 

Lieberath, B. A. 157 

Liebholtz, C. J. 200 

Liedholm, H. A. 211 

J. F. 211 

Lilienberg, A. A. 162 

G. R. 166 

N. G. A. 244 

Liliequist, G. N. J. 215 

Liljehorn, G. 227 

Liljencrantz, S. 100. 138 

Liljeuroth, A. 176 

G. S. 176 

Liljensparre, P. H. A. 144 

Liljenstolpe, A. L. C. S. 171 

C. A. G. 171 

Lilliestråle, F. V. I. 167 

Lillje, M. 64 

Lilljehöök, E. 36 

■^ N. 28 

Lilljemarck, J. 70. 86 

* L. 70. 181 

Lilljenstedt, J. 181 

Lilljesparre, B. 57 

» J. G.son 55 

P. 57 

Lilljestjelke, C: 62 

Lilljestråle, .1. W. 231 

Lilljeström, D. S. 90 

Limapus, E. 219 

Lind, C. a 110 

Lindblad, G. 235 

Lindbom, G. G. 143. 233 v. der Linde, J. 
Lindebom, A. M. 

J. 
Lindegren, M. 

> " X. 

> N. N. 
Liademan, A. M. 

E. 62 
92 
92 
66 
66 
230 
126 
80 Lindenbaum, C, F. 182. U« 
Lindencrona, E. A. 155 

» L 155 

Lindenmeijer, G. 87 

Linder, C. G. 2i\i^ 

Linders, J. 244 

Lindersdotter, A. 31 

Linderstedt, H. J. 145. 187. 

194 

* J. 91. 96. 135. 

138.227.231 

Lindeström, E. 48 

Lfndgreu, A. Tj, 209 

^ G. G. 2<'9 

E. A. 211 

jNI. c. 197 

Lindhagen, C. A. 160. 174 

Lindman, H. 220 

. S. M. 152 

Lindroth, U. E. 154 

Lindschoug, A. 187 

» J. 187 

Lindstedt, A. M. 216 

Lindstrand, F. T. 238 

Lindström, J. A. 228 

^ S. 179 

Lingzelia, B. 141 

v. Linné, C. m 

» S. 222 

Linnegren, N. N. 23Ö 

Linroth, A. M. 14 

* (L 80 
^ J. E:80U 89 
» J. G. 14 

Livijn, B. 49 

C. G. N. 118. 161 

Ljungberg, E. F. 246 

Ljunglöf, C. 199 

=># C. C. 199 

Loccenia, M. 81 

Loccenius, J. 81 

Looström, K. R. lt^9 

M. O. 1(9 

Lotscher, J. G. J6 

Loven, O. M. J. 18 

* J. H. 1 "> 
> P. M. 1j 8- 

Lovisin, E. 13. 127, 1^ h 
226, 231 

» M. o \ PERSONREGISTER 255 Lovisiims, O. E:soii 
Liiheni, C, 
T^und, A. M. 

» C. 

:^ C. P. 

i M. 
Lundahl, J. 187. 

Lundberg, A. G 
M. M. 
P. 
Lundbouni, M. 
Lundéen, P. J. 15Ö. 
Lundg^ren, H. 
Lundins, C. 

^ L. 189. 

Lundstedt L. 152. 

L. H. 
Lundström, C. 
2» E. E. 

:> N. 

Lunofdelius, A. L. 
Lybeclier, M. ('. 
Löfgren, (\ 
Löfman, J. 

M. E. 
2 P. A:8on 
Lönbohm, C. A. 194. 

217 
Lönnerberg, C. 
» R. 

Lönnrot, E. F. 

^ E. M. 142. 
» O. L. Ka 
Löwenhjelm, (X G. 76 
32 
52 
8P> 
174 
117 
VXy 
168 
2(>2 
281 
219 
107 
175 
184 
212 
231 
234 
2<)8 
176 
2(>9 
209 
188 
194 
219 
193 
133 
133 
213. 

120 
120 
164 
194 
150 
13 Maidel, M. 32 

IMalm, G. J. W. 207 

Malmber;^, S. A. C. 214 

Malmborg, H. G. 196 

Mandorff, O. 155 

Mannerhjevta, J. A. 145 
Marks \. Wurteinberg, 

E. T. 175 

Marschen, J. 216 

Mårtens, M. S9. 134 

Martin, C. Jj. 199 

^ M. (X 224 

R. 108. 149 

Masreliez, W. A. 205 

Mauritzdotter, G. 62 

v. :Mehlen, T. 34 

Meijer, A. (\ 216 

H.C. 113 

^ N. 216 

Melander, A. S. 213 

Melart, A. S. O. 239 

Mellin, A. C. 118 Mellring, A. M. 224 

Messenius, J. 72 

Meurling, O. M. 144 

,L 144 

Meurraan, J. 91 

ä J. H:son 91 

Me ver, F. J. 125 

i K. S. 125 

IMichelsdotter, B. 226 

E. 81 

Moberg, E. W. R. 209. 229 

,1. 150. 234 

> .1. G. 120. 165 
Modée, H. E. 147 
Modin, X. 222 
Molin, E. 121 

L. 121 

Moll, A. W. 225 

Momma, A. 82 

M. 49 

Montan, C. G. 175 

Montelius, (t. 216 

■p J. 195 

» L. H. A. 169 

O. A. 115. 154 

Montgomery, .1. 155 

Mortea, S. E. 222 

Morjeus, J. 216 

Moritz, G. R. 224 

Morström, G. 140 

M. 140 

Mosin, A. S. 198 

Muhl, A. D. 99 

Miiller, B. 104 

Mnllin, C. P. 187.195.217 

Munthe, A. B. 145 

> C. C. 112 
C. H. 121. 165 
H.M. 111. 151.234 

: J. L. 145 

^ S. A. 112 

Munthelius, J. 65 

Murrav, E. S. 174 

Myrtin, A. M. . 208 

^ S 2< »8 

Månesköld, B. 62 
» B. C:son 63 

» C. 56 

Månsdotter, C. 82 

Månsson, P. 74 

Möllenhoff, G. E. 119.234 

Möllei-sten, J. C. 1^8. 196 
Mörling, L. M:son 81. 189. 

213. 'J26 

» M. 190 

Mömer, C. G. D. 112. 152 

Mömer, G. J. 101 

^ L. 67 Mömer, S. G. 101 Nathorst, L. 211 

Xathorst-Böös, E. .1. 210 
Natt och Dag, A. 37. 46 

B. 6. 42 

M. 37. 38 

^ T. A.son 59 

Ä. 6. 34. 42 

Nauckhoft*. A. G. 177 

Nensén, A. 236 

Nentzelia, C. ■ 81 

Neiiman, G. 16 

Nibelius, J. E. 142. 186.193 

Nilsdotter, A. 45 

G. 78 

Nilsson, B. 62 

I. 60 

N. 78 

2- O. 73 

Nissen, M. U. 216 

P. 216 

Xolleroth, J. A. 151 

Noordenhielm, J. 49. 86. 127 

» W. 139. 232 

Xoraea; S. 138 

Norberg, A. A. 167 

Norden, A. L. 222 

Noi-deman, N. 141. 182. 185. 

192 

» O. 133 

Nordenborg, .1. H. 14 

Nordenfalk, G. O, (\ J. 166 

Nordenfelt, A. E. 94 

J. 94 

Nordenskiöld,' A. E. S. 210 

Nordenskiöld, F. S. E. 210 

> O. G. 210 

Nordenstedt, B. 95 

» J. 95 

Nordenstråle, G. 133 

af Nordevall, S. F. 152 

Nordlin, M. A. 153 

Nonlling, G. A: son 127 

Norell, G. J. 102. 141 

Norgren, M. A. O. 119 

Norin, G. O. 115 

. P. G. 115 

Norlin, J. G 233 

M. A. 22 

Norling, E. 237 

Norman, M, M. 143 

Norström, A. E. S. 171 

v. der Noth, L. 6 

v. Nnmers, G. 190 

C. E. UK) 

Nybhpus, G. 107. 148. 233 

Nybom, A. M. 216 256 PERSONREGISTER N vinan, A. M. 


12<> 


Talni^ren, IT. C. 


112 


v. Plåten, B. 14^ < 


^r. 


SK 


Palmrot, i\ F. 


140 


.1. L. 148 


X. 


12(5 


Palmstcdt, (i. 


12«i 


Poi^iant, P. <;. E. 168 


Xystedt, E. G. 


•JOS 


Palmstnuli, J. \V. 


hV» 


T>olhem, C. 92 


Nvötröm. \. (t. 


205 


S. 


150 


E. 92. %. W) 


T. 


2->4 


Palmsvänl, J. E. 


142 


Poppins, C. I). 201 


Niif, J. 


"^ijJ 


Palumbns, M. 


78 


Posse, A. 35. 43. 57. 59. 61 


» M. 


L>!) 


Pannander, J. A. 81. 


22<i 


A. K:son 59 


Pauli, i\ (>;•] 


;. 67 


-v A. M. 5. 148 . 


Odelhers:, C. A. 


123 


X Z. W:s<m 


r,3 


0. 48. «1. 04 


1). M. 


E. 123 


PanJin, (\ J. 


114 


C. A:8on 61 


v. Oelreicli; C. J 


L V. 2-13 


J. 


181 


C. E. 25 


Olbti-s, A. M. 


J35 


Poclilin, A. F. 


19 


~ E. 40. 41. 59 


Olin, (\ (\ 


111 


Pedersson, J. 


75 


. (1. 35 


Oliveorona, H. 


HK. 131 


Porin«:or, H. 


132 


K. (l:son 5. 37 


I. 


iM.>. 134 


J. 


132 


L. A. 28 


Olivcstierna, 0. 


21!l 


]*erman, H. ><H. 


131 


M. 28. 38 


Olljeqvist, C, 


(»9 


I. 


510 


X. 43 


( )lot's(lotter, ( '. 


74 


Persson, J. 


79 


v. Post, 0. AR. 112 


K. 


230 


Peterson, P. A. 


1 95 


E. C. O. VA 


(t. 


73 


P. J. 


21(> 


F. 98. 138 


Olofsson, i\ 


22() 


Petei*ss(»u, .1. E. 


228 


K. R. m 


E. 


230 


P. 


22K 


h. A. 112 


M. 


72. 1K«> 


I»etraiis, E. JM. 


135 


Pousette, C. B. H. 122 


Olsson, (\ 


202 


Petré, (\ (\ 


222 


Powell, E. 122 


1. 


212 


> C. E. 


94 


Pnntz, E. 13(1 


> J. 


230 * K. E. 


219 


v. Prinzencrentz, O. A. 


Orsini, i\ K. 


17« Petri, L. 


180 


R. 207 


Österman, C, ¥. 


1()1 


Pettersson, J. H. 


235 


v. Psilander, P. 130 


T. L. 


K. 1(>1 


Pevron, F. E. 


2(H5 


Psilanderhielm, E. 13H 


v. Otter, E. O. 


174 


Pféffer, C. H. 1 13. 228 


. 234 


J. 136 


Ouehterlony, M. 


H. 224 


Pfeiff, L. 


101 


J. (h 140 


Oxehnfvud, A. 


«4 


Pfeiffer, C. F. 


104 
B. 


231 


F. B. 


104 


Qnensel, C, C. 154. 234 


^ E. 


57 


Philips^m, E. P. 


209 


J. A. 0. 152 


K. 


<>4 


P!irvj,^ius, S. 


83 
O. 


57 


Pihier, B. C. 150. 


217 


Raae, A. M. 174 


Oxenstierna, A. 


31. 45 


Pihl<i;Ten, A. .J. 


lf»7 


P. 174 


B. 


35 


A. M. 


1(>7 


Rabe, C. J. 157 


C. 


4. 28. 33. 


E. 


208 


Radhe, J. 89 
35. 37 


Pijk, H. 


44 


K. 239 


0. 


E:son 3;) 


l^inatel, V. 


142 


Ramsav, A. E. 118 


E. ( 


>. 7. 2-^. 33. 


Pincier, ^f. 


JM> 


» ■ A. H. 117. 160 


34 


. 3i>. 42. 45 


Piper, C. E. A. G, 


ir,(> 


A. W. J. 118 


Vi, 


2. 30. 32. 


. (\ O. 


139 


Ramstedt, G. 173 
34.35.135 


. 0. A. 


131» 


i J. O. 172 


1. 


27 


. S. A. C. 


m\ 


Ramsten, C. J. 118 .- 


M. 


(>. 5J) 


'>■ S. K. A. E. 


ir><) 


H. C. A. 118 


S. 


4(i 


Plaan, T). 


«8 


Rangel, P. 101. 139. 227. 


i E. 131. 184. 


190 


232 


Pahl, :\[. 


H:>. 21 jr 


^ W 


185 


Rascli, A. 73 


Puiikull, (t. 


4() 


Plantenstedt., O. 


130 


Redin, A. i^^ 


Palm, E. S. 


149 


Plantin, C. M. 


21(> 


Reenstierna, C. 8i 


> H. L, 


153 


M. 


128 


J. 70 


,1. 


14t» 


O. 130. 184. 


190 


Du Rées, C. A. L. J)0 


J*ulnibor^-, i\ F. 


UMI 


Plantin, Z. 


21 « 


Jteftelius, J. 137. 191. 27 " 


N. r. 


Hit) 


Plantiny: (ivllenbåjra. 
Reimers, L. 35 


v. Palmcrona, C. 


Vr, 101 


E. A\ c; 


203 


A. 35 -^ *--.,'. PERSONREaiSTER 257 Reiss, C. C. 104 

> C. E. 104 

Resen, A. 1(>5 

v. Reten, E. 80 

Retzins, J. 49. 130. 182. 213 

Renter, A. 141 

B. 141 

Reuterliolm, A. C. 135 

» N. 135 

Renterskiöld, A. D. 25 

H. L. C^ 25 

Revel, A. W. 116. 154 

Rezelius, C. H. 119. 161 

Rhalainbius, M. E. 230 

Ribbino-, A. 40. 5/). 56 

» B. 39. 4t'). 68 

B. S:son 30 

C. 55. 59. 67. 1 27 
C. O. 174 

» C. P:s()n 57 

E. 40. 62 

E. A. A. E. 174 

•^ E. E:son 64 

» (I. 67. 125. 173 

U. E:son 63 

» L. P.son 39 

>> M. f9. Cy2. 6:> 

P. 68 

» P. Lrsoii 41 

^ S. 56. 65 

Ribe, M. E. 98 

Riben, L. W. 241 

W. M. E. 241 

Ridderstolpe, C, J. 94. 137. 

i 91 
Rieso, C. 48 

Rigeinaii, P. 129 

Riiimaii, F. N. 224 

» AV. M. 2M 

Ritter, E. 49 

Robeck, J. 94. 137. 182. 

184. V3I 

Robertsson v. Struaii, C. J. 64 

> J. 64 

Robsabm, B. S. 201 

» E. C, 103 

» J. 103 

Robsabmsaoii, C S. 233 

Robson, M. 133 

v. Rohr, A. M. 129 

O. F. 130 

R< itlieb, B. H. 171 

R( ces, B. 89 

E. 9 1 

J. 82 

R< tiander, H. (I. 223 

R( 3s, A. H. 177 

C. 166 Roos, M. K. 201 

» T. C. 166 

Rosbeck, M. M. 107. 149 

M. P. 102. 142. 

227. 233 

Roseli a, A. 91 

Roselius, S. 50. 90. 135. 

182. 190 

Rosén, E. a. 19. 106. 145 

» M. (h 198 

v. Rosén, E. G. 19 

M. ih 198 

v. Rosen, E. 71 

(I. P. A. 123. 173 

Rosengren, M. 64. 65 

Rosenbane, A. 67 

(i. . 46 

» J. 39 

S. 60 

Rosenbjelm, E. 64, 76 

Rosenbolm, B. C. 135 

.) C. E:son 135 

Rosenstani, E. 135 

Roaonstedt, H. 87. 128 

Rosenstjelke, C 77 

Roseiistolpo, J. 49. 87. 130. 

18-i 

Ros ing, (1. O: son 75 

> F. 75 

Rosinger, (.'. 77 

Rosir, J. 16 

Rosladin, C. 43 

Ross, M. E. 17 

Rotlilieb, G. F. 133. 263 

Rothoff, J. 80. 226 

Rotbåf, J. 80. 130 

Rozir, J. 16 

Rnbenson, B. M. 125 

Riicker, R. 92. 136 

Riickersdiiöld, E. F. 100 

.) H. C. 96 

» R. 92. 96. 100 

Riiekersköld, R. 232 

Rudbeck, A. P. C. 194 

F. C. 19 

O. P. R. 194 

Rudbeckia, M. 81. 136 

Rndbeckins, N. J. 81 

Rudberus, J. 130. 226. 231 

Rudén, T. 14 

Rudensköld, A., C. 14 

Riiffel, J. H. 172 

^ K. 172 

Riibr, D. 61 

Rimér, O. 210 

Rung, A. C. 173 

^ F. 198 

Ruprechtsdotter, A. 81 Ruuth, E. F. C. 


14T 


G. E. 


147 


Rydberg, C. C. 


20 


S. 


20 


Ryning, A. 


y 


^ C. 41 


. 59. 68 


■^ E. 


35 


I. 


34 


!> 0. E:son 


41 


» P. N:8on 


60 


Rålamb, B. A: son 


45. 59 


Rålarabstjenia, M. 


E. 230 


Röd, E. 


56 


> K. 


58 


Röslein, J. H. 


144 


M. C. 


144 Säck, c:. M. 48 

^ C. P. 48 

Sahlin, M. L. 204 

Salanns, M. 129. 184. 190 

P. J. 80.189.213. 

226 

Salonius, J. 180 

Salvins, ,1. 74 

Sandberg, J. 209 

af Sandeberg, C. S. M. 172 

Sandell] jelm, M. 51 

Sandelin, J. 222 

Sandels, K. W. 199 

i> L. A. 114 

S. M. A. 114 

Sandman, J. 213 

Sandström, A. C. 224 

P. 224 

Schaeij, P. 92 

ScbiPfér, H. 49 

Scb{iprström, O. A. 2*25 

Scbager, F. O. 120. 161 

v. Sciiantz, F. 134 

v> G. G. 194 

-> I. F. G. 146 

» M. R. 13 i 

Scbeffer, A. H. 1.34 

P. 11. 49. 83 

v. Sebeiding, O. 64 

» P. 31 

Schening, B. 190 

Scherdin, O. 172 

v. Schewen, E. 139 

Scbick, L. 84 

Scbildt, M. 213 

Scbiller, M. 79. 81 

Schillerfelt, S. 67. 77. 180 

Scbillerus, S. 67. 180 

Scbmidt, A. M. 124 

■i> V. 124 

Schonberg, A. 85. 184. 190 

18 
2^8 tEfeSONREGISfEtt v. Schoting, C. A. 216 
» M. 82 

v. Schoultz, M. A. O. 163 
SchroderuH, J. 2\) 

Schröder, ih 103 
Schröderiieim, A. (-. H. 

E. 167 

(f. 103. 142 

J. 167 

Hchnltz, B. (\ 215 

Schiittehjelm, O. 48 

» J. 48. 68 

Schutz, I. P. 189. 212 

Scliiitz, A. 15 

v. Schwalch, C 69 

Schwede, J. i»0 

S. r. 90 

Schytto, B. 66 

H. 66 

Schönberg, A. (\ 134 

r>, M. 89 

J. 48. 134 

Schöiie, C. (I. 198 

» G. 1(M5. 182. 195 

v. Sehönfelt, (i. 48 

Schöning, i\ J. 117. 159 

ScliOnmeyer, A. E. 160 

(\ C. 144 

C. M. 160 

E. M. 160 

Sebahlt, C. F. 97. 138 

Seboniiis, O. P. 104. 142. 

1H6. 193 

.1. A. 144. 187. 

194 

J. O. 160 

S. 235 

Segerbeiin, M. A. 110. 150. 

196 . 

af Segerström, A. W. 204 

Seligmann, J. 111 

Selinder, S. P. 224 

Selliiig, C. (I. 123. 16S 

Sellström, B. A. M. 203 

Selmer, E. O. 201 

Settorgren, E. M. G. 205. 

229 

Sidenius, T). N. 76 

Sierman, M. 83 

Silfvercrantz, il O. 133 

» J. 133 

Silfverbjelm, A. 64 

» I. H:aon 59 

M. 64 

Silfverscbimd, A. (\ 178 

Silfversköld, A. »I. 15 

Silfversparre, A. ()3 

» A. il 69 Silfverstedt, B. 90. 134 
Silfverstolpe, E. TT. 113 
» K. F. 173 

Silfverstråble, I. 127 

Silfverstråle, G. 110. 150 
Silfverström, G. 68 

J. O. 68 

Siljeström, (\ 100 

Simberg, S. 52 

Simousdotter, A. 72 

A. O. 47 

» B. 74 

Simonsson, J. 180 

Simzon, E. 14 

» J. il 14 

Sjöberg, K. 172 

Sjöblad, A. 66. 231 

A. N:a(m 231 

Sjöcrona, A. E. VJb 

A. P. >I. 177 

il A. 177 

(\ A. C. T. 125 

H. (^ A. 177 

Sjögréen, J. A. 2<K) 

Sjölander, il J. 209 

Skuiick, N. 79 

Skntenbjelm, J. H3 

Skuthe, M. 75 

Skyllberg, M. 101 

Skytte, J. 29. 45. 55. ()2 

L. 57. 73 

Skyttelijelm, il 134 

Sköldborg, P. A. 54. 107. 

148. 196 

Smitb, A. S. 224 

» G. 224 

» M. 203 

Snakenborg, A. 39 

i G. 58 

» ,1. J:son 36.44. 

55 

Sncckenborg, i\. U:Bon 55 

Snoilskv, X. 107. 149 

Soblberg, A. H. M. 119 

» S. 119 

Solenblomma, A. 6<>. 77 

Soop, A. 56 

» A. M. 10. 12 

» E. 41. 58 

> G. M. 10 
H. 56 

. M. 32. 59 

> Ä. 59 
Spalding, A. 127 
Sparre, A. ('. 6 

- B. 35. 60 

B. G.aon 60. 61 

* B. J:BOn 68 Sparre, C. 6. 40. 61. 64 

» C. E:flon 3K 

C. G. 149 

E 35. 40 

E. J. 156 
K. L:aon 39 

F. S. 197 
F. W. 156 
G. ' 17. 41 

^ G. A. 21. 151 

i G. Tj:»on 42 

^ J. E:H(>n 33 

L. F]:Ron 5. 36. 4'o. 

59 

M. 5. 40. 69 

M. i). 197 

M. E. 5. 3H 

O. m 

P. 40 

P. K:son 41. r.9 

P. P.aon 4() 

T. Rrson 37. 60 

TT. L. M. 17 

i A. B: son 6*J 

Sparrman, E. 190 

Spegel, E. 134 

Sporrong, il G. 200 

Springer, M. 219 

Staölv. Holatein, (\ H. 161 

» (\J. .1. lOH 

E. J. 161 

H. M. 161 

.1. 9 

O. \V. 110. 

150. 16.") 

Stake, A. 43 

* H. 69 

» I. 69 

v. Stakenbrmicb, L. 6 

T. 6 
Stam, B. E. 92 

Starenflycht, H. H. 97 
Stecker, A. 49 

Steen, D. 184. 191 

» J. 192 

Stéenman, N. (^. 105. 144 
Sten, C. 19 

. O. C. 19 

Stenbock, B. M. 128 

F. G:son 36 

G. 4 
G. 28 
M. 4 

Stendabl. .1. J. 61 

Stenman, B. C. t21 

E. M. 128 

» N. 96. 138. 18" !13 J PERSONREGISTER 259 Sternell, M. 128. 182. U)0. 

22G 

Steuch, C, M, 134 

Steuchius, .T. 134 

Stick man, I. 89 

Stigzelins, .1. 86 

L. 70 

Stillman, J. C. 103. 142. 

185. 102 

S. 95. 138 

Stjerua, K. 57 

M. (U 

Stienicrona, G. 10. 12(;. 263 

Stjenieroos, U. E. 232 

Stjernhjelm, C. 78 

» G. 0:sun 78 

Stjernhöök, A. 48 

i> G. 48. 134 

Stjeniman, C. 67 

Stjernmarck, M. 83 

Stjernstedt, L. 113. 152 

Stockenström, L. 93. 137 

v. Stockenström, L. 93. 137 

Stodius, H. r. 188. 197 

Stohr, M. E. 102 

Stolpe, M. 44 

» M. G:son 41 

Store, E. 59 

Stralenberi,^ M. E. 232 

Strandberg-, G. C^. 158 

Strandman, N. 96 

Stridsberg, H. 136 

Strijk, G. 67 

Strobill, B. 130 

> O. 130 

v. Strokirdi, H. A. 18. 147 

M. H. 147 

Strokirk, Ii. A. 1(58 

H. i\ 200 

J. 200 

W. T. 168 

Stråle, A. 57 

^ C. A:son 58 

O. 44 

s AV. 154 

Ström, B. A. 206 

V. G. 225 

» H. 206 

» J. B. 225 

Strömberg, I. N. 2-10 

St imfelt, O. R. 12 

St jmman, T. 241 

St imner, A. 132. 184 

A. G. 132 

^ G. 184 

St ömschöld, M. 11 

Staart, C. P. 198 

St'ue, G, 36 Sture, F. i:. 


222 


. K. 


32 


M. 


2 


* S. 


30 Sturzenbecker, I. H. 229 

Sulchen, G. 68 

Sundberg, G. E. 178 

M. C. 150 

Sundblad, G. G. 198 

Sundeli, J. 80 

Sundin, G. A 225 

Sundmark, G. G. A. 163 

» J. A. 163 

Suneson, N. G. 233 

Sutthoff, G. 110. 151 

Svan, A. 59 

Svanhals, L. 85 

Svedelius, V. A. 244 

Svedenstjerna, L. 139 

Svenson, E. H. AV. 229 

» G. AV. 229 

Svensson, E. 62 

Swab, A. A: son 94 

> S. B. 94 

Swabu, A. M. 206 

^ J. G. 206 

Swart, E. 78 

S. 78 

Swebilius, J. 87 

Swedborg, 11. F. 243 

Swedritz, O. 141 

v. Sydow, A. G. 177 

G. F. 177 

K. H. 177 

N. A. 161. 202 

Sylvander, J. 18. 182 

Sylvestersdotter, M. 80 

Sylvestersson, S. 80 

Syl vins, J. 78 

Söderborg, L. J. 220 

Södergren, J. A. 234 

J. U. 114. 154 

Söderbjelm, E. 185 

M. V, 185 

Söderström, M. 102 Tara vald, C. R. 


140 


AV. T. 


141 


Taube, A. M. 


12 


» F. E. 


12 


Tayarden, F. G. 


236 


Teet, A. J. 


52 


. B. E. 


52 


» E. 


136 


. H. 


80 


> M. AV. 


136 


Tersera, M. 


47 


Terserus, J. 


48 Teuchler, A. J. G. 204 

» F. P. 100. 139. 

185. 213 

Tham, A. 177 

^ G. 89. 129. 149 

^ H. A. S. 177 

» H. L. U. 149 

> U. 81 
v AV. 129 

Théel, G. C, 110 

Thegner, A. i\ 90 

H. 137 

» O. A.son 47. 70. 

80 

» O. 0:8on 86 

Thenstedt, L. A. 224 

Thollander, A. F. 170 

Thomasson, Å. 179 

Thorbjörnsson, E. 84 

Thorstensdotter, I. 38 

Thulin, J. G. 217 

Thunberg, A. R. I. 120.161 
E. G. 120. 161 
Thyselius, C^ .1. 239 

H. G. 239 

Tideman, J. H. 222 

Tideman sdotter, G. 67 

Tilländer, A. L. 194 

M. I). 194 

Tilltea, A. 99 

Tillseus, M, M. K 8 

^ P. 99 

Tingatadius, U. T. 54 

Tisell, E. C. 240 

> E. C. H. 119 

> H. A. 119 
Tollstedt, G. G. 97. 138 
Tommius, A. 74 
Torén, G. A. 172 

-> H. G. 172 

•v M. 145 

Torstensdotter, I. 5 

Torstenson, L. 31 

Torstensson, L. 4. 58 

Tott, A. 45 

. G. 57 

1 C. Åison 45. 57 

. K. 36. 44 

Tottie, A. ai. 234 

> G. L. 227 

> N. V34 
T. 227 

Toutin, A. 70 

Ii. 70 

M. 70 

Traniea, E. G. 96 

Tranaeus, J. 96. 138 

Tranevardius, E. 62. 180 


260 PERSONREmSTER Traiisköld, A. M. Xm 

■» C. L. m) 

Tre Rosor, 8. 27 

v. Troil, F. R. lf»7 

Troilia, E. 48 

Troiliiis, G. 101 

-» J. J:soii 101 

Trolle, A. 28 

> B. 27 

Tröst, C i,l. V,). 81 

M. Vrsoii 7J>. 81 

Trotzig, A. .J:son 80 

» U. 80. 131 

Turdfjicll, E. V, 14f) 

» J. G. 14G 

TorlJng, J. M. 100. i:59. 

18Ö. 191 

rörubohm, E. H. 140 

Törne, B. 73 

Al 7S 

Törnebladh, C. O. 202 

Törnenian, H. G. 107 

Töniflydit, I. 49 

T> M. 181 

O. 49 

Törnqvist, V. 170 

> E. A. 119. 161 Uddenberg, N. R. 115. 154 T 
T 

T 

T 
T 

TI Uggla, L. A. 
T. af Ugglas, R. :\I. 
Ulf, J. F. 
Ulfsparre, A. 

» E. Mrson 

> G. F:son 
J. M:son 

> R. G: son 
Ulfveuklou, E. 

H. 
Ullman, E. 
Undén, G. W. 

H. M. (\ 
Unfraun, .1. J. 
Uugberg, C. F. 111. 151. 

234 
Unger, i). 70. 131 

» D. 71 

v. Ungern Sternberg, A. S. 9 

W. 9 
Ungia, B. 79 

Urue, A. 33 

>> J. C:son 33 

Utter, M. 80. 22(> 

Utterhjelm, M. 80 

Utterkio, C. 127 112 
246 
244 
135 
59 
58 
59 
56 
56 
65 
65 
142 
205 
205 
196 Utterklo, J. 
Utterklou, M. 
Uttermarck, I). 
M. 127 
6(> 

8 
8 Valtinsson, A. 91. 136 

Vougt, I. 223 

Vultv.Stevern,E. B.(i. 119 

H. AV. 240 
» \. H.24.263 

R. F. 240 

Waohtmeister, A. 12 

> A. H. 10 

(\ A. 17.23 

'> V. L. 23 

^ E. M. 12 

Wadensten, L. 83 

Wadenstjerua, C E. 98 

Ij. 83 

T. 184. 190 

AVadstenius, V, 196 

WadstrOm, K. B. 203 

WKin, AV. R. R. 171 

Wahlstierna, A. J. 195 

AVabrolin, O. Z. 164 

v. AValcker, A. M. 130 

> F. 130 

Wallenstedt, B. i\^ 

L. 8 

Wallensteen, R. G. 168 

AValler, (\ V. 199 

M. C. 117 

» R. 224 

Wallin, C. J':son 190 

E. M. G. 121 

^ I. 190 

5 M. 121 

M. AV. 206 

AVallius, L. 8 

» L. O. 67 

Wallqvist, A. 227 

AVallrawe, J. 189. 212 

AA^allstedt, ,1. A. 217 

AVallvik, M. 14 

AVallwijk, J. C:äon 81 

Walman, G. 225 

AVankif, J. R. 220 

W^at träng, A. jVI. lö 

^ C. 15. 134. 190. 

':31 

» C. J. 127 

E. 51. 95 

J. 49. 70. 77. 

127. 180 

AVeber, S. E. 219 

AVedberg, J. E. 246 

^ J. O. 162. 202 AVeidenhielm, G. A. 
Wejler, M. 

Weistadius, E. 135. 2j7 
Welt, G. 

Wendtland, R. H. 
AVernstedt, A. 
J. 
Wernström, H. 
AVestberg, (r. AV. 
Westdahl, G. 
AVestén, A. C. 

E. 102. 

M. C. 
A\'esteuhjelm, M. 
AV ester, ('. 

G. (\ 

G. II. G. 

G. M. 

1). A. 

L. M. 
^ N. 90. 135. 
227. 231 
AA^^esterling, J. J\ 

K. S. E. 

:m. 

M. G. 
AVesterman, S. 100. 
AVestin, G. J. E. 
G. M. G. 
» H. L. 
» J. 
J. R. 
M. G. 
Westman, A. 1» 


» A. C. 
A. M. 
G. J. 
E. A. 
E. G. 
J. 
O. B. 101. 
123. AVestrin, T. 
AVetterberg, L. 
Wickenberg, A. M. 
F. 
i 31. 105. 

Widegren, A. E. 151. 

(\ G. 

G. F. 

E. 

E. M. 

F. 

O. 
AVidlund, B. E. 

!> E. 

» L. 

AVidman, J. A. 241 

HO 

.231 

10 

202 

43 

43 

196 

201 

168 

2i4 

224 

102 

89 

162 

138 

167 

237 

155 

155 

138. 

1 25 
125 
92 
92 
138 
206 
173 
159 
237 
173 
237 
112 
112 
104 
183 
167 
146 
104 
139 
168 
220 
103 
105 
106 
197 
192 
192 
223 
20 
196 
20 
168 
91 194 -l^T^! PERSONREGISTER 261 AVidström, C. U. 120. 165. 

263 

AViebe, .1. D. 220 

Wijkauder, A. 20 

Wikluud, r. 162 

T> T. 162 

Wikinan, A. C. 1^1 

Wikström, A. M. 31. 171 

E. C. C. 174 

O. (i. 171 

Wilkens, R. 71 

v. Willebrand, K. F. 171 

* M. F. 171 

Willmaii, C. J: 154 

C. M. W. 198 

L. H. 198 

Winckler, T. 199 

v. AViiikel, N. H3 

Wiimberg-, A. M. 162 

v. AVitten, H. 137 

AVitteiiberg, A. 40 

B. M. 40 

Wittfoth, S. 227 

Wolffram, U. J. 115 

Wraugel, A. C. 71 

A. E. 41 
i> A. H. 71 

B. E. 12 
B S. 23 
E. 144 
J. M. 41 

AVrede, V. H. 63 

AVretinan, F. 155 

^ J. 108. 149 

^ L. H. i:>9. 214 Wretmau, S. C\ 155 

^ W. 155 

Wudd, A. 82 

^ C. R.son 82 

AVulf, A. L:sou 81 

^ C. 81 

» 1). 87 

s :M. 87 

Wulff, J. A. 2m 

Wulfvenstjenia, A. B. 94 

J. 94 
Wästfelt, (5. O.N.L. 124. 

173 

v. Yxkiill, B. 39 

» C. 33. 39 

v. Yxkuil Gylleiibaiid, S. 9 

Zachrissou, S. C. 122 

Zebråzyiitliius, ,1. B. 80 
Zelléii, N. 52. 101. r40. 

192. 227 

af Zelléii, N. * 52. 101 

Zeliiiig, J. S. 109 

Zethelius, E. A. 152 

H. W\ 178 

S. C. L. 152 

Zetterberg, A. E. 119 

M. 19 

Ziekermau, S. E. 146 

Ziervogel, Ae. 98 

C. 103. 142. 186. 

193. 233 

r. E. 98 

Zimmert, M. 169 

Åbeck, M. 
Åberg, S. G. 
Äbergssoii, A. V. 165. 
Abjörnson, W\ 
Åkerblom, V. 

H. S. 

J. 159, 

Åkerbjelm, H. S. K. 
Åkerman, A. E. 

E. L . C. 

F. 111. 
AV. 

Åkermarck, A. 
Åkesson, E. 
Åland, L. G. 
Åman, C. H. 

» E. 

* O. 
Åstrand, A. E. 

r. 

S. 

Öberg, (t. 
Odla, r. 
Ohman, C. P. 
E. 
» T. 

M. K. 
Obrströni, E. C. 
Örbom, C. G. A. 12?. 

C. J. 227. 233 

> J. A. 112. 151 
()stberg, A. 
(östergren, A. R. 
Ostman, M. 138 
207 
263 
177 
114 
112 
201 
153 
175 
123 
151 
239 
127 

58 
224 

93 
170 

93 
197 
117 
117 

219 
65 
122 
213 
245 
122* 
200 
165 234 
171 
241 

87 »"\v Realregister. Presidenter sida 1. 

Riks- och Hofrättsråd ? 2(i. 

Vice Presidenter ? 44. 

Assessorer in secunda classe ^ 55. 

Assessorer in tertia classe > 1'2. 

Hofrättsråd . 8H. 

Assessorer v 126. 

Sekreterare > 180. 

Proto Notarier 184. 

• 

Notarier ■> 180. 

Aktuarier > 212. 

Registratorer a 216. 

Arkivarier 218. 

Kanslister > 219. 

Advokatfiskaler ^ 226. 

Vice Advokatfiskaler * 2150. 

Fiskaler * > 235. 

Adjnn8:erade ledamöter och t. f. Fiskaler ^V^' *^^^ - ' '^^♦^• 

Amanuenser «'/i2 1898 » 246. Rättelser och tillägg. Sidan 6. Presidenten Frih. Kurck. Står: Af sked "^^ln 1G80, men bör vara: Af- 

sked % 1680. 

^ 10. Presidenten Frih. Stjerncrona. Ovisst om Friherrinnan Stjerncrona är 
född 1680 eller 1687. Hennes moders namn torde hafva varit Eli- 
sabeth von Saveland. 

Ä 15. Presidenten Frih. (lerdesschöld. Står: Ri visions Secreterare; skall 
vara: Revisions Secreterare. 

> 24. Presidenten N. von Steyern död "/s 181*9. 

^ 77. Står: Samuel Shillerfelt; skall vara Samuel Schillerfelt. 

78. Assessoren Nils Nilssons hustru var ('atharina Trotzenfelt, död 1672. 

79. Assessoren Dubbs hustru Brita Johansdotter, död 7« 1699. 
8:5. Assessoren Carl Eritz' hustru Margaretha Furubohm, f. 1661, död 1730. 

» 109. Hof rättsrådet Hindbecks hustni Eva Sophia Ekström, f. 1806. 

120. Hofrättsrådet Widström. Står: E. o. Fiska, skall vara: E. o. Fiskal. 
134. Landshöfding Rothlieb. Står: Fredric Schantz; skall vara: P^redric 

von Schantz. 
165. Justitierådet Abergsson. Står: K^nstit. Revisions Sokretare; skall 

vara: Konstit. Revisions Sekreterare. 
2(J8. Justitierådet C. A. Hellström. Kommendör af Nordstjerne Orden 1 

klassen ^Vs 1899. 
216. Står: Christian Erenhoff; skall vara: Christian EhrenhofP. 
225. Troligt är att Kanslisten Beskow är identisk med Häradshöfding Fritz 

Beskow å säteriet Örby, men säkert bevis derför har utgifvaren 

icke funnit. 
241. Fiskalen L. Kiellander utnämnd Assessor 2% 1899. » i/ T> 


5^X rj.^ d> 


Subskrlptioitsprls 5 kronor. j I ■f\r ' .♦ # 


j* h